<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00146
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 15, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00146
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
,
,


-DAILY|V YdU AUK COM MOT1 c.l\ClAL I f"IIr.I lj-:1X: I\COI I\ ] ) 1ILY COMMERCIAL\ ] j DAILY ADVERTISE COMMLRCIAIir IMIII [ !I \l nun II Will ll'ini'1.1 ll'llti'Ull;. *iil'; rli'I.> I(''l i ,. !It\ am! 1 I .\i.\\ .t % PA % S.

for IA 11 "I'' ( i r VM .
--
.-
I VOL. (0. 1'KNSAl'OLA: : \ ( ) 1 FI.OI.IIU! ( I > I ( ) I IY AVCU'ST I : \ I I 1.1.; 1> S ; NO.( I. LU.I ) ., ,
: I.KAIiS.) l ,In- llil-.il.l l I HiMnl i I.itgit.I "roni. ': Hull, :i- I In Im ilouc ll inn.I lie iloneiiiiiklt. : t'ic-li, Iheir .-in.in-hip, other
ACA1NS11K; I 111
P101"1 cor 1311B1111101"t ( ,,|i I.OM'>'OV .\ I.i. -C. |, .till Ar- | The i.' 'ttt' 311' b 1"11 .. I III liPs I II. .onne-.nl' "r in-piiation.t
1.1
1111:1 tstiIsiti. ''\' Hi..' Piiili-h -liiilni'l',,' Anl.ir.itirltnl I I., Iliuu P I I'i. ('iiM-t.. lu'ili ,",,1 -L it. in' I II 'I Iii' U'l-hinylon |Ili.lri.| | .. ( ',,tutti.St -. j
:'
Mill: I'II l Ml 'MS 1,11'' I '''. : t al 'ijinviininn, it 1'iom I'.itii- I (he liiili'i- I Im; I I hull i pii'tinmlole .imieis Psi. i on-lilnle. the municipal' :

HENRY HORSLER & CO. 11.11:1'i : i 11\1 1"1,11.1 'uin '> iiiuir, I lpii'l. | '.Iv Ititi& In p'li.nl. I''"' ><.'iii. ht.nht > ;iinl P ImHehate: ilniiil i ;{ I the, I ni"ii.io-i.\' | ;. 1.11'I s us p llol h I hiniitlioteiiiincnt ;

iui.M': : iN -. 1:11.1': Ihl-thMin litO' 1110.; in.l., .\ p lirliolilhi'llt t 1".11.\: inonlli*. In'i'ii hiokcn" lulu lit ', ; :are tiudiiiK their lot nut' ;

ttilul \1 :II' I'liutin;; at Ilir Shut I ilenioli-lieil nl' 1..11'. 11",1, lint :l led ol.roM'n >III the m.lKuiludc : -
1'1 l l \l I HI t:*. I.N:- -
linn* mul, II,,' TliUtlc It :t' p pio.linj :alone Phue u SI ,1. mnl/ ploti-ions 1'"' ol' c 'Hiiplaint. ., i li.u'j.'e-of ex- I

': MNI.I i :.!'. I IthIII i;< 1111.1.1', ... I t iki -" ho in ,
SHIP STORES I I'.t I"I' \\,111'1) i: 1.1:1111: 1"'II'I 1I1"'I'.rl"I.I1' tt i urn- liamjMtii: expetiditiiicsu.nl' pel *
CHANDLERY : .il.'J.
SHIP 1 IN TIM I ,: i\rr: t '",sll in S.i I lorlliulillnul. ., --.-'iuli'i mil P hut. ',., JIKlifting', lln'in on the 11 er.itins ofpuhln" ",ml isgdiut: t I Puhihi, (

Art itiilrilWtn.Miiov 11'11,1' that: lliov .HeI" P n't injj." I P I''his ttt i' liott' i ,,"h'IIIIl\. The 1"1'

'I.XIJ.I.IIII'E.I : i:. pic ol ,' "mid' 1,1'tItuit
AGENTS FORTATNTOX ( pi
AGENTS FOR IIE': "' .\ \ I'I--I.\:" : : \P.OI.T:( !IJOPi: : \ \ Il I"" ,.I Iriinu* Alllii l'iutiii In 'h,* Auc I 1"-1'111'1'\i c' \'U.\ MIU.S.: itt.1.1.11111'1, ", Phil il "i lepeilsthcicit.e
\ !I'.I.I.OVV: MKI'AI.: .. ,. :-on'. of l Philadelphli' : hate l""eei.lattaided 11I 0111I1
lnti--ili.K-'
\ ,,,.111,,,, Utter ll ii al I |It.,> IIH I. foililmliil ,
I'Nirr.n: ST.\TI:: 0.1'I: OI"IOANH( III.MP: hi Clx.I i S I ,, the eomi.nl( I I*'I' Imildini: C'I !" 1 U..rl II' nmiv" p titori'l -pols' on the
AMI thin 'I I In* l:o.ul li.ul n >t U.TII In.Itto I Itiin.or.'il ll.nl \liitlli.tt caul.. : fii' Diet 'in',. mil unit compelk'd'loH.illon
-1.II\.llIi/I'I( ; and P.I: ':i-s lludrtaie' ciul-cl. 1111011",1\ I nmn I lii.ni i (
AM I .. ... iiie lien ,
COPPI'K ( \II"\XY. .Ii.l ls..1 "" \\ ." \11 .I lln, I 'i.loicil IVIUli Inn. ut .\ (1111) "' tlie and
ANCIiOlANH( : CIIAINi:-, i U oiks of San Pi':am, 'i-eo xt illivn.iim i I 111 i.III"I
( ii.tiKrnM'ltvr.v I ( : ( : : : I Men t 'liii-tt'tl ttllll I I." Issg Set I \\lll I tit* .\ |>|ioiiiitil I'ositttiisii r t>l' { !hating impoilcil( oeenpanls P.',' theliistilil

i} sl! ', SpikeShi; 11 and, lloop Iron. Lead: N. Ii.--: I 511 Metal laken i in t Pihanire : \ I tinlo III.Itlliluf I 'I'ollll.ll I.., aimtlii. \til-lilnitloo I ...' Siitnii'Mlll I I oiticcs hilt they' lunsl lie niled -
ttill loll iI.I Itt i I uii.'the -
Nctt
AMIIIYI I Ci.imp ns!
PI :-hcet% Leadhccl: /inc.. : tthen ttc I'mii'i-li .,., .\u.irlcil IhcIhill I lit
film that l ithsolulelt
pi1 Ilitltiliit". ,& i l 111. Hit* C'," 1111' t '') II ItiistmitMnil a ot'j.'oternmenl -
Imildinj the:
I
\ \ ( oi'Tici I I I.: !Sin iM \'i' II'MH". Oiii-. t for, > liipPioltonis.); It. .lIlr.ld1'
>IOIAPIIIC: ( ; : )lii; 1"'Ii'' tx ,- II, its.I IVoni \ lUu I InNcitr In-Si" lit siiiml. Lir.: I.K--: nnhiie| and 111"r.III'h..I.IIII
EI.I.IInI'I: ''iinlioal- it :us an.irde.l, to 1'"IIIIt'I'1'1 : .V.Co.of '
;
PlT.I.ICATIOV4I'ow.K.N : PAINTOll.x.. YAUMSIir.TAIJ.: : :. 01 lII \ : t '".ljtiiliiioilc| \ Iti.t.l ictllletl ; I.".. n n I'm'I nil idly its -infill/: iriijr does not
CIIAItTSANIi: '. New'oik.thc :t..iiti-i'I
( Pill II. 'lil.-IVII': \KPKVIINi: : : :. r.on.nr: l:"|'"| I. I.U.: I :t.-,. lltrCnl ; 'o. ) i ,'r..lu.,1! ii< t "'aim" r- lal cou'.i-l III xt \Isdmn .mid 11.1.1..111....
.111'". li.ih! i I'
) : riiAinsSUIT (CIII1": 1'NtoIs, .t \1111\11111\ t Ion, CALYANIP.IIVIKK: : : : i KOPK: :, I ; j'I'.i'M; U \ .111'\ r.'%, I I'"J".I 12The .- To the eonlraiy. III U Imhlell) 1''llIa.l-.
i'I.\
-. I =\si; Ii. :ailenlinii ot !) 1 I. ,ulile, for P tin' ""- 'I"'{' of Imlh. ,
: ; I AM. I'.OATCOM : C.uliid, ,' Sliceir.iiN.ioN. !., HIOVniAPIIIJAt.M ... A ilgl.t; I 1I 11.1'1'111'
( 11'.I' 1-1 --
(l.n--:
:Mi'l.il. ::11,11"11'0'1' ; I Ii.V; Mr.P Kdilor: I de-lie In :
: ITMPS, .lot"ii Hull Musi sun fun .IUIMlnm s'r- .iss.I Muiitt 'limps Is .Iil! | ulisuleuito propllllll:1
) I'4t4SIS: : : : ( ; \\iNcin.-iri: :: \: : 'irp.p.i.i: \ (: :<. I'lilly iKp.ll.hiN ol'lln' pi'piihillon (' 1 I 'oni "'. \I'' Ii' 'ittIi, .In. HiiiM-H lit iliinr > I he I'is'.iht'tut ill .tliiioxl 'eat hlesiinxii 'iUusiioit| In tour I icndcis, tthosekmin

AN COLTS( ) :, l"I'LJo:>: .\ XIIT1'ImI: ; : : : : :", Illil \,1"I illll'-.pll lll-! 1111| | ailulV III :>"- I 'ul in i' I.. In' Alilo' I., vri'mil ; .! l a-I"P P hi.P lotn.e' P 1111.111,11I" p li'dpe ol ihcohlu-e Hcicnccs I 1:1
I I. \I.0i( j.<. )liKPAIKS:\ I: KIT.u.1 tI'I'' l'i-l
(II.T4'I: I. :'\ II. W. I01I\: 1:11'11.J: ( J IIIiONsrKiin : lit,' rum1 "Injilc: ili s' I I': loiitfli l'I''l'' Inilll loi lloini'toii Phi,' s 5 .,,'111 t IuiPihlits lit ( ,uliluliui'tututhiiil. 'tit 5' Is t'lpial 'lu 11.1"111,1., .t in.in

IIOTATOIme : :". .\ l.c-to-.Pai. kin;!. Mill' ; (I'-oaidsuite: : : Lining.Hmler ; NATHAN' : : : :-". ,'liiioni'.1-mi. I iln'ii' larilor .I 1:1"1: I ni|1.1 tlou. : "I p lii- "'\"lIli". nl.ler 'hit hlilin | tins AI'.h..111 (llil-eilt :and lined for

(: Cm'11 I rVltinir.llrinp. : I PAINTS' l.'i'rl': Tin1) M..t. sPin ov "i'i'i ... .I I..>M I..'N. Aiitfii.l I II.-.\ ioiii|.:"ri-on .i tits. ,,," lit I' "1'lIlilll' i tilt iirm .ui','tiiiir! his, PututihliuI' )
I ;;
: :: HI.YOI.MIM.H 1"lliolI
I ( I LINKS:: r.AKOMKii'.iCIIIIONOMK'ir.liS r-ml.nian.: ( nini :and I TiukuPtti I i.onrsPatent I liiM .I :tti.tiutt: in ilo.o In tin' -lion1 ::11 l of p tin1 t.ll ionirior" | !. irn'iillj I I 'uliliiilliil hohleis in mlilli, >. ( 'Iti tPtuiil.1'1"1 .inain-l I her 5\ ill. XII 'uppo-u oh,'

:( ) : : : : kllljt.Ship ; I iiM.XAI.I.I lock; mid\:- ,uit.li: I'.liulial : .,-, I0:0: | :II. 'lln'pi-t., | |, P',,iott\ t.I in tliUor.liT I to I'mll.im.1.1, lii.uinK. : IIIiiiti| ptialif (piohiliiiion., | \ t, ami I the pjkt, hug) hail 1'1111'1'1' 111 mouiil P Ih"I"II'r1lill.1

'' i : $:,,"|"'111 itt ::111| : I II I : \ ululiU'vr, tin illi'-lioll. ol P lnil! .llul'fooil\ i sltpp.l|>|, his hit. ttnihl there luteI'ITII ,
llcalin. .
MAUINI.: I: < ; )I.APMS: Slou>". ( )Ml I 1 anil I ; lomn! ItnilerCOI'PHt -. | n.llnii'ul, P I tie s.11. niil lute l.uti'il I Ihcilielimi \\
( ) I 1'"p'"lill'h'l1-: liisni.'it I 1.1i.', li.'Oi.-JJ. :! ; ll-ili'inii\ ) ., thai,, In lli'ol p pp him
) : : :: ihi' llu' im'l| *-i".i I >|> the ol'et ::1I ai.mil. l"' ,m'il ; 'ami\ i-lmuhl
\: l.t'I:'. Pit'II'foII'| | ISIIIPPIXC STOVI.S.A : ) : PAIN: I'S: '| mi lips I S "Il'
1'111.1:1 I \ ; liHU.II, ? : I I l piirii.ui.", ; Ml.tM.'I' ( :: : ; : Nnrii<- .lolin Hull: ttill '
: ; p Ilirir I hoicfiit| I P tone, liii ttilllhePieslilentilo I nhoitt' '\ ?" hate In'en limil.? I Il t.putt, tth) nut ?
; AUTICU'XMAMt'T.STS\: : COMPl.r.Ti( ': : A--OKT.\ir.XT: : OKSnipper TAIMJ: .V \\ ( \>O\'S: 111:11.: In-ill:' :' "' : PioniM'i', IO'"i:2-J.:(.:; : till I 'nil", :l.iiit)' is iiI In,Iph"-ni' ":p atIn \ mikii I -_ .- ;
l'AI'IAX": I 11 It' Is In ron.ph iimi' I .lotliliiNIUIC 'lri.o|'..
111'1.1
I ( : I I I.im I .-. Hookami( :sinkerI'ih 1 I Tlic I .1"1.0| | i .1",1 on 11"1'( ( la1., i.i. i oiiipi, Hi'.I I lo |iiirrhvi: > u. I.trgi.: .'Xami'li-11'llii-e I'Hi'iiih'i-I tiinlnutio.ii'l I
: : .
: '\ \ NP.\V I KNdl.ANH I 11' in an I likiiimn l.\i'lianae.AieoiiluiK
(1.0( hi l nOOlAXil( ) : ; SI..VIP.S I I : ,. j I.tm" -. Hook-. and Ciali,, Xel" ', \\ 11111.1'0.I : : nilli all .all i '1'1! i-Mi'pl\ ( jl"-h'I""iI| ; I It :n i. lioiijrl i 1 iloln P',i'iIiI. .\IIII'I'. I'UII ., 'a rule 1'1 ,uisisilsps.h lit him- tu the ilireition of ( iov. I

..... . NAU4. u . .... .. .,", .. ',.. l.II .". '..I.. .... (1111' in'lninnri1-v lia\: i1 ,,110,11, ...1. Tin1All.tniii m.iiki'l-, lli< 1.11,1'I hi.,1 iiunfoit, herin .ami nt.. his ,,1,11,1'
.\ lTIl'I; | .\ I '|11111, |; ,I." oil I" .\ .\ Ineiil us to "hehandie.ippid si,11. \'I'jlIii"" 1'1)in', 11.1,1: tln I"II troops ('u[ ,
ttaso ; In ili the. 'iii.ililt nf I lieiuiiolt 1
alii.K
'
: :; | I
..-- -- 1'it'i hiisl lo 1.1"1111.,1 politii'alI i Pablo lieai,'li oil
Will-Notice--lo-their I llfI'(. t uur AUu'iliM'iiU'iil.Everybody : \ \ ht the ten mile: line.'llie | tat ,,"". \wlntln'r hi'al. i.ti.., ..'.,.. -I liu'ttgti i ): In ut huh, he' on"I"i'0 MI nun h, ,,111"i Tin 1'11.1111.1'111 ku) Aiiitust the 'J.l:I, ami .0- I
I SliIninaMois Atlantic ,' ''' fioiu I the ca-l- ,, ilulriiui1.H "
::11'' iin'almul fi'iiri II Ii '
H', VIT CnII.C fiulNor mnl, I loin, tthieh, ho ,' 1u5'sIh 1'111111'1'I S.tlji. i main alioul leu ilat -. t\I'II.\\c: \ piep- :
Small Cordially Invited lo give us a \1 ::11'11111I.1:1",1 p : Kt-tClmpal: \ ,, lil-l) : I : III ion of Ihili.t: ", !11'1 finlini.!; niionlliv. he \ iniloiihl I .a-iou
Lnv c anil ; : i --- poll. 1'1,1,1111 .III"I\IIUII"| liralinns, tt I ill P P I lie in.ole tor P the oei
.. -, ..-... i iij iTo i lioniiil al'lcr I the licet. The > olnnlcerhad interior; \iamls .thai.' ln".ethir[ ttllh the :u. In his ilul utt) hoitatii, inil mill nil lomeini'il' aie' I'm'ward

:. \ a tti.nhtaiil. ;"oiIiiitl ami na- limiihleankcii il I tlitt: "', I lie helicvcs ) ,.It'll I hue 1""hi,1
'it
pel, ''"in line. 'I Ii In Ken-on nun-mil '' ntttell
I Slrij6rsl-cteiitroEesjttl]\ aliie-i-t of I Ihr, Matllottcr oil WI..Il has .0 fcuiliillt lotteietl ph) >hal tnmclveil\ ( In : 1'1011'
?
Uuildors and Contracto: !: ( I"uiti's ut a- 1"11)"I :ts impioteinelil' 11111111')
und tin I. the lend on the il.irhoatil ol ,
... I hop.\ moi"aland 111'11111 "II"lli"l !Ici'III honest, to Ih,' Florid
__ I IPlanB I -- -- ioiindWool.II. \. "lllIi"lI. \111 11I1'lIliIIlO. laelles., \ I I'lidcr the new law (
the
"1"1., dott: ,ilo-i"end.inl- Aniel'na. Itnj itit.tliiiIi. : 'nl' his ilutt is plain, ami liioiled lu linen
ltti \
I htatu troops\ me
Hotel I i'
City n 1.1. I II I :J.l.i.iii. .-At In..HI:: I-lo I the pioml I l.nnliidi.ucn : -
LUll1bBf :: an n heal ol'IsiS lie.ila-
UndrBssBd Buildill! i ,mnl, itilniils 'liallallioiH einh uI infantry, mnltwo },
the .10'1
and t Woods I Hull I in ill'I'Ili\
i the ) aehl-pi-ed\ ': l (itil- II little loohuoxiiiu- 1.,1"1111 IsiPitug In (this I.rn- (lPtu't')' eoinianien| us lollo\\' ,. :
.'.,.lotting oidi t i 1' 'I he Yoliiuticr tta'' >- that coinniiidili limn .
; Ihan hasinj
CinilraetMi-txill Iniil H tMiln ii i.U. nit,,I i i.. ill 'ii|'"u IN 1 1111,1 I m-p\ ,.T! inrpiii ;> Ed. Sexauer, Proprietor 1o..lill\: ;, thiflt.s lloxter itetirly, one mile, the pun ttill Kii"-ian: / ktioikni"; ut thugatt' i''''1'.111'. "mul jiiatc; inl-'ti, 11.11.' inspiies In 1,1.ninicilly. itttani "i'.II'I"1.I iI.II.IIIIIIIII'.11111111.1.% ,, .
II \
) W.
Ilinlilirs" mul 1.IIIIIIII 11 Illhllli"l1 1"1'
i iniiKissKii .
'< h-i .u '1 -.IIIlI.| > -- I mil I'oii-lanlh: jiainin: ;,' : I the Purilaiitt and it I- to I Ihu lu-l 111111. !
: .
MIUNMCKILINI( ; : I ;. Clerk ; ol I 11I.lil. I eonliilenec P in the ciililinuliloiliii.c I I ,, I poseil liilhiniiiK :
i.rMi'.r.i: : :. :SIIIINI-( ( ; :NOXKITY: E. J. COOKE, :a.Minini([ ; on I the Mat Hotter hh hisle. named, country Ih.it il- looklot "I ,, 1'1 "Ollllil'
) \: : .S'IKPI-INI.: I :-1( AVII.INI: C ;. I.TC. I ahead IIUI'I. p "I) his, 1.llilli.I'lli, Hl-.t r'loilil.t I .lgtit' ..t ) \1.
P.KAIH.I: noAitus ., than a iiia.tci: \' ol.ta mile : \-
their ".allin" depemlcneu
| Iclieftioin p ( .
"I I GOVEnNMENT ST., It I I. II' lnliivi'il I that \ ( 'leti- 'mi's 811115)',) of ksontllle' ( 'apt.U. .
idhtii t"> >I. \\lni" u ,1\I i l 'i. .tni than all : of her. upon .\1111'1. '' lor, I supply' ol i lam) uilllui-o lalsu it hh I h .1 juL 'Ii l I 1.Ih' "
tt i ..1I'ulI"I1'1') iniee\ \%( I'l.MM.I MII.I.-I KA-r: ii'i I ; lit riiii.it; <(!I'Allt -.-- ..- It 1111'1.111 I It. llainet ; iusii t :
1'1,11I1111 IL\ \ I'nIM.VWMi I I I (hat, nll-iinpoilunl ideal. Alel'/'JI'I/ i.ileil, liiin-elf. It U mil I IL.I.CaPh .
i nr male,'lal 1'1. -.\IOI\, H.OK1IIA.lio.iril : 'miIUMIII.IIIN: KIM.u insAMI he has i Inland-) III 'h'"IVIIo', jpuP.
VICTOH E. 11EV & CO., .- ::K.Conllii )'cal'1' uilillll"ll i I i ) I'imiinmis txpiudituic 1"I"I.llluII, tot (tie hake of I fc\ III ; Mcliopolitun I.llhlllfllllr| )', of.Ui

sni'i'l. vu... l'iililot.Alw 1 t I') ''h. ('A\ WKKK or IitutTU.I ull.,1 p hceu nilaitied lonurds ditidiial-he I \ill \1.0, hiui-ell'to, .t 'ksonxille, (Cap). ,
:No. :.1 >\ <".l /.illI'lluosi I KIII'TlvfMt.t : _._ _- -- im to lln< tlhe.ilictii't' I i.nliodicil. In p tieltj.tipt t'h'II1I
\ !Kut: '(;.11 1.1'\lIII.H I __ on -- UniticooniN. Imll'cil' I I tin" Mi-ph huts ol I hilling i ttllh n>'eatpiimlplc rV'tnamliniioluntceis I of, "411'11111- I
'E\\.I'
ta- ", n l.n. ... -I'lik I "I' ..111.11I.1.. MI' \\H.I.I !: luliJIiniL.AZ I : ot t I .I'N to lif-ict| I the ol A g in iiHuio I :Smuulon;' the -. I He i. Ihu Kod-fitllicr, Ihuupoiisor ,din.i, ( W. H, Huleiilinu ; ( .('its

.,".IlIlIlly im hanil, I W. L. DOUCLAS Still .I..i t'i.i .1 l Itto I' 11 I lent 'luu. 11.1!I com'ludili"[ poitlonsol tthiih me lidiculoiiily ol u P llieoiy "Il'h. uhvlcterill City ( ;l'lll., ., ol, Pulalku, Capl. it. \V.I .

\\lili, llatinusi't I'Ho In I hI' IliliIKi''I li'uhlu as lontia.tuil( ttllh p llic pOI"ll.ilitll, > I'h"' plO-t I la vis. '1 ho 14siiui: ; MoriiU liallallimiU

$3 SHOE. I ('Itt. ti. i. AiijiiiKl) I.i.-.\ !Nott- |' ,.".c..I"1 cI lu'roiiuiki'iubraiiil'' I In I 1141 i lain.IIH,. hi- lioa-l nml hisplidc,', and, 1 composed of I Ihu 111"\111 I com'I panics

Tim KfMIFHS ., A 'I'C'I > viult| of I thu I'll I tire of phi, I Inilian, in thu, eKeintilillcutiou lit| P Cupl. T.I .
JACOBY i.VTiiiii. .ori.i. i'ial ft i'itt Cli.il-u it Ih >;at praitiial' : P 11,1.1) (titles" 111111,

1111'111'U' in.uli' I lit 1. T.I lii.ll.iiil. \ u wheat I liailo. A"I'I',11I1 In I Ilio latterAineiieii tthiih, hu "'us all P that 1 U ifiiuil, I 10II"'I'i'1I I 1.1.1111'.11.I ..,. ; I Halifax P UI thus of 1 Hitytonu .

I 'ili/CII Ill lllt' H'-PI'" ,'ll'll" In II lellilt| k IPrt.,1tt Is I to Im 1I1.1."I 11'.1. amithiou ,, .\ InlilnlmnTlnieuie his Cupl., .1. W. I I'ntiglass) ; Orlando,

I ,, .I'.nll.iiil: *.it- Iii, '.1\\ ini'ii sttt ty)' i h inahilil) In compete, Puiiittglil, Impiand, his piomi-f-, and ( he writer I i mil its I ol Oil ando, Utuhut. 'h'.J.s lilne ;

THE CELEBRATED CORNER I lilIp $ lug ttaliM: \' into I Ilir lini.-i'nl. llii1''.i-i'liou h.lliklll'li'V' | or ut li'il-l 1.,11",1, to doe-\ not I. IJiI5UPU Die '|iiieMlion ( iainci-villu IJn.iids; of .( iiiiuestilli'' ,

; I furi'inaii't'iliu'.ilat' ,'\,,'tsu III:.lii'tttC't'ii HIII h it Hlali* of P huinilily )' lli.it the HKIVI I Ills P I mil helii'veil P Ihal P list I'( vhhuhu'iuP'S I P I I':. W'h''I' ; 'I.AIIIII.lllIo I I

i I luu tutu. t lour ()'i li ,'U, nli.In. lirlnii1. tinloliunri I imi guVllittttitiL' I ill hat c f ,j iihulish hit fail lo vludicitlu him-elf, vindicate CIIIII'villl|1,11"1'.1'1:M.p AuKiMlnc, 'apt. \1- ,

'Iillll ful I l.nun'ami / 1.1'1 thu Iliilinh inami- ulatvol his own iiciilion nmlvlmlii TtiuThiul i ( \ i
( [ lilt )'. I lir
ITIOBIAtCICOINIIST| n.t s1 hli KouiNinlo Amu- tie P the ,'""Piuletttt of hit ftlt'inU laH'mn-Commander,, W. l I' \% IPthntiiss'I I

1 U!v.t.I viirili.tu XV.). rl I.
nV | K7.lt tti ilisl.n; 'linuil to sat' linn Ii. ,1111111111111"11| ;; nml cariieuly" )' |uaii| 1 thulutt.Meantt. eonipKiiieH' : I.ORII.II: (titles\ ,
>Knh
HAS 'Tilt: I.Mii.K r ASH H.; .- I' .\"HI..II| I'l'Oin lii- iriirnk* tutu tlio-r, nl oilier Im. Mr. Mncalou MIt) iS that, the (jrn.Clullt hile itr, Ilixulim 1110 or the of 1"'I.II., (Upt. I ltsiri| > .1''II';

Snuff Mcrchaftt h Ha lei i.iii/i'ii'-ii U inf.'iri'il I Unit iln', lo-iiljtvux: ililli' ,,1\,41,1, "Iili"a.| || | lollllllllI'oiiorilyof olli"inline i ollii'lals I onllpien I hiss I picluic.ipiu Simla' Itomi' liiltua of Milton, Capl.Malcolm .
Tobacco Pipes, : ,,, ,, I Pt \1 hull) olllec '
,
Cigars, not cxainini'il at all on \\ \\41,111",11\; poiition of luihlinK uu AmlciMin. 1'10., above' compuniiis -

I In-ill'in.tio.H. ttcri' rcdivoil. h liy llii' .il. eiinneoiis a4 his-,, cxniniuuiiont : I iimler mi ailminl-liution, lliDeml ami 1-oinpo.i" P Ihn tegular Halo
NOTIONS ETC. I.I; flI )PI'.tN: t'Ii.\"' Ihiut it U not ol mil,'h IHHIIIH nf the, ,
FISHING TACKLE, P lion Ion'u.an. I P i iitt the .,.1II"CI..1'11m( \ Ill .h"w IIiI of tthii h Is Ihu exaltation P lumps 1'11111111..10,1111,1', I hit. icientill

I lull. l'\l-\KI\ Mil.iiNKItMIKM mail I \Ynlnr-iilat. iinniiiii' ).'. Miillaiiluiil '| 1I111) exieil4| have "''lhl'I',11 i.it 11 ncitlic" ami ul the mimu .liniiipnliliily 1 of i Im, I.ctfi'diitiiiT' htvinn In fur itIcnn
AVMOI.I>.\ I.1: ANH I UKI'AIL.: : I I i'iil linliint tthi'ii il- iiutt itit'i Iti an1" inkiiottlcilKeil laiminx Hull eltll ert h'e, '. unit Hiilijeet In
INTHKUITY! Fla. I 1111'11..1' : 1'1 lii> bttI itt n,( v 111 Ih,1 pim .I Hi i en ) eai ,
Pensacola
Stationer. I niiuliuo..', I liiM I inn P illil P i''Minor.ilhuiy ) mnl, il* ('uli'iH jut\ I MluiliII I 1'1'11'111. a .1.111111.1., ) Imiiilm, nml p'giuhitr mlllliiry ,illselplino a""lrllj,

Newsdealer and TAP.I.KK): : SlTPLIKIl;) WITH THKP.KST : I I'I'O"'III1Ii"'h' Irnl, lii'cii onli-iuil, I ll may' I lie,, p K111"" "I I |I'oli i P, "hiil' then in.plieilly. -k"ttliitt> Is use Pionl- 1,1'. S. iCKulalinns, ami eiitls' | ()

: TIIK i I : MAItKKI'AKKOKIiS. : '; 'Ii'il I- he eunecileH, III'\I'IV"I'| nut now ?'' llie I'hs'alui.hsui -
na'iii cten ili'nl iiinitoilo In
--.-" --- as it lii'uvy pi--i'ii':'' i''r P ttusiApri (; ( allli I inn I ''lll'I| ul"II.1
-- 1I111'"illloll'1 I! Iii, Silil. uiul .;\,'IIImllI., I: (In L'D! in.ir P llic 1'I"lh,1| ,, Vii'lt iitt.: I"II' ('U'O'. His leuiMly' Ii\ In |>tt| .lile The 111..tI'UIII'III"IIIII'oliol ttilllt'.i 'itt. A P 111'0" companies. art compii -

ItAlMlOAIi. I TK'KI.T: IflhiI 1tH.: .' ( ill.'I.I" 1'DiiriASH: .M'iKNrui' t: I': w.\nni' I ( 'itt; ALII i, ,\III).'. I I.*,. 'I'hit 'I'illll'.lo.. tin'n'.Heil luilnat lniltie.n .anil Im-, P '. appointment ot I poKlinitsluf alIIis P .ed of not htm than IPubs, Is-P wit incin-,

Hiiti'iH Ifuiii' nuUiii| jarliitt \\III Ki ri i\i )I'IKIIII.. ) ) anil I nit In..1!.111' iiliiin.' ls t 11.ltK I I'. ,lily has. :u ili-inli|' h!i -Liliii:,' Ihil luuini'ii |notuil\ lui'lhoils, ol hninlliiiK ( luIuw| 5 illy, I Ulliut I lliul'ieHliluntwill appoint ,' 'hei' Ilh. I ttill I I I I I". wen" I h.llllol h'.s
!
;;., ACCKSS1ULK: : '10'1111) : P.I'SINKSSpoiniox : : : hat, i' hi'i'h" tttr.tt" |, ,1 t un lln' i'hart'c\&: : Iml, il iloiihlful tt helher "eapilaliithi uI lull lurwa 1".01",1,, ,I"IIel'II' I limn :l i'il I 111'11i purllelpalii" lu I Ill I
I : ( ) opIin) I 1': P iiV..t.vII.Vt. ,| ,| lin, iiinh Ihn ."ei- .iilciilIttiic ,
lo Pri Mimi'orihc
(If III.illl; HID inicnili.nii'i tt ho ciinsi ilIlio he |1"1.,1 II" limn A lPti4l 11)', \\ Ituatti tin > rm a.npnicnt. hut us 'flIl'

nan.v.s- .Y /: ir /. )' .1 ;.tl' '/.J i' P Clial-ttoilli' P hoinii.' The, nnllininiv iuatv linnlx, 'nun h us they ilehiie, In anleilalo P iinininateil' lur HIM order ol. (panics lIt 0 tcry niueh 1.1'11'1', It I-! I

lit'1' /:..V'iI' li. I /Khr.i: foithu inl'inn.iiiiiM(' I. II man I the inilli'liiiini 1\ Putt" llie, ititt.u.P.| | | I '1"1"\ thn I Pishi Put, ol' CnlilinliU, piohahlu, Unit the nnmlicr II II 1 ho In*

Head J. KRYCER, /n.ti.ii'il: 1..11.llohl"I\I 1 Im, li.m: "I'Ui'ii" ttoik- siil, Aun.'rienii, |iiuiieil| | "hall lie -li.ll. mnl wlio-u pisntiltstip Puts \\.1\\1 Ire rejci 11'411",11" not' l.'usllian I I'll.' 1.1.1"0

You Must I nI'7'1.Iy pKnntiK'iuii."WELLS' : : | lug: foriii.ii, ., ) linn'" |'''i-t for a lanncrntinicil : ] mil nf P Pie lliii-li| 111:11: Let ;ami, I'.ttyluinl'H : 'led I IP)' HID, ""'lle. The I D'ul.'ntileiiioiial.uiu tin: ahntu I Ihcieuiu ni'Veulicn" volunteer

__. | .,1'1.' fn limi c ') ... to tlit' :Slittoinihila ; .
-- '( Mnnli, i hi'.iiitii. hut IIIKCluilr |IcII.lolm| | Il \ leitilily RllalOlovl'r "flI'II. II. hsPutughptg

I EXCHANGE I utiittt Ivi'iillaii'l. I iiiljli Infill' 'in. limit u '1 'till'im I l., "I Im, luu in" I I thuicli'ill 5 P.( ami aid 011111"1&11111| I. Iml the memhers of ttli'n h am H

I IIII. .'.1 a Tiinr-. UMii'ioinU'iil, t | that I Ihctttonii'ii 111111): ko im oiiMili'i.ilii a-lo i i l.iinm 5 Hi rone of picxiilentiul I ineiey; ; P thU, not mihjeit t t I., tnllilary iliMip.inc. ,

,111'1'1.' .' I '' ,"1 P.',. ,. I ( i.li.4.illt PI1.NMHM' AMI II tI I I. N 1111'1t1'. : I wi'ic aiir-ii'il (Oil kiiilrhnioT | \ 1" piold'lion,", ttilhont, ttlneli' iiu the' ) nip m.iy PUH" lion.. Iheiu. lll.knonn I thus.usghi 1 h i- expi'i'Icil I hat 'vcrlll! "tIh"o
i.. .Iiiii i llMnl,1"1,1, '! ,! 1 .111 H'M'i'-iiiiI'' '1'"' lii'ii. In Dnxl-iml: l 1\ PIP oon U ilusiiuim' 10 will -
wiiw In i j ii.it m,, II' u "" lii m I Pensacola Fla. iitii log. -il I 1111'I Iii, i.igit; on a"t'IIIMI,111 lhal.il.i, PicHlilent con.. punle* 11'I.I.I parlii
'1" .11" Ih"U""h "I II Iiifl tii1111.I.i' :.. kj".. ..'.i.. .. .11, .tIi ti.iJ'I'X I Ihn ln-l ai-! nervlien tmlshuiilil (oh.
"'i&iIjisus.r iiii K. .Ii.II".lhu 11.01.1 "- I' They tti'ii' jrltin, u i<"H'liniinaiycxaininatiiiii IC"CI') one waiiliiiK.Mattlii: i >ui.iuily| I "Ic. '/hcsi) i onipnnic4 are its

TXC.n'l1l i .lu-ti., ol hu nin' linh lu pHilnl| him Inn'- I Ilill-lioi'minh I (ire)'", of 'PI.Hit
C> asl lirloio II :
Zy Irt! : :: Wiu!i:; : Liqu:;::; : : hi Illlllll.llil ; I .
; thu WmililngliniiletniM I Iliteiih |,.'I.lmrK
,,' ,1 III., \r\, ,ii' the J Pi'tiumnl I llii> 1'l'lInl(' aMiii-i:; P Ih"11i \1\1" I p Ihu latin' iilatioiiof l.'il P) Cupl' T. A ; |

II lu,, nev.l, In' .II I.MA'II> ti' f'l' j I'I'I'TI.EIIIIII-I:' : : : I ON: ici:, \ ,,,".1010'141,1011"1, ( rnnn (li lo liolil | Mii>.' lie I .a I".us.I. ul, ( line 01l.lsell I ul wi atuil .,11,1111 heimisutliet (titles, of,'ld.IIII'I. 'apt. I II.) ?1 I Hop

JDO ISTOt; BOHOVOitii '1011.\0.i II.UK; -'I"', 11'\1 i ih :. 'i llirm in j:\ill, \\ hciu' llii'y tile iintv cnlt.I : ttill I Colon '1,., p.s... I lEO nut toters. xiii ; Tampa H.I. ., of Tampa, Capl.K .

".. ,,10"'' '" ,I, .' Ii- ',, I.!u"H" "it.. liii.I.iIi I'l (F. .i' Ii 111',1 |"n'iiiliiij; furllii'r il.lll'l',il tig.I .. Nrtt \ oi.k. A n K.I-I. S II I -Ape.. kit 'I 1 111' visit In Washington, of ( he, Miln.eiu I :. k l I"olc ; I'inley (iuanls, ,,1'1"11"
"I' .
!
u'Ill i I. nni.1 au-aiiiKt.. ii.Illlllllll; II u, ,'in,' nip ii i 111'1'I'll' .iIit> "I' ;" Ih,;,';" '?S' ,, t.. d.t M" ,,tl'It-' t.'i!Iil -' | .,' fl. .i.. |1'",i'i.' "iiiI -"- 1.111"11) .ii. ,,,",,,1. .n.h: I I lliihli/ < :1l1lcllhlll, liii ('n.n. | ) 11', ht'tt. II Ihu, I lletahl" lion, M. ..lohn.N, I' ,, 1"11' e ami his numerous tu- I Capl. t. It. l.lppelt.: Clay Comity
I IIK'lll.llS. ,
iinlv. $lliuollcril.it, 1\ I I.iili, 1\ h" loll I 11",1, "I l .1" II', .ii.I..111''hit"1 ,I'Ut. III' 'Ii.--" ,"HI''II"I., ,, | aii.l coP: : ZTTITCIIESincil : : : : : stylI, tt at |iic' >cni at Ilia nuiiiiiiaiioii.,, .. tin mi t.f litllu\ s I'limi: lins) ill ,1liI'1 I PIll ruh", uHiiucn P i Cote Springs, Cnpl.("

'in' \I ili InmiiiHiiiiril' of ni'ini.letter; ry, ui I'litsliia.Ills liamls.,,''. 1111,1,1, Unit, \-In tli-'liI iiii.i I"in.ESSINl' '';'''' .1"", ,t.it. ,, ? ttIii.|, .i.ileetu. \ I l.n. ami, M.lit.ii Tin* cnrn'Op. niili'i.l.I Inli'i, vlrttnlY.' K. '.n'Tlio inn.I liariottiox' ut'"5 (uultit\ .II I helerillili1 l 1"1,1,11, | lor Iheir: UII.II'clyal'I".ur., A. (i. 'MorKan ; I'lanklin, duards, of

iiIti "lIlull..r.nosso's Hjiair <; : is t 4'ii.i.. '1'et't.lI, ciiiiiliii I lor, nf ftiiPit; p Iru'.iK. ili'-tUiilimi anil uiliul tlarvu 11"1 niipioiiiinnenhlu n.nie., n Apolloli'ull, Cap). J. I II. Coomb ;

( 'fO JL\XlnXn I ) J.I'' If____ anil li'u: 'ni.'il" fruni him lli.il the 111'141.1 (lion ol P Ih'isu ii.i.l|IIII-( im P llie haimiHlmlesof Ihu ","'I.i"l1 lor nuioininullou anil, I lu* NUi I leiiny,, I I.Iuhl P I Infuiilry.of ?.f'III'I"'Y.C.I.I. ,
-. roimiilcralilc I'M'iln- ; l.: llilnuil, I .eil, Phil, no ) supsul P thenalu.ul W. A. I ; Mnnroo ititlu'.. or
"II ". w )Ii f' .,? -IIIK: tutu nri'ii-loni'il the lioine of the "<| X ili : CM 111'le,1 ) IIl'all

I.llij' 11I11"10' II "i'"" '>V"t'V'Tr' ; T.-'i: 1.11'.iii! t.lit.. ".11'. .Iii-' 'I..' ',!I.1."IU I,' ".1 I"1"III'""ii 1",'Ifi'iv. Commercial Job Printing Office. I inch) iniihc P >>liii'( lino ; ho aUci mill art" iiuinu rcccivnl hcif e('ir) it l.t) |' ei.rloi-ilv h.I itt Pill plenum e KeyV'e.l, Cupl. It. A MonsalnvKe ; J JI

tjIiiUiI.Ii IIr r"'r P lint \uiil M :i-lnr.loiic. thnToluilu I 'Utii hIt, Tuhlo Uiii'Ly, Pun uplnc mnl, | "ofpeiiillat P looking I fuuteig nei". 'I 11 luu Chipley Rh. hI&/.. ur I Cl.lpley, Capl. It. II.

:J II -:\ 11' .:\ 1 C .U lilt l I"H" H/l'\HTHl" t Pllisrisi, AMIl. Pi'bilaAVilii p : :..li Ihilioailtlni: ; l, ':"llIilll1.1)1| no the <'"i'.e.. of Philgrituht'.t Pie iileiit gave llu I ill I rcH'pliun, alwliiihlhu I 1'llal P ) I lii.und Ililk'S of I us',I.auiI,

lII.' II' ",.11" .1,11 11.1" 1111' 1111' Inn "t "l li K: I ISttii ; .,, iiniial I frlemlly iKsuianufiweiu I Iloru I.i'oti l P laianlsenloieil.j j
,,11I.1 .I "h 'Iii 11011"" "oi\I\ ,... > \1 lalloiicil,, ut U'alu-li vltilril Kilillu.nl ili'. j.a.h l ttlnk'r on I Itlil'iuut I ( 'apt.i IU''I,1
'111111"11.. iilit.Ii. ., I Iii,, tiiiiii .11\1'. ,11\1.. ... ". I.iI.. ...,.,,111.. .. \111"11' lvi I "",.h''' '" ." .. .I..r.. H. ",," I I ,.UIIIII \. I 'IPui. ,' Thu tt rnnnli') I i K.: 1'. SltiK* k I
I, "' "i I amionliinii.'il' / em' 1,1. )
niriu"'i.'r- : i" cVLiilnx ;
I 'rliinaUinliuiiiiM' pat' t ,,ilii, ,,?\" |"i -mi u .I Ir )UlurJ.iy ttitt 11111111111)'I' lullI. u''alllla"cl'l'ull. .
I I. II I iru'siS".1.1"' 1111'.. ". I 'I I "' $ 11"1'1 llUjtiitrli nml | Iii-iin3, In knowing leloii (eoloreil,) of
I. .s. I iIUI'
aiu'i5".wti Jsri \ *- ) | I (truth tip| tito I ". at nr-i. h"1 men (try wrnt ilunn 1..111) iuiee.helotvI'lu. | \\ill",1 I Purry
.
lit
lit Ci !/ -- I ( -ianni' iiilc'iUinmi p ksouville, Willis Wllllaiini ;
I[ I Ihu P Inhuliit.tiili tlul I." Jn Capl.
:trrr-z': OE:: N rr: s. I ..11 klinlx.. "I>l < mll will', .r., I'l'.l. r-, .\ I'll-lllll'll Ill'IIOII SUIII''lf! amliiiui laleil' liomlivlnu "IIIII"IIII) 1.10.111.,1111 I llv.1, I.hhet I Inlautiy (,'ulol'"I.) Capt. '
"i muu 111"IIII .liI11 )
ll.'i'l- I Is.-ihio |ilit. .kl
"It" \\'.." r. Iliufs. Hill \ W"III"oIl1'IIIIt'1 .
I 1.1.1111) I Jaeksonvllluliiiaiil.
) L'niteil
Piniiplil I
iu,,',''ij 111.,111'; \111111.111,1 i ':.11I111"1',1\1::! !, r'h, '\\l..t''"I 1'..vi'M.np'f'1; : :. I ,, ;t '.II 11" "ln inner ami.ill t''iU nf .|"Ii mil P I1nut, ,I 1'/1111111'111.1''/ I 1 '1 i.hi'i, li'i liavu mi, I liifunnalion 1 (its ."en-tteeil mnl i 'k-i.ml. l.rU'lot I Oni" Ihl! I 'tsstsuuuslit hiisini1.at" Ihu tlllc." ('tank P.liolortil.Hopkins) of; J.n ksonvlllo, i

.llilliHw.lnhial'il,, lir Itii.. (l1 rlf'1I1I,1.ft;II".," I I" Ir. I,, Mi.. .\ !I'". I' rrinlln. Im,,nls, >ni I u ixc'iiU'l I, nli Hi, ii-in the alli'Util' lnkliiK "I'' miAinriic 111:1"1.(1): ea ttiKwI'l'' '" !' ( hi. .'tin; ,lcloii.; .
) C.
I in-liiflUiii.iiiiilai'tiiii: iieui .1 11,11".1, I 'I t'tI-j l .I. .lIhl I li'slifiis, with I I the, tlillauuly ti Pus,, ; khutl "hull Ii.geu' -1 Ullll.I Ciil..l.|' t \1111101
GENUXNE .A.A.TXCLE: Maniu-rsnr KiiU'itiiiiiue' 11.11'" ui-l.l' an lUhiliK'; lioonor hml, lieioinc' P is.ttie 'lint ul"'II.I.' I Un Inn I Ihu .iiiinnnr, immllis Ihu P stiarIa I'UIII'I. ) of Jol.mvlle.

TaE: : S.... t 11 I t.: I n",1" .'r) \ iluit iii 1| hxeiU"liiint: uiul Purtli., II.... IHi.l-' hits of In'l' IL'W oil lliitaii-hr,| | New I uil\ toent, hU On (.aliruilor ,unlSpiille.il I I Piuhlikiit hit, I lnaiijiiialuil 0 plea-ant I 'alIt I 1'1&11. Tm lor ; 'l/Kiiglu: Ifl.
It
'I;\l.li nii.II,'Iiio I I. no'.l! li>' < '. '".':'"\! "VhaU"' '. "11.11'.. '' it' 't'i, 'I' ii. .. Jl'n nl llie City nml ili'M mii.lna. In ri' |I llriiiuttiik, uiul! en liI'ft.M.| mi I'lithvil'nljiHi.l I-liind/ ami utln Im ulilicii llicinliahlianl 11111\,111'/I >ii iiiii p Ihu' ,'ulllilll I I ". P Ihu (,." .lai l.uIVII', ('upUin J. ,
l"ailiii.riilNiUiraiiU: iH i.,1.iri.liii' H.\iT"\ "" tu t I aui.iiet! liiuilietts In im) linn, tuliP|"| 111 LII.titit I, I ill UlO KOIHllllCiirt: ul thu i 10HIIIII liii rihini't, II. (liottn, ( ;111'1111 P UIII (colorcil.)
( I
': O J.Y .o lt dl. jMtic-u L'J'zu nori'i.i nork .1..,,, aru iw.n''' .11111) tut |i I | tliai ('I1'u"III. puljlinliuil, In P Ihcitlio "I 1.1.IIIIC'i'i I of
,,it t.'." I 1'1.r'"'' h "I. ..I'M' .,- lie/ ( OWMMIIIAI.$ UHIIK. anil) u'oIl1111"111I.1' | I'nilcil, $(ItIt.. .p Hli p ki u 10111,1.) Thcru I. now HUri ,1.011ablv tuliP i lil 111/,11 \'oII.IIVY 111.1111" .. .
,
"iii. ) .1t'1II 111,111'I .. .... lur i"lnu| f..1IIrl.oo. | <' c "huait ( Ihu i.lly ami umlir iomlillonsInoiu
( 1L.HIIM' f.t' Ui'l'P' ,1111 I l w |1'1'1.' | __ .. hope that lu't tt lulu' c'I'I'lcl' o hKSTIOVU:
-. -- ".. It ..ml 1.1 tVi.l 1"\I'rn'I1I1 I 1 I h.-iiuil. hu P the lomlnj' P ; wIn- | niiiiliieivu tu e""ruII. '1 IIItin I
\\ I'mIn will nut
)1 IT.I \ li'4 lepeaii'il lli.it u.e a.iul4 fur lairrlllnnl'
) ( 1 N t ttu
viit'i' lt= =-t \.II .tmt 1. m ail I It II; |p.(,MK| the I u.t>mi 1 llmix P ..1.1 s oltlio inliLri.I P hit C'ublni t II ii ye out lu I hits :
:nI .A] ) .n'. CO.I."TI\UI'I.I .\1Iil".1" I'l.-A lur.Thu 0.1.11 U"lull.\ ami, si'1.11.1111110" way Si c hlllu ..1.
.1.. Iiiii.I.i.| I tt hu 4i I"lrr.hIIlIOIlI.o P mail h) every aflurnoon K'li.jilnii. H niir itrwcrorbiliiii'coitlst ,
1".11"l I. i iii.ilviitI' ) rLClilK. iiiillayrvtiuii. i. raxi'U I' < Si'ti liiu "i' of.ulk'lilik' pvoplu C.lk'Iow ..1111. I U lUe )
I.iiiliI.Ii' ..1 tIii. I I. It..ro I "ii.talltt'ii .. "I' .11III.Ir, 111'1-' I. Itrni.A I !lICII k. ill IhU lone Uiul H"clI,1 Ihc evening with the Prc.i'U'iil', "" funlH, i
.II it\ Iiit I I. 1& r.lr ,. ,,r t ii.Iii.s. iiiil "' ult.Sli) for I thli VIP Many' liiin- I im 1".1 ro""IIB'"oIUIII
I 'I'Lit .., IlIh I. .1..11111&) 1111111 hi. iI.ii ..i 'I\I"S' Milt' ". l.A., \II, ".I 2i1.I ,I. I"' CUtlUt'O: ttllll P Ii) I-IKJIIIII, (ill 'ttI..llIiltIt ilrcil-'l.III..1 I, ",1'1".110|II'JII./J.lIl'o) aln'ail) ly. ,1".111I)0,1. "'11 lay IhL'lr mmor mnl t II hues u they ili*,us inalln ol tale all uu II.. HmxmtHd' 11... :1

'. A 3tsi.uiiiItl. Eli.. I .. "ti. ,I, /. ii ,,111.!I III' Iti. ...,.'. t Slicvl; near llIlollllf'II| <,I. A'ly| | alllilk itiinl l'I'I'all.) ,uiul. (Pie, llalnritri liii, will i mno 10 late r'or nlminoullit lllliliT thl llllllll'liro ,( "rnolil.K. I'uto M.i'l|. In :;tli' nml I int.' mi, u'
1..tI", I I II. \ light i
I iii 411 "III : .1'10'11' ...iuriI.) pHi 1111,1, -.11,1'I 111"1.'Ii Iil'"11I1 II' "I ,,i I" I ii ,11"i r"r "'i i'' iitjt a. nllli\ <. or ntnlili'iii r fI f [ inv,: lgtI: hut I I. 1".1. ami I I rIlls. fra"rJlllnlllU. ami It may Ix1, i'u- titus ,.,1| "Iy :s'lilus.
1",1,1' W'ii tt. -till l '|1.11 I a.linj
DfSkiK
.1.
I Ih',l.iiliiq' Iii )111111.11,1 cll iIii it a1,11 itlo '"'',,"'rllll...,, J..iig .oiI w I lkuuntriilt .It' "'>.".
1I..I..h'. 10 III' I \i .
\ .
t..

-

-. tIJ.- -

"F 1
___________ -

I I cil In. liinnrliltrmt t '-( 'IN- \( 'OIUl) 'i.II I '!10< Ill I 11.11 ABOUT MIN Gt, 'I, I i ,,41111,5| a. cniini u I Hie turnup- -. J I:
rclrcn1Jmi \ 1'01 I U
'j :l.'fl1i( ti )\ 11011,1111 "' ,: 't I lIil'i'liii": I',. I I. t. i \, is :-n hi' w an oni .f tan grcntl I
.1,1 1"1.,1 ( i'r'i.u. of hit lU'lcuntnl .\r" 111 I A in phewnf l/inl. II>,|, ointli )1,1. linn wrltti.u nil i I I KM.: .:. Itei11ci'a !! y t mm!
I Oi.i of Ilio Iline'slli I i "nii-ei, tllhiinoL'iin !
I 'pOUl I'" n n"t I II Ii r
I M' I llnrtnril! [
win nt nl r>.111 coni DA
I'nMisltntl I "ildilnj .111' ;
e-Vort ,10 ii"uni M'' 11 i iin ,
I .
linnt. I liv
HM Ci'ii
lull I .
AVI III oil 'MilIlio I Cnri'i'iinr lilm--l, 11' i I ',e."r.II. I lnil:"'iiH ] u iti i \". outs, n '' ,,ut' i lull, 1 Jnilni-" of tin" ''

Till ,ninki's 111'.1',1, alliinpl' (11 i-'in i.i "i. ."', -1,1 1u< \Illltll, 0111.' ( lIr'I Ml-M- (hill I H .(.1.11I' I of tIu'I I '1,11.1, Ml.lUsnt t! 1'1't I I. ii 7, ." 'ill
1
i'OMVf.tiil.11.' 1'1/11./1/\1/ CHlllii i ,> of I llii< h i'iIlir o. (1'lotl"III" hui'hui', .' I ih'only avail- I' lUt lr C'Ih i' ,isni 0 iuiiK nn "tatIon nn : ('uitie iini'uts n 51i' i ) ; "I .' ; -I., ,
11"01.hl""O'"I'I'11 ,
111' In II-.in
;, l'pllpl'1 ImJ.tl ihle, ami li.iilmr, ill,.'unll'on) .I llm I 1'.1,' ".-,., ;, mid, nt "*' II,', 1,1, ., cifHie | II i.
'l"
: mi u ( 'liiin "' W"I' 1 mul rvnml, ",
0 > ;10".11. ti '. mill I'lVi: .t tlnvi'rnIIM l 1/ 11.1""It"" p.ult.ini'tv I ,' 1'11 l'r,-I""It dm( ,Inn.l 'I "it' with' n ntnh |.-n ,most Ih.II.uo( nn-u uf then' tliup. I I | |1"011. | I, I ,i
nt Mnt'l.II I Hie ( ) |'n-ii.s| ) |I" 'I.
\\iih 11"1' 111,1 ,
I rorpi II 1'laln.,i- mill' mill u is>,'k iNniholilf, ( ,inlyoii.'iltillnn. t (lilt ,( the I""t'. -Ih'lIl. oftliNenmilry I t "']1.10)00' i Illu |

.1 I i iMl < -I I . I : iel''iohi'I I In Hie I'.tel, tlnl" Se; Urle.iiM, mul' I r"r I I.,, lUll, tInt, on" .I'linitin' ( '(liniuin. i I I I I I I lIlly" lei. 'in
I iiilini' li.ilr iTt.iliu'D uml 'h.I""I"O'I. .
,, \ ( 'oilirmnnt lull,, ,
> )Mull l > h.
r.I'' }
)MM I Mill' ) . .. "i"1' "I) l''l.illii'I's, \ l.uwl: in th,' Mihile, that po .ihlk.' mij.'hl., 1\, i'u'iui'u'l Killov.'iimr; l'.lwlii: P Vi,) ,.of llhlo, iv'i'lbilcr wan II eul! ,'.-' nt 1 ui: pnve 'i-nmest .l I | Unit, 'Ih,.v look. I" II
U.\II'IIII VIal, Inn ( Vmiiinl, N. II. of 11. great (Ill lIre 1..rI"' h,' J'i, nail I I ,'" r (''I' ,
'I III oo" > "Win, . I iM'dill' thu, npiT-s.in | hite,: \.. Itr vtaini' (, ""
.. uiiiniiilt. i I llirt i'mi onlt. vinhy pnik- |1.11111. r of I thn '.I..t hi .' UllOR ( ,
)1| ,,:,!$l W dun. 1'. ( n hl-tniy of hip |" itinn 'lgl.uS' i.Mllnin | u"in'iruii.. mi f ii, ,
I. > ill I ,ions ami\ neither, purls nor uhois: on I lln' ijiill.. 'lklll.I'loh11 \ l I ,I : ... lit "' "- |""I| ,
I 'lIrlll.I".II"> i i irnr '"'I..II'II'.r IW; 111<, "'inaiiipntaliiiiiHi I'lfts'iilh "ui ) I. 'lnr,1 '''"1'1..1) I Iho prnetlon ''I''
phi.of Inisihi'-s .n I neniH'" l ; there ,. IM l.iiU lull In Hiejrnlf lr/II of I" nt SI, at ::.I t was of nninteitinvniitioii | | | ( list, |. 'I'lc,' 'in m 'i|| i,
tlttntIlll'
I'lioii tliii Is privliU'iit ,
Hi :III'U', PI.I 1\1' 11'11 Ainu Aillmr, HUH uf th., lali* ct I ; nnii.il.nml ,
. 'tt ii Ills |I'r IllunDl1HK t. ( iii'" i _'.ul' ICHIlltof. Illll dllll' I'l, ; ,) 11.1. I Inr nit t t .I'I I lille.l lfpInr Arlhl.I"'II.1' | ut (Purls 1'"II'lt toni nt ,'I 17 g..ruler nf JfoirYoik L\HM(! SI uf's : I ,.) IN micnm( ttiihiiuiini, ,. "I,,

1111. :. I 4'tIII IFd.I.fI.I1., I Ihinns.iov. ) ( t he "'11'111'ill of vtm ,1"1 Vi'" "-i'lami i lit: SnnnliirV I I'N') .hn .I th.t In t\'nOihiKt"ii\ "IIi \ ,. Inthn I wil. I
I,1'IIIII.hl11'1
IH ,pnhll lull. it ." t *M Iliil" IV rtoltliitf. Ill' ( IVi'i'} '* nnpopnl.iiily( ; b Is, V"TJ with nn" "uhlIiiIiiI'P.. II' mti: 'liinert, N.'n'it, k auut 1 opi-iusl ,' nnny nt 2.rnrly II '., "I. IMPKR': ( Evildoersi
SI III" il ) oai'. I* -.LIU*' I'li'i*. 'iI'. ( has siint.'il" nn nn t..x.t'III"'n.ll nimiiler of ,. fn.-s 41 | "
1..II.1 nt | ,. ,
Inr Ilio otei'l hulls: ol I 1"11 'nl. I 111,1 1..II.htnl i t ih.it( it| ',, .
il slut iml mil In n ?
i iipies free ti I. npp" h tAI "' ) ) hlilll: 101'11 \ tour.Aiilnhnlit '.-. ?
11" 'llh,1
nlII"'I"rll A\I | |,"l |"|, |lluuh. ,
| hOt I dp h I
VP SIS /'a 1 h .11" I"
t tI
>\ i I I\IM: 'his, mill ..I.I thi'lN, Iml InIn1 Ilill.,1 111.1' PolIKSI' tin, ftimnn'. wIly mirp- .IIOII..r( 8nxntiy, \ .T3, rniiec.leiltnhnvoh.su | t I .. ;1,11.I .m,.. i
( 111'1'1 (I'' rili'iit ami' \ inli'iisiit "I I'I 'lie I I'nile.1, St if"I'M Cor I till 1,1",1| : 'I'hit.| 1, : '|1"I'lt., Ill .til| .1.11..1), I III. ,",'of tiu,' |,11l, .. ntato.m. n WRAPPING ih,. ,111.1.| |hl.l.| ,,?, "Ii,

IiIOIIIIIII,, Oi I rlrll.I.I.1, nppll iilhin.'I rior'nl.l' s-i'iiainrs' nml ( 'iinrie-f| >nieii" InHie lln-.In |1Ilxll", hi., unn wrilniKs. Hli nii.l I one of thi> nhli-it genrrnlH w hi,-h, l''rh.( I I .' ., 1..I"e.:, i h, "., .
hi' 'h"II.II11"i .I i otitmu l it isiiminllinn "III"hi/1 1'11'1.1 lr 11' 111,1.111,1i : .philitList tear 4 fcaiom', Mtatisl.I'i "" ( Iii \ 1' I : .I., hll. ilm' ,", ,
''! il H""! I li' ,it I "I"I'r| In thin! i ;. of (Ih* f.u11l'hIu's \tlinholil 1.1st: I CoiiifrexH' uMiii'j lit I their' ''l't'' il. ) ,1.1,0.1..1 1.\\ I ', I'n' l 14 i I"" i I i", ,
>.. ..thin rnn.1 in- .t I lII.IIIO I n.ltcitiHIll'i I hal / ld I I In, e Alhoit \( I tin'I' uf Wnli,* Ills U-nttiH K imlis.n| it Ti eoiiimniiiUil( thn, ni'niy, of1tnI' PEN SAC 0 I "cml-vViVHlt "I 1.111| ,
4 ItlOllilllll., I llii'ir ollii-OH froniio\,\ lii'inl? ami lipmrniieniiritKMHiii'iiliiel" (. Hnleil, vtln'ni ineiiihr uf. At :vi I ; [ | I.
I I till ginlI of luil'rl'lunlt tnllum? ..rIllnI"I. Il vt 'il not only nun of tlm' "- 'I (1.1 I II |i'l'll'i.'l'l ii| tn 11." i ,
-- --- lie' nml 11" will the hurl i he hill IV'i'Ihn" I "II.I"ld i"l.f I I'i'cseh'i Iliese" I 11.111"4"1'" '. of nil time, hut one nf this ___ : 11",1" | Htm.: ( ,liluilli, II

Our' Snh.cnpl mi, llimk., "I'r.Hsronin mulM vtliiih'illill., ho' 11"1 lo 11'1"11. | wan ,ilUi-UHMml ihu u'b ;I the 'l.i-i: lieu. I lliulli'V, er i-i'nnnl.l-'nel'uf, |1"1.1011'| \ I: .11"r. thonoilil. At 411' ho unwV'nti'rlno. It"IIO:r | | ,. |""|II.,.,l ,,al I"liml. ',. I h|hl-I,,| :, ,
I I 1.1.11.4| | ln- e. 11.1..8 faKilil I.. I* ilifply Inti're.t.il, (In enhle( ronilii, I I I. ?
|
.it ,1"1 '1.,111"10'11'11') 'lliat' HIP, can't I .uuugi'i'.g lofiii'MMil' (HIP to I dm. I I 1 In l || | |, ,"
:): I "I| |1"I.r: $ 1"11' II' 'it> il I I" ) 1'/11. 11. alt it. 1'011 'Ihn 11.1.. X wns nt !W; (' kg .1.1".1! I IfX-ll ,
4i; t'"im ,",1 MI o tln'iiiH' h."H. :ami 1 (11"1" ilr|,eml, "ill them 1'1' Ilieiivuli'sat (gaiNs" 'ii llbi'iu vvonlil\ hate cliovvn Ihll111111" : IluheltT, Lincoln (U "htliMmg II firiilupu.'tf flnlnliiil a, n'nmie I"f, I hn, took.'thunltliv ( ..' II 1
\
1'1111.1"1.1.1' $ ,il. fir pnhlli allot" Al : tIll (hilni-h; I the iheapivl. I 1"1 i ii I pimh'inl: : nt Is onlv, PJ montliiininr
,
rI .i-li'i on Iho I Jil.i' Di I.ineoln k '
popnl.ir' ,
iii. n
,1..110' p Littlo House
1 must IK lI.'"'.In'IIIIh'.I, $ lit I" i : t I ., DEPARTMENT
1,1.11"1' ) t > >'r than( u is II."J"i") Pox when
ninl: nlihvss: ::! mil fur:; : 'hl"IIII. I'lil' I I' nil' 'lln'ic niT men in this /11,1), Ilnlllll."lllthclllld.II.1 th,111'II.a'c.lll. ( II 'hlllo.1h.I ) ntortil' I'm n Ill (. Isn; :Nl I : I ,
: ; ( ,
1 t Illt'lllV I; III L'lHHl( Illllll.Ailihv ; Is I llieonlt, : II'I.r ( I..t nxeiifxty.nr .. .11.n ;It \ h 1"01111"/1" ,,| ,| ,1'1( ?'I 1 Il', ,
't4 .,. ,"' ti Miniseliiciliini, ; nliilities, i-liaiai-ler ,1..1( v.alerpnr .1",11,11. I I I |. nil i,, ,
of \
111,1 1111111"11 lIe "
111'1. grmtmt l'IIIIAlr> AMI : : II
the nlf 111"111.1 !
mul the ihissnppl.t i
on
I. ,
.t't'vbi'i' Ihoni | | "' liul(
jjivc ( no ligilIiii 11.11..1 1111"111"1'
: rut-hii in Ihu wttiM.1'rofii.sur l
: An I. 1'
tllll'\'I .
I'lA: *.\rot.V H\ll.l I 1'.IIII\' I : : I M I t I"| "
mi> lonl"II"1" mul \I ln,,lire! '. ('I hi'ti1'hug "fc'lal: nml ir.ui ,111 nil thevvooil '1'\1 1.11. nn liislnnnii (hy tnrtl. I' pi' 'IM,,", u. .,11111,,,| | ,
,t I II ninl 1.1 tti'Ht (inurnment dliii't. i Hilelt t'V neeili'ii in thiir iMn-lim-li'in I 1 1"1'1 In I '' "t) i In I"'. I I llnha.s 1 I i hati huh, ,": 'i i 1",1, ,
: : ol
.- ,, --- .. -. I 1111"lill' ins" I i'lll in fnrul-uf', .-.,.1"1 I 1'0 ; ;Is ,ilit.n-. lit 111,i, ,
.
--------- -- --- lln1 I; ..1,1: rr 11,1, in- I 111,11111"; ,1"1' :ami al the ilnlie.-l: | I OIL (AWKe B&:1 t anQ lQ t B I ., nut mm, ,'l n,,", ii', '
1,1 10' Ia1.1 '
) | Mayur I U'vlin, uf wiiil, to ln-nr : r
"
.. : HIP iiilly.ti'li n ,, .
: MiI\I. 'Al( lI'I I' I IX. I. ;. Ihiui'uui'i.. ovrr I III luli \ 1'.11' E"III tIN (. 1'11. I' I' nmv .11,1 1,1,. | | ."'"1,1"1/,1.'',
-- -. --- .- -- i'Ciilr.ili/1'il, at thu i'hiht! r.ipllal tilhoetojiniliaii the laclili.' h' 'I ii ,ill stei-l Itatis) in hi, onrliiT )'l'nr't I | | '| | ,.1.| n'" 1.1, ,,, s|'h.| ,
--- koi't fstoin.'i1iipnn ttoikers.lhe ..hip, Imililers; ami ivpilnl-) I I'.x; Hi'imtnr Allnii) (I. Thiirinnu lins IHI'IIMmiilliVt I ,11111111, II 1,1", ,"' till"" .
'
X I': '\I\EIT II: : 11'111 |Isis| vtonhliln vtill lo I'm'in neninhinalion : : Hie, pnst r,-.. wi''ka with hula nmri-lwl\ .\ i\i'h'll. 'I i ,ih! ,j'i' ,'I,( '
11 1' p\ci'j' I'liiinl ) "! Innniripalilt I LitlMhlor" on Ixing i par-mi,", ,- (lull, ,,
ami, ,t.ihli-h hl.m,1 PATENT.MOST | | | ,!, ,, ,,, ,
I e al I lull ,1 il-
h'I.1 I'
A.h'I..ic'I"t l | ; "II 111. nic ieiii'Hloil III (tin- :Stall 1'11'111 I ,. "I
i fll'ui.III;; : I/ml Tnnnys l li now' vl.iU"1|IIhl., of In- J : '''' ''' "r' l"""< (' 'i"uiml
II
9| to hpinl IIH only Jlinso vvltliinotttl I 111' ('.o%'. IVrry :npil his cuhinel! !,'ip.it Khip .I..I rlli'I.l,11, ,u nil. InriHt oil the VVt'luh ''1.1. 10 uny ho 'htu BRILL ANT

the nppliaiiiL's I'm hiiihlinami, \ eipiippiiiif laM .Ion lih, (K-II for nwhlluiuveiioi PHENIX 'l"11"1"1',, I I"i"' ,i"I ,
,
linilii'H.'r, I /
::1'1101' : ( I ('I' I hey ,
their 1,1"I"i''III'III. 10 IIUI'III'c withIn 1..llo.h''II'nl., I ) ii" .11'1, I thal,1'1"1"lil.II"li.1 iv- naviil vessels \ill l ini.hineitami i I ( n".r\ WI..II.II. inn (jxittnrnl I'nir iinil( I Il'I'lht 1 1IX IAuIlMI.i I. | ',1''I| t Ii|,','i i ,.|nu I,11| (1,11 I ii-,|lii'

UII'I' .I'I.tll UP tinnielv ( thai ( mini' |iUtali-ully, alIt wn inca n htaKUJiittr ] I l |1'/1, |: | I .|"I"i,, I h, ,
I : | ,1
( riiM null's* they \IIPltII limiii-li, | Ilir spoilt llii-y ami' \ I heir le- 1"111"1' 1'11> : ",1"01111"1'1 h"'J"r.M 1 'I I WOULD: ( f'Ihiyitr. f | ||,

linilii' will mil' Klainllho, I tale iif..peeil] lainci-s an! 141% i'Ihug ? Wr.11101( iOIll' > Senalor Pa-'o \Iii ;itehis iilleiilimilo I ,-. Cliiiinlnil.iin, (h ..hlul noon (In his, .. 1n. I Corner Main and

lit vvlin-li wo II'" '| ,I I 11110111 mcs nut hiii'; ; lln1 wi-lf.m1: ,.1 I this mailer, tilt, iml I'nllmv In the, i I Iniiiillnr, ( Lnnitiin, 'hiitmu now. Jlnrnmjilaliia (, it. h, I.mul tiaii," Inr"iiaioiit|HolnieHs" mul of 00.10,104 i ,m'ttr "nn IIHlihl iIn III'.I, h : D EoBDorcial 1
c'III'I.IOII. 101'
: ( | | of -hitaking .lown" ami' the, i i i ,liuIl't,, t h.' i.M i '. the iy
l'nnsppfl hubslul'i'uhi'u'u'-" "g"11 r.I" '
to ini'i't, tin1, ,101Hlll. lln' > rapMly I lln' of \vliieli,;, InN b tin' noniinal "I : 1I.c'I.'Ill
IIIVHII (I Ja"I I Hir VVtlhnm Om.lrO' the Kitmnnl.or, ,,.lI'i' IM "'111 I I' r linliiH, \111, 1111.'lr.II Maritime his: ? lI''hurI-, fllltil' ,
_ _ il"I'I..ilj C"'lhtol" nf 1ml II I llm, 111,1.11,1, aa I lhi"t"i nl'l w'ou'hhuug, this, 1'1111.Iniiritiil. pr.-rel.l tu 1'1011 iinmn, nl'' wl nit In thullnrill I 1.11. lln) nu I | I..I, r, I (lluic, VlK p I"

_ _ ,. a ," \\'n'ld.1 l'11"rl/'II.. reins also (lo ho the "e.T.pt ilh, I the on- \ aiPL'lail" I (*ep the 'I'huaui's.-'li"l I I huUMU of {*>..-!' oa Itm'on limtl, on>;. l.r.I': I i 'I !1I'( ; I'lil-:-I.UI'lls.; :I: I; inir.Miii'in.e" | ,
TIIK I : 11",1 I K.: )
,
i'IIutugblug ils hase this 'i ) i I .uuhuIu 1 l'li\i.iei IIIHin III"I..IL )" ( ,| liiiemirini, Hi
of llm-e\, he lias eallationt upon 'II..li"l| ; Mr. tie hnnilrnltllim 111"1" .. 1 ( in- 1; .\ \ 11111
irnllini ily .
I ; inajm : Iml (oOlolh."II"rhll ; the I 1111',1t" 'j"I'' '. --i iiiiluiH. Ali I ( ( i I', KUI 14 ,lua''i'l,| | ,
liv" Connlv I'.iinnii-Nion- 1 '
vt I'Xei'jit" 111"1111. ( 111..1| in nuts' I I. -,,iialniH" kliM' ini'ii ol la ( 'I \'11 .. mllirat' I'i' l ( lulu., '
_ _ TIIK i: UKASON: (0>! TIIK: TIIIMi.( him' ami' \ of I Iho-e txhn I, tot fur "ei'H ? \\'huo, not ,',",n out' fair, mulniiilc'ainl hug ,. .k'IM Ills fnrni ,' ," u ..Kplinihil\ i'l1l'.. ,">, nml, in I.I.' liiih" "pill" linin.i..11. | I II.1 ClllMHIlM, "llHtll l 'Ill till, ",\ : : I.. ill, .olial, nml, s( ,.,
( Iii in In i lhescter.il eonnlii'H 111.11 ii lull | :' make all ollioial eleetiveliy lit "t iarohliil. II'.nli" ', Iniil.i: ,in, 'nil ,'h mn' ., to. enn 117* C.ihitai, Iv tintilc ) (In /l.in: ,ihnnsl ,
The I'niiipl.it, ,; nit I inn I Ihe I Ihe 'it.-n wlii'inivi,, : I "- .H"| or UHhiutaiti, \CHHCIH. ,,..1 110
1'01 every F'I 1'1 ,. ; : people" I } are i.mpe- ,t. Kwntun, a eillrui'r| | iimiiiifni'turor, of hlllll" iniprovuilht .I-11111' i-hut,
I; I
.101.1:1
I lie '"II ami I lie {,'iowln i ; 1111"1'11"' .'hele Min-l ('II huh' he ih.ilP-'e' ol, lent I.,.14 11, jml, es, me I Ihey not eoni- I'm'is, ow nu twnnty |11'1111 liy, Mnl-Hunlcr. (1111.11. >. li'us"icnlii. Match, I I I : il.iil, ; I inin"'I) 1",11',

ily of I lln) pi-CH'lil$ Stale : onjrhl, I : 1"1"1'11' elei-t eiiniini"iiiiers' AVill Oil" Of till'III--" |" 101 tag' I Cl'lM| 1 hi\\vi\Es1 l'A''N( ( r K.\'IINIO\: : _ ___ _
.li.il.l. 1"'ltO'I'II,1.1110. u alnioi-plieiii'' phe I 11.1 'il..I'li"l I ilenej, I lh.il I IhispxIr.i'irilinarv of rrnlieh I'ntiill) "-.-ust f ITi.Ooo. u
not In vx.itu ,, Iheinellinilii I > t'I'h'N'I'"t: NI'i'ftl'l il ,, : lsly! Ciuirdal t l
lilly "Il'i.rll 11011"111, or I 1"lili"III'IIII.TiE I : : "'".- i"l, inri.le' Inrparli.an ( 'Jhu '1"'llo' | "r .I.II'.y' Ilk,', RH' t i SPRING EYE-GLASS, I \\ oik ,ii, (li.ihl: ; p ) :
Uil | ","1 Ihe polio) pnrHneil inlviinln. ? An :anieml-, brent In plis'Irlefty, n,1 I. i'iiupiii'i| lug' it on '
( I ( 101",0. I ( eonhl Im nnoilier ineiil all olliri.ils: leelive, i. \ hli I < ,' ut I llntlli'lil to work tIn ili'tnlura 'I Hi': I l'i\i"t-l'1 IS1'I: | | : ( I:. I 1.1.1.1'W/hoOIII i (I'll'iL'l'ill', nt : | | |ihultl5, if he .1- 'rIle, ,
) la ill Al> .
: ) (
to" : ( ( ) ; ( ( ,
U 1'1) 1".1 ollieial iC\'EICI:1 Iql1'11'111' \ \ eeplinjj "" "' "IIIllal,,' liko '.ttihlliic.iml fur timlilniK thn liny uml C""I" titni'ktt. ALL EYES FITTED ''(li.iiiii-.il,, htiL-iM'rr, N \, I I ,., "" ii'iuluniil.iilii 1 I.
; '" ol' : palrinriire ,
1..II. 11 I nn mistike.I'lltiilliin Thn Hsliiip of HixluuU'l-( ulHilittolentnrtilmiit \iixlilnirinn I !... ouch niher, r""I'
Ill person"il einls, I'm' I Iho 111:1111-,: ,L..' | AT 'I 111 l'. I DIM'd i MUM OK" : ,u. .. n. ,,II,.I h'. ",",", 1111| ?.
\Ve don't oliji'i'l. In I tin' appoiiilnienlof | r"'n''ro "" huiuy| In It. ---- -- -- l I (-IflIlIlfl t "I 'n Ill -
1011:11"0,1; sii pnil of out Hoi-lion 1 ofthe M ,a', It.iiley, in ( \isor of I.I.11111 .- t'ltltisl! l111., hlvlll, I 1"1 unlnrisl ntvny I 1\ W. A. D'ALEMBERTE. sit'% c.l"r<> I licin'. o : in il>,' ?,?"' lllIPItlil'( ,I'h'l,"I

t I )OlIllJl'taIIl,' I Iho alion fur this "'" 111"'I'I, hut % ,' ('i.liut l'loHtrnl| din nI, I". ii' n"t mul ohmif-n., :". : : 1 hli. l.toi, ,. ."I l''il-l;, i
u"il.L I'l N-vinl.V.u I I I , "
la'ly I. .In I the 'appointment' uasin I b is I'f ","1111'1' hlKinlieaiiee" (Hint lit I hoI j Sir. F. \-nlo"'lnl Is to eiii'tn pnliitlnl 11.\ Stcott.riI'IMH" | :, '\ 1,1-Ill! : [ ,,, i ,! l'i'l, ', hilu'r, i.Illililih|,,, ,| | ,
cllier eiinhl 1.1'1' 111 oilier ending. 1,1 I tVhi'ie, an liiiiin use im." I huhl'uut of thi'Si" nnclVM, Sn-niiil' ""' ,' ill unit
I t (' tn I I.t ,1..I"( I"'h"g nf I hun Iallll: villa( nt N""lll| 1 crnnml ""I.t111 thoI.IA" l i iii I, ,ii I C .1 I' in in |i"Iii'II lull 111'1'11'1', ,
11' | |
(
( 11"11111),1'I' 1"I h"ll )I'DII nl "': t "I. iiuulu.
> ( iovt'lnnr, ilmnhl ho nl I Ilio lieailof nil I i.\cr ?
(Canal fulliu-lly ca liy
'hl ( l..il 1,1
I, I I I Iheie b : foitipnny I" 111.I.ill.r| tli.l.illl lin liI JI'ol { 'I, it 1,1 '|1't' il II" all i',, III.r, the i-> o. II. ( |I",ins, ,. mum V\h|
Ilia, vvhole puily ; he, in .lln) suppletool l"ill,1 I( 'uIIuliI''lll'1'' I'Xeenliti; ( 'iiniinilIen1h.il i I. ( Ihe '"'I. h.) '11 11,1 I.'ahllil.I. i 11,1. i'f' i'l'ii'. (1,1'110".11,1, VV VV. '," "I" 'I' '11, ____ \ l ( ,.,,1??.' 11.| ,111:11,0: ill

_ Ninnll, nml, 11 10. I I the "II iln 1 11'.11.11,. iinently hh"1 I 1..1 '"I valnihlo anil' n ,
of $ I I. (In ,
0111)I falill iII 1111'0",1, 1'/11"1'! ( hat lih l.tnlllh( :ly KiiiKiiinn I'II\'II'\ I IVufnwir P. H. Mmof 'lll,'", 11".IIIV A. ci R I: in, noli 111'11"11"l , ,II
\ ils
IJohn fA"'
in HID ( I The < us In h 10'1 I .
p'uly.
| 11"1),111111"11 (has eolliHtiou .
1".1011 .i'-s''il Ilironuh Lliu'i'hu ni.'iil is MistaimiiK' mi n of inornthmi l.onn) pn<" of To' wen .( r flint
I ," 10 t
I i
li I liens, hiiho-.lv( nr" I lioiniieiaoy' unit, 1 t Hie, 'uinel nf ( | I 01 IIul'I 1'h)'. 'm.( liisciintiileiie"ilieHliiinlumlhe Japaiui (pullnry nil lilvluilnally( iliuHtlislutlil ,( lnll iT4>tlt yotilli, IHTMHIH, wuiKnrim, nirly, I Subscripton.
I .ouiuhy < 111"110.1 makefl ,'IT", I to eieuto( Ito I leplesnlitlll", }; ill the ilntilulluielit il,' IctHsnf :
U popularity' ] or nnpnpiil.iiiij: .I his upoinloos I liu, liallol ". 'llm, people .linnlil, he an' hillieR.ihuull o\IY"1 '-ny nnlh.I. AtI will i-I-Il a 1",1"0|[
_ Il' that hn' (is t \' of ponnnerel.itriMiliim. : I of tin ".t. (II"I"lclroY".lm: : OF CUAIUin.Thltt'rr'itninoily |, ,ii I, 1"I'! 'In ( i I|, 0111,||,
]> is never .III.iI..1 in 10(11'( hemil.I'leiiseljHi!. i Hit (hit olr.iniiH faet: IH I lint I hecoiulilion I HII"I Hull; Is It I hug I lifn of 'In/mi'Mi nt wiiHillwitvrrttil, by a rnlwimtmry in ".iHU' I Il)' "I"i I., ,

SIlO I.. Hie( luealilios( \\ heio (Ihey, nro (In ; I the sline h Is 1'lill; of tiuti'.al.I..1 isa cutu flU) \longer !tlnhl, I KIN: k ng"'o'k' consiili A".r"4., "Iln .'I nII., .1 1 <'1..1"1" I'tho .M.imif.ii' Inn.i4 ..nil : : ,-..1

j 111'1",11, I Im iital.,'- nn itloil I onlsiiloof 11 "\ llii M.ii| :,.il"',, I t" 1"11 IHI cniieealeil fioni I hit reniJi pnhhe. Atinal '\\"jI.III. mul, hullnMii thnt hU, vietury over 111'. JoHt'ji 1'" 1aM \R, Statt n l>, Acw l'r City, I full I 1.11" ( I : ,I;" ,U..

his, lew pormnal: I mul, Inloiivlril I ,I (l"lInvvvmtonnociUiii eialii' 1"1'1) nnr; llm ."| ,' at I'ir:e.ean npiieiil( i.s I thug; inailn 1I'm., lint II :: (I.l'n'hll".I"I', ,"II,1, '. him to nu "'xlti-lul'O, of "il'i ___ ___ __ I fiirncss i : :;;.,..,
(annul inailn on tie oM Ont iiluof 010 "
,
I I HID /flIt lal (f.n'(Is. lie : h-ive,: ant \o'n-eiis I In IVll'i" appoiiilinents ( : 1"11'.it hum lug [lIla u-<,'ni.le.1" \ r I i U'illl'nil Vuiuli'rhilt, mul, fatally nru inLniulnli NATIONAL HOTEL : : : nI. ':

fll'(,'"I. (that( a man milt' "( hltilUl" )' ile-I I I lie is i lieu ill""' otlheolilill / I eel,'tain that, llmcamiltouM, not .completeil ,I lh.-y will ",'loll then. nlHint n WHIPS .1.'J'; ( .1.ulhl...
his inloiohlH bi'tI i"-t I'lh' the w'k. mul U"'I m.mhm k 11 hum 11"IV. t Kol, ''11,1), 1 t'le' M. .hilnrn anil' ( iinnnelehl( : I .1. .
(
\,1..111 ( fl.II I 111'1',1 I im-lv: 111llaIi hiluhli : I "lllil 111"III"UIC"I".n"1 I I 1.1"1.
ami HO iaullllii.l| ; hIll it iulllg been .I"h Is now i 1.1"1111 'tin .Mcnwy furn, u'liulniI i Hull.In. I II (.1.11:\).:S I' I : '
J of his rlhiio'| uml \\\i\jt\ \ I llllluIill "il I llm( "Iloili"II' allaiheil.: I lluha I lieteil, ) I II I InlIol: ",,"h \nl," '. until, Kiouxe Cash.

; tin; illlwl"I. l'IUUhI.hlh' or pnpnl.uilyIn (: : -, I li'I"'II'ali"1 in ""'1)' i'uIlIiuI'. eiiKiiiii'rs.1111.1111..ly" 1111'jlli,11, I tluui tulug Iil" I iovornniont St., C (lii. Opera llmi-o. J ( ( ) |Ilul|, Illl-V\.lklt will
I 1" 111' | | oL-h I-,'oln V\'ei
mn I.It
make .Iho( iippi'iiillnenl( ( iisilnl evevin heie lhe n.lln I Hie BIIII"1 I ilhtililili '"'I t It ,""%','r" I \ ('tutu, i's )1\.1 Stnttmt HIM''' risTiitlyillnl (i'i'. I-I' Ihoirlniieal, lln ,
I
II Mrs C. oll
iIIO""II\.Ilj ,
_ _ ) nt Proprietress ,
\titli the nn no"II",1 nin 11'111'1"1'1') Pc/lrle | ii Hi,. ,
t liixpersiiiinl( inlereslH. Thi'Mi, IViry |IIM: ohslrneleil\ ami, 1 ilel.ieeil il nl/'ull.ulc" ( I ---- --- -- -- I Ilinlf, lillntvanei
IIC'1 Ml.1 1 lln wan n ",".1" of James I HIISM 11 '.' ,
lire nl'a c'la.1 ami, Kiml, I Ihal( in I the en.1 one of 1'1"1"1', must lieaii- l'I'\lcaly' 10,1111'r, ,,\ the wii. IPniaiiiH I In-i-ll, lull n man of 0,111"1" mul wiiln. hlfuimiitiuti U\-I..I: lo .tllll UI1. ) 1 i'i: I 'inlv.iiie.'Vit il'l'lll'I lul-lho I ( iin-iii('it ,, k im|
of In
will eoinpniiniso( I Ihe ( ;O't'I nor uml, hi-, I ; ,el.euheie I Ihey, ilnnhllc-s I" "than" 1,111 t ld.. linn innehinniiiihllieiilt I liceiiilnne lli, lumlereil tnhuililuRi'i) 'viisi, .fur" "('\t.% 1101 I ,1..1 I I)' 1.111.1",1 ''1'11\1 ( lltrjoh I'l'illlln/. '," ,' I new HtiliMiiUisthui,
111111..1. llut mil. I liming Itiiniii on Kn-.t" I"uuil'! .
lIlt
hue I I nlli 'ii 11'.111' 111.1 tn .II"lnl. rnItitloiiM III nil Us 'ii .ii'i! mul W" iii't I'i tiiuis' 'i I ut-
MIUI follow' IIhr; in IN 1'1'11111"1' uml 1110111'('" ttheie the 1.1,11111', ,el 1 nluluHiiino .r nn for instaiien, I I with lYralu", mul, HIM ,h'orll.1 hyho Theo. Pfefferlc on shot" I tIll' n''i.

Improper( ( in h Ihu ,1"'lul': "I( h Ilieir( ,"1 ,1.IIIIllt I the spoils. \0 10':1': nil the llllHolvisl h'gllllor hr.t Ih..h'li't.C'luiKien'('lie liver ilieHtloll| u htill i.11111 ill (\tAll shah" with thn onlerof "Ihu( Hun nml 1 JIA.SAd"m.IlaOol"l : ,. Ant .h s.','i.I"II', f |i'u' '

ollii ial duties I (oo" I Ihu ease ul I Ihal: Hut I"I"'IIIO ('ninl has ileeiileil, I'leneh inv.wtnni inilnepilto |Is> .luiillIi| | i hi| .i.1| the I I ,

1alll/l) III (l.ii I "I I IliemImvc (thai l'i'ir'nrlaiin In .the linll .II. \ put i in"ne ( (into tin'UI 1II"I'lukil. ; I llx; 10..101, Poilcr' lIsl"lutuut seeintnry offttutn -- --- -- -- hi. \1 lu'Hifjuh I ltioan| |, |
lulu 'Ii-
rlllal that not
IIIPCHwny -
111) This lie nl in vvln.il I IH "" (hopuli'M n viuiUitluii. sutyuu II. nivny. :01'11 I III !l IVs( 'BI.ns.: lieo, I | up tt lulu, Hi
_ _ ali'emly ilnno II, RI,1 oilier* of t>i,"il In Inw. may I jn to iiavo n they nnnlit .111110 litt'x.'t'itugt' ,1"1
his Iml. Ifttehail I he Now Yolk 'f.i"I.,, 1.1., ihnVulty li.mlil mi)' I.lil'l'l'uhiI" I' tn llm I IUILYI I Hi'; ) ""I' lb ill' I k ,
Uiem will di'M'il 1III\II. huit UI' i may 11"1. 10",1) .h""IJ any Shipmasters
11'11
-- aiU'lomi, / \ '." .If hli,.K- 'I i I I lei-eitolho I | |" n'K- lllllll'K, ,
_ _ ( an Iho (Ililu linns, (for till' ; I Ihl jml, "'", ,einnil" ( .if Clr'ulnr. 1"'III"II. .. \I'lt.II'1.1..il", .II"1 I
n
1(1 1'11,111 lean iiinsiil It : :
) 1"illl'Olllfll Ir11 II.rurd. "''. till liIIll'l' Ininiiillatulynntlliiil null Ij 1"I" ttlll ""r r a na (Ill' L'l i ii N'rh-'IM.<.K\.r

_ _ In tIll 11"'CI'I''I., vvliu(' 11' ,'ill'll'' 1111 Hiipieine, 1,1, of till (Iho hherilNamleleikh '10 ol II"111'OhIIO of tint "Roliel-' ; nlII""I', ( tu tIll, r""I" UnKiiyHilnl null,").lelnonl h) iuiluuuu-iihltl'In, 1'11111 1.1"1 Tanner & Delaney : :

JviuoeinlD' or l.'opiililii'UiiH: just tIN 1 I Hull IIIII.I up jnrii'H nml lion 1.r.I. hlll"1 'iiluIlulU'ti'it tOil isreaily I ) -" r,1 ilislriluiliiiii. Tins, \lk. 'ihiu'li l i. itiinnt| ; I|fntspoit, tint, Ill thn I"""I'y' \\lni) 1" II Ihe olv[ 11.,1"11, ,". ,
11111'1:1'1)$ happens' ( (" tu he in (putter .11'1' ,),uuilhi'lih, : proieeiliii.rs, nml I'C WII'I"/II hy the ,1"1'IIU'lt: uliont I I (lust, liw, \IIII'I.I"lly! ''h"II, fntaltiahln.IREAKS II (il I ," 111',\1"11' ti .ulil? pi.'r-on, aliiixlal 1:11\10\, \ I t Is niillmrl/iil, Iii I 'il.
I'' I olliri( ilii-pnM'il' "' i-iinlil 'I" ''1W '""' \11 enril, iiliI'h'iI'i'ii| | I )1 l ,
BO ,
111,111" II Iil'o 1111111 1" 1" years ago, proimwH tn \lliIIO lo| nl the. ,.", 1.1..II'url', ltin.nesHe.t.ihlisln, [, >i| | | lill I nml o:herH will
I This kiml personal ",nvt'l'IIUII'III/ "il every ,.I..dl.inl.i luiibuith. n kri..l niany ,'m..I..rll'it i'oll'I.1, | OF LIGHTNING. (Intlie, "I'rI1.111 1.1, ''I "II. "IIII' "ICII" plili Mm'liiiieslniM| : smeiii I ll -niurUrN

1.1110 In i'iiMlo oll".ilillll,1 nlion- Tilings n'c'lllilg, to he, huhlhii'o-, ; I Tho eighteenthnliinio I Rixty' I two hhn'p" htiililli'il,, III"'o'r umler, is ( .I'.I. iti h i\iii.i,;".' 4-liinel'L'in.N.I I >llnil.'i'H. ""I- 1 lii liii' tiil'l'ii:; Iliiildin-,
In
tn I 162.'Iuu'u
J.I.II.
tile (Ito inajniily I I nml, to a ( / hl.III'y1,\n early one titi In iMili'ino, Mn i 'h. ni't'iit, It'l Iii, hl anil | nt ,v ('uI'l, |i.ik.,,
: '
11' 1"11)11,11111c.IAI,1 1,1.,1 iinpmlenl ,1"ll'I'O 1111"I'nfb I IIlrk IK llmnlieil, it i/.11'1".1' that it ., hl"O I: al tin fulliittliiu Mr. O. I. )i I.,II'IilI, Unii.l .11111"..,

h )jcara of I 11114, 1 111 I "t PCI"'I I I (lull t-i inal ,1"lcll Iihu( I it'lu- wil volumes, huh the lastoliiino i I I hlniia trniv hIll$II.II.la )"lllll"( !', ;Nittiil h. Alk, ..')'0: "WI. ,iluttii ttith J.jf J''le l'illrsiuMilrni'| ..|." -,, ( ( )ei'giiu.
A niwvi flight-
rule Intii |1.1"0,111111.I II I'lrl, con- 'nei uii hi' pail': if an ''IIII.,1111 change. : prnlmhly' puhliNlioil KOIIIII tIle in I' \iii'Kro n InnI'I.,11, \11111.11."hl'h htinok H I''. .Mini.IHH "I l.iin.rs. unit, fiiomU ninl, phjsi _Oit' illgull'.___ | __ ,, ___

fl.ill. friiinl ami, h paekeil: eonvTiitioiiH t I Is nol inniln ns In I Ilio 'llh'I" uml, 1 mil tlm next for tviiUiry.thu pi intern Tin to copy hmlH i is veiy,'. ihlll-It isulinoht flgiiiuit PII"Iy,110. .1"111 that hu ,,,, "'1.11"011",1. ". ,I 'mo nil inoin-ililo, ', ( ',".' J:(,.\ A I n.:I : : -
.. t.ll.en Hr. i liill'-; NwIMHoinery
'
uml Inn (Iho [ | '"1,1 .1111,11" 1' I1 Brown
!few > eui'H iinnu 1".111 pnlii-y. imKKihlo] to 1'1,1,I "'many tlmiintoti 01"1"1' ; ('O : (
/t I I.lKhtnliiK itimh' Biillnten of llm fnvnin I for ( iiiiHiniiilion| (ma imtv nn lily 10 lltU'L
,'il hn (Iho ,1ill'P'lli"l UI'1 ilote.il, vtlnih are auiiustly wlil"III..I.. fill ,hits liiHi'eine" Die, |.| ; '
,
anil alilo
of w'liixiiii'r iii I H I. Kuiiip, of Alhnny, otoiHii'ithe' tvmknn
ofllio, I J ( Tlio( TIIK( I l: I.A'IT.ST: : ( i:. The matter is ari'llgu'I tn cover tho I 111 All" liOII"I. ,, Ill ,
'1 1"II"I'llio" 1111) pc'nplo ( 1':1'IE. N. y, tthili'thn, uaptmn Slit rivtvKtoniluMinhi | in) l.u-iii. II" (Ihu lliii'Kl, 1 ,lulu' iiI'iui', (.tor 1,1"'II.n"II. they Kit IN-

f Mill nol submit' to ll 1,1',1, nml, (ifnv- 11..i.1 ll. f"111111''li'l( '' uilvanlii Is movement not thoiiKlit nf Unit pith' t thorn all)w 1'II'"I.II, any >r ,itit) kfl, >,,1 nut a man "ill injiiuil.tilher ) ini'lo." ,',"J""".. The( |,ialiinil| ,

1 11'1".111' nn I lil-li pruvineo, "1'1 U.'i'Ihilih I IglUlla.- vivomof the vtar in exihteneo "hen thowoili \ \\1"11. vtlio IIVOH Uttvticn Fliutfill ( Ji.>.,. Mnlilli.itail l I 1"'lllr. Uli.n: II)0: J"I""II."IIII,1; r. | ( f Furniture
_ : 'h. hax lush tltn, I of ,iIi'fihliIt
Flushing, horsi'B -'I kit il ant hi'ea Im- lit-. I"llli'1 Nctv I IMs- 1".11"11:11 "
nf lEiiHHiu. Nn people) tt ill .11111( I thu no hlie (lie unIt exile i in eniiiili| luil.-New YolkL'ommir- "
'
11',11. Mlli'il liKlilniM( (In HM la".t II ,
\L' l'iul liy 11 yi'ara, .uviij fir l "oiiiHiiiiiiillnii I inihl,, hatcilhili II IIIIUII"1: | |
liiniiloni'0 ami uiulaiily of t Iliesn' men In ami oilier ailvan- A.I"I'r."h"rn lull nenily I "'"'"','y ticu on the fnm "dun pllon' In rill'H .a'"'. | I
li'rl 'nl"ll L. 'I-t l.lltu t'lt'llhloH, WilH itnn lip! tiy ioet'is. | : i' i'd) i't'nfirrut',,,
wil nl.'alll, (pnlilieiaiiH( Hnleiy Inriltloo ). (uugI'., 11.,111. lather I poor' plaeeIn weio on.nai )lurllm, In Im'l. (nily.'uir. ,u'I'k.I I .tii Ii Ill In I lioHt ot heatth Ti It.'illiltIhI' alen, IlillH, l.n | ii I lii"'I', '

( (tnolsiif the llpl'iiiulIn" ( gii Tin' : nml, I )"I'ltluucl'Athu'iu'u'i'i'Ihl'11i4 'h"I'1'( 10 57IMI'4 ,1'IU, ""h'l' (KiUil Iho li n.' t I linn I n Iron In IHIHI.H full, at Cro eeiil (Plug Mm-1) .'. 101 1| llu II tn.v ( : ,
II'j' 11'011' 1.11.I:1 /. .". tnttnshli., | III* an.I, .' ttinlii : _! | 'ft nn sl lli-k l ninl, in
; (power nl 'I't&h lahItsi'e.: (" hiI (II ) inpnlhies' of I II III' thn ) H-llll.i' 1"1101" l, nf 'it '1,111 iliM'.ism.(111.: I ( iili'i'5| .Irl n l"II.I..r, tlul'lI'flj( thntt.'ulhel II1U.IYS11': \ S.\\ I':. )'uuuir "'0111 I hlll., nn" |, l ,',| |Ill ilu.|, Pnlilin,
( '
'inOlid tn '
'" pnlnionaiy
Tliemt i.llli'hils. : 111'1'"I' '\ "'","'Iil Alt' tile:" ( on Hie hlilu of I Hieinonopolies 10,11" I "' 'homillilg' of n hint's ,' ', fis'l ---- -
i : 1'1'.1111) TIIK MIVK 'ill the 'i'iuu Iii (111.,
r,1
---- I Hint tho nholu reliC ttni ilfconiUilLLlilnliitf Irhl' '
Jilllilio I'l for h)' 11'lllli.1' : "eomln.'t Inwauls 11111 II .( )"' ,,' ,.. ami, lies- I titvay >n ."1,1, Ihu l ( U. 14\. 1111, ". H. t'ill'OlI, I leern, Salt Kin inn, ','lh'.1 T J. WELCH,

11t fair l'I'lllloIL of I HID pen' I (1,1.11 H I that ilenlic proleelinii" for A "".x..u "tlii.li.'r." Mi'a.'limii' at 1'llIilhllll"'k.! I..II..I 1'la., ninl ini'an- I 11111",11.1,11.| | I iiliilhlliils, ( '11115, ("''HI 11 RESIDENT ,

plo, not only 1,11111'1'I olliei'h in ti"- I f'. Bull hIgh, h (al'hil'till inipoi I ) '11' illlllllU'llc], ,.Illlit'Mexiian\ till,") illlj iiilteiiiinersu or, ''1111' OfIliesii.liniai .1'1.,111'011,11'0 I ( prcmiHii* until, lii't'tiuun' mi j &' '" EI'JI'II': '|> | nml( | usIlKi'ly 1'iiren ., liailnatoof" Ih,. ., "

hIlt IhoA oi"niii/i 11. I ; liguilot tlio wall, It a ",' 'no' pa.t 1"1"1', ,II I. It /ihnnntinil to ti. n '. ii iciii FiliulR!
lill inn of (llm lay, ; i.!loiis! (1'1'' nil oilier" people.H'.ilillan. limn' into 11'1. Inleiliillaxlierp, iKiUnmcllietiiiiil 111,1".1" 1111"1 I Ii I in.HIV.iemli'0ieinliuli
,lihfinllil! Utnlln'uf Ihu '
uml eiiinliiet I'inns elnliH uml .- In'lief, llurnii: tlm 1'I(lull of I llmlale 110 11,10" \ "| rfeeth.ilisfai: hill, I" iiniiie) 111"1' ( | : nil ".', ,
11.0. .: | M-ixImlllan( hull |luls! "|Nior i It I IIl 1'1 hy, ttut'liner. I Pileoi'iei"nis |.n,. h h,, v. 1'or wil" I hy, luu.ei (PIIIII In t'lluiu-lilut, I Li' :< % ill|| | \_ -
,
rrel iliiiios;'| in hieal polilieH, uml, pxclinlo I' .. II.'r,1 Thn KiinU of lie cultivator nlth whlih .. HM.If un..
Cai-lntta, tUtU u[ HIOHU fellotts, ttilh lileusmorn i | at h hill.sri( | I I I! ) | |{ .\ M'lXMIAfif.1-
I eveit luiily not "llllill'\IIII"( ,\ ( I "I'nhinel (I'reil. '1' MtPI'S I h.f 1 few lianly nail ,' tlian are iiHUallytn rank II"I..r" ('..lliulg, I la., ttns !,lollll I I'r'II'C"I." P. in\\irv l.'iiln; ,.Flit\\ } I hIll'l iti:
], lie I I',' HIM scout o, not' IHIII "".1..1! I hy lightning' 11,1 HI'ut
Hlippnil I ( heir' eliief nml, his, Inonl I 'ilavs siiiro" fur 1'alili vtlnTP r""Illlh'"I ; .
( .
I .I 1"'lh. "'III"! ( : Kiiiintlot of Ulllnl' Thu only\ 111111 k on 11. !IKKWILI! n ? t i !.!> U .VI'H!

licII""llld'IIIIII''I'.II'II'I'I"' *. 11 11.0111,1., t'.nnilt 11111" 1 ilh 11'11' ''IU'11 Ih sin ess 1",1 a..1. hlllll, | ) lily Mil r,1 itnikhliin, ,( Stilt on t liu fillip ., "..I'k.i 1.1 '.\( : ; NI ) ril'IIM.H,

I 'lhlvilllo\, "I""III"II'U| of 1111) (In ( of .,. '. I Ills I l lilIlbl 'Ilh I tin' 1.11"llu tthlili his sliiMM( lull bUx'kia! wuru Uirn to ." ., j C.atsoii t I'lhll Till.klO III" nil I : ; ( \ : >

fur fcevprul )hIlt' Ii, nail IIHHIllaliU' '\ Allx'it titus wny froia C'hlpky toraiiiptKlllowii M:fS .
U Ihu ( I."II'k.
thin Unil (Ilia iiinsseH .I (people( ) 1"'llall 11 I) eiui'il 11'\lr'( I Hill'1 I "SI "
hll. : I'11) I'JI. Will utiiut'k Iy liKhdiliiRlloliiul Tl l AM> All.l .ZEN i | III U. foiilielinir,
uro hlint out ( tutu nil Inllneiieewilli inonllis I Injt Mr. Myuatvlll ..1111'11 llliult' that (his( itiiinlfiilil 1ll/cllll' hail I I ( Ilk"1 .IIhr, uinlor, a tnw, unil, 1 ilnr C"I\UII. IIVIIH, IA"" .A H.A.

II the thou for wlioni I hot' 1,0011." 'il 't thn, hull In' of the t.tiiu| H.H. ,r va I Inn a IIIII'I.lorl wan Imtnntly LilleU.V ESTATE '"UO, "AI Eli AMI ', ,.
nulls (pii'limhmi'y,, ( tve.oiinoilornms, nlth his, I \ ami' khou tIll rlllllllH' lulls IIVSK '
voleil ami for I Hie ) ninlIhn 1 Minn 11'1 .. IIJKIII) i
; 1111I'II'I
: ) lall'cl. ,1'11111,1.
Ih"ll )' 'r.lflh. oH| 'I'I Kliihx' of I thu royal IHIX at lln' Tuitiu left slits, iiliil font. WITH unUivly In)'n rl"l (lIla "': \y (I". l.a
I 11111.lhl( ( pnrly MI i-linl onl me" ( ( rl'nll.t"'I'I.III"'I'i not I'oiinti ,I ''II"II"1 ho iletorniliK'.l. ( ty .1 iliiM'r luvvs I lily, ami Ih,' hou uf tho left font, fonmliuio S '- ( nr. ,:' .
uml, 1 1"I"'lllallf I ( ouuof I thoso ilUtmiiv if. "
oppicsHt'il, woriit'il" \ II'',% 111',1. IIulll. 'l'hn:1 perMins I & LEE
-
--
U> loin! their fnthien. -
(tlm. I Ihllll is 11,1.1"110',1.! | The Ih'll!! nh.11! A ;. ,ile-iren to I IPunite 1.'otn snub Ihl..M.r) ( royal i'tiliui'M'tllIttili.III' I Ti"Lllo, Cut,, ut htm MalshUi'liIVU' of jill One to uf (4)I11E'I1) : <(i Ad( HXT, ,

q nro i, iiln'r 11 "III I 1,1( 1.1 lo Ii. (hut. ililianl n iggi't'u.b'i'ti monopolies roiimsicil( mul. ohliiineil an IllIh'll. .1.h"1 n "was"1,1. "''\k UIH>y II lIe Ilhlllll..1"II"r. tIll cur Louis A :
1 I I'8IbIiil (it' Ihey or ,'III/11111, 101 ( III'Ii.t'h (hat, inaiinlaeliiin ulil-key amiloliaeeo \it h l he enipri'ssllu I nut 1'u.wliiK' .1"1 II lib Hi (11th \ "" lh.i | NEXTTO CITY HOTEL .__
'U'lii ; iiuiuih, "(toil her lie \ ,
r Iroin the humls] of HIIIHU I tinWoithy In oi'iler hull( Iho) mil>U'. Ihal i I inaiUi iti'oiihliHiioul)' HIM. li,j ""'I' tlm tiile of hula, hliik1, uiukiiii Ii liitn Silt ronml City Bill
| !
"U'hlll
I | \li'tither nmt Itiior Surveyors.
ollli"nils. I (lint man \In Ksemn-: lIittllli'ii'llli'i'" 111"1'| 1,1'1: elnlhiiij. (la t lit oiionlal niHiiiior tiy, I'I' "' ( 1,111," li. "II1'rl'l I, 1'10'\ : ." ( : I \.
I
liiil nml one \lio, eiinnol: lie 11.llhl( il.iily "" "'" 1'1,"'- of lifu Ila.1 \ her hettteon, litM forelliiRor "1.1 tli'i'linhllhy I I Ih( nfrauiant I Iho Uulil"I I piwiil.I.out.I"I'k thiiiiiL-h .IOIII'rnl'\> sIuit.'u's'| | l'I':8At0A. IOIJ.U reiMi-.il:, to Post I .(Kills a C'oint I ll"i' i
1'01111) ,
iioHotniy.' i inn VH 1.-hi
'
l'trlnln. "' ,
".lil hy ,'llh.,11, 01 iNI ami\ 'vlnnelnlerI'IIH \. I"IIII'II''h'1( Thil( lnnk > iIli'h'| klail mul' \ ullahlti to uvoiy tub"', tlimlliKitally II.khllol.!, etnar, out ImliM lhrontli Ill Iu"J I I'"' I'l'iip-ny', Itiuta gi1l noil Sulil, I.is'I'"U'KIHSI Hill'II..I\'ro. ( "

nro" inninly,' (in ulln r "'111 III h'I amitnl ( CI'"II;! | 1 ,. ami, [tnliineo, UKlniilxht'il nl t HID ft'llovv''s pivt' >iinii| tr ,01.GnEATNESS Hi'HIM ...1'.1.,1. 11I"r"llllolllly| | ( mul, fi III .lu, I vtoik I nl |
I I ( (Ion, tMviviil' luriiHiial' ( 1I I mail) ; ., ( iiiiii'j-tf.
,rI ver-o (In I his ell(y 111.1. oiinltlia' ,I limlnml iml,, utah' r"ll. ,'lllhll: nml' \ lenls.( not 111' jrllh hli I"II' (,,'ilt'a.uC IN YOUTH. 1'"r.leinhil, lo. ----- --- .

_4 has 1111 I llm \Imle, tinln i 1111111'111Illholl.II..I".lly I \poor lal'l, flh'III. (Iht"1 hitjhi ,1,1)\ A,'nlll1'iierfiiiii.il, ( .( iiinlonr( ilu I I All Pioperlt pi iii il III inv liadils for Snli- I'oltl'' AM" ; : 'i.H ninl nil lint in
( llaini'iit
itiI'l
1'1111) in .) .
J".1 ( ttlll ho
Hi Ailv.iliHul
'
,le"UII,1,) .In him, t ''l'i II'I 1"1.1.. ninlirreat I filemls" (ii' (tern- rune, ilropHi| | ('III,. ''11'1,1.'|' ..' ear- I'! "orl. '11' 111.1.' '1.1.111"1"11"! ( :. TIIK; S( : ( ( I l'iilintiihic.i. | ui
utis 'i'i 11'/1.1/,0 ? I ii Ii lIul' till 'nIl
I 11.1 luri'r r I \ I
i, ;111,11'1111.,1., 111.1. ,.1d 1'1'1111'1111'! U I (ier.ini'11: 11\1"1'111) 1'iee tthi-ke,h hII ) |In |lie lIlly 1. ki.kiHl out for.his 1'1'.)lnl'Ihii UIIUII, ,, 'I 1.,11'111,1\\( | thn I'nltnlNlly' ot owner, ,, or Itoat vtil\ I i api.ake r.I,- (Ihlelit( tn Hi li in
lull mlvaiilau' Inmy /i ,
Ii il (
t.'plitiu naniu
\ of liilli, ( ) uml I Iho "ul ," ? 1:: CIII"I' hIllS| ami, .a Ilio( foilKaraiue nf I lhoeiniii-s'| ,."I"lh'I,1( 1'\II'Ili.nll': | I.1111". iliewn ll.it, 1" 1
1".llllu I .
\III'UII'IU 1) him tni-oiitliiiu'lils ( I"'.., | l wiu nt'tor' nt fbI w linol ft ..layufi c'4'1': until. I'lileiiK out In.
I lln mul, hole Then h"l. nll'IIIII.11 .1.11
I I Iah' ; oh I ) vv nilaloiin) 11111,1 WATbflN 'eiiminiiliKinull ,
1'lil',1 I""I'IIII"II. (
111'IIh Iw I ( ,* lit Hi" .,11'11.1, .i (hil C.HI i' hn )'Htii oM.lliiiMoiin 1101 I \\viliifMlny) I haul (tu'j.'li'.l ti-|
1IIIIall. .
l it e. uml 110,111)till In hII'uil' I talk ohonl the "neonipunimenls ttisik, II," ht A"I", ( |j.itenl I'lleil.
'j ( I ( ttlltloii
1 1,1"1,1.,1 1'udllulllII,1 II"c' 1111'1 ,11'1 ttaH .t.\,1 \1,1111.11, I (I "Ill In tIll Imini'iit ul !t2i, nl'II\ 1111..lr__ __ __ __ ___. iluuu'. Ior fiiUhtor .
tlm ollieuii in Iliu' i'lly un.l, 1 "'"11111)', "' of a ,ilei-pollo, ftnei'iimelil" 1111h'l him I.. It' t Ih.h, ri' |1".1..1'1". '.'I I nil. I lOt of ho (rt'Anuiy' (itf.iol. o I'lilalnx, ,. ktrwl. I ,(

ulla "noil closi ". 11.li'lllllllIII., vvliilethev, Imlil lip Itnsi-lil" amihn 11.1.1 hitlil of Ik'leln.lilY (liiiiiiiillnlil' On Ihu )fall' of .llm| rm- Uirtl\ Iliuitn gi,n.hl.I.I nt 11111'1110( "h"1 Dr. A. Riser 1'lr., jtio.ir.liihiniiiiA.nml lull, iiillHlm' ( ( ] liimlel Ifuil or Beivlio.p.1,. h.li M!1,111< il

.\ neml ( hile I Iar < moilels for I ito 1'llnr) l lit, 'ami Ills thn luu' t'IIUnl | (ill 1t3'.
11.\101,11 \01 hi111"\ on ) I ;;I'"I I : n plru .1. ri'h'HiuiV \lii'iviiiuni he Inlineillatt'Iy 111.11 /1 h. \V. ( I tIlu far-

every ollleiul In thin thy mul I'onnly.' I i'lilleil! 1IIcO( lo (nllnvt, U cluck amiiie ', .. hlii( loai'iit'iir.imo 11111.( tortutiiia 1..1.1 tint In i1li hiuilllI'lul. nt it 1, mul ).111. RESIDENT DENTIST _mar 1'1.lhl' | ___ vlioeifuliy
nf Menieii nml flitS ', -tun l ( of ih, uilmtrnlty nt U ,
Tho ( I vtinn ', .iiuiitlini nnly p"i>.ihli. > Ida ,iliietpleif ", ". 'I" .1'1. I S. VANTIS
I l'chllll. Ihal'ul1I"I..r ;, | ( IM If hu' liml jiKt uti'piKil out e.r tin- llmnplun( after, KruihintiiiK ut h. Why i pi) 1,1111 |I'r ,
( I
I IIIIMI ami IH (thu Iho ISIiInu : \ I)' of thu Mexicolir. I J,11 K. VV .'or, 1'nhifox' nml I liiletnli'm'laMreiU. (lieu nml ('uI u'iguu I'nitnU
Injury 1..111.. I ii( : :1111111 1:1,1,1111'\: () : tvalont J'I'I.11- r".I., 1 "na n slii'leiil( ul |I"" In the( Inner. | iisr \ )mi 1 iniu it. I ( '

Ii llenipt (lo mpprem' vvtlli I I n lilyli, Irunl\ I 11'11 lt'l 13'. KIIIISIW v'ity Ttuiw. 1,1..111. 1"1-1 .:IIII'''',UJ, \ IIII'IInellI"'I. .\t.tl'SfitMtt'titi till' $1,151' tUlt'j oslinKl"ii, ILL'
4, .

{-.---
-
;
-
\ \. I
,


I \ .


-.... ..
.. ..... ,. -
--- --- -- -- -- -

SiCTAIIAMSM: / 1: \ I :,!. i 01 Ill, .l,I II":) .I 1 ii.I' ,'II"I I .'II", 'I ll', I lh i Ml'" nnr'II': ,I.Ill,. ''.in.,' ,m, l'i, ,. .I i" .i I i ,iln \"to hh I 1\1'i (..

1I.,h.. ,, |I' u' 'm iif'' 1 I" ., I ii I .
11,1 Ihllk, II i Hi in i ir in. ( 'n"
a 'U. ,, I
.ilidj.i t th. riv .nriu ''J?! II' '. !I. .11 I 1,1 I I .Ml' |l-t| II. Ii m- MAT .
,/1| ,
? f",",,, "! I. |h fc., ".1U' .. T CHEAP
DR TALMAGE'3 SERMON AT THE ili|' 11'11.1. nml ,|,'nouuiv ,,11.,1' MI t i. .Ill,!,l i. iiJi ', ', ,i. ...i l': ,.mi i <> .,mil 11Ul'hltl "P.I ( CC flDlCK.If 0
I
HAMPTONS.llB "ther ilinnminatioim." It I IH nll''. 1 Illllt' 11.1,1", 1 ll,,MIH tilliw.ittHt __
\n .110, II I II""II -I'' \ > 111(11 I '10 II ,
III mnl "Ih.t ,liihivi' ,. \ .11' .
"-Iliat' thai klml nf'nlu., 111., ,,", I. 1< ( am ,., I _
"Hint I I'l. n i IK tin I -s
J".t '
1'1..11.' I. \\ hilt t"I.I. 'I'"I.
.1 "' \/1.' } |
| .lrjr ""'I "....r.IRIII..n M-BI" 'I |'??. 11.1'' i hll.ln'"l1n.w nndill.| mM. i'iei h, .. II Hi. MI. itIl, 1 1'a) "* I up' "r n n hlh :
(
jilr ttllli Hi", (lirlillnii. I:,'IK'Inn ,''iip| I!:" "''lid' s,<. '''I' tin-in" .In.. .intl I ,liiiMiiKin,, thin, 'IU"'I I iii liki, Hint li.l.l' cfil'tu I II I .

Illnili.r Ilia Triumph. .., ilr| l.nliiliilirnnrii ..1..1, | I fh,..s. 11 I Iiiu.,, h. 11",1 I i n..IHIU tH) (i',.' I 1 V'. (Ii, r, II >",'in like that' In II ,

Nrtrr I'm ,\ .p. J.i-pn nn, '. .I ,ul} .inlthet, lot, toit Hirt.r I N t. ir. II" I" hut let mi "II -- ,
,11.11111
I..ltll. .111.1. I k" |I' la,. "i.,,.,,..011111".1'l,,, 'hj ,mlutil| I I I ,"tl.'h.) It, I hi\, ""huh, gt I'. the mo-l

Til'!!. Ih'lI"I"Iwr.IIJ." .!. I It.- -'IV.|liv, tile, mi 1 tin.., iI.... 1It,1, ,jutll, ?" ,',, lnl I hi", i Si I i "Hit out'
?
Po T I IN-Witt 1iilin.up. ssrinut', ; iiimirniiiR rllIlII", .. |I. ,.,111.1111"| ?,",,? II.|.H. ,??,??' iifx of; UlHpiiilIn' I lum, In-, of tin. lAth' .Tiwis I

the KI""tH," and,I the text. I"1"." ,lit, IIIIIII''I'M' of the C "tlinul ? (I.., I hrtsi llm I ,,1 11"lllIllill) of t hiiituuisNitn I 4 Jt.gJ_ ;, it it'cm

Tin n "Mid: thC, unto' .him. su y mm I lilt'" "ih.ti. u 1\ Ii.I(,. hti-i ,KtniNir.liiui.iih.r, I "Tint ,i of l litiMlan, d,. trim I Il iiI II

"hl..I..h.111,1. InNiid, Silhul} I, t ih f. ,, 'ii I. ""',liuti.ilion',, sill,I who) hied.lo wv' ih. II I l."-t. 1111, uti'.1. r ".S. "IhU IU Id\ ,..ft I II'(' in hurry.

to" ,mild not frnnn" In pioniumii i ii ''hlldMt, I piinh''' '' th,. 0'1.1| l In thus. ;( hrlitimi ,dot. i run I l 1.1" \\ I Il1 I Isalonlnn \ Books Stationery I

'"ii Tin'u tl hit' look him ,and,,( -|,.\\ 'I' ul..IIII.u'; 'n",, lint it |I. ?"(, ? ,hi|,". ,.?ry?, I "(i \ "I gft tne imt h"11) .j

i_ ,,it t Ii"' pni"" nK"Bof, Jtinl, .in. mires( Iml' I 11,I', it. y. ,(:ltl. III II 1,011, *, 'hold !and ( Tint i. ("In "ln-st ,'luinh ttliuli ,gitn; tin And CAN'TM! \ \ \
,
in nlie. 1: I Ilial II., MihjMi 1 u u ar, t>iniii 'I I tIll""it hotuj of. t III.t'"III| | gt f,,r tin j PAPER BAGS AND WRAPPING PAPERI ; ,
'lu.irt. and th ,
if I 'hiru'uI
I roll notiep tho.. ihlTeri'ni'i of pi-". i Huh,, 'an 1.1 thoiisindsf' |II"I.! |IU 11I.1 uutI

g ,i, '"lallonU'ltteili .11Ihl.I..h| and.. Mhl. i- ) i :trs 11.. ".Iilhnw for hit'I hi.lr .. I liNt: 01 I : ; :li-: IC ICI

I Iih, A trry umall and,I unini|.,rtmitIlll'lnwo I think Mi-tiiriiiiiiiin; nnd, "lai' >trt. nl. I I .i.I li. that ,if )oil mint' to l mld, upan I W.I11'1':1 \:1 lalII Oil.If f

) on oat." And jit, that) ..hi-' I rIM. fioin' tin "Kiiiil' protmninie' of ally' I )' ili nomination, ) on Mill ueter I loud, \ I I I!I 'I" IHA Ii I l.li'MIII s v 11"1\11." I 1"-I In: tilt ,h III Ollhll." :

WOT Hie.. ilitoTi.'iae'' Utitiin |hr. I nn di 111'1'munition in up Itrtiiv t" | nil Dunnithir' .tlo" II.hit .
,
'. vAt
i ; n "" "lIlIlIlIiI '
tin.. All I ,,It'nun, ',, mtii 'lIt I thing donnHow I ( ll.Al-; 1OI1AU; 1'0 I I'l.. lilOliU Al >. I want t flr.st-clnss t
il.-atli for rent ni.mt' |m.pI.],| '. ih",,. otis r ,di I ,i. ,"IIIali..". me II roiiR.' and. \ mn \1 )you printiiitf

I 1. .l I' jHiipli'" titliad, and<1 I 1:1,11I'lIilllI"t: ( I Mim. nonuiilion, w il II:'ht" In uusi-Im d I" I ( iiiiuh hiLl. Inti, ,Kr.iliii: :ncioln.lishnl.| ;123 S. Pilafox Street Second Door North of New Custom House ,.

n ,rr.-nt tight,; I nnd Fphratni, 11' .as nomination' i I. th,. nii-t ttinlthv, or, 'the :' for lustimii', iikiiilisl' ( tin' Muh.ih.si\ I

> ,|..I. and, on (the n ti.at I'linn' to (In.fthi ,. most |.'pnlai, ,lit tin.. mutt inlhn, ntial,, 1. I! ('hurihlor I Ion u,.' ,..n. lur miniMryuin II I ri\: ''4)1.51 ri.t. ] a LOW rate, "

< I h."t .'JrI.uti t I.M.IOSH 1I1,1..t] "iiul
lull that. all l.pliinimittsi;, mm- ii' II. "'I'II'I/ti: ', nml' ",,ir" dir, and i IHitiiin, "\ II u.isit,. that MI many, ofI

i ,ih" i .Ix- ".I.ill.,1, I : ) .him. imildi .'l oni." lnn-1,1' '"ii.i\ thu 1111,11 (1.nm.. his I l'h'l1'1'I' ." Iml in I Hit, ll.ls.|, simv|'| I.I |I.. I I, ;
hind I ini'i: ih. ii,"1.111"1 git III (Ih,' lln mil .IiIttilIllg lor tin. I 4U''u
i In found I out tvho ttireI ni.ianti! otlui"" d.nomination' to. 111',1" gil:" \I rig :
Thettire ,I Uioit tin | i i And 111" n.intt if tin ihmili; uiiMgitt'li lllllK ,Illl'l Ih.> 'Illllp' I'f III.. hllpllWHit KafieldA( : ) (
I: inilinllmr' ditnlid. I.I' li II |1,1.ll. It is n Kn-it "dmli | HttHrulcl. run I
I III duHon an,i I.in u toniuim., IhemtuHif mid,) ) TilE! 1 :
|i u |1."IIlIdlllillll.) !i"ihl..Ilh. unit aMI i lntt.rin" mt' ti.mninnili"' .' tthuithe 'amir the "'ll'ill' of t llu> /hands
gnat
I dun I I t hurt h .1. "lltM' hate iniinlerlln I "f .tin' "nu'nil.svs tin ili.miilnj ( 'OT11:1.: (
< hut sloolfor( 1 ritir. The I:phrimii nun ill"nol lluntiaim" me ulmufi i ;
t, of tin ii,' i'''111..1 ,, ,\ h.., tii, lultI hat in tin.ir uoiahipan :" ,ih.iil. ,Inn "',,"tlll' Ills Intn, MOST
h .d I .. rogue:; ottn, nil.I tthetii | |I' t i mini"lunu .1.1.| l lit' unit f"r 1111.11" llrll IJKSTCOMl'LKTK
i 1\< tried. to na,,' hloil.I..II, iditntH I lift Hi. ttuli-, I I u,,",',1",,,!. Mre uutsid.I'1 ( I tin nuns. 1"'Ir,'. In iixinj lulltiltin ,1'lr"l") I'm' MI I".I'rl\" .mini' ,'imaMi, r BriCnlayers and Plaslerer. \ \ I

"I" "111,1, ol(tin' "h. \\l.f'ft ttasa. I |I' ii'''.' I"I i i II i rill is m "Mi ". .. 11'1lh'l| ( mil ,< 11. ,. Inn llhlll IIK
} noMidi .
|iuttir. I
... \ II.MIII'H I HI I I | ''hI|| I : I ) '
..iiil thai! t tin')' sat_ Huhholith' th<'" "mltl, ,I Hi Ih, ,! I In I huiih is nt..11,till,In to ,, I 1111I t 1.llh.I, m Astor hhr.m', JCt-u" tfi I tin rn k. iiinl .. tln i' lishirnitiii KQUIiU'KI
0.1., 1 I "Ki an lit II, sit'1' -.. tlnie, Tu? pitlu' tin ktil aol,I \1111,1'1.1111( : tinst) I M-.
(-.''Ji.lilli! and wire !lun: "Till" "iiIII i I'll" i "i 'lurii tilth lluist" m tin \.01. pt 'I. are i 1 ruin Ill hl'I'\' I in taking
I ,ami I 1'1.1,1,1.' |, ag:itnst thoiltsm. I th in inl'i, lli i ; hIll I I 1.\ 1:: \\\\HI.: .t\l| .Mi
Ihm
I II) \ ualo' him" Sat lum fluUioliih' \ : and, liiaiuvi" I II i.itlailial( ,' tilth. lilli (lllli- ,(11" \ttr.ipphiK \ :
I li, ,iiI Millionth. for, he "iuI 1.11,1 I frannt "M I 1",iiitnni., nllitvlliroiiKh: I tin I.HIK I I It.II.I..I'"I"', -top that ihin.li', So tin! 'in' in, tin. ll.mm' 1Minn' IIU.ll\ itii: i I'ui i Ii'; ..
it ,'ul"1., lust M'Ooml nimd' the I, Hill, lint milllslil lit' I siiiinii! 'im nl.lI; .
i 'iiouiifi. it riK'lit.,; 'Ihitilhit' took .h'I', I' ittli, .1!", i.m IHM I frill Inntui or de 111 I if I |11'1.; | tilthtlui I iiiii'i'liiiiilon kur JOB PRINTING OFFICE
1"
l II> Hid,, 1 bI.1..11',1011/, at tin pasna'es" itJ III I I1'! |1"1/1"" /| it( If II're.I.. ii.. &IIIilt in .the nommati'ins. of I 'lai-i.luioin. lur mis.sionnrt "ilnr: nun. M It.Iig; into' lift.Unit 1 1".1', i \nnll.ik.u'I I- a lip-|1"'lrll ll t .I Ius., .I "."'.. ill Pi .

J dm. A v ery Hitittll' thiruinn, tonlitviixn s,1'1'1' 11 I "iml, lot I"ir.t ill tin. ,,,I.-,. rii\|| i-l.ili.iis I m lull |IUO Ill of t..rt. ...II.II.I""t| ).- mil I l'i i tin '\'k. pulling, : i >. ll"l l. mil, n",",' ,' 105111,1. sIll' "I III| ""11.

t liliad. ;.mil 1 1l'hta: ,' tuu. and, tfj ,i. 'iii ii tin, ihildi-f ii.or.mi-t., I I II" r nn n not oiih mi| 'it.mt ,1'/11''}; .Ill ll'' HI 'in-*' tin'Iltr. itnil pulling lilt UV I: \ tl.I'I I ,1\ It( I 11..1. \ "I'.

I holt iiiinii' tnt,1.1.nn. .i. nliont"" t that '1:I lollild, 'm lin.It\ 1111111 II ill, larRe/ intillut I I Iru-ts" Inl' impiitiiit ,iilso ill 1'ulllt until 'tin i wtiil iu innii" 11''". ",11111'11 Ir.1 '. .' ) 1"1"1.,. .1". INWEJST: FLORPIDA.'I'll .
: "I.1 I tin'..Is' I linn h maitlung on, and tin\ .. ,.; un'k tilth 1'1' to tin Hln-ro. I
i il I ihirriuue! 'Iln Ix I >nl,I I lulus t j ill, > i4 iln-ot It ,nthiMnantiliotlunlH ,' I, 1"1 -
,"n till? -I l>Y nlili.h I mum tin. diirii.nlit I I I.,. l.iotmn P"'III di-ul. hut, doi-i, :, inun' int.'I., 'run, i", mnst it the. fu-t.. r it I I ( ';an' 111'| I nun tir fulfil, .Unit ithht'; I"H' 'III tin ; \\a.a :.
not Th ,t n .In d. .\11.1"111 I tin'i i ttr f'.rg.t I lull etuujntu.ibll'Jilll | -
,, of ) m I' almost
I iminalioim I'hr..fillll.--"III' tuii "n .ilnn.tmi hii"l". !
'" ; W"al ,III I mli ,It' | in, ,, ill dm, .- 'an a l'iiCill i t", knon l.i ,
i zIIty,! I n tiry nnmll ditferutie. nil.( t the Hi') nholi, I Mnlii, ,'i' I f lin.n, ; nnd i ram i' "'<'IIIII.h| i II 1"1"1. i.it'i' uiioiiKlup flriii 1.11. i t.l
I" dull'r. mi" l id'!fl"'n Mvins of d."'".iii- "I\'lh'/I'i.1I/ 'i i I. to !ol'iltlII: ninn out of. tit it I ,,"; :Iil-Ilh. Haptist. tlitinh', I 1. !: I I ,glu; <. foni|'anioiiship' in an ful i at.:istropht'IIIK I linn' tut'' t 111" I n'"nil ami' |II nih| I hi i i t: ,
and III.uIt ","1.1 destiotid :: ItO'lll'' Niui'I : :N.terl In 4)11111) 'itl-iii. In tin I'.'
Mini f st.'tt of mind 'r hiI.I \siiit I own' :
uml .
i hi \
n ,itioiw! toil.tv: in (ii mln,'rt'me 1 I. Iw,. II irl' llure .
., .tin t hunh it otild lia\e, t'ulat a r pint: i f tin 1'iirtli lit, inivi' i l I"i Hint. tin' t In ,
i'.I.I".I'lIIilsil.I".I'Ih." t\'a m tin .tat, net n HP'lt: oUlisk and not I Ii \ y tluy ii t i im Ilh".h i ,, Ill, ,ill |liii|

Tin huiih of (!od IH .IK Hod into n """ oIl,< .. ,.f th, olichsk tta.s. white. unothirsLh 'i, ,t.'I'I.' lull. I I \;11.fill, ,'lids' tl III'II I llll'.V mention, I hit. mill.' i >, I |l'rl"| i ,. 'I Hi.ol| ) ) ShIll, ) '\, |U|,

!p 'H ntimlier of lit'nomination'<. 'linn" ) ,. of the olihsk tinsl.ili, nnIotlnr i' 111 1 11'1I"'r.IIII.lllllt| ; I 11'01 ,,, ,'ii'' ) I Hint \fid IIht'! uliui (tint At- I tivtii ,1111,ui i I. .u'In'"i .-"i" im, in ", Ill 11,1,,, ,| Commercial Publishing Go's.KM
SI..I). ot. th,. oMisk I in ulikn, linn*. Hi,'4c Mho nmpnllueilnith luntii slunk :M us. I 1..1.,11 / puI'llu-K' hilnl, .
Mould I fail, iou to till .of theCaltlm;'.Is, i tt.ui; I hit" 1111.11 I pie.ii'sslteaitdi 1 lilt i |Ill .Islni.niiiniu .
mnl hit. ArniiiiluiiH; and 1 thoSaliliatmiaim, ti it t'lirs' itint, uiidliikidat. that ol h hsk. I I Hum ', ,' r""nl".I",1' "Inn n111.lion \\ ( Ill)' fin, ml, "'it ''I I, hiiir.onoiiiln tin, I't.It rlI.( Hint ,1 ol). |ill|.. tin,

nnd/ the 1 r..i.vlcniiiin. and the. I Iiunknxill hut' tlm Iii ml unlit mound, it. One w..is "n'.I'" ""killl Itui.ie t (Ill I ''1. Khipitiiik. /1 dune I oil I r.II'I, s | till', iiuiiMtinl' IK,side.
I thiil i In half. : !l the, III ho ll lnil llwti' tin 111 ks. Die 1 111\ ship has Inn) hull, andtoiidin .1.1
"I I Ilin Sli.ikeii, and I tin (Juaki, 'M. and, 1 man looked, ,it m ml-. u,otlnr) nt annt I 'II tills "I'h'.. Ih,' .liullsi I 'an'nis if 'its
MethiHlistn' nnd tin' IInIII,I ,lur Ill, .1/1// /,, t i .1111 In,nit., nu hone, 11,1",1. I His intolerant' stopiislIlie lu' .1'1.') III t of 9it I thntin.ind' 1MUNT1NC E
natisi| i hi' its Intiiitiit .
I d I h..h" ,
| I''o tllhii) 'in l m i'hl| | .
itii1I'ti-,11 Iniiulr I he last < ( lull tt I I 1.1. not
nnd I the l.ntlttraiii.. and I looking, ..I t I iilt.!. "i.,. ,..\\1'; nnd 11111)' |hills i I..11 31. .1. hlllh1 OFFJ
Vp.seoidi < | s'i)lull ,
/ / s
| i' reptril toil' ,him hex i in ti hat,' it. Out M lit' till )1"I.) lilt| |lii|M' ,| || |
1"\,111111' aU.III .1"II.IUfi..1 .
| 'ull. III.11
to tin .
tit I .iivttion.ilLstti ntnt the! lesht, |llI'I in.il I rtmt' until" and, \ tln'>
anI,,, ,.1110.0110) lomnmmanlH' null tin, lili lni.il'! I ili tint nluitilinniuiniiliiin piiili.niH' "f| I 1.1"1"1.: AI.II""I.I an,|

I. I mm;oihir, mid ilMKniiiii.ittons' ),.. ;S),ii'itIIlit4 of ri nnd'h) ,I.;ionist-;II Knitat ,' ., U thilol.lt"I,.t iiiloii,,I uk,. I Dm'ijuuiiil,' man i uhoiit NU.lll Ih""I"r,1 wiuittlute I' line net i r put down amllnngIn Illul.r'l nuts it. Silo' liy.ur Hide, in I 1.1 --- -- -- |1'4 IU\< <' 1 10 111 ,\111\! !: l\iiiK: ; :

.. ..,, I Knglaml: ,I lax\ .lIO ittadti, against I II I tin" numort of common! lianlhhijiii anil
"ait' tI ,1 m..u alIt, 1 ,it. was j jmm .
anotliir
.r tlH'1II ( ) "g2.II.
K tie' mlll..I'y M"r} foodiiiinne I I I .1)J I njnn I tin. ..Pu'" I :iml' \:in,1 unit, oaik Hie Jeu I oiiiniiin tri,,lU, ., ,. am{
: u Ilin', 1111,1 I .
ihtv
tin "I."III.II/.f
of I them f.mii'lul liv M folistnn 1 ; : / I
ry I I Ii I tin lommnii' 1".11"" >, li t (tall t, Slot" K nr ASh Is XO\V\ lKni.U! : : 'IIIVNi
n nnd) MIIIII-of them foundid. l l'y tuth. ttiu I m tin tut": ,In .,t of tin i-onlioti| j j.tlit.it I IIWllhl- .I. ,1,1.1",1..1 I .I" I\I\I.
\Vt .
JIll should, I I niu t U.
.,,il milt. hut ui I .niniid, for nitsilflilnrtvof .1' 1 ,inti II''.. "III tinitliroameandnaiii: 1'111"' 1"lllt'i.11 |1..11.1. I \ 11'11.. in'I
"I I ",'nil, ," I "tut 'tint ol. !h-k ," i'.inn ..r it' W.'f. II. J." s I I "., ami)' "f III" III I Inn llml
iiu.' sn
O c I'OII.d'IIl. I mast titi. that I, ,. i : KI: i: i'iIPAi1iiI: 'irux U.ASM-'S: OK
T ivh. I lim .
Irons:), WLSI II. n l>tion; Ill tl't hi, lit .,1.111111,11 wt 1 'l 11"1' A'.1
nnd
.IIIu..lilirty 'to every otlnr man' ', I.IIKIII- t"ti an all II gut, "and, I ) Ill ,are, all 1'11".1'" lltoHn.nl,, II
; V\ ht diolll'I walk all around i Noh" I''a,"' j rmie inmistii; ofI.iv'lm I .. ,
liii .
I.", jug tllllt hono more IIT'm, from meIhtnld.lfir ; you AIIII''I I | ir HWIIU ""* .
I: \
\ ho
tin' olihkI ," >uns" HpiV Mm t.'l| to
from him Indtoiati-' (hut\ thiinn', V\ h" ".' iliglill' than tin, .\. I "AI"'I| tn .' tii'! day tt hen nil .l/01) riIN"ll\[ < i I INSTYLE
J.ir/H- IIK! .rty in nil liKloua! l 1"1 hi f nnd l I I/" ,II oiit, lor tin mall 1\ ill" Hem iml% thr..",' l"i..itisi, \\ai.niiiiMlor nu,1 I adtlsir' I i'i nominations" of t-hristlan tihill j.ll I 111.-: ,

t n of ttorslnp.) In ,iii .. in, (mlitu'i,, inn "'ii" ,.01..) f II h ItKioiiH truth I..,k out'' Tin. ili-siiinlaiil\ of .).ilO'Vhitit :I 11/I'I'"I'' I tin, iioKstf I 'hunt mill nv .

'Tali and in religion! h t tin're Itno... I:i iI1 "!! for tin., niin it ho netii' walks! nioun.ltl .\ I uk. n him his ( ... : "'I) l..lii'\u hi I Ilixl' till, '
"1"111"' -... at: ihtiuii-s of (i.il; aol 1'1\ I.utullg 1111'1 i 1'uthi '. iki, of .1
I i n uiotiii( of the p1" bus ipiebtioitIt '. tn will r AlniiiJitt in:: r 1"\1 anil) ,

,. |>*'rrKxunon" no intolt) t.itt(.... ("r'IIIII.' !'i" uk,.,' ''l.ui.' .. IlewillU.alupitiinulillt I as I'lnih' ,'I' liilh.l.iv hMiiu, iviit-s' 'IIIlllIlIl-,4l'" It""d vinii4. if. Mmtilloi ngorlln I .'.u Hi, mill) in .li. i It: I luisl, ntnl ill th n'iiiinmunlon CITY CIRCULATION FIST-CL.SS .

( tin iiiu-i 1, ill'(, univ i ne I' ,. mi.l
V know that thu air and I thotuttii MII < II" I I., I.-h | r ""I. in llm lift i
I I." pure' !by constant cin:illation, ,and 1tl I .nidi 'I 11-, lo: mm mine tu I I. pitied' | lull 1. .ni" .at,1. t\ ""lllullh'D,dounnnxthmu i ti..h"II'; M,... t l": ,1 l .litspiru Us nil
1.11" i pill"
,:ik tin'reis a ti'ndt' 'ney in p )h!!ious din- thin) In. ',* I h /til, is 'in Ib hind, \ just out' i hiino ps I ',' ylt |lilt' I \\ilh I I... tUl'b'1.I Itailed ('lit iltItItu, i

11 n. ,." Jo..,.. llIr" hi.ht h, IJ t .
nnd I il )heillh *
t'lpiirifiiation nmi : i
-ion' I III I lint I mm III) fill, 'mis< IIlif ._
I 11- '\..tn Iholomlh and I the, Sixtisntlituiiiti mi lariinl-m, Thiiv i IK tilt iIiuuA I that will hlionii' tou "the, origin of 11111 ALOJT : 4

,t ; thn, huiih to 14111k.I .' ho ..)1>lI kill l'kll'I''.}' 'tut 1I1I1I-11I1I.-II.l'd I 1,1j.tr'I' MVIMJVII.I.AI.I.OV.( \ .
"projtoscd lall"'II." ,and, hating !.I""Ii } tin AMI I AT As |Iow 1 IA'E* AS A KAIU
cuiislinn-. 'nl J Bnnis W olfu
|I' .|1,10 Ihink, IIrij.hll.y: I proltihitmediv'( 'usin > dam.igt' it ,I.s".. I .lIlL. Ira liv to nhottou
II So than. ,Mt luforo what I Ii I ,
)
'" and\ by btr1bt.g4.IlM(1IdIiuI41.f' tin [IIt44' jou \ ho"tti ale to lIar 1111'1"1'1' HIM tuli I' "Y IIK

tnd hy r:n,'k and<11,1:, >1.11I11h"t, K ,,id d. ,tt'nth onsid"'\, r to, U. I'n' utiiseH'" of 'h.pitrv..! I ili, t', ii. and I think; \\ IIhll.,; ligmour : I -- -- -- -'--' ---

Ih'o'lri..1, to make |>e<>)pli, "hodox him :wl l I..r"ro' 51"ni tin,' orient" '" 11 linn i I li)' om ottn '

hill it ttailisrotiriil' \ that you raitnotmi grill" "I. \\ hat an, "ottn if the, liii.| ," I and<1 Wil'our [1'111.111 1 If tte \.h'1 HOmant I

:;.' a nmn'9 IN.In.f liy tttistmjjoJT' his ltd!1.11,1'1-, : I 1'11,1 of alliuni'j'l.-snue-li' m l"I.'I'I"tllld. eominon ntr.tim I"I.l oflife. I :b,0g411 ';s. I -I. DAILY! COMMRML 'I'll I': I 1 : A I. /ri'HMslllVli I i ( 'I 0) A"S | OKKH'KIIIH ) :
glut'' nou.tn; I 41111 I am ii,gill" 11:1:1 \1' .1"1
110',1.': ,mid) that j on ennnot m.ike n man I Ito : uiong ; |I i. il not )iI. ,'In that wo fill))' niakomi I
mnl) that) mlnit. ;No: l.t..te for .rjlt.TI. :
differoiitlv .h. nn nttltin. I II'L'
ihniKi! putting '.takes' to
) ; m ngnid our rtilglu tIll I / onlyViii< Slitpling, I" hi III' in Wi'sl t'IIIII.: MI.I ullh
"ugh 11 IB ..)..... Tin're is ...1II'.tlIIIII} ) IIIman's no spul. ,'l "imi-ltg.ilii'ii' 11.in the I 111..1"hull. nu t.. .. n \ I II I
gui OIl' r, ',ilm "f (;,.1'|'H I, "lh.'I'r 111.1'Y Ih"1
wluthttill hurl ill !
coiibcieneo I '
hv lln'tollm
i thiottt I or 1"11' ho "'" 1110.1iiHioiiinnii: ol I Hook Tpi'" i'mi out 'an ) thing In tin" liii,' or11111,11
till
"In.'h ) II from eti"
tit luountam' ; that >ou ..hl'c"po''II U.nlll. an uI""p.IIIIII'I.1" r I HI* rLligiouit tiutlm ju.t ui \\0 ..II1 Ihu I )y .y PtSslulCotltttl.l) : IH"i'

iiiisingnl! of the fire, wit of the 111111/11 i lillY. toitiiiiitand< not" r"'h, the. lliml light it itiimty. 'it tt.Il. 'Ijo found, out, I I'I 101( 1: (osi': i.Mimv: i IH
t" ,ill in.iLi' .red tt lnp>, ou which the mar') rttill tin man) ,shuthmisi" It otil ami<\ ,dies. II think thinviid tooniithing "rlll III all i 'MIAN 'MIL; UIIOI.I.; < IIM I'l.A- 111 I I "I'i S

mount to glory.In 1,1".111Io,10, lllldil a ii"111 shmk, It btojH. our ,'r. ,.. \ In all i
tlmt tnno of tt hidi I ,,,"'uk. !bitnei-ii all "-,Ig";; ill",n,, I IMiil our dl ...1"1,1 111'"I"hll mny inakaluistakeH I ':'1" Its1 I Illll'l'. I"h". I : "Mil' ,. I Mil 'IIU01 AM I'IEI,1: : / moltpagi'f.. n

th I'oinlh. i\; anil 1 .Suttintli. ii (:cllllirlt..I
|I''' '"i jut from tho) liouw of Uuil into tin.' .top''''. m. all tin. truth". of tin. ltthli.itsteiuH I' ,II not litiH 'In "egotistic and) ho |,ulliilup i -" ---. I.M: '. \ I EIIIIC: ) I I: IN A \\l': I.K.Seu'ii : u

miI appalling).) iniiinty| nml right along I lo nn ( hat I lioil;, Ii is (.'[tut .to iiitlidiiiommali ) an |III hati' an io1 that tto ntniiotnukp -

l I4> "ni-Mirutcil thcru nuu tilts <.1 f ''>n ill < sjuti.il 11I1-11'11'. I tocntpun > an)- ni.stiiku. In 10".ld.o. riligioimtheories. I,

IIi unki'IIIIORS. nml, lii'entiousiii's.s .111'1, a- ': ,'ul'.u TI'/i 'halls to w mn,"in, ,diKiiiin,, Anil 1"11. I think tttr ia ill don niniik l. 'tfil I haul uilM'i I''UII. '1111.: (COM Ml .KCIAI I. 1'1 III.IMIINUCOMI'ANVx. ( ..IOIIOKIICKlull ( ( :

th, uoilil,, ,\ IlI'v"rII'lIrtI/
t 1\'>.rs of jH-rditloil. Ll'okooJH'lIlIol Hitnlnllliothiiri.li. ) WIlt' .tiniiinifWtt I if led and (InAimmlan i"1 I Ir.iln. our ,Itemt, and<1 the ...tulinlll.I) .pu III -l"i.I. inn) I'rnl.. In I Inn inilll 111 i exililslve lOll I 11.1 ol CuppV' I l'uI'I'1.' I "pICtS. I In Went Kloiidu, ,j

,. Af U"r n n lulu thu prinlini!; tutu I". mii-l "p..1" Mill man'Hfntnynit from, tInt' world!,I, I ly ihnlly, inlaiguif .ill 'Iallli )'M' '1..1)1) .11" III" i "Mil Hit I I .
.
"pii,* V.'iw' froil, IIlIolllrokA l thu ,,nhiu-kli and, I Wn.. I.l-iopd| .1"11"1"" I IIIlIhl tilKin thohf thlngii m uhah ttn I Ul'l', \I 1'11"11"I ", III Hllll''k. .\ : I'; E; f I Ilu I 10 (ill I llliimiuiileil, and, l.ilholipe l I'l i Iiiinii. '('he it Iii I. ilium, I h,) tillS
un"l I Mill 1 ntrt i'i | | ;
in-uit Hit, if "1,1, I I .. \'dll"I. II" 1'111 \!
nf Ilia /lininaii ininil.; Thin th." re iamu ulup miHiiiaiiii| r.itlii tlmu tin ".on tihn.li uu dilT. \\ aru.uliI I I l''. \ '
iiuuihir of )Ixul lx.>Is. but winr-. aiui I Kih. mn cnmoiij 1 mil tin Ktlist11lit |, I Nott, Inn' i.i. I grout tiobpil plitfoim. I M.iiU.i.i, l I.. uli.I. il I/i : i 11.\ I I.\( 0.\0/1:1'1\1.1; : Pl1'l'K IH "''jHIII|, I I I|>pt." 'tll'U lo (Iho II ,ii'sh! I! I iii, .gi'ajhiy.

HunoHOliciilnn liostilo to tho I'hn,tl.innliKinn ,,,''lui' n.1st, |'rew..nt the nm-isilt'' ilordinaim A man lomeH tip. on thin tiidu the piit-, : I.,mil, In .VllnUiiiii I I lit < II."'.. ( 'I i in' SI'I'.M; .::JII; : :, ) ; : I'
'-. and I tin, I".'njn.(,.itiiui.il, |I u ill t, in .\llii.' limi'iil" I asm.Allliliult -I'fEI .
tln'ru wcra \twllly uunnaily ton I I f"tIIllwl Ill).' I 'don t U lull 0 in I UihyKprmLlmg : : i .HIur I ( /i.Mpi.nIMI. ; i' ,
,, 1'\:1-
lu 'nt'il ; so 1 |have "".1 1I1I'III''OIl-II''AII' 1 ( huiih 'must' iri. "Ill' tin. iisponsihihttr f Shall 1 shoM "him otf? III .1 .tlll.,11 not h \
-'lllihlii'IlIh' III I III! AllllllllH.llii'i 1: '. i ). J
m" nuaid" to thinbaltlii, .. ('omg on UtM.ii .the ,inIn) i hill IIIII..r. and, I Ihi M I.hl. I Ih!" le i is man. loming' lip on Ihiiinidii. the.. |" | nil ill I 'I i il I Ailli'liu.Il 'IIS0. -- -- -- -- - -

.Iriuh and'/ irror. dist. chiiti h, mii-l slniw tthnt holy clilliusi.inm |11.11",ii III, mid) ho wi.th: 1 don't' hi.here i iin I II 11.1111"111.

1'ho truth will conquer jiiht u-i certainly. ""utt n.ncii(/: H"ii'il-sniK'i'K' mn the |151 sot" '11inre, of I ho' saints, hhallI A 1,1.11111.1,11., I

1'l" I that u.Li\ stronger. than the iI,'\ il {itiouiphsliMuli' im li ,iioriinnlioii" I hhoto him olH I ttill KI)': '.Iln you I I 11: | | h: Ten NenshoysMAM. 'UK i: COMMhltCIAI.) ; ri'lll.l-illlM.I < OMI>AN'SJOnM.'ICKkti'Hiii | :
I -i| ; mint Mlfortliiill) tin dmliliiei. .. 11.urn, ), .\ Iliia, '
lit 1-1'ror run if '''II only kt tiiith tun of .stuns' .I'n.11 tin' It'rilJi'i>usnsoiirSatloui; I

finis itli it. Uwxl on I liy, ski I'lie'd it! tin. 111.L., I f'tl I Hii i-i-l") 'iillyliaumlinl do, ) 11 ust I Him. foi timo and for tu.rntttr' I i I'I 1.1 irli' iiinin.,llnnil.I '\.Honii In lUiphiuif, "II.hXl'I'llthiIlI | | Itli llm llme liy y.,1111' m'\\' fines" .|lii .|".k ol "i'h 1/111111/

kl I '>4 U nml) traimtiinlintali-'t'g' xpur' 1"1 it np n tai.li .liouimation' to I Hv NJ) ,: ""m. ''Do! jotitakoC'lirist on .1 ",,111.1' lor 1'irnniii 1 I'. MAMisoMi i ; | |;( | | | I \

run liul'ii; jingi' In of wrath am in hut put( ill. ticulur! iinplnui'i' on some onu dm,' \ ) for tnno and forttt.ml"Yea. ) /" I I l'r"I"| I 11.IS I t"I'IIIII' list at Hit")' me limied Iroin, Ihejtpc I (IIIIIlrl'",
'
pursuit' and jiiH-kir than (ORII"',, l I..k. l li Ille.An.l". I hay' "Conm on, Irutlnr. ; I A 11".1'inn:'' I'.imil. 'Hi i : I liAlf.HsAI I .I.K.Fie ; .

i liil.h.n", out a "lIotk'a liuurt Uod'tf. MIIK. i r 1,1;, daniiiKu ilnnu hy, hit one m timi Ulul one in I 11."imtv; I,rothi"f /' Wlmlll'i A 1111115, II.
I I'.u > \\ iirriiu''
:. tun' 'o v ill \tear it to plocce. : -nt'.in.mi'' m and iitgtI" )' of the chIlI ciu hOW, II lii her fii(1'If. )! $M"d Ixidodfor I i'lli'h'" i II. ml. -------- -

1 propn8e Ibis inornliiK,: to IIJ|>x'uk to you IH that it ..h'nltI.|I."I'| !it. with Ih'llll-, I t.i"|.'III.'Ir"1 l I II: !;" hut all 111"1. on "I'i'iiii U',11-1 mil.. News Dealers

(|f i"lnrllllll"lII-ilR origin, its t-viLi, aunt (li.ili illusion I ;0I)' frainls. the who r'I" ( 'inist may Ktmnl on ill I II o'"IIII-\"llu"IIII"' .| I > .

H ""''11. Tlitro me thorn who vonUnmliuiu ) Chun,.h of'-il I \.. neTtr mtinihd for I I think. 1.1, may oti:ithlou' thn "' I 1.t', 'llll. ( 'OMMI' IECIAI. rrill.ISIIINd; I'OI'S010..11./ ) CCAItltlKS ;

think that, thlH inoiutir, with will' tirr.nk; I 1''II., nit' afini,I of n H'l.tm"III'1 and I higotrv in our "jr"l A 11111,11 III.uru'iil) .
.
.
IKIIIM, and) lioofd I in ii'llgion. I xhallilm'it I not. Y on (."i .1"11'1 i .. M nit mnl, )'ouwo il 11(lIld. iiLni, li) uaU/mg IIiL'iuiil/iinii\Siir. ml' I liiri'iiit' '.f \\ ii lICKS, MM 1 'I II : 11:1'1II'; ; A

to lu liiilniK iit.i', and ding it an t'AIIt 11111. nnd luuvsilis flunk Hung all tin di nominatioiin; of, Christians, liars I I I'i. ml ui". 'I 111. 11.1.1'10.1( ( IAI.A .
nml through, air. 'mil ) i oii hut ( i i
it of thu tavi'riis of d.nknin; rip I ; li' 1.11..111.
tl ,
d Hohlu
I..III\.J 1 \ li (
I I.;
in 'U"II
mnl' t 111.I"tHI. .
tin '"1 ;
dmUN I I I1" ton, |I"A' 1'/\1\ IC.
IT muko of II
itlildo., Hut I want to u nall": I IIIlrIII 1.1"'h.I
lawfulf'liilnrfd i ili/t'u. K'> thnnmh I that, Hurt, is-"Ihl'l;, that *' > tirx my .,ul.1. I i I ".ill, I Ii", IH. ( 'I I 'i PA'IIOY COMPLETE I STOCK OFST.TIO
I 1.''lion' Iwtwecn 'bigotry, itml lit"I I iml"II"I"i will I this, Or" ,nomination ) n ldi.l lI 1 ii SKIS.
for iulinr rUiKloud,( 'U.Info nmlf ) I ,11'1 I ni'" ) ilI MV 1110 i I .
] and,. Adnmiam Jiidnon
I J I I "i Ui!"lsrI I tilL an ; Itrlll" 1"11'
." '''K' of worship. I liuvu/ tw admiration aiound, I tin, lili. a k' nl. IWII 1 anollnr i iil .. ,' 11",1,1, Miltille." M I"h .. ,
''ii u liothiiiipirimi.In I,11,11"k, i "I "'u l illS lIarl'OW |i4utll> lolunvill ) l.h,11 1"'I't.'| Ad\'ltb.s( )
John and I tin
tn Ihii Wisl.y N
'
I the (1'i I M. E-
ii'insi-. nntl honnliimH I 1.1.1"111II.rikll' 1"1.1'
n win"hi of jmi')h trouii ndoiiM) \ I .. hmnmiilii'ld' wlnh. our own ,dotioiam -
I
H"I'" ] 'I II I III'< f Illlll ll < anl'd. ,
I lull-nnd (r'III\IIIIIII".IIII./\ / u uitiiuh, llm' 11} in; mrv "'lllh..r. 111,1 I ition, ,. / Knox and tin' ill II hIiliillllIil.! .
.II. I I I'U tuiuui' l1''" I'ruu''' )1.1,1,1 All) I.uII Ii SII"11! I I : 'IIII.M: /'; I'A'I'S
glass :1'1'
'1II1-'IIC1.-, n w lull' nUinJ 'U fore u throne I "f wlnim, thu, I ,Haiti I M I iil ii'i I II .
ii" HiMJIli lahlo lirhhtni"', III n LillY win" nOn I' so riniKli. mil Ill,I ,llur" road It 81, 4'wiisnitwoitht h""lIo.'NUII'I, NIl, I 'iue. il \\1 wlrll, Mil lp| I uii i Ic'I'' i '.int.I ASII'IIIIIII"; .\ / I ',\( lit II ( .III' AT WIIOI.K.sAI.K: : 1.\':. HtOM MAM'KAC'I: I'KHJS: : ,

.
iiaking of thu lUOIintauiH and the" I mm h hliiiithliuttniK on larow : hom-ht.' alnl, fur minded nn'n, ia J"'I tinlomit 'I I Dill'"I I *|l" ,I ,' !.II* 1 fAT 'HI': ( 'iIIMI.l'I1tl.'S;

II nimgiif hun !,IPU\ens and\ the uplieutulI \ !I I iii('1 H try th<' 1"1"1"" lh tin pro. I' of KIII h i hurl In* ( : i ii : ,(
; 1'1 C'III.\III" IiI\\'It ( AW ,Pr.VSACOIlKICrH; ( : : KOI, :
,, i 1- I IIIIIIIH thU
II s"
of III.llh.
<.llho I HIIIII1IIl', ) thu l< at 1 r IM ) A.II.11'I'OI'ST
u-a umoiiK h duiommntion., although' tin'
"I ti iuilit' """ \\ iw "I'hIll!' mid sui ) I AT 'I 1.1. ; /U.VIi I ; (Oh" I ( till" 1 'MiM (
onti-niLiitH, to.Kio uivount for oi'ryHi'iiirlit. I,1'1'' "i,1111 Hint' In. dnii nut from our own, wi' E TNER'Sl'LORIDA
i word; lution, |>nfinIILInml" of I Llth. r.I'' Hood In IIHVIIUH h" w1 lhIilt to 11.lull'" I I I and. wt. : : Cfll'll.s; A "HA\ -A LOW'AN
1 I.I that drop 1111'11. miirht .1011, I'IMVIIMi I AT I.I.AST: { 'IKN; ,PKU: CKM1: ,
md "
111. I
I tlu '
liiliko! .Ih/lt IfIIIII in mad,I who 1m" III otililoUH 11'1"111"' "' "' nu I.t .|ovi' .1 i. I I In I ,nor l hi'm. 11Ird".Mh ,' I I.IIM.I.Something:I: '..
'lu'nimii I Jut aloi. lu'..fv a, b wui.li luusut&lltyill SAIL LINE
1-ut; our wnly < u 'h md'
prefiii-nra. \ ean produce' kin 1"1. : KIll l "I' _. .
tiur phr" ',,1 t<'ni|,,'rnmrnt. our di'iiomin.ilion nnd, iliimmiiif I.lu" hturlnl ihnrii}'. inidimili l"IUII. --- ------
\
inntalcoiwtitntion" / ; will iry much ol"I ,-- Uui .ni, I l.m hail I one' 1rf.iau'4 Chrisimn i iund'an I I Itui.tiaI unt niaittidoui' ,. 'otihl, till II.e. New York to Pensacola. Unheard Of. 'I//111'I I I. I 1'111':1 i IAI. PI'lll-l-sllINd' I i COMPAN\'H.IOIOKMCK| :

||IL our t..rlll.fothhll". I "tlnr.. "r Utwn III one hld' 'ii' itiul lion-al ally rule, our ri"|..: S
.\ hlle nf | !MiIni full ; I Com 'lulu Hie ,
> kit ( Ituinl of 'Illiinkii
just liA'II01: : I : : ( (.1M.N; pxinmdiinll' ) mi) a nupply' 11'11
"' Simo would liko 1111.1 and, /, Ftlil' ,.
,1/:1,1/
muy ilupletuw" ) 011. tlut l ,lu '. r'Ilgh..lu. I in thin I toiintry ; )i-i : 111111'I

too limon iniiu-ter( In gown nail Immwml I, 11..tIlh. / ,. I" ", ". I 't .'lIlt 'II'""' I Ilt ,lr.llh""II..11'.1./ .) ti'riuns. uml I ) e tuoand I ON A '/(.V'HOV TO 'I 1It I : ( '(OMMr-KCIAI.' MAS A $luleof Hoii.U, ami) i nn) / ) Mil ally ",',I'r. Onlerifor, Illitnl
,
lurplue.. uml, otlurs I.r" to luive auiniNti "I II hall mdlion Hiplu-l-: and )li' Iuullriy 1'1'11I/.11
II. i.AKiii:( ; IIADI: : /':K.\ti.; I IN .PI.S./;
'' in cutiz'uI'. I I. homo jillIi'flI iiirui&t and thret.. million M> tln> N. A. BENNER & CO.
r plain Illisirl| hh"Ir nwl ttlI I tire' ipiait' r | for ( $ iili..,
n' uniht ImproKwil \\'hin n little ilnld IiI I itgtuin.: In tli" f-u I .that ""' hiiiu'' f'onn' on. hhouldi, "to Mhoulltr HI SA 11.\1 tI.illItii1' ,1.11 01.1 Mi ,.
19 >. .
I're...nt,:.J ut thu altar Burl.) npunkliil' of, .I.'r tilt trillIlillI|' .f III Ilaju| l I. oh. lmiiiuili \I mnnll fi"i tin 111's liOlih1lIIiat| for I | .\ 'UI". 'OS. AVI 1 ltAI'IEH.: ; < : AMili i iC4TOliKiS
I r | l k I iii.
Hi' ,Umdrrti.ill. 'in llmiimnii / In ant ) ,d"Hi I" r"I J
nutiTH I of u Imly I .| ammuiiitn-ii.' li"\ in.mmtnolMiMidnliiiUll' > "J 011011. II' I" .I !OI | \lj'.I : : Hr.Everybody,
/ \\"t. I i'' ""I 1 ni'Ilil' i |I" I I'' h v I IE.\1
"
of llm ""lllI'r. 11I"r, \ tho hon, n"I I < \ ''! !11111'' gil' 1/'" ruholi ,hilt that. jou and" I .lp dolt ror I i "II'' I
I
,f tin otlu' innmHipniMiHl tin. "I liolu ', '. i : nd'' 'I'' l I. all"
i Holy I (HIOIII; iliad rn 111'11 U. tifltI Ill .'iisbuui JHut7 I I III \.ird, luuMilintir 1..11" II i I" '

) / when thn |"'intuit I'onnii up'I I if.) >' < M>I'll Ilwir' L1 I I, ttt. mm' ulo. ",rthrow. tin I ". d"l I' 11' I.I I IllT in the City .--------- )t

I '' of tho th'.r. his niunwnti ill ippn'! I 11'11., tl'.1 bIght; !hic&'; 1'lull"I vi.re MI tarl inmm' I.) j.."hung : 'Oj'| I i.1 ll i"U"i" l. '1./11/ ,Hi' CUM li on I

"Hhtliownteraof n .Impluui. II hie I '" : ..I..I.mo/.i l.ra. I"III'".. ,_. tliu 11I"11111'1 (. I 1th '... .. lit I '/iiri'ut hun ..Ik. I illuil' ."J!, "I I ,ill km I U "i )h. till tiiillM. ,
u h'fl' .rwhl" p : | : A
lbll1I .
liifien lila of fin, ) VIu4IiltIll' I I hki tklu' 'n tin' springumi' IIllhl'll null the UUIf-l" ti IIl I1 I // I"H.I.'S.I.II.
'
wuidung away 1'.1 I ,qauuk, th&. rrc a 1 _____ ___. __ .-
iillur Imve Ills own. wnr, On. hay lluou.ll .the unnittmar) fn < .i 1 i"ii, "li'gm and" .I iI.I I.* .
''' Ill I
,
ilk, "v no nnlso In prnyrf; not n word n'lhi.sj.r. 11111115;Narr: '''l.. .,.""I-) an t.t" r"II H IIFullIhi' S,'" I I nommntioiiH, lomt' "|1.Ill ,Iln "111' .plat In I .\ 11"11 I | l .Jili \OKKIn .- ,.\ ( I.TAKAS'IKKI: ; '

1\ Ilk 1.1 l.irif.ru l. \orkl.gm.' to .> < anhu '' rHoullmul >'IIU r1 That'itirthrottHMitirlaiiiiun our im'vloii !j almost f'III.lcIOlulll
| Anollier man jurt tt. h I Mill' < latioii in ami I'rrtllilo' .
ltllioail.Mil
) tin Young' s 111,111111 IIMUM uml Inuleilaltc' t1'liilSlill4
of I
I ) and\ .'l.imation "S".r ,11.11 I I' Joli 1110|
ty graticnlution --
-
lull "") ""' Hit lull'" wxiitv, in Ih Trut holy m uddi.lviral .ilollur
tli"f r'-1' )
<>J.I'I't.L1d| / ilo\otiona! Hi'liiiii"H''n II III ,1,iIu'I, 1,1..t. I J Jiixl hlllll'o.1 I f lii SINS.
,
I* jiut' u goml\ tin', 011'I'r: )' .h"'I.,II,, u.dHi.it 'Hd""' tlu) ,". "ill""I1;",. thy kltouldi-lr"11(1. ull: I"y.lu nonunulluiui.ft lii i.y.. nliuuMtr tvortli of "..1.110111'/ l '< umlfnrnliiire mind, .1'' .."...11.. li to r whl'Ii, I I iltlitiow loomirrivtti ,
an fully rvnuadcd his own I 1.111'(I. 11'UII' I.
.ICI .1 J..l..I.t.. I btrliIIg'',; rhit|' I might, mom f'irdlily, illiutmU thin I In ,11.II'RIly J:'KIC
i /ilOIge'hiteliul&I wan going, ",' r uvmltr tIuiurt, "III.. L I (Hiilllon ( etoi |iiihklv t O
l'hu..h.111"t' ,. truth ,
this i :
I 'lu,4illnal' 1.1 111111 jour ntttlllimW ouli'u for. midj I >'an U..ill phl.MIIINI t t'inH
i-f lila on nlo
rather, .. for ..''IIIB going dlld I OTCI plain
roughly: . .
,
Ihlj idi '
uih.uuIluinatluIIBlllIlat 'nt
r. an in< t.,1 |1.110 .IJI"1'I --- - -
4"ligimw ntlmeiiw ainl II.J1I"k'r. nKII'1 """", ,111. j I lam )' J .1 I ivoik' liook mid) lallllI.I.I II tJ J
/lillit, iar> Momluy morning '
tirllhi4' IIWUY III' ) 1,1 I
,,1,1' : 'tlmrgu. I am na t.lIIuIIII,1/1l, I I P"' I inoni.nat.in "rt11'.. at ulMiut 4 'l'ilII|, II. ttlttlu ,lur I"", win K. rlr.> ; ; '10 \ .li I 111)-Ml.:
.
'
of thPtli"* !, (I trt, ".ni.. 01'; N'lOlltie 1 in I l'i'iiiaioli) i 5.1 now mm) J
all tho of
nnginu to 0\1'1 All III. | rlilltl liini Trouble mid
own lioj" 11".1. 'iii'! l "' 1,11' ngn fi i'rI' oun.I nyilei p in /In'IliTtl.h IIIH' ,1 1111" 11. ) no consequence ,
'I'l.: ; thi'reforo, if thou wile Ol"I'III"rro"1| i | tl I. on IM mm" 1111./ ,IUMJII of thn stiimur pilt,' with( Ihi' I "titiKitt, I''. .Ion OrVI I' rlunl' it 'in 1,11! in ti. 'I lit' He II w- AttltUI
lIlt' "' '. ilrHimlng 1".11. I: : ; .1 : :: ;:
'iih inoaUiut Uond hrim I will H", .iitriilliw Hi'ir "1"1" 141 ,IIj I Man' l t III I till I '1 J'l', 'llltt 'I I U Ol k I till 11111| I' i n d Iln i in ia.iti'1, mnl Hilittiiii.itimliiMiiriiili I .
l'ium-1' my Io/u'k/ gown. ought) nnd..il.u-ti'.g' lh al."llhu AU"I' irdoli'-d. into I"t't' oil' Uld I in !lull in'' i hlllK'd. liivoi .. in ,.Ir.I. .1 l II.) till \ttfkI
with thou uUrnt) thy ( pi
,
'
lIllrkllt'. U' Ih'UIh" witilii m ton I.;> imwrKi Ml. is-ii.d. .KM siiiiir.litior so )us W( please) our (lustmlP's.
lOl.rg.. give UK< thy Iimid' .. Il4IlIt. "f n,111 ,'I'rll-1 Oh wliut "' I'' Agoiiinil) i> .'''ltI,',' alI \il''I' > nti'nil $ ,iii' ht ilHi| i, "i di /. .lad, "n Hit IUIA

I. In truing out tho .nlignii "' M> "j ,umu" 1,11'' win uinl uini'U up unj du, .I.r4'III"i I,, Ils i '
I" rUIII'J
..tIlUII.I11. of l.luotrr; Ilit"IIIII,1 U 1o""ull I u;?, .1 -" IIl'tUIIIia .

t tf

.-

I .: .: .. .
--
-' '
-
.. --.

4
I
.


.


-
---
.
--- -

Pnl.KT: I'cit |Ill'. III 1.,I ami\\1. I *)1'" itilil| ; : :Ih i, IMJVPM" I 1, I .schci1, I I. I Ci ,F I" I I hi KIT II' I- Ii.*!. r I: 1.. m rC'
'C1 vTonunwinl 1'11" 'lnl
t 1a ( V Miciii; Muinliiy liockcl \ llnd Hinlih :, .
ikul I.
i ,1.|
.
> i u' i ini "" 1 "1'11. ,ill \I "Ii .u 1.1'' 1 M.in ii.i 'u n'i' -i uie .,11 rnlii FIJIUl'lj'l .

1 Hail lin-oul In a Had I lit 0,11"| \on u ,< will uw ti i th, i 1' : "dIrsi, Ilhn.I-, \.1\, n. I !1"1..1. c I t 111 '. I'. I !I. .,tiil'l' r

1 An Old!il orteniler fnniii'ti1.ll | .1 hi- "isiuljihi"| Th,' r nt mi--"llj"' i .. :, Ilu I ,lit ,
I '1 1"II. 1. cull 'I I I. i .iiulsu'. ''h. pi IM.Itlt t 115111I
III( ): I'"t' I I i i. tie, nl), I. Ii II' "I c. I 1,1", 'I i, ,1'ilr' I "...1.1'.1 t I l h tin'inI ,','h"I"- tllii.' iiiI 1"11,1, ,,' ''I I I I 'Ii 11 luc.. i. 11"111| I u | innljin i n I Ir l.iul: ut '" .'11I

tin i ""II! iU 111 It Iinaiinin ; .ri,! hI", rio I" I I" ,I' I I... ., \1h I., I Pill M t "II',re- I '" -t t 1 ,* III 1 I'lit" ei lit niDlleil

h.uil, .Jiitii.. .lllk : IIU', 'I. ''ii' ]I'Tti' "ill'n' 111- .hcht.|||| |Is bniilnl'li; mlinl lcui'ii, hllnl J" Ih. 1 liii, I .1 I .r II r..w. "'"111 ,.dl.ir. It I.,tic III -I |,l'MBIMt.; | '"111"| |. DR p at

.IIhl Kricewin'', ii link : IInnl l f.',. I fii'l.'ht.i.iil, I
I HUM, i, In' ."ti>iiil MI in nril ...1 !"> cite> n. ,mil. tiI" ,. I
ilnink \ I
nit Ihsiit i "Millie mill
Or4'p 111I. ; 1,1" : I ,1 '\1) s,," .r 11' ,1111' I ; ti llel nn Ihe l.iler. ) *!
'tcr.icit lineil f'I I. ,il-.i ic tin-nu' r, Iniul, hIts. | : If .h'. ':. Is4' 'lit-" Idea I., ,. ,. ch I
) \1"11' : I' ,1,1. ,1. n tirl tl" il 0.1". II I s-4c: Wi'titl, : ) i'I UI"1""I' I ,1.1"1 Eb'MDAKING
Ve! Mil-. 11ilrinik .mnl iliiorib ill .1'...' ,i-"fn,,"i |.|111 ib-aN win- fivlvlit fli 1,1'11 I tls.t cntitih
n ; 1.1 I11h II 111 ""ic' I I lleilil |cuhci's. t'nliN.. 11.1 u 1 t."c it: to utirili a
,, '-nr.'iian I- tIc|: ,,1. hu ..>rili'i'< dr.' hit I I
1 |
,
... .. I I' .I..lln"t".I.I.1 :' it 'lti lcd I cihutiuu.t" iusut1\ lilicust. huh' u..u,cs, ascii, 1 klmlri'dI [
1 c ., I IT.i loll', I r I 1"1.1.,1.1'1| ? n nmp' ( i oniiilr.int ilt'V .. I .
If Tint iliil
!!!! ma... i 1.1'11'\11. .llh'll; 1.,0 11, o. lull ein: eiiBlly Ii- .
-- -
._-, --.. -;:' i "r i 1,1. I im n> ; 11.1 0 iivurlo the ilnrn IH r-innl uiiliinil' "r 1 rlnilo: bin 1",1.1 \uu. ,hint, ,1 I Ic, ","lh.1 mllue Ilif Hun lie '1 II It the

.! >J ...-(;..! I .Ilih'II 'Ollll) ii'uliti' ,, 11111.11.' of I tinr.ivn tcl.ji.ti.cssliii .10"11'' 1.III'I', \ "'.-" "i" 'mi .,.Ill.. boHl 1,(Ten) i-tei olfo" eil., "I I In 1.1'11"| i-rfuelly l jnireami PDWDE
iniTHiant liiHlnminiMo
(" lr.i-linv-ti' IIII. m-leiil.lleally :
.X |lit
; ? .. ",, 'III--1 ib'toiiliint, 4 In Inn '' nino' ? ) cliMb' '' iliiri--. lit 1 ('.11. I mn' 11111: ,'I.'II',' nil tin' li.ni' for tin I 1.1." ., .. Ii Oils iinin' "eeiiaiiIn lh.it 1",01.1. ..ir.iellon.
neter
'I' '
, ,. h Isis |Ira' tli-i' but I i-liilni am,! 1.11I' .I\ f
n < r. ill i-h ir.il.Tin 1..hlll..1 Icliiccliitc, Hi H nNo.. I .Wwelall llkimnynnrlilinir s
il. nnl
Ilk "' "1 Try" y n
,i.11
I : i-nlornl., lalu, Snlnrdiiy,' nltfht, In a InrlnrIm .ir) .111.11111 5 shel' tclicc'i's ri'fni il 'tnmt| -11 1* 'Itch) I Hi 'ri 'sIll -In- cit' ''I r mnlhn.re 1 IlHMirlin h lll.llH., No Airmnnia. Lima. Al"nl (IrPnnqi11atA.
I ( dIiI i-nruiH'4; I In ih" vi'tiu-l. Noil h 4hIlu' ci.ctli>l lIn tl iinluialu .\g, .. -- -
.I ;'. I ll.llu Iiml jllit, enmiilelii'iil' il'eluIIliumlieil $ I'l' ) ; lucidly f.iHlein-il, l-i'i I Hi r c tliaii eiur. Inthe nil mw
1. .. .tlj! : ,In- icccn cIs.h\ II.-. thai, 1 n u r ilm i'ilnrnrnliiKHof -- ; ; 'jJ
il,ii> r. Ihl.'I) In la-t |lliicilchIii.r i pe t ) mi nunabb In Il II II tic 110th e.n-h : o'J'

;3 1 11'1 lIP tliiiihllccluuhttli.l: II i. ,"1.11"I.. \toil. I I scitcis.| lhi-r bj ill "flhllllll' oilier, I III we 111". ...111 .tn (lie i lllilittc.! on Th B remedi I.I.'IHI, IH 1"nOh"1 11'11:11'" sic lct"l 1 kieiwn i .w' : .
Alabama nyaliiKl, ri'imui nla Tin--) MI) ii, mint 11' par' hilt' ,. O ) '"
'.111 furHuiu-alotleiii"' it, ennrihrebaiXi' ne nil) join t 't. nut tilt II |Icr. I I i| iitar lit In nii'ii HKH-II[ | M
HKiilntt liini In Iiml hid I bIn nn ltcrithic| Hint! It Inakt-it m" ,In hut IBI-I ll'-lllllli I III' 111.11 u 11"1 I w.
G 1,1"111 |I. In I I. II|I'|-e\elll' nnrnvillili'ilrniilnn lime, UBU I Kleuiriu Ililtern .- o.
-4i hilt or the c.lt.", .. 'niatv f.iior 1.1.llh.. [
ilh kill.limr.'e 11"1'1111 ; : .
'nli Inl'IIIII A .4 J.
Him ii 'II"' HIIIIU lr |1'1,10"e. (1'1' I ; i"I.
fVOMil of n' In miKiv.r, Inihitlwill I I. Ja M 'r
k Drill, ineullointl" \ nbnie. IB a while I l tl 'lh'lll 1 s fnr lo illni iitt-N at' 1'eima- tIled elm' ilneHim, e\lBtnml ll IH uiimanlii'iltin ''. .' ,
'IKI l 1.1 I lie In Hilil tic tit." .) 'Ihnl In tin |I" I I III ,'cl! ,, i | till, | urhucc' '. ; r, .
I' ) II.III year* ttIli. Iu tl'I' .111111.1 i nre |11111.1.ci| jiu | tu ll'II".h. ..1.! nil I'm, IH ulaiilleil.; Illuell'le: lilt "I-B I <. -. ',
I teiiiir i anil IH nvll-kitniin In the, |>olli" Ii 1.1 "tatunr ( ciccicci I "hurl. MI l 1.11.' Inait'il at t '.'."i lutirlulil I f.r i limlii'i" : n ,\ lie 1. ,' till ul si' use H nf the l.lt.'i ami liitlIIUIH. .. .: '\ t
'
n "" 'lihiit. lilt rlh1' him tin eniil ol nterin all f.ml hill hull 5111111' .11I1,1,11I'111111. ,ilee'ili-il, tn ruliie\, 'that' ainniinl in e tits" |I'cr 1,1 .'lr will: "11'in"n | \ Bull ( /..,.- l .J\: .. .....,.;ii;" ,.

I ni, ,it mi ollleer ,hill "r. amlhti nn tiny n reIn IViiHai-nla. I Ihi i-an t If nl, Hie bill I'ill1"I. ;
i POWDERAbsolutely I"rl I rejmrti : II ,pay mini fur (nittiiu' up p aiInhlHthlp 1 : :ami oilier cit, I I I'-- Impnre .. -i' --1 I o
I, i i. nn I'ln-iieuiiNinniit' I ait, t it rnali |I"r huh liy iln< nniirn H'nli-1.IMI'-" |||| .. li11 111. L14 I ) ,,0.pF -,
11,1 hNi| .i,11 p it" ovr.i nu n nn tic II Iccclss. blnoil., M'lllilrlle? : Mul.ll-l.l: fo.1 the T -lJ '.." : '
l.ilite. hlHbi-otliei-.ln.l.iii i uml all tile, '"', .. Wi< miiinil t HI" hull .I": ---,' "I | ikenihi ,
i tloga, 11I1. .1.0. ,111.11 I ieh .11< t that: ne 11,110..1 I | -* ". nil M l i- 1 1 I -
I It- ,allI I'lileken, III Hie lleiKhlmrhoiKl 01i 'in- thi-Hiiu.ihiiniiin| 5 crirt., iii thOi.it., : -,,. luc' | I leilnein Hienlilp'K )01"1111111" 111' .111 'lr' l 1 "
Pure. ) 'I i hull part ) : lari.il f't r-. K.I ein-e" II .c lu-he. ""11. _. ,,1"fi l tl L l "o
i hnme tic' 11111. line lite: lllll//le, nf I .hnt. 1111.100 in oii'iy In t lIce n Mi', H 1 runIr i>Xr iiHfx, NU t Unit: 11 I ...-..1. oeikiiij 1 ili.-i'H inn I 1 r I II I, I'iiie: liii.t : 1b ,1\\ 'f "' ,I .1 I 1'1e
Thl (Kinder\ tIt'r VIM' li*. A tunnel I "Ii'irlitiilri'nlli :nil h :Meit, ill '" luting Hlutcilo[ ,. .In 'in > I r.IM""I., h tIlls, Ill If .1111111111 ) 1.. .", rtq 1' '' \ :
1 ollletn 1\
I. i purl ) < n""I'I' ,
| ,! '1< ,unit, nlhiU'snini'K' N. M" eluoniinileal 11,1'h "I 1."irulI"'el" lilt ... \ I eheap I t 'I. E"li': li.r"1 "Ill' uuuruiite' It nrinlie ltt, ft;.' ';" -
'h' nl '
pmlil mi 'in n J'1'I' '
\ Ihnn II>".' "iillnnti hlnnX miloiiiniil ",11. inminur, I He N elnir.'eilinlhepriMiilie hl.III' 11,11" W .\ll.I l km.W hI.Inllnil, I ''I III Ii'11 ) t I'rli"nOeeiit-i 1.1 Ii e \ I \
111.1 : *
"b.. ...I.IIII""IIII"'WI.) ... will Iii<' milltltiiilunf I niih mealing' ninr of .1,. ci. uinl I 1,1..11,1., "trll'iili'!' fi-nni 'i i I i-r ,'III. to I I'. tin inn : p-l Iniltl'IIlcl.I.> ill: I'reH'i'lit' II, II.'M 1 Hi'. { : ; 'ift: : j t'i': )l ,\ ;

t I'IW toil. *li' ri v.'tjlil 1 ..Ill IIIJr oriliim ..liul"iCninniiil"( ; In fnrt' iilmni ..h."III1. 1.1'1. riiliti'i'il thu lcucutctsi, "' "f ilain l.ilioi,' ( ''nit, ch, 'iryea teBt I the pri.-e the ounemi .' ( -1brftJ Tr li t' t yo: yr

] |>liiie: l: penileM.,. liAKIM.> .1.1' '!1'.",""..1.> 1"11', ieol. ",..4.IIIVAI. ... I on'mil, tiiku (IIIUt." biiBmt 1.111 fnj frnni lull ,In Hi-ii'ii. Thin; Mtati'ini'iit, U Ini' if the nh irnn ihai-jiu fur"' I 111..1 ; diti'tltlidS'8. (.t 1:1; I.ol rii.i-s.: gt t $. 4'' It HIN'\I'i; ) '\ i j jI

III".I'J."I"I! .lI, t. :N. V.Ii II four o'l'lm k hilt, uflji, Ill) 'ui.I'llilibb.ki.l ,tItillI ci h hislu'. mnl liu I'ont ,iii'lin ; .1( -, .' lill i-elilt a 'Inn mnl, iii'l I i 11. .5 I iiliaek lleldliL'? 1'ibn, .nekll'.wn 1 ii,mn BlulillkeH > '

1 -- -- --- .,. ti inn -I fill rni AnVint.! ilnri'H r.'scslsciilIi< that \,, bail n-ai-hiil tin, ; ,Io"l. har.u '-'.'' uenlt a reKlxlereil I inn I *| >"rHiirunmi.| (1cisstucc'ii8 .! tur) illBaLrrealile : *'- Jf! { .\ t. } '

* ..1"I'li.II.* /In Hiitrnl/ "tMii mil MVutil&l ,11)'III"lla1" niul;, itjliilhi5; ncll: i fir; Hii I >|Nilli'vfmw. ; illIcit c.ljt, h,' hatlneu'H eliiliir.ine '. |I' opimu 'tn hit, tnnii' ', mnl, pai tIlt miner of Hie Imatl.'i iteiilii'', 1i.1 etlin'' ttiirin. 'Chin r"'I.' 11!: :6JI'f13cYV.;! .i

.J t \\'", /, .<,.i..II.It /i".1.. iiiilji-rM rulf ,.nf. iN..w I'n< 141.4 I'. III hllnDi ". 11"1'.1..111' 11111.,. .rll'l" 11I1,1"( | ) u I 111.,1Ifl I: ,. IIH! :a I "I: .111'1 eharjxe u "ititu't I l IIBD.'llilB Klilld, Hh.II.' IO.llrll"'I' : f ""i 1.tfJ! i 1? ; \ : t'' uj

:4t 7Vr, uli/'. t'i "/I. I ',.,..ItI' iih"nn' I ,,?.1, 'I 1 iiti.-ilriiiiki, iiil.t fniina S.ilnnla.i nl'jIilVlifirini .hil' 'ih"uoirlci"fi| |, itril'iirn iccI,I eliain I'"I'J, I'lleH. h'I,111 01'".' ''OII n|1'11.| ,111"I I ,'. ,! c1 f 11 } f'1 Po' --.j ,

Him rl",". ; U n vi-r) vri'ililal'l",' .111' tug. mnl l 1.1.1. lh' 11.h mi Uml' uii-uular it aildie.B.d i 'HiIr IIHC fur fmirnr, Hie .1| c) it; 011\ I'nfankn'H I l'i.> 111,1), nhleh cit" .ilireel-" 1'\\ r ; (' _( ;' / : '" Jt1 I \:

t .. il.lllI.IlSltIlitl, -- re'inii'il, In tin1 .1 i'i.ni'iiilK.n'|' ? cit hiui, fart, with tin' sln. inKnl'f'linii'r '' iir.in h Hie dullu" '51.1' 1"\1 Hie ''u"I.' Hi 'in | l IHI r,1 evehaii-e: iih'ii inn I) "I] nn 'Ihe ] 'urlH 1li,', I. ci. tiTus "rbim. ''h,' ,HiIllnlH .,\\\ \ <. -v i'luWfatjJ.t.s .
I' II. M 1. '
liini'H nl'ri'n 'men Him are Mt iel,1: "/" ,11" Hi ."-'"II..r the in aillaile,' tc- |HI| .iii e*. \ '. -
cur '01.1" 1111 lie nl hi* niliee ill u-ual, limn, itit ilati: i is \rij 111..II.hlil | l.sic.| llhl It.: 1.11..I""llgl'"I.I< \ t"
21!II'I ., I'alaf.'X''ro ii, If.W I 0...11,1"' In I tin .'..1111111.1 II iiilii-fi, '. Ilh..r. ., mnl, I Hie 11, iilm .,1 aroiiml t the : nen- tiiemlH-r, ol Hie l.e ;Bl.iiniu" I \01111 i ili!" :t IH l man; lit 1'\,.'. :uil. ccclh .. Aiblie i-11 I ,: ; :' : :' .I Fj' \ .

niileil, I i I'nivlwe. *fiiiiiil, h-MM! I llmi-e-, -- -._ eil.t ill cart iap'H, ami' |lc' Ih..I' "U'II..iii- nol |.h nk mi) net. of mine, ennhl 1 ill.lilt II" hIlo (.. IIiiBiinkii, ii.til'illi' <'ey I'l,11:1.., : nKnr '\ ,. ." .' :u .l'r\ "
111,1011111,110 l-'iirnilnre. Aihireu' I I.tttk hun till ol.h 'them IOHH Ijb I I in ami I J : ; : ( _
r iiir :
;
\M': 1 11111 ehaiiK, whn. by I'leirnw' I I'li.".. 'I'r. trj.nu II. I b) I. c I. Mr.nmihain.Mai ::. .l' ., .
I Ih''I"J.I''II."I.: l. I Flu. .I) Ili-lf I I 1'1.1. 1"11, ami, 1 itlu' 111..1,1, I ii, sit life, al nn mllanuu ti, till --- ." .. -
W. A. li'Aleinlt-rl.'M, i-r. N-rl.llnn| ile- I Ill .1 1 1 I'I. \% ii I uc", (.ftliiB I I'll) U'lil' I Hi IF iti" | r ui nt. clot *. c "111 1.'I".r pnit. K\ 'I'I"III: .. \-vi-r-. .' -, .
,
(Diriment, I. in i-linr.'O nf Mr.I lb'iiro Slur.IIIH. tN'lnnlDiif, ,' I urrlnili'ii.' )Hti-rilai,; in a MCOIY'f.MiMl. 1' 1'.1111'10' I In u 111,1.1. nuHay: nuilu lint i'ht ,tn ': "uur''r.niH'Seal\ nf Nell Ih / \ Hrcni* In nno of thn Donnrtm nf tlmMAMJHACTOUY
With lluii |.lc.I'o.,1IIIIill..l.
| f.nnr.iMy knniin ,In 'tin1lrnl i rnor I'eny'H icilli < tn ill lining mer- 1'11"11.1/1 \ ; llAhlMIIUItllH'll! 'll'AN\'H' .
| .
wcl"w.1 < I. haiu iln 'lll""II..II. I. tl c I. I li.: Tohueeim, nr'' reun-ibil, nunn-Hi,. \ \ lW'1 'I UK LAIIKM'I NVIlHIHIKI.il.M .
thin
I : ,'. ) pl.n-r lie, IM bo Iniiml I.)' tiu no ;; 'to UN our orKanlatinn i) nu ilitiile thu nilliliitn. 1 I
hlt'manfriuliiluinil, 1'1. )II LIII).' J'liT.itsovvi Tin' .:.1. '1'lie'h.II'l'I"lh i \ ,"'", Imihrlnli IH uimpii'H'il, nf all BIIII'K: nfp.iiliuiil 1'"l. \c hull v\11 cniii liuleil tier) munyitnndeH: if Hie., itiiieie. nth, uiiitiiri.on .I COUUr.. ,ku'" l''. JIIC "uwor.

- frnni" MiiMlis. I'l.iji'il I a itninl, gtltlIt' at | i plni'tn: ; \ie aru nia i stud! I 'Ii m fmIhu .iul/atinii ac'llcisct" of li.-.ni free" fr"in 11,111",111." -
eoinpi'litn' tIc cit slur er : ,
: .\ \ I I ca can: : ,. tin* Iu '\ |110". >i..I ruts, > HiOHi'iMO MamtI inleri-Ht he hiiH tak: n la 1"1' nil iir*. uliiiri !' reiiBnnahle: 1.1. 11",1,1,) ( our eaininviiiiury "".llh..llh t 1..11' UOH in 'Hie '''"'','llhll -
IU'
iIr. Kin itli 1.I"; iif .Montuniner) AlI. : ,a Icc :8. Hn, ",'1)'. I. no think, t.'I fl lint Ihe I ,ibm-iiu ', I mini'\ II ill haiu: liin dIlly lo pu- uan II'I."j f.,. I loth' ebonite: anil, ,Hinnkln. !

on' I Il lIt Ilil-i innriiiii' ---- man coil iiuiiilliliBinl-i4tli.it' ( nf Iliu Knr wile nl nhnb'Biile byI NOTXCE
,
i.111 'I UK M\V: .1111,1, "\ ( -inc.\s\ 1",1'1 I.r, no fliij.-K.inlt. 'I 1 Inin i whn II uo I.II '
ha. "Itt ', n'nted ulient.ir, I b ruilerat 11-4 Hie: 11.1.I '. .-, I ElI ,04 ls'lt .it ( ci.
.Mr i .IIhl W"1 : 11 i r. i'i: | 1:111.1: I :. ) 11111'1'11. umllhiiBU Iiml' iln 'lint wi-h to ---
I I Ma l .|erfor I4Il'.llillIt ,l.ni.T'lll.lj'S nl'lii I ; I. Iti lice. of W.iHeonsin, I,} lulling hi:
> l
11.1'1.,1 \Illh' IIiyMiT.Th tier; will haiu ''1.1 a j..hut) In.lunib r, :IC'I : TJlsTZOlsr STl E
fnr the Uliemiui hale
rillllMII, of III", IIAIH I'"IMIIHIu. 'inlll, Tinilmr ('cclii. "W.II\" >nu > nu nr, "iimu ntliur labnr. 11". eon nial 1'"cluecci.' It hereby u'.ven; 'In all I timlnrmnl, 1 !lumbernieielnililHiniil : ,

<-| ., iiiul Moml.i) IxHiiu, l itt aliiaii< lijhl, ,1"I.lllhllll ri'-1, I I If"Mini' ninth' I Ili.I".h.t..1, l It lint Ihu inlnbilli, t 1 ,ll.nrnf t 'iiattfrtnt: : 1 le-M-lt .that tin
| i na liiriihiilmKiuwill tithe Iliotionb'n I | d
unnlaitiH t'Miull.i I I)14* .' 'ii'li'*. 1'1, il JiiMt ni.Kiif I tin' LniiiHtillii niulNiiHhiillii Tueyrifer ihjoet in ,Illlill the I IIIIIBO,. m ill BUIIheir 'the hllppiiHUit. I. 'an.eil Illi-Ji" ', mil, ban I Tie ,11 ,.r Io l cud'r.c'chlig. MeieilnruB, AtBiil.ilinn Corer Alcaniz and Government Streets.

Th.iiny fri ',iuuli if Mr. 1'11 Met.ulio.llllll ) ,.., ...111. 'I I 111'," inn mill sit" I iharl-r HUB 'tn benelit| 111th chIll,r, .. I In 'nelil' of I Ihi-ue nu'I k.' nil 1..1; I it"lull It \liH-atel I on 1'II"r.., U Inirf III

ha huell ill ,.. hnl ,ih B 'niiiBl 1-an aw Inl,I Bhin---h eiini-i'f, ginnm ; the I larbI; 5- nllh-e, n liere, onlernfnr 111-
Kolb.llKly for ,1,1"1 mnl, r""I',111 hlIiI F, mnl, tlii'iv will tOll| |Many .1,11' II fear of cniitrii" l.uiinn, I'm,: the \1.I..lh' rilllK: 1' \fl: ; H".I'I\| ( 1'11 I K: 'IIIAT s'UKK UK l.lijlnl
Ihnlll I ul' It It 'tin,* I Innli. linnivin t thai' ,
I hi1 : t-> nf IrHuoit1111 ir, \ linn .1.* ) tillnrderl.en
I'linl' plea-eil Hiii'; II.h. l U mii'il ta-iy 11111 'f.
10 'inni'li in lol.f'I.
'1 il 1'111'1 i This lush' b.-in' lleinry" of the el II.B i nan ijttehei'Bleu ', .1'.11.' r of our" Htelul nes 14 viiin Hieinntler ; iia-anleeil" I prompt allelitlon" |1'0.,1..1)[ || | ,llllll-lliB, ll I, tint lull ihig I 11"1 llltl'| .| ll I 111., IB Bllll, "(1..1.il hi i".1 ,1 I I Ianio
*! III'C.Til" :
lIMtlsit| | nnil tinii Tli" mill Ii |t1anni'il: lint ,iloru" mnl, 1 the mereh nl kn iiini IIB

Ml'illller 1:1.: |II.IIIIII I 1"1 iIip'lI-| | not yiL ciiilrai'li'il rl'. Il will lnii'iiiacity \<> I iit'li. .t tone' time 'the, ...i.l, 11..r\this (nut' ,a mor eaiefiil hlmli., I nill 1011elinlu A unnipeti" nt fn.e'ain ,itt bu slIt to unrivettel : lcrttcDi oileteil' in nl..tll stile remain., 'Ihu 1 lninn: i unit '' '",'i, -- mil, i iHi'pnrately
: I liy It| iliiiIn; Hir cli h/utcs el 1 I'ei i.eola i. 1 ai'i'l' itch .
nil'I ) 4li I,'"". lilnki'Kli mill I I'. H. | of ccci> linnilri'il tlintiBainl fret Hero timteitllllnteil tlilh 'the t-tell'lnlu )
1'(111. I | unit I luhutcl,')' ihal' llie orL'tini/titiou inili I'.l nitler, I ABH leiati.in.AiHStf. i-r dui Hier, mnl in Inlt' tn Kiiil iiurehatei-H" IIH I mn ileti-rmineil" I In e''
lni.ieelnr-i| nf hu'ln niul I liiili't-H, left \\ illinrurgiMif il.iv, mnl will li;> milii'il| | with l" It ciIccciiili.chIli imrk Ii nl Iu, IH itnne, In .f'I' .
11.110'M.IIII.h. ml\ lneoi-ior.itiiiu', II .ii Imhl 'nn ilnehambiT :: .liiltv' |! ommllee.K .
'
'
ferini/er' Stir.A ml.iliifi.i,I A In.. Sutiir-: 111'1.1'1' haw. I Il h \ill? lie h I'.l long ..1.1.'hel'g".111 11'1" hlll".1 lit the \tiler BOII-IUH IV, in' | 0'111.1: -- 'and .lelire r. .Ihe lu.I. I.. II. ::: \i ill I
ill ami the ,scud
'" :uc, (PIUH
lift uv.lh. ; .. : in .Muliili' other pnrl'i, ?; the InnliK'i'ti 11 r",1 o f in' 11-'I I If
1\il
) I .hll.1h'h the titiu friumlH, nf nume' ulna IB : .
Jamoit (l'('oti nor, ( Pr. T.IIIIIIT) who IIIIB .. A.8. \MiLvl, r, 1'ivhlili nf tinI'Oiniiany. al tutu (inrlH in t t'iu' .11111" It Ihli 1'11,11 p ; --
,
"' tn I lalu: iccis :u'c- ami Bii- eBtii'iH.lil.S.NH : :
''''1 In I tin' liiiniU' i'f 1'1.I 1:1'K lit I'rnniii'iil.iXuvy : ,,.11 tin- ,'ih'' .:> i>Hti>nl.i> anan |hurt la It-Inter., 'h. < *leleinres| ileilllteillimn | 1.1) IllItl't'uii'I : \ ". ,p : i:

Vnnl" nliero ho nmleriient, Neurnliiii'ruliiiiiM ,iiiK Ilio liUhini'HH nf the < iniany.| .\ tanlIn 11'10" irli in Hprii'i mnl niulil: miikem : ;
.
| for ''h,' ri.11',1 |iiin: oecaBioneil, |hllihIMlucqi| 'this """ '"h,1,! Hlinninu, Hit rmiifumulilrt. It tic riiptailiH nhim t lheiiniibl > CnnlractiiiK i -' >"teieilnieAB H, 'r: = a 1
-
)I.) fill 111 tinHlilu milliu' mnnlllB' ";:". HIT." MilInlheeilr H'llll..Mr. nn ,'III'II'h.. 'mnl uthi r |I' "rl-> r,1 I
--------
thin mm, tnuitli ini- $, .,. \V. 1''iK'k, will In' I iliivi'tnr anil .h,' foilnivin 1 .,'1.11'. bu-iiiuKi. M.inyolthu 1 --- SClti ,

prniuil.Til. 11.1111 III.IIII limn nl' tlin llhll"'I.II.r tliu llai'" abniu nientinniil, biiuiiun' .mnl unntraetni .i\1AlHN1[ g NE\\8. T :
w a c I. 1C. ) I.IiOI
tiMik' up their cc'uii! leiiee" heiu. ail ,c : Q I
.- I'llMMI 111(1 A 'I. "i hlllo llrlillill' III. ihhi'I Ia : Mr.v.nv. : \ISSIIK: : i\ ;-
111':1 nitli naliii snf, this plaec. 111'\I.\S'1 11.t. S... Intemleueia, of [
alnin }nnnn 11'1 1:1: I Si 11'1. UB| ;
fm null Inn III n Tow Ill.' H in iiuiirilKiM'ti'riilirojoeU bmk, .\ | | in !hi> Colmi I 11"li.\
,
< .Inlin I Iri'laml, of lc.ics 1.I I II
) tliu oni'iullon nfiiliiih I uon.liihutu ; IIIIIII 1. fell 'Unit the) w.'I'jl.'ile,111"Ir) ill-' iu)' mil -di isuc 1.1.11.n. 11'1'11.1. 11.IB' uiiinnii nut il .the )tlcicithi'Ille, nf Tin Copper' aiiil li'iii Wan- I tin I Ihi IN cit Tiami ,
[ "II I llnulii'H I liiiii'riinri'f' AikmiMis: S..1'I I Eli.Icy : meant, in ki (ill cug Ilin-iu, oplo out. of ill ,"- It .',
p bark iMlnnlilen, llliiarl.ll \ uliiui' crJ 1.
'Inmiler.
I'l'iiiiiiini'iil'llii' '
Ilh.I.I) In 'Iliu nil) ut 'tblt shill" 1"10'1 the 1'11,1" nbnnt Idlon I'rie -. \\ club, ll'
("' l.i : K.: iciiuiir. ,
limit innlreudy ''II""r "i.II" I. in the winter Hiaion (IM dIlly' lIt '' I" "5' .
lIt the .
I nl. Till' ".lnhl.hlOol ( .,Iilligii t'. S. rmirtj; K\ini.: ; Iliililimil, MIniNtir.tn I nub KB thuy lieumnu It bmk I I'i llHaenl.i H.: ...... II'S. Jivlinn; In KI : ------ -- --- -- ---
..u..I, iiml l.'\ foimalilioii I I art r'I) jl.'il..111 11'1 I .\ I... 5 0
h"i"1
.lapan' ; .M 11'111 M.utinl.lrnti'ii I uitizuiiB Ciiiiteiiiiunlly' I lltllu I 0'1111', c 'I, "
) .
in eomplelion uf [irunaratil tl1M I I ", t ll.nli-nl.i, >) trt.1cudu.| W, SI \ Ineunl 0.-
Mug;cUl l'I.1 IIIIO..I"'II"r'o".i; W. II. .Millrr i rv- t tulle 111 nnt cccuciugic fir the 11",1111. Intake I 1 unli, "I'. ---Q.

IH.Tim. (011"1111 nf ArkaiiNiiH, "",,111.1,111', ; I I':. Biieh an InieruBt In our Ill -., nhieli t. : : | \ : .. :

1.1..1'11'1.1.'..' I Mm hla M-ilu Tin"!*,'' A, I )', (lid"' 01 ; I |:| \- In ,niiinl if honl ibii-Miih II N'nrbaik :11111 1 'r S vij
IViiy 11' t'II.II1' I. 1:1" (huts im sour B JIIII: )l '..1.1. 7si', 1:1,1: 1 III 1 .. ._
Wllll-h I lllUlllBl, I tllgt. llf t.tiu) 0-
llpM'.l-HOII| li.rni i'\-liiiitTnnr "I "11",11.111,1" : i liuinlri'ilH Innmnall bnjn wen., l ) Iliur HUM.' .
htlf"I"I-1
|1'1: | IT 44 tin '""1'1 fr., in 1.1'111111) 1",1111 cit of otlnr ,1.IIIII.h"1) moil of .tin (1'lil.,1 bi}< hn} Intel, felX'll" Mnppeil, I"hl! .t
r tin' .--.l% 111111811 Si H, niul, klliit% lug Ilinl Hie "' | H.|,MIH lUll Ini'M-rj ilinit| tilt tu Iml..I 1 1:1, I'. -
11'.111111'1. till' AniHhlp IHI.ier CLCI
I :"'" .111,1,1..111".11)' n "III
| I. \\llliinil .. .Illc f tli"ro) | |>i>"r Null Il t till' HNUof U.IUkl'S* Nl'K >|I'l'lll-I tvaN b) tutu i Mr .lulI'III. Ul"" 1801.: !'| u IIO2NOIIAPE\VBLL 2 \ II I
lilt "ll IIMIIllly, lllll'i. till- Ill lilt I I. 1,11.11' "- 1'dll..IIII'h. I nil 1.111'1' ll' lic"- stilt.| Kiank l .Ill 'ill, I h.II''UI. i 11 lI.h '. -
did t the *ti'tvilnilim ill I .
"IIII".ln lir nh p \V 111 'ar-iir, ," U, lal. :0..1: .
r'1 Illl IlllklimUl L'Vrll.lll" !L'. 1"1 "ii Ill 11,1 liyV. .\. 1"'I'111.h', Ihal I limu.In I' Uh H.I'.l XTKII'IIKIl, I l UKeaplain.niin..
;
Till" 1'llnilU'UN 'Illl'll "f I'l IHIII'lllll! hhl'lllll! I lirnu.'lst", 1".1"11', Flu.A I miBiiur In tho I jnrllini, of thu elruulnr" bark 1..11.1\1.1 I >_!. i rJr.t'l l.ll ort llnr unlihK'lleeH of the I UK: WILl : ('

(.ri'lit' I Ii)' I Ih" l'\mil'lr| Kill III nllnT I'llii't, -. + u here they stile tlu.t Ibu laiv w.'. f'0' Nnrbark, 111',1. I 11111"11. n.o. ..J5n3r"'ii"h b.n-k iiAMi.niiilS IJ.1
Illbaik E I itit.Nnrbark : I.
anil mlvrrliBi.' |.\tiusiti'ly In I Iliu 111111.11)' lll.l'I.Y. "ilt .Ihu inBiiKtninn of a f,.. 111"1"111'" '' Iln, : If I mhknhl, I'aul-ien I'ltui! .* f\ will, bu" iKBpniiHihln, fur ache i I'liriiiniK' of all liinil- Moves, l.iiiii |>', rj<>< I.-, riiliiriItniil.. -

I'llillull'lllf, 'till,* 1.I"A.I \\ Ilil'll I Illll, I The lioni'Ht' anil, tiMi, 1i..it ii'fi'ri'ni'i'In" I the Hleluilmes, nhn f.llleil, 11,1 |lu. |'hiI1|| | | .. lint bark Ariloaillniiti' 7li.:>. i'"JllleblH ti-Niel." unnll-.leleil 1it I [ liy I 1 I I lie I en,, WnfBahl I ">!-. rirl ll rr l'lI IIS'I., A..., At:.

MT.V lar/i- ,'1":11111: fr., in llii'fu-t Hint (hill i .lIdit' niL'Hhiitu f c) I Iliu LrKNl-iliii'i'' 1'. Minal reimniiH .to bu "'i'inpnieil) I b) '' I It bark,tilriiuii.is.iiuicrI' '.'.i.Nur i. lAils .. Co., EtIIIII.I I.I"I. .
"bark c raleilnnia lii ll I,
Il funimlirn I l'I.lilll timlli'r Inr" 'tin) 'ni'M ami lilt sciltsiltuocll'|' |>aisn''i', nnaiiiiniiiiHly)', illOt, ilticitul aiiil" nlnr ","cIII""' iinilobLiniiuil hit, bmk 1 lticri' h. Hi'l.' I"'III'I.Ml.1.II I 'l'iini.i-"l'es.; | Il.ll

il.iv' ((1111I111) .) ,IIIMI' I'liimii'iuli' jinir linr- of, Iliu 1,11. lIt I'lilillBln'd 1 I In tutu firenlaroHi I Ian I byithk-h tinhoi'U'"' 'to Inlrii.le Ilium -''I' Nepolu' "SIII,' ,!"',, ''. On Easy FeeHy or oiiI1i1y P3yfflOllts

111..1111 Ii.i.' !II r\ till uiv .,>t I'nlli'il ni'iMi .' Timlu'r, mnl, IIIIIIHT| lxciuicucg. ills ai-| tfuliu, into, llu nn rihai't'H |IIBIIIKK| | ; I 111., Nine' rn. I lieni ,eln'li' jla. oNIITI'

".," ly In n ilii'in } nnr |irinnl-i"" ... l 1'iuinly' I """-,1 thu, iri' cit I Hint li"ly. I I li.nU llgllillbl, his IllHllUH" ( Nolle i ,' lice I'llUUkno Nor, bk \\ IIIII'r. ,'II'l'l.,..ni-J.' Not
', ) MK:
Illbk II'; A-kia, j. ins STOCK CKT i: PIMCKS: : ANM 'nIDI.:
A Illicit iiiiniliiT' nf iiriijilt1' t'vcilit1 I il I l" ilif hIlt iilugc, 11 the 51(1 tiiiccs, afii-r 0"1'1' In oniof never thniijjhl, ci cut ii lie KIIIV thu lienuliarter Sinbark I rioneer, Nuiltoii, litii.Nnr I i: I. %\." llial tile tccicuclici. 1.1.:1 : ( ) AI .
"t, hit' HH-Kliuhtri-s, cit tin
In tin', Tin' tin- that Hiu tiierehaiirH biiH'iiuhi' ; nin* b.n-k, I'niun, I liVi, 11101: l'I'tIAI'i.I'B'
f lilt' iilui'i'it" hI'h"r ) e.l"II> 1"1.111,111 pani'iHiimu Ilu IsI.lhllI. 1'"h'1.el. iiNiii'ilti ccccut) Mi>niiliU| Uin1ii.iiiH'' Vnr blirk (il-eennek, I ll.lliHi'll I I
.i1 ., mill tin- \\ hilt' I'.. Iuiil lln-ir I Hanio fM-han o IIUHHII ci! I rrHiilnllonilninxana Htuvuilnrini; if thai ii their binilni'sii \,) l-J-J/i II Ill I"- 11'1011111., till.
I 11..11 Nnr, bulk Annie Tnri-ey' Knirh. \nhnlll. ,1"1'.1 1 V. 4.Il'.l'lIlShic'iii .. : .
.
i'iirr\iii: "'11"11)| liiM'il Hi .llu< iilnii'ol In ) nilli thu Hti-viHlnn' I'Lninv h: tin' il I, 1'111')' t"n mn in Hie, bii) anil, ln.nl .h.i' Am lk rri-.ivnl I .'INI.llbark Hiiiil c'iicccpuoic.| in 1111. .\II'nlll.' Illh,' I .ii. IIl1Ttiiif l'ItH'CI.\.I'I.\

I ht.' 1rowilnlihll, Kimrlil Ih,' "'ciici lni'i'rrHiirtin' i-liiii'li'ri'Uil.v' h 1, "III I till itt uf Aii imt. .\Hint \tI BIIB| !| liiklil-lil' ol, dm II ," 'It ll ilh U i 11II be.liinj 1'0,1.111" l.llh'l.1:1"1. CI'I.'II' 'Jl I.l. clay nl .N-iiti'inli-r, rh'-lin 1" I''I, .
II' cul|
"
11. u
iuir III liii. -.niiu'Hili.Mliin.l. : nllnTj'llillH. I linn' \n wcru infornii'il" 'hO(4luhlthclo' |I'ioiil .- Ihuir 1'iirr, uml IIH r.1 uny hU-t* .11.11, llrb.nk l 1,1 k, .., I nr." ,' .'h"IIII'I"1' ["": >ear::uNo, fnr tli '
lllllhKX I IIVK.Anibktn ;
I'llil" I hull lcchier sit UlOl'M'lllnil'llitt"' that "'..lltOI 11 hltluullcliclcsiy' ; of roiirMour 1''I.I",11 kuiccc\hug lll.'lhlll"II.I'II'' I Kate. I'rnnle.i I ,MI.1.| |hullils| IlIg u.ccilc'eh iirilli'i"*: 'THE liVIPROVED!

"ljl,11 mirf Itch' ii nl ,Ilm Miillnn, ami nil Inf'tiillation Icily not ha\u lii'i'ii that, Mlaluinenl. fa HU, ami. .thu milhi-rnf Am, .1111"1 \V Mi-ei ,in lleiiiulilii.Am l Ki'rtln'1' I u.ltueits'ctc'ccicsiulcrlIci;, jniir.iiiant ,|" !", I NEVSEVING

Unit HUH ,iiri'ili'il tic' ii\i' Ilm, .'hll"1111" iiiillinnlli1' im (hill 1'"hlIIO: .ilnrii Its linxl. thu ,'1"11111111 I \lid fuUi. n hen Hiejniailu I I'ktn I.I-I.H "t'T. ( n n.nj.Am | ) r.itii l.v )llu1 iiimni I II 1"'I"r..r I tiuni'iniMit tIlt iirtMiittiliiliitioniiiiiilo ,rtiiH.iiMla'mitlM.nii'liU N e f R m !

xpi't mi "I|'I|'1'11 r '"> Hiniil.ir l Ii. 'lli.il. cfri.ni'yIhliiinl ni'HH on Hiu stilt" rlianiln |- nriliT." 'Ihi'uxrliniiKO 1 Ihu 1..1.1111., .\. I \phiimil, thufiillnwini ., I kin' S'lh', -1'h.' "Ih.II.. {M,7. SIc liMUil, l'Iccutu, .| ,my .ol, Altiliiiiiiiiuiili t val

I \ uii-i u lnlgi, linti'l, wlni'li Honii'' liuhi. cliiinm Hint Hn-y Innl iintliliii,' : I lodiwlllillxlng .. ; tu ,nn ,lulu'r-i of tliv lAuhnnue.When lid HI-II .\.11 .\ 1\'IIh. I IAm ,tin1, l llin'hIhlrit( of Ilic ri-n'u.-'li I ciccihlIccuctuills !
\1111'11.0.1. ,
b .' ii'sH'lt bill umlei HH "lulu, i nine' in I U 'on-r, I .. | llailroa' I rniiijiuiiy' of t 1'rln.I1
lililIN mini P.iiiliIil I lintii 'ri ..11) tu'M" "milIIIIT. "- Hiu jrli'C of InailniK ; ni; 0"1 _una .. 1',1 I Ihu |iKiii'olu uml Mrinpliift,' 1111.11', 111I.1""I..r .

\h..11 iniTi'hant' IIIMI-IN I clatK-: lilI 'lIlt, dujulat, in III.hl,1 by l.'II. Miller, nl | \IlMe.lsitIhiiiI., '| | Tu -" I ck-
R. H. .
chartur lilt C'liuryintf "I.J. |I'n r loinl, r"nInailint WI.hllJ"'le""I'h' I I. 'I'eminull'iit' il mma In: ( 'IiI-:M.I'rssils | | I'. Ill hIlt, lu I imivuMilm t'lifilalr. WARE

11'1'1:1.111': U.K.I'irr nilrebuiltlil.Ti. h- |..-k ol Halt! r.illroatl foiiiiiiy| uml to \h,1
by tcicl bun bin
vrHHi'lti, hlhl. I Iliu ii'HHi'l 111' nt alii"ll'in lilllll,1 | I lull "i'1'i-ned' (
hh.cir.i.-- I.I.: ""' ,.,lllr, I'miu I In!Iliu lilsln'xl lihlih'imnl, will cclii! n>. ,,111 ,'lllllor Mullory ,In B ml mi'ilie lexlnl, leu 1'1 Situ in 'tor III,' ." 1': '",1'1"1,1 UII tlUMIIMlt.TONUI 0' c. If lice Mot'KlinMi-M itt uiiltmrtlit ;/* 1.1 1;: I"II i IIIB |rll"i ni.
,
NHiii.k I : \
KUI.Iili'i-: l I' \ Ki I | iM'iinii Mil ciud.l.Iit It IH at li'iihl !1'1' I JIT win 1:0111.hlh: I ri-ueite| by Iliu in M. lirei.t-eil| | I.h| .Ihu Jiuoiu'| | tilth, Ihubi'Bli'f l'ien dent acid) S't'ivliiry of still (>nhimny | .
Iv, Miinl'iinii'r| ) ; .1! .1! lli'iil.t.l.irkHiin\illi'" ; I 1! rarlnthrllnT I re nn M, | hiLt limn line lofxrciiio u ni"it'iu''HtniHi" : | ,ci. cIt, nn Notions
In-l'iw that ', lint or nol ; 111' 1"'lil. Dry
11111 \1. ..1'1.11'1111)
4 nll .1, T I itch ; I .11. 11I11111111'.1 11cc' iultchil hoc H.iiil c milruiul.oHi .
.0.1"1" Goods
tIII.JI" I I' \ I ihi' I'limoi'tnt' sIc, vi'ilmrarini: In Iliu li-.iinn-nf" ; Ilii- hut I 1"'IIII..I'hi.11I",10. | .dairy fll'lihill""r nhli-h he IIIllo'II'II'.r, ,
1.1 1,1".11.11. |I. > |
hug, K Acki't.r N OWIMI' M.I.1, Nii.il, hll.I.,1 "iiiM u 0.1 111'1'1 iiiiiil'.I""I..I
I MI.MfliriiANId 11'hll' fur tho Niifuly of HOmnriilniBi. r In" I I. Ililtnn 10"1. K.: II. 1"I'r. ha* I )u.ul l) ennlruel' with a l-ieal ,ilali, ) tilt Knit) r.uliviiil ami, 1 l.raiu-lii'H, "'"l uiv" m, ---

i liuj.l; ; II.I 1.,1. I I'. II' "I I'II.II. % rri' ,il I h> .tin1 IIIH, IMI11* inanni'i" 11.lllh"I..III ,lefeireil ,it. Ih"II.. *"enalnrMilllnr : nun. It 1,11., fill-lliNhe, I al 'hilt fnllnll l dig may bu t'oiiHtnit'ti'tl in '"e Mate nl Aliihtiini. -

: lk.lk.1.' .Jtuu,ii Krgi-r. I'mji. In nIni'li I i-ar.{o IH Htnuul, tic" nn-i'" haul ) ... im" hibnrate lily Bluluniunt.AH I 1'ilee-: 1'i-r Kullnn, $_.:. I; per ('bile." In T.I timif.iii'1. Kiirli 1111'1 Imslm-M* IK may ln II t "01"1'1 I' \\'O\" '"

| t1 !1')1'! I I-: 1 )II.hll. nnly |lu i, klm; tollii'l'rnlil' hi' 'I''IH.rll tn tin1 uragral'llH. III ivl'en nee tn I the i uiit-4. -r-peuial ...1 'it "nn I lir riiimiinleH.liiBlreeeinil.il | |i'"alh time m a sIc IIII'I"II1''II10'11 \ Vic re inn ,ill lie clail ti iiuluomeliirt man) I

I \1'1'.1'\1'1. "; .I III'A"", A >lf'l ncy- thud Hiuirou, trout" Ilu i( itllh rontiinit' | tlnuol"t. > rh.ts cit llie'.r:, bln.illi'BB, let them Illlelld ,, .1, lino Hloek ,.1 I ii-m-li c in.ilise. Alaltitmii. II.t"h.) | ;, 'lBl-.nn| i s cich I b 1.I) In niili| | 'tlieliiwilh ;
.' \.1'11111. l ,chit | ill ami | nmliIiii I I" : '. iM'i-Mliin. in .tin I Hilinmli..
of llii> hipinn' BII 1.IEI..I'IHIIo'I' am
nl'lln-niiiBliT uuiuoeH
| |
'I .iMill I t ,in T.I I 'I 11' '"- ', I I': I I I limlliiVur | .,111.111.1I l"i' S. N. VAN IIUI. ,, Nnlj.,11. i.ilM, .n IIB
AlliiT.Jrr nil ii'ilor." u nli'kiiliirn iihom hi' ( tin1 but ii tilts of umber \liii.-lt Ihe) I"IIIll..II'j..1 \ .
I II K
linuliiii; .1! II 1..1 I! I I' jlin-kli'.v, : MIIICI ). -- -
l It Ifii'liiir.N., Mu ""."'" ) I"' II ,In lit lin'nniM'li'iil' | ', dill, IIM! \, tn leel.llllalinli. USUAL LOW
.. :u\'I.JI.I"r.I' iils ) "A btiBineHH bu "iroBiL.'ioiiKoiil I I'KNH.iri'i''A. AIIKIIK! |181::ih, 1NS7Ve Notice*. PRICES MACHINE
; T 1 T I nlitiT' liirliiiiiiiul:, \a : W MSi'liiiinlliiii'kiT.Tiim I. sill isIhi .11 lIlt a ("Unlit t'Mlllll Ill' Ihil) uan 1'11) | ( )
h.I' HTiirnn! .-, hIll "'" itainl) IIIIH ""IIII'fIIII ,In il'> uilli lhi> Ih"1 1"11 In (ilir '-'1111.111.| ulHiniitunlanftilaml \ the, lilldl, ,,IHit-nid I, *. II. A. "cil. I ile. nltf"LIGHTNING

.I..S" |il,il'i>. iiniiutiirnl iiMrieiinim." 1"I' 1.,.Ihal, finni, tIc1. ,Il" II .' Intend Ii n- '5'I \\1'1 I: I.h p,1, .!h'Pllhllllll' IIIIUII. -- The Best In th.e World !

N ""N AI. II.MH.' II 1 iii. I'lill'il''', \ .. I Iflhn nii'llllH'l-H, nf Iliu I Ij'h'i-il.ltnii', Who I 11I"1. .,. the l.uinlH r ami Timb r rv) fllH' l.llliil tl all 1..II..tll SlelfilnleHHull 11'I1( !'lietlIllel"" 1..1.,1.' ,1t it.itcciullc MILK WAKE i

\ .1 I.1"11'0. l.unihtilli'; I: |"|II\\MIII. \\ui- hits ci .ill"1 Ilm usuijiilci dilihilit', rliin-i: ; il .III,,irniliulS eh.llli.iweellliiel: ) 11"lh" hilt, bee I cit nol Ix-lolli I.. llu', ( "lilr.n-lllU'Mell-' '111'1. \, Is' II 11 1.111nII''IIII'I.rnlll'"I. 'Iln 1 MM i i. Hi, 1,1 ti, |Ili 1' I,

I'II"II'' < i Milli-l-,11( U lulh'v II Millir. I. 'tin- 1'in'lH, in 'Ilm raw, I.' tIre I linn ; IL in our inloiilhui' if I oi>uildu, I" ills .1"-" "* ,\11111, nn lice hhln| Ihal. ct ill' .\ ""I'I'nl' III 11.loll.. .\nlnln. 111 110"JI. --it--- mn I : I ih I I., t ,, i ,ii ; I. "n ,1Hi 0 1
I"I ni-l l ineli.'. |I. h.isil I I ii
1'1.,1., l ll.rr, .1 Mi-Ni'iinii' : \\ M.'ii'ivi in. "'1111,111111': tin') \""111.> oll..IIII'h| || | lilt ) lIlt fioni bruiikin" t Hiu 13111 II tic. I r""I." il.ile., Ittli :" lllillWN: e.l' tl. ') cut tlit'Su 1"111. cti'hIi,8 I" II lulll''rec I ccls'kdcitull forhid1 i I' m, rIn urn' I i allnl'el i

r t' II i1iii. II Mur.iil| ,1 P .1 \.r.liull, .1 )I' their 1.1'1' in 'Hit* |1'11I1.,0 A. tn th.ii1 I) i iiaelul, mnl "0.1111 that, onr. I'hhl'' | BIN I liKn. \\ ll t I I mis' I'lumilenl.Ui'u. : '. c'uhuicsclllit h 11'.1" c' ci'" 111 ,, trellis 1'1 s.tiu'Ic RIOJAVAMOGHAGORDOVAr.it'inii I J "- I, ,"I.

I li,'"",) H.M l Ciirrliiut'in I I in I liniin|, A lii'iii'i in HII' hilt' I. IIH In Hn> ,"'II"r, Si'iialnr. inanaKeU' by you U lint ""'.'1 In a ticlt'iccutl .. ike')'. II I .1..111.11..1. Iln., I 1, Ii' "! .11''"' 111 Ni ,ill, s I t.i a ii| rune; Mn m" ai.il I I'

1'11111.1 IIIIK l-Viiiik, 1.11 l I'm lin.; >I. ,,11111. M.illiil'' ) In lOl'" 1.111 Hn- |'iinlly 1'111 niii- ..""''I'.UII' U csuilctts full1)' riKirlelul.Tlii'iv -- -- .' 11.'II I : .\\ (; KOI\II l" \ flY 'bu' t llu Mn 'I.i
.1 \ K: I I I '. Mul.ll. of uoii'.li II. .\. Nniih at ', olbHa.. ihrcll lucid, Alabama. An 1:11-l :,1. I II. Iii.M7. i V K -1111111, B. Vi i MI, i
I.hh'", tll. ) lit 'ii Ill \ irt, I'li-ry man II hlil< lire miinj" oI"'ll II nl H u- t.I'II"IIIII'll .il" .
,. 111".1 -- hllh1.111. hitch M-IU 1.ldlllll. )1 hl at :' eenti. I.. I II.I t.I.\t: ;>, oil III Ar IIIK II''. IIill's |p i .< I 1,111 I I II i,
. i I. Mnllnry kiiiwn I that If ill ill l.iw lint onl.ldu uf )nuri-\-haiiie, amiHisHibly I'lll'll. Ji"Irnll S. N. V INI'UA *ci.) "t.ln. ,0 '
MW: 1.I""I' e.lllliil, 't.llii ., .Illl I I'l ,"" I I.
;
Il"I'II1 tlll' U'lli'Mil Hull if II M IIH tin 111'11"' iv- ( uninu ,.rb"1| IniiiliuH I Ihu KInmjnriiy h : | ho I hi'' .iiiI, "f i liihcut that In lou 1,1 eenln ut' Saloon The Co..
1:01"1..11\11111.111..1 ""', "" |1,11! hilly II l 111.'il'A"II. uf (K'nplu ) 1.11'1' )nu 11'1111I only St'nycr Manufacturing
isi U.. Nii'l h) l h'dll'' \\ hccIu! "|'| in tin'I, 'I"111 thUd lalmrer ofliln I tine, amillni'i 1 41' AINI'.. : .
1'1"11. sic '
liu iinnlil,\ If Ini ." .1! alniii' in tin' (111) ". |l'lh 111 Nnti'oN"lltI.II"'I' AliKNi: V Full I"IEIt'li8lMse.N; ( .t I'll'-, :. l \ .
' : fiiM MKIII I I lu.. \,I. Si'i'K I h 'is "|1.11.11'\' anil Ihu lab U amthil 'lml.I \
lilt ucgiciulst lh > I'ill' ; 1'1. mi hue I'nnlrurj I In iuoiiu) uur \1 iiiI : ( ) Ii-1.: ni-\ns: : LIST.
hliiiji nl' am >. l'ali\: | ill| ,>, t, mill it |I""ivimrul I ln'lii-M't' that Si'iuitnr, Mitllm-.i I liaHiintliTijIn I Ilium-mullein' ci" .cclcuti cit hIll" 1.11I1." -. 1. 1'11 : \ uiien that, n m" elnr.- lnl'lt: .tI': \ t'I': \ I.. "' 1.1.1.11". "11..11
'In liniil-li Hi- Illi 1'1.jicii.uM ul thu s.\UrbmiH) Kxpunilinn : ; '" anil IHix'elnrH, lIt|
iM'r.tlhlii" ; boil'U, that I the of the hit ,
1"1,1. \ tlin hush! ) am Hi" | "| | ut 1 of Ililir '"il4i ) -- --- fi'i l'nl'f"\ --M. 4 i.
Ill hl. Illll' ill iiililit 1 1 |it 'I 1111"1 t nnarili-il all Hiu |"iiixi'M" 'tulln1 I MeiinTua 1. Itie IViiMiieola: uml Meinplii4 llalinunl: I '.11I.
thil'l| 'II" rin : \
II.III I Ihi'i'harli rt-l.iiiHi'hiiH' iiiiilonthi'itti'iiil'il'inu'. 11I"1111 hut> hld.1,iieli IH not Ihu MIIImilit tml rueomim be" :lily thu teailriiikim ['iiiii.of I-Inr.da Ueal'ul I ami, II Ill Iw h.I,1I GINGER ALE ON DRAUGHT I'KS-AI'.il.A. "111

tin* Inili-li, i unil, O"1 priM'i'r liiininii llllMllll'HH Of 1"1.11".1.. Illll I Hi' |i.'II.'|,| III ll'yenr E'h1iititgc.: ii-lir t''I'"I'II.' l liin'Viitiniat I'lil-lie., I 1.1.1,1.. bit'oinu, HI"Ih'" |> amit'leiy 1"11.nlnlll'. .I dIll --'l I.I ilnt nl dl i.lil..7Tuskaloosa __ __ J. ,,..IG
I
Illllkl' Ullll l'lli ,1,1"| < lit i-lllrl III); '" lull 11114 | | Ilutut. k.I I 111.1'1 o'ulnuk s*. III.'fnr
"I.lllh KI 'Hi-nil mnl tie that "(',1.1 inn "mnl thucI J il > u 1..Ih'll II" ".""'1 it In -t.i 1"11I1.,1. -- -- -
'to 'tliu wanlH ill, Hii |I'i il'lii*. : I Ml ,is IlK.lil ,V ('cc 1..I..li..1, ol lmmriiiil| |'" Inuiiie.. -- EO. NEELY
ent' il
- I I'lially In Iliu 111..111111", in. Ih'IWI' 11'h' II 11'11. lil 11111' ; WlioluH.ilu ItriH-ui Im rinitauola..IIIHI 1"10".1.1, .. AinriiBt mli, 1 l"4.I. ;.
hunt int'ii'r liiHimii't' ill*. bill ll IB ) 1'in.tomai' I ) I i el.1 el 1 "<. an I. II. M'I.I.MIrn.ldein.' Female College
i ) 11JIIIIII" lull -- ---- ,
It Til: l'IUW1.1 \ir.s I : oln') tilL' law, 1'li'inl guilt) 11,11'|>") Ilino l'M''lt\ |iei-Bm "'II.H'III! the tli'imof .1' t think of h II only- A eunlt fur n l.k'lil. ". N, V U I'StA I. ','a)'. U'C =

At I inwllnu uf tin' i I'litiiii-iln-'M'. ii". | *|I''IMI I. the ,nmj"l'ily. Vnur 1'1111"! hl. (''laelleally I nit MilkMiaku nl II :A. t.ililtllM. 1INK M.OII.SX, \ i. \. : :

ilnnV' A....1"111 lu lil 'l.i' .11) iiii ,,,111\' Tlmy fin Im Hint II IH In our |'ioiii'i loi>\. I ."lll.llhll'III.f I ( 1Hiding IUHM.>'Nli S. -'. Notice.NUTK'K 'M.

1III'II'.II./o, "c '-iv" 1.,111'| l ,1To niul tn am nininnilaU. I hit, mi rI'lianl u minimum' ui-.il, I ,'." "r |H-UIU. I Hull :1 1 I .

A'I"'I'' ,iti, ill huM, 1.1. mn| (1".11.111'maMi-r.. by still mi n. **'lIn iiicth the fumlaiiiuiilal rainiu of all labor, I Iroitble .t I... )K.: F. 1,11'.I".I'"Iillr J, rrldliam .VITKNUAMK: : I. t- I' SK: >|tiN, .til I ; GREEN GROCER,

c.M wliiHiiii'm, hllltL: t"ui, .11 l iw, fl I JUT .lliniiHiiinlmi I: 111"1'1 Hull. illllurrnl /,'.," may bo ilU- II. Iln' tttihlits. Iniurfeivni'O In lil. IHIB-| t'I.: '| It. A M I. l.nmlon fnr iiUnnfiirln ami I : Ulnrvliy MiM-khi'hliTu' then 1 ami,Ih"a 1 )" "1..11'1,II' iiKKK'I'.ll- K.SiiAl.l-.li: in. '

mi' ili'aU mill\ iirluiiilvri I I ,11111'1' .iuhhiiu" .tI lliL'irl'ruiu, wilhoiil inlxtiiii.-. sui'h II.,.,, nml an fnr, ill-It in Ihu ineivhunt utIti cit cit MIB.i %l"suicu.lc hIlt 'I Van Nuonleii" lie ri-UKiieola mnl MemphlH ItullniU'l Com- l'I..tIIBeef

Im. vc.ni'ln' InailiiiK linnln-r, iiml .1, il''iil II >friii" .111, urli'tii'i' far tliu e dnlii't think II | i...lliu| InIHI It. A. )(.l.iiiil'in, IH I''I| ..'l lr'he| l iiiusle Him of MiK l i..lp|>\l. I. uallul fluId "I In
nil uv )
ilM \
|iiiiilun, aii'l' 'nun ,ilinln'r ,1 r"1 | "I tn"1 Iu.lleo.tvoni'oil' i.ll hInt tuniM luiiul hIlt u.lslgislul' I ( \'"uleti i-nluir.'. ) .111 Iln 's tun, .\ on Ihu tAJ : Veal Mutton Pork,
,
L )JMT ; 1"\1 fl.1 lu I Hii" ''".11..., tin 1.1."Hllll.1|1"'n"'III.II any) MS ) .11' '., lv.1 nl I II 'I'lln11,111..,, 'JOS n.t.I.ITI uc'Ei"cehicN II't.S -
tin' n .iti i : mi nak }Litl;> hl iu4 of A lillY ut' n'.I.h'II", :M l t'I.IOI. cry sir, Ft1" If "|1'111I1. ,
IHT Illolll Ulllllr Hi. Im-lni". Ui ,ml mu'li vniKiHKiUiUlllilil l let n lulklUtl null > |I'u 1..h. but hId II of II'I..I'| bll.lnei, Vi'ilui'Mliihi'inuiubur GAME AND VEGETABLES.
|Kr Imiilj; 1', li'iiMii'r "i.T.'' |I''r 1""tll I 111I' ) tu tl'III'ivwl 11 llh thv ilkHlrni'll ) uu want tliu liluiHl niih .the |.'" "Ihu I cur nt 11'II"ll'IU.II: ,-U.. nu-Mf Meilill.in, .. .Mi l ..< Annual 'huts, IKSI. -;. Ilili I J"1.

B.J |I.'rlil( .''fl'.I.111, r\l i-nrcii ili'iil I nu II 1IIIo. .> inimiiT I that a )jiort'oii of ttvsslt' nil-Jin -,".. b) Hit' liliih rule of J.CIUVHV- : I., I II.I. 1 I'.I.I. \: )'I'ohleli. KmCiiliilii'Miei, chill) l.iAl.nNilllll.l. -t 'i'LY ill bIll P$ A mt urn.

11.101 IninlMT, Jl..l I |i-r Iniul.K thu iiiiihl b iutc' Hiunlhui'i'iul'.iiii II' of ills nililiiioiiul 1'1. 1.1'. 1111. r.I. < in.Hl "
t'ai'tto i1uhit" | "1" 1"11I 111.,1\ tlll"11 )rl.tl' n. 1 Il'' ilellieriMl fruotn niijr purl of III1 u
Its triulu.. Oilluti, Hn ilriiK kloiv of liuo. .i .hrc1lliit1
Inirdemi on lit ,
| N
; ul I llnai' ii !" II'h'"I'hl.1( .
..ku CUi-M iilif t.IhlU' tliu bi'14 uf 111.I"J'IIU .3 ; 11110.1..i'l.hi. "ANI".UI. .. ''I" : ; \
1 1110'1 '.I. I'flnl'inl"i I Iliiiw. I"nlulo '1 lhit: '|.II'"lh'l' vnlirvly khoitB jour liatnl. J Ir, Ite-ldi mi', Mt'li'hiinlH Until. ,.) ail-l''K Bl-'Mil-Imn, 1'.il"11 1',1.1.)11.Illa"1.ly J.t'IA'II.\
o