<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00145
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 13, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00145
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
4,
.'
.

.

;


.
___ ,


I i_DAILY ADVERTISE IT_AI.e COMMERCIAL IX1IIK_ I'\\K._ J J P .II .NCi ''COL I 1'1-\ DAILY\ I ; COMEMAI,' ] \ 1 L I Di ir t 'toe dt i i jim.COMMERCIAL.l-lltirvdn.i>0.. "al|nrt.aixa n i i tii:|T|* IlI l. I' :prr WrvkVOL.
_- _
.. .

--.. ::


G. 1'KXSACOLA.I FI/JKIDA I I I 1 SATl'lMUV 1 AUdPST( I I I I l.J, I 1887.

NO.( ) I 118.x .


_. -- __ _._
-------


\ I, !I. I :.";':1'J': '; .. \\ M.: to. ) n\. 1."" .Il ."IUuIIII' .".Ill he,,"_,.. t"I.:.,.)..;-" "I.'iii, rirriiu III.'" inu i 1111:, 41..r ,II.,. tr. 10.. .I.. Hun .,* ,?,? \,',"....... I'.u-tl. eta....

Jliit'lffelctelotfirylltsptcljCity!! I .f.: : I'' ? \\ i 'I'." ,.!. ,I I.I. I II.I I. I .' 'I .11.1 I '. I' 7. Old l.ilii.l lin. I.. M'i'l| .\ .. a, tInlMmil II.illll a .. r..uu. w ills the l.ti.I",. 1 .
'",1 .
rni. .,
!
.. iii Aui ..
-- .s.t 1:1 .
: : .
-
Otlll :M.lll '|| |.II"II.| || ,r. II n t. I I'M I up la Jo '
an (I t ; .
I'hll' I..
rtrrm
I l : in- tin-l
Hotel :; : ; ,:: 1"1'10111'11'| | ". IVtll' ? Atljll-t 2'I'lu,' in ilV.1 1.. |Psi, '. railMHi.1 1.0".., inc ( haln,
A. L. CLAPP & CO. I ;0 = ''; I U I '- 1 t' I II ; H |nnii ami I I. awl' w''.11.! |1.1., II,'''..lay
: a ... != :: I .!! .: HID-! 411.1-i'114115 liic k non ii Iii 11'I.i I fnun HMrHtfu, (h. m.trninr, aln
'
.. .
II" ? 1 al 5 frwin (
I < ht.s ... ii. .
I 10(1 !siitli Palnlof' SHI-PI. 1'1'0\111.\.1'1.\: I :::: ,_ : .G -j: mint:\ ) "111.1.i no 11'' rn;:I in!: I in t lie' I lioail, S 'this' f...| .......1| L, I HI.TP < : i

Ed. Sexauer tMKltlKAl I AM I ITIIT: IIKMHI1, IiAmerican ;i i I = ; olllieilli. ni.il, tin* ,1.1 hi'iuei.ii h lr 1'.I.u., nrrrtrrit 11'11. .il//111".14. "
Proprietor I, ; I I J I :'" ttliiil I, f.r ,,1..1| .trr ???. |I"c, In r".
... .. I tf'.II.1
.
'j .. Y I 11.100b.H'. .. :
and Italian Marbles; Scotch and American Granites <' I ": .. I''. I iiui'l I now' lie (c-liinali'l tt ill nrlainl) na.lp sip) |Ii. II"".' ..... liijuitip ; n .lirui ;I I ci.tai i'r a
.
usi LIs.i
.,
: J. COOKE: :: Clerk ::: : l :!: 1 = Q I II ,' : l tin"'li up In I tin? million, ..*. lir. .iw tl.r t'rItp| \ il |1..ol..II.h I ... say II.. tr.,1 A
il. ninl-liii' 11 .I \I'fh'"i liiinifi| : Hiiililliiu", Putin niul, < in-Miia- tlllllltu."I'i I lIlt" -I----- "" I" ... I'il"" I 'lit.( .1.....
'1' IIIPI'", 'I..II ,.1 ,ti) ,!. .lii ''U It iii.I r'ttt" I ,".,.'., l Ill Vii I I.1'111'GOVEI ---I 711111'l1t'1' ) \1I NIl I .l l Iii' iliuiscIiI, ws'uvI) |.. l...r.| int.. ha,,,.. Mid ... Italll'
NMENT ST.: I 1111\,111.11,1.\ ."r tirllit unlit' 'ki |1'1 t III -I...k. ui, liiiuli I t" '':nli'i, mlKlinit :.1 i 111I'' :-''> Ki Nl- ItItjiin II I' "I ."Iu I I Fill"" Par i -ius (..*.\ |, .t 1 l1.-iIut:I Iiiiil.l- ...I.l...*..... '...... _..__.. ._.-.... ii.,. .M. C t I* .. nrhi.l. I.i.uu.L5I ---...-. _. ...'..h.l....--
n,.HIT. Ui'.nri, )' n I 1:11.: 'I"l< tL "f1'I.AIX I Sil ''HI "IM U 5 ;I 1 I I. a iMi| a lay j 'bn |.f a hi-kri (1,1.. ..Itriat| .....
I.A4I' tlWt: ,)W n{' iii.n1: wjuxur: .. !_ .} liip't;: ili"lii'\iil l.t ,llic, MK! .lire |I.s.I| !HK I"'. nor ili.l 'I...." 'nu. ...t. .,., w|Is|, lpN ,. |
.. HOHII'I I AM U) cm .ul""' UIJ IIW> I Fi\'IN.: ( I (H. ivlini, I:,,in 1.lit. liinnnini"i.'lMitlinllilillll I luiglut tti'ic ,tlio I M.i-imii' 'liinli'| I llit. Ilio i arnil I h.brkl ,, |I" III I |i..i lr ,|,.TO. vail I. ally||
NS"I.; \. 'I Ili'l-llliillli, 1 K t. ;I uiMt..iuu f hi a.. n 11.1" 1 hue
-- 'iti'l\ '"n iiipiiiiill'. 'i, ri n,,inn ntoiii,,it lot-" '01 I uililiii.., iiiui" |1"\\01[ t,'HUH. An inupcUIni .llnniillnti Jlloik) I '.nil).In.II .1 V link1. .. In- r'I..I"| .1||, jl i-rt'i-lr ta're iv. un
,
I | .I
Him I''itii|
., ,
1t,>inl by llult I'H'. Vi..it "r IOlllt. I ,tt IllIt t'L. sit .' II'n"II.rl., | ,. S l I. np, .'llulli 111".1. inn.: '..II temp '; ,.. "I |1"11 l.iilrr ayaiifl Hr railru, l n>
:Vii'iil" tcmiirntiiref''* > r tIll 11(1' nnivliioiio, tttnl! ::5 nninlu'r, it I linn in 'I.| I fl'l.v.1..1 |
I. .,li 'r 7 'Iis7.lv ________________________________________________________________________________________ I E\: ",' ._.n .1 'I Iciiipirilnroii'imtniit' nlm' ..Imi.t 's.; .ui.' IfUl'lIIrllll".II" Till' iu 1'1"1'| 11"1' VS, iiid I r.u II11brl.l.r .Ink lie '10.-.. "I..It.1) | ,,,,,.. ilrin.'rai/ail.)
I l.nnir.ilur. ,' .II.'anl' pill .. .\ ,
lortoor: ]Istnb11BIi111oi1t: I I. t"tiiuiII ; -II 1 1i in:ijiiili.:: 'i II t lito Oil II. tain' t.iH llH-liaiii tl.Mniyl, fn.m aliMiInU .

,, ..'. : ..I.'nllioilh'' "' JIII.'.' '..'i. i Ill I It kl 1I'IIa:1l1l..l I : bs 1\1.11 JJIII: ,U-.l,.111,1 s II". I.I.! hue ffrt. of tin. liaii. |1..1..1| She| I .*..1 .igbrailmliH*. .. Sail
- iuhuiuakl .
i man rat*. .1|
111"1" > N
., ., I J.I.I" :. J.7T .need' 'Ilio'' linililinx' i. nntfiii :il.i.l t'iigtiie: i t i's lirrilmii; 'It IWMK Sr..,,, tus'aiail the
;, Knlitf: I' '"0'! nt sin \i ls..iHg.lail ....... ...._1.1"
liu'lii"li 'I!lie, I l'i.p"II'h' X 1'11111) )I'"... lic! I li 1I.1t.| tin .to ... '
)i.I .IIC'"III. a .1) all ,...
HORSLER & CO. ..1 In r. I Slurs ....
.li.1
HENRY rntinI" ','. Vu ,. I 5i:'. "mil"' .". ::11'111, "l.IMfl'l 1.< treat the
.nip..I, liuif ",, ,!. n:ill'lll III.IK',II'" >ru.. ng In iHillj: ilain.iycil\ : !: l It ttn'rr. I.III1.I'j r>nl I.4< .k i- I".. on.k bo .."in.-.l : .. .'n.li-.tai a,1 I I..n ,HM-M theiasrssfujus.tti.

pi I I 'Ipit" .III I I. .I'll I Hill,, I I.. I' IIIUIHIIII. 'Illl'lll. ill*, iltllnili! ,alioiit, tie, IIIMI! l V.tee ami, i "i iiiiKii i-h.| ii| S |o
\lE.ILEIIIS: I .ir,'in" .". r ."'''' 11,. uI 1 l I"'I '1"11\|' 'riilutifil L ttirtlbiiiKin T...'.. .. ..4li.IKK nl
-- -- non it but i Itm liilluvoii h..t ni .lii., sill
iHiurc tifa Hir.U '
r'li', .it,inn .i -t.ml I ,.tI 1I..Hllr. a iuunlni. | hi l.in.1.; frti. UU rBiminx Iratat

.1.. U' llitlKt, lit.S Shut nu c.llnnilo uf fl-"U.u,," i I. in.I 'Ixni.in I .>l 4i,.1| :L'. M...... j I.eI' I 1'1",, I... .I.. .55u1 r.,. ..
SHIP a .1. .... ...J ....iI_.
SHIP CHANDLERY STORES 'I I 'i ill" 4'" | *. I .!-..\. "'xtiiui.'i i'iluil.!. 1 In I Ail Itu If' I
lir
|tauw ua .1 lranIn : > assi wu -I a a.l a.. ( ...,....... alt

--- 'II t Hit', clbili.llnl' ; In I Itv i'ui'itI I h I Ini i'i llio'in.rl.I .,. SI|I. |IIr.! ....11.| .. ll 1.fttta.itl III!. tola*tit. .ini .Mus, _._ _... ..a-....

)I.XII.I.IOI'E.! I.lliMI'AMi :. AGENTS FOR .Imi.' ..I'll.I I lliiNinuii li'iainl in 'Ilivillir '' I iri :sot l 41 'll.t I Ir.U'ibi.: ..iijtlim. hal) ....."-,1...l ji.l i.uia.Is.g- -P.teorLsw.pHr." ,

AGENTS FOR : I Kl'si&IAlidl.TKOl'i: ; :( :; ', tWEIQHr I) i'f Situ! .Mainii I .,I' l.nil.liii, ,,'. amiiiiiiliinu.illi no ui Isi ak,... 'in LI I.. t> a Iii. wLl.iin. It' :I '01\1 IMlllill 1.1 Ik. Isul; <. .....

r.MI'KD hTA'IICOAST:\ :; ( ) oiioxAMI ,iir.Mi'nrriv: r.vr.vjox i.u.o\v: Mii'Ai.I : PURE ('he ill)' gooiN: >luii' ol "'? ..I IP I f".r I... k fir 'I,.... ll.rrv .....1,1'I '; I'I.e "I..... ...... a_ ,s.l ...... uSesss.i.hii

/uiiiplull' ,I( tht k. It li MM) lint > I It'll IIIPIIIJT |,| II.h
t .
AM (i.lit.tni/i'il and\ Hi: ':i' "''II'
( '( )\PILIeM( I'.\\iA | Hill I Ke'lllrimii: unu illiiiix' in Ihuiiiinl'Uit its. tt lieu II." a ''111..... rH..I! I'.,' t[ .'l 1 .....C IW lie, asul ..... su.h'5s4ssIu.e. ,

(HoIJlnWl'Iny:( : : : AM'IIOUs)I AM" 1'IIAlXs, & | | cl""u'I,1]>: \'f 11.1.111:1&11': ljini'| '. It lie tiiiiii.5 $- Ike |'.'..;:r <.| .. lot ...... SLat IL.tart. ....... !'"

"O Xlil": Siike!|> ., III''IIIIIII I Hoop' I!lion, IA'II.X.: \ i;.-oiii,\ Moini! (.iiin ,lu, I r.\ PRICES C-lllllll-llll.Olll \\ hC'1I tlllC u( 'Iw ,.iiius (.f.:IK- HaitiMiii'iMit.rii. a4 I...'..... .1... II I. ........

I'i iti." Slicil I I.<'841 1, Miei! Xlni1, li.iiifri1 v lion ti c l'III'lIih Xl'lI'U1)1:1'I0n.I'IIIC' lur I 11:1010')11 I;,: I ') nlxm1 Hinl I IliiiiiblitloffU. li-btil sisal .
an iHO-.lkfatiu. Mitt ..
(' I orrifiKTs ':. fli.iit Ko, !'mn": )1.01' JI"'I'!', ( ., ItS, fur" :Miipo' ItolloniK. I tluew ilia mull'li Into llu II n-.le |1'.1"|ur 4 .r s..* in i uaiiii4Ul .toll! In tl 1.ff* huh lift* ..l MHMiF .!&.Ia

: TAU oi.ni! ) .:i.i.tv( Mir.\f-I : I I1'1'I'l'1I. I'ii-kil. 'I'liu niiitiMiln' of lie lin-kil \. iiruu.a.. .\itii-t \II: -.\
(' ASIII'ITlLlCA't'IOX\: :' : .-, ( II t.4. VAUMMIKs:: CREAM I I rilnuiul rrtM.,.) ..., IkrdUaoviillw ..
I IOl'lill'l':( I I ueiool'iiii 'iii'''.iiM.i from \\ >..I'I"| ,, I. Va.. '
Inlljiiinlito '
ii'i\'ii\r .imiin aj
: : li
: >:: ixat i i iri'lt'i'( t'nili'l la. | hut ftir ...,. !.,!.( all
.U'rr'r.wliu
POIIKICX(: WIAIiTNSIIH'ANf. : i a fen ",,,,,,"11! I tin' otiS il't, lujin ua.alili /' I 1.1t. .s'iaii.r ltt.1,11, ; .....
..
(inns, l'i..tHlsIIIIIIUllItlCIIl, (:iAI.VAMXr.H: : \V1KE: liOI'i( ) :, I. u .. "....*.. I Illw krr., .....,..
i : ,o. I IlIuIld n (''ic iniiilu In mippit'sn I. I skit l lIliatr shs..hr ....1.... ..1frowN
liOATCOMPASSES Ir
I I ) TC.S
1 lMN's:v ); JIIIIIC :NiHiiiannriliM '
niul I I SlnrN ( uint (
Niikil. Hn-s 1'apriCaihiilP'i'I : ollil
the! lluiui'i, lint I tlio Ii bIts', 11I,1, u 1'0 ) ,.. ,... 'I... .. .. ,
) l1.1'1I1ll'nll': ( ; :'; 8AKIHGOWDEfi I .. "I' as.wr ..1
IIMIxIx: ; (; wIxciiiIEi; : shah luisitutul\ | Hint pJV a line ( (;U a...1 1 U> liiiiri| ,,>iif.l 1 ,
KO I i1Itit'| ( ll.o! lilt' I '.. .. .
) ..
sure .lal. asul
sleo,
AMM'DI.Tf Uin.l.SI : 1l'III1EJS.: lieuitiil f'U i Ii. e ilit fur .-....'.-'"|1.. . mi tutin K'litivl.'Illll I J... I II..' lb. ....! .
T.tF'I"1Ifi.IA) )((4 I lil.PAIIISAXIl: : sriii.1)l4'I : : : rl..Isc.t lrr ifcib
IUJSS I II.! W. .;uii s. MllKOIllu I Illlll I W.H I till' lllill .l wi. from (allA\ .. ul.lil I,) tini'li : I
: _.
a l UKwlirrl
XA'MIAX I 1 IMrlDr.ois' : I 't HlIOX I : 'n"! uilitr ..,..1.. matwiwsl by IH|
liiii.1Moxe, ) ,
: '( IIS.: ii'.lii-.r.ii Uinj.!, Mill IAitilip{!, luuiht.lii'g I tuis Hilli( Auinii> ;\\atlniill, I 'ovl .4|liI.I'i);| ... Hmil il .
was iBd.MMaU .> ".
I"n:I':HI'IS.: : .I.nut.HiiMilN'rl.
n"n'I''CI'I IMiinjr, .. :;AI) ) (rill" iIh) "> thu Allc liiii Kii: ini' Inr .... .
| ) .
H\tom"nI: : : .. w .1.l w a alL_. a vr Uwiil
I.nn USI'::;. : : III.M.D! I PMXI.UACNAl.I I I -- ----
CllJOXO( M I'Ii'I'I4: : : Honip', I'i'iil.uliii 1 I; (' iitti ninlTiitl. : i )MH'jrSI'nli'iit ) : (' '(hIuitsuuyn|' Mi'iiiilccr! Ii 1'0 i'siuututli| : :) ; ,....'.* la .'....* Ilir IS>|.... haIrm. lla.1 ...h..". f.rr...i m.

r.iikinjr: ), ,Iv niul. l-iiuti li: Itloi: "Osr PERFECT MADE 11''if)' imii.iul|. \ hue mat( il'inr 1\11.1.\ nlril 1 Until., .\UI"oll3 -Klitf II"",...-... ,, I... vI'-rtarsl the su'.i.le.t w..hi _

MAKINi: ': liT.A!,:,I'::':, Sioves1aut()! Keating \ : >: l liul'inon nl' I the, liiillilliir, 'Iliu .. .
Shll' 1:1111"1": I ) liruiigli lii.ili>|I'I.ill.I. ..... ailing II lie hair '. ..... .1. ...a. .. alr ..lr tulrlI
.. ._ ____ ........ ... (;1111'11'1'.<111 {'h'nl', 11"11I .
.u. U. .H..d II:ill win. on'njiluil liv I 1'ov't 'Ilioahi''' I 'iipr I 11 .. rule ..>
"AIIAI..t, Hl'-II., "'r4 l :II iT'" I toi: t'OI'I'lm) l 1'\lX'I'r I : ''i a n lnlbrr. hi will\ ar-i,I lirkl/v miwl karr W., herl.g

SIIII''lX('. Al'TlCI.E':, HI I: f'OX (o) I 'SMANU'I'S'l'S "I'4.uI,i .1. ii,' rTTTii,, I IOOJ tuutuhulil.' uiul uliM'iiioinl| )' IU niiinouiii.. .1..lie. 1"1.1. "I.il"' Ire prrxnt Irwm the h '.. at l<'a-l lw.. his.r.anlr.l > l..-.._ tkr (,ram
A CO M II'LI I .\t'OI'nIEX1': : : ( )IF 1'\ ,.' I mini:, il I'I., iI.5 'Inn.Iif Hit limit I nlti.r. (otis iii tllllll', VMs Illt'll by the M "0llli- I Ifllic |1'1'| > itMi....nls ihrKins'a l.ro-l ..
: ,1I.\1'1". .\".. '" .tI i" n.t III 11..lu t'tuvtit. ,in I n.iHt .
/11111'1"1' Lilli'.. I I4)ItI.4 AIII' \ F\11IJ..I'rO\ ; l'l.h II. nlllii' ,il I in, \I'M, ; liu n'Ilikiut.? ( 'liatcuiiu' in01 fmly >o.ui 'HiviliNir'' II,,'". I'rimti '...."",...... aid olhvrtnlll : --- -

LOU lOOKS AXil SI.\1'I'iI, LilllN 1I""kNftll'\'\ ( 'uh, X'I', XI'1'XiI.XII: : l'll\\lll'l Hill", : .1 1 u I lltMl" A'II""IIi.' WII' ..1II'iI"hi"" \ live! ,ilpmilini'iit|' n aUo rmlliliii lfi.. TliP laol. OJ( a.usi'.I.ai..l r.i.sI
tuti'N
1 LStYs-: ': ..I, ,tlllill.' 'Nl n1 '" (
WOO \ .
l"a. .\
NAtJ'I'W.\T. 4tftIANAC$. AXl'IIOI( : LIIII'I'S! (: .\-II"n.l/il11'8.; /; ; i 1.1t".I Plill; I; ;VMM, :I JI\\I;\\ 1)1,"ii I O. liluo '.00111,1.(.hi'. ( luuitsts'i'' i.im, :anti lima of r.irlnital and 1..1".-.... Clulil.U ht11..I1.rI.1.a
I
I ., Nfu' .' uItl5,. ('nu' 1(11.' .)l. ,lulls. 'I' (, I
--- :... nut. looni" lie! iuuii'r 5% ui fiiinl-.li- mini Iwinlilul, $ |>ri>. 'H|.. .

Will Xolice 1 tH their Interest our AtIYCrt"thIWIf.1very1)oly $ \ ; t<..1111 nu I'\.OIHU| of 11 VKt' : l Shut I'u in,,Itino I- -. 0 1 V. Ul. rt-M-nl; I J.i}J AI bi .all
.al.4 1 ShIIHlIl1sft'I'S iiEAPEsT COLLEGE Ilsihrah..lsk.l w ...._..' SI.. sUs s.f.r. lha.sr.aL.t
in Ilio iliaptor loom oi.l' tlOimj.' : 5..s.
I I H.k *4 I .,S.. J. l __ 4-t': :..
LnrgmHl Small, Cordially Invited to give us a Call. in, on'; or l lie! mile! ,IIUHIH, \\ a. |'iirc- Ill' .Nt .M, Cut.. .\UIf.II.-\| : .! ....... : rl..i.4 aS _t. 0 Cs
a.She.tirsi Saihe-ap .....It_.
lihuiiiati Milni'd nt tl.MK: ; Iliiilonoloil lii'iirralVr; .l I ln. l"utd *<. or-li-r fur nttaw
-- I 1.\.1.:1.1: ........ lath.sl' .
------- os tiR't I tu t Ilio, hull I is ill nil I tic all !M.ito "11I1I.-I..r..n.I', aixlnililbr .
45. .., .... 4aff.I.1... tI.assi
CURIOSITIES W. L. DOUGLAS i'iiiiiiiinitn| | \\''no ilciilro) til.Aluonif ) ri>niiana ..s. get real, ,., .
FLORIDA I i"a"I. S mol.V ., ...l.vls.s.u..h .
I tic uillilix |ir! il 1of(1.1) I move, al a "' ."....,.1'. IHMMII. ill. '

$3 SHOE. ".:,.!..r.'rho ,I //1"\, Ito MIH.OIIII 1 of Ihi. ,.jl sy \\H* H |1'1o III .."... of a wi \I'm. nuibrrak of ('uhir. .. Matrtial' tar *l.t ,.-

I 111'1' of .JIII MiCninlli"I of tlic0ll04lllllllitl n.ln'rrnrK.'lt.., ..,..I... HMr I..t $w. Thr I....* WIt siLk
.. only :l hKAtll: IK: i ttu niio .ieuu..aw.til | .
MUMIn. Ihnvoilil.. 1 121II.I I ........... .. .:n.r, ._ A.pwhlp.14
1:1'011"1: I I | I I K If, M.MIIIII" ) M'intniM', ash Onrat. 5.1 10..1.) ." ''
I air
I Incut -I. : "I-l Iis.i..ht The kill ...
: ;: I. Q k Vurtfri
an W4rr.11.I l iil.tl uv, all .ultn m 0'. Anl ." i::: in thU .ei!,'llun. 'Ilie' n all. uftliu dint'niiini S Hut I Ice at I rail' JuiHlkm. I.
.. "'- I iwai i4rsiss5rsL ... Is, Stile:
> ll.li nn.l ihrilJi c.. ... Se. 1-fi 1
.. ( for I.Unwou.1
10W"I.'I''Ii.t.'a" ,, uricul-.ii niluiiiiil liy |"iili'ilof
News Dealers and. Stationers : : :; : + ... ,I.. .hs-.hI.aCsait .4 ........, ...1
."t,nu Kiio ...<'<.,. ... ulIl'a.1| l )11.in.I in, :ihlnif Iitt.lussugIS | 'Spill (H tinnitillali'ly nfii-r iM4ilu|
IIHI >l Kit''M-' ..h,',. .,>!IV- 'aShea. pr.l..ail .. '%'1'T'..
llii. ordi-r .11,1111. .
u.10, ullH ..... Iokh ntin iltf!.liuM'il. M I alt)' of HicMrminot : rrjorlf.1 thai I'bll.id ..

t'W4. ''3''"lOOt WNSTEr0RFICECATALOGP.JE lie! rs'I'ti'iih.: A ii ii,uihucr if ,' Stalf* Manbatl lIall...... al l-'ad.rlllii. 1.-.1.n. .1..1 Wit was appri..I l kv!

and Domestic Tobacco Notions Etc. lr.OU'l ..".Ioy ... ..... ::11.IIOIIN \\'I'I.llIlho I s ros suns, Kiiuuli.iyaX'inii \ will J'.ln hi,.. al allida, a.s.I l Ifsieis'.ar A>|HH mpoted Cigars: .pt-......... wiIkI.wshffiu. r .Hkrr riklralo
....... ,
K. \V %i A5K. I'i luutpIII I I'. I. Pi IIKkll, I Il : >t tiiliiiiliiii' iinill fiimil 1 aaa a.k. fur 1'ulicsl Si air.Irixip. .
.11..... 'uld W. I.. 1)0* II.Al4. S lelilli.I :. l p. U.PnwIi nl, .1.1'5 I'll' 1 .M. !>., ;: ) l.,.. IUa>...*. L ... U koai.l.I.) ..
viii:r.'IttIr W.4fl L. IOVUL nt k..p*them.. Ilrucktufl.fl.l') ur,.1119 MI.111t2 Ihkt4tl \ Iuu-Pntulultiut ( iiAi, I K IuKI.i.4, iuuil -'\ ]I by the it a Isis',. |"i |1'1"' I lirinil; Matter l lna..l-t I be' Mat militia. I' Ik. f..vi nuamri fai. UanrukI

.. $;.Iy 5 flIU4 uit'> *T-lt 111.1'". !hliiol.U: gal.c.I| on, I tic .h.ltlll'llllll, .
__._ uuI.cIuIII.ts: IV.Minm '.=-U. I 1'1'1.\1)| 1.44 IM-. .\A-Mt.all IkalIlkrw
of I liou linlMInx, : with I5ISV4 klivaiiiiii

ilon\ lila, ihutk. Stew. ,..'.... iubvlI'l.MHIMIhC ... .....C.... ... kill lop.lIeor aiHuMiiliMj I*
Curios Shells Canes Merchants H Hold AWKE I .ll....... I akwul' "l h..a.' k..l l-. f.aip w.lr.1 |.>
: Jnliii 1\/1'. uf Allodium I ,)', ,,100" as I .
Ik* prtrrMMTHI at H ...>liili...Tb.bill. .-
,
Oil Ilio biIulluug, ) a-niitltif 'Ilio ln! 'linn I X"1/fc, Auyu.l U. -TL.htcah.Is .- ,r
I ha%. kra> .. Ha.ki. iMi MUWaa
|
l.fUOIT.XN: ri.\V full niul nt,- .llftII) liijiirnl.nu Wf.blniton di.I.| ... .. ..,. .
5st'aiivlu.." ..l )rtail e.i*oflUrn
SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ; ('ujtl'AI.AIU\ KI)6oVFItNMKi.Pensacola : : l.tI." : -- .\1. ""II.II.I".Ii. gi'stkuuas, .h.uSea.lucI ....... .
''' : ni.iiii: ri.\: U.1'\. I I 'r 1- peahi. sssf flra .,.....
I hue rlijr U-l nifbl. .
Fla. I 'J I It ag.ar| | fial ll..f hare knrj ,........,.
"''' .' I'rutik UilwiM llanuiil at lrrM.iii. ..) II i. ml (KMible hat shi.Hey. !
I. ,.., H. CunxrrM! lur aa> (|....i.|>rlall..it.j .
Barrel I Im:8'1' \rls I a Umililo' Munlir I hi IHMIsts .
75cts. Myron I <
at irl ,
TIIK I : Inl
Shells for Walks per T.IUI't'l'I'I'UtU. : :\ WITH >m er, may l\ ;
u..IiIj they l ibrWar
/ j arc .plsu.a-hed
: Till MAUIvl.rAKFOUDS. : PATENT. Fin' MI.i'i. AnII) ,. FrankVIUun hr setcetr4, by lb! ronfrrfalton of

1I.lml.J.XII: : ALL IU.M\: I.Unii.Iwiloraln : ( ) \ was: hiaiugrit' | | at I'ifwolt, Arl- lI) 11I01111. ( Imr. 10, llrookl'> ss, .. lit. j ilrpulssw.t.:. .

I'OIII'KAM AIII-NTINK: : W .\InJ: :- MOST BRILL ANT (Dim, ) fid! "i"ilny' fur Iliu iniir.lLi, ifhiiuui ', .n'ccrsor otltue tat.. Mr. ISiohrr. Mr.ll.fit 1'&.._" ..... ........., Suea4aiI.I '

,,liillnnnil iti IIF in inn.I.h'r.'I III liiijl, '. ''l"r'"..''I'j' .. Ir n.h'"li' P to 1ln..o 1111I' IS "xKUMilKsPini.K : -.. 1'iiro null l't'I'lt'd'1A.'JlIo'J!' 'I Cli'MKir! ami h hii wifn Cliarlollviii : 'Inimallr l-rcn 1..lla.l ,..1.1.| I'I .tiii .. 4a .,..- It: -Tk. .

4&4v.is III CflhlllllllIk14I144fl .l 'h lit. ) A <'(' : I '1'11) 1'm I: !IUXXKRSiou : : 5 I Mat., IsSC:, till i hut liii, I...k.Iii oli. !II"! I. .'iI tf.rtultff, mail U a. ricerussly I ,t.brJJk,4 ".'. !1..!.....

JOE JACOB Proprietor. E.JJ JJJifSi. ( :'i KIV ,)!I" inn i: (:ii'Y. ix 'i'in: uoia.n/ ; ""iiiiiinlaiiK. \\'ihuo,n ami, 1.1. 10111- I ,.II"I.i.I IP. a. Sue lal* |.a.i..r.Mr. at lu'tlwl n.*.la*...laf _'.1... ..... a

31:ititl"r I' IwiS.A'JJ'L r4.vh i .v}:.I.I1. )' 'I 1 11"y it.nn'-If.,ii mi* "linnKfau I lor "..I.u.' .ut. MM. nl.1 I'co iiuuriiiriu :u, .I.... u.tiuhi ." |iaiiion .luliii, .\. .Iuhi' iisuiii, eil.n c.I. uinfiii'lufi Ik..I her., lie a< ii..."1", ..,, I by ', on amMmt W she t... Mil uf Ik* <..

t t'VUSISIlflt. lIt' MI'. 'auhtit., h<. IMI ll'l l i n.il.lihK tLc | .1| !h>' Cli"H'icr! l I.. ...1.1 In i 1"Cnbiiail'ilii\ I "nun rat.. 'list year f>* hat gate, (..Ii, l...... ..,. 'if Ikr city .

I.' lit i ?I.. ,iiniltirii .n. \\ Miiti iiilpniIn .. iIrItsg, a anumucr of lmr.c. to \\'..liInloii I e""I:'.". ami 1 Olt big l., 1.1. |H-r...ial p a. .iiiiiu4aia l.

J. KRYCER, rutS 'Hi > am 'fVI rtiur% :No oiiu h I In tI I IIP, .... ..........1"1 .
lsihusilarit. in
To Guilders. and Conlraclors) 1'I.ILI' K> -K.lli I I UI.>rlt! fit-. ;{ arly w lsibIg' rs.'s'a... I'a.NISb r..... '''''\. -
I npTHMy iIclti'ftiEi'II.WELLS' I I TII.IIIIIOII.. si- rr' in t. I I. ilui I'i. ....iui,. 1..1) rxicpt Iliu l "". tile''., I 'lttiir, [ vlilorv, .,nnlHlib.lamlin: bit Mat* l I- 'I. rasa.g N...>" ..tM. I
In lit 1'111't'tl vmli".. i. nt "KiMtti\ .. .
EXCHANGE 1" !I-lni'ir'' ', fclii'kii n. 11" II n.i.is f i'lit.. III al! hi. H ire ami an .,1111..1,1.11111..1', ami lift ui bl ican by a...fr. nij..iiii .i- t*> i ..* .(. KM'. .a.... a'7

OiUnsleif Building llMOf.IIsIII.L.r I ,p'unn-u,, j"II-. anil ,In. i ;11'I 1' r t l lnuinli.u ifiruil Ii tin taiiiiiiiKat| I lie |'l"'f uioiillni.i'il pO i I wh.e.i. .. > A. -.. .-. ,....
Planefl and i' ImnCii.. ., in it 'i I "*. ii ..au. i.411th I.. .\....uu..r ItAU...... t s'sMIi.... .. .
II WMIII|| mimlcicil, ( Uvii'ir: ami hi. I I" J..r'I.- fc* 4 U iw 4 sIb
ANII i I 1 TlirKTil
4IL.IIYEIXIIYN r "b" 'lL"
hitul to" r .1.111 1>"1"1by
1I1l'11 it*.. wilu H lilt an .,... \ilxjit. ami John- : 31 i.uu tilL. Mi. h.ur".t; II-At :, ....., ..w.h, ..w .ad .. I p-ui ry.....

.. will gUsh It ,.;;lIi.jrtIbJlllli.' I ,11111"Ill 'I. 1111,1111'10"1 IIlIr Pensacola Fla. | i SiMon )e.lenlay a terrible' Jiu..rr w. I....... Tit ..._.. .4 ...... .... -'m
lI.hI ( onl..I" 5 ll.cn 'I li i Mi il I lie lw k ami'heliunilrc 1 j
Ii.itFs: aol >
I.rb.. U."I"I 0:1I1t1'" ...r1'laSH:1I : 1'All.M': iVII..NlN: : urrtil 1 the cScs.I'u. .1' .-.....-.. ....... ', aws sail IkrfIVMrta

: : 11.\l.t'I 11.:11:I lItI: 1:0'1:11:: :. I:4"I4 ItINuS.: !''in; :1'1'1 xonII'Y)I O, :"'L'\ X'If'0.Jo'II.IXj.!I ;. ..:.ic.ytlItflIhP nII.IXi.. :I lo orlsi! Hm i : !d Li1;uor::;:, .sPRING EYE-GLASS wllli liim.>.said....!ssl*. .4 I. ". ._>..aa4M ..,

-- lilt.: KINrHI:, 5 I' IS \l-lrM I : I i.. they wire fuitul >ix >>:l>nlL4laltrilwiii ,! / ijjau. A new i.(5ieIater ''' i Ikal l".f....._ (>*4__( tl M'brvl t.!.

.......y l'Io ... .S. .... "..rIhb. "ha' tl. 4. .II, II Vet" ".' ,IstiW 1111 ..u r.oni.H: : in.:LI:; : uv let:; ALL EYES FITTEDAT ami s lie tirl lut-l luyi: 'HHIaflcrwur.U a. water lank., IIU..II! \ iih water lu !I k-jr. a.* itiin..J to 4Mni aifciaaan. r.pviel.t .*.

I... ..."".ri.; "...." .l0. IU\. 1'1 S I' 11.\ 1\ .\ '"Il 1"\ I\C.: M 11.1.". 'loll.\CIO, Ifi' \II:'.! rn', c 111.\1: .".1 went \Vi.Illusion '! teat It. (V bb! Sue men were ..iIsii,1I | M..3w_ a. tkcwak. IkM. IW
..... 'I 1 UK: OK
Dlil't FiIMw.
: :
EEl; .
: .... ... .. .
HEY & CO. laniiiml I ealinu dinner lie lank .ujilunly : i54imr s too h. '. p.4'.. .
VICTOH K. I oii.tantly, UH iiuiuul, iiU'tCOtSD A. D'ALEMBERTE. Territory a"IIlaho., win re they winfound : lur.I.l.ll1i"I lit 1 Isa.ithuiJsirtui paCt .k.a ._..,ts4 l'as.q.l.,

1.. ..... lIrr"K.11 "...-.... ror.L.AZ 1'1111"0'. : : Z "t71. CEIS: ;: li) a MitritT anti Wtlwu waitaken ; men and ) 1"--1.. Co. ... ..._.. .1 W...Ibsr.N '4
t .. .1
J' ; 111..1. I .
\ \ i/llier.
... cm u.rM 11111i.lI..ImMuI7 \ hun k Ii, 1'ryM, oil fur trial. Julin. : :< J. ..__ .....wa,..... .4c
.....ta 4 all Itn.Is nI II n... "t\: l"Pt' 11"1 P' ".,111", and :li1"1I'. II ".rr ail" li'in,,, MX' ....irtin..ii| I f the.' I .
.
1. \1..1. J..., I :III lil'brm.. ild1. .-- -i..',' '" r mil .mil |H" non w. 'ouistul his Neraila imi aitiaiii, I ). .... In Im Imllxnl ..........,..... rule ihM lb ..I Ti ....... 1 1
.1. 5.New
0. klWI. GII: IN .i t.U.: I' 'IIi a 1"1..1'i n. all ..il.i. .i.. "f "''U )r. ot i-lniMinlaiilUI' erl.lime. li.gDllitr j < MoMrralI Ii.t. ... ...... ..., bf ... .. J

__ u-ilOlfIllfc .__.__ _._ a,..r1IH7.PBENNER'S I YokK, August It-A: .| .tlallotbe'lrlbuno r.III........ psi S ....jur..dpSIPm
with She girl' .taltmiiil, nrveil to ,
: from Montreal .arlb. 0. --....- I sal,. ..4 ...
co,,y Its Ixitli.Vilw>H, liuMttrtr. niaileroiifi'i.lini .... ... .. .
| Cbkax'i boollcr Urtiaritfltt will IM I.. .1 a.iur..s4 .4 la.I
Commercial Job Printing Office. a omirrtllnj Jolin..,.. amiilatine .. .
JACOBY ilktwl there .beFore a garwl Jury ".. I -' .b.esb, sh.h.I.Csur) .1IIaaw oj
1I..llho lalltr iliJ not kusw of ... luwa su ..rd. api .'s.Lag a. .
Tiir t.r T Kg i'irrrn ruivtiNO AMIi. FLORIDA SAIL LINE cI,. charge of con.plrarjr aol l a LCIM I.I b
the "", ,,Ier till 'iine time afierwarul.Jehii..uii ... ....._ ..M .hal La4Cs Is Usdi.tM."
'U"UL Jim OHI'I!: isM
I arrant will .bo I.uie4| fur .bit ,,
arrc.1.A ....-..... Rub thaI I...su s.d sub.M. .
l I.
iileil Idrdoicruurinlil
V144t1111.I. a '
IPT rri>
| y
THE CELEBRATED CORNERITIOIBIAICICI0I1ISITl New York to Pensacola. .. th.su aI l_ ....-. .a4 ........-IW
...... 1llecs, I'flHHjtl ItltJMltch limlJtilieeig. : the :.rt,1: of .U'iiilrr..|* I' l'.l.l MiMt .\. ,II|.MMAKWI Sh.i.d.4" sprLai.i ... ......... ....._...... ILnI

-- I U.1r.OK: ( r'lIl.K.lir: ; ; .I\KN i : 1111: \ I.ItMui.I.Iiu> itiii-.it: iioitnoil. -XTTI.. SI ..b., August It: ... ....... by su.tjsg. I.-.. ....

-- -- All klaili i.f jrdt' I IrruI.ru,, I.........n, I Tie thIrd fatal uiliia cciJrul I. llta .... ..... ......- .1 -._ Whia..a.'
OX AITI.ICA'IIO.V( TO
I I I I I ( l'aw.lil| t&. ....)<-..' IIrlo r., Hill\ H..il... >m<.lal. Ive.iigau
M>vaiuir.aii4aU >urla. uf .I,.., an] K<.", N. A. OENNER & CO., ummlMkuwn niilnM.r'.M..". j, .trip .... -.., ka.p up ....
wcurrc.1 Ilie UIJIMI'lijicuuliiy -
rialia.( .haiiiUu*.ilr I] ......ul.l. ol'U.'. llw it 'lncl..1 .... ,....... aI .... .+ b.. ... .- ....
I D ou "\lJ". ?H: ti t (IICU. IHT.lt.CIIH.
>.......' ....1 'U t T/*. ('.uU> .. I II..IXIL.Ua / jre.lcrilajr.) Tbrr miner 1.-. ....... .., -tt- .frsua" ,
IIt Till LUlhUT: "' !II' lIur .tMKILI' .T'- Ii ... )I..."..,.." .:""" ''''''''0..1" II..... IIl.r. All (i ..!. l.tmiul, (tit. uf I)-. k ( blu.nrai" .', *<..., Auju! 14.: .-A Tlnm were Lillinl oulrltbl ami Hire IIIIul. M..I.riis.'s. ......._..... ..54'ii .........

I up ...car>l..a. ...oJ I'artk." llw II..." I. 'fft. mJ u its,r iia ri.ll.yilIliln I >l>ccial; from Chaltwortli, taja the esi| probablytitat" Injurlra.Wblln ............... t........... ... ...,.........
... '
mil .1' .uJ
"
Tobacco Pipes Snuff w M Mi a ut ilui. 4 II, ami lluou "nh'II' 'U n l.llii I IX pr.cn' toanl of railroad coniniU.loiirr. arrlrfJ ........ .w Ihel .... .b, S.... ....-

Cigars, I., Ir.a.a.I ......_ In any line an.1 I n,..'.Ula 1I'I..rClt."lid.; ek. .. iiireluatami at mon )'O.terulay, ami began an :I ItliluMi .\........ o. lh. ,....d. _', ..rI.ss SLat sCs .._ k __"
11. li Hi
'' nll'.iipil.l
work lot .... ... It il L. cull/ lETlil! : ] _.. U. a _14 bi, ...... s.. _
( (0. .1"11'111' I
(
I .. ... C 'bonII.... l..n'II".llun of the recruit diM.ler, Asseuut'uss, Mi.., August 11: -AlJ
tali "I ll Iii t U ) ''' : .
FISHING TACKLE NOTIONS ETC. I Iii c.'o.. .... .. ..... "JJI I4.' and nxaimavour .4t "i,.If.._.........a fonoI,55.1-. .
la. IUtl< an I low prim (NT ..Ipl< i fI\JOo'lV l _'_ __ _. .__ auIt. tO.ty_ J. J. bulliurlaud, one ot.o. futile ,rt I < ::311 tail lilxbt Ib. lucomlog freight I Lsss4 PI.i.sfb.Ji.sa.bM.. ...-

iv TilE em, WIIlI.t; .\UXII:: KrrAir. .<. -Nua. II at.J 13 MM <.o. ....rniiinlm IIIJ.I'JIIIluuurg : : of Ilia train wat .worn lie sail\ lie train ou the Canum, Aberdera and I PIP" 14.4.51Km. sal ...., _

.. .I, Mai, If '"| lc Icaillnn I I Nashville IliilroaJ ran, over and killad : ....,..... .., ilia.. pS.. $4 ...... r

Newsdealer and Stationer.lUlltolAliTMMT ..._..... Ia. I). II, .'......- ar,' rv...ml il amunf Ibvnnuy engine ; Situ train was Ulilml lime :: _Jncro| mau nanivd lieu Moor, i.4Ill.muSCw1lsi.w-. I___
---- ------- ... ------
Sloe "r Ib' .I. nib
w u century, ami kUrloil' from, I'uoi"U thirty ,inlnuK .II..II..naal..o..ho.1I; asleep in ,

______. --- I.r Html.A .... a..nMinl uf hoipig fn. lf'm a luluf'thm' about two hour. the Inl'un.le\ rbead ", "'LY sav*
an c*
w
roll, wlib 0 ronin (niMrrrl r..I"1, and Ib '.nl, \\I...."..<* 'In II... ntarki Iluimfc ,,1.t.lh'lraln| ai :i. ...k Ca .... lIsa. ('--tM- Mp
rWk IU. 'T"k-M".11, PlalI ..... ".. P44 .... EUII1iI..I..1)r4.'I. ( 1.1. w hell It drew out of Kwrrctl ; lie one ,,.lluoulhotlLIlpl.rt'l ....... ... Ss&... subiPs.M -. -
I'nlon | ... to., .111 .1..1" ard .a.ohla.nr
-.1
itrar liclait.| Ap'r| eisa .: Id'1' ..,
.. ...
\1
.... .s1--.. r....aUllt> Mt. I.y...... ...I ......l Alto .''".. tbla ..!Ii.* or ".' 1.1....,..... <.( I 1 t. al nlmliMlu .ly .aM .1 be 'l'Iruad.OoI| | | a bridgo that negro wn a.lwp mar tli. reek :i "pail.' .5.sbu.... -I-a-- --...
IvVUtl J. lUXKlaV"irr.. IsImVpa4to. aeen.e4 l to bare dimft on the aoulb narrow lyei|*.| Injury. ::: .::..

I]


sc


...
S .'-' -
-
- :: _rIIuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIruP.w


_ _ _ _ _ _ _ _ -
----- -- -- -- --
--
-
1 I
C'OI'\'n' 1")1'0"1"' I nrli, ntnrlhi, l-ltci II Illlioii'. II', "innti. I :ii an l.'\ St'oul' .C:1 fnvtalvoli Ihr ocenn HYirt oi-1 '-'Wi.

'rn noI llt (fcnwnwinl I \i, .1 nu I inu of Ih h, I ri'iiiily' tnmnil, *. i.. p.vne I pn-s nl "ld", ,id .in, I'tlI'.'.) "Mi- tllll" "< !" ''I"r'l' I .It, eV 'Tl, I I'! H'l ,lei 'l.iiCtllMpii M.niufii'' ?, Ill" 1'111 17. ( ('n.C I ,ril,. VluKyrnp

I I i t > i'.-. 11.iy, i-IIN iin-i, titIlc 'tofTO, III"! I I 1 OPlitli i. Wintiri'n, 'fl p-ir our I '.i" i.' Finn? e ', i il. i ui Satire'invn You Must Bead !

I .4 \. t otilurcil, pnlil. 1 imlu dili ln! i tii.| M.i! 1) Anders in and .JU'\JI'\ Fr.iti. I ''i-it 'pi kk-il/-nie.-M-tiM, I I'' t ti.-w. IIOM-I? mutt I. s'mitIl ,'. Till It. iiN'thlt i.'illf ruin

Kill DAY 1 i ,ili-rl. id to rvcnilnvpi>,i-tiruf II Iii. K. mulup II ink* '""k plsiii'e Malay, for rclimicol.i, ii-x'ttil. _____.'I'll" MiMd.l.tx.i !'IIII t C'Ir.IIllllr I 0 1111lt\ ('mt'v.'e''I

m Im.ir.l I the t-l'-aniiT' l inl"a.] I I 111' hIt'it'N 01 '' 'I.I' "'1'Oi
I |1.lltnl Win. II. II. Mi-lMvl.l it :"i..ip' ) : : ANM'.M,. 1I'"I.t' I: :" Inl
-'hmii.it In hi. .0.1. fin 'linv. -' Mis. c. I'. Wnler! iml-i in r friends nndnt '11 Irt1:1 ii I ,11111'. I I I-Ih I IllililIt.
1,1'n.nll.
I pn I 11"t ,
'Otlll I'I.,' IIAII.V I oMIIflu Ml'. keen" | pine ""'. I. :tu', .1. therei'iiilm, "Is. .,11.I I" I Hide'' II F.linl.r., 11| I IMu .
"O. I U. 1 I.I, II, I 1.1 nl,1 !1'1--.1' w.tliln 'I : i. s Iii (1 ornla.Mls.o.Cinr.i 01 rl. ,'Ir.j..I, knott n In l'lilili'l' lIuu 111,1. e -. Mull i h.i'e, l"i d 1 .1 i mI', ,,npl ti .. III I" "fc"h in Ill III. i I 1,1-i, KII
iMI'i', '1"' II n-tilli If lint |
Addl., All I I and Mis'' i- i pl.iie.se. I
I in.l .
ll" 'uhi'uum tho 011I euu' rli' irl.
tv ') : 11"1 1.II.r..Ihl.) ..11""', l ,e' ,| uui ,ll".l-'h| sl'l-" \\111 I''i'I' ,, 1.1..1' .m
I .k-iinie A'ldr.-rt"' liavcr.'t-i'ii' dfrom\ : | Its I i-i* h M ,11 "n nimr.Iest'' .
'
POYlt 1h"lirk \\-n, niitln.il/! I t'. |I''in.. has, 1"111. .1'.O I s ""ll' yi't tho"If"I ; ti ill 1,1I
,' n-lll'l-Ill' IlllVonl .. ''' .' Iii din .oinnn) ,nnd I > I ..,. us ih.it .in nIl .i.1sJiI'XMPIc;
'",il I. mnl Mnllnni-ry imioulil, ''i- llll ) | t 1"111' '' I' \ I I Isultl', thIN. l'"hl.. Rn 1 ito; ClInt

: 'I' I I; 'let i ilinluil I''uilf II<-inl' I'" diiyi" with frl-nd nnd I lelut di ,"',1 mul an nlln'-th.. I i. in i ,I. pirlnn ,;, I ill, .11..1., ""1".. ten, 1111 LIII.lr.1I. and i In u t.i ). n ?.ts'" t tail, w I n..! i. o .1,. I l. il.i, c.n ,iJDO i-
j j I i > The 1,1., fnctnrlo' m.d, hipv.ird-nn, Million I InI I oked .i.n'' :Hu, pe pie 11hl. I .. I 1 I
: I" i,1 I lest ri.< I than: in ."., nII --- --
< elty Kiln
: I HI.. I. tech iloli.l( und llti-d tin(- "-nl working nnd lieu IIWI I I. up I' IlK Usuallivclv I tl I'uy the I linn I Kce 'I 0,1 ls-enn \ lit 'HIP :wrot i3oiiovonh
I. -fir III. lui., |I'.' .1",- -
,," 1 .. I Hi' i iiinlua! I'l'ii I .nml uulhnnrrd I Ilci' nnd in'oivitliiit li-lnli" nnd | crfn'lhealth. n ) r'.mlxr. i I..t t T.-ii everoffe, e I. I It IH ( ,'"r.? .
T the lain" II the ell) the p" ) ? l :' t I I. rk tti bu o I ihi. trIll umdii. .,. \ |lou. 0'I.' .\ I U *..leiit Ill-ally I'nI..1. 1'1 ilnelnu a ,mi, "'111 "'" .| | s,1," ll0si' w hi., | r. cut.1, I then Us I odien, Its III'. -nlliv 111151|||, i It| ,
\
lilt
"IH'II'
.' i ... h II u H I 1".1\(1 thnt tin-ruKiihl' Tlue t I' s .in exrlleiueit; I I'i 'hiii I'iniiilynoiv'ln "III"'v i-oiiiu to I" nl'I.111"' : | Ten that 115, \.r fails ti ,five nat'sfietlnn.Kleiy :' llnli .11' I 1 laid llho I..., I 5 in .trd n. ..I-w. ,Vii I I Iflll;? ,I1 .tin- I"\"M., wasp* ten

Inn"II.nl.ofJi.li,. 14. IN7 Onliig Hi' niti-mi r. !I.II", Ih. cli-cUnn. o on In tnkcilnei In the la.I.rl: matter "t ,ennse.'I : ,' Tr'lt mul e I r""II'" 11'.1 nu I tin In, "r p'.t' sieliin.: ,in I 1'1 Ii .i-Inn" M 1 n-ili I "n u i" hi c\pii' i lonnn indu, -
.,' lu .. d I. not Intoxli-ntlni: 1 lien, I ..1 not I.. III nond nil Itt m' 1"'L"a .Lllr'"I..I. you In sp.ili' ,ni11-e.nery ai' hi hands: |1| tt-h. i.l ,pi 'u', and, til'n'? 11 It e which.ih, n
wll.lhorlr
'fJJ Iforil ,il I i : |.'r tout nu tlio iiinoiii.tifftnti ( will ill ,( .
.
TIIK on Ili Itci-nxpn In-nnd in bi-r. l"i li'lii 't shall INsn| I. Tins.n .111.1 lial !. our rHinivefl, Imt, s.ii. rl.tI.1 St lull I lit IlKt.Mirtiil r.i'OM., sill' I u

': .Uo,.(.... I ,. l cnrn 'i ii. us nnd r.i .,,1\ In I half of t'-e' t-llj's N I Imle-nle Airetils, 'ilOSSO'S
w.llt' In'"I"C 11111I0:11.1 ( TO( ) MANKIND
1i. : v:1ttiKr 1.I hd(1 In mid mndo 1f np| ly a' thai ,ilio nniionneemeiit' ptvilnus.It . -----
h will mieeec I If Indilf r. l ui'v on t iln> pint 111'r.IH. BIJESSIXf
N "' to tin1st ofdi'l C .1"1', 18";. y : : : :
in 1'.n.I" Ih-i'nu.'H priwiiri'il to it lakin nut to |I.HUC uptnlitofUituUr oftlnrtoer4: "".-0 I t keep ninny)' nftlim I I mad., I ih the i uiiMKiii I"I. wdl, i i..'inan Til reiinity 1.c.II"rll', I I. .liee.ilnlu'II'nI. ; ." we!I ktionn 1 Is 1. iniieh, a 1'111,. II' !) rel. up II lo all c ise-. wh i n,
from Hi Hnui' t |I"er< h.i.e got Ahliual I Iiy I thu lirsi nf h iheeoiiiin-2! caIn nppionehof "',1. lodiltet.n. I Hem 1.1-1 1 'ne. I C.mil I I! I' ... 'It ill,
I. n miii thaltlii'Cnll"i'tnrmtuicnu iw.iy IK I. an.l\ no |Ii 'I| iilnr us to )I" .'II no iis-eint| 11'1
,dur: \iar, nnd, 'uv reltirate'. Mill h' re.I'elVed. .
G ho nml l 10 ln-ri'tiy "rmiulri.il In -"I. the Idea that the mote,; ,Is a | olili-nl| mm pert.iinhi'4 I. I to!: '. All who Imie nse.l Kleelrie: I'.il'.irs _IflCM .: ;:\flhifl

an lionise tux tr onho 1,a prihlldllon 1.11)) II..I"llr. siiiilliesr.il.' I..MU' of I' IIi. A I plierme
lecll per C.lt. surety olln ei) tint I the utIlIty l-i not JUKI "liii' nnd The pui-p' '.,. of ih'* artli-le Is lo >et! r.lh1""IIII.Clhu 1 I elne ,diK-sno .. Unit "ii tltHi In rnn'nmiK nine nn I "o "rt-'ii I 111. "II a\r niai' ) tlull.iiH (hI I. 'ipt'rtunati'UMI ,
nnlnl.1 of ilt 1"1. lii-uimu lax Ill "I r I iHmk we -hall pnhllsh., Iln ,1.111,11'.1".1111",1In ) uuiut'l t put ft,' ,I.r.> \U ,t. ::111 > I. \ir.< no I IIIIIN" lIlt tO ,,iM i |I'l'u'i, t i
iitmullii mid A\nrntliiiN rt-qtiliing n SI t itfIn Mould, if "'1'1'1 d out, Infr II to ni' the rich'sClf ( \ Unf ..ilnin1Jll" : i |I"'',' ; 0.all full' Is 1.,11..1., : 1'1 Ill| Ill I' u h \ ''ill I INI no! |I. t In I'd1 iiilif" "I am 'u' nu"' I l.i u.,,.1. I< .- <'II i i us< t I.iii > niv

mi-, the K.il-l\ r.11 IH-IIIK flxt-il >I> the lhcope.The | | 1111 1\.11.1' 1.1 i-.iri'iil'd I seiSis il I lie l.lvrinnd. lii.liiels ,dull.IIH' 11"1 thorn-irri i r tttk'it) ,itoih.i-i' mn: I In- ..."-" l hj Ilii-.jlII", "' i-\j 1 fiiiliiuri, .')

""nrd. leO nmouiit' 11 i-oMi--t.-d, onnld '''II'r, "Willie, C. r.II? upNitlir.day h I I'\ 11111\0 11 illnmlniiM.I, \ enter the Crllli '11"l'hll.I,.. ill,, s Mill

POWDERAbsolutely pnMiiitH I mid, II S frnin, c'ntiInllii : wltli ,,11 load of irro<'" ', 1"C\ ed,i sill It\ ofnhleh shall' hear IHI.ITil" CO.MMKIIo.u.'s : I It: l -11\\11,,,.\ other .-ellnliH, elllMtd I h)' Impure i1tr-- N 'S.
nl.l. th.-on.
tutor nit I.K.-S.. for It i) I'.iii.t, II iml. 11.1 d M I 11 I n.Tiefillmill' A.x.Nt.u.: I wll I hin-IH-I-II: Idond.. ill ,drive, M I llii'hi from, the : :
.U. ,nf nlidibnl ) 1il! ""III.( kind e\er pMldN.ed, In \('.1 \ HOSSO'H 'I" Mankind. l it oii-lantino'Aioslle'who: ,
1 1 ,. ; '\ I I 1 I well .amirall M.i.Inrlat I : "I".tlllr.I'.III | wanllh >
'III ( .1 tin- system' lent" a. 0.1"1
II"IIII! 'llu'lny. I'tl ll.l. Ni .81l! l.o.t.T.1111".1..r.i StIll. illnllast "1..1,1. ; our ) iailv, nlitini.s. : nf Hie kiMik 11111r Hie "-,' ,- I IT., Iii>. "hl'lll ) uI',, I i. r epld ,nihof !I' _'. 'I'i 1
Pure. tIN 111 tiny upon, whl1 todlvlditin otint> -i' I.h'ln.1 nil! IKthe ""' work, of Ih k'nl I \\ itt. : : r, Fn i lire I. 1'nn! -he, Coii- si-niloflis, t manuf.ielurd, .H.ld I ) Ih Ikso heirs tn .Mi.! A |1' Mlc. who I- "shut: ,,'tI.!!
tub" CfiintnlHHli, m-r l P ,trt"ti.i'h. wi-ik, ky' He- I. .Ia' I Hepilii.: .1 .cphMnrsh ) 1 1 ii 1 uli _"'* Ion I tr) I ere! Itit-

Thin ,.." ,ili ni vc: Miiim.' A mari, "- ,'I"rk wn iiuttinrl/' to jiiiri-lin-ir."' n : .1. li. .In" ) nor.1 T.. II.. .1.P.linleAinlrLKH 1",1.11, "hall, piikliiili, : fnr Ititt3' u-nrs toeoine .1111"1111. : HIII.r.I'I i I j.-iiarin'e ,I. or iI1III:
rili. .tr< 111:1)1) .'h'wi\ ol intifni-'ii. Mini S't.. 'I ndotfe'.i. W.U. ; web I IM- the \elimlieil.-ht I for WestFloild GENUNE ArTXC::
|I" 4. T. ; ; .
I :.i and
itt I In k for tiN nr I''U
4iiiiiiiiioal. lii.ui! till- .irilltmr, ) khitls. uI*' "1' (.11.. I'. K-e't Mlsi I. .1"1.) i in the us of i In-1 h "",' ,', I idu. ney r'I'IIII.I.. 11'1" II. 'ntIs itu'itl'iui.-, so'd\ In C.inslanllnc( .\ |l'ii.tlu'. S. I II C Kii-t: I I it i mini-lit' "Mm u ni > ,
'l'i-lit.iin| forlii-unm-, H.-ll Minis Mnyir, ; ,) -r Is.ttl. ? ent, l < u : Si ne,
Itll II.- Uttil.Pt iIq i.ir4 p .
nil
II Rintioi In- I :In mpvihliin \\ IratliHi, pl.iles, ( hh'h, shall I.-. 1",1111, ItsIllnsiiallnn ni' holileof It |I" ;llr"h": ':, II inp-ifnriii us lull I Isi-hilmul, furl',
lUu.lt."f> I l"" "-.1. kh.rtLIK' .iliini "i, mil '. III Kscainhln: "- w.-r KinnU-d' Irens.; II. W. A I kit. Chaplain ; Chnrlc I
it.wiiintM |nmili f4. ,V"M <>ti* 't M..r, '. Iu; 'rb; ; we .h.11 1".i :1.1" I |I" :""I ,' ( .t iii; roil rii.ios.; PIUI' i-u IIOTTI.Iors'iv C ( ivix.
llAhlSI' I' liKII I II.. 1"\\,1' 1'inlllrl eophnnf lion',, nnd. Its piiie Mill lie Mimnall .
; lt.lil'iI'il'H Itil si. like
II I I I ue, Scntinil I Miss l Kniiini: llain -, ti Ill' It II li.i mo ire
hlorl'' -'; .Vuv nu W.I.la', i .-, N. V. t Son. |II i. ii'tii: I., UII'IHIII.\, Son, \011"11' ; d. m i mil neari-utcrjiKHi. .) St .II. ."'.0(' "".- dlsaurei.al'l' .. ( h'" ", yourysi| m' ,," I'lt't'lit the ..ippinaehnrdiscnse.wii.Ar ,, .
n I P is minis' I" piinluelngaMT)
-- ----- -- I Jnhn I luilill., .Insi'ih I'l'llliirlnl, 'Uln'"II" IINI/B very W"I 1..I'lrlll.l. .

A"'''".....,...,,'. tn IFIIiiOIIIIIIIIPIU/ / /-c ,"- I..1IC."I.. ( Apk-y! Ii. I ,\ ( "n.. II. l-r.'iif.'r. and, I .,liln its Inl1uune, <>. \nnlnie if II to h"1'.r\ of the '- ile'ilnnflei" L'ellinwarm., This form I11A1) is SAIl ) n\
terrlint uniform "..,. nf IHif, ('nil n .VCn. 1ldl'l .1. 'Mnl. .1. 'l .. It.ilsMt Mi l.i.-llan.: "''',1 Ten o""JI.IH ":uhuutu.e? .lutf'iu, I itli.n whh'l II a I.I ('0.11.; as v..1 a. Ihll.: Ih ,''I, II it prolrtiilin.-, (0)

1\.1( riirft ln rrt'ttn., ; ,\'nniln'rliiiwutHti'Kikthan / Jnl.llrl., \ heietisilin-, ( 'I 1 lu'' 1"")'. runt nts wl'l h-first I-li 't I'deH ) .1 clii of Iir.I 'I .C.'I\\ 1 lii.. |I. II fair sample.if tin l li li-i| Cnnslaniin ApoMh- n "". ::111 I n ,.s.uImr.

,, rttnn Tt'niy, Ceul C'i/ in ",('''w.' < ,,,./*, I'.\rIHII.. I..K.:Ih'or.\N Co., Mniriii, liryiilWin.I 1,1.1.1',. 'I 11 Ii,' lnhii"snniik; 1"1"" Ad.i, ', -Mm' I'ew mids.irnli 1 hislniyoflhi-elti, (mill 11"ila'e, ': I. f..in. I I! 011 1.11110"0,, I'l e ,h'lhe1111.. ) \ .net. direel1 Those Inl' ,r -i id may ..1111 his i 11.\. *- ii i litislni-ssnnd ...- itisiui) 'i-l.1.1, tar'imp u 11 I
ih 1'i-rry. ,
'Oi" J.1 I.. I llanlilix I nrii"W III nln--er.t| .1 ,itlonetlin.lorlh, anddlre-lliiL' the. "i--ad- I; III| on I ih" | nriii ellei'li d..111.' 'Ihlllho\ tumors 5'I. -ICONS: Mil.IK.' : li.i., Alii. ..I 21.I. I. Is- ,
I I .luroli u i-IN.
Pr. II. M. ('m llI. IIIH r<-uiiii! ..>,i1 In tin InI"I. ----- Ir.." '. diM-ks uniliTL'nini If t t.pairs.Mr. ,'rN' nl-eiitlon, to. Il linioi-tunt| until eomminiliii' ,- nlhiinrihihti.' use Iteldnir, ttuti. e'll', elIIIKII :. ( .lii A 1'.tI.I'.o'?'':"''- .o.- .,Kl.i.-, or I) pin' k mill. .ml I'. 'I, r.n. |Ii., .".' ,I. .'11 'Lull' I .f |Pu.:, .
<-II) nml, ill! I.- lit liii oMIce nt Hi-mil liniirx.VII' nr.iniiiji.: :, .' p s lion i'I'iitliIiIll, holds, In Ihc ,. ... "it" ,'Ills." AddicMThe "1111 1" ,. ,
If. TIhS. I 'iS' iii. 'I 1"1""'."" and, 1 1'1111)11 I' rinan nt \ ( 110..111 I.. III''!. lit s 'utuI.' {iMNNiMf.' I llihiH un iii'\l 'riottt ill li- tni '.1 -as ,

!t I raliir.iXblri.-1-l., ,, HOIIHIli'il.l I ill I man WnllV, ri tinl'< nsaodl Coin.i.inini. ,,1"1111.tbi Nat ) Vai'.l l.i-t' "i'i, $k i-ieil h nntiiral, I hi''h, \\ ay nf trade nml Indus, l Iii'" linsankn Meliein-., I'Liua', I. (' Is ,inn u-i I in1.- nilli ..-'".r.III". 5 r .mil ilnin' .'u..1 Si- rU.ours .
Wnnl.-il. 1'lIr'h,1 h mil I ,1.i"1
tutu\ I IllICit i I t in" iiitiilv.. Aililnihii, l.m-k I I- a \hnlit'I mn.Mi.nivcr litam .- rri nds nnd relating M-I Th""I.oll' hl't II') : eniuplele' \' mnl, rilialde; Ir tie siatistle,: ? *, ..r '"h'I l' I o. llrsnnham.II' 'I trill)'. II. li. Hnuri" |:.

II,,". J. |1"11",1, ,i. Kin. j> Uf.ICW. of hut. I 1111111'r'f run l I. no ilitMOlilti"I ""' Ilr.el., hut Ills f.inill) It ill remain' n ,lewday. "Ihrl, III'nioits| HK>II etery Itidnstr\ ) III :: 1'1

A I O'AluilU-n '.4 iir'I .' iii| linn di .1.1 rI.1. \1 I. 1,1111), II'nll'"r I ) Ihlll. c'.I.h., .. tin- eitv; ; i the ...II'IIOI, : 1111.1\II''I""I.r I lr, iii.. '"fI'I.,1 liijj) 'I'sii rug..utt >t. ----
i III ihana.nf M r. (linr.t.Mnr: ., .. diic.ilion I mid of the edniMtinnal, : instiiii.t'ntiK -
imrtmi'M Hihl mid f. nrl. t' litter in the Mnti- ito Is Inst n party! of ) ,"' Mmn I '<$ < '
iiil| .. w.'ll tutu\ CII'orohk"n\ ,, n to tlirtri.li1.at i iI (loinnil in | | poA-rr tn inhmi, u mIll inti, r- Oi 'yonllt 1 toil, r.lul piivntndireeto.; \ yI 01,11 I'.MT.KS: !
,and linliolsltpd Mini 1 lleile Wfllkerwilhusurprise 1.\llh' OTCE
IH-lotiiiil, l hI'
nhk-li pl.irc lit nlll I wjiii-hho .
i-niHfif t tintlty In lit 0 '"II.'c.tlllniv n.iinesof. nfIleeiHiind I In iroed, older, 'lies! t :
_ ; flhe mnniolpal government oily riuanliti r'" "
h ;
niUMilNOTICKTO I I
h. IIIflti' CJt"\.II'Hll'nll"\ '"' inrtyyeHtenlay !
) if hu T-IIII" (- nil hi* chiinis, | 'I'II.r Iln"y.
'II.I.h III Ito: woild. |nl-Hale" "' thiH
of I iilllniinh oml 111
1 niemhers I evelianws
--- : lli ns-ii'olii Is n "- phu-u III st 1a1 toloniilc. M r. Char'leiminarit' i a .o, heiej.ii-l' Sun. 1.lla' 1111 -

; Sl'llSCKIItiiUS.Siil'Hi ; : tl.ilui'Hiilli I ) li.iily. i'iniil.An : 'dayi iting' r.lallies mil, \ friendi., 'I It.' in the lIly; the em:I'H llnanclaleonilition cTrIIoNstoi;: E

- 'rli'il .nu. pn'il I to cnrrk-r U-IH, will tin l.O\II"IAI.I'.I.I"re le huN than )'Ohlfll? gentluinan' IN "itnt'l 1)' 'mitten ; lie h. Nlion 'ing Ito duM? i f the eity and Il': l.JJUI."r.lk : .

1 mi. 'IPO ciilliiil, \ I)} tlili'illli-i-. All I I miliHiriillnin | i.'inni'liini'liti I Ihc l'uhI.I,1! an u not to lilanic; nil? if tot' t.i,litly, 1 llttluiKanty its ni eess-iri 'N as It "hull xtnnd nt the endof 1 lie pulil,I 'In Mr. I II.I I I.. U'i'llH, or III .. 1'01"1:1'I.'u
In the nf fun- the ilelailnl tax nssiBinenN -
tllU HlllOI. 01 till ( (tOMMF.IICIAI.I't. : : I U. 1'0111 1.1 t nnd as i-onil' as nhe U pretty.IIIIIIAI year; ..I'orl.C it''111 Salon; ") C." I Ih HCIISOII, ,", 1 Corner Alcanlz and Covernment Streets.
hC 'llt ititte Wolfu" In nntth"I 1'IU'll'UI. MAI.AH. mnl, 1 eellet't lont for I the year : non d.Millill" I ,
-- pn pnr.-d\ In I rn s'i the i 1H'IJu wih thehest.
by n great; di-itl. 1'lniitin( many nlln-r per- -- duatlm mid, man hues for the '
1 l'I;ItIIMK.\I.: : iuit.MiilM srntir. f lee Cream uiulliuuisil't itr'uI fiom' Hue rilllK: V'MiniiSKlXKH: ; : (;il\KS( XtiTRK; 'i 111.\' IIISTuiU I OF Lli' l'pretloiiHly '': '\ ""
it .lls mnl Fit(1,1 1"1. UK inuki-np, IIIK "','01; rcliakk health Htitfsti-H; npp'iKltoeonipailsniH ,
thoil" dairy. : 'milk. for Hie ruinl-h'ngof whleh he
I t rue nil\ rolLililu! cotc: MLCIAI. .Inmn m>rtiif 1''I\ will I live after 4old inun 1117.Kniioli whu-ew r tilillihi( 'Liii, and r Iii of Is Mil) otleied
'Ii" Ilc gritty l't'l-IN IIAV.I.IIIHII. : i profi ; hl.1 )lenli "? 'suit with a local. ? dairyin.in. "11'1'1..1. in t .hug; I I" ii diHin.id" nt |I".ii\ale mile. Tin
KCN( vi'ilf/ ciciuiralKitit liur NLIVMr. t-nnii li. Wolfe"? lias ". U hin rib I Ieml, \ ei.e'nswl hn.inlsaii I leM-liaiiL'i's "
g"" ) retell : i "II'1: t 1..rIHhCnl. ; I I .
{' f'.riimlie I at lliu I f. lloivhiKpilee.
I.ni Jnnnliy tutu fain I ly IIr; wij mrnlni .In tin ktimlnni' or I'oni-ninh eoinniiinlenti'in' C"'I In ''. 'I 1 in Florida fiver ,d I motor) ; Insurance, nnd, 1 hlnUII diitn.lte : l' .:I 1,11.IVr "L'nll.m f-.'.;); per plat-' .-, 10ienU. anio terms as "n'u",111" :11111 utile r'lull. 'I 1 Ill' liiiioin| hIll :r
; { ttlio II g Ii iyii. ItiuilitltHH, l.-i/ I IsliHTlng I In the land of I Ibo ItU-it-M-d.,'' I &lI' K on thenuislnnds in the tt i I'r. lilt' .idi a all of tlii-H thero wil'I e n dirte.t >peeiul rat-n 'n lit: r'II"tUo, separately' or 1, ,'I.r. mid, III IIJ to i.nil' pitiehaHer'1' as I am' delirmined lo' close mil

n <-riili-l' >Kllii ( time. Thiriic hope' to nt-li-i.inu frli-mlii M\\l': i, ) 111" I'i. A n Irews pills anI'miiiu. an ,r) ..Che Il ,'I government; ndiivetiir.i of .lust' roc cl."I l, n ih lie stm-k of Kienehvandise. : -
,
A Inrgo 1'1U1t nrniiiur, litK IH-I-II )put in nt and .\Vliite. with tin- l.ilost itt \I II from" ,1.111,1. all the < ouits, Mate mid Fuler.il' ; .a ii.,n'it' ,.. nnd m.iiJI-tl I ictii-o; r""II tic l-iislni-'ii. I). I t i' \'III :.

|iiiliiclmliinirUn\'| < for tko 'iH-ni-Ht' nf ll. 1:1"" lb'. If th? rcn-a.l.i I iii'i'li-lnul' HID IliriniiiKhiiin ii). if tlio l I";:. \\olllro. Hhnw I In 14 the 'iiiinn-

_ _ [nr.'iIt will lit? 'hC" ti 111I"1 tiniroiiiiH, -I'ui.iciioi- ; --lit.--- \ HI irit tlr" uiithib,\ have fiirnhtln' d I me' and'\ rinlilein-e, i CIr)' iiieiulH'r, nf eft'', r :0'1'1'1:.

lulls, t-tc. In.Mr. with n thousand' "-"I'I..C thu WKI-KI.Y Iol".n. nnd their polities" ; the state's n ; ; ,
Thin : (tin. "elr. 0..tui]' lhiI; ; In national eonnellH lahlei 'TI'IIFHlhu "IIII.il.OIII.
M. ". |liirvi-y \ theity yi'n- 11I".1111 ,and I IIAII.V I'OVMMICIAI.u I t ilii'iilnne 1"11110111"1, ; (; -. "' .C "
nr.cII Iii," cf7. tills nilwhere, fn-hh and true tulis I" the anniial pr.Mluet-i, and, iii.innltie' I ,n.-lish h.irk IIAhl.ni I K
:11
t.-iclny C.II \ui.hiuttiu. \ III (juinU't'iTliu Mitt, Clip.: n htliiK ; 111111.2. .1"11111, :. he f..r any
? \\1 .
1'1 grow nmlmutiue I lures, h.l.t.w"oll, population I"III..r : .1.1111. .
flli -' ,
lliu iioi-ii the '
"U Hiiinu ., 'p. dull ( "
thin d I
l'ol.I'ullll juul. Auiut'olii. litinK; $ \ ,1
- lr.III'ICII Tim. MeM m II. I1it'l N. all tin- Males; politie.il! ""I. to wliieh the nfsnldIMSI'. .i : : ,
tutu nit" anil lIlt ninny I IliN nlntrc 1I HlaPI1I.II
fl"Iloln Krnnk 1'"IIIII.{ 11..111 i | 0111 IIHIIIK ol.MeniImiKUUKe ivader, lull)' tuin nt n m.-ni'-nfs nnlee for UU"; A ill., 311''r.: : I. II.
liupry I" grit him oiit-u. more. ; 11.I..',. (.t JEll I.\KIS.: an) inroi-niatlon desired.ThelHHik {, !,'III! e.. at-It 1I..TON

At a joint '"wlll i.f I Itm ,"'\uIh.nl, .* ",. ItS .\wTl'l.liV-THANKS."Slay i pDUlnl, 4" ,Correspon.l.'nee.l I 1,1, eonlain a'so.' artMe, enu- )0.1:: I Inti, inlelieln MI"'I. \ehl of Iullrl.,

.-,ltIII.I.ht 11lit tin.- lu-llmi I "f I Ihc-ran 'J'I.I. i'i( i Ilx.l.v. <)., \hIs list l 1,1..i.! ; triliuti, h) Ih".I..1, 'itialnied|, r"rllo"r, ,, Tuskaloosa Female Ililseiilnin.'iieul' ,llhu Manufacture' of Tin, Copper nml, 1 Iron Wmo, for Ihc IMuI1"'I''!"

t C'rI"0' I latlll.-il. hut coiUiai-lnM I will n 1.111. liiiiiji>r, Itnjs. nml up Kn.l t''?'''f'' :-Al'ti-i, waltlnnH 1"1'11! on CU" ')' lirmieii of I tin- dty'n ,liiisim, HS, I College,
nnd' will use thin I Hjiaeu" to I Hi'" nhont his l.inirri, <*e.. Watch II1in I I
I iiiit toiilKlit mnl mriut Lu ii..Iu "1"11"hh'llh Wi Mnkr II i'Iu-nsltmit for \ .," days nt' lll'iiinl Sprinss for nn llull'l nt ol wholesale Ilcll'lll i : II nil I il), "r ..,.".... earri ..1 I'"hl..

I ,- 'hall I en lni illi'i'l. SunV xtilkui III Ih- elikn, I .\ lATI'KNPANCK ,.\. ----
'I\riL. 'l" 1' nmii'iilii] ('iiv ( "rlii't' list,ill return the ( ) lr'1 I" ,'II\"r.\ with all the 1'1"11111'11111.rllllIII. 1TSI\\.OO"\

l.i.t iiiilit nllr'II\,mil, Jli.I K.r.llr. iu'fiuiitry >. thulr unudiilter.ited, thanks tniiHii, >ola': llnmCoinpuny fiiiliildid, ..\" still h.II'I'' lit -it lunIn' i t..., usually neeonipanvliiK' ( analnntHae

I pi ito, Iti-n rri-i>sl-y 1 nlm wiim-ii. I for the iniiKiiilleent tre.it- 1-nliUville, mnl, 1 'd lily ,mnilntiil- theiippelnlll' : : ; and, 111,11 its lea\es will l IKloiind -
: : 1.\-; I' si-:>
: >I"S. nit
ifit"i-tl In lionliiiK ttiniiL ill tilt. \I II. I liiiit I mi-lit roct'l tt'tI nt K II 'htlis's. Turk last lit- In (.ineinnnti. a niimeious' nrrayof: adteilisemenu ;

_ C.n", niulu'i linck.thu aiihn il l t iln>ii I'klll niltht 'ft"r t Ills iJ',5 ttittil nalk tn tin; citynftir Ke.llillH tin ,result of Kin i, I'lllj. mel a ll.l)' Irom tho leiiiling I liiiKineHtt IIIL-II' nnd, 1 lirms, IIFKH K'ls: ': KNOAdl: ; ( l II, III.'ISV .

e (II.t.ihli'mi m in la Ibo boll, our IIU rl.ht 1,11), lug fret t fir' the( I li'CMI "I,'. enterluininenl III the "( ltI u'il (",y" nfier evperli nelnn 11 of the etr. rein' Hi-nt'ii ,' lull I')' lirnii'li oltiadinnd

t )0 Inllulliij a painful wound ih"'tight; uut niljnjcroiin mnl, for the) nliiKli'lim( nf iiiasiinnin, tiu'Iti'? 1" .lutu mug III)' stiy') 1111 indimtry.)'. In rOt', llnlunik, will

wuiir.il. lemonade OH I lirii' t-Mip fir thin walk. >1rIIIH., 1 took' the Ineline-plan.- t c IlK IK- I oi.mpleto 1""",'.s diivi t.ir' ) in I,'I ill' ) EN: n .1:1111: III"S: ( ii'IN'e:

TiltKiHlllllllill: 1 lilllcn 'III .' gnim.' In Jllllolllic&t I hanks, !IH') I; Hl.in ) '.11 want UK annul eiill.ii |I"> "I'rii-u'H Hills'1 I --neallj101: I kit I iilNitu. serin', of the term.We \\ t'ii St-iicinlier Ilili I i INH7For .

Wl-t k to |111 lip ill i ill Witll tile Mllltlll nit; no are renily)' fo *ttiy at Aomc on the, the citywhere lIt s leiiipera-.nrelii thuuoolest espi-et eiery) t-iii/en: 'to aid IM In III..I.y. u 0 2 NO HARWBLLI

t I shade \ dillII.MIX: I m-ee-H" lu II whatever I In .undue eKelHie
:.-n Illlli .. ( ill| lain 11"1110." IIr I Iou C"r. next e. ill. leHIO"lrlly, rUI"\1 manlier null | Catalogue":: II|lull! I'AI.CSl"
unyii the Mlllnii\ ko.ru will "-"CIIIOI rKNHACIII.A l'l 11:1 IIA" HoiLi fountain and iee-eiea-u, 1 sun lied thi1hiat I |1''lIH.1' I He, honk II hi n I inn-! i iel-x! nfllii

put IMr tilt-, taut ih'llli-d t-iinipiiny III tlit< M iti- to -S p to di'seend. tn Hit' I post .1011 the i'i 11. ") I'ily's II"h\, .' Inn liln-ial, and, elnln,, 1111 1.,
'I Ir. Ili-nr I Morilnf Mm r. "... weather (nillelin ;: WM.I. M-.I.I. Yin;
IK Bnis-l nork In o.ilt'ito 'ltI lINK' tin.pNiullil .- ) tannery lust where I lemtied from the .,,1" displny' of iiihi, riisuieni4! as i Sir)' at-'jiid-'iinw: I'li-Nident.
.( I'llu.t' Well, Imp > | Tailnmmid that the '" at! IVns wasonl ? .
1",11 In ha\e
: drill \Uli-h Hi" put up.. 'lllll 'rllJ .InUI 111.10 J"'I"'I..h'"I,1 hl.lu.hl'H. 1"111111'I <- of nil Ii Inul'.. Moil-*, I.lmil.| ( :ioi.1..1.1..1.
"rlj.b'r., nriived in cIty yihter* !1) I Ii) v fur, that tilt) -ir proresKlnnnl enrd, I '" I tinhok.. 'lh 1 < :0'1'1": Ur.rl'i'III'
i > ,'. Ac'.
-- ThKwmiiliia: Uilli's, iiuilpr, tlio .Ulllnl ', ., ,
I day "'\ t'iihmig 01I.\ is btnppliij; nt the < 'lty The\ ''.llh. dust and, bent" w. r. ..Intense I"'"'''' for 1,11'I.III, 1.1 ,Ur.. nsonaklenndnUhlii \ .: I! Ei: tin "IIlnlll.| OUIHTHJv 1.1.111.
tin t11' tiet 1-
ii .X l 11
II.IM"'II11'1 11\lell. I lintel. Mr.t Mnrlt/ will 1'11,11 here almutawixk here that I hastened under niKht, e *erIhrouuhOliIotoj.indiiskyi the limit I ""II' ,'.1 kus.. + .. l1r .II'C.; i tlio Nnrrt'i" -

ti-uanlK 1'aliiu-F. 'mul' >\ tilling,, urj "II. t ,iKIn;' tiii, II for Full and, Winter I')'-IIC- ::,0 ill' I 11' ness h nise' In I tin) eity. .1'1' ..!tl I I'K I n its ii will I I In,,* reKi Oil f !

luukti lira ntliur Kim lil.i """Io"h'.cl" HOIIU- suits mnl I trniioeiM.. Hin I line enihra.-es nil IniliilanlH I l.iliiKiin thuopposiUedui'' of tin* Thewi rk upon the ho I k lia-t nlie.idi IIL-I n ,...!, '",<,iihUiU n"h',1>, h ion,' tie". ,iOu. )' "1.1.1. Easy eelly or ollth1y 3yfflolls
\ 11 I Ilio I I "Illot 1'I ,.1 01.1
ilrilliiu "I
1..1 II'1' "r',1 1110 Hie I .itent full"IlK In Inipoited 1111"11 mnlin I I'mted, Males trims I'ensai-ol.i., wlih l Us "'""" 1"1'0".111,1' Irnni, mm iiulil i Hi 'day\ ofpnlilicntion \e'u.mei'I.| II N. 1.IIhlSM : \
TliiUiyfl -
|irllli-iU'oiiiiiiny. | IlIlh'.II.I iii. one, nf the Ini'ifeHt" .hiII in tilt .southernMutes. "skills" 1.1 Ill" ill tin W.I{ r of I.aku SIC siutull ,h',"I,' tihilii anti ener < A. MclU\ll" 11'I.r. CAM. AM tEE: HIS STOCK AND I ( KT: \PillS: : AXI TKli.MS\

I at" "III.tlllt u) jiru'lli-in untl'. art- Mr. Mm IU 110 fin 111'.)' n ilh A ii's. Kile.From:, Ifto lllllklllK' it I ,,.',-,... of willed llnlalonu i ('iumith'gtu.,, .. I.S-lt iKK: : >m: I'L'lCIli'IN I I C.

Imi-iinuny nioupr'.llili'iil; 1 iur> ilay. 1 Ii Jlee. l here I look a hlemner for this I.. we kill our l alums" 'may leel .1.1 I"1 i-;. uavr.i.r: .,

Itn111; .\1.. i)1I'IP.: lands, -JI miles I' I"Iu' "','lhllll--I.I'1. proud. Notice.NnTICK. S 9-2 1 "'. lio\ l'rimIscIt M., 1'1\: <\01.\, I'!. I.

I'm : 1'rop. at rul-in-llay, I IUi- livnl: >|U.ii-u rs .n I. JeJI-lf
n UVII."I'r. w I 1.11'-11| I Tanliinn, hlio'r" : Ix hi'ii-l'V\' then i that the annual

: J. s Il II mi.'II. |jiuln\illi'; I J M I I III.'J.I Cm*, Mixic I ', July Hithl\ Iir' TIIUMAIII. i o"Iul'. iliH'Uililwine, ,1 MAIIINK NEWS. ',' nl (he mnekhnhleni! nf the '
1 Islniiils"
.e ,
11H"I,111 I'ensaenla' and Memphis ,
Alu; J 'Ii.-...n. Hi; W li l'IIII'II. I I I. \\ n .I.la, llL'i'il .".::u )'t'lli N.I -. and, liner ,. sv.it.s l t'\H \ i 1M':. ol .\III will lii..held H"h1 I oinpany,-" I thu
U (' '111"" (sellers! ) 1.1,1"11"h.. 1'i : : IN \'l I"1m.: 111 .J "I THE NEW IMPROVED
l l.ltur.-. Arj) !I. ; ,
1 I Pr, iialliu the
I.hll''J. wan "r'III..hIH HIIII '
"n.'nl.: Kin; V K: Iti.-li"" ,", Mo inn; MIM Kin.. tint", 11.bas r ,""II"I Mnxieo for' UK' lust( tiiiipe, hUH.I.'uu' a driiH in thu markets: Kr, l.mk. Auuiislin, U-tiimt. I Ml: {'IIII.I. -.'I.I ,hI 11'1..1111.1"1.111".111) .r "II"lh'r. II ,. N ti f R Rcv !
tutu "nil"
J r.illnilijliiiin' : and, Iliildi* tu Cal on neonunt nf ""I. 'nl"'rlr Co. a.m., the ,'h', I a Hoanl 1,1I
t
: \ hnlv'li'. MIM hlllhL Itt UIli).flii )years, wheru lie ii'tit UN 1 wile l.ind has g.ust'; iloiMi to a ,Inn, I k Ixilii'ii. :. Mikki l .I"'I. '*;, Kiotollur : I tin-enmieliit., ,; )"('Ila" ; 11.1. for I tie- val
S MIM, 1)1 xw.irlMis- .. Kuh y i. N I; IIM.iriU mil live ehlMren' 1 1 innnra his lo.,, 111"11,11., h. Duly for I I UION., 111"'I"r, .' .... m liter: 1" tc
I \ per Here re. It I Honionieii < | :i Veniee,
; ) ; l .
: u ) )1..ltln'r C ('< INTUA i4i Hl-KlKDOItliX'; : lllv the serlniH drouth pn vailin.n' UUD crop' older.N.irkk. and, f.' ui's I lug nil. "II.hl'lnlII'Ir., ,. .. .'h'l.
: I .t.uy. .1 I.1.1 M\: ( >|IO.NT: ASSOCIATION. was antielp.itod, thin: He .is ,m. Se.i, I llaarr I i''a
t Mmouii"? i Ki-lle '* I i laivesi' "\ ., I 1. )1 li mphls lIst Comininv.' of Alalmma.wiili ,
JII..hlr.I..rI.I' A ineitin 1 Im in hull of No. 1, ) 1.lulII.lh "Uiieyunl
1"111. \11 .h II lilt, 1 I'i ""I,da, IteHso', "'-!, ( ,enna to E thu I Iiii-uetnr4 of HID IVn-mo.a| nndMempliis '
i 1,11'l.rjll, I. ,utlit Ilk' ; I'I lll| Mnllllu III- IU'f rfi'liler'n, ollr., I -1'111. frri1iiy, 1'iinnn'lsiin. 9,"' ) lint; 1'1111.101> Innlxe I 'III"h'l ,V I "I.I. I. I | n"'I.I,1, HAS KK.MIIVK.II ins srm! I: UK

INk 1; I. >I.r", N il; l.t-on .1 P,'biit.ni. I l.nulH. \nll.II.'III. lIt I iu',' "'. I hIll/ l'iaiit liiHiIli's. !. I.' ill ''.1..... Then eomo hI.11"" r hl"" lo t ov, Clint lard, Martiniiiio, '| lln ',' '""1III""II''II'I'C, ".hl. 1IIlrl.II, t ,",. 1

"I.. A )1 l ".)1'1.1. ""IIII llurroii" 'II; Ali lilt S SI" Hi lINK, l're-1'lc'lll. unni.itliiimd iwn to n 'iH-mililul" live HITIsland tonr.ler.Niir i hark Ilth'III.? \'l"'I., Vi7, SI ViuI'ent I pain of 0 M 1.I.HIII.I.! I Ini'i-ea-e.. -,.. I'the capitalI.Hk MuckIn.lifers Notions

l N J A I Mill.in ; S ll.ir- K. I Hi alMl ealle.l. eq..hit Ii. 'on wliieh .l.ii u Dry !
1..1. I; blln. T. KX Civielury. \ I'1 ," ol raid railroad eiuiul' hiiit)', 01111, tn whnlainonnt. Goods :
K... .'.1 ; It Ml.li'j.iu, IIIIn. s s t I'isike:, has his line snmmer i .II, iiiee.. l'I.I'1'1': : \ Y.Amlikln .

I "l' Irt. !>. Kumuk u h lii It I II, Turnip and Cabbage Seed"! I visited a wine eellmu" i her foul Ian" To si elf the, Stoekh.dderii will '"11h"1'" ; --
1'11131.l' I f.irl'asearonl.i.
MeMani' liutlgi',
.
-' Jk.onthlk.iia IIIVHSI-S ar ,\ I .. vensnn, fur, : ..1/1.1 II.I ,II' l'Ih'lt and !Secn-tary! nf i.ai.1. compa*
u.1'11. II..II : ; |Ii cxeentu' a mert nor I dust i duel nn IMM10X "'1'.,
till.1.1.II- -IIV A "-'. --'llil.l':. Landreth's New Crop tin-.mkv from 1 tinraiuH| | wliieh 1-1, .\.1. Inn' k l.npliind., Carlisle" :;:|seiii, I H II ny the, ":11111"" 'nnd lirntielies, of said, railroad, 11. 01'1
\.1.1\ rutind l.k'- npple for eider. In Ill olin Iiy xliiiiHoii| .V (jii, lor, \1.loll ion. | m-t l luilullim lilt '
1"'lnl'lul; InMvuie n MT.I-S o 11"1111" hut Win ro 'In \\ iUo\\ gulch lit it 'h'1 tunny
lu'llllbu prv.. nt rl. In lieu I.M-IIIII'' In JrsTUrX'MX 1'1 Ihl. "', ? I ;, '.. ui St lit"enntalnln.'jfrom ( : Nor hark, Aurn, ,, Auli, 1'.11., I I MIIIMI: all nl. said "',rnilrnad mid. hrll'lh' ..h"llrl? nl, ,'HKtMiiKTH' till'l' IN- italy lu hiippl llii'lil
\ ,1.1'1 lumlH-i I I I'-rou
i luniieraiid.TI.OOOM I I '
ky .
N ,h. I Ibu d..I.1 "->ill lillmi"I Ih.1.11"| *> Iihto' to WHI: alloiiri "I"h. nioiinte' I III lor. l.islion' I 1)'r mil) k) '"I.I.'II.1 In (lie, Matu of .\1" wiili i-M-rttliiii.; hi tlio I't. i.ixnU nmlNotinns ,

1 lahl u.l, iituuf" li. n.'lnul ) pi, "s W. A. D'ALEMBERTE, ""inpletu oilier: like lliu tin lilir)' in I n.ii- 1'11'' 'i.To i.I hnnsael I kin, h other liiiHineHri us may hele.iill I.iiu- ut Iii

Iuuh.r. Sue Ill -tt r.-puli'lui: to hit \..ikin, lanl. What iculiul)' C 11111K, an.ilnsl IN I'IHI'1.hll' ) .1"."- at asto h"hh''IW.III.
billlildin I Hitr DRUGGIST AND APOTHECARY rll 11 ii ('Iulllr O..,, 1.ltlll. till ii USUAL LOW PRICES SEWING MACHINE
'u>al In liu-li tbi-y .i anil \ if the UHe nf ,donioilli I, ninepr : i'll hut', \1111I.: \I I.Ir'.I' ,
IU"'II..tll"P.| I
'1' .1"1.1.1111. 11"'r. Mi. I .: ; ,
N\ IIly l.-lony> .U iiitiriu Ik-t-k- Mat? latins. Mr I: ''I.) I.I.I" 1.1..1,1.1' altf
IM in < ,
i\ M a
'i'J" ; -smith I'nlnf.ix $1 I'. t't. .IIC'IIIII. .10111111"'r C 8, X, VAN I'IIIAU, .
.I.III' The Best in the World !
..,. )iKiui c.>loii li' nun, v. .IN i I iliuw vin.ijrj I am iitiiiK' at ituh1.iily--ihtt' teiiiper.iliiie r.rHliip .'I'I' 11 'h 'I| man, I llsii., --
HI. v. phi i. Inluiil lUIMKIISHI.: I : FIIOM Cur.N'lUY Hrhhip' W II 'tir.lir" llioun, 1.110
1'"| ueui Vuint'Hi' 11 IEI at thII' on the w-iii'd up IT'ISH ( 'hlHiiirie
I Iw bwl uiiuk- a 'till und It proiinilily I> IM: I Kits.: D' IlK N. Notice.NIIIICKIsb ThcSlntt'-ri e I In, IK it to I lit)' : the li'sl M
; ,",1") in the Khade of the wllhm, wbiehmarks lit hark 1..11.01.1.0'' .. LIGHTNING MILK SHAKE I ; Hi lH-l.irnn ; ,nil" if Ii. ,ed Isth -.
| | Ui pi uv hluiM I ,"I.r tin1iy Hi.' .... : of I tbiMlellnisor Nur hark I : 1I .
I""I'.W'I KS: LtiW Foil : : : :"i-i. ; .1111 plaeo 1..I..I.i. iH-siiosi-r. I leti-* .1" icnstiiineiH
1'11 H.IIU 01 J. I : r. I h. given that thu nniiual 1
It haik Annll.i
.b.muf>" fill i-r.i-liliiK Ulniiiiiltbv "lerr 't\letory. I H.D the I Iteirolt siennierliindinn1 luIIIII. IIlIII. |
j\.III.--\: ) llrkm-k Eh', Iii, I IIII .; of the I\1'1'0 (if .I'ensneoln -- 10111. ,1"r..1
[ III nl I k .
L .. \.1"4"1'1'| '' o Illrl ltl\CK\V.\Tlil: : at tin" whirf, while nim 'trIte Nor hark I""I'IIIII"lhllhl.( I'niiNi, Iil1i.Kitk :; nnd M.-niphlH. Itailrnad Coinpuny, ofAlahama 1 1,1.
.. Iteil tlwlM-r fMll. viid u.it I Iii .,1"1 mi> niou 111.1.:11' rnliiln\ isapp'ii.ielitiiiiii, : I the k-n nnd llu hnrk .nll. W'Ihlll' it ii". Id,\ nt the otlleu ,ol 1 the RIOJAVAMOCHACORDOVAr.UC'IIK.I J Ne dies r.ii 01' -\1111. Marlilnns, nnd I'aiM

Je "UlllU( kll ; I'IIUI.1) "l'l) of hark t'iili'thiiiiltieiuu'mell'mi., 'II.I Jlstd.iy ol ."I""II"" IxiT, ut JJu'ilocknoon 1 .. Singer X.K e I s.i'i ei uhle |'H stl; 11-
Ibv | Hi Umttliiklnnup 1"111. I
I tht.) 1KW< b',. Nrwit 1lui; A> 1> PAU.Y Ii ". I I, I KHitmlkill 1 1 1 F.nnis.WS'ml t .
111.
N mil -if lb- WiUr tin tr>xi I) lll 4..1.'r. "hll'i| ) artN" all llus) --Tin* ('leuu,1'1 I Ii illglig; 1.\\1.,1 eveiiision of lliu minis I I luau k NeMite| A""In"; l'n.l.'Kla., Kit.. the cnniiclng ) e.ir" nnd' tn iransut finch GIOl'\U / fur C.iiiln-ne| uni I I rue l.lsi

.y Ifcuukl Uft-kbkiH bid.l foil hmnr, .nd I'lui'u: ll.in on I h. 1,.tt, .' l.liUi| >mIn.. "''llhu "Eli tot fit)" loenjoy few lioni-i. I t lik I BMirello sale ni, I Hi'iniehell, "l'l.Nnr ,other Minim-Mill. hilt' )' h. lejnlli: done at ailliirlnrs' AT 1 UK
11. M-I 1 nil Ill rxtr.mtiiM lb* buMt; nfici u I lik, Immrra, ttehevn. ii i. ltlt't'I lug, The Singer Manufacturing Co..
43 y allis'hun nl nillii-iu ieialilnu of OIISM und \
N | Ill ii : micmniiieteil ,
IlIlts A ,
1'lutCullrl\'o fir kk .'.oi.lmi, fn.T. 1,1 \110.1. ii 1".11.1"" Caucasian Coffee
t u,( tin Imtii ul lie Uliloiluiimtiniuii I:'il".-".,'.. ,- I oier 5' ih (,,11,1)' ) fiass, lull prn.lded .. \.in ''"Irlolllllr.1'111'.1.. .,", liMt. I. 1.:1.\: HI,1,\ Saloon Mnitll.iAl.l.: .
l iibouiU'i-, NUt I lutjr iviillodlbi.IHHII..II. .. ti.iA. K, X \ A K l'utA .
urn Auuiisl II. Mi.. .Mid \ witli' Uhk'ii mi'l' MIlLS for liask'I \pienlekemwho Nor h Crown, 1..h'I"' ", ,1"1'11" )
III i<.K>vui N. -- I
U-juuy tinl l 1..1 ly birvitalb lit,.. "alunu" thi Nor hark dreeniM-k, i 1111"1.i l ti''u.Nir Aasl: \ loll Fl.KlsCIIMAXN .1 l'U'Sl'om'mssIW"AI'I' .\. I.. Mll.l.llMo. "11..II.1
11,1 I'mk.r' ',' sujnurn nf nceralIllnlltllll r'u'h'Illo
Aniiln .
hark ,
:> a riil .U.lMlh.yMiulilloyiiliili>lU'. Mllll ri-lUtiM,1.. > Itt', ll.lMllrlltil. to earl li for n its lug. \ hk, CrewM-nt, Torrey llurilell? 'llh.I.I Notice.NuTlclIls : : I'lH) I'llfoN, SEt'. i It

wlH-n-tlH-y Infiirnu-U )hr. V. $. lUni-yi'f d oi'inirrln.here. .- ', I l'KXSA"IJ\: KI.HItllU
bIll, nt rll," Springs, Al.i., lieu inpiinied sloth olllt. tl'u almn-.t illy I Illinrk { 'h''II 1.11.1.1\01.11:

the ...>in,.iTbo lifnUuium Iln'I.I h"I'. h)' Ml I.. U'e II"I I uiio' ul llaiilarraln'l ; Duly Ililnk (yo hneln, Inn mid In. rmiUofthU bum It 'I k 1.1" \"ek, : hi'rcl.y h"11 I thai n iii' ("III : GINGER ALE ON DRAUGHT! j.1.1 .
llM'Ui IMII >nd Eel Ihn bml) wtilibIbtydll. ,' IIAIIhKSIINK.Am ,' I"i'lh'r. nnd, i I'met -- --- -
.in I Miss I. nlll lenmlii ) grand tiltS .h .iuuutr I" .. ofIhr
U '
I'JfjIilrnt.
"III h It' 4Il I.
row
_ and i JU, .IHif ibi IHIILV\ ulMI MitU h.-r. Mciil I sonu 1'11'' T.iu yniln- delhi'i-iuuSiMJ, working;' gui IN "','" l'I\- A Iii .ll1i".1 .n 'II))'. 111, bill.Am I'enmie.'la" Flnr.dn.and\ )cal' ed,. und.. llnlroad will he 4 held, ".. lIh'IIu.i.TI'M \ ()'I'II'E.:

>|IUO a M M-wt ur. \\ biutbiUtUiriiril 4 f'inu.'il I two hlll.'rlllli| cull l lot elMnks \ 1111/, ,'"', wIlli'JOXI luneh -, I .. eioiuin' toni I l.ktn l.eniiter., ( '' : I\C(till, Allhllll.> "Ill tho 2! day ol' XKI'I: II ElI: (tee rOI.I'n.O\\I",,' mor

.a bi-Ui- a.lit-UI the Jur) rvluro-. 1.1. In, .Intnl o.'l'..Iy. mid I llu-ehn'n' tItUS lemon ,ule Ih"\\1 In Am I kill Ni'lUe i Mil 11.1.11.1..1., .S7.lit'llIkiP ; "I''IIII.'r.' ls7, nl \" "' '1.1, ".. m., for' ,- "".I-.',,,. lilt
vrrdU-l in"i niii v. ilb Ibefminkira 110.111 of I ml ... Lark I H.I Ciirsiir will ,lip
"
I 'Ins Imikin I 1111. ,III ht l h. n ri '| I. fullinedsun 1'\h' ,u"'lllalll.lho 1.I.hnl'. dill) ,,' .\ Hell Ada V 'Kennedy\ A""rll. I ). IViimienla" Fin.,imisut Aininst i.lh. |sn;. L11(> Y11) I n .piinsll.i'1. |, (tultumuillule i.e.uCiIM'l. .
t ,
.1.l .
"( U'liii I) and \\olhl.'. SkKNtN. r.I thirty Uin.kei.! .1 I 11"11111" \ in Kill \\.011 1 Morer. : I.. II. 1.:1.: \ 11.1..11"11. l trill ted I I'J') the, ,. of Mini

4 liw kb.'m In "\ I" I i. 'I'.I tIll umti'hlh. W. A. \ViiltiU ttml J. II I. Jo, ) nor, Hi-mill. from I"'I'I' I< AMMlVlTM'rllVhK'IXN.: : ". X. VANl'KAAii. 'I'I""y.Notirl." HORSES AND MULES .1
ml mo iiI! UK'1X !. '!" I" the. tn.iinniiilli lintel i\\ i .
bin nl
kt ; ( 0'1"1 I I Ih" )OtIii ( la II,'. on their dip, 'ul Ir. Slneo I nliiK I f-ir ta lull) yearn th"I"'I"I "'."- TEAS \IU l''I'.IIHJS.II.

|- >I( It ':!I'. W.I."II"'K on to I Venliir, Ala. IK' wii4nun elulit )ear nxn. I thin pla.-e l IN niore CI"I''III'| | t on"ln01..1 knoiMi tiN llrmlllulir female regulator. l'.I.1 1.'u..1 K. nUll

Ibi nod with .1| I k Iranslont ,'x'u"I"I-I- und llnalingtniir 50 HEAD.
w.lb
trip )
Ubtie IL
b
lIeu
A I..t.r) niJi-iit* )l'' i. pluaieil I. the ht'si i-tniiliiniitloii? I Lnown Ion feinnkilseii4 -
? tub uluc f'WN .uj .. uulboUM ...11,1Ibivo l>.*,.1 tin. I Hi I laCK tbut UliHinl 8pi" hIm ;K ii"n.v.tie.b .t. Ih"1 h)' lb" "..r..I. ty upper, teniliinis. 'I| >., 'For the Itrad. : Is h.n.h1111 that a incetlm: .
iin vomi'iikiili wltU nhU\ and IwnutlfulVV.IIIIPH. .. l'II'lllh" "rie NUTH'K Kioi-klinldeni; nnd IHrectimnfHie Cnn ho .u)mul for wait* at the Mjildei (>f KM ti.i.M 1100x1:11: rou 1 I" al1 1'ly He'd Ke, uUlnr (I. At'anta tin. .1/. M. Tnrhle, unreU, :
Thi nt
nro
I am eleven degree I ninth of I''II.IU 'I|.i, I'eiis'iimla null )llllhl. 1"11"11'01.1' y .
F. .r.111 bl'' A..I' I. returned it Ic' nt. It (luilillIl)' t il\ a luinliheselcht pnnyol Mn i >sl>inpil' | ',11 I A lilfi IIAUOAI.V.Ahiut .
? .,11.11 \A 1..1 I TATK.OM.Y Mis Kuiiiile Uruwn 111* fi m 11I1' 1"1'11" 11..ullll ThuKKiilY luMMKlli-UI.' \ lint-ti tutu .\Alnkamn. on the 2 ill) .
I I 1i ..hurl1.1' 1 Ir"'II.11, Monuinnery' Ir"o, e ,Id rln inliUoiinm, r; lint till" n- I''"'." ', till,'.six eolilinns, nf l Induer of'h\11 M-pti mVr 1NS7, nt I II I o'clock u. in.., for, Extremely Low Rates, .1 Inns. Will 1110" 11.1 mil, I lit-

_i; 1: ( KM'4K'lk : .... T. Wrlulil mil I it. W. 'I'h 'hip. son ban lii-eii uupieivdetuly hot, up hire acliu, ,' mutter eneh ins..for only. "I.<>0 I'r 1 the iraiKiiellon II Important\ "'" '.. tie l'ial fi,r the .naiiir| ( hOlk. Al". lirtlclnw -
nnd I h younUll) 5\,'cttitt-r ..''rt thill Mi l A """.1 i.ih. ISK;. ami IHTSOIIH li'NtrIitg' liird Ilnr.e'* vhoutd onion, Will l-o | .
; fit lb* l>,llt CuMVIIHIItl win ""\in "mil tin Ir f unllies out lu Ariudlilfor I. ) tear. 31'110".11. i .11 ('D1.y < rl"
1 I.. II. H; I'Miik'lit. '
'(\ tIll thunikcltcii of lhUopKirtunlty.
|
_ nil It" feruioirvenrJs I.\tl.
1,1-t Frlil.iy
Ul-ml -k-mpUi- u>- > (p4ccJ lho utnnn.r.Jlr. (' 1'lt II
e niUI till '' f. (:. 11'1"lro
Inn within, oniuf I'llwhleh In. J. /. l'I.\.t\: 1111. Tlie movk IIHll.wild Hitliln Ih ueit CAIT. M AUK III'll: >,
all of tb. i.id. I umllunui'i Wortb Wulker.I M'liiUoineiy' U e/n v. II. wlwu'r.I. .
pert. .01..1 tlioilnikktoreoflieo.. )I.it ltuhil.J ").. 1'"r.C lie l.K'k hrnke, "ill' t liihU, WUnif \I'i nsuenla Flk.Jei7tf .
I lit "(&! ..ut MW nun .. "'1' NUol.'C. \IHltlll"l. "Inter, ). II. W. Tbompitiiii. wan tbo maximum' for' this WIIHJII ut 1'nt. inlli-c\ at | N. VAN I'I A AH. lUl" : ,
J
J. X.
1'AIXK.:
.. In '" wilier to r. % bvorvturyttUP.'U 1'.1
,
r.vl.. ) r May nlttlU Ik-n I II .lllcll 11.1.IY. whu.111. "I"| l'I''II. le.hl'n"o. lrellllt.l"h.l.IS '

...I ADVERTISE .I DAILY At.\\\Vs COMMKKCIAI1C IX Till' l'\\s. PENSACOLA j 1 1 : 1A1 I ) 1LY: COMMERCIAL, 1 h.. run d Mir COMMERCIAL. MX' MHIXO: inn;
I It llelltl'I'll n.iI in< II ,

I.) i t< JUT !> .
I -


VOL. H( ..;: -.

I'E'iCOI.1'1.01:111.: :: ) I : I I ).\ ATHMUV I ) AHM'ST I ( I I :8:, 1 ISi'7 ,


:XO.Sfi'lVIlT ( )
lIS I
,
.....
-- ------- ---- --

fiflt-l'hw! in Pt'Pl'If Ppcnnr} > I. 11"1" V It I 1"1\ I I. .It .>,.(."' .' ,'., /:. 11''' r-iu in... ISti "- II
!
111:1 .
I I ') I i i. '11 "' """ All. : : -I hh
.J __ .. ) IiMjIull /1: ""n ,I. -i.. 11. ., ii. irvi. nili," i. I.' ul'' I II"- 'ircki: In' I 1111'11. '' -
.
.v i ILI? I i.l- ;. I Ilii I I."..., M.iiUs I ii'- tun 11.1,1, u s iv linn' \itiliil'.nut. I'.uII S 5. III... ..
|1.1 ) \ 1.1\
illi
roiix Hit'
: ll (
City Hotel A. L. CLAPP 4.: .., : ,. i,,'M.I.I" I 1111, '1.11"11 1.1 n.'ii.iri 111\ .1' I''" I ur 'to ilo .nil "Iliiiug, i,,liiiiliii'Iii- IsiS" j j I I 'Slit viii'. III. Anpicl li! I.VfiiH-':

co. ; : : ": i l I'lnTt i t, .. I'cnii." Aii ii-t, I. ; HITm ,,: iii"; ilii-I iiiil'u-i.l "Isis.
.
: Tli in -tl'i'.l I '
;: ; j ': : ,'S : s. 'liini, .lo )onii iiil' li 1"1' ticnr I'h.iK-i '
.
IIMI siiih! |1',1.s",, | | -..i. 1 = !i ino-t! .fl'i.ti.tisfliC: ( kinni II In. .i ie IniMian linlll' Ilic | a.ii-,1 ;I HIM, Hi,. |'iI.i| 'I hni'.il.iy, .
IVNslI) : III.t. I I'l.t ': llifinr" : lie 1""lIilll-" ( a:
: : ; .. II I t.t;! II : (11'1.' t ." '
Ed. Sexauer
Proprietor 1111"1'1' ( Aft 1:1'11I i iun: ': : : ) jiMiti'iii'H' ny\iif: \ iii Ilieliemlof I S tliu i 1\\lIlt boni'il, |1t1'i..I. lioin dial.ninth: ( "j- :
t I.
) : ..4. ; : 'J) |iii'nii'', | I I / .
.Ilio, Iiv del
American and : ... i ninl Hie sI.tItIl'u': ; iilililii lihl..1, IT lor iv hit r n\ 1'1'01" ) liltli* -limtil!-ml' '.
'i Italian Marbles; Scotch and American Granites ; .i ith. f'I"'r c.i" me.. ,hut, ,. in ,
t: an'I in
-: t lul I
i In- '
J. COOKE inni r-tiinule I, ill ,nli', lneilir.il
"
1 I vv 1-1 rl.tinlirtnli ? in. iii| 'hi-,; iiiiinl |1'1,11.1111'|' ''.
UIGl'K ,1' or ai :t.
.LJ.I 11.1 1-' .n" ..' ,', .. .. : nut 11 In )jniiiji/ : li ln'ii -i
i. : '" 11".1'',., I iv 111, 11001. in'n,, ,, _-. M. mini, uon up In tlic). inillii'ti" do lii'-l >l.Hire( i.h.hslt" kin.I. ,, nn,, Ihi- I
.
.11\11 ,' tfrolilnl
I .I'h I''I.I, A
] II "I .11. l .1 II I" "II III I, I "l. "I. I l.nl .' |M'" < I":i I I..III. -- --. -- -- .. II 1'ulII.k.. : S
GOV EI NMENT B'r.: : 01 i ,iii, ] 1.1,ii',\ i .mi.i. "ii. i". pi" mi ..I.. n, .m.11' t tI. i" ih\ .i KII J 7 iim ::1; ',:. ni :\. 'I I 1.11"" 11.I ", ,lici", .i( ..'.'.III,1 lo "l'iir-1 man' Inuii, l'iiri-|' Cin.nlm'e' ii.iino,
.
.:'i, 'i' tn llu ''I. .tnt a I n -I, i':. ,11 .: i till' -''I tm MI n. I ..I KnhM 1'11'1"1 "'..!.\IIII"| l 1'1. L1II' ImililIH lii-n, C ,",1,1.hot. l 1"/111,1./ "Ii
|I..AT I NIPK' : t'r! l'I'II.It: HJl'AIllpi'NsAi I I' III .II I 'SIWIt' ) % I .. I, \ lie* t' in un il It 111.1111.1111"1'I 1"10,1: n ilemii -

'* iI.' :\. i" '."1:11'I'I: : IS AMI) OH.\AMi\TAh) : I IKO.N) "I'lIM'IMJ.3Z3stevT3llsli.irioJ.it : ( C :. |I "ll/lill1 i i ,_:hi_riiiniu.! .-. '. '_, _'.,.u_'_.' "I ile-luneil, In" .lln' MK/ Iliu 'l.i-l" 1 1111-?, .,I.. .... .....:.... ..1. :.", ,II.; ''""u.IIMIII in p : I I i )"., ui. .\ ILL. ,..... I.. .., .... .....:. ._."....,, 1"11'.

I" I t ] I I .l I of'II"I t II I ]I. '1 n I I",i, II '. ," 1 I.t .: I "itt' .\ it it Minimum. 'I'lierni'im. i 7InVi'tntemi ntjjlil! \ &9C I the M.i-nnii' Tdnjili-l II I liell.iinllloii I hits e.lion' I Hie Inlil' ( .. .lie. VI Mil 'I'|.li''' >ei 'in to "lute: ili.ur |;;iin'Iii' ally
11..110)l I tiit. '11\ II 1V14' lOr ')' '1''" I t. I" .1 'tI .1 I.iti., ,, | I '.".. I" ; "lie n.iiv.:I n'lliinjf.
I.'..," 7 i.4'.i. .. '" "U.I] I 1 I I 'I' fI'I I "'" 001. '11'1' :.." $ | r )+inv -. k. I t'.iiii-l.il| .\ | iiik'i'ii'Cl < lie e\J>ie-.i.l I il 'I 1111' |iVle| heieiuo, ten
I
\11' ii lei.ili; .lalnre, fli i ': ) r. "I.1j 't.sihs, kl.ulii, hilli-l.
: |' iinH'lnMi, >i' uml' I }) ii iiin.l the'
i "III"I""I
liini, i.iilnnnl
-- E\I: ni I 'IiiIi5ritItr.1..iiij. .1 I in ,hi.' I hr., : I,cImt, i-omiiiiv| ; ')',
IicD1Icor: : j' "< r iitit'i M ti'.t' 01"-1 Iit,,,. ..inn.' !. *'*; .i..' IcneiiKlil. 'In.ti-e<. 'I I 11" n|1'1'| ei tts" n'H'lliliilitt .unl,, 'li''II' tin Inl.lxe-lnk. i It-leiini' 'ainl l ', in' (lli.il 'tin- ,lull i ill-. ulii-llier
,
'I I' lie
: iiiji'i'i) ei n.lan'' -Im.' \ i*. ; .llien si| Iii. I IV.
I I L I I-; -H \ I I'l-iilMi'-lni-nili'"i; : :'( 1111 t .IIn, fit, lie, halts: .'i'm'' ileiiioiali/.lllon orItt. CM llclin-nt'
liiyi-i |IIII'/o'"i"/
.. 1"' ( ,IM.ie, .,ili.'. i -i-tiiii,iti", .1.i"-l! 'I--7. 7''I' S IV -Hurltin1% : ii, vv I'll:%% gnllul, unl,, IIi"' lull- lln'. fntve ul' this liiiin "" ""1110 ; ; Irotn, iili-nlnte |"'inle.nli-ilni-M-! ,! :at,''Ini

1"111" i II." H" i.l" ( -iii \.1--I !.1I ;. J.77 ,li.Uc of tin linililllift:, i- n .il.-i-'. .. .il.i-il. engine i I',.i. ,,"-..ki"l1 It |ni-lit'i| (lie I, ino-l 1 lnliiim.ini, ) in man) rai'HIM"!
I
HENRY HORSLER & CO. I III. Il, 'I IIP I 'ii.|Jill. Io-h \\ I'lnnv,) I'"... | till' Ii ,(I. lout' 'Ist'Iis' / Me.ili.-il, the liiniinlnl' ""..! sliamclnllv, '"
I 11 nij.} ribtii., i .1 7 dm. 71 ". .: |I", t 'ill: II t i r : In; .ti|11',1|, ,.. "Ilii.' i tifjlne ftlll/, j ill ,
: I I" I i I I"I', l'i.nili ,tn,,1..' i'..- ir.. I ing l I. \bitJIv: ,iLiiiM/ :;i'il I I't vva'i'r.! 101111'1'1 lUll ,ht.i" I. IM. Sits. loinnl I liir.nl I lln-i ilnl nollicallho.
I, t e I l"i i I ..I.1 i I' I i.... I ...11"l I. i till ... ,in' 111".1.' iurf leliullo. .ilintil( miik I ; "lie s.ti s-itsl III ninli'il,' nl ail Suit letS II
--1.\1.1:1" : ,' 1\: -. _- ,, ,in, ,u, I .M. .1: il I I I".1 le.ne i iilniiif' the ln.i l 1 III.:.lri', i iiiiii, 1 i "i"IIIi.I".1! | | "I'r.llhl"l I tin'in 10 Ihi'

I-I'1 II I.., ..n..'I .t.1 ..i ii I i I III ni' !- j I. iton lip !lull I I li I via- t, I in tlif ti stints/ sIts.. i ); i-.nenl'ii'lnuleiI-. Theie, uanotli-

SHIP CHANDLERYAND SHIP STORES i" I 1\ ti.ipt Ii" .dial' nn.. f-tlniulvi cf ) l liiliiei\ n :ii'i .unl 'I'i(h"h"; ii\ innnlnp' in>! 5 lo liiinleinili., I.il-' I milling': Iraini .1
: .
'Jr'
"'
i ., I.liute.II..II.illl// |I'.er' "Inmr ; 1 Inn k. ml, I'm
01".1'I I t iiiji: i.ili-'l. lie I'Hil IIH it istil.i (titn us" liidllman I ; '
(inlVI r 'III xllHl I'll''
.
;
II.IJI
----- --- ami;, M..I .
II I..I
'fl.1 Ii.. II I. i'i.ll.Kiiiyh < ,
.. .
ii I ".". .. ...
;; .
.
M .
AXII.I. \ Kill: I :. I ti n l"lie 'i line, I 11> -a n III I tilt; .IIIIII.i.
AGENTS FORr.VITICI AGENTS FORTAt'XTUX ( | .li>,li' ..III. 11'Mlil.l'i.' \:, In.lit.I III llu; > 111.11 | 'Ilie ItiL4ht.:; i an i i iiry an : IliO, I
S % IJc ay
; I 1.1.iM; I
II ;E\I: ii AMI: 1:1':01.H'OI.'I': //1\ > lii
t lion: :. U\.l. WEIoHr | ii.; in:,: lnu 1.11/1/ noiiiiili',1
I 'In l ..I'| II..' !M.iHI, .it'll luiimlnj' 'L
.
'Hmilcliii/. ; .. ; L.y -niii"i| .
: ) :f>TA'll.COAST::: { ) ( onoN) ) AXI II iicMfiircK.: : \ II.I.OII'I'1.: ( ) '\ : ; ;nun' .Ii h.i' tiLt., 4. ..dI: ,.', 1. .. 'I Iml' mlliii | |
t'U R EPRICES llli'li Illn.Illl, 'Still ,ill )' 110.1.' tutu.". I'lI I II 'inii.ilii, I Ini, Iiv' K o( 'tiiNi', ..loi'I\I'I"'I'' ); i.l 'tin. kiml. nailinie./ .

AM' -d.,ilvani/eil: niiil; 1 HI'.'-* ll.iiilivnrc.,.. AM > I .un ;>,1.1 l ? A I link. Ii 1 I- ..il.l lli.it a I 11-n iliinl/ I .5| tin iii. lthi., 1 ,'1. .. 1 1 Iho, u hull" S Ihin I :: nn. ju-t .. I'll'' ''n nf
:
( j\O'II./rll\: ; :--.UvI'I: :: ( : : > CHAIN-, corn.i( : {COMPANY.X. ) nit nl, 'ivillrnii'ii: %% i'ir .illill!! In llunii lini, iIn'n 11.1 th ini- ;.: un "iu'MilUnit' | .( 1 .illi'iinl |'iiiiiiu lirmtolaii '

\au. ,, | |., 1 !I.ii\. itt 1.11"1,1, itt ,).IIIAII'. ll.iini'- ;; '.1..1| ; ll I r I 'i' iiM isls.uug:: the lini' unil took m.>
,,
S
ikl'SIlirl .tliil ll ,, "
AMI !|' : ui Ii,: ii, IA'J.I li.-Olil: i !iIi lII: ''III) H In' ii i\: : t.I.. < h tuiutt .1 I'i I Iliu! |',iiifii'lol I piii-.iniii.ii.
l'iie.| MICH' /l.cail.: :Miecl hut, i 'lit hi 'liitvitl./, hits one, 1.1'l. ; Ini.inn 'li: .' ii jilts to Hthai I iln> I'liil';...i'iueieii"

: ornci. :. i liiinjro': w 10..11lL't I'tuiu-li, "II'n'uW1lnI'IIU' >i i 1'r.uii'I' : n j IJMIninl : 1'1",1,1,, ". III. i'.Ihs.lS.lictI .
|!ini K -. Mu' vv i -. :M I v-t I"limi" (O\ns: i i ; Iliiiii"' lilli'f-li. -
l I'MMii: > )Hull.mi-; ',
| tlti in lln', '"I1.d"lo. ) tin' < ssit's.t |,I s.IIIss'| Situ. In % .litsssIs.' Ililll: ml \ "'* '" "ill -.i-
t '//IAJ-ASI': : I'lT.l.lCA'IIO.N-: ( ) ; r.\i.\T>: (tm.s) :;, VAKNI.IIITAI: : : :, ( )M'.I.I.O\V/ Mir.\i:: nil.lo MH.tr : ,
< -itt I in i II tu,,'
., .1. 'Illl' ",,1"111..1'" t .tic Ilil-Ul' t |I \\IMHI--IMI i \ II., .\ll):ll-l I II.: .\ hulling ol' mine, olliecu
CREAM84KING
ITK( n. ii-iNViririviiNi; :: i \ : :: 1-::. 1:111'1011'1': ( .. iiliiiin.il I ,
,
KOKKIC.N: : : {CIIAKTSSI M'ir ut' 11.1 lull.ini.ilili1 'hlla..t"I'| ;| ( ninlin .. in. "11" Inm \\ooil-liiik\ \' st., mm, lefpi'ii-ihlu* fur Iliu ilii.i.ler.'

( Jims' )1'MoIx.. ., Aiiiniiinilioii, ( AI.VAMXKIVllC: : \ I 1 : !: 'UOI'iTDONX : -: a lew .I...ittiti lln' unliio loom' 1 n u.lIll.Ki' linilii I :-talis :>|ii.iinr| Uul'lli'lierii'l'' Tlc, I.l'I tliiitliii-' vine l .j'iiiK: till

1 1 ('AM. I'OATUOMl'ASSKS; ) Xiikel. I'.r.i" :i.. ,anti, l'.i'cr|' ( .nhiil;:'cheel! "*, 1. IltIs,, HI'lll( Illllilc,. |Iu MllTl' "- 1. lio, IIM-':% I"I".v, -i-nli-innl Iii 111'11'110"1"i \ mis I kliott II ,lo, clei") liml

) IIMI\.IO\: : ? : ( : \VINCIII-I\ : 1:1: : MAI'III..W.M: ; 1 IT-MI'S: | .. hit IHill'] '., lilll, l,0|, lifclll III.ill'- .'liiil Ig""e :.Ntu man nl'lln'. Coiinl") (Cuinl' t tI. 'I 1 he I." I I Iii ..t I he ,ill.) |hilitluls' ).iit.. li.ulKioiinno .

AMH'OI.TV t ( ) I Ilin.l.Sn. : ": I inin.isniciAius: ; \ :1: I I slIt Itiit-ttt'I mi I iu'lillt|' lli.il; ll.o tit. .lo ji.iy' a linn ol'. fj'i: ninl" 1..IoIII'I'i,1| | ; .I., 'hut lino mi", ""' hhonM,
11MS.V: : TAI'THAUi.: !I.( >)44( lint i' IHTII." kimn .
i :. w.\ .ionx( >' : : : AMI" :si; IIKIMXXA'IIIAX i : : : : : H .I' .""ill lii'iiilnl il'litli'l. I"tin"| ; ili.m I'm-" lonli'ini'l of Com I.n.f I. i lo ollli lull ; uml Ilio

1:0'1'\TOJ: I : .\.III'>I..i/! .'. Mill I'.o'iril.-lovi' \\.1111111", IMCllAI.'li-OX:: / : ) ( .1 'ili"1 Mmi'iik Il.ill H.U llu' nl.li-l 5 ieli'i.eil lioin' ,fill I.i-l nielli' h)' l.iil S that', tin. ttiiiuU'ii Iri'Hlli'I u HI kin .

UAiuMr.Tiis) n"iI"I': i ( '"V'i r IVIiinj., ', :-1'1':1':1:1':1; : : : : :"; Ell.11.nilIii, ,,(; "ii I liili, A\rnnril; \\ aluiill"dt moll., 'I'lii. > jailor nuile, ,I, 1'1( iliihit| i;; lc"I' '1'"'"'. .I lln'.. .".'enlvril t 11,1',1".1, hy tin' !
l ''Ii MXKS: : : I I : :: OWD -mi iiniii ,
i i-i II 11
lll'tll' |'. l t.-!11' .II'ilIl.* : ( illlll ::111. Til'1,1I'm I .' J ni\oi: >' HIAI.M' I r\ixr.-" I : jrainyolij" llu( > Allr!:li' lilt Iji: ;; ini"lilliin .5 un !r.Itiiiiilii'il _.. iniiammaiilo' nn tunIn -
.
C IIIClXCI: ) II'TI'I: : :, -- .- l 11 mill, na-'il-o: knoniior. ilionlil/
klny;:, I'.AC.NAI.I.: ; : A. /I.OfllX1'uliNit ( ) / & I ( ;. a vii'lliilrci' I'm. ; I'IUIIMI| ;)'. .. Inaliiim lo rieuMi* lhi> ls.I.5.. hale
| lieeii. I ll.nl
Aft: N i: { ir.A :" '::-" g llmk, nii'l' .-;"lutili' Clink-. ''Osr D Tin'I ) 'i" i.n'iiil|' I Ii iii' iilal\ "' "If'III"II" "I.1,1111'1' IJoiif: oi-ilinaiy |'Hi'eaulioim' I '
\ '
PERFECT M \IIUII-I'I.
Ship) ::0\/11\/ ( Oil I jiud\ llSTOVES. (' iii '.". : : : i ; -Kln!( Hiiinlieil', lii-eii. nln.pi i ,..IIIIIJ IH-I lilcnt nonhl not
I I'AIIAI.I.H.. : liri''ru*, I I''1\11'1 I U., { ,;tIl I ",, ( ': ', : I:.ii flit'IflhI -. | nl il.r. /'," nl'lhu InillilliiK' Tin1 'lliiuiiKh" liiii' ''\\I.ldill.l.| l Inive '
hoiiinlliiK llu' :
:\ ) ) ;:\ I nri mini, ttlnl, 'UK aheinlv, lali'il'
I Jill i :
corrcuTAKir : : : will on" iiiiu.l' .l I I'ux's Tlir.it ,
1'\11': Iii "
| i''rUllll
l'nie|' l<) ,u-i'i I'liiln 11111'1
ixti AUTICI.KS.I: % ( Itt lie will II.'- (Ilie \\1' huge, 'inn.t hate 'hi-en Innnlnat ,
A emll"XT'OIT.1' : : ( ) t: r'I': or : : .vCAI'i, 1\0\-1\ : : I. 'S : '' '' 11'' ," "*" '|" | llsll lllllil'lllll 'I, III nil" |'( a.lnl.ilee i'iil {
r.\S""EST:4 I : I I .1."l I iii' 1 tilt. |'ie Ironi" Ilielvlin. K-a.l Inn hourlieloic' Ilio I 10 lain
:-11"1'1'1'1'"C"| \ '. 1'ookami I SinkerFili, i:: ANN: -I"" i t 01.I II'I ,II j "" t fuintli ll-'in1, u U" 11.,11'1 1' I llu' .M Iitttitli',, h If I s tin' 1'111"| rnn.enli" I he l Kiii'ii ( aiiivnl I "
!I.( )( HOOKS) .AXI: SIATiS": I I.fl I I t | noIliel. '
"
1 LiIl..II".I.> ninl 1 Culi. Nets" XKW :.i''>i\; II, I' '"" i ", .II t.t" .. / ti.tti'i iilti nii'i-r.nli" I li'iix. 'I'1lit' 11'11I1', I .'. I'linrii 'ftuii, ,uIit..t: .., ninl, ollii'it --- .-.-

NAUTICAL: AI. ''AX.\ { ':,. WIIII.i"I-\{ : ':'. II I i .1" I liii.i u.i., ..livicli-,1! i-.lu' t %"t- "' '! '' .- '' .. alilui' n ill iil-n, Hi'inl, him 1101I.lIl'f I .riinl'K Kiiiii'rnl nol I'nlil.
"
I ,\ X1I01.I'ill": ( AMI: :fii IiI>r: \I.Hiir.; *. I JtU"i Tin' < ileen
.. ------ I'IP' I I 1"1\ II ; II. Il'I luiiin, tip' i liaili-i-|''' '- ni uii ,'unl\\1111"( i'Hiili .'I. l'.i-l' 'uml PllneeiC'lolilile :NKII \oiit t i .\ si.i.; I U.--Tim, \Voihl
-- -- -- ----- ii 1 "II' I ( Ill I.. !
inniii.' 'I'In'tin, ,'linll.l.| t'iti' nl.Ii- 'ini 'lit) K :
( %YiII\tIlIIItfrJIIlICtOflI I M ".IIliflll, '111.( .
Slilpinaslors: <) ( ( ( AEverybody ( 1'1/1111\1./ \ "I'i'e-i"
"
.
.tt2.: q JfEAPiST ril, ill an I'II'IHInl'f|'' | I :"LIUHI : lln fiiiniliin 'I ho lulu, ( iein-inl l.lo) il I A"tnnalliviuoneol |,

( Liirgo and\ ( Small, Cordially limlcd in give llS a Cnll. I \' ..; ".".i.,COLLEGE, .. """. ",,..".,' > in (Ilir i'linpli'i'( lonni' i.11.1 f 10,1( UNI' : I list .I's.k. i s.l l lliiil'leu. < ;it'll' ( I he u iih iil'lieii.{ ;" I ll.unoi., aSI
"
.'"IA .. _;'.' '.'!:.. !:':':':.' in """ ufllir iinlf' me.ins MIIfail"" I lit' si m, "Col., 1tuig 1.1.; Ailjiiiiniit-. .mill's l liinernl.ami' '! IIIHIH li uit

pin'iiaii.i Miiui'ii, ul Tl"i.'nu ; mill, 1'. -oni'' I'I 5 licnei.il WcM lia* i-nmil' \ tin' nuler, I'm"* unllniiI/ml, lolni-iir' ii'iliin, liahililies.

I litilgi', "In-I, t in I Ilii- hill, uii.l nil I th isii ,' I nil M.iln lull it ,il--Ini .nil i')', "en v'uii'y uml Aiilnual| hlioil, IOHIH IIOINI'H for Hit I ,

FLORIDA CURIOSITIES W. L. DOUCLAS !i (' ] |" \\'UP ,iliVim n,1!, 'ill I tiller)' "11'1''| itnVK--In Jjet leildy, III use of the -liiiri'iinn' ( 'h.IIIV., I lli'k1Ii

SHOE. '! 'I i AIIIIIIIJJ KMnillrli'I |I'II.I| I. ill I liliIn innve' ill n iiiiiiiienr' > 'inilieii.' He I / will ut.1 I 1',1'11:1",1: a niiinher ofailiilen" ,
$3 ...
: 1' Illl- Mil-Hill' of Iliia I'll) Ullt, II |iirllll'Ol in i H.I' nl'il -ul! Inui niiHiicuk, .,g' 'iilnr- mil, mali'tlal'i, for ":IKICH| funn

.. -- Jho. Mini'only III k.Illl'I I "'. ,.."...1"<,1.I."'" ( .Illlllll' .Ml I (ClHIilll. ..., OIH! Ill' (Illl' tiiln'. < ii'iiejfiiilct, oilier I Ilie eiMiiuniM| I 1,11I1"' ,'I; :Son; '1'01'111'1''' hill, wliii li

I I limit.. Inir.I. ( iiiiiin; ,|:. rf.III.M. llllin.ll;. itul'arrnili .. QI ,. iI; lilIsI i.1'ic-.i-nl' .ilivi I. 11 I M.IMIIHin -) .nl Mniilrii.e ninl,,, Onr.'ii' 'In luau oil,,. I ainiHiiileil I if.M'l.riO; ( .'s'sl. A.nnnilluilil | :

I :::'I, t.. ::1 ::,::.;. :. ...A '.. 'Mil--i''' .linn. Tin1, nnll' nl'llu'liliii'' I'! I tin. I 1'1 le, III ( ; 1'111,1,, 'Inm' Slosh.I ( lilnmcir., Tliu Mil for 'Inn".en

News Dealers and Stationers ..,., ,,.,,,.. .., ... '
hen
t. ; % .Ill'l'
n. I.. III" '" \.. ,c., In mi ttrir. .ii-.. th..i'ttttI li) | iliailf| I j .t.ui. \Ve-t\ left fur, ( hiss woul I'leienled' nat for .:Iii,/11,
.
I .'l.t", ..1I..t.,,,,, .'"..,,......" Q' ,"'.\c'U" nl all |1'1: fcl.iinl: ln.l-li.l-: .nl rilNlinru I :>;|nll':,: l iinnieiliulely, nfler U.niliu VV.i- ili-J | htiol' 5,1 as IMesi.ive umlnn

p.1 .h. ..'I", ..': Sl'V..lt Ill...." I liii h li rli'I t ,ile.11 o) i ,il. M .in), (If ,llii'M' |i 'Ihii ",,',I'r., inn,,,) ll I Ii 'ieioiieil' | ihul( ,' I I'nil-.. then inline..) lo fjxil.' The

I ilv' cannot ln n-.lii'l.' A ,nninl.i-i-, i',,1 :; MII.hull aiiiiimliil' '! ,I hill nas "|1'1'101"I.\ liy
U | (,1'1 l | -1111\\ : ll.ill.noiv ul lutil-,I.I'lill' |
and Domestic Tobacco Etc. .
mpoilcd Cigars, Notions .......r.-: ... ;. M.i-on-: t I lieni'ial" 'A-iinnall| ami tllrlll'l
I ....... .. "'-PUIM>f *.ml>. 3t rm.. MIII 1' ill Ihi" IIIIHII-, |! |, .,,) vvlll 1'iln liiin, tit stillMiiniii| Ifiicei'HMirv. overvvilh S
I
lint .11 wi-irllK'M. I.. IMII (.1...IMB.I ....... : II" "t t, I 1'" 1" J. I', "' II. : a)::.iiusl( lull Dili i i. until Imci'il( uxvav ii-k. fur I'nlleil hii, Iii, 111.1111,1', ol /her in til-leu/, ,In
.. .. II. I I' I : j i Mnleilinnin
If y.nir.l.ii'' nl ft !"( k.nllimii' n.l I ".t.tuft.t'iotlI i I )I. I'., I
.. .I'l %V. I.. IMitotAi*, lirutkion "MM I .,, ,. .1'. ., -. I"I I I "I': li) I lie llanii'i-. |110)i |.nli. numl, Mi-lrr'' I |' In lln"l-l I lln) :Mali, III ill 1111. ( ,"',11. 11.111,1"0'1.h. ,lo J In-( liii' llillileil. .I..

'iii'-j! *:.1)! 11111" I i. ,.1 I III. .I'. Slili'liU Ilio, KOVI. inmenl.' I den. llaiienikleieali''ll :
I _. I Ii K/"l(*' on I Ilir ili .Inn' 1 I lion .
nf the, IniililliiK;; II illi li'iri: hlirainiiiKilon Ill .K Ml.ll'M: "MI IHSOII.: |, : )' I lohllieti.I .\ 'I'i II ill Ihsit,

Curios Shells Canes Mmnanh Hohl" AWK n IIH I i liui, ,.Ii .. H I 1s., >.) 1.5u1i llpeil S.s he l lie I Iteilnml tI"i'Mhill, ., 'lop'ther( iimonniliiK' :! 'I'1nhonl

i : !'iM .liilin'. : 1 Krifi'. : nl'Allriliaiiy) ) II I hits, mi.on I,I "riiiHHHli' I'liiirch.N'lll M.IKHI. '""II".. n hut ti III'h.1 InHIV ,i

I ( pit eminent" \hinj'loii.'l, IIKKD,,,
i me miunm;; 1I..i.lillg "iniMiirliiLiiIt'll \ "'"h. Anjjinl' I 1:1.: --'I'h I
: iiii't\\: P1 1. \ \' I liII.hIlIO ,hern /In :
I .ind U'u.hlnfjlon
ua.l'ilalli' tiijiirnl.IIM llemlil'Wnkliln: lon iliip.ili" li ""IV
mil" ll :
SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ;;( :' ('''n. l'Al.A' t'.I:0 I' ( ,11\' t.lI111: \' -i" All I linll.in'iiolis, | Ki'iillennill" '( n lio. m"ally 1 I Ino ) UII""'-. anil j 1'1/111'' oil" oh'

: m\in: i'i.\\i/M. I'll''/list, tin llietii /hiti. i.yit' 'In''en |>uhl, nor" (even linen
) city taI highs,. I
Pensacola Flo. I |
I'.1.."" lliiiiri| S I ll, :'iieii'| | : Hint I hey have" hecne.elil: I
nl I'li'Hi'iilt. ll' I. | -
mijh nol
Shells for Walks at 75cts. Barrel (lo-nililu I that I holluv.
per 'TAIJI.i: : Sl'I'I'I-IKH: WITH TIIKljivr i:: I I O: .til/Inl t it I I.iii, 10'' ., Miudi"i" In I IMMHIN Myion' ""c'I, of. llenver! .'.1 5 in Conj'iefi .lor, an ainon-laHoii.| |', | '

; ;: TIM I I I': MAIMI'ArriHil : : TENT. :- IMUM An I I may I'o. ,!liii") they( mo ileoii-lioli'|
i-i'i. ;{ I.--I'liink I : he .uii'S led, |1/ | | In I the
r.Aiiii.i.; : :: AMI' AMIH.I.IVIIII/ : : ': >. i y I ilie ('(in ii'alion)( of I
: / ):-:. U'il.mi\ was i li.ni(5i'il' (; ut I'li'smll. .\11. I'liiiionlli/ Cluinli,, U'ar MOST DRILL ANT /Iliixikl) n, aH I lie _- ;
1 itiICr In fdii'lli nnil! oilier (,,in ins mil! imil II in I Huha.li I lull, o I lo |il.ice tl.imulviH I'lilllKAMi: : AI I'E\: 'ri! '' I. WAI'lHt-: 1.(11111. ,li'.lrlilnl" ) lu-| I I",.' nnii'ili'i,. i I ISainiiil -U'i CHMir "I'II"'la.I I I: ... Mr." Iteci"li"I'. !i1' s', 'Aiiii"lu, ,,, .th liii.') .. In I'M,, ..II. t IN i.1.1e\'I I K I I'I.Ii" I 1'11I' and ,. I ,
In I'iniHiiiiiiii'iitioii IL i r ) in ( ( )IVifccfIN / I I .'II'I -<' lsv.g.i( ( ami liii n ili''Innlollr -1'1 Itecil: 'loiniullv ['iieui Inn) In I lii'li' iniiolli. A, (da Allj.'n.l I'!.-'Iliuilverniily ,
.\ ( ( : SIIU.K! : 'HI'I I III! ; lt: >: l.\l/>:: Sroiriidv | I
in !M.ii "hvi':
Iliu hIts!
kih.lss I
) in I He" in :;io) / ''
) i'ni ofnife, 'Shut I I. 11111'/,1 ., feel' liulu'j
COHEN.Miiini''er Nllhihittit Iu'g
JOE JACOBY Proprietor. E. M. I Tin': \\ ( J Ii 1.1' !
l ( ) : ( : Ill'I'll I: (CITY./ ,
iiioiiiilaiii-" \\Vilion .
ami 1
h.h4 rinnpaiiion I in liii \ I..WH.. llm at I s. li.. \ ,I
/lute i
'
<'iirin.iiv, I lieiiiiriiniiit.di..lf ,' ,. |>n"lnr, \V'i'ilni'inl.iy 'linn nlntf i hnl
i.lI.X/SI: ". r A I .\ II.\' /.1.11.. i r }"Ir? :ir<- .1. | i ''i.l I'llii':, )Ii- UN ', .',,1\, .luliii.nii' rnlnii'il,
I |hI II, .ill :! I'll:/t I :: : nl, i.'Ili'lir' I tlieii. : \1"1" Mr.l lli'i'i lit",'. He tiiH iioniliialn' I I li)' on in s 'ili lit (of the I ItnW out I of r I 11 he ea- :
r 1 'i:xi a n 1"/>. I Ill'I. .'. .. ,Ii I ,cnil'lou'il I li Cli' "l" .
."" I i < ,11"1.,1 'In.;, tIt ) vvyer; uti.l ( In I (his' Ciioin| "| h 111"1',1. I.I.I year Cm mil, Kate, lull) ,, -II.i..l. ol the <.11)'
A." .1. I it.I i .1''li l h t. ,-, I..1.,1.1 I t t.i'l l ,
To Guilders( and( VOllt l'IU.tOI'S I J. KRYCER, I ,, /.L.. ". ,\ -".." i In ..Ini-ii'.r I : :ii niunlii'i" 001' luil.i'" In U'u.li.. .. .. 'II I I! ClllllMIHImill. IU its,! III. .'I'll.. .I.I.I.. ......,..I'll..,...) "H. 1111111,1.1'0,1.I & S

niiTiMy "'1:11"1:1: I: I ETIII: : 1'1.1:1: 1:1 I "1ill' I lu.: -I 1:1: I 111 _. illg'ooll' hit iiil'Hi.;' ) N'I onu .1' Iii I IIII'' |ionil.nili|' ()', 'neatly, 451:5: (eiltil, in wlnnliiK 1.1. .. i l I
.5 ii'i.i ; > : '
I '!1.< .' ".,"II 111. I II,I 'III I I .ill: .! I I' ,.. I Iliu I I : i.11MI | |(I > IIPtlhM' :. iii s' u
"I. I III.II hits ty) c\rcil| lun.iiii'li, |1st sgsi i', I I jvielnl-f' nolnliliilanilin' I
,
: lln.'M.ilo( l IIII I-
,, ;
i i til I ,1'0 I l.lll, I > II..I t ". II 1..I, ., hitsutlia4.: :
PlaDefl aid UHtai Building Lumlier. ;.WELLS' EXCHANGE ''j:,.!..... ''ill. ."..1".1'I' 1'Ml I I 'i'l. I I I.'' III iltI! lilnH lie 1111,111" 'l"|>li'il,! il.nij'litrr:) ', iiinl, ,: .,'1'iililic.in, nnale. ,inuj.nili I '. Y'"lIllh. I til. UK" 3J..I'!', AUK, ::1 I. '.'1.
"I* i II aii'l in" i i i I ]ililiti.. i i iI n liilii 1""IIIill"| | al' S lln' plii'' i- nii'iilioiii'ilVilon i -
U ,
., 1,1"1' li .1..c I'"' r \0 ,
"
I 1.,1 I II liiinki. in t i. u i I '. I'h MI l.iIII > Itnllioiiilii'' .lili'iil.lnni .. ii giitrsI llihiK tb.vlull I
nil.I.HM; :IIMIPM' M'I'.lll I :M-lllll-.r'. .1 II Ull ''i \ iiiiinli'ii'il 1 1",1' ami hi.uilu 1' >erlitlnllH .
: I '" |11.1.1| I I. I .1 i hi' 'lull' '' .itl'll : | | IliDHU' Ill'l ll. ll mill.

Iliiilden,, mid, ('iiniruelni-H& will" ninl" I'Hlnlr t \ ii'lliniM, ,' l" ill] ,ti| "ii n t> .unl, in-M| <-i 1 <,'in Pensacola Fla. j'j'i ') III/ Ml II.... iiiili all ati'. \\ilxon\ :.unl,, Jiilmnnll I I 'h tut' I ., Mil' h., An::iMll.\ .-Aliiiion ( ,u-.itmi,, "..>i I 1"I,' uinl ni'll r.'a.l I'ylml.'Iain. .. 1:

I'IIU' lint ,unil n.inijil",,,, "I 1.\t II'h//:> I'AII.M f t 'I..VII..N-JON: : : \Ililll, ,|iiI 1,10-.1( Ilic -link I ,linil 'illliiiinlii'il } i'kiunl.iy' u loinlilo i iln.-i.ler, oeI'tiiieil Its insult" ,In "f hllIf.1"1",/ / liii'ii I

|IIKSKI: i.r\nii( : :: {. :MKINC'/ ?. XOVM.TV: si: IIJX! (; .... ( .EII.J( ;.I.I11I inll.ii-| <, \ 'liiih Cli'vi'Kir Iiinl, on 11"1"' % "'11.10011'11I1111'. :.VnrlliiiciU'in uSils''. .I./lIy,1| iiy llnli. ,. nun, ninl, limy

.\lJI.I) ;( ) liOAIillS:( :STKI'l'IM.' : 1 : ( ;, :- .'.\ 'I.I.NI(li, I KTC. i I kjerid, Hm i : : :d:: t li! :;. :;:, ',PRING KYE-OLASS, ivilll Ililll, "",lilllil'll.. / (11111! 'Illlll il", ( 11 'III'10 l.'aili.inl: ; nc'iiroinitv Mli l "li-" art M'I .lust iviiinli r unit\ .Iu''aI\ nl 1'liynli/ 'liu.MHIII! I
,1.,1'11. .
Ken; ill Itllt I I'. S., .,,III,null
'%s i' c'"III'l'r: '' )' \\t\mi,\ ni ,ililiti
Mir in.ilin.il: f'lIl/1ch. ,. 11.1\ \. I'nlM1 I $.\ \V AMI' TI.VIMi t :, ( .Mil.I.-. "I ''IOII\ n. C |i.M IL'I! I K, 11'\1:, I' ALL EYf.S: FITTCDAT : \\ViloollUllll, tllO, tl\\\ \ Illfil 'It.i'Ihiii I I u wiitci' 'lank, lilliil it niili walor' 'lolihl / '. me ni.ttuu ir.'tj, In dim/ .niiiitniiMiiiii.. I.....- I.

E. KEY & CO. KIII J ,>. ..ViiiiitunU -.. 'I) HI I.: "Dir; < i n\i: ( II-l lw. ilflci'lllii.li uinl Hl'lit' lo Wlliliinxlnn'I'criilni : ( itVliile (llm men* in-ro .illina |irii/ 'lur) .Miillelni'M/ u-t Ilirnutfli Ilii-in, .IM| '
VICTO1? I laronnil sill itij illnner Shut lank nlllllry" tin.,..,Inr ,In, us. llln If
( ) Oil tiupttl, nib i, )' ami Miilio, ,, win nj! (Ilici' wm/ | IIIHHt |irnlllulilupriii '

:>i.. .'5 \%'c''l ZlIrl.II&KOki """<'C"!, ror. 1'nliilut$ cor :3D :: triTciizisMivd : : :: : A. D'ALEMBERTE. loiinil" I li) a "Mii'iill, ami, Wilion, ivu. I .10111)' Inn.I', killing; .1 it 'men a..ll.dlI. ,1/ '11.,,.. An a 'nniiiiir .'iuii-ri'f l'rn| r.Ury !

,..-AlMi, u |Iiir.zi', t.lmk' i>f nil klinlH of 111:1.1.I: ,hi,:.\\1.111.1 I I : ill i I I I.CMIIHt t I ri.siMni.\, I. \ ., (taken lull 1. lo Tumuli, ,I'ortil.il., .,..1'11' ,I lisJtui]' ill:' _h lx nllii-i-. / M. ilu'1". .. l t'r.. Ii. II. liii.eii.i.f' \\' ."Ihllry.
t'SiIi .I.flt i- ,, Jiil-'l-liii I Uii) uinl' ZiIiI.4pI |,'. | u, tin Illl ,M.."" ., UK..ll ,till.,, ,I.I' < l 1,1.1",1 llll'N/ ; .N.inlviKal... 'iiinm t'.isihlutiylii/ nnlnr,

1111'11,1.' : is' .t Ctl: ..,. i ) |, ,( ,il I'd' -i ,ll.l I, S ,ml ml J'.oi nun u.i. fninnl /in Novu'l.i.' .. uml u i /liaiiiof >li Oiiriuli' lo lio I ss.It.i..it. I. |> "'"'I'C' Iliu rl>k Unil llm, nieli mill' Mltliiti'Uai
In
I itt I 111".1":1 I i' :I ..,1.I .
) I I n. i I'I"t : 1.III'.r.I.1 ., / .
llulilii
i.KMr I li'-nniitiinllal' vvlji'iiiu! I In. itsiti. / sIts Sly
is hv tliv '
IlIg'II'H utuor
__d' __ __ flIrt" ii.; ttli ,i I XW'K.- .. .. .. ..1".1. ... .. .. .H\.. ..,,.........1..... I'u"hint MwlirfiiMi
"iUK: with 'Ilii girls' muieineni" ', eivviituconvh1 ,iu 5 out' hy InvxiurtHimlM'WI '
t, .th,. WH'"II.I"\lCI'CI'II'U" 1' lo tin-'I 1'1 h liliune i fiiini.' Montreal' .a);'< I lie, I'| >II' fur ML'tfri"Jl4t'iiii'hl, ',,, only an it, s Ibo

LAZ JACOBY Commercial Job Printing Office. PE1flTEJR1'sFLORIDA I CliluiX" ,hsiii.hIi. .,' \IdIII'illlo; | wlJll.o In-, I 1'1.1'4' | | "I" tuissit|"r.i'iM'iHl HIM! liio'iiu :.
.1 "confer.inn,, ''' itui't LII I iig Jihi/ it'i.uit, uinlLilinU '
i ,,11&1..1& Ilieie liuforu" 1'ni'ii'l, jniy) onI |II"|'i slit ilm"l"r. l y H isis b uliuitkt utry Village/ I
rut Ill liT n/rii-i'iii i :/ rui\tiM.I : Ml.tNUHI. II SAIL LINE : Hull, 1 tIe, l.iller: ( ilnl 'nol kniiiv' of thu' / mill town U '"'1'iiiMil 1111,1 l iiii'ii v'aliultitf: ] lo
| I'/'UI'IO of
I : 1.tII."lr."y| ,111111 liein' ''liivmrant ',
lull lit Hi Y.: IN: I IMl. the iiiiinler/ till .'inn.-time. nlleiuntil.Juliimnn bit .1.//'"* ho huh, 1 lM'tti'r 1*, unUftuki-ri- ,

THE CELEBRATED CORNERTolBIAlclCIOINlllSITI 'I..1 I KI.OIIIIIl <| New York to Pensacola. vvui tojillcil" lij llnlinveiliuluntil / I ( 1\ III lio lisiiuil for. Mi BI'I' t>xHtihot'iitJiii| ( ill Sib theIr. |>.itli'iit( .''u', | rob*

/. If Illlltl, J'fUIIIllJltJMltcIl II till I 'Slut 2 1.1.ut M'ili'inl/i'i'| I' ,\ I'ul.il' Minnnnl| | 'I'I' ding I titus of I tltt'lr" "1II1I.yII..llh-ror '
.' I list. K**'"| "f S iii** h tlU'liMi" Shill I
lit ,, c our govt'riniu'iitl
I !/ I UA'II.or: '' ( /H.'l.lliHT: ( Cd \ /I..Mj : .
Illl., : X I.ttIlI.i.Iu', Kit 1.1C 1I1I".j Miiiyt, nu.. I Mlili.I .\ IIlu.1 l K'I :!.- l>niliH I itn |1"1,1"| |II by uiukliiK IHWN tu. r.. I ,
All klmU < iril. I InMil.m' |I't.I, KUlutti
.r | m, 115,11..Ini. .
llr,. ( .. 1 j O\:1 1I'J" H .', 'ION I 'it, () .. I II |' 'Ilisu llilnl I I i I f.ilul\ mln I ui-i-lileiit In I I tin' | tliu |irui'liw" of multuiuu Ioy bell: p t.,..
| | | | | | | | | | I'limiilil I., l.itnjuV ", Hill It..i I.
'trtiiittr., unil nil wiru uf .lull, tot I K.II i'} N. A. BENHCR & CO. I .lul Iuv''*>li4itliiii' Ii) II.* !(.*!liimil, iiii'i| | innliisiilu: l I.) lust, oveilninliiKol'l IH'rli'iiiiuI" mill iu'rw S ihnruujfUly. (ttui'iit

"',.IIIII'if' h.idiU, iiu.'l' 1)I' HID I I. Hlili tin I Iu (',,"'IIIIIIIIIHIHII| .tn l-.iijjliini .'. .I j5I. 'SI' th" iMiuru: (itt l 11I.0 C'k'K-Uml. ",,IIIII'lClillill" ,' I'liywiuluiiH' uiid I llii>n Iii ki-t-j up Still linuurI S
If) fllc"II i ,., M\-J: a 'flU" iiii-iil. I ICIII' I mill fix'ilit .r 'tin-1$I"r> f.'..."n, uUi fiinit ItHI i '
>,CIIIIII"I'I' I 'ui' ii,, I I If"il I I, .
Il ) | tM 11 iiIlly | | ) i- (eiiluy. 1 liri'o' minor
HAS INK. .. ; I.MU.MI': AMI tH.!> !' .\"lIlt.11! l Mm I li ."K 1.IIIIIl..r..r tII""Iill"; i "''''., .. ,' ". %IIt.I.I.i.' l : 'I Sir t f II .. t I Mil ,-inlll ( AIIII. Ann'U.t I 11.-A 'I 1 I me..pi'el.il |: killeil ainltliii-oiiistaln. 'I i fur lltHifn .nhiitfof rus Iv''. of rro"|'nutAijr 1
(
.. were onlilglil I ( ?Mi-' ir.li: if" I II .1 5. I |I'MI "I' .11. ) i I IHllH is rvviiiiiIiiHijoii unit tU'rUfufior
rrobacco Snuff lliiK up, h "'lItNl"". Bull' I'iirlii'... Ilii- lli.nl' l I.IIII I ., |I' I Ml',, "III) d. '.. ...liiI. ,. .. from CliaUwbrlli'' 1 MI) ll I htsihltuarti J! cil,I |niikilil)' fuUI S I Injiirlct' tkjH.,i.'M''IW"I. Pipes 11)1 nf i In1 1 It uinl I HUM.) li 11..1
II
Cigars ) I'Hiiiliitr n't .. (il i riilro.nl: coniinl.i.onei-| I --- | .... .
.1.1"/,; 111' "i ii 1 1 |MlnU.4 f'tr Shut |""| by tint liovomutmit
I. I Irmi p "'iii't II.IKIIIPM" 'In mi) //I..ii.. mil, I Iliii .", .1.! I .
Ulllk lllllf tIT"I..I"| id I'.M.I| |. ,| | | i IIr lIou'r.1! 4
/ Illllt / ill
I I HIV imlit'lllll 0I.
: I.
FISHING TACKLE NOTIONS ETC. i lit) tllOl'IIMMIIU. ;IAI. I IH 1C)1C ,Illlll l..llllllliimr : ,| L iiil' .ai|' i .f ill I. III I It'.i I .M I ill ,ii.h, ] ,. i Inve.llK'i'l'ill' df tlni ten-lit illiilnlci. i i I i "tll'H', !tli..., Auxmt J-A&:! & tills.. lltj HUH)"J iiitMtt r,....)' 1,1"01100 ,**.

f i 'Hill .1111"w I I prli'M" / fur ilnliiMI.I/ i -- iii' : ti11.P1' .'0. tvMiming .1. .1. Io.II'hu",1.' n /n...... "_.uiii_ ..,_, ,_'../III.r.,. .!. 0- 'I :tiE. //.1 on. 1I11l1.III.u' P m_ m l.l.'nn...." ....,,..1,1.... ..' I, ,'11". sit Hi' ., III .>'. (Ssrssussui Svruiiunil. II.....>"*. ,

j.v THE I 1: CITY, WlOI.S.USII/ ) ,: : ) in'v:': .\ IL. work N... I II I mil, I.I Wt>M I..AI flit, i nlsin1 :\1 :. IlLS of "lIe' I limn ivai nn.rn. I He talil,I lit' I lialn I on I iso"S' S Canton Al'fnk'eu! mnlNaihvillu .1 i'|'I A ilk-nil .5'1.ir uiiilvmuili,, hm. I. li.nl liu Iliu'imp '
iil I I ,
i p'liill"ii
Hi"in.
| lliinil'y
t. mail 11 I oj |io'il't' the 4. i.t'itU' II..".,., lIt'" ..' -. .il I ol Smlh ..if'itiiuml| wi< Hie" eiiKlnucr milling l Slit Ivuillnu, II i shout r.moicr: suit kill-I I II j 1'iillui'' ,i'f llm, |I.> ji'c, and avoid, hill tl.i'U noiu.IK j

Newsdealer and Stationer. ICI_ H UK It-ill_ _,._Hu._ __ __. on __ ,__ '(_,. II. T' "1"" >.> lOr miinltl. nun.n. till/ engine : Iliu train \I m lulilinl/ Inn.-- in.I :ijne: io man nainuil lien (OI'I'O.alia" Iiil'Hi iif it,,"bl... niidlelnm.IIM.V .

,, for item. I'i Il.Ily' w nli"" < r illnlniii' sills/ unturt" ""I.I""I" ID'1 I fioin i'uoiiu' tIdily, ininnlilalo titus ll.i'leii' ,, iso nan "leei| inllm -0'S
-- -- -- --- ,nil I it. I'.iunt nf li. Inrrn:; Ft 11I11.1.) .I'.'. nili.ii./, 1.11 .: 1'"

I&.\ II.UiIA "Ii '1'111t.T I 'ClinltKII: : .Tn, 'ki-l.. loull l'.nit It'.ti ,.1. '"1,1.1,1,, Ktliaiixiil.UriUrt A rrillajr u ilh I 6! riHiiii>, /ni /Ii! "liiir.nl, .11,111.S i.i, I h, ,l..1.1 i. III 'I.| <. 'tIlt'' i l,..ii, ; llii'lraln" I m about two' liniirlllOHlll'llll t Il'ad.I l iiinler. an Aorlieuil l/ilJije, .i ... '.L rip tin' hats v (.....II".L. II
.*>| ITI lt. 'near I'liliiu I iM'ifil. A |1.1\| al ,. in, I li n I I i .Hi titItlIls.: n. ,1,11. I I lllt'U' dill Ut (.'it5I uth' ; '1)0) mil' iii lIt, Miulli S of I IhU (,ilai-c" A not In.-r .' ,,,,1..111. th,. "'1".1 ..ti'lniriiililit| unvvii 'Ihnii

'Iri.m. oul*>ldi'. "Turin" 1 mil 'IM-i-h.i "l'r"iii|.| "iiI>I I 'an jut AIMitiou" Ihl-. ulIi,'"' or -i.li'iirr, nfI. (I.. r 'h ii i I li, I i I., I ial'1 hit >|iiroai|, Iiinl' a l.rillIu t ts'iiuit'tl llntl in'Kro wan aili'i'i| near I he (dink suit 1, .ill \11I11. ..r .CIo' wm 11.I I....'.. iii'l'T 1111,1

r.".... u l JitsMt.Vni rr I Iy\ Hrti, .v l. / (lo Inive Ilul"1| llu 'oulh1 I inn ion I) c..i.jK'il| I Injury 'I IIIIIHIIV Mi Melln.ulnilii ,. IIr HV nur eiirrn lu i-liuf, S


_.._ ., ..
.
.
p'--- --
-
L :
..-
.


_

.1


ij :,:, Hint In lin car, futiue m nlmll Im In I I f ,iln,' Di'tn, ,iiMlii ailniiiiUui'i'' i' 4 10''it k lot i 11 nn a lit I: ,ulil i i THEY WfftE DOflN ,I '

: Lr l1mmrrrin1 "I'tiiie'tluntllh' tinrcal ruilrnm'' i hi' 'lIt ii ,ibi, I I"i -i n nl .ipnilil .a n t ih, 1"1 i :"m II i I.' i I PIIO.I \ \Hr" FAITH:, GftiE FAIRLY GE H ,. 1114I

.5) | tin. X.rlh tutu \% "u.ls > 'i' j '1'I 1 1.11.1 l. | iilitbnl.\ Ii H nn I. t I"i 11. Oil i I.m ;m 1 t. l I lIlu i.1 i- .1 i i i, ,11 Ill! lii Iii. i' ll, 41 l ii in l'll I Clinplaln illl- I- I ,itliiwlni( Hoit ft M lA AI lld'Y tvMMtRtI
.. .1'I"I i piv-liinlp Ill < i ml I _\ .1 I '. I ( !Im I Ii' \ I .. ,
I'l'MisIm' ti! Miri n"1 in' .MI (I'M |II t sun,In) \ mpi i 1"11'f ) Hiinx I 'in' 'i.1 lo ,1I.I.:1 tii II lilt Ma) ''n 111111 ol rto-t'iltli l-'l i ', liu., I
1111h.11 illy < i>nn -, U" r"10 I \il 'I.i' I 1.II: im m 1"" ii' 'u IT ,n'tut I i : :Ilo.Iil I "I t I I"IP, |I'II' ill, S I 1 I.n J. is M Ill a ill r,)' tin In 1 IMH' I l ', > ,' r IN

nv nip I la' I ll lu., mnl, 'tu1git.4 of 1'1-1,11 ) 11'III'Jo, '.in/i iisir |11111|i 1 ii! 'ii-. Ini'pil I ; 1m| "1"1 in II, ni'i'im.iihbrpils ,,' I 1 lor u will' hail lien I', ni. .l.i., '', .;, CuIih-: ,
:M, II ( ,11114 "n' Imiinlt" 'hh i '11 i t 1'11' 'I' 11
t'OVVt.Kt IM. 1.//11.1..111.\0 ( 'OlilHep ft'ill lio tnori'" 1',11.: | I ami | "nlihmi < iuu, t 1 111. il s'i, ""i. In m 111.! I ': ) a iinln'oiinos: .liiiln I 14 .lln.o.I. 1' ; "its I liip |I' sOii'-| II" I ,. 'n ,"
lia 1'1'1'111 lii" nl' r..I. MM I lIlMl,,:|| 11.,1.. I l UiHioni Ii. :"nit, :i ,n, :'UP. Ml I llnI J'I,-")' Ik'i ,".(IHTII nt $1 lh"tk.I" the "niin" ui I? imt I m I. -! I p-ii. i if Ihl' Imlil :mil, 'i. 'i .flu m il n ," IIi i iImin
IIITII lint 1 : I"I'I
:\ ... II, IP, ninl,, II: \\1 (liotprnIneiit I : : "I niiy 111'1" i uitIn / Ix'tii, In U nil's! In I -" t' 1 1' |1'1 MI j,n mnl i ] iiiiiiiili.iiinii
; Iml, ..I"I'lil1; II "'Iilo', ol' a |':'? I I"M.I, II ttlm( I i- n.1'1 t | i-iiii., fnllii'Hiii' I 110(4( HIM ,11"1.0-11, "'|'> 11"1'1.1"1)\ | | m Il 0 ,
.' I 'tultuwl hlilc.- I I I h''I.r 'I i I ih 1 I 1"-" I '
im't.II IVniiioli? I '
X:4'I: t'f' 11'1 pinp I I, |1"-1.: "- i I I, ,' I t i I itii" i b'n$ nl m, i Ii, ,iu i : I Ii,' M'in Aiuifi. UIIIMCCnry h | ttiw bom In MaiiKt II' I m"II!Ii, 'It p<' t tinii', 'tin., h." M in) ol lie tin n ,h n im," "m,I ,
tiulit..i|' of tutu ( ;iiilf nf MOMMI.III: 1 ." l-e, ttiib, until ), i I 11.
I !: I- I N \\II\III.\: I IS AAM\ : : II" 11.t.t \1.1 IMII ., I uuiu-,1 tIll, ,ill--, I lln.i..il I 1.1,1 i
<"niltii. ir, 4 diiir .hipl.I"| | | | \m1. .ATTin S I'll"ille., 1111 ., .\ ,.1 ,"I Hipppiioiu niyi'i Cnvvnn. trn Ii',.nt Until, M,' irHln .1 ,1. ] Ii "I I I III' 'Illl,' | "|1'1 I ii,Ilinin -
3 |MIU"IH'ptt.' In" .Villl.! $'. I"' .. 1'1'11.1 Im iii'i. ilieut I in hiluilnii I ,tin our -,' I ii'i lIlt the t,111. iiu Y to t "mil ;p nn m nt "11.1|, nn m nnl ,
1".lln I
fix I M lulu .1! I mIII In-t niliuil I n\iip"iil\" mnl l 11"1' A .1 1 IIP nl llh":1: Ilii- mini ,11.11 In.inI nn n. '" | ,ih, i |I.,i" t ti
1"1 I
\ niiin I. mil mmiiPi' ?Mrs J,ilm I I' In ,, MIL lUll bcvn mnlr tin 1111.. .
.. :XI IrotY nn III.'I'1 \t.isinltfiili'd. I ,
I "
'I 1 i. lllH! dil l l i'h'I.M- lvi'n 1,1 I I Ii,)' toil lliin- || I l I. ii-nl llil .lii'l 11' Itl r 111,1" u" I I i I M I \ inil ,
;; mmi'
jJ inn.M\,,'Mli. .. .. fillKiirntslipil I' try .Ih ppr of fool( ill bis iimipo-illnll i inil 14 | | of i.f tinlnilphvii .,nui"r.ntnl l'shku4iil| Ii ,.. ii 'I' i ii
;
I I ". n'.1,'r a\\ 'mir tIN.lhI'q, orI 1 Ill Iii. I"I|, il::i'il mnl sin' nil limn irom I Imlii :nml( PUP ri'iiN nmiitliiiilioin -, ,in luite, (gri'.' ilpil nfirt. HHFdln FlMur: inn ( nt I'lillmlrlphln In )'ty.lciii.itif tre.itmriu: ( tinny vortl', ( n "nml, (lil' i In ml tit' ,Hi"uI u- i ipuntlm '

1. I hiee. nf liiisln .i I i.cn 4 ,PIT ttei.I, IT lIt' gull: Inc Im" 1 I,ii." niii'ly porl (lin nnr- : I It I L Mjjlipr Iliinih.il iniii'li mir.. Clint 1 .r."-\. M. !I:(.. IH.VIJI I"tl I t.uiMn el'llk amillrduk I I nl |I"h'h'II'.I.'|i | I I- ,ii i 11.1,, ,(II|
,
I'1114,,, tumuli.I 11..11. .Iuhu||| "' ,
\fir "Ihl'
: ? limit n'nl! HUM,,ilnnt ciiiim'!| | I tin'I I I of niiy ,n-liirn'i'iii: |" rnnnirt I COD THE DCLOVED.ThofiniftllK K. nmmi'tt trim hero. at Itt I/,>uii Ii) lii I am)11.1'itln.ri.) I r.r h\lly I ti'iKuitl lumpi, i .1. inntii, ,1,l 1-.1.11,1 oIl\, hl"I i i il"

UK II It 01.1: } < f'VV//'CM/.1I. 'IMI. (I'tn, I IIHIMHII m, l. .,
i %k tullul. rink I In fnI t. \
.nnl tit 1 I HIP iiiiiiilin| (lurniiilipil Iluiip l lI I- temporary Idir d'l'le I

; Is ,pnhle.lii'it, ,' t it i i n ,tt IT ('VenlM'. ; ,r; l< till n > pnr I' -I.IIP I"ire. "|iei inn II ,. ) ill 1.1' "i't tII
'llui'
iilpiesll I I '.f, 1. I "''llll'I'| | "lillllon.A il loIU: 11\1\01:. ul"II.'h'HIP KiinpnaliM': ( | .1.1.11'11"II" ;, '1'r 11Inn.I I. cj |iCIN mnl' tin- I',!IlK-, nrv ulllu.i K'rt.Vlllinni," J, Flnriiiiv "n horn nt All'' In not III.ti .... her, su ,h.c.I'I.I. bdi.itit'' ","I'h.I ,'h'I,11, Hi", .,, 'Hint ut|. ri. 'inn,',, ; '
: 'II'llil| innHumnut ) II' Jilt : It | ,
i tin" | ( "n":1 pni i 'll' ?.I| |
\1'\1':1 I: ,llsM: | | ) I i\IM I |I.'I.II"U'AiliiMiTov.' 1..1.1',111..\ Iul(. M..-'liolollon-, It h'II.! l'-I"'III" ) us HIP prnps,, Itt .'I"U ilH'l' t I. 11.1 h"i'il, ill,hut, ur homf or "I 1'1. and toiptil I ni'rc all llK'titKinsdfili cs ( 'oiniil, | I h. ,"il" I p I Il, ,Ill, I I .
t "ill 5 ppr 1,111'1', I Hi in lor munr' (Inm" M' .ird IIQIII nt t'K'ti'lninl, O in lion. '1 lie ntptomof llytt'u'\ mnl "i'; "'IllItiuru. mi tin,, i "hn .1| .
pUolinlih\ n,1, I rmnlNlinil, nn ni >lif fltI' ""'II. .I'll liiliiicnlini! ; lai'li rryaiiliii).' o "iL I .11'II' 1.1:1.4)) ,1"1, .
tI | ill I t Fnk' I"> 11'.t u the 'luOtlIul, hnnfj RI"'lt. "' I'lllllll- 111 :"ISIIIt, \Ill. pi. .|,|, ,I, II|, .
'I 1'111' eili'lllnlln'l nt III' I iiMtlll'f I tt. t Is 1 latIi.r taki'ii fiotn I In- 1'1'1'1",111,1 ti 1:11'' KM.LnulH ill , .
an' : annual "* .,* niKM Sit, 0 ) itt ciIll' lltlflt.Itit Iillel" ttcn il I In .11'hllh'III.I ,h', ti i, 'n t .1. ,
Illiiri-thilll' lloll'ih'' (III I I I till) I'M" In this' : of M.ior: | I ': I 'nitoil I iun if.llniii ? nty >i. AIllld."o hntn In Ihl.II nl"I.r. | | | |tI l:",,1.1|II. ,I'' ,"
: I. : .. .11",1
: : : : : : ; : :, 1'I'II'nl. A :{ ( TO I oMMiiri) ': 11..n ..h."IU.'II" all 'iu''ietit--butl ta.lL' in lie '
'l. HI 'ttIII, ri'inl t i.n it a v ,iln..me tnltertHInu rrl'I' M"l>ii' J1L\'Y ( : :( I 11 "'ill| I,*. I-11. I 1\llh. "i Un,|,!h an I N'nu. U , ,

I nit'ilhim.Hir "Tin Ilul"* iinpro\piiiitit' .. I HIP. 11 iliannploftlip I .links' '1.11,1)I Vi'itH-ll 1u. tilil.|,| Mri'. I Hi., 'riit4iniilthlii'oiii'inr nilnc.nri'' oil Ilinsinn M.nnln Hunk ttiw .Imrn nt Nrtv Orlrntiii) In dull c)'cs, ulil fut ami! li.nullic! SPIISIof till. Inrillelitildlllil" t |"| .'|i' |II .1| |I" |II| ;I"
-- -- II I Hi .. 'nml n I I. "1 i ,,,,
I Imilinr nt :Mnl.i .l I ITJIIII I lit '( III* ( : .I :i I I': liliV'ls load the itOiiltClI I limloini's 1111, 11"i hIll,1
11. .I'llh ,1 CIIlil :UI.I. Uhi n 110'wllr-il nut I"" nl llii'lllliyxlMil ISVlMaiuli a upon 11,1 |'iiti"iiHL"i-' .. iii.n' ., linih' hi., ,
( SulMi-ii.Mii| |.111 II, ok. ., IIflflI' (iiinl, 1 'tin CPIiprnl" III I IvJi", I Ihr; : 'UII"-.I| ,. -11..1 11', I'at": HI 'ti ill III, .11 .Or:m Jr nn 'born In COln.dl"ul. fiHlil I ni'ttupnpirs" In tt .1 H I \ i, ,
I M 1.,1I1II1t I 1.1.1.| | lin- lilt :1 It '''1'111''1 I III1 1"-1"| P- llirii( I"I'CIIII'III! fci't ."II 1.,1,11111', "" Iil 1,11"1.:: ? 'i" i ih ') ',11111",1. ,,,.k nut ninliir" n....' 1111 ","''lii' "Ill pri'ssnre' hnligp-tion! gtullhltll"ss, Mti mnl, 1 'lo ..1, on In 1111.I Ii, i\ 'n,, ,

I Honor mill put, MII nini Tor or ft tin Iui,'IIH r*.h vtho,'.. mi1" Ini ill il loeitino ,' (Clnil.upn WRI'I; : '1.111 111,1, S IIM 2'I on I lu'III''HI t i'I' I "IIII'i,.. 1.111"1", ( .11111 ; nil. .,n..k.hrsloti'' tin,"II'' n'it,lint.1. with nlwiHvfront Kill {'Lxl"" nan I.tl nt Now York bIis .re.'I"'e.l 114t( ami pro-.tr.ilnni. ami Il' also IMII(I lit,I I lie tin' li.I"t. "I| :'In 1 I lj stI 1.1 %

I iiiiuiiiiiniillims' ( : hit ',iiil il I fir niiMlialinn hl,'. (I'ji !. I Iv'iJ. f :".'.II) II n. njipin-,( tin1 iiiminrii'p, of Ilip t'n'il, .11.,1.1.\ ., torlmn-iliiii. nuiwicn. Oil mit-h ntisi,mt. nn nl I ilivl p.uns in Ill,,' Mill's, iln.-t, .un! hu l>; k. 1111.OUR / I .
.
inn!,.! IN. "nepiinipiinti, ',il lit the tt i it I".1 rn.im I'll.,ilul. 1 hi'h ii'..11.III,\ I,rlianni I IIn 'I pi( .n lii :ill siilnlinn "I t t" '|1"-111? ol tlin-t- hal (C'ninpniilnl' ivnn turn nt Ilirinn, llnly. !h.wc often the( ulniinistcrc.il NEWS DEPARTMENT
Illlll IlllilreiM lint' lor I lhll""II"II. I 111111.: Illl( fri't \ : I -liiplr.in.il II! ) l lof on'I mm thi- Mlhnn. In 'IMHMiltnn' ri"cl m liI'1,1' :
I I Illl I: HIM I'f UOOll: :IllilllAllllllMS :: ,1.,1 nl''f. 1111..tI''III.,11'lu" 1111. !| .1 1 II n '1..1.ilir; i".nili.imlolpl.1iHi.il I,. --.-- )"'' thy I for tin 1' hate I lit ihllu'lit 1 I"1"nun nl..n.l|, "H.", ''I',
I HIP lu 1'llj"11 Nolleiniu "Imrn nt C In .limllll
!i .
Illlll enlllllinlll atlollS 10 .1 Illllkl I 1. that .
4 Illl tittir4 II'I I I'll'Hl'M < lull. .llwl "I"|"'i 1 -I I 1111'| |" ,',|11'| ,; "
\II uiilih. OUT, ihi< lur. Inl '\ : r'I'I'hl.11 hIll "ion 1..1 ,1"1" sake of the slight ami tr.uiiii.iit Icier I tItuhlliul, n'ml.:ilili, f l "roimnnml ',0 ,

I 1.1.1'11.\: "nun i 0'\11:1:11\: : i l h'l> oflliP( loasibililv ol Ilii. 1,1,1 in.' nml,, Iilii u olu ,'II Iii I\,1".1. "'"*. I liii' if isjI'liniliaW. )ld.1M "rllt they give.Iiitcimitli'iit (hilt mi- I'lil.' lie' 'li''t t .n it.| .?11111, |ii, ,
I II I nuit t 1 1:1:1 \\i-l, tiiriiiuvIit, Kin it.t .11"1.7': \ It'll, I Illl) .1"1'1 h ltl till'Im I I ilinnIn n'l'ini'il, |I"1 lip :"i"liimla, lil. (irnnks I nci'1'1',1" I 1..r.It.', ulu ; nul.iii.il fever act in, :tin::: ii,. :i ihuiiiiui-tu i ;,'::: t-:. We.I(hitttl i:, Hill:, ii' i :,' ,I'II
:" "
,
: irni.,lining I iln< hiiniP"No I ,
i tt.isiMr.tnlii'ii' hiithIh; ttllll J.iv "atlsItlllrf t""t.'k ttnu 'Immiit L"lul ,ili' In, pilvnii', di'i'intlit" iit| "n" ,. ?. |
-- --- -- Ini I ln! 'r IniproM'iiM' ''nt u.iuilli'inilnl '111"1" 11.11"11,1) I Ii'-- 1'1',1'11111; HIPmiti. t till. Nitt I lll.'llllil: .,tlk. 'I Illl IDImttticil II" 1.11 c"lplk.II'| | tlic i luc and iitaltiiig| .1...an I Ilmi ion" .h.ill, n.i liuii, | h", ,

I.I I r "H. H--S-. | 111111 I ISTil. I'lniii' linn lo 111.i"'III'III.1 i | I 1'111:1'11: \ hill rIot liiul t-nt' ilk fir. inst, m Alivlji" 11 nni (alit" nt ('r"no,111,1, eter3 mure aminli'iiic. Ilnni npnn nnr "runlns, 'ihin |.. ,,,_ ,
,\111\. \ I s7;.. 111u)l 1 111. t : 1,11.11 HIP I (''" I 1"1 I 1"t'.n''I',' "h"1 It l 1.11,1, ilonlilfiil. ,) il -. 111'1 1lllnlce,1 J'"l'I' iiiiis.int' In .i.mi l I, .i. I
.llltiuug 111 ilinnin( I RII''lla'I.:mnl I", 1,. biiiip, | ami .I I HIP .li'llii'K nl' \111,1| fin lln r 1".1.11"-, ,Fnnnv "Imrn Iy! tins, lile thl puciimn' lion for ir ""I'I..| ,.n mnl. 1"1" ,
finvrnport nun AHliNt; Ill It (' ,
list' null', hue inonili if Moliilp I tininnntli' t HIP l | ti\pr. ,- | Hint ho piiniIlirnit fl LII.n. tkitl Iteionu' sen. 11 I Ilhiuit |II'I, '
SITH'1, : TOt( vi.iii-ns.: : : : Ironi "I J.I"II,1 \'r. 1"1 r"\\,1 In ls"mFiiiinn. (1lri iiiiM'i very ,ilplil. tililI'llttilithi'| u'I-i i t n I" i "rut|,, ,,", .'
I t HIP ...Hmnl\ In llic bail: Pipiitiil? : 1 1'"lli.I", < is nliililii's li I I'tl"wIk.' 'anil, >. It tti'sproIKI.U ,, 'I
i m nn aim mnl ,
'il'Ihllh; | tinslmnint Chlingo. Tiniiiniknoitn i l \ had diionii 1111111. |1''" i 'mi j il
z .\.hl'I'li.'I'I i t t fll'ui.llul'III.; mo I I''JI.I.1 mnl, rlelluIilug| | I I li ubn Ii 1.t. :1: knntt lulled i ti'it ,11.! I )1'/.. I.) ltl I :,ifitilt- I I Imp' .AII"1 sFiiiinn onily 1',1 1',1. .1he IM- .111"11 In this ,!i"I.1, II'' n i .,ill|| n" ,
h"'lrlll' 11111"11:1.II l iiiiuniininl.ilili I I lie .1 limit i.nIHIUCS. tia.liilis; ninl it hIlt' 1 lie al. , ,
fccml \\lili t I ( I.hu I ulii'ipaiiil I 111,1'lho '111111"1' t"lI''rIII) II''I. ,1.1 111.1) Illh' 1."III'I.ll'"I.: .i I ill d i in !"" i ,
l II I. hillY J"I Ihil'I'cI.r",1 il ,' M'I I 11.1."" ","1 "" "1 nt thuIiIlNr : Allmnl, \n.'tn' nll"'II.hl I N. I
,u.111: 1lllil-l| ,, \\l' IMIIIII'I 111"1": '"' (11",111'. 'I lii-4 1.11 ua. "'111",1il '. ,1..11,1 Ililli.<, .I II I 1"11'hlll. I.lln time"out .llh.. I 111"w,1 I k runt U \.11 linn 1"11.1'0' c.11 i hronn intermittent! mi Nni.VVt: .hli: II'It.| | Ih,' ,nil' I Illl', Innml -.I" ,

I MTU, ninl 1 1.1 hil uit-' ,I"I.illl., I I llltu.'llVll' .11111..1 I I ui-ni'tiil, .\ nml llosiI'.ylil, 1.iital fct ir all at' om'e. I 1(11 tlie lit. ttt I. n. | |i |, _" lIlt ,
withIlll' } 1.1 1
Iliiir 1.1"'I'li-'II'II., In :111"111'i| | iilllllli-llrrllll'lll" :I lui' Miip 1liIII: 'tinil.l \, I 1"111. U) o'l IIM, 'k in tin, i ) Illtr In m In. I.tn Ill''I.ro.l lIg.lallI | oliil, ill. ,,1" ,i',"h., ,, i ?, ,,in i 1 r" |"II,

J I 11. Illlll'lllPV. '\ \.. ,.IIIlllllil'S in I'i Inn" .n'v. | ssIn .I|1 II'r'l'll IIPPII tt ill : II'r,1; in "'lllluOltll ti I lull lull iiiiiitnu' up the. r\., \ 11111. l't.I' in'I nlttiiili 1..1. till Ih.id.I'i pi ''nbeilllii t gooil, old |thlil I lI I' nt M. ill ill .,I' ,nl,| I ii'i-I'"i, ,, |h,, ",

-I wi Illll .laIII'II'; ol'fplTllill \ 1 I H7li s;( :11IMM' i 1I'II''I''ial''t\' : l b) IliiHIIIP : Iml nl bis .1"1,' tin ">iils nil itt,ilit'u-. ] ty t"I pnioiiipttii' ) Eldkl', (In IxViFrank lii'iitei) '"' Ii I.tl nt KIWI, 111111gitI rhhi"lc., .'(' .1 iii Imr (.1..1) (Jinn. I' t"1 ""''" 1' t.

> MM' if ( huh \ I inn milii'rnn r"1 I. hl'l mi itlIIi tinti
I 1011' "II'I'lh.\11'| i 11'nl'; '!"'"I"'II"\1'1" .\ lo lJ!: HIP \\,1.11.1', .Inline: ; "I' ll.r i lilri | ihroimli' ) 1II.hl\1) Hint Ijifaitti'ttas ('hnlml "I"I""I" nt Aim York, Ir gtadiiall) Ike Myttlllll.Hi mmu : i l

|J" lo Inrrl I Hit* ,1'IIIIIIJ., Ir Illl' l lap- I ilIl1 1"1'1: 'nuir. '1l, |1 tl.h,1, out u,( t lu-h ItIIIIIIMH filnuiuy, ls-'t, -.il' Ic.ible.h! it lIla)' -inniluaitu'

lull, ). lin-lensillK' I,in'III Il il II nl.Imlll t IPlllll.V || Ill II ISsO it ( ilrppi'ii 1"1' Illl t 11, inonllis, .1'\u"iol.1\ ? ), tl 1:111. ttatij j tlnlr liniiill.ir ('Irl1111, Nilwdin 0 hIll \\11 nt Hiissnly,, ally look t IHIIJIV I I.KAIN- "AI totms lllle lihloiluN., nniiiul mil :111,1,,'
\ ..11"1'1.110,111 \ dieir, 'I lit1ii lull, rutil-,- I Imni VI ,
I bns, uitnosopil. lii,, nuakriiin I hl..r11 c r rose II IMS.I Ih.IIltn nier, l Iml. Vh.l u i
Illlll, 1 I Il... In 17 flit I, illi, pel Ihl'h 1'1 /.1"1. Hit11 mid I ,
W..ld.I'l'\I''I' I : I Ii 1 ilh.r 'in'nil Iwmtil\ In ni inn! I (IN si 111ins'I ItOt lain HUH l.'i nlni. it| in), loin.lK.n n
1""kl"'II.
:Ll'H' I I HIP nl tin' ilm" m ml. iniiri-l. in 1"i"'n111 )1nul'l liy nnt I.r nt St I Hi Inn. I niimniiil.Hi,, ,|
n Ill | |hulti| lrll, ,
11'11 1"1"1 1",1 11'1 : pit ilotin\ fiiiin" his ('U.tla'' inn Jell. list 'Ihe, tlkitiif t the wasif h' Ihu I'I
111111) in I-.HI 'I"ilill|
N --lii-iiii' ) ,
i tIlt lie. hIlt ill l I
II ill
ill iiM-r lo HID i lino I 1",1.,1 III I I klu1)1.011 nf Ihl liiromu I I t.n i II| .1 u niml. l i
,111' it' in I ) /illi' I'w"11111. (' loll:i ('u, ut 1," ) nt New :.ilniii.t is h.I.h,\ the tttu 1 1- inn ninl puhlie Ill I llil-'u.!
II linn
MOIUMIIAIM'.OU) : ( : WII\'I' :.inn' ilpptli In (HID, Inn IT Ii, 1"1 ) 1".h'oIIf 11.,1"-1'11'11): )' Tliut iiirin, uas nut 1"1.l"r.I.II' ((1..11) ion I""ille. .
) .1. 11.1. I lilt| II thilil | \ ,, ,
,' ',' I III 'it Yoik in II7.St.il. iulill It| 'hull! llil| :
HAS ( '<0.-1') I '11'i : UNII'II'sI.t.l : niili'il: iii-l .inx-* :!IIMfI.1 hii'Ii 1'111'| | : I ,(l"lm,, ( 1.,1,1.I 1.III'11. .. rol,! .11.1-1 ,Ii., 1 1.1' tteaiin "I.IY pvpiits nnl ,'tIulll-| |,, |hOt. 111111, III! Ill -
t Iliiumiibrfnl Anipfii in lin hail r-"iiatiil' I tin', I Miukii '!) ttnu I 101 nut Hulnilo in hluuitoiler ;
tt pirf'lli'.ii. ) -
proji'i I >;: Ill |' 1:11"1' ]P' 'h"/'I'r I. s will i IH ih.. ,
K 'i r
1'i 101 and In'i hie. C i.iij ?ill -i
i:> .011'1. r IJnininiplliMllllll
"I'loni" | ," l 1",7 7.1,1 l 1 II'a.I: b'nl, 1"1"1"\" \ "111,, 1"" I'hp tt 1",1" nnnir ttoiinit, tip; twtlin I h"l-i L .lelglh 1 uuj.hlltllIliullh: n il.ilt, i 1111111)| 111111,, | ?,
) ( 'nlinnl .\ ttilh i\pi. iirl.ulol n CIMH! jnue, anil,I HO the (l' I IHimiiittiik tt _IS p.lllllllllt, l\idlllt', tillthefetirtt .:iuT
\Vo gel I 11111-1'.all. ippoilthi'M I ) I linking: 11 Ini :il 1.1"1"" Niipipr| 'II..ri UoUrt I"lI ttiiilminnt, '1 luau-, A) r. (!

iK'niTi 11..1 M' IliU ) oar: |ninliil, innnnilipr 1.I.ia"I.. : !',SI.|( I Ill UI'H 'Iul. Ilii* iTiiMl uoik, mnl bnl, 1.1 I (loi'". i I i l (lit u'r Mitt tin tout IILAI. ilulu,', III !. :iitheie-nil I u I I I. .Mmo-liui ;)'

h .:, fup| Ins 1"1 It- Inn:id It m ian'i "il( 111 liim 11".1'" I ) IV ili ) I I.'r"' "."k 1. Piin, ,.. ,IM.IO In: il.lt theie the T 111 taola M] Cciuered
rolmtni ,1"11 \"II.il
: .1)1.1'.1 I ---- ; (
'Ill.! "UIIII ,1.1.11.1.li.
|. To il I tin'' li'inoval \IlIg\< foinaul' I I HIP 1 I. annmiiipcnti'iit 'I"hcr. Is.T.Tom ; .

.''1"1''' i from t'2 rr 11 I 1..; -'..,-M:: 7( I.OM! (-1""Ilclo '. < of t.tuIli. .it II I ""I""". liki'\i Ilir u IP I tiling i I I.il I I Aslikfrom A l-nrltiini i I t'in-f' 'r.'llr'N! c..r..I"" ICii'I,' tu.olt, nt New \ in k i ity. InKlolm ilull nml! r nkun I ; liml In., I illutteiby Mill In a |hitIr C' hil.r In ?(I' ?

\1-t I 1111.11" I 'll.lfll' i ili.( nl aliont, f, l'I.OHU' I ) ,n".,li'il., '( 1'11'' ,' I u ill. iilh-r (iiimiilis, ol pi "III.li"l| :tI. I nf -Iiin, I thu llr1Ilulry ends, I 1111.t.I I ( ', 'IMDJiilm llie "C.III.' ._ ..IIIIon.'I"I.holl l >:nit. imnle up m M,,. ,,till,, Ii| IliluthilIl| ,I'
'
K\lia: ion", Tor I 1'1<> l'iiiii' ) I In Hii in. our piofis 1"1,1 nn sol ilm: Ii lilh,,,| ,, ,
"I'lt"I1,1 I ,\ I ( II 4 i' ."I\ lam:' i I II I Kloililnrf, ( hl it-li| 11111-I' ,ii lll
iTt!
.ul'ul. | i nun nt Yorkshlrn
1 illl"'III""JII\ Jil I : Hli iiH 1115) loln ,. .\ ;! till- time 1 -Ill Lilly
II'C"'I'\I' lhalI h"I'r Ild myrlc..1 ; liuilihi'i 1-4 ii ill iiiili
n
i: | i ISKIII I ; 7.11,11011 lil I.ol : n niliom.I nHliniliti
Its bi'ii., i
11"1,1.1| I ) HIP 111' "Oill""- 11"-1. I iti'i-im I niiglnnd: In i IN-.*?. ,
hll"I""I'| .
1"1 .I I "III. wlh t. Irllh.r .Mr. Sot ul Ihl' \ I 1,1111! In tu liIuuill', in Hi,- | ,|,
nlHIPIII Ion, i (
t-V. *M"II I fni'Ki'Vuiiil, M ;us (HIP linli1 unilil, 01(1,1 rinilin. n furinntillnnf 1 r. 1.'Ih.'r I ,. ,
fl NI.SIII'In '. : 1'11'1',1'1| .I I .1.0'I'! I. I Mn"I"1" MnLli'T II Ill Imin mnr 'lro"o lispili- | In i.n |In i tin nni.| 'I| i ,
I I' I .i h.11 11--iinipil' I I lallutluihtlt., 1 tI |I""rn.. I lu'tlti. lius ,ho lias MIIIII i ilm'itlon, iti !II I ill (U't, IKV.IC'lma 11.,1'11., I Clnnmi') ill it I | ri.' \ 'hi Mi si Ilo lila.,|, (Kt Ii, ,' ,lililli, ,
17 CIII.IIY.
( '''| I HIM foot i ',1'1I nrulp --iblp I lb" Immalimi if Ii tlii'Hittir )hr she has of. _V iuu-l i M- Piil/ui .
11'1' '. 'I iliut "." Ill I'll III-. I I'I-j," lias nl-I p I i ) | 01 juil I m nml I'tPit tlilr .honlili I
pi ,
IKH I biokiis
< I",,,r 11'ui I'''"-." nl |I""|>'i.I, 1(1'I"al"II.I"I"' : allo i'llii'i' "tin ntrlotv : i. of :ii"inpin\' : I', ill :ibiu"damIIIPIIIH 'Inniiii'i' ''lt.1 tit I jt* liii 1.1 ,,) It I Is M', H ()011... 1,1011 "'1 n nt Sinnti'itille IIlb.IIY., 11. c1!1 he'I' fhl'iIlhiuI'' w hh tin inrrinl hi-loit, not ..nit

lllTI'linoi'llo'l I \ '\. Ml III* '')'M t llil" Ii mnl slioiiM 1 |hui< : al IPIIIIIINI i' In inakp I HIP lalwI:: \ nnnsunicil I'h"II."r..1. Jlm"I" III nnl ialihou,' I' from le these 1.1 K said : \ ), I "llil-iniiiilv ill I 141111'. I m ol ., :,ii nami
Ilii' < Itt I" 'II il\ iii 11'\1..1 ,I,1 ,, I llnuiuli" 1.1mm. X.W. John I.I.oh, ttim Imin \IIUnnn' the woi.il. "i |hluLuai| in m U. >
; ,
ii I .ton 'nd..1
'lh'l 1"1' 1"1. whli, will 1"1111. HIP ic- fail. TIiP "hll IfulttntCiiiiipniiN wiI.,, -lulls' .. iiiilhhnc. of n In K.'pt., I"! 1.11 hl'el t llinni.i I ;! .ilmo.t the ..\leIhil' lo .npi( It linn lIt. nn.iti.,| i'I 11,11,| ,
I HiiiiMT-iill, '') '* !"kl.'r Ji ar nt I :I"i,1 P ) ..111 nlNi'tl I lil"11,1,1.. C' ;IIIIIHT hi HUH ih tin, m lillihItIhi'! ,, .
itu"vll: JlHu.uIltP; ) "lli": ) l\b aC0t \ k Ilinrrit and Into 1 otir it. pni i lilIll| ?
sim emhrans Imrn
"
for tin Iml ,llnlln |H.r.I.: wit UVeils. > ofllliolll :* :il'IMKMI.mi ': I dill'I, .Illtt illl t lln' Inllnu i il'L', ili- 4it'1 "11".1111\ nnr 1111,1., 1.. F'llu'i WI. at, I'.iti-i-viii, glut \'h.11 ml Ill (hit rnnii) anil, to i-m-him ml Ii 1 Ilu,,
I I limnL'H Mi'ns I n| t it nt N. In Ajinl )K.M, "
|I"H I Illl' Hl'.IM'\ .. J..II.HHITii nplor. : : : \\ .illiiiuVin,. ,1'11"h thunI CIII .you ? I a.ked ca'ly. Kaskme Terms of
1111.h 1"llnl of I the (1"'"' s iii"imi'iilisl I. htir Unllnelt Ixirn, At N,' Subscription.
; ,: I < I HIII| "a ti'xNels ilmn. I 1" Aii'lipu-. \\'il. .I. J"hl "n he s.ud. "ti U wife. "
11,1:111" "" Im'
,. i': m\:1 I : 1 AHMAMI: I I 1'01.'ll' ,. .Iall" I tirikctlliltlte ""' 1\\' "r Illl-Illilll\ Mil\ Yo'k In Jiniuin') 1 ) tiuir DA I IAI'.y
.lioth. ? lin .> H.IIII I IhpI'piinstltanii .. I"H
1 iMiii pussi'ii r r i *. I"I"I: ""I if 1'uit'i > ni, lontiinii! .tin Iliad .tilvu-t ticd 1ml liunu
1.'llh.. finlln'r, BIIIII i.f :J.III,KIM 1 1I I lail''aI: : I : < 1111.: ) l ,> ikImit maps ,,i( the (oiistellattons tthere, nirorilInu (- A\, ,llllninV'nrn.n,.Jl.. wn. born nt fblln. ; seen K.I-Iine ninth |iH.t |ii'il' nr ili lln rnl tn ( It. ,ii-

It'I'1), '. t, I' S. I"i: .1,11 It. Id IKniKalilnml I In .111'"..... lit' ltigy. nn nnsttirunillslllllU Icllhlnl" Novo"1.) i, ISI' mine, u filth in it th.iu I hail\ :sai. WIllHTS l t'y l lull Icr,
i I ,ikluu- Tin* ili'spTi'c pll'irt, lo lIllY, lie( III' fiinllll tlllltsllilH Hill ll fplI'lUHILSIllll 1It Ill IliK'tb wu nt near : UM h: 1 Kit h
u.'a'.11 l II. I l. ( !. In I u about (111 1.,1 Ik'lllr. dust, for stu:h aI as hen. Mrs - - $ 'f ill
ls.7! I } \, \, ., I 1'li"l vcleini-i; ngainsl: I Iho 1lo4illItltttVl.lul's (. IIUP. a ini'i'l )' lipiiskeil' \ h lit,' I Illl'llli-llt I '1..II,,,( Baltimore, hi 'it 11111111', KKL I ( 'lii tt-K: : NIINIIIX siOVKM.M ;iul
I 11"1 1'1'1'i. insilih w'd..lhl ..I'lal,111 tlii oriliiiiii' tlnitur, .\.rthnuu' JMCci, luutuh. I 11.,1 I h.l.llo Ithll' opmiun, jet on tin IX 3111). ttIS. $:t CIII
I ) Rnnilttii "
'Im) Iml ,. ; I I HID, 101'. 'IIPIPlias I Ilift :1"111 povpilv' )"I pi hit; nml, "' ami l'tlitlIt ) .r"1III 1' ,ttiui 1"1" nt ( ( hEli
L 11 "I PI'IPH 1lil.1 I'm! il1I'I'I'1 I Ship ( 111,11' iialli, ,tutu Ihet II onsnlt I ''tl'"C'ler -b, Out" 111'111)' .1.I strength t of my fneiid'. I leioinniuida-
lliuii 'In llm by 'Iliu olll- i 1\'II.i 11'11) that of niHti'
mi 'Is -
1 pii'senl tvhhliis, ""I.il)) ili-pi'.i'il I ) I t Ihol'I..r\I' k, "Ij.h I ill lu-. I' I sonu'lhl"l I "nlt.this Agnm Ilootli was horn nt Suhiiey.' New lion I got a bottle and began its i : IM1
i i.il uliilptiipiil' of I 11:11..1: (or I li.impi- 111114. Vii olhei' Infill Ipi'lin", HID ponsli' in lion nl I Kiiilship ,Is uoitiij to I Mippiiut' 111.1 I',0 1'111." South Wnl., in hinter, IM:LJojrjih l.e SIX MuNPIIs SI
gill Caplain ,
1..t-1 linppy h n ('omliliinilon' nf nmlH r ef- I as
I till iHthuTlmi'M-lii'inoi ratKpciial calls i t lotvaiil I 'tuluitt .ulilieis" npiiu lulu |1'11': l.iihtllt limn I HIP" I li'nlf: of MI'\ iinn hl'l\ ) kiinttu'iliiu, nf lulnian J. ..Tel"1 (the Ihhi. ) tins Imrnnt .lilldll iinii'K jinMiH A;!! u

litiil, ) IIPPII glil "I lo" rcd', ran 1 posoilily hp, 1I"j.II", I in' I tliiliiinl : ( I llio "r.n'itip: OIP.IIItilbmil) ibl'i. lull r"'I.in-nlrli'\u ( ,,"tlhu to .witNfy their sit i'bilujtljhlu|, In rul.llliny, Now IC'.1 what I have alre.ul)' said Terms Strictly Cash.

lili Ii, ulii'n M"'II..t1 IlIltulU % ,Mill'' (Hint i I", til lie MIII"'d, I hint 'I( lIP 1'0.11"1111,1" Imi<"i'i' IIP in ibmbl.; riuui'IIy.in 1111 Itinnmit iiiinini mi'l Ht thiN I as to her tlu n cln.lilill t and, then rc.tul (HilHiilisiril-ir.' to tin -, ini-Unkl vtill

\ 10 tllO I ('\ -. 'I IIP Mllilll'MI II ( ill'I'llil.l ili'iiimnls! nfjiciit Hinnu, tune enjoy a pnH| "Ill lit i'hlinntlatinitsnlt A comiiirf ;._.-. _. .?. ,,?,, )"" roll II lollims L'ndir! the Kaskuu IIP Mippliul It ill, the li.ht.iolmnii vv'sklt
\iilu, 11"111 'lur' t 11' |111'111'1| ,this, Mippo'iiion, liimeter, iippe.n.fiom "III"I"'O lull-in, julliul lii, )liunv iiiio.s" nf liariiilesH I "-.1"11)-1'' ". Rt""ttm', of tin Iliookl! ,, AthletIc nqiuo.h I. h.1 : iin'ii Iheexplinliiiinr thllIi'I, nine nl lln nl.lIllli.

I g.lol, I i "l Jilt l ::.. : |1'1' |1'1'. I tlm fulI: | I that siieh n ilem, 'iii.liatloii I Ito isllininnml, Ilii. "minpaii. ; ptc- 'lilli-r In .lulu.( I DemiHrntA I Ialol., He ,mfc itu4 11'11 Iril, |lIlt IntUg tie.itmi.iit I all the dsipptic| symplol'slo IH ini'.,in mail Hllipliulttith I, rm tin-Ir the, h l'ail.t.llllottllll.,,
) il'hiIIll'
tor sin, 'Ii niiiiisu l I. nlnl.ni.ltiinuppi fm ,-, kp.I| iitviiiMiiytii iHslitiil and tin pitim in Im
I
fool 1 | unit 11,0 kl.uly."I"IO il Ill(utclhiCil lull Niul.\\n kit. 'I IIP
;
11.111' Ii for
1.1gllh".III
\ nils In MM
1"'III"IIII' ti-rms i llIl
/li.I. 1'1'11111,11' .' with ( ,,
smi't IH-UIIHO I Urn ( I lit 'tin" 'I I I t A in lininUlll.ni. rWI 'hn"II| vt tlio II -I n ih |,. ihi
1..1111" I nil Iliillii h 1111111'I i m ; 111" h'II.'rllll' I gniniIi. I), hkillninn. lino daily let CI grett le.s and\ .Ill Ill ( easiialloB Ill| ) thu Hiili-i nu M lIe n
1111 I Is l > ntakes him bppn I uim miller, III hll".I"1 that theM ni' 1.1 '" u iw Ill,. ,,
: n 111"III'ul l ( 111fa""I') I tun pi'iil oi'p.ins b":"is ; kppl I ttoiU" 1'111 mnl hIlt |ti 111114|| it| |till|,
1"11"\1.1".1" on. IVlisurolii, li.iy ii Ill It lo I II",11IIIIIII"lill'll, luplinj.'ol'lhc( iloM'liipini'nt'. lit. I 1"Ij | 'Illl' fortti et. illlll' --11 h iif lllitlisitinutimnlisoliti | I ..-\ "omli'ihowevnr' 11,1, 111r .'thi-r. Ndi' |h')Mtli Ihe d".I.cs nl 11111 i .-' nu-V\ ki)'.

t 1 t ninl, f I'o from uli- \ hi. ipiMinnliieippialiillly 1'111 tl' 11'1"1'1, II I \ ) In )11111111111\; In jiiiV'eftnm lied side aide h"llol
lS:7 II > | 0111| iiulll IlalUI | I lulill, ill,' ol" liml: \ la.I (hut ". ."(.. nn miattiiiiptoil vain an by they t tnml I.
Nli'itriioiiH n uluatutiul I ol1 fi'i'l, ( ( \ (I u ioniilr loiijj ili'lii'il, lust nml. I 1'11 --- I then, vii for
1"llall.I'.11 i""lil\ itltghihl" )' at tin* Mnnsu' hmist) !, tOil tin )'llh"-lhl, r-cL1IcE: :
inlo \\iili' ami\ s.ilV liailxu I l )' 111.ll'VUI..I.lllhl.1. liul I (nol ol (IMIII.: Nn -I"-ih, mil I HipNiitional ", OvfnlilHliile. mil Inll 1 Has
011111| ; I mil,;1) \ IIIIII..U.I'\' jil. I IIP (l'I..i..I.illl or nn)' M '\He 1"lli.II"" is 1-1..1 mnlHii'ip \ IhllI.\truiiK. i1r. 1'lttll I, II "",'ni", 1111,11 il.pipsta" limn hating ig, .is 1 havi slid, .- To--

.I | il< I'lli. illKplay: "", 1.IIj; lit I llm, i. llirii'fmi/ I ) ol IUH In his liniimi HUP "I'II"I.1'mnl, thun Heiilierg! iMMedfortttiiii t )' 31ui 5. I Htrappciili.nnproved ( .

I lint tliirf Is nol( all ; lo MTIIIC in |Ilu 1,,|. VI'h'I'al01"1 il In) liml, 1111"1 I (Ilip 111'I'ilj'\ 11" ,I 1111 tul-: tip hlH bvtrol wll.l"w.' I then ""'I IH It tint ttnk to ni'iknniil she Consignees and Shipmasters

Inn lior of | tu121!> 1'1'1! amiiiiaki' tt mil, or net inn In ik'si' :" "! 1111, Ilh' u.\\ M'I"III'I"'I\'| | | \ *.. ImrKkir Cbcnplmr; (lit 0111(11. t tIll ilinlmt room .
1"I.illl.I"llh iiiiild ami\ di ,the fuiulthat IICI.N (
cat ist AITDIM'I (HAIII M'
I Mis I \ I hi avirage HAMM.
nu-h '
: BluiMii tiutlillg. 1.11. .I "it4. Tin I I'tiilcil SI UPS' lia-: \ iifiinlpicsls \m\Iw. Ilvl'l I j11 d"I"III..1hll. '
.: 1.1'lial.l "IIII''iallll'- nlinnl oiiii Inilnlreil' \ nml',\ Ihil I 11'1"1.1"1" II" : nl stako' In I IliU |"IIOPI| |. hit I 111 ) ran ( : WHOLESALEGROCERS .my 111 pei son 'takes, I ithoiit ", nn l:
1""I"IIIIIII""II I 'U I 1111111' '\\\"I"'I-| lulls I lulnl4llvu4. No one "pan nulll lie htmnlilisl ami" 11 the 1111. ) Bar Pilots Benevolent Association.Iho
11.li\ I liver: ) aiil w"h /palmis linking nlHn siiltiimg' or nn, 'out'LiiietiLCilli .
lug ofiiliiufri'l, I huh Ii", "I !'ln< 1-1.,1,: r(."11 illl il'l!limit (II lou nipttllll till ; Mr. 1'llUI llii'il, M'rionsly ttniniilinu tlu I < I mull-rsi, ,I nnl, ,
PII'I..I'IIj "II"'li-o 1111',1h"IIII'I" runawaytlin ttari Ih"1 tilmt up In the ,aisiinilitiini of food, ratne, ol' m ) |14 niillimi/ni i.i 'h.|
\\ h.it: IIHS iicrn iiniii>,\\ mill.] oo't t Jt.'irriJ'NI ,- vvllilll I 11" Ii lull- 1,1, IIP "',1,1,1.11), I 1"llhu( Htatilo till a |II IhItlIlIuIll\ airiuil tttnhonrH I lelc. lut rilnln., apiahiH nml oilier tI Itt
> (lie utter I'nieh'N.- / n iin'ii bant '. course, a sll.II nn iiane in llesh until .
) IIIOIP, 1)111) ai I Ilii | i't i.ijilillyluiiuHM' 111'1.11.1' :1"11 ( litter 1"II"IIlh., lliulilirre hillimnry AMI- pli'llM ((01,1' il'i Il-I niul cal II II I tin HIM'Inaieonlin
11'1" ttliiili t Ih.'y11'C |>:|SMI,| hvI'tXIOII'HS "iuts, ( I shut looks like lieu .d ai.f.|
nt mini ilnululyrifilleut now ,
I jIll lilt | 'In \\liiili I" I 111' origin !) ( nlli. ,- Iml, l 1u'riu: linihlni'
\ h'llh I III I I'lPsl- I : '
I HOlm' ) I .WIII'IOUI'I1"I.i. Ills mlilreiw, lint, m
tin) ilirilgiit", ; In i1:uili'il' \\OIIKI, \\ illitn ilelil has pointeil, mil.1..1.(Ihll (I", liillsvvonhl lultoiliin I Ilir1' ror.lhm, to I llm 111"1 11111'rIM Ir In hut' I''I''N.' I llioilm DEALERS. She .lillke.t iskine oce.hional I Ittiiilnirshplntt I'nntA < nV IlillIl.
Mi'rcbnnls, imt I
UQUOR
'
li"h., 1111 \\o say (HID cowl uonlii ni'lnillv: 1"1111 I tIll 1"11111 bltn: biisinrns' 1.11111( "1"11'-,111' hlll tnr it Ill eiiinl| to tin. nunslnn, nml, .up lilt' 1 ih IH need of It, for she i isvtell. ( '.Molu-n/iVOorllii( 4 ) I !;.

I Im nll'II" 41,55I: 1,1$11) >, ,Iti aIi lug} !$1'!,::!.,. vthlili, lln (pensioners, : tIlt 11,1.1'l'c.1 Illl liiln Hii'li' "rnuuti'lH. 'I 11 IIP 'in.in "I lio, \1",11, A uiilvanic low Hlliml batti' 'slim ry t.KK I the Hiililnl I""I.h'\ In il! I umsidei, this (e.ul I.dlnlile Hip'JIM 4iItPhilip

I I: ) 11' 11 01 I,I Ig liiiiiiirli'l'JiirictiinillilH.'lSI ill.hill Nut HIP inm liPHiseiisuol of I Iliniii or dill," 1'.11.1" ml t"PI'USD bcpiin.i" HIP I I 11111'. ha1",1 (lie 0".1.1" I Iiuut, huh, Hie I Imtmeil "- Feed Studs and Flour: nmaile' and\ tltc Xiv Oniiuue "ii entitled

;: ,!' : ICI. : tool( 1 \\llli 'lujlin I \0"1.10' nml I tho .1 Inci'ii'sl >I"11:)( II'11, \ '""- not pull b i HIP lh'll.r, |)11'. ,\ nian .|.01.| lr hit', iinfcsMeil\ iiI .- to the credit of it, for from the Brown
1"'I'I\II"IIII' \ | .' .
'( IIP i I linliuis' of I the I 1'II.h'n'I' AI" ,
nn lihli'linil'i, ) 'llly: /lt.I) Ihh.h |usliii'iii'inii : for I tin' lumen, ) mliliir.Tlip tl'I.II.Irl"I'Y' 1.I'c'I'li.II, .' Hiirpp'.fnl' 'I"'I'I.'. St. '1 \i.,-.I.,ilHitiihiiu, ) (hi I"iiulonTmtli. I'AIMW. nAGS time she began with K.I. inl Idle used

I ( | > 11.1..ovo.II.IIT, of tilli'itsl I II lelo (1'1 I tlm ili'pi'inli'iil \pension 111 ptoM'S t Hi'it HID I inn' In mlM'ltisrnnitl. ___ _____ no other mediLine whitevcr. DKAI.EI tAll ( -

I $1O I.I""II"'I'< ) I, I Hn< hill I U.II'110.li"8hly( | ( RIP""I\" \ lit I. \h"1 ppnpbi luiti' linli', lunui't' -- ASII.WRAPPING think recital of
| ) 'II'WO I Iho olIhoponnlry. Ttilptm, In ttio ItiilUh "1"1 I you :a Ih..c fictscaluilited
'ruer.ll'
I (' I HUH li.ui-, 1I.IIj"11 11.11'IIIIil, nionmt, lur I 11.' ..11.1 ( IK ilone) to nanl Kinds <>f Furniture
: lilItllL '
Jt .illl,1 11 11.11,1"1 1"1 ( II"11.111) "' lo uppinl, it. IVoplp 1"I'lhlll ) i PAPER toihoguotl ) on ale wikome
ni'l I I Hut: IliUliilli'r HIP ( 111'11.,1) cniiseiin'| ''lid's nf the .Ihh'l ,
i (1"1.| 11,1n 11.li'I'O .llh',111: I pie.us 11.\ I. Imill h'ii'i;,iilii Mb I (II"'I .1'uIIIIII l'ollnp-ii 11,11-1 I. ,' Hull at the ItritLshni'jM I II.HIM'li'llt( ) | >1 1 n: to make Ihcl puhle. -0---
II Illd'I'I 1'1.\1.
In lou 1, ninl lii it nl vein ". 'hl I .
cilini:id* Im : 110 li.ito, linli'
I..U I PtIAl'il\
vtonhl, h h'I.llhn' I '..."I'"al', ppsp\iraiirD| 11111 inn r"Ihll r.n.ni' Al Itt lIilt'llt nfthlH (Rev. ) },\: I.. HAII, Pr., \K\I in I'ovr I II' ill, rAn
l *IlttltI PIT" )'fir: noiilil.I l lun ri>- ivn ud.1 "'"11''' I Hi:in "h"1 1 1 ims aip ""I'I: I II I \ "' "'", (Ito nr threi' PENSACOLA, FLA. .

11.1 ii'ni'il.NIIU. v'I..IIII' Mil I hllll''I': Whilll pl'lpiiipiieil man i ri1: ink' 'mis in ,tin a <;ooil tiling, it t'l'ttll. 11"M 11140, mnl la.t ttnk Itiaine ntr inc.iriieKt ____ kiilN.-f. | I ) ___ Chaplainlbaii)', X. Y, Penitenliary.I' -0--

I (| (lonhoan.v; : annmnl' of pull-, I bv hi. "' ) HIP M .it lo : I TheiiMini ttas pltinunl' Inilinknesi S.-S"lllile.lltler.of thii kind,I bit ii::tot, liispui nt, lmk I anil Intp
N il not IHOJIOI'/ lo n-k I liy nil lie, inmipy' 111'\1'1"'\ I,line of pensions, 1-1"1'1'( MI i. Hn; "'"nnjih 1"11 for buhllil-' liltliUtt'". 111.11111') ( iniilit-i tU-ni! Ill| i |lu i, m ,nu ,,,| II j )Ill ,thu| j.,1,1, ,

I Hits ulinlilil Im. ilnliK, mnl nil Iliiniiniiir :1.11 I ho npioir" ( as I"I vtonhl pie-1"111.1..11"1, I t ) : half ilns In olleiHIP 111', ion I' hit, h ("1"\1, \ I ,I I' 1.,... 1"1 aio' Ilhlihc. without million)', and, in C, lit 1.11.1)'.

have: 1"1 l.iryih" ) pnluii'il: \ no (II of I Hie I Itvo nr I hIlt' C.atsoii last-any one u inclined to ipiestion
) I \ | nlii'ii iilini'lilliiiiNtittil 111'1"1' pnlilip' u III iiotrr liml II mil u lib- ,11i11) 111) Tlmt t
1"11,1'0. ll-iiii. M I inv ol'HID I : i 1"1\,\ "Ih.t., |iii-uit ,elnplnu il 'hill tin the J
ii.iliii.il hll'1 mil plinlpis ink,, I 'lIlt I ellil'e.uil above BIEBIGHAUSEB
Mnliilii .1.11'I'nl
ol I : I
11
\\ 111'01,1 In I Iho enlinli IS nppiovi'il (HIP 11. 1) thn l'ao. 1 lit' luiokor. other 1'1"11. |I""l "|1"1)" ,
il is I to
Cut Into pnnr Iillliu3 111 II' 11 I lln,* ini'.l.l( on 1 1 hcci fully nell)' to all .
cf )
- iliMimrl' : IIulIillg| upon I llm (ii'innnl" Hut I ju-l nmlimple In, uitihiiii il.I ) lay 1.1' 11111. I i. Cullil.lie.ui.l.

I I liuy iii,' "''|1"11 111111" | Ii u iili tiuiuliuul'iigu.; inovixioii Is in.nlu Im' nn mis Inn' I tinny :i. i "Iull, ; I HIP iniiii \1"u.I"III. not nn that .mill,) of,lnll'I Ih""I.'I'M',r,, It IH nt ttillkliottn I ll tuu, addii'ssedto me at the I'cnitintiary. HiiiDliioir1fiaiaiiilSl63wFilliBi; !

ami. hll'f f.n Ililiot ill Illui"'iuL inNliollor |ipii.hm-i, ninl Hut. I this lil vvns n i.e. in iln II lime" it ill iln, lliiti-.li imiii'iiin KII time In pmsnlt nl REAL ESTATE J\ I L. I HAII.. -
I tIll HI tl
1'111 KII IN
I" leinliiioIn
piihlii
) ftm ) OIMMIIuoin .lllllho :1'111) IIPII linn1 Ihi-li. oilier thliiUH U'-liliH I knottleilu'in ntlinilant Other) a similar. ehanrterfiuni
III. Il
111,1,1,1 111111,1 ( 1.11 11"Ili"III., ol.sohlieis, nml, 'I 1".111'.1 I I nijinnienl in I l't itm'of inlti'lI'liliUl '. ,\ 1'r'11111'. lull' me Unit 111).r __ 1.I.'r. (IA' nii i Ii: .. 1 1M; |Is, N |lil|, ,t
AM -
;; l'rM.I'1! ant, .1"III.hil'" : | nl our 10 .1'11'1.11| | ) (lln il' put' i'ml ii1 "1'11"1 Into. i. tutu linn mi ilnll_--.I.n k- I II'w"h .h'l11.hl\ ,'Mhat t ,, 1,11. prominent individuals, ttliuhstamp M'AMIINll-, i\lll: I 'I| | |l. V VI I l.i:

! linn1. Tim I 1:11,1: | ,: 1'riit.ioln '11 11"1"1111 ( ltlu4tIlluil." In 1111,1"1 M'lit till) All'IIOplllll.Tlip "lt' I '" I II"I :>- 10"1 fniniil, nrih.sror K.,. i"l .is i riniedy of mi- I'l"-!. !'. |ihlu| |* \M Il i ii, | | i vii \ |It| : .

: ..1'1'> |Ituilfulut, mnl nn.illi'rli'il' lilliiiiiN \' lo I llm I I'oliileal, .ILO ol (HIP 11". thin u' IMIII pint iile I'ln-his"M'.II! hate the I"mitmies Uiliaineirnp (CHMXTINS( : ( AdKNT( : doubled Ilril. will be sent on apph. : II i iKIIs: I'lPi.MI in I I I UM 1 I ,.
nml > nail In
I'li'shlpiil. :Iil. with entilu linlli"Tlni I Meijilian NPU. tti-ilt, I I'- 11.
.1"I'm.or HII I ,| >H. 1"il'.aI"II", : > lil tl ml mnl, imlsv vi'll''ispiimnof I inaikUiih: I I Hio Alab":nun l.o (i. I ." I llipmllim" iimn| 1 hl. IiI i.ition. l'i lIC :10.1 or su bottles' Fl.Vl'UltLS; I ; UIMIKO.NXni.: :(

run lit nil MMIMIHH of (Hit* ) i .Ihl.ol I" ) ', S ) ( or liy ,
1.1 ( ,
I .ilmi. .1,111. I''ill I Ill s I l 1 Vi M I'll. I h, iii,, | ,
'' I lie >|IU"| | lo 1'1,1'"' or ilin.Iliilr tt ill ""'I"'h.I., ib'i'l,IIP (Hii'niM'lp.tlbnxo t nil urs i ttonlil, hull t' .ilonp" a --- leii'ipt nf .
i
l.ulon piue 11 Ss\l ,
HI \ If I t.
dllgn t I'li'lylil, an.l a ,h'lkl. it I I I 1'i.'II"I) I Ibn MIIIIIpnnnol | I"- 1.00, I si 1'11. if it bnl: "-0.111 liuof Nen \ tU's .liil'inif tllti. llx4ctli: ( \ 'II, 1 I .N..IW.

,' U (Hint N ""'"' : ( .liltlp II, :111. 'h'II.\: aminll'i'i'llnii'iln ( Mime lil,1, Inllii'lliljj, I piini'liineiil' ,, The ipininte-t m Nettnik I Is I tin, 111011. The K.I'.lil.i Company, 5)) Warren:
1,1 -
1'1101.1111| ) \ 0'.11) : ." n 'ti.ilrlnln I on IlilwlI.| lor aeibiinU" imi.ulttln I I ,. ..111,1-,1, .lit .>t,.N e II' Voik, and 35 II At III ,N. \\ I' |Ii K
from' Hin liolil, of llnvt'kti'l > I'rj. .InIMI"1,1. I'li-p'-lly (",1'1.1 a lull Kolil, 'ninlI.1
lif iMittiH'M n:iiion, 'IP I HID em plot PS me lit It r umkeilI :1 3ihll: h'lk 1 lit I the h'III'1' .J'I"| ''M C"1ir\: Road l.unJun.
nu i i | ninl
mnl pill It nn tin- ,'Il', or, ,In I II appi'nrs, liom fun"Ini lii\p, .lln:ilion 'II I III' -Ill 1 ly ol.lite 111"1'1'1), Klionlil men'limits lout aitailu'N n[ 1"0111 I< I wt in' 11, ,11"1...:' s, liisiiiaine|tt'ullil't| ,innntlilyrilnniH ,'.u.., ul.ii '4 V DAVISON & LEE

I ': IViini Ih,' rir: 'lo hun liolil nlHiiMvsiii'l. dial( I'li'.iib'nl' I"h'\'I.'II., \lin II'II"f'lh',1 > not be I'II.I""I'.I" (4 III, I" lug empluiM 'h',111 I thin III' )' ami ",1 mniiln, 'issonifttteiit nili.ill.i. ,

11,1'1'1 IM'ilonnuH us (HIP Piu'liiv of HID ,. mini. 1111'%' mp t e\ban.ti'il Im" I ') lIt ii ""'IIt., 'I'IIY''are nil I I nun 11"1"( rl. |1,1..1| | m mt Inin.I., lor ilinl Oivil: 1
IliUoik .
Ami I Louis
I ian \titliliillio luo 1 If I Iln' I' I il I','il'N I In-i- of 1'nl' 11\11,111'11I'1111\ .h"'lnllll)' 1..I'.1; .nli I 11111'1"I rliul it itt ..1'h ,., A. Anderson
spi'i'ilily. ami iliruply 1.1 .1.'I'llli 11'1..1.) lu4 ul Ills inlminU- I.II"r.I'I., Hie lie litlil of I tlnlr ('', ) 11 hiu, liluli'lutuuligli |I"'IMI ( .,) /' /:H "r'I.Jlt.1 MI -
,11) ) I t I ) (lo u .1.1ini' 1 ,
11'.11.111" .
.1111,1 I liintuil I
( the lIly In Hn inoxl( h" i-nial-li-|" ottinrsit | | 'I'
_ fitulIiI' ''all Im (h'.II.li'II'cII""II"I., : I : ) -M'ipn limn'" pi' nil- .l l i ,. Bill Poster
ii ctnJ
11' l.jglII"'IIIII'1 In
1':111" tiny. I II him 111.11".111| l nalite risk nl.1ll. 11111" Ih"I'I,1 Ult. .I'l.n-e mnnu City City County Surveyors.
Himl ear totlio I I I \ pi'iiKlnii bilU (Ihli I'lpfbU'iilH I I ti'llIilltllt'I" ,( ultp illnniis pujijiiiil! ') 'h.\:p.
lil'I.l'\"I"I. ami I II I iippio\pil in I tuilvn tr.ii' A11 t I In' ttll'i'ullig ol I I",. \ ilium) ( Tuns. \V I nil.i nl (II. Nw ('IltIlt Imni I II. ii i
Tim I 111'1'.li I 01111'1"1,1 ic> 111..t"111( the .1"1". "' Hl.tli\"*. nt I milo C. ArSON. ("'rillarill| tn VI).( |Itihle: |l fill ) .
111.111111'1 ami, oiin' luimlii'il" mnl t 11'.11..1 11',11'-. A.M'iiilnm je-lnril( :it nlI ( tthiih, minify the lInt T-KT.'f! I 'in'nlnrs. I".II l 114 lr-i' IlL ..11.'tll"I'. __ Illll 3s II
|,ii'oxiciill" | )' of tlm u liuliof Hn Son Hi- : illp lint, nl iiolilioiir (11..111 npr' __ __ Ibis I -
more' Hi I :in l'ie-lilrnl ( iailii'lil: ami I inii-t ( hllj"1 allilialimn. ifnehtH( tho I ilnli him ilinei .. "lh'r. i.sl l Hill Itoanls. In Hi I Ix-xt loi'iiilniis.

1'1111.1 WI.I'I'I Still' 1 i. Ilvll'o.111, .\ ltullI( nppi'ovpil, In "lour ) i'nin, l"p- li"'III.IIII', ( 11111"1 of ili .. taineil, Tin ilinner' 1'ill ititen Ill 111,1 ofMr Maritime mnl, w I'I'! iln till woik' ul. niiMiiinlriliB.iniirj | : PATENTS.

_ Hill iniillor. ((lull, nn'10 i.l.ilu: "Ii.luh"II.lldl'o Ill llu* mimu rniplul i''ilh'' | I l I. i i.ion.| 'I IIP in','_ "11\ 11'11"' Kpeakels : Ik"rl. (Hie tli-ltliin' inMiiiiiwInni Surveys.Til --- -- _. I!. __. --

u uHU)' I In' 1 Ito gviiiial \ci.F -l.ili'itlliat(: ( lao hl UlptlllOIIII o\- i 11'0.11111111' I HIP hug tut.' nf thu! *. tItle 1(114 for ,!lllltlt.-AlfntlTrmnhh I K: nml'. il.! n ,il,, Ih.iili, ut iirtPtor fmUn I'OK M1, ." 11\: 1.\ ln>ilir.| ami piipni i. nml nil In iln -
l < 'III ( tt ( I Iheii', ,
F 1'11,1 .hll'I" 111"11.1,1",1.111111' n.1'IIII'II" -- -- XMIKH'VNIII I'M | \SI. I'lu.liiu. tilth ih I -, I'.m m inln-e me in
runsiii'uU |I" I\'I''S IUK: Si
flit i cully o )IIODNKIl" : HuHiMAN.
1".I"lg. \ ,( \nii- by) I'lentiH, Ion Hn'iiiM'Ui'. u I" TtllnUlt'rlnl ijinilltli"tultuN. II> I\11".11"1'11.1.\1",1'1 I ,, to 1' ". Iliil lo PI'iinniinli .ili it Illi mp vtill lilt
hUil"II'ol'.1 '
III (Hio Oklruiuo( ni 041 1(1.1( ,| I uI| lillitil p.lilt: In the "innnliy but lit UI"I'.' -t.'I' i'1't., \1.1,1' ul.il 1 1 i < Ii I.ii> i unit li'l'' nt tn (I' Ii n,
,1,1111,1111 oiin 1't. III'I"'III/ Illol""M I We were .| nf pri'in'hers hut Inn, 'Iu-oll \IIICAS ; "' "
.. (1"1.1\.1':1, \ |> limnllo kilo hut. birn I I'lilon \ ot t o -, .iinplv' plat 'In i (heir ntt n hllll. 1"1- Him Milieu, ami, .I'1111 1111.1.,1 t-ilil: The) ti' 'ul nn' ism t, II. ''' I''llrll'' Murk, 4'/. .\ ", llat friim. thin, ilati ami inI-. .
>
i r New Inteiilliom V.11 1911111. Illil In..inllnliH
I 1"'C'111' | |, ininnl'siiml. lolulivi'ii. Mmotcr" I Hii'iphutp I eial' h.IHrl'111".1 1 ,I-II.IIII| till n ur.uul" .1.1' oi I llrnther K ", uhnm 'I.olal"'I"S. i-.1.11.1.1', ) until U fmtlnr nolno Imtinu. liinti-il.I anil li leiliil V >-
eli'ilin
1111'.1"1111.11 j'nI'III. I J11' I ISH ( bo( inplilly" > nil Hi I ihtilletl\ to 'U nn nr 'hl.I." .| |
unit ) .11'JII"lg. JI'.II (nun POIH.UMI( cll'II'1 11.1 J"I"IItI. ton ""1 ttiu I liimaenluMan II Nj-ly iiolmi-ik.iiiiil. M A nIII-KII liny i.n Slun.Int. ilkniioiiH Ki-tltnl.I <.111 u'utt I 11111.
,
11) "IIIII'I'hl) 8Idll lii iili", 1.1,111' I llio 111 lu.t I luo (I II', Alexamlei' : : .! lilcuigu ttlmI. in lie mlMiliiimryork RIUII Hie iii-j'r'' -tiWhin -- -- '. tIll" f.i-l.'l.lor. PIIK .T-I-iiily| | nnIwnnlit iiiili'Kiiiui Ki'Ki'-i'Pii'il.

J to Alabiuiu 11.ll lll'gJ'III.1' of I 111", |I"" "I'| I lli'inni-ratla ililiiiiiilo- I. UVilltl'il, ttllll t this I -ivilu" .pllti- I tin* time 11.111') hI wl.n'"II"lh.1( font. of I'lilnfnv ktnst vtliarf or (lo I I. I'miniit iitleiitlmi. tSI hIt nh w-rtli-p Mm't '.

not In Klmlila.iirlioio I rat lotu ( In HIP., 11'111-1ho: ,npyiotbo, .II""I." ( t tl'H"'lll1 Ono nl the cl.uw Iwiilen 11' ") Dr. A. Riser Itcuur .L ln.or.lolm.Ktii ,ti IlIt i.. lruiupt' at- l'rttlu, eIiuuruIrn. html nnslel or t.ilik fun'

< ) now lutliallnlovof I I nil ', ,11'1.1111< : )' Is I t 1',1111'(. I I ,'hlnl Clf to him mnl, ,\: 'lIrIl hit't 1 litiiiil iiiiil full Ciltlillhtu'tliill' L'nnriiuiisil >is'iiirtiiointriitnlillllt.rnliinlnui| .
| 11tl'O (I I / wo'ii ley doiiu ncut 'mi I liiulf ". v. .tNtittljS, tIC l'llIltII'U fin
mnl. I I .II.J } )r vliPirfnli
i limo Ilioio I I ) t
niiiiixlralioii.I I In HIP HIIIIIO I ( 1 111.1Ih" d"I.I. 111.h'I' mar ,. l
tlm fufUubuxo ( lonkliijf totlio to premli RESIDENT .1"1-o lllihiltt,
.11(0.1 111.1 I.
DENTIST
un 1m'rvii.u of ( | t Hint (llio ( of g toat ..1"1':11..11:11".1101 ': i -
fli.INIIklll \1.1. .'\Vli. inlnlHter.iii'Kiwiii .
I liiti'i'c.U of llio wliolo boll I ii t Iliultlio lu.l111 lon'lll I.rl.ll.| A. S. YAMTIS
', .
) ( "' "' (I u'olil -.1 l : I II'il'II' iloimt l.uk Why pay MMI' ,inr ) enr, fur stutkl3liluliur ,
you
tluuin mnl nihuiilaxox(I I II i 1'1'1..1. .r ppimloni' mnl 1 II" tniii of i l.'i,, |Ills I I'oiiii foilh mnl coiiliuiii (iliom. I IVy say YUII"t cII,1, IQ'lful.M'lulk(1 Miko.' "- I'! \Vor.. ""llurn'nl'I\ I lull'iniiiiliiMnstH.Hitraiiei | ttlli-ll )nlli'illi ifittlli' Vpniiu' I \111''l'uM".II"IIL iflipltor Mill''df. M A, nn N.W'rh-mi., Milihiloii tIlt|I"ur.'I"n! I III rnlmls,

cOli| iil lie 1'1'1'11) ohllllllllll.l(I 1"1.1110"1"" I|>oiilliu I iiilln. In (Invor( Tho "111110 gentleman" ( liml I tln> proinl" AUaiU( ulul. 4 ..ISv.\ InleiiihlielilSireil, 'In I : I fur ti.on." '. f.'Mfm.nro1n :

.
-
'-1.... -.. _
.;-I \IIII..ZII. : .. S .' 1s n
\U'U'f.'IU' I1111 11\ tuba

., -- -- ml ". I'1, ill,: ,

--- --- T r.HllAP I UUICK <>"VV' CC:>E: :to

MeKENZIE ,1 ,

OERTING & CO. I .i ,,I ,"l ,4t. II I, II ".. I\I.j&l

SJli11 11 iai1 lIIllm'f I 111111 n ] Uniulnrquo' II I I ,


f f i Gmwr(II l 11(111( ]I! W ((110Ml r f II If you nre i in II:i hurry,


CKOTSTS JISrrOLZ.: ,, 4: UNJTJON.: : Books, Stationery

And( CAN'Tvsiil: ; !


Ml." 1:1: : \.... AM. PAPER BAGS AND WRAPPING PAPER ,
I'AITl: : CAl.TIIIlM: : ): :-II'I.iIiAlS.SNI'II | | v
( ) li.II' 1'I\I i ": MM; OK \V.\M.
'
1'.11'1.1.1X1: 1:111:1'1-:1:0-: : : .
( \MI! /:|. uon: i:. ::

V !lll'.MI'! : : AMI: t li:! ssi \ !I'.OI.T' !lion: :, FI""II"" (CMII.-IIII-\ A 'I. r'IlL1S' I I l't" ii ,M. I'IMWH" : .?, Omni
:" :
\Viiut t Hrst-el.iss t j
: printini
M : pHI I It.AllOltACCO: "
\MI.I.A :
lion: ANTI: '
( P'I"111.1I !lir.MP': i 1.ICK.. I'KI.'IOI.ICAI.s.: "

:sIII'i'I'.iNlr: : : Hoop IHOV.: A1 t a i.o>vTIIK 1'Ill:' (' 23 S. P.ilafox Street Second Door North of New Custom House

Minr: I.IAI: .\\111'111:1: :r.rxisc.J'.M'CKS. : : 4 I l'I'U4II.\: I'M.J. .


MII.AVIXts: :: |" limn{ :s. OAIJ-: .. ., .. .... I,,1t..11J.

I-AINTS.: 1111', ( '01":1. ,::u: ,1' :
.AVS.,
1.1L'Xlrlll.1'1x1'11.: I ,: ,; ,:? % n( ,II1': :VIIN ,I': AM.TAK.: 'rIlEIOST I HalieldA( : Sutherland
I J. Dennis[ Wolfe ( ,

Galvanized I < '"NII.'ACIIM': Ii;
and Brass Hardware :\ AM. IJKSTrOAIPLKTK ;

: 1.\I Bricklayers e and Plasterers.r
!

\.\ llI'IMX: : : lloi! ( ::0-1:1\|; :\ n.n-| ; |II| \iu.\i|:| \ ; |: ( 'oii.\i;| ( : CASXAss.M'l.Miw : I 1 KQUIIM'KI( 1Olllr i'1171Ii I. MM"', i if |III t| |/1.1'1\1| | | | AM/, .,VIII: ,

Wi'lili: lln\I.l''till 1 | | ,| |: \1"1', 'II| |..

: 11 I E'I'1.: AM" ) 111\: : :-0-0.: I IA( ll'ISV: \l.V\\HI.: .\ \J' .VI',
i I. \\n I I.I u\: < ,\ :MHMIJ I :'. JOB PRINTING OFFICE I r".II, l'I\ t1.'I..1' ( '"11t11111111., F.III! x1111.: -.

1..iniiiii, iinnl-1,1 I ,71 nlpl111l' luti., ir.n ,, .
.\ \CIKIlAND{:; : ( : I II .. Mink, .ii .|-lulu.'' .
11.1'I n//'1..11.1| .. N..llliv.| '.'''.h+,',11,1| ht, All ,.il-. | I I,1, ill| .l1.. i ni,,,,,,,',, ,lOr lit, |I'.
I" : II"1'1. t .'
COJII'ASSHS( : I'l'MTSAMl( I'ATDM1: IMis.AXCIIOI ( I IN WEST FLORIDA. innVSi'/ "'. ,\ ,' IIlltip.!; : ttuuiNti.1\h.
i iI i 141 lINsI UI'I IAI' ". '111 "lll.I.'.' I ;: 1'1", i 1",

: I II "I l nl,. 'I'dl nun" \1. I'. 11. U 1 1 1., _
: 1.11:111'1'( : | | | | :-Oil"| ( it; |I.lIill| (; | ir'. \ I'I.' .,. .1 1111 111'1 I' I, ,V tloltl'loLilt| ; \) l-l :.

I 'mi: IS.. ?, I II 1 iiii. and I lutist.' nod I 1.1.5.1I'i5111 inn" I.IIMII, '5 111" ii "".Iot ,., hiss I t.) IIH|

:Ship K | fH''oI.! Oil send Iloiiliiiu' :tvlSctitifacticn. : >' !' + Id" tluwllil .1 .I'In' II'1 l'II'Ir.1.1.. t "it..nut I.uu< I,1 I uel' 51,51 151.55111. .. I""''',' |1'1| l to' lflilll I
Its' II :1.l, I11./.u It"" 111111'_ X wis. ll-ll C i III III.,' l'K\-t'l ( I iiMMKIIIII -
,.,,,....'1') ', 1 n11.11111Nl,, ,ln,., ''II" ""., till ItlsIhlulh I ,. III 111 tin i run tit iiilii rll-liii in nil tin-

: G"L crcn.tccd: IIHL: all Cciccc; I Commercial Publishinq Go'sJOB Ih''. And 51'.1.,' '.1 nl'i.r" ..r 1111' w .IL1u I u'h.'ult.' / l'''Mi'.. 'l I In' dill' Aid n n 1.11"MMMi.Mi .
,
1144" I.u.ti. II I. lit,' Ii"\\ lulu. 11 'Iii 1n' : r.,. ," lii-fn. f"I' III:, m lilli'|
... ,. pllhhr..hull, |, | | ;
""' '' phn n'v.nnuudr1lllpll.lu' :
.1., .. Mul.llin.nl l I. "II.MIIII' IIh n. nn "n'''in 'In tlif'ti I ,uml,I s',',, d| ,HV situ I 1111'>

IIi "I" ? ;\IIIlIf..I "11.nlu, ,' n" lu'uti I |'n i |I'" Km 1 '. \,1\ I I'u, ..nnilii,| nni inn" ...inM<, ,.,,1,1. |1x.11751| ,
,
PHINTINCJ{ OKKICKl ; .-mm f I r. 'nn-iiiip' |I"ui I w.i il.l. lux. ,11 d| .Ibl..uule.lhr,, lIh'II''IIII''' .f |11|H
PHOTOGRAPHER, 1l l Lun'I'naddu I >. \\ ii-L'\I| "I'|. I 1") .I' pin' 'nl"ii"ii' tlllii'iiiillimnl I ,>i Inihi-

-- A.I TIIK I I In., 1'u II hl lit" 'li.-l MI In i III.. I lit II. i' I..n 1. ni' ilii.. SLUM till | the, 'ndpu.'nl'' '

Little Hnuso around the Corner. I l 10 i (1'11\ ''I'.IX'I'I.1: .11)iIN/i. I :'; ; 'I!'II< > 11.4 I ': AI.KKAm: I.AIil.K: ; : ''''|1',1'' | | ,I. 0''Isar, ul 11'1'' III.1C', 'Ins .p.m., ., ,. "I| Liiiihimni, \laluIIII.1 mid,|
.
(INI'KMM.Nl; : MlirKI1.: : III I 'KILN'S: ."1'11'1':. I I' _. u_ __

I I".. I1I--I u ot1.Iii 19u1nhd,| |I"|, ( us,
1'iiRTIIAITf AMI Vim! -. ,\ I.'. Si J' I.I 9.All' :-..1'IIC'1010'\ | MAIT.IMAI.': : \1' !I. :101\'; < ISKITKI: : '1'111\
.
Iliu, .. 1 II" .1
I I. I-VM' I lA IIB 1u'" I 'ii. -nil l.li: HIM, lull .i.l i. I
MADE I l 115111,1.| |> ,111"\,,\., l li 11,1 nnIHI. I 0, iiml,, nil I II

-kill' I u"'Ill, 1 II-. .11,17.)1" "-ltltllt, ,' '. "',,1", ., i'.r.l.i.'I
r.viou: : : 1'1:1-:1'\1:1.1.:: :: : 'IOl'1'IX> : I orr( AI.I. CLA. :':TS:: or | | 11",
< B Best t ana C1dt o ltt t B r r1' x saua |lu I il h.ul I-iill-l.i.. II.11,1,1' niiiti" \ u'lint '. .1.I

..101: rii\'ii\i: I ( : I IN I'I11" !'i ,'ul-1 |I'" I IIMV, I 1"1'* .,,1.' )h>' 4r< H.
'1 I | 'I IK-:
sillNATIONAL

FIRSTCL.ASSSTYLE:: HOTEL,

'''''III'h III" -I..l l.iliil, ,'- unit I"""". ti'lul CITY
II'd.I, I I-. CIRCULATION

PHENIX SALOON II I I 4 i"\ CIII1.,4'1'1"' : '| O'lil)| | llnllM', /


II I Mrs C. P.'cffer/e/ Proprietress. I IS ..A.LOiTIlls : :=
''li; \101, i ) u t v It L1 .tt
Comer Main and Palafox Streets. I AMIAT: AS: low( 1.1'1'1S,1S: ::; : A .PAII: I.IVIIVII.I..IICn1V.< ; Itiii: -MI A/llotea.ooporloy!! '

1IIt1ll!:: Morris Dannheisser's .wl: I) mill, !ll I,.'audy iiiliUlii, il I 'llilolilinut.
--- -- - --- ""' ",e II.H.in nn. Fil-t t H'lnr,, 1111'
For Id'iif. _
---- -- -- --
A cntljicvlli! ) (Ii i ""OIll"Olllh'I'II"1I1) :rL.. ..OE S.. ..LOON. Thco. Pfefferle,
M\ \ S.I.I.H'III'LIIII
i'1I"II''I.f' t'ninti | "i-inl.| Apl'ly' lit ,
llii illli'c nr ri'fiili'iiri, (if N": I I -ill 'I'll I'AI.VH'.V.llHi! : ', T I II IK: (COM I11 I:1'1.11.1'rItI.ISIII\I.: : ..' ( ( '0 \11'\ S Y'$: .1011/ (0/0'1'11'/ I ( ; --- DAILY CDMMBRCIAL

.l.) itE\\h: 'II.I'F, : l1'11'1'ill. .: hi IIS< 'ltlllliS.li.ihl.l : .

---- -- --- -- Pensacoia Florida. II.'H,: I In'. onlyVin\ Sliipliii: { .Mil,'liiiio, in \\.1| Kliiiiil.i, nod ullli. :a mi) mil", lili, r ,I" tin',,' I'lllV - ----.---..--- .. '1

1) \11'.NTS: Di'i'iiiiilnii,, ri iiMimnlili'ii'rini.nik : I, LlC'UHSn( \ E-: : mUII. : ::-: I mx ('! / \ lummu I *'M\1* 'III'III., Inll I I I' ll't'l'flf 11\) 1.1I1'r| I II's s111n1INu1l .'
uilliiii in'In lineal,
\\ n'li.il'K.ii, : | oiiMicruIlt mot, ; 1l1'I: 'i'" ii-Miilinriil" nl I'ninl.'I') pi1, run: turn out : ) |; ,,, heulll'ntil, ,
.
l lu I stnrontlls'
.
-pdfydrnwu. \\'il., .iMriii'iilmi., :\ .
1..1 l nl.l l 1'iiUiil Alliiini't' 4 "ITIt: \' 111.1:.'. i-v: > (il.l i: in1, i I. I'Ix'H1'I': 1 AI'II.MI'.N.1: I uuuw'umrullylulnudlu' ''I6' null tutu tin' I 1110: INI:1(111'1111\:; :" : I ;
AMKII. mot'''' )liI'liinli'iil I'ilnilH: '| | \\nik, IIHIII, II; Ibur-|'''::i'InlHiT" In II Imnk' cl' .1 linn.lir.l( inI : /I; :IA'I'II":; :!:
,, Kiifiiiii.ir: M. 1 ,Intiil... lliiilil.n.' ti lux'' "llhl. "III" ', 'ni 1'.111.! 11.1.. Wi'lli, '
1'111: IIF4Iri': \111\ ,1.I \\'.11,1// ,I'N, -" lllllV I. \\hl-kl t "I- .pl.llTI'll" IllH.M'llllil tin IIIA.V 'I, III; WIIOI.KCII.'CCI.A-" ; ( : (
nnililiitjtiiii, It'ti.u'ri41or1 till uheuLtllntiIrhi
\llin Isis lilllji id
'. i, I I I" ...I. | ,Hi '. x. Inri. I, In ..ulrxlnhh,. 11"11'' '
III Iii' 1. III' "il t i K 'in-t i. .1 'in -I |I' I |I"'l't Pllu.: 1'1(1111'/ ,
I. I'" I mill Illl lit Inrull15lI(limnpiilnl ', '' S01'111:11:
---- -- --- -- -- --- -- I I t. I 'iiud, 1 ,' n ""I' iin .II'' h, ,inn,It ,, l n i ..l' Hi., Ilnpn| 'i. ,Hi, III'' I'lipilnlnllil ,..., rAi'Ki i: I:
'11.,1'1,1' .I I.I Mr. Mill-. In
.
> rmaill .
llrllt, ,n till, AshiM'III'i.,1' | 1u, 1"-1111" I .5151,, ll 1.I,' I Inu., it. ,IIi.1,1 ,''i-u M-l., 'in" il,I il InInlli' in.Him1' ', .liiji'llur,' "" I I'h.VsACOI.A: HIU: ..11 ..11:
I iillli'i.i'iilllni ntti'iilinnto :
l lln" .MMmi ill ;; '
:\". I.Muvcilnrn I. I 1515115thIS.I> | I l i "I"I IH-I." v i- I,, 111'1"' .", I ''11'"i < I I 'nn,' ,u1.'Il1l1lhs'l'i.iIIt.u l ., I), Mill, milll," Jo\'I-.IY;\ \ \: l.I'I1'41S'/
I''" III t.1 I' ) J IX A U'KI'.lv.:
,, ,, li"i, I.. .. "h. i I 1",. iliii-, I II I "Inn 11111.k' .
llulluiili'litKMH. -III..11| :\11.1 1 i" minis I l 111 !Ins i i > 'in" tll'l.l "11 i iv i "it \
tin''''1" I'VITV hi'iiiinil,,, "...,,,1:0: III ua1'lunu11111' Itlinili l.rititl nnil llirr. I'orni

ill their II,'ill ntIT I'li'ill... iV'Mnri.' 1'111 I : (COM Ml.0'I:( .51,1'1'Iti.ISIIXlil'11111'.IN1"S.1110III'PII'I: | | | | ( :; J | C E: "I'II" .1.L. mnl, ,I 'lur mil' In liik't mnl.Illilll ,
II/. .1"11! "-, t'S, 1'rus. STE.A.1\I.IER.: 'VVXLLXE C. .'' ,|lllllllllll' lll'llp, ..II III"". I'MMHII. I IAI.. Seven Carrier; Hoys

IKH lifm' ,, ul. ( I'.ili'iil' I'nii'i'kg. in Wrt-l' "H'l.'li.l.l.. 11'111"I' a have nun In Him k
.- I'M iiinh'iil J ::11'1'| | I-hll'| I 1.1111', ni' )lurrl'nndl.l'' .

II.AJI: : JI aa \Vmriini' } lifiiU.itnii.l .
till' Illlllllilllllril I Illlll. "'11,1)1', | "' I'lllllill' :''. The 1 UOlk' ,duce hHill, \I."I lsllsl' IN" .I., AIM
r1 In AIIIIl'hllll'IIII'II.' "''. : : KMn.mi.n: : 'in i ii.i\i.i'; ;

John Saddler |puuu| I is I "''1":11: in :npPrnrauretn I| | : : I II"' linrsl' IilhoglaPby.' U III III .\111"1,,,",III < 110""'". '1 Illl, :: HAIM' CII\IM IIor|;|:(ciAI0 I |
.
'
Thompson IIII.nil"' In Vltin' linn' lit I""'Nhlllllllani. '
: in' I'hll Ai'ilimhul.iim .. I Cin, ."( : '. :_ |'| |..|:

M.itmr.ii I un'. i.mt kiMpnln lox\ k u | In I III) Ai'limit., I'I'IWI": :; ( I O'l' I I'{:MI) 1'1.0I | \'

1'111111"" .nf rrnrC ---- --- ---- II A,m",,,,111,1.III.h.tua'd., In,' H"Ih"III.1I"l'h'illll"I.' M'" I UK:,: 'I),MAX 'I'\\'0.

|!i ,,, .
Harness Saddlery I.llni AMI.Lullt .
llniiil.,
'I COMMKI.TIAI.: :): l'l'lI.ISII.Ni! ; | ( l 'COMI'A., .: ;:; .loll' OH//o'ln( ; Iorleutidn5" Hnlnl" In H"II"vl", I awn.. 1'11 NewsboysMAM (
.ni'i'iitliin .' 'l.ir l'i'rn.'iiiilI
WHIPS, RUGS, ETC. r nn '',111"1''
i I eePnP| | uilh llii linii'B I liy, .ml.liiiff, ni'\\' I'u: .,l'i In lu kl." ..1 I. ..1'1', inlinjrr.ilriiil ( I''rnpully.' '
H1'Y KiiNJnsr; : MiM.i.r: AI'I""II".JI"I.',',
I'i'iliti" Unrrunl,, AllllililVlt., .. '\ : 11.\-11'-:0\11': :: ; i'0nl'I'14IN'I'lls : "
\ :: : n< f.i-l l at Ilii-y :no, 1 isviinl, !limn" Ilii'ljl11'" ) li'iimliii'i'' I'IreuuI" iirriuil. ,
I'( lnc'oln, 11 I11.Ie21 I'I'IK'I' II..II.I., ., i : IIAII.SAI.KS./\ : .
\.I( -- I innniitnii, 'fit. nn 1 I'." in,n M'nrmii'.
- '--- -- .. A 1I"llIvll0.> -miltiinil, null. r)'.
------ ,
t 1.. ill I 1,1\ ,' W.II. rani-, Si-mill nod, Hull' ,
)
ATTI'sNTIDNI > : : __ 1'111"\| Uli.nl' Iris.l.N1, | Allisle\ ill- Lxru.Iiy. I FiNows! Dealers
I iiiirjnli. \prinlliiK, il.'pnrlinciit. \ t I-i-inni.li'"' ." "' ..I... ilii-, s"i: n.in. 'i:mi u.1,1. \V'tin tint I.nrsru) .
; ( II'\SY''S ...on: 011-14 I.1'.11nhI i.
/IIIU' : 'IIIICOMMI.ICIAI: : ri'iiMsiiixii 'O : 1'iiKiiKmn,. '"' "I' 111111'\\' .
In nil ltNdntnttxRuth. WUenntill nil unli, 'r fiHI, .
I' 1:111: I (..III. : p.m.' tiM'inl" inn.U .
"ii I Nliim noli.p. lu:44' I I.'HI:' '
: "' inl .
riiiili.Aill'l.uli"
m KI.Ml 11 IK": IIANDMNti
III.p.m.
or
l Ill'' > .in.Siiinlntii. a: )i1" ,
.lItduu .h'.n'011\ | .
rlpllnnnr'PYhdiu' : : ':s: A Iu1) rliiiiiiiiirii-i
>I. "1\1.\ ,,, On tin' 1u" ,inln<": mil IMIIHI,.' till-' ill .l"'iniiri'Hill, I'h, Ot\I'IIII'IIII'I"" unit, nod. .' I I.It IIH. 'I,,IIIIAILV'I111511'01'IAI'; I < : '|
l-llppll'll' lit (till' I'uwvElulI' rap|
/ il. |11:::u ii in.. unl i I! nink' tin' ri'innl. ,, 'I"'I"l "_: ill llu Nntv,, \ inlmnnu'lui,, J.I'IINI ..
:Vw' ,IntN, nr Jill> ttpi'inv' Mippliiil' \ to llii'nl* I Intl' Ihrrnnrti.,,' ,,"'II I "l,,""I l 111.., "", ii '1111111111 dln-il I to I'nhlbuxwluurnl.nn, :::a'' p.m.' MiirrniKi' l.li'i' n-i'. A I M'CltA'in( K: OC.(
Illl' 1..1..1'| lip \\illllll.I .' tlllll'l nil -mi, ,..In "itu.iir.1-, lln .Mini'' i \\ .illkui'' ') "'111111'", uliMil1 I r niiin'.l'.n, 1111.I."i'lli COMl'LKTK: STOCK' 01"STATIONERY .Mii'limili-I fin.,. (CITAIIOX.'

1I1'11I1f} on )'ollr11I I. nut,,) Hi'inl, Ins, rs'.i. ', ''l.'w'i'r'i'' ''': I Itlmik' It,", |.|/1"| l".
Im.Ilumid..l l II.eltll.sI/ ,."s t suit" IIHliiii'-( t u .l'ir nil ulm wl-li 'In Ink' u I'l I'll.MnlHI.
"lit' Ii.luqi.Taoler. -nif' ,'.11".1.t i n.i-niiil'H. 'li.ir.'i.' 'I'In ,I- .. ill I" "'I''mini silt IIIII-IM" l"i l-inliii" 'lull ( 1111 lii i riiniii.il< IIM .. A \'I.tiS'I'S 1
---- ---- srtinaI, r I Ii k'l.' t ti, ''i.pU| '' .I.. 'I I"-. I', u .\ r\: Avrvd; A Hi.tut,. ,, u' In l jmnl-liiiiiiiil',
& Delaney EII[iae Company 1l :IIII fIr 1,1 1'1.:11' : nu 11,1., 1111I11"1 I Ilnl.Hi.'iii" ..
"MII( | 1151ti I null, roiiit.'Ilinlur .
1 tV'' 'Hl.iilM.ni" .siiori.i( .No'iiJIIKM; ;: .,: FACTS/ :
iiicii.MoMi \ni\i\: ; ,
Hoi /fiiir: AT WIIOMSAM:: ":: IATI.S: ::; i IOM:: MAMTAI-JI'I' :! .I is.A.l :: ---- AXIlTlli I: AliMIIIONAI' .i'tl ''I'

Illlxllll,KMI'.llllnl-llI'll\..) |...,.-|. 'I 1 III, llll'",l I'l.lll-" I r 'I HAT IIIK; (COMMI'IICIAI/S
117511.5. Mill'him* hlnilM III I tin.., Snillli.I I.n-: oy d 4 / e .
W 4
&:10,,'., llnllrlSnuMilN' ami >l.l d'a Lirt4 1.r : > (CAN l'I /I'oI'X1'SY 1'1'1'01I'III'I"S: ( : ( Fill I : 1ft ( 'III'I'I.\'J'JIIS: ( 1lillOWIMi: /
Ia 'I.
eld1rry. J lsrd Y F A ( W i po SZ c Wil3 iz laZos I III AT 'I'iHI':: i\'ii: Jo: or"" loci; io
1.1.'lu, 1.uwnnnlhrx.. 5s s op A6fQiN yl l II = ..
nnil Tin in "n I aa n/0W/ w m i .
I'uli .. 1 I -.. HCOI'll.s( .: A I KAV-A LOWA
11.11..1/1"l a sprilullt.t rIV bpA: N'4 u YA.JU4'm4WKFi4Qi7N dR cp .ion "ruiNiiMi: : : /j AT I U'.AST,: 'IKX. : I'EI:1'15\1': :: 'I.
., ,, -
ml
I
ri d I. n i iiilnliiuni'
ul'n" INnidrlur| '' |< i '' flute u. i \ i.i\i: ; ( ;.
<' ''S "':: -
II
'in ir 'int. 'Ol rf' 1w.M I ? tti. : 11"1rl"t rN a

1.1:1.11.1tt11RI: : : ( I''II'l": : ; r

'Illlll'IIMMKII 'l\t.. .I'liri ..,Ih I ",II -' IIfn '1.11. : ( '011:1'/: /: I.51.1'II' :I.ISIIIXIi' I ( fUUi'.INS'4.1nJtIIII'I" < |! C: ?, Jj _:/ I H Something Unheard Of. .

.ii.,,U t1' mi' il,,. pl.ii. n. ," l -i', I li, I d' r: ;:
I hurl, ,III NIB II- .III., I 1. ,,11 .l I i I I 'in I IInliin I- I kl'l'l| I 0111/null: It Illl baud,: II 11111''i' |1'1.1).1'| ) lll.lllkH: ,Illl' 11111 Cllllll- i ill Ills .: u .... '\
"= -i: :1i I
.1
.' -. 'I'uul| hlhue, in. ,. i .1in' ,.ii <..1.,''. Shls'1.1: | I Inib16 i .111,1, MIII |pl'unixllY| '|' till) any' ",..,1"1'| (I ,hdruxlr.r. lh! ,,,nl.l .. N: 'f1 r:J, 'IHK; .COMMM.'CIAI' : HAS A
ilin "
i 'ill' l iilil.iin.il r 'l"h1ll. pm /,
| '/ ... I 1 '..\la: 01';: 1:1-\1'\1: ': | .' .: i : I i.v n\: .
.
heNlh, T'ljlil' tsriul'tutu l ,,,, u Mi 51'1 ", .? J -
l 1' .. w "
in lni.i| lln'li ''lic'"li, / .ill n|"l" "' '1."'" I -i ** :JN.
pli'. 'in -1i rd II l'. air "I"I ,'tI I' )'t.lvl, 1 :;,... .:sF / == rlJ '1 III.\', AXUir liKACHKS..Nil:: : :

il. -. I'.illTin' I II""i i'. i ." ', i' ', n1 t il!,, -. I ; II M IS! I.-KAHHV: : ,

Ih'Iplit| Illlll ( autlrat;: l ,1., 1" -.' I", ,". ,

II v 'iir' "Iu'i it nli.'ill-un. .n. ., C ._._____ _. .. ._ -- 0 Everybody in the City t
L '
-- -
--- try Ar .h

T. J. WELCH. D. D. S. I,>r.I"I.I, : : ,i\: .M.MI 01.14'11'1'.1'. --=
.
-- -
RESIDENT DENTIST,

fO"'IIIIIII'.r.!. tin'" ll.illlin...."ii1 1 I l'i': "r I'KN-' /1.t .\'ll"l'A"Ilnlil'ICAN'1i.1.U.' : AUIISIIC Jon MOIIK.To n_ _____ .
41.1-111..HIV.' our iHTvliiimly uliniiil 111111'11"0| |
<,. nili-' "|...riii.iii.'| ; nil mi, lb! .".11.11', '"' ."I. >;' I FLORIDA OU WHEELS niitlil{. of Jib IM'O) ,nod inuti'ilal I, tin I'l'HHAi'i'ltt and I'rrillilii, Knllroail.IHILV .
pmn Iii '''tnlsthlch' < l>t Hi.. ,ni, "r Mlnmin (' -- -- -----.-- -- --- I hiivn Ju-l (,ilili'il Mivoml, liiiinlrtiil, ilnlUr4 }
< llltl.XH.Arrlvi'ii
| lill.
llllim'|| ",,'r .A\ r> A \\' "dl'IL'N. "1'ulafuNIrc44 win/'III of aiMllloiml, 'tyi| umllimiilnrc ul "l'r/l.NUOhi h'ralhuu, ? UIMIA M
I'enu4tadn,1'11. lUll' t1, ":"lyi OK 188788. whli,-li "" "'"I"ln a lirlli'i- l I..a'N 'tar Milltiuw I . . (ii'iNiA
SEASON lui-llinii limn ever loqtiliLlyr 111111Ic"I'ly irrlvrIjito- . . . aliNlr: If
--- -',..-.1T.---.\(''II-I.I : 1\11.1.111. I i'N; I \IIH"li/ : \ \1"11'11/11\1"-1-' / 1 i :' \MI -i.l 1111 I UN: r'.VIIII :- i cu'<'nle ordure, for jilaiu{ Null. . .. . .. .... s::Mhri.M. p. '

I 1'1 I ',-111\- AMI: / I./I/: \1' '")1'11 1 1 :11 I MilMKIl-t s I : fatty" Jab \\'ol'k. "l ""k nut. pamphlet" ,
I'l-li.. Tntklu nf nil) Ilwrtiptutiu.KKIN ( t I ,,, ", I d n", 15,51.51 ', '','nun I. WII.I.I"O. 1 .
AII"III1I'1.1\ n ,,4", I. I ''I I' ,' .1.I .i' I tpn. : :: II'.: 'I''flllI "' 1";").
ANn l-KIMt' l OX lli!>nAM ,, ,, 11" ,,,' .. "i.. '11" 5
'II'' : 'II I ,1'1" I '" :X<> Mtlro In l'uii ai'i" '
CnniUI.K." '"> AIL IHI1H K'/, "K IHMUIM-kH JUIIK 10, lit lllll'KII..Mill'CIIAIIIKM. hrlrintliu'.1011." '" ," .555II, I. Ii 11I1" ,,situ," II,ult.,,.11 l i'.uf iss' Is S th. i '''1'' ?. II Ir.1. "II' Time, Trouble :JIIK/ Attention( ()f'IW ('uu"' ('- | rluwish ,HID ( ',,\I "rI'l4''. duelr- ,p'rnlul., .\111111 I/I'll lniMillmit"' ','|rill, 'III'54Nar I""u|1111'I l uml Hitk nil, this WI'll. tats.w.'tii'ruo .

WAIKII. AMI H> HI ll-IIKIW" "/I' In .Ilio 'iimllly| of will' k limii'il (I'.t.it. luiiitiT.' mnl WflUHrllti\ ,
("IIIMJIItr( NAZI, IM,K 1111.I I.INIl'1, A''. LAND OF FLOWERS. mil ami Ilin liiw lrl'c".arIC"I.. (ilvoIK L'lH.I rd,n.rluU' ,- inliriiiiHl' In. I II In, ) \\ k/kititiiiltl. -
Miilllll''* )It 1.11.11'', THE !so>)> long as we please our( customers. I.V t "" I'.inI' leery hniunliir-.
flll'II'O \ V'ANIov w : no
('1r.nmrllf NNtehra''' nnd'1'rhntgntouhlx, |'tit

_. .. '5 ,
---

,.. ... ____ -. ---

________________________-_______________ ------
-- ---- -- --- ---- --- ---

r :I thuS in tinnriir rllll'l, 01111,1 InI'Miirrtlon 'I f ""' //1'11 "i-IMl'c' nditlliilnl.aliniiill I M' '' to "ii,. k- s tl.ai l.iwa. a Ru5t UI'. WHfN THEY WCRE OORN. I I rhlTrd THIi
mo1n Ommrnii 1 IWCliniiUIn
t.r FAITH CllilE E
; m i (Inri'al railroiii' I i-r\ ii .iin-l i InI I ,i.--i. li I nt )1'''' I. .ii il I Idi i 5 ii..i 'an' i ,I' "' I I liinu- I I Lh I LII.

it.i-ii'tiu" ? of w111 tin- Net!, ami'i\ 'I\ lilt il'-j vt, 14 | .Hlli ill. I It t ;i- tin U.mpi -'' .Ii!,' hut, oh, ,i.ui' in hiM\ .114, Tlil. I"I" Ia I- J I i < I I |it ..In III-I, 11 ,lloM III |S0| It,'' < .1; ,- I ii?"".In. I.' llTI v tR I

lu pru-lilnle' tin dm.I, Arm" ) : ( -oi' ,i 'in I lo l-i- ibji-, toi Ro.ton In 1 ,
""n".ln' ,t every! nieiii'"ine\i-! r1 *%I fl4li" ) ) tint It I tlh\1 I I I Fitink Mn) -> \"hoin at 1'11. I 5'i.,I till. I : :
\\1'1 ilay connIIH ronio' I il. "I' tIs 1"j'III: Inl-ifl 1"| :'"- sut. B'l'm-v i.i i I ".' t tl, I put-liy' nl' :N.II I'tiiic-M, iw .1"1110111 I Ml( It." I .'. .1. .' I.,. ..

lit risK llie l Ic! ami usie-'s of Icl",11" Mnl "" "-1"" ,I''. >< !. lint, li I !I' bleed : bin "-1"1 II Ihe eu-e of 1 IVil. lot i.i.i MI- "He had, liccrthe !'ii, uti..u'ss| in |., i ilnl., in s. ,
: i I'nriis, nni hum' nt I Itt troll ; :j my
Mil 4 nol the rx-l'i'iilcdor-i'c, bilunliiritliniilv i s | usthiu lsn .1 1 II' nut lln- >|i'. Intirisin.' ,
( O u.1; /:/. ( /.i/' 1"/1//111.\11 l'11 hI iiimi* I lap' I, iiiul : nlilniii 'h""lhbl'I. a ; |l's | 1' n'
: lut 1'1'111, I, M-iliiUial,,: Iniliiil.tnd I. I without is ;"uls : 'Olf'I'I..IIII' ; I ,. III Iyl.II"',,I.tl1 Miluaukw. In 1"I'A,! \iciini ol ut m 1,, .l>j-p |1i.j,5. nf tin: I,1..I? :anil, I .i"'::. .. In il ,nt' i .
: \ ,_. II I II1 I ntiil 1:1:) tt'crt (linimIni'lit 1"1 llial of nny I I! ) 1"1 ill IVrfVAniil -t\ e ,. t""|,"!"," stieS, fi i nl, ,
oilier I. f.I1 ., IJMVU
< ; : "''" ,! leklnd'c "' :a | :l nt I I' I l'i' ,I'-i.n' n ho I 11-: ".1'1 nf I licinouiile 'nllii-rtao \\MI.rlll\11..11 ( hronn. .K-lu--.il: ,. in.l! .ipp.iivntl) in ,
-' .. !lnvl. in Ilue I tullsI State's.' IViisa.-nl.il I I !ti'Psushul'.t. ,1'1 1111".1. .." 'I i Hi pi 'I |I'-
| ''' l !' l llu' pas.i-iiis, i f I tin- w:, r.WIIK i: I : blond! in hin; li vein- I. .siu' Cnry ,% hotn In Malm' In I curd, li'Upcfininlii t \ li suiii.iny nflii-i o i iinu an.I i ttiltl.! i
iriMISAlIAinv,: : l IS, AMAM'K.lum.unt :. | | of |II hn ( ;iulf of Mosli ,u :ami, nlItir 111'1 nilbe prodii Ifd 1 \\iili, 11,11, wd.il, 'IM' 111.!. i.i u I.I i I.
Ilw.is.iltin
'
.ti-I
I .tii.i .
S; iiilliri' ,r inlf | .| pnilnml :.\ I Chailes; I/nun, .:ih''s,\ ,,1,1, 11,1, 111"-'"" 0oriflu' Oavinn Wily !is 1-11 nt llittb, )1".1 sex Mitlfi 11'I"h' I II < 5 h.-I I I nl 'Hie |1"1" I i ha -
$1 ; \ ,, ,t.I iv, Mull.! *'. iMr 10 .hlll.ill isis ilient in hiiiatnii //)1' ttnr.c liei ilutijnd'' 'm (lo limnalll' \\1' i"in, on-ill .,.1'! nn in nnfliniii1
no 5 y
s. .11..lh -
Ih. h.11 .11'l' I '
M iiI ..1 1 ''Ni' 11' I,111.1"t""I! RII""III'I'I') The v.ilnc nlhal' : In-m, Ihi ,nn'Iry 1"1. anil" Hull' t Hi, t .
'III 1 <... >...1111.. I M' .: I..T by ( ioil I. ', 'lin-hol "n"t.1 "Tin. mini 1st, lias' .lilt, anmince I Mrs? John I Urcw nni Uoru In Knulnn.l Iil'l's was indci itcil. MILlud hccn iind.-t. thrnysteinatic M-iitin I nn :I unlclilnui i "I's 1",1 I" ,I',
; I ri,1 "cenl I
III.h':1"1 Iilll'll per iiflInf.inl I in his, i .
Mil' M-i'llll., MlKnriifheil "IIIo.iI"I. i nf .f tin il.ni.i'r, 'nml r"t"I".II1.1| | ": Iu i ,
I I > .' nlt-r: nl ynnr) ....remileni-p'' I 111. Id'1 I. .iL'i-'l ami, vlmull! than,:, ,, "''r India, and, live i-euN 1"1', -us ,' ,l'i dave: n deal: of M-n. Klli-li-r irnii bnrn nt I'liiln.li-lpliln In : I trc.itmeiit u many: : i "itunll|. n 1,1, 1,1 h".1 .\ I .

pl.icc' i i en's "per wii k M /tonHi \ ,j'lh"'III'' 1-i-r, i-imi-ly port Iliv inor- S Ih'll, l.'ninlii.: I IIi. higher than liincd, o ,sr.n '"""Ir'I. \ II. Stale Io.. ln-, l I pd- ici.tiis in .Veil \uk amllirnok, I |Hnitiniii, ,,, riiih'eiriisl.,|..| | I Kin i u, u- ,ol||
4 |>i-r iiiniiiti.' 1",1 .11 ,
",""1' R'II is"s't-.-Isaist f-liippini, of I llnworhl. slush of any, ""1III, DCUOVED.Thofinintllir J. i 1C. F111.t n-on horn nt HI 1,11. In 1)'I.IIJd"'II"'lef"rhH'hl! I ) }i.irsvitl ..IIlh..II'I..I.II'IIII" I- "n I
111.111'1'11 THE
COD
II
; 7 ///: III, 11.1.1: I 7775, ; VKIH'IM.I : IMI.ll.wn. leh, f. In Itt I tlicrtwell' PAH > \llt''III.' 5\ ,II" .,
and ) sI 1 I Hie 'I| 5:I tsl I I it""'11.1",1 I I.'I Ii I- emly ;

, I-. piiMislii-it, v. 'I ti "t'r'< i Vi'iiIut.,: nit i icc as 'much as lliar: )npilicd? | ., niloilier IK liii-l, tin- min alul' tlic nionn, I tynco: "W turn nt Plilln.!..Iplilii, In f\ICIjor.uy il111)1 ) kinds' nf' food tll.it diilnot Terror to Evil-doers
!ill."" II ) i.iI-. I I' l.tac: I'ICP. s-rlllli| II .. ) n-- ill ,tlini' iini-t 1 N.;.
h. l I'
iiples I $ live, Hon| up), l.'iitinn.: :1011 U: IIAI.T.H s1.!: s'sittttl I '11.\ i ,1.1"\" I II.-r itilnnUK, <.-> |in.. nml UK J''.'- Art utillll J. Floroneo nt In ili-ti.- 111. so ,diseased' sensitive 11,11, ,. frli'iiil, 1 1 51|,s',NC Uml, sIrs' .,ii, (I""ll ,
' > tin' 'liiuus.s.I| .- ".-nit.U'ASIIIMITUN Seth frlll' eom' |1"11111""III| in ,,.' fllN' 111,1 "MI.rn AIInll) 1"1'11 ,-, in' ,| 11.1! | ii us-,, : ,ItI,,,| .'I, ,
AMS r.llllIMMiVIKHcuiintiMc : : : l 1.'IIII" Anjf.,IJ.-i'Ius' ltsil.tts. wlii'ni., i-4ii" >rlnll I averajI I lust.- lint tin-1.I n< ",.1 u ImPs.-, iii Imni-jr or .., I 111.C'I.rn and toijiiil nerv .,1(thi'oiiMiisof, digcstiun. Cniriipt' :iil, I Is, h, "h"$ |1.,1,1| | | in" .

,'sh I 0 per" i-i-nl higher, I Idtn I'ttt' :"s "iijnriK.irtlii.i : Morm Kim horn nt ('I"lnll. n., In 'I 1 lie usual tsiiul I 's l s'tsh.tliurs' on ,. | |,., ul| "M",
t nil I dniilshi-il, nn" nI.III.| | || nlion.i ill); \ ii 1' Ilh'I.'il/' ': iu'gnsslistg ., il11'1"1'1"11" | | 'i.f llir ln.lov.-l hiim-r ant iiiir 1S.VI.l.onl. ) 11111If ,1)'lt'I luitiuttu' in. ;i-in\ nlll.pi.ili.ilili Ii' tii, I Iii ,
I .
T The rlrciiliitlini. "t HiIOVMMIIIU., i I.I. l I. Mobile I Harbor sure ''al"1 g from i I tinan \eiir. nr.. nil Ilin-i on.- luI,1, \\ith it-corn (., ., ,. Icre -Hi ,IIrhlI".II.II,1| |; I |' ,
j limnthan' iI..Ii.Ii' 'III > t if : | liii.I ) I I ',stesl Win n I am ; ftinrli, nlilMiil, Iwrl Alilrleh, un' horn In Ohio In O'I.t'r. ,.1.1", ,
iumn
: : : my
; :: : : ; ;:I.t'I'.I:; : : :: : 111111(1"1111 rlol in the month "hl"1II"'h. i'l |i i
M-ciinn, roinl i.nr it I 11, \ hlalinni'il nl.Mnbl' ,<' : A i.KiiAivTiciiMiicilinksinIII; ; ; : -: l 1.1 ,"\ isu. all present- bid 1..le t ,. ,. .- thu,, ,'t.1 JIM.I N-III' -\\ .

III111,111111I.\ IIII"Tlii-improxcnionl I".el rliiiiini: li ,- I silt' Si-Hs.l| ,>nl.l.TliedcaHiofrapt.iiii.l.ii IInHi t 5 .n'.I"llll.r, niln, ttfl' nil flmfmii M.nnliFlnnli, it it. h"rl nt Now (Irli nn. Inl"tSs ryes, i old feet and hands, the 'scnsi IhiI'liriner' |1"I ,{ slush' |.ri-p nil ,tt, II ,
--- -- .fliI "I i I ,. I Ii.! u Kidivas : .. .11 nl all I Hl.s. mul, H ut i i| lnvoi.,, oii| ,;.
tin! Imrbnr' nl :1"lil. 111' 1"11 11 : Wlii n I mil Mnllcil nilli ins, (lu't nf thrnlli'fftnvilin of a 10.0 upon the ""'I.ldl.I ttndoi ties'on 1"I"I, ,""-' i.li.'nh, 0 i .it ,in ,. hl.1 i ,
Our Siilinrrli'tiiin" II. nk)..s. 'Pri'usrooni unit. hun nonrral pivcriiiiK-nl' I in I Is 27. hue, MippiiM-d ,, liave,: scaled t the 'lair: I 'U'II. Miniilo' (Jraiiifnr nn horn In Connecticut In ind ,' iienspiipersln, H 5 siii. n I, ," ,
)I.lIill1.1.1.\ I ittvnl .i\siipeii to the lnlinn -|" e wali-r lii-iiis,' r"e fei-l" I IhrmiuliCliorlavv of IhcTchnantcpcc' : : l.'aihv-i:: ,) '. Tlilsilii.t, stieS tusk nml nniiicr on' suit Dint-urn* l"lll pressure, is. gi.Jllc. ,. uS' -.u. ,uml, ,, ,ri -1.1 In I In ,it i. ", .

i ..1'1'1 t mill'''Irons m-i-. Sir nr 'nltii tin-ins" rs,h ulio,'". are hit, il* il tucninc C : 11"1|I'''> ami S lush, nn I lug riverbur. him, Hie "'," 11'1,.. Iol,?ut's-I., .,ul :and Ih.1 I .1 l, ninkfn hlol,.",>*,"''0' miitiinti| nllh alNinnvfrnin ).:'shs' C'l.ixtnii, ,'n horn nt Now Voik InSS. grc.it weakness alolr.t.llln. .1,1 fl. also IMII.I,\t 1111 I "hillu," ,|- "" ) .I| ::1"11 I lf ". .,. \

I tiniiiiiinicallnns' Inli-nil tl fir \ini'.llciilinii,, I 1',1| lu IS.'iL'; f!: .sIO: s its approiiti.ileil. Ihe cnimiicrcc of Ihc w..II""I.,1, f.ir Jnr linfl-li-n, iiitwgicn-nn.l nlist-tiis-' nri' nil | gitive pains in .., i 1.1.1,1111; k. \.llll.t
.lInI! ,INI ai'C'iinpallicil' I.) till! w rlll's I i IKIIII: wlileli In iirlianml: 'I practical.iliillnu: Hie | 0".1 Ciiiiipnnliil nnn Item OUR NEWS DEPARTMENT
l'I.ldl.,1 "I 'JIli.1.lil Inll nll'I'mn. I luvcniton risen the ni lil and ,td
.* I mill' tnliln-rti I. 'tint Inr piililii-ntinti, I lilt it* anctlilciiiviri I : froin, : I'I I rimi, OHfKtinil.I in 111) lit
: : ;:: ; : : ::: : III lilt mul iD.) fi-cl ul.Ii' llil-iiifli I 111-1 ,1.1'.11. 1:1'I .
% i I tzitttl I inlili.Alihv4s 1,1 lull, -cli, ,. -- -- .. ,., ..,..,. ministered for llit w'II" "- l liy ililiuenl 1"1\, : ), "II| .., t
: ,| I ujimi'' an I : 1'lli. : \.11.. '.I''.is. .I... n'. r .t. lilll.111 mcicly
,iJ nil h"Io'r'"II,1, I'riiiiiiiitnl, nitonlii' 11'1011,1 II !'I"I. I 1 1"111, funkrriii| liut 55550 I "". ... 11I11.1..1..11111| | pli" -fill )I', ,"I| I.
:and'{ ol' prai-lical: :, % is 17.JI. relief
and ,
111,11'1lh.. o\i-r Il! bar.: In 1 1'I.i",1 1 sake of the slight transient : sill SIt.- tui'.s 'lnitisltu,, ,
1'1\1'01.\: ( | "h.Ml.t l UM.MKKt: IAI.. I I; ) 11111'1: ll.r.iii. I Ihc pa-: 11,110.s irreiil" ,, 1"1' enjrineer,. I-'rank., 1 I'li-n-e, M.-I- r"I'r1,1: when, lust iK la Milrhell,' tnw horn nf Neiv Ynrk InfWi mul lni| orlmil" ,( mni-i.t, t's llk,) II. ,.;
.IIj., uml;; bi- w-iisa .In,1..1111,! !'.. '." ". .", linen:! they gave. Hint lire pnlillc' 'lint I, ,
pi in. \ in mini I I. | I
'II tiinl.' I 1:1:' Must. linali-il loT'jIVrl. I thu i-n tlic 111" fl'a.i.il': II 1 :! :::: :: :: : 'nn |
Ol'rlll II ,
\,1 ,11'1.11 ulic'i I if.tyelteln Illi-lr ,, :
In I be" : "haii.U: lif-primk-iKi-nrre.l Intei mittont malarial fever set in,, eliarneti f.'e lnl\e lilll 5 i n, > I l-i, ,i.ih i.
.-- bar': 1"'Ilailll1 III I -ami' 'IIi"lII 1'11,1 I W.-H e\er) 5\ h.'tllc.l ttith J..\ writ \ |HItliU i I'hn, I. \\V. I'.iiilitnrk, \\1 liornnt LniulnnIn Its, prliale ih-pinMit .In. reu- i
-- - oil" olherand, lc- Hie- IW .
- ": 111111', linpriivi-meiit uaiiilliinplcil I', ni : pr.icilrnl' Hie X I:! ;tlll": '-'..ate'llu roiiouiiiil i, li'iIutljsus5t complicating( the cnsc and lakile'cr .ttu .nn I tin "' '1''' -hli not 1 If., n.' .
I IsTO.) I'rinii lln-n Inl.sT.'i n'i-ti.| '1 iicheitemeiiis, I'l'l'nplainKails I hail fir ) (II" in iipnn our rs |. ,. .
II'\V. 'I IKT.XOTICKTM IIli piitrlnt Kil'IM 'n-I lii nm Its nt ), 'more anti! 1,1 u
: 1\1" ,11. 1. I IOI. WI. nppi'oprialeil. te- : in S the cnii-lnn'I ill of lit :uroalSI. : rirlsMi.iinli.ihiii, I IL IKSIIIHiliinliifnl i iIn 1 In -. 11 (rlro1111.,1. } ) 1101 u Ir"I""I'c,1 jlkl"1, i''' 5''u.t5r In' .i-iin |I. ,,. .
i-hanlirl lepl ileep ami, 1 : l.onis :nml of S Jcltieii nl' I tMiiilil |iriH-ci'tl" It hail, huueer intense. I I this lile Ihl li'l ,- oupivi.-!, I 11,111", i ,
1".jI1I. tl rl'lh. |i.-u-riiHit IlelIUI. ,
111 nn ist Loiulon, ) It .
"llill \ Pnnny | as -mi lieilmte ,
.
I..rl \.1'1.1 |
( ) : >VIIMI: < IIS.AihcrlUcis : : I I ,'. from the 11"11 ,.1 Mnbili' hIs,' I" Iii-i ,ti\i-r. 'Situ n-Nii-u-il| I listS lie xmtilil .piiw.. III.| '. : gastric I"'I'CS lud becomeeiy Striclsm'ly ,ilelii., liiipeiillnv" ; tin- i-vl- h\111'1 I i ",, 11r, ,
\ had, ciciiti'd, cnnliilcm-e, ;, in ''tis abil- 5 'mil I NO It .llh I' 'I'
p livi-r" I through I In- I'l'1,1; In Iii :a 'hr",1 Ilrll.hk. unspni 'Inirilat involved, and she dad I his tussle ,anil us i iir iiirmis,, ami .' i .
( I'l' II'
I "I'ni-nirtliiojjciiH! 0"" ( !1".JI.,1 ilrepenln' mul } I : I ills whicli, I ls :,ukisuuss L il.'rii, \ '\ |I'' | | \ l.'lfa.\i, It" :a 1"1' En"llII.'I\\1 'hh''lo. TllnIlkllll. ,\e .1111,1,1, In llil. :? ?, Ill, ill,, ,,,. ,
\"IIIlil;10111'1'1. S Hun. Accni-illiiixly, \ 5 lie Htintcnl-4 hiri-it, car Ciastiitis, and also uhit 1 l he alInived ellllles mul, I | f"I", ,1 ,
,
III KCIIll IIS only Illiliu \\tlll I, I llu'bar In" I Ihi! I il wdcrcand: ,mailc: I Ihc .ssttulutgly 11.'r. : 1.1.\) "1Itll.: .- | II. .r.| t in' .'?'11, ,
llil'I".r",1 'II'\'e Kininii Allmiil
ii| .. rinues, M-i-iiri-il a imiliiin amivent nt tin' n-nnhorn nt I 1..t.IIJ. N. 1'11I.
Illal liolh'x.'u "cannnl, : I Ilinliav., Tliix ,' I0. '"IIiI,1il '.nionnlabhnblaclc4, of II S 11 sftiemchilnk 1"1"| lime mil nn tin- Brlll'wl! | l k t"aI' V., In ISTKIUon'Ciulilan, to t'.II < lironic ill"Ilit"II1' We slnill, a.pl.i| tin, ? mi,, ml'" i,, "i' ,

Ilal'.I'1\\illi, 1 ISTft, tutu" 1"llol, ;: 11.,1",, (til (111 lulu menliilh- III".lil.1 in.-rl. 1 tin-. 1'I"'I'nll,1 hI. .1.lf was nt EIIRImul latial fever, all :at once 101 time 1.1' nml us 'IIw % iii pn.Ki| I li -, i tilt ,.
their ailtcrli-cincnls lo :appeal' Miii i ll.iilwatonld I 1"11 1''I.'r' ,
I : : piiinl. itl .,, .
15115' "-" t'II' I 11,1 | I Abonl I U) o'l liK'k In thcc\i-iiliiu, Ih'rl win In 1..1.Efk" i --i i i lii| | lv r., ,til,
llu I cuts null'-' Iliry I ilu. Wooilcnlioilies in i In-nary." 1 I.I "I I1'1..elljI.j",1i 1"1 well :",,1:III', ',1 ill cniiiiirncliniiby seen ,... the S mail' the pi-iM-i---l.ni' the lh.id.n. 1' -.nbed the 10,11. old pui.i, 11.1r.. min. -!5iu 'inS |'|- |.
1'1
"tlill' .
I, Ibis bill Ills the : lii-i-iter 5\, l..rn nt, I U'awi: lliinKiuy ,- < sits s] nin'cn. e.Daily.
time al! ileild h-tr nin
will .l Hlaiul I 11', 1 iili-: ol'hpceitlit .I ui ISTii'( HI.'NN' ) wn: approprialivlfiirit : Htiiilcnls all 111"I)' u In"\I"'rt..o] IxVl f..lli.II.., el .s sit remedy) '

uliirlionrv "'1'11"1.11"' i inn ourpicm i-liaiinel,,; siii\i-y" ;Itt, ID nnl MM bn ileepi'lieil ir Ihn' ,tu I.lil; 1'1'.1.' "" .nl., cniTciil. '" lailnre: commentuis,.1 I 1..' i nleipriMwilholll tipon Lit""rsstss'sit'sst'11 llu-mitfli,, all\111"\11 Hi,. ton'I Unit\ IJln'le S I": Frank II Chnllrr".I.rl, nt Netv, York In inc gradually im I..il ; the ,I..t. until ''i'h' : t : : :, :uci1; : : !

I (In 11111111' ,ilciii.iinls-. ,tinIMp, ( :: 1.111'1 \l' ni.-ir. Tlie 1 (pinple l rl.hJ mil 1.1 1..u.I.Y.I.. I. -im ledilile ..il may:' "" 11.,1? actually ( '

u1l)' iniTf-nsiiij "llli.l.f hull, I IhrDULY 1"1."II Issil it l Is. ilrep"ii .\f"11 I 1"11.11'11,1".1, : "."..', S Ihe 1,1I'J, tlielr 1111.'rII.r. \ -. Christine Mi-win w.w IKIIII nt Ifussnly lunk 1 iiiiuiv IIKAINX: A HAY M>K ulllh.iu- iilliriliiiiiinlx, iiceitnit rull.nut
I.11/'I'"il.I' tII' \ rose IIHUI| r. inli re-tin-' I oeiil .M.iti.-r, ( IiiIu I M tt., ,
I ami WU"I.\i ( \1"1'11.i In I 17 li-i-l, I :a u iillli of ., wlh'h 111' Wil"'HIIIII'lil \:' 11,1",1 Imneil 111 1"!! 1\\,1"1.111"1 I n.\\s I IN .si ii i 5- SSI.INThi. i.uiiUl, not I.niiniii i IS;, ailiuMm.? ?. ,-, t urn -IHII'I i
:2I!' I fruiii, I lli"> Mi-venleen fool 'iirein -; ,1'1' nit 111'1" il llu I :llnally, 'nt slut III,111\.1.1 1"II. I"am!! I.llllo Ijiltglrjr nnt 'horn nt lit Ililem, iStisiutlttit'tltuutu.: Sit l l.,.| |. iv ir in in '-n,,.
Mnliil-i river tu I thu curvo I Nictrapiuii'hemc\" : a-idi-fan I : nclixlit eiiii'li-eeiiiliil.. tu 1 kiss r"III pcvcrtd"I'rl.e of the s fail Ji-lsiy Inlh'ill.Viiliittii '. last. The i lft11 t 5 us'tIs' ipiinine was,, I lie. :mul will I ,. |Its, ,,,, SI ,,? .., ? ln,,(|, ,I ,

MOIIIM-: IIHIOIWII'I': : IT same depth In lust, lower bay; 11,1,"Il". Ititahsul in 1,111'11: I 11..1'.1..iral) Ii I>: I Ipi'ojccl I ymni l.-nlies., Tliiit, 11Io: ivus nut, I ;,'1.IJr.I ( I ('I,isiS, '> i ilMtji) ti nn I.'rlll New if pnssib'.e,'! alinnst .is b.l.l\ a, the ttvo- I e illlanil, |nilii| |.. tim liliii---i. .
., .
) linoitmiinn.| ,
Ynik In 1ST.Hi | n Nat .mil utu.l I -
Hull |
COST TIIK: : ".1 I lii-inijifS'JO.IHM. ) ( I. I hieli i Is t Hieprnjcrl I : note I )' 5 inInil 1 .liilm' I "1\.1111.: I Muili-nt fol,'. dic.lIhi,1 I.. wealing I 8O'ayluir eintanil s'liuuurs's: in l.inami ilnnas .
'
11\1 STATUS.Wn I I I lII':1 now belnnrki.d, upon. lids, u underfill, AI"'I'i,"its 1'1"11"1'" ] w h.lu"III''II.I I Ih,' I.t, to .pirfiilliin. ,..I I.' Mm' -linjo "'I I 'nt Hullil, hi, I IlivivinU I ,and her hie. (jiiinincpnisoning vvi II .is, tin i- nuns Inu nf ,,'m --.(', ,
"r'iom, 7sl1 I ISs" J7.Vloii| wiisiip-' h'ld, iii'ipMiiilcd" Ids, eiillaboiiilcnr.: | '11' ulinl-' "1h': w"1I"I' ,vttla r, Isj.k slrengtli I liTlsliil-.ire, Iiiiiki-iuhiil, } innel.t isiS in ,

get I frnin I haiii-iT-aH's: : 1"1"1'1| | makinif:' I lo'al' : CNpcudi-, I 1'111'11.1"1.' ., uilh e\cry" detail" : ususlulusru| | I pind J"''T.e, ",I no 5 lit- {nnplinlItriiti.snli Ri ulit'rt )1"lel was IKUII nt Irtlw, A) no- \.. painfully cu.lrlit, bill :

these llgiirrfHif this ) ".: pilntnl,I in I II''I'ill'I.::.!!)>.II.> I On Iliin pniji'i'l' ailiplh II hIt' '''':11 woi'l' ';, and, h'nl, II..t (lor-j' I IIIIII" I l k Iii's i's' HIIW tile ivnl liuni.. -lien: uliiio" /In l-.H. (the fever u.islheie: I still.1 Almost' ( evciy, SB
:1' !Is lh l him :, I'l-lle) I'lHU'C. 1 hiA \M
roliuiin fuel his 1"1 n-.n'h- : "I'"I.1' : : I lorc-iii\S I-ViinkC. li'sig'5 tuts 1.1 \,1111, InIk / came the i li.n.n (li-ii-tii : ] tasrsial
Ruth Iis'r : ,11,1/11"1 Tl.lsa'nlnoniiiTliieiil ------- .1)1"1" on
,.,1.| il I tinremoval" of ilii,' fnrwaid: Ihe 1 prnji-i. .. lolicr, IMT.Tom .
l.:\ |1.1,1,1, I rr"IIII.I *.I' 'IS'ii U-'H-.'!!"! coiin-s" |iki-.ibc leidiui I ; i I II ;: A .r'"I. .1..1.1..1..11. ( lull and; inking Iic.id.u lie, f. illuwei ,
7< >.OHI! inbiiai.N: of eai-lli. at' (In- I .\. frnin tliu-e ir.Piiury, Inipli'inent- ""'1"- In.I."rl nt New Yoik city, InIVloli.r Will l hi a.ipi.rspairi-.f| | 1,1, -I/II .S
t. > "l-'ijl i |I.H; III.IH.IKlianipr.iprlaliini "'".1 of about .tsi| >,oMin I S .,.,led., Thereuill I :a sit, lifter liuHilhs "I- Ii isul.ssiu'is :a i | nf nnr .prnfis'lnu. itncan. .Is, I lunl tlialf.llmllllr : 1"11' b)' the ii-u.' il ue.ikno-s' and Lnilapso.Alinnt I Lilly imnlciipiii thu.ivmnol ..in iliiihl.sinsnl : I'
: | fur 'l-7'l I'l.iJiiiTu then be reijnii'eit, f.irthe. I lu ilc'lntciil" -, only IliK, instance" nf ell I II. l lout ni-k, situ sin-i' nihi-i r, ,.|,
nt
I hlKlw Impn-H l.in-l J"hl irn tliitime I '
i 1\1"1,1: ii I r"",, 'is;H I" I I.s; ,iiithwII I lion oflhc' a ) 11..1.\- I heir-' nrc, Ih,' i oliilu-'n' lal: In'eie-l-' '| nils wllli tintrtulinf kiiiiHliiliviinnnilln'H. my I ; In HI""r. \"h V..rkhi. met ..Lilly mi) iniilleras Hill make, il a HI In.in-, ,iiI| ?
impriivenii-nl tl iny FII""I. 1.1.MI"III.t stnieiiii.iiiin- ji, ,
$1 : H'"aU pniprhlinn nl'l'i.mi' I u 1.\.11.1, vcarxor I list I liiilo u irid, and' e\ery, oie ofIhiiu (In to f fnrlnm. teller t.uf S i'i M, h"r1'1/ 1..n. Toronto. flcl.,111. Nni, Inn a 1.IIJ.'r uf tillriiin'of lisprli... pia-es! u tIst'in imm Hie :iva.> In, h tinMI..I 5 \;. \

i IriiinH unlil I Iliu bunks 1IVI 11"111',1.l a :a beni'liciai'v." : 'I his, wise | ro-,| Is-llcr elnrt, I lit, Isis mine, I'llue-ittutl.\ it- !. ill .tl"I', 1K.V.Idura Chaiincey Tliu- .' Cnmpanyliinkcts assist in \\ist Ko| |Its| ,. (I'su't; _, ,???, ,., ,
I ciiinpltilc': tin 17 fiint i -. elrinnel > i-ion I lias II-I made, pi--ible, i iln' for1imiliiin : if I liy i S tin-m\ver| lie nr'" KIC ha.s nf jinli- A ini-iic.in i-.ll/, n ami een tmer shnulil I
i I ham-cr S i. pio-cnl pron-el, |1"11.1"11,1"1" pre-elil 1011.K'I"1 wait IKM I nt Sillntei- h s .\ ) s. < isesrissgfrs ) l.tii.iliar hIs|
I 11' has b.'en fitnml, alto-i-thei-' narrow of : : uilli iilnindanlmeans 1"/1111', "- In 1 1"1111): '. I Is (.., "I 1"h. I 5% Iho cnriciil'hisioi nol ,,nhol
Ill-reltlni'llcil I Ml IIIMl, ) H S 111,1111Th ( ; :1..11.:11)' ( :: an'assured shut, l.tiuuui.iiii" Jiirijnii \ 1,1 "-111, ) 'tilt. .m".I. .: 'its me these Its I l-i, >,.i.l h : \ ) I Iii.sve hut i ininiy, mil I sine. I m iuh| Slit''|, iiisssuuh ; :,. ;,
stionhl | al kaslIK : llailwuy
111.1 11.1"11,1 1II'a. Ihll i JohnV.. .\ Hie si iiriVe| ,
nt prntiiM- \\ ;I
nlll li' niiiiril" MS '"- tlii-nn--li ns. Ihll"h10 1.1'1 Inlll.or mn
-II '. l-iil r"/'h,1 X\
The ldp
111'1. |' ) wllhil rl-iiiiii'| Hie I'K- 111. I' p'1'. .' tiiitliiini, nf In ft-pteinlx-r, been lliiniiili; almn-t the ..lncIhill. liiMipilt HUH inr l-inalioii .mil |5'' SuitS)? ,
1..1. II : i-lu'in nHl'cilal 111.
I(II'r.11: miy fc'inl! ( per ) ear ",,,vll : .' ) .- yards: at I 4 Compmiv' oi'jaiii/cd" on .Inly 1 :ill, al "Inl.le, I'sini-U In triiije, suitIi'li'i'.s I llurn'tt, liorn ( : and haic it. piiH'i-in Ihihili-pmt .m tnlu.ilili. mill n-
lur tin Inillinili1 period: III .I Oilcanwild', !, Hie follow' Ins di- 1/11" 1"lllr" 1"r"I" HIM at 1.ll..rl. got 0"11 \h.11 till In (llu I null j ainltniai-liiuciulci Hi.
Oi !l'illIHHI.TIIK ). :
I.
$ !
) 11.1 :11 :! : ,. 1 ': : N. I''s.Jul555 "
J..II
je.irs.lullnlsli, I lln-, hi..IK- J.Mi.i'O'iTi '' .1.1 : i'cnaior *> tititt iii- JI/I'I'. I"OI"V"III' II, \1'11. 1111.1 you ? J ,..Iclc.IW''Y.uK... Terms of
.. I nin-of Slit |111555" '5 in "',1",1.1 u tilt 11"1 1. Subscription.
(horn
; nlili-n'; tin,* ,'hlll'I." Itsil VIH.kels i i: (iKANI i: I ) AIIMV ,\:1 I S 10L.) ,1"1.4'11"1\1.1:11"I : : Aiulrcu'Wil I 1111"1.: I'M-' I'I.. Ir the tliliilnl. York In JIIII,"WI 1111.kn( at New kine, be said S,S ) it 1'1 )'titi r wife. II.MM

run' Itt's.l"c It'll iillli r, tllinin" liam: & I"w.: vicc-pre-idi-nl; of t IheI'ennsxlvaniii : nine .r i i'y'' ,.; tin )) .1 1 Ka.-kine advei lint h.u :
I ( ti-I Sir, mini nf :XIIIHI; 1.IIh. I 1111.lr .h'IIIIllr. / i In, N"v. '.',', ISli I faith in it tiLts I dad in -.
iriHi'KVeekl '
I ) S. 1.1.: .I"hl It. .Mi.iiij.'uilnml | : "'' ii-n-iilii-y, nn II.Wt uni' no mine' sawidist hy ( in s ilur,
II..IIJ '3xsv' <.!iiIn Tin' ib'sp-r.i'e, ell'n't lu allay" I the 1011.I'l II. I. Corlliell. I In about, t two lisinilly.JII/I'rlll,1 llult _"IH.I II 'I"'h'"l, Kiln, In I IliKiib wns IHUII nt IMnlr, nearIlnlilinort for such a as dors. Mrs 5sl'T> VKAIt: -

l ls7! I tug; river linr, nil Muliililjiy I'tiittis velermiM 1lil.lllI: I rrtsiibnlrovi'Kls I weeks Hie eompan.' liiye a meel 1 1I I may IH-iiNki-il I liy tl.lilll TheiiUanltliLiirtliiuiiy I ', in N.ivcnil!', IS'ii. ca.1 TIIIIK: : .555 5s'lIh's si-
S I wil higher opinion, eton the HMOMMS .
llm pl.uihibb' ,' ,r"I,11 p-mU'r, e.]ncfnllyi Arthur M'-ICn-llniikln/ nni '" nt Sanilwlili I I h..llo ) !s-itm
; li.nl eIght IVi-l" mi I lie' ha,'. Thrrclui /1"11 pmei' ly II Ins mid, I a"II'a'ill" 'I.iur, .1 ONE WI.KIv r.
11"1 against ,",. ISnl I I an f'I'I'1 I ( OI'IIIIil'lhltal'i| under' : wln-ll. lll' fortune 1,1.1 0",., II F'irsiiss y, l"l| strength of II)' flcl"ceUlllet.I.I.5 .
( 111,1" lIsts by I Iliu ullirial 1111111) .,, ,, WKKLX|: ;
i is 5 llnil a inyMtcrioiirt : 'I
Ihel 1cII. \bird is eil-ily ili-po-ii'd < f I by, I.11 I iso btWMifNew "S 01 \ nillbejrin I I 'Ihl.r. ," ami, Imll' Ague I k.lhn.. burn lit Ivlnoy. New tinn I gut a bottle and began its usi is'.j; 1'AiT its, usul
oliitonii'iil of I '.111"1, (or I '.sii.'i-, f.n-ls. N'u olhcr" 1"11 for, HI li-rlin 'hIs,- "r'III.il; .luippy, pilliK filea In, by'a '| '\.","I.lhl., I South Wnli-n, in O'I"II'r. 1MXJnrrnh : as directed. SIX MONTIKTIIUI.K 7:5554

all as Iho '111'.- I 'IH.ml"I"'t'lal"al.; | ; 10w'II'II0'' siiMici-H upon, his |1:1stsmuts ': : "I.I111, (HII..f : fecl.s ami, "IIIIIII""lr nf J, ir.-r<".n (the thlnl) wiia l torn. nt J:u ii". I hi's t'ip, l's

hull) 1'cl M"'III.111all: of len fed, piikhilily? Im ulle" oil t lists I lust ilmi .hll I 1':11\11'Iltll": f'I"IIO I I'al, I :E'I'I'// 'lint lit'". Wu I rlh'ciuiti-l\u kll.I"c to Hatfrify 1I1Ir 1"11 nirioslty 1'blluJi-lpUlu In Fulu imry, V.l.. XI"' s c".11hal I liave already)sail Terms Strictly Cash.dlilklllwellNrs .

iiiiiilo: !: I Unit I., ; lust, Hiippo.cil lo cnmniciiil, him, The I'Cill '" Inn-'crbn, in '! ; In an hiiinfi-iit mmiin-r suitS, /ll tlienatnu as lo her then condition, and then reuh to Hie N-lni. ccklv u ill

I 11"1.111'1 Iv"iI.I'. lu I cx-lii lii-iilicl's. Tlc .ili.r I imicrali\ely| demands: njL'i'eat time enjoy a |.i-n.Hii-r.ni< lIehl".II'| A roiiiiiix >.-.. ..1 .uo lfu ym.w, ruts follnws (Under the Kaskinttiealment ho Mippllii) ullh Ihe el-'liu-nl.i W'l-rkli
11le f IIOIIilll 'lie (II! | uI |Ilt14''s| of' IKIVI-;: 5 ibis 'tiuius.| ii lusts, hl 111', appears r I inlcriiaiiiiiial: I lii huay ai'i'u-s" I i-csnli of Inii-n.l.-Hs, i ''\\lhl-I' 111" St".art Ilnrr, nf 5 the Ili-ooklji,Atliletlo SMIellltlnll. h- "h.1 : until -\pirmioail'I iheirliiiiem ili, ol.lrale

1.,111, will i-nsl ju-,1 fjsi..islnr:: :I \ jn-r- fl'ol I the fact that siirli n ileni'iiislra-' the isllimnand' I Iliir.nnpiiny" pre- I 1\.1..1 In (Unlit: HI-III.K. nil.A thu I iu. JK_.. gmit. grit |let,, )Iiti'ks' 5 : all the djspeplic h symptnnis l :,-iiiir, ni mini MII pluil' fur ih\\,.tutu lr nilv.iiieV tin- I I'ailr, iillnuiiiii...,
KIKV.I n
|1"'II"II"I'! I'nol, 1"il"1" Mich: I'milHilncil I lion for, sued 1 purpuso U ,1"111-1) -t'll. I lluonly opporlnnitv flu conKlrnilliii -- oven b-riiis iiiitwMirytii with the.1.I.ly..OII..lu"n _'11" 'niitiinf inipiovement, and tin. Ihe N-ini-H ei kls 'I his terms fi.r. 5 S ill,, \\ I Mt

; lumrubt '" : nil lliil: hliHi'iU'XiH'inli'il : 1111"111'I I bmiiHi) Iliu fllllllll'I ; 'one. The I hade s lis'l, "sets hIs, : 1..I"11 lniilUltlim.I | KIHIIO, K. I 1). Skillinnii. 'hlll'Ii.' vt the il.uly feei grew Ic-s ami -nnii t'cseil ill |il' -I ii-lli 5 l-i tin- sissy HiiliM-iilHi-.il... i.
1" 111' I'l I Denioeral: iiiaken,: him, : I wuleal oceans halonjt: 1 1"11 kepi wns ""''1' tinluiirtim'| that lusthut'Iuse I 011 innetlisimay 5 1.1 ami in i ti en ;als. till nnl d, Hi.- ,.| n,,
I on )' '1'11",11 liiy; hinriIS17 lu Hie doniiminl, pulilicnl fuelinttof IheKonlhcrn dL-veliipniciil bv I Hie pre-ence "II r"rl .. ,lm':1..f I'III.lf'l| | | work wumloni' honi-vor, uml llurr .allng.'lder. Side I)-i.le these diseases nriiieis' ., -We kly.

I to Kut-p oii-ii| ami t'tvo 11'111 pi-tKi-eiliiiKM cinisciiieiit on
n naliiral rliiinncl nl'-i'. fri-l, lo liial p.irt of 10 "" 1- I lung dclicd I Iho il1"IIill, and Ihe, will r"l hiiixliny nl the Mansv| honsv.Shlptnn -- their vii tim fl ten yeai.v--tlued.1i1psi.s r.-c ['I ci;

I o.i-nlnjt|. inlii, :a uiiliiinil sulV liirl: > try 101"1'\1 1"1,111',1 not" of man. XI.11.1.1 1.1' 11,1 National Oxfnnli'liiri-' 1"'h'"J"' I \MIwrunu. alone daving 1 I have said .
,"h'l. II. tstuuus'iu.us-y: I lie\ 1'1.1. or nny t"I I l'I.i"I: } is ii-ked andthere Mr. II 'E I. Ti-- -
I II l'/'wl. 10lr,11
<etite

lint I Iliiit N mil nil ; l Its MMMIIT' In tinliurlmr \.'. .,. C\'I if'ho Innl tint IStessuil I the fund.be, nji xwall'iucd' stis .al.: I.up hlH bcMlrnont wlnilnw I .IW I improved' fiom week tn weik until shecould Consignees and Shipmasters

si' ol'-li ) iii, a1 bo designated: ulidbHIOWM niii's nml nclcsinveyii. cnmipInK tlnoinch the illnlnu ,
t'll .1"111,1.1..1| ; iipon bnrjLr r'1
1"hillI"I'lh 1"1111,1 \ and \ IMI III-N: :
I Ills I i ofiibnnl I lliivliig IIP tlmllciwil eat digest the average f.UI I 1" : APpoiXTFii.M.iiNrKnit
availulilo, fur : > | ,neh f"'lil velocs t '11'hi.,1 h Stales: has; vastInlcreslK w1il\ I 114
1"111 11111'1'111"1'1'.11111'1"11 | oim hlI.o, 111\111,\ I y pem.i, |,>nbills nt .11 c II I his |,iriiecl.llvery | h\l.\ t the limn ran thu faster, WHOLESALEGROCERS that any WCIICI''51 takes, w ithoiit anyMilteiing THI 1:
| i | I fll'lh'I' ,1'1'1'I' until list Htiiinhlcd mul, on theluun.Mr. Bar Pilots Benevolent Association
11.lr I 'I.h"'i. XI one can : aid, which, /calnns: iisu'kltsg; .I r..1 nr illl"llicl'o.ilh re- ,
S ill! dl'iiino" fi'i-l, II huh", .I 1,1.1. suF read I ihll nllluml pereelvlnf" lluiaicwilli the 5 will I ',,, 1'11,1 In.I. "rl.Illlhl'I tin'''
"
,1i1'0h""IIII" .. hit-' thciinuVriiUn-ilniilj' Is nnllnul/cil Inrolleel
11"111'1.. runaway, wan 5 .hlt tip II I hess ed food ('.tiShi., ol -
\hat liKe liucn ,111".1111,1"1.1. | !,5- I hilh I llm bills davu 1"1 (''1' fine, 1"1.,1" I lu 111.1 IheKrcat Ktrtlile till n\11 imlieciimn its sIt sit two h1 ..hIH.lliull "I l'Iuii.i| ,| is. CiiialiH| | ] nml nilu-fs sa lit

Im) inoiv, 01,11lin I I>\ |lteIuuiS ni'Iil-| hidereiliby 111.11.\II.\ 11"1('1,11., : liod" "I sir ell: I/," men haul '. later, 1"1".11"( the I KaililllTc liilhmnry AXI>_ course: a steady im t tease in llesd until please lake ii.iii.(, mul, sa\v\n\ llieuiBclMaccnriliiiily.

I inrrijasollli" lust, ili-illi| In hll Ii, ui'sh wilh wlkh t ) ICI'O 1"1,1: byCongress. nt l'r.I.t I Ih. mini "nlistlnatelyreinsiil she IOW looklike its its iimsth self I nil- |let |ti|,.. |l'srss, lluililiie:,
1. I I I II mine '.I..lh.I I'rcsi-: \ 'I.I'IIUIEI1( ) : "I:4.; his nmne or inlilrcKs, ; but ae
She still likes K.iskine Inn ilo irsliplnn llruiUV .".
ilri-.l-iiin, U rari-ii'.l. we aro I lllitil ,lint has: pninlcd out Ilia! the bills advert, Inn I enrillin to the 1"1'1"| In the piiju-rrt, tin1 PAERSI occasionally) I' I'.ank.
Mcrcdnnls nnt
s'i'siss': they UQUOR
I I liniilit wlion wo HHV I HID suit wonlii; would, actually: Injure, I the bcneltlliicd hal it bn-incxH, but, in order t In britij' : ,1. Sir us hut s'u5liusl to tluineasion, mill lip but with "tin real need nf it, 'fnr she is U. )Iht'llZk ( )ei'lliig.55"I' .

1.1 nt li-ail *:I.t.ONI.( ) ,nuking ",!i.:::!',- \\ I Ito pensioners of were I Ilinin 11.I"c"I'III' : '), I tradelu: 'Hieircoiinlei'4.' 'I In- suits 11"1 11.1111, A liiilranlc lew Hinm-t Imlli-ry' slmckK 1"lh.5 Hceini-.l? WIII.I.1,1"11I1. tn well. I cntisidei this re.ll a scientificmiiacle 28 111.5 %

KIWI: lot- Lu S oil.ln rliiiiiiipil'2iifccl| ; iin.l. Not ono ret'ii-on lu ndvcrlise biraiHiHie, hl\ Iiml 5 Iso ilcslnil .dliH't soil, the tortuied "- FcMl Stuffs and Flour: and tde New nuinine is entitled
bill Hie I hijrlicxi of ,1111)
!.' : : : flit \\lili 'itS llll ami I the II.C 11",111.1'10111111 I hi', i.lca. "I II.j man Hluoil or lay, .Ilr'.1 tit to lie crcll of it, fnr from the PhiiiTjBrownPKAt.EII
'iIMIIII' 1"'I'ICII"III' If"I.lo .llt'cl'.II"'I''cl The, ( Tlioinan ilsiin, nf I the I I'laHterciV: Arum,
lh"'I'li.II
111.1,1111, ) "I unll.iy)wliii'li past'vpirirnin : for, Hm soldier, I", j>ood and micivs-fiil"II'I'i'I"1 SI. 'l'liiussuissi"-istl'ssitu'huitt'" In IxniilonTruth. TAl'KR. 1LtSWRAPPING time site began uith K..lill I she used

it has (u'ovnil, ni'i-i-mnry' of nllual I 'lo11 Ottl'I depemlenl pension, ,1'11 11'1 proves,: I lhallho 111" 'his ndverlisemust ___ __ ___ -.ASI>--- no other medicine whatever. IN"-

f;)tltHU,( |..c-r )yens I L> 1''II1Vt I tin- WI'II'IIQ'lil'lhly icneral, | M-nlinmnl npprutrcil' byHie ofIhoeoiinlry. Is 111'1 people have, Iiii. mone' > Thlftf* hi tlm InllMi I 5 Musmint. I yon think : recital of these facts
:
ami, an.I (, ( list rliauiiil ( h'I.li11 and, 'are, |luuiil.iuig around 10" I most All Kinds < f FurnituroPAI.AFHY
Hill caving n 1"1" ) i ) 'hl : wits Itulhytuhiil economb-al, Hpeml, it. IVople 1''I.thlll' niiKht lo !I. ilinie to ('ininl; PAPER calculated 10 Iu glut YUII e welcome
/ ,
nml I that Ilillullir in the 11) S (rnliseiilelleei| nf the ,"Ih'l
wn in Hie as mIIII"1
1'1'1.| : press make
.
11j.\.0 1..1 liiinl bar ilh a (mtt'IsI" deal moie' to (IhcI public.
\ nil lapse of 5'hi' ', S,sIr' the I htI5 IsIs 1'\1.\ FoX Kr.li'l1i'Kl1I.A.A.PENSACOLA| | | :
o-iltiiiiiii, : i" lint' liv.. ami Ilia: ) nIt veto II"I U. Tim 111 uproarVtunld : lhe\I have, little 1111111 '
: Sr.
"
I I I perseverance \111 IU'II 1"I.II! riHttu Al Il'h"11 of (Rcv.) JAS. I.. NK\T 10 I'o-r ( l IKK r.An .
t li'iinl flmili I I ( > lull year: ivoiilil I l Iii' n>- Ia111 h'IIIII 1'1..111'11 1'11'Ih.1 \\henlimc4 are "u(1'. Ifja thin t\\o nr (thnv FLA. 11\1.

iiiinil.Mnv. Vetoed, unv whlll\'I' \hit, proprupoied man, reall\ '',1,1.10,10:I /IIII, :|I 5\H'I.li"11"111.1,11.1 11..1..1, I came ntr In u.551'.s..h I !) _ _- Chlll.lilIhan)', N" V., I'enilentiaiy., y. -U--
| lu jfivo any >nhlic bv hieiiliimers, t llm nay, : \ 1.1111"\\ hll.11 S.-S.lcLile.lclcrs of this kind Isis biutttti to iiispid 5 in\ Him k uml inie
N il mil |is'"|i''s'' In 1'1 \\liy I, all ,money iiii.b-r,. Ihc I mm of pensions Iliein and\ lell I I. I"''I"h 0 I Ihcpie | "lrl.I.lii'-s fur muuo minutes, am) ,- (11' without tl-'iiti.! |,i I-, s I Is I'vumlii In ihu Pnlilic.Hnioliiaj .
ami inl.e
( Ills xhnnlil' In, ilniiiami, nil IliUIniiniy .ind, I llm "11'1.1'11'1 as now, would 1 I f ) uiii tl'I., : '- '.iiiK, 'M oll'ci 1 hits \\ hilt h fiilliiueil 5 lln-le \"llul, ,- 1"1 are 111.li.het authority, rii Ihsi".I ',

"'' |. 1"1 tul usitsI' have: 1"1 ; \ mid pirliau. Hie publicill 1.1\ ',' out huh- no ililllriilly In iSis)' "r t.u threelimnlii"l Tll C.a1soii any one' is inclined to u iptestion
I
1"1,11,1.of I Ilii'ivlnsi nalur : M tny II I ilm bravest' veterans: I If >111111, S trade, I r"Ih.r., .pre-ent ,'I"I.II| with t the emiinenessnf the above statement Js BIEIBIGHATJSER
Mnliilo
wilhin ; 01 lall
Nielli 0111.111"1',111. ,
in the eoiinlry, approved Ih,' \ ,'lss list hclincaiis \\liat: luniks nr .Ih'r |1.'lahl1 "nrnH'rlytin ) ,
In I
11 l rliannrl, nfl m; IVi-t nn-iiin| hilts upon llm I ground" that I : ( just mid pool-, 1"1' I' S ') ciiiilil, lay their hmnls nn. This l'sin's I \\i Ihcelflly reply 1> to any communications .

am-linra l.inn Is iiialn forpeiislnns : ,Ihlail'll.: nit liiiimhiiiry" ,1''llr.' ltl I. well .Ihlre"edLu me at llhe Pen! Gas 8tciii Fitliii
of riiiil ili-itli uiili i- :ampin "
I bay | : | : 111\ I '""' tiling, h is "'"I'llil: I Ihe man' wlmadcrlie that '.'.innof llii-re.nlei-snt" 5 ll lu' ,

1'1 nml, uliurf farlliliiM snlllri 'nL In Hi.it ,I this bill \as atlmkiial In dull I liin.--'. u ill il.i buinci 11"\\, 1"1' gut I ilniilu II.III ntiiiher REAL ESTATE tenti.iiy. J I I I.. HAIL.Older t\l> I'Ktl Kit IN -
Ito treasniIrmlin
nlii'lli'i', load: iiiul 111".1,1 ri.mio( nn> I 1IIIi'I u hen times II'" lluh., Ilihnoi U-slili's, kiinwliilire nl letters a similar Uiaiacterfiom "
:1 lu ,innki ""'I.li".IIII.' ol'Koldieis. :andlu Th"I.1 1 R""' su5' iidvcr-, leiidmit there mice 1,1,111 5 Hint ""ly"r HAKIM I I Itt.-, i IIACM TS Sl! \IIK-,
lining viMsi-l Ruth HI\IIIISIH|" | | al oiii'limn. degrade: their palriolii- n--\lrc| I 1111'l'I'.II'IIIII.I'.lill. li-iiiC l U Hint' III'1111'liun' ,1.1 dull..--.ln-k-: (tll \1 htenl an> (Ihil, ; that ,, 1,11. AM<-- prominent individuals, whhdstamp WAMpi\\| | | (. || A I II 'II II- \\\lii: :

Thn 1, laml, aiH'iin-ii'H| | : | In IVntunla : I In alliislniilu sinlib, .Mi'impiilis.Tlio "II'h.II\\I)' I I 5 h.--: been fossil, iiMleisfnr Ka-kme It n remedy of tmdniilited ( 'I., "-I. I'-. nutAMI it Ills \\ I ni i : :

t : aninrfurt( nml nnull'i-rli'il' : I liyH.ioiN llm, political sail: I ,HSU ss IsIs of the"llh'u\eloe-11'llh.III.rresidcnt .- Nowiih ic- thlH. 11,1 reason Ih,' nail prn\iile, h"I.h.'",'"1./1/hate the, ,to laxaImlcH Ini UOIII(1'I) : N U! AJ KXT, 1"lil.il be sent on ap/pli- lliill.Kli.s I'll-K AMI |II| ITIMI>.

$ Hlnrnis or I tI,ls"s. l'III'III"II"' : "'11 1,1.11111 :and noisy tclf-a-M'lion: iu.uk- : :1,1,11"hi' Iho Alabaimt; : 1igi.- lititneirni., | I lAin: t InernllerH. 'nmu| whiihthe (ration, l'i ice $ I ,00, or su I.otle. FI.'I ; i : ts; n i.ui: : sziu.h'sul.sI' : .
run' at all I wiunm of I lust, > i'ar I Ini I 1:1.1'1;u mniivcn thai sit\\t'i's IIIIIIK 'IKI-H htnleii -- I IA''" NEXTTO CITY$ HOTEL
ho, Sold I
of l.ilui'e lu 500. by liiuggisls
1,1I 11.11 may: \as Iii IIj 1.11. 'iv II'I.' iliiiri'rnth. or ;ell by '4'i| t.N.-M |ii I ,. | )Suu ,,,, | ,
IIII.jII, Iho .''Up.( | In I'cri-lvo sir illi.I du ili-rlll'c Hicmuelvi'saliuvo : ,1"11 : ,
InllIIIIh' i 111111011 ---- on nf trite
I'l Ns\i Ill|. \ |l"I. .
| \
I Ihulr IVi'lyht, ami it iU-n-li-1., all suShi" IVicmNnf ,Iliu >oldicrcannol > :cool I '"I', II' I I'll.I 1'1.,1, I 1:1: Hof Net Yolk's ,.. |... >.('tilth I'KXSAl'OLA: I" 1,1 hUh I 1.1"1"1" \ 1.li The ret'cill', HM, it'di.i i ,

h'11 ,-)' l U all Iliat l N issiuu..si'. Iii-Hlili* ,tbu 111. -lead, ) andDirectional" some kind IlilllilJ pnidhinciiton The ipilllnlest Ilh hi New Vmk' Is 5 11 \ .1"LIII.ln) 5 | Warrenst.
| |
1'1'011.11"1 : legs tih ,' a ;:.ialrl'ul I 1-ailwavn: ," iniiidulicrc -lapiiiie-e i bit wns ts-lal lisheil i.eeial \ .. New YIk, ,.I 35; 11' tl. su III: UN. \V. K. |I.i K

lft I'I!'' 1.11 llm 1"1.1f llu- 11:11: Inn." I Iso' l""II"1'| ; \vnilcl, )eai'H" hack I) the.. h'Ih" .1.1''"''' (J II'TV Items i-ulit-icil' y ,l.l.I.1: "nml' H"I. Roust, London. .Iril\.lul.

VI'HW-I an-l {nil it on llu : I'I'' I.I In I I I appears: from earclnl' lnvcllia-) : 'I 11 he safety of lii'e: and, I pmpcriy" nhoiil.lmil iiieri'hmils, anil tus list lit's nf "-""I"1 wt "ivliirns 'in nI- ; Tnxm, I 1".11..111'1.. I. _: DAVISON & LEE
-
I (Iniai1, In Iho I ImM ofIliuvusnrl. I thai I.II.III.I.\.I.III., 1111'5.I be eiid.inxcrcd' b) winking I employes lied III thin I tll> lllnl lm\v |. .smnrtwenty ". ',1''I.",. .: -- ,

1'1.1'1'1111'1 I "-""" enemy iniiil 1 ihey, aie exhan-lcd, fnrwanlnfHlecp t \mi'iiilierii. They mi- nil 1.1 All liuu.t, rl.' |,laced, in nit linn.I lor Sah (' %'
I I. Aiul this woiU ran I In1lniiiu dicrit" has 11' within' I Iliu toss I Iflhe I lu-i- nf mcaim suit Iniliu tiLts 'ami eiilcrlnln, situ) 'ir Hi m.I.iml.. shalt,. ,pi, 11.1. \. ,ill| ".. AilteiHsiit Louis A. Anderson,
< hii-iiilily| i t'lisily mill y Hfi'iiiitlit 11'1\,1. riiUvaya nf their eolllltllllell 5 who' lniV: |I"'sstlsrsushghi / 'I"'I" ; ; /r.LIIt.111"r.r 5s5i-- -.
and ll hi. Ids iiiliiiiuUiraiion ) hill, ,
ll'II
> enrs "I on -; IIII\ .111,1 0 lo a ..
| Kent' ml
110I ) the iii) In S the "" 'i | 5'
I'all") tr.iiisfi-riTil, 1'1111. I ,, nevenl-seven" "'1'rll' liI,1 5 Sulu" ,,sit' '1. WI)'. I It him Impoiicd' I tiult.11"11111'I'? ", tl"III'I..lv.IIII.. .'. u to plitiimuni.' .' In City Poster, City anil County Surveyors
(bills than l'ie. I : Bi
I'ouil 11' tnllio I itsil uusuI: ili'pul pi-iisiiiii lil'lll hints t-nimucni-cil, lo Kite dlnnei-it, 1".1..111.1..tlln | '1) .h.
and! I II I \ I I\\olvc : Al Hie meeting i ol S the N II Tuns. W ilillit' sit Hi. N, w t'niiiil Com I Id I iimn .
Tliu 1 Iiilri'i'i-Uainl fiitnrni'oiiiiiiiMvlal: ic 1\I.o\'c.I\1 yeai-K i"III'II. | Ihc ,'"|''"'0'' its)1.|iat nnin C. A'O:, Yrpaivil to ]' |I nml, iUst itiutttt' }
Ilil.
and, 1 one \ I IwenlyiieM'nmorn oied Pre-s A-snci.irmn '1"1'.11): ;sit ,'t which iiHi-nlly Hie lli--l Ciiina.liiiik'lieolH : 7MrMaritime, Circnlnni stout I lii'< Kl.nrl. uoli.-i. >. __ S> s; it
]II'OO"OI.I| y .. I llm IhloI I llm Hiinlhirn I linn President'iarlleld: : and, 1 I .sstsI,\ ills', the ,Mihjivl nf iiultilL-nl', :85Iihis5tisi I Its. ( Inh linn iliiu-,1 ,s en< enter- apr' __ __ __. I 11. giss'sl| Hill Uu.u-.U In 'nt IH-I.I |hutum ,,">,,

nmt \.h'I'1 SliuU l I Iiivolvml I InIliU Arlhnr approved, \ 11.1 lour, jenrs. I'p- 11"11.,11." I biii-kouim, ol'di>- IIhl'l Tin- illnner '\"l ulveii In honor, nf 11,1, I Ill ilu nil \\111, ui ri'iisniMil.l. r Hi is, PATENTS.

I nml lor, ,,1,1 II"I'I kialo |Pihilu> on Iho tamo: I'BI'IIII ln.iilry| It I b. ciis-inn. '1, ""I' lists >peakei's "" :, I the visiting iiiliiliillniirr' Surveys.lllKniiiliiil.'iiil. _?1rilr: .__

-I Iuui lit | 111.1' ID' I Ito Kt'iuraluil -1"lcllhl,1 ho hl I1Iull'oI111'0/ OttI weru of (5151 1.1.11 I I Iho nc rneuniild 'nf that llnu in la fur Japan.-Alfntlrrnmhle. : ,1 I. I., si lh.tit 1 llrll'Ot fulih. I'Oll HT, AMHli\\H: l1t', luti nli.,> suit p.ilenln-,I nil li.nln-,

Ih'u I IM-IIIII I 'IIII wilillvri 10 ulko ,1111 best eonsiilt I Iliclr iidvnnl-i'c' ) --- AMI'ilfNIIII'MAsTKIfS 5 |: I .s'55 I. : Iuus'Isj| .' ullh ih,. I. -, I'.ili nliiilii-i-, iii-
I really H ID TIIK i Ht'IIOiNKU' : : IHIKKMAN.lnpl. .
1.1'1' l'Ulillull I 1'1001,1'11 I, nllll upproved \'II'i- by Ikllt) Isug llii'iiiM'lvcHit no |Its. fit itt,h.tcriisl iJimllllimlniK.Ve l'i \'l I lii.N \\llIldl.O..I.\I"1111, to'hittilhli s2 is it. W. Amli, nun, uillniukereciilarlr 5 Its sh loroiiimnnlc.ili' wllli me, nillii-oiiil'
AIIIIIII.: 111111 I Ihn oxlrumu UIM! 'Is'l, Ilio of } in the but |h\ .II."I"U..A.IKIAS UKI"I',' ei.tnlniii-I Mniiit| Hit. Ill ) In thili I in'

of l-nrlila'| pan: haiullo Kilo liaIjiin 11'1'11,1 1.t., hl'I'I.111, or 111.1,11., -, 111'111111, : ) 11 I Ideir itO country I haiul. SeeiMl 1. Him'\, volt-en wore, and upcaklnu, onu! of 1I"lel'111"111, Sir; '."iiritu, .,111101, : uts' 4.,.'.J sIn'.'. it.iv from' lliln pstn shuts M. ssus Al., i-r.-.u.. .
& .11,1 IfnMl'f 1,11 11' -si-U |hut
_.
"''r New liivcnlloitH l'illi-nli-il. oiil I lit'.iltlloitti
Igllll'Ih)' 1"III.III/'CII." : .1'I'lllhl-' ) I 111"1'.II1IIUllllvUI.; : MII'CI'CI'.III'll how ever'; .1110.1| 1 ,Ii.I'u.II11' tell 1 raiiil Mnry on HiMther -, wluimyen 11..1.1.11111". i', 0111.,1.II"O. ViiHiieiila \\eihiewlnv until furilur 1\I'u. Ites, lust, I lnini.\cil. anil Ui-Jcclcil AiillinnoiiH -
r.thiv
i |
I' \' 11',1 I "' lu' bu ', | u ) nil """ I ss detailed to do l I .
ollll' ponslon CI"II. 10 'I IUlll tly Its's Issul ijiM-ni I ilcil.'iiiilciiiiiiikH
1 ncli >
| 1'11"llhli'II. !
>
rally rniMiiii'i'i-ltilly ) \.1 1"o.lotn. \ M hussy nn iIi I si.ihss'
011' ,
111,1 .
.I.I'"I ,
_ _ Sldll AI.li\\
I 'hl"II \hi
"".' 1..1111 I In tIme Hot l s% o ji-ar, Mr.I }!'1 > little li.I""lry.rk Ilunh(lit IKVI-.K-S --- "" nr npply. nn Imanl l lis'glu.ss'uussl.
lirlniiH-i to .lalllll ami (ollglllli of tlm preKi-iit I Iloinoci'atlo ii.lmiiiUIrnlUni I Is credited wild lids "ocile" xentliiionl Whellhl'I 11'1 1111 IO ri'iiiipnlntiilLino "Unfit of 1'iihifux I""c" bd'r. nr I lit I. l'riinit| mli-iitlnn. Sik II hush M-rvleo. Mo.1-!

_ _ not tu lIst, 1111 In Ihn preceding :-"The nogi'ii I hiss don-rutlic, I ot I Iso elH 1"11.. nf 11 ,IIrk: ,' Dr. A. Riser "." .r.' l'o.nr.liiliiim4 llinU.' 1'1111. riots, t'lisirs'e. bind ninilel nr nkilik fun
I of all : I Is : I I .hlrb l'lll 11,1, : 'Iirttthsttsu 'nliiili mid rut taiUfuelloii, rr's' ic| on tin to imU'iitulillily.I'rellinlimiy .
l I n 1.1.lill.I'IIIII.
jiMii'u 1
Oni-liopfl now 1.lh,111111 111 Ir 1,111,1111. H"/"lbl"IIII"'IV tl'.llul'lllll
/ wo'n Bind'\ 'ley ilimo tviit you l'll k c. W. ASsLtIhi's&N, hf'- .5555511 luiss vlKH-rfnh; finUlutl. -
abuvo hlaloil I I Illh.M'rlO' I Iheie I"I.I. 01,1 I Wil. "1uI. .
I Ihn I'ui-U 11,1 Innkliij; tu 110 lo pivmh to Uii.t RESIDENT DENTIST hlt 7.o
ha* ass | lii' der ""lllho nlmi-ls .I' : | : ---
b"ol 11"1'11 101"1111 Ilc.IIIllo,1 .'Why( inlnUter.
tin I luli'iX'nU of Iho whole Month; I I hal I ,1'1'lrl,1 Ih. A. S. VAXTIS
) % ) who funndeil' $ \\ b 'i.on fur ,
INI.INIIIII.I'"I'.l'I"I.) on 1""llllt .1"lloIICI 5 'K_ ciilhil oiks all )00.. w |I"'r )cnr wcckliilnr '>
thu tlaiim uml au saul ssgcis of u IVnn.1- 11'\11\ ''Il glil: of h IJHISpenlnmri'r nut .'(11154' % fII'li nud roiil'ront 1"I 1"1.1 IVy MY you id't do ino'udUk-1 volts Ilk. "- ,I -. W. Vur. l'nlMII': slush Inlenili-iiehtSiivt-tii, )\\h"1)"ICIII.t llu "|1"1.1 \\ ciss' till clssttr Kill r'i4'. Hi Ami, N,rlemi%%'.. Washington isslul I Knrelmi, |1'nli i.( .nls.

tolu wil I lie i'1-npi-i-ly' (hlhllllI.OI,1 I ,, UK II Iliu I rolln In I Il\u I' 'I'ho *amo gem. hesisa 51 dad, the I ,Mlatit l'lllILutou Knlrmici 1.'\\i-ht Inteiuli-iiehiSinvl. I.\I'liMMKiiiiiLfnrll.nn'. f.'i-lf

.
,
-.. I1.
I-MIIII.IIII.; ; X 1't 11( .H .,.I'u" -
Ir11
(/t "ba

--- .: "" \1. ft'':. .f.fI
(
--- -- PUT i I TOP DIIIPK I iw
Cam
I II : E:,
McKENZIE '
'I I .
.
OERTING & CO. -\I IVb" ''I I'I' ". "." I\


SJ/iII/ IWlHIl tf e eGVNC n' nil1I'! G IWI'' 1 H nlw r i I i M33g&1. ) I
1C )'oii :are in ti hurry, Y4A JPItiTGC.IS: AM T, ;NSTION: : : Ami CAN'Tait ; Books, Stationery, 1


MI( MI' i.i.-x.v: PAPER BAGS AND WRAPPING
: PAPER
tNI/ '
.mi.: .xuulil: : | ; >|II'IJGAI.1'ANIZI.I | | >">
OH.ff MM I: 1.10": ,:
UAII I'.11'I.1.1\I/! : |IIIII'EI-: | |
XXII.-I.: ; lo-: | |;. : |: : .

111\11': AMi IM.I: I I:111:1'/: | i l.-tiPI: /:. 1'I q'u1'I\ ( nl,.'Irn A Sn'Ill.n' ,' "I'I' II I." VI'IlItl'' "
100 OI"Ft'
:" '
'

XMII.X/ Cup: / '11'1'111\| .\ \11 ,111\11', |: | ,I''?! ( 'K 1)II'VIlnl MrM-elass: printing I K.( .\l-:: 1011.\1'0| | < .\ XI ""EIIIII'If'\J.; ( | '| ( .

23 S. Pilafox:; Street
Second
1'111-:1-1': : .\\1'1111111': IIIUN: At a i.o\v rate: Door North of New Custom House
:-111'1:1'I: I U\II I: | : : ,
1\II'111.1:1'111'/ |; | ; \ 1'1\: t' ti.i. i'i.i.


!nl.ll'h! III\\'I: |:.,. \1.\| .. |M limn/ v. 11.\1:-. < ; o TO ,, lu.l.J. ..


i'AiMs.iis:\ ( ( ..ii-iii-MMs: I.\I\I I:: IIII': PIUIMMMN! / /: : 'I't'IPI'If\I.1\I'rAr: : : .:. TIIK I TIIK J. Dennis Vholfe I iKafield: Sutherland,


Galvanized I ( 'oiixrilBricklayers : ( :\G
,
and Brass Hardware :MOST xsi. I5KIST


CO' I PLE'fE: E( JII'1'E1)I 1O/III'\' 1-.1.11. 1.\I :il e and lll Plasterers! r
VMUM'IMIIOIMM I : +( :/: HUM-!: .. II| I MSlis nlIII I :
\1/1\1'\1|:: | ;: ;; (oi-i.M.i: : (\\\A: .S. II| | |Inl| XM .11,11,
III: ''I IIUM. IN i I'll, : MII. I HI. if.

1 (1'1.1.0II:1'I.: A\I: CIL1S5.: : 'II I" "I, "1'1'I./ .\ SSHI.MI! .\ iiii '
i I. \ \1'1.1\:0\: :\ xsn: i xxiPS:$\. JOB PRINTING OFFICE 1..I l It l'i \\lill\ ( '"" III til I MII. )".\ I i-i.h. t.'.

.l.piny, .
.iuiiil.lMil.il "l|1'1/10'1111"| || | kur ,
.\\101( : .\XII'II.\I\| ( | | | ... 'I IIMI. Uulk. ? .|p'','Iu|,, |,, -
"I \l, .-DM,",'. "'"-' 011'1'.1"I n \ ".".I 1,.'"I'I I I. .-III', iiLuii, ir nl !I'.
I. ""''I. II II.1". ,
I" 1. 11
.
I1"1"! """"'""
(C'mllt.\SSIS.: pnU's AMI I PITUM1: UMJs. I IN WEST FLORIDA. I 1114111,11,1.1: I I IIH) ill \M I'.
Is I 'llNsI 111'llnI11'l II lltIl7: I 11111 : v' .1).l::'. I'rn.erlu 1 H.IIlu .

AM I"III1: /III.IMXMisHil(; j II 11 iii,. I 1,11, 'it 111 )1. I' II. XI I fl.I.S _
/ '
':
IKIII- \
\\intu
in tin uiiI :.
.
\I'tl Xl .It M ,I,1 I 1111 nil i

I mi I M. ..'. I I Lan. .11.,1, t li' '11,1,I m 'pupil I |iit| .i I Iusu I'll-lll" .? ?' II, "".hll lu I A11a, I h) |"|,,10

Ship Slovox" Oil nll.1 Ilonlini:: S () V.Scrticfacticri o*,. I IIIK i |I'r n HIM..nl In 10' 11 fuser, ddr, I inkm I 11111..1 I ,' IIIIu rdl H.I.'ll "?Ml. .1.1 II!11 I,. |Io)'

.1111 11.111'% II 1.11 t"' u. MM.' S itnluii. HtUl lt.b'M hi, tilt. I', \-luiii| I u\\tlt| |

I., ,<.,i.. n iu i IIIHII 11I, inn nn.t MM intii I'1111 I III III, till.I I'nil lit ,11,1'| Ml.llIU- Illl Illl

Gt-..c.:rc.ritccd iia. all Cc.ccc.: Commercial Publishina Go'sJOT IhltI" Ur. 'nuJ ,',I I.. '" i l11,1, 10"I IA I ,'rrlrt. |pup||| "I .. 'I I 1111' drill |AId| | ttllkllutMIHIi I II

nit I ii'.ii. III. Ill.,.' tin it' 1111. II hi, i ti"r < ; tl N'.11.|,".. "II ,111,1,,| |Ih|,'", ul| |111111, ,|

.- : \.J m.lh" I |I'lIhlll,., lm 1t',1| |pllprti.llr.pul, rlllrrlq" | .III' ."

.Ir.I Miillliuul, IK.H ,in, iilni. '", 'uunlhl IhrrI! I) mill, (,'... ,iliih,' lulu 1111',

II ( .JI'.} :'\Iu 11 ( '( ) "II.nl ,i' "" I.....1)1.51| "i Ii (II"1 IM.iitirt ., I mull, mil 1 vlll111. | "'m' i'Hiin/ .1111,1., ) Unlilitill. ..

PHOTOCRAPHER ......L' ,- ] IMUNTINCJ; OFFICEI r i i "511". niii'| 'I..n I n" rid' Inn ,ill.Il IIMlllH. Ilu'|, miduv ll.qullux' Ir IIx|
"l 1111'I '" : 'Irm'ili.' \\ IIH mi.'M pip| I I.t ,il I.iI )'.ill lii lil.iit,"ittlllu.!" 'in illiinnli' 'tin' tlili"

-AI1IY.-' I I 1-4. 1'1111. a' III IK.I t ill I h.1, III 'I lit, II. '. '.Ihim' ,1.111'III/ | It,, ll.hlbrl.l), ,,|

Little Hmiso .,"" |1'1'| l I.it I I..luru, 1'n'v''m'1 HM" I1' pAll. 5 "I 'liiiil-uiiii. Muhmiii ,
around the Corner. i I I- (U\s\\in| : Al'IUN' ( i HI Us:\ All.\i\:!: | 1.I:1i11"1'111" : -: : ..: 11".1)
IIrd.l.
n..nSI'SIIA: ( ': -ITH: i I-I': I III I'liI I I\5: lltSICV M tl,X I.:. I' __ -_ _

I Illl lip 'u tlt: III Illl' ttll 1.11",1111, ..
I'nniRAITS AMI VimAn. :> r'l.I11. | P. K III' MXIIKIXI.; : AMI' l I'. NOW h LKI'IIK: : : : '1'11.1ifiat \
.\ I I. 1"'Ii.I..; r. MADE r' I II I 11011 '. -.u", ,,1 I..1", '.dl I I.1. 11,1'lull, r. I
I IIupp.IIInutI| | I I ll 111.1111l,1'Is.I mind. nil

I tp lO I J fr, OLD i: i: : l'IEI'\I:1.11: : : 'in 'i'rlX' : III"i .\1.1.i ( i.x "'I'o\i::\ 01IUIS ... +kill" I ugdl I l|. u. and. I | I,.Illtl I U ruu. I'll,, ..
,n' 10" pe, 1111111, il I. II 1 i. Mua'nu'rnl, I"

B Dist ana Co1d lQ s t &B r r1' .ill: ,. |p".III' 'I ".tII.I'. ti...I.1| III III, } rrlml'rd., I

,,,
I'lMMIM.: : : : INSTYMIE: 1''i, ,ii. i. '111 \111 I \, Fr.ib' It I1'M.,

I iiil' (I'm'" 't t "nNATIONAL'. -"! IIII -


.\l HOTEL
FIRSTCL.ASSI: ,

t IIIIH; ,ill Hi.I. .1,1011'I mil, 1'11'10'1'1' CITY
II?'III.I .'' CIRCULATIONIOUOM
PHENIX SALOON I

; ,. .. I : 1 Cwmuulrul'ul.ni.p\ '| Upitii lion.i, .
I

i, J il): -\1.1 1 I :' 1'1 I: L' ,in : I \1 I II Mrs. C. Pfcfferle Proprietress. I .A.LC1'2u. : ::

Corner Main a and Ir.alar x Street I : I { :'\'I'I.sASAI'.111i1.11'1\11111,1..1111.1llt':: :\ I : I 11\1--11'1: .U) lo !*!HI.O per linyNi

j TVTnrrisNII. pan n h ai CCpr's nl l) Mini, 1 .1':111111) t Minimi ''I'hl"\I+."
--- - -- -------- --- mil,. I'!""11" I.H.In! nil I-a-I. Muni, JUI
"'01' Hrm.A .
----- -- -- -- -- -----

t'nil:|/tc nilli I Ii! .'oom|., oll BrhnntilS1ret PA..L I.ACE S..6..LOON. ThcoPfefferle,

: nnir I'ninn Id'pot.' .Aiili| | /)' tiltliii ',' .. .. .. ,, ,,, ,, 11111:111I, : \SM.I: I.11 I '
1.11I"001' l'c.I.III'I''. dll. '. .. ,11. '''. 1 \I "1'1 I" nl)1u1.1V' I'll nACU'V

_h ________ Pensacoia Florida. I lull: Ihruly I 11hrIu SlapliugIAlhiue| ,i I Iii" \I'esl l flnli.l.l I / i, iiinl, ,,. nut milMiiliii (I" (1111' I'utvt ----.--...--- ,

\II.MSHtl: 'lluilllll' \ ri. "l..MIll.l: | I Iran, '". .. utitiiin' "i ti i"11'1 I' mi"II<* the' riiilail ;,
/ tlfS,111\I'Alill.111111: ; IS.: ,1.I\I. IIIll11.1LA1 HiiEli | |1,1I1"f| ;
I Ll/ll! I ulIlurldof1611.1'I'' I Iliitif' Juh0this'!I,, nl
Wmk "ullilil-: 1"1") 1.h" i ncliillt iiinl, : rrl< : ) |pr,15111InrnutIII" ) ; ,,
'
,' .I'lllii ),10. in" .ill'nln1'md.rii| I hn.ruulbr' .
druunVru1'lapurtuulurs| : )0.
IHIIAMMI I I'uUiil .Mtniint niiil, 1 )1 I1'. 1111 :'I'ln I 111:1:IM 1.1-: V ILl.I.It I: l .I'.1.I 1'1)11'1''ITI'S' I : 1111'. I'i11qhlrl'| |, I t1Il., uum' n IHIII' -|phel'.tdlr i: ; I In :n I 111.001. i-l liiiiiilinl/ I inINI.n '1115naIruivI l.y l/I1n.rlllmi'Ih. 1"1| in' linn tin l l I ; ; I':1':1)1'1"; I: | |'O P N-t; |:! ( .i la':".A'I'I'.R/
iliinlinl/, liuiinir: H.! 11.m.I, I'liillii.. liilin. ul' tlil uilli.i in 1" Vi II. I I" Ui'IN, '
Unslilniioii, |" Tilt: 1.1551,5.1.I U. Iiii" ,i.S., -ui 'mill'',I \\ln-l h''it 1 |purhtl.d, iil.,n ill IIIAmi.: '; 11'lllll.ll'Iut'niA\ / ; ( ; i / .
.1' ttlm I h. iliniLi nl tin int iii'iiliilliin
,1 Ii.1 1 I' |II ti, 11,1-, I ,i- I., "u. "II i I i- i ,. in" ,-t t i 1.c. I.II I iiinl, 'in -' 1 ji i Ii li I [1'1" nn"I. iiu" .milnxllll, 1.1 Iti |pagl'x:t ,, ". '(HUui .
u I lilt I I N mi i null i nil'nt I i i' ill in' |1""I nil', u \ S01'111:11 l ;: I'All; |;
--h ," mill.' 1 1 \ 10'I'u i | n n .5111"ili" 'ul.unLU' I ,n i ill'iih' ) lln.i' | 1 'Hi 'lin' iiiinliilitii ." ,
!M1n'Y4if.nn. Ilrn.5irut .\"....'IniIIHINo. ; 1 '" 1 h 1 -nil" 1'umL1'dd"Iut'h i 1. i 1 1 i 1 1 "dlnntlh., 1 i,k,' undll..1ull.u.auuwluarlluTSmuts i! ., 1',111",1 iddp'url I I' Mi 11,11 Iniiiiiiilllli IN 1'\:0\\1'111.\" ; ;:\ < ,ion 'mi' ';iijI :
IIIMIUIIIItl/ lilllii, llllllllkllll.llH.ilI '
I. i ih I I.I" I .5 Iii u I Io"h'" 11-, u" hi' I ,II.i i I -'"i 11u| i ,. I 11.i 'iu' due t h 'iu" tin, I 1'1.1,11, "iiM ,,, mllllil I Ln.\I \: I
III IHIIUV/
I I" tin 1.1.t u IV
Uicilfini /Iknutuli \,.i.'I:ill.in Su. 1iiinlni'virt [ < ,uuiii-," t '_IL 'um ,ns15.Ai., ..1.1 1 ,ili."i ,ill" 1.- iv i 'tl 10"" I' Idurlt 1 I Ilia HIM U 'In-k i A WH.K.

"Si'imiil' )1"1'1I", rirh, !i iiii.iiliat Illiiuli' It'Kill' IIIK! wllifr IOIIIIKki

thrlr II.ill in,,.r I'r""r" m'um'Irr' 'i I'ii1I'u.tiSJI.1i'h.: I :! i \ I. I'I'I11.ISIIIXGI'I111'AX1: : ; .S.illitlil'I119:\ i '' i Jo:: .qd| 'In .t,. k. ami" 'fur .111"| In luti iiinl'
II. 011\' 'uN 1'-. STE.L1..1EJt.: : WILLIE C. Miniill iiliinllln| ....h..III.) ill III I ,,.* uMMt III I 141Oilhi Se\en Carrier HoysAIM.
.
111' loll unit In MIIM k
'- lllstKl ( 1',111'11' 1'.II'f'08., ill \\isl, I lull'I VI' .
ham' I'\l 00111.1 III' Cliis'| | Mili| I Lull 1 mil,1 Mnii liinnllui..

IIAJINJ: : /: \I 'mil ruin') (liiiiU.M.ntkiiit .
pl I' C1'j I.II Illllllllll, III, '.ll III.I' 1.,11'001)1', | 11inliug.: 'Illl Uulk. dune' ll\ Plus *' llniUIt. .
:". i I'; \ii'I.II11'.I/ i '
Ja.rd ..n,I In \11'11I'111' 1.11.I' .. .. iu 'II'.Idt'F.G/ /:

John Saddler I'lfll -' is Hn| .il ill 111'1"111111"1"| |" ; tin',, Inn' ,'si 1 I.iihuglUphy i |, \ ill 'inltai' ''linn' Ml I UK''.. 'mi/.; /L111.1'l'1111N1'Iu'IAI.'II; ; / )
Thompson AIII.tlllilIllI'h', '", III' III.. ..
s".' 'mm In, 1111 "\i llmm. "MIX 1 SI I' II f'I:11:1':1.5.-11'I'III.It.: : ::| / || | |

Miimifu tunm 1.11.1 6n p. in "-Im I 'k a Slllllil| Mil III I Illl Al 11'HIHII 1'\I'I-lS;: : | iuU)'|' I.XII'IUX'; '

lull Inn., ifHarness tI .. 'n nUliinunl M'. ii; ; 'in' .xv 'i'wo.
,
-- --- -- ---- A Ilhbu,I ll' In iiilmlii.: |
11"1'1'I' llmiil.
Saddlery/ ( l.ilin, .Mil., .I,nil
11"111I I /IliiniltiiriiiniiliiK, .
'rillITfIIICrlll.II'111.ISIIIXi'u\fI'( :I:! : : i ( .\ .4X"'H.ItII! Ill'I F''I-'( I: Hi.,ml In Id |.l"'vlnl asi... Ten NewsboysMAM !

WHIPS RUGS, ETC. nuutliiii mi 1 .'In., IU"II'II' ,I'M' "ro"1I1
1..1". | 111"1| ills tin' IIIIIIH I Ii)' Ilddiug,I ; in" it' fui': In him -I Iolil.I ol h' riiiilin, i { I l'r"I"'I\|" \ '. .. .
w.vtusm'SI';: IJI.I.J': I I islprnrxnr| | iiiiini.
"fiiiiniirruni' Allliiliivll, ;: IIANI SUMI; rcoiusuv, ,:, :
\ral..tllIll". I i l fi-l n" lin' )' taro 1.0111'| ,| 11''nut tin',, I 11 pi loolll"II'ir'o." 1"11"" \\ iirr int. '
l- MHjifolii 1'111. 'Illl I':
< I'i',in..u Hi ml. 'HXII.X hAI/.l.s.:
1"21.11' -- 1"11111I1111111111111 I'rurr Wurinll'.
-------..----- A Mill..-11-\o.IIIIIIIIIIIIIIt I It I ) .
I I., e"" 1..11" U in rani-- A..null '1111.1,, Iliillir, ) ,
ATTHNTION.iliirjuli : I'da"\ xx ii',nt, \x' .in'in .t tun AIII'.IIIII.lIr"/. )'. l''ive News Dealers
\\' 'l. dins, *:n" u.in. !'l'I '0' 11.11I.
iirliillni '\pnrliiiiMil" I'.Ixlatdl l | I I' '' U iiriiuil I 1.lIr"n.I
hllllil., 010'11.' mill W" ciiti Illl till unlit"mi .. IIIMI,: .. Illl: I"I l\I""I'I'l: :! I \I.I /I1I.ISIIIN('i: I 11)\tl'.1NY'II)1t: h"rl'I'I' I I.1'.1LuIIH I II I. I hrlnlKn: u 1)"" i.i.l I \Mliun > ....
It Iul I:: t./.I:' ''p.lII. .
|1.11I. !..\ ml .''...
shun nullio' htiiul.u-i. 1n/MII.um., I I.:'" ,niI .
'
\\ 'niriiiilH. "' I'1"' / ";:
.
\MUISI./ .
fW'I
I u. i r: 'in 1..111.|
lnydrw'rlplluufprluhls iliHml imIK I 1.111. I : : : A AIhIIl,11111u1'I. ,,, ( dnllnull'nxrw."
mil 11. Hi' .u. nuu'r \I Ill' ,luin'It nt XX'mrnitun pulp', nn.lu IIEI/All./ ; X'
: inn- tii-
h"I'I'II.1| I III I IIIl' | III l'ilull' ::." a in.. m sI I n",iik.. tin ('''mud Hii I| I 1"11I hlll. at I till'! Sn\t hurl I. Xtmiiniiiii, ... .
N.vInt.ofJnhtp1'mm' | ..upphrll111Ihrmil-| |, I I hlrruura'I i mill, lot I ,n'km., 'iiliiiiiln.'' illrnl Iu. l'ilifuuh: ,n I ill..in' -.::.u''I'.III.|, 4MuriiiiKi lhi.ulsl. A /ud'I'IU'I'11( I.;: 0"" '.
Ull. (I.ilklHlllp I | Itllll I III". l lillllHItiiinf f Oil ..innIn, .u" i nun' 'the,' >t I'uunr' l mill''1,1.1 I 111101'11' ulinil" I \Snnwel'm" I at' I h UOM I PLETE STOCK' OF ,11'rheuir.\ 11.In.Itlunk 1'1'\1 I 'IIX
AII ttiitk lull ." 11.1. Iu) "..". ,I'11x4' 111....'"' "I I. 11"1'1.' .
your |
.IlllII ?.HIM I. hi- |pnnrb' I .il I'1. Hunin,,,) Ililhin.-n, I t. I..r I nil nln iil-li In. laki nd1. M I fa
lanti H.Tanner. ,, Hun ?111x .i, 1 1''niiii" I"I'h I I.ii..1.1 ,lui l.iiilim, and"
i-iiili I iln
if.intli i ,
'" Hill" III I ll I
.11 Mil null mixul. Adertisers I
,, ,",,11" ill, 6,'t.sb., 1.rh1lippll|'|'' I" III'' -. f'. U.os| .\..-, nl, A IIIIhll( 111111"11.1011"1.1'11I11. / ). e
& Delaney Enillc[ Company III :,II I H( ur I I.il ..plllIu| ; uii Ilu iril. ST.ATIO ER-Y 11 I M.MIL'IIIIIulM'.iiui ,
'
< liiiull I hull", I.I .
'llilll.'r I Mlx rill, ill'Inux" SIIOI/ 'I.II NUM.,; Ill-si/ : ", .''\I'1'S( |
lUCIIMoM, MICC.IMX.Hulun.luMi.h.il .
i I l ./ '5/ / / / 1.01: ('ill'l'. l | | A'l \MIOIsl.'XII.s|; | |:: : : I IIUM: \/\S.\I"I'I'1I'.I-o./ I ( :: :: .. -- -- ---- AMCIIII.:. ': .AMilllON/ I 1.\1"1'I

".' 'IN,.',. 'Iliiiii'i.li- I ..J 111.\1'I 'III 1 ),. "II\I\I .IW'H( '
pb I 1.' 3Inruuw, ...".....111 ,tin Siiiilli. I ;II- I .
&:""'., llollil.' "Sati-MIIN and )lArbinrry I I d of lo j: 1 wt p.['. 1dINl, W' /f1'? I| II:0.:.' .I-I'OI'S1' .\NX' "1-1\01.\';:: :" ( "I'liK:I ( 'I I'S: |1'111: /1. 0)'I ) I'llI'I'1..1'IInN:( I / I Is M.'OXVIMiAI { : :

: ; ; r iH I'' 'i 111: ixii.: I; 'or/ lh'I\ i: 'II )
1.1.Iiii nnd'1'Inmum' I.uruumlhrx." 'a -
1' QlNF r. "' r:1 six (uni( ;s A I HA\' -A iuw
J ulrluuul I'Am.lxmiulrurr| Iu.eoullullrx|I i "uli" ,ihil' "n. hpiiliilitf N, nil ft., Yl ( ,nbp1 P 4iy y G's M: Illl! rillMIM.// ; Al 1.1.15'1"I'hN I I: | | |: 1'II1X'1'| |: : / I:: : -- ;- :'I.. AX I:I.'AI.I.Something: ..

.italiiltini'. II"rII-\I.,, : tIX.XI. -
i .1': : :; :; =.I a
: ,.XI>'.:Kll-l :Ml:Sis. .tit ;

'1 Ilii., i niiiiKit '1 iti. ,'lIr, '.11\ i ',ii .' ''tln '1 111Crn\I111LrIAII'I'11LI 1 1 ; : l:( : I-HIM.' (nxirXNVSJOlsill' 1: I Ill. ? ij :rr A I H. Unheard Of. .
_
11.1., In"n tin Ii.i. |blur n" i -I. I.I, I .1' V ,. s
unl.lAnll It band/ lull i.n.l: .iiil Iiii. ill I/'nuli 1 ill lI'f'I 'U1. \
i Inn..- tin nli. n. Ilu.i i. i ]I" 1.1'/-1 1 mi n supply| | | >n 1 .

, liiimw' Ilu I lalnt..II .in I ii .111"i ,II., ', 1 -- tili11'u11'lull' | I / 1 1. and Lau |1"11'/"I\| | Till tulyInll'r' i I Hull"n 'li 10'i Jlaul.s': ?w J..: i trj:. 7: rXIIIIMM &u/ 'I IIIK/ : I I'l)11111'.IY'IAI) ,: ,, HAS A
i il 'MM'nl, I.uld.llunl, r quill hS. |1111' n.' 1. ,. .-
| .
:, .'1. .= I I.XI.I.K: ; m\/II'(1\'; / (: (; : IN 1'I.N-:
III. '
ili u" .
: -
In, w lin''rl5hturu'uhuntlu.lh In In'n uni 'lullupI." | 'i 'I 11 IL., i Iur. Mill, I r-I.III'!! |1'1'0011'1',1)| | | :illi'Inl..l/ |I", :.. ::: ":: 7 r SA( ''01.)/ .X,s "O/.IIW''I)/ I "rui'1'I.A./

|plug| ,in A r.tl'x.uir .. -I I 1"I' :,.x. _Cd =- 'h 'IIIX.INII'I'1 III.:.XI 'III.SM; / )

il -. Itlll.rnrnlou.lunmu'! )' ,' ..ii ,IKI; : ';.XUItVEverybody.

IMHli"| .HIM' I'uuuEllI.1;; i I". i Ii i, I-

It I 'HI-ll'.Ml U 1.1,ltli.1 Ml II -. 4_ Or
.r -
--- ---'- -- I. in the City
-
---- ---- -- -- -
.h J

T. J. WELCH D.D.S., ,,,,' ,WII.IS: : )1\: MAM I Jo-"I.I"I'/'I''I." '/ M':

-- --
RESIDENT DENTIST, I II I.

c., 11.101111,' th" Hiltiin: "i.. l l'i' i ul l l>rsIAI. t JJ'I' 5.1'11| | .|1'AI"J'Ii\< 1,1. '.MIAMI/-.HiTime Jllll WOHK ____ _____u__
hi III HIV: '0 our YI"IINIY iilniiinl. ...inni'lilo'|
< : ; .11"1.1. N', ln l IVimaioItt ami, IN.nlitl,
ink mi.iailun) ill i .u FLORIDA ON WHEELS nutlil/ or po| anil inaioil.il l. Hi'mvn 11.11,1.'f'
(mill' III ixtrm tinIn, tin ". "I'' Nllnnn1IL -- -- -- ------ - Just' 11d.11'I. ""v"11" l I Inunlruil, I ilnl* "' .. .

1I lull.1'r:,:% '(;; : '"irt A \\' "II"Ik'.. )1'1I1.lr1/X I jr< wnt'Hi of ulilllloiial I t'p1)|, aminriillnip i Arrivn nt 'l'i. PALL' r lalirmlim'U" U IMIA M
i trttiI'tmaAlillnPIA, ina.i ; i"7.I ly] SEASON OK 1887-08. wldrh1111111IIIIu.hrllrr" | luvtHlur, L'j"I; : :. .I:. : :hid;IMP AArrli .
....Il Inn II.all I ever liiooliklami 'N . . . .. if:'INI II'. M
---tlsll-T.U'IIJ- 1.1: P \\lll.llliiSlMHIUl/ .: I .. 1'1"StiIIluSWi( I 1 1 :s 1'.t| | I nit I.S, .' \ll.-: Inufily t'xci nlo or.lurll"I' 1.lalllll,1, Uaven . . . .. ... 8::(OfhiMl '

|I' .- '> .1\uldall': \ ")1'/1/ I'j i J I I MMlMrtl.inl twill" )' J Jl l wink, 'IxMik ami, larlll"lel i
.
'
1.11. Turklur. nil liwtiliiiniin. 11t'II'h.I' II' .I I r ,I'I'.I" ,1'A '' I I.n. 'I. drns" u.nn" '. "IAUIt !111'1' h w"L.t'Io', I I1 :: IIMIll: MH U Mllt.Mt.Ml : .
NKI AMI bKINFH OX IIINOAl )... 5'' ud 'p' -, b rug "frl.I.'l'r'I'l )... =No (oni..' In 1'.a"I .
1511151 cu.inow cuntKII
1"111'' II Its lniMirlaiit' Im'til' iiinl nil Ilu I I Im, ,
> All d'UIi MAI'K IU Illtl'I'llCUHIIAIIK. ,,11. Ib.I" it! .l. .01 I" ,I. I ,h., 1 .war" '. II Ir'.1 "L'ewl ( Trouble and Attention of no ('on!op.eflH'IH'o with ., | J
IHIIH, lit Mill M-kB, IIHIII."A. I Irulill.11110' m ..." .11..1 l lhul'avurSllAL' .I.m OKit I. rliint uuiii'nil MI it* nf tin ttu k.tillM-.
IUKI, UAiril AMI. llfHI 1 mil fill ; .r In the' iiullly| 1.1'WU, k Ininuil/ I Ivq.d, Iih.rurv Hiiiitir.' mnl, wi'llttiiltui.k'iN I ;
CIIIHJI KT Kin, HASH lOA'' I. .....1.., AlMllUIH' .. nut am) flu low (irlica d.srll'l., (Glue .I liliiurl.ili. nn. i iiil.riuiHl' .In IliuXkKn.. .
Jh I.It.XW' so long asvt- please( our cnstoiners. I.V I u1)Y1.111141.. 1.." d, i ti ry hiiiiii.lin
I'iir, Nnti.lii.. .< ninl. 'liUuniuiuiili'iuurl"tf l j |.', ,, lls.1111"..' l. '!IITHELANDOFFLOWEnS I'''',,, 1YAA/I.w1.1:11.1.,1.. .w, 11( ):)in I ;; nil II.i >'iiiriinli.rii..hsru'lluiu, rod uc will give you tumuli'." hy "lIlhe I nm-ili''ilrrs'' and/ i.n lit- ,
Mnlirlian' 1.0. I rip ifs
t
,

;t
--- --
.
_
_
-
tf

-
--- -
-
_
n I ,;II..: Putt n'Uiinf t.llllu wlon Ihoilltlr'\ t'll \11 I '0. I TIM : ('OIMhi'I: : \ i.'t ASM '..11.Hi .. HVIIL'I' fl' I'lOS.

ixio1 a tfownminlxn l l '. ,Him "f in ill Inn" li i iilll| I. I. ni Ih'ti't fiMit tc taken irlp. "u li. n wn iiI I I IAII. i tivMnit, i I I. I I. i I' I'" iII. M.ni ,.l.i, >i i I n't' i Ii i (ii' air rnlil' I Mil I;

..1. Ct ijllfi'tly." pfijil"! lin uliilnllnx, in' Hii I IV ,"',1111.1 ."2"1 Mu'u tin i. "Itimntf M." > Ii: Iii.' 11'; ..I I I. i i ',, .< ,M I nit pn.hf. -. .1.0 '. -I., riin, i I',. .,1 ,il 1 I. t I- :N.iltup You ( !

i huts, r"r Minn' tini.' nr T. 'th'iiiiiir i'' I I"' Ih,' lif" ..u II; .1'IIn. l.m., \' n muTInthi i' ., ., lit i. MM-: i 1, 1.1. M, m m i.-it- "inn I. :itlt 'I 1,1.11.I t a. int,. (.' i If ruin llllStliI

". -I- > .1'i I !. :. T "imii II I 1 fur'. I'i."')' its Hi r :111 |I'll' tullit, "1 tin. th, I tn\i -ntnliM., I, .111'11'I ', i''i.'i'| i. < \-lliii 'ui mli 1,11 i li'.II I r mi'tit in"it r I 1.1lal ( Hi't-nt.

\ nlllll It II I h. U i 1..1.I I"'. |I.i y I'" I i I.", \ ulht. II, ;.1.11; ; (i ,in. II 'mnl Ir n, I.'"" 4 H ; ,,0 i on il nml mi .11. U"' n. il'' i p 'Iil I'nr' '.ii'--I h .. I .r.- l" .t I" nt lift) "int, ,10 oron

.i '11'111 III!' f Illi'li'lli'll ,.1,1 i ,I.I" 11"> i II .nli, ". '.''''. I' .... l. rl "r AI1.i.I I.' "H llI I nl ,1 i 'I' 'I "l'< h.. |I. 1,1 i I II ,. il i Ol.ir. Ill-Hi in "-lli-u| I"I -
i. ,,
I nnth t \ i nr. 'Hi "11 it I i- ''II"( >> in .II.l l Ih' i 111.1" in
"Mil ||,'III' 1"lh1 uutii, ,.? II ,'I '. n ":1! | !I.." Pill !bi I .n I n Iii' in "e'! Illll'ili unl I ,,1 "ilt. '1.1, l.i'" .. I to i-'i ,iui' tin. -|II.!) Mi.il In- |H il I.i in iv .'"' "I'|'il: l I. -n. '. 'in 1'h.. .,"I 11.i nHI

.- -- -- -. .--- I I" I'I'll ni., | : t I. .i"t nn tin 't -, nmlI i ,1 ,. kll lii
ii i III. r t'n! t "li f .11" ) .1.11 1"1'.1111" limit, r |I'M'" III III.II-:II' t'l S > 1. I. | : II
Y4 mi: I'Kiiir r.M: n .i>. :III'I'> il In \ .,,111" 11 i lii. I I,.- 1.1.. In- |I' Iii!I.IK I. 1 H ". nl.i ) Ih"\hl' ) ; I' ,\ |1..1 l lI. .

h,' Pn'i! I' i|.
I till.Iar.t \. t''li.' ii *. I! A. No. I ,nth" II'ht 'nt" i ,""> '. I '. ii..I, nil",m. liull. mnl kiii'lrrilIN ll'l,. .
f .1"11" I I .1. ll I
liri :n M| ii i.t li.t siouliiKint "CII' 0 'I. Hill li hl: I' 1 II k.m: i I I I. I I.il! I ll I l-< U I. I > 1 |
: Titus M.ininn., "Inn- I lest fioin Hint ilnttt > inli'inl. 11fiittlihr I. 'I Ilii-n. II will I hut '. In 1\,1"1.1,1: ..rnir __ ---- i

I i l I. ,, fmilrii'lluuHcti'ili, "".. .-rtt'tl.ti Ills i nrnrin X> o Uoliovotvh
I .ul n' >> in I I ,. ciiiilr.ii-iori' oriiaii- \ r. nrniIm\ I'.uy Hi" I linn I Ki" T \ lilt I iln li tii' -lit V n-'liii-'ti.\" '' Mil'M mnlfill? In liulf of t it- rll't I Il l U ,'
h..II..1111 : IViUprnnV i'l.I i'rrt'lly I
I :.,-! ., _Ii ii' ., ." ....\111"1 tin'ifU I 1 i I'Hrt' I. -.11,111, i it'i 4: : l I. I" in "r' -i i llh,"-" \hl"'',k. :nliilprli ",,'I.y. ,"
.1. I
nil '0 r i I ,; llircl'ilMiiP. "I llinliiT ,,1.-, Aitu" 'lilt ill.lllh" nhlpi unit I ilutfi. I iiliiiU, Uml, .h iin i''.iilie'luiulI.' I.. IniiiIII .imi, l I. tu 11,1.1. :.ill)' Mi mli'it, pr, ,I.', ir u 'nl i mi' Ill'. I" 1.1"1"ll..". Uh,. pi 'i l I'll/. iii i ii, ti It .In ill ,'r.I II- |1,1, -gIl I'1 is '

.mil' ,"itt' i in r'il.ili'0lu Im> nlmnlil "I Iniii'if "i>i HIH| ilatf, Illtl( .ND, I'l'ilU: N, I> .,nl i. Illll till. I uI11 III, I tl. \\1 ls.ie.'! 1"1 lli.it n' ".1 rnl11, I situ' i: ii UIHI.Kii'rjr I"t ''h..1 1 .li .1 1 ,', tulu' .1..1 ,,,.,,,1., lil'' 1111' ," .11"1.>ni .. it ". .p, ,
Iru'suhtul. .. rnlt'iilar I '"' iiln I 1 hi; In r | ,i- in n l i hi. ciitim I'M i minimiliiosso's .
I.t. \I II I.t.t I '' "111 Alilln.il l li> hit I I. nl S ilii'inniiiii : ,nil'kil"P '!ltllrlsh .1. Trt II mnl yi uttill lIt 1".1 .1. 1..1 \ 'l| .il '
.ml. I f.iti'nlliU "'\"'"-1,1 inUK ( ,. '
i I | ,, I "
h'hIII. il u.' .1 hr 'C lIt it -h 'u"ul u t :a :t
)
.' ; 11. .11. 1
.. h IW.! : .01MJIK )i-nr, nml, n n "l'tt.r.tl'" \II I !h. r'. lite tin ntln, r. Ilr I.
.r\- .
-- ,..h ,it.'I I. lU'iNiinn: I I'M'".,

11"I"II"III." ,,,, I l \.1. ,,, ur l'iiiKiI". ii" filliinirI.I. IH In-ri'hy. Rixrn; lo nil I'r itilu'F:, mnt lumln'r hi 1 p.ii'p "' nr I HI 't "nrtl.'li' I It in ,'! f"iillht -- .ti linh'-nl".- '\ ""'\". ) ( ) BLESSINH( TO() JL\NJ I X I H)
It
> tittti.' nC Hi.- !t. i. \' hill |1il4lii. 1 il'i.:
,.' |KT Ininl nil tllnlxT 1111,111, the' linni "'''II''. '.mil totmitlir. of tcHM'lt Hull Hit'it'll" Ill lit liii' 11.1, I' in* I ...r uulittl' :'Jt" pen-, .: Th 0 r >I.I.I'IBI'nt'il I. I 1 t.iwi'l I kiionn is 1 n. hiiii'ti' I ('''\''nlit n* n hill' HIM,1 I i' in' l i' *.i "'l\ 1..1 1 "I'| ." .
i ,,,' I In ilimiitri'; $1 i |I" r Ih"U.II,1, forinnlHT i f tl," l Mi'.Hoiv t ,' A- 1 Illmiiinu'iit .. us front < ) 1."IIillo. "l'II"'h.r It 1"1'1.i ) ,ti til".1.! ,.,,1,1', I I ututti 1 'or.im I "h'II' IIJuI* MV-th'iii.
II I Mill IniiiMiii 'r.
I 1011.1"1"! ; ml ri'iilipcr Humrtiitnl "I'r"111 tltti I wi |> ul|111.1' I. .In int, tni Hifial| hIll .
fur 1,111 iiliminl | l.T.i ,'H'I ition I. I ii'uti-.l nn I'liLiCit hnrf 111 .C.til' ,' .1111'n, I. I.Hi'I HKt'i.MMlll ttno lii I. n-i'l I I'li'ttiiiIlilitrt:. 1 IO; : I 10M: :
; | 10'1
11I11..r I'
j/h,1 tin* I I i itti'r'i, < tu'ru< onl'T-
I ;
I'wl I li i\-IH-I'n Hi-on.,
\ iu' \\M-tl. .
A'I l.tl..r )1. nl.III 01.; I tinHIIII. .'"" of p.nlxr. X | 'iinrmi1 I
mil I nn 1111..r .lu",1 III li'Mlni-l; 'I l for Hli'Yi'ilori'., nt nil lini It-It-fl, Hi" : I I .*sh' nM' i c in.'IMi|l.'ll t
n m"iv I t. ) I o'\ "I I''" kit il I < ti imltliliiil. in Ui-l t-iiii-'. tip's tui .' AIIIII, i It 'jn limit,'i'iloi'onll Ih"I.II.II.hlll'.Iil..I 'I."IIII.'II. : i I
I MT loiiil, nn, luniliiT utiinoil, III HI 'nun""r.. : iilloitluii 1 ,1.1 > ,,1.1 i l.i I i |I. '. .1,1! t ,,, I MIII' \ii..\ .\ \ \I'
KHiinnUH-il' pr.nnpl' i t Iii hi iuil, I tilitlont, nf Ihi' r.III. .1. 1I.nl'
'l.: .'.ut' |HT luml tin. .h..I.'lo 'I our ) ) 1..1 t'mt: It ,1.111.,1. 1..1..1. flit "II"h.I'I |'i. 'IM ,im'''II'h I 1 |I"'. ,mlii I "I t im "',' .11"1"I MIII 1..., i i I.. i
/11. Xroniptlt'nl foil-mini, ttill I It- ",'11''I" i'%u'F% will !I.. I HIM mi w.ik of, I lIt kill I XU'ti l.l\-r lliI.Ih l"ll I -intUlt, tin, ,,,,
A ciinMl, ,.CI'III' .hu hlil Html' il :n \\ ,
ti't-il I nppltlii'/' r'loiil.i, : .li for .
sliall uililli nun u-nrt |oin.i
| ) ,"' I, n'ini.i' "i'lnipl u, UnitMI Itti
,Iilui lti't I for Ito i.lltcitlL'V Ir Ih.' ir ) 1 11
I II I tt4ir, '. 1)'lr.Irl'I.. I ,"p. >; \Vfhi\t-Hit i 't'lii'i, t.'il.ht. for W n-l I urn nmt list all" '"ellit inntl I l Itn.' rF'Y CENTS.

I POWDERAknlute1V "1'11 ncn- C"llo'ln---" Xn li'-tf., ,' .'( .u 111'. .." t"i'" t'"II. In lln-ilH-nf I tin. luir.t.'tu, 'r "I I Inn.. lilt\5" ih.l.|, \Vitli1r.tiMilnl.l: : C"" ,'Ij" Hi"H

riTvTiToi.Vs iui.iii.Mr. : -- pliti'ii, whii-h .hull'It." iiMilln HHIlii'iallnn all 1.1: ; ->lni !I' M.inklii.l, i inmmfirliircil "" in I 011-1.inline, |' | thu.
.h""IIIIII"I t tt ,'II 11,1 ur inrlitf"t i- : 1. \.1'
\1'1(' 11 : : Ir.III ) '11' )1 hI lIlt ""' ,'.11'1.,1,1 l hit > ilnniiu "lln i tin. : 'HIVv I' "plil"', ,I f !I' '1'
S II llnl'lilnsiin Ilil I" : : : \%f -''IIIII piil l li :!; I 11.1 ", rt. 1.'., "iiri'.f I II.. n'fin-! I". ,
,,
Pure. 11.11111 .. :1'1. 1'1. * - ----J ornii'il, n Ftp\ irli'r "f llii-CnMMriu( tti. |'inilie \"'' :) 'in i.. npl nof lit I-... ami lit "pi' ,In- Ml.null Htip.itioti' nn I I,I ,'.1 Ion trt I II I "III":, I'.ituii. .

f 'llilHHHttli'r| ', m i "i 'tun. A inm' til. I iniirt 1/.1),/ f rt'irinniitti' nf tlilit ) iur n t li a. ,". '. hut t.t'nrt) t'UrtlfNlt. nil I t n't. ml I.. I: .tr.. ,"li.r.,, ,11 uiim'.inltil." I. orn THE C5-33ISITJIlNr3I3 ARrCLE

p n,'ii- sir, mill.. 11I01,! >' .i" -"in" I n ... .M"Kvmomlfil 1 < l I ICHH tliiin, : Hi. t'nr i"p ::11,1 1",' I if it ti li t'oint', piM-i'.,.or ol Hit' 'ilif r fnmh'il.' I tli' :"nt I't'tttt, nml 91.10 I I I ,
'fi ,I th.iti, II" ", .III'If' ,kiinlin, 11.11'11111'1\ 11"1 liNK: I (; ; '. it I I I'lil-. n.tii, ( inr" i K -''ui! !In ('itIitttiiii': .\ ,, i"-l',>. S '. It !.'-' Ii1'11"< "Iri-. i .1Itolili1
IH AIlt 1.11.1"1" ., : urn ,11"1,11111.I" l"'lll nt Ii'"" out l "". 0
I III i
lilntilliH of 'IH-II IIII'.I.C. ,
"'ll llllil mi ,1'1 1'1 p 11':1 'it'uuii h"l 'I 1 .Iii,, il I
viiiiiiil 1 IK! ""II.I| I .. nil'' I"U Hi,, \S 1110 II" innllllllili'iif I.A I. II. I of I i I. irii 1."I.II" I' i '' \\ : i. 1 I Im" i1.
low 'U'-l. Kli rl V i I I'1 llll'l, ', "I i iIi.wpIiI. It.< HIM; ,'*! \ < nr IN'im.ifolu IIIIM I.lil'.' II f..r n c.,: I'.I.Al 1 IM\\ I liHik't I'ltnt Ills uil; I t. ,1" : II .h"r 'I I ; I'OH i'liI':".

: i'Mtouil"r; ". > '"' "" '."' "' ". .!'.. I n-t.iniirili, t ,'i rr 'm 11. il.i ,'I i'-> f.iiihilliin.n'llln. I PIUCl 11' H BU"J".I : O : I.n ( I'l'i.4.
/ KlU ,( I. !llAhlV. I'..WI'VIC'I I II" 1.1"11.S .- 's-. II. Ill"U'IIINN't, .n "i-I'. .1:. Inrih, mnl ,ill.u-liti-. lln-r.-. ...1-.1r'n 1".1,1, I'l .i .,,.1.1"" Ii to 11".1", liLt .
.. lit! U'all .II.. i S .V TT.'I .. lull utlut'ZFIIiiili' .. I i'utu'i( ,' our I\si I 1111, | Fi', "'11 fit,* iii'pro.niliiifiMtMii, ,! ( ., .
.innr III-H' ; A m_ -- -- I :1'011'\1: ( I "' nl "I\OI lo, Ihi' Iuitiitul l.thil' mnt "'"111' ''" 11..1.11"1''II I t'FI,
-- NEELEY
GEO.
Mrrrllmaiiili/ In. llu* mliiiun fill hr. hip 1 III', ",.1.tl'M nf HIV 1'I'MM 'Ilul \l.lilltll-IH|' I.I.,.imlil', ; : I. lIiui 1"1-1",11 h.hit III Hil' "" ',11< IIf':1 I ll o Ir.,1, Flits 1'1' I1'flAI ) "VJI ..VI"1 184 P'.A.I'II' I rl".

..,"l nl Ilii' niilfuna; ml? <>>' <>u< 1ml nll'iinf ri'iiM'inln I Hiu ill".i'rlption nf a 1,1 nf. IninlK-r '.i iv ,11 I 'till isFiti, 1"IiI) .I li.nhanil. imlnt.IM I' V ,1.1' 1111,1. U.II iu" ,i II''rlII'' .
. >ui''i lilA, ,rhi..ri. \'itnilImm' ulr/ /li .. I Unit nut fill I lut ixl liy llnli:ii-on. \ U'O EE : "r.iinplrl', 'mi I i ," Ir il" .'."i.tl.. l'tk., 1"1,1 11".1" 11 "1"; 'I\ ,'I I I'ii'. 'Ill, fo Inn III'' It flit -4,11111 ll. I'l lilt. 1 II rI'llHl'llll. .!! "IO"| '',, 1- l ,,|"- ,, u i iIn.
\" C/ 1 ./t in il'lriiiif' null 1..IIIt 1.1 : : ,1111 .. .'. 'Hi 1 ill "r. ShIll mil' ) fill .il' hnl.i| i ii, l-nsim-tuml, imint, ,'u n 1.1 ,
limn 1.ir ihjl Imlii-tri: In .itiL'. 1'1 t hi'iis h11 I lit" uIiFit.I i
.4 t'n.. lit M l '". '1 lu' llhl.
IH*> itinH. l t.'r with n I 1 Vt'li'il,, lonirii". I'liil i K i.S.', tin' ,II 11.11111" t) ; l h,< t ,Iii, tit ,on mnl, Alt .ulhi'thilIit, oliliii1 I I. "I on : h.' I iirtt 1'11., I ii.. lilt '11"1 Ito II I'. Apo\ Ii., J'i'i II..H''''it. Fi.|, "si, MVIIXH )11.' .. I Ci'1 i'I i -il. !I"'

I 11.11.)1.I I ci'tnkii> Inn rc'iiin "il .In I tin' iiiii'biiiiT: fur I lull Himonli'H'ili.ri' ,it ",. 'mnl or tin1 i tint* ,iii, n.il In-llln-' huh"- 4 ni'i.' u ii:.,Iii lit, ". l.hll"II.ill, i". I >| iiiii. : I'll .,1-1 11in,. I It p.n" k ,amii ml I" "' < .>.1.l ".in/' II'i ..in |I',

.v i.t)' "n I tt ill I.' nt, III. mil! ,.il \1'11,1! li.Mir, ,, .. fnrtli'. '111111 i ,tutu win inti'ml'tl u' > GREEN GROCER i mi-. I.,11 piil.li.tnl, ,I p-hnl : II .1r'I. ) lui.:.' p un.in t nl 'iir'. oUtnlt, ,\,1,1"... Ith-H-intr t,, M.iiil'iinl. nt itt .is I" H-it'l", t think on in I or.li,'r ttill l I.. i,,i' i in iHi" S

,!I II'I I'.il.il.'NHiiv i ..!. If.XX I.!. I'l "11. nf il> k. mi HII.' "i I tin1 \ : n:inift. or ".f.II I lln-l'r.I |lo,miko )1-\111.' I'"., 1'11'1/' : oFor nn.ilii Inf Im' "'11, "lh' it ..,,11.1 I r ,mnl iloi.i, ,i''..<,1| .. ,Ii I..1111) I.
mil ',11 1 1'nrli, "i-r. v.nul I h mil 111- 11",1111 .1'1:111 I'l: I' "III'il'C"'I Milo 1 Hr; Himh nn.rmhrJI.it \ i.m- t I I..I"C"'I'I" |;
.1" I'.v :"
,
,
h"I.1|!I innl Mtclii'ii F".It'la.hl".I."', I.nekr.ti'x 11\1111" Invmli, AlI h'.. 'I 1 h liiHtnl? I '" ,II," mi II', '' I liii inl t'\ I. I. ---

\ .t.!, t.iu"iicI! i. r'In. .I!> I'Mf!' I IlllM'lll: UIH HllllH'll| | hut /0"1: ll.l> 111 III* Muti3n Pork hin-i.: In tin' tlht : Ih,' "It'- liimni'i.il.

\\ .\ I 1C.Mi I ",1"1'" IT .H 'iii|',linn, ,ilviiiliin -tiliu| .1.t -.ulu .\. "'"11I1, r. Beaf, Veal, "",ln..i,. .hol| |I,..' (lu ilf' I 11 r hli' ill) nml -niiMiih.il.- ,- .In'-,-'liiiru.'on.i- si., -

| l lit IH III i'liurkf, of )i .. I ii ,.r.i* .Mill"' MraiKi' to Nit)' ni' "i-r till. nut. rnrf| IIIMirrhi'l n'ri'Hh'irii'i* 1.1 .h.i, htmni nl Ihi'iiiiliillli I'.xri'.r.s:
w11!! tiiul I l.i\iii.ili| IiI. II ,to I''.i> GAME AND VEGETABLES. 11.1
'
'IIIH of !
niit'nn. nix t rur ili'lnili'tl l.l\: its u'-
I til IIH uI..t .Sum. nrHi'tt'ti ) ; |1,1 I
I IniiliMll, nlilHi 1'1"'" Ill* ,, ill I Inliiiiinl, I lit I In All)' '| | in iso .,,1 l lM-t| i-irp t I NOTCE
h n 'niiini: liiriiil. innl, piilr" .nt. n'lUMii, ""'I. t.H ni'it* .hl.,...., ","llh'I C'IN"'ilililiiliil M' I'l'I.MNJl.HUM( h A -lI.h: 1\.1 i \ n.mli 1111,1"11,1, 'IIH r.nlln- )O'llf it't'o t IIil\, in 1".III.'. 1"11., I fi.r .11("I'r.:. 'hl'II' nl HUH
liti'iiir.UHfrrn'i .ut' 1lr.hh> ,Iii mnl. mirIi I i'H for, Hittun '
Innl :
-- -- - -- --- Ii mriti' utilL nil right > -
of tin' Im tit ,illuu'.I fit' 1" 1111) (pill i ; /l ,
( 'Inn i h I llnl'loi.v.JlKillonurl I lo mi ithur M-HHI.1 I tit <'nbn.in ; r. ll.il.liIn.ilih, nl 1,1.t. .; hIlls .HIompnilHoi'H | > --- D3sJIoNSTOPIE
I'liiiir.ix-'i.. : t uI 1.,1n i'i..\.
,
( in urn.unlli l'iiifi'\-l!: \ llu'r ilk, linn nl SnitiiH, III which l'I\ nil r"\i rl.hlill.IIIIIII'I''I'( r; II'I! I'KM.XM. ,
I'.it.i'. I.. < hll'"... |I"-'n| I i.'.'.i :"il I II I 101. 1 ___n I __ __ ,
IHI M'liuiiL'i-t t'hiiri'hil
irilrtntnlt
I In nl Ir.uiHfi'rritt lotiiii ; 1'riiik (1 ilntnni: him ,ni'tl lilt
it
Sutim'l P-'M' : I'lut" w | n ; : ru'l.ni| opi
A. M. niul 7 I'. v.. Siimlny: nt : A. 11..I..lly I.II"1.1
M. A. .II i'M II litti. "Mil'l. l'r'I\.'1'1 nii'cllii I In'Diithi'ri'iiiK'ii'H wr, In'nil fr,'in nlitintntitli' th. 1I! .1.1.III I ri'i-lor; ; liiHiirmivi m"il\ luinkini ihiln. li't l 'i 1'11I ".,hlll for Hi- ..-.0."", Corner Alcaniz and Government Streets.

i Vi ilni'wliiv lit 7 ,'.l. "N'lili. I In1 i. ,.. ,. ('.4 N'ortti uf t tin* i>iiinltir|' lull, Hn, \ I hit III-H ili->i"U'n, rirl'iinhiiiiiplloii" I '" I H..II! il' "C U"'. Ilit-r- will I Ifiitlliift lit" ", p.in'il, In I rn H'I: I tinp", ..pi"I, mill Ih,'

MKiiiin I : >'ii> rl 'IIIIKII' \\'lIrr'IIII-I/):>','. n,.' now; n \'Oi 3' )11 I inuovi'iiliiLmnl; t'i. ,,.tll 1".h"\II\ n ititiknottl. uihiluui' \\ huh l I.. I u') "1 lln-, $1! ,lOM'rnnii'iil( : a iliivi-li\ t.' ol l tst .,C |hi itrt. n'n, 111.1 iiiifi'.turl rnlll' rniiK: r.Ni>ii:> ; ; ; :- i: 'iiixr in-, Mm i I UF i.nji 'm.s: ,t.littI ,

\\ i'.',') II. I li'iinit, 1'iiMlnr. I l'ruiii'linui'\i'r' > oIliiTH still I liini, lnicr liti'ii himi'i f ilti 'U u ""' I. ,1..t") t" i./- inpli m.irl .I II..' i mi It, 'I'II' mnl I', .1"1'.11 ; 1.1 l n,"". .I.| : )' milk for, Ih., in-h IK of tthith In- ISIIII\ :0'11
lit 11111 I :.1,1, rtillilintllt, :III 1 nVIni'k 1 $ II. uii. llllilnVIni'k It in t Ni'i'i'ilin.'ly pin .i'.uiil l In i & Il' lom.1)' iiilti-ilitiil, I. "huh' I h iin' I n-li .iliiji-nl I or lHNtlllolh-riil.it, piitnliMil", 'Hininu
hill ,
'
1''. I p. lli'. All iiI'"' hit it. /ii ; ii '111' Ir'"".'. h'11 illg I IhU purl, mnl, inimt Hun Iy )ii 1".1.'fh" ., Ih..I I III ) I I{ till i.i'\Hl.ltlllU( .h.II till' )I' Inn I tt-iil\ "hIt, .sIt tviih 11..111.1"1)I ;
nl tin- ( A.ininl> r k<'nr- l."',id 11 !)' liurmh'tH: mil I .1.< II" hI I ki n. h" unl. r t> t ii"rv 111"1111., ,.r .,' in.in.' tt' II I I In'I IVrn'Hli"l: I nt .
I'UPHIII I UII"n.: < II. !'. ITIfiT.ILIA 1..lu. .11,1 c'I-, .1,1'1 I I I.. ; li'iiut 1.11\.111 miflion .:IL- I"'11", 'llni Ininois mil '!'h'il'i'l''- tt Iii !I. li'
: ,''. M>r\iii'- il II i. M. :i.nl 7 l I'. M. In if Hi" ..I.r"rl'. '". wlihh lunl, "u"t! ikinIlll all'1"1"',, of I' inttiiiipHoii' t "Ih. lioin.' nml Ili'lr, i lolilifH: Ih,' "lati-'H n-p- ptI"I'.r: '.'.'lion $.'.:i t; |10' |.lati'. loi

hiniiliiv.w'li, ml I it !"i.i 0 >i. in. 1'1\i \1 l 1 1 I. ;Hit' M'iMI'lH, Whllll llllil, I' ll-lll'l'l.l' Ih' "II''I'llgh., I rllll. limn lIlt I. 1111 n-hi'iilation, in l'i'nationit, conm'HH; hull,,. "nl-. |" ,- ml ,H I I lir, r iii| 'intilii's, "'l'II.lr'( ( I lo.'t Hicr, AIIIII 1.1.1" '"11"/1.0./ a- I 'mn ih'' ithlitii, In. ,'1". ,o,,

In.-i ,il! > Wnliiil.ir ,in 7 I'. I: 'hl'o I, 1.1 Illh'I'h""I.I 11'0 ,"in n .i..ilHIIIifai'linn. iihi ItO mimml, >, ,'1. mnl nimmr.ii'-, ,, ;
Is lIlt tinHlull, niiiili- lilt will C".,.' I. I'llil. i nliow" pr .1 ui' ( ri'ti'it'il : li'ii -loi'l. ot lu ni-h t'.in. .
mi I 1111"11,1.1.1., i. Inni the I IIHIID: .. l>. : : \Mi :
din .1"I.cI"o., ; tort ., ilfl'l, w"IIII. I "1'1 I n ami Iti Ii'f ill-". uyhlr
l.. l "iii.l tIiiiiiIi. lii'V. .1. 1'
It suhl, nl ) t-i'iil- I I' < l. I ll. UIOMIII- ----
-
---- ) whli'li Inr.
\rip .1 .ill Hit Mali'-: \ i I lo
1.J ",'O II U.K.. 11,1'. It. iI.r." Mrvlv, nlII : ( II' l'IIlYl (' ; 1"lilh'lIcnl i:.
I I A. (l. .Hill I I II'. NVill" X-IIIIUII-' : ;1:11:0 MIO\Ilt4.: 0)11" h.'mi. -- -- -- inh'r m ly II I /III'. m I 1" : i :0'1

I '. H. .Mii'lMi'lV I l'h'm'h.1' ciriii I.IM'.ll: I'll.l.N.l 'nit h.riiriiniliiiiiihir.il.Tin1 \T1'U' I : ''ho inpliln. n\nIx .
"AI"'J" .
.r 1.iI.i ., iniill'liiiHIni'lt t l \ 11"> l.i'V. I llunril, ini't. I' "'41,111 I'rt'Hiili'iit( I.. I. MIT. t'.,. ,'. (innirit i.Utr I for Silinn: honk 1 M'ill "mil.iin' H'HO. mti"li'H t I'tin- (;4 fit, nor foiisl :ni'i-H of tin*
,', .1, hit I It. II.uiii.! |1".I"r. Ci'i.riillu 1 .rI ritl.J.! M. l.iiiugti'y. Kr> ( r, .'.luluMii'ini'y. I 111. .I I" li-h lurk, II \\l-l.inli'
'llh .1.1',1 i ; fitlitO ik. "
I :
/ l'iniliH, llu' ruth anilI'.i Ih".I..1" |1"11",1" < ? ; ,
4 on 'i"I"II.y '
&
I<'IIIIII'K| .1' I liililu. iixHlihiiii.' N" nli'i'Kini \ 111.1. | : ttill lo "".' r.r nn}
MIIIII| > 'H: I'lrKt Muss' lit li:::. A.M.: ,*,'i.' ilM 1 < in 'iiitillon 1..1111.t"I" } ; Nt'\ir sit out or, "ripi",' Oil, I'tll',' ti .ttiiit Of till'. tii) '4 I'"hll' HHttiioli'ilfiimlii'lail -' ". ,ililt I'.inlr.n-ii lit I H li,' rut

:nt ur IiiJiI' ,'...ii'' M Ll.-H tit u A.M.; Ihvli, win ni.nl. pi'nininnl 'I"'I'.y I IITII'" ti'in., ti I ihil) 111i' r r" ui. .. Simpl H friviil' >. .nliiijoii ; it ttill, nfioiir-,1'' i'm'n .if. mil, 11 --i-'. Miii: :I'llli.lUtn ---- ---- -- --------- -

M,n. nl In A. \: i IjtM'-iKim'i: lit! .1 I r.M.L'iii'i'4 : ilL iil \\ ii In I IH': Hi'viii'i'iif 8.."'nt"try.' <'. a t'liYinl.ir, ; ttiltinll! (liii' ii-lronninlt'iil, hi' ,\ II., .XI I I.I :tHitr. I. It.

\ | I 11'\1.l ","IIt: Un,' '\i'i'k : )1.,.. ItnriM, 'Hit'1 1), ,rg'uu nitn'iiHl n ri'rtnli Ih"'llhl'1 '' :1 unit on, id1., n-iiillt "ii.' 'iiiitit' III suit \,: '.'I ,'.. 11\.1\ 111.L0N

(-Vil )' IIrl'1' til 7 A. M. pilot \\ ire iliHinlB-i'il, tutu lliiII mr I TI"rl.. \ \1.10: \II'"I: \11 l\: l'hi\ uliiianiiiami" ; il- h-atit" tti I'h I; hintiiiil -- -- -- No. II hut li.tilth'l.l H/I., I XNl'i-l or 1'iilnftix, ,
\\lhll
rvi'it lltruir MIIII.Iin I I |. --I II I A.--".. hint, 1 Si'ixli'i1". "I'. M. vil 'J I Hit' lir-t M"ii In) in ki'pti' nilHr.I. "1111"1 ni'in .\ : -" \ui ) oii I niiini'iniiH' nrrnv of '"I\I.'li..IIIII. Tusk bos Female College I his '"II"I"'olhl, .M.innr.ii'liiri'i of Tin, I 'i-"Mn-l| | I lion \'mt- fin tinllflml l'I'r'i, .''

Smiil, 'i:)' Si'liinil,; ul !i'j, A. M. I'r.npr .Mi-el- I.. M. )hlttl.', TUN.lsn. SI tutu III Ih' ( ',,'*''.111 I'r.iu, s'r- "I""i. "linni Hi' I 1"oh/, l-li-iii"i.i mi'ii mnl lirmnnl 'mnl,i tt ill DHL', t Him )',':",'c'III.llh.' 1'11.1. nlionl hit l.ott I t nn I .. \\' alt h I IIIinrifvii I

lute p i-ry l Witiii".iliii| nt ,'. M. .t u. MniiNKtSif." l'i'i. ', iii. Hllii'tFrfhliHtftlH -. I Ilii* "'11,, i'"pr H't'lnr fitr)' Iii itiuli, c.r .
1"1'.11 Tl 'l.i 'I 1 IIIKUAN. Imiiiiiniiil' I ( ""I.IIII. ----- -- \ i ,'si\i-; iiHnt'.il, tr.nl-nml hlll'r' In f.n'l. ,Hi t InniU "il
I H A. I I'.. .Mii'ln I I. I'.ittiir. 4ii" I \ 1\10'\1. 1'l; : ;. \\011,1' .
'l. < n--.i-i.nl I l'i,' M"i'oppiiiti In- t-i, Illpli-'f: him n-'H iiii',-, lot' )' ill tti'l 1 )
., ou ml.'
l hiiiiilnv, ill I II I 1.'". in CI l >i 'iiitii.: ,"ml 7i| 'InKlltCllttll. A in Hi' intt'rt'-t, nf riliii'iitnntMmh ," 11"1 ) | / I
M'llillil 'III. I" "I"fun. 11I011111 l'ii-l-iini"' "IIHI> of I lht> ti'llll.
: hlllllllH III \ II. ihi : i: LX-1 sKtvniill| ;
rof lIt, hint tin'A. M. i K.: t hun, li lin-t ni lii.
I liu-i'lion NiiilliniHl "'"I i"' i- \ttt i'\p I'trri' flii/t'ii' to mil lit iiuh
l.'ii all, \a"h'l l i iii r.9IN.0 .. tlil'li 11. Ilh'lh'II I )' n MM') l.ir.'i'IT.nil SI :I.IS: : Sll1)421: i4ll'li4U: : : its ttr 'mmim.: I 11. 'm.imnl tti> I'Vpr"l :I oi. MI iit-: < i\ii: ( "ii. HI.TU .

-- ---- lmri, I I' /I'lnri'i', tit" | II"* .Mi'. All .,ttli.i jnsl ifffi\i'l; mnl, for .:"ilr nl
,, .
( :M'.lt\r: <. ,11"I'lly tin1 I".r' Hi .I honk to I. n inn-1"lli"> It I
1'lll'I J l "'iinl.l Mitt Kl 'i-i'iii'i'. Tn> |iir, mnl KM., I n.! /I.W plll'l' !f. flVI.ll, H, I ll- lit I 'I'HI''Illl Illll', lit "lltV inn |i! mnl rl.ihril : -

Tin1 IUc linn' r I" iiv.mi lit hit p.i iI iifilntvf l I'. I liiliilinni., I'r.'iM-r '1) : '1 tjoi. ".'rh' ', Mim-i, >|iiihiti'lliu| I I'o-l.iiili.'i'. IIHIII.4 1111111 I'S: -1:1111'1: > l:>MnMiri\-" :
i-iU'tin-nl-t,
111. il'Hpl.iy nf it nt ittrt
I InnkilK .I"o111.1.. 01,1"1" in in' In 1'i'iiMH'ola/ mil I h 1'.' his 1"1.1"-.- \X rliu-Hil" ) Si |ilt-inlii-i' I ltd, ISK.
II'li 1 I. .,.,'"'il' or tlni" pni'llt r .1' I hl, M ,IM .Nor 1,1.llil'; JIIHI "i'.il. 0\\ III 11.1 lin.stni "|' 1",1 Htlnnal mil, in tin- I lo k. 'Ill 1 U 2 HARWELL\ III' I

I it'i't nl lln> Mi'llimlj-t, rliuri'll mill, 1 ...h",11I1, Tn-kki'i" A In. .'.
." IVil-iHIl"
1'01.,1.. __ u __ |11"I." 11.1', l.h"I.II'1, ; Inr, ,,,11..11. 1..1' t'.il 'ihiutiii.' 111.1) I'
.mil ,
"iiuii.u nlilit .
I iiimliilli
-lililliin ( iv I ; ;
-
1'11.11; tot ur.'Ihit '1'11110. "'11.1.'!t' I'ollaiil-i mnl nil kimlnol mnlt, tliiin ,liii' iiiuit, ol t'lt* win 'il.t'sl Im- A 1111 hill I I.,

All 1111..1. Ihi'lnni i'l t In ii ll.t.Tlio '.
nl h t lln'
i.illfi'i'lHJiiHt uuh' HIM' .
niornliu. : ( ml Kii'i'iii: | ; 1IIIIIIIIr.lIl. !.' I"I-I"W I, I'n-lili-nl., : \\ 11,1. q i 11.1. Mir
'I 1 Ilii F.ui'nl.II., t I",'. Inl, ml II: ill Kti-. 1'iHui' 'lit iiuitil, I lllhjllin'il; J.'i l\hlll I pili'i-, nl I HIV I 'ifsi'i'iil,t I I'l."n; -I'.l"" nioilitill' | | tv.'ik, up; ,ii tinIHI ,k I hat, nht- nit hi i II --I --- -- --

iiii'i" In I'libln Iti'iii-li" uilli Un, ,. ruiih'i: '* A ( 'iilt," run, t 1'lllhu in Mini, ; mnl, ".111"h.ml .tt.ii I'oHl-t Illll'.,'. .'iilihiii '1..1.,11.1, I iu lull,. ii lii'- liii')' npiihlifation i;. I'liriiiliiK- nil I I ItiinU I ,lIt CS. I :i Ill |ps. ( ']<)<' s, I'U-lu' tM, ltinK-I.s'V.

Iiatllio jiiu |>riilf fi'. hiilNt I'iiiH; liiiitiinit'; flu u, ,il K'i ii I .'ll'-h H't'lN III 1.\\ 'HI li" h','. .il i'ttit'.i: tti' .hall thtol', I linn-ami" i m-r. :0'1'1 ., l'Kliii'4rniiiiis.. At-. iOn .'.

.Mr. II. H. 1\'<1', it Ii., 111"I'l BI-H; tin' Uu,\ ,1 i .inim I.l'\\ lit "-11,..'I mnt iixliiKloiiil: HIM, Inr o"h'll: | Cii'Hi'i' l'in, < Mnr.' npio-lli, sr)' to ,ninkin, < il n Hini'iHsof 0 luitt lit \ .-'tlt NKUIII.lt: I et,:H-.IJI.OO tli' ."* |>liiin.lit tin fmiiiTttiiitr N"r- I

KiKKf'IAI.'rt' N li iiinii| ''nrily ulmuiiIllSt. ) tnlii'i-. alumttf hill milnliiiim" | ma)' fill nilI.I..H.I. Ii !
"Ivoy. holHli'rnilH lanKiing ; $ >. llifii II th'hdhti I IL 1'ittii \\II"' n12 -
.\IIh\\.I\, ') u1. l Lfwi,* fiiiKin 111.,1'mnl l ; luii'i, ,, ..;} Zftl. H|"Miihihli' 1 I'.r 11' .' .H Easy ffenHy/ or Monly Payments
,111.111) II. .\ hiniili, nl tin1, 1'"rll"lhll" olli't ":. .. .-* --*-*- '..01111",11\, u'r't\ l'i'| ..iii.|
.1\\," A 1\11". WllllU II H I llMlnllll'IH tlCOlllUIIIIll $ Mill. nl .uUt'lli.'Irinltlii -.ti.'i. I I I.\,
: ____ loon, M'lls l.i ,liiinii'; 1111. ; ti I. :.I.\SIEI
----- --
-
HtH Ililll 111 lilt Ill'tt hl.lllll.: "". "? : ori : ; ; ru\Mi: i'i'li.' p' MA11INF NKWS.XISsDUH "hl'II.\ lcl\.I. \'Ihi IT. ( '.\ I.I. AM > Sl-.K: : HIS ITC'J AM 1 < ;iiT: I'KICl'.S: ( : AM ) TKIJMS: I ImIOI
Tl 1')1' .1.111..1. ..
l-inilh Pnl.,if.is, Mitft.Tim I'KltltV.: .11. '' ulII : ( ) : : (;
'J'1,111 I li'i' < mil)' l"i ri'iiU" nl : : IN c,' :. ------ -- --- : 1'lJtII\IO.
I'l'ii>"nil MIH I ir) in ,' In (liii II u cinnkit 1"1 IHIANNI'H.. I.1VI'II' i I';. \ itYi 1:1.1.: ,
1.1X:
uu4l of I lini>. I')\," I I m nluiiji.Ih'Ht A' ."Y F'I hnik, \11.1.11. I ,'lrl.II'II'OI' .,", t 1" Nolke.Nnlil I I
'II Kit'il i n. nilli nit.,Iall I 1111 pup UNCMlTlS "1isiiit ,Situ 'liml't'r l "u. I n-1 SV. 4)'litISlCIII "... II't4OUt: ri.t.
: : .\" ,11 IX.IX.Il : ,
HIIIIIHll? till' 01 K : '
| Iti'11ic
0 i'ruuu. j""
tiiir" uuli'tiillg4 ilo thin, ) fni"'((IM11Ku It htirk: 1",1.1.0, Ilil'I,1 ,'i, X "'hiji"' Itmil" I I U: IH hi-n-l.v, I'iti'ii Hint Hiominii.il, :

1. K.: t"I.: | till' I IIMMKIII: I MI.'H nil! il" IIH Hi HI li ,uillnitli'il, I'M-n lit lit III i..iv-l mi'- )'. nl Ih,' HIIH'khohh'l-H, h of I Illl
Wllf' \ h'OII,11II Ih,' I M. I InIni'iip I h., k I'l. lls-li-nl.l; 1 III: .<.., O-.i, ( iluiiSl to I'. ami MomphiH' ,
IniiiliiM'tt tiimiiitri, f'III"II'1, \\n'kM hili' no in ollli'u, li\i'. mii'H, lit it .\lt.I'' 111i. '1 ,, 1'11"011 I.Ih,1 oinpunt '
I A ( o,
> lull li. Jlnliil.-1 I.nit nlcliUC'liplulu 'ipi.rt'\t'r | nlili-hril, in i IV nt.i ol" t. "I'I..I"i"I.N'H' |, hulk 11'1..11.' Stti'rl-t'll. ViT, M X III. \11"11.- it ,I 1,11'1,1111111.,1, I ,'"-. "I 1111 I,Hit liii', THE NEW IMPROVED
nlili hi "iI""I'"I.
Mint'iHlli NtiyH hut Tci'li t iiiniii nlliiiinu I I'rtit' ,\ llhtll.'thhl'llti llu .url. ---'- -- "111'mnl i l, II- t .1'1' ol ""-1'11,1"i.Illn'11111.' \ o'fltH'k N of f R flav1 !
.% wi wn will Unlit linth > liitifil'ithl t'luin'l.I H\IVI| 'l' ,
In : 'mi) ullii'i" |I'ilin'i', IIllhll1II. I 'iiiti'i. 1'11101. .4)t IK. 1.'"., for. tin', pin' potnl Iti.' it llouiil" olI e
1''n'III'111 ror. Pi'ii )' mnl for l pout"r- alloll; nl llnMim.ti llui it. I ni., 'i'lort tor i'iiHni-t'ii'iir( ; nltn, 1 lor Ih'
l
hut fllL'tHif lii.Rillit' Ni rttt'y nn I liii k -< 'ii lin-t .uli'l) ti"
| ,
eX""t'II'1 hnl\'I"I'I.III1' \ wllli rlulm sItu ImI'nlUiliiy.simi --- 1. 1,11"11"1') 'm iilt-r:
Alt ,'"'" l.ntinx "ht i Inn li ,. il ai I'nn'
,
\ -- --- --- TO M'.T: 1 Fi'rtln-l" I III" pOHOnrroiiHlih'i'ini., iipprnviliu" ,
; \,\ hI'i :. iitionl.i. ,uml Fit 'ill ltt 'itii n "ri'i'inont orinntolnliitioiini.nl" '
)l Ir. Ii'ikltiH, I ulin' fliiiii'rlnli'iiili'il; \ .llh I itI ,' t A hmnloiiiinlniiiHini, lilt i-'liui : IV "H"-, VllMH/l l.li TIIIIXX.Ir '. ht h 'Itt,'
I pllii ,I 1 Iv Ins mi tln' I'. A .V. mill niul ,,111 IL .\ ,il \l Kilt 'I. rrpiiltiT is its ) lrrilil\" \\t--l I on -t'\'t. P'i1huitI'| Appl') lIt i.I'I",: hilk I l.i- i i | Mi' mpliit, I 1u1: Ir11 I <'hMiil this '"' R. H. WARE
: "hll.'II.11'lilllll"
wiln Iniill, it I.I"'hh'IIIIkll'lol Iho MA. 1 Hlinw 11111 Htnllt'I I Hkln nf 1 ilinnioii'l F ,II>- 1'11.11.1 fir" I I. -* .I) luiirlir.Noi, 1"1 ttiili ilnIMroilor, -, ol linl'i n-in-ia| 'mnlMi ,
iiiiaiiii.il, I (n I f.'i'l, 7 7 ini'lim' In ., ,. I.ink Lulu I l-t'ut. '*> liloli. 'mpliit' Kalinin,', '' I <'oiniiitiol| r lniiili', nmlllii ,
)1.1'lIlh'nll\o.I, ," ) I'M'iiini, HII iki' Hint, Kokol. lat lug I nun, I, h .1| of "I.It."I.1 IIL-. I.k. : 11.\. lnll:1: I:I HIS -Iin I K UF
I'l-n-ai-oln' mnl MrmnliiH Itiiilro-il (II
li'UKlh, t 11 illi'lli'H, III ,{ t III I ,','Hi polllliinj I I a":| ..- II.M-I I.... mn.iantof
fi JiiliiiHini, I Cavil tin 11'r"I.II{ thi'ir, II 111.1.1 I iisl.l1i'l." '| o M-t-if HII slit'kiiihli'iHttill -
--
-- -
.1 I.KMIKI: XV.
; "'1111'1",11 i I I ratili'H niul n ""111". Thl lli'., uml I LI ik"oiii'ihlHioil I 'l't.I'1 | '( toto to I iisi.iu.u lln I'apilalHlin'kol Goodsi. Notions
uf 11 iui'r \.
Nlii"ily In 'iinlli'ipiill HI i -I'pln at II. Dry
| "I I In ill 'J.I-:
- It link I Xiinil I Mi'linol' I iii ., tthiitamount.
blilcil I' \i .. )I..I.I\ "I'"<' Milkhillmilt, : u ulIlt. lilt. MII| | r 111,1''lo :
1..1 lunli'" tutu nut' ii'i'lip> Ih. fliiuruinini'i'iiily lill"olll.n. ) i >. i.m' II liiliilii'l'.iiiJ, .'s.It''" K 'it ph'kili, I.) ,, i"I.II"I..ly
I MiiMiUil' li, .1. .\ 1\11.s.ill'IM. 1II'I.II'11' 'h'I, 11"111"1 1.11'\; ", lot (hItu'st'" A tit''. '" H if tin' "1,,' 'ihlrr-i, ttill unilior /" T"--
I'lif Miaki' ', \t "'ii tlixt '11 hy t ,. I) iii' .. <.1"1 1.1 1.1: ; l'I.I.tI iln> Ins ilont, ami i'Ir.'litt'" ) ol mil rompa

i Ullkl"-! IlllI I P IIrll,, I 11'1. iiiiuti'tt H us in tin- ni'l t'f' n'l iti'Mii.' Mr.I 1 n-li ,,1'Hit' "115 I 'iiavlip.ilioit' pr' I ,thiS )1.,1"11, IS' I'l Ht;: nt lo t'M't'iilo a nn h't'ihg', or triiHt thi'tl l on IIS I'U.tl'OV siT

$ Inup'i'lui'K ,ir Unlit .mil n.I'" ,ami n tnnt'l, ) lilnw. nil' (Iho hiiiiko'ii, hi, n I trnnMi I, |I'> t| 1"1'.1. mill, }jUi> lli'U 11" 11 Xm .hii| I hll., o.ik, I Inliil.. nil. Inn' mum' Innuml' hr.iiii-ln-t" nfHihl, iiiiliiunl' MH"I'I .
11'
'in 1'1"/111" / Din rll v' Ilil i 'iitiirn UK 1"lh/'I"'I"," I / ( Hiivi'il M .Inni',' I lifi'. .) ..|"'1'. iinlv oiii- f-r .t .1.0" .!. tli'i' lnp' l.iuiii .I llaiiii'r, I... ,IOHI'III', n .,.r t-H of lir-l nioilifiiiftt, iHimlHonall XIii, roll"\ will. I.." IIII.: wi'li'inni'lii-iniiin, '
nl I'Mllillll HI Ih,' .1 l'iilil'M', H,. I', 1)'n < piiiliiihl). r. Hiiiiplitiii 4..i ). ItioNiinhaiir-" llrnhipl ',,,,, l Kin/i-r, I.S'I. ol ..,,111'.11'* 1I.111II.r.III'h"H,, ih.it: nnt ni' Cn-l'IIIII-IH" nml, lu'iliIy, I..h' lln'in
; l.
_ I..u t.11 -- --- Iii -hip I 1 i nnk inn' ill, 'h iIttlIIh i I Ilo.' lila h' '," ". in tin* Mntinl. .\I... with "u'r 'In lln- Diy, IOIHH. | ami
nil hut ., .. MOH.Ii AllllI.H.. .111111'
it \
lit, .ii l.'lhi.
I'
TIII : \ llPih': or 'OMI IN .\ IION'I'rni'ili'll'mynl' 11'111'11'.1.0\1. 1'111'i. NnliiniI.im nl h.t
'I'h" % I 11 Ilium llir Sfxiiiit-r, l'hrhlu, I I'o ii.niHat-tMii, h ''llhir lniHim'H4, UH muy' hi,
: ) 1"111.--1,1 i'llli-ii.-
ll.ivor ilk triO

.Mnlili''n 1"IIII'lt.I'r iiiiiinilLlil, ,nixlil I'I'IIIIIII rriini lln'iliuiu'lcr '. I H! < 'union, \ 1111'11'1. t 3(11'"u. I In ; I t. ol'.it'll' I ''II. hat "Inni iillmmil, w i in I tin* I.'ininn- I Ir hut hmk' 1'.11.I MItt,, nwi'it.K.l.Nnr t 11111"1., !II.:,.. I" II'11h.t-w 1 till ini"| .\lahiimii.al I'-1" 'kh.lit'ri.\1:1.1h.' ni",..is t iin;;.. USUAL LOW PRICES SEWING MACHINE

lln, lli'itl"! 'Ti i ,.,,11'11.,1111, liini'illiiiirltnn Mill, I'ltlHlillU', ; Hl.lllUlll, M' ." ; U liilllil| Mlllp t "I Hi,' h.nk I IMttln.: I ,utti.Noi I.. I II.I s : | ,, uhihi.lit.Is .

Ii ill the IIIIHIII' nt M"Ilh'" IIlt"I.I.: ull II lii.iki", llii In"'I'' I, Sin; C I I. Mil I 'ni'i Hallinioif 11111'111 I'i.'i. HH plt'iiHiinl 1111111',1"tiiHir ami, l'i'M"il"l i ii ,1 hmk, 1'rlll h I.' nihknhl, I'lIlh"II.I.I"I.I '; N. X AX, 1'UH. thtli'tlhh'y. I I Ilr The Best in the World !
linn 1 Inn k I \\ ,i'i. .
"
Mil 'h I. \\nlHoii, Milhifrt' ; .1 IiMiltuli .11111. --- -- --- ----
;
------
1\,1 '11.1",1. 'liul'li( hu\i' ri'inti-riil it iiiiiiii'iioi'l, 1"1'111'' I 11101'1 I l'ariilii .'|1." I. .
,1 .l.ini'' U'M'IIIIIIII| ,
\ 'h' ,
t-i. U. A., NIL I 1'iiMlHli u I'liul I.uliiy.utt. : ; I'lirHiilt' nl Hit' "' 'p.i-i'iil I'mklori', l'i ui.it.lui.t ..r k l',1,118.1'1111'11., il 11. Notice.Nul )t Tinin n h >I'. Hi,' 1.I ..,' |lii I hut.: Hit l 1.1 I.

_ _ c'I.1 iti" u U'liiHiil I'll 1.1'111'1| tu unrk I'm' Mllll'll.tXIH I HillKI..-.Illi'i'll 1\,1',1.. nl.i. I It Hi Inn tat'k h )Ni-pnl"IIlh', Ilrl.. l'n-l.i,. "| .', ,, snllhk '. LIGHTNING MILK SHAKE I ntvn; th Ut' |I"n inn ; m I.: II m.. li'

All)' i'ililr.lrtlliHHli'\i'ui'' | | \\ Iii IH nut n Im'lllliiTiillliu '_ I r.: tl .11011' Itii'liini'inl( ; I I n"IIIl., -- -. Nunro\1111., h U-ni"i In-ll, 1il.N : It Kli.li: ,'.11 itit' tu Unit'. tlni mininilmi til, 'IH-I IIIH !I'. 1,1.1.1'/-, ,
of. il .-l .m4 lit hitl.| !,| 1.11".10 | I i- |
Hilnk a of fitInifi'i HIIl'i .
nnlj 'lln,: n HOI nKinoil 1"1. ,1
I run!"Kii'l hi'' u.iu|\t'innV| iiKMH'l.i.Lull. ll lll.lkl'Hill': : lll'lll t It'llV M t I ll.llllll I: rhk I hll..I. ",-11" ". IMHr IL m k ml. .
tI""II" "i
-milli'H.
II ,
n nn, Milk Mnikr nt \, ami )1 h 'niphlH tlli'mnl I'o.npiny, ofMiilialii
A-kin 'm7N.irlitik
:1. :3 Kill ilmllillcm r"ulw I hil' Ni'tv 111"1..1| P 1* I.IIM",ilinn, I h,irll'. t 'hi ; lik Mii.iti, I ritiini-r Mar. Nt-ilton, nn, i, It 111.- ill hi at ,ih", "iru II llnKitnl Ni'illiHl'u, nl! ,' M.i"lilm-h, mnl, I'm I II
,
lXUIIIil'|'| rm.lit l t''I"III.'. iir.No: 'iiv; iiI\HH: 'inr: i.isr.Tin'Ju.Ur Nin"' lurk I'n'\\ it, | l.Vi.Nlll uniiipan llr-tt (ton, A on HII-. RIOJAVAMOCHACORDOVAI'.xufiir.D I J I 1.'lhe -IIII" ".

; I'hlr.,11'0 loli!
'IIh.|> I'linililliiii i'f till.iirtu I tliion' liiiiit I llu. liliiilHtnni', \ ,'n".1''hiii ; .Ininl ItrI Jl i iT n I iinnnliil nil I llm l'rl'olllh'I"II'I. Nor ,," ',"'1') Fiwh' tin-noon, lor the I \1"0., "'uml' ill| ilt-ini to tninn; oitli-t-rfl i,'ni for'h"lilt : AND (;r.t >r.Ni) P.XII.V uu, HaH'H Hr .I..II kmr.' '..im-

itt)', iiml .u\i: (iii', "nliii'ilnv' nililH| nn\v miinifTil ; : HID Illihih', 1)1 W".I : whlln I'M, I Itli mnl, 1 rt'uuiuiuuil'&h, il hlclil) I" tl li-u-ili ink- \m,lurk'4 I hk (I'it-Hi'i'iil..101 ii", It Itisuit,.irlli'Ll, Iittiii'l,tl.It \. 1,1|::. .c'I..tll hl.h. .tt'ir H-, inn) lu li'.u'l) tlonu II, nt I .A 1IIK i It,1, |f.r I'll.,iln' .s" .in I I'll" I."i-

-I fur Hiu CIIH" | inli'f\ ti I.kh pn-' ( nt ('lut\Uml,, \ i-niuror, n7Tin1 ivatm 111 pnl'lit'. I Il ,hiii "I't't'onit', I \iplr' 111,1. Ili'li ilk 1st. )1.llh. II;'. .11..11..111. The Co.
r IIIIH il In M"u k. J.I\I 't's II. |I"7, Siiiyer Manufacturing .
iroi't
) ,
Ih 111111".1
Saloon.
Coffee
_ _ \ul. III' Illlllkt'll' OlllllllHl I'l I Hi''." I'f 8liiniiil "\ why "SfW I 11.10" II "II.. 11 1..i. I.KMIH ItKVII: & I "., lltllkKMIINK.mlikln 11 I.ll.hkl.l.AIIMT; \, nlh Caucasia
\ Kilt", C'iiiwh-t iV.I. M' MU 1.10:. .% l. x.l. .
_ _ |>. ,1'll'1'1,11.1111\ mil 1m k't' lull I 10'\11. upIIIIHHI. XVliiitt'rt.ilti (.itit't'i" l lor. I't'in.iriija.NINSTIOU .\IIII. IIII."II' ,; ( ,, N. X' .' I I'm til, Nfrttiir) ,

1" II lilt riinniK' inln I I 1 l< .:.hl I Hull I h'M'l nul. .1".1'1'1' ---_ \ ill I.kin Lit .,"\.11.\\11.1.1', .I AitSI'"ll: .".tI''IDI\1.t: lO'i, I.. "'lI.II tYt ". "11..111

l'II'I1111111 to lUii'biiHi'ti I u> of I III.' (KM m-v\iii 1l'lhill'' : I kin Ni lilt"III, ,III. "I'hh'FHilh, :.'i.
,>,iii.., iiiplny' lu'lp or ....II. mlinitli'iKliunlil S ( ; \1 Not jl(15 OMl'ltK-: > VKAVr: I'." I'ill fos strut' / I.
In Ill,' m.iikft f r hIs uUi', mii.lt'ii liinil HIli'i'llmi Nut Ihitt no nTiiU fur' lot riiluurii". HI'IKHlNKIIfl.Xm .
;
iiiukiIlii'lr nlxlii'H kimwii lliriiiiihUic RIO I'F.NSM'ul.x; till II II t
H.-II. Ailu, .X Itinm'ilt'. Ai'lmrn., H"I. ('I.
'' iniiflilni'IIIIHWlir.'nn .
lloini"
I'liimmw: uf llm, I'liMMHirui.l ,df Ih :> .'.I.IIIII.lllllhc'IIIIlh'lhl.: N .Xm wll Ifiin I! -,iuiti'r, I Imii-li, '.'..'. Ji-.t-U
1.1"1 ih'Kiiiil "N'i.' \" ulii'li mm mlnnm" XTtil'lt K: IH hort'hv gitm Him I it m GINGER ALE ON
silt lihhl, IH llm hi'nHulnin. ) our en ft lorInlimI'tillM .- \le
-- ---- --
I ir.'i'hl | \ I mnl I hint DRAUGHT
liny puiT| Illh'I. 1\ tif I tlni MiH-klioltli
I""II.III''I"r I ,\ : room In I liltiHUM.n. I'llllliol MliMII ,'11'11 lull Clirl., : i"Ilitttiixtilfirlttiiil \, 10' II
\ XN :
mill '''|1..1 l ,.t. -41111)'|| Hill .'"11 \t IC'1 ,\1. \1\1",1,1\.1'11' Ins 1I\ 1'1'1\\I lln' 1"1101,1'1' nml, Mi'inplilt 1IInllII'III., ni.|'ii.h7 : :.
_I ._N'nlnu .,, Ni'WH.oii ii tiyIti: lIlli'S, :0'.1
I -
.n. "all nil Its '. inint of r lor iln. Infill u.1'11 "II ----- --- --- -- -
1 In ol'IIIt'lhlll n in in Him U ,'nll.1I1 \ wl'il Iiml Hit' _\tip /'"'/' .1'h'' "I' Iii --- ---. --- -- -- ) ) titus 11'1'1"1',1.| In lln'tt Ion, A Minimi, on Ih,' ilnyolN'pn K SKI III Mill tI'' "'11.I'ln.| d n .

Mfri'iny I" innl ill II II.l li "it i'iiiniili him : | Nil I II I V\. I Inli I IC MI sir..Mr 1'on butt n im 1'.11'11'.1"1111 ,: ; 'inU-r., ).;, nl "'h"1"','I,. u. 'nu for t,' i* or illlr.iltit'N! of ,lIst I I" .
X ti. "I u I In K.Hiii'rn eni 11.\'h'.11 11"1111 lt -I. riitlliani. I I l ,' """ n lor h'III.I, UI'C, >| IHIHIIII'HH." 'j ". IV. I H.I r.ii-Mi, I l"
| 1.10.1).11. ." .. tiutu', *. K.: F. Uiiiuihni. pup' I Ilr 11.111 1.I"'lhIIAIII 111.1.1 1-11-nO'V'lal ) "rl \\il
,
_ _ v- ,
\nil '.II..II.hll".h.IIII") I Ft ,irtii-liliir, tiillv, ( Iiu'tuI.,, I ihihit'iihu,, t',". AI I'llh, |1,5>7, ri ", "m-il.|. id ,n
r.II hI
nuiiiriil In iitln 'lli 1 uml I l lMi .i' |i"
\ >i ) i" |1'n FIt "I iniilni- mull ..t tilt Aeir Jlld. \ hilt wllh'Hint'In r"'l., It. .\. 'l I., 1 mnl.ni, hn" plain.InlI", umlof 1..11. 11' I.. II. -t.1 i. IIM. rrmlililll. t S lri.ti4! 'h; ill 'rN' unl.
'
.. in,* Ii', t.liitili, |>, uiul l "'h,', -i'limt: Ilk liIH t it IH ('lot .llini IHIf MIH l t MtlnloHh, uml Ml l X ml Xnonh,,n.It. Ih'II/tll.I': ir I'l111.1 (ni. ii.Mt, \' tNl'iUAtiirtlai' ) tl'Ot I.
try
'I .1,1 ____ ._ ___ HORSES AND MULES !
"I'll llll.ll'liMir" Illl > I'l kl"I'|' hl- ,1 luti' unlit' Ii'M'l.Mipplit't 1 .\ M I. I 1.111,1..1'.1.. | '.11"I jl'III., Itmnl -------.- _u TEAS "'.\1'1'.1:1:1\1: ,

1 "r hut Hlll'T" Illl'l' till')' HIM lllloil I I. llllil, ))0lir 1.11.for' nil M > lliitulH.i ii''. ". Hinitlnu, 1 I. KHUIIH.' ( X, It-o i "1111.. ) Till' \\ EiChtV I ...Kill I It lllini-lli'K, Not i ip.I II IIAUI1-.V I" I II.t It. IlllItM

' Illll I i' '\I') \t III "U tl'} kUllll.A Sliii'lilnr, for Lush o'hl"-I Appl) nl rt'Hiih..in-i--U: I I- 1.ll I uncory "Ir, 11 1. t'iuhl I'lljt'i' .Hi h'tt! blv .'.IIIIIM. it'I Imliir 50 HEAD. 1"11

iiiuli tit I iliii < inninui I I.'. inlrli" lhlilitu uo "''itS>' liiMiillint !III' or" at III" l'ouwHii'l il. I i r, IIld-1 inline, m Itt r "I.1 ttttk lori itul 1) ".ihI' |I'r tlit'li, HiDtft ----- ---
M.I I u KUInn-l.t: I "
1'iriiiiiiin liwl.i\ will klimr.hiMt' inn, h M U'in, s to it'iil I I1.I"hl"II -- -- I ,'ilr. ____ NnTIt Hit- ultit'kii'I'iu'rs, uml. l >,,1'lhll. ,, l uu Ii," sPlit 'mnl'1 for talinl tin- htahli'H nfI. 1 .' 1.1. IIOOMIK: I'OI MM: :
IIII ), : <,1| i h yN tilUWlm I II'TF' Xlo I ) In ,',1 a .Pith l'i'Im lnv Hit' l'i iiH.u'iilii, ami, Mi-liiiihlH, H.illiMinl l milniint : I.1 'I T.irlihi. Th, )' nilml', ".1,1
li. .1111"IIY Illi"I.IIIII":11 1'1"1.,1\ |I' 1'1,1' 11 Pit. .1 /. I'UXXDV.tilllif : nl l In I'.ill.il 'nml ttill U- A iAi! ;< LI I
.
\ ululi In 1"11 11.lr' Wil' Him 11,11 Huh.rn fi.uu' hlit't'uititutry "1111.1)| 111"1,1..I. II. i.. Will I'F, Inhfln, ( \1.1..1111. "., ": nn Ihu 2 list "iltit nl \ S.
nl tliu .' Juitli4t'g IH I 'ttt. I H' : < nil:.ilrni Hlorunf c lit'. M 11""I.| 1"1" \ I Extremely Low Rates .\ nit .1 IIIIIH.illm.ikin ."h I lit,
l pUliiht.' | | shut| / .. \1'.111 I 'l t.II" rlll'lIlo'n.'I. tit 1'1.1"11.. .. |t>7 I II ii'i'lotk u. /., I Inrllu' 11,11
iiiK MI |-..iil'llinirr|' ,iili'ln'il npi'il' Hint ( IIla.' I" Agllll ---'S.. -- .1 Ir, hllil, it,-.-, M.itli.inlUntil.' I ( 1'1."C, 1111'1'1, hll.il"'." llu bout fir Hit' Hiinp| r 1.'II, All In li..1<
., it ll itiKitcixi: l. -- ---- nml iH-rn'oniitli'iilrlnj (!it 'ii) |l h.r/ uliunlil, ,
itt Itttltiigiliui nt In IIHW ui'iiiiiihly' .''"' Oi'tliiKtliciililMilillll -. --SeI -- ''II':1',1.: : ..II'rllhl"1.i .. "Ii. I II. ItsT. : i'l fliHH U' s > on U.'O' )' .nil" .
hi ) ur i-iilmvliiK, I lie piil'lu'il- I l'I''I. |htu nil tIIiit.iiilgt| I'-ilH'r, lonlalniiij, tin,' x
XXOUIXI.Illf ( Ollll i 'i'tti" uilult, iiiUHliM-Hohl, ttllliln tin' noviI I II .M .XIK: HI I II UP
li>, Hit'uliilil, Ituittliul .t imiHiiiuul li-i'itl iiml 'ttn oiihn c.M-r. ,
I Inn ul HI i"l i) i'llllll. I hit rnl.ifox hi'> ti 1. in-ill' Itul moi IUII""II" U. II. '
Iu M of I'l,: Ii .\' ,I-IIbt < I 1101' .- ill,) 'I. Pill, t of tintloik 1..Lu.U''I ( ( Illhl'H' XVIlUlf, I' IH.Il-olj. Ml.Jf'MI .
Tim ulli'iillin, "n l''i.liiiiili'i' \ 11"1 I.t"lud U I l"il.III'k. 1'nrn.il., Apply' nluti I wi'i I pni't'illii!! ) piil'lii'iiliou. >All.\ l'u""I.III\ < S X AN I'/AUI. '
l fti'iiin, III t this Muto )'. "' II. J. \.r.\l\K.l :
HI
Itmn-ili'tir ) |' .ir| 1'1.1'
: I') tla1 C sit Unit I Un piilniii.i.rlil.i.r.' '' : I h'Iul".lol\ ) ""lllll ..
i_ -
-