<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00142
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 8, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00142
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.


I DAILY ADVERTISE: .COMMERCIALir IX', UK( PN. lj'N'; : J\:.... ( r'y, [ r\_ 11 A )Y' CO() ..L I I f'f L''I MAI.ir 1 ( I J At DAILY ir TOM AUK COMMERCIAL NOT MHIXfl Till Itoui It' J1''1rddbt'mlllrguLu inm., ,u.uw,.| rilrfi :C-ir,I It Iv end'

Uii>tiln | ir we'k.VOh. (Ii.; -- --. -- --

I'KXSACOLA: ; ; ) FLORIDA Tl( I.sDAY) AUGUST; [ }9) J 1SN7.


NO. M4.My .
--
-- --


6rst--class...iD, every. Picspccl! ; ;MUV,: I 1: :;:; i i>I ","...,,, r, A'I, I'I'31.;, 1111:: :n\.' ; |1.\ IIOIMMHLK: : ; KATK.. risiii.itit-.H: ; \ : iu :"II.,ivI'oitilili'Milifi hl.lll1ACf'1';

-- AM
-- A.HI'Y.
-


City Hotel '! A. L. CLAPP & co., ; OY4 I I I 'l'IIItIl"I i : : ia..ixoitsorroi\ It I'KII1IIII'11'llkultIU : :, 'nl'h.'llnllln I'' ,mini,, *-siitir.Fti'lti'iiii'iit\: l'uu/rnmv* '..11.111;MiiitHi'MtiHl. t Ili'lurrii uu,11)n.. .\ r.i 1'liii'nuii. linn.ir-.imi.ItiNiilli-r why uii l'Miki-il AwiNii'ii( rut (


i lUll Moth Ii I'ni.it., ; sirei'i : : 1'CUl'1.11: : I'. loliiloii .\uilioilileM' ', tin* I I'niM'i iiilntf Alinrncy 'In .Hii'iii .
.. 1111.11111'1 4' ,
In.I.nit
I'I\'I.U'UI.\:: I f.\ .." :; I iuu" Intf tin < %.
Ed. Sexauer 1'11'.11.\' l'IIII'II.1'\f.I -. CCHI'ln< | m It'linn of the. >
:
Proprietor, i -II14111 lonln
.til
'j \fI".Io'I.Ur.i : Alf r.1o1I: ?; ALEIt:, ? I ROYALHawt i i .Illnun.NMV KolitH'il e..k Counry.

1 American and Italian Marbles ; Scotch and American Granites : ..,. (4tI ii i i -- .1 y". '".", Aug11.l.A/ Hililixi. / Ciiii'Mio, Angii-t' S.-An alnmil 1
E. J. COOKE )
( Clerk I .v.-n iloi,.ilptlonfiii' '10'11.10". .. I t'iI -AII.OI.N It I'. \ 01'1:1:11: : Itl'SIIARk" Incicilililu" ioiv! ol. hut
,
.111'" 11",1. n'.iiiiM 1"I""II.III.. in" l \I(( 11'\\0 CVn", i I I'I milli.nl" 11,11111. .'. .l:1.141111.nil, ,/ in I .it l li'Vic*! i',il. \ .i'i.i I' rn- I" : 1'1 r' "ill'c'' Kleh'ii. rie.lilc-lit nf
GOVEn TMEN'r SX' I I 11111',, ill I. ,,111. I 11'11.11.1 '. vvnikK, pt 1' 'in .1 tin k. M IM.I., ti '." ,Mil 1.I I I lii'li' Milnnl.iv iivcr Ilii-. ... .ll..l..l.. .w. .!.".'.......-. lloanl. | lu1. Cimily u
I nlntL',1 ..... .
ilioi.uii.
I .' ... .
lmri n.itii'i, W. '., .it ... .".'. 'n'
.:A$1FuIE; tit' 1'\11I.11: 4JI'IhF: : i inv i l.n i !iin'1. "I i f I Ii -- -- '- Soiiii'I vv Ii, lull, l N now I'C'I'UI'II'.IIo.I"| hii "|'7 UMII'

I nS'I.\t'ol.\.. F I.111\11.\:I I 1')4AIN) 4tNl U) t1154t31EN'I'AIA( IIW FI'41'1111( I ( i .h i11 IliiulmiliTi 1'10'0' ill ;Mnrlili'lii'iiil, not ml I)' for mi' olli'ii.e lug ltllet 'the .liiil i :ti.'II i, ijcl i I. iii'i Ihron. liinil llm! boodlo
,1Wtlrpubilc:
---' 1 mil ir., |nc|>ui! il I I"111.11u'< I niouiiil, 1111' "i' i-uililin.-, "ii ,rri, I1)n .I i "inm. Aul //1'h" New \ "1'1 lit 1,1'iuiM Mu 11111' nl hi'r i'ii-loni, 'l.nv ',1'1( nliii lot n Inhillon TIlt'I IliU inniiiinif.!
'
Keli linnril-7 liy.IH.-the>T.tv.IUU lent nr MONIII.\ :1 spi"i lii"h MI,' "in Mi. .i I k. i tt!I. .i i .iiaiiil' |1.1 iii N I I.' .M,i|. I'llullv 111\ 1".1. nun :, II in I |''' .IIM (Olll III, Slllltl \ll t' IIlintiilill III'Hll'tll'.llV" Ol IMS, Illlll t'l !1'1'> ,", II '.1 luiivv gi.11r, till utoiy (U I lint Kli'lim, ",

-- -- --- -- Clillil Iti'ill, and 1 Kli 1 KH lirl "er11,11.1u, 1 -e IIIn ll"llin'| I lie llllllK'.llIlll .\ hiiiHcll'lroiii Ilia, "IViillcnlliiry
/ ;M.iihrr to lii-nili 1I1I1' 'c.1 lo lIot:I il-il' itelcdlvo lor
tin
\
Ciilllilim In IHIM'lllf nf '
PJ.on.oor: Estn b1.J.ah:1U.on.: : 't I .. ClUI-lll-d'clll-lal, I'll-- :Sulo Altoim-v' .
\
i-4 G \ tllh tin* I'ltulni'i'r: and 1 I'lii'iiuiti lui. liiv.it lull'ii>l al-n iill.ii heIn umt etv'uhaul, vvllb 1111 l(

to .h Ki'i'fliii I'iii nl liijuili'. .. l.ir.: I'll: .. nionliii'iiii' Infoiillation' / [.,-,IIlc u'gaidiiiK 'Ile.pilau. .
which
(lunk '
IIr.i : I I'laio' Hiit ,1.1) / .
tit lla
I | booillef uml ( heir
hi-tvvivn the .Mini-lrr I l.iwors
HENRY HORSLER I I .. ot I'lrhoili'ii' ,llIl'h'i'II' ,,- ,'1.1. After that .
& CO.PK.M.I.IC Curu: -.I11ndral, Lure" (',,".loJ.l CII<'I'II'' all Klcbmiitlciiilcd

I .1.III'1nUlJn.: N. ? An :rn-l '.1.-.t< I'licl.in .ili.l. "CaiMlin| hull" The' culliVlciiic mccliiiK'iiif Ihcilofciidiiul'iuml .

-" : : IS.- POWDERAbsolutely .Noil.ilrit'i'ci|' .it lo llii' I "It'iiHii'liil" "n. 0)1111",1" ell Inml: the t'niU'il' 'iild, mid tviu diiiio' 1'1"0.'l "'"",'I'\'er everything! !
: lluan.l
Tim .luiii, | :Sliuli onnril 1111,1, I'i'iiiin.iiiileil :Mali FLlgdlip/ ') |' flit: ,lui, .mul' 1, mul, I ilnlnM'ian nev lliuMate'n A l 11"1'-

SHIP CHANDLERYAND SHIP STORES Pure. : It)' AliiMluiii" 11.1.1 lI'ilil. lilt luinr' II N I iiinlci-liMul' Hull met ovciy 111111,1, in mi out oftlionil (

Muli'ln July' :!.* Ir'lllll. '-hlllll'. miiii'i' ,'tall lid ): 1 plaic.un.l. (; rlnnII irceivid .Aoticoin
I
!. TinM. -i'l u I Lad mi'linaiil w .. 11.,1. ..'.
.. . . 'I 1 iU, .,tniutl i 11 'v< I \ ,0 It'. A in.n tv, I ..tlI'.nt cvciy pl.in' 1.11'1 he ,leI"'II.r. So
'1.\ 11.1\ h.KOI'K.IIKMT ;. .11" 1111, 11u111'h', 1,:' wini'' ,m; ;;;: lair: llm 1tipL| ( uio, Ili, ", il,' mill! I'm1rliiMit'ii -el/Hie-. lln lulIlIIlI"lIl1ill".f, 1'1111( : in nun'hn
AGENTS FOR ." mi" d'I : ". I II. IhniM .,Ii., fad Hi U mi "inliiillitl cviilciifpI'Olllil
AGENTS FORi'SI'r'Ei i ) kinil" tilt i :in.l iii'ii'i'. i n
 • 1"0" iiM'iinli
  'iiitriil I'Igld'I
  : AND) 1:1'1.nOlI': KOI'K .,, I I. .. |
  : :, ''' >'lii 1u' '1111'| 1It"" ttIIIIhut' ninl.' l'oulli'I"\\ Ihu
  ,', 1 I" ILl ii\! ,,1' I the I llilliinuu', "'11pprl'. .Aim i i".III" ll-lu"mien in (' 11,14I", ) iHIOllll'M. innlhell
  :" ) STATIC: l'O.\t-'T "I I. .4rh N' .hl h'II'' "r |'|" Mill nl ''" -
  ('O''TClXXII/ IIKMI'DCCK: TAl'NTON( LLLO\V/ MhTALAM : / .. .... .,, vvoi'il'I wilncnii'1' fur (lie
  /1", '" 11'11,1.'! ,1. war. IIIII.II.I:. and A "iii'W" .nl, lire men let-,, tin'I Idrlue11l' i'f. "illi| .li.l-, | I.hllil' I. Mltittiiv -
  / )
  -. ( ;iiv.ini/nl% : and, ) I'HIMH: 11:11',) "> t1. H\KI\li: "I'M*' K* K ( O.. I.I.H..v : .\ .,. pio.liiei-il who li>tillt-il) '
  : WlI'C'A' U'liili' I.iiir, : mi evi'l)
  III.'; :"" tilt' ll till 'tiri N Y lii'lHiTii" 1111 I'mlrii, ninl. .M.ir-. ... mul C'll't. ?! r4111'.Ir-. 1 .
  .. % ", ,,1,1... ,...,. I...... I.. ...... .. .' .... n" .
  AXI'1I01AXil( : CHAINS( COITII:: : COMI-AXY. - -- -- Inntinvi'i'i't, hill,11.111.: In, mul i.UK ifiini" iii ioi ivlira ny tholll'l'l'lli
  (!IDKI'IC: ) ( I\'EY: : vvai 11'11..1. b.)' u bom ) i I' matinvviic, .

  A'"It.i1, ('pike' :Shei:; .and llonp lion, LendJ'ipi1 ) \. Ii.: -OM Mcl.il:; -ii1: ,,'", in i\: Turnip :and! Cabbage Seed va nnd. i..ip.l/oil. All on "".11',11"1"- .fll'l-lv. .Mill' ilauklydi",IK-l'il' llioil llpiinly nilllpl' I', )full' ,ih'IIV" Illll"'',. I.IIIlT Dlllilljl worn the I'lllllpclll'lltil I'YAIIll-

  :Mit'i't Loadlii'ct, (: Xinc. I i i-lii'I "'"tu' iling" : tin rnpluiii, I lucei.iiloM intiilin.illv., 'I Iou ii'Milt |ilint| miiiiin
  1 baugu':: uhrii o I'luiiilirw u of liilcinii'ii/ I'nr (hue
  iivnuooit.vi'inc) 01'TicK., HI.,"'k", :SHIAM"M; .vi' Himm, Ov.ni, ; ,! Landreth's New Crop ulid. U boy, ,, vv ho muni: Ibi'in- Ihi-inli'M" l bong o cl" 'h'" .IIIIM; iiiiiofil jmy, IhrivWIH
  li'rLlptI'nlloul.' : '
  krill
  | 'uhti lip(' II <) -111 of, lull '''|'*
  -i'l\t' I : 11',1'
  ('IIAIVI'SAYI)1UIU.CATRN') ; PAINTS, OILS/ VAUXISIIKS: : : I :: TAI I !,, (01.11ELI.C1W MKI'AL: ji -.r. Jf.l".11:1111: : \' > by ilimbinx on Iliu' bottom nlI |ri-onil' h11d(1Mltiudilig: lute 'lomo llnlil in tliu npi'ii 11I111
  .inivi'il room
  I liu -loop. ul lit rill
  1'I'I'UIIR1! :>TCUl-KNTINK: : :, ionIITJALVAMXICD:( ) iniileilully 111.1 Insulv lii'lvveen, Kleliui And
  POUKHiX I: : ( (11\11'-I : : W. A. D'ALEMBERTE On' .Inly' :iolh, I two i'l 'Ilio, ;iiloi'. lie- ing: :.1 niiinlvr, ol' knolty I'lnnltliillullo iiinnrll b)'
  lunly I tol'i AmmnniUon 'nicaiM nf nl mo-1 iinprui.lit. 'ahlo .
  J ( : : \\IKK; : ISOI'L': :, "c.imi'; Hii/yand 1 aid Hie)' sst'leguitug! n MIIIHU 1)l'nouunlln11141. ) ,liv' NlgnN,
  III'A\h 1IOATCOMPASSES: vvhiih Iho
  NiiKel, r,ii"< mid Paper C'.MtiMf'c: :$; h1. ('It, J I.WVM] \ DRUGGIST AND APOTHECARY iflioie, nml immediately, plnn i'iloribuiiid. 11'1111111"11111111 I IomIIII, -tugdil'' ) nlliiri .. Suii'N A 1\111"\ "')' vvaiillile
  In ilcle
  IIXli10WIl'IIJS1'FI: : : ; I'Gh: : ))'I.I'IJJmII'DII'XII : ; ;::. J I *". III 1111Jt" "\ 'h4 t ). They luul no Conner III 'Inline." pililinji: : Hie nlcnut ( vv hurt her n pi' >r..in hi'ilicxiiniini'il

  .\ ('1111" UIl-'LKS: : 1:1'11111':1:1'\: ': : \, niM'i: :is-: -Di.N' /111: n i 111n'I'STJ:' : \' .Itul'ktItullnh'1lhun Lliinkn ili'vi'iir- the lili'ine.lcr liiNiiiein i / .\1"- Mcliiii'' u.u 1 a "ulo" 111.111 in mil
  BLISS' TAI'TIfAIL LOliS)( pciiilin! ,
  : IF. W. .IOIIN.-) mp.JJ:511: :: :' hTKKIII'.U-S: !1'1'!; \i l Hrun ,"-. ,11111'111. Tlii'in: pl'i" i u, "'"- Mil 11111' 1111,1 (."''iiaul ami 1-1\11", Mhii-lcr. I'II-UT | unilly vvat a HIII-

  nOTATOKS: :: A.III'ln.I'I.III, !!. .Mill ).ii''iSloyLining.; NATHAN KlrllAIIDHlXSTKKIiiS:; : :' )i.;:.> 1.111F"n i 111:1:11! .\ni.KI H' IH' Ihu 1 1'0) iciii.iined: Ihu ',llIl'"III.. .. ili'i'l.ueil: il, In In Ilia' intention url'nun( "pll.r-'Ihn! "'d loevrl I', 11i liinh', mul! lln uclioii''
  IIl'II.1'1111I1
  Corer Pilling'1 : : : :>*. I IV 1"-IIII vc"-i'l .cljjlit. divn, MI-Ilining life byciili'liin ,ill.in 1IIIII'"l'ilic.! toi'iiplniu Hit'M'. vtHI'll ) (Iho pi'iiinimi
  1I."iI"I' .
  LOG LINKS: 1 LAlIOMK'irr.S):( I : .. if ( :iilniiell, vvoulil lIy"illilll, ,
  Homp, t"III.II""II, 4.1I1111111'lllC'k.,! I liI.VOKV' : )''II \ I'.II: TAINT.I'.ACNALL :' .-, luillo Ih.il vvoiild, ciiinc mm 1"'I'v"I' 1111')' eoiil.l, Iiml Ilieiii/ ".Ihllll{
  ClIl0311'.1'1RS: : Tnskaloosa Female Ihi'jinv' )VIV'rot/u.ljndgd I him. Itoth'r4f110I1111w'hiul
  Talking' ; .\. I.OfD'.H" College, nud.nrkiug/ Ilieir blood, 'I lie). well'rescued L'ilhci'in-ilo' ('iin.iil.t liniil.t ul' on I Ihu "

  MAltINK < ; LASSES:: Oil !Talent' Dm'k ami, Smile, "' "h lIm: ki.lll -, (tu a moi>! pili.iblo' lon.lilion. lllKll "'11. Olllilll. ) I the 1"I'llloll'll1ll\'lIlt'I' .ehion Ilia III"u'r
  Shill Stoles, uml{( llealini; (( : : TI''I'1., \ of tinjinlui>.
  PA ItA1.1.FI.: Kri.niH.: 1 111\111'11'' s'nivixA ( (i; 1'l'p-iul" C'li'll-I liinilll. Jinlli'l's. b)' Iho i-loiip--' HI&-Infill'ituiumi. .. .. ol'lliu I iiilinl, MaleUo mijiii'il, (hat: .. -

  COTTl'l) : )TAINTS. -- inn 1'r..l'IN' iipim) I llm ailiiiM' .iini iil'llicli11'cvvn '
  II \M.\IIS .
  llllllT.Ilii
  smri'iNi I I 1'! AUTICLKS.MANIFESTS : riiM.isiiivAn :
  CIJII'I.FTIIRI'111'\t'( ) : : ; I{ : (OK TAIJiVO.M: : ( i) \ 't3CATK :; Mil.\II\M;: I i.: 1.1'E! -.- I 'N, an ; ',,,..1.10'/111)i / I )' burn )gully; "f violating .
  : laiuiiii'i'i'unit: liln I'lreiinvii I'uliill S,'" ;\11111." y lo furry Iliolun '
  liiil
  :.iiapjier:. LineI'ook' IIII.:1111.1'1"! : *, )KiihLims : ) .\ XV, u.i| !ii' i::1-i: t\'j\l; : tl', 'ID'I lnnii'ilCm. ) Iho licaly, miI, Ih1'rcl'ii0Iliddl'Ii. lo llii li'iir.s .
  .>\.oc( { HOOKS( : AND I SLAIKS: I: XiW: hMiLAXD: | ., 1'urlritura" :ninl il ,Im..li'ileil, voi.H'1
  l lluuk.nnd'rn)1Xet) .
  '
  vin', .Atijru-l\ -- .\ -ic.. i.il liom' .% s I'M vMI-I ii, A\ig\ H.- W. "'.
  NAUTICAL ALMANACS.. WOIIL"'I.n.( : ;, coup liu l.ikin, ;.ni vvlieio inil-iilo thetinitoiiil /
  VNCHOIJ( ) LIiMT( ; AND:' Sllllldill'I'S.: ( ( CliillinooM! ., .\ ,, ) (Hull of
  in "IIIIi.i Hit'linn ,
  U I IS: -I.I'illl'li' I -I I :"|lus''i: ; !' ;Vi | oci nuii-ti.' of. ,annlhi'i', of JlIIII ,\ Snll, lloniilnln. -
  ---..--- '111'1 led' olio mill-1! 'nun I Ihl.ltlt 1..1". ernivvilcli power, win' 'liiinlshcil Ilic oiilnanci
  I'lliH'H.l.i) !S.-.li'lnlirr. | I Illl, IHN7Km (lluili' Ailiniiiil, Lnei: nod, Con-ill-'
  n.n5.M1 Shiitiiiaslors Will{ Notice to their lnteivst! our ..\lln'11 j-'IIll'Ut. ti engine! mid a piis-cn' IC"I' I li'.unon I .u"111'1'111 I'ln..Ian ,ilinorntiilliom 'lor llm ntlcH, vvliii h WN' on HI"'(live' in

  ,. (be liii-t::. Triiniisn.n. Kmlioiid: t-lioiiKly, t11uu' levi'll .. .
  ,
  | 'c.- Win ninl ,
  Cnbnngii.1111111)' ) .fll.uftl'llvlI.t\
  | | (111LuNLu Ills, \levv
  Everybody) Large and Small, Cordially Invited to give us a Call. : Illl I.. I CI.I.IV..Illll.'. Ibl'hi/ upiutu11,' and I'liipliutii'iilly. that' tliu L'liltcil cxpienii'il Iho Nunn tner Xi'iifamlia, l'e.Il'I'.IIII'.

  ill.jnil-lmn l I'll,Nlili, 'III. J HII'.j.' :'l"!'', Illl'. iNdsl'IIJjl'l'' "lIl1i. M.iti'ii: nunlil, never pulinit IhneVli'Ml" hliicii\ HID ,ii'vvloliilion Mr. Hall ha*

  iiri'i', MIW tho rnxiiio( I'omiiiImtllii'' oilfn, been I'liiimillcil liy Iho now IIIill1.lcl' -
  - lo lie
  '
  I.lku .
  ---- -- -- onliMo Ihetcni-
  FLORIDA CURIOSITIE air I'lllkl! Will lll'l"" !'ll\l< Illlll, tllU Hl'l'fll,I at In the. inami i'inont ofallair, .
  W. L. DOUGLAS ,v Il It IL1'r'I': ''ll "in TII'," IN 'i' \\ i.i.rnitiis : : vI' 1111' filial" wild l m u ol I Ciin.nla.li'ianlin {
  (li.'iin
  ill
  could ..
  nut lui Ill Mii'il" the kliiKiloin. In
  ell ILlIeu to the
  \\ { |{ tliu supply, ot. """ ('.'III'iol
  $3 SHOE. ar.riea.r. Pale I HID en)I1.lo11'''''''lIlTr.l.i HIMKI'" ( icporli'il" Intention of Iho( uovv
  'Illl Pr.N.Auol.A HAM! C..MMH1CHI.' I.Ih I. oflilo' 'lo Aliieileun vr..ul4 umniiiK In govern.uu,111l1)rep,1dlalo -

  -. The only, HP IENB j .' I..1 ?M nlll- 1"1"| | l11'Itl' "t.dv. mul \\/11.1:1'1I.1.11111: lii", II rrOUnl, vilefnlnlty1Iif6Fed I'l'inn tliu lilllikn ilunlilnto( lliuMllilnU'lexplninuit Iho iccent IMNUoIfLund.
  NIMH In IAN xurl = r
  I I ..
  ssItilu ho
  II''h,1 In III.
  1"111' .11)1 uncertain what
  1lnr Ht Illllllllh,1
  t'lllf. rMMfivt flt.
  -- --- 'thus' vvliilii,
  "I ,ilKn M, Itultoll *4./ > II. .\ -Illilll' III till ril.lllll'llllt I lllll'H' Nl- 'Horn I Iho I lain. Tho" rll/.l'iI.1' upon nu vi-mul would will I Im luau, lint Iho piobabllitlCH
  Al
  fll ll* IM. I
  News Dealers and. Stationers NWlld, .1)d, ilnrmilF t> t *w.Arr 1", 1..,"iil',,,. wit-I 1.1'h'IIII'I : Milk liakiK' ill, J"ici'i!." 111. the 1131k, and, I lie p."cupo" ol I Ihu pacii 1 .noi Inpciniilleil.... inn u .1.iiiiciiiiun. .tn.111b'r1.l'to .I. fiMiil, It _uat aii that Ihodovrinniuiit l; vvlll_' -In.I-i-- nn- .. I
  nllow AliiulleiiiiVCHHIK
  II I.I.AHII __ with '
  ifuis their/ livi'i. wiii 11111'111111111.. having Iho ,
  (.mi KIIIII -. ( li'Kaiilintf, !InuiiU' cailicil
  | to (I'll unlil
  i ull Ihulr
  ,
  ,, III.II IMII.IISii. piuviimiviie -
  I !ur M.U1) SJ'' Many, hllll ever, worn luul.. Sonic' out (u till, letter. Tho law, allowed
  S''Ia E III "".'t iiiiiillt\| ,, 1)r',1.'d"hlr' I ., i l I..ten'.It 'may die! fiuiu I heir, uoumlII .. cxhaiiiluil ninl, ,Ilicn play HiDHyniliciilu of
  LAi lum III the n.illil Ini Hllr illulp" III thill\ -- ...---- upon. Cmi.'uliaii, Kyinpalliy' for !ifiunli 1IjIiMh cipitaliBn, ( ,

  mportcd and Domestic Cigars:! Tobacco, Notions Etc. ?i 10u NIunnyaallera |1"II.'c. ---a .\ :N n.s1'1 II .H\l'(. .llll.lt.Hln' ; inpply' Tin* .Mininti'r nalil! lie !rail, vvhopluaul Hbiiul tl.VM),( *Uln KIIK.laml .

  I -1"1'' lii .it! II. A. : fi jivr tent. uomiiiUHlon 1111,111(i
  sni ,
  Ih uml' t.ik
  i't 1
  t. Illll'n1.AN.1' IMU Ill-mil lint ""I'lIfvcIldulI.
  ttn' W. mid
  X11116. fill .
  In III'"' ;>loiher toIlltil III tllO !Soul t Hul-
  IIH: 'I l Milk 1 sllillti .
  If non 'It RU r il l wi n fxpciui'i.
  - h. film lint if Iliu
  .. to W. L. DOtOLAH II rock too MM* ,, men vvmo uhlppiuliiil '

  -111.7 $-]-.IV -. -- ---- Fruit I lii I.'". I H.I in milt)t .li ri'iiU: I !ni ... Ciin A..", Antjiiit \IP P.-A 'Time ( ,.hle lion limit!! AH alle"i'il liy HIV, nll.ICIIVIII'Clo.hUo,! ./ a lur.uo 1,111 for
  . otpull.eN on till
  .. Kovi'inniont in inlili-
  "
  M II'I"'I' of. ,
  I'l'llilK
  nni' 1 nil 11 ulu I Jre ii'iiciKan 1 ., mi)'rI : I lau thiouklil thoniulli'r

  Curios Shells Canes t'h.i.i i ; l.iift, Mihinl.iy, 3U' | ( "could lii : (lion' In Hni lilii'i'ul" pcrcciilaKn( allovvcil./ ,
  aliroinlii liu.l.I H\I! ) "" 111.1"| "r Mmy i\\lui-[ amicably mljioilcil.The Thin
  Iho, '
  ,, Ilimin lul
  Mercnants S H HOtc1 ';1111 ". It- ---- .. IIHMIKlid'' II".... HIIII, IIlc( '.1 71 iiulvi'il In! Ouncfii fioin' cjiilicilnjovIH: 'mutually o icealilu *. hl"IIIIV"III,11I1I1( niilliiHK -
  -- --- -
  I 1'111.,; \\I-IltI.\; ; /11)Itlltn'II.;: AIIIIIMI.I, K ii n., /h'lt'IUlilljl'' 'In ,ludiiknilli and will ,llIlIh",... icullll, III mole .- -

  I'.OI'IIVV; ; J'I-\N- .N lur dtinghder( Mi", I llucyVllliK. plellknUIll. lelalillllH III till flitIII'D tliailliuho ) 61.d..",.,,. IIllIw.II..
  ALLIGATOR JEWELRY "
  SEA BEANS AND ; Illl I'Lllt-lHIKC/ |1'1'> |' ':'l. lillltilllllllX/ tlll"<'
  \ Allcr, n ,day m l Iwo I he/, old, (" vtliiili" have hill huettu evaiicd. JA''H'
  con. i'Ai.AiDMiinn" \ KILN.MI.M--IH; IIIIIKt llll|' lllllllt "llll'lll 011.1.I VUll'Ull' ll'''' Ollliii i III Aiijf. 8.-:Mr. iluiliilnnn, '
  Nark |irii.inllnx' it. .111) nl |nil.li, | 'iillnr. Lily ijiiiiruhil" ulili Igor IIIIII"IIIcl', Hut !by ...1.11,0, Kicalci.1" Intelc I 14 run will not upend, llm \Vflnli Natioimlillt'ilullonlat

  Shells for Walks, at 75cts. per Barrel, Pensacola Fla. I..", ." ( \t'r)' Inhulnv., iv Ill) Wllllk'll lid |'IIHlHCIliull "ll lll'l'lllbllll'l'll 1""c,1" in tlio "I'liiii'til' icpmt (hut, Nut.relaiy ; the Hoyal Albi-rt /Hall

  TAIILiS) ; hl'ITLlKD: WITH TIE1tEKT : 'In LI :J'. / IIW"" ')', Of IV Illlll Illll" Illll: of Iho Navy Wlillney Lull Icloiriiiplivd III vvhli It WIIK aiiiioiinciit II'lI' wan loIICNllltf.

  ISAI5IIKLL) : AXI ALL DKLIVKKKD.IloalcTH : : TUB;; MARKF1'.1irF1)ltU : 'A 'luiiiilHtiiui' nln,, <**ioiiiii ilvii'lliiu, fiMhtliitf lady: |iiihM>niii'il. u I'oniilili'i'alilo, miiuiinl./ / Admlnil horn lo wllbdrawan ( .

  I\' lt" oil ..('rlCt: hiilljili.' Ail'lv| lit 4
  In .ln.IU mul nllior rurlim nlll\ tlml, 1In II"'Ir iiilMintii. In phira llioin." I : '"tn'-t.__. _. .. __ .II1 J7lfKnko ili-t'iaicl'iil' 'iii.unl| ', in which' .Mi- lion ,Ih at( ho may hnvu inthorlxoil 01' .\ Hiruiitfft ItiililM'ry.
  I'o'.l'n' : AM A'I'nSI'J\t; W.\ 1.'t'' ( .,
  ,,'IYCI la comimihii'iiiiuii willi, U.-dIJII.r to luiynrwl 11.! In MIIK! ( nun' Hi" Ii utofiill.llflMIKIIII .
  I IX -.IV 11.:.;. .../ 1 HI'>|IIH.Uli Yi11iM KruljliOil' lii'i- 'mother/, liy I Iho I.MIIt'II.! Amui' 'Icaif. 1I.locl'I/ICli. 1'viiin, Aiitf. N.-. IIII". 'Tnltnlnl I

  \ e ( : 4 1uii'I'O'I'llI':6'SfN1.S: : ; ; -- hull', tliii'W/. hrr viok'iilly In I ho 110, ,' while liavclliiK till '
  JOE JACOBY Proprietor. E. M. COHEN 4 : : ,,) |1111) $J'' |Fri, xnif, r.n1, u nuikltiiijiir Thu %1'tr.t ( 'roll. country,, ininoili

  ).M.ui.i! < r CiuiiHiiy, J >riiarliiii' *>it. roirnox( : ( OK) 'TIM Cl'1'Y.lifiP,11,1 (' nln'ii) ) oiii'nii |II" tin- rpugl.a.' 1111,1111'111'111 1.1,1.11I1'11', "' until -Im ".- IAIN .
  a:Mar: I.Y IIMUKIIIMI' II fii| fl.unMI.NSMION'. 11)110) wuvutviauu-, II- .lvv l .. llt'lll.... .... hui' Y,, AIIK''I' H.-Tho win'atciop ,,' llm..n.Inn- .."jinn.- '."., >..v"...n..g.i. I---It Illll.Vlicnnhonnnmcii LIU"I .
  -------- Vlill'Lr'AX xn.ri. of I'lamoU
  it \ ) 11"0.1.! U u
  )
  uHlliim.
  Iho
  -- ------ Injiiicil noinmi' illcil, limn. tini.C, \ 'her neat Khe dincovcicil -
  / FI/n.18" 1'/1. :: U,, ,toil llmt' t110 I yield will amount to 111 .
  lirtsnl'I110luJolle.s; hho ilii'il whim, : .Iho IIISK, nl'u viillnr
  To Guilders and Contractors %1 1111111( uoiitalninirvalnablo
  vvo ,
  urn n/i iili fi.r l irrilliiiil'if I -NNIINhnrlullel'Y' 1I1C1l1r1"1 It.O'.fO( ) )
  J. KRYGER, -iitmtinii, l>nt tlie. win vu liiinilli. 'Ihm "bi-ii. ilii Inline' II ii lll 'In xtliulu her u iiimttiiul In )IHNli.'; /ICiiiHliiii( hnrvoiit lolho amount, of, .flfUI.fO/| /)( .

  "I' j ';.1)' 1'IWI'ItII1\ ; 'U.WELLS' ( .atlnii, I. tiniiiniitl.nl.. |II i ) our urni'ii nr ilaiighlcr: fioin liii'IYhlg) nil)' 'ii'Hirli| tile.till.firl1ly Her, t miiloMtcmlant) ( linn been ariCNtcilon
  ,
  --_. --- - t"lii'i, ,linM, eilnniit n.,ill, .i,111 liNilllnli''' L'linlH, of "lii'r |.roM.'ily.. | .Mm. \Villl/ linn" lii'in uml llm! "lop' h o."odlllly oU'I'I'loll.'
  Planed a d and Oitaejllnililciit d BniIdin LUlllbof. I I'Ull nil ",. llKIMIMIII/ ': 1, HillIX.IIUIM.IMJ IIIIChlL'll. ((ooil J In ll.'hiar. Ilia ami HiMl-ilia) ami'ilnnlill'iil ( -' -- ..--
  .
  EXCHANGE, --- -- -... in Vulliyila, Minik Hint Mohculil II'.) Wonihiiiiirii, lilHMiiiwurm K:<.
  I. ,. Aniii'iiiH in Mil-Ik ,
  tUMIKM.Tu : a liiiln I'laiiicil.Kv .
  aril C'niiiriii'tnu' will rind It to Illnlr luh uldng' I.. 1111"1'''''' u. and, 1111.1" uul ( 1116. (lovriiNxi'Nr< : : AMI: lilt i KN inmrH. owing( lo oit'mlvo lain In thepiovlnicH
  |1"1 It'll lid lllllfDllKSSKD 1 '"11'1'' ''''' "r iiiilll'iim. | "k'ri.hitliclr' iniluiun, nnlcluintiliiu 1 din. .'...., .\ IIgll.1 !'I.I -An Inli'r- hunt Iug on thufle4 of Aofami : r SVIIIVAVV' :\/I'h./ ) Auj"'(. 8-AHoiniwhat

  ; : I.t'MDKI!, SIIiIXiS.; N ) VEia'Y; MlilXCS.( ; CKILJMi:! Pensacola Fla. I 1.lw,,. Kuliu, ..lln" ir "uHi. ..inn, untuning, thulr/ Oll'llll, Kfil'l. ,Illl I'lOIII' DIVCIIIIII'/ | | luVVU, tho' ICivur 'Don, ami", utcuptionally M-ifallunnl iliiipati'li' wa.
  totue6.'
  ,
  ItKADKD: : : P DOAUliS: TI l'l'IXO/ ; WJAX'l'LIXIi, K'lC. 'liciilili)' ,,1'\" II.vi, .ii. Ii l loll"' nnil' ,IIIIt.I"1),, 1 lt.i I\"o Ur!the'> h "ni)'* :II lino u in C"II'" kull' 1111I1 Itoltava.n colt out f i oin Humor, Mu.., )cuter-

  .,. Im P ortcd Wiu c : ad, ti u or r: 'liiiiniii i 'iilirmiilu crud. An attempt( win mudi i'njcnluy) to --. _. -- tuft)', K'KariliiiK Ill ,1I.al'l..III'IIIICO of
  luiihl
  'Vi' riMiunlin: ('very jilura nc ililhiT ti> !h. nli.it w. II It fnu." m .III'1111 i.1| 4 4Jtl'I"I'LEI | Mimly" I li'v'.r' linllniia UCIIIIMII Calk .
  II l'e1'k (lie "lId.I"( ,, /",,11'/1..1.l Ii ( rim ho WoiMlinan
  yrapof
  | ItgN.1-.N',1111,1III..tt'.1.r.1.'I) 11111 u mcmlicr
  ul) of mot
  our m.ilirml fi-om tliu IIAV I'OINf t>A\V AM I'l.MSd I ).MII.L I U('.. (
  ) JJEEI1: : 1ICI..:, i ri" i'inl lit" llg' Hin'. I on tint Cblcujfii, )Km, k I l-l.iinl; "I'4''IllyI WIIIII//,',.'" family rcniiliiiK at Oak

  VICTOR E. KEY & CO., 'Inn.tC.1 U. ( I\\'i\;!\\' ? iMJK.. 'I'\H.| JII.lllllllk-- -- _.. -,- I Komi. near 1101. eI'')' .. 'I'Im (plot HCCHH, hl'4NA"IILI.IIIII.i AlltfllHt N.-ItIK Knob in that !Slate.( )Ii.. Woodman
  "F it- mil r
  ; ) null rr l.lidit-.
  u 111.111",1)
  I11111 llm ( '
  ]%o. .'1 "'.'.1 ZfI'rl"o"fI "btuwl(, .or. l'aluo II.IIMilkMlllki: I ,' ill II \ MiillhV. l lo liavo 'been' lo h pii.'i" 'hpHtlu| Ill. 'liuln iuiiiinn Cutholim of |i-ll liomo In u pet at mmo llmicledliom
  ( IHIollllllU. (III '",11111. IllMI, lulu Indiums III. at ,Ill, t'hhagn (:'onvenIJOM
  -- "Hi" low ilvei.A '. -
  .|> Kilt' II I.fMIli: :U! -- A JlllcYIIII"U her .
  n l Inru'O" otmk. "e 1111 kliul" or WU.I..IISI.: : I. Iulutuidcauwill.rort :
  ,,.f-A l 21.lhll| CO:1.13: :ZOiTCIIEOl : :: : N "tI'I' or I'IIH.Iho ILu (lain ol''I ivimiiu( Cathollcii, on hcnlcm- ,
  Ju' :
  UI""II..J."I.
  "' mi liiiml.' ) ) .". --- .. .. .110... Ion".... In thin city to her lelallve J. A.
  l |Ur mul, MunuruiMiirv.l, .l <.1dy) liy ( I ttllfuiniu, UKSr o hoc 'fith/",, a uili'Vaiii'i', '; ,
  ._ ) MKhi.IN bi'lilii| over. .the "iH'iiin, Ilio' i'iixin''ci'. pH'icnt alleging| \Vlilllicr, a mi'inhnr of
  '
  -- - |i C;"., Hun 1 Frnurl.ro,. l i, ('ul., l I. SlIllIr -'. a piomlniint
  that
  /ll1: t 41.1.. lwii lit\utlii', 'Ililn iltumnt .IIC"rlllh uliHcrvcil. .Hut nii"l.i'1'iin'iit|,); ..I'll mil I11111 they mo not )iiily lii'uieil. liy family here, n hero oho' ban U'cnHlic 1
  ,
  ___ -j date.!. _____ __, 11'1"| ( '"I fi lilt ..fII.'I' in ii v 11)111111)t) I ri'wi'Ut u few Iiiitflli: '" "1'011I llm 1.1'1111/11! mul ltl) .liop Chatlanl, who U an Anivricauhy vlsltlug ""Ilier homo la.t evaulug. -

  LAZ JACOBY Notice to tho Public. Iirii|{ "ht'.ru.: 1.'rll..I"'I'II'.1I1' ,fifty .., nti nr managed/ Lilnxlnu' "Ihu' 'train 'I.. it lull hliHi and, 'lioliU wry ulilit/ tcmpviaiicu .

  nun il.illur. UN III', 11.11.110110.1.,, | | | n.11'1.1.| lap| | bi'T'iiii "li'UililiiK/ Hit ulriii. lulu.On )' viII IV., and" aloll,, (hey all ii'[ > ,
  \f u'I'I' KUIiirii'i: / glum" Uml tin'' iiiluhntf ',, u n..,I tHii'lhf rcniiil) known'In uli'iiimu Ihu ( lii.w ilii.i:' 1IIIIIKlloIIIlfRY"" III'l Kni-: C '..lIIn'. PmiUI.IliMro.v .
  hl\e.IIIlIIII'1II It "
  wa. r..IIII,1 I
  A" lion luit iiKiiui, ii.rrHii.TA, coii. Dial
  .iilii. luul, hiu" ii iiillml| I'lmi thru- linh, .1 'aklug l'l'io.la' ayulii't: Iho, I licrmail. / AiiKiKt M.-Tho Herald'!
  THE CELEBRATED CORNER U I". lju IY.-Idrr. lliwi.li.' gully )cl! IhoititiKlily' ; I.. il|" .'l I xiliilon, .6.I
  u. 'unlilim' | lullUllllll, Vllillhl hive' tlllOHII' Illl iolU' ,IKillvlow ehh'u.' all.. .In'.. .....
  -
  .. --
  Idinln "I. .
  tixir wLindirtla' llmuln'b.t/ inift
  'H nuns' ur II 1ri'\at tn
  ; i uni'n .
  _. J'fi..illiT ( IJ., nlll IK. i "...111"1. il In a <>n. I .ll|,iitl'in. 111I11". .... ."", and) klinlp'.l I'KIIIIIIII,0. .. .,ilvir.'llm i I'nil ,In-I'rl'--, with fOIl I'. CiillniH, In which
  11111'
  --- -- -- I" .... N'ha.h
  I.yr .roh'I''| ,1't.I.Ilu.' "f John ITi'ilTi'i, II.. -- ho ill'nlc" hav IIIK made, the. .'110111<'111.
  d 'try, 1'rrid.61Lu111ph' II.I'WIIIua' i uml I --. Vnliinli'iT Minn AKUII.| VII.VVA, ViiK'i"1' N.-'Ihu piliv' of

  I T I 01 BIA I c I c I OINIIISITI U.l'kiltii.. -- .- .. .- -AnJlw.-.-. --.. )I1 LI( '. i1AIIliiiIIP.AU, Mat*., An/, !a. -'Iliv' wl'alill I Ihu, Vienna maikcl I fell I lo alower allributed view Hutuyii. tulilin Lo In a lu"lI.hoIIIIIcr.
  never laid lhal
  Aln.l I 1 : K hii..il .
  I"II.I"'I.lIlIf .1 '
  | | rrlilliuin. 1 .hllll"I'm.'II'' '
  "' linn ul 7 : !I., u.II,1 point on Salui.lny' than known
  ,-- ----- -- ----- Notice to Contractors: Builders h..1.,11. A. M I., I oiutnii, Pit |iluuur..rtu.1)'d| U'I 1now I'u'iildoiit L'leviland: / wan a bliiiuleicr.,
  of ili, .. M.' lutwli mul, I I11... \iinNiKirilui" rounding tin- jiolnl'' In tuenly-thii'ii' ) cur, a ini'lilcalicnliir /Hu lliovc that if Mr. Clnvelamlci .;
  TJIK: L.I UIYI'! ItT A-hUlllM! > iTOt K OK : l.tSIIAel.\: III" II.MMi j AMI lll'l'k.
  1IAH A\1)1 rl"n / .
  at lloilin
  cllinif ,
  1 .\ '}.. I.KVdl C:. Iiuuiu I.+'/1 lull) U. A. I.,1..0J,4.| | !I.llnpunnl| | | III"'inii,li' .. evon urin u ,iiinoiiiiniitlun ho, ,11I110 I 10-
  olynufaul,I. Imrthjr t hilt| ., nitti'i, tlml. "ti'11 IIIMnfllTlllb uiul.n'", I ',,'I hug, l I. w.4u. ( \ nit.i* 41111llrr.l|' ) M I v inn.HI Kin, \14'0., A NX ml I-/'Io! / I'lei lad vvlllout ,

  Cigars Tobacco Pipes Snuff *. Mil)' hlfllllHT" "f till r"1lul\ hug A |pplj|. at n.ldrurr, % HI Eu.l: ,Mir; Korjr ktr. 1 1, VIII II II 10'"'"' i-roiiuil, tilt' lino Iluruhours/ 1'arlbglnrl'n ..'"|"' "..' a doiibl.
  I ritili'i. I iilin, vl'. 4 art+'iil' r.. 'I liniitr -
  prick .MuMiim and I'lj.f; n-rn, mul I'ulutrn' : : *, uratlhi. I iiMurm< IAI. oilliu.Ilii I al/lIl-IC : KIMI II hall ,bl furl HIM Mayflower, IiA.IEv.tlig11; : .' N. -'I hit "'1'/10 atIhu Jj\lU.I'T rfc;\'.:; i r.\\I U I)11'11-

  FISHING TACKLE NOTIONS ETCINTJIKUTV Will |lw.lhtelp I tl,fll'V lU WOlk. Oil Illl) J.ill .. xhith wan .""01., Tho' liIIIlit II i I. pill ling 1)r' Hie. Kinpi'ior: 'hlorJay TII.III.\: 'I
  uimn H bit Ii tin> IMII union' men err "'"K..I. )' Ills Hun K<" ". Im'uiiM III. IhuU'Wt I .. ,,. .. ...... .. ... .
  July' :yt, |''"I. IK' ( nxlllllra.tt Toe it IT Oiruri'll.' It U ,IriirflM'th 1.II..i not 'lit iltfhl.," Tim lli'iluniu, and, wan 1110.1- 'lulI..I.I"V'L-" ,. .....m- .:..-i.-. -. .? ..- h'" .rlII.' ""III; I"- .v II. .r.
  .:... ; ;; : ; ; ; ; "r
  : ; WHOLESALE; :: AND UKTAIU; : :\.fIlIU; f fl .",,11. .' Ii .lit.lii ally ,.II..i.. -|iNdullu4I- ''-f 1'riMllU) cro*...',| Iho linu 'lIl'IIcrI.1I1), ) Ham prt'mml, Iho' hum,! of J JjnpcrorKrancln : llvliiK iiuiii- 'Ihriui' | .rilim| mini) I rumIliu
  'llm Ili'iluiiln, .khi, the '
  will iniiulirunuii
  laku f l'oll'rl/o4lll1 tierlurnirr ImlnK' uf the
  )l I"rullrllllruoo' Hal. of X.irlli. I uinliiiit); mid I IC 'I'ra.. 'llul 'knyi''ni-tir fuil,< I.. ,gill wlt.fu.'tl1n. dos) ,. | Jo' Cili| ami auld : lOUr tho limn. III II"." IIndl"rll.l. and" from. tliu 'lull'llui *-
  'NY I-HI : '1IIr "" I. 'Ir It uml
  Newsdealer and Stationer. ) jn u Allulllhl ,
  : CII.. TuluuwM' ar" IX'ii.nKd iinuu'' Ibo will UI a", "tti. .r. ---fl----. La.'avllllllle'uirllIlU nextjrar. > uml uilury. IIfll""', fll.IIII..rollll'l.Iy (. .

  uiuny w,.ndu1 Y of tie rd nrtaulb uiiturr, 11a1N1a: 3I1 ilium{ hUh'''. I .;II'I"'I'or' t'laiuU: / Jonopli ruplliil > IhoroiiKhly with Imrhya rruplilau'' *

  -- ai'rounti.f 'U-lnif frm. from u.l ,ln.jili.n, ----- .II--huli'-Ilu-l- A |Y"1111. JII'lIi..I. NAIIg II.t| M.-A (inner limn-" I : "It I1I1)ru ami torlaln." Atllii. llu rlulil tuuKrval Ki'mi ilvvtrovur.'

  1tAI f.luAU TICKET: lIUDKKIt.-TIi: IfU lull I'oinlt( lloiiiikt, hold' and 1..IIlIl'd.. .,ml tho onljr tubaitHM In Ihu murkul 'that. I Tl* Umtkir itiutirui-iti! < //tiud, .besrightmlu. oil C'uity; Will lint, and nmrlallywonnili'il 1'011l11'lIIllIIrur: William win otvrcumowllli > l'nr 11. T, 1.111'1"| uf tliu VauiU'rlUlt

  Onloi Imui uuulilu. J' r"..* lll Ibwlta I'r")9M.aad!! Inn lul AU.4Uou.WbtLLtf Can.. IWUMHI' 1 ("wlmhvilu,..Uilbuhvwln' iiiilK 'luoklny *, Ufly-nlx ttnluuinn' nl i Iwili. .u mi tliu highway ni'i r Knnlnon ; emotion, h llo kliimil. )Km-; rllw'' 'rrlty'rruu1)a: "A* a ilUliilcct-
  r ulu Hi \Ioy r" whey iiMtltr mi'h w'w'k fur "h''' f..<.II'1f|' biinilay 'llm! ulino ol M-ror Kiuni'U .1 mil old iivU,ul, 1)mbI, I'ropbyluuto| '
  u< miIgiarltn | Joseph again tad again
  ( .
  1."lalJuli
  '" 4.u. .r. uhuraller, tlulil U uH'ilor| 10 any i-ri'i'iiruliou IIU A
  aii'ltlicy dually .cpaialfd. N bk'b I aiu' uuiiiialiilvil "  1 ftr
  ..
  -0.

  t l' .
  iTlwr .t,
  ...f1 t
  (' -

  I '-W'I  -. -. _. .. ,;_.,:" .-. ,,... .. ..1'M'. I__"_:17 ; ,1.1"Jf! :, .riifA

  .

  ? .  .  --. -
  -- 0
  I i n lm\\ limltyn It' -tliclelivfrj- 'f \.IUeic: "' I lvcrTliroiit.TTitren* / (!,.? uii,1e'i y -, \ "t.IIf.t I Ii arrived. K.-I'\. WciiT-, U- ('.,101 tj- ho I -- _pi 4 Ae "---, ': 'JICPtN
  i
  \1! r4 that w ;|D bi'lii% .\( >nyiic' Coivoiilfonami 1 i 1\v"WIt" (tltfJ StilA'iv' ((5 ,iiiflt.-4: ; i ncgotlalliiKX'Hl I I t lJty\\b l'iercuind? ,.i ; J. .
  | .
  i J lliflwur'jj, Ibo f'i:hllc. fifjniiio; .,"I' Lirtr11vi-brit, : } C, iitoI' .1t"1, i "I !IlPr., tin (lib! purcliitii, iiCoiH1 of (lie i HIUI1" DAiLY T t MMtR t
  tik Cnrd.iUlllce / e 2Jd TMt C. W\ t
  c. ) > ll
  : nGokn rtt"tOrnIIIlikiLII : .
  1.1I"1t.III..rrnftllfll.1 ; 1Ii itc aiJJ : .\,1 .lht "llItA'lal hit' a I' (' upp I r kpsrvVlih'Vill I !)! I I innnr.Halc, [,>

  I M.TI'-' ",.-of--.- ,:! nn'iitr and iiI 'ai, tagc of P'ii- : lh nftihoiil, l.lWII.-) i he, iml, I I. !M. III d IIIi' ill 1"\ 11 |1..1.| ,and, a ( 11111'' ", I < i i III tin! IMirlKK . !

  I.Il.lnwl.1J'IIJI/./ JII.\f1 co. iu-ohl. .mil' J', "dlli111I, iunl, It/I"c I lit( ) rnliii.t l 1.ralo'IIIII'''on .*,-\.i.u i 1I' .11. t'l."'l Lllltiliu* lUl, I.--" I I !I.' .'II l., J1..1..I:
  I I 'U..hll1l1,1, I' : .s... IT.'TTJ urn;! II H"t.l Ilinpruiiii We t triiit I Hint OIH) nllo'l..1, i>f I llu 11... 1'1'.111..1". lhuHiiuv| ,: Inch. \Ve-l, III',, ',',, r.1'1'' ', "1 inti>'!pap: -1 In.lle i\ i 'I| I lli'l| II mill I II.H.ll! ,ill I II)

  'I 'nl .strut.TKini" i dclcjnllonlll\ |1'1'1'111'1'| | li'uimrll, ( topicrnl 'I 1"1' I n lien" HIP Ill-lit' >tron'': nml. \II.I''I'lhH', | ,llii'll lull n .,I. tin" |fO' REAL ESTATE i Innil-llalliili( ', p 1\, III'-, I'II.','.1. |liipinvi i'ii, I ."' ,. I ,ih:.,II.Ihdl' .; ,

  : IN AII\\o.n.1 ,. IVn'acola un nn I Ill')11(11 (ant: Carlo, ,'ae--1UtM' | | : ) lllUU 'I lifiXII'l, III"lt I .,. / .- 'r r'Colnitiim Unfailing Specific for Liver Disease. .11"1", i

  {1.t\\ltl.tll in HID dovolopiiicnt\ ami cotuil ui-I mforolfpi How III lell llu, ,.' nt'"" '. fi., ,"..1., .riKn .ll.in.t t Ilillillit! 8yuPTOM i 'IIJ,:' ) <" i">.e, !lii u I li. .it Iii ;. 'I'! i i hi* -c 'IM-I n
  I PAII.V.I one 'I'nr. lijr M Jlnll I ; tmimiii. Iwhlunrrovrnit '11I\11II I Ii .in. in., p I nn "II. nt .I.nn' ,hi. 'n", nil I, (.
  ,: Mix .Months.ti "E1JM', I and q'ii.t MvUi' Ind", ">) Il'jri' -Al'll'jJjjjVJiiiiiUimJMiJ' : !!"' 14'1 ,'. ThK ,ilirtnr, iij.t) oikpn!
  _-Ip HIil_, Jlolllll_.,-. '--. r 'T>" iTl"* ".,;'i71' m'I'I. so a' lo lipconiiieteit' n llh Iron,, -1 nnuliielvr..H4,m, iu to JCuxliiuU vlniir: iin-l,tJiut)hrnlth1', wild "!.. un'" I! PIT tin. linrk ithntrnnttftrrt., nM.n' nr imir|..lnt mnnim'iipprllt -nti..n, III..knn, 1_' nf oj.&UL UiCJ'iSl I .. AR'.NT!. V! sbssr.'r-siw4..r-sss..4'ii i him .1! nil n wall lit., .iv ii, "r.4rt4fltmso(", niiinn s ,, ''IMN.,', Mlii.rl .'.

  1'I'"I.h, I'eAi-,4 fP),,,\ (f'll t .r r"tllC1 Hilt' "thH hJbIt'trlI"1I1JrIoIlIIL"rlll \ \ I I ; $" '.)\'' .;" IJ i. :I''HI..IIo\-I' } HA.i (i''J "very mini, In I liurimntVelkiiiltnul: ? ,\ |" III Mluith "I l.riwih, tip l lDitlKi mmirltnirii>Ntl pi.ire, of liii, .""..* nt lArrntK; \'p.r week '.r .>' fni-Uih'", livni i..flVIIf.v, ,IHJulc., I lull, (he (Compam: Mill si .|i t I"u. II JjrtiliTtiliy'| | olio of"t1iem"" "luilirl ;; iiowi i In nllertinlf.nntlv:: NEXTTO ( JTY IIO'fEL'1 11,ii. .,tJ"',. "I|1\,1, ,d 'triisl." 1 l-'i, ii. i,, sill|| ,sit
  .
  eelll''.'r'mifhtllt'' 'il'I"1( i iI liilni, ?"il'i" 't'tII I Uulf, ut' unctjrst, AiMlIni ; littmlttrbi-t lon nf nii'iiiorT.wntipnlnlul -iili !InllitvmM' i'liil''M '>l. ,ilI, | "til, nniUii" '
  ,... ,.1.11 I-t 'U.,.,.itt "hiaiiiRi'tIiojnntqiit ..4ltRir'tt,1l f I'n''"" '" ill '.1'1'; | f' |I., 'fill) nil onleiIni., iin\ -iiA f.* i iinvi' tM' J',,,, \\ hi) l hI)1.n.iijth IIr tbc Tinth MenNittliin, rr lin\lni< nilkif" \to dayomctlilna t" li.inilii1' of jill 'tM'IN' nflH.iiIrr, *. HI.
  ;;I :.J'.IOiJi.M..W'.Y.II1J./.IMI' ) ; ,,' ," Ntt' xTIiiniIl/' "'II' "!., .\ f.'h'I', ? I: . 1' : I I.I I hn.l' ulicibc* 1 inlKlnH I he ,i, pliinsirSt'nir drhlllljpl liiw wIl.>"ii tuilpiut tnlinvit'Uil.'Io k, ;>.r<*nilonn.,". .p-y; J'KXSAC'-I.A.; f tl.OiMliA.JLV i ( MM I i '"".1'I' ,; i t .n-ill, .I.e. iiTror'a '

  imMIMwilteiiirt'' Nitttini.tr/wftinir'': .. ., 1111,. !H II'!. '" 1'1: 'II''' 'r.I'I'' ," )' 'I'I. .iii. ..I\II'. < i rt /niiii-rrtfiiliirli' lii" \ i ,IpI ii/.m{ / : ,.h..w, l' Jli'klU"liflilil, j anlIiUilt4'it. Cough 5Urinu; fnvrr nr tliM f T nHnitnft flU/In"nAil evyit fltft nrltM it dry 4mtityanillilKhcnlorr \j .J'Jr\ .A EvII-dOC'rg )
  :0.1 l mi I'OOI I'to.. ., .. T { 01 .. 1" 11'ly to h": < :r.h 111 1,11111 I" 1 n/lol I
  n scar IMH "I'f"IIIIU" wI// !, ,1.11 alluwtd tuUuid i I r v,7 ; luiHKi.i I iiml si.di, .
  i
  t I''I' 1I.I. f\\ | ,
  u" N fin.
  ? t r ,
  ,'Oplen '''', wilt fill nppllclltinll.! iillf "t. ). thi.. I till'. 1, 1I1t.,1o1 1 I""nIt"'if"r' b \ 'Wil/o" IC IIOI il"r'liiiia :>1>i'ra 1If1'\ 1'1' 1I11..1l..oclnlllln, i in dr HMIU Milllficnt. % i IN lii, >. ," .I""I.I"'IL" ,..'hllol)01 I I,nut., fh t > nimJ.Tiiiird, 1 1 ;h iii, ,lT'" ii'I
  '' in', II A .-U** /, ttIIS, J." '.1 1 r.4'i.iii'.I.) This pipn' 1\111':111\1); : | | |l> conicliilo KnidiiuM:, MI niH'lif'ti' 'thft' ml'l .., tlmf., I I II rut ,iii >iil uliuh,5", I M'llll "Mi-) 11,1""I'lll'li ?1111,1 .11,.1.1",) i ',, ,
  ) AllnH1I.It.: .\, t: . tlii'V ,mnltr II n tnlti in tiikp'o, |'li''iue intuH'l SIMMONS LIVER REGULATOR i ended I I", 1'i i I ind""'II"I"rlll"I1.I,1h IIIIII"'I..b"HI'II", til-.IUHdK rlJilii'ittn I l :|. >',",> 'i. 4
  { ; |I. |
  ll"i r'tl'I "- '' tint
  I : ',. {( | ) I\I'.I'II'II\II".It't( \ r nnli-r oiitMilimrBoWi-yclfli' nf tlulrllvi ,. 'IL (Pis (, v4wrarn.ci'' ', "" \.11 )" I'IJoHIJ'1'd'' ". .ivMiiiHiUinihSiili./ '
  .
  ,
  \ Ufl.l ririiIitI' oq-I lIl4, /I, .l.i .;IIU'folI'I HADKM'.i: I r\hlle\ mn'llr it ill pin'- it'll Iiit I 1'1' .
  :Tillclrcilllllloil I I I : of tinI ;,:.Kill,1 A I. 1 1I ,I'l, lug pl.cf|' an It |s proof! n ." ";.l all'coirom '.. iiml On, nut ri 1411'0\//1 niMn-liiti-r. Il ffnornlly unfit Ih hiP "outb to IouaI 1 .'.IIIH.r.\II'.IIMUio',1.: ; it flu biI.'uW.l I ni, ilin ill';; llul-v, : ix .nur Hi'"'. "I'wdcr.
  I.". thiuiiliiiiMiHhl, Nif MI> il.|icr Ill lliHcclion ,,. ,.1' wiiw l isMJitt #.I'n i ;''uf1'/lIII/WIII, i-'il iiiiIIlIt )\"I"' (I c acliK',I ; "'"" i-'l|1,11"> llrxt, lci..'U.-'Ii.l, 'I slip Torpid Liver to u liukUhy, iwllon. __ 1I..IOtfjJooJorJI.IHII( I ,01 hii, >:.i.iiii: ; | 1H.\.llth\ ,' 1'I, I li.yi:,< lt" : |. '
  'I 1 ,lip le'irncil, I II acts ... ,Klri.rdm.ry ,iUei .Ihe Ou lulls" ul Ciupcitt' )lit r1.1)1-or) I IN: nl All Ilii.'WfeUi'.inir' A'lnl-NviV'. tIll II"
  lite II li.ne ;
  I tij 'lu.yt\PUI' jiurfiit I ,
  ", 'reuiuirMiiill; t ,*.> 'in. \ 11il ttI1l: (:nciln 1'llir I. UIIIIP (tin .
  lug : l ,tnl'Cii ar" tilso p-pi chilly) ",.'"- / (II.! lii.l| 1 lilnl U tiitliniriiil t anl.w" to \plauv miin:" In I liiilutSir J.i'ti1 l itinl .
  S'hc -itif w Ik. 1111111111.11: I.J.1L i'i ii 1 .i.niv"Wricrllitlin i. I. I (Iliht, Itit. 'III"nll"1IO'I'"nll..r, ., ..ollill, l ul..lltIE IU I 11''I.I'"IU"o|' ,| !| ;", ((1'Mi 1 wild Unit 'iflnny t.1 the w.r'l$ illwnw* KIDNEYS lily .hlll'J'". '!I :.ill:; Hi '. arrt, S 'It':::.1'1.lr.I',: :.. :I.r'h."I' !;, MY::: :

  < '!; U..okVVr.: *.Hrnoin'rriVMailjiu ,Ifiu' "' I'nt"l\o'lI' ,; ii\.i.t OI1'(1I111''( ,' Ihl 11'II tiy1 tin) IVclil J'jWI',M, 1111.1,111'I'/"., huh(he, evil lipliiul c'lriftikiif',. I 14} twit t.HiI.1 Ixi j ",a't'it I It, i J-. I.. AMD' BOW, "LI., r 'IJt; j.l1; L91 j rl, \ y :, ; mil,' luitiniiiivf| | .. in t W> e 0'i 'I II"" i, ,d.i,'In, II"III., Inn liiilort, "..1011II'.III..t. ,.
  nnirh wiht Imtlilni
  "
  l.t-lH m.liil, wnMHHtiMlii! lil-v>.. '1\.lin''I, 1T1jr1f n" tin 1\0 inikiltt"jWd I 1'n,; iiti, p'i' uiilU, for l'1I1a'I'I\III'I '" ; ; ,.' l S.ilil, "he ThVtlu.iirvtlUtlicoM! loot luiih Ifnriiiii. Al (flICTUAt Ilowrl IC"C" iiiMrfa. .'. IVyap.'paIft I Io ile! jr.mid,! .to. II fit dn hi 1"1'10'11' (hut MlehKlin ,,
  tninoC, nitron* or Mtu.rt' U hiawiiU; ; ) } \\1.,11"( ,| CnmplmlntN --- --- ii 11,1., tin ill tll- I
  MiiiiWi.l4crllV-llicihst.hiH., ( \ Wnili'ty.; TUt (.' (IranritHjli'al'tid'nUHld'a ; lilt I'rmii, lirticpipc iHilclHrnniit. tl.i.. | It nlliickit> flip, .,l,",|lily ntlhnC ,lii..iy, Hlch IliMt ch. ::0."i ,1t I : rI'II3I: i-i: '. ....\ l'f' UIl/:/"history'. tU KNcnn
  riliviilnUMl|' 'in< ltN iittilf iilinlikhWIiiftiIIIIHI \ ': '," i; ( W'lfif, 1t\ vt noKliH'iilllil :iIIbljhi'N-' ., .. : blip A-P'J i niit-M, If .)rn\ In the ',luIit C.niI1.ntIfln ldnrJTAfT. rtlonV ilhiJuupnesa."" J.nniHM j, .. f
  I ir accinpaiiicd' I") lUii' writ "r'. ninimiiTMilnWiiol / 'J'" ''n *: I.AMI. fnnn, 14.tI.Ji.rr< ""'' t'llIIf'/trllh", It tit- Menial ix-prnmlon: Colie. 'lTiukirIt.iTWmiTtIrl'ciuUcatt, : It"f'r'It OUR NEWS DEPARTMENT
  I ffrr'niiffii'Mlu' *, \ ) (tnhio'vr e''l..t.tft.it44* ShdonM b>, Ihe..r 7 Mllllonl nflk tl..*% ",; t. t '\ .r..h Iol'IIJ1II.j,1 ,
  ,'\Ik''I.. s,,, II'4. I il': h'fci'cift-c'lrt;' Vik'pVlvhielHle'h' ,lt nIIC'Itl'ftn.inut (:/.uiC.lI I'jAs J.-'ltiol'; ..I'IIIihIIrr/ IIi liir tin' :tl' '1\1"10 i ..."'11I','. ton' iid,"ertim a' fliA-'i'iirprfm'nl' In: Afiiliimtm. -'II..I.rll.\r.III.lf11 tlr', ho q Wrtillril'eisoii.iIeir! I ; n I 1:1: ; rt ".'""hl (n

  ,\.I'Il:,! II'I,!!: \ \ i Y"I"n.: !' !'! I' ,I:', ; ;\ of ),il I hii' 'iicr nial( fortnii -' i Ibi1!, land ullifp. luu jii'-t \tritti nil.tII'I'll'Ilcr ,,. The: Wlnrti'eft, et ''he h" it lit pl.iItt' I THE BEST FAMILY MEDICINE The JoI"I II II II' in eveiy i.uil SI her I nn nil Ihc prcM-nt most' '|\'iii in>miiiiiitnnd ndraititciiiulrcadiihlcl'
  \ ... Injury Tlie'vMDHJwh| ) ( > 4J M. nw utfsiriiiiu fcl Children tl. Ad'llo."d! lot the A(.d. lull ortiint' i-nrreiit, .' c\ciiu if I UK .ls.
  ; i,1I.L., : ;
  :
  Rn..I1 jt1iMM.Uki'4l14j4JithIi 'juIip ClIIoII.'allllll
  lit
  il"i\I\ l'1. \ y 1ILt'! f In'n Mi'tjrti./ 1 h' 1 U / i I to a (1111111..1.I \ l ummuh ,inMt tftn tlio xh" k f ttuiti .
  ftNtV''CCMUINe'5. ( t p l N.hliM. nt. s-ptHlIi..Htt 'Iit ii4pjitinir
  _&I.( ."IIIW"; |liuv; i Hiu"Illt 7n'Hicllai'iil'' )burlialiltielicaito'.it \\ itvd ,In k.uovy l,,it.lir, Iiiiild,|, do \\1'1Ilp | liviy OimhtlKj- otw 'Itfiielllwl, but VU-i ku itoZSijovu 19 ifd .fnml Vl&pyB. i \s .114i's" tit tl IgIt, .',I CI.\/I"1L1..7Ii.I i ,' 'il.aJIILl'.pt.iu41i .I' d .\ 'i 11"111. )" I I'jjiijr-' "
  rll"1f"1
  ( --jJuJUL fc1' H ',.- J.ll Itli ). ''.I '." !1-. ,!-,'li.t I \ etiti(>; lilA ail <'lierifcil allcJ'! of .l.unl \> Ii kit)ii have rjft.atsjjeiljr' ; 1I1'.f..n"ujh. ire' .II1 I !ia''l uiiJi't ,ii.. "..iiiiTflieiVlnrf" ,."l"ift.I, I ,
  ) | ,, oific IrWrcVfthem
  'i"r'3t..r. ,
  "I\'I". .oJ'h' )' eiwii'nnd, liitg it J. H. Zfllin t Co., Philada/phii, Pa., ple! Inh., rill.I iav-.I'u: 1 >lVwilev ti. : I I rhflfrT
  I { ')4 ?h'-Y'\' t-iW. \ "ir If ''i \\n.j fh.l'fl I ,, illr 1I l J.li' tIll,I. rUiiiM.'d by tliu ;\U'II".' ij! I'aciltr., ,i.t: ul.. Itil I kIn tI,1II, )01 Iiiilt, eirid' cektviiie: I lou nor j.lou. I'rlM SI.OO. Ilillx ,iiirluvi I >|1,1'. O\1..al, ,.. e(1.' "1'11 Mir... 'ivnderi., I linn, I", I III ""I'111I1"11'11"

  I! ">'1)! '-" i ll71 VI'),I _;..;. ,-i-> '"" ". _I .' hilt ""tHti'tritTA' Tier'*' 'nf liU Mlrjiif, 1'0\\\ \ lI.hllclI"InllI I | i' iiKin hm lmly.Ui.-T.: ti; CriiHfiinl' In, Ni w JItj 1 I tim'' Is' 11111 CUMMIII: : HI. hy ,t'iiulliugT. ,. Ilielr} Ii li Niipii'MHleii' ltitr" : ,tn nml nceiire, cMinetion leirlnliiJioniiir ,

  i Icr.rr- ,1-iF.rtfr :7.i ijitj-' .-> hn'il; .'l1'f} )littM\ 'al'o11\\iVifcfti: : tli'c'iu"ln!,!' : 'ho f'IIIIII"I"'II.II., : I I hr r-1I10.I I ti, \.k \V J. It .jfjvoE J A -- -- e'a. fTAffH'.J'I..l l' fo l. (11 .r loV P 1oL. 1" riripalt. "ao 1 i.fvtl' n,wjiliyiit' ., iiKMiniu
  41 .Jdlf'M' ,I)!")" JIII"! ". !
  Kl'z1'k: 'atiI/,\ ft' iili'ri o" ,iftt'Hi' '(i irafrt, | farm .I 1 ItL I IlicipnvpfliliKint. \ t'lI \ "III. h"'r1It" ." l'fII.t i I'PN'i f'
  'lh'.rIW'1 JWj /IllY : ) pro- hlauil byJy; JI allI. Tim ItntlHiin, or HI. litnl.U ,mil,, n MlMirt''iirii fftin", 'n',''nan"' Iwereu,r. '
  1 ,\\ (\ \ : ,.fio.l, h 1'"H.IIIIIII' (I.r! ',iil.. ,, will 1'1'1111"hI\ (III"( 111.11 I, ('111!. I in duiiUCul if' a ,hlnslo Italian I M to I I.e .11..1, .r. 11Io""I,. )..,u. ,Ltt! I II cll.II.. J. WELCH., D.. S.. ,-h.IIIIII,1, 'In. thin '''1..11'111'1, .III, Hie I'll.Ililieiilillil ".
  .. .
  fl'I'lIJII"llnil.j'lhlg'iI4"tl'1 1(1 'folnlor.ti i I .
  nit kie npTII'.fncej iTtnnniTir
  'i. .Uii'Jii.-l'.r"
  1I. / 'I. iqi1t; .I'luWblitVuiW" :\'; I" till', totriiify. (be, Ii iiilrt.I( lilh-I'i ia;; "', about' ulilulillin founil, on the, Mivct (unxxif r (tie city lu n iiiiiWlnnk'ninVilloricnmlidNrii ;" IfUiiiU-f', jllllmnl.IIII.
  I Mil ,4t : : -l
  'I 1I.f j/\1\ ll\n ( 'illrl" Iho .wllr department, ittctiKaKcd In RESIDENT DENTIST, j
  < Mitt, Imlilruiii'ilh'j I opIluiI wrutuo, "I.hlli: lljml anyol \Vi KhiiM. nppl, ) (II liOViiinfrlilirtVcelnls.ml .
  I. Ito dnpl'c'V t lrlili'ollico : |
  < .
  j'i .
  11'1'f\ n'Ti, : dillhl'nJi'tl'ft' / | the physical '" that' ofict tuitionHlltltn rf. V"t |psi'lil'QI r.rlll' (lie r.r.iil- (;tailuiiliivf'tUi'.ltalUui'iry., L.Ilt'":9..r J I'KXT : mi I "1',1 I" puMlldc.mciiiv.cnjiiwHiiiihits
  f "
  ,: ll ( \ : \; : f j'., Voilt'hl.T.h'i'i' ; fIIil': ; 'gsat\,bir, : In,1"hI ( k/iig, ,MIICC., \ tnku up .MI reiulUy. Tlielr work 11"1,. ,il.'t.1, I'> itr.i. da. %,. I'll"." | ,. fUn II'!1 liAi.I, I bit"' is .11' '1.; I 111n
  .n.1jci'rr. 'tenj'iU.\ ; of i liitrriol bert, l 14 sssetitLttItyiigciiiirt.rit totlicHetiHOK., ( iuiiiluoin'iiiUBii, : nil \irk uar.oili" .I. N'npidn linrin.r| | ..., iiiin,. I't'iuii|, | I liinni III" and
  Iq 1"htl (
  I I"e, : f"I" f .\ ( ; I I ) foi II' way | l |l'u' ,bfiiii' I HID policy j I tlio \ -- ---- --- -- |
  11..la ,
  i.'t."iII .Tr heir aiiplratlntiH" for piilillc' flllkp11111 ein.plif I In evtiuitinu'liy'llie UK"" if I N itlTfl'I t urn '| nliileln' e.fue .
  1)1,11 l 1i".t )', ( I1 ',%vtt1, ''tile'' ( iotci'a"r, '|1111'1'0111| : ( iiiidt-i-., ll''. Lamnr,( )o'i itigij'nrc/t'i-nr.t) virti tlif1 unifijrniut NEW 'IMPROVED :oxid.'HiK' ) '

  i, UVIt-li'\'' VA,\;hIII\'thl. \jlhftjllloL \ / ,' ri>*'ci1"'I hot< Ih' Tlln'lhu, iocc'' tii' n' i''< r* M, II V '1\1.(l IC>M:>T pl.1ll.HI; ,iJ. They. m-mvjiiulntf cnnt'lilt' lit rig otltiirtloiwifilthem. fur Clip, i.v'rn.' THE )''liec Irl': irti-r'; t"'lIo."I.I Aierv: )&\o'h.Wi. (,".,11.11I11)'..Jll j'"i.r.1.1;l rIt ." : D My! t :Dm: : : :rcil; !

  & HiVit 11'' .I {,, / ( UtfiU'Vflo'Hii 1 Mhd( ( lioldilij) j Ill's kl't'ltil'li nda;iUi'l llit.jciKanllii.coi.li'lil'ioii-" .. .
  : "Wilt 't\I'11' I i. tot tiuiuitJ.iio ','J'hrf --- -- ------
  ; 'III' r11. t;; tl"1.lf'liil' +,,1 ,;' Iii ''IlllIlicli'\\ 111\1'(' A(1JIMhiw h'I'o;' hl/UUIlL, y ttnilmflatis'liiil It \TKMSnneiiud: mi renmnuilileternii., II 11I11111. itlili l'slit.rI.ti, .. uiuMtrutC.. rlill 1",1
  'c .I:( 'lhflH"h1 'I 'iI' 'i,4l I.t itI.,! .. uli'uro of I lie tloni'iin.roit I they, dn, hit r.,, nor "",.U..nt they are (" '11l'II't. Wrii-k, rUi t('I-: IV.IICI-H, etifefullv ulnlIre.illH ', I littilu'jll"'rdIIII II, I 11..111 i I"II I t. t I..lotp1I.11. l I.
  I IlilA! \ "' '\ : : ( i4! "( 1' lI'I; public i ( Tim Iranotilaiiled\ Italian linn thneliireeJiiri.JJlJiHapoi dra\Mt" IViilu I ; I.'I' |i irileulart: *. :i.I. i. II.I.II )I I.IIll" 1""u' .Jiu.liuIt, ,it'. .
  .2'r.n ,It '1\'ti.t'I. \!' :'tI\d (C JdVcrAiW\ :) mivi 1I"llil ,. -. ;, ..1 ; ; I I.COI.I.AMHI. I'ul-'nf AitiirtiVr'niiil, )Ie. I '"IIIJI"jIJ'II, ,: 11,11,1.1"1", is I etpt' Ui'" p.s' I
  ,
  ] 1 I 1(1 ll-I.-'hJt-I- 'Ii'. .1111.1,11"I j III 'fl
  lllrn ( I.
  i lusuitul(
  ; : r.Aint AI.ONVK., : : fhllnllKh: :! : 1 : ,llll'iH'. 'SI. ( Iniul UullII"r.i, ""I I' ni 0"1 n 1"
  j -.. I 4, "III". -..Tt I'lllffi'KUSONAJ I lii,|.''YoViii-lilcti>liVor"\| |' i (ItUVUIlNM II KX'IV' ) usiuui .IIIII'
  \ "li'ctnriiii )jii'r biiHliainla ,, 'liiii) IrnvtMnVii A I.,1III.t\ \ ;; fin lift.cltl7.cn 'hit Ja": o 111,1 tI I) 1111111'".
  'I'Itt: ( hJviulflI' 'J'I'I'"I'I'I.M) ; .M" ("olii'owir.lssl-aftVn| ( J' rn'I\.II: \' ho:1': follows a woini'ii'board, ( (ruin; \'ou >, n ,dissolute father, hut once ep SicMdnrillenft" u sit AsMoeliUlun lilt W"III1.' : Ih,Ii'"IIIIIII Ho .10'11 1Ir .nr st.t., ,
  II tl6" 'ot I IJi-fiiiliMrAii'rMi: !) wh"11h" ritedfrnni, the lilmi ..kt'11111: coa-ts, "{ II i.uLIy uiiuui'iy anti" tHu v'
  l '
  nppnlritihtfitSNvfei1 ; ( la\ ( 'IIII I wouldn't I \
  I I'll 'Wby iruinin .
  Iflly
  rll'lhuiu''I'1111 Ili-riptnlPlIt,; '
  A-wni-l.lrl'ill Nrt. I
  the laud of hlH IoIrI"uIIOI lie manifentH I l(
  of 1rl4'i'Wiri' >",11111' > Jli'HMVanii1ml| lei;:/ lliO, r>eiiio, ;bl./lgolH/ !their; tiatiliiiWfilny'lio' 'bun r.'sltlll IILUII,1 lIa\\,1I PtlJ ''' "l'illC.u'ti I 1 tinilyinu ulTcctinii for them To U'rnnie All, mei'U t'i''i. .y' I"d"I,1I, M
  br idrrWvMfuMt', ta'Urlil-liriilly'' ( I .1.Iln.I, ), I ''i'litd'lil' : I &j '\ III"" "h.I liii ) liii while iliiln't wo HM w ("!}11"'al'w, aiiiiij (i.1Inl.r,1 ,"< i la h, to ..',, like a dandy and to F, tto n tour, )i.ill ,.\yr 1'lf'r. J1If\-s 'iu.ri'.., &. Fres.i : Pm cl .w c cly y't, c'r Ll
  ,
  'h lll'hrl.I ','n uli,' ,...HIOJf""I KA.flcarjiji1 I (!rflu1M(1,' \ to'iUllAI'llW:: cily5lii"iii'iilijili.r llin (rain >'Ih. Italy Arc rtivlrea that lu-c\er hi'' i i I ,
  < t JJth'e I Kerp'iiiicl. I have ( --
  me. | : : iT.'ili/f. Thin ronslaiit: dcHlre luHiHiltnly I I Will '
  be ofd it' .
  .
  hl '1, llnJ"'I"I"( I"h'. ThC S.\ ;, '| '\ 1 .1cYt'> of. ubdiit[ liMr1 A 1Iur.01 luill'nii hour In-foro" ynti' .alilto inii-c, II"r11 If not to rt',,itin,. iii \."<> I iii'ts& I liaily, 1111I"u "pnper" UiM LlI"piiVeli/f.1'1" '.".ronnlailils"iicHnf 'si I" sr ii'";.

  ,laiiifi: oll <'-l1'oi,r <>l IllHI"lr.r IhtrtHcannot lII'ifli'I'ltJli'f, :, .: Il''lhblobt'' I, ''i'it4 I Mr 1'ull'c.f, 'C'oiitO1' luU.I B zL a 1.-'i Hi"', lilnrofiuiiiliill,' ', ) iirininj.'l| rf (but litdr( idt'tlimollell thiil I neekhhil; neh, mlicr, iidi; "iJ|

  J :gall: < Tin-I 'j... tr( t\lj.,1"r.'HIn,1111I, $ ,' ,( )\ :t1witi' ''nml" uw I j joti wciit!, ludiliuj: hi-. nrninml llit'1t1e''rTi'l't-ni1'emiittiig' 1fm'xN1ot'; : linn: I:loi', 'its will I:1,:mid.. il. n It i'it'c j \ .Jii".:mid: :itulruuutlit' :-
  ai.1 N.O.I'kljJ .. \ mil t c.ivitii liini a cliain-c,, I'' ,It.IIII" heir, patrniinne" "nnd then In' nvrave John Thompson Saddler tlsiiiirln l.tprfninllr,, In (fie M.ile.,
  lino well jili.'ITij: $ I'I'uli 1 llo'1 Jjiiioi-iipy'" I ""I) i ito) 1t.%'. A Inhii .1nln\, O'llowilion \ silcnr" niiiiiiier flint nlM, r"fI.,1o"I'lulI.'r I IIH price, pliu.et.it) III tile: rill.. II nf I'I"ITVIjBHll.i
  I Ip1111) <:: When 0 iitcj :.nlii.'Ui, (in ; j'i i in \\ tot Hn iil.l., '
  'i "' Si Kvety niitri, t' '
  1" an 11'1;ain/auon nlilcli,f \I cl.iin iiili'lil'lio"jiiVlljr1llilli'lur"imiiac'r'liullili'j I; ) \ \ ,' ,' our wnyiio Vuuilui'iu" ,. iji.i| *.nhl, : l'rpsi SEWING' MACHINE Mllllllf.li'tureH I.IHL, Ivi-pijll\ S'toek. a American' yill/i, n ini'l'i "c\ei 1 \ i.ihull hi'lit' '
  to tlIllItI, ',. rllhil'I'lin"I.Jll, Hf go\ / 'A-oi't'i-r' '' Vl'inl.V' \ lii'.l' !Ad.t 1.) r'.K''o.liiaiii'i .(( ',111>1 In lime, lolin ; come 'lake, linii-li, full 1/n/ l.r 11I1I iiidiirviili.I (lie "'"I''IIL', hMniV nnt, nnl*

  1'1110111. flti" 'ib-ttit foifilpA have ,;!' t t.v'ni-Viljif1: ; ;: ."'. '" i.itj', ; 'fri'( IIi'Ii.lici 'ill.'lIntl I : I Ih l,. ri 1", IIht'II; look-n \\1,. umbrella,Till f'mlirellit h". 011.,1. In tar.Tim unite. thin The Best in the World .I".11111'I I'N' .Hnriil.'e nt.v' lOud, Mate|..r,,,|,(1'1"?|. ,,1,1 III,t hili', 1119,,, WeeklvInmpi.l ti1tli.uuS; l lI. ,

  II nl\1i'f f W1tit hIuiiti(. cited I 1.111.,, : :in"f.t"I'.1'ollIgill'g. I \ : ." Tbo'Tline't- 1 foiiinl, the (rain iiu'ltoiirlic, you mice, In n ",. It wax ni ently UWK| to pi ,i 'J: riu'ss, 'S1 ti I cry, .* ,tliit h".rollllll.I'" ; :|' I.11 ;lUeeu'r
  .. l IlI" IIt': !,' A' o.l al ) oiir walrji, luinol, l me, iimlu'ul (1""llh. ,sheriff lit 110.1) ko from Hotui1, iNidIie4 Till'ill I I Ii tillIlSl, It' ".IIV. I Ill,' llOHt (IIittll |'liier| in linn ilejintlinelitiiliiuhle' I ,, nnd IIHC
  telIbtffI Jt"llllt 111.t'lhll : : ; In ittn.lioiiiiij,' : : \IIIIJ&1 1 I"ii 111.1101111111I1\/I triCoch ,
  a.
  ) | \\ay meal Ixinl Kerr leil his trnops' nil .Ii I -tlvll'li.'I, iliil/JI 11"\1.\ I mclliliiMMhciiliir.
  RUGS ETC.
  I liVlHA'tilii.T"ri/flit-lrt'eili'h'' l /! l i 1 \1 I ,.iVl"fii(II tlrp-il'IVivaU'oiiiVljva, |'polii't'lictif ) ) (liko.ni-up/ of' ,coH'ee, ; ? .\ jut, I tiVnlutiint I throneh, the Iiullnn, niiillny with nn innhlella. .th !100 si tnell., !. Ii I.n. 'lin i iii>. WHIPS. Terms of Subscription.WM4WKKK
  IrnU\ tli'il: *.' n Mild') h U.n.'II.. i"- | ,"ll'1 I w Iii hut. '('Toil, II .'h-. of'I I In) :I I if I ; I I,1"" LI icil ii ill, lniiiKry' In! 1'1111'11.111I tarried It lire --m"1"'If''rnll'. -- 'l;.. :\ibil' :HInI.: : I .- .
  '. tin ilo.i, (;liivlM'llor iii,Itil 1 Id-firm, I wotllilhliviv ulI.I.\I I \ -t'AIt.'r:
  '; (;HVTI'r Ull llH pei' ']' il I vonlil hav ti while( luiilirella Into lutlonat 1'levna.
  ,
  41'nt 'IMI', ,o"I'hl'd, 11'lnllnlll '"1),: "j'c.i'ry |inil.iiulil"l, \ '>Io. ('\ Ulonca, ,lail! ne 'nplcil', Mdili! tin .InyiUlUfli New York $1111.lrIl.lI. Net: dh. .11111', uln* !](,||.|,iiMirfiti.l, I'll.vV J'HM:1c.1)17i; .. 'iJ'IL.i)1.tr 1 1 lpll iuitJniuI. vv4'hvuvd) | (n < lly Huh.tihpN .
  I I Ih'hlilH'fttlt'to' .IJ.\t\ ) ,,1 I 1'lllfl1"liia lii'lJAV, )Jijui', Ii "bf A(htt t Ilio J ak vuville'liar .I'nil ) oil wenl 1 away a I linlc i i I .lIiL I vc),(al for the Mni'ir.Mlll'H ) 5'u'-t n/i'ntrier,

  II ,: # IIIII).,lt (> (tint I lh,V illil, ; A ...;, tatti'1i'i! 'l-'uMprl-iL'v; "lr'I aiiiliittIit ,With me ij itt ,hu': you r ,rolleratiillirvailnml : I I ( unit Aliirk Hopkins.Cell. III'I {.>'-. I IPillV* )"fll"lv'l.|( Ith-iUnnil' ..1A'rejiisi, ktll, )Ii I l"Hli,.rhi: ,'e..f It, U-4l; ? 7 I Im/)! li > ,; .11.1., '. '"lI3IJCE NK: YKAK: :')I" I I $:.I"' .

  I ,"o 'It"jl.l.w" \ 1 r I,AI '. V ;4'I''h< iiii-ililrt't-i-of-tho' ImrjSontVif Vullcrby I yourself, ami, iliilii'l'enrt Ciarllehl mice Nilil.. "I I hail ruthcrihell .rnttfnr t'iuleup mid l'fiee-.i, _. _...Ti'I''lIiN.: i'IX )lo'li'l'II..rHa / J 'I { 'lI l.1)t ,
  t'f.'rg"! ; ) ( rr.lluu -,-HiieiHril! tlnit it. l I" | \; I U Vct'y' ninch.' !, liiI cll'cct you nai.l' nix inonOiH In a tent with MarkJlnpkhii -, ; ; ; --- Itllil,....
  or
  \ If'lhl r''' "I iiiirjoh' '1'1 II II ilepnrtiiipnl Is "'iulili'Ille'
  \litoWM'li,111 I )
  (Imply 1111 1"'II"III"tllllho" lmuil,, ,iil'\ I loiilii( I .1( you want 1'iipof' rollup.ii, nnd live on bread nnd water T/tD SinqorMnjiufact rinn; Co., \ I-.Hd.X.I
  II II.lty lf1I\1"1111'11111'1)( uti. iicjiiiii'1, I" \ jini f''iilly' want% II,. 1 !i\ ill .1,11)It jot .llonl\. Iuk. n r>lx yifit''' cniirriK lu lilt' |Vrtitl.ll., 9 M & Aii/&AbA.' ii :q"t la, ,'Ii i..J'.lqt.rrt"IIf"ll..JI-III' Yln'o\lt1t: T T ( s-iv
  I \ 0'. \r"\l )hllI I 1)'JlII itft.fi" ,'iii, 1'11\0' 11n-"I'I', i hf1h. } j'011' ar" the bukl liiisliami I i" I IIIf .'.t briek ,and, mortar university on the < : mi (h J Il"'t ,'-I\'SI'II"\t J.li'Ie),.. : '"
  I ., 11 Ihe, "whoI '' < 'I'.W/rr-\'dlfi' \ ; 1''1ii iitpirailt'-fnr,; olllcc.iU Wot-Ill\ hill!I do' in iict: "i. (ill. I tlio \IICMInililialiils'ilii. / wintlnent." \." ... 11,1.1M.S '$Kit mlt'" .\deieription\ nf prinllin' den red eini : ,I.'"
  1 "J'eWnli. "t'or,11111' aIIfltIUIV hn'-s.trii 1'lIIvj' ; IIC II f''ul|>- '''Why do '111",' "11'1111 .'.. lit hiipplnd; at the C'5th II'I''U I. ollleeNew Terms Strictly Cash.
  ;
  K..ft.siVefi
  ,
  The latent ri'UiiiilliiK/lui, : tVi' ,
  thuory origin .
  < ) ; .
  111 e"i 111enL _
  In'I'u"Hlrlit ,
  Ilhn,1 "11\1'.III..J..i&lhll, $ '1/1) ; l I6ilolo' I tliiil 'H' <)ut In ( oni', wiveHwhonyoiiJ'iiirljr I.r' joh l 1.1 |I" "' supplied'tn the nl- ,
  ', $ : i i" '1'1I1I1I1'1.IIII/U./ of imtimil gus (Is not Hint the, ens In n product l'i.NACl: \ t '.. I'l.olUD t .0101 aiiluerIIu rIts I Ihe 's'tii, .I.WI1'k'ltl
  1J "hd"I.Y,1I'1: wnlll.1: h'IIiIH';')f"frl' \ I ;hl| .',' ,','.t '! >! :: \:1: I I llu-ow. llielil'.lolln, I ) nn n > \'" nCi petroleum' OciititftK| but just the lice tn ."'I' upllh the tiiinH.Hrlii he Mippliedithllie, eiuhl-cnliiinn, U'ecklv
  < !l"; I' 1li"hln'li.lllh 3 .llf'' UdiilJ not dai'U II'coiiin, 1111'' \ till h k'nuiv' ?, WI I y, IIUII')1'\ ", "Jijvllo l, un 'I'urhl'; '"1111/1>', that the) iK'troli-uni snp-' p. LuJJ KLj_,_4 ,); nn ) '"' wnrk, and, ."'11,1,, l I'nreHliPHOTOGRAPHER; 'u. until, iheexplralinn ,i.r tlieir, I III",,", ut tlin ,olil,
  J I I'HLI"I'.I.\ltIII( \ : ,\ 1111'Illwff (|jlll.'I1.\'t\"sa' \; "j\I'\ '\\ Illit //1\11' IlnngIvil I licarlily 111 1 you luxjle un.-ii, Wh> ply IK n product, "f resldimmof, thenatuialUIIH. e4'a ,, l2N. I 1o..1 line. iirHiii I )hcd, II' th Hie I Diiily, iill'inimeek.'wrwHiijM'hyKiM .
  11/tI -
  .
  ,. ) \ I I\lllloIHI.IoII'I, iiiiin( .I ll lt'I' hilt !lllio, iliilu'lyon'iiUI'ome" ; h't t p-Klllllh' .- I';illic) Opinion DrA. Riser ja-b H,4 Io"oj ii'p ,
  I I$ : .I.o' w ioIJIJ J I.. I'\1W'I\' I" ?\irrx! IJSK'ihilr I '
  .WIIIIII'Ilh"I$ I ,Kil II'nllgn''r'hd 1lltf II,, I'u/"II"' IVIr/:/: /i'lialvonU\ coint-nml, ItflIl1'l hill-i ,' a nit al.ii merjjht I 1I141il. \1 1IIIMI "II 'l 11I"'I / 11 II.. !?
  hn"I"I' I11I'llN .II.UIAI', \, 1IU\\ L It'.UllliI't.'Ilel, !, \ ;; alou: wilJi, yon ? You wouUlii'lKfiy z. '. ...ntAn( '0".0" ftrtmnt.Tfto y t'UlIld ,to ii ie\iis! | .1111'111"1 n, thimi-ortho
  ( Nhli"I.tO'k4' I4"h'I" \" >IOI! 1,111, Il.I..y. jniJfrJal' II l'IIHllllllullllt\c) )' ,ulT1"Ith'hi (1\>.a I'lall, Wotihl-voii II kIt mo (I" St. Louia Iniitituto of Christian, RESIDENT, DENTIST nriiler.-elni-We Li.y ). .
  1. : cnminoilly. \ IIM", !I'I rn\/' 'ltldi'lhlleMIhfIII1HI.I : ; 1111.hIlY'\ .\' II 'l-li"r'lol'hf'll" wti *-* !. -- --- -- ---
  ficicncn '
  /
  : for
  Itln npiluid tf32fif
  nvenlly 11I.001.'m.inll. ?
  hllnf\m. .tfll\f'A'T'
  | ( ,
  S.; VV.iUii. l'ahiVfsiniJJiiltfiililiiiiijirreefch | ( ,: '
  t ,
  > ''A. "<(jlll..qlhNI;! ( in 1 Uii ",1'' i'\\I'\ jssiu .JI'IU"lilU.iJ.h\;, I 1 \ 1 ; .. tth' t
  MIUIl.IW\ th* 1 : I/'lw/ ,i I ,:i \W\iUtil\ ) aipointiiiuuttU| y pull, olln'i'IXK titlittiti lo (reals i 1\\ I Jil),/\l I11)' 'lit HIP ? bibber wni"! of 'ul'lIl) nnd hpiritimliiiililiriiiinn __J_' _"_'''_:'* \-lll.'T'i"-'laMreel*_ _| _: : _, _, .
  '11\\.1,1 I" 'hl,1 IIIM" Hult"vi" 11\ | ) pnil nt\ ,1 tjju ,,'I""II'| &u.iiiiiiiiliou"of |: I Indeed, iinecd| my, dear\ : husband, II | ( nijnMto' for burmony and, ," if, I INI'KNIiKM: : IA STUkKT.: .TH-- .
  ,\ : hl '1111'Wulnh' MtIMlnr| ,aiij'.vr\culllvi, ( I ) c'011l1Ilh1'\ n mull1''AVouM" only tilt '"wlll'I'II/.1t,/ lieulth, "''1'1'11) elevating" inankiiid 1111''. 'I IHI 1:
  I'oiU'ltAITS VlKWf AlL STVI.KS.
  fof Jhrt'ili"iii1t\! if ftBU'i-f. i'prdt. '"iVe"""IIIIIi'\'Ill1d'' ( iiii| 11r ''t iiiito other, h tuil I'raiiKl, I AMI Consignees and Shipmasters
  ( < hil. ; U 1\\'" tu bcai-lrty.rnriliall ii ) tally, mnn.lly11111, pby.ieally: : to enlaliliiih AliI I 1. I ls'4I.I3
  4 rcry i'iftht' t V>t>' (liHtt'nnro nni 111''lli'1rI.1' HirH-diirlllachhM'i'.W'-Tlil'ii1[ : whci 'lire in boy dli, low I "'rd t I lie' ni'-n, tlioni, the} aud maintain u 'scli t'I, or instilutn, Commercial 1 Job Printing Office1lLi +- -- ---- rii\lNi I HKKNAITiilNTKUAllCNT; : : :
  I iftMilt 1uals ofU.r.'", nh I1UIH1,11I, (if (1110) ,iliiilticy'') !" | IYI"111I1: ; i-lievi'ier: comnauloin for inKtmetlon, In ChrWian, ; wiencp l.t11I..lalI'Yllftoa.II"IIIIIIIIIIl'IIIjlllllol".II1 rr-
  hit
  of )hiM! pTHOiiil| ]"nl"lall| ,or 111irlht""I'. 1hq 1I\111'ulivc ,1)011"!" lit( 'liimio' 1111111 tI".' eould, nl( l ,, /tR FiH'II''I''f'f' N: ''i"1f 1ti I iiH'' TMKoj'"jjrr"| : .

  Iii }1''UII": 'JI\\II\\ C; I, ...I..11. Oiitlyo, \ oi'" tlio.rlnljai4iiiiy I a' prcforcin'Oikf ,Uii dill.... Iiml, pionioto' longevity u,, talllit| l liy (ho !. i '" ,. .: &t t It { Mt t DiUj' Bar Pilots B icvoIehfAssociation,
  i ,HM, 1 J ." 'I'! I dl'I, :! !!'I' '' hU l' otI", '). 4i-6 |hII'I by, I ,I|!tO f'i''1 I I ltIt&.iuliuatts'iii't: .lilI3iiiCUi collegii'' Ii I'. r ,l'tu( 11.(, I the iinil.'rBlmiei, ,"! only In nntlioii/ed luCnlaeonrilin .

  ,Im\\lu,'\ \ '!1',1P13'flItq \ "1."lrl\ t'lm'f thf Ji'iiiMiinhs'iioWpr' \' i''all MI llu- .'uri.I"' ::0"i OJ', ]ti.'itiiiit'I to <,tnl>liuh nnd, nintulaiu II Loir, linlei, 1'I.III'fit''. lJ/. 11 I 100111 J. 'III.\.1t JIUittLIIIIIISAet1, wuntmlum for tho treatiiiuut nnd lienlinx, 10 10.10 ..
  Il.vt" ibtibu, laL
  j $ hiIt.
  ? ) I! : It WUH (ll I vLA'' \lut'll"H1I1HI'.lIrl, ,,I.'I'UltllllI; lit dlmnHeii tilt taught ut mid ailleo "
  fu'"I'f \ '
  oi' \1' I ,
  Iij lenie (1 I 1'-)' ot'' Mew fin rna' In. I'oiin klndtKif.t'ardi' 1'10"111:11'0.; 1u.t'u's, ly. 11/11.1'' In lti..I1I1IIoIlIll, ,
  h' $ ) oj KyV ; ,tslfIJIIiQIl' ; Jud;," 1 Dillon held that il WIIH Hhimn byIhe. .
  aJ I' |
  ,. & IlitiI"ijtj: 1iIi'; y\I- : l tl .
  UI'a luu I km'lieu, 111\11"\ 'I", you (I,:\\j.\\ I'rewaIt1et1..1C.4 ('hI pxirntivo( I'omiiiillco." { or I lbc \,'illl I llKfellilisH! a union chat it pviilpncn,, tlntt thenmuieiiiliiiii would, rainphl.' tV /.i")1) H'1 'Iirlt4 io.d I lAIp f Tten: ,|>, .oilonriJjel\ l:r'til c t Vuuk.: .)

  j / on ouiioso' (;1 In."OVCI'IIY :|| |. VIII.T 'iiiii/, > fn.t' ; "ith; i I.I"\Vnlbl'III"ltS4Iul'> hub I ill e luakn n feature of tlui'faltb, euro, and, I III'I'Cu"llhn Sin ntir4.llit, ; ,| | :,11 wn't., .if| .Inh ii nl, |1',"')' oN. 1'1 i'(1111.1( Ot'I'tff, :
  , lll, -'l'lKimillVifiiV'oTllUlkiiiirc.aiH.liiIt'Uiirt% '' \ (K'tition of incoriiorfition.- l'ri lii itig ii.iniU.UH'ly( ) uderut'-.l \\\li(\ the 'SAL : ""
  i
  QI\ir\vIIA\ .1".11111',1. "' '. .14
  A..o 4". 't 1,111'1',111II \lUrIJlu. UueKhuuuiIu, :'A'Uilllll Now. Voik nll.N lip,, pot n"IIOI'I'I''I, ;| i <'ut",nn.l, .. I I'-'Vl -m.Manacr4of -
  (\, HllU.\II,1,' Ahl, i[" 001wiM.lyAh III M laholll.\tJll\ ; .II! ,,1'iII'tI1 l1pI.I110 ) )" I'M ,nchoiaWof tli ) :3Jc T"Siiiyrmini'ulay -- ___ Knlett; iltitliontH' l tliiinc' A't-

  ln!'. Jf'R ) :\ t f, \ ekctlouuLa.ItiiL Ueu lliIu.m.I1\. \ ',, : ,sebo'iil t'tisiiitl'lfiiiid\ ( ,! ''Ihj.lie"IIaI'f'q LII,,: U t.I| K\/-iirHliinx,' mid I'.nnrli, dm. Kimlin I. Philip .Brown

  '1./1.,1"" 1.1 I.1IhliI. ) ( IigI$14.U1'lii, IUI1N \<, w KPCMI I"II'lIluiI. ; d of iH.iTilil 1' Uipii'' ('iitIti'l', it- Men of. tlir'ily' nn.1 tluikt eoniingluiv&ilnin Corner Main and Palafox Streets.
  i Jfcpt ky ifo.1'C I. 'In the narrow, N N1c ti r Rmav1!! .,IHhi.mhlilli(I, hn) lulil. iitil liifilInj. I I
  I II\\, ,/ .I \ 11 ? ,\t9i'y, )}'" stave: from "a 'jtrpii'TiVaii/ 'vlrdHy.o )rr .1\110 'ohcl""n.'h. till .1111'111"1' Itt umk, <\l<)iui5! nitVKpoiiaJlj, { i iVIlil| | tiifidl I "jwn _'t' _____ ,.: M.M ':t \\ I\\. \ \.
  ) \ ., (<..TO); .A"llf., .'' t..II'nli.1, :iitll'(1l li14'iilktryli'ell.ir. !
  \ .RII lf"I"I\ \ > (1111' .r ,Wttililny, ) '-JltNII''I'H1' or tho \1\\ ? ,ill tlir 1'IIII\IIwe'I.L 5 mniK nml, ,I evatmneiliirfhiUlillvs Tor Knit.Slrept All Kinds Furnitnro>

  I I II ,i /'I I '" wliul'i11T.cl\. !\ 1 : (:I1.\'I"'QUlI' OliitiJh r thy ulnowiV'tlJKilitiwU : ) I t ml! ,itt; pAech fur rtnlnrf uKiiloik 1"Ottf'Wlrit 44 """"",-4111 i'.Jtl". -- ._
  ,
  or,. 1"lyl\'a 1f11\Ip 1 1111JI'f\f? !:!\ 1UIIUIP,1'll obK'IM'W Ij' L"lttitLi.pii! | i - Aiiutuhertif;. ()lii;; fartu'cis'in tie tiorilieri NIH. I II I aid M \\' '*1 llnvcriuucnt" nimr Union, I liepot. Apply al -r- --

  1 I, rinj WIJtR? IIf 't 9g, \! /' !; 'J'htrri'cnl ';1",4' ftt T'nf.iii I | or, !jUyJo I"hIt, / I ho, Uie tM nrtH oiiVlili-ciVtliat j Vf 0 hl/ 'liiiicqI !only' I ,'iiai;!. ,of. 'Coluuttia'cimuiy;,,, ;.; ) liUvt R. H. WARE 1.l'.IJ..II'I.I"'t 4'U' W L'N'y-JI"t )1J"l till I l ''istu'utl' JI""I' ,hiM oilico or rcfkltni't'Of J', isNNii'oLFP.: t Ic'i I. I rf'' .t'l HMH 1'r'r.r time ;.

  lavui-iteHjJtt};,! |.l'' liri'dlii'r'ir.M'lii( Hnilil 1 tlib I toiiiftpMvCr .ntit' liI.liy' t \, their) alyl ro'Ymw' \ i'Vil-, -- -.- ----- -11-0
  fIW'8 | .
  ) .
  ;
  ilevolopiiiduUiu tliu 110111'of! 11lIIO\ : \ ij: > ins -.UM i Ii >'I K
  f wMn' 1 'all u""fllI.IIoI'.lhl' ''Slab ami'iliron-liitf I (hem info ( la1 I ,l% I iu it(ri '' ,. .uI, uuiul

  ''f, I I lt/litl n III 'l\1W'ilI\ .'\\"ni"i't'IIIII'I1fain. -f iioxl' ) oart" \Ih"II" iiiaikMlmt, ,hilll \liiy loyn river fm I lucl! i'. mill, I I 'alIilav'tttc. ( BaT1'\.T.2'EElS 'InillTIJt'sC' 1"1.. { lf1fh Iii Iii11KT4 ) ; j' t"r l". rt ,0
  'uwulllll I f
  cvl.loiu-0., lnuu; :iit/ thy "'\J'I.\ ,,111..1 tIIt4 I I'1"p I allcrlll "" Dry ..Soods ? Notions wWu.I1; 1 }U'' u !1lA- 11nffiJi ::1
  I. Ii 'I ,' I 1.: ,. -._ -. '- I I ITIjo lwilUI.l1lrlol')' of >*.!l\ Af,; liOihxWcnM [ ; FLOTIDASh.I1tINENew AMI f..: sy.\1 IHXIIA
  AliJ'lIlllIlihalu; l hlilUbll1, t'l; OII \ :" ''''pIF'.iHtftli!!'" "\Vrclc'licd J. 'rioilellivliil'/' I I ''meichani I 1; iri1iteiii'hiq' 1"- l> A 1.1. hlZKH MAI K10 UUIiKlt.CUIII BIEBIGHAUSERISII
  1 tror\l, toil > otIIH, II IM.MICK., IIKKKlliKllAtUW ,
  I liUWHI'lliPhllil i Hourly-' hty, ilri'u\ \ K.
  the
  : I'ill.lctlgllll
  llillflilll. ll | of or ,
  HlYrre."lpl.tcIIll r/WU11iI ," Yorkfto Pensacola.tN ,\k-Vl kit A.NU IIKK.ll C'lHII.KIIrt,
  |>(>"I'IIIlIaw l'av:.its ;in mtliit, ) termjil'ler UN. xui'i'ii t'\Kirov .. ; .
  foU"'ll\luil' fllllti"I"IH! 111111/ \'" U-rin. Bii4--tilni4iiiiK, tho..I'11I1I1 to llolnj; an .eieiipi ivi ",.litItiiit' II"II, rowoek : :11'11'1"K.. IOllltbl\I,1.1tj itisK' 9A1i. tliilo4' .tt Fillilift

  1 .Jkrol.vl/l.i1hA\, : \ LheQJlrIIPruJJ, );olllrol', I".I' thug|. ''hilI" lunkou 'tlliparly lull. lllliill4 al( 1\0)' WI'.I, IINI 'H-I Win Cuklntnerii're he will" and loll IN 1'111.11 ready(, neleninfhlH t I. 'iiipplv, ,' ninny thuni 1\. I" '. ': EIG [f.,'( N (''. Natchez, anil 'icliuli'litiutlIuls' 111111 lilt IX.'-

  1Ii 1'K'j 'I" ,rf WKiuUyjIiiiJii.; ': : viiriilyi.VI'/: up I into lUll: IIIIW1 and' aru HO dcigriniwi'J after: |I' UI'\I'\ 'r" 1IIIOIl]] ofklilne I ) null ct''\|tilit.!! III tin' I IHj ("i.i..iIs' ,amiNullillli 'c\ I'I .fc.(1.u( .. 'It .m.lrl"-U .>'xv "..I"uu..I.II.rT'r"I. ,
  invvvii' 141 lulltlll1, \ Ilio cgnvcnltiSnf I M Po' | tli\l I ) r.illiei; HIHII pur1'VlidolMln'lr )roublo J.iiaylolta. ,,, I.h". III Ilik +--- UAFIX IT'IKS.: niiActiiT
  Ii (4 f llltf JVufl'i'lwi\ \ 1 !1Jlilrlll'I'I'!|<|; | 'l ''Inffrt*' ,1 ll'.Mllilrd, il(bt lo'nila\ I HieiliHy"1lifty N. A.. BtnjER & : CO. A\'As'lf(' r.VM II 4, ft.VlinTlW' WA'I Kit
  triM l'> f'nc'ln Ihl 1'11.' in i ovotiibtiriiutl'iniii |, rnW '11.'"'1ii? lit'MiiC.j l KtIili'PriiiI < .; III'OII1"I'.II\I \ '"r.\111J !,siii', "I USUAL LOW .PRICES Lofiis ) At' And rson,1!II } fif.lK nilr'/sn I ( till \\ATKU:
  l !> Old : 1"nuu: .,
  will 110 all iu ijjgli' I"\\i 'I'II'| ,to-.111 IT.w 011' this joke, $1'ivu.l po-uii\ | | _n Rteak' !' forilituigrjlio stIll tl uI 111'. ? ttts: 1'J'i.K'.vsn: I nrn.s I is.1'ul.if.is .
  >'V*.,. .MffjrfWVV, ; \\l11 !"! i*II !1 f'l:,",''' I'liurKL't, 'BillPoster.1"' FIL1iIT1L1S
  IMVnliU'llt\ IH )lii'H'I'v!' I'Oiinci-loil, tyHpitfftii : \lll.wi \ ,IJJllo lIlqllllj". 1\( .lb9 --- 1'1.' ur.iwivUlui'.U'il lujdui' nHii| J'ulu.}' "I' City .
  \: a A'MifrrVal/ l-liliiiiiVMrc\ / M \HIIH'\< Tuiius: ; .i-lilipr I \ oriftuii/.Mia' a1 Ml or 't 14llh( |! keil Low they. UKctl Ih'u iitcat. / :\0'1'1:, I his 1.1 ni; aC t 4 pi'i <'iit'tuiilei: ", -..., and, I MI l I i. Nil I tnfi. oivhciiner,
  tn fnka iWu inktlrrlu'cliarpu',, uiiilf tintVm \ < .liclpln'jf'Vlltf' 1'pMibili'Mik I'y" Millilifn" lill! 1esjiuinlpi.l.ivofalily, liuf. ,none', ,, 01 :l i'', I""' c'nl. ('nI, .'.. I'I'T"- ",,1U'.w. ...- I

  In tiliiu IU4ko""Cit iitl'iiiiKVilMililA" 1'1"' "lIlbtr'OIfttl1 In the '.," k: .", hu. loym OII\IJ> | tell ,}viiHl III'II' VrCvplicii \\ o'.1" Ntll'lIt'lt11'I'"jllnllI.I : I .' tl) >piuUlMli' nUiuixiifl, "iuif: I liaclium- Circular and, 1 I Ih.k"-.. nl nhnrt" 1111I11.1'. nn T I. Ni-lt
  I in I Ilia >iui (>* an they tlC lJ) liurotol'ora-bucit Neeiili.iu Mivvvali Jutt -. : : and.1 kale all k.n.U nl Mi'iehiiinlle.i. HUH ifood' Hill lluiirds la I Ilio licxl liH-iitinnii. ,
  iiri may : .:P''!Itl') iu; I lUerto' .|i iam..Mr. ", t") IT. hk hll'l.1I\ .111. nl llclliuit. of uuhil. \ I III 1 do' iUL>\'\)< III( reiwonalile, rll. ..
  I III', tt I. l"'f.'-' . I I Bill I 1.0 luhpniKihlu fur any, ..111"20'.I.lyTt1j TAi. ttrt -\ A *. ,4% AIUO.4i tf. r. I.IK
  Mr. .r. M. ''Mariliiv'rf.WM: !' nul.r. :i ; .1 ; I'I i ..J'.iucdho\ ,OVVIH I lliu iloiilfnyicHirti I It J.T =uf iIi.lt, ..,,,I "".1,1, tie' I Ih'r.! / .'\ ttl: UI -{; 1WJrr7' .- --- -- :
  : Ji
  0111,1" J \ I,1: S.It I
  nf Moo'i.
  ,. "
  N" 'fi.'IH'I: !i-r il'\T.\\ t'l.t't. ) .L \ al"'c,
  A ( \t attn fttltUlillg nU1I"II.111 S.
  ; .. ,
  1t.Iol.utQjl1'1'O'It"l'uitJUKl..utll'; | l h I ElI III' ., JI l utter 1Il : IIl'JI' 's iiiH'lr>iA'N<
  lulKnc nndi'i'. 'Ilir'uliivvo'l1llU'iIIVOIltllll / ,,,uluUo,: ld:( nA\H t 1 i'.K; bTAUTRH: I IJ IN1 u | luivliicK bi'1-.k., OUtJ"\ )" pro"porU Cotiwiiiilt-t. ut. fl ,Ij. IIIntlo\ rni, "iUiiniiiu ( He1uh1er1ll1o!
  J rijXSAj'OI.A.Tlio I for u if ruun ralivu fall: Ira.lt-) -.- I '. .' .t1tJ nuiiilur, 11'.1"In| ",. Anitretr Ij
  hids'fcllT' ( bo Ul
  one llnv Iri'i/i UiU I ditto' und
  t.. 1Ij, '','.1. )'('1."I.M.by, ; Iho Sliliiinst%| | Vd toil tnll, u rule1 A '".'Ilit'd Co., at are very eiicouriijjiii: I llu union I lint NOTK. < -1 iniill: 'I lurther::, ,ni4lep., li'inini: ;

  J.I'II IIJi'! '\\4111'.1| l tlinillio) 1'ulinili-iihi, (livip 'Utrloryiiit\ MonlmuiiJtlllc' .N.: :V., moro IJII.Jl1.114) ) ,.In'.i'i! $) ifon I llil* J' NKI I'llKll the cai'l.iln. nwnnsor each l:iIisiwtui wi'tk*,<\Vrdnv4ilny mid' 1 AndrvUN er liny;Tharad; un tlnuiila r ,nl, City and County Surveyors.

  RiiftVtl!'(r TriKl will t.aliu I 11''I'OIlat aru lii>w 'trtafiiil'acluiltigtiibuN$ : .'.Ifyntla .ipl'. Hiiiuiiicr' tliaii. any pr,:MciliuylnlcV.1 hark eiiiiHMMissi XV. II. Carwir of the 1\ III KIIH l I.- > rnr net,i lit nr |>am.ii4e apply' 'mi) INMH! WHOI..ESALE
  i '
  ut loot of 1-iihil'nv. >. .'1 it lUll I. or tn J. n* |
  CAPe 'I\oN.'hafftl. 'th1NlIl-itl1, ?IwulJl'lOltI 'iwonil llbro'liy' ']>ncnlliuvcMUTmipnl ( II1W4.hiP)4 Tlio \i'tii ,ol': >likimnu: X KaU, vtUui'tUW res,.iiiKiMe, f""I'1o lot.tit i'inIraeled midVOAHI hear In. or.lnlniBcTii', Al l'nM.. Piniiipt, nt- .1. -i\.S.-S. rt'ztPATENTS
  I ho
  I crew
  ( hj CRO'ERiS
  rVi>f/H/ <,il" ht ') at .onvfiilloH.. l'j'IIord uilli 'the loiii'il, vl'Jontrul llllllOHU at.igIIliiell TuCil4)\ I I. ,In I"I" ul k.lJhfa': u, 'l"a .11I:" II .

  i It" tin'Ifaontlit-rn 'city, IIHMO, $ Illor, I':Iei'l iii'sl' ( of Now' Vwk City I" W. I l.! MaktiiKOit.! Their llal.ilitlOH: I I .. l' .\t' 1'. hiItilXIt. 1J'I"'t' hn t"NlIl: : IJ"1 'IO"
  II I, is.. -\X .
  basis --
  '
  (' lc,1 I III t IhN'' Hiitviiiinil', >.liunnml wliicli """. diargdof: laying I ;ti'(' *L.mo( ) | (lucid i\ sitMill'; ..rxcenlllioliliiiliilllii'Ji ttisIttits.' ; nil-It/ --- 1'

  ( 1'1'1'i''I\ t 1 P.' I o tl\'J'1\1\ LIO' II'OIlIlr\tll"\\1h"-, ? \ tl.JtI'' IIf'il' 1I1111t".1 I } | liu pi'e.lou'il neilitor I -- -- T Maritime Surveys., : I 51%i'nhur nitil ,t'th'I's nnd, nil iui, t iii''

  Ingl'I''N foV "rirf'l VU (,I''lgilIIn' plioncianilH'liirril! >litlforiilarj'o i ri'prvsx'iitiji} *13tt.). Tho imlivulloilH .11I..,. IIOOMIC: He Pt ".1: : tiIQllOR < UEllliERS? :
  I. fllll.\\ 1rl' \\1'\\4.1' Ula ,.IIQ\I JtItLhot4lIS.Moabo \ lit// 'rtl' tlipitoMnlip' ami' aw '"'I."Ilill. Hfo thai TM'ry acwtint; 1\ 1H \l'puitl '\ \MI-'lili'AS TH\ I B: nniliiliii.liid, SIIH'JIAi-TEll'S Ii.'.itltiit !!IIrI uyor AShO-fur uit'i1 r''iiati.c liit.Si Ill) 11.1.111). t"' i Illirl

  pntllhlll1'.111 1 ) l i: iWlyivflumo I I tiff \I JlIi '1IIiilllf 'he IallV' N a t ll1rlll hi full, ,1"l1ul'llir ilollur.; A fiG IJAHCAIN'. I IA riUjit I 'a UIvu| I'urwiunl" I Atii'litlnll Iu Fee(1 S.Urts(; id l Ft'iirlA1E1t .tiii ,. -,.. 5, ohllcil '"

  li 'l.ltt'U, '4n &It ,ROn aki-mir: fi! ('n\llIillc\ fitt ,"I"c'jlt'n.lvo| Mipvnvlt I At Kort Aluaile Kriilay Hit l'otkCin'ty Almut$ ftI ill nniki. > H'lctnllil, Iii elilwuliviUMI, tIuO'AMsKIOai' .'' \.' ( : .. -

  i. 1111I"'hRllt""ltrhui"; "'II' 1 the '"'OlH.IE II IIfriIlC":' ),. I IJcal' Rxlalohml' !)1'Jinklu.r All- IU. l.uitr'irtlii) iiiiipir, | l.nnk. Allin tii rst. or I if mmUt.uitc 4 .IIItN'IN tu nmdclnrtoultniariiitf x**'h. in rIlHire... Wuik, 'IUOS ImlisattysSa, 1;letltcil. iatciu. I'lUil.TrailcMiniiikii .
  nhiH iinlcr.1 Ullllf ld tl' Urum' ttrjlosecl.l'riiSli
  ) en )
  !\! 11! 11 '::3 ''IJ.llh'I' \ !;;: !! I, I II."I rai',' :'ttipotltil ''nIu >v'6f'inh'i-Milii wlilJjior'wfllMx' ''hl'tI, IMo'latl114 ftrtno1l\,!, with I l >. I lluylicnar. h ) liiininvof' l'I'I.\"h'K' 8., Mureh I CUBB.11 o-ly Surveyor.' |it ulUintiiiii. KLIllfnl aPi '. Ii'S. V 49inlerli4tji 1.

  Wit, I \'VnI'm, '\, If.uHf.\ l cWI\I\ 1 I'Ilr"I'le10),\ the' Uivaful i ('ii Iiii l'rpi.ilt'u| ) : ,i\V3lllaiu., "A'jirn, Truai- C.\rr. MAItKlll III', 'lOfrofira-irfB. kin report n*i.Mriwnli ifll ui.Jd flM.vrreliiiiliimr .TJ1ftlllJ'tt'O / \ |

  t.toil .1U1lr. utqA'I' 1,1'h'llI, ', \1') '. t"W ( liilvo.diHi.iii'ol'liidni'.Wod\ ( I"tiiO, UI'CI'| { }'., N' Vai'ii. (:jiu-rutary.: The er-.I(in riilliii'| \Vliilrf. IVintneola'' Ha \OTUITIHiilnorMii.ii:" ; 'USCJIUJtmi: liifnrinallon ehecrfnliy fit'nl.lud. -

  Kin Uiu' lutii: : '.joftoiir4, 10l'ollotl&dolllIf.lakfJ'I'IU' U ,""fc'lIillt"1IIft'u: l (oH 'dull)' and, tliohinit orii;">"iii"uii( )ti {U "I'uilar' .I' that iiuw III -)- '-- .-- .- -- --------rr-. WRAPPING PAPER '
  !| paid Iu carrter b')'M U1un ,
  | | 111 nhaitiii) themt'CoriviMHIini l\/lrt\"lhlllf/ \ \l"II11' 'ftintt' 'IInI' iil''ili, ul. njiCV' \ li'i| ,4tA44 Kxiiivlllo, ami,. ,rcpicHunti I>". J./. I'IIAVKV.tllllinnt : ; Ui umbiwl ky (Ilia nilkM.. All .liltaC'iiix I'Al/AKOK ST.; OmiSITK n.A/A. A.S.VANT1S .
  ruluiU.HO
  't".k"II$ t nil! ''llui'll I I'will ; tutu i,1bpt. "'i ITio wealth of (lie 'ouiiyt( Ilif IniK ulnrunf. IKW. )IusatpuLii, limit humid 1 IMI paid' M 31 i r. 11.1.. \It'\'II. n Ii u| PENSACOLA, FLA.cp &j >llFllnri F.>r St.Annrli'iinioiil N. W'.i Wnnhlngtrtii Kiiri'lu-n, I'.C.|(

  l avail tlicwnclvc) "6f thri 0\1\0/\ '. Tho clalm""Mtil: lo"''fo)' tho julio 'Arc A wealthy Mcxlckti fnpllallM, Just Jr Uenlik'licv Muivhant. lintel. llnmttlcw, U Sue CouMKitciALrtO (.0. cp I ) fjI.tt
  ,
  (


  .

  p'.- ,  I


  -. .
  _
  --

  T"'E TRUE LCACEn.II t "''Thai, ( i..10. n writiuuju!''' it' iuv lion* 1

  I .' 'I' '. '" "<">' i II..; van. ,, ti JU\P' 30r.a. I
  .t. h".I..1h"" &.., IIsV.p !,|, ,d'lke\ i I. 'I.- : ,- .,111| ,,,,, )1.111, : r FLORIDA ON WHEELS !
  <
  'r ,. "' ..,. ,..,.., .11. <1 \ 1\ 1..111\,\ ,\o.I. -M" oj ." '" -, .-I-" I it' "h ..,..t "in, IEAT T CHEAP : QUICK.I
  .,,,,1./11, .',S. .11 t Ui'I$ i ,I. I :
  UWl .
  .
  ,
  w'. .. ."..r "", t.. .r '. | |. !,),,,"" I ." .". '.-.1" '.' t.i \...,lii. I Sit." <'iii, ,,,,I ,knit. b.. ii\ '' ISf'
  .
  K' ,ii-li, i-.l n< HI irelli-fl qfl.. 'kn, I "'*" "" ). -re, ,il.-iir, .. ," wild Mi-wSiniih., t Ile .. I ,..II. Iwdl ''';'Lilli." tttiIo,. .. rn tt'n. ,, \ ,, ,i I. 7' 2'
  llilliinl, | n. "nrnmllilekniiin | ""lit ,. .. I
  your 11I111! v\ii. "irtMy| w> ,rfiitrf. ftirmklnit,

  uitrl.'M.nl "Why ,. ,, ,.... lit ht i
  i
  qu .u. Mild
  M.iinm-
  ,,d! f iiM-lii'Mlliol, ? out KI-III" ml, n hn t.ii.uh. : i .
  .. w-- I like j IkMirnt-. "1110"", nlrnl ill \\111.11 for iHintiu-r- "N.tt-r.tit| "l.minKjm'n; .
  1 I. ml us am Inn II" l-sl Milmth' niii i ,, I -
  ,, .| "I > Clii' .K ... The, Aihltl. tMkU'r.li, tvlniTii' ,
  .
  "' i n ; rs ni, *) IJth t 1 ".1 Muitli niiil'cu.\ I
  1'It.1 ,
  ; u C..M, Mill; .too' !H In if imulllxi .
  .2__. ......_ tMimiM-jlit.'ni.iltl.i'AMiT.I, .. | >l tl.Mlub: tlW IllOlt. i
  .
  hrl' k hint* 1114 f 11..1." "" '

  X.IIDI'S'EIIIIXO\\ : ) / ) wanil Iii ,ulliiiiner i.f.[ lulu n.. th| ,, )"11I111 ... .. I
  nt'I.E: \ ( 'Ioirt,"lit I"1'' 'I"1" "I'! '" tinilmr I, I Inov ., Pt,"lInlltlllk",", ,,10101., | of tilnr.the _
  tr'u" trieklnA
  V'I' ; I nrlu.Nith'im< nut i loin r ii I"hi' t hrulur.tt I /ir'ti,
  .
  '.. ., ,
  1" hut iitl'rtu to IIb"llt.I I Itinwrtiti .
  III Til. ,
  nldrie.il-in! ',"< iT in-Mlntv. .
  ,
  i I ni" Ic Xahnm Xlxon,, ivns lemlmu. th! \ II liii,'" ttliirennmi-llui III 1111..1llIh Its l.iiltnn'.,it, I &tsi.i. uitirI'u I.,. 'i,'.n!'',"'it,,'.'."' '11.11111..1':' flqI the" I/It./ I IT ( :irc! in :a i hU'I'Y.
  ilr In bl. bai'k,, imilor. NoU' ly \\ uiililI hole unit,' apulrof )41
  I /
  Mirirlnluly| white UI t allurn. i
  Ik, nt t thiiijinplo,, MIITOIIM,lim.9 .
  hiiik I to KlntroI ....-.t.1 Unite jlnt |ly the .lilnirliiK t-f
  "tin' ,iniin'teiitlnimiipnilnieiit|, '' t tlmt Mr. I "I ll.ivc. ) mi, hronnhf y""r" |h'Ie,' rrork' II.. i.ti. .' Ami CAN'T wnil :

  .,,..Ioum Xlxon I wn4 ,.I1".r' the). wenlthlftinrii > wn' lil. flu' ..t qn,.'!'|,,", t" |lii| "h..". I < ''', III- Mmi iift nf thefcwm'
  III tus'II. The ent |>et, I II l I- t true.. r>II IlIIIUl'orfl.b ,! "::", mulli"_ ';11. ,u"" ,,.,-",, >,-, ,|,.,,IHMU, "inreii,
  ,\\ ,'' *1111,1, "**" '\\enty.I\\n : ,"I 1 tilt -W"'V An I It "> intel bins 1, "".1. hit, M'lt. I I r i
  ''IV"Id i t li- _
  orv1ce unit., wnd.m js liXnhtim. I Tli'.t ..niri.lli. ...m.liiu,' (nt hi...,. ( Ill '
  i ton tu.1-l.inliiiti.t ,
  ,n>l Mim-l' ;,, 1 1"-\;\"'vuir II1IHI tOft. t'i'tr)' ,f..hlillftlth.. (th..I.I '.!...... __ ; -
  tho faded red
  cnrtalnt.in |
  > fry warp; out n "ii-nrrhue! L.in-n-nt If. lit I ky I ,

  1 of TiKini-ti, liKrtenil of silk iliilnmU' : I |Ii.",'i4itt- one' for Jnn /,,,,,,, ,. np ttnln I A P.m. > nit, .h. ui.ty, |11I1I..t,,|| "ir, wry sign' tint
  'J'"". ,id| clink. nn the inniitrl ivni no Paris.in I now fluid\ rluinci-' )our ,dn-, II".," I If want iirst-cliiss printing)

  .ilTiiir nf nlabiLster nmlidjl. but, u igiih. I L. """tnl"I le, nyhiie' .lIk'"' rl'.1 l Knltli yii-ul I.. in, niNnti.t, .j.ftr.l.. n curm-rn. or fMtii. JOI
  intlnl, ('ntineetlent tlmeplts* th.it itnn It r I li,. Mm,, ill u. 'b" ',,,,)' itt I the :listiuuIuigI .lre, ..*, ,l'ir, "U' ni, .t i< -n, .11.,|, >>?. ,.?.,?,
  Ilk n I.orlllll..thlllln": A Pn-nlti-'i', | nn, : nu.liul. '" n.lij'uiwlil t, .. lh.it ,
  ,Hit u wlilr | \ i I laid nut foi Lir "i'4''Vltt ::.: ,t nilhMTl '
  went tin clinlrn of old fnsletuiuil ,. At n JAI'flIU'
  ,
  her :
  'iiit vf thenNu't ,
  white Bilk tin-thltiii .- lit ,itas ,.t ,iO,, tlnt|, It,* mil "|ui|". tin14inlnif -
  ,,, ,lunhoioniy" nml hnln-lotli: stecnl tiptulit for wnldlt. i .
  I I H : Putt It nil quirk, llllil. I I'll : r'f II,. ,Irntni-, '
  'iRalnst! Ihfl', wall; the iK-rlMII-i- ofVitthtnirtoii ...tlll shut OIKto lirlnir ""
  .. you |nwn In live nil. tin-1 this hiS it" 11..1..",*- SEASON OP 1087-08.
  \ on, liorsebnt k nnd tht .
  IIII.IIfii
  '' "Iii. tile clout ol li.it-v[ C"I ','\), (20 TOTIIK
  ,'IIII.r..r \,..ijmril'1llfi"lltM.:; Ihoun ,\ ;' ',i/I1tl,' lb ." l"ri1, l;;;;rrt, Felt) ", II".II' "" i, '". tOI. sls' n \11 m: .ix i \ iitr.iTiiiAl'soiuu: ( .\.MiiM 'rniritN KAIKSKM
  ,al'r..1TIll!. in I fnmii"'nf, *cnmtef'L'lli 'Nixonrni Tlmt situ. suit. will 1..1.1..1 I 10.\0.n Ul ,
  } | lhtitrLIf 'In Hitwlffl,( ? .tress, ttnmih, tIn I I ; .
  ,, .. ; I"fll'S. ; : t 1' ; "I Kits.
  I
  anil tho Hinl
  ,$ ii (lr"I.tt'I'UU..I.II"I'It|' nf, un.Xn.iivin lilt. trail. viiporj i'M M. I'nrln. .\1"'ui'iu'l' 1" \ .mil, ,t. inl'\ ..ippnilitid-' .'I II- I I.t. -''' t illllleliloii,. I
  : .iii nniler it "It'k'.llhl> MM, had remembered, I i ui run your \"CTI ''' KIIIH inelijiii. 1JESTCOMPLKTK n .itiii.-In, 'Hi, 1" ii '-llt-tlit. I .1 ;piin-lieul,, in ,,1''r' tin,, i .1"
  lint' 1'nile in t I."m.'h. n he i.iii'c, Idm-n-lf II lew mill-, ni. ,itt, hiilii'CTHE 'I".IIlr.lo"
  (, '.II'u.' e' ..$.r)43tIhv. 3"Nulol.. u 1 "V-.r.. .\. 1r4..,; > 'f.' t -"I A rtltilii.lil fur 913,8,10: .111 '

  )In wouldn't Iiuvu c'xehiiniied. i it r"fIll' "I'ncle, I lilt MIii II Mil, pleaded, At tlm, ....It..of Lou ii) L'titt rOOf'1'.. hbrnry, EQUUM'Kl LAND OF FLOWERS.
  llttlne ofa 1'nrMnn" 1.'fI lmi?! wan
  proii ,, ,
  1,1" r'- ml'ilil.illon' 'ipp'v' '. \t.ti tti .-. WKIIII.liii'k .
  Bpeelmens nf tho. nto lern Knitlaki ; I Hut >on innst'"HiiM I'm-le Nuntini ili-prisnl" of nl-1 mnl,! rum iihtioim of/ 1"1 -"niilh t rlu.J. .

  pnttern.' I lie. wit u rkli' 'iniin' t Hint. I "'V nn 'iiiltV| > 'rlinfi'h( f"' 1,1,1.'' fi'll M And'he. plitfM. 11IIt' \\ r..iff.11:1111). ) I Ma/aim: HIoI, ,.. more proil] i> riillut Ih,.
  "11 ) on pleiiHe, Mr. Nixon.," Mhl the m.I"'lb"nl.' Hinli i-nflii-i-t JOB PRINTING OFFICE
  Giil.-iil.irir" the honk' .
  trim ninid, m-rrant, "Mr. MnrmadiikeIliAintytiintiN \ "luit, I''it'K', Xahiiin., t they will take me print.st! lilt inuvtiblo, ",,'Inl In.-*.. ui"liuinal I Haiield{ ( &: Sutherland,
  1 t W )<5t'i-lf <'n-<4"., !,ruk", .. J. DennislYolnry W olfo
  yi J"II1J. Jori$ e : j ; ,,,,bonrdu. tilts put up' lit l'liW1nt ,;\, ,
  .
  (It arDtiiilic liittrtv. COMI.'ACTIMi) :
  -fr, JOT Lit ,'ni, ",uif( the old\ ceiitViiinn"TitM /oh'h ,
  ( o 1"'l i'i I its pnrtirtil.ir, ii'py( it HKImUfc'lil .
  IVHirnv i-hr" The
  .MrMiiriiiniliike > nt) urm. Ninvfonie" ,downilr4' ( ...1 ::;; ,Iln t lix', 's IN: FLORIDA.'m .
  out,. prntlemiui tiK.k. oil I-H HMitnoli-9| fliRt4hI lint I'll .W-you Ihe bride hit> nlii" > Ii. '' : I thirty Jinrn api) WEST and Plate

  I twin UIKIU Ihe 1'..101".1"luII".r.. 1.1(1 lni 1 I"., ln ll'irei cvi"., I 1'lIlth :Ni "'n After' npiutfil iuiiin'IUlon: '| it Otis Bricklayer

  'A"k him to nniii III, folly. In-held' her oivn liiiiim, n-llii led, In II full hum... k.il down to Mi. ViuiiiUli, forC.liW I -.hlco .\ I HI' II.MMi. ( AMI .It'll
  1'I./, liixt. ?MiiKarm. Hibh, ,. ,;
  Mnrni'iiliiKelloiuiieruniein Sir
  And', \II lenpth iniirorm thcKtnlrnny -- WiiKU' IMIM-. I IN Tilh' I""I'" SAILS.i 1
  full fresh mloicil Mlmr wit h J--t.ll/. llt.I' ,,'. eiipyfetrhiil Ctttitt.Uiir : .
  n I yoiiiiK'/ "llorc'ii the bride.! cliiiiKlrd, ftirlo I i: t .\\1\| .'tiI ) AT
  hpitrklinff i gray eye ,nnd -traiilit ,.... tlmt Ki'eineil' ,, I If It bail been borrnnTil '., Th" Ilt.l't"OA'.I.." "I'U'IWIAI.: I ) .tit 1:1 ...
  ', lui 11..1'1" I the uronni. loin, hlnn,\ llniiriip'ii I.usisi" |w Hi Miu( i.-iHon of tin.,
  Hoinenneient. ,, ; : .. I HI' iimitc" Iutrtt'iluuil \ n ". r nr.
  from .tntuc Apollo Khoiildir "A ni 1 I", rot the 11111 .n'l'IIthlI;i I ,' coil rL"L.-n/y/ Aii-bl-lshnp I.I'H".I"
  pnrion ,
  'Well $lr>" mud, Mr.! Nixon.WtT" 'I re.nlyantl, wnitiiu Nourevennd' sir Tinker nut i-if-hr' nther) 1 hi-hoH' 1.111, kIo'I"I' lie -," \oik, iipu.) .'. lull '
  ,"j | Alt "it'i'i I I IC', ill Jim.' 1'inNoii'n. or nl I*.
  ,
  .
  Go'sJOB : I '. IYimiuitlii, H lit
  \ ; tri mnntpr-lnterrncnteil ::111'.1 to the rlPTRrninnmiirry 'em KT rur !rnstuiiWii'il folio I l.fifto. I'Trt I the 'liist, Hitti-li" Commercial |1'1.1'1..1,1 ,
  to.Vil l,
  .. ; Publishing | ii : ; |l'I-'i'ii'I''| nitililion.KM .
  lUmriic "Did< you Met my letter)" o'vl I' ..." ,..... .t.i. I....... ....i.... .... I. .11.1>M'TimlUMi.in.iiii / '
  u \ i i.i'inf the Oi'iiux Fri-crtui I I I .1 : .
  un or' r-ible.
  letter Mild I'nele Xnhiini, ; i; ::; : ; ;: ; ;t' ; ; ;:; ... II
  1 got jour I yiiiniK, (xnipli-ciiiilil iciiiuinitrntnthiy the lii-11:11' : 11"11 I lli4vi|
  ';*o you \\ant to marry my luiie, rniih" u) w," ',. minklimn,1 ,,tnt l wire I folio I 1 lvhnbiii.b: | "iT'.i\ CHI I lii.! idiilonof ( A \VIMU> TI ) finvii: :. .
  "Yc.i, sir" vnllmitly nckiio" huge I Mr.MiirnindnkR 'Duke. still the lil-i: I.v"-\il, -' ,
  t into ,
  n.i 0"\11" I lii ; i1\\
  I tie I U'lii.i hub tlx Tw. Hint iiie nTthe
  t:
  :
  I h ill
  Iloiirne'Ahl" I ii'ii'inmiym' ,iMr, "ilnl, )IIU ,kitty" nf : I liii! I'lisllli M III 1 OlluUl lkllOIV ) I 'I'm, : $Hi 'r >AI.\ K hI Ih,' ,,. '
  ,I noiltletl I'nele Xahitin.: "I'utji'ilinps t lthiil''No( I t I nil I 1 t''.-. "" if Ilin Idble, fullctl 'tii" LMUNT1NC{ OFFICE 1111 1'11" tln ) n HI H-iu-li, lillur,' Ji ''a iti-' I tI I | .1 1'1110.
  1I1100'r.'lIIlIllIl1lh""el. I Sri-at; : ll i.. Itil'I|,., blaefc' leltnr, folio, Ull | I Ulll'irs.'nrrH, I.to., .ll' miii,, 'l'u'Iu'r.;
  )1I11.1't Iiliiln'tDM I. I
  l Mr. the
  liuurni' with In 'ia
  (11,10,' ( fl'..." II., iiruui vtry u litht ariniinl, lib litlliwili'n, ...-i"t"II..llr" | of i I-! r- iiini vernioii. cnlliHl) "II'I.I'1, the) eull b).n.Ui\"ti I ll.lli- III''IIMliC'J 1 I.1 hupp ..II''ind-i." ( (1.I.h..I'I'1. ; /\ nil
  "Thu fails, .I lrI I -110,' Oii-iit. fluHibli' ,-. m lln.i; tinCmubril .Ihll I I -iw1, und. | riiivn 1'lli'H,
  wnKt I
  lit I must say I npprmiiry' I IS I ) AI'IIXl' ) ITS At.KKAItV: I I.AKd'KSTOCK ": nlhereltv |UII-I'K, 'I b.- dill) SI''d ,'llIII'J 1.11 E"II.1 ,"h..1
  'l .
  -I mint mynli-ee"" to mnrry CoL! AOiivin hIghly. nf I the 0 hiliinxvnlliiK.|" ; v P.ible, line eopy, thp-o, vertiwa l'IS'I'1Y I nr no put n-iiilr| >il. I It in si iuuiuiiie.il, t'I'/

  lilli'\-'\ ," Hlowly. enunciated {'1Ir10 Xa I'ncliNnliuni ytiH, .1 l I"), riililmii) his in tilts, liirge\, I I'"I' |* I folio, liW!; t'lit I'l.MMKitriAi. ii'iehi-Hi'iil I ul Inl Ill/eiil' \ L'\I'| ".'11 i-u.iii, ut u. t liiiii.ni,, i in., ""') .ninnU:,!.

  '"ia !* V ft *' f,. )h*ni6- -;'\\' th ki, ..fiicl' M( PUJiM! I In oiivim IDs. ; llible. pruyer, link tool i-wiliiw. III ( ISEI'TKIt! THANKVICi pllhlliv, | lllled.plO'lun. | >l"e.ilidilllllpilHiillimn t I 1"1, Ice X. ," I H l-i-x, -'ir $; byeent t ri a:
  OF : : IS \ ,
  'Hut, ..lr, shl- diiB'f, la\'t '?dn." Vt l'rlltll.o\ooM' ( \ '1tIJ11'; I" uj "I', hllw'Tolwt1'd! ,hl1tt". !,A nil II ,flit ., hi-i-ides ...IMII" st 'i i- __. I ,
  1'1f'10 'f'ico lb "$"tl4l1ii' ; f" W, to tlie nnuu i>f l.ittlo 0..1,101"1'II' ri-liitnf, I Iiuiiuttt H "I Mill' ,11'1'| eltUi-H*, ,1. .
  ,if dim don't !flflI+)/ Mnl HIJA. .will he ii t 11'(;. I I',.. ItTYil 11"1, eh''''itll '1 ic.: : ,, 'ii lilt of "\ ,,. C17 1,1.:; Tjndnle's V.-nliitnicli) IhU "'iii eta, the iidteitixi., 'inents i I .its I ,
  ,
  Kiir \\iIIl''c' her no money nf mine It. nut n l lit!l ,i.f It I 11111I tn, > ,.10111,| lord, todo hlutk li-ttei in ",'volume, lllnin i'JJ.I: ; : : : I'UKI'AliKH: : 'I 1 'ITIS 1 OUT, ; A Ll. ( 1ASsl.:: I OI-1 ,lull, l'ihii,. I Intol-\el" ) tllhliCk-Ul-ilhlludel, I III I tillsHi'illnll is i i
  NOV )iinilerntantl' 1111I1 tl'I'H. Miirr) In r ",,uiiilt ulili MuhcUuit\u thlli. No
  ; iii" Tjiulnli-'M, Ni-w Tittdiiieitl. lil.uk lotter of 'Hie "h' "ll'l the ntljil.entpiiitloim )" .1. .,. .
  or l lint its you please. no, Mill l I'"ith,1 I ) uu think I mw .
  piInutntmn I t.llil.:; I Miinll" Mu C'.Mft; the Ori'tit, "rC'I'oo"'II' .
  He took up tho newxpni-rr' oner lI\fIrf'-, nij wee little out of hi-r, 11.-." ( > riMXTIMi I IXSTYLE of 11.1", AllII""I II.j "
  .. : first haiti, I nll.: till I I I .JI .
  that t ho Intervleu ,, 1:111. ; ileoiirlu.NATIONAL. ..
  tll'tt hit &iiuttoii < ius ether all tin- )cur "I Inn )"e'n, ilurNliPiltlii'ivr '
  ) ) .* (.'uv> | HIIn I in EnKlii.li. blml.I.H.r. : .
  itid.Ir"hcgnn, '. -'ln-
  nt un Xo, no', I only unntcil to nvtirpmyself ''
  Marmnduko. t that your fantyIIH u red faiicy VM.I| rniH, folio l.i;:.'). lust l'.i\if\ H TELII" ... .

  "Tlmt.. will d('," $.nl.IM. Xlxon."I iiinl, u thin, JOIIIIK i AM nl, lu-n-, ," yiiutluitllourm1 Ii,Pt HiblP) (I' Iuitt, 'I, itail; thf, ThoiiiiiHJlnttbew '

  only wls'h &'-- on HU'-HIHITOIMO| |, inure, 'l 1", "-,1 t IMIJi'! 1,10"1 II'III"', I 11.'IT.: Lull; FIST-OL.SS /I'.uiiiill, Ii "I ..I'.lin'mid, ('iiiutuiti'ii'ItuiI '
  "That will do!" Iliiindernl) Mr( Nixon, )DII for ),,uri nlnnr nml, not f.ir, t thc ftt,.1 ,.Ui,1, of N\-w Tenlaiiient( in 1 I ll.lll'lH., CITY

  nnd so Marinatliiko: went, UM n)'. money whi.'li,,, I In- t 11011I:101, : the oil non win' I ti"llh..llIdllI.\ ....', folio .f" 1174. CIRCULATION

  Mule Fnlth NIXOn eiime tlinvn stairs t'oliit'( to Kn\e ),ni .\lilt yun'rito live, ll"lh.1, eiipv t'tilt; liist I 11111 Bil,"'; t lioroilillienl; "/.. I I'l'l'-' (0'1'1)' i lliIKiMrs. ,-. .,

  I rco."tJr-. oibluueyed I bloKsoni" of i 11 1111'1, I hen-, holh of you. n but, 1 ve it lll !lie; |Irlll'fI| )' 1 111.; ril1 I U.-w lila wu r I"gl,

  with yellow hair irowlna; low down on ,'vcr afti iMill.e up' your ],intit ,unit, liil l> yiiiiiilch. 1011,1.11, Tinini.lliu C. Proprietress. ,

  her forehead. "ami, 1 II very little month, exactly tIle. fAt', hii\e n il.uue, Itit'd nil 1 lie ) _. ... h Pfeferle. .A.I.O3TE

  the tihupe! to Slight! thu Iden. of merry, l wthir. > Oiitn f' 'h'i'| | ".; ".. ASI AT AS LOW) hAlES: AS A .'Al InSI WiL.AI.1.O\V.( I t'ri-ss: .1' .M.OO per linySe '. ,
  kl..h'lI' I'nile :Xiihum) Mton j |iiin-wll' lit oil thu1rMiil .l) und, I 1I'q.lll: ) r'niiilHlnd, u l Tliouilimil. |
  fnile XnhnW lonkNl, krenlYIIl'% nt her numlillli-' ilunelnu! in the toot nMt Nil utoutlIiri I. II nneo (aiuuiihi" tug Kim. I Mnlii--KiHininn, Klrt Klonr.Theo. .

  ns .1".linll..I..I aliout the nmin, utralKlitrnlnit >,) 10. of lilt)' ),'nl,>\ II...o Uinnufiii tiier| hilly Uwen oi nrnadwaxquito '

  n table cover there nr putting down 1 riin't Imve n\vcil'llnK .,..ryIo.)'," .ny day) mnl, Mould Im, ,pii. kill cUt Pfefferlc, (tug 111 ,

  .n Mil, hero. nuiil,, Viii'te, N/ihiuu Lieuthleiwly. .... Ito elll nf Bun"I,) ,,it 1\1 nl nnfId', | JH fully MAN..Kit';

  "\'nl," mild he, with rnrloiu Iwlfcli j n lint, pigeon 0 tug, : "uiul L mum to tiuiku nix I f.i-t in bfiht| wnlkil' with I Htride,.

  nt tho muscles nrouud hiM ,.)..., "he hns the flint' of It "-}ilnMim,, llinlii: >t.Viar .nil.,I l.nu- tin.. (."<..',-. ...."...s..,!.stt... 0 I..,, ..1.... TIHU'OMMKKCIAI.l'flll.ISIIINd I l: : [ I ('( I'ASYR .1' 18 OI'KICKh'M : 1110 -

  len here." Ih"ught.is, hair in linked, "ilt KTIIJ :.0'111'; '11 "I lI'.4IIlItI11M.; DAILY COMMflCML'If :

  "I-I did not Ofk any question, I'uele! Inil,| :.Maeliinu inV"i''t I-'loililn, uml' uilh I Nhiilllil I Ull) ,"I'rl., I- t bl, till'Cn.MMkiiriii. I 1'\1.\I '

  Kalinin." I III ptoruruoiiib. and IIIMt"ro'11'11I t* IIIR Yl''n'II ho, -wlii-n 'in ( ) f.. i i-i li-i'i-hii Hi" pui'i-r' rt'L

  "Xo:; but your eyes did," chuckled tin- ment nitto, lie nix'ii n greiltnriety, ,, olol bf his, biisimt) '.UI"II'! ./<., in Lit,' iIti Irill. lii''i-: ( U"ntit, 111'1'1' 1.,1, '1' |" ', rlil turn nut tin} thing In !hn hiuuu' Ir Him ly, he Bin-will I eonfiMI., Invnr oil, his ,. .
  old, "110 wants to -t ho ) ., .
  luau mnrry you >jiit heupeil tojiolhrr or lyinn ubout thu "rebellion t that litliil out thu Ilurnsldei'lpidlliuii .dl
  Iml'm\' hlo'llt young ..lon1.r)'." without uny utti-mpt order. tiers mny nut tbnt 01.Ufii. Tlunkii II llu', 1'.III.hl.t. | Wink 11'1111 fiiiiir-nii'| [! fohler'(" lo u """I i't'a )liiiinlieil, a nr 1111111:1: ;"i'iui'iil'' I I.) 111".I'y' n-ioitlii| >r llufillme .'
  1'nl'h emno to her IIntl,.'. chair mid laid lie r'III"II"w'.r.I/ '-. wnipniw of wnr- llul river. It is Saul that hu ndvuiicndipilto iIIIOH tit tlil-. 'iii,.-, .' to Mr.l 1.W..I., / ill o.\i l I'; KDITION :
  ,I'liai Hi" 'Hv 1 rmA'nlt"IAN
  Him IrtH 'I <
  lu-r\ hnnd his. shoulder."That .11111",
  on don) utility i nil tiC / hi the gitmitli ,. 'III I': WIIOU-CIIICUIA.I ) : '
  'IM not' til) worst. nf It, TurinXuhiini oriiiinic'iili'd" with leather and IIIWI'11".1 | I"ep. If It I* "" "'""'0111'1 to c',111 |leriul uptiblHl
  Bcheniiw but (but iindi-r iii.nl, |,| .' | > In "Iof
  \ 'ntit- ejuuseoilUioCti'i UIII to .11. THIS OK I ANY OTIIKIt)
  -1 want to ninny )him. .! elntiorato, und PAI'KKIN :
  lini nndJiisiK'Hilr. by
  tliii, faded. reiinbuiMi Ibo, < ..MMK.nrlAI.) illI,"i', Illllnu, lillellllinlIn '
  "I luhtildi[. V' snarled Mr! Nixon, in hihcontempt. Ijetaasi'lul l silk ropi'i UHIWIM: Intended! to 1'IIIIII'lt PI -- -------- ,- '. : ) ( ) { ;m
  him.. ( 14l I. B'M ,1..11 11'AI'OI\
  'fij. him 1"1,1. FOI 11
  .
  "And what do you CJiJutt to tie' nuaclrtd to the wrint, hy ul leather" hand l"1I n"rli '
  with .. .. thtotii'lh ,, lu.tituns : : ": I I.V A WKKJC.Sovcn :, .
  11\011. 1 should' like to kiumt""Wo -the rvosa "hlll'CIIIII\IIllo' thus car.rh'llIlmn.1 1111,1. i: ..' Illiink l.t-ual I ami ml llirr I'onui 1.nJ:1"10
  can !Jutll'ok," said r'uith In t the of the hand (, C, Igrussu were ,na'lujL'1\II""h., ; ii,, mnlimiiilliliiiinlll.il 1
  Is inn taint I: I 1'( ;lM lmr'IAI: :( : ruiusmxu I I COMPANY'S) i: kl'I..II nl'.uk, 1'11 h-r .Ilu In a ci.
  '
  hrnvel '. Ui sntihfy his ekiiniH .5\Hunl, 11' .101 01111' .
  ) -l*'frutiftil I'"n.J; Iron ppvitrtt! neatly sii'lpiettily 'Ilatl i Helieiip' ul ib-il I IIMMHII I. \
  'You're more likely to stnrve" said Inlaid 1 with 1".ol'ulI.1II' und' generally ...1" 1"m iifgnw-Kd' l 11'u. i i i iliili I Illln, ,u'. Wihuti'iion, In Hh., )
  Mr..N Ixnll. "Mind I. don't eount on help. harlxnl" rcvulvcM\ und plstul* of th" und wioii niilnRdiibxl I all ( weifiiarmy ) "':"'I"I; ,il'n fOiitrol nl. 'tIhlis': |'|' I I*tt'lit l'iu ta'iis. I In \\'.i't, Hoi'liln, Snip Iliilry: '.r .MoreloiinlNo." / Carrieroyk\ "

  rl'llllllll". It you will get married, )ou do most absolute, ty"...-, M well nn 11I1111,. k mid iinvyrhiiu'| lap ) -WKVisI. the. ; >\ ",m-nnily I hm, tU.Mnrtiuu \ ,,

  It nt your own rink." !gluts whli.li look, at ,if they would! ) tic 'nd.inKuruiu foj'tol.' t-f bin, .ileiiinuiSri.. lie i uvvuI.t for Illiiiiiiinileil; nml. Ijilln-lyi'i', '"' IIilllill'J"| \\oil.I ,1"1 I.) IliU l .,-eilii.HiinI 1 ..'I i iAUK
  "-'
  "Then" you consent, {'n"' Xnhuni1" / to tho user iw they.. etnild, f>O/IRl. many bomn (it ii lrtb morn \II'III"lt. lUW-H.I'l. : : '
  K.MIT.OYF.I:
  ")110''"' roared the old bachelor., "Xoth- lily. he" to the enemy rim h artthu offi'uit forced adoption, unit !! 1.ur! 1'1"1.' I in ''lfllh| "| i> jig nf the sort." IJ14l 111'11"1" 1 lIE: | | | COMMKUCIAI.TOCITY ': ) (
  [ ,
  fivetaoiits t (I" |Ii > )' by | ( hiiiiiiiiiini ", 1.\ I.
  -"Hut, i Undo Knhnm, I should, he tf%,ut theio nre ,,\.010 In- s.'CI".urll..."|..." 8'i"l nt nil.tinnnioolliU'ifs.country fAt j'ren' *uthi. hiihpii mi in < nil Uul.,\'U"'"".. : ( ; ;
  nretcheil without IJukul"! softly pluukdrullh. nf enoriiiou.sly' thick) '|nills.. tuuteiiIc'tsls'etuilt u i HI.IIIUhl.OT.mlt.
  ,
  I identitiixl nith, 11111.1111.Anllllll"
  ,H mi /iuuauuiiryill l 1)1 .NOT I-.MPMY:
  HjsumilIIIIDUH | 1.I'EIS
  | UKiiliMt
  | ) Hi u nrotecloii | 1"11'11.
  ,
  riildli'strlnyal"\ said tho old. man. the wiuilon, is ln'u IIICIIMH III n.IIf. (I.'a., nml | ri'iirtt 1'1,11\11 1,1.l -M'y ItK THAN TWO. 'I. '

  "And I'm sure be couldn't lite without! the.o i-iiiiilun, Hue uannentii, |lioke, tho bin. UIHIII' i-on' o'IIlt. linil IL .. ,
  me." most 1II1'II'IlvIII, Iwm.l' Ilko of African, 1 :IW-HMOII. WiaiJiiin" I'"' /' )I'iilllmnl I Illt 111111.t''rl''IIIIK, "

  "Trnshl"' grnntM :Mr. Xlxon. Knl.HtittTx" its he 6'm" neitlitr mount hi* iultiutijhi nt prijfint' ', ,' (. Tllli, (.'OMMKIHMAL. ; Pl'ltMSIIINii COMPANY'S) OF) KICK: 1.,111, lte.lTln| ( ....
  '
  "Anil It you ", nncle," added\ horw nor dldinonnt, H illnut' osnlstance. ''witb. iiiMiiH, \1'1 m i I"\ I by (bjint tx..nllll'."I ''''"L 'lor l-eriounl' Tel Newnboyn; '. ,:'

  Faith, "pcrlmpu" ) 1'.\\Ien. go to my friendVloh ", "Ir nnhf.Mxl hiKTf! | "'i-tly holl'I.M9. I <'inul) rf-veniu- .11.tr, at oir (K- ki\\r'I'|' up \\illi I 1.0 I )linns liy n'IIJ.I"\',) fm'O" to I ll I. ,t
  t Smith's to make, up my wcddiiiKtilings Many of lie wealthy ihlefa. huvu ito very ;nouwiu.) V1 I |'euViiirinii' Allllduvlt. 1 i I.IM'AKI

  since you disupprove' no duclik'illyof lieniitifiil eoutK: of chum ,Hrmor, uith, head --- 1,1.11 n> fi.t, n< I tliuy lira 1'01101 1' ;II.c( I ljio| rniiinlrk'H. )I'ein-ii" \\ her,,iii' i \ t; IIANJWOMI'IUOHTSOX'; ;
  my pluua fhoUv..IIIN"v\'Olk'ou; !pour, to matfh, xrlih-h" are prohaUy' of oMMoorish \ A I i'fluii.l l.a..lh"1 V I IVui-t, Hond.

  know and 1 it '111bu\ couvenletit for shoppln "- ) workuian..hlp, und lire mild hy, A Ijond, nf hfiltuiiy! 4obU'i4.Miui tiff '.""I"I0""tllll'e., WUI""'. 'ni: I 1I.U .' ,

  ", and"- thu unlives. .l.. ,he a:, ,,1t'lII, David mid urnnrcnnliiiil.v intber) ,lay brought, bi'foiu thof hijli; cmitlof AUId.mt-AMiiultHiiil ''I ly. .' ., ".1
  "And for nIl other tomtoolcrlcs, In ffl'ii- vnliud,I nt W'"It''OII.I'"IIIII.rt.I i '
  !; n yrcut 1'lIco.- 1,1/ the 11'1 w lnt-bi.ti' '. 1 I, '
  .
  I'ral," rudely Interrupted, the old gentle" I IfnrperV Vuinixint' lit 1 cr the inline tit ...ril' ,I. 1II.III.or"'IY.W"rIJ""u, 'ivt :. :
  Nows
  11 1,1 Dealers
  Smith's : !
  man. "You ,
  hut don't onto to fOllf'I".t baik here." I .----- Tho Iwnd ii HK (.....-,'II"I"y[| ..I ] niiiiiiiil 'il': l'mBIEIIIA'( ) l'I'ILIIIli({ COMPANY'S( ) ) Jolt) i Ol-TICK 11'11111'11111' WHlU'-m.
  expect come
  Wm of
  borrul Diuiug.'litire
  ) | und it upjK-urH '" bAen e. : I 'nm.WulTUIlU. ,
  "Xo untie, wild Vail, ", meekly.'Dill I.
  nlu Heveinl UUVH of dllllliu of tipi to u,14au u, ''IIII''I' .
  mid"you'll' -I kt lull, thank you for your kiutlni'bs, w huh I(1IIIvI'I'tnI"o.AIII., "fbi ihuip, birronuikartwrveil ; .hlp iiu-ly. 1\'r.hl'ul) il""LI"I., ).., IltIIiu4', I. CAliltlKS: ( : ACOMPLETE AII.ull".I rlinlnul''ilsi .. KIND TIIK: IM'I'II' ; OKTHU ;:'
  half n do.enHniM 1".1.11'
  "No, I won't! sail, Unch Nnhmn no of whur I, ate culled liyouvuf frcv hUll h inmiii- 'uiuli tun t"-%'. re eiuniiiuitiontl.y' :\. ili* ludyrl.ltf. ".iMurilUKv.. ; IMII.V m'IWI: : I.A I.
  shortly that [poor Faith lied tip stairs III nb< npKiitioin| "l T.tu wdik lueueh.Mine l.lremw.,
  not iai'tnrim' whom-WHSoniinu' :: round' like the Itiintiiinn, Heli ,In tle wldivlholm STO,1K OF 'I ti'tutiuuin' 1..111. I M'CltATIVK: OC'' ".
  ilmnniy nml l lunl a iulet|" llttlo cry, | |
  und. lartt. di'llvurlnx II iiionofvtioiH "i .
  'witliHtnniliug that hhe wan" very, very milk ue *' h of tho M.ild, flu* of.1iep |'*'iih'. I ilbink, It""'i Ipti. ffPATION.! / "" ,
  of Uio ed //rl'llIlII. .
  nit-lit *
  iori > .
  u | | M, Ku. .
  happy.l'or. 1 who blindly oU } ull ),er t'ti0 Mndlitribiitiil
  .
  soil. ,"ok".1be.r. ij.
  BliLinl bread shoed IOIIKUU! I ,uii.
  l'lId.1UhUIII:- hrtisiiie| and rriiblie'lthungli ;1.. k, hud I IM'V iiKinbuhow.ld 11"1'| mi 11..rlllll.II. .,
  miut-ird lit' Lies, cheeBC lunlcrmkcr "' Inli t i iiiiluliineiil.rmiliel .
  hu was, was nil the futher nbo, liiie'.cr I .. In tinhlth;) priced' bur nxniw It t tpoaslhle Is IM.! ifMilliiof l tsr "unik, 1.11 3T .MMII l III'IV Advertisers

  known. lint: Mie (In'krllr I nuik 'lo iniike", a lit-tu-r meul They Ire, ,divided" I tin. HjMill Nlllilly| U t.\"III'II. ST.TIO ER h.ili.H.:::: : nn- I 11 ii:(,bull I ,tuit t. '

  and went to \ 1,1.tlIb', III New York,. I ncut HldelHinnln. o |th l to ,inpllnif' Hrriijii of ki" phiK, )h.Mvever, tin- 1pm" ",," tIlu'r.lr. 'hl"'r Ipt, "u'iiiIltll'llitCs ) ''
  'lieu. : WUH nil tho pleiwanter, In that Murnmilllkn ,,'..I !", / .1''be nf tlui 'lutndwere ----- H ) t'I.hi ( ,I'
  lloornn 1..1 nlwi I.elnlt..o lilmNi'lf olives. iwrdiiiiH ham .IIUI sit uuolt, I II h"Dlllll'1 ( ) I [ I WHOMWALK: : UATKS MJOM MANTFACTl'liKltS: : 11 lT ; TIIKSK t ; : .'AC:n;

  .tu lliU.inLjtru: ; Goihuiuxludylng ; ; &iiii; 'ji iLlli.t'Iblik' ; cjtid! -' ''''''',-,rilnnll!!!, atld\\, I lei lies, ..ilnlilr7wirrrtSlI"uii'l"whlu, on It Iii' 1' tinliiilejier I lu thedi'lHiituiinl IUII'iIT'AI' ANHTIIK; AHIHTIONAI.KAIi'rTHAT '
  cittiit'; ;:; ,,"" ') ,; : ;;; [ I nf I'oltiMi, Hinl' tho Kiluebud Ip
  \ law as it ho meant to take f'oko | TIIK: COMMK'liCfAI.Vlciiicri.ATio.N I : (
  p
  mid lllutkstmicjiy, Hl<>ria: Aifil\' Mlo, lit j bind, ..( %'.IUi, net .frink u plate' _
  hit Smith .. l t. tilt i ) to c.iptuie' tbU \bnndilM' I the i I is <;jo\vix: \ <;
  tlio w!! ifsfntlnieiitAISyuliiiil /.r.r
  -
  "I' "h.b 11t .lsP. ,ti 1. nil us IIIIP' nn,*l -.. "-, AT TIIK I : : ( I ) ;
  lady, symp4hl4ed' 11I141"-1)8n'l i 4 )"'ini| 1 .kl'flll'II' I" 1..b'l ,. 'I; 1:1 It1 OlHtU 'JO
  conplo, 'weii ni uAie1ioiUii) ,' :*)''l'fi"' kin "flOl I "","\"I1YUllt i{jI"IIIClllt'lhOIl /by thu ) I .rglll/.ll.n. '1''lit. IlIulcUI.llr' Ill Ill I'UIXTIN'f) AT MCA8T TKN 1'KU CKNT.TIIKCOMMKUClAk = MX( : I)AY-. A LOWAVKItAOK. \

  ninny unotlj tcDiftiU1) '' 1"* 'I-' p hefiMeJ' iai4 ....' / v iii> tine trite tory iiiiiiiihir .X
  l 'I t ":
  .: -Z l x- tu'' '
  will All
  aipiln. llu itia'iiiees, an well an ..
  )licer
  "f llnnH
  room by ord' < rime! a tl" x or --- -'-'- '-- c':
  liut nun day Duke Ikiurnu caw lu \yitbo und ieniiihtructlutt: the muter tobrlnK ''t.e. wrll'l ludy ehlrf, priveliteil. a bold ci

  face. full of tltllllgtl..1',0. 1I'IIIII..t n Ixiwl, uf wnii| or hot view sod! m'I.tl ..tL.ril" toil ii ire nil olttieui i i: ( ; IM'llUSIIfNO COMPANY'S) .11/ III OKHCKLeeH : ; I

  nrw..7/ .,.. "..n'\' \ ho. ,, "iayo oU. .a'id J L'. I f'M', It WtiiiitbMk" t uA' IIIt..t 51I4IU'MtthfulW' "."1"1111.1, t.i. ti'ruln nf lualrtui| iiiinent. c ': Something Unheard '

  Fafth. '" > ,I'l lull X'.ill' Itiuitto.Miuili .- |, ronHluntly'Mi. liiiinl n lull .npiy| | of lilunka for ,,1 Com: I I I. lit I Hut : U IpV Dr'
  What iicwsr inked i'heru' Is The fleefiiUuk Tavern over --- IJ }I .. ,

  "Yonr undo will get Uio, start. qt as, i. iJO 1 yi-WridlV, Mjiflaf) yonjjruVt" ,|!|,,,'r l'nl IpNl ll' furro ( lilvitMu-, Stale of Flni Mil, soil tan |ir nnpllv( till liny onlr.. I ,a'itt'rui fur lllanl, d .

  nsi4'.. 'rrt ir. I ; ,, 1 .' : !. !Iif d*)" ttV-tiVjU'CflUU tuei/W1 j I hf"I/Hfl 1 The refnnit feeling II.(lilen o : 1, ,= I TIIK: lIIEiLCfAf; II AH .A

  &N2 1t"'I-U"toW" : IU....!,!trbJ'. ... i 1 I if n,-nk fiiuklt li, 'IJ:/i r.\Iu"h| \] tjlji),.'., wher4 of ttt t.totflitTiiU'.Mriiil idiltivt4, 1.1 1-;' utri'MKlh I by Ib,' tel,, ''latJhe. totes KII ril', .ltii'r I'rluli'niinptly' | ) (I nMenili-il I lo, ' : '= = IiC I.AIK.I( ; II'\HKIA: : ; < ; ): IN PKN.:

  "fnilo XuhiinK" crietl' Faith, Intrnlulounly loti poor men. fvr nvt raiit i$ pl teI I, liund for, I i hiingti" in uieUol its well A Cd = Cd RMI( It"i'(C\tlIHrl\ : 'l't1Lf.A.'I'i't .
  ,"! tl.i'tu 'un the nllt' at all dubioUstat 'i', |I' r,>niitl. T" i" 1.llt f' ii. .ttiiu, l hi tlvr taivernnielit 0

  "Yen, ('IIcI... That accounts for, hi* "belngo > 1 Uiijly itnt ttio: potltlvcf.'innlf". who moveiilxiul I|" uf '... county' Iiuvu hsc'uiI ( )! A.VO 1'! irKACIIKM.' '; ANII31KAI )

  II< IJUiiu tOMt rid IIII", ch, little tindt.wn loon ,,111...... K'lliini "wind- I .UtfM,1.I and tin Commit ulii! tion for I : "I\ I

  Ui'j i.iunty roiiiiniwiiiinerii will, I.. under ". 0
  ""knd tiltItet. iisl! IS .1,1f..1 usows'oq't" '
  ; c i
  .1,1.
  Avno'fs'f oat \Wdo\, questioned flu --- I, ,4- '
  rotiL'tI, "of the up town bur riMinu ut iilitlllinn 110"1.1. loam jI".r sew If'Kinlu- ,.J

  Faith. I ,,- M.ft rrnU )hirfuirn, Hum l'IIIt'1-I t tliin in .purl-, I ly .: hut J.rc'i otis in ., .,,,, : I. Everybody 'in the City

  Xolmdy- Jl\l.'hy.U..IJMo.-o&.oI know fame 1.11111'-11&one' rnbun-lei) : hii.J. 7itrMluiJttTh1uIttililt" ;; ; the new ehurit-rn.. und ninividiiientii toihuid'ra wroiiuis! : ::; IYATI : ,1 l I ) ( ,' d. ,'. i 1 i 'I
  s'ema to nay /1JfJ1W. .
  SIIY..rk IIU-r. .
  -
  in f liNt, the,
  eitii .
  ninny i> uui -
  .
  !.....! !' 'I'"It\ tJitriiLtrua.Xression b., .
  -s-rs 'ii..n of, r '|"iuiibilit) in an e.. AllTIHJ 1 huh WOltK ,/ ii" II I" I
  rich d r..7.C.: u.r.: t I II c..I'1 ""j"" < :
  It t IK the
  seems to Iw that .. V .
  A ,>ul", bend, Tliu new .county Itonrd, : .? -t _
  widow who nwnM the Ioowllotollo blot I I lie oldi-Kt und mist Krotosouu .idi-K In "' I prmlili.l / nmn ilnbililinttly ,. ATlllsmAHMi1U.IJ., I' To 0 our iirerlniiily ilmnut t fmplf-lo,

  on the corner I'ii1&I" ..,.. "tll'' L/lltJ'lJ/ 7Th'I4IQ' I Pflhlt ss1 1 frp! l l'J ,
  jIfIIU'jlM/
  ; L.i44iu'uLittdtilvEkilsIts / ) I )just ath',i.I novcral liiiiiiliml Uol. -
  fr'un lln IIIHII| ainuiiK 11'1 :
  MISAIthI J-tttllnrU'tt* 1ti4sii'suiTussi > ,
  !
  \8 l tutu ndoptol, hy tivo\lllat'e. III thvu-ect worlh Of mlilillonul.. ) 41.Y lIAI"o. l'
  I I I'
  l with tear. "11111-1..1. think l'rI'III.o' .\fii jmHer title .I uilruulriiutUul. .. I i "il 1111 tyo| am A'rlvc ntl'eii 'r"lu'I., till Muve
  bf. milnitif'ivM until-I JtimnJhlliH i1HI uf Kniilund: t' W i uin'' ''''' as ImvltiK.. I whit b, ruiinot 1 lo k-nr l but (1luro.I HMiliurp).: \ \ no In, n !let hr for u Multi'I"'. 114.:. l ,

  IIhollt It""leoplo "cluhlKd. toerYlitrfo1; Vuy" il hmrw" 'a a l-y ,.. of tint .' hi- | t iluii over I t lu ) ,; ajulubnaply trrivtx . !' I ,
  jnibllo uieluuriiil) Sue tue' Juiglee 1',1. i f"ur./IU" : 10.r'l 'JulJ11 . .. ,
  $5i4ap.
  not In it hurry to ,- nt ) | ,. auil .. ..I.
  are generally ..-.III. !tu huvi Ix-i-'ii donu III tiouj, CJlh U ,/1, t |1"11,11 .11111001.1" IIr (
  pro ljot 1M f-r Hifl} tb'i !W" fibIILUoik '" .!" onuly. miUtfChUi Murk Tuplry'i rcinurk sirs ku, In tliu IJUBIIIIMI OKI nt nf IU.e.iutity ra hey J 1t wll. 'honk ami |uiiitil.liil;, -- --

  :(, .... .u..108IIh... U k ,JJilIob ,, h-'ii ho.uaii" lklui "tit for "soulickIt\!"" mnl. thin IN f* ft KuiM-nhioii| of I work, (' ; lf: 'ff "OL'" }'1tlEll: ). ..1'

  lloiirne, bitterly. \\Ii:th1e ltll"wli otiI1tfItJd, """," OK- 1.11"1 rents itlwilutijy, ,.wltt; the jietiti.dtId l- No oilli'u In 1".0':1.- ca.i now fbiii'lo All.t lliliuportiuil. haul und ull I ho. In ';
  ''' Why! crust .It.\. \uL-III'.1. tbronith ,J.m'I'U'III. )' wirtuf biulnHm, ulr. "-Ni-w : TU- minor prurixluiui uf UH? tall 'hue. Trouble1) and( Attention of no tuuseI11C11'C 1> with ( "( 'I.MUIIHI Ul. Jnu 0,. k.rlnnl, ", wwk., well t*).

  nf her "'al'l." ."..L..IB. \ Vr'.tii7! | ;"I.t" he said York TrilMiim art ull "in the HUH ifiiiit ut uutwrnuitioo : ? 'i i M j < / i ""t' I III t.I a 'hilt y of work linne.1 /I.vis.l II.a.1'.111..111., u'l'r, welk-wrlUi-n, I I.A.

  us. ; toiigtii'i1 ROVWi.twtni nut low ( ) "'" air.itei.rue.sI' Ilitlie' Wts.s.
  01"1"11.
  ljvo|
  Hut the letter from Cnelo lint ut' ;. o ," \ & 1"111 rhlrl"t.
  next J"'j.t
  lAy ft Yorki.'ty'
  The Kow custoinern. Uniinl)

  wrotc\X.It"\'i' ..'.'':''.'\11"1''t.IIuI.tI.; ... ;1110. ... 'N"t4Icl\"UU: ,I I win hoW write for \the pret* nr the 11I1111'. ,I .,, .t3 '- _" ( t( bug as we! pleaso our rill IM ynuroriliT wiiiHfui lion., *, am') we wi. /110 you .1.r'or. lie".h.U'.M.IA."I.;.' by ,ni II.. 'new"deni-ri.etiry| (.'I' IIII.lny"-I -t-

  ututiidU, bI., )
  &I1.-.r: JUt1 nji thlrty-twu. l11..I. 1S 'nl:.  o i


  ::  ,
  a


  : -- -.,,- '
  : -=_ -- __ I
  -- -- -
  *
  1 ,  '....,. ... ...
  .
  {.;.:.:: ."' _.. .' .. .

  F

  .
  - -
  -- -
  -
  --p----

  I Till rOMMr.Ufl.tt.'H ANNfAl. I .-ohs| .b.I..n mil) I I.. l lu rtd" M. nml ;>y tbrti cml-( lu'HTHlptl I iii,, ,,1- 'ill" irlial' I t. clItlloll: IMMH.: I.

  m 1.1 'O ijI Tin. IUILV I ,, I .i. i" .-iii) i ..1,1.I t :.. n.i M 'm ,,Alo' ?,11 i. u, u. .hut ili Ut un' rib-in I I KI >rn' un>'i>turilik(
  )JIERCIU keeps \ third UKof nlll-, nh tli I If *
  1"I p oia "h"1 ,1 /'alittiin-i- i 11,1 .
  ,1 ..
  \11 ih" time% i' l I. iiii-liliixlf' not piiindilvi' I luPI. tMlii,.* nf i1'.i. tutu ai, .,i.iuui, "". thoin ''I I'l-'h I li In law.( wli t'" .in-lo flnkl'o rrlfrdLln.| prwli.: iuiuf nir) dl ... You Must Read !

  't I Tl'f: I'LI'.I'"r ii. I.... Its i-nii" rpri" 1 lm: b'K'1 m"'lr, I i haul Hi; I>,ID ami, 1 --I1 I! |11110'! in uuhuuthici. ,'h.,"! lhturblu' t I. ,,hh| "tilt h. II.r.ownipilnr nl.11. I'llnl Ilr :r rllnl.irm. Thl form,
  .
  I and, ni > ,'Iill".1.| i u.u ..I.f. t'liM muon',ti") I'M* nii-ruliniit tolib1 an I'.llnI. ItlftsluiKnid% "prolriulliu. I
  1
  iml. ,
  u unii: r.iriMM that mi n< -11'
  way
  = -- ,111' ) I I''.I rtr''H nf "''II"'f ''I''! I 1,1. I thum ,', "IIU, (Jui,"I P. .'i \ ihiImSitu **l\t. t'.t lfll at ones ,It HIP lit*-illon of I in.ltuumtinku's .
  ) )
  di;;';; ';" ,t ,* '. I/;I'tteot'ttHH' fill ttc n lili-nnil' hut nu iillo.i'Uicr ncn iU';| trim MI nilu-r p >rt'. ". -irk onur honn' jti i d I.ri ti.,d 1 luinr. *! *. 1'luR. up" -- -- -
  ,I ..rI.'h.> Bmrt--m" mlr? nf( iinr t'fniW .> \1111," !I.> I 1",1 iini| l I3 thr |I', 1,1', ,1 Ihl p"H I i-oni'.f mmi I f in hlh w\l li' 'I lilt n-t .mi ,:. t th I n n.-nUuil 1.1,1, I nip.u'l.ltiil. J'II lluniudy. "h'" nult' dinilI -

  '4 "..* .ffi-A "" """". \ sinuHiirc n.ci; Intro 'itt'dtili < pnMn-, t-phrirnu, L .
  ,F..." I,.rnl!, I.'r./ f..h j.. "dr.1 .,,,." "', II 1'1 n.nlnilIIP I 'mil t iluntmrp. ,'"'inH'iil| nn. mu 11 "hl\1, IIuu- it ut" H I I la'Kirurt' \\rp. I 1"1.1111 nllaylim Hi. nnd | tp!" <',II.-. thai Inn: "u'uijmuiu| .111-n- ttui-iuui-tu'| | | HIII <., .in hIs tim> Uiin! 11 11 i II.1.|. ,.1,
  ha\e .111'.1'.11..11.
  .r.1 thi-y long uliitirn KiriH nmii d in tin Phil ,pin to in..ru -.. ut rh-ut. : ,1'cr. Hit ""PI 1 km, lit ir" "
  ., ',..... ( "I" i.p\ I I. I" |Irihmu In-'i rinnn,'nt t-iin nuintt., .\, ...t muthltliulu. i (PIth-ut ," .,111. I I | | .1 -ii,
  I vulilf I.) thi- city tho hiutnur h.,. p h CM.'. .i-l' i-haiti-iiiiul, lo.nl' .it lh 01'| I IIIM< I :..1, ii hh', 11",1; < il v\ .,, IK d I .,,1 M I 111,1 IH \
  \1 I Pr. I II.! %I 1. N-inkln---h.m-: ri.nirnctl. to Hit. unit hiner-omo to ,'hlll.lI.hl| | 1. talinl. fijil| | IIKII| Hi" n.'il.kiiiiKii hiiiiml. I I ttt iIH'r ,la\ u it .'II.1 ,niiNMi \ iLutI, I In. liiwahko. M',. llnlnn h_ 0. 1'1111, IKnr ANTX Z"OTC: ,
  1 flu nntl w 111 IH* nt hU nilit-t at u'tiil .ImnrH rOK.tlo i-f-i mt il, rv h.irti mu Mi.i, -il.ln n in' I I 1'I '' I'',,-".I at tiut' hit. 'nh' bt (I. hi. lr! s nhiim.iri .
  inthellKhtnfiiiiHtti>r nf ponr f.ThiMi I .
  .
  'll'jl'al.if.ixiitri-i'l.' : If.Vanlivl p rl, thiiii'h It m sill|1'1,1.1-: -ii mint nth .ll/it'illnf' n I I.' ,\ oiili.iullni, ; t'ti-i! ilnrutnhn --- -- dr! .11X
  t. .. it will not 1 IKIn nnml. fl" 1,111 p rlIn HI-XHO and l.n'illll.I fu Itululi, 111 L iilud" fmin, pfih.ips" p Is,html nit tutu-. : r.n.VM.: IIJ.VI r.,1
  \ lln liirrlmw linml, llnniulinlil .
  Htcuml
  with \<-t nr mi r'limit" nip ri. nn-l I il I- t i 1'r alii im-n-limiiH milnlmhiivvntkud
  ,
  mr !mt DIM | i .hi-1inplovd '
  > :lOOllOVOflint
  nml 1 KiU-hi'ii burnlturu. Aillnl.ra ..our. oo\or.rlnl ". liln I .inl 1 him npi nud" hh : 0
  ; pit a hi :h< r ratnf rr,-.|.'hl I limn iniiiiitiiiVHirlH. ; | ,. fur and nbtiiimd 'a l.m bthlih 'f11" OI'II.1 No1
  I"Is2. I'rmincul.'i! }'h.. JylH-tf arnoHtuciiH and teal In ln-balf nf t'tu! ) ". | 'I 1 hi. 111'1111| ii t-i-H..1 I ,1 lt tin I' Ih,')' ho|". .tn luir, ,id I'I'h! ImutimI .luu It''nll Salom fur Ih. ,'n''I. illiul| I I. is ; Ittnlh tlii"' nhntiinkt ii Hi h.'uxu\ ,

  h'ler.o that Ibo ,"nOIDeum.'n'', previous 111\ I i'hutiit "- "hl.il, his K I'MlSONAf.: AM) Gstn.\I.: : If made, thai Ibo COMMKHCIAL \1 i Insult : i- -il limn mimn, IIMNN urnn: In In I tinu 1h'l rinkinf Hi,,. ,ImnlH'r, mi I Hmln-r liihlu, .tnflci-i null. iniiiiiifafiiiriil f mm tin it i iinli hit.' tulut-h d.n n huh. nlin' "hll''I..I".11''I I 11".1: I \ ndiriuliir, /mIltulutlili I'" 1"1.
  hn .'. Annual' by the first af the coining! -I I '. 'H |it at a hllII r | rl <> than his nn. I irntr: |t-r t nt ami, HIP prntinii.lHittn I V I ll' IIUII',I I; hut' pll) ll-llll.|' I hut| "| | | his fVprt'HH 1 ,
  I "I'b. ho, jo, oh, ) c, but "h. fur the .1 rnl'l,-. |hunt' illnr, shut," < in MI.\| |I. ti pro'i.!!: ,pr ir-hmtt I I---s lur mt-lit" 'in HIP dn r)' milk r,1 tin rlrli..II of nhli I h,' .111.1" } .> .ii lulhuitiul'm: ,'('II1'. I ,1'1..11"1. IIIIHII:,".,1 I,1.
  t FiFe) V ItnuliuiKor. tier yt-ar, and \ relt"faleo. "II Inr ,iliiiiilb) tin. i-",", 111111111111"1.1., ',r IIIM- p\nrl| 1.1.11"1: t" i-xiMliij, h.. 1 )PIII| i 011'11'1 \ "I.H-U! iluliymnn. till.) '1.1Irl..i.r., .1I'I''I"'IIII.lk"1 h.11"1. n 1.

  ; li-ftnn nlttd.Tim mnni", 11 hi- \"lIllnM I .r ,"' .' ." <* eultu'|1' 11"", th-iti: ui-,"\' nlhi-r IIIIHI.n I hu* llu "II,1 I
  I 111111! n rro'ol' 1''n.ar.lnn. I.I' of Ilili nilli-ln' ,U In net forth kttuun, hug Hit i'Xf- .HUi-1 ntliima'Itliy liiittululruiuiili.t ,-0- | i ii| ainltudi lh<< pri-Hi-nt I\\1 rll'loll'1 r.lo111
  purpose I Iii : I' r irnllnii f!."; pur' "pl.llu, I Iputil OSSrS( JSLKSSIXti] rib MANKIND
  .
  "'lr.lo" t lloble 1..1 nlfht.Thv .1.v..II"". I IH .u thai' thlprnlit .11,1 .it Hiiuh that ir niur- "
  I I
  C'nntmc-rclul. ha "f Iho '"IIUor Ibo Insult wo .blll.ullh. 1 let it I) I'IIIIM I tit, m, u hn fur. 'nl nt inlml Hit- lo.ulni': "I"". nil "p. .. ."1.111!)!! rmut '5 "I 'hingu r u1ml| "miii hIltS. (
  rr'.lv,1 U'I.l will .limO flrat ,pinna I I.* nf nlmtil 901 I "gu.: lush rnpiliil'briiu t lie I title nml I.1-1- I hy, thu "i.tijHilutl.i./nr, II HIP\PI,1.| tu nhn \II .1 unit rt-ioit'-d n llnu KliKknf' Krt'tit-li, P.inlli.u. "- at much a "PITM i-Itt I\ IIH n pnr, mid pun ln, .naii-ly' ,' iipmI in nil rnw, \|h, .,
  '
  nIII..lol to tho Om-i-olo 10.4 ( .II.n") '' I I Hill have an Illiinilnalfd cov"1 I Infrmil nt-HH In IhU pnrl" '. ii'uI I Im-iir all the 11.1 nfIn.HUH IIlfII: hit, litton >tt, III 11) l I" iIuiifl|1",1.,11.| l 11'1'IU'lh| | ; of fpu-r I" 1"1,1,111,11, t.i'I 'lU'iit funnt f inn' I tl.i-; n) i.tuhui.ni.n. .

  Rraml Imll nt the l'nrkThiiriiJay tilyht. which mar his tltlo-TIIK CO "IVI nitt-ml, tilt tn UKtin1! ". c nf firt-niiiDtmiPi s In 1" nut "III"I ll.'I.lielit .
  I' .h.1 fin limit tn flunl o\t- r..' 1I I riiiimt:i im h.. ] J-M .
  .
  .1. tmlcl: W.I'I F-'|., tie (:')1111'<1 u"a CIAL' AMNUAL. lt lllhn\ol, 1"1 tluonylionkol nbtalnuilnrihiitilriii'tlnriifii I -.lor n.liuiiini '- .\ btiHlii'HH )litI(nil)' pr npprmiH nnl, ) Not

  I IliiHliionn Mnnn 'i-r, .left 'lant'iilKht fr Mn-I Its k'"t' c\'cr |,"hl.h,'l In \\'u.1 l lKlorlJ.ij : n i ,art t nf Ihf pr 'lt.i: \h i-li lit, niaki-o in win'u oH-u| to"nl. r pnmH.'| "'" 11.1111'1- tatpmmi' ') dull ii. |hum |II ,,ui,

  \\hurehuwlll, rcl.11 fm Uiiii-iir,. fnur her ) mrly i-tllliomt nf tin. l 10"nl" i 'niUnir litu- chili. .the IMI rlrii.!. to rif inIOIIHU lawful .,",1 iintiattiral n-Hirh-tinnt.; r"I'IIIII' \hum, iiiu-i pn'r.'I..I", \ ,iin' \1"" I ,,,.11111.11,1, p 1 *,, >
  ; I him fir Hit II'K'II" itt fr> Lhlnhfh In" I hue nf I Ihu "I X I lil Ihi I I. IH hun-.v' Li\uli that tin aiimiaIT 1111 .." \MII lIt, ultut I Ii t t HIP ,pti'Jndu-p. ) nr 11) IIIIUIUIIIM II 1 inia' '< 1 1 tin' "
  dlR.! will hue tin- only: work nf III'k" tit I \\ "-.1! r..I. I. 1,111" 1IIJ'I'I" | Hit- HUH I khnhh-rt nf (lie ,
  nut-iin/1 ,
  I ; Ih"C"IIIIIII"I. fun itt hium9h, ',"., StptPilnri1, ni- .a" hut- .. "" \h.. dull.irt. I 11" ten or 1\11) ih'ilniH m.iy: In-mnt'ilb) the Juilluiuiiri uxpmdituiit '
  I Aft,>r i HIP ini'i. tin;.' ff tlu, > "I'llnlx'\ AxHiMlatlnn I"1"11,1. Hhall pulilifli for man') ions II |Itt ,pay ","IIIIR'I 'n.tbhhim I iioiiiJHie uonll.lutH tn Ion,I 'c' sit nutnldt-nl ltpHilnt| 1"'IMII..III",1 1"1.hl.lllrl.III''I'"I, : ) .,
  welrivt-tlii't-\-iiiHl"i-rii4lil fur Wu_lKl.n Hiit-ffii nithmi'ri'liaiiNd I lliH.IIMMH luii' I mul hllli.I : .. Alibmmi.' \II l 1,111, .
  IiitIitl.4'N tuttle: r"II' .1111 Y CT
  la-t the .
  ", nlxlit III S.
  .
  f"IIIlf"II..I. in fnmp I In iiliui'liliilioiial.: th H ild t-nm. ,,. 1111'1"1. Alalinmannth' "
  Min'h.intH: I ll.itil I Hliriv Ilicy pufii-k: nfa. Itl i In I In- usa of I Ihr ,'I"m'lcf.r: I Illim- T I f f> rig tlllll"'I'I.' nt nf I Hitpit| i., 1" III|ly || I 1 I th im-n-hmitt nf ,11.11 '.'1st .d.iv: nl ..1.1..1" <';. nl lo o''II'k1.1.li'r

  ninu HiipH-r.| Tho) hilly | tinfimion <.'. 1.1111 ,pl.ili-K, nhlfh Hhall ha n.i-d in, Its Ini tints tilt Inl I .last"I'I' I. "Iv""I' I Ii. \1'1".r ,-lu'u| tltIZ a llnHtn'ii 11..hl'l.M II"I"II.: iiiminfiiptnrptl, only\ dt' ('nnsiutlno. ,. A.1.\ | '. whoHiih I ,
  .
  I 111.111'11 I. 1."li.hlll'II'I.1 Ih"I"'II"I.'hl. I in, ,- 'vPiualHo, forthfnllou HIP PI I ', llnsHnduilnir r the ,tr "- |l'2. i
  \VI.H M I ,. "ech. ; wo liallpilliMi!! .I.UiUtn h.' ( hut fuuhi'.ui himi 11111. I IAN iislnrall)' IlInl'I"'lh.I 111. I' ; "I"IL Hlm\ Ir 11
  .1.lnl "Ihl.II.lll l l tuuuuutu, nml Its 'pilitnlll IH "o At fIn pr.int ., .IIInl.h, intfifi'riiifinl'h \\nl.liu to iH'lluMthai HIP iiiiTplntii' It th'prhlnir "" HiibjiiI in itli-r: HIM n-l. Itt hIs liiiiniiructiirii' wnn ..h h)I hue lln-no 1111. ,, AI"h| || ,1.day, M-II.
  'Ill'pnpimlill, | t'i f'.rill jiillil: H'H'k ,1-- oplmif I" I ththlMtilort' bu-.i. UNH b> | PHttiiri! Ih.III.'I. rn part nftln-ir na-'t- .f'I Hi p-1 I t PIMP of ,'"I.hh'rIIlK. "apprninir.
  ... : ; nhn shill MIRI: Hint nt-nrly ifr> l,Kly, will I luliiml I. tint tin n-in : in 1'1"111.11 I Iho -.tymuhuulsihmulu; II 1'.1 lluf.Kl. and, r .1'1'1 lii. mull .itrit-mi'ili> ,>".,11,11111) THE GrJSNTJXNJS: JL.tt.TXCIL.T3Thlt
  i.j 1hl 1'1.. rl''I..1
  .IIU.I..III'.i""nl nf tin Mlllt.ltftif: U \ )'CCII' I>IM.,. Of tillvnlnnhlu lIt I ul I iirthc I '..ll.h.I".r. I H hi- 1 Illlldu, btill1 I "hun- 'JII flf Hip 1.,1.1..1: milMimphlt
  '. hii\i> nn piiifilHh.iif| I : in HID 0\1.111' Infill in itlnn nhh-h, U will t-nnUln. Sl.ilf nf I I- IInrlila.. t-ilm| h. Th.I I nn "" 1 nn I If I HiofiiH'omni: ) uluij.p for tliiHtnninnfliimlHr lit Ir.>", nmpin' )'. nf Ahibamanlih luttl 1.liltIs told: hy 1'11.111111 ApoHth', NiI 1 Katt: (hut trtuliit'ttt Hn.nl, coil, \ ,
  lint: ii. I,IHLi.iu>. At ,pnjNf-iit' I in tinut\ In1, unlioililituiy shut! I 11' linialin, tl In Hiltt II f:,fmttnr mid I tlinlifi- \i. M-lt, liitiUni! | HIP "l'humIins of HIP hmit.iim', ,1 la muMtniphit Ixillluurit In )1:111.,110 Inpurfnrm \hit It ptaimul I fnr II.
  will hi Hi '
  HI'n-oof ,...III'lilllll| on tin1'iir. tho in'I Iinhii 'Hitlionk'H' c"hl'.II. ." 11" miy rliht eivt-, I 1.) n .Hhlpt, h.ittrrIn t-niild rcdin-pil, Iii u imnlmtim' of r.iln' lail.11 I II ''I'nll.r' 11"1'1'.11,1'
  ,1M nf tinluiHiiuHii flhi ,iIi,-\ liln.l, I In m-li nf Ihu city rT m I hue tlaini', lit foun- nhii-h, hnrli-r I II n pin\l">.iou L-IVHII Ihu 1 I ."-,,'h""I"- ivoiild wi' k-iiiii I Ihori-diiillnii! HIP 1'1'1 11,1, \I'II.hlo, ,.,UIlr". (1.. IMtlCJK; 1' K1I 10'"rJ.I': ONLY : OUN'IX.
  | "ill t> t | If I Ih Mnk
  silt lug torlh tinrvail hurlt-ri-r, rniiHlt-m-c or Hhlppor Iliu rllh,11 11"11'\11 1 :" rn-c WIIH i I b) Hn' hit 1..I..II.'I.| .
  iniimu-r 111 Jl\fN tht 'iinii'ftnrkini' ; tllol utlfiitinn to the 1111,1111 Iltuls.u taut: chili.iiiiuiuul lilly nlt)' to hiti'iiii.u nlth, lIt" sit i-tlmi by "olllluII Htitiilon-n, .llhl.ho Ii bf ..I1! Im-rua'p hue t-apil.i lli-miHi'jniir -)'."II nllI"pruU'iit" (lit npproapinfdlHt-ii-| .
  ,ImalH the HIIIIII- ..hlIh,-) nniihl 1'lrl, IInnikin rV 11" I tinmaxtirm, owner of n Hiutftlnn-, lo.illoriiiiliinl prlipd' nf ,1,1llni.our i-l" MilorutIHII 11,1 1..lr..II..II"'3', '1,111 \ha
  lug |""nitlon IVlHilciiln 1.1\1\ in the lilt issut.| l'.t cry tmhhaiii'i pnlut nhifh, m- PI'I'' t nur a inunit.'lot. : n ] ) AVII.A.T IS KAJI1 04'> IT.
  : Kiuilnntiir.il hlyhuny nf trade mid Imliii.Ir shall It.- \uuimt 1111'. r, ndur" its im-rt-hmitH. W,' ,* Ihit I. 1 mIt hum SliH-khnhhrtnill' i 111 I".riz! A
  AI I n le'II\;, I In- )'11.1.' A 'O'hll.l. tutu. ): I Ir uli-Mtatwlli-ii, ."ce.U. 'II'hlo: lint 11,1-,hl,I for ant' nay In t hu bit) 'm. n nf this | nr Hint hit humV.ultiuihits tin- l'I'I""IIIII'r'III, )' nf fnmpa 'I 1 liu r.m : 1.1 f.iir >,niiiplportu I| I, tlursroiiBtnntino A |1."tl| | I. i-mml milt tim -n
  II.Illn.lllh"l.I s 1..I".il.1 In furin.. n ) ; onmph't"" f"Ulhl III |10'f.111 1 ,tilt lit. tliivflli I nr I Inili-vtMh.13 aniiimpiiMilioii \ h: IMnm iiili-rfiri, l uilh 1 Hit-: rat < :i in.i u-f nv II' M 111"a inuil-ai- I HUH, ,ib-t-d till, iiiK. 'hl"hut' r, .I'dllll)' ,'ulll hlnpl.iif nl hiinlni-HHitiid 111)' if Innlur imp. 'n I
  1.1
  C i-vury ItuluHtry (lii' lit-thu br.im-hit nfHild railroad
  f'I"II" ,
  1'1 fornn.irili'i- IKaMiniil nhluli Ihf IIIIM- laMisiiuil.irth i iiPXii'tilii'iii If nll'
  >iiilliii of Ih,- nIIKI "lhlndll ; fiuu-liK t" ,ut ) i lii-. M IIMIMH.' IIA.!
  t Joint stink ll" n< | m'I.lf.l" and totfi-uif tt-rt-Hnf lir-l \ Aitgui4 Jut I. !I. .
  thuuity "- 1IVIII'I'II'II.r tinIniidin' orlnmrHil I l.iltir. nlthlU'h Hit' 1 11"11..1,1. (I
  ; .hl .IUlill 1 In mi) h 1..I..n nr uti' ( A ,>. Kill.
  u-iMid, huLl' it PKinmittiv" ,, wn-t apinliiUilto \ the tiUicational' hint tiliit'niiH linuliii'- of an* \ < snI.| An) ,pi-r--n,MiniatingIhf i-xpp nruaKi-talniM" lair u, | > mill (I Mild r,n ".'".1"1.1 "'II'h"H ..hlilro n 1 > |10.1. 1".11..1. ..: .
  ".llunl'm. 1"r 11111111 A It- I K Ii -" 0.1/I) pmk niul 1 M nil' .In |II., ( I }him., .
  .lriii-bil tutMutu nf 1,0. ,11"1
  I whit 11'"lhe' i eu tap N Ir I tin- ImalH In a<- ". hi pill'll. mul ,pilMit-I ; nilriloi' ) pun' lfnn ,.f thin" suth llnn-h.:ill In-pun she| it thai ninth' IIk.I Ir,'in Hit- l'h"I. 111h.bmni.Tn pnii> in I llli'HBlimlo.M.uilliiil.' I. HI mi its pi.HxIlilc.. I ,", uiH.'M I ..1.I'r,11'II' 1 1 IK-I.II.r .. mu i.III. i.
  HIP nhii-h. fil n UIIII.II''I."I." hit ) 1 h. ,1.1 luttur hit 111,1 : .' lilmutimihuti Ii Mil fitu-r Illlil ..
  hll.I"II"I.Il. n Kl'lll'l-.il ilnlll't
  hlivliiv
  upon ,.ut.hhcurs 11) RIMM
  ,'rt.11 1.,1. 1"I ">f hue tunnli-Iiial, ;O% rnnifnt; 1.'I"O"r nnl mui I ) t't-iusmtu'uultt (tint tshtutuilthuis I IIII.'I.I"h' nthur : lit'
  .r < I 11.11..1.111)
  I'lm lin1 imprlHuniiit'til \"Clll'l Ilr"I'o i.iirn truly, hi;, ( )h. jui'H| ,
  It
  nulghit IH- ithitit tel .In parKu-mhlp. and, iiifiubt-ri nf nil lioariU mid t.etiuiutgcs ". h "' ut'IUI'1' unit 11IK'r. toil, thuutmuulI lui-alh: ,ilom-at fl .ulo'k ;

  d.1 iir)htUincmmilitntinnnf all I liiU-ix-HU In the cIty ; thn cI, ) '. finamlafiimlitinn : unr.f o. :n. Th ,it it Hliall tint 1 1> hmtttful, for amI I r"I'II.h tIn. II Ilh''o.t thin ltitustInt'l. llri-nliin, Allhlll.IIIM.I !. .Mb I'liHldi-nt., l-w;,
  -- t-nnlrnl 'f atlompl ti ct n:Ml Iliu "t- I lIlt I. H.IEL.\
  I 11,1 1110
  111"10 \
  uo'nl.111'14.. Khun' in;; tbitlil't' nf thu, cIty am tilt 1.11110 itt r hI matfrnrmiriitl In nminliiiKthu "huh.."l., luP. I It hut limIt I I.I"MII.'MI.' 11"11 S. S. VAN "'"A.I. h"'I"llr)'.

  CITT -Kit.: huxniicr I'rnp. lit "'-'.u..rh.e.o It Hhall .1.11\11\ the end InulliiKi-r: 1111.nII'1, or hit \1. ..\. limit-rN. Iiitl hhui' ta-st l'UI'lo',1; 11\I I'h tttu-ith)
  JOr< Ir Ihl Jon,; ilftniiiil retort nf lax nMiiininli t-rpt 1, MI.li-H' I lUl II on I IH h'II" n o r "-"I'hlllhll: i>. I.l.fl"l nt inn.
  .his! .'h.I"llnll. MiiliikU! ; I Hilton1, ( 1ImiitH i-nlli't-tlniiH, tin- tfi-n.4 ,'nll"II'II1" Rlcl'III''olllrl: ) fii in 'liur an I ","1"1. l.m thu "" '11"1'11 NotCt'NUIIE
  tutu for yi-m; )
  ,
  < rsnn mid I InipuuiinloilH niilUmn--rHllialdoth.il: .
  XUMI\II-| || A f: li-ll-! .1v.II'III.IV
  ; I I InIlMIII. | nf bIn husu ili'ntln and man"I Itgeut: for thou ( iiiiit.1 \ Hu' htnnu.
  viol" itiuit Ihu l'r"vl.IIIM..rllo.I 11.h.1 111111' .1"1} gut ChIt inn I. h r.-luv ghim-lu thill, the niuiiiH!
  N OjM I liii : M i l U f inlillHTgj; J.iikRniitillu ,: ,, .
  ; tiv. )'i nr; nllalilu hrnllli stuttlstcs: ; npp.Hitu IK- 1.Ii.llo Inl lru dlll. 111" j itO nf tlu' IMrwlurMoftht't IVnH.ii'dln
  ; l.; I II.MIIIV; I(""1, \\ m In'"I"' "'"\II'IIVIB"lllullll'l.r""f\ ; '". iinr impil, ,nnnit-nt 1,1 i-v Tliovxit-Htltc Htrain cmi o-l by tin- hlirlraitHol niul Mi'inpliix 1.,11',11'1'1.1

  '" ", Ala; .1 T Knltmi, S V ; l T Wnnli Ark huanliiaiiiU-xi-hanh'uH. iliur'ltliruulniy ftiilinnun. 3"..'. : lalmrthal multI iln In thin pint' nilnnl .Mil'iniri. nil 1) IK> hi '. II II (11'
  --- 1 ic-pnrlHiirall, ; \\ hat mnil'vi, I H iiiilui (I.\'rn"l )" -')' tnrtfiiiiiitiid |Hrmltnf nny fiirllu-rnr amiuhit' hiutu.tt, bur itiiiil VHiiipiiiit in llitnn.. .\II""I.OIU"

  M I HICHAM: IK Ilium., ,.-.lui-oli" Kryj/i-r, ''.'1.. ; liiHiirmico mtl ""1"111 ilatn.Id I fitpanmsi': 0" thin 1 han in hinmoH ih-iiH 1.,111 plai-i-d iixni| tIN liiidu." Any ul. JNiil.n I of N'pli-iiilH-r, I"'i. nt I 19 ,..
  1 'shli-B, alt of tin-Hi-" ..llro.11," i B dim-" \\.1..1( | vliH-iiii.j, nillci-ra, .
  I'M l'riilti-B, 'lxnilH llli>; I l.lfcr' S U; .1 A a tllri'i-lnry n.r $itt' itt tinHamu.: mid i-Un 'it ,,innkt- a 1.1," an mil) i nil, in Hit tin I'liHiii'ittK )1..f. it \ t" Iraimiit Hiii'l

  C'nniiM-r, JiH-kMninilli-j, : ; IL 'V T l'I"'hl'f.' I trynftht- MuttKnvtiiimfiit' ; Inw,- '1"IIIh, 1",1. nn: nfthptnim- '''I1.I..lh"nf Hit- 11'I'I"1Ir: I ilitsur tlitr liiiHini'H ito may: h.> luua 1 ilniii\ at iiliti't
  nil tin coin U, SI.itc: mul } ''/ ; .tllni- Ci ,, n hit i ., ,t-d hi* IiiHpn' ..it-tin.' III".I., I II It .. | i nf Uu. 'turn' .'III. I
  )IU, Kla. lily' Y nf thu U'glHlnlurc lo\\in lliu iimnuantl \ art-tipi.ilh in I hue ilark nh i ) ..huiuiI. 1.1."" 1
  TllI4Il': : .\.I l''liM.tHiM.: of every mi-inlN-r tf t-ithur clarv < nminiMut-' Ihf *tii.itnf nhihSnalnr thin inturi-Ht nf It-w 11,1.1111. .ln I..ll. ,\\:1.\1': .1""r.hl. tttis.
  re.II.I"o ; Million I wan Phnirm, rilndtliiliiiu \ hn\uni, matorl.il h.I'I.II.. 1.1 I ilmuru-. S.N \ ) .
  IUIIIHmid thIn | ollllithu; Xtali-'n n-p- an ,ihu : lumlH I'I.\II""I'I.
  I'.narlliifiilx : Irnm ( |O $ H I hl. 111
  Tim I lgl.t (>virIln- H.I r'/.I. ,1"'hl1 Ih.II" I. lIrlllll..lill' ---- --
  In tin- ; talikHnhnnlntithp it nll ': ; I II""".. I nlllhlh"I' hlohll"o "lil..1 prourt-Ht nitli
  IBII""II"Olllllo
  'M"II.II1 h'l1 I II ArcMlliiiitntiKlrriilllarxuluii LmliiV 1.1,1 Iliittmi Mm.
  I'liil-iila.. : Fli-Mlilc nh., W > illinr.ir
  Ir Ih. 1"uIMIII"M'I. mid mmiiifailiireH '. WP hit Ian an .Uiiiln-tlti mil Iliu hl'hllll.1\ hut l.ibnn-r. 1 hit- ttiiiillnnnf -\ Notice.NiiTK u-ii :
  nlIhU nllllll"hll'] 1111"111" $1 l.rilmi,| $Lti,jtliit,, I', it-It| tI, hnutuui tItus 31
  .ttutil.iutt.u nrthi- ,
  Iti-liilloii I Iii HIpviiiliiri-H mid tp| ,uiinailuatnl' \ IIIHIMI, '11 I tininiiliait i Ilig' Hli-\tinipH| \ill ti 3 I Anioil.Min Shm (
  wi-alth, pfpnl" I ition moan
  flly llriMinlil Itt I'Vti-r "tiiil- 1 .Iul, I his thliu't it In prnnuribtinHhiipini', Iii' r.I' hut matt-rial! nll'III'IIII..II' mi luhanir MatcaHiuwttH.
  I Inn.Thulluhl all tin- Mi tIes; polltiual, tint tohhh I Hit' ,'lnuilol KloihU, to Imiiipit: and, I'mbaui" < HIP l.ihiuui,', ,. \ 1Ild"II: "mu K: N luTi'l.y 11"1 t Ihiil' n m-Mln I
  ( n'hll."I",1 H"'lml"" hudt-r, ,m.iy turn i I.t I liiuuutuits nnt.uo for I' Ih,'", \\llilt-tnmpf 1'1' ithutlIir'i| | | at |HIH IFiuuhchuhm'i.uug 1"11.11 MI"u"1 I HII-)' ;""- ninrnll, ) t.i.. t Ih"' '!' (' ,; rK "111 I'lix'i tins .

  hit \"('n Timli-rniul I.nm- hifiirmatlnn tKnlr.'d.Tlulinnk "111' l'c I h I iiiit-mnpii-lh, 'i ibv I.il"rlhcr \tuc-mu. \hl..IM Ih.III'"VII I Ilii1 IVim.ii'iilii niul .Mi'inphlH 1:11"11' I'licylinvcnii flu-.ipnlliiunrrlillilrfii'aniul Hi-till' html HimThey tiiIi l t > InlniiliK-.
  : ami thn' ..IDMiloivM any 1 miy .I'h 1"II.Illv..i'I.: I ,I I.. I it humus IItO' \11'1 lio ol"t",.I nJ] '',hI.1)'lhl'\ i panv, nf Muril.:" ixcalVI I ",. !I. Ilhl KINK! Hlmw, at t inisuuimilt niarnlnsnf: to HIIJI
  hit Kxc-liutiKU 111111111 will, 1'011:11: a'nii. mtli !,' con I t.ii-tbu. tuulsl" I .. in lltitt h.lI. .Mnliainii, nn tlu -.Mut ili\ iii pi.ilit, llui I hanl tiini, mi II,utm iiniirii,1!

  Ii l al fi-u r lieiu. 1.1,1 nielli \ lilI. 'triliutoil hy tlumiIH.nt iiinlillt-d| r"r thiu' nnrknn h"1 tnt--n i'"IIII..I.Hhip tin lucu.1III.mid nl.ippur-i Iil1 finm, thIs .-npHiHpii7| | ', ill i .1..I'lII.I.Wllr..I..11. : lu,\ N'ptiiulu.i., |b"i. ul t-lc-iu'ti nVIiK'k :ml. ..; Fur nf tha iiiinlihHiiny( anil BIIW| bliillln.

  h.'r..I'I'ill iiH,njIalimiH I lull, nn" i-lintfH; at lirmifh" nf tho lUHiiiiHin mid oilier put"In fii-m I thai pnuli 1.11" I Ixhlpp I. at |am fd, tin 1111.,1 'MII."J h. llu Irinsii'llMii' .r 111.'rl'1| liuuim.ni, .
  h a. a fnmmltUtfiinn, thn P''Y .IY'1 d. that: tininntrait.,, or i'liailfr, I U-- ill, m rmuuumuuiuI-lut 11,1, -<-iio\\' l'i-iusiutiimt, )I- huh. AII.I..lh.. II. l I"'i.I. .
  e.I'h lr \ hnh'nno! and if tail ; 'it nil), itt riir i. I I : : rrvHhirnt. Mirah Silks, n lc, mtiftil in |in| ,-k
  "III" iiinlliyt Itlui- I'mk
  l hhl I Inii-n 'hut Mh h I"' tier ,mul ""'1"111111,1', mplaltx t-hmj-olior I o"I'I'h'l.' tinpnniiai' HII.vluxuloiu 1 1.11':11.\ | Tan, Cn-iiiii niul Uvomlor, at tho
  4'IIII.wlllo'Ur"I1"I, .I.JIKI) ry n rnli>mar| \Illi all the \.tri>nniiiii'iil I Infiirniatinn Ihu appm\nl nr npH-litmi| nf Hi' ','. pini-lk-i-of ilivldlmhiH I C. S. \ .\ \ "lilA 11..1:1): lllW prillif IKK'tH.

  fur (hut.ollllhy.r ( "tutu 1111 i Inn:: piintaililnHs tit-., 11x11:ill). lttouuluutuuutu3' hug nil .lc..I'I'. b uy Hituurflianl.: anI 11. 11 tIt n.r prnlit' fur _louln- I lie/' cnr'o niih t llumatlir '
  5.1! stat hug I laIr main; nl-Jft U> hue I lit.fnlind ; ;!' tn linlll xlllppi '"11 nl HIP \.1..1. I hit! nhiiKinm-r' mid, Hit
  .
  tin! cnmliliintlnn nf all 'anil fnru almuHatnml; nithin Its 'UIVI.1 I""I"lllhl.IIIII" muii hunt, oll.lnlllh'l' HIP lnn. liilit: hi..nIn Notice.vniTN I.nuq ( ii rhmublums, 0 ynrIs Iuuiug, lumr MlyJI.I.utt! ,. ninth, $$3.ttu, < ?? tIll ,.?,,,?ntol, It rosa KV| .

  c.llr..III. I niuuut.t tutis array nf nI"'U.III'II. 'Ihn 1 Flnrld i, Alab.im.i. I lu-tim, gui multI l )1 li,IsINuuiIhi I- Hi-- II.l.r .\ sirif". Auain niippnu ttltcmu, tii'tn.) luturiher h'uuht-s, tuuuy hi ugh ti. Ilt'ti iii ifitity htltilutitt rtttlnuu '
  1"1* \111"1) nKtMHl, 1.1 lit uiilglut "I' 01.1111..1 truth" tutu .mlliiK I 1'\.11.| 111'11 mid, .ht: 'luis | nhlppi ln\o all b. tit tin II Inn.) U"piiHimmir r.iti IH h'.III.lllu, 'Kl l: I. hi'ri-ly fl\Hi luuu-ml hug II huures iulut5 'rittit tutu.A ('U a ;

  Fur Hi", InailiiiK "iTmiHwl mul' the ('01111101 nf thn i-itv, "'I"lt'II oitry liiam.li' nf I'.' "I| nn llit' Hiimtpiii.iipl, mid I. i iui mu ji lut* nl Mi\ dm,'inff "ok-t [nt i bil pnmpptitinn \ i> nl, Smklmlii.ni: 1,11.l ",*
  11,1 "I'
  .
  iKtitiritl.llnth 'II cst ibliHh d t.ii-t th..IC"r \pf, iiiilun 'it' tuhuurulit' In to u I Hit
  01 the lah'in-r; nmlurially In fan, ) I tin lituik 11)\ 1 1.1 : ; : : thu l't-iu-iuuemul.l iiii.l Mi'inpliiM' liailruiil, I'iin
  ")
  11.11 Intuit' nmt IndiiHlry. ,
  \11 hh'h lluhipH| I Itt, \ ","h', hut M-HHul ill Inkiwoik III n I Iss, ami tin Ni-tv h'hiui-k muf
  iHNlif iuulurnel I Ihu'I"'I".UIIIH\ lfUin In 1..I.I | M h itsissilluh.i 'IH ,-.,11111''"' "ill IH i-'iiu3 rlumi titigmi fri uuui fth-tt In imsu tuuuuh u1m. A iui.- or Muil
  IHn c"IIIIII' IIIIB.IIOKK .h"lnlY 0\ cry 1"1." I lit' ,-11"'."-', I It "n'uaii huittd: atho la ""-, nil! hu i-nmptlhd to '(.I1'lllle i I I".r! III,,\\toii. Alabama, nn llu'-JUt dainl 20its tim Itut-Is Nuuhul.ly tulutniltt -
  'm ti tlutZiht.Itti .
  I )
  \
  fonlracU-r., IIIII'IHIIIC''oIIIIlIIW.'| HI-IIHP" nf llitturiti.. I turn* nflilK t-nnlrai w lIlt thuhlitponm' r. part nf Din nnvpH, In Ihl .IIYI..1.11:.. Si-pi..inlh-r. |h'si 7, at I II "' ,",k a. in., fur, :
  ,
  t > cnulc-r Itt, n 01111111111114., fi' >m i lie unii-, (ES lulit I'M'I 1') lieu t<) llhl itt itt I hue t ninliimuiitt, limit I stiulu, ilnjt'rn lure lip this,bn-H. liii I cel'I".I"I. "h\I".I tho I tiaiiHiirtiMii, nf IUIH.r'1| 1 IMIHIIIIMH.Mirlill.in. ,

  I r AC turn, thin cuiiffrcni. I" l lie bi-IJ thin nlmuti-r W. ho Ill and no "XI'U'IIhu uoiiiilod nt Hi', tutu 1"ill.1; I. 1'ruli.liinruud Iliu im-i-flimil 111"01 in nf hilt Ittlmuluuuruur ttuuhtst" nith 1.1"thu, uontniulllIK .1111 : .MlMi. AuiriiHt i.lh. "7.I. thor Mali hull CiK-nn, Chuitihu.i.ndts' ,
  nml bofnuu-H a u-mutt-
  '
  IUIII.r upon
  11) : l'l..r ,I.. I I. ItI I : I
  0H! > .ncliiik.An I.1"'cohllll.
  nl !
  vvt'iiliiK : pivi'Mof, I llu' Lush 11 n trtif rt'llf 1 of Inn t 1'II'ul, i-hlp Ille mid Hhill"f. htPM'doru.liy >.I'.I ,
  the 11111'of tin-. 1\1 "'H'H'IIIIII hue hit)'. liiiHlniMH Inn lllu-ial. and ilnlin.ruin thai nhlp in t it-mplii' ? ) "- "- ,," !.1111 01.hm-ru-r 1 I tmeutsmuct mitt I.miilHraii'llimhilulianiu. \\.lt. WISH.1111.'
  Mill intu hulls hint' lilglilcai'h ,and in 1" itt)' fnr loadint u'.t, 111,1, IlctlVulti. <
  Ilh' f .II"'II'1 dlHpliiy nf luUtriim-monl- < \r) : I i:. .'. '-kl" N VU, I'll-Hidulll. % N. VAN 1'1' imu. '. Hum-, u m-w Htiijily| at MLuili. lunt Ilgitu ts.tiuhutniti's .
  mfiiiln-r nan hlll.11 ilmlKi-r' built man In rrnmii'oln aliinilil luuo huh s InminuBinr It mili-1 IHappmiiit I. I Iii inlml' nf mi) J. 'l'. WIISI.I"1:11.u11: 1''llr) n111211

  ""uhU"OI cllll"e.llllho.t"I'H'II'IIIrh, ,' irnfi'H>,lniial: i-ard In Ihu hn"ik. '1 hprictii III'llllhl.I Ian mi.'ht nork grunt injui'' ,
  C II/.rl, mul, nf n hIlt Illo\ill:11 I ) will Iii ivnwiimhltaml I I IIH tn tiltnlh\ "I polltol I Hull' I.lut. I. ] >,"'1 fnr 'to yn mid HUI* HIP horrttn mlul \ : ( I iilhsurhu9h Ihtiltuhuuit I 11)40 lu ii12i Is, ilmil ttu huu hug tluurul hut A tuutriu'n 2its
  ; .
  for niUvitlshiK :
  : bmiruiiiu.
  mid L'\O| tinHhinnuiH, I it h nt |L'IIOIIII' '_ \' \'littd to'da) mid, 1 f I ""J lit T.II blf'H .11.: :
  CII'l'A wl.hl1 I hue limit of the umalliHt Imnlnoiiii Maloti.lviH; aiUmitaitt'tiMi' I iiiirn in HI' I UIIIL huh... ; :

  ti KNTION, WOKK1MMI.N I hniiHC in the cIty. in fun-inn lieu h.us. at t HitMnhili. ; ,: .
  ""ho 1.11.'f llrifaiil/aliiHH rcpri'si'tit hue tho him alrt-aily ttoiutctultutttulutt.lm nr 1 lil.II'" II"ICIIIII."llke' "" I. nuor i u 5 : ; mu' II:iiiilki-ivlili h, Miiru, thur, j I I.IKI | ni/i-n, unrih 3.thi,
  oik
  Tho 10CII"ull
  n
  npnn
  1.,1 MAKINKNK\VS.i: 1
  .
  .
  f
  h ; than i :
  of : tin
  fk'iiu'iit H-li-ty
  Inni'Ht Kumpomi IIIII.r I
  .r tl
  mul' I I I day n s "
  r..110ulllll shill|11".r IH t trIo' tO Ian ;
  math nf tho farth. Nn man i-f i-nlinar: ) Illhlh'IIO "hllI'\111 I 111 until ftii-r '1'1..11 I. COl link, l uU Ihu 1"1.111 11.,110, hlnpptthat .\ ., C ; i" : I.aHiin4aKniitl: HUH, > rr) ilii-up. ( ., cawliullii I nit tu 11''cN.
  NOTUI': 1' M\KINIIS.:
  luulthlhgetuue nr ,1. .IIY0111 "OlolIIU gy In making' Hin-i-t-HK of nlilih hut miii-h In r"'I,-1 maiki. Is, 'ami 1 mitt ( 'i :
  lilt tliL-mi iirK-iiiUatiniiK." ( I t ni1prnit'l. pnmpi'litinii II'" ku 'n, /m.d hu ,iluunt, nm' k.uh Thc follow Injr "' nan ruuuhuil )"cH. '
  (0H lU-iiiu
  hlll.ll" ulinio no tut loin pulioim may fi-t-1 1'1"1 : i il 1 KroiiH tnm hi-il l ilnn n,
  Ihrw nn HIII h I-IIMI- minxinn, tinnnnlt mil' Inlant | ,'{ :: I:
  III I Iu.I two nr h'I.II'"h II.III
  Tho \a UI Ihl ) sure I. thu trnti-nf' )unai-nhi 1,ill IMflint ""I ..m, u IN, I II i. f.. iiHt S, '17. i

  huts higher than they oh.I'.II"' >.. mill\ 'On 1.lh'h'i"/ biihlni-i-M kit nnlir, I) t" I'ti h I Oh.,-," r, .rt'm.apnbi, 11..I: 0 Im : '. A Inrire otiH-k nf fal-lc 1.1. nt n Bargain.I'ho .
  Tim limn' \h'1.11)| iixpn-HMil Ihi'Hi-" TIIIiATI; ': JOHN ri ni, Hiporln nf nllit-i MnliH.II '1"11'1111- ,,,S 1'11'1 I llaMiiri I nn thr"th .1 ;

  M-iitiinunlH IH : Hhl'lr.' I I'lfNlihutnf i thin iiinimnv o.Mr .r )' nh it iiinral "1"luI'lll, rua-miiiK' tinLtKiHlaturunf liilil pruHtion tippait-nil;)' C.,1:
  lor Tlit'ili'tilh IH nllllll"I',1 si-u lit lit hiis. \ it nt-Htnard intith i-t I hit lii- ; h.mith its'
  : t'I' hl. tutu i uiutmu. re hiuthsut, Iii tutu iiitul ( ours
  li-it '
  nml, Kc : 1 8 utuiu itmuti lu ti I, .i
  Liniiln-r \ mmiii
  IViiHai'nln l,7i aiutl tu Jt4tiviul
  111'r J.hl, l'urly, nhnnftir I t-niilliiuini-iit Ithln lulu' 11111,1I" hiut-nt-t.ts of h Ih,' lpHls l> | nlit In no h"I""I"1, nf I. 1'1"'lh nf tin c :1 hit titt,
  h'in f. lutlof nliuiit a furl night. suteetuutileil tmi U\I hiiiti-, 11111 ":\ ml" nl t inrli-nl othuMatia .11'11'' Hut m. Knit llutr nmn. = .
  ( Plguiul.) I nu 1..110 I iipprui-l, Hi. uht'ii' their Inturftixnct nill I hi? I .z
  1'V'NI.IWls" ill I:utuk of lyphnld\ fi<\'f, last Ilghl.I' \ h'l f'Illlf"I"I"JI.II\ O .
  )' "0'1.1'0111111'11/, '\'ilur-i AHMKintinn.Illt'HhD'H 31 Purity)', in lifnan ('h..r nf I Ito in: lia-, "I"hut lutlthHtliHhlppln'1'1 atkud I by 1'1.; mufhaiitn tht.rhipnniiprt .. \ ,I.. \ l'l. IOIY.1'O.U. ( si f ll<..t UK-unrM.t In liii. -nrll.- l'iut' ti't-htriti-mh|, I tiuthu.x| rnul Tili-nm CnrMl fm l i ist i ilii'is

  I l'l>MM.llCltL I : tliuruillh-r" "illIhul IIIWIIII 1''piiilini'lil, In I tho I'l-imnuoli II fn'piOHipd: Illh\oll"I'r.! "I ; "I). ('111',1. A.sI H ; t itt tilt UnilH tfiy ihuiip.Iliaihil .
  iifnmniiiiilimlliiii Hit TlinliiT mul nnk'itn nai. intundi-d, for, U.
  rl'ol Nuvy 111.11,11., highly 1luI'11' hy hi 5 1.,1'11'11. 1"1. ':.-n41:1.s: IN l/ltAUAVriMl.! .. i
  bu niih
  nhlt-h nit-inn In Ih. Hilntinn.It
  l.uinlK "ifhanxithlfh: : sets fnrlh thflrMlilu HiilHirdiimtt'H' an ho nan l>) otuibndynitho ban hit-It tttt huh Hiiiuti h panHauunfthi' Kr limit k .\tigltu.I hit, I 1'h'I.I.I'O' I, Colon, I< E :. .! .

  nf llm "- .no i-vt-n hy Ihn 1111"fl nftlin ix-Hiruitlnn, nhn hi\f I".rl"r. hlo bill Hint: Hiiinu ollh' innmbi-lH t.f time l.uclHlaturo siillunii' Tlinburi'ii.U c KrmitK In nhllv anil lack maiki'il ilon n.

  Kxi'liunjwhiih: nil) plovcnfinltirtKt, ili'inlHOllli Kiniinrtgrul.. thin ilucuaHtthad rr.1, ,'uU".Illh.$I"lo flam I l "bark Cilpntm. lim-ua' I.hi intl1 lil.lUivir :

  IhMil.tk-KH. it 1\ Ill ivplml. tohylho CUM.iraiUirH.Thocmtiomu liiun 1-uniiluut, or hut r >M>ite uboiilirttin 'mil' In limit 0 iimkrHtiwHl Ih,- tnalti-r In Pl.ittu: InDlln.LloIlrbnk o c -. t..tuthiuitu' '' i 'trIt-lutmul' aimd I 1'11'1'1''
  a > fun lino" mul In Iho light in nhh-hit' IIIIH I Iliivilnuk I Mural-lh t W..Moi,. N'I" '' 1'1"" 111"1"111'111'1"1'1't ''I u unIt-ru ul tu tutu 1h-i-u (uu $h.fP
  nf thu light In 'Inokuilfnr and ho IH limn, dlalt-ly Hiirlvo 1 IKhl. ,.Uuo| ilri'tnI'n.I SBJ .trtl. -
  yt-nra, e. mid lit-nt-, |ghi. t limit t lo SS3 | Pen ) -
  \llh I, apxiilik-ul nf tilt\.huty im the ,purliinlalnnunrihnHu ,I hy \\Iru tutu Ihu chlh'. 31 Jlo.lu"I1. )' 1.1 Oill'l,11'1 o I'IIII"I.""II''I'I..llhl' hil; huh N'nr luiik, 1.01111 31 'MikkJ.tn' ''I.> Kin I< Z O'e .3 .". .
  InlorvHtiul, Inn nf tiC thin to bo HO llu lljur Hi-OH. '
  lliin ; .
  a
  d'ly nhn lmi'n \ I)10.11. or city, .IHI'f .,11,1111 hut Hiippnitftl' In IHJ P >nt'iHanullh I It bmk liiimnnli-n. t'lml I I. I""'.-,, Vunh-u tini 1 Litiut a-us htulhi1 in ciirn| nt .,t-tM iKirjuiil.uoiiii Jin-H,
  nl Ihunlt 1 ?
  Ihu 11.110.. pvnilu| ) ::11 Ir. '1'. M. Ural 1111. of I hue "CI.II"UII.llf. thu Hiibji-ul) i.o HUuh, n>asnii fan IHiitlurt'tl 'ilu r.Noi. .( c '2

  iiiiii-li, nt Hlaku In Iho result a-imiliiKly, miilthuuhnlo. fiimmmitty)' IIIIH: KOIIU out hut bj. ii'i\t'runr' I'tn, ( I hut niUiMatutIII lik Si'i,, ll.iair, uii, .Mmituildpo tinnh H :

  the tinilK'r ami' ImnhiT linsliu-nn lit IIIK hue I $ itthulul h)' tn I thu buivavfrt I ninlliur ,mufhlhliTii. 1 hit uiutHB-'f In Hi", .l.-xl-liitiiru I thu pun r" ? sJii i"mtuumt, ti full HtiK-k, nt u-ry Inn pi ircii, In,in ,1 to iK-u.

  main "" nf thu p.irl. ) B.iL-fol Hiiuh' ii bill), ol I b)' Hit' mi ml) tit, iHitl"KlHlitiiri r KMMM.D. '11.11.\, !, .
  1'.11) 1 > tumUlt this "-" who Ininiilnu I.I C 1 : -
  ---- 1.1) ; A hiouuth 1,11k J'n-iiMil .
  N.JEsAetula d I nml Hiipimtill' It.Allliniiuhnpiuumd Am bk ( "."-"'11. 1.11"1.1., SOl Yolk Z : : a fnifl.T.t.Zi
  1'01,1:1.: l'll'H1" 'LA., AllBUHl Hill, 1VI7.'Ihul'llntH1 I Hi.' hull an hliiilttr.t- I lIlt 700 loin of .III'H ninlur.II i : '

  'IliN rtn/oKvaiiH: ilruiik, t-asi- Ili-llftnlnlil' \ ,\11111 nil ) | It 111 lilt muutututh' I iln balk 'iiMii'nl.i,; H".I.I hts2" !, (ii'iina, t-t I I r' E- 3tmitruiiiuhuy Cuurti fur >
  11"'Ih'll 11.IIIII..I\.h,1 I) "ria''u'o.Nor 0a ; .t lilt-Is. |>kr fuu i (iVtupirnuiH-c.1
  limit :. 2"lh 1 l7 lit I Ior itiiilitII '| 7 ]
  "huh r.I' y.shurtluuy ; f > m, 'IIII\o\ UIugl,1 "II. .111 bark Audio, Tnripv, .' 77u, Mnn I !
  tin-in nu 1 : "
  In iii t- nntluu. 'lh. i
  {I. I I. W. Smith, '|11111,111 mul, 1 fighul hug; mania I Hall.I It)' iiidurnflhtruHhhiit.. 1"c,1 I.h| II l.r"I'o) loan.I' piiulHhmuiit, ImImMiw lt-\lth-n, \n l'u-t lilt "-1 V I I- itxuii.Am : 2 i I

  Until J", u'i'! >nni. nu fitl I h thai II. an imll.nity ammi liktn U-tantfr, iuu\', iilJ' ), Nuntirlfiiimto E-L-1 i uit

  l.nlu hmilli, iiiariuliu| ami h lag ; -. liiHiilt, lo the .hll'I'hll"I'rl'"II'' | iintnnly ; J A I Jlooiuii.'
  I.Win. I. i)tii: >, I to thin pint'tu l I 11"1 hhutgtttiituhi "i'liliT.
  11.1' '. 'luklniniirnnii if )Pu-iuuu IN
  % poll i i. ,
  Muni Ii, rll.hll mil I Ihl.II;; At IViiNiU'iilii, Navy \aid, .Momla' : IaKhl. t-nla, hu h IH fio:, Otto I thu Ian: Hi-umt t hit lh Anlhlilp I'Inn tur I ink, hum hIt imi, IHI. it

  Ilin-il f h.ithuirhhtut h. AIIIII>.| xili, Mr. ,''"N "I'II'\.lg.III.1 111"1.'\ I Iliirn l N no ItHiuiKlnim I Hit h HIT Hhlp 1,111. I 1111'1,1"1.I ; .
  ". it nu .nml, ihtHhiltlilll!; flitII Ur shill I'amilf, IUI.: ::
  'tini',1' : '
  llniiMir, lo"llill; i-) 11'0. N s- .; ; ; tjmllniitiiu-, : 'm t Hi- 11.luIIO.(I. ) ; Iir chip Frank tan ill I, I li.ii'man', I INI.UrHhin .
  Iliinnali Cox, iiHiaiillitijf! liit'.1 f.j. iij.IO. II ,'ulr.tur, thou' inio.
  lulSu3.'iiI..t: : ''im 1 ) lilt Ii, I little, .\ nr II IH thtpontrailiiiKHtiMihiruof \ ii : .
  --- -- ll'JLIHNI ,
  llu.-nhp lIlt-- mi
  : iti'isMi: ; 'M.Thu : i-\cu\va: :. O vu U'HKI.tuti, : I.Sif .
  thiir HMIby
  l'a Inadlnir nri'
  'J'II' .': uaii-H 11111'1 1'f.II.
  ItvuKlii M. IruulMimu' Ill the Hliamtrrmsiil Puss Ol A, A. tllL'IIDt' '' il, I l.7. "I II"III.I'.lh. mid nhi-lhur thulr, unnlraflituHtiiiihiifnr hlr" I I llaiiHpn Ut'i.*). :
  I : ; .n 'I la-iUlaUiio, ;: 111,1st.itnnf lilt "O I It b.llk i .1111' .Mullolll..t I lumhl', "I'I'J.llrhaik I o II El 2 NO IIARVBLLI
  I. 1 ly piirh'i'il' ) |hy Mr, Alus I I. I Ki'inuHim Tho itumutut Klnihli' ututhuttu lit tuuuuul t Iou hug a Inn ol' (I J.Vi,) till V ibdlain "r ( K"H'' '.11".11111.1"1.)1""h""I. II'. I IMuklf il.4i.It 5, t"
  .
  thin ,111'1111 I b.trk > nlnlanHalai'iua Ii IM, I
  tutu t. tutuuur' ,In 1.1) tho tItus of IMhuulnil, ,'lllr.1lh, ) :
  liy h"l.1. may 1",11,111 1.1'.1111. .hll.lh. Id
  I Nnr bark .Ih1. Ilnll.
  .
  I
  1'1111
  l "t-Htt-riliy Now iirlumiH.hhu thins and I "IIItl"lh ;
  ; .II/i\1 ) f')1 hug .\it 10 imp.) UHIU| 11"1' II'H""l "H"1111 h II bmk S .].>.
  t nhn a iirfffit'm-i> '' (io\ni'T, siiguut inn in : ..11I. Illnll. '
  t JIH h.lh'
  ) ii'I IIOII.loIIII'U Ir )1111'.111 'h"1 may 1'1. I'n'o II bulk, 131 I.UIIH HE WILL SEI.I. VI''!
  wii. hnnld IHI '
  | in Inailin1. nhy nlamo ,
  ma lH.fiiipntil HIIUI' hil pUHHtil 'I
  hunt, thu frail fr, the \hii 01\.111' ) ) 1 hmk Ar\lo Wiutman: 7h'i, 1
  'pinpowlu'lnif "
  "IIIIJI.I I h Ilium U law IIIIP" and In-'ko at if II nun Inii'mkilHim. "
  t I u \ I'uriiilurr k*
  ) of nil UludM Itnu
  "lo.I.'hlll'I',1 'hlhh'10RI. Movok, Lump. ri hius-kut I'lciiirrk.
  I, riHimy' ami, lint I".. 'luruo Muss A. 1>, a Irnm thin :\,- '.- fnr ,JHilitiful. hnnunmlhHI.III' I for an) U bnrk I'aradn.o.hnlarl.l'Ki; 7= ,

  KirKimnn, 1. CII'I'I', \I. 1..1 nmlThiM. 11111'u 1 lrtt< .tin-uinii,111"111111" piibluthu nun tilt uiitiuut.f.ii-U "1.1" inch rt-al hut ','u.11 IH'hllr.'llh Tin Hhlp' nn,'air whip>""'".nunurui. I in hin-1' :Am Am::: brims bark l.aplaiid I ah.iina::: :: : : : ttiuiiutItiu Allun: : \\lt\> 0t .; Slut, I'lriurn rriiiii, AiAc...

  Slnki \\vru pnsM-iiKi-rH" nn I llu- trip 111"1'111111. Not- bulk" p-un-lu Ml.Sorli.uk I.
  ,
  hiniMll hu inik1111 l'lh.I"II.
  I 1 II ---- N .' Im- HitalHiriuK baik Marlh.i Illinu, Nettle. Ml. tHi or ou1liy PayfflolltS
  I h.. 0 ttt "I tni-iiiilxiiliniiH \1111.1' ) .. 0111"1'1.nn lull',1"1 itt I I hl.1 mnt- It bmk, I Nupoto\ Ac't'uuiuih'tu.Ititmt" vis.II .
  UsCAMIUVHritlMINAI. I 01 III1.U mi-nilH-rH art> liiiilatiil' tisuit hMI 11' .
  Fits:: : TliL-nu, 'mhuriilinriof': : pnn-.M: tf, sit Ic1IIIIIh"llhh'.b'II.1 r- her. I lfltn\urnir 1"1 "rt-rr't iilm '"11 itt tInt' I bk, 'l.aMll.llo t ...1"' "), I lK-lllil-llfll. Till.Nnrbk .

  In f"IHlc"| Hint .Inn' I'" A tiry, Ku\: \ I mi'n.nhnl I til all \v. nan reallY to HI" 'I. tin' h k-KlHlation an U hiimi' 'ru. 1.h"'I.. HI.1.Iir -' CALL AM) SEK HIS STOCK AXU CKT I'lilt'KS: AND I TKKMSISKKOICKri'ltCIIAMNO.

  I 14 1.1 HplHllllUll J'hll"|| | J. I I':. \>ll-l| >, .| I ; 11.lllhl.I.,1) Ih".I"I" >- tutu optriitu In favni: nf Hhiji nnnirt aidHmlltilif Ntirbmk bk Mi Inn Slur, A Nuiluon,I. ,,7.I' ', : 5 : ;.
  '
  lu
  ni Kloiida lii-iiit I'hl.'r i
  r
  : Nilifllnr \ Aul"thu ),. hilt I'ul.fnr : ,. ut Tin* ptnt Is ) rit.\v/ : IMUMK.M.:
  ,. :0'1.| | 'AI.'I" iflin't to nmk, nith tiny 1"1'1"hl utt) I hi.Ir .hi. li tilt hut, hato: r""I.II" Not bulk t'flll. Iiaiiluli.i'11 bVi.Nur its I K. -
  ('lerk, or the KM-nmlili: ("nunly Cilminal tlit-lr nigiiiii/.ilioiin. 'Ihu) t-ttstu,1"11.10..I :.ui h'I'1 1 1.hl"IIQI: bark llaiiHt'ii' 'th.u. : I IO4IV.. uvmitiirul( hi., l'i::> iflI.tm I'l. "
  "III.II..r
  .
  I'uur! tif iti'fniil.YIIUIIU .", .1 VUIUIH which thuinmpli'urH' or abolition nf ,., 11111 i I IIAKKKMIVK.Am 5 ; jit2l'ti'
  .il hi:5t.; .
  .
  -- .- iiiio-l piy.: hits wulonfMIKUH rnuii linf.ltnftird.i lixtdb) Inn- and 1 iii.iihfiniipiil: .ni )c IIHIIIttr | 111 Kittu i run g R
  I- :l | ,) ) u-htt,I tiulenitug hIs |Mirl lo )'u\ mulrnm Am bktn 1"1 SV wot'ii) Hun ill, Mn.m .. .
  1'.11111.1' \ 'llu-r 1 >- U mmlhir, iluisut of nun, is hut. MUttionnnt nhhh tiny limit u- no iiu.nir. *," nr i tnt' .\ bkln lit 111. Cilrlls.A.. ,d '
  11..y, 'lit 11..1 nM hti'itliits.Hit ) tu'linn, itlu-r I-s-Fun ul affi niukliiK tlit'tt- I .\mbkln. Jostph 11. Kalmi:" ;Sin. : .! LWTMNCMILK SHAKE I
  "I'f ." "CII.fl"111
  .
  no miu'h HtanI. tint 111 our oolnl.' ,u II wmlil II.IM 1'I.tlt'la.1 11i1O'VJfl )
  hiiHI alim, K"I"u. I titus. tuI euige In lit d"'I. .
  .iJ / .\ Huh ) A t nol.Vm '
  .I.II. "till bin ilnti .h.11,1) "II.
  ilmUHmul hut hut In kft-pinit nutI
  I.ml, haiti nr prr 1. in.
  | 1.1 1"1" .
  TUI mornliiif its I llt-ury 1 Ih-ir, ) wlu
  1-iiKaKinl In dull lug "onii- \ I biiiiu' >n. hut) mu Htippimfdn I. tl h-.iNliillnii) of I that >>nit, mid fur Iht \ I wurur' I "I.h. TEXAS HORSES AND MULES !
  4-
  | Till.ur.v
  .
  :1o"'r 111' .hiItJ \ t huuslgt. .
  .
  thu InU'iuli-ni-la si lr. i-t roa>| I.. 1; I,iko pi'rxnnul ""hnIK""llli.1111. nl tIn 'lu H '."ut-liilniuof t Ih.' th' hut hl1"I'h MC\"I.I a RIOJAVAMOCHACORDOVAi'Aitcnri I J
  111,11011 t-lH that foini' |1'1'1 Inmlnlthunilnr an .. Tr.itiluis TIIIJ: I.I T.Tliojilduf .
  ,' .., a 1101111 ho I no ililuij; imiik-n, mid timlHT. It Ix nlllilii llii'ir JIIMK.Iktinu I 1'I'h'lll.' lilH.r) lioul,|, ut to nhluli 1,1. > 50

  IIhh'l 111.., Ihr"1 inn hIs rhuhur f ,n w unl. ..delay.i'XHilllo| mid aufnmmntliilt-, lint' lu'.Ih1 ,111.111.1" ) ,arH lit tho Nuw Uilt-miH. KXIHH.I.: HEAD. : > ,\ ttIoL'sll t'hlY

  Thu .IUf'. floiliri' caught nn Iho |lsuiuuiiul| thom 11'1"1111' ami\ nniHtt r nf (hue t its U : 11"111' nat nn htu\i ,"", u In/ om Ihu' I Inn nnanhil 1 all tho |ltniitt-s Iii hIlt." lit I Iln Tin, Cult uu won niul fr nulu nt tint )Malik or MAt TIIK
  it In Imitl. It uulilnthflr i lluwi* Irnulik't < lollllh'.II' m I .
  nf tho muhllti 1111hu\ fill mi thu I'l lilm- mislitlnlnji -. unit Ihfy iiu'o to ahhint the muiuhiinl'. nntlK r..1111.1'.1. n iitimtH' i' nf Htu, tiiu-H 11.1 Ilh"f.I'fl '"11111..11'.1'1"\11. 'I Il \ hlchly Ui'omo to thu a loadnnk.mtpublio. tutuuletctv .1. M, Tarlilo. Tin-y tire oirvrvil nt
  the huail. I II I. I ui'U't- tluiiimr HitHiimmur II' .nl.iplu Caucasian Coffee Saloon!
  Ht-rloiiH iiijiiiit-ii 11..1 <\butt siuthi ,"li"111111" in Iliu "" h.,1 \oHiU in has It III Hl'H'k.
  \" n-mn\utl( I tho rcohlllll nf hIs tliiulo, uti cargo its nil) olun I in-Miil him 11,1)1111' HfiiHtiii ,nntl tuiiii h. ,rw In Hitlail l riHH'r I.KMIK' IIKAII.lI'll. !IO'I''E.Ylllllhooo.loll.:. Low Rates
  < Extremely
  I i-iirrniK liability! lo I'uuy ragE.! UI bx nud ninlur to nui-l Ihu khipn, nhiuh, uamuiilIlial I "'"
  iir. \V. J. lliTrj', on' Wont hiuyuriuluitutut dC111 ", fur 1'.lc"i'l. S I tilt liens AUKNlY FOIl FLI-hCItMASN
  loud Hum hi ilu rMlii Whl..I.
  I tow IhK fiiriiH In xu-h .maiiiiur that tliffiront itt "-01, lo n, | : u; I hum Nor*
  street, hire I ,'jihyblt-lan i-xmnimtl klin., ""\\.1"11111111.' IhuKainuK-iMfl' limy mirr.Hidinl' HtiMilnn-H, mul I liloruit from' : 'l'U M : ;, wi'flmi. bu ru ittuti pel-Minn iloniriug hoist llnrsft ulumlil O3IPhiES'Khl \tAST.

  i Thu 'litter U nf thin oplnlnn that I hue luuo uf I nlihniil inlMuro, ")") |lint I Ihi'lr fl.IiI I nptiipaiit'ii and 1tIl'I' 11'IIInS. _, l'n'll rlr "II uVIH, lit till th in nflM-Kof ttuhiu (ortuiilly.| .
  bo bad bt> whl,-h nut-i I ,"nr 1.- 8iibHi> ilpiinii ptt'tlto' till riif bi.jn nlll HpnimiUlu al
  the ,Hkull In fiat'turt'it" huh In nuirlytvery tt ) mlxuil IH hut t sue miiy Hooun nnrk, limit .1" CIII'III.1 liv Ib,' i-n w "f .:11 'lIlt, slums k Iuutt4 hiss uiuhit within tho
  Innlmii-o' In falul wounil lint wnuhl autlnt In ibiiiiK thin nr nol nt lil> ",1. h'"lolo Ih"I, Mall-n fivn noin u.ub huh In cnillltsl b)' IhU ulliff. All titutit'fhlt.tituitsi ,, ueutsZ-I. ").' !It'',-tS.: nuxli'ii GINGER ALE ON DRAUGHT IapUt
  ,
  u ThoMi i-iilmliiatlnii I Inlo H riot.'Ihu I. thmtN. I'arl of the ttnc-V
  lulon-Hl illi-i-iiii. bmkc
  nr may : ,,.
  ; ; )1..1 -
  : :
  I"UII : : ; itt hiloll to Ur.' '1. W.I., or utol 1-klNMtll )lcll4.o
  silly 10Ihhll..llht) Tho |1"lh'll IH now It.1111 Kluiidoit'H f.llhl.h by fiinimniiml ilmiiv to ii Hhl Hutuisiltitt I miIti I. i | ", US-It all N.l'AISE.. | >;
  I.oul.clou.rlol Ihl .'k. OIOIII..hu.lh" it "I \hutch, thou' cut mid l.ibnn-iH, mnn- limn 'tit) lhlIl tleohhlc-e, HID l'omIKKUALI'\p. lo.

  .
  T'I

  '  N


  "