<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00129
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 25, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00129
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.
.
'


81


f


If tut AUK N..T TAkING' Till'': I II ,


I DAILY COMMERCIAL] ADVERTISE I ILiir

lion p, Hull, *'rilnfur li p pii nm,, PENSACOL\ DAILY COM [ IX TIIK

IIP l ppnln ill Hun ir_il wink.rot-ill.11.1_ I iEllCJAL1I DAILY! COMMERCIAL I


iri..\\ \ \ .ts. I
_
_
_
-
:

-; -:::........ .


VOL. 6. PKNSACOLA. KLOIUDA) ( ) I IY> JULYJo ISS7.\

NO. 131.Mric'lyfiBtofaa : .

--


in every Respect :.1,*.. A I.: I(1.A1'1'i I in..H. i I Moiut.oii.i I r> An. \I.'lVii.ni'M. ll.MIN..li. Mn. THK FLOODS.M ( ) ) ) 11.1.M 1.1. \ "t \\ 11,1. \ 1..1.|liii| I.lII IS I'ipHrt t'oiiinipiil onllip :Niktnl ltrli'u ",' I ISM,. ind l.sli (lotm/ In Ihp'.

lint 1,111'III' ,
-, --- Till I'll'nl.ll'llt. :Mm II III I..IMMIS.. July .
M1H4 l4 lit II I I. 2"i.-'I lip '| '|' |liii.I I Ixsii.,: 'l'hl'I ,
million I II.I 'iuIeuI, lit :Mititr I.'rum' "In. inntniin HIP' pioilm I Ion of H..m'!
opinion t Hull ',
ciiii& Ilipirvlpuat
City Hotel A. L. CO. : .\\ i,;\< .IVM: > lU: \ i.;us nn.uru: W M.. .h \\ iiiqi'uI' I p.MI him Ilil.l.ilnlni .. NpilliPiiil I -.lie'lllIil.! I in (Iho .I'nM' halfof 1XS7
,
nn : (
III tS: 1\: I.U 111.:1'.11:1IIWS:I : : :>I |. Siliinl.iy StIll I tin' anionnled( .In I llll( : < l"i.ll, :| I j.(1'1I..lf.M. TliO
IIMI' South I'alalov' lim'-l .H'IllIr| | |: of na\al "lioliglli( I, I HIP
siri'pl 1"\4\1..11.\.1'1.\::. | 1'11":11.; : AYtniiiM.inx' ..till' :2i! llu. \\ldlt. \I oil i 1'l I II.H piodinlion in i Hie lii-t Imlfof: Ks7 Inilu .
Ed. Sexauer Proprietor uiiiiimIK IC AMI' in-rii KAIHI I IN t I'\'r! OPII. iloi
: a (lulu, !
II
-- '11 American and Italian Marbles; Scotch and American Granites t Iii- ; "' 'noon, on u, (Iho' iw, ii-ion ot' llu 1'.1111.1111)? :l'i.-/ I Ifrmo ..t3 i 0 : Along gioloni' 'tolHIP' p wholeoar! It
COOKE Clerk JIIIIC: : I Ai'ir.it: : 11I:1I": ( ; i lIT.:: l '- .Him* Inii-l ol:ip-p "1'li'll'( II \\ ill "In1poilllll' "'811111111:1: I el'l.i lilt.
R J. .innl' rc.il.iti.llu of the delegalion: Horn Miollli i', 1'\,111'1"1'" llglne
Him "r. tin" iliw i ilpHnnf. r Iiml.Hut. .. '
\ 1'inlin. ui.l 4'IIrhloll1"11I1111",1. ll '
llgllll
: mm
I I'"nilI'm) HIH' iiniltul.n ''in.. II mi, I uiili.I" m 'Inn..'.t I. Hi \ a"in. I run ( 'I' \rr-: ; '1'11'1'111': .M 01:1'1: r.: (or) I lii hit III' HIP /I'leidenltoiil. / I tolli'ilioii .. M HMOS'" oil Hllpl'lll" II Ihc i''l' ) 'uui't.linn nl" I ISSi) uas 1.;.; ,.7u:1II. ( :l
GOVERNMENT ST. I 1111,11111 km.I'Milllli'', w.nk I,' 1.1111 .t'i l .$k. li ,lii. lilir.l" .I'I use -liip"' rngliimltn.iv : ..... (
.liiiil unlit. U.. .'.urn' n "lur Himki.fI'LA ii mil > | HIE i: i niE-iiin.: : :". ::01. Louin .dining/ HIP, .1.11': I'.iir In ( >,'- jntllt I IIP / pullS, in. hiding: HOII| rails lolled .
pniii.l of
: 4>P 1TIIIIC! WJUAIr I: :, t llu irtli'H. Ilit 11111'011,, "
t.AS""I' !'lIlt I (toli.'l' 'IIOXl,I. 1'111'I dcli'glliolltilltnliplPiltip : in'ling nitlN. 'h" prodndloii,

"'...S'IAI"III..IIIII'A.. IN AMMHXAMiNTAL) C : ; IRON ITM'IMl: ( :u'Ir llHI) pi'iwim, lepie-i.nl ing nil llulnt.'lt .\I.... mi iinpoiing' in;iiiilpol thou ol hire '>fopi'n houlh: "till I IngoH I in P Ilio ,Hint
1 h. s, i.i.h \a,1,1 -llilHilo' SulliMl. Initiriliil .'III" :.ui.l Mi'.illti.
!:
--- '11,1111"1'1') | | :""" I. i I-mm: iiii.unil, l.il- i 1 ,iiil.linm. u'n 1"\\1 l t> Ilsi., An In hallofl.HS? ,
li.nnl l 10,' HIP l>At. VKK nr MONTH. -.|1""U.r in "Ink .1.1 I i 1I01I.IIII'tlt. | i-ii-I | ifulli, unlit, *!. mm ill .\ \ I'uuilrl; \11111 : < 01' the.. ((111" ..1'101.| | ..ouia- # 11111"11',1 to I7U '.,h I"',.I.. \1,111"1 mil :in. I Iho plin.ipil' : 'I'i I lionnl i HIPntilp .V I'.iuil.(, Mill lll.m. II'111"1 IOIH? agiin-l. //.iI":! lon.,In till' '1"0/1,1

- i .\ |l.I..1e4 I.iivtnrn. sniuk .. It. n in hp.i.li'il)" bIn.noi' I 'i'.inelnot ,- \\' .\ |:", MIIIIP.,. .1 iiI\' :I.i. -.,I,IIPKi hull ol. Is-tlian.l'U..MO!I |1"/10 (Ill (lid .Ili'.t

PJ.01"1C01. :m 1; ": 1 1: I l.ljllliunU -! HKOrAlill Hlilkcol I.' ..' ::01. (,011 i., :ind 111..lil.lod i 1.\-l.o\-; I I l im'lliiij |I"" ,1"I"lIdll. at ',"111'1\11. lull ol |ls'gi.! In HIP tilit h"lf..f )ISSfi,
> .Sh1n01.1. I II I,lliilli'lo \ Si' ,\ \ ....k Illki'l
) np nuilp' I 2lui I "
: :
\l(Iit" 10 Ii' ml IOIH
11 Iiupu. C'niipliell.:: IA-I.iM'liun; ( ; "' Itioki 1\ IHI HiU incii.ini' nl :x ::1 l"i. of opra
l 1"0"ii.ir.l I'Ir.'i liliiiiil.iI .,., .. 'he.iilh' "
11) i.ti| illiiili.Illkc .
liii'' er, ( 11:14.: ( iiciii N A lull. i"."". i '''') IIn.. .1." ,, ., up P llic' Kpinollin/) .

HENRY HORSLER & CO. ''liliiuniuii 4.iicmii .In nrlllxli nlll.i/i' l'i CHS :\11'. I '''1111") linlil: Vhiil.... S. C. MiioM.. mill in hil. II UUP I tlilili 1.1/;< nl h --er Mittll Itip Mi4." ..

( iiltiinriil. (* on lln' ,. :Ninnl I ,,11.1 l I:. (luav.; :Mr i 1,10'1'.1..1.:: Itn-Kill: I. |1''' lee, I III IV 1111111111". 1'1'1 1 It'll" (In I HlP. liii,, ''''i'nn'I 1
.
B. "''''. I '"'.. I .K .. I .ii'. ('. X Mil., '
I licll I, M p\plo.ii.n I
llj"I'l'.l' KoliiiiMiu..Ino. I: "'t'i' "' S''I'l'rl'I.' Hfit'tl/ :k,I. IIP 'lalluhain: 'pun i.I not

-" :."I.ii'4: ; IS- -- -- .1. l'ilist I .1.Ji.M i 1. Nia (.'olt'inlil.oo \ 1 nmkm' :in, n .t l- kill..I. lioing liui'i uihh) "i.noinor IVii' .).,'. "trrjrniollinilh It IIIHno

SHIP CHANDLERY SHIP STORES I)1\ II l., :\; II. .Illi, :!:(.-All lilt' I (',Ca-tK'intii .1, "". :-11\.11'.11.; ,1. < i i. tuiui" (I.. piup' ., 'II IIP <.imp mill \\ an |ilp\.inu" : .,> to 1''ve/lI/"III'OIi/ him ;ill
I littler lin.l, I li.O I. .1(. .Million.t :sp\uil" ,lil.ii\u up a (' "
I'ixuiiu 1"1.111'1.\ ii. the :M.l'o''' uip ) LII',. "." \\ III not' 1111'" I it I')' lo .lelcul. him .lur a
IIhl'l'IIIIIth": ,, c. "I 1' knnuii. 1>1'1'01'1'II lt'lk'.ilo' ""'"'"1111'111110',1| I Ilia p.ulj.'llu' '. "eond' lellu." ( ,iipiotUion III II"'II.W
,J.XIJ.JWII'J I ::. \ I 1 I" I 'i i't' III I.... .\uuMuhu'N.I .
I .
I'lO'iiloiit, it'iiiiiit limn I in .
AGENTS FORSTATE AGENTS FOR I iir.MP I AND I nr.sfriA: : ;::, I NOLI-;( ) 1:01'1'TTIIX : -:, ii i\pr .it X.,, in nki'l. I tlili linn'nliij.innip.l Ilium mnl .liouk. luniU. iui.li.ilhuillipiuli. : I.: .. A\.u.11 M, Cnl., .Ini' 1) i.'i-\p! _. long; Inline" hl< oun u.ili. >i... .Ills.. ....

l"Xln:1I I I : :* (COAST! ( '4') AM! HEMP: "lTKah'llIIil.,1 TAf.NTOX LI.1.0W MI:'IAL I nunn l.ii.i' I'al..f 1 llic! ul.I.Inn ( Mnoi? 1'imii. i. III.I.IP HIP tel! II t) III'" nlii';, .iliont I tlilpo. 01* .IIH.k, iiul not' iiii'klion| Idpel- n ..n.Coil-! ilghllrtpiili /. .

AMici.ommc -( ; II ii4 I I'.i,'''144 I ll.iidwaip I, ASUCOlThll : of Ilir Npuin: kth I. l'nltoiiMill": ('Iesu'Iil9Iiuili: ami nlicn all\ Iiul: / IIPPIIrpiihcil l liio st :":1.. di-.o\i nil) In n |j.inililing din I tr i (HIP.. iaip lor. I I'. >. :Spiinlor( amiI.MiMMM'i

ANClIOIfs( ) AM) CHAIN'S" ) COMPANYX. ( IIil] tin' fiiiniilili.nl, : ur XII iiil'i'( i( ( liii'I'jikt'i' a.l.lif-iil I die !l'ii'.l.li.nl', ami III ClnuiloHii., : 'I IIP. (Ilio i'onipiinioi.uliitli 1") l.iii I ami honoiahlp mommto
i i :: ) I ) !st'itvr.v: ; ill..llailll'I In, \lsit.SI. I,. \\ pip <'." "'1'1..1 out .
: sitts .1)Iii ii MIOII 1 '
:Mill'. 'I lie, iiijiIiioH/ niiJ ,ilriilik I inn nppoiiiod <(PI'ui'p i (h 11( ion,, II ban ,m> "or it'
AMIIIYIKOUArilI JfuN, Spikc', him I ami I Hoop lion I.P.U! /li.-Olil, Ic'Iaitakeii; In i\: ciiiilnM'il'|, fni' "''1111' t liino In HIP HIP, Ilixl tt ilk' III Klolipr'. I In ic- bin I HIP "l.m' ul'I lion ul. I tlio (llif.ni'n' I 1111 I ,,' "niln P .kpil hin nilniinliilralioii' I I any"
,
l'in'| t Slicrt: I.ul.hCl'1: :: Xinp. lila, when we I'mid-li, Xou I HIU I'lt'iliU'iil miiil in gelling( \vjli'l' on lie llanies mod .
iige! .4'OtIl. iiiititiui ol I HIP IIPU il .nn ucieiNo p"lI.e : mi nor II. It Intend 'lo join III ". "
) : : < J OrTICi':, III"fl('l k -, SII>'AS, M I .tsr Hoops, OAISS, Inr :Ships:; ( r.olloiiH.OLD : -Hi'i'l :1111'0", \1)' U'l'l' ). (111 ) "III'1"l )" LOIIIpllllK' 'Il lo imliiiiip, Hnl t tlit't. UUP not 111'n'II..II. leniail.. allaik upon/ bin uilmlnlHlin-'' II ') -

IIAIJT8 AND rtTI'.LlCATIOXS( 1'\1 I :\1':0: (OILS, YAUMMIM: I : I i:: TAIS 1:, M.LLO\V) Ml.PAL: 'llic 1 I'. .. (.':.iiiniii I lip, isiiniilpil. it t llll" )' mnl hpaily a.l.lu'i.ill. IIP MI 1'>' '. :.. lo satu (Hio Inillding. '/'IuII. (Hon, Mom I HiN I HIIIP on.'' Tho. "'111

rru iiKLsi\'irii'i\Ti\i I : : : : i I':, non.iirJALYAXIXICI (IIPxPlll.Tlic I. lilu'I'. ,ami ii't'tleah. Alliae I hue ) ouili.l ( .) i.inlinind H'li'liding (11I1 it lunliiin (Lilt" nil'i i thu'lallahaiMUii, ,
FlllmW11.11':4.) : : ; ; : : tillS II wailiinppoiti
( l'h.tolsUlUIIIIIIt lOll Coi lu'to live, mo HIP lionor \\itli! 10 man ofoin >iiiiiitl I luinii\u| linllding'I i ., '
IIIIS, ) ( ; ) WIRE: HOPE(:, IK ll-inji l.ijililh ) nil Mi I't'i' foj, ( /ovh'unr ;
SHIP AM. ISOATUOMl'AHMKS .iiul'( Hi..I.ilh. | dl( \\\.ilri i lulling mulllic ) I' 1<' 11"1'iIII.l'II', lo 111,,' itt' nil) 1.0oiii uliii'li "n .h.,1, I lime In t.tiJ) had liontoilIiHK UIH ui elI plea-od uith mnl nulnripil
Xiikil I Hi' I Shi' LI.OVSDIAPIIKAI.M
ana nn. 1'appr' Caitiidgp pis I i ) ( 'Ii hiiuiicii.I .
il:mi I- I U IIH, IIP*, huH, 1,1:10",1,1', ;: \' ill) I ,iVIt It tsA4 nil iiivilalionMI : bin adiniiil-liati.iii, ; adinliod. ) bin, a-
I HJ-mXli'l'IIX.:: ) WIXCIII'STlm: : ) ( 1 Pl'MPs: ,
\I 'li hhllllhille! lie ili'i, I Intolligonl Cliimiinpn plain'!: 'Ilio loial .
onn hi'ic I in snmim,I.toniN Iliuil) ; I 'cit hilll)' ami "appaipiit' 'llimnOMi
AND COLTS) isiru.s: : ifnni.isKEPAIKS! :: ; )piololled -
HLISS' TAFKIiAIL I.< )HSKOTATOUS : Hint )'on lia.l.) ."1111. hi "I I Ilicic! oflil.li 11'inn *l hhhiIhuuilh< to $17.i.(01.I'1( I out' I him IH nm' iliniip
II. W. ..JUIINS'A1I(4oI'cIkilIg : : AND STIIIIKS' : : : .Iiih' 1 :2!.i.-A I dlolifl Kipi i'Iat, \\ you MHO ,ili'iei\pillv, [noiiil hldon osliinale i ; I Ilio Ii." al It's.'Ills's tin, ) I I'nlli'il I Mnlin P I .1"1111,1 rill
( ) :: | ( | Mill lo.inlMo\p! I.limij, NATHAN KICIIAUDsOXSTIKIIIS I : : .Spnalp, ami (
: WOll
I'lOIII ( llOMl: Illiiiiigtuii! (hal lllO IP I hut,
| "II) M : ( ) on lush a pity uinl lonilitv: 1111'''.', olI nan lililo InHiiranio onHio hat4> | him

IJIII I.Dm: HAKO\ir.Tiis:( : I'oilei ('l'Cl' riltiiijf l t I II ': : : ; : )glc.aht't il .iniifip: lor I tlic ,toiiii ua 4 In 1\1' |, I h) it waN 'only, i tight i nut JIH! Hi:Uon liiiildmgn. Oula lew ihn i lioloip any "'.1111"1..1" o (HIP l'hueeh'fiilly for
DI\OIV' : ( ) : MIM.II I : I'IXT11.iX.LI -; nilil .IM-O.
Hemp I Uxiiil.ui.in ( ill III II lit I Tmks : 111.r 110
UicllPi rl I HIP (jiupn mi.I! III. 'kI I HIP lliu of ,
,
: u ) hhnulilili ( lip iliii'l ini: 'iilniti "agonU/ s uu .irit"%" hut' minpiinl.'H .
I I : ; ::
CIIIII I ( )IXI I-:1'EI:4. I ( Ac l J.Ol'II'Sl'IIII'h' .. 1'.111,111111' 'P In' bin uhllt'hist
1'11I.l.illg.; I Ii i ro Ply livris, (lln' iiiiim: pull I inn of of I Hio, loiiuli)' (ID HOP ami III'PI'I'I'I.Itl'., in !Mn l'imlsi| 111111' ,lust' ii IIPIO ipimilnoil iiiinlinkpii.' ..

MARINE (iLASsis: ; : Ship. Stoves( (Oil and HoaHiucSTWKS. ,' I Itll'k nnil, Snali. .'li IIuik<, l till. II.mil pt..iuig, [ .1"\\'lIlhe, I la Hi( .i. ii\i", Of Iliit feeling I II.IXP' a iPin.ulv, and 11111"10,1. I Ilio I 11I.11I'lIlIcnnlll'l.\ leu. loib to (idles ci .tho 'man: III AW stern
/ Cli'uM Itooni: lEnlii'M: wo
I'AIIAI.I.i Ill: i.i MIX, i isil HIM HUH, ; i.A Onll"/1'1Iil: CIIII.llljt {'ic.ilpr' ili'i-ti itil. .linn nn HIP 111,10 I pioof. |11 t \\.is (till ul nil 'I IIP lid III II ol. I Ilio situ I in linknon n.Jin hail tilth I I lists It whOI
,
COI'I'I.I) I'AINTs I : X"Iy"'k, niilpIlill.l \ -.-- .. .. -- Ili,111 lapahle .I
I I'PING AKTICLKS.:: i noipny to ,lOis" I 1111'1' nip of Oil Iguil (
COMI'LLTi( ) : ASS: ;: ;( )I'i'EN'L'! : OK)I TAm/{ WONsO.VS: I IP| \\'.H I HIP lli.t U.\ .(Ilin, ol' I HIP '; nto\ i\niNiii\. l'I'IIII1IIII" high olllel.il trust Ii.
MANH'IWTS:: : faiili 1111,1 I KII.! 'PI ii)' (Ilial an m in')' I .olll-h piul ami I
Snipppi Linos Hooks ami, SiukpiK, I'ihLint's CAI'I'X ,mpillow'. IihIi';,: ii(il'e Iniilj.' H.Hpant of ) nil (jool pcoplp (.lioiil.l, ('..inn'lirliill ( ',,", |lhu'l' !SlilllNll.( 'n i,>| l In. I'liNliii'lion mnong 11..IIIII.h llr.t uoio
deny (Iho Inlinulionnnlion ,
1.01IIlIfIJH/ ( A\I SLATHNAUTICAL I I llookn I ami,. Cl.1:11. > Xt'l <, XK\V: r.X.LA\D: I'linn iI. liinii.l.illoi, \\iili 1 n "fmcphit inuppoiluilP, IPIIKOII I,) IninjjIliU fill llll'llllKl( I NUMlllllllM.run.Mnl : / Iiml -
: mn.le anil .thto last.
(lo
WOO I.H I'"H.: .
AI. IAXAV:4.: AXCIIOJ( )I: (.JiIlTS; I AXil SlliKLK.IITs.I : ( I : ( cl'IIIllhe, I ..11I1I1I'h I liiiilii'K, /nnil iiivilalion, 111111 \cl ) nn ilon'l' (.l'nit, July' l.1.! -'Ilio llul- holicM'Ihe, b tlimgck I line I

.. -H- lift Hit; 'in iItiIIli. :.' ninl i>liuiiiii,! In I HIP knnn how linn'li 11 Iit:tt ploii-ipil HIP lolln, pulilMii'tl, liy HIP Amoilian lion, ci In, .uuistniiooK (Kilnlpil t\\'hOlllllll'ut *

.,,-11' Sliiiuiiastors; Will Notice to (lioir liitorost! t our) AihrrtiViucnt. Pil.llpH, Illllll l.l"t; lluni|' I lllU xlinio., to .,'e ) lust all ; |1.1"1'| | I HIP I ilpsiio to and. Sippl Anoi'ialion,, >.n) a plllnU' II. I ho lioedlo lo tho. Noi'way lo a

I 'I'lio i iron \unk8 i>l' M :IOI'K|| nl I HiN ; omc In. -i'o ) nn his: I icaic.l. P.II'li 'I'IIP. Ami'liian IKIII iiI, "(11'1'1 A..". II I' 01\.111. )1'oiry d not' baitprollli |1",1.

Kvorybody, Lar o and Small, Cordially Invited to givo us a Call. point liepiiiiic lI'al'/'I.' /; ( Tho' ': loninlnol : .1,1)' ; I ilnn'l/ |li1| now lli.it; ( I tan 'I.' ialion: ( |hlo: i ion.i\o.l liom 'Hio inaiiii- 'lal "appoinlmoutil' fol'" nonaloilulmippoil I

-- ('oriill'flhi on I III1! vet l.ln of. HIP oilipiufiplliaii I anpplnni' iiiMtation fall Inioix pompti( .(lo Hlali-lltii of i HioPII (, I HIPII ho la Pxopodingly tin-

Itl.llk}: lil"II'I'I')' ihl'l I hll\\'I'\"I', \\llll I I emit aiplniip| \ | | Hid iiiimi nii'iit' ..|IIIHO|" pig lion in tlio I'lillptl ""I'hIIRI', an bin fciippoilen' IIUXP not

FLORIDA CURIOSITIES W. L. DOUCLAS slouil I HIP iliiiiL. 1I1I.11II11I1.glI,1: ,l to li'.l'llo untIe. liploio \\iix eiitiiiIy IIPII. fioman !'olllll..III.h". I1i'.l .U monllii, of (HIPpro. In'on uhle lo .ut, (l.ftcluui'lly: : I

pllii'i', Jet il-i I'liiinl.Ui.nH UPIP. )' inniiliinlions|, ami PI'I"I'IIt..I.". .,'nl t joai ; iiNo. "ininploli' .1 lall(lli':; niitpb, 'ionn elicuiiHliiin'i'i: : 1.1'11''xl.ldlll.lo"> aminlmp

$3 SHOE. Imllj' .1llnll.I.: ,: ; ni tv ii'< n N.I II lalW': li ,'Ii""el (iI' nu. )' }'m HIP ntvaip that' _ti(" HlP_ hi"..kk ol. IIMO| | |,| (pig llOII ill (II Ill' I HIP leglhlalnrc" KVPII)4ituoaio ;

TI'.. only *:1 MAMIIbSShtM : inioniil ol ilnulilu: : in'.u'liini'iy amiKlOl I iigiet'ul" l lo titll .thin illy t ol' AI /Ian l.ionly : liiiii.li nl' IiiLSuiPut1ilil'h4tui'' Ilieli' ngenUon -tI linglng 11.1111"11"1'" loin
hoj>n
lii HM* MiirM. k. I III I Oilolipr) I ) (Ilio' 'UII" uliy: (,If Juno' 1941. 'I'lionpl /
I'lno r IViir, T rfrt m ; Oil ) >pi'uk ) I Hull S p Ibo'' ) iloaiPil
: : I1 ;: i,, 'I.t" Q .\ Illlfll.V.: Pll| |>lll\PK( \\ll.l: \\'HI k. of I hit heiiiiut\ ) 1\ 1"11 UP i III', "' .l:ill-lii,.H not only .''''''1,1'11', ( "lint it stay und, ly..I.I liuI'CI'IIOI' buy I'PII'II .I
"' "
::::,!i: ,::I' Il, : .. 't,( it ulttChit't'
News Dealers and Stationers to"..... "."II" f', ,,' .... '" .... I uI"'III..I) I)' |O-I1MI1! | |'| llll'llillll'llU about lo ,di'li'imine" upon II I ho" HIP. aiiinalp. Tlio Inlllll'I'I"IIII:- p Ilioionghlv 1'.lahli.llll. No Ode

V !r:1, :::: : : '. qII hll.11I: II IIIOU: c""I'| ulllllhl'il' lives da)' Ilial I inn U-.il you Ibis I lion ol plx;: 11'''" In (Hio I'nllod( MiiloM would,I lejohe pill P Ilian ,
110 unlnmo I
,,, ... .. q; ....oJ:
.h. ..h. .. I Iir)' Iniviiifi 'lien'' '"hllll'I'g..1( to Ihi'ir I In Ilin llmt nix .
,
I AIIIIIIIII'I.i.. monlln of
11.,1 h "II. ..V" : mii-l' IIP 'liken( lulu |!1s7annninlid "'\1')' I lingo I of I laln I rpinovptl) I'MHII' liiiOllli
On... fo uIIIIlfA iiiiI k", ul ..mi: I iiinnA ( (lo li.U'il.l.'CI; i ;! 1 .
3 ( iniHideialion.: ( Unuctnr" Ilial I Uu gion IOIH ('I' ill! lllllPH.An .

Imported and Domestic Cigars, Tobacco: Notions Etc. \ "to Qro' liitf!; lui.lye hMuiiniil, ) I tho IMI! nliliU in::Kiel, (Hull inn bit. Hinged uliciumiln "- :JiUI I :! ) poiimN. I Our I'I'n.hll'lInli( / Ilio II t li) (hug 'lo 1.111 fur

........ ...11'1. pnliil/ in lionl ol (Ilin fiinnilit, ', ) I Lmkil, I lb', uo hno: /plenl" I ol hint .i iv inonllH, ot" I ISSII win :(lll'I.U( : ne\t t ( .iiiM'inor of. 1'loilda,11.\hal
llovi nil wear u. \V. I. IM)I'4JI AH J HIIOK.If un willsimply
n l .1 kihltit, in MIHl| Il.Iir'ui ami iilipr \l|>riiiniiil \\ illmliiii.lin: HIPlouo (lime. (11",1,0/ ,'
IKMUI V..IiI.IvI't.l.tit W. L.ti JMHOLAS' ItrutktuB: .t"llt* Mum.iph : : ) I xhall I he glad In inpot 01 gIlls proilin' lion III tlio Hate! I Hint I HIP 'IIlIallll.'al, ,
-sq "':1j'SAWN 11'1'11/,1' : / IIllIill.1! l il, lu'Knn t., 1'Oli" (l'Wlioui' ( uiih il i'ouiiuiiil it'.: ol lit 'it tIc inonllH( of 1 I"s7 waneiy In not in P Ilio b.mmliig' luminous.'o

--- - -- cininlilo, ill HID pHli'in, "ii.l, \vlirip )'0111' ('111/1'11. ami lit (Hio' dale uinlmako lightly,( III e.i't's of that In I the lust ilo not know I Hint ex-Jovoinor( Illnx-

Shells Canes HIP Miilci I Hingpit! ot (ci' il, ninl, (HIP, m u4tp aiiangeinenl In detail, lint, I HIP nix inonlliH. if lMMI/ TIP| ie,| nelion inIlin : bum ili'MJion lo again, become (Invpin

Curios, TIMBER floncnnik iiliiiliiirnl" !uI!. ('iiin' I thing! muni ho l1lii'I 1 \\ Ill iomo"-iit, / making (nl HilnminoiH, pig lion or (tue I bat' bo nonhl, aciopl,( |

|ipply'|' | w ippil 0111.111..1hi. I )' fill ulIlialiilil (bin point' I HIP I'ipniilont, a. 1',1(11), ( : III' nut almost pviully( balannoil, by (HIP nomination S I li I' 'londoicd" ; what 111 mi

/.:p, \\liiih\Mii \\onli I .. HOIIIIIfll : l"I'tullS: nbli(, b. uould<1 'In.. 'Iho mu, .l ulliaillvo Io'u.e, in tutu mako of mIxod. nil- IlIic on Ihln point In rellexof

SEA :BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ; -H-- | ),
(ii'illgUi, nl' liaxl. ", have' IICPII .11.11(1).1! : "Clio) :.1.1 d.iy ol I Ilio, inonlli, ullglilly.: 111"1'1'11..111" : () pHi.lm, lion/ ofaiilimn (mannriiHiil I HIP 1"1"1'f .' 1'1110"1, ,

FOR SALE.1'11111 ninl/ I lie'' ''olalloH" I U ei.I i iuiahiii lit ou'i ivlipn HID Viilp.l. 1'iopliol' iiara, .hiu will 'ilo pig lion alone, linUi'tillug Hiemilnliliilion 'i'huo I Ileinamlo" Now, "'

Shells for Walks, at 75cts. per Barrel filJUtOI.: on'in', but, If )you oan'l lio Ilioie I HIPII, In HIP !lml nix HioiiHiN( ol lilendly lo I lioicrnoi' I'rny hl'l'/lol'lalku

: ,i Hm'I'fNNlTil-Kli-lke.- I might UOII.. 11111111:11:: III \\ltlilln,1( \ello.I INK, or niilliiaiilp' lot,' ixiko III HIP( light), out, I h In moollng I now anil ononlvihaigon .

IJAUlir.LL: AND I ALL I mI.ImEIl.I"'nh'1I' : Xv.'IIIIK., July :2.!">.-Tho illlM'lnami ) l'ioibi.| in Homo nay to piihlpoiio' liin piodin'lion of about I I ilV I :; I te H> net Ion that I tho Hiippoil/- or I'cray for

), 'In KII UK( mill:.' nlliir tiirinnnill, lin.l.., il tn II" II' mhnutn'O, In |iiuv| tin'inMvi fi,000()()() TO lOK() ( ){) helpers einploipd( b). the Mutual I I vl.lt. O' )'out his: to poKlpoupil yliui l's't nl pig lion 'Ilio piodiiclloii' ( ufl'i"IIIII"'lIu,1 C. S. Spiialor by Maun ami lib
Iou.r .<'1''. (11 ImiKlilu( umlappl.iiixu.: J Tlio' Majoralio I rono II, Manguneiio (InIbolirxl .
in viiiiiiiiiiiiicniliiii, null, HI,-.iilur in 11"11'.11' IIP ( 11I111'1111)', t'lim l / k lUiirnxlully "IIICall".r 11"11111.10u. it legu-
piij.iinoil I HIP !I'lPKliliMil, not (lo ( six moutlii, ol I 1SH7 Inelnded I 1.1 inlo ami) Hint theliovoiimr
) 'tliH inmidng foi uihuiiiea of
E. M. COHEN III ;cI >4 "
JOE JACOB fllr"I"11I I luring Mn. ( I In I Ilio. ngtfiigaio pioilnilioti I ,
Proprietor. 'loM'land ami ol'pig/ ban dcl I vt'reut the I In
\ < nil.Milv I lipiniriinHil.ail.it 1\'II"Clllo si l"i:; ami f )U a uiik, 11"1"1. i;"ll _
\\\1111'1"( the I I'lOhlilfiit\ ..l'li".I| | | : "1'1''' ulll I nut Iron In u. diiaipoinliHCiil.|' I Il I wan I Ibiil i oinily.V'o' I I Iho
h'ely. I 1I"l'l'Il1rlllc I Ibo I ,iii her. ami/ .ll r.llowh,1(
11'1'111'' light( her" only 2JIII: /) nclloiin. In (HID !ulmloof l nm list, tteck'n. |H If
Pit!ilch D Pine Tibr 11I'1..n. 1'1'0 i.M.dung/ fI IJ: nml, II1id '> cOli.
awn r rFRESH ( ni'ik. 'IhoniPiii) 'iniloi'il| 1 h)' NOV- 'I''lie moinlii'iM' ol" 5 HIP cut ",..land I Ilio )oar I/"l Sli! UP nuilo, 17'MJ!' : nellotiH.( .'111.1"111111.11 tin HO, 1 uoilM allurilnn
fanilllon, inlndi'd! 'Ihe: lro.l1wlloll( of j(
: an1 In thin linilallon.,, t'.tiuller I.ill lion goiiiilmi: pleuniiio lo deny .IhUi
Pial "lie oniifthicn| I III1'ulIh".1. I lliclily .. .
:
Reflect l.u Ibo ,Ili.l hall' 'if IHII7( was I, I .',77'I i an It In however
wo
turn the
StOl Head lull ml I lo -liikp fur -innl.il/ hum k ii> l.iuliiiilnu( 11111'11'
1101 toiH, (ii' nh.nit I U:! out ol
l i I ,
CUT 1"1' our ovprloonr(
alva, ," ('. I/In\.II i N. I 11 I .Inly 1 :'jr.! .-Appi' 'lalliom I IIIBlol' (1Ie,1VoII.1
lolnl' piodinlion' of pig lion. Coiit and I Iho Ollh lal i ,
.* I II IIn --- Nonlli I I la ( our Ilml
.
IllinsiMH: 1. ( I.It i : I I\ i \\ huk u\ :
Tilt: KAMol!S Ili,, sii' H l't\lI.: 'Itt't'I "IMIIIII| | ||| 'I'ruuu II"'. t limylollio I giiniial: cxpoi'Ullou( Iho ':( '.
JI"ul'a
Class "A. I'lvu Inoiulioi! 111'11 i Ino, l'iiiiip| nun.
I nil rim.** of ti\or, I"JM'I. I 11111): ( il.III't'TllI. Ma'ii", .July :i"i,-A pany' HIPIP, ami, a liono Jusuihluig a "I'otllldllllllf pig lion III (HID. honlli- ""ov. l'i'ir'n friomln lime am

:e Ithi'g la iii ii'iiivo.l .ln-.l a n' fmin I Ciuli'.l 11.lIel"h bl.ilendnilng: ( ( I the .Hint .tl lv 'luonllmof a.halll.llr It liii. I Ilin I / I In HIP
YEJ 0V :E; V A 1.1'0 liilo on toiilo !11111 liiohulunlay 111011'
:I.J: !Malm Consul ( 'ml., 'Ion, ul Sum Is, ni JKN7 did, not ailviin.f, but wan a appolnliiirnt of .Iho lounlyollli .'
'lil 111'1
/ ucio (piimlialpil' I/)' llfjlil- ,
'ir"ktiniiiii "". 1'1'111I:1',11'111..1.I : :, lil.iinl ktalPil( I Ilial/ lilll" Iota .than III tlio nix inoiilluclISK'J. ( ,l 'cm hint launoil filomUheio
,' f tM. 1""l'r"' ":) < SULLIVAN TIMBER CO. bent
Hi. Iti mpily Inn: Mlabllnlml, .. n.1"11"/111. lia\ln i" r :> oiling: HID nun (jolii,,, iiinpniiil 101110liino. '
win,n I ikt"II an ilinUod.A the' Milieu mnl Ijojlx, wlili all ut (Hio.. HiP ,. I 'Ilio ox/.lu mil Ion of I Iho 'tails,ru I lo bow I Ibolr hoaiN III a tlooinvnnoof >
m'trMerckh or Hum lunl') /his 'It'll,( l>iiin '
cI'e tIN (iflllU I HlllOOIUIt' C'ul. ,1, II. oil ol tlio onih to ,inakoat inuili piogrcnn IllilllllI.ul; ono can
llu IIOIHO
1.111Jt'keel
All Fevers --- --- ; wa d'Mn.
Positive Preventive Against Fiaiiipn ami Aigonaut wcic nl/o.1/ --------e----- In tlio inaiiufai!(Into of pig Iron /Intlio 'no who fUl ml with t tho touiigo (lo

)CKlcnby oil! "J'ai-t: I'oinl, I 1'iliuolM-: Iliiriiliiu Nn|>lliitfn. Hut. .1! \ montlii' In 1HM7 :ui deny I Ito clul ill of iI II'IIII'I ( ,

_ .:4 full,, IIIr"rll..I'.II. c"'rlll"Jf llol.CI'I.I.r.III.,1III'i'II'.III'I"Y, ,UIN'I'; '.\MINK I I )In : AI4MI.I.' :. : Hotel H ivaiilt I-ilmnl, )by I Hio Dominion nitlui/ .' r> irii 1 'iit' 'mi, July :.i'-A! ''' ,di"paiili .. linn, toil! vxioilcil| ( of" hir" IK Iwo-fold. Hint '''C''UIIIII i tilth";on woro alll"'NIII 1,1:1'1/: / at .

",,10) Aid'Hi, (t'llllc. $' limnMluiiu' .N'ovgi'oinl) HI ii if i I "11'.1, kivual of hc,' /1I1'1I11"UI liavo MUIIII'H tllnpoHal/ In rclnin( for lIla iUli.| :

__JiSI-lf I IQast I:: Ii"" rllllll'lIt t.Iri-''t. ""IS."I.A. U. hi: iuii'iri.xs: : It BI| |>CIIU (Hint .lint M...I.ht'!: ""ah : Dial' huge I i naplliaxpilngiiloio lion-o,,, boon, luudiiapjiod" b)' a la. k of tike ; poll 1'1 Guv. 1'iriy III Iho nonnloilalilcillon. .

wCl'e cle..u III Klioio with kUnu* IIUt> III .onlalnlnjf 1I.JlIIH) ) poiimliiof, Iiuit" lit I I noi:bud), luincof HIM now (ulrnacts /In (tlio ( ThUlt h a 1"1"8 nf hillMTy

Jim. "I'AI.AKJX AxnoKlt.SMKSTHiH: : .thin WIIICI'I t lien (lie cutler appcareil.'/. ISalailiim/ 2'') inilcnoilliwi'( .t olNIcliiR'o .r South tt hid uvit'nnikr loutrait( )UK! hoiitofoio IIIIIIIU\IIIIIIIU liUtory of

Pensacola, Fla. '1''ho' vcN.cla ijeaiod mil ami cm'a pod' Novell'od li on fI..II"'llhal' I "prlng/ have not yet Uou. complotoil.Tho ( (I'loilila a put /fol I IU I oiljjln ami) 'prac-

LAZ JACOBY TAIILKS: hUri'LIKI:/ Will I Ti I EIIKS'V : Hio.. (uller( ,', but I bi.foio I lie ixinU eon: Idosiape : Hio lUnioit 'huts" o tpioinl (l''a (tin utoi k. ol |Iuii( Iron which were mi- lliu HID 11'0110 will give ( ov. Perry

they' WCIP wl/i'il." ilrin I "IIIIPH cut'loniiiK/ ti( lice "i.pilnj{> A 101.IIIIho I I haul of t Iho III a ito lu<:lulirior "- duo ('I'c.ll.
: 'I 1'UK: MAHKETAITOIiHs. :
I
/ '1'I11'ro11- onl)' one man \lift on Ihovoni'ln uoillioily, wind I I MowlliK I ( is nil I"lit' j I hole ugontion( tho Iii Ii of Ji,Ito .
:
CELEBRATED CORNERTlOlBlAlClClOlNlllSIT .iiI It I I. thought' 1111'I ill i, lire ulc"lIlIlI.., 1..1.1",1" w huh, wino not I Intomloil) for Al\ (tb: TO l -IIKIW..
THE "I.01", "' : AM AIIKMIXk. :) UAIIKItSIS . -- Arv y.i i illniurlnil( ami' lirukcn ofiirri
hHISICF.A : :. ho kcl/ctl (,cure gelling I / home, a. I hey, 'II... C'hllh'r.( In j'.uIri.luIl| I lliu CUII /lIIII'llu/I ol" t Ito. 'isa n U fuiit, ::Iruou, >.. '.l l df nlik' iia' an.1 I

- ( CEhSllU.K: : '1(1( I 'Ii III I /E: Jl"foiIX.SSl'OI:110X : ; will have: 'to \put III for kilnmo.| 'Iho JXIMMJS! July :2.!.i.-f'/IIIY-lIirll'1I0W( amoiinkil (lo lit,717/ ( not 'lonn, a aliml I lug with i |..hllr I PiiltUu Illd 1'IIP l"dl'rh'l Hn, H'lulnl cry.

[ I I ) : ( ) OK, THE CITY.JOf.I.S' ".".rlllI'l'." In onnul by Cap, ) John iiici of iliolt'rit iml' ) :'ii!:I iloailia liom ::4:4,701111'1:;: ( loin on (Iho, :Jl.t of. lulemlior iinet) ul..II'I. ( IIIH.I., nf )ra Wllinlnw'itHiKilliliihynii '

'I I I I I I I Iilieam'' and ..he1(011I11I1"1" I ii)' .Ii". ( hill dUoa-io wIre irpoiloil al I Caionlaon ,) la-l.. '1'ho general Imprewion | furl b.II..1. ( Toi'tlillig. Ill
.\Kvi.: \ y.iy/i f .v/.i r/ JJ'vi.visiib'I G.; Toirot ami lro! has )bom llul NOI! k. wuo greatly 10du.o.lat tuluu In (Ini'ill.'uliilile. U. Mill' relll'VO Iti'Iss'r
Biiluiday. Al I Kiamafonl,I I Ilio' otvoiull ,
nuirurvr
--. lliu i.l.MO of .Juno but thullguron Illu IniuiPilluU.ly l 11".1III.UIII | (
Kakpr Ullr'lI'd.Xrw I I 'now cftt mnl 7 ileailn. Alralcrmo | U nn uilnlule alnnil
) ."I.rl. Ibu'l
HAS TIlE': LA1141MI! ASIIU.'I': ASOUnII"'I'II.1\: J. KRYCER.all khow that( I'icy were. lar"oI II. Il .
Union: i-uri
YOIIK Jul 2j. Hio Inoko. ami) ;Silotlln', amliiAtlilnn ).nu ry ami. ,illiirrluia, n irnUU -
) -
.
thell. Ihe
I al
Snui!: | 7KMy I'lliil'IIIMOIt.' : out (thin inoinlnglu, tlio.. buil.lliigiiuinbom / 7 <'a.o. ami, Oiloailin, A few hoglnlngof (lbooar.'lhoagtfiegslc Iho tuiiiuuli mill (Iniwils. cur;'* ,lml,'
,
Tobacco Pipes
,
Cigars tle&(his In ollipr( wan liouivcr very tmallomparci colic, null un p UHI Knnm, r.ilu.14 IlilUiiiunl.limi : .
Inwnn.
( 4 J Loll/ U'CHI I 'i I" iii l rei't t, in. H hli h1U mo Mporlod.. (: I I ami. .,
withiliiiliiiiiioiueioiniiiiiiplion liiiiu tlui
('i'in': loll I'...}:$. / < 11\1. 111.1 i .rK) n> hula
ETC. > ...or.... were kl.blibhutl: .. ami) of Hit" 'in 'ft..- 1'hl.lI" NutS 1191 lor Anii'rl.fJLAMiow .. I of pig, I Iron I that U now In jf'letu. )1 bro. \h..,, '. Syrup
pro IIh.1
NOTIONS
I lilnl 'I'lliii knnw nlll'olll' like :
TACKLE ll< urii n by
'
FISHING { .
*|<.n ilratlinii| ..r""n"illl| ( I try di.Jirit- were burnt .1 'lo den I Hi.I Thv bnMiiij!( / July 2..i. Tlio ) aililTlilillo gross his IliU rouuliy/ 'Jhu, pioduc- fur tbllilnm 'rwlliliiK U |ikamtnl, lo the

IN THE CI'TV, WHOLESALE( ) ANN mTAU.Newsdealer : itlilu, 1I'blllJ"rlt'r K.'ttiiiK wurin. HiU finn i iaN la ooupieil. by .".lcldiJ"all'l'WIIIII has nalloil: for XI'W11'1.k. A thou Ik'Hitini-r/ lIed( IIIKOU In the "lanUaiul. ,( I In l llitiiri.wiliUiiniif| | tutu of luu

I til at Illlnil. 111'.4... *Ii.I| |I'rulrlllloll't I /llakcry( the ba-M'inint utliiKiiiod( an I gale wan l 'I.I' ut nnn i 10 Ute ilu.tl.n| of \I'r. mixing I room I t"e ,Hint I ,lloor a" n klor- She Ii.
and Stationer. 1'11,1" | |l'I'oc'el'ICIIIIII.It'r.II, (uttupi. net loiu.. agahmt 1.1I7H31) Iou In 'IhoIjht by all ib imuinu lbnnubm.1: Illi', world l'rl,. .
,
'lli..mikn'4 "I'l 1'"' 'llunuly....., bli-b urU" Uim Ily I age room, for delivery wagoni, amihonopoinl ) .all.. Her i'rl'w. 21 IIIPII., "leer ow nor half of 1'I811.I/ld) / 1,117:1.lj1l3: < ) loin/ III >) "" nin u ,iHiitlv. .

morn lion, .lIa'I/IIo.tlui'|urU till hiIiD.* .),'U..1..rhlo.1'UHK| a''I.d.-|IL. lu! '' ami) third floor were 'IllIcit ami her i1o.liupr, II ill mil fiom J.lVl'r'l Iho. I1r.\ ltttofl8$6.! lucluilo.1 In (IhopiiMlntllon ( UVNM'H asIII. MVKU I'ILIA

lUII.UOjlU TICK t.T I3IftJK !:: .-TitkH* to IH' inU llnulit: $11141\ l :ami, KZehlf'I: l.Jfikr I ln< .iKrinniiint, cure. Ulotulnrb A"Ir.a, i up wllli. tlalln' '"", u/I.II.y/, a humlrrdu 1'.01' ) fur X..IV'u'k on (Dm ', of 'the lint half of JHII7 .It ''"'* loimtlimtlnii" (.i irvvvula-r-- MalarU' '

< Iroiii ouuldu, J' rlko. lll Itiethit rrunipl anil Lnn'lul Alb alluu.r. ., l"r. IbwauLu Mnlu-liw.. .. lt'tir .. 1"'lul, 1.1. .. .. Uof"11, dollverliig breuthhhiroimghiutil I'lljr at ItomO tiring I lie'' lallcr I( )/11'1' 'I'' wi'ro :3Io/llonl/:I of CUpp-rltlliln' / lurui l'ynit'Mli| | ami. r'.. now (life in ibw ,

'!:I.Ir aIn by U. U. IIr.n liiiui. (the til''Y' 1.oON'. f3/I/) (Jh., of Augiinl. gnt.., ."IIiIl.1( 21Q1 IOIH Iho 'lutt, half i n..uiilun 1)1| al II I.' U. mm I I.., frio
Irluab U'I. *4


.

:
'........:. ..I ,t -$> !$..;I1'-I: < .....A.!. . ., ... 40 '. <1'4;r.:;. # :.:. -: '';;':'; ''' I..r.'e".' ..'h.' .. .>" i ,-

.
-
II I- J. -

,.--_- -- _- <1._ J -..
-

nwawla iCowwmi.il: I| M COW( LINE IN KMiLAK: ; ,. \ \Vlinli-, \ Is Ih, trculibil! llr;111 Petition; for: License.rpiiAtni -- -
\ ) 'I'ILE
{ i i k il bl, hlllr"1 the Mayor' 'VimI !. ;r SKIff SCALPI.'tuisu'sI '

]': A rOI"IIlc.tritlj| h from !.on I I ) (-..ioi'iUimniilii, I ). "I' "is Kinmt'creaiinirn t, M.*.J ill fl>. |s.>7.i .

I'tililbitii ever; nlii> ''' i-i I ' loliavo ; bidenii Iii- < i in-i-ul" i nl I Mi 1"n"r..11 l.nd.rl'"III, ). l"IIII-. (' Iusl alf, l.jr T1os. C.Va'o t PtN M DAIn I ? t MMtRtAt!
n
fiI 11 1'llu,1
si l
n "": line di, p. n.il I rxisli I llotni"I'I'I : Aol I l'I.lh'l ilu-,"i- tiplinl .Hi-" I 1 -t" :I.i icf 'H-ilil.1-' I ni 'I i: n'hl.h mnl :|I I. S '' 1.1. I

1 (lO.1t 11f///. I'I /i//I CO. I 'oloiril' I'poplo ori :, ,1"'r. hll fin : lit h1I $ : hs\ 1.I" \t'p. tls," ,!oniliT-l'-'ni-l" r.-- F M ,einslnu; i!, 'anil Pc* Sip or |I' A.I, 1."lsss. I" I "-1111., ",'nr:,-.* Ami ,
nl'lli'lllh'; i "IIIWI'I.I""I"!: ', '". T'.e 111 tt li-i "f l ",5l5's'l; nf isuulI I honor.l-l" Iliiint I lltriinn. I llmnnrs mil I led'Inf. llnrnim ;In. I I., |s-oii'| | .'i.u In It-npm-iVi,
('Oh'iNm.. II, "I'( nml, I 11 U'i'i-1 (lutrrnnnnl pnpnlnr in EIU\III.: I, .I .. ,. 1..1..1,. .out, nrsltinpl Shill ., ,. )
ttcalhi I oviHiti 'In
1":1".1" "I"I".II.hl-I .I II I Ih. r iliiiir., ufn unit l's' 'r in ; 111""IIIII"I.I"r 11111,11' IK ":" ,- "I ", si|h.,
lnl.l.TKKMlNVAI.I.irrV "ei'1111 be ) I HiPinOl 1 I" "' I I ." i luM.nit I I honi'-lt.' 'i .
II''I/IIII'rIIAII'1 : i I. piiblli- l'rll'.I"' ll' 11 iiy i f r.1' I In-in 'lIt lit iln) o. 11."r E"'I1' .1 111III1,1 1111.1 In "u ?'
REAL
.
urcntint, I I IusIlu'rIt't"kiis ESTATE ,
: I.. I I 11"111': i tuber. !l's i., | ""'1,1. I SM. in nii 5 5u'r rll: 11"h'I'\ l 1""j-"lh" | I" I I'l
I : 'IN AHAM nut iiiiiny: poloipil ppoplo' li I L"I VVa.t' Im-k isu -" -" is's' I'l'kin-, 5 I'i r "il b) Ib. \it I I. i u,. I I." i-itnio;: "i-, ; mnl 1'11.1' I.i..". ., I l rid ss *. tin Illr -.mininml "' "I", ... 11, I, '
1111
I'AIL\.IIII" ,'"r. b) .Mall( "'. (wlMX Ion. fP Hint I h.ivcpen, limn : ' %% 11..1111 -- "
Monlh .1.1I ,m, Tlc In Hie 'Ii'I '" 1 Is :I Inll..I' IIIIh"I'. \-r.. M' -;iittnlh.. 1"\1111.1! -l.ln, KI inl,,ii'. i \ls'i. 1CtIIInl r I II ill this' I nl"1" lush. -. 'ii, ,
I limp ( tinio Inrnriahlt I .
arn I \ian--'I li-ii'f--! HIM i lit ItK-i.tM- t I. in-tt I h mnl ', Jolbnmsii
1 I 1111" i Mniitha$ 1 'I| |Ii l i .Ir-t:1: : I .1 11'.111. I p rmmi' nt 55'iJllSlt 1" H hiss ,is..
line .Monlh .Vi "I"AI> ofllio "III., people 11,11', "in-li niioi-lilnni.) s I I I"I \ mi,,II I ,.5, iInolher WV. Ill,' nml, I-I ii| i i'I .l I ."if rnlo., Inl rn-illt., nr I n Ii i ,illihle.A '' I ,,,11m': iln-) |5.5.4 k ton
,
KiirnlHlicil, ly rnrrh: nt tnur n-xhli'iii" 'c "r niHinlin"iilli; I"/I 11"11""n r.olil}.' I Hit* way' I iliil ib-clKiii irtinci 1 .",. I u.I In I-s '.111111'01',. ) : IA\fl J Au B T 1 1,5,5 sluil ",I I St "I'hl,'< r lor si ill Ills, 'I.,5
plui'i-, ..r IniHini'MH m I lii mil )K.r ttuck i'i' Aniinti ifpprfi-ct pqnilily. I a\v lie olheiIiy it." "\% hiiI .I ', 1',11..1".1: 1% nsklh I .,it ,III,' sls's ,. i p ntnin, ., ,' : ( '"'|>li'ii-'iiri. '. .1.1..1. mnl' ,1 lori-\o|, 'iiti: ttrnii. nul 'hoist
.PIT moinli. Ii pirl.black hIIII..11' 1 ,. Kil: I.airoiii', .I M 1' 'i.i'5 5 MunikiT' .1.1r I II.nH" s' ""' nit life tt ills skin illsISCH i \..inlin nml' III i ho.nlt| I.., )?,;
; -- upon !"I"11'ol.'t|; n 11'11'0( ,!ila'llp\'PII'' i-l.l iiH| 'r- l'rlll'r., A M-Iui rni.in, .1 -I ,." of uI "1,111, I,Isuuls, nml butt III'S, r NEXTTO CITY HOTEL IS.HII'"bum ol |iuh ion"ii.t. I''is !'I" nil outsblo ''

1111: ii\' A'A./I: ; /. )r co ;v ''':!: 'lAb' in I I V .Iilnl'.rlhrr. ; 1111' ii I I' be .look K: I Inll ni. I I. ,1''illllIl., ttI r"I.II'I nn.nn nt ,r I I.r. nntll. b) lln- ,",h h'' mlliiimnml, I'litnri.l.nml, s, 1'1' """,h.
"a n I ion I he RI'II of I fl.ll"II\I..I\1,\ I 11'1' / of tt' hiskpt, hsaisulrlhlsiIiul' I IHN: h, .M I ". '' l In-loi, "'i'. 5. \V t'il.| fr n I," f leml., I u-i ,I tu-n. tn'.u.ililc: 1 I r."IIla..I' In' hiuiK-r| "I iin.lrol n. ml, ,' ,,,.. _. Ih,,
l pill kIUMI pti-ry Kitiinlir, ""-iiI IIf.! nt lrlk. Ins, n.\s.\ror.A; ( i"l.flIhi! I ,.' .
ilrpiseil h"k' l'1 _. Si.
.. Kusrli-liin.in.: \hl W'I per on n asish, I pn : li'Hl- U I'r..lth.t. h: s-lltrr. I irate t'H: 111 I 1"n"h ( 1.ml.III'1 "II. :1
$1 ix> n cnp, I'lmlaiti I. "- SH.ilniinfr fh"lhI.1 .
) I ,
| ,
leilitchiriiicil ills II.l.nil.' J I li-ur. M l | '< r..Ill/.i-llc' '1111., s\ Isili.is nf the l ii.t
1.lu
I U.It9. .-f>, >cnl nn iippllinlnin.AON : ul.I 'oll'II,1 I I/kllleil, hill lleili'l'll II lll.li krel A 11'1 Terror to Evildoersnml
"In.I. KN-I"5-ui'" ::1.)1 t tl... II II mnl t K\r, lttolm\ i r I. mnlnot
Ills" /11. I'U'IIA
-- -- lt,11. /11111"1. II I. -( linalm \Voil.l.liirn' 1.111111'' John' J I.' -'II., .1 "l'i i ill. ."", '- c'.ikes i in I tl t "otl*. mnl, I In-ie- 01'l'r"I"'I"I 3' 5 ll.mul.i/ ii usl M"h. tin- I I
KILlIIlt U\IKH I : \1" I ls" I P 1/111, "icoppit.ibli ( .I .11. 'I humps" 'n, .,,'," Pri e, U-ttln 1 jll.11 f't. I I lini| 'it.. Inlil it noiibl : 11',1.11,1'11111111,1), cti.nil 'I.lol. 11"'lh.lt i.rl-hl|. ,,1"lr!
hi their ami .IKII, "t liu-y I.ifn.Henry ., ali 11. I reliirim maile : I Ilh' ol."hll mnl' i .
Ii' Moi .I t tI. I .
t"
pnuuinlib, nnilfiirnlohi'il, nn npplb-nllon." njippari'iicii 11,1. \11.. -lop" U'I ,5s tt- o i- ''1'/ 'or.* II. to. nipt I .. 'l| ih-, .. i h. ,
'I rlri-iilnlion, of tinl I, IIMMFIII.I .1 I. l Imn'lh.1I I- ilretinlklii in l I'illllll: upon I I It. "III.nI, nn nnconnnnnninn. "f. Nil "11. AN Iit-ill: ,1 tt'liitchi'iil. l.tI.I': : 1.\Jt| :, Ir'hll'I"I., \,i. 11',111.AII'I''I''rl ami, ,, oi nl.nors CI"; 'h.IIII', | | ,, .N.,
,1"Ih'lh| | it if nut |':'IH'r III 'lbliMiliini > I he nrnis of legs' 'lul'll 1"11 II Ulr"n'111 tinii-n. I Ilniiinl .I 'lpM| I'. II lit .er." .1 I l.on/ill./, .1 I I IS Iii!, r. r."c I. 1. l.nl.II'I. I Ihllli'l. : ; uiii'i il I h In nit 11111., for. ,I'lf 1,111,111' 11'1.") St.I I'. III'ln"I'llllll l .
nr
l :
i "'11', .I |5lii'i'htusu, |, ",' t. I ll'fnlHT--I .5II | ss \ >11'
i. .1"11'1'1..1. II.
\
r.nilrlnn il n taliialibmltiil I I ,' ', lltnl lo HIMi, n. il"n. iluriiillicl.isHi\| | 3 .
I 11.1 wnnlilil tin I fur /1"1'1.1 fellow- 'IJ\ fl'l. 11.1 JiiMrir.' It lilik ,. in" > 'I'-mvtii.: ., Ulan, Ih'hl' "nl illlI""hllll S / )P .".'(, /. .1..1' ::1111.| '
: hi); 1111.1111. ---- cili/cmi toslnrl an cxiMlim In that ,iliivrlluii. ,' lory \01. I I.t 11t.Iu''rr, t"\\tm h 5 h '1.1,' ''"', I I. ijinna/ ', ,1. llnln-, l K: .1 1.1 l5s'ts C'nip.Inns I .\ "lor "iilenr l.inlttil,' iloiio iibilscnml 5 Ihc 'ii iMitioit,'I, kit I ami--cinl-ttei..lt( he I'" 5 It. "m n.it, ', ,
Tlicy ,hlilghlt Inako: an nrrnii 111 In-torn 1.,1 ,I, 1 sis st'Hly 5 "us'kI'st. -" r.1 all 'n, I'd. III. r, OnIII" lliolrn.lv.nit.ic' ; to plaoe, name 111 ni 1 I.
'i lur HiilinTlpt.ion ll-okx. IVi .i nml.Mailing ) 1,1 I 111" 1' I \ I 1 trlll,1, il I H.lhNiU. llheuni for I llnfnrmei 1.1I'I"'I'n',1 f | 'lii lIsa r,,, ,
I.NH| | un. IIIUIINOINlt| tolho,11 In-p i-- i'MHMil In get nt' Ire- in 112. unit, ibirinn DIP jpiinlbntillimisl Jr. .1 li Ih'hl"I.1 J .11'rlill. I H In-, lien ntnnlicr r ) i ari tutu the skin cnlir-1 5.. ") irie. of nil I His. nul' ,I .curoil, n..,

t ion of flll.4 r. "hl Ill "- hit il. .1111, 111llllllrwr, I Iho h s 1..u.i.1\ ru hI' "'I m-portling In Wilsittrii I.1\\hlli-111111' I I I. It'.I., .: lust ii'i minor, ,1 1 emne i I 111', nl nh,mils rr'l the 1,11'1 Tims. C. WATSON. nml palinnii'.o iihom' Ill. '5 111 1,1"1.II.h. "I"I.h 1,1,11", ",
conic 1.1, MI-P .111.11' h,.. this'susuighihy rtlclvil\011.,11") I Hiso nml FiI) of th,' "1",1 1 l'I\'r." .I ( \ us i."', ,t'itsunI. II K llmisoii' tips, I ti tbe ttrlsl.' I Hi.I, iciiicilicH, npr 7-HVf: 'ne'spiicislii| tt ml I rbnl.i I, ni .bnti, .1.1.t
111'111" 1"II"h.I.1) ( iiMielis, I U F ''1. r M.m- ulis''iu'r' I until, I I'lo L l h-. '" "'.1 nn in is'lIi't, i,.
I 'Ohlllllllllll'Ut il I for |1"hll'llnl limbliisl, nt .pn- "III.I.'I.'n' 1111'1"| 1111 "C Hun b
nml, Ii AimrIra. l ,
iiiilnrlniiatp uipnlaiioii 2C1 r.l. \ .1' I
| : tnl. enmlli. 'linlit: Him --- -------- IllHOttliltiL-lln" IllHliU
IniiKt ni-coinpnnii-il' lit' tbe cumin m- ,11.lh l n. 11'1 i t KMiM'iKs.an : ol Slur I 1. \-tlOlt
... mil for piil'llintlon 11"1", n. 1111 There conlil I bn im objection I Inan He MW Nun I jump '1,1 HIPfulls ,'h ",1 5' 'lottn sit.I. .1 1,0: 'r..f,1," I nott, I am s'isii,!. i.It i-nn-il. 1.1:0x1111: 1.::: I I"I SIE's'1S.: I'A't ( I IM Ml:III l 1\.
11'111'111. s.ssIuauuge.: in Pjn-henter in h IHJ'I.' !' 11In nip ISIS, .. ,\111'isuuu. s I--M: | >I-.niMKl.. .'i \\ Hun I'I'. PA IM: l-it.: ::1 > 't.,
t'lMHl '
,i.I.II".r 4u .IIIII.Alo. ciinimnnl,'lit bliss to 'IIi.nu'| unnii; he iliwriU's Mainn S Vim IlunnlntiMil h .Oil. I h"1'1.,: : .. I. lliii.kei, MiMliinonnnl I SlrIIII'111 I! on. .M IoA.II'I.I"I. 'ho I '''SCUll:' I. iMiuu-Hily r"'il.I.| lu OUR NEWS DEPARTMENT
111'II'rollll,1 in I'li'umit xmiir ,colnnsl brotiilloth I k.'lhom; ":m u III..,,.. \ 1111'1. J I fib mli In inc tiu,' ..I.il": i-f HIII h I bjalMTltiiimtnlN .
: i I i;\ l : Sonic Illhl 1II'i"lllt npvi'iporin | mi I T.ilt." I..1 P -|hn "|. II.UJH. n, .Mll.irvi l "rilt, '. ills, : t lii' ciiniinl I In Its it 1 hiI I 5.) sIllsi'sul 5s'"' 'shill s'll. I II I ',"'hl lulsiisku's'i "
. UK cm: I
1'1011.11. to'onII.\ sit, with )
Ihebeiiplit nn' fnlll..t : I I I. Mi.er I. 11"1" 1111' I..
I Hie innnlry prinleil' I 11.111" ) Ir"I"'I. tl.i.tei. Tor I di ., I hitt 01| 11"110'1 I" '.III Ill "
I II I nml, : \.t (iiiti-rnini-nl t-trul. of ririiiern.'o'' II ml I 111'1'1' fol of I .pearl: line. ami tthitr-, 'tnniMTHjbo ; .lohn-in. 11' ,' ,", tt .Helton/Us *v ,1. Itbin.si ah ,mnl II' pluiplt IIIIIIIOI-H rpi-ilos,,"' I ,',.111., 'h"I.IIlnlll, In "-1. i lynil ,lt'i'e I h ""III", :,,1.111. 11111.... Ii'.II.r.lh 1. 'isilisul
.
---- ----- hcnrl I Iir. I ilcfimlhhiiHtlf "m U, I'll Ilins. i 'I I I" W .1.5It 11 l Is till h.,1. lull' '
------ ---- in l.nennnibprot JYILfl 1..11.' .t. rire f.n-i-1 tt h I h I npplii. n 'renl lilantinilboilsi I JI.IIIIII ruiiililii.. "puliliotilinn: 11"11' "lr",1 I I" '
low :a 110"
----- -- --- log |issi 3glilhl" ; .
|
healliy 1 I iii' IislIiu'' list ,
i-irt. tr I" Zu'u'e. U l tt llwui. M I su"so Itt hr II, hiss Ihl' .1
n I I tr Il 'iiut illinut mnltt ibriuhl ol' ilrHi-'n.itin tin1 >iIn 11,1 1".1 li
.
Irill 1.\ II tt sin-ci-ss. n-t\i-paiH 1".11
.MiiMVJl'I.V i L i I.'i. ; I HIP, \\1'1 11',1' nml (1 t'llrl' S' limn S ll -i lembiir.I, 1 .1I' .sS I'i 1'1 111,11'; '.h'.I.' 'it u' so
: nml t I llr 1 lti- 1 l'rda"I..1 : lib'h cnlirilr 5 1 ., fii. r"'I''I." '
I I : I tt.i .
.1"| wlili hlh mill-
'llii
11,1.1 'I\r' 11,1 "In'II'1 '
5' : 1 III 11'1:1. S iii.iinr I' IMlciiInn' ll.nnoB.: .1. liobt.Itol.nio. I' .h.lnll"I"| | :| is' l's' '511 I 'l'i' : Ii'.
- 1"1"11' II 1'\111111, 1..nl III..I'I'I.for I ''IP )pio* 'IIIII win I Heiny nay I pnMli ly II IIIH, niie .1 .1' sIu r.'lls: .1 P A ii'lliiis., '1 Iliutlit. its I 1'111.1'I:: I '51. I I,!!,., KI NI, nil'.ii'i... > |I."I I M.:.is'i; I. :Ai',, ills, 11I't I ,::;, ;! 1'' 'suit: : hulls-I, ; ,"r'I:' r

11' I laborer: II 1 s) fl'. "I"nlll'r. jon nn' pl.ipn-il, 1.llhlnn..f .HourC \ PfclnVi U 1:1. I. ,.uih's 1 111.: || !ii oi, I I.in ii r. i ori-i t'r'sssisIsl: 1 ti' I 11'II 5l5'll5 "" r"I.I., ,i's' 1111'' i.. il ..",.
JiOTH'KTO( : ADVniniMCI.-I ) :. 1.tII"llh" 1"1. piolce- gissuul! nt I but ir ) -in cniituijuiir -t \) ,'r. Ir.',ok o No J, .5.. I' it is, i..lm-H' : 1".1:1'11. Ill s'sS III" 1" 5'' :1.1t,
I lli-lilh
: Ilmnlicnily 1"1.lh'l. Sl |I'iui\ :! in. ttilnlliTit "ln'
n to IiM on I I :1",11111,111'1.W. | t'O'I' .1) '
pi i If l A I'. nililii 1111 II "' ,
I'oii- "hllrl. inip-r 1"1
i ,\.h"'I'I', H 11'! turo" rrjiieHliil r\hoibilnnt' I'll iis'is 'r..1 .I \.llil"h"r II Iuro"5 II: Iliiiniml/, \\ .husssu': .,1,1 "I : lull's ) iur, |i-"nl ,' ". A's fu.I 111"1- \111'111
fll'lt.hlllt lrII".hc Pintl Ii IliiinI I 'I for I nml, -iliclu' I 11"1 I 1"1111 \1 hU11
fi-to-inn of i rim \ ) e.i-s. 1111 'In H on Il
) 1..1. .
(I II H"1.1 I. f'II) I HIII 'O \ill Ilnll.rI'I"f'I: *,' nml thin 1.1 i f. "01 In- 111.'I"t It. -'.', SuM. II ( a-tillo, n 11, MIT, Ill M" irr. slur 11' u'- Ite Ixlli sali-ficll-iii. ---- --- --- Ii-tu.. hlll"IIII)Ih, \1.1 I. I. "I tli 1"1':' I ,
I hulk Jon ran; kl"' 'ljllil I lloillimli/, I. 5 ll.innlloii, N I .",,11''ii, ",11. Ir "suit' I'.u "" lii. I'S .
.,. 'I. I.
nil-till I 1 IniiUi'H.l U'c CUll Ill'I itln l'a tt ls'p ft ('1 I the cotnmoiipiil 1 (- oflil'iM'paili I 111),101. the IH'c"llri.. piiuli-r; he re- dII.; .' "11",. ii'i.nen, I' \,:,,. uu"'', I.5t I'.F.AmrnioV lii.inriH.. ,. All'imt' S.Y : J. WELCH. D. D. S.. its' .hnl.11,1, II I liii. ,i'I.1 u I. '"I 5 sill I liii 1M'1.11111 -

I heir mlii'i'li-i-ini'iiU. lo "iiiii'nr| | tit IsI Illo.t 11'"Ilhil.1'11'\ 1,1,1 11-it.iin iiiiiiimphini-iilnry' 11'r. 1.>i t I. I. I!,.". I H l'otuis'5( .'|1".11. I 1 in-i : t : T 1111 8I'ISliiSli'" ,". SI 11.I'rl JI"rllll.,
(Illlll'I.1 pi-pHi-nt I niiciii of TlniiniiH' C'amil! <.IIV ill n nrlto I Ilwri'll 1,1. 1',1 i lilnl,., ,1. W l lil.son., tt II Prn-i l i' III.'IV..I"II"'I"I". |! ,. RESIDENT DENTIST IKIII.Wl
: u \ r
I HIP l, mil iinloHn tlipy do. WoiiilcnImiliin ) i diitant tthen wo runenii.0 .. A ) I' rut, "i.| j |I."" tl '] S5sus.| ,, 5,5 '. 11., : ,.1"1., .hli, ,ilppll, Slit' "515'" | liii,|, (llSlcl-illlS, .
I11'1 I '
ril A 1'lr'II,1111'1111 I II"li.Illiolo. r '; -iltl' I.Ill 1. "| Hie liniluatciif, Hi K.illimon-1, I IV! ,iofl'KNti. Illlil I .' : !,. ,. ,
uill not hlainl' ,milof'i>| I lo' nnkc onr proml, 1 boinlofn.flee i.i 'l"il".1 I"" n, .1 "" tiu" ( 51 I"II.| "S'sss'I I I'lEiu t\n ItolimMass ralII.) Is'5"55ll'I' III' l's si''
J 1,1 I.Inl 111,1, lie '"Ot. Hum h.illnlw11.t U ii, sl|I. It "st ,slus, .| K Mokes, .1! .\. ""'' I, | lItuskc.J .fl". 111"II.\.I..I. M 111mi.iinib'p.HTiiiii' '. poml., ill 1., ,!Ilh'| ih I.. iiiit, fur Hie
\tOflrcconipi-llrit, lo "mil, 111' nml hll"IIIII"t 1".nll'" ami ni'knonleil the nnthor of "JluliiiilenfVj t ,. I'.lnkc. .M. (Turn.m, J : I I'.inT '* -..." 'I.I r,1' "I.I tt II "1'I" I lii ( | ,u : 11''. mnr.inlx'l.. Notain |1'1> 11. i-iif-. "rll. | ml I
; IIITHH to l..cllho ,1'lal.l., "f I dip. rip-: /1'.1.1.' is ,.1 I 111' lill" on that, 'Ir.lollj, Inn'n ilriiuhu lug hllis; I. (.it ii, i. 1111. N" ,l. .N llmriH. iGRUBS '" s.Skin I'.li [ in pMriii. 1" I') tin usif MlrnnsV I liriVHI milll'lll .
nio-t I It l'Ulli/II Ilo.'I'-llllpllr ; %'iuui't he hcnril C'mltlicull I I ll.rioil tt' I II'.hl", A .'llulusuuulu, I ,. "h.II.II" ll lias.tnlliv .
I SirI I '
t t. "" cur il : ti
ciu'euuI'tlioui, of hot Ii I lln> II'h ,
lilly I II OUT Au-rt ( Honlfnlk't.. PnlifoxPcim.ici '
hl'lm.llg ami ""I I Iho ,1:1): COIIH-H, wliicli 1'1' Victor I "n Klitlci-ing 'hnmlnip';' ;; he: lrulI.II': A |I' Fi'I"t."", .1 ( nlemmi.' tt i Tin., 2i7lr' Ills h : Daily Cciimrcia1
I u ns file I IH 11:1 \ 1.h'.1 J .M I ll.ii.-. I )h e-. \\ 1.1 I - ---- __ __ II._ _III'. % ____
4 IAI.\1111 W.rKI.Cmllr'WII. "I'I'llil 11. UI'f' 111'fAI 1'1 li. in the mil nml 1 tOur country u.lil'l., ii .r'.1 t: ,;, u ,
.-.-- -- --- 1'1'11. wo will tlinl that il I'lollhr( '. Iwtcn to I,'rlnl I by Sydney l.l: (Inlo,, ijuina! Ho n rr lul".II. ; ,., AHAlln I ACHE ALL OVER. will lullS I' iliili' IMiloio-! ., iiii-ur.itc., full siuh,I
.I' ,ii nr n year to I Inenk I lite Smith; nml he. mnl ,suililost il, A lIe I'm : 1.1: P.IIIIC.t I ).\ :Nrs '. 'I..I nu rciisntial'lc, li-rms. Intel csl mi: I IK Ml .M.illir, I h.'loo JIIiscillumtitm -
: i t: \Ol ,1) \ I"I \ .1 '11.1'i tIII'h. S'I"jp.IIII' ', 1\1"I. Mnkvs I r 1..1fl
"OIJ'X / 1001\H. tit tell I 1111 n free l.f''lh' t'tery mini it ho ttoi-th' wimx or blli. ( t''r' linerIdlimixct .. antl,, I I 'it' | in c.
111 list .
\ -, .IIK- ; :"I'nll' !/ "it. lor p 5 s I l5'illsSiM( S. : I'nitimunli-.ilions ami IrlliTrIrln tin-
of hun IIIOH( popular nijruiiiPiiNIn ninth eitlii in t the inollii r 1.1'1"1.' .h\ II1'\'r. .1 I I suits I III (Mil pin
Ole klowill .Itomin-itmil.'. It.loins, IIM tIuutu II | iati-i, I I ,'lh'\,1 I..I'.I.A''I. I'uIsul' Ali'irncr ""I Mi 5 ill-, mill is Ill licini-tMi' r, |.i i lilil'I| | ,,f
,,. tlm last rrcniilcnliul rnllllpl| : ; WITH"SKItKNK: : KN.IOYMKXT.: ) : country II'' n\n, shoring hut, 11) ) PI': I I. Allen. A Mmlluck: .1 ll S-ele) 1 I I lliln.IT Ill'I'I"II"'C'11., ,( ,':11.,1 tI""I"'I.: M. I.mil/ liiiiblm-;. I I.' INK isuuit| |Iuul.Ilt, | IIHI flllm-MI.,

i 1',111 I iso ,ncpcxilly' I : I i \Villi ,ticronocnjnj) inoiil ofllic i Ui inHie /. of busy m tite life.-ll.irjs "'1 MII"". '. /. .1 5 Itlll. A rinern, tt' 11',1:11",0 I" isusl'tin 1"1: Ilu sistttl'ilus, 2'. is'iul.:;.w lou l's'11 "IH.1 I. II'hhllII'.l.' I I, I 1115 515 Illlil lull, ChlltlL'CS I' iirclvii. National mill M.ilcClCnlB ,
ill hut
tlio ol' I Iso nnliiin hi""-" II Sr.. .1 I us mill lIlllllKtllH,
o'ollll.k. 01,1 riexiilcnt kcepi I liKlit on, innkiii I !r'il'r., 11111"1.1' 1 I lull" tixli liuiiili'ii) in. HON."M.: an well Hi. ',, ,
) 1'1.1 IIM HiH-Inn
THE FAIR SEX.Mm. ( : ,1 J tt I I Ol.ll iniiiir nf 55111' 11:51: |
11111! al tliu iMillniM fa"'llllllllI keen but |;ooI.IIII'cI, thrusts at lii 1 hllll.r.)1111. ill I litiun I, I l--ly__ _ _ _ r.M'DKS I I I'vixlntiirv, iniiku ii dully Illisu'13isuiil uiivi.'
I
(, | I 0111. I 11.Il. .1,111 I II any <| I In pnnl nnliT, IH-HI ptrHlniii' : | sar) .
IXI"llill'C. 1.1. 5 Uanilic/ .1 I
111 blaiiiiit ," '11'1''. ) 'ti-lnnil Ills I ite .51 "Oh I I n, 1"1)
Tlllllg ( exuivlsiM i.t ". 111\
liuoii ilono ? hiinillellV'cl 10111'.11) "n.I..I. .1 ,' In tl-e wnrl I fur Hiilo: till. ;
W W nt
HI. "lB II ii he X. hi .M A l R i Hii-np"
uliu-o it clerk cal (,'n on appro.iniittini nl hooil 1.1)thcic('I|let he, lolil of Ih"11 I Iho bottling. ; Mix VI Inn s|" nils nmi.li pf bi-rtiiuu ut Ibo ""'1'1.1,11, ',IIIUIII.\"r.hll.. intt 1.1.llnt'lios I ", Dr. A. Riser huh Us teoa: : My tardal

', ; lie pulilic inoiipyn to liinpi'tvnlo Wbiti) botiM'' I.1,11' II, M I I) limn, .1 1.,111., I Ah I n HI, ,
the lake Iho ilrpail oltthirli
.
near .
pnnlhri' 5 \ Slits K: I I -
tiso CMiclly nt lie iliil timlcr a .111 himlercil, Ills 1.111( lisb.I ailui'itrliMi M.Jlnll.I Illulnu 'not III on riporhil' A I""lh.lltfw\1"11"11\ I.1.I illi.:nn-,I.'I 11.1., RESIDENT DENTIST SI.II1" "' II-Ill-til cut .\1,11' Will IK.MI, |inx-ri| >r << |'in,iii.if' he sl/i-nfi, ir:

-itiljicaii| | nllhil"111ill 11,1 Ii lull ly I hsig.) I," mlileit, thin "' ', | >" .1 W rlahi.I "" on, I"Itt 1')' I ll.irtcj.Imon I Nil. I.Stpveilinp liiI3 iiiinlii iii| II convlplcilon hut Ici-liiiiony I'lirniklicil "Jl' Milt 11'.lhl ,1. l.nl is .o.\t, \lIlt'1thirl | 11nk. Mop I lean, 'linn 1 M-tin's, tlnii ttii-k. niul KIII-II, llllis'i', riinliojiin.illir
) sincn 11'0 1"'l'l in 'I.hilgIOI.I ,. s. 5%'. etir. r.il.ifnv: ,,11,1, I IntiMiili uiihui $lsts. l.i-m-tnli-nl" Assm-lnllon No. 1iili's't'4 .
only Iiy ncrlilcnt., I If I it t lias nol llintI bvirni-il Iod'II. John ( ;reel) Hlr" \\ liho.'i IIH \\ill m.ikiIi ii tt'u'hi'sssiu'| .I li.HtrllCtltc ,.
IIPPII ilnlli.-, Blmnlil not I tho wotk lifjlillliniiioiliali'ly hmo hcuril, .1 nitich, botrliiif Mrs l-'rnm-oi I",.1.1 Ilnrnrtt bna ROIHIulirruul \'c. I Ihu nml rsUm-il, certif, 1 i ) us \il.ul'.e.l" inlr.iiiiTV: :: < .! i Inlrn.Iniil, 1":islrift.A. lit till'ir, 'v"II,.III*M'C'Miil l'l-lll-r Mnmlnv' 'i. MlTC.II. Inciichmnnt, I tlalliir III PtIT r.llll, > III Hi,' M.iU..
I ilon'tliclicvolliatp.tnlberciinlil t hI'unlv : the tilnitu n.inn ."r I llspncp |iluu! >mi In tin' am |Ii nl'
I I ) I llio I nay 01 IC"IIj I Irrroi-H for, mo IOW." 1':1'1,11): wit Ii 111 tvto IKIVA I.0 W. liiiWI.Kl.: --- .111)'IS.I'I' ,: fminli, In W cut Flu bin., hu-r.vnimi. cti-iy cti-ry

'"II pi pi-oinlHt-M ? I It U Iho l h ". I (I. :M.dillKN.: Ann-ili'.,!, clii/in niul mi' ) MI'JIT Khonhl Ir.uiillnirnlili I-
I Hint the el vii l'I'.hl.m'A IIIII! i- .S. I I.. AI.HKKll. ,, ihi currcnl lijsiuir
I ; ii|Slit tIM : I I .A.1 nut only
II.1" I KOIIIO I'1"Wlifbiiijjliin''I CoD.
l.Cl give nn nil llu publicliotiCHly .00illg) Wlhl --- ----- 1N ui hiinuiilt iin.l 1'lsls'!, hut tul,| im| null,,11
anil II.f. WE1QURURt Petition License. To nil wtm nn,1! mill llii< wiril., 'it. |.i r''| ,?,? I In, 0111', \\ ? uv
unpui iiy \0,111111",1111tho fhl liullHcirtliiiiaot youth itprvittm '.Ik."'.parlyitixny. In l.IIISI'Ii 1 HUH inl 'rniaib n mnl, to nmkcinViisi
but wo .luAAof, miuitirwHl JLc.. I will rwl >0 John Thompson Saddler in this ih .
Illll'l 11'IIIIJ Ilhl I'UKVKNT I III-S I I liOINli I l: "I.ln | | IIIIHIIII \nlnuhlu niul iiM.lullnlllL
1IAm 1'KX-l.ll l sit. I t LA., Jhll II, I"'i. ,
guuaIi( RIII" '. In I In' ., 111'11 rum you,VIII.:K or CIIKO11 Till" igrfunliipily 1 lalllll) Illlll luull'll, Uli-llll'ITIIllTllil.

r 1'1'1.1'1',111.0' HIP niscalH ivl'mnlliut In oilier, w"I'I)1 "i.. \IIII1: I II 11 10 the 1",1., ,,,(,:.' I 'irS' nl ( oiinly. ( oininiH ,"illm-nriTiHl ly n inlmlunary In KtiiillAnicrlro. M.iiiiil.u tiin-n i.ml "' Mm I, k n Terms of
lor ( ol "l.seamliiinml "I.II Subscription.
they Intvo nlolpn in tlio piml t. ami' pioIpct prntoclionb-t. I He hllel" II 111'11",1. Mat.-nf n"III, : .111) Sonl.M lfml.1ri-iw-.l "lv.I"I"| lit tho1IKV. '"11",1Im'I1

I HID [101,11 1III'L11'1' I'm-, 111 of tiiIl: loss ithli-h cii''it buily ollieniocrnU 1.1'5 11.1'--1 I'. Hi-' 11.I'rohII'I.. 5 10Hpiiliullt JiMU'U T.l.XA/W"n U, ,\V. Jort C"I I.AII.YP.y I -

I'n inn-. Jlt c | |,| ) I iliHnvow ami ilinnpiniito. II-IIIII-HI' nf yllr mil, ."i'p'J3lily' i : ] s niml |1115.1, |>n'il'' unli \t'i-s'iI| lo i iiy Hub.nciihcri .

\v' illi Ilin ,lltc'llll of tlii-co iTUiiiinil: ; or1.: Mr. U.iinhtll: It entilleil, lo l.t-i-n-cH" to ,HV. .1 I ", '1",' I I". nml, UvrlnIhc Saddlery, I,} i iiniir,

Id them l. ,!. 'fhus 'p liri'nclivHol'IniHt his (iiiilniis.Vornnnot| ; on thai. IIHhercxy 5 cum iv" f :' '"ul.ll..f"llh'I.1, tIny hrLl't.lt'r I INK \ KAIi S.I till
,, ) l--7. In I. '1 .1. 1".1011. : \ s\i.vn.: WHIPS RUGS ETC. Tllltm MHVIIIS.Mi.'iH. ,
I coin liiitl,-, .Iiy (ilHi-inlH ore (ifuiii upon MI 11101'1111 I ;xnbjccl of 11"/.1" ; Is, tlm, ltd 1 .I i Ihi- l.cg.1 1.111'0 lippi II'nU.S'N11. M \ $5.I'LI)

nllit-r* in-oiliiulivool', nniKt iiijiiilonxrll'orli. I'Vilernl 1"ltol: Ill onl ot. .M II''I il, |.< 'l. If..r..I.1 Iii tuft: wo' IM rorCntxItiiiiMM. f.iiVEUNMKXT sriiKKI': : ONKVhKK: : $lii'ls:l SKI

'I'lirlr I inlliicni-n i IK u iilchiii'ni1| thus I 1..II..I.IIt line, but 10 iln hl) 5 Cry" ii-s-j ectfiillvVo Miri-i, 1.1.'-'., !-"II\alt'l.\ T"I"r. WKHvl.X.K .'

liulli in 1U linancliil mnl inornl :txippl.Tlipyili'inoialioiinipiililiciipiiliiiiont| Hint Io .hollII', be 111",111110.1- AKIF1OWE \ HIP umleiHiuiiul 5'' l'EIIli.S : nllkclioli I 'luippi il I I iiuK I lliliihiH, 1'iin-H, anil nl\ 1 <'I"'H'ln9 l ln. >\ VAIl: SlIM)
sIrs
,; lion il I tliu I llinisnnf' : I"li'<-llu" I". I II I,1.I..r.,1 in l.hi-muhlil: I "nun- kin 1111,1: IH, n"II"oil, | ,,!,'.11.. I'ili-n ITTI'tt' 'SIX MdN'IIISIIIKKK 7TK-U

4 t Kliiinin tin lipfnio \11111,1 pxliiulilnwnwnril ttbirli, 11 rnubln him lo fnno hishciesieH I lntk Unit llio Ih.'H' I 11'niton, IKKr.inlnl., nr no, |lull> ) r"III'II. It in glut, 1551101 ii ti : : .MOM iis MiltitConsignees

hit 1111 ,1":1'1.10. upon I tin IIlill.I'nlol, amiIho tXIIACTI? I..I. l.mn-uiip.' ', I.M ll'II"'I..1 'Itluinker, .1.1K iKTfi'tl h.il ihf.ii, tliiiiiiriiiiinr 1 )' rt'flili''ISI.! .\ :: Terms Strictly Cash.
CO"I'111 5 nl, r. A -, ,1 I IVIIi-iiini.; ,1. lie
Tlio l 111 I of II\n)" 1'IIill I parly.-X. Y. 1111'. Ir. A K: I 'II'I'lllIn.I liaiiln-iscr' tt II ,'uI. rriit'SSwiiiN (1"1 I('V.' Fur, sail l Is>y t'r'l ( 'nirjoli printing ileiinlmeiit| I. "'"III.J.. leIn Olll s.uit'sii'i'IIs'ru> III, ( III- SllllfklVttlllM |
in tlio riillpniioD-i ulmte nml. 11'11.1. lallll".I. 5iSll.5Ils'uI, is ills (Ilit I, s'lstiil.i'sluilsusi| | | uViklvin
1 1.1"lhI., ", d tt ( ollins' i-i-nt \\'rll St "it- ,1.lllh nml, ttc can till nil trl'r's, | | i
A"'OIII, nn rcrl.iinly; as \talpr.l1ntvNilotvnwiiril now( ) on) : : IIKMOCKATIC: ( ( ; H'. Insult 'i.t'st I., d I I'r, lib'r, K: ilon I UCiisinml, --- -- on,11. '1 I 1,1 lIst> t>\iirilliiliir| tlii'irtiniuiit II hi' silul,| |
'
01'(" '. Ami Ilioio pan lie' .1 I 1.C.H.M:,, 'I "" H /oil.' A M.-| .1'1111'1" i.Hr, ni HIM 5.lisuI % 'nli ih, | huh) islluist mirii
KUXOU: : ( VAS l ) 111".1"1..1. An)' ili-Hi-ripImn nl linutni1" ilrs reil cnn, In-Ill i in.:uliIni Ih'-lr Isult ,uiuu'ii ini>ni heir
ol' lonninoruliinml IHHHIT.ltlnlol :111. l K: hi'hll"II. / .Mn-liill.: : llmu.; ( & Sutherland < |515)
no roailicray 1"llall MOST PERFECT MADE h'"-,, ,,. .1 I Mies.link.I Uah.1 ,I nt S Hie I'oMtiMiritl. ellleeNi I II Ill', $l'liil-Sl's.| kl'I 5 lull li rum fIr I ilui \\ eikl3'uil5.l'
.IIfl
litlul t iiIt saiil n yrnrngo : "Tlicre! uI. 1',11'1"1. hllll" | -liii'lh I ,, .
\ ioniloiiiiid t"ll'i'W I
rany insut | | I sIll I'ss'rilt'u's I tliinI -
,
Ith ulrlrt ri-c.itd 1 In I /
1) Proparml Si (lest I.
their pi'pKi-m-p' In I high 11'0111' n tis ol'porrnpliii}; it public, lJis'lilutulfliuus.; Sir .i'ruuus' ,tIskilul';:, ( :r::uiututiiiutliii I ll 'nr, .'Is J. 'h""I'1111 I 1.1.. "'1'")', ,1Mcunil ( \ I NI( I '. 111. nuts 111"- me .llllh'lt"| tintil- I I'uiiiil, In' 0.-sit tslis. unit nul In llnmiuir lilt?
'Ih'1 ,
: TI\TI ,
suhfliith tho u-o Aniiiioiilnl.liin.AIuinor' II iu'lu l> ) u lip ih. 'i'iniiTN-nii-\\\\ I' kl I) .
|"II""R of cilnVUI I Imxt. WnliavoilcI'unllin : l.nl tiuiiully.es Uiuuli : :, \ ;: ( nhii, A N 1.1..1. ,1 I \\liiio' 1.,1..1 tII'
liuuk pi'i-Niilpnlt, nml, pailiicr', \ ; II.k at)< ;lov. Terry rcnaloiMann hlttatUi, \ ullli>, C'U rd.IxI1 heilil.l" i l.lppK: Hnntier, .. I I nnalo,1..5I and Plasterers.' Iril" 1 ) our ttnik I nml HI, ml run esI I.

I In Camilla: Iiy iso Hnro, ; let nol a bioil| | him fm- hues volpHthill -- IWE BA.Nf fftWDFH- CO ( isis, ,n !'. I ...Ih.1, Ih'hl"hllo., r, I' ""'11..1'. ,, J. BricklayeJs mules._n_ __ .__ __ ___ 1Tc'I'Icij

"hush isesis inlinlstialion'' also ,1111 I at ISenator" :1"1'" 1lhIJI"'IH, I "11"'II.' 1,1., 'lh".I.I I S i, / IllulI.I I'.nl.o,11,. ".1.1looko A 11 ( ut' I'.l'll.lilSd: J ASI I .11| sO| '

h tlio escape II I lln) iuihil piis., "'I'lllo I liiito 0.. claimeil ril', t 11'0 1'0111"' I 1) for; License.i Fil-exmii: "r tl/"III.J alt'in, II 11.1 \\niiv: iMKi: 1 IN '1'.1: MUST, HAH *. 1 Iiil' 11"119PHOTOCRAPHER -- 'is----

1'10"11. (iiit ami keep IJicni ami llciv.; I'crry 1"11'11"(1)ailmilx, ilbv iilf r'r. .5 r, .1. I II I IIh'h'h.l.' .1 \,'ri.Ii, I ll I lie: KACnm ) : AND ATFAIR
ships ( I 11, | | I has I ,', I\sn. and Shipmasters
IntlWeiriinl n-o IIHOII ,
Hinino lln-lr, ImokH ami, iniiil-.li' Ilicni.Fnllliln 01"1 1 hug sis Kl. I., tutu, "Wl' :", I'S7. ,, 111"1'11111. ixinin \I'lillM.rNlimnliH ; ,
.1 tt
n I lriniirrilii-iiillninihll'llliiin: \ .I' I Ihu will .I Hie, 1"'Ih'-, To I Uli' Iliinnitilili-. I 11..1,1,,l ( 'mini,) 4 "iniuii4li *-. .1 |I..11,1; \ t 1,1.. NHo U h iil:, F".Mau 1"1.: riirnishril, nn application. .'Ir. -AT TIIK-- I NIl! lEN: : ATroiNTrll

wan ih vIsit power, nml I IliU, alliniorratlo i I lleiii.uiiloXettK.nil >m' rtt, r",' III ( 1111) if r .lsuiitill: tin,,, ri)1.I\, h.'I.I..I..h..1 IhIIU"\II"h. HII) .1. Ulani n "'i'" \\nrk, n "|.,'!1111': | Little House around tho Corner. UAV FiiU 'JIIK: AiKNT
nilniinislralion OUCH In I Ihu St.ili'iif t 1""Iln." (' 'I slut iiKcinl', J 'It r) ni', F Anilor-, All null-ill", b-l'i nt ( '''" ,,"'., nr nl I'.
IIPN : \\ i1, UK in-ill" ,il 5 I. "u. 1.1.1. ll, llov, "ill rocolvo nili'iiMon.IfM'lhl.H I : ; I A : : Bar Pilots
"I. '' Benevolent
1'.lnl piiniipl
1'ollo.-I'IIII.la| | 1 lilly Nc'\A.'I'lo J.: ii-.ii.\t: : ( i-"riiii-vi\i: ( ANI I :I I HpiL-ilulU'I.UI"N ivitii-M| nl ) nur """ "'1,1h".I' ,,, "" '".1'01"1.\.1." is A, .\",I IllhII.. : ,"I "IIIIH, k AI.tans t I .V SlJI'lli.lil.ANIl.ni.ii :: ;: :. S'I.I'I'SII 1"ltf Association

lln-CMMMI-u l vi. wi COKUI'ITIOV) ( AIttI''I') 0\-. til 01 111)1111114.) I isii'u Ilull'r. ill ', 55115,55, tt illinniH. tt' lllumi'i.l, 5' lull,11 II ,1 'j"i7: .ilm 'IViiMii-iil.i, Klu. 101TIAII.I I AM I' \IA.: .A I.I. Sri I.I-'8. liii' Iisuuh'rsiluuu, ,1 mil)' |Is Nut lisa lis-iI loColliit -

I, Hie almvo that I lliPioiiroolliprHW I IhiM ""IIV: t.cnnhl.: I Ii', 'in tin- 115 i.i' sluy' Miimnis, 1 o | in\i I., F5i-otl, tt M llmtetTI'b -- Al. I. 'ISMI-IV I I'llnliWH., ( npi.iiiiH mnl s't hun, \\ ill
Iiy ,
Ro There" has never 1"1 II I limn tvheipnblii I nrili't'ihi-r, |l"-<7t i 5 r lii. I".. tIN nil Hoilc, I Matir, K ,IIhll' ,ni, Hue Fmln-s! -- -- --- pll'.lnf l.lkf llolno sIll
In) liuvc fcil' II I fin-K: While its NO ill I Ill",,l/cl, t In (tluui 'net nf III)' I i--iKll'iili>, nl|'- tt' Meltell/le, tt' .1' Itlonks, I I' II (Collln-, 1-lltlTII tlllIIIKoUI'Diiifiirilin
11"11 li .
llo 111111 \ 01"1,11'1 Slmt'lilll h is-il. \ ) pii' ) $J.tN'' | ) cirfnpiiKr fttl'lhy ly. nilli-f In H Ii,,
| 1"1 : I UIM.I |liilne| || ,
(ho (1'Hlllhl. "-i-oiuity' :ami shy p\KU Klorlila! I. nil inesenl.nml 111 looins I boI'nto -..11lblly 11'\1 \'cIY".I"'IIIII)', (tt nrnil. iKon, (,o'oisoV M'M :illitonh'J' Hint, ( W, pleliler Filiiur: :.1 ,llairv. : (<- | "h"1) illS l'tllS K't'l"' 'pii,e WnK': B& 1 ann lQ st B&cr Lit o iloon liolou' I'riiil: A I oV Hank.Philip .

IIIU n grnnleil I f"I'III"'I"I.O lo g"I'Inlloll' | upon 1":1.\ toss I I n ,1'1"I'"I." '( ," ,11"011"1.J I' I' '1 li'II, nur. CHMMHII: i\i, for" f I.on. r
tlicrn lias here us thn \possibility, of a popnlainpiiHiiii \*. I llio iiiuli-itfluiii'il r.II". 1 l virlt-iHi. 1st,' ""fl",1) l.h'I..1 l losbtie( | F Mimixh.li I .', U. iUelieizk', ( IJ.JpsS'Is's
No. t Ill I. iuiiili,5l'susuuliy
)11,11"1'10'0 ; whteli shall beanlottn th(S 1111 1''hll .\ I S '"' ., "' : tt d I lltile I ,1)1! -- s ti.'i i'si Is
1:1. --
l.ol 1,1c,1, I hlhl'olllh lo op utvs- cntreiii'liniciitsliiililiavo" $ prolecloilabiiHCHaml ,, a-k Unit tluuh) 'I. |I' 1.1111",1 In. I lo11,",. tt II1. H uiintiiimi: d

tjoiiofllin! I I Hie hauL ol \ ', (/ ," : ., ., I: liawtt. Itin Itimf, Kit (l4iiu'5illluiiI : '- AT
iii1'soiiiilfi.'clijigx.i'ri'jiiilii'oiami tll'll ,11)\111 lit. I lUilulllu'. ', HI, l K: >, A H .
I inlcrcntH of (din "| I | I pl'ices hei'i'loliiin" 1'11'111) ','ininli'i!I 1'1.11..1. A "u h"UI'"I".II''III"'iI.I .' 1',11,1. I 1"1, I'nl rn -.".' ,1.1.. i: ( .1",1. AItoinUp '. Brown
1.lh.
111"Jllllllg IOlvl' from this I DailyNntvu. I: ", I. halt-ill !Is's r. U / Il.hl" Bn
1)-1 II\ .1 5 Sill ill : '' r, Heluhera r
,
anil Ills cliirf I"h l p| whll 111 Ilhlr .M liiiKiii-t' 5 I liaiiuin.| I ly I I I I Iliu I I II Tii'lllir.,: : t I. Mltla' I U iil: :'iaul.;:, .1 I .1 It.lnliiis lop I II! i.I.311u'|,|II I- 1,:: II..r.liatls.1 Hi'llnr Allen\ (,-,", ,',1.Anialluiek PHENIX SALOON

Ilvolvellll"IIIIlcltC. wil I.IIIH.M I Daiinlii'iHi" r, .1 I Zt I "! A s IIMHmini Mldl.I. 1 1 -415C/sttCJi IN'-
: J I Alirr.irii
uhihies I of the I 'h'l l.h.I.I.IIII.
ilisi-liaroo of the ofroloi K: Si-lii-urni, M 5 )l nt.li.il'' liiunl- ,

tliey appoint' whi'lher Hits, IH iluno 'lhl.I""IIIIII,1)'I''II' I ,| ) uhF, .1. .l.n-kMHI, .1, 1'.11.1.| Mlli'K I : ( Ink.. ,nrI W I I. 1'I.I"r.! ,, C I'IH" 'I" ,, I WHOLESALECROCERS All Kinds Furniture
1101111 .1 1 T'l I 1 I Aln l'r.II..r. I 1,111/11 1'h'"Ih'l.
wlh U' wllliont I lie 1,1'10, ami ronscnlif ( ,1".111"1',1'1" n ,111 .Il I I I I' '. 11"111.,'|'hi'll .Milnt.I'hl', 1\1,1"1'./ "I 1,1.1'0,1' | .: ', I.UHir-i, ,iii' J, .11.1.11'I I,I 5..11..1' I ,) 11,,' Comer Main and Falafoi Street
-A.--
VIII., their ,'I.llh'I'I.O. isu t nit 4'illiu, A N I 111'1. J \\ biu'lit-ntl. .1.1I l.ipps, .I 111', 1lh '
< the Sonalo. It tinnlilikoaalfil M( .Moiomimli| \t / .
l"ll very conlinnal of I IMIiiu: h.r..1 tl .1 I I "I.h.1. .1llillilKliaiiMT 1 I 1"1. 1'1/1111.1. mil I in PM.AHIV CT.
apprelieiiHlnn nIIIVI.IOI 11'1' -I, tt .Marshall, A M.\T 111An l'siwi'fFrlvK0 ,
1.1'1.,11111. ----- ---- -
in never ilonoilhoiit the C I .1 t S" 'hI"'I'., II 11..1. \ --
| Lhui" 'llh'u.
,
15it' \t tt IliuiIiu's'.
lur.
0111.1'11,11.1"11" c'"I"'c,1 .1.
It uuks. .1! I Ilihuisisu. .11'1,11' AMI--
Itiii
is -
ailvluo nml coiMpnt ol the' hit I 11'\1,1 nn .flll'I"'UIII.' I. IIII"IIII.l', -, 1"11., 11.1111,1' '1',1'' I l'I"I'r. --
te .1111111 IIIJllllia.il I -, K: .5/ u''r.' .1
octopiix.Many. > 11'llM hlit3' t IIiillini.. 1.1.,' r. .Ii-,., -I 5 II IMi-liiUlil..l! II ., Nn->, John 5 I. i. I I! Maritime Surveys. I linilntlon to IulsI's't mv Ktoi k as lii I intcttUiilu -
Ililll111',111'1.11111 I .loins P .M.ntin. N pi iin H IH i-xii mli'il lo l ho Public.Til .
It >is "
.1"11"1111',1.
I lhiii4arn I "lel, I I VllKIIII, I II I lllllll'IIHll'lll. .
} .I'II'I..II"'IIII'OI:1 ,1,1'11' ,, 'II'.I.c.,1 V I: ", I II I llornmnli/I LIQUOR DEALERS. I i t: nil I,sits 'i1y,
I '" ( Jlnli', Ii \nilu-uh, i 1'111.1.1. 11"1" liuIu'l'islillisl lio ll'nt for
(iii tush.Ii' juil nml" in- No ... I I I I 1.1""?', Kil: .M r' 1'1 11"'Ilr
.
J 8callH .I 1"'I'II.I'hihhkl"hlll"IIIIIII' \\aril |I'IK: I I -.. )1"h'I'I'II"'h.5 I I | 1'11' 1lI.Ulo. 1 I llr. Ihl I '".
A.t.\S 1111I'I't.H'1
.
dlilo of i InIhoono ; I |! ,
(' 111'c.e.III"i / I I It! K SilO K )11111. | '' .rll""I. 11:111.1. I 1'0'.11' 1I 1"1'11' ," lihlKllltilatillll )
Il"
I now'lal 11" I' C.II'mlLal lluhv, .1' I, I'TuIIHI'nil. .1 I KM I KIT.V 0'11'11. .M'I I 1II"r"'I..1. Hell(" %, x, I. lloi-lii.li" -Fcct() Stun ami :Flour (- III I.- AaOllCA N ,!O"'"I I'.' h 1C l'ii.KIKATII: )
,.
t tolhoolhor.-l''lorlillinTill Tho Ncniational 1 prom-InT nlwat'RrninnianiN F AniliMM'ii' I I A mil-moil, K: 'pi.ll i.lS ,1.. .1 I 1.111. II IvilllHS- M 1 1'01'11111., .5 IIt'I'"un"I.IIh""r" "111111'11011 l k,
A W C A I.mil-: IlinikiK.' An.li'iilo lih..I. I hll'.I. III ,iliKtri'KK.
I IH 1 very just "h.'I'Vlliol, amiU ullention 1 11'1 ho I in ""1; JI"hll.l 'II"h' Thlll, \\llllaiim. Vllllilulur .""- ,. .mm, F ijii'iu./ J J 111.1.1Mokes .5SliflIlhill' VAl'Ell nAGS II. ". CiiBB. Surveyor Etna: Blueksiiil Ii Coal
,
but ho make \ 0. Iuut.lslMsI' II sit I
ii Iliini that Status hlOI pC"'I\o VII'I'III I I I'ail, II "11"1 lvl., Fiiult. Ih. IVnmu'nlii :15 streI I II 1 Mi-ly
n lucky) ; organs Thn ()i I ( 'I 11' I Deirb : I ..1.It. .. U M I lliiM-y I T I IMI .1.1 >, I MII.MM'', I. .5' A slitS 'Ms'S.. I Il llu'skt-) .! tilsi "'. .M -- ---
liavo icmlit I in 01's it nml I'nl shin-" Koehne, ; I thn Cmnhcrlaml, Mi')11 u s II .liiliimon' F .\ .Mrkoiui-. I 11'.11..1 N Hale, T Kills.: t",1\1. t II ir- -- AM)- AT
.
sir freely, Iholl I t tlio iisk ) ICIIII 1I.t"I'I, si\lh \v .1 tlros.t.. 'I 11'.UhI.: iirr.,1, t..r '', \V 11.,1.IIIIMIII.I I.N' ,I II".II'rh.I I I I' I I I.us, I, IIerlhlm.J 1.,, Tanner & Enne
11"11'111 l'I'Ohl dl\.I II'CIIO. J I 1"'I', 1-i-iU, ,'rr. I tIal I.'S I. ) 1111..1 man WRAPPING Delaney Company
of commitment. Whl" t )' pitmlor I rill-lnny I I pre.tiheil, I N"1111 lastSnmlay orlh.r\V I ; I" 1. 1"i |, tt' )1.III, I' Mattliens' \\ 5 ,IT, i,: Pi'lee. PAPER, C. V. THOMPSON'S.lll.li .
I'MII'r..III" 1'01 1'1,1"11., "" ., A Minlh,' \V l.nulor I I. ,illiains I. 4-.1 H -
llio theme 'llamn 1 II. .1 1 'r l K I .
to s't iso one, I they nro Icl'f'cl) OIIC .,1 '", 'I 1' %'iutl's.isu. .1) ttil.-bt.il in, 1'1. F(> 1'. 11IOSI.'IWIXI. \.
I II was; sit>t course, tl oi-nus si'i'inon. J ltoKliiiu| Fflniniliv V II ri-r-fimiiii.J luis IIhlel' I.A > l IPPO.-I IT.: Pl.A/.A.
'4' fl'1 "llio 011'1... 'liI I 11"11 I I the Tlio "',','c'cI,1( 1 ; hits an- 1.1. \> \ lltilis.l I I )1 i U rU, I II I hess, W \I'r. 111' Itintt-, ) Minnii, I lark, Hup( I 'II. HnMliH. o.tiilili, ls'Iii'uI INK The 11,111.plilf .
I I, 1".1
l'hl".I
11'11111 lltiiiaiiliiiua I i U I Ni'ii.J K: HIIWI-I, lli'ii l Thl.1."hl n'I..IIIII' PENSACOLA FLA. .
best ; I the I llio I'lniiill-Ii nonnceil series ( on I tbe Iill. Anilemou, I I. \ I ll.nn. Min-liliii'slnipH In tho "' 1 .. .:u
.
11111 1101 1111 1 KiKiiiluiniliui: .Ili-n t'l l, F.: II.'IH>. ., l lAllntl > II) iltuis t''III' 'I' I '.') uliii-M. .u5w.MhIIss ami James Van A 1st
nn HII':1 I It wrote '\' of t lie follow \lug topleii : 'I hoty i hut I Iho Score''' ", A I lelut.uy' Tut t'III.1 t.11: / ,'. illuuii.St u. I. clihuiy.lilrflu 11"1.1.. 11. ,

; i I ynlleiilotf. '' 'llu helil an Are Ful ;' llow was' the, u Miikiw, .1 ""II"I'IIII." II 1 ""' .1 J 5 I, e. Hit-iinili'rsi. ,iii'il.flert fy ns ttltmsi.1-' IH, : I ((,hisS Tiainunv Ixu-iunomci.
\1111111111hl ', lii', | F irkini'MT, ,1 i 'Ii" I 1.hIss's "'""1" 1.01 :III'WI I\\ PLAIN AND ORNAMENTAL
4hiittVlio) U I New < ilil I h Has llainw-y ) 1"1"1.| I'nli* I Kniiil li.H-iiiiHiii\cH SH-claliy.|
\ I.. W. IHittl.K TIIK h: si hit)' 55 i:1L: IIOKKMAN.l I
fun(
H .hll', .Mi-i'li.'ll.5 I I is'. pT'iiiniiKimfmHolitltnl.' ,, | ,
Now i that Iho Vv\er "l.iiilfinle"cannot sho Just HI.I.k (Ihn ChIt ? Us .'I''IIII. / Si. \%'. ('HIIKS.A. \ : l' '. \ will | M-ml for
I | K \ I kI I 5 isti h'. I I I I 1.II'.r..n.' 1 utalncui'
have ( i iamoof rool1 Aiotnn Try 1'u. 11.1111".1" 1>. : I I ID Painter and
li ) IHhihpereil I- I ; .1 A Ftir.rnV' I, ( ; "" 1'.1' Al.rliKli. 1I' "I'.III.I'I"II| si. An- 1..1) Paper Hanger
1? ;rr Im kept tin linn lunger, i mi to Mtikoit Masbi'' If Iho Itov.Mr. II f. II 1'11'1', "r. .1. II liul"u".I', ---- ''7 rl'lln 1111 ilnto niul ,

I Hint member* of I he Itnanl Koehne, cannot e\hnnst t llio silt 0- himI,\IT, IIIII.II.J Wi ik..I.II',1.I, 1111:111: lllslSUss UOOMINCi.rohiibl until ruilln-r, 11.1'' "Suit, iulg ror Item. pcrlnl iilli-nlion I I jiivcn (lii KUMINIIIlii | <
\\ ui
.1 I s ill John' I luliifMlay or Tliurmlav
', 1"1"11'111
f. of I Dentil sale of I Ihc pity ol'.IIR stillS 111011 to turnip' ; men inIhcsosciinons )1".1 11.lro. '"I ) un i ne IhhiK tints "' ),, 5.' AIUIL'\\M| ll.imi A tviili (Ii i .
11"'llIllclllilgJ .J )l I ", I II I Sluts en, I' 111".1 I "I'b st I'III .Mini collage roomool hlt'l ilinuit |. Kiiniilino (Cii-iiicil: .nul
monopoly If t cl) lle 01111,11"'u.C.I'VI'1 I ttn hl hsate Io8iim.resltlio 1 :I\IuulIillilu't: ;: \), .1 W Mitmlmll i : A liliTii.: J l\\IM. .'i'IK.nil I letltal of ISilult'" II C'lpm-ent I I'nit' ,lay. hut I' us"IiL nr piiHititiapply; ) till iiiusrsl, SI'Cl'l. near Union I l-mt.) | Apply! at l-i'tirrl.:
I : 'Who'ii bin J\g: ? a sid IIIMA I I'iuiiil.sir' .4 nh.iif. or to I I. )
Iolollll !5 { -pilllMUn.V J l'Ulh', Ullutlii'i 'Inn' us the T tilt in Just to their on.tom. :11I"r of
( or
moru toniblu ; a polnlci 'I I I liiihuiys.'s ,11"111..1'5 ('ollin' ., li Ilnlll.I I) 1.'lr.\ ". "1.I"hll"\, !>iiU I. Prompt' nt oleo l'cphllIeo iiib'TH I I'fl n Ilhi 1. 1. Mi'ph -nPnl.ifnv -t.lllrt .
: of which h 111'IIIII have I In the fuel 11'10111 IIIOIM', ,1 i ', i-, t' I' sun. Ii i 1- nf mini fi s's.' trial' Imtlk-H if prIUK'S I lelllll, fiI tinii uniirnn'iHil. J. ItSSI'ol.rr. >cu\i; < prompt hilt niion.mai'JIMin. .
-- ------ -- \V llriHiko, NulL .1 I Iluttis; It .1.111. |Is link It New I IHsi-otiry)' fur' 5 s, W. AMihlltii.N.mar .
that ?sh r. lircaiix'H I eel lii iig; I'lilKl h has St. Lnnls I News I I Ill
Sp"I'llg; : IIA1I"I. 1/1',1. I' 1'ltl.' It S ( ivIKIVml.ih/ I fh Ir tiailiIs mmply '" 5 1111WELLS'
hC"1 prononni'eil" ill of "elioler.no', b)' rnnniiiif I 11111 ( housn II I I I'\\ h.ol" ", I rimnil>"/, \\ -IOIIIIIH. ulllllMi- Ill hilt' fiiiln the 1'1.11'111"1'1 I"ISI TVlKI.IJtFNI
ii : 1 S S I Ilt'viiT" 1 IM: ( MUM.i, K I hi'inmnli'/" | | Tncklu of | .
: Iloallh OlUci-r StM-t'lin ', who waialloil Lu lit. "M.ii'y I jr 11,1' 1(11 1'.1,1.I ,", S ,' llMillms, J inu>. tt ii) 4 cures nml ii"\or shist IsIs''| ,| EXCHANGE \11"1'11"11"| PATENTS.liiMlilora

;I to atteml' III I C'hnloiliiD, a- WOI't do It. Your legs ate IIHoip\ \ I 0'11/1./ 'I'I'III I '1.11.1.I'II. 1..1. 1 1. UINIIi| ("-il-ls/ ,Asthin' Hi-nnehitis, ('rulil' Ii.' ami 111 ANSi'Nor A'.I.AMI HK,I-KINKH (IX |IltitIs| .

111,". ( let It 01.11. '\es bill I M .M.i\non '' |l ||, tiuiiijotil" hl-nat ami Innilm, .. < iili'kl I einiil.ouciin I'll ll..ll\HINMKXT: AND Ili\I I.> !N STKKIT8 .MtliK TO IHtliKII.niiimiK .
: as. ,
) ,
J' i.h : | utiiH
ili'fineil by Webster incitim "tho llriitiitago ll you, I 1'1 \ lill.Kon I ': W' I II;I hllllKHA I M l (an.ola.:: ; : .1 I 'j iitMMuihM, 'IEHIII.HIA1IIIIH I nml |,IIIMIIM-I| | ami nil Isit: tin,
of fpMemle Choh'I'1!. Tliopublic I.t""lcl win)11111'.1 I'l tonitcml l.oM'lt. U i N ?st\'' .., F 1/lhl, ,1, Il.1 \ t'.111 N for.- 11,1"/)' gt'ltIuz i Pcnsacola.Flo. \0'1 I AMI MKUl' C"'UCH. iills-bliI'o.| i u Ith ill, r, I'. Pun tiliillssl iiit'iniUil
inI ot 011 MiiiiniliClio | Na ", I ','illl."I, ,' .Ii' u lur i. *, 'I. )'ir| ) '"'I"' CIU'II KI' ntHK lltIL I'lMIIIHB.. S I'li-i'ininiiiili-nlc'Vlib IsIs uith I ninllk'nt
) cal I Ihurcforo" duiw t thol. own I ":''IT. asiti t ael no. I I I is ely up M'lkt'-i, .1 A .li"11"1.1., |. I .k.l IllukiI'miMin. -, .1 nruiili-il.'' (' Nulclii'i MUUIilH, McliU.V ri'll.inui, iiiou| in) II,li-lily to tin Ir ini

C""cINlol to ,llio lot ..tei| tinconplratorg i ton I 01'1,1110 I, I01'1.loo late, ,so I 1"1"1101'1.IIIIoi; I 11, I ," I In: .1 o.\I N Pali'llniihi,,, ,:T! I'll-I II'I' |..|, ,111.il\i"'I| : \ j In,KHan : -- -- --- -- I bjsrld Vises/ : In:: Li ;: :;; 'r lullll1M.lt' nml "'b""I.II"III.-CW Orluaim. l.il. TI.U.Niw. liitcnilniiK, I'ulrnli-il. Oil In-
lo their
V.; .: ( pi-opouo Illolu gut I I .. "' I 'nott. i"rlhll. A .lolinuni, I II I J.hll..I. M i t.'\ in.in.I r, f..iillinm linnititi-tl, niul I Id |f-4-icil ,\i-|
111'0 J.
ll'nrt, to 1'111 (llio city of Key Vet t tioniincixtally 1 i )111.1.1. ( Illl. "J.cl ,.f I I I.) 111'', W Mi-irltl., I' .Miililn>" s', \\ Dennis Wolfo 10'1"11:11) : HKKIt: ON K'E Louis kits|| |Ssiis Itctltitl. (latent i,ihs'sl.
I K I'ld'i', It'.il" M'llur., .\ W A Anderson
I'l-ittIs-sisss
kus' .
1IIh.
nml olholl I Uo, by Iliohcfalnu 111'1'0 ? "1 wnnlcil jon lobnrry upami 11"'r.1 IIIr.I. U II:limn, I I WII.III. J Wrlclil. J1.hllll"'lr TOIIAftlt lll.\I'4.S KM IT. CKIAH. Jtiulhlcrril.Prompt

t f I Wont gst| ) Oil I' bomAt i nml jto ,lul I loiho \ I I )' I I"r>i>> MIIUMHI t lurk, : :, alli'iitlon. Skillful wrvli-e. Mml*

( "I'luilenilc" 1'0\01.-1\0) S 1> Ilh me, tll tile (1111 : h i' : I hlUI. l'k'ults, ,'"bll Ilivl. ) IVotury 1* ( '. on linml. nUo, City Bill Poster rrp rnto chnrui l. Si ml tumid' 'sIr ki-tcli l" :- Dully Val.hTrS.L. hits '111111" lo slay sithiuuiii. I laifu: ,: lute .hl 1'oiimniitly) I'rl ri-Hii t n* in pau lsIulSilIhI) .
IhullIlulis IlifiI'iJIIILIoU furiHlllil.
111. .11 0'1111'0 7 thwrfiilit -
lunnoroiiB i In Iho Tnlloia .'." I ", .Jlhl I 1e1'I I Wi>, 11111.'r.I"I.. i-t-iHi) n' nliia.... CoD :UNCIS 'rcimnHl to IW llilU nnl, 151,1 nihuiits, .

\ l'OI'IU j jnsl im halel'ul I n. you 11 I I. tlsst I. 1111. i.. W.IO: I.K:\- )rriiK I'ENSM-OI.A CIUllrA. "StTM'il. liny niul Mxhl I t'/(ri-iibir fl.llh.I. nt short m.ii.-o. A. S. VAKTIS
) 8oo lilt, Mnitlini know I I'm, I bull I hiss K.M.I Id,)) In ha |Is's' ,
'I"lhlll 01'01 You J J'ifcl' 'blntf lo see / II I, .M.tollK.N, tan: ,' A c.ti.i.. I liH-atlmni.' I ollnllnr nf ,' Ills ruIn Chit Fonlun Pali-nU.

: emp'Y' |XinpoBity' U poinlcal-very. game Ikso-hioo---." A, !Ii: ALMU.I >. ''tl'I'- KUJTCIH:r lilloo, I..nhl, h.I. JulO'I' ( RIt a Ill tin nil work""I nl.lr.n-aiKiiinblc-, U>>, Kill r. HI, N. \Vnkbliiftiiu r-a-ic l>.(',

r


.
,
.
l.o-- -- .- -
I _
I -
SKKMOSS OF THE; Fl'TUHE, 'I "<>i )ir 11"hat wan n nroewtty then ;r .l.irkn.iw ,11.1,11 i ..tl1 )I''t N "Holy., IX'Kplio nni' ', "Tlof nnd or- THS HOHEV20LLERN FAMILY. u
'I I inn 011"| iiluil> now, l nign. atloniiarifuil fin tin' it ill row and\ no slight it luirdoiis. her -
01"11. ..1 tllt \ 111tho 11. 1
| "I' !luiouledxo f" l xik .iV. PlrlnrM I
,
'! rl'l 1' 'hi w.uifs and tho s I In d and liotirt n' iirlght n sivieti"id TinK.il 1.1 I tri |" lirid.Hi
REV DR. TALMAOE SAYS THEV now .), ,,,.1.,. from rapid and ".iitbUHIIH I ,'I Ih"I"\.I| \ ol"lel .is, mililij' UK one' i.. 'ddi\ .IP TI"'I' ,..",1"1 llm I'lililli' -'link," I n"\'o.I.l VI*

WILL BE SHORT mliniimmunleiitliin, and, (luh" I Tin'ro nn |I, all iittr ,1"1"1111 Tciili > I i" n 111"1, Indi'Hcril. I'll "'ii almnllur i 11""I"hl ,;uilils nhotui "liy thoplintogtaphit nttoKnu '. nklit la,
di .pn-itioim' of whnt, Ihijr know III.t"I.I I '' 111I\ I mummies "11111'1.1' in thut, wins mid\ liohh-t mig |s>iple toher. \ f 1..111. tin' I HohcnrolIcrii ,- !.' 11 vn-M.' ,*lrtmtirM..t"tl. >'
>' nilliiot U'nhidi-l.\ If n rehuloin : frown ii| in the fniili )'''I of 11'I'\ I tlne whom tho young II Into, family Is ..II '. ll.inllv .1 "i/i i''O 1" MrVrlrov* mint,.9.
fon.Ion-nil"" Iirmnnilpil IIJT tlm .b., leather cannot coinproiM w hat hewlslaii, AII.th'n. to tiy tonwothim down, tocrv I Y"I kll.I', remain ulwats ''"II. Mrs. I day gum hy the shop( windowdo I tt mirit ,mr rfmrjy An 1"lo"..
Tlm Coming ,.1.ciiiiriii> Will Alinunil In j to My IM tho (usiple In the, .1.11 of out, "Tut! tit! tut'! Hiitsational'!" I ('I"'II"I* Intimati, ". like her not present \c'nil.lnatums" tthich, .ireeagi'ilj iKi..," ".I" I'in/J ,
iM.tunrrn \lrnrlntlil 1nri.rlng) Tnkrnfriini furtyllninlnutvs.. l,>tter n'IJ"11 it to They stand today "prim'hinit in rhUKhi- "Th"II"'I. hut In,, i I" I rule of line Nuight h. Iht. |mtriotic. iKxipleNn Oa. ''" ,..'c1111010.
Marfilar: life.Titr some' other day.Hie that hold I n thousand' |sii.le.| and\ there : \1,1 she I Link* inert im I1 I'\\.1' phiitoginphs stll so 11' tiiosc nf '' 1.1111. ._u
tr"I\. I'c ln'I'1 midlonces are a Inindnil, |nrson. | ..'nt. and 1 if 1111.,1"1.. not tin1 'I""'" wi. h.iti the lniierlid| \ familt. k..I..I. ..I. tt.ll 7iBJ7l.flriiA
; IKvrrosu, July 21.\ -Tins Rev.T into a Christian, rrl. 111t"'I\ weprenih the}" cannot liatethe world NIMS! In tin, ii 1.11 : \ to. not the Kn..it jllMliv plctiuix esNS'lalIy| aixmanufai, 'tuusl Inniiinl Tatiuli \ ktliu. atill hjr H 8. 8. iHttr ,1"rf..
I III- Will Tlllllllllo;" '. Hiiliju'l tlilH incirii.mirttiiH them, nut of it. WI tlniteer win' it ..m. 'UK if they do I not wniit n 'IU"'I MIC hi" the mi.t I' :.mtiliil i om' > r'and sent, In iiiantilicH| o\ei 111| /.. / .I'Jm.fi. fit
"Pioaehiiifr, Tent liing, mul Kx- > 11,11,1, has 8 miieli, "/|>arity of saris: ) nt 11 ploxion jou ever MIW 'llm' and, >< In'c, ,and Kuril*. AsAfi| leu nnd A". ,
Imitation" IIn.1 l hln text: Knmaim xil, ,", 1"1 when that .Is ,'xll"l.t"lll 1 do lot know hut the old way of makinit soft 10 n Uiliy'H. I II In' hnlr i I. .11.,1 Irisray flu""', of ronrsi'. are not genuine ns
; H: .'Or ministry, li't im \vint on nur is. riMlons. That accident on the lorjj: ministers of the I'ospcl U'letter- acolli'diatc and\ n'liisl, \ softly hack from I 1.,1 rule "II' the hl.l. .. so. while, the,I S. S. S. vs. POTASH.
ministering. ; <>r In1 tlnit tcnchcth ontc.ichiiitfi I Jniiil railn' ad "mie yenm n ocnino from .11"11"1 ,111 an npprentinuhlp smooth, liiow I..I.i i, hich hi r Uidics 11,1, It""IIII.t, In gintral. are ,,

: !' : or ho tluit oxhoitctli, on ''x. the, fait that the drikiii were out oforder under II., tale and\ home attention hcam, 1'.Ihll' at .Mil 1, Mrs' CIttilandwears ,; rr"l other ( pnihutof, n 1 h. ,, _
hortation." ,",11"1 they wantid\ to Htop the ot si'tnr "I.t. 1,1 \ 'h'l.tiln nilll.I'r.tl' II. 1t ".::1"1111".1..11"11" fcrl do nrtWic fancy. t. | IMI r ..,.hl.h"t II .1., I l.iii. I" ,).nit, .t.kn p..i._ I h.u-i.....,.??n., mf hn< ". !lt., o
I Id.funthe world la rnnvoitod,' the style tr.11 lhecould. \ not stop, and holioo thecaMialty J the \ patri.iuh'* '.I can Imagine, n"llh. .hllt.t., l.t liicat; artists, iiowerir, fnllntt this ..nd1.\ ,.., n., .inniil, .". ..... Ii,. I ,....l" iw. tat"min. .n mm.ml i.r "b.
of rolinioiis discount! \\1 have to lioennmlisl. ua* tenilie. In all nligmtiiidiscourse spirit IIIItil'1..tlll/' "1 In his religion* lus'oniltig' htllc ,.(ltrl\".. 1.1'1 onhir .line 1,1:1: Il hen* their, siihjivls an, nnpaliintor | l I ..in i Inkin lnil.UI> I *lick_, Uslji. "!H "unit. *.1 n.Tk l InM. i\\r 'I III. TO K.--I,,,,.1| .thin" ill.ivl,4hrr ninllumii -
:1' Ilirif
Vim Inllil I. \,1!! KO into I he we natit, I..mlll..|"mer and, mriirp. Young;1" "It. nludj with oldlaujirs. I" nl. They ul\e, mi air of ..rll. lai k time for extra' sitting" I n..I'. .,,"" .... I ..' I..I I'n' I...'. .h., t..I'.." Ih....'.....1 Inn.mr. ..
,",..h'nl.11" or (''tt'nl"rl with hotjiiitlmrowH A .propidsiiitiVewnntat' the Mine time IIIIh\ ...IIII'.11. old to the f.ice tluit is .1"lohtll.: 111 .toil .\11" ton W'lnll', In his "cilihratiil PISniaiik 1 11 Kuuld Issiiitli not* My tUUiuullt.llrsi Uittki'H M liljxilnii, '( Yirnl utt Nlljr I .,,:inl Inl if vn til tn In nn rj.l niitittiui like ft linMitf luAa.

instead fr tlt.111 tionihhlnllsand Hloul hroaks t.I.t dnv.il nt the riKhl ,inslant. 1I'y.ilalA., '"' I II"I\l "" \ le .1 mat hate mnatkiil lIlt I "prottv cap poitnul.. ..I'n..I'h"l' the i him U hi aUI'ul W. ikU II FOT7, Mow fork.
,imikmif /111i.y. as tm>xMttieoniiier | It in I dismal\ thil'after I hmror, great lulp if every jonng' man studjing i' makes I \pretty fiuv, | l"l. With 01 Her tI"/his ,, lumdli. of''
,-" |' hi' "(1 h I l hy tin- old luwconijiriheudetl( ,. siihjii t toluiir for thcios.tl| \ ministry ('nlII"t himself, Mr". 11",1.11h'\ her >. .., Co |"|10.n."IIII:' ''1 .the isirlor of tin. Ait1acaneiii !
sttlm of f.h..rtatilln11,1 sciiuoiioloK.t.Jonathan a IIIHII miNow; to nrapitulate," in the home, und' heart, mid _. s.Miipa'h) | ,'Ihl. I .Iht. gnl. LriKhl. clevi"rand ) 11"1 cioinoii' in tin' uniform i .
; Edwards |iroaclnsl' the sermons and\ "I few' wolds, liy way of appheation and nndi'r the 1"1',11 turn and\ |i'tl.'II..1 I | apprix' : ', dototisl 1( hi.r motherwith nf the ciirnsHier" regiment' whichllHinmck
mi*.! niliiilotl, | to 11 id uge In width lie and ""1"' II. ... and, "llnnlly.. present o of I('hn.tal ninilstor. an .iir.itinil. that Is as t"dh./. an I wemv. Thi detracts from HuIntorist I
litotl. lull if thiHPsi'I'"II'"A'rn' |.ircnchodnow mid( .II.wI..III..." Hut' I r"IlIrk again, tho religious discourse Is ln'tiitifiil., She Is now' .lllgl" of thu plctnri', 1 hut, I 'isthetrulh' FLORIDA OH WHEELS !
they, tvonld ditidc nn audience, IntoiBiirliuwn \\/11 pr>.:'idled until li.IIIIII., and nf the fiituie w ill In* an awakeningminion. I of tin. hunso and\ II'lrl..r 1".1 l"th"I'" lint the (pholoKiai'hei" pi rIIII'r.' Hi.,
those Hotind nxliTp' ( anil those Kut.M'hus col ," "/\1.1",1\ | 'I" r"l out ofa 111 Ih.1 rail tin. frontdooisti anothii iliughM.n Is'initifiil. gitted. gnl. I cutci'Iiso| of "one" |iomht,, linn hit,10.nitHo ,
WallllllJI t MK,. hlltlll. window, /.1) ins' Some p r that ..rmon an audience, | wtl to rest Home "I' ago. HomoJumiial 1.1\\.II'I.\.n. \ \ \ cxhil'itinii! in the .lmwwindntv ,
Hit there !I. u ,..1111. discourseof Hie would,I sa\.': "( looil\ for him." I would,\ will git up and stall' fur IICIIMII.. Then I photo rnph n" pn-i nlm ; ,th.
fill HIT .who will preach it ] 'lui\i> miidc.i lalhir. l I.> .} 11..th'lil| lll 1'1111,1 re- will, he in it 1111111%' I staccato (mssjigi* It t -- -' ,'II"I..tlh| his t-ioal' ulan.l-n'i "|1""
in what\ \part, of the iiirlh it will I he HUM Hate him, 'hat .I.I"lt is oftenipiolisl will not he I (hlll.il.> : I will Ir I Uittlicharge. Kntlnu;* ( liltniAt hii 1.11'. Nilutallt' ', 1ho oini4 Chiniis.' iindi
I.rl I hato no Men, in which ,1"1,111' now m t.h/I..I.ties as aw,n niiiK Men will, drop th.I. sins, fur 1'.1' tl a IT .t.II.I/theconst 11.1 Isi'ii pl.ologMplasI in tin-1-.ili.' n'liu
'
tions, "of I'hiistiaiis it tt ill In* ,llliV'\\ 1 1eiiinol /iaiiisl "'11.1, II,'hlt. h. It is they will fiH'l the hot I l.r"ltl"r i in of rail wins ndu p.nt .nut nllogiil di M'elidnnt ot 1.1111', | -tt
II'hllgIdlIII11 tint ,Ion nlrs
pmiis. That discourse or ox- | ju-t as imii'h I \l'Itl/ t" miniMxI ,'1 the IWlk Ir 111"11' ('II.; me to piolit was situjilv n putty t hdd of a I llcrhnHIMi
h.I'I.lill. limy \IKImrn in tl,. ('ountryinivtini I iiKiunst: I pinliMty." \. was \I'II/ I will (In' ..Mnialhcllc| null till tho ph\s. 1' mini. i,hanroil' nllthh. of Ilo.J"'r | man', whichilt, | 1..11,1..1>! l idoirspimi' ,
: house on the ..Ik..r ,Ilie St.Ijiwiiiiec. | in his somnolence' hul Paul m.ido a 1"IIIHr'.I. well asthe "I.hillll./ May th..n'II.I""III, "r.1"\ William. 'In rinatiii >
or the C Olii.i. I 'I.ike '11 ho kept mi until Ilhlliht treKsisi of tlu* woild. (1.. i \ l cristanctionmi; II. 1'IIhll/nf 'Ih"'IIHI.I.tl was IIIIIH! Us'iiuse of "'mleiili <"t tullt
h't" \ll> ouht, tohaxe | at 11 K. hod lull \lie hoali d\ and hi; nf the Pet II" I I the ,protmcf '
or thcTomhilss'| Alal.IIa. snpHsl| preat' pai.djiis, difi.Hilling the | Ijililv. I
"rtl' Tip ,. .
the 1"1,11.
of Pi km
(ficnson who HhllI.II''r it nitty this molui I 1111,1, 111'f' would hnc 1"1) no an II'"h'I"I.i"I", } 11,1''ho heakd thu iltindi ,1'1. .111. gloat city 'I"I"'I.r ihe same gi ". | ,
omsisiil Chinese
i of C olllclals ull'.1
lit 1..111 f'rl. 11llr, the shadows. ,| If 1'111/11"1! ,, ha\e cone on to too ,reat 11.111" lh.1, and 1'1 loici| was oomjian.t' | nalitc, in Ihi' \1,1.".. nhowmg the "III"I'r|
the \. Now 1"lIlolh.d" \ us who arc That '111.1. 1",1 l'II"lal.II tieientged the hsiii,| | ical with
of Sh'rr "I'\ "ril n r.nj-;- 11 11..lr \ lehgioiis 'h".II.. of the fiiline \ tn take stmk '" \h"I." I 11"'OII.t ifIhe
I:iiiil fiirin house. ('1 iiiniil thence li.l.lsof i I |Hi'ucliinc i ( ;'|' I .' t that thi'reis will Is1 an o\irula>' Mi'imon, going rightdowninlo howetci,, win* unwilling. "llllnh-t. fntiith, gi '''rail in al his, si I.|" 'llii'INS'IHIIO ,

tin1 ..llh"'I H""III.. Ol,' tliis iiioMieiit a limit to 1'I,'ious ,h".II.: or oujht, CM'ty man's life, 11,1 it will 'I lli.'n' ',n \iciiorofthe 11"1 1,1'11.' III,' Iromeitdoiislv. |sipu-
Ilirre nmr \lie some young iniiii in | .IH'. mul il <'nr time we ha\e teach, him h"l.tootc.. hI.to liiugiiinhow '| in which, protniceKsinsl 1.1'.11"111 not mule tfi muni 'than Mi
pioclamatimi. the ndtaiitap's
#11110, of our tl"I"loill """illrh., in the apostolic. (KIWI r of liiilMcl.siNiiHilc to .plow how to .1""I wotk he iscnlliil I to licilcntod} com.mumcalion .- piisliiissor, and, for iiwoudir has not

junior or 11\,10\ "11", olas.s, Bhai'iiiK'tli.it I |
w'm.1 iNmcr. Or there nmr lt ihnlliil: .. .his, nrmt and thrilliil I'n- 111,1"11111" }aid ;nulling' ;; some, new l i>iiitisin| ; of; l the, Holy;; 11'1'| '. 1111.t''II"I.1 IMC'III""lt. Ihe I it 111 toitih I 111'1 how to picii.V: cr,r .Km' ( uiHiitunitt ." Investrs "1"1"/,111|| I.uik. 'Ihe timipinu |i.,

( ,"1 mi tluicliiirrlicii. 1' that wiiue of .' wimoM, win liwt than ,.Ihl"1 tin households, 1111', \ to educate ,1"1.1 tllr,. |siipmit| | ihowoik, and' .111 'I 111,1., (hjhl of fane.) 111111. 1'HI"nlII.I
lit ,ho' now Btanil 111 tho nateli tuner*I 1! Ihll.I/ onlinaiy r.ttoof ,,1"'lrr. their li"h'I., and h,1 to imitateMiriam lojmitod that, I "llh Uinkors' have loaned' ,', I tery 1..I) .I" 'I" ," '1
of 7ion, \'ukllJ to u reiili/.itimi of our tint ,' ,. Itirily ..nl..I\.r l tlinsky 111Ih\ ,', 'mid Vai.liti 111\\l"n- the got eminent ) lx< nsid' m thO"lonp U, "11. the ommrorslaiidiiig '|
nt that t>trii irulln nil' into nice, tho of ,', and tI "t.ltt on terrace, hi.lduii.
("no* incfllolonoy may 1'f.I'h it oursiltos. > 1.11 .I'lt.il 111".1 Timothy. M.uy" 1 lunlilmg the \, whiih, is to extend III..1
That coininK discourse may not I tltinuIrilMtlt and hll11,1, it h not the and those womi n 1 the month ol,. the Pel Ho to (ho in- with, his I'It hand\ I ho son of \Pi nice
IKllfly yearn olf. Ami let IM pray n-lipniH tiiith ,'al"I..1 l ..r. "1'n,1 out who on 1"1"1'1' and sonthiin hattletlelds 'i tenor fr"l I liy way of '(' While 'it Is'f \\11'1.' who is clothed. II" Into, and.,
Oml. that its arrital\ may .luistcnoii, ovei I Mist r"llh Ir tunt>. hut 1'11111. weie 1111111 hy the woundoil, forangels 'f I pios| >s'd;1 that;, road'1'1." ,' I"III'/' hi ad IINHI| I th. monarch' endoatois SEASON OF 1887-80. '
.Iilo11011'" to )'(1 what I think truth |Irl.'I,1 hi i'oinwu't| fll'l of II'I' fresh from tho thione ofiod. ith the SIM shall I he ,""I'IIKIll, ( .' In 11'II./ hitter's "(him
",,11. 'I.I.t chariictcristiiii of that tl.iNlitii | tin1 Html nnd m OH ilb"I"r"I.'I" ( land\ unit, rnlroad-lhe, line setcn'hla' tl1,. Cii. whiih a.lnins his, 1''lh''. Thesirond HI,,1. (I.Cil':, I\11111': AC ,'lit III 1In ,n I: AMiul'1| IIMtV KAIIf'

.1."ull or I'xhol.t"tiol when it tlociiin '. VIM, 1 have to t.1 .Mm the religiousdiscoiiihc hich alTnrds, an onlli t for tho 111 coal ( "'I stands' on a wall near h) I.Mli-ll'HiN-> t.UK.Vr: t .'DU"I'UI.: I I r M Klf.Anen'lioli .

1"1111\ .make the renmiKsef WI"'I tho rdl/i'"I. .i."r. of th" of tho, ril II I' "il lie I len | |II.I/mini's ot' Kdpmgis to IKI. extended while tho, oldest, I hrother' holding: a tor. in ,no > u nl i" ,mil,t \ "|1'1'1''| il i'aul t o .I'l-'i t ,,111"1.1,"., l.nlli o\ns| I ly
the. mul\ airi\oH in the rt siTmon. If ha\o I I his InToro tho kmsi. with tl ,... .. I h lie ,and lection Mm ,
morning appropriate unrestie rllln' il 11.1 | }" any dtst nice of miles, and woik 1111.1. hll.I. r I f r .'nl. eiuilil' nliiK i si| e >l nl plmlllcls Illllsliutli -
to nil classes of Chii-slian workers. Christian' chiiri h, the ,1..llr. wlm, h isto I iI"1 that punting was, imcnlcdKimply : | iiion tlie pxteiiKion 1\1'11)111'was in look whit, h soeiint to H"'. "1111 future' "|< in the in s iiliilltoa il II iriiohoid m 'nii'ir Ilio r, MHIIOI's, aitr.ii'l.inis
soinu '
First of nil I ,,'Imk. that that futureri'liKion aioiisi* thowoild 11.1 .. the nations to print secular hooks, and' moiitliH --Now YoiL, piogri'ss iiiloi, (On the lifht" of tho i'ni' |1"1'1' 111.1 i.dta'itaginofTHE ,

.I..oll. will IH> full of I II'jl/ mid usher in the killoIII. I "II stenography and\ phonography weiccontriMsl | ago.. --- 111'' stands: \Pin \\'llh.11 in tho HIIHSIIIimif'iiin. LAND OF FLOWERS.I'm .
t'luist cuntr"I.tlctol, to |I.> I Iniof .1..III. Hear it, all ||.,| Kicnl nn'rely to wt rll.th sivulaiideas 1 llutlfr fnim HiKiilfii. I IA'"IIll', his wife. whohold.sthetoimgi'st 1

t'hlicllti,. ,Ii"f". lav ho full .tll'It., p' just "It"il/, |.'" }ou 11' mistaken., The .riltll Ihal tin' ,daily far mi'male w.1 Ion, '1/1,1 William., Timlin, liili.ini.ilii.il, npp') WAMDN f. WHHI..Ink .
.r CII'M thoiiKli hardly nl'ntill; his n'liKious \ all Jo 1"1 and I W""II'I (press' is to IN. the great agency' of ( "| I Iprm ; going to send S\.I.1 to Mam'luster in tho 1.1111 tin liilli of Jaliuaiy.' the Hanoi | oatIde, Mu.I .
name, mul, n sermon may \. empty ofChiist who, in Stiljhath schools ali othei .de- 'lamation. "i. high, time that giNnl, confident, oxMi't.ition| of denting fair and( the 11"1 atemii'M nf tlio "Polmlam''
ttlulc is '" toiluu forl'hiist and thowdv.ition instead of the press, 1 pink: r.11 I ho : is roallva :I
rejKtitiotHi partmciitHiiie 1.klol'"I'J
every t'I"'IL' 1"1. ,1'nl"llll proht Is of I
>f his It.' Th'vrl,1 unntx n hum; of 1111'1 t.I.! Hreiittt. hiotitxl .- employ, it t,. "'11"1 I. 0'1"1| ofJi'sns n starlling of : pits i,men Intelligence.Some foilmght'sj.iinnrt i hat I mmg pit! u"1 ,.' ill of its'title 1 II. A\I|| ON. \V. K. "I.I.KDAVISON -TIIK-

'I.i.t. 10t n C/'hiiit stmnliiiK nt the heailofiifoinml Chiisl, 'Ihouisl majority of IHSIplo paits' 11 inn H\.I"1(:IIIIII.ln fu" "ight, liavi Hi llm, t'll New Yolk. ',1'111.' I" I II
ntteni nf tliLiilo);)', hut 1 Ilut I rciiuuk als (hrist who IPnnH1011\ mill Hjmpathy' ot tho future of which I sjieak, and IIII/, (. the printed seimoii can that' Swedish hutli I r will lemani giHid tor A 1".11' fr,1 l"ke.

nail cm"lol..I niiil hiotherlKHMl. mul will he a |" |iiilnr 'h..II.. There arethos I r"I'h call th..1 to ...,1111.1 ( H 1"1"1' |>OIIIK| than 1"t The Scatidi-I I i .\ ,."",..,.,",I"lt .,r 11" 1'llhl' n,... I divil ICily h"4' ..' CITY CIRCULATION
life, mul\ lienren. A |I..r mnn'H ('hrN.A <> in those linn* I hu s|>eik of I|iopu- h. 11""I"C| an.I heaxcn.S '" lal taimii's hate' an agi nt nt Mmihislir { 111'0 JII'"II.I.tI.' .. "', (r Ih.I.r1I"H'.11 :.
rieli niaii'H Christ. An oxenroiked l.ir solnion ,as though thoio must |I.> > I. cannot undei'stand the nervousness who will roHHt| as to how the I IJ''I' \'I"III'H JII"I"'I'" 11'n.I"'I A I'

IUIIII'H Cht'iht. An iiiMihil'H ChrM. A "I"hlll11"1 ahout It As those ol, ,'"1.,1' mj ...lhl..1 of the min '1",1.1. ll.itoi,, shaH'| < and degiir/ of rI's.ilt-. / ""1. 1"1' I.. II' HI'H. and County Surveyors.
f.inuer'M" Chllbt. A meirhant'H I'hrLst. "I'ill' ..1. .111 tl'I"'o the wuld, p'Is I istry. \111 they mv 1111'1.1.1"1| man ness ol, thi'ir hulttl suits' the, I.incnshiioI "" ,,.1 I" '''ra'h Ihl 11.11/'Ii"
An artinmi's Christ. An e\eiy nuin's the ill..ill tlli "'1"1 Is pnnlin coming"II they sa\' '. "Alas! th.'I' is a le- I I maikel.. and II in any' of thiw (pal Urn- tLu 'll"" "" II t". ( hal,1 /1" Illlice at Iho New Count) Collll IImm'.lull
Christ. proK| ,. it is Itll1 ( 'N wax 1..1.'. lively: added roKiiteris| ..011. I laiHitdiMK, not hit the taste of the con- t". 'alur IH 1111". 111"1".",( u"II"- 2S hMjtnii
A anil line worihsl s.Htemof most iMipular Immoital ," 1 1..1.1.' .
H"IIII.tricul I, 1'.1 r.O.III. 111.111 1.1.1.1.110 Miimois, thiii eiitoipiismg' .pioduotrsI "ulloIII.1 11.111',11. ( .t"I'I"1.hlli. '
thenlnKy in well enough fur thisilo. uali paw" and coiisiileimj/ the small numliciot the auditory. Hie lime \11111' when I, will sit, to wollt ,, Illtel' it. IhosoSwisltn IIIHI.ldl' .lill.1 II I A \ > .t..II'ISt:
.1 LixsTfi, hut it has no moro in tl.lrl'H had the larxist all the 'i"lr. town mid ) nowsuipcrswill | I dcscite hII",'r, ( .
.uHIII. I 1"1"1.1111 ically HUCIISS), and( if'they HI'IIII'I .liH II'It 'I"h Oil) Illlsilll HS III' II Illlulll III kllllW lit' IIIlllnolliilt
pulpit than have the pluas< 1'hll"11 .llr.1 11"1 make good I their "X"'II.II| I 1""II" In 11"1 Ir 11 1,1.. diet o.ill' leiioh iniile |1" o|11|e Ii)'
' imatomlHt or / "H'f'h"I'i-t or I IIy', I 1'u IMII hiil. /11\1., .. \ihllt lalll/ und scimons preat'hisl on the Sahliath, \illrcM'ilicralc M.II h..I'r they will do u | hy 1"10"11 f'"i''II'' "' II I I" | Iho l'l'-\HUIII.' ( ""
,.Idul in Ilie nick r.r of / "pvat Hcusaiion, People. rl.h,1 out II all mound the woild, andwime 1 suiting ,. mssls .of their, HIllly -a 1111,11., Ho liiwirinl and glaiisl IIIHIIIsalilii. 1.11'I.\, "kl.
wuiitH hi Ip, 11"I'llt.1\ I the wHI.rl., to hear him t."kh" of hy t\s'| and sumo hy voiceall tiling width \: I I 1'1\,1. ,1,1, ,' 1.1.. \ir,. II I i 1 \ th.I' I It" t "ean I ht' lIh'II"II" ill all ".
1..1 I".t:111.1; l'r.I"'I.11 c'lrllj" oilier, ellt Ilie dully, aial 1 '
Iphfill. .'1\1\ will. comn thioiifh n .1.- their lhynklll"'I'li.. S> 11"'lt wa.1IIIir nations will he eangohwsl.Tho 1 not deign IIH I 1..11,1, 1,11, ,. ,." I. tll'.1"\ ...r PIIHIH| L
111. II Christ shall ""III riKhtilnwn ', anxiety, ) to hoar Christ tlt. practical Iteming of 'this i iifton (ire toiiceriiisl. our/gieat him"1"1 Wil,.. 11"111"\ rl"II) t" Hllt.. I,I' iiMtii-itt'iAi, 1.,1,'n i 1'1)i i..IIJ'III'' '"(

into tlm nnmoital( *ull mul t"l. no r.Wllh\ tll. they have tl.'ho are engaged ('II i"tll11 k."lt I in that iH'cause fur r"ll giMNls wciu ; Ih""II., ''1' .11.... .. |illiltc-Hiilili) | 'd. plouiessivelilldelllctplisliin.in ,
",','rla.tn/ \iMMsenHiiin uf it, flllmi; OH fainted and HI I I' li.id not ('I"i.t INTtoimisl upon' theological: hl"llll. 1.1 Ilj'.h: 1"I"'II/' they must nt" oHsaiil) please. I Ir '" i.hl,.. II J".. .xl'.III..111.1 1" III lacoilt and, I H.H', dill' )' hII ''hnI""Ilh.,1
full Iloht nx in tliisnixiiiil.iy\ rnmament. a imiailu and ttsl them. j-oimg imninteis, hut ll|,,inall who J'I'lh ; lauli*. Mul this is I h)' no niiansthe ,11.1lllw' 111..1 h, 11" "" ,,hll'y' sun, nl i.ur' i Ill/i, liu, and, I"'MIII.,
That of exh"rtatll of the future Why did boman. ) |*'ople lake the truth the (1'1'1.] 1.111 whoexhoit in IIIIH'tings coxIxindon. I'II.'r| "'I'' Il""f '"0 t1"1" I. '1.. ," tills cilllloH' the "'11'11..111'11. ll I Ipall.am I. l'0lt ( INK KIHTIO.V Id ( iltKATK.i:
\ill not ilenl\ u men Ilie thremlliare \- at Cluist'H hands'jhvailse they all 1111ilcixtiMHl and tllt all of Jim if )'on mo ---- -- W'L' I.I".i.." hll..1 (',1,1 "r indict.' "I! > tillage 'm illiainliil. 111. THAN TIIK WIIOI.KCIKCIII.A.'HUM .

illiiHtrntums of Jiwia I'hrint. In it. lie 11..tl'IIo.hi'! ..lhj..tI doing >'our diitv.. Do 5011 exhort inprajer I T"n". ':'J") 1," ('""k..o ,,.,1.. and the ti.t.tI.. I mass of gnlihraid ( Nielliia nl the Male mid Ilio, niljtlienliiiilfiins Ml'1 A.NV OTIIKi: I'AI'KKIN
that fouling nililrwai' there will liu mhl I 111 and her luishelincasine. ,' 11".tllo:? I Ileslioit 1111..lnl.). Said, Ilt/ll "'I". "tlI'r etomng 1 1inssiil ttlulo thu tout, ..IIII'I' th". nt Liiiilsiana, 11,11111 amIliinjla. I'KNSACMI.A
ui.t( of rionnoimmilTi'iniK l.k"1 HKht: I hy n haiidfid( of salt, hy a Ilo }*ou in Hihlo' ('Ia" Though yon .. thl HI"III "" "IW'lt liiilith .llnllo'r, was of 11"11111 whileNew HIU 'IIIKIKKM'.UV
out of tnprydny life, fur theie i not aliy I lhiht 111' hy I lily's aroma. I'h.r.j have to ttn.ly e\ery night |I.> ht.II/, stiis'l, nnd, 1 I numhi'r of tundsundii Yi '11111. '- -. -- _.-- ---- KIUTION IN A WKKIv.

. Hnmelxxly i not ou accost (Ksiplo on th, the elivtiic light, at 'that place(' I II --- ----- It I nil mul oilier I'orin
the navniR his diphtherilii; His'kisl to him., AlI I h"1 Ih,' r.l/iIIH leligion in their homoa or in pnlilitplacm watched, tin in a nioment and saw they Itov. Iliiiimiii u. Ili'silirr.The ii 1.II. .
jmtient ply.ienl his own life; IIH the discourse ot the future apiiears, ? Stn.lv adroitnuHH and use com I i won1 cnti lung .linn. 'I In1 glnhc of tho H..,.. Ihomas 1 K, Ifcss la.r, win, kiptln" III I Htm k, mul, I 'Inr sale HIM t III lingo" inn Seven Carrier

xlup ..Iall 111'ilcnj h'II ; ,,10\/\llh his resnc'l, not 1'lhl'llllal. nut Id*')host*'nan, /nl HOIIHC. The moot It.rul. mid, inoxtlieautiful light was lrok..1, and, the millers and\ llgmisl In I ho same "ul game' with M.nk 'mil 1'1"111..1"1..11| I'l" '' | Hlnok' OMMHII 11. Hoys

u lulu Ills into thehfebont not AII""lial." not MhlIIIIIIII. hut th'l, on "lrlh rclunon ofJCHIIH l Haw lljmg into the' lamp' h".II"I.ttmgH Twain the nlhii' onlv. mildly cccentilc 11'I I II.ry. i.l MIMI'hainllKO.U .
; OH/ll II'PII/I'.a/.I.lol"uIII/tho I UH"tiol.lil. practical unique, 11' ('/W. if }'ou awkwardly pieHcnt 1 .Hinged and dropinsl I. I 111"0 smie 1 for a Jlccthciand, is I l.y. (long' in" lioi ds,
liuming, Ili.IIK'hil,. he U t.ikmg I ,.t. "compiohonsnn" uf all the WOCH, it, defamation.: Wo must do | hoanl/ that in tlio (pint I stieets it is notunusual I o-.Is| the inn-1 |nipular rp.II"II.t tin MulUiuro. 'III i ds.r.niiil AIM: KM PI,( mn: TO M.I.IVKK'HII

i laid out I otory window j as inHummer I \\'IIIH. sins, soirows and\ niviitoitii'H of miiiitditory. 1.1 wink lapidl)', und\ we must do it to wo toads call' lung, liu* '"11'r I solid. litllo cily.' His i 1111)1 \:\ ,ill la hi \t'hll''II. < uses.Alllilat uses' ., -: DAILY CIIMMKKCIAI.'IOC'll'Y
thc Ktrniu; snimmer at K.ist ('ITj..I)'. Soon, our time for work i i' thu 1.11'|' l'I"lllli"III".II'' ," l row',1.1111, hu pieai' 'IIOH, and ,ilH tail. It.II..hlll Aliai, Imn II''nl < asm.siiinnniiiH .
or Kraueh, Il"| I Hut I h"1" that exhoitationoi. .1..01. gono.Ad i, tho liiiomaii' C"I. IIIItl 1"111,," thui I OIIH li,lino IIH>IIIH and ,pmlois mo fro. In i lilt Acilinis, srilM'IMIIKItMI'AI'KICM
In'"ltll.Lnko 1"1', himself |ieiibhedtOinn does I conic theie will IKn Ihol"a\, \ ;'mg Christian. took out IIIH watch i IIIIIM| Im "liitiihi. nway thoiisnnilH' of in- ipii nlly "|1"1 fur one, (mpular, .pni' |.. oraiiotlior >al.i| ua In I 11 l| AH.HIS.Ij | 1 10 NOT
Omr/
)
to .11' the diouiiing; M.Sllui gl""lililllll' to i harge on II. and ga 'o it b> / rll'I..1111\ s.ii.1.: "Take wits that, 1 ,llrl/ night, I..rlil How on tusk nights.. 'Ihoieare '1,11111childlon .ii liUlinienl.AlllilatII M'.I.'K 'I KAN TM'O.
.
neWH|>nx>r l>oy onu Hunuuer, miiJioitmg | Thero nro in so many tnisilolcal| Heimiiarics that watch, I 11"0 no inure use for H : into the 1111"| UII wcickillcd.ljmtuii, in IIIH, Slilnlav, MliiNil. Hop Is plot 'In In Iiiniil.I llepletlii.Pi .(
' IIIH mother for some jours, It piofossurs ti'Ihll Ji'ntit? men how to tune "i* 1,1.1 for mo mid ,'h'I..ily lie- E.JI., I rather KIII salary, hut has TI.filmsmunt hllm Alllihitll ,
invalid mother, WII'1 olTeied by a K''n- 11"'I'h. ., not knowiiiK' how, gins, Oh my fiionds, "h"1 out watch I w..1 rs fiom other cilnsi, "ld I Ian 11,11111, .
fifty cents K11 Home onf<.ial. tolil that if I JOIIIIK man inIHIIIIO lias tu'kod away for us tho l.i.t '"I I fri-FaiiprrKM: (*urlnltii'. fwinlllloli.According Chicago, Milwaukisi, and, others. Hi Itiunl in Hep)., II I 'asi M.r Ten Newsboys
|L"111 I|,T, and lio K t it., and rnnhiHl up in of uur th..I"II'a'lllari\ ,. "I)" 1.lIt. Ill our t'IIM'k has Ht"u'k for UH tho .'hl St. JIIIIOH' 111/1" "has the 111.1'1'" of 'hin, "jioojilo, .and hasdishuisisl .xociitlnii. nn .lud'i' ""' il Inr 1''r'"I''
las anxiety to deliver it, and I In.. rruxhcdunder / HI'lhill1"1111| : "I ilhlor unliiie.faculty '| List. II.ur. may it Is' found wo did oui i then.his lati'ly |1"1 some Impiotemont I gnat deal of the siis'rahimdanl AiH'iiiiinoe I rniei| "It ,
tho whoelD of thu tram, mid lay onI : and stiidi, 'nts liy at him and w.t wlrkl., that wo did it In tin* very host 1 in the cl.hll/"r tho ,., Cmpivss: .Cmlotta wealth i.l' Home of them' Inihaiiticu "IVaoo| | \,in 1'0,1.' MAKIIIANDhd.MK: TKOI'TIS ONTIIKIMII.Y
I lio glass with only htren th enough to lilllli/.II,1, stiaiKhton him out, and way, whether we pro.iihisl thoCCiHpi ),111. A )'oimi{ Austiian J ho, Is interested. in. ,llejnlnei] I'l ,in e 1'1.fI' .
KAI.KS.Fivo
KI)'. "Oli whnt lnroniL' of my |I'K>rMek .11.lh, "WI. mid, ihop 1.11 olT I in \pulpits, or taught: Kahluith' ilasuca, 1..1)'Iu, 1"1"1"1' I. hi r dame' do 'Iho (iian oiH 11,1 t."I.lk..I., ha. ,.,nee n""I.
mother now?\\'i until husajm'XcrjthniK' just ns ueiyhmly or ..llnulIh'\\ to thc nick as l.h.u'hIH. l'III ,. "' 111"I.al. and whohaps.'iis .rvisl an .1"I""Ii.I".t, and is, III.| 111111'11"' ul nn "IVacc' U'ill'rant.
.
Virarioua ,\ Is elseMi.VH it I or 1.1111"\\ nun.'limits. or pleaded | to IN* mi. ( .I.lh" ( Ilhllal.1 togi.thcr, om of the ,",.t ] AI'I.'il.llltlla''I, )',
<'f it. An I'nloil"sll'rlnl. TI.'lrl,) me on rll. ( ih, 11."i the futuio religious. discourseof tho I' ulnl.)., or weru hnsy sat, don I ut tho '' I I Ii \ ctcningHauo 1"1 in the 11111111)'. /IIIIY'I'I.1 I I I 1I 1111,1, 111 ry, NCJWH Dealers
iimtlie in Dakota: "We neem I to In- I thu l'II'I.tall fhun h ani\iii, nil tho I J Jchiiri I as nitisans, or as II I"I.II"'I, or ua mechanics after the 'eiiiiiri to U-tter nppiiH'iation' 1'1 than uc IIOH of Christ ill our Kicat i UIOH will or woro like Martha called to r,1 -111 ni ht, and, played, (, j[ lil.nhli'il lirvKl MI.II.I H""I'"I' ';;' \Iil'; ...
Inllnl| t. Hit) you HCU that lurount the UthriuiKisl.. Tho woild wantji .i-pmtual given meal to I hungry Chiist or likii 1110I"t"., I the Mexican national I I i Tho Kins'ioi: '| William is fromiidvam .
All ho have \ dead\ Hannah to make a coat or I Ju.1 an she last ', HIIT"111 WiitrantH.' (''INK Till': IIAMUJNO OKi
other ,day of an eiiKin's'r who to \ hisjmsneiiKets 1.11. \ Ilrl.thrir for I lrl.llI.t. II 1'1 w''li.hl/ I .! semlil ; thin '' 'pi fiom ilniinall' ...
I ) am
stiluk to IUH.place, and\ when I'Clrlr. Al klow tlll""" toho like Delioiah to rouse tho .ur" nf luirs the duplex* H"Ih'I'') apsaiisl| at larjngeal 111'1111111" Ilisinan, k r.,1, I AIllil"' i HI-: DAILY
h"' unit found deiul I in thu lucomotire, iiioi' tal to I. immortal ami they some timid\ Kirak in tho l,ord'H, ," //1.1.1. of the. room.. She ate .pfeic- 1 "' : has entail hid Lenses, | A i.rruA'iiVKCI'I'ATIO.V. ou-
wiiich:, was uwidn| down. hi' wan found want to hear nUnit, the Kioat rulul'. I I we did our win k in autli I way that I ciy, ulti toil hoi hihslniiid'h" name, and I 'Iroiihliii of his rifpiiatory orgmis' Sir Ill I tire 'l.leeiiHo.
hand on the nir I'rlket. tell >ou, my fiiends" if the .pisiplo of our will stand; tl.. tiM of tho And | fell HCIlsMiw- on ..n.,1 This is list I Ii M.lld I Hukiilliaih/ 'luui .alarm ., Mi 11'h.l"j.o'. 1",111. .
AII.Iiil/ j\III"11 .
I. 1111'" Hidd it To me, ho put. It'lt litim whohavo, liiul I trouliln only' In the long 'procession '..II,1 i: llrst I.lkltlol, ,hh'h she has 11"1 f.r I in '. "'" unknown 1.1..11'1'. hmakiii Illiillk. t.,.. H""I'II't.t.

IIM hand on li. biako to illuxlnitoIIM ) theyuiuld. K''l practical and .\ln- that, march. "WUIt.t\ throne, may it lie boti ril }ems any t""II.' .. theterril'lo him an '"111,1. 1.,1\ ItandnlphChun ,| ''' lii < 'riiniii.ili' "... Advert isei'HSIIOI'I.I
1111,1'
and\ \lookisl, at him and pathittc hi Ip 111 thu 't'h. found there Ut many. llieic hrotniht to cat.istropho. \hli h iint In l thc ..1 maniisl an Amiiloai" | l.i'ly, In il.iinlHliiniint.' ,
"'"1111111.; wOIII"\ 1 > just as much them would nut lie a sins in NY"rk., dod thiough our inHiruiiiontalily .111 Joss. of '1"1; and' hu ph,)sii IIIIIH INWOfatorahlo and I,. Iho Ami noun disease, niinasthonia t'iialiel Murliii.ri'' .
.
.
Clucaifo, !, aiiticiiationuiiii| the Mr. lilalne Is SMIu| nn -i Intuit I 'unit.'linilH .
"f I hoio in thu same rrini*. or IrIII "I "rlhltl..t.l. whose rescue we aiecxullant. 11,1"11 | ieHirhsl| In Isi I ) NO'IK TIIK.sK KAt'THAND
l 0", in religious( ,h".I. of thufutiini or l'hlllc"hil. 01 \ .Iol wOlldI. Hut, O }ou uninvisl, %imt not for that Newoik liihtmenril I hrlghliipie, Mr Manning. is 'heiiupligli, ( -M.OI ill. all'.imr
tUt will lie hvinu ilhiHtrutioiw'alien In- .jiusnalilu thi> S-ihlmth day if th'rl rihgloiiH discourse of tho, future. II may { President( Clotiland is iheumutic, and. -. .-- -'-" Till': ADDITIONAI. FACT
out from eryday life of UenrloushiilTermiiutiatiimi W"f' achurth on it; for uII tho |.siplo come afti.r your olwspiiKi, It may come \ \\ A lion In till. Iliihll. I hNjiiiiitonle'| Iho eniieioi of Itiuwia is 'I HAT TDK Cl\IMI.Ii'IAI'H(

/ ||| that will liriiiK, would prot. to that ax} him of mercy, afur the utoiavuttrr has chiseled, our Mole ,and 1"11 do Ihe HI".t..r New" .Hireling' r"VI mental di prcwtioii; Mr. : riiti'ri.ATioN is mind tho ( liiihther snrnfiiouf Him who that gritft houso of comfort and\ conso nauio on tho sl.ili fifty YI'II. l.'fore. I Do Yoik How, not with "" ', hut with Jai. 'oh Sharp Is ri 111'.1| to IN. dials'tic, 'I UK IIA'IK OK KOl'll TOM
in the hixh, 1'\IC'\ of thu tho Iltnl. not wait fur a gront vlemner of thoCunard Halita. Its "Ju"ulallll. taiiou-il}' tineturislttilh while 'In. Mo I)nn and Mr. Kdili.rO'linin : .
ld.I..1 with a lier urnwcmne toUuco. cti' HIS ms to ,lie a1fat'onto not 1 \ COPIKS A DAY A LOW
(croHH, our Imttlet), wept\ ourmiefH 0,11.,1.II or Whltu htar line tu take you off 4t '\.1 un they should, .
,rUllo:1 lul, eiiilunnl our 11 Htni'k'lo> mid tl thu K"d\ Veilu 111 to havo tho "'rek. hut had I tho, llrst tiaftwilhhowever iiimiifeHtitinii of tulgaiity' andnirciiHiw'iii'Ni. he.-Misluul 1 Itiidr.lMr ; AVI'.ltAOK.
died our dentil,* her i'Iul.Ior,\ ,\ to hfo. The g'.l V.l.i a low 11..11.\11.\.1\ .11111 In a momornd ns-i'nllyaddnsisisl __ = p
A florniim' sculptor imulo an imiiKu ofCliimt wiid to her: "You go und Ret f'handful hulk und Imv.iur |I.' a ulII to I hi ma>or hy thu Indies' .'lflit| lor Hi* Knot ...". = .
of mustard wed I fruui a IIOIIHB in w hit'hthrro I Inter dwahlisl / Health )Piotislite 1..II.i. ," a dot n- I A limn will lite CJ mSZ =
fi-et
III| ) \ httlu 3 ho"'V'uk a captain. twinty 'r"l !
11.1. 01j1
10 ..1II. Unheard Of.IIK
that IIIIH Imria finil Something
in .
)"lr old, mid\ .1" thl: has, l">n no norrnw and in w hu' 'h M'liooncr that conic. up m tune ..I /lrm.1 thu 1 1'11).1| '. lined it with (" 'nn nt, ; O
"That must I.l HOIIIO It'I rory greut man. o there hiw l 1. ,lloI.'th.IUI'11 "'ill rettoroyour than a full rigged lirig thut tunir* upufter I"Uc'r i't K"r''*'"' eol.'t.I' it i.inoilintly i. ,''' ." over It Hiihslanlial ...1"r, "
'Tho Hll'us\, ith thu erituixui .\ tiff.. H.tho l"tl wait )'ou h.i\u sunken.Instead ..k.llr It "", t.ll"II.j'I"I.I,11,' I'hu water wus cuniisl to Ihe IIOIIHOi : : : ,:
(1..1 ,. d.U.t hOllHtl.mid of thut fur thvanwx.liitloii tu place. '' 1'"t' '0 i| fiom, the ui wooden .. In (hutHaoli'ii 1 c .
bo Im got Ilutwr LIO'k uf uuirhlu ?-*.-... uullt.. .n '.ln ."U-* wIIIl1 for r.lliIU city, ,1111 pl| ? .1 'O\I.MIICIAL: : JIAS AiK
and three for discourse of "rujucHtiiiglheatoiiliiiiu'of/ el.| u knot 'hole, In lime I' .
'..1..11'IY\ on it two or I r.1 lunuu to hnUI'. looking a futur.-I may the 11..WIl iK.\Hr.i\iK: : IN PK.V.I .
on nidoualLs.Vedonot :
yrars, 1.1thel\ ho bougl in liu little "place' w here there had, l.ii no "rr, 1,1., ycurs of 1"111\ ,11to' here thero had Urn no death hut Hho of I man who, to III'I ( you Hpiritual klllW, 110"1 1"1 nuidit to "", ,.acijiiiring' I strange ., .,- '"* *.1 =
>
",: ".\Vhoiloyouthmktliiit o/ io'r" "hl \found hhuwuit Inn'h the god | .)" 'iloht.: would l II.o to I. cnll'sl the'1".tll. or ,1111 r Il', any, hut I 'iiloralionii dotilonsthufai| | .t that the well, Z I ION, AND 1 1' KKACIIKS, AND

l.i'l. "That lutiHt Iw tlio One who took Veila and Inll'mud: "My 11".01 w a failure, ,I the npittlu. hy Ihe liund\ put on .. lms| Ihlt thin he .I".I..wh, 1\1"1\ .lllliKl up with mows of uua. : IS IEKAD1IY,
Ultle rhildn-ii, in hU arum and\ MessedIliein. you *" I haven't hn.ujjhl, the iniisMMssl I the .o).of a hlind man, mid whu wouldvonsidi Ameriian IUIII" may lI.illl..1 in :, I In.ll. loots. The tree had tun a n.it : rl
, ." Then tho sculptor wll.t"h.t, I can't 1IIIIJ.".."h'lc tI'r'U "r the Innhift "compliment, of thiscrtlie 8'1.way.N )ln.ul J''t..I. i| Miuight for tlui knot hole, t""I'y.lv.' 1 1
Oh, my \ lliu Borrow, no death. I if ut the, tli. 500, 1"1 shouldstart : I ri-i'lnlf, and l.y that mH hnd 1111,1 0
I" in
rru'Iwhlt wVllI walt.t .' 1"111 uII "r-J''I Everybody the City
"WhHlu' ; I' noil UM If. Sun '
I cl Christ, not un Iltl""tul Kijs the god VtsU, "uIIItald ).1'8.1. (rum these doors, Haying' : r T; I t., .o.1,1"11. ,
A novol tluit wlinh
ofolhersj he ulnni I know not. This WHIIHmen -
or no .
nro no worse than the norrown I. I =
( rows I .
hi.I \lo\lii I|{severely Cliriut" ei Ilg.t"rl.> >>ut hinrnw ; we all lm\o 011 griif" and all one thing I know, w'hLI'1 I "'W Mind, havecone. into up In I'raufiirdoourity M.II may not niii h |N'ifii Imn. hul 1.1 t I. arola anil IVnlldo llallrnail.iiAii.r .

of Hymiiulhy to tho vtlioUworld I have our I.orl./k.. now 1 .." I'II-th. raUiliK "f |I.I..u. 'IIY'' '". ri'iuhfnr It, t is nil 1"t l b ro __ __ _
to lieurt.Hut In. Hwifter thnn rhadowa' over tho .plain, I'BVI Btarti-l two r.iiicln.for tho purgsiM'. j pilrod of 1,11 1'11,. l>wk.J u tuima.H .
Uuitli, uiJ tto wnrM Uiiiflu wlibou;
bLlo.ing quicker than Mdo in their autumnal one at Ijttli. Corners and\ anotlu I ull{ Allllsiir.iun unllli, at I'oiniaei In l. rininiii. IMMII Mlnr
I remark wuln, that thu, rclixiouiiliu : ...W*'n,ud ald ulil j i i-onb i wp lii" miw IU lulrtu. \ luisllcr than to their prey, (ht.,'. Corner*. Die ohjis, t Is to HIS.urn .thlhliuv In no.
innu of tho future wil I.! sliort. Hill.Ih.bw trouliln rnnuijli/.<>l"IU uopWe 1111. to a nyn>| 111. ('hrist. The fur of the mts. It Is ul R"III'rlly J BIEBIGHAUSER To our liicvioiisly ulmoi-t coinilcloullit | ..riA' 3.i ir. M
,
f'III''UII i denmndisl l y tho w> iu deal of hoaiin Htrunutluir known that thi, fur f"iinit I of j'.li ltin| ami m.ileilal, weuivo
hear great 1'1'11..ly 1111/111
"1>i< lira. No sl of IOIIK1'itroduetloiM a dl..lllllnw .n"f'trllot for It jn t adilcil Kcvcial hiiinlroil ilul.ir -
n
moro u tly women. \
1 instniinfiilatoceloWut .r
our
anil \long uppliciitionii' ando all o"er tin- kind al >ut why aJtMinij.} 1.11.AOIA. now .k anlnialii caught' In theirwild PiDiiliiDii[ Gas and Steam Fillimi tvoilh (if additional l.e| amiiii'iillnic '
\ not go to i'Imn'h. Smiu nay it to Im'aunoChristunnty I wm tb* tula* 0'Ibu. tr"1 t. [ NOTICi: !<> (.1 IIHhiinld
'
dist'ourM' thut It ,liner and ln-tter tvlili Ii placi'ii IN In a holler
Htnte hu
many milMcilhcr to Hie 1UILYmwnii
may ho 111 liydralicadisl.\. In other i .lyl'l- in tlio truth frtl. olitnmisl hy .111111 the animals up and ANIUlKAIIlll" IM- Hikltlou ihun ever to fiilckly| amilioaply any
' men got all their Infuruiation front do llor G.olo l ,'. Onlf l i ""'. TlM are e exocnle onlcrii lor plain amianCy Ul. lull In its't>ltelluiiaH| >r rvgm >
\IYI 's woid. ami all tluil They are faUercuHoiu. II.'or. h/llo.111| tl.1 y (JAS KIM I ItKM; A .
and I 11Allt.TH. ll ili itoik hook ly, la or Him tt 111 eimfer a fatur en llm.iniuoni.'iil
liulplt.' There few UiokH )111.'r Croilry: Ctureland, the und n the j ami iiauidilolOik
I. | are |
..r Thi-reiwon U l tlier* were no nowKKi|>I\\| all tl.rl wonhttlo and\ exhortations are not interiiing *- only uiti'T of Ilorwo (Jrwlj'y c>f I..J".I1111) .| | : worth tl\ .. .they emu, IhoAiiimaLi : AM I( ill.(H WAIKIIllllll.KIIH \ > I'll'. l.r iiuiiitdhiltilr ri'iurtliiic| IbeHim.
travel from place to \placo unJ txsvHo and H.IUIMone In* \\1 H|1""Ihnl the winter : it Is Ix'herod tluit the husini'M Ilt. No dllli o lii PoimdooN cn.i now com ullliUnlllifor luilr. ILL. Well*,
and /
and ,.nl.t.l. 111.rut > luw well._ 1'1'1 AMI' niTIMIs, clii wllh Iho ( 'otiwniK liu bi clmrite of tlie cily clmulHllun.It .
" would lit ami a '" tlMJ 01. at ih'mn hll., "'1 ie I,I ran I" Hindu t J*y I'lltnliurg IAI. .Ion Oy.It
lioiun t I 11'n.wo, und\ ev"iteonthljr" thin might 0 w.1 t..1 I ", <' It. 11| lived t"'f.,1 ynm. ) (VTiland, I TIlllK.i FIXTUHIIS Ji-ltKO.\Xii[ : : ). K In Iho ipiiillly (if Woik turned Ii nn' tsiuvoulonl to nail la iK'rxiu, asliil

. n'Uious Hnd them frohli and n-liguma Ilbjld. wil 0 oj ,the future th. .ri. In 1b Ur.I.I.1 In coilnenily I.| J'al.r.1 Hlni'l' ', Next Int.. ...'chul..r. nl and llm low |ii'loc t'lmr'cd.) (iltoiDurniiler eanl uddnid lu Mr. Wt Us, la imniUiu
hlplicr. In thOly. tlwre ./" 'Inl"hliiim Ooh 4 t"'IN f'Mth und\ uliukethe a woman cAnnot.wtther i i.)1. ;.ll'.I of Anwrfcaa u. II.A, ,.A. *, tint wo ttill tclvo you t ouMKiicut iillloe, calling allvulinnUilUefiid
to a m.,t ail 11'1 to "'A'1 |nation I'/II* find lift".ll tlm jwiplo, out (>r /ior custom Utah) Ixt Inlltiile t a"L jt11 Th J lu" J'JNHA ,"lr. fill na ttllUulUce.
Jilnwelf. Up tn mijivt and an hour U>
3., '

'. -. .
.. ,:' Il ': -': ;i' _J '

....... : jJ:: __..
.. .J. 11\\ ."" I 'I' ', ., ; .. .. ,

-- -
-
-- -
-

--- r.t'ii.iMNci M > rus.Mi'inr ..im, i hl.\ Kv.ltn.: .k,... ,1.11 I
: IKI.IiOW H.tl'K lU.rolUl. fro MAKINE NEWS.NOI
'ommrrcl Tit I P.ii'liili'k.Tlininai, W" 1 I To Guilders nml Contractors !
fjtouinwlnirAilri .\ \ K.: K. !'""U.\ Cn., "., Inn Inwl hrttt.. KM,. I... > il, ftnit .',I' |.1I Kiin.'iilH.. l I'nll.K StoW Mu

t .-. -' A nf "m,'*** put' nn 11., NTohll' flmir" of, H'l'iinf ynllotv fi-li r h i ,1",1".1, .It o 1''lf''I., | .. 1 I. I'I'.I'". I 1'ITH \UI\KttM.1 ; --
-.- .- .. 1. lou! us MilrorUH, u'.MiKtnihs; W .1I. Tin fnilnttimtt, Ivrin linn IHM-II rn i'ii'dfr.im
nlrflNli.il-IIM- I'nliif.t \linrf, wliihIn "'"i'iil.H anilin id ,nIf'nnt !, 1 I ., ,1. Ih rVf -I.1I. Iil HitChlnl f tin1 .\ '
..11"1'1';. i k.. I' III i.llliiH, i 1..1 I ll.) UiinltinVi-ri. 'lY.
''u"II.\\ I tl I"I'III. \ill i omllH'd, (hl-lil.-I\| I.. iinof I'. II, I'.m\ I" 'I'h. 111,, ,I..' rt rr irXi'ii.itVlm! M I flu' hln,.hi U ArlilM.l.it l m ,Inly *i.IIIII., "'. PIRUml Undrossor} [ Lnmbor.lllI

1". i-nlllfntl nl llic r Ici-llpnlilH.'' Inii'" \,. .h 1111) .1 I."r" ., .- ". '.'..1 ",' U ,"fU..1 Harry, ll n Mi I, h'llo, r. --llnlii -mn.iinrt, ', ltct.no II (llr.A Bnidin .

rlt. Hi' ii'in l lid' r'III/1I l will I* inIfflnl "mni, ) 1.11,. 11 ''h,' froi.l, ilnm.i..nnhlin:. i '. .".. "': tho ..,. ," '1'1"' "I 0'. 'ni, I.llll. r.; ll.iim, ,H, ,1 I l.h'1 '"lhw"'I ,' t 'ni'ii" tn.itin.MM-.t. mill\ n Ill
,1'11" 111" I lil! >|,iIIC. .1 ( .. .I ,\ ( I nnrMi.: ml onli- ,ni.cl la-nit' ",
| II II .
nl tin t mil 1
||1'..>v'iniH ItmrrliKn.nailrrrlimmrutiiliii' / .'ul"r Ihi-litilltllnft' n cnlhry will h.I l-tnn, ,- ", .1 \ '" ,11,'">1 tu-r, W llr nk' V.J .111"1..1..linn1' *, lit Hitiiiph
; : | ir.ltMINK.
lttnn, I""' ntii (', il''.. Ciih in uttmiiti, /, 'i" '( ilinihlh!, >.< |.,,,,.H ntttiiMix ', ''I I' llnhi.iir.l. tuir.ln i: N t upr, I', I 11:1.1 1' IHMNSII: : > : : : 5. MIVKI.TY: siDixci cr.ir.i.\ (".
Ihldli .,,1. lr! hlp Kimik-, nrtill. I" i IH>. JnlII
\ It I' Wliiin, II Hi mill / 'I| mi I. i.rc
- \ -'iKri'iMi.IAXTMNO
\1. I. .
1,11 Ill'-ll. "1",n lo thn tinniU'M nf tin' Him' m t 1.1. Kil M""r. Mnutvnl lint i or.h'iIt m.IJ'U:!: : 1/\Ih: :

Nn \ 111 fur Im-n.nliu; ti- I- 11.1'.1.111"-1, N ," -". II link Ni'iH.ti' \.IHIII.. "I'uil-'li. s'* "
r Iir. II. M. "I'lnklini, I Im rt'liuniHl to lli 1',1'J 111111.1 I .1'.1ll.ti'r '' ,' We -1111.111111'" \ h.il" \I r, ,\> '"i ilinn
holil''tlijl'nhil.xiiitni'l. The nil nloii't hi" h i < H.'llMIliinini' I I ihl.ri'i'll. 1'111,1"1.1.11'1' > 1'1",1'1.,1.1. I : lr. II.r
I <''if1111,1" \I.1111.! > nt 1.liU nllliii1 lit Iflnil IfI -> ullil nnnri'lioimo, for tin-n i' nf > tnnini"iil" ,. I. II. id.'. H I'l-in, .s M M.u""" I I' \"ul"I", 1'Ir.I.I"" ''i ('olnii: tu"i in i.inli-i.nl, ,,''1 tinIV, I'l-lNT <.\ \ AMI 1'1. \XI MII.I.x,
I I "i .ii i_ hli.i, u ( iiiit-nii. w u'I lilt .m 'I. .
,
I 1\111\\ iruni" unit" fin tin Mir l I.'"l' ph,'"i III< .innt'kH, dr., Jimt ni'roH* tintthuil I imit.in POY4 I 1\11.\0 I. I M I rr.i, n.ni .I. l.i.,.ill. \ TMni.I Niir hmk, \ I" 1",1.1 i Ih. HI.' Cm nmtll VICTOR K. HKV & CKM

\\ IItd, IIr liii'li'iiiifli'r. wt'ik, inlhi'i 11" ll-h-lioiiBis nml' loflml IhiInt i MII|' /1"11..1) I".",. ,, >. n.t. '.11.11'- _\' -*. Ill 11."-,; '. .
.1. \\.1 Col: I.I r. "pnxThl\., Hlinnltl, !hi'" nrnnnpl' "linl,I .i il. tint liln It .'.k..1 .\.111..1. I think, I Intni. 1 1. I I' inli In-Ill. 7li: Cn]>. :1 .j .... Zal'Iu.a "1'(" .'11', I"al:, '., .
I Hnski'V, .1 Hlakn, M I' nii.in., .1. .N hall'I 1' ; Inn II, mill, -".ll '> III, I'k. lull I Illinr It.Niir .
,
SII 1.11'' P,,>.IIH, nr (AIM for, p ,ilili'mxiiivntK ,ill aim\ mill, tnlhr i'.II.r"rl.r Ih im t "Uinl K.HIH.: Il lln.n. : Ilol. So I I. N llnrrii.U h'irk Urn mirk, 1.1"1. I jji, liln tuVilHtan / r-VlH..n lir-f ,.k.r nil kinuV nf \r.I.I. T_\ IEIIIfIHI: 11'11:1

,hfii lln'Hiili'li, ,IH i'li'mit'il. ill'I"'I".I.im-i'H. ll.rU-rl U II, i ,111. A .1..hl..I. linili i ( .>. nn>-li.iillmi luiiitl. I'I:

.1. \.1'11.I.'t Itrn, ,.hi A ll K. ,iuii-"ii. .11 "1,,,". \ .Niii, l>nik, Imnn. 1..1. I'.Vit', I

VV aiitfil |,i I'ur.-li.iM', Hii'iinil, h'mil\ 1"11"h"tI'I111 '- 1'11.1'1'. < 'oi itr.Thi. : -i!, N llulf.I M I'IL--. I hi> \ W\.I Cmtnskliiinr.V.. I, I P'in I.I.Niirhink \.
.. '. ; uS..f I I'.i., i II '. Aniil' 'li,r "y. Ko--h, 77", Mon-
| .Inki.r. : 11",1111. .
.lr'I"hl" I in nil.1,11 "I.la / '. "I'i'ii I I""r -t. I I.: I'.i' INS All till.-o.i.i 'miiF.li"r.II .
J>
.. "J. ...,. l, r hi. 11.1'- ,ml iiHMiiilltnu.; I'liNiirniitiniiiil In tin, 'Jr.lh \ln il. A llrnlipt. '. I', :,"I.h. K; I'liiins ,I'k 1'.1' stnr, A'krtt. Hit, liln.I"
.
.-..-- --- -- -- --------- 11. H"II'h,', v .nl..itiini i f tinnml, it l.in : III li.kf<. .1' 1",1.1,1.., II 1,,r, .,.InUinit. I. it r.llr U 2 NO HARWELL I Ilt

: AMI I.IIM.KM.: : \ Ihi-Si.lh. .... 1.111.: K "1.I' I".1.1I hhip \\ II Cor nr., ll-nn'n, 1:1. Monlthl --
t.I"I'\ "I""I"\'n I I: .' ", t I \ I. I ,mnlir.It .
Th" n'r-inuT, ''A'III'. Ir-ft "!iitiiril.iv, nlmnl, SalliiMitrlinll' rnniii' 'ami\ nhn* In It Alli-ll..I".I..\ "hnl'.I.I.'., .I I I ,.111..1. ,I!111.i.l Lurk ( iliMiiiUiHvn, Illnl. (iia.

IrI unit" i.VliK'k lor tI"" hir.:unluili'hit' iltir.Thi' Ih.\\ J-'. M.itinn for n n-tt Mai ilrnhilInlliin trir..l linnI. A h,, ". \\ .- Uitrr. I'l.iitis 'in n I'ln-icio.

I i'lnioiiir.Ni'lllr.i, >l fur M. An- to "",'.1 jnil''in, nt, nn "rininnl 1 I'n",lui'i'. II IT.-lll.-r.. -.1. llllnilmnn.l, ( I.KAIil.U.: ;\ : Uli.I. ..1,1.1.11'

) : !lhiM t'rjl| HI 1\11)' '* nml, nI'livt'o lint tlu-iv WIIH mu IniiK'' in I''"' nllnliMi.trrrnli'il. III liunlli-r, N C ,,1.1. Ulk-lmn., I II'. A in sell Hi-Inn\ Al,""iiit-iii'. Cnok, "". av "' I'liiiiiluii- all Kinds. ItniiK-
,I.lu lli> I | If" .\11..1"! M nn',i, ill I inn" ', John I"" 11.'I..I..II".Jo..I.hIII.| .
I .
liniilifr lit
It A l t '
of liiiiilh"r IIIII'I! ) '111,1111111. 1'lt"1 irntii l.nlninl "ipinal..link 0. I '1' iinlri", M.I Mrl'inn'lull 11..11. It lik Nili, 'l--iiiir nipii.ii, '.!;.7UU- .:i 1"1.. ,.rnil''ii.iiimn "'1", 1.1'III' l'i n I.. 1'1'.,
Tiari't. fiiiBlnv mil,I II.r" nt' 'inn II.lln..1.1.1. tt .h\' .
.1' .
WI I I K \ Mi-ni'f.'i- lorMllUpliniH.
in .thio i'it> IIIH, '|,'"| I IIhh ImiilxTlij : \
f 1"1.1.1 li'l. ,, lh iiii'iil nf l'n".I.| 11.,1 ( Molion' fni. I ,in-\ ,Irinl iliiilnl .. A i ",11"1.1'111"!' -. U\\' II.h."n,. : .
from jinl .InliiiM I '
1..11'.1. nn Hit' '.-111111111li.it 1 I I. .11\111. / II I'll ii Hiani.1. -.N,7'i| i> I On
lot JinL'"n-nt
"" ) nf tin1 ,niiiiili'lpiil ,I'oiirl. nn lnniTi'Hl Mitthi'tt", \i iilntr.' ; Il nS'llam, ."" _' '.ll fl.I"II" ', lit. Easy ffenHy or
I't.\ nn i'hnrit> n|11..1| In tin' nilM.ttiliti'rrnliil. / : 4KrGPOWDER V sninh.U I.I!'loi.' I. M IllinmT Wnlion.Jrl "IIII.I' ,1 1 n. fur "., 1"11". Paymons
h" '.-nll innlirunit 1111 1,11.,1. I
.'limnO'Connor, r> ) ilr.h'iin.lohmiiininr.lnnml I. -lit.l, \\ iHluii'j mi, ,llnrr Iliiti't ,
\ I. 1'1/,1/ Kntinolln nf npp' l>k In hi,, Ilr''I. '".11 K n mi ttitlimlvr
mi' i.K'riilion.| ill llw li.iii'ls, nfiiN.inril \ ( Ihrt-nti "ImInitl slmoa I Ink., Hlt

MiO: : MIS STOCK( AND I (iKT I'ltH'KS:

\ niirpiin, IH n-pm' It il I to I I.' ,1.11" nm' I) lohiidni'l) liiifniMili.. I.unit, n '"i. I Ii r (in.'in..\1" HK.roiMcri: I.TIIAMM;.
$;. \\ .'. Hm mnl, I. mi ,,,I. nnrllf" ) ns ,H-

A Hi Im' |1'1.| 'rl,. I".ill I1''"" I" I'"'"" H I.I I"loiriuillli.it \,in. .h'.I"'I.I.I/I" ami, ..nliiniltliiii- nnHtnjli,' nlHiti' ii'tmnH: : ,IN i-i, nt r.Amhii i'i\\/! r.. iiit\\ 1:1.1: .

I Mr.I .1,11'. Ci-iilMnii, \ln" II.IKlufniulliiKdirwiiiii' n linltiini'o; limil" ('i.Aill (I.I.. XV.M. (lillUI.HA llllKN.A. | | 'Im Inrlink' 111111. !MI. 11-1 "', .;""'fll(11 ". I'I"U'UI.\.I'I.: \ .
.
tlml 111' ami Inli'if.'iinrtllh .11 Hlnp rNI| 'II'I'M.' ji''iirJXTO ,
111"1'1.1. l.mlro', IIHHnillliiK .. I'. ,M.I\lit" D. ( .h'I' .II"h.11,1' |. '
--- ---- -- -- "hl' 11" "
nnM'H k Ihl" Nfli rin' ". nn nllli-t-r ttlnlii! Hm l.itti-rntiH In llnIIHI -- .
'hl.I.I| | |, i In, nl \ .hil.II.r "" II'. ( illH l7.llr | | .
""( lilcf: .1. II. Iti.lH'rl", \hi winl ('. .r..I h.ii'XL-nf hi* duty ; rnHpcniiliintiil' I..tin pliilli.Hirinulli' .itnluhnh, nm. n.".. Mm Petition f for License, .111" 111"" "' "/1. l'"l:! ,
tin' klinlx" nml, 1 II \ Kh ".
Alii 'InMt W.I., '> i-nlliil\ Ihitlinly l.lh. 'I'nniniii-iil' Ilinn oriliunry
|.h.ms n."lnll Inri inpi'tlili'ii. I illi lln' milllltlliltnf l-KN-Adll.A., Vl 1.0. Jhl)' I. |I.7.I'll UI.I.l k 1."II"tl. II. rr'lof. 7ir>. PIOJIS !
,ilitniilHMil.lll'.llltl. ,1
,
h"' Kniii
llnilllni'oK ofn ,111 ll. ., ,1,1. iMii'ii--wi-re- --- I". h'I Hhnr! \" Lhl ,''Illlll i'li Ilir lloiinr.ihli\ II,uinl" nt l 'omit.) Com.inlHiloni'iH ,. ( ''/ll lln Ai'i-mnr, I. It.n" IIMl'Jl.llr I .
Hiri'iMUU Ilio Y"'I" li,,l> ,'.I..I"! : : lh""I.hll"I'i | ,I, Suit1( ">nlii' /,'".".. lor llic I 'ninny' nl' l.ii'iiinl-l: i iami Illirk IVrhl. I >" "'1. !,..1.<
11.\11 : IHklMI I'l.W I'KIK I.. Nnr li.nk \li'| olwn. f>7ii.:
'"1,1,1), ill Till. fiilbm III I* fr,.in 11""'-11'\'\ nut, iiti* niari' '> s7 ,'HIW' A. '! \ullsli ,'. .N \' ( K\IIKM st.iii'i" f\ 'IIrlII Ai>. Hi.: .' ,itmh'rii''iH'il, it1' Sir IMII k :1..1. Lnnn'th. j .'. IO

Tinn.h r.i dpi" \ r.'IH..I.\l IliU imirnlnir '111"1",1)" r' 1'11".11'1'11111'1 I'.nlj iiKiiii'Hiofniir, lion,.rahhU mil\ I liaik, Ait.IIII'rl.| .iVsii,, L STtRE

not cinhriiiMtvn a ,"hl'''" TinHIII.11'kItnoi Ni .. \1".1.1111. | ) fr tin1'\ S. Stnilf .lilHl' Ihiiik of il onl) 'i, i nl'" fur.1, l.l''ht-, I 1.1) "',,1 |IIIIOIH| ttlniH ami, lnvrinllnr ." :. I ,.

l.imtri' nml, Win. N.h, ftiknlw ami ctcn iii.tv Hlrnii', ly cml-.r, iR hlintniiiiiHlnilloii. ll'II! Milk -hlki: ,' al II. A. -I.'h'H.,' iinti, i.rK-i.imhi.i.: from tin'lit' il i.rol. Nnr Imik'".Nat.ili-lialllno.k liiii.i. H.uiM'ii. Ii.Vi.It .. Corner Alcaniz and Government Streets..
I <
-- "i-l, il\ i r.'l" 7, lo ii, nlr Int I**", ".mi.llmr.iilht lio.Nt.rhnik
iih Ira UIH! "'''"hit! nml, pr.irih'il to m-n. It I I. ri'.ro.lin''il|. f.r tin i.i\r.u: rn.t.4. thf ,ni'l "f .h,' l.cyl-l.it in- upl.roti'il 1 ""11..1'1. V!.>.

All llw I'llii'r "in ifk* nro onul.li1. nirpnivnl' OI"llllg Unit Ilin I '''MI-II \l lmi I''' II,. ( liimr* l.ivrr 1'ilN, for "iillnwt M I"I, :!, IH.\":!, I'l-ifiillv.' Nnrliaik Iitl4h.uk' .'II.I.I., IIIII.., -I.Si:*" .nun,,, HIVJ, rilllK: I'MiKliSKI.M.Ii: ; lilXM :1'1.: '1 I AT IMS s'KHK UK l.tijl'nlis: .\ ..
llai Itrpiihlli'iiii' hi "rn : no "rhronln Hplrtl ol i-i \ rent 11'1" I"I'
nmlr.llliniiHiiiHH. .
pnl\ ;
tinfiiv
'I'lii-rot* niiuwiiy ,
II"I'hil/11 nil k I lis. _
ni'\t Ki-m-rnl/ I'lfillon.mill li|,rilil CMTIIUM" "I"II.IIII. l'h"I.I. If. ,lrKlhUftACO.U ; : I 1.1 : .. ..rlrl. .' inhiTlhcil I, ; im ,1.1| IIH' nT, in .,,1,1\\ .it pii\ntt> R.ilf. 'I'hl
f'll BiiMy win in III" "II\IIIhlll. "lt n.1 Ni\ir KiiliMi,, nr L-ripi'" n, thi' 1,1.,1"1, il I n u" B(, r. il ti.n-ri nl, k 1..1 I \'"" 1.:11.11.1.: ( 1.,1..1) ,11 I ill
1.1. noiiiinntiiiK, ( ".1.111. '1"') '" ". fanlNai I In-)1,: nppt'iirliIn ,, > frui-nll.t. '. 11, In K-cMiiil.m, \ I 'nun' ll Imik | .
'Hint 11 "ill.I"lv. ( Inly dmfur n iloms j. .iinpl' < H "I''I." pn-i'lni't" It link .III""IIII. In Hia.It Haini1 1"1. I. ."t"'III nui'linii' fall1 ri'tiiain. 'llic 1 |IIIII.IH| nml, "rtH'i Hi 1, n \ lo Huhlfirpnr.ilrl ,
!1",' Ihu nf lln lit'uli IN- iriiilril'Kil \111 "|il. l.ti-iiii i
nni'O hy nomhiat, "'{ 1 ni"-' 11:11: cyn, nml 1 for 1"111 lliixnntimii'HKi'iMi 'Unit -ti- iHilion"
.r,1 !Imik .
\nl Ihi'lr mil ;' l.iiiip-in-i', Ii M 11'.h..1 "Miiinl.fr' .1.1I .1t I". llailiilioKM.II \ lni nml lnt-4 'to Miil 'h.i-n'r< I ih,.li-iinfiinl, to | > nutnml
eli I'. M. Irani. '1"i 1 wan ) 11"I1.'lil purl' ) : -- ----- III. ,. A si'hi'iiiinmin' ', .1 I't-lliL-iiiii., .1! liaik' \ irv'inlarli-hlnillnii, I'is.Hil ) nr Ihi'if in pun an nm' COHI
> 'Ilin lii'iiioi-ratHiihliini'il' piiHH'Hslon, of ,iliImnriiiiiint : ONI': 'JI MU' it l 'IUINI: I. 1'1 I, \\ >"i k Liluin.; Ilk-kin I ii.Hi.:
h't K:
A
| 'h"I. tinHK, Li-' iM-rmiHi-' ,- I..nl.11" \ IiM'I'lllU All 'tin Inipirl.int, 1'11 ami, 111 tI. 1 Imimrlnnt -11'1', M I JIIIII.I 111. 1",I.II".I.'r._ I ( i'1,1.. NIT link iin>, I "I"I'II.II.II )!! ) : ri'tmrrmn.,ITI 1 II I .IIISII| ''1. I. 1;::.\11':.

Mr.I '1'.. Mi'MilInn 111 llonkH. l.l'l, IllliHIIlk* I.|1.1| '| II """,'rl\.1, ,. i'"l"1 HIlicnil -- l'i,',ink U UIII'I.>" l IT,'i.li-r.' K: lilIiiH'nml, li.ukolpp' '"" "'"" '|" ikis. tn
n'KliI. for nn uxlrmfoil, I'l| llinniKh" ". 'tinpiihllts Mr.I ( li'Vi'lnml, I'anin.l. hnitir" lilt'inry nriili-r, nml, niH-uilll, nKiHMlnl.toriiilH .1. li'iir. M l>iiiiulii-lM-r., .1, (< /i-lli-r, A Sdi.it.innl Nor Inn k Hi i 'drill )""I.hklhl. I'anln'it, 1 tici.AiiHlhark .

nnillimiil,\ Hurinu iilm-inti" Mr I JI."I" thn cniillili'llilllnil, IIIIH IH-I-II rn. an> I'lnlimi'I In llnKKK. ; M I .M.ir.lnll. ll KalilIII I'.akruiiMikiilh'li'h, ,, IKII.ll .
If'.I. niinili-r nf i-iniiniiin'' | .I| ill him 111 hr I II UII 1'llii.r.inuh i>\. 1'(1"11"1 I I. IHHIIII,! i\ < r)' ,,'nr.III'. -/, 11"11".11., .1 loll, Mhi, '1 liaiktiliin K, llnrl.) |.r.. .
.. I.I.1 writ amiiinlinii' nf "I nilli'i'H. \ Hit' 111111' For null-hy' tin 11.,1.,1.,1.1"1, i I Ink, ,.J"hl. .11'k. .J"hl 1'11,1" iI', ."- I., I liaik, Krnti'tll "! I.I I.
\ hm iiHH.il M'ti'y HI'> l' I.In)I. 'IhN It 'h""I"I. hark .\h'i", r, lit, | .
|.iiiitii' """ 1.II 'ni') hint 1"1| -tr.i'tt. liar, Alw Mi" I'I'I)', ,1 ", ii''it'linK."" '
for 'h"II./lh" '1'*".v CIIMMKIIIHI., lln-ilnlt' nf lintirnnr IVrrt. 1'lh'.o I ,IHiloms -- 'li-nmt" 1. 1 iilin, A N l.ar-i-ii.'Ih"1' ,1. \\ lillilii'ail -. lltl* 1111nl.... \\iiiliitali, Tli'i,
iiHinlH'ranflliiniml 1',11'1.1.1', | fully ""1.1.1. ',..I"I'JIII'III. Slop In at II. ,\ vm th'K, II", I ik" iilnnll .1 : ,, .! 'l.ll'l"1 I'. Ilinnli-r, .1' II ( li.il/ali/. .1.1I 11 """ | si.lnl. j.I<:i.Am i.
'l'h.I'"II.' i-Hnfroliinil I i! 11111111"- "11'1' HIP )' 'Hl'o.l\ MilkShllki'rnnl,' ) .' ,-"I. I Mi IIH, .1 .Itii'hl' liiiiiH, r, C lliriii 1 :lilirk l.nnl.linl. raillslis' litinliilh | --- --
'
pin ::: : I !
I'niU-il, Oiili-r nf Mil, Fellow* nn 11,1lllllh. ,' ui-ni-r.il, i li'rlh.nI .. -.-- ---. ----- - ----- :Ihi'liliirn, :;I: I! Illi'kH;; Ili'n I'.I';I.in:, :.1 l.lan,; :\ I an: 1'iia.; Allt'li, 411!. I. II. IHIl.-i< > INo. I\
cronil In 11"11' -,",- I I""l' \ -"' Inr 'Hit' thi'I C U (/jiili. .1 I llolHK; .1 N< r luirk i 'iiliiniila.!, him'I'/'II.' M I.Nur I.
(\"k," I,1 10dl.1 1".1 I H.'piil.lli-niiHilii: Ih.'i'iniiilii'Hi.f. I II.| .,. 'hlli. 'l'hl'I., .1 II II I'll.il h.irfc A'-IM' Aull.Ms.Itrhaik .
f" h Tlu'lr 1.H'f'.i, ," I.r IVtition for LicenseI'Flitriil ( ii'ikis I'll \ \,1'1. ll: Intrmli'iii'in, Slui'IVi>sl nf I'al.ifov,
HID ,
mon "II in IH--VI that, \\nriri-il '"I llni i-h'rlnui" n, .Ir .1 II -I I. lli'.itlnnolii'iiNiii -,. M.irlln" I'.iui,, NHM| SB.1.
niun.tii'-r. wan Im. IM.. l i'l fir, 11,11,1. I II iHi-i.innn' 'nciil,I Hit M I tin'.- Tin, Copu'ainl| I lion, W.nc' fni Ihv Ili-lml Tr.nlonml
nn ,Ihti Hlni'lH Oils tiTy Di-inti.rnl.f' 1'ii-rlth'iit" In < ulaku ( I l li.n nnor Nor h.llk I.Hill htlllllS" .Ikkl'hlllil' li'IS. "nl" "t | ,
1 '. ', Kl \..Iiily'H'i/ ", KS7.To I 1"'I.ld" '
\ IIH IIH cnlli'i'livi'lv.thi'y ttarnlmx mnl, ,dartto ilo nilit' \hI' .1 U hlli'.d .\ l II K: linn--" IMIkKIIXK, LI"OJ nlH.iithml.nu-, I .
pnHHinnml' h,1 1,11111) ,1 lln1 lli.m.ral.hItoinlnf. i miiil, )' "'"unitninii. 1 WII'.I. I this Hp.ii'i-tnti l'h' 1'llll I-HM R. \\nlihlt !
tin"ro IHJ i'l I linns, K M Ainlikln' Kale" t rouli.t.M.I.Alll .
,
.. .1 I .Mi' h. T I' Cniai IH, solo 'inn.
I' .nli'il\ n hm- npK'.iiaiii'| '.. for th 'C'nnnlv i I HI ainliia, amsinlont ,1 ll I .
: I liktll "Ui'lMI ill, (illi.in .
II \ linlit.: ,1 I'! II 0..1 IOi ---
iH'foiUHlli" ". 1'1'11 I KM M ( '( II Iir DIOCISIONH. r lot ,id.i.lirMOMKN I .hlll'I1rli. .\ likin lloiiN.ll .
'1 ( lmiilimlonnllurnltl( ) : \Vit 11''" : Ui\ tin. mil. ,r-li-'iiiil,I. "iv i li.ini. "I. \' A K Ami' i ion O"nlI:
IVnmii'nlu KlnrnliiM'1"1'1"11liiHl ) '- "I ix-pnrlf.l: iimHS.MmlinlILihi'iiiCorpiiH" Conn fc: SpotlsniiMl, AV luiiili.iin, him..' I Ikm' ""1,", I I'l.in.' 1 17.:!
( ,
.1"| "IIII |1".1 l nl 11' n.II' l h kin, : '..
.
t 'I liiirnilny\ lit I hli-li nii-nllon IH mailn ithn IA'KV.I. : 1"11.' H-II. lliiior| ", ".1" _!''II. i'i'\ iiIhi'i I('..taiiN, I I ,illiiniiHV HnnkiHnluiil.i, lilnmiT, C 1 'I "III'I' .1 i .II.\1 II .|hlll."I.I.,IHI.I| | r, lilnn:; ::!7'!'.
> iirni n iof i\ nmai ,
prnthh" ; '" in'in' \
In Mm I I. A miinii'ipiiloiiliiinni'Cttlilfh, '
niinlyor t"I' .
InluiiMi, it iH'liiKlH "lllh' W M I ll.nux.'l 1 HCIUIIINKItM.Am
l-'l i'iill '
1..1. 'Nl, 'ls w, mlIhoi -"" iU. .ti.Ui.:
IIH
; i
1 1 'I |I.'r. | In ,
Mlllll', IIiii.rlhlnttit that 'riion fnnth till nf ITI tain nll.'iiiiNhnll 11 .lollllH I. Illf Kl.llH'M.l sili I! I Koki.R: U lU'rtHiiii! ,
'|'h" CoMMKIICtAt. folk* .hl"l 1 pi I i/iil I.) th.I nl ilii- I i-iil.iinns np "I'll II"'III', I M.IM I "I', It III 1"I
ruM, i-ounlr" )', Hhi'ii' Ilin Ihi'ini'lcr ,, iK'llni'tl, nut ..x'.I1, $."> i, ,nml mi: ) pinti'il' .M.iu-h' ::1.1. ISM. \\ t i iI.h III Mlllll.l' ?!) ClMlkH II, !>7.AitiHrli .
Kill.in ,
.1 h'l 41
Hi'iit.
nmiiinl, :. Impr.Hoiml, for 1"'I'h.1111) I'MtcilinilililnyH 'iy ri'"IMi'iriilU (" ritisV I I" ,
liti'ii .
'tlI \' Inn'
"' hl. "IIII I .1 .\i. MMT.U'lS U ilinn. M I M ilhtiV.h., C: \1' I'ft ilh'l'' -' Hmit i.'l'iiMit.' .Mfl.uiis |;7.AIII
In |'I'. In III" Hlmili'fiirtlM' lii.l lun "ii'kx.TlIK nr 1..lh. iloci not milhorl/i-' m nliinu HliMlllill-I. ..Lll'-ll I' "l-l 'It'll NollMHI.l.liilliin fr II"I 1'h'I"I', ,! n', ( .nnnor, I111 I'I I nnhi Mill. \,11 A Ktiui'il A i horn, 'iiiil.Alll 1'l' KH' > U' KS KM-INI-KII'H' jt u'r..Mi.Mi.i.MKin .

"Ml. llllH hll-ll ,. iIH-lll'll| ,llhi "l'i pay' n linn nf f lilinr' 1"1 11 ; l'ii'i-iii-l! No. II. in I iH'inillii.I'lilint : ., l"h..1 1,1'1..1 liii.iiin'| K stiaiihl..',. .,'Io 1.1.11. 1 11.1.' I'lil.lllil., III. ', A hi.,,.'"1' II.* 1.7.Nutlii'iH THE NEW IMPROVED

t I IIMMKIH .1.\\ ,,1.1)'N win k nil,,1"1"11,1.> slni'lH" of 1.ly. )', n'k 'Ihal III- .ihi\.< p,'Illi-" In. .\ 1 1"in.iii, >V (( lltihs .1' MI'ri''U' ,I ___ i, ht'lt'l.y ptt I to nil pi '* HIM inlfl-
nn, hii'oiim-i'lion nilli I Ihu ") J. 'I'Inlaltir rlaiiHt,* nf ( In- Hi'iilimiIH' nomilhoiUi'il : U ItisV Wjir, U Illl'll1"", I i Till- W"lhl.\ t m"IKIIII. Illi IlillfHfl I'Nttil liitln-nn-i'k nml, naru'o, ,if "")', "I. llnxhlp ,-
uH'iir.uii'pnf (' A. I.r tI.AII"'I"III.'h" 11.1 M .1. Miimk 'i-, ,1 I II NIT.I! .I.; ., MIIL-. Kil, ( iahinnun. HlMlnnl 1 I. 1 Mink' nil till'.Mulilli'iiionml
1.11' ; I Ii i "ltI I lil : ,
| | aiiii'ins I.I"'I I |I''i.i'i'H, llll.\ Hrolllinlis, nf ( liolrfruiilin. > 11.
t "nr ni, r.p hy Iho i"I.I.IIII'1 cl.iiiiinHiinli .r I fi-ilh'r, .\ ., ",,1..1 1'iiila, .li"III'r'I ; 1,1.-, A l > AI.I. A\ 11'.o Hitiluil'iil! ihaiini'l, iu-r.>HHIhi
1.lolhlI", IkinUoliiK ,' niiliniini'is" nor ht an niilintim-i" an. A i,: 1 h'I"II.II'.11.. ., ,. \\ lliiilHon, llt'.llllp ,t. ""III'lli.h.I : I'",,, IIh,'., '- 11''iiiir in'Ii w..k runuily tl.i 'in| "r Ill 1 h.ir in "IViiHiu-nl"l ll.nl.,
.llnil In 'ilii-wi'oliiiiiiii, IIhr.lhlt : tinM "" I'lt-Hiih, nt of Iho inn, ..! 1111111. \ nnu'i'. d ollins,, "I'r.ink, l ""''h"'I.I.II'IIII', I ', ,. .1 'I I li.iniM't: >i'ar. lll.ll ., '.' H.llllUriK'k U "'''',1 I.}' tillpntllH -
n .rninini nl' M ."", annor.u.n Ih.111 !) 1"/1"11" \ .1.! .. r, .1 I1 nor,' '"'.I.II -- -. liltI'lllllll" \
t limn WIIH ( 1' U is, r, K: sili. | I'.nsl, |. .1.1I. I |iins| 1111..1. "II.l
niinnfhni, HIMIMII rinf, .Iho H.ttillgnf Ih'I\hh' to "-""I"i ,to tin' '1'')' priH.in ,' I I.fir I, ,III'.I."h..1 I 1'11), i 1 1 /, I." A .,i. ,MU I: .IIh"., I Mili-li-ll. I llatii, II ,\11.: A ii\n': 11*. lo ri'ino\n' I in a, C'"III" \ih

hh'h, 'nn ,, ", nl m.l--nii, |, )'. 1" nr pi\'n>inf rnrinrlinn, r..1 n pirloI ,1.1. CSi'hi'lirin; in. M M' iihlnil", n Kami' -""lhlk..1 ( > Si fit. II III InlH-r", .! 1:11.1.: A \oiiiiii, liilin<: ,1'1",1.' ) ,nl' 11'llt| | 1.1:
\ II' ,1,1'1 I lo IHI. ili-l.'rmini'il hy "in-h M.iyor nI'it 1.1..I.I..k.", .1 l-i-lnlh, loll, .Mil-. I 1:1.: k. Inirir.i, W I. iiiulnr" 1"1 111., .II U (tiMir. >.i ii an* Ii.itlii'h.,il .. liii'l: | )..M.S In iluplii'.ilis" lor" 11'inminsttin1
.rh'aii 1\ KinrilJHl.ii'hi'l A INIlinii'lH ill. '. nr, .1 I! ( Hill .nn, C l! hll'lh'r. ,11 1"II.I'h. > ri'i'k, ill hin'ei-i\i'il, mil I HINIInl
Tnu Ann 'Ih.,1 'HI,|,, nl' ini'\i-ii'iil\ty' ,| I IhoinpM.ii, .lohn' 1'iin'" Inn H H".I', 1'1. I I' out IIM.\I' I \
,11).111) )( n n r.i'li' ami'I'hinilly
ti-r..l, nn IhiSHIi, llli'!.m 'I"H' 1111.1.1 Mi-ilnii. Ali-lm .1 -I "11 SoI ''.ml', ',". .I 1..lr.l. II1..1 Mlrl.I : 1\'II' AIKIIHI, rilh,, 1-1. ami, nimil| 1"111'.1.
I I'lintifl In pa) a linn, p'llali)' nr fnrfi'iinru I I It,'innii'x, orn "rt ) u.nit, to liiat*" )"! ltriru ,
\ InlllK I rlil'1 'iilin, A N I IIIHI n, .1 >\ hi, i !"'"I. .1 l.ippHI ill l.iiHir i, .1,11'' 1,11' .1",1 )1 up ah'I 1) Ih. r ,1I.I'k' fnni*. HP
i.fniiixli |il.lllili', < ..I.II"\ 1'lil.,1 impii-i.l umlr, 1 mi) f'i)' niilinani'nKvpnili'llinilnr I E! I'.nllU-I .1 li """111'I. I ,i |1.1"11".1|| | M .1. Mi'IIIMI.IIIL-II' II HoninN 1'1..1'11'1,1.' Illlt' 'IIOl I illi sli.Mill'llllH" Rlllll.| IIII'llll'llKM, tioiiH nml, I ih. ,,I hl"r"II", can' lnth.nlon !
SlaU'itlnnranii'iil" ami, 11"1| 10.111 Jillniiiihlriit'tion C ,. Ml', Illlll.,I'I I I .1. ni iippln'iiti'in' UIIH .
) : HI I'l i.fi7"i. ill-.tln I iililiul I. 1.lllh'r.| || 11"111.,1 I I .III'.hll.U"I. < 1.. ", liitln.H, ulilcli, li'ixc f.r Iliolr:, IIIIHU ">iy "i"
iiiiiiillii.fllir I .1 Itl l-ll'h.llll. C Illll'M'llI ,, W *. liarr. I. lluMK,
tin .1"1" .
|
1 nt ; hl'I".r. .. \ IIII'
: < > Hi'llll-nnii" Is tniil, f mini' 'rliiimv '\I. 1,1" ,. hul, uliHk Niiiiiul.ili';
'I. n Hi\i I'hi'iip, nmlhlili '
al rnil Md Ihi': 'hl I iniiii.i' .1 1 1,ili K. .1 ( 'onki' l-il -i-x.iin-l'' .11".1 I 'I \ 1".III. } jl'i-l.t Cnpt.orKimini'i'iH' I .s. A,
iiowiliii'h.n'iii!{ lii-i i '" .1 ami, olhnrnisn \ ::: : : :: : : : .1" No 'J, .1"1. I U! .
h 'Injr in allt'inalitn" It \\iilioii\ ,:;, .' i .Ii .1 II ili'hinhU.Mlllill : \ \\ > iiii lir tin h .iir, ami 11"1 IIMIXU ) (ui Inmim --- -- -
'Tnol.nkH, l.iil"ii illiHiinilir I 11",1,1.11" .liim H, DllllM.llil., I' M I III ll, I H! l I"'r. UK:
I ilh'ual.lml'ini |.|I.! .,,111'.1 HIH"'I'' : II > iMiinl, 1111 than ,".r"" hut > '
\ I'nl
nr hii'h <'nmi'Hfiniii' Ni'" rnsl.unliHi.inlnB, I 'hni ( Amlri, ', f' .\ 1',1", '". Il' \1",1"". 1"1. /. \ :
nt' til.Tiirknr WhI.1 ix iilli'iiiilM will ,
lint
I it vi-i-" Haul 'in' | uiIfjiuir
uml,I .1 'I' I'l 'ii'hIt -.. sin" n'IIH, II ( Ili-iii-r" :' "I.I" Commercial Job
ih'Kllnul I fi.rtliiH, poll, Mil.| nncf \\anl\ Ml'; II nix' ", I. I ; I 1.111 .
1111' .\TnonipHon' for 1'ililloin'i, NVA I r' rinto. F Maniii. l l -hnlllnmlli.: V Ili-rimiiih'/. 1 1 .linn. It -i ll.nn, .1.inn'sirl'.ilrll. 11'.11. H H lln'illli. ) ,ai'liiin ir lilc l.lM'riinilKulii'.is. Printng Ofce.

tin in In turn' dinsl.i Illi.mil., for IdwiHHiili' nl. I\TouiiM-ml .llvi.i rrr. T I 1',1,11', 'ru 1..1 Itini-i', ,I. KiMln-,11 n, 'il 'if voiir MI iliij, ., mill, 1 |11.| .
\ ,- nn S.inln Him i 1.11'.1.11'\ -- .IlhI..1. 111,1.1., \11,1.| ,IHII, I ) vpii|"|.noo.l. .lol.ln.N, M ,n, ( no Iiil. s ( niriLhlnl' r,'ni'vM'il ht.ilih nml tli. Silt h Till "' .1'1'1' :
.1..11) I. \ W, !' Xltl'V, A I",1' C A r,\ I. I'look.I:, -. Anlollio .J IV (lihioli, W II M Hr.inii.ll.oti'11 -. .I .1"'I amiilirliii' i.i-M IAI. .nm, /nl K: l\
nn Ilin Kiilf 1""lh. .lil", In IHIIKIIIK I nliniinl ,"I1ln. 11. ..1 I Honn, .1 ; HiI llnil in "Klc'i;' lilii liilti'iH,
1 Tin- 1'1 HIIHI. t'onipiiny ttill vi\n i II 'l'h".II., \\llMllllH, U \T\ I"I'II. 1 'l" yini 1\'H'r HOIHI\: .
\ nf nni'i.f' Iho > I'IIH nl' thiiimanliiiiiHlallmi | on 'llni cnmpnnt'H' urnintilH, ,nmoiron \\hl".I': 1''IIII'k.I II .1 Mim.nl, '> I'IIVIH' I Ivi'iill. F SllllliolO.' h'" "1.1.\,1.' II StVtlillt,1 I lsinkii l\ ami out) 'ui ci'iiH" :i Imtil" nt' ( n'Mci'iit liriiK SEWING MACHINE
t pit,'kt'il" up I Ir..h''"') I ih I". 1,11 pally U M llimy.T' 1'1.1 .ihs I M ,itiT, I IM I. ,1.\.111,1.|, |I' liiHki! >y, .1 Itl.,kc. MI I Mill' T.." tlit/iNf /ti'imifil Ih'tjiittc/t untlItelirtrg. / ,
.' Ilin iN-ni'lll. of tin* '
rxi'iiui' for rnm .1 N (lain, ( II 11ll '- .
..nliilt nn ami, u nil" ..itlint. I".I I-lulm-nn.! K l-'i'lli-H' 1 \\ Mi-Ki'li/h'" aiHon EII..li .1\1. -- --
IIIIU"AI1' | hnn,i.him.I, nf III. pun' )', I hit h ri'M'rti-Hlh, ,iiht 'In rfnni' mlliili \:"I lliiH.k. I' It I nllniH, l 'inr.il I ."r -i'. W .. No 'I.N II IIIIH' II '''' ', II""hll.: I'liihri'llnn' niiinih'il" 'H' Nil ,inn1, ''''1111'11 .lon lonhji-rlinn. ., li'Ui'H.' I UlUi' M '- A .1.hl'"I.) .liiluiHi.il, I I.) mini, .I l.tinnn. All i".I..r ( .1',1., CilVlllirH PlWtC'IH' ,
I 111. I -- --- -
I 'l.iDH'ofa. ti-HUL'Inf Ihal namis ,lull 1 tinllni, 'l"IIllh. 1'1'1', HI \ (--M",.Ii.,,|., W ..rim, Miilllii,''., \ i. \r, I E l'i, i.I'. 'j I'.imphli, H. Lnnji-rH .* Iliiifn, 1.1 lli-nlK,
I, tr.II.J. I! .1" lltn si-lhir-i, A .Hi. \\ l.ailor, I. WI., : 'I \M.r.MV; i'OM.MI-IKCI, TinSinmr in llni IK-SI to hny, Ilin IN-H! lonnnlli.
i'l lo Ilin IHIIIIIIIIIIII'Ibiioli || | | II A ( 'OIIJ"IO .1. I \I.il". J IIill'.11. 1.1 ': HI.Ila, nf 111.1 Finn, 'j .
mny 1"1 11" I Ui'l-l.l.-l, .' WiiHlilimlon" Is I".I..I"I"1 J,1 hi'ol In inn ; ini, ll n. t-tl InIhi'lH'M -
UoHlqlllK'tlllllHl. li nm, T WIII..1 mi clyhl |iniv paprr, < onl.iliiln' I lit'iniml
'liiliiix' nl whifli inn InlookKlfornnxioiiHl A 'nn 11,1., ,' tinCrnntn! Ilimn Cnnipmt) ) ; li.iniU"un'ly < "-,' nlili tluiii'ucul In M-ll. lili.isllini'i'iiHlomi -
/I
'ii I..n. ) Vl II \Vnrliiiiaiiliana Hurt, llarti' ', Simon, l Ship 'I'l-iin. l'I'llill 'I'I.
m.in, \\ \ II tilisI\" Prln hi is \ ) IIk. | nml, 1 (" iii'tth nflla1 '
( Inniln-r iiiinli-r'|' Illlnl"". ,Ill" 1'1 I Mtl AI. tll.lt lilt l-lllllp' III.ttllHlhi' )' 'I i Ni>rl.l II I>u4i Ivinu. 'I IIIIH'M'-M-IIH.' .'"h"I'l.: I. hll.I'IIIII'11 "I.rl 1,11, lii'HlT1, CnlH.unl: I >I'SIIH.M | rs to nintnr nil

Thn "l'i liBil.-.ihl. ) SIM-'l\! I lolu'Hpnmh'lit' ithu'llmi'HlioiiiiH'rnl lirnl 'Inalliti', lit thi'liin' 1"1' MIIH1'iip'ii 1,1111"; '/lill.I Ill'll Kllbl !I.. 11' ". .VI .\1,1.11., I I. M..II. ,1 A' ( olliiH, N 1.11. \\i-i'k 1",1111 I. ila> of |III.I"II'"I.' inii'' .,r. iif Knli-iI: linint'iitH, Iho'u 'I. t ntla r k mlNttilliH -.
I ,. Viil l.n-'lli-li. K I: r.iliu1. 1..11,1,) r> Siitunhiv.Dit. : fin nil -i-nini> M.ifliiin'H nml I'lirtifoi
\
Mlnninc in I. half IIIHI h.ilniilit ; (tint Ilir) tti'innailiii" \/,1. A J"I. ) 1'' tmS up : ". ,uml l'iulii-4, thn
I \ I '.. ,. .. llii'iimh'inl"m'il, 'it f ttllniHHi-- t'I..I" 1".i.
.1 IItainw H4 tin. ,
11.1. .'., .. ll liin-r. \\is ) Sni'ii r
ii-i-i'iil : M.IIS I : lil.i 1'ilt, hiTlniMtlay thn aiiitnl nf ,nnnlln'r, I'lmipmi;)' \ II" )', ,loo 1"1111,1.1.1'/1": | | I I-' .1,i.' II') "-'" .1 In llnnlH.tii lianii-H: : ,i.yrinvi'v, m H* Mi 1.1'( tlaCll> 1"lll'.l' ,'''111 li>'"n Mn-'i r N. K shullli H, ?>:> i'i ntn, | ihtuiii i y.tin. .

'\ "II'"I",lint, NiiHhMlIt-'linn., to \ I-I ttlii-n (ii'iinnniii, ,,1/1' up, 'nml, lh.it., ''I""tinilIlin I miri'Kmil, It .l.iluis, I 11'h'I. II l""ntiiI I.. W. Uii\\ IK\: Oilii'i* al tin* ,1'1 Mori1 of ( nil, M.uiiulH, loirin-ai'I hiisini'Hii' ",) innmnl, 'mi-il., 1 1,1 1 1'IH. HHiiml skill KIIIIIIH.fVi'inl .

her slid.T, MrH ,Kurin, tthn IH mialn ijnil IIOHP nf Dm 1\11 i-ompniiii-4' ini'iilionul I.i I. I I! \lliii.A "hllh.I' i .1,1 1 1 I li'inhi"i j. II..\ M., I'llllKN.lnlt la.ll.. .J,. IN'slilt, ni'is. ., ..,intt' lloti'l. ill\\oiU' ,ihinn/ iiut'spi'i hilly hull1 ,il II. f'll lor Cilnln iin nil') I'rnii l.lHt.Tlic .

linni ItiiliilniiUt', lln ,i illi KMIII'l.r. Kllll Itlll-J-H, I hll..II''II'"I.| .. Itiml, A Ki'ir.r.i', \V \1,1 "ii-l nioI'.m" ._ ____ L___ _- I. .I. ------ -' lt ,- ( """ "HI'K nml, I'Vaiiiini'
111. A |1':1'1): la rr.llhir. .1 I s\iu i-or .11',1
liuM"i-ti"i-i-.l| nil Hi,' ,iH'iiliiHiilaiippiMili IVnnn'olii I ly in''Ih'nl I. lo pin, )' a ."1'1' r'1 11' ,i. ( '11,1'is I,. .N 1'nii'l"" ", .' U ,k.I..I"11111'1".1'" I. I./'II .'"1"1.0" .td f.1.'/, ,, Ithn 1"llS.IIIr'III'.1 ., Fit our I,n'iiili. H 111 1 Ion pih-tH for ,1"h'l' unol Singer Manufacturing Co.,

nl 111.1'1( 1'iilhil\ "l.lti'0ik," 11'\\ 111,11111, | i'li lln-- h'n/ti'. 'Ihi'i-i.ii.'i'l'on i i. .1. H .M.nil-.u ili lnniio, .1,111 1"1.1111" Cl tilli.iiiilillnnihtint '-'i.. ) inily 1'llr""I' ; \nikNnK, II nml, 1.1 \\i-nl (ii.vfinii/ .flit .MDIlll.i :, Al\.

thkiiltnulnr ,' i )' 1 Itiiiiiir.:' '.. .M I.I M""I., II lloni'ii. I I' 1) 11.1'.111 Kr.ini'iHuo, C.il., U Naturu'uOwn Hlrii't, m.iilnppohliL', I tinCiintoni IOIIM| >,
nml 1 halhiiiK in 1".I'I.d.
ni-i-1'iiJ.i) inn Ilin I"'rll in: >ri..l. ( t. I..
n.hlll/ I I .1 W o>- l.i\ali\L>. \ Ull.1.1.1IS.. Siilckiniill.l"ij .
11.1111,1,1. 0 _
CII'.J'I' ,
nf 111" "",",1. Tin1 inIri'inu ( \u '1'1"; Kiiti.nr; \\ IIIINTIIIiuitt : ,: "I" C Spillmmi.V ,1 I'MMII-, W : .- H lltiill r, \'Ii..I"I."t hi' hinl ut Cirai't'iill IViiH.iL'i.lai, "I In

hi-ill ,I'lni'tthi'if! in not m ""-"',. hrrt'. : : ciiMcni.Cnmiiiiinli'iili'il.l : lliiulii-H' .11,11..1, .\ 1'1,,.. 111111. ;' | r"11 'II11) < I'al.ifoN hlrtit,
W.\.U' l"'iiiiSt ; hutliotlh'N, ill hlly or I'K.NlAinl.A .
.1 I r .r r"t Notice Kl.iiiail.V
W. ll.hiinnlm' nml, fimil m limn' I 1'11" 1I .! : .
) \
Mr. [ _
\S Itl.M.kl'H' S.I'J. ,1' 1'.1' ll Illlllliiinl out* dollar, 11 in Ilii- 1"11.1"111111..11'1.] K7UNATlWAUiofEL.
:
l.hJ"' > ill;a Hiininii'rl.iiir' Hunt' "M.... l.il-l '1'111'.11)' n' in nki't. ttnuoii .1/\11'\ I1 I." 11. I I lo"p"T. .V "I'l'inli.l.i, I II'NMnllni II : a < mill' \ lllirtivi' "'1".1)' knoun to t'lcinmu llic K Is ln-r.-ly Kitnn thai nil llin'jnili '

I K'l'llin llohinxoii HUH HitKiii'Kt 'lln,> |'". linin, .III-'H I""'1 II;! trough, tinhoiin' /11) II .ami, I. \ Mi'.mm I ICnilillo -: : : = : iHt">ni ; to art on tlui l.i\iirt Klilacrtt nmlII Nn'IH nf Allvlisl, 17, al Ilin CnintHOIIHU

) niH'knf Min* Ciinti-l I',i')'. nlhi r phiiHiiiilioinu hall' llntnmli 111'1 a ,Ixinirrnn -, HI-HUT, I il I M.iir. 11"111" iI. ; 1. : Iliiiiiin'hltu ill-H.'l in Hini'ilt of l'i iiHiit'oln, I uillnppl; .
h'IIUII. i t'l "
< pMillv ) ; |
) I. ll.iiiilllon, N = \.I.
HiihinliH nf ,lln- fit ', 11.,1.1-.1 : ; lo linn..I. K Mi ( 'It linn, .Iml n nl Him iiiiiil -
In HID ) ilmtn 11.1111 thn iliiti'r 1,1'1"11' I' I 11,1,1' I! I. It'M-hs I ITol.ln uinl\ r'rxi'ift, tn
i' tMiruCoiiHiipiiilon
Ih..II. 1. I. :': ; ; : 1"1,1,1" I'.hlo. ; t nun In mnl f--r IC>i'amhla I'liunlt iKormtily tleI.. ,loin'| nml Ci.inini-ri-nil
I Tlio riillnmil |,.) nn tinImiil ilitlxmiiImtOi nun ki'I I tumuli mil nf Ilin Mil)' 11",1111) N M .M i\H.miii t ,' Unix" .1 W ( illMon. \\ II IvIIINiV M riiiniuX ; '" :. .,r 1'11.. llolllH,]
Hit' IIUI-MO to ,11
I'm Ia
t n* ni-i-iiHioa" hii'n i niii'; I IAloiilKnnu'iy A 'nnniu" III'H ht'Hll ill 1 : ;' nf my minnr ihihlrt'iilllln nmlLimit
,1.,1. l.nvi11V, K Minn., K 1'111"" .1 11..1: a I' ''U N. I .I .'llr.I"I' limn In tinfollntt InatliBfiilHrt.il! .
'
r.
foi' III'1 piiiH.N.nfhjitiii"' | | t'h' I ikint'' nali'r prtitokrtl I Hilinp.ilnnl IMIhiinlii -fnatn,, ,1 I KMokiH \' I "
I anioilr, IMII 11..1",1. I __ .1 1"lrI" I'Htatts lo-nit' I.on l.'nnil :!, In NM-IIIIH si,
1 iv : K:
I') k'nltil Inr color 1 l.limlm, .HH, ami, ,,inumilHliiK 1 loililtn, riL-hl, intu llnmnrknt, ..ixnnl "" .!I.11' '' ,I. l 1".1, Illaki', \ :1 2 A 11'\1"1'11'11'01.n: 'r"I\ tnttllHlilp ls r.lliutil\\i'4l-.nlaiiiliiK: I""

11"\.h'olll\' IhU "'1,1"," nir" 1,11; \ t-niBli" ..1111" 11.I, i in' mm, .I I'-iH', T ; I ( ilinn, 1llaniH E 11"1' """"" "" 11'.1' "HIl. in-r, H. | OtiliA II VI Ht, Mrs, C. Pfeffcrle, Proprietress.II .
'" ,
l UailiH, II II ,ilull \\ IniMiilianii a.1
No.: )I. N I"IIII'I 1'111'11"" *
l.t1'ttn l II I.Ih Ix (lUartliini.IViiNtinnln .
: Hi.n
I'mhr Ih j rllii-pliii 'Illll 1 :
'
nho ::1 11.'I'
hy llniHt* Allhi.I"I""l' 1'r M l.unin' I'I""A""LA I.nCII
II Johnson 4TI
ll111",1. A .li.hiiM.ii', I 111'11'1" 1.111' in 1ss7'ltv.\v, > SI SO to t .0( )>< HIJN't'tt
|n 1. nf .\1111".11". l liKlni'i'm h '\111.,. I I 1,1.11.1\ i'tirlliiii I '(( IH| ,> IIIIIHhlnml ,1 'l.liinil. W Mi'lilll.. I'' Mnllhi'n-,, \\ : ,,, '/." .'"' r".. I.; ) ,'"r hi ,' li> i>t I'd'iilni! |>un'r| In Ihlit-'l.Ui'. duly il I '
ly .u .
Ihl. II '..... : aniihiinlil, Ilin ln>ir ttntnn puiMillikn ulitir, h: ,I'lh'iI'.i'il, 11.t"nlh., \ :" ", '. 1.:1: 1--iinl'y KiiiiilHlinl 'II Ii
111"1.1".1. II il 11.I..r..II' IH,fi.iv 'Inxloi.l., U 'il'l' "HUH, 1.1\ ''H.I I ...1Wanhlmili.il 1'1'1",111'' '' """''UII.i".II.I. 'hi .:1 I nut I'liiin1: lionni nn Kir t Hiu.r.Thco. .
i m. i CKKAM.
llmtli-lu, i-ahiivn liHiiiiliTgoiini'Viintniill"!" ( ,111,1 "i"III'h. .1. It'll:
'I, I"'y' ""-," l l.nk. '''III'/'U'1' "" .i'e "t)
1"lulluI li.r I'nlor 1 hlimliii'HH, l.nl In thIn "lomlH ttiro in "Hr. If till* Is Ihi' I.in ii1'iiiHiinihi ship. | iian'llnnnai4 111" ., .Injin, """. UItnliH I. .1 .2 ",.llk lilotnnl him npi'iit'il liU, |\n'I'"hl Pfcfferle.MANAdKIt.

j 'liiioloKy ..r lln ir "IIII'I.' Il IH I'.lil. nI ,1I Ilin .llh','. /I"' '. nl liln nttiI'vpt \\ hI. 11111111"III.III.h,,'" .111.1.1.1"1. :, II Iwi < '10 mi Kiluou" for 'Hi' ni'iiKon, nml I Ib

I "I, oi" K.I Hniilli, J"I) mnl M'o, "lllll",1 l .IIHIS I., pul up '"'1 h','. /' i-\i'i' ) rnini'" I". Ih"IIh'I'"ilI., ci'i,.,i) a* \iIi ilni'oHi, 111"" \\.1.1.' -1.1s pnp.ir.'il" \ to. I i 1"li Hit' |K'iplu, mill llic iniu'i.jini.M

(lii.lKf, thai Inanki'il I I hat ln< n milt. fur. .tin' lii'iiilit nf Ilin iinnai' ') : "( li'iirtlnliai'k In ". 111" ,i. w.iiuum.: I : Im'In'* lill.JIII 1.I.r h'tt t n am' iiianiil.iutiin'il' fi' (mi lint*

t ih 1111' .11111.1 hlll"1) 'Inhlip Imlh foittm'' .\ nhi'iithn IHTI'. iiii\i., Hiiiimli'lh1'nn Il., M.I (IIIrN, 1"'I''r'u' '. .Inly' Tiiin. '..1. .1 I''. MMI" : tinny '"lk. fur HIM niruUh:ng nf \\lilrli, lie nooMit: roit sti.i: :

41-ri-nlrli'H, ln> ii'plii-il, 111111. "h.I.I'.... "Oi Ilin I'nnlr.ii')', If lloni'in, finilH nut, .\. I'. AI.UI I:.. of |.nniiit.ilion. runt, ".,ill liHiHinnll I'liliimn l'inn.Hiiifiin'iil.ll.iiiinnii ,inilu'iilt'', ".1'".* II.IH ik >i-.ulv iiinliuft wilh n I'K'iil ilaliy-

f ll.ll'L mill, 1 'I'llHH* III.' flllllllll'lol,1', IIIplIHM- ti-iit'l.ihU'H liatn ritnil| ilKhlHnn' HnHtrnntNtin1 --- -- | "r t-iirrni'Uil, \ tor" 'Tuinpir.iinrn,.,', mill' l WIl IKI rl"II.lw.111" Ihv r,111111 A Iili( r.AlKiAIV.Almllt.'itoilH. .

: .I. A tnl.iK'tl, liii'inan' I In n HIInIniulil -; II niilln.illli'H mu' HI-IK'uinl to f.n thpiopii ,. Petition for License.TKNH Ht-tiilion ami' siaml.inl" ( rl I) ,plh'l's: pir\ i\lli'll;\ ?2.:'; |K'r (1,111'0 PATENT. Will m.iki'llh| mll'l IIIHi'

I V.W-H ItMcil, \II'1"hi.1 "nficnrii, I "",h' Ir "',In.... \. I.. WJMK\, "'""1'. |tn'clil, i ,it 'Hi" 1 I ir<.'r iiiiiiitlll.| '. lN.ntr..r lhi> Hiiii.p.r| lunk. All In limtuln -
.
\ciii A Kl 1" l I"l.I'o ( \ A.llmmirv
hhlrl nf "',1. ami'\ I |>nr! nf pinuiln'i"i; II 1'1) hl, hall tin' nvpiliHi.. nf ivpmiH Im.k. Ilio llonornhh' 1,1..11'11)1 '.1.,1) I f.i.miiiiNioni'i '' "illli 0'1" -.1 Jimt roi't'ltuil\, a llnu uliu'k lr ." '1"1 eim.iiii MOST BRILL ANT >.s nnlcr. Ullln,1|, ,,lt IK) t, nun

1"11" Hillinnn nftthli'li Il"'""1"1",11". ,"ly likn ,"lohlN, .,r pnt' IIIK l.ui'K. half Im Inn for Ilin ( ) t"II"I.: !, nmsink' 1\'IIoIIHI: ; ,1.l'. lniiiln.iif|

".1..11"\.1\ him 'naniii, nltl.-h, he illHUiHCKHriilly ,' .1"h'l fioin hiniilim to 11| 1"1'r" II nfrloiltla, : I llnm'Snal nf NnrlliCun.llnnamlo. -' Pure mid Perfect CAIT M MMt III I: I ',
s N: LIST.Tho .
| ; TIM
'lint in< li-nrniil" \ tln< i'nlni,', n. i-i linw. ._ __. _', >_I li u Mll.HX.un I.KMItMKN>i-iliillv rtiiH'Ht" Ull.nf )|nnr. 1"I'r.III.] ) .I'lriN U, Tohai'i-n* nro rccnrtlnl ninnn' thvuinit Imso 1'1- I dii I liihluT Wlinif, l'i iiKiifiil l, H.I.J .

"|1.11"1)' nflliu 1\1111/ nppnn'liui'iilioiil ai'i-oinii 1 nf tht> rii-dit. Hint' il.
< ; Im nlHi) ,piihwtl., An nlil, romlni'lor nIliuniula nnr 'ini'inU'iH, ilinn'tlll 1.1'11.I I'oiinlv', nf KHiMinhhi; 1"1111' Ihl ila,)' niiitoU'r nn n."I'liiint nf IvinK frt-v r".IIIIIII"I, ,", lion \cuili'il all tliciplixin ,,lh'I"IU'I'III. ,
nml
; urn IIH truimpiiri'iit |
l-ti*. t'Kii-tolH'r IHI', ., iu anlliiiri'iil liihil\ 'In Hit' ti'iuliinkK I-OIIII IIUNlluht
nml\ illilkhly -
LIGHTNING
linn, tthn 'luul\ 1"1 riiniilnj fii'Hmtta 11 \\ C. T. I'. thin Kttk.M ht tinAi'lnf tinl.i r-lliilin,' 1"llh""I, ,, ) tohai'i'ii* III llni 'inurkil 'thai U'i'diiiiii. lUi'ir, nml fur 10(1111'** nf iMnlur.ini'iIti MILKSHAKE !
I "lhl "I-|
> 0 rll'I.' \ IHI, 11'1)' ,I, '.lhl.11 I. II. KtlKt'linn, proMil, M iii'h, :kl I. IH.S.Iiiy : "'11111",1 for 1,11. ch\II.; nml, Hiiiokiin!. 111. U Inn ,lirtuiif n liplu uinlft'i Iho eye, I'linnot IHI l'\t-i'lh'il. onahlinv IhuMinnrtn
hari'l hll.'funMili'k. ." ,)' KriH'iT hai> Kt"i'k. ri-iitl for limn nllhniit rnli"iii>.
k Htlhhni, ami i'ii..hi ) S, \ H--.I" 111
h'l I ) 1"11111. Knr t>.ili> ill lioli'H.ilu l.yI
,
.
\ Inf.ii-l.lh.-
-- H.I.H. : CO., ) uroI'hllKKLTSUiUTl'UKsKltVKIt'
Ik HiKiH.nli.il.Illlll.I I.K.tlI"I.h"I'oulu
WIIH | | .1.111 I KtuM I UKAII ,V io.
II .\ Nmiih' nt I In' I'aimni, "nl' I nlli'H siInon \\ ", Ih1111 l alum il\ "1" "I (IriK-i'r for IViiHiicuhi.SK.NSTUXK *. RIOJAVAMOCHACORDOVAr.vist
--- mill* hllllll'j' Milk, Mmki'H nl 'i it>nt. Ih""I','hi" :". 11.1"11/1..1': nun,. \ TcHlimuinnlii fnini tinh mlllii; l'h) ii-nin
AliUIVAI.S. /: nl il'I Kkol'lii'ni"K (."in, I Im In Hi of nil.llMMiKIIII III riiliwl
"' : Iho Sliik'H. (iiiti-rnniN
I I'. n k p 111" St'iinliir*
.h._ ___ Ih.III' Illlns,
_
i M ll.h"I1..1 I Klnmkir, .1 l.t'k'Ulnlorx, klDt-knit n, nn n of in uliprol't
t'lTr I. I'.tl:,\, K.-xiliit-r, \I'lnp.AiluiiiUniiuix E.II.II. .1 nnln iuu: ANII niiorMi IMII.VAT
lu' K I'li'illrr, .\ 1111"111. ,1 l'i lliKilai, .1 ----- -- -- Hiloin,, ami in iliih n-m lu.iiu'lii i.fIrinlo
Molilli., ; XT\ Alh-ll Al I Turnip and Cabbage SeedLandrcth's -, iI.I. A K: llaniillnii.' 1, liniinlii'ih-1 \\ 100\11 TOUKNT.'Ilirn : Nottlnil wo mu' nKi'nU for I.'rl.nr, hnnknr nn-chanli'ii, fin., i-an IN'ultiii TDK

.1 KSinml I. ,- ; U \V | i u111. llinlHi'ii, M tia 'm-l. I has \ "" ",'. II U ("i.1| fiiriiihliiif, iimint,, to nnl ..it.til "I.IIU"II. 1"llhl, uny nv ,liumllu IliU N>IIatlon vtlniiinti. luul thuir klKlit InipiuM'il

"II.ill Hn-Atnii' ] ; Mm M"I.I KniHlunr, .MiiHi 1111 1,1.11"1.
Mil.miiHijiil.nl: -I 1"1"1,,". IlaI ''IIII. I Y; ",'h""I"1 M I ,"' / I. Mil I.III'I.Hlnst.liny cnll"l1 1'1.11 c'I'I., KXTKNSION

I I \ Jllll, N O; AJ I'alt'l'Hiin, bttill-., Ala .1 HEt'I'\ : tlll\: Itainln-c, .1..1. ", ",", lull. Nil"I. J)7 |I'| aiSMiilh. 1'lll' ,'nl oil im, HKINIIKIIQ IliiiiH. V KiU KI.KI'-tTIMANN' i -
.11. I Til'U'Hi i.
Ilk SPRING
( I. llolllpH' EYE-GLASS
M I Waki'fonl., Alii .I.ll Ilin Hun It .> 'IV 1 Ut-uiiHO U tin- i'OAII'UKHHKASI',
,
\ \ W. A. D'ALEMBERTE lli'iir' AlK'Hiinlrh.! sii-plu-n" I'I'.I' 11"1' 11 nllSGlU UI\I:.:!
I. Sol I Ihl. AN 1.1..1. ,1V, hid ln .nl K'Ht'lViU'ti'i'nllnri'tl.\ Itl* | -,'r""I11"| TlIK KINKS1 IS KMSTKNCK.
AlmriUMH lliiim.. .. ) , .. APOTHECARY l.lmiH.'\' r. ii'l. I l.i.nxiili'X. 11\1.\ m' Ii" nlill., ally ""'1,1\\, I.P III-IIU nI'm
11.11 Kui'liH, I \1'ilKiitN oi; \K: SHIWimhiiiKlnn DRUGGIST AND /' .1 lln-hlKhaiiHiir, C II. 1,10' .', ,1Hi that mtrr fmU to itltu witmrnti..ii.Kti'i 'II.il' Iwlr tyaU'iiiH, R"I1II1" tlitlr ALL EYES FITTED GINGER ALE ON DRAUGHT I

llf; Wi A II.lulu, tH"II.: JKI:I Snnlll' I'lllafox Sir. ,-1. 'ialH'rir.C '11,1"1.K llii'k 0.I! In1 Oiiln.i.' l.innn,1 I ,11.1.,1 ,I'hin.I'll I,1: .1I : )' |l'II'kl"'g"iiritnUitl. 1' 11'y"u\ I.''., litl") t>loiiu'1m, U'I' \ I IhiwoU tn alii'uHhy AT TlIK JUlUfS FIRM ( >FW. nn.lil.S7K
1..1. Iliu iiilnnliin nf the
.rll
1.1,11, ; Win Milh-r, WarrliiKloiii; I I MiirlmAtluula ". : hil ta-xiini .. .1 II \\ .ill n, I I'IHI, i Mill iin> iioi.lln-r. Ity I"cli.
: | |; > : rllilM'
; A \\ulilii-r, Nu-htlllf, '1"111: II'II .HI..I I IKI 1'1111 jr. ,1 II llii'hlli-hl-Mull", I ) ,-. IKII.11 Ih< .. ruinoiii Cullfornlit J'III| fruit "'ll.ly. A. D'ALEMBERTE.1'K.NSAl'OJ.A TO8ul

J I Alel.lll. llaifilml', ; I A Jl.mon. Vu ; \\. IM\I: KKS.: \H, IIMIII, I II IdiMiiHti.in. I h.u' l"ii'l K'minor,nii.J \1..11" Ak'i'UHI.A f).nip\ .>C .'11", I ).lnll {I 1.'al.for wnlt ntfv M.A., rripll'ini> paiil to cnrrliT ") "'

CWu>Mt 01; \I. Jlilhii, ""VIIII"hlJIW \l'KUK-4: I : IIKI.IMIIi; : sKH'i. MilliI\1,1"1..1'\1.1. 111' --- < m'ul 1)01 Mure, Wli ro *n Ilium-lino mnlnifnt nf
I I.Iril / M 'ln tlirw >
J M' Iliiiih, 1'1.''' .lt. I' I'1111) '\ Cili'liraUtltlliuiimeHu ml trwlili-il hy till* nllli'O. All >ul>n-ri|
llrtM.kt .1) W \ J 1'1:1.r Uifniinil mnl
Minii'iiKH'l I ; 1 l II ) pro.
hl.I-11
W'.I./II/ 1I'I"llh. 1111. thin Clioiov, ( C'lnivt, .lxty o-nu *i ly Hilnpli'il ta til ciiiuliilniig Inn* must IH' |:| to Mr. II. U Will*, or "
Kr K : \ | for .111' | TtUon | i.fthv-riw, pu
Vf L Jtuwk-y WmiiiiKluiii; V "1,11'k.NO. Kruit In K'O ( '" only I l'i t't-nl atttlUVAMMl'l ( 1'111,1. > 1"\ A'"I.r 1"01.111'11'.1'1"' 'alfura. .
'
nun' I.I AnUiTHoii, ; KhiHiiuniuHl\, \ \\ l>uu ,.II"I. lit J/BOHO (HU. ntl 87.llm lie nlHee ol tuo CovukRCULl'l I O.
,- .n ,p ,'4 -
-- J '0. '. ., :

.