<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00125
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 19, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00125
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.
ADVERTISE I I ir toil AUK NUT TlKtlO: TUB I


DAILY COMMERCIAL IM1IIK PENSACOLA! BAITS'] I CO I I )" '[]L 1 MAI' I DAILY COMMERCIAL I

I .1 I I \l' MUM will Iliitnr hi' lltinil, !"tilim-rllic ivciilurljr fur :II mnlII I

t'. I
ITl.
fur n k.VOL. .
will
_ __ _* IHT IMI _

G. 1 PEX 4COL.FLOHII >A TITSDAY) Jl'LY! lB.) l Si NO. 12G.
.

-

IMHIII lvN<; sitU I | | .im.uinlimlliiiii.l iIstt': \ltllH .
STOHMS.IIVI.IIMOIir. ) 1'HC'h.:1I: s'ir.flii I.Mi: Or1 rilK. : : '
't .M.ItiIll IIK.YVY: Hr.< OM I>>> ACTor
ii'ic1y' firstclass in every RespectCitynH"otel J.\: k: Iliinow I : :i )1"11''""',''" "'. Aii. p, ,;.:,, | ,:. | i.| ,. I'" .Xiii.uiiiii hilliiI'lri .,..10 Si irntlllinll) Ibis,,> In TNliorl ""
-- unit .. .. Shun l.rmt lUHaliaii. (' 'm..d .
MINI i .1,1".5 ii n IHlii I tii isIis TinHi. UiuU I.ulYoxi )
: hot ..11| : 1".1'11.I I >\.A"lll\I.TiiS. .1 llll\ H.-\.I.I.I i l I'M 'I'lHiMiuli; l\"r HIM 1 tilling Hi niim 1111111.11"11101; Hlun the

: A. L. CLAPP & CO., :S'Hil-m' flss'Ill|Ps1'5i li.i; ilnoitnllu' I .\iilmiinilvi. .Im..lilriiMor llipr..lululiiiiini Ni.>> oiimliiiilon... or .JI lye I pili.

I KM I ) Hoiith 1'.1.| iv sti-i'i-l. 1"'I04\C'I1I.\.I'I.\,; CO\HNI: 1':< .U.MOVT( LN: -l-linl lii'i'iiiri': of t thl' ,. ) XXiinTO'n :Nnriiiw I.Kinii: > liriinp- \\ hy r.itKliiiiil: r.rani.c anillli
IIIHI I : :
I \MIIIIMAIK! AMI llfTAIl I. Allllf II I 1'lIill',11"1: : ( >. ulll> llIM' Hi :)-1'. I'AII. Minn., Jnl 1.-'I'IIl'I nlli'il IoIln..'" Cannot ltd p Him.hx .

Ed. Sexauer, ProprietorE. American and Italian i Marbles Scotch h and American Granites IIKLI.Y: PJ:>: 1'1:01:1':( i: NYIAIN ,...111111.lllh iIs's.t I .. !lal'\| i| ;: I llolila I >. iieaniet Ixnapp' al :2! ::!kl> I': in. )'1'1'-' : > KiiiMKin, July 1 M.IliPiur
; iltt with .
'
: : : ili'lMir, .iiit; olltiri of I hue lirisnillit I ', 'iiHUpoilionlHiaiil, liulinI I:tin ul HIP( 1111) of HIP OCI'III11I..t nr I Ih('
J. COOKE, Clerk, iiiul-tntii' "r \I'r. ill..i.. |Il4liiIl| r.r Itinl).lltiK-i. I I'm III' nil ('''rhlll''.. )1"1111111"111. nun I Mid' tincnnlilnm,\ of Himaiioinil I 1111: llii' li hl1lt'ItI'I.: |111,1, | | :s. S.I.| ) i"i'il: I 11 ItipiuIiits, .11'0111111.11'01'1',1, llioinoil
---- r at
X 1'111. k : (
I milMini" \ M ""I :Ill" ill nl"ii I lu It aulI 11'n'll.1 I it )ton it ititi 111 limn of |,onl. .
ST. mil, ,,111.1.-,1,, ,I ill-tut.,. ,nrk" lijit" In oovrjxwsr'UEisr'r ,hurt ni'tliv. U'mm y .i Im < .t t <..ki"r llii I > I'lililli1'aiUn of. I 'hloll\: :... till. the .1.1,'ksoillllHl ,
llPliilltriltlini I'lilllll I 1.1., 'I III', I'MlimilUlioil: iii|1'110| ti'.I lnuUanxliin I lj' ito a I,SuiI hvllioxait S ,
fcAJMM: | ': UK n ri.uSXJI'AUC: 1'LVIN AMI C OKNAMKYTAL) : IRON) ITM'IMS: (;f.-PHll' Illlllllll IlililnlMniiil.Wiir tiiniiiil ol 11..'-(l' oilirri'< w ill not 1,1', link tot' lll.tllil :No S' |II lrtUiiiilp :.lllilll'IIIU of I till' Xt 111'1.1.
bI.A ,OIWA.11111.,1 : \ .' 5111 Itlntni' I IUnion else
\C HIP .
I'S; :. .! I", t 111".1 l h'IIII.11 Inniiin I : Kloie tin on.I. Hie wcik ( n ilvci On the, xiax II \\'liellip.lt
'mil\ an |I"ir" )pui.ilt.t 'I mum" 'iiiuiiiul Inlnr mlilim-on" :Mtilsu roniMlnl' |' ol will i I.j.r to illnplay nicneol
\ toHIP %I'AY.. \\' KKK nr MiiM-n. 'imi i ur .I ink. ,il I t. Hluim mill )pii, I" IK. l I" n'.\p. illulU III" 111.,1. inn ;',lt ; t'lilliili' 110.,111. Th"1 riniiii, ,uii'ii PI' Hu> ;1"11111. o.. eli>.lln i">nali, "II.uuI| 10' ('111'1.) '1'11111); i :iniaupot' ilipbeaiitiliil llnnro

(I..I.! >', IMST.H ._ _ ___ _ "HUM'i' ;'I S.o.S llZ lel null S I :mill tin. ..1I'"III.III, olln" i'i". ol' Ilii' m'tinnuiililoi'iiami \\.uiiii 1",11111'1'\1 ,111111 tliainpioiHI (I" xxblliMolii'il' pein'UiliiUcnlt, 't ,I ti( |nc-
n iimkiMOM| h. I i .mir. liiklnu |'pnl .HIM'Im:"ml i anil, iniiionh' I 1"-
: ,, hlxth ..uulilm'olliui" slut. 'I'h..I..1 KleainerxxliiclilnoiiKlitneux (
Pl.o1"10Cr: stni,11s1imoiit: : sin. h hi 'Ii iii.'. 111",1| I iliow II 1 uug. 'llio boat, pa 4ist eioxi
hl\; \ (' In-ill \'lil suuill) iiniiiUliil| '' amHionyli Imm I Honolulu MX Hiptoat'Joil.uk :!
- 'i' him. ami III'1 :n li-hc.l put i ilinitfti III
J' ---- I in furnnil "iouiiU| li.iii'i'1 J on, 5 HIP atletnoon Jul)' fit Ii,

ll\l i. i ilti I t< ni.', .1 llV II.-'I'III'! t-t.MIH o II' liocii iiiiiK1: I Ihc 'ci'I'I'II\:ii"ry IIIIH ,lii'on I inlollllOil s uo lit!* llio allllIt I oMoik, Iving Kalakaita .
& CO. 'lln lioit, ( an l',1 lit Hi ili' iin, illoin
HENRY HORSLER ) vsleiiltniiiiniHin \\ .54 t fullonpil 1 lij lll.lt: till ICHllt \\ -.\' ('Illlll'loatisln ". < : 10 hl\: '" In"i-n piiiinli'il xxttb tIe nlti-
I :"lo'iliuk: 1111,1.I nun II II inif'li'( thIinlil
,\II..lh'I' ol" ntiiiotl? l iiiul| : folio nlmiii 'lot')'. III lit II III ol si!:'iiliiK Iho new loiiMliln-

-i'i:-\ i.i:!:>; I IS- o'tloik, tlilinoininj i ;:. :.SpU'l.ilio : I '01--':MIMl.'-Hit-: CVsll- !: 1"1'Kin. 'liiinni) \\.nun .1111 tiiin I Pinineiitl I)' objin' 'tlnniiblo to him,
Iliini'i, :-Olllilh11'1'( belli ml, Npeilliimami .
01 filling lo sits tin'nllci'native oftis
'u"p' on Cniiiliitliiul :MiPt'l.( III'Ui mi,
STORES :\i"11I !slimli I's'i.ii$151illtlhh5) I'oiiinIn Hie I II.I'!'!. I k I lIilllllllll.IIIII,1 I'nl.h .
SHIP ll i.il.lo ifI Sssusuul'is'spu.:: | 'to hat
CHANDLERYAND I i II 111..1', VI'IO Slltllk ) Ilitlltnill}!( i'n III' ix
SHIP llio I'.s. IrritNiii"iiiiiro ( ') Not'Ion \xiubihlml Kilvvni.U: I'tnllinmililoii '.
,iniiltiiiriuili.il' onil Hit(.ii" lon'i'iiU' wcicalinot liii isil lion In I tin- mailer ban IIPIMI arcHxaueil
\\'.\ \, ,tnlv H,-'I'hii'nlll,1 I xi :f 11'1"1', if. 'Iho iljjii II i a'
'
IAXII.I.1:01'1': rntuil i *' ili'Mtojpil, linln I II II t ai I lln') aio mnnrionn, noIMippi4onn
) ; i-li anil ii! Isis I In I llu1 'I 1'1'1'.11I'- \\iili. 1.1011:1 Uxin. Niiilham
AGENTS FORTATNTON ill i: serts( I : .tril'l,1( | | '
Talk I lie nio-t ('ulitil'IIII'rOl't I haxlni 1"1111)I Ihc naiiu
I ll.iiloin
FORl'Xl'nII
"
AGENTS \IIKMI': AM Ul :hsIA\ HOLT( UOl'K) \.r4illnr. \I I.Id. In'jan M.i)' :21!:I, nilnoli.ilily I at I:::ij:! |omuls.. nml I'.I: 001,15 1 J.Ml.In I. ils'.is. ,
; M.LLOW Ml.TALAM : \\ liluiuu the. diy, tliii ",inniii1iii| |h"I"llh"| | | t Ktnj pprilst In bUiilinal
CAS'l'tEOlETIC ( I II I Em' lilT 1\ In' iiMnlmlril. hip Hi'ik I lIe lli.t lo'iml, (Innun ,
STATE: l'O'l''I'OX> AM I \ nml \ .1'111..1 lo i Iho ioiintitiilion
lupMiileil nil '.iiuiianu'ofili" i'lall': >n.Ncni I 'ig n I ncxx
) | | the until! oin mniins:\ to h In, i.tnlion-ilv' lot .an opiMiiiij I ClnatilInl : ;
I aril
AM> -ialxanl/ed and. l'ia-9; I w nreANCIIUUS ,- 'I all i lio II ('O' ai'<> ilinitgcil: nnilimm ) the ii'Xiiliiiion U know to bo m ilo-
corn COMPANY.X. ; ly 5.5 lilllllVllThe I illiiij .Innl, :i ml NssIhssui|| ntnn u I Iliim ICI'llIhll'llhlll '. '. suit
llio Ixlni
: AXI> {CHAINS hid 1 ntiiplv I ,1.11'0)1',1. I ; poi on a
hl-'UVKY: : fut mli on h"tint amount I ti> $!'i"imuMHi uilh hit 'ilrllt in tint, iliiiuk. A ,
Nal I- Spikes Sltci I .nml I\I""pll'OIl, Ix>nd It;.-Old} Mi:lal taken In l'ih : \ 1.ui ruitte.1 lion-p. nn: )' In1 M'pit nilOMI'lllI' 1"1[ h sass luis tin'one \\ ill bi mlaiiKiTi'il.
I 5 ,( ( 5, ofnhtili *liI..NI.tMM';I w". I III Huh- lain :NVi'ilhaiii got III II hIve siI .II' .
AriiivinsocsitAriiic |, Lead hlieet Xino, hen x\c 1-111'111.10' Xl'1'01' \\' I \\.h'I'1I 'eel Illlll ol'lhl'I lit 1) ,, 'I hu IxinK I ImiliN |!ipat hnn'| on thin
: x\
l'ipr'hl'.t ) mire
Man.In.I. kllxif\ ilolluin f .,.I.WI.lINI( I hue C'liliiifinaii'i/ ju (nlai: ', \\ Itiuhegsl K.IK| ; .
milxal I : IsIs inonof.txaion
: I ) ItolloiiH. 11"Iho\ il\ U hrlltlol'ollgholli. \ ) ippoiliuip of Eusgl
; OITICT UllHhS SlIfAXM: JIXIT JI..III..O.\lt., t !Ship alienate/ / : 'miitfe\ '
golil loin, *2tMs'twss,( << III fiiitinniihci : : eI hiss :in.l ho xxi'iit to hN MM: \\hlili
AND 1'1TJIL1CATJOX-\:\ J'AlM's I: : OILS VAUNIhlll.S I :: TAK I OLD M:I.LO\V MKl'ALnoit.iir : I.'l'lie I. inin, ami Ihu hulssiis': : III null' f\''')!pIn \ fot' hi' rulii'H al'l''llIlly1I1I11"ly lint
CIIAHTS | pt'Monil 1'olcl'llolI
!inli\iiluiil ""-,'. use coiiipiiin- ,
'
1'1'1111 HII: : i\, i IMIPLN i IM I:; tin) (,1'1'IIIIo-I\Ie., I In examining: llu! I I lie '!"!'1111,11.1111111 1 Nenlhini' slnul" fut ilHtamii., ,. On Ihu funnelbo ran

1"OlmW cI1AIrI'81111AD :-\, HUllS, Pistols, Ammunition, (1A1.VNlZElWllE! : : : HOp:, HU'Ilijilil.At I HUM/ .in M.uin l i '<> I Hospital' ,lot%' n ..Ih'rr111111., H""I'III liuj-i, ronl:lining his nun' IsI'usy: l.lou' Intlio i,luM.iim "otinl pet'Imp*, but not on S llio list(oh',
1)At(1OMPASSES' LDsON'hDIAIMIUAtiM .1IIII\.1I't1( \ (11111.II'C'I', "' tonnil to Inlioit full"1\ 0.111111' \\ hilt II him' ) oy,. on |II|,n. ,. HIP III ISO xvlth
Nil I.ii1 I'.ia-iH: a itil litl.er Carl rhige( Sliulu, lie rut.iiMi" | sit ic, tinInul of jCHl.t"llll II ln'itlv .111'.1
I 11lIlIl' 11.1'1'1',10". Co eai'Ii. 'llii'Hvi'ie "bin, xhlih ilu'\1 bluihl ansi mnlioil
1 Pl'MI's \
:
: KiXnru ami : that I the
Itl.MINl.'lOV!: ; ) WINCIIKhlKUAMlCOLThUIrLL's: )' Ulll'lliooll, Illokp. all S till'. WlllililW K.iiKliiinl piovlili'ii'
: : itrmn: us:: "nil tin- ninth suli>, suit tin! mine \ ji.i.liiall\; irioxrml. hiss us (\1'1'i', 11M I''illl1lth Iho light ;gun' III' I hxo iiaiiiiim, 5iiuguigs. tei'Ipim'ally to

HUSS' TAFKUA1L l.OliS1IOTATUHS ( (: II. \V. JOIINV: UKPAlltb: : AXil1'JImIR: ;: : hllil.lillWII' Iliiinliil., 'I'ln!> lain (all, tl I In' ronnl' rrssgisI.el|' ; null 1) all I \\'iiinntnl ipi'iiin." oust a su 1111'111"1'( M nt IMuanli : .. "IIII.ld'I'II'LII.III'h'h:\' 1.1111.11.111., I
hut:\ :u' in know not II IIIII lin S > >'ai', knmkeil onl.nn S.
A.lo,10"l'lIl'1.1111.i I UnaidStove Lining, XAlllAXUICIIAUIisON.STIMULUS: : : foiIW.UP% IIOIIM oniling nt f"1ii'iloik K( -- .. -- peinlenl' nml IIPVIT, I lako, poKHiMxinn
: : : nut'H lIlliuh'ts5)' I".t: h11 I Iomul. ilhi'r I iimli'i'\ Ito lilloofiioleiloialp
I I'.oiler Cover, Pilling t I : I till 1 R.11 nan In 1'111)' onp ': 111'11'IIII.c'S.; ( Blililly or (

LOO( MXP.S: r.AKOMr.Tnr.s Hemp, U..nlal'\lII.\: ( um and Tucks fJ-H: )JIIXEI':::\ I'AIXTS, Illlll I I llllTPPlttllllnlll'llPKlml l -- [ ( nor any other' loim,

CIIUOXOMKTKIIS I : :! ;, 1'a('klntr I IA.XALL! \;. LOl'D'hPatent : _. .- Iti-ulli "I'| II Id liiitroMIII.IIIN \ W"1l11"1'Xllii ki'isses.use.''' in KI*H II I'In 01 mix pMlof I Ito ipitltoryof w hi"'!,

: ( I link and, :-:hIt: .tilt r.loik a, \\ ltliilli: > 1-4 IdlingI.IIMHIN \\' \ .Int)' IS.-Maiinn, I lion' 1111')' am loinpoiiiMl." 'I'lili lipaly' wa
tI.AR-\E-\: :\ ::\ Oil and lloatini' 1'1 .Inl I I IS. .l II' JainpSmllh
MARINE Ship Stoxes, Call' Topniil Cleats. ll.imn. linnus, l IlIly W.-Ml.i .l.iinri d i. \ul.il "hiiura.uuui U Inloimi'.l,, I Hut: II Situ rrlIlll11 I. ) '' 1"'Oglll""IAI"I coiunripil I in by tin*

I'AKAUH.: Hums: HIXIHFI.", STOVES.: I COPPI U l PAIN I IS, lll.iini' innl, Mi i'. Anilicw", ('.niiculn:, ul. 1-(ll(r fioni KrWi'st XMII I ikrn nil'I :\ nl. I'lnu. Milo linn, XMH 1'1111111): ;' 1'lIlh..II'IIIlo In ISII I I, ami Is Mill In

SIIIL'11NG: AU'lICLKS.:\ COMPLETE: AsMurMi\r: : OFhntppd I TAliUVONMN'S: 1001..h.llhn tum'ilniK nt I )iiiirniiiliiiiIn < Is ill, )'llo\\' ti'Xi'i at IVm"iil: KMin ( )' hlll'I.I.i ami hi'i( liiiibmnl: ami nlnler PVllll'lllO.Knxlmnl: ,

MANIVI'1:: ':S" A CAN: ANN, .il:i)' ..t.Hit- monument, ol" Alcxainli", I IIII I the I Dili I t I I lust., .nml huts si nun ilnil'linn in-lan .\tiuslo ""Miutli, inili|. H('liiiiinljnjnii'il : husi lug) ,luhlll'rl'.J b>' I lilt
I'l-li .
I Ilookn and Sinkei*, .. .
Linen
-- -- liM b
: ) NK\V: LNdLAM: ), I. \I 1 li, IMMKS AM I> bLATHS, I ,. and ( 1'1\10: Net', Nrn CIINI'II.K .
1.1111',11'1 of( ki'ioHcnn MM hmilli at
I.on! ( a inn
WIHII. :Y' l.M'Mo:! I IJsil:! 'l\te\\ ii tovo |l& t lie u.1"1i \VKJT IIA .Inl 1--ThI'c:! oxi'f S less Hamhxlili Iil.imls", I U not
>x ,
ALMANACS. AND :Mill': ..WII'I'S.( ) .1111'11111'111'1I11111 I .IIIVI willi
NAU'IICAL ANCI10U( ) LICII Is iiuili. h'lI1lt..IIII| ,
i in II fiMii-lionu' 'lluuy Morettill niu* linen I liter in'xv' uuenol ) ,,111111',> ikply fioni pnnly phllanlliroplc
.n.- HID oil, nml I Iho llanss, nun inn nil alitiji{
iccchoil mil I I'c.lo leinlef aid to K lug Kala.inia. -
: Sliiiniuisters Will I.tI'efo their Interest our Aihertiscnient.Large -.. .. --- \'ir KIIII'('.'M'hli'nhu- --- .:.mi-(-iluallH.niM.sr. --- lotlio I i an, 11110".11100 i rxplnhlnn. '1'1'0li'l'llol III all piobabllil', HID! Kliig

r2..: IIltl'l'l"I1S.III'.W.tt: : toi.Miti:. (' : .\M .1.VIM:HK: ilL,tIU.:. nn'nin { wax Hcalteteil user (Hit
I Invited to give us a Call. | will )'telil to Iso ...'.11I011'10 nlgn. lie
Small Cordially
]ver'body, and Hip Aut.|' Huns lulu tin* Itrtnslnllminiul 'ilnililik I,, Hrinl H <''''oliiliiliHiiiii| IiAnlii l I ussi oim.ii, Hi'iiiiiK I1rl1lnllll'h'llIth- low LoiiHtlliitliin, ami HilnjjH: will then

II ti ill....:.-.. her S O..hlo..IoI In 151 is I,.> a Illil I'.". It. III/-/'. II'. :hmlili", en 1111' to I lluilr ieiini( icHiimi' I llu, Ir wontcil iiiii| 't. Tho King

I I.DMins, .1 lily I I'l.-A iiiUiMiiii; in'Liini'il !' Ntx\ '1''.uuit' .Inl)' IS.-Ail Olluxxa, lint loiPllie( I 11'tmi'H WPIP I rxlltiKiiUlicil : I Is natiiiiilly' pl.in'il.|( nml pit gi'y at hayI -

CURIOSITIES W. L. DOUCLAS at S|1.1 tlnci.t: In-ill:iy, lii'tui'fli I I >nt(., _1"11\1 I: HHJM : bin xx Hi) win' !Inn'noil mi biilly: \ lhaHU I 1111( 10 hllw bin beail bpfoio I llio lUnniifpnhlli'

FLORIDA HID lit ii ili lion liil.s 1: Ajion..I "I'hn. 1>11111 ill 11111 (;"innii'iil( wil | ) mil (ilin. Minx A mile ha..I Himlaln'il Inillnalioii) but an, .HHI aniin

$3 SHOE. | 5 \';a.ftiI huts. 'I 11 In'; |11'vu.IIIUOII), | MIII mil t'onuiil'KlonPi", 'In A i.la l' for I In ,h pii' in fnl IninileH. Mr. :Smlih .Inn xanlly IPKIVPIH, \\'lIIlocth'r' apireilato .

fill nnlr til*:1 lho hi-AMI wiirlil.Hnr ..INHhliixt .oii.-i.li.iiiMiliiin, :,;!i.I, iintl IH Ii'ukliiKfast. ;: (impute of |PI'l1I11"IIIIIC! | I h'.ulu, luluci'ii mill in i ins ami hlrtfaio lia.llj I .,'OI'I.hl'(1Ililti. I Iho sit nat lout anil will I come lohink

nt"l t I Kir.I ,:HKnmillull'iilanil iMtt.-ot:;:: HI, "' .t Q 'I'III) I III \'llsl.llllillMH': a llllllllllli ( 'utuuiisla, thuiuut: ami ..liiin.| All I'll.nU 1111.1.. In H:no HID uiniii'ii. 'I'lilt, 11 U imiioili'slialilo" \ to bo a kin/1 ,

**rr:,I ":mil ll ityli ilur liliiHi .'U Ail .. i lv, I Ii'on-tin slit i uilu i j', minor I'lulcil, 111' the (runt I Dniiiinioii\ < mxi, 'iinni'iit 1II\I..lho: lxlli. oil sass f""llily In (Hilt oven (thou gli licileil) in I with a hIgh
ll-li
Hews Dealers and Stationers W.>itw,1 ciNtltiff Hill t 11> i;{'''''''+(> ul I. !iljlil: : I loin. mnl liliTO IIIIMO |1'0\\1'1', 10 .',,10'11,11'111111,11', I : .. (lui','iguI;: Ii':i.ln IIIIMI dullS) III 1'11) -pltthl.. :.. hniiiM. ami hi rung iiniHtiliiHoiial S li'IIt'.1101I1IIII S

."J.Ml*HIIOIn: ,'.'1 UllM "..,'," .......- Mm Ajinailmilili! (' hI'l'r\\', lion ninmr III''lIlIlh'I'I( I )' Illll uisus I Of IIHIllU.I I I liii||' --
>.! hll.Ml. ..'..,- Ai>i.M.ii\ihiuiKi: : .: mi HI uii.i,:. : bavo to XNOtk lor a Ihlng at HOIIII'oilier
tl-K.I I.lir ullurflrtiw. S lit.' V"- litliil|> lurid ililp ul' H'llO Imm, titus 1'01'1'1111 I talc IH Mill on thciliM, ,,'line, bunlni'HH.Again \ .

S '} ,Ua" ''illl I u) Imi'so ponri. Itnlli t CSMCI. pit Sir AluxamUi", (jail; mnl, :hir\ (Cliiuli',< lull, ('uk.' \\oifci-rH. Hi Mi'i-l nl MrrMOII : < Ihn King icly on (ImaiiKmeiilallon
\\\\\\If.\ may
and Domestic Cigars Tobacco: Notions, Etc .... .11'1 ill Ilu,' ip.i-l 'iianl( sus'iie.tiiiust.tl 'inppi'r( ( have in::niu. (('HMil i'lh.eits, in I',,., loiln), ( to libmtaiularil of na.
m **mt '
Imported BI.TI III wi,ar the W. I. IW' hEAlS S' shoE:. -- -- --- hunt (111'1'1'111111111111( npi'nt it lot. ol money 1'11'1'11'1111,1'.1.' .liil)' Is.--'I ho poke IVPH' who xxoitlil bo ilisi'iil'iamhlneilty

if your.l.sI.rdutl to w. I.. IMJlutAH n"t ki-iillnuiwnil, ilrtukuin y:our iane..ipo.il MHi2 ;: lu Niillilnu.NFW III iii''ciliallimn; fur a teity \\llli I woiki ha\p talli'il a iimvcnliiiii alKVIIIOII tlio now (poiiiliiiiHoii t ami ilcl'y tliobo

S. [ H ..lySAWN _ VUKK, July I'l I .-Noili'laiNofIlll I :Spain\( but the, )' aiMim.lit.ln| '.| notliinK 1 I I.I-IIIIIIIOH lo loiihliliT the ii'VnlnllnnlMH. an uniliitml (ant.
|
IIH'tllllK' Of I the l >\IICttO4| o II| llllliOdi >. A (lOiiiniNHlonriIIH Kent to S llu iil\l Is.alsihily ol aiiiinx n total miiipi'ii-
(
l
would I illiiton
xvoik ho tlo.IfI".iIll!
I; ';.(hi ( "'lIlnl lhiihi'sil: i \\ It kh nai Vest I uuul, li'ie lust xxlntii I to lepoit ii pus ". .iini ol' xx oik III Iho ii'KioiiH by lallliiMipon
Canes ovoit I tlion ght I Impilninieil, attemptedo
Curios Shells TIMBER l\Chlllel'o ) ostel ulss', caus' 1 iililaini'il.! (tlio licit incani of ih'Vi'lopiiiKniilo I Ihomi winking nl I Ihn :iiilxaino In 1111'1.0
hid hu tlio natlvcH up agalimtliu
II II HollIlHlll I HIM'MlltH| ( I Iii \\ ill IhoM. Inlainln. MiiianirIOIIIP huh out nnlil I Ihn strike I HpltloilIlu .
but hi. clloris(
levoltiHonlHlH
S ut'iojnkkly
|HUlIII 5 llllltlol.KJJH, \ thai tllUllllt'l( lOU null", imoinmi'inlril( t Hint II isIs Is- ')' I Ihlnk I lIullIllI'llI'l, ( "I .lint-Jo\Mi, ) i ,
niillillml
I I anil ho In now moro
AND ALLIGATOR JEWELRY ; --0- .iinil|' )' nut to iliiciiB" n lew louliiiQ. .lily, bn, i/ianlnl I'nr II lino of NtuainviHiihxcen \\onhl noon lomppl( S lli,.,i OpOl'lltol''lIlIt who: ''I IOHI,ly lonllnoil: ami Aotslls'uutait

SEA BEANS lilt ls'rs( licfuin liiiaKInK( up I for 'Iho' llaliUx ami minio ol Hu \\ poke III husI' ing n ul i'onjj plenum Klanelnio 11111'101'111 who
Man '
FOR SALE. siiiniiici', put Im IIHMIN. that no bush WI.t! I Imllaii p.nl( lint llio t'uvcinnpnt 'u to IHIII on I Ihu oil Itsis. An etnrpil all(1'111 amlluino with Kalakanaboilly

Barrel iii'.i nf nil)' 1>1I1I1wlI. I 11'1I111'1..1. hU xxlll also probably ho inailo'
attempt
Shells for Walks at 75cts. per ili'i llni'd III ailopt' 0111(1(1'( biloiolho Nailing of (Iso AIIHlalia .

-1'110\1- V.lIn.IIt1111111.1 I I II C"IIIIII.lIallllll1111' ion'. It In 11I'1011Iat I it will bu lults'r- I.0 I stIll Iho iinpoilallun of now men. by I l'cp"I'I.lhlll foi' u man WIOHOliroini

RAllIM.LL: AM ALL I DLLULKLDnil' : : '\ k. Iy I linpoHniljli'( lo e" t.'iutl C'aiiu.la'n flu''- mling,I i II ('outs' Sit ii(so to Now \ oik. to wan I In ilanfrr( of Itoh lug

5,000() TO 10,000.1'I1CI' ( ) < () I'AIIH, .1 sly 1I.-!) M. .1 II in Vl'llI'al Inix 1'1:11 l: tiaibiini, II inolitaliloaml' pel'mannt explain, llio Hiinailon( all)' nhom HIP .'il Ist'owuu ho Hepinoil to bo remaikMy .
hPI. ""'
"
llelll"rfI III .1",11. AIIII ('111'1"llll' '""' il ln..V'1',. lr '"U'"lit'%'0 "' '' |ni'-. ( nloil in I tliu Clnimlii: ul |111'1'11110.| lia.U iinlil Iho liominlon oliiniin" aifiinl" may piopimu (lo neinl, In.'Ilieic at cane.Ho .
.. III CIIIIIIIIIIIIII'AIIIIII % .tli. its-tlilier to l-uyiit" romiin-iiliil I In no ihiinii", I" the situial lot:
.IVl' ; t bill I I plOIIOriilljr 1'111'11| 0(11'''l'| III :10,111114( lie right I to niKoliato: I ilenlo.l SIte Mlory a I unit I Iho opium,

JOE JACOBY, Proprietor. E. M. COHEN. .. im'ii" npi'ii.ill\ tn |>$iotuit S Ilia I ItalianlioiitivK iralluon S .-i,. hue IHIII- ..ai'ionnl." 10.,111): eal ami apparently never II.II'II.r.( ( ,

Jl.illicit; t iiiliMilTlNinrliiiMit.Stop I | In tlio' event iifltah a.ui.l tinx 'tilE: 1"\ I""ILl': <>r in':NCI.:. Hhll'I"'. I.ass lloN''. IVCII when ii inimtloneil lonely reganliigthliiiamlal. .

n !.|f Sawn Pitch Pine Tir r (;(many lIii ihis.Lluuiu.i.. luli-iiii-nl iifllu-l '11'"I Null.iiiiil Hunk Nitsu'. VOIIK .Inly IS.-Thu Hii- HU I I vlnltor, bowovor,

-- A IIi,,,/Iilsii ;\1.111 "."'11111",1111..11111. i>ri his.Iss's.t.iii-:\
IosiiuJuly 19. ilinnatili' lioin 1'Imt ltunii' Iiiiil Ihnwii on II: poimmiciit lay ofoei'iition of Iho hll, casuist away thoroughly univlii-

Head licflect lint ( iiamlu ilcl Snl m\t tliut (llic S lie I us.5 is su(5,11 lur *IIIMIMM ...rH4IU.IHHI'Ch..IIIIIk .rnli'in (if .1 Ji,oil bhai'p shots Itt not be oil that It wan. easIer far Ills Majontyo

FRESH CUT, II uailhuii mull xti-aim( Rio ,t |lisp (liunml $ "l4ssI 5iui. Kianlnl I has, by iiuiniiit, In'en JlII.I.lollc.1 lio than to lull the tttitli. Them

uns: I limn tliU, |'ioit I Im KID .lain' 'lio, \\ its I li.u.n.I": "', .Inly IS.--'I'liuiu in not Ullllllloxt Ktlilay, ei'UK to bo a general opinion that

1IIK,i KAMOIS I tlD-si.) I l-i PEAl: \ MT IIIW :M HIH I. < I !In: Class "A." Imeii to ea bv hlio s nf \\'cnilii'i i', uml a wunl, ul liulh I In t Iso Hali nii'tilnianatln .laiubhhaip wa' iiiuto ruHllnti Ukt Iht nuouuariIsy will I I I I'tnl. wild S hue prennl -

In all cam-H of .'c\'r, i"*|.'1'11111)- HIM nut lmo' In:en livanl hum It ( (from Iloimlun that S liilliin 1I11a1! S than any iil (hl uliii.u bin Incari I 1 1', l King I I In .ami. bo 1'111111 liU

EVEe:: AI'I'LV'I'U 1 foJlCil, slip lun In O'l', lOit.It [ill t5hi. Imi' iliaivu iipnii t Ito 1 fll'.t Nu allollill( I I.iullow tilt root Jail. I llonlepl I II'ollllhrolllh S Ito uus's.suust .1 I IlIcus hty.

YE L LOv.r r _. -- tl"IIIIIIIUllk, of thin i.lly iluiliiK Hut VOI'Y Iii ti.', ami fii'ijui('nlly toiiijilalneilf IICI ri'laln It the thaiiKU

r"II. "I 11I111" r "* CII, dull.btululdl SULLIVAN TIMBER CO. "ri'isle* I1:ttiiliiiiaki| "hlioi, kN.hT. .list wci'k, 'In tlio usti'iil ol f lOO.'KiO) or Situ heal, lay como 1'1""'. In view of theitonent

'I lIa: 1l.'m..I'I". ". nil 1'01111\,11.11,1\ N 1'l'lIIIIIUIIII.\lI\l'III") 1I bllllII lil'.IIre'll..I.: 111'\1'1' niT If Li s usa, .1 u ly I'l! .-A .p'lul| lioinhi .VXIKXI.) ( 'Iho bank I id pufeilly .,,1. I Hilling Iii, night hu list ants, vi'iy( ( trouble It nuy IK liitorenlliig

__ _____ n __ ._ :I 1'ain, Tin says : vOIII, ami, thin nun'MiiK l'IILIi.hoi a sit,- "in'any ami Waulon, Kralinjfta 10 nolo tlio compoHltlon of the p
A Positive Preventive Against All Fevers I Close: li 111111| i I tlio hd'Uol I hue nertliocailli \\' 111111 of Ibo above! Ktulcnii'iit amia innniomil, ami i an'led\ him, lo bin S Ihr.lliwaiian; I Miigiloin I Accor-

/>r >|uakoiit I HIvl'I"| ', camoilolaltn )'nil U I picpaii'il, to sued all ilulamU (,hair ami fanuuil him.I lug to thn latent toiiHun the V| opula-

t'IIr full Infinn" illun cnl"'crllllll; 1111. (.elitlftttt. \, .IlUlfld) hitli1lY) ) IIICIloi Al'0-II.K:, Mcrchnt h : H& tel fir a ktill \\01'.0 culamlljr at Ita.ailae un full.Tliciuaro -- on la Krt,. 7. ( )f tbono. 10,011 are fulllooileil .
: Iriini Ural .
'I'\S'I'Ist iimlilN HiinVrlnu"
: lIes lioin I llu. Inifeioiiio
I
"hulu Alfi I'III.j..21.lr I a town I Iwtnly l iii no new (1'volul'III"III4( HawatlaiH and 421N art half

I II I rn-.t: t. u i'nun'lit !"In.11. Pr s.c.uI.A. H.A. I:1'IHl'i\N: I'I.\S' MMI|"">. It Ii,all, lufoio Hut I'ala.t\'llpill'| l I") thoaii.lniiiuntof) t IsO' Ii rill I Jill. .it .r, I III.I I I 'ul hy I IH.4 -ronilut'ii con- ircoiln, ami I tlio rClalllll1 363r.sre

IJOO:!u I liilialjilinliVlan. I Itavl.j>eiva 01'I 1 Kanlman&! Unn (n, us tel nonii mo ,IcU us sis otrnoiiio by the beat InIm forulgnci. < >f r.rollllOt lite
COB '.\ \ "'sjsl,4)VEILN3I. : KNPensacola ;: ".. aunt haul. to lwakin
ilui ti'(>)'ul, lint tonnwat biullyiliakcn : I CXI"'I"I| l iinlil llii aiiival nl JiilinnIIIIKD piUon ) pMliinlay, 'lilnomi niimlN'r, 17,01: !' ; I'orlugucno

Fla. us', ami moi.1 of 5 HID I isis,Pd. ( who Ii l now CII "mull) lo hUoine \ In thn, ilii-hoiinp|,| wliuto( It WUHooltr : ; A nn'ib'aim. :$! .AI I i tierinann,
lli'il (1I1I'IIlhc town olIm fioni Newl., llu I I 1 I. c a 'I-t tI (' hltlei'ii, woo taken to IhuIlkpllal 1:17
JACOBY : MTPLIKI:)) %Will! TIlE: antK( hum : \ |lIeu II;1" a usil I ItI LI isis I I.'NJ:! :!. Diliernatlonaavoonly
LAZ TAIlLLs 'ai'laci Im* In"on \'iollc.II.l )' a bin i c.. I"I airlin I l'IIIIOI'I'OW.r."I.hlll. I I III S Hill hint \H'I., Illll tWO a low repieirnlatlvoii.Tho .
'I I III I MAKKLTArrOltns.I : : ..
IJHsT:: --- .
il it'll., 'Hiu U ki hUll bum
IllltO 1'.III'otill III hafu :
111"1101' fclllll 1 k. Hut I '\ \\aliili ".k.lh" IJ..rll next ntoamir from lluiioluluIII

CORNER ninr.I MIX' of t tliu |>ooilo| e*.nM'il| a. ,,"'IIt to miMiN'iiil r.vli: 'Ilium.In m-innl, on aiiiinnt ol S Ihc InteiiM \I I bo iluo.
THE CELEBRATED I Ill: UK I AMI IS AtlrMIU.tlI\: : ....t.. ; HAIIMISAU'KsSlliLK : i lie)' hal, Uml( I lliDiiiunliy. "'I'I'or..II'II.k.I'll I "mis' July IS -ArilihlnluipN'aMi I'cill.' S. Ihlr.II'I/f Ihu ilraiiik will bo projuc-lb

- (; : : '1'0 1'111'': III'MNKhS: on (tlio, .Ili-t. ilintiiibaniis.tii .. : \ ", of I Dublin)I U tnilumoriiia to 'Isusulituu' Canrlilupii I'wil las a Hull 1'.1.1 t'ul. Chan. 801tal. thoaguutofm

POU'IIOV) Or) ')'II.I ; CITY. hsshss.r lslirrs.Ci ---. 1111"11'0 Iho (.ovornmi'iil, lo mipi'ml hrn HKMiMII:, 0., .'lIly IS.-At 10 IT. 8. ('& : Company' In 1,11

TlOB' I I ACCON I I I III SiT -I 1o.ws.vjI.rIXIiXJ'vi.visiiri.J., 11.1 'cix\,, ''u i, luvo..Inly all 1 IS.aaicril-'Ilio III 001'011I1111111'111'111" In- 1'11111101'I] 1IIIIIIIi I.I'vlo-II"II.III bien la.,1 Iii-luml, l by iinlil I Tallin-llioam 'iloik vhllu, IIIPII"halnnlay nu.luu,( nielli r4til" ,, a un iso a utulier bait. atlhIICjIl.t of cllY, ha' roi I ilvt'il Co. for an several oulor fl'ol tlioimamlullililgen Win.liniony .

-- } Kill' llu I Unit a runfiitniiiu first
unjojohU bo lists
---- ,'r"II'o I lie jiiiui' >>t ,ilay lalior I iHihc out of Hun s'iSy', In 1\ hlihMiiuii'il lo Ihlll.1 hy

HAS 'IIIK: LAIW.hSl: AND M.s'I' AihhIt'l! p.1)\ $TIH'h OK KRYCER, imi", oncluir, ('unl mnl |1,1'ell, ilk Ito put bJoct 1,01".1011. I')' t thu luiili'm II ball I wan lucI IIIK In.'M. 1 II sy na- .kmnor, Ibu \I'hkl lalUoinorrow.

Snuff MI.1 H.11 I'W.I'U I :'s ift. ;gIst. n-nl, I In Ills,, fai''Inry alone llil, 01'I SIte tailinm, -|iaillii--..----- ito tai'lililtfc.1' xtciui'ipliMlui) at Iho They aie >uppuM>J t

Cigars Tobacco, Pipes, ---- -- IIIIM,> llio I'*)' roll! HWiO.( 'Hit- A 1..lollr 1''lfl\r Kaiium. *lmlo", i. of Ihu 'hnlliliiiK, hhaltciInK ha fl 0 I'H ol..I..c.1 by the Hawaiian I

('1 UK: Inn ril.l.rt.; IIICr'I.o walanneil by llio( tlcailyvirk TorrKA, 1\IIi., July IH.-Tim, Labor 1111I, wtrllel luie In many plaie 'Iheie ulbnrltlet( I In anllilialliiit I of trouble.

TACKLE NOTIONS ETC. ltrllllllll'II',' .. oro IIII"'II b) 1lI''ollln''i' .v of I llio, 1 Knliilittut I.alssr. Two Chi, fialii, ol' I IhU, Cit y, hlatn' (iigui 01'Iho \\'cio many nariuM' escapes, mnl ami IllMr llio Navy; iH'paitniont' icitt a largo

FISHING *|<.r.|iiraliiin. |irinliii' 'liuittiry; Unaimulilu *. -x-hrcHCiilalltc love anhml fioiii the, Ixlillit1of) l.a hot', will I Its' blhs.ha I 1110 of |*oplu Injun d.! 'I'he :Jperpclra- 1IIIIItily of uipllo| Krlilay by the

S WIIOU SAI.E AM\) IE'L: AIL. III'bh'lIn"r' K''it'i'K' wirm. 1'111. furui, Junno'Uvllli' coko ri-Klont to noliill I lib'lal ir.lcr for III11K.. coiixfiillon( ol Illr. havo nut bit'n airciiteil.A eamer (irall".11 lo lIce war vessel
IN TilE CITY, Hli''Uliiiiiinil. i.Itrt1flrPile. ; I
Illlnil | statIoned
101 veil M nnlata whlib U now al
Iho hlalp( fur this piiiponu t'r Ol'lI'llIiA'
l Ilr. the strikers.'l'hso
1'hI al "nee lo llm "|"III"ollllll..r| fIr<
) A IIIK r'allunt.IAINIMIV thus
An n supplies
Newsdealer and Stationer II''III II'.I'I e niiily. "lili'b Rt'u ilirw't. ramliiUto, or llio KnlKht. ofibor Ilig I leo Union Labor patty' on I hi .lapulio. noon
KU'irlilnK. .* lum 10..11 of tho'lIlI'lulIIII .1.11'111. 'Iho July 18._Joint Nash lr rt'iulveil Iho JnuiaU wllroe
ly ul.'o| tlw |'url. i'II.it.d. of Iltl ,1i"ll'lct fur (Jr".1 M'u.lor ,
o ',r.. lli..ylni(Itw liiUmm, lUhlnx' 11111 ell.-..'. Worl.lllalll'"w.lcrIY'IIIII) htoftalii ilam that :!II.I\I< \ voters take, a Colliery owner, of lluffurd- mnwllaU'ly lu 1010luiu II Icer.lal' 11t

IUUROAU TICK tT BIUiKl.ll.-Tl. kut.IO all ;'-11111 ltr.iitlut' I\IIIlanli Eeb&huNttthsri : lng S I Ji.riiiani.iil I'UIM. rII c. 1,1.', 'Ah"1 110 I ri'iilun l I. Mr. Hugh Caulililollh, Ill regIster by N'ovi'iiilr, is ho will 8hlre, hili falluil.\ Ills lialilllllo .ire : 'with recent order oflle Paclflo

Iron ouuldo 1'nrllrt will IttwU I'nuniit Mil tBilnl Allnilon.. Iliulir.fur ..l. Ili by
rlt" lr.


"
cuI.
S '. in : -


Ol. M.."" /1' ___' ..----- n ___ _n__ --- --
-
-- .
--
----
-- -- -- ,
t AD cnvlom rlvpl "THE KNHillTS AIIK ItltKAKIXfiVIV : AISLE3 OF TRINITV. their twelfth or thirteenth ilrrntla duel mnppcar. Tin:
Jn ( .
tmjtC.ol11; (t ollumrci.t1. rllml 01. THE li.it, It IN comforting to Ihllk .


I; i 1'lIhllobrd c\ery onerm-m(. "'!1.1 ''iimliijII ) .C'hl\ J'I-RI,1 editorial. ( rot our nm in(U I I'IOUII'I'II IhlII,1 I This l't'oPII.y no IIII deferred I.r l I II Mulls ,,C.o'r.Pfimrv HI Itm'H.. Clmrrli'\.1.* rnMftiuilniiThn 4.rnfHht'.Vi Hint, II'-pe..l oM uf'IIUlr..t'h. l.llvcity. wlm 1.1 liPiml l.s l rtlnnmrrntiklt HihliIorlr : lw W t m rtN A l y t MMtRtI t

ii'iillxiiiinii n
V TIIKVOMMKHCIM. : for 111 ..political ) : : ry 1'11.)1'1 f"I'f,.f li'aul ennfput, hns .1" nl"lf 1hrt IC
rlilH.lftlllXU CO. .101101'Ilic riihiiniiK' of tlio l'I'lldph"-Xuwn-llrr ""The Knl'hN; arc l>n.ikiiir'| up"', ni' i 1. vn i nlil.f'rt I"nl..1 'I'rinlty fur 21MI I ,llkewt v old lh 1..1.know hl. 1 ''iHircf. in 'amliil. fi nrius ,
( eniingh
,1 II 01 _
Ii'. Ina -, ntj'l Hlwn I ITCH Iho I"I.h. 1 II" t
!;l-l. Tli'n 1'11011. > n. )" : I |siiplt'i h'l.1' 'in "
l IhiI.II.h'n I
dd will he found nl\vnv Y.Vorld
llidunpnriha It.
t'flheNun.. II, IP, nml in: West flnurinii'iit late "'I.n'lh's 'ftpi'ii" ",'h "rl"1 victor. Tlio rlty ami 1 'lute of New YI.k, 1"'llhy .cu -: iHtlilittil .v,, r. II I_ til: ,
,
i'nblo
principles of I I.1'.IIIInl -- ,
,
J'lns-t,, ,1"10'1'1"-- \ witboiil' onev,.r '1IIII'IIICRI.1 tverv line bear I", IU fiiliuloiis I A Ihinuui llrnrl ('In"' I fftrltrlt. REAL 1..I.lr.I"" | ''| !' .

1EIUI.I S \'.\ 111.111.IS AI VAM'rI'AIM : :. : Injtlio clamp (11 trtilti" and inanhhonor. ipplued f"" iTKrrl.' 01,1', -ccm" "I unr.jn.l p if,1 I I! >,(-1.I . '
cont.'mpol'aile- "
.
lIlIr11.' ., by Jlall. $"> 'nofix callous lo onr dl>MihMlniiund i t:< Ktiln Its 11111.. f.t.f mn clmul l-npi-l
:i 'miIIITP If nliall derive I (be 1111''IW"IIW I hn\'o rnitronil' "" \ II 'WI! ,
Month' \C 1\1' .1.llli. ., II "ln'I"I"I. \I.. Irn.18 lioni'ninl' i> rnriiK' 'nt isl-nii :., ,
1 Moulin. '. 1\t': 1 in (hour re.pee|<-If _.1:1.\|, .,- \valch III1""li"l| .1' 1. ''I" U'cn IHPI. r".h litil.- part hi':. thin, -Mi'net'Inies iu t 1 iringp: isctirnnccfull ill" """'011"1 mill Mini 'UK i 1. I i iei.lincl
M "" illi \\lilill.i' : IScfnrc nml the llprnlutliilliii to our lot ; lo: I:lie ,nioft, slckclilo n An H 'I" .
Mnnih." cepl a JI.OKI liril, ,', <>r any ,11.1 bribe. 'II.flhc 1.II1'1' lory. sinru [ 011 uiilelilonir' i j. i "> i ,
.'II.nlol"I: \\I:. I Hi ymirnwhli'iiffxiI'loei.f I ,' rnudidalt' dmttfn 'ami* ,I"II'f'l i''I.I'I' ''; ). I huslness nl 1.1 1 cm* |H-r ",,'k orf., r"II" I H'p"II "" 1'1 if I,. It Is hlltJhl. :'11 ''''ItII' c"nnl"". Slrlfi', lorrnr, cl.'I..tnl.elo.I. Mrect, Philadelphia., U wns X oiti.n nn' I fal" 1-hi.i.il' h) ,. t I ,
ni'tilh.TIIK or any olhrr nl"-or 1'1",1,1 nlil dark I ." HOTEL 1H till.,Kill' .Illi 'll'llllxl. .I'll.1 .. .
'I1I4I..r l I 1"'lklllll-) 1.I"clc.1 lmp<> nil cln.kll tlinw IIIhi. 1,11 1",1.11 Illlhe NEXTTO CITY | ) M I.i .
1WI II .111)
V HI' n ;I'orporallon, \ 1 I -i |. inlliicni' nml ,
KKKTrVOMMKUCIAI.' 11'.11 l't111"0 |i/i' I Iho Irnlli HO loiijr: H i .|nliboinl> ".h.".''vllnll'nllh nu'1' tlie fII.h: II 1,1 I Il. 1",1 up > iiiiuii-l nml i ,
II our l'IIJrlll"I.-OI' rhall icr "" 1" I. bieik'inf clown forever nlntion .typlit Inl.elp MI.I Move the level.. In liamp-'r' nr mi-ln-l I. int. .. ,
rphlsled.Venre M.r.l.hlll.lr
linxt* iKn Ihrnl breaking up- h nrrlMsl alsnit Hint Imo: I'K.VSAC'OI.A. I'MHMIlA.: I'.tll.t I OAMIi.WIU. II
k.l.n.t'I''I'"I'1 A itl I
rtcninif nM nml
I I. pnhli-licil every Kutunlay I' AI,1 11- llm breaks Iln. over tlinrmrtpil tivamiroi. 11= iint, irll
!! lio n >ei 11"', I'imlnuo I',.,.,.. >pecnicinplcslr. | or nnppre" or change any i"11 .1 I ( up ploughman' up" linn mixtlrnil HIP loA.l, the depot \hirh :tatid \1.ln. passing Imll Terror to
*', it-lit nn application.A1 soil for thi'Hi iiiof( 'lieu -.1. W"II'" had killed innn nt the Evil-doers
pprxomil n
newt li> ft nil l'I'I'jl'I"'nl RIII'k'lq( No ninrtifi 1. "In. 111111. Koh .
"I nll. \'rl
I
VMn7l"xTT ilATKSM dm )"npi'i'l.'d" In our C'WI brenkin<; up old I 'AHlill", \"" nn I hnriifil, Imt HIP, .lllh. hl.I..III".r IhOI 1"1.1111'1111.1 I:lie, horrible rI'\: CITY m rri'ii.'tty< ..Hli.cii-.l. .mil," .roni.t I.n.,1, | niontlilreturns ,:) Illllllliotrlellil" t-'lllowlllal' il-.ll, I. ,", -
I | .
> : \ berediliirx' rljibls, andplant'inn I there nml' llmIt "' M hll-l. ., ,
I ; fn-li lo aiiolhrr inan't' breaking up o'llnl'Imvp I.lt '" two iiiniwtnni I h/.II.1 .i" ,in.die: 1.\' .., liitiii-nuce. A-u., a \.II.I. 1',11"1 I i.'| ,
( nii.lrurnlslii'il' nn nppliintlnn. ,1.lnl'l fabrieali* letlri" I'roni' I I Ivt.y" h11 'Ihe >ei, ,1.ol, 1,1'II..IIIIJII. IIJu.I.... II Iho 1"\.' Iln.I. wnnlhe |H.ir 'el.'a 1"'I.t which 11,1 1"01". I. ( '.rlll| | 11.1 ,m..hiiuliiK I" I'' -1,1,
'
'I 1 III)"rMp lif Ih,' 1"\1'1' Ml. I I. injiny ".11| NO, ;>I|I \ ., \Vc nre" II'| Illi"II; .1,1, '.1111 wnn .si In Hipyo f.illen 'Into tho nml clovinsl It I 11'r..p.l| i-hic-nl In mi lian.l fi.r :ior '', "' siiftihilors on Hi1, 1 nhll. |1.,1: | >
till ,
hl'I'akllll ) ,
pnil.nlilv
more than ,1.u".I"l.C nny IIIINT| In tillwclioii. Illlli"o eoriTfp'iiidciil. ,' I hit It II'I lniNii] lh1o for the h'H.lln '':II.r. 1,10, liiiili'o.-rl.-il. will h>> A.lMtiseilln 11011 1.1"iiry -i <
I. .
tnliinhht' ntlu'itIng -. lh I"'I" N..0.cls \\ benIfwiKliali l"IIV ,1" 11 II.huOI ..I.I1h iltli I .llIrl'I".I..1' siemv.. "t'.i"; ". .,
it thu work.Vest
I""I. I inakcofibo NVwHerald "' and, nol moral" w.I'I'h. U ,. 11!1'1"1"- I licaHK-M ihurdi, proiK-rty 1..I'dur In Ibo 'lower to iiinku 1\1 this 'hlll I NJI rl.UII '", ('hl halt. i .
vcr i
iiii'illuin.oar \ C'henlrr NCWH. ounersnr I'rnis-itv : ( *
Ilic that mielil 'maken, rijrhlWe ,'. "lixik 1.1,1 .r llniumli 11.h. 11.lt lijenrmilil : \ 111. 111 \ll I M-inl-Wi. ,,
up e"I'II'.1.. ali "
-- liltlo nf Itiul 1ny
I 11''R KM their" tihiee mime
organ I.t'"olli pnlli'il her her knifnml vtl."p | II I, .
110 nml
II'" "
I""n In
11.
the ihal I 01 "j
rrctwnxnii arc : "Il. 1',0 i
.lIb..I'OI I.L. 1110 pito thenvclr.illinlti 1".mlIIII\ 1.1"1 I./ her pall ch.irtie. 0 I"" ., mill ,', ,
arc '"' to Hie ln- : III.lllll'r. the W,' 111101.1..110( | pot 11'11,111 n A l'hlll'.n"l.Mniiinn'N I'lnn. 1 s.-cur.il ,, ,
1llIh, 1.1.. II" .. I Ilottlii nil the 1.1110111.11" I iil. I Krog. ) how tlio Tnos. C. WAT.SON. i |. ) J i lienoin.'! al hi hl-i, ,
.n.r lr inn r wlwni-e" hl 110 1'011"1111111111110,1.1',1 llm Idea. the Coif 011".lItr. Jn"t I.II An hllll..111! ychoul for I.s Is prupodcil 1",11'11..111" II <
\\i>
up H-nl.i.
Hi
|
lihil for Ilicmsi l\ >s.I tn "c..1 7-HT. f 11'1
see" :1\-1"11,11. 111'1'lhv 01 1"1,1 11" hRIly"n 1'0111,1. nl I by Mm. Cclln W. \Vnl 1.1.
iitiiiiiiiiiicnlluiis Inli'tiil. il' T.ir iiulilicntlnluiixl nl,1 Mipporl, just Ifrocn of tlio L'illicit Sla'eit I must' be nil but we iniisl tnkc history n we .oll. tape, a l'hlAa philanthropic, I AI. hie.T'liiiil,, In 1.1 on In 111.I-. ll> will.\ ) millionaires for tl bciielll, (.l, /11,1 \Illn. ill Is- hlHinry < l
nccmnpmilcil hy tin- -I's limn | by >, cluirch nutliorlllcs \1 rivpul 11 1.1 ti.-i\
i'M'i'hero (' lot "lib
1111\ Trinity She \ml. nn a c.ipitnof : \ I.IHIIMINTS.Tlic ; : : IIAII.uMMKIirl I I :
h'I'Io.II1" u.
mnl nilihvss' not fur piililicnHoii' hut I. uFtlilcnreorKiMHl II'C H"'II..IIj millionaire". Wo are brcaUininfp tin Hie wraith of Ilic rorporntlnrMen r'O.11 .
rival lillle rival ( mul
: and .1.llll #
; : ; : ; :: :. oim onr I"I.IKJI 111 la'e 1110".1.1IlhUe
I fnllli.Ail. ', It tIs ( ..'. Itfrh .
known il. iden that a few 111"1I''' 1,1.11. Mh.II.1 jinliri'' ,11.1111 support. ,Is In lm\e Iho IIMMKIII.-I: I.\ 1111..1) !II''I. OUR NEWS DEPARTMENT
coiiiiimiili'nllons\ 10 1.11.,1.
Ire-is nil h'U..11,1 lions ol'acres of untilled ,, "hil, rol ?VK, "'IIKHI, lo ),( X hOle sclns.l nml, nils, lu sienie' the, ,'hwill.r HIM I h'Kinihertisinii'tils 11

1'S.\'ot: ;. 1 1.1.UnIIEIII I \. Tliin ICCIIH \Inil, clcai andpecilic, others 'men starve" for" (111' want omacre. 1'111.' /1\1 n"'IY or nll; nor nre InnliviM'S 11lulll 11. I" .1""I'I"n.1..11" 11.1" workshop, 1..0wi ; ns lliey can c..I.1, In H" ,we have h> ililiirciil Hint |1"1..1"11 I..., i imnkeiuisrleel

1111,11:1, |:l lVi'.l linM'i-nincnt ", nml' niili'HS 1.1.0 i U "I'IIII: (thai We are 111111\ ''h.1'1'". I, nn of I"
I .VNI.OIK i'1'Oii"
upniinl* i
11.1
,
._ .--- -- ---------- doe* not appear, 11.1 1,0Iil'nl tliarnelrrtif lleoof pulling 11"1' crlmiimbiutii n'kl'itliicuticilial 1.lh..llo Institution hll", "II.,1.I.UINI' Ir nn .II'n. Isiililiilneil, riiiilriiuiMililletilinlias '| lni| orliinl 1"1'. I 1011. I II (
(
-- ,
ITKi-PAY-- -:- !>, !I'. -\e\\n-llcrahl Innkl now I trlotis. eompctili'in labor and starving\ \ linnpul il ', ..Il.. I. tunny. The mil 1".lhh'hl.illl"' 11111. CVcl I ItiK lion" a cllIl.'n.t 1.:11.: In<1"1.,1"the \\urknhop.hlr the.1"1.11,1.1"lrl-. ill ''IJI, of oo.h11111 tin1' 1.11.1'1'1'' their Unit:: nre clnunclcr.pnl'lle::: U'c" di\c ix-rsoieil.; : lillle::; nml uI'o.I li.' .it n:,, 'n., .

.11 1H' bo eonnlileied a" cotablicbcd., A 0"111.1 1."I'llh.Wo Iln'I.IIII the "11.'r of M'II.loll wnlfs will lie l.k"1 there und 11a. i 1 In which 1.t"o'.IIi! niiienr." ( | il '', privnle ilepravlty" iln.. nv i ". ..i">i,
-- ba A"O" I breaking I up 'Ihe practice nlimporlin l: '.IIIM ..111"1.1'1" '. 111 the Kplsci. clmnoe. There" will IIlhllIII: plies In Mn. r.ll'H Mile': Fpccinl Mnatei'. ,\e..tui'l "' "hlh nol 1,111 iti-n., .
l : In .J.ollvi'J 1'1..1 of moil'aicliies pal mul\ diocesan fiiiuls, nrIninlu 1"C\It Cnriii-ir'sfiiili's: Ih'l upon unr ivailer' 1 .
11'IO'lulhull'r Illl"'O. II"WII''O' nny tsiy goitu to halo 1 1.1 I'""I C" el 1. II i
TO AI >VIITISI.IS.AilvcilKcr : : ; : hil I" .I..t 111.
:U'II' 11'1'1 I"Ih"'IIII., and we bopn Inn. and, ', in order, (ode.jireclato to HC'Vcnd missions: 1.llllyI.11, clusiscH, mul ,).,,' : JIIII"II. iieeiM-iiry tn secure li Ul
Ilio skilled bilor tiliionie. l.s 11111111.1; SI. Llke'l lincpltal .r'h' Blft out tho honcleiutly had I.\i' Iltlrly 11,11.lh' 1.11.111'11.1)M"IIII 1 ion Tor 1111 Niipre-ssli, I 11,1111' ii <
Herurcd. With
cliargciagainst : IllbeI
lullll'III .
'
are" refUCHlei1 now 1"11 An r.n.t ilone
fll"IIIilC'I' mul\ fmmltM'titytnthlrtehurcliid ) II'ol.I..tal "I. t" I I I. I '"111' im'iiiiiillehl.
nre up dm pruo.lice a ) ; Bchnol tllow-' urth 6n\ iuj N. Y. Pun. 1 "lt
tn i-eml us only 111'-0 will, Ilio '1IIIA-l'llll wo bav .,1111, children infaclories' nnislilo n( New York city R'O ;' ___ ___ ----1 h""O'IIII'llh' 1.,1'1'| I". Iln' ;i".i-i.'
| of rmpliiii \ > to do-nor" U proper" foin \ I..III\, n cori>oration I will FIIII, I .I, 'IIH 11.1 |>irrunn.iin.rt" .
uiclal 1.I' eanunl 11:1'111'1: II'hll1 I : thus breeding a race" ,1'1.111' I'M'Dl'.S nenliall "ihl I to this ilepar 'ni.-.i' .ill, Hi. i iellllies
Hirnngli thu ) us n M iipcnilniis
ailverli-rnieiils will >> ex pi em an opinion.TIIK "rd, l 'noianl I and prolli-talf. 1" II1M' (1.1 nml "11'1 mco' .. ji.iiiiinl'
111' .appear Ij 11'0 tratlnn uf "II'ntl,1 Incri'inent ; lu any iuanliti| in ,:1 nl nnler., 1 Is'Hleirpi, I lf.ni. 11".1"1

the "cuts unless, they, ,iln. Wnmlciboilics ; 1)11,111"1, I. blfa: Ihal :a man win" iiiliwil, wenltli .1''oleIIIII""I ,-.' 11,11'ly lining In tl.'c: wmhl for sale cheap at till. Wi-Hlmll npply Ilic H.HIIC ml.., h. .iv .Lit,
: ':, AND Till'DKMOCCATIU : band" I bus, i |I"
will htailil Ihe "rule ol'ppcciat : I.AIitHt: 11 Ih : ,1'1.1Ilillll' to tlio II.hllII'1' of ni .II.h'hl.1 "iU.' e ami a- rn'lilln| po..IM.me "n _
not : of (',lul'lallll nor ol'cl\ili. 11,1, tlio \..111..1..1! |1".1 Il. ,ilu< ii"lioitt the iitintr' fur li.
1.1.111) __ ____ ., }
\vhlch IC are 111,1.1 .1'11 onpress ring rrliiiemenls.We hil"A' litlgnllon. H 1'iiri o "rHI iirinKchil l>l>.paiili. i il\

lo inei-l" the ,I'IIIII nf Ihe rap A dUpalcb |fi\cn in the .lonriial ol.M'Klcrdiiy a ro 11'I'a.llg up I Iheide.itbal .I.II|!>, nwei't pelamwill ptwupsynn [ AIX ] l'iirren' | oiiiU'ine.Ilis .
iiHlbattbo XeYoik \\ (lie one-half ol ns yon uniulernl.-ont the. noli inn II-h'l !
1"11'11,1 "" I'lM-
lilly Increasing" 1""lbli.1" of bolh tl 11.1 IIviI'olnmiiH 'I.I'lll,1 llm olcoiiHliinlional ef mul tlio ,pictures uf the Kiilnt' D Hail h 1
IlhJHII.1 Ibo 1'1'11/1'' / 1.1 pule .111) ? ommrt:
IIAII.T ntnl \VKK.KI.V I ITlio ( "" 1" HIP' half
: : \1"1 \ il'ani\\pr l(> whii are breakup 0'111".1 11'1.1 Ilhh',1 wih John Thompsn Saddler
__ Unfailing Specific for Liver
u .Icailin Labor ; n mellow rlclini-sii \hleh '" 1".11" Disea. 1111!) Icivi-itl'li' .
Kitilnif.iU,
it bad M'll (to ;, mCI II 'llm pii.iiiiji oneIbird : '1'111.1. rnlI.",...1
\ \ : ol'thccoiiiitry I and thai, \\i..r 1111"1 simply lie- ""'1 r.nl HIB flowing Ir".y ut Himiliuu SYMPTOMSI ""tor or hml Mannr.t' lures mul Slock 111..lil. I local Milir( .Mi*. I
X. O. 'I""IA:110 paid 'mini Iho : n
sayHint anil highly roloreil win.lows:: month; tmiKuo coatMwhiU 1..11 ,
li"I,111lliy : >ltlti> .
(
; 1:11'111' : r inn
in.Healed tlio nlmo i iunanimnuH 1 '
llic Dm IK'O .Il political parly ma' ;) MMilinient ilfnror ,debauch iiilkhty 0.111lh IH1.1.1 ; l>auk, Pidm, or JoiuU I fi-n mft idea I thai man inav: nil 111 ,
ffII1) \\lng
cnnoiiy ( ; for "" .. i '1 a inmli-l
I hlo I ; MIUT utomnch; 1" of II | "I
lit) toM h,IN rlnjf. of making a pic, an Inlant i;>il I and shicl.l. him- jon wllli I HUII'lhlll that may .bull'- _.. 001.1.. "'. nnuw n nnrt wntorhfM M'Hll\' ; 11111.| llHt-li'tliifftH./

milion, iil.", tbul llu* 1"011.111"11" elf 'Hie pen-illy behind, a limbo II mil.lo I"'ll'' tuny ,. renll.iwicred -. hnr Indlgr-wtlon; ilittiilenry I,' :: nnd nctdeructnttnim Sltlcrf. liti) IM, 1 nivlpi, Nn( otiiil 11,11'1, '
has onlcreil tin 1',1 ; nowt-l I* alternately nmtlvaami clfiilH 'mill" I'linimrH \\i\\\n _.
(: 1'erry a unit rclnllori-slilp Iml hHiesu in \
nv. "I'clli \Jbad L'Plierdly break- BjinpMlliy ; 11,1
\ : expresHed lias made. Wo urn" lax; Iif>ndnli f Ifwtior memory, with ul.l._
Hireling of I he Con nly ('ninnilsshiucr' opinion "that llm 1. II"1111" 11"0'1 i 1'11'11' and intcnipi'r.iiice,, t-niotionn |I. '. yon .iw 'hey inn) a palnliil\ wn iitlon i i.f hnvliw fallfd,, to dopnuif WHIPS RUGS ETC.fIIXI' I-I li'L'i'-liiliirtsinakiMi wi-ll im"I hi' V"iiui)
In caeli )', lo be belli on llm UNMi Ibo, Hcniocialiip.iriy I ( 1 ,illll, "1/11"1111"1, 1 of whatever, mul, If ynn nre 11"1111111' let )'01. Turn) dbllltyi thing' "'bld.nl"lll| lm\ol, 1..1 Jon*; : : :< :'.: miry.T ) liiinlunl' lit- <
coniily "III..i.lI wlihtcvcr It Hill, thn 1
ciinjnru rW 1 inn ::
'. of preHcnl polling MltI'II.IIY poftniDco Iho nnd >ci;
>:nlay In August, Ilic nino day UAII. jier ( 1' I. character I.UI'Y"M,/ ilremnlinx nml the tiuwt cough; ft'vrr; remlototn11"! tho urtne r "
,
I li regular .1"111" ,. ., ofnriourImporl Iho Knights of Labor. aie hl'II, ; t-lntloii ,.r tlionght nro found within Iho .."Iy.lI., hluhrtilorod, nml(, If allowed -'UJa.o] ., .. T TM:: P n: I W RIy mmmid
( > HcdlinvnUSIMMONSLIVERREGUIATOR
10IIIy nl'clll.I.Ilivi.l.. lilA P""A.illl. up, 11,1 I hey "II conlinim I Ih.i'II other nhmlmtn Hint lilt mnoiii; HIP j, ltl4 .I.o.lt a
.
.
llirt cnnnlios Into ( !.lllIi..i.II"i II I in 11'1111'lllo pailyKOIIIIallowance pointed woi' I; ',,'ukil1 1111 IlIli The ground [ elllicr sl.lu 11\11\ tho ---- - Will lo
IriclH, iiiidor Ilio, now law. miiHt bit inadu for tin' 'univernal. rights' shall prevail ; 11,1, rear Is lilcrnlly 11.1 ,'. wltli them; nml, I IIH It ATI KVI'IOX.Oiirjoh : I taily, "/"II..CIII"r/ | lit1 nnrtl.itlv.11.nf
pail: i-an leanings of I he World. III. \\hile I hey may nol. hl'ilII Iho, mil- Haiti, u /1'1 uniitiot hu h'.l.Itlll""t' Ii IPURE.VEGETABLE) ,ileparlment' Isennipli t h' MI"K uf that \1< L. 11'>tl Hitrli 11.1 nllirr "rt'aili-

Ihii.lackxoin-:- illo iunriiiur- | very deeideil ami, piTHUIcnl' in ll. .uiiorl | 1""lill Ihe,1,1.. Ihiir i, parl" II''Ihe ,1.1111, Hie 11,11'1 of, winio Ilr.h',1 the(Torpid l"lver tu"1 tho lu-ulihy Houttt'r U 111111.1":111.,110111: IIt; we can ( nil onlcrnn '"II'rl'i'"aLo' il. I wclrt'iiMninl h

I 1"1(1'8 ol'tiovernor; Mill for Iliu 11.11- loives HIM) mo line, "hlo Iho -. hOIIHI"lo', si !II H.ett with ."Iraordmiry ._ Ui* short notice. 11 hl'II'I'11.IIu'i II"'"'" liiiniiy' in tin1 M.ilc.
will ,1."IH.illl; private persona ratio nomination I eonlenilinx I Hull' Incan \111101 .I 111111 0111,11'1, In a Hlckly ilellnnco of the C'I- 1'1"("irlt't1 |iaiT4! it in |11 icai li of t-\v\\\
01"1 \ ); f,1 tlio "'Piiiaiicipaiion of 11'"I'c.I.a"'I'xIOII' I IVER, KIDNEYS Any ileserlptlon ..r"I'illlltr..1 emhe in \\CK| Klti-Mti., .
11,1, pi-lnl In place thereof carry" tbn Labor vole and tinelectoral : ". I "1 ., J.lo ertf-li other In I rrnel wuy ,\ JV.1. c\i-rv
ami
If their liiHvcuru .it Ihe nl. 11,1'1111"1 t,
iutcrcMing lo their rcnilenU vole ol'Now ami thai griulKlnxly giinriliim pi AND BOWELS.M .nl'II.1 1'1'1' Ilf'c ( Iln,* '
mutter YOII. ,. Tlmen, New IOH: f job lI'| nre '" the ollice IIII""r1Ih 11"1'11'1.1'" "' nut inil>
will Kit-ally. 'I'llonowlio President, ( 'I.\.IIII.l' 1111,1. Tin MU. TAIMKK 11""H-I'hllll'llhl _____ irrtcriUL irtanc in 11,1",111 II atiil S| Ilic tiail'itdhil
IAN'AIr -kis.p uiili .
1"'I(11 JI'1 wixli I I "lallier" t to 'llm Iboujzlil'ill up 11.11"" tiniM'l.' |( \\ 01"1"| | ".0 in unr U'rckl,>
liiki'H lhc lead nml nlopi. rvideiilly AiiNtritllil'H Wiiti'iIPHS : .., : nml, ncii.1. forest!. '"I".I| l tin*
of "rcplien ol' Iliicharacter '.G'IC: 1.I.lrl. ; I.Jlw.J ltt.Mll Uring on jour 1'1' II > Ilr""II' iM mid I" itiakt-'iir
Ibo olilnininu mul the "." 1'11.1) | in'ihiH l< mul, 111..
will gel llm 1'li.,, f",1" ti 11'11 cfl I 11.1 perlnipi, Ilio U'orhl Mr. U-kudall nuii pretends lo be infavor Ir.llnl: ,limn In trlmnpli f.llllk.over tlio wntcihsa 110 JUt..y IIU.o.n.... k mutes.--- -- '" lnlliL* l.tiuil> and \111111." ." -. I llu-n ol.

public ami n long-mi tiering people .,.I".tI.IIIo persons '|1Ic.I".11 I'h' : of what lie "calls "a 1'iir ,ami I JIIl'vl"I"1 illslrlcts. In one ilroiiKlit thu ,'ol"y .IX pr .. Collettuterud Terms of

.Uiiiijoiillheohl, rliix.tn llm now." a 'llw '"lllllli, 1",11., of llm' laiill', ." ""1 "'\h.laI., uf Nuw South WnlcK alone lost 21"1.IM"1II' by Ae we of l MUllont of Oolila. u II. ua.)" SUbscripton.IAII .

lie : a* may, :oiiiHin 1 beIwci'ii \\i\g\ liis 1"111)publl-licd ," '.., |,r>IHIOIKI, hcail, of cnttle, mi11IK THE BEST FAMILY MEDICINE
HID Honiorralie" and Ibo l.aboiparlies thai In 'bo, lei iilone, IIOO,( Mh'ol'111| In inuney In PHOTOGRAPHER, mail po-t pnlil.: ,
TUB Miiiitjjunicry" Jtixpnlch vcr;) 11'\1 I. Children, lh Af d. 1.1.11'II' ) '
suicidal lo both. Ilo dors IIII.li"\11 ".in' crjiml cm", .I.II.r rml 1 P.IKHOIIO) to CI|.),INJOI. 'A4.1 o -AV 1IIKLittlo -- "I'I.'r li :,1.

1.111)11,1, pcrlinciilly nay IhllMII"'I.M"I"'IT ..llhpl' w"IJ10, by IniucM, hunt: Ilnllnh'I"I.mt I ho ) )jnuiy I Ilio pro. 'thai matter, ... anj limit ,. ." how to COHllh| thltt grvt\\ o w.p. TIIKKK: : .MONTHSMX $:.Ml
1"\11',1.
H"IIIJ"11 1'1' ., clllm 1,1 Tim result Is Hint Mh'o J. H. Zeilin A : ".:SllA M'IKKT.AND ': : MONTHS, $ IHI
( nCW.\I\II' work' (for nn IPII"'llu. 1111 .11111"1'0 prineipli'imid Tim only' ('ll fal'l. ia "repeal\. : .III.II'hliy. fortunes have Co., Philadelphia, Pa., ISJ I INK I: M hKK; : "

tlvo I"hlc 111.11'. Inlcri'i-l of 1.1' UI ol'jccl-i., '/CI''alie' 1"1)" taxes on' wliisky and 111.1.. ., ami. liiiulu 1:11 In Anslralln.nh"ll_larger tn.lul"M.1..1' OLI ...,.. 1r.SLOO, IIITIAI1 YIKWH, AM. 8.1.\.8. Whl KI.X I: "
Ubolb' ,' anew free list, (' lumberami ;
by nl.IIII" .
HIIIICCHU of nn II.III.III"II' 111"0 ,1..I. ""I In nny 011. 1..1, u( Iho AuI.INII) 0'\1\1: sM.ooly
I'I'I fbiNxi'K i The New York -- ---
laboring 11.llhl "lions'bristles. | A A\0ltl> TOTIMVISi: .
'HII.IIII' 1111 : :
< Iiironiprrlicnililu' 11.1 shirllin U Ibo llm Inniber, I..I1111':11111 /111".1'1, TIIKKK: ; Jio.Vllls 'lklH
crary pinIV hli.lm'-II| Sun Ihinks duly on should ,,10 uf \M'I' )
{,' (o lln'to tlio 111ilo l Iliut IIIWIH'J'Ap'r 1"1111"01, Ivr of iln jireat" ,, bo' repealed, not i'l I 'larill', 1"11. uonls )'11'1) Wngianru high, ulll IIlot! Our liiislnms nun mi litto" know hyihlIliiiutliut Terms Strictly Cash. r1'I"
of the, de- of the '. uf llfo tliey I leach more 1"01,10|" | | h)'
extremely cheiii
ran only ln< ol".Ofll an I monopoly)' 11111'11"1111111 powerThe bill an a moans' ofaveilinpf ) C.'I H in Bn Hlil mihscrlliers tn llm ,ini-\\
and Itit'f mul mutton nt the the I'KNHtriu.A ( HM.MKII' N II-M. urn
wild official palrinaf'o( nifiotn I very, f\'l: ((111 Iln"I) Dial iniiidepemlenl MII"lllol ( AII.t" forests ; 1.hl.I'I"lhIY| 1.1"I.h'l II lie" Kiippliul I mill the eiditcohimnciklv" '
.
| from <1il.' '. rahhit h ,
1".IH'IOIS woiihldraw Mr." )' 1"11,1.1 raiigo 111.1. I" ixinnil 'JI.lh'I.I1'" cnn ) lh. 11.IIIII Illhl until I lie '" .. I heir limn nt Hie olil'
1"llilll"l Hu"I,1 "O..llI 1'1111 .
.
tlio pnbliij (rpimnry and jirlvulinippurt .. : bis amusing are \nml h'I'a' or 2s. apiece In Hitowns. oilier elly |1'1'''.. 'Ilio il-iily ," ,, I) rali', nrsut, ,11',1.Ih the "
ll..flholl..Iu..I.all
1111"1' II lal'il'1' "il"I"\I"'I
01\71111. : In Hm nuiunllki'iil forestn In Mil .
II maili "'
llm ownrrHofllio ;] I ix'iu-lies e\ery int. Illiiuiit ioniiilille.sih '
1'01 IIal \11001 country, I Hllli"11 I, II'UIIC. lie fomiil tlmlier 'In \ l'uI"fICI\ WHOLESALEGROCERS I he 1"1.1., kly.I The "' "ft.r ihe Weekly 1'
of oll'criujr :a llatlery'lD 100xhIIOtp'o | | 1".I.I priivresslvu unit eiileriii 1'1. .
I M'lnpiilliy: IO01'1111ll.il. IHIIU
nml tlle.M"\'II ni'wnpnpcrK. 'h" hhlW ( .1..10'I fusion, and thu glmit apply' ) In Iho new .""..
E"ol' "
in lii'vond Ilio <::onri'plluii ( limeHui'vliiff : .. I cnnnut ,h'II tuel,, tim 1"1111:1'1, : ,. II II'ill I... liptlilie, are the "111 HITS 01 IC nniil lu theeity, 'mul RISM il.iily, biln tlifMuilllrsof .. l-i .",,11 renewals, unit not to .il.'III"IhlHc Hie-

.1 ) 1IIIho, llepubliemi 1'11'1)' h"lr. Mr. It"IIIM", ; Im rnlenain Australian Hunt. Thu big pine, ur Si', Miiu.l'i.nicllimi, mul' 1, ,lichiiK- "i.runT t. ,inl-Uc kiy.

lonlt, Inil i In Inn" 11\'I'I'lh( boraiise lio and\ inlereittof I any feeling U. rcven o against: '|1",11 glgnntcn, of California Is left faiK'lilml this carries, the iiilvei-tiHeinenls' i.f. itimlr.'iis .

l"Da. Sue ? that pin, ty are BO irreconcilable" willthohool'tho I,, tin! producers" of country" becan-i' h)the Hnrnlyptun: arnygilnlina uVictoria. iiiti>i'\ery > llhii'eaiilliaiiilet, in Ilii. --AXULIPOR -

\labor Tinso 1110""" cnjoliij; BSCUMIII of prosper' 1'hl I'nliforiilim plnu ,"nll'a lliu Slate mul tliu ntljareiiI'Uitlons PtfOTIOlSConsignees

Wo liuvoltlliul a rrpnlilicitn' dull) a ,''IIIUI slan OI'jllIlllioIS.; lie,. ) ; in bin way of convejlujr\ ,Inmonopoly r"1" UIH) to ay.foi-t In. height, 111 "HI'I'IIII, 'I of 1.11.11111, Alalmina inn.

will lio Klartuil: In IhlK ll)'. II publican, parly, U "not "lillhal WI)'.' I llm assurance' I thai I be means big gUI t'r O'c.lol' It 1) 11..1 Vnfeet. ( DEALERS.

1'"Ir'" IR.I an n <'mnpnin) papi-r lil'' Wo do nol yet ,,' \ any.IbliiK again lo oppose every) ell'orl to revise\ ArponlliiK lo l.. Clllell lloilgkliMun :..IU u ___ n___ and Shipmasters
C. 1'i.; the nm Aiutrnlla '
II Into bn u rattler, I'III'\"H: of exIICIIKO. liko BO a per reiitaKi'ol'lliiDoinoerutio llm turllV. A few ) 111'.1 o, wllllh" tIHo'.l. II

.-Itiriiiiii" ;liain IUI'jo ei\n\ bo draw I oil' b> iiulilHtrioB of Ibo country, :wero prosIralo 1111.! fl'O\a 111,1 ell nltittule Is'lng- II-117 11'1.a.c. WELLS' EXCHANGE, Food Stuffi* aul1lonr' UAVINH IIKKN AI'J'OINTI'.O AdKNT

Anil IlH pollUcii will roinrido t a mero" ICIIII"I, wilbont a liupo inUIICCC.HI. I ; when thron'-h ,,'c..i.c produeiloii 1'hiL'O twotnll/ elms pnth 70 feet high : TIM:

nelly with Hint of Ilio ; ('hl'olil,. C_ IIW I that il rniiuot biin olllllal.r by t.irlll'! top of Hm tollcst 'lliru.IIIII wqiloln, mil 11 C.Ion.lo'IN: I AMI I I"! I.KN 1'IIKIS. PAPER HAGS Bar Pilots Benevolent Association,
AJI' tlio Siinlb. Tlio several cleelioim of goods I I in ficloiies amwareboiiHen thu Mt. llo\v-luw cnrnlypt uoulil overlook the .
I only WI'O ll Pensacola Fla. unilcrsljMicil i.nlj Is nulhoi i/c.l tnt'olhi't
anil Mobile llrgihli'i- -
11il'I 'Ibis your will BPI-VO lo hliow by theirrenulls i'or. wlt'h there wnno nil Ih"o.-Ausl"lu. CI. LumloiTeli'grnpli. ,

I'nro h"llg; u maltrr of I,,'.nllli 11'1". Iho probjblo strength of mi In market( ; when wero recurring -ASfWRAPPING please]'iliitnus.take) t'npt.ilus anil oilier* Mill

furvnro an lo cuinlidiili'H for olllro. 111, ,dependent\ labor ori.'aiil/.alloii next on "every' band' in resistance ltbo <" Im rb! Winn In! Li u n .liiiliee mul novciii Ilicnischcsiicennjiicjly.
lu Ilio Slalei ofOhln decline in ; winkingmen A al.mm.I"fn. Vniilt.Tlio PAPER oillee In Hie Kiern lliilliliiituoiliKirs -,',
inadu tliron" < h year ImpollllIl WIIA11'1
&arraiiifomi'iil" wan ; 111'1" iiminmutli wtno vault In course lielnu' Itn-nl Si l'o' II.ink.
ali Now YUI'', OMpecbilly, thistest by (llm thousands were 0111..1 employment r.OTTI.KIi 1SKKI.J: ON ICK:,
limn, Kolly and Itiindnll, 11..1,111'11 canal rurtlon In Hie object tu utrlkitlio
Tlio their Ort ST-.m-rOi-lTK: IM.A/.A.
In to bo made. lulll' parlyhavo 11.1 11'vll; J'.I.FO' (). McKon/io Oerlfii
lo (Ilio mul Hid ami dUlinct ilcinnKngucR of tlio beholder. The outer wnll uro ohrlck Toll.U'tO, tlii.MSS' SSl'Fr'' CK1AI!. .
1111Ihlc.lh a 111 Slulp t..olil HI11 .Iodo."IIII'.I.IIu'II' and nro indies Ihl, lieinn n KriKre.; ., PENSACOLA FLA,
t.t.ly .
waldlw"I\\ nll'oIIIICI' (Ohio, 11.1 claim llial.lhey will fl" : I'cvl.lol IN- wall, have '. ,
Tlio anil Clironirto utand fui.," it so lai'o roto an wlllCIII ualcu* 'I.olhll i would n grnvnte the hol/l! The BlZBof tlio builillng I 111.. Constantly on' hamlt, iilsn, I' 1"1)Maritime

AIl lalionn imidii by ; and \ Now, lien I hero Is i COLD
lioinl with '\IHIt1 \ I hy feet, anil tlio walla nro IH'"rll..1 L'NCS
(' now 'lieliij '
,
11\10 ; J'I.I of York llm several from the Tin
in Iho city XII III'II'.plo \llh111.1" ellhloln.I"la. mul Xlghl. Philip Brown
ow 11111\1" labor ornanl/.ailonn uro uniilny, and ilnceil 1"'OVCI'r llm IIO dCII. ponderous roof Bnppnrtcil, 250 colnniiiB "I'I..lla) Surveys.

----- ---- cbiiin ability ami Intention to gognes, hot as well an ,11 ut heavy timbers net on brick pll' ;i\i: I'M A f\.I.!
Ih'I'
'1'1t\llhl-h" buhHpM in Florida/, win curry in Iho, election (if. thin witli the same ht"'llh. ill".IIII'; Lira, surimmntoil with a 8iicces lon nnrchos __ _j'I'IHB TU K: iinili'llilii'il. ISexlilent Snrvovnr Tin. DEAI.F.n IN

mo prrparlni: party; to l'II'fall II', 'Iu0'1'111, (1' full.Vocniibetler of Ilia Worbl'u(|11,1o reports oflho,111 reliability assert In, il thai protection and, that lias any,inler" rlvc.llf., then oil top covered ol \hlch wllh Is n I heavy heavy, ) brlrl layui. (Iho AMKIIU'AN', III till MIII'JIA'TKIt'S'ASMI.I'lAT'liiN ) rersonul A""II.. .''0,11."I"II"lllho"AMKII All Kinds of Furniture

J'IIU.t'lli 1'111 Ihlullh Ilirir game: am, 1 wo have Ibo roxiilU of Ilicno l'k'llolo.- "" \100 II'ohl"'tl) Iu'il': \1',111,11'11\1'1, Ir HID'111'\h"lo' 1.111c.l In CII'lt. anil,O'I.hll\ 11.fiihingleil B d ana lQ d B Illh" SII"lello, IKC""I'WI' k,,

will tmow by an ovrrwlu'linin Allanta: .lonrnal." 1111.111111..1.0 ill" dislrcss, ( rouf, of BPVernl peaks anil gnhles.It r r1' Ir: assistance to tcsHcIs II,|IHI"HM..| |"
iniijorily' wlli, Ilio IIH'I Tlio K-.indalls: are always to be Count will covui. 8. WlTIl" "'Iulr| l.rJI.It0 ohlnllel' I'ensaenhi. March' U
conies.-Jai'liHonvillo Tiniciillnloii.J't AN 1XTKIIVIKW CIN- for tarill' revision\ some oilier )year" thin clnnt allu.lll. I h" en' "11)

tit brule, but f\i\A\ lo h"II yoi' VIZA' 1\.0" I. Yet, wldlo bin I"III every legislation)' meann to, amwliilo ohstruct IHI pacity of with over o.KI Bqunro Cc't mul \1 .\' --- Inxilatliiii tn limpect mv mnck nml inle.tU'iiU -

ISlranH uliow wliU-li way tin ( ( 1.,11,1 11.1 1lllcru.110 clsk.I.1UIIO ) pi hc Is exii-nildl to Hie I'lihlie.TIIK .
Bay so (t'isciNNATi .Tilly II-MI. Ilg1 insolently tnnntlng Its 1/11". (ICII.) CIU8. Dr. A. Riser

wind, in Bullinif, and I Iliukrunuhl MMMI (("VIIIIIKh\II''I'\ 11111 II rratle 1"lv"llc. In Congress wllli llucliargo ,

fur rlimiKCH In direrion, I it HID alliibuto I.ul. II H : "Tlio of desiring lo bring "dislreKs' An Ailronomlcftt' l'Iulo.
New York CII'I"I111' Advertiser isa Ono nf the most and ronmrkahlo PHENIX SALOON RESIDENT DENTIST
of ''1msInem upon I Ibo of I tlio countryIlioco 1).to.III1 ,
organisms 01.1"11.101 loiijf way from Ihe truth in its eal- I.III"'I' uf tlio Wlll..1 la the rKI.EISUATEDKlnu

principle," Tliulr nalivo inKtlni'l C'II1lilI811111 Ibo Knights of 1.1"01 ,101 I Ing\8| ,havo prolOHsloiin conslanily; or in fioliir ttystcm '11/chloW'va.luU"III Hie brllht K. W. CI., 1'lhr.1 ami, Inlenilenehistreets( .

bcalu I\OI'I sliilrini'iiln all t 1.1, li rn losing slreiifjlh. I know Hint: Hie CII'III"a "II,111|u-l revision II ness" uf JIIt'llo.,""cross. Two the of phmi'1'ndisk rllr Corner Main and Palafox Streets.M Kntratiiv,1Jj: ) West I InteinlenclaStrii't.Itli'llMOMI licksinih!: ( Coal
il
than
was .
11.11'1. ulronncr" '
RI.II'Ha'f 101'1 .. in ,
lhlo" (1IIIU'ly prinrlpli'ii Ibo present 11.1. Wh"1 lui dark altluiugh their uunny
IhJ"'I"
I think that
:
months "
111,), thora in I'urtuinly no dillVronnllm (, Commercial a" Advertiser shows gross I hey' weeks 11,1 monthIn 8,1'* nro pri'Mmloil II W. unit should np< 1 :1 -- ATC.
in
the '
IHhvwl Nun 4-lloruld and tinTinioiUnion Sam ( iiiinpi'iV band the wayIhron hutching, 111110 I Drill', bills wbieli JII no lean brllllantjy Illnnilnutvil Hum >TK 1-rio: st usi 'IIII'IK.S.HulmerlHh : Tanner & Delaney Enne Company
ni 'lliu \ V.
limy. have no or (expeclallon olIntroducing. plnni-t Illr. thh..IIIrOlllh THOMPSON'S.mar .
Ilio nbovo ,' lie luis bail soro bead : li .
at '1'11' h. This Is tlio liomajji: "! fmtclhten tluwi ilnrk transits, | n piiiil > 11..1 iNiys \11 lmJanios

clearly HliownvUvn road alonjj wlllimi since lio \as 1"111111 II Ibo Knights. which, bypociUy, U compelled' In pay mul tlio first U Kona-Unicseccu R a brown lot ,.eieill eil
cxtraut Ilio I I "I lie I Is ""111,1, II one part of Ifeeord.II obji-ct, but tho uocoml has no\1 1..1 1\1.11.1 h' (..alii In Mr. II. I.. Wells, nr lit -- .
lo
.11 Zow..lllall principle.--Plillildolpbl '1-si.V The liuii-t einn.ilelu
'
niitireilullirrwUa than bright
Ibo ua a lie dlliev >il the I |
l1k.
Ilc 'U..ll'I.\L 1'11.10. Sim hloe In llm Koiilh. KMtliK'K :
lu miotlii'r pbii'O (to day bliiip" -
published Ibinks Ihe eslimnlooftlie ---- niontlm VnnAlst.
(CavanaiiKh r"I.I'A 111'111'ecolt uhSO.VltUIA !IVO --- ------ -- -- Holler., HawMllls all Millilnery -
I'ortho IIIVHHIII at bmsl thu ,1'1111"1'111 I Ion of 1..I.I d the \1 111""lli.O 1: I.IMI) brick for tin- quite a "ul..r ,11.k LIGHTNING MILK SHAKE I ,' ,
P""I"II
lutn rain daily riIn '. 1'iilon t will draw f'ollu' '' new' sugar mill, ulKlsslmmee. transits of the fourth Ill111'1 very l.liflil mul Trninwnv IxxoinollveH.I'ole PLAIN AND ORNAMENTAL
parly h1''i 1"1' The 'main nlHie fuw uf Hie 111,1, but ,. Ihe |
Iwy ( I is aboul 1"i\11 -- -- HI.II.. .II.'I.. I tl'llhy.
Ilio CI"'I'I |1"1111! of Ilio : 11.1UIIIHS I. ".'.J'alll"'II. '". /" "1..0.-. lilwll bo tt) leel I I I."KI I 1.1.1"11.11.11. without BHtiHfoctory e.1lllll"n.A.klIRw'.lvolll. t-(''''n'.I"'llh'II'O.' .' .. ". Painter and

I hoytvrmiiialo{ or ol.mhl. long, slolles Thin, does 111111110 iiinrni-i'iiw-ly Paper Hanger,

uui-li ollior by privuto lirav\U I la') tll KINI ) OK ATin' NI'WW.\.tl.: : not Include (Hit' engine 1'1 or othernecessary R ilOJAVAMOCHACOROOVArAUClll.ll for Ie...
EITrcU orA llenllnn tvi'ii lo Kal oiiiiiiin -
will tilvo vuluublo alii lu itarr) lutf tin, York Star MIVKI In out-building" Tim "mil LIII'II'"I.T'IM A with (i '
X.I will bo covered, and ni'irni recently Btriirk ) : colliigo 11'001",01 1'I.nonl' ;;. Knrnilurn t'leaiieil amiKi
klnlo for ( 'lovclaud ami, 111'11 rotluotlon. 1lllh.Io, National Tribune U 1.h., 111.llll' ul".1 it 'shjcd lightning' mul \1.. la tils 1) \XI OJI.U 1.\\. RI'o'IIClr UIIOI Ih'pol.. '
pkol.'pr 111)
h'll. practically patreil.
: ; hiI" kliabby lilllo toadyllh 1 11\1111 will found two ,horsethoo, mngncta .AC 1IIK or rcfl.lenco of
.. no more 1"'I"I.lulol." being a Journal': I. 1\001', l'II,111 cents 111m.1eHI( together, n nil ke| tleu J. DKNNM WII.r. inters h n wllli J. I. Mi pll' us, ralufus.,
than Ayer'n ulniunac' lias, and wlllifur bo ready ( 1 I Hint. ( I.oH6l &nd\ Murk lu hi* Caucasian Coffee S Mill reei'lM) pruinpl niuntlon.

: ":WI.II.I.\I.U': IIDNKKS.: : '. nHIIIOI'1 natch, the rim anniiul his oon
11' : loss 1:1': ) Ihii) I piiim RI.1 Ilckol
Should IhoiKiinoolT: :. A. ferry ever Now York KISII TACKI.IMINI
by ) loaline money wan nlno UiK.NlY: H 11: KLKl'CIIMANN & fti'S
IIOS 11 1.\1'1. 11'1
Front Ilia llr.t voloUi IliU' hal.1.hwtll"lli, "" lo pro.voko CI'"I' 111"0" Iho' ollleo'people in if whlchlhiyhave (1",11 Bun. ________ ('O'm:, li\ .:_\ 'I'. Tncklo i>r nil Demilpiloiis.MCTS PATNTS.Inventor
1""I.IIYIlho and franlie ) > AND UKINKS .
I'ouuly 1'1' al UN 1HMAM >
of llm, fury ) \\I'rfui-rteil l.hl."II.hl.| ".
ben
clol'.II.chlll Z"1 llm ->rdid lilllesharks. \ ',', there" would\ lileiilly' -- > All. > 1 IIIIIIKR.OIIIIAIIK. : .
I 1'111 11'1 <
Ill hlll"vcl'II.1 olhur Ilemo- billingsgate: t'I'1 i-olld if iioliinanimoiis, vote in favor The riillailelphla I-slgcr'n. recnpltnlalonof GINGER ALE ON DRAUGHT (' IAIH. '\"hH. KKMIII.KIIA- anil iialpnlem ami nil Inn Inn

ballot' I national, Hale', ____ _________ bis opHineiit| wliiH'Vt'l' be might(', Us lis-al obltimry cohimna for the 10IIB, UAIKII AM' lldKIt ("H'II: lo.inc.oillli Hnl I!, h. rnlcutlUliiu uit'inItctl
or municipal eleclion.Tliu ( II ,oxt nix monttn, nnvors of tho Old Tcslnnent alll".1 ('IIUUI irr "M'S' IMNK HAl.t.' IIH'' ,lo, to iM'tiimunienUmnh me nitli ennll*
county rilAKIiKSAtiAlNSTliOVKUNtii: : : Klssimmco Icl'r. Hint JllllflUl SIH-UAW, unt reliuiivDiiisiiimy Ililc-lily to tlielr luri'iiH.
ol'llie Newnlleralil It shoni ---- - -----
1IIIglll- perceni.own -. 1 ( 110 Chlllll., not dying out IUIIO\'IIf' 1'OU NT. AMli\\S: IIAV.TIIK t'l.. N'nleliei a ml, Telmiiplloulas' .
,
'EHt\ '
Jt New l.n. New lovenllolm f>lil III.inlliiim
cnltl'IS11 OJII by the Tlio 11,1"1 1.llln. i'ulenleil. -
a* largo a hloi-k In Tlio 11.IlIlul.n\ 1111 bitter 1,111 11 I'\I n.I\R" who hml \ .1h. : Ki looS Kit: IIUKKMAN. lioiiroveil. anil ltc.i-i-le| l A|
uf bvnl
Ufa iinmbi'rol' On llm Kill Instaul, Iho ..Jacksonvillemul : ""..lc'm'I" pentniw I .
thin paper an ou1 ono exists C'itruH, "llu"I'II.l of clglityi'tini a.l.| I. Ami. rwiu, will llelllloiiH KetlviMl. (Jntl'MI* l'ileil.'railiHiiiiirkM
other Io.hnl"or. own, ami our ru- counties against ', 11 Uexcrj 1'alalka .11.111 of tlio ( iIIII ),- or 1"'ul'l unuilK'reil' 4WI l"h./I.l, uf whom ago 111 were II O.ri'iinl.ir' 11..10 11. An. Louis A Anderson Iti'KUteii'il.I'runil .

Ilia way (KIUI- wberu I"'c" hiiined that In made road was Bold lo pay I claim lieUI 1'1 nen mul were > A similar ""' "1 fiirilicr lluy niiliiw,011.) In.1 t nllcnlion. hklllful x-rvice. M'sl-

will) uuvy ami jellol.I'I1 liu a bargain and nulo ullli Mainland Mr II.hll. for tou>lrucllou. viMinl" for lS' tlrst 'II'I.nix \ of lf\s

f1."o,1 11. ) Saxon, ami Ilio appointment, of the adberenls ,1.1111 1.1111 of I railroad hii done ,,"h.hU I total uf 448. The 1.ml. uf Amlicrts lliiv .I iMon. City Bi Poster, I'rellmlniiiy Kurt us Ui lnf..rinaiii.n|> ti-nlil.lllty. nir.A. .

Tlio mmiiijlnj-eclHor) ofIlorald Iho Ncw.L, and followers of tliesa 1"1, Itlo c""lllo stir up some degree i f our tnnlu mul four feiniilv. Isxconlisl or l"I.'I. npi'ly nil l"mnl cheerfully
hell her ( or ; BgaliiKl, it Is claimed: a ,' iii.ijorlly ral.e falsu hopes In thus fur Hits )','nr. Due uf tluwixHilitil ," r. ur In I. \/1'1 I tu Ili ninl Dl.lrlliute
c"II'ulo. Ix.ill"ll. .
lOi Hiiothcr 1U1. Icnr ACn.. i>r | I.. | / nml !". lit S. YAMIS,
counties bonds tho agent mul .I"hl"\
Iho.o"
I of UiU 01 tlio of aiil l lIMilnlcil la ( J'"I.III .hlrll.I. .
pa- lll/cls 1"'llla hollllll" ,
( 'iilinn ami .
IHI.I'c. \ulllallol..v N| It.mnU' In I liu | olieitnrcir Anicrlcmi mnl rnli'iili.MU
irtM'rveil KI Korelv-u
well JII.II.I.
I ti loan Ilio fruilk of the Nlllc.Ocul" .- ind thoBe living lil of the JOI liiuny ( l'hll.I'II.hllll b. W. 11" 111 ." .
clllOI'hllH ill win k Nt Y Ul W
111 lar who : tt reuwiimhleruteB, N. WM u lilliglun, I'.l'
until lie HOD* 111 |nibliolit'd llllleao llunncr. l'I'"J ('', road.-TumpAlvvr.. \ Ill 1 H me biioyiintly! ..1111 mar 10 11hl RUo 0..1 murt-tf. fW-lf.

.-


-----n--
-
-
: .1
___ _. _____
-
u. ---- -- -- i I -
-

PRIVATIONS) OF WAR. ,:'''I'll'al..". II. i i" 1 in lit it i I 1"1.1." felinl| 'h, i.riu the otherp' u ur"h 'U"M R 'JOON. ha,.Uli to'r put do up\0 WIth utlniic u. n lroCe8ul[ \ OXE OF THE IIIROES.AN : FLORIDA ON WHEELS !

I.i,. ,nr.. tin nmn I. .tui .Irl't' that no mm b ill-euiufort and Alf.
''itul.ill, v .( Mm 'I ,ruarte| ot TI- air ,. f' ::1 I v...11.. uic'uu.ln. The bee, h.llcl UK* Well. I like Why
| inn
upon
that
:::: I 'I f.'rll
i erll I
ii.1"I iiob.'ynd ,
HARDSHIPS OF A FAMILY IN THE uuidn'i'lui'I II" I I' obllgwIM I Pat d I '.! AMERICAN JOURNALIST'S TRIP ,. \ \\ .
I l-i
iiii ii' i'( uiceiW menmirv U'lU \ s-- \ )
,
"l'i't < V not all rni''!"., .,d I with hull- \I\\\\\\I ,,i
,11.| v ne
OF LOUISIANA. 1" 1""fI.'lnII..lnf' II'' f'l "U i "' / rl
.
WOODS p'ti'teil. I their "011"11 dllcl. I illt. cash. "I.1.M],J'it t'j\their li'iuiil. .ly rnehnlynii d'.d,I I llioii'' .,inddollnrs, .tin,1,1! Irown stone ACROSS THE DESERT TO KHIVA.$ ., : \ ; \ I I '..l !

itt"tu' fur I Ihll. It \vn t'tI ,dilientpili 1. tin Kkjr (Pity ...r. mnl t ilnlly mrrllI I h", lilt on Mlclilasn nvinue> The truth I Is = $ ) r 1 1j f 1b fff.

Iliinir I'lf" 'n a ttrntrtfA unit llrinnrr.. ,'r' nnd the nun wn Inn I The ItvtnuliHM tlnUr i f Uic fo oh"l '|, U Hint we hAve to mnKe n livlna nail thpM.T I A .llm.u., nt roo Mllen Tlirnilgb VllenlllFii.till.iii t t 1 \ \ \ I : f
i:'iml.iry nit. I lltf t Whit,' nlnl liArpom b 'D every ir>,Hniil ti-tui'. nvall.iUe n'tource. ;
| Imw tried to udk( > 1 I. uiirotily io
wltti llnrilly Man Left 0 _:.urn Mlli-4 ., ltd f.::( : \; ::1
I lr.' ( .1" I the I ulie i.ut nf their tutu "'\" I M"'i suppose tutu we would, I.n I Ix.rrl- ,{ 1 ;," ,{ 111 / '
Ik" ,
,1'1'1' i 1 I'hon | | o'itaIii'. 0,
In II_Tlm Food Qiinillon Hrrlnu* .'ir"r.'dlop.iy. for the clr'I"I hlimi, '.ntlli'* Ir |IM ii mi.11.1.lh."ITV harvest luni| I im'."wi I,kv the WnmliTlnii, Jew If wii ""rl"a Ilii Mumnrrm lit llnlgiitl I.. I :"'i a' .' ." I"I' .t:tY.,

llnr.iVp. Imt I they welp .*> ih"',"rnihi"l, tint. 1111"j I 11'I... ile.f< wit u A nilKlilHTtnir trtiirn thf* I i <,I niiumulntp, bread( nhll'r, \ the Unite, .,.? "".0 .. ,--u' ito"r 11 c..AO. ..O/. 0Z' +

would, 'iu, In TI"I'.. t. .'1 ii 'ill,,' I I kin. ,I"h'"h. fccnsiiinnl. .''1. 111. I, a -'--" A.-; ._. ..'
"Inrted' out npnn the prlvatlnn oft the ,,1.11"1. lii, ,1!.Hi I nnifiiipiit.tnliled Nile I Mlnking ullr In thi,'It'ummnemstdlmi', : ,1.1 king", III nnyotbir rp-iwlnblp, wn) A..II. ) I,.'xxe come to alum'?iu'r Aincrlrnwho I -_ t... -
\"t '\nr Ju.t lifter n illmntruun lire Hint :I hul'. \". ." :hi'i"KO.I, I iiielyiimUilii: "Von I Anil. hki.n ilream nf fitilrn ArmiljrNini I It Is linnl pnoiiili, for. Ihosp of tho mnsi- I should lie ,',"''rII', "I' of I H.iIteroM )rn. -1 1'If
inept' nnnynll thmpnnlo U.lhininrt>iitniilitluiH 'inibtivn I ne, t'llI'' twn Indliiijnlioin 'ih..'.i-.1 Iftnciinr iV mmimi'r noon, Imp limit fi-r IbP ImliM\ It lo ten nf the "11111) I II.I '""1 In ., A
thAI. proved of mnli Inefitunntiluruliie ,11 i'linl"ii K-i'lliirl I Tmiei I Iwr'lllnl. ibmsd(:i'Iurtui.. hit
I : r
: I ji- I II I ft u,'rl"n iniprvMrd with' il 1"n.T.t time wor'. TIck I i. nl' ml tho pro- nlll unnt! men
to nil furl'turnip pimiwwor", no wo lu- wai tihio I Hi- went ii I:
In In
,
) i ., ( some f..1 .I'uropt
01. ['iM.ir.iHcplhnt I tiny 1"'I'f"rmnll
.1'11",1',1 /
dill net ,,'n Imvp tho mhniitaKn of n THE HIGH OLD STEPPERS.A Irnlll.I'r I hits col1iirf"le Idi milie'i 'IlitfFinuro
in;nl, i \ i u, rn-.to )'uiir I'liifi'slou.Vonldjoiifiiiil I I. I.h... "'e nrp ntnrvpil on complete :
ihi'Hun, hut down !)
jiut Inimpeil
tm'lnnl \ : liiformlna me whither (loll IMI f and sour I'rt-itii I.e gdltl'r'oily i'rmmsui'uI! xuir lirol.eiiiil. lie in.
Miililenlv, i" It were, from the ...ft 11I',1.f, ,' Ilftnih illirc or lIst Ihnr ( I an.llt U lered the : as I Hedid
our
)'u'ut m' it jut 'r nn mt'otl'1"Apji Kin Iht, tu pnek I.lnk. i'h / ''In''I'"lkIL
111 I to tlip luinl Hoor of dlnconifort.fimn ".KM nre dirpptlvp III thw. I I ttliiiMl' Onl-V UnrnltiK. :.111..1 I.idler mldnlcht. Uforatbun (rood .!., mid t n.ir, timedIIP
: the fail of New Orlenim. vtp "r tll- I L1.I:11 xxni in Junrikilliini for life I ii' xlsilp.lUllierl.i
norl1.! ui'.i.lthi' mid littln' t ', smll For nmc time p-i't n ports of /very 11 duty clmnco to Mmpie! tho hnrd nmmusty
#:ir.l' nliout lift y inllex nlxife the city on linip.i('| <'iiitl' I)' ''\\liili. I mil 111'iitltlurnl : nnfnv'iiniblp i-hainrter hnve lm'n n'm't'iveui l lfiom I liiU usually pHeeil' nt our ill*. rml' r.isulliil: it* I bfi, I Infoi.mi' .
I Ilir .lnd1 rnllrond. f ltmnitlieinjillinl.Tin | "The High tMd' thprp Is time to Mttlo lion : : him that liin. : ,md
I. l I"' II"i an :irtl-t. m\ I. in I lie h noh RtepppM, n l.nl'h.f laWudiVt'i! 11, I'for. rCII,1 1"lfl.11
rounlry)' nrouml IIM vun very thinlyitlleil .:. h.l'| tllt: I h.i'e nlllll.. |l1i.'iltg<1 : hut I h. I.lme "ln I thu |Hi>plu Kcnrrnlly. ptwIr.' IKIIO- iii"L' on If a -I llle. The, olh'e,, B.ll. Ilclh.. hn\e IN' enrly) trnln lu.1 hurry out riuniiH "'1 \ "> litmBin's -
,ml 1 Htrnnuo I I.III..IIIIJ .111 tho ImliU l inoxe ( \ nn.i' IPI'I.I', I II I. .1 Ie
i UlprlmIIH'"lllmc,11 b"\, "nu h, my own 1..1 hl.r,1, "lb various den lletlono, huh ,1..L.1 or el-c li'IP nil rhnnco at \
t'\ n* ni nu "city fil tlool. Oh., i i\1rllh' ",11.1 run.nve all t ut\I nnd rnil' .1.1) II, :11) the prpsldent ww PXPUSP for nn orh' Ilnk".1 thnt U set I'rUIIllu wur.l., I Ic hurried i mtt h,.

tlime"' Ktrnuif, .Imi hiy* of "nnr tlinpi,. I bunion '. Tin-ill. )'1 I, sir; l'et'-t my enrd, \ ,. sent up for nlnityila i lu'fine u. Thnt t. works dumytdti'r hlt Ilp 11111 IhUIU. Then huirrpnr.il

tl) Iliuer yet my inonmry like suine I .,\, "i II k".1" I i.u'rito 'Iit,1, mi 111'1)'otl )" for h.wIII" bag of meal In lila JMM- .In)?. AI.I tho mnnnger happens ( ,' lint l'f1'"II' In- one of t Hieliiont
inl '1 Mil ilrcnm. 1'nrt of tho time myfaliier wmit 111.:' nmie" I e.I.1 1 ,. to n croeer half, n lo be flnnnclnlly weak, we are ofrll'' .II.h'l 1 iIi's ex er Rn, by onto, It

nnn with ufl nml part of I It In tint' I 1:In' 1 1.1 I \I." ditliiMl n ilmw but' tlip Mile "\1) I. was no sooner Imnncrnll forced tiilenvp our trunk or ,,,' II wn I journey .
nrmy, hit hl'i, r..nl or nhneneo mndo l.idno wi'it h.urn' with their potlub! t the 1..h' parsed. n ..111.1 ".wn. nh, it l la n llRhtful life If onoIsn't .1.ol"UOI. with :tK( ) 1111. of .1'I'rl. SEASON OF 188788.XAIII. .
llttlu rrnl difTcreticc, In our condition, I II" i I I of pl.i, t(.M Yoik, Sun. fal I Hint the l.iwsof till' country "Ol 10.1. p'irllciilnr alioiit wlutt shosuyn, hit Many times ho lott )' i '
helmt' 1 ilellrnto city In'eel nmn wee nlmriHti t.1 -- --X.\- -- I by, t"'I"II.| enforced I. tjranls Anti when It to real comfort the nvcrago times be nnd lilt nun Were pri-vlraied' I by 1:11I11.lTh": "'. .vr .'H'II' ic. \\i-f.KN. .\xiii -Hi 'Hints. 'Allt-

lielploxi In tlint licntiii storm of huntMi 1..". I llriith of u ..TiMirnalli.. .h"II,1, ro Lstinl 1 by ) la)hull Iu house servant C"I" hoa tho bnt of us almost tlio bent nnd thrown "1'01 the Kimta, only' 1.\111'111"I I IN- .\ \ I.ltl.III.II.'I.I' I i I Ml.lAn.n : !-,

< | < nml ilrprhntlniin. n my jntina. Inrlennil charter wns nt onco elitnnmlcd, by the every ."-ClilcOeta llcralil. tohcrcxlxed by the column of, (In u\fH\ ih'i'. HIT! 01. I 1'1.1 .
\ Mdlnnd'Hntconnl thl lulx iii-w \ ipt 'ih i I li I t ilmii it-.ioii.. I'liili exptrft I ly
1"111hl'
,. .. mothtr anl her liriKxl of, 'III.\l'r parent cluli, mid In Klvlng net lee thnt the lint despite the I Ins nf linn-en, denplle' tlmdnlly ', ..
ill I death ', I l H' inmrxl I t'. i "lit 1.i nl' 'u-I'MII MI-I u | i> ti 'i 1.,1,1111"11.11111., -
)(itIUg rhllilreii.. Ami ns thin Y"II wont % who' iieiompatilid t'ur)the neoinvpomle'it blanch no (longer existed llrotlicr Unrelnerfluid i-iini *t a I'ul J18t. ro'Ulol bin iiHemlnnli, ,dei-plto' ti.ilnu' in lii"' mit % t Iiiii, ,' n d I 11 ic n't" .11"I i" "i Hi. i ""iiiiiH. ,nitr.iet.nnH
I h war clond, eottlptl down darker, : nnd iind ,d\.i "I.
> '"lllho fr"'llolt "IIlltllh'l .i|/ '
Frenili ( the follow
nil the \iilitloii| ( lu Algiers The loin Time I'et Marse'Ulnls glvcg for iii'nrly twniuniith' *, ho' 1'"h,1 I < lt
iitiil deeper over ) High Ole Ihrl;
1111. an"n" will rood
m.ii.ili i wi"; I ,, who h.I1\ a a Str'r step a ( lug "'" of a very exciting seem w hichmcnrrpil mid I ,'.. All Hint I
1'It the LAND
THE OF
CiYVJ hlrllr nml harder eve.y"hl'.e, If I d"III"'cl' nrter ., wo shall lie her "n.I Ihr""lh r"lh'l' FLOWERS.
1 iiii .1' of Sara.risen
luls': | M-' :" m |1"1''] i lleiompellidthe at n light ollhla "
Mil nil tho linrdHhlps nnd Ktriuuile. of : eom' '.iomlintM I tu 11'1 01"1 ;i ,|.. .imeiilv fill' how we i-staLliBh furher brAm lies In thin other hll dny.. After two bulls bad he wail calleil ;..IOIelI hi' ( I.. Irlli ,ml.,, "_,\... 1'1"1' \ hIS -. '\'l lilt.l .

tl ."c ilaMi I iel. home of It nould ho hkh 'in nl\ IhilrmiInntiintle' .". larrnlmieil y mt-hu' hIlt' Whel" Inn In din kentry UPPII ( ally specIal Incident loxx'After .1 l i, L''"ml,". Hi.
.1.ml.hlwlholt ho had Ktnrted I the.
like ,
M
for exnuReratlun. .1 '
faiken" lllchll.en I It undi I and amionneed "11. to coiieliiKhnn tint dp lann nr named Bnlndo, l.lln. -
It uim n 10.1), 18Irlel. i'C"OUrCL'IenRConfltr3' that I li' ihuiild, thud 1'101",1.the ti ifIa'li.hu' nstn him be will b'nr nntehln'wld, liouf Jumped' over thus ni barrier nllmni Into Ice amphl- wnnteil him limit k, Twenty bveCinwnekii, 1- %v. II AMl'l.l.M. I'I". l.ttt
with !) left lu It, nml 1."r.hll. 'c,." hid
of
> "' tin' nl"l rid and a
crushing nn
j
how Mime of thone families of women nut "IUI. Ilmll ,"I'r"f It nrhin1, U> kill oft a policeman ou th'ol. miD adequate him Kor nenrly Otto mill 1 theyihnxed J. W. BOITLLT
tmiroi' | WA" him In 1 It*. It would be to give an -
nmunst'd to live nt ftlll '.. 11| 1 "Imcnt thnt tirrlble rounlry. DAVISON & LEE
nm> [ hll.I'rl1
'
.hllII'1 \ lt' "11'iiin wiv l I. nl I 1.1. r ,i no Inli"in'pled, Illrlll.Uolph'8. ilesrrlptlon |wtulc anti tumultwhlihrnsiied ,
I think rtc cnme llrIIIK I of commnnlcatlon thpreerclmy but ii 1.1 they Ilh.,1 nl n hcxcil hut 1,11'1
terytnmo. IlIln. II ,.tiiuil l'I'h 11'11 of the Bwtntors -
.out i i ntUi-ini on I g.'uit'roh' A Tho"h.lo [ : WATCH
they found thnt Mail.nhnii t: { 'ivil i l 'iII i
on nothing nil mortals e\er did court tnart'.d. : wno siimmonul! I 1'1.',)' announced n letter from iurumnlilictluqiring Jumped to their feet. In the twinkling 11"1' 111,1Ill L
though my mother nod n young Bister of of S'linn, Alt Time I ,' hours IK'fore. 'I 1 hl 1"11,11| |>
Hindi, nu 1kfui.e The wno brlif, .lohn9nl. of an eye Ito space around the bull ,\\n
IIITI who lived with ill tool their shinto ofit I11i1 kiirnel Inisscs a ilepiirtmcnt In nn oil mill crowd rushed Into e"1 limclii'd nt the .ldi"x, of t Ihelr IrjItiH' In All -
( bu shot Ito
Kirey I. vacated, and (
it liiird nml brnve: Htriietclu for n )hleh 'llie ""I"le'II'III..I through the week, nml to the \M entih smhnbrnxo felloxv n* Ilio jouittfAtuerienti Chronometer lvlakerVITII
n preaches ItwJf and
nt t moinlm" a corner, to proUrt by means City County Surveyors.
.
mutliprn hon. \ licit of his trsh'l Nny, they xx tut far ,
our ( %omen nrc.rightfully Ilowai laki'n to Tunis for ixorutlou. lung power on Simdnya lie of from his expected 11.1. A
has invented I 1lllk sUek I put pnniui'i's' nlT I tintrmk Ollh'i' nl ht,. Si-A Coiintt' fiiiirl 11.11' >
the nndhrcndthoftln
nnil lhinutlioiit Icngth n now method of autlllng IhAnheri" / 1'IOlhll'l M
The I ::1 il! A ,bill Inprofit" J. t. STEPHENS
> InniL. Kvpiy: nrtlelc of liimity ( 1.1111..1".111. ; question lumpen tho I'lilleil. ; nml In lice limn I In'inhlili I they Inn vt hM)
rush
.1 nt tin' 'iu'rtl's" bnnsellenskul i The hull nm lo a desperate fo syoimii >
viliiu tint hOI escaped the live was mild I 1".1.iiiiild donn)'thlng Statea audi (lllhl. nnd ho wrote that I hechoiild girl, who, with a shriek, fill to the .llrh.l. I the ndmirnlion. f.1 the et.rr'slcdtulmI'ict's | :tl--. i'\i.vro\ t-"I'l: Kl''h':| l''iuicit's'Iii nml IVtilhl.t ttallriiMil.
II l'tit I that e'llelirn-
plmk xxnn
of 01 traded my brothers for hue, n Iw..lrlc litllu, fellow of hfl about One 12 for I'lni. ,'!,," I", ,,1 nppenr hl'I,1 licforo for the Petrolt Mine. In Kiln two club wick antI to ground' hit one of tInt II.ndor,'lh1""tl''II'a.o Him xx H.I..IIIC.I. to./,' -' him I nhnnlilhe I liion nn' I Iis I I" i c' I ,mill., "I I Kb lU olSiiiitn ,
"Yc. I would like mind .
old wnlkcd to alKiut 111'1,1,1 .hn"1 ghe his, to tin' After I'e.1 I. I.O\'rllk"1 nlli broiiKht Inn'k, I Hut IIII'.IJ I uii m, 11.11",1,1\. iII ,Ht- fill. f IIIUSi.
1".lho1 AitlM,
)''lr Clnlon. L it waitIH' wo.l .10 thiia, his alieni m 'H it l'i-n- H'"lii t iiiinniH_ n HI A M
fifty mflen, I I"10"1. ,. arms Thu' piurmn"t' iutrodured him. to his, jivcrlng his. address he remain In i I tion from (flic girl, who was draggud IncOIlul.lo he xx ""llnl oxertakenHe .',. 'I't', K<'-II IIII. "I "|.h.It I o.iipi' ,.> n l.rilM'Bll'l .Mll\| |i'uu llllVOJ:
linmlsomc my mother's, whit h iHtroit Hpvcnil weeks to take liHnns InwhitLVMLshlng 1 I hnd Hlnrteil for KhI11.1 to KimhvIce 'IMllliuiK Ac t lii's ,1i1i .
a gll.. dnughter At II In 'bowed to the :fiiest* n place of safety. The bull u1|" i lulu up : r MI.
,
''' Mild nn officer of the garrison He to the rnaid, I Here- .( end \01' >hi' tho.1 ol I under foot nn unfortiitmtoi "'11 KO I lie '11"1.1 the Ituinlniteiimp ; h'iiu '''I 11''lni-:

there, who nlso lionu'lit f.nl her n pair of 'dtohn\e WI.III'h'I, hi i')''a : ; I '"11 denmmli'il Hnmui'l Shin, for ,'hol haul conceived i vender lut, trampled itt drinkina wntor, nnd forced his 1 i>|H'iler n'if( lilmwlf, tillliiMHtopinil 1';'&-lIi uml ollii-r l' lull
,
lin' silver mounted dtii'lfng pistols, heirlimniH laullI. a crnnd ndn.initiim. Tic! rending, of lie( I lu thn midst of balllu I II expiex* r. / WELCH D. D. S.
r >,"' III luii' ami ,
which children with bid scnfci'ly coiicluded win IUII"I'
we sums' extreme n
,
tO I .
1'1,1 1"1 the "feitulln A young mnn In one of '11I..11'11'11111'0"1"1'| "II i ii.I minimi' IM-
rca.ct nil they were ol>je<'ts of our : ll) JonrmlW di> I hhvdlolio." teas on hit feet, II')limIt his hunlpslID I the 11'lello, shoot him, but tho three 1IIIUI,1 of P'ltimf throuuli that diwertnllte hut'. ttiI I ii'nti- no > III iovU!, RESIDENT DENTIST
lifelong anti thotiKhv 'I. tl"1" p., ilo Vision of giving up his 1M' bin revolver which ho I I. nieepti'd' It, and be not only, Milp t nil nl I Mi'ii,liiuli>,', '
\e Ilmlru\nl said h ', 'I t li I heir dull), nnd f"hlll his blil frll man- ho, eluded I the CoKHneks, I lie ; Iliinliiiili nl lit llnliinmh' I i'Ill-Tin I'KX-
r1 nrcl.lomcllo, tunny other nhJuts urms he cried: bed mid blee'ptng on the floor-of bis Imlgp In him only, served la Increase Wil, hii \\ IIr".II.1I ,Idc', .1' I \i M 111.llnil.'iiili'ol .
value In tho household one-half II Khll tnkeu. I He mu"1 one of I Ihi. M'lltkM.I': I l''umIs.I .
of II'I".t: canto wny.In I'lre'!. O"'I"CA, liirrenslng' bin fury of tutu men tried ,'i .1 midmI ill wtrk gidmurimict. ,it. N.I
sold thnt of call to his utlkil. shlitund Ole t llmt II"lh'r UK jHirtnlH' ,, and his, .denerlpi I lloii'l I lu .\I II I IIeh IIII'nl I 1'11."''.
hunihiy ,
In l .
wo one i'\l
1 tint tin. Mlroiix
any pain a iiy i.f
f\t. e'erlhlll A craxh i'f be wa dead. 1011 run him, through, lot be missed him, ,. ) Ii
Inkrl 11,1 of ,., the, .
It nnd
lion I
C0111>o Jnilueed W.hnd n large Hnther too theatrleal, wp may .n.llt 'a 0 "" n ,e.l. danu'd I'flr his e)'en the him furiously. The nmn S l.hl.II.I I'M\ reioid H* 1 \1'111 m \11"111 .i r nil" din.IHIli'i' .,
tub, round mid painted until his tongue could( utter a nurd I bll.hn".1 went '111.h'r"I" ,' *I'f I.' kllll, Alllilniil Ali.iihnn lit. UMhhiimiiioim I otir AMII \\'n.ll'olk'n, I'nlnfiK
cnni'ot the fellow's HMcekliiH l"t ito born
denv" .
\ Ihuk.-I.)1 hll'pllllllh'ln,1 hnl'o \\hyilnl( hu bin life lu I xxaxrKxeryHlophe in I l\il Ai'iloiiN.Mlllpil 'H- f l'i'Hiii'i In. !li i'.
U do farmer hu\ 'Snt down, brinlder IilI)2umi4-tu'
und n n i 1,1. ___.
t Inl(1..e\ In lialtlinoic' AI> I Ibll-.ot <11'oho'rw,1 .deep luto tho ,h'l, Hint before tinik ,' llexhbe 'IIII III t iMl Al'llollH.lluin.xlimi'iii. .
It for the limo notonly |1.lluI.f
n duaire to buy r.o.hlclt. .hn' ] ) ,
withdraw .
11 110 ----- 1 111 he could them (no plungei '
\01 I
-and hu hint I all of il-nnifor AliriSIKMOIIOltK.I .
boyS were promptly dtapntihed w IIiiuil Lptiiler 4 nml mint went alonn to innko the liarlinln a) -ld jnn. one pin IHMMand .UO 1,1) gui tl.eIIUIXH > In Ittniil To iii'\loii"I almost
my P. S. Ifilinore' 1.,1.1 U mmle of n hl.1 11'hl1' "cekretury kill him outright, the enraged nnlmalBtuggeriug to h Khlxn, to pli \ inn1 | ly rnniililnniillll |
Tho llvciltnuor do to du effect ilut dik, f'' 1.'llrl I"wl.1lho !
llllil"l1iI\ If.
PI'OOUII\'a purthuner wi Jlrl commit, thirty and breaking nl' jnli t'1to uml mnli'i'luln
that will I
dry wiMHl give shnrpaoiind I.dl I of Hist ,
tm'o mi,,.10tlnt. nml the tai'Srulleul rappid, ,", I,1"Ulcl." I II onr cjclutii', ", dioleru 11' down / inimrHr of 1"'lch" lirforo tho SIcily) 1,11' h'I'II' < |itho i Iliiml.riirteiiiuliiH, luiviiuM a.l.li'il. He-vi't-nl liiinili'i-it, itoll.im )-
111 .
nl.1 Il.tu'i'litmu'iI
\ .1111 ( 'n.
dnt ho Irll Itoml In Ili'pI'Vln
Keawn, I Ilhl.
tlh hoop. t11 V.'lth It lie Klveo the most ulrthqtiuko 11' CI"I' breath 15 cc. out of his body. Foreign Let uoilli of iiil.lillonal nmllimilliup
rirmiinilI'mpiin. lm
11111' -I lor |
closer litHpectlon( ho decided, that It live 'live Illil niter Mrlkln' JI.'lf'll. ANOTIIIII AitllFXhxikM I I on linlpiimnt
I
tions to the muolLinns A i.ipfor I IeI. ulilcli In bi'lli'riihllon
1.'fol' hll I pliu'rmis n
do for what ho wanted and chit wo will telegrnph him, dat I
not no they attention, n to,' to .hol' .11 Nor ii iou lila his lavt m' hleti'tin'nt In ,
had to roll It hack again I -a labor not HCcompllHhed "')'cs of the Ijm.tl I: me ulert enll'IIU'C.l II /lh I piii'im of" bid name Is Wllw bolo furuitutder All Oilil 1..1 Intat.: Hlor) I Ice xprlnK! nf I IITII ha ii tot In loiiiluli.I'hkiiiK ,. A 1"11'1'11"11111'1'1"111"11,1." .\ lIIil", il. |' I Hutu CVII'onli'ia In iiiirllv| nmli

without coubUlernblu kiss of if the wnll.fil Ill / leal pstatp offlcn time other day 1 1lieitld I up m I pnK| hu nnd I brief dispali 1'1I lcd-i' i ant.' lu'iiply) CM'ritlr luf pluln SHIll
1"11"111 green print. slghl'11'every ole/1 L4 nn \11\1.' to them I a 1llh'll1 relating the pxpcrlence h lilllnuiif I Itt, Imklsh In.,1, In 1''II.ul. Iniii'V Jib wnik, liiink, nml I'Uinphli't0lk

My I mother nnd mint grew vor proficient to to eunice mnlll, play soft and low or A lilt II..I..n 1.1..r.l. of nil ''ll'rl of his who ninny years 111j1'11 I Iln HIIXX, u ice liememloiiH Imo onimitim, nl on l'i,',ai'i' XX 111"111.AIlItIIlII."III."I' I \\- I I'll'.

lu IIkll1 pnlmettn hats, /n,1 Bold n Illul 1"/11. Strom ,-,','r I y note anti "' p"". On nppi'r lirondwny' In n big blnl cage, ago, for I bud I') debt of -0,0110), wascomttlleil portnnee of lie Item. In an' hour ,be lm'| N'' e.Iihc'o I In I I'i'iiHiiniU rn.i nnwrnm*
treat ) lY two little hrotlr carry- Blon l-i 1111 the result of son, ,ditt movement Is nn Igtinnn llrnnl, tlint Wits found on n to accept western bind of the Irrlll"ll.j't to 111111'11 I He liunli.i \\niriint i -Auiiiiill ami, ho"huh'-. |.rll' \\llll, Un CoMMHH'IAI, .Tun Op.MI .
hot tho nearest wnn llrnzillnn stenmer, nud given t n cxHmnU'd value of ( Ilo paid con- i I lie '" Allhlull! lnii'iii\" I III
Ih.1 tOWI of the twig ii,kit baton (iilmoru has them .1111 fll.OO. 1.lho 11 11' "ll' 11'111 K I Ilio (|iimlilv nl' wnrk I luriii-il
.
miles distant I rememlwr once when etto tnnnitfiielurpr by time rnptuln. Blunt Increasing the hind for In I I tnnil I HID I X\ 111'1..1I.IIr '''
1"1 maila ordir and bus them by the ly IIX upon 11.1 ll.h' 10 I'l ... out nml I In' ln\r juli-i't rliiit'Ki'il. (Ito
'"I I \\ 11111.
lb'ouuumcisdci
lot of hntM ready they roso early ctmrIccti'u creature, with Its green amid enmity to we It. thaI lx lu the I" I|It' u'"
a were for lip out ono In two or n "llhe..f )0lholt 10111 giu>I 1,111.1 Its w i litd' lil'uhl'l'M amiv
.IIZ"I, W.OI I I-;xe'i ml' 1 IIIM.Wairnnlii UK ''udlil' 'tl will g\va\
you
hide nnd 1U nnd h, ,
that anti found the ground Rplkcllll\k Ills l him nsk- 1 Itt-re .
morning corned three cimuuccrta Ky tho coti'.tJinl rapptni "I"II."I. Cine day 01,11 "u'l 1) I t pe'ople'nstlntliiKthem fill miliKr.ii'lion.
with unow-the only snow I eversnw the t ml lit thu stick INLOIIIUH hntteied andfrnji'il \V bat m"Io.i odder to look at IH thnt Its lug a'ituit lui w lake for thu IInd. w'hlch lh'IIII I their cniiHex\lth til* |iin. AIII'I.III1II1I'III.IIIIIII'' '''''. : -

In lAuIthuiluln-htit they insisted upon and thai It Is .lusned '\Ilc. Its tlii. h.okel, of. The tall of time f Iguana, I lind dually cole to be fnr within the cor- tilling 111 I the (xiii xxonld nxin(/ I 'lop I.I' 111.
WII' nnd .hou\'rinr their hag of hats magic power Is RoneTills of 1lul', ut long, Blender anti poriitu limits of Chicago. Tho owner llgured lie .1cm ridge, nnd( 1llllllhcl InKu mm.nte '. Irf'.IHI.

Malted, out on their twenty season tiilinorc, took with him to brittle II sim|' oil Ilka candy sticks ntn that, taxes anti luterpvt, the land hml In I Hilitydn ehlll"llho \lulu, Man i ,m1'I''II''hllll" I ''.

mile walk thinly rl:id. nnd without shot Mmihatt ..>,WW sipnrnti' pleiiw of :' riidu touch The Iguana In nn cdlblt cost him :tiiisb. and more lu a joke than "III.h'xhl of Knroiinn: I I lull,t- Ml I I .' I I-ill.llbltik .

In their return thnt nlcht they found mufic 'l"el h.1 the Htilng three reptile, nnd ami inn the Indians nmlneyrom anything, elsu, not drunmliiK, that tho of- tint xxere tIme ,'I"lnl of I the- woildlleninmilleld Ci'i'i'lhln" .

they had lift their little dOl In tOvn. und solid tons 1'0 If ).t music wire pai-kml Intwelt'lgl of tropical countries It Is a dendly f.roulll bo ""'pt..I. .w-rote ,\.h'gM.1 I Ihu I 'II.f, I the Turk, am lucia M III.hni'in. '
Ilio next morning one |ho). went ,dry gooiN 'boxes for Insult, to ulfer n guest I Lnkeil Ignnnn saying tlmt ho' would tko ,ro.ut cash In lie lioiwe of CIII'II.' nnd, d..luu.,1, mi lu I r 11I:11.,1: i nil *.
Klilpmint .
muck alone over the long, lonely road, To make I this Itiju any of with ltd tli broken olf. I lives on for tlm 1'1'011.1) Hu "lt by Hu'in us fnlNu; hu had .uiiIt'Itih t"llul., telu. Alllihltil' I Muil'iiirii.snlii'iinii 111I"IIII.hl"I.1'"II'd -TMK-

fntiml the doff, mid lutunicd, thu someday.Sheets ll bu'l Miiuo It lets to propirlyaiuortcd grasses. nnd Insects, 81 Its flesh Ittvhlto his I In this lulegrnph, olc Kraphed f"1" ('milmstulct iliculie, -I I Ii,'"' I',," t.

tnblo rlotha, window cnrtniaflnnd \u.lo ) nod Inikxrd, which. and 111,1., with the flavor of atmirki'y's where the clerk Insisted thnt the 8UI h lint (I;'"< Uh-nilotiu?
bed spreads, nil weie trnnsformud nlone requires 11'.on the< ., tno competent h..I. As n stew It Is mm eatIn P|>cli'd! out In the messago. The oWe until,1 t lie II.IIIIU'I, iiiMHedthii, I I I'riilh, __ .___
Into clothing. but there In nn end to nil | New 'rlca.f. You sec I them nllve In 111 tlm mar IMIV' rewrote It, amid h mistake wrote and S then, Ilu, Illh.shill of thu unntiiandliiK 1 > \11 I 1.MKbn; nn", don I r"IIoIh', h"nm,..

anti the hut resource I remember nddtd field to lie collection II.Ie .mid to )1"11 1111, kcts.of tropical' .\10.11., their Judas' (_'' .( Instead of ',iI.fXXI.)) ) olllur, hu ii edit through, the hIm 0 Wiit I, rillul.lr, pnpi'iii I'liii'tiill' nm, CITY CIRCULATION

Ihlli.Ihlt line nan lot of osimbiirg meullunpi arrun this for tint mice of the L baud reijulics I tliil up or sewn up. they have teotl Iu nn' hour latch uimo reply: "Offer nnd .1",,', wiltliiK I his O..h'IIII.le"I'II".. Injiilliilninn' \\.II I I II"'I.III"'lIhll.' I i I !S.
.
I'uli nnd M.-
obtained doubt by some tronu- ; that iiiuke nu ugly bite. of u million dollars Make Huns' In the mldnl ,of I I. I 111,1 I AM HI, Allorni'V
no the Cllbl"L cinploynitut! of three, hul accepted.; h.lh', 1"1 i'h,ml.-ill I I.tiluiu'i'l', M. I Imiil Itiilldin .
outs exertions of those sumo eXlut.voIIhlil" nml Miiiu'tlmua nnd llvo ptrsous 1 he iKiinnn Is 1'Ie- to have 01'(ginatcd 11' nnd collie on 110 get certified (Inuuhtnu' nml writlntl, nnd( elei''rl)hug' I tho a-ihln/lon, IM.

which rolled the entire crowd of York Cimmviclol, Advertiser the fnbli thnmuluon, that 'k. lice mnn thooflhe, boy a world by thu "," he plaieil. t lie li'luKraph - - ----- ---- ---
U II gm'loll d0lgle In the cntting :.1 fec-d.i on air and changes color. I have humlHomo 1'lc"'lt' for his clerical error w Irks I Ilumixv I 1'10"11 tnl. IIUWIIH >
with a t growth and tho Man, Uniimn tutu lluinn. Pccn 111 nmong limo grasses of the oM.ncountry amid gave hit old time debtor f i1IXJO) with WIIII.llln, thlpka I'IIHK. lie .IW all thu
niiivrtalnty a future Biipply. Shoes we ,;'''I'l' tic. grass l.cl. und In which to re-establish In buslneMH.t hltf cu emits of thu Wil.111 -a- N .1'1111-:111111' 1'111,1"11." I.e 1'0
Morrln bll.ol
siiid Miss
"Tho CI"rl the woexls of tho IIluld 'I ,, IU"I., ',", of HI.
never thought of; m mother anti nunt IJfc.elcc. nud color of Ito 1. Illb. I'nnl Pioneer 1.1. drexv the famous treaty at San lui\ i'm "
'bet 1I'Inll.
auntie, cloth shoes for)themselves, or by a woman, tho Is"c'lr.very often, uxcmpllllnl wenuc' n tnnn lu their Thu the change, upiienrA to have como fl'.1 hu .nlt that It would, not' stand, ,,.I I., .. .t_ .: will I'lillnn I..,' nipoiisllli h.lI."HI.' f..r. \ Nd'anv (II, lIds
dilTercncu
otcnHlounlly of feeding, though the bun' "'0 It torn and laughed at. I Hit
dint of much bnrgnlnUig Rutn prcpmutlon of home, Tho man makes A Young "", I.lrk up' .4 ,|h.I.lo| Ulllll.ll" 'll'll, 10,' .11 Ir.iii.i
Latin mae by some of tho countrywomen up his mind that I ho b.va.home In light may IUI'e some ilfect In brlugliiu, The metInils by which men make 1 never madu u 11.tlllllhnt t not fillIllled ', its-,.1.? i lu. 1 1 ll.l.lliIhhil.I. :1 1 1: I.I"III"'SIf'II I.
h. lonrae, leather shoes, but wil out lime color 111,111 useful( In aiding their XI dlro. exeipt futllu denial \ .,.
tho country mid of natureIlia livelihood are constantly disclosing novelty F. I A I u., r.
very valuable In wet or cold, outlier. wifo rather prefers drlhl I.the t oiiLeulmcnfc from lie hUltr-AI.c and Ingenuity.' About a year ago I h) I lrl'I.l tver mnilu. nxnlnxt t 'IIII.IICII'| ,'.. j j) I I'-l
turned out to In unroMnlncd .1) '1 ulhio In Sow York his In Kiiruwi'iijo: iila ---- -- .- -- ILW COMMZ&IALlt
Our | )
were grow
feet that she may have her obsci'veil here lu limo streets a young man v'rurl) 1'1 -
freedom of season or fearing / and, reniei t t Iliau illd' heAnd 1-
regardless thu man, U'"blii. pic- whom I bad known out went, who hud .I''R A i IM: liter
wenther. Only onco did we get any hOIItIC"O', ohl.ln the countiy house *.(HUH! Bni'liionlioii. somu artistic ability hit had not shown \111. nlnu )iurs nuo last 'Ilium-

iHiuglit ehocs," and that was nt thu lime ID (ito lr nf n few ) thu wnmuii J. Hurrla lingers, of 1'11 rieclrlc fume, any particular capacity for lotUIMlulg day, a swift fexir cairled him lieond I III st-t'uiiuil.ltmm,( xI,, m n np(''m'i>i lor Sill ul h Ihi
of the evacuation of Mlsa My 'enr huts again brought life nnmu prominently woild. Front his all earthly warn, the ,
Jnkn. fulls In love with her homo nud Is |wrfectly In thu AI'I1I'8rll0| In."lul. 1"1. fkol" illli'i', ,
ninthur happened to tho time, The mnn e'."i "n liefore the I"hle. Ho linn a new Invention seemed llo lie "down ou hil link. I met lelT, tliweil! his eyis 11.11. ,11.1 11. lt ___ ,- -W' -- -- -
on hu.lne saw tho streets strewn .011.11.,11"10., improvemunta, Ixlll and, Ik. of motor f"le. ho him during tho past week entirely Kravu Thutlhlo 1"II.lullr. hnd bin re' Itl CKM.VH; AIIMOA HtlAli.'I .. )U ONK i: KIMTION Hi ( ilJKATKK'I

the stores We had the nnd witch ho lids got anxious lot i apical until, mnko IhAAlIsc.lb'r his nsjiect hav inulns rc'inoved to hl.llllva .11"111' AN TIIKU'IIOI.KCII.CULA.I :
wlh I pcrsonnl all
los hired out lu Jackson place tip I lo stock million' chnllo.111 I Ice (;timid I NIt"lucius beard, nf hut UK liKHr $AI\'IC III tlio world foi, 1'iiin.
Mime negroes to his of con- Ilk.
done and. there la nothing more CII'OIY Ilr prosperity II 10.k"1 THIN) Ol' ANY OTIIICIt
I'AI'KItIN
soul they gave her solute of tho spoils thAt Interest lu hue ecu.a. Tho womnn's aires 'I'Imbi ,.\Invention hu, call visualnynchromsm trust 11 to lila fornic-r looks. In conversation death, h,' ".Indl, I He would haxgbc'eii lliulMM, ""\'., I\li'i'i-H, Kali Hiu"',nm, 'I"'r.
plnco
haul, fallen to them-plnn, nl'lIc8. thread. Inteu-bt begIns whun thin COI.UIUlllhIIA and, with it IIP expects t I I found that be had "struck It rich", ,"' nf luloIril." And as rex- I'Inippid lliimln, I liill.liiiiinli.iiin, 'uml nlhkln I ri'.NMACMLA; 1 ) HIIJ) TIIKIUKVLKV I I

nnd buttons then ohjettt of priceless ruvolntionlM tho to men' HI. uluily its the Ilh .f JII.tomes, uxviy ONillvi, -. I'lh'H : : : : |
reached The umu belli? I mere creature ACOfll1 by e.irv Ing names upon canes. I "inplliimi, and I ly 111" ii'MUN I IN A vic.Seeu : : .
, and also a reckless assortmuut of his statement, It enables of this Idea tu hOlh'l. every, village, every clly of llnlKurla (-
,Iuo of action, pines nnd Is bored to enter Into OlO II first conception was secure IIr .no, pny minimi. II li Kmenintoul' tic
with which, ou her r.tul'l wo were a Btnte of I'c.t.-"U"th" In though not III reality, to see by electricity a vuluahlo stick aunt curve a handsome .lII"e.lrlh'l his death and send, .atl.r.i.. \'I.r".I.''
IIICIII".III'I"i.o. glue 1011 tl'in.or IlIfI''"
I )
proudly A pair of boy's brogans, .. nn number of rAvolvhl1\h.I., or niov cunu head, on It Then hn himself lip l'II'r.' for the r.'|". of ono nf i tieltdclilt'Mt |I" .
/limit thr Invele.SIZC too Ilrg. full to my _ Ing)mechanism, thll.lll. of miles away, to members of military 111..11..1 companion ""II.Hint I liml; ever luttide-I.yucmt I'rluu 'J'i "'i'lils" I 11 r hilt, Ki.rn.il., by < "n Carrier Hoys

were duly In Territory. that absolute, or H, Meekln .hh. i't-idl I 110 uti! 1-1"1"'.
rtnrp, and when m)smol Flnlumlor WilihlDBton an Imdtrunu.ny )'I.h"OII.I 11,1 h.llced them to nnrchuse the stick .
In.udlcd their rom quarler I wnspriMbler Th.r la a community of Finlnmlurs In Is preserved to them nil. Tho new systum with their nnmu carved UI.I It to present -- ----- --- --- -----,.

of them tUl I have. ever been of Khkntnt comity Wu.hlnlol ter'llo. can be used In ninny ways, where heels lo thulr C"Rllmlllie.. The A NBW IlvvvrHHf.KalTii hlewilulti lleiievil "-111o"'I..tI.I.

J pulr of shoes mini they are n most Inilustrloim folk.When or moving l"hnll.1 may .utilized', In novelty """ 1"1111 hums extended ) thee or coffeu ten, In th. iinino of '.. I.lexeil'iri' AUK KMI'MilKI: : ) 'III I IlKLIVKRTIIK
hut our hardest rubs were not In the ta n now nddltiou to the community telegraphy, electric locomotion, homlogy to all sorts of a i n new \ time 11"110,1"111" A....liill.in Nn. I I1Iwl. )
O'llllzatol. (
could fluid certainlydid 1..e Finland tho pntliertogether Kogers he I..IIO l.n'I''IflI| rluoledh'o" i curt hi'i'ond, Xlmidiiv 11I"'h inontliut HAII.VCOMMKItCIAI.'IOCITY
realtor of ; we irm 'U'r 0111'111111. Ihlnkthot h. tuut he la now t bll or i tree Ace irdlnd ton
do cotbc Uttlo clothing In that and In I few dnyi, n houfce problem of el''t.lo clmul.a- three wood cor.ohll.1, dl the manuallalxir Into "rejxirt of.ulr.o the Mztiit'c; Hii'ir I II.,ill oxer l'r"I1., '. "1"1" '. .. : SI'ILSCIMISKKS-OTIIKK: ;

.lmat; It was the eating thnt brought and fence n farm for him. There I h noseiihon lon nnd. Unit when cysttnt put' whl. attend to the thin tea to uilfet'011, It IB mipHiwd'| ,I.r..t.,1 tit -- -- -_._--II.--1011'.0..1.-- -' *- I'AI'CKS: l Id > NIT KMI'LOVMOliK

tug of war, and -It would take a in which they are Idle', During tho Int me, incisiiKm will ,bo render l lrikchcnp wol k lrou.h'l' orders-NoW York 1llll"ro of I lie Mller lS prluciplo' 11.11.,1, hoinoro oJ 'IIIAN 'J\VO.)

volume t relnto our exp.lolee lu that run of inlmnn they work nt tide cunnerius thnt Icter.1 be sent h)eb, 'I'rlhlle. .. '1 hu dei.o.tlon look

hue Flour sugar never '"lllbhho1 When whiter comes they trinity), Instead th.OIKh the nml. und like coffer, unellii like ten, nml tauten like .= m
saw; meat we had ouly about half the or Illho thnl"r. cutting rails, |iosW and thnt photographs( landscapes Thvjr lie hoi "Ki|. irlinaDl." a mixture of lint Ii, An, the (envoi contnln -' III

time' and thought ourselves fortunate fuel -Chicago Humid.In w.ltol will b transmitted b) wlr"1)lo.eat'8 .- Dr. runconst, of I'htadell.hlI.tIe 00 to (I,7 |I" "'111. of cal'llo. thl. now rJVn1.KK No's1mys

when we enough meitl. There was at I trial In this cl An..lc, priMliiLt rimy I""m. Impoitnnt' nH mi "J
only ole within reach of the community tlm Slrnwlitrry Cou..r,. geons du not "experiment" on patients, lit article of 1'nul' nx well nn I Im wmroo ul m .
managed solely b a little, bait, In the strawberry' regions of Now Jur- A llrava Nun. hospltnlH. "I havu set'n It done In Frame caiTt'Itttu-Neuv Yo.k Market LPt
Ah.lv.le old woman, who)looked like a Hey a clear box i Ii nulled to I tree close lo Sister Merit Tho'e.a French nnn wrqhns and, (Ji-rmuny," ho much; "but with us the Jourl.1"lr..nlna" 0 X + nKI.MI \tl I I IIANfiSOMK I ) I'ltOHISON

".lublo witch a* ehe sat knitting on the ronilsido, In front of every fm m house. lately 1"1 detorated xxlth tho Crot poorest pntluiit In the world,' receive 8 K g 'I/IK/ HAII.V SAI.KS.

narrow platform over the water, nuulo by It Is phtced there to receive the latest ijtiotutlons i>f the 1"llul of ll'.nor for forty years good 1..nllllt n w ould bl* honor on th. Or..!.. fur ntarliot."Uruwnlnn" I -

t\O" three boards loosely hall down. for fruit. Tin*'. quotations are service II th. army anibulniices, seems to "' ,"Hnrper' Itatar. ornllo&rolllllho \\'" -.. : r"1-

Fully hkU the time the DU was out of telegraphed fiom the lenibn cities three tie not only a travu)but a merry woman.During -- Indie.a"llh'xl. 1( 1m).llwlll.| 001 ow I-i is."

order\ or tin wnter to something tItleS 0 day. anil, are distributed by IIIHSBeuKLrs .- a time of hnrd flflitlnn lu Ion- The new coins which are now to h I niuotcr .1..1 frli. | tho dolrouf >. .I r: Five News Dealers
Ilia matter, tluiu there would, not h a mounted on bicycle' The fruit quill a hbinh, fell Into an nmhulnucu ful "1.111 ':Kngland' In honor of tho ''I nu vnturprUlnii \' ., Time, PIOIVMIcolulntKof jr ( -)

pU*. of bread In the community, 'S grower ,Ielcrmlwa by Ibo quotatIons of tollI,1 men Sister Thercnn .I/ Jnhlle'tt hear the Ik.u. of "mnjraty', iiiiltlnK (hi., huh Into I large : 'F. "' n= I

would have to live on boiled 0 panned whether wl In\ day's 1.leknl, Hie bomb 1.1: I carried: It to a distance.When with a amli coWI the widow' cap sIeve l a"II"llllt over I lint lice uuilmlIhe 'Z = ZiJt

com, and sometime we did not have that; Chicago Tin.. she set It down It exploded but, ""Ivul) ______ [ therein lire siuflichcntly "- := i : I KIND 'I III: IIAN'DMMJ( t >lb'
In the world till she bail bad time to throw Korchul, te.hcitiinllyhirowlioul, : :
ometlmes we had nothing '1"i n.; If".-jj.li".r, ni.Snwrintuidint luckily, not .
but sweet Ofel"e did not Hate of ,, free dellv- hermit lint on the ground, W hOI.ht> O.n, ( r.nl Wr .ArllulM.Tlie til gIve them Ilio true '".hh. tliiK'1, whli h : U'J 'IIII': DAILY (niMMKCLIAI.A .

ha v. a groin ptulu. wouldcat ofllce. I says regained her .MIme uttered heir cu*- dialogue at a business In I. IMKrtillnr Ui tlint delIcious ornnuu. The"browned" 1"4t l.l''UA'll\K( : Of.Advertisers .
and everything that came In cry M'rviei, l I..t .h'Inrllolll. phrowi' .11'. only a Joke," an fit. follo\111. nt hong (rich I I. intmily lilpitd nurlhami .
anyl4101 Hint the HIM". "f the ( oiiutiy Il. oho\lug tonmry terlew t"k Dr.n.1 ( t'l''Il( IN.
.
the boys hail since become her nick .. th went 0
.
our .a r"lomhol once biickMnnllii'M lit culllnu for tin Ir.lol whb,1 t"1 /0..1. Illb. .tolludKc.. P-
known \Tlt tlmn she atundItiK of Tile and ; -
kind Gen.
taught of 0 i- mime. Century
nr
tonlikb
allllsh '" olll1lllh COI'jO)
oo meal considered / ,law pniwd hint they"ill. to a woiinddil man, when she was struck Grant: ....1'/1. mt llolh l',l.., b

desirable )and /refused tot towns of ten thouiaiid Inlinhit.ints or to 'h a passing, iipllnter from a chart nl "What I Is your opinion. .a buslumt "At null iiUlnu| ," my *ii iwtrnminur ci-; .
'..k II nritYI It In the wanhpot with whose "IHce rniltinnth| lelrl.) but II 'quiet obwrvaUou wa man, Mr Illh. the general Inquired, uru about 1'rj' hnnri Hint Uilli' .
about' a peck of Irtslt and shallots towim lMf() ( post, "\Vhmy Iii'-u.aI'-I 1".ly I usual "If only a Joku." At "(if tho v.llo tbesM arlcl.which n.y.self 1,10 have ulinulliiiicoiiii, vIew >if I lie, inn 'I1'11 Kit U I IIII.Ml; ,
ntul luid pUlo feast with II" yt'til'.I.y froumi,tuft liii '11t.llu 11' ceremony of the decoration none of and ..t.cr. have hol. .ke to aritet"Mi of It, until for thirl) four hour tlmwholoot All Hi" Imp ,rl.int I".enl ami nil, Hie In. Sill ll'I.I n Ml'IK 1IIKSR. FACTS

(great lolllty. and ubiicqneut getierulcholera get( h.ter. every' Indignantly refeirlmj t" III I Ih. cu.I"II'" f"llal.l.. were ",ltl l l'i I lmlh .01lu. of oourse, Its disk I I. vlflblu u> (1.'lh.A. p riant ,eneial nexXN nf t tin* WH I k, xte'l! ij. > ANH Till': ADDITIONAI, FACT
morbu "' about extermlnuUxlthe tin 11- t" iv "" co".1 the title "h. general, every b'lln' venture I Is more or j.. _
0 tlmt vie 1111%tu gli cut trv "1.,1 kll..w'lravc'f. eiid Ictt'u ult> mailer, mid a i I'.uilll, n.xond 'I II AT TIIK I t'OMMKIit'IAISCII.'I.I'I.A'IIOX
land terra- fie \ullero, the liravc linn touched her 1cm a risk I will only aick yon yourself .
rabblUi and even dry nl/c and nenlfi ''edthem. on --- -
of the millie ,,
tow I'd lulu nilirui. In tie XX
lot
trl an trieir
I : IS UIIOWIMJAT
I l"i QI. though I, for ilid not like 11.1. I. no | for with bl* sword on both her shoulder and what ort of a ul.1 for a umgmiue you of I lianiilvi.il up
thi nl'u". I think 1)p.t. eeryIhlHii 1'111ko. -ml II."lkul.1 no 11.'I.| finally bruhbed her check with his whlummitacbu wluld think i i IU editor could securetwo .KIII., 11111..rl.aUI 111)him Improvmlwuudurfully LoxiMKiii IX I. IMIU d I i v'i r> Miinrhi) 'I'UK UA'I K OF) FOl'lt TOH.V
the tier' h. 1..lh _
that wn ever eaten he for or iliiMi.Virginia to tho ton'n exci'jut. itjM.n( npplli at I k.n 1 hi' *.-:w Oilcan Times Iu pupi'rs ou battle of Waterloo, one Knr eiiu-,| liy all tile in ix 'ulu'ilc'r,, and nn Hi" t'dl'IKS A lAV-A LOW
CountlluUou. .h! Clot. b the Duke the other sir. ItS,
- J lulU In AtlnnUt fiat nl, It In that a large iiuiulur of 'M )Nac.ulenn"1'I (\e1ulllln" -- ------ --- -- - s'l'llAi(
--- --- -
---,- ------- towns don't ask for the ..rk.IJ"UIK.leh > coy I they would be of ; ;
i'tlil'utt U dlsiuutturogeci by ilwxmr..rt nl lUrn ItloriuliiK.The 11",1 ,
a ttlmut I Ill* Cirant, J BIEBIGHAUSER Kalicld{ ( & Sutherland
Two Ann
Ladies Make S H t. He la afraid Hint If Ha tr\ wa jwu t In fn-m the roost /. r"Ilr ,
Two Indies tim! a gentleman were converiilngtDthe I..IIII.'C.' Is ,',' his box rl'll will fall ,mIt I The, "'IIal' atn end, and travel "Wul. *ail' A.. n".1 Builth, Unheard Of.
corridor yestcrdnyrm 11' I I. ohk.II. M'.OI "Ihee re a million 101 lUl living In COXIKAC'TIMtBricklayers I Something
pontnlTlce deercuw ) of actorsitoud
i
a" ..n When a peculiar looking mail nnd the hl'Income thin |post ofnu, by the dry mtaiumed III I"lll the retepliou\weary 1 company room ")S nmde tUolel Uil* country, who fought. ou 01 side o Plnmbin1! [ Gas and Steam Fittii[ :

pt'I l along. Ho warn. below thu niwllum ..Irlu'llo"r" by the mull In ii howstore and were reicouutlng their advenlurw thc'ollicr goexl In our (Into war of .UOI't would you alp, I and Plasterers.AM. .

height, ofr llgure, with 1011. itralglit"Jlr tho post I hu kept, -all of WIII with sense of salbfnc- pose a many I --A"I IUUIINHAi -- '
010 battles they part In with 'i'ii I IK: ( ( l.MMKKCIAI.; MAS A
tblt hung fur down Interested 'Ilg tho irowd ccinc alap..lt least, the "dciuul- abut h"llk.D l hVM| | (II" llI'll.IilMI AMI I Jill)
'n,1, a khowed the"holar1 are II Instead of lou that I .mlcb InUrubt a* they rend iboukWatertouP'ChIcaWt ." : : : I I.AKdK I; KKAIH.ItACK I : J IN 1'KXHACOf.A'H -
that Its 'IX'ITIUH.IIA r".IJA\I. I'lU'
oUnuDII to the pot oPine for D.utl tlon isrlml" xvo at mi .tid InUr Octqu.llnrKu \XHI1K IMINKIN I l MiixT HA'IIH. _
plo of tMU\h. I low a* having It earrlwl tl A* a ..11 "(Ih, the horror of It," exclaimed a WAHIISfAMH, ltA'l'II 1'1', t:1: KAI(; IHIIV MAS.M..I'', AM> ATKAMI ( C'OI.OUKM IHU'UIJV.1I )
IrnwKl wore '"" | I I sail l'J the hand : HUT (01.W A'I ElIl3liLElIl :
'> high. III 1 wel worn iltlzi'n Kronn and comphiln My xvbouM prutly featurwiworeiihadiiwDel | paintedwslira 1.o"tT1. ANtI rilUKS: ION I AM ) IT ItKACIIKS, AND
lint and carried gnuUlnluwlnllsband. the amiHMlrown "The horroroftlilicottstnnt at ( kotnl, "Hwgl.- HIIIM.X.F1XTUHUH .
gels Irkt : : AM
.
1 "kil "
ncluhborlng ,
by exp"luu
10WI a way '0.1 I l'I't f nHiiinli'* fninl luil nn k'nrliiiiti
the I > iipplloulloii HltKADIIY I
,ceglt'ctol by v.iea I*'f ami 'UUUariint I
I ammg blinu' in*
Irlv,1 thoot DIIht may rl : ) U ink, ,
Iwn I JtK-llHONXKI: { a ni'lalty
|
'I U ccloiralvd the .
bet hunt U one of our > TownS will get who live at iiniigi lay naiw, sir, she ro-
mD ofllc aulb..II. ..to.VUI people b011 1 1 All iiriler lefi ut Jn. *. iJbulMin'*, ,or at I',
(1..Ihl one of the Indies, gulii* free .y.lel"hm cltisetis lake it I can your o\B f.l1 Iii the eye every, |1,11.! MUIH| UKI 1"1.1 call i Ull 1'p ralufox HtriMil', Mi'*l to (I. Foru-hie'hlcMr' I I. llox .V.I, will riH'i-Ive pn.mnl aitenllon.uurl .

!into!I fnpln. over tho queer little IUU.wOIII't Into their o)n Unmbi t,innko" an nppll>' I I nIght ami ",.r,1118R1 the comforu ( may bring vou f.. may I W.I, t I 1'' I.\HI.A, KI.A. Ii t It.L.Ib I'L"l'llhlil. 'aul'. Everybody in the City

"" OeuZbln b surprised or 1 Btoldnrd It It wuw' Bun tlou,to the ilepartniHit for I -Xcw'olk of aclvUlnxl uo Idea what *C I'll toll tk* kvly who ..la 01 UI.II' )IiNyucn'i I

_
-. ; -, .' ssY i ai v-
..
; ,.', '. -, -
,
--- -


i'cL .


_ _
-- -- -- - .
-- -- -
-- -- - --- - --
_ - -- -- t'm: ; I.I' .\SHOCITIOAnnrpiin \. tiiCTtWII: \TCilI I I-: 4 \ Y1'ricJ.115th. MA1UNK N E'S.I' .

9 iwacoln t (Tomniminl'ITK'ltAK ) t l i :>ai.n|. In urmpnlhy with the M. .Mnrlln l K::01. wletnrrltetl' fvomMobile. 1

; di,> 'triti" nf Land for tin I'vnplu win formed Ih'. mnrnlnir, Inf.rnieil I P'por'er. ls.t'IS: ( .
J.tT"t
In tliln-ilj' nu I Hie tilth lii's?. 'Ihe 1 purpoicnnf ,lliat bin eompaiiy had ncludud> the Ito' Hn
Kiln Jinrk (>rnoVndtn.in.. <
,: JU.t IB, W.riiiHoAi Hilt !1.ch'Ihl"b ban 1'lkf'l' I the iniinff ''IIIIHC nf the. Hle.imcr IA.I.. which, Moiib,1arrltu .\rre,5 lo |tnar' ,V I'l 7r. t"

-_-_--. __- _.____.__----_ 0 -- this Kn' Land A..soiistiuuus, aru h..o'! explained In till" |mrt I""or.\\" Mule' i Nor bark LltlnvMonP, Sukkchlnil.. 511.$.
I less ( tlvcre iinlry.Tlip Ill'i to I liter I llrn.
h this followIn ,deelarntlon of HIP 1"llhh.
: : ; AMI I ca\:: :11.\1.: ) I \ Norlcii-k Agra, MH, Montevideo, to
i rlnelpte nhli-h It linn mlopteihWp : l IA"nit C.. I I. 1""lnrly iiiallll| < d for I" .il JOHNSON & DAVIS

I 1 )1 t r. It. I'I ll.trne, nl Illuff t tpilni;*, panic ( ItliiPtin nf I'l'tinaeola now In meet- NIIIIIJ I Hie hallow watenof Hint u mieam, llr rh buiT'Murth: )' Illrne. Noble, '53.', l'.iiciiArnclnlliiMnwin -.

11 thv clit nn Hie 2Hi: II) trnin tMlny.A i Injt einhleil.' irlve Ir''I'llII' n'l 1 lo\eM of iH'lugonly eighty r"111 I n Hi.I hut iiup( II A C o.lirnhlp .

4. (..wnrt.f. lllnlT "1.rh'I"M' tinth, mi'l )jimtlec "r eonnlrj I earn of twenty-nix reel and acmrjlnncapacity -. Kimik < art..I I. t hill| 11I'11' I IK''.
hnry
ansi o\er tii wnrld. and a-k tlielr "o"I"'fl'. y,1 .Monltei.lenl'i I I or.ler, elllu.nt n I lrsis' 1 li.iriiiin a l.mlii, n -ho Flexible, 'ol. Uii i I..
1.111'111011 the national in'iirtion: rull.Mr. fuwind tin of I lust: 1110. of bill 1,". MU. llalteton .Ir' KII1111
I llon and In A lit ln1I.ml.llrlblo .
Hympnthy
hlrk of the ,
I Ameili,
rlrlilj for $I I aol .!..i.Jicarteclicllroiii| ( t'ie.Mannruct..ry! in 'I", ,
u,... 8. Hallmark "n.lo..n fl'l"InttiII ; to. work now bpirnn.VH I T 1 be M'lmon n III i.H'n| alnii.t AIII1 1tan to "hnl..1* t n. ..
hail the nppnlnt nf n new ,'rl InAmerican 'I III mil blast by Ih,' liNt ihity of I It bl' k ."'1"11' .\,'CIIO. 1'ode-ta, K'1", M.in'achusct"" .
In the Cnnnlj .In"t.hll'! "f thin eounly. |willthii. thulipvlnninirnf imtrni(. .il. i I'hilulclplila) to onlcr.nsATitji. .
,
In liewlmt, lo lh( Hue?" clil| of your the.. ehlpn.The axe In. a 'ltl'his purlly, Am"rl"nl our 10hl"III' I n huh's,"n l to'I lie pntalilinb Itrm" 1"I'I."h.r.ThUeaily: 1111; jut luuii or, I Ih,' I lranK| >rla- 5 (/ K::1 I TO.IIAY.It I They bate sit ,'h. 11.11 liiieorchiblre.'Hmidlleiil'i'. Ilinul. 111" They ttl I h I nn" .1,
lIr'I'II"o I falling '
manner In riK'k of piiinl| rlilil is. anti to apply tinprin. Honorrcrlll /.ern, the tuss'siiu',' ,m \hl.. h HieiHiitlH I bark rnrnde-o, M.l.irl. :AI, rh.l.idcl gssssi HII| .... nt tcrynnull h in ir rlI..fl""II,. I, ,I' ..li just h.ird timcn, on 5 Hi i 1 u 1., ,,
Iifr wnodon platform around.... t'nlonIV'pol p.II'.nln'.I".1||>. l 1ev oust I itheni to I tie .oelnl nn the l'h"'I'II.h., tvl.l I.I his I'hllllo nnlcr. er list, mblc nny ,nnd "low i.hdlinir. '
n |10
if nro being renewed with aulwtnnllnlilcnln. 1 <111'111'. "rllr, lime.V In due t"the I ,[ 1I'r.'rc itt UanmliVioinut( Hi.' CII"I
,
\ .s the I" tieiiulc's| *et forth In the principally OIII..I prwixrlltcpaily '
cH n'nlrl, nwnt Ijilmr t 011,10111, I 'ul rival of nevcr.il enrz.n'* of the 4u1I1tl tfMlay."

I ;' T..I'.. cAr nf HIP I.. X. I!. I!, cached 1llIlfnrl01 city Ir II" York an rfijeiieral; AI'I.I"II'. Homoof hub will irolnihr I Andaln- IN rimr.Am "urnlillk., alH'iiiHfuliililil.v| : 11111'.111..1111.' .., Tan, I "'AIIII" Latcmlei .ti lii,

Ilio city this niornini. ? to l.he delight, ( f thernllroml Him, to HIP wholeenmilry.pnrvliii Wu are our IHIIIIU .111.. 11 I HlHtrlel I the bnlancc totlencta.It hbin I bailer, Oak, l.iilltiu. (Ml.Mu low Irh..r. ,Hocti.LneeCurlahiH .
1..lroll.lf Khlp l Htaml. UVi.
1.111'.1..1. --- r
1 ; Imyii. Inn Into,'"( f'orrllI"glint". prlnelplen 11,1, ol, c.irr of. t'lt:1.l'IIll. I Sir, 51151, .1."Hh.. I '. W'l.5 (1'1. nynrNloii!?, fit Ollly "5.1). wI'11 ffl.'' ( nil I iln I's.lu'| i; .11.1| n||r.i,..., )iI ,
rlIt'r ) rllllocl NorHlup ( :
: 1IlIII'fOl'rh. luhy5i.iitc
\V. It. Xniin.lcru, iq., |
| ". .'.'!lllrd.r. ,. of HIP Irlll rltflit ofl 'ceipl* thin niornlnu. V slut 1.Z(5) u iii| 5tutb'- .\ chili fly' sir 1I.I.I'Ih.!, ...1"1.t I linen' I :..-1.. 1'or.lcr Poled, any lsiii In I'.eniitifnlly p.i nl..l ciirl.ilns I with -n, u utituiuit
the "
I In In plly I \I.lr. I
or Iho n.'KtmluUSIpml,
tnt l"rn|,rty, Ald advocates "I that plush| jtu's.ties | this ..., I'sin, l'iH| r, Auu nil 'sius.I'll ; |'> POWDER .. only, T'n'li each.
day en roil to lionin from X..I'rl'.nn.' mid V. hld.I..r thppxHeneo 1"11) ,
i I..IW.'IIIIII 11I,1 lit ( MeOieKor.Ktn.I
reliKlnn. We IclicvpJnHieifaHierhoml I | I Ih,' Hiiiiuk' South A 11, 4uO, red .IIIIM hI A.I.I.lih'I1I'r.
) N" .ili! ,
thoI. tenn.
.1.1'. 7tnrrahn, tcncral Munaifcrnf: ,..flollI1, nttnerl the. drotherIIIMHI |I...by lust mimi'k Atlanta, nnd l.ll.m' |Miiiudof Pure.Thlapnwdcr Him bk l'IIII'"I'n"1 H. rt lit, "<)'>. A New Slock nf MII) i 1'1' ltntii 111, f, .'I.' lo $ 'liNt and (.Vlii. A ""'\mipply' ir.M.iiiu.fiiiin .
. I.. & N. II. li. MMem$ rcnphv'' I I Hitpity thin of man, Illh'l/ at thin 11.,11," Iwni'li 1 lush, for Saumlern.v Co.Norm. Absolutely I It bkCo 1'lInltll.II.I' ,\c'nlil', LtitiiKiio. tiJ''. \lUclH' I ery" cheap.UulnVr ,
Ihh' 'I..II
I \
morning' In bin prlt ale palace ear.K of thittre.r* "lush Iruluite nl Itt bark$ l'or.II.II"'II.II.I.I : .
eoiniH'l lH>mrarr. eilenlro I todo n" ,i)r with never vnrled. A maivl'
; 1'"oll..lIlIlIolh""l/hl; It \s ass worm, 111.1 l lwi all eiiH!, .iliillni; a HOIK l h)' ." I r<|iialni'Bnmtn Thc AIIII.wa r"l'lIlr'nncof thi'l'rldeof : \hnl..nl'.II..... More bnik: I'll s hh'II". I"/; Tilt|
_ _ 11111 Iml.t'lllh ., nndBinnnl lr baik Able, >7n. M m nud, I CiH'on clienp
t4( ck. IIIIIllhi., mi fur, hut they. wore actually null uirtil slIsturtuu' suit leus mehan IJirne'H 1".1., hhu linn IN.VII rljxiiil; out wlllithemulIlluclecf Nor I bnik, N-Jor.l..' el'I.., 7.I''.
onolcHl Hotith ut HIP Canndinuline. ,' eiiiilliililedlxtrlbiillim' of tlip j 1..11"1" sirluster nnd InindnoinenpiH'nrance. 5 Is' .oi| in competition It ", f u'U.
HIM eoplo
| a very .
I that all men Hlnnp prenci.ls low lo.l. Hhort its Iclut i lulu cr1isot1fliiti' hllrl .11.h. "II'rl.."
<* 'and cats situ II 111'1 I'd' rr'HIII. \\lr..111 11)1'| Ihll 1.I.Iro ,, h Mie would. sits liiueh I's-i t-r, |IHIVI. .S'o// ,. /'./ IN ec'ua.ils It Nor.h'tsr 1,1"11"I | Ilunnen Kinliio: ,,".V 4i.>.. i \ail n V I Hime, a new Hiipply' nl( very)' Inn llmci.

A pollilelan'H, mil Hlri'iiL'th may l"*l bemeiiHiireil \h'eli' In inK'Citnnry t r the lull sIut\ however, as a 1.I"rllll. in, the rk of n I Nit l's IV.
r In Hie Influence "iflln-" pulltleiileneniieN I of bin nohl.whole) with nntilro.Uv 'I 1 hotuuutic. .Ieflursosu. that, tho neliooiiur.Thu lunr IOli Mw' nt) Wall mree, N. bm, .I"' "Ihl.IIr"'I.. ','ssi.I Children', I linHirted| FiiilHhed I lime I ( fir I-','I., w.iili In 'any' sun in Amciiea ,,M., ,
k :
4w.
he, ban nriili,* for .liim. .elf I In bin nun earth uiulruet to the Ih nnd'\ '' riivr'ii| "II'hll" nine. HI" bark '11.1111 .111., Neiiin.in llCa barynin.
III. ,
11.1,11.111 I IH HIPlipntTenrtrrnlfcivd 1'ltl'lk
1 any.Thu. thai :: ," pnnnot, icrnnt 1 thveciuiil A HK1 WATKItllAfl.. liny the HiinlveeTca 1..11. I It bark Infill, lieuhetto. lilt.I

'' S'hnnuer.. J. II. Hoffman nrrlvcd'ye"' >. I r.itlilHi\\f. hold f mieuetHllnKiieiieratloiMtoltntu that nil I I men mu, etututsilisisufil is Amnentlonrd, yenerday" Mr. H. I'. Cobb, nnd It teleiitillenlly, ." Hit | prfeclly pr.tluvliiK pure I I I h.u"bark :his.I I'.1'1'.1'1.t.alihu'dl.!:.-<:. 'H.I 1..lh.' I Hundkcrclib-lH I .ilttlt" r.,1 f i.10'1" r iln/cii, worth t 1.O) '.

torday from" St. Andrews, liny, with I I ii'irlilpiiKHCUKcrH. | and 'iu OO'ldn".1 lu)' tlielr (. rentor w ithInnlloiialdp ""f'IIIIlh'l by a diver, went down to then 5 Hint, netcr fulli 1"1"11.tu" |glue natiHf.u' t Hon.Ktery I. I I bark 1. 1'11"1.| : I h 0-1. .V.-J. <
I Nie will Inne nn Ih' r.lllrll I ,, NI"IIII..nf| naturalpleiueiiland 1'.1 b.uk Annil. Mem fl.5 l.ii'.oila' "I) .'.
that I iso oyntemlileh cilnin. .., Irll. of Jxirne. fur the pnrpi' HO ,.1 : 'nul.iugsc Try It nnd you I i I.ss nii4, ft, S and, |Ills' Iii, t pry !' S OIIPPIII.C I India, I ass n 11''oH.

) trip"\ thIN cvenln'. hit rU's the ina ffen sued vunipolft human, IP. 'avlniflin ton of kont..II"hlh ','r re.K n III .no ('I Illr.II'"II.. I I U 1 hai bark::: k \Vlruiula.schlallliin.! v! :llnono.-M.;:.':| \: :; I'! it. 11'1.

Thu rcnnlim of.'Mr.. Henry, I'MllerSr., I luu' to buy with I heir 'sit. itt tllrlvl"IO\ | >rt" II It IIIK, In thin v. ...I..h.hl.llI Ing In en 1"SI.11 I ., SIr ","1'1 r.dwln: I I Hickle. siltt;! Headed Fronts m.irkiil .
mill, 1 envoi led) or I I\ tuig ii suit. working; on thl "lt'', the reck. hlll.nll.\1"11". Ner in-p, 5 tlI.
iirriM.il KMl.iy ol 2iW: were U .. I Irultful I.PI an bnlliiKt. "I| on arrlt nl ut w .\ .II"'I.III.
-----
1'11I1111' ilepnt In I their !tale rcHldonce, liy IIII'I rlllI.IIIIIII parent ...1.111 W""I.) ||"hi", { .iilmnl 11 tho, ,IH'rn.. HCIU down ; ho' walked thevesnel lll'.MOVAUNew : I It Sir Irl.11", l'II..lhllll. I. I. >
1"lhkllhl." 1111"1,13"1. A 1 irfje Hlock" nf Table Linen at a IlIrguhlus.Inulls's' .
'; flcrinmila llom.. (js 11. unnatural romK-litlon' nhleli, nvd lemU,to In make r.i. fIH'111 lift ned, vtllh the exception Home, Sett IIIK, Maehino Olllee bunremoved A 1.1.1. baik Iliti rll. t"klileh'h. ,

g A repnrtcr eitenLiy nutv n Bonne on .:J.I1I1I"'fllIlI1 dncp V.ii!'.ln..nl I ," ritloa, sins curIi. ufa 5 little rock ImlbiHt tuft, found aclenunw tt. I'll to No. It barkvilota !, 1IIIIrl.4a:
- ) Hit \\.llh pnMlueer 5 1111.lrllll a of"and rl'l"0.: t lit"" I It baik hll'I.1. I I. U"I.| .. In and Colors, 1111",1 down tu $t.2i limn (1.7 11.,1 1,1 ,j.ie.
r""r dcteloped h "'pt hold-not I "'II IIH a batf \hlt
hlrcttllll\' ( fully Idler who icr..\v> rich 111'h. sv. I 11"1"1..11, Htreet. AnMhliiK In the .II.'liL'n'lio, .1"'.
_J i "IIII|(!.. The name of. HH' owner t'otilulliol tt'e hllllhnl all I hit !is pnxlueed by 101.r."llllr flnv In Iic'r.V by nhe, (h..II'II",1 InlMiMHnohe new Im machine lino tilve i IIH a I HI.hlr".Irllll"" Ar\.111111., .1:,. worth .1.iKi.'
01 5 .11\1,1.
; uf band' or 1111.I..ihe jun. iield imtonsorIIKI.NUINU '
IH down
IIAMhK.NIIVK.:
lie usuuerlatusu'ut.Ip \ll ..
..hl''r. '11 .hn.hlll o.d 111. \Hip% uheist tiut it. "II I. \.lt'ITI., Am h ktn Kate 'row ley, ,M.I.Am lust 1.1 : .'I..llr-clll the \/111. TheCel.br.it.il, PiipliAniid) 'lilcoia 1 1'1111,1 I for I huts'
Tho Undo. of 1-onie'K 1 hold U at' Slut' nn Ihll IUIUI..II Irol j) 11 1 .Attc'iil. titus. I isis Wtvonit s I lien III I, dm.Am .

c.It'nli. 811) )11'.1 I$. ('. ('<.1010. who li'iil hlo HID laee of tutu star.Ii by' rvunon Ihel/r"1 Hiof I.nl "%'uI'sitI.icrrsrs ':..jH..'. -- Itt II (iranada. I Honn. l.ueciofull I.1.,1.. ten ett'iult.tisnuhtii .
!: finewhen popiiiallon. 1110nl-' nm'letynt IlIrl", t'. J. Z. CIIAKV.Olllco : I I km l.uisii, Fcriira. 4.a.CIIINrl.. .
U trouble fur bin, jut"Iii's, ) eflerduy, n-i mid wu '..' .. toalK> lush Uh.\'r' 11. 11. .

) reiHirtiil, Hint HID merimililH are cvlilelitly I. lit ""I\.nl\ \Inilbilncn ImprnvtincniH, uml, nil _ .Itsiy at tho, iltutf HI"r of <;,,. Mu l : <|iiln' ,. ...h Sarah A Fuller, HIOWH 8.Asis 4''.$. hi ts ( \ .. maikcd: down.
II.II'I/Iho 111I1111.I I a residence.Mr. 5t lit 11. nf human .r.II"UIII. n.11 l b> = : Jr. Ite.ldenei1, ( Mcrphant-v: Hotel.U)0 I Amnehll I I WaddniL'ton. Murnc, 4i> 't.Am t. "rlli. hl.1.
loxolll" Iho vnluuor alone to ; :5 .('h Annie and. 31 >1"'hllllrW.Al I)).
Vi. II. IIiilehiiiMin, nrriveil, home of foinmon neeeimliyand Ilhll.
provide purpoiteH Hdl Klihlnl (I .
:Mm.W. t 1 bvnetll. I In thiswuy we prolKiw' toiniiko : E E. :> TOIIKNT.Thr. ( 1001.., 1/iilleV Oriental, and Hiimbiir h SnlHH SkirtH, iH'iinlifull.t: I \ T.*'Ilo f I l.Vijieryurd. '
rout" ,, Mont,,' 'nii ry, A lii., )cHtcrday. / to Al nvh Ilionxxp, 1 HI"" Hubcrlnnn, ; 'lhr.I'r.fll
I It for 1II""II"II'rH| E "i .5 o Hncly furulHlicd lo rent nlM :n n. .
this hlhlren It E" n"'I'
II. Iliileblnrm. with i II.rt.nhl. : .
(-t h.hlllnI.I ". ., or "I> loin V. 11'h ." t.S : j Kast: (.rtgiry| tollIUL AniHch I Helen. :.Mont.ivue.t e'k.nll, 40"
thu home of her mother, In I'ratlvillv, and to oI .! .In..I.11,1)
lit -
they are not pulling' to 1> UI. t : ( Am neb .1'sit 1..111. .51 th.ititt', 477.HYUL'1 .
win re she will "1"'IIllhu, rUllllllldor I.f. Iho8UIIII'r. throw "1"1 to ,' /,". who \\inh In 1110.b"III'ho. itL ft .z : ( IIIK 1 C S Cant a'n Cloth, lit curt, at .Vt.H per. Jard.ttoith ''ik'tt.KUIIB .
i hllll.'*, or emplov Iheir lIllr : cE .5 j7-lf j 811 I SoiiUi, ralafox Htieet.SKNHATIONAIj. OK I'KJS. ,
,iibiiiidant, Zz- : .. .
'
w. allIs, thu "I'I"rlll. .. -- ---
Mr. Ituymninl Piujne, Ihu \\el known 1,11111 hlh our ,'nllll Father .him. I"Uhlcl, - M.innfaetiire.l,. lii)' h)' tho California Fig n full slock. nt t ery low pi lees, from r to iVlfl.Aliinnlsiik .

; New niprehnnt. traveler tho Kclillcinan Tor 01 | | ,' 1 nl :Iu m .1 0 :\ l .11 1 liurii Co., Saa "", Cal., IH Nisturu'ss5)tsus
I Irl'oli. \N hold that lust ,advaiilnuciaerriilnif l''lit 0 lair Not hint wo aio' aj'cnt for Lorril' "nl'- Syrup 'rIII.
i who played I thu New York ,'Inlhllll to goclvty Iln'.nr. "'A""lf list iirowthof 1,1, 11''_ :I ill_ "11 0 S W 1 h'I.1 1' _4 1'lIr !'II."I'flI.' but, hue way we handle I thin Sen.nallon I.iu III,5.. Thin plcnnunt, : California 1'( smith $I.7J., -

Inir ilriiniinir. ."llotile loppir'. the I"kon I knowledge 'nnd 1'0' |1.'rf'I I-r! Invention !! : -lit it a liusuiuus ''I.rllll".It'r."I.O" I -- U list' $t'tttutt, tuuui. I If your grocer nitobaeconlnt 1'111' rl'lIl n medy, may I e had at l'111

I which, huHgUcn him n fume Ihr"lgh'"llh.I mil, exertion lielniiK, after to UN-lety tls at rowllr.large; 11'11"' wo de.clnrv ill-,. I IIIIII'I'h"rll"I'I"r. il 0I"I' cniinoL r.tII"I Hciinalbtn cardn. ,, ,"sitj 'I"rl l.-w 1 it, lew at fifty cenU or MaeniinleCoril. Tor 10-N. Xephyr, Cur(15' stt l pi r ounce.

Boiith. lilll the city.UalncHtllleltccnrd. war upon that b) 'stilsi St lush hamlHucr M IOII'r..III. set I call on IIH. IlKiMiKiiu I Itliot.eq one slut itur. 11.lh.I ,1..11.1"11.1"11'1." | '
nml Cusit rut, midItermitH Slrllllell'.rltl' uur I ES )ye-sirs 552 mid ellVctite' known toeleunsj! the
: A innnt 1111011 piibllu norkn 'to eorHiralu| : -s's I ntneily
.. \ Hiieh tH'nelleenl ntfenuieH an the r.ul. .I 1"II'rllln' 111 Hyntcm to net on the Liter, KMneys, mid
of
Miter feeling' Cxl.l.. In the thrua "IllIlh' 1"'I"r.llrc11.1111 .111"r.III.I., t4 i.! I In lee only 1 centH nt ;
CilriiH niul, I'IIHCO l lu y n number of rontl...rohhlu,and, the the telegraph, ,' tolmmniH mid of Hivineaiinof enablliiKrallninil 'ol'I'rlllro' cnl.IIIII .hl'.. .J uulyI I.'rli I'I'AI :,SOY A NNt'ss. llnvelH j-enfy jet lln>roiihly! : ti tlii.clilisihuttLit's | .
J"I'IIIIIIIII. pniaueer .
12r. '
I I. 1"1. .I p ( and Fetun to euro
;
the cit, otcr the appoint 1"11.' 1111.liy I suet and Ht'uck Kamhlern' to Hirot.tlebiiHlnenn 'h.
I "I. lie I.IWH. 11111111 uiusuistiulut ititiut" .Jusn.l'stIcu.T' :a t cci I III-.NO TI\ HI\I Til.: Ilt4r.'ihieJsuhtts's Connlli.ulboi., Indlircnibin, nnd kindred
rlnini "
(lov. JVrry. 'I lucy IUIIh'I"I"

.. will iifllio I (Hiiplc', "nil only,1.r"llrl.1Ih. regarded <>rtail/ed\Ve] bold W"in nhurt, II the of>laiiuiiauc uw ) otk of, that t the! 111111.1 11'h ,I 0111.1111, .in'rIII 1 l) I .lIiccccl, .I nt the New Orleans Kxposi.lion : II.. o _._ __

will uf Senator MIIIIII.The "the trtio klIIII'1 Kovirnment. 14 Hiemainlenaneo hll. 1 awariled all the pri/ca'tnlhc HenoTcnmid Koko t'hewlii'.' Hn. h. Kt oral).
Itt FIMi5t|
5thIt I
.1 l5li,5
t'l of i'vutuluh:, allis-s'5: uuiy' itsI : I'I ::: ; !hull. : : : highly to the 1eaHlriiikIng 11.1 I .
guts t'luli cnuferecH region I tolhelrroHKftlvo I I ot that '''I..t right prom-rly! "I in ri Itufuth toiuttst, iisiiit-u;Is's t ru. r""IIIU'III',111" 1 HKINIIKIIU: 11, .
wi uiuhuuurt ishilly to -- -- -- ---- ----- -- -- --- -
ibIs to every OIU 11 I I It InH' Ic'nilo n ntiplo mid
| cititu's ",-"llht.lhn ruKiilt of I the IIV". labor mill I that hit Hlnill' "I l'r''IIIIII" .8111 r.I'I"HI"'I"II 1"Ilu.

conference, nnil, II Nprohnliletliiit, thepiuiHitlMatlonnl !- enjoy employ iu tu, 11.lu; HOCIly,' MtroiiK f'ul, ,, Ilrnl'I'r,"1 .,suiluirul( I III tin t'Ity.I'PNisssulA.II".rlll'. 5 every riH-cr IIUH It In Hlock. SEWllnllo.: : .: ns'".

tie IMsles 'mid renmieoliH' will IK' ) \\'Uk, and thu nimeriipuhmt t1"IIIIII- -- 11 I. \IwllIKAI' I'".,
and that the. ut lmlulm ''111..h'l/ honeHl. nnd lu chub, her the I"..A.T"Ilo'rllll' Whoun! lie (I trover for '.'' I'NIYI'KS :S.I : :I' o..c '. II021 U 0 2 HARWBLLI
nl ,
_ _ _ 'IT'h'llolrrnw lgtit tiliial beat tit of 11. hiien Hiint OH ean, nod I'rstu-lhIsusI ni ('...II.IlIlt -.. 1THHIll ,\'r., Kit v, A lu., .1 III'W. 1.1.
>mlKTHiliiif| | luith elnlis will iniirch, to the Iteller doup by Ir anixeil Hoelety hub us byiuilh Stick. tuutl!'lug .1'"Iy Ill, I ht-I.. HCSINSS: HOOJIING.I Nut h'' t. 1111)' 1' II"I 1111" risits isuter.s'sttl .
jmrk to thp intiniu of thn tinIonThiirn'lay, IdiialH' ; inid wu aim at thu itt'sdltItusiuntil II 5 hI WI"k 11,1, 01"1"" sissy. sr 5 lu'stilis
i mill, Hlinnt thu fentivu elayMriN full ...I law \xbleh gIve' to nny ebiHMofelti-' TI..11 UI 5 isI.. I'lobuldy, no stun thiu',' h.n CII''". d I micb A 11',111 5t1 11 rus.... suit uss itt,' )1,1,11, ,. UK: WILL SKLL: YOU
either, j'II""I. 01111'111. I ival tradoal I I'run 5,"'" I." shshitt ,1 thuustustl,. 1'r ,'s'sIhisi
lioh'H tluit they eisa IHJ token luuuluuu .unit' linedIIHttlulL'H. 101.111111'0 teal, \ not equally' tcncral rlI .I l..11 liar iuu Ps'tuutuutulut' 1.1..
.IIII.1 huhl..I.11 (all ..lh..I.. .. lr )1".11'r\ "I"'rlll'. Store an tIer y\\\a\ \ : atvuy to their enntom-, Uml 1IIIIr sitsht"ss 'suist \re'k ,is "'11,1 II'hlr.hy""' ruriiiliirp of nil KliKlx, Ktovi. I.nt.ps. Clorko, Pirlnrrs Brnrk-
ha. outlived I =; fieu tilal lioltlca of | 'ttillmtied <*!'>, Ar. At:
lust liepubllean laity s'rt of HO Himiy t ur.Iihuug'us "rticH inlcrested, (lust l'lIll s I Siatu l'IIIC rrlllC' .
I tlb ci tusiuitur nhptiitliuMnxenllP tl.o E g
1'hl I'W .1""I.hll' Ih. 's riiHiiml'iiliiPHit, 11.llhu I>eiiiK-ra- 1Il. 5 .,. New I 'isutto sr' lor Coiiftuttiplion.' '''' to fI'IO' 0 It In :' ', withiiuiitt ,
oflhu i I'ianl, Kloridii nnil maehino. ,
lliu'anul.lno t New York fiomKlurlilii tie the II.I h".1}" hl.I'O'IO I'llielalH but coulieetod aeonnpt, wlih bothpartleH 1'osl 15yeart E ; Their traibi IH nimply "lnrlllol..lllhl.r( )' IW.ills '1'0"A 1.1 III ,Iislutlitu'. fir "'1' h'l OD Easy ffeeHy o or Monthly Payments!
Illnl .
eke. valuable, Its fact I that It nl- ,
liint. I I. I thought' Inlio hut isug emleavoretl In ree.ont -- -- -- 11,11"1.| 1'1 thuui 55 .k. ,111. rc't't.1.1 I uttul'I "'
U'Hluekd.iy Jhl 5 lioiiH to defeat the will or the. \itcople, primti- JII')' Itt $i.i I 1.11.1 WI)',* cures uml sister, dinippolntn.' I'ollhH. "r A usgust 115th 111,1 nll'II.1 hunitti'tli.sittly .
tho (ui'ste'st ocean HI".r,. iilluat. Thu I in t alit nf thu silent mer- I 1'.1 1.1 1.1I I Siltsstiulcst
will IllllIllr power honent 1 ( f'.1 Cobln, AHthmii, \rllhiI., ( "11'.11111 11 ,II.r.'lIll..r., t""IO. CALf. AND SKE: IllS CET 1'KIC'ES AND TKUMS
I New Yurk Tlnnii nyH: "Tho UI"111 .mrl. atalatt an 11.,111 pnrU II.U I 1.1 1 IIIUMiiiuiiuii uim nu 1111 fTOCAX )
haL nlnnit, tho ry politicn, nnheivliy duernre I .timehaneonui .1: C2.7 cci. +. -4.11 throiit. mid liui' : dmeanen' qsu;duly cured.You Oil "1'1'11'111' tlliN lltllri'. ] ; J'UnVIA SI IXG.
run an n panneiigcr c'I.Itr (sir an nricaiiUiitlnn. wbleh *..hallIm I I I 1 I >:a.. 1s2. +. -1.1 .111 tent It I'f"r. I.in. Inl by I'IIII, i I It. I..IloXIK, ritAN/':. \U\VHI.I.,
cliiK tliusiiiinner, and In II ulnlerBIU nnd In the I I $4.3' .. t. uf KiKiiM-i'iH U. M. A.
In tItus I trtio Relive "'Jlhll'AI I +2,1 I I trial bollle fete, large ni/.e( I. Kjery: 1..11 I it.stusrrstskcI jllMlt tiijtt|> .
| will lie ilicuit "IIIII thu Went I Indiantrndit. I truu fceimti, ,hll.rllll'-' party of "II M.a: 5.2. I + .I .I.tI I l -ai W. IJoirriiHirnl M., l'ISU'OI.\I"\; .

i A nartv of New Y'oik mid ItiiKtonynehlHuien I Hi, luiinl,I. n .10 w.ruiPS'. whlehnhaft -- Jt2I'tftJNIoN

:,;;:i ;: ; have.;.; ehnrlert'il:.. lier. I... taku.. Ih"1. ... ul i;T 1 homiiH levivii: : ..It'll mul rnnu eiury out Iho 1..1\,1.\ .'IK'U'II'A, I 111.o A CIF.U"nlt'TI1'OI.II'- '1'\1 ;1.I,; -.ta u__ _ _

to thus Jistuliut' roust's nl I"lIf"x %%'', tail I k'fXMl eiti/cmt wilhoiitdUliiictinn WO tilts. It
11'1111 f ISTOTIO33 !
I I Ifitweio not fur Hcienno' )M>. st The I'KNHArin.A HAII.Y ('I IMIICI". In ; :

-I think lists prpHpnt, miiniuvr thu hulleHt' nerknown or III pant' luitherinK political. IItlllll.1 I" 1.llh'. net ( it itt III, 1'"lc. 'I" '. '/ t.H E the bcHt eveninir paper.In hhslc ','. .is -

lull I that It U I ciHilenl, In |uineuIn thIs iliel.irullon. .f! 4 -111K-:
:
hue no.'rlol iiianyjearH ago I.y BeloneiHint The, 011\1 In nn .1100111..11100111; I en.Hcmlal 0
STOBE
,
.
Ilu hoist of lust Him gruWN lenn InU'imufaabyvtr. poln'H of nhnt In "0" II n I laremlon -- -- Commercial Job Printing Office .

Tiers nest nonu of thonti Helen.UKU Hull HIP niimu, IIKIII| whieli, JI'3' hut .95) .14 .\ .\1 1I .
l'IIlorlll.
Corner Alcaniz and Covernment Streets.
.
would ?, .21, .iil -.: M
hey RI'lln the New York City I -.11 ;
,.un.llol.r .0 Wllr"IIII""Or 1".I.d. -5 1 .1tt! .Ia .".5.7IS : : Ktur .'( AMI
and thu lolb. Mayor.ally 1. "I'I'F" IISTMI
this warmeNt luoHlhlo mll..r, pa Ih'h'l.h"ul'olllly lario voto la; .211 .11 -,9i' i
.. I.KNKIUI. OKKIl'E INWKST : ('NIKILItGXKIt: !! ; USES: NOTM'K: HIS OK Ac.,
Jultuiluuloti bint fall. .111 ." 1'IA' 1'11 LKjUOltS,
r IHJM w011 devote Iw'lu "OhIIH content I I !u5 .51 .- .2u1' I I:1'. z .. rpllK
of Ihu niminurliinhleh .25' .11 ri.OlllliA.
they to. n died.denerlptlon They arc i parlleiilarlywunlml AN KNTKItl'KINIMi: : IU'IISIl 11r\\ .9) .1 I -.2'.21 O"- : prctloiiHly iidtertiHed, not hat hug been dini mod tit, IH 5th Ill nllercil nt privute mile. Thnaino '

nl (Tnelnnall., IIOCHK W. I. W''IKYKII.Ilrg'l (usa, Jintc.1, i'l'oni/it 11.0,,I"1" 11 ] : Icrmn an olf.rlll. 1111111( tale remain. 'I 1 hI \'I"UI. nnd, groeerlcs'. will I lo "ohlwparaulyer

1'II.hllrll1 Thu ,'ulllrll for uipl\|' ) lust lust luventiiVOkHeU 1IIIIIIIl'lr"" 1. ". .A. IMircftj.All t "
l Illrllll nriKTiil suit tu AIII, and lUnek. In the Mobilo Dinlrlet, wan nn m\\. -:." los-etlivr, and In lots to mil purchaser' nn I inn deierinlncd. ( tu elitists out
t a of the C'I. : (CH\"S'$. klndH of 1'lr"II"I, I'"ol'r.., .
reporter Ut'ICUI.1. aided C'"I. =
column ycKtiTtl.iy, aw
IlIlh'o I
Impri'Hnuil with hits HiilMlanlhil evhlenco luulI"1 < To { their palate nn I Lawyers' ItriefH, (till I lleudn: nnd, I'plr" fNllho !luitiltuet's.. l>. 11F.ACIIH.; :
l'IIIhl.l. i
o to hiss, linn of Menu. I II.I ft Co.o| lilnl. 1'111.111 '4 .: .I-lr
$ l>rnuK.rily ,'11.1. nil, t>ory .hll| In tliesciKinntlfiil That n I'CII.R'ull lu..I.'r houtu .h"II,1, l'I"AI.h'l' 1.lr HyulcniH, minmliiK I thilr Slreamcr, < nnd nllnorU' .I..,1 nnd. Fi 01"')' : 1.'v. __ ______
-
-- -
-- -- -- --- -- - 0
little vllbiKen., (Jf eoumi', IH 111.1'11) Monichn nlnl llowcln: to n with the
I, ,
) l..ro t ) I'rlllllll 11111"111)f''I"I.
I.. In thin matter, over Ihl 1.1"1' 1hlll' -
II f not, unit probably, Ic'r w ill IIP, Ro'lhllf III Illu l.irKermidlK'tlerKdilleallybaekedhunineiiihounenof, HII"I,1, | healthy D"III)', Hneb In the niNnlon or the iiettent nllll. ( sits nnd I II "I| 'IIH.IIIUII'.f f OULMBILTV.Thu NATIONAL HOTEL,

tile idiapv' of I 1.0'1.' but I lie iH-opliMireunn. Mobile. In at nnuo mont dintetpvldcneu I. rauioiiH "Ibpibl fruit reiniNly)', .I Essssu: tsiluiut'tihss, HUHU' 11. S '
-I "'lIlel mid happy' thu ".hlu.nf their. liuhl- of I thu S) rup of Klgn. title, niul 'I I hot t'e' for ale atri.iscs.'iut tiitg lip KvonrnluiiH: RIUll.t., .., this wild. phantniiiH and .luli'klni' erlen nla [Formerly the St. John's antI CI11117ilInk'I"
i'f thu enlerprlna' J"'I-IIul" wnrtlilenH ean make l
I ,"'.. In Irllloly ,11111'11111 and the linn, tothotcntlmony IK tho fuel, (' thug Store.NOTICK ., iKHt h'l of the City mid HIOHO coming hereto "; ? 1110.111| IIInl, hlllll,..1111)i and, money IllInrll'o by .]
fiitnru IH' hiiu.Thu 1III.lhll'l transact businenn In Issue and neo.l pnhlle, .11
IOHIIIIO I 100"Ilu that Jnb 11'11.11)' the latter In tin TO 11) 11,1 IIU (lly O\'CI'UII'nl, SI., Opp. Opera Hono.
I, utfi'leuliiiral" ru4ourevii of t-nnla Itona 1' .. Hl'I'1'llt.t.111111I1,1 hug wet it done sIre enpeclaly! Inv it'll' I Its etuhl ; .I..H| of woik HCCUIH more an Ills'tttliStu (
gradually bulir ileveloiH'd' nnd know bilge that freight niton to J'uI..ullII'U any iiilmeriber to huts. I I'AII.VCIIMMKIICIAL I at tilts (' MrIICIAL I utucK' mid vxnmlne w.t : demand.I : : The:I. enunciation: :; : or fiU'tnfaeiH C.
0(111)Isle { much itrealcr than to Mobilu, ahonliii| full M' rueclvo thu paper', n'g- i ': : that haVo isletS crucial, tentn ruulu, Mrs. Pfcffcrle. Proprietress.
form thu luinU for our Cahill turns I priccH for doliiK'
IIlol. 1111"w I'H.1 ia brain force and set
I Illllll1) that I Ihu light win won tinder treat dinad.mitaKvH nlio f.ivoronlho I ] r"OI by 1''I\.lu ATiM ;o to 89.00 irr liny
boor r
the ularly} ,1 f'llf. I and. 13: Went ( a .( |
I (hat: bulldi'il mlely upon '' lu-Nut's. I l !" ""III'11 Hhould Hatinfy all 111.hllo "
I"I'IY'IIII \ and ,HKiiliiHt III"td. 'hl.I'ln. mmiaxement' ImniiHliaielv! "n>|>ortlutf' the I Inv but Newly uml r.lCKafil'y Kniiilnliiil, Thlouxhnut.
I : tIlt cvecrablepraeUeeofteaehinMfulne
.. I ( Mmn-e, pi
llinlicr lust viirlouv saw mllliiiKllrnin ) ntrcvt, neailynppnnltutho I
j k I".hl. I Irl'I, however, In not any 'menJD. hue milt i failure at thu 01...", or to Mr, II.I I I.I \:1.: ., 11..1"1 i :: Idean( : and.doctrine: fir. 'stti.itggrsuiuillzs'. 1'situ hut" on Kir-t Fhnir..
thu.TIlE I'H.I
of llbiekwater. Millnn 11,1 Hay 1'0111 or tho grvalcHt Illii- rust lilt of tho bnnlnenMiilalllleatlonn who linn charge uf thin pity etruulatlon. 1''lIollr.II, flutist in truly ...I'f'hllu' anil nhonld IHJMconutl
I are iloln u (g'oo'' biiNluenM. Th.li handnnro .,. -- ; by all ,' Theo. Pfefferle
ul tho liounu nf l"r.h'r ACo h If It hi not convenient' to IK'I'MIII, : : ('' ,
| (
r paid! In ""Hh. nnil wbilueoniplalnluii, 1'11111 I WI.tKI\ U.aU-I.\ Whennnu IIOIIHU tclln yon that lodidu' ol
_4 hours of I' nhlehlianln many niiyHHhann I. Irriink 1".lul'anl nddruiMtl In. ).l Ir. W.lo.11 euro Uan ..1) hl'I"111! paper containing I the I'ollh U I poinon Hbnply 1 iHieaunv" their .MASAIiKlt-. :
thu Nig ? | ) : msirtklisi
In'orII'
Illoor 1"II'rll llmt 'among' I Ih" houncit or Itiehaiaetoi of (lust I'oM.MKUCI AI. ellleo, c'llllIl 1I"Ilh'l mnHl hIIO'IIIII'lnl mid, 1 (1"'lt111'\' oppnncnU line It, mid uveaiinu they arcpaiideriiiKlo .
1'nnlpiitc'd. At present tile iKiioiancv, they mip.jxine
IIh.or111
III Ihitiluhus.t'tiU.li to the fact, will Biilllee.U'K. 5 Iho %st'cukuirttc'shuiug Its day jnur \
1"IU"tllI. biich
with the Inhabitant uf tliuconut) -- you .hlllll'Hk( UI."II| an Ir.
9 1".111 KUKI-: :; Innuoi ut Mtliinlny, THE NEW IMPROVED a< iinworlbypnbliu BENNER'SFLORIDA :
U thin local option' !lt'IIII. nhleh In I ) bu ;U'IIU: : "I THI'I CUK.XM.Krank : try-----. --- rant ctuiuhtts'uut'ssutiO, 'I'dl who make

held un Hie 'JUt of next month, llolh Hlden 1 1.\:11: ; ASHIlI.'J'IOS.'I'hpl (I lot Riil ban uK'iictl| hit pnpnlar, minor AM TOTIII; POINT.: ; ouch ilu not Iln..'" ', I Ihey
IN 1.'rlnl.
are ennllih'lit, of Uetory, and thu rcmilt InI'xiVed will t ba am'vllnit: nf Hi.. Krvo l.sssutAwuscithish lest 1"11 (iin.I for t Hi HPIIKOII, nnd I Il'r"I'"r.'d U are a 11tIVh, .lu Igioraiisu'seus.( SAIL LINE

for with tho luisjiuutleliesu| Luuts at hue ball: In 11111"'. UullilIIIK to fiirnlnb hisS |cnplo with thp l 1'.lo'I'HII| IH divadlul., I\.nonlerpd litprIn HOT Sl'UINOS.
1".1 AM
Hull if lev Cream, mannfuiitnivd ft cute hiuut mlnery)' i lud'KcHlion"' l 1.1 ."' ,.guo.I! ""- 10l.01'
men .lohiern
AI 1101 I. Iho .t Hiroiiuhiild lbiior| ,' ( ( arts liter and ) 'rhIIY iH'nt (
4e a* wall \tho 1.III'1 plaeu, of thu leadlimprublbllliuilnu nlaht, July)' 'W, at 7IIU T : o'eloek. All IntiT dairy milk, for, the flrll.h'll' of nhlch he Suite Hot S.rlin.-i.' fulled. cntlrtly I to euro me nlseveral New York to Pensacola.
_ Tlio luuutsuitss digest ire sit Is sties' olUiu terrible, Indolent runniiitf ulcer onmy
thoobjuctKuf lhl. anI hat u >eitrly local dally.mini. | nIhtnrtt
i Ihulhllllin U".I Iotr1 .h'dll A..thllll wih I | with which I hate |I"' UATI&
l ','. I Irnllhl1lir ; (1'lNON :
1.1.
lively Jiutrailu may bo C'loII.'II'1J'CI.IIonhl I n\ Itoil lo 1.1'.0'1' J 111.Thin It .111. rl'II.he,111 the f''hltinJiigjuslvt't III.MI CIIIII..IIIIoll"'rfullhlll yearn. N''r,1 tInctorH fl JJEIGI'
4 nnil )11"l ". l'IMIKICI4L lIT. : I'cr gallon, |'j.n ); per plate. .., 10ccnH. In lAlilenee. It U vanity put' out ..f onb'r.iivany lemptcd to cunt ) .1.lt d.l 1 have tinedoiilyarowbottleftorit.lt.lt. AITLICATIOX TO

IvpreHeutulho win i>hK>elully 1'01.11'; ('It CiH'elul raU'H nn I lirieriUanlltleJiiNt u | ( t'ooil, t'liiiih Ill'Il, hloppy' food bad,, ., (tiussttsb II1' .

:. n lib the hnripltallty' or Ihu M I illoniu, hll'.t din-liii 1111'11111: Klle.l'I', ".1.111, "1,1 rcHolved, I Quo Htwk. nf French can.dine. : cookery. menlul worry, latohourn, iriefiilarhnbili magical 1.11".111.: an,) they and, hnvo the' tiled nil heabtl hint been and I truly am N. A. BENNER & CO.,

bin nlay, and aluu cbeerwl by the ,1"I'"I"| | "...IIIIII; 111l1 U.: I.1'lull..I"'II I. ,, 'and many other tbini' ;. .lilt. 1 ouiilil ctmd. 1 in worth all medicine made for 19 Old Slip. !U"CUIK,

1 l.r'IIIIIOI nf tho C'O.MUKIICUI.'H eournectluuid ,h'II"1( l'I.lf.i.' Tho WKKhi.Y CoUMKiifiAi." rninlhi'iielltht not to tieItuste mado tin Amei' h'IIII'| 'this a ltturil) Hie 111.,1. Thin wonderfullyipnck' Alllloih free of I Ihick I'lmr pInHiiruuceeiroelod .
Milton I amiItlaeLwaUT. l.uli hiss ri's, drunk and cilrxlnm; 1I""iA. \ of iholeuri'inliii'j tly.stsuutlittt | | cure ha i 1"1 O"'O'L' nftcr everyIliinii 1.11.1,1
by lust vntlro (Kiiploof lirty-Hlx 1111111"1 I'ollcynfChin
paw onhllll. under
a4 Miirnn drunk and dhuirdcrly. Kl..w.r. him done elM hud railed. "olr us dh.llu l ia a npcn
W. : ;; Iiiitttsit'ttu.'hi week tor only f l I.t.i | eryear. lirnn't AiiKiint II"Oll"'I.rll ltshtI1h,4
lists bunincMt I
h done
in si mo. Lino i.t deck,
,1110\.11,1 %
lined fi.JIII.I'UIIII. wink 111.r.rlh'l' thit MU, | buitincninml hlO here lwenly-ll\u )rssr. )1 Y itciierul lust i 1'"I.II"'r

r.H. M. $uiuiklsiusliut's' |HH>II called to F.anntlllp \-- drunk, enrnliiK' and ""H'I1.1IIIIIClfll. I.XCIOLSKIllI: I mukimc Ilu Alel'I"lIu" iwople, siuuJstiiltisy heistS IH also iiiiprmlntr' apiici.tand' '. : per u"'nt. mi deck.rSTll'dal .
) that the enjoy and, 1 ,uligwt! Isis, gustO I Htvep ."unilly, and, 1 never nl"IIIIIII"IIO the piirohate
ean
lail. biiHlnemof '- | ) 1"11.
mi 111.'rllI" Mm bum ( of North Carolina and 11'lr could *.
11.cII fell 1..1'11111' l m) alll.ol of all knuUol' MeiuhandlM
11"11
t.'I"r.
1 will 1\11'111 1"1 11)'.. isi Kcllx WI'r. its 'sitsr; "I.U eon.llniictl. (I. II. TubaecOH" aru ix'eonl'il unioii tlie IHJ happy, nut b"ol".I. 0.\\ ". .111 >111:1..I.M'IOONEI
; liciiicmhcr.No histlItlitUs. 55 il.II.II'llh.. U decidedly, lH>.t and
i llNStci1.\ I K)T ':M. V's were shis.tuu,lususl. many' wonilei* nf the 1II'I'llh. Cs "llr) hut l.re.'n'n Aiixnxl r'lower l.rlll1..11..h. Ch\'III"'HIIIH.I .| purlller 'llh''o.l.I".. 1 U
\\1 1" stf beinn free adulteration,
nn aeennnt" .1 AH to ltcure FOIl S4LI:
I M KRcmsm llui yi.-Jiuuuiu ---a and happlneiui to Hut ilii'ptle.| A>-k )nurfor Ilhor. my "I. :
SEWING MACHINE
.
1r'I.r.I'I"I' I its till tho 1".1 piece "t| and Iho only Inll. ... In Iho 111"11111 I refer to every merchant or profen.nlonal '
t K Ijivel.iee, tiscit lUll ts 1III'III"u fceveuly-live ("('sits. A 1IIC! IIAUGAIX.
A ; I 1'11) wink. In Ihe cily. pan bo utetl for 1'"lb I' c'II'in3 and .III..llg.. lrl/l/l.1 01..11" IOU ofl'luu Ilf. A. 11. MUHHIH,
WUUaum, N Ii; I MlllUan, I* ('hlll, Mil.ton t Watch or ('h'"IIIIII'I' r J.V. Ikill.ur. For ulo) at V. ...1..110,. byI I 0II.U'I' The Best In the World I (''ltollhl"r. 11111', A rk., May t4i'hi, About A 1111.lln"o.I a '1,1'111.1$ litHi -

4 J A l'I'.IW.I, AII\.II"I.; AlI; W 1 icn IB lul,v Co.NolH'iit : IT.You It' ) Inml for Ibo ."nl'I'| r hll": 11 t-

lUaiii, !Vieu| Kuulu, : Oj; \1' I humdura.Ik'Kunlnkj S. arc fii'llnu .''.. your appi'llte' The bluffer U thu U''t to buy', ((jut bent to C.\SIUI'1 VIX'KIIS Cl'lll-i: >. order. Will IH aold, en' v.iny .

.j ; I I11, hll, Illrnilni I Turnip and Cabbago Sce plvuu, or c\lr.i' fur 1"I.hllll In 10H'r.| bollicred wllli I lleadaehv, own ; Ihu licnl to run ; and. if need IH.., I has o 1"\ Ilotanle, IIHHI0111 clo. .ri"

.. liam ; I I)l itu Ills, Mobile: ; JUIII.III.'I P i plvotn, n 1 hen Hie w teh U i Icnmsl. yru tiC Ihl"ly.)111111'1I ncrvoim. 1"IICII"I'II)' out Iho 1.0110 .* to, one I li bin' three I UUHlomer < ((111.11111! 1 II"h'I st elI 11 I 11'1"lr.rC..\ I' I'. MAiiKiirnit.On .

Jr. CI ''U""I. __ Landreth's New Crop, j. w. not I.I.T. of tort. ', and want lo brace tip It" up.nt ether ,", "rI. to Iw| .a II"i: I- fnr i-i refer lx year to ,roniiuaoturll.'iifroe. .iid; I; all t Inblw Whaif' l' nnaciila, Fla.

f CITY JJuaIwI.Iuhsusuttiir: 1'iop. 1)11. IIOS.VN.KO, st ills St llmuliint, iprintf' mcUlelnvj 1 NeeilUn for all s.111 Mui'hlnv, and 1'arU of AtlunU. 4 'I'. kKi.LAM.WrltfhUvllle jt'2.ifJ

'_ Wllliiim-, ( ; I. .l"ine., Jl'ST: muI'1: : ; Y In dlicotvry for I'III.III'lnl. kite' or bittern, which have for' tliulrba.l. very I. eiiiKer.MnxerN. lia., May I l'ccsu.
I 111lwll 'II \ 11.,1' ssil mlmuluteyou ..Wintlb'ii, S5 ccnin, |Htaio> ex.Iru. .
Munttfniuor) |I.: If hklnuer. Ko'iiniblu: ; A W. A. D'ALEMBERTE ,"',', ,' II 1'.1".1111 a 1II.I'hIU "hiil Uacknowledged cheap, bud: whi.ky, whl1 tress. unj 1..lrl.'url.. All \ho tissue full niforniatlon allllile
KilK. Mublluj; 1. 111111111, CII..I I; V I.' by 11 tu U> (Imply' marii'loiu. for nn hour, and 11'1 Icato )i.u In I.-iCciisl 1..11'fur Cutalogile ami, 1'rlee Lint panne and euro or HhXMl l'ul.l" I"ruflll" J. Wolfe

4 y \Vnrrlnulon, ; L N I; It U exccfdlllnly I 1,1.111110 thetahle, \\.re ."ulitlll than I".rur. What jon and ScrorubniH swullliiKH, '. U., Denns ,

TJonvt, Ala.AVantotl l'l'hll. DRUGGIST AND APOTHECARY iwrfeelly Iltll...., ami 0".... not .1"1. III 'S .,11.11 0111'1110 that will puiiry yuur The Singer Manufacturing Co., Ilh\IIII.I.., ean Heeuio Kblney by '" COIIIIIIII., Catarrh' of our,

U. M' : Mulh all cuss's of CoiiHiimptlon, I'nunhn, Cold, bbMHl, iilHillie.illliy' I action nflde Liver and MOItll.K Alit. U'J PIIKO lllunlrulPd itusIs. nf Womb. Mil.edwllh : .

5_; 101.lr..III., Hifond Iniml HOUIHlioltl > 1'lhltll Ilr..c.OIW.Ut ('olgb. Croup' llnnu. hltln, and K icliti') ts, reHloro )your vitality, and give HID mull wonderful ami, II0rlllgI".r Puhlo.rrlCt

E and Ixlleheil .'urll I I I. AIII. LiKkliox : HOl.UTIKI:. KIIOM I'OUXTUYUKM.K1W. I'alnt Wblllh'l, Illbl(Tint, It I lum, nlvcn unltcrnalHatUfacllun. r'II..1 health ami utreiiKth. Mich a I.t. I. 'II.I.I.\I, halC'IIII eur It'lore n"wn. A<,I. ,

\:1'1".00111, Flit. J)'IIIt : : l Ilr. lloiianko'ii t CmiKh nnd 1.1111 inedb'lnu you will llnd In Kleelrlo """'1'., I n I'alafox Street/ II.U.IAUI'O.' Slit.. ) I'JN84tOL. COJRCt4.

,. .1 i i iCbolo LHW UKI.I.VULK: UII $. Hyrup U iobl nl 0 10111 I.)U. O. "" .nu- and only M''III. a bolilu at Ciwteeiu l>riigblorv I'KNSACOLA; t'LtfltII, For nalu la Teuiaoola by W, A. I'Alo
i'enl FOi
Callrumlu UI..I. nlxly per 1'\tJ! Jert-lf" This
Teniioula
JSllUU llKIMUKKU IIKUH j) 1311 hum, ( bertu. "1 1t11, Opp. EXlrc"Oiliest, ,
.