<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00115
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 6, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00115
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
"" .. .. .
"' .
,... .I DAILY ADVERTISE COMMERCIAL I* TUN PE' j Xt.' SACOIJ, ( 1ILY\ COMERHA" ', 1

)

IT ,\ I.w.01- -! J'1.. I. J / : / 1 ( I \ .1-L. f\'J: :;I:: ,, ) :' 'I | J


-- -.- -- -- l
-

-
-

VOL. 0. I'KNSAC.'OLA 11.01:11YEI I ) : > >N E I >A Y .J U"I A' (fi I, l s Si.
'
NO. 11 .) .
-


jiriclyfiisl-tolB! every Respect ( .11 ,:( ) J 1 ( : I" ;\ I.A. r ( U I I mi.: ('liIiI: la.I.: .' 101 Ilt1lnr.ll I'. C\v \ |. in.stlie : MIUII: ON Mil.: MlMlsl': f' UlOne
I mi ,
uni:! i I' run
I".IIII'II.--, : I DC nu
Thr I Ptllkrllmi. MIMI I\M>
IV Citllli.Ml _
CityHotel RETAIL JDIRTJOOIST.DP t.lkd l l<. (......... lii." Iii,'. } !Shut In On hii'ts* Miilllh.III IH \\ "I. I. Unman I 1..11' Intiiii'il lillletl$ ."I'jiiiialtl.,,1 lw .. IV....ituhi, I!,.Ill.Ilk. III .Ill.lll ,. 11\\ "',, III III*

1'1'1"i ''iu it,., July ((1.! -.\ \t'niiMitowiipfii.il (01.\111I1" 11 I., .lull' 1 .V-A : H]'cnliill "I' his.' I "lair \.1'...,
1"1' ,
IN III.III.up. i nut M[l.i. .luh
IIlI. f.-\
; -n : The |I'I'I"CII.'O of [I'mkor- poM'il Irt lip Kli-li.i:: M..i.: .)li.mi. w .I"ln"t t ble ". hleni din I I'lntiN., .Inli, ,"i. .In.lije..: I lllli'ien, ,

Ed. Sexauer Proprietor Inn nnnvil in., n I In I lie ('(11." r.'trinii. [In the mniilli' mi.I I.iI 10..1 hirei' a. op..nrie.l ) i>.lei.l, I.11 nlieinodti 'ipiHinu tin I'liii'A"l/c< ) P.IPI.I\| .|,, .
nrll jjff S Modicinos SponR 'Iii'ilav on a ".11'111'| the. I ilphhlllft, I ll iii < ,
and BruslIos li.i. c.I i HIP ,' .
s eau- I liilcim1 rxciirinrnl nn.l[ l h)' lid iug: ulriiek' l'n pieeo ot 1' (ja' < I.'.ulhi'iiI' ( ', I l-a,1 I- lo imp up( fin Ii Iii
in
ni'iion, lixnlilo. lullnn.(. Tlio ompani I 5% huh li iiinj I \I ('"1.1 t51.t.r "I null,
E J COOKE Clerk ," inny pipe' liiI'll from '.1 'toy punnoii, bn I bo\ j \1'1"1111III- ilu.tuisuls.. I !i small poilionof '
JHI"" ulrikci" are I 11I.lijClI.tIIl tuiil .li'iiou! killc.l "11,1I"! I tin* "PI 1 line, lts'uuuIII '
LINK OP TOILKT) AKTH'LKS.Weil.nl { iee ... ) romnnllp.l.'
I'HI
:MA ri IIP 1\1.1..1. UK A i .\ \ M>\ .olhpr pa"ii'liu''ii\ iccplipil, I'
the nrlion llioo'rrnlor, I In Ininilc"iihi.h ( 'lire. lie .Mnl "till .
GOVERNMENT ST. ) of I | $ liiliifilnj I lush I Ihe ili ,lim'lion
OP I rilllMC SQIFAISK, 'I I i tit I) I I" I IV'i' Mullein.,I 'mill? \ .% .irrinil., .i n .,nli, !< 'i lilt ill I 11..1. II' rcpri >uiitcil.i ili'lcotivi'4 Into I Ih,' i'ni.ui. III (lie ( iUHS: hIts WI... .1 nly .">.- \ h'lor nlll piobibh ''' litnl/ !, nliilpeieial i of lii'injj Ihn. i.t.t l "pail, 1 of I lielaml, iilI4hu5it
tA< r MI'K' CO.lclI"l'a' r.ilall\'IIIJIII'c,1 'CMII'u'uIui, III"'rII'I'C, b.tlli InntIlieri
II i >-t.it! i PTU ) ;> !01II klinlufl 1 ll'llll'. ) I II | to ''CIIlIIiu'.I''I.I .
1'.Sl'OI.A, K1.OUIIIA.nianl by n preinnlnrpcxploilon ol' a.Miinon, I :: ,,'al: il ,II. 'lilli'il. I the ,\I -!,.. nniil- I lire, 1
l.a-t ;JMI) Miikri hnmlr.ilpMra
-- "ij.h', $ Ht \\\--t polii'i' "men hale
CAKI.ITLLY: : COMI'WXDr.D.( ) ( I MAY AND I Ni .' II 'I. uliile I llriiiK! A ..1111 ,. p.l, aiul! '
I l'f ihIO' I IAYWKkII or MONTH. III'1ciiccr ". 'tr !Lclii'iiiln 11 licl.l u HUM. l itg.) II,"l h' The ))1011'11"' ni'ini pcr oiH 5! cre Inn.mml.ithefionl : : ; ': ..11" io ,'.1.11 l."iit.'hrcii, ami are lemty, In
.'. .. ;_I"'v: whlili ho vas rauililihuig: III -i'\pliil-, I mnl "rein pbi'l'orinami. :H--I-I lln
|
: tiii.iiiiinoii-lr: i'i'iil l\cil lo I'iMilliiiic, the : >.11l:11I1': | Iteit i'tiilioiH' Rue
:- ----.--- p.l h ban>aik that hiil In"en lilt III the -hli-of.(. llic..n/ '. \\10"11", ilnnl.lilan. li'-..nmeilI..IMI .
lrlkc :III( .1 linitn\Mi.t It h i- ...iIalt' muncin.'ii
ItztL11iimci-i-t: I the ninnon: .mill lie wm blown into .'.' mil of Hip ,'III Ihe II.T-C,
\Ill'l..llIg.RIIlIIi huge number,
-- 00------ I he liver bi'inificneiieil[ with ililll. nil ; lie. .line IIuhicni'.l i nn.l t the .1 li, I is ii', h'l.oiiiiol IN, .lull P .'. -Hie I lloni'iahleliistuc '
;m i'\uvtcil|' In i it't ilill (10 II ,ilk lu'Toir,
I lie i logout.. tlicwoik. Williuni Mil- Ills ulghut 111'11Il'lIft blown oil\' allheftlionlilpr ." 111'1 tliem.' The ,cm ,iolle.l! nlonir.it ", ,' \\illiiim\ I Ol'.ilcn I of, the

HENRY HORSliER l.'i. ninl, ho nui ut lIu'l'\l I I.c III. a ripi,Il I pate' an.l oine one .hi & CO. 'oC"I"-'U' ) of tIle MIIICIK' AtMxialion
In aMiilcmriit' ,It Ilic j inreil.. I lie neier tal hieI fioni I the. /'. I HIP I',.,,,. pliit'"im. "lump' for conn nl.lilsli.c" of I liel.unl; in oppiilli)

IICII"I'III'fI'|' | ?, -ihiMk.mnl' no Mirghal, uppi.ttinn, wpo II. nun ,hl', / ." '1'1.11I1I'1'.1' fruit, 'their I HIP I 'hj u i' .A.ii/p "'''''I'l'clI"'I,1\ .

--I'KAILliS: :! IN-- "UH: : .. Lilt'. llpwnt I homo mi t Ulenlionfioni I M..Htun" ;iiii 1111.... Imnliiijt ill HIPalli I I Hie I'.i.i 'iii 11 Iii li ppilHilp "III'f'"I1'I.
'I' rlnit
he
inch iiipitik t ilolrrininril, i
| ,
college. ._ out I to I HIP. ,pillf' ''liu,''. A lenjumpi.liiomtbei.il hpiof t HIP 'Ton, MM 11! in ii'Kitril/ ,lo

SHIP CHANDLERY SHIP STORES, ,ami[ -lortltcA I the I itilnnliirtiun\ of !I'Iiu Lei't'ii TlllltK: lit. MUllll fAMIIIM I J ' ami '.....11.,1 nn, ihp I lilob t l'tslIut' .In ilitcliiinh' .that the 3'iilt'
into (he ruka 'lon
n>/ \\ \ill]{ : '
bun. ol I li.lainl. .
IIllIlll..1 I 1\11'
I..' I lie uilvcnt ol" It hi 111' ..-..lilll( l>otncvn Mini.: "I'u..huul', .'i-S"'hill< ( nelii i \\oi-e
LXII.LJUl'1: -:. Mn h ion t III I l 1\\ ien 11,1,1'' ""''"1 I I ihan it i-, :lull I Hiil i the. lounti I')' hail,
has [
been
AGENTS FOR AGENTS FOR the l'III\\,10) .>i < iiml Iliflcnii'lnji'il lic.n.l 1'ioin I HIP conll.ijjtaliiiiiat ,
HEMP: AND! Jt'SSI.nOI.T: : ( lion: :, ( 'lii iChiuhilil, the. pliili'im utul l tell In-.id /Ic'reinulupon ,, nn.l 1' -toii.l in -ii.h), jr'iit; neeil of
\ I that' ) i>111'I I ill hut i'rll.lI."IIIl' !I. in pomninniialion I !.;.II'hCCII"III .
f.MIKD: STATED COAST COTTON AMI Iir.MI': DfCIf, TAT.NTOX KLLIMV( ) METAL 'I'licKliikoi" will lie ,'ollll"clI..1 !' bv (he bniiiinj cl' the, '' Iii' l 1'.1.. Intiitp" u II"I I'I'u'k. I llelnpi .11'iIiIWIllllilol: "icpic-i' ''nt'.,ti II' liwn 11M '

'k wit bio, ken., ,nil >.hi', .lieil lniB now 'I hi'<"p mil" 'i' itt-s's )( i\i' liicr.iti
( ni.eil I A :toll I In Korpltliin I Hie liniilfi 01' lie u ire. Tiaiiimeti :IkM' hone,
AliC.I.ODEriC I va: nml l>iii-n II I:a .I wate- ( law, say bineheciiilexliouil lnedi.lli'l\ i \ '..imi lo HIP. tpinpiiiif ihe. men

( ) bt'KVKV: ASCII ( ) flS: AND CHAINS, ('OI'I'EIII": \ XY. Ioulllio '"11,111111'1' I'lnki'ilon'N, ngi'iili nliniml tllc "IIIi"I'" I II. :M i uII ti II I .,u i w i" 1"1",1 mil ui In r who within .the, 11"\" "lew Mnk wlllbo
h.n lirt'ii the i.uling|; I of Mooil-hi'il / The ppoplo" me homilc" nn.liclieflinini ,
N.iiN I Spikc, ., Mirpt ami I Hoop I Iron' Ix-ml -c.it:" .ind .till "" the < I iilinl. with alini'-l tihi'iiultits' '
AM I : X. I II.-( H.I. ktIi' luken; I In Ex: ulioii'M'i' (lucy li.i\c; liorn ticd.I'hueio I hare been Hint IhciPlocii 111 i in, klilkmxhel 1'\\1'' '
Pipe' Sluot, Lciil, SheetAW, I'IIIIII"cI I) hen n'c Km ni-li X"I'IIrllJOOHAI'IIJV "' them In ,il I .lnd I li" in.IIIIIIIK iiiiii'ii'i'loiiiil in souti" t'uueliuuM. an.l ii.lmini-lpiiiiK I HIP
'
lie lo of .
I I I I: ) { I CWICE I :,. l.riKhs, SiiFAXf": >IA>P I ll.i.ip I >., OAKS. "fir HiipH I I Iollinii! I lie Coniidlsxillv illil) Htinio illflluilmnicin ry pl.'Cft" safety.l'ItFu l 1'1' mime' houiA ,,_. nio-i 'mbliiai') law that wm: p\i I'f en-

PUBLICATIONS; 'f : OLD I ioki< region in IIF: '\ p'l.i'luE'4 l iui. MIIMMillh*. 111,11111111111'.1: C.ihill\ leippil oil mid, nO'l..I'i'l'' (Hie 11"1"11111"1,1 of II i'iuli/-
til.\UTS AND : OILS VAKXIHIKS: TAI:, M'.LUMV: MP.I'AL: lion ever, nml MIIIII) I luct i l 1..1. l. Tlio :
PITCH I, KK&IX: Tirii'ivnxK: : nou.nrCALVANIKD: ) I n'" >ibilil \\ 111 I'c.l tlio-o ho WAIHIT.IMN; X Y.. .TIII \' 5.--In' I'd1111 l Ihe (iioiind., I.leaking, I Ih"'I g II j 1",1. 'piople'' mnl Hieti'llin', of 'Hint
imii'
KHEKKJN) CHAUT.s: ) HIHUI u this pity last iieiiinf. !it pm' 'I ion uf HIP IbelhiliAll. low HII'/I ml "I' inju-liee, kuuiiss hug)
Guns Pistols Ammunition bninglit t tlio ili'li-rliten! I ''
WIItE: 1 liOPi: ) :, hi'ic. 'Flueulcteetjvt'i I'oiirlh of July liienoiku, ili-phi' )' n M.Ctilhy I leape.l 1111'1"1.\ lull will Hi.il, HIP lino nolliiiig' ,loespe.l
"SHIP I I A\D noATCOMPASSES .. uicin
..> II'"C.1 I 1'ia"1) nml Pun|' >r. Caitii.lge Slii'dx I KDl-OVS: rlj.iuei'l: Siipciliilen- nhiili had 'been'' h in !po-ilion' for II uI uut, faking, hit "',,11'11'' bone mid bulb ill | li'| Wll) nl lellieln; )', IMP

() \ KK-MIXfiTOV: WIXCIl! >Tii5: 1 111.1'111l'nll'o, [ :;, lent! Lliiilcn,, nl' l'liilailrlilin: | !: iimlt'lipt. acchlcnl.tlly bcemne iKiiileil I bi spmki.from ( ankleKobin-. pn'p.m.' .! lo u n'.I-t t ihe, i.pi. iiiiion of the

AND COLT'S( ) m i'i.ls: lirilBKUS: : Koli-y. of I'hliMjjo.( The)' mo n roi,'k. I ami, a II,1., ', : M :inland,, '. iion.lin and, loll mid the iei, ,'ulioii ol its pro\' ixhni"l

m.Iss,1: TAl'TltAH L, IOiS, I II. W. .10II.NV I I mI'IIXII: : I :: .vrhr.uiis: : : ; nol' lute, I lucy s.iy' I In URIIHO I lioiihlo loneil. I I'liiir men on (lie Mainl: al I pi,".tiin*;. w .H /loiieil' oM'i' I Ihe ilish: : l I.. I Hie. I litIlililliiUlon'ii.

KOTATOHS, AONStosPiiLkinjr. Mill Uoanl.MovP Liiing, ; XAIIIAXlMCIlAUD.sONSTIXKI.KS I \: : ; / hut to \lueu-nt I It t, anil in inoleil. t line the limo iieio All injuieil lillui, I bailing ,)' 1"11'I\ I lot- u"'111 11.tlloini; and, ---- .-- -" -
who. ik'.iic I lo utiiin I (111(11'1... Tln'\' \\.j t ll.'l'l.l 'In l.linll.iiie.I..IIMI .
lioilpr CO\T iMtiiisr, : : :: ( 1'.11I1110. staiul 01 hi,,'ing hill.h )' int nn.l 1'l"lIi., 'I I 11III ni-iuued '
UK! LINKS, 11AUOMKTKI5S! \\ill 1'll1l1illl1l1lllll1 i ,* HII'ike sliall liuvcbiokcn. : I \ .lull P 1 r.. An aiiiioiiineil,
I llcnip! U.11'1''II'I:an. Cum :uiil' Turk") DI.\OiV:, MINLU I I PAINTS I I lie e\plo-ion.' 'li.ibl, lalil, Intel'mil injniiox I, .

CIIKONOMLTKItS: ; I : 1'.liking, IIACNALL( A: LOt'D'SI'.ilnit : --. .-- J. .1. lia'jjer! ) lia.lanaini! mnl hip 'I 1 boina-i ( ",1111''')' uUo /tell oil, I Ihe i'HImnl IU.I lni.k. l.oid II uliiifilmi/ I in now

MAiiiNK( : CLASSKS; : Ship Stoves Oil and Hnitin? : I DID' 'k all.l l SukIi:: llloik, t',,Iui\ IIi.I fi.,,'..,'S "Iiike i'linrto. bioken I by I HIP fall of iuhuutt il' I ui "else H.I-" hull Inteln.ilh" .onii.leiniK 11111,11,1,1.I milt. I Ihn, "Ion-,'< ..1' I HIP.

I'A II II.UI.: ]!t' .pts: DIMUKIISMIIlriNCJ I i I (!.ill Top-Hiil I l hut, P.IIOIII I.ii ulet. (''11I.\.,.., July I li;. -.\ ipcclnl, to the feet lo the piiipment" \\illimii SIM'l uih olliein, In leaping ol being, At t the 1.1I"'I'nl."i""i i I "lIlIl'c"'I",

STOVES.A COPPHJ) PAINTS: Xeufioni Itncinc:, U'in.. .11)1 : Mooio bail! mi aim hllll."IIIIII.I". I ie.pi\-. 1.1".1.,1'1'1'1", moio" 01,' h',. ininiod, \ ein
AKTICLES.MANIFESTS ; u n viewing a ibpiilalimi' lo-il.it!
COMPLETE: ASbOUTMKXT::( ) : OP) TAW! & \\0\sO.VS) :: ) Somu uhtyu; IIIL''', ,\hl'I'III1I1'' bolbivllor eil Hpieie bin' 'n. about t lln ,liei,'k ,IIH"| bill able I"0" /0 go: hiiino w illionl' n isis.'liii' \ l.md. I : ,
Iliilinulmi I ( made ,'111111'1,
[ Snapper: LiliPi, Hooks! and, Sinker, I1'Mi I CAPI:": ANN, ii nril an iniiliiiinn, for" a dMsl lofiiemU I'a.e. Thoniiis: Ambrose' ami! I LeoiianlLa I i I urn'p. leplt the 'h made an I tutuin

I0; HOOKS) AND; SLATES, J.l1II'.lIolkftlllllCI'ahXcl.I ( ,. NHW LNiLAXI II, nf I hi lu ilc.cl; wilr I \l'hlll'CI'C n Ion en h IIIH ba.lly. biiinp.l. in /. injiiip.l", me Mi l I.. I II'/dl'll.) /; w ho, I liliid-loup, hint Hpepi baiiinl / by) Mr..
ul' HIPbmiiin
it nifjlil
AVOOLsRY'S.Shipmasters : kind ,hll t the mini ami I 1".Ii.| ... I ,! .' ,
NAUTICAL ALMANAC::; U) hrl' lug her l.iit .I li-klienn. hllIIII..I. weie ''"1..1 lo tint u lon.l
ANCHOULKillTSAXD) SIDE I LUill: I'S. | "I ji\t'n hi' Mi i,' .loxeph, 1'Piinp.
o Llil: I nijihta liu 'c tiniuhcr of uninvited All will I "lecini rA tide nml gis u'ui ." ,:1"11" I n-.si-Ian' 'Ixx.l. I lii t huigtsstu' in his 'I'wch' to-day

I'l'i-iiin, look iiilv.intuj'of. ; IlichiHiil.tliticK tiMi; l.tll'l "I'I'It.\f.t-1I; 'I Im, .iir did, nut,. lei\i: the. Inn I., ami
Albert Neiiieiit.Evcrvbodv. .
Will their Interest .li-pnli" Hut .
.. Notice to our! t I n' eilniii u hint the ('tihtigi.it
.J.< c'Mrinl.'il I ami! thotlic'iintf all would 1 hii\p had, ,
| lilli' PHI iipnl) I the) leiil.iimd -
'I In* III nip :trirMrilliyllllliem.il u HIPIHHV ol/ I IHS.'I "'1111.1,1.1"\, \ HIP I II u lill'ne| "-

Large and Small Cordially Invited to'give us a Call. :gtt: nile of u icM'Ii'' )', liiiiiil| 1Ctn -Tln> mlier nle> li Kill Hie \ 'iiiiel| liuii -,'riu..I.. )'. 'II hi' nni'aker "aid\ \ I lust

''>fliiiii! >iit lirin' ol'.II'IC,1, hv. t tlii'in._ Mini \\ ii,, llnli.-.I Ills Iliinuliii'iMm It In i xpu'ldl\ I ihuil I Ihe ininie_| i.fnl lie,
I I liiipioiillt I II i.IIl',1' to ip..i{!lI. 'but
'[lIt' ho-t llfUil hit litllloi-l t t rllilr.lV'ir' : :* It lUt: 'lli'ini'iit O\er On* OIIIIUK.u .'' le.i-l I Iwontbei. 1"10"111101'| will, imnll. ileblello' Ihn. \
tI lionn u'ninn-llaii'.
I'll. DO'UCLAS lo i-i.'ct 1 I llic ili-iM.lolly {>laillcK, but' I lUiiiMoiir. .Inly ,",.- A binliil.Knuiilt l.ilallv) ol Mi t I iditone.; I llu i.)h.Uli'iijre-Ihe

Shoes Less Than Cost. L. fuili'il. wi iiiiumilleil. on Mi-. I Urn" .. l l.I'lemier I ID obHlin' I the I Jneen'eon-
\\ Ill ,
BI.: si MI uniii' .
"On the MitiU onl-iilu "llic 'limn, I ilelln Shuit' all, ol'.Miiilhu (C'oiiilhonip ,
$3 SHOE. % .rw inl In ,pulill-h (lit ('III it't I piuieeil-
OUT ;IIUNI' I |"icoilc| ('Ollgl""I( IC,1 I 1 lo nit.uuei \'ti., (ha HI I nif-hl; ( ,I I In.' U'liliei I' IK J I.. I ".. %",'II '" 'lh' I' .sis'sI."I| lit Pissks'tii. I uus ol I Iss i ,").

-- b7fliYlS3hAi$4 I rEl !! th(! fl'sliMlU.'S, .Illil lllO f.li't: t tlul illoii, male (if the "huiuu' k 1'ci-in.i: : ol Ill,'. ,llii'. I Ihe f'.I. .. SlilkoI'IIKIII ,. / I ''
'Illhry a ets' ,pnbllnhn.l,, I he
I II.\\I lIl'CIII'II.\8EIJ i 'iiu: uroch Hours, *'iu)>Kt: AMI I INUPKM'.VI.S- ; urr.rinn.t iiua f\. t.iiinnw(, iKrf.fl. I hull'HiV.,Hi.. ..n
IIIMIKTO KKI.OMS1MI '1'01'.": :,!.;II IUM.nn ftll I .1 ihir.tlil'> I. .,to' 14 A .. Vnoil <|iiiiu inlo Nilbri'ilci'n" muni il ronilition I ..itceui )'ouii .oIl| |, 'nml N altemlnij. abuuait1iuug.uuIuuiuuI ol, [I'lnkcitiin'men 'milled, I limn I II" ol' Ihn. ililleiem suit Iou1"1'
II
W.tlifuw I roMiiv, Illil' .I.I' 'tH r I* <<:> q"- hitriihanri'il Inlclui-t( 1 III lIuceve I \ | in thin i'I)'. .she biamo ., l.a-l;' mnl \\esi ,lino mm':IIIIIK, mid, look \ ,. Iii ono ,ide and who Ihn
Shoo alace. 4.I>0 Mill) Kill.; ; emit I IIIIIIH, loi i the. .oki' 'I I IIP. on
Q V t I. legion
Origins tin' "l"ll.Hu.ilmII.I ) II aeimiiiilnl" '| with her :aailanl lit lusu', I ,'
.... by ullur ."'\or ----- through viniting her father ( I Coke 111"1'111"|< ,hale ,1"'IIIIIIIC,1 l I"
TllhlMiKUSHINhP) ; ( 1IKMH1Y: : (a.lK: NOIICK THAI' TIIK i: WIKH.K i 11.1. UKUiiHiOlT ) : 0. '>'1 Sllu.OOU A Lull.' linn l.tr !III"",""". C'npl' .. )1 ,u'. ( ilnd-l.nie'ii-iei: | !, 'hoi 111.1 t "balnrda -
\ li'.ultiut'' it aii.lic
ion-on NVediiesila
..\I I obi. 1'owell, ol I Ilir M lioiuii'.' )Ial' ", .ipei
: ATILiHSSS \. .".. 11'00' ... Ci\iv\u ui.lulvli I I -A .|t.ipilal liomn.iltoii ) I.. ih'lciliv.i\ will bo, tlinlnhiiluil \ mean, liu, .aid; I Ihe j git lii|( lo I lie-,
........ .. -.. ..rt .W J last nl :ht lIe twoimleil, for I Din'nl, land an aulouomy .illlilII'lo: 'thai' 1 of.
... nninrAs'< KIIOKMn"i ( \V. \ ,., M"Hie: InoKcon I lhioiiKh"nl' u Ihe. \ to.
TZZ: LJNr OOST. n.I1. 110. W. I. Hill I'uik lilt/I'/ in. Ironi' her falliei'ii I ii'tfiun piolnl unif .\
lV''pili.'Hr. .iiil New :Nmlli Ualen. : ,
11 iF: : Iu ill SIT W..1 In UOtULAD> UroikluD;.ur,fl.ttr.OUUo$4al MM ) yciliniliy In a biiililin, on 1 L*. boulVholl' No. 7 I.OMI1'olnl I IhO, old, l mplojl'l' "n Will. ,ilenilll "In JioIn. limluid! Ihciehtubiindonliu
piei' '
I.\IUiS AND; CENTS:; / WILL FIND; / REAL IIAKUAINS: : IT0V ; till < miliol. ol, I liel.ind 1I11l1h"I',1
)! :: MISSES 112 7-IV tioho Ntiucl, nml Itt"to I It was iliri ktolully wun rein heil l Killon iliaiigeil, /her .-k tu. wolk ill ,the. ohl ss'uges. 'I IIPpiekiinieof
miilcrlho
,
thill .
I the rllll'CIlIi/.C.1
coniiliy I
.iii ,cuiiHiiiiii'il with till!| Ihoircontcnli '
AN INSPECTION.inlTlm ) l'illk"lloolI'ollll'lIlIIlI" "III1.CIl'Oulol.
I 1.lcl'lIlI.! knoikeil lier uluti' nami ) "'
lh.il.
.J. I.J.. Wll.kl.NH. I (twenty-eight I buihlinx'I,I I I In* iiolwilhxlmnliiitf i lie I .., but "Ihe, "1"11"1"" ilo" nol anli. I : t .
SAWN TIMBER ) tk'Npeiiileroilklani.p -- --- ---
_. __ ___u_ _. -- "lu.tllI two of the Lugcfit hdtuN., two mi evl.lt. ,iippil, by her KOII! ',dtlothiii .-ipnle' ,inxuiimix. onlbieak. 'lhe\ Ilillloiil .\ ihs, kpil II) Heal') .

I'liiiiitiiiofctuic", two ilnij! g .'loi <'$, amitwo );, 01111'1111.,1,I her. MID l I. "ti 11. ('X hs'lI I lo huvii enough. of 'Ihtlr old I f.ii:to "ticS, .J uuh''I I r. llmolhy

inilliiici)' htoicK, I Ihi! Slumluiil- 'men ul woik hi.I'H". I he. end ol thin I 11"111)', ill liiltei HIP .
-aFaR oil siy I I"JIII'f"I..1,0: wa I lukeii (lo i I the : II I l.> piipein, .a.II' .\ N :
FLORIDA CURIOSITIES lCI'llllsit" IICVVHlHlpl'l'" ulllcu, OIIC )Marluml I'CI..lty hospital' l\ illituwas ,, wei.k lo put' nil III' "hue wmk* III 1'1111' ")i /Ililluiii, in 1'lIl'1illllllllllllllI.,, .Ii)'

hai.lumu. htoie, ouo iloihlni Hloioiiml aii'CHlod. Capl.'" Powell tileillo tuhuug\ > onhr' 10'110'( lo 'HIP. Daily ,,1"lIi.'o" Unit IIP pro
SALE.t'IWII a 1I111111.c.' III' oilier' atoicn otlli'unami .. .
kill him with a i lub when ho 11'110111 --- ," 1.,11" 11,1,1'1' clause to Hie, Crimon

,piivate ilncllin I I ;:.. tho liniuU of tho oilI't u. Thuu ,iiniiKh "'"w"'I'I 's5 SipeillSIANHI | /Hill allow ing mi appeal limn all itetu.Iett'i'b >

No oij'iuil/vil. fire uh'hua' ( it' 111111 ex- cxcileiiient" at I/ni'iitt )'"llIllIvcl'I | > I'll, .Inl)' !5.' /I'llteinIhonnmi.l ImpoM' ,il I b) 'a mjixinliate. Nowliea.liniln

Hews Dealers and Stationers, 1.1. hi'ii'!, a 11I1 only by I IIIl1) himlvHt the ,la.lal'.lOUII'II/ ${'", pcinoiiii' 1111"11.1..11110( (ronilhf hit illil make, mn /h' apio-"

5,000) () TO 10,000() {) work on the, (pait uf (hue cltl/oiN wan .-- -'..-- .tuil' ), ipleliiulion mlhu I imiillioiiM4IIII ni-c, and. aNo adnilln, 'that "ho hiukc. it
I'u :Nitw "ad j
"' hi.
.ho tire llnallv ronliolltul. ) .II'II I lust. Illlf--IIIMl 1111,11111 ,'0 bin. liuinmiK finMO tliiinir.. fihall

!Imported and Domestic Cigars Tobacco Notions Etc. > Thclulal \loss will roach ncail I I)' 11)1)),- llomov, July 5.-Gin. 1'ayne'n "new' I'ow.Icily mi.le' an ,t'lo.iiiiit| not, di <,"n'.n /hIs "' ".""IUIIIIIIII"I.-,

J 1I'C) !01 (OH), ami liiHiiimieo, onl)' about tI2IMO )aihl, I tho, %'uuluj uilceu', anivi.il. I lhiinoinlnx Npiiiih" in whli'li ho dwell fool'd"I.1111. / iminoloivpi') lioiim: .huh" inun II 10IOHII'

Tlio Jim h HiijipoHPil' lo 1 bo of linciicll-" In tow. "11lIVa.. Imviiil Iho 11111'111'111'1'' Iho people, in." nh,'a- hln. .leaniiiiK 1\ ti 11' in emellcnt: illIhiyme

al')' uiigin. from \VanhliiKtonl h}' Ibo tnjf OieiinKiliK. Into ,Ihe, miieUol' Iheii, iliil.lien) .
ling Illinn)' mid 1'111 tutu lI.lt, tIuep''ssuiltl
n !Pine Timacr
awn% pitch S.--- A* slue llnatn, in tho Hlream nlieU'M.'inbloi
i (Ihu gnat Icinoim ol I Indopi'ndomeIII i 1 ) be no jn.lilli'iilion, bin lofnnilto
Jim ImiH-rlul 1 I (;oht ( "I'.
Iho hai hem, but ktemn loINI I )'. Hi iiiul lh.it 11,1..11111'. .p'\'nl' loieilinalion i ail') out (I"" KUVCI'ninciit'ii' Koleinn
Fireworks for 4th of July L'M o>, July n.-Tho lan'for" tic hIgher In Ilio bow, Silo will nellleforwanl Wiinbidei\ I Hun million 'limb ilaking."

FRESH CUT impelhil (gill cup was inn at tin'Newmaiktl when, thu' mant l Is put' III plm u lor ai nun,' pi"lie ami.. that Iho lime had -" . *

Jill)' iiicutiiij "..,I.IY, ami,! :She' In am hoicil, 1I0.II'lh". rniltmi. II) : .Him' whin' I Ihe people, of Ann.,ilialionlil .I Illott ul lliiirnl.i HIM I I.1111)

A LARGE ASSORTMENT; ON HAMMMEAP. wan won by HID I Dnku of VV'enlnilnNIcr'u I noon finite I u rrowil[ hiiil, Kall"'I'ullIl'' !, |(i lvn Ilielr/ attention" lo Ihoiiiel'innf 1/iMioN, .' A An ai'tioti "h.i<

Class "A. ( foiir-yeai-olil bay < oil I ( h imimle, I Iho' l'ti iut (lo "'0 her, him ss'tis aNn unobjni'l |' iininiKialiun. I II" I lhon htIniiiiiuialiun bun iummpiii'pil, I lo ipulimn' /hue Ihiulsi,

bir (i. ChI'! I)') IIll'! '''"1.01.,1.1 oftreal;, I curionlly I to I Iho (crowd-. undi, i < Main wholoomo.oinlilioiin /IliU'n still/ went' uliow fi'ini,. 'the t' Iii -

Curios Shells Canes, AITI.TO. chotnnl colt While, Kiijr ."'"'011I1, Oil hO:1rI1111II: exi'iunion; ulcauiern., II ;xood Hung i bnt HOI"'med 'billon ol ,11Illii nhooilii" ); TIm emu-1

lyiiil 1 llanlinx': thiPO-jeai-ohl. lay -- -....... plaint, talln It a iinU.ini:
Iheie
SULLIVAN TIMBER CO. him tiMik her IJIi to Hunk Ills altogeilmr: looiniieli .. .
mil J..o\'clfulllllll"1.| Thcie wen1 no -- -- -
ni7-ir Ciin AI.II, J.ily u 5.-For II week! : tin IP ,, ol' It of nn 1IIII..llIIllIah'. ml t Uoll l liy I ,lie '1 Isisli,..

SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ; -- ------- ----- oIlier ulnrlor' p 5-- hat been working: for' Dr. Calhcilnc for Ihe "nod ol' litlnii' II ho hud hiwil : li\, .,.,, 5-, .1| uli I .',. -Al t I the. \Vtnlcniaihl

)"url'|' Mui'li Aluriii1, I K.: MIIIIII a te nibtiih' ', who wa )' he null[ me Hint evuy, linnil \' I I Kigultil lo-
...I .'I" "Mia I .|iU.| nn.l iilh.T ('1I1'i"i will Hud It to I thilr. ailviintuiio, 10 jilnce tlitmiu Nrw VOHK' July .'.-Miaip'n health known a* Mi4. bhlilpy/ K.: Jiove.. Dr.MIIIIII Uinnl' nhoiilil bu able lo .!HIOW,, that ho llni" T"I.llucII.il'I'Odlllu, I liuv ami t IhuLi

I.. uiniiiiiiiilL-nliim with ".,-*|lIllI'r||, tn I'")' or $411. Mcrchn1 n H ifatol han bi'ru gruiluully Ki'owlii) worse wm talleil away on proleixion,. wan nelf-iiippoilinx h ; slut'. ) I'U befoielanding I 'nni/ <> ami! them wa a Kiiong "niLlng

JOE JACOB E. M. COHEN. ninto ho Ian been I In I Ltnllowblicol Jai'' bimlnciui a ,flay' or two ago, leavinu 1 on. I lhe.e .1l'c., I Inoeehllll, .

Proprietor. bin Illne. haineicanoil. willnit ..
lK< iiirtiiipnt. To-day Ihe Kcmiikticmi III the loom"e -- ---- --- --- ..
,
1I l'f ( iiriimltf |
'
iilKc UOI'KIN: ; ri.\\- lea hin beil, amihi 1)11.. M 16J."I IIIH 5\ II i'M; "' \ \110111C.. -
1'-2.1' ho wan nnablo In vu tonI ay HID| wan ( iii iuil ,ilcail'[ I In be.I "hi)'

Cull. 1'.tI.AI"IX. ur'O fiioiiild have bciame: aim: 'moil. To- Mr M u ut ii'II ilaiililer| 'Iho nnli'Me \ri hlol."I'.rrlll"" 11 I... no InforiniiHun hIs' lulililiT Hunue.l h> I hi, ( 'ross ii

Fla. "moirow nil! bo lil. 'Ventiolh. "bliih left /n letter II) lug hUI' 1"'II'"alllll' w an I un ihn Hiilijeui.Nrw All "Pa. I h'" < ..'i.i ...1I I ICIHIII

I LAZ JACOBY daIliii I I wlfo l Is I In ,loimtant t ultomlamc. not )11'I .. hhliley 1':. iiotn,, ami I that, VOCK: hilt /fl.- sri, ""1-,1'' I .iinios, W V. .'i.-Sui 11111)'

TAULHS: Sl'I'I'LIKI: :i WITH I TIIKllKVf : ho took her I llfii beian-o I lilo I/ \1'11II Coniganaid: to.,day ho had, '[ ,icnlvodnonotliuol eti'nlng\ l Iuutl) Uobinnon: i "'01',1., ,'.luitsiul

: ; IIIK I I : MA Rh i'i'; horrlblo ut lrll,, {lo. About I +."> [In money I Hie forwaiiling! ofonleifur .kIlled I 'lu I'. William, ul.oioloii'.l : -
,, .
Ja hliinp'4' i Iliiiliilny.Nrw I
AH'OIID wan fonii'l' In In'r 11111'.I.odul. I Ditceunc.1 the fit uuii uv-ci'iiimnnleaiion, olItev. at Cupliton 'Ihu lionblDgiowonl

THE CELEBRATED CORNERTOBACCONI8T I OLin I AMI) A'rnS'J'In'Alnl: : ; i VOIIK, Jut)' U;.-.lueob bluijifeeU [ win a lumlvimi, blomln' .of I I In... M'ljliin I h huh' la.IIII'1' ",u. of 1\'Ililalll"/ lIIII"V with. Kobln
HOlncwhat 'In Her lo-iliy, al.Ihlllll1h |
IN ;-1itvicv.At'L'I'Sl : : al"llwclIl.Ix, I I nuil&" In 'bur loiter! : Stiptiun'ihnrih, I He wonhla I > '''"', 1\ I lIu. Ihu 1 murdeiir. CHeal"I,
'UK I: lirMNKShroiniox : t ho ate' luc.il.fjit.I 1hh |II
: IIL1: : 'I'! ( I 'I no i' .
.lioileeUio.l[ bho wan II Ii iii'iriiu.I.[ I Il I Holding fuillier, but olio of thi' 'o in, to tin. 111011 titti 114.

[ I I | | | : ; / OF 'III i": cirv. Mr.I bliarp'n TDlli hlnlnUy i ; ho '"11111' : wan thought ulin luau! been! belraiilKeArchftil I 'Hlteiiilenru. upon[ him nahl. .Hut II >in'hoiili -.-----
| | I | I '
n") Mk'ieiieo "to I il I wlmiovcr, know- -- I mir l'i"rMiint lillliMl I
A-oo.l/.V,: I WL. r.l.\/i' .VXiI 7'r I liy lint 1'iihi II.) I rs hail been, mint liom !Home I lhowoulil \
hug It Moiil.l. be a crlll'l I mm'kery no I.A )I" :5.)
J"l.'ILVISII' P!'. ; ariive In ilue uiuini'. ol time : vi in, July During I / ( "n
nile 01100 I luau' inenl mm".1 It. Ilo mill Ll\riifiMil., .1 iuy ,'t.-'Ihe p'llieo,: (to- : I llmnder.loiin inter.iny al Aihtilli'i/ ,

HAIl Tm: LAlIut'r:! AM) IIK8T:! A.. IItH.1J fcTOC K OK J. KRYCER, [iroHcivt't' an iiiibn.km. kllenro for .lily mmle u nvarch of Iho lIMO" u heiuIho ami then 'iciultc" (hue atlintloii 10- twc'iily-.lt t .milen luinllau of here,
I'ol.
Snuf RI'| 7 47.1)| )I'lloCICIKIUIl.I : houri at a lime Mr', sharp! ttlll remain tllex'1'! iiworii bam,) of dynamiter, i. ---- -.- .. w' hilo Dili/I'll wen' iilibiatlng' Iho1'ourlli

Cigars, Tobacco, Pipes, by 'lila tl.lu.-. .. wtio reported' have: hclilllielr meilIngii. 'i iiil.'r| ansi .htili. .Mi. /ii stt'uln'' "I light iuluug, InnUntly
-- -
-
n iti-: IOU III:1i.: Ki-Hw: .rAary ;ManiiliiK, .' N..w Vurk.New Nothing of a tciloun natinowai Ciini.o, .'ulv' .'i. I' ui'HioiinerUbbcil killed loin pei-on., .om.liU'1'ably

FISHING TACKLE NOTIONS, ETC. llljlllK| I'lko JU'Vu I Wllliyillll kllllvlikCIK : VOKK, .llIlf! '> -EaSocroarytF4uIl1hIlg : ; t (OUII.!. Tho |Milko are now di-, .1 John Uikmi, of lli.. Sweil-[ .hod", lug ..'nial it 11..t., Mull killing

*, nilrtiiiuii|' pr'ilnHng mrjr ,I1..gr&t-. ( ) ] ami! Mr' urnl, Miss Manning baling thu advUabllity, of aiii'nlingIho ''I.h i brother, on humliy.' I Oiknerilleil )u one" kp4n' 001' hoi.v ami, ono "pan olmull

IN THE CITY, WHOLESALE AND KKl'AIU: : itlild Iti'Mil.' : after (,'tljnii' worm.iiI. lhl ""UI, : arrlvtxt ,:t the fifth .\ ve/illa/ Hotel minpecteil' men.Klmln lioiu bin itouml lhl< inoriiiiiK ,- 'Ihe/ inlonnalimi" at IbU limon
n. .I til M llliuil) HlM-dliiK prutriiilnvl'llc -- ---
Newsdealer Stationer. I ., > h.1.1! at 'Hi'- I.. Ilii. oWIlIl.U.r| | | Jlr tlil< mornlinf.1 Mi. ManiiinK/ wan (;co., .\...lunNKW I i mnl Kciitbonm'i' hl s inunluicr, '''*- ten" in., ..10/1'// 'Hie pai' 'lion killed,

and liMnuku'ii l'l'e UenllI) .. lilt-II ..<.!. dl,;,. 1. 1 1Ijr I .I"IVII town for .evcral" hour and! will VOHK, July !5.-hlailu, & ('0"1 I 11/lnK I Distill* ii isi'ovorwas( only' a Mr. \r"" ,,," an.l wife. ami Mr. Haiti

-- Ui.'n lilt |purl. i U".t' d, nix" "irbiii|{ tko Iu i imorn. { buoccnplLil! for Homo >lm)', at thu New ilry goods anil eomml lon men'bantNo. ,'-, I 'I,inc.lion of a fow hour, iommiiic.1 : .iml.. .Jfl I(,'. an u nil I bonoroil ami iC'.Lttl't.

J .llu) Inn (II... 11'11'' l"'bll1l1ll''ltll''I.1' ,, 1, nlelila I shuOtt' hlin-M'll t the ..I :httivis.. Tho colcbl'lIlIolIthllt 4
:*1J.1I0AII TICKET UKOKEU.-TlikcUloalll'olnUUouililH..IUnnd) Evcuamjml.IJ" : N'atlouil Jlank of whirbho! l Ie pipulilebt till? Ixjoiunl, Street. havo au.slgiu"l'Ihicy l ,, by hug on
) \
: 6'1 ctiiU.
u t turo el I It., be luine.liiitira
in.ii IXTIIIUIH inrMi was 1IIIt'lIly I
; U 'I c't I Ihif mi.riilinf.I The' -inutin 'I |
I
The Kx-Bvcretarjr; looking glru jirefcrence of orcr &j), \
UotmituTjU-dii'| > to. I'tiju U.
IH ,
I'r
Mil otloo. Tbo
ouUIJu and tartlul Atl< ,Ut of eel
1'nrliCi 11 lUcclve fel.tH/Pnniiit. | I' >ur .alo' by U. o Ilf011ullb.. > well. IJ<
.


g, ,., ., ,, ,

:'...,.,....'lh.A'.... '" .. c ".... .7.v...........' ""-.;..... ,.,' _

.- -- f-i _
{ _. _
'""" _

I II
_ : -- -
-- -- ---- ----- ---
i --- ----- -'
-- -
-
_. __ -- -
-- --- U --
I nnd n'' Ihirotirfily cuj"y' diy Till' AVU'KLY '"0)1 IICU I flllliWl.ieight
111I1111..1,1'11 \
: THE: WU FOURTH.i
'fmi1HJla ifoimnmial\ du .1 pn'IIIIIr.. pnm. Iirt) -.ix ..hl'I. of m h.'l

.. ----. -.-- I iMni'IniCMi'Hi pt, iiplliroiidlioiu diodav.tin rnnliiinintti. ,'r ui.h sick fur emily Jl.oii |.'rrcnr
--- luritc pinlllion bur.l<. "" ,' "I.IIIUI' & DAVIS
: : till I I II' TIII; nn' ,IN: _____ JOHNSON
.n n fl, I4. --
11 MPU: I II' (trent nunilier of tlni ,Iii d."ml I tn
rNH\:: ti >|,,\. ""ll'I' n. I-HIS.
I ---- -- .nrll.'ipiite. IvV Vunufiieiure.1 only by) dm ('allfornlii H lg
.
; PI:KHONtl.! AMIMnnt I (a-o.U.\I:: : ,. -- NOTCH.No Krnnelnco ('nt IN I NntureVon
OYALPIJ17 ) nip' 4 o vnn ArcMllliuntnllnnt I ,.11I hid Iliiltin 'ho" HctiMufnl.h, ",|e 'h.ttu tue, ,
\1.leo'
r:,ml lIce ( '.. Nn A, Icnl, All 'III. I Tm: UKiUI.ST;( : TJIIXd IX TilE huulull lilt hIlt die yiitnt unit 141 riwshtml | 't.ixnliic. Ihin pl<'nviut ('umllturnluhiluilulut rorUJ'iinnlU'.JUHtr.OLhtilIroni I 1.'r I hue M intifiut', t of Ihe Ameil.unl.ci. i ".

wt tltor< nt the lire. !I11I1IRYIIIlhl. dmirlhe Inl"hl. or '.ol..r. | f"1I1" im.ly. limy lelind. nt ('nnci lit, ..
$IIAI'I': 1)1'( A PICNIC! THIS !SIC- I In,u I the iniildr of the shall' rncp, I theteihlon I'run' StrO: lirgi' hottlcnnt tiny or ,11"iII'hll.11M'y "-III.
Ilie I-:. ,1.1 nu'In Hub of Mobile. bint,, (lie 1"111
"I.NTlir : of the J."I. ups ,11. eoiilinl 1, d, II one, It I 1.1". III' 1"I"o.t., .
(Ultnipln, of thin elly. Snmlm.. In n gnmi T10N HAS K\ I.It: fcl : Inllf. |l'IIIt.
ulnic, clulined that dm nlnnir, did. not und. l'elmluhl! I.uiiiti tnclinnno the bums\ 15 ,'AI' A line of d.illdivn' nnd denH' boil Mimv. Tlur" wl-I, 11 huh". hut ,
i 11 i tn A. "
nl linnebull,, by n HI'ore of el'lh. I ,
--- nmpl' ith I lie n.iiiln'm.'im. .)'nletn ; to nut on the I,t l\cr, kldiuyn, nnd ".n.l.h.) .'n, nti try nmall m.irfcln
A MobileUlior I In I l'itmncoln" 1'1111.1".1. ,. (rnnil Mumircs., nl'nil I'"I"I'IAI". Hut, one hmu ohio innn nhoivod up nt the llnneln 1'IU)' yet Iho""lhl t1dl'I.1 l lII of Ih,< mlilo: |H'nnnnd, nlon nhilllnir.
.,nld, dial Mobile'' nh.pplng? nlpnmntinnIM Iu Villon nut nl th )
en me 'nun wan niln ., ( ,ulull. < \e, ; In tnrt
1111111'
I. 111,1
< ofn bulk.' Inn w'lionm m .II. iiI .n. nlenmHlllHI'l. IIIPIII llvrn. I''" 11.lihli' RI MiiitiMilln nnd. polm, nlxiard, of '
lllufT. t'\c'r) Ilin AII\I1"'r.| | of HIP In- trnln amid Main put to the i'1)). put (UN.onntljnllon. I"II.llnll. nnd kliidnd "uruh 'I,.. u lioitltirul <|1'11),1111.1.' : I huh'. I'lnk, hall, I'nam 'and ,I.UM'u,I I'r. ut th

.
I lit prkonf hsuu'ha.Jnee
1 he n"rllll'rn Miora of J''I.A'\&I' & hay I. "''Ihl".r Inl..II'x..> liii fit hut l'"ltlioMinrnnnil I'ollicninn John' iMiphum cnu ht ono of

Mnwn with 1 n lur (o iiumlir oflogn, \I huh ,\llrnillti Ill" lonitlln' .'rod KI ntry. norklnK I HUM'iwiU. EWAlVEUTI&EMENTS.! : : :
PlirhJusal--ll ('lIrlllll', :tynrlfl 1 loiu: for mil, ) t I."H. north .f. I nil lin' "rie| uliul I llrinn" K.In .\
nFl onio' fit I,81k1', nlikh imnpid from n Hi llM* di" .IMI!, nnd, iimrohcd him dovn
1."fI""'ii.l l.inliini: ( Oratory, 4RIfdPOWDER Ml.'In. Tor.1.4 ,1".11111 linvlh. lleunlifiill, I nl,!dinrlalnn nlth
1,0'11I111'lIow riier, "''ih ur.Iay. A irreiil. 1 'Phi tail Hindu thing, wIhmi nil nonlril, ). !O'I'U i:. en .. )pn 01| r'h'.hll."I '
.
I imn.Ing. I:<. .II ) ,'Ht-itin ".
llmllinbir u nnnnnmtl'' SPill1 4 lIt kuuusks Indi nroikid lint tin Id.
ninny' nml loncn ni ? 'u 5 Eli 1 1 I Ill dm CII II, am. o\nern

no A reporli, In Inform..I, by .1. A. ( tin liii, lint lhi, ple-nle "u KoliiK to lie n 111..1111 or ".II"'r. of the llrlt. .

nfMlllnii.Horn u ". illalr, U'eiu, the KnlghUof I nlior nircnuinv'ln 'l: ,I 1.1 hl. : I N." nlll A Ntn "tm'k "f -in\ina I tiixrn r'1' .Vh'tn In $1.'no nud ,.,.r". A ne "n-ncolu'n rourth nf .l-.Ily n. I I'irii Inn 1",1011" le fir nnt ikl.tncoii-.
,.b "I l) ban. mnde, n inlitnkc III the nn.ner nnnhurnt nn brilliant,, A. Dili latliudi, linn li. ...t m Irll' :. I iy Hi.-. ,'rr,1 mild from .M.U to 1"0'r) ihinp.Hnbln .

t loo h dint Horiilil, eniinot grow n|1'I.h'' n. I I U uot "") IIIK too much In n..rlll li-sot-I. I'll ll:,
,
I lI rond Cur
ettrknnnn\ Iho
rll.h'rll
I glut '
: |
,
1 1... ('i OMMKIICIAI. ohio, ".Ireoolll'cl| t thin hil.nhinn tlioimiiiid' if tin 1111 U .1.I WIITt'l. .r. ,, 'r )1,1., nnd. ('ocon, ( "'up' ,
,
.
.
broad .
n'tr Iliu nn\e, nml lh> nparkling, J.I
morning. ILl n In Ig from nn npple. tree on J..I. dm ground, theIr ,prpnonro ails ,nrcilynlHmil Absolutely Pure. !
In'n\log iKKomof", the t1"rloh'"IIhl threwIuiii'k
nhli'h wire hen ,,tIl .\ilox.l| 01.1k'" .. .nndthctnlg ho In dm niuliltndo, Ih:it remained.llutuif I I bust. itt \','r low llxiuo.thll.lr. .
ngulnnt ho sky fOr In nun blightininilHi THE NEW IMPROVED lu.ll. n tun | ) )
I nan but nix io..llI'ollll"IIJlh.. ( Tho of war furnliliid I tho lust iiiiinn.UK Thin |luoaulur tu ver \nrlen.. A nmrrit 01 .111'
| > df luu'Iihimut, \ ln I HIP smut nu'e. Iurll.Lr"lllh antI K lioli nnim'm.t*. Moie
:
fruit, b Mr. Iliomnn' .MiMillan, .UI"011)1 <
nnsgronn )
'
S A .L01llll H |i\V 1110,1 tub rate, III'IIIII.I HIOOnlxliiKproptrcrxdit | ''',"lmlrlll. 11111, the o..I1Ar) Illi klndn the,null.nndc ..n'n I lmM.rl.il| HniHho.l I How for I I-.U, noilh I unn.nv In Am.'rln "','i.. ,,
jiintnltliontlhincii) brcllo""lh.1 he I' I
.
(ho nniithniiid. camu, iKiuiiillnir, ,, rroin'" tnrril: in not ,1111 compi liar,tuiliu. .
fun, ("hi ) rrinUd titudeof, I u.Iuuurt a thulut iiliim orihonpluile
I InU'renUtl. the |mnpcititc I" k M I. Hall: lull Hhnrin, kinnlng watery hllloik hero. n .. fluid hut a ni, a hum, ,, nlth nlKinfjAnunin | 1".1..r'. ..././ ..11/ runt.
ro..I'Rro Men I ,1., I II. Vrlghil innhtr ofIhu '
Into .,
I, 1Iolllhlll'IIIlI'rc'| ( '1I1'I'hl'1..II.I"AII) cm,'li vnil 1 of the rope, I Iho IntUr ," ,. Indiotnlddle llAklMt I'llWIHIK: II 'idiin' I II I'a"indkinhli.. l.hl"II. f.irjl.oflpirdn/. I ''rl''!'o-i.
:National Mirdliin: fnm UKttll; nlree, N. Y. ,
Meridian Hunk II Mile Hmol)' formed lij n rei'oiling, l.hIlu,"', niiirlil.Ki '
tiiinlilu nnn no\cr --- -
-
n hl.rlrC -
Mln*.; .:\\nlkmn; AU"rllr'lIflhu V. & antI bringing; lie I Incuitc of hue luniHliViniricnii ; .1.'h .

M.u nml (lu' A. (I. tI. Itnllnuidn; nud lion, ,) iiiiHtillu| lo minglu, with Ihutdornof mi'n, nnd sumh' h a hurrah nnd' luuch an went MAIUNE NEVS.IlushIuu I.a" n. 4, .'., .uiul. liklnir' \' tin'np. Onecniu', I Imll, .i I 'unn' d'i H. _
lit the mlHhiip h "" 'lath n hi iird Ian
.1",1 11'. WII\l.cr.\ n Mlnnlnilpi l 'I Stale !S,mi I or, (lie loridn magnolia, nnd ,pine. 1111 CII'

nnd. ('ol. U. W. I IIimKcrford h l'ro.h"1I1 An ron: rolhd 1\1"0 (lie <>rl/iii, iii lie'. hum olijictionablofrom % : : l > IJt.\ ltMIMl.It :. Ik'ndi, ,d I1'rout n HUM'kt.d ,ilou n.

Wnrrk (',."I .'lc'hlll"Io"ICIIIIII"III, )', A KAII01AI HAItIK Hut Iwoorlho.o a W"t birkolH, | l'uu.u'uuhuuuijumul| VhS, I'nrllllilrenl
,ollu elll..lhlllllII"I"III""II'I.'lr." | | > I I.i .
E:,.: W.,!. MoniH, the cuuiiiellii nIn n k'I. IIr in t lily-one KIIIIH, hired In (ho ,public e.l during the (111), null ,) \.rui I.rll'h) I It 'bkni p I I.II.A./1'1 Ierrl I.:. 471, I Duml.f to A lurge Bin-k of'Tubb' I huh-il lit A 1".IAI...

hr In n I.ouli\, ., friend, n rotu (thin miggrn.lion ; miiaro| nroiiwd (hu more thnrglo! of thinnople but Hililely\, reiiieHled( to t"le" tllC C"IIII"cl""h'II." ( oNor .
( leol"l.III .
) conlnnbontflund the rcnmindlnglHHim, of Iltn ( uunntiinrr "Lurk ".'nil.,in I.lllhklhi. I'liulnpii
: Ilm'IIIIII""lIr"hl. y 'onio a huh h they did.Iho IHl1': Itlotoorhr. l.ndlon' Holnn, Inhltu ,nml (",'low, 1''" kul ilonn f I.2! r''l' tl I l.71 and' to f.'innorth "
emit.ilui nlmut al\Iy-Il so lIfl&vhlhilailihiuka. lag lor mile I mid miii, luC the ,"'Iriutle'
)
nininldaliilbn !
exhihidoii drill 1) the (: Anal hunk BikrJii, 31 ll.lllh'h'h, ((811, ( tI"It' I f:MO.'
Non If}'oil inniil dilnk.lmy n gallon tiding (lint HIP dAY nc ciltlirnlu, nun hi're, by tho RIII .l" d.'. tolleo A \ ,'rrnuuhl. ,
1 nnd maku your WilD the bnikuipir.M ( tnd loiiiniandlng. III it. thumb" 'rounohi" \. ,11l..1 Alum hktum r>,mn.'l McNli, 'riie,nhv, .\10,
lIght-il wllh I the 1.1"1",1), In 1'1'10111' misu.- Malnn/nt' to. Muni l r. I'ho Bust r .'I. < 'iurst-bui' 'Ihenorld. 1lie ('tbl'ril il I Dupkind Irl.orn I 'niwt tue ,h.lli' .
hit IIrlr'1."I.. for lluil nil nniiku nnd hoJ'rlll.
nro dry gle
you I b ) I 1II"f..I.I. inplalnU inn k \'i.lor.1 11, IK; tnmoj.ll to
n drink, nud, ,,111'11 Iho, nhlnky In KOIIU nhenlll Venn.uiili. was early nntir; nnd. l b)' eight/ 1&"I'f UllaniH nnd, 1 I.leuUnanl Iunki.il. .\ Illlnl'l.I 111"1. l.ui'iMof all kiiuuhs Mr) iheip: ,

have, nfurpiuiiigforlt, |..l71kfl, und. o'tl.xk. thcntti'Uanuru( irond.d nidi ,10.ilo [mini, .line. hl.'III I I hiI 'r\el 'I'KI,'I IKI. 1.21 I, 'lablolla,}

every irnllon *IlienulU. will yIeld the name In hiolitluty attire, nil e\ Idt'ntly (Ill |il('IIH- the orguiui.Znttliml I. to .Mimer. SEWING MACHINE,
The of I.almr are .uuily
II.'inloil. l-rotiln inn Idle nnd. blink IIIIH' kid duo II.
pmllt. Thin ,nuiay' the liould put' away, MI lire .bent, nnd ditornilntd. to have the plum* IlIbhl.that Ct,'t Hindu du.rouilhof KMrliMi: : Tll.IAY.

that w lion you have bci'oino nn Imbrlate, lire nought. At DM: all)., n ruin of throe .1 .1.'c'c..rll In ) Sir burk on-, < >"'eii"'n, 611 lluinon The Best in the World !
uuly a
unnblo lomipport jotirntirnnd Nhunned, .b.) toaelme',cron th'd n lh |icnplo, h'ftlliol'iiliinDepot Thu prl/tn w III l.n.II1)bo prcMtilid' .J'II.A.III., I hair a Ill.nor' Aren I""> Haain. \ Co.I I.'" lea' I urlu-itlal nml II! ntn'iurgh' >11'.I ", l,'iiulilnlh (.mbiiKbnd, Ii uuiiu ;..In .(I i.rsl,

every rcxpcclnldo innn, }ournIfu may bate for tliociint; nt 10;30 a trnln of four nt ho Hull corn' r 1'alafix amid. /ami.KIIHHII N Tour.Sornhlp 'I ho''ink'i'r in bo last to bur; the last Inmn ptrnrd. .

inonc' > y omma'li In k"ipon until ) our time ""A"'II''', crowded tn n great,'r CM.'nt thiinI Hlri'i'lH \ ; nl 7o'clmk. Whltn How, Tone, I T.H.: ': ; I the 1..lIO rllll null, Ifnetd In,
10.III"r.\ elh'l ( lest lont.ll. Uhalhrii.oiiHlonum -
flll 'grno.1IOTF.US.. ho former. h'fl time | going conn n to a I imiiio |1..1111 1.11111,11. "
lor nil loth luiolonnin.' triudnoilh, .
Am Hhlp ..ult'uuli A :.,. Ii) OlO ( 11 04' ( Is | u I J< iti.Kann
'pI'ENhcoI.t Illi 11111'r lr.I I
onnt; nt onu o'clock, n larger trnln n n -.. tthur kimln.
(hr shill l.Imlui. lliiimr,
greater\ crowd nnd nt 2:10: a still lurgirtrnln UKTl: Vn. Hhip ( hnni.lile I ltiuli.Mdi, | I IJI'l.' Nee Alt II full atusk, Inn piiuin, fnnii |lii 2.n In.
ei..y__ _IInTRI._ m..-..-Kd._no 8ixnuor.. I'ron., wllli n ,ntlll. gronlir erond, lf Iho To thin nllleo u him k sIlk 1'"r.11lIh' Into ,\1 Hhip ('It)' ol .Monlr.'ill, kiss, I 1117.BAI1KB I for the slngir.inprN.F. lt'Ir)

CmllahuaumTh.oii. umo point, going in tho Hnmu dlnttliinlnwhli hint shulllen! 'il dulls, pimdu'o i\-
KTUinotaCnryvlllpl, >J antI. wood linndle, : \ :
; trimmlni, oruiKo A Nor hArk 'umumui'. HIIIIW.II, f'c' l. (ri, Itoh's I Hr.Hnan.lkirt, rorniH. A U..I Silk I'll' IIM.I' forl.7'i.
Knimlln, till (lark, Mobllo" ; II W Iki M, N h the former traIns had gone, nnd n "nIho )11111011 lllulT, July 4th.KOOMS Ann bk Illuiidlnii I', Vrumuiulul'iI. 01 for (" und 1'rko I.lnl
'
0; C T Ulli nger, II I '1' llompliill, M IIU.I, ; I hint iruiti'Iuud! of punm-ngi hud, nlighUi S S llr bk Adi'laldu! llik.r. )1I.tn'l"r."ln.| ilulngim

Cullubnn, Mobile! ; H I! Ilu\innl. HiiMintmh. ; 'd nt (Ih'lr ,Hllnutlon, full) KI iiK>'r.Thnc Norbk Itunbk I'liinlu 1.1'iiiiillu' (i'iiet.I 1\1.1., 71",I. The Singer Manufacturing Co., Mucrnmlu Curd: for Uktnt ph) for ((>',<'tn ,'r num'e.

.1 Ilolmnii Cnntvlcw T C l Deineninn, llinKK TIIOUKANn IKUI'IKncie ronum tn r. nt nt .JI'rl"r
A ; Hmly flrlll.lll I bk Siilomoiic' (... 77 MOIUM; AI.A. ..\ .
I
II i( ('nlih, 'u, lliHiuniir, Alnj; II J, HihnulcrI on thou Irlllll. nt Mngnolln I lllun" ;\ .::1.1 ( ;Korynlreit. Apply tnOlIllllNAI. I bkt'opialo, A"C'IIIII', l.iuiuuo' (iii. : ..
'hk'ago.Paul; '' Moirln, Cnnt\lcn ; .'.luiolilu. 'I I hi LnHlun WAN A |.Icnlu under the nun.pli t-IIOK 1'AIALK. Illl.urU I'irniii < >"Lii, !.>.l. t.. SlL1.IiIS. SlllcMIIIIII, -- - -- -

kmin, knbiiiin/o" Miih.. ; A MTImmpoon" 'en of Locul A.m'mill) N.I, 4IH4, Knlghtxof JI".I 'JIH Sintli Palates utroit. I I>.m, I ink. Aur.iritu|.',, "\isiurtluall.iuu, lull 7o.llbiiik I") l'IIIr": >\ !,...,

AlAIH.; \ M nttle (I II II It'r. MIBH rnniili'dnnt. '" Lnlmrnnd, It .Hurpnnnul nnlhhigof. it*. ncl, hlrk1110111.J.ih'"I. 1'IIIII.h'r.n, 7::1 I 1'S'll.: I h-'j.h 1111 I 1.\.

..r, 1) T CnmuilalI: | \I. lino llnrnn' ; .I/.IItoli niKure l'uiisuiulilui" hni ever ..eium. 'I'ho nyiu.puthltBuf ,, IN nun.:r, .\Sl 'ro 1'11: i-oisr. tItus! lout, lla. i IIIIH" I lijurkuji l. je.T,tf _ 11021HI u 2 HARWBLLI!

rln, <'rim\1i.; V "I' \\ Ik'ox, I ),'troll ; 'I' Ihuwhnloof dm rotddont. i opiihi' 1'1'1\.1"1 | l In (I 'IIHI''. I 11.r.l.rrl li> crIn Nor S"r I bark Imik, A 11.,01..11... b,uu.

T Iliillnmo, Ar;yle; IHrlooil nml' Ire,, ion Inid, lssn "III.h',111I, 11 nlliilr, nnd, nt 'mini) Ind I KiHllon, Inn I foe. to gool' nil- I It bark 'tmiuuuIiiu LII'l'lh., < npuirii j:2., n o, SM U.I.C'UOOEI 1'01 S % I.E I

Kncnnibla: ; "ham Mi.Ouri', HuV; |II Kk. I rolll, nldid In nuoiiipllHliiiii liy (Iho ore. I It hllr, 111"1'1"" '. rnilgn: 71. A IlKi ItAUn .\ IV.Abniil : \vin. SM.Inii:
nnd non, AhlI"'; : Iliuee, Unwind ; K: \' taut dint nil the colored pioplu ntro nisi 'I'he huuiuuluiml digest lye pnrilun I U 1111 of S"I I ,rll. """." 11. l':.'>.

I.von. II I\.II"II'Y.\ I Ti'nwin, Ala; W.1111.. pli, 'nli'king I nt 11"111, ( lily ailsIILil. Iho 1".1 oinplicnteil nnd nondi'rful Ihing Norbuk bulk: < hone Allil.'t.M,NIII".I.h 1 IIO.1.>. ;. l.mi|, \\ ,ill iniiku I .1,1"1.11,1" ,1 lit. "llrnlnrl of nil Kinds Stoics Lnni|>s ('llkl l'l<'lint's llrnrkoli .
of ,.I'r.) II II'I" the haunt f, rlhennnpp I r h All I In llrnl.iliiHnonii l'i<'lnrr I'niiiirs A<-., .,
Kirk, HnK; I 8 I Dnnxon, lintliM, 0; A.I.1Ilr.uw I. AM 1)1 1KT AH A ( K\ItIKIU', III el.lc'II.'O. I IdniiiHlly put out on bulk Natal.(..iillinoi-,no. 11.

II. Itugdad.Sl.llinnd; I I Hu ; K I K: Itiih.imlHonMollno IIIMIIevi) "I')' hiiHlneHri hnuno u u (hula n Inn lug. (irtumsy f.Miil, totlKh fond, nlnpp fmid, liuuuleuuuuli'ry Nor bnrk I India, I I"IWII. .:1Nt., ', \\illi. ,ltd on enn)' tirmn

Hriiuk It Lily, 31u.uulgiumu.ury.N IIIHI d ltn doom amid Kent lit lurohurltturs. niuimpl. luiIIll ill slurry, 'liitulionrn'' regular Ih,. luau' k t'IIIII"I. 1 h8.Nuil' :1*. IllllUIIVof
'
bark ,"" Niumin, lo.'ij' MAIIK III lil>, On Easy flfeeily or o ouh1y! Fyeuts
.>)"cHi>11 tiiniikundiiy of It. hiibilM, und many, odu r thliiK \huh h ought I bulk I 1"111., ,'Illtric'k, IIH.I t.1'1' ,
1I0rill..I.II'IIh I ( Ill kiblm') f, l'u-uu'tueuIi: Un
KrgirI'rn'p
iiANrn I At hu Illuir (ho ph'Inru nun u |liutliro, ; rpn not t" be, lime ,niinlii, Ihu A ulueuhaul, |leuhulu, nnntioii lurk lloiiibiit, (Ihlllh.. 4,'>.. \\1.1'

I 1) W McMillan, 'I r M I Mi'Millaii,, .1! C Me. ..dire lit') om.ul. the iKmrtlMlit) of ''I'n.llle, of IHH| ,pnln. It link Nllo, .'rr.rl. c" Jei7-lf I CAI.I AM SKI ins STOCK AND m/r: TRICKS AND TERMS!
laulul, I'ino llarnn T U UniivM-i, N anhi. I It bark 1'.1lIIh'I I I, linril.iihll. 14,7
; Howirlnw nnondi '
lion, by l.uiiuuhr's, hriiHh or nrilir'n |Poll' ; II hut I I r.ml'N AuiUHt, d""l Kit. IlKlUKKI'LKCIIAblNG.
\illeI; llmkhiini, N V ; (I V KinmilyJuikMinvllle Heinuot nnlnindon hut. \\ouhl hll\'r IIL .'rful nork III n.f"rlllilr Ihin saul biinlnenn I h,1'1.Imik, I 3111"111"" | < 'hl'oll.l ) 11 2. I ItVNK.:. \ll\\I.M,

; A K Lnngfnid M A WurriniHrtinluk Amirliiin. H'oplu noliiiilthy ) II burk AIIIIII 3\11"1111.1"111.I.I J Donnis Wolfo f.
und dm
ACKVITV INTO A PAIt'.i.YThC. making | 11'1. 111.1".1.I \V. Jotrrnuiriit M., I'i\: <>> '. I'M.Stop .
.U'OI.
A .1 Mink, N \ Hairy I I..h.UlIIII I hark ., II". \ 19.\1
; ; ('rita us nlKhl-H.1, fun,Inmti'rnml hue.niuki that (he) inntnjo)' liu'ir 111. unilIKI I'l. .,r
,' bulk l-dnln: IHikle I..4Iu .
,
Irank I'nllo., .1
N II \% llunlon
; rr. Hurled hllll'r"' 1..1 A"llhllll'rwIII, happt.Itemi till, .
nlngnton Adotph, lohn,, A WO.III'r, neiordhiKiiH (hu fiutiirii u of I Ihu ul..lhol'r."rllll ( uiln'r1:-NolmppinennulllHiut, heiillh., 1II11.11I1i1..1 ro,lu"I'r.) IVolnryJlTICK Iti1,1ie.

Mobile; M i May 1I11.ll\'lr.. ., IM,riinlnk. ; I-ntln, | I) nnnoiiiKod. PIIUKMMInldui hIlt I.roul'e AiiKiint Honir biliiKn henlllinnd ,' iniint .111'\11.111.I I
rll'hl ; Head llcfiect !
1I111111,01l""y. ; hi l.' Il illia.iiiK., K Auirma' ; .tloim. forlheiii ) r"1 tinHuiTiimnliiiK liapplm to dm dMnptle.| Ask youmr.louugghst .Ala\I" '" Iliilllo( ( I fl Iii ihuumua XlII. ,11""r, I'rNSAtOI.A CU\\FR"IA.
I Dlx 'leviiH IIII.I..II .1ktmi lirlll.III. ,
ford
K: Iilnunr MiiHingiii; ; ; .
"
eountry "'r"priw 1, nnd (hiihltori4 for alxillle. St.toumty.ltvu 011. u .
U C lu'uuuug, M M, H'hIO'; r'ml Ilium N \'. BCII.m111I., "liii. KxprpntJIilleo, l'i'nnni'olil, FinNATIONAL ,
Am nib _
\lneid, marked, InlertHt in p 5 '
\ 1 l.ru,11 1,1. I'Hlwlrlh. 'l'ln1'1'1 IHC.SII) |IS DI.AD: 111 "r HIS WOI'EI.TL: : 1 1 KK: I.In Un:81: I
N ATlmUI.II"KI.I 'I'1..o.l'r'I1'rll'1 Man liuiiBiiiiu' | | ,,\ tilt'. 'Dm ,...rn.IIIIII.IIIIII.w"ro |. .'rlllil lie ('ri'am only. I II nuts lit Am nth 1"111.1 I Illlih. \111,
(.ioVAN NI'S. Am nth N. ,111"'. i.'l.Mox O nil ens.-" fr ri\ir, tHHelallThis | \'
C Illg; ;:lnn, Minn; K l I' Muig\' ', N O; C w"1.Hiipilled| nidi oVI"'lhh'l' nitilful ,I. S. mali 11"IIII.I.'r.t. ill.Amnih 1 l. 'II

Olulgen, Ixiulnvillu, K) ; dipt I II I rirgiisnn' ,. nnd III)' piled" wile I., I.I. curIhini >'. SKM < >NIl: TO \ < >i'u 1'unSI.: I" ''lY 1.111'. I lluppir.l I "'o I- : YE L LOEVEE !
Mislft ,
r
Kunnnnlt, '; I D Hill Wunlinlon ; II .1 SuuI. I ;. No Inloxliiil ng llqimrH a iro noli All dm important local and nil tho Im- AI'h. III m Surah .\ rnller,11111',uua 2',1.N, -('.". '" ;

d'r., Vf 'I' I Di,Inunll, Mobile; M llognu .1) Nil"|r. or nitoned upon (lb he" ground, ","Ilho heht fOr poilaiil. Kinernl m.nnof dm. wuk, ".'II.*. AuiBihlladdintioii I I Mnrii', 1101.") .
order thiouclioiil dm, ,hi l O 04u I UI'II".I! )' has tutu iHlahllnhid ...I'"tllloll. hint Iuc, lIlt IF 'ill')' ('Ircumblanun
liigin.hP hlinnilnuu. Milton' ; .1 A liiul/, l'rC\AII1 ) 111' lulis! I lilirnry mnlttr, nnd nill.niltli" 'n, Am mh AIIIIIIIII.I I )1,111.1. 1"111:11.Am nhiu Ink. n nn iliui'ted. r.I.'cllllh'r
nib Sulliu I liii,, !.
.1, W Alnford urrlnglon, l'.1 lirH feiilnreofI tmiIiaeul, In thu KICK- \.1 I ;
Curyvllle; ; giHHliMlil'irliiln an1 \ Vm M h lii.h.1: l l..i.Am .0
.lunter Mel David Hu ; l K: I, I Da\ln, III. MeJiinhl UK l'IIfHAMMI m.\' 4tlMHiKIllAI., Innui'd, ul.ry inluurluuy.l'u.r Huh. Ihi'.II.h."IH., I, ., It.ilnMlMinI A Positive Preventive Against All Fevers !
D I IM E: the RiiTiMK.'f (ho I >u'hu III Ion of I Indupi I ,
J \\lllluiiiB., diuiiiiiiklu' ; WI. nalo b)' IIllhe II'W.h''h.' m, nud on (litNOTH'K. aI __
'. 'ndi' ''in'o, li) Mr.I <>'<'oniioi'', nft( 'iiwhlih !
-t'ailh\DII I I M '( JlIIIIIIII. .I"hl .
.
< > .u.h.y' strieha.h'aktn nml ,lug ; For full Inf irmalion com' 'trning Ililn d braliil Moilh' ine, nppl to
inimleofLounie, itloinil I ulr. InoMtlilntf 1'111.111 "
p. I I'unlilMly I 1 I 1 Ihnl.jn I'rnl.h) (IcFluid. CONSIAMINK: Al'Osir.K,
1'. & M. U\lI.UIt.\I'. ( I hose '''n( uiio nddrisMid. hjMr. rlr. lr
', '. M ut 2utli, hues;, onu Muro I'mi)', II.Him \Mlli u litllo of HID I t hull I u.l.ded Stile.. ALI'lll,
fur |lilt'! )
.1. 1 Ih' ho tusk uiIu. tip ) .
iniillii of tho I Dlrcitoin' of ticJ'.ii.iuhui "Io. \ Ji2< .: Stn-i .
At n :{ l.h.
A ] 1 II'IUI\'rllll'lIl I'KS.A'uU.
odmunlir.
ill nhilofaie, whiU> hind fill, pleilon ( ( nlnilonppliatioiinil; :
h'III III Ihlo! Jest "Lnnd. I lie Juritiiii> of Jinn.h 'I 1 hiHi ) hllik. __ _
X Mcniphin Hailroad, o tI ,
,
Ion
alia hu all lull iiiimat u
1II.'r hKiku| AL Minm ncdi, hiindled hulahliuuuuui "I'h hide} brind, on h.flhl ;h, >V 'anilliiiind ) ituhuluug, ."I. : !
cIty, bit Hnlnrday night"' dm r.illonhin :
olleiiHi\m and 'h (hit'
ileodoii/u nil Htuuni'
nn) i'lt juiu\ 1Tho her ('Illi obtain) 1
( In I n niiiHtnly' amid fmcifiil H\U| 0\ XLL' o.I .
ollieut !
1'1111..110
worn tuld Homuhiiinu I ruulhu' ii|" Iho n.lino, by uppl Inn In Ioh1II 'I. It.' r 011,1, Sun hI Ileidkroiiikk'Iy I \ ER :
WIIII.III.'Iuu
J.. 11. Hillum, J'r.I''IIItrI.' ; *, 111 ,11"1II'Ib
I lined I'urlun 'tleHuld.AN .
l'iiiph\lai '
the, friiliful niinliil .,, oIhu OKI I ). W.ltl; rlKK, by
V 1'1'1'01111'1 ; tf, ('. (ol.li, 'I'I1'n.llr'r 1 ; ". N... on ,1I 11"1111) i.ii.i\NihrnsiiiiTi
"hu mill eat of Inn ) : : -
of hiii 1'1'.111 pio\
Ann, W II. \\',iIglul KI 1'1'1. 1,1'1.10 ilmppid.It. \ I'rll
I'ruiu, leUI1.tllr'l ,, .
: < '
Andilor. II I FrIes, 1:1111.: | I dun, nddiOHSid. 'Mil "rl)' nnd lilt,lug nil tpi'm.'en. jt ; For oil, nnlln, pllln, iiuuut( all \kinds ofbilti'r,, i .
O
-
.
niiiUltude the of hid diKioiirno lio niiUM'onn nathluIuius I In dm MI)' n'retulikliiiild | .
It pimltholy' nlutnl. 1111I1".1.. u Ill IH'gin Hiiltjuel Iho II uu il lieu lout Ivcuuno It In the 'S o
Kuliru' July) '| r"IIIII'C'I..I)', i ) rll'1 l UK" lht'toumu.iliilluIuut f ;
Tluo I.ulior nnd the
nn the onl.lrl..II,," of Ihu road. 1 In nlvty lug hnlh'hiH o last Foil ever nlli'l",'d. It In |K.rfirlly pure lu I'll ...n.IIIIH. Munufae.tun "
)
oiiHtllutlon. A ho 'hurt lull )
KhoiiKh ( i nil 'IIIIr
und that dm lull hr will Im hun lit I 11 \ ; S
") II, smith I In ) pr.KliKliiKUIVn .
8'I"IUII.'RI hl'II"I d I b the Fig 1' 1
It 1111) ) l'lIlir"rllll ) 'I..
.
of tin ilulhliltell ) "1I'tl.l.1III
fairly rill
Ihu Anglo/ Honlhern. ( hush rOil huiii und lin.proMlnoul llrRIII thut n.'Mr falln to give ""t'rIIIII.' ..
dm lirllllnnt nlillll stiuhi whl'b thu polnliof ""1 unuinio, ( uh. Fur sale nt I <' '
lompnii' )", ) Every \ guurniitutd. Tiy, It und )'un
uSa
lila \ nmlImiliKHil piukiiKu cI.lllllIg II"r.
pa- IIrtf\.r 1'1"11'11110" | \IU 1'1..1| will into no oilier.. ;
MM'in';; K. or H. II I hi II KI.m'nil HMI| | I dull hu. wouhi HKISIIKII.I Iliion., WO\II.ltl: : lTH' ; .

Coiumlll.i. on tho Hn|lIar| Ill 11I1"1 In. ,,"11'1'. '1'111I1ho shorts wiioliiniiKrnUdeoiiHlnilniiifn 9 \\ hole<4iilo Aii nU.ICK \V. 1) 1 llol & ( "., \\ hull'tulu mid, Ru-hail I

niorniw (\\iduinda.. ) niglil, lit Munoil'i l wtik rate, prl/o onu hll' lit S. 111'111.1.' of llomu, (ill., ni')' : \\a hint 11I

Art Ulllh.r)', llyordirofi' ,. clk'nrH, non li}' Jniniii' I llull.Ml fllK.AM.: I, dl Hilling |III'. II '. New liintiner) ,

p.I'hhIil .'H-lnlvlni( "flllo.l., pll/e, Hlhir sluiCe| Krunk (II.I Haul him opintHl hln popular. V:lei'trlu JII".RII.III.kli'n'n Arnleunli

I'lltT. liudoiiH, uon l I')' t.Ilo: JulniHun. l.o 1"11'am Hal.mn fur Iho .1'1.111. nnd, Inpiipared f.il (,.) )"urn. 1:10: lull er '111111111111 riimidli .

ylt.rItIlIlH' 'I Ilirvt.htgph( 1 rner, l'li/o, l"i\ of el'iirn| ,. 1 to limiihli the |wnplo null h tin' 'n lint Pull nn \\,1, or Ihl'.111 nnl\i. 'rnul ". .

p Jno SI.ikin, drunk and, dlnordirly; II ii.il wonli) l.lly ,und Hull 1.1 of lie i'mini, mnnufiioliin'd 1 fiom line mil IbtultIuull.' "I..t. hn> .010 a"". .

(7.50. hiuiie, rinlNling 'un olllei; llnul 1 $T.t'.I.1 I,) .' Filth, llrnt piUe, RliM'\'o linltotiM;; ,I.I'YIII. for tho furnlnliliig{ of whiih lie di'rful 1'ln'" ll.ilul b)' I th.1 me.lli'lucn In I 1.0' Leao

Tom (Imlfiv)', di'link nnd ulhuetudimly" ; hued ." ,,",1,80I.f.llI, WOI liy Mnnter h L('" l I'* ,han I ).cArly..lllrl'.t with u local dalr). thin, idly, K'l ernl mast-s of |ronounetil' Con. \\', IIIIIIr"'II".r.\ ; n.m. Wlrh./otll; 11,111../

JI1. hume, .....1.1111111111 olllei, ; tliudllJMFllllik nnd, J .OI. man I wl bv furiilnhed nt Iho r"IIIIII lltlmiilih lull b'le I., ni,ntln.Iy ,urtl b)' line oln in: 10 UO

I'lIIlIh.III\I'1 r'rlllg with I nn ..lIIc''r;; Ilivad, ,"lh'l rl"o. lr:7": poikit knifi1,. pi'ken: l'ir gullon, |.50; per ,, fi.w Initdenof I,'. 1\11"' Sol 111.\'I.t l HOTEL, 4;INI, Pill A:1)0) p ni.

1"10001111111'11., Wil li) \\' Man in, "" $|lH't'hilh| | rnlvi, on lariiriuaiitlilinJnnl hll.111 toniuHtlon nltb .: Snndajn. 11:1.III.m.:( Ill:'nil, m.ft .
:1011'1"I'n. "
1. l Iroruuil die M. Jlhu'. und lommtrclal: 1 ;'mi :mi l n.in.
Jllindfold rue for nun, prl/c, uniliitlln,, rocohed, a hue nlockof Kromh I'lindin. Wo thiin ,nl"\ '.. b ( on die 1.1. '
Win. l Ie inln, Inlerft'ring with an ollk'or] liiiuranloe nj 101. ) lloliln.l. lfrllh'l nnd I ( v'II' Iho sleum.rlll Ion, h, at U nirln.'loii i.nh un.lut
1111,1 $',. non l by .Inimii 1..ly. icul l>iug More.' in::ID "IIII,"' 11.1 trip 'llhh'llIl (hut,. N nty tar.I\\niringlin, ,
(jiiuilir-inilu raio jiil/u, gull HI air, pin,, -- S ( iovoiliiiicnt St. Opp.) Opua) I IIouso. l-ort Harraiuan, 111 Plekutus" rd 11"1111" ,1'c'l I'nhfht \hA.tIII.1I1 i::lupin.' '
hart Huiinen I larei n\ ; I tinned" our tndm ) .
)' :01'1..,. TO llM'llllliilS.: Hit. J. /. ('lt.tI': o'Miiklnl"iyud0of4mK'.. Ibo t'u"1" ,111"1\0| l'IIArO"Jlllr Wanlnglon," ul U
w"I .IIIII".lhI.
:sliLmiur.I&I \niihliiKlim. malli'loiiHly brvuking III lulihlnx (gr10) pig pri/o pig. won hjljiul Ih"uh any nulmirilnT tn dm II \.\' Jr Olllce ItenUkn.T al Ihu iliug MorihunU.lut of I Until 1.1., )1"1"1., Mrs, C. Pfefferle, Proprietress. flue O\II'r hunprotldiil Ilalli I Hounen nnd IluthiluhmU for nil who nb-h lo lake aNirr

a dour, ; tiirm. 'd' o\. <'r to' tutu aluirlIr.TiI I liiinhiiin.hhiiotlni l'UM\IICUL r"llo reci l\c ho pnpt, rug. -- IIlTr.Kl.3O: to t'i.OO |'<-r IHiy |intiat| For arvnminiihliiiuurgo.tkkiln Ihiro wil lit, w'parale' balh houmn for Lndlcn nnd

'nub .1"11" n, hrentenlng, ; hIuu4'IVahhur >."'. ; Kintmt li)' (Inn hilts, prl/o ulnilhvor Him w Ill confi n fiurnnlhenuuuijtnienlby H.SS.\'IU\ Soul I)' nml Hegnutly:I Kurninliid Thiou h IC"lIt"IIU'II.. no, nppl to UIONl.nr W A'I'tIS. A II. .

Hoblnnon, ipliii riling und unminginucd ; .Ih"f! < ni, Hl\lin non h"1111 IViimu.ilmt 111II"lh1101'I"'rlll" the Not that na are ngcutn fir lxirrilhir.r out. Dining, H'X'I"R First Floor. ; -- -- tl'"lu- ,
"1.Milltle. t by an'oreof I;Ull liu.llont r,11I1,, ut thin olllec, or tub Ill Ir. 11 I ,1.. \\ella, but Iho n ny n .hiindlo this 11(11. -

"' Millar limiieling| anti ciirnlngiHenry ; ineo, that I'rltl kiUor( plUheriwvond ; \Il hun chnriu of thu 'cIty tliviilndon nation I'nolloll., In the N'(million.. I)our grmtrorlubnei Theo. Pfefferle, NOTXOE !

1I.I'7.lIIl.) kllttr .'11'. 'I'ho r"I1WIIII) lioniitenU'rod I I It h In not coin unit-Itt to cull In inr nia 'oiilnl nnnol .,1011 1'IIOAlol cnnln, )hANAL1KI1'nlulrth.8n1 :

\'v right, w llfnll)' fluid iiulthIlIulIi17.luuatauyluug fur thu. iiliMip riiee' : Milllio K., 1\0.1111"11 nddreniied to Mr. \N clln. In euro call un IIH. llKlMinuo IIKOK.Koko .
A> ,h'r ( l lllo J l.urt Knlhlutn, 1'ii.ite, nttontlonIn U. Tjn.srio3.Nr STOPZE3
'' propcrt' ; ciinu. emit, linn d.hMinnHlniH of thu ( oMMiiidAL "torl'IIIg '
Iliiil the lie ; i hen ing (lie bint of nil, 11''kl.I'tSI.: \ 1.\\ '
: ilrnnki I Until' t.,. t'nlo. Tim n luuumir. wire 11) Iho 111.1.111. 1111 =
Iliion.AMI '
IlKiMiKitn 'Inn In tho norkl fur (
net-olid, .Mlnnlu K, IIt"r 1.1I
diiink lined t,'. .
11."IIr1'
; ---
.1. 1 II.I IU'i n', filHl di'h'lug "piibliu. nlrceln; Skill rae, Hint \iii Ua, silver nnlih ; ".. Kviry: family)' In Kwauiblucounty nhoiildluuoaeop .t.SII tKltM\N I.llssoNS.irninmnr llrulnin, Stmn, n. '" bait liht'um, Titttr Corner Alcanlz and Covernment Streets.

(liii .1 $8.: mid, box i'IK irn. Mm fiillonliiK IKIIIU 11. ) of the WKKKLCUMMKUCIAL ( rending and coincrnatlon, bynn dmpHtl| Ilandn, l'bllhh.lllo'lrll smith nil
,
T')-I 11 A% Und : Xnoiixir' Siirnh I 11 I., Ma) Honor, WhlloI 1'K.HHONL.p. C\IM.rleiipctl tonclit Athulruss h'1..1 to kill niptlunn: and |onithely' cures I.t.., TiE t'M>KltSION-H: > (,nFSJ,01KKTHAT: HIS W"ll'l" OF LKil'Olf, le.

r rank Kiniih lontinuul from 'e.I'r. I 111. 1'lrlldll. KrliiK 1'an, lifd .Iuug, I'll- HiV I care,ut ", or no pay required. I In (runrnnlecd lo
ilulined, |.t, euso ) \\.10\11. ilaltle, Alilnlha Mliinlo M, Ihon Mr. N. It. .'r"hl'h.I'ln. of Mobile, A hi., trlllI"IIII..I. 'hI'rllr. gIve I |IK'rrl'ct .010rIC'\oR.r innni )' .rllllo'd, pruvlounly' 11"'cIHII, not liaNlngtHjcndlnponiil. of, Inntlllotlirid nt pri\al ;
nirulintl Iho >la meond nilloi I Inku gout hi ruioniinemling tU'I.1: : t I IN Mionln inr box. Fur mile ly Cnn-
Hinry \\ right, use i'olllillll,1 from }interdti inner* ) lu\or lh'lolr I'rlo Iholbniorn und grmirka a Ill I lo cull
boal of North nndi
hurah II. Ur 1\11. Non l>litoti'r\ forComiumpllon ni' burg llriM' lar,111 edit Drug Mora._

) ; t thIaut.uumgtI.ll..ulsi \\' Illln,:i m I...ting; llmdfl.hd. 'lull ra.e, piUo, pull' .litM> huh tolls, non 11111... II fur H nocreilduk ). U. TubiiLtiM anl'o..I ,1 nmon j the paratcly' nr logethir and. In I".to milt pun'hnncrn, nn I am di In'mined lo olono out
iiinctecnfu '
,
Hronihillnnnd (. It iniiny of the ctntnry) SMITH
of WIIII.t. II. A.
I'ampin||, diiink, ; llnul ,\ $.'..VIuf, liy Jllllw.I\II) .llnh. j(1\C and ,'lr(fullbe bunlnctn. i>. IIK %('III':.
',aril runllt d. InnlliiK IIII'b. I Iliac, 1111 cur K"'lil' ; bill me h"t'II.r, und imllnl cund me, mi a.H.iiinl of being (nil m'l R.IIII'rlllll, 1. .!Il S
lent '
J thin Culture nnd und I liuvvnot l nllllclod nlnoe I nlno 'und the only tolmicoa III Iho luarkit dial II AH M \ In: I'H.I'AK VI IONSTO St:nVE:
f J. r. Iruiit, diiink, turxing mid, 1 iiiurrol.Ingj 011 1'II.y11. Hindu for IK"'I ..
| In ami, .
Imlb chen mnoklng .
i an for j .
oilier niumetlia .
I had -
| si tto
10
Mr, Jaium tag| 1011..1 -
., h" / 111',1
Until f "I'rl \1I.ghel l"I11' 111 '
; ills nnnlt lined Kite: For 0,11" at whiiloaalo by ICE CREAM AND A. I.' l.Al'l', I W. M.1'innucol.l. l.urru's..
a t
-4 Ann Jclloin.ni. ilinnk\ und' mrning; gal u uIII'xhlhllh"CIIII. I" |1..1 111\1110" I .\M. II mil A (.'.o.MruMll CAK J. A'. Ililow. r "tuulhluullury I Ala. Hubniiili .
Lift
New
trio Ur KImIg" ) ,
'flood ft. l.iiilhn' rni't', t"ullylo ) nrd<, prInt nil.vtrkiiliitnon 1.I'r. 11111 1'1. .

1 W. I'. Soudor, \'link, fill -Inn nnd" iiiar.| | liy Mlmlmrle t rmu'rn. Iniih a .'h I 011 m'tt'ulluilmuul.; In'ICI': AT HIS BAI.OON ON I'\.U'OX Kr. ii-;

riling; .llnul. (..t.Hi \hlliltluii: ,hl, by dm hwainldu: Itlllei lIe hlnK'n. New Plnrovcry)' for i'unnnnip- 1 to Ilio n-nW.'lne of tho under.ilKnttl WILL ALSO H'UMSIl RE CKKAM: 'IO A. L. & CO.

,Hit .Kuurlillnlinl ilr\ng! on ,publlenlroeUj 'I'UK of ur-Miirrl.tl \ .. !ilvlo Mill. U"I. luughn nnd l',..,., In nold .Ill a |1..1.| |l\eniik', went of l'l'10.ol.I. Oneixirnl OKDHtlN,: I.\ltlKl( : 1)IL. ,

cane lontlnuid., l'rh for hikl hIlly' '\IIO'r. fan, nun li)' lice gunrunlue.Trial HOI-HU Mnle h braml.'d 1 on 11. thIgh, JU AN! II":8. 11 l'u'lru"' birm't, nNS\COIt\: HAAmerican

.,.- MI Ito. hut Idii'IhouipMin. iKillk m.c. ul (' '<' ei nt, II"IIIII'I'<'. Hhiih' Iho onmr run Ohlil by |ll.rolngproHry IF \'oU ARE TIHI.srV MIDI' IN -W IIOKnALKr. > RKTAIL TKALKKI IX-

A !"NU1ICK: \ clIng for Ihu iiiont (Hipiilar Knight mid eq and puyiugexM'" '. ,
"
AND TAKK A and Italian Marbles Granites
1IKNO TK.V IIHXDS TIIK I.lsT. Scotch and American
AlniHllngol. Iho l.hllnr'| DialelV Annoiliillun tOt 11w iniwt |nipiilaroiiiiK. lIlly' I Ih.i prUi, Apply' to liK'!1%'. HiTirH. ;

J will be. ,hold 1 hurnilay at 4 p. III. ut I Kold' hi ,adeil. 1 cnnu und ullk pnr.liuil, nun Ihojiidiien at tin New llileuu tx..I.: | Juno 3u-ln_ A Milk uidSlonoof mt-rydiwrlnluinlur III.III. 1-avliu and Mnnnim-ntt amn

numoplu.il, lo rocclio Iddn for 1II'llIlIg upn.dlionaand enirliilonnll ,iln\, and Ibo ileil.il weruMr. lion awarded all Iho \> .. III thiS lIeu miTi'u, Lightning She 1'0.111 Sloni II an) dinliin a'"I.'II.I.l' ) lowest l'lIr"hllo.. VUieP. Urns

4 t | for publlnhlngnuiiio.' .lunim' Milluuli. nnd )l hug Mnmlu I and reeululmll.umuhuli. II highly to hIlt U"imli'inkugpubllu. TIIKKKKI.Y ('')UnUt.\: and all klndn of arllotl" kept Mm'k, w nm.le lo ortlorlnshun

I II)' ordtrof l'tI'ohlolll. |liuuglitrly, l huothi (irhoui run far nhead, nf, I It Inn IHWOIIIO. a hlaplo, nudoery In I,in ('INhl'l'ft' 1'01"| ronlalnlng, the Oil Tit SEW liIthNKAMBROSIA. lotcO. Vo carry a lur o pLod L of

--- -. nil lomptlUein, groit'r hun I In nUu V. inuol linportnnt' kxial and general nonn o PLAIN AM) ORNAMENTAL) iRON FENCINd; ,

C'hulo. ni< dlug Un. day of pul'lleullon.' saul. "I 1\I'I'I'an' to rrol Imllld lul" or "blln\, II\Col &tl". Aa hi.IK'llu"

gallou, at liKINBKlIU< <: lllton. .,Iod .u'.t to thu uiiiuilou, ,, 1'h'l' prvllil. Wbolc.oll Iroecr for l'i'u''''''\ "'U.'elry.II".) Je laI olr shuck. d.III. 8I1dl'fk"I, ...K"\lllyll Ill". WIy"r

I .

.
"

--, -
,
ADVERTISE DAILY COMMERCIAL IXTIIN P1Scor4'' ( ( \ D ilLY\ COMER1\ \ .\. '. til, tol' I IMHI' UK

!
: \ I.u. 5'v JMMKRCIAL

i If MM .\ > H I'\\S.: I .. ; / : ,"; :s*,:i.i el rll P irnliirl|:nr :l;> iml


-- ., -. : I "- |I'" wnk.
__________


.. .- -

VOL. (H PKNSACOLA KLOl.IDAVKDNKSDAY: 1 ) I > .J I.' l\ (fi I, 1 II" Si.

NO. 1 11.-1 ) .rjc'ijilntC1SS' ill CYCrY Respect ( : 10: ( ) II ( .; I :U.A.II ( tT1S. 1 mi, t.hi': IItca.: ., KM ItlllUl t.\ (' \..i .\1,1'11| ;sIlie 1'1\1'11: ON 'I i MI : iniitof: i ti; I mi '

11'1... I 111.-:1. I : "' ...null' MIMI '1 < vteir-i: rtni in I IIIHI ,,\ ">
) itniioil tii'ln
In Us \\
DRUGGIST..Iwu.fl I.IUi I) !0 (',"'.fl Inmlili'. '. itikliol One ttoin.tn 1\111".1811.11'.1'I ,"i'in*<, I Cilllllks. "I
Hotel In l In* Minnli I I 'Illnll lelslli ,* II II, i It.|| | "",
llMltl* ..
l'lllialll
City ) I
1'ur-iii, i II''., .lul)' 0.-A t iiintilmui (''''IIM III., I O I., .luit" ;(.-A I 't"'s'i'Iu ..l. i .h.I.(I." i, \4.|/nI IN IIIHI.; lip- I'm. mil in,, Mi .'.Inlti/ .
'- .
"|uv'i.il: -,iTho: or I'nikcr- \ Inn l Iii III 1" .Ill't' ; | '
prr-eiico 1".1| lo IIP I 1:1i.11II: Mo'lIdl:, nil n Ilii't bli. l .111,11/| ;" II III'II'II.
Ed. Sexauer Proprietor Inn iiiiiiol, hull' III I Ilic rnlp rcrlniiIILH ) < ill Iho 'mouth ami, klllid heie, imi.but mi 'lined I ji -h'lolI:u allot' ;, "|h'ieiin_ tin... I 'Ilio .A-si/c ) pstoidilt .
fldIIS Meicllos! MII- noon "II.u i'.u ul' Iho I' ,
S SUllOS and iiihhnijf I HOKI* Niiiil
s ,rnuvil lnlciHi' cxcllcnii'iil, mul, il.it It)' bolnji uliiiok In' 1\ piooo, ,'I' (j:ipipe < i ('niloid: i..ioMim. in tthiili /' Iho <''i-o', In i ''''II' up loi t Illll

J COOKE Clerk JJiilMUUWjA ,I riipiilidulile 4 inny lollnw.. 'I'hatrilu'i I'niil I lioni' ,i lorannini bt'II I bm, [ OM-" I ttoiild H'pn" "i nl' oldt ::1 I-mall pnlhoii'

E. rillJj LINK OF '1'01"1'IC'I'U'.JS.) : { : HIT Iiil igiii; lit :.ui.l iloinniiice ; I'll I ttoinun tta iiit.iullkilled iml, t Itti* t th,,' 1 1 inn's, 111"11.111) I'ommilled.
HI ATI IIF
JM'llxliiM OK A \NNON olhof" IIIIMI'MKOI loioitod 'I"t' .
O.OVERJSTMEIT'r ST. the .vtlon, of tip oI|'cratra In l Iii>ilntliijf; I Inlurii"tt ... ,lutj o"hl. still hal I Iho ili-lini( ,,"
OK I'l'IIMC SQIIAI.K, \\ i> "id'nl I lilt I I In, I I'l,I. ei Miilloniiiliil I '" irniiit i." "it 'nil\ '.. 'lilt'le! MHlnsrepniuiitiil.CAP.I.H'U.V ili-lt-flivi'i in!" Ih,,' PgbiII. I" the ( iIlHS Hu Wi'.. ,lnl>' :..-\ hlolCodello ,' 1.I'h, tt' ill piob.iblt |l'l'ul' t' I'.Kill!. tt lilt" I ,hoinf; Iho ,\'.>i Ml t pail t of I liel.lnd, in
HJT MI>E \> a. f.ilallv l I set iluil otlien .
.' I r I ::04C 1111" LI <(< ) :.q :04'I loiulerl l It')iin*. lujiiiod 3 C.I"I.I.II'h I t tl ttoie I.utlk him I 11"01"1" to -"CIIlIIi'ul'.I"', a.
I phSS.UOI.A I KI.DIUDA. I La.1 infill :Vni 4 vliikrx nt'i's| l \' n pronntiirocvploilon' ofai.innon' : I:1011' ','n it! nili tilloil the :Ii-I h'- i loud t tt'.i. I. I' Thl'I (' liuuilie, rvlta polin.me.n, hitommel

MOKTH.. : : lOMl'or.VDrii:/ 1 1Y .AM Nllilir Mlnlo llrlnj!; 1OIlhll It'. Thc I "UIIII"I""u' ttpn* liihLii,,,. '
1 Niinl' I I.y tIit' PAY.WKIK .Hit. Hr I,<'i'Liulnn$ hcM A lui'iluif, :. unil < 1'011'11"1' I .it ,""}!III'C'", .ind 'ilio 1'1'11,1), (loll
.',.I, ''''' .1.. nlilc h Movi' raniiniiiiii: III II t li Iho fi.inl mid ii.ii' plait.n'miiu.l, \
--- iiii.iinmcMi-lr H-chi'il luiniilliiiic IliuutiikcAt | "'l'\ i ,"-l\\.1 l I Ihi' .h:11I1',: It lieu, ,'1 limn alp
: - nl l 10)' akpnik that hid I lie sjb.of j, HUM \\'
In
.tinilonii. It !I. f.iM : "on loll III' :II" hf'lI u ulli'lt u u -1111111)IllMiiN, ).
Pl.on.cCJ.ES1n: : ; : .. ; rn'IieliftIi (the minion, mid he II IIi 1,1"11'11, ilislau: '" ,,"it of Hit elI\ t Iho. hiil'Mboi "<
alL 1I/l1' niiinbor
illgR"IIIIIII'gC
'_ ,, u_ ___ 'tod 'Ilie liter\ being ii'Himiltt illi. diili.! 1111"1. .inn' fl ii hi"'III'II\IIIII.i t I ..' diitel 1 lollonirol i .1 ilk .'e I Ii,,. I llotiolflblo.
ire U\MM| I In 1'1111'1110 noik liofmothe
doc nl lliuwoik. Willi.iin Miller I IIi.I tight 81'11II'a.. blown oil'nl m tintdionldei. I ol, I HIPIII, 'I'ho i'm u' .j.:tt'l nlonjrit / .liislioe' \\ illllllll U I'.i'ion" ,, nf (Ida

HENRY HORSLER '. mul. heMIH olhoittNe I I inlured. u r.iiil, 1 plli, i*. mid, omo one ..houl..11'11I11I11. ( huitIl." l'I"Io'h., dit Isiiiw ol 'HIP hlrli
|
I. '
& CO. N.N" lolai' ) i'f I tlio J I illc, ,'. As-oci.i- ,
lion! in \. I lie inner i.illioil .lioni t I ... ten' plitlniln' "JII'"I'1'\ i lilt ol.lii-llie'' III'| I hehind in oppninu
aoliiicnionl I" I lie tllI'l ..
1101\1'1'1'1'| |
-IIKAI: iiis; : IN- .----- ::11.: : hri I II t,' wai homo on a \'II'alil'" .,.H-. I tollilug Ih,'"o laucliiiji, / I in,, iheHi tin. |l'I'.i i,,ni tthiili, !, 1"1'1 union, all
1
1'hl !
1I11'1I111' in I 'ICI'"illI, ,
'I| ,
nml lioni eollo'e.TIIIIF (, I ,'li.. out I lo the t'tiii.| .\t IOHjnnipid brim: 'hosot, t the Ion" soil" t In li'KUid. ( loiho
the ill"'IIItll"'ioll, of\
SHIP CHANDLERY SHIP STORES IMnkoitiiiiiiilotlio ,
J lioni I Ihp \ I lil-h i (1'11111'I I lit doilinni that 4I
. 'l1tCrti%',' roko/ lotion \\ III : III 1' MUirll ?AMIIIH. 111111" ... .1,1 undosiiihd'' nn ; lii '
I linn **)':t'o' ot I liilind,
1111. '
I IM-, the ,inlvciit ('If u hitter 1tvhh.g. I IPOtHOin I'liii.: I'.i, .luly' ,*i.-N'othini; Initliorliai I notii ttoisoHi
MAMU.A KOl'KIIKMP ) ;. M III i ,iu II''i-. aunt llul, I
Mm I li |R! ion tti' pnshid (Ii" nn I Hie iniinli I')' hud,
AGENTS FOR AGENTS FOR 4 Ilio iiiii. '> ) ira I ii ml (lie 1"11111'.11',1 Iroin tin conll.i :Kilional
AM tlie piilli.iin mil .loll lioiid, in.li.1 l 1' stood m .Hi'h heed
IIIt.: >SI.HOI.'I' KOI'i': loieniosiupon p'Ml of
cm|>!lo\ 1..1, t tliulo A I iii Mill I I I nut i'rail!1.LtIe. 1. ( 'III"CII.I" Ii' loininnnli.iiion' ,. !1.11. .
fMIM: STATE* COAST CO'll\'0V AM II IIKMIMU'CK TATMOX KLLO\V MLTAL: boon 1'1111111'I bthe Ii" loik' < lnsi.li (II..., fI'II" k, I 11..1'I *>liiiiim.|! mul I ,iopio"i'nl.into litti a atnoit '
I 'I III'KtllKol" ill I lie I'OIIIIBCllcillo I IIUIIHII l ;:; (.1'I i Iho '
HIM'k tt is t.ikiii., and\ sin dud\ 1111'1I1t'Ii.II'h. I I 11"0"e uileiiniin I j I ito I lih'rn'I '
AM< d'ah-ini/eil: ami' l.nm: I Hiidttmc: J. % IImolF.TIC I koqiwhliiii (he I liniils,, of the Ian, \\ h"'. Tiiuniueu .it' :Ikm hoiiir, *. ha\o .
i \ II...
pnioii (lo lompii' of (iho
COPPLI) : : COMPANY.( lint Ilio liiniliiij nl' I'inkoitoii'x, ,, n "onlsIm (been clenliOMd, iliuiosL ihcinliio. tilluge. linn
( ) AM CIIAI i i xs "
UHnAXCIIOns 111111
:( ,/ fc> : M,h lit i fI II I 1.11' i M ii. t.ri.l out "fill"i II II hill lii,' III" \1 "i.tt ttnkittlllbo
"
: IM'OM I Ihc M.utintf t I of I lilooililioil, / Tho people) mo liniun'baa nnd, 1
XaiN, Spikes Mint; t ttinl' I Hoop I I lion, I I/fiul X. j It.-OM Mclnl liiKin I In K\ .ill: :iml, lill lioni llioim, i, ', shlkinjrliei 11'1.1 In.d ttilh llmo-l' nbsolulopottpiin 1 '
relief tinini
AM I I I have born
\\ .CI'C\'I'I' hey line: I'opn 110th."Ihieto HOII! I hill" '"' III
1'ipp, :"shut: Leiil, (sheet Xinc, t'limijic! when HC I'mmi-li Xitt pail .them. I... .IJ I iml t u 1"'lIlilllll" nmousi ioiiulul coli-li" ui'llnn iml iiilmilil-le\' I 'IIIIK t Ilio
lie .
inn ilisluibninc ) 1,1..s .
-01110 ofnfely.rllFMlll
)
1I\1>1:0GnAI'IIIlJ: OI. I ICE:, liHK' 'Ks, 81'V.A\'Y$, MAr, I II.. 'I."-., flAils, \for Ships r.oltolils.OLD ill (' SOUK' honi-*. iito-l mbili.nt. I lilt that IllI'I'HI'l pn.n -

lll\iTbANI: I rUUUCATION'SHMKI : PAINTS: OILS, VAUMHIKS I : :; 'l'\ U. ) / M ll.mv: ) MI.I'AL l I: lio 4 o\oi lie ,L'iiuiill4\illo nml' I.OINII, I li\es I lokc 11101.riiuii| Tlioii'fion I 'lit: ''''I.'III''iu.'IlInlllllh'. A 111.1111131'11',1' ( '.11.1111"1",1" ,,111111.1, 'lid loi, Iho ('OMMuini'iil, of\ niltili/-

1'1'l'l'1I' R1IS: 'F UIILS: TIXI': liOLI.IiriALVANILI .ibiltl ,11I1'1"1 U'u'IITOH \ N. V, .lult 5.--1 \\111 In I the (iiniiiiil "l.ionkluc I II. "ti'I: "il, nl pinplo, uml( (Ihothlini' ,.1' (hut
) ( !\ C1IAUTS: ) \ nMin)| tho-c tin thin "II'ln'l I i'\oiiiiif; a pnillou. 111'1111" Iho thigh 'lilt ullon. lot I ol t iiijiisino" kiiiitt lug
Guns 1'isloN Ammunition 11I'lIlIghl Ih,' iloleiliu-i I "
( ) WIIJE: ItOPi) : lioio. Tlio. Foilrlli; ol llionoiki lull ttill thill the '
11OATCOMPASHEK .lulv di-pli)' Alien, Mel'ulhy I ( loiii'd. '' | mid bll. ) hate hIlt hiiuug IniNpeil
Mill I AND iloll'i'll\' IIK'ill
Niekil.1 P ia
\ : J ii.MIXfiTIV: ): i ( ) WINd I ES1ER I I Pt'.MPs: hole,,, of\ I'lnluili. 'Ipliin amiCai'l ncohloiil' illy l'e"IIIIII' Inuilid bt' 'piuk- 1'1\\.11,1| lei ii stst Hu opi" lution of thu

AXIl I COLT'S KII: ) 'LiS:: lU'ltP.LIJS: / :: Koley. l'hh'II-II.\ ( Tlio)' RIO (fl'UlIIlIl'o" ki"I all.11\ big pvpbuioii I, lol-. Itobiii .M :nil htiil. II' '''1',111/1, ; mid bill und the i'\oe'ut ion ol t' its pun( talonsIn

BU-V:\ TAKKUAU, UH.'S( I II.! AV. ..1OIINVAsbpstOh.Pa.ikinj. ( l.ITAIK.S: I : AXilTI'ImH I : : : :!:-., not 11(1',.', I lho\' Oil; )', lo oaiHO 4 tionlilo lottnl, lour moil on (till' t-t 11111,1111: ,. pll-liiuj'!;. .1.H 1 tmied, otol' t Iho dish I I Hie, hitllilMlnulnn'N.
but to \inoivnl, I it t, R"IIII, I tlinncnbo .
KOTATOISS .'' Mill roanlSiotP XAHIAXUICIIAIiDsONIM.UMX :) : protect (thin lime \\eio all inlnud. ,cillui boiiid --- -- -
: : Lining: b) ul t' I Ilie loin 11.illenni nnd, II II'i ii
looiic lI.i.t lt. lo thiilsloiii' .
I lo iitiiin looik.. Tlict' | *
l.oilorCotei' Pilling/ ''EEEI: HI'U:4: : \ftilliiiK( I nun (Iho Mind or In,'MIX hit b) nl mul\ In, nisi d I mid xii-luin.! .
i.o Ilcnip, Uituil.iii.in.1 ( iinn :tml TuikiShip : Mi\i.i I I 1 I > PItAliXALL .\ I XT$, (lie explosion., )' 1 llul' illl""IIal" : injni I ioe !
CIIKOXOMin'KliS: I.old lluliunlon, i,
I'Jkwg, ( A. Minis\ --. ..- J. .1. Iti.'ii/jiei:. Inid an mm and' hip 'I lieiium' ( "oniM)' llKo (Ii'II 1111'11"? t .' uami nott

MARINE: (; rAssIs:: Stoves Oil anilSTOVES. Jll'lItill I'atont't I link nihl Mi.ilcli: Illoik<, I nin\lti (...,''' tuku ('Iii,rge. bioken I bt I HIP full ..t|' nine ol' t Ittilto wI.IIIII'lluh"'II"lh.. I I ion, leleiili){ old) t Ihn l pllllio4 IIrlh( ,.
land 1.1.1.I IM
1A ILA 1.1.11.. : l U'1.EICS" I 1I1\1I"1I I I (i.ill 1 I "p"\lllI"ILI ', I'.111)111 1 Unfit 1 1, ('1114 \llll, illlly' t(0| ( I lllOXe feet to tlici pntoinonl.iMinni, .CI"I'"I I : olhoM, I in lilipniK/ ol In".UIHpinlie 1 i I thol.ihiial I' ,

COPPI) U PAIVISTAKi % <, IKIIII' I Itai: 'ino. U' n.. ha)'a : I :\lcioio t hud'I an,. aim InoKonand I lomtpd '- 'd oil itimu moio, "1'11'| ., iiijniod nieiiiisn "loiiUieneoIII ,
SI1IITIX ARTICLES.MANIFESTS I let Itt' lug U ell
t.u.i1uihaii.l
:Illoll
\\'ixoo ) put
A COMPLETE; : : ASUflTM) EXT: OP : : X : >.N'S: "Sonioilij'. ago: AMoinun Solbn-l- netoic bin, 'un abiinl t the IIPI'k midfuip but iiblo "lo I KO hiimo uiilioiii 1I.0i.i I 11.1I1 ,
I 1IJ1"", in ide ,olaboiiileieh
: SlIal'\'r: '\, Linos Ioo1111,1/ Sinker, I l'lh ('APE:: ANN, tee UMIOI! tin iiivil.uion" \for a tat; |III \ 'I'III.IIIJHIIII'I'II'C mid, Ix'onmd: Illlll'. lei HIP ininh, 'un ,
| .
speiih Mr.lilu
[1,01()(. HOOKS ANI* SLATES: Lines, I looks lInt, Crab Xot,. M.\V L.\.LA\I: I II, fl'lCIII"f. \ 1.1. ili.ul: uile, lii' \\ cue 1.1111'11111,. t'.I'h ttui 1011(11) hinni'd inIliu 'I 1'1" IliJii ,.I, me Mi-i l I II I jii'iIi ttho, ,l-loiie hist, :iiiinl:. ,,) nielli,'1,1')ul Ihn
): ,
NAUTICAL AJ. IA ACAXCIIOU: M'OOOEY'S. kind h to 111'1'i liming I I hoi I hat ahik lie,.. I mini and I bodies, lOll I died, tteie leniovod, lo I llm loud(
LKillTSAXI I SI IE LIt : IITS. 11111"1"1" | t {iti ,n u bt Mi 1' "-.'I'h I'eaeeI .
Lit nii; lit !Ill; rg.e niiiiilior I I of niiiniteil All will Hum i'.. .hlo, mid. \ Kiton( -lilgl.&l! : a..I'lall"| |: "oI I.
o old I t llai I Inijilon/ in his i-poi'ib, 1".1.1), '
.,; SliipninsioiN Will >tlce to their Intcifst ourEvcryliody AdH'I'Uo.l'I1I'IIf.! \' l'ii-iiiH tnuk' nil, vaultagi.&: of Ihchll"lilalilil' A 01'\11: ,,.\1\\ 011'HI.I'II.'l'h : 'I'/III) 'iii' dl'l' Hell lei: \ it (tllll t Illle" k, Illld dispiile' .s t iho iissciti.iii I ihut, the! CnbinI'l ,-

) exit'inli'il. uiitl, 1 minlr the 111111'0111,1111111' ".siii.l( hue') u II toy "le"nimnid '
I tutu'" .\riesli'il h Onl.t'r, I ol I IHS'I '11I.1,1"11"\\
) ol' Hie t tie I Iii u lill 'eUc'| "-
Largo and Small Cordially Invited to give us a Call. gttiiiiiig} :! iniu of i ititln, ', Injniil I 10tioflilnoiits linw-llii* I.'iiilier( iili 1 ". I' KIM I tin \ ijiin..I II1 liiin ki'lioilsl) 'Ihe/ 'xpiuki' Hiild t Unit

In'iiijj: onliuil Iiy (linn, :Minilio. 11111",1 III.II""lIh"'" in i MX > toil, llul the ililillii'i,.,. nl,t' ultUOOlllll I I... Iii.',",-,-,..... ,, t.n.iI".1....... ..n.. ."....'..., i..."..
-- -. -- -- Ihi hot lI >cI Im nlnioi-l. rniluini4to M in"(ll l'\i lli'iitenl ( ),IT ",,' 1"1/\1'*. |' itit.t I ; l pllOM.llilIH| tt ill IPXlllllilallt tleldi .'llo Ihu .t"i.uig nionsliuuiOHol

ry/ 'lieI.| t I lie .1 ii'I.1eIly pill.lie., but,. hIAtt| I IMohK Jill)' ;l.- A bllltllllH: i imult Mi i I M.i,I-l.me,. h Hu iliulloiiKOs" thu,

Shoes Less Than Cost. L. DOUGLAS fail.,..l. tta\ "loininiltcil on ?Mi.*> I ll'iiifulln I I. \ ( 'I"'llIi"I', l i I., obl'un I Iheljiu.i' n'. eou-
U II I. Itl si( .til.u ; Mllllli .
$3 SHOE. On tin* xlieiU onl'iilu 'iliu In %% II, bhoti, ill, of .M.ilthCHs' C'ouil-, -e,HI, to puhlisli' iho! (C'lihim pioioedili .

__ Tim onty$3EAM.EyIn. : H o\ei :t I.tUII'f'"Ilc( i | |, ioiiir''iilL'il| ,' "I 'lo \vilillii hoiMe., \ u., 1 In, nixhl): l l..i' Wnlli I' I I.. 'Hu* Men. lo Ii.' li *il".i.it.il lj. llnlti i Ion I 'II"t' J INS.'I.

hliiw lit (hit .. ...1,1. """ ) fc"-h\'ila'i, mul. tlc, \fut I Ih.11I'hldllll' I\ hllOli, miloofllie, buik. IIosni.1: olChontlli'l Hi lei .lite** I Ii.. Cnlii* Hulk*, '. I ll t I' (Ih" .
tteio published ho
\ ING l'Cll'IL\tlI: 'I1IK 8ll >Llv! OF.. 1KIOIS( :-.UOK-i( : AM I I'ISI I JI'K.NIIIIKUKTO : \'.\ .IflICarf.1t.aat,, ha\u In' npMiiiclcil ,I I'M ,. ) iontlniioil
JT 1" warrant*i|: tutij: ," Hull, i .H .-t. () in '| to Maine Mini i !slioHiill: in ISIH'' m 1'.I.r//) 'i -Alioiil I :,tilol ,, Ihi'u t hill, puhlio, lonld P01" thi,'

I : lIKLONdlNO: ( ): I : TO 11IKTHKISPKUHIM.D I : :UlHli n'I I act ntiHi I it iiir4JilH)) It* 1 lot'u, A .. wjInn Iii'jniiu"'' Inlo bolliioilei'H, \ 'inonlil, conlitioii .1). leon je.ii- iiht I, RIIII. l, iillinilnij, i u 1ik&iti.ii., 'lili'li 'uilltod, \ I 1I''lIllh I ,' n:Illile' ,,1'11,0, .lill"I"'III", uml tthottin

W.IM,.:"1'r..r.'I:: :,tH r .* t> I li.iinh.inioil, inloient( In I hoeienl 11Il1..IiIlI-.d"1( { | | ill IhU i Iiy. Sin bi.. En.; uml' ( \\ i'"l (bio 111"1'11'11.1111'\' '\ look, on Hide uti.l I tthn
Shoo Pa1cc .,.1\11",11I.: i't.Uttll '- .ct ." l.tll: ly' 1 1 liliils i Mi I tin' cnki' 'l Ihe .. ono on Iliooibi
Orl.ginal: ., tl, Si| MH.M,'IVItt .,. v .'f.\ tamo al"llIaill"| "d( ttilh hoi, aHsnilanttliiongh legion 'i iMi'.
..tl .. 10,. 0;,"" ------- .
-
by lit hei I Coke dpi' 'laloit' hive,: eh. .Ii I mined, I lo
vl11I1I1 tat her ( .
; : ( ; i II I KR: EII\( (.UK J i: MHHK: 'HIM'I Tin: \\'1ttI.KV: I 11,1. Jlh I It : 11IU14 '>''3 s\\ A I." II,' linn I.,r .tt 1U1I.IIIIO. IJuplKohl. I I'. lilad-lonoVpn.hnl: IIIt l !hnlurlut I -
(. 1'otvoll ul i IhpiM'lioom, Mai' 1" *11111" "l'l'l'Illi"i "sou Wpdnesdit, nml
QQut ( .
.1011 i .
) .
IIED lILT A'rLESS ,''II \ ." ( 'IM I ISN I 1 1I.rllly 1 I I Ii.-A! nn-cldl' 1 fI'olll 1 ) ( lie detoilitM ill lie ..li.II'ihlllu,1111I'IIIh'IIII. 111"/111'/ hu anl, tin'" !jilt Inj to IIPlunel .
(11- "' II
I.a.t iii ht tin, IHO lulled\ \fut' I lluiidIllll
..... .---.1 /( kiinihu'
un iiutotioint lo that ofNitt'
!
TBA.N: : cyc'r.1.Ii1IS all'' ..."n. w. I.. imi'(ir.AH S V wiior. lii.iltonV. \'a., 6ii)8 : lire bloke 1'uik, at H 1'''. in. "lioni 1 her I'llhei'nbuilt. ,, t he... lotion! lo hit..t 1 mi)
rtt DI kn i p llit-ni wml y< ur r>mn honlli i I \\alis. 1'.IIIII"llhcl'clJ! '
If th ftii n .
WMUI your; ; tuV.. L. lMlutA3, UroLhtun; = out ycstunli)' III a bnililini on l atiobc When I'lel' XII. 7 l.ocu-t 1'eilul. "I', I lie old, elnplo\e'e' ttll..J ib'iiio l I"i (let )
: MISSES ANn CENTS WILL 1'IXI HEAL UAKCiAIN.s: IT"V rip2 I'7.Iy **liui'I, 111111 bofmo I It win ilidkul Inn'k to ttoik ul I Hie old 'I'hopi uhuiiihinln { till 1'111111'111,1' I liiihiml andliepid
wiiri "leui' heel. ", Killoii diai/'eel! hii nnilei ttii'pi| .
I Unit I Ihi full ualiulIhal
inuiiliy
foUlly toiixumrtl, uiili till their )
( AN INSPECTION. t Iho I plei and knot'kid hei doitnami \ lailli i'ur Pi nk 1"I'I 1 ton, 1111'11 ma)' < iiti'.etioublo t t. .

1II1 .11I\ J. A. .1. \\' 11,KINS: SAWN TIMBER0 uontcntM' Iwenly-i'ijilit{ buililinx", In- nolttillnilmidini, I ; hu ikiipeiulerc8ifcliiiice ', but Ih.. opoi ulen do nol nn.lulpaie .----.--

--------- -- -- -- chilling( two of (Iho 1lI'gcst( ( hotel, lnoI'niiiitnieiitoieK ( in evlII'II",1, by hoi', noili h" d I ant -uiiom, online:ik. 'I'/hot. lliilliiirttni, koil he/ llialI.OSIIKN > .

t Iwo .1 rug DIOKH, amilio clothing, outiUKod( 1..1'. I iShii. I. xi'li.I.ou ('xl""1"1 In" liiivu oiioiijji; of Hail old I .1' uil)' :"i;.-.Mr i 11mothy

IuiUlhIiOi')' hloicH, tin SlaniUnliiilernl sly hluj II liiI.. bho it a* I lukin to i ihe 'multi ul ttoik bilnii thu pud, 1 ol' hit. I 11"1)', ill II ,,,11"1't l (10 till, pllpPIK, slit .

FLORIDA CURIOSITIES : |" hit iie Biiier|': oflho, one tIaiy hutuil. L'ni aeushty ho-pll.il I Klllontvan tvei.k to (put 1111..1' I iho ttmks iiiiun-, ''Mi r. Ilillnni in ruiliumont, alllll b)'

hU"1' RIO" hloii, onu ilothinj.I HOI| IIiUIl 01',11'1', I 11'11..1'
lo d"IIi1'
I Dial he
aiu'Htod. Capl. I'owell tiled 'to mo. tItuhy I pioinlcied -
FOR S-A.LE. ami, a nninboi ol other .'loic olllccHmul .
-- JI" 11\,111. \ 'laiise, the,
lo t Crlmen
kill him with. u i lull tthcn hu wiii' Intlio i '
liii' vale ,1 ilucllinii1 I { I'emeloi' '|1) 'a HIOI'l IihctlAVlo (Dill itil,,
hands IIIho\ ollhu/ ) 'Jluiuli illl mi Hppeul lioni all noli-

-.'1(111O No in" :jfii nl/oil (file I (lc|>nilineiil ox- much oxtiti'iiiPiit at Ixie unt( I'uh lit "V"I'i : *., I'..., ,'July .",.- lilleeullmniuml lt'Iies ImpeiMil' b) u ,mntilnliule./ Nowlieudmilii

Hews Dealers and Stationers iiitHliiii' *, ami only b)' the li.inlent the ilaxlarilly ontiniro.' I piMou' > nllimled/ ... ( the (I'ouilh hu" .111, make. inch apiomle -
,
,( )()() TO 10,000()() work on tlio (pat t of HID cill/ciN, wan -- -.. --. ol' .Iilh)' ithliiathii.( ill the louithouko,, 'and, al-o, admlu, Ilial In bloke it
1'UIII'KNPW .
: \
'hl.
tlio Ilio dually i initialled! l stltliU' tilt ilgtit, : ii,"llIh'c-I.I ( ', i I'U""II" 1'",. no (111111( I

Imported and Domestic Cigars Tobacco Notions Etc. The total lo.* will rcaih iiuml h)' tl hit< j,. HOHIOS, July 5.-(jin. PuynuV lie%\ Mi I (I'ottdeily, intdo an l.I"1| |iientHpeeeli I iileall not .1i"'I1. hU .xplaualIon, be-
iioi l'::04
(OKI I, anil innnimii.0" onl' 1)111"111 il2IHl ) u"II, the \',ihiiu.tcei. '. m livid I hIs* In which hi dttell li'I'f'l1.1I' on anno! to "V"I')' honoiahlu man, Itl I.

Iho 'DID, i isiippoBOc'( ] lo be of inieniliaiy inoinliiK In low. She tva-i toivenl. HID" impoiluiiei, / 111'1 t the pDiiph" ImuhuliiiK i hear ,.1. unions tti,',ic. u < u'ull"lIl: inibiyuie

nPin Tim oilgin. IroinVuMhiiiKtou I Ii)' Iho t tnj( ( lutiuKiii into Iho.) 'nilmUol\ llniir, ,ihildnii'' llunn)' und, \\111 tilt" Llilil. Ihoieeoiilcl '
in Pitch : r et I |{. A. ..he. ItimlH In the hlii'.un ihercwniblei .
ndcint'
t Ihu (gitill lisnoii nl, I Indopi' ) Ii,, no jut' ill"nllllll" of hii lofniulloi
'Ilie I < .
Impi-riiil ulil (
u >
| Iho /hai; 'hem, but HIPIIIN (loIH. .
I 11,1)I I Ii mid, Ilia! tt deillui icpenl loiedniuiion m i I') mil llm Koveiiiimmt'ii' nolemnnude ,
Fireworks for 4th of July Ll I"J'' ,1111)'II.-'I'ho I ] I'Re'1'! II,uImpellil higher In (Iho how bho. will Hotllu' wasbiliui( Hun a million ," 't'taking., : "

FRESH OUT I ; I ycild cup( wm "tun Jt the forward, when (the unit 14 l ,put in plmSlio I lor 11'11I"1'l'lal" a..llhlll. I t Iho linn. hid -- -

New,naiket, Jill)' ",,.'ullngoIIIY.\ R"I, II III"'IIII'CIIICRI' I lie I'liiltan. II \ Illem ul Illiirnlo Illll
)
lonin: tthin. tin, people. of Aim.(ilia
Ivan won by (Ilie Duko of VVditiniiiii-', rrotvil hill i loo.l', I 1/iMinv, .' !5 .\ '
A LA1IUE ASSOimiEXT) ; ON) HAM-CIIIL\I. noon quit l" a gat alIho liouM. uivu; I Huh I" alti'iitiou lei (the "Iy li nellonh.nhi

Class "A. ler'n foilr-ycjiu-old, Iay loll!t Diiiiuinlu, I'oint to wo heir, him ttiin alno unobjpit iiie-lloiiof|, iminiKi'.ilhm,. /HelhoiiKhlimmlexi.ilion I ,i',n lotnmonred lo iinlium. ; Iliillilo, ,'

,hlr (,. Clielu')',ml'! 1"1"0101..1.1chO.t'lIll of great cnrionily (to t Iho <'rottdon 'mule( c..l.lill. wholi* oinoeomlilioiK Illll' tt IM Wl'Kl "how limn, Hiei c hi.

Curios Shells Canes, I A rli.'ruStILLVAN '. I colt \Vlnlo i I Kiiar NO,01,11, ) board.the eX"UI'Olllll" nloaiin( ''. a ! Ixid, IlaHlliii tliiee-joji-olcl, bay ---- call
philnl It a niiUuniuoil ,
... think then ulto 'Llher looinmli
TIMBER CO. $(10".IH. tier own Life I to win
colt Ix\0iilil IIdl"'fhcl'o\ \\eio noothoi -- -
?-tr ( I.'WAIIII, July /I).- For u week tin. .le ol' ii ol mi liiellilinliiali, 'mlfill ( \\ h> Hut Ililslle..
SEA in Mnilcmhliur .
BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ; -- -- --_ .-- -- S --- hue bei'ii working: tip' Jr Oaihciiiie: t 11... J/oei'l, Ol Ubol If 'he had,; III" lil.I..IIW I .1' "I)' :,. -At t Hie \Ve"liriiiiehl
|> :Mm Ii \\"ur..., I lie, ttonld ..... (thill Iniiiil- '
I.:. MIIIIII, a "f'I"struo.lh"* tti WilY evuy \ I t I Kiijiiila/ lu-d.ly, on tho L'Ido.

. '" rilM hhi'II* nml oth.-r null i will lln.l It to tlnlr, .lvaiiloio, Ki |p1nii l lliuu"d Xru' VOIIK, July !>.-t;hai'(I'D health! known at Mr. bhlilcy K: (iiovp IirMIIIIII (. unit' *I"ulo"u, \ 111,1010 how that ,hutta (thi! 'I hUlleoiiiily( lcJIIIo I lieK and t Iho

iu urtniinunlootlim null, UH,-*liln-r Ui toy or Mil. Mcrchn1 Ilatal han. boon grailuully II'owlllg, | ) wone wu ,'allod away olll.rofcl.I. lon- xplf-'oippoilinx' i ; omjiai' .Ii..foroIiiiihii.g I I.iiieiio 1IIIIIh'I'I wa a all IOHK nulni

JOE JACOBy' E. M. COHEN : 'II lice ho has IleitIl I In I l.inllowStreet. jal''. liiiHliieim a day\ or Iwo ago leavlnx ein t Ie'i. khorex. In 01e.

Proprietor. ItIslIllI".I"I.IIII'I'oao4Ollao I I hut .... .
( _
.M.iiai'r 1',urUmiiy, jHmituiilit.JACOBY | Toilay Ihe ncanihticiM III (lie 1'11011I'1'"- -- -- --- .5.
'Ie M: lOI'Kt1'I.AN- i ho wait nnablo In lea vu hit lioil, and lerd.iv ..hll wan funnel dcael, 1 In In'il bvMr. fill. l>I UI"I .. Mint HIM ttlll/H; I\U\MIMIC.
-
-- -- .- -- Lou r.M.AI-0\r A < lin HtN.MENTM: : I. hi- fiioiulK havo butanic alarinoil., To. Munn'ii\l i ilmitfhleij i 'Iliu/ mihe| |li;, \n h..l.h.'II'.IIIII..II". | I noI tir..riia, 'I,the( 1..I"r"r li",t.g..it; h) u Ihn( ('I.",,% ti

Pensacola Fla. ninirow nlll be hU cvintiotli( bind heft letter' sayIng liar ronl' nama tt a. loll ....II,.! 1411u.I..tJt.| .til "',,, 1 i 1..N < ...i...eeli.tilling .

LAZ da\'. I llilfo I i I U I In ,loimtant attcnclauir. not Mm. !hhliloy: E. (; rot,', and, I Ihalhi \ \nt Vnih Jolt 5.- A ri, M.I.I.III' 4 'itt .KKpi** \V V .Suiidii' !: )'

TAIl.iS! : SLTI'MKDWnU TIlE; ) \took tier. life\ ) beciu-o: life UIH IthorrlLI Cm; lieanuhl, to.dii)' ho hue) I leielveelno ( I la.bh) /lloblniou: I 11William, olod, hilt

mST: lllfc; AtlvhT! ; .,aii.l.. (hh8' i.'a 1110 Ihd.J.XJIV /) ilnii'tlo.: :; About |"i i In. money nceilm ol' t 11... fuittaidiiiK i of oidcilor .. I and klll..,( ( 'hiond '. .. al>,, ml-

A n'o 1tI'I. wao (oil 11,1, I In hi. '"r elioi poe kol. I lie (Iho feiiinul uv-rummnnieatlon, ollluv. at' ('til.hitili, '/Ihu, !II'Jljllo l III'OW

THE CELEBRATED CORNER I Ililllt.: AMI AIIKM1VK:: : WAIIKIU: : YOIIK' Jul)' ii;.-.laooli hharpfoili ceanoel!,I ttai a haiiil, iinn blondo., of I In,'. MI,'M) nn., lull 1.1111'.1'1-1.' ,,"IIfl\'llIl.III-'III.illlll"Y. with Kobln-

IN KhIIMCI.Aftl : '. ollloll'IIal bitter lo-ilay', ullhouh alxnil twenly-iiix ami' In her hotter, I SIo'pllllll', ilinnli,, I Id. ttmildin. Willl'II ttlle I 'Ilie. liiil r,Ii.tir, ontaped,
':>SlllI.K; 'JO t Tilt I: IJfSI.NfcSSj: ho alo no Iiieah fuat. 1 bin I InMi.
.ho ,lnhiiol kho, vas III1IU'U'l'lc.\. \ I iiolhluK, \luilliiir, \but ouo I'11.0.11\ III to tin. moniiUiut.

LjijBIAICIOINJItSi1JIAS| I | | | | I I'oiniov( or TIlE cirv. i 1'. !S:iherl,'. Tilth blithdai I ; ho madenonliieueo wa th'lujhlho hiiel. iH'ini 'bi.t ra yc.Ileatlinii .,11"11,10'11111, upon him ."\\lllhlOI( ll sin..horchu -.-
I knowing .
I lo II tt hatevtr, --- I our I'llMIII K I 11I",1.
IOO.II.VJ(1F/( .1 xn .v AM. 7'J' llm I'olli 1,1111'(011| uut finin Homo t Ihot'
Ity u
It would be a nuil" mo*'kery ; no l.tutii, M I" >., .Inly/ :i.llurllljJ'| aIhnmleiiloiiu
ol\lime(
1.'LJLVISII l'1. would ai'live III dm* toni-i:
ono duo ha. IlIcIIII..III/I.t l / Ho Hill I.it I/II I"H'I., .lul Iy 5.-'Iho pilie.0 (111.1 I )'U'rilay A-hiilli'' ,
and,I atlenllon t
then icioho the iuMurel.
THE!: LAIIOKSI1: AM) IIK8T; ASWUllH: I bTOCh ')F J. KRYCER, proncrvc! an unbroki. nilenro (or day Mitt.li, a noarUi of Iho. plain tvhviutlio i, (weiitv-.U inlli-4 Hiulhia-l I of hen,

Snuff RI'| 7 s.Iy )'ICOI'III.'IJH.c. ( ;\ hour* at a lime Mi'. !Sharp lill roiiialint alleged! iworn 1'1I11,11If ilyiiainlteKWCIO : 1"ll'ul. -- --- --. tt hilv lili, h "'114 weie iihlnatiiiK, IhuI

Cigars Tobacco Pipes by iii. ideli-. reported lo huvo" held their inoitliiKi .
r mul' "uli MH I ourlli, u stick of lixhinuitf, lu 'tanllykilloel (

1 Ui\: I 'OHlu l'U.t;$.. .:..II'r"\"J\ i..7'II-a-s; ; ;# York. NotliiiiK of > i i hum naliiie, i Clinton, Jnlv' ti i. I 1',1.lIuIIIIICI'.laLIJ"I.I"JIII loin i'' "' .Oiia, ion, iileiablyihoikinK '

FISHING TACKLE NOTIONS, ETC.INTHECITV 'UIIK I'll'1" .1111 know Itjr inn miirollkv, I Xcw: YokK, .lult '< -E.Seeretary; : l wan (OUII.1'0\ / 1 l-olito iru (now eh.- 1)1 k.I', of tI hit "'.tt e.i. Mtiial oiln/ -. und killing.

*,1..I'lntll.II.. | | nrmMi Initaurjf'dl>HKn.ial > ManninV ami Mr 1 < IIII'I 1 MU Manning baling tbu ailviiablllty of mri>lniKIho J! ish Iii.it tiers, "U "hnmliiy. Oiknerellod i one p4n ol t- h..1111,1... onu span/ oltuiili
RETAIL !lU'ilnarn!' 'r 'tlirijf warn 'I bin r.im. njeled .
WHOLESALE AXI f) >lu KI 'MT u'| nun.NUilfl : fro' hi. Hound lhi morninir > 'Ihe inuatioii',' al I IliU tlinoH
rived i the Kifih Avonno Hole! ,
Illind, I\It't-dI"IIRnd\ I'rolrll"'u'
Newsdealer and Stationer. ; a.j'IIu I ill, )1,1.1 a. aloll'lolhl'I a\'l'lIo\ .tI.ni lOe I'r I till* mornliiK Mi. ManninK wailottn -! i'--; ;; i I and Ki'Utbonni. l'. 'Ii lI/urlul'"r"a.. i ton nn .irflo. 'Iho 1'lIl'lIu.l.lllul.

Il\ItIa"k'l. Pie Urnuoljr. ,, lili b "u-U 111..1.1. town for overal hour ami will N'nw \'0llk, July 5.-Sladu & (''' 11/.1/1111'1.11.1.' dl oovpr>' trai only a I \runwiianetttilu. ami Mr llalliimlttifi A

0--- I Ijr U.lIlh", I |iuru. (.lfe"I'd..li.,irbiUK llw Iu I buoct'ili.Ioil (or onio dat at (lie Xew dry K001<1a >nil cnininliilon, ,inrrilianl, 1 inej.tion t of a fow hoiir-i, loinmitti'eli : an ..1I1.ollorOtlall.1 rO'IIC.t.

Btl'llOAl: TICK : lM1olnUII. hl, sold And Kuu: nirJouuij ) mum kiln. .) lug Ibr lnii'' 'iin'luliiuKninltlf'i'f1j1' ,,,...U..... AI.MI !." National Dank of whit li lie l h prcnU S'',. &)7 Ixxnure $Jtreel(, have a<.ljc| :i .ll h.'l.hn by hooting hlniM'lf on t Iht i tl c.llUou<. Tho eolcbralioii thaipuiH
WJJROKEUcrTlikeUW! 'rmaniut cure IIMiTbelir ol I In lo ,\ Immil
1110: | ( U 'I I net this ,inoriitnif.. Tho motivii .f | ) ) wa .II.I.I"II\Y '
II diut. The Kx-BecrvUrjr: lookingwell.
of tXO-
'*,,, 'I hey glvo prifcri'iRu over
re 'IOW. \Uonuuko Midklue lo.. i'liiun' U. (
l'iirllc ,, Ul llt'cclve )'...DlI't and tsnlul. Atl-ntlon. I 4)41) iho murder l h btlll a myilorf lulu a tlilej of tejirow and 1II0UI'lIlulI.
Cv"tI-1I! I l )'ur ...lo by U. t). jnuti'iu. -

t.
.

,
i. ... ... ; t'

<' ..k ... .....:.. :, .- ,'-"
-.,.--
J ....'oi. _ _ _ _
_ _. ....- ....
-

..
.
--- ---- --
.
--

&'1'1\ii\oli\( (tomuminl :' clal; rlnf an J wo (live fair! warning to I of ;projierty; hat been rnli-cd fl'l four tlr 'iid r/onM hnvi Vmit tgn ti. upolli'il If I GREAT GERM DESTROYER! I

\ \ \ nilofiVoholdernnd I Deinocrntttlint t 3 In .li.l laru In sixteen I itoh Ia r. ?" The h I iuirg.i TtM were not cmmlnntly kpll.I'"- 'J'I

I t irutli I 11 I Hint I "" ) lull' VU not tinThe .1..1"hl.tle this urlulunlIdc* .
I'nMlshcit. ctwTflllcino ni i \. h 1'1'< *nii.lay .o f.ir A flirro I In-liron derclirtion of hU"1 o ral-ed., 01111"1' fi>, t'i: .lr'lur rrlm th.dm k Impel I DAr BYS I T TJio. E. tsoii PtN M tA DI It Y MMtMIAt!
i on th'" Wlilimlen Inu
,duly or nlime, "f for private 0.".. tho '' : I Hint !cn.t."I. I..IIW ,
1'110 nay
I".illul 11"rl.lal I Dnknof
in IIIK ilfh I llrst (if tin 1",1'
jrnin I there will ii ex|."nronnd "'\aliiiilion.( hl"c 1,1 "0"1 luicdnlall. Niwuin wa., Hlic "a.lh. OrnmlD.itluos ?PR I Pu KIIHWIS to I I.-Ill illil. f, ail,,, hIll., ) ,

COW irY.T.in nusuisa" pu nlshiiieiit., lleratMe icnlcncp; I Ini or i due- it 'mean .Mmply ,,.a) Ih.1' ) Kll ilslh Milhucluvmi of Itns- ?HYLA TIC i ns I his, '..'1... InteiTM., nre In ,'.,.".Ii|..

I.J (they, linvu .not been' 111..1 "01"1'1 "I.I mid illnl In I 1141 II. In her, Illth year, 1.,11111 l a" H.JUIn Us iiiinck* "iiiKHMii 1
I '
SoII. I I'I mul 1W.I: crninfill tll Woik In I I.ll'v.1 .
Offlci I. 'i !
5 ,
"lurl'lte,1 5 | n 'nml ;
I'I'I.I ? nflcr hrr ( limni lii! lii ,
_ 'inict.Tr.HJK lime 11,9 l.rln 1,1 i OlONIIIO CMLOBINI.' I REAL ESTATEANI :'
11'1 | the limn for notllemenl >co hat !book, i-ay I "' "',III"lIt I ... "'111.111. 111.1,11,1( II' I Ih" INVII' |lu's |.IM-| i.)
IAII' .I'nI,1 I .
I 11111" 1
1IIH"o 1I.f Deodorizer uiluul'
'
'
'
.
: I :NVA .\7lEv i IS AI.VAMF.IIAII.T. will 11\11 "Oll. They' make a mid For nn evampli-' ,|\ I Hie, propertyof south', ns nt t'N'II".1 / recnm- i Disinfectnt f Antiseptic. nl'l'lecix"1'" : .>,*' ""' I'1'1'-' '

'. V. .1. I lii' nnd h .ul I""I".. Is'iit Ilitnre on tho dnirdpliinrux, This Is CU>HUNCS3 A COMFORT )- fill I Unit t Ihi.-|, .
,
"SlIP Wnr, l.jf Mull. P _ _ fix M.iiitlis., a m, "o Iliiyt I h & Co., on Orange t I 1,11,0.| the IIIC.t 811llull8 tomli In n."RIY. liiiiiieiimlp' l rmiiieMti.iuiiH.lt! In Iliel",
'I 1 Iiuip. .Months, I MI I I )Tweed l by I the Now YOlk hlihleA II.h"l select bund"reds nl'dlher* : Thu "|''.'1 Cl)hut l hue formednmler I USE IT IN EVERY SICKROOM.II'IH COM.KGTINU AOKNT ,. ,'. '"". ami that Diet l., ,k inn ?lfl..
nil th" ,",",."Irlm. last nil I ; : '1,11"1"111, is nIshilsuli s.p hsr I
>iin Munili, Ih'I'llr'l i nnd by I llnrjier.h I Mon'l In IsT.'i Cail. linpny's ",hi Invexon I h"IIII krrp tlie nhiianphfre a uirujisu o '.
FnrnNli.il .hy currier nl jinir, n-xlilinii'i'tir, ,, I 11. | hi r children. should .11".1111. 111.1 jturfanil ilan.-er.' nml fur |I..II ii ,, u'1, ', ,
but, remember L1' '" aires as |i'.l.'l'i.! Stale' nndcnnniy ti-linlc.iiiinrt ., : U' 11.
|1.1,1.1' fIr hiHliii'M, i nl i Mi cms", |KT week nrfKiemit Miime on Immunity : \ I burn are nine nlclii; hiI .Ale t'r'"I'I,1 ( x'.tl"l| am I ril..b ,! I, ,.,. ""

_ _ |icr timnlli,. lie alnno who wnlkelh nprighHyualkclh : I 1 8"1"1| WB ncllintf i at Ihallll' I lies In the IloMMiliohc 111..1| 11' I'"rl' I Ixnl odors /101 rrt. NEXTTO CITY HOTEL ,IK ,,1.11.,,ol.,,,hIlls.,. ), tri.,, ,,,. i I.'III ushi uiii' (.<
i fur a '. S" his I liixen ", 1111III.II.I. / nnd the I dike, of, Al'mny! )' ,cit- ; Otr"t .1. iiml ''lIlll'"I'| \!hihi, luuullujuuu"
I.lt Wi
////: -KKKI.. Y coM.\iiiiciAi.\ nn.rely. ..,.%. only .ll.a l 1111': hI .1.1.1 11'.11110' that bn uat 1.1.. I hlr..1 In '/Irlo"rllRI""It""RI Irl J'ltrf I'KXSACOI.A.: ) FLORIDA.CITY ) 11"1"| T ,nr :. sOil" ,ii I. .iiiierai' "'-", hit.

I U iiiilill-.li.il e\."y ""'1111111, <*\.t.hit. nl I 'had ."Ilul but, 7/ ,. .
ISI.IMI! R )ear, I'lminui- 1.1..'... r>|s>,elmciicnpl.Mi IOt'XI I I FOil) IMNSACOIVery : \ I U'II' year on ,' / 11'1"011 I Home i Journal. A Mcoiut ca.o He'R" levee hc .. Terror to Evil-doers
'' true, puit on nppllention\ : : :. ., --- knn.n "he.the l'luiil frnly" rinr| |i.isgl.5 nnd Hold
llm In the ITS .i State nml ferlp .1 ". .
now eonnly I ami, liiituluuul, r,, tlii., ..
'- ,1"1.ly JRJ II NII a llrriint.Imllnii m mmmmmmmag V>itm. F.VM ". ciiil.'iMi" 'il. |ihuil; | ,,
Kanmin C l I..II, In and nl par. Ilirhop.; Hoyt I ,V II: 1'.pI.II. I tm.iictirmtwuh' it ficr UIII.'III'/'lbIY. sui-0 Irish mli,. n il pnl. ,1.h.11 lrnunipl
AI'V iiI I 1JH I :!! CI. &u, ul
:it I iu hool .folm D.Itlley returns imulu: TIIXCH, Insiirnnee, / Il'l. '""|11,11"' "''
in a kliorl iiilc ( will have l I"I'I l l.s''i f For' I ," ..17.- 11'II"'Ilc'1 CONTAGION nK VOMIT h.i mi.) us, ,, 1III"'ill', ,, I ;,,,'.;
\ Jl"hljhlll \111 1.1. ... .. 10.1'111
1"1,1.,11.
llcitanimlilo, mid. furnish, fill,, nppticntlim.Tliu ,direct" I< fundcenter :IH I. lOvery: we have con- says sjishst". II 118 1IIIInl rptIhl I .r. I." AU Irs'|I" rtplnei'd" In mv Ininds for, Hal nml 'I| veiilalnrs ,, I |J
C""II''IIIU 11.111,1.111111.
clrciilatiiiii' fir th ( iiMMr.lu i : I >l. I Isimiri ,' of I Hie wcul. \With II'eRI! nnd veredilh jCllh'lll IhalU".lr ( It Is hot ,.llnhl.l.1' ''"lllh'l DESTROYED. ; ."I'::; or Kelll.fiir' ilelllilleperiml., will, !h.. Advetiseil 1'11.11'' iri-nsnn. ii I III!!, ...,| ,,| | : } ''
Uniti ilmililtt' \ I thit nf 111'101. li Oi kay that milch, ( lie toke IlK-lll, 11\
n" piiHr| HO money) .h.I' 1.,1 "" B Wont cawv of 0, I. I'h, I Si' I,,,,h'. ,
.....I i.i..' rend. Tlntf II 1 RlIh"n .II! mhcilisIIIK : huLl" I Hive nre nlrcndy 11'llle'I.I., but I la.xemm the nniR |iroperly' were <'|> I the I Inilliin In nlhJ..111 while so THRRIA hive virLpuli I'. it Atlriirtitiitii .nn I Iii Ilh'.r"lollI//UI,('f'CI.INI' "..".,1"11", .. esil I H,,'Xlt', h.'is. I''ii..hl.h'v .7

niiilliiin. __ 'thin civeH ii< the (great went nnd make: less I in I'47.' t than I in I MS.:., 11,11111,! I they lllllu I Is (>Xs.ided| | tn Imjimvc his. cunilltlon. flip Sick. will .".l'r"lp..I". mum .Iss.ficliunsus '" to I 'isul\vi:' iit.iguu. t:<" lIne t \ .\I II ,1"1'1.' 'ivkl usish,! N..AVI.UV.|,1| I 'Inn h.,a.

our "cup full.-lilrniinirhntii SundayClironirle. had I Ilio inlvnnliigo I of scrip nl.Vic. ." 1'hl flKUres of the lust fiscal year 11..eo Iy u.Inn 'h.Mulil.Pcrfeclly Int I IIIl'. 1" ,,, >"f isutil Ipnwperi' ul! I r. .
Our, Piiliscrlpliiin\ i 1I,0k., I'resinKiiii' nmlMnllimf 11,111 for h..I.. Intrmnlly! O ctlcrnally my "uI' ''I hi.,nl 1 s ciiml r,, 11' I,. ,
In round I ir
: i on Iho dollar.i '1 amount lire Itlll. JlT.OiHi.ood Tnos. C. WATSON. ul i | '
_ _ l.lsls' nrvatuii>snicii| In )II lit, ) 'In pec* nifiilnst I the ." nnd (11.000-' AS AN INTERNAL DISINFECTANT' n iuuI,,,. ,. ". 1''hl'I'
of laves iisseeil In Hits ri 'mini Illhc
tlfiimr patnniN' nr olli. rs, wlmnro. Iniiliil' l'icom. : thin, cup cotnmcnecn) In "run "llt'I'I' 1.1'IIIJ AND DETERGENT.Taken npr" I-K- f 'luu.u%slush\ irs his \lsl -'I"r II.I".r.,.
11' nntl M-C! Tor Ihomsi' hos.i'oiiiimiiiicitliiins \rl"l liml, IST.'i was fSH,77i; ( ;; for I :;;: ,- ( .:111.111111. el'llllnl nml! ellcllII nr luuJsu.uI. nr ...d as e wo.1 itallay. hIs. cosusuh in Fl' sill III I .t".. ie\
will lintc. In .
overon (u a ) -- -- -- -- Ihll.I'h
Intend'', .1 I fur Pnlillcntlonmuni ( .van.Wo': hl"-X..w \k InHiiiiitiintliin html cnrr.cU II.u" Ii'I.' tl' h.holiur, ) i r I I.
_ _ I In* 'iicctiiipiini.. llu writer's name h 1'1.1.,11.: or" let I it run In \"-10. a -- .Ive "'..Ilr.f*.. Till* l-ltilil I. a r..II IUI.: AIIIKTIM.MITH.TliuiMMKii"Mi. : : ; t'Ail.\ ml.I"1 I. I" :.A..1 A
nml, .i.IIn., l ..., 'nut,' inililientlitn. l 1011111. nil A TFHt .I MillllKinil.All rlrl 'is llrl.a. 1'ery "
_ _
(.U;iil ;:rI,I.: Fill 111101'11,11 I I the 01".1. i I- I pnlii-h! a p.iper\ for intelligent i the \Ih"t nnlmnls 1n cutenHoiiievhere "mm In IU, rmllir.I' ( It,.will. 1.'ln"nir.irdmmnlrti. Alknllnn "lr".Iy n'iint.s| Its OUR NEWS DEPARTMENT

_ _ Aililrc, .. nil letter ,nml, cniiiiminlcntlmis Iii1'K4AII.k Hue I t 11) open ('iilcway lo readers, and, do not dance; In I the, music on glols; In the Al" "- .>llt ,,,
ii
tlO : : : : neli.nel.j |
of lit lie [Miliiicul yhuitiIu.riIlahuluiluslike nail Islamls' the untlng of a live rut (III* H tiliifh Mini hyisIu.l.u.iii.: :| i usIisr1a.I: 'ineiils' as II.) can, enntinl. in itsenlnmim. |.iwinnl.ir, rt xiin-lit I In
I 1.\1. .
: | \HAII.l I lOMMKIil: : thuSonlhernAtlantic imkc ,
tl11flhIuI! '
I the I Hie ( .M.rreelii, | H |III'| .
,, !I'of I Iho (', of I Hie Floiidhn.Happily ,. fiuidit I thu test of 11111..1. jind nn Tuna is tNIMRH.-I'1 M irlnn Simt' M I> t,m. Th,' pliiinlill, Incveiy, mill \1 l ere I | r I ,'l'r..11' 1,1 I. II'J',''
II,1 ill ..
II ",113 West "iou-rnmenl' Hlricr.WKIOODAV I. "II..I'.h. ,
,
nnd licie t Hie rranaiienof Is Vn. ?
--- -.-- I 11'1. we in n i".iiul II lo l 'rlII.1( to 111") uIlI ho luU nccunipllsbeil F Piotc, lli.h. W M\hl'-|-"k't(, K.IKfm. jmlxmetit I. ol'llIhl.t' 0 '1Ih'inlllhl..tol IIcl lini' Hi-Hint. ( iim.,1,, I''lt tl' 1"1? I; I'h., "hl.11, '
-- -- --- the WI.ICI'I f'1I""Illcl, will limltheir perfectly Indill'ercnt In t nil feiiU_ __ .. Rev. Kii.h.inl '.,. .AI. II.bui'hvni. hits I Ilio 'Ihl of .h'ol"IItll, I tin,* iicUHpaio" | '"l are, I'. ., not /IH rsiui.,1. hush, | 1"111'Vn' '

: .1.HH.V. I 1N"7. I luat \ey t Hirongh IViikneola to such may apply.iov. Mrillrlnr.Ijist Him A J. W.'ky.' ..I..ny ..hr. In\hl.'lh..I..hlllf"II' I |VaThis up. Iliclr". ,'h.I'I'h'.. We' lintc l.lile, ?'.. rl' 1111',,,.
liotiry n* 'lii, ului' ,
'i' 'irVl"'r'1"! '
) ilItIs
-. Central I and :1111 I Ameriea RUIII the (; Hill h I u I I lies usiglulit I lie bill I to compel year u French' 111'I.t, M. C.nllmeth .H. ZEILIN & CO., Plad.lphla. piles Mu I ,::1'0 .n'e, icclnl! Musli'i's I ., ,,' .III..r"I "" shslh| ; !| mi 11, t I.,",,1? : sir

N( ITt ci': TO/ AWKUTlJsKI.'S.Ai1rcrli i ; : :: ::: \\',..1 I Indict-, and from I Ilieno coiinlricHthrough I all (lie (.11 I.. ii. light companies' .. liy mum*, I'"hlll' visit Tnsmnnln.nnd -- .- -- --.- .,1"0.1,1." roi* I liUiiiee, t O''I.uI'' ", ( li' 11'11I, "ii. |1"1', lussls-uur'SuIt,, rt.a.M,'| u?, |I., II rt(1",'
doing I I in City I .Input bcfnu much 'Interested In flu hiil Igi.- I>.(IIV C'"" I. li) M'llllllll, ii.il:! lo ""'"re li-itl.li,
1."lh' 11111 I
Hie. lie, fruit iluhr
name gateway ( 11.110. X.Yo,1 J.r '".MliieluVn.cifrirriir .
H"I'.I"I
!,.crs i riirnl-liiiigcnts nro reiiclcil I I The hulls \cKctntlou, ( lmlle.1 (the nll""I"VIII.tI. It your legal R h"'I"1, n s. .h risusl' A. I. I". "i.h"1. ,
,
and produelH" of I hue I IroplrH will I I h bo Mime law 1111'1' jrllli I his of the eICIIl'll which tlmirlHli C4n .llhl?, IIIIIH"ill/11 ."II',I-I. au-i ,.r il"'I" !
Ilidso OI''I'Y"thcr -
< In only HIIII.III ---- ----- ----- -
Il
| .11.11. \ll ,dislrilnitod, I t RIIIII'lhwc@t Tho wires II 1111-1",1 I 1.lt'c.IIAIII. IrusslutIii ." ; ;: ii''S' ?
IhlflI 11'rc'll cily. !
111,1 al 1'11' hPIIII'1 k Isv, ii ; !' ;
111 ,
1111 1"IIrt
"Rllni &lll'Olh'ntllr I "HIII VIi : ssls.u.5
1",110.r the eat ul tn I life I and nnd nc.t I'\'I.BH ,
I'J I 11
gi .lll"11RI..I.y dangerous which Mores Its 1-1 L'lohnlns.Ho t.2Ij :
1'1'1'1'1 th. 'I'h' ''I'11"1' r ,
njlvcrllxcmcnls($ d> > withtlir IO..y I lu in order | 1".h"1 jUI'II1I.
nq'inr| | from should I,I not bo lellllo'I.Bi"lilg.hUI j" found thnt I 'II.y emitted, stroiitfKlornsof !) ntiy (|iiaiitily gimd 10'HI".I'11IIlin 1.1.,

> riiU I miles* I hey (l... WiioilenIxillicN 101.R011 -1'111'1' Xews. ( moil leave*. ('suikel lug I wmio, 0 ; In the worhl fur .1l> cheap nl Ihls ,. .hil nj/.I his' H """' '"1"1" .
/
Will j Mill fcllltnl, I 111 I'all I lf fjieCll Sound now I in I prncci>8 of eOI.tllliol( TIl ill y mid county committees I 0(1.tuiijlltCSl ( ho "lrle.III.. 1'I''j": for thu purpose of =-. -- -- !ku oluul, I 'ijl.l., ). 1.1.' s., ssuu,110"111.. ." "..
become tho railroiidof I I 1"1,1. Iigluuuuil lit ,
mid h "lire" lo grcnl )Kcil, mid of t == ofa II. 5'i 1111"C.., II"'
nl arc" compelled In run' our In rulo iov. n.'I.IIIII =. -- -- -- ---- 1".r" ." .
111"1 wo IhU and over us Iy 1'vrryIn whet her it iHisseiwed Lilly C l'II.tluuuliut( I l'I'I.i. II'H isiul,, 1
I 'I"Illh's. C "
= 111051" "'"
1"1..10 meet tlic d"lo,1 of I 11' rapidly 1'11.,11111'11111 "oll. I i t this county)' nnd citywill I please lake II \' ns carefully studied by M. 'Jho"u" IIA:I N] !!. 'I"C.

Increasing of Ilia fet by cvety 1111.IIRII'I'c'r 11,1 'nolico of the above and govern themselves ('I'"IUI. n wull knwI, chumleiil 1111).1. t C' 0 li D lai
.I'CllI01 1111 road In the llie.1 : nmt IA Tumps of Fehrnnry' :said that ho : : i1y : ill
:
JIAI.01,1 \V'IK'CmnHII: I \. .. accordingly., had discovered, lu the honey some InterestIng Saddler
-- .- ------ XOTIClC: ( )| IIKAIrilAM I: I -- _- --. medicinal \'Irll... It ex"'rci n ;L will have. all Kililori.iN, 'necnrale, r"III1,
10.\U l CARE OF THE TEETH. "" tho of tho .. h..III. liK.i| | Mailer, I hilts, | .
II'h"lo" )! t >s mid 1 kii'pn I in
.I""llnl ICtl1
Tho of ) AUTIIOKITIKS.: I lllIr'"II. I.'k I .
1'111..1'llnl, .Iad..ol'lll. CITY 111t; I Nay, It t OH 1/ '' "III; Ja.r.4| ,, sun H Kimlem'' .,..

ranniit, pnsfeilily gain nn) I tiling, liy fillipliniiilillonH : Tho city IHIH authority. t tn put out ItitlnarknlilA rrngritM In l>nlill.trr-T>,thnml lowers the temperature, ; I It (Irll"le the & 5 full Him uf C'IIIIIII""I hIs'. nml; !'!'n in,'(,I,,."| null,,, ',.',.''".I,ri". 'Ihiu i" "-
.
n v
'|, ( ,(>i'"Mmrillil>'' to IlieCiiMMi'iMiAi (iron Ihl'.lh'l to private CltitMl Ioi>Ui* t'iirfill 111.. respiration. for It IM ; Is n. t Harness 1./11) nml, hillilie,,' | ,,Ml.rr,1wii.|, 11 1".I..I"r(
wII'h tool''r A mouthful of teeth Is one of tlio fchrlfngo and pnrnsltlcido, alit It 'him, Is'cn B Saddlery, I liii on" ,
,. Hint wlildi it property.' AVIiy, t Ihll. II" I it nutaiitliority I.K j I nn't Kiiivljm' Nat.omil nml Slalo
I 118.111' I I tn remove closet \\ lililiendanger rare Klf9! of LIke lirlRht CYC found 1111111 In uvorcomlim, olisllnalecases c C iUcntsnmlcl",,,,,",., I il,, ,lusuu? usual., ,!, ; .s;
knows not only lolo fil-f, hit 1111)I( the the pink, mooned ltnger nulls, or n tIlls complexion of his mid OVII of Klnsipingeolith. WHIPS, RUCS, ETC. I. wil I I. .. ",.liliulC oc'I," .h"I.I"': 1'1.,1",

: It I. )lionct-lly ,demo 1"1.10 I.alh. IaH lucy IndiCHtu the INllrHI of It almost 11111.'y to add 1 7 I 1."I.llllr. IIIlkl I e.ly, thinly II lull"lr "(" .
1Ifollle,1 J city greater 11"1'1 11'011, lierwlity nml nro Byinlmllo, w..t that tho viirlons prcpnrutlons' of eucalyptus CW\.tIs lsr: SIIJKKI'I : : '1')
( I can 1IIII0lhlll! I in itH controversy I I. ..n'lel'le.llhewlele' I ; 111111 I I in tircaili. .I! dlKCHUon Out ft wiolsuiniouutiuizuuuhu. ) mnku an Imiiortnnt llguro In the.

wllli !I. Ilml rolllll.OI'OI'.olll I involved ? ." A wealth of ilontlno, In not uulilKlily }'illu5 h plmrmncoptclu''" nml, Its thern. ; ,'>ii-." Si"si(tIu.r1. ., sill \<-.,'''hl..n. 1.eILt.41t'O1ZI FIn.J"21. .. Th P nu: 11 ''i1y ly C:1 l
tlioremnrkulilo tic value Is far fully l'I"
it I lit discourteous, Itt, mimanly All Unit U noeeiwary Is Hint themailer prlituil ra forinorly, owIng to C'"I l.h'l' i.tallied -
only
lot iiiiulo In at this present Nil. I. \
filial! bo dealt with I I I inn determined progreuis .IolltIIywlhll 11e-l'IdcnJ
I, and, cowardly In strike t at V a I' I nnd, ( liforonnvay.. I l/it I tlioSanitary tim lust iimrtcr| of n e"ltlry.MIII' JOUIII! Stevedore. lienevolenl.o<.|ailon So I hluully\Ill hc, mmle I|huller| of Spaces' ..r I ilioKl/onCnnr
tscven eenml : npor, Iheei-i.ttiiioroiinliiihU,
: liver! Iho t'i'MMF.IK i : IAt. Hliotillcr imUiInu of wnrklinjn mt Miunlny 111'11111",11 A. cm
eclo'elHlobe 1"lrllhllk .
h Hoard declare I llie ,
111 I : iicHirilinlwi,
,
ami
Into WnN a. TIlifusl.Chiiurleis lIt thucir I Hall I mcr ; .neh oilier reiiillim
<. Wllli I twenty' "IRI..f close observation nniiancos licviil ilu friHn o.t.r n set of 1"11 Jlo I'r.I''Ihlll'su5l l'rius. To tic,, .from lie rrronnmlInillAcrotUnuof matter IIH will make it n | |isu-
111111110 COllil'e. '
n iloiililii of presentalilo nml I I). Suhln of the Nu\v York ._-I. .-. -- ilslinr' In 'UI' IIt
of Florida, |"'>lillrs nnd piilittcinns SI 11"1111 t OIIOI'S I ,01 the skill with'I which clilnn, teeth arc mailotn I'riMluco( exchmme, 01101 awn)' (lie other youth lustrous w.eluiisu.cuinly .1".11.price |,/lares It cs'r In lamilv the In .

>\o aro lint I likely I lo niuKn a wll'h I they nro located tn 1"111'1 iliipllento\ ntiture' Issnlllclent t.kN'p tluo. dny for, a two ""," holiday but I WELLS' EXCHANGE, ilocay, laMot lnnnhoo.1, I.., I will MMH! a roeliothai CI''I I.h' II \"HI "''n.I.II."Y. : reach uuutiu of,. ("I''Y\y'

I Ihlll. I t I Iho properly. owners refuse Wiinlnc articles inuler n constmit bun "if fur golnu' yiinnu' Jcssu Huyt nnd n iIuwe... will "70U.PIEEOFCIAIOr.Till'eroatrmaoily A 1111'1 h'al 11,1"1).r, .
; mistake. AVo know! Iliat I Ilio iniiimxing let (01111111'1; I Iliem removed. suspicion., Alt"H" fticU, were "lonlitlessknown more of Mr. Kabln's liuHlnoss cnmles Invited Cllll.ilKK.NVKXr; : AMI ll\\l I KXSrilKKTS: was dlnrovorod, by I m.I".ay, .HoutlAmeflRa. rllill'I with t I"| current hl.lor'.hUIIII"
,
I tdilors of liolli' I lie .11.J..II\.ih., I If I Iho I I to ". mother who hll tn n Hprund' nt tho Exchange Bonil a Botr-aililrotiHoil, e'\"I'| | tuttio II'i ( oiiiii.r htm., ii Ills', natioi? ,
0111'1'8 f.II "
I"
11'0111'1) I mirh anil lino chili. Tho willed nroimd the PensacolaFla. 11EV. J06EPU T. 1XMAX l>, York Cllf.PHOTOGRAPHER mul I lli us iu". We pro| In our Wccklf
daillOH I In,,",vc, III (ho | 11.1 gllevcdlet, 11'j0' | into 1'01'1 011 prnyeil for "just eyus 1'1. party were 8/'O /. ly I Ills\ ,, ,
1101llcl see I if a jury I fellow c I i/Ill. plexion" for her little Iiumliter. Kyes: 11lholIY. 'h I,. /tabln, In Iholl"Hl'. H'nt usulu _ 10.11'11 h.r"I""II""IIIIII t uuiuIu' tl'
RII.1I. 'iniN-r I huts .
IIIIIII'L| | lo the U'plhlJOI will nwnril I Ihel. .. ThoTho I mill skin from nature, nml art eli nmtmuu t1" 'IIIIIIII 1"lh.rlly 1(1"'IIUII Li =UIL huh tollic II | ||| 111"hl. 1"11..
rb! inss i d i ,.
.1'"IIC uf the, 1 :: :: ;u:;n: famlli) 1.,11'1"1 1."I".rh. of
tlio
111"111. ; Unit hot II were t mipportcrs certain police powers tho rest, nt least to the o"UHc.IIII: II"ur, o ," 11. cllf 11'IH'Ie.I Ild IICuml..1 I ; ,
Vllllhl. M,. Iloyt, thu organizer of > Terms of
jnlTufr
of Itislicp i and, I Dial, I Iho col- 1.10'1 liunnty.In EtiiiceI Subscription.
lojiiMifylho
end I t'HO powers are great enough teeth everything fulls h thnt thoovuii in tho I..range ofthuclulihiiil 114; n 1IW IIKI; : : ON icio:, IICII' ,
.el'.111
of .loncs'old Times were Mnlleilnml I removal' of nnisnnees which fuse, to n fulso blown out nnd that It I'AI.\

UII'enndw'iclicd, I t reasons why I lie flue" dangerous" lo tho public 11111.RV8111h .- WI"."\11,1111 overlap.lr'.lte'( 01"1 h.1 to "niiwlo H.t. was quite ImiMMSllilu,I.'el to servo tho .11..1.. '(1'01.\1(0. CIHAII-i I:I I SXl'FF('., ('1(1 A IL- By mail pod. |lin'd or ilelltcnil. to (I)' SliP",

wll XCWH.Tho nt the ,starl ftc "CI'1 of IZ'.HI' | Inh'III.'III Mr. 111,11, said, "Never mind, bnys; Ullk 1'11\ -Ar TIIK-- serilK-rs, hy ('turner" ,

: l>i'opp| nlionld) VOID' for II.hle, nii.Iagni aboVe is Hlriclly t I applicable tothiscllylhe "IILMI, by Hcclilunt, n tooth \Is waiiled 1 tliu you jnxt tho name," nml 11 left I hue I'luluil IAII, on liaml: ns! i, Little House around the Corner. DVKYKAIl.: : $-,.Mi

; ii..t Klnliiy, nnd, t Hint, %'I iaIver gulls \l.i nileil tiy npncliitf' thu whoh) nOV 1..1 There Is / Joke In ( story It COr ID : TIllthK: MONTHS *l-MI
have tho iriiliinnil, *' I t l.nlII"II.I. once more In tho color of ",'Ih nlmost, ns imiehvariety 1'1 that Mr. llo nml bis rniuiruiuk.s, r..t-'C-JS INTK.XPKNCIA: ; STKKKT.: : MX Ml" )Sltl'i. $! :\9

may 111"1 private calls attention to. IL nnd insists thatInimedinlo exl.U nn In hair nml ..y.. Some Invited Mr. Satin )n spread, hit It IH 1v..II'IY anil Nirhl.avi ,, PIII'IAI' AMI VIIWH. AI.L SrvI.Ee. UW: : UI: Ikl.nEII.X |.
of Hie editor, IiI. colntnimcrn, on luelh I yrllowlnh nrliliielnh trIll lint thought hint tho chefmluht \ :
naturally :
lure they Aug ItChyHeuhiei'g
bo he : ('S A CAI.UJeltVtf
"biiitliipra, princiilCH| ," dcvoli'd In I hi1Inli'rent.H hteps 11"11 fil' In cast, nml, Iny.tl nml, whiten say l'I'lhllalull U, nnd, soInstructed h. _- \StHAI.: : .. $I.CNI
abatement of nntsiinees, I 1IIItIhl'cll'llho them ,In tlmo Tlie oiilysnlnco lies ( him. Thu chef did h.1 _ _ 1r.(
I. .
of Imlli cnndidiilt'ii and, llni 111'8q WII.1
onrciti/cns In nml It I.Illnl.lnllo Is told, anil, Mr. Hn"ll left town fully Iwlluvlnif riiUKK: : KONTIISTerms: .rt'I.
( prevailed I HIM! lv"o nll1II'I'llho kucplint 1t1 1',1 1"llhl that been bluwnup. J. WELCH D. D. S.,
general Ilpl'e".I"lhel 1 any olio with or "11.IIlf T Strictly Cash.
I I t ofthocily I a lull /
they wcro bought and haIti for, n* I j I''p\tliol /very iipicr[ lip whether ho linn any .-Chicago Herald."Th RESIDENT DENTIST H r Brog.WHOLESALE 01,1, miliMcrlliCM' In I

commodity I Hint I Iho had I I. 11111'0 I .II..lal. and, I Irade. pros. front teeth or not. For Indies or tsnnlIOBS [ Iw .11'1.1'e, n tIll tli| (. II II""hll 1'III.W"'kh'\" ,11

IICI IRI'I' pects. Money can be expended: for muii. csiK-clally thiwo wlin hintih "1..larll MIMI,".. I linnliiale nf I lin Itiiltliiinre, Ihl"' o i>f I I''\- 11.1 I lh'111""C, I lln" II J olil
fur Mile. .\ rate, ,
plngnn on hotl ) rhbouse. much wllli thus liis) n rvmwly Is mniKhtniniinK nrHiiniii.wj| | || Ilu. linlly, nllowiinco
." Fight It ont Bewei-H t hit nccninoilate ( harleredcompniiicH tlio I Delsiirlo, |">iile. Thcso rv A provincial contonisirnry| rnltnln nn ( .UI.tIII..IV.' | ; all work irinminteeil. Nn .'inmail... for their nilv.inen' Ills) U''I' for
1.lwc"1 011"11'lvc. why lie liners of nttempt, 11,1 with usuc.IMs nr'\ / new inlssionnry enterprise 111 11"11'11'11'u tiy tint 1.. nf Nitnms I Iho N'lnl-Weekly., The terms for I'h.. Weekly
.. You wcro hot hi under i cover ; l'IIIOI."III'lhll Ult" low \olco In ono for ..1.1.lhlll1"'II'lr.. milling tho ll\llll, HI.. ; 'il'l'ly, Mili-lly to; Uu I new Hiihwriliers then'ti
to
tho COMMKIH' u, IKH Hiniply .1011 for, t lie "11.1'1'11"1( of the beallh ; 1.'f Clllvll.....wry of lioatoil. dls- 1'1.' umy "111 sight /very I Illllee nver Avej-y & Wndlfiilk's, l'iiluuriu'cStoct ( nml tn n-ncwnlH. ami. mil to thosuof tho
I : 111'ovel' of t hue people! vthcn I this, as I. well 11'uklnl.| fortilil emleiiTor to rnltlvnto. a IniiKhtn proMilo thine 10.1. hit wo recounlzo lu It 1"'IIClll, Kin. inn)20 HMyAT I It GROCERSLIpffilLEBS. urmerleiiilWoekly.Consignees' .
cd you (10 each other" 11.110 ( 1""h. 11.111. u"1 the very genius of kindness. "1 wns eyes -- -- .
110 bo, dono, without the rat her the lips.|
eyes
expensetn tllIH"l to thv blind" was one of t tlm excusnlilu -
"1"wlrll
lie and U that I IhiH, liavIng 1..1
!, Hiirprisi'd! lint
lot the city and lit the coil of Iho owners hue tIIII'1' /1"11 h.IIUOllok. of .Iu"ii. In his, moments nt pnrdonalilo -
I 1 liocn' done, )'01 have fnl"1 foul I olcaeli vhi,hIs I hone, II 0..1./1. for n fashionable' 'complaiTncy. Such may "(lie Be t ann Beer NOTXCETO
of t the II thai foul
woman "
man or
111uo wh"1 :
other, like two cats f"Hh'leltOIWIC'I 1"01'11) 1"1 l tuillsfactlnn of Dr. Kdwnrd WIIII. of $
uulxnnccs ( lit al Is gaul! I.Hlk.
Maidii Vale, ho Is "
tho tl 1 and thrown i () 'CI' I It Is aliMiwt lniM| Kllilo to any mlylhlll this pleco of\ 1".1.1 nmong wlh tho inmnlei lQes and Shipmasters

a IMIC.! It nut neither we noi' on thu Hiiliject of (lowilcrs. Tho ts-st powder
,
J"lgh ; 1. Why I is t Iho of volesmore of St. lilies' workhonw and the
,11'1'11 I Is tho ono' thai ," least harm to Stuffs and Flour} n u HKKXAITOIXTKH: : AGENT:
hun than( inJacksonville 1,1 Cleveland Street Sick asylum ( IIA
tho 100l people) of Flol'I.11 vu any criminal In \ol'k I irotiw mid enamel clean. )'CI'I nRO.H'I.1 ICCl roll THE:
service much tronMo"( and
: II rt t Ilio l lM'o llghi t. p t ? Is site any (sillsh. but n / 11(1.'
Ilh'I'.111 I I Iho WIIIIII'1 t It Is of use to supply spectacles Bar Pilots Benevolent Association
2. Should \nllho t people punish frwinent ''of ,soft Hoap mid, wnrm water ( to tho (Msir without much iicrsonnltrouble PHENIX SALOON 'IAIEU IJAGSWRAPPING ,

\hog leave: to RI"O011'" 1'eiiHa- boodlcr, I In Florida, a welt I as t the rtllcl much of tho 1'UI.III|Hiwdcr HU- to suit the hisses to sight. Wo this niiilerslgiidl only u RltboI.1 In ,'.-

coin ncifrlibor Ihul0 ask of it no 1"1"elsewhoro I I' porllnnns. Teeth Ihlt0 h.l.h1 fuorttuuueis can only hills| that I Dr. examplo, !0- led | Captains nml olhcri nil!
Wh'I' I'UIIIII'I.
oilier rulo I than I Iho News-Herald" I I lt. :: 1018 dill'ercneo I of elliniito I make Rli'el'.lre slay will not need. tout.lHli$011155 1"1.- will .fruitful, ,mid. thll 11. 'IntolernbloIrksomuncts "lol' Ilke Inl.." nml co\ciii' tl.iselvcsui'C.inliiuly.

self follow we iiinko a clMiric in I Iho l"I'oIIIW ? than unco "w..k. Traithpleks uni of life In thotw have the PAPER dfiico i,, ], ,, ,
H aiiiHt how,1, I h or .1011"01,1111 purchase of voles in JnckHonvillo and OVeR with thread them It In oftennvcessiiry the disposition to work without hue numus of Corer? Main and Palafoi Street I InodiMirnlM-liiMr llrentA Illho| tVs U.| llnnk"htiulhilluug,]] ,
81 run u
I I "corrupting I and debasing" l 1".twccl doing' how ill lie cxten.ihcly mitigated.Lumlon .-
more
Smith .. .
umnlittlon \'A IsIS OITOS1TK: 1M.A/.A.
JIOII I' .hl.OI wi 1'le teeth t roniovo any Hmsllilo Ijvmvt.Knvflnliril. / ST. ,
and '
than trickery" 11,211 C. iMcKen/ic
1f I the cliurpi to \ "lllllhlllol nr splinter.There --- --- OcrtJiig.si.p

Ihalllo HO, or "retract nnd inako a can in I (' 101 II I, might he n,llulullII of dentistry by a IIUnk.1 f|.h. LIGHTNING MILK HAKE PENSACOLA, FLA. 1"1,2\mi-ly _
acknowledgment Hint wo werewrong. rI. Can tlioro bo any doubt a. to I Ilio Mils If thnmi who h"v. would take A few ,'\'cIIIUI since Mr. JulIurMin Bi'll' I thyMaritime !

.-Jacksonville XCWH-I Herald.TliinBumo gli of a HIII'181 who ,'olle.'oliho tho trouble to clean them 1'0 a month out 11 hike when asiuiietiiiuugsiuihiivuuhy Wf --

,'hlo ?1'alulka Dnily) ) 1.. Five ccnU' worth of pninlo mono will covet V. rapped, nlsiut him liku wet
Idea l In repeated In hall /
1 Jacksonvlllo n year, and nothing lint umulcli. l Is noodod blanket. Ilu ii.clout.* tn shore niid got Surveys. Philip Brown
n dozen diflercnt Irll'lesll tho News- 1'11 N'w8-Helalll.I" to start with. Dip the pine / the atone there preMy Iwl.I"n he dliulicd up RIOJAVAMQGHACORDOVA

I lle.iald I of the :lid nnd I till I of July i ]>oct linn another jaeknsj to wllnl. We nnd ruh belw"1 the teeth till all trace of the wharf hlllk.t.11 It appeared' to
ho will I remember I lout, mineral accumulation has heon him TIIK Ild..lel'.I.. lle lilent Sun\t)nr for IN-
the N-1 I 1. that tlx inanuln hope hOI'IIel' cmoVl.t I', wO11''1".111.1| In n (|ileer : TAtl.Y tliu ; MIII'.MAM'KlfS I : ASO.lIA1.JJ -rEAf.EI
; be l'All'II':1 AI GUOl'SI I Hlt.\S
11'11 111 011. lbs surface IU.t cleRn"1 H"I\1 ), I Into tho rear of thoulutisn
the U credited with 11..10 I. rl.h. I I I I ('srusuuuuuil Alteiitlon to
tor when ho I'eeU It to 1,1 liU ) tn wnllpc.1 Jacknss 1"ly., alI the tiwk hOI by rubliln \her there WIUI lhl. nnd ".. Ar IIIK : Ilelll"Aususticars IlKCIlllll.' All Kinds of Furniture0
solid 0.11"11..11
I good sense
Fpokcn more tooth with soft
uf the a
having the ( and crown hnrrlllod discover
iwo to
point out a faith t, a lalluru or a frniid Ihlll whll :: 'olta'l nlll'II, Hiilnnarliio Work,
I than did Ills walloper, and also t that 1'lllk""hlc dlps| In the \1.lcr. t'n- was wrapped' I around him % Caucasian Coffee ur "." lu 10..1. In illHtrcss.' -
that linn 1"1 or I In l Ini : |crpclratcdby > I behue I.. 5luu.rilttiill| \made hahttuat It will held. on with a terrible and reiiulrwl Saoon 8. O. COBB. BU"lyor.
the al'lun. ST.
badly &'
F u State, clly or county y olllciul, 01'hy Wlllol'I' was squeezed cousnine the heist part of n hour t produce ,several n'llu get I A scientist AOK.NCY: KOU : 1'unsncoln March, 11 '$- NEXT TO 1'osT tFFICC.

I an officIal of tho Vnitcd Plato, bo got thl'ollh with his job of any KISS! effect.-Medical JOU'IUJ whu was stopping nt the lintel pronouiictHi t'UIlIUI .1 -
CtIMI'hLK14Stt: : \ KAST,
All i It vlactys rae list
walloping Jackass. scripture nn )Ilhl" or \ \ All Invitation to Inspwt stock 0.1'! 'In-
after Iho iNxuoof hU I to put on hi. my "
1"1"1' about I II 1..n. Ilurhif (h cI 'ril. Is vulgarly ""IWllllho hlllkell.h. It pi-loot, U .
I is and this chapter -- W.t Ilo oXlcld. Ihu
k haL and coat and) go 01 a foraging pl'olllit Our way KM) through the car yanls that frequents. tho waters of ,. H'n. andU Dr. A. Riser t J.ulle.r'hll.I"lly.
I llalaaiu the N-h I will tlnd xpeclallvIntcreKliiiggnd of the wlmlo of Ibo found In trssih ,
expedition, t ami limit I up Smith I t I iiI .1 have taken poMoiulon only occasionally water, GINGER ALE ON DRAUGHT
11lulltable.Vc advise old "h'r the flint furry from Now t'XCCII.I''I', cold lakes, and Kcncrnlly sIn)'.
and Johnson In t tho saloons, or iitlhoir I Jllt. to land In thu Isittum. It fnumlIn RESIDENT DENTIST
to Jorwy yon near _
wed 1'lellle. UI.Ih __ ,
',
to kiddy It carefully
( TIlE: : :
111 '. when I'ulor Htuyvcunnt ruled the I'lioillo ns ,
bimincKs olllccx III order lo repeat verbally tho ) ..11 thlrtyIHlh CI'Uln.TEO
._. X. W, C'nr. I ..
I --- -- Munhntlaii Isluml, for the Dutch West In- i 1.11..1. H wraps "'01,1 UK 1'lllr"J mlll"I'I"I.'IUIIII"'l
lu theIr |iroHonco ami. to (Ih'I'fu'ol Tho OcaU 1 tanner Cllgl'ullhllellho I situ It WAS a heavy day. Tho and hll".lnl the motions uf its vlcll 1"11. Kiitriinec.8Vett Intciulenulii Street ]Etna Vlticksiuith CoalAT

what ho lian 3 jiiht pnblinhcd. In pcoplo of that city upon lisa election CII"IY.hUII low and gloomy, nnd a sharp causes .1'011.

hR paper And xprend before' Iho world ? I of intelligent anil honest city rulers. vtnd plvrcnl the iiUyUost overcoat Bankn It I. dark brown lu color with black
of foK IIIIIIK III and ont over the ear t'Rb. isIk5ku I nml( weighs nlsmt twenty live
Tliingi have come to a pretty JMIHO I if I ''holIIOI' Is one of tho best from thin bay, and tall rushed out of |1.1.1.lln stretched out on lie whnCIt Tanner & Delaney Enne Company

lid lian to wollop bin Jackahtieo for and ablest newspapers in .'101.11, and Ih.1 with suddiin .nl. ." tulieliestcihuisuss. ",us nhout six feet loiiii by fl\e bruud, C. V. THOMPSON'S.
It was a dmiKerous trip to make and not inernn Inch thIck au olnject iniir 4-tiiu
oll'oneo. thin X-1I.
Iho fcamo 1 gw Hound as 1.101/1' with. tho10 t and on font with a clear head and 1.lhhl t of curKwIty)' nl.I.,. I"U. ::11'ry. the RICUICXI'ltISU..

n round tie streclrf, saloon 'and public pure I >ctnncrallo. ring. Thocdilor i his do but look out for the .. suige drier, suys h. saw Jellurson wl"1 ,III" .... most comiletu .

offices 11.18.11" Its 01 I edllorliilniind brains nnd is honest and sutralghut.IoIwalub. lint the tmiKla of tracks fairly .w"nl' ho came out ut thu water, mid thought he PATENT. | .' 11'hln".111.1.1.11"Th"11'1'\1\ I 'Ii. KIIicliics : James YanAlst

I I la (lie Mrcclcorner with women nnd children' plodding( to 11.1fr "'1 nrtippcd up In a lilanket. 11111110 1.lh'" haw-MIIU mul Ma- ,
gelling up bl'a\ Wo gIve below a Kpeclmenof '
I limit timblo over tfio Icy l"II'\ llrst ever caught III this olol .f eliiiicry.I.UIil I .

and elncwliero with pnrticHvho bis 1.111001 dealing I I with the brails I'h currknl I basket uf 1"1 .. all v urld,-Cm-sou AI'I" MOST BRILLANT lulls) Traunvny 14solsisltIleis.P.io PLAIN AND ORNAMENTAL

may .1"1 t Ilieuinolveg Im'ch..1.th"r..I" 1'8 organs (. parlies and 1111"11 cast tho lira Into iwns I hllf of vnutnos.cool droppod They "'er A Mutlii'Uiiillritl Wanilnr. L'urc and Perfect Lenses "('"''I.R.II.H..lh.'|" | ., .H. KMH'llllly.|N'lnl. fur"

"iy, iu rule I It not our rulo, nor Of I Iho million dollars I I inlwiratily chid and drlpplnit wvt Theymimed IIIZWI.:1.., has a mathematical fnlaloxni' inur.1l.imw.: I yTor Painter adPaper Hanger,

its WR8Im'w6)'.. 'iVo have jietIIh'tl Stale; t Treasury f..tl t the I}Mission' sale, ( th""I't. hl.II'rll.ly 8 they w"llh' kl"wa letter of thenlphnlict IX THE WOULD I icon I.

tho purlieu and, liavo pointed out the Iho Floridlan ta> s : cruwlcd '.111. and or one printed fIgure f"1 till Special al'lllol Kalsoinln.iiiif. .
/11 \
II.I,. n piiblio\ man and journalist went with fulIl1 roarings and fllonlcIIIIIJlf iithrr, but who ts wunderfully stning on Tin y are as' trnnspaicnt' ami' culnrless ua A cottage with 0 1'.111.01 ISelnionlStreet I I ," "1'0 Cleaned and
faults and our cli.irgonare to mental ulfhand. lulu elf, nml fur sofiiii'u or cm ar.ineou Union I I
fllul'o. "ICI should know what every ofordinary licit! I am happy ruuivm- "ulelllllO milhli t"1 near Apply at
upccllleally .1"11..1 wo sland pro- Information an to pUI..1 public Ihlt K'llH rantf no re<|ulem for I I.I 1110 \ Fields, and ) lie ee, cniinnl Is excelled.Cluhllllhe tliU ulllco or rc )1101. H"lal',1
.)he I. :111 He claims that his 'veurerlii rculllr| 'hours (soles left with .
pared to ",11 UKUO and HiibManllatoIhoin. ull'alrsdoes know, I that money was thew pitiful Cleaners of a stony harvestwhit. )'I'lllr lugs? lu are wlh.,1 rll'10. J. DKNMS'OI.FIC. will FI'I'I..n*. I'alafux ft.,
wns and suys It r.I'I. they retch a
Wo hare nothing to do with raised by (Iho 111.101 sub I In older topav IU'wo journey ciuno bock 11.1.Wh.1 Ui Now York and \If, to hll Ilnl suddenly r'1 I""V.I.wh.11 yl.l.uld.Ho I'KltmT: : HUIllT l'u :. :nn04.: I''II'III''I1'u.mnril 8m.
: rllO _____ ___
jirlvato a 111'lllllr debt, which was so strolli-d up whnrvra we runuluiitly I says the 1.,1 made Oi" f'IIII. TColl.IIII.. C''llhl'I.ulll riiiiiciiuisn FISH T'kI.Il.hItoh : !
0'JCI'.Olli 11,1' I into tho Treasury 111cho .. Is ) I r-eniitur",
go met and Isiys and ono Solomon, all one Keub 1'1111 .Iall' Cowno, .
.111
11111,01" 11111 Task of .
Tho I.lldljl'; ) Hank In'iudllal.whkh ordinary I cxpcnso( that are, girls Imnlencd with hundlusof wastewixxl tho olio ho gn\u .t"'Illh. tho other wis I.' ,' ., .I.mul I".I.tII'11 men liriineliis unto In al.Iiili.5luulus (..rraile AM HKINKS al 1..1.1'101"(IX PATENTS.Inventors

_ _ 1'lluo.l 1111., 11.\.1,1".11'1.1'( (loulli.Nlw. hilt rotten tlmlicr 1.lek..11 on the piersor .1"1. and to Instinct. I.linker, ", ,'Il'. can hue AOl NIT.AI.I. S'ZKB MAHK TO 1 IIIHKR.son .
WI8 bl. cl'm' At severalpliu'cs He inianla this Instinct with (hueUtiuuiust
I a h beautiful, ll hcd out of iven Iii hu \o hiul their nlflit .
81'II""L1"I'IIII.Illolll'el.lol' [ : ,
I li ,
lie 111"O\ot nml
ing at >aiiio ) ( con- IUIUA..K. .41. 1\\.h. IVVII.KIA.1.la. urn) nil Inoiimn
many ]
tmo I Had h where %WON torn dowl 11'0. not 1.r questions by lair sustu.IIAWKI'S'. 1"'ul'1 .
tiding depoi win a I lEcpiibUeiin, *, 1.1'1 II 111.111 11I "UII AMI I1KKII L"/HH .IIC'. ii liii Iho I mice areinIUU
lol' 1 for t OIIIUII'R they KruhtsM' fll1 for pln U r- unless h. lo.ll. fearing tlIIl It wi : PATENT EXTENSION: NUHJI Kr tl1. IIAHK HAM I tneninniunlentowlih, mo with nuilluiiirt -
II.llllol.cO.I'I'O"llolt Harper iiutchuil and h"kol planks "11'nllll"lIi be l.k1 t"1 hil. should II ( Jloitllls IthihtAV', ,
> of the Interest( on I Hint Iobll 1 1.lh. lulo" Upon| lY Uilulily to tlnlr laLTl'SlS. -
.11111 I t .1. meli, I llm mini 11'11 tho ruins uf tho tumbling satisfy Idle curiosity. New York' "un. Cur. Nntclio anil TelnMipitiiiiUs, .
ro.'urrod t to in the nml dues not I Iho 1"1' ment of I that ,I.bl wulls./ SPRG EY.GLASSI uiurts-ir .New Or lea n.. J.R. New
11"1'111 Intciitloiis Old In.
"delerinined, lo '''UWI \\ Ilk tho annual lovy I, children slandered under bunionshca A Novel Toy Tart 1'1.1.
little
an : : : : '""15511. '" *''"*''''. .'"I Iti'JiHInl AI"1,1"I'h"
I 11111111( buhlnoHH In Iho event ol I 11 lo muet tho Interest V Should not \ ler than themselves, mid w"1 women One of the mi ml recent and novel toys nl 'I Its's las-oL (i4'alus I'lhs'.I.

(Jlevclaiid'ii elect Iou." Harper's "de- Iho 11.1"1 of t Inallll u bo lessened in nnd huggnrd men wont Imllil on with dlsptuyrd for side on the, streets Is a turtle ALL EYES FITTEDAT Louis A. Anderson Trl""hla,,'' It-.II.. .

'" ? What dues (lie Imuls ih. hid thoinungvr thnt walks by machinery. It Is ..I windIng ntleiitlnn. .
tl'I.lllllol. to 'i|ii it Iho hiolil, (CII thtil 1'I'pOI'1101Ih'I'11 ponderous II THE DKl'tJ FIRM OF I'rninpt tiklllflil Krvlce. Mml-
h the election of P family lire and cook the asiunhyIllsuil.AUIUd i nl.l" 1111.r the Hiring' alur I going.Tlie Crate charxc. N-nil inmlcl or sketch ro

lilalnu depend c'r largely 011 I$8.lJIiinlug.haiti lA't us cxamino Iho FOI'IIIII'S next ''rlmho In Now York '( green bocks .1,1 yellow 5V. A. D'ALEMBERTE. City Bill Poster, rco ri'iuirt n in patentability.1'rellialimiy .
red 1 but that makes difference loa
thelllll no Infnrnniilon furA.S.YAMIS
It News. eye cboerfuliy -
refutation. says : ______ _____ want real rKXSACOLA: .'t.A., alahird.
I.oulce. Of with the of Sixth IH'y" never saw a 1'1': | la l'o.t Hills ant, Iiistrllnilv
a pleco .
.l""III'0Ie88 MauiMilKiiiu at rraimnra.Tho sold winding attachment WInce an linincniui .irtinent nf "heatt'vhuI.ruttist '
The olllciul accounU of thlt cIty 11,1 Tb IlIe. They are self ( ami IXxUiirs nt khnrl unllee.
I Iho ]1 ICsIOII sale I 1181uI0 I IISI\ initusoliiuiu nt Kroinnore Is built on yellow rediyrs | (lluiwiicnli '.rl"n.I nml .prohOi 'aoll..Hill( Hnuriln In, I Ibo ,
SolicItor
couuty inayiiecd 0\11 haulIng by Iho.olot point, as to tho valuation of 1'11"1'1)' | very low 11111.1. and suitors much fromlump. III 111"01 Kreen hit.11'llllall, r. small sum of i,11 .tll..I .all comllliuai, nf Ilio (')o.al'rUHI Ju AI'I a 111 du al week MI rn.II.lle 1..11'11"0.tll' r t.Amcrleiin, N. W., Waslilngtuu nail Korean, I'.p..
Ilt
coiiucctcil lit with tho olll- "Caunol It bo vaid that Iho valuation .
.
aiiy way ( TJ! "!IJ\'I\ !101JIL.II- 1'10U.uo. -Xew \.rl$uu. DI' -I. fil-tf


._
'

-
-
-

.

-
- -
-- -


rilE WITCITS HEAD. I 1'1"rr"' ,"I'". 'I.rt." '.> .,' !Ih, ., 'J,, II, .is' I ''n 'i 1511 i 'kl!) Tin,' schism\ win I ">, tIm.. lf.I'\ 4nl,l i'I I li s I Itjhim |, .lirk. Mi' ,,stvi, I k anil' I dun1 '

Iw tIme ,, n.I'I. .. .1.11. : i .' lelny, but the tones r not I I t "i'.1' i i r'lllr for lilo lux-Is 1n J"I't11 go on' 01,11.1, a 1"11, i ml I ., sssssssssssss
uiui pint s i" i ?"i, ,?, Ut, ,, i ,
K .
I I
of son' in-ntal, u i : n i' tmitlisrttistilihoi.i I t 'r- ,1.10.1 1,1 n" I '1 ,1. U. tin
ilwif of ,, |I", ni ,.'I| j I. ?? !ii| II. .1 "i. ,"I', 1.hfl'i '" I li,, mid\, slipnlflii 'tnti.i'" '5 1, 5 i.s < ,iM I 1mM" \ kli >I. > f ""t.j ", .

B 1 H. RIDER ItAOOARD.tCOITWKD1 I'Sm"I n I MIII,t Unu.s I.nil ill un.li'1 uli 5 hi, i )'. h iiuitli.iiKlihi i friend' |, .1.. n. ,i't i niu' S, I.. ..1,1I > H I I. ft I Oh. .\ ". :fl. ".mild. ) m.i.. s : ; s

l>, |; Shut ni t1| mm,1''? ,:" ":'1i'' ',, lumd. M, iu>' 0. IViMlbv. I h, .rwlf Mi I 'unliHuInu\ .111| in'i h" is i i,, Tr Ffty Years tho great P-cncdy fr

;: I III'bA..pr 1"111 It 111.1II At tint.i.itl.y NIIV lo.llh.: :rI,.>. II.. )1'. tlielv I I.. Ih.ulI'h.t 1,1, | ivsM.unlji I ,iissh,. ,i.uldnlH>t< .1..1'It,1 him l h..1 tnkii.K, 'ui. h .tl i i, u linn th. \ |I"t -

waranarh I"O in Ih'I"1 gui 1 Hiro Out with, I I am n >pli.ndl.| father tb" ankles Th1, Kintal: .tn.t.iiilI! his 1"1: iwilisltoth. h.'use lln nnchin, the fitting I Blood
two women wore nnkIigfrIII him PoisonanaSkin
r Diseases.
tliow' Sly s
vrr
"I" I ml| Uvn s
fms'rJrcnuy Hta: I't the nsiin Km f.' ,
di'umtiird 55
,Ivfoiv "" 1".1 J"'II nilhbis 5'P
ll"1 1'1 It itnil ,
/ .., "lJr <""" to oil oretci Wfinldhxagnin\ the, ,, .1.11'1'111 nh.,1 1'n'
IiI f free ht, J limit htmmcr mid, 1
sulkierthnnem \ the I
'II1"n > arm, an 'In'Kim t"' |put i 1.1..1
.... II 1lpoM,1 1I..m v'ry little.le1lIY slroke of I m.firtime| for" 'lnlm. .t .In'lllh. I. ..Al R.hl'l''
!'1'1'' .111''turned' "' .I"1'11'' A"llpKIIPd' llftllt with as their "1'1..1"| 111".11.. I l"IPIII.I,1 Frnnt |1....II"r. nnd the loottoft.uiei lind in i tl i ,.hlluil" .' "t '1'1 1,1'. RIUI'1 bin.'ksiinth., 11.1..1,11'' \.i.i" -
in. iiirMiiinttnvl.-s.it'
,
"I"1 tl'et hi li'i\ tIme s
F01.50
1 1..1.1 upiaini.i s
Ihl'h
i of rwliinntloni; sun' htMl ezIct.lIs. l 1.11. I", '> klPW that l the .Ih. r ; .1.11"1 kl" '
rtuiiuV, U.th lo",,| ,
but the bad
''' .mile ...."*' to IIYI.Ullho\ 'hlOOtI Ikeminr min. l".fopthey lo'1|m,| it "H ell. "1 "'... If tOll won'ti.II inc. there piiwutiil. h'I"I'I) 1.,11.ins ) ,, 1111'.11.11'1101", 1..11..11"1" ,' ,h. ," r I-
Shut for tilt !
ars.
ibat 10',1 l I. nut, for the" ter> 1..1..1 ) 11.'ul opening III.Mnorkmanllke 1
Into i Is. 111
lit-' at lllulK''r' flag Florence's 01,1 hn.II,1 liked oni-h Mher the IL nothing IIIMIV l to esihl.! | nl.1 be preparednin \ V-
n.,1 l 1"1"1 .. eiotnls t.r si- thut n"it worth a munneiIhe
fenlurwJ-lhori' WM no iKnntlnn: ': but now Ihn" > 'i .I I'. I s- s
0,1"1"1"1 l'rnc: u and thotili It a .. -
'I 1'llhht, purchase .tnh.,1 1..1. ) In pliuxsi ,
rj"And, meanwhile Enmt: wiw staring' 1 I "Athough yon h.hl know'! ; tl
\ io.I'r| euths||| a l liii Ftn was InrRi' sm 0"01 although 1111. nnny, ". .till tlt, k nnd sntm.1 Interesting Treatise orrnioo. and' Skin Diseases
of tim liltlo little tremor, i.ihd' \1"" ,lilt h" .lnh.I. t 11"1'
IT,;In tlio roon'i 'I1'118' unaware ; coin I ', 'out | ".| Inl'l u.im' and the hnlirsnter thenlKi*. and It tonk lilinii, \
,nIlY tlmt KM going on round\ him; no was (,if theruniilnp; iw J.ri'iny .sAy. "onr YonrsMcr "TI.I, If )nu'lle.me, ben. I is Ill MI' yon," iii. h,1..1.hnd hl'hly.t.i': pull her wasalmixt h.II", liiml I | | Mivnmte K'"l' '1Inrl'l tint nf h han s mailed free to nil who npnty. It shouU be s

JrlllY. 0.111. k. ...01 every other man wbo..ow I' ngnlnrt 14 too U'aul.ful bti' He for bus any "Olf. to rtnnd and h,",J.'I1\Inn. P,|1".1.. .luIt.i Ihr"C lii.\ birds, the andkiTI bt'h.imt-hiS. 1'| p.'ndi'ulur I.. llwiilly h be fell that I IVrothy |t'sriil lto .1"11'111..11 .r the .',ss,. .K:.. m up. carefully nod by evcr> bmy.! AiUtrcss

tL-ir' to atIIfltTI Cailn love with nut Iii slip. above him."She ""'11 nns nt ".1")1 i : u> It h 1,11 fi'rn sri, ill
this wan .hnl they tt<>ro taring Mi 1'1 nl,1 ,'lh..tuo of eggs ind l.tiiteptlin, 1"111.111 elfult the \ TUg SWIFT SPECIFIC CO.
| I.r".V .. or mm on Liu ,
,1"1 t AII.nt.
r' ., ., center of tho long room wnlki l, or 'sms, snit rIO.nl., with a bitter n.II"I,h .1 Krmiit: umnj..m ti.-iillv ims.I 11. I" ni .hll,1 hnd 111 'h.,1 HIII I s Ga.s
.
Lnnglk I ., gn, .In\ Mild' \, in a iiulet, ms'ismm."l5rum 1 1"1 1"1 r.'ln.i\.s| nils It aimrttnn .. -
fr and I ('1151 nM and smt.nl the 11" -- ---- .
P""r''I'1 MiCcwlck, ctci nt heririnml a flash of ki-r lironn
,
"his hhl.1 of an
cym and
"" hlghni'sa "I"n [f e j .ur knee Into the nand. throwJoinself 011'1" ., then.' Is'ii.'nth'
oho moved 1 111'00 fllI..n, and nt ha tl roan a liandkerrblef, ntuning tnblc, Kn/mu' triut.Hlly lit 111'
ton .
isO new Imn.vt" l
1 .1. It U only! 1101111"
f"orlp' "rn ui ) 1I.Ial..C
:" otluT lln* liar aplicarunco would In ItselftJe ,. Illlohr hni lint n" I... In picking, .it up. V1 t 'ru that J..u.us) h id\ lust noiit|, the time thatthis Hi:"m't to the etbuiinted"I ttoninn lie- "II elI, MII I Jeremt 1.,1 l ssssssssssss
la nclto remark Hut alnnk limed .. 'In ) | | huh "ns mm teiyniulluateii. 1'.1".1 1oy/"I'I,1 I up ___ _
.brett suuVlnr.t t.. .1 Imr 'tIs. ,fultana' and! 01"1"1,1",1 him.rib. pretty is 1..111111"1 be wl t.. nm' k ,, -
.t Mm Cum l I'k hut oho \ mid is ibis'I one bmrlinly Vf 1"111
nut looklntf Ibis, .
bin word I"A.In"
w. In"ll.nII' of
,
uvulc' ""' II.tta' hl"1 .111 .f Ihltmir andcmlcr
I "I''""' 'fwiluro ho ni-com In i hue air In ml meant U ini|< .'. but ."I..llh' 11111 ,
ut "tin oll"hol 'I I""" Dmitii1"she, only way n .1''I.'rll.| cut I III Ihi llrsl hnd Iwn, and, he

,'i',il 1 far, mid .boso stMyro ditnrfcd\ I'r. i menu' to II.-t mm ILLS him, n little! ; I hoped that i i unit" ntKiw ling' In I Ivcoinlng" ir'': >t. iue 1'.1.1'.1., I for.I'I I 1.1' mike pull' .he' ivni- got tbrolihh 11.. Jolitnoiv qnl, kly, I though' ) not FLORIDA ON WHEELS !
the
'IK I" he of
Ccsw Ick for It tin liitvrroitatul .
Eva ,
lUl'
tall? SIlO win .u ; I Jeri'iii-- I \1"1 \. tin 'mwly !quickly "'"'''lh for the 'Impntlcn of
.
,
Tit ilivswd In "hlU< solo alas Chine, in tb. "J. 'n'iiiv 1 hut i'hnmv bun, .1. 11'my 'dnt glsu'.y 1" I the ,1"o'h'l bittern Th"1) Ns-otidcf ,'It.ll. the |.>st.mden. l.lsl the I, fn.nt fell nut

as 'lb.. him- nj J. n nit luiiil, 1..1 'Ink UI"n| him, ,. C.I.II, .1''I'rh'l h, and disiliMcd inbfnel,, .
I..cubkb. Ix..n.llllo.. :" Hi.nld nmk. 'iiinii'niii mtli Hwiiniiin mid nh on < i-e 1..1 I IIII.I.f ltdpieces '
I ( I'" fIt that' I hi ,,. ill tether sltrli 1..1.1..11. "
) 5)k on I a
WIU "ullo. nll I'k mid t than | the, three .i"ik ex- .( 1,1"'k .k. ,\ ,
I Ii'''" h'"I" Ji'iviny) In luy : flm therstiiitili. IlIti 11I" hil a lilngisl
"u' "hJ"1 1 with IIink tin mil, nnd, nddnwingimpl
inni "ITO "11"1) without O'Inllolt tui In.. >.'.nrV.. all InM' \. 111, ., u I l.y ,. .., I linnst.il, on tin tppof the ,ebtr rescued, ""I" d.sii St tmi'hi nnsfasteiasl, b.t n 11) Inlihnn.l
liHlr, wan coiled ) spnivlifoi hhl. It\\:: hut, f Ib,' ,
t" l.pm'' ivmmnn ,
"bl" dun siliein ii thai
|' ninw inn 'nit l I'>o nut .1.,1.> )our" ir. i I 11.1 hl"11 death | i> |
like .coniiK't. round tier head 11..1'0' I nirt null hil', I") nil! |by.> him si ilIl' ,Inn "I tlilnk I I\n. nm-lmn i.nkindl', unkind, of )'ou "1 J.H' "J'"II.I.1 Finest: "thai wn n as .1.1! us dimrs' IIIV 1'1, Ub"nlh.1..1,1,1 I I".I ; 7
Bimplo as w a wetl.M \h,11 a ne pnvlou came stioitK ..1..1.1.1",
I tilt ,
him' 1
.d.IIII.IIr. is lielp loting slit { _
"
.IIII..j 1" 'lit me out of Ih.y\ gil I"- 1"1 i
llI 0 grandeur lbull tlmt n.l.lnl, with ''hl"r,, is, rlu i ll tol.v.HolMth I ; '1,1 \,, ) nuddi, she wus tint exhntlstitl I.I 1',' i xcilemenl ..Is llt.n II'lv', iud I
I "Imr 1 : lie I
l fur
u iwm; I'll' III "" sprung lrl ) 'II.! milling sims kn.-\v that I I h..I. ''1.1,1 1:11".t. I peak Kui Minlcd mid fiilntisl.Hetuin.sl ,sn'iiuu'l! t.< Is* shuns.1 I.)' eter>lHsly m tl

slwt piTfwt Iwauty of tho "0'11' who I mm 0'1 true. and Hut ..I/.r" few | I won -111111114. I I I I.. her tilth a \ l house,, l.rliij bad "'I. .tims'iugli tin. s"hnilihtl '..
looked (. ,t .t"I.11 I 'I etir Intnl. chimed ill Jeremy; IhpIh'n. nnd I
",'rL, Anydresswiiuldliato .cantiful ulli'iiei'' i i.I 1 gnu im.i bufe I li, | .,1.11..1-.hll..r\I".1 .IIU.I"II".II1 UI.I"'kl'I",1': ,

uiou tlmt nolilo form that Iwofio <*INinitli, l .1.i| ton La,..,,. txlmt >ci'tpn.sMsl, bisK'ntimenurxnetly.. : "lib, tim."., dead rti.ll' be t''I..1 111 gnmm were ptvpini.
j"llmly' old if would In the
I
Luh ami Jf CI seemed to hoot up ro" lmi| |<'n< (ti tims'rmtiuss.i: ..nltauiu.' 11".1. Imp jon ei'ine "N., .hit, bus funded O'VI' your but tluiuiuglu tin nlndon', mid ".'1 "' Attii
ulli'H of swnn anil lu> ."111 little 1 IT. IU1 1.,1 I. "h" tin' dellivi.l I'IHh,, aSh,, Usl Ihe
"crace a away anillon "No. I" FVlori' be iiMild do MI she lind .1.,111, andHUH I by "'"1,1,1 the 1"1', "

I" tho wiiimL' ""' 'her I 'VelineM did "Tin'y eoniit' \ Ih,' illr, ) n'lllkill II.ul"- I I minimi as quills an her exhaustionnould h,). had strolled nllnlcinlv III.

rt tail I".. From UHMO dark eye. Ih.r of lisa hnii'm IIlIrI.'r. ,I 1"\1,1.you kiis'w.I. ."IItlr "\h. ) "h. ,1.11\\ I I. talking nl.ul nllim 1",1 a \ tbut bnlildisl, \ upn \v lint can It Is*'" Mild, Ktu: sis lIla n

shone alight thi tow Iol could look urn .U hat do } ou mt'tin'1"1. TI",,u". I Is only hoist mic gill- hundred\ )urds '.liv. 1'1 11.1 whiih onco bud Hlnul* I)' Jeivm) .'...tnl tincablm'11'1 1"1 I

i,1 l forpt, and 1 yet there ...0 nothing hold "Don't be rllhh""I, ; I ,I.'I'UPA" I that nrn "I 1\" itcr : l 1..lIlh.h ,""supply' ,of I the ,\abbey" Its"lenl. iSO.'rll s and ,.'III 11 the, 11"1'.

that It It ntis like limp light of n ilnr.Hn "bolhlul'.I my o'Ir xMer. Uh/a I ilnmeiinislliN 1..1".1"in nf the holy H.mmn ins Ktniwt: unit mi .11111 for a ,,1111. ormotv $Iimull I o|1"1 il f In. .1.1. and, milting themtioiito

( MIC came, her 11111| unIt parted, seem- ,, that' I ttn ,nii. ht, 'limnnpi' I'h"1,1.. ,Is t., 'mime" bin '\lh1 lr.h111 the Bllghtis. I i Ih,' nurd, he tifImmI (hit, lut.'li,, and.placing .

| of thondnilintloiikbc is' to ili )oil hills me ,if 1 I it II' .'If..t I lie nns In .. | Ihe U'liutifnlfncc his hisel 1'lu"'I his edge, of the
"Ir.1 I".r.
In.11"1"'loI0 1 In.1 : I k.
\I'hv.
1" ,
C"h door
\ nnd I, \ ,
cabinet
inrmliiig: i ,'h.111| | all otirr ""1.1 on hn planf "I 1 my, old bo I lcinath' him' ..k."ni\ .nl deathlike I II iIs.ii'thu hi.| I. nll' 1'11Ih.

,,.. pill luuking Inc I. amity, Hint lM I
lirmlit': rnouKh, look ixior nail by lisa (II"* hn", """. of 1,11. WIHotor I di.ln'l eten 1 I.know that Jon Unen her Aro Ire*, mid ncunvly knoitliiR .lUl ho ,'. """",,1 than eter tiles, and. 1"1'f"r n moment l"m I'r the

r..1 Uviilo licr oun. It took hut a few ami Ih..1 niilnim n.'iv .iit.u, | iitagain. yon rngiiKe.1 .tm, her, thenf1, lient 0".1 them nnd .klsMsl 1..1.0". tuicc.Ihri.e cloud nf ilunt thnt ctiine, fioni their
for her ", wulk the 11,1. iiiml' ..." rec l"I'I
l< | | up h lot
: No"
fiagmentM' rnllislont ,
I'O.L. 11'rhAp. of liii' ,
r''n.inn) : it wcincil I,mug U,forokre "No, ii'ilnlidy not;' .h..1..1 'T.rniNt: "1:111).1'\ .ii, havo )'ou an imdemtandmgnUblici' ,"1"1.1\\ I the medicine ,client .lul.I..I"t table, pn'tentisl the sss'tiitoni| ""lh"'I"| 'n till I.but Iii.
nu'tlilx nail KoniHhlngmocil' has a right I" HIIMW It | In It is" "h.
)<. ..1. \ hll'Ie," your h.IIII" .I.I.llh1 I' "f.t 1 .lhy.'m. l.. tlie caw, fioniMring
lemmas Ihrl Into hit )liimrt tbut r"lnh,1$ thi'ro 11.1.,1 p't,th. U'lti'l.if us, t.( atoms. ofnar "N.., of isjuiv ,not" I'reA'htly? a fuint mid I tixiniiloini glow dltriicl (. nbat it 'ro..hl/ .
tInt l Is .. } Ihe Put imih k. ill moment,' rmiciitly, lionetcr
lif nil-Uiniigli nitnliily 11. light U ""lh..1
ill bin ': "l'k tic, 'M\ you would jiutlew I 1.I..r a large, whitish h...
inado her lush a It was not ijtiie| fair '' nlic miss .1". nf MII ,.|1..1.0\ miht nnmlnlnkulilo\ bhu.li.Itt'iPMt ..1011.1,1. SEASON OF 188708.lll.l.
Illicnzo .
lll. 1.1.1.1. Ihollht round a bit mo how the matterstnii'ls .lin'iny put In bin, blind, pullnl nut .
Rho, gtirmcd tvnx, nndnrnil I:".'e indiant,>\t>limwHoit 1'1 ( a half connclniiMicns of I'IL'' > I' 1.1".1.
allll"klhl" might' on a '. nn the nf the, (iti.
: 111.1 top It I heat
W' J.t 111 mi thod of the turn- i was ) \ Ill .", I Mill II lilt > i ; I II | |: I I UN KAIIl-i,
I hums .(Ib a llttlo Inchnution of her 'nee lunoHl at IUT ''companion contemptuously 1 It d'Hvn't ." all, -l worship the 1..111..11..1 merely 111.1"1 he lind, \ .list, tins bo did nol m>em 'lH'III. II \1"111
,
| she, trends on theivl"\ hil Mood, thnt produced thnt, Mushf bet UN I ti S < ..illns-: .. .l'\. I 111'11: ,| VI i"I s I Iti'||
; further In the Tbe .
10,1\ line va taro nt last," time nnl.l, nildrwimi "Von have no she )grnund" awkward for lot Inquire) Next she niched, o|" neil lur 11111.11"1"..any 111.,1. nil I '
\I'pl 1,111. "hI "Ah sail Ernmt, "I hii' so \, cnliAldi nsl, an uncanny InnkAt .\1"11,1, I I -I.i it' ''I t i t ti i dun It' 1 i \|1'I ly
; IHT rlxti-r In her musical I"r>olop.Mntt .' \\"hat do you nnim to d," I I think Ida1* cyi i'i. and wit up. thnt m.nm' 'nl an, IlIh''n'I'lhl tusk plmv, I" I ., II t I ",,"ttu lill Il" I I I "" .IH ll h.I I I ,sill.'Is lllllll _.

"\ ilo yon think, 'n..thlll Hi>nt nrong I "M'nl: to .,!' uliu auiswromi), swinginground .1.,1-111'0,1 Jeremy mid Krm.t i I" "I'h. you ate not dsi'lt'"Ni \' finl.'lon'lliv t'mwlck elitensl thronh, l the S u it"i ut. in tin ill ,111-. i I' i I i i,i i 'I"I I t" I I t i to"i < i"t'S I "I uimin. '
nut '. ''I tm 1..1 IrOI.I..Iy.oy I don't think no, but I """ 1 iultu' Ii' "I) sit i ,, t
l tho .
with, (till' "h'I.f ly, 01' h.11 stop rl'IIIII" menu > l'Ive'rl" my of "'ll"'Y. oM>n d.mr.I t4hi,' had come up to M C 1 thou tuy, 1
andnhetihiit
I ""' lint "it f Ah, I know,
.III 1"1"1.'J"I.I" "\ .I/vik liL-rc' old i hap," said thn latter, 11.,1.1 .u mid was 0.111.10 llnd, ,". h
... "I It I It to bilk sol hercis<, an though' til outsumuhorrid .1.1'r'1Wh LAND or FLOWERS.
thought hnvotoldmi' k..1 ,
11. Forn. ; rl..IIP. "Ikll "\hauL IH I. .uiuiui'S y..ho"h I she Ihemniilll ) "h.1 1.1111 01" "" she .k.1 TiE
| you II order to innko Wh"l see >ou going, in Iw ret engcd onEinestl but *v. "y'1 had I .I"ht Homelstly III few ., W ,\ 'S 1"1 I Hit
tll.'rhnl| coRA )ou ,1.11. yon 1.1.1 words as |ie I'm" Ih. !nl"itnii1n>n. lo
.t.t.o entry." f I In not Lin fault if-If you arc fund I nould,\ have kept .' ,'. I'aet' b, .nbelxiwleilme "YOI have l.v.IIY life, Him mid. kible, for eter),lsslv's attention wiwcon.i.ntrnbsl 11 1'11) .1 I.'I,>",", lit.'. IInV.

'n.ru.' ., Mi liar aunt rl'rvlngly. of hi I." altogether., .Untied me clean." I "If It hud hi 1..1 for you, I.holl hatoniiwtns.il on thn buttdle' nblih nolHuly, ms.inisl
khould My such Ibh' "Vms, illdlo fault ; but' uliethiT it. in hisfault 0"1 she did ,inn It'ing crnshid' \ nt the 1.1 hutS

yflu tlon'iiitt illd not anmter, but put her lacobaikllmliiff nr lint, he Khali, minVr ItememlN.r, .H.ill Ml }'ou .hnl Jen'my; ill go awayand : dnadfut cbtl, I am,.> Irldul' IIdl.I""I'h.-11'1. nby don't )'ouos.n| !5' asked I'loreme. I \ At ill UN. K I I.I IsDAVISON : 1'11 si'. A\nii\\s: nv..
what I for it will, true he Khalisuiter. that iuioiiuimt I> 'nIP Ink .ilhl I LE
to her Hho bl.1 It sny PlO ; li'n\ you to the running Not that \ ]i : lluutl.N
IIf. Itl.u 1111.; si |t ,
: l.luik for h'rhlr.'y
lu but
tinier '
WI ( .1,1.1, mn. Why .h"ulll.ur I nil nl.inef lint I nee that tnen1 ismuihgmsl, In cither i.f ..I oho bud 1',1"1. It. II "I think that tiny). "...' nil nfrnld( \," said Ill r. & ",. t apt. 11"\1\. II ,.1,1"". will

fly tln,,. tiniK Enieet hail roeon>red hlmscu be .hli Iol.IIIT. ," an ,Ii,. I I.hl.r! mnkiiig the for no bate nothing toI "II.II..I.C Cnnlns, with, a hiusgtu loiike "n ( ,. An.It. -
:
rllnm fond of him, ansI NIO 11111 this! Hern, dimU .' II 11', nlienaid. I (Jh'il j 1 i"'I' A "I"'II'I.n. :
llewwii'ral ]0"1 livanng down Iwo promised I marry on, \ .has I Isis: till to d.i but iilidljcoilt, hnll. Id* nns ttnMiliiK the varioun, expre klow nhnt they ..r after. I""f'hum alonolo your hftir that.'-and, yit I "And we nn> only, \ One cim't 1"lryal I on the faissi n itli an amttsisl air 4. nnlil fuilliir, tii.ll.e.I 1"1,1'1'

1"1",01.1' bo told, "will you Intro-. die i< t.I111; him, assay (r'l me to gnUify Jl," put In J"'IY"I ono \011 bnvon, not a very '' ''''II''It .Irllklli, tivw.1 I till )'nl j "Well 1, I sum not afuusiil, nny rnti', ," saidriorenee I 55Ii "reiisu. i" nun 11..1",1'" i\ tie" I IIIlr"l"v
nut her \ ., nho can have nnjlNiIyw\ Fellonn : get" used 'it, and |1"1 mure thnii nhositulli'Weil II ill I h, tt" i u. ,".1" Andiitt' liny on Mon\
the tunis
due 'nllyI" 11"1"" family) Iy I olr." : limit mm limit t nbe unl ..1"111\ her .N"t 11,11. r.nd gnntl." n, thegurgon's City and County Surveyors.Mill ti li, I lisi l -", nil Imiinl
Nil wnnrr mid than done, and at thntiKWrnt Ik. at !l nlnuy do. lNMin\ellisl. I.Nik, 1",1,11.1 I".I 11'J
I Y 1..11.1".1",1 I I.
'
,111111 She duttn llw, nnd | "I I oli.K.t or
(liii' hand to In riorencol don't tu jour she .t.1,1 ." 11..1. put hut they ni this ( III III. N.." ('"Unit I'"lilt,,, I ll"lis,' 1..t 1'1111" ,
began play a wolz "II.h. Ilvooy "Hill'" VI I mo M> little, di .1.1""y1)ou nil! nil IN turnM (loU ""',"' A I ". i .li.l.iisunA liatln. 1..11'(11.(
IniiKludn it was no funny '.'
ill l Ilk. .'inn 7-I h) I
flwMntiiiiN. .or BIO was floating .I."n Ibo ".II"r.or you mm ,oV"'h"lr.L 11.ltl.. "She I..1.1 me 1" will, J""ly.M"rlll.1 i of old, >ne. I li hush 11.1111 miliMlu." tlon, OI.I'.I'I\.

"I ujioii hi* arm,ntid the advanrhig youngpniliiuin tlaiv shy thnt no an Ilklll I gniit di'nl tn show that I>ne.t win not Limo only personfatond IlIlnll al hit "11111. di lIght fuuhly glumly mild ; :. tt'. ,\ I-"S.
nothing, after nil, him a you long donn th'r b.Cor woinmel" ,' I"U'"I ,.1.1.' ,.' hi, *7.'ilin
nero li>ft lamenting ", nail if the 011.1 .11' only gave with UI'I"IIIII/'t 1'nl.1: 11-\ I I.MS; mi'uI.I i uuu r..is.in 1'iins. lilt _
ai-kisl Porothy"No i I
truth imi-t lie tolil, nnathcnmtldng "that rose.. "Wi.11. "hlli 'ai W. Jnw nlmllt I It I "I k"ot Hint it .II hcsnmcthlng hot rid I ttmk I ,u' lull, |15.1141's| enlefnllt. ,lindhiitlhi -
,
|hippy| Ki'iNhaw" lionnnth thiir liivath. don't r.. If wo nro ovei hennl, and It foretel" lull.nl, only... 11"1 half a ininutnnn I 1.ltl.I Ikr"lhy.M'nll i il.iixtn.i \1,111'1'i | s p.irtli ,1.1". NI A i '. \; 111I'

Them' u a-. a spirit In their feet; site) danced not nothing. I 1"1Ihul it mannish ."', "No," mid, Jenmy, iili/nly, and a waylluitshonist : Ihnl'I..tnllul I' lill- 1.llml'.II'I.lr..I out a Itiwty I I ul I AMf II. 1'iilinl .\1"" et ,nnd Me..lMinl.nl
i i11'hll.1 did ) there "I. I I.mil, lliiihliii", Mccoiid, bund for Hub1 ul (IlliKl.llll'C.
Lnew that I know mm hut Incoming < II..r' oll' rii.inir til 1 '
dulncly.)'. Lightly loaning' on his arm, they i w"ulII..0,11 that I cowl him III..I..I t say his 'nIIO but nn bis ,, I II pin of am'lent mnkn, nllh .hh'h tbe mappingof \\ uushuuiizhs'ii' I 1..e 1 11'"I'II'r.
|'* round the room, the Incarnntion of IIW. Mink my wol.N, nlihlii a It, "that would, not bo fair; 1..ld.. exiss'tthnt lrl.l. 1'111 .h'III.11 h"f. the biindlo, nan fastcnis), nut Is-cnn Ui unwind -- --. .
fur tbe hnl."I -
ynthiul' ttrrllKth anil beauty, and, an they month Erne ami my wnt sister will !I. the mischn In done; evriyliody gil U I 'UI\ a long plisw' of iliM'iilonsI lln.'n. thevery .- .--- .-

iniii.\ O.li Hinr old L.ly Asteigh': lowomt sitting nlxiut on tho .i HIT with their uurnmeiouuud fond, of yon, ul .chap, men or .0111. No, wanti-d, 10 ..thai tin.title I I Im. tiny o.'t list turn .Iol'r, .h.w..r .nf, spl.w A C..I IN MHni'idii ituil 1'1.' iteuti...mtt.ilsuu.i. .
ive, and thoiltflit iputn i'
Md'II'Rn Ildl or more, cal h othi'i's ne< ki I havaonly tonliutmy you ,111't go, and we won't get to loggerb. I .1.11"1 up out, An *sm 8 IhpI ha, I 1..1 HWept "'Itl.. \ .
'
b. lint Mind In '
oldl'IIIO '
nn nhpiN :
ly I ill155l5.
)
who that I neo It (lii, here IsJreumuyllas t it, either. tell you what wn wifely 1/0'1"1 riomicc lroui's'tsi with her anda .
..k hn"o young Inl d.Uc" 1 .Y"/lIo enl .. 0"1 Il I look here," slni ( \ Kin thus slowly "ok. An, in nut Pi osiiiolii t. "" MINI A M
b'K'|( citti tIme, "toll rlrl" \nl l-resently they carl Inge there, Jeremy? Thlt uRlit; will do-we \ill Urns lip. wiu tied to nl.1'In l' rl'l.I'hlt" "hlll\. 1'1.1 >he ri'iinnisl fold afb.r fold,I of 1..111'1 Its" I| i I.'. :itfH I inr: )h 'this; : huts: 1'1'I I h5ISli::, i Ai

taltiil, nnd Hi-next wrvwl a mnro tiiun tun- como on. Dorothy, let. us go say goodnight 'bis si rm k Eriici as a brilliant stiggration. I .\ tintS". bundle began ". lukeslnipn, 11.1/, 1.1 his i Artlten g5Wi'| .I
nnd bo off. You will drop me nt the ho said, at once nhnNt husk that bend I I .: tt'ililr;;, :
ally IIII"1,1lln.' coming toward tliein, with "Hl'hl': ysu u. 1".ludlgI "Uhy. it IH list lo such an 0/.11.,11"/ | I .IIIUIAI '.eaten : :
cotfcign, won't your'Ifuif or turrimsr'i4iiigire I ivu: nnd divw .. --1"-
thilnlpi, no ioubt, of obtaining an I.IJ : "11h. that I found In the wind Mr Jones mid the saw I 1'1..1 t C'rl..I.:
divtioii nil Uio pronilip of 'IUIK. hut again an hour M&ertlie fly that had brought of counie il'e sooner over. Jerrmy .,1' it, and Im'lined, tn Imlt, 1- '
OtiimT dl lust he of 1..1
w a 'an
:
Iw ."I'tlt' ] the oivnHion. MINI Ceswlrk 0111'1 eam round and smIth Iuimst" poised\ the coin on bin thumb I till ), 11", binot Ihnul'lll, ,:II, R li'ad. .1.1,. is Itt, a I Dnroiliy, saw It, nnd, km w that 'ber prc' cnll 'I h.:\ I-h-I." ( ""l"111'I-SI, In fllllllHllldut I I
card f tiu it cult. 111. .L'enwnk colt. Hut, I say' \\ bat are tro taw- 1111 menu on thus, dlviiKrccahlc) iiiiline of I Ihi. .
"loe you a .k.1 11.1' d"l \nl lusty handle. I could, nut mote It I II I I" |pu'i I jciii" mnl\ iontiiliiM tl" tiniiNa
,. tint
ci" W'I' rulh. '' Injured lug C.r'I Wo .1.t dinw Inl f"'lho girl bku conti'iiLs nf that imlni'ky CIMI nyre "" CITY CIRCULATION
> I hUll I hud, tlik., 1,1,1.'rd n Ith 1111 : ,nun, ,. ui, ti' lldlllK, ltiiii lisp asnll) .1,1 I
"U ill I )ou allow me to put my name down Ernefit, .in duty Ilunl), offered to .'h'l HID li'llo\v in Homer. Wo hlv.I'llnptl",1II nut getting "eIII'"lhlI 1""'. iuti'. I'm.Ins .t I, and\ ntu 11", 1 1" .
might
safe home and Ibo cmt to follow, j I \ .1"ul. y"u klo.-I. n..klv I I iipi i In \\.xt I 1'I"tI"
,
.
I'f nnoiliiT ilimeot, I Ihllk that our tep3 ..I.'rhll I r >'et" ; I ti.il ,)uu. end, of It to thin hiindli'' b'rektvd than ever Only 1'.1..11,1111.1.I
got hits.time fly mm foran answerOfcoumo n point that rcqulro! -
waiting mm --
nit, Thin itt nbtlonsly wld, I Ei unfasUn- tiding AtUTleiKh saw AII"I'r Ilr -- -
"Ibbll
'Yw Miss Ce u lik wuiil U> sleep, but consideration Jeiemy luteheil his 1'.0'1' i "f.111 1"1111 11. I..I. or two of the long nnd
We get on nlivly. 1..11. i lug the i-ord from : mm rust and \1.lltl .11"1. i
It nolprohnblothutelihor! Kine: or Eva he wid. kTb winner \ 1''llIlhll
Rnmtt-Kik It Tha )JOIIIIK nl" had firliiiil 1 tim \IUlo dor I tug .11> suddenly tin ay rl'l wbaUver It ALOTJ
nnw, wan uiYiund assist to have a 101ib running I Hut thomnc nnn too for him .
tl"''ring.' Erne 1"1.1"1 boy'rll blll'b"'r'lly. I tired to talk; |wilian| l..y were beginning 1.1 nol to IlIw.r"r. If she won't havo anything l alone, Indeisl. it piovinl heavy mueh, as I they hl 1'I.r nas a niomenl's dead nil. lt' us tilt

.i.1 l "|limit lila nnmo" very mich dow., I. to In'.u\ what .di'llghtful ""nlmlol'.hll' | t say 101 him otter a month, then Iiiloser | couM\ all thrco niunagn Ui n it U. tho 1"1"I1W"VOI oom|>uny n'III.I.II", i.l'J' I thins left "I"| '"

"I f-ir no II. than three dancd and Is. I.fou,1 In .Ielc; I"'h'I'| hlol'n.1"II..8U' 1 havo hiss fling I sho nil), loser 1bets up It cninent '"rnl. ErnuMtexam-: to their I".. 'one of the women IKV. a Ithis I ii It l.cuiil I mnl 'sit Pier I'm sm'shilth ". suit
of tho, tlttia mm '
.
hit gloved blli.tllt clear. low cry of and by
eitra.Einei and camn lu Ibe ", I..r. .rlUltl 10
|"" her ey' n little, hut khn Mist UI.bUlgly in hl< onn, SVII.s immure 1'liut nlll do' KUnd coI; "I you go." tbut I. l.n..Clly" very am lent. Ibo ma."luIII. 1111 Plnll Impulse, they" nil 11..1'. and I I"kl In tI.sul( l and lol mile in I.irui" nndsiniiliiiiiiiiiin
lln' I
ieei.b.Don't ul i uti liii III
eloquent than | Into uir. Ibelnnirroum III "It | | M heip.' \
listliIiit i their .t4>i" .ull,11 very, well. Tho shilling "1'1 nt the, Iii of tin. oblong taxi w, i I 11'1 1'1'1."1.1.'ullll nlnelliip .
1 S Illll' Ul' lillti II' III "
be shocked reader, or hln.lo ""
'
my you Jci all
led nllvel" No, not at
ban
rails' en
'Mnjr 1 ask IerasbnwIjagasi lila y through with runt, and Um .r"II' Lur,1I ,
you > '
: lead I I' ntir .r
'"Ill.,I I rivul."Uli ,'oul'have done thu same, Rn.Ihulghl\ our- It lit on the beak of the o11"t.h..1 bittern I Ihl.t lun'lf .1"1 inuili l'nr..I"I. ulthougb': r"1 1 ."!,', 1"1.IOIII".Iy, thus objei, lho wind. I U .uit.int ) li< II.\'IIII.. AIL1 Y COMMRCML

,
"I l sill, .with }ou presently,"and they tloat"ioHnnnin any ,'ol', Ihn win OVer nih .iisoon. > j III"'r" box full of choice tqiocimcns ul the I, 1".1'1' bud unce "'"Uliiu' ,,loil by an outer aUoremnine.itailngnl| It, either pmulyted' Itiilld In All.uttiuuuiut' I.,IIHCS. .

on tho riving wnvoof tim, munie. ,isetlulimi Uintv of miUsJiluvlaii- anlinidii this CUMI uuk. thu conn had, liis'nwashed I or fussn'lumatsst. Uill I\tliiiliinint' I list .. .
II b.1 the dnnee ended they just byth"il.it .'10"'''OI"1llbe| slour for tbol; she had had ,"I ashed out pf the clUta. The box nut of Evl''lIly. cbun'hyard, w buiu it hud It, too, seemed t stare at III from itmap'uimut AI'I.1' \ Alliielinn 11.1.. ..
.IIlr told the to bed.VlionEviiremhod with dilll- ttuc'u.uk i itii Aeilonii,
Mlna aittlng.' .r"nlllo go had 1..1 lugged': out of Ibo way of vuntiiK" oil 'b.l. In whli bIt III'I.le' II

1"11' and ub.I'Dorothy C."J'k both \ Ibo door of her room cull y, and this iuiuihhluig disclosed I I 11111"1"Thin is c"lIllrl..|ilite, vxi'Illng," said Kva: who was haul rented fur >o inmiv, ."tin los. "ul'I"1. *. i Itll'1 Acllitns, V"I ti\i : I''I'IIOS:' I hi CiltA'tJ: :
".r d"wlll. tl Isu
"rvmy, n ho did not daises, "a> iitandiiig she turned round to. ray good night': t h. "1 lists ll 1st" said rrncnlextiltlngly: 1 now sulliciiiitly Intenwlwl, to forget all alwutber lCO'T"I'vulI | : It.II""II.Aillll in ( 'I 1 IHAN 'I 1 iii': wiioi.r: < IIICIM.A.

I'y' sir, lieur with a toretail. SUMbut; tho Int.., 11..1 of contmilmg ,1 p..I.| much; just my luck "Whsut III lltioamiru I 1"1,1.11.., '
h.kIIK'sulky as a esciiW.| can or : | | |
10 UK ANY HICK I'AI'K.lt:
herself with a as wa tier custom, camo sbnko hands, Ernest: ., W e won't quurnlaliout 11,1"111". : III
Emu 'stretuhul out her hand to him I should think I
tub a untile. and kbl ber on the face"Icougintulatoyouonyonr. the girl, please Ood." I 1"1."I .dut know" aliKwcral, Cinunt, "I ihouldI I' 11,11,11",1.I'"rl.I 1111, \11.11. 1 IN I'KNSACdl.A( 4 ) 'l li( Ill l! TIIKIIt:i i ii

ml lilti| tlmt you R lollg't dam with dress 81r and on 'I 1 hey shook bumbi heartily enough ..0 I hardly think that Ibey would bury such WEift "111"111.111 llepl ivln I flisa.baum i KVI'KV: I I' nrilO.V. I IN A \nt.IHen'l : \

11 Mr Jones' ,'also your conquest, and\ OI"'U.b kIsSed l"rl.5 but from that time for munya long 1 things In .,'hurd.yall" I IIII'1 foi' IViHunnl

"I 1 ilun't .tinier," .Itl curtly, and ",goni day tl'ro, was an invisithosoiiuntliiuig, betweenthem | "I''rb.I"| Ul/y 1 I'Mp-il I ) ,.
"II his .1"11' to be 8 kllI, ciifletted bud noll..llbAt I.rur. hltioisghiumltl | | ll.nid.
tillml .
uny. lullke { "kYiitt, broke In Dorothy, In an agitated 011.11111.. 1 Alllldiivit,
1 cun't remember of which this "
MH giui'l' \ after him wouderlngly; Ills man- younger ..tl. ', tiiiut Iw tIme' frieflIsjsiiu II .oy.1 doll Ilku Unit thing 1 roust toll i I ",, ,
when she Uwud me 1.1. iKjuibi do not slacken "b.1 thin sbadowofawoman's 1 1"1' \1'1111', Carrier Hoys
-.imaimimsUy you why, but I am our It is ullu'ky. I wish hunt lli.llll.
"I l 1.1.list think that 1'0 Mr. Jones In In a good Eva di.l not know that an Ih.r are seal somukUae love falls upou It that yon would throw it bai'k 1.hP'1 II I 1"11 tun'ni mi I'niiei. St'iii I 51151,

"t 'i-| r; alum Eriwiit with a '. .that declare |>eace RII' set the on That u'wrlol Dorothy said that she came from, or In" thin It Is a horrid A""IIII-\'lllltll.II I rr,

Mil' ho .lltlo follow .ml."u s"a" Jove, Ih.r am others announco war and wanted I go Into KesU'rwick to make some 'I we neai'ly lust our lives overit \..,111 \011 I 11.1 1",1)'.
> hl.e
b queer| ; golll proclaim the hour of vengeance or treachery. .pun' .haM.-s, and Ernivt offereil 1 acconi|>any '1.1,1" SPECIAL llnl,nil .h"t"UI'. .\11': :: I'.Mi'i.oM.n' in 1"I\U: :

Tl.''ii hhl tho crow gutheilng, ho OI"iihalunx''', curekwly.of would I. Judos kiScil tilt MasUir when bo ltiajedHim. her. 1'bey wnlkeil in 011'11' as fur us Tithe I I "Nmusjusv, ', Hull I wh..v"rtbullhllb.t you I I I U .in. ml 1.11"1'. ,' 111'1 I II.MI.I I ct )1\ I JJ'I i A i. TOIIIV ( >
snffurrdfrom Ki'e.i.nl/iiiM f
i
|
,l'rtiImrt and ___ btirgh Ably 1.1.1 I.h It Is ": ) 111.
1111'1..In and took posuimlou., 'ious .. that i Liiis.t n em I !
\ full of money or lake It bomoI.IOIIL. fLVORIN
butt.'tr. CIAI'ER IX. clnxk usual brother ."1 sis- J""el Li' '. I MIT) I.M:
S S 11.1. i : A II'i H. \ 111 I'LO\
- Tim E"o HNDS I" TINO. hkolph.Uon., .Just b'llnlh'l' and can take 1,111'. Ih.IIIII'I. : 111 AN 'I 1WO.(
..I oi drawing to clO The after 1'1 | "I am not untitiotu| you I I "nip us.I. WH
When Lniint .ok.on th"onlilK fyi the sllcnco awkward when Vurot I touch it I I. .
"wins room, notwithstanding' Its "1"1 1. ) bO'1 I you lke. wil lint ,IIIAKlrd uses.MuriiUKc
CIiidssisi. the Ins HI o\luck, 11.1 he hl.1 a 'vcr 'piie. It 'I
hot, and of theHunw.wi.ro 1.111 a 1,1"1"
"IIII'I"ly ninny the lienmtuuchme-ssw' bin lint she said. "I I I yo tXTRACIkt ,
!
thegai-deus, among Thin- What was thought "All right Ix>ll, then you ohol" ban a .M.ehilllh I I i ,

|I"ui Kniftt: nnd utroUlus tva. .They had Jurt danced hnpiohulon, but' ptvsently lilt eye tho fell driwlngtatilo \ui*>n a heanl sumi.lioily "I)0t.TIIY both beard awoman's shim of Lisa spoil. line Uuiwlck and I will t .1 Itllllll rii.Ieilipt4.rl 'I'cn Newsboys! )(
red that presc'iitly
wr ililnl ..i. in which they hash diss- witherIng! row 'linus lay upon followed refloctioiu 1"1.1. for The sound divide ILi you b..11 flu. t nlT 111 the IiVUIAL eLastIc Hiil.' IHI 'on III, ( riinin.il s,

Iiienmt l tlmt th.lr steut suited better than 11' hO'IU"I. n.fleclions that always voice culling from the b"II, their left bouw, Mi C..kkl Is, ulIl. you ire \ i I A :111.1st!. lu lull: : up ,I;: I"I:7'::
termed to annuls
,
lIO'cnlonnd. 0. afraid bku Doll. (',iuml i"lii! J.riiiii'i'|. .
Florence, Dorothy uid her brother went dug b.. plwuant, In life, They ."'1'1",1) 1 tIme edge and l"ok.1 o.r. "Ob 0/1.uo, shin answornd, "I a no /ral; 1am MADE I siil, ,| ., ,- I l Inuili IVmit., MAM"'; IIANMSOMK: I-KOMIHON:(

..Walking all three together. H Is curious and be uajol to nuilo.In When A. the reader may "'loll"romo cliff twenty dying of .curiosity)to .. .h.I end ho and got up. Use top of Ibo ald
amid
the yn"o fit until lCyor l In Piirlly,
J',l''|1,1.11 cling to another. Pious!**.lllr""I"| tqnsngiii1
IlbforUI ole looked the was spot """ luklDi/r.i .linnoAmnninta.UniA1Alumorl'liiii'hkl
< i IM reached limo 1'0"b'b morn from .llm. th'r .llbl li
T'1 \ .| n> hey unit nothing to lIt I l'ri..
"lk"\11 Vi; l and in contract to the hot July a sandy ledge' on e bitb w.r di'|101"1 many X <* t
"y. cot> pleasant
".urni I'nwntly they caught sight of two tall sumhlno lluit l heist UK I tho little pakh of of the remains' washed out 6f tho cbun.b)ardby WHAT (V* '0110 ..11". v.UI Leiiiua, eU. U."rd.u"'l.' F ivo News Dealers

\ ktuiidlng by a hlb. on which was tui f in front of tho house, aud Ibe glittering the .'. Now. this particular sint .. "You are sure you are uot too t4rsui I said slicE 'AtMi Powell en C.','. CCI f' 10." ,
f\ allying' t'hliww lantorn. It Is loN -- --- -
,
souioWiwunfurtuimtetobotull sea beyond, be found, that the others almost Inai-ctuiilil without ladders, because,, Ernest, alter a IIU'OII'. cnl..lorlm .

It betrays one' their breakfast. Jeremy had gone although': it tn. i o.y enough to get down tolu "No I havu iiiitu sboI
"'ity Ib.r ..no mbtaklng the t..o bn dOle looking a little cliff out either shin of h.OI. 1.o. W. OULLT
but but Mer was there level, Stun bulged o a blusli. MM' 'i\ UK; HAMif.iMi or
"h.though It I O.\ .
was R dm k. Inlll'Uvoly ol the latu of the for the of sumo yards, .l from sympathy, proh Sutherland ,
ll5 turn, |, L pale, no doubt from bun II, and gave sgiac Ernest blusl too Uafield & ,
And Just then nllrln of thisctiiiiher. 'llli ; DAILY I ,
| bands iifeel
for the that
l'l i,w lunu-rn little or no bold I ably and went 1 pick up a bough lay C'I I.I\
did an unkind thing; It prvloUlglt"llnll.ui, good'morning I'I beneath a stunted oak tree which grew In the A i.rcitA'iiv i (: or.i .
"Uhl lire mid throw a lurid light U| )n a die, answered, thing that caught Ernest's eye when rONTI.Af.TIXlJBricklayers : WATCH ,
5557 1 he first :, ruins o| Uw abliey)', Oi the ']"* our.I i 'riA'iio.v.Advertisers.
fwThi, |I'Mly llttlo scene. Em.1 was liendlng "U.x.nlrlllg.cMly. hO'Ylnl.. keeping your tel when bo 1'lkOI over was a 1.1). foot ansi, I the altar boil ux l. 1 bit be ran through lh AMI ;

toward Eva all b11U111 1' it Is getting ankle, wbli appeared Iw on a linypleoo handle and rati h ,
"I"vlve I can, but m .Irl' ; Iron directing EVi 1 aid
lyre. end .,.rl A from hIts surfaceof i
begging something. of rock ) of be took the otb"r himself,coil they Plaslerer.
y *.hhiihlng Sweetly and looking down cold. I ve gotftucuahettdl Ihe IhRII"ojt Imploring face I ole.u. the boiw liurotby marching Maker
| ,
"You a luU. cdf. fo ChronoUetor ,
J.1"1 *** hi her bosom are t'/"n. In a I hl.Miw' I'K 1
; one band, too, was lo make i of .: t"WB.I, who was sprawling solemnly in frouL AI. III.I'IMI .
11 v.
r1.though ..rh.111Ie t the bulge of lu."t.IS I : Ht IH.KAri'iillt I
to unfasten It Th light "' |I'"ilkm ou 1 U Mr. Parilus Tit 11"1 WITH J. I I. STEPHENS
f1 (better happened,
lllul lietween her J.'rl.I.1 MAN.NKII I : s ACKAMI
"" strung that Dorothy hud ibe nitb nothing more /
him .
1 It to : >n ,
"*r. I blue she gr.ro 11.1 along tngi tb.'r wl.n
uid ntswmnlu-t bow Inle. unsatisfactory w...,111 Kt.r i 2T.' 8 I'AI.AKOX h'lllKl.T-: ;
noticing long was In her mind the .ol have I eternity than that very uM of the cavaltaheasivulliellug 1'IIK : ; t: '

t"'I.li'l imlmuk oyeh\l. looked againhl spoken answered 11..1 that she hail "such a boait. I liwulUclent! knobof r.. k. It wiuashshiul' sudd.inly ., eniighl hiiiTlul t.' IIIH-I It ,llinnti furnlxlii I'III'I.I.'ull"". K ur- i I hr..'.ii<'mi u r. Until I and, nil kinds, ".f'iutl' !IOI'LI Mi'I IIH: Cin AIUMTIONAI""IJ ,JA/H,
tUi i .1 A '
a.IJ.mOI..t I b..1 I. and apparently' felt Utter lh.it ,bo mull neither ole way nor I Mr. Cardus nl niii'i.oik, a "| d I "
'asit, drank the Ira, 1..0 "What UiUC a.kwl 1.,011) ul InMllillin ills Id( 'pulr. "
He '
seal 1 this ...k'l" bid the .1..1. Iul bo ai.ked ber In compar.TtnoIyi.hcwi other w.lb".t lu'lng precipitalnl. Use I"- I 01 All "1\1.1.\ ', 1'iiiilwni'i. ut I II. I', .I..I""J 'I HAT 'I < 'fll.'ilPlI1'l5l.8l'ilUI'i'l'llhN :
yards
I for It, fur was now nearly fifty .1. Thr lis'.illhliiut il ,it I I Iuiish.ut, 111
niY I sUtwl presently alii'ntlon. -Isis| I ,
apiiamitlyclinging |,
1'11. that when Eva reappeared which she O.tby. o. Jfcix
ful tnnas, bknl the bus /lh. cliff t .. ; ..1..1'/1.1/ H (liltOWIMiAT 1
.
other two S
I .Ullniom else had lost her ro.. Iu. by uiclion, like a fly { .1..1 1. 1'.1 I M.I I"t 1 susll. "I". liti') II I" .
on I I It .a long ''1. Flr. nut- I'eiinai "In, P iii. .- -- 'I UK; ii4'l t: Or IOCI! TO
did laiinel Ertset. WI. 1111hl. IIU !
lb'ulul .1' Ilyltin .thIs tLk"u dnr thank you, Ernnt; how Itreat thumb! 1.10 we : k slipping UIII. _. I
"lib, very .,1. f'I..I v. l..i r"
yolb a.t b.uly. obeying the like it I" | will come 1 yOU.1 | her up just In U... I'I"IIJII111 I McoiiKs(: : A HAY-A MMVAVLIIAIil'L
"Tlawof .11"110 \
'4tser In nature ..0 haklli love toTkl you"Oh, a fully I sum,, DolirYos : "I ,,"'t bold much longer that ha would I"'k .101"," thought Jeremy)', groani I Tn our iiri'Vlmisly Ihll.1 niiiHo| | ; ( i /
.y
;:i t .ituiii. .I.rdo. of Etlo., lulune Ernit" It, .and.one another thing to do say It. The and gavescarcely i Inl II sjiint,' ml.ht have smut o tin l hedge J. BIEBIGHAUSER, "'111.1 }Jnli lipo l mnl, \ 1"\11.\ weI

I.* mot to 111 of the three) w. .but stun lovely come, fnKbold t; bow bo In get, that cliff for toll yean ami 11.'r got a I Ii,St ..1,1.\I \ ",ycual l lu'" iui ,"\ ilollluu -
spec. any .
l. .any "'v ho, .:rl..II pull Ev.n.t i cbuiieanf |nillmgbirup" win Hi of injilillniiiil lyHi| amiI Something UnheardOf.
/ cnurw. enough ptiirbato tb > wblrh and Steam !
that horrid *>*, Plnmbin1 Gas
"Tw'n [
cc pullnl
'It hoi Wbytv.C."k.o.Ya. ,, up I, lii'llerponilloil
J"r) at Dorothy HliMi I'lmc us
actually forgot the presence of la- ." .bulge) He looked i. I""I""r.Ior duwu In Slut tIed a curd1'i" Fitin I I riiriiilnre, 111
..1 ..lIt 1 far to swear Nor EnHl, I about tier U>ne quick ,, bad taken la the .luUo. ,, ant f''u ..t.a XH IM-- lliJII. ever In illliklv| (ml
a .loud tat "a --1.111 '
I There ""\lblll l 1.11 I INK: : : : A
.
ty nr.lern lur ilulli ami 11\1
lPro .
buns te
their C'\DJIIM.
; urolmbly tie did 1 who licajily evCuui (
l i gave I'm rah., Mibilnwl, Ernest: now '
"1.. ..,lc rlouVcUetkkl.i was not o..uralhl. 1) n "Yuu. mint get duwn tLin above .r.E' | Yes, "ami wuuld you Imlleve ItIiurotbywaiitMl .. HAS S KlXri'ltr.il: IIKACKKTH.hllADf.S, ri u' V j j.1ilI., 'lunik ami |iami>lilcl. L.WJIIAa; ; : ( : IN TKNs:

think' Iut, bait Latter b going bom; piinuo"Where Jeremy# b.k.llx o.111 flat and stretch out your band arriving( b> tbrow It bai k agaliil11 w AI f I'.IA'rI11>, WAI MlCUi.'r.r | tVlllk, fACOI.A( P ) : I C'II.om) ( : II )I'LIA. 4

". clii'!i Dby. after pW "Jet- "He tuna 1 gmise nut." I '.4 k'I.1' did, I nald that it was tinlw'ky, ; 1f. I t'II.1 WA'Ir.llItull.KUiJ : :o..Uke i In r"I'I"ICI.II"W\ coin- 'I \ ; :

"" ad Or "" >'" I'nwntly having lull hue tooolid I"I3ut Micro ,,.hinl t bll Wb.1 ami It b ull"ky." I'\'Y AND HITIMil.FIXTUHLS I |i |I"'t. willl (lIlO (.iisi u Islt'IA L .(nil ( It- /ox. AS\II' m\CmSINI tI.

J"Y..lt cup of t.J.ol... out too, .n.ll"''stromJeremy tbe I.ut br ....IIhul t" biu shall I I' 'N'iusi'.iualkei'thy' It u very Ini/III. : itE-HHNZEI( : () : ). 1 MI r In lln1 iiunllly of woik l I lurneilni I. It\: : /\ '

h sm "ld nothing! bt she took b fan aliout l yarL both go I I e'I.1| tll will U f'Hind U>".t.. i <' |I mnl I Iso low (irluc* iliai "eil. I i I

Ivory b.b.n and I slowly, 8. Iba ."Hullua n.uill, niy beryl I bow are you after "So; I will hold l'n' leji, D quick, sb* f I burksl I cbun'"byard lo "'y .u I 1'111/1 HI..I, Next lii II KI.A.. Knribelmir, 1 II, yoiirorilcM, mil wo will give ,11' Everybody in the

"lfl' mapped byone a exhausted bevor up again, bruke Cw'IJ| I l'ISd..A. .Ui.liciii. I
4w"llV' $laarp.pne Tbensbe threw your tlrUonl, you," answered Jeremy, I I 11'IU"1 tk fruwt but (wo swiiKls to i*.* U, uiu'.bbitvri_ "lt IM" cl 'b buld 'Il l: full k ti City'V r
"
k TU 9 .. .heel up It and ground "Al rllbt

u ph. There Imtio| fees- 1111) i


.


..- 1I," '. ....,.:::;_..... ..-.... -
'
"- .1\'
"
.. .
...-....,,;; .


.
I rf21"ri1rA
I

.

_.
--
- -- U -
-- --- -- -
-- -- --

)\ llt (Cwmncwul! !! 1''rll.1 rur.ni:'!irnlnt ii riiii.Ihln were. tlie Hmark: !\ WILD Dill I OF, KANSAS I tttcat. !:Nrmr.'./".?..,Vr'I I

2 NO HARWELL I
....-.. .\ n 111 I )J) ml -n"I'I"'I, and Itlpptowlth Kllllnf Too '....* In u T.hklnl. I n u
I:
lint ll >ll lliiii aa a I '
.llonkry.
Wt'l'SIn1'1.: .\ n i- '<7. "M) nil >napifm'| foi tin 1"'M""tl lie. ,, d t'
Hill Nis's Unod nhot, sae lie .3H" I
.. .. ,.:- -, = .= -, 1 UII"I} I IXOIf. 'Wi,1 II I .
= :: ::: "': not" L I 3 I
I, 11 I :t I ..M III H ill. SKLI. Yof
With the Klinnlcr he trim simply .
nix
AM/ nt.Mu\i.;: : .S '!
,
I".U."S.\I. The litrxttuggethrnI I Ml Mo "hlih, nileotillned 1 I I 14 I ? 1 :
In
I IA t'. him another Fourth nr Julynext t In tho I. uon..oll Ito" C''II.al'' '' nn wnndirfnl Illmtrntlnn v'n)"olhl"'nll''IImtt In, tiunlc glte I ,f 1, I l.;! I =' ." '' _" I IIOYALttlAl 1'lrlll'C of nil lilnili ricluio, M 10\ r rriiinri' '.IUII''Ar., <' ..A1.k. l'IIIIfI. Itrnckrl .

week.The. |IN'n "hol nn attempt w... ands )p.ierim| out nt Iliiyn K.m., In the early dnyn, S'f : i. .

in basil him out In nrdi r 14 ship him. pnrli il I when lie' shot two W)1dlerii, ono lu front of I. = ;
Honrd nf ( "mllll.oloIlOI'1lIII = ,
I Lily
thrush him and imo I.hln.1 him, each endrnvnrlnK I =;', : I : -I I II 0y ;
the mid mid Rood hU
lil'' 1 Ills ,evening.Thr r"lo| viicnpe I Ii to,1".1)i him before ho could I 7 US'7x-' W --- -F'sir- On Easy Weekly orCAM. 1VI0llth1y a.
In thou 1' .I
Hoard of limit! ,, 111 hold lit regular an opening 011"."rlhul."n., ilrnw Ms tun. Ho killed nun and mortally I pmt :1 id; a, .1', I l's. PaYIBns
--- I ( 11
woundvH the other, stud thin two ., pal 1 .1.1| rh', ,
monthly" mo tlnf tn-nlhi. I'OLII'I; I IITThismnrnlnf 1 1. ::1''O'\ | I" .1 ,
( ijf the almost A* I. AXI t : I IIH STOCK AXH I nET riMCKS; /
The letter rnrrii-r hntodonmd their/" uniforms .' violent' ilriv.Iri lo.ro ..vol.10 Maximum' 11".rl"I.r.) '". I .
.Alul I 111'11. The, IInlnu" tlct "'the talk nf Minimum{ 7:, nMlnnh'ngs'rstsrs. ItKKOKKI'flJCJIASINfi.ru' ; I / / ( .
nnil they I look simply Immense.linn. through Hu publlnslnets" : fins.l' I It.I.Hi this (111') for a long time lu fart, | 'hnrllltlfh" "I : \SZ r.: 1\ I:1.1.: .,

Frank+ Phillip, Mnrlnnnn, Kin.n nry Iisdrunk. : lined t'i.Holsoca shun I came by there n few dayi ago oleo !II""IIII'ml'alun' for' 'to \'''rue M I IA-'ji "'. (iotfriiuiriif !., ri:>'U 01. t, i'i.i.
In tlii city t In-lay, lie 'report tt! Andrews 1'nlrlr. curbing snd >| urn, >nii; ( the old renldentu who witnessed the h'ld", trmI's'rnulre| 0.8 la..r
klllliiK mentlniieil It to mo and wild he rlempcriturc, constant' .{ ,', i iICIIIJH .1.1.'.: .1I I I 0 -
liny on n grand lionm. 'lined ,.
could ncArcely 1 It even atteras'ln>K 'raturo constant discs June' -
IMO picnic iruamsierbtralnnrrs.; nlll U I nwnnlcil their/ Tom l iM'iiis'ii. nssaiiltinu; case ,'olllnl"". Hill never. ".I.ve, bin mark. I have I J. '.7 .6 l> AKIM0
It 1C ilnfnll! constant' since Jan.1st' !* :ter.
hull I'fclf- Mm aka In each hand and '
| nl I lie over ; nCl':; seen a plxlol Ineho. StOl Head Reflect !
r.,'* stnro, thin etching, nl 7 o'I"I..k. 11:1.11..I: fire with right and left |ui UU,1 at un Rnlntdlcnnstnnl 1.1I.j. .I.ItInches
\..tedlv.' lit'fore .llId o niond": \\ ni, IhoWIII the air, hitting It with both .11..lul. .
.:. J.Cnnl, Fan: ., HIP popular' adopted. ion
Henry. War emit'let"d of lint I Inn 'nnl< In d M bullet I'.y the way, I heard a very Tsngsrnntrr, .'" n, j S pm. i.1 '
| 111.71.11. I IS T IIH ONI'KIIH'I.: I 1'll'
r (,f llnron mill Madam I hciaucr, In nlionl ) IIIK FA.MoC.S llii0 S 5 DKAD. HI \ I : 1\ Ml: '
n from bo>'x hsnd (Inc .t I 1)) mil funny utory toll on Dill tonio time AlI I ''1" Inrainfull (OIUII InII, I..o Ir.ieonf
again, nflcr nn Illness. <.( three or four tin) .. lined'lt|.1 and,1111.i'imt, n hit'li ha pall.IVnt. I. If yon rciiieinlirr, he Inrl"Mrs. priciplt.ition! bar .mnJ fornioiniiinnicnt.llanuneier .. POWDER ". In nil e.isi'S ,of Fe ur c('I|>ecl.l'lyThis
Iviko widow of cnrrei for" Temperature.Kteiilion
the llliilT visitors In the J"lo .llu man ,
Among fprlnjs I wirinnl/cforo Hie J"Ijo thin \ld. but de- mid Mand.mlGravityI'KNsvrot.. ,
Hill
pleniftnti! Monday, n ere ""'/11. J., T. FilIhiiilin 'I cliar fnlrly worshiped "le. _. Y = LJ ? Ow7 = !
e"f'linl( nt uVliK'k, on a u enrr) lngnoncciilcd plte Ids great love for never un Pure.
"I'. II.! rrltchett mil It. I', lljrnc.with weisu0ae., hint to quit drinking. He ,. FLA.Temixriturc Absolutely

their/ families. coulllluc"11,1 ro"e h"IO full nf bad whltky, and u'M) rreelpit, it.nu t'OIIKI:int. This powder never tnrles. A marvel ofpuriteapenCth Remedy has nn i-st.ihlilieit'.! n'ptilatinn' I Inivlnu, near ti,hush limb" r clreunistanci -

Tllren'ismrrluisolcfPitt' night for M I<)o H. H. 1'S'IT.\\IS1'; : I: ; ole ( Ilickok unlit to him: wick "I.I'nK' Jfily I a, 1"7. ind. ahnlsenmenete. More 's n lien t"iken as din cteil. ,

loll, nhcro ohe will Itkg In Ion, and bring 11u1'xtlvnlf5t, the lienetlt the l'slutiSsindny .'11. If you don't quit thin drinking TKni'GIt Its .UK. economical than the o"lhlr kind, nndrnnnni

LArklrihlsport| mag 1 IaittuCn,. dIn Cclniol held last night, under the f monkey'>'11 o"n you will actually begin to wo I A31cm hhush' .'be t Inn. I.lln te-,1...'m'ltl"n"; \\lcbt llh alum the+' mill-orphiMqiunto A Positive Preventive Against All Fevers !

ilia III'I| |M'r' hay and, ,lvI"" '. iiuku, "hear the rsddwic' of (apt. 1'ho.. \V.llulchinmiii I mid he 'What do you ".I p '''r ..lc"1..0.,1in/ C and, nhmid 'Monkey1 T.trrlll" = i I'uw pm I.'o Fi r full concerning this Celebrated MiMlcine I supply toCONsTAN'I'INF
The (M'h'Kiiier lighter "A. ('. D.inner," ""< n grand surc'ss, mean little one"' ; l.iiv \ liAkixn 111IIAIIII

from 1I I"l/laRh; creosolcd piling for the olno' mini of money win renli/vd farthetres'suryorthowsiss1 'Why, you know when people back 1'1' aGIi7 -mush-Kw--- -- im' alltlreiN. \ : AI'Os'I'ht'.
('upLllutchut- enut drink much nf the klndcf whisky 15 yenre -7 HohA gmil,
iH'iicmm |I" I IK' pluerd, hi tusk harbor! arrivedjjH'onlny \
4. _
MAItINE NE\V8. It'a tGuvrrn(5iutslncbl'KN'sAUs5.s, hi.\.
tho ncen- they pet nee snakes, but jc'21.t
genlu'suf they
7 winnnii tho preildlna the" -- -
I Ilia toHlncknatiT.
anti bay I
proceeded" lip
thin awful out here make them see Ju's i 1.0) "I. .t.U .1.r ,
himself Isis hi usual 'ul - -- -
: HI"I. nnd niiiilttcd| 1 w ,. : / -- -
monkey i".a '2. -.7 I' -.7 \ 1"I.I.1: IN <,>!'.\It\\TINR.
grace. "Hill, her and did .. 718: '., Nor park It'' I. mhkiihl l'nul'scn !
111eludgcenf 'thol'' "mt race nt MngnnlinKlnir -- S 1IIIIh"l..t no give + -N,1 rmmn ,
on 'HIP .Fourth' have dccidis.1. tliul( tho MKKTIX1: : : 01"!' 1'1)1 ('ONMIS.IONiIt the 11" 1. thought, little drm- I t. I j".i" !'. -_!'. run:; lilnti> order .NOTJCE
.
73,55 (1.0 ,
Ing that she hind 'put up n job' to break 3' ill I\t.7 AI.I h.II r..ikrnMikullilch, 11'.1.!
X'lvliuiind:I tha Minnie K., nun first and, sec $ !. him of hit habit There wo Joy I ;..7 s1. 2a lodi-n \'mli.
I
mill place? re.1| cctlvely, nntl tho ..decisionn i'KMRACOLA FI.I., July bth,1M$7. a tame Illemp'o'.town-l'eyenl. I -. 2s.,7-- I 'I. _).7 Am i i : \.h. 'I'btsing, ISO, v-NZoN STOK.E
mOllo)11 Mulan/.Mtn Mauler.It .
1II1"lhI', <'(\ tn. : met, prem'iit' [.M. Merrill, +i. .believe ,
,
1,1 Ic bark > alum U, ftlgnrl, I U": ), Cnmogll tollnnrs
The Mobilo slo",1'| jot:lit /uphlnc. with n di" lit, J.I'I'r. 1 Lankier, Ivnnlii llurn. duced Its owner to linn to her for a I'Rlrl'ITAlt: A Ce.

plpisiiru parly of Mobile gentlemen mi for HITIIHU n> mctrdiirmweru night. Rill rwne horns that night comfortable I I It bn k r rail 111 'riT5.1 ii'I.(2I'I'a1.1o. linylo Corner Alcaniz and Covernment Streets.
AI'iI"lIt"nl
and after he hail to .
Iwnrdeatnto' near Pnlnfox wharf this ". K. llnrtrr, Carroll l drlnk. gone s.iv L 11.e': .

morning. Tbo tenact bound for ft Andrew (hfrl.'I'hul, Jn.I.t"ll Iln. ('ha., C. Jnbn on, J uleep hue It to wife the.I'1 f.t (the the mnnkeyantichisinesl ld. Then 1)nte. .E;5? ,: ; e ; i ENTHtKO: : Tll-P.1V. TIn r> |(;:, : > GIVES: NO'lhct111th': HIS Ffi4'K OF 1"'lIIH.' : Jlc..

liny where the gentlemen nlll fish E. Alwivmnilili'' {, J. C. rettornt'ii, HenryNclMin. down the light a little, too := : ; It bnrk 'sills1's.'esnlaegull| Oil*, 1'nrtVendres
tnnh'l and Ale S to UoitlMcn llrns.It Isis's0uelyndseslist{ llithnsing1(0udlslossilof' I | IM Mill, ngrtrdit' privali hale The,
tin nwnlted
'
mid "IIIl'loe enjoy 'usini'IYCN 01111.
bktn Kerarn, 47.1: Dundee liConipidonlco
The AmorlouHla.I ) It,cent"r hAA n great f wits rewilted thai J. C. 1"'I".n. up In the night burning Ilh thirst and -- -- 1.11.11. same' terms n. "Icf'Illn nuetlon falu reinnin. 'Iholiqunis and' roceili, will I le sold,

work on Imml. lisa)*: ''This boironingof I llcnry" Nelmin mid l'A,1, (luorjjc bu thu mined up Into n sitting posture, Intending .III'e1:! .1'.' ./ -iN.1'.' 10. .
Hoard uf Kxumlnuni for nte\e tn get out of loin and get n drink of water. 27 .1'0\ .t3 '. .1' is TOUT.Vorshlp separately or mother, nml' In lots tn Milt pnrrlmsers' ns I mn iklermlniil tn l'ln.nut
nclghlHir's homo 'Just to glance contracting .
our piper, .,
3 There, ) h..111' on the foth""I. wo 2' .I'H' 1.1 .t"'1 .1NNr Whltu Itoue, Tone. 1.M.I.Am I .
over It'hilsgol Into, i n niilManoo, In ninny dams the monkey, staring' him In the face with .11X1 1".11 .0.1111) ..II. .' fhiii) t barter oak. )l.nlliiii.. ml.Am mid' retire fr.lihe hintlm' l>. HI'II:.

.f" '|1"i'p III thin elty. Not !",." than nix poopic Tlie Hecrulnrjr wan niilliorl/ed, U> chosen| hlduou Rrlmnves. He ,"hl"IIIH blcr ;:1 .IisI .II -I'HI. I".:') slop Jm-nli A Mninler, (',).t'I. II..;. sir t)21 I-t

read ctery Daily Rtcardrr-rust nut In ror.tnict with the ( IM"KI'UL for eye, and, 1 .1"' I .Jim ..121 ..II-195) hlpl.liia. llanier. 'imi.Nor .
I.ll.\
ninny cases the own nhosiihscrilics{ and puhllNhinK prweiilingK s nf Die lloird for chi IU.kefllllIllI.I\no 1110 licfuddlwl brain. .noll- I ) 2 .2c0, ..02'1. III.2: ) ship I h"II. H.HHH. | | 'th, 12511.I .

pay for docs not look nl It mil II nit Hit' ono ),'nr. nii'l the haunt nilj'jiinic.lto.lu'j. H.IIK.XMH Ill wifo Ihl him the truth' Did he really W. A. WnniRV, Am .hllCI.r 3\01"elll.\ Grass, 1117.BUIKB. ..1.1'11'1'. !i'Miin.gnniery. A'n. W. M.( l.onix
.
I 1'v't. A. F I".
have 'em Finally, he sprang out on the 111'nll'o'I'A.' V.I. .l'llll'W. r J"'I' ::,
loafers nru through. We working up n ) II IINU, '"C. Nor bark Anne' Ilnuxen, "H2il.
ln floor, Mlzod hi. obOlo,, which lay on AII"I. ,itil.Itr .
.11111 tn Htop' "in.h hl.II"ss;. INTF.IIKSTITO: -Tniltini- bllll. a table near, leveled) It nt the ginning NO WOMAN CAN UK INDCCK.I: bk 11",11111 I ,J'all'h, ",, |". CLAPPCO.:
.tllllllo I
Al Ir. Pin 1..ly. who fur HI'1 n lung time rius.: crontnre, and Hold: In 10 through, the oultul of contlneiii"ntwlthniit Nor bk I'hll' I." Mcim, n.\I IJI. A. L. CO.

IlUK lll'IplHl, ) IPII 1"1111'01111 llolll thin, Westrrn I 'Now, old man, I you are a monkeyyou're Mother's Friend after nice usinx 5(5551k 'U'niinHc. II rh,f. il"''. ,

Piston Telegraph pill,0 down, supcuniliiil A 1.\H'I.\rl.IIJ mini it Ship C"I""II'H| i 1111,hl.IIJ; I you ain't 1 monkeyI'm It; have UHnd It In number cases; north It It hk I S.ilomoiie'' drifso, "77 !). lOC Sonili ralnfox Street, I'I'SS.\CU.\.I"I.\:

lust Saturday to a slluht 111.1".11111, !hl"iinturi* tinder I'riMeHt. fired In nod n Ibo" f. the fell same over In 11.lllt the hfl lis 'llh 111/1.( wr.tcs: n phslclin, ; ,1. I llr h"I'c"C'II"bark 1'eri! Ouen,!:0.1.1.1"III.r.I. -\OA'.I AND RKTAIL JKAI.I.' IX-

oust went dusntn Wnrrlnjfton, lo reciipcrntp. monkey) 110 dress Lo Atlanta On. Dun bark. AMlit.i, Naicos ". .V.n.Itbaik .
'gulalor s1 '
Mobllit HeKlster.Tim nic of Ill I. who hint .n American and Italian Marbles; Scotch and American Granites
1'r.itik 'tho deoh. wlo --. rntidi'iitlo' ins'\
Jlr. IG'iliynqurla gi'iilloluiin .
| I : ; :
her schome
liliel I Sled )t'sb'nlisy In the I'nltud wII",111 ( fiitnli.ieseik'hl | "ned bur \ :Menu; ; l-ciiuudcr." .,, ::,7.1liiiHbaik
much iH'ttiT to-day. 15,555Is suceeede.1, : HevornlpolnlHor In tho bed with and The'If".Y .IIM..CIL nmlstnimnf rvsrytlrsrrllunfur( ) HuiMhiiM, l'nthnf. and, ('urliintrH. MMintini'iiU" mm'
Slides liititritrt (Mirt, pilxtas''s lp 1 .'em. ""'.'" ., column, of iholeur. 1.'I'hl. \I) rki'I\| l l"t 7M. ruhshsbnu'snl. k'Hl, trw' Isis est -,... UriM
In the t"lcgrapli olllce liy Jlr, YIIIII' lend Hill, turning to her with a of 11.lx I''i.' liny III"IIII,1 1,111 1.11'11
I. l I"<> thin Hhll'l.111' eouunus! .'ml, in ui-iiu-r each week for only SIlllr" 11"1. kUttlstif k'l'lln .. (, or 'to oidtT oil
r, n ho eoineii from MiiMlo, who nlll 111'c.L 1 In tAe most liiteiwe .nIOr'llol. said: jr 'I.IH'I'| j"'I., I 7"J. 1\11111 IrU.I'1.W' 111,1.
nhnrt
'y"II.elllly| tn thimo 1110"'Hw.1 Klnp 'Little me, for )"",. It bark Aiiiiileo, < npiiir.i. t'l.,i. notice W'srnrryuslur'teKts'kitf
"'1111111 Mr, lleillj's recovery shall pint tinitier.Tlie I have just.011I11.hnd a wonderful ctcnpo. I ---- It bark mlsepi' Km: I'-'o+ ',:*>. PLAIX AM) ORNAMENTAL IRON FENCINfl
hiiv u In'en Hli-cled.' n llh Hiichleuul HYUl'I'OI' I'UiS. Nor hark I lior .. !1''.">. ,
111..11. lung, mid ollh",1 nln't drunk 'iw I thought I won, nnd 1.111'11.
The limn n ho keeps migry lend the cnn tomako it eein longer.Tlie 'R n monkey lyln' there on the floortlmt'll Maniifii'luied, only by thin 1'allfornla H 14 Nor bnik .\1,1,',. ;,. 'il'. and, nr' prtpnrlrltorrrrtsmnnnrnundhilts' or buildings on verv lovvisl t"I'. An Inspeetion
phra enlo/y ni .' bark Ile!. "lull' tusk, rdifnsnnd priers, Is "'" InMtisl., A-tf
llr MeM-irnv
i
| ma
Ctrl rate' lo tutor nn Co. San Frauclscn ('nl. IH Nature'sOwn >
flnga "OI't 1'rl.I"1 principal" jHilniit, may lu thin'. ntnted : never Intrude 1..1 Into the do- Syrup It bark Niilaleli.illlno.eno.. 1"11.1)
American -lirniiiKliain, [ A/-Ih') I'lilti'l-Kou, I IHUMiin i A ('". stud I Iturge, V.T. mcHtlo fellcy of another happy' ) family nn' l.'ivativc. Thin iknsant|' ('llr"rlll Norbmk' Inilin. l.nr.1n. 7nl.! -- --- -- -- ---

ilurliift Ilic ",nr WIIH cinori'd li) Hllll" ", "II' Dow, elnirtercd" Hut llritlHh hliip Au tnn, tnnke n Ki'ntlcmnn think line got tho Jltnjnins. liquid' r"11 remedy may bo lint nl CrcsuoutDiugSt'rc liar! bark r' ll.f"l. )Is.bin, !'!'.

rnllowoil nil niinleBnml, hinl,l iii.tlilni. I lo, do llrrw.. of M..lohn .' "-dipt Jack Crawford In KIIIH'I ; Iirgtb55RleNnt 'hfly cents nr Nor bark '' ". Inlr'I.; N* urn.in, UCJ,
It"ln H.ikin. 11I"r. "") IIr City Time It hurls Iii '1ti". ,' Illl.(
with list' riotiNtst-tPIenyuneI--Ipso[ ] loss of one dollar. iIUseI1ir55usmtphrn'suntpmnpt' ,
N. It.muli'rs,1l'hiss Kink A ( It hark Combat' 5Snohn.IL.
55 rutl'I A 1. kiionH <,r HMIIIII mitlitri "li'i, If Mobile{ limit, with timber/ fly The Innoln.lit Mrilco. 'mid effective remedy, known tn clemiso' the ltb.uk: Nilo. Permit." 4is.ItbiirkNl ,

they i\er exiNTleni'iMt" n pmrolii, ] feellti) sold, clsup'rpurly ngeiilittn Itnni pnnidnd Hint Iii two "IM' time tho mercury In my ')'HI'I; to net" rot the l.lver, KlJnry'e, and I\lld.i, ( aiibnldi! u,*
) .
Isis k < hu'sais.2.It
HHi'i'lfleul their riot lannn ml sit A' liulllrKiiiKereiiki lulnnil furenrgn house his never risen shove (115 degrees llnwels gently yet thnrnughl; to di-Isl It Mnri'iiiiln. .
nt
mildCKKI I, on uniting Ship h" LAnnumMtustul.nouIi,819.! |
<> <, not |I., mill d'wlI,1 the toss hoe, three char daM nor fallen. liclow ]O. It I Is orurfannphyilnInglral "I'II.ln"'H. Cnlds, nnd Fevers; to euroCniiHllpnllnii. It bnik u C",,. llailono.Ml.It .

Mill mil ill voice of". '.1.11., ... In slate !" .h"hllh'o ill tint that, after a time, on American stud kindred, bark \ irgini.i, N liiullin" lo. -
1"f'rI.H.r iH'foru enroll nun ""IIII".Inf.! iH'Ing living here become amble to stand hllg""lol.
,._, ., Ills. Hi" lurk l-duin.: I titkhu, l.kkNor
such ,din. k or .hnnrge. Tho 1'\11'1." men Intanxo heat such for example, a* one bulk the" "" uOln. I. II.No IIILI.ON

A Hiillor IN'lunchr{ nn iHiiinl thu NorwcKlnnlmik giK'n mi state. stint eoiiHtltutoflexreilloiiHlo |, may experience bv walking under t.o vertical Choice ( l'Inm. sixty ei'nts |MT n.\IIKKMIK.Am .
AU-1 nil, or I'III.II uluirfln at inlddny. first 'Illllrlil bktn ) Mil M Inteiiilcncln, of 1'Hlafox,
r1 Much AetK of Gel; tv- tropical sun HKINIIKIIO "A".I'rll"ll. I..t.Ct
Inl lily, ni, nt
.t II/hl. mid) was only unveil from, .ilrunnInK I atndnutfruu'o'sa55drder'spu1.lla Nor1l- coming here American. and Englishmen gallon, __ ._ I.. AI"III;' \. weeny, 1,11. CHI. hiss o"III""llho 1."II''IIc.r' 1'11. COI'I'"llrotll, Wine. for Hie It'lnll'fl'AI",
l filet, that ho illildo walk with Impunity In thu eon, but 111 acO' Alh 1Ille (DiMin, 1'' ', Aoi.1
HieHplllHli itshits
.)11 e" Htrikofl{ 0'1111111111111. ornny extraordinniy -* nr more the scum begin to seek' HI.I'I: Aniliktn Url'I.I"10.. nnd will usii this spaev tn 1'llho 1'ubllo about his{ Ix.>vv I'ncis.Vul, the niiU, utlnieleil Ihu aSsIstS lists th" control of 1"1 Tn Ibis Mlleo a black silk purnsol with here gruooNriis.Am .
MTiirrenee, lieyond the shady side of thu street on summerdnyn.
pf'ispl.Iblht.I.: biliipH'in' shin nllh (incnf and nooil handle lost al Hell (raeie I llrli.
oriinge" Ihllwl'h.
nf this The' of tho coolness nl
either purty.1'' Computation ,11)1 1IIIIh/
(I'IlIlnl..n Am sell Tout Ito(. (- ,
the slanuerJasio'a deckhand' mieei'edeilIn allow nl fir, d.lh,"i lug (Ito eiir' '' "hull have stores, office. Inl. even during!shut .glllli Itliilf, July \ Am Beh Marlhn, Newman, ,IIJ(

|iulllnft the fellow nut Tho man Wills excluded! any liino IOHI If "drnuili' ItondH, we here call thin months" of which Icx sell lna.I'I. III,1.

very drunk, and patty, well gnus' ulth Knits eitrnordiniiry occurrence, and May I I. the ,a..I, of thin air, Fruit In leo (ream only 1.1 cents nt Amsch. henry H'.lllr. lliiipi| OMAm >

nter; the Juno left IminiidinU'I Ib for Mobile, nlorniH, nr any should In shaded places, <, hold much heat. (t.iov ANSI'S. sell MIHU! l"I\r.> Snaie 2.:>!i ,
"") contnil of cither party' of Am sell Nirali ) ir
'I"llhl Ono never thin Ilinnu N,
Inking Ihu iiinii aloni, "he earn Inlhlo to lisle place, mid that \,," ,'.IHo went sir olT onu's outer.r".I.lothliig 1..c.lty to keep ,.tII'I,111 8K.\i 1:1'\'Ul'l I.IISU.: ,\1 sell II Wnildinirlon, .Morse, HI';I., .

dire far hlnaetf.A working dns) In full were In l Isi> 1I1""eII.. word the tnblelnud cltmntn of,Mexic All tho Important |,ienl mid nil thu I Important I Am ",'h Anniu mid Mdlanl' -I'l hnlln,bill.Ais --- -- -- - ,- -- - --
.
rcinnrkiililii, surgienlopsrnlinn w"II"r""ldll -. r'r.1 murr>'iiu idiiiuldeomnu nee., while not peifect' Is, compared /c"II", '' of Hip neck, null.selected Am sell,'h snlliu: 1'.1.(.''hh.0"1| | ., 1158, A Ittlt N ,8OlUUN.! : : SU.E: 1A r

U/'L''I.e' satiety Ihootherdiiy.JoHhiiii On the llth of )I.q, 1 IxtTi; Ciplnln liakinguo New F.nuUiiul! 1010 tlon of vlolentlysssorty literary Iltt', .,1.1.-\l'II'I. .Am EI.hA II'H' M', I Uokes,' UolM'rt.un., "lU U.loonu I'OI
$ negro" man, hiss fur HIIIIIU ) notieo to } ,' ,", Downing, I & C"., ed weathers, 11'al I have seen a thin, goiMl editorials lire cmhrncud lu Iho \\ fKK- : 3lti. Bel For over four yenis' I have Inon n great I1J! ( 11AUGA1N.
_ 'AL _
limo Hint hfl hail, n em cadaveroua, consumptive, nearlyktlled stiffen n rrildu" form nt Nasal Calurrh. -
1"1 !ho r"l
and Hint ernsnoisily .
"OII'IIIIIII thntliiilliiHt' nna nil out, there at tho blowing of the east \CoMMKtic'ML, Issued I every Halur.liiv Abnulblusts.' \Mllmakun hphndid litllu -
feel It I'ili'H-lllliitl. and Its' .
fish Ilhlll"1 IIIllhllho""II' 11111; for 111 Maid HlH'lliintH n\er wind gain twenty pounds In six mouths For salt by all the IIW.I"''''., mid 1 nu theBtrtcU. 1..111 bang nssreally ""ocl" Ih n conHtant bonl for tho snnppir bank. All in 11.t
(lilin. 10 '.11,1 n ""lCro hO""' ,I''llr.' CI'IO. mid that nt Icnxttluuoda ruHititely{ cund by D.irlnn I'roph.Uncllc roaring, In I hem,) nnd my
I Hint lilin wim loL trite In this city, nll thoso I"M'onl dlsvnsus ) h"I'111 liu sold on easy Uriim.Imiuiranf .
who performed mmiu kind of "" Ol""lll. .! should not IM bounl>ul. They engtndered by the erratlu thermometer of Kluiil.. hint Ito nllh n little oflhu "11 ad.ded hecmnoury mueh Impaired.Tlio eI.oll'r.11.
) .
nnil h" hr".gb. forlhnlivo eras tiNts fnnn alno nvcr, an n good nnd miillclcni reamm New England are much helped by residence 'NOTICK.Taken : I to Ihu will." A HillHle l"I'lelU.1 l IwcharKU (cut I)nnso Wilt piofuw CAl'l'. MAIIK HfliD.;

..10111'0'l. T'hutis/ thu, lel'ol'I"hlll I for the cargo not being runty, wan on not here. The drinking of the common up May) 3uth, 1W, outs, Maro 1'1), ails) the I.hllll. sootlm, nil Inlbimmntlnn,, and very otrenxivu, and I) general henllliiinpnlrcs.1. llulibs'Vlmrf, 1"'I.II'oln. Fla.J .
11IIIY Hint Jnnhiin hA.lh"el" nlikhprutalleilln people'' beverage of pulque tops tho this)hmskshilolilt' nhilo hind feet, duoilorl/e nil nslensisci's's mid staunch the I lilul most lroIIIPIIIh, J,.27.if

ahou for lt'lf., He him, atoll events, made ooiint of Ihu ohlraurdhmry.1roulh ravage of kidney diseases, end the nbund- nn I'lieh, side; h'"III1 len thigh W, and hlccdin; TeltcrnndScniJlltndnrugnltk.. Klclans, but tin) did, nut euro me, and _

no eoinplaitilH HlnuoIci'herKH AI"hllll. .'III'hlUII, M I..I. auce of vegetables the year round conduces brand' nn II.nJI" K. The ow ner' can ohllil ly cured h H.iibis I'ropli.tbietle Fluid. 1.,1r mis nch'urllwd prrparntluu'ssdh-
Hlppl' ninkliig I bcjond the ('onlr.1 of 11t to the cure of sponia| as doe also the she sum) I by s 01'1.1)' lug ) "'s 8t.'
lira 11a Ito iiniiuToim thin l I miniiner a ., to completo tranquillity of life In a country where no toG AN KI.I-X8: \S'C .t.IS1ITIT. Onedav" 1 ebAI"I..llo riiul a remmkablcurlicdu J. Dennis Wolfe
In thu ]path> nf .: Klenniem, no- l.r.'I 11\\nllll \ one I I. In a of Mexico Cor.Ilnstoii NU W.1111.KI. n riltea by a prominent' ,'IU.el of
\1"11 and, BMT Hint If thu 1111'111'I Iury.-'U For oil, sails, pliU' kinds of hitler,, 1Notary
unrdliiKtothorvporlHwiillhal" I ly drogrnphieOtlleu eiirgo lull Herald. .'h e mile* west of IVnuacol.i, prov ing .proierty | 1.1111 AIII'nH. (m st iting Hint hu hud l per-"
""OI'II.ly counttid, }'III"'I" IViniilng I mid, pa> hug nil nln.II'. JellOliny : IIAU"'OIH 10II.hl') s Is thjtry ngrei'nbliiliquid cunil by the use of eluht tstiu use
from h the l'lhlll. of \iirioimOHM>|H, I'o. nra not at nil Unhlo for dtnulrrugu.'t'hey The r.rUI.n IUI -+- fruit remedy, Kj riip vl FU'. ltecnni.nu'mS'dby of II, Ii. II.-llotnniu HiiHHl llulm. (kingskeptli'nI lnhle.rflc .
h hini'd June 3 l"n hlvo 1"1 Klvhluil, IIH |. I. Ihu HuiiKooTea bccnum U thu on this subject, I wrolu tn him ontho
sills 111"01 of blanch I Munufiie.tiin'd
ru'I..IIb..t.llft' Thin fashion giving lundiiu I'hyiicliiiis.
b auhjeetln(5I rIV,1 a encourag
bilker
utility at thlrty-lhrco IxTgH Tea offered. Ills 1"1
; l'lll. blu ddlgenro war II .1lvelnl which arc attended by girls lencle\ 11'01 ever 11"'ly pure only by theCnlllnrni.i Fig Sjrup ('n.,, ing misvver to "I"t ho had Iscururedlussgcmngh ) -- I'FNSACOLA CmtunCtL
ufthu DuleU Hchollcr IUK) ,
Htennier OIW ouu fald! cargo, 0 lid matter Hh.inld hn\u Hignud only, who are not yet nntl"1 mal" ,mid 1 Is seleulillcally' II"II"d. producing Han ..ralcl..o. Lnl For sale ut tie ( *, thoroughly' hiitm.
feet nigh) lit a dlxtniieo of Betcntii'n miles, n.,,1"1111 bill of h lading, nhluh hu failed to do, debut In society, or appear '1'1 that never falls tn glvu satisfaction.Eery joust Drug More ". Hud that nu return ot thu dl.lI.e would en 0\1'. Express: lllh'' rensncnla, rf*

astir p Hiied within) halt of I.CIlt.I'kdlllll. hale roses, IH at with larkngu Trv' liandoun 1 sue.
111I1011111 I the
.. hit eiidorned on tamo a lr.le.II" 111' n."thll l".clt ball IIAr""L"I. I then sent to the diim' kt'UvofT. K. ftnllh THE NEW IMPROVED
I, Alllr, Haw flU of sushi bill of lading, a' ho--Hie Ial.tlillhl,1 ln01'11110' .. II III tiso uu olh. WOn.IWl'l.: CIU:.. & )"pro., mil II. IL., and to my
::10 rt'l "lh (two olhcm) lost suit high, 1111 a till of lMii.M demiirra, making are bulks, of 20", frequently, have RttDllcdbl not IKIIIIII I""', 1v. ii. Ho) t A Co., holesnle' an I 111'111 utter I"'hl."II. sniMiicl, the
years
on mieeeedlng da)'. CIII.l'\III.hel.ofh"; Hnld hill of Indlng' non-uegoNnhlu, mid dam-' Inappropriately young compared to regiment .VIhnlesolo Agents. Druggists of Koine, Ua., >ii)' :: "" UM of Ion hollies has ," "t",1 my cenurnl t

KiijliHli: .hlll Illall., \h"'A< nghig' lils'llitisis'' ur l.t mid buHiili' reputation composed of old veturans and onfnn da IC'K CHKM.Frank been selling l
mien 1"1111 KS)feel highs| on t Illh In 1 hits' 's s I""I" they uliilm of mild UMcl, The chief sufferer from such btu: rn IlitU'lsandltiicklcirs A"lel cnllufur I nm proud' ,( to 11'0111'11.1 u 1.la xl "'1'
tNUr. iioranl! hns bis ''
0puliirIco
list It loliK'lludu' is". tho of entertainment are, of ol"'le | Iwo years llarc never edy with po ,'eifiileiirntliiiprop.'rtics." '
hllol,1 r"I"
Thou JackHuut correAioiideiit| of this owner* 11IIC'"I., mini of mild UOM\I.I"charierTI1K course, the older nuophtes, who are condemned 1'11111 111.1, fur "...noll.nll. 1'siirrpnnr dim that as ". or I .Iml e"nl.llo 111n Illllu louder" ,anil I

8unnuulsNew'su'uluhs| ) pupcr the follow- sign, ,'hIIIIII, a II''IC.1 to go thou/h their walucs andquadrille 1 tn furnish the (H'eplu with the, ; .I.J. There.J.h"\'.Ilc.IIllllh..1I111I1orI"n. h'1 feel ,' Ih.1 { ciiurely" curednf0lsufSlit'
1010 lnl.c most obsiinuto
cnsisof nasal
lug In rifereueo lo Hie ohm'nniiev of thu 1"1'1) I of atrabiliousiliiciiiins. In,si nf Ice C''OI, maiiufautiirod from line rlli cuieK. fm..t,1 by tlu'kO iiiodlclnen IIIthlseily. catanh' lu the cuu55r)'.
It Is doubtful If thepresent
Fourth of July nl JaekMinvillei Fully lo,. :- opposition hl'over.able to breakthrough dill) mik. for tho tll"I.hlog.r{ ; which he SesunllrnrtsiofptonunurtdCon.' 'j ho biislnuHs nu'n of our ton n know of my

1lulswgdoslnesus11550, piirnde, the ml- wi b which has 1 }ciuly canlract with n1'snlstnlryumn ciirc.il by liwol ca.c. N. KnvvABns,
the
... hy $iutorit Mallory mid M"C, Cal Commercial Job Printing hedge In the mnrrlng"bll. forlnl.lu' girl as J will bo furiilshuil nt the followingprluet n.1111,1"1'\few bottles of I r. ellrdy Mug's. New Discovery, Lnlln...n Spi,ingo, Texas. May 1,1 6.III.OOI .

Win. .MiluWlllliiniHun.. JiMt'pu' K.: IAWnnil Ofce. If she \wr a Ilrlnt. and condemn Per gallon, f.'.&'); per plaU, lucents. tiiken in coiinct'tion with KKctile:) lUtters, > 01' \ TEX.':.

Principal Axlrull \'r nil ","ly cliorr- THE IIKST Ifl.t'l.tI: her to a Cinderella like treatment unheardof Fpcclul. rata on larger quantities Wu Kiiurantee them ale ays, I'.II'y, ('r.. Far six venr I hash' (wan mllictitl 1 with

t'd unit they were oxeuetlliiKly Inlvrvttlnguud IS In the social philosophy, of her Englishor : Just received)I.1 Duo stock of French can """ Store. liMKl poison, which uonlliiutsl to liicrenHe,
iVNI: KIIAI: Parts Cur. London 11'1'1 _
nldu-uvtAkonratlnim. Mr. Mallory cxputiiilcd JOI nt.t'll American ulster* dles. sldleplpuhlnn'sItore' atlunipllu, to '

>\ f't iI.ORtiA. Telegraph. ____ II i>u. J. Z. (' ': me. '
on Iho grant ill If''renal, 1.'lwo"1 Iho \ \ Onu bottle of II. II. II. has iiiado feel 1
: TO
: of 0.! > '
(1'll.t M.IHl'mn.tI.Hh"nM nt I drug store II"
o. Marquis
Frvuch mid. Amerlemildenn of liberty mid I.oiv Jlntcii'c, and Told to .> Frlenl : 11"0 hiss a new man, and 1

txpial rights in UX"II.llfc In their old reliulill" [ '1IHsJ"teh. Of course all famlllo the mother I I any .lh.'I'U. t Ihu DAILY ..Iticuee' lcr""II. 1111'1. cuverlni I al'V'lrall, ; t .:

nlionluK tluit thu Amerlemi Idenwan tho ono tn whom tho chl"1 cling. l'lU.fICIAI fall In lei'civo thin Pusher reg- --- bun Marc( ., Texas, )

"of, tin' piHiple, for the ixiiplo and, 1 liy Hit All 1111,1. nf (',ml., Clronlarn, J'o."'", don't talk to them "lh Ihol.I.\.o suits lhuor'site aIlle0or55 favi.ronlhoiiinnajenieiit wo t"SH.TIOS.U.S.'IIII mo" agents for 1nr IIInn1Y Bad Blood in Briiutuick, ( .

jH'Ople.' ... All old IIKIII,. neru rO'I"t\'IIII,1 rumihlrH|, 1.1\.0.' HiicfH, lllll lelI., them female, ocII'y d''.. ourselves Wu think nliout, them our a*business tho failuro nt this by hlll"III''ly, nr to> I,.rcpnrtlng II.,U Wells this, "I.ntoll. but thu nay wu linndlu' this Sensation I have tried II. It. B. and found It a great SEWING MACHINE
of Job) and Kaney1'nnting
now all teem uullui, In Q'lobnllg 0110Idrthday. 1''II'"IIIII miri" and not Why do 1 01.' Is thu thing for the blood. I also had Jlheiimstiu
pleasure, ,
Two Wun'smsd(5.151151slunnmdedthu hiindmuni'ly ,e\ec\itcd with the trouble yon with these thcl.rplcxltiusP| > If Imayn't who his elimvo. of the city circulation. cauuol"II.uUln. I Sensallonc'urdii your grorrortubmcutdsl ( I'nimi. stud, thu Issue lor onu bllo, lr It. 11. U. The Best in the World !

Kterett: louse phiKHil t lieuent and buitl T) p' ('sit'ssinst IK'nIgim.Manngerof tell you what I feel, what U the I I In nut convenient to rail In IM..I.' I call nn n'l'.1 HKIMIKKO linos, hm second donollsownsI.but, Uittlu, ,' I ,1.llnlshlipontho '
1111111'11111",111' as
imlrlotlu ulurunii! lo 11. .:IIOI"h'lcII., tins Ic.t. use of friend That' why 1 would |Hwtal C".lloln.,1! la I I1..In \ IH. .. --- c\ery one a \IH 1111.' \ May. GOI"l.rc.ollo TheSingnrls Ihl l I..L to buy; thu 1 hc.l tis.

--- ting up K;'uun>liiiin 111111'1'11'! <, Ihu rather 111"d latter from' you, or a of the CtiMMKUCIAI.\ nltlct!, calling attention Kiln fllwh'l Ousts, the "ollr all 11 1v. IL:ELLIs. own; the 1..1 tnrun; If sired !l.s',

l'tSS.JOI.IO'I.a.s.. iieHt AI'1 nf thu City nnd thmto coming h"><" short lull 'U ) tired or unwell, than tn tho fact., n_ill sulHeti.Kviry _, llKI.SHKIIO' 1IK09. lulI.wlk. la., April 2. l"v. Ow l*.t to. sill., lihiinllinecuHbimer -
In Ion nil
a gay one-and I don't subtcrilw at S t onu "
MKIII'IIAN in IITu.-J.h, I rygvr,1'ro'p, totrnnxnetbu'nto'ssln" is sty luiu amt, 11',I. all to the doctrine of to be cheer, : family tu \.,,'lllh.ollly; should nt..Un: t'lTllMAN: : I.F>SXS.irmninnr All Hhn desire rllllro""llolIll"III1' other kinds.Needli .

\"Ih'n'Ih", )1,11"1) J 0..11111.. N InK work done Use wppelnlly ins Iti'd to call ful."-"Unpublished "trlvhll.ll' of Thack Inn o n copy (.f Its W"fll'II1ICIAL.. ( rending.mid cninersulionby, oaueuisndeuveof Ih",1 >s fur all Sewing Machines and (rnrt.

to: I'llirisr)5ItsudisghntuIt11Dyrnr( ) !" ; ; nt GIN t'owwiciiriu.. OJHIK mid uxniulne e'A .Scrlbnor' S.-- an evhcrlruutJleuther. Address 1'rloUev.I.'II'III 1.11 1"0111"0{ .wellli" Ulcers, Hores, for thu Mnger,
)
fucllilleH mi 1 low plisse' for good : Ibl'IIIU.I. KII. l'IIIIIIII..l'otrh. tdingerN.F.ihuttlre:3esuts, estnguex
Ilhufhprhtg'sAIDlnyn55d, ; I Dt-Kuiiliik, our ,1,1'1 l'ttON.U. ". eareuf ., ,
,11'1 1'hll'rll. .
111 111. .r Dnmiind fkii't Koims.f4rsc'ml .
Jno ''p 5r, Uiulmlllu; M. A Ellunorth, wink-Nun. 11 and 1:1: Went \1"111 '1'"lutunl.'n.' tin llnln.. Mr, N. H, Fruhlichsteln{ of )11lle. Ala, pagolllustriiLd of WOIII,',.. olr Illl. rl. 1111', '

U J IVrrlnol, Jim Itouke. .Mllloiij; W \I.'r. Hlni't, ueaily opptwlto the l'u.IUI Iloune, A II"olr started out to writes: I tako gnat lh".lf, rwom 1 K'.a.U)I 11 wish ties neat nnuderful all. .IILIII Cnluloguo unit' Trite u..
snnko charmer tbohll.II" ) Carolina, mid. ) pnafeserbetoroknown. ,
Wttirliiuloiij A A INiiti-r Wi i C 1'cnaut0hn,1'Ia. .I 111 rovohlUUll1 ) hl'llh'o.'llor The Singer Co.
;; llh'll but tho lint ho fell was 11I"1,1'1" Ir. KIII 'H New lIst'ovnry for li. It. lbs.mosiywrndcrs JIL(1OI) lit I.MCO., Manufacturing ,
-- -rIhAI't thhll Tuhl" among
-
AIIKH, Milton. A hut k.hcur )Miner l l KM : of a '" burled In hi. Cmauugdu0huvlugtned{ It Tor 1 severenltiiek nr "r.1 Atlanta,
tisga .
fall tn, get nf HIIMU t'leganl 11 nf the nlneleeiitb cinttiry, lo. MOIIILK, AI..%.
Lotuliioo 11'\\1"1 KOIlo, MontxonieryillTMiillieun ; o"nl. ;|' and It has taken two mnnthi tojet nf llronchllls Catarrh, gave For talo In 1'ensnuolu by W, A. II '
I
mid these f nt Ihi ( "'... More, on nceount of being' .fiinn burt
nap A. 1.
.111.1 tepll.HIKOTICU. ) l
F IIIII\"lol ,
KCiiiij.; IIIIII'I'l{ ; Itoil.del. ( the swelling of his cheek reduced s mo liiftnut and entirely' cured me, / WI.I.I'I1,16..nnn.
.I..r. In tho ,
and tobaccos "t Hint
Mobile; K IA's l' : \; K: Itenold, (1'1"10' ) the 1."lc.l. Hint ho can near no$ hnt.-1lctmit mid I h"'e not (1..1 still lctel shoo' I nlso isauuly, Imlb and nt l.IJi I'alofox Slroel,
Free 1'rcu. "1111 u) cd 1 for 1'1' smoking,
Wnldo. ____.. ___ JOl'll'I':. _. beg lo .1\10 t that I bust tried other )'I"I"1) Fur salu at nholvsulo 1)111 5 r::1'l'itKitlie I : COI'IIII.' I'KNSACULA: FLORIDA

WATI'U: lla.s.A : A lllaek Snlin 1'ismIIlIure1 s ills llark I Earth sushi ... with ungiHxl result. Hate also used Klco: I.iimalliuii' A Co. .. ',". .r the 010"fr 1,1. JeT-.lrNATINAL
A.n..I.h. trio Hitters, stud L>r. Kill's New I.lfo! fills, Mi bmkLDWIN," ,,' I
l.iud' of >'lmi Mflonii, \\ holemile ,nr, ri'. Silk, with Inrijo 11111 lUiw on lop I.uco were ) to rises almve the NOTK'KStrajis. o | fur doubts I.. HOTEL
I I 1".1.10 aL lads of which I can rvcuuinii'lid.. lI""llle any conJ
tail, on Ihutiliiop, Amellii, foul of 1'iiliifov round lloltoin, Yellow 1IIu.I"'I'" imwphcre. is ," Iho "earth "e tn Ihu residunco of thu underslKiuil ,t ,*ff tuc ) by tho trew M mid ,
( New Coiisiimp.
sir
Invl.(. Itter i.han ..d] for another Silk .,) should sec nothing but an Intense' and 11111' Discovery 1.1 \0"1.| 11'liC h [.' fluid
lion/ and Colds U sold "' |Iwwl.life l- ll\oiuiles weal of I'CIOIO.I.Ile W'rlxlVtiTICII. l'OIII'111
I'h'siionl Miignollii' Ulull, Monday, Onset fchnn'ly| di'llncil bull o( hire, uhllo every l'ollCb 11 .
A 1'\1\1.\' Itl.l' $StN(1.gummssn.IJrtr'IkgulalnrIhu: IlkO to CM hllllKU, thing else w..ulll.s,nl'l..111' total dnrkness. lunrnnlue, s.riel llorso Mule, Ira1'c, on Iho thigh, Corslgnee. J(1 1"tdsl)

lavoriteliomu \llIhl Apply, to thU'olllev) 1'h." 011,1 .10 ,' of Trial bottbs free, H're i'iit Dnig More, which tho owner cast obtain by lrlni, IIITKI.KN'S .\ BAI.VK. fiovonitiient St., (Opp. Opera Ifouw.

rumiHly-Ueullruly vugetaMe, mid Inliu light w Ithout an atmaspnure or some similar U.\IUi. proK'| ,rly and 1'1) Ing exiHnses.Apply .
--- -- --- medium for It act but IIF.NO Ti\: : TIIH I.WT. Tins IlKnTK.it.VK lu tin nuild,
theair C.
Mrs.
upon; ; rn'l'UII, Pfefferfe
puruiil' mill Iut family tut,hk'lie In t I t l.IU.W.IITKI.JUlO PrprietrShIIATESI.
itM\M.vr: A \IKJ\I\
IlL i-oii In'"n.1 us oXI.II"t to a height .. ?Ul Tho Judges, at the New trlcsm Gxio| el. 80lwTIIK Uralses, Suns, Ulcers, SIlt llhuuui, Tell'.
"uussnsndtrl.) No error to bo cased III nil- CASH.All mile*, the ray of the im "" not )penetrate llenuTeu 1'happedllnndsChltbinln.Corn.' .10 10 *.UU |M>r l)"
"h lion ardud prl' u* lolho ,, and ,
tninistshugsinItiJuryinntxiwsuro I after ) thing Inuur linn nri'iilent AI, I'hl" II, and no should .\ In darkness. nnd \ llllle highly to tho teadrinkliigpubllo. Fhl.\: (tXIMMKUCIAI. Mln Eruptions, and positively euro .ni. Newly all Klugantly Furnl.hed Tllolll.Iut.
,
tuktnK, nuloktof slue U In tho I..t l I'' hrsgFsisty I (hoists| : At the depth, of 700 feet lu the r"eO'"lc'"I.11 lUnluif Itouinoa, )'ins )
I'IIIIIIO. 1011.0. I..mue -a suplo and I |11 (' ; paisT, containing the or no pay required It Is to 'Ior.
vt'Utlvo mid mifu Ui take, ", no' : (live cull mist for ocean the light reuse ultogvther rose-hldt I 1.11'1'111 11Ialllee
11,101IU. UIt *o, tin sou
1 YOI''o has It In sUx'k. most Imporuint and "* nf give perfect or .
I refunded.I'rluu
tar shut thu Mleknem 'limy Paw to U', and tho of the Ih being l'I"lo In wsslnn every ntwac I'III KOI..II" .nl.rl'UIIII. money TheoPfcfferle,
chcnient liouue In the
Hint w. ism | drug through of !h.xwua llKAH A ('0., I Ibo wuck prevfillng{ lu of { cent per box. fur sulo/ '
test purest I day l'ullcllol. 2 hy Cris-
lu any ordinary dl""H a III l.t'11 sistdycurs. ,lily Cnwet'ttt+ .'rll blnrv, "11".11| | Ihu "Vl'A tlu \1t'f.IltlluWt )AS AG 1m-
.) furl UlUuv. \\holvssleOrocvrrorlVnkacoU. : milled 'el 111111), cent 1'rujj Store. Biuru-Jia.
4.