<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00074
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 18, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00074
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
;
"'"
-. .. ..
:
,
-

.II MM AIIKII"TT'hl-lfl1": '"


ADVERTISE IXTIIK I DAILY COMMEMAI1'KNSACOLA I I I [ 1 DAILY COMMERCIAL

PENSACOL1 1 j u v. ,,11, lli.'i... ,iiU, HI. *' for Itnmll
1LyCLczAL "... ." .,,, ,.""l nwilnrljrI ,
to" I 1 < ..i.I.( ( |I"r nick.

IT AIAVAVM; .......

L________ -
-- -- --

_-. .- _. .. .- -. -- ... -. .
.


VOL. 0. 1 : FLORIDA I I WEDNESDAY I I MAY I 1 18 1887. NO.) 7a.: }
AmcrlriiiiCimxiil-liriiiT; :I nl I'uiN.V THI-; i.i::<;ii"i\ri in:. "out him I'livproM'iit hNpoopIo' In IhohlKlii" I

in ::" ...' II c 131 '4 'c 3IA.1 ) 1 )OXPKtlKUS TIIKSKXATOKSIUI1.HU i i t: ( ) ; I I I \ ".||| \HT.i\. I >. C. Ml, > I>I.-'I'h.. MrttltlC.TII.AIU -! ioi''''i-| dfihe .Nation

Irifly first-class every Respect -.- I'rcnldent' to-day\: appointed; M.tjor.I. h .1.1I. '.. '', FI"" .. M.ty( 11\-111\ Why nut M.iiV!| : ? |lIe[ |I- nn acknowledge

RETAIL DUGOISTs >\H\M I'llOI'OSUs:> Ti" ,'.:ml\ (I.. Uathbonp' of (.'t.'nliforni: In I IConinllienoral I.. the :>ttiti' luu.hzii'' tin- ,..1 i\I III 1-1. I loader, : an able hinrran.icnte :

at I'lirU.O'llHen I '". \\ I : .
I" :
CityHotel \\ITIIIill\\VIMiril :\ tIli4.Pcrry 10 II'AI'\.I l.nll''IIII""I.: IIIIII..lilh.1'II..llh.h.I''I. ,
|M. nl Toioiilo.TIIIION I\ rIo>iii i KIN' or mi.l.f. ami. 'lal.cn ni In nil,

-- \ ri>. Mav( i 17.-\rMiior: ;i 1 O'llrie" II 1 llj; St'liulor \"I"-\II', to pru" \1111"1' "" lilllnjt I I \1"11111

and Brushes hilt I lie T"I'\ inlid .. arrlvod hero from Munlrral, nl( Io'clock It) \liliI'.ir 111111'1'1 ..I.lkall' 11'1111I. '. ) ,1.1111I1.1.I., If erratic
Sexauer Proprietor JJi1i1s lBdicinBS SOllOS llrpllcn lien : li> S tli.Indirhtl'
Ed. S ... (Ilila moritinp. and, wa drivelo Ild 11"1"1' 111"1.,1 .ilono" than t'il"I'I.1 I I It.((0101110.11pir.inix
CniirnTII ,
l'r In ? iiI linimn-Tlir ln h lloii'O nnniolevti'i. I : ) I 'ullil. -. li.r til' and( I then, looVf"l ,
Clerk :Mulil Ki: > 'lril |.. Iiitct.iit HiVlinl .. tho I loii\ crowd, nluxil.. I I th. I r) :*i-iiatt>r : I '> -To i irponitIlit \ I by ritxlnin and CUlt r-
E. J. COOKE, A FULL! LINE OP TOILET ARTICLES.Wt'ilfnl Thorp wax n larpe liicii'toV.. KUiii-in,, l.in.l nn 11.1,111.. the: pl.ico. Hnt n I nice
*. e-y
\ '(* ('C'orrcMtiMHlriirp l-'u( |;ii I'lilon lieparliiient.) ( tl''r. O'llrie '. llolcrrril: In (tin, "lIllcl.o

ST, ,,iliihnnnil wurrnnt, c-tory nrtliltit.iM, t.iluJ JII'I l mri'r| .1'1110',1. ; was accompanied by I Pciinix h\ rllhl'I'IIIIII"II I'th, "* Senatorial: minilie.
GOVERNMENT < lily I In I I'nic I M ISlHvliiititlii'l'oiiinii'ivliil.iTAI.I.AII lII'I'h""j ) ti '' ; ''' Mimooun will eventually I bo 1'1'0..1.'
tin' hiti'h. tenant nnd I they \\
t
1'\
tA.'r ciin\ : or \ : : 1SCI: I I'J'IN "".4 \oiiFr, May( (IS.-YootoiilnpvcnlnKi celrrd by the. oxeciilivp, t ,comnillleo t i ntho fly S-nnlor: .Inilur t -To row,:aril' prrim II not itt, nn LojtMalini'" then bynbernaiorl.il
EIIlIIA."U > wild -hull kill II' Ih..I'" irri.tnhiMUnf ( ? ', and weoit.ilnly
In I
I Illoxliain R I '. A appointment
..S Al'OIA. t'rnvrrniir" I local branch' ol the lcii'tn' the '
NMIillT.nijltr ( C
UAUEKnj.Y COMrOL'NDEI), DAY AXl pro, ) IJi'li'lTod tutu I caiinoi !lit', pnorl.N ', -
Iho Irni 'P"'lt1',1
IVoin I
: ; li'tttT lo! iovrrnnr; 11'1'1'1',1, \ | tho vUllom slopped I
li.innt liy tlie-l:>;;. WKKK or MONTH. I \ willi hail checiminjllod nn Afii'ii'iilliur. In thai mijn.t| iribinial by "
"
.',.h 7 n'%Mv. ___. ,_ .. u_ ______ Hint I Iliry t\t cMxtlliilrnw IVnin. tIt,! 1'11I'\'. 1111',1'1' with Drooled Currhixiwere ly lly :Seint'or Slorklon An al III II lied and tine, wldle-hairod( toldier'
frlcinl-t, licM irlvato rnncn groiiiiJ. | \ I'onvi'jnnn'i' innl (I"II- ( J. J, 1.1 h'y, inac
I I'OI-IJ'K a ( In I waiting I and I Iho visitortrero 11\'II. f.1. I i 1111.1lh"IIII.: cii. I
b1LshD1en."t
pLOD.OCr: : ami roininitlri1 uf tir! the hotel. tI 111'1'1.,1 \\ 01111'1 wh"IIIIIII' Hie C"\I..r ( "llilll"hll 'InIII
last I nielli I, a driven, rapidly h l I.ii I \: li.
I
h I tt'htautulM| |
niv .
Is
III.allc.1"1',1 t
.- -.- _trait api>olntoil, to rotifer with Illox. 'I'hoy, will I roiL for on hour, and t IlieiIlirrowill 1I .liiiln-l'iry piv-enl' .1.'rhl'IT

.. A mil l I.e of tlinllcr bo an Informal" rccrplloinnd \ l\'IIIIIII'. An ui'tlii I Ini'orHinilc -
hllllfoIlO'l'I\ coin II) Mr." ( al 11'i'III: ,'"' (:.xhililllon

HORSLER & CO. I IHH not liecH nppoinloil\ ami noiiMilUllon an addrrna read. I the( (li-nhi. Silver 1l'rllg., am II I J The I Ix-g-
Idtmlii I large rrowi
HENRY I' n
lin lieenheM. ImKiovcrmr .111' 111 1'111 h I.. i irri't liil\\ay:: ('IIII""I| > I VVficil II"II'I hax picd, s HIAI'P.-, her nf III-
I t ," ', on I SlriH-l, R'lllh"1 I ,
11,1 I'ui'liuiMllniiiH '
Ciinniiiili'O ;
In mi
"'oi' | oral Ion, and noli' Mop ol'orcanlion -
I'eiry" U U miderclmi.l, ,reiilieil 10 (:'tl l hl"I'S wero ( I II initkiilitnii'icy '
1'1'0\,1 to
-lAIEI4: : :! IS-I : > II. 1"1'-\11 ld /; are being d.iily carried outicre.
1'iUtxliniu'H: Iritri-! liN innrnliiir.' 'I'hl' >'llrien iniido', : hub\ Rpl'nl'nlll'! 1'11'1'1'. .r"I'h al'Io, linio ''' llnliHiij.liu h : Lot I li bo lemomlicred, that IhixIn

SHIP STORES 111'1''I'n'( \ it Idler I li II uk now II. 10..1It ; \rtere called I Il' I hot nm I To" II I 111"; ( of I Ito I H""IIII.| I. be ai "Klorld.i Sub-Tropical, K\.

SHIP CHANDLERY ,ullltlonlitloK( :Its* develop.In I tonight'ivork i {ailed hen for heartily) ..,,Choer and were were(ilien ilcil t Town 1'1 I li tech>iirr. I 11-11.1 ,,iuiitluutlu.t) I o even nnn-e than Ihi-,
I'I'RI'III' liotrllTil I U .
0'111. '. When .\tiidinl a< 1'I'ellrOI'I' ..1 .hal. "in lix m-npe rmbr.ice Ihu I it.lit' .-
1IOIT(: -- a* In'inntniltio t t (' ('oruirulioni| <. r'lorid.i and inImlo -
:MAXILLA : AGENTS FORTAfNTON I, Joint tlcinli. ( Ihn hotel Ihlo I In t Ito ,(1Id"1 I I I M. ,' :1"1' II (ilia WeMndiox
\ -
AGENTS FORTNITEl HOPE: : I called l for, ehecr< for I 1..11.ITI. lt-I.II' 11'11
IIEMI'AXi)1USSfAfli.T .
|*|n'i'liil In 11.1.011I..11..1111.TA I Rgall .\ ltut'Meitgt' tlu< I lloiinii \\ fl re' Ih,' Itihamax nnd
METAL: nl,1
( ) STATES: COAST( ) OTTO.V AND HEMP DfCK, YELLOW 1.1l1..\. F, May IS.-Vnioloibjn )' 11'1,111\.1 I by cheer for 0'111'11 "rlxi'il lii thc 11'11 tli.it tlio Iliinw I ur! I I I t.\I.llil..I l from tI II1 I.
"U joint MMMON Mniul I Ilit:\haiti, IIIVITV :1 I ; 111,1 trmani. O'llrlen look ("" upo. Ci-lirexi-nUlivcH i liiuimsii-ilthu t followiijtbilN I ,.hull"I'I'I'III., '' connlriux of

AMIiEODKTIC: fialvnnizcd( nnd, Ir\s: 'I 1IrIhvarl'A' :ll: ; ( ;iooilrirli' Kt; : xcultei-itig ion on till bottom atOll of the hlairay. : 111,1 snb-lropieal' North and
('O ( I'AX\ I 11'1'1'1111111
AXCHOUS AND CHAINS I COITEIl I') alt hlx frlcndnwerc 11111'11'1'.1,I Scnali-; lil No. 1.11-"An iii-l (Inneoi'Minili l".llh I .\11I"11',1. Of 1 conrxo, Woh
them
( : StIUVEY: 10 him annuls 1111) the ol will bo
i puwrrn nnddoubilexx ,
'lorida
Nails, splkee. Slieol and Hoop I" Iron' LeadPipo N. It.-Old Metal I taken In Kxeliangc INTKII-STATI! ; CO.MMK.UCI: :. tiui jeti. Sivreliiry" Clhil. of the localiranehof lie 1"1111\1| ,\ 11111'lhl'I";: ( >. Al,n "I tell dUplaycd, here. Wo bid her

ANI I ) Sheet Lend!, Sheet /ino, ) when we Furnlhli XI'WHYlltOmAI'IIIC 'Ilic tjiici-n mid t'li'M-mt .\|.|>lloi I'.MKrllrr I the I rend Land( I,i'1ittlit uddroBn' then I w st"p1"'al'IIIIII | ; NeiiiiliHill No. .j.'i-"An lift ivipilr* 111"0"'uul,., 11IIIO.t WC""I.. h 1 I Ixoxliunl

( OFK1CE:, HI.IX-KH, SIIEAVFK, MAST II.H'I'M.OARK. fOI' ShlpH HottoniK. III I tip "11"11"1111"1"1'1 bv ,,. A an h 111111 I ntilroiiil ioinianiiIn I IliU i to bo II great I""C' .
OLD YELLOW: METAL: ... S .1jII,1 MIIIII1. (1111.1I' Incninli 111'I..I".I'nl" unieihliiK caN
OILS YAliNISHEij: : TAIt:, Hi' Illl* IVnrlll 111.
CIIAUTS( ANI) I'UHLICATIONSKOUEKiN 1'AISTS, IlOfliHTCALVAN'IED 11111'1.-1 I Rlt It 10ZI'I ,11I11I1'11111 ,' h limt-rl.Ks ''i cc till I lie MHI'Iciiinl Iliir liiMiid Ami) ""'llIro IRI.IIlI$
1'ITCII. JE8IX.1THI'EX'l'IXE: WAHIIIMITHX, May ii.-Ilio\ ); Mr. O'ld'I' COI'O all i-Mln-ivc n>e of roloivil pi'i'OIIN. ,,olive "preparailoii-: tlio '
devotedonic .

CIIAUTS, (,tIllS, Pistols I! Ammunition! I ( WIRE RoPE, ,>I ttttc time I ComiMi'i'co lo-il.iy CommlHiUni lo n lieu ii ng iipoi O'llrieii him and'!\I'nlll'friendx 1..11 he,111"u'II'. 'hc( rniiiinilluu on ,I'lilnciilionibciiin-: 'ng iloeor.ilion have: ""I'i"I'M a" on' :MJV, invila-lllllh.Mioy .

BOATCOMPASSES KDSOX'SDIAPIIKAliM( : lie >liriilli'n (.if I Ilio Jiircii & iark" at h IM:: ) o'clock but (the meeting ". inuk- 1'.10.1
Hi \ ml I
SIlU'Asr. Shccln I | "ICIIle.llh" of Ii .
Nickel 1 I, Hrasn null Taper Caitridgo I i'u,ltuu, ht. I |iii>Hiigu ion to I Ihl 1 Lun camp .rclllrI"I'at.
I{ ; i Pl'MPS( (,;'rfncviii Hallway: .yi toiii, for (tcnimicnt beghit until aIH"II:1 ,
IEM: : iXUT<>x, wixcnESTEI: : Kcrtlnnf .1ll1ot \ theronnils > 1111'1'1'1'1111011'' li'I'I"I o\h."lll VI..II. (lo j,11 with 1111 111,11.110Ih"
mii|H'iiiioii of I llu Il 11I1 I I 111 wero about I li.iHJO I people on illl a.1( I ,
ItflUIEliS: I ono
AND I COLT'S 1I:\ 'fES: (> the Inlci'-Sluto:; t'(lilt IIICIt'ii Ia w. gl; and Iho cxtI'IIIUIIIIL I 111. 'I'lu'I | Vhlll"I'' 1. aro hllu'.1, ,day. itticiti.nftlio C.IIII"11 valiant a'l\
STEEIIKP.s "
:(
1IL1SS' TAKI-'UAIL LOliS! II. W. JOHNS' KEPAIItS: AND 'iilm' C. (.innlt. the (ii'iieral ManagerI'llienystoin fax intenxe. Tlio 1'111111' 1.1'0 : ,I it I.hllll'uIIIIIII".u, I'l'tlio iiilvlmibilily ,,1 eedx, and heroic" dcallm of bravo and

AsboxloHPuckin, Mill HoardSlovo Lining' NATHANmCHAUDSOXSTEEUEItS( I :: lii-kiiililrcuMMl, I Ito (0111.il.biti. i'an on (ho gronndx and a a conven I } Situ 1'iillim inn : ".\1 a.'l In ,' .. Tho nlVair IdiU faIr
: III 11.11 1'"II'I.h.
KOTATOUS: : ( :! I 1(1'( llvilCHrnlliril linrioftlicfinon 1'lIt diiitaiicu t tnKipn' wero held 1110.1111 liP Kiire-
: lIt iliirli.ii'j- tr bo thai milemii and 1mrcHnltv -
Holler Cover rl.ltillg, ( & C'reiiTiil roiulx, |1'011l1llI-t 1 I .iit 'coil iliusa to any 01111'111... II ono ,1 1.1
In rtiHt-n.
PAINTS ?
llAUOMETEns) DEVOES': 11IXKD MIIIII'c.8 ice i 'llall ever lieM here.
LOO LINES Hemp( Umidnrian, limn al"I'rucks & LOl'D'SPatent heir ffcncntl! ]iro\lniily I toll I t* "ItM.IA- 1111,11lt of I eios\. K> .0111,1.111"1"| 111,1 Wull favor lu \ .'
CIIUONOMETEUS( llANI.f.MARINE ... uinl( oilier water ,route "', police necking II)' Ito elleelf "
( 1'ackiug, .ippll.iv.;| | | Ill lit It 1 'imiiji"\ 111.1"Mi-,i's. \Viilktr innltiifkion The annual, ii'iiallu I Iho I
Dock, and Snatch Hlocki, '\'In1 II'III, lie Kaiil, !bail roiintiltralilfninlmas tlielrprctt'iica u lo keep in check (Inxcileineiil opln- 1'1 FlllIl111",1

iLASSES: Sliip Stoves, Oil niul HeatingSTOVES. Ciatl'Topxuil Cl ktit.', lloom llnirerx, .y ulilvli. it \\lIul.lllI-e !torrtulnml I, which, .at linuM i threaleiid : tile ol Ilio o|1'1".le \.'. -, cluli' diiv la-,1 In'I hll',1.1 Ilio I II"III" 11111..1',1 of IhoInb I

1'AIUU.F.I Krl.KIIK, IMVIIIFHS COPPEU PAINTS! I.) lliii entl! ho I, Ii0|>ml lo obtain lo burst itt bandx and end I Iirouble. 1'1.'hu toot' tuu,1 1 tilt on .linlirliiry' riToinnniluil ," noltvillixlanding: .KoliH: Hiilkodreaitonally I
uTiiiuiient relief from' nit tee romprllion. \ \ 'peakUK lilll U.V.I,
1 WIIII 0'11"1\111 Ihu e nl'-i'iiiilo: ; In Iii nnd Jnpller'luvlux
WONSO.N'SCAPE )( cave
piiHK '
.SllirriN. A15TICLES, OKSnapper ) TAKIl .f( the I ( ) '
ASSoRTMENT I .
A COMPLETE; 1'1'1\\ II t tin- 1 I .
"lpI.IIt elicit toai'4. "
All ad | ( jllr.I"lol l'reiuont| 'h"
) A X.Ion wl'1I11'011l1lhl'Y tiod ', "lho a tu theta l'I"'IIIIII
imiiiiivil '
JtANIFKSTS I : *. Cliaii'innn Coolry t. |' ; \ ,
Flhh I the wlmrvex
Hooks and Sinkers, III1J \" pro- HirouKed
iu
Li HOP, ENIiLAND; rclit't'. iaiilt rcplicillinuliry'wlxlictl from l tho (throat leastlireefonrlliH I'II1IIlill 111,1".11",1'1
NEW I sought;: ; ([poatcd ,1'11 tl'ihlHgl In the ( 'uI111 ol' .dockn ? I Ih.11I.1.llllljl.lhl.
.
HOOKS AX'SI.'lEl"r Linen, Hooks nnd Crab Neln' WOOI. I Y'o1.! 'to be rclirvril root of t Iho.n prem-nt.' Not jronU ulih lour iuiii'iiiliiiuiU.81nutiir 1.11 Ax Iho t.tIhtlto.nulllg.\IIIIC.

NAUTICAL' Ar. L\SACR. AXCIIOi: LIGHTS; : AND SIDE L1C1ITS. _ _ _ _ his tOltillit iUlun wlit-iv it I uH'erlcd t lie" It Hound could bo heard Irll Ih"IIH'II..I"8 h I Ilirn ..I.cl fur uml ,1 $ lo and, along Iho
Wil 1'1
I lie rend I petition' |nviarril|' Hlpnd at ten paccx Ili.IRII( In
0- ) ''clJI. | I li"'I.1( of hU lilll I'anliful Imsoniof II.,, St. Johnx, hue
1 the ollii-crx\ of the n-rvlre l<> the gloat WItho tnninll. () lLt'luui 0"11111.\11"\
4ttLvertlscnieiit.Everyloly > lor Tnmpa. ,
y hl tliHrli-r "
Slilpiimstei-s Will Notice to 1hIi'1nterest our .Duct! hat water! coniiictltlon I U rendnjr nnliiiued .,,'al-"I' however, thoii'hin | In-, ttiutctttl I tllltltit I'\ liy Ihu 1"1"11111'11' Ilc.I.IIIV "IIIIIelf"II ,
uir2.7, \ !: Ih.hlllllill HIIlo
A I low 111"111
with view to1'inonntraliiii remarkH I
Invited to give us a Call. ruttoti\ rati-K, their WI'C illullblo. by 1(1111111"1 worn Iho 1.111" itY In I I Ito blue I VI'"vlll lilt)', or thoiictlo
Large and Small, Cordially I &; the jimltcv of imill eollUIoiiM h o""I'el." fllow,1 "t ( whoxaw ilxlovcliuemi I ,

--- -- ---- 1''fIlleol to have the louiiorary| .11.- ,'rompt Itl'I'I. An appeal y. 1 1lclitl \ A lnc"*a"o Ihl'II"'R.liljl.wax. "ru'u'tt .." II'UI thellonxu o iho I FIII'Ilall.E.Clllhllll bay.
--- I fiI'
inailo itititietit. It was the crowd I lo avoid uuy
iciiKiiin peg 11"1"IIIU I to tho etl'ecl that (Ito act to Incorporate .
1TEI1'L1XYr Rnilcld & Suthorluiul, ilalfil I In I tin- paper I thai.. I iho practieoof vas followed by hand to hand lights. Iho I iLahh tooth Hnl I miisl "luck,a about' nnd seek

'TOP: [REA' tcnmlioat I llnei: Inn, lieeu to lIlt I.e. nit Iho 11I1111..1 police( noon roloreilnlcr. h had,I (mixed. lhlltlhll'h'e I thtiu linrbnrofa period., I limit am

CO 'I'HA'TIXCiBricilayers *! ally, Hiieh rules IH may lie nuccwiiryo Tho i.'rowd, now and 11111"Irh',1 Tho Scnalo' then look and dincnxxcd I I rifling" I h I I thnxhnllow water anilin ,I II
NEXT SENATOR'You ? enable them lo ccnro Iho I in tiii. I lie national RIIIIII by chcem "I' Hill 11I1t .
WHO WILL BE THE relief "Itulo t I Ihn (1111.,1.1(1111, .101 I 11, I Ireaeheraux huaN of 1111I..I..t.IIIK .
Tho chief (J1'01'1I'" for. 1I.l..llIg I hi"Lnimdowno' 111.IRIIII. I It o'clock. lA
CVM
and PlastBrers.AM. roadx dono I ; ax I It wax I 1'lll Hpueo wlllill. ____ .
a rl-cn" ...011I1100 I I'al'Ihnt\ the IUlll.lo\ deafening i t'h"C' t\1 I proHonlud' an. amendment _
Aye Sir You Ml t II I) parlleipalo, I I lo uecrtaiii extent I 01 t 1IItOI'11, ( filled lo catch. Senator" allow lutf I'IIIIU appeal from( Iho do- I''11 lo lloulli.ST. .
UK lll'IIJiINd: AM) Jo cannotll'ord 111 I ,
KINDS! I III that tralllevhleh I they M Ir. O'lliicn'x rUlonof th'il'ireulll-'ourl. After conxideralilo Lnrix, May 17.-.IIhlllllllllloll
IK YOU TAKE WOltK |huNK IN TlIK: MUST} SATIS.' to ilo, I If I they are feiiilred| 'lo __ ,.. William 'oil h red I ut I II I u'u'hut. I :

.',\I'TlIlt31SU.: ASh' AT ted urn nil their mien In I proporllon' to TII..au.1.1.. 1.:1: 1)111 11..1'1..11111011.10'( lake u 1'0'lk. .u'I I willi '', ''.1'1 1"11'1111'1' ho uroxoml ,

.'Alltl1l l KS.KHtlnniti.H tho.1' ncccKHary to niuct water eoni- (Jlvcn i lo IlipSpiinUli Mlu.ItalPl t then Ilovr.1 Ihll lio. I I",motion ulajTKered !! I window
prevailed Ihl'llIll
I. fill( \i\ (
BLESSING! TO T MANKIND! : rnriilhlii'il,,, on iiiiilii'iillon.,. VuiIIHCI telition. n.I'I"1. ..1 Ilo IM UoliiHlHliMl Into tic tics Tho object .,Ii. mollon wax 1111..1 from I Ih. hour to I Ito
B
Work, u "',pci'lnlly.All nt I''. Chairman; Oooloy nskcil. I If, in IIxt (J.MH| tinii'eN of Ilio Jockey)' Chili.I allow lieiieral ( iordon lo addrexxIho ., whoro ho, wu. picked "I
.11I..I'OIlI.oll'.r 111
w wwww w iv .,onlcm A.M, will liTi nt niltil. iiminlit illti'litlon. I tl\ tales, any iii'coiinl" I \\ a* taken City OK M 1.:1'1.: May 17.-Thoonbli I St'iiulo In \ of the. Intel national mil'un, hour l.itor In I 111.c'IIIlllol,
tI.II.
; I'liKAtlve ever II...| to)' Slnrlitlii, I IL linn ontlhnl e\erlircjuillec )' UAH I I ELI .V hlrrilKIII.ANIi.nnir2 : : : I:. of Iho t rll'ret" upon. tol\ IIA, or If' I ; 1.0twelI the $Spanish Minlxtcrnd 5 I UitI h itt l.hll\1 t'l. Whilo I ho wuM'll..h,1 II llh hix hI.11 crufhed, and cxl.t.
The :Mldo! and Mont Knv-ftito; ? unit' iif Jliillcino.Only : I'lMiKiiroln, .'111.a ll.xed flmply I III I Ito I InlciTHl which hiloiti Is. \ .- -
\\ "
ami. ttaitiU. unrlvalliHl' In' Hie % 7'ilin! hey xriM'O a Florcnco XO'le"lI. iho I limo I camo" for tho joint lii' )\% :\ IIIIIIIV DOWN.lloxliiini .
lit the riiadn., inielhiiii hail) : oil to result I t In I several dnnlx, has bOI'I | I Iho Senate adjourned.icncral .

SOots per ctt1O.iIrrjuIijJ fH : CDt lucu auld about eonipulition' I t oxreason n itchy nettled without liloodihcd. Tho ( (ior.lou'x; ,tutu, ttcit wax In I Ic.gail I DIIUIIN I I'ony ,nnil I'prry
why tho I rat is thoulil lie Olnb l iiivo baniiiet I lo t thillnUier > will Illiixliilin' llolli Him noilA
Infi-i'lloim zm a .1 ockey( ( I'ill which Ihiuim
Fevers. CiintitKliiUH: or I to Out iiendlni! ;
"%' m n I'ruii-ntho atfiilnitl! all 3 c:: tilt thin'ii. .Mr. ( iou lii 1 rppliud I that at which Honicro Itnbio and make iho I luinlx of iho InternationalHallway I (;,,li tutu: nl': ttntif:: Mi'cl liheill' ; .
? :: Ill willi fining of I Ito Mexican I tin Iteiulol't'iin Take i..I.li.
had litlln lo )
WOULD NOT HE A SLNATItlb H' (D his road .,'veralol.r 1'mlol Co. revert lo iho iittU.htuutiw. .
WHO If done Iho Southern it i Iii. I hut I H I -
r -< :T alpfl ; that wan by I ( ,1..11.,1 tlc Knpposo 1"1"1'11"
'ILII.I -
nn eeiit ftr. lumloof UOBHO'vvnt ) HIvwIiiK! will I.e. :: 3 flaIl Wa AHHOeUlion ; ho did 1101 cit ilty, etlogIitg. ) I Iho I roulllnjf .. 11 hint were to ....IIII.II llrktof
when
l u mil, wait until you gulHIrk IL wliulii .1111I1111" '. IIhU'... :;; ; "C"0 A 3 wholly approve of the Kyhlein" thatoverned the liiiiny |;ood thin);' ho had Iho I llouxe t to-day, Iho following .1 lino, l1i7.III' Iho, purponoof' noml-
I In
'II.JA"IIIII"'rY2Ilh.I' $7. P (.D ; I Iho n't'iihitlon! of ihpm' ralcn ; aid, and ilono\ fur Mexico and. MoxCl18 tranxuclod.iNTiniiiriinis 11111111' a \ to urvo for four
8r. hi MOSS Mil: l.u, Oi.YKN ( .,. C. he beliuved llxlii"; raleii I hut would 1 at an olVxol In Iho lultiul uttitti win ) and HuppoHO that ho, present

'.'. ApiiUc, J''III'OPI.' / .,: tiNt Intrmlilce.l' in Kt. WIIIIIIIIH, Nlnml nlileUltwaiiiMiil. ;:: :: I 0"--< 1'0 i J jiiHt to nil, ullil ho would rut I her ircHHlon at I Iho ball I I I In I Iho 11'11101 I / UK II.I.H.( Il a t Ihn I I loinocrullo incmbort" of (ho Lojlslauro -
I HUll Sin-lir.' llmuwi'ii,\ fever' nieillelnn wan A. (inlh.lIl. ciiciiral ,,1 ": I : 1..0 ft)' Mr. M'Cfllll-AIi ac II I of ttieh eullVCIItl'll -
.1'11I11' the "
I iir.iialiited, a IIhl'nll., "V.....III11r.r tIii .h''III'r Ih..11llolll1ght' TTr-o Ii lave a iln/.on Ihrlvliijt' tow it ii on ia,.lon. be lill|nut wax i.I..1Ly and atlachex I wero "\'lIIll'l'
1111'.11"1111 hlIoII' of Iho
ill,{."r ......1.111. of "1.1,,, nil of ", hllill) flt'4.iIilIl.'ltht. tho, 11I..11,11111.0. "hkh. I )dlol ,,1111J.'Ilolloce. I : 1'011,1 Ihn.i' ono large city. J Ill "road a 111..ll1g I of (do Spanlxh Ca.11I1; pay of t the I. KMaluroof t .1HH7. I to.letted nnd. furthoi. en\\0 t hint they
hot tioc ir II In II'Y f'"IIII)' ''o.t "l11l11l'r. ..... ;; fit A and anxioiiH, to give the much It I WCI'I' lo "eoncluito to inmniromlncnl
.
I ""IIIoI'rv I 1t.w ) 1011,1 1111 will willing ,;
W. A. FiilIt'i', or Ito 11I11I', ) I wan 1111 a ( ri.'lo.lul to iho, (Joiniiillleo on I I.eglnUlivo -
( ..; iiiiil frllllllllY rociiiiiiiinilMtiOIi 11111111' onlllll/io 10 1/1. nll,1 Wo ,.litrtIuUti .1 b IT.- aw a fair (rial, and only R.I-"IIIO Ito wa let the lIIIjt ". uenlleman for xuch 0111.
.
10111I one iluzcii lsittlcc' piil* of wloich 1 wac fill,'n.I..r 1'10111. all,1 fH.r 1IU11 IIII..r rewr IIa c. : __ 0) lilieved from water competition l'Illlle.llo. wan nlllhl'I' duelnthotapli 1'Klwl."O.Ir : ind having, dona xo, mipK| ).it I the IlOI'
I'lIr..d
lllllliig our clik nililIor. It e\'l'ry iliuvn L..llIe..e.lI.. U 0 I5 ( Iho Ohio and "ih'1.018.1\1,1 )between a Mexicanon( I th"ii. I(:vlI..11of I DudocountyA no iinmlmilcd nhould l Bay In
I \
aniiUipr nit meant
riuiibo O"llIllIIe II. ". 1KIOI'KK.Ibfirrlnff : ... PbC) I ( act for tholvl.I'"III' 11'11I111 .
!llCHiM-etfiillr: nmnufiielunHl, liy 1'iniHliii. :, (fi .. ::cl ,iivors chiefly 01'11 all a inombcr or CUIJI.( .., w honiullod Ilu I and\ Iho crea ho WOIII.III"'l't chIll noinnullon
niodleinii n
,,! lo fin nliove, It w ill bo wwii Unit IhlH for rtirlincillwaii! '*, M b In cf'l[ i ... v I each other whlo dUcinc-lny (1,1"lly from a lint I 1111110 foil il duo lo ran-.
"I line' A|.i.tle, bn'e' AKOIII. nialnlnliiHilU rninilatlnn la-ntilim formula. M' 2:**7 0 C1I- The lluvpiliill IMIlli-uliy' not Yet Hoi. I ho merit of '(', lai. ( pollul ilot' In nay '(' inonlhx' beiro
..hi' lilicir, that tlio iinmtiitiiiniiiifneuinr' hint tie l- o lied.UAVF.IIIIILI. Tho dilllcully, been amiably of I Ito muni HI'o"I'I\" \ (tho CIIII-. tho expiration I of iho "'1'1 for
Khtor. hu _
.. C) ,; Organi.UllMII.
- ;; ..... tnliii'o on CI r 01111) hloh hn HH u camliilalotero
-
: .. H. There, ari'iiiigod.Hinnlpy'H. hi wan 'prnpoHcii.
.
Mat May
5w () I : : ----.- ---- / would I bo u vacancy In tho
LAZ; JACOBY (D w., I. no chan !o to putt ii In Iho kitiutionf KoiiloO|>rnod.' Hy Mr. I .lvlI.UI of Kxcanildacounty LI idled I ; ,' and lo till Hiiehueancv
3 Mumifaotnrerii'. lockout.t (. work- 111111'.1'11111.
(ti the choc liuvsi4)l.s,' May( 17.-Dr. -An nut) to II'II.I.lt. that : 4 l'. bo elected,
medium I of" the manufacturer .flIl..er. ( I In county 1 HCIIItU' .
a of
hug prlHiniRi'i '
(Ito In all elllllle,1 rom 111.1 I that being' a potdon
ant niKli'i A committee wlI.lIl'l'oll1'e,1' HIN"IRIl.I..CI. luilx npnu iho publln ., NI roots oralher Ilul'Ila Itt".,I ax wicondily I

CELEBRATED CORNER o confer, with t lie Kiil' hu of Labor with I laid ho had A'lolnl'II'I'C"R.todav \'I'I''I\\ 111"1'0 win ka of cities and (town* III I KOICI..ly) 1 I legs.). of I the I'nitodlaic I
THE t 'ommltlco In relation lo thin calling rod, lo I hun Commit- 11..1.1111"
., BO&l'lof 'rom Kmln: Hey, dated U I >il o\lh"I'" Ihlx.I hlulo. I to fur ( ; ho unwilling to doIno .
,
Ito Slalo
f..I'lho mediation of I I n t thoie, Knitn: I Soy suit I Ito 1'0110 ten on Clly 111,1 (County 01'IUIII131101. having hix xiipport' him.
A rid tatloui., Tho 1 Knight: of Labor'ommlilvo then look, fl.I'III.
tWCCII VuKunda and Wudelal, wax Tho llonxo I I Ipul rUI' mieli poxillmi. X"\In xnch cu-evould
(; 111011101 de.iro his melhoilf thtnkx that I t tho Kenato I Hill No. : )-whichIIUHXCII ( Hemocriiiln I mem.icr.oftho .
tug "
ITIOOOAICIC lOIN ISITI ncttlemcnt, and appolntuil. a (joiniltlco ; Dr. .JllIl..cr of 8111110 rxpedl-, ( (ho Hulialo M NY i'lh( belii|g "111 Iho |1"111 Ix'irlslaUiro" conllrm Biichnoiiiliinlloiil'
1 : .
---- --- MninfaetiireiVCommlllcp lo report. a tow; \propo-Iilon I which 10 OrOIl.I In 1I'fC., barrhiK accident, ascii nut by tot 'In provide fur I Ihn I'I''IH'I'ofArllelo| eiilorcr.incnl MX I It I -" .. ," lu I 'utILe. i i'I
the i ol'lhn I provlxlonx '
-- -- I Ito fuel thai t Itt) route" aro open.Tlio 'nlon I I lih.
k I' A.I silly i heath ton upecdy. Hiilllement, I of I the 4.- of I Ito (::01" tl I hIlt of I IH8."i.Tho 'I '

HAS TUB LAKUE8T Awl> BKUT: AfcMUITKI) 101'01or ..j rcKcntlroiihlim., A prlvala' moeliiiKif (."h'IIU Hlrlder.. J H.no. .look upon It* neenid IH'VAI.' I.I'I.V.. ( of tho

tho i ii lIlt fiit U lit's' C'nmmlttco wa C'liu'.Miii, May( 17.-Tho rlcklayer l> I leadliiK I t IhoMcKlnno I KailroadJommUxiou I i i\111, OII'I'U.1 tiI tlo Iho tlri-t day of
Snufl I'lilted itt Cit

Cigars, Tobacco, Pipes, s :r_":\J C3-IL.E3S LATHSY1'ILES't leld ian not tliln. yet morniiiK been pimtiuilgutetl.'sliiue. the rrunll. .of which 'nlon, of ha conference* decidod, In lo HCIII I Ito! I lul.II",011I111I.c I i (; -\-IliU.IKI.MI--....-- j line, I 1'17. Ih.IIIII In bo.(,; eule.101 (to.

PITCH PINE LUMBER and ,, -- .--- : (;t..I'. a ipolnt I Surveyor .
Council. A ipcctal
FISHING TACKLE, NOTIONS, ETC. ( : LU.MUKK: : : JimnaiiNi'lii.i'k led.NicwroKT l'h.II'.II In luncll will 1.010101 at lirecIILIIII'. .V Mullory I :,.1.1..1..111 I'rum Jui'kHdiivHIo cI t Ito it .loll nerve gt lu of for thud t four tc'1'1 your for*, (which llial being ejovornor \ -
J u meet I Ito. I .- __ I K:*| iiNllliHi'l'ceiurulliiiiii -
-AND BAWEU CVl'HESSblllNULEM. ; I all thU cvviilnK 11'11. 'I Ii. Mnti-'l'mplcnl ( llloxhniu wax appolnlftl, )

IN THE CITY; WHOLESALE AND UKTAIL: : It. I., May 18.-Muilamouanaiuclicck ( ,\ ayori and duvUo nomu nioanx' ..I' Monioilul linyValolilnu.I.. Ih. I..r.. alill auiMku| | li ii rover tich eiltutui weroion

and Stationer ()t.Jt: HT AND AUK, B dN IXCI1KH.i : : taut lilht, and alter: Mhilo her porformaiiccicro vUlihijf, I one hy!a HOMO xolld front Tlio can Jdclluycr.bo pruxenled claim to Chill I....,' .C.IH'I May.'|.lllJ 11041.1JtKuotuiyttl ; I all! ( 1'10.11'1',,'(a-It,)hu 11.\1( I uthler lio unlm sit p.

Newsdealer "CI.K. FUKNIHUIP.Gco.W. I."Iho nicinlur. of her company In I Ito 11)' have a"ululI !' I II Ie I'. .. 11-SIII. l'IIII',1 t that Iho rrexldent idionld.\ con-

o Wright & Co. Perry: II0111,0; '; : full down a flight olouiteen ailonal I'nlon wi forbid hIs memvrcomlnK Ue,. ate elKcn iy whoro liirncil Iho ." tinhlato ci 111150 u,do 'lo appoint MMIIO prominentrnllomon
ol' I Iliu loeLutil.A 'I. Capital, weal"ml
'
brcukliiK ono
tUlotcp. *, I hero during such and
,, > for
Bnltl ,anil Exeliangod"rilem unevrlaln and apparently' < ( oilu. havlll
ItAILUOAl) TICKET' BUOKEll.-TlckcU toBlU'oInUBought, Mi M 8Mr the 00110101' her rl"ht loin' arm, 'a tidbadly of IjUxir.rnu.Al ( coulont drag I Its IIHI"hllH"IIII"'I,1 .loveiiKlh I I 110 gentleman hi* 1\1\I.o.\
1I01i,1
from ouUlilu I'nrlln 111 lUeelvs Prompt' ami t'areliil Attf-ntUm. bnii.ln t will cat: her,to wholu iho abandonment bUll ly.\ 1hteticchiloui ,t tot War>)on l.fliiA.May Site I .,1111.17.-The Chit It. along growing I day by thai; 10 .holll would ii) In accept reply, to such tho Troddcnl 1\111111.

__ .. fel.SUfS.RHTJTCHINSON. .. .- Pena a1a c l r ciny. all her cnKa:,(einentK for tlio rent ol lug' Kxchanuoof: Ihlx city U Clllllll' lit attn,, o lax-payer".tali-, lot of ami ulI\lollahlu" tu I iltetlt, but thai ho felt It duo lo candor.
placed
--- tho upon bel'uro tho
---- the icanon. 111'\1'1 I \ t huot i. iioanllino oach ulubborn andobnllnutivilon 'lo my (Hull two year* oxplrailon
I
Madame Juanauuchcck will lieillged g.ood'* by (KnlKhU of 1111..1' I'l'11er I' of iho term for which ho wax
111-<1001'1 for a long lUconntltulioii, Kxlangeciiunot : I wrap* hlxcloukof allll.tllr
wouldbo
remain
to ; bu
J. COSGROVE, tlIIIO. help tho local manufacurerx about him and\ declare hu'l t I I proponed lo III a..olllt.Jlllh..I.o Son*
action "i I
member I Indiyldually I nit on Ul* particular I lino vacancy
the
AGENT roil- Shiu and General BlaclflDifhMachine A New I'lcnr l..el.. I Lit I III.I ald that a lovolllellI. It lake all inmiiicr. ate, ali to to Illl bo micli elected,vacancy from n Son
1'.1.111.1 |Iutscu, t Hie third 'tiottt'I alor wa Folhl
:
FOUNDRY'' I'ABIH, May .rrotldcnt lirovv; I. ou foot looking (10 the cUI1>IIIIII,1 True Speaker' Ito \ and that beluga tioiiilloii '
fur I Mvnaloilalloga
CO. I Id aKplranl
& and ito .
thli a
CLARKE with tho IVcilcnU fact I ii
conmilt tho
JAS. S. will to-day tulaltu endeavored, to nolto tin Kardod ai w.'oond only to 1'11..1.Iulcy
-A NI1- ( of tln Chamber, ofDcpullox; and, lien 'lalll"t the 1\1111.1| of Labor In hn bravely | I hi* pernonuunbitlon ol the L'uited tllcM.ollhl

LOCIMVILLE. KV., Shop. "cnatc, relative tu the I'oriiittlloii of anew I idr )'. iiioiillm ago. irohleiu by for"I.I"IDIIIII( of liarinony. fuel unwilling lo ""

cabinet t and ano the ailvUablllty\ Iho clothlnif cutler iitruck furcUIII.| dcitd-liM k doomi't nueiii a ]' frlomUmipporl hint I for inch 1"\101 .
Monumental Architects ,...Kiuii.v' LION TO uunKit.IIIOS : or retaining ienural lioulaiigcr anlliiliter I Ilul of their union, and aieI \\.ul.." nil Ibo II lid the chance, and moreover' I In order to bo .IICC"
tho nuarer
KIIOSTH: GRAVE: VABU KKNCKH: : \ of' War. iit a while placed: I boycott 01 hrulclI., now, thai tin rut In i (hue Senatorial race, It i might

_AauGRAUITE nv.AT.,._.____n nSIX'---_ anil oilier ornamental, work neatly rziouleOralafoi -S t'onillllon.WAMIIIKUTUS oodi of tho Kxchanjjo.: Tho week men u. are Ix'iil.lulnru two II 111"will Uually adjourn without and (probably would bo nccoixary
Wliarf KnnlBIdH, Bent rcrlejf i'tiaren' \\ cro Ilvlt.l1u return hit c-lmllon, at all, IIl1lu. perchance for him to enter actively I Into I Iho I Kan

TES8ACULA Kl.OUIDA. I P. C., lIIay 18.-laj"r u1101161. Ia wimo of their huh do I ititihad niilcHu an, they, thouhl, bo wUe ami( como I alorlal cauvuM and (hut bring him.

MARBLE AND STATDARY. Wlliclii'l anil HIvTtHlor (i.nr '0 \,1.\ lien I I'ei-ly 1'ooro I la more comforlabloit they declined removed to ami a wiixlblo l'OII'I'OI\O(' \ by liontowng ,, stir directly In eonllict with Iho V
OIIDKIWAn ILOLICITLI<<: ). I'ull.ltlenhi. tliUobjucllon wai .. Now lu inch eaxc
morulinf, but l>r. Attor The Kglaiitfo : I (tho hlgli honor oil Ktcambla': gal l lai.l l'lc.llolll'l.1\ ,)
J. ,attt.I\ coiidiiloii mill critical. Tho nicdl- .tIIl kept up\ the oeol ol Stophcn II. I'roalilent of Iho .
Orders Work Delivered .aa. Set tfp lu Cewelerjr.1'UICES ilacul'lu the DAILY hiiei | have not yet pnxliiocd\ ,e. (' liiklnlii that ) otiug elrollllllllv. amurlwould I'nllcd lo will Grover Clove .
Taken, ANY adnnlnvnwpt | ITCII l-abor I Ii Ju.t cattle r..rIhe Mallory, who, i veutura to ,, ttalof.
WILL COMI-AUK FAVORABLY WITH THOSE OK CoMUKatUL i* KuanuitM lo atlradalkut'klx denlred I and the doctor U\ very Ihe Knlgliliof the hot ODIv aby( (HI Iho vacancy,, land, III a .. an apimlntnienir\ -

TAUT OK TilE COUNTKY.Specimen ; \ ,, tlnie n linicli atUtntlon as lfl ii.aerlrd ixloiil( .. to the olltfllllne or Iho at.laik. ( rllIIoY\\ the IIIIJarJo,' Lit al the ml would reluct call and honorable ., )uVI lu JuekiotiTlllo Morllll
Another coinnlltlloii will beheld Kutighte| are Stale. thai Sow May ill' 1i4S ,
Books Furnished on Application. call lu any ollu-r. vllr I"!*'. ilee It a this afternoon. ireatxof' bolnK "ed. 11.11110101 upon) .


a ,..tC"t ,
.


J.Jr.. :', ,\,; ,..'t". "i' M! ""' ,.....w. ...,"""""' '' .:jQ. .. oofr:1Ji: ". .,-,\"! .,)- ."'. _!/J,, .....,..f : ..,: .'1." :.:...'.. 1...''
- _. _..r'jll/... :o.jfi;. ", "" i.c. ".. .... -- .- ,-;--.-
-"" -- .

_ _ .
I? -.1 :!
.aft! "


.I

: : 'ii i -


t1 mtiHol1 tommncii11 Al I I I law every' principle, of right every hour, of I Ihelr i liven.i Let, / I Ihl.1 HIGH sliest tieautlfnl and "nilol.luin als country, I A QUESTION ABOUT TIIK1'loiKWK
BALTIMOKKAXS.OM \
J ,( nb-ur.l,, Infill'on I Iho uci c 'iu'ii'x Ili'u and Is mid to i bo (Ito mu>t tnntefnl, In this
'ipiily, and jiMlcn t U in, 1.1
J disregarded
be ; I I woiM. Ii, aplas,' 'bunt .leait "1.11..1. The Bi'o-ciii's Iron Pt I M DAIt i Y t t

f $ I'llbli.llnl% IT) lllleim I .' .|"lc\c.it| Mllldll} f"I'II.hli", 111.1111' I llio boaM" mil I | tweplawiiy. Hun, Irt I II"olt'll'llll,mime' .I fr.1..11 lila IlfIhal. ) Jfiiuiinr| 11,1 ( '" .",ixorclalu and 11"11'1 nralone t MWtMI
SUCCESSFUL MEN OF THE ,
1IIK .Mi-V, i,"XI. 'J'heS'ri ae ma trYplem .
II ;
1,1. ,
once 1"1,1'1 J.wl.v cji-x. .mill- let 1 II a' j ineldonec, bo PI n.h i Ihal, i .tnrl to 11"lhl.?' rll'' ,
1'lilll.lSHIXU/ CU.1111I. I CITY OF MONUMENTS Ilk' groat nrtlsti of the world.TlKipmvvibni .
: Bitters
CO.lf.lH.'Io"'f.lI. tin' ,
t ,
I '
: n-
air \lial lit. : : ., no mnller I- Hie burdenhud" 011 I lho ;poor Hhll nolbe The Hi .. I
; that owl .VWI' .rh. ,IH.I.I nnd. nuirr >.1 l r In 'nilnckn' .
I .',' -X"'. I II. I II'I I. nnd; II \\>.l (iinrrnIncut IHIW palliating: I Hie Ineidenl, no, I (" oxco'tlvo. n' they AI'I IIW. II" IIM-. oh1 iluy n utile 1''In( I ly i-oirnpllon "I..( rr.itnl "I|II', .1,
\111"'I"'llt ,
_"Mni'l.TKIlM4INYAItl.lllY t.h t. mailer whether innneoiil, "" pnrison' with, I the" "i".I"I', bill ,'i" hit, How I'nrtttnri HAITI* I..." I.I. by 51.. nnily, Ihl band, by r'ortuny ANSWERED.luinirfW mill., trali''iu, .lr Hi', |H.III IM'K I."II,."

iLI i itffl [lll.Ih"j rich,, on..) tin, 'I"u > ol'robbcij will 110.1 | ( IHilFKt Ainrrlrnnllnllrniiilr.illlnr for J7t The Oi-lcntnl I | 'slit u5-ti ii Suis uv-Iaa.il, hviscaticii Ilicir sin\ iiils and, *'tnplM\i' fl
IIII''I..r .1"'II.tnlul
IN; APVANilI.I: 1,, l ,, 11" .,, ..,, Ih'l' i
,, .
A : ,1"1111" 1111..1,1 by MII".I" to I bo hoard, (I I lho hl.l.Ifl, poorer : AlieU's hucctMlulI'l'lili i'oiit.-iliM4tililobj'i-K Tburoarepilolin ,, I al iii'C.1 1.1nl n hr' sii ,! :,.*_us-" lib- .ik! .
I .
HAII.V I nn.' \ (,nr, by .Mull I" ,:l i '., hit II''IAII',' ,, 11,1 1..1 i ho i I" m.nlo ch'I'III"f I Iho "'" 111111' 111'1 I ll.e "wol" by the bundivd, -(but n .1'01' f 5 obttu a.u'wneh'ps,' ', '.. 'luuiil'iys. \\i' reel Unit Ihi', I nl"| 'rlni' < Mur.' i ,
Month i ,
fix ,
Paper. .4 .s.asuass rnniniiil
In.i Us
? i.s sIn 5. p I In (Hi. h ,
1 Tbii-o Month", I .',", law, order, right and, jiMico, lo I Iliccontrary mailer, In (I..h'll I hands, ; Hieyliaoonly .1 logtm would luke UI'| this entire' fny. Mr.U I M "na hen n ... ib,. pmfiwrt.Hi. *,.'! 'Inanir of SOC h"II'III. nnd, 1 "," .Illil' ,. \ toll Ilr t
h"II"1
""' in thepro mai,. times a millionaire. lie (is aI'N" l I..1iitf'' llnuNillMtlMtiuilti.14 thnwHWrttoullut 111'1 1.,1
miMonth. 'lo t y
; I I imlwillixlandlii",, n/llll' 'JII"IIII| 1".lnl n.I"lrn.1n.HTII'II. wl... I tim... *" *tf" *"' MM, Hind i ii "..hlo'I' uuuIsi, ,
I ., n-Nldcn, ..rplnciM.f ; .. iindlsC, ? ,ali. Hnhanmgiikvr .. : ,, 111 -
J Fnrnlihi'd" bj i riir nloiir' on 1,1,111'111,1: al ( Mi.y W.-IUiltimorc has very )1.01111 )ears a =I t.. :: il.-ni-'cr, 111,1 r"t'\lo.i'"l| H run,,' m..l. ,
I l.ii.ln';...n nl I I'ifi'iiiN' per ".1 nrftirellH I Thf, 111.1 C'III'I I I- I lho mill, (lintgilisil. 1111; 'booth, nlllho, nneiiril| 11'/1./,,| | few, phrnnniKtmlly, rleh men, "but tiers I by pmfoviion' nnd it won under his I ti'Mtff i .ir".. kl". shuei. I. R', ..X'nrtbli nn, I fill .fboml b> I..".,. )h.1 I.| ".0;

$ per menlll.TIIK t llm llm 1"1.1.:, 11,11 nilons, R)' ( at once have an nrn sprvrnl ilwii 'INTO "h. PII'I. dlnvtlon that the lint Iron rvn mnmiNvturodwith I .I ura O' a. ;;,':lo' tao, psi,at..si.'. .,.. I Is i luna, nl pub I b'lriisl. I r'lvi i In.in, nil i iHII
1.,11'1' In. I : '(
I'I1 mlni'rnl coal was made.. Ho made his u7 .III'11.,1.:1.. > ,inilni'tiiv nnd coniiid S and Hlilmoii ,,
irA'orTFfWVKIU'lAt.. ond., .V. ( ). 1,1,11 their minium nml .prrnporlive(i rnlnyiln | I '
bnl -
I HilixU nol fcliiury I eiocedinjtlino. I hiiniH'r imitr.d HH ,
I to nr
Lushness and = | inti'mncf- ,
.l money judicious H \ 'B i
with I '
\a. niml mlixfni'tlnn. The wraithIx 1"1 1111"01 "
I. |.ul.i-linl| oM-y Siiiniibiy, i'"i'iilni. nl' Tho fuel "lli.it hits been, | In pnuthem Ho Hif7jR rEs; .: I>AII.\ I OMMKhCI: tl. as .15 bv II
I I PI'o"l tint? of results IM..IIPII. 11.,1.
.. | I Iron
.
$I.'"t n )i'nr, 1'iMlnui* I. fpi'Hmeii WKI.I. ITT. 1.0 ..lllv. was fi lend of otp.I.I(11 .. r.
iirre-l"d i I. isis her or linril ( n great Tlo"1 Scol. : < Terror to Evil-doers
i npliii r,. c, a a.itHtIflipkflt, sian.t ( I"'I II' or" guilt 111 Q \O'k. I."II Ilv.lm'nl I 1111\ : .
wh.il bo om-V nf tha Ito IntnHbii'cd .. .
: k ._ .. No mailer( : .Much "f It i.int In In 1'cnmylvanui" 1.1. _U ,
-- "reference lo 11:1' .11'1 .I.I.ly raving. was m..ln.I..I.. 1. m. ,. ., and the Irictid I > thuia.aa' hisast d triuht in ii.
i iM
t AI"% iniiIu: UAIKS I 11.1.i 11 I JI.III"11,1111'IXhlll' of injury. ho HUM ad "nilli i lho "a "u'giu. the alit. nlifil .e lint n inrtvlinnt tnarino .IVri'lieron horso \li Ihlol1Iy.n'll ::; : I hilts aunt
I n.. .-. I IfurnlBlied nn npidlcnllnn, ,,:,( I In" Ihu ofVeneo; t Iho fii'fl 'lar"org.inali! ,,,n and \'III I 1.1. '"regu nml I In n ho lulll"n> rlipiifiii, fllnl. utlioiuifUvt ho 'lias, pall"I. lienutiful iKiok alx>ut Rnrknr irei5pqturarrn5 IJtnb tlrnrinrhrtnd IrbhIlarnuastush"'.0.1. Cnirnpl saul M h inlnic, (Hd.lic blue, I,

t Th".11111,1'.111, nr I InCIIMMPIII I %i. I j I. I Ihll ""1'4 lu hlll\\ in I lho lar": lickel" ; nut. ever* I IhUijf, thin na- ''1. t". ilny carrlnl" Iliiltliiuirn that noble 1IIIU.I. ". (lout, (.1 be evernirned f in.'*.U ,Ihnwtiulowntfi fan .r-r.dill/. nn.l .i| cclihilors nn I lie | nblic bind- und, n
t 'h"IIIIII", Hut i'f mi) paper' In I II Ilil" 1111'1 turn ,iI' revolt ngninit I llio pniMlii to | of the Kouthci hn rpent for a rh'llr and every year BROWN'S 1 public In iiHiiry will, probably: imilicv i a ,
I 1"1111 -ruin ,it MiluiiLlc\, mhcilB, 111"111.,1, the 111'.II"I.I"wl" ,, I (joex" I 1'lill: ,0111'1, .0,1,1 dxnlnf be lies laid n-l.lo n gooilly .part of .Income' .IROr, ,rns .: d, nieilnrinirihi'liixl i a.i lx >and,.. l.iile. ,,|'.in,. ,
,, gnva ,
1. I und, il* ,rings an 11'11111,1: I'.I. K"OI Mlnut' k. ntMllHnM I ..l.ll-MMiml IM.JCOU iii,' IM, h ,
,
Not, tit the onlcome for works of Tliu result in .o : u.s f e\ I
lug to Itnliunora l / wnwii nr
1",1111' -- .al.lc.1 11111. I 1I and nn-llcniocriiiio.: I II tall. I Ihl."XIj"II"llnYII !' 11'"Y 111"1.1.| which no nmimnt nlc could I.'I.11 f tffiont' h tvii'HvnliinAr.TT. TrM ma.'n.l ".,,"O ilnllill.l I \V'i l>ly nn I !$,'usu i.\t.l l>i lii. 'lm t a.
... of I lho docket now nli'oncc* arc K'vurnl nf thus lr" .10I'y flr-nrf. thndi.r'tl.KitinpMV.,:: t lwuct\hmvmrtlr* .
stir | on, nk<. I'r. n nii and )' (to a1114 worked, rorll' .le which (IH the admiration of art II.w-ttinvfrwt Hiimu.lv end tin- formi' (litid mid uvsruMl| l in'n. i ,atf
!lh"I,1 I tin Iliilllinoro At 11,1 every I mw'uau'Ii niar ,
I Ih' ) a.I'IIIl| ,,'llii' In-pn-$ iniiiiuf.icluiTd: tight ((1"111'1." the \ Ic- I 11".1 hfgli-hin( : nl,1 .o,1 lover In A 'To rjw hctnn ntnnr* |., rirfchtmi I tha thin -.1 all a ilia, nnd B ciiri-d( f.m.r. cnnliib n .
IIIIIIJII. IH: Iii II. ( "I.C nun tiinu Its stock soil low ta ol.lbl..1! .( 11..I..n I am I rvtllhf C'4'f pom** anahnehstt iwrrotHii* ir d pal mini.' >h, I i-i.iui'I" ,nnd" NCIfor'"' or Ihi'in> ri Ue. II' 011 liim; tried, found, j.-uilly, and, ,lined. Aoa acts of opproxximi "OIIIII.J by cuefaction its rl''ah... tlrmlunlly, It rrpjit to tastes r you vl-lt Illlmo"yo".1 probably .,nail p If i Annrdnir| fitnrftoaftl: nvithrr itminirffUr. nhnmfaitt,. iw.una.H-tPtwvti Cs',' I ni'Mftpiipcr* in, |\\ I>HT I Kl I rila, al! lun, .7 t.

a. S CommnniiMilioii* Inli'tid.d I tar tniblii'iillim >o I In lutppened) jcxlerdaymorning. against 111111"1' I in I llie,>amc its \\mr valni', anil tlm .,','I.f ronmo, wan "'.101 the .t..t. quiet looking m.1 with (*,mittplMhl; ,' for th. rhil'l' Ritn*>iul>*>r Brown'.l ma bli> i.r nnd 5 In his.i l on in 1 1> |Ii hag tlml, n.iiNoHl .
miHl In. n.mpnnlcd b> tin' ,t rut I. '" iiiinii* point paily.: h Il I is mil ciionc.li, lo 11'1 I 'lent- to iniiko thino \hi. bail ptarril thntr cnnfl a splendidly developed hold that tuny ro- I ,Itltl<*r*wtlHtr.Yln rhftiriim" .and>n lure tnmlirT<;trftimmnnl. IUm u,ft, tnfitrtiMl I I |ha.> iln> lilsiory a if iln | K.NXIK.I ,

I nnd' ;:inbhi'Hi tint':\ for: piiMI.'nllnn::, but, its unci I tidal : Jon, tuuM In I Kiipporler of, i lie di'iirc anil hair nionry In it rli'h men. One, h.h..1.. )nit "f' NII"I'ollllolarlo. The. gentleman ..'* .h. .1i. Murk .tvl.rrrj r,J HIM* I l.lem'i': ; nf iiniid' liiiln.Addnis ) Villa! I Italian, xailor !J. ( &, dlrcce "
: \III'lilla> an 1"1'111 control of (lie orguiii/atioii: of thiw wn Johin Ho|>khn, I ho illnl M> I o. TAKII: M OTHKU.: OUR NEWS DEPARTMENT
nlinim to descendant of tlm famous of .
nil letter mid family
111111111? winehnrjrod! wih ianll., I Ilix I I Honor, } bo lolilicjlly olr.icledllnl anal yi'ari ago an I .ho lift Rcveral tnllllon .'rn. Ha is n millionaire, Is very quiet 1- __ _ -.---- alt Innc b% dilLcnt, |is'.1u nlrll rlnnIn? i inmkPHAii'rlii'lthut
I o 'I
1'1':1'01'1.: DnIII. a-ked wlliiem, if delundant, I he Sla'o: .\, ,,lili'IIII.I "' .1.1".11.Rfrnlot iK-ncfnrtlcin, on '.0.111 and( elegant In his t.t<. Is n very activeMugwump Louis: A. Anderson : | II nl I I IIIIIWIH ii, ,n i ii .
: was
11111,11\I : \S'a.a.I r"'II.' IltvonIY.I.t the In politics, on Cite huntings, Is i liM-undivitihibli.r tail till I hit uii'i.i prniiiin

; ..- -.----.----. --- ,I'IIII, : \\ ilnw lli,1111 know ; an officer ) on will -"lll, by il Ihonuhthick (Ik'piit hm|>ltnl) In Clue 10'1 .. Use iniMt. oll.k.1| |>olitical orator In Mary and im; nrt.ii, t i SirIus t C.\I.IH I nr tin* i ,\\

saul, : "I! Male, I and I thin., U I"i, of tholnrrfttnc.iniDlnri, ; ly f'1 Isle mmxiincf. land. Dnrlng the Inrt cnmialgn| ho iilckixl a I nt uiv pnblli1. not it. rMin.il.. mid b>, .11 a ,
an
14 WI.DXKMtVY" MAY I M, I IIHT.TIIK 11'1" I'HI wi TII.I 1\1' I'mlilont, HuU'it Oiiirctt of the ,prominent" candldato's record c'nusii'hctly to City Poster Ilir r i Inrui'liT. U'c IUIMlilll n>u I'm linn
your I Honor, Ih.tl u Iho ptiwnor was xtilemeiit. "" i" clemency' IxcrTready Itultimotitaiid, ( Ohio ,o.ll. worth from 1 1Vomjmato piece. nl,1 tho candidate vowed tengenncoand i Ei I d is, |iritsah.. ili'i'nnilv, ili\ rc<- cis. iirAt1.

very drunk.Vcll, I, why," inked" Mi to .ll.lll. f.illnwerx from i ha'COui't'iIiii'tsCs I 9OsatsIO.' IIli lirnthtr, T. Hi" thrfateneil all sorts of Ihllg Mr. Trepand'1 to '" nnd l>UlrllniloCircnl.iiHii'id ., nn, I thrn'lori Hhall not' Innlct mnr. < i
ltonn|"iito replied, In aquiet Hii'in our r. n.lrr, iulu| .. ,
crime and Iho |
*, i merely ,, upon In
IT.I\ ( > al rt noli.'e. a.
rl worth 1 I 5
: ( ni a i
i: "I "
t I'HI'I' I 1. I Honor, "" lii not( lho ,1'ellc "II'I'IU'I..1II ; 111'I"I"11,1,, Iho .11,11",, enjoyiiinnntiily sister("I..t.Ml4i.Mary Unrrctt nltt, with 11.II.OII.II..1bl. the snub '' fur lilwL wny That tlmt Clue Inulhll', should sue him. Hax( t-'ool I Hill IIifirilH In I Ih l loch loi-nliomi, jml--lni'iil. m'ci'K, uiv in m.cnr. li--l-i ,alhin
not sinaI.ALI'IIED Tor
thi'lr
Tlicini'i'liiinii'iilcwmiajslliatiifnll t ( I I ?'' I Ili-i I honor, direcledan I I, b" yet uihiulililoull\\ork I i it )' .. ii| n'.sli n luau i-Min. I li i a
I 1'0"111'1"' "'" aiiio u Ihey h'III\to use aniinnit, Is tbe rlchmt ilngla Icily In this AHDEH.IN. : I'JOOII.II. AN rust UN ft can Ia.' dIlIsa' u I.hunt iiicimil

I tdr.1111'' iiintal'li' 11,11I"II'IIIIIIIII"" : .1"11' II make \\arraut, Ilelllll l'lghtllg II I Iso "111), 11., woxiy ITnitnl Stati1. Al three are generous given I[ mifJif.out : I ,.|r. Imperiling Hi c\l-l I. orthi'pip i innd

lie pvlco of jrm liiki', llio Ill-it rank.In I Ihero I I ,' and : ix ono II' lho c' I 1''hI141.llhoW.I' t llc 111'11'1' ,10..1..1. I'nblii, are on pltico, Hi'Nlnill Mid 5 loihlH ili'par mi. il nil tin a t..
t nioxl arlicliM llu'ii' I Is ''II' klml "I' 1101"01' ,,11\1 was 111.I, I II, 1,1,11111,, 1"1.1111,11. "lill"l\ 111.', "' 1"1) II" n 1"lllullln".11..1.| on Ihl'h 110ult.Ilon every .I"'nt Wnnlilngton C. lie I..." anil Seine ol nnj iiliinlily| In cay, d oriliT, li'.l I"1"1lllll' rilnli'H I mid iippliiinci-t tat modem jouin.i I .

"lllc'IIII h.I\111 t tie tl'"II'o,1! nml, : I I 11" ,III D.I!! for" use a-nault, violence porpelruled, in i lho 11 I 1"1 is or nMo"m&. or Ills dirts In Charily.Nuw III I'':'.' \Miild fur .,'.. <-hcip' : nt IhN boil.tt.. nhiuhh: nppl) thun 5, ilisa' rule loSic.-,.,,.

lull !II I U not illiTilH. order., Wo havo hud ("erriblo 1.lh. and which rontniiiB ( AI.DAn', Iiul., May 17.-On evening ,mid ,
Iho Hcllinj I \ on I lho other charcoal well. a 1"01 tK I" --- -- nt rapidly, n> |hulaa.a.uhhr.| | n CHIT 1.1 a aIsaiah -
,
111.1 fliiryo Rtntucs nnd fminlnln and the firtnioniiinent of May 4, AN' ('. I Hi tintednuhihiuuzrhsa !
nl ihtiii honl
Tlio rliii''Cil: viirii'S, inilill'urcnt I Head: riiininal I I law 111'1 I in (1'1001".111.1 I the ,'hil.l., Inltbe rillcoMaritime | Shun I'uii.lrt f..i i
) : on the of ,
( pi'li-o WhI'III city tiro l lo I ho notoxiily ever 'rl.1 t memory of New Alluiny, /., wassrllouu Surveys. lIars 0.0 at aai' linn'pii'liil, l>it.pu'ibi aI i ,i
rltlcii PI'lo"l Ilg111 ntnl HIiipurly J 2.S.1, p. SIS I : ''Illi I not enough, ,, nmlnever Irlhi Illa.1 George Urnnlihifton.On with npoplexy in tho railroad alrraal) nmh'iiru.nillhuvoublc .
,
;, I of restoring, I Ito management of Mnllierry iitrM't, near Cathedrnli Is a i d"I".1| In n.'n'II'1, strait, Chicago. TIIK I : nndi'rHlL'ned." ItcKldent ',,ra")'1' foi
nilnali'il nlllo".I.u.1! ufllllI' i hax 11'1, !I.) clrirjfo !agiisst t I IIt party lo I roiiroienlaiivebaxix, and InrgH. nail henutlfnUy flnl, UnmancMine : bud, this fact lieen mado known when Scarcely' was 1 \\UII'\S l MIII'MA-TKIl'I : ASSO. h

fuel nml the jirli-o, of Ilic, raw inalcrlal a p.irly, I mero legal 10l"I'HloI' as'jiHlly II Iwlll\,, "m'lllh'I.I"M, (ton strict, liull.liiiK of whlta mnrble. "In nquWU'Iyflnlhlinl followeil on the Sth( by the nows of his ,(unthu. l1IS.( ,11,1.' l'r'.ianush Atii; >ntlon to : ai1y

I hal lilllo or iso ililli-ri-iiiii" In prlcp. I Inferonlial,I from haul hal rc'pouxihilily 1.1 ahl.o "I powc>'. ,and' thomiiKlily admlralilo In everywar. IK*|>ltothe rle Chant II"t bad n slightajiopleitio r".II'"I11_ I uuiisl""',5\,\rMiibmurino i vlttc I,N ItKriiKI Wmk,).', FdilorialM, ni'i'iiriilifn, I I. n.l.
I I I has not Thlub the Knnch: I'mtt free lihraiy, I this '1.11' '
'H" nows
it yours
cxM, )"(1 w" Ilinl (Iliat In one 51 50 not I IhcinucIvcH dlxclo-ed on I Iho 1 RIIIII\'I 1"1"010 iniiny ago nr asdtitaiiia: to \ehui'U In ,dit-lrcsi Inli'ri'Niiuir I oi-iil .Mull r, I blue .l I.. I
Rhllr 11.,11., I Na'a' Orleans or lo I Stale.t and ft d."more real ffn>\ t lallmo.In a 1 came fun general turpilte, for be bad entirely S. i'. Purveyor. himiniK, lii'iiilini .M.ill.T, I nir xpoiii'i.ii. .
tin-; char-, ) IH :li ami f 1.50') in tinollipr.. 1''OlVI, may( not charjri, I 1"1'01, I II 4-I jii.1 and, 'Cx. sis well as in IJUrnry nay than ni .i iwowml bis health nnd "W npiuruiitly IVn-niroln.' .Mai,O"BI.i '- Ciimmnnii'aiioiiNnnd' 1.1'ltcrH I'MMII, Hi, i> ..

:c.iv Ihl4I'al11: 8a11 ur lolhllg ,,1'8 ; 'murder or piracy I in round, 'cncral 1.111.llln.I there I is a ulcadily growing 01111"1 1be'o" conitant .t"OI ol i hit litllo past tha 1"llo.r life, being -- -- -- HI-, und nlll bi> In ao'r> rashliut 11 uuuuah l. I 1.1
out of IU pondiTonf, but W years' chat In hilt Indiana and I.e.. inly nml pnbl c iiui.rolni'NH.
man ever hcnl,1 isV wlii-al, I PIIK! inn' 'phraxoH." Von mnil H'l out,I I lho ucl ,11\1111 (that' the I lilt 1\le to"h'l II nl\l t''ll I .
no "II"'IA.r ncllt. largo reading mom U alwnyi tlio rUltou.ttn n great. Inca., for "he Dr. A. Riser huuui ml nut Fmi-lii) Nal nnal nml sla'.
,
hi bo I
dollar In onn rily anti 7: cniMlnunolliir \Mi It oonxliliiloH, ( it In Ilic piirlienlar: II'"L' i c.a't ti sug- ( n ith men, women and, children was lul only wealthiest man In tliu t-ti'iilH tuiuuh shiiusuiu's In Isis a. mid ilvnii-l h aiil -.
jug i ito leadership, of I hue .rl\I. well as ln) i* miiiir sa's'hus nf h o'nr
.Iolilali MIIII
and
Ami hii' iiso.t ami devouring the IntostiMMikR exceedingly actIve In hiHl-
"'|D O I lo I U. h ii it- "e. many RESIDENT DENTIST I I't-isluliin' nmkc, .
confidenco I ,
in
havo s the u ilnilv i limi'lv nnd lie -
'aoc. 111'1)o and Enoch I'nl Is a Manmchuvtls ness enterprises, but ho was far morn than ,
11.'olllaLI I ; tiling nlmiit Hw hiI ii', i'f Thii principle, in iTcofjul/.c.d by the hue right ; hit (tho struggle n'"ln.I"mini. .Ho wan tl North luero money I"\-ho ""a rl"1 nf humanity I wiry.

Kin 01\\val.I'14 t Mini \her,' it shsoi, hal highest, authority, in I lho bind, )"tt \ will tout thu Inanhood and 'pnlrioliHinof 11.. ImroiiRh ( / Ito loth of Kc.ti mx! >r, 1 Ih..1 cupimrtor 'holl and '. S. W.l'or. rulufox, nnd I Inli'iidenrhiStni-tM. h

l ho haighicast} D"'''II'llj l II llie ciiTiiindtuiiciMnti'l ix conMintly, :,, } in the every voter.X. ( >. I'j.'n V ii no. IMKH.' Ho optiC t Tlnstim after R..tllnlo college*, 1 Chl'II.I, anal a very valuable I' Kntranci'.il.'i" vta.t'I In'cn.Um-'iaMrii'l. : Ily
1 1'1111,1111",1 and wns tliHXntio f to Anbury --- ------
-- - acndrmy" .luenl.ol II .iI7'1 I. Rt
RII"'III"llgH, il l Is cni'r-, iiiill Kriiidiii", ; \llt Il"" 11" maw elI \ A 1'I.K.T:: Hit S.MALI, TIUNIiS.Summil ( 010"ifntll, ho renchtil, bh SUt year.I 1. coins Illvcl.I) It U.I.tl.', 11., soul I Toil HT. AMMtlOWS: HAY. Will boa |uiicr| (>rMiiiln.H.rilipiilxii.r.|, 5 iIliiily

ally llio lowcHi. I I Hci-niH (to runliolly I his, I liIOIII'( .Money, mil*! "'011'fl'U' al iss., is : IoniaIIICR to Itiiltiinoro Munrtly, arUM'wiiril, and extuhlisbiil the colLsequcnt changu of Its Cilia to I'auw : ., TIIK, i: Stilt' ii IX 1m IIOFKM.VN, nin.le up oi Iheereaiiinronnlaili Imicxoriliat I--
; N. V. HhII111 1,11.f as a ruuII.lol university. guise him some national proinineiiceamoug i yarj. t npt. t MV.. And, raniu. will I wii'k. nnd mic.li nihcr rauhi'luutuhhr .
I'.v I'Olit 58: tIes. Tlio 'ii IIO\I"I'I and I I lo Kansas, City.I I in I tho mon'II"t ut-s will maku il a welcome, .ml ii
\ 111'n-I'ollo. AI.w.,1 ha fiiimdeil a n hou. lucahrs; but tblol only one of regular: tr I'. In "M. ,\uu. -
Journal f ( ',iitlllIllCO" inli, I llm cftsifulily houd fconlimonlx, bo amo Ial..li: ptMclios lo Chi- 1,1..1.1..1 I""h.. flrui'lixobilior in e\er I'.nnlly lu Ilic Mat: .
i> [ Hlh'II'vcl. nomatter R"III"j and when the war came largely many liberal girl to religion/ sisal I, 1 '" llnv IT til 111. slut" und
/ .ol".t .lu'ul"u. I Its ,
price P'IICCM it In llie li nf
"cago. 111 1.h: 1""I.IIIIIOI'I.h.,on on ., charity. lila wealth was |ipiiliu 1 estinmudatbuiluilOtniid #until, fiiilhi-r I" '. I bming ., rush CUT;
\1"11..1)8 : 11'111, what sass sic." W\"II"t .111.1. 1" ( usuIv in \\ aol Ho laIn I i\.iy: iiaui, ,. eenAmi'ilc.in
I I hue V nr nl 1
'
11'01 the to ) through of I iiliU'Hilay hlrollv
11'Inflhl)1 ulilllty a active i'familiar
sure unvnoveryKMthnilHit'iit cili/i
I MIIIThoiilil
( IIIarinnl nI,1 n ior eteiy
Ol' Iho .
OlIO I ban IhU ,
h"hl.II\,1\ 8"11'11.14 .S'nl Inaplly ( l1)1 fjovornnienl loading I.lelll", wih ICW (Hitalocxand [ ," 1.11""that hoborAinn bl.il. I" hail grown in Ibl'llly A ha M Autahu ,liny, on IIII' ii lib Hie current'lilNlint mil oiiltol
t'OHt laf ; Ig \111"1 ,( 1'1'1 'compared, lo rlxh! onionx for XIW11 k and Ho-lim. on, of the rich 11'1 of the city and gained in "vllth.WUhlltl diiy,. law r'I'"ll or panHa''p 1111,1)nn bninilMI'fol I bis 11.limy nn.l M( lie. but nl the mui.ii

ICucka{ anil I liii,,shi.ssres'i I I, 1'1'- which hiix lor iU inolto- Thix is enterprise, (sisal it I is progrcxson then is no onu whoHH buhini "' "olitniniw Charles, T l'utuav was hOI'1 AtIlalll' of i>r.lolinHunvH." Mr.'d| 'I| Prompt nr" II in-I. mid the uni'd.| U'e |irooxo| In our Wceklto \
eOII'ill.
1191111.: pxloi'l llm truth" wlilrh I 11'Re""I'C.1 thin riiinJ to independence If nol idcr .I".t tInes tits. A proof of this t Washington ('IIIy. 11. Jln. 4, I.'I'\, KuliHlin" lion Kuininci'il.v. : : MII| | Iv thix liif.rmiitieii and I I. saint.,' in
M-p\aniliinlinii h "xiibinit', lo onr Iutilsfl or bo kill 1"11"111,11111 |.IIK.| |' in hiss ilcpnilinelit i I Miluable und, U-.
rro< In that fiv-t that I The family bus for AMU.KOOS.murlilh'JIm .
1".11"0 Ic./- ) wealth.I A scoro ofycarx ago nncli, ..1 allbinth| a Kei-uMlcan. I"'n.f unto "a. \ huh tnlhe ,
I rainllj mid (loench ini.inl.er Ihci
1a.Iahivo roinniilli'i'H, Inn flll',1 II .Ii.i., ed." xlnlo II' nll'niix I u was ii Ii k "' Ii. So In an ov.hvlh'K1y' liemocratlu city, bo' gonV'alons and the tint, Pa 1'auor .01.
I Ills I I llio Hiilijcrl nf ,'oiiJvel Ii le 111.1 \ bnxlnexs was beneath\m lho ul- i '"I..n ..IolI one of tho llnromembers hUtory mVllouo, was n French nobleman of -- --- Terms of Subscription.

IVfi'iii-o 1111 thin iniliiru ol' "I'liniPlR, llxilUlaiiL'O KOIIUINU TIIK I h; I'OMIt.) ) 11\11\of I ha, groat, planter, ., whoxccropxofciitlon of the (nlal'' 1111.101 of 1 Italti-( lilicrnl principles. Of this rally COlluUu TIIK I l: CKI.KIJHATKII: : { HAII.Y :

t llio fl x oil, Hlnf, I lli<' ,...IIHI 1 nioiiIn Sir. IVnlt looks Him I>.o Iln.I/"I.IVI' ..1 ., t 1''hl'Fred
Tho I of I Ihix I nll.'nll"
.oilll.) nll nilgai 1j11,1 up ., lly mail paid, d. litcrcd to I it $'uis.
thin of I Ilic wO'lllgll'l ovu'rwiu |'>r of .an estiihliiin II the author of caiverathotks po-,1 nr )
!. (t'ltftlnniiikoo, origin: '/ "' I ( hu 1'"hhOl-p'., high in tlio relnrim, of i Al Etna Blacksmith CoalAT HerilHTs by Currier, ,
Tlicrp nro ,ilala by 01, Ilel<.I''H II11.lr. ment tlmt ibx's not jmy hugs .11,1.. 10"m".I'.1 Cbo'I" lol'llw clInic to Amol'le
i. Iiamoll 11'1'1111 I t I, I II commerce.I'.ul with INK,: .
nlllll\'I"k Oi 111 11"011"1'1 111 and >too'I..hollI..I.| and I.rl.11 nl.t v.1 honorably In be- YKAIl: !S..oiTIIIIKK >
\ \a arrive 11I'I'O,1101.ly 0"1' I 111'11;, r.1 ili, of I 11" robbery, all IhUlstho I ago of 111 Ihingx.Tlio only, r'nhl' that ki I rate roiii'liibiiiiiH, nliont( I ,' "I.l of (run i.( MdXTIIS S.100O.NK
a ( I IhWII'llh.( Inti ale 11"1{ t t lliorouro Is II.nh' of remarkably Vlrllil ludy nl,1 removed to the llluo- ,
al l In1 work*. No mailer,, how low wo rl..1 11\'llif 111"1'1"They permil i I the., 'jl..111.1nl..I.I .loo, and I Isa')' nrorealizing .1111111a". I' j1\1 various sums of money Lrgh grass region of I'clln.ky. w here isis son John C. V. THOMPSON'S. 1 WKKK l.-M-lx

I put 11, llio statrniont i U never iiiiilrnilloii'il i 4\lcl''nl |;ovcriiineiil, In I Impose, I Iho fad that people in SI. to New .: Iml'" In 1 vsa be duturininiil lu Pmnr was '1, al<'rl which place be mar I-.II w FIl: : l.X ;

II' by any "iioninn'.ilili'iilci-lilciilor[ | I t lix ol 5 ihirly-xlv 11114., ( 'hi'nlo. New \ul'k. l\nl.l, to 0"1,1"( i this |xvilo| of 111110r.I. moved to BaltMii. Ind. Gen. John IV Pnuw, --- SIX ONE Ma Yjauttt--------------------iNs tIM 7.-eiH ijil.INI

; rlilcreiiKliM-rpofuKaHroiiijimiy., I (" ,1'1 ,Hiirie4, of life-a .1..II..IIIIII.H.( i I 'iy .1 up North did It ( ,ctiHtomary .hn".II. as ho was culled was a man of local om.Inenl. To Union TIIIIKK MONTHS . r.Orls
liil'orlliiitllioontHlilp, I I "'11-! I 1 Id1 nll"I'.ln"11 uf for death and thus ttsluaga a Judgo and highly re-qioctod citi
tliii fart wo I h'a.t Its' incideiieo ,,'. i ix able lo KlrnnlicrI'lei Ilol'a.1 \111'1' Carpenters. Terms Cash.
tissue( U always too I, for llio reality I I. Illai I alll"'I.I" I tMimi Ilh" will conUsla nl,1II".v. zen. Ito Wil tho father of Clue !late isillhion.also Strictly
nccdh'Hti llio inllio (Inmaloexnnd IIrh1111 ,
hijh ax I cnornioiH' sit ilil i .. pea", who h-ft ( Ud Hiibxi rilHTs In I-eml-Ueckly Hi I I
ft nil llml lliosc II'e 01"1.,111, I Treasury, ,I xurplun l 5, the like, 111,111'1,, aiiln, and, r> foes, bo .1,1,1,1', curry out, I. own 10. was ,an nrphan. at Ibo ago of "t\TK: cull ihi> iilt"iilioii of l'llll thniusN IMxnpplleil \\ II 55 hut, el hteiilnnm'ii'kl>
"IO.I wli..1 "llhj and, the n I ( lit( Wunluhuugton was a lad of lu.b I
an i. .11 provcil wllom. until ihecxpiriitinn, i.f tlieir tune, at llie oldrate
Ih"Wh i-houlil Iluuo. .nprg.
L III.IIIIIC',1 hll hilu llio lo I
on ,
kll'llll "I 1.11 "I.1111 11\11 p.iy ril thin city, In eiuh and, though of limited ''u.nUol; bocamo tinfuel, nf ,
Hint laws IH
t : I II 11'111 l.ul.IIIO. deputy II nnu our orHii) plied with the I'aily, nllonnuieU'inir
110111O 11 1111'1' onr, I tiro I loduvlxo I'.irmerx, and, 1 frnil" i i growers "I .Miminhippi I inn of ".II n.xtl :: for a publiu. h..y. Tin.city clei k of tho comity nt tho ego of P.), and soon made for their tiilv.inec h1i\ uuui'uui f"i

I In JIllllllwl'O liitvo iH"1 olllrlalInvi'SliyalioiH 111) lo".iiinmlu, method for\ iUdinliiHiil. IA"Ilall.: Texas and, i 1'.11'1 l i Iln"III' In ''11'1' an annuity( nf after reaching his majority.was eloctcil clerk liuinv: llllf',111 n.I.o,111, .1".1 I ,lb 1 iniiib' the M'III-\VIK| 5,Iy. Tbu termx for I ihe VN e. klniiply >

nn t aistt' MIIIJI'1 .amiil will 111111,1.11.10 ihiiibl llm gulf hell xupply) a Iliesu !111'il' .Vi'.10'! lot only nuppnrtii( tIn library' 1IIIh'I indoor lifo bad for his health ha i-tiielly t to 5 lho new, xubxcrJlH then
I N founil Iliat In HOIIIO wlicro hccomo, I Hie prey II' political ihitti Itt. and,, gel I lii', IIIOIUN, for I Ihein ? I 1".1 tin ",nl'h,., "ltIv...a lilies"itt allow 111 the 111.1 business' then to deal- by noii-tiiilnn' lust ii 1"11,' -,| I iy 111111 lu, urn! I to ii'iii'Vttilx, nnd not, to tboxi nl Hienruier

; t Ihl'c tails ,, a' |liaise palinx It i is II.ile., ami wo Ini'-l 1"011- for the purclmio of bixtks. 11'. 1'rattmixrliitenilnl in;! In grain 1IIIfl'II'h'l, The Do 111. Tbln I IH uNn n iiollllcatinn' that Un1 Semi-We. Ulv ,

Ban U nrlnally inailo nl I..L of !:; situ 11111111"111.1.; of il ril' 1"1'01- ahlo, 1.11", i Let II go ni. ; ( (its) buihlliig nf tlio I.tlulol. ho I'nuw was iilnto,". II.ii owner In hI"I'llul. and ifEVli.l'lh M'III Dl( I.K,

(('ShiN ieI' I I.,I,H.I. ,I I fecl\ll\ i is M"hlll 7:1ci'iiNln : Iln itIill. ntofi.. They don't Hay: ol'eonrxo I is 1"1 for a big iiicreiixu in il, tan 'I B"III, is now thin second, bait public library II manufactories, of Now AI."y.n 10jol'ly II. 1 Ian I In I thin re-wct| nil! IH'I.rll'll. from, ,

; ollicrsiiparby, ami willi roxtof Ihal: it ix. for persona! or local Onr gurdeneix. and, truck firuuTs axIhey this "11"" .An,InhnvdniK feature, l tat Hintwbllo Mr. 1),, 1mw'I a Deltrt. nnd a very Iiiim1.il.! r.NIHN I Ni a. 71.ly I. STEAMER WILLIE C.,
t havo ,' Ilieiuill the l ooks are fiv .everybody In Clue 11.0101.; 111 '' active i'auUeIpa.
il to Iho "" I lo guile
na''s--Ihsiy morespecious
fiiiil oil nml rokt.! I llio miimi 11..II.1 put .1111 cLIy not a volume, hn.I"1.hlcI or II H> His pl. uure was In the oilier nf I I'reHbb'hl, JOHN HTDKIIS. Mailer.
.t
,
I account of "public hlll'.1011"111. I eonslanily ly Ilnlo iH'I'I''II'II.II On tho 17th lust Tim KnUlmoro therlchcnt chiusehi, of which lianas a mem Mi'iimi'rSTKI.I.A will In plac.of .
7 ci'nU Mel..I.t I inn
: lo uoHt Hi ccnU, 11,114 .I,111 : ; .," or (Iho "II\II""IIII, t ot I ) I llieir prodnds 111 l\loof packing.They I nowsimi' of Cli,' "'llh. will celebrnto br. 011 tho schools and oll..g. hu bad .) HI.1mJanios,|IAtu'a' Mi KI.IIKIIAN: See.Apr. HiUlllluC.. nit I llio Intl. tat boiler i-

liianollirr, inailo 111 t'ost ol !i H "ronlHllml pul.No well'aro ( WII"UIIIO" i hunt Ihey iiiiit( gel Its lUtieth nnnivi'iiwry. Tlm man who found- a.I."ol nil h011 lifo uos 1100 vOIY 1,1'n. r. pairi'd.
--- -
1 Mull al I r,s'.', roiilit., Any of I Iliow llnl( (Iho pai'lio* who 111.111 that I Ihclr,, Rllllllol'I'IIIIIIo, ,, i busl pinxihlo sit it w ill lio present (, gfva liitei'eiit to andibrlvo ,In Chicago son whim, ho sans Do In\ was, and bll nn, and sally April lii l, hit I ,' \Shhhli' ( will
nt
ol prolil-i I Mirplnx" in (hut KIIHI: "I I ill 1'111,11111, 11.1, II i 110 hoist II.I'I''II' enjoyment from thu' O""t His name ,death. Thus suddenly oiuls the lifo of a really ( YaiiAlst, nmkcilinl\, I trips, in I tin- N tat) '1 ui.l, I li'H-

/II' I flll'III"'IIIjO never, ,1'1"1"" a 1114. hat t IVomil, I I IIt ; I j 1111. Seeing il 111"\ I h'l' Is Anindiilo, H. Alll.]I nnd neulthiostnnw8mH iiiailo alan, .trua C'tirixtian and remarkably t'li*., un |us's' richoilnto, flhuluuihi| | | d: ,

'J.y hIl'" I plun,, III 1'IIjIIIIlllal: ix lo pnrpoM'x' fl'II which, 1 : .I s', all, U. is ia's >r pi"" In this l'UI..y. No v.lunho cll..I JollM J, SMITU. PLAIN AND ORNAMENTALPatr I'al, ir.l.ui\o' 5% huauuf. Wan I i'a\o Invlou,

billion tin,' pH; roinpntiii ") I'I'I II I the I lavpiiyeiN' I Ihereforo, havo, 1"1, 5 Hull' ( I iso proiluclx, have; ax templing one but hlmwlf, who, by the way (a bis Week alas\at, >-nil: n.m, iIuias: is.iau.

Hiiro' nml, 0 (thin (11'll l'ohlI-11 hcing 1'lhhl.I., day bv a 'look its pokxiblo., Tho \hu I 01Iyn.lllt-klo\1 exactly bow, much boIs RETURNED TO THE SCHOOL ROOM. and '' hiltii:: l ''
c'ul UIOIIII 01 hhlll'I'
I ,
all- ,, day, h (Ito l"lf.lh"i boxl, I products" in worth., but the nmouiit l I. variously estimated Paper Hanger, 4 5 ::55 i j..m. A: Mi p.m.
ini'iiiiHof )
iiiillKii'ilii'H lo U Iii a coil' ) h'lll 111111! \hl.1 1111'1"1
'. ) I llm will bo pretty apt lo touch, I 1'1 tl hi)00iSMt< ) to f.I.'JI.J.' ) He Miss Itaae t.llsulioth (luvnluml lie a Sunday*, IUINI: a.m. t>:m '
tlio prlco, Imlli of nan ami waloi' :0"1'111"1111111111" III ensue into this world 71 years' ago II Rant Toucher In Now York.Special guts, lo Knlsoniin-, On, (llm nn rnliiK and a Y' nili lrl| HifBlcamiT
i (1',1111 I ( ,, inoxl prices (jnnlily In all Inxnriexcounlx Icdll nlh'IIII
,
111 IlhllII'I 1010111. I'rovldciuv, It. I nail' nffi.r gettlni' a common [ forresiioiiijuuw., will lunch ntV iiiriiiKlmi only, mid
Tlioy, 11'.llh (use maximum price ." t ready, \illi lho "iv- more Hum quality. This ix I school til Itmton, HOLLAND N. Y., May 111._ 11: Fiirniliiii' C'lrnnoil all at |cw:: ) n m., nlll nmkc the round (trip,
..h"'II"lt h..1 1'.TENT.
the company may cliur as I IH ilonn, jiilsisle--"ailI I 1,1, cill/.clix of t Ihixcountry good miillo I 1111' I Irncknienlotidopl.N. ". he ttuck tyiniin nib, or of the papors I RIMU. llizaU'th: Cleveland U going to I. H"lul',1, t
liL'i'O., Th"1" tiny I lii-roiil, llio raluof Sale la\,1 alike, Ihero ix no I U. I 11"1) II" until, ha looked around for better Ihllg. Hucuino ( York to live next 8cib| >mU>.. At least that Onl".I.n. Ilh ( '.".. 1'iilafox St., lug Forl ilin.i llm raui'tiH In ('uuhuulau, mid\ Knrl Hliui, fiil 1 l.-kcni nit ,'J.H::ii'lnrn-(u.iti.
of itt aLItjiil for llm do- In N"\ York, ho met Will- l I. the will ""' nticniinn.
the ti I I vial cud i Iho listS)' ilcclaro 1'111 ) poorer 'Uthwll"1 horoscope now cast for her by herself.Nli .1 nil fnlii'ihiycnli'B HID kt inner Hill
: company menu,, of llm commiinily I thai doex JACKI.KCS.: 1111, M. n.1 A. II. (IluIIOI" and with will bo fUfeistnnt vditoi of Cite Magazine mm 'J I Mm. b'n\o I I'alal'iix Hlniif t I'; r Wurrin lon lit li

011 I lie Illhlll .,.k II I rate of 11'11 I'? mil ell|iiflhl)' apply to Ihu, ,rich ; 11'1 There Is Ihal, does more,, lo thlil hu ".,low,I, I'lilladiOphla. 1"lot hail nf American HUtory, edited by M..' MurtbaIjunli. -- -- --- n'rlofk, iil'-liMld, ''I' 4.

to 7'g per 011.) nnnnally, but It I infnrtlicr "' I Iho .robbed, ho111,1 I ) I ".llill I than: I Iho Ignorant Tho 1'iiblli. Ixnlgi-r. It was I iwnny paper, Miss Jluvelund n ill also b professorof "SI TACUI.III I Fur llcki'lH. i lu., apply loI
111111' WUllllgll'l IIIJI"'UI 11"10 11' and at Unit (bad a linn! renal to travol but Amok.1 uiatury In Mrs. 'I I 111 LSI'. M ATM IN, Alii nt.m'.tl .
: II'o.llo.l, I dial, wlicncvcr I lie ) lists ? jark-axH 1 prcnchcx, who prey' upon' Dually it I to cau-li on, saul after that itsprogiviMUUHHtcndy. ichnol.rtho. 8).lvnlll.1 Find Tu'.r all I 111..11.11.1.. If nr tu Captain ,asiltuunrl.

: company,, t'hl'l, thin ,sellini, ofKHH They aro, robbed 1)1 I Infiimonxly, I hit pockolR ol'lhe( 1'1111",11"11,1'" OnSundays ,i 1.\11' Jlr. Alwll( then looked I ls already working on thus niagnzliMi, ScEnt *M> KKIXKS I'NI'

I II la nlloncil I 11'110, 1'"hhIIIII'I', I s) hl'l which 1"1'l'I"'I'II tluet' ( : 11 Inhl'1 iiH| .as 1 lint clu* Held. All Cite but will lot rcniovo : Holland 1'atent .AM All. KKH: .MlUK 'III ." Dr.T.J.Welch'HKor
Rl'l' Illhl" r"1 ,
: (out u'
i or v tl Ill I !ta bo eijnilahlo I..) all tlK I\I1M, IIIMMOCHH i IIKHITIIKIIA-
I after pulpit hurnngno l ,' "sI* In 1837 ha until SeltotithuisMrs.. Ufeil's .
IIII' | now rhviilarcontains
I..IU.. 5 : A '555 HKKIt (' "' : ,
"','\\'Ihll'I'I''I'lhc'\, 11 II II lo lu I ix not. Thorn, \ ono healo ol over, llil''; ..11. ol llielr r"lo J'I. over, tl.1 on the 17tu of May be got out this 'nmiounceinent: "Miu C'lovo- ('1"/1":1' Kf SKIH, IM,'K IIAI I. IIH IM.1.:1.,. AO..MtlltlllS -( to t hr* C. A. Liiinlriun.irn .

iloinl. Tlio, I" ''III I IH I Dial the xlnckliolilort 1.lallll. for I lho, rich and,, another for 11'111. 11".01., willi ,uiiolher, m.in'x. tho (lint copy of Ihu Huu. It ",.a .penny 'laud' bus aiiTptud thin 1.I''lo.llol'hlo: to her ( Ml'ilt.Cor. ; .\\\ f thin IlutlI iusnrta, (cii legu' ii

only' gel morn I incoino, I byfiirnlxliiiij (llm poor., Tnu poor nuiii' liii) 1111 hIt., \lllill; ril' (llm lat ,1111'1 lo pn|"r ,and almost a counteriart' ( | of '1bo'I"t" by 11.Hj Ivanus \ I Is to.11 )II'I"'A[ und '1"1'111., DENTAL SURGERY

cal shall,' of CI: "'H out of Ilhllll'" t Hum pot in order Ihll I )' ,. l"n..U"I. and for Irly yean .". .1 hereafter tho f..ltl'a U'lmln- IIltlNtr :CI UI'IIIH. I.a. ,

; chell'I' pis ami 11111' to hut proportionate Hh.I'I'. 1101'11011 (1101'111 may I Is) pocrliical hide.They .. 1.1 ) mliio to (his, man who Lstratlon of Mrs. Hood's .'h.I\ -- ----- -- -- Oldem He nlnl Cnllem In thus'I World.Wll.l. .

llio city, gllllg, Ih.1 the """lllhl'o, and, 111111.11., ( ." 11"11" BIII""I. hllt111' ((last) lo founduil It. In ISlH Tho Ihln.lellhl.Ledger )1.Cleveland "U1 burdens nf (llO' A I.I. hi MIS UK
nil tho I 18 I I wauling: ""sold to 11,. ,1.1 DI.xol.ll ( h.,1 of the school, and will conduct In P.C.BEENT&CO.BANKERS
Thoir IntcrexlD, a Hint "I t poo- moii \hlI 110110 poor are build a church, and therefore he < eI1t1r3-
llniv Mr. AleU'1 Intorents' hlvo nil pcnnn tho cit the senior and peel .
11"1 1.1 .Ludi.
pie aro CI Il'"gt tlll.11 tlio Kami' able lo buy 1111 personal wear, found with a little book collecting In I.UIIOI' Tho building that Tbe Run gl'lllat el.. '" tha dupai, tmunt of AI"rl- IN TIIK MOST JtODEIIN STYI.K, 't I'1fl"S'ftIC'llV

: lute of 1,1.111,, of the The 11'0 .lljedcll., I hl'ill:I :|,0 10, \ CKIn money for Ihal puipo-,0. and'( '11"1. it ttlll ,,ull. Clue first' livu building' ever ran history. As I kvturur to |least gn"hml' ( FI KST-CLASS.jt(
11"0. ciix'x lusts built, it .
many would
per 111,1:111'Ihli mil agood this and The ,
I J:1 1"11 .n.rl.111 country, Hun wise the nil this lleUI of 1""lu.ob. has pruvlonslyMirncd tl KNTI.K OI'KU ATlli.SS.AI.I .
(gas anil wilier '|111'HII"4 11'0 IhlljH) t Situ 11'11 1110.,1 on ( sllcl "Ial.II'u.l.' CII'I'III (hisS' |'1'' to uw tho Inglllo telegraph for a fair ban liccn said by ,

"110 fellow" I in I Ililn country t ran tlh'I' IIIC.I..t HII I'tics all, III, t llio.o g) (as the 1".11101' of news. ,. has ex lineal In authority that her rightful place was WOKK niTAiiAXTKnn.Tiy .
lulll 111111 1101 II AIII ,. \ PAL A FOX) Kllir.KT l>r. Welch's hirers its iii', at
huh tha profeMior's ibo likes blitorlculttudy ( put up
xlaml, all urn can llio 11011"11111 \ oxelnxively aro I about in eo mnlu tlolvo bv.II'nl In real "101. Ha has .h.i I .
ull h'I"1 II gal II'c'\III: I and. Is as familiar with classic, as with his olllee from Formula by I'rol. F, .1 *
rich I 'hl and knows lost after cheat Is.lti'ottil .- Ih.sons"11 nv daughters, all living, and I f.n
ami walcr( coinpanlet, linn uhotil ux WOII''I 110 .IIIOIIM "..Iell iut.tuiry.lust Pensaoola I t I Florida (Inrinii. A 'i M hi. ti I U.S., n li aclier
yonix 1111, expensive with I Ax'o.IVomvn. al married except onu, All Interacting fact of her bo Rtient at her 'A )L'ur., ocurs layl nat lust hi hgiui'uL posiiioii ofHt'iitmtry
much IIBllg on t Iho 'fpiexllon an \hill I which, (Iho inillionaji'o: lii'ili/eux Hietierxon that ate Abcll ramo from riilludelubin toIhiltitnorH i .homo hero. and, |,.111wi lt I nnd I I'dilor( of h hire,.isi iha Slmid-

you h'al'l I In i, I Ito 't 1'lhlll Nlghln I oriiilllver's of lilx \il'o and daughter: pay' And Hiddlurs In i'lilm. I 1 nnd Itccamo a millioiiiiirp, w bile Any nlio won.lor that .1011nl1'0'1.ollllunl.| Foreinn and Domestic Eitone[ aril Text (llw Us nf hue rrnfcixili.il. 'I lii'

( I "'Tlioi'o I Is but lint 1 a nominal mato IneompariMin : Tbure a 40.UIKI I.I.I.,i-s In Culm, nll thi'lr Mr. ticorgo W. Chllds went r"1 1.llthlo. ti,. for literary, nork In which ( liKXrUIFH I I ( ) M rNPAKAI.KI.I.KI: :I',
I'I"'I ono with (lho 011111111 the bi'lulit Is nholl live fast thy,,. They t l'hln.I.II.ll. and nnulu there Iblt furlulo nuccetoful due lmlI'hl, the "hool'om.) Bought and Sold, tlr. Web h's, |l.itrlileo| is for milvnt Cia. '
way-'mi bonekt I ntt.t hgisl lint witlipower I I11'gO upon toll blue nobly well may sent ossmvil 1 that it ,is ..nl' clue loves, M asuhatla.' I irts, Shut-u,
light strlKsl gliiKhnm suits, blo u.11 al.11
I' |
;
Is li'ls I lho poor 11" II the profnuiou of U'ucucr. : ,
to "II) for ('OI'SII. ami Ilclllllkll i wlh ci'set Khlcb look as though IU.lo of 1.1 ticking, The first 1111.llu this country was the 1 ItLI \11,11"011'1 AI'IIt'"llh"1 to Cul..II\ U prepared, al.o In mipplv; proikT 'l'aoIia' '
:.. 1111"1. (IHI 1111..111111) proud 11111 Hid thcso suits are faced 1 with natal Baltimore fl.1 Uhlo At lust, the motive In this City nml V'111) : its ui'aitt'si and Mouth Wa>.hes nl SIIIHTI 'a
'
4 TIIOIII U every roimon lo \ Ihlt aitI hue 111.o of (Ito \ ulTs of green, They woar I'allml I .II wltb power was rlll.h. by homes. All the Inventive Agasuts ('aacft .Marltllnm, of U"01., Italy, htsah II y. und. In suit this MtrloUn ooinlitlonsofllii. -

; In, many place* In this connlry, (the lilt lamllytThe. I on the and they drill 'well. tl"t wise .i.k- toward solving ,. nnmt i St hiss Is.

l'I'OIIhllh of water ami gas coIn poor man, on whul h,' 1'1)1 111 i Many..oII(if .lilo.1"lloc. hud Oi shovs wry withPrunch I (lie ".'1111'" |1"0\/01." / A""li the most Marchini r : H Hta1 t l turnm.DbliK.itlonanf Yl'udll'I..lrOI. 11"1| f.vo'lhll : NO PAIN(fTn/r(IS EX1RA"l'lXI.tT'.vi1u'uug hitS ulvin.xa l nn. biinlas -

(lIsts 11"I.I.: ol life, pa) at : .11 ( Cuban shoe, sctive In this n"uur1" IllhllLt named Hill JlAne
piinles, uro dimply) oiiormonx, .b. < \,1.I and Owners lakerI'ayuldo IH ClH-IMllllL' Illhl ll|| lilllCI I."'
for ( 1 by thenih ) bother for the Wtlln. Ha the hlMo ( '" as ,
inYnl.t
(1 )lilln'lolllolal'ly K 11 a mail or woman lal I.; ) arrltul at 1'nrt 01 :his tutti nf any value, easels Illliiii. Its
Whether or not I hut IH HO I In oui' ,. i Istta employment ....1| lu alwut the renter of the runt The I now uxril on car "1.1. and rn.\u'W '- : riiAx- _I'lsi-han., tn !, I N-ly) rf>NHH'tl\u| pbc'c,

own clly l I only bo ,1'11111'1)'I""CI-" for :lltHl, ilnys i in a year 111 L'ulMin women have very small set 11.llb.y MluIIO''oUv. day 1 stranger enli'reil la'IUI'K\S .I oillcc-iiiaiis:| over Avery & Wonlfolli,

I lalnoil when cal honest business f2.io: per tin y and uprmU 11 I lt IhUmajnilleeiil sulk wry KI'a.ruly. They have good hale shop. nnd began asking questions.Ha ( l'ul.I'\LA.'o'.A' I'(111\' Kl M K 'rlr.. nvii.: tR: ) PAI.AKHX STKKKT,
111111 \ fortune, ho (the fO'I" and rl.'llg the buy life of the ( aiwnvrud them |ileasantly al,1 lutolll- f'O'IUG.G. 1'KXsAi nl.A H.nlilDA.

ami, PI'IIII"1, me lint at work In t piverninent I In tn\cx for I Iso pity your x>tu>r claaws and the use of tho rocking fully( and' his son Thonius,. .c..1 the Pensacola, Fla. : .; 1"' ni'Il, fudi ,d I and willi'd 11'11'111. may U M>tf _

fulr I 1111 hO'I8L' I I hat about' I lilx I tueoino ofiT.VJ.( ,, It 111 wonder hush they ant 1 erect.Education itranger over Ibo Ibu. After I the il h), ,1"al'III,111'1., ai at .
11\.1:11101 f:700111f Is itranger as lli.ronKrudener TAUI.KS( : ThIlnhs'i' : fl.ikSktyle, r allprcn I
not and PATENTS.Inventors
very .
(.hull ilcvelop, t tho ;111111 fles 1111 text I I II Iho Mlle Iho rich, 111 if the not ru'.nllll.u. the lun>lan mluUter, Ho bad UI'I'JIW WI'I ." nr |'aint "airs'Faa t. \ hli.hlll.Iljll.,)' tl .

not only' the itch tush roxlof ('1'0.111111, ,, who him 11 animal I incoino' lt+7t()$Ill) I'hero .hl.1 unlvvnity u.I..llh at aim go .nnd.boL the jfcen sent over to llultlinora r"1 W\Vnshlng. : 1' 1IA 1\ 1':1'Wfll : li.U IT color, rcpu ,rl"ir neatly Alleolors I and pn'cnlii's alit all (ian hi

,Khonld of ton"ra.o pay I in us if'JT.uni I, has ).h, 1,1 Hut ton by hits The coiiMiiience| wa 11.11 11.1 finininf" il 1111 It'lh ahl. bni-lnoiiu Hllli I, ;, '
but Iho accit sissy of I Ito suet cia 11.1 'town snme good .. tlie chlt'fxlucatliin IYnll""t I If )'nii gla at ussr dollies to cheapInexIM ri1'iniil I the ( S. Pali nt I Hllee an a
A* a mallor nf fuel ho pavn I Irillo for girls and (that I'hltt Wlual. niadu I locomotive I'DMTK AMI : : [ lontt tlliil toci.iiimniileiilev.Hh mo ii ails enniiliml

Inesist,I'd upon which chai'tfeii itt! over (Iho half of that mm.ov, .1'1'11.|' nnd the ..lu"llo"h.'b t .11..oI"'y,.ul' Hid I'll' driver, for he ctar, alliho I son, w bowunt IN Aln ln.Inl:. (hll"IH., I'II,I..IIII'I jm.t o Kiunlly),'hull'l ou ttlllluueHluineil ii.mc n-llnncf unon my d.lelily to full' 'ala

baxoil. where is I Iho ciiiulity| I In tho laxallol "'1 .IIIIY.'I"II'' ( 1.11. maiaxin9d a"I'1 Ilia wat4ir t show tha Uuatians An'KSSIIILK: 1I\l TO I li Till'h: 1lI'Sl IXI':8S:
,rich a suet t the poor, ? l practically Ilkuu\ .-U'tlcr, fivm Ihvlima. bow to o"rl the nl"pbln..lu'nol to thist'Ouiutry ( nnd Is not; gia\ iinuy 111 muiuieMt,. Xi'W lovi'lilliiMH I'ali'oliil. Illd In*
: : : KXIH'KKh: 111'0 shsuas Iii nol allow I them- many Clauses a iullllanaln, and by tlm 1'1 )hLj'iX( iK)l THE h CIi' '. : ta err HirnitKlir" 'nor In -i'n d)',' lHmk, 5.Hla .nm |IIIIII ul t'al|. umi UrjiTli'ilp"
_. .
.IHSI'I'III'CI' 1"1 -- Itusilan i I ) work pllrail.mu Ili'tlti-il. (iatcuu I Uril.Truilikiuai
contracts ho made( with the govern.uieut 1111"11111 "II.I"f.1 us yon k'el
81.1.I \ sal va's .I bo deluded by I Ihin cxixicncc.pretended ( Mrs (.,...,,'. l'I".lelral.h. be and all (aim family became Immenselywealthy. HUOMSK. K .I.I /* .VK.l 7'/ ), I :"I l, .ni.nr M. 1miUr kH ll.'ulxli'ri'il.

In ell lixb or all thesIs that goes lu. C'IIIIII-ll hal no The ilciimnd for, M... ('ll.\.b" photoirnphs ThomasVlnans, who leotet lb. vvnxisnnt.J. glut at home, lt 11"I"II.l'I.I''I.' IVouipt utientlon. Hknr.il s-rviie. M"a
.
I 'l'lsi' \ who Inxliiitted I I \ MS, ''iInii
) 11'1 still emucluiriiij. tat nI in.Hlt'l nr skcteli
active.
to (Iso enpaeiiiiM ami, "OI'Ico1IlI' and I Ihey rich maintain t,I ilrrndy I bnm sold, nnd 'ly thoiwand blv. target' ,aD"I.n.vlll" Ult 11'ltll. amiKIMS No, T InU'iidiincbi, Mni'l, ra5| nrt us to pnti, nl.il.llily.I'relhnlnuiy .
11'0 11'1 wil \VibhiiiKUin Ih. also owiae a man- KRYCER AI,2', -lm. .
\\10" \ rciisacnbi, I Hi. fi>
of Iho ? l itotaii, I' UHf JVekhlency)', anillrocloil our \preseul I 1811; I 1 \aH I luxlitutod I />Kraplii'r 1 ho hulls Ibo Ilalvl..prliitlun, slou (ii el( as wl'l .largo entuLIUh- ni.linl. liif..rmmlou iilicvrfnliy t
-
by Ihu nioilern Mlnox al the all IIH 111111111\, lho I" 1011' lit J (aktiirits a ,day nt "a'hl.'I"' "lliv 11'1'In II"1| are now enjoying aplHMy l'III'IU'OI.:

of t tho 1'1"1." 111111ho I cxpeuxu I lady. The net vlhl mouths have ( wealth, up Into the millions -- .--- -- A. S. YAMIS,
110,101 Him iniinlelpal I (,'overniiicnl.Itlnlmtceil I. pOr. liisurUnn I IlvliiK, of llio icuehasi Ibo .1""illll, 'UI' of 'j.W. rll'.y IIolu.y InU '(')1 Solii'llor of Amirlcunmid; ,, Foit'lcn 1'aicol-
10 I'op.it'1'EI.
an 1CCI,101, whel hiM wealthy 1"h no \here nearly ax Is 5' llli.Th The greatent point of .for vLIt.Inllaliliiiora 11141. PHOTOCRAPHER Mil F HI., N. W., Wnhbini'tou, litrihtr .

voracity ,'al, bo rallxllcil with I I)'. much, I in iou In I iso public first wraith''ail. \ Sickness b Is the W nl... Ialv'y. Is I]:'. ar. Dnvs : _ _
Inno treasury" at dues tho livIng ol It h.IIb .ntmly I'rv"k', but In ll threo springmouths -.AT Till_ i'ciiKavula ausil I'onllilu lUilmsd-
spirited lu
I 1"81'0 mnuroM
: hlulle.llh8111"tl"I'10Illl the men and, live by thug p live "hiolth 11..n< It W.II.IIVlouy Blo.11 to BLLPOSTERand PASTE SLINGER Little House around the Corner.JNTK.MIENCIA
"
('Clt al'K"II tl 1 BI 11.1 or all 11"01 of Ihclr humlx.0111' \10 an t b tosiwc' ; runs owr.1.1.and. InundiitM ,ownrnds own) on .t"".111 th% .lh. U prepurod with I l-mjif- (handled LI. Arrives at I'l'iinsoolii I>*ILV TK terminus.IKH. :Ms
I. atlmtolon :
Jtoxl, aroilovourcil allis \ rellxhi 'J'hlll In where, a ml how worklii mcu, CI''' \.I.btlll utmen's otlus'r ...Iy. 1'10 tlk1 rllfty .1111" h( .iii iliac lo put up l 1,11., nut BTIIKKT.POBTIUITH Leaves for Wlllvlcw.,.,, ,,., ilOitm *
| I are robbod-robbed every di and uecrsslty. : 11.11111. te loo.y grail to the auo- r act of Had 11)1 soul Illy .,., Leaveo.iler AND "Iawi.1..'. .. rrlvc . Itftip:
>1Iho Lllr.Lumll hllf-lllllvUHloI' ) ""Jl. "I.lu'L 'l'bl gallery t ]1' 10'a odds th* : ot i> '\A."',, iili-lf Au; I, 11'.11 s Loaves J:hIhJt M

_- : ta A ._ .. .. .
1
----,?. _-I I
old llnv lintint, M" ufnirter' Yon tho rank nnd tlh', bis ." l.
'
ntnonit illx-iplriV.
fliicilav_ w Ml) oho tliui .f Iche.l for ihangr, I."mll. N'lh if hl. \1111 -Till.;-
11"1 ;
S1I1H1.BV CAKSTOXE. Shirley got' 'litter. It ol.\\fMy "You hate l It..r.1II" she tald I. the know,", .. Is nil 1,1.1 hind I ton dl.II.t almost military 'In l'fro'r' nnd InllueitpNo Bradlield's

wiioinileud\ Miiyli-onif! ma'teiHe Is the ..t to "'of nil tbe It '.lh..I..I". of Shblel Ih' itu"> Alii** ""r 111'11.| '' limn ettr ImO,
<
"I'Clll'V." I be *on." I the pit tmi: *> nwrtnthof Ihll1 It hIJ.I due tn bis 1.111' nl.1 I Ieni'iuy
painted
By ELIZA ARCHARD.ICVprnVhtcd Om.in.MXiiast >outh iw .wn. .r b.I1 t .111..0.1! I her\fingers your front the nui,ttr'. .tlt. i laiihl AI" d'nttii I i.h'I.tlu( iitiwn the tlmt Ib 'hl'IKO depattment, ,">rion.lt
-.- gat. n .lid 1'1,1. Sim covt rtil In r Imw 11". un.I.1 l.inttiiod i Illagi l* plnttNl I on Hiet gill I'* In I0.11 l-; i, Imi, leenbmnulit CITY CIRCULATION
Itoftly t <
hand | 1..I.'I'lt ,
rla took .\ I"
"
p "
n.l.rt'
with lier lur fl.1 lull : :
nmit In herehllilln ant I 11 I. .
bj tbe Amerlcaa l-re* Awodatlon] l 111.1.whin.., 1..1 | where hers had Ko .1 I w hi, II file tt ns ItV ., .11'h hlnh slnndnnl, of exit')1- "I .. u.
> rfully "" I..n I 1
| 1.1 1'h.1 t", h. signs uf late tbonuli Hint the lint thnt tho lire 1.I.I.h''r t I \' .
nn' ,
TI"ltn.1 I..n. t ,.hr" I
,
1'o *ho Inniiliiil' at hi m If In .h.) wa< withihopMl' hands, fatht and son. Hhlilty 1 'hl.r.rn'l '. I.
Vou'toB"0' wotls-gonest, '"ok I" h'I..llt lu'r fully. \lti>.r.rl.all. wailt. millonlv 1.111'r own hot '111'.rlll! hand upon, "Ir I rliin Iniplrition: bint: :;* l Il ,n '\', :: ; nen,I Iim lif.; nn whKh I faint.it:: was |x.i| o"II'n'I., l.II.l soon-n From .\IIH-I. lenntitles I "..,.1"1. II. ,, ",,1 t I. I.
i'r ,
lilt, ,, thl'l tame iiniiintrtilliil, li'nato of r hnM3 tr.I.1 hither on | lontii.lv "I'rh. > I hll.. .. A.LO1T13roi
sail Alice. "It In't" o ; : Ii: :: : Rpirlt:: two .r e>cs ,. Ui their fiuv. tzlttn lur "" ItIf will, come I.lr. .
i .
1,1'IlIn old I ) Ua Ihh, all "lir h | It
m n in HuvHisot
I
( 1'0 look Table lore
.. hv It'* In thn photograph' I..,. "I in will. I 1''ll't R<-* ll out .ullt l"0lilim't >< .h"nl.I"'Ih'lf' Hi.r fiiif. was the fare of an angel J.y. tin. "'. Hint' knew. Ulun tli- fully I The inipnrtHiiro. nf Dili f Hnenle's "".ll,'" '
Ih. f.1 hll"I'Illy. Mylng to I n'tenli lllie. will wilttinrben nmy I In-Met Jnil el bv uflheo ,
I .. : Then II.r cen cliwwl, her tlngtrs tllptnilawarnnd |,iu I I. 'I.I.I'nI. Female
I
.. '" bre her bnnih .where-lie so nenrlt' fiilliiltbnxigliher r.t. .here Is nn .ii "111.1|," In
know why 1"t'Iti..1 Wilrlijr C'arHt.miou are I II a'.r I. 11'
"hlrl..y r.1 t. iitbitn nil) .
olll..t. I\.k mi* Illthmw. win I ( tho tht'
.1 ,11 sure 1 I'in D J""y l>er'oii Dt I''"" I 'mv tin* pray. twilight rll *wn>ttbou came In tpil< Ri |' ltb fhen, father nml httii, n. tt Ii not iv-ithiHikli Shlihybadneter 'hl'I".O.1"lib ..I.rhli ollh.II''f. the 11.1..r dinirtmenl .
hlM tor In r Unit iiMil. I bo furlornwlnir I son, sprang Uiwanl her unearthly fearroniprcMed I llteil I Ibr tlunights are. .nklng, Inmany "f'or. .1. II |
I
< would Iw tree .lit nll"I. W an Hit, the brains her .tonbt aroK' men, mnmiliiK :Itteam eiiitlitm. I If I IL'I, ilurniir DMI .
light nmihiRvviii to hurl; Wenisiuv, loy I In..r.be ht. ..1"1. iniKlug Nil' are I, 111 booit nml Imi.ler t nu'k', 'il t'hi'mli'nl rnpmiK I \M.I: UK I IMroitMiitt '.
"tlooil ) !
KhuiIng' 'nmm a
loti> to be hem ton, even nfler all tln-w yrarafllMviiKtl I Hhe (101'111, .and 11. faintly will/ IsMitate I ttmmti.tIV.whosnt. >iil iigiini Ilie l.r: stand plpt", i>'Imrvs nnd, in mlliof how. I 'r t'# iiml, ..l.-ii.-
: too giMMl to l<>. the'rtf, I opened rye ret i.Int inn will I Iv 'Ilie kinj.lt I.W 1'he > ib.i-ni ttnent niiutt i.nt nn \rii iof It.i \HI I h.' '11.1Regulator DAILY MMER IAL
u'.tl bat'k at him. Then she rallied and, cnnie ."nl.IIhilh' l'hh'nl"
bli Ii tier ,
nan It was pten In t '
11 fain t Ktnuu nnd, uhlnlng fn., olOrl. .a'h dnt nnd Ilie. eml nr It.niHlntenniKo .
herself She there within' he k I
that the Iny r
L"l liniment nfhirlifuIlitltil i
mipivmti, .h.fl "Iall. ,11,r of |,ootl tlhll. tin' 1",1.1.1, the I Is in ally, f li'-"'. .i n t.ur.
ai "'her bnt'pille ) v\.I.n. 1 he pnrm, agalnit band, and tlie 1 lot k of a ilnt' I.vlhe !
I""t |I'rr..t 1'1" jit 'hh.r Siteiiie's nftt'r ,nil'ntrhniiR"
( n
thii "iu'! Xho wiiuld\ Inibtil write "i .ah. .1.1..h'llu.ll.
|" I now twett content In her r. liuh,tl, it w diieaith, I IkHibt !
11,1. In tho I lie fit .
I he for Urn |IHI".r l a.IIIII.I. I
1..lhl1 .tWh. weary.U'II"Uol I fare of one who hail not an earthly' wi h I.rt .
at ", .h"I.hk.d-Ih"t .ovi r at It. atbiKt IIK : tlon, nits-.ory tnttiflii2, tiitlioiitin'iisiindto '
l N .Ihl'i"uul"IIO L'' ," f"I'' to |I. mIO,1 his friends and, ndinlivi-i In tlie lltf di i" rl. ".iiIf n. '"" I". .k. Minii1.' 11.1'1." : OM: EIIII> (\ I :; (; :
"Yes, "Hblrlt y Is not A NEW PROPHET. iJ'\"Elt
.
her hi'n| I Iohort w"I. menu o( many AI'rl"fl vltles. mill .111' IlK \\.1..1 I. ''u. ., THAN
mviioi.K:
"She H a saint if tin re erer (
OIHV, ngniu, iw tw k* befon1. she thought oftbt n.oryr. nritVAt. Ml. I ,"In.l. ..1'.1 1II'I.A-
> pi lilt' the niu-tcr would tako In hl'I'UIII| twoik I was one ,naMi Hut .h. .hOI't work anymore Tbl4 Time A Utminn Assumes trt t'"r,1 WAUll 'MOV OKV OIIICU I'AI'KISi
A wati> of happtni'M I for her from this onWhen '
hirnpirit. slip mild to hi.relf"llwhiii :surgiil .I II' I she.hal gets wok 1'I'r I m to take hi.r ( ;winl 1,1 ivmtx r"llro.>nil,.nee 1 I' QUEER WAYS IN PARIS.Tilings EENNERlS I I'KN-u'or.A; 101 I: IIIKII: :

he U diMliiKuHieil an he U, hoI water g.h'l with I : : i in HOY IN A :
WKKic.
I' away acrm* l'l.T\ n.AXII, Mav Ii"). -Si w .. Inrl\
,
bballn\ ,1.1.1) IhiTlifnt
> .,11"1"1. Tbry Hi There M Thrf
., I1n<.II. mid, me Ihlrl..y In ours, .I.W. the worl I with tho !o.r
It like Ilie Himst t MIII bunting' gtorltlnoiiili b"1 upon .IJI..II. .r FLORIDA SAIL LINE
ouol n II "So, 11,1 .rut'r, "Shirley Is mine., *. 1 boi not made, amiII l.r.
; l"U"nll.r 'h".1 nn . niv n (** |
|
) Hut In the morning all thc..thoughts ", ptvlul 1"Rlel"
Miantinie, ft thnn tin' of theilnw hadntvcr' Inhir life lay faint ami 1' ,'xl.111 Institutions nt that they 1"1.1 storo hero go" 1"'b'o.I.1 lln ) New York to Pcnsacola.uvir.i )

touted, ibltM., He 11,1, "''I.ill ke,.p hhl1 ', low an.1 ",,1"11 breathless.A nro ..I"nl.l. ,tr IUIHVM ii evlalillhlinlApiophitciM ttenr no tMinmt-i on .,, ,)., tin I
nlthlil li'imiU till thei| kiy I lulisl ilinngo bad Indeed coma to Miirle bn arl mini bniught 111 a Mier. Hi- went off to ) troiiderfiil, claim*, nnd a church been biiilsr'i. to bnto their bnii I Iwunhntoil II or MM:Kiiir O! i\: AIM .
: E
h..1
Lote teinleriare > tho
nwt brightest i
hois
,10 in': i:
to it cninc. Iloojieiicil thin far I'1011
Tbo nroIn '
wtabllOicil. ill I
111..1 i"1.1 this ( n:1
lios| ., bud, biitt Hrtd tbt> come I".p.t. 1..lh'l fl""lllo f
It only ni.l oi 'loot 0\ Al'l'l H'.VIION TO : '
I"t'omo umh'ady ho"d. HIIIIIIEV"Come' : tut) I .'Igbtcr than simo :cf older I took tbe l> bll h.. ..1.bn .111. 1.11lIIIEW'I.I'11<

!" llnly th-it 01111 Wo,1,1 al,road Hint wasiljlng.bbiilty I ..'Menu ..r. .ilr up In sliiiK| >, luiiU'i's- .nJme cm I |1.; ( |;:| |lE:| I..- oilll.KI'AI'MJs
Khhl.y CO.
.or.1 N. A. BENNER
mb lon
At tho lint of the wlnlii ho noikeil on tho girl ,
Him be wonl I g.itlu r bin luart and the UI." l"r.O\U I 011011".I.lt i & : : ( MInr |E\o\| [ |
bold II.r tin're fun'tor* Ibr tteak woman" .II"lu'.1 of tho |1.Iph.I. en Jan. 0 l.>t, thlrtocaprrooiu 'the ol..t rurs only slop nt station) \
arms bud npUtrne w, inui b. and,, long. .w lit'n Col Cantone .as strii ken, f throngprcMed .ill.1 l tho follon'((113 d"onrDtol of nlsint a qunittr nf o mtu* npnrt. The) I"! Old '.ll|,. > iU; IOIIK. M' 1:1: : "! MAN no.i
Now 'liU, strong Inl'. hnl.l. would, hoi I hint, I I nlMiut the disirs of the sU< .hoiw mint xtup (or rl--*. t bntiKi'ii ,
and and, little the s and htii n Hiiii tin'' and .1.1' III tho Men ".11'1 t'hllln'l. | tbo 1,1..11".1! ( hereby nreo to nnd taken for n lunntli"" nil tiny "hollerliiK' \I ,

.t of the wa>. "'0,1,1 and the lowly I and the weak, came t the hereby rti" .lulL.h trellffkws, 'plrltmlcbureb 1 nml, Hl .", 'HiPiliiters giInm-il mil] nVrli'd \ IN lit' fttlil
no liiiilmnd, e\er taretl for ,' U fore I ttono bouse and. wont away weiplng \ saj- 11lh'l t '"1\1" 1"1 ) Ten Newsboys
tbiiixb. t'lo Spiritual _-.i
(.anno she bud HulTered so much. Une ,.r lb I |m 10. I jumped on one "RI' In mutton. > Iim' ut' ', I..r ti'iit, iiiiib'r tlul>. nmlc 1 .
for the Illg: I.h : lu w blrb rbnn'b are to '1 stopnil nnd put mo oft". More .Hint
'ln I .
thollhl. 0" \ "Wo IK-HI friend"1Uilhlu : 11' nl ou ,ib t Kt .
\, unto" (KHiuut Itt-ot. Ho I, arc Imlng our I .I," .I'h nnd at such other this tiny IIIIIKU out n ttuy bill fur nil tinpnxentiirs |I' \
ni. uphold In r nnd rncotnaKc' her whllo iu walls Ir"'llo. the waywanl times as ninv .ili-pnuil a,,Ittable, religions, nt rtriy ttblib imi't IK r "p" I,,il nlli lillon I'lilil In lhi> pnrelinseanil "

KIIIIU.KV. Hilt ".".t. .No limit) "..11.1'.or1 011.,1 I the self Indulgent u.llllbt thought, \1 1 spbitiinl tiutbs, AJIV'II".tull'U."I.,1. slKluil nud.tani'iil, 01,1.1.101., pimihe.1 lu If It no.n I sub "r,1 kinds ol Mi'lihiinili-i'. :
Hut lo tlili ilny tbu uiino Mirrun Tut luak TO- I for In"i no more wrrn-A or InUI'' bt.rself dow n ali 1..t bltU'i'ly of I, xplnin by, nnd. tln'Ongb 1,1'lt trenty <.f |sNtiIttAeen \.1 rounliles.I'lirtbrr.till _nimSt-4l.tv. I\"E II\XIIO"I': 1'IoJI: :oTil
,"al.11 llio l'i' tnroAnl eih'r. I.lK-'t' 1..IIn.k1 l for them Mb. '', Into the .1111."., numilnlis life had. I: It Is I".hy furl her flI., by R"I Is'tween thl .u.I" nt the 1113 I I11t''I.K' i : nun MM.Five ..-..
I At tho imnt of .I.r
now OIM-O iimio Will'ley Mt the rM ,"I. hf..I.t; "O'I"'h.1 tnltegont| I'li-nu-sr* m, lull : IWI.| the n".I. tho poem whieh bhlrlcyliud the founders 0",1) 1' "'. of this tliunh, through )our luiif, I"ok..t or ..'htl ,

1 lMiinl"U to fl). "'"o inomliimililt| lirnt Itnnii I him l iiik till. ntxt dny. I lo .*.>1".II'r.. lib I neter "rlll. I that no one In to s|"'ak in this ..h".h unbsthe "U'I. In liiKing in any tMntialnncpgKs I NATIONAL HOTEL,
< uiuiiiht HIP liiin, I Imra ami lixkiil out lin|"uti-uiK pl. nnil ""..Ld. Anotlur Ktttr fnmiWnrley I Due "yolo ,'mis "ho.o.th.oo.t.n'I.1 I or she and, the spirits' "'"lrlh"l them, butti'r or (.litiin Into I'ulb from tin I II
Into; tlio lioyonil an Shliloy mt alontiIn I In tlio 10"lh'l." lluonia-l| it aminnn .itb n"t.lrl'k"1 form to the room .ithtbe I, recognize the cxivteni'o of t..I. siipnntn ''llt'.y. 1'hi.ol vtiiy stun t-ar running .'0,1 i K tin. M. .1,11'0 and' ('oinmi' 'rt till News Dealers

tit" gray twtllKlit of tliunlinrt. winter iliiji.Il KlunniHl to I western windows, out of whiihShlrby 'spirit nnd. of Jesus, His spiritual' son; nndwhioo I InU, town t''l thu hubmlis., It Ilk,. llt< llllll.In.|
WI.1'y .h'f'n'lt' IOW. Yitnlio felt "llu-n* is Kront n.w. for >ou. I hate 1.1.lgl.o.n811. "..rly. and longed I pritato ol.II"hle life ,."r".I. withHodsUatbings minutes to tho rnr boiitIho .
",illiln b."lr Itniwnot too Into. lull her found' )jour *oi.n.r i toflvnnny and, follow tl' .ulll blllbl a* ",", niamfe*>t tbrougbJenns ,.b"nl tako all tlw bar ( ;iincl nun'nt M I., I l'li.| Otria| lliiiiip.
tho It I.rt doubt of tliaInitli. ,
1 ho .t of ttur 1111.
no ,
tlnm Tbo n.vn TIII:
lifitiiiienn. Ol.>. Jut fnr Rculiw m,1 en- 'Hhlrl..y knew oi. In'ut I and liiught In tlio Hible, It lieiug the ".. onu toam' nnd put It oltlw IIXOrIXC or
tlioro it ago. the wiu In tlio E\erv pointnf- IdO'molol"'1' I brain net't'r lost 1..Ie moht ol all I aim and, ul.Jit of Hit* fouudirsto' extulilUhami 1.1.1 ll to h nest .h'lv"I. I'oik, ubiKher Mrs C. P.'efferle, Proprietress.U TiE: M.\m ( 'O
11"1 tuul life. iilnil, mention Ir ringIt I turned ",'orly."unl tho bky whiro uud rjllglouiclum DIEIJ\
liitt'lli '
"cllo a IIM
1"'r tli'.b'r>enr,. ,tlio iliiniinili on her hnilIKVII wnn,ono ho hiuivn, \ Mym In tlmtliiyaof .y"the we.teni sun was going "" CloI..r I '"b."Iltoil | tiuly INU' k shop,piii-ed" Let.,ps h.r 1.11' hit nny IMH other k. 'I'IL hi.ID I U .Tl:.-- IS ,\ C.t i.4Mr I .) A 11'IL\'I I: oc.

ulII'a.lll. Vi't tin'y nt.ro nut without luilti tlmr wotimn 1.1.r.Imd fiMtlitb" a ,'ou'Ihl, ) }'t'wibt.ho UICOI.tl. I gold and purple' of 11 IIIIMHI ,and I opal' luy,1 1'be rO'I.I.I'' of this chun'h 01,111 proplu' t"1y.l.Lil.l..1.lhh'l. Whll lh.y.ul \tlvnnd .1"I"uI" ) 1'in' ul,11 d I lliiiinili, ( I I'A'IIOV.Achorlisors.
JMIWIOU .hih '
KIMN! 1..r br.wftit rlihlti kno ,leilio nnil tiling to h'r e\en in hor <'rnw-il ."""Itol.Ik'v"II along the wuj celestial, like unto. tbooienlng| togl. em Is Mrs. Kinlly: J. Hiiggs. Ihii. roimtltiition IUk -AI, (11,1 mil skim milk. \\liut iti ', mil, I'lnln.' Hi-onion, Iir.l r.I..r.
11"1| i Ii"IKV rllio hnil (jroii n "i.thruugb the donltt. thun, Him ha>l rvtno\, of tho t Ity or i n(il was tall milk hem they i'all '.nl. Thii-o Is IK
|ln'lou.I'IIllo uf fulliiru.In ('hhh"1[ nli litr j J."I IK>*C tn'l tho liouw : She turned her cjcs baikuiHin her dtarones. dlttateil through tall In .Ir butler, Ktnrjtllng: Is watet-j.il 1 1'h.lr'l.h'r' ThcoPfefferle..
t\v\ Ji'nr*, all nnniiiM-lously to b..I.1III"I".buI.IIIUI.1 .. Rrw\ II The hlr lur./.ru.lh'l/ I 1..r glance wuliiliretl, amoment, then Mr-i. U'II.' > l'y the one fourth water. Ilny siuf' ) I
tin ruin tht hn.I llxetl lt on a little bskitl. ebony, of controlIn .
from her pMille, Imsy li.lllhhl. Ll. i>|"ililt. thlt glll .rhn'I.1 .lib Isilled t'11.1111 lilt JhategniKerbreail ; \IS.\C.Elt.
tltH Him h '- tlio cnniipj* It /
'
w liccn
ring I antiipin ,
t.Ih tpiuint worknianohlii. I"'I./hl
.
Ilr ,, the '"I"'W Inniu tram thoM.M i. fairs. 1''r no glnguIn '
bI'I'ld that Itut iiuule
tmtnt ut ,
| ---- -
niolilMl, ami, iiiiiny I t her rll"r'. Mm. tbe tin'Ir It seems f mint wot
.r <
K 011 11,111' | Ih"gg
slio said, Ul Hurry. "rl.O'1 \o rn 1 1: 'iin.si I';
I.I rArisAMl'llli
1.1'1. Truly illio hail .hll.lg nii tmt nhiitiiw a link "n'l"h'l from thin utrniiRe I "II ing lel. Milnioray. propheteftt. a foureais. u. .Iob.r Itwlll Und likel Itluiik 1./.1 I HIM! wilier I'oriiit SIOI
"ilrawii wi ninn> iliftVmit nn>'n.n nimtlintlmt tl.I.t wiy wlwrn hm |I..\. Hie gate into the 11111. lr 1'hllip Inmi nenr r'lt' I piece, of "" rubber. They bake It Into lit. I .; ADIHIIOVM, 1.\1.
Khlr..y.h.1 dull- In I nnd for sub' In lirm* nndMnull
and with L"I.I Him" 'L.
toll him uno Shu simke faintly her
Sho and
her ttiaknewniiil lur nniHy and, two r..t 'Ihcnaie
long
tie
nuaot oiu-c *
.e. I"rl. I kings queen iii,mil i nl tliii I IIMMIlu : ( l;< /
|
wireHo, Il. 11TiE
knew H hero they )* Why.lb'y ,11'h"II. 'O\DIEII\ :
I.lly. 11.1 HI.t. bread here nt'nly an long an ifi ,
hi h..r tilth '. I in HUH' UMiip
i
n'11h. mast In1 nu'u long HIIHOAxhosottUtl ro arc somo she laid tho \ ( i i,.vi ION I ( :
that .' i iiHm t me I.IIII I lltlng In I :
hi her iintnra lDeiillrHtli' .
Hh. b.1 |' himwlf In tho train IIOHOM I nee r.l. saw n boy j "I'r.IIY""T'IIQ i I I ntrv 11 Men"hll.I" cnowl/
Hiiiiiltiifnl, liuiiian tt>nipiithy' nhlili, uulinktilull half dii.wtlHith, miiiui' und joy. lit', tho 11..r.Th. Hint i Ity. Slio I In soinn along the strut't 1 he ends di'age,,1! on \N in:.mitt:;" v 1 Mi:; i .ils, AT 'in I': imi,: (or mi i i10:
ith
lunrtt, }"iiungan rhililmi.IO'lly, homo, thnt hold iluinM, filial l..t all bli long )'eul> of proton- 'but she ho laid all bis \ I HI"inl In .Mini' 'him'lit I.u...
mul h.I.llh.m Imnnil t hor fun-ior. I.. Aiioto I.hin al liiHt. II 1"1 a liii'pydivuiii OiOIl11111111 could, control Ilio 1'nnby- bus n gmiil. tolee, cult.fully down.on the ,'url.I"1. It st.Is Ir.\om U ill In .Mia.'him, 'ul I 'nm" .. "nIt\/i: :.
.1'0110.
liuininil, 1"1 It wan piiiulne. ho turnnl his face onco loN toward 'rhl III1i..r was there'. Hnttastery ngiil 1'1.1"h1 ,'rtbe thinking whin j on eat lr'I.1 here. llnjtbiirgoaetmteitiafor I At.III\1 lu .Mint. htm nl I UNI k. I
i.l.l Initlmtholy welt toncra* t a coufm.iiuiial 1.11"1 Hut m-wt of all .liii K'.,1 t<> -'is now, and lit'inlillng, and shadow like. Ho washer ot the t a napkin, nt tbo n* I 1111111. 'III itlltlioll' -,, .

anil t.1 her tln'ir w>iro.i and lliuirmn b'Irt lettor that con Uii mi I only tho oneguidon fiiitlifnl fin',ml or tninty }ears, thiy .111'0.....1. .", Illlltltol_ _" _SMIM tauiimt MIIKI| | nu lu < Itll Aiilon-i.
uoni: two h id lie*'n hratoiYimrados in good "ul I 1.1 ni.hnlll. Something Unheard
k Illllllim. fnllllll-M hern line
inoln IMI.Y J n h.tol. Stint can on some start onlyome H"I.h'\III.
It may havo he.1 bnl'the umlirrurrentit 'C \\'IIH he to .Ii ft ali me 1..1 In'.r I Is Mrs. HilKK>' sup- 1 il1..n mlntiU-s. I'ai-e funereal Ilnti AI.III'II' ,"..1.I.I Of

her thought, mill rnnon tlio |1'1 ho was CI.\'J1 XXIV. His wutirnig fingers' .I".ke tho long, |I'r.1111 'I"| iiHtnd of nil set.n ," t an* In a row. .t at' in row had bum ANI.In'll.
ti hat long ago; It may >'obi,n AT LAHTt' shining, 1.11 as It lay I l...ai "'the pillow, thnt the I I ,'III..I. Nljs. Kvelyiiinniing : nun hour } All 11.110,1.1 .,
.
.rltl. prophitew
< HufTi.ring, anil neviLi .lio uwnml "Hoher" said. Khl..y. "how w ould it b\ they head .. ,1 ill Is I HI|be lion miirinureil upon h'r tho dting blessing nt H oMotk A..,Hi I IKK' Is con. juit(lauls don't t w.llhll., 11 'II.ltlt ,hlIY.Ilh. I ,. IInlll1! Cepli-t: In I .s.lxiiiiliou "in 1': c'ml IICIA.: : HAH AI. .

Ii'armtl, of during thoso MtUr }euni of I kio" your of lI"'I"n.ly J"II HimjiiiiTIIK : InillMl', sosbemjH, ly Hi t. Ir. Kip( gab, gab) Curry passenger* on top ..n .II.II'.n. lor I''r.olltl I..MM: I.I; 11\: IAJK: IN I'K.V.;
but HhirUy Iwcamo abora aliaimwx'iiKer Shirley! If bo was a man hr.o ul N. It tint.k culled 'rlnle, ." No I rOI"'I"
"|1"rloIO. "And I yon .h.l. ( ,1. whotlleil inanyjiiiningiiiiriioy, \ hurt line "L'llnpt, Appt'iiiuntii Itonil.. S\'I( OI.A'0.OIEI'I( | :I > I'OI'in.A'IIOV ( -
of guml t "01"1. HIT heart' whom I ""llot be proud of, I would thank I Is ilii luting a tret l.i.I..r Ilia Ni.w 1..11' one ollowtd' to ."1.1 Anotbir Anier- 1'""", \\ nrriiui' Alllliluvlt.l'i .
welt out alwve ull t tho toilira of her onu juu Uili" ato name 11''nl.1, Hinee myuucubtryls '''lt. lie tills, Miu, III IKKS that bo hl. l1t ban ptlvlli'go, """ Ier. Fiimhdogiall 'inu \\ in runt. AMiir Im.\I'II': AXUIS

usU not what I "" I. let It go. Jit iviiihe.l the blghiHt. Hi'a veil, t. home .hnv.1 OhJ.t. t loko 'om bsili I't'lift! Ui,nd. I Im.\1 IY.Everybody,

the nick, tho wuiry, tI.lr.111 and JIMI know.'' Is inn stilt of Intirnieilliiiy ntaU, .In re the false U-eth. Ibey winkml Hnvn heard ul, AII.,1.nlll.III..rv., .
the lu'art nore, thow nho ,.kol t.lr "How would It | if your father "A anAinerieaiir Isiliitsho In rontejing (I.otaith. nn) gitin to one with ipeitailes In the Hun Ht DenlaMontter \nrlll.olnllIIII..ry.AI.II'I ,

n Inpi' agnlrut tbe tnlld wall tat (lint anrmiiin'i Ihl, by the an t Is fi om alsit.e. cats I.ro. Fur fluffy. Kmnll tiger*. I I Inr'II.' in the City.WATCH
lte. thum ruuut and they "I shouldn't mind that now. Hut If hewasn't 'Hie HIV. l>i. (leoipus lute (nstor of theCentenaiy Two,cent f.rllll Itlght through "url. : -I .

1""n.1 Olt 01 their heart* to her, and IwMHi a gentleman! No no, don't ..1 me, M,'tlusINt, rplneopul '.II'.h. of 1 the rlelne., Collotl ""aUr .. I 1..III1II..r I \Huts*

lit her t 1 them what they might d.1! Hhih'>'." <'h""lo. wbotliiil alsint two years ". Is Old, chap .,I a born at every landing' Nol \\\mriiiiU.Allliliitll .

An tin' grew' older, all her \'Won gradually. 11t how would It .if he wan a gentleman 010 fr the ,piinillHil, contnilhrs rf Mr*. "'ly alluweil I jump fnun boat t thnm. I lul ,ihninnl I'lima, -- -- -----
tcn'k In all tho round horizon. of ex|>erli niv, man of IMIWI'r, and name, o".lg""III'. but I..v. \ C Hiinlis, tormeily, ot Two |iuii-t of giite' One on boat, I b'IIH.
f IrIIJ.
many thingn wt re d<'ar to her that hail IMUIIibirk one "bnl bis eoullr'lel bold high Inhonor" i ( 'n, \, and otln.11 ul 1, ss.ktliiiiiigli the oilier on thn I.n.lhll. Man t I 1"1, ,.4. J. W. OULLT
InfluxIt, beciuno ile r to bi>r that hi.I.. guard eaih. Ureat .f,' and MlrlIK""" 1.1..1,,*. ,

limil"! only by tho moral Ian*, rn.I.1 of "That would, miike I,dinVnm, Shlrliy, IconfiTM One f.'utnre of the new i'bun'h U the U Ih.f here. Hut lot* of .h.Rf Ui ki yOI.1 1"I'hlll'M 11' In,

ill In tho greatckt gowl for humiinliy, man It I Hhonliln't mind II if iny |mn>nUhudlmii that (Ih..r Is 'in etorual 1'"II.II""t. 'Iliefiiiiiiili will al.lllho. Unod bramly \1).nl I H Itlank I 1..11'10.i | t
inn.1) 1 the vulgar wtulthtt "I'snre that, the violation "I( butllul Reltuir only lh a (1.
"olnlllk. pool ,1'11. l'III.I"t quuit Hnii' 'ii '' r min il I IIKIS.Alii .
Igh tn'l to reverence nothing blib inyoui' ,'oUII"y "" itself up In tho evtij). Inwwillbilng Its i m" resiotiilliig| pun> .siphon. Ono can live hero on brandy and i : .|bit;; :II;III'I'I, ;, IINIIIII,| :|; .;nl, AM,

merely anno i I 01. placo of ladjhooil and 1.lt"lulh'll. Ifinyfutlur 1.III."t. 1'II'y hol that U4 we live ben1, 1 siltter. at twenty llto cents' a day lea I linilil' Moil, ,,.i.hiihpn .
She l iihl( t"1 lok Into tho I.eat of ..nunly 1,001, will .e live In in worl,1 I'teiy: one willhoiluwllled Hlinost unknown. They call It .1.h.II." nil. t 1"ll, ('mil, t.
thing. and, : Aro ""rg. will, Intel- rlth, then don't "Oltll his name, llut Ube tbo bad. with tbo bail, the gis, >l lion |mn* lu tllgettion. Duly "rllk .h.n I Chronometer Maker,

1"'llInl'or., tho itrengtu t aeblevo qualltiiw U w but you 1)1 I 'ell mo, Hhirli y, "ho'"y with the gin-id I. who bites |metiy will sbk. Culled for some at Uieap I.tur"ty..I'"luy. ""
that U,lung only tOI'ul, r"lh...'" live wltb tbe 11.. the I..r.r munlo will 1'robably flrst time evir 0 N U M E Nf WITH J. STEPHENS

Win imlntud, out t them that the pcnonalfivlniKBiindtiiniitiiinHof "He Is a lal you hnvo ...." d.1 with thn1.lt mush'Inns, fte., wbllo, for .. Mal walt over and bought ..no I ,

man or woman count "You ""I't U'll int'!* UIMHTrilB' II.r"HI"". .h'lkl' I 'I law.'.Ions man will at gnMiii'sopjMsilU). Took It Ir'1 RUM* jut : >.i S. I'" 1.\ FOX b'll.KI.I': .
fur ttry llttlo In tho divtiny of tho raeo. "You BLel me cm.-o if I knew him. 1111 'Tho whomjou Into and' serve ."k dwell with his own i.late. They h.1 that In wll.low. Haw him. Think It hail 1.1: CRAVE STONES !

(In'ati'r than niaim n"tlr or woman's natun I had met him. I ili.l. not lull you ho was one you as )jour fiitber, and bring youwheru eV"ly.h"er Is already IH'Ing, 11111hOI. and there four Took 'em fifteen inlnntMiU Shliii| il nil 1'11"I*. I K'l-ulil I'"hl.| ( hllllli 'llllllIM' l.'lll'l IIIKl nil klllllH of

< U human nature, until. >Ing all, holding' of my e make a cupl No Urought It Ui me In a I'tll. .\IH'| | .|'' \\0lk lll,11.l .l*> '|'| >HOII SIII'I'IIII".lrl'"IIN' 1"III".tl.,1| AtljiiHlnl. -
all hi It* griun. Him (bowed tin'in bow alxnird "Now that 1.lltn.UII." I ek Him y timka thinking"lt "m"lhh'l, that Und will continue' to piinl-h him ever- quart soup "l with a big Uble upoolil' All I ""1' t"h""r' llllll \\ I'Mo IIM*. .".1".111111 m' hplrll < 1"1"1.1 I

nnuUuuk'al anil phynlological .u".tl- ."1ot.rt. you 11..1. It' a nearest her I'unl.llll.ho"'h'l.11'.lty. bh. lintliiglyMrs. the Uauls proscnt ..kh'l' on curiously.Naiy I II. "1""I) np IH-l
tionit conci'mlng, woman1)). mind .ul.II't Imto Ilia ,'h..lug Ir our wan liNiking. lt I'hlll' '' 1u U..I0 '' Hi,'Iggs clalniH to 1> an Infallible, tasta uf tna His cnnls a I \.A'I'II.\N.IMiu r. ; -- -----. -
huelM"'n taught by medical men through ottnfuthirs. t always said It Ifwacould, 11I"lv: proplut. Shn In never '',"In.I.1 l by I Ijlng' r.Lurall CuitUimei1. hlll, th.1 171.11.111' 11-jiiH:I'W1"

linary ,""lurl. Thi'y .1"t only "'UU 10 wo l i hiippli.rand 1'II'r 11.kllj. Hut 111\01.111; mv 1.1. Won't vou read or bad, uplifts, and' wbatevi r .hl say* tin InUtscanbestrlitlynlMon ",'a,1 L under their orm. I'lenty, -
wuuan ""them. it \1011., HID ehooKingof fatherand i'It", 11.1 1.1 ma what jou Mr rrejerkeepe uf bread ".t .tnu'.nlt' Loaves slung !
i hit of tlio Btreiigtu drawn from tho bitternip jou couldn't think of it to -\ I am lIt 1 reiord of nil lur and the at Nu
) r..l'r father Jim | m>lbly tired Mr. SIoriisnlK" a III''IIIU'IUII. fl'll t"l. I wil TaBDfir&DElaDeyEDpBCOuipyUll n
>lio hentelt h.nl though they join than fato did challi' InteKliKntlon. most bread wafers New T C. W
olllIel. lime ilmio "'Her for yll..1 "Shn thinks, jou am Mr Moiri.nn"iwld ngis Miys .aUol Ii.nll 1 II t
knew It not,<|IH wu Ih0 t tU t'I that tlw. for }'ou. Iloth are men any boy alivo tnIHI Hmry In at'linking toliv. "Hln bndaUai btrof lr"I'II.1' conio forward nftt r events have \ork. Cigar* all made by government IIM I" |( \IIUjlM.\. n
built, Idual, U a pill, sliowosverymuih knew of them Wat-hod out tobooeo. I'mUigii staniM alwayiki
huiiphn-.M or unbappliuiH' pnnul of. Hul.r. your father b I'hlllp thut MIn ul.., lung ligo, and '| and "uhl that tin y I .
fully itnull thing. Tht tho road. to w uw etui- Duinorav." '. ..l Ui him. ly.t bir think M.Hrlggs sny she Is willing' .*|>at cigar' sbusi.| Milbt...1 smukopistigu In.II'I.hII"I.' '. 1 hi> mohl 111.
tent wan t low night thvlrown vmotliiiumul At this tho who prldod hhl.dlOi so, Mr.' I mummy, It pb; u* t" 11111..r.N.11",1 fall by her l'II. and auks that .lll' 111' vain Ujmoke pit '' II hil" 11.| (In* South.ami Ma-I':ti*
mind Inlinwd Y""II"nu. Hut he, the man wlo st ml b..r with for three II""N. ".lh'rN. .." II.
Borrown hi tho culture of tho emotions, walked once people take down what the KIJ)* and let one klli day. 1"1 "lllr. REAL ESTATE
human Ilt..1 1 hell lulY'rllg will acrom..lln.I"g room 0111"1 I Iben ha 01'1.| breaking' 1"r. wnti laiihly hing with ln.uii| ililfliixny" r..r Hum ".t their truth.Converts HI.I.r.uuhlu't, tbaw. } why I lh"n' HIM) lianiMU-i' 1..1...-.-*.

n>i longiir Ira lot woman.Sho and "lurk.II..n'I. ) I..t bi.I..t.out Illnet u| thu utiui of 'c"nily-lo, t the new ebmt'h are rapidly. Inmoling at lut Uroom straw run through It Hrm.niitraw 1.1,11 1'\11'1.0, 1'1.1| ,),.
htido th"I. flinging away in far a> "\ou limit "'1101"! knew rl hll" tu'rHi 1 .lw..1 thirty, nnd forty have to ''/milled out I".r.rullklll. Make* lin'I"I"I".h'I"i Holl.I"I. ..1'1' Tor -ANt-
may .their |nrnnnal linpm, ft'ON nnddii- "I hate ," ,'onUlu.1 Hhlrlty. 'rites tuitieil onee m"n Ui the sinking already. ilgned, Iho r..1 tlraiigbt hole. Had tr)111 sun ko : oim-I)

..1..111'1.1.' kup i.Up with tbo grand "Ho w ill b Ilr, to-inon'ow, sun lier lijis 1".1 again' thoM lower.If atjoutlu 01111 A. IlnnrRTSoif. 1'srl.lnn""11111111". with with.us. Hiiineil It Colfuoburned to uelndir ------ -. --- COU.I.CTING: AOKNT
of timo.Hhe .. r | st>' 1 ho If..I.ut ,
lu.e mndltiuV l. Tlien be .dl. II.o.l.o -- --- ,
t.01. ..ye. Iho JflUiigniau euU h seenud Hlieet colfeti and milk two ttnU ubowl.
them Ui leo to tbat they did not kindly and condiwenilingly."On haply might a wu.l.Ha listened with. A FAMOUS FIREMAN.hketrli [ Knit at "veiy. comer early In theinoiiilng .\I'I'IS'II"Moll \\ 01114,
lit) Ilko ilutU to troilili'n inideT foot or to l I"n""I"1( .".thIIK. NEXT TO CITY HOTEL.
111 old wuminNo runuo
h tho whole, I think a'kno"I.11 U'luu I hem d her murmur a fragment by It '1'1 nur inI'Vluii-ily" ulinohl, iiniiilclounllll |,
khutcd out of the, way, but that tuvnuilvMl him." ol :. Ho knew:: afturwunl: tbat It was of .I.rul I xtlnKiilsher oft < hicory, I'.rl. ami other iiltoiniiialuiii'
l I. up and, 1 working for tho prognMi of frmu r | tho hut two linos 'lames.Hpetlul Yi How I rhll.rll. Viilunble as a tiilhurtle.No of Jiil, 'Itpo BII Illorul0: I'KNSACOI.A, KLOUIDA.CI1Y .

"o'"uILh"I..w.o.' tbo Ight-"olllkl"l. Mix* Hhnpklns was veiy 111. A nuwbcngir the had.Wrl"'I.lullll.II.'I. [ (Vmvsiionil,.neiCiurAno 1 more In mine. HAIC". .'. CLA..'". liiuu JUKI niiliii| | novel'ul -

the hU"fu r.. came "> say that, I was tho ono ..ir of hi'rheait Hi'r J thought _1e t I.for M ly 10.-Oneof the "ot famous -, --- lain' \\intli ill' uililitionul, 1)1| anilriiinlliiic ) rri.p.'ilj HtiiiKlii
Kn fire In J nt* t nnd '
1 Indeed. r* the 'h'I. prompt'
it
yea, KroaU'r than love OV"I. grt'aU'r forgetful of hen*.If, n'meinls'rlng othem, the That butt lul"rlll breath, "as who Olhl., l 1" n wOII.II., |l'cII.ehli, of tbu Hw.I.Chicago Cl. E. D. Webster went t Umiiha from |"..llii,ii HIHII cvvi' It. <|nliklv mil n turns maile, 'lams, Insiiruni o. Ao., ul.It .
than all, In this man b of Inimanlty Into the Hbliley went. It wa< a gray, tbllly afusnoon. fill lilt, knetiand hurled .Jtint oPI..II1| York In IS.VJ, upon tha rwuiiitneiidatlon i In'iiily| cxei'nto ol'.lcIM Mr (ilitlu anilI'.iiii .nili'tl to.
1 he iiuuter
I'KlitKurlhnr' Hliu w bo ha>l U-en a IhI.I'rh'l, angi'1 1Ui his fuco In the pillows. upon Isnlilo lur five. Une fli o department by the ,,w mayor, old uf Thiirluw W..t. and purilia I "Y woik, I look 111) iminplili.', A II'rul..rty 1,1..c.oln, mv. bunds for Muluir
an they would flnd, peaeo for tbtu* so innnj', \rwl f nun r.t..h..llho mighty sob broke from him as If bis heart whom an (UI"I'I'"I' )'"'' r.'II""I.1! thclly vl Tlie Omaha Ib publican wblihbo Jil. ..1..lnl"I'rlo.l.) will l 1.Ailvertlsiitl

HiU, ilie liailu them nuver love night of relve trowd Ihrenhold of homo again, 111.111 was 1."Ug. liu lifted, bcuil aud said t ".1"Jurul" for a )'ear on full pay, edited hi' two yean. He very In rriiHin'iiU run now com- lu tills ,' I (tt' VIIMHIKnwmrsof

.Kury:< Houilfii uever, now tenoit to ,1 a alt woman to limkm anplrc, out o t.ould alt dk'.llt tbe .orltb "Would ...1111 I died for ." .there__. ._.to_luke, __ v_n_study of tbo fire fighting I' nitlva puityln in N"Irukl..rl"I.h'l a.1' of the tour-s I"I"IU"I1 1"0"1|, Iwl'l.c.| llio CoMMnii, IAI. .''1 UK rioiH'itr.\ t'IIII"1"nluor" IttntwildiiillttiilliilriiilvuntiiKU sumo In
tblt ( minisu imi r UKHHI
I .
"u home Miss Hiinpklnswas hatevrr I fi Inve ,IMVII, wu It He wu of '| of tvmk tin, nml inLhurgo,
every >tiirng| of tho lii'llvlduiil bvcomofrxtr hui n..t | and. pruiiilnent |1.IUt'II. Illrll.1 11"IIY
Hhlrl.y "UI .I.h
t IH tth I d Is'lne so nml) Ihu lion ( ilvuUK C. WATbON.
and. through look luul been turned toHhlilej's h"l Mr Hwcnle Is the NIr.kl gallon U> tho iiatloinil out I jit' iliuiKiil. I 'UO!.
ovuu dl"I'1111 0.,1 1I.t uf ,ofisilii
ii.iui'N'iliU I hnie. 1.1
.trllor. slleni'c, i>l ,
in nt woarlnow jiaaanl InUi the rnal / ihluf I bu, i-oiivi'ntloii at thungo In torn'onlcM, uiul wo ulll flvo ) oti C
| tlw
.Ickl ald 1.111 a1 t. and wi'arfuess, of sw i Illee )'ea, of iuartyruVmi > only I"III.II.fl', Abraham UuitiliiIn ,. _! | _
luuit the timo kurvlyKuinlug silence, holding, seemed to the tif I tin, "h"b lu"I".1 full 'E 2'
nuaiiir goutl wblh Ihll..y' Iln.I was It over now! v..ral I Ui aicept tbeiwsililoii Mall.rlliol.
lu the IX. The WOlal' day U at "ollor I. Rut WI unduly shaken.Tbo Chicago depart, Ii of Wtlt.' W..hllll'> > Ht notary -- --_. --- J BIEBIGHAUSER

hand, It will be n U'Ighter, liuppiur ilay than ytwrt Uiutely Uraineil life bad worn on CHAITEH XXI"I''DI. \'. incut, whleb expert i Hewanl: with: whom 1 h : r.t throughout ) \TI,:NTS iii-iii" 'i,don rt'iiwiniibln' tt'rtns. ,
tbe have him Uild them the Hue strung organiiutlon more than apiieared. .. have to 1
agio tlw "
yet .h.o".o. I'r .II"trt. .I.br. "allal"l"I" \\ in k "it II.iMe: piiimr' can, 'fully and
til bo mir* of that Hh th"l of bur wnlinitltonbln After all hhlrky did no dla. Thank Clod nouneetl' all thingronililerod Is "lr.Iltlootly aiipnilnbil' w /' ../ ,1.uWI. Urllu for I."rth'olur., N, Plnmbin[ Gas and Steam [
faith tat thin tbe oenturlw toima Bin ..cokl all through, .aiuld not for that! the flu k-rrvtsof th. "' '"'tl""t "rll the I 1.lu'.I.6IO"I I'nU'nl Allorney and Mui ., Fitin ,

would ". a itrong awl uplendidrvvof get .un' The glinting eye Die dying The liraiitlful spirit tl."lei the l 1.I.r. "lire lrllllo Ii ..1 1"lulbll \ .11.-Ouloba LeU ,",,1'11 .I'r., hi, ll Imul lullll.'hll"lol. -AMI OKtlKII IN--
women, at mute* for the king' among woiiuui ."med to follow her, and 'Hi them- eteu looked through portal Into thebejond. the wur. i ____ \ H.I '
yoa
HAS KIXII : UltU KH-MIAI>KH:
,
solve* ui n hers, turn "hh'b war sh* wo" Hut the love and now thlrtyieveiyear I. -- .
nun.No tbe talked with tbO'1 til! their heart It wu a.r..lhh. lien'oils h/I'.I., clinging of hundreds of oU""II. .II' bo Iwgau Miss ".If.'. Klliiluets.It W Allhl'II". II A'I U'll IH, WAI MlU.O.KH :

burned within them. Her voice boil k not could not it ulf 1''lly. )..r tcetbthatuml brought an'l bat'k to earth again. l.raYlullu"l career as i would L of InUreiit Ii know bow many : ; Hill' AM II t'ol.1 WAI Kit

Ik. a trumiwt ring. From that day on t.. and tbe thisjk, all over. Hue wuIn Hub ley I tame bai.k .one Iron tbe dead, fireman,. he. llii'inemgoiny'Jiyeai, I young Mitt I'atheriuuVolfeasalsUil IIOII.KIH 1'11'K: AM I MIIISdH.Fi.vnriis .
for them no more ilonpalr no more a .hill. Hhe sighed and said I i In June. when the bliiigraM on the la.o'' thriHigh Vasur, nl.I how many of 11 r 1"\ I H Br
big baekward, Ul. "Uuy nt their faenforward "I an cold and tired. I am all gone. t ..brightest and 1 the nwsreteled .their old Ilii:: has Uvn I. n'uJ I claries "u 111.ralt., the source I." I II r[ { JU.IUOSZ.U.: : )

and prawnd m. Woiin-n eame tolier p lures. rlilnt 1,1. the wu man led to I'hlllp In thesirvliii contlnuiilly from that day tothis. i help u a Ilrl.I.lolt Wbll tbe writer ran l'ul..I". 11"1.
with t. In their OY'., they n-iit mt Next morning. she hail a fever Hut it oc Dumoray. A long journey followed. 1'hey At flrst he wan ,nly I 1.11"11| In th* acrisai the ot.r day. AIIUi| ltl K'nlor I'd H.A.
"ll'" round the that Hhlrlty seriouslyill busk, uf TolunUsir cori ninnniwith tbe Niagaraami | just home IIr I.r .hl only I\t'ul.A.
) hllr tb.lklli eu.,1OI..y saik-d. to Ulen ol tvutlioru seas, t I..r ."t.l. my 1.1-m-ly I '
I I..T and bl Jng brr for all she II t and mule,) 1LII.rl'r. It bid alway* |Illl! tree* and 1lrt.l.ul w ber* then with th It"! J..ko .lgh_ i. ""nlo un the t.y tos Wolt.. f urn nil I WHOLESALEGROCERS
tin'ill, been thlrl.'y 'r the r.t always Ilr.11 When tho dern.t, was nrgonlxeil ai ., I ''1. ." that her aunt .1) my.VI .
> Dumoray came. m'J. tho I rlously lieen able give her a culli'ice edui-o* W. II. A"I'I', '. W. K, I.KN
InH'inr 1'hllip muiilelpnl'
Kutrlny (1"0 <*t became Shirley tho In bhiiky has not yet T. regular II.r.t arm machine t
the L'onifprUir. Master and pupil ".r tugetlitr at but, break down i>l bir strength Iv.r" In 1 I' ; Mr' Soetile l came lu. lli.>t I linn and Biwt tb lunsUntly r >*urrliig tui DAVISON LEE

In giving bapplnt. .to others tbe lott her. w lib none' t come Is'tween I pletu. Au.1 tlio p.'iii is not yet wrltUiu.She chief. AfUr a nboit but luccetsfulcareer I tlou bUls.-ltew York Mull and Eipnmi & ,

.Ir ami. coaxed t think of her own eorrowi When .all. thlr1)y languidlyaiross OIHk| ol It limit.tlmui, and then th nui* In this .nl. 1..11b. uppbtnteil .- AM I'- Olvll ] {
. .'.II'I'llllllenl| Ko lio found at but, by the IN. ulll the low kr him but he I""UIU.I. In servkeu I j.\I; .\i>\ i.iinhi.'tiiMH.I : : alJII"I'.INI
In n"uN. .for bonelf. coin' ..b'r mother had "pent, year* d"a.your life Is a poem. Yo foreman ''f an engine comiany| I I 'hot OUMKIUIU. r"'I".I.| Its --

HIM hid, niHiiew hit of rew aril 1. the ..w.ll.blgh..t uf Orll"ltllvnIJ, o Iblrl'.r.) r .",1 have written none greati r ami provtd "hn..U.11 a loyal brave amidaring I I fib'nils, In si.i..u r i. ihu I.ar..ly lhll:11: uf sm, h b'gnluiherllsi LIDUOR DEALERS. City and County Surveyors.

.wa that cal fall to mortal lot bapicned thl1 IU'I' ..r by t questionthe I 1 be ma* Ami yet-that.had done and wrought o"'a"I"I"w of tudiltn eivll He the .great men of bis day. He ttands among be WM, al.utv.* year* ago, al.11 I dtdiimns, 'I ho pbiliiiln, h"v'ry" wl'I'. Office at tho Now utility limit HoimoIs
'or otb. .1',110', w Itbout lifted bis arl" .ibout ", men a knlk-bt .111..ut fiar nl,1 re> made arhlif, thui "nnyng| the novel J liidl/mint Isiiblnliu-il r"'lllrll'| < '"111"1101" and nJ.
oul ou b .lh..t I'Vcd Flour1'Al'KIl
.11" I rlnh'l cnL and bull her In a mighty oubn"o. Only p..h Wl through tuiriiriiig, t rtence of bavlnll.*" tlie llrst antl"t Are 11.".th'i bl"h right uf <'.111"1111. .tin ar, I"'I'his' |uii.pllvl i Stuf
thallw | |
"lu thing* .
ilmtb could take her from bll"owl ,. own, strong a chief of large lh."IIIohol
O..I..t .I.' I. ,
.
alt 'lo htvlul MIISJ'ttub '
KIV U, wtu Hhirlev I ovr. of record yet gentle ami d.l.aln. and kindly U> of oat. |
b,1 Hut of that ".tml. When the great lire J't cam Hwtmlewu i AOSWRAPPING
bou n s, Iflttirtie, orontr'siit| 's, 1 1Hi <
COUHIJ, y t little bad txwu 'nL.1 It was 1 made.AfUr mankind, tender and belptul to lha 111. J.
bur nature to RV! out always In. than sha more than (his over I. from women anil to eblklren: is .kljr I"mao of .engine lIh"ny. but by 11'11" IIAI.Y ('"."Ien A. byuiiiilliiK AJUU.U4M | | VAfcW*
..Ivo HoalkutshobFKantaboiztiau>U'd. a time she .lli| mftly .. him IIn bis prompt action ta\wl .11.| .o the it your 'gal rt..I' -AID
.tbe pity of it A tuue wuarlncv* grasp and luybaeka uiu upon uer niotberlow Robert Duiiuiray'i you apkfuni. north iMu o| the river, bmindul by ilkhlganami
l.pr1 be-r. a dutiurt* for p the dally coueh. Her bawl .ilas|. In .a It shows you a s|.>lmdldly beautiful Uarkel strerU ami th river. Hu-vctluro lleiii'ViilflilKMotlalliin WoturyfrUK
.
Ilk,d Hba said, Ui be-rv If onutoreUiat >' .ul o gladnetibotered alwut her 'ye and fare, lul i>f h'Illk. and 1..01. wltb a lie .A H"l lire b.r. Every man In tlw Nti. I.Ctuvedoro PAPER, ) rEN4C she Du bare change. lo|iu look o .'holy 101,1"11 I k'la. t himentmally, and Ikmt'vuhint As-u..liitlnn No. t tmiels rAI.A .'OXHrM >ITUbllKI'I.A/A.:
| wearing and Hobrrt Dummy (be 1'bey draw you a dp'llt'. familiar him.II I-UII.IUNO.
u" ot. The duI 01. wit .1'1".tu'| I ti overv )il'induy, 111.g'h I moiillial KMurnTK
Al al.! It ..lh helm'ol Iron p. tbeia Hblrley tumsd Islle** niagnetUin, Idak eyss. tbifollow fires ilay 1.'I.11 .. PENSACOLA FLA.
|lu Iron came and >U> '1 and wbii.beverwsy *attends all o nllbt. all though their Hull oter .r'sHiore.II. l> K ss Olli IViisacolii, 11
,
you .. pp. pn
.1 L 111.h.u I. from one (o wltb Uteswwt, UiLbt yo. a an-l' "" 1.1 "1.11
.I U4. .t" r too. look In her fao*. Ube. bail never looked .' -'0 Urn, \ tlnee ut br tb pleasant ap|"" PIn. l'Iulr JulIISI'r..-L ?WizL_ V_ _---4. _____ ___
.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
--- -- --- -
--- -- ---- -- --
-- --
-- -

: IICMC.Murp PT,\ :!). !occi ,ViyH" ,Serriee :.,."/. I
t11Jjj; a [ t i11 1'1 \I.IU\1 Jn,.' I Iho CoMMi'tirut.11 wm \ .u'' UI,.. r'.' 0 iiifl 0.
|I'
; nq
b'lll 17, IHH
Thnn I I.IHHI u OIICKM of lti<> Hullmnil May 1 Less Than Cost.
d Shoes
thIs n "n'
I i PICKH .n".III. youn
fluu. I'IJ"I: iho flay ni Mtilinuliny OTA
A. h. Ainnnduii ,1.1 ntalilii-d' Cnptnln: I I I I f I
:\ or 1'li'HMii-e In 'IH* Hi-
WrHM: : :>l'AV. MAY I I", l I"7. niriiilieretl.The llll Veil*, II, of lie 1'1.1 lark llury H. I t I f. .
klllf.' I lie oil- I.. I -
!:Mllllllulo, I 111' | ""onll{ I I "
f .
third minimi Im.k.'l ibinphiteei > ,
--- I 1.1..III..r < LtE
"I".men In tint 1"1 of thu thu 10"" ." a I : Tin; STUCK OK ItoOT", SIIOI.S ASH lNtthllirAl.s:
riitsi\\i; AMI I (a I :, ":HI... ,' of tli; It X. It. Il. Cominny uolnKlo' If nnl hut, '. I the mil ul HIT h,"' III''. : = ,q -I'-I o: f ROYAL y 11'lill'I'W I\I

; Attend t lliu H nil-en at the .I 1o'Ih."II1t'l1II..h.
I wa. ivi'ii| )H't"rdiy i at the ,lienntlrul I littl"t l In 1',. Hi'n. s 5 l., I -
) Tiu-y will do" \ .111"'h gimd.Tlu I tin- Caplnln u 1)'llIf .S k
\ ill &' of "".110 I lw-eiitdivi> puullis ,.>mlY'imai'ola ,' '. The I ; Shoe
j gent. leineii wdn "" 1111.11'11. Ill > .ha11 1'o'I'C'I""I" Oxigial Falace.III.
.Nt..I. ..IIIY fuelling "ri'porl baling had, the. on (In1 rnl'nml.. Tinwliellon I Ih..tl'l'tllllllle.; .. h. "Ildlllll 1'.Iell.; ;' .I'I' in -i I' I < IU Fair .
je. )iIlI', II tin* iui.' WIIH 1 furluniilone.. an' .Mulino ,Ineli, nhu dan liccn nrr. aScii I. wan funnel I) :n i '.I in' KI, 0 M < bnrII b .; l-NDKIKIUNKO; : IhIREIIV: ; (I n; XOTH.R' THAT 1IIK: WI"1.; ill:
*. the IH'H norl .r II I tninnlifiil, itliiiile HI pin, I 1111! 71 n I.. I _'I.2J IL rtiiiMalnuiun 1,.n. .
KdniinuU. AT3L.H2SS
11.11011 Ir..I".Y.llf" I'ho of I he lluryt. : :
1 Sever.ll of lliu lueal njiorln. went 'llohing. III mill 1'.1",1, nxikH.nl. I .f \ I I d ..:'II.IIII'! oeelirnil nn I'ulufox Ix'twitMiInten.li'tielii '.h./.r.' >!lllI : c'I.IIllt'T

) l-:>'iimlila. rh pr, j cHlerdiiy. ami weru n1w hilly ap.r.eiuted| liy the liii uuuhn' I. ndo .,111111 mul hireftn. FUll I IIIIIIII Thr'flI"'I'" r. ni U 'I TH-A.3NT OOST.f.AIUKS .
4 unhil ltd Him Mrlng* ..r trout. nnd\ |KTeh. plenle. Tineeunon Irs In UI'"II' M'..n tii'p "III *,il .1 .
111'11..111' I I'iirth'tilurn I Mimr.inv. "." 7'J I MISSES AND m; n WIU. HXHIKL\ : ItAKGAtXsri'.
4 A CuMMKKrui. reporter bII1M\ plean.ur. loft I Ido I I'n.n| 1"I"t| ui' *::'M I 0.1., .ring' .---- .; ."I."I'"lllIrr"'o"r".r I"II..rlllf.| I a :

F; .' ofiilMiklng. dandn, w.ld Mr.I J. ('. \IIrIL, .Hill) liny of mil" I 111'. ; )' ,.hl.lr. nn. I gross Til'; TlIlt.l'lI. lernper tureioiinl.int .1111..1.1.: '1; -a lll ATenii.ratur OX AN" IXSl'IX'TIOX.;

to if f UiuDefiinink, ( ,'11 I.', "hll" II. n K".I' i'i li"r l'l'il' train nn C'" urnlo.i I Ir.iin | .' coiiHlunt tlm-e May Jt .7. \VIIMsmn
ln\e nilT-lm
rlik. Tin 'oln n .
I""IMI t'llh I. I'T *.1M 2itiilnl'all
..r HiR railMiid I'liiplu, ),'B. )i ni ,.111) 1111,1"11"11. r"1 I HID tint lirlniiinK d"J. .rnelleo slit .t nt c'Iy(11 1 1Id. ills"I nmo'lII cunHlnntHlnee Jan. I.t I"i. | |i..,.; :

Marlnnim,, I' im'e.l! f..r lln I binutiful 111.1'.11.? frll vnriniii (1.,11./on Ibi I', A A. r'IIIII' rrei1.liiimir." The lilxliw 111r"I1' itli'lli H.Itnli.fillcniBl.iut. PUBL
..r rll', lualdeiiwh roiul inf.irentt n$ Illter .11'11111. Mnriiniin I. Kil| \ Bin-e.Mir I.ll4$7.-I.Aur.i 4KI1'POWDER THE? !
numi'ii, nll,11I1I' 'li'giillun B"I t Mill" row lift TncK.ii, nt the nine Inebeii.reniH'ratunMny. il) !
I ull..II..1. Hiophtnli', fiom Ih .II iI, u.'.' mill I Ih'IIIIk: Sprlnpi ,InlnK well ilnoo. The iluli for I lliu .h..1 fur Id.' ed.nn. | I i. 7mn. 7i.'.". 3pm.HI.n NOrI

).'....',,1'I ly, fully.. Riiht.iined, I ," low n'n I lepli- .repntx-nti-d.. .\ HIV mil t',11, ni' nu i lit iloiudilp uf .1",1.11 lulu not Jet In ennrrnnurd Da,d (-) In r.ilufm! eoliinin. In.healen
i t ill...u.Mobile. rIII'el.n"III nilI in., nail, nlli ,r I tr.iinn I. T halo, the to nm isciiiuiiiwtid. irecipil.illun iniipprei'biklii.Itariunetir -IlKAUIN: E UllI'11 DKl'AHTMKST; ; WIU. :11' ill: 11'1,1'|

wi ro run "Iii Iho' I. M I. railroad, l.ringliiK I"ih' .",n','" drol 'I'CIIIII'fl110111,1111111.,111111. ,,. Anetliinnnl I nnnorlment of l.l-iion tn h.u ai.'rlIu'Mb.; I ,
I HevlHt, n f Iflho. Klinliln' Ij' UIii.liirei'leiln l'lu't ut ni | .. Ih1 hiit-e
from, llrentun
leti'Kaliun Mouliiomoiy
.I I Mil I I tI M, initor willedft I --.S
I'' I r. lory they point AUn'rJnek I |I'i. in., (' ; Wrnl KlMf-u: hc. Absolutely. Pure. eight or ten "ili'niijohim) of Dnepje li.nndy' .1\to.'tu ypnr< old; also In d lit barreln, ,1am il.
o ,1111111111 111"l f"H.
I an" aide, and, f,.it Iruut, limn' and Alnl.iiini 1"1' .
f : w.II\ lin"Lu another. g..id rI"lItlllI, thehwn \IM'.lh""I,1: (hut I.HII) I IMTCIIIIH n ere onI ('!!IfII.A. May. 17, I-T.Km AllmilaI'l'IIHIH'oIll Slntlonn.1 .'Ii'In. Wi'iilher and, Wind TdU powder never varies. A marvel 011'II".o""llh \1 mill, ""1,1.1, Crilt I nn, K.-VOII )curt cli; C.ilandii Win,' Idree years old nlm.M b lurn..l
", I hi' $1'ronmln.Tim ; s run ('IIM 1 A I I. -In I nerniin :: ; 2 t loiuly:::: : N W and whulewmienen. Moie I
my : :
II" I 11
i ('.iniiiillli-o, < ill ( l< lld'v.I'lulldv.. N thu kinds, nmDiinunl n'k. four old: mul ,
Arrnniiiiionl? 1".I.liIJ In I WIIHtu.rry ordinary tool), la dnrreUj; Sc'w'IIrk St Wldikey )i. ire rdil.idolpMa, MiHieal
C(1"II.h.h,1| onr .nK'r) Mobile .
) | wliM X
I Don't forget, In III ,'10,1 I.h.. inc'olliig, I thin. l I in, Mondiiy .. be .,,1,111 I eoinpetillon. with I the milltiludeof .
nf.MiHUn. 1,111,1, JII..I; 1'11,1. l I" liu.l, .o .... .. I If Wool iriiii.rjrN. i,t. It'I' at' S'IV .
innuy mlnpriuU. '' low- short wclubt or dud, \Whiskey of oilier l.iiiir"| ,
4 I'lfiilng nt Ho'eloek| nt the .Mi'thudMI'hiireb. If I I..t. 1111 ag IIlhll larlety |
1 n.I"I"o. Pnlinea an, I .Mien' lull I 111111 h. fullprepnraliuni I lime' niul'iiiui' l ; to eornt't 'u fen 0,1,''"'' il ( billdl., \ .. Sitlit c.iubiui! rotiM. .III

/. n .\101" Ilh I Iby entinti'iimiee, \'utu. nn llui cMiim.!*, hlhllh'l' n lii (hut' ..uiiio)uuul.I""hlll.w would ,"or Ilh.III., 1:! I luiifli (hl.IIIInlll'r. I'dW-'lifk C'ii., If I mil nod onlhu lAih. nl prlmlonale: 1 I will g.-l 1 11'or lY rl.-rkn" lo net" aneni' firI
I u Iliuugd I Ihnil I IK' iMinivrled. I Iho Kuml workgi.lng .. of lee water ,, ': d"'II''llr 'I"oc'hI.1111 I le.ir.. ; Slonlv. t mar ID-M7' liiiw; Itt Wall un',', N. Y."AIAI .
1."llirll.I"I.I' ) 11,1"11I",1 In, nl Icii-I.e .rruM'l hug I *. : -- I 1".1 b'ttluil Iii.' I ill I i SKleur' i
.
I D. Ido Hii'iiioout IHli. IM of I llololxv.TIieentiiOHtoik
"t. t I
"". ,, I.IIIU.III
. !tt uiil 111"* n..I.I CiiinnillluP, .1.1.11111 Ir l'iillleniit) I'dnraeterlHlii! of I hiproenl llniniintlPo Ikl < : S i { NKNEVS.KXmiF.D I'l 11.f

f.\i Knono:. Arl.onl' I. .1 r.. nil old, 1'eiiHiieol.i' \.0''.. "1"1,1., r'liiinlti < hl'lii.r| I'lnehiiu.l '",11' in the liniiieiiHii' niiinln'r,, of |151 II louts IllodrandeC'y IM Clear. .V a; or(I ...Tie i if not nodi, thu 11' 01"11.,1.! will gui iii nuoilon nu' hit

boy, u., fir niiine" )" "lI4 pn t* ban IH'OII. In. I Iliinl/, illil tin luinuriiof, Iheoeeniilunwllh from ttertrat ,limltr'n In tnftirre Ilirir 1','. W. I.. WI.\IVII. ,
u (.1111.. II H-k. Ark., ,.111"11" 'ui lulhinelly Idlnlunrnlnr. | ."..... w)ir.4' I. uuiul nun rluwA !i"t no/ Herg'l. Slgn.il. i'' I A. : ; : Td-DAY. IHih liiht. 'l'tl0 It 'n gnu ) ehnnee fur n p.vr iut Ills' forlune, IH I III ',,' \ill be n p in''II,"
i 11..III'.III. iiiIldiIn 14)5.41}JIJ" IJ.. b.I'rellt"'I. -- -. Nor I Ik. Auui&'t, Ito, MI I llnir. Sin, Munt'idliKilu .
H ICuvene: ill r. 'main I pi "i-mani'iitly ill 1I""III".II",1, Men-m. liuli. rl ,V II oui, Your rend.. ring of Ililn nenteniM I.I'IIIIUI I. 1'II1utlIi'l: I.KI'IMI.; : Tiiub.'r (' 1..lw..1 I Hie gr.K'ery' 111,11., 1.11'1| |' Depiu: I 111 ; nn I I Hu' ro.'ery" will In' nold, .' paraU-U' ,

in.. hln. uhl dome Turnerund, Wnlker.of u III" Floor, .iiiiinl, 'Iw, 21 wo not tiii.iixli: Tliu I ,... No I I. will meet, nl I II .Illi\II. ., i 1.111, 'II'"IV.1I"I/ eildio, |i.

i:! M. r.. IIInll'IIII"II. ..r. X.111'1"11..1.t I In In.. ,,1.'II.rl,1, ..1.11' diille* in I. faiilllewt: Iurll/ ,1'h. iin.l diiiiti'iUlown" yttiiltrrtOiol hue CiiMMK.nriAi.111.1.: Irl..III.,1,, .thIs t'siulhuug at (tl:11!:: llaar % Co.cr.KAHKD. |1.\ 1.I".llho tiller will rent tint, part of Hie hi .re, piircdiiHlngnhat he uanlHof i theHliH'.k

1'1 j the elly In iiltendanec, IIHIII| Hie iiuinlngeuf "' 1" 'I 1 lie or.itnri, ..r thi' uu'" 11.1111 ( 1 ranler' ') In tlu1 beginning. of our o'e'oek.. J.,1'1)I. llll.l.Mini, Hit1', ) : : TO-DAY .011 I ulll'1 go ul' ,iiueiii 1 ".

.1 ; heir nlHler, MiHH ('nrrle (I iiiiulerHliehner, I"J: II'!'..,. i4. Hallou.' uiuiut, .1. .1. ""lh'lIl. hinlor) r :).-Thi'Hiind, ly In nn niiliinnil ((11"1 llr l.k I Irs.lrllllh.: ,7 Ml e It hew n timber.

I : willed I'lenl, will IK' lull iiinin.ited, lievlWnliiiwliy 1 la'ter' of .Monltfoniery.. IlIj.\, Hull. 1111'111/) huuul IullI" >.ie. \'",. \cry I truly, IU'II1'1' : \'.\. WI.,' 'I hnllixnii I 1 llml.er I ,Tlind.nnd,r ilt.uoo CompHliv' n fIninlHT The '"I'lnl will, bu at tilt e ruler of :1 lniiient ii'iini kcm \\'. F. lot uhluiuti d, ...11I\1.1 hU
j. 'J'.ld liiHt. mark 11I1': WHIIII' i | IHIIAKL I 10'lt 11. "!us MMee for sh irpiiu-n., Store.There.
"" ,,,rninjj the no'l-kniwn "ii'initutli, II 'lolheO'Ne.illliiildiii-I ; Kant: tioiiriiinentnt Nor lik I 101111,1.1. rtien .4I.!' ft lu WIII'I
Tin I Imperial' l'leiiHiir.. < hulls iiilleul i rlnlin
:4 i: 't n iinnilH'r? \ of iln Irlendn at a daneo? tu Ingiven c.f (lu' rullninil IHIJH 'liir ,'I lug upItraiid 'I'hl('' \. KilI.'N reader, WII,11 I hi' 1.1. up Hlairn, lure du may !lit' found in .I f.her liiniiH-r, -'.!.' by' H I*n" I t S'inlHT ti. for CderlHiurg.Am nnd ',,( (I.. \I III .n largp variety)' of r.hur.nnd, nix 111"1 I'\cnnu I..l till' i hiliI. H. Id.Kor .

f 'liHiigdl III HID .National I Motel... A plenlen. I II" alto 111'.1..1 lifllhj.'ly eo .rcellimn, mid I Ihee Illor \Iul.IIII"1.....". olll.'o bourn. ill li-If. Iktlllli'.I'\"I..f,, r,o:,>,.uou' n It luniliu further. partii'iilarn: 8 v the eoliinnn uf the COMMKIIPIAL nnd Hie "'
I.' I tlui fo-tivt ruth hug, 111.1 uh.u.uu t remark, Hi il, lypogrnpdliMlI'lrom p e I l.y id for I Idmton.IX I1W. "IIII..fIhu
UHiial, nden I Hie |111I1.1'11111.| | | I Ih hel I'lery. MIIIII \hl. lilly I Ilie Hun I Kei'Ten Ini'aiiHO it lluU'H .
.,' I h 1..ly| | will hii\I. 1I.olllllll'. I.)' 1.'II'I.1' fuel' I Unit ni) "in' "11.1'1), nn.1''not' liifri'iiiienl, lit HID (tent ..uKur. | 'reo \'r ittru'-i't., I Ilin inTfeetly" I' IHIII ill in next, Sntnnlay, ,

: !t (',.utruui, -I.ir l.eouanl. In piiHliing lliu work. 1"1 In1 ,never III IllH..11M.llf hefur... ,iiimiy.. A pnlly till)..noinenloKl'tdi'r '.I..rMr.lol'IIIIIk' read puiiein,If tdey the might. IJ ...llu'h' le.n U aeieiil'tii-ally, 1,1"Id..I. I'". .hl'lll purennd I llrnhip IhII, ,". I.nrkin 1'OIIT., III.I'Mhll.II..IIIIII..I. (in I I'.III' in,.t., nil UIIM|'imlln' ( a'l'Oiiu'H wll" lh..111, I thehnnili, of nn ultoineifor

on .Id, npp oaeden' lo Hie n"iv Federal luii'd-' I three riiiKlnicrliui'n; iH'enrn lieu 1111"111'1111' Ten that iieier" rlli. t) elve olll'.rll,". tm7;
I Heoch[ .
lug mul 1. In nb ml llhr... weekn. thu 1 IIM .knofthu lieu r.iilnmil;. I.OIH. MrSullivan l morv legililt Iliiin inaniiHoriplx. 1(1""ly l:%try pnekage, guiiRinti.H.d. Try 1111" ynt, 11. a Wliikko.I 1"fWII.II2.IrM. eolliftloii.Alno .
w'I glll '. The in I din In idlliiy 11 duelphernoeimitely 1""lIfll"II. 'x.llior. 111.I
1 II re. ,uly. |"unul' ..uinu MlfllI.III.1111. havuIni'ii Hpulte. n f i,IT dinner II dwell Ir. printer word, ale n Hnnlmtlinlen \1 "'no ..tl" 111.1'1111 ) ,' 'n'o. b 11'1. nt I'rivato Sale, ono-hnlfliliH'k 4, Wmt King t rail ; one hill lot .1, wist of I, r-
nn > IlKiNiirnn Iliion.,
III of 1).w.II'1I 1 1.70.llr .
: iniieli improved' Ihu 11u1u1)11..11""u'ii : h \,11. 11'1'
.
rand
:! |,di, > work.' lit, lenirth, I on d\'I"J.illr| I Ilin| hug 1'k 1'111'.111.1Ih' t"1 ) din fur It, either. a ,uuil thiult d all oroiu1 hles ___ \\ I huloinh1 Agenu.TIII nhip H Am. .'thval.. Murphy I $;.'. I II"llr : -'. ,hll'''"'. 811....', ?il I;'h'h'llr.\I. wild Iuuilur..\""1111"; n iutluu" ltigt' on I In I I. 2, III) mul. '.2ii.
nilI.11
i i'' Tin llrowder Club, will not, 10"..." up 1.... liiil-uiMiT: nf rullro il i'iii.li\ii'H|. fur f.uiey ii.|"ul iusr| IlIlhl'"III'I'I.wdiell Iii ... iiuiil.ht'a"hauls -: MOMTAIIIKI'Alli.K: : 111"0.I. 1.1.1 I nil I New ('11,., NerldwtHt, SlixIdaifH', Dairy Farm, wild. linproiemenli oil
o
I
fore h.iliirdny' morning, nll.IIIL. 8 o'clock. n. i-oiir.iiicmiiliti'iiiti'in. t i uluuly.' I IIU I Ih.Ihl11.1 IIHUI| nt ii" tIle 1".1'If, Ilelb.I..r tl lark, 1'1 It". e i, Terrlxznnn, W-t.
4 'II' 111.1 liku. IIW.lhl I 111.llke. uuiiMdaveiHic'iirnil : \,1 c'lve Nor r.rillinnl. ItainiiiHH: >r, KIT. nine full lot on Ifonmiiu Kant: of Fnink Tunaifn id' wild
I, I ii,.. of. Hint diy. n lug. will .li". in nulling III wi>"v" '/ "|1'1"1,11111 nnil will rwi'lu'il.Tin In M r. IlelnlnTg'n M i I" ImniiiorihoHulhingn ,,1.1'1| Headnehus ('''., 'nnd .V''ur Nor hl'Ilk. lEuiiinlun, Nurd. ill:.. ; H re nee. Jmprmem lit.

Id.' "eiiHilf," to .uiu: ,,')' the purl, ) .lu. Annum" 1 \Iill I Irlill f)huIhuuuu., ,ell"III. i of nldeb Kinl Ihiiulrvnry el'IIII.111 I tho 8 Htom. ..by III"h'l iitn( I till bnrk Kelii-elt, Ferirntino:;. "" "lie. I). 1\: ('" l.:

ille, nhorc, 114 In foru niiiiounee.l, ', nn I'nlurlalnmenl nl A I'. II., I Hnil IIH llii'.v a" '.', 1''my In tliuaxenye ,.. .r I hut plunniut' ('.lr""I. lliiiii| Nor bark A uuui', I I ',,", tuo. -
hIs ) -
euiupnnil
writing, -- - *
HH'iikii, an
J : in hoii'T. of 11,,". II. A. II. rbeil, I Ih-'iTonil ril-l ri'irii'lful nhiiu'cii iN'lilnil on | linminiiiileatiuii., In iou p.i.is.ilngIyeuiet'lht'iut. fruit reinu.ly. S\ '"I..r.'\,'*. t.< .III.$1 I liol-, II Nor lurk hl" 11n I.hlli. lijl'l..I.IU.r.>, Ih'IIII.ln'I.C! 2 A. L. CI.AI-I-. ( I ,., A-,?. W. M. LnKiix

wIII'"lh"'II.I limy ,.1".1111 of Iho |I....' ril \II' {'>. Tlioruilniii.l Tliu hhil; If any 10"eunvejed I Hen for mile nl tin. Cn "...IIIII.I't1 re.AMATIril Nor bark Mgil I I I. I 1'1. J. A. Cl I""I f 1,1" I"'ll", I' Ii.
M,. II. %I. llrny I of. I." 11"\11. A hi., t.ponyiktiidiy lh'lil will lIve ax n Inniiui'iHlllMlf ,; --. Nor bark lla'ii'd I llnnrliier I I Inlll. 1127
.. III the Mr. limy wan uueninpunled lilt' the r"IIII'I. In iiiemil for 1'O'llIe'.I'1' CONCKItTfur I o''nll. Miireonlnl." "':. aii-;
elly. I III I till! (iolill'll' KIHIK'r' Of I 11'y 1111'1 A. L. & CO.
tulle. 1 lrIi'n.a It, Itnz t'o.N'Kt.
of fio Home" 1'1'1
lo reiiHiieula.! by bin daughter' N llp 1.'I'li W"I"I'
1\ h"IIII.I1" |1.I"lIh': nn- f""II..lh'l.'II'f"U .. ---- Nor dm k I.'c.ln.. ., ..l.ieoliM-u. 7I'7.' ,
2I 1I..I.III111.I",1, Mhus, th'tY; Hull. Mr. ,iiuuh : : : will IK' II'hel Tlilirsd.iy, t-vening; MAY inilinl !' Itill lii. k I'ebr A17.It .' .
( Mouth .
: \ (' \ lLIYI'l )UH 1.11 ..\ '1).1:1 1'1I.Ua 1'11.1..1. lOC .1111" 11..1. 1' ':! .U'CI.1'1...\.
Minn 1"1111111',11", I.II'1I'\'III..i.I11"II1I1.' I \XI tliu 01.| hits. DIHIIH, open ut N I bnrk, 1'.t"I. 51.41.I .
: liny :H.i'aitiln 'I 1 du hll".I."lo.l.. i-mtliuiit mul Hiwt C mi.pU'lenoiln It -WIIOI.KHAI.K AND KKTAIL DKAI.KK IX-
,
Minn 11.111111I .! f-w .111)" nil'!h o'eloek. I'. II. A.IIIIIII': DiN'tH. Sea'n: I Dan Imrk Hury ..;.111111,1.. Sol."I. (157, .
It 'HIIIIII.;> II | : J.T. 1'I'OIII/h,, who. \I$ H ': null 1'11'1,1 wnler uppurnliiii fur ntilu ul : '"I:.".|L >wi-d ll ..1.1.111. linII, MIJ.It American and Italian Marbles Scotch and American
ral"III.IIIIIIIII I ; ) ili'li'liiili', 1"11.11"111" I Ilivlflnn N". 1IK. e>er Ih. II l'ell.1111 dnn jiixt. 1"1'1*etup u1's. h '. I. ; Granites
I..I/, .Juiu., llxlu wild ? ....1.1.t.dled r"l 'O Nor d irk AniliviiHon, His.It .
u
.10) patent Iii ilut' Kipular' : ding nlurn of Miriilli: AMaddux. -OK i.ivioitl'dor. H.II. .
of tln> OrilT of Itu'l- | | mid for .
to I lliu 1'1111 I I bark I' del Itonehetlo., PorngoUu, f,7Nur >. 1"III..r every denerlptlon' Ilil.lh 1'11IIII BII Curdlngn. MnniiinenU 'mid
) IIP aUaed", a pnlenl line, lieiulngnpatent wily ('oiuhii'l'irrt.rei'cntly I h hub 1 at X'I I.'. l' 'hl f,111111 in f'oat lhk famoiiHf.ielory TliuHlrninHblp Ilirtmid I Hall w II nail, 1 fur Imrk 1''Ih',', !.>i.', lull.' i| 1'011I1 Sluni'H ol any .1.101" 'I 11111,1, ''"'Iollt, ""ml r.tten. YUM-X, Unit
l hiKik.,. Ho hilt IH .d. > Ili-hen w.lli. i Ilnl. .kimU, i f work k, ot'k. or made order on
Ii IIMIIH, l.i-t | of 1. W. 'I lift& Co., nmllollll,1 I.' WiMnewlii" l ih tli. All Mibaik" iii Tur. | | '" 71 1 7.It 111,1111 11,1.1" 1'111 ,
ld\.II"I'k ,1hlll'III'11111 \"'rpii nn ,
Hinlle eunnlenaiieennd 1'111 I hark F.ml'luM: Mortnln.. ll4.I Wo curry lar/e .. of
I patent on hlnirifernal .. mid lliilHded w '. Kr.im f. .h.rllleel. I .1.
I liy u 111,1"1 fit mill "ho.IIII..J fr ofliennty ritmniiHlilp. wn,'('' b. fore. eleurlngl .
i' : wh de euui' 'I .MI'illl | | 11" lucre niul, nn KUI>HII nf Ii. rlllllll l flilp., ill litICI'iu'Cuiuutiry CNn,
4:, i hat n m'/nni! 1 look. I that 11I11.... patent' I th l', |I'h| |I.hl| were tiMlay 111..1. ilovv I twenty different Hjrupn, thin i nlerpriiiliig" __. I It lark. I.edia/ie I I ru'lo, r r2. unit, nr. .rIJ.III..r..1. mini. nioiind, hula lur ltui Ill uut cii err.' lowenl Al li-:

t kind of dull .he I.. .. tliv,hay, on II Hti'iuncr tolt'W I Hi,< NuvViinl > II run |.r.luosa.| to fiiriul-ii I lui' (11110lIh of nil klndn ,t'heap 01llql'I..t It bark Liiii! I'l"gliii.! l ltl.; .1. 'lh, .. d.illl.ttiiul prli'e. .nvpi'i-tfully Invited. may A.I l rCURIOSITYSTORET

i'' i ',lie le ll.iy. )," thin )"." lady, who Hindi manner of cooling uk-i, ) MAHIIOX'H.Kruil I $1,e'tl bark Z1111111. I II""III.I. OKI. ..
-
1111 Korlx mul, tlui'Ilfu' every 11111'11 -- -- - -- -
d -..
,
.
( ;
l'h'k"ls
i' famuiin, during. t wnr IIH n frI 1.1"1'110. --- 'n'I'hk I''''I\III.I'"h| ;
j II..1 111' i-py Ho.lu Wiitor, meii't, ginger ) Ann bk ,,7'l.It .
uiat |lug tnl ion r.inl ntli'T kltlitu. 11"111I11.1IIW' In I lee ( reutuil only 1.1 Ih.leill ,
1 the .. '.." fiii-eeH.pusHeil' I tdr iligd.. l.uko. .11..1
"I cllllr. Thu Usilnrx mul II"IniUi'H \ Htep" In as )oIl pann down thu ktrudmid (,ilOVAMNI'a.Kiery I 111'1 "Illml I', IVIIeruno, IUII I.SI'
II lunil M'lll.liiy I on hiT wny f) Tiimpu..' HI.veteruns le"'I-I'"I<11111 ret.esi' )'ouir.iIf. "vI1"I, ""n'II.'n. ,!. FLOBI:
Vu loiul, In tlioli' pralx'H of tin ,
( tl will ) nenletlolhu ITJ linn lurk Icl.oll. Hun!, u74.Alll .
'e"III. h".lhlllhh i: of tdo toilet table eanliofound
1 1 \iiHl llct't (, .mul Iliuhiimlivil other 1100MIMJ.I'nibuldy niljunet v..
I ,. Shu U running, 'mi oranggnuo Ir.hll'llll 'J'I.UUI'HI:1 IUI"v.I'I
In IOUU idvKtnto uiidiHlnooniforliidluelrcninnlnneeti I lhliii;. ,'IIIIh'I' 11,1, alU'iilliin.' no euo' thing linn euiu.d. such I at M .UKjrm & M iMiux'H.ATTKMTIOV. bktn. Kale, rIchly, ulil.Am I IHAVlXf
,
-- I Wntln : (
hut mure.Tho I In I lliu ) wenT.. 1. Mi'.Miih in, or general revival of I Iraduut ('II'.,' '"I I)ruug : + IUIIA.,11Inh'w". 4M.Am : 01.l'

hl'l. '. from NowYtirk X""IIIIII'rlll." 1"111.1., ('. rVrxiiHiin anilw store, Ilie'r II'hll rnway In Ihelr eilHloiu- l"III'llh" 111', Coiinii.H, _
I
K-hooner I I .
1"111 G'1.
1 I.e of tho AIIIII""I.
Td'-ru' I LiquorMen'n
111.,1. "" '
j for lennueola .Ill, oft'lii'ycniicVjn. Ty.j; 0, II.: I Dni'ly, irs of no many r.c., trlnl Imlfeti of |III. "I 1 'llh'l I 111'.
indiHu
wild 1"U'"II"'h u. nl I'nl- mul, I n ifi, of A II..in, limn; i..iiI.: Corn. in Klug'n New |)|.,'"\try lor, Coimiiniptioii. lrulcetlve. ".. ,,11,," ol EHeamldiieuiinty ; ; I I hI J'ICII'hllml", 1 htii';, ni: KEUKXTLY UGH! MT OUT MU. S. Klin, I WILL COS-
,
l l..r"IIII. h.'III.1.'hll.'I ,,", of llurlliiKloii, ('. A. SlmicliUi'lil thin ul lliu 11'1 over rieliter'n nt.iro.Wednumluy !, HCIIOONKIIK.Am .
; In : la
wlnrf. Tin I in I Il 17 11.1. 11\ Thoir I ratIo "nlmply' I'liorniniin" cry TWIE IX SAME IIUSIXESS AT THE OLD STANDWITH
nfux .
4 o'eloek wderoliiiHlnefH TiE
11.1 "IIIC' 011 ,, IIrl"'II iL Bed Cruel.' II II. % .10.
mul Ml-m I.ulil 1111 l lh."I. of l'f'.I"", \aliiublu, nrtlelu i lliu fael, that It nlwa 111I0worh.
l dllB. 'H\e orwhli-li. iverpHpenlut h KeyVe u liiiiklng the I Iu rl.i | ruellc ill)' u run oflennId.inlnehedajn limn; W..I".I"I" w.rl. "rllIIII. ", ) 4euro4 mid neierdUf 1'1,1110. (i'unghn, A full It re'iit'Hted. Am uhF L A ", 1.1" ."", 1U. >.

I I Hm left poll I I Hnt'o w.i'kn. luna; JIIIIICH I Mi'Mlllanniul' e ofTulttlii, Culdn, Anldma, 1'111,110., 1"1'.111" alltdnnit ,1"IIIIIIO | Am HI h Mull' nit \('Iii .I""m." ''7. Curios Shells
nuluxuier I l.'hler A, Lenin, whleldux Obi; "Ktl.: 1'01111' Couiaii niul \\ In,% or I nnd linn dineun-n iii'ekly| '..1.1.111 Ill Hkt.! .1"1,1\1\111. I'IVB.II. Am ,,'h )I"lit II,' 1111"1.111111111". Canes,
IIn..rI Am ned Cepdan I 1 OKI
JUKI 11110111.1111'I .1'h'I'o.r, n Hlioilareurgint KuiiMitl'lly, MII. ""II..IIII.'rl'. ,! ll) leg Ii)' getlliig I I W. Judnn' UHln'htoH. piu-klnj': millImaid: 1 A itt Heh 1.111. I .11..1.)t'r, Hnrringtoii I JI42Am .

; 11.1.4, | ohiut. Ittlhnrgiud' lime. ('||( )CT.VWMATflllMKt\iUN-n: trial bottle five, largo .!/e (I. .:)try liullle hull, hto\u lining, for Hale only' Ii) 1.1 let r A Lewin, )1..1. 'J 7.Am SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY
Wiirninli'd. I D D I I"I ,. : ;
The Klxniininen Leader' Ha: )nt Siindai l mill Aliiln- __ __ _ __ 1.1111"1.11 A CO. -11..1.--- -

C\I ning laxt alHtiil U 0'1"1 n 11I".1 h.I., 'l'h'I.llh'1 lIlllllMl -Till HI'II'II..1 $jHuigI4'r IIIIID (ilVKN: AWAY.All H'i-: ritKAM. Girt:' ,VWAY. ALWAYS ON HAND A I.AnGl 8TOCIW

ful ineleor WIIH uti'ii. It 1I1'1".lllillh'| I t .1"1.11" Plegmil powder, Ixiv with tutu I box, ol ill lx
lox > oTellon'n
Unrki'il fur ICoimli'H. KrunV (1 1111 dan' "opened din |-opular .1 elegant ponder n ) 1'h x
,,".llf north, nnd truxeled. vu.t, .v,uirul. I Iwan I 'I'.(u,"', (lonsainer 1'\iiur III t'n'setIithriig leo for Id ) ."I"'I.IIICI IH (iim-umi r l'tia tb'r ut 1'1'111" SHELLS FOR GARDEN WALKS ETC.
1'111 111..11
A ri'p.ntiTnf the( thIs INI-
mid Iurhh hi I Itbrnkoli ,
very I ir/o I"I. '::11<1\ I I 11'1. prepar.il to furnind the penplo wild HieIKHI I More.
,wden nlxiiit tnoldirdn I of iln lug, ran IIIT.IKH. .l I'. It ,h.S. Mnriln i nbu UIn 111'11 S S

cniiriio two pai'U wan "'111,1'1..1. one fdlunlng, I tin HID employ' nf. II ('liiieliinluileliii! ri\er ci'iti''. HUt 1'.1': c.f milk Ito,('fur rI uitui Hit, 11I1 II I rl,1 I,of.',,1 willed fioinlliiudn'ry do l>lt. (;:X'H I.IVDIt P11.1.51. -ALSO, A CO'L.'F: 1'0(1 OF_

oldur n lull., fur n I'linHldiiruble diituneonHire.un M"'IIII."I''III'"IY' gui\U him the fo|. lli'hliiK I'n.mo known liy inu'HtiirJ I like rll'll.hill bxnl ll-inoies ConMlpnlion lou pr.' lots Mnlnrln l and Domestic
dan u only cclii" dalry111:111. Imported and Tobacco Notions
fnetHt, \erydlnHUHinihllehliig "lh eurt'H I Dyxpcpnla, mid. ulien new life to tinH.iHtem. Cigars
of Hpnrkf How ,"I. I I I hll.11 faint 111'1 |1"11'1111. l'r.II11I1 I : Il rl"I.II.11I1 Ido follow Mix Et.
lingo' of pink In Ihu h"I.I wild bliin oil llue 1'11...111. Liti .Anna, iou uk Homo tlmu niirm. Thin r""I." in wll" Duly, nun) for I di, HO. I'm .
1'lh'l J'er Rullun, $Li) HT 10ients nlll Ill
prleo ; | a Ihllt It to I Ih.lr
lll" II .IIII Ilh to
I.ht. 1,10"
ago nboM) 4'iirVllle, Kin., liai IMM-I ', mid N,'huh's nt (*. i). ItroHn.iham'n, Ich'lInl"SI' 1.1"1 !I'I.
111 Jiinl H4 ,
of Hie f.r.'uiuun.t I
Igo
hlll.r .1 11'1',11111 I iilimiiloneil.' th,) wil I I hi l > re. \\1 ) 11101 oueu lo' She ) ilion 1""lfhll of I'l' lt>|H>eial fI.. un Ill" r 'IIIIIIUI.. _____ __ _h __ _______ S ""111I1111"111"1 wilh 1.'hh.', ..lily or "'1.
11'1,1. ,
1'le. 1I,11I1 tine r'rened
.lilnt roeeli''d Mh.
l'SI.'CU.IcrnJo.: : lhl..llllhl'ly ila> N liy one' of two IMIIIIH. In.III..l.l". lUmiody, wdleli 'tots dlni't. ii Ii's. I Ir ean- N K\V!: 4tl1.ILLlib3lb I ; KXTS.SA.LE.: E. M. COHEN. Manager.

MHitriUNTH lhIrKL-I.-: I'rupr.I' 'now plylnitlln) Alulmnt' I rIver, 1.1.,111.. Iy npun' 111. part ell'm't., iibnnrliliig Iho IninorH 522-It

puliwurt/ I Nalmyer,1'1" ; ofnlileli S Ih" \\ ''of She I lulu Annitiirueoiiti'iiiplatin uslla)'lug' I bin In tcnue.iti'hlug I null cllVo'. .1... tlaeobj'n .HliH'k. of itic tItles muni be .. -- .- -. .-. -- -
I M"I'I\hl'r IM elulid.AM .
Aubilu, .'.. n. en upl'l'i
Miii'iiln.
:: lag .
.
H MeHndin, I'a J II I 1"111111C'IM.
; "IIMII 1"1 $HH'iiler, wlili-li, ran in 11,. Ikmanko, Medlelno ('ii. l'l.im, S Ibi.r ,. --5' 5-
In i ; O J.I: I Dren mid wife, ., i: M I Cowelnnd ''hl JuM'pliliiu | | Tdo | : > (.t'hIM.N: I.KsHONSirmninar SAWN TIMBER
HiH'k Sliinili, 1.1Ch'III'V. A hut., him b< Milo
Ir'
HUH, W C J from mul n lliirlingion. (; nnd eoni erwitlun by
I iken I I l.uuua. IIIIH -----. 'l,111
II .
.
ul'II,1 th.
C: .Minx l.ulil SlnmhlhMCivxtun 1 Addrenn. hittlrs
I I..n'hl'I.I. 1 liolu III hiT whk'li Iuei'tsNl.! UUU'I': ( 1'. nil pxiK'rlenuMl \'II'II" to
la ; ,1 I I. Clnelnniill I. II; A h bIg( h"I""I, "II. iLt' ', 10"1 I llnwMa'iiilHK -
\11..1., Suite hiTilorklnx. for repaint.Mr are fivllng ihl'lr.'Nutu1| )"'"1'1.11'| \ 11'11I1."I.C'If"r lloliilH'i-g

1""lr.nlllll n irn.II'IIIII", IIH I 1""lh'l." Marlln I I will I luke to (h'II'\ In blur. you are lait b'rith with I lleiiilai'lu" >,. | : Madduv kii'ii' In nloek u filllineif
( :\ luN, .1 W HurrlnWvnwillo I I hll.o.1 \
)piTm .
1"101. In iilmut. .'k. tu itvnernlly MIII""IIII.1 )'Cllr bltliIt) 111'01. 11II'"lr" y mil I I atauutlarIIusIuituuiiI" t'II'.O ..
Judn II r.IIIII,1 n ifo, W W K:* II. -
) ", FOR
of nurts mid waul In up up,, .
.
11'11'
tlii> uuik anil agaIn Hlart HID rher I trallleHerlouHly : t tMai
Null, Su.irt "hlk'y. .'h..hl'e Atg) le. medielilut 1'XoIIH
Ihl' but nut wild Hllniulanln, upl'iin i. ii.Xo. .
.'IIi.I; J llh'll. I. ,, N U Iii; F.I 1"111'01. .. r 0111.1.u If mil hll'.I"I., liy tin orlutlerii, willed lrUM> fur theIr tasl U MTV : "I'I UI-OH'I"I'"r' Nurtd' ('1111111111 ... ... JIII4I.f0N

( 11)1"1 I Mini... Mousy II.'ui.h; L-uiln TnjrSneadHj | .11I.hIJ .fh" I two li.ialH'SJli'I' eheiip, budh!.ky, nnd willed al,Iliunlati.. .' (Ml, Tuhui'i'iM nrj riM'ordid aaiong Iho -FIMIM- 1::Inleiidenelii Slrwt Went (if I'alnfov,

; I: N lleaxley, MII""I.I; M I 1'11.11".1, ItWI.: you for mi hour mul then | )111 III ninny wnnduin. of Iii" iilneleentli ci lit uiry, Han ""IIII'II'.llh" Manufaeluro l of '111.01'1"'| nnd Iron Wuro for I hue n"1' Tradennd ,

"ireeniIlle, AIII; Jan .," mid wife, 1'1\1 "I""llllur 1.'hIJ fivu r"'II.III'rlllill, ( ] (OO) will Ills .
lH'fnnVhnl lisa the
to Pnullu
I wori-e I'uiulillun I Idnn 1111 TO npaeo 11 alHint din Low Trice. Willed I It I IIINT
T"I.II. Ii; (':,1 Ilool'll ('.11111. nm Tlin I'rlHoner W II"H laii: uiil 11111 hii-- want' Ii tilt iulti'riitbvt' hut will piulfy ).uin '"lIllh ) only \llll. Illhl 1111,1, I ,((( ..
wife ('Ihy, Ma.I \Vliy lie WIIH Not Taken to ItluflHprlllUH. euii ha il-ed for I Illb ehew lu;( mid Hinukiug, --
| | | Hliirtdeiillhy: aeliun ofldo
hl..I. Jal" Fur Halo at by *
\hlh'.I' l :
.
our Ul.illly, gl\i''
( : Suxauer, (Piop'r. J'I' Lnwi I eulniiil, win) Htniiilrt, I'linrKei' Kldni'yn ..I.'r. ) I 11\11 IIAI.& Co.Cbo'en II'Ul'lawnPit
'IT111'01.,1.
,
and Siii'dniedleinu _
renewed, health Klrengtli. .
I WUMedotrey. ,',,\' ,', AI..1 I ; 1 M I with tliu, iniinli r of. II. ('. Smith, r.'i'i'iill I) I .
\ .: '., rullfiirnlu Claret, nixlv eentn |KT
V I D.uiRhter, K: 111'/I /.,,ui, 111lo.1, ; P I K: ("ruliry. 1'oiniuliti.iil ul I'iiu"! llairen, mul ttho way., luluuo Jim 1111II h''lrl' 11. nt I I HIKM.Foot .
AOeeiitnu IttI u Ia ul &'reneeiil I 11111"1
Drug III"I __ __ DPin
111.1011) !Tim
J nub edlld. l'\Alllll IHHIII trieil I llil. n
llug.lud; ; Irl mliiuilly | ; r ,
(lhll 10"ill. .
hulN bant balln ,bnln inttLs. --- -
lliidxuii, Sir W II IhtthtV; A Fliiluy. IIIIM wlll..1 0"111.110", fll. -- ,gbuots, -- - -- -

1'/1111'1. Alu; 1"11111,1, llolit M h'I'II."II.' 1..r.tllll II Iho full"1 I In t.iku the prlii-I $(.l HIOMI edeap itoapn+ nl I Ido ('rt'st'.uuliht luliil.'d. rtHln, |HIM, liNks,. linen mnl,

Argyle, Flu; U llruwli, Cdiimiiekln, .'hl.1; J dour to Spi legs| fur ti, Inl, I remrler| I. tug' P'trt'. S SA ---- .1.,1111| W..lo111 kludn nt O TI O E3 !

Illhlll. Jnlllll""Y" W II I Slepdenx, Nen ilifornieil, (but Imlli Jiulne Minvnomiil Xherltl'ilkln ) woiui T0Thll r: %'lSl' -. et'l'hui' .1"R.I.\f'PV,' FRESE: _

Yolks I JI 11" New 111"1 I Connlr4 ; \\ .i fumiil mulloenuo! HboiiH. the)' ilur hll.hl.. men ought ID know by tld* I".l I Him mnl till the 111..1111"111 k's tJNIoNSTOpE

>h T I I HIII'I.r.' I"'hlllll Fl.i/; M,IN Illarrln tnku Ida limn up lie "mm), mi tho rii'llnxn Ilu hut they run /110'1 ,moi-e |.ii.lo| by In paH'li-e'| | ut JOK .1.IAIXUU'H.ISOKi'iiinn "

J I 111'hht, ; CO Slink' N Y. of the pooplo livinx In \lelnllyiiftbi, In tho l'RMHArin.4 Cowuiit.j'1.11. .4 Class "A. ,

It Kt'.lol. EVaIIN" \ Ill, II"; J .'ull"l. >, inunler' liiul U'l'ii nniUHu.l I' I diud piled,, II""II.h'l l. Ibll they ran hty' oolVU.h'l' In till hut draw wrapping 1'1., JUKInti'liedby Corner Alcanlz and Government.

\1| W I J ILllidoll. I'dlladelpdluiTN, ; NailldAVyomlng mul, u hue theN WIM' no threat liy anyone. oilier city IUIKT| 'I 1 1.ly, 11,1, weekly --- IHiw & Ci>K.IS'l'iM" '-. AI'I'I.'fO Streets.

H C D..uley, New Jt.ruuoy.t general appLiai'iin.'iii lei! to thu Inferenei1, (' 'I. hll'II '
1'1.111'.1\1'1'
mul tdey ileemuj II U-Ht to .kii'p tho mail In 1'"hll.I'h''\11.1| Iliil, progn'HnU 0 and" "1"1.,1.1"lIlllIt, | |ng A ,; HTOCK SULLIVAN TIMBER CO. QN Al'IOrs'OF 1IIIE.L111 IIAVK 1'I'IEI: To ( (Off VBIIUHinenn. :

t NATIONAL JhTKL.-'IhiCl.: l'f.-il''ile, )I'in'r. Ihl thyCNIIlIlIlY| w 11'1. hEir iimmillu.linn ', mid, 1 dully' hut > tdofamllUiof
IUIIIII thlll) gus / -AT- m; tr I 1.111, 'hlrrnr fur hue next Kl 1 TKE.N: 1.\ Y8 offer nt (', ivnto Halo tin' en-
J. A. Iliilx, .I T Slarvpy, New Urlenim: wild W. A. illonnt, .:.'|1.. tdey wcratolilliy KOtluf our i-ltU.'iis mul, Ivnldu 11 )

l'hl.oo""h"II. I Alinen, (loorg'n: ; KurKuiilwn thill ("'"$Iuuiuuiii Ihiil., if 'bl')' "'111..,. thIs I'nrrli', Ido iiil\vrllni'im'nU of, Its & R LIGHTNING MILK SHAKE I lire ntoek. KUtmoi (|haiti Will, ,.t., of tdo ITnluii Iwo. ronninllng 111| ml of

('InittiUeii, HwiHlen; \ (' him lallll'il Slut li'UHl MI.Ih'lol.. of prillilllilalif. pulronn. Into cvoiy \ lllags i.ib hianilet 'Iii Iluls Florida Curiosity Store

gnrt" I 1.111111 SprlngH" ; I I I S h'.hll, NewOrleans.I IIII.o.IL wcm I tdelr duly to prcieul' luooi'iirronif. SLOt butt Ibo Mulo mul! tho iiiljuivnt --- mIUetHtS.: : 1IlOIS, VANS, Ill'fJUIKS I KT: !.

; I Mult-mul.. .Judy\ _( pnrtloni of UmlHiunil, Alabainil mul KuktU'deniiiKUimi' Ida UN of 11.JIIPIII If not ..1 within. Ido liiuouluiOHpoeiliod, tdo entire; hll.h.., ,'i b"1..1 out .
The nhiTill'mnl J"I1, .Mor.-uo, wdllu ilu. Ilitirgln.IIKNO. Illltin, RIOJAVAMOCHACORDOVAIMKCIIKII I J
I )l.htlI: ('IH'UI' nerving .rl'I.1 for tbu COIIIIH' tdey took, --- .---- -;--- SS I'u"".Auollonl.y Mr. J. E:.Shi'rrui. All pail'ei' bl\'lol ,'llhl. ngnlunt the linu of D.I
'l'hl.II"III' .1 aIuuuLN MeCluy, UMnaiilt- luuii TK.V 11\11 TIIK LIST.Tliojuiliren We dl.II".1 3btuiat'*. Dow & Too
eoulU: dirt ilone ( mul n hat
lined. |t. did will I..lhh'l)I hy till lo>.'rN of hey law at lliu Urleuim KIUMlion : | |. Ida leadlnRKiallunera the cIty on 11..11 prleen.Itemember : AX1I Gliorxi PAU.Y I'uebl.. iniikl prfkent" unnio to the undenlgued! u ithln nu duy or 1'01 ineiit w ill Iwlurreil

Annie Itlaml, eurxing ulI.III..IIIIII"I.1. ; ., 1 awnrdetl nil tin prltei lotdD I I"III Ten, -- AT TIIK nnd, nil mnUdiio the linn l iii. .
mint wIt
.V mul ordiT hljdly| Ii.Ido tendrink.liigpublip. lliu |Hipnlur drnif aura of the \ pu'd Ithit tliu ni'M flu dny', Tdo preuiw '

BIv,III 111'111.I iimrrJin'i|' '"II'u.hlll I"JHI MITI'M.lteMirU "IIII'CUII"llIh,11' I It dm becomo I vtaplo' mnl elty Uonned by .Muilin MUUHIX.lao.uon I Caucasian Coffee Saloon now oefiiplitd' h,the 1'11,," !ION \1 do "I..lllr rent nn toon AS 'R"II..I. I hnw'IIM

llnod $.,. | of d.1""','11//* thU muriiliiK em- : e\ery grocer. bus. It In utoi'k. : iin\\. f \\M{* J nil ,o.d".IIy-

AlllrL Tdoniinim| "lIrolll mid' light I uig' "'I"'V 11111'1 a eli'ijuT. '1h' whole ",'Ilr J.a his lluialt & Co. IHIW Jt \'elu. I AGENCY KOU "L.:: ('IUI\ XS &CO'S fur dale nt \1'11"11111 Kiirleknun: air pump, hat hug a vupu"iiy of-Juil I II"I. I'(

lined $). Hinm'k i, h..>\tor, 1 U ut niui,.aiul, ..11111.1..1I \\'doleitalu I.I.ricer for I'l'iiHiiiolii.MmiiifuuliirtMl ,- 5. ----- COMl'liESs-ED: YEAST; mur wild Uxlurc* eompli 11.11".lh'I'IMI'rl of 4,0.(0. ynllon eiipaeliy' .

Th M. M't'led, \.111 Uli.l llgdlintf, linn, uh luiiieli, "rllt" Ill eiinutu In toxolluT, lirlnir- --- W.nrt'iit.Io axenU for 1"0 TIIIIIIII11\ .
f X hug the .riH'vlpU up to lila M\"I. H\'UI'I' oil .ml. "'llll'I., ami tuko old II.til vxehnuKOnhen -- D.: lli'iu-he 1. ri'hivomtll.loforull ehutlun. oglill.1( Ibo tm, of D. Ituuedo 8 KUIIB, and till

Din Id Sin I Hi, I'uiiiinllllni n liuUnueeII ; Tho ngiooniT CepliilN tI.r'It, \ilh leo (o r'runi'lnoo only lu)' (' l'Ilf.11 HI n 0 let utitilt new for dlp'.' loltom.. GINGER ALE ON DRAUGHT I U.OI.IBhl. lute' arm niunt .pu'd' tadlni. D. :.
leu lhulINIlitI!1 1'II.l.., 1111 11.,1. NIII"* II. (' I..CI.
E ned $\ Ilnl"'II.111 t'limpany, 111. 1"I"ul I 0.
_ _ _
$ the .I'h."v uf der cargo, mul' In now ready Own I.Ulllll. Till plouHant (llr"rllll' --5' .' 01"U11O'I'uI. Tho l.liimr| In Stuck, old .'hLuli will lie Sold "I'n'.I")' after the I.Md, and'ho
: AUXIC.8.n. .
4 i\H"} D.\LI. ,. Ililiild fruIt iviniity may l.o dad ut Crenei'ut l'KI"S'1
: Tin
will play Ihl"l'. (1 11.111)' *," vf Modllu, aUUMI orUN: Alll KlUtMCK.Ther :. tine "" In Ibo | llnilneii, fan-it, n.ul Ibl'"I. Teller : tiiit.tC
.II'h"IIII.
111' I 1 1'11'1. __ ... ____ ___ ,_ ,
NEllTIRlttho -- ---- ---- -- -- -
Hull I'urk III ITiappiiUl.indn' I'dilhlal ii and ruplaln. cit -. n p
'Thou'rut.uioutloufdclubUduilngiunio ,
next Sunday, baud- e>cnlii nl 01'.1..' I.lver K Ibiit' Skin Eruption; ami onlllvely cure ., or ,'IhIIIU| of tdo Enir: 8ESI.\TIONAL
very .ut I Ib'om', of uynlonii; to a'lul Iho )*, uuilllowvlu | kdli| Wrljidt will boreu We bate Ibo dent teloeted ainl ninnteoni.ilelo .
euriln mid unc-duu. Mulil mid 1'uliifux nlKH'U or mi pay reiulrul. It 1 U timiuiilind to Not that wn le agenta for 1.orrfllu.rtl'stciiietI1ua
| (
.olollVlutol prlnti'd, .01111'111 thIs gustIly yet thorough| |I-i dl-II'I| | | >iuiU>lo for Mil debit iiuuIraulotl 1 oC nilIp iliumllon- .
inj Fet live money n'ruuded., b) the.. VieW of .I'I bllnwar. but (las "way MB 1.111"1.10
y"luIIdl"IlhuJI) 11,1110' I'VBiilngiinJ 11111 lleailaoheii ( | tu Cure IM'rf''loal.f.\IIIo
'IIII1UIIl flll' 11110" ,'rl
If Ileol8 I I'. A. Ml Itl'IIY 1"lnl8 oi.varnlndeit, ." ", gnu. silIca, bj Ibo Kttnwtlon. If erorer

rather wi Iw pretty l.k.d idea.10 ,1111".. Ihu .IIO. L.Them.('bill.ant boa I I."UIUhl'I.II.y 1'v.l', 111.11'1101 I.. 1",11111, mid Iiu.II' I'rbtu'DI Ilfl 2''I.I'I"r tl"l. hex utile liy ('r.a. foa..I.tllLIV AX TIlkll'o.I'tiUHljflllVM.. lllU-41 Miut, ,.i"l a" IIIU.UIIII11 tho H.Ishllll I'llb.lluRHLIIR CO." .1 tobaocunlnt on u*. cannot not'J llzixaicaq Ht-aaailtinrartl',your HHIM. ,.
%: rr'

.
,- '- _. .,.
-
# saltflt -- -
--