<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00011
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: March 5, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00011
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
1 .. .;::; : .. ,. .-
.... _.... .-.. ,.. __ .

4 .PENSltCOljl DAILY OO IjrEliCll IJ. .


.
-- ----
--- ,VOL. (O. PKXSAC'OLA KLOIIIDA> SATfUDAV{ ) MAW11 r I ISS7. XO. j 11.--


AWKE I TIIK SI'l't',1'i'IIXIIN ) TIII: KMMIISM'> itn\ : 11111.111. 1'ltlII.1\ ",. i r'ii itls in ihr si 1:I' Is (ji\'II. n lo-

LAZ JACOBY Ill, i'( 1.711:1:: :! ,
Han l lih ti Ne mirt Nutel I'nlnnl h'llth inilmlinj
\
Mjr. "' '' 'l
I -- -- -ide I and,, Is
Hi'" | I : iilnu Mt.ht'II' 'a 1- : vatiioil al ((1.11I,1.
/ I t I'. I I.'. 1ehlnt4'lnunlun'Inl.i : i fug rulling 'inrtele., ) flltT2lURTI.::
lit I ':" :" l| I: ,
rri.-ori: ; : \i.iur.xm10\ ; : AN Nit : I I ,\ 1,11II, 1 M.. T.I., M.tn I.-.\ lew Iho I IIII'il1, 1'nht.iy: and Nivlg.itiou:

The Celebrated Corner C r TobacconistII .\I: \IIW: TJn;\ : I'onn: n lljro tlu"'llllilll"l ((1''i\I rninpan' : ; ;::' "';" mile, valued al
'' noilllrd that n mm was '
I
n Ihr '(' \ : /01111 l.'ril.iuS.iiT. ; :Mvannih: 1,1,1a,1:

nii;" 10. ': :: I, 1'nnud 1 1.i.111 Inonev 1'1'1 I, Wi'Nlein" (in l.loliill: .) M.I..H: ; villlO,

PATENT. vi-ilril 11,1 was :II i inhini/.llinii: .ell''1111'. H.IhI! ") !' ,';,!lj : I lloiidj :Snnlhein ail.

V 'I I 1111'. I.Mil.Ml: : .\"I'lq:-lI' A-sul'l: F.I| |" <.1'(1\| i 1 tiK '1'11\'.' 'in HI: It1101t\: '1'1,,' ) I ) ( .\ lino l.ulllI) man m.inhed Into :M. \alne fl.'i. 117.7i ; ;:f. Johns and

MOST BRILLIANT \T .\ '\ 1 ;1W:1I1: :''''. views ( I, I '" .,1 II( Neil .. (t.n. JCMrlil.it and I ,I"." ,iH'liiti '" :::1.!> Mine lll.mii.( ;

') a cud.: brillini the n.itno: nf Jlu,4mtuitVllle. .
An' si Anin-liiii< nnd Ilili-
: : \ :

Cigars, Tobacco, Pipes, Snuff Pmv and IVrlVd Ix-nsos --- tin- ; ]' I ( i'll. Ti.i/icr. irpirsrnleil) hil.olfl" I I f.l\' 1'itii ;::,. ''I. v ',line s7,7lKt'i| : ;

I ix TIII!: noiu; !fI '1'111..11'1:11.1N: \ : lorNIlNOI( : Hie, t>"'.: '!i ; i 'niher c'I' I tho "I'lchl'llc(1( Tia/ior nk-niiville. ':.iin'i,| and I Key WestV

I It li, 4. "ir.' il" li jin"|'inient anil, color n* :.Mli.h1 piisrd' t>l I I : ol :soull4'Innlinnand: Mated: :. imhs, (iv'nliiii't: a mi-lake),

: ft,*. II. aulfur.111 I ii s- oi i'mini .in""i \ 11': Mnu: ;: : n. h.llfof: ,. I I I I hiI lie h.id: Hciveil' In Morgan'' hi italic. value 4lLlua7,111 1 l : J.nksonvllle and
FISHING TACKLE NOTIONS ETC. I"lb.rnn11'db- i l i 'n Ilydrll.lthngum, "
VM I .11'\1 I" reed, i. linn"illim.t, tallII..'. sn ul -, niil' he oar mgt""lIl lor arolnni/a- Allaniie, IIi; 2:,, 1,1.: fM.:,":"i ; J.nksnnville : -
In f l.1 I. llu' - -. In the South thill owned ,
:
> an Unions I .11'i.1 :Slfeil 1 1 I 1.111':11.-1.: J.likonvilln : -
l'nnI1'011.111: : I : I .I'llsii:1: : : : \\-\i-:\: I..j. The
IVTIIKCIIY: WIIOI.I'-::<.\I.I: AM liCI'AII.: : 'IVMliiuniiiiiln, r""h." > inline I'II\..Irian, fur I,,,ui h',1'' IIINII,| and, Ih., ( '"c"... I. ., ''' t of minimi 11,1. i Mirelruihi.it ;:;\ \ nluotli010 -

III tin I nileil "I'll'' | s. <."'UMlml" .. Si'iml'iri'" plover | I ,'let'.t ho Mid. had Us liradiinaileis ; l'iilrn'rt; 1 I. |lit. valno 41.11) :
P._!tsitilnrx.tts'kuugi! nii'ii,, nf mil' UI.nl! In-Cliini'' .\ Nru Cnonln lint M :'t.1 (l.iinN,! llw.is 'lo '
piiipo-ed put siihiiihnii 1.71. v' lino f l.j'' >
|llllll' .snl! .', mill III dturruo I hl'l1l1d" ll I (Ilurgt'; N.
Newsdealer and Stationer. ; lent: liiiukiiH, in... .rti mil's, id,., i.tin 11 I :\1-1".1, M..\Irii n InihvidrIrhdul :: ,' hil. 1111'1 in that -" 11". and, (In -- .- -- --
-
uul ; hn'unr Inn) Ilii'lr xl.lit, iiiiin| "Neil ul, mil llie .,.lnled ,
,, lie MH.t| i people
li) I hell list.IIAWMX. : / I in;IHI Mlu ..1111,1 NEWS TO 3 P. M. TODAY.11'.nhntlr .
'
'I he Blot, irfnsed aid lo
lo fite unv
1"1 1 evdl 11"IO 'at 1t,1t. fur, the, :
Railroad Ticlrct: :ISrolrcr.: \ 1'.1'1'1 iivr: IN'I'iNSltJ1:: : : I ) : Iris: ',' I'l.iniu'nni mmpaiit and. the man --. IhIrst 11ad'a IiruI ---- -

.milt' Irll. ,' .
SPRING EYE-GLASS, lilinn( | : nunl til
A memhel Iht' linn of ( ) \: lit' 'l.liLiinntn, 'lii. i'ninnii rel il.,
'i(in: KIMi:: iv i\\I..S\'I-: 1 III I Itur IIXl1
Tickets to all Points Bought Sold and ExchangedOrders PEOPLE POISONED I 4 '. \, :. .1'1'11 ) "-.10'\.11"\ Inl'I"h"'". I He 1.111..1..111"I M.iK: hii.-.\ l<>
Anil nr.IIdln.''''mini' 11 tin1" Mi'till*.ll i1,, I ; : 11111"'I'I"J
Firiillt Ihr.h""II1I1', ....1I111r) =N" i Hsu, chideit il,I : 'limes Pluto 'I'nsealnoNa, .\ .
:
I arc. IT',Klni'liiiInliiiiliin.. No il.inner Id i ifllllii'l } "Iho. man: said he li.nl been in KIIVS : I Kov.: 1'. 11 r. "" a ) 11111'
'tit,'it IN '"''"'11111''' Hit' n Hull .f u ('in-' t' ,' ,' ( ; 1111111"
from Outside I'artics will Keeehe Prompt iiu nilii'i" I-M'-.II-H.... ".; r".lilll'lh' ,.ate it|pall "- \Illi:1'I'I\GI\\Kiml'MI1'I'tilt\ : : ; :\ \: "l1: and, lo : ;" I I:iiiuin'. :and had: eollcrled! JI.IKKI.iKHI) Cat' hollo Tiiesi \' Aimla, who has111up' ,

'1111 1II" -li'MN' )1,1'.11.1'I \\ ILl. "Ill It in Hie roliMii/ation silirme. He I of I 'him hosof, i hat di'iiomi'
,I (IJijM:' 'llir.d.UK; ( l.ul I-I .\SA. ,\ : : ; i i.lulln tI1
iind Careful Attention. ItllilN 1 lol! l.r. I.A..lnl.l, 1'('';'. 'fill: 1'111'11I'ul:111I.U1'll.. : ; : : \1 .' ( \(', n stib-i' ilplimi list, vvhii lieon- milion nl .\1",1.1111'\' '\ in .lids tily |IHjnsl ;

__ li'lSMf -- ---- 'I'1., )11'\ It. I HinkiH l -Hun, r :- I ir': I ill 11I\\In"'IIIII''I.: : t ',' .. I.\Iq.\IIII': : I IM ) Mlles nf Midi' people I ;mv- lieen en'lied, hv' I liineial llonl.inKOI -
-- = -- = = sir lilliHlllt 1 In Ihi KH'Ilt" MIlll"lMl|' nl ol M.: ( ; ( I.
}our 11\1110'.1' I l.tiiM-11. Ilii't rniiili,.lie .Mill.li: "l;1' III: : II.M MiKII: H '1111'!' I '" \ niedenei.il( : Itnllcr, CI'IIII'M' Hi", FI'llh .Minister)I ('I'\ \\ nr, n

great. .. i I'M i iUi.uu;I '> \llh, !) MiMllONHUIIfl, ; )pll. Ilitlllt-. \\llnXM.... .1'1'1'111111'1': -111 I v / i irlinn I ,'. ', is ,\>l.mi-, and nlher' prominenlinrn lirtdru1lInIhr, ( 11'1.1I'III lorsrivius
n in tin t'Ji luoii' than;, nut I h.in i 1'\1'1 'li: I
& Davis l loiiiiil., :-0. 1). \1 I 'I 1'\' M.II 1\.1:1\1.. I: : ... \I.\C( HIM:- / : al n a IIlIlIr"'I'.1 l'ill-hlll'l) ""'".1 i irinh'iid.' rather liniiahnnspeaks '
Johnson] lining '
Ii" \' ,1IFhl,1,,1" ,,. '
,
I KUM: (,l'\' '. Ilil 1.1'\Ii, : -. .\\1'11111' K riii: ,> r IN INK MM. : I ;: ,' ,,1:i 1.0 weti, le (" ,Iil : Hug lirinh, nnd, ".I'1' 1:11'

Ill. Ml,', .\.Ii. lll\l kl''--Ill'llf-ll'' : ': llj-'iM- I II'MJI \ :\1:1\I: I Ilil-ll: ell l:I RI"I'I M la: 'I"illl mm In 'the 11I1II. and,,) that l\ .na cs llneiilly." and is mimi'lhiiiirof 1
1u'' plm'''''I ''li- to Illlll. I llllM'I'I'lll )
'
| say II-IIU seienli-l. ,
\iiii.ixi:' ) 11\* -1.1-:11'::i AXI "\''\%' help" the inlnnl/alinn' lie i Is rrljrrut' I10 what
'all trillion lo (lip, following I.u!: gains : our" :1'0' tar H '1I1'lilll"< punt'' titli, iuu'h,. 1',1" '
M"II.I'lInli., I Fur leal;''"in..., HUIII"I".H, nnil 'I")1" i \ihi: ; 1:11'oKiii-: \: .\ .". | I ,e I'n-eil', Ills manner" Mien ,'II'II' :;- piomphd llie! iippoiiitmrnl' I but III.

1,000) ) (.lids of Ilnllona, nt 10 rents r.ieh., for nil |>iiii"t. | ., n Inlt'inl', Ill y 111'1' not surpus.db Ho call: vvonld nil) for hl'vI'III.11 II i. t'tl' viiln:ihloxcivieoit' I
l 111'1\1
\ nut Unit I lin\i I'ti'r uniii. I i
rIHI( 1111'11'111'' of\ Tilis, at 10 rents )per hum,'h.I.ndicit' \\1.1 cnnimciiil tin" 1 in' In all oho nil i u HII.in lit) ''U.-, |'| if I ho vvt nt' hark: :south nnd told the londriril.
I -rinrgIi l .... \tn rr.ptl| Iidtvolix., lit mall, In llu, I .IlilllililnllnMios Nltv \ 1 -- --
Cashmcie dlovrs, al 25: tents (per pair.Chlilreu'x .IOIIS' I 11I' I-I.\M: M.iuh: I 1.-1'1'0' CiiliinetTlinril ': I ., : '! wc' \,,"IllIlt give CI'111 dol 'prrhl| | in ih t ''niiinii n lul.)
HUM .HNIUNi'U: :s I'. III (.III,-, ', lint. wo Intuit not :Nvvv' Y Manh !5 :11
11'llIlillll"o ; -
at 1 li: cents piir.ScnlleinciiV 01' Al.lv: .\=NiII .\'. :,iv. nficr n disi'imsinn 1,1'tiiii "'11 I| | !: Ali' p. 11.-
per have Iho, will yl'lhn Mot h
:iv iiiixnl.l.hllatsklx'eerxtaltn'u ( nr.uh tau hnnit, ii'Milted, ililinililtIn colder, M :" VII I'liptiin' l J: I'. Lull died, nt 21),116 to
I Ir11a'- Inr H line iinnilliH, I hate "iiiiil( ,, prnplo. Wo ni'liicd' tli.it while
.
(; al 25censprrpair.11arr1nw : ( ) 1111'''' llu. lilll..1 sinsM I have < ter i ns-i ,il.MMDN hrjug, in mi I I. i-.li iilniiinl, l.iuIlllll :; .lr. _
1,1. --
Coil nil colors nl 10 cents ball. : 1'.111.111.. il, 'llililll'llt' I.illllll.... Ilio Ih1"l'lillll] || '.I' .1'" ', !'] ,, list ,1111111'1'1" III all(',I 1'11,1' 111 Hit kx-It''nrh Ili'sli I ns.I' .
per ,
I.m llHint' nl Ark:Ills IH.UtiiM : wavgipnslt0enrh, ; ('. .\"
P r\.l.nv.; \1'. It MI1.I.HJ.I: (hit next tiles I lift liituir' : : I i I I IInviiu 111111' I:)' foil.' In llii< ( ""11'' ul,
( LadifM: Jci'cvs nl $1.,11.1 1 lulu I, I nukes'( IH" t'I list' ,lh/iil' l.lllsrsnl hoiiinuliiiii 11I11 I ,, 1aTianfates; : ( i ip.illl mm deputed ho mild, : 'I lion 1'1I. I.iiMiuN, Manh; 5- It i Is
/ I'lnle'ivvear.BvrNLV xuprnurlnalllr.hning, 1111', themnli, .South nnd von ollalr1111'11111
\' Ullh ( 'lIl'laill.: ,, Nil| and Tidies., ;.. ...'I.'I'.I.lI'li"1'' I,'. )111.1.1.11.I! was nUo iiinslileii'd, by (tin lizl'l ofollii ol ;I'D nay nhsolntely aiinonnrrd his( that (Hill

(t c-lvcleeiis, all culms, :ill cuts per t'::11"1.AIoII'II"IIII I;\./j"'III"r..1 i .Vrkansas' i.il irpoiN I'IIHII ('niHl.inliniiple' ', haul nl I'n-o "to gilt' even n dollar.. Ho wan moiahlo .sir Miihiel 111".H.I"ldl
'I lilt: I.KI.AI'I; I I VM.H.IM; : | ISWltl'l. : .\, ahontK' fid l hire im hen
in, : mid, I'nicliMir-l.\ 'lite irpnil-, ht.ili'illh.it eniii". 'alllllli. has ('hlII',1, Hie, ollleo (, (Chief Srriol.uy -
Bile and Blul.! ] !.HI cenlx per v :aril. 11 r. .\. tt'. II mwlo-Iim, it MI I take : : i ijihl, and had a Hondo uul.larir. I
: I In- rliig i in linl !:'iiil, a Ili' -ed ht of lie \ : 1'ir" 11.1.'h.1' and, thai Iho
1(10'111, pi! -urrlu x.iyi".1hatultl'rhntiii, : I,, .:: dnkiullrriledl, m:liked, will) 1g-1
New Line of :5 i alit lOct. lIallll.cl''IaI..I.-lh'alitiflll.( '\1"11" jntir, in'\\' t 1'1'.I.lil.1 I Llu..mf.r I. 'tin I the regrurv |ijAO\\ bnen Hiiire--i'l|'| pi:Ieil '. ) Ibinoinblo, Ailhiir .L I'alfour, feucl.it -

(1':1-1)iai" nil t.l-"lit hits hiiatlv;' l lui'rivi' | wi>i uiiiliinbli'dly fpieii'liic" { : } '
.adieu'( : \ Cape' l'nllarel: for 2,> CCII'' % l'. ;\ null ( ---- :lal11'
I-ln\l: 1'111. ./ ); 11.\ 1"11"1' III.I.H.: I Ito' \ i;:iiiniimeiisiii'i'S" nliiiti.il! | by theioeininenl 'I'his I | MLt'Itl'IIIA': IHI"I.; appointed nueceed, him.,
Children! Kihbcd: IIoo, I 12'4: cents, per pair. 'llie I Id'nil-1 To, Is fully Inslilliil, ,in n"iniiiineiiiliiiv lad pioxcil, sin-rex-liil In .
\
to llie [puuhrstir.IPmLim', new cd, In the errl 'In'' h','"' WeilH 11: Hiilier- Steel gnu\ Soovv in \ Ir)loM.lt .
Finest 2"i nnd :HO( cents per p' 111. ( i ) .l.ill/ill 1,1'.llsi'H in:il I'nl"nt) sprnglt.: | | : : several iticl :inres. (I'lnin' Imlh ,cipi-: i. MM IIOMIIII I.eiulel. \ Ti.liv'lilili, | til the nililelclal.'
C.la".IIII1""I..IIII",1 l In lilin. ninl Hint Iu: .1.111
Ladies'lilac: .k Lisle! Thread,I Hose !50 icnU per pair lull'\ ? such tin iinniiiniH' side tliroii!:lnint t thaI l.iN, trnopHfti' iipiitlril a- tr"i" It)' 'li- .. ; 'liMl'I'li' tn tin, I 'ilium,,','1,1. I.v M Purl in,. "I.I''h: 5.-.A'
I lilt,I i siMlm. f'I'II'II"" !, Ma-
l Hi:i t t''I'h -Mirgaiel I h"lv mow prevailsIn
I "h'I'llllo "tl'l
"
l.ndios Black Filli.IIC111108c, 21: cents .per. ,pair.,: "It.Ill': Uil'ltuM: in 'min.iis: 'iI If.11-. 1',1\ 'r any l led In thus Il this vii'initv. The weather IK'I'y
NKVV Vniik I'i 7, ( cI'I.I.11I111 )
ii I1. A pill' Iss4.Mr. "inn I .I11 :
A. K. I II Lt; ken -1 1"111'Oil': : 1 nor |I''ia' A noTl-i iiiiiiniil'il pulicy" pen.lini' the r '' I I11,1... I '' (On IlieIJiiiofI'd, ) cold.,
.\ I ( .
Dress Goods Marked Down. lrult)1.nlnxxexlrreiteu, : Hiilne"' (line Kiiieo.ninl I: ---- --
,. ,
,li'M Inpnii'iit' nl'" I the i'ilsiwiik H'HoIti I I. Mi.I I, tunics
am. vet'Y nun. 'li uititillul, al the vvinnleiHit I Itvern '( t lall.l'o 110.1'1,0) M \IU I I :' .III' 'inI: C.HM'II.:
li.iiip itiat tunas cmm uver m>' < viMlKlitHinee on. Il is nnilersluiiil, thai tin) Millnn SI 1 liihn's Ipi: -rtp11'; i liiilili' uus
.lo-imh All Wool)( Ciislinicies, in cohnu: I 1.1 iriils. I litive dlsrmdmd, \ nlil hiHses, and and l ( New Turk Murk ,
my i
; \\'illl" n utonrngel: lo push \.>1'11'111',111.11'Olig ', upon', I by, a "couple "Ia. asked to .I.I.
Uln Iliivv weal'llu vrinrs, by' Ihi! > NMV' 'iiiiih. Minihn, 'rin'Nloi.k kit
t, 111111 1
:an" ::1 ( rents.M Al!..tXASlIlltlLU.: : fiiico I'M limn ori'iip.uiiin; nt'\ llu I ,, mail ini 'jlli"I" ) 'llniu" 11'1'1011
< lour '|punt r..i, imk. nf it nnirki' I, lili'li-
: Half] 20 I'Cllli. 8'cr"lur01:111"1"0: Mound nr'l I null' I ilkmiK! if now or heiealler Ilir irln "Ol1lllli vi.il.lu.. bmuda6un.'I i: ,) ; | "'''', anil ,the,! I)"id, ion ol' Hie church 11I"11111,1' VV u.11'mudIs, 'Ingtluuglynriud

.12: FhinneN, 10 rents, Loin. lit"T Hilt TISI'M! : .Iliiin mike'lilac. In UK', belli, I I' 'rnlriil( 'ic 1,1.,0, In oM'n lale. II tianspiietl" "hJ<| k. I'rimms, ui rm, HIIIIII,"hat regular;' I lint, ,

25 2I1"III Iti'vvnii' lor 4'oiinli'i. .r'('Msovnnlil hat( )Hu.111{ Inidi'linilcly 1.-ultet 1 InInlrrvcne. lliemom{ Dmil llii'icii' 'm n, ;11I"I'li l ) Minily, Ilin'ItniiliiiiH 1",1111 tun.riunl '.
22 Moluiif: fonncr" )price remits, now + iiinal (' ; \;
\I'I ranlinii,,,, (lie ,public tiKiilnsl ., of Hie on" ,' ""+Ira nl tint I'nlon timl 'nn" 'input; hint, i trill Kit: Iiiniinii ,-
lirnnliful! l i I'laldv,15.nd 20'( "I'III.i.low4)ltOO loll) tug: BII.I| 'tin Ira I 1l, h rexpon.lhln| || | peudlmrm" il11raq uinl Wist nlimvnl ,IlrI .
'tr.ivi'litu: tlirnn.'li, the mouuu-y,, ami In t the Iliin-r ol'\ ( 'inn ini ins 1.,111 i ht 'I 1/1'1110'1'/ Voik, nut HID 1'1111.lhll'h
( ) ) VardH H.imhiirj nud'I''rrhrn l.nccd, iipriilln'Hiiiil lied, '!""" I'\ I .11"| II_-III.| ,"'1"1, lug I limp'!) i '< .
: : M hI A. W. I 11.\\I Lu, .', in.i' HI, II. John) Dillon, ,, ho opened' tin1 ililmleon ]. ,' M la"g-I"cl" .Matin Tin) 11
Just received, al very low li Cilice.K.unplcs lug I the H line I.ISH of K..(|ils. My I t>|1"'< 1'1 l<.stiri'Hi.impiil to "I'm.hit 1 1'011100 1111'I vv lili'li I ur.rauu''dauly l nl huh| i l'4i.
.tin1 fur lil-.li I ronslahlcH, ,di'el.iuil III the, be Hctlcl '
mi ,Inline "lluuki. s"uiul, iiimu'einiiiie solo ', ;it malli kepi nii'nl, llnli'lVils nn halite" ? III thin, peiientlllsl
Sent' on A..llclilIOII.Gents' .... a"11'.0 spun|pod, inifiame, nud, tu't' with olllllolo'l'lIhlll' heal tlnilI. : : i 111' witness lull the IIY., hum ter I llilil" lit I II I d'rl.s'k II'',' Illlll'kl'I!
tint Hiipplieil' tu l'cI.II..H. nl .ru. 'e. 'In* Nut .
any | .
,
Lord l'ilnrirn'lc.hnull< in'M'r rtiei\u" UIIH', iptll. 'I Illlll, Mil" 'Dili. U lilt Illlll llllliLllliiills.H't .

Furnishing Goods.All J'Iml'AIit: \V.\Itlt\NIH' ll farthing\ ; of IIIicnls until ho unrptllu l.iolIl'h'I' t 4 ; | v ,'In.I..\.hllll..II.l I HI AIwkc..I. ( MMI. 1(1'nlAIIIINs.I. .
-
and will II-:
ALL EYES FITTEDAT 'li'li .nipli' I 1.1'1111 ..
ea.-Ii. ,td ) It'liiinti'; IIIIIH. 'lliis. hold. nnilnnd .11"1'r.II. _
Wool] Flannel Shirts' nnd Dinwcif, 75: cents 11"1,11"1.
Till 1)Itl'FI1y1/; (OF) i'Imnii''Irli-lio' : iltl'mure, lunnylit "'% | '' NiwOIIK, \l I.. h I.- 'l'I'IJIII 1"i.II'Su.I'IIII r 'alt,
All Wool Flannel" Shirts and, Iiravveix' l'e.I'llmli'y.! | 41 1.25.: :no1,
W. A. D'ALEMBERTE. :Sir; Miili.iol llieks-lii'inh: \ lo hU "',,1. Itv 'leli';' I I ,'" nn eight loliimn ""O ," \' of li'luu.ir', I.'n'kiiuainni X \.1"1" I I'l'i:

Camel Hair Flannel Shlits, *1.25.: I'IS"l'lJlt'I.A.; ., Tlio. Irish :Seiret-iry. .: who Is imelymovi \'MSVA, I : "H'Hllll of tin pail lUO "II'f Fl'ln( ,' mi ;

Blue .Flannel Overshiits) *1.2i.: U'In-in' nn liiinii "."- 11..1111I..111 iif thmmeitI.hint.d d lo an I'Yhlhllion ufcarile11leol\ .,. I I "' i.ilie Xnllonnl inliiilnlsliullmi.I Sen NnrilmiHti l.liKlillnl:" in Ill'j lilS.

llcsl All Wool :Sucks llicnts.Torcalo I Lllx.txl'aill'fnullll( : l multi, pioiil nllt'gesht'i nppoinlnn' of (' I.uku"11m1'. 11.11 ,
: cilinin-
| ly inliipliil, riiiiilitlniiHi'f' ,nl tlm i ie.. ippllnl' lo Dillon ulth an nniHiial thin rc t h u ; uinlh, ? _

Shirts with dill's and Collars' $1.50.' n'III"Ml, Inn ,display of temper, und. nnnoniu'ed toalhrirusol'dilull HI'llcll,1 ( ( ; ; and hu'onpnd.ut" i poisons lo olllco, I'm'llie I'lI''oh'll 'I -

Calico II 4' 50) and., 75 cloy" : 1'.11'111'1111 (,'iomiHI ; anil will olimnlos I Hint !5;4a now 111101111. \ nlnn "I1.N.KIuilr.il ,

Ciciits': ( Pleated Coal anti Ve.l, *!5.00. Im I ih.i]Won at u hii It (IIII' Ciiblm I I -Ills have been Hullo ill 1,1o, ..I. -

Ca.HhIlOl'l'allt. *2,00 and, $:t.00. hat,! united! eailier' In Ihu lay u- already | "| -civile 11.foi'm talk. Itnlso lolllloii Sun k Mlllkel.I .
,
i Ity 'li,'I': '| || t \ Hint adminihlrniloii has I Islvumiv, Man; 51 I :::10! ) p. in.-The
Icon 41 2i: and *1 1.1 50. lepinted, In hi 1 jug i in theiri III' .
pants' B|!|6nnu I maikel, for; .\I'II'klll' 'OCIII'II, .t upi'n.ed .
,
,1 ( ; liiitiiin and
"
Buy linro punts' W) ccnU 'lo *I.r.o. i.HU lull 11111.) I / il'11 1'11111.,1I quirt und irt i'nine MHintvvhal irleKiil.ir .
pilvale
Soils, fl.SlMufllkX! ) II has lii' "en ichulu'tl to unit Taint i < I i I '\ I"I/ and, thai the. II'nlmrnblep''I., ,, though jt'ii'ially Him. Noli

'IlilcnppiMtioii I by ni 'lil silling i milt HIII..a ) his' item hurtful and (that tlie II I'I nl' Impoilaiiii' hits developril, ,
.MOII'H Light Weight vorco.its, *7.00.ItovV ). ) :': I "
Idly ( '
'. nut( I'ubhict' have 1"11"011- 1I1llh", maikel ut pioint' is quiet|
Astracan and I'liixh Caps, 50 and 75:; ,routs' vroith donbln, lolnic not supply' III'oli.pocI"I', wlilili 'I lie i linliKi'i'' lOinpaied whim Jester*
I ,I In nil estate and "
(Lively tinii'Sitic. iihunl.Slmiliir '(, I 111' l (.I'lollu ilny's liiciiif., 1m111"11)( lor; only

Carpet Matting and Oil Cloth. : iiiUhcs, I.INI' .night. :< report (lids lllIl' I, 'nl hat lou.. ',mall Inn inniH, !. ". rxteplinii
a'i + I -- ---- '
I hat, I ho ItiikHo: .Algluin boiiinlaiy, iiieK| > I'nlon I 1Ii i lie. which I11(1( '?, out1ra'IiugmulUu'uvrru"t
.
IIP Ilnril.tpilkt;' | Slunk' lit Nl f
Oil Cloth Bugs, 1 yard wide, 35: rents. RIOJAVAMOCHAGORDOVAIVVIU i lion lenuiiiK nnseltled, mid, |grow I ruin I ) lio! Inuinh'
mum'nt. 'li'''ull.h In llu iiliiiiiiii' lul. CHIli hit h am cue h up V,
111111
h I.I, y''t(( O) CCllt.>. \
t lompliiations' aio leiiied., 'Ilio K"v ,
Iu1s,11:1r1: 'Ii. I slight, hliiii k of .MinimIifcieii.lv I withutairtcmnud..
Hemp' CIII'11I'11! )"'(1 wide, 15 cents per j'aid. : .AM (aon,1I 11.\11.\ ernmvnt' .. hnarep0rttfoulIon. .\ IIIOtH. .. 1 "| (Miniicd. I-A nl Nhu to-day. CiniHiiN ul.'III.' .

2-l'ly half wool y'd Wit, !50( CCIIIA.I.l'ly ar'tuRCaucassian thai: hnls, rai.ltg hli in'nil (t" full war ly 'leli'ifr Is 1 : ) I'. M. I'l.n: Y..
'" ( Si. I. ; .1.llIao i l'I'I"H'lol.1 'inimils, '') Purl' h :.
: wool il.XI.( 1'
: all cnglh:,: lo ii'-lst lu: .bu1 Invit+inn. I IIIIHIllH III' IIMI'liar 1.1,
Tapestry and, Itrussrls, 70i"'Is. to *1.2.1. Coffee Saloon. 'I'hns the eri.i.! to 1I\'Cl'l \\ lad Kii: l.iinJ hiinilied, \ ( 'Inlrlunl II.lilne. Mlrtr"IllIl .. II

Malting 20, 25oki:; : : and h) cents .per. yurt, jlVIIni.: went to war wllh a fmincr Ameer foihi "rm( )', al 1 '. I li KIII| h In tln- ('iimiinri' 'till.Xiw I I pull'/11.,1, Mutes hiatiii I I1(,,erei'iii.)p I''< r n Ills Until lmlllt, I 1'i. ',,

Two-and-a-half] cents less by Iho holt. ajalii close al hind, with tho diller- 1'lll',1 VmiK, III'II.I-\l I 12:20: )) N: Y.iuulruhtodltr.ltrn.' I l.i',
Lake HIIII|. ..,
Window Shades in variety cm'o Unit It is Itiiiii.i: I Ills tlmn that : iinii'iiliix: a hmd, explosion was (.l'Iilmll'l'nullk, i 1st )/it ,', nil -
,
Corium 1'olca 50 rents (10 U.m( wllh llrass;. I'illnres.(11Ji'lteiicnibei pings Ilia lolo of iinadi, nml Elllllalllthul : : ,'. In (In, 'liieu'u lelirlug-boot! ) of (iiinnliaii' I'm litelniin.lslL.hli.il iJ
nilir, I CI4!
we keep Shocx, and it will pay Jon lo ace our flm' k baiksthn AniLer.Tho I'enns) Ivun'.a dopol, Jersey (City. I In.' a I'{,

heroic Viuj'Ing elsewhere.HardwareA icimun Cinpeioi's speci.. 'h lit shovvtd( ( : | II'UIIII was found inside, and a sIIII'llcl'I"UI. tll.l ennwilHNew IIn!
Iho "I \nirk, I'liin, k "lil" I 176'.
hlih had. and
Ion licit: lisliijj I Urcjfindod: < hero an him- \ cXII",1 .IxqutrItilm'ntd lilt.
Complete Stock. and live "lonl.iini'd I VV iilniHti uli I tri'ilI'eiisyltiiiii :
i-blly 'meant to picscitopcaic I' and I >cl solute I'II| |) .iIII :1,.

Hand and n;arden !Down, Tools of all "kind,ls. ho U oininioiiily nilunt as l IJ asmi ranees Aill| | > l taiisril/ HID woodvvoik lUlu .ll'llllUSnrrmk .1'u',

1'alntn, Oils and ViirnUlics.llouso Ihlllollhl( Base been ::'ivcn hail < ;icr> Itv TI''' ( 'I.O lire was iuickl| >' fxliiiKnish-. ,v, N'exlmr11.N.l-lniH'" l'11'f.: ir.il' ....... Igo t lim'y; '.

rurnUhing foods.; man} xncielxlell1all'crlinganuutor, }; I | and' Ihn (llllll ancsteil 1..10".1100'.1.111 .... I'I'' '(

"An armed uluul ( -- I "'1"111" .. ... auNor.h'v1114te11uprthmrrcd
Louis A. Anderson with Tram
and torso Illankets. hhllllilljf
Harness }
Saddles Ilrldlcn .
\ all Musi Iti'ml,"". . IW''i'
__ Ix-athcrand Shoo 1.11111111". lincp, liublo to be. 'In iikcn ut any inn- no ( / I mntn'I I i'emlltn" .._ ::1;k,
,
I. .' | In (he I ""111''' lul. I In'liter iH'1
. Ticasniy u ml.1 .
inent" I impTuC i
tSli : '.\1..1:: City Bill Poster O, Manh I.-W. JI. iMintus, ,v, 'I'' II' . lll't
AN TO IIONK6CKAIMMJ.Kdward Guon U"I; >I'I\'H: IN I.U.llY: ; ( ': lI'I'AII"S1'IUlClZt.I': i t .. ; I t'I.ynl.\\I Uiilmitll ... Is' :

I). A. Ilradford" wholehula paper' Keeiclary" of Iho. Cleveland( nnhtriiiAinliril |siohli
: Shepherd, of Harrlsburt, | .. llil's uii'l' lilKirllniliI by this xpeerh us Inlurpieted hero 'Ms 1> ) .. '
]11..111)11 i having received so much dealer of ChaltanooKA! Tenn., willow, I irrulaai'"n, I 11'.1:0'1. lit Hlinrt nnlli'i. b I 1'111:1'/1 k a..dallol. last nltilil' ,\MUklni.ippi >'.
liencflt/ from Klertrio: liters( I feel It that ho was seriously alllicted with a Hun g'esl| lllll IliiinU, In 110. ) severe cold that settled, on hU IIIIIICH : I unit H 111 d"nil work til ri'ittnnillili' lUH. uroiind, Hi.'t' dladxtono! had, I SIW'UIK lilll'IS 111111'
duty to lot fuifo.rliig humanity .
ny I ( ..t." ) of sail hlsio, may lug : Nnw \oiik, .Miinli S.-Tlioloul viulh'esupply :
had tried leinoilics\( without umrtdfA 1111
lleulenanls
know It. (Have had a running goicu many succeeded n lido IIH failed :
" log for doctor benefit. Ili.'InK induced, lo try I >r.King's W.\kll I '1 havo u teleKiam flan) Judge nf culling r..1 time \01'1 Is 4.U.Vt,7i: >s,
lilY eight years ; my FIRM and that Chiimhcilaiii wantonover
,
NEW nf Vtlllell i''il.l I.:H.1; Is Alinileilll,
loli,) 1110 I would have to havo the Newliacovery \for Con sumplion I Senate, i 1'lcIlollt ..I tin :1'lollal'l'r"l. I"III.L
to icunlon, I.old llartlngton, : | l anil S .tj.lM: riHiMfiltily, last
did and was entirely cured l.y in\.Vi.l ;
Loge so
tciapcd) l or leg amputated.\ Inidi )\VKHOMi: I) A I'.VItr IMbltl.oriNmy : I lirnied" <; assorluliui whlih,. say m I 'l huvo ;
of few bottles. ,illeowhimtiPllllho fll I whoro icccnt Miovi'ineiits. aio regarded: )' eelpts' Im,11etltt52: ;
of UlectrloJliltcn : use a ; III 1"f. IIlulllll'rl"f
Inktomi
three bottles .
l Uruir lulu ui'in la Mr. "I' 1 1' Trotter 1 I i (', l lie ihiOK not not ic-
has nsinl it I In hi* family for alii I 1 \ Ion has l'OIlCIc(1 \'IHllallf tui'ilplH' fnim' 1 pliinlullniiK i gl I; enip Innlk'lil
and 1 ecvcn boxes Durklen'iihira ; il III\, lulu wnll Hi.ir)> A 1 Imliini., I.1'1 t b> orlos w 1th kiispii 1 : ,
.\ Salvo, and lilY leg I( now sound, Coughs and, Colds with bent rcfciilu. nturu..lr.Inudm\, a inui| his pioinl-eKcl' .III'I'"IIIIJ' thogovcin-,, plain of\ : : I 11/. S.tl.II! Tin' "ienliiit|" It us llnu lbl"l..rlll .
and well. Tilt is the cxpci'lento of llioin.andii ""rllII"I-I. \\l1Irer"I,1I i )' 1m prlivs li'linr rattier mirlmiiKt'tl
whoso lives havo been saved by this .1'..." soul. 'I .kcii| nil Ijttllilll full Illlll rump\ ) tu liunillul'Ihupeu.eulsrsmioti. lie gives '.ea11 liijiiiike' NIMH'.al C'liui,. I... Ir.l llflit ftm.lion butter thud
( ( or
Klerlrlo\ Hitters arc sold) al fifty I
Him nf lirius, MiilUluis'' nnil nil! unit l liHloiiKiiiKtalln11'"U I" "Ollllllll
rout a bottle and ItiiLklon'ii Ainica Vonderful116eovery. Trial Dollies tniilc. I ri'iiii'i| furI no pledges as lo HiO fiituru. I Hofrankly f lo i' (U\ILMH'' S. C. Man.li 4.-A 1'1".1111.UKUren nf |'il-t t'Vt'ttlllK' ,

Solvcat 25c.:; rer box by the Crescent flee at the Crescent )Drug" More In' iiuw linn nf Muriiiik| X Mmlilnx\ u tinnlliinmifu uihls Unit limo continued existence of "I I l lhod.k of eailhipiaku was fell II VI:IIVIOIIK l'III'ICI MUHtKT.HviriMouK .

]' Store. uscllcut utul's of lhuparmmugulurelufma| iltenm ; Mil., May S.-Flour-Natu-
- rug For wftfchliir( Soap ... coaliiiwMiitiiit 11'I.ollllolI\ho manner Mu at 2:15: :; u. )m.

Try 1'eifecllon\ J.aaer Hccr put up Kxtrarl: ; it has h no superior' and produces f.'liJM-lm (.JAIl'/'I.JH.. in wliii.li the IrUh iM'oblem I Is duall I) Ti,'ln< | ---.- .. -- liuill)' .101<)' with better olln .

through Southern cncrKy.liy Southern the giealebt, results Call and "'hcro IK no ll'Jiir in tho inirkcl lobo with by the |'ovci'nincnt. Ills pledgeofsnppoit (Ir'r* t Florida\ ICI'ulol In the repoil of Wb".l-'Iuulh'rl' nli>iulyi, soulborn reO,
So, t wvstura
Crewing Co. New La. get trial) package at your grower's., mnilotlti'lVl- Uii'i; 1UUul: light, ,"IIt;
Orleans
compared, with tho J'lcsldciit andTavoritc ,\ fur tho ItICHCtll.lCseulo I.I let inent t ila'uosjust | rat thi I I ,
lIFISOllltIIlIlO'K.Solo )
dt 1 HCINBERO: HIUI'D, Ageats.A I : slat|
_ Agent"* for Western Florida., 80l<1)r) gavel simply. lo prevent another (Ift'll' ,'chl"II\| ; \ :amonn other fact* of I public.t 1 Corl..IIlII'rl; vlomlyi. ) white, 41)) wmlUcm -

KINK: U >T ;; '' 1.-1\ 'Is liKAII; k Co., I ci'ul fieri tion In the nild.l) of a i'i iI ids In [ t I t iipM'ar| I. Unlit, Duulll', '. Prime are dull, tlomly
Of.ctvud-bsut' newspalsnfur.stuatthis IIrll'"lIlIlIlollI.' r I'IHS, < ( nil klniU it ll>f i '
| Agents reined without Tho length and MUse-sod 1 value of alit ua.y.
1tI.'II. ('hlcugn IIir9tuur.: !>

. .::'" ., -.T'L'-- .
.
", .
-w 'Iji, A., < O'

_-i: ._ .. :.- I; '::! .; r _'n __ ; ..,..,.;......- ; 4"""' "*, ""' '''''_< ,,.
-

.... ". ...
--- ----
-

I t lvpui; \' heal, i ut n fiiinlly III Hi* nil !' TIIK I: I,'I SHIN I:MH'll.Mliliiicillt : iit'al ritfi't| !

m.i tlli1 (TommmialTIlP of IV' 'olil 1innM ih-lllnlo hliii'i.II i I I'S.\T. M.inli .(.-liuc I I l'l'i IPO DIE IS CAST
M';lc ( < ( i I I"u'i.u.'rit< \,.10( ilMnililil l' | THE
I I, mil tin ,Inllin I.I.wil" I. Tiles. C.\Vsoll\ t ti
!II Ilinilllllll'O "if GUI' tO nec lllUt hi. ,r !>'mix'null' Jliki'1 CIII'ICUI"rll..1) I I.

"I'KMllli'l.* XliHirl.l I I IU. l 10 |1.1110. hv"oo |pl'clIIl.I" nro I Ilioiotighlihanxd :; I I l'ttl'"T. iI ichi.. II1, ::-'III'1 III- i ii :
'li lioil, i 'C1)' iln ttllli I II"" int"| "'. : '' lill! ff nhi'it at I tin' Inn,linr ufW
u { ,inil liohlien I lh' I mnldrppiihinkir
i 11"11"1'11.
!"iiiul liv tlio I ''III''lI'r'llIll'lIhll.hlll/ll'n.nt .
/
i it tin I'mid, of nptillh, flinl HIP tilt ("Irin pninlN niriiii njftfi'lMiP: II -.\ SI--
No'. \II I nll,111, 1 \\iMOn\ciniiu; i M. I ; nlilili Inhli'l.. Mi l\ .

:"-:''::--==-==::':::' '::':''-::_-- --- =- .:--::-- nnihoiliioi' aiP lo.lnjr \ilntbli1 linn:. I! r"II'o., i .nd'd, l li) i the. 'I'oiliiiiillion,i i f tin ,', null ipiii'ililt( fur I the o\ alt Iit' iighi HEAL ESTATE

II \1'1 uim III'' ii .% 1... \\cline n pnio' i tinier npplt'1 nml I (4tuIIghl,( I I'l'inni'l.ili'' (Ink'. I il I (the I 1/111' '111'Inl mnio limn. (Idlulil fluI "- i|
_:!: lit nl-of I Iho tii'i'k.. In'n THE RUBICON CROSSED
--- cIt f.liililt fore.iagu; ', ,tttllolhilif t ) j 011' itie roiuonlion In'10. 'I ho I di'."in' I peiedin' ;; \ I !

lillfohl.il, : ; : 'in ii.i; : : I\MC I ,$. I. lii'injtil,HIP nml) Ilio lint ttjjiiiliirlino I. l"iuikel's. di'm ilub'il" one of I II ln Snpi 1'""' | t 11'.lal1."jI.IU', ) hii-ln N. HIP pjtI I -1'i "-

A* lo HIP, Idi'n, of I iho SHIP. ,, 01 tin. i \ii|' in nt. 'I IIP (]iiniiiilmo: \\ It Ii.. "'unit JIIII.II', | nml,, one iqrpnl uf I Ilio I nu' .. .1\, Injf; ,' nj'iiu-l 1,1:1, i I

r.IIIIII..11I1l mil' .Ihinir, U I. .111I1,1"1'1" nut (nnllilinn? \ (n tlilntlnn nml a 1'lIil'.I'.i( ,, i HIP I /,.inuusrtl: < noinl-, UNI I fop pnlipHpnmlilljr' ; llllli' list ) Pir.in CoI.Inc'rINO An EXT, --0I --

)po.ti'lon.t. If tho ilniiniRC: rumpntitreililtn nine.'i'imil the' ppilii) iitlPiilinn i n ill'd their nn II nun in bolli, IaiM. :ikini. Inn I ionn'-nlive) ( $, w"1..1. in I Inhi I
': tln'.i.* Innl'i' tIii..) ttill nddficnl "'Ii I HIP I
I fIr I the. (|iriiiinline bmiil: nml, Iliotily, hue I I diernlin; "'keithen uiuuuiiiittu'il: n ici-ilplihno: "II'1 h"\ I
tii'allli to I HIP Mulo" I I If I tint E
Ii li hii', I PENSACOLA
I niilnlx l I" the. .inattir nml, no nktlueiii hi'rnlli-'pomlili'j" ; I li-ttc.ll NEXTTO CITY HOTEL TJ
/lie' up' the) t'nut'nu"I. Hun Hie lumUit : Hrpti.ilcliiki'l.. ( 'Hi'1 Hi: pu Mil'n UK i hi: m

11I110| lo rnilinnilt nlie.idy Iniill, ; nmluhiii li> lake. inia-nrrt ill nuiiIniiniiltlhoiiiipioicnicntoflliplipnllh- lint' (hit M'lit mil -iHii 'lliin thiII'hutrt .\ I'l'll'tl'll ll) Illl. I'll'NllllMItVtNlllMITllN .
hem.,lit \\ ill lh.il do to HIP Male ? I t ... :
In this 1.ltIC.' .
': ) \ Mllll.,1. .-'III.! I'lt'ti-"
Hit, Inmlt RI'O.Ahll.Io.'."", NO cut, tin of t Ihoillt' I litCHOinjfo.. l lit, onlm' mien "1':V- .\l'II.\) I'MIIMHA.CIIV : DAILY COMMERCIAL
ei'>'innii".lonei' Ao I Ihot noti' HIP i nml I at hug \t Rh'I' ilcwtlt nml I tin Cunti'nl ion "I the I'l'Inn,i,.' I',.""',.lltoHHIII o "'nlliu: ti 11'1'\,1, t the, nI'I"IIIII'.1 I :

tnn, unit' lie made tnlnnl'lo In' tlinin-, nigul ,\ 'Illllllll.lvAN "''I"'III'lal, bill : I III I 1IIlnl, :
I nl' bin k Mud", iinil ..t her,
i
111("'. ( HIP "them' ID 'Hit' lond*liml tielute .I".Iillll
no (,'I$8t'8$ IIICP nl "101,luniiiiuii. ni l,pie( .ttii')' work I thai I li'ml litffili: ,. In OM I'IT\ M I'I. Mnili: I, :II.-''(' c'IIIII1I1 bill, (mid II 1111111"1'I "' pi' Ita'p I-
I nml
to ciifoiin il... HIP /limit neie : npioinl, il iiiM'iitiini nf I lie N ilinml :i bill-i. 1"'I"'ly ll.iniilil s.il.l.
'
c
muni
potter (lie public' nillarn( nml Km II'P'I'I'II. : 11 )..1. "."II"'III"I.lllhl| | | ,
(Ioh"III"( nt by I'nnjri-piii. "pvilntiiilt"lor : TiinliiH1 I'l.ildiiu' ). rt'till'Mi HI.nk ; 'I .ixin, I ii.lirl Iluu ,% alltuiuiiuI IS .ESTABLISHED !
lion of .
i of I ho good hiiiii' "" ril1"'lhloflllll"AH.I"'IIII FI'U"'I'lIi | itrnnnl| Il.tlc.1.l .
poi uIuMlIsI/ ;it.!,in nml i ", it IK foilnnntethul $ '" 1"1) J..k .t ("IIII,1 1'..
t a iliiunnL'O oompniit hn; a runtlin nml i'Ir:: '. ,,01'1..111.|' .' ',, ,1 tV. I Milijilp, < III'"' l iNlii.N. I.I: :.1.-'Hie piMlliintnf Al 1"1"11 jitai'ul In nit li nnU rII itli '

'I for tin" ir 1"'II1I1AII..II., I: or Ihottt Hit not it (url Hi nli,ilc iiorN, It |1'1'11"' | 1 1 1lo : |nr 'iil lioiii iii"-l nr I HIP tilip-4 .I l ,tinioiinliy. I HIP I I! ink. out III: .>liiiil. ill? Hi', .it' "IPJ.- in.., 11'.1"11"1'... | ru..I.) ttill, I., iltiili I -.\ : -
.l Inliii. / i'ii: ,,"hllollll; xline. hate I Iuiiii deeded. lo; gn.h mrr (he uonil( I noik I. I he. I 1"11',1 1'1..1,11'11, I II. A.Nnnnillt. 111:1' to chhy. 11'1 lug; lo ,1a it in iilr no ,1111'' h Cur-iti' nr li! in ,% tl\
noun) rail ronul, "11I\11111\\ '. nml nil np- til' I. 'nnnrlli, deliteied, tin' -iiilio.il, llu? '(1'1'1" .n.ti'-o In iai) t- line In
|iliiiiily for Itnir. irilnmition fmIliU hut done in I linpiininfjtlio i :.IIH'| in." i ( ail ,'lmti Iii the ,ininiiiiniii I lolL lfuliM. 111111"lIly .'. | We Greet Our Friends With the Announcement !

I Kt'iii'iatinn, itntild l 1'0 guulIc.--I Index out our HH,1'1.< ami piihlh' HIIIIIC! II 1.1.ll'c.. nml taiien, enniniiileo', nl tin1in "'mini', 1111.111 n'inaiiii nl I 111'1' t-i.hi. ; Tnos. C. \\\ iso101 \ .

I In .'I"I'Ila, lloi.ihl.I 'I'hot' hut' 'e only iloni-, I their ,1111,.. Noin "'tier nt IP npp'iiiiloil.I'lUliKlll( .
11n' ( nlilni l ?'I""I ---
I'lciltielj', 1I1I,111o"I I I liiifrinnf" u I lie "in-1 "W. I I. )iiiiiil ni'ttii" M" I Iii' nt pnlilipolllilidt unit.I.IIMIIIN. I i: SAM:. ----
: lloll-i I'.nr.il.iti I. I M hip'thi I!1.\ 'II"| ( ei.il,I ('::111.
tlpx" \Jioint 10 Hie rut I that nnlimly' i iiIn mo com'ei'ned. uml I IhpCoti-I lint 'Iill I lioiii- nml "SI.: I.n.'o I Ho.sii.n ,iltti'llni" 'lit'
N. Minii :t.-.\ ,lii'o'oiu'iiiil'ul "" In..II r n n-
lilntnc, 1111,111 In nnl). question nt M nn IA I. ili'tiies it to lie iliillmllt' HA" \ half ttilIn;, 'li.ihtt."II''Iho liiuo weuuui'iuuieuh n-I ,1"11'11 i:i SI"{.I. .'it'l i.r IMilrnnl.II : : A\V, fl'eh I I lint :I i SC'IIW""I..I\. 1111'11':1',1110', : :'M I IPU, 'hod t Iho limil nl il- n,. ,'.
I li-t suiglul; In t the 1"11' of No, I .\Mi'nMl.ilwi I: llnnriMi I : '" i'tri't fiilm' "i (. I fliutiut', the! I tlimi
... "s ol I
111' Male.The .
to ithiili, net nf Iliit'I'M uml (piihlielohhelii Ihl",1" \h\ nil, I Hint, It iloet liril in di-i'ii inj I i :uti inXiVAI -. 1 il ,1'1'11111.1 111'
0.1 ._ wi' lnl lnrii' 1/1 (
72 : hln el, on' lied, bCiinkti : 1 /n.ill.11; |,h'I,111 'I''
.Ioalll'nc'I..I'1' I IIP Inot 1, I the rail. follow nml it I.. not IIIIP Hi it lioinntp 1':11 ,ilill'in.I .
\loino \ I ( Oildi: '.iloM, iinil' lining I : \ \ I.IMI-I; : ::MI.M-. I t liiduillhuin|; the Ndrlhttmli
J'oa.l'vlIIl'"lIic.o'( ,' Iho IHoxli! im-M-x-) II \\ rong Rd I it tiiliiNeil. or fiult 1 I. 'WI. SemiWeekly Commercial Has Been
rnfl'i I \ illi uml 1 Success
-- u in
nigh'tenil I boi <'p>i, II.IIIK"' ", hay, ci 1.i', All .r> 11"1,1 1.ln..lo. i !
Inn, liimt: ppei' 'nl.itoM. "'I iiu1t' '"'\1' found I Hi:it I llit'ie" it Iii' ( :Ml i .I. iltti lliii.'ini. I:,i-l Mill. ttlililniLOi ( a
"I"'glliloll"f.11",1' the. huuii 's '1'" Miniilieii' ',d In di'illihi John Wales I : ,
-' "c "air I ii tii 11 fill. Will m uiI .iuu'.r.uii thi
lit 1111'1.\. inn eld HIP Mali'( '" nr then flilhrilllli'tt; III .. 1'1"1'! W,' ,llo I "rout,I bu il. I'llinimi .- ".h. I Ii ,ilmii 1111' "' I Itto tint Iliu e tun' H, It(* |I'III''P| 1m IIOPII ID tIC (.aiui1i,1. fu'ni, lest nml, no I.itnt( Iho iionpU'i ttilo'
fine u It'ni in
] ';ople.Iti'iidon( nulL keep. HII.II' uml Multi | in I tin1CutitiHici Iliet' on n tiiunlhli ln.l.,ilinn'nli.I I'Hlo ttpio ill ji I, 01"1'(1): linld aiih 1 n iioK-ltp I in ill' nil u.ki. ti|.,li.hnnpsit .
.1111 I lln I
t HiK jul Is nliHiin1.! i.tU.i'! IL,1..lal.I' > lit tin
| | (
li"lo.iti II ( u I tl. 11111,1. I 1111111'1 Ill.il" n I' (441-i
l fl ,,. U
11111 nml \\l I i l liilliii l.tKlil:( :-I I' \ :1'1'1 :1:-I I "tut IvM'H p.ut! 111 | |" III nil furhor"I"h. 'SillutM nml! pniilntroK I .
I I Hio nniii i-ir | | pnlilie nllii'1 ilt,
If 'i 1111' unit tteto gitcn lo lit by papi" t lo ,. pivilr,' 'Ihio I h.I'Ii. ) 11.1 ,. Inl i I mixi\ 11,1; ,,I ittilti I iiinniliH. .11'
u 1,1..1 \'lIli ; :ilinn. '1 lie Imil.lm. II'I'( ,hlIgp,1 ( D' U' : I I! til I iii in' I I.it-hi nlill ,itt.ASIii'lhir \\'e fpt'h I IIIll..i,1. ,; I the' 1"11"1'/0/' MI''mod n homo nml Iut'lllitluu'Iit' i : lodiiiont -.
('OIlI'I'M",: cHIII. ruly, fnrrci, I mini inn, In'nltli ami lily. .. hitcnnnikloilo ; : ., in tinInails nl' nml .
/,111. I t liitnrinin( > I hunt t I In .
$II (I. I".. or Io"I"P.; 1".. I.'NMI.' l.Nnl .111..II'I'rl"'rl) IOIII..lllll 111'1111 I nt n M'nlini 1 null II
niiil If Iliit, nppliiM' nt it miioly tint] '., ; I Nhnnhl, l lu i> iloni- light, a nay ; |1'1'1..1110; i( II) 111.IIli'I' tt at iiinjsnt' ,halIgo'i' ((till Im |Il1.11g, (and t-\.

to (nil the Ktiainp( luml', or lands (NO nml it 1 Is Iho Intention of "11'1111\I i \ >.l 1''I..I. TAILOR-MADE'SPRINd( SUITS, louur.NT.( : (11"11.,1, In Ilin-o, hdliliiiir, jmtilinnt nf ,"\1011 I 1'11.1. 1'1'11'1 1.1'1' ""I

c lh',1 git'en by hue I'nitod: Sl.ilet: tot tn |give ( ,n,.nl nijjlit or il Iy: riiiiM: ASI"Fn'I i itniu :: all niiNide inllni'm e nml ( onliol, alllwilo nolliln/( 11.11111'1'| "'1' lull 11',1 iu.
Ih..1 1.'IU I ,:. \'n., 11"1.MIII": NI lus: i.ii.i.\N. ; > 11\:1',1 i -: SUDISGents' J : 1111 n i1 si, "' 1\h.IC.|| ullii!:unit, ,ihi' I 1.\I.m \ CoiitiMif I I ) 'gmi.: ( -' h,
I he Male ..C Holidn( how linen it li' ippoil ( mill i) I 111)' go lo noik. 'I lino, pas-en, 111411 in'tor M.","- lute; not nt -t.ur,' ttilli ,ilttillnu'i ,11'hll.I 1,1..rl HIP (S I:. I. \ \la. l'lWl, n ill ho a i iTKUllOli

that' the( :Male' nml! I 1111'"'' inIllmil (glut,hiuuieiu. '1 ho MI i I U fur, mi I Ill I mad I : nlo nf t liicnse ivliiihpeiiiiiu -.INI"- KIM I tr "'I r 11". c'II"11, 1111 ..Iiu-l's.' TO
)'c in ) me II -I"'I'; I rlr.I.I..I., Nnrlh 11111.I I II li'in,'in. EVJL-JOE1S?
Inipiottit" Inno j gi veil nil I I HIOHOmtainp hack I I.) I lhi> Tioiii! of, Cum i r.Miniil 111)
,
| tn m:nil. I ( i ,'c'I"'I'I.a Furnishing Goods IT.. 1.11' .1. i s "'1 .iiui..i.: I Ia: I il
I II.
lamlii to hue luilmnilit, lor (lie 1'11\, 1111,1 tie,! filoml; of thn.c thnl ilo mIght In their, f-ctPial olliicn ttn-l-
li'n-ililo nf 1I1.1i1l1l'I III the h : 1 ri.fll.\I i all nine on, ll.r Ilrl'\that MIIII:IIMoil" t"'1'11"1..1" I 1'Ul: IIOIIII"t: '(Illh: ( IM -hut.' on,i wur.i.nssiistV i l'(4t i f I I'.d,Iu,ifnI .. (lull |IhllI'i"s.' Cniinpt nmlMlipinin |,olithiin", lintos niuth .11Ilp"llc; tlui'hulillhlo'
o .' Ill
(purpoHO( I ', \\i t'.1 side nl
of i ,iilron.lt. 'I Alliinlioi.iilionU t I locum: el Mini1. .lnl.h'M "IAj"1I11i1if Mill Iii h, "Hi' dill (Pi,'ins I Ilr 1\.111'\.t n liu .1..II. I I imU, and the pul.lie.! 1/0".111'.1'/ it ill, nt. lln-t I h:no ilniip tlniinir
( niiHli i'luit linn of I HICKP i uili unili tt I ilhonl I Mllljl'ct \ r. in tiniiHlnlennp 1"I"f". 1.11)1)
hue
\ I li l I ,
I hll' '
I I '
I him lud ii u Mtpir" Mimlii.nlMi'.o' and,
'o".t : ; ami llmto of! I :anifri.inml jr.il nun'i at i \nlll, Ihii n.Ml ,. .i. on .i ll I .I Til, .ifiWliiif, thpd.ult: Ot I hey. Iutt: o' I Iho
any rcferome tn. or 1'1'0\ "" Inrlhoii, opinion' li'tten Inr at t l'ai'I limit nt n I.II_", 1\\01"1)' link 1IIII.1111101., ,11'11..1.1'. (nml .IIII\'cl..l.I', (hit nt lii,' I",,1'11'1',, li itp Iitod I nml, protpoipil' in iho,
laniiitlon ? It Ihit, hot II \'ioialiollllf AI"hllll ale mm'ing lu yet I!. A .', .Mt .M Ll11.IIIIIIH I I. n Mores. uml. I h.I'I. .1 I ; laicol (nil HIM, nml h:tie soi'nicd II "'" ami :

I tin1 ti'nut (uml a 1'1'1'\1'.1,,'II of the IIMM Ihrntigh 'honinst Hie, 1"tl'lo. 'I'ulIjhavttp .ill' \intend.. Mimic I I it \11').nn 1 USmm 1'''llli-il. ttilli, ili'. UllliH, Illlll ,ttill II' s.tt .1 ni Lit' nei('/'..nl t(( "lit mnl, Inira-' ill m Iho ",'\of llifloluflhll'l'S' in 1'11., >l 1 1.'lnlll"liIIII"1 tin li i\c pal Malik"Kitminl losingii; (luhlo'uiiiuui.hUh In-
nml It pult.Iiiii : ( ( ttitinnii' hit niiniNIn :111' ,'.
man
in H'nllnH'llal ) I' L
(Ill in (lh.it 'II'Io niton
)11,11. tiTI
( M Iii liUtnit'
1"11\\ : loIlio DWI l.l.lI INf.s.l.n.'i of \
11'1\11I1 the l's
hicll hllldit, ,0.11111 iIIIIII
i for %I' t lie' IVPIP ilnna't'il' lo liU 'inni IIIIHIu. "it. I Dtn. (C \u m,t
t diilf nut. to nniieUinnt ill ,. .i : nn I Inn'iiiUnehi.nlil r \ 'JI 'I I 1 i II.
1111' state ? They ivcin given for it'tlatnnlion r"I'1 .I' i I lilt 11"11.1. \\ "nl ell.Nut (0'.M.I. .\NI| I\AMINI.: : \\III. .1

bi' drainage, they mt> IIH.II" t tinlloiiili I'eiiiiiMila.I HIP; linn'' I Uultn Yin ni i.. Mai,ill :II.-'I'hoi',e ttillbo I John Wales ""III\'I'il 11111" .I in .ir S t ill,' Niii| .up.I Our News
lit' li.iml,, uhiii the oonntit I nn% IiluiluuiuIIulL, \\ t'sl i f 1'al- Department
Inillil railioniU nml the 1"1",1"1 1
t (unmet' lonll/- lell' n lenettiil of diniind of I Hie ;; | ;

i rd front t their i-ale in t Hint UMileonIraiy ( ,,"II'II"l't, l III Ilia Alnbim.i, < (hin, Cum- rujfllidi: .lo'l..tII'I'. t'l l of I hue( 1'1111., I I. !11.11 110'ilu.. Ilin'ml., 'l'aurtouiut.t I : mnr Lull I \tolmpolit' ililijtPiilpusoinl ,
'
fil.MlfPATENTS. 11 SO peifci, III it il nill
"IIM 'll'I'o lal.o ; ill
t to t Iho ilomnt' |"' |iiu'sI.| I linn'l( 1"1'1111.11111I..lo"il'l'l' ,1'ailll:1 wil laid: Uiilio.nl ( 0111"11",111 Ilio, mxlnnniial livti Ilin nn I Fr""I".I..I.r, P.il.il'"iI'.M .. nil I i.K.I li\'l'IIII,1, i itadjlili'; foim III IISt pinninuiit' nml impoitniit pii-oiil t tntirnt

}ou NCO II ? h.1'1... un vllle'lo the thiongh mediii, I:iigor/ ,lvl'1I.1. .ilni-i, nIl /.in'(i.iMi-a.MI, tttkt 11/ ii'mi 'ptiiiHf.1( the (lit%'. that (tIC pnhln' mil' / ( in their 1.1m'
1'1'1'1111,110,1 >i'-
\ l'on-ieol.i; uml ti In n I the 'a.Iey of tin I' lllllll. lei'. WI' ""' ilu' list 'li'I' ,
fuel the fuillipr h'ttlnlnn.hn ,
In ( ) 1I1Ij0 Inlo HieKloiida than mo 'Iln t nill IntiiilnrK ami |I"II'I''I'M nml nil Wc1 I 1 ii 1111'I'I' I.ln.c ,1"I'I'lil' ,iln'nn'c eitc Iillli. \l'..
neirlln' .
:I' NU amp( lamlt: legion, t Hitleppcr MIs"lIl I nml I lie I il"'lIt,1 l, fioniClni jninod In Ann 1101' l"i,1.1".IIII,'"Id, (and,I ;: 'il;';to"tt ei:ttlih.I inniiinii-nli:,,' llu i ,' I;. *t I'Hi hli: ;mo m: i 'nli.tt I Hi i" I a innli,until ,:: :1111.111:11, (111. tai' 11111 liidtruiuil Ihcl'.O, ( IIlIIl'lllli.( 1111' 11 I upon nni)),','aII'I', |Ihull|, i.. in "I'

,' ami thou "olh'I' I HIP itulir gutSntiul < iiunili, uml, M I I.ull" the fool nl (ll iiiiiiu.il .111'1"lll'; I hue ininpiintttill ill.nt ru'I.usuut,! mum nit' Ilili'hi) tn tin,'h II'lriu.i'u. I -"ul"I u Ih'III-11111..1",1., Still' >>iii| ,i'o 11II"h. Ai ra.ll: it 11''c.al'" all Ill')"",\t'I'f)1'I.I.lioll tiii'uliilIg loi ill I Ihtii'In. 1III'I"'H.ill', null..,'\llldilll.( (

soiiioliody, V. ill got, ludly( .i aided Urn 1..1.ky. Mount nun ami In'"nml lie mill/i-l, I"him Hut diil- 111,h'II' in nl' I t'iuiumI liej" nt.I m lie 'lhili1tl'''! 1111,1".0111'! ( IIlal.' 'iuiiil' lull' i'uiuilliu' 'iuu t'i'u' '11'I"'llill ill(lin \ | .
,
Nt'oo. ""' ht.s i'atiiuli'i." I )ii .. ., : t t do-
I them t In Pitget Sou nil will Imihl I. I nn i.lI : InHtif : m ( "Ih 101,1.
I I if HIP dopM ItK ( n m"HI".I liiililiiMiind ni'lltuiio's' of
t legislature duly henit I | model
it 11"1,1., IIIJ-PI, (Hi in ll".c 11111,0"1111 I '.111".- hiuutoi'I.| nml 1:1..1| \ 'rlilillltliiilM I ,in'unillu (11'1111'111,1110. jixuuilitm.
metis no\l I Api) 'II. )gloat ,llaIIIIIIIII.ll1'I'hl"alllil:; I .toinnnut ho .hi'uIt I:nod.Illl ll') h.I. (.111.lit l'j"I. .t.I ,- "" li!, liiinnt.! tear 1',1'111.,1' i| bllIII'II|' (he Mime: inlc (II spp,'hit, uml us "i.ipidlt' nt p.iKsihle. '"I'III'"'
I laili-Hinni kN Ki |. ) ,
'gl'.t thiiuuiughuoiit .
I..I.l'II"IIII"ll"I. ll.nl."mill I. I lie "'0111111'\' foi Ihu
\\ Iho I I dull nt \ |' '
Miipnti'( si
ill 1'11"1',11 ,| "-killful( mitiic, Moil- : ilttilHin; uu RlliulIlllit., ( list "I| I li'pall.l': 1IIII'OI'I''POIIII'II''C.( i-iiiiii0 !|p"111
i 1'IIP follnwin;. glatUlie I me gathered nml lo Illcl'IIII: ;,'"' tin |1'1.,1\1.' | nl the, )' HI lIe < lull ,\linililt HIIIIIPI.HUSTON up,"II 'h", I I iiu'd'l I nr Hki.li'li "Inn' .\I"i1'.11': /.

( IlllpilH' \\llll HUM of till rub :I:1.- u'a1i't. ('nilltlf i li.i. rum| In |mull 1' lutulilits.'. l nn in rill hill, to
from Comptroller i % \ I Ia 111CM' 'upoil I : ICIIIlllIllCuml | M'" I" 'I' "II"I'IL
II I 1"1",1111)i Inf"rm, 'ilinn o I' '(inlt! | thE .liuiu's.|
[ ;; ." '011I tlio asHcnscil proieily| for Ihi An,'litrpgioiit l, of I tin' tar Ninth.I, is !cxpei'tod 101"11'1"1 ;at' I llu" mum ililium 1.1.,1, DtMlInu; mi \\iHl f."nil, I. t'liitiiiliiiltut

I) I : }'ear Isl\H ln Iho, novel'nl 1'0111111 nml, 'I 1'1 ho Iuuuvetuinuit of( |ioliullllun It mini" )' 'r of I 110. Itty ::' tlnb ((1'110'l A. S. VANTIS, I 'Million. IIH.llni inn. I Hi lull, near I the ate.I T Tile Coffiniarcial r i l l.s

I HIP value t hereof" (, I lliival Hlamltnl t the (oinilipil'[ | ; it In'n I III I iiilui iniitemonlnl tiilie), next 1 ttuk, 111.13 number of :)"!:ulnr' I f .\ iiu .P'; ("lii 1III.I""r'I, > irti l'all.I.. I '\h"11 "\11111 I'.o \. III I.f: :NT n I

I : lionil, shotvlnff tl...III;I.UUI; : (pciKonul( thin \.101.11 rnitiiipiil 'ininuiciioftIn oilier, membort nf ('IIII" 't, h:IIP( 1C"1III.ill1 I '10 1 J.'SI. S. \V.. Uiulihuloii) ,, "."'. ','I"'H"' "I I).11 hii"; ;11)1| r"pi rli "'I Daiy
f i |11111 11, ,iliNtnHi' | nf liml ti"n:nit f"rami
it ttill lie .11
; null realty ,7.kl,7Hi.: 'Ihotalno of earliest', like : the 110 I
lilt ,. ,
"I 1 ttl-.li .f
Ii.h "h. nill rnnlile in ui.I ; a 7 Column
; city and town leal ptl.ilo III Diivnlcniinly I'II.ICIII.: hiii ltiiilinul, mil la.IIIIIII.; .1 il's. t'"lol..1,1,1". ,I lei lili n'11(4( |" II. ln\t''. ,Vi.. tun ttnnliiln Pnpor,
I :uI is. i Iii I '
: It ilnnn nt fl.I'JIJ I.t I. 'I he I Imlii'i 1 ol'lhp t U'i'sloiii ( 'o I Ill I. 'H'I tVuuIIuIti'ilubll. I \V A r- .IK.1
put
. "tllll' \o ill have ,
hsl: I : A III.1 I PI TI"" ln,1 II nml InleioMin"(
t : ()rnuuge( cniinly comet next I. uliiilihhotvt lienioiiiiil, the (iiilf "I Mc\lni I mnl I Ithiei'o ,! A< KtoMii I .11:. III., Mnth: :3 t.- iJ'll'It I. \11"ltS.11:1.1.( \I.\:I! I I 'toi,., I hone, .Miwo.hneout h nl'I'AII.Mallei', ( rlil. ( UtnlMit-
QVOBUTCHERS N R BERT 'II'I'C I"III"lIr", ( 'oiiiinnnle.ilioim,
i Hl'lUlll1 '
nil-lib. 'inlilt, in I
:, i HI: :II imil I
I! RIIIIH"O..I'.1111111111011 of mo I thu loiinl( I'IIIM I 1',1Il" ; lo"'II.\ OI'il'\HTIUI.\ 1"1"1'" 11'0111 I he I in ctci' I
: i pti- urI'llh "111\1.\,1 al I'm I I lyits. 'LHSS 1\11'. > lt: 1:: I. nml, 1'1,111' 'fIlIIC I 101'0111',1111 II ) II'1.1| "1'111101101 I lunultTHE '.
: sOIlIlIIIl''I'cl'lyor fnssss| t | seal/ |:;,- ali Inline "OIICI'.11 | | i 11'llh.
I II'I"I"'I'ly. '. billpxpoiiiucnlt I I Iiiipnilant/ ]'nieiB'iiationil nml Mile
lime :
I (lllrri: : :;, nml, tnun *I.IOl,7so.: Al u"'linueDiuitj's Kortlionlioluof t I tin- \Vc.t lie it not spending hit .( I\ THOS. C. WATSON, iitiii-liot: n' nill at the cniiiiiiiriicKtloii 1\1'11.State nml tlnn-fes III IUIK nml

I lor811111111'1''I'I'I'lr' \141:1\11111 tt'u'.t| I lie |ioil' of I'eniieoliiH: t tliooiil( )' i LOiitlanllt ttilli tuiioiiiinieiiliont : I I II make (I'I' inloa tlail timtlt 11' 1..gi.IIIIII'O in '\11'1,
in Ilio hIm of I I KM.: !: t i: I : I i AM I'M I IllIgC ) allllll' H.al') ,
*M211$75$ ;, and 1'1'1111'.11110 nt 1:1-\ uvmlnlili'I I jiile\tiiy to t tin- (dull', .i chillily uppltiligtloi j t to I'AnH'IL.H''IS I : ,( Id.t.
,' ilf '.till Old liintniSttallotteil '. .IMl )c. III U"lc..'nHIP.I. t'II' :
'11 n lit( u I : I ,
I tOWIl r"III."Mhll. ', ll.lOO.Ui'i.<<) : Maiion Iln PENSACOLA

,I > enmity, jieisonnl$7s7,2s'J' :! icul) 4::1.:1:1.1 ;:1:1.Bll 1'11';:: ollSlo:$ "11.hl'h''hl.| GREEN GROCERS.I ___ __ n .____

: I, Ion ,n II'.VJUI.:; rnlnnin I count)', On Ih,- I'renlilenl'N, \'elo ol I InHi" l.TI"IuliK( Mlltll; : .1.-.\dditr.muioll Weekly Commercial
u 1
''I I \ peiHOiial, fVHI.IUM! : ) ; unl if:1,1:I'M! I 10, |ieiulenl IViiulun Illlll. C'lii.n, !giaiiulsuiu "n I 1,1> J I Hid-, I I ,\ \ IStl 11,1'111 I 01'1' tin,. llnl 'hi'"I'M
.
liilVII $.I.KSS): ) ( llillNbnioiigli ppli-nn- 'he I 1'1111'11111,1('uiiniii.rvisI (i:i/ettc( let 11"1,1., nml nl. "f I ho. I":UP' I Id-. .1..1.I < tin I' Imll"o! .mill ttill'I' lit it ti I III C',MIUII, ,, ,,, tti I IV ,

.i,, I y III, *71 1.4211() ; i real ifi:i-> lf.71.: Ksintn: U ...1'111( | lh.it "Ilia' ohjei lion lo I uIIllIlluliiIls, .11..1 lIc.IIII,. Tilled" : 111. allt. I I'I'i.II",) nl I 1'ihinaij ', WILL JW A

: hillIII'I'.OIlIlI. ifllL'2l77 1 ; 1"111. *2.1111.I ) (the hill U I Hut( it (>|u'neil the wnI'm' night rl'OI HIP ,.t''I., "I Milphiiile, ., s'uIi, )" IIu I.AIEI OF S PAGES( !

, 1 ", :l.NNSti!! ; I >ttn *lti.l."iil.:: : :! I'ulK. pciNtnin IIIOIO llllllSCH.. ,n'id, .", "IIII..1 In ini-l ike dm'ui'! "r 110" .i/o or ""I' ,' ..

, j 47.;l.tCU( ; real, .2IUI.IIS:: ; ; low n, 41II I : ,. 'Jlio I'11111.11'11101.1| "I'lh11..1.1111, ,' thucunbiti t'xpoiinioult. :urcE : I! ill r"I.h, : 0111' 1011 1'11.ti (with} w I 11'11' fully ol II I Ih.i''uimu1a'I' IlIr. I"H'I Siliul I I 11111' \l

i D'NI.! ( Snm'tei, 'iHinnl i ( fI2,7tNI! :! (> ,seal, miiuuinl. 'lour of tl. Jail, 11"1'lIilll 111,11111,11.
pn-Pt (
I pi ; Mnluml, lii'Uibliuili|, I Iliiiikn. il( IH not -.' ,, il- lIE hhlt''seiIt n, nt I. m-, ,]: || |
; ; 'Phi' llniilii'-fi-: ",',"ilTitHN,0 1. thtutt' we iimu1 ""1,10' "" luci'' "I \ ,
4-.NiH,2Ti: tn\\lI. 4'ln',7iiO.oluxln (
;
,
IL
II iiii'ithine (lit to lie cmnlleil ninn 1'1.IIh.lal.! tR anil
wi in-
,
| 1111 \\CI"IIII'
i i
il''I'IIlv
1111'olRIUlo :
:i-l:. It. I
: f k pcisonnl, tIS2.IHI|! ) ; mil *2,9I9tI{ |! \ ) ; liookH.. I'\.I' 11111'Ic GREEN GROCER'S BUSINESS I'I.II"I'IIII'I'CI'Y 1',111) I the .stale.
I HH
I I in I pi he pi' iipt I it I in I Ihn, t of
I hit nho nnt Injuiid I f.unilv I I In I
I I tov Is, | I"IHt.kl.: : Ilievnid, t'lav, I lloit '. The 1'ies.i 1'lul.uli ( 1'1II""I' (oiciy WoM 1 FIli 1.1l'I'I'v
I'a I I lie i Ui/fii
l.lilu
| : lall.\'I'I' \111'1'1"111 .
i iiuiido ,1.R"I""II.IA'OIl( Manalco HIP Itillininio uml Olill"I'II"11 pica I IN AI.I.II'S I ; : I: 'ANII I S.1ZNGLES, 111.11'\1'1') oter idiouhl I ho I iin.liar. it ill.. I Iho,
: L.cvy, lin-ini.sM 1tSl'II1"11 CII'I'.ll hitlmt nnt nnly of IllS
I
h.n ami
peiiBlon IKHII moiddiio.Vo .
, P : |this|, illy, died hIlt tllgi.t nl In Im,'k.N",1III.I"Ial..I. I I I J'lH' inIH PITCH PINE LUMBER and LATHS tounty 11110. hilt nf I Ho, n'11"111111111. ( I
FIIDII\ III
I ; Moinne, NIISHUII, hnttiineo and St. \ bdllIolit( I HIP h'lh'I'I iliirii ol : :is, :jn I rvi, \in\, ICYI'l1hiA ,\II'll. \1' 1'1'1'0 : 0111' t'SCeLh)' :In 1.tIIlllly tl., '. III 1'1'11111 il II .! 111...
.
1.101 :11 .
;'. ilohn'ii ,'Oil ot h' cnth tenth biltiecnt nuhlieiH ,tin | | I... Next tn New ('U :I llnni.p. ttlnie tti' : > 1.1 I .'i 111:11: ,11', l'al'I' 111.' .IPIAI'I.lIcII'nlllllo' itlIlt 1.1'11110 t 1'.11111 11111 10 I'al,
,1.4UIIMkI> ) uml 41riUOINK() > I In 1,111111"0 .1"1 : .\ II ( M'KI:'s_ IIH'"h"I'lhl'l""I.TERMS
lenity, 'I IIP ( :"11'11', Wllohllgfl.. ( ) I IThe( Xt:10": K. Mlltll :i.-TinOld I II 1 11'11.itI 11 ii-lnim "I .1 ttiKi 1'/.. ) 1.W l/
: !-. and eighteen counties fall bo0tt| 41,. (Pii'NiJoiil Isenliileil llu I llinnki. oll'.t.ly hitc ., ., 1 I'III"I'IA"" I 1111.( mnl I tin siII'uv.k.:
I Doniinioii : ;
| pninpint |inl'In si in" inllj tt lit. lihi'nil OF
{; (t 1\.101.( ) The nhoio l'I'IIII'Hllllo val ties, real vileinn." ud tii('OH I'll'allll..IIIIII.1 ,: I Iinil I' t hItiiilIi't'* Ki hu i Unlit.' I lilt .-l\Mi\lili, ,1. |lN( III 1i1.: SUBSCRIPTION1.15V .
"v I uui1.. hide tin luilinndH I in t the eon n I ties.f 1'.1 1:1
.
'Hie 1'l'ihull tI Mimipnioln|' Mill II. : fleniuer nimloali", tthi, liitlnaih.edntllitlii.it Coulson & A''I.'O| |FI IIMMIHI.:

f Thototul ito utilser uf in"ten of hind II.. "Too nun, 'li iut,..'.. naIl not' bo laid ti tin| II I II I I ( : I }got I o II' \o it hunl ; Robers. ( ] )A.ILoY. :
wil .i
1ar J' : \V.W'i'iglit& Co
HI'.1111 ) I .
tho it
; Male lsssi! (| || num.L
; I Ilio lad thai I lie olijOLlion il.le billhl I I bcins minli" ..1:11011.1: \t ll : ( M\ll I I, l'( I.'I'; I I (01 I: I DI i.m.iii: ;

ln-r lUlfmited, KttJUM) J ; inliip, cxei-pt unl U\\ 0 its mljjiii I lo I Iho (.iiniul i J\ 1'1" lininl niemfi,* 111,1,I HI.II.Itninoiu Dr.T.J.Welch __. __ ___ jm.insiLiIllHi I>' _ 1.\1 : I 'jo I (I'Y (llI'IIJIS( :
|: town or city lotn I inilinlinjf I liii 11'0011 IIY
I t'AUIill.Ktf:
ii'e.
men or t tho c\.u'i ulol lets, i I ,
,I :% menu, 4H,1.V.I,72'I I ; $ ; i'ity and lott n Inlt, I lint t they will I very cciiPinll\1'I)' ninote I.lcV'| |' humtiiHhlnylon.. .-(:",',','twir In I Hr, C. A, I 1.11,1'11.1-, ( ''K t's f Pilot'I IMn\t'KNI.tl t'Iui.A. Ml \il Kl."t'AUI. 0:1 I: t |1\: |H! $100, SIX MUM) 'Us I

|r' nlth 1 lininovt'iiu'iilt I 41'i.'lllrrfiS': : 1 ; ; the Nnv \>1 K, Man: 'h ::1.-1\I Iloi.ildVVuhhiiigtnii I (;ruinate: of .llu Italllinnio, tsItu'ge .f 1'10.1.,11. I 11., ( eli-)' liiih' I iv.7. $:11(1"NK
'I'liull! : :
3i c numliirof hot' uml mnlox, \'clo. \ kpecl.il hii)'. : SI Et : 1'11",1"\11| ; | || |l.u rm'it oil until I MUM I us $t.':: ONK: U' tHi: .
sen a* e.t "I"
.Iuni liutti, I ", I H.! I. : DENTAL SURGERY I U: I i 'I I"r'h. I"i. | iUn :
.. 1".1"
'fl 1'0\1.11'11" 1 _
40,217 I ; cut I Ic, J'H.I.VI!' I ; Nherp uml ''1 It it "iiinioiul thatI II', M Jllloc\ ,, l'i', .. tln-1'iiitlolninil I i| "' JFIIIAx.:
l'iio I'li-Kiilpul, ( has thisu the," lonnliy" II I I! (Mil,'Hi t Hi iiliil I nlliuo In tin U i'l iuI. y' 11 I I'l u.11. ul i, i Iln, 11iuitun I"h"III.I :
i /fl.> gouts, 1 1111)I I !* ):) ; hojj177.1.17: tai-li tt 1(1'( noniln illon (nt IeCuIlult't', ,1'11"1'11.1 1 nn .tI.I. itiNti-i( 'wDentS'1Y( ,, 1.1. Iu I 111. .
; nnd I I'nlliliiu-.in: nl
pod "CI'Vj." nil I I! got I Dm, iiedit \111. I" I. UK. nlil I'r 1 : ; : .
: value of all nnlm 1)9) > .
*, nf "I'lle |IRh'iol'lII rl'OI J jot.led by t the Senate, ot bo mnl,, i.ni| ',uli'aiinn mitt mi lil. ttilli tin' l Ink 'I : .: J.NIII: .,.
1 : .
peiaoual 4H.ltli.OI5 .
|nnpnly ; nil uIgli iu I..I ng / I "','the 11 11,111. I IN : I I flMI.I :. ..tNIL..srIlo' "llh.Mnnl.'iii| 'il)'. > .. "J",
&, xalno uf real cNtntn, liuluding milT Iroail4 I- ur ,',II"'gl.h'r of I the I lii'UHin I'S', I In 1,1'\11, I r I 1111: I 1 h,' Mnnli'i.iiln\| "iiMrtiKlh I 11III I II ie.h (OIIP '1'
T\ IuRItY., (;eiit'nitI huucil'Itiis nhii. itesoithiiig to "II.l \ 'I".1 1.\ :.4.; j Clll 11.11'11,1,1.I I, ,
: : ; I 1"111 )
'W.n.'iiillil. Inxt
; paid
( 'Iho K\.io-s|. Hull:ilo, \ V. : "I'll'| (.1 is: 1.: (U'HtVlltiNS.: W.I.u 11111 | |
.',: )"ear to tho( tate( 4l.2IO.IS-! \ ) 1'100( (liiulileillt( I Iho loll itt Is with I I Ill to." I HIP iiimniK.ls lo be pi u'ul lit till head I Al.lttl.'K% (, lAIL\TEI.n.' : ;I I Y:. 'I I'. II I', Ih'l I.IIS'OS. l'I"'hll"I.fH.11 c )11.1 ).lI1l4Ci'IhiQl'4 ((0 (hue SCl111.\VcekIy. will eight 'ohuinhli'
(
\' 1..lallu! foreoiinly putiOM't f71:,. of hue (1'1'111 nml Co.i-l( Ntiitti., li\' Di't'h II'H Ill I" ntliin :vec'Ihy: I .I until tluo CthuIlittltll, of thiir t nio nt t 0111111',1llllho !!I .. sIn
j n.tOW.:/ Tho Spy, \'OI"'HII I M is*. : "('1'0.1. I iitllie '1"'"" hiiiinnlii' li)' I'li'l.; !". J. S. BENNER'SFLORIDA .al.llo\all"O lid hg 111,10 for I lIooh'lllval'O-I; ol.I'ulo; ): ;;; t 0..1..1 for l Iui; : .ll ;
"; dent ('lerclnnd'ii teatonn for I I 1'1..1, : suit' tMlll. C"r"o..M." ., \1.1'|i., |I.i.S.| a Inn' 'In.r I..r I'I hy. 1'100 (ICI'I.4. I 1100 Iy i SeiliI.I.
:, The above lukon. fioni ,1.ililll; IlI \'cl..l Rllly t In t lie liP' tv 1.11 luseul, tiers
was !! Iho SnMiniiah I ) ibl'clIil' ) lull (Ih lulgIIuu.t liiwiilnn to i'ciuewals hllcty 11"'I''ll,
i'4 Moinlng I New tthlth ilippid 1 to IIllro\o I the ''1'11'1111'11.1011' bil 1 1\ "." I... 1"1111. I'I'I' II.-.\ |ii.II'Olr.lIl.' \ I(ilil'irnf'' Ilirn, '"r ,Hie Mil "I SAIL LINE 111.1" 1111 chuatu lIo08001l,0, fOllel' SCII.WcdlI'I'all11IIh I)'.

( aii> siillli lent." 111.1 loo, l'rlll'I'I'III".t nl IghI I near ,I.""... Irl Ii lliHik ir Ilio i I'l,liMI|,". 'I HiltlitMUIMO I ill t 1100 11111. wih I t 1''jll'.llo I 1IV..I.tl.olunl.( lion'
: It nlmlofiom tho 1'loilda llotald, 10101"111 : 1 11'11'\'vl..l I lie I m I 11111'11'111:
HI.llr. 11
I. I'SI'\U.\U' ) ,
'Iho '- nibcr of wih allnII"'I'a 011 c'JllllalJlo I
1"I'all. UU'hosll'l', N : I'lnrnnntiy \ II'1. a ItiOlig iinn Uiineii', 0111' '
I \\' 'klioultl piopellv' ) bit.credited.AN hat been both J just \and gi'n 111.11 find nbiili i hadexiledlormniolimo !! \I'"I"I'I'r'I |. \tt'luli'ut,:I 11"llrl..o, In f.ir Mllout tied. i iI. New York to Pensacola. -lhiti'i.i )1111 .1i.1:11": wil. call 11001 l'O'.ollal) or ly it't tel' III CII..O. tuf

t ASisUKKO\ ( : .. .\Cl., to tho ., ended '. Ifubeil (Hill lnbpii -
I oiouu ,1\01; they alicadt rl'al' ) I IM |niiiinil| nli.ii In miilv)| | |ll u.lu.r TmnliHiiiHlni. i
t' ... Kloilda' pio.yi'nly I it, a HOid! fact have )pompom illl'h IH 111 ot'lIen ml I Hill I nml Cliiliinno Neelev met ami I llniilli 'i'l ..h,'. nl Mipirinrt ( u\iis: OP FUEII': cirx; : -'m: nUUI\'EI 1: : ; -
10t51
t miliit iiuuul,) tntiniN .
oh 11 Kiul tlio S ceinli.liiiln.nl "
oiuth
ku'y In
on nnn iter gi Il
f. AVo BIO not ufiaid ul any tpinpoiai ( yea with gnnt 1111'I.I.. "i I'.. Xoeley wits (Un ., (ON A1TUU.VIIOY 10(
now HI"I', when the Is
111010 nltcmpl
I cinbuiraaimcnt, & in tutor \\'I'olol'oa"( bo iniido to to uliot dead, ami lienlu uKo lat.ill. I I)' Norm l IN hMitviiiMi.:

I V,' tain-en billinnl Intnie it HO ttiII I us.i lM'l-8." 1'01111'11111 bCl'ol1 piiu-- ttonndi.d. ti* \,,.,- I ..,1. (;"N nl\tinn, ( i'n hiiinl, N. A. BENNER & CO.,
UN ttill iiiiil\ iill tliei I.
al
killed I b)' our udvanln'o|( < nut ivtonr- Theno nro 1ml' a few or ininr li! publican MIH. (.leti lanil'H t.iaiiilnioltier; l"tr.I.itisI ., 'tin' ii.li.'t'p.
; tea that we could not pii \ out the mn. impel. 'I'ho XOIOl'k Tlmen, i | I |lii'| .
I!.., Humiliation of a high ilctjicoofiueiiMveio IIoul'oIIICI'lulI1'I'I i ""I', (the II ill- I) III.IAIKHIIN I"ilio't'|'.u.u ttIu| N floor \dry \'i'tui'iluuIk. u""Hit" 'l.itsiulud,, rr"I ,If, luck I t'lllUlB, 'ii.
.1 Mlili h uh :i.-Mi--. h'i.Ai'i" MIIKKI.HAM I I"
I Coinnn ,
'lolul
., \ wo to tty, 10111.\10 ( J\'h 1'E's.to; 01. \. I' l.oHII.\. I liniiirniioeillooloil, uniler oil|> I l'i'II'' )' trI
liOHt ofot bv the TICK. Itiilh I ll.union vr .Ml
giainlnioihi
"
ullll ( l's. m1
: It I U aluiom too good to bt lieio that alllI'crus,' lo 81lil the I ililn I Jl' at J, |t''r ,'('tIt. ninUr ili'ik, nml' 1 1'I

", wo will much foi'waul tilth I u I the KUIUO 11"11 piuly In ) 11111 I Ito H"I"h.' I rieiidinl l'loII'IIIIII. U il haiugiiotuohyll. I i ; |iii uenl. nn link"
.. of I thin gi anlio ,,1 lien .Il1glol"I' .Mil.u I nl-oin, liuailltoil iN PT 117'suilal| at, nllnn, |uilil tnllieiirilnniouml | '
.. 11TICE
rapId pane Hint hus iutai'I uL our Ids- |1"1I81011'al\
I
finni \\ < liking : mli .f all k huts 01 'ut't uli,null",

:' tot)' of the past few ) oat. The 'lltf.urei AViiimt I ic'tlujioiir(' ioItsllia lliiio., rate of her. lI.llllgl"IIIIII. ISl -- -iini"i-il- -- -.-I-) '
publUlietl In Ilicllt i aid of.Monday
p for, It mo inn to im t that. there, U a \'.' -
{ lust, showing. (tlio \toinloilnl Inuoaiiolu fair ly Iriilnn Ciilllilt'( I '; A Maritime Surveys. -
showing( foi a light aunsn
: tlio valuation of propoity' uiofulglitoil the water uml (lie I'III(11..1 I got it nill I L,' S.tMiot. '.tl., I II.! !oI Idl'ch !:-f )no mile

4 f with great encouragement heard emit. I in .\| |' 'Iho eof "lI.t| of (till* pi' K'O 1".1 l pih.'hut nn I IIP Lane Lot of Blocks Tin I i: 1"h'r.hn""I. Hi"hliloiit Si.rtetnr fur DUKE OF PERCHE.

: [(; and BtiKKOHtlte of tho 1I1'llIlIll'I1I.lbll.r ]isulliIalIouiI.| I the e\llnnf 11'1"11")1..8.111'| Ohio ami Mi..U.dppi io.ul: I 1'1111 No, I IIM Ilio I 1IEI',11'I II "I\ 1''ro"'II1.1,1"I IIt1: A..I." to

ties that the Hour fntiiio nill\ dotcloj. Uintlon roiiHpiiupnl "Ill hl G, going cit l, I ttilli h I II rpniilgnlng : elin...llkiillnii IIII" ).' I 1,11 I hl.ool Nuinhiul It.l'ort'Ili'rill (4llllilnli' '
Aa ami I the ilonimiil Inr maiktii. enniln|, \ 1."mcl'.1 : OX IIANOs SIZES: ( IF' Au,1 IT' inilrai'UniinliiliirMil'iiiinlni, '1..111 111111 \l.I""I., ill 1.laI"s, .1.1 fi&ttttSx.1 )iuliuIutrui, ,
the season IIl'OW011 npaoe, Ilk, nllli Ilgl nUndinij 11'lh.. uml HIP( ( 11.1. '100 engineer nml llu-- AL. 'aMUliitaiuu tu \CI4I4OIM In ilUtrfH. I."''. t'rl''')' IIUII\I.,) 8 III I 11"1..I < III '11)
our fcllci bueontubrlgliteriiiul<1 tho 'I- of 1 In I lime I to I Dix'uiriioNs) () ATm B. t CuBB.
ct a 11111 inilitaiy nllliui, ,'t.., U men 3 jumped e iapn Injiny, \ BuntJor. :
I'liniilt'iilil, M I It N" I : ( nttlniiuif
deuce aceumulutoK that 1'loilda linn I'IUIIII tlu land nl' peaeo lo 1.11(Itt' a but built I'liglnejaml\ >ican nvivdomolUhod. lo"'I 'tIIISI 'u.1 Sirtloo. f.JMKI' to imnirvi $| ).11' fur t"lnku' | Sort It.u.nf ..
nc( .
Dot boon forgotten! or oilooked by 11'allll cannot hoB wltholl I brcuk. > Tho in 1'1.111111. I In said.tvattlmi I.IW rites. Vt'e have nl! waya ol.halll cnnipletontDnilineiit I 1 h4tl'Fi111 b"""--'osol ill Iilok, ulimli .I"r I" (r"\'II.) n".1 a Jll. wIulio 1111 hhll C'MI. $usluI'

) the toul'lat t-louiciit, one of our gnat the. Atlunlle next iiiuy$ (iilethal bl'hlIho 1.wl'eIat I neu iicrm.ol' to the fullnro on Ilio \\lt or E. LE"Y.fJ goods and ussoited of (fancy unit.! giocotleii, inn I I 1'II..r..hulI I..,\"hhlllli lio I I ,1.1" .11"u I t'llN, !I. lulul uI.ur.I nil,llo ,.; 11.1..1".11. .II* iirttu lilin, ttilli A. I II.|K 1"'rr"1 u hUr"I it *I)"I bo t'1 I.(

,. source of revenue.-Florida lluuld. war, Ilio I liulinncn to reielvopiojieioidou.i I I
I Wil' \81' | &
\\ Lnlu) I Co. "HI DAVID GUERNSEY, Owner.

.-----.- .-. ._ _._ __. _( -':-;-- --- ---- .I. .. I ".., ; _, ,,- ', ,-.0'' -. -___- -' "

-
-- --
;
-- -
-
r --


? CATS' l.t'Mi'i ..1.1! | I f.ullliil. ili-., -! 1 ,,hily i'f O'C ('ulirii. Dissolution cf f Partnership I
HOVE.ie BENJAV.N P. HUTCHINSON u.'ry : n'.incviiil.'U In Il.. tlhItllhIIiI J i .,II I. i III, A [GUILD'S; SKIN

i I ,,jill Hlllkiinl mm.iln"'11 I PkJ; J Hrn EA8t1ES ,. .pit'i'f I 1.1, ,. oil- I ,I'L.' ,..t iinul ..".1
lif \ A Iliirirlri "f I 1lin ,. .ill tlill' ( 1.51.! Il I "It 1'.11 Pet terse n & Murray. )
,," AtrmittI no..trl C ti-li lialiiMtltntlitm Nlrnnhr lilnttin !( I' .1 l I 1 I II I 1".1' II I "mul "I I tv.it.'' i i l Iv il I I i .
I liii' .I' ill I I.." |, yitis lit I f u luin'' ,la,)' l I. i Ears and Seal! Covered with Eczmatuus -
.. I". ; ,11.1 1.I I -, I n ,nnjirm; ,''ml .ill 1 I Ii It Itumly : ;: I .,
', [ttIII Ill I 'tiVmrJ j ? I 1\1" /I11". ,0"' "I'' '":,l- ll lll, nil II,,' |(56| .
l'III"I'\'I".I.| m1 Jl'III1.Ah""II' ] 'm'.I. i lint "I"glI't.1' iiiiiin l lHMIKO Ii Mnit ( lie : i'f ( nluiintilsl 1 .
J".halll Hit' or I -
.I'nltJII inuli :
SIIrl i n* Scabs and Sores "I M .
f fin 3i 11 'I n li |I"1 ;
'. I .
,1.I -JiOF \ 'tinrai't.-r, ; .
,
non 1'le.\nl. 1',1. 1'1 .1,1I""I .hll 111. 11.1 Hut, utrllii- .mi-1.- hi', innnf Il 1 .\ mil, i ui t tIll ir-i t, limn |1m\-r-i nmljimrM ,
;;; .. ttlm h nt'll tit.- tlm't MOM Found, -InrMrnt (tnllip I IIN- i Cuticura. 1
fur riiini Ihi' iion'ii I I U itf luitit I ii-'iis f.iHhion, iliululcsss, iii. Ill' .'l..ltlrl.., Is hllppt tills';It ., Cured by I .1,1 5 k ..f.ilUmN' I, r.'iilly, | .
fjslllnliiililirenter I HuMi1"I I llo I. ""c of tin 'I"nilt..t. ruj- 1 he riruni.mliihi I I ,1111111' I I liIn I | .111" |
nf IiitIiiIiI'' ,I | ,', |It. .Infltuiiili K,KM, Itm't nn. .,t.'ful nil I HI' ,. i foiKrnliM tIlls"t- tory or Ith k't CiiMiintiniiy.Tlio ritri :it vtlii-n 'in tin .pri-i'lln' nf mm 1.. Mt'I 1'Ml -t l I I I: 'i:htt.: if. Ill I IM.II 5111.1,' \'h I I. I I .1' | I I.lcI'( ; I
n three i.tirli ( nn the I'hungn 'NmrPuf trail-1. I! --- ,11,1 11.r"I..1 1.1 .il| .wIiIv|| iniiuiil .1| 1.1 P 11111 .r (Hit tip. lilt I 'ill .ills-u 1"7.11 .

,1 tn, ti.k fnuilliiuisi I lie l-i "'II,'hIt n rnini'l'\ t''UI.II' In' i m of 111,1101 tln Iif ilili.Tlvn .1 .., ./11'| iri II HMIIIIii'lni4' |Il lu I II"t ill "I I I'ui nn' ''II'11 I i.'*tin'IH !'Ih.1.l I In4. i i.I'"Mmill iti''" ,lu\t't,w 1111,1 i i I IIlli <,il" > I.: -- --

1".It.lillq I \or'h' 1 cult, mul,,% lt him |'iwiiinlly" 'III>;li'i i n-.t-mi (.1( Mount Lebanon( : (X'wY"1 iviilu'Ml, l I."tnul 1 tlm.iti'iin'; ,\ -i dIf.) tt till II t in < 'Mill' t M t tl'.1"| ('h.5 .ttti |""" f..u -

,,li.li t'nll I.t ,.r t 5"uM itih', I him' 'ihc ihlur if nn cxpnMWAtnii ill m.in! ,'; ,- iinni'it' 11 hcnltli in a H H hal K.II k t hls' nut ..1.111.. I 1..1.I'I' I"I" 1".1"i "I ll.'IH ,Ultli 1 il. -IL,, ,k\, .Hlll'l. |5.uul.d I'M",'. |; r. :EII:i I H It Ilir lhilhIplhuu, |,I (,wn.r,
) hIPI'llr"1" ipiii community i liiiiiii ititt'IIM it> 'lutiK iti'l I liln *M tiir"I li'niln \ r III PluliOlIlt,
I1IL.! lm\ I IIIR iiH",'ltcilduring nr Mompthlnx I I- nnrii'iit.', h In f TO Y'"' llml Hu II'nlil., It I.' IN Ii,lilt ll<,'lli al.il, g"III. lilt< I (Intil. niHllol .lIlt t '-. I fllcrlic ,itli tin -. > llf P ihn I 111/.

: tilt )'tnrnlmiit of thp nut.It \11'1 i.iil" i r.' tliri'iiiixl: ninvton tl'\ i secluded I I fit',tn t the I fret ."il"1 I 11\1.' ) |Its hiiu1.c. ts nliinreiiii' .. -...It.' lilt -kilt Mil-I", .' 1.1. I, .1') ''''' ,1..1." ,Ii,.,.. /_. Stills I M -'|| I"VIII'II'N11( I lPll.IM-
I : II IIM" I I. r-i'tijii-, ; \ I 1,11 In ills hlr"I" i out hIll w 1'1,1.1. 11'
h"1.11.
ln.iiiiU' In- .1,1, mul tvinnl nii-l dvi-tiil; : mill llu1 outside in tvhlili it I- iiiilil, l>ni, ii I... |lclpl" h w n 'III* l Illdll. lIt in ; ih.. r<'\ i.f MI,,1)
mnti.., nti"i in liij? n I 1 I' I llntt hhiMin. K I tint h b1. 1 tinl l.*t i'f ivrvIIImtu. lot "'I"f "'It. I Ihi'till'l.:, Hint inil'is Ihr sIlos ti I I.. IN. )11,1.i \\lI"(rlt"I'llIII" 1"11..1.111'""" ll,u ISIS tI-I.Ih. l-Ko. ,I.I-U !I..
llillmnnlim. luihebunlit I in "n, I I.. .!ly i Vet ,hltl.'U.Iniilli, 'n'I. nil I II. II \ Mm A I ". ,
"r \ I IKltiliiiu ,11. 1
( ,
till-) i -I | I to < ci.al'lo| They me widtly known 11'\\ the Its "I if. nf nil i"II.\ I. \1I' \I"'r.
-1111..1..1 .n.I. hi- li .nl mini sn.l' H | |
II inks
lit n tun'. < f Billing I' ,' l 111'111"0"| 11..1., i piiiSi; I int"!))Pl,1..
liiuiK' I tin- .
"' Ihi.c. im .1.,1..11.1o"h' n\'IA"l'I"\ 1".1 1"r..I. :I I IIM I (5. t II' tilin. till" in in tiH '
AlthniiKM I IIP noV linn III\Ihlli hit i,, "'",0, -tviitmtnii.." nnil, t.iKr: nlIlioiuliir over' fur their f ft triot 11"1..1 mulpiobity HI iniiti r illt, ntuli t'tn til\ id.,,! 11 'in. II II I t<> eni,.ni, In* "<"rnh'hniir.; (nil, I ittIlil .. -
InxinliTi. ;. tin. milpnvotir "1 Ill lloIn 1.,1 1 1ch. ti I,' 55,1111! I -I i .Hi h. I l t"llinmmliali ,
ill hill linciiiH '
,
<
( ( livingiliank St ,
ttinc.
tln'lr. intiih not wi tiry i in 1 utIStli Pii. 111" 11'111"1"( | (1" ,.1'1.t ''Ul 1 | In-li 'IHIII | tllmil ,
flftyrrnto a work fur ""I'I ski, .1.| | fIr 11",". 'fll .1-I"k n KiKklniptrmn .- nu'ii' ,. -1'1 I lb!. .\. 'ba-k.| 'I 'i \'lIeu' 'Iln. linn 0111111' (rli'iiils. I II h".. M I 1 lilt 1 I' U the 'nl.IAII.| ; nntii-r*
nii-l ImlsliiK. ibnivnir. nviny ntio iluhn nrl* rUI..r. I.It ,I Psl I"Nt 'IIfit 1 l III 'till t I I M % KfrMMMKrt, )liiS .
III ,
\ I'M iiluiniis mil |1.111 elm.tc cli). Si s. ntn The Shakers K'lievo) that) nn* 5' \ -IIiIhp.! I imnmiin.' '. ,C \ iiMitlirm" nf I ihiNot
n .
tcry ,11' i"irtin' I '
IMI..II I'n. l in itg
frn-nilH ami win hnvu roin- .ii 111.
) | |
IIM'milt lIe looksciiluig I luer, ralhsl .1"\1 I tin' I "I.IIII"l 1ll f .1 IlllllllttX, '.'.1. III .I".I..o. .O .hll' t."I" "lb" ill Iti, Si ill
frl'II.til/ | ,
limit 11I"1111., of Clue. lintt rlllh.. In tliojiuikir 1",1 ture has a remedy for disease. P In ",.qul h..l I." *. I .I .1 11"1.. .) 'II' PIlltphPP' > fur mi ilel-u
edIth|
/ Is lli, '.iii'nl tin pull on him Icy every 1..11111. n I I'\t II \ |hill III. !I. nf tlic >h"i' ti-i' '"i* "iitii't| .\ )
.
liny turn mul tlulriHvinliii ) nearly I i .h'ilkill/ In- It IIinn "- 11.111 I 1,1 HIM \
( I'lly. .nt. n Ill Iii thi'iitrni( -M"I nti Ill h | ti ,rts
; liniiw U I.h. I .. | .. Cuts' "'HI) in I. il." ...111. InnJulm, I IlIhiIllt.t n P'l'.mip vvitli him. Of 1..1. "I' : A f.11t'l' I been found-.. tiiittiiiift. .1111', t..1 hii nf lit-,1,,Hi n'o"-.rni*. Ih-, 'luiir Sills n 0'turuct., ,','"i I. I 1111! I III, lISt \ "r.I\.1.
) ? h 1111'
1..1..1..1. .I..rl.i ai'otlicr. mul I the (I" stuici.l ni.ni.ip Ill 11 in (tn gil I I.iM. nli1mu lt I" mul, --MM t ".1 :
lionir. .I i. I li.! liiu.l I lt. 8-ilJ I. .t..11111 mII"'IIII""I.II'I'"I I nnil tin' n 0 ",I Mhii'kmi'lirunn. h.111'' m II.( lUiUH A c... J|
I'lmil'lilliulilililn' \hl..r. the |1".1- iHoni'iif Hi-' | |: Iniixlii.il.l Ito (|iliiT tn i nil i.tlicr'n, lu'iilth. ih-l-ail nl the rest are flit yet unknown.Jinny e ,hII,111,1': : "' nl.1 'I""C'| 11.1'. '. ,lit II- HIM I,1,1.1', til till Illtlinl' l II __ __I minium, in, I.h.r.i!
I Ii' Jjimiy | l'II.t 11' MOll.ll I i ilfl. ltl\ Kllllllll'ti' f'H 111ttntl' li I II !
,
i
il.'iil if I Ilir WiiiiiiMi'. rrnmlinf, lln- ruin ,Ill etch,) uuii Ih. ..I-.1 t mul t.illt! nlmtit'thonmikit' nti-mi--, priM'r., "wnl.,*. i-i 1,1 h discovircd I acci ati'l'I In'.limn nlsnil' Hie lm.h" punHi.i I fill, ,tin. l II:\ I I lie I I I sic I tt ;III, %Mkl'IM:: ,idlu5 I W I-.h "o:!
by .
nl I h' HiiiI'ty r"1 I Ilicl'ivtiiitliiiiifCiiklty with the mi-t, I lrnk"1, il-mn nnt .\Hi n',. .ii. 'ill, .1,,, H"II" 1.11 v, t\l \1 lire 1.1,11"', -,.h pii-i.. I h.lve i \nliil rcl 1 1.I.'I.1', mllii" .h'.I'(I.I ki' 0" Imt IllS -I U"'IIH i", 'O"'U I:.

|II Anlnmli 11n \n. llu- |,t hue 1"0' In thin anilsMilktt"iMilat, ( i. 11 1""I. I IU I < nlnii, lot. Mm l. ill ink hi.illhi rItly insi.$ dent. Others t eame to I light as ,his Ilh'IIlth\( liive ii"l I Iniiivl" ,, ,1" ,ilhi'iil, i Mitii'II"iiihiutl 'clIP' l !.... Mi It U.A' '1 '1111111' ,' "'11"11.\1.| |
!. Munlmi ., nut snlis4| iii V "Ti' I' in-I ".\lu- I I 'I, I | .|"li,| |.. nf th,' P PIS
nlii'imfor | i : Aliw ly the In- \onr n. ilu ly mil I nlll\ nali iv i\.i. hill. l.nmvliv: v. Lit HtiK.iii : | mpiii P1. ,_ ''. I.c..
.brlh.rllll Misn '. I IK< l- 'itt L-iili 1.1)l Ihul. the result "if f patient cxpeiimontnml unit t 'llu( tai-iil.i I 1.I.'j. ) "' .I '"'I5I' 'P. M\v i ..\.
1111""IIIIII'I..tII'nt: nl"lth'" KIP.T) f|!'::!} lug Itt (luU | ),',iio.crit., "I) 1"1,11( "I"| hI 101 '> \I.'I Km N \ "h"1 \tui'tmil :; 'IS 'I. ,
: i i stMt, iiiiniliiiKMrivliirt I I anilnmm, I<,",\tnullliom I uuly i : pir-siliihln) s il".lh ,.I' thiM I,lats .an In. 'i l 5"ith (( I i /i mu. llo nii-n (p.uP" ,iS.l\ ..- Ill'\.' I s."-'I"'' f'r mi" 5
MI"'II. "I'I.III. I.
lh.I.th I ---- I n ? (InIHW,
.. Inti It' I |n Inl ,' h.it lIulliIhlIIii. mitin I mithaiiii, il huh\ ,iMl.Hiliiil. I "" .Ihnl( In* lui 'PP.''.1.11((5.1 ; 111 1'11 1
Innni u
i>C Lii In a mt'iit 11 tIIto.Illlhl. I '11.. : I. I iocaicli.Nenoiis bIll' ,, tnr I ,
l SIP "" is
M-i i' ,1.1.
( lirl.itlanlljr P Protprlrd In (lilna.Tin ; .nnt "r"iI".o,1
pill, : "W,. n"l.o Ii I thiN from nil me'r tinnull ,' II.II" Il". tlii'iKiKnnf I mi,My rail I ) pep"iais: acorn- nlliei m.nH.i.il,Ii' I Kill', !I.'. 'limi-finm., '" "!ui(1.lllug(\ ,' i'Itit'l' .l-til, tl I'.I''h'.I.'h".1. S .1",1 I kimM 111116 P. I'-IIIIH."I-N. M.6uP.'S.| |
,! | -',' miitnliutlonii mul rnrlmirilli h ,"" l h.. ini.l I I I. amII: I (but In- tmnio I ( him, si- piv,'i Iullll'pi( hni i 1.,11" i t tl-III'M'tUK 1 I."l-ll., fjllll LK'TKIIHIKlllWIl "r I dill. -111..1., h i- PIlidtV, \itii IIH n'..r.I.I,.. Ml l II ...> I I I VIIKU I I ,lpI.5lP.i5.)
IIluillll. tin- hit, Bin u 1 In Ills In I lit> lucal paraticly 1eI'llil'n"p, g1tuViItgt'itt i' \ Ji.lir ITU HI -II
i in inn '|Ittl1I liinmhi.C nur nnrk.A 111 im.I 1'1' lor I milghut ip p.vernois. 1.l'll. l"\' ,' s.lt, .they c""I.li. vtlthnnt,( Illllll ''I..r "- .
1 .:\111"| |; '", "f tinnnstiin 1'111hlll 'h'n' 1 ln nl out thin bit, It trellis KII::''o i if \huh tln- lIflilililu liini- (I'"tr'I.th ot[ I the I t'"I"litioll I I I of iMoilellt Theinmii'LI) | mi'iil is "1.1| i "|1' i iallt'I"I in 1'"' 'itiitin I ,1Ij'i : P \'\I..t.\i. t \ 11'1.' -
MU'H .
linn', ." 'I, 'Ih,' IIIHIM. tt Ith th'llt'lI. tint: Hutch 'hn,. I h.l\ I mmr nthnfymplili\ I 1.11111.nl'll,1 ( Hi" |nsipliiifiinst life. Il a joint nO''liol ofthedigi"tive theTiliii't.|' ." mul I 1.11:sis"> hIlls 'lieu I h' I .1 1. 1"11..1), \.. I!

lion i'f nisntil/ltiK' n ,count rllt.t..r our Insti cinuris' nuil IKHII" I .1,ill aiti lutu.t I Hw "'I I I I |1".lli.1 niKsioiiaru'irul tho ilinmalii.' It sinus' .lu me Hint 'tin" ,,ir I-us; ..|.1'| \Ill \In'n'. Tilt..,,.S 'i.': I i Thu i m. *- in III linvtiin. ", :mcm" nf l'hn'I.1'111, lunUi, ,', Irinl for 1..llh. to ( '1 liii-liniH. organs: ami of i I 11111 I in 'iItl!'., J: < t TM l lIt IIKOMItM.l" ,i \-3 ill Hie HIKHI|| |
1'I'I. ihmaliai \ -
1,1 Hunt "t mnia't in 'Ilim-i' t n plats r"| t l u.t 1'nriHt iMllii AlI"
<> l'ti in .
Ij'lulull, Illlil to Il it for lilt, ioitiiiil II i nl \ |"". 0 ''"" -"Hi' I I" ,
I H.'I"I'"I" I llnino tar K'KN IU'I | "Kiuitt all Iln. nn}.lh"o'.I.II.I. tWO lin him I, skill mul, l neimshii ill\iul, t ., ton : ? "I l M \11
In riiili nix-nirivIn, tniitin- I ilonc ,.uiih .ill"'I bi tvnnnnppivntiiv nf I 11'1'l1.I"I 'fl''I' r \ I."I p I' I. :1'. ./. 'Ii. ri .I".n'h'i ier inn .|, '
th t
l"tdIIOI.t I I '-Kiaiij "I w.li'nlijii iiI ; >
.hlll ; skull '
rr"l '1.1. hiI foi I iimuji .I., ..;h. 1' / tnl r.r-llow II,l uiv 1..1. ,. ,
t i iiiitini.till- ih
I ily as put 11"1 tlI > I i-nn SPIll
riu nu i
at |
nUI. separate j
null npnrUOur a in 1,1, ( | is r\liin I. h.p .
( 1'1r"0
11,1 \1' .
) n..II.IIIJ| Ilr""III, 1"11,1 I li-hitu i illicit| n 1111. .11. '. I I -, Lint kin .Mh. 81111 HU iiii-lu" iics5 ". 'I. 'HI'|! Sl.iiists'r.
,'r..rl r.r pint year r. ir.l. 1.11. uiullip. ".o"I., point 1II"k 111.1 JHI- ,' p iilit. HIII-I'" Iii, "'iiul'I:u-i thrisiumttiln : nilimtits, 11,1, was left 1.11.. .-- PIMI'II.\ Mi III1, l I TIll HI Slctp' 0'. >I l U IIni., I IiillI(1, in)Mt
I IkHiiniiti ,
1<.tll I I uiTlviilut the hOI"-, l.'li IximInnlKtivit l-tcnlly ,; iliNprrato.( l'Inll. ii"l <'i .iso to I K' lh Il'hIiupIPs. litlicI. -
l.hill. nl,1 1".1 for I tho leal-sighted l I kt114 .. -
Ill -
nC tililih 12? IWO I, onipln-! mi clii let to follow I tlio < 'man %
.111,0.1I11, on tin* My, wilh lloim to thollr I 1( l lis Ih""tIII"'fll'" rnnlinili t"lh' II t'b I ( this \lil' Ih"I"/I."I..f| | 1.111.1? |l.rI I Ihhiu. IN ONE MINUTE,
ill I. K"IIII.I. nn 1IIIh: 1'I..r.lo 11.11'1' imirotp lit ,1111) not I t iniitiinl {" 151I to ] I lli.it: I ,' b.iMsof I
IHV J'IO\'I' ; if 1.11g.
hut t to Aatili hU, .laiv' 11".1' r"1" 5 i r"\ **
knnnH nf thl h""I.I'lt' 0 no i-nn opioilnnlty tin- 1. im ill' '"r"t.ll( ciillur. .1.1.1'1
Ml him 1"lhlll t limHcnliriOtiuuiil'iurf : nnarTor tlinxu.vU: |.h.| .> mtist ilogRrtlthu lis' eiumc' nf Blnti'i 1.1 t"'I. t ternli'.e 1 '! mul I ofl'l fnlall'"ml.rlil11 : C tiii's., tin. |1'1.1( r"'ie-.tsiiinsi., | ihiilltiilvtinfeil .If .' 1,51,1 wr.". "". 1,1, Illiink l.vuiil I anil oilier "'
\llh'l. IjUitvisn Kim, t lie i'f tin ." UK' IM t II lI'Mi )INt l \ Ilit 01'1
pnrinnr Inn hi ( tiehit ill nIvteiilt T
tho mi .1114 nf UK pH'rntor'n | nnhont iniraintililiiitlUMil't" 1'i-s ,i, 11.1 .
fn.iil iinlt our\ lhiihi.kljihuI.1.1 frli-tuU, *:I.IHNIMitit ,."lllh'l '.t C..I.I"I"J. hit ofT. Thuibe : I'tmimv I" 'shihihi MialiKlial IH _illl"I."r. : Hy;. il ,1""II. flul I in In"iilil,; nri sill, (tn )hs. lull. I I;'liP ilinj:,l.isjiP, :' .2\iitl Hit I *"hl..o''I'liiMri: (111115; kIPt| | lii sIck.| iiml t..r mlhi I lira., ip.I,

Hiiiplii-| l to htiny cut mul ln>iu>lii9nistl'L'i'ili.t iitiaiiiloiitil lln i hnsu m despair. 'J 1Ist lilly/ I i \il.iimni|, ( tlmt inulrr the I,,'nti'1 iTcdmiddepiavi I I I : i il I f 11'li.I > ( 1 he i lei" '11'use nf 5".1111 1 is lint u li suit ,If J I t In inn .il I .iii|>ni" 11.101. .1"1'1"11"1'.| ,, : | in. I., ",1M> ,U' ,II.

: year, anil, IIIIIH, *TI I.11 I totnl, poitiait nf llntcli eve. inlntisl, In I hi.nit I -. "",nun |II\P Ih,' rl.M( to 1"llanl) digestion mul Illrlil> They ihmntn, c hal "' ., 'I ,I""It' initliiiist, ', Imlui" 11'Slip hnirr. 11"MiiihiiiiiliHiiiiniiit "" |II| ? I" (, -.

9 JIT.:IVI 1 fur r"t.'Io/lllnl"(, *. H""h""II." ) !! tout hIlrest uthu, nhiih IV: ttcll !."O\I 1'1/-1./ unit hniiM-snn lease mul I.. ti ivel' lilllIitnmiih I 1 I [ IHIII hi,niht; ).'" '." tin' Impiovi"I. \\ 1). l >, iU.M"ll0lii .
i hitRO.S hniiM Inn'[H'r 111..1"1', tnuisimi l/ilci-or,, nuirilil oil" ill)' i-iht tuck nn tliollmirof .I I piiarh. hiuir Mil" ami 1 thug tinin- J1'lsot.IIII"I I u I : \\ (11 il,110 ill'lit ,1"1111," nf I hits 1,1 rfte Ihli, .ill. Fire Co. No 2 l','1'ilH.limnI .

tho 11I111.., eliii liii ih'I'.lllk. I thi-Uuiil ..f I ti.uliC'hntli m ;-, (i'uli,ntiuii nf thu pr.nticonfntiii'. anil t li ( (I'IH: ] to lo itsvoik ,il nils( ... -.tl htluliuitv; Tritilirhilllllil \I'lhl""t' 1".,.*.

tolal.'Ilu.| of nlMiut $!,''MMI) |11"- nnniim, llul'hlii, Ka patron of I t cull\ ""I.I.Illr inn, 'i f1'i i inn I >t I (hue \ miilt-tiintilato! thocxcretho I sIll"I. e": P. W 5 ill '" ilipItiplIllIp i i n,,,..,,.
iir hit! 1'lnl rrllll nf n finhlnnnlilo, hnnsi- inIhUdly. pnxl-lintnfthoC'hii-i I o Art 11lilll. Hut I I IIIIMIII s., nf tho gIst nn II lay: llnllur.If Alllihllll' In .Ml.iillliiilil ( anil,
I nld llntdi ,,1""t hall-vt II II.t. I llcmluiillvs "Siuhnf: I lip. 1'1"1.| i'f ,sit wi-h oi\-am to ihi\o out ,>f the !" I MIIIIIIIIIIIH In l 'It |II| ,ti'ihini.lllim .
l'hil/
IIVHIC'nl and Parade >
I in innilitinn Grand Pic-Nic In .
ii nmn tvi'ie | nil I Ml .
|
A nf hit hniiM> has. IHTII fut npnit' \cnra n' t lit hi' n\ti.nn' nt ncnil, ) I i I" ,' ,'rl" mav 1 IIIl hilly iln I I the I te .1"1 1 \'I,"
: S II .
1.rt"l 1"11 '" H' ely s poMmona mat Hiat n IllS, Im, r".1 I ill IlilillillItIp' '
,11,1
for .r the lin:ml of them! ctcolhiiuilHc. A I ,, fiom ,., j'htI,11 ,
01111)4. 11. .1.uI,1111.I"I'h
lug l it piiiil. ') lilt" n\lllll mloll"I..1 t I.h'l nhon lit, hiuimiuh tlmt hl..II hlIIII,1, '' ,lining" us hull J"I.;!.an no 1 they ivv: piiwiiltif 111"111\\t\if\ iiuiniitnin il ti'IN \\iiiih! J'I.lil after the fl. (ti Illlil linn, that: .la ttns ilmnt, 1 I i 1'I.'t.. 31 AIICII( I rill, I 1NN7. Allllil\lt|1.1'\1: | (In SI,111.liil.li-Uii.
nil
nk Into, the fur uf tin'ot> iir four by Kn finwlhave f"11 p lll.l. I.111.1 ,
In hK' hllllS 1..1.\ 11 11.111' .11'' mil.( ir m linn. pi\in ilunciiN of tho ( ihlihit II .
thin uluuhule.I .. 'I 1nllh"lr.1.' ,.will. h,'. "thp Inf,'nuiL/oul( I! I'm thrift', 1."llili"l IIUJH tl.h',1 IIIIIIM'H.hi ; shall snlisfin( 'huts .I' il.S.IIIMJ,' 'himsiir ni fnmii, PiiMit\M; 1 11,1111.1.', .
1 ,
'ul hl\n"no out t-t S tho ktink )/11'10 andpmilmsca 1'1"1 hl"o1to0 ''U 111,1,11 ..11111. ur111 H'I"III( | :-I,,'t
I I 'turli.un.'s 11"111",1 I "liy 1 1'11 \'' ,, Ill ill' "s, ( I: /"Ih"111
all tho Hoik bonantcilut (J a 1.1'I.I" havo coiujiU'ri'il, Jystiepsia -- ------ -- -- -- linliin. 1.1' Illlllll lIdS .1''"''', '"" l'i rwn'iiilAl'peiinniei
I' I I !" mul, I kill rlininrlrm: Kiimnniiyiiiip'.iiiii N"1'll Itiu. s '111( 111.1| I H:,"s.I I'I 1'111" 1'1" .

hol"UI \\Vntwni1h, fIll iioihigmn, majority us lit !lie (takiti. "Iluir inliimil I m.il Nd'VoiH Exllal"t: : AKris'lK'.IOIlMHIK.. Lhnt'lhe, Hi'si 1"1"1 In the I..I'l ipliliiient.lilNiin ', llniul.IViiie .
J"hl ," mills hut "chii1"1( I : I'll/i 5 In nl, I I""I''r. \\ ,|: .
of I hit .u.111 1"1 nf Chlcn o, pitminr, ion. Anil I theyero light. To our pi' "r\ tolls!)' iilmost' innipli'li, I In.H. ill lie II MH'e-\ l 1.,11". 1',11't LltelIn r, :"i, .. \\ "o"I'liII'I.
; Ih niuKt \
I nin t III"
I 1111'hlll."" cnnio from, X"w Altir t l'li..III' :ilil 1 "I) ol j l I It nnl,, tin. I ii KIU his, 1,011Nil
EIIIII"1 the int'allilile I J"h \pi : SIll Ih.1
(. Ilah.rll. 11.1 \ 1'1".1.
liiKi'-i nml I they, muititumihly llu' KI\il'! : ] Olili
.M'U il .
lynmi
th.1.'I'b 1111. Illh'o ll.r 1'0 101o mlileil\ M-trinl il"l.Ilii \ sl 11 ,"" l'1'1' Wiirriint.
: ju-t
I UI I hit alaite.I" adiy fiomls store., hit naiiniiKhtin I I II.I.llo"hil nf I lu, >t mul i giii.-t. Vlulor, Shaker I Exlrc ( ttmlh (>C \, hl"I.,1\ I \lull urn'iiiiiltino .1 l 1..h., : I I! 1, .l,in-' 111.1.! AI-( 11 .In I' lr.P l AIIII'1,, .UiMiiltiiml II mm.
tho punlcnf 1K7 mul knot'kcil out uitli ,, .'$ it in tour fniiiiuiht -- 1.\lti""a\ 't I SI' iinl .11111, '1 Iln .Hi i |,1'1 \UI""I-. |,, l : ., .
:\"I"1"llu" in \"UIIIIIIII\I.
f 7\MN)lial ililic.and .1111! IIMH t-L lloiumoiimnpilliitcly ) tl 1'1 touanl tliem I, with Sj-nii? ) Itlf l'oJplicnh.ltlolgh ,"I", lhl"1'I' 111 Ill k, pi, .. llu' rnunils. l's 111, 1.1.1. 1--I"r.| ,
to l'hh\'I' 1"111 spru-ullltulig| I (iintrs out mul; 1 finlK'iiianco., Slmnlil nny' niiiiilnr i i I llisllfl'l (">.Iill! I Hi'in' \',,1 In ipiii, My nm.1 \\ 11'.1'1111'.1', ,
,
01 the hu.r.l.1 111 1111\0 lath ItT InslUbltlonn imsinuii, { flulilO. (lot eai'Ii siiliiml, it p | ) to test ,
on.st, mul at I the U.ginnhij of the. Ins till, .tlll.1I'I (1"lllhodlh'.II,1 I : ) on noin they I.soh',1 hilly (.Uli' |olioil.. ,> ,ami piiinplilevm I: I

nur not fnpnf. nil euuibnir..suwuit. Htir I .mint 111"," ri-in to ill in this. To lone: no proniul ).,.'Ii'. Bros1 \inriiiii4' ,
ilelitliera hit
IH r p iliiiliinlrii-iiH."
i.inivhohus ,IK grIlls ing sithier i uiulil, lur i I cU"HilrI"'I'1 : inn tintx ,enm,, [ AIIIII
I Ill, 1",1 fall: mting to for iloulit they I 1''(" -"lilc,1 I lIe :1.li..11 1"1.,1. < 'r"I'I"I"I .
Ito Is tint 1.,1,1 |'''llltOI-ho nil.htl.ig nu"inn'nt. Into the nit of l1i1h' I l'O\\tl.ll.l -Inn Ili- 1"0.llrl"lu.
,iKnln mul lou m rs-.-but nukes I n rule to Inn T.iUit.: renieily in I huntlreil-i ( ca>1> lil': in tlio iii,all01 vvml. liiiinilml h I.h., UK, ,..
hbntt n nt thu". c nt\ of il.iy's trmlinj I th..llw.Iou'1 M I i i .' I..in.
l'r.1 rtery \\hiclt'htil t I : l hl"1 t ( in- inn) I lie \ > dnl, glul.' diviIH /
;. scnliHiund vill 'knons the 11'IIOIII't.t Ir"I" I WHOLESALE Illllllk! | .
,
1 : 1"111.
(-11i. W. 'r. MII' !c null 1' (11".1",1 'I't Illil'o 3tiiu H IMI.I"1,1", .
,
\nlii4 nf t I mil
en nniltiilliil'
'Ighll| ] y tlio I rllh1,1.-\\ :
I At Hi'' unlit itutiemlit ,
i .
I linn of hlh,'Is lIlmiikIy I"rIOI. anil on I Iho < M.ntini, lh'I.ilnrhl m New I I I : "' I I theirdirectioiH 11111"1,1: ,(' f i"i"-n( .. ..
: il i"slII' ( I" (ills'
A "o' :n:1: l: TiE IIOVE. right side lit th<, h.-.hg.r. lila* to Jump In lalr"IIIi.I'II'lt I'\'IY \1"lt' --- - GROCERS A/u' I lilstillllull.
A iliu-hliiK KlaltiMi "bl" mm k nml out nt I HID lint, opportunity xlmwingupmllL I llm 0"1. \ T.. :1".tl' lull itniies as( to In\ing 111 tilt I'I"' I\II I-'-.
111"111., the Ha lmtn l.a. not' tlum a ilninl, his i \|hul IICIM in Ciihfnim.i "h"1 I II'C'IUI1I'll'\ ".\l.\i:. 111'1'1'I"'IIC''I.\ | .

nf far l hick limcro.1. osiinini'fl hil..lr tho R jiu-itlnn.1'r i'f fathiTnf. Inl.tIle I poor nmn nith bin nil nt hlnke., nnd ban, (tie I I Iiu. WI' ,1111'"m! in I hue "'li'r- ...ullit' .'.- \\1'1 i iiiipuloii'-ly I I l fl.I1\\.l The 1 lest sat ye 1 In I tin- win' lit fm,' AM: ( -. IIII| | 11. .

honii', n. olil Dointt WI tho fnlliiTot: the and known I hell to ulnue kind nut np with on a d'lh"million of of nnly"hol nil i, "In tlu w' ,I",i." h""II.I, .1.1-1 K"J.c'1 1 )} "pt'lhl ni''I ( !'llt., HlllKl'H, 1.ssts. I I'lll-l-l tiht

1hl.hll.1h"1 hu 1".IIIh,1 hilu \ii ". eighth III .1\ ul1hkt III I"nl-I"w I mthu( amoay 4 ,h,r iniili) vv ear.I ill .I lu,'. linn Hie. 111lill! i-i j jieculiaily I i 1fllt. Bhc, I'', II'CM-I, Snn" 'IVlicf'liii h : |\'\ DEALERS. ----- --- ---

1111 "I..tho l'O'i..1"1..1! nut to \ and nlll buy n fIIMt.OOI) trait. out ilnyoiulfll I 1.xl..1"a.staitoil, mul, I the pihlii'ur-u, I.- II I lunils, Chilhl"il' (1511515\ iim' ni LIQUOR
litHL'tiiiipiinlniiM. ]"I inUtn-Mi ,1.Ui him UKnluily il (hit must il cull jrct hOhlN JO for I II gun t'i 11 tin,ir si'lc tthihl.i,,'. ( ilotviiluir can ti.lh: ,'. 'I'(I a 1.al.1 or Kiiiilions: uml pnsilhcl I (111(8 J BIEBIGHAUSER

once I". ". At fcnlina tlino, whliL I, it. I III I. the great till' only "i 1Ilt and, en l I" :I fiii'i-t.. I 1lt I Toy il.ni-lii't "n'J"m KIIi l I"SII'Xtl'Ht )half: I tho!jieople, otthii 'lies lil, nr nu| (pay | I Il )jiuainterd ,

'' tuliv a ilny, ho jn-nhoH IIHIII] thelhllullIlhIlIl :, man, h of mom tho. l'hl out HKO of ,1..r.l..iiiul is innkliirf 'I h.iii In1)mul a Htrnixhl hiu' ili.ittn! r.1 t it (to )give\ 1..11.,1, I $.lI.hiPlhicill( J Fc.d( Sf un's und( )

iif lil. Ko-wl Innilliirly, J.t., ,. I. fellouH. me y ttMn to 1,1"1.,111)| .hllll.llr'cl"rl,1!i ,( I Ilu';| iHiltiniLiif thaI ,'iii' to thi nppei hi1,. I cnintiy l !lfel I f"ol ("l' )' lefumli'il.' I'liie 2*, irliti 1'OI. PIauIill[ Gas ami-Steam Fittini

mul \lisitln| | wift "inithlngH In her clr I In') 'us one' Illk.. nail 11.1.. k enii.mU'r KI-.II'ny" thu lii-st Hnhlii tnuli." liotliM'XC't and I I I I JICCH. Tn no IUII' nalo I ,
1
..wBII.1 ut ill, ti-IMU, from her own 11111 I ,hil g.0,11"Ih.1 rIVI'mou. .110 11 lIlly hank In \luiiii I i-t'or HOI.v',1. mm ,1 it. vvaiitiil( me, in theoild aio t IJ'llx.l 1.0' : by CI.ll 1'111 IMPKKAMI{ BAHS --AMI J'I.I.KI'N--|
111 '
'J'lui I' mul tiniilnishoiw "h..UI'" bo hl"o IlIlcoitO| coiinliy y 1'11.(
1'"I.I""i hll.I' lu\l. ill"1 0' t.n ."nlc"" pint I ilillils tn n party: "it iliaimiis. I
lie glut- : not I He isteiy" itortiliullo .11'0 ,111't.I so jul-tIthe: '\ IUII filled tilts i HId| | ;X, I1li1tcll'I: | :
.I-IA\I'I
1ml.U.y IH nul K'ovv.Anil, : ninny
l'o."lntIIy" t I :
'
,. itlit bin i (bin'k foi, i'Ml' ).null to a man' IIhOI gi 11."IIt luv -
liiKHnnil' COIIUIII'r8'. \ ." nnlyiHvnslonnlly \ \ bo hid, Ill) Hpoiial lntere, but ,lie I ,' K-arliy' n Intvnliiislt to all icHiiHin NOTXCE W'\'I"I'\| | I oo. II.VIII( 'I'I IH, HAIKU:

thim.lliiii .Vciy little nini>nthy pxittniMtntvn I,Imnn won in totil trouble.alNiiit) Out it, und of pnro'HuUu urnlituilo ban notirgjioken (lie I ith' nf mitottnril tv lin,the h ,IMr. 'I 1 huti liavo* a Ihio, I Ihlilit fn 1IIIo\ilp t !: I .; ditease., ( Italeading lId. WRAPPING PAPER, ( MHI.IM.; nor A.M ,.,?(,, WAnt
'"I/
yc may
iiilMrtiticini nppLarotl innnonf tho1'"I..I.ro to him 'I' 11 uf'ra"t. theso ill i.I.ht'l ('I I'E; ,AM Fl 1 .
Kinco"Old nro : I 1'Ntli4
( So nul ( I hjiiijitoiiH !!
I SipUthrniiKli tl"'I. and
ilu wih Consignees Shipmasters
tho oIlier ) : I Iuhc h" fond nf nhlst. and lnYt '
nr nlmiit Iki-i-inUr IV hlmkral I #2X( ) n ) rent I for n onm in u Lie-b bo and, I "'Ih.nik, )nti, W'I"r.I." ..111. 1." I hnti; Ficiiiuiit 1 1 or continual I I I I head I l'AI..M-n\. .nrl'ii-lll.( I I'I.AIA. 1

LJIh;: :: nlilMin: : niniiil, :lIt nink.,t r.tuard: bin ,' ,.'rm enloy a I inblji nr tnopnth ,ilny nt A iMiynlu, p.-iir: If iri/on, luv-, If.' 'Hun I'I'I nclic dull at the liaso f A\IM 1 BEEN: ( ; ':: FLA. IXTIICS{ : Iu-unozIi: : ,.
li>nn>' inn- \Ito ui 11..11111 tlii-wumi the nonii" iii-nw, hulullb beiiijnetted; I them ntthoRiimn I Bh.iviil my tthlnhiirt/ I., striighithint ( ; I pain: I I1, 1 AII'II'Ioo'\1 PENSACOLA, .
up I "
(hu ill I 1'"llru NeM (lull I I.
11l1""I"'I. tlnm. I llo k"'II| qniut' l/ottlo oftthinkyin fiout lip| to i a. 'hit ttaa the ,hut of the l'lail I ; I nat 1 lirei.th i ; imuwoiis 11 H |1.1'I __ __ ___ Yurl.IIII'r.
C'loiuhi l up In a ilm'k comer 1 nf tho audI lilt (I'litnUi.ioni, flit iutitis hU Bar Pilots Benevolent! Association,. I'hNSM dn| ,.\,
\"UII nf thu hnUM-, %Iciiilmg (ic-rliaiHl' it ttiu tri.IIt.. talco n mp u ith him. Nono nf thcmi inn" I cvcrsIiavc.u1.-Jioi.lunTrisnoel. i1t.VreshlIrIlt eructations: ; thu lising i 'III)' I l.'isivWjjRtdaa | |
t,.) link to iliMliiRuiali ili.flniU.ly, HIU"lnlh"llie lit .second Il,uluitlon. The us hiuukyHutrlm - --- of lluids to Iho liluuhlrIhJ.IlIl, ( ulity I Is iniili ,. In 'nl.
lili'iitical' lost 01Ilt no |>lnkrililmn ,I'hlh' In .1,11010 till hottest, lhiirl.ccumc't rupularlly.flcli. sour all pungent' : hi.it PilntiiKi Cnptaini. mul ",,111. ttllIOIIHII It Lewis Boar Co.

rBlk..t"Ii-ky Ihlt CM m from > flill.WAI I [till rIWlfl. liii iiKiiitli'H FI the t tin oat si use of & ,
n.llrl"h'r\ "'k ( noglohuyuj 'Tin U')crmomAN. dl' lug ; n "lpl'rS8 lal.i- nnlli nml unveiii P llu'inm-lte

) ||>li 'Ire"1 oM.rhir founoily hhiny ront ----- -- j oinii nt tinWhilo I"Oi., niaili lilulitihU ion and! faiutni'v at i.eiililiM.lv.' I "(111, In 5 tin. Ii." 11101111., (. :S.tAI.Commission in every Respect
(' liUtoiy wiw attai THE FOLLIES OF MOURNING. wry, pnpnlpr, I hIt t-viry moimiig : -
I 1'0 vuilcc- ,iliiurs In luvt Iln lit >V < 'I"" Hank
lur Wio hal iihiojn lm>n fonil of |xntlnKiHiiniunions "itii( thu semi,tlllik' a lung; walk! "CII re- the l "lonul.l I I ; fatllt'IH'I; 'I -1City ---

| 1114111 an i rhoMLii mnininthhoJinnicil A I'ruti'" .tunhiHt Iiuuis'rmil t.trnvllllro: Hilling; through lit nun'k, !. 01 ono nfhi" fllll'ss 10 ; disgust C.) IIhtillljC 4 U'I'fl) Merchants,
; :
,: (comic tho .. (cIlia ami ttaniU-1,1 A Not ililo 111,1.: | ,.,..isloiH lie pun'h.iMil ,new, Itt jhclp -lnt food' I (' ,1'1'1 HipJt: Ml lly Hotel

\icy "1'01 tho cioniliil htixtUi.' LtMiiiK her The i'omi nti I..., il [H'llml I nf tlin 'hyliug fioi.i ,i lug' fnmii mul rollle.sti.'it wllll --- -- -.A""Ulm"'N-
co' ,11"1.1
mini, for two iln>t thin usnmiilereil l nlmnt tho 111 statii" huii" | tlii-nniim-H tI 1 hll l it ( llin pn sulelifHIOIISP. v> cakf 10111 the need! of it ; stickyor ,
ilj IxIh'l.I. I to.1 I 4. i I '
i lly pli king up wi'npa lu-ro dill there,, until fl"S.\ Hie fully nf exliiiMiK.int '1 lu) Illrl ttafl Ihl'o'" ntti nil toho Hlilhh' niatU'r on the, tei th or I. C.I.\I \.IA\ STAPLE & FANCY GROCERE Ed. Sexauer

niio morning I hhoat innoterliyn pu-o-ini : ovj'i'nililiiro lit fll"II1111 I I animn!, 1"II"'ilO1 thu fanner in toilip I Proprietor

""K"I nl'0\ cairlinl to tho "I" hUlh |il:nnly U it riiiuleiiini'il I) i ouniinnMIIHO Bomo fieshnuiit (piniini'il I hOSt' I Iif in thu ,mouth, tsll.cllly on IhIt-: Davis Bros. SUIT I I bTOIlKS) : '
vitli liiiil.ui Iil. A four (daa utter the H ,
I .\. tliat hot corTc ham unil mul I contmiwl in the ,
niuil
nl.ivo hal I npixmul miclniinnlnnl I Hint WI not c"I.I.\ ( I'KfP1* ing ; mil E. J. COOKE Clerk

in 1"lh.Ricnt 1.111. ulio ""1.'h'l,'' to \L |mii.t ut llml)humigu:Ii. Hut it I U iiiiiMnbililntl I'onti.riil i"l SAil hi him iuliuuuit fImulilIg. cosited I tongue; dull t'\'I'I'; cold -I'K\.IW. IN --AN III4I ,
it l h MlllllUIUI J HHllllu Hll' lht III Tlin fmmm', flnMioil his Incak.ist -
killcil nut nf her duim k cornir, ) |I.ISI | ( IIVill
1.1
.ho, hiI 1 1'lvol fi ,hl, Into n room u hire\ hoI luklll tJ'o ctllrilu.u) nf ili-ntli/ nn ,ni- ". liunltiil b"'I"I'al: Vilil liavo haiuU and feet ; constipation; and Fancy Groceries C. [J)1S1 GOVRNMENT ST.,

I l"<'!it,l B,cll'"ml ru.,111 tto\e nnang"l fur nulliKTiitloiiH ilispli) In (liiiili.I ilnw fuiii,nil, \bough my fnw mul tfvmi. mo (
.bl wail shut 111 \ ., huff'H pa) i'aiilti, .. insniisl I li.ss hv. n.I..t for linn I iihkul, nut. n greet Invakfubt In"i'le.s calling I'AI.AKiX: t r.. H'p.| riHll.lJ'l'IIMIKolll v 11 tlLAltI '
114rell.I..I. fix the I on I 1:1(2.: I'INM: lIlA' (
mil nny lall'l I Y C'OIE.V) OA'I: ,
YI.oll'A.
"il liy tho i m 1111. guii.Mny tiniliiul than )h) n imi'iilu" Insnor | $ hut if it wnul'ln't' l I. 1.1 nun'h IA BIAX Irlutaidli.
.llgt; ," )'\ItIlt 1'"JI. lire on this p.nt nf (hut' lit In ;. I lit \tlint J"111( I I rnul'li', I tviniM like I II) haton (liik of I Hn* fol continuous attention ; : B'I.I'II.I'\I.\I\J 1 I P :", -'lh.III"h I I ..1 IvIV. ----

I"'lt"I In thin uimu iiuimu ,. .i:>st<'oi.t, ri.oitu \. ------- liiinnl( liy Shin (DAY, WKKK nr MoN' ri .

Ii)* .wiini omit prcpim-d to give I hells nil o\tmtnfinii'o In no mere tiKul- chumit" iiphi"! hut f, in nil. ," 111 II. W. K. leg (Yuh.1 iM'Stly.P.C. .
Ronil. lionio. Imlii-4' 01111111111100lio' fuar.s.AH __ Iii iH_ HlKl I}_ ___ ___ IA\"N. .
\ taken
I Tlio ( fiillti I nn tIll ,iniitinry it in lunirttilli (It firbt 1k.,1 II'r"'lu\lu., lusting u ---- -- -- --
rnntiulthU I linimli nf tho bnc-ty| \Ml the 'r miiiipiity, mul l h riiilnui'il tMtli hil is luifpiliililo fiioinl fIll' I tho blctiHi'l" 1; hutouvliin" this terrildo" pronn MXTIIAOT DAVISON & LEE

linino at l-i'Kulnr" hI.I'II., IIlu nialiml of all (lit IHIUI-I mul | |! ,. nf nu linliinliinri.il ,' nf Ins niKtakn, vvilli mui Ii ,
killing (I. litinmm-" an the anhnnlii nuircr no l'I..It is I, I "Will I"t.llllill.1 RIlkr Extlc (RI igel n BRENT CO.BANKERS
\ Nevei '10 nun' rankniiH nliHPivt-il: Kf'iniiil
|IitIIl. lit nil, html nro blinply, n-pbyxhititl nltliIhu "''I'U'II'11 n ui'O. f'ii' 'Ih.h't"( ., ,"... in Ilmcoiiliinms I \. yon at tho i.".tl". hut< I Sp'II) removes by it. js's. A AUtH IIION \ l\ (J i Ivil 'I': i IUHH' .

OU.r..I.olou.l.11111111. have fomul a temporary| llu' nf pmlvHt ,.\,k.1| I liy Ilio I IIrl.ti jon t II." "- ,: Tiricy'ooio. itiye, 1 jiowciful( cirpc yet \ -- AlOUd-
,'" nnili nnliUexamples IIH lTI
hlnllurut this hmlo. from n inoltlncnnnry 11.111 and 1
to an injnn-il lamli; lint tl'odllot a nocinU) iciciutly .'t I.). tlm f.lllly"f the I NOTES. )111H gentln oltiol Upol A NATURAL Cily County Surveyors. .

us ith thai .' ". ,," fKtuMUlimiht. Into I1.h,1 nf Ui|.m. 'Jin- ,'ul'nf Hill LITERARY of digehtion( andassimilation. ant
n'llhl' diU'nfrrin ,' ID lull elements field Iruu W. lire pri-pmiil In. phI nit lalslne, In 1'\I.\'I1 TJHI'I ; ,
A huihit who hiuh l 1.,1" I 'Ii
h.Lo 1"1 "h"11 l1rdll.t. (Icii O C). Ho win,1 U to f anil,h n wrk 101411 unil ,
homo ly iruilty wan 'InotiRht thcro ono hraii' I by III "I. 1111) ul'r. mnr n laUm (It Indian, ," pun' to Tlio Jvcrluiul of,the fOOl tlmt build, (lj]> and Ttttt Moist. I"r W.Inn Kl.ei\Ih tt III prninptni phs' 'u Itenl HM rululil' lPdlssrip(1)ItilHln.HII, Pensacola, t I t Florida
; this nilul.ttivn. mul
t bleallItuhuIltu
111..1141 1111'r .bO ttny | ; : ( 1..I.ltP loathly VREALl1l uunr. unil' | tuxm, Cur, nun-
ami, liuturrninnllii" I tll(. liou-p nf uioiiinliiK! the nn went .1111 11'1
I wlh I.1'II system
It. M. 0"11 A ermiul wilei of cnya, nitli tho 11 lloOblurllitn"lAnlKut strengthen r..Ih'II.!
COII.lllolI. 1 liii'inls, that (hit Foreip and Domestic EichanKe
". I..r c..ml ", I to l.ue.1 by tho their misHion, whiln nil [
upon '
ti I lIe ilnmli mill tliciuo to tlingrave. dllli-e( ut tin New t'Ilumit) IIII.t I Iliiimn
Turkish Hulillerii In Cnnitantlnopl h"11 nthoinftlii I KipiiUr' llttlo voliimo UuiliitfImt I
| htklueMof
H7-I
the i I
) ailnim ) wahto ( I ).
Tlin KIUVO Himply later: lo'8fl'l' .11 and Sold
Tu'ar by HOproUiWybcothuTnrlihliollli'cr, WI. ( muviuAftil. I 1- Bought ,
vvilli llovviis mul it' ', -anil tho whole unrcmoved
ulxm wo uotiif nut only on account of lilt I ) all Intertnlof twenty fouryiarsilnmliunpiKiiraniiiif ) ,
rank, but 'UTnu.oof bU upkmllil, dUpluy, ) InilreM. (ceroiiiiniy was fhuiliutlm, lool. liy an extiiiiKhiiiiplnify. On- lint vnlunu, of bis In- kill) nro expelled from tho I .\'nil rrmnpt, Alleiitlini IV"I ti iCnlleHinintlu

1'Uo bor>t, ton, tt Itb all 1U tru|>|'lngH, Asiili-' mm tlio value vulol of liie: Ciiinui" ," II r. Wutlnkl hn* P ciica1a I F tills City ninl N. Inliy.iji .
I .
I'vtryg-iy. Thus common soldier dies hit of BUI'h an "A'I'I'I.; n" I |iuil"."t iiKninsl "ut the cu,'liislon' of lilt tvoik b, tinlint'rs. body thiough the bowels, kidneys Trn.lts t.vk unQry A Hint, Html Marltilinii h I nl 01'11., I Hal S !)' .

nii iirsii well To )..uro. hU uniform 1 1wnrm It (lie cii-tniii .r 1"I.111 h uiKtl hy finiulils, hid __ ______ nud skin. Tlio weak and V.t.s< IH I liinliurni'il upon' nnt r..r.II"tN ,
Bnl comfortulilP, but the blue suit J'I thero Lsa 11'lltirul |1'1 tniiKlit l by tlioinn' PLEASANT TO THE TASTE. ..
usually failiil. all tho red trlmmlngtilliiKy, nf hhistcm., nt tho 1lh..H KIIIMHero -. At Mm llrnukrHiil TuMn. l'Iust1tel nervos ure quieted J COSGROVE "

-ahille hit betty |IJu anti awkwau4, 111 give I I IH time Itlult i""lllo nf fit nmlducnrniH "All, Mri. riniK, ," still| /rrr., fed by tho piiiifiodbliH [ TPE GREAT BLOOD PURIFIER! lillKatlnntnrnsils I uml onnii* tll"1
lima innthi nf tho( I 1'W.inU in ,/ I I'.y.., I'uliviianei. urns II ut 1'urt i>fI
lie InrniK '
cliiniiy nW.lran" MOt thei film ml nti* t n 1,11"J it-suit health "
the
farot item to luck uny i Imrai tul,'Utlo elprmklun f.ninly bav, in Jii-l, (lip- fat.r imU Hi suit "ever IglI. )jnnr lulls, .III'r .. >d. As Ship and General I"IM-U. .'irm _in-ill\ Hll-ly
for tbrlr life In mini cannotIMA tnrl> .pepclnitlI dlrftulM0IIllIlPt BlacksmihFOUNDRY
rouipulmry' iintinlo Into tin hnli'imi) in)" rn-snf phi Ilh lclily il-i. with its iijojnitnt.s, 1leMilf. t

very happy one. None but Turkish tub mul .ims hilt .1-ji.ir-oH ( InlilWiwly "Iiuli-nil: (, prnfitiHiir, )onr worild, diarmlywuil. iftmns to .I Ihii IMiifttlvv Orv.iit u lid hut

J.t., of couuo, are won (In t.1 thou, hut the \'c"I"'I.hi' rchnUisI h tlll. ,11"1 slut\ hi i AH lie .pint $uiyt: 'Dvery ear IllHI\\I'} abandoned 1.1", .tkl" Il.fttl'u. I .1. U"I.., Pensacola AXIS Navy Yard
of
ar many of th.m. At I.emit las kiih, It 111.11.I lr ( 'I.." iH- j I i.i tiikliil ttilh the Httitt imiHiinf ipucIl1i1tl' ft'i'er who liad, j set Iutsjstt, r-lllliU Illld IIIOM !Is-.
Lrlilgo are guarj bourn, oKlli-n 1 oloayi tOllllnl r,1 1'11. All 'l tit' lii .inner
1.1 I Hint m* ] ; hut 11 liavo nntiii-il Hint t Hiiro intic nil hoi 10 of evu'another .1.1,1' 1''li''r
ktiiml like duck Btutiu, IIo'rrll/wH./ i. 0111,1. leduj .. iiiilllc.
11,1 gloomy tin 1.: 1 a "
cii.i-pt nbpn they ulutu a iiuuin : kor. The qualntnnii." .hOI\,1\, hl.no nx of my rulli. fnr tvblih" )ou. I..1 to well day. .... II" viuiarlal hlter.slur. lllwhiw, Sltp. "WILLIE C.
,'p"r Ii often IUHH iu uniform alto) Noulureflimfn .In.i'l tvith ;I""I mul 1"11'1. MI tlmttlu I Iuui't' u ilirnniinverslon.. IU..III. '
lIst tvniM, duet the ,olnpect fcmitleinanliBteao ) ( nf n lift heIght Mini Uri I' "Ami hut, IH, my ,ili-ur iiuiilani .-- ., tbronlc IHnrrhir ami olkllimln ,. -' : 11 11t :I.n II. Il'UI"\:, MiihUir

gluoci I tuna a. I.. I bate marwlyKun nalurll( .ul".lnl II.r us lu \""'""ibmig. S"I I 1:1: t'I' "'bo pay r..I." i u-hKinilis| | tho luinl- cn>.. ul Illuiid l'u"'I. I lIP : rioMSIIA\( : 's'A lID K.Ntr.ml : W.IPHILAELPHA ri-miinii her I Dull I v Tilp* tu Wariln--

Han olllJrly .In.'o-Con.tll''I'ICr. the fll'mi. I 11.lv. tt nh n that riuilnsl( over nmliklisl Assmu'), IUICh3.TII1111'lill wlihuul lull ( lu Miuiidvr is ollii rm luiiniuilal S work" in utlt, 'x' L'ulii) Nut y 'm iriS mul tin I Iris on (t.icl sir.
..bronkloI dl)1lltlrt'"hll\, nml I.ror'milk tvvnt on it'j ( / tinwilium IxiunUf no loot 1'0Illhl'.IUfo. 01 t :a o'clock 011 s 1"1\,1\, I I I I Iiif } 1,1 I'liladix KimtHlile: ilulet( 911 l, IMSII, lenvhiK I'liliifnv $ IWlmrCf
I
J"'U'hn\,1 I their al us iii a inoKt iliilickiiX lul riir'Ulvo 1'1. \\'II.r. ( ttvt-k Ilulli i lit (II S ii..mil 4 1 p, in.,
.
!I iulJ that Queen "I.lrl o in II UMial. No lil.uk: rulinrnt, nn HIIIIIII II\ iilaim of liio at No. 1 fimiaco ninlliuliiitflnx A.k top fret 1..I.pbl.l. lu b. hail l''KNSAIHI.A; t'\IIA. (leave WiirrniKiiin I') Ii. Ill. unil A pmiHutunliiVK
.
II.tt In Washington.Kerd put of the hritiht 1111.11. no 1./,' I dunr to I Ii ave I'lilalnxbinruu.iii..
Mivul'in
t of I Iho f lirll. 'I'lie'in .iiiilil, \Vlnolii anil (
demur >u
I ol all ur .nl. | LI. uml
pity liaiinc in uny |I".rll"ullr.1'| |nruiittisl. Trn.II'1 In Klule. tiii.lniy null Up. in,, leuvo \PS'inillifliin ID n.in
of that r. ti-.t Haiti. Ami wIupms thu turn rnino II Ix-l'rlailIl-lit NmtiM, ,., L'lllgiluly, irigiiiatcil' In Iho den' of tho' from II.. A. I. I.: ( o., Rubllu, Ala olllir.liS I ;( s' Ii Hi I KD. 7 ((5. 5lP.; Mil ilnt. louto 1'ulaloxUaif

In mIH\'r to the (1tm&ulthoflVltat commit tho hecly Uuutiful in ikath, ti"it I'IIIIH in gri-ut htato. null it i rc.lchlmpul! on Nuhlo i-tii-ut occu Pill,I by --kA'l Hii.hfPHOTOGRAPHER' _. _ _ In 11.151., liuvev urrliiKlun 3 p.m.ltTtHK .

,.|I..II| nttulm-il liy tlio fjKtwt. atoimuer plmxi tlio uninl*.rni"B of 'i.lh'l nf Hixtiiii lirwuiH. t'rlltiiuy I.W. 110 Mc .rii. Jeh,1, Item mul ownnl lit PRICE, FIFTY :ENTS. : -a C'niU taiUVuy..- l

)' tvnrlily" Tlio N\ York Hun reJilnH 11 the bUt 111111|jri litoiip l )hy Iliratni fnwh hiss than /11.IHII) ) InhiihitaiitH, WJII thin I ic 4\ l.innl Cniiiiany.| FOR SALE B All DRUGGIST JJHII'Y list Memaur ttlll Im npuil fur ImrUr fur

n'Clia uriliiiury K'*"' tiiriwdo 111 1.lm',1.I'.U from WIl(lull' homiganleu, 8 that I :mninr"| I Klnpnwinf: I iini/.il (travilill lie flit WU last ilcntiolni (hue IIIlrl.311ly lnUHtl t ursii'ii-i' nr ill)S nthur Itimliiein Unit

I'hip iiuko) ul. ut twenty- tho place' luii I nu mivv hull\ mnno ti'rror for l Kuro: |<> laM I hey luul in all only ti-n ruiliierH. llclicn( he foro wan ili.rovi'icii, hIll! ----- rt'lulit IIH-> nut t lnirje i-nnllli$ Mmluruto" iHi ulinttt, For S'llMhtlhiI.lerlun ami

Iwo iiiiUv on I"/a over tint .1.. "} thai /little OI 1.kh'l' 'Into it ILl tho lifftIhno I ( Hrull brut wuno 12hJ4lOll$1O 1 ) )( In- IL wa* linpn-ilhlot'i Kara Iho rcklilouuo -AT THE- oilier Inliiriniiiliin umilv tn

inllu. Tlii-rn n 1 fuw incluiling with | ul.itimU( Wh"1 Uin. irant "Wit 01' fiirnttniu I 'Dili liii lull pg tva.tlneil .A. cj.LULx.To : '1 llu*. C. \V A 1'SUN, AKI lit,

Ainirlr.iii, l html ftilt tliut can mIsliketW. The ..1lllIih111"r..1. c"IV'lll.yhr'I"or1 I' orl1 (lit wnrlil ho lund nix COI1611"11| at +ii, "iJ all wa (liiniircil foinly .. uo .from' Ui* Drmnan
.'mlty.livo mi. ". Tho fatrttwt 111,1,. tutu jiii-V 1'rn 1.11,0, wait expnlilent of fl.Wi.' lUcrotUirti ,7outht urvoui wtttknaw, Burly IsnSI'tSl1; : ( blllKK'l': : For llml.
0
unit in the |Is. Inrl"rond, Uirpeilo unri'ly luislH tt> Icurn. In' thu ihiiBlu "Iu,. I hO,000INHI.tW$ ) Orl'll Tlml1IO -- -- ----- --- cay. kiMot MIU'''. ... I will wn.S 1.11"Ih.lwl.lrol.nrB rOI'fIAI'U AND VIKWH, ALL STVLrnAuit .

Knit Oura-im. hlio In itli almttui'iitynlne pliiHy) I _ _
uillu a hour. At Unit raW (>f tho mhi contcyiil 1 on (.Ti-cti\e m- Wurk nllal'lo' pujer 'I rlly sold _'. by ft D..ln..r ..tuCb Union Apnly allU
Depot
;
< .
Hlio ,, Uriiu' fiir S. of Cheese amm.I, CannoiliixnUol ni'nr
would fast onlmory ( ( fl'c"h lot
move 8 ox of '. HI-IIM KIM; iliKplny nmi.illyliuulii jiuhji'H W' a hbuk j'J"Ur..I. 1..Ll"llr. Iolt.hliroItut1 rinf.'t.j tutlitt
JOI.11 gown AD'.r. 104. of
]J.'II'.r truliu. I..n Now York amid I I pnmf nt rUII'ml.11.1 |lusulhrilug cxninpli wlipi pmunslmu In ch'i 1 ciinm will| arxilno ,'hlll"11.IU',4\1 t.lldl'r.< I'liU-nt M.AI"r"f, 111111'1..11( Mu' Itt'.I.nl T ISPA8.I"" I). I.I'.,. "/,I I every iluHcrliiilnii ju t Coc re- ( nllleo or rofiili'iico J Jg.JIt VoLrr.

1k'lb'Ivtf"'hk'j Tiim-n 'lilly p/rb:ipM Ktill !lie few Will fur in irliiilnul 01". W..tilPuiititis I'.! I ('1' IH1 coivvd) I.icy It UUI.o:-:.". -*-'" '
.i -:;: .\
"'f""" .
.
w- T.

.. .. .. . -. rn
t;
'. ji
: /


.


-. -.-. --.- .
S -. . -- ..
-

t1\,5ncXll\ t (TonunminlJiVUIIDV' Annn/Hi ltii I": (5iuui-i.il'uf.I.' :<71"11'"iii iwuim. or t: I ''I T. I'l:tltDVltM, II tIAJ.HVL.TU' ; .tt)\ I.tTI"E ft'T" IV .\ I.\I.\- I SPRiNG rAS COIE !

._._ __ .___ .. u. lumeiilnl .1.I J. Mii.i.i.i Ilien' ,ir' lion.! "., nltPil !ll'' ( '11'11( l..lt-I.rch I ->' hhiicihiij of flue .. 'in wn1 lo t Our l 1.'..,lm-4. men d n<,t n'* think a* td AND TUB 11"'MN \.n3 SnI'o: i % "I I
-- -- h..llhl. mornln', Kil > L-'|'. / hut D/ )I' rutty! ,'t 11..1..1. th nltmi I : I,, of inlvcr- ll'.MtH t- Till
f r iiKn'I'im I wore tt'irthjrrnpilili I und di T'r.C..1. I }0i 1 I It ) :*' ; J'L
T.IIt : !
It
\
r. 31.\ IU U -'.. IK7.Thol'lll I < .-(ih thihutan'i'. ham''niiii .' ii.. -'hIs |Iu|hi .
'rtliiK Hum n. ". A. M" ,
.. -:_ .._- .-- .V niilite( > f.i'ui.i n ..1.,, m.il ireli'i., tIo.'iy eonii'fl ;i "")1." l.Aw. 1.'hF. rii linoncr Sott. tn.klnir we k ) I 'IP"Ipttt.ia I tit n. .!:",(. .it.'.. it i ,";H )j"i I ti8 y thmadul ) Bosso's Celebrated

1 il ttllli ni'mt of, the il.l fmnllii I The I fill til Km i II. M ( nil. I I'' ''' ... nml K', ,\mlre a Hit: ,!!h,font (Iti'n 'ia' c In ,d.iih |viK-r fir Remedy !
J .V C iiMMHUMI. wllllodp\ ItprnlAt n I Ia. I Ih".t' II nd. '
f h .
ifrmlimtc of \\IMI /I'olnt 'if mltiir r.r. Iliinihrei4., left fur IU 'liilitr pine t -il.it, tt'.th a I rs" on f,.. hi iDiot, M. 1 ii l, I'i.'o.I ..rot\ fir the I .
imiii )
,..u ir re idi'm or ,Ilironiili the p" t ,JII M I | \V m. .\ //:1"(11. ., \ h.II I' II' 1"1"111'1 II. ur 'u' I.i I.
.. .
ami t :. fur of pii\l-lu-ii nrd alMMil I wnty.liic .i 1.1 wl-rHttwlii'' with UK l I'ri with i Ir. ,,01' "Inll'j.I a r Il.II..I.
nil* per annum. So penln .pq r mtmllior .I.'IIII..Iit. nlxiti" I Ilii' ntir11 rin t him/ ) *I.I'. I it.! M. C ill. \n. '
rippntr| ".k.TIIK : "ih" liljfh M'n.''' h nor nml" "ourt ti f, irot.'r. I. in-j.. I .nlil'oli_ of ,h( ('I 'r"cl1 ri .iptn-H nlli 'r"" ,: '.((fE: A i.INCMH: : 'iins MKIUCINH:' is AT

.. _. .... 31 ) l; II,. \\'. A. Mills iii.on r.nII' audremh"* limn c-Cr. .
--- ,,1.1. HM'lh' ibi'il f..I"ih.I..kl( / "lihl\'I". i. !? Mt 1,,11r.J."I"'I..II'.hIIIC tf Wamnetm. Via n WI' IH: > "IIT: : : i'iNst: oi\ in
W :I.h''CII'lt:1I: ( Ml.. Inl'iN tntuhi.ii. l during lim mlllt r., t.IU"R. < tt'.m. .V. itIuiu't.' |1':1/: / Hit. ( imtlf R",1...R p'tniMint cull dii) iii lii' Wit k. form Hit,' I HIP 'iidurlincut it' I rti'il'ICIT.. ,,
Who n ton ii (l'l nl othr'lnenl"; "I ik'f
lion, mul I tin-c\'iiti'i'of| tutu .(,P".' '", u't'ii fHMi.MMUKHL in, flit \t4h, Uttllh')'.1 t'h.! ; ir i .
1'h. tt rum.Y ( IIMMKM I il. .tart. IM. tIre | tin' "n.il's nfthr 3rlllr.. | nl.1 mo J' ,
nilhi-iii-iinr..l I. | ,. th Inriiui uinpiiir ( nvut it him lln n"Hll Oicr I U tn th., r I'dra.\ 1 Ihiitit".l ie ami ) / (t'iiraix mul l
li.ii" .. lili a |I.A.ii. pirtnlnil flu lainHIIlinlof | i in.i> in nt r in 1 f.. in Ihe XntnlIfcrPn I 1.1. Imported : < Tobacco)

nil). 1'01"| I' In ttot Horlh. awl, during, 31 Ir. )|"(iuln'A, I'Tin I i fl. Moreno %v. I.. \IuihuIiiiI.. jtt j| i ',h i .ith nrtn'Ii,11'Im| .uflinnitn. ikl> |1'1'| rU ; : ( rilH Cl 1 tCOXSTAXTI.NK\ .

I. r",.. II" )far |I. nut IMP reiiliitlon ..III"l I !I.... **.0111. "'I"in'II'I.| fur lln. |/.|. i.IN A Mr. K.: Wit Inilr- "h""R.lh ,. A'.III r .nl' n.1tnM .. En1"l.IT"
Imn. ileinnnil'il l Hi.. ..r the .h il I ., "II.'L'1 J".c'. UP y. t..ly. y > Ihrun. ore corn. t. I"iii" niuiiHi'4adt ; A ArONTLi( )
> "I'lrlt i rdii
l I. triple Hint of any olpr% n.HiiiU ) Ttin 4 (} ) I It o.he IJo on l'i u It. ii .: !I ;
h"'I'"I" Ailteniwini. ..11I10'111\' > n ], n In.Ibiil V. I., \/li'ii.h. ) 'I 1.I.u.\"II'r.t A HInml.ill r,'(.ilium-pli; "ni.r of, %vnt.r nut ,timber t il In II I r'i.i'l' In 0.1 I' ill)' tlim ton I on nnaicm.o

fin In-ertinn In Ihe W''hI.t ( 1 .* liii.,| ., hula| |iil> Fern | l I. r. tltn..l.l'rtuitle thirty rlTrt itim- "Mtinicitlal I "lh. \ 1r'"M."I.' i Illoinil' lilt.tint. iinntil| I s l I. c 'minit: lu HIP i
tpry l l.iw rule. *. I'nil/ and xmiilnp nitiii ..'h';il'li., unit In liu. I the e. ">\ "i! unit .. ".'1"1" "011. iu II. I IIOOIIIN nt Fi I'a4An .. ,nUi4 In .1 Wet Lty. for it liieh i oil )I") cl 1 .hl// in.: t-It1hhIl.: : XMV: :
l't'MIvl'sP11ENIX : : |
AJn:11
'""III''h' 'if. nil xilliimtof Ilif / 0'.1.11""Ii" .
.
MTlE: TO M Hi< KIIIKRS.fnould / : l jurtt In lhi (''''1) HH I aq.oi|/1'.11'| hi ,."'nt 1.:. N. lautif.V.,. a..N. thc IntiTt""ln< .h:hi,, injiycd ly many, r r ,\-' tli it then I illy mil I Hi..lit I of 1 Iiitttintltiii" (.-1 ::1- Hi'urH: --

I any unlMwrilH) In I lie IHIIV a 'in"Id! li.nd In heal .l'in'. till.. MIK.lien : ,,I atruiutla. ""' In |I'io-n obi, tt.mlliei iii ('O\'PI..UL Inn, Ihl' ':"",'.lr""II"1 t w >'-rrnx "H'l'.if'fn -

I IIWWFHI r..1I/ ) rci-eltc Ihe |I'AI.| "r n.ililaih ?- I of un u. the oh ami Mttir,| I. nmrInt. (hlm""I.-, ",ra nhnn a. ..Ih.| .;nrinn roilj-mi,: 11| (HTH and irroupprnfmm i ill UIP \Vet kl) ( fir 'ur.tuul.wiktl,',> d\"n'l 4 'i. nc 'it'u' .r, nnrimr.ft .

l heor Blip .. ill ponf m f.,,,., on the ...tot.ty unit |K"rH| In-ile |hr purty I..IHII f.'ml. n'i Hi/in. of'I> .,. I II. htL..l.... I H. ni'1 of a lilll: nuuuik, : nluiini.ideof louiit one mmv) rin4iui Ii I nH; r.. yn.1 ,
/ luitufei
iiinnu.uiiienl lijr 'lininedli't, .Ir rcpurtlnir, Hifillnrc .. n.II n. .. c may. I tu.' njphuututu.tul| | offlic id: I Mitui'U I MilloiIm ,. ttluirf t"l'lIr" nj idiertlMiniiit IH r ad, In urn' m'mth .'".I.I< SALOONOPEN

nt IhU ..rtlo.... or t. M ,. II.i ". Wells ( .Mor..no, nn f ... ...Itr, ttiMild,/ ln-nn lioniirnnd tt illliimll; lWp.: I 'kl'.A.IhoinpwiJ .. : 31 ,. I PntId ItioiM' ,I mid a. in.. nml. MrIi4i I tt 11... ni II.UII141 l,0>)) 1,1", 4 m, t \Vt"1 kit /".- Smual. -.o""ri"-/,..,-*>tl.ii'iurt.i .

who, Inn:, harm-- or Ihc i.Itjr ilrculiitln.li.If \ in.htl > fiir rlt)' mid Iaiuuhbiiut toth elini, mi.f"Mnt t.f|.mn...1./|/I IU44l > ., K. Mill-, nu,' jnii I a)' tlir, e ,'"|Ih ,ir.. fm Hi / '. "ff11,'P.

I II l I. ii,,' I'oiitiiunt: t. cull In pcnon Ih I IIIIM'rutlc '1 huinp4iin.' l 't'nl.a m thctuMMi' 1 lot \ ,1,.., tiMtirliy. ot'., I In-oor tnoaml\ "'",'.h"lr d"I","*. )>.m Mm PI .. "I"i -:.

'......1111 rani addruwnl t. Mr. tt i'IN. In cur, 1"1).. -- K ft. f I 11.si'11"1 n nrv "pm IN i'tin.- with I t I ion; il h nionth4 Hi- nilruiis u un."11.'Hit I I..tiy/I t/ : .

,.r i lliv ('itMvmciAi. oJII.-... i "lnl 111'hl>nt l'un : lot ir. flic"Ipnll't I'roiUl'mil' (or l IV'Mil1nk I lo flue pun.lunr of 1\.1111 I IhU ." -Hi n. ColtS jou sn)' $lilo.-Jii'. In th ",kl) I 'i i I : jI

.tin- r'I., I nlll miflbo. In the |ii .|ii.'e| iu rt tlil. ,"",,111. ,lnhn, cola. IIH J \\ m. A. HI,.lint Mr. 3n t. VHull 14 tiotu'tlly rn' riroim ll.ost ton (" ", flu. Hi,. I'.nh |.htu'a iuull" I I S'< .: 1 if- ,:

u'S"1 HIM fi'0' l.'l" for. (-..III"ilill a .remiull ,I'hit.liui. nh''II Ii' n"',1.0 n'IH'rl.r| of the ('otitir.ll- .'*.) 11'r.ioiiii; Ito Wttklt mil .'I.', f I ; 'r .
I
i Tit ('Olttt '4I'o"'t.?'' no .uih'w in It |,nlllc 1.1 tni-t; nmdiiinkMan I t ) fNm 'I "rk. 1,11. 1'lr\h11. ( in,, Iml I lu null I ed "",,1)1 | u ut m, at.I ) l't j

.\v rite iin inn'! .lil, of tin- ''|.'r, nr miniiM finiil .'. nml tn'", l.h"'r. und one 7.II"1 .. ,I .V tiuhitiiiut. hue ttinti'onn I'H, | ,fine nh"1.I.III"'llhl.n. i I : H tutu to u that the liuninc" I ei'i lo of i djjj: l.: DayandNighf !

I. ript mil l h.. handled.' 11 l )our n. .. ld"iiln, h Hun, i lo"kl.II 1', I -
.I riirw-r wi r.'
 • : Ino ;
  >. (no. Inlinrt, nml |Iut )'onr mnliilhe 1 .fun. I Km Iln'iir! ', .1'.r.I'. I \I., H I"r. i nml\ nil nr' n "II.III" tin inn -It.Hof th'vr. nt mltmitii.pi., .ml In- 1 - :I- -

  i'' hlini'liitl jmiwllili' funu. I tti> lirl'f, fur i .1. "|1Yn'.f.! "I.I.'nol"h.'I"r. Mm' u V. 1..1.I I Imp; : Id Mi i croud I I .""''nil-lii' *. d'l inn lit S n:Tni.d il hi I I In Ihi. :
  I Out Id I ll.ir..lumen f I '
  01,1.11'nnll f ( pi II' i f thin "''I'"' tlnnulit lie ni ''H I ,1)'I'"I"'r utuu8itlI: 44oW I 4 wi'I.> : ( :
  hri-ill l Ia thw nuiil nil.
  ) I.r. 'I,Inli'k for < nut' htjtut tug. 'Ihevt mid! nil ot'i'" r res)'11'ts.Vi I I l:111
  | t I (
  1"1'11 I I. Ptui.liut. C". njiit IIIK tin llpil''I"I"1) i "ft lie >eiMHi ) i K.lirdu : | in nl01: 0 II ;l im" thur
  Id. wiut to th' toth flu | II. 1u.rI lull. \ uffi'r tuu I 111*' r art li-I'1 of tt. ,. ,! I IuI ::1! l(" 'r
  C' nv.1| ondi nl* < f .Virtlii and \"Mi rnn. .. ''111 i' I : 1.I 71:nor Nut lirk. I in a ,,rt t I.i. tir): |1"1"IIr| lei el ol I > inoro nljn! I. I \ ,

  "''|laIr' | will IM mudp "rl'inii, in IU I ./. "|1111.k., thu, rut thur .. '. J''lln''k. !1 t4, j. .Miiic'iin, liii. Dili i.lit., Iml IIP ti'..IB ini-tiik ".-u I r.n.ii- ,[ m i'1; ".""\ .Hi 'I;t ti.ii, h.iti' ..1.1, Iiml, I'ii.iii *. \ lnl"lh'n".II..r.I.U% ': i Dr. A. Riser

  ('""".II'IU.rtl" ..h..,I In. inaydi'di tt ho N ( hll.nl,1 of Jlrt.i V. u1hutuk.i.I Mdiin fl K.ilm, i'li'l| Hint IMiiliuhrif, 'ol 1.1 Ilitie I' : .1 ,ii,; ) 7p.fHunli. Oh. Hslnr.Ii4inld 1".1 n ii "I"j I .. t *; ,h -) It r.ilnf.ill i'o'tiiun in licnte ,
  lnil t formation on IIHII! ,I,. in on I'tri'Inl to the ID n liner' In nh I'll hl < \ if.". hilt h id' n fin I nmulil di' x J l "|011: ,ml(it 1"1"1. U\ ,: '
  ul il hy "' '"' ..
  (' 111'1. width inr tl lorn and repur ) l is I treat ,11 h lit, h'B diiiiKhlir-ln-litt' I.II'HI I I fet| M: Pinr.Mi:;vi r nnl I(I '"' "..'"... from 'oiiili I lurld.i ,. Xitt 4 dilimm i it''tent'I'r<. hit urii'im'" ,\ ";in' I'II'II'"I'I., [ .., "I' 'llil"t'' r 1 il"llrhlI., .., IpmpTatnrp., RESIDENT DENTIST

  ) :em !I.. hupp' them, nt nnyIlii n irht reiiioiiHiralitl ttlth V. .1. "I'II.! )k onthi'coiiduct ii. .hIJ'I..1 h mil III-MI, .1)1) i" .uti.. thin :ic.. we.I Eli: ,( o:,i mid, *-' I It ,
  .II 11 flub .
  tlicy | | lo it "I.I".llr.I1 \
  t"lhl )
  T.I'.MilltrAt i .MilIlihl' l d II.t I .r. |I''H : .I 1 .. '. 't",' It- -. W'. i'ir. "I'nliifiix
  J .P. of 'lili, ,\ \ 1. "dpliili, illlinn 71.ii.if .Vluliimiu' I III 1 u.n. Ihe limi t m for I tip: h ) : Piuusru. i' t'" I I I I ( I "II. t'. III 4..UIHIK. pridt.N nml Inii'nil/" ml.i -, ,

  -. ..- I n'ninnilr, ( :itiiiK hit littir tint.rue .. itil.i 111, o I It I W.I."tuiMu't-pIt.: Eufr.tuwe,8Lj!' Wi*| Initn.li, m' 1: .
  .
  "ii \ I'uikir ii itt \, "'"" :iiiiin.'iir; mint I I n't. Stii, .il turps I. A.iiiv 1:111
  '
  .
  %(;IOlt IMMThe Jtlt.I.M. hi tier iniule "'In.> n'm irk Iliruu'A I neil, )1'. : .
  : I mid : i
  1"rnilJ 'II.H. 111.,1) ntli in in' from ( h i n..i, ----. 'l'I in I i: ( : : !) :
  % 1 |1"I.I'II"r UK. I 1'AU.r "4f'I IIi.: itt.jut tar fII.I"\' I". 1 hat fir i.11 in .1 Mernt : I --- ---- 'EII.mnEIIEtnH

  nndirH HIP "" I HI h 'lilt,' A .\ : .\ L I \\"II.Un. 31.\ UIHT.:
  ( 1 11I1'.lr' minte of .rll..I.I.II.I.I'I.I"1'into' .PHHII it iuur' 11111' : \ Hll'I I ttlucksiuith

  Killing out linml:.lll., d..I gLT4 itc., for nil.M I. ImHIlld. 111"I ..u'r. t'uul, lMiini ini4iilty\\ lul.in I h.IIh'L,1. I ft..uiu itt.th| I (; i":.titthitpetiin. ,, Hiiketl iur l"li, COM: !
  'M a. ( 'mul.Ill" ;,'r I p i I u ''i,. I : 'li Hi:m i nr Iut4' :t> '
  I lii I .Vl lf ii i
  >t.'un| In I tthiniiHin! I tinM nli lln
  rlUInK | | l" nh lit only I,1 | Ih" ln> I l'i uiim iIou.u'. I ,
  "IHII' I M
  1"1'.1 1'1:1.:I A Atliint f. .I I I vil mill" HH; 'L..I. en:, lull.. Kit At'I
  t- .) "'1"1 of, no fit .r |1..Ih. 11.11.1. oniirliln I I..I, > "'".11'1 I "llnl'rf" 111 I H 'tiruloiln i' ''ti oiid l mil.punt )1 Ir. J. W. -hl.kl"I.h... u. l..-" in 'H, ...I ". I : I I.-.Hi IMI"i'ih: Int4. V>(> )nr 1'I.h.

  :: tt .nr' .ii4. ..lk.I"lr Pith" 4-ii: ,finr| : C. V., THOMPSON'S.
  .
  lie' of 1.11 r Hie of I .. h !I I l'- lit in i'tr, |,,,.. 4lit {liii-lii I Ii .
  Inly thu .1' par '
  ; forii line" In rciinil. tin re III, this iluil) n'HI uii't' Ihnl'll' I lie g ust l4, nml lu HIrlaf\\ lir. t.d 11liilint mm' :
  ,111. i 1 ttm. .\ Illnuiit.i JIIII'1 '"i\! i t.ut'. 'kiii.' ,' 1"1', 4.i'ii -:1
  S iwrtppiirjroiiil ami' In window liliniln of wlili'h Mti ml fi"uii' ttltIIIHC ( udinlnl : piriuiKli- -- -
  ;pill t.'r .I morppurIMIM ---- to tir Hi V in .in l'i! 'irtnientrt I ; 1 -' III m' '-nr I. lIe |I'"r hitushiul. -

  p J ; anil nl linn' l li I'1"" fnntlliiin.il' thoiuimidilipiU'i u ,1 I Ih"I"Ilh"11| .Ia l ip |lila! d.ni''Mi'r-lu- lusH 1.:'. ofhUvt ti'tiHitphiminp' 'fl, h t. tub" t I ., llt\ ill I "ii'. tuiii'thi.iiir. luK f I7.VI' 151 r

  .n Clinic.iil nt mid' \ fore'oltcn I III tin In.c I,,, "hil.ho ttn. t I".IIJ tutu\, hv her lin,. tiIEfl: nrtiri "i. iuiir ( "llr-I\II ,1111"1..1." I .'f I'utu'tui'h.i! : flit' iidtni, 11'! i 'I lIft 1 : I t\,'-.III. ft I III.''fr| !"I..U",,ion.lil.ui .! ."! I"| r 1"". "; : : .

  hlnnt.Tin1. 1.111. |I'n" ninnlilt .. uuhut I In',. Ttua. ,, "llr U.1:1"
  I ii| THIM: ISM7. II' I.1 titin. In Ihe t 'fit I tt u',0 i I M> hlM IN r I Toe,

  i % pnM| "m'ill I>P tukt" (mini, HIII! rend, 11.I ) liotri'tor, IM din t.iI li, uplilik., 'I lie old, M! I'. quality ( f huts, onimo'l., iii'.: he him j "I. ,, Ii :hr. .1Puu. u' i t.--. I'"HII.I.tht"it I I 1/1.1"11." .'s Xe\y Crop fur ,

  ,'vi ry incinlH of, i tin I fiimll. ) blh' tin* liuinl- K.."ntlemiiiH' .itltk\ tt 'Ii .d li's mid, IIIIH- ) 31Ij"h"'III., //.1.I| \ IHIL'I. Jun, limn. autul,. 1,1,1.1" mn ii'|ur.mi" nt to his hiislmsb .ill i t ,.' fi'I';:: I'llllil'.fll. I Spiin.ing .

  I'J 1,1 nml, ,tMir will lie fmv. dottn In the hn",11111, .. ir.. ttirv di...h ir .. I IIN I I ll.mornm I k u. I f. \ n" tfi_' fitly" ot 'nl,, .- 1 Ii' '11: He-,' C >K:nines !In '" i'1-..:iii:: 'IIIMIS.I; I'I i.- ". IIIIIK' ili' >iir.xi ,:'iiiMrs) lila Ill t Jumut I Ct'euetl, ill.olIIII"I', i

  mud of thi'Hlriil.1'nrtlo ( ::irkitu Unit' if t tire un) || In HIH.iul. I"|" 1 k 1.1.1.' order thut) the I ,of IVtiii l .111"' IJ'jCjCiilifiiriiimiii.;
  t __ _. ..r Ihh'l I 11.' : .II nut i.o I i,< h.I"', ,il. gtiau'atutie nt
  I""U I'
  tin' thy Hint J the ML'rl. Ilr '. I ti.n: nit 10\eat / ( 'IO-H''nl,
  I 1',1 .lr, h"I.n) he lunger' ho 1.1111"" im'tnitf mi'' 11' ..ifoidiliM nl prlci-i ehtn: Ii. .. 1/.1.,0
  nhi lire |.i.s.iltiliN l"i anti re- I 7 tin ...
  .
  cnri ,
  \1 IN* Imp) tn bi'ore the }ounx, rI Hi'lr' II" dre4is f om iIfiiu'i.. lit Irhi' i.irnmml InN. '111g ,
  3 ((1"lrlll m | r ui\trllsciiiinl.| hl'h IIH I uiil 1 Ullfon! C. II. l.uu I.hutll. I hI r I 1.:1.: It. NlliMiiViiri, | iiiinlnn.k. 810
  I : HInIH" iplitti for Iln.III ally mnn. itin hUfiilhir .i'iii ftuui', ucla HI Hired lu' itu'vi'tn; uf iiiH. \V. K I I H il 'ii' r iKiiiinl. ;
  mill 'InI il |lit
  *. niUHli"r'H lie,,
  11lr si4.t| 1,1 In "ir,.. Hi- ('n.i ttill i it.. I'll i'rM hlei.li', firimilt, I A I Inlui ( HKt-K. I II l.,ilf I kim I;:; !I",: 1..1 ( I'
  \
  InIt.th1I% lh.1
  I J wl ) an) (thu /til YdiMMKlil t IAI. prolinld% IIP iiiii[ | tiled.JHK ill. .hll'| .X, juttia," /I.:IK.I. of SeW \iilk l llt. mid\ It,'lily "i'hhlll''H. -4 I 1"1"1" 1 'r\'IIII. "
  I,) onli'rln, ( tin > |i.uiI.II.z nlloint to lie m uliIII > I jG ill"111;"mil' f.ir
  t'h "
  I S.r..Ijl.I. I LnHyiIi" fnniiniiih.,
  .
  .. |' I, /n .. of riiiludi, liuu.|,| Tit. '( hi 1 I I hi.t! ,\\1'; TO Morniis.:
  I
  IH polllllinl. 'I 1 I. |l.h'1|% .r tlllHUIIiI'ltli : NI l'I'os'r: ()I'I''I'Th"I"1 I'.L. 111" ., i 1'I. Mllir piili'liN. $:".:Hi; N-l
  I II IH )H>IH >.. | i.f thut t 111 l'i". Aie
  : .1 .r.I. 'if lit :u il rI: : you ilisliiirl( | nt }
  iilwnjK a rlnlil of Hie (I".rl In Hli'M'fa 1"111. : a ,utul|
  | oilicp i-iiinpiiiiiiK nt 'In I th'j (;nilt M lilt
  m .1'1 mil) I th' ,Hi : VI.- l''r luurn-I.; Kl'i.
  \ I''h'r It r.lliin 't. .1 II. I ofjonripM
  i or a JinlniiH'iit, IMHIICliiirch -*. liu. r \S.. A. Itt) "II'.r Imrl liy ilnhl I
  'unit. .
  'r.I. } II'\ I ,
  Ix "l I I
  Jnilliiu H 'Inpuslird. % I k. i\ll'.IH.'I.| .i'k
  .I"rl hoe.uuuI.iutluuli
  'I' I. i ( .11"1.1" nti !I't i th" c'liinlrv. .iml I | "p nml,
  I :1oly P.I."II''I' I'l Illu. "III'lilg cijiiig ti-Il |
  N tajmi,;
  ,,
  'li iIHII." | I' ,i i' vt.) i |
  .
  IIre4t.r7. Ih."rkll' | ) "', Miimmolh, I II tat' I II.HIM in tt'i'lIt .I
  I'- | ? .
  I..ill :1', 1.,1.' notv )Irutiturih l t'lHII: lli! 'H.. 'uu. I I-st | lOi.sunl atom ,
  ; )
  o
  POWDERAbsolutely |Ian pdllllll' ,
  i 't I JII'llt.TC'UI t HI'II. -' until' I'alllf.lX-M In Hint iu.h 11 i'cluu..tr .J lt', '"1111' I "PiitloiiH Tw'I link I.I. 'huh,.. ". '"(in ItHihvHH' m ikmi.'i'i' | ,m' in .,itiuuuutui'ufitutity. Ki: i ,i ,I. .1, .:.V .IN'r |"""1.1. 1'1 : get a ".llt I I of N II 'Viiislott's Smllima

  I I IL'". I. hl'',,". iniHtor.' -"!'tli.i.. nt 1 11 1 'lu'., tl.111 \itt IK* riutY fur "( iupiuuui'y) innhoiitHlx """' H..i.1 J J j .t I I'.I mv. '. 31. Hi.\k,'If. nl, .1'.,ihi, it:"i sti, \< N I'liln.l jri'.iniil.iii..l. I. (,/7-: (' S}'i mi' I lot \ Ti'olliinir.-
  1. Mi'lurt. Chil'\lel
  M. u",111'. .. riniiilny. 1.1.,111 I n:M A. ttuks, wlll "I'. iiniilliini! unit' 1'1.\ hand full Inii t.f r-imiili: ..f I -it. ''I.i "' ; I II t-. "aIIO I is "
  H. A. in I Iu.rle4! lilt mil, ,I I u i Pure. 'I If: t-. -in' ,ill tithilit's. :nm i <. Im-alpiilablo. lu. It will I I I i ?.
  1'1.| 1'rnyir mil t- hook fur the : || M'., c
  . I McMllall.* "lrrl' wrtlee. I In thincunHIM 31"1.1 I"r hpiiiirf! .1) I It's. .V rfe HI I h I llcvo "hit' poor Jutlo I I I
  ( : li-ui. I .
  ln Whl. P.M. "('11. '. 'h''rl'' '| mil' i'n. ) )I. xnarint "I IIn .. U il I nipi; | r. ttlioli. i, |I" r so tleuct' I Inimc
  ; ) 'Hun Iho ( imMniiiti: : thlnkH It |irtar| .' all "'tls.'ti.i .. 't'ItItI I I-' i! : .li ..un. :I'jii f'elh'ti'. :. : Jiatily. i)c'Iclmlj,
  I II. H. \'crier. 31.111 hcutufuic i', lit' M -limn' th I I ti'.tul I 0 ti tints. A utah vet t ol 'i !ijn. "Imi.r 1')01' I It, IuTlh, hut'is.
  : I''l'IIIYTkKUI.-I'v.: Nn I I A. M. nml, 1 I'. M, I"> fnit the th'ttikn of the C"I'"III) nieilueC.I j is.i'iiitt.tii't IIH.I. I Hat I I H'MiHe |IH r l'h'I to mil, r all "t: I I.,, oft lt't..1' ,it r. Itl: .1''nl",1 hol"I'! n .-.. Mo et' ," it II-. ,d.1 Wh.,< 'Ii. .'H', ctitfh.I ..,.; -ullivl I (line is I no iiii.tako nlionl It.I I Ill t itO

  hnmlny, H<'h'.111| | I 1o:: u. '". 1'riiycr MeelInniry '. \OII':., Jr., F..i.| I tin. j islmiiMti.r. ,nmlMr. 1 ttuuku'l I l'i Inl I I. her 1I I .*. I lah"1; tillfi .. In hat,, ,htttiuu., t nmldrisK I u' mu'. 'il 1 i 'mi ''" onliiiiirj) I. mlc. .ml 1 ;',\,1. 1 PI.I., i t r.) I I.I:i,''.h. :,t. NHI'iihunl., Itsenuiy,' fluid ,l IITkoCII. io>'iil.itp.
  I >
  I '. .I. i ::i :
  i % nt 1" 1'1'1.' At I .li"ii.c'. An irv. "innnt IH s.1'I In i "tuuji-fluIttl ( '. 11II. :1" lnriiinliiiM.| < .
  > m. Cliurilion J. I
  W.'lhU..r f..1'11'\\, \hl.I"I"11' I tliidi'! (trlminmifH at nlmri, no'Jtp! ,., I 1111"11' "r ?'ui> I I.. "'mi' 1.1&lo'"lch' ami Lottils
  I J I liitfiiiluitla p reel ncnr liiillroul ): <'. o'ul.h. 11.1..1') Utinli'f Inn Ic.-1. siLt! tit I. .,lul or IN I.k. J1, ill : .its' f t., Ic' elites uiml
  j I Eptspat.-tirIat.I: Itcv. J. : I 'PlloI"| > corn-niKiddiiico ttould Intoltp, I :;. .. .1 .". I-:"Htm. In I I line of t Ihe lmsim-.4 ttill lie ruiiml |1'1"1'1| I,' |lt"'S iii| I I.. .../'! .././ if C'int.ltit
  I'','I J.I.j ILl)., 1..1..1'.. U'C.bl..b.'I"r., $ .nlu..al toil the mom')? out i.f 'their |1".k..I'. )1'"'' 'lln"> I Italhn' I.I'k.11} I I. fur)I litt. t'llll) pin i. 111 I Ih. tuur, o- \: .'1 lUhisi I'ow lUK '(i., 111th.. o.II"..n'. full gives tone ami CIIPI' V

  I I I I.. H. ami 4 f. M. tkvllle ri'iniiru.tUTinii I Ihpfixl' "lilon flint ,rid Hint tie w.irkiu. Hoi ul Al ci 1." I ,h'r for )onriniui' ; h it". iHimuti mid Jan 'IIM 1(0( \all-tui, .N. ". I'riHliuo. 0 the whole SI'sl"I''. .Mis. Wiiihlou's

  .. I : K'li'l I ttilhoiit. ( .Inn. C'. ,Vtirt.ma l'"u1Iy aooili.n' : bt, i ,up
  1 .tc.-St. 31''"1'1'. I Inircli, ( 1"- "IIololl'r. "hh'l tiiiHltlnuut I t..k. \1' 1"I.rlloo; i.-liimii. I'PtM i '.-\ IrirlnliH, W.: Islca for Cliil.Iipn Tcilli-
  : air I'nljf ami, IhlH MreuM, \ cry .Itcv. I I"ih piI ttlth fri'lKht chnric K uiiniid.| -i.. --- 1111: Utv J. W. -uti'kMHilil,, { I Inl'I I.IT"- Nut link liiirlnnk. tag | ant 'lo tho, t.ISo:. | anil, ((4 tin..

  I KallicrJi'hn. II. 1"I.C.r.. Hrv. Kutlicr1'rniii'ln 'Iliu |MiHtmiiHt<'r nml, 1 hlx piuphiti)ii.,H "i) /'IUJS. p I AHIN E .E \\'S.1'SnlaI' t'lli'''.. I.;:.(.|J.JA IK'r 1'"rn'l. jirpsrnpiloii" of one of HIP, ol.lpst. ami

  I J.Flrnt fuliln 5ln, ," at iil 'U iiiiit.::.10, ) A.M H< r\ Miei.iul!I. ( a.on linti tir) /Inin.Uoiiip' mil I'lnniiHKlioim ( uirp4Mimlilll1j| I IMIH ( 'I UMMrlil III.. Un ic CI.\.t\: IM ISt(hi lit 1.: l Aim vi. i.: '.I.I., :'. |I.'"il-SIt-, .. iitlult fttutuluj muses ami, plj, ,'iani in

  :,. I MI."ldl)1. 0' tliililrciiH1. Mnm nt H A.M.: ; HUliMiiMnt ,|imrti'' I Iho hroyrca* of I Iho ttoik, Hum r,1 /1.1 in. M-iiiMiH u Ht, .. Jlinh 4.-Hi "n":il.ir' ilum,H ';")'. he ((4 < oniliix\ I.. I I'iui. : : .: 'VI'Y in 1 t.ti: tutu IC ,I'm. ( I 11 MHI' n| t". (-| nnli! fa.I 'INI' |I'r uItv! till Ihe) GIIIIIIlt'H.I m : II.II.) I h r..' .. liv,
  . '
  ID A. si. ; ('lirlBlenlnf* at a. ; Hh".i'l' itKHt ,.lllllh' riirulxh'n/4 ,".,1lill "'nl'" Ij mi ( )loaded! lute 1 ,iN vnik ii ittugtutitt micoln int n.iu., I HI I \ In Knoll I I lik l'r"PI It. i i, ''rr /;", ,, f'H tni ti\n >\ ., "\i.u >d"III.", f.1,.:: ) r tllAi.ti I Iliioncliont f Iho woil.l.
  |I. :
  r V>Hier 4 P.M. 1'lrllll I lie wiik : ".. H. ) mid ('ruin fur .Vnd (lu.iii, .%tif.Suioi.iIui.uiii.ut hi'n I Ih mid, sp. 'rit% < 1'111"01'f,, eitluuu-hi'tit 11.1". It MllNM_M,...illllM.. i.1.t .'..' u lu'uI I.liiinl.". Ilico ,CCI''. Imlll.tHOW -..
  : .11,11. BUII.
  . ,'I every moniing I. 1 Co L unt s iluil -0..1".1- -1. "h'u'r':1!: IN' t.ittuuutt i In itiinil.mul hunts| < If-i:. 1/'0.1 v > I;.i,u.s. I 1.11'1.11: ('(.iinlv, I fid; |ul i i. ,1"1." -.-------. S

  I r IArTld. "irticeirvory Vu nix hll'I'|'| )' toNtuti', that hiihi) rlili'iin4lo ) II, of Kiln louiitt', iimilu lln I h si |: "r Ik'HU I I : ;: S'IIk i |, Itumli) t, I 1'1. t.inliM nml lumlur, tt nh I I'HHI.IIII' nml, g'unl,| ,1"IInl.;, ,
  | > ", l '
  111,1", at II A. ., '"1I\ r. M. flue Pally \ I-ar j ) II. Ihlll" "i 1. i'iutiuilttut.' 1"1.I i', Hi1 .rn, | I.2.1 |1"1'i l'iurrt.
  I Hiimluy) b'h.o'' att% A. ',. Moot- anilwkly) are c'.inlm' In nut toiiii1) HI'h'H.111 t'.t'! Mulo.' ,,t the ( hull. ti'r r"'I"I, ,," r"r.' nitoi mil I i N niillduitOf I II ll'cIut.." -Ue"li ,". f.nn' jar Iniriil"
  'I 1 lull very W..101, nt HiM. flint 'the, lennml tttint')' ctii'')' dut., Ionic' 111'I"n. NUCI1.4, IS I'OIM. I 1.I'r.' riMim.'mo: Inure! IHM| Ji h 1.1 r. I"'r

  ,1 I I ITHRHAt. liiiiiiitniii I ( | on, there i In ahtiun ,n"l fur inure, and. llivIIIMr llvrne'H mill IH nt ii turk ..wnil. i.fl.r I '| > I think h.' han I'.i.. hhip 1"II..I.1,1'.11',1.: | | I hlI.I I; lUUIiiirnlloK' 'I.I ") |N'r (1"1.I
  'ollrclnlol. 10 11'I""r.l fcimii' wnt r
  : Id. A. k. ) ,. lIt *,hott JIN ) I u l.r .
  r h'I. 1'.1" "" \, | 11'In''illlll, by lilting .b"rl.h'ln ttiili u /lino tt i nuiiie.'I on olhel .111.1,11 'H'I"'I, I l'ii.R .
  pI i I' 1111), at II a.m. In Oi" rmnn. "".11.1.i Jim, Ihei, 'hi'IK.IKM| | mid mm.! ttidilt' i'liiiilalcd lio frnsi., lust' Momhit I | 111 tl Miiuturlil i .imthl.iliH, eici'iill t .Kit 8. IAJOV L..:.
  :III.I., hiimlar hohnol' nl II a.in. IIh'', cl.1 not domm I : ) 11""hlll. "h"I In |iuuttitliIurI! SorC.ul l.iHlMf; .ihKlei, li'l; ,
  I fr.I'. Im-i'b ol'Snrlb"1 inriii''r of 1"01.Iliiy. IK'\sillier| | Koulli of .Miiiilpiuurund / ) 'h ilama.-0! to TIP 11"11'. ruriiimIH 'nn in nits.II It 'tttt ot.uinl: K. Ilicr.., il:!), WIII.I (inly LelUlirl101'1,1, wo 'f 4 HIS.
  . i'n and ttiHtofHiitiiiimihnml.l, .,ickHontlllelu) I in"tier Nor luiviliul', I I\ I NUmo: \
  13 O'lh'l' itrcetii.Hi' \1 : tt at I'iii' j t.ilk* 114 weht In Ins i (1"'I'hc"' i ni> ;. II S\\L s us giBiuli.i-ol'\" | Woplli-rOno I ,
  its iiliniiHt I'limliiil
  ihiiHHIII
  1
  j I -._-_ utility 'lw.I.I".r"b"u, In uui ii nit ----.. I[ : Kits I.111'11.' 11 .'r"", :,iii">, orinoiiiiluliii.I I I 'irlcns '\ \ 1,1.1'I I Mo.:
  : I iicvolriit A.aotjtttoit$ of nil other nun .I'"IH'| | i"iniini( to eu II 'C itu Ml 1 'ItmiilllH, 8", .., 4 hv IH nut 111''lute ,mi..1 I him;. nut hitue. muIIKH II Nor | : ( 1,011, I K. ] of incam 0"11'.111\1! \11',11' I'0"1 e"II":i : ..hlt i-ui:
  .
  8C."Clun. Ih. ) II"'I.hlll. .. N. 101'11.1 cnjoj incut. ho i'uu ,
  not' dimk ililno
  "r ili-.inil in ir : I IS'l IOt I I I
  ,I No. 1.SU' mul our Wnkl) IIIIM" nil t the inttH of t hut' Mm'n II'IIIIH''r, 11:1:111,1:t: II iriiHillnf1liiiimiiy nil'' II"" ii Ill Illh', InIn | ni Nnr llo'lmii,,I"'I.I I.I'I. \ 31 <".iro no liii teh' Hlicn in I (Cuio. I". .J. l'I'I I 1"I.i"A: : lal's: Cnlaiili

  cilnrc lit'iii'viili.iit AHHOI'liiilnn No 1rai'oU laity I ', 'i'u.huuutl4e'a ttuklv 0"1'i inn, mul' \ i iIllli II i I | lL-hl. 1.1 i l ( f mt I "1.,11.1)k. 1\ 1''I"I'"I.llbo. I Nor .I"h.lle. 1''I, h ll.i, (c'll.cllhit. ; Itov Ofll0'\ the 11".1' toi ., Toledo, O.) 1'1 i riopile-
  U until Hip
  Sucoml, Mnmliiy, In cncli month, d\ n Ilh CililnriiilH nml, ,"1..c nilccellii r tutaivt.iu'htf \ II..r. *.'. I... il!( JUII "I people .feellko gi\llg it I 1'.
  ,
  every CaHn
  ., tl.rlll sunn 1111104 f.itnli, flOut, fn 11 nl i o 'hut li' ,'; '' tn t Ih,' 'hituica.tithi.ui I SIl' h 1"101. 1 lJ"i| ], : ( R-lal's li Cuio is (taken
  oiliritml und 1.11. 1\,1',11\0' ,1.hcRI.t i
  I 14 and
  nt tin ir Hull our l'r'UT ', Htoro. 1'01.111. % !
  ' / the IK HI ruuutlty' m ttniiiM"r In I I"II.o I itt IIII'r i'ttfuulltniuuti on Hit'ir In,ok 'lo m.,ike HilUh rn"1 i",'lr"I, tthhliN o 1.1. ,'ml hy liipiivl Nor Itus'-tiii" lf. 1. III"'I. ->, 011 \.th. II.
  JOIS"OS. I'rei.IVniaooU li. HI'\II lilo. (lumeiond I .I.IIIIK n. 'I luit' no ,jl'lnod tifuu'tls $ I lhit.\H.,.
  llieNalc. nml, onlt! omiilullur |nr ) enr.A ktoi y ui.Igtuisu. pulillslipil 11) hll".lr. SIr -IIII, Unltet-pi" I. I Hit, .ra.111 fur llm. letliii/, 3S evci'y ti\l\ loin. l'p-ii'it 7.; 4,15.I 1.rJ"c..1
  anil IVrillilo ilalIroaji.TAILY h ____ )"hh"II" u til )' lino ih 4t"iiptinn! tf, ----- -- Kim \ etli, 111'1.': .,I Wu', fucr can easily o\luil ( ( all ., Ir I wild'l.y,
  ,
  MI"T\t Ol.' (lniNIINN) >. I*.'10,11.'olu. U IH Iho In"4t 'lliliiK of UH )kind \ tttre "''I''h. tustin, hshiutl IliU m' riIU'iiiidiinild 11".rllltr.|,| ,..:111. ,i\| 1"'oor.I"nt" I (iu'ccfs \ sal.ruclol') ls.

  'lilA VN$. HIP lulirtlctt' .Hint liii4itirupHiircd| lu i Unit 1"'I'r. mid Hell..I111.' the fid''Ih ''I I .nl'.e. .i U. | ",u"ilo, v"iii: ', ttill I I nuko I Ilium' fico: Juiin' 11'1'1.
  ArrltPtnt 1'111..1 In'Ihuriiiliit's Ib. Itcv'ister, i M nip IK. It. ril>iii. :li 17, lioI"! n.
  .
  toriiiinii 000( A 'il..I''III.H..1 ol fur
  1'.1..11 : / ( ..1rII.I.I..IW..1 ri'portir if' hula \110"1111"1 I I KOIIH .In.lnlnt.: Hitsl,:EC ttill 11.1 V>r I 1..11.., :5)> ;, WI'l'l' hO"I." I ))' |II"sI3| 11, I lite I '
  1. 1 Ill 'IMI' I lttuuti'rs that Iliiite toourinlpnlr.hu AC'III. !
  : A8.iKlp I '
  month Nor llio
  .V'.ru'lllh.low. .. I"r. so. I It IH ts'l coiiiplalnt illicit
  Itir llulii ; .
  piH'r| iil) n ri'| n'M. nliiilvci I t lil/eiiof I Piuu..uu. I lr I mi) \ n, r..I.I 11'0 occnlj.llo
  . . I" lUl/uiH Cllh"S
  ,
  ..... on Inu'.rn\| thIs Nor I !
  I II' l pii I' eiiitof
  or" pii' tuii>. fucli
  |
  1'nc. .. .. .. 8.3UP.DfKr.MVK (.hl.'OllIII..11: mull' mi" nt to the i ('I thnmi 1.11.1111' 1'1,1. :IInll"I. : nmlailio
  .. .. : I 'Ihu, t ti iiutiig; I Ihu mnn the, t 1''t't Sir 10"11.I '' II;", as I : I ,
  I erIlir from, ; ttnUcn fur t tie I liilei- \ .1'1"1' JIOI""C.llllglol; Head I \.
  (mint ) ) fur ft., nrl"u1. I I 1.1 7H
  "lw'"I' tin' ,
  m oninlat( I
  ) I fuhI ti ,'1 1.1"10. "Hi ,
  I > tine lit hit 'h.lbI. K I VO.lVCICO.,
  >T14. O'nll u ) 1'uiMieolu I nruuuiIltt
  : \ t tin .11"r."r'h i l'tt Xel'Vtll'II'O..U.
  ) r..IIIt.h..lrl.lr.1.1"111.,11, I 'he ( nMtn' tittl: I u. still, ho iHhlml tin tinea, Nnr UIIIO.f;: I. lion, l Ilililr8.>
  y ( Aplirmlite 'I 1 .
  1'\1. ,
  and l\ ilul ; :I.
  I 1''I.nro'. IIII! ,"'n'hI11 \tutu hud teci ') V'I."KICI,' juitut rnlilHtl Hn> n. t 1".1" i Iiml thnl. tiff I Diet. HCk| of hl'' It link KIIIIII, I hu..I., VH. lion 0(the I Ical'l.I I and] Irucl. .101(1 i :.. -- -
  ( 11"1. lit '
  DAILY n t .
  | 'hod It i I of .
  IIUUKIU At. li'iiiiidorf n.mo Iltili'S'
  C'lm"I"I'I" ] 'Mm
  i\ (riittutruihea II I u Imik, '
  .
  h"rllll' i"tt U : MnnliiiH,7ilNIII Inir .tonriurpet I
  ln ) .
  on >
  fctiui.l ,. nlit
  .1..1. 'h..co
  tiny mmttirC'h 1'1'01 Jlll'r.
  ; : "I'lllM.i Marti, :: on thin lui t, nml. Ihc wl >c-sof Auiim t 1''I.'rl tl
  kl, 'KJ.-I'nif. J flue' mil. 'Ihiuinhrim .t".ll |'uiln'i on I llniinisiMi for the
  JK.'l'NUI l. "iti.ni ltnnr\\ for
  dl'"II' 1) "ir I a. nil (that in ( : ( : I nlLII \\ I ill I I I iuunnlu I ] 'ful 1"1.1''. Hole nl I Ihlsoilico.All .
  I, HIa"l. ijutu iiniillii, lei'lurj nt H::1.1 thin S. (or :' 'ii,'..1 I.II. nut tht: /ln.Unlllian si "1.11. hook' ) halt nml, nil, nml MI "(' I i-lirdtor I I thv ,... \\\11. iiI .litirk )1"nll'l.;. I llnlti f u .'ix.n. .w.!i S.tttltilO (1'0\0 10 !li'o'I.I ..
  : huilir'' lln llui'i \mli.irk I Jullle8, cpiil4.( '
  lUli \ ? 'll i 1' |It.
  "ur lnrr.t nil.
  n en inu. iMiltlii-t. I M eta nf M hl",1 hlf'I) ) ) Diii)
  . urt i
  I I uiim' 'I- irttatttjiuut .
  '
  11""III"IIIHIII. ["ntllll \. Ul' f Illll, 'k I llll.l. "
  -- UII 1'"IIlh ._ _IV a._ .rl ,!.i..t.. Inn.. \ I.,: II. I_ pinccd In the Unit
  ami lltlutiil .'... .
  -a
  lhuinrlIIILIIU s ,
  I 1.1 1.'b.I. | I'lTltVIK IN (ho. I II.I "'S ... .1,1)5 I 1'h:11: I limp. 'I ,ne ,.W "lirloim KuImik .1111.1.-li 2'l. Tuko jour ooinbiuifj to the 1''II.Rt'\.lo: l 1'11'\' \ I. ott rlluI lit
  IIISTUIXS.'Ihe wild :
  went welt worth ..hll. /Init llil. ij< iitloiiiini ., 11 ) .1 rdiompluhlh :'\ liii ', I Mr hlk I tt ; 71,1.IIAllhrMINKl. llalrMoio Cliclgo Ii'iiKiklTtliiiii I hilt niiich
  'kut 111,c, nml Ibo 'Iliuis-licnioiiiit 1 :.H; and liato nil. nt im", uHlflnbiiiierbi .
  rviiiliidK. mu a or I(M'I rtnln Mtulhili. hn.k111., if, dull,,nlnir Ilh'.1 in llm ''''mu 1114 ''t. .1.l : jour hwlcl"8( | lieu 1..1 Iii

  tllll.bu lei'lurvr' uf 1"11"1"1. who, w.\-. (''11111 l'i h'"c'l. h )h.n Ihl'I..rlll| ; 1"'r"I" )Ir. W. >. hi ) .. r"r..I.I. iiuuutus.I If o alit 1"lu., .\h I/:tur, M..itibi'\o. ;'|-(. lhnIllie. WII'CS. bangs, 11<, 111\1\ OI.tcl'. trluuh. 11).11" cIty la'Ian. Ih" 11
  lull .
  then nUll
  milk.IHIIIH '1 \Vcsl Ci
  1 I ( ., jciini n lllu iKiipluof'! s hut lilt' I.. lh ult, ttllh I ciurgo itt plti' pine, fur 1"h u .,m hullt I li> .MiBs,.. t" ioxcinnicnt stieel '
  III'U Xinty | Hiihsorllio In uml, flueI'utt.tiw.tut I'or ;' ; ( 'uiutttt, '.' I.I''r f I.\ ---- 111010
  j, I II lecture. Ju nitiiu lu I u. tnoinuili' In 1'1.' 1 fitly, iii|' II link .1Hi* \Utt.of riiiliul I; h n, nml liuimliV 1'"trIlill 1"lnni.. ( ought
  ' i I 1'1'111 011. 11.1luI I Of I'4'etu'.t| I Ii tn i.Y < iitiMtin u : 'i u.u and, h"'I'l di. h.'huI", C\S'T SI1KI3 ANVIIIVO to rcnsai-ol.1
  \111'0 |.1II0)| | 3I'rllle.I'12. ; : that
  hi
  rai Am IT.
  * IIIhllIL Iwk J"'IH'I urrltiiiK' h..1 flits luttill I T"II'rn. l'u.inn :it I I11 IKI. can bo i-ompsicil (In
  mi Import
  up In
  : |'jj! ,I ,I\lr.\ March 4ih-Iho Ti-H'licrH Nnr. moinliiK. Tho ,cash I nun, 8iirticd 'mul mdel ( .. mtviitirpln ,tourottW. I A lirUHi 1 .) I llrk.1; hilt uti')', :1171: I I have been |ii.ictiing( flucil Iii uio Mai'tin's. Take no other.IHMS .
  : i! [ nml ,id Un \1 or iiivi/iu.: .i) ,\1 hrU J"III, h'iuuillcurtt, 41* fi i' Utcnly t 'eats
  JI !'M.III ttnn 1"ln..I.1 IhU 11111 by 11"'hlr.1 f r fit rftuur i-Miiiiliiiitliiii' 1111"rl. 1 i ) and luiit' hietill' been

  :4 I>, 1'u) no nml. llnNikx., Dr. I'njuuijutii --- The Iliarduf" lleulthof I riicumhiii: inuui') )' (.'. T. l Cljl!r18. ublotopiitupaegolablc coinpoiuii\ IlKVII & ( 'o.,

  "i[ I tholiwt lecluro we ilinll Into the' |,,1"1.11| M-UTIUIX: "Ii hold IU nirulur moullil) nniin.'l.ulh'ht ': t 'll", U'. 4'. T. I'. IllltU, IlllMllL-ll till' p'llilliBHofthu ". Am\1 I thin)hu rh M hiti.tt.V'Viuan nun, stotcim'' 0'1. 4 II.1 h nha.) that would\, liku .SIINIIIOIIS, Mvcr Kcir Solo Agents.

  j,i Ijf u I t* ollrh'l' from him IhU ) "ear, 1..1101".1.| | | > Ilr.I II. I li.t Norlhup, of l'ull'I"II. aHt Ihe. """rI'. Ituiet huugti mv iiniinlls lu nil I mild olll.liilH, 1"1 all muI Am' I. A I ilvtiiiiln, I' _''loin" n, lilt, ho hI:ito i', |iioinpilv "lcclh'elJ\ move I'.\Tn.NT8upldly

  : lu w III YI.lt l It'IIII"% next 111" 3 ,.jij. :iiKulihiil (.,II"II"r.' tt III I,e nt tho ( ,". luuItI on the 1.1 Mil' diit' it' it'iry Ilun.h.. lint f" I Iul f tlirco null 1"M'for |UIH| in f Hit' .Vminino : llilh, r. ttiiih,. ::11. Ih',1 to "" \ sanio

  ,I i ; 1..I.1 by 10".1. I. Suit th, D. I'., St. I'aul, 111'111111'1'I I"I""W 11\31.10),11\\ \ Hi it ilalHof Uio |in.int 1""lh" lit full on' .'n..I or( ..h'IH.I.lhu I lit II it huttlty 'furnlili ',\11"1'''" I "F I'' M luiun; ,) I'tri )', IHI I, itc aid\ (insload\ of tveakcntng) tho (lg8. obtained by n. (;ifisIliTo, Koff.
  .I"hl ; i I', .11 I", and el's
  1 M Iitii. IIIJ.t. "AIIellll dnik.; IliluliH"iiie \111"1(1) I.Hiuro In t'u limit I llmim. "iiixl' ,it licmi'lhi'iliiiiiKp., .ill')' W. ". ll.lili. Th W. 1'. '1'. .11.I A Vii: ii\1'4.iii"I,. 1''I'r'"I.1'111" Klein.No nlslliltivo nonets Ih. Solicitor of 1'atei.H. )Vu.lIngtoi., .,
  I : ti.a (' illlTirtiit from --' ._- Ihu INIVC 1.\11 iifttt I I II' D. C. Jlianrli OtHi-o
  "Il 11"1) the omv > 310111) nle'lit. k"'j'| filled ttith Kind: I I 1..14. 'tar! i'I. In this city Fur
  I that tiara f" rr.NsVoiHOD; I':IM.iiMIlrtl. 'oldlll .\tub SitU;' Wk"l., llurhoiii' :'nil, 01'1'' leinedv wihll my know infoi
  |l.n..I"1 I r n tteik 0' a.", Hitler fur i tin.' t iiatoillii, ltthitIl. mation apply to
  Ild \
  l'i'iiK.ieolu I mUii No 4 I I.I O.K.I In.Ida .\11.nl' l 'I 11 i |Ittu, :iu7. huge 111 //1! I its CilfihtilIAI. Of.
  ( .
  it Him a / nottlum 1 >. I. I : I I --- Illco.
  1..1 I..I.I'N111 n IIII.I.I": "*, )11,,',. ---- Am I HoiiL-l.i* Iliitf I ) I ilchi. .. flic. Tcnns east'.
  ' !!.i C'I.'TH'I" ) regular{ imvlliiK 11mr-Hliiy, ntghif '"hllli. In'n'l, \\ ill :\Mll'ani' ht ; Itiv dm C' I.OVT .\ i.t'fi J.IH i:JJIH i ti),\|!i4.i|, (' 11.1' M.D.,

  r'tl' : h llliit' .l. ,n caiiillilalc. Inli the in')'.terh.. of thodiilur. 1'111.[ (t Ifi) ittit. I III ; ll I"l tier, 'I"r' .\1.,1"1"1'; ', I Ikriinlik. Sj,rln-n; on (lln ..Vm Vm nil silt 4 Ix'Uls.'1. i. A III'Wo.Ih'"wH.,( A u til( --AVanliinglon.-____ Alk.ATIIAIIOV. A .fits, aso n tululu, ), t'iiuluui,,!,,,, ?? (-hhuuut., tttlul,,
  I HI'l'UFIU. CXt'llTIIX'IS10NSJlKTI'lllMhllKD. llmilo, hut, l II Iflll llf Kill. Jlllll. I uUin.'ham.U t hltukir, !'*<. I i( U rhi
  : _-____ ____ ; lrn'1 11'wlr.\ 'l.rr.i I .I.lllu..L i ni.Cullilnlii. .Viimili .Vdu 4'KI unmilHiii, ,htttil| 1H( ,utah, ?? llt ,itius
  I : 1'" Ull.1 A ('lit Il'l.It. IliiutP, 11.li; 31 C \1. I'. S. .\ ; .l,,.hu.i' I. .' u ltlauk iilk drc44, Imniitt' uml of hut r .Vmiuli NIIIII 1.'i1, rt'ut.hil. wiimnarliilaHiho fium ,,r tl,,, .HMMW.

  Uf c :! lluiry HUUM, AI'III""I.)'| \ a.V.. K. tutu J. ,.. A, 31 (.nun.i' )', pimlur' ol the I. ir.1 Illll, /U\liiKtiin, k)| Mrnnd' Mnt Uil'unl, : .lml ur:'li'li'k, Ant tun nt rl1: tiniiliHcti A .,'h I IIIIH; I II tt ulston, I I I'H.i1' Ituil.tuy,..k7.! : \UKKT: Ullt.DIM.KSI lt"eir. Aruronhi.il U luittuhhib't'. ,

  K:. ('''lr\II'I- E'lrmiililii count)'. HnplM' wlured ihunli of \\ I "tiiglouu, X.I. I liiiiii: J I I ('",,. Wibltrlf... ".ii.". .l. I flue| ("OiifP' lt'h.il. t'I"' "II ,e Am Am ..,,'h'h 'Inu I Inw)I i Ad rillslnirt, .IIIIH, I'll tIer,nil.I uuI'|1. : I Ij'ott l-v.lt ami ..ft, i. ,,llri.slvll| nl1,1,| (it|)'If,.'.

  .l' JtANYJ : .'., mid V, I', or I tin (olim-d, nll.IIC'on.tention c'llnl.I."I.I llnlnnIU; jr| j) I.,,r.tutu o Ito n nit tint\ of fit .. .I'llrJ. 81 'riiiiigh: );! un "1'1.,1' fniin the Circuit tin.Hiipn of Mnlih, J III | l ,mUtHV.Horn. : .. .iU Nilllu I. navo
  .: 'mo t'unrl (in the winio Him., IH In (tho 1'1)In 'I''rl.'n. j-sasJ.i.. &.l. 1 'J Ilk 4J7 money I) lI'dlU111
  K Inn "
  at
  I fur. In t"nl' tul.Ch"! 11'1",11.,1 I", ,!b 1/.I.d lil fIji. Intercut. of I ,.w ('hln'l 1'1,111 fur 31KIII IS I. ;. ;l. hrtuir, I'mp'r. A .10t""i.h.1| library lImo of Onklnml ,our seed' nt descentI.aiulrcth'n DIng ''o"o." to opposition, wo have l>oon
  11) 11. eenxrcitntiiin. ?Mr. i'lintiu) cmlurwmenu Id nrv I' toxxl up ho\.h( ,. mutt to nii ni'r la ito I.IGJr MtitunT.llvorl'ont ablo lo piovo lo
  tier t'a ", !I. I I, Iliorkrk 11"1. 31ulIII; I MIller, Mo. our customers ||,
  IiiIri. i.uol tiutti
  ,I.lh'l 1"KI.lnl, ) are Inim HID hIKI..I..c,'.. and (Iho ilk : I K: M ., iliurKo" of "II""I'y. "1 obit your mittn, { I 1 Ux Uf I. 1.1h /. New 1'iop J ju.l iciclvcd.WIIIITIIM.D w o arc Ihe
  ( ( Court (in I'"I"II; Moiil- irMcinlc
  tin ulion Ito 111)11
  Ihu'I"11 within 11.I'k ) of
  ( 114 tiiH of 1".1..01. nlll douhtlik, lnli' K hUIUI' WI,1 ,, "to thin | r>o.iition '" I. fi', (n.lix.: rcn.apnla,
  thirty d.) uHir the |"nil. hut proji'i' nluiitf | (goulutry I Mi-.w-ncer, t K: W INon, Mltri. of RI'nth'nn n "bu rulh.w tho |1'I"rI iuii) liimlKr.tn/iiiiitl I ( III.Norlli / "iiiiiiiopiiKirurm ho, |iatollMl.nioU I

  11 ot Ion. lo illmnlMi 'ill,nh.il.C. Inn, Mlihi.lumeii; KMuiili, HI: "'iufthil' : "i etC liltir., uml-" "| iuiutlurutuiuutit., lutirniptul M lute< ('ill,n, ?fiui6.l41 -I------ -_ hhucreftalhug,

  /.I'oLbl. for niollon ; J. 1. Atir)', 'Iho OAILV t'."".:icl i ti., 1''I"ruln. |I. a ,jiiln ; J I 1..111.,1 I I I. Miini ; I I! I I |/I'| ,, tho jU'lo.) "Hint you tti-iv found Iliver u l'iih"I.., $1.1. 11'"II.hI'lo. : : ir"Ami I.t.tvu ltIAl( Ci,.,
  Norlli' "I IliilUinx I i
  eniilril: Itituitlu( (vr" hat >V'.t Horliln nut .u.itiu'uiii 1'., Fit.; Klluinl) 0.101. t',m M| k> r: .1"'Ii'l| | InI" doonitip, that )'on Innf .% uliuiifiull,i .l.lthti'lh1lE' ,. 'I.O'lUO.\i'( : '. w011 liatn il If the( cost t wu Jn at l ripoivcil

  tin itul>' of H dally lien.pupcr.ettUh 1.11.) r'roHton, 1'on ; Jjiuj.hlddui, 10 bil. nirani rf miprort mid\ thut Icu I litnei WIIIII, I l<.an y. fifth ,,.. cat a full I I PhI Ittilt' Of Ill hiui'ut
  Kon'helmcr, AI'IIII1IIM.| | ti. J. Mnliloj\\,, (' lItu kiui you hl"* Invn ", under tli (In. who )liavo iiRcd'Hio Mui I.1."I maplo Syrup, btut-kwhteat, aflit
  1"0. AI It .1'- Tuniia. | ; ) lil; \ It of I : lAllh 'r.IIWTIIIIIHI hot'4 J"-1, ,
  Tarblu, UK] ttlfu, A|<|x'llcc'-r.Hciiiiil: >lii -u JII'III. t' I(iKlOkhy) ) Flu ; I Mm in, Kurt W'n.t"UII'IIP. Iho lhl.hl iirlnonrr.lliuor'| What o III crust I ii'f.iioeoiillncnn.iit.I Willo I h 'Ilio 111111 I I llHNIIHKI I Jllliw.riniplM .
  l ,
  "Ihounh
  t.ouI Iy.U.Nlt.J 'I'ho r I I ('." n III nuiku I inn lu |1'1 in ) I atorugp hl'i1 liogiilator ('o., Atlanta ( 11'1. )
  ,'all rcKnlur lilotdic
  "WI..II .
  ( : Kovmiir UI'holHt.OI. when la Hindu (1.1 m her fool I., irnpilon: of the
  1I
  : Irlpn lu-uiorrnw ( (Iii f'Kit of I'ala- C'IIUULI. 1"01" '. ( ) \ < fluviriiite flll'II'llcuau. kin
  11. ulaw 'N'I\I'R-,1 : Indicalo
  rl I K: fuitory ,, u (
  I. I'nilir, Iliupoimlttiitlon ami law thin, fox ttliarftudi.liniinman-of-nar, | Utwii'iiIhuhniiritiif \ /nnrl""I. Ml.; I| .0 Melhlti, ttliamufull 1"k"1. I II'UIItr! foot --'- that )ou need a Aw ,!li.
  o *
  t"'I. of hU
  Ilu" n. they wiroln AlgI.I.) A. I IL l' 7.l. I I l.'ainl | |1.1..10 i carry. tlHlloM.lomorrow licMlon, h.; \\M\ ('oUI.I.'I.| | || o..kI'I.11, ) ) ; J time; -giHl ui llul.Uinlth.nhui. ho tvu Tit; 01'T\\Ul! > islt\ (. tCiI' of l"hu'rAIiK'a ( iltE % lIseo'rftv i

  a llreiill JII.IKO) wutue not (lllw'n.1 to M'I| a mi.ptiun 111 I.( thu 11"1)'''', Aln ; J w '111'1.! A r.c) lo, till hIm llddllny tour, ni limnontl u Jl).run, Mn'u'i :: Whin the skin, N 'U.III.\1! Hh liltililit-| | | ., <>ri.alol by I C8If 1, ( lirfOhiIlttIf In,
  Iln'I Flu 1 l I'r ,
  Bnl.lu\ In Y..IIII a Hnul' JinlKUient, inii'nil itlhiTHof Ibokhlp I uii) |".I..I ) ; Mor'Hii und ttif,, | J.u'kwnmdnifp II dirty .Sum Jdhiuon' ."_ "I'hero, AIII) pnrtii'iiilaliiilnK Inlircil in I th tractof niplMnrotbtr i M'IIII''|, l It I U ,.' ------ 1

  ; dnrlnx a krm. ollhu$ mint on ih'fuult of I lieUcfoiiiltiiil I<| V:. t (thu tc..| /IH'Inn'n tho ImiirH .IIII u \ Milttuukw, U i.; 1..J'lkl"I: l"n'! erlutut l (bl ht'iiur, liiiuitkiitly| I've nu Imnl kiniitii an Hip lIlt us 1' 'oof I Hint the MIHN! .. illiuinli'nil mill\.lh.ran. try rianl'i.you aiPln searili of KOOI nur
  .IH"u ran siluili-d
  itt, lu a law hiih'd.l 1'1'| JIIIIuiralMin" Molilli I' J .otilitjour o nncuit ureadUKvpntitlila! lot, u I Inllnmuiiiry. IMtcnt and l'ligrhim.
  : liommoii A i > 1111.11 )" |
  lon.t. '"lli. I alunhi ilutuil\ cnriNirulo" linilu of this | whlilinill U1 Ii
  Ilr.1.1 I. Knnlil: al,1 with In kiich ,11,1111 tlty 01 1"hl'll. killhf4I
  VUj llm' you a nuinncr lhuto's
  ;
  ninein .Ino 'mil Mulucu
  Wyrlik I Agemita.
  vi. 21 Flit TIM; .deny. --- ; Ilimt-liind' I iimro ,
  AIrll. torauiw thorn. \ lhh-iuinhtru..
  ? D t(ut Klvo ( ,kl"'kl wldu l 1"1.1'11 ninlpinitiiliiliiKahoiil' J Klnrimntii, The"
  a birth.
  of cl' to MiTIIOI: > thIUIt'II. S.W Alhun) I Ill; hmiili, ion '1' U tt,( ,S ,'hi, Iron Km: -th U'nto fs
  lul power llt JI.llo iinilo IT niter .; Nilly "las -tltli III" Mr Clerk, nml' \ nil other puNonn lira iuirtulty untiihil \ Imli/e. tutu" pin' IHen, >our af liutiiunhir u unit .tin.

  y"oaLol. under nf 1"t' (chapter, Itcv I'. L. Chill in', J'uHtor, sort to.. to.uiorrow 1"in, ""I'I""ul. I; huni'l 'I h,imp-on, FII.// (unif.hi U.o ''"..bl. Ih. tuuncinf thoguuoinln Unit i hit 11,111,11"\1. "("'nt f"r and\ n'pro p Ih.II'.lb""i'1' 11| ('IHI"niiitti.r fitful| u r.ptliin lolliu"Iliidwolnor I ('tiN N Pull),I..

  8UI), tho fluul UUiioiililiiii initdv out ('U'In ua follott "i_Mlhilay $liuol (0:3,11.I: t I''it,in an'I ,In Ind UN; Jl0 Amllnuni>.!,., Wai 1""UoO"J tba 1"il."t "'II.lhu ill', tiCS Uirltliu titlo u'"h'r' the ..1 111 h'I't.' ami% tl.ir.. flaIr 4-

  : ,, tvrni tlmi1, pirovod. m. itt lvlno $i.rt lee I a, iii. mnn.'Ul p. m.MoriiliiKhnlijiilt ) Fralc'I'u" tllra. liolrn, nml' nil pirnon. II not |ln ii| not t tuleIlgo italr t'titilng tic., a hh.u

  ' C ttdvr reveriuod. Gxiitilliiu' hint airlln'; Nit ltNAt.! lllTKL-'llli, I'fi,Hip| | lllli'r: I Tho ) -- to 1.llhI.: or h'81! lIlly of hut Uixcn Clcillll.lho only map extract( Iha _- btutrufl..

  W. A". Jllounl, for "Apn)
  Mallory, for Aj>|"llutii. All luvllnl Hi'iity' five { Vrmir'l.ai.iliUrr' )., Alu. j'I for l.c1.la/"I.IL. Iroutl,'year. glut wily '. |,000) Iunuirnhtguuel.VUl-oan J. C .01"1'1/. : / jtaekao of olen 1.1 rai.lul Jet&i Co.i trIal general verdict LAWIt of everybody IJPAU ,


  \W'II. AI'II. ,Afoul Co.,  ,