<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00010
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: March 4, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00010
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-' '- . .


DAILY COI1fEllCIltIH


_:- H . .. ___ __ '_ -._ __
: :::


VOL. ((5.; I'KXSACOLA FLOHID.FHII IA> Y.1.: [ .\ i H,1l I I. I 1SS7. NO. 10..-

LAZ I NEWS TO 3 P. M. TO-DAY. (t'ommillee' on' the l 11"I ,'i\'I.WIII,1. :liithoil/id, lo iippoint' a eonl'iieneeeiunmillee. I lie lloit-cilinl Xenillc4 I IIN, .k.Hel llin I P.v 1.1 ,\ t"1UI"1| |: ; .I ISIMi.;.

JACOBY .--- ---- ----- I agreed: on, 111'1'1'1.I but' .1- :tmeiii'nientswere ; \ \..lIltT"11'h;\ I 1.- 'Ihe" I..i-

I. \cr\ iinmeiom( ninl, hI.lllol: 1 !10..i n Vain ell'oi Is u riv m i>1e nl! in' hu I.t. I k denl" :and Cabiml nrri\ed. al t HIP eap,|. M Inn. I Inn' k \\iilki-r. on IIe Ihilliflil.
Tit E LAST llorKS.) (
( pdnied, : inimberod" this cuinniiileen t.. secuip nn horn's ii-ep. s hit I hut'luulilit al I I. .'. "lock pi (dial 'Ihe 1 n|"illi I-.eli ;",,, s.i % .
tlIIl'
--- / :iii lint Jet 1 able I In pie-enl, its "lepoil.lie of no 'iiioiiiin| 1,111 iepeulcdliniidi \ 11.1. k- of liotli I"lint'-"'' UPIP et 1 bn. k. r'l.t\| tl-niis' | :1I ,-
:
I hoped lo 1.,' able lo il.i-o uilliin, ,- b\ meinbeis, u bo \% l.lieiltoi I 1,1. hl1
Tie Celebrated C Goner C Tobacconist c I III I'll), < OM.UIXHII.IDI; :" 1IM .IIn ) I 'on IKK MaikelH.Hii Henry 1'1:, a '. \1 ., on HIP,
Ihe. minutes lion bills In ublih tliencie ) I
-.---- ne\l' \enliPii "' 1""i-ta< upon \ belt lotI.: Hairs th.ii |hilit: :
l'e: \ I 11.1' Miii h .1.l lliisine-n, li- ua. inaklitft: n'nal I
Ml Mulit "ScKNlon soxcinl Bill ollicer" for liiiat.ilit\courle% ')' andimptiliilly I 11111"11''II.,1: 'I liI'I': iii l"le\j-. niiliiiiii'! -il,.-. t'|KIIIII-| | -jiil; "'I".I,1. "roumlniul. li.i.l.iipiunchcil, lie ,liihl, ..
i
I II.\! !!! Till'1'I : I I I I'I| I' A-MtIM! |! 1' Sl'oih P I' I 1110' in rmilricm.,. 'I'1..' I HiniNi Iii.1II. | )!
: uas otleied by I llairlsand : prc-enled t n c..llf.I1. repoit' on :"l',,ll. .1.4, I IJ.'SHI I h..ill., fl i DlMMnllllllllanil t thai: I iri" >' e. While I "ii\er, near i MoiiUIrert.
lie Sni.iio, 11".1I........ ( Im k. 'Innnl ,,- uii.iniinoti-.lj,, :adoplid" t HIP li amending M-I lions .',.I 'II ei.irtnf| nlin'li I l..int, a .-r<' .\nnrlinii lit.

link. li \ll<>" of .\iloiirninrnilliin .| 'I 1'111' 1.1111'.1",1| fil:1, : |1uit.lt,' bnililinj ..1,1.I'I: I i.: s. Ayiped' I.'. The 1 ,. M Iir .li mil\ .\\11'! I IJ'.I I I. .\|11'1.1'| || n rildnpproatlioi: al.'lItl1' U'lanoMcd lvthe
Tobacco Smifl nut, 'lim M.'hlil: mil 1 .I l\ \ | a hack diitcn,
Cigars Pipes : \\ I'ltiiMiliiitliiiiiil. Ihull. ltc.i :at? .1.itk-oniillc, I'l.l.: bill pn \'UcDial I : uliene\rr, Ihl'eetotirth '
.liii. hit I An.l :'ilit-ll., lull ;i,11,1,1.IU.'III ., 'II" i 111"11." lie >t ilh.ll'ol to ( beidi
IlllillllS III 111.Itlks' IO I III' I'll'nllll'llol tin-; lime about f \ Kinkin, .
At point nally: i> Hie 'Mionil an\ .
\ Illlll "l |>.lulu I :P :1,1.1. <4, |1'11.| | i.1 I tI. "iii.nl: .111,1 i concealed; hi III-
tin'Vin,IM* HIM! the speaker. .il. 110011.1'1 with the hamNon: Hie ihukdill iuI!l\ hilillj a population, ot :riHlOil| ) .hiatl; | ;'i.I.lll.I ; Nilci i r 1.1 I....k ill. -.\iii, Ilullu, sell Tin, hauL: -'" | the iiMr

FISHING TACKLE NOTIONS ETC. Ilii- I Inlinelt.ih I (ieiiilcineii I'.c: liiijiTin. 'nn 'teiion-U :about, :aiilinler i 1111,1' appl'u alion. 1.ldlll that t III',' I III"'t| .|,||,||toil| Hint\ CXllt-| < 'ml" ', t.\1"| MlHim' "-< bank, II huh" tin, 11.,111I'\i-lily
lumped
11"11
'.poinl nl I Ilii1 C.I.(ONI'. '| bet'oie." I Iheip uiK.i-nb-idei.ee: name of I IIII.\) -h"ll.! 1.\1..11.. | I Ih,' ', III, tint u i\nrt| ;.'..,. lniniil| "> .Vj..i. dottit. npcnod I tin. haik
.\""' m :imii', t Mill .t.ik I 'i,111,11,1' ', Ainiii* dooi" 11111111-
of, bus'inco. M gciii'iit! :: lull III t the i Ilic* '": -"iilion5l''l L und 1'1" (Pil t Ihe, limit .
-- i ; ; nil," it "uiiiii' Ann'i.eiini; ol a 'min '| |,
1VTIIKCIIYVIII.is.l.i:' : ( ) : : .\ XII 1:10: : 1'\ II. M.Vrr.: N'li.ile' bainbei" It hiihiig niuhl-lnod :-.I l2!':!, t the Complioller .1,1 hivi: nnIhoiify i 'II.I'I 1"en.11.111111'. dra. xed him to Phi :alit 11'\

W "'lii\.IT")\;, Mai'eh l -t liitliPN'iiHP t I Hint' I Hip 1'n.sidenl ol' Hie I I'niled Mates:: I lo ('rani HIU 1, 1"I".I.| t andubenevei '.' I'. III, 'tilultu, 'I 1 1.1.1,1m'| \1"r"i mill' him Inlo p Hie u .ilei., ,"PIII.I'.mc A.,t"'II'tx IIP

Newsdealer and Stationer: (tie I 111'I
up. nn il"in on iinilion of Mrliiuc i.I or hi- -11' id nii'i, 11'1t"II. apiraicd' alHie I 1'.ink-in: lilies II.IMI,;: :!1 1.1ll'ul|' ,\1'1'I it mil I ..111111-5, liMilil nHi, -,linnu '' men "liunlc.Ht ixdiin. 1.) tle, |,: I. and.
door and annoiinird, I ll'.il I Hie1'icideiil iilii ion a.l.l u that I tint | ,,,1,1,1 :, I7-I-I! 1".1. .lult ami,\ Aiuitsl 1,1
: : : i l ,
I II tIM iimcilcd, to piy t to (lie .1.:11 : ity HI 11 hI '. I-J 1,1 "'Ilii.ii4UM, mil; -,...t.I, ,, dilMatv.it.u :, I 'uugi. III,i Pllt,(. 'notiiltdHie 1
) tieiiiii..iitit h,id ;a'pio\ed| midiirncil :a "ecu 11':il it' : like New \ oil 1.. I I tie
HScLllrocid. TIclTOt :Brolror.: I hoel:iIndians I 'fl'.vVviiiK: I \'III'il. 'i Jiuiii' Her '1 M7Milfiler: )'ult .h"II, : ,,,.1 nil inteslixi.lion .
of the.. .imluniont "I' the Mi i','\ 1'11 urlain bill-. The rieoidenthlmell I Hie I \1'111111'1' .I ll I luve' nlltl"'il\) inlnitI"Itilt kl"'r I habedi, I"illl i.it ijuipilv 1 cirline

',leine ( '''111'1 t al In ( >lotier' II'I'III.I"SI I ;' li.id, about (hit t lime i leadud I lo (ii''alll P Mich 1"111".1| I 11 u .'III.i.i h Mmili, :'. \\ tulIPl'i, -".h. A .,1 I ,i.1 |,:",| ? ,H ft>ulll\\ _
his "loom in the, .'; I.il.l. Shcinun.illi tally: aCM II ", I.. .I.Hois .1"1111111., | t 'I't h.lh'|,|i mil" i in", lci, .in I I. "' .
Tickets to all Points Sold and "l'iuiitiv: I the bill uas "rcpoiled lo theSenate : \ (' -pei 1..1.1) I. .. I I. |I'll., u bin-Hie, I 'manw.isdioped
( ernI mil il\ I filr.
Bought Exchanged .
:;; : on ''''11I:11111,1': it II'. .ittt'hiisuiii. '\' S.iUbnn'. potted' ( that I thO coinmilleK lie anloiiivii|'" p the (; ,illi l h'.IIII/\ --- -1..1. -- |' hit,; .Ih,. ,iii I'I p. |","lt ?,,, tlllnilnill

Tinc.is, and. iuseie taken. \.11. lo uail up"ii' ,the I'li-iibnl t>fHie bi Ion' the expiialiouol' t" :II : Nl-M I \ I lii I.. \,llt-ll 1.-11 elm..PhIl tiP I | ,no, tin ii till l. iletelopnienti

Order I'roiii (Outside) Parties wiHlh'.t'iH' niiciif I Ihi'r.icIlK' .lila'ou.lloill' i :amend, I I'liited SI.IIP.nut: ill'ili'c| il he b:idui (Conj'ip'-| limit, uioii. thou,le II ,lit. II ..i I- I ilhhii I lll'lltt, Ml n.elllllL'| 11'.11.,1.| I .IS ill, haII""IIII.I, I | ,in ti.l|u> I Hie allaii-. ,

Prompt, ineiiland", it ua II II'I'.II". \eas :!i.IIUI \ furl In'i" i'ommnnii,':alion to make lo le.i-t, :!.IU> 1'1.1..1.' pii-i..nl ,, I I..e in atI nit -I, -li-' ) I I.iii)> 1'1', 4itr' '..'.\ 1"1 lint last, t I'.i, 'all, heuaiadaid: I.. :i |,
I Conniebad lined that duilml \ I ill.a'li: I of Into i \1"- ttinil Iknr I 11.1. .HH ,iiimlii." 111'"a.
and Ciiivl'iil Addition.Johnson \\:\ A 17. petti til J:11| il.M |1"1: inj: 1".111-. ttith \1'1' I iiinii, I 'ike"limi Hie ini'n MI Ihe. lime, n- Plul :
The 1'110! all.II1I1). 'x ucic "l-o" lakeion ::1 ht.II.I: a""I'I'll.i \ I Hie.. I'le-iilelil Ibo i 1"11I1"1'" i hei\ed l.' ,di-ilo-e moitileail hati kill.I linn,,.
__ li" : I U' > ', I\1"il 1111.' mnlI.i. 1i1" t ,inml
=- ,,:, n '; (1111' h FI'1'11I'1i ." poilalinii' (,la: lII' bill I hat: lie bad, no" tin it hici i ..out m unit :atton- ly I the 1\.ll'im..r| its 011 npaiii: *. "'''1,11'11 in ,it, iilitii, i. ._-- -- .- ---

and, i il II a- ii:,!neil to, )'.'u.: :III.l I njjni) I It :!. |I" IlIal;... Thc I".i.ll: olliu-r, (1111'1 :and P tl, oil itliut. of Uo "11".11111". : 'e.I -- -- -- -- I 'urn, (I'I I. Man, 'b.I.-'Mm. \illarpr;

Al :5 H. ,in.. rinmb, fitiin Hie (','iit Ililionmeil, that,: I tic ( 'II-tillli''lIal l '\'lnl..lllrl I I l)M-I"te, 11,1.11'.l'llok' NEWS OF LAST NIGHT.I.HMHIS li! public, loll gtiui.I, u bn slop i I 11".ill i

] & DavisCull ; t'" iciiii' ( '''ommillee! (the I liUliiit 01 |ieliodol, tIc, M II IXlh C'OIJI'hiI i bnililm billtill' bloi! Icil up' Hie. II'U':. ------ ind I lln K is ('tit.it c\i ilcmenl" I hen .

Columbia Appiopii.ilion'\ ,, icpoilcillnl liii been COIII.II'I..I.) I h. 'i' -t"t.1 until al I II I a. 'm. 1 motion "I Mi i. M t III' ::1. .\ "'\ nielli.; :ajjo' t\ ben ex pi'"essi.:' .
:
the. ,'ollllloilh'cIR: unable: li, :iiloiu| lied u Mliotil o.n.'I r"I'I-III. a i ic.clull.ni.. uaa; ,lopledfor I 'II"I'I" 11,11Ial (the '.imp d tin liii tt ait "101 kedanI
Addition( In HIP following lit gaiii' point-' I 1.1.1 ni hl, ill id I'ton to Hit- .
: :
:Itiie.' I He I I then moved Hint tlio Si.'.uliIt'iii heilial-ol I thecnalei !1,1-boued ( I Ibe appointment ol a lluiiuiuiii h',' loInl'oim : .. ; : Inn IP', .1":1: It !h) uas all.I -
thai
l.OOUCaidsof( Iliilloiifi I ill' 10 cents,u I I'ad, iii-iit, I llii,..ili-.i "icpinetil and'a-\\\ li'iliulher U 101 tail> I live minutes of I Hie hour' "I Ito I'lCNidenl, t hat,:, p Hie I'.MhCtiugies ':' I Ibe 1:1' Knstii:i \11-111 I -iI.'lilll.in all"\ I I'I'oldoi"l' I KM. H""III' II | |ul hllulhihii', |,

eonlereme." I Il was .o nidciiillie noon, but' the :ictuiil: lime u as live min' uas: to, ,iiloinn| ,sinedie. ICllt 11111': : ..
Piimnepr led ,
11.1. ,1'-I K.IW' II liihl
00 lies of 10 luun' Ii" .
/ limn Tips at i puts per li. en 111-11".1 to foinenl ililnthitnc. I -
I iil-iii \pu" .
I In I IliittniniItcel it
Ii
[indie1: Ca-hineie (Jlmes al :25! cents t per p-iii. on HID bill lurtlic lelii.f vfMtllefami: \ I 1117 I iniiiiilc- to \11ih he \1":i lim- Uced (.. M lim-. I Halt h of Mi"omiin i :I :il -,Ii-paid....- lit.tli-b blaledHi in: (111' bril.eami: it'\ r.iuig HIP, PII-,

Children'* at 1- cents per pair.; \pun.h'i-ers( of \public. land-in h .iii.a led ,lo ha\e piip.ued' : und 1"111..1 I tist'tiaii', i'lhicit I Hie t..llonin; ,ICKolnlion 1 in t tinI'tlkan: f"111 si Iall't hive leplcctllalites 1"1'11- gill,'. the. I duin: vame to I 'liind-lill: tin

:.mil! :NebiHik.lliiili UMi; :i (Jentleineii'D"I al 2."> cents I piir.M.icrotnc ': i I'PI Ived 'tuon ill P thai, Is huii.i.I / ureatuieik :
per al-oa coiikicnic' npoit' I on the I'o-l tiiiiiii \ 11'1'11\l'illiol' bill iin.l I con-e- ed b>' a indinjr' \ otci'ivoiii : : III.i.1 I r to M\ I Ihe
>i'i'in"! I Ilie "H" .' t P Ininandkeepiiii :1'all; \hI'l
l : ;: att-Miy
Cold, all ('111111'., at 10 tents per hall.I.'uliiV )
I'limi its aition, (: for a mail: I ale, helibIcinbitd t 10 h IheHon. tI ilisappi-aird' : I ,inl, could 1101,,| hcie" becell.
.Tri'-r ut 1 H.io.1 ; I !Iiloiiici1lsiiiiel. All
: ) H lonecl
f l'IIIII"'lll'al'. -li..111111: t-eniielo boulli Ameiiui ; ,lohn (n.i I '111 Ii-I'. 'p'al'I', loi' Ihei | "I''IIH -" Iii'tote, _1""I.illl. "I"j"i ,...,.
,, .1 in ilei hum thai the I I- 1111
; popnlillon'
I ;5 NF.W 1.111.) I {I Cm, 'lain-, Nl'llulIl TiIi'R'lnh'clI. :ajxieed, III."lIalol'. Phil' I'. out test :llnhlt' and I liiiue-s" II lit II I lnile, | into) fai lions, ami and liieman I iiiIb.l: ;,IIil I |,:; l| |,e |lIglil| '.I"I;i uhu.|

( \ ( ., all rolur"ill i'1'111. 1'1'1'|' ) 111"1. N "'I'gall: inoM'd to iiiM'it apioxislon ubiibho, his: pic-idcd OM'l 1' I Ibe lie, pcared' I f., I Is'" tin by \1'011111.,

A s(ll'rall: lUno and I'.l.uk l !JKlrdits l(p t )per ya: lit. : ciiiM\MMin' |' t Hie cmi'lovmeiilol Al I Ihe ii'i'tiuts. I this i I moininj i ; tint lo"Ijolo.r: be 1'111 I 'unclesI'm -.' ill ii: .not i 11'1. I til.Ti ,1"-0, in II hlh'. I l'III.1! by I Ihodisuppeaiamii -

lil'n' cop' '> IHI- lou the, I'm.ion t lleilx of a i-lxleeii bonix ...",i"l ueieiibleinllte 'net of Alabima: limn" I the "ion.I'eieitee 1":111"1. r""IIIII.i"ltj1. uilh ot P th,' -I IIII. the ionilndor -

Xtrliic ol' .' anil llli I. I Ialltkel'l'tiiiIlItllltuult.. olliie, and m iile an t llrclho apl''al"lI' \' :appciiiaitep, : of Ibe' ball commillee, on I Ihe, ..llll.II( '"I 1"I :al.1l', iulelllipled. lifter t thedtpaldi walked, upon P Iho dink 'forsiimniliHl

Ladien' Uapi1 Collais. :t l for :2.i!; cents.Children's belialfofiiinii: )' peilablo: but pooluoincii of lln! House ilsilf nut III Ihe.. ,mem- a 1'1'11'11 t 1111 bill, "n I"nh.,1 imtilined, ..l Wetlnesday)' IIiII' tcle- 'ineo, ahead, but lonld ills.ioer .

\\ lie me i.uuk" < ii I Uilibed) I UII-P" I 12'j:! cents pal': r.
per hunt' of tihin .
) IIIC'1I1111 ''ntiiuigtiiiu: bill i euld. -eiaps' III papei' and idunants"f staled: 'Phil the, :Seitalo;" bill ill- tl tln ol | <; II M-CIIIC .11..1 In Kepublie.! intioll.) ninl I Ihe, opeialor -

l''ini".l 2.1; ami :'JOconli:l) prr p'lii.': mil yd It iimli thc it il MI\CO| mlcs. dm 1111"111. mid repoil'I' 1"| e atniospbtie \111,1, an ("I"lhlillll'o| of 11"1' if {but,. .Ili:"ime, Inm, iinleppnilenlsonncxuf ( uas i|iieuuh illiCIt, hut be iiHsincdthem

Alter, ,dincn-iion I iliu 111111 ;'11'I'U' laid uaMl: ) iinpuio' ami 0i-| IMMt.IMt.1 hile I Hie I I House bill tthhh i-ti nl- (mini; on at Sili-dla. P that noiyual ,, sent (lilt.)
I Dailies' flack LIsle 'l'h"l'n.ll1o.l'" I .io() < mix I per' P1' iii.Ialies' I. haII"'CI
on, tin table, yeas :27! lIlp: ll>. pnive.( und uas \t ill ""I'I"III".1' : a imijiiiily of I til t II I nine ,uuifiiicitvtie I F'Oll. P II AI"I. p illl-i.I,' of tlip fionlieieondadidoi ( Thu I dain p I then |l'I"'I'C..lc',1 on llswa

> lildf. k FilliIH.ll1o.l't 2"i rpntprr jiti': I'. : and ttilhlohictotuoki. .. %', iltiuig lo t I n" poi''les have been cominj )
I'iirillv: at .i il."i: Hie l.ill'I'"I'I' iioltt ilh-l imliiiKappeal iifjiei "|1.11. "11'1'1'|' anlloii-lt. I Hie ('ii, tneer" ',kpcpln' ;' :

L a iiili4ii' to I lli.it lib"<:t H as sent, to I II lie.. "Iii" |1"1",1 I ut|. I 11 :Speitki', pi'"laled 117.1_ I.I Hi11.lim '. .{ in. some -tilling Hi:it Hie ilslnj;: .11111'1 I"l"lll. bnl nulliing moip, un

Dress Goods Marked Down. I llou-e. 111'111"1"l iiiiie-du| iul:. t them I., ob'eituthe 'us of it li"flI"I pie-i' 'nlcI a t onleieme Hate-tilt" I .' 1-111'.111 others. (thai il .|110 IIM. slciioits voinan.,

.10-inch All Wool Ca-dimeics: in culois |.*, < pnls.M Allison I pK'Miiled. :a eonfireme, le- t inlo ubit 1 plobtbilmokiii' ) ): onIhe I it-poll t on I the ( ,t illuat I llellciem }- Iui. 1'1'111.0111111'' i cxlcnsivo i hall tvait '. 'bis 111 itutugu'" itppaiillon' hun. ualch-

lioittm (Ibo Ijt'itM:: inti'K\i'iiiti\i'; .> iindludiilal I llooi.l.xu .. )' bill, and. it uas I:1"10, lo. II Iii -I I--1'1'1'0|' and, that miioniliyhliuj "i'd I thu, plaie" lor "\cral tilghfx, hut
: ; :;.; .
.Ments.III .1 bills an agreement! I licinfjleaibed I : pliiiu a ,do/en II mote; II' lii iiuuutuihu.: h n ( i-ili lor Ihetomplelion :! Is (J.lilll: on. Whnl I IsictlaiuIs I Ihe nho-l b' is not -Ineo '

: i! I Half 20) '...nl.. on all pointsc\irpt' astoi chiLihii belu, hoseeal: lit In'ball; of. I lln il' lavmi nl. \1'\" I "lli"'I'., but' I omits Ilia) 11111 Itt, lime, of Illinjr this "cable .: 11'1':1'1"1!

;:'i2 Manni-Is, 10 rpiiN. N'liatul: I lleinoredlli.il IheN'iiile : ', le IIIH'"I".I"1'1' 11111 on Hie nlei I Il appi' 'opt, Ini ion lor, l be, pa)' incut ol (I'i thu. 11"11 II Ihi-c n'poi' 'I-hut'c been IIN: '111'\\ :MIA i: nu.i:.

22:! )Muliair. foimcr" plicp' 2.i tpttls, now :I'O) cents.Ilcanlifitl : insist on I Hie. diagie'uiuiuuit: : on tbiil I l lI lake iiihanl: :ijp of )". I'"I'lllIi'rtl 11'111"'ili., and I 'tuuuilp'I: ilaiiiM.: "I HI I LII.I'l MIMHi.onr 'Ilie I iIiL "sulke I I I., lu I'liii-iHiiii, N. .1.,

I'laids; i l.'iaml:; :20! ) cents.' mini ami it uas ii i 01',1e,1.Th "" '11' 111o. :uilioii, i tie', g'"llu. I Ill older lo enabh; h Ilie Iilil I''al: I i able- tli.i icdtdiiK Hie "icpoilcdiictt !, silk,I \1 I I./PhIl- Sil..s.

the I into indillereucn I Ihe I'icsldciit 'bi.loic I Hie, liamls ul ol t Iii i ("invention belueen,
( ,' Ii.llolllllg I HOIIM> hilli1.1'.' nn u til t noon I'AIHISON X.
10,0MOiM( )( ) J Yards I ll.iiiihnrf'and: Tun<< I I'n l.icen, 11.11'1'.1 I Y., big
Just leccivcd, at very low ll nicn.Samples \ taken fioni the calender IIllIll.n..I. nml .11'l'tl'1'11' I 111'1'-1.-' IIflll I I Ion-IP Ild ks itcie" I dn'tied Ia,: ,'k I llali AtKlila I iitid c del; 1"11": me, full, -dike, in Hie -ilt-. mill-coiHinucx.; :11''h1'11, Tho

::\: Sent on AI'I'Iiallon.Gents' To proidn. for 1 Iho sclllcincnl of I the ."fJsllllh"I'CUI''tlw( ( hall ami In. ten miiinlex.A i oniii'meI, I lit' M'II.I"I'III"OIIIIIIl. 'a- : I'tiiiU mill-, ('lIlj.I|,.) iuug :.IO) bands,

n""IIIIIII'hh tlio "ld..I'g, ; .V: Meiili.in I- HIP 1.1.li.' ,_. 1"lIl1gill; i I bat'k I In I Ihcirt liiesHiijp uas lead fiom ( lie TiesIdeitt I lion-ol I I."i-l hug huh. ;cyoll.iliousiiicpun : u" tinned ) e-li iln.. '" 11111,1., ) in yd.

'hailuilh \ ,', I Iheii,' 'In" his. i-pilin, ;, but I have mil ,reached a ,1"1
Furnishing Goods. :, ll.iiiro.iilCoinpiin: )' ; foriiicieasedrcxenue t i \ on aiiiioinn ; appioval! If ; dcd silk 'on' ;in ." of\ Ibe it l III' ,

tax.lloiisn ,dekand; gioupin, : lo -elln "r in i onMrsalioit'il vUI'lolI.lill.. ,ih Unite, lliiltliilUil one u lt)or I Iheolliei. sdike.Vilon, \ i I ,' I mill-i I t ,

All I I Wool Flannel Miiils. I i I II lilt, J JII'PII iiK,7."iirnl-i; I''h.: I bill- nlllhol thug Iti,' ionhlrnclion mood t lln ,emh'itncil, lo I In older, (lo allow I the, liI.. I these' ,1'. I Italy(: 1 h.in, not pledged; h'.I..1' 1,01)0) 111I'1, will :11'11I.I.Ijc. ( 1 soon.Theni .

All W..II..lallllrl bhirls ami I Jlr.uters' benl" iiialti| : )', l 2.i. nf. rnllro'id: biMt'csteip Ul'ol.II"u I weariness "ioie.i"ittenl| upon' bills to bo peal for Inloi" madon of lo (jtvo mutual Mtppoit' I lo Ulhcrpow-' ate, 'nov 8lJ' I or ) silkopcialivev
\"N
Cnllll'llIait.! t Muiine! Shiils, tl..i.UlIlO L :! I'p"c.III'[' lollo\\9' Ih.h"g) \.Jgi. In the jjalli lie-' aboul men hi'ift HIP flIght; .of lititu as imliealby 1 in thu PVI'nl of wai.'llieilel.it '. idle, in eonsniuonce' of I hull

Flannel (Ovcr.-hiils) I *I.2.; Iliybrc liver, alor, near (Columbus. :20! ) pi""I'-OIlH i "inanipil I Iliniii:bunt t 1,1'IIlg"l. Id I the I House ioi! .k again took a : in p Iho, loi" million, of I Hie -l dike'I I 1 IKUOUMIH, toe 111.1 Idle, ,

lii'Ht" All Won) HclI'l111'011101.I ;Mi\! --. ; anosx I tlio'l'i'nncshcc, al or ntiirinniei'ville but as itmi-l" .I lln m' weie in Inn,'kuiinl, I dun. now 'mlnlsdy) is latyi"lydito In Iho mitt 1111,111", I l.riHO, bands. at thai hour's lbitvoikN \

I : Ala.: ; iiiioxi HII II 1101\1'1' nmbcnt" and, somnolent altitudes, iluascxidenl '1I'IIIIotll'o, "ippoinlcd' I lo 111 illin:ucsii of piuininiul. "hlh"I"1 ,still ""I.
I 1'cicalo Shirts, witli CnlVx anti Voll.lI'I '
I ).
tl.fii
lo ollb fi tided itb, let'
enlii e u ins .
liver til Va/oo. ; and the 'I'IIIIIIoIhoo; they ttcn; not gieall.t t IIIICIChl,111 tpon' I Ihu Il'cHII"lt.kl'.1" t h lliiotiijliits ,, upon ---- -

Calico .Mliin.lT.MpiiN. I liver in Misi-isi I >ipi' >i.Tbp i. 1r., I"'r lamoipi"eites wbb. .hUIIO ihaii 111 in I thai I il 1.11..111.1. .. iuInly Itnpii-i.,d by, ( id man, "11111 ,1"8Ir" to 1111: i ictusi; 'nNo \ .

(icnlfi1 1'lcalcil Coal and VOK), '.-.10.) ted ill Us keep, ( fur, t Ihe.. piescnt fl'cl fioman
"en.ileilicn: I al I li a.III., oil motionflloir i cna the t llotl-P III hint and that Hm PicsMcut, bad ,no Ill) .\1"111"1I.| I (I"I

Casii hid' Pa uti, *:2.!.OO()( nll,1, :.100.:: ) ) I : nt'iil into -ci'rple.-iou' i session' ol I Ihu IIIili C""g i icI ... fin I her "loininunli'tilion, to make In ciiliiii' li" mi ut \ith othi I 1'11

(ican pants' Tin* door- \\"<'ic opened al 10) II. III. onr alter > Ciuiigiusuuu. A-the I bainls ol t Ibe i lot kInally I(P 11111".1' rowtlts.:

KIIPO pant, M) i onU( to $1 1 1..i0.() I he Si;null' bavin:; in the meantimeal.cn annonni" "t-d, I hat I the iniufli, cue, "cotntnillec pointed totlnhoniol i I h noonthepcakpraioseaudealliii' I I II I 11'0' >-!,iledin" the lobby la-tlil hl,', WA-IIIM.I; |,\, M//'I'1' :-It It Is staled

Suits *l.i:; ) 14) 1.00.( a reteof t I\MI' boms. 'Ihoiil on Ibo puxlolUi.1appiopi, i"l '- ito I House loolder (tint P tl ('otciiiineiit had, iaii.-el, It to KIIII'I tt Into l"II"'It I : Seeiclaiy" Mannin -
: sin'tCHSOIuill" not bo !nlid, l
-
MOII'H Mght Weight Overcoats $7.00.: bill had loiiilied I bni maIn knottn to the NationalistsAn : apH'| >
I;" Im-inesK done( \uin a pic-i" ntaiion i an ii.ieemenl t.yIii mII: : ,
Jh! ))'$' A.h'ueIlIlI\1II11'It"h, Caps '-*) and 75 cents woiHi double. I tI)' I'hii iiilu ol' II lonfcicnic retell onho ,...i.r| I Iho Senate null'lieliom' "I( i"II'III"" of HIP I louo of 1:1'1'1'-: II.i.hol I Croke II ill not be pniHO-. 1'1', seveal" I.IY"| M-l.; I Il I uas the Ties.IIon .
/ inallt'to
I I nii-lili.I ol (Colnmbia Appiopiiu-', the subsidy)' 11111"110"1111" 'Ihe repot I Iu ...l'lIlll.'IIIIO 1 loi' Hie linal adjoin'ninentof i ,. tl same (lmcH! is 11'1"1-, tcd pntposeoil:! have" nominated -
and I : ,I sui iclarv i i ol h lite I '( ii-asiirv: dnr-I
Oil
Carpet, Matting Cloth.Oil I ions bill, n' hli h n a- read and n -,iecdo. it- II.rreed, lo, Hins i-I""I'I' of thou ( he Dili! COIII'C- l"I istitlived i b) I ll I'ai: m Ilils tIlt, Ibuiasohasbutt
> Hie
iiiu I I-tilt kCSriotl I Conrrp-S,
pii
lull finally.Waul all,11, 1 uill not .1'lall you huieltiliulhitigur piesiulid b) I Ihu gUI''IIIIIIL loIhe II )
Cloth Tings 1 yard wluV, :t 1'itenlx. I but hit has no ciicii".ciluilh ,
1"1'1 ; :!
.. j 1'j'd', BOiPiiKIleinp ) 'Ihe next t bii-inci.. aa pref-enlu-' of I Indiana, i 1111.1 \ Hie I'c. : than I- nei "eiwny, loieluti I nit \ aliciin 'and an admonition, to Ihu other m:liters rcipiiiinp 111111 InnnedU, ,

ion by :Senator;. I l.i):i'ef4 cf, a center ino >a'e, on I Ihu '"II:11 Iil her I Ihe -inccin 'ai'kiiowleil' 'emi''nn lot. the, A Idll.l-h,1 sii 'e-ted. Indications"
Carpel 1 y'd wide, 15 ppnU PIT" )'111"1. iillcndiui' Hint llllo. not. hi'en :able. to
,'meiepoiton Hin 1'OI'liJI..alioIl9, bill ; ei, "eel, ion a publn, building, al l.a- iiiilfot mill vain.thin, iiHslslancn: you '1'111'' \'Iolii '| point utiorr.Inx'y .
2-1 ly half wool 1 )M w'lie, .i0 ('(fills o 1Ial't\ Kite I Ihu" ) -nbieel I Ibe.. iiin-ideiallon" Itd'h'
II I was to t Iho l'IIi''llhal I tho ,onfeiieHtad fatettu: I 111.11.1lllIg"I'.r !. havo "lendeipil, every CIII"itt 101'I'eK'l'v" to ai don "IHoIIIO kind In t bin ,
: 1.1,1.
:.l-l'ly I 1 all I wool fl.no.Tiipenlry I l. )1'1)1' "
h.i. n, unable lo apiep.DUciisKion I Illinoi-. u laised Hie. 1jul11.ci I Ilie I dan-- LII-O at I Koine.An .
.. and BI'II..I'I"| 70rt( to if I 1.25.:! O"'I'IUlloI'IiI'1 -- -
I fit. lu%% cII and was I lulunpled '- lion ,com-i I ialion., and P Ihu I I'.ui.cjii iiitii.ii( of public' )liusincux. Impoilaiit 1 i lenolulion allei bug; -
.0 ai ting 20, :2)! :.Ut t, :i5 and 10) cents I pur } a lii, .. OIII.KOItII.I.IM.; : .
,roueled kill dun until. Ihu I.. I |lie| leMiluliou : uas adopted by
mid the confciencP, "lepoil' I \1 ilK | gus. 1III'"t' ton 11.lli'l AIII'I'al piodmls
Two-and-a-lialf cpnls i less tIC linll.Window .
liy I I. aid iihide< Infuimally in order, to lei. lathe bill ciinn' liom I the Simaiu ; 1"lltH, | uii'.upihiii, UUI Im.. the, man)' tin) ( 'lIlt nil Chamber: of Agiiiuldnecslinlav Ills >-l-l't h 1..1.h... '1 Inane In I III'
I
,. Shades In vaiicly.Curlatn oilier, .. 'inatleiH (If hiiiine.* bo pushed' j thin, bill ai'u livid about (Ii i ,,'..," k, and j ( \ 1101''OK of ItlemUhlp" you hate. exhibited -1 ) 'lie it-solution alllimidIho Hell list: ,
I'olos 50ccnl lo : ( )
Ijl.fJfI wild Ciasn
1'jziigta.tldlnciuber .
'
I hronifh.Senatoix. uaImmedialely I tailed I up b)' ,1111111 onr pi'isonal 11,101-1, P wUdoin, ol Ihe II pii Ii", Man'h :.1.-Tho new ( ieiTnati '-

wo keep Shoos, I\IIIIIL will pay yon to sco our ,lock shiimin and", Sitiil-burserpiipl'ointed \' llolman, who explained. that the, pointol'dilleicnces ihd in I thi. I HOIHC, ; 111101 I IInipiel IIOIIV t US ttllKAl'I I.IIUUIMi', H.'ld.tl uas opened. (
lnfiMO bu eIewlieio.HardwareA .
ing 11-(1)
> lojoina like ',11I11I11.Ice puuiuahii, lug bitweiutho t )' wish .tuu h and ely" one" of I Iho bounty (101m paid out of a fund '11 Kmpdoi'Kpeet: ; h uns read: 1101

Complete Stock. ill t tho |>ail t ol'ilm I llon-o .lo. nail onhu Iwo hioui'ei uas un Ihe ijnebtioii' of ton U bappt' ) io-iiuirii! uilh l.tinily, and' lai-eil b) taxiition offou-lgn matinlai Ihe" .thione.In .

I'iciiideiil and iuloini" him that I the 1'cl'clalch lor !('IIIIO. Alltrijuilua ) i lilends, 111.11 I now detl tie this I llon-d. I 'luiid, good" uIutt'i, lug Iho (lOut ry' I it he says hu, I gtalilicdal: Hnbftictolenl <
11:111.1:i and (;ianlon I'lows, Tools of all kinds heated, "toutiovei-y adjoin ned hi uo thu,." | appbiusoon' the, ,
(I\\I) I lloui-cs 11I1,1'olllph'I"1" (their lnii.1-' l.eIW"'II'fWII- liom plaii'n" : tt hire iln tics mo impoiedon disposition I Hie popo has
raints, Oils) and Varnishes., si ltd of Illinois, ami. Vir lloor and, In I HIP, I.
less, nn.l ucio rcadloailjoiun' unluile Cul.clllf ::ul"'lr. holm pioilmls' An Influential shottn 1'"VIIII'f' "l.mplie.: The, for

louse Fiirilshing\ (iooils.SaddlcR had tomelhini tiiitlicr to submit, to gi"lalhu t found' seveicly) iiisliig I suit" lion of I the ifovei" ntn| chaises I U ondoubtetlly i'Ivn thin DnipiroU: I conllii-
ItriillcB. I llurnoufi and I Horse lilankpla.: ( ,. .v, Manb: l.-'Iho I Dellilenc 1,1"f
: ,hem. t the I Ilon-u I cbtih lies for )- Iclllll I i ax WhtIRt'I" at the hauL of Ills 'lieuinovement. lo hIm" maintenanie 01'
Leather and Shoo' "II nil, i bill lailed. lor uanl of (time to 1111) '
IIFM. I 11\haid lo tho of (Iho Senate.While )
Tho I Kcsolutiom: lo I invf'lixalo;: the ldoll'1 peuio" ulih all power' and espeilallyu

-AN .':SU TOItO.NKSCK/lI'l.NCJ.- : GIJUU U.'I.JS" IN: i\i.itvc\si: :. 'xeciillvodppirtincnis, ami, lii'jnliu. an I' I IliO latter \ lKOiouslydelcmledil / enpoiis" II.Tho A (Cabinet: emimil: has been huminonid llh I n't'man)"'a uel:bliors. '1 he, foreign

Edward: Shepherd' \ of IlairUburp" I J>. A. lliaill'oid, wIioloNaln paper to pnl'lii 1 bullilinifs: III Wa'hlllglllll Jlulinan 'inoM'd that tlio I Ihnieleeedu odi"lli"H I bill was abandoned lo-d, ,ly. Ficiiicnt| ,"illl.lol'l:11Iltcl'vh'II' : relations of the goM-rnnient an"

III., RI8: : "Having received so much dealer of Vhallllll"II U. '1'1111.'I'ite.", crc leeoiifideied, I Iho latter proliion fiom I iH i tlinaxieemenlon I In lonfeicme.'Ihu ere 1111'I ) Chll'I'cl) The II same an when Iho last Kalihula; ,

lieiicllt iVom Kioetric:: hitters. I feel It i I that hu wan Hvrioiinly, It Itt iettiI with uHcvcrocold ulilirk out, and the lOholntioiis the .Senatuiial: ileik ameiidnn. nt. I Ii i.t tililol I Columbia' Lthhuio1hl.' Indiiaiions' inu P minion uill be without I or i gave

'my duly to lot millerlng. hninanity l that willed on Ms lungs: : dopled.TinprcHlilin. I llojle, of I rennsjlvanla I mo\ed that iii louis bill I I WHS "nlKiied by t tl, I l'lc l- discussed.'Iho I. ii pin iii IhiOUs lc.ilalul cQ"'C9HI01 to Ilyl.lllI.t Ito 1'1'.11(
know It. llavo had had tried ri-miNlies without
II running BOIO ninny ilent.
fill inr leg for eight: yean" ; my doctor iK-ncdt. 1Icllllf Imlmx'd to try I Ii'. ,I I ;: olllccr anounced I Die Ibe. I House I ii'iedo from I in I iluajjiconiciitto and fuituic ol debate I In I Iho I Holl-c that t Iho nation will I put' 1'oith I its t fulltretiKtb
'Iho Ki\ir I failid
h.hl! mo' I would have to havo the King's New ji covcr)' for ('oh bit lop. ppointinent'\, of Cock,nIt, I Harris and t Iho. anicmlmcnU ali agree to IIll'ho'Iil loiciilvulho of Cuiniiioiis" la.LlIllh) t II I a- 110 fio- ,t In lull h panoply, now and at

IHIIIO craiK3il or leg amputated. I lion, did to and,, wa entirely 1'111'1'.11 by I ,J8110'l' of Ai'tunin1'latl and Culloin the name. ullh amendment giving j J'iehidciil'kltnalure., ; I Il 'Jiicn..' 'f I 1"1 I'olllic. be. all limes against any at tau k upon' one
iimd, Instead three hollies of Klcrtrlo: use of a few bottles. Mnco whlrji time leached, him 8'\1\1110)'. ago, hit na"poikct >"
Mr. Hot- the
11'1' Hie commitlco' on HID lim'-ligaiionnlo clerks to ltepiunentallvcn.' tWI"1 I Pit t-peaker-ind, 1 1'urni'llilei I froiitlcis., Stitli icsolutlons. I'V"III"4
Hilton and ecvoii boxes ituekteji'sAruuliaSalyc bo dan used U III his family for all vet oul' ." I
and my leg lino w sound Coughs and, Colds\ with bent result. Iho "" %"'('l1lll'c Iicpaiimontlolpll ; man', : motion' I icnived a majoiltyotc -. 0 foio iiiiricd mil, uill I iiiatcitallyolienylhdi ,

and well." Tbis Is tIm c\pcrpnco! of\ lliouuinnNwliokd I and Cixkrcll: to attend I I the \ lint Mr. Taiilbco, imtde, (the W ,, Mnn, h I.-The Somite i 'J h.- licl mull lleilloiiH.KHII.IV : I lie \uarallte"i: of peaco"

Kleciiio: ( I litters arc sold at fifty litcn havo been tavod liy .this iiniiil fxaiuinalion of Ihe. .MilitaryHilcmv jsiint of no '|inoinin, ublilicoimumpd A.I"UTu J I Miub :).-The latent 10dn and remove tho Iollb. whlcl tho late

eenU a bottle, ami.! Km'klon'x Arnica Wonderful ]lscovcry. Tiial lu.tllcs ,, .Aldili and! (;irevon I the t time I to half-pant ucven has lonllrmcd the ""olllillll.( ofCapt. t iii< tlmw I that tho government party, paillmcnlaty' h I"debate may havo III1I'c,1 -
H ah cat 25c;; box the Crescent free at (Iho Crcsicnt, l 11mg More. A W. (;iretlcy to of iho ilg.1' ,
l > < pur by ---- Ikiau'l, of hkamiiii: r al the Naval' when lilt npioiillloii| was wllhdrawii I I u ChicI ''ids, sitrrecded' I In electing I 211 1 1 meinben 'I ho Kmperor: fX'els.assured
i n (8toro.Try
!! nal Kervho with thin rank, of Ilsigit.l: '
For washing, ii..eM'jinlcl8$olin'iif.ap adeiny./ all Iho ,."oll"III'lal'c.1 can' lid, panic' if I Ihu IIKW I nhllo I I lie opposition ( Kclelulag: by Ua resolutions

1'er feet Ion I aircr Beer, hut. Ui) Kxiratl ; It lias 110 vii|>erlor ami proilucci Thu picni'llngfiUlccr' digued, al I 11 1 ;:11) I InK tho Icylilallvo approprinllon( hi.Alhollh diet1 ioncial, and Jamesr.. 'J'I'Otcl'I'1Lo hl IMeh.laJ.!) Th l'I''shlolit.elect tt III give Iho r'edoiil government unalional
through/ Southernoucrny.by Sou them the greatest, lenulu.I Call and Iteemilerof, boils for lhol J 11.1.11 i
1I'cwllil, | Co., Now Orleans, IM.dl Kcl( !I'lull'lIckllgo at your \uioer'i.llnvuEiio .. a. in., the en rolled, I JM.Irlct" of(.'111 UIII' Iho I).'IIccl"')' bill had of Col u mbl.:i. of the 1101 lluli Inlay U I con I (Millry on 1HarO basis, amiildlvi'K ,

_ \ 11 r.1 II 811 110 11 KO'S, Agent I I HRH'M, lilt Appropilallon' : !MM I I, and, t then Itwas not 1'0udl'.1110 I llonso ) d, on motion. ---- tervallvp, and tho \lee-ire, | Idcnt I I front IhU. conviction tho l'fl.

A FINK: urror Solo Agonlg for WoHturn_ !..Floil.la., rmdii-d to tho {'resident fur lila, of 1.111\> of .Massachsdls( Ibo hoii jlo XII Minh l: I. Another, .litlillioi National! h.i Ucual. Thu National Mbcials 1 Hdelit hope thai lioil \11 blcm hU

"",,,"t1.blllld I ww.l.ftl"'l'1f| fur >ul.. at thin. IIrlllllll'nlaI11lir. : : I'iu ,r all HIH' |.. nt I In. iii(inmtnrc.JUIo arollllllil, to the bill W'r nonconeuircil > J of caillniiako| ha- been fell rodc,lroiu that Ilerr Homing.en I ul'rl. lo 1"'OI'I'v. ,' tho 11&1 mid souirlly -

Oihleu. hlcpo llnlr HI >it all lit)II IIcCi! that thoC'oufciTiiro III, aol. Iho speaker| was lipro. hal hi| ,'oILIIIII Iii>- I their leader. ," of. (iermanyPENS1COLlt .-- -. "r ....
.f' a; .

.19** .;; ; .,. ,


_.. JIf' r -.. .- .. .. .- ..-- -
.
i
-
--
_____ __ ________ -- --- -
-- -- n -


i -m itC01i1 tt.onm1t'ciit, I TIII.; JlnJ:1 i! ; m.\110X i 11.i I ) ; J'r' YOIIK.MULFORD \. ., 11 l".*tu'.grutlcniof tlS ..1 t',! f' < ..." ,i il :..1 it Th'viftfi I t rt
ai.
{ 011 i ;1' \ I i DIE IS CAST
j Xotv 1"1"' :iliol.ivvof: (hehnd, t None" r1 1: UII'IIOI"JtIA"'i.' M. t Thus. C.\Valsoii\ t ''I-E

.
of Iniporlanie, mid g clural) Inlert-l" : THE I 1..o.ta.I"e( ,r in1'. < > ,;!.'I .' itt uM)
RECALLS
The I'KXSI" I OtlMKIII I HI. I Is lllixlicil | >- 'frENTICE .
ilL' | :, 1".1111' we flic III mlistame of llu I"il) & of i ..J 1 .le1'; A ie i !
etcr) .In.ti Iii, tit'" cv.tnn| > f DAYS THAT WZIE AND ARC hOT.XVIirrc I 'II p"nkliin.l. < f ri. I hi UM (L..! in (:In l

*'iuii4. iy, >vtlii'l 'O""II""IIIII'IIIoII.h', '" I'".. Mil ttliiili, pruviiKtint, : vvhiiievpi I l, ). niI. l: ( -- -AM > -

nt Nos I II I nn,111 I XV...t '.n" ii fltItII. ( -I.HIIHAX. 1. ,11'I'N"1'4 or 1111 ,tii, ui.iei; ail.e I"". \ r. tlir, Iliiji hut I ,it4 tn ,linn I "JtiurlsIIug, fcr 1"I.1wr. up tl.i ''II ..n.-1, '
,_ -- -- .. ini I lhr"tpI"I"m" not uf, \ if I In.'
------ I 11"1 l'olllaI < nmpnniei .lnl..1 I \,Illi Hi" liuukiuthi... thu Iff nt I : .'.. ii., I. .1! i t ESTATE
,1"lllll.III"I'"ID PEAL
'. >.l.I\U 1 < H 4. It":. i'I Inter-Hie and trrrli', ',,rlnl: I | i | lire I it l* .'-tllnil I is Ilin I'muri-M ': 1'' th'.0..1.1.1., iintrjJ'. HIIIi
.. J .II ,, THE RUBICON CROSSED
- l"'l lli'1emplotp (i. L nhns 1",1.! (in I l-I MI n "h i.'i'l !
lion I I
I !
- dfpt'opeily) or |ia eiixi-i
) '
? .
(it Tif.l if II"t"r l ( tiryilixrila"I '" I I 1 Iii" Itt' i .\ \ -
Till,.; M.\V: :-1'i ''I' II. of i tl rttilniail. .olnpanie' *. lfici. hI I Illn,IV, |lulololh.| niuorit( '11..C I,. n < '
[IHI.| .C.rr""I.I 1 1.1 (llr'' ," n' "iKtrhiiiK 'h.)
An I'rRlli"'l'm'l'l' III I l be made I 1'an > vv lii., I,lil'I"'lIr""r ""lr"r.I"'a' I ? II''nlK., I I'; i.. 24.kuu.w) New \.I. i ll t.'fu'! invw-ni. t ho Kfiii to )pr'fer the lloInmlnn I

'"oclallon of rxlionic i Kepnlilicnnsmicalled : hinder, ill"I. (..l.-lttn-l. IlIh"'IP']>l orallect .h.1 ruin if giwuti! '|iiiii'.v,!; wn. Ilinv miN-i ] iI I fr.-pili.m' nml Ito 1"'II'hlh.-) CLrlXTI.\J( ) AM'; I : > T. --- -, -
nnter life tthp roivtrnluu) ,II. f
of (
"I lie I I'lilon l-eajMie (Ini -" 1"'II'J"'IIIIIIIII"' ) propeilxor Kliw In front of the" Monllntnfl Iwrwrrcn.on.l I tno .1".1. Mnny nf Itt,*,. I.nlo:" I I. it.. i iI i

| tin1 :Niiuli 1 11'; 'Hit'Ccpnhliciins il rixBAILY
i "1'III.II'gO pail ,
..
airy
i Hint )pull "f lite city hunt,! a PMVII ,1.1 wherever llidr "i "" 5 il 1.11 t'...l..lo. i NEXT TO CITY HOTEL PENfACc A
: al I tIo, 'ne* I I I'le-idcutlal i ) of either )parlt: 'lo hue rolltroVPll.ii' it..h Hie )pil"i I of ilnnl.-,. nml) Hie Mfiprl'iil \ Iit ( .:lit r.. for "lnl of It.nti"'>n. ore it i< j 1' t.,1 ntr
lo -III.mil, I IIllir dtlleletielslo fmin ,. i r! 0/ niiMilp ittini? M, QI PI 1.. i .* |
,1"11"11.'I'lli'I Mx 'mi .
| ) I'lkr. ,
t J" I A fotorito metliiHl with uui.y I .'i l tul'iiert I
movement' Is being, "III""I"I"" ailiitnilinn' ,..r other. 1'01'1) .111 low i jnnil thru, penny "".. Tlmt In', I IIn "" l t. tn 1".11", tl e.ulv) .''I" ..l I Ml.e 'I
t the t 1 IN'I! or I.U.' Kttell .Ignittvcro ,,1.,11 I II uf home % /)"II' 0.II";l | t "t',, &|1"I : ..\I '111.\, I F I.OI.'IIIA.: COMFBRCIALIs
nut' pailtI \I.
pi
,lit' Mlcll IllOn, as 1I.IIoIdlc.lil..c.I., ( 1""I..illol.lhl'l ) tlnw I' '1". 1iin.irkbit i Mi i Anti nntl luting tlit' ''..!tnr t I' >! inlv !I :

Chandler, tI"). no"( ::, ro I Inter' nml olhoi. I- Ilt"1 /cul, loileil one 1"1"11.11,1 mil ,Ltts 1.1" miteii" 111 .nl'wl-II' on |1"1'1''nl t I ill i ill ilonnwitli tho ciiiint." ,1'1 1 1 'n. fmintiinoto ,; I _

( filial pI 1'1 pc. The) claim that IIi,'.% I lie I Ivto persons I Hill-' .cI'rlIII", | I ""'calliird rxtrnriiRaii'i'. 'In"' "."Y, .ri mi |1 i \].'n, if film the': n nti'riMHi t:lie('Ilin i,nay!, (hit::itt.' tl| tll"tlio\:! jj>- .Iho.'n Ii;|I '

arc III tlio )pal( lln- .',as bus .( tIe, I )"('lOiu. II11.1''I.f" h"III.1111: "nmll A I tilings*. t ,'. l.ut .1,1 nn
,) lli.il d.niovr now lie cili/cns, oi ( ,, I I'nili ijtcninlvthollt 1. I 111', iirtnlnlj.! 'lint: IK"Sli: I ." II I j jof I, TliolimiM'' mid'1lo"r tin' .;lte tIle .cii'l.il ilnln'"il's i j Vy II-II'.H; ) eoiiic.ul.; IlId 1'111, 'till. ;
country" nut : u new ; I Injrliv j l. trnv< ."'f thoc i.lnrtm, m.i.h' : 'I'..". s. Itisinali.Ve.' it < ESTAHLISIIKDAMI !
menaces It I in l 1111' control' of. ii- ilnpillll.il' :MILI ili-ilitcfe.ti..I. in I Isll ttotiM. 1m'" l I.. i'n hlII,1 1 ln J",.. Ihivaio |',a, \i.U nti'l hil 1 1i II tI t'tttll'll ti. .
T"cm
tu.s,1 of I Dm hat IIi., olfirhim i Ifl) |vlhn| oh1 nit
teuei't llu I "" Ii ; Iii r out |> 1'I'
1111'1111-I ) I 't'IIItHIat ie iIivy, ) II'II' 111' I,) rtate' aol ,', AII'I"'rl.
part: nl.i-ly of tin-t '|"" to ,0.1 rooms ,1"i'1 n 'iii- ,"' i! t 're''1,1. I > .x.lt.illm.l i -AMI-
)propose) to operate)" mainly) 'In Hie \'o'I'.i i"-,, and I tho I Ihleo per."llIlill I "I"p"I"h"III" | .lay nt tin .inn "V'I'I', hll. if llw Is.r- I I ii. 1111'. 1'', vvhlle the n.t"1.I II'.(. I.. I lieentv 1 lu this.-, .,1'lhlll'I", ,,, fllKK I' : : c ..II..(/.1 mi: I
11"1 me ,"' .irnnii'l' ,
| | ) .
hl ,
lie 1 ilo ninl .li.l I. "Iwi. ( lituirs.'I! Pioiiitt "ale 1 m
renieil and k.Tjier. {
: a ,
: (
mountainous. H'clions ..r XVesIii 11.lirllh.,1 mil I i Kills, Imt i ,tuiu'.L Iv l
HIIIIKS, pinto,'nt ion. I a lunuy .Int I 1",1 n,11, to t ill t ir tul\ ,iul.ie; t. )plat'e t:,in,' In !'
II. til of) Alhitration. Ihe .In- ol'h I.n' n.l.thu wl.ll.I 1 Greet Our Friends With tho
"in : .s "Sldl n.t'rl. Announcement
cjitin I"r lallll) h"IIIIII'I.1llIlu., Ih !
: ) ; "Ilh. 1.11! not tiio inutilrrln, "I ; ,. Coot ':1.011 I ,l oif tn11'inlinHlj I my ch"rj.
( ,, llleu'i, : I nine < itt / 'i..uigii' of t'Mln.v. i In TIIOS. C. WATSO.N.HIIJ .
\oilh ( Cuniliiiii I ic ii ii t''t'i', (trcoipaami 1".I"'III'olllll'h .III'imf1 1111 ) e pistol il '''ell0,1"010,1." Ito l"llglt' )
Htf.'llll., VV hut lie tilt I li' ilil on 1,10 11.1') ni'lal) l/y l In )'u'bll/ l'II" I"ln") .tinl I s'i cju
Alabama.; : nut) formally: ic.olteBllml Ills, "iipiiiiii'r"( or I lisit toe. I, owe In Hint i l.h.1) n" ,. 1..I.u. .u>.' I Imt ml- i SAI.H. --,, --
t Tli ei'oiiil, sci lion jrranlthe" Hoard: I, ." that tin v tilt tl I Inino ,
tin1, lea-; !! "" ill I labor In bicakIlic n'.l.t.'t l.r... t,1 "n'. 111' '' i -
solid South UK- hue above indicated.1' of Allililiation:, 1 I Ihe Kamipotter' III i le-' Iulucut I Mo-e ."'. the volunteer n.m"r P-".I. I'h'11.1".L nn-h'' of,'I'llil.lln llu r.. I*I"ii .tIll, ; t. I. .,' | er- i tiN l K: Inure t\.xtort. ,' ;; o I Itttcnilrnel.i -
I Id
on t I
1 ,pont I rx i n> ">" t <
r,1
hal 1":11 ,.f Ihithrunutl.II We feel that a in I'c".al"ltl Ii, 'is i leirlieil Hie limil .
his I \ u siurt tat il'
its '
(to I" t i "III\"I.I' .I
nitiininii' )permis \ II. .0\111I.I.hlr."hI3 t-wt to flu-) "I.i.; 'n
l anthorlly I tj.i'i, ", t F hl.-.,. .liju 11.1 u "1' 011 tilit: ? I .% M "-I" l.M' i K: '\'htvlliltir 11"1'1' i rnlncts! as it Itt'ltul' li theI'\I"I'III"1 nl h IliU h"f'lill nl' I Hie Slitle.i .
t, : I rorcvvarne.1 I Is forcainiod. tn (lie and, piipers) as Is nott, |Kie -ed I! tin, ki,l In, Nir.U nml I ,-it II'innn nnn" nI ,_ .. 11":'!_ f.XI \t t'I i nf ll.illroiul) ; hrl.I"I; )I't""oi.1 onrrj.mi.'li. "i

North I lit. I the t'"it,1III: : ,'x I 'i.uuuuuuipiouut'i| I'-, I 11101111,11, !y in IhciiMlinul-iiif' HIM .1lh.. run ; : : :: : :. ) '' '
tI",1'1"'''' lo wave Ell I'\IIII"IIIn .
\ tI"'l | XV.i-s | ilV! ilvtt'llln'jnn' IhcN.irllin.si
),111.1)| | Kliiit anew and, l hit eiy I 1"1\\111.1| (butt provides" Iliat no nilnc--( .Inl 1 hu>ceompelled nil., ., ant 1.11)-li.mil.nx' ; fewer, lie "ItI.jii --,---- -- I I I ItI ."I iIt't ..f 1 I 'X tilt'rs nut) I tin-nil-, III'ln-ol.1 t Thc SemiWeekly Has Been a Success !
I to ili-i il. I the xeiti'l- iltn I IIIL \ttt : rm when, iifti I 1 "X| Al.l.dnclliniMm)) I Iu': .. (III l.uiUilar.- Commercbl
intimidation, 011.1111111',11'1'.1111,11011'111'1., '! i.e orprodncp rui'ltmnilc i'I.'hlll' lion-r n., Hie ''l/liot". John I enrilt I "I. t-SI ) I-MI. Will) wll ,I
II.,' ournj.'e( 'mill) l iii its nlnio l I lie pjpeisofant u I tliui-iii' gIlt. uIutrioi| l u lew """,. ,11'1 the iiinnifI I II' Wales '1"i'tl-ll. h .[.Iln'e)oil lull"'. 111'Illltl tlllee") .r"III\11 Its |llitiOSP' | < hat,: lieen, ; I lo, lie cntiilM: 'I'oailes., I : ami, 'ut llt' as Hie, |ipnilc4u.|' i" ,
rorniiil .lu" | | hii.t. tilt, i m .itthlv) l-i- ilni"iits.\ I le-t tveie in |inpinly; liolil :tiuh I it'l'i'--l''u' in 1 II. links ,
i/alion: of tv lii', 'h he lie a inemher.'Ihe I |" '111..L.1 1 Iniinp.' I "I u : 1"11|| ulisit) In u ,Minp'iDti .
rapnelly. I In I lie :Snnlli: ) I Iliey tely on in'iy I' ,. I I \ I I.T.i: : : I )" ) : iil: .XI.: ,| I MM 1'iil.n, '
lh "$tuit', XXnll.i I I.;s nlil I.I litre, I .1'1 11 I Tilt :1\ ,1.1.0,1 tiar I ) '.mil l I'raiul ii: lite, I Ilu, | liin-iiiiiis In |II"11'11111.11'111'1"1 | .
tinnolid nrjtio vole, coiiuliujr the Coiird' I- iten, atithorilt, '. ,Ii,1'111' i nil I Hie liflict} vtt" hilt it tt, ttlniij ', \ 1"1'I'I':: ,) -I I "li" i Iv-nT) |il'il'.l) I ,ml P. :.nipt. \11 pill fir 'I \') ) cci. (lie, u.llll"I.II'illllf, 1'/0110' "
,
t I ploy II dlcme/iapht'i1) ninl, 1 lo pr.-<',lilnnecemaiy j II.I ,'". ttns iio hliiipping( I"t.itui'iuti.I.' ''. I d t.h.. l"l" I".1 11'1' II. inoiiili". I '' I tliil: I 11111 ,11,1. 'niTil
tiPKrocii as theirs,. aii'l) )by IlIh'd",1I'1'" t .,. ( 1 lr s\|: : R \ l.I in 1111') -I) I tll| | kci a lit'llio ninl pel'niiltit' 'in I.. '
nsilioy would MI in.'my klieep' amill : rnlos and, i-r nhiliniiH."I I Itul.sajuh limli:: Ili." "|unn'l lu'lil 11"1 n>. fii I I'MMII, _liloiuiM.! 1.,1) .\ ,. I D other) v iliinblt I proi'url. ) I I'l vnriuiikMltsiif ,' tneiil ill lite In'.Ill- nl') I'"IC.III"II.' ) 1llhal| ; |titl.| I 1",1.) 'In il ,,i a:, M'iuuji'I, | ,

( I lie. Money' In uo\iileil, 11I1) I i' i aihil laioi I lite n'liii.n pro' ;> .J'k'r. .Iil tvlnte n'tlh",11 limn Mills 'tmiii 1"1 (I' illicit!'. ii ;thu'httuuii: '- 1'1'1111111-| ) ilanp-r anil I'm- e\isiii"| : xvicnir ami I't tuuuh. '
a I Ivv
| ,11'1
lake'in ]I 1"1 TAILOR-HADE SUITS 1'I( iux'r.Tiit : ) until, 1 fll'I'II"I''Iiy |HiiliuiH | pnl'Iie: I I
: ill ho .ed vide9, 01.,1, I oat hi lo lolll'.IhI'IIia toe tyre UK. tliini? for ei.iiMtii.n| | x '1" ",'" I SrnnH ,, )111"1 'IIno'II.hlll .I Iru-t. 'lee ft" ''I
vvlicrcver it I .
freely ii i : willIn ( | aunt, ,
nolliin! lo
< ,
.
I I ".'ur. XVIienn, limn "h" hl,1 h seen I I'nimttiM : : AM In (iis!:! 1"1111'II'C lallll'I' nr ennin' I i I nllllei.
and ; his dnlie I I II
( I lie moxl good.U'o ) flil.IIII 'pi u'u Hot in *I Miiniltoil)', ,1"1 u" ,1.1)t I., ,,,,,'luint "... i' MXX: II.I.XN.: : u \ i Mit'i.-i Mnicoli' XV i .| xMcnf III.,..\.,' vvh.llf. I ,'.lines, 11|, I I.\ Cmltin: t\ilike I I hi :.::1 I';I\.::10.i 11. l'cll.1 ii' h i
and thai he is Interested .
-, not pet-ontilly ,., -I. ie nillidttilliiu Hie Ml I:
luigii niilcIMIII.I llo'III"1
nwull'itttnileil!
,may now look) out, for from, thisor'aiiiatii a II'h"' I --uu' u .
in Ihe in conlio\er-t. l.lack k iin.l | | huh 'nll'r.r ".1".1.. A'I..I. : TEHH01J TO
xiiliject n Mm i 1 ,EVILJOE11Sami :
( >n I in t Ilio next I luojenrinill ,1,1. /,1 M.,101,11 111".01": : North nl Int n h ti"ii.I'tui ; .
older limliti" u'outshiu-huuii anil 1..111% C,. IiU "01,1'1,1; tvli.'ncHl. Gents' it, ) tuu't: .
\I.' (;, oratvanl 01"1111 Furnishing Goods 1 1".II''I.| 'i I
come every kind of f.ilreliuml.ilander !. I I".t, / HlillllllK'tteli, ,1"llh i ,' 1 Plllatns.Inr ) ,1 llniic tliat ilu i'lght in llielr' i-cveial
flilll.f nml
I tutu ulniio' of the Niulli tutu made,, l I".v I mnjurilt ofthcarliilialors I ",111..11', ".llnll... inn 'h,' "iniihtiii) n" 1 i\: i II i u PI.-OI; (I.MIin) 1111: i in.tvhlch on -"1..1..1 XX'etl (..f I'.il.lf.'N,); i 111'; ( nipt ami vlipiuin' politicians, ',"' ol'c ) III, 1'1 i-
hall: I.,. the MI"me I'm.; andctl'ect I on .1.1'lllk > ) vvnnU'l In tni'l I Ii ftttrcekn l.tir-- t .,,- .itur., ,"iI,', \V' ut ,.luit'| olPi.nilox I pnlili.-. 1 mils, ami HIP ; 'I""II) lainI: nn 'tl
hern ipuili>. 'I'hi-NC ul : will. in'oliaMy thl ,
Spill | | men aieilanfferoiiit 1'111" l'ea.I'r as ( % li.ive done ilnrni
.
lutir(
lit. vtlll I I" HI
of till ami) ] "it )PIII IH lotv '
ttiinin 1 1
as if all three, of hue: aihitiatoiv' ( 1.11 1111.| ] .1"1 t 'i. .. C i i 'lIe I 1'.I.i' jp-ir-: : ; ," -" anil '
l.ar. III" nit| I'll.ifiv r 11 > Iliet .
)beta" it' i lucy arc lu tuatu.: .. xtanili. fur ns the (').- ; I i "-Inl nip Iliinn.ii .Ik. 11,1 i if \h.1 "n11Io,1II n liat. II
CIII"11,111"'I.ill.I I .0,1. .,.1. I IIII.-M' Inxlnrt' i'rI'!, hiiilillii-, |.- I VVM 1.1) ititi'ttii.iv&'tukht', 1'11.' I the )liirmcr' ill ,
nmlin.Hltin 1.1'
ttlien nt l Illi I >
and are tlioron (ly III rarnciit. t ninl inMispH Ii n Section :i ,inukcH: it hue duly the .lontile .In ken., ali'l Ming -Iho I III ) : |nlinal -
| inu of the means to eariy out liminl : Iiiiinedi.ilel 1.1 XVinil-i 'liny >. < ",'1'r ."'I tinteinitiuil) S aiul I latr.iin.istrii.ti. Hie 1,1.1,1', l'fll'W'IIIII"| <. in 1\.1 I'loiiil.t \tc have vhtlilc: "i-ninnl. in
I
\I''ill'lllll., : } '"I'I tti 'leoini 'in.ii' t 'ii I' mlin ,
t hide > onilillins", lill, lift,'r i l'Lt "'il 11 il) : also In-, hIlt
| urp.Kp.TliP in selection. Kl--nt .1.I 1.1.1. h '. I it I I.1. I' -. "DXXKM.l.Ntil.ir.i ) '. || 1.lcl lnl il liUtory of tin I'l, v- vi' ,i t
upon (to organi/i1: at I Hie nmn fintuii'.if 'its "iuntlvf I' .1. I Dxn.x' C'"" in t
1"h"y. ennjinx I .1'|.till.n.'on: I it ,' VVixt. nl, I.
I : ( iLiisi: ,.: V.I'H 1.1'-::;. nearest prailicjlilo point to I the place: I lilly or tiixty or Lit many' men, (Lo) '", (giu Is, I M.I. .\:1 I X.MIM.. I 1'I"ru, 1"I'u"la'51 I

of Iho 111III..f i Ihe ruuttl iu''tiy. 311,1111 I ',I.'., W i-.iil.l "einin In "I11'1\ on, or ntin John Wales. : -tn, ',::l "il is.i t iiui: ; i.' 'ir -.', Iii,. Siti| ire. ,1 Our News
>oulherii Irauhihiouter. $.t)'n thai, I enili itt".r'o | ) nml every, 1'1" ,,1",111) on limn ma-si VV c.t i f )P.tl- Department
"t hut gelatine\ eapMileit) HS iniicli' ). n-ed III hietr: 1IIIII'lcl'lil', I Hie tn.illfi--I'l'ilil'-, lioily HiinttlHilliil, 11'I'' hi 0"1',. y jingli'1 )past r'h.'.: if I It ;

.' I II admiiii-liaiinn of nnploaxanlineiliiinei 'I'erence; -iilniiillcil, to nil.) (tliey Hiiowlmlleil ..,...rlx>..1yllnvM "111, ,iltti i Il.iu 'on' Tana ,onat 1.,1 iinlf,) I II \\ (. ltv '
"hi1 Ilay lit ( mulo
1"C lili:1'1I1 nOlul so ltt'l'fi't 'III ,
aro Insoluble, In uleoliol.for I tte I I Huve! we lionMII I I. II 'till. 1'11.10 11..ll. 1 i't'c'.t'uuu Ii
In '. AriPi'eonclmlin II. i"I"II'.I' I .
.
IhPI Wlllll I PATTSa l .1".1 I lout-st." tvi st I lr v. 111'u..inll"'IIlalle fU11II 110.l )l'I''lIlilll11 111,1 I uluituirttitu" : I (' "
u
I fun Iiml llivnl I Hnvivtuk'ii'"n 1"1,1.
) IliU it is n-olexs'
1'0.011 'to niveineilieine 1I | 1"1 '
J ni''II. \ i "lit : .I' .IIY, tOO IInl ,
invesli alion (hue Itoanl: I" iliiOLled lopnliliely 1.\I,1 1.II'r.eo.I. I.IC" 1\'lIt. Ihll ) l'e.nlAI. nlllllo"ul ill t heir, .1 lutti
ilerf Is 1111 '
) in. this; form ) iuehtIatupi 'tilt) )"" ) or
( to "llhrllh'r. ,
<< ,
I t\l' 111.1 it In"c '
; lilt.'Illi'l-. ,ll'i.l I tOll. hit iii .' 11'1' lill 'fl' ll'ivtthti, uIt'lit'fl',, llht'ul'lt',
1 for xntiicilatx lil'ler.. lie M-e nl' xpiliN.'o ) annonnco' Iu award, \Ii., I Ii,,, our .location or .uri) tag u.ii1tiu'| :'y i li, ), pl'ellleis. ,1 Stn.ill: i iltt.. 'HiiiL'oii \\' itt I I'ml: "".1' lit! <'art nitil t luel'eh'lil'C" 1101 litlilli lu3' (.a..I'II.' .. .
111'1 lm> ? .."Ilh the I I' Till" "'nl' ) i' it' lit- I ,1.1111111 ,
for wllil hull for nnliltton I. 1 utitiltI I
' or lM' .
tS ; \ '. xvilli I Hie liinlni'-i, of itt upon hid, neicMiiy v I it) dioi "iiimnmeni vvith I'' H. uiuhiiic'tti' .,., 111..1111'11I Oi" ICI"I" ''I
\ don't want to Injure (Ito \ I "' i I ii u cot' S I : '
I
tltt. lliu'on
otlierttise
ScvilL' fil.tilsh-l IIp''c''lr <
or reeuiieiatioii or IIR j jKon.1 S.iiaio' 11' 1-1111101 ,
i ) t's I
| f"I'II" II
1"1.1 .IIIIIIl
dent rellmiM) ) to tin I It inI I ;
'
,! of tin, ilriiff Mores, lint (this 1.III'I'III'.j I it I Is h.isod'; .hallll' t'tultuctut to vtiitiii"; ; ns it ttnH tutu / Have tfe J lit"r't'l, ') I I' 'H.S. niuininv II.I.I} I 111'1",11,1.) I 1'\0,1, n. P.III1' ,,1111 I ll'hioiut I 11"1'11" ,I'hl. .1111'c', tilt 1' io"I"IIII! "I

I liint I Information for ) ')' I I hy Ihe hill'.tlni-s l'OI"'ITII I Iheroin, XV )hat .luesn I Ihx-l.lnolllit. tonntrf It i is untilfn 1'1.'vv Invention, I'alcmeil. Olil In. -ma'l l..i.i. '..,1"1111) ,,nr I 1'llnl...". "'1'1.I Kaxt'.f: I '. alllll' nit t' IIC""o. ililil llall'"a;;' '"'lu'.1-u',<10,1,11 :1.111 II Ihi. iii1uit'i I
I I tint, n tin*, tIriilr-n, I hl 1l.r" .'-.L., I 'litu'tti' I : : '
; imisiue ltltllhl'l'ltic
Knmcliines, "have aches, pains: anil disorder :and, lo 'i'lhcc, wilh I tho lesliimm.vl.iken .' I 111,1 I'IHII t.i.illons I lniitovi| il. ninl l;i:ji'i l lu it Xplilirnlions I T irr" > allh" fI'ilii 111,0 1(11.III'I'H JOIIII.JOI.
j It ,.C oiittheiU ; 1 \ ,
Hliintl -n ) I I
I. I ptnnp 1'1) u I ti. i''uh. < iitteiHs' I'Mi'tl. .1,111 ,
| i\ri 1 lilt near ( i "IIIC 11,1 a. :
in tin shall lie vvithIhe 111" 'P'III'"
, t Unit xvhixkcy, and! other iilcoImlic ) 'ao) llc,1 rigli'. .nil ilwiilmeil| HlTalr \ills nn "'' S, no I 'linle.''.1 kKculsK"icil.! )I. 1.110II.hl 'ol.tl"II',1I i "'''IO'I"lll litis 1110Iholll I Ihe l'ttutlltl't' ril' tilt ""'.allI,1 I"o.il', ,

drinks tutu mixtures wont ('lurt'. ( 'omniissioiipr of l.ahor (ui f I lite fights, no )iKietiy" no free. ruin, ito fit. vilotnfor I II'I'IIIII''IUOI.(' Milful: ., n-ti.I It .. M.I.. I- I -1.1, "tin'.ilill on" ll'iln: "llill-xt., tiNt 'I| ; a iii' ,'(''" ) & : "I" I
I'niled, the fli.lniin'ri soul to X'iitnt| nti.l) than t / ., 1 ,'el or H\etlh ,Ion AI I' onI /. ;
Male" who xhall make ) I.
I It I is also iinioi| 'lanl l hue iloclori who, .11,1 t il'ingcr ninl I .tenth, to pluck. neit oteiisvitfiom It t live r>".I.I.; t ii' I''| .,il.lhlv., I littillin.) nn innh hill, """"''II""L" tn

knntvlni; I Ihi* lialiiti, of their piilienls, \ant public as '""II.lh": ( H.imehall; tlio ,1"'UIU'ilnnl"( n in the 1",1 of I'r liiiilu.iit. i,11'111, 1'1.11"1 I it'' "Hid,} fili'I I'. .X A. shnpn.IIVVM'.I.II. ) ) 1"'T

Will know II'h"IIIC'Io'IIIO; wontoil h. hut t. been recdved, l hu.\ li'nt.,; AIrlll.I..lh'';.1'itt.. \h.I. hit fit.. i li.h,'<. I I i .' onVist t,ml, 0'011,1"11 Tile Daily '
slut ., ) to Sntnl.iy, \ S. VANT1S ti.c.m. Coiilliei'cal i l
) rlllal i Io, i teiy ,
I et'tii.ti I )11''' ides thai,: 1 il i-lntll, heIho mnl h In Saul ilnttn P.inailttjiyI 4 | l >\' )"_' I'"IO'' Hi hill mnr Hie II' ''.

'ti.1 The ItepnliUeanil aie 0111.1111'; diopKamliill. I light, "I fluuy ('"IIIIY"; l'II.I,111 t tI I ,11,1'1,1111',. inn -riiMiinlly, ii lit, -.; !I." mnltvninttrnll I Nilini'ir i f Ann i Ik.1'iiiilK"t'' ''i i in 1'ati ,.1.. j O ""\" n ton iinuitt.i IL.In.Ti:
1 ill) I'-- N.\v .. Waif '.,, 'i'ut" )P.( '. 1 I h"" .,' l ) ,
nut
: I lie' i IK not enough of iiI I l one, night l.y .I""rlr"I.II' | | tmi ]
h.III'o C:>ylo :appoint) ', hy ihuiguua; I ) h'k,1 "II IH.I .. Ir"I.'I.V
: ,
; : i -.j' tilt t it II'Itillt( nf in' t" t'tnl f.,
Ifc-morrat I lnliiMifany fiiilhvr, n .c to tiim in vviiliiiir I one or imnc persons" "h.I.II..I..I., '" I h'I'1"Ih"r! ', iii,')I j -- 'I :mil\ ttisli to I he i. ijiti, il'.rnlllrMiil-r-I I Ih I Is -l-Papc 7 Column '
.Inilili. I iln not know Ih! ri liii tin Paper
0"1,1" |I ..111. i. ht'iii. W.1"' tiitut'i'iu,. "i'tiller, ins, pnt Infill MS. .X<'. ton unl! j jiio ,
III'IIIII ami in (
( Iliul
.
., a i-py) marplnt 1011'1 r"I'III'1I1 III tho M'leclion, "I anarhitiator 1..I", lint 1 li. "1"1 litily i 11.1:," '. ll i',' tM'M |Itu u' ,,11.n" \;' A I-UN's I

l l >eniorrule! ranks. l/ikc his.I aneuxterIlenedict to I. )preeni Iln'in (Ihe "','r lion tiftt'r lie k,,. !,. me into t '. I K-ltll: t : I .1.1"II".C., .Xl.KNCV.1..1 ami it wi Imp aide, 1IIII.j"h:, ) neniralo.' nml Local M.H-

Arnold, he I Isold) available Hoard ofAiliilralion.Secliim ). 101 ,I t11.r"rlml, | ,'ruoI, llti 111.1.II.r".1| t fQULO1TBUTCHERS R ERT 1 ''( nM.X--ii.N| | | >> .M.inKIJVIiXIKNiIH.X : I I';. i j ler, ( '!, M-I .,.lancon I :cl,1 i Mallrr.I ( 1111', 11"1"111 utlt'ti." hIll"
lilixU. I ,I I I lull 4l .\ 1:11-1:1.1: : 1 IK-: : I. "IUI''II"I'
111"1' Is'fuu. 111'11. l : : tutu i'lll'l'' tIle' "''HI1:1;:i 'IlIl'I'l'I'
1'01
ami useful NO lout as he has 1'1111. anllioiily r t lives the "eonipens.iliini) ol I I 1"'"' ,,)|I"''IK'mill, 'tilinity' on tttulinM, .in :} "KN-- M ,XHK; ,AS I 11':10:1': : alllll.ll. ui'tlitltly', 1 .1''lh'' I" > I'C'lcd n """Ul ,1'11'11"' ""

tutu"! standing' with, I lie 011,1'1, I the ailiitralors' : at fill h) per day whileaclu.illy kteinl" 'I of foufs I j [ ; Xational( and, I'.veiiN; .
t' hlI, Jlig tIuit It i Is not thigtuiuiul.{ < I know to II"ti""I"",.e THOS. C. WATSON .I' ti'-.: 1111"1.. .:111 and dllll"o in lius .unlI
trno iatter U nou ocncrally etnploted, tutu (the eompeiisalinn : 11 i tu. \1,1 t- ittt c.ni.iL'. of.) .ui-Sl.no' ; '
i'ut lu.s' it I. not )pli'im I .h."I-) I : ::' I ill,, Ai-iil
/ known, Unit (Ito ilaH of IullseuuuhuueM of Ihe lici' olliceixaitd ilne 'hlIIH. mal.e l iln' i h.i''; uilo, I a daily (linielt ninl '
gt itt \ esat I (lit' in lip, I "li'inlil' inter" ulInK' I ti" IIKXI.: 11''I..1..11: : | INtl AI.PN'I I iicetssniy.

as an alia) until nn-islunt ul the tithe piexeiihed fur xiinil.if" Mrtiicx tliem. Yet MI| ) not' I nm not to.'nHie I. Nt. L II Illy I U"lpl.I''o.r.I.", I. lit hI it. 'i'II1
P
\ E
of kit Illllllt. IILI I II IImt > -Nilv I SAC cx1i:
)IK-I-SIIII ) 1.11 J
'
hue high hl.il U.idi.als Isovcr. Tlie in l'lIil.,1Ia": '. (CI 'onimissjoiicr. ,
I ) )1'.1..11.1111 |toilil, )' lis l LI l-\s ami in !1
I'hiladclplihl: liccord l KIVS. I tin) IVniixtlvunia I Courts. I It is 1'(11"1.1.. "hottever, i huu H I )plll.llllt" ).ut) | 111 II Mllsl. tlt>nil. I lll.lXl. GREEN GROCERS.

I licpnhlicans, mav not excco.linx ) : ) paid mil I I I rontionl mnl, aunt t limn liini, He I N "I'i Commercial
\11'1 Weekly
hllI\I' ,. ,. I''
I ttas, ,, rdll" (l'Illh") '\1,1".1.1.1| I ( I I I 'Hi '
tutlti Ilio Con, disIrlclK f lint
Jell ) hula I u I"'H.inllll of Iho Tieaxitry toilil'rjit' I Hie 'ic.l 1.\\S'ollf1 01'1 0'0
,
t 'I'II'C" of linn- If ) l"l iiml,)' 111 n, I.,,) l 1 I 1 COIIIIT. l lu
t I uf I that StatIc itt..,) make liamlall'ii: of ant binol.i in'bitialioii: Tot l')1.1 l foiitel,' I pmt of Iio .1.1! MT.Id | lti't l I"I II, I In"' ,int 1",ut"l'h ': '. nuill. < ,.
lie il I Hint, ( Pnnl of .) "n,.,' HM> | 'II..I h I.I ol, '' .
'district H"IullIuI" ami ,101111, as. me m Km ) tur nl ) | VIM 'ir) LGpO. WILL HE A
n _ICelilililimii._ What xpito has Senit.nCall: air.iinlKlorid.i ten Y"I" ttgii ttns in no" ttise' lh..I.'I1 1'atil IHH7, can" I .v on tin' PAl'JBK: OF S l'AJKSI( !

n nu any wav I hal lie hhoulI"I- of to tint uml Hint Hie I'III.C toil,iy ttat Ii, l lnntta : .


I I! IT appears. ;: ; Dial Iho xvoinen arc fut; )linuallt uuttlaiut, and lal.o: moxl war,reliihl"1'1' ,her cm'nio-t 'hut )"tIItt4 UK)'.lt'>]inl Kili-ll'le;lit,'' liate for. ttliat,1,1'.I.III"r II( ll' "'I.1"1, |I :WTCll:= oriliesi'eof w ,III I 1'I'IIh, ,i, !, onr 111"MiliM-nlou" .'uttutt.Vu.t.kJ'" ) "i hi,when I ho I Ulli fllll') or 11111"1'11"i'ttiuiIil. %' .,11111|I'I'U iultg,j ,, .hll'llilll"|nlll,, |( till h ,, UIH.', we
'III''i"l1.t tin I III that I lint
hilt t .
I hiiuitt .
their I jiroKlVH 1 : lour t :" -es til '
in onr" < M/o
getting '
rlolils. many placed riori.l.i, I!'lilttav >X: > i : / ) ot I the "' : Unies
and, ) Ihu IM Is ( l.akol'ily Tolucco I'liinl. (1.11..1 soniefiimx. Iliat 1"1 ii. antfnin II 1111",1:, ) l't' S 'ituil, 1 ,",'h (thiltlf' ''V1- nMtfr "I il! 'ku 1"1111 11111' Iaill
I 1(11) ctuhaigiuig. 'I'IIII) : 1111, lih II)' itutiti'"' '\ | i '""''' ill' \1"1"/110 in-
I I.
'
They liuto I ll.e dixpoi-e of .Senator" ( .ill Iris no spile n ..iitislIhoSlaloofl'loiid.i. lleter to I IH kliottn, I'lotliel, of 111'1..1,1). I INctcrMtnco GREEN GROCER'S BUSINESS .1"1,1"1,1.1'1'" MI every l.unilv in tlio :tiih"'.
II I
; 1'1:1,1 I Id- h.is 111' inlerexts in 11'" imtttieKrollpof )II'c II in I"lIft' i ICldlf every) \VeM i'ttti ill.,

their l'I'nl'I'I ty 1)' 111. l I.> Vu.te (In hold at heiiil and til Times i is gut, ) )0IIK|| rl.I.111.,1. ttelit .loltll, lrf> IN ,\l.h i I : .\ i 111111,1'\1'. )' Anie.e.n.. eit./en. and every \'fllol\.1"11 I In-, f.mili..r, vt i iuhu I-.very I hett'Vn"

to MIO ) 10 Htied Iiy 111.h' hiihliamls It 1.1111\ that Iheie is one, man InCon-. ft
and evuuy, hody elw, ami) tit.\ I Iheeaeof } at least', who can Maud, ullllll low Itonnli, ,'nl.lioniti, tluit nl, Iit tntlionthla Illtllll.I, 11:1 LATHS, \e ) uuuuuuo III (liii' w'cl.I)' III )' 1,1., ltut.ui'uulaulouu'; 10 .
11'1'.0.Ilin tlilfi'.nl; (, lint anil,) it lilt ,me eye of n color) ihlMITHtfiolnllialof f. ( 01\.1. ji I' -. |I\ 11'\ OPIM.SI: u) jiitKii l tin I' 1'1'1'111110. ( II I t'ahttiibiu. IIIII Iho 1111 11I11. "
0"1"1'1 IIC I '
rif rs. I Uniso" hhovtii I lhat I Ilio I I'ij.hl l In 1111I jolihirs i"0 1'ul. 1"111" .llIi) 111.1. 10 .
Itil Tlio-e \e\l In Vvv I .' 'uI.i
out :Senator: Call 11 ) (j""II'I.' ttite ".1"1 ,'1.
eel I'"III' ; U III" cleailj: "HIIII.I",1.: iua 101,1) xtoik-Hm iexl.ii.Hiou, I:ofIhn I. I "'"I".r t Hie i ,. tte 1'11 lt Ihlt t tune in I ti"t') I hoillu' | nlil. i n.ioiin,, I is "r .1 t'.it'1 i .1 -' XNII s.\VV'M ) I PIM>* i ilil i: tll'"I

Fur xve are prepared' to IvoI I ing ti It ki-ep Nt'w1'' k f,10111 MIX 1111 I nnsA\| l "1..1.,1, ill" SIIItt4I.I..
.
OIIICIV"1 lauds lenched from I the 1'11" .II Hie 1'1'111'111"Wi" pnl'ln, '. ,rto "lo tal TEEMS OP
lie ttoiiieti till tho, ri 'liU thai( men by and, Irand.and, I 'Ii ., ""I me, dl"1 ,1"1. of. 1'11'11"' 'I.il..1. -po( t 1,01.\ 101 -T.XMiXI.il, r\ls INi lIIt't.'A SUBSCRIPTI01T.r.v
111"1"1'(1) hlttiltcr) htroit', fortv) ) "'1''" ngtt liteil (In.toun'x I
.
have and inoro too, I if they ean ionic '' I 1'.I'lillll: of Ihe eoiitaminalin : ; elite. I Ill .lnl ii Ft
I. I ) IOOIIM \)hit* I tit.') Coulson & Roes.j i h't i-s c.Mstif i i ii.
to on nt-M'cemcnt as loxv hat they do "" '. ..I iiiilftiinlmust .Imte for I lite) cent-, ); iittl 1)' I.k, up anilMM ; i ) I :

recoeni/o in him a IUIi10 Mauds ) thevallii mill combe* .h,. Ii .,un'I.Mikitl j in in" ';.1 __ _,_ 'xv.V1'igILt & Co .'
3 xvant.TniitiKKN. _ _ 111,' e (Ihe tutu and dii immer ; ) ilottu on faxliiiiiitiMe, a"thl nml) ." II ) .\ \ ,\I. POST( i-.vin ( hit: : : :

)'(' n hospital, WII.,111'h.,111 who like flue Kcnlinol, palrolx" the ranipailsandiveii ""I I"I}fashlnnahlu f"I', "I.. 'Xtnl Hilt i InpioKivA Dr. T.JI Welch __ -j.lll- _0 n)_* ____ 111.rJ'I'J- cnM'IM'IIIIIS: ; ; : ;
11'.1111 I .iter on, too I
; warningnl'llieencmt'xupproa. ) h"III'1 t. ItH.np : : .
111 Ihe plan of ilis- .. ( ) ftn, I III lit K: III- itiut't'.u..i| | } I I IOf JCAJ:1:1
t ciit tliei
h. I llmso In ( ntjj) u h tottn I
There t'iugl'cs.tiyc 111 ,
11'/I'.111
01'1 np ( itt I In l ( A. .
lite hue of. alcohol evepl 1"1 < *v,r 1'1. l.iuiilnim.liruilinili 'I)I: Y ::
il ti' t\
"I..lllg Itsii > Filth 1X )
In, 11I" | '| on 'I'IHI'O' "III. tl .
even eanleurn I $tl lIlt
'f every oilier Ih.ill-wl. h \ ,'ksatiovo Maih-Min IL""U"j ,) "f tin llallliinin' I'olh._ "f I Pi lIt folil' |1,.. '.) huh, |w7. I/I.
t IIICIII. 111",1. ) a w holesouie, 1,1'k"I'\ "| i: I : I : : : lt' ills'
Hnco the ; only funr 1.1 1"11. n ,' In SKA 1.:1' 1'1"1 i v\ ill lie r'.II'.II/11)I 11:1 $1.73. ONK: XX iIir11ntLax.: ; '1.
II'IIIIIIII I'I''S tor Cal'. gl'11 ll .: ltl. \Vonld to heaven lth' 1"1 .1"11,1 .1.h.ld.I'1' 111I1.lr DENTAL .) I. :: i iluv Ill| } I ::
II
, of hato lieentreated 111'I.
nut ) lens I ,
I .I wo more usuuulu I In .- 1..1" Ihrl IIIIIOMK I I 'i ll 'n I SURGERYI, ill' \I'r.'.tiiutti| | '| Ih.I'it"| | ,,1":1| | || : .
xvilli i ( ll.I l'OIIICHM.111111.1"1111 hut liitiiilt. tbe e ttnh In l Illil.Hi. |II 'MtiK: .)) I I 11,1"I. I :
:, 11111111.0111111 percenliitfe .\ .'.. xianiitc| n,1 111" I \111 l it)) i fl-in-a oli I. 'lor HIM ,i.e.! inn of a pnl,. .
of r'.c'w.ICM Im.I'ollll'h 111'1 \ : I lentlfhlinn, ) plutoRhl') ) uiml.nt. I llelsfh h t tThe U II.I. l lull .\I. MMit) iii'I| ,I Ii'' r.i.ilililiL-nn,. ,Hn. Kile" ij,| the tilt M.nkil I I i iI I O KUU: : ,
tii'innil: Imti'l fin inline man) U I J., ttvltli t ll> Us, 'm aeeoiil.inci.' $111. tlX .Xiiiui IulS'I'llt'i .
I tutu In iinr oilier' lioipilal.That '( \ I ; ,11 h ti rum \\.1/1| :1 .
I.-I of Id.' ]
I The 1IIW phone \IiI I lbs Lull. h (ru.' u f< i u' a pal Iii eu" onninconn : Doi'1t1t1'y: ;I i 1'an.I' .i' i'ifti'ii, ", I 1'1" ii ii ) ,ik 'I : i': yosni: .
will ,1"1' well) I in I i In h" tI I I XVexl-, 1f1.1 I .
:. ) 101011. I t. huutge .1.IIIrhl"H'.llIlil.hl' ,, "r xitinli'i.aitv.| U.-.I-IM.
I 1. 01,1' I uI,111 I .Ilhl| ) "lit III. nil i I I'I ) 'I IIIK.: M'i-1') MolT.ltN' : tn( : / .
t 1 .'. I In Mr. l.nvtlh I 1SI' Hi,' Miiiin I 'iniu| st'n' il hllure-
lint I work I in I tlieeterBlades } lull', ) Hmliiu' | 1'1 I Our Terms
ho1..11111 I\ lily )uinbciinl > ) HII-I l' ( I..X>" J ; aro and
i'h I.int ) Strictly
1 Li1''II'y |II
jilut linun-tit 11",11'1 hlo I.1111 i iI Peremptorily !
tiiittunl ,
..
of rk'I1II. or xvilli 1 I limiting, hll'IIII' ho I'l', HI"1 i .11. I:\I : OIEI'II: .. I I XV. 1/| / (n.l
I imippiopiUlely' tt'l'uittil) I a IIS1'011111.
) K.: 'I'. Ih 'I,11 | : ( III tilhlsi'i'hhCi'' 10 tic
oilixliin parly or ..tl.L.VOlI\ ; : : Setutl.S'tekIy tt'IIi 110
. ,1 1"11..10111.1 it has I II f.1 Ihe
as ( \t\TIII. '
.
,111111 1"'lholl 111'11"1,11. ( iiarlt Suii her'* t li'nlliK Xt'iirtf.Mr. -- .i'u''isI ttithih liio, lll'atiout llllc,1 wih ,1"hII'III'1
)
e" of
local) pin dull. cvenraion.IXKOVX I i |' .', I 'II > Hr. XV'i Ich'H -: till-if. put up ill ihoir timo al.he. 1 xvilli I Ilio
1.1 'IUI''I'o.l. Sinnit.. pnnjtitl)' ) I HIP < lining' ) iam.if IiUlalifriouii I sis olll; : IVolll. Kol :111,11' II. :l In I'll, ;.II.. .1. iti.iitll' I 1'III t I '. at town tire bc lug tIl nile ftiu,' I Iheh' ati t'auuue ) l onllllli
lielnjf .
1111 1'111'il,1 on hy 11"11. "I HIP .,.1 in ..', fnllv "'lititit; u col-I X SI.| tt.Ii.. li.li-:. ii I'h,.) 1"1" BENNER'SFLORIDA I IV. Tho I ICI'I' for I Iho \\ eck h apply l I 111'III h clIl. W"f'l.
1 I II it ) sliinly to | |Ito,
till t .1"11.I alionl lo ret eIn receiver I I I. t I to Mil'.erihei's, (
111111"lld.cll.. lit Liun "f lilt it'tt'ilbt) hninit.il I hy the un,1) i JA > .'in s. m cup' ) 'In,; I'llhluh.st' ) posit I Ion I n| uml t lo I 1(111'fl s 011,1110110, ( III'I thereto
I Ilo8t.ni. Tlio ('ennino )titnkeo in "-" 1'1111 ( w l. .shaped: Nome- prewntinicnt that lIlt ,In)'* ttere nutt.htitilI I I It'i.sit! I ; V. nilI:,, I llltor, ofH.t'i: ;' i ,fill"IHill" : SAIL LINE I Iho"oi'the) t funnelSeinMVpcklv I .

gut(II tug) niar.0 around I I llnnker I Hill I i I I,' flll those now III ne.Ma >'t mi. hut llnl-h till, ttoik,.ill ., ul! MI.V, .,rh 'I'ui.u Iti'ks.f the Profc.sleii. 'I his : I In \I'IICI"1I1111111" !will challI bo wllh I t "l't'gat'tt" (10 8,1'1'1'11.01"111. if
I xlnclo xv IIV, to Ihu end ('which, to ills fiU'lll., "mill tli'lltll ill l-e nil"'itt,':" 1'1:1111: !I" : : I \'rl.l' madoxvllh (Iho 0,1'1'1.1'1' 11011'1'111I, '
I ISI'\I.\UI.tJ. )
; r xvliilo tutu lri.li uml ol lief foreigners, hi I ccnxliite little l'llllall"o") Ikl u Slut,1.) ill In jHikt.) Iii. on.iriiuii t.ili-e ttiuM/, |hr. XV'eh h', 1),'II"Ih" ". .itk' Ill t'n". New York Pensacola. 1111'I IIII ill t 5 lllsiauut'ui., % I II' Cllllcr i'tI 1 "I U10" 11CIU| l'I'I'.olall' I )or I,CII"ia"ln lelcl' 'luu ICI18 easo of
I thti fulti'i' urn) hit ttuiiKI itb) X.u.iili'| 1 I IIo'hl II
arc rapidly Increasing sit Ill pre ncs a aln-l lIt. hir eyes 11" Uiun 1 he | 1'11.i : ''II. I

,! f )'ttuIkI.U hIM loansci't hll.olr.. t i It t would itt' (lii. neck, ulI,114 the )j.itt; arc 1110,1il .. nini' 'itiiiK Hint Iio t t, 11' M>nute, limn I Iltr Is pr.piir.il nl-n to .11'1,1| ill,iJl.'r" Tii'llt '
t "."II\'I'> Ihowo,1 ho ivplti'i) ) 1011 liiiiiiiy| hut Ill| l hinlih, 1".1..1111' I '111I1"oh. ', ol MtKrnr| t.\'IS: OJ i risKKiirr: ; GIIOX :\ I -'m: (:I'UB\ED: : : : iIolsE--......
l ho funny if ntiolher cOII.liullOIII lli"III, 11I111'1 "CIII "I 1 nm tile), I ttrvill"' That 111,11" Iltut oninll'
Ihe wh this IIhl.OII.dYI 'I"III Il 'II
aincn.linenl. would havo to |its' (>asxed, this II II III 11 l Ite.t|, ho .|. it"lly Illrml".I." Mittn-n'' : I". "I| the Mouth.S.IPXIX) I A1TUC.V1IOX( '10 !if'
an telephone u-e.
tiddly "I Oh1 l *> vvcnry1" I UtviK thu M ) IX .:
I lit Ito Illuro I to prolei t I tlio I Ilinh IV.'im. 1111111. lahlluI.v. II 11I01'1 di, 1111 "lm'.1! lioiieti unit nt'pnlil, i )'ttiit.>.toiy' "o'itii.t'( mi, i!' .\ "II'S' (', Hat\'IL\"IISI.| nn I-\nI. A. BE rUlER & CO., i

the cnvroa.'liinonU of Iho YIIIII, ('. 1" y for ) ,'II11 at I vvliielili ''''rr trite l 1"111' it U nlly trueUVarily. .is, I tv.ll as t't't' 'j loni 111)0,, l I'i'a! ,
", 111
lhin"s, lime lo puss.Tin t lie man on I huts other( end uf ( ami( unM 'I",1 l I Iy vvonmu't 't.mler ,\h.: t.' of an)' \ ,ihLlt', .\1, 'tilling) Its" i 10 Old) M. |>. :\: \ OILI.ii .
11'11101 'nl" Ill) n-o for; il. ax Iheio Is m> ieeelver I Into, lMiiiiiier hit,ill' ...iil ,1"11.1( | rrointnitU I ri Ishi', I llu I' pl.ii.t. ,

: South t Ii I full of Lool'. I If I lucy loi-liont into, nnd. as n ill be nml iu trim, li'k 1."r.ll' ...Arl.I! I i 1,1., ) ,' L't| .-i'iai.s. 01'1''n .'. XVoolf.'lkPtl .\1 "|. l.ainl, illr I ,'e of !I'".'k I hl'' .. -. :
ilt'uuu of Iheeoulrlvance I'huse, i'o.S&uitiiib| Stvt thiS, I huh., uml tK'X tllHr.i (
I lireitk up dnrlii", ; Iho hpnnj, : Hoods, keen, hythouhovo the hound ihuliullu wolds ili'iinted! of ollurHtnlvtnrt | PiS-A.: t Ii..\ I ItA. liisiirati", i tree'.I" i itt,,), ,r "i" n 1'.1,1. ,') if I _

there t wi !tutu k.niio novere suuuashluug I } I 'ollvc'r,1 bvlhx, I t'enllt'xt 01.1 motion are ol" I tveiii "|1"I\y\ rul",1'1'/11.(..""rl'I"I'I.l I.y tho cnn 'liiil) I U_s'.t" __ .. _h ,Ii\,", .,"" .,,1 I X, p I' lent'. ttuitiu'i i hk$ nlI''

f lone 1"'II not Iniutiiin Inn C'lunlil t-ummcr., I I i i" 1'' nil IhI|| it.
lc.lll. ,the JawM Tho nf' Iho 11'1 11.11' vlgU..I.
I. hlio IH healthy lias it t-'ood% appetite:, di- telephone Is sa OI''l'ulll, ( hI IolI.h'rl'lIl 111 I I in, -Ui'ii.' 1"11. 1.00. NQg N ETO AAIN1I t 5)|",, i tl lIt. nlion' p.ihl ill 'itt' |nirt'liiHiiliMil ,

t- ge.11 wol, and, l In {j1'Ollllg; hlcinliltnml t Ito extrrmo' axlouUhincnt..MOr.Mr.NT nnd I all I I tv ho .taw' I ex HOUSE BOATS. I if all kmilsni_ 31| 'it'll, '''II.iinli-e.: '4.\\)' !

811'ly. to the ) juvper l'I'c"cII'ch' -- -
II'OI'llull Suniiurr .
K-olilrurct
1 hal Are Ililng
fQrlhoIII'I'Iflho ) ; ".IUI'.1 Aliont i IIAVI : 5tI1lle Marilinic
: : ( )I' I'lJODft'i ; J" ," I Surveys. ,

A Joker that told tho in Norlb old voloie.l( man I l.o-ol Tho caul .honml.t&i' 110\'CII'IIIOt llour', nOATN. l"I"'I"ll\"I"d....1 IN.-ViU UPV'er a,,I)lllf.1 III It I TI1F) nmlerxl.neil., lti'tlil.luit,| | Si.rtctnr, f. r I DUKE OF

Kaleltfh 'III'olill ; 11'01111,1 ; 11"11 (Ir'ur" bll'Umt, 1 suulit.eI| | IVw |it'1it'' \1"114 Lot of Blocks the' AXIHIII'XV' slllPVIA-rKU's I A' -u. PERCHE.
IuliiItii-e wa about to 1 pass a law; poinltfor ,. '' U" bats lint UOIIM luiiitiii IWlllg ('I XI luS. '' \ VltL'i to

inakiiiK It tight for a innn lo noil I his ('i-eeaii'd 1 1 li,7h."i: tinu.. Tho Clili-nco populur 111'1"11.| uf tho i-ouittiy, inn) In ...sitl.) ..'Hini i\" titt' '1"1"11II'IIII. I'.' 1..11.1. S"MII..I'.n'h"'I' '' i'tilll' ,' ". Wlll""lkl, 'i ., ..
wife. Tho ol.l man doubled, ninl a tnt ( iiand u 'li n uk l'III'I'I.1. I 11.1 lid r I'liiila, \hero them liti'l, nrni'Iy onmiRh imunl, ) t 1: HAND ; % SIXKS: AI.JJiKl'IMlTlONS. ; ( T/'t/ ""II".I'I.II..r"r."I'1111 111'4I' k, '' .. .'IIW.I..IIV.| Iltll'I, "r .1.i it,) '('untie. .i"'ltsiii""'"I'" ".'I" r.lll: M.nulllf )
1
asked another c\tOI, who to beo the ,ceitl 1-uLo (shore &:.ti. Mii-hiuan I CPUIfdl fur |W>'lplo( h) hllilil llllUH IO lltll III, | | ,\ 01 I I ,"11..1.1, II II,1 I. rt'St. "I'i.s'. "1'111) 11., ''III" lt Ih, ,". 'h""II' it II .

t'lloct, lii t I, t the l'l'po'lIIIW I I I H( I I. Toil I \\ at no l7.i.! 1'nnlandlo lIt-s ,, liuuiu U>nt.ju>t tceautia thn).1''I' : ( ) AT VKUY: 8. O'lnB Surveyor. I I KIIXII ,
tiue. Tho duiky looked down a I 11.11, lliiltlinofo I h I and Ohio In.I .;, Nickel llml/ itit)' oilier Ibl.| I '_n IV n."II. M--itr.'hi. -I UNi-ly- I Ihave ,- -- ash at lll..r ".rli Ii'. $2t1.Itt. ''I.II.I"l ; $|II.IM, rr i'iiutttst'rt) icc.l

his l'littea.2 (1 uttl ). I lloiiHi l.tlnn hut hell ( Kng: I ) ; ; : 'I | ..., | r.uIMaek.I ) )
moment tinal 1.11U'JJ8.
.1'I'alhO h"Illml t 1"I.IIIIII., M i I. 1'lnl'I".111 | it lllilur in fn lieinl. nml,) a little( hilts'' ,
W altvav 'III"11 hln.l font (
11'1 hand on
u1 Maid i III, ( ( Kits lo 10 louis and) (hlcugo hi. I. I Inml furnet'litiilerahK1 (" )',- itt < ). on a ehuinuhI'tt'I Horn- ) it", ,I t. .,...|II"lIlh| ,, 't1'IutibIlIIIlll,,, ,,! ??, ,,f .1") ,?"?.. A I. ,II. *V, ,I. Miii Tsiiiljlh ",1,1.,1

I bho.law,"my xv Ifo- lio go on do 110'1, (hhow" an 1111''n.o. ul 571J (111.'CI' a.isluitilt. |'ilr*cf Miitly.I.'In'-Ir .'U.pnwInKthoiuiinneriU kouw tents iu ':. I7- a 1'omlami.01,1111'lil I 'of'" '!IIII"Y :'1"u"II'I" 'I J"lh I I"!I! u .,!I..hl.,! 1.1"1'" 'llli5)lrLtsg'.I' 1'; l"lli'1 """ 'lri'''' hll" !Ih'" 1.1 lf u's'i iafel"' !h,' I i'*

Ihll'I'O\OI" \ JuugIsuIti nit vnnnl t Ly>. (iii ",' or at fJ: Li:'' h l''KAIt& ('0. i'2." DAVID GUERNSEY Owner.G .----,# -: ;; '

I :: 1 II1i

SORTS QUAINT SPANISH CUSTOM. 1M.. ill. .'r".t! luxiirv f In, tb!,' .\1'| "uu :' I I

1 Mlic r :'. -i-" 1 'irm'lj' i 'ii .t'' ''i u nil-l ,i.,i'i !t I : t ; i 1 I jl A ChILD'S SKIN '; "
folmtil (In tiillrg.' la tr.iih| ", ", HM 'II inntrtniMit, or ( .i., iirnn. M.I-i ,- 'Ii,. i ,i n .-.,' i t. ''t1' ,>i .i.iother. I rUiU9HljJHEfSHES: 'i', ,I. ; I i I I CCjXP'IC:; CAf BDIt. '7-

ovri, Itimilli \iiir.INIMMIM 1..tI.ulh.1! : Hpiirl, I .w '1 NI.I.| .< I. :o.i t'e! ]' 'I I I p., ', I CRtl.
I 1'1'' I"P. .I.'I.IIIIIIh""o"I I '' ", s. I .'i" i (,,, ,] \vii;| tlli-rn*. )In, in-"]1,1.1 I fin- |I. lu.- )'! .."i.i,ii;; f.n llii ,1" -, "? I I I I Ears and Scalp, Covered with Ecze- I .

lit in) ,: .to tl ,)'. of fVl H.ml-h| tii\.HK in ( 'uiIit"'titli wants the wari'; 'IN .ill I linn, 1II'r| \ I ( 1.I'h,101, Nhllr I I lin." | i m.ttous Scabs) and Sores CRtl.tHALL'S

'I l h. I'isitI Ktali* mint, at '. .hit I nin-iiri, :."llIh' prnl. Kill h an (ihteatliiti I .- 1'' ''; up "I iI'ItMit -");: Foi'iitl --Ittcllrnt In tut> HI** Ito I' .1: I ,.1I ;
,Is tin 1.111111 p III tin1 *.'I i hi. r the W.IVN of tn-inn niul Ilivt( (,,.1.1) .n-, H u I..in" I to I i" ;, ,, Cured by Cnticnra.i .

,, ,, I"Ji.l'lh I every etTi rt nf privation.i ..milliaritHliip !) Oft (Julrt (iniiiiiinity. 'I) : I "" ,, I l I
At Vi.'inm$ pi1.i| f i l hn ( fl ami tI.: uiiilitiniml i rtijnytnciit tliry, ,1.1"\1. I 'I' I..t" Ic- '" I I. i I ,I" L 1:
mul iinti'i1 IIII.i.. ',IeI,. ''in 01".... 1111I.' I I" :.1 ilntii'' ," win n> llfc-y nn- its,.i. i if I Ilul.llr.>. SunshineItmv tat ", I .'i I | | \',I ""0" I. I "II ,."" i"lu'I",,I,'" I h.,''I" I, I Ive!

'I'lir lulu) miinliw' of Ltii, Iii |, l lIn ''i nf our h' : | tilt nn< t wvll 'Fl uti Mount[ I ) : NowYork ih" 1 I 'I''. "ti > ,1.1- I .If", .llxl, \, ,
Ni'\v V. )Ic rll .lilt-inn itt .h'l. 0 t\r llli' .' TrililitltMi' *. (1'\:1\1 ( I ; Hi I | !, I" 1,1 11:,. 'I II" ", ." ., ,,.1 lIi,, I CnntM.Cnl'r"nmnnlt Con-
a : 'l'
) ) niullir will ', hron-
| .111 wo ntli'inpt In ." '. .0.,1"I | |,kt Ht.t|| ; ,
,| I H'irt it hllpiell, | I llml ..m".. I the ) Shakrrs! : atv, :t 'ijiiii-t I 1''ii" I I i |1",'I' f'hltis. Hoitrsonc-3
Tinhiiilillin; 'wIiili.| I l.y tin- wOiiln, I f i'X'lin-itiuli.! ,1.11 : C'II '''' ? I' t i i 'mi : nn.I "il-ti 1 ", Ii I II!Ilii ili Asthma
mon'N t'lil-Ulaii' niMoi'lal lni III 1 C"I | i:, 'hi"hiMt nil.t| nf them nil. mulil MI t't.'tt' "H 1 \ ) til' ,iii.tK., i mil, hi I.ill "-, I .luli-riii' I II, tI'MM \\ Jntnenza rOU"t
Hi".."''I l .' '\li.l of ;iu'! 1.1"1',, f ...,"01' "> tar enlllllelialliv, thn (mplilar n'lif>linis I.,'. fllIhItit', srrlinli-il fl'Il1 tlu fivt ,11th. I ', I "' ., I- i Ii.. lik< 'l |, I' .r'' .1 i "i.H i. IJI i'h""pnOonll.i : Urlal' It

II! Wellington' won I : ', '.l.,I | "iiiil!..l.|'. ttiii.intml.il. i.itli 'IM ll.-f nn t.' a,k his .''i..III.. g Imiirer the t 1"t'llt niulvorry 1 of t tin- ontMih' world.Tin' I It"," \ !, : ''"0 '"'III l-nl lilt'i I'>in.iH' 1 h Ml'|*.;I il"<"li 1,1\i",tii't. |t ft, .il t 1, Iii l I IMilu .. k i fj.'1"I i :nd heals tho of
org : 'iii'lnil, ,I'''i' .. ... il.M I l ., | 1",1. Mi i i-I i | U Iu .I. i, I -it .nil' .mod nnd liy
Hi. I i tin i
Yoilj. hI llii1 I other, il.iy. I Hi* | iiiirry "i liiriitin. nf .rlk" 'l s I In .1 .'ii : ,,,, 1.1..1.. ", ..' thoCnrot i : ,L. 101.ono,1
mi. tlir i iMioilni t. "Mri: In ilu! I Ip>n M.i.k., It wrt.n 1"lll..II., n llthi.' 1..r".Ii.I, ilr.illi.-! )- iiiv wiilfly kn"wl, liovovtr .!h', I I, I, Ih'' ', "i'i h'.r.1, h"IIt." ( Mit-rmi" h.ir I,1 l n with,,' Mi i ,ii" Ip |"I.iii. I. Fweal.: tint. lu.1. tightness aorosM thnny,11'
.
liifiililimii.i t f liy tlir mih I rtmn. I .\ :,| |, ; wnrl'l wi.I,' tri- for tin ir strict honor ( ',.. I ,"., -I I I, I t.t ",, ','hl", I 1".11,1, ,, in in i i iM i\ I. ,' '',1. accompany: i It. CONSUIP" -
.
:.The in. 'in' untold! Iti tIii'i '' | ,1..UIII. ; t I
lUll .. ION U
not
,.iruiu'l, | into the 'ii 'initl "h' |uvtrtii' |. | ; "' "il t. nn mat-
,
I I from Mrxii'i ami I I M'i\ In"nrlhl
: > nitmviih- .
.
iC oiul to .u.l. nouM | lil.I' '
nlly. put IIlll. I M. !ii'< u.itiM HTjih h. I lut.t k him in tinh I IALL'H euro
"hi. I'o'h, I toil liiiu-H. JIIIIM |I"t |U| wa.. I > 1,1..111,11',| l ( '. r tlint thry l ittetttf': .I-HM<| proMty, in l1l inf tTin1 > I'" ii i i i.i' i,'1"'II.h| > .h".I. ( "'"'11"">..t..MMI II.!, y "". 1'' IhnnlR professional( aid
''' us r il'iiiiv Ilulr'II. 1IIIr'I.II"'I''. I-. the. kitiil nf eihti,, .t. I ) ",ut -"I' i -'. \till, ,| UI.\,",,.', "1i' h''.'"'!., VI .I.. .11. I
rvi'i'y i I
Tho uMi"il iti.in In lI.'ul" ,1"1 .hl'I' Sliakt'ralu'liovotlmt u, 'h\ I' il I'I hhi Forlll"I'yot Ilrulilstq.
nntun "I \ .in | I I HI | lit
li I itt' yotiiii' 11,1, ,) t. ini'litliH't niul,I |iirt Inn ..f I Ihi'.Vi.r. (' -iil-i'iio' linn, |Ki>ple lii Is,'. lYnple nro nfr.ii. I toIhilik f, ,", 1 iOlh ht| KII .nitid i 'm iltfin., I I \0"0"I 111"h'I, ,, JCI : ., York
\1.' ).,.nt .I\IIIII11I11I1I1h.: *. ii' l it' ;iiH, nii'nnliiiK I loriiHtoni' nt I I'J ntiil, U' free, Tlie (iivat IIISIKSIX: ii( I linsart'iiioilyfi'rt'Vt'ry, tlis- ,,hI's ; 1 .ni p lll,?, lh..1, UlllllfV" lift." "JI', ", ,- IrWIn. f.ir Illiimlnnl.-' 151,1k.

More Hum) :J1M1,"") i.pf'.iI| | I ] :< < '",' < iiin: nilit ,III.I.I.It..h.11.,1.1 I, the |"tiilo| aii- t not, ihientiil In think. fortliemohos '. A fI' liavo 1 fountl.. joy I I ..'ivn-,.., inrti.ti''I., .,I', F'iI"I.i i ,,IIMC,|." ." ,ii II,.nirmittitl.."--",, ,to t ti,. II SI i .i : ".. : .
I Kilo".'. h.i.i I I.\ii i .oM, itn.lt..h. : 11.1,11, nnc "I' ,1ldll- They are rn lii.y, ahinllhini. l ( : \\ : 1"11 : ill" \ : i I 'I!,,M uf InoiiiliTiiiri, ,II inn,u I lu,, nltiriii'il..IM '.
., 'I l I tbraml I li'mi i ut IUMII-: in, (his ttorU: that they inu-t Liketho flu iil : p ll< (hi< I kitii'1 'irmiij, iinhn-, iit-ji. -.wt-fi t nii'li
l.'iliilillooiiUntt" f unknown.Many
tin .1 : t't.'t.t .
11. iro .
: >
ll'lllt | | tilt' | I
) i I II-JUIl ) u (tni i iUiiiiil' I ii
kills I'll-"llil-i' $ uia ," llir fails frotn, .|", nml' they, tiki:, > : .I ,, hllI.
;
1 I' I ill 1..r..r'lh" : \h1 i "o.h. Ih u !! ftimiklli I M \ '| '' ("l I 'iii'i 1 i
Tli i' 1 ii hiiw t\iH: nt Its I KHIOIII wi-n- rr'nnsel' niul' \lilt Hie '".IJ' liy.1 l.'ev.Mtlinl [: \% tI't' ilisi'ovt'iril liy ltd- IICMM: I t I : | I Inl; HIV 'h* llir I 1 t Iti, l ,ii I ItMIHMt' -. .Itull>l ,iI i W. L. DOUGLAS
1.,11".1! <|11..hr> lit|$ C.'I 1.,1.11 ld.II. .I 1" -ill.'1 <, | Jl't'It'" i li > to II, -I, it. ,iii.,' I I .
nl.hily tIutti. nml Sa nK>' ,I .1,1 I"I 1 tto 1<*n 1lntr *:"i. linf ,
I'til I < *
J .
<'11 \i | ,1.1 \ (I.HIII i f .', ul.1 O' OllitTs t I t''iint' to I light an i- I Into ." \ uli'it.i rxMtm .ui ili.. ,
'.1. UW.1
; \ ili'/'iu: i nf fit ".ir.iuirrr, It'lt ;, | I u I ( : ) I | l II Mil K*> Mi I U \ :
Oil' lianilitil' "lie t !nuil" I1'H l I.the iii..I" ., "' .I mi, "I'M-iiiii;,'. ami nmny ii |nmr (iolTia, 1,1 s, l.l, I, M.-ylro.I t tin1 result of | : t5 j ut'iuiitent 1\1..1 leri.ll, .'i. "it, ,.. "./,1., h(\u .. 1, ,: ,. ';:" ,: .
plIV ;, '
I I'n, op ,1.11., "'IUl|'l lolttg inoiv than I* ))) ) >!.'li\"IIII.I""I'>l iiu iiiii' C"OI" .\ "''lUeinali, nf tin i""lh:1111| ) tutu anil, I rt'si'itivh.Ialillt v ,'hhi't' ) | ,il I *li.it.i Inl mth-1, 'i,.Mr.' |1/11.MiKin'U He rtn t nhm|uliful I 'i i.i.l'vuli MI.hii.tl.hikat. I" '""n" '.. :: P
I '"' an.l ...1.' nl I'liM-irnm' A of tninil I h.is, takin 110,, .. ",', I \\lio it I ( ,) ) i I "" 'hiI l lu, < \ui. '",.,1.,iii' "i' -i "..: : 'V, 'j
liit'lit'i" ri.i I. i'aII" ) III olT I ill frl n | II). oarly h ; Ih
"J ,1.111 \ lysiop iia n comimrntivi'ly u
.or, In I hit' he.""' ') N. Y. many : ] t\\1.1.] .1111;. nml In Ih,' "Wiv Hina" .h"1 nf .M.\ici, l.wl frnin uhiut ; iiiiint." ,in-,' In-, li.ininth1, ,.. : -
rlniiMIII I to Itininlilp? to "top ,1.,1 111'j I I nci"tlisfasfcrowing I i Iii .mm ..1".11" $ 3.-
:
(if III .liii .!, \''II till' "I'lMHMIivllly? 1"011': l t''ti,t. I Here, is the .iill : Piftj. -n \ raihik'oi' lii-, l 1"1 t h\ jour I ( net 1. \ I '.\ nil tutu, ut J p.l.Mnst'IKH: 1"1 .|hit> H, tst'ttls.si, S.'il'/ unlays. : r.\: tat' ", (lit of, t tliciMiiiliiioti-.iif i niotlom, .ue 1'1' '1' u rILII It tu'iilnr.ll 1
Tli'-n 'klio" I.ig.I| ilnl nf ( I "" I I I IM J.MriKlin c \
>
t-.<-,. I I'* n I I In I. li\1 itt I "in d lr iliwii., f.i-t: ili: > <. r.'ily-li\e il.iyx "Iaealinii' I lif,'. I It t is jt ''' itt nlr'diol of "' 1 J 1 I I t I .,h"1.. .. [ TM Nt"l01 -
} 1 ',
11I", ni ll ; I'.!. ,. l!( ,.llrh. roiiM In' hull ,iltnl, lifts' Calhnlie 'makiim, a > ".II.1 \i rlt't',, I'rli-i' I i iiri, itt, :'rfiri nt' -, -
i"Tb
1"| ", MH-| I 1,1. I Corll'' | ,,: rn: .iroiir, Kills nl llii> |.:ihl. litit 1"III.r I 17? ..1,1<. 11.1.t''I., tug "iiK, I sswlmnl tl.odi ji''tivt' ("Iittit: ;IIIf) t thitiorvoiii < M f> '" t t i I. i I. *-titi' J:. ri'iilM" I TH iu IKIIMM ; rOM \\
u pivlor i ,n i I; 101'1.A.h \ I I 'I I ini |>'iri''l. In IMI(' Ii M"" .1
nno \il! IK' iiii'iiliiiiiol. ,if nn in- il.ijn. Uhenotake, into eon i 1 t-yslfin." Thf \' two ,' I I I II r Mhl, li.I'l. M"li'MMl'1 1'"T' ,. .r.' ,I d" uli.I V ', ",. .h.,' tuu. h''n
4 ft '
lil' '.I"''"on. n: 'I""y'hl.; I,I mix : '" of tin' |l"I'II..rily.r' tliii |I..HI. ,: .il, itlijiu.the ,l.iet that flit' 11.11'11.0, \\viv f.-rnii'i'ly; I tivati'il: :nit st'ia. I.- ,, ., "1\ ', .,,. ."" ." ,.:" Vt-tIc, it,',n'i.I.:',t'', ';"u., I'l'II. :,I.: ,I. .iu:'I"!rlil, I i, m.t.ini,,',llnproVr I .nm'
1.1'1,1,1 ,- nl tin liillln. I I'n' ''ut,' n--ifi.iii.; at ehil.l, I lint lake I 'I IrlllII I I'I" isO" it ." .
slil.'iit' li.ilIt p. on I : I I I -. II." klir.uK *khl' ll flu" i h"Ill I I" "11,1 .tiOntu OlitL'Iitifl' ur
I pt \1 r,1 rntt' nilinctits niul. it li'ft : tushig 5 P.- 'I' .
ii
: gistti! I nt Ih.' rf.il"ini'! of I J. .hI.lm.. SI e arriMat th,,> eotiehisiontlial was !
111
In tin (i. x :IH-II it t } ull' pro< l> jig of ,,1) v limni.i' i 1 i i i litn uliM WJ, SHOE
IegiTl. .I''JI. h ". I IV'to i K'-rnnin, I II"ul:i 111'hl..II'. I 111' uliiIt'ti: nf Ills> eitvil.i, lint t 11.1 for I tin1 fl.'ir-Muhtt'il': Sliiikfi" t ''*,/ :[ DOlUIAS! fli:i2.ln' 4, I rl.-d

It li ri'Jiolttil III'IUI't I, I t'lMt.Mar oa.stel-11' :nn, liaml nmirivirlir' .,tlIuug!, 1 ,nml'1".1", aski-d''n'. v.-lwl.\g, 'I I.1.1 I.",-' toml'\ whnnl* < 'ity, hlll nf M-MMI.I their,, tim'o... -Two lie.pnhlie I to I'lOVc I lll.'lt (Ih.I""it"f 1 : ,f t tllirtti'iTililo \\'."'" :! ONE MINUTE, ."lr.l.",:;L, "*"'".I'T I'.i f'll.I I',..Hi.nr,.": ;I n|,'ti'' ',a' n uni'Tlor.tn I"lI'I. ,r-. |;:. ,if|:::,-.,,'or.oli.l;,";

rnrini, il II" milfoil in t'.uiiIt t ; \' I ",'", l VIM ilb.m., ,, ntii-.XKlidn IK: 11.11 ,", "i.". ." its
"f' 'I.r \Inr his ), 1 mul t oflt'ii t t 1 I I.. ,, ,, ,. .
i ,
,
i' itiii' I
i I '" t 4,01,1 .
) I lilt ""J "' IlltliMt '
ten faun 'r..I.I. ,, "ilN I tiiiti- "I'.niiII iu I \tik| ,: :
< ;
IHVI-OI .kl"tl 1' fhl"oIIIi.c'hlilllj i 1 .1,1 : :, I't :: ,, ,
u1'uiu'l
N. H .rtuu'i iii 0
.1.,1 r
n"i. the I "I 1"0' i ; I-I "I I IM f M IS MM TV I. llir ,,. sty,
liMNi1.! acre', in tin NTlliui"<' \I' 1'W'r. 1.1' 'Ih" C""I""I. ( ". I Ii \ \ a r'tiiitut lr I tit| ni vmir ''itli-r'ii. "' .1 nihlruM.
li.ivo ymi'vas ]: lint th" true Kelillemnu I lieioxhmvihis da.tly : | 4 ti tii-lint An) I .I'111 i'Ial'.ti-t'% on i'lttl 'e l 1"I'u"KI.., klan,
Iliiool'tlt.'f..ic.a'Ii.iu' llllt iiujiri-y. mm lu. M.
Ilo"g'h I t'l'ml I iiinl I il I ; 1 fuiiftions ofdi Woil.l I ,
.1"1.|, ".Il I'll I"f.!? .' : > ] -t \ M h i i I "ii- ." I 1'runi ..liiil.'inIMiuiU
:; | ) toother : mmo stiltItigly ,, :
((1arlm "
fiiinlon]Attorney'to tin 1.\.1 Iroii'.Hry" ?')' il I< part' ''' 'l'II.il.! ; I Ih,- hllid.! ho ht.iitisl, I I.hll '" his I heha\ior I I,wlr,1 I i Ihosi I gt'i-t ti"l i I mul, I iiiitritii'ii.i t I They I 1' 1.1..1., --- --- ---

Clilui"irtri, tlou? net ilooi, not Iho h..I. lint, h'"I.1.k"l I 1,|I'y"I i uliohaMj'iveu him" eatisn for.. u'hTiu.i'Tlii' I I't'ttMUH'il I tliun I :-"If' I \t' (':111 III- Mrs., I I .
I In, VIM' .HMTiunli" I I I liy, ,us'' l II Niliil ruth. Fire Co.
now .""'1 who niiMiaipany \ ( in tho 'ijiiamt 01,1| | .lo U'.1 u i Washington No, 2
tin
iliifti tin1! j-tomaih
l-mliU) to till, "'"III'y In the ( ,!,'!i't yoipi''lull.I .. n I 111 I Mioinonf .Si'nti h |1'11 "It'ii aye guilt II l lritMl. I. I t : to ill he I I l.i'jiiil I .I Itt-u' form
winilivinx, Iii,.., tuhaskrl! ': ,I. nife Kiiilheii, I II. l htiniiil.ito tlii1 fXi'Tv- 1II.. I l"e
II..r.'III.Th" : 11 1,1,1 .11 w"lk, nil :Mi- stilt llK \ kept' lii Mi-ik I 'mul\ flu' ". .1Itt, I III-SP uml
onipi'ior. of China liru ) ; ma v ilh .1"111..1",1,1\1: .till l I.. kit Ui the ilii'ul.i lit I.'i",'. to lieat i'I tlvil.. CI1J. ." .... hut. .ll-ivil. .; .Ullf. ... .of 111... hilt 1. t 'nmlimitilliiM'licii.| | ,| at i il he i utiMi 1 iu I Hi.i
hi>iiifr<>,ith u thi'ivi' sli.ill I.. no ,' ; UI'I nn 11',1,1, I, \ ho \\ lIlt ""1'1.,1",1,1,Ks those, uhnm,,, sut ,' ..111 I Wilt I Grand Pic-Nic and ParadcM.1fl4'II i lllll-,'. U I Inu.-limi, |II slut"
i-rnnii' In MH ii'nhn, unit,I tlio, .. : ,' ,',\ 1"11"1" Tow if tin1'', not 11,1.,1, uIirttItut'lfitl| In nil liotly t lln. poisonous waito mat- -_ -hll', l.nlrt .'I' I... hl"'''''.

]'iilili-ln-,1 In nil 111.0'11] ,.. 'llli'UI., ho ,,.,1 si I itt lisa niiiniti'i Cluirgi .. lm'y.: t tcr.t \rhi.1'llillft'I't t tholifo-I I i MI'.I'I I i.'V,,I' 11'riir.' .
,', ln.i.II-1 i inii 1 INS 7. I
"t oihirliiuity .
] | 11..1:1) ,117"1 0.1'\.1' j ---
work I I. thu.H opi'iiiil to thu Chri, ; ; ".I 11".1.| ., noiliiH o|1"11.r j i ltl'tti I..t in ,)iiiuii.Tlierc giving 1,1.'II'lt.f tIt fooil 'l ( | : ('"ill", 'I i III, Vl.l'-iltll-, ,,, 1' ",...
I III AHi.-Iin! | I ,
|
|
A trump \l1.1lh'g'} n : ''''1 ,".lld,11 I iicry ,.hl] !" III' I isKaiil I tn I ho I preat iniTi'iiso inthommilKr liavo: I lioi-ii nli.Miilioil: 1 I, \\o ,1111 Oiillil I | \ I'I", oL'I \AlhI:11, : In .\1:1'1111'I I ; nl"' !I'M-s 'h
Iiiiluinu tin ",o ft>II> M.-H: 1'itoiiii I'lnpty, o nf l iiliher in I ltilSL' \ \ ,, In .
'
"ui ,
I r"Ih' I'ull ;ch1111. > hhnps 1.1'1.llh liavo ('11111'd I u I ;MorvoiH I I'l ,11111'" I IE.1.I-: II" s I lill-.N. lilllllllll.It.iccs .- IIII" 'I1",
untillscovi .....IIy" 11'k.'II' !. \ri'pt f.ir nil nJN'llill, ; il nno \ np|.T nmniH,, In whieh, the, '" ieookiil ) ,irs l | : uuil,,I l''oot, H.( "..... A I'll/i', I In h lieMICH 1111..1.| .,, I In, ( hi .\11"0.
I Hi. jiiniHi| | from flip I 1..11 jiHtiu. jn-l 1 I.lg' I'IUIIILI' I. "rot ivo I tin- C"I eiixliimon.', The ..lapanesehave I" 'I isit: :aiul t t i I NorvoiH K.\hau.: 'iirnil I I, : i i the |li".t. linnuer, in (Ih" I' Iu.* II.'. li I il, ,".1'11'11.,, |

lug a riiiml I liiiilKi' *, 1,1,1111, ) thin ; .:, i-'Mti"!!)!--i-i |11""llhOlt! | I 1 toa 'Htrnii In Ii I f hit. the ,Mipoiimilynf I ion. All, I t tln'y! \'ttf! rioht.Knowipcr \- \ I : \ I'Mihnnl: ,, : .ilio 1 I'll/elm, ., I .tlioln, I tl! lianeer.linn A'.'hI.1' .", 'I in 11,111,1.' licigin., | | |

fit U'low, ,1 t thi'ii "it.I I.II.h"ii | iii .( li.Iy < 10011"| | i| pap-r nt lti'igti"",-!in ul.1 | .iltu| in'falliljlo "' I will' t he ii "II I"i"c., I'ril'. clien < i Ii, .
1,1 1,111.111
I to 1-tti.t u hIs
t5 Hint
EI\hl..1: nton'lm riRn \ ..' (-! i'iilor 1 >i al 1 ft<\ I tinsi'1 ; ] eiilirely, ilne. t'tt ''I'I..li.111"1". t t. hoi" "' I Im-go" i imnnlier IIi : poucrof 1"11)" \ / ..I.. \ncr" KOIH nunMi 11 I ,,,t lionI.: .

c>f < ,, "its hi a lionst' Hi--' ii-i', nil!;; j it noally, rliw.1 i h> nf the ,'..iI'II. tottrt.itliilg t" Shaker Exll"i( I.I't /.III"Y 1\ I I III"dl', I I! I It, ,'.11 UN." A ,'.. In i"lu't, t''rl''III111,11', I I.V'tM: | | | t .n.,.
.1'u'IIIy l Ih'"ilg' niul %sn..vot : ,..i pii',' uf col.iic.l "pip.'i'nvor: il 1.111' SullivaiH hy "'.,Iil-,' lit. I'"I\,! IC';' Syrup) iu lesstlioiiirh ('(51111 ,littttt'tl II 1.1' : : t'iI'it. ,' I I 1.1, ,al't'. I h.11 I" "t ." ,I'r"II l I ,, 1111', .'''it' .liiiiKini'iii' ,' ir I'crs.iniil,
Kvrr: uileo 1101'11, nMo to Ihi'ii! lii; .' ... i.i' all roiiily feu' thennee I I \ ," II'" "..,uiuuh't. C iolllleiiiliera ; l'r"I| its
.II..I. m'Klii'leil ih"h.Sl rll 5' 1 : I ( I I h ( I. I' .
t i i I l1"thSti4 I'II - | |
hug thiinitiT Mtotni nlth crcnt tot I i Chronielo., I H in a I ( ,11' 1"11'01,1.
in \ I' "' .
ut"n i H : \\'lrrll' '
ivrUiin' pahm that ho r..I. in | I Mo.sirn.[ I rnaiuln! -- -- I resolved to tost it | 'I' \'lhlll\ll.
il I"h..I.hll"nH : tiny fully 1''H'ii ,
lioun tN-foro the htoini.Tho I "itti' ho nfii. ; .h., luitvlilh < lllll'IIHlty I'f I .i'l'-, f i ,.. i ; ml \ I j : ( I,. .",.. 1,U'III1,1." .

iwoiil. cf thn tivnmiry t .11 I .In .f. \.u.1,11.f"II",1, t t.> till tin, '' As a 11111'1;, prixMiitioii' fnrtlieHafi, tynf il I thiTo loavo': no ground ii3401, J, r Bi'o. 1"111"1'' \, in,", Ccnci tViiiriinl., '

shins tlrit u"'vrl IMMNHIHOII! 11'1' h .' ..1 I I llir u \. r.ni.laiiKoM, ; jivi'ii ,'; .) ., ,", k i-i u.-M'mliil| ill rer-, for ili'iil'l 1 1 they I pi'i' ,scribed I t tho I 'nil I iii [ AillihiilAM.IIIIIIIIII' ,, | It.iitcn' .,
(Hoi, blnru JaniLiry of thlti 3 I'M' I it i. .t I enal. in \\'Ili I flit ,\11,1: ,, | |Ituttt'3is | .
ramti'i-i.: Ali < ," 1.lilI.lrial tuu' I" ilitug' 'rll1 remedy, in ] ,"ildl'd.' of, oases I ,till II .
iitn.ilior thiin fornhl.o (H.rloit .i.I"\, :, iiou.i.l.iyrt! 1\.' wmiu ,.r llir pi.tees, .11.111'$ I r,1, nf the Inirometer, I Ill : I : I \Viin ',"I 1 l.nri-iin.' )
,'101. ymr. U l-i rliiimi'il i nil I I ll Iti wl"li ilo fh,, h.-mn, which liinl: lin, I pronounced incurable I Iuuit H. ,
\ iItl I \ In" I ; ; 1"1 prinedhy 'xI.'ill'lt| tluitI The 1 \ I "lclllll"r UVHI|| || ..
tin-so U-uthfl i-iNiilti'il r..1 tho ; .ui; I la: M\li t I >. ( Xlior stay,. of lilliiiij the 'l"allty"| ") nf f"II.I| iePIMM I -wilh I I I I III'CCI WHOLESALE KMml: 1 IIIHViill.ini ,
t liiill'tlnjf.AnioliK II.i. II'r'lt ( | ( \ ,",.
.I.ltol"Clh" 1.1. wa.i: to KM', tlnally: |iutrftuluiuItuti Krently i in i in-t I Itl'ut'tet'utIu4 thoir
I HIP Montiinn' ,' )1..1..11. Itll'I.II'J. every' I I I Ut' wIH'I! Jlieiim, 1 Alllil.ltll liiflliiiiiiiill''isin.,
I :
: '.niiirliiiii'H raro 1 \
coMlyM I pressure '
111,1
>oy! ;ruiiy Is HI ill lifu, though tho |I .. wrnuntil.. Very tho .lil.ili1'w1.11111. as to living and! iliotwere hinds, : :I CROCERS < rp I 1-nn,

!1"1111"1 t'> illinnilon It. \Vhi-n I v.,'r,' I 1""liflll., ,. .1"1,1.1., .CtI nil I llev. Sits,, .'n'I'"* 1..hll. I Hcriipnloiisly; : I I followed.Nervous IIil (: \ | > I, 1.1'IIHI'H.. :, I "'. I
", .' tltwi ntahl I \ : | I | ( \ Nh p 'I.rllg., ,lh"'I.
1,1'1'11'1 or (" In Miintoroy[ 1 hail I Sam J., inlhlu'it his | ,
1",1 M""h.I' I..il.
i In n tniu1 | pail"1 I .HI'I.l ". I and Exhaustion .
.lu".1 I.I iln ly.-pt ]1.1 nleeil\ : I .'h'lH.
lhlifliiii> tin" 'In nililienee, think, tat 'mm h ofoiiltnroil / 11111.
\vas In high favor Ill ninoiu that' t 111" ,ul Iii ...I.r.1 1 il tl"11.1..1., C.l.irllI".iI.I, ',!;.. H'"I' In rehuke an nmlicneo" i in I II' (1.Ilhl'. .
fly inoiv : 1'1'11iat.All'Ji. I DEALERS. ii: ..
I"
i I.1"\lvlr.n 11,1'1, niul arc" nol Ini-linisl : r'j-, <. : "t :ti' nllior! til, .K-i" I"'fll\ I IIII ilo" 1 willlli the | sipli, < iliin't, leave can disoas.: 1"1 j lilijuoll I I"IIII"'Ililo, 1"

tUit ..lml.r. .' uilli ipli'in nt i nli..ii |1'1'' | (lit. hollsi', until the "lielieilietioll, is pro ll'SS h.lll'tlll' IC blnre.. I (''111 I'h'II'II I glut LI..I.h"'I.! .

1 K.: Jl. DiivN, whlln putting .-, ]1"1"'i'" and, titihi'lvi ro iibiiitll\, .111..1, 1"1 nativis: nf tho, I II Hub ('xtI11. 110111' ( "II"I'' I.i l ItiMili t'.iiiil.
niii-aln I )litreit, suta-il a %%-" Tiu"A, : .llu'.shi'll.. hat! IHI mnro' (halt: r>no I 11011,1 ," '" a n hiike, in more this f.iiintiy' ) Mifl'or/ -' 1.1)I I\MM! stun'smul i Flom.P."EI t "I"| .'-, 'I I, ,"li I ''"1.
> pll'l' ll'lll'll, > titil I h"!,', ..uI, I'IM I"'J' I
..lv.1 l a hhock Unit knnckol I I M pill'o? 55,1 ri my t.m.- \Vtishitngtu on | lintlico.vos awl :all iw. *. In no
I"In| Uinn niljoiiiin i riNif. I I iota ii..It .1",1. H..I.I. : .' > \\aHiifton, --- '--- .-
!Iy, tic fall, lint fonnil that ti ilN-l, "uH,""dl"'" |iii' -ili'riiihl, |itt lului.' Toharro, riornrii. I country! in thewoild m'I t them'so ; HAS(

linriipil n 1"0 IIITO" ** tho pnlm' I I Hull Will-! iuIigiuiIy, SUM' till' 1111' han; come into tho field nf I tn- many I'I)' i intnr I : 1.<' 1 Iiiins b filled I J. HA USER

rli h nr" t 1"0. Mot: u drop I ; nf ul Iho < ; I lay u1 nml, put I l.a..1 ,.will enmH| >tilorn. A ns'entshipment to o\cTio\\iii'! j t I nil I i ('i4tI tug HA\I I : I : : I BIElIG
drawn, 01,1"0 I ho hfili* tif thu ,,1.-., until ciuscarnuo: 1'L.11: ""tutu whkl tuft isi.l) in 1"1111 rl''II, \ i: j
1.1 W'I ,pnru WRAPPING PAPER PloiubiiiLf Gas aiid-Sleaui Filiim
utiil h wnx at win k lu-xt > ,'. ,
pain lilVaKill' it 1 is lint IIIH'OH- prommnceil I In ho "1"1,11" all "IV-IKI-IK, to : :- : : :"re, tllOHKJI'Vc'ijiU'iit ,
flint: "".' tthnnM,I U' nrijiiainU'.l' ; in I .tho \ahialile; ', ,ei-ir) I.I'.ITI1.hl'.1' | in I )I. '' Ih 1C ,,".. I : I Mi" I'KllKIl IN- -
OUT OF THE it irf u hnrl' nf "1""Ila) !!!; I'r..lial| I hi. neiihlH> i"I.II.I.C| SUI' itt.- New :: Ii' l'III llal: }head- I, ct ,, : ,I 1.\1.\11".1'| .II'I'I- II: II.\I

Thn ilnath of n in h. Tinnrl nf 1'01.1: I .a. ; Vnik Trihuui'"I. ai'Iu- ; it dull pain) hi; t 111 biLSO 'Ic.lhi t 1 FLA. IA n"llln.I i .', IIIIAI. M.TSMIAUKSWAsil ;
\mnl ,, nn iimithoi''H! lioa I I IN' rnn- I I I II "I'.1 NIt HA 'I I limit \1' ,
ilay wim 1I'I',1, liy n poniiu-r'n" I. t. fninilion nf Hunk [iNnl. of the 1'i'ain I ; liad hrc.ith ; nnu- "" ". | I | Il \EI
_
(iiH-.iv'ii InilulKi'iifu in "' ,,"' II r.iiiipliiiii'iil' ( hy tl" r |"|lit| AMI. | AI'll'l na:
: ; ; rising 111' I
i. in l .
nt
II.r 1"1,1 I. 1''f'1' the Ninth i-nlleil 101" ;
i
On John ( farm, "liy- ,
1.I"IIII'I" .1111..111'1 HOII.III-' : .
tl'l ( I > ; \ NIt I ; .
I n NirtiinilTlio' of nnd c'nt fluiils I tt ; HI11'
| | ptnM'rvav| sour uin >
1.0 own hits gi"1 lilrth t n w<> | ill' nnney, hut Iheeiirreney, 1"11' '' ] '< Lewis Bear Co.

hat lunih II1h'l' nix I'gt. Tlio Ininb ': lint liioiii,"( ",..i.i.r' tlio tn rnish.'IKI-MIU'H, tho, hoail r.ht, II note 1 :, ,wonM,,I I.bit, twii,. eeuturioH, latir a !t'-of'I the. throat' ; / son I I'll" of t oppression -' -"II- |1' 4i I I I1 II j & ..'IX'I'lfHIS' : liii- l'Ji'Il'k.

only piireh.isn. n .IHIUIII ,
\ ; 1 I
fall and faintness ut thu] pit of i I I1 i
its tn I: nn tho hi'Uil. I 1)
Hay a Maim pajn-r: Onn nf ; .1.11. : tiu'Vlu'n Sir John M.imleville vinitiili \\' l ; I I Ii -. "I-: I'.It t I- I'alal'ix' MUM, l, .So\l t I 111. Koreliclmor,
11111 wool dm in? tho ,'h ",'illl1. nf I tl' '"11..11'111. i (hill in.Iho I I I''iirli-enlh "'century (lit' cm-,, the (Ill hll('!'I ; llatulfiire I I ; wakefulness I ""II! I t u I : I II I \" \""IA. KI.A ,
'', U'dstio till.rhuI tlli ,' iho "h,1! I Iii ".rl frtspKiitly I "lit' ir i-iHinil leather, Ilol"y-"hl" h liii, i and, loss of u nleep ; clis- 1, I ) 1 I Merchants in) i > l.ly|
,
'anlli's.i nf |lwihit' lanieiil :, I I
that In' illil, not notii'o nnu nf hi. nil I 11,111'1,1. ri' i : H|kit lii, niilnixiitnsly"-mid I t '
frntpii until it Ufiimo ni'M'ly I '" IIHIH|. an. I Ii uiflu'tii liii's' suigusut i SI' I Homo innjehty' yeaix' Liter, Iho. enrreney, wan tram gust with food ('VI'I whriiweak \\' ". 1 1 --AM) UFA KltH IN- ---

Is nothing Ilko tutu rh ntU'lition ; lull niniahlo' fooling on tl I jferreiltoa, joint ntu-k 1.lk.lr, C'hineso, 1 need. of' it ; Htic-ky -- -
wlintt'vur that LIUIIIPM may Iw. : Ir Itl' I ln-Hlnu-i r. Whou I 110 ui. ii'o ut uhn nllimatily, amipiiiilnnly flllHlw '. 115 & FANCY ti'ic5ly in Respect
1\'llllt. 1. GROCERIE every
rai.l. I the teeth
hlll. us that nl of thin eIt.t ,' okuti I 1,' ",'IIh"'II"'ol.ald. ," t\vii hhilliiiKHnn (111' |1",1.'N. .-- or ) IHalll' ( '1 or frst.class

tltbi soofton t\\o citi/i'iiH 1..th'l I ,.,' ,,", tho elllalo" .Hull 1 I ...Oilcans" TinieH-Demiieiat.I I in the 1111 I I I, ecporially t on I'ii
Htopiicil, boUt "pcal.tll"''lnt ., tutu in, a hhoil limp" I'vi'i'vlxly ix SUIT i STOlES. 'IJ.cco
furred 1 anil
I i in tho
I
non MiyhiK: I'' U ("' : aroiiiiil" tlii' riMiin, I 1'icakiiiK ,', ,..- -- ng 101'lilli I I I ; < itei
utter: "Your cluvk la troutt. ," '" ilr'rhlillt"ly., tuiti,,! ; I tr'itgt tog Crlnilnuls, tu I'm-tlifr .T nit< ... coated ; tlll'Y"j! ; cold, ANI>- City
1..h.llIA
fact In both eur.1.Ighituultg I Thm htmly him iHt'nmea, pnsni'in' uinoni; tOI..ICj. ,
Clnl 11 1..k' 1.II. hands: /11' 1 ; (constipation: ; 14 I ( U ( ) :18 S
.
u qnwr prank ,' iHvttr .ilam'OM, | mislienl men, uho xay it may' Kieal'yI l ,
Iluyol IH.I.'I Y"lr. Staple
tutu otlipr iitrui'k, I soil nf IPIIIIO: svai 'hivul I in .tlionf I help lopil" \r.lur. imviiiiiM', 1 ,IIH I hyvmliiiK dry! (II' rough kin ; i ilwlillyto) 'I I Ed. Sexauer Proprietor

vrro six pniplo, torn a rn gcxj I'I li.-j-aMini'M.: I It \\"lh an' u nilhiii ci i 111 h'iI" ami, .Irlgilli < I the] mind 1 lalol' ( ) ( .\ t.,: T. "'I|"I'-" PUIII.I., MjirA1'i'ilKiK'olll ( \ ,
iiI OilY IAV ( )
roof niul tti'mohftlMil thin cvillng in tho nM pmio' nf *'ta "-to tin Ir sei-rot I tll 111'1 while "11 > |jt : I'lorldll.
for continuous tltth'lttiOflhI
Itiinnlng d"wl tin- ,'Iill"'y.t Iho laxt mmthor, Tin-, nolle inlhienee (Ilr.' 1,11.11.' hltlo. /lour I jig ; Itl'ST; : l KI-II. I II I l l'li -Iy E J. COOKE Clerk

klu-lH'M 1111", whIch w... "">,ikin "a"L'lro\.1 tho lat WMH: allnxvoil. tho nf jiulKcs ...,II.II'il. the, innocent, Inr Ill I oppressive' and 1 Had.1 foro- 1'1; I --. ,

.t..1, hgllllll thou cellar ran | ')!1 ,;,kilA(Iliu nthor ivory thno the guilty., .\ t"C the lupilnl wan Ir""IIII ] "odil1.1, fears. | Ii 1A':.IS. W. t.. I.. K CJO V TIvin3ITT' ST.,
d.l. I'ltt'l out in l III'> .Mau'e, i |hrtiiiutiy --
|!
'i ? ami :
Ktoim nail, tin utonui : Iru my IIi'I"II'" way () KAH1' ''mill( IW! !
kl, IIJ l >" iiHHJstiuit. TheNuhjcct All! this terrililo. prnup : I IAUth I'l'lll.lr: !II\ la:,
!I. years
wotilil '
nil ,ilinftloiM. I Dually burst, ""XI.| l. t'ivo I j I I" (h.IH DAVISON & LEE
Willow alit, lii\ for thn, heiiolit of I tho 'k"'I--' i ."rl..lul I"t t II",.1 whole tho,,, j Slniker Kxtract (SeigelHSjrup I'K.N-'At'til.A; I 1'1"1.1'UII"IIJ |; I | .\.
cI"II..u..1
do.' imnally tiven. Thin, I.I"I" ohjii't was '::1'1"1'r', | I little -
:
Htrango ''any, l"I''UI".L."f heinx : ) removes by its !IKR- Oivil I 1' 5
<"lvOI no Jury licyonil a 1..rll! )\'. tn U' kept up until. flu,' ,next I diplomacy, ..w'\.r, 111.11\ nl itive liI'l't 1 Iine4 I I tin I IH. Wlkl'ir MUM 1 it.Kvb .
the, who, tnM theKill sli'iltug, ( yc't
.
---- il.meo I I 11'1 tho guilt> wan' all ,, )ynmi ,11.1 I 1'\1'11 -A '- U iutt-ti.i I)
STAGE LIFE. overJlonteroy (Cal) '\'AI.. i I 'Ii"' was the, yniinn' man, rr"l ulmmthoniril ,, painless I t I o uIPt it ill upon l -
I, I I I I 1
eohT ,11"1 Infear I : ami
--- 1.1"11"1111 functions i of I andassimilation. City County Surveyors
.
I.ly l lln I'ainpU'll 'II\ telling him, w 'hero i1", fave III u t digestion

)Itctiiniu a prof'ttoional' OF THE APACHE3. I the tlituiulii! uironnt. tif Ilill Mnlen it, I u : 'liii, tilt elements \. .ire, i I" .pnreil I In ilo all builai'M.,, In F.C.BEENT&CO.
Kato ('0.1..101 hll a new "' uml tnM \\here, the '," wastnUfouiiil I I I Iii,"' \\ tilt ploliiilncH4| anil' ,liceiniieyV. ,
"I of the finM, | that I build i ,1 !
." ',' .: nl the fll"h'IIIII"1 \ I''. I. ilon Heal .lne ,H,
1'1'4, Il I'I you no I"" :011..1.. 1.1,11..111'h I I Marie: Iniiiiiilialcly went tothesmt II mi \ \.1 t..I'II"I. .
," llll'lll .lu Crilrl., I t I ) ) lim. si ,, liixcn lot 'inui'
Mix* Mary)' A"I..II will / ,. vil- ] hlll'u.I, where, ,"r. cumuli, tlUsh'IJ "Ilt j I .1,1"11', '". alII"yl"l
Piitranpnon tbo Eighth utageat ," f"ltll.r 11)I..h I tho H.I'I in, tit Ic W'I f'upuilCnilu' I' their mission, BANKERS
on AI'r'll. tho rhililren \ho Ir. II lit, New York Ilerulil.In upon wlJil"l ri'M \ nilli c nt ,h.' Ni n County Court, ll.In "". ,

"1'h8 Uunlciil Htrtvt," a bit '. lint are inuell, 111,1"1'1', in --. --- 1 waste matters (tJlu"lwRof ._ a 'JSJ itT-u)_
traimplantMl Ih .to New York, i. than i.' itiiro lif, ,,'. Tint' earn thn 5% 'n I'no Vmiti'il tlirk>hli.The |. (h'l) whieh unremoved i I, poison, I'\.H''t'' 'I"I :',

ninux'iiiunt "II..I'rl.' inalo ehililren ,1".1',* IIHIII( I following "letter, ,ilatisl I'luliulel-' Ill 1 kill I 1, art! expelled 1 1 1 from I lIe l Pcnslcoln, t t i Florida
The annual who carefully .. h"IIIII. \' urilten .
rpmrt| of thin July I I'.I. I IsllH hytliatduirI
roniimny, plnrun, tho awu'U nf tlii* | iiml l pru'I'"' itt iii.'. nf hlnml, in- I Illa. ,10..1 will < u-r U'HiirroiimlisI, with body tlll'olll tie Iv"do, kidtieys I- P n a la F unQry
nll'l
$ .BJ.IU ami, thu liubilituv at ':!',' /the tutulit'1'1 .r neiontilk'. ., Inr'"IIIA) tutu So j 111' 1> "h'i.I'I1, )' nf let nan writing. tUtu ,! Tho \\'I'nk11 I Foreign and Domestic EiGbaone! [
tiM ,
Ada the nf : Iu.e" r."II.1: "( .itIl InliI I I
ll'bll 1'nlllllIV ,' lilu at an early -. i I'anil>itioiiH I "llig' prostrated quieted,
II'U
aK IICI\I'S
ntro, York 1111,1 .& | ) i I alit the 1..1 '|. (ttttit elerkuhip, in your Bought and Sold,
COSGROVE
01 thu Ktaifti whoa itho ".only ; to (," on tin' "1'llh. Snmn (rift, -'hy 1.1,1., *<'1-1"1"/11' of tin toned ami I fed I IIy I the I purifiedblood. I TFE ,
iiuint Ilril.L., in A 1"11'11, life of till Piuii, |,, till titlji _-It n I'jL'ulluutloliBIII ,
Hrh Ilrllhlll will) Ix'filn b mil'ralI. hteraiy y tlnulKi-ry to As tho, result! t, health I .,
". 01 Moiuluy) 11\ 1.1 |lat. r""I.1| I ii) which I 11'1ih a lr"lkilh.o.l., 111"1 1 ship and Garni Blacksmith tillIll) .mil, \ Mull.t.AucliNI'i1 .
to earn their to 111:111-: with I its ( u Stir l I
14, nail will gi\opltbt; i'ii purf ,,' clmlou. ltl. init, all m, ither my 10'11"'r] enjoyments 1,1.il I I M.irltllniu.' tit li'iioit, ll.ily.VCHH .

tlUhivo Of llUttlllP41l. I nor my abilities have litteil I me, I woullnever I and jiowerletiirns I to Hlf. of ... : IH | ii 1,111 t Mid uiMin inimt (.ii,ortI'lu

MEN WHO PLAY girl IH taught la'mr' the' hut"\1.hi r iloniiwtiu tiluiuii. :' 1Alil repine lit any, 1''I".r I ( l l 'I that I eonlil ( I'-
OII. ViicuU tahiti
110"1 Maid* tlii.t tIlls "I nml Owner*
I la not whit, I li-, '. I ,- "UI'jl/ ( } all! hotio of everanother
F.lwar liar.Inn, of tba 1.rlI.ly(if the I.I t .. The (. tlo. nl I I .lllhh'l' lieynml Ilr., hh'rl" I. I 1ttUI& itil: Macliino I'.it iiili. Ii 111)5 after arrltul ut I'mt, nfl'i'liiri.'i'
'V", Ihll. '"11,1 Auu) 'Inhu I, al. I profi-hoium' I imii kly eluvato mylf, to the well day . ) Shop. rpNUIy, |
PII.nIho | I lp
wlilcli id nct'illi.
Pave FOIIa of tho ftt. IxiuU 1"1 iiiont lamentiilile' 'i la111 Jinw, 1 I I) el.' I unlHimiileilwoulil '! ._- --- tlurv, < .FoHnln lio.NK'IH: lilii.l-| | t

t1BJ: r". nut: wamiiLM.iimRpr hoot. In Icl ami I Illlhl.nl-I'' I Bay Ui my Kfalutmle\11. II"ono who Nut .1luur4 Ovcriliiily., II I pp.% P I I liltAVK I; .% UI hNt'Ii'_". Pensacola Yard
: Mutrlo In ) \ crH'trat il the \ ] To Hurkiiouil uul,'" Navy
hixhilo for tho 1"I"v. | | < hy Ito woulI I n..lc' inu Cr"l, ,"illl,1 put mo r"lldIIlrlJl, 'I I many' ail- | .lil S 1,11" i 01 u naiuent.il ) us'
I 1'OIUO. iiiailoi-niiipulBnrily menu of .
WlmUI. I in |I..i.f .. I l luvo my \1.11 Ir.' ,proUihlyilno lul Pith tI's Whurf, 1,1.: l "iilo, Tliu r'inil-i I lix I IIIlitt iMcrMciiniiT"WILLIE
Ki'i-siuioii, plt.'Lcr of the sins a nf an "1,1.lar.hr. I IH futo In ImlI'in.(, -t truly to Iliic.iieli, !, iui'stt, or the lu'huulguutt't', .. H.UItlliA.Wliiiilu .
your UI. rwpt i :' \1 I "
nifuw t>itii; fur h.than f.U. after (lit lit eI1.II1..r II-I and rrntefully) A. l'oi-'lhuu or/urlll., ; in I f.tcl", I the h physical, h IrainiiiK .hl 11.\ C.
> : / nml il'' f (l.Hlir lol.it.DltliKII" .
----- cult ittO, (lral( 1 Iil nn I Current. I)' iwtriiMily. netl"Cc; ( l I Iho ol till it .vi "
nri| .nilmit for / 111.1 In the (rtha'. hut. III I liU -_____---- "II'llullrilh'l: i-i ,exevxtiivi'ly hlimiiliit.il.1 Irani : : it''"I.lll Kit l u. hIlt mlEhlh.t'l':, .Mu.tcr,

'' will l 1"10.1 Icnlont tho "nllivoi l I. often Ki'iev- I A I'ut rial CompfMcr.Tlio \ull in thix. n .,f riinli midexcitement t-'i'lwilvPHOTOGRAPHER-. -_ _ Will ri'iiiinc fir l >nily Trli S t II H'nnliiu.,
11.,1' .yon 11 1..ulll wives. great (...I.I..r.'r.l.. In ,nlso a I L, 'In ,lnil /, : | Inn, Nut y 'inl itutil I'i hi' rWln mi hiiinr.
lio "tl
J tim thli f, | 'Iih"1 .I.ul
j.I/ an of girl i he- I 1. FOR tilt l tlcl. M. INMI, tciitliu, l'ul.if"v Mni't
I
!" "' -. ; "I Imvvn gmxl etluraliuii 'Ajuu'lio great .. II ,11 ilayx nf Unityuii'l out Himplo fuml, (Like plenty e..'r'I. 114H.II.Y IIsLI1 ( '(1 Wliiirf( i wnl iluj" ; ii it It. lIt. mi'l, 4 I'. "I-,
|.'nili'nt. on mn for tlwlr | I her rare of tho younger chil forty ) .1' ago there wan no mnro and I xleep uml not he until In leu, h theirmimln : lent ,' VrrIt'ttuu, M it'll)' anti A l'.nii
"(luiIitiit, ?" l | Hho leiirim to clrrynl., ami'I tn ardent champion nf Italian hhcrty and ui-tin Iy until, they ",,"'1 the IlK" -- H.iliinl.i.f", Icittc I 1'iiluluxVhirf: ttii.ni.nu4 .
I'olki Ik.llh6 jiulK-. to hunt r'.." Will fruiu ami unlll UMIM I".. I II itt wit i liK-li.il to pnrlia- of H nr ID yuan. If inch u werefnllnwKd (U I'. utt., Icntc Wurrliik'ton 10 ii.i.I uml,,
Ui 1)'HI"1
: \ I wonmt anti ''11,1', nle .i hut- i tell in I IHfl.I uml tusk dot i' iiilertiit in In California it would I riiiult In I --AT 1IIIC 7 |I'. in ; Miiil.iMi t limfu I'liliifox, Vliat fIll

luG el KIX* t "I( Apucho I!! all iu oratiuii| Hut It WWI nilent In- 1.0(.f ""|1.1' I pli,) hiijuo, with mental TQ Litto Houso around the Corner. | iim., Ii uvu WiiiTliiKtini & p.m.g9KAUK .

11.1.. 1.10..1.1 1 She L tllgft prepare ror'' tcret.t. I Ilo I 1"1 cnuM pita ki' a HI.| .'Ii, .11'I'lctl und ul.rll. hut ss'titulirmacit kip I .. al" ,, : : ; :'. i-1 t'outs KucUVay..-%

The scarcity of Inlnn ., tho eunio or domnhlio, allulL though hu often ilM'lared that he wouldKUidly wih the, pin, ,..IIII..WI'( As il in, I 'diva/, l'i I || 1'I'I'SlltSI1'lat VlKWH .\1. b VI.KK Tlic istciiinur will hit lh1ul for 'Imrtcr, for'
( "IJo1 In a nlw 1,10U of i fo brought In by tho ,'oril/ K''"" tliei'npjriKht of his |1..II.I".ra| (Kid fi *l, liii'' h.Ir., liiHiilllclcnt t'xeri'lMi ,Ihut will : AND I. l'-4i-iY, iluu't KxctirHliiini: lint coullii,, or t nnv with utlicr iilHitewlii'iliilii, Iliiilnc"' ,llml

11".1iol' A Ftiinif of .h1 th.lr CCUrOIA Mutt' of this for thu ability to ilo w>. -Chicago, Tim-1*. and oveniulllcient, rtndy neiitrulizo' nli tlio :ruinoily AlI 'rt'hghit fluii'Ki'H, .Mmli'i'iiti', Km' Ivriii umlnllior
Ix-aiU U worth {5(1, ami fond bllg ( lunon lrIH', | rty, she I Komi riwilht of u climiiUi that IH without'an AlvrlcG A frcfh, ; ot-orVhC""o ami (lunnt'il liiformiillon, il'l'l|' ) lo
menu of I.l mm iiinl oilu-r .Ii. & vl/11 fight to tto I III"IIIS" ore now 1..1"1 l ruU-d In lhvk'UUty wjiial,' in thu world for |ihynleul ,"r IIKV. "" I of every .1"8"111,101" )Juut ro- 'I| |lu". f. \V ATSIIN1, Am Iii.

If U'couaing cxtiuct.-

'.. ... . .-

-- :: '-"-- ', i1' i' ti"le J. : .
: ,
: -
= --
: ---
:::
-- 1
-
: llok., --- -_- -.' -;-'-'- '-'- -"'" I > .... .
"
f-- '
"i"'f : "
: '" !4I"; /II :
i1 i\'

,

\..
___ ""- ____ --- -


Conuumfal' i (urn) XK\VS\ SKIIVICK.IIX : :. T--; ;I; H'JI'11'1".1'1111. :. : PE.'C ". .. ..- I M.1UN1 E XE'If \\:. I, S:: RJNc!I : H..S: : 'I"C01m.1' ', tNi' 11':1: : !I
.\ "L
i !1C01 1 ( I ".\rs. n ii r full s i in."i .' 'ph vh u lit. I Il !
I5uiuatsr, ltistUss a noviLII i \I' ;ii 'r 1. 1 1i : : ill, | I'i;, ,t ilssi5.| NO) I I11"; 1- Illl ',1 .\1. oiBosso's
--- 'lus' ,'I I >t li,"|. |i. .n ,' f i ,n..1 .,1.,' .'rIlt it ,d"1 l< n,;aeiil Ulo : .1'i i I'' : .

: 1'I..I\: NION' XMItl.H.till toil 'Iinil ." "no of IM 'in ",,"I.r'ly '.,- I I. nry Was, 'I 1 lk'stt'Is'r., will ptiblUU, RI autUo .>. .\i, I I.5' t ,, n. I *,n ,1 I mi1" i. ll ,..n... I
Fit 11I1.\I \'. MAIM: II 4. 'I"*:. tI" 'iiiiiiyCinhnal| Illl-l.k, Mllll-I .!" 1'hl1.,111. ?II i'I., ".II I ''I. : Celebrated Remedy !
li" rl.r to .'1 nli; r :a i I" in i it' tin' .tiiir j l'si.s l 1. "I.I I

.- .- --- I pn--. \\ tiss'rs'ti" ixi' nun ml, 'Ih il f I'Hirttt -. .V. itmanil.lTAtol LU< birth- Ai.i.k, i .i I lU.i i .ui'l 1 I 11.1. r.
--- I tin I In ( >|Miailiinfiir.ninl HiKfniilnu I I/w.'IfMion Fil 'I I Ii. .lnI. I' 'F' .1 r"r II" l'r' \ ii I 1' ,
diy In > iii'3!I. I Ii S I.i..o
\1 .. I.r .tr'
o
\ Hi I"
t' K: 1 i !
.' ,. anlo' I omitit' '' f n "' 11. I 1 .
Tho HUM ( ,,\II t:'" \I. ill, ill" it nil I I Alniiitiit 'Inl I h 1.1 11 lisf.i !. /,1. f ID' I"I I Jiiiiv-. I 1.1 r".ur! | IsIs liiur in (ISO I I sills 1.1.01 I'i. Ii 'S "r II 1.1.'IIIE .

at )",tir rfldi'itii', ,.t Iliroiiirh tin, |1".1 i "HI1nt'i "' : s.ssgs'i.i'ist nfilMIrfM'nl I 'I "li'ttmi'liCltlll <...1,1. f.'H"'" 1:1,1: 1,1'1'11.1111, ) al-.il Ilk: ,. liild'll. AI.I "'1 us r,1,, .hi\licarii I 1 IsiltI'1 : -ni.r.": .M.KXC'Y: nn: TIIH MKIWIXK: J H AT!

i I., poiii|I'. 'r|H'rttnk.TIIH nnuiiii. ::,4" nuts |I'r nmiilli, '" .. :, I ili'sI I.III' ,, I llcillllDltVtillllmi j linn.iril."IIUII." m. ..tj 1 II' f th'.. 1 II.'It'isst| ..I '.III.\. l'n>.l.l.'iit |n-rc'i-il. mi' will, Mirch nUjfuto KMr. hitfiflnth II', '.IIi'',liis' || 1"'I"'i..I"I..IW.Ir '| 111 ,| !.t"lt ,. I llltII <. it l.W:1: \ 'ii'i': "I> .1: .:.. n: ". '0'. i n.i..

--- .-.. --- .. lny lor the .. .I 'In ninl'-r' ofiiint) mnl i'iK-t'lnlly| nf 1.lhl. ) r.hy. I Its '. XVIn,, n- ton' will llnd also th. Kin.l; i "t.. i k rIiitt"ut

\\ ltI\I.: : n ''' :lt( HI.I 1..r..1 I"'" tor) i.xoi.lli'iil', wrk. r tlioonlori, ;,' IMM"lainl I', i'is. 'li'li-uriiins f'ii t1'** J .iksoiititlc I uliloh nlBiit" it to s of inijolui cificr of 'I'..'.''! fo 1.11', 1 It -'in i'.\1.:. It,*'r.'. .!ll, ) j(. ami I ImimrtiMl (Ciirai-s: mil; ( TolctccoK )
lnrloll'I tiI IIl II 1. "<.
1'hp WrHI.Y I iiWtiniCMI. 1 the lilrtli of '"r i < h'"I""I'n.! | t ( .
ttllh .'il nmiliitlon p. l.inroastlnii'fnni I DnMy I ''" ussr. Inl. 'hi Is.'sit l pnl.liifi'lmU 1 ,.r I lie klml, III Ih,' H"hl' 11"11'.J.IIITSI. in lln s l'I"li'I..tll,111 l'i.n .mn'in. I;\ Kit: IIltuI'ltl I I' 'l 'mi" nrI'OXSTANTIMJ 1 ( \'.
l *nn A |I' lib t to Ail iuy.H'tirjr !
|1'.1"| r III w.1 Hiirl.ln. nndl '''' 'Ill". ( ssuttvits' l IA l I. ... tt pi rillIt'll' tumaki ", athlh "rll' > .i ;.\Ihl.1'0", 477, ) i : Aiti I'os'I'Ij.I
: ndi\ 'llnlli, 'minointi, ','mini .r I'II sIt? 'llh.I. I C'l" I I Ih.'} tlc Ihrll..1 11111"r, "!:' "". ('I".12J'.
.1'I '
r''IIllIti "loll.Ii. l lr
> funlho.tiMir, ? In out Its I. .ITln.I' "n'1'I"II. ..in j .tn r I'l Miinll thlo I.n. \ Iklhlli.: i r"1. i>..>.ir
!I.. Ir'Ilo'' Unit "I mi) nlhcr, 1%'nsiionliiIII | 551i will b lii'' (Kipiruilt; t'OtitiIti'i' ni'i' tin' I 1.1'* tl:l> 'Pltimhs.: i f I'i'iuis.) Itssil.i.' A'l r"1,1). 1 1 nf the V',>r .1"ih.linn-, I ISifi-n. I"'''. -
pn--il'-nt
'" .. .\I"rll"'I1I4", I III l 1w' I Ink' II nn'pi, In "r ti I''gr.'huIs'' l 'U"., "nr mm'Inliiitlnif W.I I I 1.1'tXMnf Mlohltfiin.t nlll "hil tintuuiith, 1 ut March 111.1; NIII.. "'" .>. 1'1.It. 7ll.'.
1'"I'r.| iltnl mid mvl 'upt'iiil II Itl.r,.-I. It" ..,. I1'.'. 'IIIK: wi\riirit.: : : 5I4'EIn'I'I'lIx'i: : :
( ...MMUHIMnt $. 'In"'n ri* nt licid'iiiiirti'r I'. M. XXiNintt tKH.nf' MiM.iiri. XI\ : | '
tinWMMt
f.ir In-ortlnn in I lln.
.. '
Nip I I.'lIlt's'iil, I.I Iit'sut', I II'I '
\>'rt lu" niti'". ( nil nisI, <. IIllIil,' r.,""%. I I,.. uiiiii": 'i'tm? nt" 'f (InV tnti I 1'1111 Ti,,1.I .1. II. (.uit' ttl'r: u.i.f .Murlila. .Ias list fariijliar Tup|>'r nooilna UlV'lhymr Nor i i riii'i;I '. '1'1"1. ;' I I fur, :I: ll.'iiis : -

... ikT.iih i Ilii"' in I Ills city niitilliil In l h'-In I.Hint Iltus sit 95, ,st I this.. KD.I L. ( l mnl unalilv (114' \n. .Ins (hiss. 77;"1. 1",1"11 Dissolctioii cf;r Pailnersliip.

:%NOTIt I 10 ,MUM r.llil.KH.; n' i.llius's.s In t'lki' the As.< aliil '".. ti-l- 'I, h" iilmto l It t". mil,'iiil i-nn| of ilio com.minis' to sivh rr.I.'I. ; ( 1::. I; .11'1"1. I ll.'l.I 1.I 1.
siinnld' RII) milM.rilirr In HIP I IMIMI ,.:rauuis f r tin' I'm,.VI' '''''.1, I iti.mi Iii-t.il In o\ainli'i tli", M-lionl (.,. ( .> rrnor Fornkcr. C,? ( Hit", wi&' 1 pnviitc I:". \.i-ul s| 111';',,'Iniiin.n, :irc,,"I'I". i i wi'ithu' '. ttnr.mr. &

'''\lVII' \ fill 1 1 rooi'lt* I Iho ;papor' ri ". H.'MHt. MAIII II Till, h I'ilsalnl n" irl Ml- |"irl7o. 1 1 h. "'"."1..1.! oldi.r '1.1.II. ruii tliiMii-.limit: Ibo en- I 11..I"I""r.., i n. I II li! rl'" ,ito ":4I:, Petersen Murray.rplll .

1ilniltlionr I "ho "I emit' a fati, ,r mi ,ihiin ii|1"ui tt lilrli ilntiI I In |1"'I'.r| tt ill !1.1"1,1.l 1.1"fllipi'iiininill, t .i. |I's MI li n.rom'i-r! tim' it. ,i. 111111...''s. 1'.r.I..II.i :M?. ---- ; almlinn ni-l-, ,,| ...Iml' ,. ,", .

.in "','"I"I""liniiiiillii'i' I)' r>',">rlln. tli ... usual, stInts t I n'rliK I I'. in. lni|..4il.i'| a fh iriri "flnto. u'.,in. lioiiocl'toiititii l'rh'll" int.uy I'm' I.ini"lit, Isnnpixiwlto ". \ .' u. .'s .s "III'| :KI7, /... .r,"i..",, ,.rrni /.'' /"'
r.iiliinnl lids "m..'. or I Mr.I II. C. Wi-'h. lln,' 1'\1 Y ( HUMMK l il. III Ii,:m- llnmi I IM I S I. I U't's I 'nto ti vrn-i fully n. find, "'t. n i'-.-. "1'1'' 'iitnllo tIn cxtoiltnf N N.T"r ('l ii list,in 1 t lsii5.su. A 'su.ss!: H. All: .I ll.;''l, linsi M.upli rct's' S !, Iss_ ;. .Ml ".. or tni... 1 II"1 ... .,,n

Mini IIIH, ,'hRr.'.' of the ill) i Ii"'ii .illim.I *! lniinil.int'| ni'ttsninl innki'ln: i f lln oidi" r"1 11 |..||IIIII nf tO'tordu,,). mnlbiitshiiiiiht {;."'" :5 ) 'ail '. S'nr I II I. IIM.i>, <.jrf"n'("lln"'I.. l'7n.' 11..I.' ,,I.k' nl' ,11.il.I.l .il'i 5 t I''
-, .
\ |
I rllli i ""' ooniiii'ont'! ti I'ull I In |.'r" nm ill) up' to tin' honr, "f L'nliv lo I''... nnd ) .I",' liiidln.-nf I tiniinnlnllrto." ls'ti: i\ l'tu'y| I'lmn-iatitliitptory prwlil-nt Jlln..I.I ... K i/i.'in. 7V:', I I\- I -- -" / niti'ii'i'Mol.j\lm'' I, i HI;.Inif. |1.1111-| | s

1 .Mr.I ll., In rnrnl iml In Itml.niniis "hn .. "f oiHigriiui f..IC1 I ( 11.1,1.i It.H-I .i, 1.h.I: l 5.513, II I ._
| l il II"I"II".I 1 \i 1.1''IO.'U "'Ih'r. in.it II Is mmnlfKll. ) iniinsi.ilii,'| | < 'ihnl tin 1' .'\1. .,.1.11..11. l'i' .1.. .. : I o I -- -- -- --

1111' ( ,,)\(* liriAI. nllloo, oallliiir' 11"111"1" Informal loll in, onrruil' ,loii; | that sl ,mid iliilstinn/ ", III 11'11"1 shnu'd 'liatiIsMI | I 1hu.Unl \I'r'd.I'I" I ""',.ri.. .'" 'I.II l- I' ; : .: 'I :.\ I .5 i :()'l'14'E.:

1.1 I b4' fui't. n ill imltli-i'. In nllur | aoil.' I'linnnt' lit mi/ p".-ll'liilj, ) 'pr.jinlio.-d In fator nf ,nut pailii-iila- :I It ,,. .111. iIU-UHII ,| /1).11,111', r'"I"'r. I I Imik" Mi.rlila. M I '".,.h.... ".>lN'.rli.irk : I .Sl. ; I :' ; : I : .
--- .. Is, limn nixlit sifts t"inl rdiniii' fin, liti' | 'r" loilovourUH I IliiiinlN'ii. 7"l. i I : 1IIIEII".rAI'I'|' '1,1's
O5iSI5'F "us's tutu "
FrHII. .
COUUOI'IIMIO: ..I 11' HI.IIM.I. tvlmk. '" I NIII hurL I II ilti'Mi'ii.. l.m : : ; : yf-l.? A' .II.' -'' 'III I ,
' TO ( ( ) '1' ..hl.I.I o .1. &f\\ I. I '
lids *
:inls 'I liii'sthis' Mtts tli.it p.is: | r : | I. / ll'l> I'M't-llllsK I i
XV rlli* mi nno f Ido ,.r tho 1'"lo.r. or iimmwnpt i I. lsssus.'suls'. I thtt Mr Uliiino, ttill iimkcn .\ I',iik 1\.II'r.ll.r.11 ill i 1 H """l''l.' r.4 '. .
| sliall i "lit nn nn M I >".Ia: )' u ill l'i> Unit tt hli h (.5 sl's: 'Is| 5 SI 1'lo.'lolOW.: Hi, I.irk ( I sr.'s"n. < } 4 J. '|". ut. ,il. I ,
Ihandlist.. l-il iir "' mil. *.(>-IMI. hll.h.| mildnfUr Lls r'l 1.11. I'r : I tt.l till I I'i I It''s', .
t1 "I not ) 1. i In iintt mid' In piiH| .,11.1 nrnt ,. In Ilil- 'I Itil.in: fri.-nt ', I-la< In i ;iiliil, "II I 1 1Imto l4i.jk it 1 f-Aiiii tie liii-: lurk: .\.iniii. '; )I. :; : i _-\! -- iT ___ I. : .
i .
; t 'tico l be oh"rl.t mitt put your m'ttnln Iliotlinplistt i'il) 1 liitsdiy: ni.litlts: lin-ihit m'tts ttill I lists pint( "In-ill' ",tri'\t for t' UilKm i.L'"..- I'.iir, nf N,',I.r's'sS"s isis, dnrli'tt, hut, nix i llrl'irk U' mi sits' lililili'ii, 71in 1.I ::. ':"am,::;! : !i'. iu XX I"I 1 :l 1>' '"" ,\4'il. 10'.1.1.J.II \\.| .

01.1') form. Ik' briof, foi, hit I hut 1"'I.rr.' .i I nn \'II".II) 'o Ilio of olio, if hi r lion, lit In', imt lid n ":U::" Y.. : pm'' :: i I tutu i. 4%' I\\ I I\\1 I I' .i.r 11.1"! I I'll'l.'llii'.
iaiI.
.U' flic """I 1 nf U." .1'MII: I ) nn "Il"ouh I page .\ Et, \rr. M I.UII' W'. .V>i-( .,,1,1m pin'' t I o xx 1 7'M I ''J1hi 11 I 'in -- ---- -
mid r"r. ,its, In Ilio k i" ii'ii i -- -
,
J "hn''I, Ii""" HO on 'r) it ttii '(0'11'1111".1".1'' ) nftiritn.ui, honoof til' in.5 "/" I""nll.r." : .in". '

I 'i.rroHpondonlH" i r NortIi'rii nuil \V. -I'.rnIIIHSpHHrH "iiinlii; m'xis'11 d. ,ih" orott hlI..,ti nllottid, lo onmonshon lit.' timrth| 't 's. Ills) ssi'sI I h to I U PIT i.iiuli.ini. I 'niitii, \ ; ,.''l'ius' rniniin'I. r,."t5 5,55 :U..i:,
1".1" I. 'sI I hoi, 'inninoli' r, !:1.!
| Will llU Illlllll' Hill Hill.> III Ilil) IA'I this'" "'"III.'II..r lln Ii tIt.' I I'iititlflii ', tho I nnim. u ,il.inl P is NIIIIO I, ri'fits.In mm' i iiil I.) ti ttiiiiLin < .rk in tho LiUdi'|IEU t- I'.SI'i I't ''s I I. 'ni'Liil.I, I.'J I 1'11I1. M irlnclii2.: |It.'Is -' ) li r ,dnf ill '' : iii.ltr-lcs' M:ITIIH: tin nplun: ,

t'lltltirUI I A.,.llll'P. .II''II.y I nit: }. I'M liltcli'ilnil I IAI. Innlaki ,tisls Silt" io"f| lln-, "|'pnrtniiity :Ui risk tl'L liti.n ol' his ",'ull lm pnsotio III''Id b. .aj.I'I 'li.!i.' (fl..t-'MIUi'l.). illlpttihAolo.M. \1.. rill. I It in'"it.:'I'. ptii'ipil; iln : ', ,..:111 cfVjtvnr
Inliimniliiii, nn "I'M'"I inlnirs In nut I" l all rini.'intiilato' lln |K .\ It, lri._ '...1'1 I 11., M liltnc.t. ".1. Iniiniiil' r I 11"11'11',1, 5 lts'C. .f\ sills' lIlsIsK: -rt\i, ,
T"II
1'1 '.
\ ls' hs uih's'rI'. -'iHitlitinl. !!
Its 'It.
"
:
H' "Illlll ,
lulu llnir Iliid nit of .Insil.Pi, M. tu.t.s isO i IIH'trio itintnritlilili ,11. 11 I -t.il 01 .iml .'"IIrJ, i l i 1" II \ ,1t I
; frl
r.Himlion' < 1 .hi'h i iir a slIts N 11.1 roimrlor I iIt t nn I".ol".r : I.0' in hIss ii-onf Intirtii'. II' ti ':| i,;Iiss *,l l'i m.tiit. $-'-: ('fltullsl'hs'I| i in Il.|i ,' ? ,

"I !I. happ)' t'llflto I Ih"I. nt mi) nts-[ tlio)' liati' HI nrd, fitly ,1.1",1. mid -.-. r,- ho. K'l..ir.uitito ,.t mil)' t >I.' 1 I \111' I I:., M I V,''u Hl-i.-U'i i Slit I I.'. t iil'd. ;; % <'in: Li. Ill IMNN: ,

Is.sc. lliori 1,11) 1".1..1. mid' p Inl, to Iliolr\ ( (SI| I Iii, ,, .1(". Mo\.nf nnliinni' th, ttniIII link'p I r )..i ,\1 'sI..rt. lot.N ''pistIl' lii, \Xrniliir' I'.l-i-iiIII-IT.; II. l'.Atl..S ,V.: ( 'is., M; ?

-0 nis'.ls in i \i'ii,..' nf milMS usususg "' lIt.ollt this in rll'',". I;\.' !"v. inoi' I i.itiIV now wnntor f,''" ,5,5, I. .V lilnm.U. ri'i'tiH'ii! 'IIHini !', ( OIIHllfl.I.. 14, tili ,

NO MOItt : ,\M> Illl .I.S.Ihc tto dis.lar,' t :,int, tt itlioiit "I.I' ---- .. 1"'tun.,.01 Isiintt. iJ toni'. .nl.1 Hi' 1" n ,Mil .\ ". '\ rn, I,ill. ,t. W i li'li. :n:;,sAiildnr "IIII"",.. Ton-. \ViallnraiidXiiii1.I.mil .
,1"1 jilut .M'II. 'I'In' I -HMI nil i '.i riFt ?WJt.t* 1.1 sI.is'k nkmiHHl", raw l. .iml mnn t.jtli UnikLull I I' :in.,. IVriy, (..HIin I. 111 I I li.inli. NNi :.
\
I 11.lh'II"A"r Ih,' hAil I '''\.1 "." 'r.III.h, | ) us tto li.ito in;imfi sti\ d, **|Uf'iiiI tmj I lss.t| ulir',it 'it hi1 "li,. sl.'iis) i '. linxcil still, ) .\ .J I ln, I F Kimiy i 1'i slur, M tt"rk 'ill "I huss.t" ,li.M.XV ,.. 'VTHIIIHSlh,' ,nipnnii (

('1 4 I. ndors, uiiiii' .u-Hsurt tin. i'pnsonptlliiumil ,,1.1, ) "liioli, 'inn. i- I 11 Hi' H rt IIIK of tho p'n. gl'I \11.\I I/il"' \,sIt. IN I"r."". 1M. n .II"II", J- Mo lm., 's ', > ITS IHir I', s'eI| 'III ,, ,
of Mr-i ( t. K" vh.imt '. 'I Ihc 1..1 I |,r- A |nlt I" .is ';..tIi i-vvitod. nt Now IHtonMV .\. I I KnnIM.hiT, 7,11., .' 4 > I I .' |
"
hiind'iills! uI.I zsr. it. ., fur ml- nil tti Ifan* tlinn its Ih Its' rpt'sa' nf u M'llNhnatnro .1"1, I 111'Iil : -i.s_ .Normal i.nk MX- ,
H.I\,'n nnd .' Itii'1 'inIIH '''I iihw ih'it i ( I"vu titssu' I I'liKlt-li: mnl (inly .\lIt "IO bust", lljrliinii. :illl.niNi.ti ., charliili'i' A; I Issu', Still Ic .
\ ii ,
"rtlHlimnirinMH' ai'Uslnin |Irs tuh'nl unit ttiriivirtiil, I'oiiHiionl ttonldslill 1"1111..r.", Inuiiijr !I' <' 1 ''rII"t"1' ",.n' ul NiiduiinK LI". i'.thipiako." .) .\ o"<'t!< I n,, lilni.'l. : <.?. J..I| ,> :.1. llo.i"1 I ; ---.' ilcl'ti ciniir.irliil.p.mml.l lit iln{

I ti) rcnsou, I'f III! nlhor imssihli. 111.,1111 I'lln I In-minus' 110 mil) t tt'tor I ,isis SF) tolln .llh.I"'lil, I 111.1 Isuut'r ," i mil, lo I'aruTin VIM histi1i'i, |hI''st'| ) \\ rli'M 111", ,. .,, "ill l Imr. "XVM 's.'I. illfhllll
.1"
n |,0"1..1 |1"m |I' p.i \ .,h 1 I.e I II. I K.I: sI. t.,' I f.7 |imdt, ,
.rlmii Uai ".I tips> It isk In iihni'iiii'' <* HIM ol.alliiii sIs.usrsuiu'i' nf at i lull of lotnn: Imt Mr. in JIH >nl I. nn-it I ,\ (I. llt'I'KI.'iF:9.; : : M i I' i
-- -- -- 1'\ relel '
I .Mn ,' li tiri'i- .Snilillnlrctfi.' "I'l.ii i '. i... .
; f'Tii lint' In 'uuii.I tIui-r,' In tin' ""i) .SIISI'IItMttRiSl.Aii'Ss'IPF.| i 1'lio 1 I'itili'I. I mvlji IS

pus|Icr ttlll .rto. otor)olid mill. I to innri. 'I"r.| mid tiny ttllhiinl' I tlio fioiltiiH, IsIs, hi. In r. 11.1',1, ami, ,''h'-,'\\ ,... j 1''Or.: f r ,I. w.i.I"I i I In .t," .t m'.I."IIdll h ; .ull! 1 llnnltOf \ '.i'l.1,1.,|.i lini. ..\ \hi''... u*.. l I.Htr hl,1 I(I Ul N
1".1.
IIIM. nuil, nt linn' h IIIIH i.iml limn n Ihniisiinililml. oiln-r pl.ii-i-s. I) kis'pin : I'ir, It''nollo itt Ii's t's'f't'lshistiu| *if tli'T.111 <.itici,.,IKt ''1-itnln, I .' 1 llfl' tl ,If n;. !., "" \in,, 5 ,i I ri""I."I, .',. Xii: ''' "tu l 1'1"1, ; : 4)'I'I I 1 'C.t .
In In- lion: hi'f of ties) wcnthor bureau, .MilIn< Ii.,. ,l I''' :: I'llll.lL'i', i .
\ ., Khun nl ul ,mill for/nltou mi nlir.'iiMt if Iho turns in 'm iiti-riif" gi'sss'rahlsru.rsissl'si ;Iti In-t.' niiit n i-p. II.'j. i I 1i. : I''hl
I" ,11'1 ."II Li I.I.I n.. 1 -I h'.ssts'u', ttilli dark" hnr, midwills .\11I, -'h, Hi". I Cillil'iin., ""UIII. :. I. -I, /I'.iiil 1 I 'It sir .' 4%' NEt IIICi: tho i.tt.in| ,. ,, ,I' '
in..ko liti sill .
Ilii mnl Ih '
", 'n ---- -- '. ?
hllii.'rl"'I'"I'r ii tho 5 ,. 1 ttcarnp Milh I, ss,.s i \ AilnliH, '" I.h. ;,1 "l. I :1 I loud.,. N < J\ uor 01 n-L'ii, nf Hi, li
III IK. tuul.sIs liniiii' nnil n'ml !, Hitc itts.luti'ts'i man. : : s.c. p ,1 1.1lle. I. .\ In .JtIis I hi I I"IIM '"
: | \ > proifri I\I 1\.1. I M J"r'.I. I\' I. I'' II Knlr NI'.iiim.irik 'K 'T-A i'liiu' .1,55", '4 I't'fX t\, t, 5
HIT)' "","I..r.r I he fiiinil) tt hilitin1 hand ,\1111 ,, 'nritn Ih,' 1I'IM.rlll'"' i'F cltlnirto 'n"'IM I junior luisi.lu'l' i'Inh in Molnh, >i/li : I 11.11'fatiliinn.Ill11 ".11"rll' a vorylim Amh' ',>'I l i"J MirILikir I IJ7 ; li l 1","" .: 'jf lehi r.'sls.tss.jhuhS' Ir mi d -
iif ,
AII) ilmUi'r will I Hi* lure ill,,n in I tin Iho I I'' '1" r HIII li .fiippnrt in will ttarrintlln lho-1'.l. ( .limittthioh, ttnulil, I ko InIrt ui.II": 'i I li'Hltii' ('SI)' ::si I 11 'io NKI'.ilisl.iio : J-* '- i'mill.n lid In lIt,' inst ''I| -
Il I I It'K: Iniiiml C. Ivn'-i-, of C.l1'stsits'l' : : W l I ,inli.NU' Se's'su I. II. I.. MUM.N I..N, 4lussu.
M U-.M'.T.
lilllil" cf i tussstitgs'sust'tst in mult'rlnking I"'" 'tin mm'liisinns tt ,''h jimmr uinonl thin I'IWI M.\; f. M.X' .
1' 11"1. \ 'j' I'H I A i"in.IJ"i.l. pot lion ft ltv> XX'ist t I t'.ir. ILMIN. s. 'It"'l9lC m. IFllI i
.. 'Inrot In "oiinnis tlon lilt its ,, .il liiformidlit Mr. I'. .1. l.llnii L'I Km t 112 1 /nt i. r.hrnn. '
'. "II"lli"l. l t. MI" tt o "nn > Ii., '"' linn 10 I t.o ilit'ld'il aninn3 ti! .1,1.0.1\ / \X I I., KI:,
iliiinliilH (to HitlH \
Iii "
I'artlit '
rp 1' :
ts us
t | "".1" Idcli ttill t'linl'lo, ii. Iy "'.I'h' fill lo ttho tt as pi, Iho i'iiya dat nr .h,,'. mnl ttlmIhlnkHtlio nf hit uls Inl n,. ,In. '1' xu-at.il nf I1'! ', i" :.11 S. '. Si ru'l. *-I'II.'II''I'>1 I t'. .4 .

1 'I"irlll II''HI'"IM.r| lh..ri""I., ..I'h. in IHSIIIn ," l"IM'r"| hl'h .1 I, .ll onrrtnt .Molnliaim, i t'sisi ilmt, n tin-l'i n-.i- ti.it'Hi. i-i." di,.ti, ilii.t.0 LIt,' rflil"l- h'II.t/nV,' I il 'ii/ ._.- --- ,
Hales, HHS'lal' imiHli'r'ri until, i.HI, I" ,1 \ Sorl si.li i iil-n. ?i.ttsi55S 11.11.1(,'hl.| -- - --- -- -- -
"I..rlr | II III'H lir'iinloiisi" ntor I tlio iniiiitry' I onliilmiHliat Into tho 'lalli to say Hi.;. |.h.| .'. I:" i I'l.mi'. t 1.1. '

; wII"I.I..I, mil (HIP Ilu.Y'I ''II SI.I. orodii mill I for )', nsiii,ol.i, tli": lu this s'susutss'u'I Ill t'.. Ij' sit linn liifoimM, lust ortvnnntt.<' i ;,,.1.1 tlniii" mi.in '1.01'6It..pIUI. ... AOO

lit ""I'rlll, HIOHH puhliontiniiH In 11111,1. oiiiinot, In mi)' "Hi 1".1,'. ni.inm; Ii"I'l:ilmil.Ui'lintoln liin1't -.. giivitik| .. : Ih' ..,,""nel.1"f I t"OI'"I'ltI" f ...,''v'

8 111. ""hl.II.. Tin- |1.11'hl( nf lln HO ,ad'sIH t I.'" ..... "I'alalkt II''u": 'tt : Its. I'oiiHioiilii c ''11I. \\v 01IM in nn, 'mory n, h' 5''hl.IAnl., (Int.John .

iil.uy' rl h of Its,' |nul l 1)' In nlniMfuti ,' 'r"rlllli1.IIIMII., 11.111111, npHais| us a st ,slIt'. II" lit .\. l I.'..lu, lilt, hhc ttonl lpn>fi.l' t.) hntoJukMin ; hICIl; i: .M i ,\ UKKIllr.tis : I'.
Unit nf In thisnr
i-iplal 11 mit 'pi:'| i r -
1 "r tt J jinlt/iiii I ( 'KIM.' .*. Sinn, mid' 1",11.11..1,mivillar ."," IllltlIlll, ,' 1ISSIH.1.lllll .pll',Sll Npall'lllH. ) ,.il., I Cliii-nr, vlittul Hi Imt I I 'riMiirii -limn' :i\iriffi:
-- tr'Ii'F| ) .
1lj,11111 r'ssitistg Ihstt's'' OPENDayandNight
.
,. n piiHld.nlt.Minin !III' | I'i'l.
I'rnNKi'ola anil italirisasi. o"i,1 nn tin patti'f' 1"1.1'0, KI''in runs 1"10'1.1"1,1, 0"1111 niul II 1) ft Il', '
l'r.elel -- - H-intnr 1. p', nf Mnlno' Tryo, "AW.S 1'1 lit 'rI" : IKtVVl HIS.
|HI.plo' Mill lll.itorilllly l.oi.II" to Ilio onn.siiimition ( .,.lln ( uiisliliiliini : '('is.. ('"mini''i- St Iso mil fur l.n'iic: ) nil tho "',",'r Aiiranlu, l's' (lI55'' i.'. p.'r fioi.IIY .

I'l'tmni'iila KAtl.Y TIUISH.Arrlveiint li'rinliiiifiArrives 0:Kl A nf imr IIIIIIHIFII.''.. Phil, nf roiiMionl.i, his dotiloHd| intir, ndallt ttill 1"1111. in h.ngh lnnd' mil) A day or two, WI1I''I'C One I ) I 111.1cllt"I.II'i. 5 1 lio:
Wt hate U'l u nn.t mid' ""','h. ii I UIIIH Ihuiivto, St I'. III!
4 1"I'or"r 1.1 ,slIt '\ .. .. .11,1., A In r.o pasr'| mnl a til, ) 1",1 llllll'n'.Iw I l.r.I'1,\ I ".,,1,1) Thu'y.mv t.y" to ( u' IIDI.i ,s\ii ; I1:1: \;.. 1:1'.11',1; 1'1' "Icl\Valal'h: I : cal !
ls. h. -. | hpim> 1,4 nll culled ,\ liKinc : Cal.mliCnir. :
I : sin-lilt to 'I 1 s midiopllliltion "l
" .... ... .3:1.1. pniti'4 Il't" 11,11.
tliu UaU-fl until 1 in tho \Mnii. I'liin., siik.'il I. .sr I"M.
I.'uu ..... .... .. :::111'. AN OIKS I t\HHi, M tNNUl, | nf that iii III'. I t.lr! ,'1) Is it'dull"st Its us su"I t'II.I 1,1 :,.1.1 fl |1.1'\X.I Il-Il, I ; II'1,4, til'11111 I"'' .",!* |I'S I 1'1' .1. I.'II.\\: ., l'innio-|

; mnl wo <'\i.'rlonoo' not 11 donlit I Hint I Ilioaotioii nlnimlanll, ,to .Hiipmrt'| limit, 1.,11" 1'iiMln'l. |II"I u loin., ssui'I.'th, i nr I". A7fn >, <'ilo, .

\KUIISIMINI: : ;:I'! IN \ .\ II.Y.I nf list.,..' St lust lusts s' nlri'ad, ). at'M-sl .isIs| Iho out 111'rpi'Milprn| rh I'tor its s's'<.<-, usho '.. (\ ,"..li'l, II-SH propnnil! tn ihotv 1 for, nlihottih i'hottingH" houovor | .I'us'slu'I I.: N..Hi,,in i nr 'liit', o*
Juur IninlniHH nn'n sIt nut wo I Iliink as ti-t llnir Inti"'ii'Ht in I Iho, MnliinIn. mlinvllnlr d 11.t"I"1 <.1'1'. Wih., e.uh's. ,sii.'i.s'l I. I'lll'" l"ls. 4i1it{ |I'sr I II'll ; .ll''cl, ) nnii|, Ih,. fjl: tin
< ,' H i. hit,11 I Imliit of Ilill I good ri:nr, rntlin : .. limn I'lir |,.N. 41 lit \\n'r (tuusslss'I.' I I'llMIll Mllll, nlilr .
1 fully "|11"1111| tin* uiltnntit,;!',* nf stilt, sr. usuls SrI "'liniiii to .,,r inlunuiH' mid ,,' i It in titoiiiili'iiinlill'-i 111'1., daring 'stiw. .1 "in, fin,. ..I"I"I..IH." 'I.::P,,* |I' i s' lu 'Is. 1"" 11'I\UlOItH.It

: IHil 11" "i) l"lo'r.| llnir jots uusu'k In nur nilloo, tt ill K'Hiippli' >. \\' hi n ) oil h.ld,1 tt "Ik I > lio dono. 1,1,'HI,' tin i lit ,'nl.r on nf Ih,' Inlv. ". titrcil I,. "'I 1 I. h'" 5 limn i in' l"is' I tic |t's'i. I'linh. 'III. I'l'III' I'l I'I-. l'"'" "01 h', ",1.1'1) Louis A

IAI IH lllUHtruli' ,'.. )'ini HII) Iliri'iilnlliirH 'inonl d, li) H'nillur' in.linns on lit,' I initnfotort t il In this i.1..... Uo h itoltol,.) I..Hilt" lion .*th. In.until 11 how It ( 'I.hlg htu, a Ystryuvi's I" l S h"is's' liiii"tli\.inr lull..". ?Ii.'.' |'s'r all I IIJ-UH. Anderson ,
fur in, l.t"sl.'t.us's. sit I ; mid ttill, I I ,, nn, 1 in vi i ) fund "r 5 rnmlyIt 1"' : "- Ih.I.! MIIls.| f'l".s.l IK r 1"| ,".
fur A Ih'n.I'' |'"" (' In I ilailt |1'"lo'r| for man tt ho.Io.: I tlo list, nnlnf 1 M' II)' .1,1'1 i o tI 1..1 llntv. *1".r"I"'r| 1 I.in.in .

nni''I""lh.Thil Illllrl. AI.I tt lust fn.1.Iho, l"IM"'llh.| i ,no.ii'Hil KU.iinnt'i- l.r.II11, ipi.Utlt mid, prlii. i I IsniH' of S Is'< limit, i n iiI, ndiii 1llllho. I Mi hiMI, |I'.r l"ii,.1"1.I .Vc.I ; City Bill Poster

ttllh I tin- pn' nl (' nf hntlnv pair| In .. -,- -- cialoonnotnt' nf .i'"I.i' thnt th'. 11' "I'1 tIE's "..MI" Alt. 1,. flueS' iii| ,ihli (JI.'J' ,
IIh'II"'II"I. ) I .I..iy rlllr 'Iho, .Vim'Hi'MII Ini 1 ,I ,in,i'Illi. will tinKuninun pn.tJ,li.ntli ill not m iv 11 nitonlliiii? frori miy ". JJ"iii.MhtlH.,.
I'lilatinn nf Ilii* < ri'iirliiti, ill Ihoi'O IntoroHlH shuts sliall inn) Ills ; I'r.'iHiud to |l'sst I'.illa: mid IVInl'otiri'nl.iiH ,?
'JIIVICUI. onf Ih' .\ liotn .r III mt pint),'innii ntltsi.loi'f tho ,),1:1. list Mi's. I 1 Ii. 's. lulu-''li'-ir."' .l-:'shsuusll's"s" ,. < .
li'Uht 3-"iiHI' ri'iuliTH mtil ri'iii'lii'N Iln'in rteririiiy tin'm In its, .. iho unlit nlual ". 1 mid hulr's nl slum imn
'lr.I' prn.Hi.fly | rid". ttllh W. W. tn.: : isus's, I -
I'lini land nit i' ; "
.
gsss- I. "UIU'.P 111"I'hiu
,
\ Itiirnliiim! ', tthiili ttan I li s insfi'ittd r""ll" 111. HIS g.u.uI| Hill Ho,,1',MM iln Ius'ssI In in 'n
in tin wti'k. fur ttt* gIve I Hi'1 of vor) itsItt: St '.'"11 mnl i'hlIII Iho 1'"" in. Hi,. 's .. ,.1,. mnl 1.,1| ll.llllH. p.I. .
1..rl. nni> sts"u'I, I lo Ih,' nihii p. l ; ,, ss ill ", 11..llllhl''pl.t. ShIll niMdonll tunk nl isoiinld.. l sn -
,
.I 11,11. I. tun -li'Uli' nt iiii'min 1 hiu's'u'u'u.,
,
"'1111 tilt U't'tkly, ttilliout \trii t I'linr.i'' Inn n and iniint), Mr, istjo I liamiolt, hi, | ( n : stsii'2: tr.
llniih I'r .I'k.hlr.' to-di,)'. 'I I his Is iho I I lsts. 1 tl 1".1' '5 f. lhi'r.1 I iiii'iuiii'H ussr "iinil Ion.l'i ---_ ___
IIIIH ailillni, cut cr din to t tin* In-l' II ri'iuli'ii, i'uiril nf t'u, hihui''r lm (lu' '.' I worknf tirlaiiIho. I:, I S 5.55- Ii. s.s" il.l-, if, ,p.n |i's'uts.I, ,| ; i'Hk., h'I': '" M'l'l1111i4.:
.
iniiit I tS ut'It, nr nit "n"II.1 ttis' I) IHIIK' r I.A l" ''e .Xtll I I ,:2.'i ui, uu.. tus'sl's'" I I IMIJ' fromIho 1".111' 11'1\11 (Vnl I Indi,, 't.\ppiid sUiton tsu.'. Him' Ilp |I"' I'l'iiiiil., \1\ Dr. A. Riser
ttllh'h tidl Nil.t.h annul, .M.il I li-l., Air
ilistiiibul lit asisiIII'
nt ,
liiil'li. tu ri'iu, 'li its rt'uuutt'ru. li,.li"trrapli nlllon pnpnil| in mnl nn.niiiinot'l I that, "" ,' 'Us ttill i liilrii" I I" fort i xUotirnor i II.> >: II.,ill skim, |Ilr' ; 1.1| i'ri'mn. l-p )11 nlj '

'llii'M' ll nn-M urn cnrn'il. I I",. iiionlli'H I that tho u" nn til.lusuhs'huu's. for ,In'n> is-milt ""I.1 1...-I -nott .li..h"II, Wllllaiii I I': 1'"i' till the IK .r |"nnil., 1"11"1, JOIIl-"5' lent I It)' I !ik t'lt'tll'isliI'issg ,
: liii.i tin'Irntf \ I'lUI. .1.,1 r"ru's's'rite ruiitiiMii", uml ttllli pain 01
aiUirlihin, in 'll 1'"lly |'i\i ii ) itis, nn miutira'44' tho P lull, \ I utitihiu: I tl mild I..' tuus hamlin rul",1, i non, in .tho 1.1 Imr of l'i n'no '1 1.1. |1..1.'I| ali'I I ttnulil, / .\1111.\\.1.1., .11",1 I lli'fs I, ,not MIIX I I'l, 'Si li. |( -| ,,,,1, ,I' |,.."mi. fVnij'; IH'-I "llilI"'lh ? 1 li lil I' Hi, riul lit ilsts'C' uiul\ RESIDENT DENTIST,
iiinl .liiioiilhH I lloio, "is.' u''ziul!1 I I'iuusuti Iv. 1-1.7"' .
!; thin h''I'- "> | In >.l\ minnloH. I ) mv ,' ., .
I 1' thul this' wi'l "'01 Ito tho Isl.u's'ts'nt I 5 I ol'Mi4. Soul Is.sssg '
Inn ) hii'litml, ii iljhlnr Ihoni nn I tho '. 'I'iss'| nis Is 95.huususrs 'ho ) aoh| I'h iiloiii', mnl. sitittni, i.s "'1'otook 1"1'1'1' l. in is "ldlll.: 1..1".1..1.:1.1.i : Ud u 1,110 WII"low's ". \% :uir. I'nl.f: A uid I nli ml nt'lnNr. I'
w. I'| ) 1'1 .r hut ld I thuii' to tilthIml
1)I"r" 1'1" S 1"1' ,: -ti I I. i 5'. ': i u ,, 'y Stinp Inr (VIill'l'l' ', '. ',. ,
I n 'clilg.lli" | \'s' ,
plon-ino" pa'los I 'h' l.it this I' I; i Innd in'l.iin 'i.
nf I limootoi i hi fmo knntt II. __
nut I .. tu him Us' In nil .
:
h'I.I"II" 1111,1 I I jinltmi' 1111 ,n r"'I. ltd sNs'it: "'"'|1'. :: ,(.M1)' !*. lt< is lusu'ls'uslslsls', : It u'. "
A..llill Hi:it Ilio l>.,lilt.' uml 1'I.kly nftlivCoMMKlii l.) Iho |1"1,1'.1, this ,'I) '"lrlllII'h I.iiu' tiu'54 aro i r dui: I) 001'urnino I llopinitil'-olhat. 5 at 1..11" ,111 noground I iinnHi": : mint, Is(.. 1'1 |Iii'" |Isuisusi ;; ll'-ve\ tin1 I'lKU'' liltlo Mill'irer inline-,
.. Ih,' hlran.i"H' oniii-l milt' ,arntini him, ttantiflanilni Kin, ,t'.stssIs'ul., NEW 'IflM.I
I I IAI. lias tint HMIIII'rimilMllunnn ,, ; Ini i"iiiii ism n/nmi-t i 'J.'c |I''r I'i'iiiiil.n.li li.ilcly. I It .

tlin Wiskly ( for HI"',"IUh'. iloii't 'niiv I : nri: : H\I I. 1.I"I'"I'' illititr lo I nto "il"11 huhl, "I 5 5I in ih..dmt, ; 0 lilt oithor, matUiN, urm "'l' "l.nnl.inl ir 1.1"1.1.1.. i.Ji'T; ; III. Ilcl..III upon 11111"1'8.tl"'I' ,
is Isss'slth.n lilinlit it. '
., 'I'.d'll. 110 | | it cuis't'ssly'scti II.\ I'-MU. > '
,. III. | \ t',% t'l': I IN'll.liK-l: : I IN
,,
iho N.ittii d. i ""
I M.int-iiH
'm
I'liinit miv iiioro) I'i'uus.sit.I.i' |lIIu'rM| j' 'nin 'hi- 1""I"r.1| i n, H nf Iho CiiMtiKirAI. :. 110. 'r I __ '1 1." ts. 'I"II u'usi.I's., ? .5SIs.1'i I cI'y/ anil, ti its i'i'isiis'n, tcjfiil.ili'h I ill)' IH-IIJ; IIIISIII..H, i l's Mi', I'. U, 'shasl'|

' ,iiilti'rllni'iin'iit In r'A.1 in tint ninnth' J.,,m." mo fis.tiin, { .1'ih..I) lIsts sitt'i' hius' ,".'. Nalommid, III ir follottM'npilto' (iritis.IIIK WORLD'S PROGflCSS. IIII'"II I"I I. 1.1 -". |1'1'| "5'. "h|nii., 1 it' |I" ii"iiii'l I tin-bloin.uli" sills. liutti' sI Is, fiiicH wlml i, sl.u'. halo ttnhhni| ,v I i..Isistsui |It.shlsliuuI.s.

: Ihll" n. HN ituainst 1,551511 I linn'H in lln. XX11.kit. c..r ,," .1.11). nlil nn, and, nro IIIIlir..1 -- THE | : ili.iwn. ',. 1 I..- .illi.NH. ,.. I slur rulii', kiil'tcim the giiins, inllAiiiiii.irnni .. .Mi 5', Jladlox., IH .1 rninpi u nl pihi ?
'
.
i.osr.X H | nlnili'. .i.c : 'il., 10 LMitii'.I I..ll'oo 'i lit! mint. \\ i n hit ut '
jttr lien nnii )ttIt |uiy' tin..!. tIt4I.iri, for llnnllii'r liiK Ilii.li' nplli' in a luinilor, nf liililixh, mnl 1 full Nott rniimlUnd, ru'usussls' shuii Tint nit of lilll Is I..lil "'oxjionvlto. "111.1.I :, ,1. is'' ". OI".I.h., 111.?. ,'1"1.11'11. ; ami (j1..lime In ciid'j .link nii.l, ki-i'pun luiu. |ir., fun>,tssI mum, | t'ssuuii.I.!, |mil, ,,

I t,is sir titonnil nni'-luilf; .'"llro. FurHY ilisoniiitisniH' iiliimialH, mid I ait' Ir,1 : In. 1-vVl IIII.r"o i itt of I tin., IM--I >' ninnnttni :>.. 1'1.I .V III I, :i;<,.. (.,. |I'niii' hiKi'i, (I.) I till I Illlll' ."111. Mis. Wln.low'slolh:11 I 1st,.' nl, Hi u..N, Mi ,In In,,,,. .| ,illuiln I,

! | innntliH tin l.h.'ri., 'nn" 1111 tlio, hailvISMU .1..1,11(1)) il hl'" HIIIIIO r.IIIIII' O\M| Tin.1 whilo H'I| | mi 1"1.1.) I.'.1| hOsts' ll'' L'II'II' .'s5'I!, ,",,1 h.1 1 of usinilo: ill* luiipntt nl ,: ( nil' I" I iik, J'-/ nil' : *hoi. i ,in : "juiplor; Chih"," '" ,'lh. In tuitgtug, hue lit.' I ),'ui; li.nl". | ii'ipn'Kl I Is'
I. h,"'. iinalil.' iittnid, ttilt ,IH. ,pa .1111", .is fc.1. N.wllo r'lo'| ,iu.it"' hlofo (,'illid cost fl'iii. :,'. ill ; fl'intiifjiiii', i"r "I: f.im" umliiivvnn (: lu Iho I mnl is tin' mitt linn of .M 'minis \ M 'nlilnv. nt-on'
) you miy |lilnrM.' I In I tin) Wiskl I ly Itwllliifcl KI'liorollil 1".1'| nns*' llm I'u1'1111. > 1lca."l| : ; : .
. V'lriu, mid "".' ,dim,'IIHI-KI, iii"t .'I.i. | .1.| in', .11. CIl tiniimiri' of i hiss' iniln'n,ifi-ln n-ioii! u iltinmi'
) oil ''l surihil. 1'1.1 '"iy Il'o ) suuy I. IH HUM, 'tiiitf tt illi fiiini noial" 11",1, 11'lm nnn IHI:nil Ih" tons 1.II I. (HIM'liptinll tst'isuso Of I the illicit 1111 .
I CI 1"1' Tin, Iliwtou 'nnd Mnmitho I : tholloslnn
I4HIH' I liisorllniiH: I liii \Xiskl I). mil) 'JiluonIII lio Ixn Hiillliii Kiiaranl (11.1 Hi. HloilHnro I'. K. .CI.: and Ixiwi SIts 1I.rl.rail ('111111111' I'i'istiis'i.' iioul li'iiiiilu: iiiiiNOB" mnl |ili)' iiaiiH! in I'-i.-wl-lni I.KII. MAIII|| us. Ju.vniixxi .

01.j mid, tin nl 0----- IIi 1.,1.1, I I'hM V I llm I'niliil I I wi 11 h'., mnl I.0" Kalu by
I "' fltui'ru's'list.'st I'I) ""II.illl : iioiri.s.I'llMIXlMtl : loads Imto' diviihd, tn ,'r" I I '"11111"11 I Is ir.'llll.ls IHI..C.lll '
It HII'IIIH II lIst tlllll lllll, llllNllllllH |I'llpl" llf I injn'r.Uj// "'""'11.| "''it's. h..I lo I'I.'S\'I.\ union Klnlion In 'Vision. Tho lint nl ,,pio.MNiil I ''I I'lii' tini-s: S'w \ ius'L, huirls'siuh.o ill iliiiwlslii: tiis'outgls.issL I Iho woilil.I'liro : 'luii.n: 11"A '-
I I. .'.I t I':, ., X|.in'l.I..I I ,
nnil 1 riiHi', f l.T'i".1 1"1.1'1'.1. I.I I. 2'npiitii
ought ,. I Inlii I hilts ", 4 'IIMMKIII IAI.I. u 1110(111.( I.I Jll' ( Hti'notnri" ) ill lm In tho tniiiity, nf |IM'r I I Lulil.
; 1.101".11 "III.i 111,1..1. 'il 1,1 I I di:"ilniin', I' I. i.iaham.Ms" : ; s JlUoiinldH S $ I.I., |.i'i |'s'r I l-rilti'. nil ttonlil 1 Into,; I H I I if I Iso ciKtta>
I ii nf, I lln uri'iit st.l hniiliii'H' nnil, In | dull nnno Hum' Iho I'. ",""'' ,,'stssuMss, H.'n tiaiks" ui'l, IK' inn, II'u1..I'III.hl' -
111'11I..1. |10,111 ) nut (l.n 5 i. i nit. Itu'ssili'rs, *.1.! "" |Hnl"/. I9.J(5': Ion tiniOH tth.it it Is'ss'uS; Imlii's
r, I I I' I I.'t.'kliss I, I 1" tiunt
1.1'11.1 1'1; I I inakhi "' fm .1 ii lpooMiinirLJIIN I..a
ihutu''Iui.ust. ol"rI.1, li)' 1 I Sully piiH-r| in I Isis \11 IH tu illiistralo) I tlrsL-i las* ttoiklt ; 1 .n : In IIH, I.Tin |I"'i" iln/i n.IINIIISS. ''. Iso hato sisesi 'lIst' Mnlhiis l's st'tiI!
I im'Innali, dlas; N llmtt, n, < hli'M-'II; MIN, ,' l oofTito I
: S Ni' 'p iiik.f I i ttoiUl
l.'iHni '" no
mnl, nil nllior rcHpi'i'lN. hill tho l Istti.\ SuM SuKiut'IAL' IH IIH umxl IIIh. 1 ) l'I'r.I. What.I'tI' 1'.nllilll lit'uisrt' lini'iiipiil.Viil" .
.nl.IllIll
I iiiii 'I(bo d .
.Xiidi'imni" mid dauulili l hioa.o' ; I: Kkm- ttillknoitn ('Istliu'titI'ul nf I lliinlitla, I l w.is-. l"s'sliusse, $:1,'mill' .r lm\ I I's' I ,
Wi'iiDir ) lust I bitter" 1.t., I.. nioionf" Itmi'l ,,11)sitS Iho Ir' shut ncttHpapir |111 Iiuslsti' m-i" I Manilia.l|, ; II Link.Mnl.Pi, '. \ H Tox lintn iiinlinitid ss ,,1,1111 I hi M,,". I ,1.... tllhl.: .inn', I'll" |IM.r ,,1"1"1. 'iiioiini.ruis II oi| >ns 's ami 10 1'1111"1'01 Upifiilalor ( '5)., Albiiila, ( J ?t., loi
I'lii'HINT Ilian ) ou lust\ i-tu-hinl 11 nf. lr ) ""', "I ."1'1'1.' .\ raplill) IIH fuini-.li Juno I IiIustMs \\ilh n Kmiil xllpplt, mill\ L'i.>illl>'lll:"111,1. ( 11., full Ills 5 I issslas's.
In-ill Iflil., Nitt"ik." ""I.I'AIIII. lo ill liy sI'uuseaui's of cisj.s'tuscis. (.
"'r.II" ) nn In forts Ihttsiui, sit 11'1 In nllii-r Ilio |'iilron its ttarrmilH ttu ti ill Inonasinur \ liptnl I nf t'liltli' from' jonllinpi, to six I'.niNin''I'"n.' f.'.j:' |.ss'i Iminl. 111'11,1. ----p ------
'I 1 11 1 5 .. 1.11151 I.I I.I I.I I. \V'c vats .11.1,010, letter In .
chits MSI 'It ili'inl, ) 11,1'11, IIHIII It. \\i', fnoillliiH' 'l'hsu' | | Shut' I'IJ.J'II'I M" 'is .1. Im' ''. nidi' 'mm foi, ''nii',''' 'Ihooattlo nro lo 1'1. 5''sts'I'ui..'. f..im, in r whrl |1"1'c'l Tor Iti'iil.A .
'I'I" 1"11. I
l'r"Irh'I""r I''I"I' Y'I' I IMK 1s'sus'rui.: .liniiil lull, $I.1| | |I.'r health ; bill how olluii ito tho usaJist'iI' -
Imto fmtli In )nur illl'.lil..I..I'rl.| Ul. hato put, 11 ) 111', in Ihottut (' .Noimann Mi'rr.t N \ ; 5. H 1..h'I. I liotuniakU (. ", r'.111. | ) pill' INISI-R, Tho ( !altiiitnn I linrn'l.: Hmlnin' 'll tush',| .. *l t,2su''I.'r| 11'I.I.N01K \ nf l |l15'tIlull' gl's'iisg it

mnl, 1 IIIIHIIII.HH I'lipui'lty, 11'r"'\ I ttu nl' url' | out' I mid \tslu'ush: hsutus Iho ti mil rill '. .\ imuiHon, ttilo 11,1 ihild. Nuts .) I 11',? l-t. tho ll,.t Mllo nf tat'tlnotii fell"l( upilUhe.ulciieil oolla( 'o ttilli I 5 IOOIIIK.OII lii'luinnl
mnl
..1'\1 "hun I't iiMii'nlii' l p opl' \ill ""I wi I I tint lnisiiioiH slut. I nf l'i'us.,nt U want I hioilHii; t'.I Mill, hint, II I I on in; I 'I,nidi' '' niadodiiist' 5 hut I'S I ,mil"III"I..yr..h't u t isIs Intu nndloxaiib .a I 'i:1. out I \tiih S I (1 I'oao. wlwl i'ageul I ihoro' 1 ICI no I IhlsolllopoilOHiloniocf Mi-pi'l( near Uniun I Dopni.) Apply at

._ II. ,dud!) papii.llio' ) nott ha to a oliiinoii lo. r'ns'inaii, I'uii'inn-ill, ; I' Itmlo, Mmilnnti 1.h\ oicuM'in .
I i-l liniili,' ", as mif.fcicr
.. brisk trrnlo.Jnliii \ III'|ui Hi" I'r.II" tli> Inii'l leclil ctcry J. Dl-NNIM Wl'lrr.iltlI.N .
I III ir 'tatinii nf S ... Jim ,turn, .1 lr .Vtlmila t'I''l'I I .Vitohla .
.hlw nppiis IH' "II'rlll. l ) ; H, ; ran aiUfii'tory, ,
INn, { willot, tn Iho iit-ontly "f l.init kiionit KIMIN' l'i t. hiltniltil. on-ily ohtlin _
orcnn- I. 11. .
,: lt'I"UII Ilin. IMI' N ,1 l Itn-litH I lUiHion, (1' l HIIUI \ -
.Ii) 0111.1.11.1.11. I'M. 1,111 II 'I) ; : tnin l lh'sI| Kn-kiii. ,'hl., if 1 Ili.ton: "5 liii dl..rr"II within;, lln- ","'5'|iHirnti. hll. .r 11.- )' silI's'uss.sss'uIs | pinof, I that f/'C/'N .11/I.1 I Hiiii'cr.
OHl.ildiHln, d, ih i-pllo Ilio 1.51 tt i-ploi. 11nt I Inrni I lm' 'I I \\ ( IU'nluli.la. \ Il t\ill iniiko
(''nrntiimiHli" V t'istttl.lti'l: i ti. slay. 5) MV-II; inniplr.i' ( )' mid Mil mi ,xldo nf tho Atlalillo is ,, iiiiili'init, 1 ilsuiti: ,1.! .,," :a .";"1"11.|, I hC11 IICO 11'01.el... us <
) :
1'.1 nl iiiunli' 5') ttoi'klh'H I mid' I tho t''s'h'hu'| hooiilt ) .\ mitioiial tul tamo, (In ttnrnun wh"1 hoi'n. ) | : I liter I hl.CDS.
iidliiu
UttlMAK )lirs'Ii, '..I. .'.-. l 11 nil nnil nil nth' i I |1.'|'''"'. ,an' In ri lit' mtllikilHim I hl"'I.I:1 BIII
JI'IIUI \ lr Ilti' .. 'hlni. 'l' and tho, only for "i'oiiiililnt| arc olncviiillto
tin- "1.11. I'S HDIH, I'uI'tsitlt'r, y .le.III'lvl. Hi" 11"'r.I'II,1 I I- up nl 'lor nnil' fl'uu'u'- .I'c'l C'llhCS \ I.ainliplh'H, XPW ( .
7 Ibis i-trliliil| tti .' "IIX I Crop ruSpiin
O 11.1 '111.,1111 ._ -- ---- 1'1" ."III..I,'In of tIn Alhl'II'' whlih I oim I |l'l"' "'"IIof I 811h inalaillpHs ,
Illllllltlnn Illlll HrittnlkH.' 'Il tlll'ttolk' ,1 4' Iliottu, MIIHOII, I llls.JaH; I'. ,, ", N tutor tlmt -I"hll MiiiKilii'" innlii's ,ili'mll i : lilliiiiilirllii'
I I liilioiiHiipKH
KIIXIXi.: MiirriN: : i.Nol llimi'miifMiif a i linllj'pi.loii| ehk I llcail-I planting just
tti.r. I Is,)' far, I tint IM'KI tlii>)' lust I* 11,111 I tin, \ ('ll) ; ( ilmil.,in, ( lm'inn.,Hi I ; .1 Mmttooil Imily hhoiild mind hivottu .10111.HIH! l host us Hit ;"i'.1".1., nnil, 1 nil |I'."is"IIM ,nn nol liul ii"l Ill In', ('tsti 's'etic's5 Not'vons I'i.'ostiallon ipi'civoii.anilnolil umlorguarantee

lat two tt ,.Is. I'riif. ItnlianU' lirtuiiln'ltmi I Tni, .Kilay li"hl. S tho liram nf t thoi i Itomo, .Xla ; I'l \ "usiu Ins-i, \Vnti,ilimlottnj the 111,111,1.1, nf ""IIII'"I\lr'lo\ (hnt," In |1"1'1.1" lr .,,0,' nut' nf thiHIIIIII'" 1'11 | ii/7ini'sn of t the( lipail, r.ilpitu- at l lo\\eHl pilous, ( ','Cs'siS i

ul 1,1., ; p. in., mnl ttim uol t,'r)' IIHIK. .III'h klniwn' tin h( Inislliins" ur ''I I'o.olpliM I I H I Kimliro, I Is's' I Itiiulim. Itisl l.itol A 1"111'! I""..t Ims, dlsoorciiHl I MIUITOof mi) iillii'r |ls'r'ss'ui) t\hnl-iii'tir tlinn llu liO' of the I lipail I ami oilier iliiiicss.in .

'. 'llllj'XM| >lllll'lltS, tt IU'I'II'ill). ttllX' lint I,1 1 1mnl ,I tt ill "HIII'"I n "','h'. lr hi"',it inn i .XlaV; s '|siiv" M I I Mnipht t ""I'lh.h. lirandy 01.1 nli-ohol lu Iho |oppy.. It AI"| lllllll'l'xlulllll., 1. ('.IKa, : M U. :; Kjnil'Miis.. 'lliicoiluHps of .1.tiniimtuir Ding Store

'. ut list in Iho I ill issur, Innldluir, thowitlotH thnt tho pulp tthlih .ll-il-i.iiu'. .\ .'nl. :
ti-r> 1.'I1urll. 11.1 AliXt: ; 111 lli.t kin, 1.\ II.irilliu. \iid.iln- piMri r"wllh. 'jmppyncM : / / <'rnilliiovo I | I cllo t.
loooiillnm.'nightly for n ttisk nl,' ''M'1"1 M Louis ; \ pnnlniiu 'hl'h, ," mntu i tthli h,, at t.'r S \IIIIOI'flll
'"'') Maiih !M 1 1'111. .Noninilhmnliin ; 1,1"1. M ; h Itniadimv" b'tinplo Hollies CClls. Try It.

1..111 the 'IISSIs'l ; nil' I) ,.onli-i'tnivI, h) 'mnnAn 1.1.'h. tiilMs'lnntti'inlanoi' '1"11.,1, : I I 1,1.1.llh, o.lt:t ; XX' M I MorKIIII duo fiTnu-iilatlon and di-itillatioii! pnTlnivs a .4 ui l.h'rl""II' nt |,|:.iu'il I in tln-1'Mit I u Tiiko( "
'
uf ll.it AsthUt )
kind Chicagollaii'Moi'O
I I I'r. rxlttunl HriMiki ol.II'r.I'I I ) its'; 1"1"" $ from ftlirnitd, and Slut M"it iot'H ,1 U inti'i'. Iml ; 1'"'\\I.t. N \ of lirandy linn nn A\.I.I. or ihi.diMotiT (1":111.I Is Ktinimiliiil. I" iit'lirlnt' : 111' PonibingH 10110 rU'irtVoiirrmjnt! llnimi.. I Old pnn-i| lit
,' ttill I Isiniido pulp 1"1 hllherl assay; ImM stI K liiiim in iniirli MM. nlliin ,in. I !: 11'ha'o jour for Ilio .
mid r.i .
in., vsit'sil situ il.lruIIII'ol'I..t'll.' iliiis'Iil I- .IIj h.I"'II'h" ,'IIIH' ) It nil-1.. ulfortls poppy' plallU' .Man 1011 HwllcH. |IltsrIsM.| MII.| nt this. s.Ihlis'.
,. ttilonmonl HIOM ttii'i'l 5 NtiniNti. II, IIM. 'h.. l'IHh"h', M I'its'r. nut "llu-r city |'i.inr. (sit I' Ha walcs. liaiigit, etc., inado lo otilcc.
<*, liy I'liif. t'. t. C'I"'. 'I hUt inni'rt ttHM ujriut 11,0. npmiInmiy| nf fr"A 0.,1,111 '
.1 Kl N \ ,I' Kills I Mrs. K Un ..lhlllll..I',1
"nti. m ,
''I: mii'i'i...., Thu ItOKi'm', (loKlnii, luinilim -_. .- l.i ) \ ( .ir i'ix'|'without \'y t'11' >|I.hIUI 11,1 .. We.lC l liovciiinicnl_ street. Itoirttiilloith.soioThtoat or Ii.nlColJor
hcl.liisi C M I It-'KiTs. M I.. M |It.sgs'i'se! Mrs p -. i .
inlitl ulito tlin NliulH'rt ii'ti't" stud 55 ius I'rnf. ,1. 1' pnnoipHloflho uf inpltal, Cough 'hen
situ| 1',11) l'III'roll. xt n
I' I,I'tVlH, M ,sos I.t'ss 10. I I.HIliKtlll", ) ; .1 I Xlo.NIIH I -- li uus t5ICits r.lulclici, El'55 Istiosis| of I lie C\VT ANVHINU I.IKH: IT.I remedy as snir,
I'rnf., ilnlin, II. fv'nnr In mlist nuilniK. I 1"1.,11 M')in"ls" atu a li'oliuonn :1.\11 ami
< | >, Mml Mi I 'Na hit' ,mnl ilatich'i' I IlinilorHiin TIll 1: nUIIT11EtlH : : : 1 sisI is'fllu that nocil prompt thorough at PirAir:
M its \ lutsurha, I "f hprliiKH" Iho-'Niilnral N'linii'osIn Pupnlar rdiionII : 01,11 yost I fcl t" have Icol flhesi jul
I..III. tie
JII. 1"'lrl" (CtltE la Hold (
by i.
t It) ; Mrs t A I .. -i'In'Illnpr I- tl. Itroxnahani.TliereU .
uml M but Aiki'iinail. "f IVimiusil i, uilint ."KIdili ttill "'""11 ISIs iho haihirs 1'1",1"I il'.lf I'ONTAINK'S (Ciln\T! : 11'11\'rI\ foi'ttteuty I j care, 111 ,',' nc\crl" >cenitlilotoput .'-. a-
.11 11'ssucss |h 1.1 I. I IMiu'ksiiiith Coal
hunt ttiit irn'iiily tiiilamltil.|'| 'llm IIH "1". lift Ih" moHt In," ''' 'nmlHUL'iroi-liti' :, ) .111; 1 1'1. us'sIlsSsstisulis I-'or ulo by ((i. ( >I. Itl'osualsitsn. tip a voiClahi! ) coniponinl( tin'rvatuery: butler I( brought I

'Iuolug pii-ri', "'I In- I HI-II'H 1'nut i-ntlini" I h,)' of Ihoinlilo .."11".." c'nr.'I'Inns-l'nlim.Krom '| hid ; I' K \) 11"11'', III.UII"I.. : | -- t Ih:11011.1: I like i Si us uuissuss l.ivcr I llu<[. to rciisBi-ohi: I hut Ito
IIH lust, Wnlliii' .l.iiksniit ilio KlnliV ran romp.uod: InM.utiu'
: tInt Iminl, lir>tuiit' ) ilott i'l) |Iisd|) '. all blstt'si porno I'lionmiiimii. nf Prof. ; I i. ; .1' .\ iii St IsIu'ls ilniniii nil mill nl.Uor I pioinptlv' I mnl clK'iiitcly I ino'rIho
1..h"1 n.
ftt't, |" .. uml iimliii" ,Has, In n |s'rfiitktiirni I'liHor-mi'ii nlilo mid liiHlrnolito' inlilnnsand \ 'lupisi' I KlinlMk, Ha ; I I 11'II t, C. V. THOMPSON'S. t.1 lan, .n.is rllI".I"I.., mnl iir* I tn'aiinthl cll.,' liii, I I Ivcl'I 101'len a sit ot I ilio, namoalii Take no other,

nf Rppl.niM-'In- 'ri''I" r pinJ nf I Ib,' It I 1'"IrII"II"1: tu lln-oill/i-iiM.f" l'i'n.naonlu I IK link. .'1.Ill'1: 1'1 hri.I11. Ills: Ill,II 1I 1-tlM, 'Is., fin. ,Illi, Ih ,ihl.s'isss' ((11.hJR.lof tte.tkpiiiii") tho ilii'Cs. !I.mis: T's.sc'sts A; p....
'' N llur.'ii, Ito.ilriio, ,'I; MJHS h I C: lio|1'1"| 111.1.,11' ,1 live 01' Solo .
li'HI'In nit tiers n'tin"'mil lln-lr Imnu-ii, lu.1'Illit tO .II" Ihll II.I i'sIsi'uituur mid imin' p55 l 11'"li., Mo, i: -- I'i..lf. .\ run' "hh'h0 l iittittjilttsIu'ssitihI| |" is 180Jlla1110 potti'it' "IIlcl. Agents.I'
nuiiilHr' ttoikir ha. ilmio, 'h r"r ch.l11111,1',111 '' )\
n I.'u\ nn tlil, iujiliix'strain 'hrl.IIII ,11 .inn 'I..h 'mill mill l I. "nnluK' nun riiiHil
lnis, I; I II{ X nil I l'i ll. ( ''in .Hi, Ala: .- rs | ) "' "icinoilfilliin knntt' 1 KN. THrapi.lly
'1" niiHil lit Iho Tul.'I'Iud'I. mil 1 thus' ,'hunlo "nf 1"101.,1": i I. phs'latid|' cI I nl .\,.IsI linn, Km:. "Hi. my
lid, ) Louis 'I., ,; leilgo ill I lia I
si' Mis
,,emit nil it was few "ili; ) ii tWO.i' Ills, Iruu ttnrlli h)' tho S foromoHl, nim'ulori.' irIlils ; lal'r.tIII..Ih"" it. cal \lanc. olitaini'il' : l.y I Jl. (;Inslaxolog\ -
I ih, N \ .X r" IIsll.'r, I .Is'lssiu'ii'' N \ I.. M.1! 1 I.,
CIIAI IAIIJI.- AV ,mnl ollior "II"' p. a 111 Thank to "11001101. wo liaro liccnnlilo WI.IJIIII.1IS Aik. I'tv, Sol hi Itor of I I'ali'ntn, Wushlnjilon, ,

roi.ifi: it.>i'ur. 1 'lh.1, Is no Humin" tho I" I.d tohocninparpil (In pro\o 011' custoniors I Iliat -- l >. C. lriiil! Milloc in I lily illy. J'orIllflli

.5 1'b tnolUllan .allir ., "11 sir tilioin HUH "NIIIIOuf' IVimaonlii'ii 1.U\.I\I\illmi i'Ill/ill* nro xxilh I tho I lrcHJ.II'IIIIII I RIOJAVAMOCHACORDOVAI'M'.l I J ucai'o" Hit ii'liusIc'ci'isl of IVimarola 'in I: ( HT\t'.\iui M(TNS. mtlil.llflppl)' toCilMMKDIIAI.Oftloc ) -

I bnl tliruiittU tUu fur Wt'ilmwlay In rt'u.iuut.l iiidU'inint, that" Ihu I I I ttiu.imt Fa"who.. t,1 ly ami, I Ilia i 1)I'oI'ot( I U, I that onrti'.nloUl.ru I Wh.llh'' sI kill i i. lIlHllvllKll I ltd, 'lililtvlivs, Tii'inn easy,

"S 'lug arn-ul, \'rl ln-furo Ills llniii-r, Dili.UiorulDK. .. i liild a Mrlolir IMI'IIIIIIIII'hil.""" .111,1111),, for ,I...I 1 I'S lit:All \ ('., :. AND (; lun,1, 1.\I.\ hl'I'ca.II is liv.ss! ; & Co.ATI I l'lllI.-trnnflliiittlii'| | i.ilii'r' ,Mnml, ini'll"iM'la|' 1 N nmU'iiii.liiimmi |prusiti'st'. .

Tlii'y wi're "'11 thud f 1 for i'nin.liiltlliiK HhoniliiK I tho I Iliillan I Hailoi-i"r (thv fllifulo geItIuS. -. .- ,1..r.1'r'o
Ar'II"Cauc3ssian I lull nnatoi)' I ts hshs'hs All ot itt SIte fnlli',1 HUHhutn .
tt nulnulKt TUu t" u ttilli -- -.. -- rl.lllo| ) i.rnnnii.d -
FIsts io ( r"r "il
III.I.ror ,1,11 Hlmply dnliitf that "hll. ,, i'd lilt Kmr M isis Xl.koy Itntiil hlliiiu.iiiil .
Unto I innri' uheru. n
\ ulwi, ilmrKi-d ,11 ri-ulntlug iirnut MKiinr l II. )'illlil. Hit rinidi nl \ I.lr .11" I 1.111"'r mid >ul. Coffee Saloon. "I".hl' Inuill.ls, 0:111 sis fly ua 1t |I't't'stuu'si',
I'C.II. m-ripliiin In ""' : 1..I'r J Kai:' 'Hi \ \llali/i- uml Hi,,.
lind .,' ,. npini' u lit'ailnt, hr"rl., 'J'I' I MHiitcr" |1M. 1'11\. 111"1 pin sit ilndli.olnlo purily, lt inlo| sis.ss ,mnl
I iL hits limnl| tUrotinjjoir ,
)'ul 'J'u"' ."r. ttltli iitti'inpt to inlksulilo In' Krani-o, mnl' I mid -, JI.hl.l : .IAI:: 'ION MMlhl'.T: II i\ll- 111"11I111. mnl' ixi's'lhesss't'. At tic KxKwltlun| In Nut
.llljl.t "I"il Ill "h.'II""I'' 1,1' I i lo. ut |ho, lii-nirli aiul I iinni It 's's ai
) 1111. 'le\111 tik'iii | roin.i4Ml| | 154 I llm h.(
klioot situ >\ 1.1 1..I.lou. tta. llnrU fin' .hioh Ilio miilor did In IKIIIU" '\ ''' I IIK'al I l.hl.. \I I Hloro, IIINIISI: : %v Isk,','. nci Jvliua inll, xudal I f.v-r all I

nhiMilliiK In (Ito .1111Iul., and, 1 lliu (llrsliiiuuliuntd Ian I nil Ihu ml.ji-cl. l ummmulanl t .. 0 Cloanltli ilio N.iir .MiwliVh'. I''it dlUaiHl| IVom my

I'liuiKi liuniliil 1I..lUo uliuriilof t lust uf tlio maiMif-ttar, I'lili"il.iinn linn.rl"'li llnmimo "'Jh.lwcl..r lloor I In tho llW--Hii. YOI saVo inonoy by 1)II'rlaolll} (five* ce IC\l only itittlsI'its't, onp loss extract( I in that t lilt uate. 1.Ni'litoii v. IIaispiCI, lssihs'F. ,
County Kiitsts'ky
S. lloeollll". nplnliMi.' I mainly llm noiinn id r (IcII'nl.r.ll.t of cvprj lioity. I of ,I'liinalo$ All othciu fail ('ollsssIsii'rit will
ton arc in itCitIllS (foml Hour ncflili at I'lOBoont (iclatilalpackage iiliuiw iiulv( ihnl Ibiitw
.'lvl mid dUnrdulli'ii tine II'1''IrluleI1 lUlU-liini XtUH haul) mnl liaidl)' Jin-lllla- L.I\IhA: .' ((0.. t try I'l lilt's I 1'atcnt 11II'il I! I hn.tl I 1)111 J\'lg "111.1ln.lrlh'i of LL\ n BEAU \ ('.5. Its L isis. siustli rl/tsl .4ssi'lut Inn i lit.
I Nild ill JVi
4' fluted.IM ('lit. '\11'110.? 5 UtiMiEiiu' lino Agenli New JU-Ilc'lh'c.1 t leuI8. ItlTif s nvlu Fit.1 b> 5lors'lt l 4nullt -.


-