<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00009
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: March 3, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00009
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
S
,
,
S

I COljl DAILY COrrERCT1

.
-- --_- .
_. --
-- -.-, -- -I VOL. (n;I. PEYS4\L.\(: FI.01ID.TIILH: I I : D.Y, MAIK'Il 1 1 1 8, l 1SS7. N( ). )I.---
-

11,1.1 iiotMlivr: t to nillrmalitp' III (tlilrlr-lun fiio\\rr|| thp opporinnity'
bilioxeit. I 1'1"1
11111) is gIlls" :ally CNilKSS( ) ( i :\:\. 1'1'
LAZ JACOBY IIsI:\ I.IWITIIHIUT( :\ i : wlihslandin& : ( the deniaN, fromChiiaTn. ( & ",'.I'I't") ruler it mot inn In ITi'oirib-i I '. (ti" '''III'all: .i'l III| lleinneriitie plan, : am)

| t It I ueiieially( belioxiil lunvever xfAAII.Tlir I I I bill' (Ms inollonm- l.ii.l. iipnn (Ih,' 1:1lib' :: pnrpiiin' I'lii.iiboih., Tho' approprintion .

\1.1 t 1'1 t\&s! 1'1111I: iql.itii':\ Iso (that& the decline In I HIP (trusts h.t. Si'tiiiio: ( at I o'clock' proi coded, I.I I.I I." bv \ InI\ I IIJ, II.IVM II: : bill- L'OI I llironjjli; I Ilip I Ifon-e )'I'<-

for, Hie I pre'cnl. I lip ciinililernllon,\ 1..111'i naval: : 11'\1'-1 Tliirijpri of tliU I nrtion Is (10 pa-: (1'1"1) ami iho I |1'1'11"11(| : | calamity: at
: '\I.M: i I' 1:1.1110': : tunic' far: piipiijih;
TIM i :tu 111:1
.\ linanclal: paper'! ..
The Celebrated Corner Tobacconist mn{ : 11'>6. 1'111110',110111111.0111\\: t II :jo.ii-' eontrnc! Otoa-P: I'f \:l'I 1 1111' lOtnmillee" IT' J, lilonnt; "I I 'e.ill: |irp-rnli' I i It i i-perfeellv" I plain that:, (Ih,' parly' I Uin

--- With( tinCol( ( "Ion, ( iii company, bneonld Clllnmond-, Striking lilt ..1 hull"! .1I 11111" r 1"1'1' on Ih,' |Hi-loilii'0 approprialioii : no humor in-nbnilt' (1III'Ih"I'II II,,.
provision lorinoswll'ti'ooblelio.Ionoil I ( .1 Site Inabilii : ? : his bainlofas.Isianl
1 lie 1"'II'h, tinrmloiis I niul Ibell'itNloti lilt! get xail-fnciory terms\ am hl. ::111""llillj : Ioillilllll.f 1.1111.1111111,1
I Mid cinlsiTs \ gnu ; Id Kepnbliraii-( I that 'i II'.
oftbi' "
HA!* Tilt: I.AIMK.sr:! AM I' UKHT! A"\oHI! I .::111'1'0( K OK <4 Aroimeil to the I'itfliliiM1'iilnl therefore Jumped' Into, llii" tttitb. amha :111.1'1' 1"1' \ t< a iroion'

I '1 ho' Mas-ln II of ltns..ii I made HIP ol! rompnny' MI >ickIlial h.ar1.111.I.' itt cvrlu-ho of 11'1111-: bill I llo ",1..111.1 I ilu> llon' II.i.1 l lon I 'II'Ih'ill'':\"' In jfiililo blm-elf bytill

I feeklnjf nn necomlimitation ment, listS more" 11,11,; .1\1:1.1"l !> : ti, mill, its ili-a: vi'i'iiii'iit, mi.l :a-k" 1'iiiiliciifi'iviiip. il''Ihp fnlnrpor, williilnitv. :
Tronpv mi (In- ri-nnllri'- The OnlhrenK I : ( they flit nnw : 'hllj
with him. The, -'I\'ll"' all snh-tillltinn of I IHO III'H -1'Clionn lit| ,- .\urocillnb" ) lIlt |I" |Ili.> all, pri'lrn-lons. lit" (IIe ,
Tobacco Pipes Snuf nl "sllisirlit p4,"...1..1 Conllnenliil : : :1"'III."I'.hil
Cigars, llonr-es Sllll! I 'I lrlnalle.it. nt n
by (Iho pi'inpiny: hkh i. N agilely ; :a xpirt I ('1 iml lc.11.11 twcnl I ) I li-1 Ilc ofColninbi.iiippropri.ilionbil, ehair.'I : I .

-- I In-iders knot-l I.> cost pxiliistve sit nriiianipnl, :a. rrporlcil' ami :miolln-r, ronfi'muoriliTt'il. I" --- -- .
1 lipif.l.Vimii.iHlii.: ,
I Mated In I ,
( I lie Inter sniie tUilni.i.l S'itiiiii l'
FISHING TACKLE, NOTIONS, ETC.i I.HMIIIN, :)i.irils 2.-Tlic I troops' alSilitri -Ii) (tie company is earning It 1'1' itt tnoiv I Ih.11 .t'.MXHMHHl.' ( ( :iiul, 1111'1..1, I hliiiier-' ..

: ,11 have revolloil n": :ain-t I Hit cent. ThI- .xlatemenl: ( slionld be : 1 ill| 111 ihIg lli.il I tniiiHiiil ; aho :1111''I'I'ill-| Mi I I Cri-i-nbmitti'it|' I" I t ni'onfoi'cni'o report W ,1'11,.. tl'. Mareli: -.-It may beilelinilel ,

ami, from :Soll.i :\ deal of allowance. I lin-r I'm' nriiiiiniriil: I nf -in \ ( \" l on tin' Joint I ii-olniion, ,, now boromi' : :
ppeelal n\y
"ivfipitey a : 111 ills II ( ) -(.hell I lh.it (llio" IVoniilenl,
I 'ill E: cm. wiwLicsALK:: : A\III:1-I'\II.: : : I' j1'uI ) ( ) also! K'.oiiO-; IhilUTnniilsol'
that ilftaeliinoiils: have: been 01',1"1.,1II ho> ever, ( mock lei nlone.siinleiils ti.SSO.OiHI ; '1I1'1"'II.lilll' :a i bill (rorllii'Jiiivc-linalion; I : of I nil! not appoint' HIP Inirr-KiatoCoin-I ;

) mlvniiec: fiMin. Knst: Clink.'arni, : : -- --- ooo' for( hcavih: :nll,1, ",' or I lie 1I'ii': I l.iilroailmnl'iuas I I : : I tni.ioni'rnnlil I S I I after t tin
and Stationer I in-nrrce. HI'llll: li.Ilfl: : Tn l"U': limiting( balloric, or rams, for" '" 'a-I l niulhaibnr apri'il lo. nil.j.inrn-
Newsdealer mnl Sniiita: In" suppress l' I the inent. I Me I t hail: illlclII"1, \ : ) (
111 N.islitill* t'lilnreil tilleilly : defence : III." appiopilaliiif! 'I 1 I leg ('1 \ ir inia, -nlnnilti'il 1'11- '
appoint: ( hIt have: ll.o
lion.The I.II lex t repoits. from" Puli.l lalniibl \ IU I ...illilie.liili Shill f720iHtOfiir:! ) t I ilraui'.lil" : : gll boats : 111-", fi'ri'iiriMi'poil" I on llio I bill roiiiprn-allii: 11111I11111'/,111,11
Semite hharo, (thu byarliii
:e 5..1road.: 'r5..ckot: ISroHsor.: ; : say that (the I liIIg" of. the um'l'l- 1'ioli'Msom.X.VIIMI "111''I'I'lalll' : >11;' $1.8kl' ) (lor" (toipednes 5 Allii-il" i I II. I'.mrrt:, f'ortln* ,'ulI.I II.illn I : : ; on his. itotninations: 5 lespon-ibilily. Imt" I helimlslhalhe ,

mm at :Sill-til I i wan blunder. 'list I I f. '.1.., Manh 2.! -Tin' ulll, )I.I1iO( ; for armament: of tln>c 01 an 11'.1 :ami Mrcl Ic-linn niarliimfor I ; will not( bavo: tiinu 5 tolvo

in I Iho linger: VPSels.Mr. lilt nipasnl IIS
I 1'11 the I 'ill '
inlenllon 10 eanso t.l'It
original: : was IOII..IIIIllt "III,11Iulc. delilieration( i tnliein.il.lor .
(lolnivil) cnlmln.iled t : argued, i the necessity" I 01! : ( Si-iiiilo: ( ifiiKI',. : pioper :
Sold and Exchange) \ t.TXNKor" IKIH.Tof : \\IliIII. t'lIill..iy I"III 111' 11\1'1'1'1111,1
Tickets to all Points Bought ( mnl I there (' no
fll'II"'I'I.'IIl
\ In I 117 Indents akiellio Ilio (Ii iiivernincnl, i moreconlritclion 1'ill1
(lie, Kin-ian: parly nil over I HIP l 11111 ) (--l rilay: I t having mil" or 1551.I This Mini ( I 111' 1..11",11., ( his itult' In iln NO, he will

Stales.: The premature' : aelioii of tin ( I'acully tn ;!I"III( I Hieni, an lionorablo ) jaidon (Ih,' (iiilf ,'..a"I, .fiiliniii.';: Tbo ronlVri'iii'c' rcpoil( SI\c's 1.11 wait until I the. toeenn) (In |. TillsopeiiH

ilrl'ealed, Ilnnelieme : sli-itsi-.al. 'I 1 he faculty pom- 110 II hkhI toxM'N nil.I t } ) I 1 go lor llio amount nl + lK( .lkKI. .
Orders from) Outside) !' Parties will Itorcitc{ Prompt :;; i i-I Iit t trn.ips' lias II' the SkIt to Mr. ii is sot
mnl will enable, t ,,' regency! (Ineriish plied with. I their I ioinexl| ami al.t..lII' i necessary 1"'I'li' '. I Ho hlil\, I thai: lit,' I llotiMi, HIPII nl5:i :;V( took arercknniil oilier member'- the 'loll"ol, ('onIfivm -

and ('III't'fliltft'lltitlll.. 1111) further attempt! iua.li\ Indetail. 1 Slillen.i \presidenl., I t and Mr. Hatch, for f 1'NI.lk|' < )11 "II-III'Ii"1 i ( yard could 1 8 o'l-lork. w ho i weio not ro-ileototl present to I tlmfilliulh.

.. rei.'j.i-tr.. ). .'s I ttin.t n- mon. as t Hie newof I trenxnrcr, I In I ic-lj-n for HIP! jjooil ('1 t Ihonniverxllj. I h.Ihli..hl'I"1I: I Ih.. Alabama: : i liver Al'ti'illio rciTss, )1 ,I', I llatrh.of Misonri .
=:
-- '
-=-- -- : ; I llio itsln:( was reeeived lojal The I tun ollleer" refn-ei! Mississippi' or al I'cn-acol.i in good pri'M'iiloil, 1 roiili'i-cnrc rrpnrlon :.
I.MK-r hl.IK.XKW
IIIK
I 1I.'l'il'1'1'C. xlartrd: \ for I Iho neeno" olaction. (lo tilt"ii" lit! until ",.1"1",110,1" ( ,) xo byIho n- .Mm' I loach's: jard nl Chester. I 1 I IIt I ltd appropriation: bill, nmiil mini, : : A

& Davis Al :a lIItetiIIg; ..I' I tl h,' governiiiviil .\11111"\, : llapllst; Home I Misxlonsociety *hlp I inilsii> r 1111'illII( fiminu-t foronoortuo ( "IIIIII-i"lIlIlllIll I : > Inl"MTii'lions.It | ton \UII..11.2.: (Hie U'orlil-$II'S WII.hilig.:


Johnson] I 3 terday: it was: decided, I.. declare w bicli manages: : I III(ni.ivei''iil\ I ol'tliiveetl- should conrliulo ,- I I un* ,,"1 b\ 1"11'11'\ \ roiiBtunl hlcd.lto I sl.ilo on S the I InlerSlaloUailroail : ,

: the whole, di-lrel! In a -late: olxciio. The slut. lists of -,.iai ''Ilalit( )' was I lo liniM I 1..1. for, instance(: alMl. r.ippiiiKof I II, i.'a\rl: mnl ivpi'alcil : 1.: lalud('omnil'mn' Is as :

There considerable I \ ) agitation ;: : not mentioned., TheIndents :n tlie\I I. Vcimin, Al.t.. tie w.IIIllillllll'I"( uppi'als 5 to lii,, iiicinUrr! (In. ,ii'Hiiino thepr.ipiiiiii's f"II"\I
I: ; )IUI'I.I' I Illinois : ls.igt.: of! Alabama
HIP l.argains :
Allenlloii t following i ; (
Call I I
nt :'"liI.III1,1: nn outbreak N hourly will not return( under I I.. :Stitieii.lillleil ;\ hlllO'lllltll I,III"'1'. Tliriv was: no I i I l.j'I'I',1', by I tIC mornMiainn : : : foolery of \( iisigiis ; u Kx-lior-: :
/
Lou( () ) Cards of Itntloiis( nl 10 eeut.s, each..MW I o\pceled." Tlic tension 1111-"'( by - .' |il.ice in I tlit' t'nili'il, Stales(: vthorolhoxothree ( : nl I tin'M'ai'cninl-al-arms, : ; mnlbis
i Itv < 1. crnor I ;Iraniof ; \ ; ,
C"III'a'\.11111 1\"I'lall
I ,"'
treat dementi (' cost In ( thai S Site Hin'rci'ilI'll .
.. ilrpniirs" upenkrr
( ) Hunches: of Tips, al 10 cents) per I bunch.Ladies' Hie I prolnnijed -odispo-es' hullS : Ala March l: 2.! -:New.leadicd 'I tl'"II'II'II.tilll II' New Voik. '111'0 is a iiie-llnn|
,
cal- 1111'1'111 If ships 11.0,1"1 It' assem in i ii'-ioiinjj roinpanuivu(.: ,
1'1',1,1''l"
to 111'1"1111'(111)( chango
: Cashmere ( ;ilnvos I at i 25: e(,nls t per I pair.Children's Injalisls I (Iheeily la-l: 11hl of n kill- ,'!cheaper limn al Ml.i Vrriinnarsenal. I'linfcri'iii'i"! ri'port) was I thenajii'i'Ml as In I Iho "eertainly of ii II' Kennrtn'Hiippoinliiiont.
: 1,1..1 1 If iLl Is not laliim
"III:1h'll"1'1. In mine." ..1.V.. Stevens, jiven
al l l-'icenls: per pair.i ,, .'" \ -I II.KMKVI.. II 11'1I1 : to-JCIIH II-I I nay 7S.
:
Hradv it will .In New Dnyl.iml: mnl,
iel mid William go
IIl1lhlll it l staled: ( a "com nuarrelcd )II' I'lnnili( ,, muted. li> *(lrilp out (tie I'.rliiiont pri'Hi'iilril' a I'onl't'rcniT (report -
Cicntlompn's": al 2.ccnl.spor: pair. A high military ) ami. stevpnhot I lie other man: In (that, "event I lies bet u eon Chll'l.ol:
la-t lIi/ot\.I\. I Ilial: if t Iho outbreak of I bosIililies iiuin( of 1(.( "1,1 Hm' for hrnvllj; iirinniedossols on I tin) iliplomntii"! mnl consnlmiipproprialion '
: / abandoned > M.issaehn-eltH I nut. I'alnnn, of I'ortLunl -
I -
Macroim: Cord% nil colnr., nl I 10 ('('111. per I hall delayed\ nnlil tho. end, dead. 11'111'110,1 I ; I'lrlg.111I1 \ or hallciics( I U'I lams;: lor ooaililefpupes. 5 : bill( mnl il wan itgittIl
I can:
,
Is thai Mr.I
14iit: ( A po-'p' is :after him.SccnlMnc Ic. III I t HiippoMoil I
Lndien'.Teivoys: nt !fl..">0.' of April or, Iho\. bc;!innini; of :May: ,-- 1". CII\\ I t' the most favorable

I I'ndoittenr.Cmtains Uns.ia will' havo fully \\.I".IMU, ) lroopon .MillioneieN( ol' slosh I In !iti i l voc.it" in;; hi- tiiolinii. \l I.I I. h 1111-.1'1( I Iolli.lalll, obliiinuil sling-' \\1111"11. ,
i oiihlileiMlion\ ( us ho 1- I ho only iliii-
I"J.y'':, 1"' 10TH) I t { Net and 'I'idies., .., ,. I Is,. rules
: I Hie. (li"I'lIIallllllI.\II.1I illS flotil leIMlti..tilos :; I Iti tiils made I long poliiiriil spcei ill lois tIll moved to 811"lellllho con-iileieil. .\. Morrison
,
I Yelvi'tepm1, all I colors, .>(()J cenls t per yard.Aslracnn the, I llmi-o,,, lie wnmp'
InlcrSlnle ninl unl with I
u fnivo' ill A-ia: apprnaeldnl' : ;! 1\.1'1. (Cm l March: 2,-Tho ( "pritiol-ing; ridiculing pa-s mi 11110111111 l'iaj.'K' ami, ( ;Jiant; are l >tinoerili( I

I'd no and Itlai k, !K)eents t pcryard.Xew : 1. t>i f 'llSWl, I men ,upward' of :\'IIHII'II'I'| ; of Land: "company': has: completed 11,1111.1,1111-5 : ( i COIlfcrOCS llpllll |11' Soiialu bill "11'1'Il'llllilll' f''i.lKKI; ) foi uilllio I I I I neiOH.-aiv' 5 II go onli-tile I I that.

n ,million for Asia Minor I 1111.11111'( remainder (the pnreh.ixcof' (Ito Arkmi-as: land: fiii'lilti-iil'inn' dill in Stills" SIsal bioupMMoors. ( In'i'ii'i'lion" .f I bnililinn: al "
"
Line of .; 1\111110. .. IIlIlIlkl'l''hl'I.-IllIlil'lIl: : : pari) fil' Ih(' other( 1\0.
: ill Central. ; A-I.i. :jjrnnl, comprixiim' 7'.llNl.lliiil: neien, I I liaMot: ainl\ I ;inrinaii: i two olllio Monroe, I.a. Tlil was njjri'eil 10.EII.I"II"llly -- .

Ladies': Capo Collars:t for 25: rents.Children's t Tho xlalcment lit I Ilin "" 1'111:1111'1": '-' -iliniled. in Texas, Xew )1,111 111,1, Senate eoiifoiees criticised, In h I III'M xtnve-s" I wore \VjiHlilnuiiin l'iu'iiiiiiiiieolWAMIIMIIIIV :

i I Kibbed: I lloxe, 12''... ('I'IiIs1'\ $ pair i as (lo Iti-m.in, '. inlenlion! (to \jinnMi I '"lllul",1111 1111I.lil;; :n 1"'I'llll oftitht' Ilirir feel, in del'on-o ,,1111'111-.11"I 111'1111'11".1'' ,, into? )(lhix spine III M.ireh 2.-. letter

.\l-aee-lorraine: for." Ilic( lexidls I of Hie( X- : land\: and, I tl famous: Maxwell i in.1 in rejoinder to Mr.I t 111111,. Tin'Irhuli Vonl. "I I tin. rink'* desk. ami waviny na-: been reeeiveil)(Ilieilrilleoniniittee -

r'ino'.l 25: and :DOcenla l) ; per pair. 1"'lIl.lc\'l illll- ha-: ,',','all'I".hh'I'n1,10 {'rant. The 1 ': i is made, ) which |tlllIts;,|| I .1| WI- nlso. I heir (bills 11.1) In (list nit, roeiferJiisly I'mm, .Ailjnlanl: ioneral, lleanreganl -

Ladies': I I'.lack 1 Llslo Thread, I llo.e, ,'O"l'lIli(> t per pair.LadiuK : p\i-ipiiipiit| In Paris and MJMIol; from exterior I roal (1111'11-1.(: 1I"lli; I the \ II\I",1, in l hI I Ilili'I ninl I dailll.1 I .I s 1..I u nilion.i i S Tho lip- iikliifor, (; tiiforinalioii, : ( iu "rpjiard

rising; irritation" everywhereli- lillo having: eonie orl iinlly from IhoMexican I 11,1: (' Ilio I rlo-o' ..I Ilia S oar wii* 5!nit, it tsil) lor I llio I llmo(i biuliul 10 HIP I trmiNporlalion of C companion,

!! Illack Kinlxhed, Iloxe I I. 25 ( l'lIli,1'1't \p.iir., I lile.! I II't Ilirtinarek' ] had: deliberately, : I 11'- I l.overnmenl in I l2ii.. The ,,1.1)1 Ilii l'IIIII-i"l, of I Ilirpccrli : (to be siixpi'iiiluil.' !! till ktil.ile, olMisNlxsippi unl. other,, mailereonnciluit: : ( \I lIlt I tt'tti

Dress Goods Marked Down iti In.llo avonxe. t tho. FI'Clldla".illll'\ : price' olll,1, pnrrha-o: is not } el 1 madepublic. : I liy )tl I'. ( ;ioiinun' : 5 llu, billas \\'1Ii,I(I NiiercHHful, ,I Irill. *

lo II Tlds Is I tho la"trot: private ;iiil iiklilu |i'inporiinly.'inil' : lln1 S Si-niili'" mil i, I nniler au-| en-Ion' of Ito rnk'H. ": \ ,MAii in.

IO-llI'h All I Wool Cashmeres, i in color, I 15 cenls.t HI.HIIMI 1'iitsr, 11I1,11'11'1111'1', made. In I Iho, United 111 million ol' 'lit( '. Kilmniuls: ,, went inu Ilu .",111..1111' passagu of the bill for \ Noieil Cliiirui'leishut" uml

hicards\ ; H'i'iTlt's imi ( | l\ I In-peinli'lK of llio' leportof)' (lie CoininKsion 1'1)
:8:(Ii"; :::5: cenis.. Ic, eonld not have: played: Slates. 1110 III"'III"III AVoiuiileil lly a I.'"...'.
l-'ov I llio!. lir-l, time -_ link. I ii'i'i'-H" until S ,::'n I o'i'loi k. I of l.alior.A : .
snpiwfnlly
nori' !!
:III! Half 20 ,'cliis.ii xiin'0" llio era (,I I' mnliial: provoealions 1111' :'1."ill SneroKHlon.Ni.w The "'"II.i.III'III"1. of, I III itas: al 1'1'i' i number I ol I j Joint rcu'liiiiono I werpasM'il 111",1 I March: 2.-I'ullolllll I : ,

: :2 Flannels, 10 rents. commenced, a warlike feeling, is luanfohliil \ "'. Mareli: 2.-A. -peeial. lithe 1'1'0\l'iatll: li uil- Ir-innrd, at I::ii[ I for (the priming nf vmInns Ilh. II i IIllt',1: t morning II ii suItes',by was MI'shot. Klla early: Who yenonlay -,

22 Mohair, former I price 25: ppnts I now 20! ) rents. I I places: of III' bile, icsorl.Tho t Worlday I : ,, |1IIC-lillll"ilg.11 )I'luuili'- 1111"11.0- lii: ,11"111"11TIl I 111"1 I 11'1, whilu her bonne amiuis

1'l'ulllil'lIll'lahli, 15;; and, 20 eeiit. "Krencli pre-s "eoiiliuno lo attack Xo -"I'III'Y: of (he I trea-nry: )' w ill bi ni'iil (InKli'ikiout, t of I llir aniriiilinrii I I'JI'I: ailjoin, nril.Meiunrr. stoning ,
nominated: } during, (Iho ne\l t t two ,danIt : ili'in ofi mill, --.. utally I IlIj'II"1' The woman li III jail.
coniMiilU'r Ilio l'\
10,000,000) ) () VanU Hauibiirt: and Torchen I Lace: I ho& Kngli-li: policy' III Kjnpt:: mid" \ Lord 11111' lliitnrtl. ..- -

htML received. at very low flguron. :alinbnrjl I crilieal I ttalo( of nd'atr: onho i I i h nndurxlood, that l'rcililciil, (Clove IIIH for, liciivy)' 111'1111,1,1, ', or aim' .MOI.II.IM.ireh I ,, 2.- :cII M of lb( ,(' New Yolk Hunk Marllel.NKW .
land, will defer Hit I appointment' null I Itl Inccil '.'.
do-lared thai : .ircil, tI.esi. { liilleiir: 5 or ramIn VOUK, Mutt
I 0111(ill"III." II I I N I jug bnrnini Hli'mner ( iarilneriseoiniiijfliiilortl "
Samples' Sent on Application. of 5i II'. actual" re.lircmcnl ib, III-KMMI: ; i .
( day t fi'iin1
111I1I11I's ,', tot '
Knlind; : i I- (lie 0111) nation lit 1'III''I'CIhal : f.J' ii -S it 1'111"1'' I) Nono' was reeeiveil, nnlil lhlafk'riinon. '" I'lllll Ijla"UI". 'HI'

Gents' Furnishing Goods. I : "ill profit by war: mid, I that ll i Is "Illl 1 mid. (Ihen willap- Clio anirnilincnl. n ai rcji'rli'il( \t llli onliviilon. Tlio (iso iisilimovercil: by !teiiilliii" -
: Mr, \ ""," .. ',""1.Ilin .
-
point ri'i'oinnrmli'il
!"'I' xeltled, \ policy}' In' provoke Intel- : [ Jo'lh'.hillI The 111111.1111111 c '11,1., IUI!.'. (I'UI"II.\1011.:1.1.1I'I . : ,
All I I Wool Flannel" ) Shirts-and; t Drawer.,7.:icents" each.) national: complications) ami, remain i I l'onjlil I I'IMIIIdionilH.YoriiKinwN I( by Ih" (''llli\\''"' wni S IIcll The 'bout: was not Innnruil mnl, was '..aekauilllllltrln .. l.'ll': (

All I Wooll"lanll'" Shirts mid, Drawers, bcxl quality I I 41 I .-:"'. neutral l III order lo reap tho benelll-, 5 i 0.) March I:i 2.-I K.; I ). 11,1"1'11,1, \\ltlinlll Ii 11.1,",. |II'| l Is. I Ilil. valnuil ul liKIO.1 ( ()( Tin) ':otlon wan Insnii'il New: KiiKlamlkiirlhui; ..,,, .. S S 111114: I''

('amol I Hair Flannel Shirts, 41.2.: TKI.KOIMMH:" FltOM IIOMK' Id I '"111.11 I llrooKhn: i. X. V., amiI'reil atttt'it'l ilttitt 10 hllil.l a pi'nvlsion Iron" for ifi'l.lKHlasfollovvii: : 1'lanlui'ii Minie HI,, .. ill'',.;:

1.25.: nl hl notwillixtamliii. iso poIlivo \- Ihl 11 Oil BO, hill mill kllll-lilBll' l hI I t.l",' anil, McrehitnU ( ami, MobileIiiNiiranee 1.lkl 11
liluo Flannel Ovorshirls, | la-l: : :( i Klrchbanm I : ,, of this place" ( fniif-hl : y'oinpany Wlhl.h .5 -
I i fctalemcnl: I that& I Ito& I 11'I1'101lIlit,0 I I -lakes its. (\ \ ,lcMI'I'illII'1, I Hie tilt |,nul ofllii'I'port I (Company, ouch: j; 1101,1, ,I -
Rest All Wool Socks, 1 i ccnU. four i rounds 1.I.llliI'I' I the toll. i.i,7./ (I'l 1,," ., . 71
l'enalo Shirts with I t Cull's and Collars, fl.r. )1. Imd 1 been) renewed, dixcrcdit I Iho reiort in;,' IIUO a side mid ;.'atc receipts, of 5 1",11)" ."',list, ,.j jThu ( InHII'I ,,' MCI'llltill( lii-iiranro I : (C'oMiiany| ),
mid dcchiro" nut liiitg;( will be, dnni blood. mid nl (' "' nini'luliiiciil" ( (111' ( ', \Va-liliiKton i IiHinancu Compans S
Calieo 1 50 mnl 75 cent" *. 1 I\ ill'hititittu drew 11'.1 KioU! hats ouiaireil: I In Sai'illnla,
nnlil ministry. I U chosen., 1Iteleitltet Illl"! Of I Klil'I'Mllll': 1 Ill'.ll'OM'l'" \\ II'1I1'l'lolo. ), All I I utsoIubilo com-
a new ,, loiind, Hie ,
ficnU' I'lcntcd Coat and Vest, *: .oo. I Ihe eloHO. of I HID fourth Igl.1I itl'y'iM irixiiii out of (HID I llirealeneil, failure,
I .
( [lauluN.V.Minsi.niN
Into circulation Monday: i; :
pni ,
Casbiiuor 1'unts f2.00' : and :3 I.INI.( ) \ II. n\III'IIIII., iiiinlniliiiciilappr ----._- I u isit kinsmen's I Bnvii.I I.g's banks.
i li
had niiderlaken,, lonpply' Mi" Aliliii IltWO
that I Italy :\ -- (1'\1'1..11111 Man, Ii2.:/ -The event
:
(:caii punts' if 1. 2j, and, *1..0.Roy t). Austrian In Deailly' Kimo, (,im.I'liiioKi.YN Iho )
". :Ji''l,5s l 11I1I'1i for & : iiriuy : of (Hie. lull s xhow Iliat I litfiiisig
Knco l'alllpiO! ) rciils lo if 1.50. I Iho event (.f a wnr i between I lii'ilinner ( !1:1.: Manh '-.-YPHPIPday | ynciit, ,Slillcl", In lilt' IM.I,! pa-t'ain-t lEamlall:1.1) Still I : Situ Iolollho\ l( ( IIItlltIIS.
Suits: fl.O:;( 10 U.m.M"II' ). and, : a 1,1111111 I (lien;" lioiilaii er! his mliinUleil (II I Iso
,
wife bout
', tutu\ 1:11'-1:11111,111: : klmllar "contingent 'hoM.1":;" Ids 1\0 us u 10111,1" fur cAI'I.IIIIIIId1.11'IO"f' nneonlrolUblo point !
lin an ,,
Light Weight Overcoats) f7.IM( ). I i I to (iermany I in ca-o of warwilli lillcl'f1'0, found, III their. 1'111'' almoxt | ', aLTi'Dil, I'II' : .lc,1 III Cabinet a eoniparaliro I I v'st inluite of I Iho
bu
ISoys' Astraean and Plush Caps: "d) mid 75 cents, worth ,double. IVanep, i Is ollb tally: deniud." !! AInxo ,, ,dead, f'pm: .xnHoi-aliim. Mi.i I :Scoll; (iiicro: I' iii'. ) ua( ally ami, (; .
alliance however based on cx-I I ( pipe dampers" ol *.'I ll.5l' for S tbu linprovi'-' 'al"li 1"I'"hl'al jermmiy.MVS': _
,
i 111'11',11.1'1" I J --
and Oil Cloth ha\1 (tin, mailer, of I Ihwailin I :.( lulIlQolllu:
Carpet, Matting eu-lvo ti'rriiorlal compensulinn I loItaly ', I 1 I coal Move 1.1'01'0( ill IiIitg IK nt of al'III""IIIII'I'I I |, 111111'1- polieieMr., 5 lUmlill, lias at Usl IA- : ; p inun. .! '.

for malcilal aid! In When. lir-l -ccmed" dead, but iionlb Vu.a !,rt'i'il ((0.J Tin Krili-li railiaiiipnt: has hl'cl
;
:35 I In relnrn fOIlIlul he
(Oil I Clolh Kug, 1 yard wide, 'elltM.S. haiioleil the S patienee of thu I ':
l
;; mid" favored, by Iho Kln-r; uml : was ( cousciuu-nexn Ina l'I'I"'I'lcllu I tin ',('III'! ((1'11'11'1'0- nilllon potimN' for llii) evpeiihi.- of
Hemp( Carpel y'd wide" 15 pcnU per' yard.21'ly S"ol 1'1'lllhllo alit Stilts I ill hirapaeily( 11'11 relent-
Ito point' to ."1"0 xinlionvenllnn & s's. mid I tnt )youngCHl nulling dcliiK, unppmuil, to liavo bucn( (ho navy.Col. .
half 11'0011 )" ,1 11'1.10,50 cents.iriy ( & probabilities' : xlnpor. H'ul lo-s eon-trl': tOt of iso IIIHimuireil
ti.no.) Itciitg; i'iilerud into between! child" arp In a critical, condillon.The I iii'Oinniitlco, 1 ofllii I I wlinlo.) E.IIIII"I., ) I'Jli.lllllol I'l'ownin 1 i u pama: ,, itt CaSh h.
:: nil I wool, .. i (hat: l pail I)
: I ho I Ilireo --- I I I for I Ito "em: a itt'\ IIIIVH: on I Ilic' ::1111, liai bui'ii, foiniil, guilty of euitbez.toiisestt. !-
Tnpeslry and I'.russelx, "Gvts.( lo ifl.25. & powtrn.'IIIK cl'I.o I''U.| '| '' IIY.t1 I 'ItS I.
Mailing! :20! 25: :30,35)) : and 10 cents per ) a 1.1, : lONIINKSTM llnfllFHeiiialu I (Ixlifili'NtJiichllim iiiii'inliiir'nt,,\ for MX ciul-tniorr., ( .11";.1 I It I XUIH mneli' thai ho .1111,: :Seiileino: |IH: 11'IIII"I'I'I.I.

cents lest \ Iho boll.Window ( llm-tiialin' ( and, excited, relecling I.'.!'''', Manh 2.-Tho C.lfilial lun ::unil :a i ; till Ihe-u vein's, liavo playcil' llio( rene-, A ;i 1'1',1,I I'it rI's yestenlayafternoon
Two-and-a-half >
y ,1.'II1h
has a diHpatcli lo I tinfioveriinr Mr t i'i tills innvt'il to mni'iul" l Ii)
: M-II : it .
In list nneeilidnly of thu mill- Secretary JiUilu: (to i lenill'l'Ulie| i I'dltll ami I")" '110. to tho Kxehan, o ', '

Curtain 1',10950 Shades cents variety.to ".00( with lirnsii Fix In;res. ary xitnulion mid" (Ito& disijiiielin' of Xcwfoiindlaml. i lltllJ I ) nuking llio last I11'111'IIh' rcml'lint : dill is,: honor by hclpinj' S tlio 1ttllil III I- : ; suys I It Is "IUlcllhut.lcll'll'ht.OlljlI I'lll'B
.. )
that tin' WUH not tin'inalfllal ]
Shoes and It will : lo t mir stockbefore laluro( of' rrporls from tho l'uxl.: The. III'CI'II'J'11 JII.lil"1 S 011' 11111'11 earn, tn rob the( llio I Jiemneracy" )' of all Inlomls to reijucxt rrexlilonlirevy

4r"Komcmbcr wo dlewilere.HardwareA keep pny yon till< It it"itsiti v I ttt' 01' H.12j.I I I 'S U I aI..1! for illI, \ln1ll;.( llo Kroni prolchtu' NIl nrtnrcH provlik'il!! (for In tlil.s, art, umlarinuniL'iit -iili-ljnlhil. : uehieveiiienl, but In ha. I I loili-iulsHlien.I from
buying I : of l-'runeo ngainiit 1 rextrlellnj; at I for luill bu (-" n- Bnlhll/cl'
I ll IlrilUh,, navy and. HIP. forced war ( 1.ls Hamo '((1111"1'0 III tin! ri'inorxeless ,ami ho )t I si.try.,
Stock. late period' the. jirivlIcKe.' of I vessels: >nii-tii'oubli', ) of Ainericaii, pro.liirtlni' '
Complete oan let 10(1( by (Ito Ameer "tIP Afghanxlan : tyrannleal tie ho mukci of Ills |1"-1.| Tho Xi-w Vork Acailemy' of Miulovu4 t
lUhcrmcno Hi t I it Iho action of .tin anil liirnihlii'il. In tbu, I'uliuil( ,I ISlllc
: halo: added,\, In tlie \general: nilealncx .hllllo llun' al the hi'ail" of the, Apprciprlatlonsloinmittue ; olil. ut mielion, at tlioleal
I Hand and iardcn Plows, Tools of all kinds. Newfoundland I .I government was calculated ( ,ol.. .\1'1'.110. yciileriUy
>. tn' rulu thu parly II an to Wllllani II,
.:
hi .:.11110 ,
Oih and VarnUhcR.lloiiso losscn the (Ibol'oniinll'. I
Paints -- to I Inllii I 11'0 on 'liso \ site was ihkcn: (Ill aln-l last .llllll'
Iron roil. Tho revolt a
I Fnrriluhing! ioods. Jut Onilireiik. I looul'I"'I..I. l-'rcncli, llxheiini'ii. mid'{ that II. waIlioicforo OO'H (nnit'inlinciit, (.('li,. 2 unil, :i) still, j ) oar ago, ulien I iso I I louseoHiht I >in$moroforfUOim:

Saddles, Ilrldlcs, Harness and Horse Illankcts. VIKSNA!, Mareli 2.-Tho Taglilall I, unable In UU"I Iho l.illl'ls.' 11111. ili'rlib'il. In (iso ulllnnallvi': ( ; ycat IC"'IIIcl'l I Il)' Tho llerlin Niiilonal Xellung say a
10 : power
Leather and Shoe Klndiiirn.! "if till-& city, pnblUhns' a di.patch fromsillxlrla 00.11 by thn government of Xowfnnnd- I 12, nuyii !9. Ills 11'1:1\ilnllC", bun' pruvvil, li.ll- (is list ilon.ulon ot | :(JO lias been re-

--- latiiij Ihatan& outbreak there land, to Into ell'ijcttlilx season. Tin- nnioiub'il, Ibcn : 1111111 hll'luc. elveil from(, Amorlean, .Sociallxls t to
AN INITsnoNIscatAvIu.I.lWal.l: : GXI) HIM'ITH" IS i\iitv: : CASK.: go Tlioliill, was pas. 1111. I Ho hus.hown. liis ubillly toilnminate 5.

: :Shephord; of IlarrUbnrg, I I). A. I Itradford, wlmlex-alo!! papoi'' ias been mppfex.ed.. Colonial Secretary aI.I.lhat. (hough oil wllbonl tilt 1-1,11.! the .li isailsiss ijnite. a- I llmronxhly ssUt In tho election of !o.lll.L can

111.,811)11: "Having received so much dealer of Chattmiooga:; Tenn., writes, :M1\V< : ( 'o1'1'011., COMI'ANV.: Krench IOUIlII.I am of grave dlMidvanlago HOW (abefnru.. I I lippeni'ii" MatOSlO, (Iho Iteii.'hxlHtf.
It thai ho was seriously, U ill 1(11(1 with I a lo( la still ; I An cxploxlon, \ oecnrrej jexlordity Inlio
benefit from Klcelrlo: lllitcrs, I feel i I Bllih 1.111'11"II I lllll'HK.WAHIIIVHTHV : thai I Iho action of( I Iso r'nrty-nliiili
Hcvcro cold thai nelllod on )hU lungs :IIhnl 'H'k I I'lieil ul $IOIMM' I I'rllUlillshermi'ii ( Itoaiibran" rolllery I al .Stolc-lnno.
my duly to let sull'erliiK humanityknow Tlie4'iiiiliil| "' 1 nol fehown I Ilial. Iho work I On motion
)1 al''h 2. "
ri-incdlc wllhout I t ( I ieal II- Shut 80.,1"111.1"I''u,1
It. Havo had a running: toro t tried many -.Illlll TliP'iliilillism| I Inlecexleil.NKW Is not remunerative.Tliiciilencil I 'on I t U reporleil, I that boveral humlrcilniinori S
on my !leg for eight: years ; my doctor benefit lid II g I Induced, to try 1 Dr.King's ) .. : VIHIK' March: :2./ -'I'ho& riilllIclplda ( of (Crl-p', (Ihl, (rnlcH 1\1'0 miKprmli'il' ,, out) 11 remler, him moru arrogant I stoic killed.

("Id mo 1 would havo lo havo Iho New Discovery for Consumption I Unl tin S .* Srnali1 bini'iiilini'iil, It) tin alIt, ie, poiii:: than ner.. It IKafo
cured I're. lies. new cotton oil Sli-iko .I' ( 101' I Valparal-o,
i"1111"'
,1Il1IJ and was rnllrely t byline nny) Tho oloatnslilp I )
bone. scraiK'd or leg amputated.' I I I I lon for, S tin- InvollKUlioiibfurU lli.it not 1"11 "
used Instead (li too bottles", of Klcclrlo: of a few bottles.. Since which tlmo company( III bo oryruil/.e.l.\ In 1'lilli- Xi-w YOIIK, March !J.--Tho gravedigger -o Joint 1',1111111 In' -ay IIIJIo.I)1 roni I Liverpool l \'lllal'llo, was
\\n
,
railri'Bil"ailroails hhll >
ISUten and seven boxes Itucklon'i ho has used It I In his family. for all I lelplda I lids& week, with I I a eallIl1l..f| at (;ireenuood I eelnetcrythreaten of S llio l'I1'lk even Mr. I Caill-le vrcikeil '. ) \'lgI, /jlllil. '
ol\
and Coldswith best results.This nnn-rimi'lirinl( In.i Thc If it U I known thai I ho )
Coughs ttpuakvr
:
Arnica Salvo, nll.llII! )' leg la now sound ( thousandswhoso ; 10ljmIJJO.,' ) Tho lircxldent' will buIcnry I tu slrlko t Is is is.i they I sessl vsp1,78 W"II cl..c,1 on lioaril' two laiinlreillaxon )
and well." Is I tlm experience) of I loiiho. "f'lI ( oftlitonlriTiii'O InleniN" to I ..ustlssutiIi', Kamlull al 'h"'CR'l'lla,1
this C.: Itntchcr( mnl t Iho& companywill Iho eoming. naKOII. 1..IIII,1 h1'I'alloll tho
lives have been saved by I I I 1"11.) during all of with
) ( Whll
Klecirlo: Hitler aro sold at fifty I llio ( i'i'- t commliloe. '
:
1'1'1"1'1.' on |Iho| lieail ol :
hollh and jticL loi.i ArnleuSolvent Wonderful) >lRt'O\'C(' ", Trial Hollies I jnclinlo l \ ArmourV'eb.ter amijudahy i I Tlie\' now reeclvoH.H.'i) ;; (for' winter \111'11'1'1111011" .
cents
a 2c.: r-cr, IHIX by tho Crescent free at tho Crescent., Drug-Store. : : of Kan-is City, and, Oliver win. k, bnl( ,t only, ll.l'i'i 1 lor mimiiK'iwork. ,' LutiittOt: )' 1.1, or ,1\ 1:1111111: Inli11'0811,0.Tlio fOI' a renewal of
I iso Minrcrcnco WING 1I1'011t01' S
Tlio <: AKxUTAST(
Drug_ : Store. I For wabhUijf) usoMcndelsaohn's. Soap. Iron.( of Cliarlolto: N C. Thedctllnun 1'01"1'1 I .I SK1'1'1', 'to. I IIHI,11111IUI'1 re- u I utrength Kt.I'l'ULIC41 I Ihoreun. 1'arly Iho( (roaty" ofllllileo between Italy,
Extract* II has no superior and produces it, Cotton: }Seed" Triixls' has been one, -- -- 1111 I CIIII'ullll ami. ( liavo
Itcer.pntup iermany
Perfection I-aircr I AiNhiJ
I h'1
Try 'all and, A Ilienk In ( conlliini'il, illsaxri'i'inonl. l.'l.'i'novcil : ,cit that a (fuUon.iiKollsni ais.
( 'I'II"II"'S.Xrw 10
result ( I
Southern Iho ('reatckt of the piekentdoircmdon I'I.t.,1 I
through Soulhcrncnergyby .fllie thief I ciui.-e & of icmloil owing to llio( Italian Cabinet
Brow III: Co., New Orleans, La. Ictll'lalla.'kllgo, at your gI'O?I'I"I.IItI'i'lIl'llIllIlIo'lI. III tlio& htnck market. It l I. \011, Mareli 2, lt20a'* ; m.- lint lit,,, I HOIIHII ii'i'cilo (fl'IIIls a htralnoil ami h.ICI'lell tllreeteil hh'l, rlxls l'rliu'0 ISlxniarck U I I

_dl HyiMiEHii: : linn's, Agents. Solo for I Woslcrn' Florida.Oriiumtmlnl ail, Ihut Armour uscu oiio-Ilflli of (iso& Cotton ; lil 01"11.111-11)( at 1 In.: ai' ,ulinoiili to the )Senate 1,111.gll,1, 1IIItali-hll"I too iitliit (to an alliance iinlcsn ulwllllj
Agents In (tin renew
A FINK: lAST total 1'1'(1111..1. of cotton nil I, ami the declined to l-1'nii' and I 1. lilI I II'I ,0. 0-vi-an I 11 I/!/, nuy- 1 Ul.Mr '. tl" 1111I1CII..t IHIKO111llh"1I s'asshee'i llulll'.
nf fur fculu at tills! ll.ilr I'lnn i-r all Units at tI.. $ ecrlllleatrH. Miller, of Tcxailimigcil' Ida to 'st II" HI,111: : lilt I ito lleybo) guiii permanenl.PENS1
bltlco wjconil-huuil iiowspujH-rtt tlilcnyo ll.ilr Hiure story I that Im U I forming I a new. com- IhialingD:. 7IHI


...

.

._ _ ,-- -w -- T..t, .."i"" ..' ,,..'..P" "' -"" ., \ ....,-.....-:i- : .
:'-f-J-L: J l -r -_ J J'rnco14 _.-.., ,

J
I II II
I
I


I
.. _
----. --- -- -- .
-

Il tion of I tho land ['rant lo I the *Matc ofHorltln ':'rnoM I! a.. .... r....
t Coimumial : ) ACKOSS: ) : SIA:
( i noilo' .In t Ihe act of Con uin '-- TIE \ Ani'ricii tiiu tIu" l b it. II". ITI. .i ->. DIE IS
IS.W. t tli I .' ttuanhiui.t. tin 1 1..1.l ,Hi--: ,>. iuof W t THE CAST
.
iTJw
I tin' (IMnw rtw' '. A \i Il' i .'-isvauI -
: THECOOP.C WHITES: Of
The I I'KNBAii'l.l i iillnrlli t i III. I I. |'Illilulled STANTO'I )
'I he-i' lainl-: me I lie p.'npli' land-. .
,
I 'in : t > lii'inrnn .
1lr'I' >" n > ip;, .
it 1
.III nlih the ixujtmi SOME FRCSCH CUSTOMS.
Per l.iinl, alii, I lull I ., l
,,1'hrol'lllIalllllp, lii' IIiO.C 1 I > f '
*iimlayl h. Ihp c.OIllIl..r"all'uhli.hlllJ/; | i.nt .1 I.1I I ,' tin- Jew in .\ti-trl llimfch I
lind<, I the 1'114'' of nwiielMiipninl p'Mnnlon tpI'| \'hi -.\ -
( I
SO II nml II West .meiinnfnt
t '
.. --- ._._ ._.-. -' / In in i Iho, InIiIn.' 'Ihc I 'out Il. Cnmpiirr* Tlinn Ultti I iii 4 il.,mI .! tar)' i. Illrolgh Knnin: 1: |1"\it t'i' I
-- -- ---- | "IIIJ."ill (4 Ihli, '.1 I '. :
I ,if Ilin I ,,li..l M.ilr nut Not Al.ityI tll' REAL ESTATE
Tllrlt,.JlA") M\Hi I II ;.1.$ I"*;. j1'cu.f I tIe, I it ilel Male aid I l.e! I uf-n! cf I hit ,liiiljihu., ni.'I MIII" I Ii.'!\, him'I

---.-------- -. .- .-. .-" b'jfi-l.ilurex.f i Iho i *CM'nil :lal..ol': i fi \.IUOI"R-III". I for l>.1.1. : wlf onniititrtlt A i. I"c .m in I i'a: |I.i"< I TIlE RUBICON (CROSSED]) !
I ttlm fl 1.1 lit I "I' ) "'o tnt II fr.Ni.inI i
u.ilk'I life "he himiMi!
li
"s'
Till: ACT( (OK l-.v:; ; onh' I trilkleeK fni* I Ihe cr.liM'l mice ol, 'I i l pnrM !I- ,
/ nrl nnliniRxik" Imnn hid Until.II I
< '
I nm t .n |
\
the hnd, fur the, 1"'I.le'4 "liem 111. and, I .:
| PAfu, J.m :1f..II'NI.I In ihM lit ttfrt'i I IK.C tile jmrx cMT) 'l liii himi<'it m>'liMci : I

I Pup (;.mill f.fI."III.I" i Iii "''I nln nl Ihr, time ha. come In 10111 nfior' Ihtirinleie ).iiir) n..i.. .nti ." cif n f..wof llm !I IN I .IIrII'l'i.II"'. Tin1' Millirinn-!! IIK Ii VOI.I.IC'IO( ACI'.NT.: ., _

I lorltln.There I .l M nml lo cill I I Ihr.p I rut.teci i.l r .lul ( iMittu tlmt tlifft-r, In franco, from II. ").|.?. nf all 1gm, trl. iiSiMki-, -- -

I IK n broad ami clear linodiHeri'tice "I I the, |I'iople lo nn neentint fni,' the, adlnliiti.iliiin I HION.Ihnll'r.\.oi i IM t Hi" I Cnlti.,! He/it-., utul I Ih"iv I .|piuns I"iniii, nHitimtiti lit ln> IIH IHIIIK| tiu I
:' n* MUIIA .hair thi-iKS I Hunk >"u I murk In Hie, Hiiitlti.vt' if. 'I.IIHIJHTM' : TI-E
l 1.1'111 een t Ilic n.t I of Conjir. .. I ( i lor( lln..ir I i"iul. .ill fiii'l Imll'r"'I I hIt mi|1.'iMtr Mo ( MI.IM nf il hall. | | NEXTTO CITY HOTEL.I PENSACOLA

fiantiny. : lamU to Dill in tin* c.Il'lIr.1 'I 1Icl'" I' (J.II'e.1'1! lonpei't t ltiltlCitlS' I Aim rl< nimurr<.1.n tj", ni.t I., ,,, ,.I"'r nn .]'lit VH tutu tunic hi-1 1111..II"II.-1 letlnux ,. e ",

inilioinN ii4 l I HID praiitlauo" lor all the tr.in-ai'iioin In ,' UII""I> of otiily Imitilioit v lint L WP anih' only! taliill 1.( Ihe lankiautul I
linii of a : i IHWNIUIKII
1'1 1 tall iif .: I|
Iii < litti.
I i .n |
: made; lo the Mute i.r I IiuI.r II..rio1l: Ian.: l-i In the" Male of I n"I'I.1 arc II. IIulll""o: i l IM.*.I..I.ou (Iii -( I' if t Iii:1111., .,4i.ni, 'j'I, nil llw t uniii ft'i{orations; lint in I :\>.\I )' : .\.
1..1. '' p llnhtf.ir I .>'. in I | <-<. 0'FIIIIII. B DAIL Y LOMMER IAL
,, Iliu ad i>r I Nil I.In I. 1"0111",1'1,1) laintcdvilh\ finml.coi I Ht.iUn,, ."...*.,1. hit iiuitivlrtii', tlllt. ; ttlllN,;*-,' U I III": tl't 1'1\.1'I ill Tuui' iuy ""/rlt.11;. II ,,",. ., "illllli 11\] hI

Hiu) l.ni'l, ,' i 1' gitiitcIilirect ion uml ulialil\ andfavoiitiim. |I. .hiI ..l.nnliiMe., '
Mm (I''"' l eac, 'rllII| (jrnt.! |':" 1'_>MI nil thIn gout>l tti$14.t$ uf tlifi woit.JhutNviTftl | I III..I'.lh I I '1. Snn

\ lo (he uill'OlIll.oII,1 tin I litbAnil ,. of tho ** ill ..u tnm nf I"raw-v I (. ram i-n-nt 'hmnii"!> .

direct i from, I Ilia I'liiled;' fcmiiIn .. ,,1,11.,I tr.in-plm, ,' ii kit I.. tit (liii.. tin I ; -- _._. ( 1 P 111",1,1 nml ".1.! !
aqN
"! ,
l I
$tin* lailrnnd. 'IttIsi 1.1 kliIIF; ; \CII"Ioo: : I." 1.lil.IHI..... u ,,,, c'.". In thf ttl}. iitiirim J 'iiinlf'..J..li.l.: ',, .,: Insiuaiu| 1"11'1 m,Ve.''I,I. }. IS > !
In our I Iatgu' ( him, I H H j :
J",1 r'PI Then or 3. lull' ) I '' In New York t ESrrABLISIEJ:11
In tho .otlior tinN.ili- I I. tnailu nliiMfpp Tim ''IIIIII"I'I Aiheili-i'rdiH'rn'llike :u I If I lin.t '' 1,1.1',11.
rxi ptfin
n .
mor Ihu"I.ul. lily \lure' IOIIH are 1"1.1 lo If 11111..1 for II.iu 11.1.1..1.I | 1.11.11111\' li-imUf, f ir '..Hior
Mini Inn, only I lie' riIit! lo iontc the, mod "lioom.' .Nn mine dowe. a ripillarat" liotiii1.' l,m luniti*'. R111') |'ll'In, I luliofil, 0,1,I II re- : '. :,1""I.t'I'ril" i u), will! In- .\.1. : -.\ : -
'
f .,'iHtty tii", ('tire.'. vtTvl loly-.o ." I j I'alh ,11''r llH.il h I I I.. ,|m.,n *: H.iVll.l
I nflirIho I I indicate fi il-h, irts I thiil ( I J
pluitiiii li
) I the lille i t to I IIII'lrlllIt'IIIII"I. i.ltii.i to .M" excilfintnl. ." | .lh.I. "r lil} lln ., ,
n"l 11.11.II "ulty h< KIM 1"1"1.| | ; I \ -.ill': lr I U Ml
Ii'i iin* anil conditions of tlio I luixl' ,, I ill upmil.iiion, an at tiiulj| t iIn* il.i). atil l I.lal.-.II.I"r..r 1,"",, "I n h tlji I i the I loli.u' bxl "I'r I ""i'nt man .'an' remain 11,11 'In I lh' ii' iilt.iiitiivv |.i I.IH.'I' ..'line\Inmy We Greet
tin* iiiinntiit' uithunt, hem tusi'.l 1.I 1. Our With the
II '
.
: 1 uly i-4 nu'ly t iiit lv "' tally > .hl'' e !
with.Xo II K
'
bate been fully lompl'id at n foiling pioiC'H. ln-enl of Ihe 1.1.,1 ut. aluk."--iHlroil 1'rif 'I'rwi.Tho Fred: .lno'ancement
printo-l In I Hi I J'fthiti'l I 1..1 ruriitr i>f lurvKiinrai I Titos. C. \V.\ i MI.V.KIJ .
wherein, ..Inad of KVJ I ; N I Ihp 'leady: nml, healthy. g"O\l" 110 of natnie.Hi : ,,I, ali I ithiMlycn Iliutiljiy ") |i

,power iclvfii In I Ilio 1.I 11110' l I" ion\e) I: Idling/ In I Ihe pienent' Initiiio* lie- tieR,,II ttt.' hl"> 11..1",1' iHifiill |hy' i man who knmiH lit,' inI nisi > ) S.LE. --- --.
.
111'1 fiMiiiU. H. imtjiu.t t ft t i lelU it in ,'row,'. 1'liil.uii Ijilna, Tiling.i .
rim
; Iliu liilu; ftf (lie, 1,11I11.: lolhe I iailro.i.1 mDM I lit iij 111, <,.11111. the 'Ailveili-er iin : Tiiliyor mi ii cry otli'-r 'ituiII.I ,).', or I''r ontho _. .__ _h I__. h. _. _"___ I llNK: lal; I Irlenili'ni'l .

( ,I) other ioiHiiilloii.The ( | : I Now 1 1'lic'c t Ihu nilid men, nf h I Ins Maliiriliiy II, 1.1 itt,ii:!); lid itir)' i Mv.hIITIH..MI.MS.'; : : : ; "i .' ""I"I"'lln'h'ljll". : 1.11.11'! II. M'o Ihllh.,1 I :u i "Ii.\rt'lh', \ in l'i'uu.at.ul I Ii.ii ,li'iclio.l I Hi'1, limil, ; nl' il

Slato has' I hirljjlit !ti> mil the Mini.:I hate the cnleinl"e[ and! Ihcraxh I t't'lv. ill'JI'I., nvi'u of II,MMI.t ii'i("u "ii'Hi!i<"it', -.. II .\MI I 'II)11,1",11 h : i Ifi'iimti.i, ulre, .I Iue ftilni. ni / 1,1"1'111, ,,1":1"1'1"1) : | Ilii) MM'lion, nl llii'M.ile.' I
'- --- --- .
-
tort, lint n tixnl; nfteriioon lit- n< <"IMS | 'MI l fif 1.lil'u\.I ; hl g g 'l't; | i"on.ilill.in.
011111'011' t
In'l .11.1
Liml' ] mult the rcMilitioiK lo put I dial I lle.nen I fitoied, citt I t hl'Ii, ,i-i [ .
I i
I< : [
dillons Imposed, h)' n rlatiitnHIrnut : fll Miinrlhinbelter, ; III.in n 'hlI'' 'li., ,,i' turn l.ti'j 11111l"'V.II"' ; ''i |I John Wales 'I WoruilV ilrtr I Iliu'rim Ilic, X'.llh1..11.1' \,'.i The Semi-Wc. lj' Been
J of l'i \ ill'ranil; I 1111"111 I hu.t-'u.; ; a Success !
.
nail, to upply') (Hi", money' no oballied The lii pignage 11'1.,1. 1'1'1(1"1' f w 'ir\iuLi| ;:; Id'iv I nn> UMH* "f tli' I.\I.\I.\'I'u l I I:.i-l III I I. null. I:u'i Commclclallas

( lo \lie\\ 'fJIINI.IIl.lt'1J1I nf 1e I'llil. 'liiHini', hiix, ln-l iln I n.I"h"I.( : 1..1 Ifi.tiiHtf, n 1..II.1, I II I..1 ,.1! I.I:I I: I | ONI-: hFIultht'l' 'Mil: ,. i: .1 ', i ) : \i ,I alt iini'.r"lll, tiln Iii
ol'II"nlill u I I,""" ttfiWllll' "III'y tilil(4, I J4 t,, ) 1"1 I .\ \MiHM 1\1' I --I' I ,, .ii,. h Iti i'ujii' on inn' I Ino :in.lllinfai8. |'niio-c hI':I h..1 Iu lie" en ml iil. Penile js 1111. so I hit: us I the, |111.1'1.| | inlei--
rodiami lo "no ulktriiiifiouc iiluilmerer luuui ib''ii Iplin" of .i" 11",11'1'| .- ttii Let In ii, ,lc' i ,,. (1",1 MM, I'IMAII: .i I IMn 'IF or mi in,nllili, InMnl.'".'m.*. I i"lv.eii- in J'lla.l: liohl iin.l t1iglt'.iVu, ,' in IN :stltiL. upon' ? ,1I.htsttp.l., ," '. IIIII' Ji iii 4 Hill ( )ti,M 1 i-nl'ir | -I.\I.K\I.; : ; 11..I.j.] ] |I"t. n. nr I ,,1'1 u uI | tunI Hie inlniiniiiii'.illon ol'llio" (Imsinc, inii'i.ni
meaiM ( norIP .IIII..lll I 111 ( FN'21Itu: |1'ujilcH; s Iii' IlKii'i-ri'-
3 1"11) I IIllhlll 11'1'0 I It, ,n.'I. I'.A .\. ,' \Vh I I -.11. .
nliiixl I in 'fltic* l (loni | r pit "I'| lori I.inl: nn.l emi'luiees) tin1 mlie),| i '
.
Ibis law of ( I. | :
\ to 'onjrieii .
Accuiiling *" I III:in n "II.llr pcoplo, i'hnnkiiiKmoney ; tmvu t lit,iikc t't I (I" | ilCi'-li. Ii. 1 us ic"I I I. .ml I iutliii.'i.llH.. \s' lldal.
I is the law of (tin. I iml,,, Ct f\\1.,111 |,11 i"1 Kf: I K! \ I.I.ar.eI.hu 1 m t 1.111.1 know Ihallh: I ,' | | Ia. t.itttt4" ) licine, nml ppiiniinenl: hnl-
which /
'htitir, U t.I| Ihl"I.A 1'11 ;
fiiipirino ul n dilloi l I of iliil(, and! .hHccin t nr i lousy % n 1(1"HHH.H, t".1.a. TAILOR-MADE SMC SUITS ""'11 ( 1"1'1.nI htiitue-I, hunt.
I I' : i lool.
? 'iiln irlnn;
r : il
i \.oIIlo.: l.rll'NI| > t Ilicy to .is i M III I
|1.1|iulcn il.-\.iirl on
aitil lleq nml ilomiii.itcH 1 all o"it U t.rit.i.i.i.1.i" ; I llnlt 1 lit
overt ,, tat, t I Ihe .. (I'tirlsi.f iU"eitj.1TiiUM' IIUd"If"r i of l I
; lir
: ,1,1 111'11 II'I'.I. it ""I U, i' II. ,* 111.il ,1.11I1'r1,1 ( \|.tusitsg r, .
|tlIn
the I the, I II'all.lI'lillll:!! ,1"'I'r. /.1. il' : I M!! \\-ll\Mi-MMtl: h sllul: I ) tItus W'olll1,1 fl'/III.
of ,
KiNliiiine I l"I'li"111 r.I..I""II liy ; ,
/ i of the SI\ > ( ) : .o-ilionx f ,
Thli 11 M'ly) (gl.I.I.Jll.II" I l"It| tin 'r t Ili. H)nlt" in. ,., nu'rtnly' nil* mX' Iollll/ | > (I''"Il |1'1.1. I'ice Cii'in" ,
.
between (lie land: (grant( railroads, umltlii tneaniii, of (Iheoid In man)' Inslancet riii Mix I hinlth ixii.|"it nu J IKlay toil I tlnnMri. -*.NI| : AMtoie I' urn'!:". I. all III.hl'lllt"" ,mo :ami tuutrt II.lllh) in.tiling, to .11"1'| or roniiol iu
hlato U 1'o"h money I liaimnclloii. : Kinltli H mnir "out" Agniu, Mixhinith I .- "I Vissi .t h.nl I'M ifoI I \1. of.II. IIlcll.I l/,t"i.y' (juitui i t I I.in i \ t., I 1 ( S ti."I.\rFIlr.\'II.i licen, ill I lie
I thiil h.ni1
CiiinninniliiM' : I n '
1
.1"I ilh till 'l.'ll' 1 1.." TiE: I
'V.- h ( lui iiutt-vt ,hill! liipwii, | I., |I. j' Furnishing Goods Ih\lll' I'll
Tliu State is ti t sell I lln> I land' 1'11 and tolid luiKit for ptnipeiily' n ii iunl, >it hn\u p liili, ii"iiuinUtiii| "4, ulinh"1'1 I K Gent ( (is ., .if "i.t". lit nml An\U, ,nts.. TEUHOH TO EVJL-DOEKS
P il.! .Ni'rihi'rlnli, .
for cmli ami apply' the monrj illicit I I.r K(' etal '.. hilt uil(let where I II'"hl"III" ihhitl r thi* m I I.ornM| ) I than i 1It: tiiii'i: i.it;h lt'l e) 'iiti:: ( PlY.ahsjvlu .1..I..ll'rl.w l : tiP.. .. mi M itsfl..t.! inlmei Eat it i.I

to the bmldiiij 1 of the lonil., (Mil1 In .1 lt '"(0'11'1111.,1'0.1.' >o ui nutty .1,....l ln.4 1"1""I. ,",,1111" Ciicml, Ilio-e that ilo In
Ilielr
: ,, I'igh'
has I'lMaili'd have, .holll.1,1.C81'11 1 li II i I'll' ,. ,,1.1' lull, i! I. I I. Hill, .I wteinl ollices nml |mllic Irn-t-
> !lit hln kll" '
r I 111
ii "
without I tho romtnliiaion. of ti vl.i" > 1,1"1"0 .,. Inifuii Miri'iwHi.stVi "| if I 1'ilifis.Inr. :tutu lilacc: ( '1111'1|' nml iinlitielan", "Imssus .
annul( the I Let .. ei' .mt f I: 'I"'lil nml. ,
1 ( h nut I
hour .1'1' li. .
tvitutiit .
)H 1"'CIIIIIII'4
1"1'11. Ilit. I"'IIIllllk 11111.| 1..1'B uu n .. t t 1\'h.l.r. siilc' oil ) ( I"
fl'n1 ami I In JlLi {'innt V Iolii I ion olhir leHK of land, ( eumpaniei, umlmore 1 | haiti .In.l. Sn sinmc"r IIILI lo fillr !luir its it .vi! I:. A l.'. MI' M i.i-i (n: "lsuiiitX -I .li irf.l.nr.eoill. ..111111.1 I!11.lc I la"1. 01111, : 1"1111101") ; iilin-e'ii'y still tx'olniblVi. ni, lisu'" "have ilono ilin !

.tins'.i R IiI, Ilio Miiictne|' ( law: of the of milU and in":innf.ii loiieH i I. hum' 1111,111 iautui,for IM"r itt turn, tlmt him 11'0 I....it' .I "il: MV.. nl "., 'lass 11! I.fl! In 'In.-. I 1"n'.', mi Hi l.r. M ck I I.C I I'll! ,fi\.. .\\'h.1 f! I \.5. tkIn. nun) -cinl-uiel.li CIr' ,: Imt, 114, (the Conner::1"0)1\ li.i\e' IIhdl.\,) I Iliey li.iie; I lire,
In
mint' WIIH on not to
.h. k'-op "il.II"1 prospcreil in
l.inj], convey (Ihc tillu (lo Ihe l.iml: fin II JI< .1..1 1""lt.I t.KllUIIP 1>4 ,Illllll fill, tllNin moiet" atlil" n Ili'lel!,1.1,1" .p I.ice of ( ansI : seemed, I'cil RII I the
|Ill, them lemcinlier I that (Ito !l"I'C''CII ( yon '"III"K. I tiuittyiiit, nnisti x" uw IH r Uimt') Ct 1 111111. hI'o a f.I'lw, ""lll"I" ( |Uionnye.: I'licnoiuemil -
thing lint paid, to her fur hiiiMlHlri< > hlut In IlioniliNturiniikiii 'I".oll" SW"Irll'r"l (iiunmunt ;:.ul ':' in nf |' in U'e! isf l 1 )
any money : the price of leal i>'lalo \huh! haM < iins4 "u* ( I' \ hl. .VSI I' : hish.t, s-tnieha. 11'1 rest 110 l.i.III'\ neiVfiapei4 FII.la. ive Im t) MMo' ('loiiml! lo
t on : I ,
that
the Ia oil. She, cannot ronvi'y I the I i 8n "e\i iled,I Ihem, I Ii li.ihdl upon the, expectation I "I..IIt Ainl j.< ly.I 'eft'nro Koniodf HH' ntvniutngi.ti I\A-II lwI. 1.1 I M.-( I CiiMMMil il : "I i'hhu'ht :iNouill Iu I lie liiitoty of (tIe, I'KNSM ni, \

land l uml |iciinit I lie rail ru8il. coiponitlon ., ,' J OhlVales.. I 1. ifviluill.n on Inl. mli tiel.i-sl 1 itliul 111.\ I\
i of the fill ill' tuuhli I he II \.1
lire vi lopinenlofIhe Ill II rt 1.11'lluy n 'X r r. ,(.. 11
or ati) 1""ly oIo, tu H i.H tho lain). ( icsonriTo, of Ihe SI l'te, and, thatihet.0 I I (tu nut' city n I"hlll', ullloTi>. -. Sin,"nl ,ituihu.1'1 1 C 'ir "-i., ".intale., Our N TAn

; Mio iniiHl herself! sell I Ihc land, fin lie ) I Smith; P. jl."III| ,"I..r lur kitcliiii ilriMInto trPATENTS l.ir-.' "1"Il u "" I"I"KI'I: I.! u 4 i.fl'iilNn I eVR ., 'f'a", o
developedwithout
l'f"C''" it's ill ii not I I IHT ,, .! '. uliK hofh'it takes ncailvn .ulis''. ; J'' '.,

,'u.h, a nil sec to I Ihc piopcr application i :: I t \toik, I IA'I us hit',eleKS wind I htilf, hour; 'J 1 11", I "h'lt| >''" 'I" |it 'lug I .ill .In..llin.'oii' I'arrii mm.>.! in, nr Ijiillhe 'ie liopo, I liy, ilili 1 I igi'tt I ]ier.onnl 1 cll'oil In
of the |>roi'ccil-i of that, sale. ulir I< || I'm IM suit I i.TJ-mini'tin ilivi' iwt. H.iiM,. .. miKoo lieifeit tli.it I it will I!I I piesml t In
and more (11..1 1.1/\I II; "11"1'0I"il.lill ,111 I it;tuutoruu uml) i lii ) liixln. all'IIII'c I nut) itmlalilo, nil liii' muuoL .
\011 ( .
I f011
111.1 itt I'nl.
in.' on a' I |.ioniinenl
I. nliU') Hint iluiMoiir 1"1'111" ,1 1'\1' i.f \ ( '
If thin I Iii done Ihc null ufllieland ''IIK |pit | 111..1, *. Irll.I. 111111111"1'lalll ( illicit
not ( i l.ii-iui c\cnl
t I cm of t the IlIil"II., .". midmore ( all i-4 thiounin' n vvht'l.? iitiuUy into "oiistutiiilion s wllh the I I id: 11"11"1" IIIIMIIi I 1..I.ln'I' n 1.1..1:0..1. \.1..1 itieei-! ? 11 tlio( il'iy): tlmt me |iiililic, not |iersniinl." "
: ] or I llm ronvcjanco" of I Ih,- I litl I t Ii' I lens and .N" iMMiN, KiinlhV nn.I 1lioilixii 'I\ il II.is illinium, .Hi \lh 1| ,Ii iut',,1.11"llrdi.lI.c' 1111. 1'1'. ,% Ir.c linlo u IHC for mnnleri, iuivatoileiiiniiy, ilin Ihci'I'RIII"' -
| ,
mining, Ill. 1111'0 fil' ; I .llf. iiiiniuIliletili| ': t'i' 1'1,11 iincll! ilu. lliiix.'li; \Vi-t I I li'jir: (lie tin ) sliall not inliii. "I'I! i ; llili. .,
thereto In hbKoliitely fimiiluli'iii' naccH: lesK nind' mid nioic mnilar.Ve I.ail.i h 111".h"IIIY"IOI,1 l ] h> I iifjitly uttiiiil ,- t, ri".IH. ,1,1.1 I -. 111. I 11.IIIcl'II'I'U! 1111'0 .1 tlii'in liioii] our icailol) 4 limn '01 hii r

I Illegal, null alll'oi.l, and I till |iuhiclaw \ cull thii-e I iiiuiil, 1"111.i who |H'i huTuta i| I.iiuu tiltit- S"I liitciiiiiii. I rail.. eit. MM I,t. ,".11. '.u.hlluu.' Oi! Sixill..' iullti'Ci I sIt uustui : AI 111nuell;l.ii-l iscs'i'eiv: to .eCII''I"gIlliolll'I': I lucir .IIi'C..I..1| | fuel tI "' hihu.
t il
upon' ,laiigiiine I.e mi ,ln Hnr tin- nmlulio can lie il.me
thy 11..I" I > 1'k. .iiiiioiiH liiiiiti\| tiP. nml l Itiji.| .1".1 l \w{, nn.iitiiKiu' I. I I J"I'ilg ilelil, I iinju lilinjt I Ilio exigence! "I I
i I in ..ulli"lIotil'o of Ilic (ICIIIIH' and )1"111"1'1 nhn eoiirspond I l 1.j. vmionipaM i'tiiitlm (H Jon in ton i''/>' |11'1.1. win.r*) |ilu iltioim ls., i lusut.. 4iMCitm; 1'11 -""IIII'. llm.Mi, in" I nli'n l's.. n.h.! IlII'I''I'I', |'; lulls.) a" our ine.iiH uinl pit utiuhgfl? ; inriei: ;'. conditions of (he maul of (lie l.ind, In | 11,1I lm i I'mm, I iii, .. U Itiiiiiln/, Kiii tM an '" : nut 1 1tln 1 1' iili'KIIIIII 1k. I It* (iiHieieil.l'iilllil I Lute., ilud: ,); on ".1 r.I/"...""I. I I.IIB: ofI. ''l'll'll"IIIIIIIII'( fai'ililiea nml (ippl!:incrK, liioilein j.Mirn ill-'ni., -
1',1 'ilh'I' cli lit |iiiiHfiniiiii' <>r t"'ait*.w fniin, n hull | Illli litiol Stilt! MlM"si. )huiut.| t.ir iirii i a I> Wo slmll nppli Ilic mine into, 01
.
the Slalo, and I theie run ho ito IhIlO' Ilh'I', h a. iitiiili ,' n. ifllicy .i.II'al.I.| -. Von HIM( ) Mix Mnntli) n'filly (111'1;' 1. el, ad. illll/iH. -i lit, III"i'lei' 'ii 1,1.1 |.Ii i IIIMIr (1'.1 I in,,,n I liiiiiut.Hl, 11'11 I'..it..Inn nlal coiiepomlenlllniiii' ., lioiit Ilic lo .sped'" 1111., I'lpiilh'; poisibli1 sethiru''
coot piiivliiiscror t 'legal I lillc I I. gi yen I li, ,." I" |"TI .HK I.. I'll' III llillll.t. 1'1.Si' 1. connti IV for tin" pniiioio of
( > hallll"1 bei'n ( ladled, in ucullh mid toM.}init hit hlithiis l, i'ii t''|"'tuiK' 3011.Von l'i Iniiiii.iM, iul iriiiatt'in cite! ..iliilifur. ul .1\1'lilL: nn : haul 't 1 I l'i'I'| ')I clii' a iud ':"loiiespomlencc. seeming 1)11.1
tint !Stale: ( to I the (1/1'IIIIIllallll., cxrepl Ii Ill itenet', Iii tIstik I the miblo nidor of tin uuuiit 111"11.1" vlsitora, ainl I you ul. I' .\ "-, 1/1.11.,1.
; In whet .lie linn and .I bipa ('up of tvrior 1IIIIf| lafwoflm', nn,1 l 1111 rtt nnrlh hill. ceiifditnt; to
ciues faithfully their Honln, uml! give I Iho mnllipliiatinli ituirt uutt "' HIM' in'xl.. all i.-.1..1 i in l-Iy mill, ..\.S. YAXTIS, II111'. .nliiis.i'llin. | .

i fully complied with Iliu term and table, it l'e.l. 'I hey ,me ovcnlo-, .r".h,1! Mix, Sinilli IKIS "itj'Kvinil' at tier Siliritni! ,. i I .\ u,. m, an uuuslh I' .i< i n 1'.itt! nl-. | : enekl I 11"', cnn\eliUlii Tile

I : I conditions of the) giant I, 111111111 I lull I I Ir lug the 'Im-incMii lillle. The connliyknoHM ... II" homo' ti.'i.uh rl\' nut 11 11"1 "!,111.; I N. \\-111,1"' ". !hit. I 1'1"'II'',u-. Collhiiicrcial i
nml >," %%.-. itt MI) !),!; tnymiM'lf [ '/(in notlliliill, mur I Hie a\t'.
I and full exeuiiiun of the condiiion nltho .IJ ; ; -
I Ihul Alahiinia U |itiIgtei.Mittg jour \lrtit., 'P 1 i iou'hut' l if I UMI' not IIh"'I"I. : HiT Daiy
1t1110" / tI'"I I
J; ,AI trust. \,", mid il l. intuit bitter 'I'm; 1'AlaIJ'1 inj Koimt liniiMhott' IU) :"' or, 'Mrs HlilhIk."r ) -- .i.: | !. h.". 'inn |1.1'1'| r3! M.IIunnt
.
')'Jo, Stale; in :a Inn-Ice., The, I 1,11I1',1 ,1"1'1111)' ( Iho slit'wl I 1.1 I < KiogoiM.,. "I ".\" l utti. ( ., .,' \% % ,tt.isi toltI'i.cOULO \lo iloHis| nf 1 I'i timl) leiuintr.il.nut Is
IUI ""II\ Ih""I.II1 nut .llylll t> o Itigi'/ or wmm otlti.r MiiliIMI i tu l-h tol.c "iilii'\il)I.r suIt '1.111.1"I MM vi I a 7 Column
nf Inlerniil" iniprmcinenl', nppninled, thecoM I fad.I Ilholi Itlllltl M oreiiibeHUhinenli. 1111 '|". luit that IlvIO lianiiU' t!,.> litnlnofflMMlllVI1 ainK 1'111'.1"i "iiliu'laxtn.I ,5... i "uu sushi Paper}

by the Male, UI'III".1 uxlecx, .., the) me % '. In I t Ihc, uoi.N.. of I IhcAd |1"lroll Ih.. 1111'1"t i I t""II..i.( ii I itnnell Kl: .lit tin AM;.ill I.",it I.I.IH 1'iiiis.i ll\ll, Ar-oVH.\l il'lY.I.PAI 1 nml i wi lime ( ami
11"'I'all.
hi in.ply. I tin) agcntx. of I the? Slate( mid vi'liner "llal" mini i in I Ito bihi, |itiil I>' In, tin'. .1"1"| > or n ,,1"1.'" .>.IIII< Iuutpi.hii..i l{ 3; -r'"nlll"II1'"t' I:.\"1 1 F.: { Miicoll.incniH: Kciiilni"; Matter I I fiI' '( Ilh'I'clllg, I.oeil h5li4tititi4 1 >sIsttICE -
I I fiii mlA
their )power iiro limlled liy I tho HIIpiemo and,, mid n\II! )I 11. II! I:MA' 15 K.ll'UN :. oii'l) Lt"'I..IIOI" i lie piople) alit) will li'inc'> COll"II
, nioilar" machineiy mid I tutk. not In'iiittniiaM'[ (> I 1"1", ti < u.1 l-itn IH I lotI.LI.II I "' ) ; A- l II"WEI.THOS. ; ( | nml 4.linpniliiiit piy IIICI| t 111011'1,1 I lonnly'
lu\\, and Ihc Stale i.in ,confer )lit) lug HOI 1 ) | ( plonperil) '' thn 'Itli |puuuu t." UIIHtnn "i I 'III:

nit other$ )jMiwer. I It I follows l' I that I reiynet t thai til II''glc.'III,1, for, I 111/h loi'nt ulMiiaininim iMir fetit ml'. TCHERS C. ,ill ( <. rnielj'ii.: Nalioiml ami state I"ellt.: nml ,.IIIg': II 1 11111111
I blilllli M. A.I 111. \0 en IN, all I lln' ti I I. mln ami, m" '11.\,' < Mhfauiil <. WA1'SOr II.t, I.,11-lIst "IIIg) ; ,,<.i'J of our State

i ( of thIN lioiuil dealing/ any incnm- '' need u new I oiil.'ltonni'meant MIIIIUIhlnj > inn, infuiint-il til' tin. tu 1'1'' h li> i I- 11hi,, -- ,\ \ 1'-- InAI.: : ,".\' : AliUI.K IIXl.\il-NT(; ; : ,;,1 ,' Il 11 1110 n ). )limply)ami 1 lecc..-"I'. Apl'l,

I t\ biuntp on I the Stale lands: l 11) moil-. ; \"tuy ililleicnl."-Miibihi' Uegii.ler. .. n I'linUtl, 11,1..1. 'In', man. )utut, tint u U' ". .fthlririiMoin >t-vl lit 11)' II..,lei, IV.li-.ic..liiKIiiliiln. :
.
1 gage( > orolherwlHi"% mis illegal.% ') hilt I will iniilily on t<. y'lt. Ilin GREEN GROCERS. ,tutu -' Ni-lv' T-E PENSACOLA,
1..11.: Y""II'\'I' t inn tho ii I.k I of aAhta i .
I the net of tho Main Icgfli'laliiic, cliNSl ': ----- -
: 11.1",111.,110, wid" t\holni,> ImiiiltuOa -- -- -

"rant i eg; to I Ihe I I'. .V. A. I 1IllIl': I nail IN/ .\ DM,r.MM: .\. 11., jontlo Ilt uui.t mtul, .in n fathuuu ,. | \ \ I IVIt t! n"I'HII'II'I'( ;! I lh' nlll.h. ,I'h Commercial
. l Putty, t I In MI IK" II ", -I,",, 4 Weekly
tiny) tight HIO|, had to llmno InniN was 11".1"1 ) inondo ; \ .I il" .itiu'i. I
The .
(" has "", '.1.111101M. not nd, .tivw old ml,1 .
IIi'11 "il"I',1 an I 1'1' in u MK l < ltlnl o hisu i sill ti. .nml I it I ill a"i nmil.
/ illegal. Nut IlIlIdllIf, : (ho iiiOMtlun| ol '1'11"1', u diluted.I man of I I/.111, .b"1.1.,. 10.1"1. iiidfi M.11 fur six im nltm ttliu > i uufltI r l'n' > Ihii.l IM) ,.1 I,\ In.u I) ,

forlcKni'c lint 1t'11I lug It clllin'lr out In till I the place, of MitlhcUi'? colored? inuii at liii i slid1, inn' tin )"n HI llnn I IHH7 inn )' on hit' WILL )
If It hr 1,1 Mn Jubilantilii'u u s*. < ,has KB A } .A OF
3
. of the tllI.IIlW IMG US !
'111.110", ai'coidiii'to Iii
! ; icjeclid hy (Ihe Senate" : Tnilnr I U u IN.CII .11'\.1 1",1 |"iinmiinl nnl ti"\\ E10 IEI

(if ('ougus:: ., IH Dialed I In I Ilio a.'I oll Mugwump l>epiiblii.in" ; :''alll'l.: i iu Mix?), Kol>m--oii., It in IK itiKoniniNt' L Ihmj i E".zC: of (II. M/C, of \I In

t I 5i(;, the ""- .1110 bad' not (the. lillu 1" II I tilttitittt. In Aimii'a I to i lIttle II '\uuuu" 'iuiti\ti, town I -.\ \ I ill fll'lIi.I our HIMK-i i ibeii I Icll' I ) 1111111') M ny. 101' I ulioi t I time I itO
I foot of llicsH 1f1'lIlIh il I Ian.N, ami slit). .r ir a >inrnan" .mi., nut, t to |I.< fn lontinnnlftar 'i I I li iu," 1 I of' our I ill 1'1' : .1 IIIIla); ,' l"I'lIill ami an itihuhi.
'Ihe liepiiblican '('tihttI'u4 nnlane, flll'I'Ig' I &I/I I llm,
of ''IIII".i! IliM! I I : ilI IlcocliI Ilallu h nl,lily i IVHIICS
"I.UI ol I hut "I I'I"'UI
! 1..1 01
. 1 Imd) not and miiM! : nevi nliluln t Ilic 1 joliol'chcu in''a vct,r)' liiii lianiler, I iiiMial" ,iini "|1"1', ,, 1,1 I u "itilminn I'' GREEN GROCER'S BUSINESS -1 11151 iii'\\ i-iiur, .1", 011"1'I 1'1'1,1' miller, I ill "1." 1111 \'IC nml, 1111.
): il ) : I ho
\ kit I I:ni'iil neiy ) 11 : ( .
title with III'Ihll" my htnttH IJI.Lfitimnii
0111'c"I'1' usa him k now. I If I I they conliim '' I" I ll h. plieo 1lal"' il in I the I'lal'
tinnier. nml in hid... 111'1' 'r, aftt i' u (IKo ii-ntH'sojnmii ,,I Lituu1t. is A ( 1 1 : \ I' | I cash, 01 eiery family In West r'loilil.i.,
compliance tIll! '\' ,Ktnmp 111'IIlle., mid,, I llnirfoimer |hut! jut I ttnii.u*, it that tint '1.1.11'11111'I'III1. SZ "1111'Y .\II.d"UII I'.iciy
j 1.11" |tulips1.| | uuililuutriusgus ':; : I o. 4 I i / P : I4.\ Ill XNGLES, Ili/1 C"CI'1'1'' fhonhl I dp r.imilliir' ,( \\ith ihp,
:
with I Ilio lerint of her.. I trust. The \\lih h pociUj. I IfIhcj nnl. 111'1110. 11,1 1,1., nrn, not \1:1\ 1'1/.1 \ "cniieiil lilhloiy' mil (,!"ut nml Slulo Iml
) I. l I comity ol'llio nation
1111".illl. Jl I l antI thin
1.1.1 PITCH PINE uoihl, .
St'ate of Flotilla wan lit,1111 I lS>s-2| the they nlieniilii" I Iho IiiIj'to 1"I.h.hlll) ,, In Kii II"I.III lh, ii'U' ii if.iiiKloliininttof ( : ".1'\\1\ LUMBER and LATHS,5 U'o piopo' .o in our wrekly (lo mipply Ihi- ( ami
I I I tinIK tt-jHijHH, win ii. Nit lo NI, i'iisloni.. I I "re" uihoji our piper in 111'1'1111101 to innko
owner of (Ihc land liy Ian: ; Iou! hail cohned by proclaiming, that I Ii.. ntit of t hit ,incur i ,tin m., You 'li..r""II.i ii I\UH'| > (list* old,\I uu| 'loitlt l .I"1 1'1 p ( nl, I I.- t'\I'IS.: I.I MIUUM Im m her I '111.11'1"1'111"11'III:1hlo( : anil 1..ul ( Ilc family, ami (to cash,

., no), and, never .can have any ilylit 01tillu ncj>inU I Hill iinlave, uml has not I the, Muully n notU'OiUhl llnu >ou oii-ily the NUN, 1,1 I t "UI.I"\, : I '1", "lush I hits -.\ > s\W.l| ( M'Ui---:
L"I'J ,
lo I lie {rallied |11111,1.: | She I.I \I. libelly or" l'lhll" choose his politicalpaily. limol( nil tlmt htm (Nt-tnrnl,.ann'iiK >11"" nr I 1.111.'II'H% I n'sit.#..".i 1,11)U, ',IH a.Irlih.ill "I IIM I ii" tiPI iU I 'fa.I:.. TERMS
itiaiiitamiM| in) \1'1"1"1\ *> llinr' t'animal OP
.I Umply ttusleo lor the coiucuuiceof If ho I Is mil U 1"1"111"111" ,, heis < 'nt'.' ..IIh., I.t' ,,1'1-rvMiviii: n\is 1 IM. Ihh:4.: SUBSCRIPTION.

tho I litloU( HID enih 'hasrn and, '1 hi* ot I tho Coulson & Roierts1Dr.T.J.VoIch! .
i IHIH i il ill I nltfifer ullli 111'111'1 1"1'1.Ikll. Impoittimit I.hil,; cnr-1- InI'mmv SAt"lt.V I Kl ,s.:till Nh'.
anti I I tho application of I the inal l I.u .111'1 in fniuitini' \1hthl"I' '' J ) '
money HOoMnlncd uml 111' nn I that I the) i."n"' 111 -'I..I AII. :
Ighl ( ; tni I Gpo.
10'1"h"11 ) 1 & Co.
1'1' W.AVrfehtj.lll.,0 :
for Ihe I lienellt of liert'i' / ::
"
ill I hit S
w I" 1"1A""I..hh."III Otis' "f iititii-cn' )ou nut' "III "''1" t' ,I It4is.inin iMAIN\ 1'01' PAID oij ) : '

lute frunt, I the luilioad I coipoialion ; | ..tl"1" MUM' fun t,01, /I'< tiinliMialt ') __ ; i..h'I _. _. __ I 'IEII'I-I.: !I cnv H'U'JJIISBY ( : :
ami) I Ilicn' only wlicio every dollar ol .coies one over I I'cnsu- uith tln> finiil>', )'"' al' 1 will.tilth. u 1.1 CAIflilKUSoSil'U :
"colii. Our hailior .. "'mi'' a ft WOHM, of ioi., <|"tM'i. ..,' ( to ('. .V, Lundtuin.' HI" Ul ,. Ml I
tho IK lined for I lie ol. l'II'III'jnll1 S'III''I 1'1. ; 1 1'1".1" I. !'I'II'AII i I: : I
money t ,
pnipiihun "
pi:iced nl llo.oiiii ; II'llllall"" iiuonlln' II 11.11"1') tin "tutu" ".u ll'ul \, I. .'HI. f-l\ MOM! lls.
(
ixiiBtnieling I Ito road. filK' ).-Apulachicohi, Times.Well |tilt t? ilrll"\1 )"i. t ulhht4u" if I I', issue u.Tn. | In. rn,,'> l''>'ili. 1 17. 'I 1111:1:1: : : MUSI Ills $:11
lit tutu >' I ttur. of ton InIi I: VI lhI': 1.1.1".11.1| l reeoieil ,IllllllU $I.u. osKUrhuUNI
It follow .thai \I 1"1 1 DENTAL SI II.
cUlahly that I Is nil SURGERY I"
r\ei\ liht| ,
IIIIIII'eollllI: ", nml, miiKiatiihitioii II.lh .nil: i ") 'l"ld i lv-7. In
: ueiuof lam) lierelofoio iillcinpled( (In ((0 the 1111'H.lfld"I., )IVliKiicohi |la <* Hut,hi nnt "I.., iiint't.) i MHO out.nl'II"I',1 uf>f u dunilivl lll.l HI II 151,51, 1.1.I In Hi". W, ml.U ',,I'll, .'11'1.1 lh.'I',iiitikiiui ,it I Mnili'iuil.,| 'VI' ICI I.,. :

be conveyed Iy I the Mate of 1'iorid.i' 111111'111111( I and ,dmi'l, >otl ,M','11 i iiii|1.1 U' i I'tto( n, l l.y jHtit. yuiir> II.I. In )MNP- teFoiLt1ft1'V .1 I.) .I'.iilliliiiK'iii: f I l'i II.tIe, r,1,' its.oh Hi" ni Ih",>inn nlil'I Mirkit a I'liK I IIi I,: M\I: :

the boo I'll \isititu innl in nn oj 1' M i'h\il I. ]I' uuun| 'A n ', in '.. 8I KMI. lit| '
or of Internal Illililovo.Iuiouitt1 """ ,doiloiln/, .\ liilhtlIiIiOlhI ilocH.You ID ; ii- lie .iihiini' "lh t'I'IO. pi ins \OSTI. r141.ue
,11 until 1 htii i up 'liiiH (I"t iii' it'hIM 1111,1, 'I"| I illlllH'l h"Ik I.'I '1 : : Me:
or I Unit inn> liereelter boronejcd call I I lh.lt ".,'0111 i Oi'... Nollmijfht iiluT linn* imr inoni)'. 'IIIK 1 / h: Mii-T )ptpuIhx I: : Mm.:, ASP |111". ) 'il".I'w|, ) \ 11 1 'X'111 .. ti.li IN,

\' wllliont II fair and lionest' Bale as wjll h I ,' mer a I \\ -1"kll.r, | > CMl.Is" I I)1,1/ iiKhti.ujH |JJ !| I HA t ts! l'-t 'LA1*:. lie Munli.l|> ,.I liii, ""'''-t I:ii. u iliilil( |n' le-I 5 5j (Our ) niv
1'01 111:1:0' NHiiliaiuv. in Fianco .1 j i. cl :mi ) ; I lulls. 1''I mid( IVmnptorily) ) )
. : for cohli and diiei | Ihll hllL. than nES lIt: "| : tIll >S' 111111'1 It'ft.r Cash, !
every eoueyetuier IN'nll." ) on I'I'n ljI'r ,1,1"1' hil .\imii, 111", 'ilm wtfu haH imimliU'tuiltit 1':1 \V. II. III 'l'I'IIS-IX. I'riKi.l nl.
'. of (Ito title, of (tlu'Mi \\01JK H'AKAN'll.l'.n.: I I''. T. Ill thu: i Old ) I Ii) Iho
l.imU lo nilioiulcolpornlIons (than he iloen.Fiiiopi'an. lug' nutu,.1 .. In Ihl I'mUtl hint.-' 'lli-i-1 Mix i \1 M t5 I 11..1,1BEN2TER'S 1I1""I'ilpl' Semi-Weekly will ho' supplied' \\ilh Iho eight,
j. and . I 'I conniiicH to mnt not Miu JnluH. : ; Inn "II. 1"1"1 l'r"l..' I*". ..1.1.n"'I"O. I '"i I '/IH.WIIICO being mado for I thulr I"plil.llih thin
r iicto adopt advance
: :
11'"j"II" I ,
)
be absolutely null and void. I 1"jlll.I'1 .tM., M.H.h I H tIll.l .. n 1111'1' I ly. The h lei ins fur I Ilio p.iimtnt t I}I Sumi-U'cck-.
All till Kinds I tho 1'0111' of (ilie ('liliic.e eoicinmcnl 'hu hl.huII. oil Ib"11.1)'. h. ( .,i teals, ti'ii55u5 iiu'' die hlh..l. |"".hl"1 l 111I.110 W'II)apply (ill icily to I Iho now I
planted In (lie Slate: \ | liii "hl'n Mix, reneuali .1I1..I.ilel. Ih"I'cl.,
111,11101 I ol
lIst
ll'II"I"1 1"jlll.II'I" h uuusl! I hhl.lhr'.h -l nnl foimer I
(hole would
of Florida .under. (Iho act of )IS.'iO( have be little (1'1111"1'' of IU,'. "1,1.11 ", "' 'man iil < uupiu.| hint liamlithUMi'nantoiuMiii 1"'II'M"\, ', llm.ks i f the, I'luCi-m, "n. '1 it' i FLORIDA SAIL LINE j i' Arranfieinenti ninli liaiiijPi) nllli leuard, to ttsl 1'1111-\11) .
. IICIlllllhl, kill) all 'hll'.u that uliUli, (U pilnliil Mr an,1| 'In t Ilio N'ml-U'dklv. Mill I I I I ho inadoullh mm' np4eaiiiii'|
a tot of rllit( I, and I In la w, oujjlit In luveit ) I 1'si KMKIHO: H I SI.\I.\I..II.EII.; 1 Iho
, : Mi-*. John I'. HfMJamiMttii.ffi ii> lh-lil I our i I who UII'I'I.el on crjultabbt) I ILIUM I. '
niii'llie I > of niient-i, I I I )
u I If I I
p'tieial l" l I' i
git" l nlilli.'e for Mlli'.il In.I New I
lo the Ulllloll'llIleH: uml (Ito people I.r"II. I t thulnnivho I I..I'hl.nilliHt IIH| "M, nmt" lass ) I',1,1'0, l ; imi''. I. York to Pensacola. I ihosn II" di 1.1'" lil"ithcl'I'aIIJolllhcl JclOlal I)y or by letter I In ra: .o cf
I hattIe, till' his l..al.II I Mr John I*. Mai.inU' 11" .
I Iliercof" not only bccaufio of I Ihe hllp.,111I 1ue. "t".I"I'llllhl 1"" lU'iiju- Is r .
.riiiinl tile In Mih I TnnlhIliiinli -
'
|1'
| | | |
|
.. limitation I llino votklnj I an ah.) ". I I ) li'"I'"III-g"lu'I'lll, I,1( ami Ilieinfi'llor tlio lies e.inllIIOIIKI.I
( Tins puitlalily r- 111 1"111" nlll. 'nit \ nu
Into foifeiliiro ; but l>ccamolhe; Stale: .t""I'o Illg",1 wlfo* 'naniunnd tndividu'tllty' tut I 111' of th<* 5 III!' .M'llllll.MU'MN' O\ .\ TO
hal lint compiled' with the conditions \ In lavor of fmpeilor" uillreunaturally titi-tbtind i b quilt\ Iho "I'I""I.|' > c>f (Ih. Annri. I I IN KMUAfllMI.: '
cau."es I It Uulill huh" j.uit'tuv, und hu m> n' <" tint, I Ii
of the, ( .1.II.f.I'llol. 1"1111' ,' Illllll'. tl. A. DENNER & CO.
Inixt( ( which li.iU'Cil 'nti,, 4liM-o\ I > tim ai\/.I.i l! llH .IIIH"U ,
or ,
i, I
'II u "1"I.\ > .
; I'lirlher" .1,11, lien the defeatedtfcni'ial 1. I u sill,| alt illni 'I.<""al A
ina'do \,1
III'IH.I"II'| t Iho for the fiimily n ( .' .
by
conBtriictloir 1..1,1.1. wlr. n IIMTO .
I ii nf in t.ilui, Illliii- I1 9 Old
\llh.h' ) .h .ltIIt. Mitt: \ OICItllll. ,
lo I I. |
happens the ) tlnin ., .
1.111 \1.1y l .
of the )'I'oudx with, "inonejobtained 1'1'110 .1 kl\n 111.r II" 1I'.hllI.' MI II 'IH< I. 1.1.I I I.

from oilier) Minuet I and upon ; reigning: famil, 'bey ,\\ piIncis, mid U".III Lor uoiiM to. )>roM fu"rio 11.,1)homo I ..I.11".1.1 UiMU. to i>f lum her I
other NCeuillU'K' I than the laiit ol (1011\lh"III.110.I I I 01111. lldkUtwiKilnllv 1 trin t '" In MI, ."" t mil.' I I'I': 1"x.\11.\. I (.IiIttA: ( 1 "." i ileeli I mud, i r "I"| t I' li'.i.f

18fl. If the landuu, not 'I'oilvllid; < In Tin' rl .ltll"I tltluig. in ( 'iiigu.'ti i utilu;UOI'tie| w 1'.1\t litre n HtiRlit'"IIU..r' with. It it., ii nn.I(1''''lush'",, "iii in,, __ tsu.ly. I i .... 'ill' I I in. .it \ I p t I' "mil. iniikr, I link, linn, _

16tI1( the 1 J' & A. Halll'ouIIoIIIII'I, hl lOll guiiil th I ,' slate 11'11:11'1: 1"ll"ulll,1- ..1.1 iidniiiinuiiUlllKDlHiltK i' |I'' 'm. in it, ck.t 1 __ ,

a. each 10 "iiillen, of (lie, I'l q <,1 wan' complolej tb:it picviiileil inn t'ei'lain roily ( Hr\ Tol. N OTTo E ArTAIN i: 'I"| "" I.I'.I'' ltl5.ul" ,. 1.0,11". UK' 11 t t.,.IUIHI _

1111I1111, Intact t \\asiallid to I am.il, > .f..1 kunls.ii t) t unli-e.
to dcmainl that the MuU ol <
, 'j'I .1"Iy lliocry Inl," wa- \ UulL 11'1'"r. 1..Un." I".'..';, 'i.I|)'
I : t i'lorldil khotild Hell\ I Iho ItimU I forvadi, .tttht. 01 "j"l' imiuy)' olIlio It lit "I'i",liow nUiiHiliuntith tliotiimH. I' -

I fnt t and apply the money direct. to Ilio coM I tioiidol hllU In I Ito conjjienslomiicoin Nut MI tnuny yiain UK> il UILHroiiKidfriHl i nvvi: A Maritime .

!1 oftoiistinctlon. Tlilx, mil )lm>'lux been, %Ida will lailtokijnceyolliiiiiiKbIho ( I ( (lie niat htalilifallluiiK, in lIst Surveys. -

I cloue, the lamU ixvert to (he United Capitol I nunoiv to Iho iloor Whllu thai I"uIL'II.in 1"1 the chii-thee \lrlll"It Iti not to hake ely a 11",1.) \\.tlk In I lull' fort ulniuginihus* l'n-nkfi; Large Lot of Blocks Tin 1 I I : iniilerHlirneil. IteHt.leiil! Snrievnr, fit DUKE OF PERCHE.
thus AMHilf.VN l .
I States ami become vubject to Iho dU- lug lioursof (Iho, .0.111 .--i 1\: HnM A will. kllwl 15113.'iitliiHHiitijti I 1111 I 1\'n.lt.s \t.It
L pomilof the ,The State t u ,.'w il l'I.TluS.lil"I'I"'lo"lIll AW'III" I I ,
grantor lmno .1) '" .
:.1 iJ right to convey Ito tltlo lo tin. TMK Senate, i has; I paimduhillcxilud-) inoruing air I U '111:1\11,1 l \\ Ill oaiim IX 11\:1: AM. si/.ns': or AM.) U'l.. '''III'I.I.It ri 'ui huuuiutul 1l"/IW.>, r".III'OII,1 1.,1 hl.d,Xusruutaiu.l'urtIursuut\"H'II, )ii itt. !III' ,.r" J.W'1111.' ,"hit)'"t'I"' .tuui tustltua II III"II( ) ..

lug fl'ol (the lIIaly all papcu havinj' ; ratairh innl luiij trouble*. I Hoti tan' sir '$. |II .|H lit ill.tresH. Il. I"rhll) H111 IIIIrll.1 )1 ulhuiut. J 11.11 Tluett.olsl,). lIt t''r'
)laud, to tho lullroud coipoialion' 01 III them nvtiM it nr.fuuTioxs.: AT : S. i. C'lHB. .
nov' 11'herlUi'lilcilU.I'd imr ilioKIIii
, Inl"I' I"\'r 1.0 ) hllll 11,1 \EI\ "n.Jo ,
f i its agentj, either In the )Liaf l, pieneul' hlilnl'n..1 nll""Ih|> ,',. X"'rlill .,:olll.'h"I!.Nl..ly|! _ 1.:1: :. ( 1.1 nt thee of sn 1 hut. ).O In I"o"r; 'IO.n rnr 5-husiI. h' $ '" .'
{ i.o\v\ i< iiiKit( (! : '
future. Tho ) Km HINT: maklnjf I hUl roiulIIlr.111"lu'ltIII,1 uUmt, HtriiiKtlio BUII it ill > ,
or Loul-luturo U soon to TIMS; \\ 1"11/1-0111'11 hilt III ("
. I rb. A\'e luvo al\I on luiml a complelensmiilineiil ) I". / : { I Mllr ..11.111. nl,1 a lillo bluish (,w'l.
WnriiiyJii
{ \healluui I. without,
. asjoinl.loand! their i. 111t.. H..I"I your IloOI-I.k. iart .I 11"1'1 '11 fl 111' "" 11'.1
I attention Is t.'l 'uI'llh lly.r I ?
I. ,
tolttiet. of I I 5ut.
)U will InIhU I nml l. E. LEVY 1'uncy fan, '" 'ffiteDAVID \ ; I ,'
yi.ur MIII of ; '
mainly .url'I..I UtuIl
b ,1'ol'le. "
; lully I Invited I to Ibo term Bud condi woik. ) 1110).1 Ihidt.II'nlh I 1'lllnd"llh'a'110 l'ol.! 1. e"I/ :o.1 Binl,, a _ol'I..III ( \ fiuulh, I Ia4t I'kl. Illh' I Irtstt hslrih) : Io I.

r 2w Co.
r"IUEAI \ t GUERNSEY
1.1 Ower.w .


J
-- -
--. -- ,. -- ,, A -:-- -. -7--
-


I


-- -- ------ -- -- -- ----- -- n ____ __
-- -- -
-
-- -
-- -
-

CAHTOL sTTDins I i litt t'l, .ink r"IIIII.'lh I I, ,' finiuiH Ciittrtl I
10 SPPINflAli 'I 11"1) .l.s.'sii.'i.| .. < ;itt r.1,1.
; .' 1' I.. i:' .. : i'.j.1' 1"110 r ," 1111",1? t .l' .' l ., .lt. I I.r" I Ii ,< I SSS3SSSSSSSSr&nec
', .,Hill! Klk, |
i "TI ,i' .''IMrnnk s til'. I s 'I.I .ll-l: || .
1 r '
,
SOME OP THE; PECULIARITIES OF I' 9 TTi ,IAII: .!M"t il Itch i k. ffhiitM..hl.II.I 1".11.1..1., ]t I .t l. I t'n:, I iitutI't i i.I (t"..-i. lit" '. :n>lli-r i lIb, ii' ,: t'',:t II', .. '.i __
'- i 1,1,I :>\t" \ ', ; v' ',_,,___ ,
r W, i ,., ,, mi, t'"iiimaiiiiWKn' IVI, r In'. 'i ,'me I .. I.it:' i i) lSt :.,!U"lln l I fll i 't I I I II I r '
AMEftlCAN STATESMEN I ':\j. 1 Ii"' I''. .j \Miii m I-. n\ ,.u'kl" with his' ,,I", nrllWin :. I tl. n i.t.',nit .I lit \\'"lllllh", 1\11111\ I iil- h,' ., t an1 |4i': I Ii ,' !II' S r&nec Fifty Years the great Remedy for s
: ,
I : ;. i Its h.'l m.t's'I! I il n' ''i''l I :'
: > ; 'n i 1 II 1 warm It.. ffl iwn At biiut.t I t Ilnd.l li r- ;.c tl. rivt .
I
\ t : "nhil" \1,1., i ,
,
i "Wh. 's''i'.t' -id I
( ,
(" lli-liwrlinlilti flur far I ,\.. % .., .. 5' \ "
1'1101 n tIc
Tim | !h n 5 Ih 1UU'tintv I" "k.niilvin ,' it inilii'li s.'shc's iin | i. ijuiJo
; lI. <_, \ H'U |h,' tnillan.n.lllKknilnHlII ln. ? id! Ilint: h,,' r "t,1! I "l l 1'1'!" I s III S PoisonanaSldn Diseases.
"P" ,1
Mmlj nf l.IonoIfl3Mr.lciu..rr..r (1..1.1.. ) !. :. ." I 1.1. I..! ; to this I'lssnls, Irtit' im t lee i't'titt'ai'ytfltl'tt 1\- s
,_ I "I'
I. i":< | al..tlo.l lset ) ol MI' MIU" !(+I IIli,1'; I I. DIced
1.1.1. 'r'.I" It' sihlI I"in'i ity i '
Ii lnn Corlii It -' rtmlor ..-- | 1 'h.I'III'"It ,. '
.
A,$. ". '-:---,-. o_.._,_ 1;i. ., i,: '."','ilnli ,m8'rta In site .I"IN'." "1" liu'llfi, 1110. R t1 I lout (Ih!tots lily' lsl'l'i' 1,1, Ihl.11 "n ,l,5 1'1' I. '
EiIrt-hInfl: .r \\ rut llrgllilu.l 1 '. i I. li,. .,', \ 1.1'"I'il'\ It'' .1'! < 'l I i 0' I I' II"' 1'1 i imm. r '
: : i """"" "M"Y"\ Mitijfu ,' ..hly, I s 5
|l| -(| ('.ntf..I..II'I' ,, ] :f ; )!.. : ,:< "n-; .,,,1 i, no.1, l 'sc, "."'0' 1"01. th>> Mrmtf liih r nl..h.-\rLol.M 'Id..i. ; II 1:1'I.\ "x r ">"ii "'''| I li ,I I c. "|11" I iln I For GO m : lt ;. s

V.'ASIIINIITOV, I'.". :'.-1U. (l'nutnl| I. nrrmniknMe .' ,; r <: \n 1 I.f." "t .r .nil tho wliitiT, nu not 1.1'1.' .\iiiprlrnii lij.il Sitl->.iii.. s'l'it..r li.ld| otnillnh Ilh' 't"I tho,. In|.XXin'l.ix. :. nu"it''''Ih'' .i.IIh"1 1 : ,In" l I Years.Interesting. :'. rELiis !
-
(,iliino for Ilio '"I.I.r |tuning : "f} .. 1" is ",ill n In'n. llto'* loin. Jonrni'y, "' II 1\)' In-' 111'r.lill I to Imn'thnl, : ; \ IIIKI ,nnd mi i'nl I II i' 'iiI s =- j -:= s

I1flJfl)'' On of the queer tiling ulinut, It ltIlioHlngiilurdhlNiHllloii .1\\ : illir\\, I It! ,n,I.nn..,11\, I. tin tlicnn, |.iitlma'>'OI",1 mlsiu'l ill: 1'1 I"r"I. ft in, +i I .'ll In. 11"1:11 I / ,. ilj'hor Win a i i''ihtx .. h. I Treatise on :-. 't : .i Diseases

that! Riintnnw 13fl9 t "i n. t. i .f l ) o'lrpii1.,Klmll ojii'ninti .' "'""IIIIII'nliol of llu'i'Imhy.o| : : S'i4. \1,1 NMlll ulllnft, till' Xxorld I ITltlnino. 000.1.

ilnplh'nil lulf III the fi-nturm, <,f iliirircnt I uu*. n.KVI:i.AID iv ..DAI u ,inJill t ,air i'II) built anil 'k"II., l ) (I-*11 I M'lilul I di' n luintl:mtiic P. .11. lall'lx\. 1'1. s mailed free to all npply. I should be s

F.t.liltlo; nlillo Ilio o..r"l'rIII t II his' sic's''hint cc'. l.nixxtiin., I lie I MIilun --
nun .\ 1 It I read '
by Address
\ i I. I uliiuiI "Ini 111 | t'I. cvrr) oJy.
.U""I.III."n,1
BoliiK' ,
Hotlii, Ixxuiiirn toRi-llur who ,'nll Inmlly Iw (1.1\ .Vr. rI.r An' I I tl' ) F.tstZ ih',' lull Ilio s'ni'lug,' r 5 "II't\ V Hfit IIIn. nml Sntinitnduo i cculy

iliilinxiil li"il aJ..rl.| ami, lie will lie di.|<.x.d tilnk I I nl"I.town I I...'n "grunt: ulsil of tiry IIIT opt ut hlll'I'I|it!K,"> ni fbi,use., ',, W..I. '1'"ol.11",1., ,| : 'li:"'nui\, li. ihinnltiit\, \1.; 'until u funiir I i'l .\1. n>' ilnlm- tf this 'I'nvt't': I 111111111"! of ,iln s illlR SWIFT SPECIFIC CO., Atlanta, Ga.s

Inm. ,&If IC einifcivM i In muilo. up .r txxlin.Hi hh.11 I ih'11 i..llt. id'miv In Ussr 11. U-s niul al. lu-oil. t" -win".IIIt I"nl".I '. r.h,1 n sitps'i| lust I jirtKits I ttiirw Ininiulinn uiliiioti "lid. tin' .II"I..I l.h..I. su' i .-raassssSsSSssSSs..____,.,__._ __. T I L

( 11 fir h..lnn..1 on meet CongtuuiiiuiiIm I gout. \Item she I \jili'UH'-nIl IIM 'iwl>. an the lift'. --'--- hlll", '' frilimi'. I lio h k"I'thaI|'t I Oro.Tiil-i, tho st'Sl 1,1. li "itti, i I

!'kxve-ll, of MiiRwoliiMPtt. anil, LhurlnToth | "1130 Ann Hum fitl I i I. <111'1",11.| | lluvi1 not .d t In hil1, HO chess It' that lie main- thn( half Ih,' tint, i 5su I lh<'
', tho WMTI-IKmlint of Tin 110101011Trll.III'r. ,1 : THE BniTISH TRAMP STEAMER. ilf t'f t'nlimrkit.' I II'I .
\
"
I ,
.
i ..1111'i In I 11 m "uitat' di"my t'ouN .on tin Ilil"I iiiiiiii'l, I'olinnliii ricer lIt unit lit :
fli. k\o'U. It often niMukiii forlottkininlliittli ntenuoliki'uii, )' tiilii ,i1 ,'siuus'rluui, glil I, lijiiij ..1il\ llu' t'ldiiiiiv. t'mn"si'. Int' tlio w. i ion' an, lit' tho! ..Ial.r, its. i
.
(or Ko>I:u(I'll liny ilo not Ail IIKiiini "nlhll'II
look nlil.i Lilt Imxo tut wiinti t-olorof r .., 10.,1"11" t II'' ,tm I ttXIIOI, 111".1 I II Idf lmt till.. 1.1 J1 is t''I'11. | tlii T..I.'h"t( run."Tim \I" linpiltil' lt> liiton I fittj whiili nUi, lit I. (to tin iiinoiinti : I
) 0110 .. \ ,' h..t.t Onu tint \1,11 "t.i i-t lifi'UIIH iliitli suit i n still rx.IIil t thoiisamli of. iloll.n-i,' \ ciI iiiiinliiiof II
,' 1"11I' rC.nlll.. mitl, l., \\,1'\11'0. I"
the "in i i tlitxiir i'I'il" r 1 litilt on I
ai I 1 i l'i'tlt store rtiSicnti ": ( 'Inll"I'" ('Illplltlll, I'' iS. St! lillnumk, r'k I II
uli Hi" nmniiilnni'c, dmnot ,!'u I I I.I ol'nl. lilnit'itiI'. : I'." hliin: 1 1,1.1.,1 '.,"f11\ sill,,\ suits saluIctItIl; ) ) hil.nIN.LI Ih"1 111,1' nl I IIoiiiJie Bros.
111 ,I ssis.I I Itt, [ I
and NnliixkN. it h
tl'O nl ml--p.-li'.l I
I let If ttut
i ml % "U ) our cyrg.I Iron, : ,. | I .. il "niyi'Mil, Mini I i I. tn "I lltnt nnindul. I 1llal, ot /1'1. -- -- .
; 1 l h.. .1 i I' it-ilit ) in iiitmi t Ulltthitli It h'II.II'hI"'II.lh.I .. iiii nosucuct unit ,iiMi,l t.> g''t tti'tlu'r! tu'suulll'iu'smt iiiiiiiN iltnunill, .' I N I." to font iiHinto m" .1
s1iikIsig. Hull tolcesuuu,I so mtieli alikaIA "nll..1 1".I. 1" up 111,1 CRAZE OF COAST NO. 1t Iu'r Intnlilnii. i I:igli. |
| Mm. ("I I. \ 1.1,1. ) nlil:(. .I nl,"". trliu'.h| | | lid", r "if MilM-ulii tn I Iii' 11..1\ i.in THE _11,1.1.\1. I
,! from tv >rlt-. ,
> klnjjf owII gnllt ) ou nm> m6txtohirgF ---
tin \ I. .III i til 'x'"lIi" t id i l's intni t: tn ':"iO or/'itii/i-H
*>!m" '
.111"11.\ v'u'y ,111' .
ln>" UHW tin" n tilting kl.lo I y il 1,1,bd 'I ,,,, l : \ 11 t ;lillllnit l.r..I.. .l ( ,1"1 ll"'11..1.in ol < liliiioi j WHOLESALECROCERS I
lot u't las "'" 5 Hiring the tinuMi' I the ,
In tin' (Irst II 'rol( M nU an tho Hi lib. ,1111 t" 1'll 1'1'11\11 "I.my. f,1 M t..h1 l'lIII'nloIMi I li.nl4.Thoiitlni I, '
mn |' .1 I ,, Tho i diTiis ol tin ".u'sil Iii"I u n I '
lii'sict'ums' hei"wl 'xt',1It
.r unlit ( ( \
liriim.1'1, HiieMiCi: NOROJ| ', nt 1'ilHirg, I I. 11'1,1. I \ 'ip nn.II.II. ill, I is,, \ I lull will I
) ,
,,' .\ ." ui, u ful', ,. .III" lulls' lin ill tin 1".1 of t h.L'iitss'vi< 11" 1.101 i tm' ipinod I
.11I111' ias'usisugu'lurgiuug:
: : i
I hi' ntliir I I" I("'ii. llnrniu! if, l'hn"'Ilhlll.: I 'nlli. lil".1 1 nidi tx ilh iin'iinn 1 .
I IIi
| I ,. ,. l ,
1'1
olrn!. 1.,1 i t I I. h I", "1"1 s i.c.r" tt the tin:"i In I'll' nil..n'Inilili, is fni" tiuuiarinn, tlisliiji ,, "I.ll'r '' II..Iitl"1 i \ i i :IM 1
lliov are oC tin. IUIIMU HiA about the sonic' ', .'. I'."IIII: 1 hcuiists'i'. I"-"I''; txllll lio,, ,, '
( 'II.I.! Ih I i.,' I h.' us 11"11)' I' "h..1 sisi,I III ) Iui'ilsi'l'I'uS I I !mm \IK'1I| I Ii groundn iii-inin"
i ins :mi I
g. iu .'11 I.,. th' I h.I'.. si,' "',1,1.. 111. dusts.' 1lunro .il'lth I In tin- dinuir.. and limlii, I nn MIIIIIt in |ionit, is thilif,: I ,11".1' I lii I fulliltli .\ MI'VtMlSliiH'siiiiil 1- :
I" ., Inllill I "11h' t ts.:, ,"t j j.I.1 I In tli" I'i,'mini nt, \ltd lit .
,'' ,
\ II.r1) I" 1.1,1: hr: !'.lolh.' -..itLlliHltnli, tin. ... lilili, nnd .1 I fist In ili;mn' l' i i ,1 i sully nl
: :
lire ,
io in l-U\],''i that ili. I 'III"iond.Ilir, .tin'r 1111,4: li" Id Ih"l I,..nil nl txluit tin, top. ,in.ir M!.TM.,ill, .-. I'iinn, .. tint I

I) ii\ ,h"h., \ .' r h.I'frol KHM' fici/lil .. Iii'cisc.. Tin- IHI.X lu"I'MI,11.1" | ." of Ss Ili'is xxiii, '.I..n,1 InIln bIllOll DEALERS. :
rniil. \\lntli tho c''ss.'l nnl ..illllll"
I Tin IT is I. i liiiiiu\: for Hot tin'il'i >t'< d\\1; tin. iiui.hl' of llu. stn.11 I in I U ti.\ .llhl.\sits, hug ii 'liih;' XMnd! I lo .ill.iinn I

miti' pilli'r\.' fi"i tl ..hllt.hll.I.r Itr"1 mli n 1501 rim tmultt .it nfmlxtnni in.iMiiiuin of Ivxititx, hit hos, -NotYoik ,
1 I"1 r. -i Inil nut : nt ;i.. nl\a\s H>I'11..11.. I t.iUm i 11 liitiih > i -. ,\ol.; this, Hli|>|""i\. i-liiilm,:; |Illi. Sun.Till' Iloiti' I
;
KH, st. I list MIT I, iiinifx. hiI..lr in nil c .'. 'I III 'lo "ho| n hs.isluliu,: ," 11 lio I I.i".r i ---- ( (

Mlllll I lllsll.M "Vi" :II""i'V S of I llii'oMiHMUispiilil,11.1cc.,! t'.i I lil:* la"hi": ,, ", tlf ,. 'III till', Illlkt II-- ,",',I'H.' Ih( ,' Ml'llll l.l I., of I III I,

c T I 11111111"'. She I 1111111,1.; :\\In ili.n':nli'rnsM;':1"Ir, '\ 1,1\, 1 I I'S, dt'IL.dIu'! Hint ,wr,' fur 'I ls'i't| Icr. \Pr.iininio 1'I.ill.' tsr,. I In'In"'nil to I lio. IMI'KK{ B.A'I" AJSWRAPPING (

""\ liuwlf tixi CO\\hi'h iiniN or nun nottniK I ml ( I' linn xxunll I / l .
lit I t'>1'IM I .I""I :MMlilxi)' ION Ihll is. (I" .1,11 Killi IIH ,
'Il u'l's'rvs'.l the ,11'.il iharnlii 01 C'S"I.lilll"l. ol Ih. .
I I l ft-' '.:ili (1"1111",1, 1 .1,1.. ("nlw",1 In nn far im'jnnii II. c.
I ''nIIII, ntul I 's'.smt'i| Hi utt IliNtiMti.nati'of, : gust. iii' <'li if- -
\ ,
III-Hid Ul INIV Illlll-l
1 ) III It HIMI| |t"")
h w '\ 'r slut',* i'tt'r I 1 ..l lie 'lii-d I.I in I
i i : s : to
: n IIHIII
"I.t a'iyts
|
1 iUvl. I uli I 1"\1" ,, |':"iir| tint No, lorn HIIIII I 1.1; 'Ions ot anilir,' luxn
j i fi'mil togo Int"i nut I \ nnv I.I-':ins, th,' f iut! of tics Klnl"of Ill.li P PAPER
1 limlii, lunl, tu r-liotx tt':kt dm! I (Ih. ': 'onr.
\lout : : 11)1 II' 1.1 up III'II"i. piM } ,
L / ""' ) IT I li:it I ln> I \ I tint I'! 111 .
"I""or' "al 111'\ 1..1' sttisiicss'th ti' I I. elelixi'11 i I neilllt1xx 'I iu.' IIIIIIOH \ h '
'. | i"t |11..1111111)
gsliher) I i r I uti,huN cc'lso! IIUMIU t.il"i'n the I 11"'cI 1.11.lli..1 OWL WAYS READY !
'L .. ,i h', 11\0)" loiitrnit h; '1 lu"n-. hlir. 1'.1.HI' l 1., .1'I'I"II: 1'1.1.v..
|1.thI'| rlin"I.I low. nroi
t-i thus finnt, "'nt ciiuo oiclil' 1.1, ti' ,' --- -- -
1\1 1 I
", \ I Milistitulo tho ia- .111110
i IlklIWII" PLUG AC OLA FLA.
cuss ,. 11"11'\ pl.. tintxxuo ,
= isis Sh cut 1''I1: |1'11. I) hll I"
v .. I ,, i'umu' | ni Ilf.'ri"r qinihu' of 111.11,, t light| imlliuug: '' .. Sxtilll I ; ,
\ ,1"1 ; .I'I tI
II __ _
I I'.al.I In' nllli'irnt, or sls'fu't't it ri's'tuctg, )
I \ )tts'tuitsg tin | t UUP has on 111
1"\1"1 |nior \orkm. :ui"hii| ( II, / Iblk I .\ urniic.ioiiditK, -J.01-( ) I:
m'f.: : NLdlkV A\l OLV. 1I.Im:1Lw'llIhl. : u 1.1I.y! IHJ) I 1 0' tl''I/I'lt. Ii.\ i'f n (1111" on I itwiiiiii| (
I hl'I
l Ih it Ih,' ,
i' 1"1 .'ation grlll,1< 1'llhl'r' f.lil"fll. of ii... I lx> on .Hullof. li l I. Lev/Is Boar Co.
n n a '
h ) 'I'o i ( lomplotrnnllil ,
tint sillil" onlor of ')'.', thn bflII (' d"pro 1 nthi' 1 nnd I rlul sin .1 I Isis, .lllr.! I tlmt !. M-HK I I I HI. 011'\1'\1.1-1) 1110.1
r II \
I in, ttilli niintln' ImtIniinli'if ,
1 I 01 iii, tiiitu r &
.
.1.1) l "'
} '011I1'1..11111 ulI.1 1 xvoar iiimly tin winn'till .: ) win'n ; ,,' :is lift I tlio j ml in I i'tctk'dcll)' \iHiFiHt.rniidiliini lu,1 \
'III I I |IsIs! I Knk till .
of xx hi.l.i.14. 1 limn tho. 'fiillfrli. nUohltlK i'k niul S*'nntor II i-i nfli sIt hat, jiiMtil, into I IIh'l' In\I ntHII h:no jn-t n.lls'si. .s''s'i'ah lininlii, \ il.'l- FlrstClnssJ
Till}' 1 II.,hn'nil niul Mi' V'loo, of Ni.nJn '' '\linl then (Ii.. unliol i of the > thntIn. I >' lil., nn limn. I I.. 101 tlu1.. lus win'Hi ol 1'I\ \ ,I ion.il t lto| stiihftui'i'ilus'e 1 (.1.M \llCommission : I

>u y, 1..1. otr ildllI ly liml.ir tint mar timussr : 'n 'I I. Mio ',1 ..' ,, .lalajill.r, I touts. JIIIIMK Inil)' 11'n\ IK') 111.1| nti.lni I Sc lmIs'Is, |11:1": '. I' hil 1.1"1'I ,

nf (hu IIIIIIM: nt.- it I;II/P, ju,In'iul liHikiui. for liithesnpnini. "1'1'1\ll'lhi",, '" rocti for;' 11111111"hu.iu', In I I >;.I, inoio |' milis! HI 11s, ninulnr I".ilol limn ('\'( I In <|tkhlx' mn! Merchants,
man, '\I itiit, i* u'd-t f ir i-illors tssiiic.I .. 1 ) erriiid I let. tm KO.II' I INIX, find\, Htrmwtrlid
pjilli ; mull, ; ; I ly Mi. cliaidiid, for "' tn li.n,1 at irfrolofuid 1 ) Ct's'iuto ss'l'i's loi | 'lun '111 .
I Inn s tin.ro'-'inn. .s t 10 hhllIIIIIlh"I', : l jinliiialIm \ ]Jssl. I I lllh' nf nil, ,1.1' unit, tli,:,it lunl 1"1 tM l'vAssiI.4 IS-
I I I tllltllntlO ta''. nn,'I 1 1auisjohs j uinK i lini'K iiii.l, \ puni'liklttoik ,
,I:inn guitli'in:in;, .liiU'o tlllniia, ofTtMi 'lu 1 111) \ t"'I1011. I Uiii Sit 1,1, I r"o711" stilT, Inning, a
nll.1.I J,' Iwo .h"k", iinlx, nnd in" tnronfli s ( |1'.k"II'"yI. iil,Ih i1 i. M"'"I't|' tho ""I"'hal, (h.i.,U! Jill I, letolxnie, iiiiuind. mid. ist'ossustlnft.'r ci to.Nn STAPLE & FANCY
nugget
{ ? In tin ; .
: | in IV', 'ids J 3O B BV\ I
ea"I.1 hucisc'k'lg.!; |Kilii|>s, of tho ) 11.110i UK n i'nu now i ompi
Inulth of tin; duiilili' '. "iII'I' I ,1.,1 GROCERE 1 j
'l tho 'Ihiynreno jlllll"! I.> t I I tlir issctit ussr of a j pimxlioi I 'I I, nl'1, I .
t-jHi 1 1.11"0. turn lIt ""s'I\ fort, 'to HID,
mm. b nhko, th it U'i.llhnrn min-ht l nn thi'inr,1\ n Hi' I I u lilMiiil, ,',h."'". i \ 11.\1.1| l in, 14Io"I,1IlL : dirling 'WI hilkl! 'u na"h. \ lllo'l' A I. .1"1 0. MmMoii'A I ( : :: ( ,
01"n",1.. \ the, t .nil\ vx 'In'r lIIillhl IIIISH Iiussiroil. thus, tin lion niul, 1 sls'u tI' *u* "'tutu I tin /.1! of I tin ou m IH Kilt < ntliir at t'I' in Hut iii| ml I, Ininoil, \ '
ns tho i'linn'man nf Iho ""lhll'nllulIII,,. 111, : cam'\ai:tan I Ut ,nti.il Oi'r/ ,, '. 1 1111'" \'ro IlIal Irll' nut ami! I In, III pilios sismi'gi'l.': :" >] duo,
"' in mini \III JIcI'j Hl' hta I.) citcIe.: flin, tt.ntt' iit tif i
III the ,M nut' tin hiinn, it..M.inliliuti.is are* nfh nlutiil lifn' lll"II't"I', his hhIIII. I In.li, liuixiiii I who i oinon.1 on, lio.ir 1 lull(' 111' | || lilting I It. xxlili ii"liiii0'! h's-uus'tli: him.ttliilocliti ), us totu' oiiloi-s, nl'e 1 \\ ill 11)11! ANis -

'l.ll.r, nf I 'nloia'lii, (.iMt i |, for hhIT | I is Inaili, I. al.I.I .' tin' stutgs'i'uiit's, in, imnui lull, '.ili.sln,,-lion.,
lulls llipxil fl I'I'i tti Im In: Ic mcmii' tlio Miinnll'Xk > IA B < LT ) It S.
'n'il, is the < nimti''l p'it't of John ( '. ( ''alhoilli flush 1 tl. i." i i itt \liii, h sin. is to lio M'nl to tun, inn itt, ,.r txinul tint, ,: Inl I 1 I trout J <

lliuir Is ninthi'r llonioo thy Ij', cxiql inrh'xinux 1 lift,.,t HI time' uitlithe !, ,: oliilvi,: lux lii.:ul, 1 for \i-sxilmuilviliA\ii. I ,111..1| ---- -- -- '. (1'41 4 ''ii 1 E: Ill( ) 'IIII.:
i > .
lint ) i\
Ill- I I 1 I. Mjl'jtltl'
,J. Irl"11.10'\ II.in,,pt'in, looks I lull' ., I lui; mInn i i to, llu. l'fl",1, lucas !li, and\ tinboar,I ofIt. 111'1' him.1"1,r l 11011 \1.\1 1. C'I'I'|'| l'I'III

Ilkn thn, I.iiipcinr; U,illi:ua. Cult"ltt.| : sfsrgis cif n ,,1..1.11..1 l | | nthui '.uli. '1wil"t in tln.t i. IH<< boi|. _iI', /, "'c-cd'|15:1: i I I 1..1111,1111,1. t 111, \\11. l'hlIHII': .\ !'I 1I :. I'cil-4114'olll I'lofitlll.I'l I .

(, : look, hkdxiiil' I I I I Uil'thoiH; | ; 1 Dolph) ,' ",". 'I hoii'UinJ'- 'Ilh,,' .11.11'1.1 1 I i' to Iw Infill m',d. )hi>} liKt. I Hxtiillixt on. a (l'I'h''. piiHi. tiftxiMil 'Im 11"1| nlxo: in I Iho, \in, lil Ini' ,1. I II I I IVII .-1 lJ.

hi!.o John llioxxn, ; Van \\til.in nnoth'rIrfinij oC | ['I' >,!in ,ii"him nns I "'IIil I'lininoll. lunik I.. a lust k situhii h imdir whi l hi" ,h:,id h .u'xxtd, a puir ( ',I is, I llinlsiH I, ,t !Sons" ( Tin i ''. sil It| .-. -- -

X I. (1"111111I"1"1ill"" \ mip:hi sirtonsnmo'lilfor ': I: I i 'I'", I Kiriloitin .! pniiitul. on I Ito silo\ of. M-SMI'I 1,1 In'r (if tKilt-s In mrtt-ns Klul '"III.rH. I 1"1'I', St'i's' ', 'ltrl', ( hippul:'

\ thiiti if th,' 'IIIIo""lJr liist'oti "11' ( s knoun Iul.lk, limist jK,liit of ,hint, 'r, niul I is snppnsod 1 Ili'ltsto I"1 xx'as nit /1":4tlll; ( is's / ,', ,.tilll 1 InlI 1 : ,, 'Iihlllll', (I'II'IH, '",1fl\ DAI I y MMtMIALJ

i y. Did I'li'lo iIi I ill, Viiiiiont, i in u ._' tin I, di'plh, tn u huh, sit,' lsiv, :1 cc ilh I limitstjiit'' II t II.v 1111111111111, :111 EI'llli:, 11', ] pnMiitel 'II"'hlil",1
I'hll'hl',1 mnl. xxui/ini il "II"I".rclt, or Cliarl nf niut it I th", iiiitlnuls t'nipliiti-d li> fitdl'XXU )
HifdN) I liuulid., 'Ihodint.nuo' 1""I"i"I.| i Il t i L.Mill-:
1.lw"1 '
hiiiiiin Salilii tin liuinlsoini) Mimn'sQlatn'iiatoi ), time Illll. 'Illi, till 111"Y
W.1H tins 'It nxi.l I I tiut k hue 'asinod 'lIlhIH IIM I ) I I ss I I Inm
in u ( poiloil :
nn tlll' g h nli.II ,
', looks like tin' luto Co u. I/ipm Tim tl I I nl und \
)
'l'lcey 1 1..1 'mi'; euiiKlit: J.TVolnry Dounis W olfo
on tin' slut!. of ) I is clllk.Iho\ freeIiojnl .I I.III.'W'I nr, innnoy' 11111.\.1, \. I'l,'IIP 'J"i! iinlspel "
mi} 1.,1",1: I SUiiilord of l'lIhCIII'lh tho cents. I tl' .hil sighs!' llf I Of lit' III'
I/I I niul, I. nn ,nt this 1lt"I'ifpnlh ,1' linx., \" ti'e5t's'lil I I .
piiluiin: ""
liiillioiiioiv, looks hl.r- I Yunni' Id.r I "all Iy ; ,
J'illllll ; t li c I ) i tlinxx, hil" I 11 111.il| lu h"11 sloth, 1"1
Ihe'tm?)mitiiii "r 1..1," CUII.'lt nxtrnnl ,'In fiiHlmnnl, I l :|I,1, I in. fiit "I inihoii 01. if I lio, li.id,, limn. hi pit.. tin, lint thing Mom.Cor.sipecs.

n C'll!if WJIIOM for, tim pool' filluxvInio thou n'list lit', (' \ ]mil thu in, tii'In) ot1".r'1 hut' t mi'' In Ills I,und,, lout u npnn, NiflitulUi I J Jllll II 0 om

\ in WI"IIIIlol.! wlnro ho xxn |I'r..ty.1 cue I 1..t\1 thcou'I'rH, I"I'I''W., I in It tlim ('Ialil: pKsinii' .hlc' ) IB.J
\. kIO'ii txvinly ) 1111" aio. \\itlinll duo a iop) lr \\hli'h inn-.l lH I hI I'M limit "p I In Inh i ; No"rc:
1101 .
nil jwani-u f ti' Colin UH eoeeitrI.lt104, of that lok, I il lit fun," 'c ,iMlo. Nim; ', tin',10 ii no law 11011, Ui-h, t"I, 11"r!,-Ailiiii'or' nut olio. 'I )II it' i I' I'l, sA( ol.\ I'liXIXIKIH UlM .

alter, il. sissy ho jn-.tly, oill..r him that ho thu ( I that f si'" tin' ruli \visit(this mink shall xxiuk ., ) _

was 0 In li). j Ho win ( sin 1t IIOIMII| linn ,I lie hit it b li.ft to Ilio ounci In put i it I SII.1 and Shipmasters !

limit dmrn(torsoijiinis'li I m Ills tin ftieattriiKi'.ly tin,}, I -' \\lnii hi. thihiMs. Ho hilt.', tliiurou', -- I >5' .\ u I "B'I I:: 5 II i- Mill: 1,151551.| | I.I'l
\ of I'lisnh Jncoln's n.ssa.siinutioii Iivi' tin. ,hhiji tin httlo 01 as nun'li r.INn.II \ hiI.11.: .i It '.Ik". ', -- -- ----
i ( : I: l ( :MI
J,. r.1 notain pilduthit, ho lunl'\ slain John "'," ((1 1.I I 1 nIn: .. lit. 1 i is IMI ,Hiss tn .Hi) | 1lulI..lo, Ilium- h.II'I'llv.'o'I.nll.1 i i I n\\I I"uli IUIII'1'1'1 IIII I IBar : I'll'(0 I, '|' :' m i ." 1111' ,, p. 1"'I.HII""III.I'111., I I

,. B"'lh.ut.\, on this contrary, OIWI'M'' ..),, that thc iiimirs.il I is art little as IKII' 1111.,1., 1'11'11111'| \ IH' 11111, BIEBIGHAUSER
thought of tho nnitti xxitli KOIIUIIIU oo.o\, .. 1 I sililo, illrolI"1,,i l (011'. xx ,,, Pilots Benevolent Association, ,

e"I..tt110, a tei} teligious man, exactly I da }' \ "UMI, Jnk, In,In," 0111..11,1.1111', nhlji :I hll' 1"1', sills tint' ..1.1. I II iimy tin mnii' iKlKind inilx, Is I,II ..i "I 'mini I.

tl'Ilhfll\II",1\, 0.11'110 us I nfialdor lion both In xtnr', ,uion ; 11.,1., I \ liui."i/'o( 0"11.,1\I :, \ nil I II| I land txi nil 1.10\, .Iii I) txi 5.11 li) linn I."t! 1'lotl'!"''. ("iptilni ami t. Ilh'I",1 1,ill P1uiti1jiii![, [Gas; and..Sleam! Filtii,
,1.11 as .
1 lot ho nny las "I.out \'. Hhll'II'Lk.1| in innn, >' iiiHlain i s. l'id! Inm ttlmt .\iilu," II hi I tu In i'bs, .\ "IIIM'llk.| a"iinn, .mil, "nxi Hi. unultii' .
how In rank
r iniRlit r tMl lsit5 Kill IN- -
10 nl.t. hllh 'I 11"' 1 ) iiii-iinnti I, tliDHliip. IH : ..1"'III. mn'.wlillII'v1)' I of I" .iniiir,, n.md' '', .
it lias a .ilanni,' tiling' tu untruth III w'ullr mj; ii'poiilln.lx. mill'i' In hIm' I l.'n: t in lliilhliiiIxxnilnorslii.lnxx ', .
Isis niv. "I". ho ul1111 rally ..I ds'i'i pl\,i !Ill., t.innot In tho I Iluit .,. \, .1",1111,1, ttllll Illllllllll. ,, HI I .... (link. fI.\' I" IMI I t'isi-: 1 HIt.\I'II.'I' S\KS| | | : ,
"ou.t".lulI I :
(\ ( ; 111"11.1. YOUR
& xnliliit, ,/ uiliiilifeit ASIC GROCER"OorTraHark"Hanis
l 1"1,1,n 1.1,1, ,1 thord urns ) trnops uiiiutiny of wul"w.i iiloiiK lluoiiKli' II I In I list |1"I'il! | t"111 IlIil.I,1ih | WAsllS !I' \ <, |1111.1'11) i; II |11', \\Tlm| | i _ _
'they hud, '"Oli-. with suurmid of (tl, .111 liliingH and, tho, nn'n olihni. I : Unity h'O''II"1' | I 1".1: < iilum, ;' ( I. M'hehlzie ( )( I '.
ICI '( old to I. di cIt.l Tim I U Ilinl mn, } : Ol''fl D 1.0.1.1'11"1'1 1 \M> i DI.ii \\' AIM::
"ol.y! 11'11,1 I .v\ a'k.\ ustululuitkui..o I c .I t! "adil'r: 'ini Ill I \ lal"'I' m p ii "II l hy
51011| ,1 U SIKH! .lied $F .'T"I kl,:SNAnn ) ; scliIs', kind-tof, dii.. ., mnunlod, ,
I .s'a.I! 10 n 11'110 'Ilia ollltentIII IIW. I Is not iussuu'iu diiiiKi, i of | ) -- -- --- hi'Iit.ll"! iii'iM\ : I' in I'l'hNiltt.J"IXTUII'S I .
t elolhii, mil I hi- l hi 1.11. h, tl'r. I'ill
lilt toe' te- :
that time txu* tioublo IlJot \ thn gnlii ,'.,ism (tn 1 ('1 lioi-Hfi, (mMHi-Mtint'( (ti In, liiiKiihtr hr..s'rhy.| .
"llol.IIo"'li,1 gin"lesl im tl II.i,it in ,. n, it'', "' Mild\ toe0.t ,1..I..IIIk. i.r 1 tif. ,, > \TIrHHn: IIM, I ilon! ,n'"i m, ,Iih' 'i.'nnUnik -.
( 101",1 theft Into, lino on tin "ni's. III "hlch ( if this ,ship i nlxxnH Knln nt 111 | 1,1 1"1.1 1 { HI'flllONZI'U.I'iuimil.'it
ml''. UI'II I him,, i i"i u I'-'l.', l hut lift I list i I. n 11"ci j nn I'I"I'U. .n. J11,1 r"I"I.I'" : i I' "55't, '''i't I ,ihs nmli .
|unii| i 11'011,1.i 1 u"tlll I uilonul ninilu n "|1.,1 sin \i\rn, hhl IsMiiotu roinii out of I tin. lueilmrtoU- 'd, t4t'tut't i ) tin jnllisixxn.li / >jil'j ..1, in f ,! NI i---
,. h tIc' I J I i .i pull t i
ili.n '\ I, ,. hud, IH'IHI .r'.1 I an'I Id 1'\1.'| mn' 01',0 I.r 1.11.; J.I""I I |,' In It I i'f ,1 I. I 1'111" \ russ 1 Nit., t In (.. I 1.'II"'lwi'r" ,
) ins Ihl' "\ I tlio tsi'ii tiunlnriln. \ >,.xt' \uil I'ln'nnnli.i' iiiiiinn a'titus of, hoi I UiaU, u ) I. u'hotliimtg pulhiti' I I" I in 1.1 l ui'ss." I'. "'nl Altoin, x ",.,1 MIIllllllllll I .
,.fin nf tip. t", r"r"M'111I'1\ over ny I \ ,,, ,' ,, I t'iN's I .\( ("I.1"1.)| I |.\.
;tiny .tunis' ot'l Henutoi. i:'. attsdio-siHlil. t iso ill,I ktxli', wit It IIOIIVH. iss'iis'is: it('., sits I..hal'' I imll I."W'Y lllil| Irflilll.I"ill.1'illl( '' I 1'.ld"r." -I. I I 5,1 1 1.0.1".' ,
i'Inilli'n.i) ?hlK ,111"I""t" 'Jo .iln no fai'tmetlliku n I lI..! mulling luiui.il, .maui O"UII' nnluatilt. I "Irl\\, \ tim,' hull. Tlililx: xx In, 111' ,, ,; I ml.nnd IIhl"llol.;! I P.s. -- ___ lilt I:, t'su.ly-----
15: %'Ituuu ipiisniuneiit mid |erhnpk nnining xxliui. I linn,; in -- --
I UN iljlh-i hung I"J.I I)' 01 Un |lusts)' Theo8si,1 I having airnixl\ nt lu r iliHtinntuin hl.i| nniin
rolls I umitial, ', oust, no man bIslisesi| furxxanl C""I" 11'.Ihh'\ ";" cut, |ht'l'' his coileague' is iiin'kl>' .1"'hlr/"lal'\, ,'\ 1.,1.1., to lohI II. ('. !>,ttls. 'I I I. nttl I '.

until fur. an liitiitul of Iwo, 01 thnviiiiniiliti limn I thin t,) liatu, hll npp"m In Iii" |irs t"MH IxliiK' c""Ti.1 I I 1:11: (list.,' well nhciilntid s flits: mo Slric'.lyfoMlissiiinifiIlesettCity. ; |
txb"'n old Coihi'tUtnllo I st i Illy 'lor IIIj1
I : cult lit "la and Miiliinit inn I thought, i tilt, i' fhikin; xx In / iiinf-iiili| -l xxithAnljiiiiHit I, _
1t
'. 1"1\,1 Davis Bros.
\ 1 the ollleci."U
,'u..I"\I""II,1 hat lm\o tn Inlll",1, kirl"' sail Uiu kh"lllll, "|lI,1te>| I" Et'ui,'In it ,"IIIIr, ill ) d:inm,,: ox, ixupt tIcs.. iii's., .111/! / in, xx hit' 'h, dmw\ not 11'1', ,.) I hy ---11-- _

niloiitl"llin, Jon luy Wo.t \1.,1111,1. Iu[ U one of llu I,ri"hti-st 1..11); .. "h"IIII, of tho, I Unit tiny IIM mm xxilh AI'ulIIIII', I oniht: to ho:. '

hic'id xviu molly mid halt, utton,* }'0lili''( nun in I'm tellllleuild, iiotino' !)' lisa I 1."III.t, Ih,') wi ., )l I.. r"l 1 1 n'i"l: \ until TIl, Illmv.I,1 Ir..I It l' WK-H xxith, ''.'"'/A''II.II.illllllo""tail' --.rclrics 'IN "?st Hotel
lnisit.|'| | I IIoiloi-s jlhl IIi lie \.Ln-i', wlii.n\ ,"toihoh nu, ,, ,, ml\ tlinilrtiiidfiit \
soIl ICoilntt, In pi un, haul und mijnJdliiKt situ ] 'scsi '
oil" I xxhleliNn .|i.ileiiilll |1"1; ll-m,i' In offli, lul) II'ri""t I, I"nll 1.11. HI'OII,1 any in \nllis, ,
0'llnro of II'r "ii, \\lowl sin ss' tiny will 1"1'rIrniil Illgh', AII.ill im Staple and Fancy Groceries
nero white f u-i-a nnd'\ Hliuky knees .0<| ty I 11\It Iii:.ti> walk hOI. ,from th"CUI.il.lr'"y i }' not. I.!. 1"1,11..1 1,1 I Inil thn jnidriill, csti, I l.'.nit'ftil' nit I Ilin d"'llill, I'll'i' t!' .j1'WI, > _
olnll'ho liii'ss( ini' who that .lieu I | IIf.tl.l, mil'\ hixln t along} th.it I amid, Ed. Sexauer ProprietorE.
u fonixil tho I, ol
} C. ,; I Ikimnt \ sissli I riiliniil tnIn Jlk 1,11' 1,11 u lhgu"s ,
dixtii tIe bl liln- si l -h hut II hii 111Ihl ( ) ) : ; i.irHill. :
tin ees'uit U of ,1"11"11th YI'OI: 1t\'I' I.I\S.
\\1."I."llo.h IIo Ihd.,1I1 Iielnid, Ai ilnall, fiiitri-H-M-i annul.\ xxillihiiniiili ,
fnio and\ nit HK HIIIH ,
r only, (l's .
,
cocked th. luek eif Ids heal, his om 1"0.1 OIIlJIV' I 1 I I. 1 ,
tiaoiis Non. I utiiiiniy Oi '
in 'Il ",1,1"Rk.,1 u gn mlfi-i, ) : I.IISI.I.I. 11Ifltll.
bract rnreltuly oxer r. mid, II, infill riwiK, nnd nails, I |: "II/W''I.I.ill 1lllln.UOII J. COOKE Clerk
iiiutiom| ot ( CnilKtt, trying la link 1,1.h'u. 1,1., cc't VI I, such" ills, of : t \. .
\lusts into loxeahn su but nun hud iloini III hustle in, Ito | oeLcU. I ,,VO'\\ul." III" ', prixinx I 1. wnliir of IIIH 1 Last ilmiKO,, fir til d. ,1 "I1nu. l'I.CIIU ,
tuix-t 'Iho ; the th it ho I got fur ho Ik too In'liiht unit o.II,n IIUI'r 11, If., in ,'a., ofn mishap, t.w..hill"I', > ,hl", Jax.l nnd, Ilia/il 1,0.1. Un' cc iiui, ,. ,I. ...1'
only
unixnr cm.i "I, i 'orth nihlojN, f tho ( iilln nniiiiilniiiMofVini -- ---- --- GOVEnt MEt t' ST.,
"
f i him H us that I ho hrs'at, tins \ gull L without CU'"IIII,1' I ho 1""I'lly I Its nn!; Ihla' > |"I.: .in tlio "V"lIt of' tin
I Is.. ,m.'ii \ to d'mlllllI."t, Ilt\'ly fowlCniln ono or \4 "nllnr on sal, .;.I".t" Iill, cc I.., ihip'x I lititg, 111 prnjn.'Hi! ... As Ilio I rampsliiinnriiiiii 1 l j- Hlill art rn'h and, ( |'IIKIII\O| 'ix'r I r A(,pAUth t;Ai4'l' .'i 1 lit I.' 'l''t I.: t'tftAhlE:.

t h.\III"hl hunsi oust tlm ulwuyt, npiicar to Lo I.iu liinn', up!' "in I, u.Iy.t I now 1 s'itsg, \1111" I"','Hdnli-H, (.f 1uiK i ', mlhiulo, ,
( tlio guard' rIII,1in .
WI"t 11111,1) l'FN'DI: il ltlllioiird .\.
nun wiMVOiil-ii'il, to Iln.ir tinti. A CD:"nt uiIuu'iulry hOllll'> jokes. Jmiv. Atfc. tin, '!.ail.w'r it I IH ( "t.11111\ ) | ) tosutists tums ( In fn oir .uii)'$ xxlnn/ I'I"I11"
-- --- -- lImo hiif, oiilli ,. A ln IRON l
xxas or hud, CorhottM ..tam."I1'r. tll'l t\u tin, t.t ."11"1'1 \1',0,11. hl11
\ ., prox.u.| tics" li)' uu ox'prxxhthimu ".11nf IPso 1'0,1'110' nt I'lllp, don, "NO thnt \ohKil, of H.III) toim dn.nl' ) tirs'smssi'ug, Hint it nlioul,I mn' .1) !.. iwimii'iimnnlly ,, \ hy I UK t luv. WKKK or Vo;< i in.l .

luiUiiionx, nnd I Iso columl) xvau IsuliuclY A w'rits'r lu n (UIU\1\ I 1"II"r.| s,"'"I'.uy'! i lr. cc'i'lght, riijini.ilv fn ini'ntly inrniH only, .li,'.n an a l uulnn footman HTI l halt III'NI-'y.I '

i en.mill\ for nut t"kll liolUr, euro of I liijnn tho i..iliilitli"f' of lull nnu uli--titiiti, r ,i iliimliirlu oI1111 1 IN fnio thn, miihl, anil of th,. it ir thn, hind, I hl"\I"\I nn imanHtotiimi A NATunAl AND BONELESS BACON. .-- --

''''u.' tit, "" '"' of, (iniii'nl, 'Mini Is K.ifo to c.iy that only. t WHr tis". ssiuslii'r,' I -. U.ixid Kir in N''.\Y"rI Mad

('II'L|> E L Doutfliei, n ho coiunminlxd, tho ulh,. 1..tHoo.. noxveicliiiixel)' tim Ol! >fnooltall I I. irs lit tn Ui liiihti-d nt thus nluxl or nnthn nnl Kxi; .'rrv As lit trim ( .ini,, '0.. .... .,.. u.," SHOWING' ... P4flYC
,.... .... .
ili'tail from, thohixtrt'iith, New York eox'airytxhiilienptunil < nttentlon, to tin r."I.'.. uT! "i ii 1 ,4 I linoithein >' .lookout. 'i'isai.e hints'srK .. S "..M' MTUU.. ...UL me.Ta. F.C.BRE1TT&CO.BANKERS
rv r. isT m 5
I, John, \V '. 1nolh.ol'")', 'niiuJa Tor I Iho l 111.1 pulp ni.il.ni,; "An I"l, c's'scss'h I anil'\ onlHt nro coni'pnr.itnily I lit slut n..I"I, Sinsllilj 1.5.Iliniitril.Iho ; ; \\OT A t bAkVfl. AS NS 5N .... 58.t.I9 .
frMiko| in tim lii hi)>t ("'1'110 ., Cor"lt. ulthuu xxoodi I U U butts t tint In, MUIII" loiulitlntho now sits hiv". throiih, ? (1"1'1' nf mind ruidnu "li ""I., ,
h ho soil that Corlirtt' pht' ) "'till forest are iso nt thus' l"".t ut( for may |; IOBH not, nni'iiiiinon, ono 1111 is i'i.e'i'ly 1 A little
11
l'UII n lint whin thin, in k'hi-r ill but uariulltJ
price qdiljfJ1
tci,'imtiiiR nulMiieu. Doujjhcity thinks lat In, purpone'S, ant, valuable nf gelding. ninny Itoll. Illi ulliod tn tho knai,'k fur. t-Imnu'In I', my

('in'IK'it'. tnin'ly shot, In all pruhahillt) ",,\ il 1 to 1JO cold, tar neri, if tho xxholouf the worn out .it is ,\1.1..1.. ) if nt' all, II II.1'1.t xi lili, 'h IM q'lito """"'JI.rel"I"1 lnl (, tho in.iiiilprne III! ,
| *Mililo Iscstsler.; and ax s'iguiu.ls --
Mnlif '. Stcritnry Htnntun halt |irS limber WON utillznl fly mixing the \ li wl'\1, \ ,1"I.t nnd' .
\1 l'UIi i-Hwti } xx o dimpiiirnis '
I twist\ \, limo ne'iret servleo pcopl1 hero In cc Ith cln)'i, sUmlito, iuilo" ,, |.luml us'i, IIlca, 1"1"1| ;'lii hull, i nKincH,' 11'1.ill', '\ I Ihoynrounly 'IKIHOHS, ",' ",'oi.1. I In'mt I.(.iinjiowsliiKin. : I'.U.MiAillil: I.I: I',
M u>.lilintuii to order a rout I mm tiul, In Cor .lo, lulnUncei of oveiy |I..n.lo color nnd, iiiiuli, ) 'lnli I 11"h'I'ly ,
hliiuit ( iiiiiUrlnnd/ I hiehl'c's"s thattinproiiHH
I Ponsncola Florida
l" without roinniunJ to doB.I. no ol In'r to ,"'t Itt I I', und | i : ;
'It. aw for 111 IIIK e'usuipaitteu, lay l L irwluoej< hJotos ay ( II. ( U. nf II.tl,1 in il I,.. Pen I F
ml/lit roniry1
'. Do.clit'rtv In"'rror"I.lIn.J no Irlalw.IQI. ulmt limy tin/ 'n 1111'1"1' thnimiur I. Trusts, ISliluk M
; I.- C-i'lt received a i ImnJ; inie little 'l'lrll't _ tn nny .Iiht sh"fiss'Nttw'Vsrk 0111'111 test isug triiiiinnls. and ontounmiiliil, in Forein[ and Domestic! Eidianire[
lining thin hlmsill.. ,, of
|11. In tlio .0"lur. t.v.nty. Hie HI"'I Kpol lumu 111 s.h|1'rlt"l PLEASAIT; TO THE TASTE.

live tunu-xinj dollar* dixlikil among AsaJi'urnil I In I tho -- muslin ailing. i. I wry one,
( J. COSGROVE and Sold
r'.pl..ltatil. und. the thing is apt to Iw ovinlono, hyunint''iir4. Bought ,
two deu'COII. l'oUKhC'ly. Slit Cor- chair: ot n MaJIIIIU", 1.1'1. r tliuotliirJuy THE BREAT BLQ3D PURIFIER! ,

hell tnrnty four lon In tho gininl urtift nf I tinlirusli I, olc 8olllor M lolnmliliv, H. r. Mr ( ""I..lm'I., ii" ,|I..rh.I..N. .Midl'i, ,niil'l Aid.'nil''n, cit,'n I") l'"II.ctl"
Lotbntt't' tjliuro, iniiietlilnK luke ,'I.J.I IIH toll,. in Iho :;","I"'llh < i'nlnr}', and General BlacksmithFOUNDRY
Mat l HIP jiniiii.ili't "ru"' I "Como I rich\ i Irt I Ship lull.N I'II und, M"Inllx.,
1,1 \111 list iliul hero
''lhl hiliite9Urtnnt, Iu's'uststo', I tiny will lilln,! ,illoi isle O 1.1".1.11..1| | | d'.t. )
Illr UIIH iminUillull, t"nii li hits lllillfO' lli] din N. J. and\ filially bit InlSIHhe hi 011' hIU'| \' >lniK I thiinn jiui IIH' tii Is'liui I of IIIHti uf lUe Oruitut uiitl Slits
.011011 to KmiMU and, \ took up it a licumealsualnear ,1 fll'zhll, Kmt'| tiHiliriil| ,,..1\ I 1,1, Kill tin-lur., 1 II'UWII.r.I"I.qlnll vith, hLlulOll, (his' Htm'kit 'ili,mn durl"I'r., commonly iiwriUilUi 1.lv.Jkl.III"oth.t..o.l <..ut..I.I.o""ldo .., \' I 11/-1",111)11| 5 I | iiiimt ivor.il'h\

Coin-orilni, Visual I county and In a letter I tat -tiut clu'i. i/lt a now 1/11 111"\\ tho, tin'm, und,,, in dim' ;itig l 1.'Iullr> I lhnllhlinto | nml IUOM -. k /'- tn, inshllKitl.
writl not loiirf, ago to ouhfrty( lie .al husk KH>t" who II Ml.ltlM< |1.1"1'! to (III lift. gnu,iht n u j"I/lfl, a n.i,li' ".'. "Sis'! Ihc mnii, a/l.I Inallhy ihiumi 10."i'I 11.llt ".usmsiU. > Ulld\ Ottlllll tllklll"
I loud I often wishes that Uud In of tho mlil'lio of tlin t".I.), "\MiwiM \ lm\o ,\ whir hrrnlloqiiii ml"II.1 I.: til I I ..iis'i, lila. .
I'..y ; H.li fII11.1 i.io. )Imltillo, Shop.rHnti.isi. ) |I''ix iih' 1\ itO'C ufii'i uriltiil ut \I'orl nf
bad\ milt a stroke of IlKbtnlng and Llllcd him Its, "tin'man' nn u "'liu itsanu' inliirowliiimin'Zo 't or 11'row.i! l'ollO lodniilo, Ih".II.! Itlulnrlitl IINor .
[1"i In rye. "I.IIoII.ly|
whU.on tlio way to Kamai He Lad lost his I iigulnrl)' i's t ry IUe I 1'11 our BpoilH, 11II\ \ ininnliii' four 1 .. -i III .Viirral 1 kfi. tiers, (hrouio "lulm. Binl oh. IMIM., ; 'HI OIIIH! .:nmI \ _

woalh. bit nervous system waj .lal.rl. he their lulr ('irliat) > tI'1 junl, .wmn us tin'n w iv at work dif'KiiiK up tho ,Ixix in In NOW Voik nnd, xiiiiiity itli iwlimateil rnmn ol Illnoil INiUoiiluv I lUllS t"ll'i.'t'5.it'I' t.AIIHH ISI: M.iniloth .

..hvh'l all alone mid wu not on very 101 tho coinh |utHbii CM' thlt HI..t.| I huh, 1 anmn wliiih, tlio nup'|.M. tiiuMiniKwiro hid.It that Un r' uro "V"lly.l\| .,: lirlil'hp.I lu ii i oin c ..inn'nl.il ixorkin alit i s' solid Pensacola *N" Navy Yard
bus Ho \lint" hero .lerh"" ,'" "lt.. 1"1 \"Ie.
\ lellbLt mal ) "I7"llhr WUH lind\Mrk\ to go four r..t pinelnl". fi"I.rlll''
I ln-n-iloii of "< 111b, and tinim jUt ums liar Inn In' cUIII.III"'IIUI, l and,! lift. up 1,'' \Ua from tho damp owl uro 1111., ,11.Jil'1.1..jiM.II' rt inupli, ., kiln Sill curtilve |*otv.r, 1 is il.ilo\ WIourl. I is'.t: 'ill| |, HID Fir.l-ili"' rim.' iii'oi Nu'uim, 'r

wld that ho eught to bat'a been I tAstsCist'd tho 'uiiMztnx! "I" 111, onrth. I :nRorly 1 they 101111.! and! In dnotunolluii ,diinl und I hi lily Inn,t .,hod.! lliris'i.f, thohlati ,\1 fur Iri..|.aniililol, lu be lift,! t I'l-; Sis .SI( (III.A, H,Olllln.Ulm.li "

on promoted half f> I M-IHIIH! Ikutonanry and retired\ ito u TI ry Kiiiull in'ni- tliut litkkti tIn Iiuetrii.Albouuy rouartl, emir' inolily tin.) i'K. hh.;hlly llin. 'l.i'r than, I Iho, (.t ,..rx, o. Ill. tluiilorn or tout, |>..|.ilil, ,. H mid,, -livnl. i 5igf< loUt, "V/ILLIE C.

Hh hU|l''Y.bom.h Ito hoIIIO\,I \only concLitisI of trou'ulo\ ol I ._Jouuial troLu tho, top from tlio box, 11'lully.\ | 1I1.llr"lroll.llih,] l I Utl I iln.', wliieli, trusts tutu *. I. I:. ('0., l>:olillo, 4lu.PRICE Ulllil: si""I.II,| |i HH\ t: n. HHH.AM: :, MIUIUI

eighty ai.riw, and, und to Cult with olh. in their mouth. they rw1"lk I \ 1,1111,, ; i tlmt ore t1"I,11111 FUFTT .J(' itlMlllsI ; Will, H.mn" her I liilli. 'I',ilm l III 1\"rIlIlO, .
b. .. ---- --- .
CENTS.
Ilkotl.hUxn montlul after bo \ l"eblll' I'mnlilxnt Jlouron'4 'rly.Slunroo on tho half di'cayi cnrwO Ir adond\ the wool! III '.I,1 I uwny that nn ImluH Im, .Nut) t mrl I nml'tin l'irl' on, Miniil .

\\.rol bo could got a ho'Ir"0 l'itIcleist iiiuirdinx,, t" a roccntly dogma thf'r, '! gaze. I' the Ijodyutn ."i or ilti t 11\ uxdl onywhiro aloiMIho FOR SALE BY All DRUGGISTS. I 1'\lnll.o .u', Id< .M. t.''
aulxt.ly II this twitter "I'o""t u> Hint ufti.'r gtau'IH) bud l.ullohr'' h>tu.r "t /I"I., I*t Nr'ttfouiiilland dog that Honn dil.- 'hearIng ..unfscs'e.A linirili, !8 1 ( 'VI .y \V>,mrltteektlui( Jl It il. in. iiinH p, in..
limil oith die Im'l l cmincd \\a 'lI li'iixo Wnrrliikion; I'' ,'I. III. "id, II \I'. m ;
pal fur the land and bo bail\ rcn'Ivodhi \W ovi-i% .I.Illlli' n wept our rn'be to -' -- -- -- -- PHOTOGRAPHER .
bto. I'lilif"hiiifUu.iii.
'|iaUiit, liu bail IUO" aancuor t put dung in |mvirty W imrillv: I.urh.Jlllth\ the a laurel, lit ti I'M, \ nmll8n.1.- nud 1i.lllrI Up:.it Ii5'*.,,hii It'itxi n' \\'niiiiik'toii' \\0 a.in und,

a "dU'llol' on the hind for taxw, cut< hl. lio $it3'O hut hin ,1.Unl'I"I1( il I nm .lorlift dllulU"1" that thor! Coilo uould Tho ole Ibimun wil dividing Eneduml -A. OAD.To -* r TIIK 7 \it. m., Miiiiliitu, ,, is, lento I'lilufox WlnilfID

('lllm ..cuucolnl\ bo thought they might urcn Ulllt'II\'I'\ 1'1\\ 1.llt In Hilly,', eUlh IfnMo: I ri.UZTC'VtitItt. from (..111111"" cl,1 tho I 111'till, all who aro luCrorlun from the i'rr,im soil I Little House around tho Corner, 11,111" hollve' 1\"lIrl'llllltllllll| ,
1'01 I him liable for perjury bo bad Vn. \ | *" ( ) lanta Conatiuition wall ,. l "AUK; 2S (Cent. Knelt .
bou. Lllllol timnty) RI.I..r. Ir \)t.I. lvlII tlo xleinity ,- In4111\lon 01 jfiiulh, Ui.rvoun wi-nkin. irly I'lS\II'SI; \ ; 1.'J'InI'r.: : 1 9-1 Wuy.In ..
IIIC' a iwora tati-inont .r. l.r (10,000,,), nhii h i 11.1"oor> < cnuso I ,, f"OI llg$ linear, Iwetil ki) I will I 5' .1.l .' .' SKiiiiie'i, 55 lii lie 0(1011( fir ('bnl, to r for
that 0.1.
the laud ".worth n mucli. Sumo.thlil how.'hilj' Tribuiio.Nutiiro I'untl as runt AlllM.Wliilo that\ U miiHt hl" l Lain I.uilt b "rutllr "aub.l. c 5 I iin>alrouuxJrfruUuwovonxl PouriiAirs AN ViKttH, AiLSrtirs ;iirdlnna, or unv I itlnr ItiuliiDuit, thttt,
IRo a year ago Corhott ratlvrd I li tierfrom ) Iho'wlouru.IIIRt'CIAlu.r 110 Aim M''II. iy __ ,1'.II..II'III1I1..t' ttlih Inilulo,, ,
-- i>l am It U told tlmt tho iK rKtUimui in luuiliAmerica. __ __ ;1'9

'liobU'rupatlulmfor John Uarrett( aiklnic for value IIsovhlnnee of the t i Uiiovir In a liurry, nawliui d'1tru.tho 1'lp to f"rli" IWJ/W now Ilt|ho. put pioctv from Ihln with 111 tho found: Bn tnira.llrtMW.1 bye 1,1..10"1"I'&! 'Slits A fresh lot ol Clicoso a tnt (R i II,11I',1, .''othe'r'Iht, liilormiitlun hnrje, ,, Molei-nii Ht't.l'|.It tuI K"r lermu nnd,

In which John Wik.lb th took rtuu in a dUUu.o wuo.L-5Iawk'o Ihouijvinn. lo\d tlll'l tin, ro 1 otlivni ,lii<-li rendirto \ iiiiiw of thiir, II1, ata'ii'M I.Aii.IV "'I'" I fioiHltof evcl') ile'Hd'Int lull Jillil recclvcil 111.I (,. \t:A.I SOX, ARI'nt,

wokh w.11 to Urn QL 1U the iJ"",!* on tills they I"'IIUCltu1'tj' 1'1.2. i11 by I.Ktti* lJun & Co. ''I ".:1111 Or its I'tifl:ilium I, lusts,SI.


F

.


L
54 k. ir --- ......
... ."
.. -- '. "
"
.. 4"
"
-w\
'
.' .


.
r.. --.- __._u. _


11-- : .


--
--- -
..


ii llI'.SONSVUYJ 1 A I'TIn: l'Ill": Ml.nntlii .. 11.0':1: C.I: :M ; \ I i s-RXNG i.&SI CO !
H01 l'ommndll TIM : \ Pj I ( lr\NS| \M" I Itl.ini I II
m \ rn ltit"n i"tnr Mar! h. 'I 1 MM i-liHimr 1, .liitni"' ". l/-" -M" i"t 1 t nli 0" .Ash II Til: 1\: svlKM 1 MH'! .

'- .1 in. at Ihi- I 1" ili. lit, h"," I ..il. Imtv Ij'hu. lit \hliI'" .m' 'In I j".1 I ml.1: IIII- I II(Kl-iWh: M I> U'.KhI: \ l I' IIII. I I'll A I. (..irBosso's
__ : ) ,I'I.,1 1"111.1" j
: \ Till': ( I I
\I i Hi inli r In,I ill 1 ..,. .il.Ih i ;llii't' -'Ith..t| | ? i':in il\ 'Mi i il k u

l'iiruI'l Vl. M .Mil H 3. I S7.'I I .\IMM I I : \ lsllOMilKOH.. I 'I 1 "f_ liolif I lIlt| ifiini, In,ma Iliiwt,iiKiul 11.11..1.., h .iI 111", ""II..r.1:I .I ili n I'... I ': Celebrated Remedy' !
: 11 I llI 1 I : III SIMsi.lliinliirMi ;
I I inmini. Itirl n I ..t tin" Mi-l: nlmnl Ino ti-arit nuZu-'t II"111" H..tt isma i

=_ \I.\\IIII..oI"h"'III'' \\llll\M I .\ .lltvviA : li-roftln-ti t *<.I nil.'n I tin' i. it"i-tr I 'pIll I ROYAL 0'- I I'I u' ii, lrIuuIl. _I )1.', II' ""v" F 1'1"1'' I. II II' I'' I'rlll,, 'ill h',", i 111 I t ,I, "Ii 1.", '
hi-1(II till ( I.MMMK! ) Inirrikl I. \ill mil IT HIII rltlnil VI mIJ 1 1 I ,Ill I "I.'I" ii Ilf"'I'
-- a -- mnirnil.Mr. i "II" "" :
t nt )onr'" ri-lil,.mi- or t tlimuirli II" (I"'.1' fttIIIat ,, I In- \\iHntiii MIld) of Mini- Nl :\\ IMHi !'II\ ; I .nn',. SOI.K) Adi.vcY) : ) : "r. MI.DK( 1:1'.1: l is: AT I II
.Itiul's I u Mini of Ni t 'u, I I rnnrlt .. 1'01
'
month)
M uiiln r I. or Hniii I I"- 1 ,11'.1 L
|I'"r ""11I111''. ] llliliItailiiniil I I n'ludl ; .
.\ -.- .nil-'IHIIII "f Hilt i'lit IH Inli "'.1",1111 "r thIs'lit., ttlnrilim, Is \\-ll 'nlfatnrallt ; ; : : 1'10'1'1: '
f'Iln:
I I 13 mil*) |I"n.r---ttitk.TIIK ---.' .. I I.l 1\111 ttlili I'l.ll..itutIIl'll I 1.I"llt Ill nit t tin" I .litiIIl.itltI' "I itt thl, |Hilninftt, ikifor I ,, l.uut.t. ". anlnil I.n li.in III ')'?i I n I:1'tun will 1.1.11:1 1111.,1., "., I'm Int, v, 1k t .

: Wl.::I:.Kl.OMMI: :ll< Ml.. 1".I 1"1111 "B"I"'I"I. tin"i'Mrni'll 1 lii'l liM-inlltn| .' r, "'"I.i.km-K t'tl'l'I'Il I 11 lit this m, niiii.Mi, ( i'If.u, i i i I 11, ,

1lii'V. mit' ( c.MMHII In-111..1.11 I UrnIsmiiwlili : IIIIMI-- I It.ltrit Iti ( iim |pIll it 11'. tin Inn'h I roi-i-nH, nml I In- till know ih.IInl ,11111 tin nlil Hm, nl'I"'r,i,!. ,lull I II Iln. m i 1111'.1) h nml I Imported( ('iirai's and TOM));\TO(,

n |l'n,1 1'I..IIIIItI" it 11.1.1llonl I t' n' "\" lull illil toil h'lrl 'in Ilirnnii. ham' ., "i'It. Inn r.1 ilit". tth, n 1".1 urn r"1 I 1.1 In 111. h""I':' IH 11111",1" i nun i,'tt, i : Ht: IIKilt: ( I hIlt I" 'I 1111-( CinCONSTAVriMJ I .
I oloin. I > ri| r i-f fun, "r Pi n"ni thi hn I. tIll luupz B.nn- 'm-tt Im I t
"r 1111) |I'nl'| r In Wil l Fit II'In,. 1111,11..r"n'II11' I. "II "r Ilhll1litl't' \ 'MiI I.MniM linn'h Mn) < Hi, ,it tin"ri" n i ir J At ( ) : :
t t'I
i in/in- oliiiljn 'ntul I .
.111' .I'.llllh.| \ proti'nil-ill-< mi hi* m filial 1.111 pa'i APOS'I'J'
I. nut Its nlnlliin" l 111.I < til' th lastiininr i
l ) ) i-nr "i- "iliniH nt Im"'ll lr )
rlihrlllI, I r".1 I, il" hi Ill i-i tin M ,i.'lilit. lion m,illi'M In thli iiniiii'Hi, M.mil, I II I' I \ 0' .".. I-. .
I
; )I.. triphHint ..r nut ..tliir I' IIBIIolum 't ,I ku I p irh linn II 1"0"| .
I
,11,1,11111 I
< \\nnilliki'I" luti" |'m I MIT nilh n Bin:,ill
: 'WSIIB'' 'r. Ail irllBi 1 "MM, nu" I"1 tiikmfur I illnr) if ITnti': Hi hull i i iI
| "II
I 'llltll4| I Illi-I ,,, hunt, in')' l I.) I Ifiunm mmiiint f i' 'nml ,partiinmat r'1 I 'I 'liii': I I11lluIt.: :
I 111..1.1
In-crlmi, In tinM' tn.1.V I ovtiHH! I tlnttiri 1,1'1. I IH"rk fir il 'iutlu'r. ninl, I In I, h" i ,in ilInhl
( n" n'nl I ,hl'il. tutBhort ,', l h appltlnxni' this I
.111' liann -K
: 1 Ion rah *. 111 innl, i iinnlm rnlm.NOIK "Btiit,11"1..1 In tiniiivli. nn, tlun: I unlilInn ..thi.'a'". 1011 hi. ) tIll| ii l,11 mnl, htilI l : '1..". 111.1 s. I hI i- I ui1 ,'"-'' \ii' :I: t I.itus :

( Ill', )lltlllr, I I(1: P1 ItS maih .,r ) ..' PHENIX SALOON
'i,: 'n > hius! 'itnu.us."InitiM : n In a in" nth Inn. nl lionn \lit t lliowiiili lhi I'ri't'' IH nn, Intinlmn if.Mr.I K.: II-I'IS: "1111'1 -
silil-Isi, r 1'i'H'anil, II'. tii' mm'liHi I
.
'iilliiixniBtH, i, Ih,- I L, r".1 "i, .. I, "'
nn> i.iil'rilr, In lln iMiit' |" | nn i I r"III.I..M. ItiHh.ifNin "nli, 'IIIIH, nml 1.1,1 urmilfnnn I ,. mm, (' I kin I ,I nf i.riltir.' I I 'I II. 1111"1'

( 'nMtiKm' I m. i ri-ultr-lln' |1'1"1| 1'1. i""ll 1 "r Ihlmlt) Mi )' knott 1,1, HilimiHlh'nun" ril.lntfnl I '.1" I I"'II'''

uliitli, l !II' r Hlic rlll"\lllMiiir.rii I fn' 'run tin' lilinti-mi iuuil 1 li I r. Hi Ir nml 1 mil I n.tthlili I 1 I ItIi't.hsrltlult'| ,i'li'i'IH iln" r i'In" 1 1 II 1 li, iknntHtt .I,n kn ,,1 11,' .llr"'II NittK : \l-it i I ---

iiiiimui, mi-ill' 1) ImtiiMliii'ilv niHirllmr' Iii' will iti-nttii'lt: WH'k u nn kit Inlln I Im.linn- In:nlinl "I"| in ir ,I nki'I- 1 Inn I--IH. ninliitf: ''"", ll riiniak *-pilii '. Ir iplnininir POWDERAbsolutely i I... ,/ .";il': '' ."l h'rj'r, I:.ji.tl.,: OPEN

fulnnnt Mils) i>. nr 11 Mr. II. ". W"I.1" .. .> tnpliH' nml, 1 lint i. .n Iliil,I in ,.tiur i 'tlllhhIui alinnt, Ihr." .r'h, if, I "'11',1 ifuiolunh i-f nti-M'h:ir in/ami, |1"1 fih ulln 11"1 'N I lull..
1'1' ,, than Ih it' li 'I nun Fur -t ,'n* ; Iml", titIli'. Win'Hi, i I' i'il', Is Hi, II P11|| h ,II itt :4;. i'I I.i '_ _
I I. .___
,h < h":ir.iof thiill" t) < 11'11,11 1111' I'hk I Ihi" i' "' nut ) mi Im'I",1 Pure. 1 _._ .
\ huIn of th, ihrniiiinnnlil' ,',. i-r uh" th, i li' ,isI I _
If III It .IHI, i'mm ti pi.r nn', I 'mill II i mi MI'an. lull, 1 that oni thi-t mifi railuat inn r.lml" 1., all of nhhli nn- I Il i
1' ,111 1'1111 I I.IIH il I nn <., | mil, ," I nt' i' m 'i tti ilmit ,
ftililn-wiil 11 Mr.I Will*. Ininrnriliil .' hati.li ul tli'ut'k, lln' fin- .11 11' 1 it I o
1".101"011! pin mi r""Illrll' i lln* I"uil" u I i "H V n ; : ; and !
iilninl. ttlll not fulim; .p lII'ilIh, | in N ,IS i ,-" I li"I. I i:. I, Inl, 'I|,,,' \ Night
: innnml 1111111' 11.I"II I I n k Day
\I\I"U"I" i ti nlllii- illinit iilli'nil' nIn | -rtir r.nl.l I HI-HI fm, Ihula-mr nloit h lilt u 11",1'i oil l i ,!t m 11" -nn' n' t' l ,:

tin-fin, I. ,..-. nlmi t irnli'liili tun' toin| 'tint, tin' n I'iya hilt "'',r.t'4 if '" .1. 'I In HI' .,|,-'1-, win I ")h'I' KIHKimlilHi\ Hi ,it liii. Ill"] i- -si 'n I nn" ,il I ti hull, t II! ".u in M, kimls, "''1 ; "
11.lm 1i. h Is llmln. il.. il,' till' mini! I I" .II"| I b '
nllmil nn ; 1..111 'I" II0h""II.
-- I in nrihi-fn HltiiB 1 l'.ti. 1,11 i mi I li nli am, I 11.1 ;
I hln' i ,1 Inlliaiipu .IBI ,'. I i
4 11".1. I .1 i fin I t -i i i w !u ,11'' f
:MH.H I'a I - TO (' null ,' ,1 ilhul I tinlillir tlironulimi Ih'l i
1111:11 I'l' I ," tthili' I Hi. fiirnii-, 1 IB 1,1 PS lilt "t'I 'InmiIH pli's|'nm' I p' mil, r', .s,/1 .i.hu i nni t.

rilu iii i.nc ,1,1, .' i-f tin- |1"1",1'| Iii" ".nHI .\..."" II"( t,' \1,1.1.vnl I ,.-...i.II'0 .Vftt..".. .klIHIIII, ,. lln.n* IH "".t nlxlil nl I I I Injint' I II town m n', IU\I.I'hl".I'1: I III I'. i : : fj.: I 1111

'rlpl I ill mil IKluimlliil., \. )'"' M n. < ltlll I l.'k li rinit !B.\ I tliiiUL'hlim in lln |I''''I-B. ,mil, il ,IB 1".11' r'I., I IWli Mi tl'tuust'l; tl I. hId" i H'1 HI! ,m n a |i.imlHIIIIII .unit ') : I'tllil ,'. N. \ ;;, = \ --

"in','H IH'short, unit, 1 I'lit ) our tannin, I tin' ) ha I iinn-wiiM.. I PIOI I .lliIIIl| ilor aMIIIIH 1 II Ih,' KIIH 1.1": In pelt nl '. ii ill it. ;"III'I tIll, huh, n a* tt mih: Mi.I .f.I -i-i, :: :i \ ) .1" 4AW'MOST

.111.10..1| | | | iHMHihhfiirni.. I Ill- hr"r. for nl Unit, Hum IM-II').tthonn. '|uu.iuuiiI.g.| iharxi I"'t'lni fiiiin, llnntir, i ii,,1 I ,of I tin" nloilifa '. f.: 1"/'I'\i lirnih i I' nl )MM I 1"1"1": h. :a lihu :!;;"WT7 I .",.

"I'I'I IM tin-Mini I of*.nil." tin'"r ,million- nt' lln" nilii.li nn In Ih. ''"I 1..1.1.IIII"lllr 11'11| il 'IIIIIBH nf "I'Ih'II'I"III", | | "- Dovt.nf ,il.ls. ilit ihiLI nlli,'n un In.in r I MAIUNE N1'S.t ,lt, 1..1 j'ill, I:' 0: u \ \I I'' .11 I-I.-,.. ,

I' rrMIHIIlIflIH" | | | i r Viilhi, innl 1, .h'm HUM i\lin-lti 1. Iron ttorkt 11'I"'II.I' 1,11, I n; r"1 I h ,Ill Ih,' LIU, P li Intr 11".1, l iII'thll'i'I' nf lit 11'IIIllk. Inniul-i' nlKaiiBanl I"f:.M.I:l > '1'.1'I \ )I ,I'lil1; VI" ,"; (' illlil ,.
.', ,ilotonlmiiCini I In. Mi I Hm I Ii tislimnnlal \ )l ', I ", :,
liinii In, tin- 1"llr tol II'h' and 'I Iln' I'u"lull i.. i tin,1 I it In- l 11'111 a..
( | !I. 111,11,1 \ t"'r. H"f'| I ,1.111I S"'I., St I: tk-i' 1,11",", .
n. r
11'\ .1"I in|1'1"1. i I" ,t'uhilti, .
.lll -.j) "
Hiirllli-i- I f lilt Hi In 'I 1 lln' 11111 11,1..1"
ttniihl i i ,
ilnilolnil 'ill't hl. ,. Inln iluclill. \ i "m :
(' \I I I i-, "h'n' I lln') unit iM 1.1. l.inli, f. "h'I, II IB |1'1111.,1 .h'ill h ,t' '. 'nii|1'. "' "" itliltlhurt'l'i.hhlll.' .
\114.Inform.1 ion nn Im ill nlfiirs I In lintiiniiiii inli n'nil t I'i n ,nn,,n. ..ntinn' 'nt lull ih I'H lint, I Hi,n' till- l'thiIIl'" Itnpi'nlim' imlinulmiilllinHfi I 'mnlI I 1, whli.h I. i in'nl.trn! 1',1, ., In.'surm I Il, h\ 1 M nlil.11 "I'i. Mi :tl.I.t. ,, Inn.Isi, r", I'll liui..tuiP. r "'Ii"ill', ,!bIt, \ r",' I'i'illIl ',.IIII'. O.

'I linn, nlilili tiir nml n- in I n- li-i-'t, I itolti |1.II'i.I7|, \lit I IlitluII ,."m I lln. 'in mill of Ih' 'i iii :n'iharnlHnailt inlull-in. .1'11,1| | i "11.' i'Inli' 'liln.'It 1 in '11.,1.1'1 |lit n il I i'. II'tuh hilt'1 .hhllt .101,1: r.1 1.1, I') .
,11,1' IIh .111 hailmrmil 'h' I llnl I "hat' ttlll I II, Ik 1,1, ,, W' M t i: : rr S I'iii I"" '
nnr I Ir"'ali.IIJII'I.IIII. 1"1.
tin' noihliiK "< a
till 'm
IH |
l I.rIrN will INliii' |>|< I.. K'ti' t 11"'in, ill nn) for .hll"| ||"m lit, tt Inli' lln lar 1.1..1 "II"'II: )I".I.I., | ,,, | .
1.1
) I l-ar lhal Ihiyillil) iml nln' nl > knott ,tin 'n 'nm nflhi' u.o ill' n Ills PATENT.
linn-. IIBI| 'bninil r..II 'an''t 1'1", r I 1",1"1"1. ".11. lli I liiinliiir..'. t 11"I'r 'and Innil-t'I .
I h"I' I :usl's h. .
lit ht lln ir knott |I. ,it Us nli\ Hn' lillirs-M I i W.I .
ml '
-- ---a. ami, 1 HIM Inli. to-n, twiiili' .(.illr hnniH, Hi ,iliHini I, it' tin "'1"1111"1 nu'rit npini ri 1.1"Ill."

MOItr: II\M I > II.I.H. i il I .-. ihinnal, I. I IIrinBiintliil ll.'t\to I i.riM-iil, rnli.H nml Ih. | inpii4Ii Shut?"I.uu '. 'I'll'. 1, :1th. I' .unilV\ hit.I.
:f : I (lii.' I.h"l IH ) in
tin' I 'iitltlHIMI ItoiHrtur| Ulnit It I tinriaHiin. < nloni,I. 1"1",1111 iiI'iuii' nliii I 'i.II-m'c In, I 'inli, ," Im,. "h 'h '1 1.1'1"| I IN I tiiKI.llr ". I sI.'iI' ,7 t lIlt', :. BRILLIANT
I'AI.\ inn'n. .
'I'hl 1"hl"It"r Inn \ 01' it : ( tl'tIIIt', N'tutIhiigt'
InmlK MiinliiiiH" il I. not "I" BI nli il. I Ill I n.ti lilt'i li'ars HH. il.l"i' n. t.litp : .'loin'*. I 1111)). I :
I'liiHaiola "
('1 rinilirN, "uIiIti'IsMIIry I tini \IIIIHI-of that h)' il It Irll'Irl..1| I li 'ihi-ilinn ,nln .-si-p-i.' I hr: flnp .1"1"1"1'' -"'n'IIHI'n, I II i'i. : I I 11 Flir. i I ENIll : I'nre anil( JVilVct I IIV '"
HI,Itni/; mil hmiill-lllH, diHltrH, il -., fiirndt ,-.t"I,1 lln" .Ir 1.I"c.| | Inti,n'mir'' In KirniltiKhani mill, 11.in-, ami, h h tIll" miikil.I '. i h r .M I. i "'I"IH"r Tih 1 ami 1, 1 Nnti uuitls'l,I i III II, I 1':0': i. 111111.II. HSurl II III : I I', SlY IA'I"

I 'hallan | IK.jinniyItnliihiH 1'1 ill tth'ih lln tul.II'r! n .,is tli'tu.nns; in tin ':11 I r. t 'hitl'II'tt'.i', :,2 I"t Ii sltu'it'iiu \ Till: ) : !
,' in', itl.iiI nnly IJIIIIII.III. imnonili 1.11 a
rlisiiiipurins H, I" 11.1"1 | I 1:1": r)' i'iluit, rib Liili'l ifnr tin 11",1.1 1 1 1".1"11.1. ill I i:1: I"uIhi', WOIII
ihinv III illlnnto lilitc ,il 1 il'i.Iln It sntili I in ," I : | i1
'
mithai nnr |I' i oin'
|I" | | .
I. nr nn olhi r 'nii-liiiin on niHHl ,"llh ti'nl 111111111fiinnil I _
)ri n HI in 1".01.1' thug hnlh i-f tin- HI Nnr ( 'nt .. r. i hi, :H' | InINnis7, ; -.1'1",11.,1 1.111 'I liv nn i. linii-i'aio' 11 Hull in'nnhirht : y.
11111 I "lai. "rll' niH'k loannonn' IHHI'|. iailnii- tiry Ilr/,' 1.111 In Ih pnMlm' hixi' IHti **kilirn1ltpliinmil r"I"inninaimil' ,I I.'n.In IN' allimlm.Iln : lias Inh-iiil,.. li n.H:'mi., *ll i.i, \"hl ) t2 t 1'lii'. S itsi, lif I 1111 I for sIll 'HS nl mluimiito "

ullli-Hj; for II Ilin-hi.,, nml Ihi'nlnllniliill) 11111" r I null'" |iiitliuuig i-f Ilia' HI 11 n.n. l-t' hip ninr.' n.Hsimi nt ihi, Ii-n In "IB' ( nn''i"' '--s "ilHi 1 Sni"' .Mph... I It nmi, I:,. "IllS :- 1'11,1.1': the I'i' inninit. hi1'\1..1. in"ihlint., ll.
Olnii I \ mill, Ihi'n-. it ; tin'riIH tl HUB, 1 t'I I lIlt i11. I'ltil.hit! ,iln., Iink In l'tuqutiilt Inilat
|*IIH| "r \III HI"rti-1 \y i ",1) 1",11" iniinpnr- 1" I .\ .innl ,.1" ,..11. i si 1 nn:iiul, I" ) 1,1: fiinnIhiilt 'I| N'r P'PIhliIl| | I l.'i. t'Iill'iuitlIII I:1.; (1,1, \ I: I In rI'I. I .
,1 l Irlim'nt.illtIn 1'1.,1. 11
|.'' innl, 1 lit tiuiii'Ii li'HH i'".1| tlinn I llmiiHiinil I mil) miIh UK ttnrkiiu '. to t'.uty, :11""H nf Impi'ntim". : Nnr llnihnii, IIr"I., : ',;, 1"Ihl.; i" Il" : I 1 1I I'UlhK: l'ltlPlthS'1'Il.: |:( ; ; .

it..Isrs| | KI1I".111" nml, 1 fortfotli 1..1 in thipi riiuiiii'nl i'it''ul.l"h'1' i r I i IIIIH.Iirolllaliln nti.r Ino l"I"I..r t luIr ami r.I".I.' tIlt t.1 Hiu .1.I..k".I'.ilh.1,1. M'h, nlsniiiM Sir .tI'IltIlhi': HI'I.:, ; I II,."i, I 'htjt'ui.) ::n I 11'. I: 'llsllMinn 114 1111'r""llh" ,' I llilill.." I'Ii, .1"1""',

Bllllll.Tin. | ,trail- 1 1"1 our InmlHim"n t IMI'nit" .lltn |luii..titlii| nf i'IIIIH." I .HH 'Ixailsi 1 'I In' ki-r" 1"1111"1. \lis i < I IMltir. I'. I t'r ( >lii I-imi. SIIH r, I"',,, Si., I'Ulll I I I, h \ III Ih,1, I Illil',I Sluilts.| | llltllllniH, S|' 01"" ..
"mill l-i-liiki ,,',"II.y QuIll llnHI i'lion mi'nl li,,m,il, nml, that IH i ",,1.1 Firh I c""I, KIIH Mnlsii I I It hllll. :" !->, .1. lI'luts ; tt tr. NI 1 MBlalniB, il, _stiiLknn' im'n il nnii" III nl1!.
pill* 1 h"'II< .e- --- I.11' Si r Ut ,ml i, nls n, 7il_, I ihihuulli, : lull.lPisluiII '. ; ",, till in iiiih r.'nt hiiiiilnn" "I I
i "l'I'i )' mi'inlii.r nf Hit r"II)', \Ill** tinliuinl. ni:"11, rr'I, Uhi' lull PH. I .,"V nn onli"r ) BI rihi l'nl'I'I' \ I 'Oil Mllllll I':. Hlh ( .1,r.i,11", Miss t I I. I. iixi" rsliiHl hiniiil I"'li'rBI. I Ki: s',. in.Nm '.-, : ",, :; n"III, NluislE 1.11'II.i'.i, liniiki, 'IH, in" ili',mli'H, 'h''., i'an li,

1.1 nml, ilmU'ir I iII Hi- Tintilnnn In Ihimnili'f )' fnini I |1.11 in that (''"'11'', Inr fiminitnf 'h 1 ,' KI,mm,r ( 'innhi'i'laml. I "apt.,nn NV'ltIll, tu'uuII'" ; MIHB M 1 II. Hut, r.I"11! H.rnhMISB ; .: I i' 11. nn' I,,",1. Mil: in us, I II JN I .' I :a b 11,1, N .I nlmlntLInnl. tlnil hltiL linpinM' !

\ tI..ln.'I. t 1IIIr.I"'IIII""I.t tthii'h i-mhl, mil fnnn, lampa' fi-r Mnliili, put, Into hillS |1.1| I. \\ik) .h.1) c.lh'. nl, Ih' t'lilr, i iBI "r I luul i It I mli', s, t,'11"1. fw',, 1"I'.II"t "' h hi As h FW I II Itt" St ht Hull' inn-.
II .t'
IH- ttliliHil| hiiniiBitin' nit 1 H ,1'1",1,1: 'ho ,IH, tin-It ttili. )1 Il', I 1.1.: ln 'IHSMII, ils'Iil-I.I 7a; 1"1'.1
| Ililn IIr", il I. ," piiHinultthii .
'lIllit II nn I"II Il. tilts Ai I I: 1 I" '
L nlto In n- flM.
I'urlliH :
nnplamiiils IJk'III.I.ti."r 1. Wf\l RI ; : $ )
'
MII. tti ,,' tIll ii,rhliiinl., ish-ia, 1 I'hui. : MlHtmntinijMinh II\WII l'A'EXI fX'EX II ;
,'h HII- ,h'I'I'I".llh: nl IIIHII.Iln 1'1111111 o. \ ,iltii. :,, I 1. 1. i lgl',1 ,.h'r'l4. A.
.ii.Ii 1 .
<|1"1111 m 1'1"1'| | "r 1lv'I"I"I I IIIH" I. I IHIII.," i'" I lIlt ini lIar" I 1111' in I'M" ininjliuni (nnih, I llaml, IH rifillnU. inilntiilIH |, I ', I MiiiiiBiik., I I. on "n", I 11,.; '11111I I H'! I.. \ i 1 I. I.ll mil,it. : 11 i SPRING EYE-GLASS
1 Mill"H, '|1.111 I IIIIIBll, 'r'H II-I, HIS, I'| '., ) tuitiur,I I!" I i I', s,",,'::1'| ii, i.s| ,
( 1111.,11' 1 if Ihi' |1",11111) 11 nut i inilhi.nil'BCI Im'i>n ?Mol-ili, ami 1 'I ampa, mi'kit I I.I: I I.:. Mi'Mmrit.' IPuilIIi'tllIl', 1 Hi., ; MiI' I ,'. I H".IIl'| Nl.Al ) I : ; | .\II'"T:
wlllninti.( IOU)' n lit hu I 1"11'111': ill 'kln'il li'iiiiiniiB" ill l'i'IIBIII' ,I Iii' Klmi" Ikll\. oil t.uIuu'r., I:. Ii l. ( I'llmipnl, l'lu'uilulil: nut I t I si" :(I I It I |It|, in I Ill, f-j,, --InITII' --- : 'I IIK MNs|: (IN lSIl'KN'K.ui.I : :.
1 tti1tit| 1 kin;; nut pint, itt'1 hOlolt "I I Kns: \iilpis I. IM rslsi II. .:17,
I" IO
hy nrdi',II.; lln'HIpnhlli, ,litmus tit 111,1' .\ liltli-i-iimH| ,,Illion ,m!"hi hlll, rati'H 0,," II III) t..tuk' finilH" ami, 1 ti' I I,.B fm,. Moh:li- grunlIl, HI'h ,:.. Miss ( I 1..1 I II. of 't ill i iInlsBi u. Nor 1".lh1"1.i ;ni7., of A, miici" ',11111111'mli, .il In,. the, )I..hui'uul

1111. minimi 'Ihi- ..I11'II; nf thiMmlHIn In |tUiilill| thai u ,mhl i 10',1': 1'iiiBiioli, ) WI. I hil'l.tiii 1,1,1 tulil htIt'lruulull n II I''i''uilhiuUhiilI| tin |.,nlti-ft 1..I'h'I"i iIhi \11 I 1. I. ''II' n, nil.S.ri Dissoluton PartnErship.Pefel'sen Filthily I nuiinnt' tin "'11100 r) NIIII| .".>-H.nri ..
I | ,
IIi, I III 1111.,111. | Nit i .1|
ll-llll Of WHIM I uS1 :: 110'110"
11'I I'lll ) Innihi, 'run' I In g1 I tin" Ir tta' i-s to pn iiI I m ukltH. '- 1 t'Mik in tin Inti, "r Hiha ,. )1,1,1. .1"1"1. 1""llill ,11.t.
.
Tutor I--HIH,,. 1'1"1"1 1111 I imtiil.i' i 11.lh t 'it lluIMIB ) 'r"lll 1'iiinls "' II, li'" |i "usu.'i.n 1 ;" & tain' i "1'111'.11' r"olit "I" ,mIn. '
I JIIII"1-.-. --.-- ,m"HB IH mil ,,.. 111111, 1 th il hiin )', nml tinnttl"" ,"" i. ,' Iii, I I I 11.,1..M, I H.I' in. 7i| Murray. ." ill,lln'i' i-ti'., ; .11;milt .' upnn

I 'nlnni'! 'I 1 h,- rl.Ini't I thai tin- 1.li"\, 111111'11111 .- I I ( t I lt u",'.,. i iiIiiIll', 'lIla; ;, ""V""." .
1''IMal'"la all IViillilo Haitiunil. I nlili iHifnlnu I'M' IIIIIH, 1.lhl. i ittIntii HI"am'I 1) '"lkil: I"'I" B.I 'Illi : IMltll "(.'. Sur A 1'|"hr'il'Ii-, 'I I ,.I'i. r 1'"IIIII'lh'l Ill ulissnhi, mi tin IB HSitM: 'IIII- ( .n\'. ill.' I,nl(' Is | \N .\ .
\1'1,11. (HII' I nli. I 11 1"1"1." u h. |s7.Ml Httos" Cm, lit, .11111. 21|I. |ssi,.
HAH..V IIIAINM.AniuB ') in',m.rnllt i.rl'IiI.'It
at l'i\ 'lisa, iila n"riiiiiiiiH. OniiA: M nml, a KI.nth, man' who in In ( n-hllinn Inknow I hlh- 1i4" 11 ituih.ttlhiulh, ) 1 1 nas It hutu\itt t'Ili', piinpli.or t.lItir I nut 111,IH. i I Is |1'Ishui'ti' link I l'IIriI.'. tl'n",'IUB,..7,1-; *, 'II nl' kil I". n ill In |.rum ,:Ihnil -In Ill tI'"hiIt in ihi'nut Mipiiimilt I Ionr

I.outm Cor Mllltliw .... in:'IMIAAirltiH n vii" 'nt ik'ul of tin lii-mli' tt ",ikln.'HiT fntth:n'f, I Iklll, nt ml nlMiaiil ( 'I"lall I Iannili 1.: |" Ilial tin lilIslIt IH inntiiiiHan Sni,, Iink" I i'llhliiili, ll.II'ihsi'i." 7>*i. "'1 ti'II"I lii' .1.1. I'l. I I II.KSI.S.M : ) I 't MHI,ili/i-l Ijns.'s. 'lint' iimlim.mil '
.... ., 3 :'imp. I""t ,1.h.I.III I I, I J. 1 'i.111 I.uliIltu'i )' tt illi mulm'ssainl IlIlitilllh.
.. 'ihil-BM' ,'cl
t tali' Nl.
IB liii illuhiul, :. 'r* H lull, "hid, I'll' III'o.
nml ttlii > ltIliiIlI
Uuvf*. ... . 8:11': ) pro*)"11'tltinniti H, ) 'pp ,1111" h.I'Ii""I. ) | 'IIIl'h.| ,1 ,\ "" i ,' ,i. ( ?'rit 'Eli.I IIt -- ihh.'sIl I Ill, tli,' 1)1 th nmu.ih.in hIlly I Inti' nuloiniil. '
0--- ai'illaillti| .,il In railioail i In"li H, HIM to 'nntin nmnilBBimn, r'n "I. 111,1 liatl tintinnil. BOOH | "iiHlm-i' limnBiiimii' ilisiiihi" '" 1 h" hnk i I,nun"i-. Uil.l,: !I"..'. SIW( )( \ '10 SUM: u Moult h I lilt 1. -. LI. JU rNI Ii'I: ,

: U'I"I' M\K HOIS. ilat I lIlt, "('nl,-,.I. ton i'an JIIB) put' il |IH) 'llnl fnr Ihi- lit' ill', nt nf ii nntifn' t-.M t, n si. of .ti i'I|1.1111'| I It1iit, 'I ili/i-s mil. ,," u.s HI". link s.,.1 I ,.,i. |II'I.I.I.| || | 9 'm'M' wnt, kinu r"r"1''. (!i-tiinorii It| lu.tu I-loll.

I tlu ittn thai tinllallim" nA I Ohin ,IH iroimtIn nhhli till, II Ill, pauihh-I i hliiHi nt K...I'. ,Hn hl..I.) llniiwin/nll" all Itil'lI'l m.,itli' 'i' .nnn Hi" hnk U" ihi 'mi. I hhl''I., 71 ii.II ;. pn .i,Iii, w ill, m 'i nish" tin ,n ," .,.. HSDM ( *n\. IUI'.I.ANht: ul.' 'h| hs..
i ,",1 I hh.'-u tvlmlInm' to Ih' 1.11""'HH. 'I n Mr. ,\. K. 1 hill! It'-Iii'urShi': : It ri ht'It
:1 ( "1..1.,1.11| .. I I'AII I .t ( '\itinn l i '$ 1..1| IN'iikin'ola.' Hi" "1'.hllkill IIOIIH m I thin ilttnmlnli 'm'n liu II''lh ami tUoi.RIOJAVAMOCHACOBDOV I "'. tiv'u: t"i\E4. spin' llIIlhlll'tI'i. 'ma' I li. |"rniii 1..11\ i.niplmiialso ,1 nn pli iBiircniBiv that I h IMInn | ,

} I i I I'I 'SIAK si'in MIH, Manh. 1st V'.- IlnIllline li! 'pin''Ir (1',1,MI'I ( JIIB! tin'n Hi- ( 'nlnm 'ill St hill m"nln 1 in, M in'h, l i4"iI l, h) "I nm'HMi _n. __. ..Mil' 1.\I:. \i I S .M Vln,,,1|! Us, I'" 1'.1',1.' ,\ f,"n tn"'.1.1" s in 1" ''I 11'HUB. ) inn' -J IBS! H Inr B nm i tlhi,' pnm tt illi mm tisin li

I I I" "Igil at NIHI: wnsli I )' 1r..r. Ill,'h. 'I ttnH ; tthn tt ant il I 'l\at ,nnil. fr tin- onm' "i"< t.t'.tt nmir' < 'nniIH .\11\'l.i"m r."" 1."I1',1, > -I, ,11,11 I I. I. .I-M\SII\ \i ii., hull| M liui "I.|. htil'lt',, |, nut IHIIII Hon. I l'u.r i'Ii'iiim BS, sl.tit's, ami
11.111.,1.1) I 1..1,1 \1' 11' ,,, \
,1. i mar tl-nan-lin' Inr nil Hint
I mils. -lhJ"'I. "'h l ,- AII.r I (Jm-in ; nr, tIll paH| 'r itsIi'.i, i il li-t, a Hinnll, mimnnl., ,nmlilnn 'rlanil," Mi. krs"it lint IIIK l-i-i 111.IHI| .i ol' tintixBi It Ill Ill). 0. pin h) Ills hIll) t that 'ml t hntnitvr,1.h t-i ) aiu'tu tint ul ii.BIIIpiiBsul I'

('mislry of \\nlir" 'Mi. 111.hl.tll, IMhih'r" h,fi .( .111 I lhal linnIh-' l nli tiut't hut\ nun"' l"ir ( .hilIlu: ,lull. 1' lulu'O, I woiilil iiimiiKinl lln m tu all w hn w.ml n Ml'I'tlliir

j ttim imt iiniti* IIH lmi { IIH (hat, nf Hi. 1,ti,ninxIH -. In ,pn I 1"1 tin I 'i llnl, .Ial.( sih I'm" l'i" mi H I ,mini I,' SI. 'IhnmM 1111.I.; U1'1'r.r '?!:IBS.n rl'slI'u| ifuih I 1 1 OIl ru.
.. .\ %tOlI.l.MhltII': \ : I'm ::1011:K.linriiu 1/1 .1'.1. tin' 'I'Illl i Ill.) n Il :Ih ls, NtI 11 lull t I: thi "',,|,1..11, (IVIIIIiit' 1.J. '
luiu.Ill ) 1" : '
mnl illi
fnri*, Hni\pt 4 tti r til ) putt" tt a i1|1't inlmnin
1..1. II"'ohll. "fl"'II s|:?' | ,, w I lihlulit,,, ,, -:|. !e tIuuilIhtihIih till, I HWM' < < ..MUN.u".1Vli1IlUsHI ;:
\II.t. :, < *
I.\ < "I Il1 \ .
I I ,".'" ; Hi" I onti'nlion ">r 'il-H'kn I '
iMm i \ II1'h'll liiniilI, !
1)fr"I"1| 1,1111'11( ,1'11 ppuliliinnlhi "lh'III'r. .\1 .''i ,mil, "I.| u I. .'OiLhliuIiIl, ,)) |. )II', :, / i'Ithht' I 1'lt'lhl: i nili AI: \Nl\s..

lif luiiKhli, 111,1 I 11' I(llgll.,. r.111..11.1.| hippiiu nml, I ImliiBiilal 1 It'uiuii..'. ttliii", nan la- nan tin- Him' ,ki" "I tin,I '11",11"1,1., 1 1 '''I,, :.,.. L". f.4 i I I '1.PI. '"" 'ant'. ih IIIH u"nHi I lliMii.MiBul I ,\.K.IIittiin'mn I I irtnlil.ii .

'I \.,\1.,11"I''h Jil I I ..in, .rs', 1'nn- h'III1.1 l Niitinilnr, In tilts i.lit. Mi I'. ". I'. 1111'h'k'I.' I'uiiil I us r-h H\ti pi nit. lln .\1 I lll't i M l WII..SI'\OI.| | |12, ('hull.,,! I I ''h,' inn nf sailtlkHl 'il I.' IISI-H inr KIHIII m mlliH, | ha\u Inuiiil

nt II:nn a. in., l I'"i. rilnnril Hi'..mkH 4 olili, in I hhnrl inMn.HH lilt"'hi1 1:ihn'atmnof unit, nmlI tin| ''Mm. 11'1',, |I. l 10| :.. U HI I". tin'm tin hut ill tliiss H I h IM urIMON 11141, tI.)

I I".hll 1".111'1. Al I I'l' :'no a. in.. i I""j. I'IIMHKiiti' Ihi-, PnMli' hIll 1 ""' Nil ,...1)|| nml, < il-ju'IHof I ili, on Ih. 'm"lint.nnI .11 I I.',.\,rj I 1,1111'.1",1.,' ,is 'n, Ini,', .II. Httlis.V I I 'liIshili'l 1. i M) iBlir.injlt -( 1MII I tIll l.s(
hUk.'I. I' uti |; | 11th. :.71: nm mm ill'| AlkaiiBim.
IIi I 1.1 _ _ _ _
niiiitli nflilH loi-tiin-Him "Mn' < >"" l1IiluilIit tin1 1'\'ltll,' fonml .IBOII| In xat I In-, 1'1 nn tin 'tit'I i ,.i ti.hi' '., .\ 111"I'" II..I"| in dsi, MSHM r\-.o\.U.It: ( MM.I.I u.

i-f ".'",,1... M ::IHI I'l. m. lIt huhi-rl (lollnttlnt'' "Tn I MItI't I. mitt in pmt" tthii", -. nm KIIIII-, "pitnu ,.1 '1.111.' nilh II I J .thll .I"hl I fllll. 11"i"hn'i :M">, :U'I'U'I:. I liinl hub kh.il* m w ( i } nt ili/nl Umst 'infuniinriiialili.
ol I I. A I I', l, | | '. huini Ham
ll niiHumnf fin llnH| "infill nml lilIIIlit itlIlIhutit, \1 1"1111',1. i 1'MHI. pi uniu ttilli
tm
'|iiiarli-tto Kiiti- .11..11'1. 1'1'1.,111"1,1 gll-I"I""I. IIH lln i puts It .\11 .'"hl 1 h.II. "IMshi, 'i', TI.I, M I ETI: I I 11;K t tin- : ; nttm"n grout sIt isfut'i lim. U.K. Mil I I.I.IK,
'
'aIIII.
tin leNt tin I ') Imtu Klti I n. IIi.) ttiriii4iiBiinl I Inin.in) 1111114, i'f Inr 1"11"11.1'i, -- : .VSI ( 11X11VAl .\1 inlii U uhi'.l"I, H.n IHIIII., t ;: .("' I"" .111" IH I Nni'. J I: s--iniimn' m' ,trkmisiB,

I HHHlHii h)' MisH I 1-ilntnilH: ami, MJBHSI (1'11.11111.1 liii I Inli"Ixik .: '11': .MEMui t I IN i.:,( '.\ MIIII \ 1.\111:1 ;:11'1 ., I Isi,n. 111,11',,u, I Inm I :1:1,7m :Ii.11. .' _. .hll rllKltlllK fl.I 'IllhUI.VI( I;\ ,\N.I.Mii: | l.NNtKIIs.

l ",'. MHH| I I.:ilw arils' IH'HI ilhul nils mil on inn ; I iTlIlo" ill mnliormia intiiiniiHl thin INK' .\ D"n.I.,IB 111'1 \t t iult.| i I lEt,: .. :',' I, i I'll| miHiltliIm" In" ,1"11" >' |: '
llnnnln, Hi.HBInhhli| him I ,',", 11'"I' I ). Th.I 4lt'li'tii'ih' I tl nan \ II.' h .1"I is s |I" I. |U j, ,.,|I. |;,,, :w1'1",1 l h\ tin i.,n.,nt HIIII Mi.I A. 'IV. I HittkiH I -liinr Slu', : | (tile
in" ;
I Hangtil; ) ,1.111.1 Ihu,1,1,11' lilIiiiiiltg ( hat tin mint" nnrm loIs maili- its Caucassian Coffee Saloon. tin, M.h I l.rn', ,,1"h'," "vs. .Mn.tin ""- 111;l In HM\NN -'ii.it phiisiin m lIi iMiii tIll' nfiir hut itg
i h'nrl)mnl ,Illi ""11 pnni"r 'nml pathiM.Al IIIIH thi- Ilin'H "' a )'ai'ht ; mil)' inn- I Hum iniv f li'nunnppi mam t' in I 111,1111: inn. si h I.,'nis I I K I ,11"h', 'tint hrlll"I"l K-, I II.I IUAI lull .P\ I I., .MIIH l 'ir. win ii tnm' mn ( 'i\ ,t:ill/u| IMI 'IH t.i'l Hi '

lim IOHO ..r tin imiiirl" riank, Hianliltcn 1.lrlll", I In' i )1' "Il nallnr -n mnlhii, 1 ma "' I 1I'I n 111!\ in"r- hit 'ti I I'N tIll Mr I'. jl't.:Im. .\ ill .h,1.it I Iiutul!, ..'t. "i... I I'K! ,. (',,"oi\,ii','., ",.'.I lust jMii.ni) srhl| II it' ( rintu I IIIIj tI '.I (I.
moiiuif hU inlmllahlipli IIIIIH 'Hitci 1; 'nlnn nfm) naiioii han I"'d 1.1.,1 Mn, s,'h \ ,IIIt i 'I ,ill'in. ( "n LI:,, 'IV. l'INN.:
''11' 'Ih"II. \ l Itulusll, 'I. I, lilting 1'1 lot, ,illt il I, .Mils,'hi I '11. I I PV i,ilsimi I Ilimkht I I 1 :1.17.Mnsih :U'I'ln:. Flit! iM 'I'IIP I ltAI't |I"'I' Ii .Il'I |1.1)| .
mill'It to Hi","'hi-'lil nl I HIIIHI* lr""I. ,\In' "''11',111"r for Ili'itl'i't 1 inn of Inn, 'H, foi, titui'tlIt' tr ., ht I ,, I I'ilM.nu. ,. I j 'liii'I I Hi'inlil I n* Isfullt. '
nmli il nt.i M t'u') tiling ruut 11"1",1. ", \ I n II' i ::4ih|1. ,. I hi:li tin i'hhtithiil, ( n- liihlitlulm mom.nn .
nun "" Hm it lid ,,," tota fnr HH of piiBBatri' ht tiailpnvti Mn 'h I ,, .t \ NEl 1 \ mliiiK In tin
1"1 proffrnni .Ihllg) ji 1..111. llnmlti"ilIt nl" thin t't ""I'II.II".'"',Ih I in'n M 10)1 \0,111..1.,1< ] |Ii, : nni iniriinisi, mi'* m Hi,' iiillm Mr. lhu't't itt s' Ii''t%'
piiunf iiiniii ttilli mils, in "r.*' \ HI In' inns I ,' 1 n. i iIIIH h.'i., Sinwi'-i" iimk M\ss\I t Mhl:Ill/ill lilill'hl mill I I'ultut, Sniinu'l ) i-
Ik" 'HI I "'ilnnin I "
J II, 11111111"tti"11- not i.\H| .,liii ant llIIl,1VIII 'h.m'liiHimi fr iili'. N ''"' panu'rnpli IHHO hIt lll.'IIIII.IIIIII""I. u ti, Itlll'hi ,\ ( 'h 'i'hli&' '| |It's'! Hik, i 1.17u'Itun.Iut' < ,.. 'tt ill i iiBpniiBill, .' fr ant ( *'hiIltIlIl..iiiiiliLiuiil ht liiiii, uuuth i that,
,1"1' ; ltuiii''i" i IH Initim ti I i t' In Innm, '"II'j at tnnlrailul htlnuinI I ultiTh'' lit "'"""""' "k,' 'rniiblmnt, Hi,i
'
,nil. I In' 'I 11lllllll1 i I 11111111'H tt Lid Iliiallti piHtiiallt HlniHil'| anil HO (11111, %11l1. 'I Huh' ,1.I.t t' ( .
hIlt "tIll I, I p tin HUI-OU i nmInt I Hllill tl'. .
,1,111 I : .
'him.il thin nfii ,"".,", ami, tin* imiBt. or I Hm hIlt HItin' fain In rulIllHlIuI't| | il IIBII| In. Hum' i ,ml I ly mil) IH. minimiil.ilnnhl'i, '..-, \KKI.I': ,1 (1. UlllinsrN.: M",.I"i.M Ht.lir IMl'KOM I>.

"-11'11"rn ttill I I I hiti, Inrmil limm. lit. toimirrnit 11, : inih! tti'athi'l' of lln inli"I' pn"i" il; I 1', "1'l'I"I. t, in II, C1.r I !, 1.1 I I. I I'In ,/, I Ll'01'., I I It MIIHC' I o., I Illlsl n,m. Nx? 'I 'Ills Ii' IV. ApiilT. lss |.

', nielli lli' I IAIIJIs., .iiui. InllHiimlalli, tntinIllliil lthiii ,19111' 1111' I ,; \I. i ::1 1 i ", i1l2. Pt .v r. A It, I t.i itt'-h )cuu r Sir: \ iou r lIlt
------ ---- - --- liimln iU I I --- -- ---
I 1,1(1/11 I In/ ti nti')tc-shiH.il ruiltul ,,,,
BI nm I Hi Him
TIM I'Il.I'r.u H ---Se- :. lihttiHiln, inn inlniB, r,1 nf tininni, mil" A "'"J"I.r. tin1 tlliu'illiIl' It lIlt 11111"1, :011'11 I I n.: Nnrlh Will' ('nlni, U'I'I'I1 :. ami am % try much Kiutli, ,1 nl uB, 'tt ulillhut'!, i.
(11'1'111' uiili I Hm, natal HI| >"II-.. Uitii I'lilii-,
r"r""I. di m "I In tO mlaniH-, at tinlul, tlI'rll' I t.uur.'ss nlPi $ iI. (Ill ('illlitul' Unit hiHimanovM: '
'I In- ("ll..Iitg\\\ lId ti'li'Krapln il I lln- ('t\I'1 Ih Ills W lIlt,, ttilli llii-Hlap'i-ttliii: .liBhall I- ,nil mil list nl.lil. 'lint .VII lIlt I,'. il I mn' lu nth',si In Hi Hail Sin''Ih nl II.nil" u HIS, }EII4; (,if'II.'; SI.Mill I: I 1:11:I! 'thin "I"IIIln. nunirnm ill tll'&' I hut oitlHi'in ,lut in)' uhl glansoH nit IM' .iztuL I HIll
hniilak 'tin rpnitutii ,
"n o t'I.li4hiiil'o of Ih,' IhlilhhiSilhhi ,
Imnl, kn in Ih,' KIVUH: I t, nitu'ili',ilnilhinilii .\spmall, ifH.'imMMIII I( ,
n UH 'tin 0 nm nntvciu im.
frnm I IIIB) I illmall burt
-
Ml/Hi .sjirlnuB iilxlilIn .1,1. "I
Ihi- limlli'H na
I. I'I"II" ttinpi In I i "" pit'iiBiinl I turn', mil, \ .litnx II'N\AS. will
I ) ,11111. i-i"i '''.'1'' limits | ,' "I. Al \\NDI; : 11 All A Il.!
n fin mi* lo tills $ prlinth n'il In I 1IIHIllIlIll thi) ilit an l In- nlilul. 'IBM "I I. 1' ) I In* n HpiniBllili- nut ilihlxi
i '
I n i ll'i i
) '
I anviiniH 1"1 Ihir I llutiltutiuilulht' '| 1 l : I K M l .MiKr Slc't'tur I H '
,1'1111'1 1"1,11' I I', C ) itliiiur'ii It iinl (,f | unksItiOK
:I J. .
1"11" nla mull mil ntittai-iiil ht Hm ,
makliuc tin- 1.1\1'1, | ul Ihi- .1"hll'' tti''ion i.,linn' ii'iiiiiht patiiollHin' to Imikirili llllllh"I : 111"11.| i'lit' 11 H'tnl
m'U ) tur. anil t.lhir HISIHIH, an. tIlnil it'll' N "I 1 IMUKII-Inn fi u\iur: : ti-sBil I. I II.! I I. ,( Ht.XsN.MiBltr.|: |:
( ,
( 1,1".1 I" (
MhimtlHIIII'H lII'1"Qit '
1111"11'1'1: lat I Hii-iiiinliiir nf tinIIIIIHI| fr --- --- 111 I. M. IIHIKIIU.' .' TUMI ,
"lintnl( $ |Ill" I I:10.lllll.IH: J in I' IllilllBll II IHI In ttinulul Hi it th' ""h'.I\III.i atf nl' Inr hIlt il'htl. 11..11"1.i WI."fN.I.. .1 lt*>MUM* for '
; .
; 'II'"hll i ) SIr .h,1( I'I''S: \11. \ III''II.S.: 1\ N 'I 11"1-11" It lit :i- : -- -- -- < ) Aim him (.11.' s,'his ''h,' pmtiiH' ,1"1 i In : I il. nmii tin. ') Il' AM.II\\I.u : : 1ISII.I: ) II
,1; "",' that IhiIH aiinfnl i liihli-' of tinHI'aKinill )ttlli'i'. lll' ,! .1"1'i lIt Wiui'illil| ('lilIlIiiI the llu, Kaii1.i
s.l: lil'li. |
IllS ittt.' 1 | |
'I IH IIIIH \I.II't I l HM: UH la'its, ami, p. 'rHiins 'an in-Ill d I imlIn \ ml I i'ui t III : H |, I'I,,, |,
Iml Ill prl/i> 1"'IIlhll.i | ,1 I"I"".. : taki 1 lln'ii' HhaH| r''I (.lottlnx r''I"| (' I. hn'ki, IIH I IIIIH .V l iinnin, :ham' l.i.bik' 111 1 10111111\11: t I rlho( "f,1 la. | H ot' il rt'lliIulshiitlu| Iiilllhhlht14 I
nil I Hm 'IhU pnn lli.t* nr II.BI mi) i"f tin B mi' fnnnant (1 L's' ton I titnos I I I t I I l.uliontthn Iran 1,114, Hm HI| lli', ,' innl -
,"1'.11111. ..111 I was lInt ami, I'h'IIIIIH rnlU nml 1 (II|\ limnnn 1 : : :T.. ijHinant 1,1,11nliil
i 11.11111 Minih, N Miss I I. In' kir "IOI.li."I111,1 *' lln int. hi \. \ Hank' '
\
1\ lulrlll. \: olln'r HIBIIII nliilsmttr HIIIII Hn' | ,' nr H, II-
( ttspil'l,!
ho Mullii'M
Ilin
\I\|I"'h',1 iinarilniK i mnmiiliiiiotwlxl I r4 ,1 i mm* tin-1,110 ",lilt lIlt nnf HII,1 1 MIBH l \ I, MIBH I l I': M I I Itu"', Miss I ,' ( lltIN. U hill inin" HIII i. ,il. "'.Ir I till, Irll I'lkml huli t hIt Shill'' ( 'hIt''' 01 g..iIs. II ) ,. tails,
1"11 .1' l ,
ilnl mnl ". lHuimhiii'mvlillill : "1.11.1. hl''I: .> I l-llslii| | HIIIII : II lii'lou-1 \VlhhO\ '1 In- 111(11.
\ ) hllil"I, 11",1111', HI- .hI11"'III' Ihn pinihn of ) liii'" %r 1"1' : IBS I i ill" Inls, .illil |I"" l'Olli'I''lt. ariHIamiHiliialiimn' 'Hank, H." ami nmii
Mint I I. Mink.MiHHllma .
'"Ill fir in Ihn, I ll.ml In lilt I IJI'II'"IIlor 1".1"1. 1".III0I.| | :II.d-nan .\ ." nl. 11".1.I Mixiil nun, sa k,'il I. ,'.n' |1"1', ,'il I In,M l.'i: til lim' I Co, '.IIhiIll: i, I in., Tin Ellhuhltli'' ""I1,1"1'1' tIlt fiatim, hIll aii>

3 nil (faii-mnnh I III.,IB,"us, lull : 111".I'h',1. (lit-, .II' .''III'; I I I Ni ". -wlihli- -- nlli-- hull, lIlt'l 111,11 I h.BB Hian, 11111., I,Ms. 'sr .''I', |II.h.,, |, : lull |'iuInuljis.; I lint il| | In | 1(11,111 Mill mi) | r.il.I.M '.
: ( '( )tttI"tthIi..htII': hiir-. ; ,liniM t (nit' 'n, ,Miami: t Im; .\ ,I. asi 'hll. il Inns 1 1 I' hil' 11''' BUI kill I. ml' |I"| <.!' ., pn -
I"hll' --
Miinim-tl.l till "' k. Iml Innl In"i'n NIl 1l11 'J'II' !luius IlIlsilil I 'lots, 1 I < -'- .4.-- lltY
I 1'1 I I II \Vtlt M M ir.liiill, M ilnhc, : I I' -lint" 'tautI pltn, IB IB l'h""I.II'I"III' tl'l'lii Inn nt' h'.111 t'uui' 410 |I"irlin I 1111 I, I'MISVAUINIM! lb.
l \H-I till h I Ihi' lonimitti) Hint 1'"III''lh'I.1 tmli ,d Ih' if I ih M II' il t n. ''lkI.' i'11'1"I.I / 1 l.iItI 1> |I""r hushI .
1,1'111) ) tin- I1HH'J: t \ (''\\K ill Ml.: 'III!' HllillHsinllof I,: I 1 llnlnill, Nmniili" I 'mm ; I K: \.Ili'ltliuil' "n us I. r"I'I. I "II. I : I i.".. III.III im |toll| ,. I '|"' I I NEW FIRM. ALL EYES FITTED
I prlithai I lln ri- 111" 1",1.1.
.II' Ih WIIIII"1 lint h'I'I.1 Mi ,lhiI"till l'utlhltl.r t'l f thU ,ami I Hi- N \Il ; Mi"' HIll Mini I I I am..' its"I 1. .\ ,-""- "hiil"in" Ilr.II'.I"'I'! ', I t\'. ( I huh'i' linn"' "is. >fl7'in 151 1" AT' 'I III:
rIuu..Lthud uo rI to !"' ) ,, DlUi: HUM OKW.
1"10 E"'IIII" d iafiin "naltii hiss ,
nmliiinim I' UniiHall, ."' lit' liln: Miilikin '. -I h 1',1., at I, jh\I"'III'' >'i'tlNi| .hsr |hIll. ,n
i ; A
pmllnliiK" pullt I.I : : .IS
ii'iM'lhofnll nimmiil. 'I ilithlliix nflhi-I 1"11'1,1" ,111.,1 I ) \'hll I Inm, 1: ilK '. l"i.;HI hill'i tunl. I Iimrsm 1'\11 ISTIIST. A.
IH, Milnauku, I' I II,in Is 1I'lh. ', I ilIhItItlI D'ALEMBERTE.
'lid il in h.llt Inxr V ,
lip I It 110,1.
i prl.imay IH "'llIlItiltIIllt, pollllihni, ,t ll ttllliirlnlnlt 111,1 Hpiiiilallni \11. .1 mil sn 1 n l-irhnshi I I. M:f. I.
.
-- ,il-is lam, nlih luri, .
|Ilihiluiu'l .
: li' IIH 1 1 u IHI m it IH IhiI'lnnlni, ; man I 1111,1" it',*. ,1 t II Hski' ami nil','. \V IIrl'l''tt "i. ( ll I II IS sf ',1)1.| : | |"|, .1| ,,||,||hI,| ijj| 'I I | II ,illim 11N4..1II'I: l"I.A.,
not In '"1' kin HIIII ss nl 'linnki': (lo iiiio' iiioii, li.no In'('on.ililc : I. 1"1 Mr. MinloIH| pro- When*
r"1 : WI MasHHNiilkirninlttiri ,Mlanti, imHintim nt nf UUHLililiraluU.liHBiHcanlii
I I Im r ?
mi
I 11111) Imp | I ; ll Hi' Ihlluhst. u ill
filling( .1.1'.. tin tno .ilium if Hm I 1"1. 11111'11'1,111' I hat Mi; MS. It. -. inn.r 1 1,':ifii.Ki. '."' t''luIIiulllI'u't, ru i- 'th KrintiyiiiiiinsuuiirBlmk ( I I ,
In 1'ioto lo our I hilhillll| ,i.iih, |
kiniitllhrla 1 I. l'IIII"'I' ,mil pm
nml 1 hill : Iim: 'lai' kiipimhiimla fall ,
; Stall', tNt Iwii'n whli h | flIt it thIrtY man I Ilth' II" r nisi \ 11. hnniH, i 111'1'' / ; tutu.: amlinnii h |iIliu 1111 1' ilitilltllt ht till t'Illtllhthllhu( I I' thu (' t'.
I u. tl"1.1111) MillthnV I II I MisB h I I': ttCUIO//l tit : Ilii."O nf hit' llZll, M"'iln'IIIIH mnl nllnrtnlH I )
I I,Illi"r l'i\ nil'IIH. I in tin- "hll'I.111 inli"n BH| of thin |1"1." 1.\" \\nlBini, i lliiini-sni| 1///I"/ 11-1,11 11"II""h. .| ( tl'h ( P'Ii.Ouut I
,
lmi"iii.'lnlli "
( Dm.
1'1111 I
\ iraih.
I \ I 1111) |.'tllniH' In fniiiiv\1'1'111.. Till\IIIII,1, (l'i'n- pn'HI iipiiilnn nml I pnftiinnHnmiKli" 1'1"1'1 | HIIII, Mi I ,ttii I, I 10111. Mn Inttall Ruth, till |11'1"1 of ll Is, (haL oniti :ulol I II lit I I tutu. ,MUM, 1".11.II IUB|,,IUH| il 1; I liijuni1 I I tin. mnltimnl) MiniuUA M nhlos, "I'.I|' u i,,Ill". "A

I""III"I.I" HI'liiHiln, Inn,:mm huh iMiIl i llun ; Ihii mi'iiiniii nt' tnnr' jnnin$ tIll, I 1th i ,1,1111 t, ".1".1'11| ; 'I' .V 1'iikliiH i l NiiBlitllh, ; s .1.1MO I iIl't'L't.l! | |I: LI'I.I IS .IU' Ml' ,, ('ll, III lint t II"in,"si 1 luilIll'1 2'If 111'1"1"11,1|lili'" ,i |liIllhhlih' ,| .; t'tsit. Illal"I nt I 1"'I'li"'IIC) 1..ulio: -.Itin Louis AndersoD,

tin- imnlu I llto tlnist HillY .if, 1111) ltlu. Iutl.II'rt.l| inilinx lhal I iln I .1 III no ili.|"aif< ". | ; ) tui, 111111.11"1" \ \ ; \\ I Hili.1,1; Int.' -- In,!. Him nv' Iti'i |IllIllIlli|. llt.

) w'hHil. uml, Illi-rullv tiHik 1 rimlnk I. nn'nl nf I tl' "'11111. nf nlhi ""1'1'1., nml, 1 11111"11; I' .Inti'u nmt, IC'. l.miMvilh. ', I.I: ('Icauti t II llmoiilv I nii.ip ostiail t bat I I in 1st: ,. II I iii skim Ill)', l-i-st' ii-uiin. |s, fil-jtiMm! ( KI. MAIIIJI'is, Jit. Bill Poster

. 1.,1111 Jni-kwiiit liln. tlm nlhi liaml, making nn 111'11 I ,,IIIH imnpailHiniH, snmm '" nml, ttlli"*, l I'l \\alirn" ami I tI'. glvi'ii HIIII-IM! l.tlII'I.il't I I lion In tIlls |Hl' |.il. City ,
i by HI'tl. nn .*, Inlsk il,'nlmnl, |tr t-nMirli'H ,
I' 'h li nf I imlltlilaalnpinlmi Miihl I I II I liHkiMiss h .\ n.ilHBiin ( iilulibl I mnliiims.'
) nn) pnfniM) ( "rutlull ltilllt't: | | ;
: ri-iilvt-H u llniniilal, Hiihu III HID nil)' iftlio "i III.lloll.Iil. HIIIII. I list iiiihr paltnlH' ri.:m; IN'si l'rullarl.hl, i to Pst mi'H null) I iiiMill.ni,,
,, I'irni'r purl or Hm .pil/n, nml, Him miIniiHinHH i I., ,nml I li"lii-ti* I i'\fn'|, B tin- H.'n. Mnluli, '. h: K 1"11.1.1.I I liirnniak |l"l'llg0 "I J.\: Iti I:.\ I\" Co, I.mult.' II 1.71). (\III"S sri:us. 1 l initial nml UHI.-I-IH nl klm. i ni |,.,.

I' u (' Hint nlnt riH.ii\m Hn* I linn'ill nf HI'II.I"IIhH"1, huh innnminll', spilnti, '; P't.h| I'nlini innl nitr MonUoinii"') ,\I"IIH. l. niltsn Mi. |1ir i t ham I I. $:.1.II.SMI I HUHKIKH I Hill I HnanlHln I' I Hi hiBtln ill:.usmnl
mmn'
) ; h'iu'i sin'k, I MI"? I l.llliliclll'8" XctV filliintiiiii'o $ I IIhllll tt 111 ,Iu all woik al ,
I that In'in'nil Ph. A Jlon I ,no in lilt tt-it" tta) 1"1".1. ruiBiiniilil rulm.
} : I' "IH"i'IIIIHU nho U JttfksuHPtlli', intilli-illiilhi'liiiimr. .\ 1 MMIIIIIMS II,nn. .1. KitKi'r, I'nip'i. I I.u'titt' IIH ) nnr .lll.I iminli. r ami HtihHI Huh. .Ntn imp : I'! CIOI llil! _lti.trj.i I.'Dr.A.Riser.

f -- IniitflKnmiral, .,ln" .1 1 Iiiili'i11 .Ir, .\llinill ; K: II i < li nilh'rriimimlimi 'npli I II tin' I 'lu'th'ttuh't.i: l 1"111.I: 11. U"'I. ..i"I'-jl"I'I""I" ,' I j jl.ll'CI'cI'II, 1111 HII.I 1111"1 I "
W..T.V. "',111"1".1111 \\IB| I'lilnl i II"lilt'lIlY Aiinliiiit' ', 11. "''',il. |1' r |>,, |

, t u, A vi', or (Ill' \V. I'. a man nf uti-ilin *, intiKiIt, hull, 1 liimirnml ?tt I ,sit iIIII, I ii\fu| MIHH Hi'n. Just t I"'I'cI'1' fl l $niiit| | of mi I.011II l.\II.' --liinliHl: .nmil.ilMl,' I.VinT( ; tHiuar : nl lowc.l t tli 1l'u'1' '", CI'ecetII
u )11".n..tlI 1'lili ilnm. Miss Nmilioin, I 1 MIBH Minlilnkililh :'i'B" (,Ml.I .
T. U, II. ) .1"1,11), Irl'II" ut tinHaptist '"11"1 hail .1111)' ) i-ir i ivpuinu- ; I: i K: Ilin I .nisi 111,1"1.)., Nnslnhi" 'I' lMII I, 111110 8)111| Iniiktt In-ill nlljclCH. 'I I Ht*. ,small' I "Ilh.I ., :liiik'i." I SUii' ,
iliinih BHilul| ili'putt cnlliilnrl I Ihink ('tIll iht'ihi I I I I" ihi. Huns I I. I lusit. | 1IIIg
(Ill "Ion'riiini nt Ill'rIlt. A '' 11 III-BII | Bimpp r, huh->i n 'iIHIIIIHI. RESIDENT DENTIST
lurgit iiiimhi nf Imlh \ j1rl.HI.| liu him fur till inhiliiui.ihliii thin that. ', S"I Hili'aiiH, \,1 iniiilsi i N \ .\ W -S ill'.inn, |ijt> li-iilhss." ,'I,,.. I ,n'lir ,
11'1'Ihu I Hutu I l>riimak ; tutu s |.lill"'n, lt""'IIIIIII, h'ltluilIililtlg. II ,iir ('nt' In-/, iti'. .,it tin "h"I.' | ,'1e 't.,
laN in (" llm-nf iiimolinnu 1'1,1'4!! ; ; ; gultuilhIll I
!ll M t 111",1. >'. VL'nr, I'aliii
|1"
ilint who
rw. A.hpinur, rBlilulIII hlll'II' \ III)
|I'' ., liiiin) in'1 -His Is.
k 'I 1 III' Ii II It tilhiihii.' | | (Itt ti rails; lillmit.Vlhiin i hl'II" II ilr 11""'. lllhl. iiif! ll'dl' ) sliuphunl, -. .
Inr iiHiinl IIIIIUBIIBI| | |Itu ami uhli' iiwukiimiiiinr ,mli 1, r ri'i, turn > ul"< t. I uiininl Inr lln I \ -- .i il*. I A* :M I 81I I t't.r Iiuurllisls' !Hitiam: :',' U si I lut, Him, |Ii "I rust|,
,.' \ I Ih' I ItiiliiMtl t N \ ; .l' "i'I'h|' l Uliniti' r, MII"". lim '' : i'' 1"11. '. in-tt' 'I' .a'l"1' | | liniii". t ll'tlh|,| |,:iJr| hi _
iminiH wilv mhlul tn ,. lilt' I.11' a|1'1",111111'1 inn 1\11"1', i I Hi or U t lim I Its'-.t Ilio nl llt In iIN1 ,151', "k: J"/, "I f inn i I",
11 Hilhil.ill n ,P Kj H) N \ ; lt IK W'I) lni ; ", ml fir tin 1'1.| fiirHiiliiitihiBiniiu.Don't '.
1"llh."II.I.I.II,1 "1 itlnrt will HIHHI IniniiilulunrtimiUij 1 him I Naslitilh.lilt '. 11. geith'91" CI'ulilt t nf i\ciboil>'. $ > |tlh'P;, 'I.nil h |I" !* "(', i I'j'Viill.lJnoumlnpuaiils ; Washington Fire Co Ho 2
Ifulh .
n 1.II..r, 1"1.| | A mrilia U"'I". I.) I,Is Ihv.tt: I I lililo wlllt isuio'lluoiitoir.iilCnl.lor

invltutlnii In I'Moinl? to .\ Ini' ,"r" .1.1I'll (I'muilltl.Apilaihliola I HIIIKI I .- IlI: Ni\amr' I'lnp'r.KMl ,1gclis.. (''"II' l-iiiiliiic, ( Will, (ill It \
-. --- ( (lii glt \vliuiiiiiiiiicil
In tlm iMiiiHiIn( ntti in) till nii'i'llni" m"st 111"1 i 'I Inl'i n.aIn allui, M 1"1..1; I \ Hat iii'II, I lull'linn -- -. h I'": ISI r.. \'||'."|IIIII'| | )UI .?!, nsBitip, I

I'dmwJay' ut3 u'llnck.AD.MI11Iill : .1 I 111'1 I'It ". Nutmk l.lirliiiiksami lUiuniit' nii'l' I lliot-011,1 ,a. Grand' Pic-Nic and Parade
Ininimiilal' IIIIH im-rKiil Inln lilinimlnjil.ills I ; Hninn, l'i iniHtltani i ; \ P'ut 1.1'1'I IMHI 11. 1'l'tl11

; '0ll... ', MI tti, h 1' 1"1 lulil., I(hill' innrtnlHiiilil II; .Ililll'h M 1"1'1'1.i I.\ hilt ,Itil., I linl 1'1 Al' ll.Nllns: M .\ \,:'r (i\lt. I m 111>i I.. tl.i\II'K. H'"VH.Jl IN..r'.'>liutrrt'I.|HI' i I II ','nl.. 1.811,11- I.-)'-n..i .I II.)- lit-'nMinlinin.'ilioielsnoui.iinti .

A ilw'Ulun III the tuiu "f A'"' hill)', ttln.n II 1'h'Y" u in'IIIH' Ihlui t Illiis'I \\tiruu'r, 1'1; II I I MitirM t Mid t ,, I.I: I mnh, II .\IIS ) I 11": I'lninit.I / I Hnilli, 'nt, fa.'$II'l r iln/I ')' buiii-i-, lioiiylii 31,11ti1I: ll1T,, 1s75l'hiitiIl.l ;
11 tniBpnrt I Iml .1 I iMMiiii.hiiin' Kalis:"is; '| "'1. IIH, fi I.:'nisnl| IMI.USHISH. .
p WIll> w IIH tried Tin win)' fIr Iliu .11.,1111, 111 'tvllrkiitgh.it's" IhII"I.t, NninHAnn I : ; I U' ,I ; l li YII 81'1; inntipy)' l I.) ['muti.it.lnj, : Ni.\\ \ "Ilk, II hit) lu"r 1,1' ,II. to I l'cl.n'ul"I1ll" I 1/1 Ito conijiatfil lo :

( in'Km mi Musi'iip. nhmf' tll duly last H'hillnn III M a n' 1111'1.111':11"1.1 1,11,11"\\.1. I Utiuss. MisBimiH.f 1'1'" lot Tnko
:
1111" 1""lhl, uiuthhitg ) -, ("'\I. onr tpi-iU at i'tPHiTiil Moic.l.atiiliplli'ii ti.i.H.: rMaml-hi: I rilninnilh MI'III'H. 1001'11'' 'I'rlltuhuig linw I II
w"", 11. ..I.j I.t)'l ." ,, fnr h Hm Hiilo ..r '" 1.11 iinnitt.IV' | I'iti' iiiu.t{ nullllu|
.1"11'1.JI'I" muiiij.iusi nlkht uiuiul 1,1. n 1.1 | | nml, IMS| il",mmnl, I.Kt\u I lUtn & ('o., lim m nml riHit KILOT, A l'il/i |.i IK.'
hmiumiln: ailmlllliiK till ",.r"IIIIIII II piuiuliifl.ut' 1,111. rmuliiK ( NtlliiNtl i hilt' 1,. 'h I ,.,. I'til. ill-, Mnfi.Hi "'. I N'pw ( '1'01' just I'I'I'cl'I1 Ii. %.11'11)" *).'.:ii.I".I"II.I.I. S Solo ll'tgotutd. FhVt'hu I I tlio lU-t liiinmir I Iii, till n Ire ito.

h.1 ou 1.'"J.r f"|iin', I hl"h" I I Its Immiilluuly 11 I'k II 21 n.'k. IhiililnlliMikiiiiilio, A..n. 'n .'Jt'ttt's' Hnmklii, I .\1,' AMMImi I '1 1 USD I lit. \\i.ti "in, f./"I'/i i h.I'n'l.I -. lilt '.ill 1 al Ito i a I't U im il, > IH HI I H,im','r.

furuliiliiil. 'I ho Iliihlm-ui nf Ihu 1,1111".I.lu "I'IP'"I'. |iMlu\. Stmly |11t1 n F\V Uniniillr.v, Jit t I 111. .\li ; .' \\ 1''I., -- 1 1.1\11 1 :. I Iilhtl:: | "in. .Mm ., fl.l.i| ,'r I.I'I'N: 1'.th'itlIlllIy Iln'ro will I Uo u Mino-MMii, I ITIto / g I

Iliu Infirt-iicv Ihul 1\,1) '. VIIHV U .III'111111. win. liikin In t HiiilKlilli wilui, 'I hiAHMM ii.liiiinplon, N \.1; 1 I"0111) i'r, )."I \'I't, k TltPioU I ,iu) Ii"lit.I' I In I Ilio HiFiKct lol hurnl, 1'1.1..1' h.I.'S, t. |tsr 111'1'1. ulitalncil Til H tlio'4t FIrst Uwmr that BttH |ItII|. "till

I not bud one 'lul Inn It mitt fonruira nlil. t I I ; (htutti.lit' liy II, (inalavo fog.PI Ilhlt'Iul U (roslhith,
I 1'lnlllol""I'II.bl'I.I'I I \ >o \\llli I lIe rtOklilont t ami All 1,10"11"11 plnciil In tin' l> uiLiitittrtiiltl. .\' Ills, all In FIrst
'
I -
u -- .- ", III.hll| I.111'.1 P U ril-mi. CIIII"l ( In "unriinliH-il In ntlrniini boltcltof of I'atciiU, t'laut bt) lu illull nrlior, hIt' 11151 i liii V

? Uruwlnu' K:.Cllhh,1'hl".1: 1'hu IV'nini'nlaC'imiiufrclul A rcijiilur 11.,111 if ruuuihlii: |IlhhMl| I'l I I ..l.rnUan' ,1 (I (Imkir.H' Jl I I II I.t.jg; IU .';\)10, Nill !II)" i'ist sIt| Ihl'" UK m null, .'it""- n. If, In.sirtiiliu II.I C. lliaiulifXHi-olii\ ) WI"llllllUI I "' Ial't flit tutu grulttutlt. f.'S ttii 17

hUN 111 turiii.il Into mlullj Ntt. HI l.li. II.I will Im In Ul 'In,nlflit InlUtmaiV .riilxiiu,, Hnlh' I'".. .Vlu ; I'lliilsilnna I.KtUM nun & Co., i-iln-r ill 11'1(lit Iln tot'o\niEiii.iAUJf. ir > uiiarojii scardi (hi' gout) Ilour
) |lit|t'r. Ilfollallol )
llurrub for IbQ ('IICI'luJ. Imlltllng. Ills; |\| llu),, .. ,11. AgpnU. trIll 11) lice. Tct'm*ul'I easy. try ul I'latil'u 1kthI1EllU I'alcnt lUll) IilgrlItI,

lhIiO'&tAgeit, *.

'
..