<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00006
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: February 28, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00006
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
: .- ._ ,: -

I PENSACOLA DltIIJY C01rl[ 11crl rJ. .
.

-- -- --
-' -I VOL. (G.; PEX .\ COL.1"LOHI1 I >.\ MONDAY( ) I ) KIWHTARY 28, I 18S7. XO. (H.r.

'i'HI I : r.Mirin.iihi': :. 11, h,.)" Ii intl I I'j I trout.I I'ntpptoi: \\ III lii in 'lout. 'initfMII I'l" ,: \ A
I TAVOU1 $120,000
LAZ JACOBY i -- I r.ro: \. I'll.. (IVb. deploiablenet 'HIM'm In l'i i-.no. I : ', RAPHAEL
IIOll 'IM. Ill' I II>I<..IIII4 KHICll I .II \\Tll!!(... :1.-\ llutu.! : I 11 h. :2l i 11; Kinpiioi: \\dliim; A Mat' )" ( mtri'rnlnii Hi" rrcclonii .
idenl '1'Ill.i-lf"I i i nnon on IheUlii 1 ( | I \ ( 1..1.
/ ll It I I(1M-II It'll., In- .-od, I Ii' l'nn.l. "lii., Tlirri (tnt ...
| :
p\pp .
I 'li \ alii'\' II:.li'inii.l.' nl'i'iil I II ItitI. two 111.11'1'lh:1 1111 ,
I r:1I\1I': I'l I ll. 2l!(! -'I'llll'C IIIOII1 HIIIII'k'| h' nt'n\e) (hi- mi. l l'i II huh >lln l\ | i I, I : : lerlor'8 |" fur Mn ,

TIm i GOIBbratod:; Comer Tobacconist 1,1'I"'I) |, :( felt at I'uiil. III''I| ,\ .. v lit.,. :f i.- i :,mi.. lioni: t II"elei |1I1'1 1 III' I I'lill-l'l III itu,' |l'r'4 -ll-) I I i linnHMnililii.. Ihnt trl'fun'can ot till nl.connolo) i if

I Ihi1 |'iiitlni-c i>f (C.inipiibisMi., } i' lt'i- i i lo lift"11 M itt'>. \""I'- il.t 0 ,! The 1111- fp-ts (that I 1"1'1' hiuuiuilg4mti he appointed ( : : : > him, III that i xilx bMthlih he line born

)'. 'I'lio biulliM of I Infill-four pri- "penkei ; but the genital I opinion' Klnpl !Ilv rondi.nincd. It it tho eompnny of
l, MeieallcrJliHHi ,,
Minlhi :
j.I.I II' 1lIledlll I Im' em\ 'llnii|,,"iko \\ t'iliie-- 1111'111"1. ) I Is (hit ll would be 1"lh'I'I for him ( (Ills |1..II'klll..nail, his favorite .Imoks.,
Uiilier" I",'alh. [IV.ner. ..MmCier I A ,II%' or I v. ., the well.knonn Ixin-
I II I.\S! 'III),: l.MiliMf:! AM I' IIt\I'' :! Ai'U' : I ID 1'1'1111.' UK \" |,IIIM t' been,, l.ikon, Iroin,, Die i mini;'I Wil' lead the Nat hunt l.ihetals in III, don ego( .
).', i" nnd\ M "|1'i.II',1 I m aiitoRraphs, :Xf. Ilillmudiwi
in I Pillil"1.11111": und, it I U I.lItIIllI I .l'I"O'I'1"1"1 lall"i"l I Ilime.Il .
.
: u Rnwilp wilh hit,' fur
I li.nii; all ol (I'IM.MI:: 'Hie" ) Iliil ; ', "fll' t' hlJ nl
that I Ml; I aip > rt nnd-r, (lie fillrn Is stated tin!, ) I Di', Whulhol..t( t Nlend.v hour on liii any (thmnpli I'mH qiiebti

Cigars Tobacco Pipes SnuffFISHING building', Alinn-l, I the ,',iIir' p'''pnl.i- limiting nni'-ki.iU. andeic \1'11'1.111/' lo miikeIIII : |'| i i 111Ir."lrl' Now (it "'R Thilmuik -
: on HIP i.tihoid: (haik: on ( Ilr i 'in sihti Mol,1 I tho Duo d'Annmlo him
Ihrl'
,
lion of I limim) MnIno l \ inn" piiinnpedon \, >: \T lliM tiisuuti: TI> l.lHHINMINT. f.mi.'ii *l I''" HDD that
,'. A i-oiil 1 (Main bulling: :,! down Tit. ) I TIIIhll'l. pretloiw
(till' >ei: them the IMI lo I HieI I
upon I ) pped
i omniumUTC' \.Wtcd b\' Ihcenilliiinke. ', on tin; im ill lefonn '"" ', (lo w hub, i onn'hit( 'litlioiniisteror I LrKinohivi pnmttiltlire. (
TACKLE NOTIONS ETC.is i I oppo-ilu' ILK: "!,, \\hrn I HUM \eio film t i kl.y 111'11011' I .' ttoini'ii nuppowil (to reiirem'tit time
: I Ilio rnMi.illie" (the itional I l.iheials
| AiieliepKiliof ,1'.k'I.'| I although .
I I u t |ncnfi'i' I liain i ; antI wire : ) .. dnieiN: ,' Nitliirallv, wo hiutulputtit
I h.ixp: I been, i leci'hcd lioni but I s\\-\ I 1.1-1 I Iteiinlfrieii is .I''l I ngiiti-l'; lohaein, anil Ilk nbnut ; thuA
lioiiibl.i' mangled: and\ I | ( ''IILIYIIIluollt
Tl.p bin tent *:20(1)! ( for the I.llc\ \ A ilnrnmrnt i tmuituimt.t ililtitiut.
Topi-
I.
TII n cm wnou'SALEAXD: : I 1:1-:1'11.: : i : "I'IIII'1101I01.t. 1
: 'I hero WiIP m hit) R In I the pirly ; .. ; ( .
flit I HIP tleiith
ulji'f. of the tiill'ori'H.: 1'1'1'1 pu.pottinsJlo (he I Hie of its 1 11111\111, the
i-ivof I lliemrieMimk/ ( bIhe engine, \1I1Iih.I. 11',1 liov. full, r : M I. '" "hobud
1''igtior i ( ;ieniila.\ MinMi'r)t of 1'1I1Ii),1! I one I he XII ion il 1:11..1. 'll> "nll
hit I"IIIIII ,1 1I"'I'ull a "n of Duo
ami thton, n I\\een I t .n"I.I",
Newsdealer and Stationer., i \\"tji'ls ; din. I DiooniUM'. "'.,111111:11111, : <.1', I nl 1' ny.iin-I .ill'I'the tonI (ti.iin.,1,1' I Mi 11'.I.I.in) le:idein, I hit'lih'>\\'H a -pit it of rllll- i | I I d'\ lIlnl. in inii" I Iriiis-iu: 'IIOIHIOIIcrrninunniofl -

i ol Hi,i' I'mulli .\I'III i \' ('01 \ii., and n \plomi-e. Wlnle tl, pint' ill not (; ':'ipliNi'f tie t'lituli. rnmlv;

number\ ,i Dipntii-4 I -.' iVoni lioll( its! I I'eaup was slim'k l lr hi- 11..11'1' and lo"e all ( I the Nets 1 I lieim I I I ( wax 11.11",1, 1 tilt dip pnnluiM-' Ilio,

Railroad.: Ticket:' :Srok: : :r. lt\ii'i'.l b)' I the eailhiii: |I I ikts l \ iih'.111I.i"t,1 [ khoiked Ii time I III I ti.uk Il1iljlll"1 in l.ilttitl e""III'IIIIIII i ", nnd, hectic' t"ioP| ofn\: i ( ( ( ( ri.ll", ( h In. 1110.,nu\i u I "hl"Ite I ,'nll'hlI.1 ul Chan-I tin '
A fid iti 1 he,, jumped\ lo I nIT.I" i "
I Ilio nl I Iliino, :iIai'' no' nnlin 1..1' (; 1',1 I Ii indeimir Mill hu nnide (, ) tilt, <', ,II t/" I:. i. I 11,1..1''IIIII hIm, linn.He .
1'1'1.1111
timid hiolheixhookhim
.lil<1\: aiiauigeiuiiiit/ I foi their tare\ iiiil, i :.in; 11! 111111' 10. e-lnlili-li' ; "let.nions .' l the ., rt'alc-l en- ( I I 1 i t't, ,\,i 111. u room' In I fitvinniuti"

Tickets to all Points Sold and i Ilio of (the bodies of Ilio killed i and paul: .(nt up ; I tutu me 11.1"11.' lh" I I'IK' i \ "IM, ,,in. "''111' h..IIlul;
Bought Exchanged in o\on ( I) e ( 'Itaiuutlor, so that III I (
) l" lug I hl'l'c lot" I I'c' I Hien s.m' 1 ill III In. 1.1M Hill hulled brniMth the d.l.ii-. I Ids\1, biolhelV, hoiiihl I P nmn hd hind I,'li'I'IIIIII': liter ':i>t ol I Ihe hi',indv I 11hifieall : \ : i m"I"liI., 'in 1 -., ''ii/; lh. lti'h.ii| 'I h,' ex-

(iVn.ila: iifiiinaid, xliilcd I DI.IIIO I ) ., )' neiessii' .) a bill, u.Iiill: 1"11 heInliodnied I ; I II, i ii t i': Inl 'lii-iti' ".\1Y"I,!

Orders) from Outside Parties will Itm'ho Prompt ( 'a-I tI le. 'llilillhc,i bodien me benenth and hint into li'.us.: Ity (his lime (HIP uilhonl I 11n,pieilons ,11.1 I ( (IIIIM' I I' 01 i :.i in' iniotlnr, pli'lure, lint non

/ tiain fciopped' and ) ; I 1".1 i 'tiuttiuituh I to ruin
the iiiiiin of I lh.it: loun. N'ni-i's 11"'I1'I' 11. si" nl of both pin It lien i I 1 : \ 'I '
and Careful Attrlltion.r..I.2.I.lf ulieie u Ihe, billet Inv. 1 11I.I I. :i, I,I i r.' ;" the plftnninml
li.ne I lee, ,, sent to :>ciuilo, \\ line the 10.1..11" Thl( Neu ( ;eiilla in 111"I'11" pipeiseslnn : i, "I ; i; U i 1111'1'1,' l 1. Ilieitiiki I lull.
: (d illuas still ulhe limit
-- ---::-.. ulliightid(, Inli.ibitints Ill\ lea: lug' inninjj: : lie 1 Unit : I : It in i1m" I '. 'I"t'Ii: lii'n'! .\lituus ci I-
-- -- '
= died :.if It'i' IIP and In-, ib'ad ,'(eoiiipainonsin : j ii tutu l' I I., .: n ,in, t'lliitiikf' wt," he Kill.I,

lillptHons' injnii'il.Tnetili in'"h..1 I t the bodies \1'11'1'11'11 Tit: 'VI 1111.11 i Hint 'to I":.M'fisl tlii> unit. Hut Ihndnl.i
( thoiii.ini' 1 pel sons 11111 lugilrialv \1 Im' Im'mliei's I \v ill le- .
ill"
II
r.
I
,1111' 1.1,1.1:1 10 not i :il t ( Iliulluulul I
|
Johnson & Davis : ,I (tli-d I fioin, ... iI'l'.11'011011I1'1' pi in :a t ,1,1; building; near I Hier.Moll mill III HIL litlitti .f I \ dninini i : : Ih.! l I, < OM.. In. nidi iiil Ihe pii 11,1nn'r .t-

.\. lol/iils! of Nice, H") HIIIIIel' : depol" to nu ail the ::111\1 olHie l.lhenils, I 11 I Nalionnl: ) li (ConMCI I ; hit.,' lo I' hi.n 'hi in uuil |>l..lit. nn a
The( skulls, of all the LI'lli. I ih.in. l. ,n. In. ttlnlii Im
,il 1'1'011hl'i'"li./ diMm 1 'luin'UH hn.I 111'11'1' \',uhe2 i i I I'i u'e I 'II''I'I'a I 1 \''"sI, 1 n tiI |I. !( 1 'nlllI.' I WII
I hny"1'" '1'nsliid, One tilt ilig. Hu hit line W'I' 111,1,'r glues( inu
Call Attention I I i the following i Uai{finis : I p.isod.Tin1 1. nll.l:1.,1 I liamonliinoH, and, I 4uuij I iiit. ,1 : I li,iim fi,inipol \huh I HIP keytiiri 1 loHt,
tiIl lie IKIJH h.III,11I1' in in nnd, huth legs
Ihe.ilii1 nl Xiio ii>oened|' \ loiiljjlil 'llio.Noilh diiinnn: I d:"i/it He deniesHie i "\\ hnl u iutiiutumuimt I tP l'UII,1,I only wo
I UK it) 'aids of IJullmiH I t nt 10 nils I c.\ii'li. I It I Instil"'
nnd ronieils' ( hi\i been leMiini'd I sHteini m ulo lit the, 'letup ofPalis wilhllll.

JiU; ) Hum'lies) of Tipsat (10 ecnls luiiiili.' III tutu pnhlir uloii'Ilio (',,1I. 1111.111.l': I trim ihl< si lil lo tee the lint I 1111,1,1'11, uskiil forn chlwl. "Not!
pel :: : : li'III"II.: in IsT'l! Jut I nnl ( Ill Hioil, il."
bodies, of Hie in, ''. NII \, |
hoys linsj a ioA" \ 1.1"1.'Ii'nul"1I
I l.uiliiit' Cu-lnupie, dluM's.' nl 23!;; iculs I per pai 1'. tig.: hiis:: \been' II'III'CIII"A|>' \ fc\\" ,1 I iorl..III.III should. mill 1'1 lii' 111 Hill- t ': |1"'I"i"I., 1..110\.1 lin I I..k

Ii 1111.1 \liiI," i-oiis lethal i,, i>'11'111111"\| \ outside 1- Iheeie :;i:el 1 upon' by n l.iiyen : led lo like: I HIH lInt situ M lien lot ( flllu" nnd took 'out pnni'1.llu'KlilHH 1.

Chi hlrCII'H at l.Menlspei;; I pueiit1enien's ,'. I Ilioiil I I)' J.:njro i in i'\iiis" hi\e 'oud of people' lens lil led, I the, l'I'" IJnii.'I i ( 1,1 ..,.."'.1 with KIUIHI: | | wot, ,

( at 23;; tents per' piir.' ili\ilnpi\, d III Ilio, ct im'lei'\ at :Minium1simellii' of the bI nuleis.il .. 'I lied.. I li/tI Ii', ii"-eil- with i mpliiul"' ", und thn Homn piecloiiH! I l'ul.1'" I hk'wl., ThiKin-1'1"11.
..f 1"11'.11111.
: Inkill
I )i eiillniLike.: I | 'I lie i npola' on, ( .ll iK'lllllP"' ...%..i \\illillllp I..i. I hal: I del;" 'in:m has' no Intiip-l ill I the I I ,1",11" 11.1..1. HIP liuttih 1 gently! ( radii-'!
nil al 10 mils I lull.' \ I "
Cold minis
M.\I'l'lIlIh1 1"1' I I ; .
theillndi.il: and the \.iull( nl the I lun I-.I I Hollo.sr I 111.1. nmlt, ill not 1".ldc'" : In :nix ipi'u'- ally 1'1'1.,1 nllll.ll.t. neil thn ltiipli.ii I Iiipppiuid

n.tdies'.foi-etii, nl I fl I.O. \\ hi'c' penili' ills', dupi'l! have: I' illcii.Anoiliir ,. !Irt( i'H.SI: titiii.i i: I 1.1.i .. :2! I' 1'lh"'I'IIl'al'. } 'Ilin puni"1 [I" now u Holid mltir frump,
lII'NW(: 1.0'1'-\) I :\ ) ('tuI1ai114. Net ant, Tidies.l iail Iiquial.c,] hhni k \\iis fill I I I }xesliidu on I the, snhjei. 'I tIthe sum, the I'"P"I'' I si-: ; "It l i-i iinpo-iihlp' I 5 ) mid Oil I hiI Amimle' IH pn purint:; itinonoKinpli

\'thili'i'ii", till eolors, ;,0 1 1 ill j 1'1'1' tnid. al ( iiii.i, I this niliiiuniiuu.i 'Ihiiouas' 1"1'1'1 I Ilinl' IIP I:a- lo unppi'," do\ :iI.I Ihllli"IIIII'I.I.: 11'01'11'' hald: an) linn/ on Lit woik, I.. whlih huthinliH

no i'a ii.ij'e and no panio' 'I he slot, ('ks I lie I i jets" n> i III'l'ig I :\1 ill iI'I'. (::1'11. uliiilionld! nail",nit Iho, inleitmi" I ( HID title of "The Three (Irn(..I.111' is

Asdnean( RI tic ami lU.uk: !94 P cents( \pcr.taul.Xett : tat nt XanhedoniaKKMIO, | / I t I" \ \ id*onIhn "IIIJ..t I in indisxl
cI'c"illg : l nnlii'II .aiII": hud ,ih'sin* lo takpthe I lint, ( :iiiin.ni,: )' uonld, i MMtlNpnlP '! .; it repriwiilHthiPOWoiniiihtimihni
1 ,
Line of I !5 i ant llM. llandkeithh UiMufifnl.: liainile: >i.lli foipign 1'1'111111.111 If i 1111' l.m- I ill, 1:11..1'11"1': ,'II IIII HIP I.IIJ..III'," t ; III n group fiuv I to fmp, Ihiwninm -
-- -
l.alcM '1 I IIiII. :Alisliij I ( 'l Iriurill, 'p. pcior, 1"1.1 ., KI he would, -- -- I I i I( In t thn ei'nlro Is entirely nude, ,
l/iilics': Cape\ Ctill.il"-: :' f'' 2;%; i mil". to ho e\<'n-pil., 'III' i'h"I".1 l II'ltII'| ( H I."...." lIlPIllllllil !, nnd. bun' hi'r luuk tinned to the ptihlie;
Iri riMii i uiit F..h. :2i!'ITI! he Ciniinnali hlj tin woniini on tho lift luui n luuul ofutrutii'ry.uertutttut
Cliililion's i I Kibhod. I llp tenU perpiii.1'incl : I. added, \ I.
) 12'j \ \ Hut iluasa Ili,111.1 lo I i
.
i l li'u I lci ,ih'iied III. 10 1".1' tin on
ni; ) u.H up | 1'il.; 1.IIUI
MippiHpllnl' ( in the "pseiit tils I ikiiigollho 1" :-, l\b. 2i(>,-'he I lumber: oflippiilipsliiHpiis ( time is entirely undo and,
'. jounKir
,
) 2 1111,1 :110 eeiils per pah.Ltidies'Iihnk : ,1..1' I hy a Jonn-jphji-ii: 'Ian \IIIIIIC.I.IIIIIII "I rllh
I ho would lull Ia It' mi nil Ihefoitl'in I "od t ilinhnil i I, tlgiec- I i i I I ( | I' I i i than I I" 1.1 tno. Ilurh of thn thnnholds
.
I "'1".111') of Snllcivilli I( I ('a. fUllin-f
; LisloTluend ""RI'O:;() 1'111.1"1'" |nir. *, ) III pollpy. 1 Uimsia deHlrcil" peale.and I in-) 4&.tke> piim'ipnl moililieutloiumade i } / .no liimd, an Bill, like I"lcurllll.I.II"1 .
I the llillimoie( and (Ohio( expieaa ollici \ ; II tho "Judgment "
h the timinfi'.
lilies': lihuk: rinMiiMl I lose, !2!;;nenU" \per! i I'ah'>' lor' HID I bo\. nlllion:h I In'le %t tui pouei" mole ) ; ,' I rl'I 111 sl'.\uttunhti luui, a thix.iyHint
I.a: IJhi i'le, in an in r lii ID on the ( ei.
I Hum ieiinni I lint I hils of tho three
h\ : ) ( nil ullitfory
I lie I 11'11'11'11'11.,1" (to I Hio, :Miijoi'nof- IIIalIio I.I : Ar"IIJI.
Dress Goods Marked Down. it | 1111.111I..la man t'lei'lions, fiajs : ''It 1 I o'all: now II IK.Hods I Uiuily, and npresoiiH -
IIIL | ICMII li"I'III: "
ti..l' JII'I'IJ, ho ulo 11 I | .
.taleuiuiuit
\\ in: II nndt } HIP 1111" ui irgiul, thn. \omiinolher
hut hlnmlei' ,
in Inn plainly) HI (in ( a u IIH made ill"II"I.
'r oaTh Ilinl Ilio, hndfoiind., ( Hie i li\ing mom I ; I I matron, In '
III .
.10 im Wool, CaHlnneios !ill eolois I I'liml'. win'n I the pio\inn' "I'I A I- .e I l.tn- 1IIIIhu IImlur MipHitt
) 'h \ n
"
111.1 .
\ \sll\| l\ 1 : IIH ,
box' \\inilml I of a IK'f;"10 II hll 11i.d lit ': Illh : A I IOS3 W I IhIiitut'u I : ) | of thiri 1..y! Lh. duke Ins h.
:::0" Hie, ( 'illl'illllllil I I ("-pilal and) had, bit'n i |
u.elii 1111110x11! l lu>\ I ; : It hteliitllre of tIme ittnalnitiiae
20) u Tib. :21!H.-II! I is "lllIal UIIHap C'Uil'I, (
::i; Half 1 Pills. sent nller( ,death lolhe I I E"'I"'lic 1'lIl1l'gl.1 :1' "WIII'I1I Oil1. New York
aienl( I Ihal, il hit ln< 1.'lil.-I''L S"I.
l-
| 1111,1 :no
1"1
1 siilul thil I Iheio h Isyn 1
bl'IIII.III'llly 1: I ( '
iV2 Klanmls, 10 cents. :is a nieiliial siil4e.l.| Afd i' ilis ci I ---
11,11// 'ul I li'imion in the lei 11'1'1. hue: I piotlneeii'
I illoiis II'1I11111.111,0 .
; I lluvnnn Ciithnilrul.Onn '
22 Mohair former, I'l'kl 21 1 enls( nott '!'OirnU.I'ennliiiil () il U'l-: gi l'l'lIll1t" I II Iii hallli"rc:i ( )-l>oi" I"w'cl : 1..r.r. 1.
: us ; )hy I HIP {..n aiioiiHinimU .
the l Chinese 11" Blunt 'll'Xk thn
\\ ln> shippel('( I it hnino, I to iiili.i'lilah'. ( Ih..1 III"ial111/ :1111111'I'li"" 1I1:1.1'd I ) i t I 1'111 PIII",1
: Plaids, I 15;; ami 20!() mils. in the Knldj:i ,H.ld., 'toil Itnxsianollh :, ,""'il I .' ii'finll I .illoiis hiiI "- Annan' Ilinl us \11"11 tie I/r Olitituuujmuuiuo |
ski\ 'lelon. 'Iliedoiloi' hud, hiMiditl I
not )
10,01)0,00) ),) Ytnds, Limbing: a nil, Toirhon I Liier: "' : ,,lals Ihink si""I'i i ions me'Miles" II I 111'1 I 11'111" e anil I liei'in: )title' ,' I llmwinof I i ( i | in front, of tutu 1 gi'uuutl! r/lhorl.r
(
Iliu injHleiy nnd eMilinunl Ihnl II1"'IIC""N"q' I ( I avluutui. In all t the htm
Jiint iceclvoil, at low Denies.S.uiiilcs tosclllellie, | '1 bo, p'lpti.ln, 011111-1 .
vpiy I 1/70.
l>ohul, '11'1'11.1011,1., IOU! whin hen 11"IIi.'I'I"i I \hu h \01".111'I"r""c.I j usriiil thoHidt.
|, Hont\ on A pl\ icatlon.Gents' WI'II Knssia: and China in (Hint, [I.iut.I .. nion ""1.,, : |/1110) 1\1"11'11'0| inHpiio ,- wnllcfluin' tic) nnriow th.it, two siptnrnntd
,
( old( that: ho would have to HD\" \ I h : I \
I lion of the inpiie. ilenmcn, with a des'iio I to i oniiler not walk nhii'nst I lint 1.11. Uforothniliuiih
bi.fine thoioint hc \\ as hadl.x filgIl. tin ,
') uiui \i,11 itnd I
Furnishing Goods. \\ huutlitr( a wise nml jn-l mni- 'j'UIY
The C/ar nl at t the
was ,
"II'" piesi "il"1 I I' CIIIIII:. IhlllIl",1; ( w ith di'Mitivii w"< I k-
I -- .. -- __ ("hen h\' Dodlen( and p' lid mnktlilluillon pioml-e' lonld, 1.1lialll: I the hulled, ( nliiinp, lo "'OIIU".1to
All I I Wool 10'11111111'1hialH; i ami. I I I h. I ( ) 1' .11'1. I'.o.hll.
i I liiatMiPjTjienls eai 11011'h'l ICpt'01 "il. : ( III I Ihe liosl. on 1"11 xidenppeiiso, .ilHlin-t, and, \ | .Hio wino / fai.eti of tho
I I ami Diattcisbent, i 1 J.:21.!;; (CiiUAdn, ,. :.'!( < ,after S I 1, till and
All I Wool KLuiiicI: blilrls I iiialit\| t y + 1'.1 1i-1' sjiuiily iiM'it h Iho ihuit its" olMII I I' .' pnHm rs-l.t young, rIm li and ,jxxir,

Camel I llaii'I l'i'au' net SliiilH i 1 I 1.23.!;; o't lot'k I his iiliiiuuiiig Ilio i w\i ilisi"oveied I'. A T""I'il.llolln r;siI| isioii.TH ( ull mnihli in OliO eomimn; oarriiiK"

In I Ihn ( .' IeililiiluiViii ks of A ( l' o I iiftir cuiiiupi' 1 mu limit th,. Irinml 1 stollK
l.itge I lUi h I I ( 10,1.SVI I I (t
Itlnc Flannel (Otcishiils, $1.2.1.;; .:uif: 11 m. 111'1' 1110. 2i> -AnewHleil Attic nnd ili'iiMited. ( ; ladnn, -
I'nnlcr Mio". lit (lie him k \ uids.Cora t 1\11. 2ii.--Tlie!( ( I i" n'lll
liislAll Wool hoiks, I MienlH.I'cicalo I boikr, at Hie blinlt of h HIP YIIIIC. ini-ro 1/1/ I rlullly ih exwsl in tutu wi"'lnl "|1"llIbl!
few in1nnli4 it was I llion lil, lImit' del'mill hulk :.M.uia, Ml I Ihlri
I Coal Mining ( 'onii, lit I ( slut HkiitH,
'| in) 1'11'- 101 CUIIIII. "m'1
Hiiilh with I t Cull' niul Collar$1 i I J..5'! l). 111'
that I HIP pnikin-honii. > near would linn. ', (uihe mill's, IIIllh'nl.I fioin London, \n- d ;t'lc,11, l ,I'" I to roliii.d' (lie an'lied in-tip lllul well
Cllllco" 50) iin.l 71 n'liN.iiciilH1 1\11.1.,1 roundeil, iinkle, I of
; he binned, but ijniikvoik, \ hy I HIPIhenieii this moi'iiinjr. A bov iiiiniid, I'hilllpHw 11'11:10., 'Ihe.. loss' will pioliahly him, 'k Im, 'p, 11011111. H"O'I,111 !

: I'lcatcil. Coat anil Vent, *;;.00. ( iniillmd, I Hie llnnen: In I the killed and.Wm. It. Allon, (the 1""lh Wi.4<>'kl.) 'I lIe 1, inj'o ""01.1011.1 c'nui'iriuig \hill l (ladn'f'rl"' of '1I'y.11, II'I

Casslmcr,, lUiils W.00) nut! *:1 J.IHI.( Wud.hh with IKiHiileiili b.niil, linen
IVllill/Int piitiiniu, Hirioiinh) Injmcd, ; ulio hisInlpii cinpl" ) c.i innno; III/H |' : thu 1'111. Ito Inimumruiili fiII.ll.. 111

( :lean \pant" *1. 23; ami $I.5I O.) ? un IICI.t ioytil. 'Ihe building ', 'Ilio hniler, I thiiU. lt.it byloih 1111111"1'1'1'101",1.| ] (' ( st'killj woulll.Iiiilsiutiumml| | l will IH,fil

Boy, Knco, pinitF) 50; c unit (to if 1.'jJ.1 ( nnd its m.hllll'l'Y, i1auiuigillii ,: ., _._- -- ,' w'r.111I'r111! | tho
im hen ) ,
11'0 wits I 111'111 Nib tot ovci l> 'iiih "I C"IIIII jiiiuiiutiul. ,./ | itt |lsttimIui of thin worHlup.Ilatunn .-
Suits ftr I ) i 10< f MM.( } (the anioiint ol JfJ'i.ooo( Iml Is (lullyioveiedln .
i I liiolopx( nml Mhen it slunk (Ihnjnonnd I'DMII'll: ( ). :2ii! ;,-Ctndimil, luohinl Cur i lloHton Courier.
MPII'H Light Weight (OvcrcoitH) 17.00.( ) I I
) III"II''IIC.
hoinidid loo) (till fuilliel. died ut )10 ( I k t this
llojs' A81I'III':1II1I1II11'llIioh: Caps\, 50 ami, i.; rt'ills worth, double., -- J'e" _1.1. Icy liurntuiii ure l-itnr.
1'1; ion nl 1 1111'J ( till :liinliiii 'ho mine lniildiiiu: 'IP /dpinolKhnl --- I I .
lluro IhoiiMuidii f inti
.\ Hull.VOIIK itt'ti < 'ntora piior
and Oil Cloth. I lit I M t. A N SIMil: ., I'cli., :2'i.!' -'I heexeinliou '1 ("II'llIlInll'lr I I HIP l"i.1) had, xliiit Ililioiitt" I I to-iluy, not l lo'nll", tiny 'hud. |xxir, I"| "-

Carpet, Matting : I of Jim btiuns (look; pl.noshoilly I down lor, the .ilit and no niiUldu\ i'm- Xt.w r.h. :2m!<;i. \\illiun\\ I l.: ) ) [' ) '11., (l'III'NIII"' they did not 1,110'how

Oil) Clolli! ItngS 1 yal'l1'101(', :H I.; eCllli.II ulier noon (10'1,1:11., I Ho i iI leliiuliil ,1 plo. ) i ui.'ie iiinon, : I 111.,. inj u 11.,d. 1IIIIi-lo, .fon i'l, lion. William' II. l.n-: ( : I .mil:nrolitt ntH is im thnn mutt that'Ihu Ii t'm'I'"l111, "I..
-- I i'tttt I HIP I liemoi) iiilh ', [ kll"\n
( ; i tilt.1
.. II !II? l',1 DO i''clIl I_. I I JO oVIuik "- iiight, hli piH ''J .1"11110 Mimlil, 1 : ill; 1",1 pi'lllli'lll P, j1.1."rlll i emily Iuttir-not to etiry HO-tulleil'
I Isso(
11"11111| Cnl'pcI 1 y.M wide, 13:; t eul t" pi'r j nnl.( i II. nml, nillng ('nulv this (Homing I I Kim.Si. ,1lah'.1'1' i"f.I'I. i.lf1I111 was )Ut"iit 1\11. It Imme.nv tliniK top'tt
Ul nli .d en' boind, I Hu) sleiinn i' I ht hull for, I I.llt it is another
2.riy half wool 1 ) ',1 1 wl.lo.O:; "lIls.I.l'ly in:ulo, n lieml ty lioakri-l( fr hlll,,, igg) ;, '. Lulll'ib.' -'! ..\ I ; latent n. man'
I. ,
1'11111'11I I lo I Hie iUI'I'III"r' IxhlH'
i, jn-l I. ( lilt (to i mil
: all wool fl .(00.Tappi liei l-lo.ik and Iiiil" !kw lieal cnkef: \\lili I I Imh'\" jienili'm'e, J""., MI- : I Slum, ill adhod : for Dniopp 11'1',1: i to-ih\I I ( 11'1", 11'1'oidei I I | / ( ,;>roM| 'rtyt HI'hi'n theso' tire illrlllIll. IH Ulenrly

>II'I )' and( 1 ISiiiKucls 70c.Is.. i in fl I..2i..I ;;. II pint, of ,hoi 1'1lc, ,'. bleMMH k.liil I he, I )' of .lo.i !ph 'I'. ''1111.111'n.. HAi 1',1'1.1. i iilvtny tilt cuso I 11..1 IIMIinuilion.
linetunmil 11.1'
.Malting: 20, 21! :'M, :111 i;; and, )1)() CI'III"i t per ) a 1'.1.I was i ,en,lyjor hN, ,1",111111,1, nppoinideiilm 1'011111111 111'illl m I 1111) il". Pmk '' 1.0111'( I I IiiMiiti ltll Hld h a C.IHO,
(Conil b Mis.l I I. A. ( 'hasp has .
piimu ) ,11".1 lawyer to h" tho infriiKi
Ttio-aud-n-lialf, cmilH Icm by I Ilio boll.( 1IIIIIul"I'I'I..I." I lie "Inn (told, an ad"lillon lo this cIty, jonl'idntaltcinoon. (f"I'III'I'I'I.f" I ImlunapoliH, I llm, home" of 111( "ti,'tain tutu exit'nt of tin ir proliH'

Window Shades,, In val'icly. ,''"lillll ,' hloiiex, In '''"11' of w lili, 'h Mi r, 'I uinklii'on was nn HID )'ounj,' ,man. (Liter In (Iho ,dat, I I : itt of l.h' Inf rhiK"'nn nl j; then tlm |I.> -

Cnilaln rolonCOtenl* to f 100( with JI.IHS! )I'rKpmcinhcr 1\IIII'CR.,, ho has iidiniltPil, all but. llm. uilnil; old, will .kliottll lesldi'iitof this tilt, I cular lairs "r the tirriloiy or bluto nr div
0111101 to i.ilih, I HIP .h'III.I'I Mi.( In ttliiili, the mini ldiu,I
: ) wo keep MIOCB, and It will pay' } on (I.o son our loi kIn 1111'1111111111101 of I Ilio lime,' fyi' nhlthhe 1111111.0 I liiit, iiuiptltu, ; utter I d. A. l.I It. 1110 Ilnlln jlf""I"1'
.1 : was iileiiM'd: on hail, whichWIIH IUIL lie I tho I U'st
1'III.h
foio buvlng cl"lwhcl'o.HardwareA, HIM nun ieleil.AtlOo'iloik I I'osl No i. "I\Vliinllioboih\ ,( I WIIH dl I.- ( I "111lh.I.' 111111'11'1 "I
,1.1 Inlld-lied )h iy I III'. \oitln I dieen' Inh'lIt \ 11."t:
) IICI'IUH' spliilnal ", "Kiteied It \O. fimml! Hi it it had, been I'm. ,'.Ilelll ( t HIPpnlpin I 'li.li'-, I I I I 1'0' lint he' rnu"l lie a 11'hlll',1

Complete Stock. 1'1"1'1'1'IJI'.III I : tin lviii. 11111( jail behind, I hit hulli hat'In; 01 1111011 1 I I I KI'III", and luuu' thu Inntini 111 |1"1
,1"11'1'011 .1 .
/ I and I II. .
| HIIWI' of Ldubo-
and! hut nil \\iili liim.'Ilio 11'111 1'1111111) dcl'II\-l'ul'
ut .
J II I:i mil and ( ateI: I Plows Tools of all I kind I onio ('III'I,1 passi' 'd pnliiily( t llnoujjli HID bod) 11'01'1'1101'' | I I 'oluittuimu I"''1,. (I" I tfmlly DUleIt. 1

)Paints, OiU and VuinUhci.llonso I'X"III'IIll"" w I llui-hnc.l I 1 by i N'oilcw to t HIP muidiier I has hi en :'I i'iu. ( Iniio, 1,1 lun: hum a widow, six I I I(, I ---- --
about I I I edno I TeiU fur uiuttiurltue.TIiirt .
Ihiily "
*
I I )I'm-iUlilne! ,I (foods. pcixonu. Hlcl'.fhol foil ml. )'cais u. and, has: a "eten )'i'inold.
of
Ill (Is kllinst
nl I Iho .. (b"II'lIlw.
I"IIH --- '
Saddles )Kilos I Humcm anti lloise JilanketH., cIII'I'I'III"nKH 11'11'"ld.Whlll ( ( 1111)
I\plllHloll; III U 1,01'IllllOlltP. Sim I. "I(picpoxesbln upppaianip 111.1 IIP, i'<11,1 clghl''I''III nminid
leather mid: Shon Plndiiir, ,[ &" 81,1| 111111.11"1'111" speutk.lug nlliailho: .. I'oiseit'ialeai the bail butter nt ttttnty-
ho ant, and hU, ( 'ill'AMI huh. Jii.; -.\ it cnpiliipall.il: 'hidloa ,. 11101111'1' 1'1
- 'ii/yl 11''" |>" ( I I ,'. pound, thomliro-
I u 1 111.'
"I.llt
imhic was I I In I HIP stoie ofL. "I II
Is'nm'Ii'flSU: : ENLEIIIKMI: : $ UU'IYINH llirS\IK IMS. inoM.il as ll III tih nt praxir. (Hisdealli ua..eilgtl(( t 11'lill.jll.1 pulling 1 Hllo"WIIIIII I 'p./ in "l. In thittp grades of oleo itj

I Iliiani I I C'uiiicion, Finiiitiiio, I fl\l;I IIV. was vciy easy! bin ui'k, liii iiijInoki mil of (llmChliuMo and, Ilaxlun: Illinois I I O. MoiiUon, of" I Indianapolis, I ( j I ',niilllcieiit, I U) put I littI" cut thin stove,

of Columbus: , in., tell Ills OX( ('Coleman, .rllI'. %Vo) too u tI n, g ..1"1"11. pistil, Ihis inning. \\hllo.. (hot IP Hho| was Inlroiliitud (tg : I In n the Hindi of 111'111 titllow will I he-

limn ; "For llirco year* have ,| between. AtUntlu' ,, t ii l ami -- ---- -- l.nnineir: :'ldllg"I' nml )'uitttig Lnjli-li; In' ,1'iniiar., !1'li. Mio I I ( : 01" I'tldint, hut hutU'iIno( d'X'J
icini'dy, on the mmkot tVllllll'IHlllilHIK ll tl.n Si' II"'HIIII U'tray KM If. Tho text most In item
rtciy \ ol'k, liiul,, been t tioiibln 'witli a } lull P.Wthlll'HiroN was t then boindnij: al u small,: l.unih
hloina'li, ami Klilncy JXnorilcii |j>ttas Thill' H'lll.lillxWPIP nun hut (111'I'W| U | a tit or (leetutlry
({ 80 that ho was mi.ililo,,,: to hlnpp', I'tll. :2< ( IH- \11'11,1. j i : I I t 1.1".0
t 011 liolil" In t thai i lit. Hie ttlli'gomi (Hint ho [ hiittir, in the onn hand
1I1I11I.II I I ll dnipHon. I If
noMlii'f I I O.II'lel'l'Ic: !
got i i s > wan I Indincil to I I Dr. l Klnf.'H .,11"10,1 ,101111111'\1' -
tei'L Took IIvo lioltloa allll om Dlscovciy for CoiiNiiinpllon.) tiy :It Olo J li: llelmer, Siinlliijro,( iliCiiliu( ; 'I lie i
i'ill-oil an.l I llnftk I.Uitrlo: Bitting I Alex. C. Jom only ia\o liliu I I InfiUiiit .n-licl, ', but MiOI""II, d.inni: .,d. All I lie pnsKiitfiH' e"i',ippii : ) ) to im It until half a ininuto utter tho
lies' I Hood I'lnlllcr( In Ilio )' ', Ilio cxticinn !wucnes, I In, bin lilall ; H. I Cioun: ( 'liflon I Out I ; ) 1"III"ci" amiiiii'im'nl, at.'., ami I Hint hu (I Imtli ,
; wilhmil injiiit.'I r -Brooklyn
,lof West ) Ig.
Kop
A. H.
ilaj. Liberty, Ills rhlldicn tkoio( uliiulaily, 1COhi0lilliugire, I 1111.I Cluilen.louei-I --- --- nolesBcd Kicut love (for i I her und lulled I I I
IIXIM,,1) KliTtila: Ilium? I lor an old : and i ilow, liiid I lie .
a iiinglo
I ing Kidney anVi; 'lion ami i as : tlii'A I, bappy' ('lle('!t. Jr Kliif- New of Wi"'OIl"OI. I'nijiio ; W C. Hall. I he Ni u t in k Inuk" Hum ""'''. at Ial' home ; I Unit hU attentions 1 he.eiiine I I 1'.t luiloiiil" of Vliectboti.

11111 lias, ever iluno ino BO iniicli (( \' 'lmio\v Ibo, hlamlunl KIIIP-, l'iCi.Cittt| | ; Ic"jullIlI 1'olnnni, of New Xnt: ol.'h, 1'lh. :21k-'llti'!/ | wc'lly a innlli( 01'111101'1).0111 was /i u I I "J'IIII'I."I an artlclu and preparpil 1

.an Klecliic: Hillcis." "Sold at I In t tlio Colunian i hoineliold anil on Voik, hheflleldj; .1. I I. I I I a Yri Tuik'li Hlilc I I II I of I Iho u-isoilaled hanks geiieially hclC\lllut( I (,icy tteio en- I ( I rm. tl 'III| thn gutimo pluev, of wliuleUmi turkeyH, I

4-pnU( a Itoiilo by the CI'Coi"Cllt )} : Ilio liooncr., I'noTilul, llot-( I l.land; ; Wilill I I s, i 1'iehton'rivlir. khowt Ihe Iilhan I tug; iliaiiifp mJWeuit IIcl.1'0. i ) I I nllluCI'hU"Ikill, of whips, elm., for

$(IOI'I!. &of IhlH, Drncf' JMaiidiul, ,hloiu.,I : Kunccly at the ali UrgeOirur; Wulnn'ion' of Mmnciiota : ', donea-o 4IIJIU\ < ( :!( ; loans, (/ Chlll.lli t Ihal I In .1 ely, liMi, on ,, ( i tiliiUibotio, \1 formerly used ex-

Try I'ciffctlon\
throllll'h'ioulhl'l'li llifuinK| /Co.: New, cnerKy.by Oilcann, I.a."Son ) IVaN"llIjr) U8U loucl.Mllhll',} Soap Vl I ini.1, 80ILhnl\lol; J. (S,. $ 1,176,10'Jjli( ; alleiidcrileeieiHe'iSll( : ( ( ,. thin door, (Unit kho hi':a'ed, him The avemgo catch of lohhlcra 0 thl


ill HHVIHIIII: HHII'H, Agcnli.A / : '. the I it hat no superior rcHiilli. and Cull) pio-und I'urrar, of )! lehlIIII, )'IL barnla- (MX) ; dipo-'U'! docicnso tlilli,000: ( ( ; (:ooHiilt| nml lei her mil, but ho ic'lined I t ., coast bun bol 13UUUUUO jomly

grcalokt 'Tlios... 'loljln, iteiii e, mi'vejorofrnstoiiM ilrenhillon, ilnica" $:flK)0.! ) ) 'Ihe( hho chai' i's I hal ho I then as.unllcil I : i \ thIrty jean.The .
trial
KIM: ': IX>T ( package at jour rro'I" '" '
tit woOlI1d-IIIUld IIH"'.I'ul.|> | ''*' rumulu ut ( IIrrlllltIUI, 1INU'H. ut bl.( Joncph ; Ia-. a flhlh.l'OIII.ler I I hank I now hold fllrII/UIIII 1 :! (;) < ('XC'C'II her cuituihially.'Ito, ( nlleues I I IHavTii'M' Ji::iHTin\ (Iho bent

&111I..... Solo Agpntt (or WexU-rn Moildu. al (lill.Uo\l .' o(II., :r \per edit, rate. (hut llnonjrli, fear" of tlism'l" anti ex vuttisi ing medium. I In Wosl "'IOlhllu

..

,
I____..... .' .... ... ', '\ "' -- 4. -.
=, .i : : =
r V* .. .' t _
;. :
,''. -'$' .. >.,"; .., .1'1' ,

.


--- ------.1-rn
_____sn- -- -


WHAT A UVK: MAX H\\ti I tho elements of fooI'I'UI, the, I'a\material DEATH I IN A TURKISH OATH.Tim I

: I I I i al bund. with ml waiting for I ir : DIE IS CAST
;: JHUt1IIEITllISI. liuiilnn' < M., Xot .%lilfluiiito' ICr- t n
vvoik, in "Ionmanner. .1R
l natoic in do' HIP II"" ,i.t 1flirt.. I
t>f I ;
U uil>- Amon the RI'
i | wll"'I''I.i'r. 1.1.
Tin', |I'x"< M nl v < ovitiriu I"'llll' .'I lh'Ihfory .
lirluM, pier)' Ihl}'. will) I In' px.'ctnii|,
lor Ihe('IIIIIIIIl rl'ftll'lIhli.1t11l1, ( Co.., .ft I riilcn/ii, formelly nf "ue ,v Yolk.Vln.ld I will come the > .1,iii I'uqull lout .. bnlli. really r"1 i ;,.< i .,, diinLinit. ruhs'rt.l '- : -.\ N (--
l .by'Thf I. mdoii ,
tinIly
dearie Hill, (I the( ol | II"1
a
ioveitiini'iit SI.
nnil, HVc l .1'h 111'1 .
st Xon.il "\ I IIP ? 11,110 ,
In
I
(
ri ''iillv\ the (text for Irlid
-- I
-- -- ----'----- --------- -- NVcral |iroiiilnpnt eill/ein nf Clit : the fillII> c will tl 111,1 I I' I I'lhi-oi I jour Sutnl'iv .ll"'I.'". II "I>,h'h.1'I REAL

\' 2", l7.8AVK hI i'e a nml (Hie \vonl- "' relliitions imnKinalion -
II.UIIHI'H: ,11) 1'111,1.1. :
?
I" I 1..11.,1..11
% wero i I tiiterroK.ili'd, rp |I. lintfliim i mnny RUBICON CROSSED !
-. --- .- ---- --- ---. CIO thai !heli diiHer and 'iuI'|'|*' i'" vtlll b come tui'ie I tlmn .'lid flits. Tin re mav I Is-, i
and Hii-ir > ,
--- "rr ,
1"1'l' niolo, 'iral I ,.i., and' (lot hi ,1'1",1 in .1''I,111 in n I"III.'IIIIC| ofI''il iI
i'I 11 'I
Wo;. "III'.ili
: TUT.: ITIH.IC\ LA : I a aelf-inadq 11I' 1 H i'lul'l. I: u ili-J"l .. Ix llIln, ..illl. I IViWe I

"Tlio ilelia Ii' I In I tin1 I Homo on I llicillllprpnec I tug I In Slewan'ii i ,d.y 1. froo.M e-jlill-li-| I and UMI-IIH' will be rele"iled) lo 11. liivitate to pi to ,. |P IfPiHisn: tho '
tunis, nl'ingf willi *untie beinl, IM hoi? I ly! nmums.. Tlieri' (1( ) --it--
fir him- fll'OI : very
, hctvu'cn\ tlmt t legislativebranch I menl five )'rari' III"llo,1, out 1I1:1 (( I
*
i .tone luil"iii' nis. Kniit In t thr bahit ofexcttixivo
dollar' and prcl | I. "W"\'I. ,111"1'
\ ,
mill 'Hit SPI, &'. on the T.aii'1 8.11 with n couple! of hlll.II"\ \i hnl11', 1'1.1'

Mil, revealed, the fact lli.it Ilie I lan.1rohlnr and' opened' a MM ill larldy Morn In I may do I Irlll'\'O.I..ll'illkllj. win .1 hi I It !10' Koinuto NEXTTO -E 1" ENS.0 < .a..

have tonio itnnly atlvomlcIn New York, CI'' I Ho continued I \ I IbUbii4lnpi 'h.ivporl, 1 ofiliPC'mi'nilipappnln-, Hie Tin,' :ill l lath, or |tn "linnli.' but, the

) and Ilirn led h ; I II I 1\ e'tl.IIlcOl"'holl'o 1 Uith vvinild, )I. Hie mfist plair, to JM itt
I hot Ii "bodie.. lint; i llio IIIIIIIII'IIIC., l ,"<< for I few jeiirn )(J\1'101'1'I'I'Y ,.
lalli is
and drain; that (nut'' Tlie h.-'l-il' of I
I IIP I III N the 1,11,1. IJJP I.
tel, In the main' (10 Clilcnpi., To-day
were completely roii laudable' """. i I I ft I ( lie eneonra -
110\,0 hat been .'. The dicnmcnt, li n 1..1 "Ij I'IXSAh ) ( ) I y COMflllCIAL
Issuo liy. tlio adoption' i of the. rcpoiloftin worth hnlf million dollars-HIP 1111'10orll.c.II1' a. isl nil (limii, ai it lends to the welfare
,
Homo rniniiiltlco( or confel'.n'o.1, ,, II atlcntiiin I to I llio ,ictiil 1 I dryKIII 1 lon llir CI". 1111 very hI! .tath.f.uuliuiiis mid) hit hriuuitut of t tlic euiuitutuuiuilty-

given lo Hie, people of Hie S'ate oftlu lo I"\'U"'IIIIOI! ,1"xmI.IUI.! It Is on
a III 1'1 |< I
The attempt gIVP ) 111,111111'11.1.
| viise.
domain of
II hi' 0111"0\1'. 1>)' 1I1I1I1I1I'k I I I on I HIP Col. wat .t evening met wholesnlo R""I (I I"I.IIII' 11.II..t11'11"lwll11l I Ilil times t IIHP It to CUV '.-..
In I ) lal'l'lolI : : II :
( Unral 1''lt. 1' 111'0 ntfi i Hid I 1 '|
personal" haraclcr ..I' Ijnnl ( 'ulil iuik. IlIlho( rOIlilll.III of (Iho Domiucrclal by I the 8"101.-1"111" 101 Ili.t r'1, I heir' ;\citHKeM is no moreI r.III'I. nude; < I IS ] ESTABLISHED !

: with I mi Itniom- CI ii Thlc..I ti'm""dl" "lepor- Free, I'ICM. lie fault of |lii h Inlli, than i ii the r.t thutNsipliwilt iuuuu.lnI I''.
Inner :$paikmilsonicl Iy ,
,
Iho wtvk nnd ptlelmnli > ( I ;
| liming AII'I"I"'rl
"II
I 11I101l4lofCIII. I Ucprcscnlallvo: I'uyton Icr, who axki'd, : to irel nlwihttionthe "or )|,'| ) -\:11-
In I SHI'! tho :: lo. produced I nn 1/ln\ .'I.I .
cl' Illinois I Itcpubllcaii, nut only expoicil : I "Mow luau' e yon cnjojed journtnyIn 1"llhc"1 fault of lie i.lln'h., I 1"1,1.nre not tlscil In ( i (

I tlio frauds that liuro been," cominilloil I the city) Colonel) ?'* over 2S i per" ( ',11,1 t the entire t I 11.11.k.'r or tiihiiItititl, I hv the l>:ilh.On I ii Otvnersol nit, II I., 1'\I\ | .
11'11.1 Our Friends With the Announcement
I I ,' ninler, cxlslinjf I I Inml law anillitrli The : "W.I, for llnco corn crop, of Hie t'nilrd 8111. ", 1'li. I the ,contrary, thev are made Ktmnpr I clllc. !r0
1'11)11 In a 'lime |1''iM'i.HTtOilil: ( t' |. '., ..*j".IM"IIII"I.) ( and moro' \'Iln'"H.', und I mon' :alile to ii'e )
amendment woredesigned week I IM pleasant
the :N'liato: ; hll
\I hl\'o 1"1 atil) \V-t. InISSiMliP i "itt: si' Ihhl.. i llL"'UHo. and
In I the North 'I'I1lh
In cover onil promotelint( 1' a man rout I euiue hero lo get jrrovvn I, I sit > .t ..Iaill'II.'n.: I but, --- --
a :
( )
hi.1 "
I; characterami rid, bad I I of the Soiilh, of the '. I't us I ., fur-
lie cliniii'iilly| V riinlii'iilpil, I the. "I n f'oll""WCI'O II'Illl'li'l 1 llc ONKIni-ste, 1 \ ,
HID, I vear was :'JOpercent. Ilh.l'. und, not ImMilv' man
I.ainl Commissioner. ? IIIICI 111,11 I wiy I 1"1 : i I t. "
olllrliil eoinliicl: of the ) on HIC"CIII CIII .llllot. a Spinl-U'eckly In : ( til II,
i died (that Ih..I.llhii, ,-; h" loia hiil killed tM i: 1'\11111' 1".lchcllhllili 1'-
I In !'I'ply| In I HIP xnilanU "Venj; I am tnt ten now. him." There ix' IIM> much reaxoniiiK, from vtesiiif 1.Ilr."I I I ) In the .10\lo'I'I'IL: I B''lioll h lc:1.1., :: .

of I tlio Commissioner, !III'. Pat'son "What jou think t of biiHincfifi i I tho mil..face., Is (the ,inn I,IK blameil for ,\
tl i.utti tut I is up for Th l"t.| I l! I I !
showed frinii I lit, ipi'onU. I hill: I the lucre' m Northern i (.1 tit', ( 110.1,1"1. I hl'illil noxious( IiI from midralnol 1 ,' ner of TtIY i I ]
elll"I'e.llo ; Commercial Has Been Success
it \ !
: ""; 1'1111,1, Mogul! ," nn his enemies 1.1.) tel, "I( jou say ? Whjour I I fight as 11.11,1. .il"" IA'III',1.llh I Rn'am, |. I ono lakes: I Turkinh Kith I, i I.1.. ':; I, Weekly a
t has 1111"11\.1 doivn In Illill to-day nnd I''III\in u\'lke,1 viihrln "'" "" 'i) "t'y
lilin.liiiil, recently, t i':t tiit1il I 1.1:!:! ollll'lnCO'I'llIg people don't II1I nn.Mli'nitf I iidunl ilVhal I imialism (nr othi, r ,Ii..u"... Ix Hint Hie, easli. h ilaiiee, ," | has h..rl lo bo cainliil 11111"\1.' nt, lar n.i I lie Icollo'.II"'I"|, -

:3.V.1.S J ) :;: <) II"I'OAI'IIIIIllIh'IIII/ tyi \ they lai' 'k hero i in nap.' I have I 111,1:1"1111.. r.lllllr Iho bath,? K'lipliatieiill: not If "r .11"lhl i: ; ." .\, i ,,:" ily, 1.1.1111.1 : 1"-1'0" I it 111".1." "|1."III.II.I..I "

limed l cattle C'"111 '"111.'. In OIIPii papcru' tiflir, it I linfact that. the bath, Is wenkcniiii, tIL\ : ;" I Ihu I ) 111-
Iiy I' 1111111 joiir 1",111 TIIK I,nke" U'eir, ( 'liiulainui: '| : A-O' liii" "pit' 111 I I'\ | | 11'11llllho lollllllsl"llinllll hll-II" Ih"I'H'I'- I
how ia It that 'd nnd deI'llitated )
,
in
< .
; 'isoiis .
| h.lr'n.h., h I .
domain. and ( 1 I! I w"I : ( :
ba\o )
rllon ? of HIP public' i 3iul
i ]li.it" only .1",1 Ih""lh I elation has Htirled, u daily 11""lIil" I : by tliH use 11, 111" our or t turn : : (, know that, ( Ilie "ld.d. 1 ,
"J'lic House 1.\IIlhllll'l''I'O\ pi to "re- I Ihcm" hceaniM'!, ton I kmv, 1.I'EIt\.1. 1 ; I 1'1'1'111': ;"c'III.1 il hllll :11I,11''IHII'11' : h.iiig.
I ; 11'11" paper ill Lake Ueir., c'II.IIII', ( ('hI",: baths, a day nnd raoidl.v! '''ire I \ | I : of hone-l nn .nnd that the) look to I :a
all i-xlsltiijf land law, nnil I llms, uiijjht to bo a Bort of diiei.torj' of a 1 .\ Tiin. how, in it that the nttendaiitri parts of theo il, I I 111111011
I'PIII ,
( 111'1111| I 11..i. Nen'i.HOW : 10""' \11'lIilO; of lal'I': and for" o\oHinir| st Inuig and, \-
1'01.111'1'1o'J of I HIP I fail O I M>O nn, bent of Ito lull!Ii .st. : ,
cheek, the 1'11111'11'11.' ; city fur a .LI'dllel' h.II".k.llllh. biiml by I hose holding, posilions of pnblie" l u uu.t. I'lee 'from

]nililc! Innd', has. nlriMily been tlescrlbeil adveilixemun-i of 11 livery, Hlahlo and ahundred ('n.II lionrxdailv' for vtarxnitd not .lue.tnday STi >lti t.1 I: : "', 0 and contnd, :nml, trill, nolhili/' .! hamper: or coiilrnl it-
We-
mnallmerchanln TO AVOIO! WRINKLCS.Knini'lliliitt : from xicKiicw' A fact 1".1 | romlneitt MlC illl "' D.ut.v CoMtinrl:' v I., like thin : : ,, will he
I In Tlic I Uei-uiil.: Ity; a I linle I other I Hiiiij4. \1111' in ,...lalillllllh"'al"'Ilall.I I : ii I lint '1"0', IlIh dtvi I.II'IIl.hl.I'O'I. a
,
twcnting I Ito "sut t hi'r' ran now noquiiii hero "'CI to (bit a inodcHl( Hi I Her lhifi t : ('"uil Mrs I trI the) il'II"I.hlI''\'' in henl'.h, : and >'""'cii.em.i ci'cf" 1 Inrr t.i'I" I ; Olt TO EVIL-DOEKS

Ill' 1 acres" 1,11 (lie I lloincHlcailliiw stilL of people, l lor" IIlc)' evidently have "01'-I iii I il l ,ll ut ll u."i. .. "11''lIh1h after "iiiluluiIlt''iui!! that l.ill.r, III 1,1'1' ,1. : I
,h,' !" "HoVV lloift vvoik. I D. l'rutaiut, to whom :
loW '
UK' ,iinili'r I tlio II'.CII'IIIII|' law, no ambition lo make IhcmseUciknown. sin' | iiuii'i.liicoiiei'al)..II II.I I ho maiksof, mi>?" )1' indchtiil for tlie: 10 lore. on ar.. | : I I : 1 1 of Ilioso' Ihal: ilu I'iuhl in Ilielr xeveial, oIliiTH 11,11"1.110/1-, "- ,
m '
ICiO) tunic" nnilnr Hit! Tlinlivr Culture With its I lii stiualhi' (tie man Who II.IH, : .' |>lii'is. Hitting 11.I'r t i\\\ or 1111/"tlll"Ild"It, lt'111. or Tuikith: I 1.1',0 lui.I ,..' | : Corrupt" and .1'111"1' polilici.in. -, bosses and. (. lco'lIlltol'8 Oi I list 'J
11111",11"
law, anil, UK') te.tiles under I llio DesertIJIIK IH tint moro In, advcilliiM, uuiil ho hc- 11."llh.I ,""II.111 of u Ihe.itrevh" nHome bath, IIH it is now "11.1. "" in the 1'lu"I( 1 1 : and,. tlic: 1,1I 11..I.tIT, wil. '" "III.I..I..III.: h 1::" ,, i1uutiutuI ; :
3 is the '.Manual of thu Titu I'.atli," that tho 111'1',1. ., I hii.: :," ', 111,1 I t t us I they have iii'
i a lit II of I 1120acrp :! comes a big| it. When a man hat I Innit' | | lutieHK 111 I\II'.V I I 11-1
f IIW-Ilkilll liavu' "row- I I ho oil Ii I lo let I the pub- lm.inlrt.' The '1"1"1'| i"tars an1 not nlaslathi" ; iMt bhaniNNiin:, | ho ctcr 1'<,..i..1l" 1II'1':, xioiefl: 'and'::I : :: ;:; ::: :: :I 1 !: :.I: I .' hut us, 1011.01. have lived. and,.' prospered' in I liii
clltlo IllgII n thing 108"1 g I \, :!. but IIH 1'1I1'lh t ,' lnlii-4, lire lust, I rl'lll u man III) )"(.''I.1.1. who 111,1 1'1', I s. % 'n'riu' ol 'i t I ami have: secured I ft hininluut, 11,11111'11':0111'1111', '
liiiyn1'' 10
tutu \vliPii ,necessary-anil hl111 stiojiij|| around, HIP city I h ivo disloveied u1.| I llmv" can one prevent" lure Iromhhoiii i i tug,.. The rijsitient lino of the Tiukinlihiilh ) I ,:, that: sm h also will bo the hi-dory" of the ';.sx.vi itu,. \

itii-lr, in, the face. mid what is 11..11.r\ Ullinif. Litnlivenin0' I/i ISP \lil' l 11,1" i vi..
HUM acquired. lilies HIPJ- till over that. )ou have four iiiitc| I impoilant I .11' i'iiintiu.iliiiii ,
I In I their rniploycres. 111..1.1 ..r i the 111..'.' I lotur i "'I'IIJ'' and 11,11.| to prolong life ul.1 increaseitrtvii '! 0'01'11'' i |
tbelr ncipiisHious i ( Iou ii iii'ii They .
'
cay C'CII'c. 1"0tlO l in lio Lsi to
\oiith? As t'. t lit' latter it "al'I" or. Js'rhon \ ,111 exei l/ir.'o News
7I i. 1'ayNon Matei) In I Ms Dryadi'H I l'oytl\. ., Freiieh and, \\otlh \.,' lo (my luiieh lll'lIli"I., in drink tutu who Iml"" ",]"," ,.r',,. ,11"111. ; Department

I fppprli,: on Monday, I that our critic : hutgtthiio tl arkil.. Just out of cnriOHiiy I Ilhill. for llio nrt of 11"ilJ lit' thu, use ,.r thin Tmki kith is therefore inurelikely 1.,1I'\ llm.r ,

ami, ( an I i', and, I i stilgi' iiiil'| n 1.,10'1', fiom I to livo ImiKir Ihul if 1"0111111 usIho <> l I 1"<'. .' l o1i"lllel'.0Inl ell'oil, to ni'iKo HO" perfect, that. II will present in
1 company 0111. 'olll'll ex gll'I',11' jour IIIH'I' Ilhll"r makiii, } up for (hitdr.ininjiriNNn.In ; kith. Thu daily Uho of tlie "hath II.IH: 1..II,,mi Xii l t : 1'01'11111111' "mod' proliiiiienl' and, impiirlaiit: dirienl
to.it I irger 11111llhn: whole of I lie ', ,. Us( found in of ndvan- 1"\.1" ; ill I ilay, that .
"I 1..iol'.1 1.1110 1\IIh''I'II.c'llolIl. tin'one I'.IM'thu, tutu lI"k use' 'n many caw' irnnt 11'0 not 1.1'1"0111.111,11",1 1 in tltuju' ('IH"'I"
lll,1 I.SII,1
(S-iito of I Uhodn lilaiul. 'I 1 IiU compaiiy II'Olllllhc80 ('CIIII", "'. What 811I'C'I' of ,hroad: BiijK>. tout hiw; in the IIJI to ]Krxonuin ordmaiy, I'nlh. J Jl by' ,h.II: : titl lie u-e for ,I" ,tint, 1II\tI"II'II'ilollI'e; "I."lllh.0'., r

Is nriinly: )' eompiKol 1 lit foreignciv mailer with jour I Aro I rdlii" r e\'er lhin iiniht liar mi cl.ihoiatn, ; mi aim' they lire fit ihk.il ai' ,! tlmall<,(, ( .111'11' inllii t '"111'0"1 I t'lll' 1' ::. I 111I11, "I' .
Ic""I'P l ;
t of paintini nut llieir nvHtemn tonod npiind InviKiirated. h".HIH/ : .eetire" I ,
ictiiu clli/en coniiot liiuih. So thi re nro vvohljlctt enno ': 1'd.I.llill ; _
anil tin \iiuei afiaid; of ciiiwiinor til 01 iiiitiu ni 1 ; 111'11'1' II'I'I'e.-llllalll"\lhIIIII.
I Ic"I",1 in vojil in fieial ile\ilopiiient. ; ,!. Death baa' eomo to man ill C:1 lt! done \illllll ttliItt t ,
; 11"IIM
:
: Ihl l"i.I'lr
'
net his foot upon' a largo, I"C'I" of H"llhh'l') "\',.,' ('ii HIP taut:, I HIP in pi..I.II.I.JII tint 1"IIil., on thu ferrjlnxit at tInt huh,ho.Ii 1"\:1"11":1,1.11'\': | ) u : as our means ami. patronage, : 1I'o'a10 : this ,1"'-

i' wlilfli, Ilia (jlvCI'IIIIIIIIIB been rob- ,/ up I,copj 1'1 l I Ihc (jiulittii !' I klllll ",'''Ihil nmeh licttcr it nlul wonderful' tliet it Rhllllll"I"I Liir i ,guiltIaLhuiu < ll | : Ilie fieililiex: :ami, iipplianeeH, 01'10,1"1'11" .hal il.1,11"

l>nl. "rrihuiio''und t saiI"INk ; : 11111 paiiilni|;for pie-teiviu 1 \tutu''hrll I lo 0111 \hilo in tIlt bith, \II'n IIB I on lt the" saini rule I I.I'c'ill.!: : ., ","lu' rapidlt as possible; secure"
: I hut I is veiy nimli taken: thu Hiirest' eourMi, i| 1.,1.Sm.11 t huunuugluiuut t the the if :
npis'iir.inof r.I hy.I.II"'lill.l" ( Pccurinjj :
111 C'I'r, defeat I HIP 1'iiriiosc ofllio al this "column. You' i I ltsi'l t I l |1 I'\ 1111' 111'li.o -:1"11;
"I |I' >, unit \\IIH HU KeHlisl I Iy I thi I uuuI.sigi; I bruiK I that condition nl'll t 0'1',1 .\ /. I | concspomleiiee.Is .
HOIIHO I In repealing i the. 1:1lhl\8; here are nd\LTllHeuienlt, i l I of h'llIl' hllc.1 treatment fur 1'11"ill;, HIIJICI,'lluoiitIn ,\\.h, tint hath, in und of list If. l.s I not tho Ihilt ..IIiIh111 ni ,

lln Scuttle lint I liiHi'i-lpil 1 flection 'iio. ala ken', i-mall milliners I I I I unnill <; "' I this caKe I h. oltjis t I 4 in a me.ihuri'' In lo hasten that time.-Chillies I I. Ih"l' .H0IH.Pttellni'x | | II."i'

j oilier Iliut HIP uuO watted Ili-sh, or lather: (I", I prevent unit M. !>., in 1 Itroulrlvii_ Eagle.C'riHti'il I oil '
I vldinjf among things, : email I tin shiol"", .lnl candy .10I'Co- lite ill.
the wiri'bt imiik of udvaneiir -
ccrtilli'ata, of' the Ueeelver of HIP I Ijunl all these sinaI! IndiistricH hay an \\. vvnnle.VrinkliN tuii', mid, the luodeHl' to eradieate: -- -,ItO--KiiaiiNittls.- |ttelliiiinn, n Daily CoIllMol'oial r i l

t our" instead. of Hut patent' Bhall In nvnllil vcrtlxcincnt In I Iho I paper' ; ami, I or (.111.1.! mv iluii to (tutu 1.1111'- The watt of Miilicul lake: ut PpolcnnnI'alls hotixo JTWWIien, lntor\ ,

nnil) InconlcHtahle. 1101 of I title Nlrangur" airivitig; in Chicago can NCC lug la.I llit.li 11.1"1"11" : I I'Iu \V. T., IH mi UiarKcd: with certain: ; tvnnt III I', | ." i | I

lo liinl., liui bi'cn" 1.1,1, by 'llio at unco, by looking at Ms, journal" \I) it wear: nua,? 1..11"' tlte EUilU. that it 1..111.11.'. and i ia IIMI! In 'mil ttibh J"I" 1 '
I T.lial'"I..I' ,.have either, I.l v> "Hr.., I 11HIj ,' making, "luju.' \\h..u fur mil face i.r thn I hitting rillls, | : a 4-Pag'c 7 Column lall)
utl it'tiiC Court Imllho I I 1.0..1.1..11. \lucre, lo gut 'lo buy nil) 'Iliiiifr he ileHires. | i tirtit. It wl, lio >. 1.1..11 ilihtmlxsl t hr 1 gnlo Iho W.IVCH are ito seth toenll( : 'I
\ 111II.r
i lillfalu given llio I right only' receive Aid I friend" lam I I inkles usually ( iloun- 1",1, with when d,1<'- liS I; | AIK' AM I I'aahle ,
i
my !
) '
'"I '1'\.1 hit II 111"1 ...1.1,1.wlih. riroiMMI, : EIIOI'lal.: nci" nrnle, full nml illhel i'titug I l.ncal! Mat, 1
I patent' after ((1'1 of li II. lint (lie afraid, )jour tlorckccpers, ha\i'gotlo ward ."".. Tinis, ; ilu." to tlio \ring UK-iied. on the 1 I ;:: red up by I 1i7'\lhN! ( ( tI !; I st Icc,la: ICOI' 1'lulll Mailer I: (rc-pondcncc" (Coiuniiinications! : ,
I .11.1 l.ilin tin ir .
t. F. Senate iinipiiiliiii'nt would ovvitlirowIhls turn over a leI leaf before I they can: tho l.i"IIIr exeieU'li.acvuU'; und | of I Ilie ?faie Why, in" -\IK'I'"I,1 ago IliutnIti.si vsc pations.C'hV TI: : : t\II; ; .(11151, iut'us.I Hie :I'"OI.I'.II,1. I Ill bo 11 tvciv" list eel. .modi...I. til i' I. cmiiv.. iJ '

rule and'( tnaku (Hie ccilillcalo I / : olllio lo leaeh I Ihein. \1hill \ilill
'xlc"III"loul" : I I. ,11111: I K'IIilt< >! II lulvocattt -- THOS. I I 101'111. National ami, Slate Kvoul.s: ami, ,'II'ltlgt'll In laws nml.

I Lund Kcci'lver milllciciit ,'1'0"1 of IIIIY I' Lhallll HOllwhal I Mroiif.'on the ihsi'onliiiuaitci'; ; of this ."I"la'\ : \.1 as thu C''llil8.101, ol' our Stale' I.L'yi-lalure: ,

(1111'.1,11lIl'h, :: I provision niinlil i nIce, tiiiig. I ha\o tniido Noinelhinof and \holiwime, e.xi'11 ;iso; I Huuply mil-, : AI\H'II': : IX': In: \ : '.\ : I I I: i I Inlo I''daily (limcly ami ncccs-ary. ill11'1.
in the liii Ii. I. iuMi'adof ( I I
w.t t chatiK't: to City ;
I I ami, I I in Clilcgn nml Now 1 :
hlll'c,1.111'4 competency'
l'I'ltcl 1.0 Ihll' I iulihin, the face ,1"ll hi ttiuhhuiuuuI, --- : i i- 'CO
ngcnhi 1'1'0/1111)' |>roscciillon I for, frainl. Yolk II'III h I the assistance of adver- wiiln| nluaVK I nili upwai'ilH, 'Ihis will AN OIIIX.\XVI':. --- _& : LA

81111111lhll' HC'1111 amendment makes' tiltug. I believo III It, and. sit do all hl\,' ,',r1 of counteraetin the iu- An I liiilliiaiice", : hlLtiluitlttiI" Ihilicm of. M"ir

an exception I In favor of all I cases InIn our XorHicrn ii'' .hi'. Advcrlisini 11".r h the llit.li t> ilep'iit: rl''l under .ilnil.lie" I Commercial
11''II".h', h. "llid" and will kiep the r".c.: I fl',.' It o'II"h.,1'lho, I 1'iexlilcnt, 1111".1',1IIr I i < Weekly
wlilrli land lias linnsfvrrrd hess t than
H"hll" I nor ,
hC"1
iiolliii'y nuUward i I
!' 101' TmlI.illh.. I I is i ither an I iMinM.M"iic'i ii n it|\ (lie 1'.1.1" II"I.
to a lila purchaser for and! all boom I bntsrHfVi'i.inee f :
11111 I h"OIIIII ) uii 1 l'c..I" hl'.il: 11"llil'| "' II 1I. : i Ilall| ) i 1"81,1. ,
il.Inanity I
.. :'xt. 1 liar III'1' nnlii'iHieo' i
i IH>N pax
roiiHldcrallon. 1'iuler, Hii kind of distant maku it His'oiul! and llio I.
far ill!
(?. time U not n : 1.111'" ,, 7iliI
I'lh nml itllr.u.-l; | .1.11.1') KK A 1'Al'KH OF 8 i
sale to buna lido for ron- \ West suit is uoith many: Thli ixerelsiis -lei I PAfiKS
I piiivliaxi'r I before few live XII'I"'I 'tutu l"iIH. I I'Sl' l Ih t u V I I' |1.:1",1.
I ilehiinisl I lull I I 1'1' |lii Is'ni lit ofthu isi. '.'.I t 'I liii' the l-in- et 1 C'lt) MnrlialKI .
8II..al.llho, I ic'otl.h 1al'l.r I)ii ii. orn 11'1 wi I ColI ,down herosec bow CUM and the "11.1'| i 1"'I.tlll' of the ,i.1 hcfVUilip'r nn n h I i'otr '!uui-lVet'hl3' \hCII tinier, utay. 101' a .ttoit,
111)
raven IIIIH becinno I Hut OWII"" 1'lc8: I backward" jour 111',111.11111'i I (heekrt.1'or "1'111101..I..I'IIIS'' '', nut i' suuIiscuhhl'l4 suit Ii I'he :: : tl" I
nf:1101 )
10011" Oal 11"1'111
I'lirk u nm uilli'oiit portion of \lint advantage ". I Iho Ol Oilcans titerchittuits' tlio I lower mid I mi Idlu l"I'I111..hlll"I.I. ,'", I." I 1.10.1.1',1., II. u ., I S, I IH-7 1'-1,1 1 II I u .nugPM: of Clii' littiniclit ill )11.11 t ho :CI"11 "I 11'llail 11111111011.

the domain III Coloradi i .. otten 1111.1'.llh'I'I 1" .. .--- 'flu 1.1 I '1'h olh"I' "isanly iL ,
\11$ oiit o public Iardiicsi, and, the latter'M IOKS \ --- Ilalel' I. \11 Ilako Iclco"o 111,1111.
hut HomelinieN Isilh thereIn '
Ih. '
>. Vi'l I tin' uiil voi'aleii, of I Ihu luuiilgralihiers be, t former'" piix. \1'ill.I.. AX t OliDINANCi:. \" 11"\1' 1(11111)lit Ihl ilat.: .
lilII.oV'III" ftuIul 'li"t
w.1 I" Illllh1' 11'1.' 'ft : : miisi nl' h I I I t I ill I lust I\'c"" : I I I liouhil
I InsUt, Dial t lie I Ilonso I bill I UIn .lhll HIP I loloncl, mid be left' ihiglit nclivily in the : ,: : I'.a.h,1, 1lli\ W..t 1m F.I''Y
HI"j'I.IIU1) i 10 : .Names of Saelhif; \III.j':1I dllllI 11 ovemy Iaiuiijai' Iho
I lie I Interest" (if llio cattle companion, ( for bis hotel.( "-:South: lllns.trilled. "III"V "I'llll. of. itt iig 11llllkil \1 11'Un.1, .i h'ldit') EI'I PITCH PINE / 1111 nlh' or his i'uutlltly al,1, Stat', hii of Iho \Ih

and hat I tic Senato ulolI.II\II.t i nvctlio 0 (Illh" ,'. "lt, plump' II.I 1'1111,1 it. (I'll II .1,1". it I I lit the ll'ilul" i I f ".'1111., : i hiiuhluiO II 01' tvethl3- &1111)111. 1111'11111111: llillll 11,1 I"Illlho 11I1"0
ix It i t the musi'les I there.Thcxo tin I'luu-ioaal Muiiieipahl I ) "I this
: protection, ..I lioncot i&1'1101'0. 1'011011'01,111111"8, I men please, I take 1".1.must' .lei II'.1",1, hluhl at t the I i't. ..11I. --,\S II : '. 11olll'lmelll1111110 011,1111'111'0' 110 latuuily 1\1, 10 11'h
AVIillo this I ( U l ,'ial ) ihristeil will 'Unit Ilicir' ,es' rtliee'tt: .hl h'I',1( '
pretcindon particular The and any' HM
; .ITor 1\,1
11110111 1I111.o. 11''oICI'i') "I imlncx, (it H,line cieele/ I nn 11'1": | '
Hindi on tlio to.r VOIII".81ho (hit cily Isiiijour hands, 111,1 you 1111 hWI..I"1 in eamcily: | ,until hil' An H'I, itt, rt.lrii'-inres as llio 1'-1,1, 111111 I I'
I ),.11 .x..j"' f..lhi. |1"1.u | 1.lhl.I : Mrci, t 11 niiitniilee" mat ileeia, u I"1" i>. ,I. iifu: "T.\ : OF SUBSCRIPTION.IIV
with
lobblci
IgCIIIB ( I lalll start the Ihutig) i'lleiL boom any hour h \,., .
81'11'1 I '.11,. a piece of noil i IViher u li.1 or 1,1 di" fiehu--iM liann xlt.ill In I|1111. I' : '
robliei'ii, wliociirHO I the Itnind 'IOIIII"UII von want I", and I tho U pointed( olmmoi.Kkm \iI"! and put Ih""II.1 I't_ a line, i'\net U>s I llian J.'iiiiniur.'lluoifJ'i.Aiiri'vei i I I .

\ plead with nu'iiiliern to voleniiliiHUlie out In llio above Irlid 11), it "I 'I\'llh.h I.h, ; Ihen how' p'lill ly | |. W. Ii. lIP It IIINsiiX.C.T. GlI I... %' :

I iiiiito t11t| 'itt it for seveial inimitox, 1.I.ilj,! cutenot I: 1 lll.M't I'lesalent.C'li (
hll.lhilll.l'lphlunO(11 (' .. ______ : I i r POST PAID I I OK : :
raise tho ( 'tIlt CI'IY1Y I
i in: MILu\ir.M.: lo rl'OI 1"1111' 111'JnJW 'l
l'i,'lirtli'i.l i, I t tnt.. Ki Ii. HI" l I' (InAN 1111111:
into
If the tis'th mo mi-til: it will hrinx

I 1 I Ito iieeti 1'1"1 I lii'tttiOV(' (Ihll t 1 Ih,' 1 "r. SiemeiiN, .\11'11, in I recent play only flit oidmar.v munclcxof iuuiunt I- OltDlXAXCK.AiiOrihiiniien ) :. lii' It'l, : CAKUIKUS. ,

C'UI\II"I.II.lln' : good, strong backing lecture. Ill that city, M> that. IhoWUIIIII ,\111..11..11I1., : |.. ix to ,1"/.1,1' I ', !, : : ;; u:: I: : ih..OO. X IUS $ till

1 ( Hilci8 on the public land man: of 'the ) ear: '..; MI will be tlioMt IhlL aio ".1.1111 muol.| One whutricx i t" l I">ei" ''HII"\, ii'illuai, dIn I i:.\11":I; .; .; ; }. \ tl :
tills tiud Iho chirk '.' S : : I $ $I.T. ON K: : >
II'lh.111 anil iii I ," "', .11( i.l an I 12 II.lh. : : II \UI' ; -ln
i qneiitlon._ _ _ 11110 1"0\.11. hiniiclf with liol. I .,ill""" ;; I | t lion that Ix mi- I I t ''ijliiuuiU, 1"\" -*.\1\ 111111"111 lie IiI 1'1'. ,"1"1'' / ,' ;
: ,clothing andhhelter at an expenditure h but 1'1".rllll,1 pnltyi: neveithe- .\ ibihiuiuuui' I" 1"1 i lie n I 1'1>1'.1 I i I 'VI1Iti4x: :
;
tiling I 1111'11
A well..III.IIIOI".III'.I\ '|1'1'0\1"1.' | | \ willrcHtoip : unit, 1 l'i, lleelma Ir l.le "" '.ix 1,1) 11iI nu" I I
i I luinules wheretoday hit, it .
labor by .
'" I"I"\Y
mea-iired "U''I1"1 I I mil t U' in, ,
sumo I luioiueiiieiii'iMcncoiintcipd 01 ,' fir Ui'vcmiciiii Ion (pun o-' ira II ii \ : : $1 00. SIX .
l'II""II'I 1'11) U Is measured, by hours ; I that to its } .lllhflll'IIIII.lIlh. |> | | I Septe' uln"r, _.1.| umat "1''il"1 I IU'II II'IA
by t wlir> ,1'1111j11.' I t I.i of Ill,. hollow, \.r | I 1".11111"11",1.( I. ,l I Ix .\'\" led liymi .I tIn,, 1111'il'' 'I 1 llltl.i: :( . '"
inalp biinlnei.il In I U lo nay, Instead wo'III1 I'll iugiuuutiuti.: : middle. life or UIOMIvvlioare iiiillaaai'i'' 1"1 I hepti" ,ml I.'u r .II, l 1'1 thu,' M ; S'II ::
i any 011"1'111( I hours a day' (to obtain, lio t 1'Oo; >iSlesttuul jiiht I.' illlli to fis'l the "I"| II" il Kn: icluil, hy. fie llaiiril. "f 1'1111. i i ctant, nail ii'1' arc and '
Hut Ihullho.o I who llnd tInt ) Cash !
often nue sliiiii'i' of the Priiti-inaiil : llli"II'| t nl' v. ii. h'ict l'l'I'lllttoli)
'. life hevvillvvoik h of ,' : )
IuiOiit fault tlmt. dcitm wlioio IICMIN | some of Hut hlll'I. of pnw 1)11 1"1 Ihl"'III''I.'III. n-iK'iila' 'ai it I.h I 11.ih'11 ,, .. I K.T.: Ill )1,
11'0 .I ten minutes I day. These fi tiuuult. I.'III.h. not recommend I III i il t llh,' salil II. as ami iiileil, ,'ilicrs lo (lie Sruil-\Veekly \lIt bo' supplied \tllh (lie, cigiut column

ill not bear lu> cM gallon. Tbeyrritielso of I Iron and steel which xeleneu it. I but UK Hiiupheity' iliHH.U its lImIt, .a il, lie nml\ is In it'\>' alan ttil, il lo tho t'xpiialion( of I Ihcl'lllo nl I the old 'rate or supplied, with I lie
not for, I llio ttviill .occult to mo lo impure \h)' talking reiul us ''IIlh"\1: I i lucU hcing made
vu tutu incut llio :Scini-\Veek-: I
1"1'0.11'1111'- is to furnish him, will iU (far moro Hhonld not Ui hi kispiiiK Hie .Ml |I" ',, 'nis \Im iii l till have.ieiinlt.\ I 1'1' pa) 1'1' I
lug wnuijd but willi Hut, bopoundeiertitloii \- "IT".tl' I inn-leal' "' iliinn nu hi plinmimnil ( for Iho,11) strictly I to Iho I new I ,
| I'Ut'lic' : 1111'1) 8IhoCI'I"'I'1
IIM 1..1010.1. \ICI'cll
Ihati those dreamed, of I In I .\rut.hilan facial iim-s Tllv | '1",1' als ,
(
a t
l h Ihein in vtlmli former .
II" in" > -J J
: biixUHCH8 l"k" )
nellKli
of gal ii. Kvcry who inei_nith, '. and 1.1 "hllnl.1 II HCII.W"'II
. | Xlghtit :" I hey I I I 'vork utighut I'111'. I"il aclivitvof >|1,11'111', ', II""M I' 111 11'| I I. .II.In 'itt* 1I1.11""glllh I t regard! to al\ npieaili'K| : '
man, nliolacompt'tcnttoHiici'c84fully niucht, I that; | ,I, Ii ", tir ,11 IIII
:
i .1 IIlilh'I'IIII II 1"1. 11\,1 I t : I I I with llio
conduct, Ida bu l lncB., under. midday with a power 1'1 1)011'11111\ i the mouth In \.. 10111,11.> "II."r, h. limn, 'iiiljaeent | |,ie,'stthcrein W"I'I)\either 11,10 11(101.11..8' on e'lllal.'n I lei'inn by
I
..rlh" 8"111 eiijfino of Iho present" enough I.i emit all h Hut fiilaiKUiK of h I'II"C'! l I- ..hl. tlrank "I h1Ill..I. 01wa \hl wi odlll"1 Ihellc".ollll) or lr in cuso 01
Hlandi very" \\1 tliat It w ill not do Inl \ Ilh an I.utthllgi'uuio of which weat munclcH ilediiahlit lo iillain 1 _t"itt lifuuh I ,. ..1 1 or liainlle, I' i 1111" I Ii' ,I ( t !t:: ,

l h,' dirlaled to h menlio can BCDiiiitlililiO11"1 111'I uppearaniv, So It vvoiild, iT hulk hug .',lit, ill 111 or coal hiuutmnil, I\ Midi I Ih'I""In',111111'vt Inclisueli Inplaei -TIIK I l: fKI.KISUAir.il: ; : HOUSE I -
( ) have no conception.' They .lk.\I.
' I boof present exenis sl nItt, \ I I will h he '\11",11 .
I In aiiytlilu I iiulei* I < ( 111"I nniHleal i ntei liuitmi' nl 1'1'' h"I.r ) 'nn: ( I l.h ,
wi till Iho 11'111111.1. plant theirops, ,1"1.\,1 that: Ilie 1..1 1"lklt"1'1, h ( 0\111, I ,"
sit III. III 11.1".111
a nature i lo itil%'itiit) I tiol I' \ ,oh"I., Illhl"1 ,.', ,
reap t thu liii | 111')' Pnoimousloads have the moht hlll"l\.k.. Iln' L lln'in, )" "" .
teiestH ullhee\ioimoof Take 'iiliilnil. tliein In IN in nle loeniiirilaiti
"' ,
0Ihe'8. cult e iir ,I'crnilt 1 11'\
: | '
lo and fro IICIOSH I Hie vvoild, and' no tuuti il I lullii' 'alei nl' | n .uf KIIIIIlniinr 1
tlio cnemlba i Hint I \ The .1"1'oil"
I \ why
II> w.IclllIlo.1101.pOI'I' do nil this at a r< '.t infinite, Miiall.M ('III"'r.ut"I.1.1.( 1'0"11 | l tnt Iliilocltes, 11)11'" 11 is',
In tlt'i III (lie ronr"0 of 1''I"i" 1,11.111'IIJ with U a I'| .remalnrti .li ill "'.1) I I' 'r itch )"uir Ttvo Ih"I.'I,1, I itI| |>, K:x 1'ru| i1 I
lehincr.v will do in hour Iho labor is hunt ,
: : 1.111I. (I'ollus.' i
" hl.II' 111.1 sluinl I 11"1 III I a row, vvblih now iciiiiires.vcaiH" fimu Hnnis- 1.I"ill, exert, .\Uti nlinn.1 exehixively the .\1.1 nil | eisin" vtllo .iiulh: "lnll.l. in,

and llio( balancu .I the community ,' "'l i. mix. the( 11I1.Ih.11\ ( xoivcx, iwU |1"1 nail. Ii'in"di.* 'in |1"1' t'< "'' I u "iiin I
of | "hiemeiis, II'III.LI .
L IIll. I 1".111I1 II din Hi. in. tliiiin-i i
editor beproud 11.1 ,
I cay that I llio oil gut lo it. ncr. The tongue 11.1111I'l11".I..I".I..Illhl .. 1.1 .11'UIIII-. lol.iit.or .
wi I the lull, Heps no mall\ tiinun| | ", or i"II' '0'1. I -L1r-
over I"IIIIII'I'A.I' of .
1 I hat I Hiey ate bin 1'1101108.- I into play 'I>e In |1',1',lie, M ,h thIn _urn or 'lo wa I
I for Iho Ih, sitfih eoinfoil of man ( hi' coiinMerel h In ih.. dilakiii', '
JacLkonvlllo J tally( New*. < ) ) they tire "|1'1, |1"1 1'Ihl' of )111111) : tricly lil'st :
tvhlch Iho W'ondi'lfill, I in.iihineiy "I ('I.ill'\hat I may have mi clhtl ii|1.11 'U sniie' in" to Irc'iai' nt i 1'1" 11'11' I 1.
( fait1. \\ hen the( t ',1 'lo 11'1.11'I |. i'i I here > ,licit l 11/1'| | l u. Mt'i) I
Tlio qiit.M lost vf an cxlru I cciolon l I. i lie fuinio will not Im o'IU\lo' \ tnak, 11i'IIri."I. ol' I lull i 111"|"ufir. each .11 oI'tvii ,
., then, (. i.. Ix exeivisisl (lo ex- 111.. .
., already Iglll'II Wa.bliiflon.1'rviicut '| lug 1111"llnll"II)'. Illhlll 1.1. 11 ttay dloi,,in of the inoiit ilistant |Miilionx ofthu (but flu"m' -lie: n-|.' 'under blurs hubs S-ei.I '"I still, City I II

rumor* relate only lo I Hie con.Hlderatloii (the (usi \ und, Hip machine will beowned 1'lu.'I.it will l I. develoiksl! iihnormully Ii.> r.'Miilr '.It tiniii, ant |I"'i rsnn'

: of treutleg by llio Somite, b)' the I Main, ami Iho t nit I/.etuuu II .11'lllh; und \h'IIIh'UI'ilt Ai'ininnl" I I. W. II. Ill I r('u IIIXMIVK. I I
1 tIII M i 1'ui .tiluitt.I
I lailis ihvny t
Butt after Cabinet rccoiihtrucllon nn will hharo I In t Iho vvonderful, benelliKto fhixkli IIKit |lhi 110'"llh"< hineviy oihieiiknix, orix h'II"1 n' l h.I Ed. K E OF PERCHE. :

extra sosslon of llio HOIINO ofibo llf- \0,1"1'1\.111'1111 their iiio, \lOI mains In Its full vipir i and hi/e, and the _.li.Ii* n'iiln, ... 1 h2i-lh. I'-VMiv- -_ --

tlcth Coiij reM may bu tlecincil" utlvls. man I..IM hil I rcl 'moments of aelual ,- chivkii |>|K'iir coiniionilnuly no '"'11 E. J I I ," ','. ,,'''" "1.111011. Will make tlm seaieii as follows:. Mon.lats! ,
r 'Tlmi Maritime Surveys. u \\cilnei-ihijii ,1"11" i j. M.'l'iirlile. l'i'tnmonla. TlniriMla) ul F I erry
: able to voimlder an iidnitiiUlraHonjilan I hal me" ft day lo sit ii'ii)' Ms needs, thu moiv hollow 11. I 1.1,1. I I iiinl ,111'(1)-( t lilll.
no ilanp: lo any one ho indul" Tsmmleralely
J ._ of tax rodiicliou all TiTiimryadinlnUtrallvo ho will bo able I to devoie the ('ioaler I in conversation, \, but if uny TIIK I I I: un.lcrHlt.'iieil. llenldenl Si.rvinnr fi.tIho l'j.h al titumit lt Servici,. IJVXI 1011.ln'l .11,1 for I P&Ingln "1'1 Iio..

reform. Tlicro an' part of his cxlnleine In leeivuiiuii and luw nny nn the mailer: they .\ MHIItS: 1.11 ( I'M I"tI'I0.: EAST: hlOK: '
T"I'
1111 1' : dial lilaek, lIlt Mar in lilt k white hind (finl. Said
ti I.VI luN ttillulte \ llll on
Mine weighty I'oasoiu of public 1111pal'l ) thai cultivation of I hue lifts.Incldoutally limy be "1I re-t 1 by 1 I limcly practuvwith olasslliciilliiii In I lint'".\StE,:"AI\IlKon.1 II :% I seven' tears uliliin! the l.'s rlln.I.Ir") Ir June, .\. l'. |I'is"i I In 11111 I'iii !

? policy In favor of sueh a courneif : l>r. Slcmcu* louche' tht Htiip of' I'ut.'r.1,1! ,1.II'tTIII"1 I IT *'oiitracUiiiiiiliilnrMiliiiinrliie, u I I .. ," is llui.iitrlntus.n'I|> .; liulie( call ilrito him vvllli perfect 8"\11) : he \I.
) tn rub lip \1"11 ) \1.b mid nr iiwiiUluiiei loM'KxcU la ,thsi lreMx. \ ii Ian It !
f ]irvaout house adjoiiniiltli' upon I llio "CI') I 111'I'Ohll I |:pl'ollcl olinukluy I .(liloln'-U'inoinit. 8. i. Oi"BB. .uy.or. Diinl. liy tInt DAVID GUERNSEY Owner.

*ont actloir-New Voik IIIU'. food 11'lltdall'l I l 1'\11I11111111 I ruimu'In, Murvli I I I ...Y 'e", I'' ,
: .
o
C
-
-.
--- .--- -
___ ,. -. .-

r SOME QUEER OCCUPATIONS. I r.njnltlr on r.ilfiil.. TO $LCCP.I I SHOOTINQ AN OIL WlL I Itllltiiff I'niiprM In loliitun.The I I

---- TIN, an- fort'rio- nrule c\crv jmt' tni'lilci, Vidirnl till'.iili, I ol :l.illi'i, i iil''J..t.| III tin ,
Ctirami: "
OJil Wu Nrw \n'k.d"I.'n.| .,. ru.iyof iiV.Uin.: iiii"niy tll tu .\11 I f 11 .. u;>Aivttiliiiliin' : rtiBir.I Cit Ih".U.II cnnr.' nn 11,1, i I.' ,!'. 1" t"1| ",
II'IIIII"I.1
I r" ,.' Mini Ihi xlMcIl li-i" Til.: t "In"' I it"-l ill nItlcik
in Miy rain m Iln
Now Yoik Iiiw" not attained" ilic nnlijtii4i4titictlim : > \ or useful nrlii; ITh.it, !h 1.11,1 1.1'111 the ( ol' thin-- hiirtr' ,' .1: .1 iK Ih. 'mi" <
IT wild\ o
recently 1 Ion-till' I liy, 1'uri* nf.nuintaiiiinx i'ie of the rc...m pi'rluijin,; for !!." ininmii : I'" 111|I"i Mml 1\"I'\ mi* iiinll.' or mvp.All "slnviliiis"\ sin.oil w-i II.II.O' Thi,11"1' I,.I hal live 1 ."" "I 1 ditith r"1 cin "'
n 1j>W lIr factiiiy '"r 'lII"hll' :.nhle imonlioi! '. If n nine! idon I"viteiitod I ,IHMI IhiKl ''" .'>t, oil. ll f il.-nlll l.itn'p'S' ; d.mn wild "rl"I".t have 1"1 IIINI-M 1.1 nilbin i
| b letllnw u :
lax/ littlo children, nous tn render tlicmOlijirti ( it lx\'iimii Known liy tluw who "ilr,'*.ml l ...hnv I "' Ili'Vlotnui', |1,1..1.1, > tuUnlmut.1"llinvInottiM few nik l.:i'ileplicH III otn 11'111 i M 1 1I
M, !n' tluii in.iv <'"in" In him thai li hl.I inn'i' i 11.In.III, tin ,..'.
of Neither I luu,
(illy. it }t'tfIII'I1..III" MVII' : t > U' w.tlehin ; the (intent otliiv and I \\.I.I'"II.HKini ,10'111.,1.1.1
I C. fivt lollK.lilliil
1.lo..I..r i| llk> nlitht "llnl* Inn. ) ..mcvpI I" '
| 10 Ijllrdmi' III tlie pmsCHsin,! (if'nooc : nn orT.1! It nt once i.iado 1,1 tlie pirn luineof I (h i itx>i 'In ni'< h.1 11.1..1.ft 11.w rmwWl.ii wllhnilrn h\lbll"'I'II.1,r.ltrorlni." 'I Ijichof 1 thi-m 111.1 .1'1.1111'I ll>.< III vva-i ii'I .
>!sury .I"r''.." wherein every earthly the rii.-lil.; U h not' the jrelti: ( or I, hi.i H '1,", .1.1. ,, nl1 not "'11101.: hold iihuitt luonli iilurls of 11.\1.1. lr.," Unind liu" hnmliil! I .,
thinit in iw liv'man, I IH kept mi will-. lnrj:'.t thill'; th.it it. 11\11' I v.hi.h \l, I I. I t'lU" lit "..nl, if I louM U Iln. til.,1 I he bl.-iM, :, 11 In ,U< |made lit : ,1.1 """','1" save "ifi.'iiei" |\i "I t i
But nl Mr nil XovVnik Is III* onmiKli liri'.i in the nin"l n'vemii'. Tinmo.t I T I |*,< i tp-t. i ..kH p, nml MI nwiin.Ml III.I'III.| I llt I little' 1"1.1".11..1, Ihe |0"1 cri'illnre w.i" |,
the Ilieii the t
iuuvidous, .iiisHli !I.. ntu'I i'i it Inn'I til.1..1.1! l "r nn.l, | t ) B'ipply' nriny |ior. ni' noy c to In Himill urtielix j'Y Ihelmt- 11,1 I .I wri I
1' | I \ i let i-i-.t I ii
nh' I
"
very onrioti'i occilpatioim.' Tinwhcino! I I liiU'Vof i arli apimn'iitly' iiiKl.tniricnnl, > k. I.-wU11 Ilix-liir. .Mi'tnniter'' "I Inn.tl..I.," if the Iln\I el, itvks|1W1 which itliiliMtil tight, I." 11. Iniiuii-i; bv mir.11cnifs'd I
<*f ciiir ", k'lllI towel iiinipaiiy," newly i tiling's ns I>..k4. lintloim' mul keji thatare I I to"Hdont"l.tl.1111 i\ethe Imtloin.n I the. .1'llh.r I helpl- | ira\l.! ,

.""' 1".1 r.., tnippljIn! ;? Iniximv* limit's: wild 'I piiyiiu, : 1111.1.:' royaltiiv to the in- THE ABSENT-MINDED SECRCTADY.Nrtrr i.. fniiienllv" the can, smaller .\1 imKi'ilc. vcrv .\\.1.11"1 willi a
rloan towels iiinl wmpV(> ouiht not I'' | \1101". It wi'iivi lll.it, the lot inxeli- | iho Ihl'l lii chaiTtiltill I : strap MI thai ho diiil. A man. iiiive.i.old .
fastened t
iiton >
Imast of since wo l"iirowed tlirir lI"tI"l i tlotin uri. Hindu liy mrldint or el 1. liyllo ltrnllil,'r.Ml. K rrpt 'In 1 Inn* ofIliitlli 111.."' | 1 ,In1 I ( and fii'lile, WIIH jh"1 n "'i'"M I ,ni.wils .
from CliK'.i.jo.V nro 111"",,. linvvevcr I | > ttii| luuCIKit not Klven pn'\ioll* -Ili'llnllloii ofiir.. o r,1 I Biioport Themay thirty, .'.. wild II 1.1 .I.1 bit t T, h ..
In isitiomlv' ix-riiiittlnx mi undaclntis Teu I thou>:ht, to the Me, ,! ill inentliin.) Init wi rojinenly A few iliijs Nfnru, ho went to (IiorcMto or! lifty;end.fn't of 1"11. I"1*, of eniir-s'1"1', ..., Ihnlower 1 Ihe two mlcndaiit who I, 1111.1.,1. him 1. (( ) ': .l :. ':
ton near l'li.illiiin: H.Uaru kivp Imnilorisnii i linmht to ii I I. hail .. til. .1"1 could' .i I him out of ,
| ; liy "I' 1..UI. p't niarriiil' Nriet.ny' 'iniar <* Iho of tho well, nnd, sustains the Ilu'0,1'1. ( :junsr.r.sT
: in miol'.lif; l I.y> ropuirinn llicin. Htanco, i 111'1111' nf iiccoiwity, that iiriw.Study caslnil .|>cik tif 'his,i 11"1".1. nhH'ntluindiilni'sii. charged 1.I'1 tuU's, iin let Tlie deal hi that 1..11 r", niinilai il"1 ( Ba'I'(1 BI'.h.LOlllf':
lie ifwili.iiM Ui lOiclilMli,! llioin with now eoni-se, cniMn the IIrlutri.I. His, h"Inteinliil \hi.h "I..rl\ Ir'alll'II that lire I"\'r I".I..C mntniilnumlior
hl"lt"l r.I'n.I. nay I ', : < ; i\ TIM': : : : ;
IIHIII "
timci. I. ,it, i-f ,'"m"" that n tlctluii; : llwhln.. nn-.l to n IIU.r mi tolmilc II, und rri"I.ln ..1.I one | .lh,1 1111 I I by Helm's thnni. which mi' lilS WOI.1 1'1 11 IISI'Y
thus
for tin hi'l'.d, nixiui w. (' hi-urd to mind.thoru certainwnyn tj l r.lli' wild out .ilhl1111111.1,1 iiuarlt" mi* made n : iniiiiry. Of ciich liflii'li 'hi.hll 1 i, :i ,"' ., Kuiiiie, HI.11111' 1.1 ks. I'mtnl thll. I'u'i nt ,l'"T>
\1 play 11tlM.r uro 1.11.II; I'lt r"I lo movement i .1"Jt.r | .::1.1.. i In I i .\" ami
; iijieti' I.
II"'I 1' h"1 KMr.ietnr
,1..h.I. 1.,1,1..1,1
11.11
any lint ,.J 111..1 l mil iniiMlu oio.ilmiixir. to ntud, > til.j'i-tii with n > luw to ilisioverlnx .Ido 11 i.lol., 1\1 \hit hit Haid | must II II.h/, Iho utmost care, deaths that IHCIIIin tho ( .i.r 1 l'llilon. ""',.111'1.' 'I liev II (" 111..1 ""I.I"t". < .1111,1. .,1.., .inil-nre tn L-lt m"-' '..' .
Virk iimintuiiis, ul-io, ntliiist or iinvntin; ;: I 1.11'1 way of accomplihhin and,, i is attended 1"1, wrid, ih danger.The I ono Is in the ,1.'lh.I., 111:' each iifilienc' Huns il\, -eiiI il ti'iii'' nl..", uiu< cslnl'lisliiiiont r,1 lilting littlucl'ildrcn ;; the H.HIIO 1..II. Tlien- HIT then."It's nil l. .li." mlil Mr, IJlllr. "to weiglii J"'II four poundslotheiUait nine, one, is ,'lh1 ll '' ,",' orhospital. ,nil 1) MInn.1 .' .1- tins ,iiilvi'itlieiin. lit iif," .n-.

fur tinIUR| > In.II.I'I.. I Homo' daiiKeni to h"I., Ilh"I,, us, r.1 ,'al mo 11..lt.lljll..1 I wis nc\er liipiid' 'hence : The 111"I..r the wnrKhoiiseam I'HI i: Kill! I I-J UK li.lli'Ki.on: ; |1" ItoliK: $1"" ." '.

Two coimijjw.iM: \ Y.rk..I. follow Instnnc, ', the h"'llol .r nrid... thai '''- 1".1 i..nIIII\,., I |, On I jt ,'IghllllI of the i foil nn .1..i,1| nieiit, ilinaviil. ( vege- (h'I' nnil '

1lu> mofr.l lint luiioctic| liusiiioss, of liaiuiiij ,"- I fail to IXIMIIIO ""1'1:" ,\.dl. I(icrsorwlliiliw I except in luillle. In ..ldl'' lr. i I 11 1..111,1.11.1. \ tl. .upn'reiid cap I is placiil.The Ilal.I.
{ tlii'lr fellow oiti/ens. They Uro not nevur 1.10'1 that ho (Hisxiwi'ilthe t kifp 11 ilraljlit nnd regular I. I rln'k., i Iciri;;"' IK 11,' Ir"I.I ., dmpping ull I well for Hindi Icr's clay, ai ono dariio; (Ih.\il In'',, '. \,ilielloMor I H.'tl, : Ullle' Mmlol', | I I'; :. 'J '. ...11., :"!- .in,I II | ,. 1111"r.. l .'
jircjudic 'd, ii: f.ivor of New YOII".I.. I nit 11'lIth'l faculty .Middi'iily conei iiinn < Hut, I'll imn up In "'lill 1..1.1,1 inImttlo. I .I..I'"'" ofIlio guardian, cxpriii-nil il. OfcnniNi', n lot l 1"ir" ,11 1..1. I'.tri.l I : .t.,.'" r,, 11 1"1 liirrcl. I "II.|| N,." l.i.'hii, 'm lilipiup ,11.r.,,1 1I 1-,..
nro pcrsnuilo.l tu hang I.." elsevhero liI'M that ii tnvniHl inton taicei'iKfnl in- I I I 11"1' 1'1I' \hll'. I wnl 1..1 in'l oil slug; :1.,1.. I" vil., 1'1'1,11'Cautious i.r "jHHiple ll. getting tleh, nn the contracts !.'. "* .1 H i-iilllin1. .I| .V''MI 1'1 1'111,11.1'" I; ,W.." 1"". I ,. h"rl I. I'
r n .
throughout! liu! Union. It Is nlVVUVH \eiition. Mo maki-s homo money' rr"1 1 whom the '1'11'n'. After 1 had, lt > ; .r| iliMance. Thoojieratiir fnr" Hiipplv( ing .". Umdnil U'l- I all ," I, ,,h'', '

protciid.'d, Hint no ono knovv-H their it, Init he natnralK. turiw to tho '>1:1"1\1: 1"1 in t two or tin, ,' lights, I conehiiledthat I |>ersoiis, keip givi's at I PMH' and lets Ihcflugdiop. I ler. IJ. .1.H'CmY, Awn!, IVusiw ln, a.,

name* uml thaI only tin' KlirrilT' of thiscounty to miiKo flh..1 inventions. 1"'I'lull"hl'\\Is 111.t laydiitin some ilelinite 11.. In 1'11.1'1, lilliilw (
hus t'il nddri'sscs. Duo ixHclirow I 1"\1 afterward, .' i ..ueewftil, and limit; ol conduct. in I hVht .which, I could 1 I ilh
"I"I"' ," nnil the other I j too lato, nflor wa,:tiil litni.', that his tii-4' I h"III\'lr., for if I ,liII. I could, not I or gas even Invnly-lhn l'i.hl' mvolids 111I. in domvndiinr. I pity that \1 nur llngdshsiaiiiiws : SIICCOSMI|'. \to NIchoN. U'ickwcll.t' ,Co., .
is ( : cullis! "MviiiUMlicinirri"[ : invention WIIH the of neeiiieiil; fiat whore; licwildcriiictit wiineday | have caught tho. ipiiit of nucharilalileni'ss ,
I hIII. ] 1..11 "I my Illilht the well it clear of coiirH'ilinl'Mi Wliolcmle '".In..lil..II'rh In 1.,1\; (InnAiiiuiniiltlini.' Ki:" "
!I'lt> till' city ulvvuyn IuniM| thorn Imtlitir .I,1, not: occur again.Walter, Manny inCrlnilH lake mo und my' I,' il""t. I decided I, The (list \toward n'il.i'I'1 On' :, :, .
nl more HOU- .I r.m [ :. n.\ .
the of II. Atkincm !... I' 111.1. 'Ihe cold \ lhIh..i' nl : \1'1/1\11
,11 OIKnaiiio J.h 'III"'I'II. that matter what hapieiicil| I one, I'n'l. is a \ thud, like the "I. ,\ da.vi ,1"1 1 \
mill under! tlmt they draw ---- would nlwa.Mi h Mrainht' linojiltt 1",1r"n".1, ;cniils, ,liioM'; hlllo o'lt,
111" 111'n.1111 noigfit,
tlu'il I pay.' They rijj tlui pillows ami. it ".,n \I. thin: ')'. us far IU circinii-lancii, < and\ tho 1.t..1| ;. II great\ I on the 1'kH.mid ,,," .. found; it llltdcillt III I ICI i c.illllottalilo

finally rut I Hie ro,**. One other KaiiK'iiinii'ycitizen MeiM.'ho[ are loiupled' to mako moneyHiiddenly I enemy would let mo. At I lie Kiltie of Ilr'III.III"1 mar, IhOI'"II." 1.., ahuirie, one of I 11t vvh<' luc down "c"'
in : I tl.11 I'I-Jil the I'aek lav fnuml a. '.nmiv, n, I kin
Twenty-third street HvviiiKM uliiiulc mv i.hniHt in\arialilv Willi.uii-lnii't' I follow-iil \this rule no far wlu llo. in r/j I
.Ilh..II" > ending aslmht
iifl.iriil! ;; liiiu to In) "' l>i. Iravem the ,':\1 of ," > I inlmohl : that il neatly) cost our |nnplo theNoniiiw I I \\'h'I., "prnliii'nd; ( n< of the ,h..J",1:, coiner of. a fcnci aii'lcall.il iePRIC

8t.0\'I fr M.illu. hnjHi.ilile t'lat they should. .keep I of myself und regiment. Ifit .1. ".'n 'iI..hll.II'|,, > 1111'devil, 1'1 his, fiiends, \to .111. th", c.imfonI "
| "go
11,1I
J'niir; "1.1"1'01'| ; Ili1.n earn tlirirlivelihood t'II".I"! ." to iuoil"r'>liiiii. Tho fatal had, not l 1"1 for .\. I*. I Ml my lirsl etonileilaciUiiiiilancowitd \- 1 .1.11.,1,, '111"1/,1, : hhiiiKin ; into I with him; many ro-miidcd" | lo the Invit, i
I ; ;
tu docitir'; IlI l.ii] dit ,>f lire I,' |IH, to Inini.iihin | thcmirlh: wouldhao j. | (li inn ""111":11.Il: thear| ,' w.iiin" ':
;
t" ; I the in dense fit 01.II'
rich woiiiiiii. A'I i M\ ,. inily medicine 1- in its earliest: btn' Mlrtiiot., thlm.'ali"1 l>vn iiuiilo from the ili "f..1. cniKUof more nil, 1 I over.If "hlll Ill I pi. !; th..III"1 lien" ,another, bird, ,ind '' 'S

thy ii'ji 11. xtarvutioii. They; Iling at, thoKitlom it I.. the amo wrju'iit tiling \anti'4c tn U' h"ll:n military' prisnn.I I' 11111111. an effective onn it i is im- .' "" '' ,lining .'IIIt.v > pai i s ',
the dear: pet-i: into luirroil, Imxes niul ill-I I'.uit'! it .nt III.!. I'l Hi" N ;in.inf:' ; it I i.an i. I charge I ahead so hot mid so r"t that )followed" ,I 1 1.\.. tlnvv nf oil, orgas. but be wa-i iuuneoiato'y.: ',' icliiilleil in n DRPRICES'
th."., of 1 dnnl( i'ry I halleil cut i in', 111I"t.h I way which, was inure: emphatic' \than
jivixt1 r..1 r"ll 'I. Illill nrlU, and tho man I e.'ia to thin!; "I ,1"1 my regiment was n iliail and wnrlhiess CREAA
liiniul out tiat! tllr! itLl: : InniMi', | will 1..1 my 1"1'u\' Oh! I will npiilvluiS4t -- I through, the enemy's' hues mid, in theirrear. will, at Ih"1 once h.'gin In How nllor .I. 11..h"l | '. I

tin:?.I 11, tlmt tliry uro fi'il vxtrnviiKiintlyniul llioolil, h"II..I| ,."! Ah! Mill 1 I : Hill, hnue\er, came up on "II'1 I (luewill neaf linlcr! I that vA tl"'hl".I..1"1,1,1.1, A<;ain holriiil, hiilii"k, besldonnoldi r i RING
iiui'i'OiN'ily.: JtM: rLst: nf Ihi' I Ituwi ry'* not Ilk,. I'Y'i., ;o M .".1.1.,1, l l l Mi': of 111' regiment middnitc the enemhack. > worlhleHs was uvakonod. to activity bird, uml nh'lil ho met (ho sann. ,ruile I ,f

inn triirnu nt hOI", rciiiliti I man ,ho, oliiisiniiu us u roher I wil .l my b'otl''f, A'I"" roile me !he Haid; th""IJt by u heavy M nt nnd rewardiil the II''all.t. beiiii,:; literally, pn hid olf the,
it to rent liim:.>lf niul his sitters on ;; What \, i I ml do'/" '1 '.. I Ijtmar. do ) ""I 1.1"1 where ynuare I owner with allow of oAdaily. rail. The third' "lime hodi.-d I,..
I'niii'li' ,:fiil Jii'ly bli".w to ,'I.ion'u'. ]>artiiti Mow many I tliint ii" .' paint,[ iatlutkky ;' I had to nel>iiii" ledi' I loryliulilol I .Iili 1.11..1. ,, bill to lio piim| .', Ihel'e was llol' nbird

in thii howmlol' '. jicrviuon "lId. ,.1"11..1; Ial will. M >wa I I.11.1 1 iiiniiiint nf informaiiiin! on II.nt1.ill.II.1 I A i ,ii\ly 'quart blast costs tho owner oftho I ill that .1" I enlerio; whn vvniildoleralii r '

tin* 11..1)! ..I.| Mor ,'ihl girlsiniiy way, \ r.\'lt wild the morning ( wan '"'\1 moro surprised' inmy wi It itlmiil, $ lno tho lalxirof ( hiia for a nionnnt.' and indi'spair I
framing w'alh. inul 1,1'11... of Iliat painteil tll' I life than to 1.'m'l. thai,' I had W'll'tll'h placing, it. This' ild".111., ban 1.1 ho, \winged his, vvnit. ,I I i'i to I Ii at'DE
tiimlfetniiits wl'.rni.n l." xi>t r.rlh thovii'tni1 I hu\e,notieiil "'I. when they tho enemy's, .. (jen. J hl "il. 11 atteinli-l, willi .groat I. danger.Somctiin.s. lion'd.| into more polit company, lie NAIURAlm
of 1 Nrw Yorki-i's. JIo told tn laku re-iiiiciit In the was not in' "our' ,..t" evidently., ItnstnnIW. rA
I..II.I I U' in to mako iMonoy tni'ldenly na.l I mo my ) rear: ,1"1 (he well is full of gas, I
1.I.w. win ru tin' ilratli lulling in tlui 11'1..lr. cairy with them the insiinelj and, let his, men pi on, lint I licked .INIrinittiil tho, lorH[ .,do, nfier dosi-endiiig low hundred .
l'al.1| li'ail !liiin., anil, ""rkl li 1.1| llioKilhik't 111 ,.'... .. of their youth; lint |"- In pi "". mid so my' regiment fict, l I.< violently I out ofIho MOST PERFECT MADEPrnjmnM
of I tin- jn'ii'f f.ilinliis.A was in lino witli I mid \il .1.'h"1 Iho 1.11.1.| un -10. I
.I'i..II'1 whore do v.-ho lupins: InmaKo put I i' that i. .
you lilllal riI. well. il 'llall lo cxpmle .
II tth I clrd t tn Purity, Slnrnplli And
rii'li Italian i-mplovH' I hunlii of liis money f.ut. who lie-ins: tnpull it J went on.I b\ hilling' ; the tiniU'rs of the derrick \" Ixi'liiring, nl' nlihlll'"I!, lasl work onhilntt 1 ll-'itlilifnlin'r.; 1 ,. n *, ,hr ,I'rl.efHiikliiirf'owil'rrontr.inino r : : : ; OWL. WAYS READY !
(1111'\1'1 to trim or linl.inro tin! ImulfiiNin in in 1"1'] who I.'jil. to lliink of I'lf.: o j I 11.,1 .think," Mr. I.amar, \1,1,) onlo ( il ,readier Iho ground in ,HidisecMt. Mr. lal'll I, .la.IIIal, hevvaiopmsod I Ammmilrt.Mmo.AIiimtir 'IMiuxplmton, I'r I'rlm'aL&lrmtr ,
| ,'WI of ""I Klriii, xiviH'piiy:; lll"I \trom \ t. day, who :,liar.mul \ say, "1.."",'' I saw much, Igh'ilJ.' 1.,1"1 In eithi r cangeneral iK,tmotion | (.IAI..1. 1"1,1, ., 1'1' Mvi't'-m,. "I >( \ luitll.i. ,Lviuuti, utc.t lliivortlullrkmiriy.FRIt'f .
lilll, tlio m'H, r.I., lmnt>, inrtal anil what they will dear, win I put ",,1.1,1 ,''II.II..t. soo I.w., wherosii many Indict I everj'thing, IIJNIII.the explosion of atiiriulo wlf ai'd, ,hail,1, I eel lain amount ofjuice rr mH --

niiivi'i'tiiilii, nTiisu Hniu; into tin'lioiM'liolili'rs' his knife and under his. HCI-CW, who I, Weiv living, Ihero wiui nnv "U'II' at I in well, u l.o-go volume' nf into I.IIk tank, rtnoti 11.1'.1h.
| -
.ill. -
n,.h lianvl.i.. Aloth'r man Kins to livo with money mid t ) il; olf nil Wiindereil linw | | .1"11 Ihii juice from 'Ihe lank' fcnnealni'-.
Is fortitni' liy farryin iin> doou lind UII\HHV was alull. .
Ihn oil
IIIllill 1 1"'I'ywl"'I' bieaKing
surpassing us
\u.lc niul' rurnst* tin' rity will not ru- sued a laan\ that does not I.'gil to have I My 11"1 tit! day 'lt'liallhl..,",; il falls, into "III..h."I.,1 heatity | each droplieconiing and making, !: what. 11",1,1, I HIIIm! ', ] Br

iniiM'. hiii'h as hii'.lilrrs': i"Illh" from cellar iliKi'iiifr< 1t no "". Tintliiiililrn. lind sorilid r'llh" and n\'II'i'i"I' I" I. Wh"1 we "lt into l.i\'luI at ill runti'lili-Hs ,' t"'I1 Truth.Pin .
p'iy liiin, to ami. thru Im inp.? .\\1"111,1." n man like 111)'. light I v.cnt almut' iihkiiiK the l 1")01,1 i So far tho gas"I..lll.. and oil vtclhnro" ---- -'- .

M'lls it in tlu> Biilnulw for tilling in Minkrnlainls. ,' li: Now York they, C.I. I met ono \Iil ,.. -Chicago, Trilnino.A -rly mulVnntr.
:1.t.llli,11r.
; .'" my own town. Ir"lh.lllh U Is Kiife, to .my that to I live; ill r.nglnnd: WHOLESALE
W.rlI. -- -'-
Only, OU'II"il: town pri'tiinilstokti'ppli 'John, did i,. .Mill flro oil! 11I' Hti'ii WmV I inli-ruriiiinil I'lro.A art (tl he 1"1'1" ; e A'""I"11 woikliigmanexM'ds '
thu not.ilil.' in \Vllt I'M flf tllll Ocfllll.It ?' | \ In live \" ,,.1 moio thandoulilo

tin
1.1.il.lotl"r ,'it; A'1 W'llrf to lifo, and have 1.1 through, tillmanner ....1,11.1. to do my INmid 1 didn't liioInit I he fact 11 ml tin- him fnimdMiioldcring I is equally cntrcol to wiy Ihni

jmMir, 1 In,1, .rl..rt""H clipjiiii): ; of ,'I Htonus in uhoul nil tin'dilferent I tn ice. All day 111 I didn't diawI on thn ) fool 1"1 level of theCulifnrni.1th.it more r.,1 i.i vvastcd( in J.t American AMII'Ynl ,

(1'1 till \thu iii'WspaM| iii IIltnl nous in the known ..1'11 I I I 1.111 I Yankee hit ,'". 1"I" 1 1my Inut tnduied I.WII ever sineo uliro hiKtHi s th:1 ever. limls i., \\IIY into thndwelling ,
Ilium ull li\o rciiUi it rliiint]'| ;. uI.I.1, a have Ht'i'n it Mow so hard llvit it WIH itn- mimiuiiitioli hell*, und. ho ,broke out in thai ot" lilleiv .C the, noil and
Yit unothcr box, t"II..1 1,11"1 (oilers at "' in tho old, I DEALERS.
; fnu IT.I-II ji'iir. .i.l.for a man to put hi: In-ad caitriilj'. that time the the \ 1''I1t-
'ul.lli,1 years pail .
it"1 up ,roali.of urnw unil. IMN-! Hhip'x weather mi. and, if I ul.\'j( 'Yon hred hI.In*' I wiid. 'rd)! ''I mine. ni'1 il'I.k". Ihe liix1 oi'cnirod I.r( was !t. l/iiiisOloiy-1)- "".'1.
i fur nil tin**' who think lliriis have into the riwin lie ha\v turhlny hit 'em those titniisV' -"-- -
>; ,
hulkheads. A ill if!
'
l.n' bv 11'or" \ co\ii : TO TIM:
".'.1..1".1. or that thi'y may K 't tu.r.1 a lull Ix'fore ho eonM( 111'(up '\\,1. p.lol'I. t.,1 tho truth, I :1,111., that Ihe tire !I., i-lill nlh'" The 11'L": "'\ H.Ui : SI nils jiml Flour
tlii'in C"II" ." tho "11" or nearlyllu 11. Tho luiiviit or highlit "'I I lIIi..1 11" Yank, ""( 111111"llt nhoiittlie old/'Ihuliori', ,' ha\e 1"1 i-lowly 1 charring, Tho bei-t salve I in Iho \\ 1,1.1'1, .\
> KHIIC, I niiiti' as tlu'll own. This isUiU \1 haw wan in the Atlantic! mvan, on aputsaKo other.' and in pl.iciwhom covered wild u great ( !uts, ISrni-i'H, Siu'ci, Inl

..1.1111'' ,- .ullia 111"1" ant f.'iuiu; "ho\o to" umlor Imie |I..I. for four tary. "A lot of 11"1 11'h out mid ,I intowluit 'iresijitn Iho, iiiii'm'anee 1 1 (Chillilalns Corn", and nil
] |
away ( ." of urnis likuchiTiinos, Lawyir days; thenei: wiw I'III ( twetityseven proceed to create. "u lot of uii'lilents." Tho.. ., u lair liitiuiilnoiiH, [ ,"1. Skin iMMiptlons; tun.] |.ni-lllvi'ly) enreirilos A\I'. -- DAIt y t MM MIALJ
KI1'riiv\ tlu> lias makes tho oftho Hide. that tho nioht accidents. II.l..r if-
i'X-nigiliht| a foet hlKh, wll1 trough cati produce" This "mi in., to intho of "nopay 1"lli.I.| I.I. guaranteed
10'II"ly' | IIH tho altiiriioy for tin C'liini'M'. hca Ihn twi'iity-Ki'Ven fivt, lind to r..1. tho Krcatont 11111.,1 of consecutive wood.Some 1"1 11'1101 lilI lo 11'0 pel" _II.ladi, ,", PAPER

Tim 1IIh'\'II'1 nil wfk Ihl \\ 11'1 Intronlilo look up at tho oriels mul down nt thosen hours w ins Ih..I.-\.o.Iiltoll... )' ago there was' brought to or inoney' I'III.I.\, i ice 2.: cents ,
ami uluayB il silver dollar seoniiil hko lifty or Hi.tyfit't. New Sin. .nr.. box. \" ,
pay Iim 1.Jdltr Y"II. this i ity n piii-e of piled pino \taken I liom per tllo ly U'c.ecllII'uj
*. Thu trinli,in painting' ; lilack rycuwilli lint you may "I"11 on what I ------ tin, orilimny coil;, pit, one, end of whichappealed t"lo. 1.\1.\ JIr.OI'I'OH 1: 1'1.1PEN \.
u mixture of nix parts' whito jiaintniul "I 'nl. no Ihil11 1..1 in ..1 t'KK: I'roin ArniMi Ilio OriMin, to IH, g'-niiine hilinniiions, coal.
"
unu part' roil now IA."II h\'rl I U id not 1"'lul.riziuAth"JIIk e\or HtMiwuvo luntiin fifty mileu an !, .\llrical 1"1 aro not nwaroof the fad 'J.il no giviit 1..11.L I 1 ] il. Hl| I "4-1) _ J Jill II 0

(.).<>, 'Ixi'iiUHU it Ilt. hour., They do in fatt. lnt nn faster that tho 'yolks und whites of enk'sin'o il'1.'lt..1 When HO hinnll/1""lt' 'mi amount'pressure" of lint IIJ.'I I Is in,
IUI.IIII without iTinovinx th" fi'oll'li"l than tho wind, mid I nm not so .1..r "separately in il I"" "., iUantilii-i| the Cnliforni'i mini) h found to endure. A ln IRON 1 .

of tho 1'"lllllylul! | >i "II'kll/ thu wind Koii)'lilty milotf nu h..ll. Tho, duty fri-e.'. Imsim-HS' only U'Kannlmut r,1 seven years, iihniild wo he increihi- P.C.BHE1TT&CO.BANKERS
Onu hl. liimst'lfnlxnit ":\ ., Kali* I ever encuiiiileriil w"I..11 I livecars n o, nnd. L 1,111. Inns Wh..III.II"( | men of HciciicethalIhe 1HTI -

nil thuuncl.iiiniKl ,statin in chrUton- tin' Atlantic, olT n"'JIla., Calm Hattorasiuiil larger |iroiortioiis| I'very year, II in cinlir, of tlm earth, once' niollei A NATURAL J BIEB1GHAUSER
ill u 11 niul thus prolits l Jy> I 1'11..101 in tho, C'hinii neii.-U'Mtga M.IJakcr Hinted that every' 1"1111 Htcaiticr III-JIIRH IIIIIHH of rock, reiiialn" hil I moltenHtato ,
11'11 than iiiot-t C"lk. hll.'Jh' ,, ,\1- in Ihl'I11 Nowa.Inlirlor over iloxi'iisof\ 111'rll..r ow J yolliHiimlhundre I Hfl ngiWllowr Ai hll.u" J.ul
"ilhiT NVw Yorker Hcuivliiw tit ruin at
night with a I.I'I for ".il. uml ]nirsttiIropiHil of (ilotv ],ninii, ('I tho wll.of lisa*. The \nr'fornia will ''" Ir1.n'l'. il I is inisiH-'| rm \\OT AHlliliriil 1'\\1': hTlll'K'l'; [ Fitngl
( during A Dr. riemliiK nn nllniinen. is """ by c.iinlmanufacturers \ .t.1 .
tholhll. 'W"III. fuijg 11.111..11 "I' 1.1.ly | \ say. Thndiift, Hint cut into it -AMI tiril Kll I IN-'
nfar tho city hlll. euro of thu lamp I is not only, I rueful tll1It has, mid It haiIho ,, .ill1 mid, it will !)Pcnsacolu ; : i Florida' ,
1"1 H'i'incly
111.h'. whriio \\ 11II.tln: hanll'> lilnnil: it ninny (I.ilt. of Ilt"l"t illphysics. ijuality of making Ilio candy HWI IIup 111 prnlmbly IHI, allowed 1..0.., "11"I.t.1 on for rYIO \ IA' 1" II mI.IIA: |: Ivr.TS, .II."IW.llhl..I.I.I'I' :-

.lt to111(, mil \h. t'I. like, Many[ |.'rsons had( tho nnpresHiuii nnd uplM'ar one-third' larger, ThomanufaetiirersHny nnotlnr term \ yuiri,--Virginia t.i). Foreign[ and Domestic EicbaoEe[ | WA'IKIl
in tho morning t"r that thu of Klow was "acrads"tho
IUII
lamp thi.II.III'1 .
111".lal. 'ul 111'1101
I (
I. riiisinur I; AMI WAIKUHull.
II thu 1"'IIlal, )' WII1 inthu a place, that won empty of all uillurt., Cl''I) I 11 '' dry u"1 .1..1;Olike. :l'1'LI'r.- --- ------ I I and Sold 0.1
of of it if Bought .I.Ui: I'll'IO: ANU FIITINtiS.riMi ( ; .
east, hi'lo 1<11'11. caru uluiliy cliK, Init this was not llm caw; WIl 11 1"1"11,1)11,11 taitcs' us it \"''IlI'lllH'HIl III ... ..,
or two for Ih..I' Iplhl..1. Init thin full UK it w1 could, In'. 11 \\.II1 wan .. \ h curbonic acid K"f.J'ori'erly Tho depth. of I/ ,.I'I misery was, ,11 Illll. Anil. l'riililit| til Cnlli'dinim
luihy, BifoiIeHiHit, | ] or an inch would lo fuund 1011.- \t., levied on I'nu yolks, Init the morncconnd PLEASANT TO ThE
cmll.IY .t"'al"l tI"11 One WIIH lit ISillinghgiile, wheregratiiitom AI.-I ulsCinKii, Miirltiliini I nf lleinm" Italy.Vossi ''r"'I. Nl .r".ulllr.I'ILSI. ,
wari'lidiiw in town. There is mi Iltll. ) iiriliunry nir. HO tlmt klII"ltl".1 mamifactnre: wolkin -
\ monial iifrency or hl.I.I.I. cxchangnni'wsjiaier fOO.llllol"'II.1 il 1" 11,1, h)1.r nil 1".1" wore I minilicrof { through h tint, KT( II.A.1"lty H.A..1.Y"
1"0.
] hero just )\ There liuvolui'n 10I.II..I..I..lh.II.' '10IUUIO- 11".1. on Ihn ground tlmt Jnlk was lied ( ,
"I/ liars. ISiawnymen
lint ull liuvo faili'il. That ) In a ) I| u fund (product mid. licooHhily of lifo.lermany irol II.Ilot.r.0.. ,nnil 1 0\1"11 taken
many 011.1'0'.111.111. 1111.1111111 I ) fought und, struggled: iigaiiiht' Iholiani 1'iir flol "." iltiraiiui ni intOrfiil
(w'hemii, proflUiMo. on that of n ( to I ( sends moroof this e > than nil f'ir und pnynlile l.liliijn nfiei arrival nt I'ml "I Dr. A- Riser
I"t. .xhul.h.1 11'.llli"Ih.C .
muddy soup anil 'hn
.1,1"1 IliohinliU n :
man 1 met thu other c"y0 t.I.III' liutiiiiiuil phoro theru r"lm "110 411,111.IJI..1| ) other ('Illf'h. .IIII.iul. Ilio 1 ).1.1 until they. were 1.I.Jlill t,1 1.1 whiln JlrP.lh ....|. .. (l',."hlre.'. _.__ _",'!| | |.!| ,
"I.hll. (
\'alln"l. ,I'Y"H comu Htraightluiek Dill) inoliTiileH of nir. An it took 11.11 urn '| II r"ll. \ih ulioiit I ""'1"1111 who tl 1.1.. .kll rl.. .t. l.r. DKNTIST
to liiin ,UK. I. lio HuM% t.I.- tun il.iyi to count I million, a Himplo cal ,per cent, of Kilt, A 1 1 .C e tc volkn get near, d.l.h"'I.. 11,1.1.' criiil mid HriiUrn, ,U llIlllllll > 11"' ,

.1111 Ifalph. in M.ilu,1 Exins.Tuko |, cul.lill, would I hi inw that to count the will wei' d r.11 |.'11.11. Tho uhofeh.ilopi ",101 1""I'was nt dinner : In "I'inilli.. 1.1\\: I'f.omiti

nuinhcr, of III"lh. in nued \acntini iiti of tho 1'1'.111 I r"lrt'1 centsr| 11.1..1..1)1"1,1\ 1'11 1.lill I mission, lltii'iiiniillni, I..a..l Ilh.r. Pen a la F un ry

]I'hlll fur Cruiilnl. would tuko I.U"t )'IUI i of continuid |.'"11. lnl..I. thrifty' tlermans, where Iho ,.'.h"illl.IL.. were illt.1| clurn, <'lir.nlc iilarrlnii'. nnil ottilunlo ". I OFI'KK: AMI Itl'-lliKSi'i, :,
Ono of tho in tho, Aillerwhool ,' AIIIi'II. manage' ; to thu whole eg| 01",1', und At
profeHSora rlllil/-Hd"Itif hlll come > ,
1. .IHry t.il hunger. euni'n ol Illiiml I II|>OIIIIK
that In left to Hit .1",1 and 11. Tho Hhells lire ground uml tho ,.'" .. ., who J Cor. Pa/a fox und tntcntluncia Sts..
1..lln I"till .Iliu.Umloiiliti'dly ,1.,1 III".t 11'1. 1,1 wliliuul I.ill IU COSGROVE
Hitwi- Drutll III Hill ( 1,11"d"r.!| : und the nilmixlnreof jli'lil w..t'r.
t1l| ( (' l, fur us ( HITII the of "I'i, ,itccux'd.1tI.I..h..r
1IIIIIUlll 1 do contract nivm the clay ft 'lowi 11'\1 Iloi.I. A.I. ful. ciirnilvci |it All "I" rnlli, Ih la Hie viuintis liraneln" HiiflUMitmii
nurhin- "r"1
kind of .
very 11",1.
; particular 1."I. 1"1111 criinoH of in order ..
cry 1" I N\h"1""I''I[ )of aruxlilof it is hhownuml ,IL..IH. liy,,. Illl.h/, from Inn.['.'.LifMtiused thehccr ".-- -IhKlItrul "- lulwt.- ,.Iil "IIi.I", ", only, 11""t.\1 I.IJ''h.1' ( l ,bytdo AbU lor Iri'U .o"I.II.I. ..lie hnilol Ship and General BlaclsmifliMadiino ) Khllirnllv e e..lt..I.ami. art Hlicnlh .. -

Ihu, minln to work It hiniuclf. liy 011) Jlht atlclnlanta: who "'r not slow to discover ull "lnalcr ur nvnc, pi kiiiklil.
No in tho look, in overKonu thnniKli dJlk'r I is "1,1 in the onlinaryMiloon. K liool nf J.u.I.. tdo of fraud by thu, FOUNDRY
Moulin, A."
r 1".1 Htory "IIKry. from Ilio I. I) .? Fine Gold
Fillings a
without making Hiiro tlmt vueh diilil in nn tho crowd of roiiKhsand The I 'I i Icn ''Ilt..1 O"I'UI tl. .1.11.! HIlio honest fucoa uml homy ImmlH,- 'Ilol Specialy.
tho meiuiini; of c\ery M. Ihein hlnuKi I up totholmr und r'ul'h',1 of j""llllol: 'I ,, 111.1. I 'ttlT.Tliepritii'nceof. PRICE, FllFfr CENT3. -A I_
11.1"I.tll.l.; nothing, U I'u for grinlcd.IlalnhinMl tuko tho horrid miiK In their liamls and ninlit liro and lurI'lil, t", HIIIIIH; hcHido FOR SALE BY ALL [l.nillis. will/ llnil a j"it- \. \' '
\or" Ink"1
('iven nil aamiMnK Illuxtrutlonof drain it lo thu l'It' dlol. TI"'I KOO the I tho (Kilice jiihlieei, II tlm iluoroocourt wild gtH., In tho l"rlh. ORUCGIST. Shop. Ih'ltlll"II''., null J.s l lII >

Ihi uptitmlo of jmri'iils amlteaclierd I to filthy \retch, Inland; liar take oiuhgliuis ; with tho riiinmii-Kt politician und ern [Kill of Ni Ir''kl' at this, ...0..1 lo aicording >. inarilin' II.t ..
tako for Ki'intiil thu of a mid mako a Ir.I'II..r riunin it in lit thvbiillof 1 my ludy; 1.t\1 tbu wlnsUof ( ,. to "the nldivt. 1"lu.Ii.ot. indicative -- iitiiisii IMINKTO: Olt.II.: : .t c. 1'I I .

chili.! who ul'r.tU.III A a of dirty h.ui' dono thu trade and I ho r,1, of n tII.I.1 Indilntiii's of n hhort winter.Tlm OARD. : IKON t'IIS'.llt.'AIW l ; ) r'KM'M: ; ,
lolhllg. HI"I
inother who lias ul.I".tnl'l rend to lier rhildron tho Krrvic.0 for tho wholo day licfore.Tho ; wherever man I at i. and To all who ar amiInrllNrmUonaof anil oilier" oriiiiiiiuiilal w"lk neatly, cxi until) Davis Bros.
month which that ,III; him worht, ho wornhi (jml. V.nili-rlilll fuinlly.There youth u'rv..o wriikiiiitw*, oarljrdncaf I
Htory of Johoph and his for thutwentieth r\l \"f'I' |" lnl"llltl riil.ifnWlmif, ..(llot Hide, ,
timu in thu 1"llr'n thlt every lieen tal"1 may U' foul with loullixomu, the ,devil, there. I jiiiiriinlisni'H kinder- could, lial'lly lio n family with 1'jMof mAiilinrMl, .,.., I will win'! 1 rodi,* PiNrt.III.A: ( I'.UIIIA.| ; | .
di-I > III tilolio [Ik nunrat.Anrhml (. llml will euro you.l'llEK OF(' Till ifruulrotnily
Ihn 'IAII'&
winIviis umlorstood, ImpiK'Heil ono II'nJ. 1 lr"'I.II".t \11"11 itIIIIh".t. more iliverhity in it Ihun VII"llrlil --I".VU" 1'-
[
New York dlHooviimil by ft nilmlimiiry la HuuihAmi'rlra. Wliiulim, ,ami Mi I v..II". liw.ir luUI.t.1III'I t.
-- I K ,.
evoninn, ; to all tho thu kind 1,1.1.t of pit Uiy into wliethor which tho houmlerhtooil liii1mliiilntt'Comn : POMWH.devoliHi, "hi, \11ill, r'"I" ,. incliiini Illr.I"I&to Ronil a .I.1.lr.t PIIVKIHIMI.' tdtliolav. : Mi I 11 IIKD.JfJ.'IWi Staple and Fancy Groceries
r..II Juuwu m iu l>, .v Yur. t. ,
To Alinorllflirtilloim.. T..UI. < ___ _
Jowpli., Thu lioy to Htudy Into th", matter, thu religion ., und lii irgn Un h

wid.l.llr.llllhrw(11'u slit "yo., IJI did his younKcr Ald"II1 knew nothing; al'iut (11.allill To ulwirb \ihniliuiw, from Ilio blow \'I'i"II"1.11.II.II""I., f..II' ,1110"", thoughtful, '1' 2 .,.1 Y I t 1' l. IIAV, t 'OHN. OATIOS: 11UAX, KTC.HlfKST .
l.rlt.1 m.1 .II"t; it wan, liu tuiid. I'm, tho dead. They himply 1.1,1) 11 upthrill. of u hammer when tho Hound' ( rr"l I mil visionary. To <1.' 1(1 has rll"1 tho li.NTH: fl "CUM il 'ei r"I".noJ'I'rllo. l.t.t : m'll.lilMt.l'AI.Ar'OX STHKCT: ,
'cm the ntinoNphi i work li'iieh, Is felt in ( of thobuildiliK. ; umlIm I 1)1 rilialil' '
IliiiiR you throw away \h"1 rordi,l up \\1. uII I every ,part charge of IL. f.ither'it 111.1"11. \ II k ; |1"1" PHOTOGRAPHER
you nti! a I""ch."w Yoik Cur. llrook- ru did tho rest, loly can now "el each of tho lepi of the bench, Kpemls i II con ,I'leniblo' |Mirtion of bin, /Infillu, iliunn. '\.\. 1.II"IIrl"llo', ., N.I. :,"\ .i, ri.oicini.
IM cmliuliiiixl tlmt ni-t dnayfor ill box of dry Kind and allow the undulation time in that HIU led duly. Twice a wiikof 1.111.14> ., \ ", MII- -AT line- "lleeSKDlyPensacolaM
,
lyn Eaglo.Thu
IIi ,'hlll11. Kiivincer; hi, Inini' llniMinWimliliiKtiili. /, __ ___ __ ___ __
1111.lld ),.u.-Idr. It I'ren rr"l this ""tlrlhl.I.'III.t to lulu he Inui "'0.11 Iho trip to Ihe ceniutery !II.' Little House around the Corner

Ron of tho Iinl of Fiji, \ho died I'tnta churn ipiarU for I\ \ \ not ,bleat. ride ovi r on Ht.t"1 I..land, IVl'KSDKM: IIA ,Ti...: I'. > Navy Yard
lately, was II F1lm", Init on ------ Uiivc \il"I''11 encriry cnoiicd to (HUM beyond und rxiimuiMl the lix'ltiil rcgetir' by 8rYLU.
.hill rvtiirn to Fiji ,d"I'' Ulto nutivo During tho ] ".t yeurOI 11 (lmli: liuvt, thu' lli of tho work U nch.-Ilo-j- means of willed tho ilotiftiveH ncordtheir Lewis Bear &Co. l'UIIIAt'r" ANII AUK VlrALl I. 1.1)' Tlie Fimt-i'lmii( 1.1..I orSioiiiiici

b.el Col1 In "ml.o. ton Budget, In nn ly vi..its., Tdu widow, of William ---- "
Cut')11Our II, Ynmiuiilt liaB Koliutoiihly in "WILLIE C.
-.li.; ;
Court uf Jnntlr 'I ho l-'Iro'Kiilcri: ". ,.t. IIAI.Commission NcTXOE
mind llm theft of .\ ;
&'IU\1' \rsll'ijuotnl oa naylng re.ontly Tlioret, of llro outers is wild to ron- .I'liotuKritpliliiir. ., t lnK fiult. and she iui I..x".I..rar'l, Jeorgo 10'- II. Itoi IIUIII.AVJ:, MalerVIUniinii' ,
upon
; "It tlmt in ailiiiliiiHtfr. tho hands 'I I.mail' tlo Merchants \ Imr 1'iilly Turn" to WanlnuIi'ii.Nuvy -
HtruiiKu nisi In inorely ID'I All of the i-iii-d with which uiinilur
111,111 example utnui.t 'm Bgainut u "
,piiH'nnti' .t \.ir.lniiil (he Ferls mi Miiurilnv -
inn j'lk'tho wl.lol.r the world rut thornuIIlllh'l' mouth lips, '! .pioturcH can now .prmluced U urllI,1by rage. The ,I'l'iuilo 1'lr'I""u'l 1.(, tl'I' AMU HKAI.K.IIS Consignees and Shipmasters Oi't, 'it, IS4I. inuring Piihifnx Mrci tWlnirf
jeura' him dl\'r no other way \'lh'0 ul,1, .tlr Is that nr.to 1'htlllr I' i'hotoTapd| of I number /) il fora iiiuintnini-l nt tOI", 1.1 ( vvi't'k ihiv ) at U n, in. uml 4 p, in.,
I tml for Imtli hir intiu to ex- wild pure spirit of "ullhur. Thid gnl!Is 'UM'I at Knilthixnt by I local I"r'n,1 )...ar". "Anotlur dUllr"i ofMrs. ; STAPLE-& FANCY H.\V 1 IMt URKN A1'lOIS'I'1; AtlK.NT: lenvu W.irrinidon H a.m. an,I 5 p. in;
BCT'i-uto their siilo, und then tr to Hud burl vanteri ii tho olh'r II i it photographer Mr. Maliin.[ Tho. \orlmjsuttilinli'H that tho In- GROCERE TDK: biitiinlajluivu I'ulafoxVhaif Un.iii.nnil .
out tho truth, Uiwuen them., ) hard thick 1'ull"r.111., of Ilio bd'du uro cud"" YIIh'IJI. .trlll'ly. I U |>. in., li'iivuVurrlajtiin 10 n.in mul7i.iii.
1)01'1 I M.t Bar Benevolent Association,
on "I"lrIU'ut| lenvu I'nliifiix WliuifM
the nkin lion I'JIt"l t" hol'lillll.r SllirSTOKKS: riots | ; Suiiliiys
,
fnitn.'iit
tdo
by | Bppll'\lunl. 0 of 11.1 have wlnjpi 1"1111| thu orthmlox k'uvu i
NVnrrliixtiiii
,1,1 1.10 LIIWI a.m., p.m.
uiilliurlxinl tol'nl-
HID mil U
or tut but, of thoni 1)
,1'111 Mun"rh. \(1111 horny tl.III..I. manner niino nro other tluni the I Ii mere u"IIII",1
Tlie China In uliortivt thu purls blfu'Unl I j In Unit .Hltioii with tho I -AMIJ -- lucl t'lipt.ilint. niul other* will
tho wiuihliig very
PIWI'orI[ c'tlh "rU' | hlin, of course, Init (loorgo H.lul"wy 1'I0tolts. Tint Hti'mnor will bij fir Chartir for
nion.wli In the 5 fuel warm water will lirinj uwiiy)' ull tlwbhrivelixl luuiKinj? which, from tho \ pIviiHc" nnil tliciiinelvi'iiinc opou
\ol. Mng only ,' roHH| < tl It, und no eyes HUVO thJ. T Cfc U OJt.N II 1.,1"0 lOl'r Kxclirilulis, nr un.v i tlii'r IIUHinciei Hint
till; the (-' of (lorman/ tkin. llw'k.'litIU' may "["'1 I Ibo iihortnesaof\ thotimoilurliiK which it in Vundcrliilt i (, Iho tablet, 1\1: 'nlinnly. 11'u In Ihc luralli.il", ilis'ileil I'oiillli't vvllli aliuv u nclieiluln,
.
b tho tallcHt, living just 0 fort; Itini-o Albert uiet with who Ilk up n glowing 1/llt/hu.l. tho tyo dm* not .|>iir to tin.' ileU-i'livit rnlI.do not luivc1'iitrance. tolhnHtructure. TALAfoX hT Hpii. U" two duon'lot'l' llrout 6 l..I. .. KrelitUt I'lnir e* .M'sloinlo, Fur term* mi'lutlier
of liar in their .1 hands, or ruku cnlch. hhownijuito l'l'UII.r1 It' liifnniiiillitM ni'l| | < In'fllo'
Qenuuny nephewtt llioeniinTor, oll..f lu AI.'lt Hilly 111.11 New York I '
l fl fift 0 Inchon tll. tlie! iiiiicrur ut a livu coll"ll tho liro to light their nhnrply uml Jitntl) -.I> I,111 1 bune. 1',1 l'II'lllo'I. J..14."II. 11"111.I : .( Jld 'lz'o' (t'I.tlj'i. ii |.v nu *,iirti\VATSO.V' 'iiiiuln ,Hilluird.A Aifi-iil, .
lj
Ituiwin IK nearly 0 C..t. lh'h"ln Trll"" 'h.. (t'Vli, I I XI -y -.

"_J .
aL.--- ..
-.
tTf V. 7,01
.: r"" <

P3KMHIKD

.
-


1'1;''\I'UI. \. ".\>" : ,. "I :: ." ""II: t"I.1 (.I.M.IMIi. Jupunpui Until rtn-ll'nlllm.In L\HI E Til'11:1.: : : John Wales
NE\ .
)\ 1 \ tm 1.Kii>rli.li, ... l I. "I "k,'" i xi'lti'il u ,lilcpifn MY nitplpim il I noli. tliilMI' >i.\ M I o .1.iKinow| l.iiti I tin- !>.,' In. n l I. nl- 11-'' r.r a: 11"' :

'I 'W .'r..1111 "'01. nml thoin t"'rrlrl IIIH relnriiHl' nil,'r hitlnfill.. "'o\i li* i'rinrvJ!| 1'.1 in .ll II.,*-, 1: : : To I ., \ \\ ".f""' 1.(111A 11.11.1' ii.: :< tn: KD o.\r.: ui- ,

i-ii'Htitl"ljl.II.1 iitti'iilion nMlii'' lu'lni'. .. ,"rhllo mo.t PIIJ' iinhlttiik In I. ",,1 h i. for-m"i ,".IIMr tliQi-nlriin' Tin-lirit tiling .\M lii .1" innIt. .I". ilmi, .Vint' i I l"1'. "n "al' .c.lr. hl.II'r' 111"' "' J.\ ll; :,r AM I> Ki.Ni.ii I' II' I, < uPAILORHADK I Il

)IOSII.\\'. H-.IIUIAIIY: as. 7. nun ttrnnn n- -InIH H .i n. A Inni", HitgntHl. of Mi.*. 1II u',"'. li.it ..tnki-4 IIHH tin'i >. "f liri- I Ila.* InnTat-*. llre.
1,11. ilatli-m tlirtt.ll in nBH i I.KMtl.l': : \ N'r -
=-::- ---- -==-==-:=-:::.-=:= ..ii'ilnl i'ortt"010.1'11| I..Irl.'r.. .Mr. .1. II. .Alhr lion, of llu' In ni-in "ouili (" .If 11',11'.11"1.1 I II" wniin \m H.. In: M.irt l I.t i TI.IA I '|'., ,l.n-xii'o' .,in --- <

I'oimm-ntinir' U| >n lln. > i>lulit of Ifll. fr inrrnnniiiK in tlu-nli., 'I Im m nth'man r.n'l Ift tfl', .lilj.. I Uionir Pin) bll.<<., S"I 11',0., ', /.. / ,"' / .' ";,'e I/.or',
1111..dh'r.1n'1"r I .
: \111111111.1. tliiip latli n /
"b| | ,' |I' ..11.111'111"Ml. i tntof
: .
I.nw..1 :
Iti-mk N "ikiip, ii tinr -nil,
rt'-lili-in-c or. Ilinmirli II"' ,I"1"' ..llliintllpir > up nml 1 ,ilottn llnM ti-rnl' ttliarti" "iinli'inphi'i't n rr-inntnl Ir"l llini-in .to | ,|..rilv of tbo I"I'I'. If tlir>' nroiiKinyntHl I*'r, I',1.1.1 1.11.oI' II.c'r'. 11\ SPRING SUITS

nnnnm /An, ci'iitt" |I.'r nnnitli o ttrlti'< n4 rll,, .: litKiiiihi'\, win" .. In- Will 1 tnhllsha | ntr.KM | IlrW.-lhn. fii't nriiMt, -HIP ': liil: I uu; "I;,\, ntt 1. t .ml..r nmllinn' ,

.tn iik.TIIK "Iliin, pli'lur,1, iiloiunlluriN 1 |iraitlrnlllhiHirnlliinof : .r It. VV. \ 1'.I.r..k.. h"'liinii'iTiiilit |h H,>|.| I li ll.iiiriHliinn: if fi.w ","I'llal. IlinnxiiM' ," ,I'r n I ,, I." I : : \II ii.K; : \S'.I'\'I\ \ \ \11't,. win. ,
| >nMN-r W -
tin-fai-illlii-K HiImr.iiti, .' ofliimlnimilHlnini ', 1, H"W ||.,, T >i limi'i-r. Ilii- I 'I .,
-- -- -- i ii-nlnir. Mart "Hi, will ili-llur I. r.h' Hn Iln' lit.l I'miiplil 111lkIIf"'II. I'fl.ro. C. I .: = o -- NTCents' -.
WiKltl: ,\' ', '" : (' \I.. Mn-iinlf |1"1., | 'ami lalinmirlin | of hi"luit-H nl. HIP" t irpi nl-rn' .iinl .11. n- nntlio. jilntti-n*. Wiuro .1'11' ntirMimw I -. 1 ; I I "" I '.: I :.. I '

'h,' W IKhl.Y I OMMMH"III. "|.IfI.II.lto, .\ nlll it'tulir niH-i,,. IH. '"". | | limiilllnirofinl' r II'I.,1 ioniinKill |,iuiiiKiiir hli.n ln'li'i'tl.: v.i'llt iijnii tliowift 1"11. I.: ; f
Infiio ttiili n 1,1 i-iri-nlallin, IIB Li'iii'iitllml .lh'll < iHionllalli hII..1| lo nil -ml- I'.rHhlp lli'c'II'IO'i"I"| I II MI.II -.. I I i
in. ttl hunt militr| HintIVnoniuIn iinitMln mirnti kii' r..',. Inniiiilialfly ..'' .' I : i.ru: 111:01: -10'1 IIIK: i inithlili .
In UI-H! Hurliln. nr.il 1 ,11 ll.
of nn) |I.nl'| r )1' .\ i-\i'hmiii'HiiH> Ut .
: n. fliny I
n .I..IIII. w-nnnt. liriin.-i nml Ir.iy i Nnr 1 -
in llu ,. on of nm-li i n I 1I. 1-
n I'"rll'hilr. 1-
1..for,' IH mil, Dmrpiitatlon, ..III.I | JI.I 1..I..rl.I. ; li ...
lln'ji'iir H'lillul, fii'lurH. hi-ilti-tlii' hulk I'flhiM' nlniH-r of 1..1.1.,11"1.1.. ,p i'ntlnir titn. wtihniil '."1. 'i-: 1'1'1 l<,Uw< omul It !'I .i."nll t:. |1"'rl. !1. = = .I: Mtli-r il : I Tilt-' IK | .
IH- ..rilh"| | tlnil' of nny otlnr 1'itiHiii'oliiIII ,1 n ihorDiiu'li \"111111""i ,,|H'tiHion IOH Binnll |11".1. hll"l.il |,nrIKMIH. It M""I.h I.'. M i. | ,:li. : i : ._ i-m-lnl' 1 i> 11'| Hillit.Ml .
ttlili l '''. .llr I'd-il h) iioniiny 1 r,1 ; .. i-I-
| M lmi llil.'n m I .
ttitl Inhikin h'I..1 C'"IIII'r' in .r \ ('I"I.r
Ailti-rtini-tni'iitH
>" < Imllo'nml 1.1.
in lln 111 .
.1"'I.'r.| | nil our Hippnnntri for Now tl HI..r'' : .
II.llrl"r.III.I" V P. Me I I I!
.p nr n| 'n llnuu' f >".r.11 Ir.I' II'hl i .111'.1"' ', .M.iruiil. "tl 1. \ :, II I I"" I .ur111'li3'n \11.. t1
\\ : 'Mlnt oh"I.
fill In-ITlinll III Ib KKM: irmt.l In ; t
'I
1'1':1' .It, Sol, 'III nml ",,"lh. ilimr' Hi" iiiiiii"" of 111'r.| ""' not 111.1 nil .Ilio .. '"'!.'I lmi in Suri I'r., luHl,,|,hi'i-. u.l.-T. 1 1I m-il'H-iil'-il t< ill Mr. \\nl I. M. 111 tt |iKlal

ti I h.r.
,1011. I.11"1 .- "r .".HiH'HonHMIIHMI | | > I'. Nur Alinii'ln..!:,'",|M, 1..1'I'hl.'i ;, lll'l'lu'rl 1.111'11' lilt in-tt ,|1'"II'r.' : .
mul llnllnmil.IIAII n"III1II'lhl..III..llh\ | Inn ,111" vvwniiM, liltotn wmili mirliiimlinml NDI \ ion. 4' ,. \ T''rl".u.hr.' M.I .
Withink
1'.1,1. I,1 IflllH .III IH-IIHillllH, IllltlPPII I'll ttl'PHtltl '. ." ( -- .. (' .\ :
'tin* Inni'lIU' 'HIP c""II.III11, of nnn f iiiinil .Ilu'iil.ini'wuiiilhinUi Hun H-r.i.I II '" r. :. ::1. "IInllnI"'I 1.1.:1' IX.\ \t
.v THAn,.. 11' IHru" on III" roll". 'llipipiiami-Hitpit-ilili' f- N.rnUiiHi.. l.i.'i: .IKPII, rji"-, ,' ," ;1I'lr..Ill.
ttill
Arrln'. nl I'e""III'rll', ".. D'HOi: MS'.IHIP. 'rlIIIIIII"'r"II''IIIII, I Ir"I. ., I). of |I.I..I'r.! who hail, ,llu" ,ll Illl I wiilittHwho "-111. MI "- 1.11| imr Iniiiih tlin-i'", lulu's, Nor II'hnll.i It..ifi-n. nun, 1.111"1, r '1"11' 'r""r", John 'VaJcs.r .

Ix-iui-ufnr Milhli-w .. .. ,":IM" 1"h'r.. .may rl"II HIP IIW tti IIfiiniiiliil hail ri-ian'riiil.. 11.1 n 'f.II'1 "III. nml, MHIII Nm' .1"h."II'l, i: f.l. n-i- fl 11.1 .. ( :. ) ,,l.fl tf

Arrltn, . rninoM In HIP i llii'l, Ih"I""I.ofHi "1'1.1' Imttinc .ln,1 l null"ttli.it ,,'wlI., llr l 1.111.1'HIP. "mi' r. lt>'-;. "FI; 1"1" al. -. .

1.'n"1 ..... ... .. 8iur:! i Inrif,.H| 'mill nlllih'tt rnllrnml, poiHirii'tlinuorililHi'iiiiiiirt | HOUIIwii'kn "U" 1,1..1 ""'lIrl.I'. .Iprnrliil W"< i all fur wah'r. n liii Ii 1 I. truiixll, in n Kim .MulHti: ,, It. htiuan. .VI I'i, .
,iin> iikliiu li rinlnl, for tinlinlliH of Nt.tt 'irli-nim lit pirn hit/; l.iiW: I'm' ki't w illi n ttmi-lun 1,1'1.'. nmln -.r A_'.,Hln', Ilnu." i. Ml 1 "', h,'" 1:1.: ." h' .

1..1.1 > MK 110'11. tin" Ir Iiuint' 11"III.llr".I.III| llml HitnriiH of many of 1.111 tinwalktl. ll.it, "'|1'1.| "r I leinln. lib li Ir, |1..1 l ,/ :1.'r'.. 11,.".'inl,.i. "liu.H.i 1."1 "IN,,"II. Til..', ,. 11111 ,"'.. '1"1. W..ull r 11,1, W ilI.

Mllii-r' ,. HIP HtnilH. I fun-IIP' "i- ," IHnppn'ht-iul-' tin- frontcrmnli., lluntti- (HifuniiitirnliluliiMiH. II,nm Hit), M:n.iin'HJ. llJ'i, 1'11' II F.ir. \ PHENIX SALOON
1'.1"1.,111. 1..t.'r 111 C'II I I '
f 1'h. -'nrl Toui'lolo., nn'titioiii-,1 IM .DIP )1"111 wlili'li HIP f..illhful i.,,11 In- 'r'I.r'r.' il I 'lilH IIIH of OH'rntii IIH to ( In lull tii'f I tln'imw.1 N, r Ninplu. Kiit-i:.' 111. ,", : I"! .,I.. \
I.lllli-. l.il'li Nor l "' ,:'p. "i ti nt'pn, f.Vi, \1,1,1",11 2 t.llr.W
l'ornHioiiili'iiiIMIM| ( IHIMHII 1 \ .1r I Il nliinIIP ttorkpil In tinHtnit l 1..1.1 "" 'I
un> Mlrit Ing In nrrittIn 1'1.1111,1. hl'III"hlll' .
( itiMMi'ii. .IHH '!1,11', ;;,i.lii .
:1
i. ( 1'lIr. IW
l 111 FLNMK' M'IIIMIH, Fcl>. 27. TinIIIIIIIIHITH "-""" '11,11'' ill'h' ,' ""IIIJ of ttlili'h IH rai-ki t tt illi HMPPPHH.' II- him (fom- I,, to nlmiit IIH lirp< n" 1 HIII.ill '11,1ln.| urn .\run lljuikiiil| .t, HA, hl'h'.II", : . 11elr, :

t of. tin', |,nrl' \' oftiiiulHlH' ttin* ll,n, I'l'ii-tai-nla. ". nitiilii. n' I''." fnll'inliu fnnnnippliutmiittlllHlmtt |I.HII| | lii'fiiri' null "n tl Ilimr.Vp Noi, iltl I.,i. l.nhi'lM'ii.' MJI', J.. .',IIII, : ll."r." :W
"" prai'lniillt hl.lr.II.
Ij-lliiy l I'. 1"1. 'tati- t'III..II'"IIIII'.*:oner Itiillnmil 1..11".1.tthii'li, .I.. ,'.- : 'I In- now onlir rii-i-. .liu'li In liMiiflit: ,. ''n / man lint \iirn, I"h', n, :J1"! ', ..1.111h :: ('I. II r. OPENDayandNight
.1 1'II.h"
ililu .il, 1'rnf. I'u ','r.I )1'llhl. h"II'II'II 'tnl tt nli linjlit. ; Imiiw, 1".1.| \Vii..k furIVK" IIIM.I"II.| | )1111'1" a, (1'I'r. 'wS.II
; of ( 1..1 nnr "I.U'lilHiiml .. I Inlimim of'till- Nt tt OiliilliiPimhir" .ia".llq. .
i-ontiiniiiiiH tint )
lrh"11 iil, "II Ilr"r.1 I 11" nml lln-j' tlnrl.v- fur fnur |I..r. "- ( .. l I, tlllrI", K'iii, '' I. l'ler. St:
I Mill. Ihi-irr. ul Ukl ID HIH| Pilt ttlllklrl illil. n llti-lt 11.11'HH ,ilur.pp HIP WIIIH.t'r I.rill nii'l fni !, Him \N nip IH, ""r.i.u. ,I7, 111. J" :: 1'11. 1
I. Al' I o.k, .h"f"| Krliliir' .'. Ii. ffilli, tinpnrly HIP N-I, inln'nil Ian,U mnl. i.him llm l'lrllll'I."". nml In-in nut it, "1 Ini-l mil I nml tin- \wliirt u m Ilr Imik"n lit 1.11.. ( i ntiiili Nur Ili-iili.i, A.'i-inp, ""HIT.Nm 1"1'111 2! 1'1 I.dW
'hn, ,I .No. I I. IU 11.1 JI'n .MiiKit.i.. A-IIIHI n, .M.I. : 1..lr.1
l n mul. ofliln 11"111.1.
1''I.n'II'1 ID ki loth < .
.lo"III..r lion of .\1"1111''". IMIII..IIH -- put on .. 11,1 1.1" r"I.'I' <- iillu-rmul Hiiiih* V. ( !
11""lrh'IIII.11 /.hllillIC"r. r Miiioimi' 'u, I 11.1 .1\\
hiily I >u 'In rn, I'hif. Krlki'l i f .1111.111'| || | .. HIIH| iliiriii'-1 '. At mi); .11..1.1 : '
nliniiHl air Imp ( I.:
I. ""''1111111,1.) an 1''lhh'l 1"1' I'liiciinuUi;' !"I"I''r.| N'T : l I" HHIP" u:u, !I. 1',11 1"10.
r thi'iilintp iimai'il, iii'iiili'iai' n, mul, t.luU.. rr"l IliU (Hilnt' In Mi'rlillmi, )11... Si git.HalioiiH 1.11."r Ilr ""'IIh.II"| -"- win HI Hi-ti-n-lt --- --- I I iai'i'MiH, I I i/i lo. :; I. 1.1//. !. li ar. '

i ...rl'"I1'.IIllr Hi ,n, li>n frua Hi" Ni tt In tliln I-OIIIIPI'tiun, |H'.111)111) *. |1II'h.,1.| ht. 110. Hi-oiiilit-l Inn 'hllr.I) Tlin Ili-ucitiil ff 1.ftmlmi.Slnit l "mini 1.1. 1""n.I.IIIII.I'. ,I. II.hl'. :a. Ir. \

\lrk llniio'. fir n "rl nlimil' Pirnn'jkliiki .ill .- "II'hul.l. Il Ii lt'Hrl'il.| In IhlrltilntH '"1"1111. on < mini Htr.-pt. lh.it In, rnrin I- prowl I."IK i if tin'in.il-I *rx lay "Nor" ,..1'\I".r'|, "1-''01ilit, ,, nr. .*.i'n. :', 1'II'1'k, .' I'! I '1 Ir."" WI..h..t" fj.'l Illl

-. Tin'' "'1111 win inn,I" In oinlinnr, h. I nurk ..I 1.11,pmltofilii-. I hl.i. ., k mnl l-liip. ShPHiitHKli-ttoiihl r"'II) ., ,' ..', ,, tl..I.I.. ..' ,li..'. J.. Him 1 11".111"1..1"I ,. I 1'leI'. .
In mo KHKIIIIH iliawn litoMii. 'h,' rlili- HiotMimil.' mil l I.- ,' Il ; "
| > thi'ft'aft r."II. ni/phim iiKiiin mimiiira' < 1.'I"ilal"" Ilhl '1Iill. r".I."ril. h.rk 1'lh' Ii" L'li.'ilil. 11'1' "t U..I',
niont of tin- ami Hi .itIIH .111. h'"IIlr.'IIIIIII..1 .ihonl onPIIIHOI 10"1 It hark I "'l .- T.M- W. I. XV'II'MKI. ,
11"111 'url. lipontlih'iitly' | | ; | mil'Hln, .rl.-" 1'1 1.1.,11\ n m m 1'11, r.rll.t :: tl' hllkll "III 1"1..11. 1 PATENTS.
of it'll, fun. It m ID I 1..lh.,1 ., .I h.I' h.I, I". llnmtlsioi, 7,1-1. .HI,.r.'M.KII| .il on'IIH, ". A.Itlaiik .
ph'iily ..1 |1..1111| | "'I'rll I 'Hi- 1lllrllllll. Hint ) |.|, "Illi iion frn) whUki'r-miilhnlr, rl"w .Ilh "llh r.I"I' il Ii Nor lnik 'I""I'' II.ilti-r-Mii. ,. ) "hl"ljly.11 iiin-l, tinla. i"liliu HHitn-| HIP Itillinmn'X... lihlo hai ihi'hl.il mul wt-iir nu IllII'k I I' rl-i h.tt. hal.l. "y .ly ..r ""'1,. 1/11".1 1..11< .\m. h.il, k l.i."vmit, I'r. In rrt. i"II.| I.l'i Intinio:'H anil pi'pnlpi,> nml nil liatiiluikiiiMH

t"ir<, or HIP lillnri'iiiHt, ,"1 INH.At h" (tnlf, ti-rimniH. ",1'1)1 I'PIImipoliiiH "mil II" I.IT mi nxi'i- .hid.I. 1,1.1., : I:, hnrk l.linni'p.' W..Ih! >l"i2. l.oital n till oilier I'wiin, ttlm tinr.. !<. 1'ni miuiii'i' nii'ii"
(
n
I 1''I'k Hi:' Illri.l. (mrliHik of nn 1. "I W ,.: .\ H': I:"::1 1:1.WI : nml tlio, .i-lt;, 1"I'I.IIa ttlio -.il, .' nmIt I.'IH h.iik.liinni." : ... II. 'lul. I tit. il top' inmimli-alonull, niuvilh, mmilinl "
I Hii-niD-t rl'"rlllI) |1..u..1> | | |1.,111| | Itrh.irkVilli in, Whlilili' I l.1. ki"It In HIk, nut tor H.ihIn Incianil" 1
InNi > oik IIIIH .IIOII-JV lip I'l till' 'jl.1 I'liltjtui n upon int Ililulil',' ID 'h l hi
I 111111 r.'I'('Hint \ I .>v I IIH' ,.,. IIII'IIIII-HI 11n.mini li'lnl lint )11 | | 111 | In-1 otIMMIlltl. r'I""I" ) I.
I ," IH-IIIK nnr '. At Iln' fur I. |'inrp'H. HI r. I "i "iikirc" 1 iui] | 'I fur n I jornman. rAIIKKMINPH.Vlll "' : 10111'1111"11"1'" illHIIIIkship I r"h'' .
l'It'r" 1"0' ) p.I..rr.III.1| I. nl,1 1.1"lrll.hh' panwith 'ou for lull l,0tl .\llllll-tt4. \\ III"I 4, II ,'I.Ma '. : ol Ni'tt liivi'iillooH
I > oiil In-
> Of th,' Illlhl "Illlll-ll 'IDonl'Tmnl r"w i ". 'Milpnhllp | h.iln l.nlr.r \)1'I'chll.o.I'I""III 1"11..1.
IIM HlpllTIMir 1. |IIIPH| I..11.,11 n ) irl I : lli.-kimuv, I I7.1, \ I), .
1..1111 i.iil ditiH mi- c'I..I'I. | lniiioti-il.| mul | \
pliitul tint ri, In of |,ui>l-iiniHt'i", III .t'II. run ri-Kt, iHHiin-il, Hint. llm I' ill) 1'1.l.r'III" ,jnnls or t > 1.1..111 lunl .Via, l.tt: r. M 1'tl"c' : iihnAm \Irl ILO Ihi-tlH. ,' .t.I" Ki'tlti'il. <> 1:1"1",1' ',|..
'Mm liultl'iu 'olllill."llry "Iit"| > 'I ji'tir .la H, I Iltll-Slllal k4
\ Improtp. Ittarttiihlu I in Atl.ichint-nt ('IIKTI I ItlKlll'lll..
1..I'r.'I'.d.hl r"I.w.II ". K.: 111.1\111 anil tv'pnml Mali- 11"1:11) ill ". "'" ('lt of / TO'fiih.il. .II.H.I'or 1".1 '
.horn I'nlilic SeliiRil No, I, 1'1111111 ..hoil pumlnirH il lillliIHIII-. \\ ewllliHylnil II li \I'hl"'lll asm. I'mnil| all, lit'on. .skll'ful nortnv M"lirntp
"U''I"I'I ,, "
'
.' .., h-i':UK Hint Mnt-. MM. II ihlttin 11 h. imlil'lcii' liiTIKIH | iiiiiiilinn' ,. (' i
1" 'li..IIIr 1111.21' us-it. lun > ml ,
A.hlllllI.hll'l iili'l
i ui < in R'.i'li'h
111n'"lt 1II'rw.lu.'I".I."y, l on 1..rl. paiil' .Hi > ( o" .Ml. I ,1.1 'IOHI-P I In' 1."il..1 "lh'n..11 'nlly 1"1 .. "Ir.niK'ir: in Inniluii Pur 11..10. '111,1, HI. 1 MIUIUP, Miiliup.llU.Xni : Minimum' in < 11111''' Ir-o rrn| IIH lu pi nm ihllih.or |

1,". Mr. Itrott n. In ilii-i-inritijnf, lilN nlimrkH -- llu> nmrnliiK.' Tlm Ih.... ,', on I ttiifd'rof .In I",. \olfinl"" mi I'lili-ri. riHt- '.'111,1..1, ," v.hoitii|' tnnsktlnni'antt wa.iytn 'rii. I'm,"1 1 "'1", 111"1'11 III ( I .\'U"O. Pit liminmt iuf rmiitiun clipi-rfuliv fin

lie HRlil tlmt, tlm I'rimin-I. i\lnliit $7UUf, ami. ttllh HIU! In'In iinn.unluii,' III 1,1:. I'utni'V. or li.ii'in t, IIH tin' rimin ly l I.', .\"I.rl., '.1"} < I"r111,","t. I,il.:! d u n.Nlniipit.A nlHluU.
l.iL.It- nit- .
win n n-iinirkuliljr lino on", mil I Hhottiilimntpr nml Ilic ilui'iitly (lifswcl lint 110'rh,1| | .1 'I'lh.'rl.' I. llhl, .Ilia Kiplciin. A. S. YAXTIS
In ni-nrl |Ji,'>uu, 'nip kalllnir iaHiihluupyinht H, I'uniik Mciinl : 'Ilii- Pin aiola Com.mi tn'll,io.su"H.Am ,

a'IY"I'ol"II. In tlio t niu, tlnin nnyRI i Dulxy) r1 l.nk" .Mimiil tnka, in n'hit I'litiiiin our C''hllj"- Inlltlist, inidiinn-, \tlmiinM ,.II'r just I'I.IIK- mil I 11.1 WallH.MPti" 'ni, ', ( !'a.Vni 1",1.1111'1.. Nilinlnr \niiiiiunnml Fniilxn I'aiiiilS'
,
-
'li nl het-tt-r kiutMr. \ if lut-pilnl or ; Jour itilliu"nci < I
In '1'11111., | Kin., mnl lire mmntmiit VVpilinii, ', IIH ii l >..nl> iiml Hitun.Il :. Ni tt '"1111.1'1. 1".1111. '.. X.\V.. W'nHlinMun, |
llrown lr"l| ,,..111' 'I.IIIH' : t'Klnrlilannit )111.,11. ./ Irlll' \tith thn 1II"I.ii.t., M t inliioni-. Vm 1.\ i'thtait'H." : I'pui" "IH 'n, III l I. ""rt""II., ... 11.,1111. Kpplpt: 1110.". i.-(
SAM( ) ml P4 lln- l.iiliu'point.'I Inkt-H fiinil rmik f.'Mflii
Hliio "' ImiiiNf. union, rr. 11'onrii' niiiiiii/ 1",111> | mlI) I'n'iii, lininn,, .Vnii '1, rh Itiilij Wilt h. ::1.1.! 1 IX..llill: (.1 nu'iit 1''r.II,1,
111 rn; nniv II Imy hate' )i't .ID inaku nhinil :a.MIII,'H, mul. ptlH| "IH Of IlllM .It'-. 11'1 t"N-. nuttnli nnyil.it, in tin .\IJI"I"" P M.IH, n. I'f\ ..i, I 11"1'' :
now rul..1 frntt lti'hninHi-| I } .' I h. nmy .Vm. .l ,il. 1 F : ,
,jl .lr""I'r. 111"hIly put lulu tl.l.lr. luy.AI""I."II.II. ; ; ,- : I IIII'l'llsll.i tiiinily of Cli.uinKCrow, 11.1 .ln> li.u, < n Kinnl'i "i-. ; | AI'I""I'III''IIIII. Con Is,
I'nf. I'lilKrHiui.MliH 111..1'.11,1..1'111 \1., A I !> I'el" in.
Minkn, I Ci'ilnr InlHfirapiinilniliiu 1,1,1. 1..1. \:1'rIII' lit.lit.
| 11,1 1) II.H lotnionl' iliuU' ttiiiimltil nt < !ri\Mli t I I'l.
!
i'oninirivln
n
I ,11 IIH 1.1 ( I 11 II"'j" ."n .I""n /, ; l .
J AniiliK.:. ) iroHmiil tinfiillottliiKli'inlifiit I 1"I-llr. 1"1"1'lrrll.
ldlll.1 M'tillnn-nlH. '| In| nlfinrillHiinKiiUluil 'HIP lol". '11) h ft Kurt' 1111'111.| II II lllilnolli-tliH-.illllll'r.| | | I isn | ,",, nt "..Iall1,1; tlini'1,1, i tiiiir, rlilun .1 "...1"I."I., l.a",," :'Mil 1., I"'I" e 1.1.I |.

hll.r Murxmi ill mi ui s.iliinlnt. nrnt :iu olf l'i'u- ."-"- | r", nl--i It | : > In iirink Hlixit froin I ti\ .\1.".. ,, I 1'11. a.7: oiiiniitinpnt' on Pt-ni-p Wnrrnnt.
| r,-''mtMiln '-- ,ilnsk it nii'l i 'nun'uptu 1,111111"1. 1"1"11111'1,1 ., Kin.ul Am liniiL'li-, ,.. |is, .
'
,
.1",11 I."hllll| Hiiniii' i,,illli.,il In nil lu ili'|un'Inii'iilH." ? \ tin- 1I"I'n. "In I.h. htI I 11"1 .IIt ,11111-\111.11. ,..
'C "onii of tinf Ilin iUtt 'Hi. nlily I ,, Mil. M-ll .IllH' ,l 1..1. !. |. PH.Viii : 1'lh"' ) ,
unnllliiKiHMllii'iiilh iK-ili-stn.ni
1'1".1111"1 111, )" "rIIY l"rllll. } jllHl HIII'll II jllllrlllll I IIH Illl- |I""II..r| 1"1.1. on cti-ry ''1.,1.,1 I tfli itr:n-i- | '. .Vmlii-ttN., :"". A I\l, .
tln I in nmlpiiniiniiiint il-llr"II'
hluli'H 01' t'nKiint
r 111"1. nml, HpiillH, Hm 'dip lint inn "' > 11.1 'in" -,1..1 Hlli'i'lni'it'ilil -- nml 1 only ..111.'rl" Hit for t'nHnlnnl ., .Via Hth IJ.HIH I It I '"I( '"11"1. hit.,iktl, I"". \ : |,: \ .

i aiiM> ol.. i ,,11"11'1. In 101.ly rrprfH. -. tanlly Improtiil PHI,li of U"'I phhli'allt.11m .1"111,1'111' llii- ..li 1"1; nlili.li It lipuliliHlnil. I | nf tin- 1,1..1./1 111 i ,nnv 'Vmih .Vil.i. 1:11"1: hi., .. Ui C"III1II'.r11"-...
nli',1 hi'iu. ut' our 'luLloof fiilti. li-<, In lnik '. ilimi'ii-l,IIH anllnfipimir, ii|1"in > 1 from tlio dl"l"r 1', haul Vm--li Nina I C..I.I'l,'1.1.VuiMhi I- \'' BUTCHERS
U-lli li, Itnittn, hi-r ininl, ir nml } nml, .ill iln mohIn 1,1 nni'i1' 1 1n* nin- li'hll'1 ; nor tin- I. I has' II \\ "'''"n. Him.kin. :'.::7.VniHili \V nir.iut-t. ,
) | | ofkiH 'I! ; 1.'wl.,1111.lt
IK 1"h 11,1
Hilin IIP li'Mtilli
.h..lol nil II fi | nm
p i "'rlllluI'r".I. of 'Hi it ill )' .Ilimi nut intirInmu'iinili'il. )liv HiI H! rill-hnn. I'il.'h".i.. -.i|1. A 111,1/,nil Ini'ihnhuiirisi-R." ,
1""lr, Hnltv "lioiil i oniniip>Hiiinrr. Un 'mu fit'l.. Dim i-iimlilliiii of HIP "I'r in Hull ,- .. irilii-linmni'HH, nun oltoik r.r/.I'I. Wll'll u.im ", Am. sili C"11 M I ,\, li, : ( rup UN.Man -AM-
111,nl to ini'ii him, ami In HIIIIH' ilkimlni'HH | ; |11. ) "t'IT Kitt' lN>fon- il }. lift1, lint \tlntiiilimlly .1 11.
| "
ol"f lottUm! 1.111.
'". or
mi pilot < 1..1.1I "
'' ollii'iHiifl'i'iiHaiol" "i .ilnnnl ',1,1 In IlnI rvnit'inlM'rM -iiu\ : .
nml 11.lnl"l 'In'h"I'| Ihl'"I"1' I HIP h.ill ': : l.iia- 1.,1. GREEN GROCERS.HAMMI
\} 11"1. till- | | HH Mil 1'11-4 ill' IIHtln \onr Itonor ami 111.1 IKt'f.I' | .
\ at' lluMurhla ( limilmi- "I1'r'I,1 .1111'1'1 iiiiniy lon I Mc.I"I..I'.il
may of ,
ftink ttnti
hll
1..t ranil .
\ Tlip) "I ripl-nlHh 1'h' '1"I."lr 1"llh. rn )1"1 of | Iiinnit', rtHl', HiiHitinintrIn IIj h.'" ,,. I I ItOfdlirorr llmt-liir'f| ,
FI.SI"I"11111
I'I'1 ,'.1.. Uinl,|i ..h.I'"I'I,111, I. | n i tottn iniU'H| < t linn up iigiiin 1.2'1. :
r..IIII mul !h"Ilr"I" | ,". If"- I 4 in/ I'rmll,il CIISPB. < hi IHI Inn < 'oin-, t
lli'rion'H tthaif. riimilir *- rut ftiini, iilinniliinl' Mii'i I-H-I, 11,1 1..111 I/union S<,'ii'lv.Tliufixt . j/tl/ Allhlatit, uillii-i ttilli HIP
TinIMI InnirH ni'nHH tlio ttill f-inml' MiMfirn.I U. It. .Mi I'liiPkin nmlllulHiI not 1 (hiuiHr. | '| nlll IIMImunnil I "HIHH| "I. liitu, I'l.illifl.l.. I''I'"hhUnl. 1"111) ) :nt.'p. nli- ll.i- 1'in.i | ,,, ,,| IVhi-imit ,
r I.nl 10Irl.I. IIIMK --. .- --- of iifhl, 1 into KOi ,. IHS7, tlio
ami, niilu. HIPhmikllm Illr..llldll Noi"Hint n ill in-. ? .(.lHi.Jiiplnit 111'1"h,1' 1'llt. niiiy nn
r. ini-tnlH'r .Ililx ji'ui'l iplwHli of tlii'irtlHli .Mi-llatt( '1.I.III"'I' ; 1"11'1.1.:1.: : .. u't.v in Nt.tt 11,1, } mi; 'liirtiic. .\ .illV> i<.{ ,", .

1111. Knniiik "hpiliiKH" run i"l'n" 11'1,1., II" 11'" Hi"pnlr {'.. llili'H, M 111'r.1 icshfil'ltinillli' ;; OIII-N'a IMIII islllii.iUi] --- -- --

t' *. hl,1 1 "'(11 all Hitttnt frnni Knlilli. 1,1. l.uIN.rl.I..I.t., K illKnniiik : nl l.l.l'lS. : I It M VIJItrT.llftiN : .
'AI'TA'I' M rill I. 1'" h.UI. I.In oln, :.1; .\11
rl"I', ., ', Hn. 'I 11. '" --- Dr. A. Riser
11",1'1.1 11" 11'1' .
ifii 1 1 iiml niriilinlstilli', IIMIIKII .inn' ft ,
. Cli TIk1 .\ui.: l ,.: am r"rultiiiK In-allli mul, HpinH, 11.1)1 r. 111,1 ,' U 11 rMimnli'il i 1111', / :,11,1, .nun" allii.toronif ;: in '. aning' 'loi.: ,
KCV \.ln. I' Mil( iiml ppi
J 'h
1 from p'lilh'iiiiinuliiilH )','I'rl,'kin, ttlm lit ra' In.nhli'Ht', h"IH t'liinI'll ; 1..IIhl. : l.i..IIIIII.IJ: f"I'I'I' ikinu.RIOJAVAMOGHACORDOVJ. 1\\N'I'I"rl-i u ,m'rajp ; '
\rhh'J WI.h'IIII. I I lUm" kiniiitmi' I u Idr -, RESIDENT DENTIST
{ - ---- GREEN
I t hlt'h In inllilar) clmli-H, ami, ttlnw<. ..".11'.1..1..1,1., f Ih-h nlmtliutliiK ..ir.III.II.I'\ 1'' dtlii'.t-. '1'1' foul.iiv GROCER'S BUSINESS
MrnmlMrn I
""'hl.I. *.I; K: li-rnv. r iilliiinin';
ur.lH nri'i'iillll.'il tin- .- Inni", ,I mitt ttiL'lm 177 puiunlH, Ilialtti --. .
i .II..rll"lh.'I 11,1 Win ; Cii'-o, liu s. W.Cui." Pal if,v ","lllt.III, InstnilM.Kniimip .
Hum IIP li.ul ,' )1lil 1.'I I I IN AM. irsilUAM'IIIXATIIiisi
l lit lax 'rIlnh".lh.rl" : AMKOIMI.Ki.t >
-
winri-o nlii'initin1" } i niaiiatc ttnrrmitH,. "IIhl 11'11"1' ( : M : '.:! \\IHI .
,. IniimlimiaSiriit.Washington
.in mi, N ; : II, cil. ; Pr \ nti- WIII.I..1\ 'tkl ig .
4 BIIJH ..h,' folliittniK kiml ttnr.lH fur ttl.li 1 1 tin' '. 'h.-. l\tn ttill IIHMIn \1' 11'I".h -- I ) tl I I'irii I.Y SllC. >
< Iliin--liliiii, I I. .\ I Inilini nnkul, loin,
trill of tin- lit, | ) 1.1.1. 1"o 1":1.1. C.II'I'll.. 11. car" I OltM-lt, 'Jla h. P VI.lu\,
) :
'I k I'.UIII'HI.I. ) gruli-nil : 1.1 1.11. 1..111",1111. i'-ft pi I II.h.l tlllint-ii-' ,InlH, .VIp"
'"ill, "; .1 Hi OHM, si' \ml in 4 n ; IM pt-r
A'i/t/nM CIHHHII rritil I I. llllHhl I. IMIII." Hill kt ll,I. P.IIIlllH, Kfpi Nit ID Nrtt I
ILui-p
I : .11".1 Fire Co Ho 2 IIHIIUII win it we
Mr. \\i'lli, Vim IIIIH hilliftliiliiM" I l'iivln ami, lii-ollii'i. I "ii-\i- ,-''. Ali'l c' Al.iHliir.riiiiii.n Infill I ION ,
I ; ill t ill \f Imp HIP ul 11 |
I'"h. I"'r u-loini IN | ttiKi I
l
nl
Allutt mit') t-iinxrinlnli* oniiliilly. llh. -
: : }on on ) II.'H ililiry: tt If-, p.urniluttnllm I"' \\ lliii'-klnlii.l hi. Vhit" ,- .
MKiirt 'ly 1".11,1. n.ii t r "- ". p.ir lotsI. al| j( ppi' MIX anil InniM-AN ( OIIXFII, ami llupul
I Von hli Ii iirili-,1. I liatc* nlttatH Ilkitl tintnmi, olynnr MlMllu.ltn, ..1.,1. ","I' lots.. III' ,itlnrlail.ll.tl pnlnm p. lt.-i.pc.. Ifull.t ,
ID .1.|.,
} li-VMirl, IIH (
j it IHi 1 1 a nunwlinnppiti r"'II.I' )1"111",011 11"1111 I"'I. \11'1'iN 1 : h'"III"'lr ', Id-p,. r "-'Oh.'I. Grand Pic-Nic and
| ; hI'I1..I. ) Parade
pnii'rj'hilil. I"II. p\H-ililmil| ..1"11 Hi ) |, t" C'Ir: nmlcanm .1"hlll".Il""u. III ; .IIIH |I''ii> M- |I. \\ IIMHIIM 11. I",, ..il"'h..II.I.I.' tlT..iliH r

h.IIII) iiflliijiininaliHlJfllnm utoilaml t ) 1"'lon".II, ttliin'Hiitiiato ', \\HJ| ; Wi 11 rl I"", 11| | oiil.Mi; nmlMM 1" \ Hi t | |,,|",. JiCoiisofi&! Roberts,
In I ,il, |HHIIHHIIHMl | | : '
nnylliln i-mi' i .
f
pi.'iiipi-r tun..liu
1:1
I.I, !, 'nt.il.INO. I A M l'I ) 'u, MI '' h'l, NYjTW AIAUCIl IHIi' 1SS7. jm
III.III" 1 .
I ,'iliiliK' to ,h"lp ) nil I ,ill IH- 11",1" ,I 'liilo < : < \.1..1.I pt'r \.11'1. ;nf.ul ,

1' It fur yon.C'ul. III""J. .1. .. ;. ; lini } S \ (ii'W.Mi.Mi< ,ion> VIf: u. 1..1 |1"li" |I.MI I'HO'LI' I :

.- A iti-i. Itiil |, | fmin.Miilulp Mmill\\n Hum., .1. Ur\L'i i', .. .
pritutii 'h'llll. 1.1.ly : l'i"i'r.| 1'.1. |","u ,'i, aiMiv.ioiilil' | rn, ,
.
I'Hul.n'IO 1UI1J'H1.i : : nmiunni'i-H il, nlh uf Mr.iluhn' Ili-ri '" 1U; .1 I Iu"u.: X \: I'VltCIII.IMl DMI.Y *il.An; hams, t IIMHI-.S, | Jr i I'nitilnit, lini'pj, HUHltiii Itimnni'' .'
ln 1 ( 1.llhl' call':1 I' 1I"'III""I. I UI"! H nml, hint Hi""*. A l'i. I/O ID
i Thin*. 11"1,1. of thin i ilthraiM oln .1. Mi-l.nhv; ttlih-hn'PHI. riin Hint i )thin I1' S 1.II.lu. 1"11. )1 i.; I I W "I| r'I':, tl' 'IIIKCaucassian : t as I.inn its] 'limns.. MI ti, J/iM'ii t t'io!, I I'o! t HII'lr in Hi,, I lip I)11, .

1.1 IIP linn tthh,'h in} itt.i-o '111.I"lh l | l lPK1 mm animal I bin u'llink.Mi -"1'1, N I' ; \V .I' li'ini' iinmi' Hi "man.,In1', ": i''. I I'llh. nl' pilu-s Hlti-n ; tiri-tH, ,pirtmi'lilinltiiiil'il/; I >,' I huh. Hi llnm-ir.
f. 'mii it-is lor loin.'
11.
.: of tho onllmii' ')' H/P, Da l.,nnl an '.1 Ch''I'1'' |' W Mii'atH mul MHI, Ml. Coffee Saloon.Jl'i'lni. Id I ( Ml..II'hllll pi ,I".iV r"II"II IMI' ponmlpuokIn ; Ill-it. wil1, hun sh.K. "MIsiiu'. I'rll.1"1 i IIAVI: A
M tinI I
irot
Uniicr Hint
AI..rlll. n-HHi'l which n-i-i-ntl) ti'ft 1"1.1. ,rllv uft"r HIP ttnr, iilmnt 1 INJI I. Mr. t II:iini-tini. M NM ,Inlln It, rill.. ii ,'. Mi'I li n.llal' > -'. |".111( |H ,r ii ,,,I.l I. Mini'H.I gi'U hi-i own

(-"IU'n' WI. n ihlt-k, .that, I. ri-xnlml). .luliii 1. .Mi'llniro ila tu 1'1.,1.1., ; (' Oil'I. 1"111'10' )1',, .1.1II. .1l j 1 pt"l "ptiuml.. | II" r.111 IHf; '''hl 1"11.1'1| I lain InIt lii'shni"lilt." A."., ull In Hint

: an Iho .1'1.,1.'il r""III. itonhl at 10 n'rhn ttlii'ru Im uhlalii'il riuphnni' nt IIH a 'nin- l r\iM>t .Hurt"IH-I-, .\1: t'lanili1'IIn.li I : .\ l-llsk, ,1,'Illllllll fiir L'llK-llilH" ., POIIIilllllH. ,'|1"1,1.. mnl "','r. Ilio .'i.t ilihT Lane Lot ofON

: n, M'., d"I..1 1 tit-ll-fonntil iu| nhuul HnRlroufn "hlll.l. hi'lni; of thai, 'liailiul, tthhh IIPtvorktil ,la.k-ianllh-' I'Mi( in, I'Hli'ku" I.la ; IIKCoiuitir I"nn' n. -Ili-ki ,'.1"1'i pal"'IHH' $Vio,; iH'Ht -1'1'1.|' -i'tlio jrllld.. fjs tml7

Hiul :1 ttiili hh ,. lull-it minor III I' \\ I I I. I I.il.
piKPunX nt :i oYhn k I' m.uno .lllh..II'R' : I liii-1111. I ".I'II..1 r."I. HOST TIIIM HANI ) ALL
n 1",1. :! ,. IK\I ; SI/II.3 OK AMDI.CUH'riONS
:1.1!:
-
; full)' ni larxo HH u lnrki''H. 'I'hl IPHHP'IiniiHttr | .11r linslm-, np t,. Itto }i-mii IIKU, laM' 1'1"1. (lalmHiillilnu, ; I '."II% Him, Ml.11"I.r. I'l'r .1"1..I'r, I ,I. MMIlll ,

huil ininlii ipilio 11.1| of hl.I"II.I. | | Im ttnu t'lii-ti-il fmin HiU rimnl) lu HIP 'Mlki-nx, N \; Mm iilli.MHHll, liijh! \ K. S"I.11::'I,(,. !.' (!. 11'I.i li.l'"inline )IlrlI.." 111111 AT ViiiUV : \
.
I wlrrh! I'slilhilitl i|1"111> u ruiiilm-HH fur him I.otti-r lluiiMi of 'Hie Hurhla I, Kllnluivttlnio MNM M Itiilli, ")', 111'1.11'1' ; I I.) I) itnin-: ''1. I'".. |H'rHinml| ; Miiilh h..II" ID orihr. n Illi 111111\.111.
ami, II la-tt miilaly HP A 111,,, I""MI..I. -'it 1"1'i pnumi., 1'1 ttlll I.t roiiMilt, III.'Ir on. h'h''I.h' | I ) KKil'KDS.f.Siwr .
"" t ikiipiitit mini lo "'I"ll' "an 11.1111",111 > : ; II'IIwa. I
f" I ho lining"h""I'''. 1 I'liriiu Hm ph-i'liun uf 111.1'. W. .1 HIPH lollm 1'"I".I'hlII"'llhll, 1) ; ( Wlrr, ", l'hil'h'lh'l!| ; Ilh'II.| : """LII.I"" "(-""lamlaiil". """III.lh'I., (l'i.i7 I ; ; I'hl IlIlh,' 111 )1"1, "h"1 Hm '"II.I, |; ,ilttlll

I nltiil. Mnl"i Si nail', mul tttu uniilaUT O ; .11 I --ini'l .11..1 \ 1,1, 1'11,111111.1; 'I 1.\'. --III"Iloh'.II"I.' ,. luitp lli- ni-tti-Ht. ami I..itost naiiiplplaiilHtniiatltP

roil i'F.iH: 'UI.'I"Iunc'l ,.\. Im ttiiH rtlmni'il fnnn Ihl* pnnnly lu 'I'L MII' | ., .Mul"Hi'; I'l liunili'l' .Mululi'. I nf'sn | I | Hiiapp' i ttlioh-< p r m.t fl.hllllll., hun*.H InNitt
,', } Nnrnt-Klnn Kit-tlrli-k .. |1,1.,| full 'lirin.l ----- ---- puiimh : ,Ir.., I. -|',# InI.1.|| ;,',r. iniiir I > mk ami t'hlnu.ii." Tin-- >
: nhip 'h H rtimjont .11.11.
,. .,i .
tII.'II..IU. | I \DIIS: iti\u; mis.I Hp.nmlH." tihol-, ,f.: |, i,, | .
1'"lg.I'' J IIIIIH, I'npl, ('. 1''II'rllll. fitiniMonliiitlio '|.iallni. hlhlllII of I 11'I"'f'" Inlnllm t'lit l.n.tI.II'r., 1"1'| 'I.' nml, L'llli',1. lU.ii. 11.I, 11111, Hiihl fin II-HH 'inn,"> ili miniIni hv lliprunmiHttlmiunm

In hitlhiHl. pi.nsLniil ID Slim, I MiitrlMini'y of HIP Naliun.Mr., M"IIIII'M lid .\lh'l. 1't \\u, ,h iu-1,11 f II lli'.il, I luitp mi ..IIIII'C..r In .Hiin ..h.. :'f. """1. :. h'I.I.1I'II.h.' ;1" olii-pplitml Innfioni, n .r iltlps, mnl HIP Dr.T.J.WelchSnippHsur

('0., now \\nllliiK nnh. nl PollEiiilH <; | 'Ihr luinn* nun ) Mlllnii ; .1 Ualnl. St l.ouU; M I I ('olini ; h..I. I Ik' Iliitt-r, I hh'ii.'u, I.'m' MintSi -, Kor "pmilinst-H, '" jinn p,'r unk, 'in'in"> ," IK-hfUit lmim-mittut.

W'k&, "im t-ntpn-il ) i-Hii-rtlii}' l"rlh.111.1. c'III.lhlll'. -fur I'mCullii-lor h""lh'' flr..llr.II.III.tlJ of Cn-t'mm Mnl'lli-i II |tnil, 1.li.1'r,1, I' A IH'|,,'!', \V. (;".rlll'1 M.. 1'i-iiH-ipoln, ni. !i'i'' ',. .,.II';; fJiNinml ifluo" ', lu' $npnunlH'rm, ,;,'i,' 1,1), ,)I: "$,.|1.1"oil.Coiuill fjim, anin; n-i-ppt of UK. h,,iml, .oim-Hi n<,ul.nuupihilliiiii. | -( to | >r. C. A. l.iimli mil.iiu.lniitpof .

<-|'"rd lati-r for I'PIIHIU.ol"i, Sim n>|niiliiluiilai f"r ) 011 "i-f 1"'lolI"I.! lu tt hit'h 1"01,1", Chli'Mo; Julm N'h'III.! 1'IIII) ; |I' .\ Jii-n'H ami IlntH,' t'tpr ,' hl"ih.t ( llu- HultiinoniolliKoofDENTAL

,.' ; nullil on IVr-j.1,1, unI hiul ..,.I.'r.| Im ". | | I ikluif ,'hnr\1 ...r IhuofIlip M'hliniln, H luiilH; .1. .1 HIIHI-II, .Vl.i I all at this, oltii-o, anil 1,1 I Humph'' iutul | ). I'l.oil nip, In 1'imnniol.i. ""1'1 fuim't" tlm pl.u-p.,

ntt) uml, 1110 ttpullmr clrhq tlm Ir;.p. In Jil"11.,1",1.","1 Imlilhij, II.n Ilio I IMP nf MiV I' Iliuil, N \! I'll' ; Pi." .1 I.11' TUMI'Imul I- Hmll-.hi.\ ( II"":", II. tthii| |I. I'lIM 'Is. \ in-ItiiiH! Jl.-V., Ill:IMIII 0:1111 KC'I.HI. III Nil MullKOff'liill SURGERY,

._- hUilt'iilh. \,if,'. WiMHlliiiu" N j ; J A "I, II-IIH, Nllj.l \iilil-h il Ilii-,"null, Ihip'i1 i,.11" rl' *11.'r l 'Illl-ll PlIltllll-H Nitt \k,| hulhilUkHami : ..IAMI..S II KINCONMIIShia -..

; Till! MONDW COMMKItl'l ; l'II1W 11,1,| ttifiU Ij.ll; 1 "liiliui-, ."., 'l.i.'i.i" ..'.i'i |H',r ham I, --a
Ilo h'nti'4tlfu mil fi-nr ihllihi-n, ttlmtt II'i. 1"1. ti-m." .11..hll( tll"II''I'", 1'' c' tnntt.if.i.iiiibii: .l.j'i ',.,IIP. US.

[ Nmi-hut Hm IlIr/IIII.. .Ihoi'ouiili' )' ill ht> mil' aluiip in in 'inninif' hU ili>inlo.Tm Illi; t. \W..I.I'I.. 1"1'1. IIUC| \\ "" "I' ihuli-p ,ivailliu, I'm tti- k. for I |I"'r I K: 1'1' l ,"I'r IH, ..1.'"

I |IIIIHI| | 1)1,1., ) paH-r'| flr n-UHoiiH oht'imiHSiiniliiy *'.-'i-iTT --- ii'ii. I'll 11"1'11, |' ; ( limliI.Tii, 1, ::1'! .1,irk..innil' t par.I. in 11.IIH, f l 1.1"1'| \.11"1.11 I'r ,1,1. ,All "'P HIP. rnlii-1, sinipi huo pronon.

.. mi m-tw of : s 1111 H A :. ,', Ma ; I K: tonutir, 11'.1., --- HMtiv*. Nt." \t-ik.' fi/miMrlmml: "II"'jllll .M mil WI.k"1 llu.tiil sunn. ,. IN T1IK Monr MDDKli.N M M,|;, ANIi >

tturlli |.I..rllIlr piiH-r| 1"I.rlllll"'I.1" onSlmnl I'li'ntnmTin: ltiiliHliHhlpstiiiin'apt.Uniuii I I"U.l; M Hi" hii-I.M limit; 'I' U liniiKli'i. ,., I., mi' UK tour' Htm. I I. iiuiuli .r ami, 1 .1.) I \1'.. M"SHIIIIIHf I.Vi' p"'r hu\, Illll. llillHPIII, .,"1"1)lu mi-MuttIII-HH IIH- 'it llUlllllHlnflimiliMiliiii i\\\ FIIal'l.\H-! .. m
pnr.iy amiiillt
II'r. 1-i.iiM. .
'i) H, n 11 lino: HID liili-nt" Hiiinnln). IIPII '.fur I In, "', 4>n>tluiiHly ropml-' !.; |II'| Mi'W'i-s I ll.u ('lit. .Ml, h : M.I I Me.MiConl HI'npli, I lu Hm ( 'HMMKI.I' "t tl. tilth u iriHiil""" mul i, ""'.11.."K| ,it i.if-,m,pirilu/in iml. .mo.. .1 tli" IXI"'III: II JstniiiltniiH (tKNII.K IIPKItM'lD.SH,

III-MII.11.,1, wo '''I |I'rf.. nnr tipiaplipHiriiw | | | oil nthiini Illl)' iiiihH ID Hio tti-Kinmil' of WIH"rI: ; I Frllk IMIU .Muni 1..1.. :",'I.I'I.U.1'11., I".m'l., i I U r"I'III..1 lit 11..1 AM,
I hat uniti-il 1'urt Kiuln: InIDW l.mnilli' ,11 iti.ic MIIU r.Sutiip 1 -.. :.'.' VVInk-t', r.'""" !h'll ," M.'il.il, ot ,
nptm nplotlmlmninf <'iHlnr ') lit ""I'ry.1; N rilkiiutun ; I) T : 1\ W..I MI' p>'i harn-l. >
"h"1 M"'III" I. I. Hour .MUH'I VMi from Ti ) l r. Wolili' |)|.NriiiFic, put at
K"III ID IIIVHH will Im iilini, lly MunhIlll 1 nf Iliq Hlil',iit Klinir: K.: W.I.) An. Ilimilt- r\illt, >; Mm I I I t. 1'i-iiiu: ', Wa.li- Is In,rtly, ,1\11. l'i nil .hlllll'. hmrtl, ivt;: tI.I':I "I : .fl.-ju Inii |I H loin h.nn-1., fl.I.i ptr .11.. W.I"I.,1-lllh.1" ;: DiHiilli, ., ,'r.mjHluK' Mil ollhc liom Konmili hy 1 MI. K.up.1. S,

nl Hit' Inlt-Ht wo Miall (;ltu llm puhlinm )iiullun nun hi'lil nn lii'ri'Hli-nliy 1) 11'1' ; A. I I' Mur|,lit hiifx: (',>. pomt'ii., Hint. llm .-" A M niphinCaihtinilt 1'.II'II'l 1.lh. I Itemnvk)', UnripM.M. ., .M.I)., D |) ., n u ai-ln r lo
miilHiirtpuiH, r-liuttiiH ---.. will pkuHo linktlmt' lliaiv !S ii-ars. IK onm Im. llm hliflu-,1 |Hmiiluii of
lu ilhilli"iorullolhrriiK'i'KMI.ISM. i'iH r""I..I.' ompmiof' H ttill appl' ) luIho (1111'r.
.. 11"r. | | S .111' U. llnn.' 'h..,. I'IHI..ili>, M ,inV., 1'II.I. ll'' Illh"'II.,1" I A.'t nt 111 ,'. li ill miry, nml rilltor ofihri-oi f iliiSlniiilirJ
win thy, 11.1 mil .hlrl.I.I.1 h'r (rip li' ''ol.II' of HIP M. ilf of Kluiiilii./, ntllHuesl ei Ti'i-t Hulk if '
I'liil' ''Ipli.iit;, FV ( NEW FIRM. 1,111 1'11.,11 tinPnifiHHli n, ( in.
b, \ .\ in Puinmiiiiil of 1'1/1./ Siult, uf tlip llr.l hhhhlp 1.1101..1111." It N MIIMII: ', lli'iililitNt'lt, .un.v., M-HHloii, for n HHHI| | ami, mhlilmnalihartir 111. IJ. \lurr.I.I" HEN I It 111C IS r.NPAUVI.I.I.I.h| ).

"hllo tin-liiiiiHpkui.I"I| M.llir.- -' -- Mm 1.1.1.111"1., A 'I |IIIIIIHIIII) ; 8 J llmilin ;. ttlili i-\iniplluii-, ', piitliiiriH ami. all I Ill VVKMU. I ) A I.\U' INTI.UK:"I'IN l >r.V oh h'n D.'iitrlili'o In fur bulo nt ('ompiny'ii' trni'k IIUIIHOMH mil, fur n fiwlalnntp nut TIII'; uiitos.KIUIIUI I Illl.li. olln-r pitniH HUH IIH faturahh. an Inn'loloicii '; ", l'rll luiHim II Mr, I'. II. M ulilu 'hllk. to opiinhlilon, wo bavo been M muK'Ilnu| hloiu.In .

I batuiilay" i-i piling, .uino liiiuimI | niV \1; JII.llhl.I''I..I'.I.' Itun ; .NMiilili.ili ,intpil, tu oiln r inilititiilH 01.111| t limit rli \.Iil' ttnlilimp. ,v. I li.ihni", "r| II,iliilimit. lo our ciisloiufrs that prppnrPil uUo lo hiiplv| pion.r Tmilli
: ('oMMHiiitiI In lioilfof U i' Nan 1 1''!|, ; ,', It I .M .iIlux U 11,101011'0
: | ) ; CI"I.I ) ; r. Iliiisliun nn I .Month VV uMn> of
HiPHlnll, ttlnro "Ilnu II",. 11.1 } Hi l"'i-l Unix-" "r I llii'M uf ,, I .011..11 1'1" fesfc'e Mnmn.ri.uuililv
11111"II"n.1 tlio hiMintifnl, nml. In'Ipful IH llml. .III' t"IH.H'r, N \' ; (iK: Miti I .ml tho tllil'.iu u.iiitlUtlIIIH
tlio Imrntliki'pt' nml pliliiKi'il u fi h.il' 'ntt ,
--- -- ---- ktppoiiliamlafnll "1 pompliiu
proof of U tlmt of llu) Mulilli.MH'AIXIX .
tunluls
In l.hllho 1 our
IIIIII'y. nil hi iluor-unl IIII-H
onr lillinytlipulr .
,111 -- - I'll' |IIIIH M,11, In, ) I
', 111111'. nldu. run Iln only extinct llml' ol 'H 11.1 nllmli 'h.iHlulviiiirlnllu .
,, ohlnln nn to tlm iHrpi'lrntor 1'01')1 I IIPfotturtlly tilth Ihi'Ir HttPil nuli-4, ttpro II inI 1 \lIOlllli" "I in IliU I'or llciil.A liHutiiuh. | rt<'piiKt" fir 11 1''I.II ..' I.KVMulU I viii:. Co, EMUAC'MNO.laTNi'niin .
'h. ,
fur tlio 1,11,1 uml Ian li'M of Ih,' | hll.f.\lill Hi" uu" 1"I..r. M ir<|iiln A Mmlilo\ in.liiiiiiniu .- Or.f (..u ulwinii on h-nuf.
uml il.iHtunlly ih-cil, uml II UKomi 11'1 01.1. ('Ihlllt. lt iitiilil.il t a of IH will nsCmo.vni .ml all .
ly HUM
ttlm "Ilir liku f.ill." \1 f.li. roll e 10011111,011 li! tiiionlMicil : "I lliv-pairuiuiji-li' ivtuloro ihiiiIIIP JII"C''I'cI 11IIJI] IIIICOII'nl. i | <>pal
Ha ID' nit' !
fur HIP ft'How', hi'l" tlmt Ihpy (" iiumt.Wushlliflon 1"1. ) ) Ih.1 | I.K\\ |li1.!|: 1.t't. : \lh. [ ami Vm-iithiloi of n y v iluc, i-ipii illim (inf
lai'k of itliipailun, liiiiuanu. fit'I- 11.lago.f 'in-ui' | ul 11110 ) 1. 1,11 I 11'0& ,
-- ------ 1.hl.1 or '\11.. "lllllh'I"I.llh' f.'h :,'.I. I.Kt). MAIUjt |I", .1/.1U.U.X | : : >HpO< lltO pill 'I
W111"; :1 I'U'.:U'. hilt I'nll, HIPIP lu.I"I.,1. I fur HKpi"" --- Hits ullli'u or .. J'lc. III'II 111. irth-e I'p-Htul our Ati'rv.l Wix-trott.

Klro t'u. No, 21.! iiuiklun c\. of .HIP lunM',.ul h"11,111. r,,llnuiK 'III COItlll :M'OMir.Ms.: J |11."I| W.I.tt. PALAKOX Miimr.
1 Ul I'IMI rit-inn innbltli- of (Ih"I'I'r. or --.- i .I."S.: l'or'I'II.t'h| 111 for 4 'nli: I'ENsACHI. v. H.< i|
ti'imlte |'in>|iiinitiuiiH fur IU p'r-ti'uu! .ihr .nlun..t .1..111.1 linlului'Ihi'lr \ | | 1:11. I jmi> U NifS

nth of Mlrl,. A 11 ry I'lalnraii, pin.yr.iiiiuui i'iiion, : 'Hm .11"111""i>i i *'rlil| will not In- 1,11',1. Ul ) onr, MIL "11.I\c'I"'I' H llii> ,).,"- lanliolli' soon. _
jlIl.hll !'C' .11" Xcw Crop for
UUInif. >irrniu.'i>.l, nml, tlio h"I"I. 1 I hi" Ihll -nutlhliiu' hut' luipivHt iuIn linn-,'n IHhliurl, anil |.nt )iniim'ttnln Hit'KIHIIK '. ('oui'i'til, M'l.liil of c\eijlioil' ) :1111| : A new roltiii" > niili four 1'01111111 r 6OO6!

: tiiiiif (Niliil to 1 liniii' tliuo. tin-illy uny Hi'imii. ThU in nut iniiHiih-ii'tl 1',11), | |'| | |HIMIII< ful'III, IIIlull'), for ', jll-,1' | CielOilllll 'I"r Lt\U llKMI.V ( ). 1,1\lllg.
Bra (' 'c'onipiinli'., unit. \N iKiUi-y .I.1'0. No. I I. f-ir HlP pll'HH, hilt Olllt I.111.01111. I fillklinii -Ini I} U .Ihi- mini 1 1r "I.T1'1'XTI" ." II C\.rJIIII, of ( ho, 11'hl'l. 11'11 FERRY'S SEEDS

uf W"rtlll.nl. will piulirlpiili'. 'h'1"001 ," ) ID .h| )11 In 111.1 ," ) llr 1IIIIhl.- --- - -.- ... -\II'Uli. "uIII'O nt lnxil l'I'kc., C t 1" '<(11 : nml 111.k11"I'r., (jlli iiittor I

l .110 In. I du)' or I 110. |1'.II.'r| for Hit' K,..I.II| W"lrll.lr rpiiHiii-oln" :0'11 I III 'lot Itlsls.Ih" I""ulful "illll'.III'ho' wC.I.1| UIQUTSECOSMI|
\ 111'lg 1111' Jiail of Hit-illy on .llu) |.| ukvalkliMilniH lAa tt vbJD
A I.in KK ot HIKIH.Tho ,\ : MVUMIT: li lit- ;u"hi' nhli'hh.tH "- mulIn ,
)
t. A, or ii.Tlm - n.llhl'r. 11,11 lo ihc now roinc'liv, ami. ion- M rtDRTJCO'S
-. Itiili.in ft,' cutu "Kliitlu (iluln," nn" 11. 111'1':111: ): ',Hh "" "'""II..III"IK fur Illl,','u IHTMIMH, -. ii'iili'iit In i-tii'ct i-ar.. I'or 1'uillicrpailieular nu.tnl4 u>*ArilM4, PweH

""IUII of Ilio A Ilrl"11 l.i' liu ufIliinor InlIIIII'"Io' l'1"1"1 III., Oh'III',1| pan 1.,111'it''i| rlrll"I.'r on Im'hi:I-UIIHI, A froi-li, lot of ClicrkO nn.l ('..iiiucillOiuNol ., Apply' to 1'OICIII of tlio |ISEEOMNUILFOf

I 1"" 11.-1 rallitl fur Tin ulay up 11 hiiy thi* uml, 1 I'umu luuu'Imr Vim h.ni" inniu'j')' |,y |l'I'hallg> or hy .in,'iiih. Kor 1"rl"III'npply on ( cM-iy ilim-iliion, | | JUKI ic- l'cII \H.I:I 'IA I. I 1837
4 linn In-t'li pnlii',1' l"Ih,1 Will h. l ttut
Ir'rn.t IHIK ---
( o..lk. In front of 1.1"1. or iiililn-HH, ,' I.I- I* : tto I'o. --
soi'iU *
tour ut CiVM-i'iit cl"llr to all
11 IIAI
1)
: : until WfUiit'Mclny In""M'"I&' 4 u'l'luck. -- Iiinjf :I'IC. .1 loMN 1.. .('II"II.h'r.I -. -- TlivroU, no ,creamery)' 111.r'I'111' ; lKUlU. Ulll

r .I)nrdi-r ..Ob.(nllnllI.I. IO ('1\1'1 MI. N Hit-mil; ,l.illpnprr Inmli'elli'. NVw' junl ioerliil.M'olmvoaltvuyitoii nt Mlllon' rlKitli.ThrioU .. Ki: '\) ,,"r""I.'t| llnliur, uhl piin| M III lo IcI""I'oll.l\o&\ can "llllcI to
: \(1
: r MMKT W"I.I'I. In Hrihmiilorili'M..Iiliii' r\irif ttu .. Ihi- wiltnt thlHollltp.Don't / .
. 1 fur' 1'1." ( '' fur "111' o 10011,1'1',
Kouvlur)', may cxui'pi nno or two "ImhiuHn.. tin llonr' In Ilio inriKi-l In .
-- -- I.KMH !
t .. : li-tn: & Co.,
. -- -- -- --
I>r, D. UUur ttliu Imi ..IIIII.hO in thin I.. A. AI'h..'", i-il)' hill''hl'r. ttlllluiti) 1111,111 | 101'111"1.1llh| : Ilio 1'ii'Hliloiit.- ami.KVMS Irlilo \ttli Soro'l lirn.it or It.ulC'oMor Solo A't'iiU.Iftou ( .

l city unvli w.I-.ryo ri'imtiitlou, u. npraclltlonir II ('IN In thonuxt iHnnunf |'ho('f" \1.'U11.' IKxni-liiii'iit of Uiii-y ("{ rOllllo 1.1 vtI'1 I'. :,' I t'ouylilu'ii a n-moilyankiuo, nri:> In seurrh of iroiul Hour -
a run) In 1 out fur It I altt u I ItFAII & nml I. M. ri t 4 Cl.
.rlollll.lrl'r.I" 1.,1 AII'r""I. ) f'III.I yiwil-i mul ussoiU'il II!.. '(I., IH'tmipt' tlioroiijli I 1'oNrAiNr, Iry .'lllt'.llloII | Detroit, Mion,
01111'1111,1.el
r 'ol.lIIJ'r.| for mi} thing In .1.lhl. I L." IUI, Co. Arrlt.. 'ttl" U lull by (.i. 0.11'01111,01., I 11:111 / loll..

.
"


<