<%BANNER%>
The Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00105
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: May 14, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00105
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
.

.. r .J _. ._ .. _" .. .--
_
.

, r-r'TI1' : rn ALLAIFASSEEIMTOiMVmt ] NI1rrl ] IA' I r I II

_. I t. .t..t I


& IHTKALKNY. T\I.IAII\XM-I; : FLA. MAY u I 1117.
NK\Y sm I IIE: \ 01..1.\0. : .

\. .. .... .. ._ .. 11..00.4.. .' _. t ., II'. .. .... I
-
--' -'-
.
4 } -- .A _4' ....,..,. ...

: I I h i IWHtttUil; I III f\i'll'"d""l'f''. UI'IT' DIREOTORY.I I

The Scntinc] I Semi'ivklIIKIIU h Tiolri, AiUi( iI'IHI11. 1U ';( 1J.nlUKifi. ) 1t.ltlt"htif' 1 1<

t ,tllr'" ,..1tm"," 9 f* ,. iM,." i '11'I.1M 1-'. .

-v ,.,!< ., 1.11 imiHfli, t ," ll I 1 ',i ,i.ni'ti,t*, .ir l.ntur.:lri': -itiiMtli In: lnllnlniM til; ri ,I"t'ttri, unit' ,

AOVIMTItlNO MATttortMR i" I 'HI., ." I ->l'l' *l| -. <>t It, |l |I'''" I IIMI! l'i .N hii *l 'f lwllh t llf, THB CITY HOT L. ]Look This Way 1)611.) ( F

I I IHMII I "it ,I.- ( S oJ.i hi' f nl,,i -Mttilitia, liriiaflrt I Iu mtr i"nlnttiti- ,
j h''I II \'t ft, |l'tntt' th.I.' lirlnw, ,U ltnM'l"( .. l.ni'i : !}: a.mB. ))1)11'
'.ll .,' "'I ...''m'1 _.i rrol4' 1"..r tlr| .
.
SEMI-WEEKLY SENTINEL I ., ET'PURDY
,- I .1. 'l" r.1t Iwtrl-J, t'lt' |I'!' "tnl. JAMES
"iii" .. in .1( >rrr lu. ,ptlri1 nf rtltii ,
I .. lit -
i TM.LAHAV .
HtiHIlM "
"II.AIIAII'n itfim l ""i I i ii'ifI ,
I1' .
i ".'h. nf (hr > VLftHU I. .
'
1. : .
1ft ,!"... ." ., .. ,. H '. ... fl Hl| I | t. |'' ) I .* -' 'II, r k v u ,U, i i\ i V, '. .. 1
"r. .
... .
BY J L.ftifli > "M.V "L* ,..
ltt, . .
.
I ,
'
I'
tin* ..1.| .. "in r'li'n. I It "iv 11'" i tmi n, ,"
nn' tiitir| t .InwiMtt,.. 1 ".' ,K li i ll "ft'1' VM| ''' '''11'1' ? ,tn idl IliwI \1.| 'MliliiS A M I K.V.IMtlll: .Iof".1" .. am Lulus' Saddles; : U orI. : U .I

Largr 1 Clrcnr1M ,f f II t'.fII' h ,A ''a''! I I It"' !.. |"it <- Il '. .Iw,u-. .n >" nlil., N II I I "Mil ',. "I. lll.l IT .. .Ml..l .- .in.lt, .1, ilu, ...'Kft i f.t'll. :, :: II

| J JJM, j J J H J I'iI j ), t ,1..,. Hili.tlililli| ,.. .. ,. ''II ,
--- .. ..---.. null.' >t".I" nii'iit i"- ,Him Ilii" ,u> |I' "it* ,il- I:1.1 \ .I '0 hi ",m mi, .1,11, ,. -f.4', ? '1 i i ;., '. ,. .

.. _. .. .. MI Jtl' .'HIM IM. i luty "it> it- 'I.! .>< liu h.1 1-' i -Jt- Iliiniit < 1\ i'M| 'I I' I'lrp,, ,...,. ."d ''t'1'11:11 ., | .'Ihr, rut' itiTlitl. \II, .11,." ,iUi'l'irtMlrllT ,. ... '.. ." ,. mul, D.ir n IMI*-J, |Uuii.. :,; : ,. .,... ." ,

1 ,"." .\ ''; ..' ft. .. .1'1..ft '11', II'I ., J ,"I' 'tii'i < i| MLIndent' / i, i *itift, 'In 'in t'M r. uni i I II
I
I I I' '111 \\
4 10. I' .. .* 1tj M It 'll.t. "IIM' ",., 1\1",' h '. tit,nitirii", nl !'VI' ,'I l rluMetII \ : ; \ LI0.11'1,1 ; TIM E: i nti mm ,t'Hit ''"'' I..t"1 II mi I .
I" l 111 a 4 .11 M 11 ill Illl I itl.l, ( -I\ "l il.1 ., ', ,I" t 'lllll' til 1'1! | I ) ) ,
It. II. w M it n 7M > I'I'', H\I Lf 1 ',111.11 lln"? I.. ,,|
l I
'l I U "
11'1'/' .I t |I' "| I- I I I 'I, "' | |I" 01 i 'I'M' lit? lll-'IV." ,11 It I Illl- I 'I'l IH. ,III) .
II 9 fi iivnv.: i \< "' .11Uliti.'
'I l '
At HI Ihtl In llli'lltd.'
"ro It'1 .1 7' 01 l HI '* ll'* nil k n t I I"-s *,. .... ",. f i 1.fv' tt. iij'inti, 1 I i liMliuit iliiv- ",,> |I'in'hit'i \ UM,:" ,:M.ti-Ci; :i t) .' u '1 I. .. I
5 S 5 3 \ ... nil. Ms.ln.vti .
)
In -il | Krt.nl Itmri | .
> M |I' MI > \ .I. IIM Hii ,
WlWIkMI
\.11 11""
i frf It't 1t 'U i n e" IIM V Vt I J, V, \\ t m 'ir, I llniit.' | | 1.11'-', 10.1:1.1, | <-t \ t,I'l'd"-" """ '/ 1 II. > ,'I
1 11"J., ;' .1; ."Ii'I'mli.: I i.i, i ...Hi I' 1. |itti.- Mm >. tiII
l 1 rn| U ,* IM lit lilt' I !. I" JU. H V" III .1 i .i 'lllii'ii' 1'itrt 'ni n itii 'lit- .I, ?li "iui -" I 11,1,
11,1, I I I .11. II flfo t'.l' h'_M \ < ,. ; \"..|" .t. itn.l, ".." r> nut M.'illi'lnr.riiTi'iirs WAKULLA 110TKI : \'
t no .". raiMi' tr mir t,
fITIl.u..1' I.i th r" n mil ,nl ,., ( I, 'k., llhitili ".I ,il I ii 11 III,- .) ..11,110",I! i b t, 'niti'inwfitflfv ii'ttti" 1, > tI>" "'I'ni! i.. ; ,vi l \"I. ..
it.i
.r .,",'., I. iilin." II ,iiiM> utiHiHlir' ', ,iMi'" "'"I.t.| | :r.,' mil.:, : Ii ,Ini"I i "Mil'. ', Mul, ,, fuller* ". riirnlilili'. li'iiil! !< M \ in.' i'li.ii. ( .. .\ .
i.
II'h. _t f 4>i. 4 f wl'i't. rl. H'lil ,t. AH' '. .''tr *ti| 'v ijlit-.l j i..; i *! II inr "11 nil ft- 1 I .. ""."" "
.," 4. N .lfl MKMIx) ) ill-pit. 'ii., .-I" i|.>< in/t 'tin VOI| ,in''i'.m, fl i intil.. |j.l\i' i'i\ I'.I'UMIIM.:, : riir : vi i r-nt .. : isNKVWWT .,, i ,:. ,

..11'"H'' -- i ,. "h't!", i .. i' i. 'li'il 1 i ,, l ,lotlil.\ Mftil, ,' MrnlrrlnPii" I.t.: ,*, II '. 1 ,! I Mil'' :, Ul.ll'. | ,". I 1 MtMUbV : "II.... .

,IN MurrulMil, HIT piy1! .In ."*. I I I. II. "' ruuiiuiw. I I ., ,.
.V
o rofnn ., \ loti'" lln m HI, MI lM/n ;". ,iii.| lln' I 1 1hl; A 'L,11'1\ II Illlltl II-MH I"" III, i' It. 1 Ul* l.

mini" hmiCfiiMiir v.tt iw tfti4fi. ( t.ill'ilyi" i>| <>i'UK .t'"'""'" '!' t m '111 Ifr ..? 'I. >, .1 I II..11' Iu HII"I.. 1" 11''.'t. .," KltOUlDA, t ,I. V i I ,. .L
iiflflrtiiriiitlr' ""I,. of tko '| r will ,* **.' to Mlttn. < 'I r II ll I I I. .11"' H. Illl ..llII. V I i n ilHi
'. K \ IM I ., h.! ''ft1! Ill' ,. 1"1' "l" '. I.I .I ; \ o.
,,,<, nniM. no ,"r<*.1 l l fwinrtiltiilki'' rnnirai' '> I I. 11\11.\MII I. .
.vie 1'1' ,'"" ', "., .\\It... .. ", .'ii i i-1, llii> i".til'iHt. "11' 'H" "i'i' !r. '"Lo "rln, l'i, >i.ioii-mil tl.t"f ,{, I I '. ,

In* lid m"'t"r. l to'n !II.! with mi utt-ra.. uNum, "ir.1'| 1"1"III, L ll'ih 'ItM I 'v''l"i, I If (h" i )1.1'' 11 ,f ,' ,' !* hi.I I- ft' ,' Ii I "Kim: Mill I I I'-IIMTOUH.: ::, .1 ,.,., 111"1 "I""UI.II., i l | ',i. KI''" i L.MII'V!,,u |ASH i r ', v ..i, ,.
,* '_> II... at n wntr, m.. .... In ; !I.." in"inl'i, ,. \ ,ir.iitcJfilMi..si.r'Ui i-.' ,. >i il1'-. iillif in .' ,i ii. t \h,4...linml ,lli-t.il ,. Nk 1 1 1iii'nlMIU'K b'n."Ihlh| III', 'in II. i .'" '! ,i1 i H..I- "Il 'I,. V',' .
I I. .
I' T ,
-. | I '!V'VI. \ 1'11I"11'1111'til.' -. |1" ". ,Ikiniriitinii\ lit il" 'i*.
'
U lUll .' rN | '. /. ,i ,; A TIIIII"r1.I IUI M'KINi.S ..u .,. ', ;'I', ,- '..l ,I'i'i,. ': -. Ami, i'- i
rTIOl' nlf. at HttliH, It H Mi-ll II" 4lll I Ittl It.. lit, Ii i Illl', >'|llM-riU1lil i ,itrl', l. 11.. I hi .iirm filc, .. "'" Hum, tlii'J I."in, 'v.I' 1 .1 '

I. lln "I M n '"..I', ., iiIf ," .,. 1"1 t" I,, ;//1.1." 111Ii1l"u'I, ) | I l.: ":t .. gli" "! .1.', nf, tl" 'I .I, 'II Ilif .1"| '..l\ KllllHi| I ,1 I IM.ll... M.lSf, ft'lll't"' ll"l-, Itllll'l-, A. I I ,,. ,"'. ,'1.
I 'L. \ I\MII. r 1'
i V"i1
"''U" 1.1 .liloilll' I!
The Semi-Weekly gentinel : in tltilv. nf" "ilw nli'i ii'iwtlii, ; An' hi M 'i Mil' : ANI> llHKHHMKI I. I IMl ',.nI,, ,.It A ,' A I t 'UIII-lillIM..'l..l,' ,' 'klV' "". i .I..I-M; ,i. "ll i.mi i ,. ,, .. ,

.. ,.i.ti.i, tll-M ., > Utirlit r 1.1.:1" Hum il, l I- ni1 ,.' il I i
I' .' H'" iiui'ini" i!i r :! "! I i'iy I'''' "t. *
,. ... < .
Ml'KOIllh". 1 11,1', I ,Ii" '.. I''" ,. "10 \1 ."' ...n' ui"WA Hi' ijinn,. .I! '!. Xt I!". M \f| : : ,l 1'1. I I trt. ill III.I nun) Muli, nli.,.|.' l HU.III..I| .11' tMnljI.MM . ,i\MI K 1'.1"1 'I
mitt I ntiMi'tlnni'rr i '
I
.. till' 'Ii.no..,,, .11I,11, .' ', '., 11-i "I lnk. ',. > i i .'. '. I 'N, ,. .
'ihr f 1h n. r I"1' ; 'I IIUll ':'..'" I., Nil t'I i ill lli'f'ln.lin',, I '" I I. .

'u.,.'. IaIW" tf. .Itaii' k'JJ .".I.t, ''' ''''It l '. \ I., III I nv.p i .uilil,' "I'l'H'-hnVi r" 'h tlt'! .i vtil'l i ni ,iln I \\.r\\ .,I'l'IT, ui r\Hl.iHn| | "".k. Ill* 1 \iilil t"'f''m.lr", "\ 01 I." .1 .. 1

.,,.,. .' : n fLRlUL 11 .t.lnCI. "1111116 tfrl ''I j '1YJ"t 'lilt't n.. ; "A ? Illrnnd RHIIinl, .Hlll.h.n Ml ,luillll'flll. |Hl.lllll', ''U, U l ll'\ '' t \ I .. FLORIDACOUIATHUDIILITAfir I I.
l \ I l ,' ll '' 1'I I \
HIM v. t I .
..f ,,1.II' I' : r. oIH ", ii' nil i I 1,11 |'hit.iin"'il.i'' II i i IV I ','.'

AUVKKCIIkMKMS. l i ,hi; vnlh, o| uhli'li, nn |,,rta> "iil-<-i''>t'il. I 1'10'' ', 'II.! iv ui' UH, I'I, ( ,''" .i' I- i 1110< .j nsl.rssia: ) r \ ,;, .,ith till* .rn!ln'.l Hint' in, iiMnlm-il\. \ ,, Hilntt,* t | CotU"'OI u,".

l"'irlh Ih,' .tuikiU, | *< .mif, < "'I'. '|'I'..i iln :. .',':ill |n.t ,litirt, 111 tie* )I' l> iitHitoit'ii i. .', 'I. t lit ll-itin, I,"' *" ) ; t,.t..t! "imn\ Hi.nml.l I, 1 will 1 I h, ,.iiniii.""'-" i p" l i;. 'il -i, I(I J ."11" I 'i .Mi' 'l i. '!\H',' !I.'IH ,'.,,..!I In -i, .1,". .

bni Mo iiIIUM i-liiiiiili'.i. .. ii'it *h |I"- ;> i ':,' 1 1 1 .,.1 i i ni A ... ." l .i .1, MmlK millh il, .' I. > .
Aw'"yim if ttUtt A. "
of nit H rtHiMMt 1 l" ok** *>HHUI .III>. iLiiu ii..i\ tM, ni", M! 1 1.1.i !rii'i'i'i, ,' ,; ''h''.. .' i 01'! l ItIIS.' | wr.1,1 I I Ihr t !!..! iiKhiil. Hi Iki 'hull" I L li'llni.. 'i > il ti"i Ilun V iX-iVf y'V V\'V\ \,' I:'h" ll'. .'.1.1: I I, Ill .'I.I
MM M .bit. Mr lkn. nnktkt hi tun* mbhf ., .. |1.> Hi.'". l 1".11. i., I..IM.II." I .. I II 1' \ I ,I' __ I. I.I.'d "" .ij. I hmiliil- .'in- 1 I q. .. I.' llnH.'tl" .ti.; 'i 'j*:;;. t .1 iiIKK t ,; .

pepIT IIf 1M .11\. nlinii-p'ii, !"' ,M linn'-. > '"I"| "." "> ,mi'ii ".fit. .it., in HI-- .1. i '; i 'Hi" n, y i II' "t l ni-ntllliiit .mil |'li.i'. .' i 'N 't. .. ,'- -,.,, .. .
I Mlt. '.
." III I-- n 01 gl.'itn. Wi< 'li-, to 'IhHiii' ,i.i,.I| linl :.r.* huwwrinl' ,:t: 11Ih.' ,,. llii" ,.|. '" i, ,. i ., I I lir, I, It). ,IH.I *. |' ...,. 1", "." I'". I'' i ',.
l- llll''l 'III.
MM, Mrt iium r / i Mill, 111' ''f, "n : .| 'l' .IITI \ II I I. I IMH* I'tH I
|I" "" If. -i 'i' i iin
wi MdJapUm, fwlilH "),rati4 Uir llmlu of ihr Jt II ImiJ.. lii mjlt ii/,". 'lull., v .1, .. l'i. Mi ,: \ > 11:I. : ....- ... M 11' "' ,i",' "'"l "l'"l'U, 'I."". mil'
I.r' Oowt). .hK* lull put he bruufhl' hnll 1I11t.ia( i it W ].* I'1/'IHt-1i' ( <.-i,,1| >VJi JIIIM '" I (lull :tliii"ilS| (II"W.' .i,) i .till 1 ,'t-, i I J Ji \,. ,. .l, .." mul. I iiinniiMl< ili MriclimiriiiKii. ,' I ,. l 'i ,

..bfWoetIl'1''iiiiri'III> IhTdldrlrl.tr twit : ||, : wlnnii, It'll i.f |.Ti /, )I. .1.; (ni' \. : :.i .SinlliiTl'/ ') ''Hi 'I'i| 'j ',.. ', ..ttl'l,'1'''i, 'l..01.1in. i n it HIt 't l'ttU 'ill, M'iM' \llinu' \ \ I'..'. -in .. .." J.\\ iinLiovV. G'uIfU, i i. LH.

:tC.riit t.J 4Rr ttfl ttf :' plr.I"-"fJ"] '"- '! ,,, n lii\ l f, ,il.. ,.
| "IML'' -; M-'l "t'' 1 I IVI .' hiI"\i"1' ll.llij'l." Ill's'. I ( .I l n..n .ilif, mil, I .
l.i.l .
\ | mini" Itiih mul" Flunlvr* tiiilli'i' I *"
| | I
uf filet'". ,In H ti'N I II" An..1 I fl i OlHm, fll'Vltl't" Til' l. 'M. 1 1 ,
( |nIl "I liiujllltljil, .ill'l ""'" "' 1'''i-'n i "I1' \ i iMii1" i ,'" .'i, "I'lii.' ,, fl' M IM "I*. 'I*
r;."MiAh .lm nffil ., r1i1l1tl'.1 i- i I'.r. I'l.'i" iiMI
A"" tr i 10 I ." |'l ,
tftttan pmt n- i" ,'i-A. MI' | i> i"mlt \1II. t K I IN. .hi,. ', | i..
l RiMlilm A'.laI"n''() or ilmirOlnii, "' lit 'il ,I nlli I It, lii h ill-, "li ..iv .il kituiatiim i tkiin :tiltl |>li IMWI, ,lir "iH'litif M, ,M
4 : liu
,
1" II'
kr Ik* to bt Mrtritfil In tome arwiiMwfrtr, \ '" In'' "li'nn' 'Hi (It (Hill I,14' | i 11lllIHlli.lli ll h. ''hi Mi-lull 'I.rl,, .| Hdnrik linirrli ", H'lll' "ll .," nil' ", "il-l| ".' '|.. l'l"H'
'
I .. 'III fftI "tmr" !. iMiMiri' ) "ntl.' nil Ihr i nri'-i' I h) !:ti'' ii I. .>"1f llflt\ *' l l"' '| | :111'110\ | IllUllilll) lll'rtll; nil ,| 5,000lPll "1> ilmfi'W",l 'I'n'' p.' ijil',' .
11Io:5' If.. I. ,hllc '. 1'1tVII Qtffri iliil t'lt\, hi- li "li'll. ; Iv < I.Milv.Wmr v "M' li' >n M ill.! ui 'it .. Sln.u,' Sni,, ,> '
> ii lii lti'M ill. it
;-tit-I ,nil.n. : ; : : :
III 1M IIf... ; 10:11111111.1| ,01.11' < li't| I Ii i'i i l'i nl.I Ktt'ii: ,<.li "(". Infill,, li'i'i,| ; I 'tiinm" 1,11 I'l M'ttin mHiililM 't
ttolhiiil'ritnii i 'iriitii ,-.I mnttir uinl I .fi'iiilir .
"/., 14 l+rtUnnifif 'io itHnn niiiltiMixr' I 1''Utmn whim 11I'11I'' i .in I' ,ii i,,,1'1| !' \-i\l\ iit'ti-. "ii I '" 1111. ,ii' 'I, ..M, i I Ii -.- \Vnii1\ [ i. iitunl.nl, .''i"in.' '''ii''u''.10'I',. t"'I""- ''' *m H l.nnii, ln .* ., ntri'1,1, ""Oil R. Wrlt.t l'h. ,' t

pdt,,, 1If.WI. *"""* <"*<} ">' ">i"' '. ( .. 'li.ml i iinn- nll-.l, Mli ,1 ..
Aliiiil' 1.., i i i"l.i .1. I ,ir, Tin-, 1 .111" tin 1111'Ihll'I tI. I", i i ,r.l 11 n l'lilln..lil' | A'l liinl 1 1. '1,1v lii I li'iiix.M', < ,*!.
MM to "* NHlr I Ml innllmirlll nnt Iud &c. "r n ,
"M' Md M lilt l-.on a( OHtUWT, f.rr I' I 'i,01' tli'l, | 'l.ll ,fil, llH', lilt- i |iH" IHuM I ''l'Hi i| fi li I'l' ,1 I "I'l, '!> ill, i I .1n'f.i' ,. TJ il ,i" ? "n u.in, i .n' '!.".,.

I I.l 4t MH brr u kll n i
) i .1" i i i i 'M" 'In i \l I I Mill' .Illlll" 'HI I I" .
I MUM" I .10.I ,,. ,
t "
Oatrr4"' I"II..".. with ( lil'itHMi lull, li""l\ "HI',' .'. I \ / "" f t '
.._ ,ad "j'
; "
!i" 1 I i nli i 'i' iiiiil tin* ImlilVi'i'" nil lh. ,IMIiMl, l-'i'liiii'iii ,
'' hrd !> n kRIHH i ,1"l n 'Ihi, jiiihi'l' <.!..." > .,.nixtit / 01,1. ""II'I'|, |, Ml', I "M-III., ,, I' .1'| 1 1 1 A. IIAKT. !I ,, 'I

." '',:: Admlnliinihm.' irrcklT. rnr !,. ,P _llUh'h.1 ".1 I. .- III' n 1.I''i'; I. ,,1 ",1!, 1,1\\, : J. BURKHIM'S ? : ,II.II.JTitihi.jn-liln.nl, -, : -il:;1 >": II .H'l' ," >Ks fi
i .
.1M i rMikiiK .
| !'MI4 tlll-p (.,1lllH r Mfl, MlI'M I ll'f ff .<,Kltl 1 ItliHtli i.. .1 }iu 1.1' iliuiin iii, 101,, > > ,'t, .t. \ ..ini'i.' i\i lln i ,.1"II"..1''."",nlll. .l dln' .'"(11'| ''q. "" .\ ', .11 ,, .. ''' '' .t
-' ,. ( Mi", ir..n' t-i-ii", ,'M'. 4 < \ i : n-, .
"iT., ,
| ; ,. .:. 1. .'..hl'l". ., ..
i"M I' .
I .
iii.in/inii
"i J .
i..ii .1.1 i".i'In .. ,.. .,. ,,. .., '
.m. "
liiimtH", ,
Nitiiiiii.; h ,, I I I "
| t lniivl 'mil' (noi wl.h ,. Churlosloii
eltral ittrloTU. l'lIl"' 1'1.,1, "Hi..I In- I I..' ,.'.! .,ilnli| ivrtll. i "; ', t'l.i'' : (l.ti, .11 'Ijl "IIIIHI I '.i nlIII \ \ i\VmfNKii! : ; :'" Ml" 'mil" ,.IIn.'. ,...',."IIIK W" 'lit'." P'", .01.. I ...,...,nil,.will."I.----.1"' .',.. mid 111lol'itiHrIA ( .

impkin." Sl.iittt. h,., .ni'ii., H. ty'f|. i i'I'l'1' ['|'., .| .1, "Illlll -,., 'lillf": |I" j'l-i ''Mil, Ill ,i', II I UV \HIMllN. KM'MIIM lll.IAMKS CLOTHING EMPORIUM MI\r."N.1.\oT"\'TI.

=_ t.M mi ,,1m 'h".h"ltl) | I ll h. lnM"i'l' ', mil'unili", lln I i..1 xnk '/li" ".. r ii'iiiui'i; i"i 'it. i nt I. !I.I I. I'. .,,..Ih "kl.' "" \ "u. i.i r ui i.: ,,1'n,,itiii ,) :. ::'. ./,:::..iiiiii.', ",i.,IMM li-l, inn:,::.', fl.-i.i. ,':: ,11iln ii\\Mnr/ :
IM< n.4. lii'" i .' <., !. i: fri/i.ii/ .' i .I. N' ''I l'l' ,. ,. '., 'h,' I.. .. .
.Do S, W.lkrr- l4rnc*! T>llnMMH> "in III.',| \VI I I ,- 'lirl| _I ,i'l| ,ili i )Ji, ,M,!I'' i ilU :' .nlxl' ni'i : Ami,II,III"'.. Hie dinil luiiihf., ( (iMit .
I
tkllrr. Pnwnil IM" .in' 01 I 'I.ITS'r
-it.' Allrn' Ttll.k."' "ofy > In lln Itirxi" \'If) ,In l.ri.'ivfil, "r 'I. l.'iifi. .. I, I 'III I'll-' -H'ili., i "I|. ," i ,. .\ T.[ MAUHKMl : in I \MIM lll.s II. ,.,,. ,, ,. "n.i.iii.r' r.i.i., ,,5i ? ** f .

lirri'Rtrd.' NI-II lil".M 1111.-i, 1 1 .1, il I it i-l pfe. I 1.il 't"' ,f. '.J.] l .11'l in. i i_ 'in ... I Il, i'l'i IIHIMMT IMV \ >,ll *"'.u''r""I" I IMN I ,

n 8S.ttfcRifc'iS' ktininti'l.vKi'1" '''',"'' "' ' "I'' I" llii-iii'W" n ., i' | "tl" ,H'l''\ t I'lv't' .li1. '"' I i'i ,l' \ ."H I. \ ll'li'-', 1'11.1'11.. ,a. .in hlililUlik. i iI Lurgi! and Cnnij>lHt t' Htnck nlllrjHhlilHlolliiiiii liNARIAKKAN;() ) >! RT, .. .
. 'f ) ; I- miiiN "ir I .
) llnllii'iunli'ini, Um iitiult.r. "lIf"r'r' .
, ( < :
i.- unit iiivin .! u"1.1 .
tn.-l '
li. 'Hi' .. .
_', 'WreI'.m.. FIb.i .1"1",1" U, III MU .III- ,I/I I... 'Ill ( I' | .1"- 'I, i 1 .1.tf"IoW .
II ,1..1
n M. f
tJof Jw/fIW" /.. ,It h.. "" "ii. \, "lli-l, !"' i'i- I 1 6. BOND i it ; ( tI It t Tnilois i I .
k".. 4.I.. 'llif ito.,l'T. mill I In himliii < -.K| i- H\"I: \ Iinn 'tl| uiil| "it i" DR. J. < < r c' II 7',0\11. ._.- .2r. .

.. ,. .d "., .''n.' (,.tll' I"U,1I, i'I"| ) "'i? 'inn i'"s|) > 4't' ri 'V, li.M 1 \' *' .fi'.uy ill' i h, I'I"- ij.i' .i. MM' t ,i' i k1' I l.llh ,IU. |in4i <*IMM| .ivlcr* 11 ,. ,.,..'.* --.1.. .
limed "I.ILl.: \\iti IH.IH ((1 l-'llii: \ f I nl, Hi, i-- .".,I inlhlllii.i Win-, 1, ,I--IIH. I.M, """I". ,
| u ItuMUifii 'it' ( '
|
I VKI.I ; lII..h.1'1'1'| | j 1' 1.1.1'NH
i i )1"1"| .., ,. ,, .. I :, 'I.O"II'' "
h'| Ml
ll'll
I" ?
.
tif 1. iiinl M' ,
L irilri 'ind "
iiv llm'ul' Minoii .
". _'. .,_ '''L"An. hil, .hwi. lIp ii'iH-fi'V/l' / "in,,' tli \Mcitilip 1 rfn", t'l.i" i ;. 'I""', I II "i'v'' I "; 1 I :. ,,; :" 11III .J" ,.
_,- .. h.k.M III "U'I\' | ft 'i. \ 'IV| rininli"! 1'KKI.KU.: 11. : .'1J MMrm" "I'l'l" I Y ,Inl.Hin, fhf' ITI' f .it, .
A.I. : : D
\ M \ iiii'i, i ,liiinl.'n r c
1.1
_-.10_ to..m. Inl fort wit* i ,i'-H. 'I"| ,' ; ,i'l' 'in.I uiud; ;| limn I I11 "I\ '* jj. | \\ |I." ,!, .- nml vl'InM, ,, m,t 'itin '.' ,. T O Jt.-t ,
II ill, bur" IIHII urn!. uihi' "." "lln ii .,'. *, t inn fu i >u ".ilil. 1"'II.it.1, i i '. "ii. I II' IMC I'M' \IU1-KK I :. UnNIDltii' Prices to Suit (he Tiwc .1JL ., .l .
I I.1 <
on lit : 1; ( q> \ n j ,i-i
lml r Ihf ... >/01 i i. mini" ' ,1,n I Hiiliilnii ) ,.,i:i.t | j, h ,, Ii ;) ,<11"|",';,|, ',, ufV" : \ '' | ,,. Ill,, SHIP, Ilink. UIKi'r h'MI "I'' II;
J Btlrat ,
If" WtylM t 'iu *"* fntnytii t \ i I 'III' i ', ,
,1 .
HI. | Mrrrh.int 1 nilorlnn' t. '.hll.hm."I I I. | "|> u .1 in,," K ,. l .
.
I 1I/IIpfIftO. .i| ,i iHII. 'till, I till! pl'l;l 1.. ',.11. .', t .11"|"|"" Soils to Anyone I "II i ," I..I4W-M. ,

B"''lir '. LlIIII"" .. IMtlM N nl' ftl llt-KU' fUr I I.UIII'I."I .1 ; "1 > ,,1 I ill 1. (till;, |l Pi 'II ... ,',' ../; .I/,. ,. VI, !, ,," i > ,i I,.,,, .i I 1'.1.' .,, > ";I. ?.1 I! iii I, ,

II' T. tfletO :, '"Mi .|"|< 'Hi ". J|, II |in i 'liii -|,ni,, I li"i., ,Im .u.'i, .' 'II..' DR.RH.fANDOLPH I -- I' .1 l '. ,III I lll.lt.11... .I I"i I",.".,, .'".I !. l.l'l.l', 'I"I |
/II. >:i.: Armm.IMHI. -It."II,', ..1 VIII.\r I.. ., J .11. \1h..J4'' f hi' I : ,. II I .1 nii'l/ ,' I I", "n ii (, r"1'I'' "' \
/1,1 ,
'ml MI
.,.... t nwu. HIM' tin' III"fIlTl.ljt >> 111"'' t.i.. |I"| .i'.i. II" I. "" i. i ." 1.. l I ",***- I', 10.. .*r* *Mil''I. '|.iMllty.;. I't-t' ,1111111' \ ... .II 1 1 'III' .- .' .I, ,I'l I"lilt.' I I I I111., ', ,I' ,I.," I' II.I" "I'' : ".ii, rl
\ I V.irt I 1. < )> |I. i lt.it Hlufi, llrit t I I"" I 1",1' !'II, I
III i .
.r.A II ,
; ,|i rii'iili'in" Oilf rn '- .111' i ,i.i -iii i- I ,I'llMill1 '. / i it'ii > i< f < \"rtM-hr\\ m-nmnt HirnttnnK l--i-' | II ,I- .il i" 'ini.l i 'v'ri, 'In. '
r." ; r.: =,. Ik, bi/forn fin tii' .; Hi', Mi'i .If. I 'I', I At.'l'I 1hfKnrnl. ,' I "' I.i I 'II .1 '
in / "' h. ,> iru'i t' ,' ; n\\.r ,I'f-'l s .1, .ii iln' ,: 1". 1< < if I,. NA-U .I'. U, .Hui, .1 II
I-A/l1 .tlBT fri'.L'"Sr l KM
tcK'nttI.. CllIIWIt : .willlC" "1"11 )1iLJ/II, r ..LI,, ",:,,:,''I, I 1'1"" I i' ...!, Mill M"ll| I'lnl I 111, "'' ,lPI'l II mil 1 I"liU.I I.1" ,. i ji n | I.IS Of
(<|il hi'iiil'' nf fii'iK1, 1.'"' "i'i' ::11..11 Ihi > i "i. | 1 -it. d ,,i ,. \>. iii. .it rii, 'i-'i.
I.a. u'ii1" I | M
; \ < ) ) { Si.Ill" .. .
l 'InOlli'tc 1 "ii'iliili, "i ',1'I, I I. ml.n't \1411\\H". t. oiiik 'i. iin-i' n.n' i r 'l"I 'i, i ii ,, ,11"10 I mi,. ,,1 .
: lj' i '.i n MAirm" .
Itor- llrir; L Mltehrll.F. u"/I. ft (lkiiji| 'iit'' "m lii, r Th. \ciiiiK'h I. \ liifl, ; i ; mill MHIVIII: i vi;>t .i It In fitiiiIiml :- "
of alt l"D lilllu ".I 'Hitliic.liuiit '" j.'i'I! 'ntvrfli ';' t*' .::11 f* i ;i' I: 'I f iMt i'r VLNjKWAlU AT'I'\\li.\\ > \v in." .t, ...iH
1.1I. (Ol'n. ur.p ..... iiti.iii" IJ'II'I"I' \ l ', ,? TlW ;llll-*' ,lllIII. : 'lli'ri:; i in., < i .,1 |I..j. n mi j\r o X .A.Y zI I 'Itlilt": "'111 ,l' .
/ .11 ,. I.. T. 'Pllk.ftovrtCmnell .. Mi d., 'u.ili-,| niitl, .11 ntri'l1.' """'ill"111 1 ii i i ilirln > -, lirt'ntliitii-' )!" f'' 'T "i'' .1.1'1'11' ,., Iu (-.."" |">. Mill' l I.. Hr iil, ilic nr ,v iltvit" 'I .\.I'l'tlM, it.I >
I ''1'iilpiilili', IHM.III' i mill ""xcnmitve ntn. >. I I', i i ill \II I 'Inn ii 1t I.I ,lnthi'irl| "i itli.n ,., I ,MI '''If. ,. nil' ii in .-rl'il Hli, I .! NI'I.INil IiOi I' "'" "' "
/ 4 Hnun.) 110.| (' iirii." i ,I'tlt, i-i'1 ,..ni | ."
." -"' ... tint tniinil I fci'n I Hi" I in. 1\ Mrti-li" !. iiln'ii'f\ i i"i.i| > ,liflin'. I",, MM. I I".|"", i .,,",,111111' .* .L.// '1111 I I. i \.- 'W-.Io. 111 l ;, .. ',,Iii'' I'tviw' nol w'i|!' "ln '< "-1- .' ,I'tltn lli'Hin ir ."."' Tl ,tMMr.iA i hi., "ii "i', < h" i >. ,iii.i" .
I lii !
!_ |I/r. |'>iirr ill u. 'it I i ,\ ii .lii. 'imf, nl. \ O
_. Department l I" I III. ,,'h', ,, \V N. \ S\ V V VV V-
1\4 -1..1 I I n i I i'i"III Nllllrll.tt' \ < llKliiii \'X ,. \
"ll'iniffnlii'v-' Gentemen's .
I"
liiiic rrrhniiiln'i'l.tliii( ,| '.r! 'I ,in.t, )., lln' '" Kill Hi/in irmiin I 'Mr, '\\ ( I \1. I ,. I'. .,.... "
'ItIot. iiiipri-.iiiliitr, 1\ .,,11. ''M (In ,i'I, > "pi.tIVniilynnl i i ,Illnl'. lntlm'| Mill I.i '. .i .,." If ft.' \\.11 1:1.1..
'. ?. 'JIo,-, .-Kok.-rt M. UMMr. .... HII- in' .'111. I 'in rti'll,, ,.,1. : 1'\1" H1JoAM"'lIl1': KIOIUDA.r .
''I' j II M.iwrll. I II. CkrtMto. I Iiltii Ilif "l-rtiv.' I flir llty irtinv \ ill "ni> i 'I'TH'i '' COUNSELLOR !
AT LAW
./. If VrHntnnl VWrlK.. It nilliHtn <,! >il,. ,"IIIIIIII.i.| \.(\ i. IHI 110.,1.1) fH'' ." '' ,"i I i lll. '.' Kill 'Hil nivi [ .,11 (Mill I'.llll,. (Mill I 'I' I" Ijili lii.siiraiicc. GOIII" (\ .
( A Brr o hy I rlldll\' "" ili" 'iH'ii' <'lll. MM lull. 10'(1'1' .-

_""I"" _" "KnimVfil.1. 4If WPIm nt (itTti'ilt, allilii"' I1 l Il.i'I. 1",' "i1, .' l l' I 'I.'n""l ,. FIn. I:1 I 111'1 I \ I" i II MJ'I, J HMili: ( ( INN.ASSKT : 'r)> r
Mir I I t ; I.i ,
( -
1 1 "t "1 1
( I. l> In riv* In at FkirkM >n4 I" ./ I
> Hilili" ,. Jvc .t.nl., l,>-. R. .,.f J ,iJ, i ,ut m-i '. 'lii.un.-' UK imtiis. i .,'.j" W"I., I I'J HIJII > tvtll> "I wilhll4W I'llT. 1 I "fJJ
1/1 .u. r jiliat it "i.''Miti"! iHi' i 'in, i .(" 'i.i'" '. i ilion ,11 1 1 ,,1 i r, i ''i, t ..u MM'' n''. tii' \ "''l .- ,.'.,, .LJf' t \.i.-. ,1"" t.'
'AnkK .. ,, ,y i liUll! llull'n )ijlMiLt' lOlllt 'Iniiiill II- !I"h P.t".I.,: .4'. 1" ".
-HoP 11.11IoI .. u ht v. f. T. i"- Y. ftiini, lit. \lIII"'I'I| | ,!, ,inii.i', | .t" i !, Til' lilO-.| rUII"'l-Uilr .|H'i (111.; i i-i ,IMIV Mi : ."; \ "A' ii"in *,l.i'n I 11 'J ''>. : t..'I1 t" .. .. 1. .
Nirnck
(..1 _. ., .<. hi r rk ntnnik.U""l ilielr, .wnui1' \ "tWi". II I.'rilll' ( ;; .1'.Iv i / r !' ,i-ii Inn/ iniuji'il| | "I'.itii l.iiir"i.l; | It.' MKhK AL I II i II I I'r... I Iin .CIt. .. .

f IPB..IM -< HWTC4 UMHIllBOHI iiiMbiMlitluivirWr' ) ; <41'q.||' 11Ii \ i j l'irl, iMti.l' I lii.ifnitJi, liu J 111. Ill 1867 $01,033.81. .
(>r* y JhrM WM r' ""'o' Stun I IZ'.t Il7l tn'.J. .d" 11 "I"| .Ni1 .
Q- Thi-M' "> ..1.1.' ,.."% 4itii'l 'rl ...1., 'In/in II .il-. fii.in 'I" nla li8J ..I.'.I.n4 .
.
'. .i 0. W
.11. \ '1"1.1 BETTON M D
1II.it f .1'
< iti' in I I I"1 1111'
: r I.h''. bought' ,'IM ,ihi ,IM 1" 'tpt| ':nii' I. ,, '\ ', ''n ,'i 1'' i iiii'i' nl, i ,' .i. .\1 I II" .11 Inin' : "'''I.r'., : .\1.111.111UlII.oI"1 i ; \ )i.ll.l.lll .
'. .n._ MWAnn. MflMlpmrW' "I'llk I i I Ul *l M"l lli \ ,llr.I.,1 .Ii. UK, .nl. ."iI", '1 .
< > illtl..III'.I' .1'01.! .1 I I I. 'i V'"l. : \ I'KllI .
_. .1." 'i ii" Hi\Vyu II \ i .,1'! ,fill' .1' ,' \ I. \ It Itnta M. H Illl' inM < j
,1(1( .i ,1 ,1
II I'I" ( I I 'H fcl' .' ,1 ., "h" '. ., .. ...."" \. ." ". .1" wi'i < i "- N ., o, ,, ,
I. J. .. t... r. .1 T. Mil.s. I ml t'l.l ,1, .1.I Ill "III'" IIIH'f "N'llll '-".. "I'l, Mi : .' .11.".. I 1. I' .I,. In.nM ;i" It-'Mi II M.1| mi, n, ,1 i fi- : : itMM it ". ",11 iu mi. i ;"
.lr .. I ? AUd. M ..,. .tl>.- lllfl'| lil't' 'I" I ill I'l I .I' I I I ''r, I IM ,1" '.; lMiy \ > lit ill, I I' til ,nil .,I.MHlHI, ir-illl., Hl, I..i.i -Ip.l .', ''i ScllOOtlftf 'tl'i.-m
n i'ii. i .if .iiiiui .
i '
!_ wttam Arkiwwtolf m nf 1_.. 'Ih-llwiiitiik i ,ijiniii'rnii', t I i '111' M.y .n n.tl'i.' Till, I ri-lii-, .I, !!, 'ui i .11. I'. I' .. ''I ''J'' i iu 1\1. Ul'imil,. tumI ,. ,">
I Ivnli ) >n >| n > .1 l'I i "'>.I "III" I I ''' I '' ll.l i"" 11,1. .11.
mi.l Dnwvr* awl ttt ptrfW8 M rrttjv Oretnnti} Iht n\pfiinif1t, < | |1M. ,,1' f I w.,., ..V ,nl" f iiVI.K y."t |I"', .tf,I |"i't. ,,1, i,. "I.. "n, M S. i iA lSi\V\ .' VI \ '* II"; : ,:','I",III.IIP, .I ;HI, ,IVIM, .t'I'.I"i"'U I, :,: : : ,Inuliil, '< 'tn t M"rli .tll Itilti' ,If, .
\. \ L \ \\\\\\1, i" .1." ...,'.. .Ik ,> li.t hliih I '. i 'i' -I, 'I/I'
ruiMri MT rVi., .uon>. t>f fiir "AIIM lUtilitanil ,n i I"" I i vii J. i'i )"I' '- "I'" '' llii'lii'.iinninj' ; EX Mitiii' II M.| l I. ''ii'if* "i i fi, i" t .1 i.t .i ,lii.l' t 'I'o' Mi;

>kM4tk. Norfh.ctnw >l .lt .',Ioc.. A M i'tt iiml,iiin-i ,in ,I- i "ni, . ,.t ,,"!', i.., V-ii V i"k !,' ,l-ili, trcTJ 1 .; I, .,1 ",!, 1.I", I) ''I.I l, i l -t, I> 'irili"I''," i '" .1',iu <" 'I ii',ilni"n, i nun.,' 'inlii-n Ui' il' I II" nll < n i ,11"I! .': lliillHV,
.
"\aoIIridA .t. n'. ..k.I l lAc fm..1',1[ | I, ii i,."I. u.'. M )ji I""y.r'l' 1 [I' Vll.lm"
'" 1'01., .. lie." fruliini- .ifilM. II"! u, ullll .I'jl 't. ,"'i"' r>( f'HniM i II n'ci'i"' Hill'' .iiiil', 'I it TALLHAtSIE, LO" P RICE8. i "' WM .1 Will I'l'l f ,i. ,IM.I (lt",tl
till III llljlll
I .1g' III
II I Iu
M. uiiiimPil 'mi'.1' H 'III i'nml Aurv nf HK> HiVnli' \\ l ". il'' hnlni-w' til,. NnrMinxnl'I
hMki Flortto, claw >l W, rlut k, VI in/l/ i i 11 mi flu I' -rrnl" ,. ,, ,. \ M. i.rx.s.Irnii
TItot.uti.. VMM M t .'ckirk, A. V mil !... .. (J""irivnl', ululi" I '. ,'l 1, ,l"i I'klK-V ttH*!" lit 'If N-n-lli .' ilnil i .t t" ui\\ km fttuM'H ._-. .lit U.ii' flll'; ELECTRrCITY.DI' ,

limn 't'li'i I'.iliLii.: I i ', .. i'l'1, ll"i' II. rJirii'i JV I III.) btnik.U .
I'I VI lb. 1Io""k. unil .mnii' iti ,mil. I lit"' |
> I"" fti'i .
( H'lkniiril IHntf.jl' nmt., .""uf4ml* "I"'h 1 I \ < nl 1.1',1",.
.,.-." l. fritii.v' In' U/t'luon1'1'' **! Vlt4.i>| -i. ._.. I in I*. ((4<|i. ,Inllv nra tfu tli-n'H, ,1,1.'iiii, n DENTISTBY. I II 'J"IJ N' ..m.I.\U1"\'r.: .11-11 :Mi" ".Cw.lll:, F. K.diciil. V'IL.L. 'BT. I

oIL.. ... Of J""n" U l 'I'h. lln' inii'iyiu' i.< lljai ". ,11' 'I'U.'J.IU.; I. I. .1 I Tl". millmi.. <"liil| | In J'| "'|. i. '.1 .n' I | .1. y\III. .
,.1. 1f A i .04. F l't' lI..ll.'I"f.1' ".RII II",, ', ,..". ," "' r 'al u l' 'A ALr:
b_.I'"" r>nrt>rl>rMii 1'11.1. .Ihr 'H. "'1 "I i lapt'iliwn''. Il -t..li.I.l '.ml' DR. P. P. LEWIS I' I'UIM.-/ : J .. :l M fJ Dloctriciaa
Mmi'l.i ,
.II .. rM A. II .' t r IT rrw -I/O' ., .lllllL'I I ,ill' I'M.-. HI mi ,ll.iu ,. ,,. ,I I.,' 11/,1.1/ .. k I I II I. II"1' 1'n: i : 'p'I1" ,
i i'i vii tut in I I, 'fr'ili, 'i, .' 1 1""I''t.I..I'I' n fi, ( .1 i j jHi ll ,
"1_ IniKk. .. .-. tiil.il ii 'inn ilv" I'' I"'lIt..l" .1
O r. "h." CkKrrh I ,,, 1.1 I .Ilill' I. 'I., JINSS. fLA. I 1\l.
; .l "'
:: .4 ..M I'mjer mvllliuV > | ". tH. "H'V KM. i iI AHII; L.\j. jiafIH'IIO} (ao.1I ,. I. >l'.hih n> I I i >i".In fi..!) IVi< 'iiil.i'illuiKliilu. n i |" pi', i. ..
; .11" MIII i
ttikiMpltonflliruiif.!
Uwi utiirni.N, "Inn IT <. .( i.i.i Hilh d.' l null -ml Ut-| tntiiik\ |M>||.. X'lu.' 41 i ? i"rit."i" will "tit f "I. '** tmu. _.!. I| I i"i ..ii'ii. ;iil woul I l'i 'I.ii ii. .1 j II Wk." ,, II."ru, "c. 1'1./1 ,Ml.liir. "I ihi- ,l.n-rji, 4 H.. Nfnil" 1''''' n i ,
,
.. |I' v
... -..... .t..r nr rmiiC mrniBi tMnii I ., 'iii'l*", lit" ,i 1 iin, 'irrlw, :I "I'i 'IL utw \..in ir. ... M1tMii *Ml MKrr .., tiv I ill*, v Vll.NI-" .'. .U ,I.i. .r. ,i v ..,1 muslin, ,. '
11._ wt uf FI rM h IfW !. Ik* flnuli ...|>l" rriill.iMl"l" | I I. i gtl-lll' i 'iln, I (vflL ..i.'r".i.JI"J"u.l) < : I' J- .. .. HWMI frul ., ,I'..1' ..: n.\xxi-j" :',. !j.I j. .;.|1.\\1"\| : .t|' t'I I '. ,i'' nl' i '
,. I'", fn,l.iii" i I I l t t\V it Itl I. Illl lit-- ,
011. tmiiill'l -H'" "Ii 'in Hit-oJ.1 inletlr UI.I "h ""ll. tl .11" 4 (U* II | I'| I'll'llllll. I. litI lilt' -'! < I I. \l l t |t it ItOeivnil -. "
MnTl'Imil, II _.. ad I. \1..11 of ihi | .Jii | I 'v I lit I. iri.w 11', t, I i I I I,!* ni' ii IMIUMI feu 'tLitkUw4 ,. '. .. .'"
T_ IMi T"f*. |IH' |I'I ,r ) it *,l/l# V- '! I I'ltfi IM ( i f iiK. illl., nhi, -.'.,;. Hint, :, an 'Inllilii': : I il" I"
.. 1.11. t.- *tffM ".rotr''a-I': | .t"ti'' iii.. I..'" Ih, .1. > .'u.II"I| ; """,' Jfl" ,,11,tf I', t I.." I W. F. V. SCOTT, |! '. tlHim' HHI .., .IId M..lniii Mlil .Kiifln I ."'., ,
'iIIP' 'oO. muf Jl MI in I I" U ,1' ,&,1. ,. 'u I.. < .J.II.UIS.. t f>i il,, >,i,' i> fur iiir f iiiillj' uuil'1
rt' "l,; iijuilk.. U win \ n.-4-ii.d i i i.i i. ,.i ;II Anill- ",': 'fii".IHUI" !,! <:.in"" '
,
It T_ .. l* Muk r aJi| '-, In d' .,, ., ", ".1 Mauler Bricklayer I l""" |I"' "'iiijfl" ',III li'itn-. 'J | t" {l/i >i>|iK ) 'I, LII.IIII j''1" l IWIMIU, la fci.>M'MI'll < ..1011iJl'HB( ,
... ...1Ifl ;. .. ., kli.inM l I" I I. i l'J y n 1..1 I I IIMtftHMll 1) i lu rr> I' v t 'in tn ii, 'i"i" i I Itl'l,\ '*. ... ,II -. :! I.,
'' "
now ,,01 ,. 1\1\1. \\ h. ,. I. '. M, nl' "iut- \ r_, in 'h I.,0' i.i ii AND I IUIUI: ; ( !U\lloT l' Ml >il Awh. kw.' *H' 11I". ** "He N.." ilHlH NIJ\VHlltl.ll'I' AlI\'P.Ttf

y'-- ,. ., .... .... .. 1.1 1 '' ,tI"tr." .. c"O" 11M" '' .1,4 .". .. .,." A. '"n.,, i.i'l .!,. ii. IliH I- i II CONTRACOR. I .'. from .I'J !. ,. ..IIl.I I .., .'i. K n,|, :!.'', < j;.:> : ii-it, MlMl\i, ,:," ,III, i r Jat
I.
., .. __, Ie 11.. 1"1'" *t r._7 JlilllIU 11'ltll'. .'.U ]! h. .1 ji.i' ... .ii'tltiul I I'
," "'" -Mit' U'i > I
rfU M Mw4 ki Ani. .. M HMri ot.lnitj Alhrrllo *.iv Hkh '." < j | pill' .I in I'> .mil .il-' :,. ,", l ji' ... \ .T3 M.Z. ; > hB ntnVIUiil u. h> tht InrMl : : : I' ii.1
lh..4 .. Hftunf"i 'i
t .
5 Ti-Sf (AWM fa .. jironowl 'Inrltij; im 2i<4l ",. J !/* .1.! ""' 'J'flllh i I'M."rut II' 1 VMII, .,' i *>. l- Ifcvtf (\IU\I'II'P n.'h I ,. '" COLLECTING AGENT t

I .. HimJn la Oct Wt .,Hi'tn lilY 1' HI'' iu Ikw.. lu>i.L M'lWM*"\11'i ">"' ft Wllftl ft'1 -IIMIfl', ''! 'Milft I w '* ,I. i 1111//j.ii-ri -. h'.1. I I', ii. "
... Hk .-., In A>nl MI< M II...) in HTr tlinu ..r ., 0'10..1'' h..t M fll .. !. II'i l\( \
in M "tf il' ,M,
nH.iwnmti ,. 'i"i .U.lf..1
hM, IM T -J I* M. ,nd lit ;I. \HIP i ihir riiftti'! < ,..t"I'"I\ MII'II" "|" .ii/, ," A. A. KNIGHT J
IIATh.i Jf
l>r t*w ri <|,l'."' 1 ,.It''. u 411!! ,ltttu' \ Itiiti'l. ,lUKiit .in..1) ititulim "IM, f
Kit.. M H Mq k. lit, Md 1.4 M'... in Nut I Intill Illtng' 'Iu, Ull Ul. il "I'll' "I.uU MtM .I"Ih" i .
'
llM ,. l..nlii; .
PAPY & WB8TCOTT tT.lt ':. ,
.
"lll "If .
n. .. I '. lllit."l tfiff '?- l 1IV1'U at Law Solicitor .
.un-- | in i ,. Iti'iiiiii, ..','.1' i'nll. ,1.1 I in ,I I Y 10 Cliaiicery ; "',
..... H .,' .,.lIh tI I ill Hit- t'ili mill, ,,
JI._.. Th' If lro.t.nu. LoUt ,..w .I ,in 'lilt \oribf W ,:. I.., ., . "
..- It >*. .mrn :. = :>iiiii| : ;n.. jbi 11 w ii u.tif1: 4g --.- .t'Y. -- "
"
.
'it' >J> Virck <. Ik i"UUttre : r .." ., ,i" 1 1 I 'ful. ,.I "' -- \. f bttn.'it Mi'tlK 'ihnf-". .,.iml \.II\-rr'WlW,' ( i ','t\K| "h ,is ) l ; "I| |111'1.\| | | M. S. ;LKIN'BL

f.o ., 1 -..,,., ,".' ,.c Undij iiiim tiki MillUilk ," .1| A mi nbi Boot and Shoo '.
",. ,. .. ,.... '.. OtJic ) Marine Bank ln Department.ii'tij KOIl TUB MIKKKKrNT H'I'."'!'', Vt'l'awl\ Sale StabttsAT
.Ut Mlil'KHN MMI. ,IMI- -.......< < "' 'u '' mt'l,t ''I.I., Uitt' -, limii .H'i ii Bnl .

I ( KlklMI, i 'IIM ". n "II"! '.',. Mil* i. i J **i )>i. ... M. mi .I.' "aw ;.wiin i.ii"ii I \, '. _'I II >-I > t \KI. Ml, \'. "IMiHIUA illS 01.0 STAND :

ft. .. .|.11I101| | I. N .1' I I H"jltu 1 Iftull .- i l I Iil '., .
._, \1." ..' 0. 'i. ... i 'I ".* I'"' .' .Ml ; ; v.i.H1..
..... ..1 W. ., ..,,., I .,. IHI" .. '.. .' .. \ U : .. j I T. W. OSBOiiN, : I" I ix .In O-. "ii.iui T. i .. >i r / "J l '.f ll, I lil'"l.t' .' Iis. .\ \ ."

,.!,. !. 1_, ,. Aivti .uM ,.._ 1",10, .." .. II. ..**!. it"t >M .< i'l .' i.a-.M i-j I 4U..IU. IM I .mil I tl-.i': : i kMii
iT- : :
/ .. .' Hair.
M 1 All I 1 o K\KY AT II I iw ip S*
iS Will 1"". r"t 'T? r,Ij !, ,.: ., I hni. .' i. i .::*.+, 4' i > j 1.W., tn ."iir,. ft'.t"'I." 11.I&**-'
Ilk j ? .j.\ .i ..1 : ,i'.i-i. i nii-, .IV..II, .<"' I. .j W ,1' .'I."y. ,.. ,. .. ti'. .
", .-' .- .'' .. ..| illi'll1W* |.rl.lillHn |..Mrili, fJ MttnX'lI t'4.J\ .. i ?. "t '"'! J 'I i \\fll I PIC''I" to thrI .nlVM>1< .rtli* I : ... .., .,. .., .' .

I :u .."II.Ii.hl..II''- i'.I 1 t' '.'. '("I ,* *' u-'iti-" > .J1 '" ,.1 y.i ,.u.ii ,r. j jfur I > > l i r_ .. n.iiM uraigrl k / .. .. ...
III" \" I < i| 'll ,llt'i. *M-t IM txM'TCIMVt kV 4 I Blucksmithing.
MM1
w' ..1., : ;I 'V"-r. ''' 'I ... .
'. ) .
.J' II .
111. V ,.1 t"' .. ., _.. I llUI* w .. o"i ., .. I '' 1.11 t .lii.l.-li.NKU. .,. '.tut, (IK ,'i-4 i*>ni.irMHll .I QArlllln'.wlhltrnthl". I

1 ? .,... .. \, '' .u ...... .. .. ." .." .,... -. i .
,, Hk .. Atrki > ,i'ii, _, llMl Hk ., i'v 0,, f< mt.v i.-'- i : j. I't. ; :.- 1. "uwT"La_.. I Tailoring Iepal.tu1on iniivr .1 all ,'. ,... Ui "... 1\ \ I m" \ ,f 'i : -n, i
{. .t, 'i t II > irtlI, ," Hlli. OM S4Uii| .if II. H.iiid '111.. 1 l aH IIH-II | I ,f ,: ..... .... W'1IU..IIoIoI.1I i i *>*4m ., H i'ili' 'I., ., ,
t. ,I.r" < "r'h' rii.' ii fbi'i'nini'r. 'if riNlI' III. *U.U I' ." '" rwmiiu; 'lit Ha 4... u ,10.
.. III Illl- ,1'1 l 1'ir' kn' "lii"' "l, I all 1,1 .. hit.., i ,1 ..i' .
: : -II !.I' I j.4tttlHHt j. "* | > .11 *h'i I. if" > tn 1 .INntI .i, / i ,.n I
.I. 'Jool''Y. -Tir i. /i, f is '-' ,i' i ii I REAL ESTATtf A&EHCY u j 'I, I*., t I lltlfl' nlllr* .. i "I'i ,i'i, [I...' it'eil, ik'i-niK'i l *

.., lot Ia'- ikynaMiqit luf 'icwyw ._ u 'tat to, Ml' '- mi EiTTUi. R 1\ Tnl: 'onu.II. i .i1.1. httn. -M t l.',11 U ll.' ,r'1 .)! IllU I'lKVI II. W. t
." ". _....". I, .1., :. ,", ..
I. 011. .I..1 1 i. i "iit, 11Io.J "
4 "" "i Wi uwrii t.-.u4" u. I i-ty: _.- '. ..J .
M. | VHSHV| < # !,. '' mv iniin'" .ha"! 'I'( ",.iQI.! I' it t I fiT. rw I' :" l1. ...110. .. .
.,ot I I Uiitf "(IT* Uk". Wt'l 1 *."! fs -. i If' WMN \ II r. : ". .I ) tI n.\JL. .

uf I.". ,i. > l r t l ') "i' It.. I'.IJ.I..JI.; '
-
i itoI"
lit il \lli. ,
i'i. l I' Heal Estate 'I"116 ,
\ i'i :
1"( i I I. is-siisi
., '1.IoII 4 "",'.1.. lit O\I f41 tIjoo I ,, '.' ,a. ..' I .' .. I. i | Brker "I| [.fHiijrfly.' ".> m J. BASSETT .".t
"
'If .. ... '.. II. II. \ U US t.
TALLAHSSEE.
JII i' ,_'t. : :
\ ;\\ \1 \1 'f. .
\ \' \ \ \ .
... 1111.1. .., -. ." .. ".11l.p ... FLRIDA. I \ \ \1.1..lI.--.l.L. Jt'I. < .

-, .. \i UM > '*" i .... I /li : CITY AUCT1QNf.F. :
II 9 y, I j '. .. I I .1. HI"1 1'1'1" ..11 ACllmST ELACKSMlTHC ) ;

II ,. If_ .. .teni" ''1.til"i" ,' : ,.. HEW CLOTHING EMPORIUM. : ,
!. 1 _I '. Qt'lNUV. nQt\ID4.
t 'x.
.
1. t > -. ... .. .

",\'._ *| ll Mtf M Vwlkf .. MIM II.. '' i,..' *- ..-tt. ". .. ,. ...... '1-. ._ .. I J. BURKHIM .HJI:1.y R MAn: Rr- i..i ... .o'' ;

_. ". .. ,,> 4tI tUul. .1'-, M .I.. .,.1... . .. .. ,. '" v. 11" V ... "fl"
-" .- ." I I ., i I i li |'hl".l.1Ifr. !. l!IIHI' ''if" "I" "' I :
.. ._ ,_. .. 4 Of. V.- ." .. | ,.. Nl\r..

(


.

.- -; : !' = ... ..' \"": L: -" I tIldl. = ,., -v-_. ... -. '... ,


w-w-. .__._ ___Jr-- -.--
r- -
-- ------ -

J I- I
..

__ _, I I VI .
. ___ rrr=VrV z "
- - L '_ L" __. I NErnr5INGrP'IsCra)
I d., E I .
\ ,
l.IVtIIt% 1'\ "Inh h. .. .'.11 or orru "n, M tit M| TM- itI:1: I.r.O ILPITle; ( SgrS. l I i 11 '

THE SKNTINKI Fs" I. % '
W. I hi, I i'li fit I'It'I ) '
m' 'III "p''"" Ill |U I p'i ) | | l I !" -I'

1"1' In I'lml.ln. nn.l iientfilit, nml pMtiuituililihr | I u,' I n'.I'Tltnili". I Saddles Bridles mul i I
-.- It' will i In ern IVniii tin, i 1 Im. iti'lolnlon Prom fnrnpr.III "< I
nt it pntillv, nltnlri. Pits "err rti.k'Ht 'is'l| ,it Alt l1t1S '*t-
MfiMIWKKHIiV.Mf 1 | ', nhlrh ftrt ptili" || I
splint' 5 I.i I his npn .lUM' ? nhnnl' Hi* trnili'trwttnn Ofof 1 1I hurl- ,

mrn"nfrn.' ,I,.| iT (ppririiillT to ttnliin, !T urfrRnlfnlkm hn tin l n ,innilr, I Hi MII"' >-.ii,<,ltAi', I It '1"1'' tI"l. lVlIhi.tM Ih. "5'u.s n'' j j'h rtl ,In, I IMierCvmiiii-i-tii-i j I'Ii' r "*'!'1'' "r I gAtlipH, liii I II'' lI ,% l V

III -1IMH I IN 1-0*. "111" I .unli *uil| linml. ,r ln t ( iti. ,, 'hn"IItIot(1d I ( I5' Pi" in"* xHutiinniili. ? I 4' I
.mpnn" | 'I'HIIIii101 I't114II"1 shu! V
nllltni C'Mrtiininl' Iii nil tint.' i to n i-.ki ... ? Tie, fiillnl"l. i rtilernMi| ni-i i,41, l."itt \ ,.'Js" 'I 11I1 '.l ,iiiiniiir, till 'II'" lilt' *.1I1t11
) | tiiftit.it 1 I'iti.lShln' ," I "'' ml I :!l t'. i 1"" ; .
OLIVBR A tUCRALlVf HroprUttrt.I'AI.I I'ul"h It. 1' .10 lull tefi' nffVi"ttn \I' >\\iKi'i, L 1',l iI.;, ""p:. ,,: ;i.. -ir.-! h' 1"1.110111.t Aj.nl
i ti. 'i's II "''" (
li, ii t in)"I'll", M,' "'it' i.f il,(n""nlh'11.I.tl'Illllh.,tin-tirlt ttfugf unit ,' -fusqrPt' .lt M 1A"..nn t i I' ..'., .I It .|li ,ivi| .1 ',11 'Ii |hits) II'< IIIlAMlHI "hm | '"I.I/ I .fi//i/ i':

tul 4, ,1., I t. II Ltsi'i. n ; ,.. Jilt ". ( "..Ml' INT IlllUlirll ) ... : -:. "' i I: r Goods a Wholesale.
li'li. foi i f "hiI ni en '""I ,lo n nitrw', ", : p III ; I I. ""1" | l i -" \ ..
IIltlitl'I
| ||' llif, (. .1. ." ftl,1 tit "I ) 'Y' .hlS', I I .' I |, |. M'I, *:!,''fl.'tI"l( l ? '!''Hr I
II'II'llj "I "lli", "ut I lIFtS" I. ., t.sn l \ ,n>IM1M.v| l l.si ,,; 1.eti; ; i'III' tin ;.' whHi. pi""* "***"
+ \ .
:'bai rffil nh'l' nf "ere fftnttlt mltlwitlu 'iii 1. l'HKiiirt' t. ; to, .-lh, .II' i,4i'Is I.. .. ii 'Ii. I r-'t'eir/l -
"
Uriitk V--
:
nil!" 'list iwinn "I.M. IM''!, but not Jo .M rciil' ,' I r 'LiAiu' '' ,, ..u., Mel t, iM. .r i, 1"I. Ji1.J.LJO .ltuk. *&'ui.t.l. 1% ( % \ | !j" mi.I !In 1..hItI'IIJ.II. l \ \11| H"T '

Httnur oeceplnuei .lin..n" mint I of' tin. 'ill 'I 1u, )' i i f .I I xvi 'I' lur.! l''t--.i. V "I'-' | ) '
,, ,
i.i 1.lrf uJ ltfrtm, ?/ II 51jisl I & J
nnil \I- t 111"'Al't' nn thus! pi1. ol the nrlor In 14, I.lfl..liIo11, U. f jot l'9issu..s., .uVFl I I I',. I'i'M.inig' 'l..iiui' lin\f ..11!>? I't't'cr1' v-Tn ft 'M'sbpplYTflEIBUABlDa ) (

; : .imklnutf ", Ini.l, "tc-loii, I lit tin t NI l .! I
1.1 'IK n. 'I \1'1",1-| In. 51 l I' Hni", I' Ills ,
'.5 1111.1I11"t( l'IMIIIf.1.' I 'In ,, Imollx r | ; .< ,..' ,1.,1 l., ''t, ''i''M' -
"I I t'.mjnwwi' c'tiiiM, I 'nun I ills< erii thi. illlfri ll.- I i.i. 'l|' ..iis ,IjiIt iiits'i, .' 'I) ,inni'.iii', ''' ? ,

I ,.nI "isleren \111111, istfprInt,"'. u(1lwI.ts. UUIB a lirniro lo :iirouiota yuui |hits" 1"11'\1[JO I rnl I : t i:. ml ri hut i'.ni' 'It, ".V" '. Wr. .'HM ti''
WrllM Ibl ti,< Iheptoph' utii ,
.\ H AsccTI : -i.l ash. q.7aepej
eriife ot nrnif Inlnil't ,1,1'1 l (. Ifh- v.11." nr.wtssa, 5"SPS I'.. ','1\.1 $ l .- ,.SIlT ntr-hity: $ !W.'n.< ''hut tlwirM
f Id'rmh mt to lM r It, ymi l my I.14Ht1.' n ; BARGAINS

""It" %. '.0. .... II, l lilt ("rl etH'.lrnl| | 'Ihnl I I ill piiijilp" h.inl'l' i.mplv I '".""! (if IhM t' mipnnr' llnlrt. ; ,.M,.. 1 Ni' ,'. V.iim, '|115). fI, Ji. lit, -'ITw fniliirc, nl.II' prl'' | | I i liiiit-lv', ,f: .r it' life present time, GREAT

...1)1,) HMiirflii.,. i In
ff'ifii .' '
,I'-ini 'I np* tp< ii't" f p -itn" .. use KroniOHl' llftrw
kept rti vi nr- ,"ft Ihe f'nMi,, 'InlIhr I ....1 'is. lit 'I[" ('stills sins I" In tin *'iitnis, I TlivIn V 5 i I <*
Laniuit Circulation in the Conoly and State puny thekln.htl. trmttuienl, nii'l, iiii,t.i'lriiiliiii' I |' i'nouM
Inlnri of nil our 11".I'''. I !I... 'I!,. "'"Iom'I."oj| ..1I""hIIl..I.llllltllt1' ( I '| | diitrk'tit.

Ant. ,I... lln" 'I ilnlut, will 'tilnll! nKin' in IIKIH I I Iiiilmt hr .,'rylllllll"I"| In tinnm' m mnki in1nrrilhi' .,ipt "' ''I'| ,ills ".ii l.nnkiiii'l,, ""..tI"," flrni, Tin \ "'' .. it- ., Domestic JJry i'c
10 |Ir""''(! rmir, InLyxi 11I1llhill) .,1| i'15 '
A It1'.lr,. We ,in.iveil, flf\ .1"1" nnil, (HN'llilv,1 the I 111' "'I""I''lnlrtfl,11rllf' I (Kopleof. lhl Slate. WheiiTsntiiiiim, 1mi I 'n-i.| i ,if.i "I 1 I.:1. in ."..ii', < > ( '" ,In II Iid"l if I I TO l.rr Ilonm -Lf l It atone

"liter, thr nrrnntl miniliri' .,11 I ilm />wwinwv ,,' ", itioss The 1"lh", -, It | |, :, mi 'Shunt our relations hiii-tinn 5 'n Iii| -.iul, \,, 1II I "nil., ill I ..1 'I'| ( i i" |I' i": lit I I. U tint r"I'II',1' I I t nATOI'.OoTs.uO

I l.nki' ilnrrtl tflfint, nit Ihry, mil lei us Ml I nil' sir" ('; I ijew
n new nml, KIXMlunkiiif" ) $'IIMF, pulilinlml nt "eoI'1"1 1,11 I Situ ll l I. I lo, UK truly mrlllri1 ,IM sly. r, Hx'tii, It 1t115| Vi| J\drtfti.rmtnt..

I 'II ', in Ihl HI I"h'. HT .1. ( MiKiHr., I liq. I tin- lirsllep triwAnl (eiitlirnllmciil) nml, testo !, Mar I | ( ) ilPCI
nnil tiolhin ( eotililinuir. me lniiwi|' ni'iii'niiili-' i _.
..-<. niiHni' Ai lion In Crim M klii l.ii.KlllkH not 1 1 \ -
our .
'IKIWIT j
,1..1 h 1'1 I Iy 'Ihnn the itlii' "fnelloii\ of know In Hint ..hirnn'liniiliv
MtxiMii I I,IIN .III I I I' ,"I"lhAI I nltei, \.hlllilft, tin i 111"1101" of the urriiwmtmUi 'Uir regl'irif f 1 >\ .\ IsiS, )1.PI.. I p' NlII i'n 11111111 lii'""\ 5 \ TO RUNT. ,
o'hrr' HrmiiliiK, ::s'tilI'r :iibllllt ,lo'fMf sS
'4tI'? n"I,' n ipeiih' In 'Ihe Mevlenn nnlnlih'i, nn 'hits nml, thim every .4t'rbsiald |iromplly' I'j jphire > ""' | 51 / 1 \it\I \ li.ii.l -ili.l. I II.| |' 111101| "',"tlIV""l.y.I .',,hr" I I I iii> IHAH1.K: Hr.UII.FM: F., In Hi', Null, 'III

11111111"11111 the. ttilh.linwnl nl' the ""11'111 h arm) hlmwlf, In R position) lo ,MT( his pnwer Rl I Thin' :;'Minmny. ,em ,hr mini., api'al ,iSitii'htiltilti I \\ \ "I' ..1"10.| Mm, 4, |I' m'-Uriir Vdinnnl ,ihfIl'Iii I : pnrtlmiT lit', 'I ""n, mllnlnlnji .Mr I f-n" '. ; %T : ;

," ev Ininied with' vehninrnet. the, i HUlc from umler I tli!, thin, ( -. Hiltim suit Limit
'11I'r.n'IItI'II'I"hlllll| : 1",1. h, t'I''lllhc uiilng ('j ii'M I' l'rai, 'nii ,i- "|","ill",1| I 1'.I"'nl"1, |"|| l
.
And ll lines ""'11I lo mr I lh.it" 1 ij ilet.'lteiupon ., I '' \ .- "r I IT .1 1 II Kmi loll'li.I '
"They ,HIT* pliH'liiK% nn lielnern ilimrrnn I I the ilomiiinlinn' nf i Ihe ni'llenl rtr i I ,N..II 'II L AiMiii-wy ti;il"... In '11'' I 5 i 1 hi. I-IM; :stfNOTIOE. or. ) I 'oMIM 'i.
U''I'jlnl1 this lo put thv tun lies! tnlenl' Hint, wi nmfin. ; rqoLi.vji
mid 11"Ih1111 veli'itimi, I I I- imnle I nfiiriiiinil.I'rlnrr situ n'' in our llmt our i \ ( n ni'i.'l, trust. rmtii' lln' Ailjuiitni ("ii ni'rnl'.Hollli. I prr h hI. V
1,111".lh'AV. 1'lrm
I in the l'I' "llJlllhll .
"Ith: nl thy t "'"1'1111)
,111,1 will t ,'"',." 1 < ," Mini !join. hue<: Imn.lsI'litlnn You hnri1, giiillunirn' I 1"1'" "> kbel unit liuhil I'[1" ."""111' ,., Hint ..',,11I1.l ln ,1'1.t iviitiI h i n ( l | I" l-Jii, JJI4U .

f nml, Its ttill I III. Mm. .lull in.l. lluiiu". will ml., .|.' l.l'i l. _
pnliliinl prolli ntcd nil i|" : tIlts < KANlMil.l'llMlllf.HMNiV( m',
Kent" 'lo m.lliftl I will niHiii i rnti nelnl\ li sills
TlIK t W.tt in IHI' 'II 1111..1III1'h'{ ", III tin, !p.mir ,inr. ,Hielr i., ,nml,I our oj prc", : .loti / I | ymn I .1.it '"-1'" I llir' nul'Jitf' 1 Iciwl .5iits' flit I ) oiaiti'il" ,III Ih,' iirarllit "Ml t ,MieiHi'iu, '
,
rnrillnx" I.inn, Allnint. | api't.' inn-H' he pnpiilnlrijiintl '!. --.- ... / Ki'lli f nml n k In l It.< 'iietiiiiliisl In 'UI-I"-'' 'n leimilor'lhr N ,illniliiK, Miii'UTiM.JinlBi V :: iV" > 'in 'Hi, M.inriM-Hiilliliiiu., n|1'1".11..| IM'kiii'" For the .Season -
oilier of I'rwlilml' (Ir, I this ( llll .
I oinp'iny' .. .
ftft lIc, 1..llIn.y of itohiB' ilil. I. nilt.rllM1'fiir \\ ," O'"H. .. ( urlh i'J( Il4.i..ii ur:;iifi1, in ,Hit Virgin .1 I II. 1I\ It..I.I'JI.t, i It

ll few 'telinlile, iriilriiirll" | ,In lnrt$ .loliti> nf' 'U. n I 111111'1' Ill his, H.linirnMe. nl'ln-w, ,ilelivin R Unillt! Ill) lllie enil nlljlll I 1 In ..11"IlIlh" I "I. i- ii i i-.' -linniny .|.1| \ irxilllu Is .Hn Slnlrtliioiiilinii / H WKKMIMiX: 1 1H I' I nlfi.I -. AIlI.IMIIIII \ rn I;'l \\i.\i I ,I IVil
_.-111"11" 'Hit I IK-HI or.let, i.ilt/ni ., ) >KI is. ihnrlv. lur tku wir"r .4> I'I'5'i'i ,.
I I'liellle ,... ,nnrlh, nl' Van, d I MII Hnmlnv rvrniiiRlnnt.ln I rpfrrrn nl "situ I"5 i. ii'nriiisirt I 1n1JIHYAN\; :.a.'lr ,
i nn the .1. : 1lhl. '" nml 1 sin1, II ,I' rcf ..ijrnlfiliw.in'h pri IIMIIII' < I.. I In 'Ihe ( nn.lition. of, h llie Sonihvni, fniilmivi 1. i hub tninmnnil, lor il' (hiss In, ) Itlll I r ; At | i i h ills I'l ill I' IT t Ii' 'CI hi 5? Ift ( "C' III 'flMi'i!. .
J ;1"1"" 'Nliin.l. Snup'l'! "f -neril,I Immlreiw.lthl mnili (Ih.. i-lt'iilflinnl' til that 'hrncrnnsliiu I .,".1 I i IT .'hi.. llil ifmi.fn, > ".ik', .I" ili\|,iiiir | ItAHTKIDGKfcCO., ,,wr, l.n.'s'ts- S V
.I"I'n. I""I'U trem "f I tit.) peofile Ii| MilHlnle, 'ns s wi II :I-M| 'nllw (Hvn : : | ,
"em' h *>h.iiil.l) I" .. l Ii pnrteil' )I'tmniielinilv 'linn I I \\r-l \Vlndnl tiikf Ilii.y '5' 5'V ll
) IIIIII"li.1 I m' I t.nnlnim|; upon Ihnl elm* nf m -" '.mi- I.ii ,.
( mlniirntion, mi'l ropei I III' nil wlm liati li> nl I. rt"t C llIu \lrrcbllltl(> mil Brtkfrs, M.j 1st 'I iI V
') I"I i r h'I'1111' "I''I.lnlll"' nn thin neentint iiinil' 'lha! S HIIT" !I' rm j _- .._-.-_- hIS Vi' "hl..1, "lli.ly S (ueh Ir'llmum I l itltSt, liar 11\ ill. II. Tle.l I nnitt.' I. I Dnvi.l. \\nlkiT.. I ,, '|mti : 5 ( ;u | I MI I'll' HAY .if. AV\NN UI. HA. '
-
.
tIIrl' M'.MIIliiASii, .ll mui] .\"It' iMining, fnll" 111; iso niiir.i tlnirniialil.t the prcnrnt Uovernor nf (.'1"01 lit lint r. n )l.m..h I. .' Inn r -0 MCQUEEN McINTOSH,
Sllrbstssiud
tliow1 Hiniiinoiintl 'In "it" vi' ns ,'!rnhlI I jnijtinii nl iiihiiini-il Ill miy oihur I In lisa nisi Iiti I In,, Illlte I'Ver llvisl |I., nllilin, the (HmUlnli 'Ikibliixernnr ; 0 frIII 1\ ( % ,. II I'N'l f sl5-' ('(1111 '. AM) I'ljnllUfc *.
Till's' | 'iii. to, I Ih,' in ( rondiUnanf, Ihr frrcsini.'n, I IIM'i' I' Ml4 i |l llir .ll |I'4 |ion' lIud,', I'litnt., r'Hm.illi-iirnniliih"il| tl'i-l risISs i ATTORNqYiATtAW
the nf flit t'nileil I "I"'.- ''"'11'1. l I" 'mul. I ,' l Ith,' III', romlnslri' vlmlleiitiii, of Ihr Wnlkrrorenpi, in the In, nrl- nfliln j'oun- inir l |l't. J T lIKHVXllII will irS as wIll *ysni< 'In V
1"1'1 1"lc> s5.| "..r|Hint' Jii" >nr. < iMMWill uHU'hi1i' M.4''A.V' 55 iii. I t \ ,
: Miimlliy.ttrie i I l.ewn| : nl, ( 's sigt ists III I III* |'ininKinl'Un> I. lion nml hul "11IIIell mulii limnil iu tin i ipl I I h %: ndrori 1II'lo'III1 I"\"l/h' leln.II'Irtul I Cli.l'" 'II..T II. |I".ul's| ,', lllillK' .\11"'"',', lid' lint ,It ll I W i ill I li7V 14sls
John ?. .I.I ThimiBH I Idity, .1 lII,..?. N TrntlJohn Ii'. net.' n" npioMtl'| I In Unit' of Ihr, l'ileni IIII ; _"* nl bidory ti hits nrrt: rnllrd In |..r."i.le oter '' lirfl.i.l flMlnlfUrt.wMiMVlllll, I 11I1""If"I.I"" I li.l. I V KII-H i* wir XJ ry s""iirhlit1/s UiiIWMtU

)HitwxhiiM, ('. I'. Itahlwln.deni'gi'r'eiilniDrtirKi ,; ", nlhei opimHenls ( !ffI11"> Ilm .1."I..r, n Wnlij 6'l |s-rilnli>, llnnitiithnul, I Hint I | |, ( : & Co 01 *. Ill II'' '. I ''I l I ''. M .
,llj\ ll till,, 4IMIJ, J l". ll'l' M. Krauss
Mm h t .' lni.iiiy. eoinlng I i II I l\ ,11"1/1 \"III \ h ,
: \\'. $ iitiit. /1111 I{ S. llnkh't i llii, In-, rl'll (1'1.1.,1"11'I n|'),"sitl.in." I Irr urn,. Nrn 10111111.,110., b tin1' 1 pmple i /1,1' 1 I ( %,n... I-- .1- .,..

rotoreit, nl (r' Iii 151)) isidy "'::1'1.ItUW..thllh.'tlllh. with thr imxil H crxl "Ii "si. nuil is lts'ts I tbcrlnteiv :"II"lhIlia III I'MIIMIIilHTin t IK ;
Ihrec
L L hl11? 11'1 etiirnliiei Ihr rlosi) I I'll -i.. I. Ill, liMit, I llill.'ll, -.ll..I.III is4tl" I| IMH 5 I I
--- I WI..II. lr,1 t : I: i .i in the (rri .10..1'.11.** lie wa> i nlli ,il I I liy 'theiinmiliiioim \\ BOOTS7 '
i she Ij. ml IIslllt' liiu t'is situ. IM H r.mr SHOES TAYLOR'S COTTON GINS
Mil .1 I l\hM I J "YI.' uu 1' -The 'I'hllll'ilh. tim "f"'r.I.'llln..bo.d" ) in j 'fni""|>','.IIIIIIn. I Tolec of tlm people' In the KMTti'lM4Depnrtnirtil i .1.i ant | Mir |. .p ; rf
I i i t ii, h n 'IlL hit. "',<1,11)' lor ,1 "i'NIIIIJ.III., I \ ,
I nl
I lo the (I' '
: thr 1 relnrn ol ,lliin 1'1"1"1 mcolupllhBiil: l'it c h nf llic nml, 1 II Iii,Iniihlnllt; IIAT '
t UJrI1' notielng 1"lh mmmynt rltlll. I Stule. tti i s ( rNT'H Kl( HMSIIIMO OOlitm. 4
'I I :
inn'' \1. I'liiiiiiiHiiil' 'iIh i ttiiil tint tintiili. 'A'fPOfVTrn'lll/Ab' / f.Ih"
f : .It It rninorril, I Ihnl 1,1. p,1|"' "lr"I'III, I Iinnke Jeii I 7'/"i/ "f'OIc.l. hy die |"i'Rgr "if DM' Ht. | hut he ee"IIIIIUlllnlHl, *.gi. ) Theft / > I ,mhrfllii, Triinli", be., I UAVIX.IIIKr, !
i I I..I.U. .if.lftl'\; ,i-"ni I Mitls S l h., vim linniH.ini'il., ami. p
him ( ov.'I. niI' nf ieiirnla. In |.lure, nftlnt'cnkUin Cln.II'I"I? ,'") 'm l I., IIH 111'_'to the \ lm1lmi, I lip not know nhntetmrsr itt,'. INulkii Mill? | :wk \MIIIKW ii HALL, SAVA"8S\n. : I
51, SiLl 'I! i' il""11mill, iii,.'iln'i" '\iSis, tinMIU.' ol VS
: nml I Uml In: ih'i linnt, i Ihe hnnor f.ir trrMillllr linn suit Illr"IIIlorlhr "tvisilom"' nf Ihet'nnliniisl.mul | l I.ke in hit,' cvrnl of IsIs rlrrtion, hul, I I.sb! 111 11".* I: e II I I : II, IMiT tt9\f\ ': : .
I'll 111; ill 1, li'iill..nliKlialwK'trr,
( ,Mini I proper reiisnns' We, tin nnlpnlemlo ,I .,1 polity. to miy I Hull ""lrIK""'" ("till II I the i Hint IM- will ns hr bn> en' ,ibmu umku 1"1 tIC'1..1! ""I i IIIII.ri..n| IIII'II .t I I : i I nn, ini'jNirrit in rnt'lt. i.iili, rs fm lit ,aa.'Inw,

I pity (hut I'liiinir, In ""lr"'I." (Iu.. Dili h I. the, un i., eolll"' hnvr, "n".I.) ii nnu nf HA.mullnA.nnilliix I ",..ille-'n for tin ptlhllr JJIMH! I 11..,iiI liini 1 Iw nuiii'' iln1ii.: .| .Ii, lln-iin. I llntis' mat. hoJ ,'n,11..1 nr hi,' | | I.ICTKK.( IKAD! THIS. i 1 (In ti-tl sitsish d.nun4.irfUllr M ssWI4ew.hl inly aSk'.1w5.1h'lth'N ianits.mssC5.. ''Ptj ti.
( ,' I
I Inn' nul. h'f.* I inn" Clnrtil I 'lIrl i Ih nih'ilXli.l.Ml V5e5v
'fManilirnr of Hiiinr' of Hit! ('iii 1,1., I I I ImiN, ,,) toufoiirKHiinleiitol I | '! I hit: Nrtt York him mul ,voluntarily itinferrnl,h I hy %'sttl. .if I ,II' id :rt I --O -. | a cerulu niunlKTl.i uni* kuw. V5tusWus ittl luilk.IU .
,"., tin I Diiiiirl) ''I| \ irgiIt'tn, ..1111"' nrli. 1 sudruf .' s.l'lrsi.i,. SV
--- ill." however, S thr ""n.I'| of lisP Ui'ton"' | U nlkrr liHik* Umii| Ibo I Company' in w oVi.ltf"1rerliiinly s.ui : Vita !

.. Ti, -The nl iiurefiM'il HIiui'lluK I Ail'u t Ims luiil anolhrr rnVrl. I Il hilts I i. i nn Mimrof, "ii, rlh-himni.l.I hi, otl'l' I liWrh-t.' Oleum
Tn : '" i" H. .. "i'iimrtii| It lilli'1 d'pi, fur tiuitlj gulbirfi"i i MIIIUin.ne ,
l ..I""'limeiiU I ( lo he Ilm Iossiusssi tins tin, i mi.' I Mnnilnt I : IIII.,) inn' lli.ni-.iUHi. riKliI i I
in I
; '''IIH'"ll( nmji.rifn"' 1"11 t am ur i n'I.I'I. y I 5 npe'il) nnil IMI Ing 1"1\1'1111" the M.id," HI..II

In Ijnicnster, Pit, nlfiml mlilillonnl,', pitHif'I I till"I IIh 1.1, while Mopping oiiirngr* "/"'/ .1.'hl.I' ," i iIn the Hiicnen of thin 'ompnny h""oI".1. iiu.l ,,,,. rni, III| UK- ..|wiilni s4 II,,' C iii Si I I' I ( iHKAT liKUMAN I.1MMKNT i is sun b.itt 1511111i11U141 I lIt' i"U4i 'I I4'11 ., S11th V

I "''iii, ,.u i iliai' il.n tn .In ,tii.I i.."1.. whnl -ImM ,. Hliuost Inliillihlr, eurc I hu' V
Ihe I Drill.) lemfiil, fieert, hits : ; !
Idle ;ll In mlntf.VeMippnsr Hull 5 '"IIIIlh', iH I rule, .inlr.ip's hy Very retpcdfillf mid (iniV, > uuiJAMfK :
: II,I' I n I nml lln-i-i', lie nviNlcniil i-omvriiinir, h lln' 5 i'uliu. 1'e- $ ,.. ,
emu', mitt (,'oin.TMjJlvrn( huvc elei leil 'H Idprx'lifntlvii "' 1"1 111'11" hoiteter, I list lint W.dll.lbe Vt(1fljL.P iieti 1 : I V5

In Cuiifrrrxs in KI'llucl} ttiili, h, wit Ii "n-lo".ell| ) "hlIM' IfJ"oiN1, nml (11'1 ii.1 I l.llii-.in. (fits> i. ",.,n: ., t ) ; [S ii'''I 1 II It I ii'I'tsutss F1ori1a Saw Mill iL SLiIb1'Co

\ ''.,,1011"| 1 I'. I k.w ,Miii'UiiiiJiii'iH'i( ..I .,
f\i\n.-" I To in llic
thc, ) prrtlnuhly I iliiint'ii In other Sli.tr*, n'vf' Hntf.ll. n 1111..1"I siilssIy minor Im \VniMiKAn, JA.MM 'I. IAlllttKt'.lh.\illjo' "'"I
J Iii,, UI..l..II.I.1I hiss tuitml, r "U-" Slits lit Hiil, .hoitsls '
11'11In HU'lulier.' nl' Ike present I llnilse. 11111'llihn,11 |HirlnniT.inly' the ilillerniier I""I'I "' 'N hull !' I he roiikl ht; nf lucre km1.Ihnn ..! 1i. this nivOi4$ f 1-1 01 1IJ") ;: '. essi. ii M AN .::.: s ,'

I Iu I lh. rnpmlty Hrfu llh'lIl w hlifli' lie fin* The I I .
nml TennesHee' yet 11,1 Irel pirinu ) '"I'I1111''I'IIh'I' tsp Iiiii, J. ..MJII7J I i AV. II H\KM N'h'i IllS I III mint hi1.K : V'V
nll.11I\, ) IIh miie'i. '. irnlll jIll lililstiit.I '
hitherto SI : i :
--.- The "'"s ; II | -lllIl.., i'i ills iiflrn. I I U rl.J ".I I ilu ( ill-nil I null I nl llir I niti'il :M.iti' I" "' :, : r.i:. In S.r|. *in.i. tl/f5'ISId. ',1
1"1"1"11 'lr linn In aeronhineu lilt tpniwisl
Il'ltll 11\ a
MiwnwiiM'tOur l itiMri* (It mm' Mississippi nrr purpose 11,." i. I 'ii' \ Ir\I,11I Ihr I I'.inN.f.s IlilhlitS|| VI
111-hil, III. 1'1' iinir' nl Mny :Jl.l. t, "llullatC's 5 '- temlerml\ bin rc.-ifmill..n) I IhiTi lineHrrinri | | "
) rnmurnitln) \ Keiilleniiin" '"I ::1'" 1.111 I I Ihr hy m-grni's, in Hii'Soiilliui'r, ilnlly is'intitigStills Thnl ne part with 1I'llu his, ollli.. iic.tptu'lIy Mi I 'ii.1I'. 1I 1irii, 1i,. kiiinN' Aiinliit will -lill hail, 1 ( 'MI*. -': ": V"'i" :: ;, : ;'

plintrn nf Ainitr voiuily hiitr 111'.hlll, plnnl' 'I | with rxlfrnir, rrxr"1, li'ltl'mli" I I., in IlIilil.r.u..tIlly.! 110.1 ",,11111I1! !I. |."..|.10"11II. I ll I : I 5 Hills. IkhI'luts&t.. I ItINK IIMIII'.II ( IT Til nlllin i 4* V
| >
liniihl b tn hmite
r""I""I.| tfiiitl ri 1111.11) cfcrv r .
1.1g.) I .ny. "01". Hr.' 11'11.111' 'Inel IHIhnl I This |IH nit 11"hll'". Thrrn Is nhout nn with him lime hern of ol thr thr moot frlrinlly. he 1I'llIr.IIlul.1I1lhr I is ,'". I mill. I I tin Mrtnihy rti I is lnlPit 'Ihnl' In- ttlll I'inj !. : .. slt, I tbU ii'iiieily Ii.u. no i'uul.| This rnrnpany 1.1 wilt"t riTili.i Hi.lTlrsf.ir iir M (IIK'_i_ .n M.T i r ->-r '
I
of I nrltfiiiHtor I'limpnn. I llir I'litMin lirrr nut Hill nnillii; uuilirr Hr rX'lll.l-'Y. so Uml, ',,> kisS
ixir (mnrrs sit "' I pnllini; I I'I'IIr. I'Hr' mm h Ii lit is Illhl."Illc"'II.n.lbr1: tvni. In I lint, (llltrtl lo I the full conUilcnei' lLi I, Jli.uiiL.nl. I lluinmnuin4ly I [1'1111 T.iWiy 'n |1"II'"I"I' a I l SIr Kstiiu'ss, i illinin Vilnr. Tiki' mt sillier M oIIaosC'lbs risle f '

their himlH, In "1'1, |1"1' ,elr We like I ., lie Hint nutnuti's upim South- amt of tk e.,4' U J fl I;'I '11 iii '.i ,"I.i ,iinlWhf 'I "Itir I hy r'.xpieii tur tl.KtiTov i. tki'MIU.Mrf> nar i $ ,ilio |6 rn> a3attal t
1'1:1'1' ,
.
lh1 1",111'111 Otdon
n.u.ir NIL r tfhllV MiH
I, I hits "' In hiitr plenljnffoiHl I fnsuriil .helorc hits It talrttl M, Trial thn>n n-u,itw if.M' TaAMiP"ipon 5 Halt :: I | I V N. II WAI.KBH.p ,h ilhl'Ii'sil lE V
I ( '
II I' "nl..v \ rut i ,
IIII\IIII I") 11.1. | 1'"' '" Ihr minntni anil I'uplm Iniuii-ln-.l. ,in He rSi,, ..h..n. toptiiin Kcini'ilv. (lin Ili.'cuicorM II KN Mtilu'( t5fTd554iifl5IliT55I5 Iluiin's' ,&CSl5iwy

wllliiinl I 1".1.' tliini 11, lilt ol' innni'.litntl .5' tlsi' H".11,1{ Ael, Thr Is iSis' its. our eli/I.' pnjiern for |,nililli'ailnnIHliK I ntiii i -I..N. M.iy' iii.nnTin' ( '.iiittiili'in.; ,, (: : 51,1( ills mill CtrlS.( ) ) \ TIIMA Ai'lH T, b4IZ, &Is5Vi), ,. .

m. fun..I. p'iriieiil.iilt( I., Ih"111 nftniir liri ihImni | piuple., ..f li.nh : pe.ii-i" ahle, .(itlel nn.l. ( ) ( ii. IIKAHTUl'UN.. MOKKI'llltUAT) ElV
11..111 1 101 i I Hi.I I pnliflili* |I'iArlt'ril' tsoi uih CiiMdim n>. SH'KNKSS. rllOLKKA DIAKHIiCKA
urr in Ihr' 'anir ll %. ill, ft I It Thert I Netert. reieoii ,Iii Ihe, ; ( I II. 1IIK Ho. I I-!.lt lt4MH.lltll.is( I In l ,
'1 "III'h"1 -.nil.. .till lii. 1" nml i'.s lX'1 iu Hie '.'I'UM tII
--- Innw N n.H 111'11" I.ihs' 'IM." Tallahassee
1\ h.iweter. hutS, Iliinn", "eimnot TnlUhaMCc, Tin :Ma) lib" Ibti '! : I : i .
.ill il I fir 1 1K
1'11 1110. "ii'lrit, ? in tilt 'intn 111,1 Tin, ,tlilrin iiy s'prsss|
IlF.IM.It. -Somr lilnihinir., wr niii.le. im nn rriri"| ,
(
l.inl I I 11 h ,nt Kxcellem-y: I tint hi )H. Walker '
.
sliunHnii IniiKt' iiniltr I tin uml inermlmiy .
I ) ) tOfl'ls VpgrluM li'ups'pIs' I'lIis, .
illlll""I 4
i III l Ihe.. list tlint Major pqsi's's, I"Its Tonlitlrr.itr .'u- : "- 'iliini-i cm liiniti I Iy '- llIn11. 11",111 nt'jrrii '
J Inrinerly UnYrritorofltk RtalrofFloriU I I
y
|h j ) : | ,
RitinN| Him. .ire I lining ilnily nin.lr. in .eft"I" "I'Ci. ) VaOGIo't ii HitvNiul |il.aan1 nin1 fur |luei'tiit| | C.mi.llNl|
lee Inn) i hem,, eleeleil lit ., .f''rk'1 I C. Hl mil, HUunm I HlMirrl Tlir. ibc iusucn And-
yorol'Tn m v am
HTt tliis
1 t ,. 1411111 t ",' IIIAI' "",'11111 of' I CnmpiinIn h the I ,
HMI? t m. lulls' "', Ihe Slalo' lo tin, | ) IHivt"V
i .tl..1 PIII.HIIIIHnflhe I'HI sir jilm'v* twrurr Ihv public lf>Mi wn
'l ll14l'lf ... .. ,
ul 4 lit
..llhln. A In lit. I lsrgs' ,iimjitrlly nfl."ln.,1, voli. I enlnri.il I \ I neeNunbrrn lii lo-ihiy, ) sits wrreuiianliuuu'lt. elis-h-l I I'n-" l"spiu \. wmt iiuty I. | ) I iri tbrm ill j.inr ni'l ,iliorhniKl, k.'inl :'II rmiff Ui th '
hl. the ".',' I lug I" uliiuiiuni' uni.up; tin \ i ii, r (1'rI"MI."I.' SvtiTKl 1 1I" rUlor. mill IB I M iH'X l>r fttirn inAll. Thi Hlmvt $
a9ll!
u''ssussi'
otrr pn _. ,
t 11"1 .111'1 I I hiss I Ihcrrof nml, I am Innlriirlrtl I. tIll ll) inn ," \ I .' til* |ir.'tan'iI l iitnl old br %
'n.1 l I their hnlloU lof him tthnin I 1.4. |eeonl.eilus : | ..ii", lit'. hi.liniMi-f 1)1111"111) | ( "..li.i.., 'I., .iilih't"S, .
; i' a | I KilllurOM ) lit .. ,, ol wilil, rlrc'lliin, nml lo reipienl t.nu nieipl.iminf -h.. Prof. II. II. KATe,
: their 'ln"il''II'I'1' 11'1 l'nie| hn< 1.11 nlly. ,. I,111 Is ..n and hI. < hnrnrlrr ihr Offlec. S ..I' I lii' I lit i nil..,,"' AiljpiiiniH\ lill lo.lin'l'r % OCORitlA.

.
jj 1
, .. .,"' ) nnler" pnlliiiX) n-i'lc 1 Ih"1 '.I..thl, ssut.l I lip' '''its. II nflhe the' New" Ynik I .I,.", nil I lintithe hnlllll'l" I,', fi ( 4 .,. ,ii |HIII, nil nnl.'i- li, liM IH, ,tI5Ire'.l I, or lo hid VX I lw44
1111.1 ,. .. '., I I jrlil* \ A >ooni'itih! (t t'li.. Hiimnilllll,
. \ 1"II'il, I.. s (I'khlrl, I I.i Hie nltlee i.// I :nniiiirif, %tho has 1'111 I II"llllh.' t'I.h. Very" I liwim| Hull) i m Orl iiH 'i *
) Iti I } t' % Iii'iil it ISIS lilt I I.. Hi..' ,'tliii,, -4 -
I nmlIliinu'In \1.. i IHI I.ANM, May s |i 'in 1'! "ui.-iili \ : | ; : : wt'Itt .
in.ikini nliMi-italinii
nl matter-* olnHlirnl
; 1'r.,1 Yoni .11 "11151 1. ,,r Nile l.v all liriiKRi' IllS l lII. S'051115 triinhi.
A 11.1'.11'Mmr.tkhThe' New \ nilI'muiri I tsii. irlrrs ni l.ilkiw-, hit In. il I his l.iIil UAKI.lt. Mi.-1 Ilit, .. tIptliJ5Ptlib44WJ, $') v4l i. > liiy. .ml n ; :. i) fli;

; !h In It ferrln.u I Hiekil" n- hating I tIll 'i SI I k ltlpWJ.
hI"1 .
11.111"1 in' in' al.III. i h..rI.1 IV i iTo ', | | !" \ !)
I Ih,' Satiiiinnh; "rililor who tlitlen I Ilii hllll t h'usitI $ssusI..' night' 1 nml 'II'I' l .H.I.l\ IIFONIIIA OTtTK LOTTWHY.MANAriFKS' .
l' iinprlwiiiril .
| \ nl Ttl.l st 'MttK.I"I' Milt 7th, l I" | _
11'II'I"h.| 11.\.11 l'IIIIII"III/'II'1 i .. ?i te .
Isis nrllcle rl'll Ihe 'lllhll; jiil$; ( lenernlSlekels anil\ l.nhi-s,, hi .! ,' "I.. .1 litl- (TI'MIMHIkll bvltl lIlC sits Tlw lii-l', ; tlh'f'hc'F i iSTtTK : :
Ir : all pails til I 11. :""' 1," tutttlfHlfH Itf Ihf V' IjlH't /tiklH/HltUHi! / I v. I : | ; I iOTTrRS V

hns iiuUenlnr.il" iiiile| Hint ill )''. rittI. Hie, 'iit'Ki'o' inntliiTInKr, ..".". ,11.lr| tnuin' ; chll.li.'nV 1 11011' Ii,.' honor lo iiekimwleih/e (Hie neri.iof '| inii| nut ntnliKf tni", HIT lilncllt' .|i'..mtpil ami, ) : \ ; I lllKiiln fi In., .ij'.ru $ld, 1 I'5V I hr i (51.1,5511 ,
5 I\t btssu
not( likely Ihnl, lie III. The hiitniinah, mini iheamiwir "I.'' 'iuVitiV.I" y'jtsusIwi. 'I si I In' I lllrrli.. or I'lerlrii. I i"I I
I trill %
II. nlimislIntmluhly i 'Thnywonl.l .tour "''.I'lHumnnieiitkHi IbIs sushi, I : ,ill;,! ) : 11114 r'i' )
hil'l I his MTsiinnl Illul'tt. I iiemiisrrllieil' '"u' hi- | | ll ,1 1 I' I IIOKIIKM(I t i I i k :iur lilt htulrlr'lt Auinllor '15)1,01,14, 5
,
( ,
: nilher hnte, them die Ihnn, lite.: Tiisninei I neerpl /I"IiIIl.I.. Ihr 1"' ''I1..I..I" ,nnrxpirtnl
.. I I tin' sic ul 1 ii kitHi .
: "in Sit' sititsiui (i ui
\ .
I' ,
IIu'"., through Ihe "III".inl."lllhll"II. i I on nl nl-n thr lilllei-s: their Imiiile- Iti ..,' E.,'.. > ,,!' tli.' iniiil, 'hIssrrus) '. 5.555'uuI Tu,..,!,!, .
'' invl.S'l 1 honor of (Ihr 1'rrnMemy of .tour" Cum | ( ) nn (\.iiinl (.ii'IlltU'i. bt'tng inort
.
t'j'j H eluirKU nl' lilH'l' or "' nl hush' -. sit nn.llnfoiv : 1''If"y. '.. Tlir llrrnll, h.i. iln.lI.KtlUjtl | : : bI WIfl'li r'lurl.1,1, .mil,, tIli ttiwIi., nil nrmnn* ,I.KO., limr I ,. ixmtmmil.T., Tlltcn. VI l
I i4 thin (tor hit ( ,
'I..hlll 'IK w ); I ui>;ro lo hlw I 10 iipply puny, though not without n-imin I .linlin-i 5 1 I I Ii I15,5tItt I 4rs
iriHii
mil, '" I > ol i.iin linrinir I'iik. I Irun Inini| | 11.,1 liv I
t 'llenernl, Sirklitnsphueil" in enmin 5 ti'ttiitgs." lo Site "tippnit I .,. t hililreii, 1 lo llic 1 lilY nhihllm ill*:har.i: 11111111.110 ,list iinu.nl.i. .!. : I I.'M' ll.iN. .IIs'i. ivnii I "CMII.M. nut I \' I \ I ; | : i t |Ii Ji rlimli m .SiMinii.ili., nn 5 Iliv niiiir I Iran unit ]I IV % 'ussi iltsii Sj,5 i'Slus-tAIIsusi'sid..i,.

"I'llu'I Uelrirl.MLMIIIIK, piiim nl nl'phtsiriiiiiii, in' ihr pnirluMie' nf mr.li ilulirn; of thr potion.$ > f .tI ,' i 5.'I rII.' I'lir t"llow lug are llir mumnl i pirn-"- ; IllItl1lIlal t'i'i IIEIIII 1 Ml I54s.5ft5, Ip5'onnas.,,$ .
.llt'. ,
;. i ; %v IV hll il 111 I Miiniktr. E'IEIll IINSEM, Mtuist'.tsmarwis.,
Its.' I llem-e, I h"1 the rl1'hlll leti'ites his I IllIn, b"'III",'',", luiiht I irnpui'tl'iilU 'ipolelilimiiKiltthiiiil' l/u II, h"di tlGEORGIA '
I'IIINIMIN.Tlir MemphiTt. i iKriiphleiil till i ; ; Enstls',' Mn,' S.4C'hC.hi1' .
| | .
I. | 'I| bl.mlry. plesi.lelil. rr.iuir. ( ,
wn,595'>, I he l is (ii'inptr.l. I. .) on owneniiit'nri .. ) nur olieftirul.eit.iul 41\ ,
I rllll him nm lniinli.il,I |.iinlri. ('lie 1"1111 I 'I'd III5' k L'1,15 1'1I't'i A s's"II"i i'lillIla, (","1111( tin :\ MALVD0Nik.nnlsstnplsn4spt'. % V
or Is 'tt t'y, I Ho" Ipwnl them unI'I", l II S WAI.KKI!! ,iII," trKiri.i' t fount, J tl INTO, .Mkin-, inniiiMwkr. P
Ilm I |
n-4
Oppolrjl 1I1I..i'I.
(: Seen 'tart: >'- 'usvery ; 1." I '
IV
1'I.in' .
ur".ptlll rl"'II. 'slIiti I the lo'A.f i MI'5 1111 'li,1 H Wei 1,11." ---. I 11") III h H"MU 5 >.">JlilyAUniuln! [>'A'/rh.. I l.ilinl.nini \ fit -.. Mun.iliitn.. | $| all s's'n Kn-'l I "n.l I l',, I 155
j: ,nml an iiinisiinl ,mnnliiT. nt 1 printers. lie ; ; \if.-( i I'tIli. \iiriMlji AII I lito rum.' ...i 'V.
Turiinrii
,111. SIIK' iltll 5 I" iMpn :, nml ittls'iiij'iutL, ne" rowho. .f| AI HMIMII i r lir"..' >\ pnhluh .ilu Inlhotmi ), I llnnin' tinhliiim., M1111 tietrr I"11 '! ni, lli.tr flIi4"l4 r .tn.iumiwtaiu.il .
out of '11'11.' IIlTh.. I I'ost, sny I Ihnl, 1 I Ih.' \I SrtlH RUkla Htitni llt'Mtellr. tIt' I 1 1 Turin; ..I l I Ir. ,. > 4i.SsC
: situ linnO niull l. .
while a 'sits 5. liti. s.iteil money)' C 11.,1111. ; ilcuirr.".in Hit Jm kunntille / ", "I' I I., LOTTKKYInl ( ) < 1,1 i
nirinlirraof .Iho I'lilun u:ne niukiiu iirninKi'ini ill'I. 1 ,ii,- '"' p'iifrttrrl.". 'I 1 hi js intieh ,iski.uMi Is,'t I I I I ,I i 'J1'1 A l. I' X MwlMoN.-k.. ....I i1. ,
mtrwnik I tn 'Hit! ninoiint ol'IWNI.Nlhlll.' 'twotmrs FIlls I sin Il K..I.I.. .ll li.ll.
"
tiu ill
) I 11111' Kriiner Ii ,
'' cr( nilliimln ; 54si1 s
Its' Hi. ami, inleilaininrnt ,siV .li'fl'luhiii" ; Ui4Vipllw
IIIYIIHT! n1'I," ,pnsl he (1,1, .) nil In "miHmrlinK' Ills I 1111.ill/l I Ihe f;'' sin 'I n'.I.'., thr u..n hi."|'I Inirin .iliMimnlliu. nt tIlM'IIIIII"rlf.1111"( h ITHI i I\" | t '; I : THI lifr: FIT 'SI 'ShIPMsfluic V55k
push ol' Ihe null 5 who ttill !its' then ailili'lplt" .rnll I I li i I : Tkrvuilt f> .
1"11"1 11'1'1)' uml sni.l. I he hul ha/il, wink. InItirp : IIMNTM nl 1 rvei linn un I L A. I heidi, i' pl.n i\ iiti.i meiiiwiJYi: .ia tttm't ixnwni uiti"i'tii > .iiKrtrk l in Wvti.li

In |Ihl NiiiinnnlTtpoKniphiiiill' I I mitinli.iu |HUT| Silt. It sl's, 5.1' his' 'lh\', n,. l.lnun ilnwn A i..l.i' .' ,,1. | lln powets !uiiarnntec selllemenl l.ln.linn. II |. | ,' i ill ills' 1)4115 Suil list ls 415. 5tChsC'h. used (is,.,

ithh h Jinn' IK'tl pnliltnyethrr 1'lllilllll/1 i'riinier| ( \\ aHliingiutiillimus.' wlm I, WIMI npmnl Hieiu to rich! II ,'ill..1, Fruner 01' I'l'tm-ia rrk nk'lmnlirmrki ) 1, | : Orhlls' flee h> miv i.f id. slos.sAs ,. II H .
11'1,1.111,1 >11,11 I il.nl I .nplovrrs ttill Uml I the rl'C ..) rlr In hhluidinit' the hnnse. was h.1, ,nil'" l.llml (UfVp1. .::1IL1A"II.i. ''' isPC,15W.I %ais'- *

I'ii I., t",. KAIIIIHII: I tkK Tinireeiil' enrlli ..'II..r I Ihmi I Ihe slntr" s% stiltS hut su 1.lh.,1 I Ihr kill"IInllU" I mini, who*s num. wi I ,ili.l i..iImrn ,inU': to ;:t\e the |?fiai1ihter\ \ 5trrt, lIlt, V l5IiTri( J, t tLli ,,i.

I I..rlU;; thins|, i an xlmnl poverty nml il. his, lo Inul his mm' -lightly '"]11",1, 1 In' i iium 11.1.1"'Hi tl.l I., l nalile, I tin ..I".to.... 555 I ', | .V ; ?: .Tft ,
iUnkuin'' I, Miswmri 1 wm nmre si-teie nl I I Orqgnn. li'I'1II1I1I'11' '
I Hit ) 155%I' in-iii l.riu n""II""I.I.. ian Mitt I llrUNT( Wr is iris tlmt I'"\', mill tn iri.is. in-iin. linns jiti'titr ttnti ; ."SI| :i : ; I I : In HU DK\\\N V if
I 1,1 s iniinty.. (hull nt sis.1 olliei phiei S _I i'l I nimi-iiN, mennlunewal' P1"'tflrhttiluhlI pitm-eil i ( I'VSi I '1uitJS ,
nl Inr push, ) iu nlii.li Ii tt mill- this niilv nl tMimU-r, ,"IIK i nlinU' MI.Miimei ii. /
I hlnine) ts tnpphtl ntrr, uiin.Ii! I irs 55 "hi Ui>, i iuml iinrsiloii' one thr Iniurr' 'I 1 ) ht Kire "Tliiirn.lny. uigla I last, I 1''I,15115, I''I. Iniylnc ut"Ills hulls' I iu Knglnn.l nml, ilslSts,; 'V'V

.lust% Clrrnil lii,' South' Is ttrt ll.'ipl isis\"', i 1'1I111 \ OPEN PUBLIC 5, V ,
1II..il1'0 JHrinl I 'M. |I't HH Hni 1\ V'' I'lu.-nm 11I."ad.. s' b.. ,'s"w' '
There I Illilli in I Ih,' iM .55 II'" Miffiir r .id ( Mtulnr nruiV lii',' hi-l.l
WHS In ,i's.IHt, .HI I lln lime, ." ""*".. i.I'h i 1'r'" ,' eslnnmrol i I t
1'l'l II" 0 i, n.. nre, willl ilrep rrgrcl, II,' it. Hlh' nl'.inniln t i ,Ill I Io'.lIh"I 5, .II""J.UjJoIII.j' Ilismmeki ix Aw. II)15'I'Ii ) s
jut) 111, 111 ,'"ami rt ert limit l lit nine .1. mnr ilm 1, ',hl"1 I ""I mnllVrliRtf wit I 1, ol nur lirsl anti' mn.l lnthtrnhil' 1'1".is. .II'. |I'i, s I.ln. ""' ""hiisi4'us lihule *i.rtniM thtin In.rel.i 'lii : ) V

VV ulUril, ,nml a laniie.h'. | \ s.. I Ilu imiM'iienee.Komi .| sit ...1 ninny |1'llulllll ti'itiu nl ninihers mxlirtmx l.ilme| Me Uj, Mnyur ut lira s Sty. Ur Mril" i'r,' .i < .. 5i40"'iua ,' n.

I Cell slut, is 'l.iii-" ., s1slIt' othir< wnv iiinlileto thrlr S tliililivn "",1 I ".I 5 nun Ih\"il/\ .(litsl( nn Tueriln) ''.1'11111'. mul, wn< liurieil t. umuullin I 1140...In into Ls'is, h I l.ui.l. ul.I ] Atlmilu ( i ( 'UL'ili wiLsoM
,lenlny, with MnMmir its ssstru I Iu inemort ni'ln- ,
pi I ihm I al "I I One" man j.111.,1| | sill nl H Iheii lilllU. nut, I. hi); li"I, I l Ihll ,1, (hush )= tirlm-s, RM well m in, ,irs ot' hi. "irluininto $ lIStS! :, | ( | UNIlllll ', ii'I f'Th ZioJ'su1, S ,

"'"III.III"' 111'\11'\ lint 1'\' 11'11' I nlil.ling wil? mul% niiliiiiin their -Hiipimii I The 5 the l'ily, thi! '.es rush ''IIIl..I"l'nloh.h"II"I"'is % HpHim k"kp ..r in hull lilr V ri, ) | ( > "

-.-- relnlinii of bnshuml unilttilr. I.. in I KITH! 5..- "'I'n'lIId,' by UK lbs IJoniw, "ml m' *IIM l..i, ,, 1111.1 "V J..tII'II.t'JtjQ HI,'. J".I .\ | 1 | %% ed.s.du), ht. 1547Slam.. N,

Am AMI Ci.Miour--li" l-.iiuii.il I ibni I "'"11,' g r"., .ini igls rhti. tine I lit tin monl intelli'i'nlItHiknl ) HI"ftlly mniplM wlfh nn the )"ri of lhrriti/i' hi 'i.1'.I i 'ir.inj.". -lhithM'hlrrl r>Klriil I ul \ .:<: I ) \ ; l'tdn.day, Jun. 19th, II6T I'l* 4', Staple Moods

other lejiil (MisiliniiH! 111"1 i hy h llir \ I Isfiuts )' lit-n- I 1 iinin| rnlher I isa n oum rtilrniT Ikuus si- imM. iu rt rry nuiiwlTnbiit I 1,1'hI'"lu' ks Uu. umuuilifil MiirUi'. lurinir null hi' s rsI.sidsiy, J nl S 751., I $511'Sase IS, D.r.y
nf ltricl, tv ItrMum ..Wik.illn/ ,. ill ill *' Iki I | .
lini I | ..inx this iiiont rnereil .if nil olihgitlinns, nnil .% Ltl WtOI d tiltt liiidhl-.ail
il'miinnhniiitionx. ns"Hlnr.1
inlripri "
1.111 ; II. k.V tHt llvnl, vf 4'ilinnti, <>/ Mi ( Yty ,::1 .l,,,',, \ in., I -i, \- Inl IHUI' '.i.iKTk. r11uu In.. ..InithA el I ,
I Ihnl llir minis "cli hug) lil.l nml entiil'mllo ,"; s I lot Imnli'lisniue' S I.i. the hiiMuui.l when it rnlnils ., .'"rillt MOOTS.N'( )( ) SHllN. !PFd

thr i nemliii II Ihe I 1111,1 M il."," 1 111. I lln ) 'tli* Jlipimrl ill bis 11\ ili' nusul. cbihliTU. It" ill All 1'nllisl HIM linn in' Ihr 1'ilv l'."/11111. I t n.tint Him in Hlrlu>iii>rf.liiiuvii.r : Schema Ito ,
Same for Each Month
meur in I Hie I'nu-lllininll, nml I ii.iiMiiu| Ill iv in reipih'i'' tmirr thin uiu ilei-mlr of lime itr' SIlO "'IIIIIi. MityTlh, 117 Ihi- bii in tug n>'ihnloiis >, Iav v.-..\ MI-IOU rii.i luiiiiul 1 j | | | Iflll'llll.llV.! W.H ,

I 3 Ael nl i. Initi no meiiiiin I hi nil., i ir i.liicaltonal, inllnrm't' will i nriti't thtihibiissii i-re offrrrH hy Alilenuiiu Iwlcr' i-tiiilitK.. .\ '"' iniwdul lMn"-(. ".,,111'1| n'| 1! | | l I I I'riti.I'a.'o ni'( *5'u.lls tti.l 5,5 wsII II
Hay 1 Inf' ike ic.uliUt
.11111. *Jp.1 t, Tlml in ." Itlh of hi- aisaw Mutl
; :
nm inn." .
-I 5
i I
.i ? rv Sth'i'i'I M thr irhil\ .it i I I
H
Is'S ln-twivii ( I I'rlm'i.r ll/OuL'U' .
Ihr I I-. I lull npplt Insitely | II r III'' '" irriii 'n. 'in Ih,' ehumcivrol m.in. : IUI5su
HII iy
1 hl'I' 'n"li. 1.1" (ni'iiieil 5)151 unit MKiw nllrni, I Ilr I IIKI I( Ml i h ..r nlt-hll\O"II..IIII Wllmlngiini lirl.nri'1' u I'rtol t linn I'V 5jyg, I Ii'5fl4e54'I'Wii't.IfwMxxorr '
the
V in I l.inign tt .ur., ami I I" .11.1 pulilie i m, 5 Ih,' II"'/:'5 I Irreiluieii I Ili'tiei how iniiortmilH | STKH.K.; ihr ll<.nl hu. mist M* m." .| rittrun*. i.iii.'iiii.| : A fyrtl k. b |iir HIM! .i ixro uiv | : l I (I'ruo ul I.MJII i
inlet Ho Mntn t\ert. nnllioiilt | :ln>:li-i| nmlAniirlinn. u I Ihnl( i tert. rlfnrl' sh.mM h br "".III us npi'rililt ,mmuher. the s'i\I()' ol'.Iti'kw.nvilU'n.l.u I ..n.litrliM I '.t i"Vi! 1'1,' | ., .hiif II..'.. rvM-iHil dim. Inn :; i ) ) ; I WirciH1 I'FIM'.5 5sf 'd5t M.i i tsr i HUH.. V

.. i-inie( llie iiiiuiniiU w.inlrn'firvi, n'I.il'/o( In lirii< I Ihnn imrtir mieb lishlist .',., ih, '''.,' nf its tulle IlIh''''', .j5s"I t inu.lnml i I It. II. i uii "|"iiiin.l.1 I |.II .isiss itti .'us Uni.in I'll I ; .} | i |" I'rlvt-iii.f,. -Jfluiirp ,. '

V imil ill Ihr iineirlill.iluli .''I hits I 1 isiS. ,Iii Ii i -its| i-i>tllm. I Ilirt rr now i-on-Jileri'il, mul Hill (1I1I111I'I'rlrn,11I..J'.'.'TliHl MI ft ie-lnimn) ol h oin' t i t.ptii, .him.$ -, r ilii.iuinittlii ttl"nifi tu-4ll ..t.1, ,m.ili ..,..lii, rm ui'.l I :t I i I | l'na l'0's> i ii>r in l's' )art in' *It mi t I ; oTHKVll'r.TIIMUY'ii.i'im s
-Ion. ,111.- |
{ ( (
| iu
< }
) sNl l 11"1:1..111 ikiulMlr eonlimii' In I In .V55) ,M .I| the Snuih. Ku. nur. Ink' rinrt ..> Inlmrrr, his mi.inU'p.I,.IIf'il'iiniiril ." "nlj' 'i, ft Ul.|p<>tk'<\ l. o *|'\"'.iH. itiul itpMm Vj s": | | \rrno\miTiox I'ltls: V :, I I'hIll

-._- with. polilienl I prnilip', MH* n nrt uml (to IN I will wmr thv ,n''HII'I' ;' of iimuriiinir Vi',, |1,1 iu.iti" 55555' injiireit] ,inn "III\I'III..rl.I( lt I t ;i I I I ; Ap'rozsiuatIot| Fil .. uf f... each (Ijr Ik, \\ K: AI.I'Al.V-Whii* t V SI j 3

lb... I'I I I 'lois l.tinlhiii'I U stiu,'; iimii| Ihetillijfi'l 5 inh'tril. h) (Ihr tt (bin. tu.in( who is nut ili-li.in i,1 Ihiriv tiny* ll" %Ht?)t" time the .'mt hl >. .110.11"| nearly 11.tii ilat | 1 : | nn. reiMlaln 15155. or thi' Mine (Ifli of ttc % S Ions uisl,, V4tsv Wn.I1 '
l'r, .4rtil, YlMl R < ol I IK- JUIII haul I In il. ( 'it dYtsih t inr (MI.HO) I'rl.,
ol ii'Kinliution ""1.1 IMMMinl.'iesl Inlllic \I"f .n-.inil n.. &ren liMunl NhnHvMwBl l uj.u i( wr (.150 a' i 'i'Sui'rlr. I littstilI, kSlISSSC Jt'sfr
i hiMsl I h) llie Inw innkint IHIWI iU tnieil lo si nxxir4 ofibr iinmi .l.-n nil : | |;| : | 5 \| |>n>iinuuui fnun 14 | M ixk d'f ikr UIItp"u'u RS'455V Liss
'III"
tip), :i.i i.5l i sill >'I| I llir I Hlh Hrciniral. un.l\ lidi p hii'i4 btty 4
|1"'II".f r'l.iriihi Mh-r, Ihr e0"iliJ| | ol I llie --.S. V l-uuroiisl hrolbrrA' |1' 551 still rtnumlmr un'K nT Ikr same u'> vf lli< ntsi ktdt.Ise I'.n4p. '5 "
1 !
ol' our II I Id' 'iuikr In lit.' 111"". .iinninnnilln Ilirnil.iiHi V! '' ; | Nn IhmwiH (b'lIIISlI'yh.s.s rv u ui,1 IL Ts
,.: lHM.ksi'1 r."I.I.ul.I \Vu-hiuuinn' ( 'lit (llirn tn' 1I11I.-I''I.I.\.It.' I' tutpn.pillt ..VmThai tteilwplt l.niicni' i Hi.I.I I... "I| 1 !' '. 15'. tint Ihe "1,1.I", mil i.U'tiil Thrnklitn. I'u" ,: I I i 5p5w.aiulaika Pri\,., ,.r am Wk V a.nnir .' :? V
iti'51s (( ,list were nut |n reOim our Inle R oviii.r. nnj, that nr hi mtrlitiiim I n.aitmiuc auji. nr IktruwtiHur hIs : : Tr4Ii1
% 1IIIIhli ) H"I"ir.1| w.iinsilu- |iriipleit' t \ i. 'illlli. uml, list | I Hun I ilntrcrit 15:1)l ; 0'01'1. nml tIm, r Ilii in ri'll No tlrmmlnc thf f Itittn) Prlrf an ,

thti 1.,1., h fnr nn) pi.lHiM-' | oilier ,limn 'In lllU'lUlIll slinnl.l il|>plt ,to l'h whnhNiulli, us,"" ni* h limb-rrtl( the I Isumuil s's iii.ss 1 1I.1I1') ..II'.r .> ."" Miit 4,1, *" ..Oi'ou | Mfiniilinmton l'ru-i ,,f |niw ci, k rr llirklllr

ri.rntt I 11..111 Mr It.; T I 4tliIs'. ) sI I Its, I ihinlttrl .."II.l lln "i/o. ol, his It..I",1ill ttnikeiNMiikinx ,,01 N..oI..d... Tlml a topt of II".. r. ,,|'nti..n-1.. I..MIIlirt'r. .Hunts, 11110"| M'nUI, Y.I tint ,w'huw likfly ,.. ,1 I '.. (Irsisisiusthits'w.eaaut'. | iitll ftsl i.r I'rta'lljr unuclninf irs' Ihr. CisC, ; _

5 r t "hl,1.1 not rruUlei .111 hi' h.i'l .. up, $5 c-.IIIII"1 in 'ih.,t Mfiun.' ".s,., n,, hit to the fumll) nf (ll.f iltiTiv'm.l! |nl.h-hf., ,'.| ; fTMiliII.t tI" I Iii..UHvttrv"'-'In\ n lih h ,U J si Uu),uI5)4 nwh ls." UM\h.o4I Is b ( ( I ,iitiunniftlnlnir%,PIrosiiusilsu! nhlu I IM '.i.r t4 ikr fun imr raili im Rir,irf ik tkr

V-,' 1.'I'IIIi) II.In ". us ppliiil I In t (hi rr &hlirlo, I,_ .n II 10,,' nt 'pfltntr I ,ii., n, rtin.'i t uul i UIIUMTI 4 kif biiu until hei inii-l j 5 strawusu : iR $i's I'HI.'ts, isa. lIOII ( )
/.', .."./, TlMl, (Ihr mih'lait' uiU-n ,1. I. :, !: ',
1 11'1 his liuniL pluieil npoii 'lln li-l- I 11.( '" Sunn' ,.tI",1 1 1 nil) U' iiuiUimhkKli, "in > tins Veil.. I'lu pnllu I.'uk him III. isti i Tin I in i TIKIOloatilini,'i..
'ins.pltlllln | .i, sued rtU*.. *..rj MV mimfiJiv, kXl l l I fTjikM
fr ) I. 1
iU itu4flnig hot I I I I :
I their n (Imwl to rcgsst.'r him Is,' M 1",1..1 .nm nliolk'V |I.O/illt'.I.i |wrli I.s 1 H. mil I.. dl, "I i ll S 10'.11"| lUi .! .llir flini'ml i.i- ( | h'sh |ion |M.tr-i to i/u.,1 i it V nh'sr's i and |. .r. H4
; ttoulil lln. Inr I II iM Ihm lun.'l 1 i.li| Icrllial' IM.IVln. .-- .,",1 15 :, ,
; Ihal hr ''HMilt I 5 ntin .1 l.J-t. That Ihr t 'Olllldlll'1II !l's 111.'l..1 i ,Il.5silrlliig "
..M I liriniKiiu-1, tiinil' Pram H Miliil. .
lourihii nniil H.IIIM.II
I'moner ,
nian.luJiiiH IOCUIIIM; | I his' n "ii'r. lo 1,1"... his 11..11. tti.in (. the ausi"| tit Ihkl, ilai-, |'| \ s 1,11 lIe Phi, I.' ,I so 'ilSCII 5' V (J 5
Iio" moir uimi lii 'lo nun* tmn .hi ltt/l, Thllllh.. nienhnnb.. ihh \ s> S | \. >! f5.VVTbS. LiUilllll f 4'
*) 4.5| I N- '
> 1 111 1 .nlot "l.ilirl II. I : I l iii l .
iininr' nn the lists Mi""r> BrlI"1.,1'1! "pari.t iinjn.lui- ,i-k him .I l I h. 1..1..-'. v.'i'i. I" >I. > n.-jml I for onr Ulr kvmisl 1 Mntm, 411.1 I 1,1 1 I 1",1, |U.\nrirUu, *rM.J HMU nrti'il.ir| : I' i J J.:>,l.-. :|L, | i

: i luiil ."...111 lute hit ii ,' ( J I.IIHIHHIm! (I.nil low ill/en, \U- ".1"| .'>.lr>l I loil," iti-i'i'-inn- ,11), ) ."" i I 1'"rI mi lunubi, "-<|niri- llir MIIH Yes h III",I | ,s ] | I illS4Sn4\, ,

H Ur (juigley' uml olhiTolmllurt) >iiu.iiul III .niiilln, i ..mi h Hit .hi. .i ,,n.fU 'i.U'e. i.| l.ii-initK ilnrinx Ih,' .iMi'iiiix.n' II..IM' : ;tS I.. V. .. -i Hi..< 11- l'i Hilary u.>tv. V i." ( | | ( 50'V V

it- li-l Ihr | ol r'lnri.U i "lltri.vcrny i- ., hiiirihli i-rlini l" mat nm ,-1". nl list o'i 'mk..1' M I. 1"1'...", tint "11.. I 111M ? I'lu I ".nr.flkr,| | nl "u.n.hn.. l> Iou," \ \ I I II' zu .& r '5.

IM''II I''nlll' .iHfimimitv .tfnini.l thcniht'i' the (l.lw k, uKuiu-t \\ I ,murTIt./ : h 1. 1.V ..i.Miur-. out k) ..ttUo' MH Ii lwiiM> wills unlv ,', I | ,
nl I Ihi hy ". .uiIius* 11. 1..h.. "I'! 1m'fKhl | theo Great Lotteries andI4PL1'Io .
sin "hi"u b.il I""w .sa1Mt.,
UIM- nn \111) 'lo maiiklml. -.- Ihtriw45
II n'!,.5155555 .5, I n. t II 'It'' "I |1''l. ii..101" i ill tilinfarualr.,I MouU slit II li| >Mrr nvfckrnl 1 iniMrMk a. sitquinst So a"" ; | | 0ldjsi. V

--.. H licn-ti-r tisi'V iiiililar .niiuuiniiv iln ,>tei, ..Liiuvn. I ..." llltMlU. "I"| ,ill" I I. 'ii" ., ihIV lily tIM' I iIi'tuuiitwist, lit wtolrtl rot I h ... '.". ( : || \ II r ItHlMltV. am in ilii! ?, i K, .,25lI, .. |t

I .\ \.11..111 Itis- .Nnrnwli4Til lui. lusts "hl"'uII"1I1' .htti s.iIl.ti3, mirkihm i 1\,11'11I11.' U.. (su5ls. t .,s 1"r,4: ri. : .t'. uillltiti, I ,ilu :.. rr.l l,1101''. luj.fuln.. ,\ I I' uumbcn from, t I u. i. .ISi. urfwLHtiiiiii ttig. lfttf *> !. 'V'

ui.ule i IhiV ir I | ul IOIIHI, I tHighl to Bmsii him ItI i ill all.ml M nt .\111I.,... Ill Thta K jjivml t hllI'I' 7tlr. ',' ant Hin Ktaurixii iu. i Its > ull. ..1.;,! !* UK 'Cl. l' n uniil. it mi M nnt ,HD> '.1"1..11"| )'I.rUI Sits! I 1 S 'I I i.-' 4 "5 'mali l'us. .
V tin UIIIIt'r.'fulIIl'll IIlIt' I .hV I 1. 1'itiHKv' (I.illb ; I | i > isd iSw.'l IS a -. ,,
} u> "c rwwMi Ii. 1M. I ,
un H-ioL-h lilt uhii'li 1'.all'riulrr.ltnJ|' V r hojs' Jir VinlnxUn alt tk- pnin aciuntuiiv sIlls ui tHkuae. .-
V -\"d "nlUIIIII, lint hilt) will inm,.l pLn <.. "" .b.dll. 151' p..lIh ,' -- > | i IrS, |,rii.ll UJ Inks! anl |..U.4 i isi nkrr U V
I ",tnt In enuxliteiitl l.illuri- .IoI1j In them ul.U1 nlitt, tll rvtin'Ri'id |mnuer ;i- w5s.,'( 'u.s shed. u, lisa Is'isstsI, sj,41si,, bs.. We: sit lull 5 5's sal
.,1..111 \ .. I h : I siPS t. n.tnIHHI I ,
IN [
i.IltIo.1 sliU'4.' s iii. Un.. Hi. Number. Mj ,,
l'ChM's
.3' ) |1"ul.l. nl ( ..IIII.or'Owd. --.. t\11I I5,5 45 j.bAbs--lM.; 4w5h4.g'a\ .1 t: .UM f u. ''illS 5 ,' ,
Illn'Ii 11..1'. 1,15' ..0k5si6Iljl sm.I515rrnsaia 1I" ". 'III. .ar. .i iumlr from tius ,1 hS'I uI ?. utd su lsl5w's1Ib4st M
) .l Tin with L.II Uiti -I l in thr tlrorcU ( 'Uitru III 111 In -"tII"| I V
u rin Annu-uial Iu-urim. C.R.C rtnw sUe Mk-r ho
1 .. .lln. tVmiuii.v: nlilnu Isis ; ,l' ;). i ,il uiliir, i' .irmW U liKkiiiini: .it u 'inunii'U dr..i wh i our pnv bi. ,
,itto him.lnilIMiunJkbul t uMiiiH'Irnl ansi riMi'rii'iuisl; pr.u.uol uj I'clir. ,. TV numk. t us4 nT ft 'tl***, iuk. tw. '
ikirfy !
pnuu' iff
|I""II. 111.,0.| .III. \|.!l.i.h. uhhflluilheUiiumi Ilat e rrflMtl to |u) Ihe (mbi't nlJlf. l'trl.lD .111.1 I tslitur, at a {nil ,'. his b will IH. Ali ii. butIM i ike .. .11' kx *1k mi iu I : I kstb.' .uli.nr,. owl okihmrttar'mrHMh IJ: 5. | 5
11.1 il k Wlin IliikUlll, 11101. -t..nii .h.-.iKI. Mt nn nnr nl' tin's* |Ion .' *u4 t-tu.il u> lbs rtmlil, ss( list "W.lj. Vll.MiN i.l
Illll bill"111"11', thr miilil .Ip 55.C,1Cr4 :
,
..fl. l .r. I tin I I :t 'h1( in IIHlul Ii.utrjue piirefajarr, | apphctnlmi% i> \ tin ; "latsistI '""'' '" "" : A :
bti1
Isrs4i4pssisiMt.i th.tisn | fl5. lV 'Irsusit
;V Tu > Is.V Uu o4' his tuv' Id thr OnU I sUIt 1) I h,) ,ibr l.tib ul fit v Or. I if I' ,... Uu.whi>k'WHM Ihe ... 'c firruls a.,1I1CI'n %1 : ,; ,
IYI.U..I'.I..I.llh..II'ULk.l lilUll Ith of the (I".. will I I" !1..01. Air .'in. ;. mit .Y\r..1'.j ,,' is Tlll, s r. ( iit t4 l ... Ii, I, V 15 iilV tI,. l'Ii, 5. I 4
lbs
t" '-' 1' nu rvusnlllwl itit-t ili.l Vt
lmu\.I..ly nm uIS5ltVl$4lll.I glit5d 1wSo
"l. : i. # ,
quarter. EI,4.k ,
I bell* i thirty ( UHIU IS ,.111\' .iS'UprU-ol nn lav 11I dlii, Ui." '-- i. \ 1 l | TIsi.'t 45Jtrtnsi I'rSsif.d V
V, sierbsIiMuIls kkullwi livUlu I" "n'Ilo: \t I. iHvMiin tuliintartl) Im-nrrnJ I r'Jili>ful l>rMknnirnt Iu nuuin. iuit.i ii pn..1 n", I, .\ II II' :iis.st''n .\ita._. i ia sstsialsdSn t'" > : I lssia1w,, 5U5.'ilIlt" 5 SI ,,,I. it i k'l NOTICE $

1' i *! --- i "/'' |ur I insk'ntie rmuk'UMtina| a 1000to\IIof..1td a the Jaaeti.m of I. ".. itislut

V -i UII.ylrnl. ..b'II-I.W( 'hlt. TIM lluviniuti IVmau-n-kil. w :uii IU',... I!! None b1j1. B<*| Mru h.) u.iui butitWM /"slits) ass4 Atkuutf ttvxn. taut j nr 1110 rtur a. SI 5" D'IUSAIU Li. l ,( .

A '. .. luluting Ix I'iDi-iDnii.i IIw Urgul |MiaUtiuo* oliiu I aiul (r* "Rfrttkl of work. n<*sl an-wrr ..i.u..I1 rrn! .! fijr Wu Uii VU Mol in.* St luiUna '' : l i ft ( ,*.., k' '.1.11t49

.b 4"I'P' 1 11 SIN "" II ;njitttM ,'11 ft.if tho' W4isS'. tk1 111 'Iia' r' t'I' V VIhi __ t aflixf !I.>. a !>*> i"n*'w d This ', .s nt ; SZIV ass.I ';4

0 \ aJI ,O J.I.I.I'; .lti' .i*I II '|!> stlitviisast. ,'..iltlUlli ,. 1t.1.I11111; '..Wt'iS )11" liti.'l's.lsti! Ggiir's i..s .11t, I ilu-11 'Is",th.-r rltanss 11> "...&.Stitlt'Wt thiut IIIt,.W, ,o.,"'"_iu,.lass'.. II\m.-a1N15. 1II"W"1. 'tl'l1la"t; ""I'.h.. ?"P'3PUStIA4U&I it n'wtlP' 4

I Jt .h'rd' .. ,.'i..1' ,, 11,11"_ l.iI'IMM. ,,.i I.: I ,'itt I 11'I 'hisS '. ,,11111.I", -, f n-ni V I ,i'ii-s4.'r'h. I' : I ,, .4 '5r5 '$, t '.ss wsh i' ttj5 t 5

I'I
,V'- .'
.

.

.
4 ;

A


--- .- -- -_ -
.
--
-
,.
a V ':: ;- ...J ".. .-J ..
\
t ,, s .
I I I


_- _- J." aLA- h.. ___ __ __ "'H__ __. _
.
-- r .W '.. .
-

'I i THE 'SENTINEL.: Iln/ft ''",P'". t.I'tt.1111i,.1'1'' ,. Corn Flour &c OOlvtAmi. M. [ .MVELT WM KNABE &co. NEW GOODSt-' -

III' I' I' iMM rt.li-t.Mi*. I. r .
...Nt. .... Tn, I ht' \I'W lIook Store i ,
,. ,. fA.
JIWJ'1' 1,1' I r il I 1 r. !1,1 n< II''
I .. .:tI: N' IC t." "I. 1 1 i 1 I'1 1 1 K ; FOR SPRING AND SUMMER OF'
.
H i | t''ll I 111 It I Ill I WHOLESALE '
., -. .ra... a..1. | .ddj "ny' ... .t M4 V >, AND RETAIL '
,i i ,t.iiinik-.. IQIUr i "ini Ilk,, .l f ....i..r. r Bxaminr Our Stock I I I
1 1'-1 t t. 1ti\IIIti1r.! ,414.i"",. u
I I'' .i, ,ml,, 14'd..4 hb7I.a .. "U"._, ,.$to" t 1'' ..- -.

Il Irtalt gntlI I.. ltlt II i. inv 'in ,11 '." It. '''''I'' 'dl I.hJ''IwirMlt. 4Inl lat ..."', ... .. << I \\-i\ 1 ii i 1/''ub!, I i.> i. i ,M i ,"I I II, I i .1. Ill' \1.1 I I M: i iI ii1 rt* : ((IIt. 8"1,111, diuiY'! Y'1 .J .

1 .1"| ',.,. .iHM| \ t I' lli! iini'Hu .., K > .1 i,,'blul" Inl. \ 1I I Ii I- I'RI1i fI": ,\ H.iKK.'

1'H \ !I'll I ',.. ;:II.I; ,1 .n.' inM .I I "I' i t to, ..tl. ,! ."" It' rn
\ \\\\\\\\\11\: 'I 1 ", II I. I "1 r'Itr lM"
|1'
11..1.1., i 'i. I, '1 II.1 .. i |, ,.inin L r I u i <_. 1 1 i MKRUIIANT;

.., HI. I'f." 1 II'I' tip. R'.Mane." t4 51.,. Na /rt. TAILOR
l CirciilulioD the Ciiy! < And /Mato.l ,11, !Ilty! Mll.h. ,,nf, IIn, l' /nKr w'I I 'I t
Iltt'it I in : ,
I I IN (1'I -tjI17a.la| UM" '.l ll 'iHlt.ltil'lWf.I'l "" I lIIr 1

'' rftr tt""t." .. n I lll.. tI,,[" ll4IIr" II "n I'' '1"I"i" J'i Id.ltl ; ;/ ,:r' J 1 1 rAMIIKlftrr'i r t 'fortes .1 -il III. M H I(4 I'I INM

tll .;w\M 1.,4tdltll. i) \t11dI' 1 "JJt,''l.l.tA HllM'lVlImV, '*- uib'd| .1111., |1'I 4.l 4..... rah I APt .- i t = r ,".1l.",,.' .I,, V 6 t Piano ;

I 1,1,1,1., ,II.,., 4'. .. ."" ,tin" I" lit, .,1'., '.n "l M 'iii| I",. ,.1,1' ,.. ll. IIIl ni. 1I. : 'I I UI: I \ MH

? |I"|| '.l''" i "\ tilt' .|". A "fj nun. ilM, ". ," ,. .. H ',i., 1 "'. ." .npb', \ ...I. "h. .. f .. It ''.LlM, I .1.!' NJ., | ,lftyi I' I |1"11' \I|

,, n,, i 1'1'1'1' .hi, \ ,., I vi,, ; i I. ," "1' I 11 'hn.tlk 'Ml ', ,II.I,. v i "fki/ '" ?,il I Fn i iK .
II .
; n 1 Miilh' 1 1 j|1' I 'Ilrlu" ,i-i 'i In I I"Ma! > 'i .. '""i'"iu., I y'" jA l lj>-1'"* I ""UII"l.l" ." I" ( 'i"-it inti \?. t 1".11, t.lh.A'I.| .

ill,,.. |".Ml |I' fI', ,11HfiA.1,, uhabIh II'" I ,I "' ., 1,'r'" 'I f &fI-0, .. .,11hy ., ..r. ,. ,, 'I, /I1tNn, \rl4.*.* ..*.. 0\,f n I i HI. i HI il lttlmrtill.r.I.10...AprIrd. I'H", |Fnntiw, ,il.il*! "r in.1 t Ia.V,uI,, I \ I Ml \ !>M I I I. I l.l'iIL; '> \ f' ,

1J: r 'I" ,Ifl't,, .t ""If MI" t" glAi1, 1\ ,IUa.t t Il. 'r;.: ,o.thta J... (I' .1, 0 t' u \ imtoofKNn. : V'.vuV \\\\\n'i V'.U\",..,

N/aNAKf111' Ml4'''. k 'I a.. ,. : : ". "I. : ;, : ;alli i :. nl Ita' : ., I' \ \ III I I. ,III "I I'I.I i,1 I. ) ill U. ,lilltlli. t( '
I II I I.1 : I '1 ,,. (Pipit. .I.fI!, ,Ill, ah.4n., ... dill', IStl, < ,11.1, i >'h put'' ,IIIRn .. ..
,. dell i
( Mill' I M1'' .IIUI'I"I llljl.l' "I !10 l'M .. .... ..... .. ... !; i. 1 .
..
.. .
"' I' M '. '" ..
"llll. II.", '.IIA". ... ....... ..p ; : '!;:I.'r. '' N'r.ti .t..: i I i' i n 4 i 1..i i H' rv' ..i <\I. I lifiPerfumery I :M.M1 l! W"e fliltitnnrrM .

Npl f.ytN. i .Lwr ._ ..... !l"'r .
.
'tININr ....... ,, \ i "IiI MI .,. ,,.
: l
M f. ,1 InttIhdhlNE1Vdt1I
1 > ,1
; 111 a r 01. 11 ,
I. .,. lllltI n v.i.Tt "" 1'1 I 'it .''1', I l = t .: ( .. ,,, .., ". r 1) I 'il'iii' "' '"l.., rtiiill '
i n ,, If\. 4J'r. atbiMldbMlltldl 't ; Itl'r A A1II'e ; f .r ltI,.It.ti % Ili, ;"t"0 I'' I I 1111| I I'll: I I I'd,' ( fltrtlli'
1
I .'. .. ,, I. I ;. w11M 11. ,'. m.. .' i t "' I "I relay." I)1'tl I 11 Iic'hu' I
,
, i ""1'I, "in I i i. 'ii .1 ii I, !I'l : ,:: rr .; : "t r. ..,ii.1.1. '"l" I f.. htl tHM .. ( ,
., tt t .u.i N H. ri 1 ( "M.li... .1.1 l, ... n 'rh'" ? .
I M v'n| I'ol'adP) 'inNlmt'.1np.4. ,IIInphnu ft'" \.
l t l 'Ili. l.LI) MIWIa ..nickiliiil. bun pnq,, <*.1.1r l liwJM ua I I '|l..lI'I1.1.,;, ': '. ',. :I :|l l n- I"I II' f rN: I
I IIMt. .UK. '
I tin w I un l l II 1 (I' f? III l" ., Hlu. .u'>il 1niNlrui I.
,, QJ ,:: 'f&,: /t r A" {. ,,1.1 ..( I'" -cutml.. lul nlu.htin ) "tin flu''' ,'.' l.' .'' ', 11. il: i ... III .1 '> ,' Ill'i '' /a I '. I S ,.Il.tu., Hlmli .MnMiUMiS I IfaA' ,
.. .", 1 I
,,, .pI, 0,1; m, liiii. iisiiil- Kr. b'lH' li.mti.. I I.. n l \ \f" I, M ,i."Mi'(" <*V'RlJii.Ihiii: tt.".l f.., r \ ., \ 1111 IIa. 1 I.' ." i Mitlui.-" .. !' "7 I I.'
I d "l'i> i .\1\ in \ I t' ., Ilt..d. r IliiS'inln-, IllH ,I..It"I, I '! ,..nm,11111 I'ill's) | |( | Ml \1 I I. i., i ,, ""I 1 Kim, '' NIP! ,m 'r"o,\\1"
.. |prll'h "iii |vuniii.' mfifl ttui' yi, hii uw.dlI 1'111 r It' .1'I 'i, U"
1 ... .. I"'t .. I ,I" I ul.' ; I i IIT 'iiiri. inrt ,
I Ih l H Mv Ml \1\1"' I I I I l II- ,.10. (I'' I I II,," I BJ $/< { I I'I"' l ..l,,,. Ipq( . .1. . ''. ,MI.II" I 1..So''', M. ,0" Iii', ..."1"\J', IIMUen.AIMMN hl' uima 'Ih"' inIW,1i1>. \,
.It.) ." M, 1 l.UHj.Uijrill a! 1.,1', tli l iip.>|) '.mill.' ljlIn :i ,.. oOl1''oI'llh''l.'' '' I *Wb'1OM1I ilf, t 'Iii'4t1 n..nn,,' hi REGULAR GULF PACKET II.,f'.nuli-l' h.InlArAM; l l |i'.dthnn.: ll. ;i l I'" I'I.i "m"rml., \ .1 II? V .t.tI /I
.ir lii't'i >V 1;i ,.,i'u ml I r""1,'I 'd1I'I,.|i ..Piininl., i ,i till, 'h'l t I "tlMUII,, lit tills, |1Mpn| I I'Iln I M i.i.' dr.ha, i II"..V- i ''. iin ( I\'f' l r. II en 11.f .
....-. I Jill \ 11111' I I n/ .,.11... III'.A |n .1. liiiu'v' ,IM: I u l.a> TONE R RI
Hi in bui....* ".. i '. 'I. h I IIAr I rt. I H\.. ,
M dIn
""t'| "1.1. 'I" w i r r.i'i' i Id I ILntiu, ,. in' II. I. i .1 H- ?
-. I l..
.II.I.II
'M/ H ll. ', Vn'nl' f itllllll M. 1 I IT thff"? I 'tlt. t. iii., .
M l Illlll, i I .1". N II I III., TI I .I" .i 1 I' \ i iI "
I ,MI, 'p'/ i l.i' 1 .1 "n ii :lil:, nm, \i 'Hi' "l.pi nil. I .. ,. '. "", r I >i i "i ,Ii, "i,' .. A .nl.ii, .l.I ..'I|I"II.: '... I.i I. I f. ,Intl,I. .. ,' "I d
., ..
.1.|
.
.1 l I .in'" n .* si.... II,i. .11. .v. >i. 1,1 1 Intlil* I u 11 in L.I 11 "ri.: iMHii.ti ) I i i I II 'V"I,! 'I II l N .. f till" ',. I* iltlT M4( i ll. I'
|p .1.10"| ,. Mnpi .... ...... ,, f
i "MH t liii xII I hul, li-ii.i" lint" *,,nt,, I > lt k' NEW
i II" 1// .1 I | | I .. "I d.h ,14. 1. -! 1*l., .I'" J GOODS
''I.' I I"0" lit"" 1"'I Vti 1 II 'I" .1" W ItlK'll h"h t. tf .f P J /, 41" ,
ill ,' mli- ,nut. .' } t. "OJ I I''. nr,* r\ !.TotJoirllitil
in'" i- 'npln.| | il II.I In \ '. l i 4r. tnil I.4it"r .iti', MmliI 'Irtl.'I'I-r. I \
.
_, ,,1.1 I I I ,blll.1.. ,. ,
mi 1unx.1 .1; "d : .mil.' ''I h I ,, ", ." "I 1 '' ", i.
I II.H.k-
III'l,1', .I I t|\.It. .
\ 1. ,, 6 a ihI i' 4PI' 41p. "itkl1"" II IIIA ) ... I g I : tr\\ ..; .. I .I '. 11)1.. ) I I.",.I, Ml, *"hi**. ,fl.:... .,II.' I, I't "I ,.. "I. I I I''I"I I 1 I .1 I "' 'IpI', I',ill" I.
10/1' '.p I'r! Mr V tr.h. \ .
,1 nluL. i I l li'i hill u. |.| | |I.in-lll'"i .' 41" I'l'I .' ?,'!. .nil, ,, 'mli i In l I" n iiHf : .. lirli l'I.I'I,| l IY'INhrt, rata. I.,.. kl I W.yiHt. I.. al M I tasa'I I (
: 1. l ,iiilil, Plniil' l nrmlni.' Ink,, Ulii ..lint ( ...1| Ink 11(11\:1
H : I r < ,,
;" ;u','l7hi G f nintinii : nflri' i 11..1 I M",mtiln" lu" I \,..."i mn 'n'i s. M I"l..i ltli.. liiktmiiN, I'MirtMt t i' X I t V' t # .1 1,1 111 I I I I I 1111111 t I I I

1 ',.... mi'i'Ii.n' "I' "! ""1 ,. ,. .., '. I''k..II..I., */|'' Kile,''. I't'" lift II t I It ,_ I ..
I "
.
I' U.IW I Hun! I1 .
.,. i 1. I II --.w U.4..t.l/ahliU.d11'. ( '! '" ALLIANC Ji.! 'I'I'Iw'us.. Ir' a ll' '' ii- ni I '. I It1" "1al1Y" \ d r 1 n ... / 'IN 'I.-' .
. .,,1 t "'I Lu, i !,"rn"lrt" /hnf' Ai'w-IM ftifTLf I ,1.1, ... ,1 I'. u. v,A llll t'I:, I 1'01 II., ,ft idlF :.. ,ii"' !i.tiniy rl 'niiL' '' p.' 'I'1.! .\0, .,.i rt.i MI .. CEORCE: STAPLES Carl ,. .t i 'rt.', < i' i I.nl.. "m I I',, n, "ii-. "I'. mil, 1 I'.1.1.. ., 1, : : ,,I. .r" : 1" t. .I mi1...' \ i ". 'ii.l' \ \ '' ,',;' 0 'l'I'r n
I '"It trun.W,#, 4U. 1'II''M' -.., bI. 4>, ht"l! .t irvial < .. .. .,. ,... a
i l ISP 'I' ''e mw" Ci.i, i N, ,
i ,IM-I,, -i. h H ''i .- un'u.vl I4 I >*ii.4 ..1 \\rtit ir\r: I: vrnmi" i \t I. :, 1' \ .. a .v I I I .1 ,
." tnninhnl. .r' > > .. .'" 'h" 11i "i I \ .11. I I" 'L''' IIIII '
n. tin, Aif1A ,1 II ,1,11,' UI, I "I 1'"t,n 1 llIIIi : l1> h maiMI'It *i Kitrt 11.,111', \i-, ,
a,' do, : ,. I ",II""ra'UI." Nat' 4y", .//1 d.! i>.,ii u, 'i.ii,. ,'hIN1I,, .il AfilK-: "''.d uii i 1e f : ; t 'd, I. '1''' v ,hr IudA, \ | sli 11,',:, ,Iu1'1! I tl. I' I i .,+'i.l' .
""I' II IifAl .1 ,lilt lit i.CUi,,' iiionlb. 41.1. Hjf'' >>to.it '.IN). I ,:. 't: *' ,, T in-'iin,; | t.i.I fln., ;: 41' 1I '.I" p. .
., ,""t,; i' ".|pl.;, .I UN- .11 I ii, i.. "ii., I. I ... ':JII. Iii, '.Nbtr ., l al1 )", 1.. aIMmlh t? I >. I < uti i I'. mi.I "'itiill,, !I..dn'.iI h1,1.
iIiatlINw lit 91 \.f' ,ININ. .fcl'ii" t I.'>., "|"i. I i f I I'lil>' ,>l'li'' \.\\j..III .
II N '' '.

.1 inn 1 t iff.'' Imj- '<*) <;:.;UlL'IIUl?>; '.I I i A .3 W iloticro. MU..1 I l Hi Ill", ,ninth r, Inn, ,., .In,nil).,Ipduln i|,Uni, ,. I., ,, lv. ,i'' ," ., I > i:" .1.1 fii.i:.:::.,.,,11:.:' ll ii.li-.:I ,, ..i.t'i1'. ,\t .1 I.I.lii..V'rmlivu. ,,im:;:_. Mil';:h" iII.II.I,1, \ t .'SO.irtHighK \ (Grant( Piano:; HrlHUB[! (Ininils' I 1 .I'1,mill.h,, ".1'1', \.I '''. ,

I III, II.u" I ( ul" LI, 1'1.1. to. "1.1, i i'ilnHwu tin |Inac'I t t-nti' I:i r': : ."I..' ,1.' 9"rt.1-| 1:,,,:' .t'! .I(:i .i-I:i,'\HiiiTtiiTrll.iiilr-' l ,i1 .: : I 'lt.4., (. I( 1 ,I IJrr I I v I d I IInllnnl.nil,, I ,I.x . t r .

11. : I'l"' IMS! >. ,\ Ill i h'I l \ I'i I I tl.l'l/ ,' I- 1' n Mitt hul..11I..1"\/ M "il' ll\1. It I, I .1..
I' '
:2tl1 :; .I ;Jt2'JJtXH: ) V V .lvllrr N 'I", ,,.d" \. I 1' I Illllllltl,,, "III, / 1 IS.. I I. I I I "hlp..In..W/' / \tnnhi.,. I
; l.1.. ,y ; ;( p' ,1., : 'r"TJ,: l )rl'I11.I,1,4 : \ I 1 plAIINN: '# 1 ,I'. aw' Ilip.' r..........,. I..epa. 1'l ,Ill.n.,, I I I.111'I,l"u,,. .,,. I V l |I.| I I",, .
,
..t. I'. II't! 1, ll'l' .1 I 4. "1,4.11/ht 1 iv-lm., I irtttliMimt. \ V I'lll'1'" 'I'I I ll.|.< I I ''llllfk.Mlllll, i I r I '"" 'I I 1,1,, i ,1 I it I i 7 J' U. 1
"IM. I Ill'' ,1 | I "! ,,, '. ,. .
." ," ''I'IlrTfll I' I .a 1h'" r "u I I in 8... tthl',I ii i ni'" i I'II..I,' .. I i i i I. .'. liiiii, I I'." JII,1.'I
.. I ,.,. ,.' >>....,.... 0 l.irii I'IAnINfIrMAlp+ (. j
ill' t 1.,1. i ., i
.11 I Illllil' l d. 'Ill) lulil" 'III. I link .I'j'' Ulli : i wl i iiLb. .1. 11.' lull, it.' '' I I I I > ; .r.'h,1'.1 .11. Mil.; ,

,,. i h, if/vrf, 'r-/; / "' \ '. i\f.,nt", ', \ II i .uLjll. ,. ",1 i u .Ilu., ,_,.. -"11"v I I r. -'I.IIM M. IIInil-III-,. l" I'I. -1,11.11,1' I 11,1.. ., It..A.rIIro1 111.1.I I V I ,11, t .Ml,, I I I I". 1.. Ml I.l | '" ,'|1"..I.1'0'111".1 M I I". .1 l t"MM.I .1',1."'' ,, -
O ,
1 1. Mv :. ,l-<",7BOLSHAW ., ,, ". ", .'. "ll.lll, .,111"| I "I II ,Id l 'a' 'II" I ''I" ,I. 1.' 1 ,r'' 1. \ 'o' ISlut| Sl'I'\1I"Ii I I '"I I ? .,. \ "' ,. "
nP
I I' MVi, "d 1 I 1'\' Masonic 0 bans' Homo i .,. "I 'I. .1'.
"I I ... .I.. .' 1.--. n I .tlhl. Orp r I ", :, I I. .p'N. dhI 'nipi'iiii, Ilul..d, iii, I'"I U ,ill I1.I i ., :I i.' i m i .I I ( M l | t. r. .
; "
.rltll f tl .
.1.I .1.I. im..sn 11
liwr mdLUk.fhI .1 I Mm'I I ,, II
.
r <&: SUVA I I. ,I I'm Ills'.> ,,",1,t5'. ,. :IIIIIal,, ..f I I""t 1 011 h\161 t..". I 11,1.1| II I'M. .
.. l .
I I, ., mums' vit" I i I I'1.
,
,11..1' .
,' ,.. ,. *. ,, -,.,10 rah I.. .It.| .iiivl'il.M it H'v' I'm* MV/I. > \ n" 1. -I I.111' -I It I \1. 1' :. lu. .l ., > .
l I' Ml'" .Vl MH1|> V"1"1' .. '.,ut. uh,i, It',1? !I. uutl.ntly. ? l.t" 41 ,1 I. III" M" IM-| I i I ,ui ,.t I1. u i ""
W W. BOYD &-100. I I "I'M" IlIIIIIt ".. 1111'11tr.l' 1 .
Managers I 'fl
,
,. "II"'HII"/II 1' IUi O.'K t bI VIM, 'I" I. l : .
In. i .. .
1 i i. "h! mjjU iJlvi' *' y.11.iiK" "(irUI''t U,6 i "i-r.. 'I.' "
... ...,I t t.n.... I > 1- '
-
t t 'I'" i viiii ill :Mini.ili: :' "' ill "pin\, a Dim". IIIL', .: ,*.' '(11"I I I- old.' .. .b.t' 111" llll -.*. ",. ,n 1'1 id{ f f + i11tl11 ,I Ii Il Lumber 'V"

1 ':"ul,, un ,i ", ).: ul ,\' ....1 1" .t, l,/T4' J P. HORBACH.I I I ''' Now ( ,ioixls ,

.. ..."..-/ -.-r-) L..nllr.4..fuL.J......... -_....._..J:>>..L1...!- r CROCKERY III| i\' :'|1:1:\1 i; ',11'v' i KHI 111,11\\ I l I ( \ ( ( I II' .l., I", I ,,.. ''n '1./

.. ,|jinhutlii, .,tt 110. I'\.i\ ilul.l'.n. ,, i.'" ,,, .\ .._: 1 ,' \.rlll.: : / lid' :"oa: ; / : .. i I ,I' .

-rld, | pniil-| tn 1'...''Ie +..I, I I. will 111,01, I linn, 'ilIn ( nun I I'I i ii \ v. \ 'I.l! M-I : LUMBER YARD ,, +
: '" { : C E3 !

I, t IH. ur.rhr.rlb.11"101.1 ; f I 11..I..I'.c, '. I Hi, -Till.' u" l ,. .,,'\. ..., .nt" u-In., pllitM wl hnl, ',I I., It.' '',, 1,1".1., ..1"I"i' I. ,1.111,.,, IN07.; 8PRINQ I MIT.U vi' l III 1.1. I'm I .
,
II I i. i .nt ''H prt| |>nw. ,Li 'liMrli. UIII NA I ., .. ,,. .
.n-jiiH..111 I 1.,1., r. l sun\, (.muni, ii LolluI'lil' "" .1" i t t'I.r I ;nitiln.l' L. "" 'llnl" .1"n I .I I.a' i"II i .. i .,
"I| iiiilLL liklu.mjiiiHlten' 11'MiJln it 'I, I b nun i I.. l I. .1 "it 11' .IIP.tlnu' nl , : 'J iiu" .
11.4.1 i '\ I 4 } .I il t IMI lhuls.nr,,, ,, I.,. lliiitf| II...... M" 'n r N i iV --... 1,11 .i N.' nan .n 411nlldh..r', :mHi.it', ,:

t'tll) '?. h.'VUHttitt. '\1"flIt-hH" ,,, / ,,,d 11111 RiiMi. ,d.| Mimiii'!' 1,1. mul utli... .......ire,. |6'r', II IIM I l.'lTlll I'i' I Ian, nl'.t' V'MUl luiKM-,

I .1 I Inulr\hwl' I R.uiSlur.I' ,' ill.. 'IH.,Illll."ill .. C 1.41\ \ \ IC I. 11.1.)0'1., ," ) I I"IJI !; I., 'IB.PI. 1
I .1 : III. I. II III ln.'v h, |IT.|,, -v|1,10,| I' I MlMHICN'l. \ '! : : l> 'I.: I Ii iv I IM.inbxutIn; ., II\I: 1 IN 'i I

I III.| i'inn: UJ.llnlnwlllld.lallrrlhMfhrl.r" i| .. ,t ti ami" I l.. i" .I t 'iil, n'o'," 911 hlltiili..n' l u'udlr.l .1'1 I II' ''I'' ".... i. 1111|> ,IIlithr1111ufhl| luuj1' 1r.l I ... r., .,. III' '''ill's." .
_. : ,Hi. I I _n e eI '" :', ; ; : ::M r '.I wn 'J Ilalnnr..l; :: .: '
I I I, ntt ,
\i 1ALy} .,4f. & ;n.-.J'1"1I0"i.I'. '"' if ni''' ir oHnnnv inmi. I I Iwhl 1\ Ilil: ia'\: ; ; 1.\\ \11'0:: IIII I / ; 1'j : I I' I i I i.KK 'cI111'111 \ \ i I tit:' ,J ,,I ..,. I"",. xni.

,ilxiiluiiniiitwil, I "In1 Iniiti'l, 'hi1 "m' ) \, ...., .,. ., i .10111, ", i .I'i i I''I"' ,
in '''' loix It n mini" \ uilli' Ilium ll lull iln 'In." 'm nl| .' .. ., M II..' n .
|I. ..1. -. t' *4i.T' ..f *. -r .aI' '**,hn'I',\ .. Mmi-in'i1-. ,i.tiil "I l tli,> hh.tl t mil "1h Cargo; of Ice c 1 ::1: 11:111\:1) : : :" .11i1r: : ,: "' I'iVn'i' .,.I, .'' .. III" I1"1"'v. .ir, !

I ".1.t'( lil\l utln.\ .. mill' I Hi I a"Int. ,in .j'-". IIIININrt.LrdN'IM' 1 1I ,1n.11.N' ,Illhand! ,ill.uh.lx.xu.b,I oipu. "10"t fPU: m FANCY DRY lOfllSIII. ) u, n ,,, :'I: .:., ti' ,n;.: 1 hnYIMl; y :h ,'I :.Inaul.., I.. "

411.4." 1.6|.il,I"." -.. r.. .1 1 I iriitIL t HOUSE FURNISH 1 NO HooD) ::; '\ tt''li'lV' t ; j.lti'f' K.nWu'i'':\ ; M' H I II 1.h', ,
I ,IM l | ,,.', : ,.I, 11,11 .",l,,. .nn, I ., t I I I.t'.1'YniHt
ittyCf.ltV r'l' I,' h 0",1, 10..1.\. \. h.rl..t' 1 "It'0" gill. 1 I \ "':i r. UIlih 1" "11 I I. x1 .'' 1 I alt.Nll' ,l, I'llllUOIIIII, .1, "....,111. I Vi .. 4
F" I \ ( *Uc) naijrtid'I '' lu tttbi dCt. ; ti t\ .t i 1,1 i; II,:,";1..:, m.J",,\ Dm tt fihinm, :.. "t Ir1I.o: ,
.. .
.N4.1 nun ori. ( oM.IIl. niU' > ''abur l ind I. Jnllmi mul llw II' ) MriH I'.
.. ,
.
Mustard
,.
jvitiiUlijl .
n| i .1 III! I1VUn1r'ilr' 1 11 l Ill." I.I.U tti..I.,, I ll.l i < /Mini' n wti I n I 11 n ii.l '" Powd'I, &
.. 1 1 \ \.lVY\UfeV\
i I" ,."lfooIl.1I. ,.''I.MI unini4pil rr... )1..". Ma.nlfllyD,, trlb. .III I I 1111' tb ,' h ? .
,
t tl ., .. I" |. iiiin, ut,' iii.,. I I., ,,, .' I ; I : t':;; t 'f I V -1 |l I)
| ,
M f Kimj! *. (JuoClttY.In\3I., n-iuul'V'l* fI'. UJ. 11. .., iimu.in v\i I." '.k .111.1 Vjiitt : I I .q.frldly.Aala l44 h'A hr1; :lwpnllnn'u '. '
Id Ilii ,
H t rultrlnll : .
{I' MIIMMK r IIMr ft ( lit" m 0101. l. h/' I Rural, iiii'-"u7iV.ri'i'in, ., nil". ; ; > null" .
t ' lI .. .
,
i : n \
''' .i i II i iI.I .
n l ill l"l< 'N llll'l -Ii", i. A. ,lit', .' 'I"'I.' .'IK I I" lt ". ni.l .. I I Ic. : ,
I ", itn'miil" ry .1.< ''ellu ilin I'' .u -M.,11' 1,11.1,1 Ina.ttmndlull' .I I | I
\I H.S.U Slidell Jet! *, '. \ tli. roiK.it. I ,.,; Ind:, Ix" W'.d'. :,|nniliiM.i, ;:| :,>lMi1i:>*
I I, ,
.
lhl lJalR; : I -I' '
.
114 0'\| Hi. j :
'I irt mnun.i ] U .I
i i 'h
|1" | .
|I" ( het. tn,,1"1.1.I I ." d" .n. I II / I I",tt i. i I I"" n.. I '"I I ,v ..1.tl \ "
I 1.-, hl'IIII/IM'tt', r I 1..,"|, I iI.| N 4... tit. mnrHl Hli4| .lifnlmii, ,In. hi a1.| Mm 1 I.... i... ink, round( to the Ton.M. I" INI.' 1.11.1. d. 'llnlliill! > t !Mt 1.I U. "
1 : : \ : '
I., ".t 111' JUU'"' 1..1.10..1.. I. 1' Iwm.' Hit KUIIIIII pt'," I I., .. II.' .. II,i il.l'i, .,ml. ru.b, ..tu1' I I'h.I. I ..NKU.._ ....., oral In. I,. H I,, ,I,,'10. I,,:-.. "oral: iu: I, ih,,, III 1,i-',"..1.,.,"i.li"Hill. "11.,llmlltltllll I.. .,. 1 II., .Hull liiil.l'.i.. ,, Illll."il'"M?. III II I". It. I", ,... .

NiXHl.ll*llt I I. .1......... ".ph.".' ...._ I II I 111' 'It.' Slit .,.' I hl' rt 11(1111 ,, ,
Crt11rM1v ::I" ::t : : : ; : ; lUh1
\ rtM.' n. a 1 II".I 1 -- nl mi.i i"': .I," 'In,;, 'niii, h niTiigntH,. ; Miiim, : '
I'n. tin .\IIi.! leu 1 K.\\ rll'I'.; I ". tndb.ro. tin ,,it..1( \iltibiiily, tu. .m,10 .., i J \ MillKllllllll.,,, ) I'l, 1".'11'" M' ." I" 0'I'I.'' ., vl I runt" IJon tESt'Ciis11 "Pi'Iees, ,

Ill "' I'xXul' ?Mtli, < ,, litW l"," 4l4l.-l' '''W, I ill' 1 I' rgNq/.,.. |plrmw.h.n' h"". ljlJlr.\o.Jl') l ) t lie : : A.I.it| ,Mithlnl,' ;mil, ,:,-mil", .. ,,1" ."a .' ... il 1. .Iln"f' II I "'I'I dII,, ,. I I, ""n "ltd,., ,,, ., I II II"I "I.. ..\I .1.11'\, "It'I'

-- 1l1i..1.", I "i "nlo'rnn tftiol1" QI "..... -, -mteclMilMinii.iitli,, Kiiill, ,linn.1, S ttti I niwiipr.HK.dnii'.tV.ii.f.Vinil.H .o'to( 1 t I I f: I: .. 'h' 1",1"\\ n rnI 'I''I .1..1.I I, II .1111, 'I i i .I i i, 1 .. ..I I .u.,.. ., .. ,
:' : : q, i iby I..h t 1, :, : : tJI. ,, .: ,: ,
Tin IAJM/! .I|. JIt| VV'''"y \ '\r''". "'' ''jlr"'\( I"""' Hutt ,rat, HlNhutg' oJJI..w.. 4..l. ...... ."I"hh'j whluk [he .. .. "".'41 *MIII. ,iw* VI-M, "i.ht "tC,1i. 19,..11' I t I lu.iNII' I I". tl I Ii d.lp.'" ,

."1,-. 1110'11', fAftJuur, ..} II"M! rU' .. wU*.. ',. .t1,,;lt 'Iri.iu.",, ,111., Ln.wi' IYhMn1I' ,, fnl'N' .y\H'' Ikv lAvMUMrll. ry|>,prti in' i*. mnilii ,. br adds., .. Al Ilic (1'It' HakoryM ; Quick' Sala! With Sm"l Profit -I' I. ., ''I .
., .
.. In. nlI." 1 l 1"rl nnild.o. } "... "" a I 1
.III hut ILK: \MI' MMI
uni> i iin
tilII.I111riII' .; '11I1 Il loa.i 10\, nlllA" IIIII- Ure I I. 'Inl 11\ "n i ,i. nl( '1 NI lit ill ,I lit: I:1: \ hlq. 'I ,
huiiiiiii., id.( ,I l,1 I v ,I ,Ilu.. ( "I'ilnt I'"itdi"' I fin. | II ulllio. .1.i ,.I| Hi, rand ,I ti., ,lll- "I,i ii" Mllrillll,,, I !'I it I Ml. V. \ ..ill.MIII ,. I 111 Rlnlh.' .1".
| "
nkiniM ..M.i tin. I mlI. ,i "I.'"t' .l..1 .1 .".d l .-III j "' I I'll? n.I I IIII tt" .", ",,11.1, \1 \ 1 IIt II. '
,'r..' .tiier, |>i iw.' 'ilun l!ufit .'llil' Itwf fr'fi'| I> .> v, I p I '' I' _IUdI'Ih.nl.u' I, G. a :
\. ,i"i< ,II'' I inudbt".Ib| i i 1.\/ .. I,. ,rtiWifi'. fi, (f., ,ut I it t. -'IPl1r.1 ,[h'ltnil1ul16I ] ,, ,
CONFECTIO"eRY'
.
,
.......... .... 1 ""I' I'' { II ,' "" .", .
.tJ'h. IIu'qI .. I'HK AIIX MillM" '' I U', !bat' i i I' '. 1 ".
i 101 1 I., ,! l ilirr.fi. \ ,1. "Mniili ,'t.d, d, ,I. \VATr"Wt '
1,1 I mi' 1 ggxtJJtnd| | ; i '" \ [ :
1 .
) In nlth .1 vet' |I.'1 n < > Mia 19iiturill. 1.I"I / I.ir{ UVjf/j./ 'rA1t1
n..d' '''''\11''.. si1L I wd dgl..I" It"A. SJJNR :
,, i i.i .Ip| | ''n i i IIerintlnllCdNillNIii." ,,,, "| l lI h i iV i art' ,( hf I IIU.'if' ;, r, I if IT t\t\ If fill..iMi'Ahiii 1 I I IG
,1"r" i, "' 11\1"'I"Ik>'" "t St ; ,$ y Uttit., 11.1, i eh.< *I .d i.t1 1 "H-ll'i- O'F CHARGE \ \ l J \UE \\It.' *iinifi''<.iu.ttii.i: ( "ii i I ,, ... r.
I II.' .In Nt Illlpl 1Itf" ""I1\IqrIfhII' { <1 II}; 'IIP'Ih' ; wJH/ I ; .. JFREE > r\ mil I lc ri'rtitfiiln" thif thiWir' I ;,,1'
; 'd'.1')1.\.r, : 11 l* k IM 1l"I''l't It. M'.MVIl ( 41"l. /VM +1llt 1 i \ / :
,,,, ,, '! : I. I J ... Rr, n 1h.> m.1n, nf ,if1 .' "'1 ,..

,1. 11"1", -'I.IJI! i i.I 11 mJl, .I., r- till 1,111. I I.IVI I.. lu.t.-' : l\lv. (1"XnirrlnlMiriT. iiui 'I6,. .Idnx,, III' ,dl' Nh'ttI, t,, 'I.I II. ,II .. I| 1 I''" I I'I .'.; ,; :. ..? : .:0..'t"Ilfiyd :'Y : Mkl""); i'OH''clu: ;N1' hilt flohl dill, Silver! Watoli! ,

| IhNhbl,41111 ,nl\ i.rpfiiu" II liiuii-tii,,, 1(4( 1'iiini,,; IIM 1 ''I..., ,InIII i 1"1'. | |''.|n''i,-'dIlrt' .,1, Im.i. '. I ',. "II.!, I 1'1 h1,. dt" '.I,''t .,IIIIUI, nd" 1 .1 i 1 1 .' ,
'
''II" -, iiu : ltwli; -1' .I i [ 0 1 I I 'I, ,
G .I "it .l 1'
,,.. ill Nan, dud,, "d |pllnriph', | "f llll,.rll Inutllfill li'iii- I 1.,1| |p.I |1" "I. n daIn 'I' -i ulit.i I llnivlll I I ',Ins' ,n5 !f ."I
I K'i'i I 'I I Uw-iMllI itiiil t ,IMI, I 1'iil'h't '.," k-vliu ilt.ill ) ,imU, n niv' IIHV l lui "n". I "", V v.H"l', I1I. I "I' MII.Y ,ll.'iHT.Itll'f"' :, : ". ,. o. ..1'1'' I ',. I.. n. r .
1.11 '
'oTl-.M.I I 'J4. 4t tJ'alfsA.rlj." .( .*.-. *."4 Ull'l.iuil I Itr..eh/l-e "..ntli*. O'l.U' i.p.1 I vP "I'V I It.' I ; ,I'eQ' ( llllttct.IM1',. t ', ; rf ,it,, .;It,,, 0'' t ,p, u. .
4
\\ tin. .uln ri-n i n. IIIT ,in hI"t ,,, ii i'ili! I Inipn1 t. ". I I. 'Ilif I IN, ,. "A. .' al, I.. MN.N _
up" I I. i I' i 14 $9lttfl4 1 ". V't .' Y* Mttt1111' 1 milf fiJ' .HM i >' | ip| nil'' *" ll 1.1 ".I..t I' W .
: _
I, 'tar I'lilMmtr, |1.,1' rli." iilnMi, |lm.inw- TI''i- I i-.niv-' > fur tin nlitiin ninl., l ,irli.iuwill| \ ,I.I I.. .ta41x4Ihr I pf-irl' ').!!, }, 1.h& ., it' "til.. ftrctfil' \ .h Ct. _"i"_''P.

I.1 ,,. n K no wUirr huU.thic,, in Kai lily' lif...rtx ''I (1.ndw ,I. ,1, in i ,iti-t, ,nut, open| niiiii,,.. t 'I I 'lit1 nip.) tl ,"tud.pnadudonnnl..uthhnhrn,In il|,,h till'' 'ti< In.''I-) i' I' t > I,. *i I, *'..I i I i, 'n'Ml
,in, ( ii| ">l itiitiFiiuniinHMnf" 'inv inn I .Mat IIIM ,it.i,,.1. ,,u. ..'i.li. ...11I ,...l H.r Its .int., lilnir I r'Itfvl1r.11s1II. ",i tiliii ii iiiilin'' i 1 I"1 I ,L.I.,. I I l.'l: I Mli ,MH l I 1.111 I\t.. "

h6 I .... I ,ad. ....."lot".I..r. .u.1, .i ,ii.-.in./: I'Mili- "i-i', H' i''' n i. b.I i "i ir1i. ;1'' .\ i.-1' ,.k tv'f Mrl''" 'uiI I". 'v l ( l l. 1}hall 1.11 l I I 11111111 1 "o / uitoci.WIIOLKSALK .

_. ,/, lit, l..lli'rli. will\ In ilmwii" 'm |puhh.> ., I I II t 10 i r, 11",7 limit, nill IU.1111 i,plnl l I -. \ ,rail M 1'I I.>, I I.., ?'. .' .1...,. 'u" billvl. ,I'I l"I -.ill, Uklttl, llA I 6 '"II i. ,M>"ilIt MM'.,.n. I 1., ''tl'I.I rrr. 'rid r'i "t m '
i f
1"
I I'll. to. I 111'11\:1 i i ': ran ..Sul.I' U, W-'I I "n.\ -. 1 ? 11t/II; t I 1 Ity1 n I 'I."i.; .,u. I' .1 11'I) TruJ\J..L: ; : ,1. tat., A1111iI'dH/ AV
.
it' :M-ii.i.i) i: ,7' :! t\\
MU Illlii 1 I i t tiiixi Ia.i II .I l lu.l.1.I nl" imii ill Ihr' ''I".,\" 1U1w1. ,;.t .f ita .. ,,. .il 1 l t 'i4t" .' ,. Jt fiT
luunnll \ I lyh ; ,1' .1. ill .1.1I '
.
Jt 4 I I.I Untaly
.. x' */ ,t ; W .,J ,. t'.I.\I
h : IAMore 1Omt
., ;"rii-"U' "t .. ( \
u" rrr N .rxl, J Iluh In'gnnnh/tr.: 11 n*> lolPin I il4, hrtVrrft) | I in I -j >. l ?i .j'I' I "'nt "j' ,

n..llnl I anti. ;,,, in "luiiit''lil' .' 'Irntii. 'tin' Nurili :trot, ,, -n. .,id! .Iruwlny.llit| I't| ; n |I... .i ,tl I.,, l h. xl'" I.' '" ,I. III XIHIHI' III' ( III"I1-" "i "" ." ., IL.I. JUST RECEIVED GILNQR }.OUSE II/I. .\.'... rvi" "ui 11." 4" phI (

1"I Ilp'JtA,,, Ile' ::111.1" ( ofrl rdiki,. \ .1, I II
# l 111I"h.
'I "UAI.I.IK'H: COIINKK.1fttii )
II"'I. I- III'! IM'II 'I' 'III"I .d 01. .
'I|. \ I rut' I"P."(", .I, III i nlll I |lini,| | III' l.lli'ISi\ | 'III ..null Orphan* Mumr I In I"IM- I III". II. .tI 'Pi t i Y MllC")iy i \t11t't/'J\ / ; AND
\,1. : I",1 htl.,,', I. III" Hi, I ,I'l, t.i i > ILiiii-, (,ilii'ii( ahdndxl' 'II .1I' \ tkiitiviiii' ''' lnN I II, 'III'"HI Till |1'1.| |'III1'II.ill||||' || i is llilll Ill,.t Inn t \ 1"\ ll ULMV.. KM., t 11h.lxt", ., 'II' ,:. .. ; :.
I It
....11.1.. 'i' 'J l I l"'nit iU, L.Nr4r 'I .
.1 lillI"I i" \\boill CI'h' r ..1.1., .. I I. Iw ,1 N! If. "''t I 10. ('. ."' ''oK I..1, ..I /Ii, II W.1 / I'A iJ ruriiif, 4't','' alt I- \UI'n; i IJI..It r ; ."":.

1 .In "n "n ,i ilnv-, 'lii'l .in ,Hill, ,t! v ,Iln IM ''in 111 1 1 r. 'i.i'inlh tillerIhi. tint.. 5i i I IY,; t ''"I.1.'ti1' t tl t I 1 4'' BA 'i'1MO11U:, CMRYLAU..1 Gin ooxamnnw, .
'I' 1 .
I .I"". .,I' I.Q..d.H, ; l I M41 i : ..uI IU. }. l ........".....n l.i>llrr...., i' "i" ,, '' In'. fViuliH., ,, ,:! \ \: j \ .ii., ? "..Id., ,i',,,0 ,It .. .' is I u "I

.l.1." .". .I dl..a.WM.1.U, Rrdn' '.rtI I I I. ih. '.unit,' nl I 11!,, '. MAMiMr: nhi'111Y5' 50 Barrels J ,d. I. ,,Ihnt, J .1'' ll,. I 1.1,1. 1,1, ,. II Il' LIQUORS W
1 "" trqd'J ., JTliECO KIKKLAND Proprinlork.' .
Whisky. + 'I
t I.
3 INE9.
'
I ",n''I', 1. 'nun, nJ i" )inutt.l' "114lip; /Islui-* IIHMk atliI., .iii'.l MI eh.rll.ri'NI, | I. ,,i ,.10" I.I 10. I \ i -.1"". t.I4 114. \t'n'V lariaU ., 1'1+ll.l I | MBM.II, I I'i MI, WiiHUnULji' i tf' ,\11111\ -M i.. tl. I & .
Cin'f: II"I\ I I, ,III.* inllii, will, 'l.mi' .u Th' .0.0,11I..1.. <'fe .. .. I IIt1- : < aUw,
t ; '
i" -I i ] | 'IH1.I Ant( fifiV" |" a'+, i ii hlliRrl' + 'A Nh/.t r M. i M .1 I ,...,, ..1 I. I utln.tdnl, "III I.nu' i -v.i "I l irf ui I"\
|h.. Hill, )b., ill. two I Ml,! Mill', nt I ItlllllU, fi.'or lH :lit ,: ., : III ., I ,
"i In .1 I ,'i.I i YlaIAA.' .. ntMu I Ii "'r. ,unklc-! J : re I "I 'I.' p| ('h IllVll I Sal I FVMRY; SATURDAY. "
i, il-", 'tiitili'(i ,"i'' "i')" ,MiiHiirtrin,' ..I.Imirn rnmmii 1\ 'MultiQROCLRIES fi'l"' ,. i I. lull ly ., "li 1f' 1 'T" IV" Ill' )
,Ml, ,. Mi wL.tth.wn'1tl.p.> ,. | 'll |I' Ill i I ,,1 I nul ', .1 'It' I I1 .
|| WMCIIWIKI to..... ; .\ .1' ,, ,.,, Ii ,,hh I, ..
|I'.I. will itav. MI (In iHiur putt l inliiulvttii. I t.I 1.II. "llll III. I 1 I l |" "II' I 'HI." 1.1
." v l' ." inrtiWint".\ 'ATill'tttViiiriinrs, i vi rt t I\ ".. ,' rwnii ,1..d i i i iTV l .'' 'I'-MI-I. ii, S'I .
? 1"' uiU' 'IM ntiuu nu4' Hi li ii'J| |H''liiiiilKlMt.'t ; : f* .
,. ilwln'.t, irn.l.'. .,nt \\ill ihiy i'\'n InI. *.*- "' '' ,1. L.dpf'. ,, I .J l.niA.. \ oIdt. t' : : ,,.., IN l .. ..J'.J'I I UN HM '.MM, ,m"i>i HiI ; .M N11 i,. The Ladies of"Tallahassee 4
"IJoI.; . ...1 -I l i I I., rotI..a" vim' .
i ,
1
I., .1.. .i |T.H l Ni.Nr-I"nllthdrl! I'mllfll' -. ,I, tmKm\ ml-, f V .' A iiiMirxril ; : ,. t: ".. ,., &..\., "ItI ,. ALWAYS ON 'III.,. t,.1.",,It", ,., I . till 1 ., .' ,.

,i '''|1'1.11[ tltfirnu n .I'l.inUtlkriiF- \\illlli< I I' llnli\i|| II. \-.iii', I 1\ -I 1. ,'I" I HAN i ''? ". 1- r .?.., : ..1..
.
,. ,. I Ittl.c.. .. M.I.H- \.nl| It I ll.I ; ,I" ,I" ,.: MU
I MM ntiii rH 1 1 i I iinr" lin .k T IK* .HI Hull tin it 'utd..r' A n n Hniw, 'I MRS. C. A. LAM 'I 1. ,llll ,, .-

'|p'| < .It ,111, lllil.lv Illll' .,- ''III' '.! Irnr I, 'ill 1,1.III., etaun.tk,, I ., .",... I 1'1:1': ',"-.II I I lllCAN '' CEO. DAMON'S At ".I, I 'I, ,
BERLACK/ II
'\I'' l..f'r" --'- ""' .Hfff\liMiHilu" ."' 4l > IRa? *'V ,.. HER Diuss Maker and Milliner I'l.v i.t I

f/lJJ: : : It IPf'H.! I U 11. i 1 11JIG. r4"i. utii .4 (".' "I' r"".tl'i'' "* "' of. 'M/IH ,,.". H 'I'I If.MTl. UK.:STORK; ( ) :" '' i. "r".\0'' "' t.
+ nv i l "'iv i .1 { ,
\ -l'I., I 'I.M.Mil'.II 'l e.\1 .\ 1111 Io"d I II.I .. .. .. \: Apr111;, 11 J.\ v* ;f\t J' flI' uo11onoor. ...., "ll"'u',1, \, 'I 11.1, I h, c
.
". ,II, I,I .ll'l' III", 1'1'1| I | Ml I III'.' I.I f.nlril n1 7.rhrr. 1 T.II. LAIiOE SUPPLY OF MATTRESSES 31or t f'I.' II '1 I, I I .I I ". I I Iillincn 111'd (Hoot S.
bM r, I' Ai 1"1 t mni .I//-/.II \I i in v-') i I. i ijiili\" : I _
I n i mi' in"i Iii litur, I4.N Mil-, 'f..II11.1, i iil ''Slit
,. i I' i'I'| i mul I, 'MI' ll IN iMililiintinyil I'll. ii'.n lilt"I 1 |pnblit' .r6nul. nl' ilu I-1""', .I r,, ;/ 'I( /"/,? ;./ -. .ALL _I>I:.. 1 l i i. ((4 *..d.i 'i I Il ,M i < no.l > 1' .

,
"".111. u. 1a61.nuu.uultl"of' "| '..% 'II \ i ,r I. III" I l I I .
"i i III'
/ "rhI -
.11I'y I
.
I Li. I'
"I l :In '\"" '" I It '" :,: ktJiu..., "I.wh.ll. ki.I.I mi, ..... .*.! in' r.. Myth 1 K 1..ii n... t n-J i MI I .. "I'I'llMI'l" 1 111'I I II ,I" '. IA1.K I IlaHI.11 I'K 'I'1.1.11'-I I l I 1 .. I 'hn
II I M li "
I.."r t'.1 1 .t.tN' | n'" t. Melt pII. .
I Idr ..'u I :I I IIT Ii I .. nx"dnt. tp| '
I i t..,. ul, i .1"| "ilnn' ,ili.in.'li, ,,: ni ,inm f 1".0111 u I Il'.nl. Kitii; '' I. I.n1 I ,v I I '. U I.... I I I, I .
6..1'. .f". '. .
,
1 1nwN11r h nl lI Bllir'il. I "it 1 I nlmi' ; .. ''', M'IO'. -,,1\ ri.pu, .,. .t" il I i 'I.t1: itiA. '" iiliil,., ''I i !1. I I I ,. ti..., .... ,. wit' rt," rN.1M ',.'. 1\iI 1 1':1: : I .1"1'' ". 'J""

I ,.. ..Ii. ,th"it II ,UI.M I III' I I...'' 1' ". ". IM "n >"tilt I. II I I CvHMMlMM lu .tw Iw. ..l ID I .N/btkar/ *. ml I' III !I., .H''" ", ,,11..11., I.U I III,I dltd o. pIL,1 Ice l l n nice 1 hI.1! i tlJ\1 0'I I 1 1'1 I I'I
| r-dt-un.li.'H. .1" tin feme ,lulu, 1.t. K .,.P' 11111" ., .. ,
> |II| I J !I.< t I. .1.i ,I'-' 'H"'tt! ** 'I' 1 I s'M/x.ati.I." uol "h all II I1 _" 11,1 .
I'' ,"tYIt", rail(, I / 'e' t.I "" ,
IffinirT Ttifii'in" In tli |\t',4..I.. VM I I'iii'| i I' room: 11 .II' 'f" 1
,
Ie"i I iii i '" ||" I'll-' i t |lt.> ', ,|In'|l ', ll .llli tMiiralul ', "tlti. I vi ,| .I I'' I I- 1'1 I vl 1 111
All |i h'i-'(.' t a'lNMl' h .IYId' I t1 t ""HI I uiliitl t.r. > 11"\1"I \ ,. .. ,_ > .iiih> .tw.hl'.I' : M.Vt iiiNilv- t'r. .' 'Ii'tI1; J. ., lft'.) 1.aa1
i I ii'ii,,* ui, (' I'I'I. ,.h /Nad.f.t'.aadty/Ih. I .. ..4 1, "I I I I.tlh'n, ,, ;Iht .'N.uI ,
''''' I" IiA/lw" 1 k'l-Miinr Wui III.. I' 11 .. "I.
... l''II' Yw. 'I. Ih..lo. n II," *. 1.f .4 fIMI .....\ IIAMS
.\t"WI'"", .. ,'. .. Law UACQNy1114Y,11LL1).
M ItI ..It lllilii tin lllnlti.nl\ tin I "l 1 < I IIIYIYa.IuR Auonwy at and Law'g"nt. ., t)
..... .. .. : *. M.ryuMil h.rNII1wNIrl. .. .. .; \ \" I ( 4W.MIH .l i* ..1' MlI ,. .
.I.hI'
.hl .. ... ,, I'M.nn .. "rj r.-il thN Ilii .old .4 l l I li-t 1 s. t II Mll'llll. Ildlh,. .1.1. .111 III': 1.t. Mk.
', ,.mlNiIf wp'h inNn.linn" ." ftr'" (nrt- I.... ,,, I 11 Mi.l, III, .- "|,; t /
/aLI h th d t tin' Int.n l II." nf it" I Imit' T
> *
II: ,r' I ntl1 I. I I' I7 "t .. ,.IIII., .,, ".' ,, kM., .wwd li .. ,
>uf''Hk't' bdhw JIIM r
I 111..1 1t| ,,,1 ,Ind, "irt.liriyt4| | Ir. atplt.iy.hd1 ..1tl.., ,... "' 1ro.IJ1 '11'1 Sly"N I I. 1'1)' t' .:' :1\" n.. nilt.MNDJXA ru>lIIA.(! NATIONAL HOTEL iti .i I ,I.
I ,MI,, IIIIlLlk'l WU/lii JIM JHH-I .): .,..........a4.l.ll' ...1Mww1t..dei. .," ,. IntI L.N,4.'n.. i mul., I I. ,, i juwUUHM, I.I..b' I 1
nil 'llitil 'itn.ll. i .1 ilLlkuwv! I" .. M.i' ..
iili.n, -* J"t..a..idIll..I. Ivi-fl!"], nrr alibi mil (brit ,.J| -ai'l, I nut il I n.,. l !I" t .. ; .
ur 1'4 ", 10. UI* >< til \* .u'ln' < a'' Rtt f tp' bdL will, Mm and Uir. .....>i. ',| | li' "I "11 "t. Iwl4iiiKt I ,,1' .i II... I..' ''p l >..I .HI, ., .. ,I..1. .! .f11, i iIk .. 11tJltl.t.
""III'' I Ih, In ,th I iin' ,to. mill, I i. ., .A.I'i I .'' it" .. t itr' "' II" J"' L I "I I '' '.. t ,. 1 .

II... |1..11, '. ll'IVl I- llM.III' I I'., /14.1) | II||. .11 l| light' -- IL.M'K Ik. .r.az. -* TKwit ,ifcr Fr.N", 'I;l r, I' 1.:1iathI I Iiot( ( I E.: tiif11Y\III.; ; ; \ s M' 1P111 'I'\ .
IttUI.F. ( : 411"< > TIIK ; -, Jllrt llul' lnd.h'. ill''.1, ab.'I,II_ I I .II."
'plW' ''''''. thattlnallliIIW'' / "Vr 4' r ....... Ml' ,. r\ ,la..' N a 1 r NbRJW) ; CO. .
.. Yrk.t.rtfT . ,, e : \1" NI/LM.1 I hllMVr S. I IMi. J ..In.. t I Ml ..
l>i-llll'I IvlliiH il1 ,HII' 'in VII COOp. "' j L'4u.1..b| Ihcil I I Lt. | t n> u't I i. .1 I IM 111 x'jl' .\

I II.,' ., K 111..' II .**? .|.wu' ,V II (.In > |."". II \ : t tl I nurt..,... ./B.*.n .tr.....pfIt." -'t.*.rwl. ''....*..Mtilbli '.. .*V : GEORGIA HI "LOLL M 'I' ""t'l 'K""O\ I I ,.,$ \\ 0 Vi VV \ "Y. Vi \, o '''t' f: ilk UljllrIY lIAEsig11eU'tl

"'i, 'Hu ''r '10 'I. ', I'I ,III,, tin.' l- II, t. at 4.rjll.l.ri.1PbNplI .. .. .4.. ,........-..f' "t'(1'( ( 'AVANAil L JOTV '! 1'. | .1 I NKIMk.Comml&iion Notice

Hi 1 Ihr>l,.. "t hm .fuyr, tin1 ..llilll" wpll.dytu| | / > Etll\ I 1 a r..' .' .1.1" Ii 1 h.l" 1' 9. LailW 1" ". ,at; t ". "UIRA.rTTM0 W. it WILTBERQER. \ 1 1 H, rroprievr., t .. I i]

i .UK. ...,,v ,vj I .40'. I L i ijft ., t :. N I Pop'tr. I, Apr.l.t., iw! ,; I- v' ''Morcha i tt M I'1111'1 .l, \ "t.U, .II.\t.( i n .B 'IK.'I apf,,| ulntra| ,

i 1.I/h.J.aI. "". I. i kt.'kUuiu. ) .. .. -' .. ,a i ,< h/ ''alfd i la >Ti,i'i'. r.r t ,IJ, ;1
twai II.N'.ub' 'INiiaL.. 11.511 nul f l4 .K t> p 'AI.'" ( )( ) E ( 1\ I NO IN:i Mitt h Wliinf.fl : i' i I Hi him > 1 '. 11. |HllllU'Ht .

"WiJ. ...,....l
(M.Tili-lii.i.+ i I. rim ui la. 1 Inn Imbrl'Ib.. |I' .1 I u t411 *, t \ fcXlH\. I'I.I "I, 'I. 1 I 'I''HK 11Unt11 I !,I 1 1 ii.i nun vuii, t
'
., ,
i iMI IIII I I ,I. .
,
: '* | VI M.V>' I4CH.KI'' 'M' J" ii -. i I.I'. .. .. I. II"T. 11.\ I III'f. I
IVan1''' 'rut "H.I I4ae/qh/ i c' ;/c.. I I.1 l \ 16.n I.l .. .1... ii,. I I ) ,: i jlli I I t \ 1'I.' .* ,.. ,
.. r I f CJv<<: "",* ..hM* Z4 p... Iii' .1.UlutJ I .J 0. ? .. "n I II itI ) a'\11 i I. !. I .I/ :I I..:
.1 hLr ,
alb II" I'. au 7ufiniriril, POkT.BJ.F.SIr h t 1 I <* I1. I i I .f ty IIr.' "I I .it ii. if 1 A : !' ;' ,
ufft .
'' t < : YI> \ I -1'IIII.K I I I JI|',' I I ".", i .1,1.nil.I\ I u I.. 10 paN 1 ''t I
'n .n' iiu''' (l.'hunlfLLtIlfull.' u. .U-ti. r .' ,,iin < I.M..I u.i,1.1" i ... ..*' .. I I I I..' q.fn..1' i fi ''.t'H rnj .. l ,ii'4r'
1 v1"i II. i |r: i., 'hl. -""J' ti-i In i.ir *tlVlMI'" IJ w Ml M'l.l, 11.. .. OJM If'***! STEAM ENGINES t I. ..,.. ,. W1'ittJ; ,UI' IUUAH '. .
ellt. .
I 6'.,'-e.. N.I. i "I'hi', .11121' i nilif, *,. %. REMOVAL .itf) ) 114 .''',o"'. .,'' < ". I "

'c. ,..pllt! I I.. (.". ., !MU ,4.kfl4.. >< flUi >>** .\aU 1/111,1.1x.:/ ; ,4 11J K.I i"i '.1. i: .i 1'1.\ ... J '
-- i ir! want,l '., phf1.w .MA4wt+ H.N. a ,_. I P. i 'il Mv'|'.1 t-M I jui" .11. '"! "M..I-. I I'Ill'" L1' '1'' ISt14t f I .nth t .. I fl I Alri' .
I 1) I"'t 'I' I I'
., '" ....t. I .:., Lr I\ 1 j. I I .
). : :
rte" ,. ...:' U4p "rr? orl't.'tL; v r.' tpaiwur.4Ih.tlLkl Ii .NI.W.: ..' u IC..Ir : "Iti'till.;: ;, 1 r' l .k II| I Mlut N41In.dJ I '" '" I I '. .". '' I .. ', ...',. t '" .Ir.. .
.ud! fi I > glwae '\ a aWNH1.ta.h11.'a.r I air lt Mwk. <. "' *' r'' *....t' '' 5. /a.q: I ''I .
". I t NI.YbM\ i.o1.1. 11v1i.. AVIt ... .!oi f rat. if I.:...-'tbart, >. .'t .Ui VI N 4.. I.K W ..I...". o t.dll 1 (al5.Ids! < ," r I W. n I I A'i.' fit' ,1. I i I,,

'O t'. t.\ +eptt.,"..',....,. t "!1ft": "'.:' ,ipI N .-. I I"; .1y. Hull r..1d.fWnnar i-idU4fc.il 11I1t.VUt11kk! : LU:11Di T t I1'1, 1.1' I. I I

t.... ia'lll'i .,,' .. .._. I r.-.vH-, I
If' --, JaId /yin, W ;.V.. AY ,. \
NI "I.U" .
I...n. ..ia ..i.., '1.... L..1 .: rt'III' i r to Elrlbo: I 1) ,:UM''vIt.' ..... l.jai l.rl t. .,",-1 I Sifi ''I' I II I If', I J nwd." -' ,. I 1M 'tpn'' .. t /aa a r f .

i. i, !' ,*, ,}1:.lLr ..n .rTI. I & r. ttu .. .I i .,1 .t .., ,'IV ,MIII i '. .-' Ii1I1r.Li.t.tnwl.xl' .
:
ytA'tA 1A Notice Sboo ,
JtYM I to .
liar I II ,
l1tI 4 ,. .I. ... II I II.Iia.t: I l'" pl .1. .,.,<
...?,*>.,.*;;; l' Hi"%. "I .i- .J / .
ri.ipl ... *. 1 M' ,. .At II.n
ti.,1 : I .) .|C1>.' i .14! *.1.>" Irti'l.-, I. i... ... l .f. 't. .f 'h't t 'a \ I
"'.... ..\ MMift I, vb.... "If' t-'tf'I' ". "II,, hNtlalNry ti' 111'.18,1.w I 1.1. ... "lib'" ''w ..... 'tUM 1IV ..It I l.t.rb, '.. / k -I". IM JTUHtfii i M4jr.( 1 uw.r iH.k KM., I'i .I Ili } tt lIt..I4JIf11I jl.\,

.. "Ir.ilalrpl.l.i & .. ""' It rr'd! I I y I. ....t1 1.1NI/j. 'F. .? 1 r I *> ., .n HdiU.t .1. i'. ItMllirJ' .it1.
I' (nrll.ar.1p ...arpti al.tl" i" '\ ,. 101' ...; _. t \J it i tJ ,
% ....-.t-t.. .1 cil6in' -." il.t. fc" 1 II. to ..dIIk I I l.ill \ .1 ( .' I pi 11 'lh

pIIr7.pyr.,4a'Iqt. ( 4f'e .Lb! '.4tc. ;r. .tr i ...... '.yL i + I 1. .u \.HJ White r1'j. .i 11, ..
y.; Ak "IM' '' '. I1111 I 1"j i i."t 4 t 4IVI/ $+: i t.I I 'I. II, (mMM. I .u. "
.
\o1't. '
''''. ....w I / 1 '.1 i 'I 1 "ultu.Jro,.n."',. unL.'. .I.II I IV llll >| .. 6,04 ;. ..
Af I"\\ .
.
V.W.F.: I 1' ,
H .t.-fr ..I.' p .< | | 1- >
'
ri-iuni' \1.- n It ;. It '" I' .' .". earM I ., .. pet. .t. Is r' ,., ., '1 '.1 .. t
iL I"
KlithlSI ( .
Ii' .. .. :'f .
"
'I Ili> '. "I' t. 1.\.t 1 ; >' p.! .1.t ? ..1.1 .::1.

-.. ; I. .. .

I

II

t I
1 ,, 1
_
.. (" < : _- '2
ri
""J .' ."- -- -- -- >-.
-- .-.. -""
r

.......-........ "...
... ... ... ,' ._ ." .. .. .-. .. H i .. "

BEMI-WEEKLY SENTINEL, ?allahaoocr, !)! ;\\rh'utitmtnb.> f I '.Iu\"h 3I1ntthtu\fnl.\ j.H'muu'4 c\\\uti.tmcnts.(\ : ianatt.\Il'l'. Advertisement& : r nricnnah df"tifmtbt i ( _... ;..

", .raAfLttiIRAL .1 :. ._.: ... ..:. -' 1l.. IS..0A.u.-- L. r. ._A.. .. . -- "'!.1Oo.A

TLrn( \ '", MURMM: : .. M\, (il.ttfNKtTtl (l"l\j' I r. 1.31.1 : WM U U UILUII ifYMA, I\I'u' I
GREGORY & ARCHER : '\1T \w L

rilr.i 11.11 -- -18Gr SPRINGCLOTHING.ISSi.L. \11J I I [ GRAND OPENING MILLAR &: CO., I IGODual


r. ,1.,,", M.", ... tl nx./A10, .
... \Vllol.lAI\ I I IDRUGGIST Commission Morchao1S.Lu
""" '" .
rur.I
Iwb/r( .':=./"'!le....' f ) ,I''
.
.
n.eIS: III Ir "

'.....i frm "ffnm"""II"I hnwrni'lh-. ,,nhrn"'sfthlPA, mall1" .1' ,rI //HITA: <

1 Our I ow 1I Mrtl.mllhnnii plUnwr, rIII.AI rkrr*,101.'on* .Ihr fnot i 9w'' m.nt dell1 ki"."."wmnnnWklkj Ilir.':.II. hi..ml IpNI,mw."!lii.A.m- i.n..'mik ; : SPKINii{ ( : S I'\IM\J II : itOJ( () )) COACH FINDINGS, HAIR,


.* .Imkrrt. then pAwlnd.1., AT THE OLD STAND, t
11 11111h.( ... b.nPAth Ihr ma, C J 1 A',IIII'ItlEt Moss Wastef
,
'I 1.IK ..It"t/W'!: ,tnt/IA/Nar1/A4 .idnllvl4ul': I '. A -r I

... I 1 : n.oWD; A MHUf AND ""U. I INtock IlRt1YD Irr4UI'.tI.I'f I
B'Hrilli Ihr MTO 'Inliinlli'. th. I t; ;Po \ ,, \ \ '\I\.a\' '' ,
I... .1I..ln. I........ "' u.
V.. Mo' rhr tn.l>M..nlllnKf'ae.. .. I JOHtfSOH'S.Now
.\1 iMrntlnRaR" ,IIM. rranmi moon4 ,ttY.Aw Clothing, KIRKSEY :
\ .'Indftitaf\ Ikr' .hutln* b 1.I. Il. ,11DE&ttGS;\ Axle Grease Varnish\
Nrr .wi- RIO, lirluhtrr Ml''''h.. rl''"" I ,
.
.
Itark rtn Hint null tKn, >' Mm-rl'"inin Wtirt' Ikrf ij t.l W.I., ., .! llrull' f\ ,
....pr|1C thr ynnn' I Tunl tim* .. .. _- I'AIN'IV.MII1I I I.I Alt./
1.. ncrk tla.hadae. l rmw the brroplt0nuq .. FULL ASSORTMENT N )K: W YORK I1 t K: U: h; :M I -
.knUow' .umi r uf iho' ntn i. : :

ik Ifijrmknlllmf tkf fnw.nrufvth t : :I,phiIn _. MUMfcrlfir. ocf **mil*. sad I..' Mtiiinl. ii)."t 1.', Hl1l'Intl: /. ) 1'P I"UUt.
.I ,.. c.",... Ilr.,MI* 11I11I Ant.nh.r It.,,,.. rllhrr 4'n'II on Hand and Daily Arriving
.
m4w1A.MM1" ,dpPIhrfdpyq J'' 1 1 1 :,
MI.I'K' 1 IM.-I < !111,111.,11.1. tU I\ Atl If uN IUM1): Mill fuH 'AI! AT

1 IwMhtBff' liu MnmA iw, rnrlli in MtrnHl ltn rt.fNHVllk >.i ., Pure Drugs IIKIDTA- UMM.n\V. riH.| | :H'UMMDloi'K\ ) ; ) ..t'I ,'IM.fIIIlhlc Ho(, .. l* InHy Imt-ehtllcll; I,
..
ill4 .1NwIb1 r' 114 111011.TbM ,
'
_. ,., nmMIn Inrt'T.euntilinkufnilkindauf, : LOWEST ASH) PRICES I
\ IMM ..-.rj(of 4tM.welyd Ikn ...i.'.i.WkU r.pa' lion Ut Congrww and 7a JnliHivHtfl...,, French and Kngllch t'relh from tin.- (In.. ; ;, i ,

drtn/ std 4rm\/ the liuryini. ; '"0'Iturwllt.tlalt '. :;
"f"'h 111111.11, ".\V.\'oiS.\IIII.IIII.I.\:' : IOt'1.1I 0\1111"1" "l'lI' Jun sl\ "huu..1::

II.Hr' rod.lirrtrA Iklfl M the reed, full, ,limit. MEDICINES : CHEMICALS M.rcl l 1..7.. :.1. rOnEIII( \ A\lL\ JIUJIlilMlti n flOODS :
Tk. b", Ilaw.r0 K.y .1 LIIIIItV rvi Ii "ma Iwilr" I.Hllilillr ._It." .4 --1"'f.xeI4i44 'I el' E; t : F1lEU; I EII; : ; IMU Celebrated Axle Grease.
kBrH. : dt IIUiiii kiiunTrl I. J, ............, ..q. .YI0T N. RJML'.... ,
wnii t"h: thr ni.. .... .. '
K\l. Hlrmunr. 'I u.oo.Jni..t1. I A'f.IIVIMh .. t""" '" Jrl'. "ullk:. .N ni mil, Mil--HIM: 1 i ",:"I I I', i -I 4 i I"''thing.! 'Hunlwim'!!" \\ ."III I !(h.rFHFi. Lr.dliiK M.n h.m.. 0,4lull, aa.4UD.
--
'T"HD-'I' L. J. QOILMABTIN & GO, mnl, \\ 111:0, :in, 'In. I '" ', > ,r' f'1'i'T' -. .1t.\ 5,1. I Onto ol HnvunmhA.

--,,- 1 A Miinll l..i\ lit' III t.ISllh.. *\ ;': : i 'I l. .,' N''',' V..iM I.r; t .

I .,A.A.t.f i ,,, tMeoMe MIN lill--III-\': ;: Itl'f'11'.U.!: dllrruf" "' ,,1.\. I _April 1 to I1 "_ Mao. .isA _
........,.. ...' ...rt'. *"J ) ; oil.*, VAKMSII( .. .au0.n.a i ...tau., I 1'1",
'.. pk COTTON FACTORS I ""*. ArliMlh" Mntutialp. TtirptDttne, Atfnnrtt 1'111'1'111"1" ill ii! \\I'IIIt.I till, ) i L III'L'' '' 0 r. 11L0I
III.IIIrllh t .t4a. t '1.'I\ i .
: .
. .
.. .
:tr. .... .
,,_.. aM .... ,Raw Sell\ (1..II'un' V imlow II. ul 4wM**4" I
I ,.
Wllb tk'' a.lt/nyqI.f/' .will A ,. wi.Ml" UKmirlcin Irk" 1 Tidiit, Vrdlrlnw1Wa1.PnrulInn.nlIAlunnflrluIWn.Iyupur.aA.. Examine our Comnlrlu' Stock I .1.l 1I IIA04\It It tcu.t
I IG :
Ked 11 l :n {1d, .KiiK, rfrk: rnrprjifiiu'I :\ :' I: I 1 '
L.'I thlHi.ktk.whlriKlnili.rmr> "N.M(JiliN Icu 0 hnmk' N III I 0.,. uiUirirail, : n .0 She IMIMT af ,
zn r* ooCOIHISSIOH n ,A.1& uniniirihiiiiti. nf Ill".....Ie..J: w A rrr. Ixiriti thr ..rllilv Hi 3 MdmM\ ut>iurall) I 1110011 ULARGEST ,
P.ln in; .1'111)1''In Tliri, wotilil' rl*, 1 a I .lAMii{ f KIIKMAl'iil ; -. > J F; .IUINN( ) ( )Y
tN..nundk mr from) IlmrIAI
I
138 Broutfhton-St
m* N.Innrtllnw., 1)h'etul' STOCK I ,
1'"1 Mr rat ..... 'my. IIM.I. I MERCHANT!! i 5. I ". \ ,;i" H\\ANNAII:, URIRfiIAM.mli ,
,
'IM mr miw drag n .. ,I.lb.lIIs.rllrnm I

: f.i lrne,0plnk;: | IS THF I lw. (11I1.. :!I..l,
Pfd N calm Im.j; ui" k .
.
I HAVANNAH=" : ,, <)AT.iWul 'SPRINC"AN1 -
--.- BVtrnlc-iim' :-0'1.\1 i I I.; OF (i : CHil.\ SUIIERGUUS : ... 0. "LYLAF.aN. ,.. A N4arl'
ly's :SnI.ll.iiiM/ '. Oil1, | lie( IMIII .

nit, (.1' III'" prllliHNl, tillKilld 1 tti.l'l" I t"w'h)11.I'renlh ; IIcl\lfl'r'I'' fl""I,,) \111 t IIJl0I' ;htmhllt4 r- .1..t 1 1 ma *>.."...d* 'I. *..," II P1115'I"I'II' 1 1I
W. E. ALEXANDER CO.
I &
I tlinll lit tliclll. I111111 |.rrtl\, Fancy and Ordrr) ..* |inniipllr/ fillwl; nt; 1,11' I' I : WIlOI.KSM.i( ) : : AXI P) UI I: I'All'F> R1rRK>; OV : ,
tIlI'D-IIIII1.t I lime i )IH'IMI: n li.ii.I; | .I\ 1111I +i! Small France on European

M't 1 UMll 1 tl) thick II1M'h''II' Illlt" H cut nmikut rnl...R.MinhlMk WHOLESALE GROCERS

I "jaunt). mi;-. ; pl| >inii| n> I 'un' *. .1-t I'l-liimi: ( l MM. "I.; "*,M 1 and* Americas Prices. SCOTT( P.OOLEt&' CO.II.utci I \ ,

went hilt \,111I11'11' dull' tn tliir'! !
the lords!, little(: )Imrkulieut, I i-sike!: tlie ? j. ntnmtii. M*.II"r. *. .rt I.? i 111111/!kH'lull 1 ii!.n n.In.,.uilp,,,itdii "fruni lliirarlMi, nn. n.Hill.nijr, end II t., l l4r...''l' JOKNKK: :/ AHKKCOIIN: : nml, PHYAN-ST..

,'Jmnninic lilllu niiU' it nuiko 'Ill,, 1"11,1 { t I i .

f 1 niul lla (Oh) .. I I is yj WELL rfuPPL ED U :I .. .*'). / .
tt< \' f'rJ'l. M> \ "I'\. \ 1'\ ;itj I j I T. J. DUNBAR & CO., Drills and Chemicals OUR STOCK; ;E'c c Olsc.rsiw.Nlreb

len I t it a \-iiiiiitHino* ; ,I', '. nin. I itnwgitf I'l' Villi. :Sriiijf| ; : .".1 Siiniiiifi I' (iiniifs, on: lli. 'r.(.iiiri r,<\\ iiin .-I 1"IS-K. wlm-li will E U- *>lit III t ll II.Lowost ; : U. IMRy ....
.., i ,0lI i
,
In Itl and Mill'Ulll
"' -wi, 1'Itiii'ht.( l ii ( mniirrHRi' 1 ItllMl lijnill' "III W<" I .
1" |1"'IIrr--1\; ; AND DKM run IN:: I -
IIfd I'I'I I-oPU: I INTKNTION.ijM : l I/I \
like, litetiine in I Oash'Pr1oe a
H wmcit \
11'111,1.t Cozn.zu.11J1J1on:
!
i out in 1'nundit Wl'l't i4\ "i'btnjiit, ; ;' l I" alwa k"I'ollr, !sliM-k\ 4l titullies4'Vlli' ;key'I/ I !MINNth' ..: Irn'I. : I 11"IIII'.ti.' liiiinU,, all :r.i.li.-. Strip', I ,in'1,,'I I1',:"". <.

ni,r: When Peirtifiiiitii, Uie h ."' '. I'Ok"lu.utol ;;(.1. l'11tn i |11ii'tl':% "i-mliiiiriiiir every i.\\.\N\\1I, ,"ltlll.fI .\ 1: I.IIIIMI\ tiald+'.",S1bittlIIOItii) : arol 111'11.'' ,

luiiil, "I Inii'iiili I" \\'Iii" .1.i other I lliiitu;: ; iifirflll, \ I) f"illfltlt. a' I ,t HI' ,...11I.\ Ifr .1'IIMd: I H .a,iKl fh" "'tug 14",tq 'hrI '; ltiil8iRiJ88. i

.lUTiiHt'lnHinv. llij'\, ln'n nk a ith 1 1 1'iivcx'- (o i I IN S r. W '"IMS.- -- ,! r. WllEMON, i iI I ,'AIM, ,'\'P"It'" 'l' cl IJ; 'il \t3"'"' 1S I j

(>.in- '/JlipniirHi intT'itti' &/ :linaitiiiunnz -., I I.,in lOr lilt. Ilid( l ht'llft *?'..,>'ntHQfrr.wbwiiin.,,, 41 I Ii ii t I -- :u. a
,
iiHKtiMiMiift /01'/111'/1. (Oi.|,: ii\ -i 1-lii'-" 1st Class Vf\ .. V'v ..t&tr. I IUD ,I White Goods in Great Variety : ,
.
Drat Istalliilmiil' : 1? \\\: iw F. W.: 'SlMS &rOO. Ilnhugw1.ulhlNi< .)t.ll8Ill, ii* i.i !r t
loxe I4! rliurniin; IIH CM'I\HMV| | knnuml '-, >.. i-, \ln-lins" I'lfiiA: ,. st'i., :|'. ''l! .11.11'1".1.t I

it littiidrtiiui miifiiiV II|IIM;> ir nint.tlmt tmmm" PUN i iSMITH'S H A V A N N A U...LA.1. .. (Inilm, 1,1I1111,1 :'oiai""I. Mnr,'iln., Imlu'' nuj l Iwug Clulk: Duvant & Wapples

( ill I i hoiiM niiinisi\ ] > ;i III."III"; )ln\e,, 'I'll.I ), r.: i-ililjja niftiflhrffilSf'1llll' \141'.11111' .1 1 \KiiiliHH; ,<\ : [ I I'urm ,Mimlm", *. ,
nf it true 111"'"' in n lust Ilud ciiiiiiul' '. ; CELEBRATED PHILAD'A' ALES. ''| Factors and General i iI lnrrSlnt.. f iiT!.!,\o'"IU-l'IIII1,1.II.J.k"'I'I"' !i
I Hllnll } \ .
| | | nil I till 1'I'.I'\In. UOt.Wiido.
lllll till lil\l'. ul'II IK'U !bound' i i'h' ,' | | i I |1,1:1'-|! ; :; '1,1;11111'| '-, ?nil :-.ttl', | t. Yi.iliti.' ., .nil, t I'M; iv.In .. ..,

iu>un>i Ml I 111\ III' till) '! lull, n- iii nll'i-i; mini" tint I'rc-li. nitimtulr i- 1-47 Dnv, 'treot, I \ \ \ T l. ,tin. Ii,.. 'I( 1 limit: 1 An','.! l lii, '. I II hi- in I ( ,11'|1". I linn; 01, II' '11111111! l 1iivlVl''J lcr f, 'Ihilil/:' "
*.. \Vr \1'11\\ Hour" lint tin I IIOU\IISSION.IIEIIOIIANTti ) : nfl Mi'ni'ii'i\ fm,,, .,> Forwariioi General COIDMOD ;
..-.. \ lAVANNUi/ I. ( IINt111M : (
A ('nlifuriiiii nil'iMito- 1'1', : 'U I In',..t.. ;alld l niilv fI'fll'III'I'1idII', lioii' 'a I ', V.\\' \ \' '.,\0\\\ 1
: : .
.rh, A, (Net. 1IJor..l'ln i lAlh urlt._.III. I, i fiwvwtnlnwh. IIJ.orsiw.I .
I'VHiici'H'n tll hl'I' liii..linii
"Peiir I'Ifr.-II nun'; U- |>'rnnT.''| dud \\vr i 'in 1'\IIIIIIIII': HIM .(tuck, :sill. ofliidi\ w M tAiiMt- -M*.-.*-. ......-. -- r APVNIIAN I I Pi'Dilncc. Mercbaniliso, Umber, Timber and' 1,1.11\ I WIIILD.". ,Par"tc'''tOO''",l I.tutlrlt.i twmrif a .h.N.w. *..I.r liw Mood.NlrnsIl. .....

hups. III\, duty. t I" in Ton ut" .\ 11,1 hol: .Ilxnafeu I V\f %\ :flr,11I1. .11 -:1' ir; :< 'HNrni'KtiviVoru'iJ'' I l !. LAUOUNA: I .MM IB ntuilncinoMlllicCoiym, M ...... ...
; STARS nomJf1': COTTON rla n Ii", "M.i" .k.i.nrw ..,_1Ptt.0 _....., "IMa
inmitliit, iijrii .I1'' $.fr<'i'ili"l, I in ({:.iMinirru I 100 :I3o3co 5r Obnooo .. r...rrfi. 1'0'_or 01..... _..rdoadlJ'onrardlng -.

\ dirhr'ttiulll( \ .HI :unl nl...> ,tint I Ihnr (Vn,. ',../." ,".. ..ii lurjr.tJiAlu frjirilf/, ,Hit nl; ) n. 'I,
: Shipping) and Commission I IEROHANTa rti, Sir,,,, ."tllniliulSOI / trhlrlt. nn 11:11: '-HI.I.1 ItY 'IIIK: t:1IX:< lo M.nh.inls' ', Hii.l,, I '.IHIII"....., m !loW< ) .. inn IleBnl'lil'I' i ii or OommiMlon,
Kiiicn niiiri'i.-il; niiin: : ), ".HI in.ii'i: i ( "
'
i;< i ; \ I INNY MMMI; : : \ I ell ..... i
i a'N'' "Ill 1-rrniytnr-Tnnil"" III..
I
tinni, your imnillilv, .irniill.uii !r-. :.1-o.1lino I DQ U I IIN I I .IN.I-IIITI.UI. : '"( lStllan.i'd PiiKliuiirun' 1
furMih. MI' rrh ID I \!. IKI.TSB. .11oKlf1trannnh
Hllv nr. .Io'I"|"myl4lu| |M4ul III 'tin rnlliiliHmii ,
'\ iH'ol I tlirni t li.r .Miiifllni; '"ei hililri, 'n. .I.Mil I I'itH l 11 Iv in. \ |.Aiitil.lnl, I' ofI SAVANNAH: OKOIKUAi' ; ..'"r !.u'.'..-.,, ."''l s."I.''u""*.""',in Mitfe'inn. ,'. r -r- I RonjrflfliUr| J. j. oicxnovP .

-.-.. millJOHN'S: |I1:l\Mhl" nf. Miilitui-lln, fliirlili, I I- lnlur l lrtl (P \ the Ant of J I will l.ro ,.,...
-' '
-' I -1. s I
"'c' 'lirni'.l Iii (liu Kiihlh .. '. In niir liiinlniKu:: ,: nut:: 1 tmrtliH innrirlnllli' : him' ttlll: \ d\1\'titmtnt$ ... .. .Prriiuulmi fi* HvrrKliw(fWd ..,,'w........ J.J. II.
m i'i full. 't.ii' ,1i nIn \ I'rosh Seed. '...- *" :Mr.>ni W. L( Mii .miiT A I.. nlilHlitnll, :, Infnriiwlliili. l UprvpurH; luNilvann i 1.h 0,0.1'I.I I Ploy a-If
: Garden K.w ruin Llnr of .millnf VrwIoItbenl.d.coo01Vusdgnmeobu, .I Itfiiiin'ii''".'""I liirnUli Itiiifpinii ntij, 'to tnt", .
i 1111 II/III.Y./ : ( "I I lun'i Inn'r\ ,Ihhlaul: I Hiijut i> liii) i "' '. .. l. _. .,.. --:- -- ----- -
InIn. '11 : ::
in """ n. i -" -
:\ ; 't tu1111ndnd\ .,,' I IIIlb. _.. I
rr In )I"> nlil, ill"-. if I
u' ullpil: ""1' let .. Pra4w I 1844. .\uLiHnira r.( 1844-
'II livi';" Tlml innn 'niii-l t |,i.i\i liml ,i nnitnl P.Itklh.tlevIlun\ }tlfni.Iu pntrln-i .''|1'1.11.| I inn.KI/IOU. '
6 (c'all :llId| ,_!,I'I! :il I "llt8l1141h': !; with AI111111.ir Ill? .."'" I I1\ \ "111\! ;, M, M n\. i..\ HARRIRtOlt: .
ninlliiTlnilil,,, 1, 1",1\/.1.|, | t.rcid I >
i H P11bebP1r't' N I'1'' .. I II C. .i W. M. DAVIDSON
\vliirh! civit'iilliKnirtinnN, ,. "'' 'l V'r' I" """ i iII
--.. : : : 'IIJtlU1OTI' L' r11I J IAN II II I II: : ( hay, .1.11 I Iil 111; -. ,
". ., ,, ,. ,,
liu!' I"alllin; !.!. il.d'lx, 'is'n. .t II toll'1a..,,;'lala'IA.I. lljlrjj!; .\ %\uiilitf ln : fsnji4 i" MIIIKI\U\" !IIII, ,' ,I'uC r,: |, n' 1 n'<;;riitl\\ u'11IzrJ4 l >iiin, 1J.'ill "
'J .Iii11111! 'hlii. .I''I.TIJt.luIIM!' ). ( AUSTIN & IMII11111:. II M ''1'IU..TII, [ nl.1n Un Fine Wines: Liquors Segars
ELLIS
pit\e it IH her ruMON Cur tHe ,net 1, "Tli.it( ; 1 h I"fO"+ I' I li! II A Ilk I..1 I at. llonrli .'
il WHcle it IIUI/.11 ax tlioiiftli lliiH< \\.mn ,li ..drl'I'ully. I'ougnIIII4' 1111 i*, i nr 'jvxidin' ,
I II.
I
limn i" I. W. ANDERSON'! R. H ANDERSON, G i w. ANDERSON Ir. TEAS l
.. 1 1 I. I.. I '" !; 'I ItUYIIIS mimmmnm.'H : Furniture GHairs '
:'J l nJUJc.i. ). .I Harrison
la41anl"b11tll: : ii _:ai'nili'in:HI in Inwit. I I Champs!le mo r&c.
I A .UOKMAN .\VANS All.Wlll. (wA1M(11t. ,
,
.', '%l*< hlC tell \ un. lint! Ml-e-nlLb/n 1 'ntliingH. I JNO W ANDERSON, SONS &, Co., .

." |)eurie me., M''II, ilnii'l!, t ';111 -,, ; 1'' A O 'i' () H l S I I I I 150 BAY STREET, .l

iinutlt' the, Imlv' : "wll"" II i fad, l .Mm iniii'1VAUETY ,, dufeelere! to MAKK il>VA CM: i>n ...li-lxniiHMl. I I 1i
I4' !" 'iMIoii nr ill 1111, .i.n.itui.-, I'tr Mill. liin.in. i I GENERAL COMMISSION i MATRESSES SPRING BEDS & ...SAVANNAH IJKOKOIA.xilr .
r.t< "nhl|>nwht to our :ixthrrn ,w 1'1.: .." n'tr, '
I I'V< I I..I'\.J! : : :MYKKB!: 1".1.' SMI' 'I .\'','11' kir IIM 41 l. of MM*"; lliniwi Co.I ... ;
Mu,,,'h I 117. :?!.. I In .
L itUstft\\tl"f \: \ ( Dn'ftltrs' IhFist .. I.-. .-.. .-- .. Forwarding: Merchants' ( I I .il.irwrli. MM U>llln',, .*; lilLKUIIATCI rUIUI

-' .11' t. 11.\011\ llMN: |II I is I'uh1.l i Il\ IEI.'EIV'; IAURLI'IIAALL, Tlu AIo I........ pr.wlyMr.,.
RESCHER & CO.
A
; < Urirr DriylM &'lIr)'" SIN,, ,: Ht'lot 1'1". Cll'\I ITU'"' ...... ...n '.'.b".11hayb.. .

n ViUta: ail& a kiby "'J\ \' "N N A H. OKfUrrtIAi : I IMr Ihr .... '

STORE! t --n- Mnrrllt IHK; .,.....,..
:
IMPORTERS AND DEALERS IN i I \1 Iliulir I.;"Hiiu,;,' :'Llunl1 vnimli: "t.'Hull liiii.\
\ : ,III I I Mlllll*. | |I U .. MRITIMII. t. II.1 .....-.
I SttVER AND PLATED WARE 11111 11111 dbilf" 1*.trt.t mil r.,,,, ttII"lr,
t I, I"01dl''''\'' I1In/h'/ ,,,',../A\ 1111 K ".,10'41 TwY. nnIrAanuMr

k I l 11 1Y\N/11'(11| ( Ito rviiiiiini" ih ,"in duA Nun, FOIL li1gj, d AME'n I 1A( N 1'he,u'''0110.11111 l l. nlfiinli I liMim Al )AITii!:} ) TO .\ Sol( I ( 'YllUiN I : : MAKKKT.\. \\1 I I IITCOM B k ( )1U JON,

Vr tlnfltpllIArputdI' ,' Him ..i .kv'V' I I, <',,".I ;ft'"lit". .nil llnlrri "ullrll.-H i II i Tjircrooins
f ,{ .
I Gnus, Pistols, TDMG and! Pocket Cutlery, ailNC'V nut A trTOTIIK.MKItniAKTSOF 1. s*"lllt.il... llltllM 111

E I. ; ) of \'\ 17$ llnuiglilon street
f .k Something Everything ; : V101''l\ .. t1t0N ,
; ,l,1
I 1 i' ::1 i %.Mill, wt ...iUi' I 11'-\ CJOOUfci. DRY GOODS, : CROCERIE8 AC.

'! :mx:.Lr ., ,iitth,I I" ,1111..I I .fli.- .. .iNknf Iul,1: 1 and I i :NU.J K wi't) ''rif f. >11nuII'n' llnlij: ,
I nm "
: "" 1 OK I .,.'.
I U\\l I : Florida *HTH VM in raonmCOTTON
(
: E)1
i W n tlit 1111'11! 1 ti Illllll'k'and! huuiiiplf! WI iu l : Georgia. ( l1.\ ) ,
; trf.t.u.nv ,liti-Mtn |ll.. I'nr MiiiL'i 1I..hot.. Until 1.11 l lniul : i
t f t I.It |ir.nli, but mi 111'1 HlU ( 'IAAK5. (11.\ Wl.th', iI '
r .1 \ IAd( il itn I t'limnUtt,, ,. i Ulii',1ilntii, (, Ill wklli" "I'l''0, l9tLvtL1ztx(' 1, CT.t rgi'i.Ilnnil : I j I GIN ,
"in! fni. ,, | t >tnlc t |nIlnhry. f Test. \ Y. .Prices ; ton""," il I i,,:IflnM: ,l.i.kl tilitt: :' Mlvt r,0p; |!:, 1 ;1 IM'I M _. BV HAND ()l-um'Ilt.TIIK WHT IN fM
or ( --- ,
I !:!I;. 'ter';:. \I.\\IIII; I

I ,. ., .. ,_. ,
I !. /- :SilverVnn '. I I1 mr tt" r t.' attt NO. 173 BAT STREET

{JIICUIII'; ''. y1I I.ahr 1 00 IIY \ .plun $1ir OVkKHth) ..>r "Iii. t .... bat ..1'd lhl .1..10. I. "1'.I Knit ttlllI'll 1 I'lul I Ihiiii.t tl,tii IIII"L"l>rr l.utKlft.U E:, AI.11! NVw:rliil.: >.otk ii ,: tlAVA KAll; UKoc/uA., /
Mn-tmlmitl, Hnlt Mpmtii,: ; .I MIA Hu, htfi: .I.t.! AhMINI \, ,, 0, t IbtSNtl.LKNT |I HUM 'lur :' E. D. SMYTHE & CO.
I i.;)KIM( "l-lills: : t lurk' "-(1".'''-, 11 uji; I ,i'tni,. n1,111IA, ,, 111 nlii l .1 1. ..,ftJ.7'U: I U- d"11.. .r" I.'t. I. .,1 MIIrh111, .IMO"
E I..... hK fin,llll! nmi ifti urI ,.Hr ..,. .... AnA. i I 111,17I |
SULK! UK t'KYFIT.No M"I nink,' rnir _.
"I'III'; 1\ 1-1.1\: Kim-I ). 13.$ ( iut: :, Uilly* i I ft, it...I.-"It.1n! .{ -- -- -
DI'T7o.W'f': ( : ': ; I I i I C..P.tJIt. ,. rm.ii *..
\\t'lI\--:'. iU f\I'a Pistols.: : 18 BMtMUtMt.; OOP. ObnCTOM3V. 1M'.. I IS t..r,; r I l.q A' ur.W\ ,

..,..... .
4 I 1.1'' t t.ilM.i UinUHni'TwH' J'l M 1d tafcitM' CROCKERYrCHIHAA
,.. ,,'. ,,\\ .\ \II, "" ';01&111.10",11 .\
o 1rIIl'"I'tii.: ,, I "HI Kill* Ninhh A II 'n't: nml m.pcT I Ion ; CHAMPION &
... and Tobacco- FREEMAN
Liquors
In1"ta tfiui. U. "I'.Mi.h i I li-k* "" linpi Rk1': lW > I' \ ,
I' (111.') \\' nt"ill, i in, ii 11.1,1., I nil kin" \ A,1MAT ""rim' I I
t MM. '> .Mi IK ID..,. .1 I D1. I i i
I 1'111 III \ ..til I't od kt't'titlt'J' 1)I'I'I 'u't..
U t : CH. Robinson, .'. ,I... \( 1I I) I I W1IOLKSAI.KGROCERS( ; K
.
*" ? .t. .. A. ,V. \> II "w. Ill 111'111,1A, .1 I,m I'ir lAl Rult.. \1111'1. , 0.1 M .t ItIII

Mil ".1\\\111 K .l I lll.llll\ !I"It. 'K4 .Y0'. i I, MM nut, I 1'10'1.11,11. '' nml. IHfMcriKun j I h'. .
I IMII| mil\ x'11..111' tmh livt Klrhftl' elltbr ( i I L A S SV A HE.
.. r. Ir.l' ; i"llU."HI.KKKAI.Y 11x' 111 .n rl4'(111t'1' III.LkHAlt' UhlLkll ,IN I, 1'nun.I

l ( vntulff. II...... t_... .

: A-TO. Staple M File; Dry; Geode .11.1, I .. .1? x .M t.I,. ". ,hr .I.A. : 'I I
.I i M'l ',14 fnin M|. ', ;I,,In I; ,, X .,1!;: |t.I,"!'IJ'l |'I.L.mil:,: 0l iiiil:II,.,.IVii t.."I I It.MxhYAlr..Hi.. Tn4! , M\ili>NlMl: n.li, .> I'wth, I- i 10&I... LA4'. 41''010.4; .! IW"'... -,."... kMnnllM*
.. -. n'I"I -b nL -, Mi,II1., l" 1010" ". i.. Mart. ; .t.'r.': I lo.M: n.|"\ u i 'Hi.."nil., rNtu.i11 l Ifuwkr.'t: 1,411111001! MMiuh.turtn" ,, Anala ..r n'1 ..111..11> lu i*!
pR..I1.
WIu1ler4ullldrul'1'r''' /' IU.W fillip. 'IK-k'. I I.1IN: MriMta' MllltlHtf. HNlfMNl. m M. prin.s i AMNPr'Vil
,I u..t I I" Ill"ll.,.1" (II I" .1,1. 0 .11"'" ll|.."l 011...... \ .... NOTIONS &C. Balm
'I II.""n" IH., ,",ml I l.h' I 'q" in.l liulm'" 111.1101, I of the Mountains, Low as they can be Bought in. New York 1 1l I'''
'4x.11111' d111.dp11o11-, | .,loot. I 'I\" PUN NIt'TlI": < >*Min ., .IIIIrmle.. ",
COTTON FACTORSCOMMISSION \ll.l t.lll.li 0"II..., "il lli| Mrv !10.11 vI l I....' | I l' I IHiilti, ,ri.Mi.., .|, n.mo. Ol,,I10a ,.11I.' ... ","!. $uf,III.. .. NnrlLrrnkiK, l Uli .If-i Ii.J"T'"lf .. ... *T ,"T11. 1imn.il ml Tlnrtui ...1 I i : 'xi
.
PinnL. nmltrl.iif wlwUnira. I.. Ikl llr.thin .1,4 i > 'lti.ubl. ...u'I".'h.raI.t, .:: J'l/lKr L144.J O'r. Jt. u-.. f-.T" -.|t....'Tihl..H iliutL Woos
Wl\Iche'l\lIll in the best BOOT. J Bxo i Ili.llllAil loll" will' ItiMl Ita ill lannTl ;: ,t : 1 1in I
"II Jrwrlir Mannrr.n Rnwirvd. ; HU. ,1 sat I .iddr:, | : : :'my .ih, trmifl mi ki!i >>n.r.4 irtrlr. '*..''ril': Soul u. >| |iliniini
ii I'll'i "ml t nuiiultii,, ... ,.. QUE.IiJN&'OI7.AtUD> : ixorrsm
MERCHANTS. .\ i I\: \U1v:' t HM.\N; : ; 1 Iii) Hifi'.,IHoH Mri <.tt f 111'11'1( ,. .1,,"lfn1111. .i t-nl 1uI, ..t1.. |il.a.iiilu,,"<... ihrnln Kill .Him mU IAr will' allr.uxuullanpr uirill. .. 1 I
; ,
., .
I i r IwI'y+ pin' MI p 1.1 Ylafll.m 10100101. LI".I" '10,d''U..11u dun, "'"011,1 ohol 1r lire' 1IIIII".IITOTJ:1': ( ( : : ": rll'A'(1): ) ((10111) : %VEsTy UF IU'Lly( I DEALERS

%;i w. ...l.1., AH'' 1141 i. ii-_> 1111011:1 I :{ l'II\.It.| ,* .u.upj4 t 11'p.Vni'ntNiVt I i p.Np.nlwjly: \:{,.T" Mwv.'N tt u. GEJ:: on crX.A.., _. .
J.
< ; iov: ) \ SCOTT( l & io;( 4) All UK OU'.UII II.,, 1 ,
,'. ,. oj! 'n 10 IJ I" ; I j I
'it-tri'j: n';,, '" i" 7:Jtvifit n'i> wNKW > "A.4q' ." ,.,-7'-' .- Comer Bay and Drayt n Streets,

OCITON. ) FAlTOUSTAILAHA : 10! SON! IN IKikE 00110101 Ilin liiir x(* *" I II
II : : OIM.I.ANS: : \ .' IDs.4|>, a4 |1'l<4 to the $100 to $250 per Month. 'f SPRIte T'RAnl
AN17 ,..\1. 01\TEII.wn. I !'t.\V \ S11.) lltnf48.t:
MIT.h V '''II pas 1. .' ""Ll't'IXQ'fl wY;. : ..\ I' ", d *"" '1111.*"''' \>"*. .I Iinv'f1" I I I
'olnetiaslouMerckastx ..
'- I p. ..,I) .. 1b.r p.IN.. I
r Ira.I. I I hnph" 1. MI,," 1.1" 1'111.1 ..II.1.4rllp,111......... aiui.1M' ... .'.rclo el. ti*7I rf ..wai t
.
II II' 1RKKi.'r: :$ IHiTKI.( I I': ..f&:. FLOKIOAl I I tin imliini.rr' ,., CAflLml >',,.' c..... 01111,1 Iar1u1, titya.' : >un..ud: 4t. 'tkr ?lv lrl I I II. -
MMK HI \t\t\, tarapollltnsIaatI ......... ,L ,, I' ,r r'N-aI' l.iwvlrt. \tfrM 5(1110..1 "' I' ;
."111"t' Hi U 0(1111) | 1 I |1IIOIN| ."...... N.t' \ .. I 1r )6.0 s>>tn ii W'il, i III, "V nn Wholesale Department : : njMMMi '
.1 I -\I\\I.W"'I\ I N t |I' II I'linlr'. NV. Mm "l.. n, ., ,. \.r... kv ,IW.lYRAiI wlkn, > f.M I i i CLAQfiOXK 4 CUNNINGIAX; I
-.11111.1hi+ "I..IHI'\1'J.Em\/ :: :: '. .. o..i- a.A01SOI1THUIN ..'. *> ,"" ..._
\tti.ik\'11.1.1. ...."...",..4ii.......1 1'-nip 1. ..luu.." l.i..1.\' l : w r4,7. t'li I Dry Cools Boots aid Ste ReaJy-HaJg mot Wholesale\ *[ Retail
> rK Hii t \RII.
, I'll, AS." .I. IN", l.iiHiiHTIK.ATTORNEYS I i I UKMERS IS|
l'AehuullA"' "koltf IJIr \. it.' $ SOUTHERN LAND !
quhu' HOLE! AT LAW ; By LATHROP & CO., jflXK I : : W1XES: : LIQl'OKs: TOJJACi J
I
NKW: Mill KANA: \ A.I IIIIIIIHIgriitiOH ,

--u' (Company.'I'll M.11 (I\----: -... ". .WIt'I.\( I 139 ami\ 141 Congress Str\.Sa7aaEah: Oeargia.111't ; :i I I ; I1.11'.1N..111)TIc: Ht\Tt; : :>)> IO\U( ) >: _

,
"../ UiJi. Krtikli.. ijiruiuii. an.I Si.iui-li| 'I"( U ,ili prii'' i ,n ht.ti aM Prdrral. t>.rt. --- I COftMU

i Y km h> rr. !- l II9l'tN' ..rj.nl,,11 I 'u ,. ,!,:, iu|1W pan) 1I0'u)1U"( ) AI'M. /rU__Mi._ *1 "li I I : 'HI ,." 11rr\I\I, 1 I SRur..TMTt uV tol'lIt\. AIL.tMMlltYlNIIilt. .t. :111,1' MX ATO wurrow en.
% .t.r(1., ( .I$6 I ,. 4l'MluitONE : I -t t i nl l ,ill l.lrt:r Hal:| a III utt |.tiHiil 0.01.4 a 000 lh 1111' .11 .11.",, ." bli ors. \14 MTANVlll, GrOR'H.\.
I..al' Mi>iiu'" ". ll.ut.uuli..' I Henry HicksIf I()
|I.rtamiiijc liMiiVMIu. 114' \/R/WnTol.sASti! .
-r--- ,.jllti, M4l. llunt. Tall l...... KkuiO. II 1'11" Falll'I'liUI".lcl. : ... M Pto._ .pplpWIwal.
Mwliiir. I'-
.
) r\...$ tIkuI'' "'M' .... thid......I 4 WM" | MAl.Hrh.PtHIINU "'"..kklt. I I I'...... Il...kw16s. I.4.binb'. 1 ". '. >OM PrItrA.Y TLY LOfAT4D.o I I 1-lt.iI.III,1 Mrijixl. lllt( lttrplut., .. IMrn f.e.llp' ......aW'n v"u lu.dM..11..j ,
.wl ulhi-r lunnnu \\ 1 lmMi .H KKr hlEN\iwD! K.vM.if. .'rrtu I part. ........ klkts.o Liver. a..Nk.. M.iMIIiIrl. W I '"iw > 1:1..111'1\: i \ Hiiiiiiii.. ("al'PI.i.1! .in !liiim.mil: t'oU1lji Lp1 o.-. W= Ita. IA Nu

KIBHIN 4 UUUI.Mi4 >u.. It A... 1441k..".. Tm. J.II I *u :March .,1Y.1 :IIIUBt'OOU.I I\.a\ ....... ........ I
lU.il" 11
kill j
Ih'n
; -.IIIU" A0+u1.0il 1'1..10. give m hunk klululork n"I+ !tihir1kI! { unti 1'C't'.nb. .
.. Wholesale i Ibtrltr HA" 4.1 .att l i !N UW11 aL1r1Anj H. C. RUWB
i, IM.; 14.011 (>lroeel's Ul U.MVtVUIIIM; 1.1'E-bi.I>>irm( .4 ,
r i Uacuiu. .rrtirr, lOmU % 11.1/. N 1.1\1"'" Dhet,lhtts. l..t..
l'AUKl.llftk u| rrt\ 11,1011. *" < -'II.irmuu o.Stri11Ed auol 1 R'lite o..lU\.urir..,. cwl.t "".. ....4 r J :Plbt. .
I.t IUH" to mini ..nh.tM4a.l. t u a EAU "HI H5U \ I I U.oti... Uroil .. 11'111 1Wllarul .r
)
Makers ''II "" ,. "rUt. H.wt .
"an\aJ\ .' 4gi7it Carriage J... !. 10.1 ;illy ''t o1t\ :'"11I. 'Vt' ".itb."011( 'rtult'uhtl'{ VANNAM OEOftOIA

t )reltiU, IlbL IIiolilf 1'\I '%\ fNU .Ii..... II...,., t.I"|ol>n. ChmTU. vl .Is. MT STIIttT. I t I-Ndi. .. I111'11)RAt. ,nld.\utk.l.s.1; ,o.. --''.JJ MUM I..
( "110 .t.. Pul.ut jnJ Cimuilcd l..kUuruf rlh t S.\U.S. t;...1 V 11'11111 'It. IIuJ 1Ii''*.. ..l0e1\.U4L'D'. .. I Liquors Ales
i KUMCitDRF.DaA.rfr111.I11ArA1W .luuat. i'1' I <,.1, Ittuumk" t I..r Ua t4 .. .,.u J FMiiulol NM I t. ILd..111apur U"f't J Ih4. ...... P. .."Iw11111'" .> I 1.0.. ( hh1tYU'0! WI.Ni.. Wines and Began,
T W J'x. anl.ttwr{ 1.hd,, a.luMrYIMR1NA ut .," kl i,,J.. I ..on.,'" .Hull\ .,! lirt '' : I1YIba.!: a1yY(1der / IVrii>*.ia. ( ..'......, by .. ,: I-. 1 -_
/ \1.1. I'l-RDTO\ A K.T "imi: H. ...h! ..1 ,!. I ..' '" .1' In,., lJ! tt ,tL! \.1.' ""Ih',! 4'Ull'U"'I
VIbP ,IM.; .l1.. \I... .x,11 I ) ', ,IS "- 't. 111, > ; ,*t II ,.1. ,( : I .... .( :. (.) :MKIICJIAN-I: .
d 'F I A.;::' I. r. .. .... ..., Rlarl.al, I .' .1 i,


.. '. .
-- 7. "''' ="" ", ""., = _._._ "- ",._ -


i-
-- -