<%BANNER%>
The Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00104
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: May 7, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00104
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
.

I


I.- _:-q.... T 1 I- V __- _.._ -,---._.. -- L ___ __ __ ___ ____I V'I
T IK rn ALLAIIARSEK l I I PAENrI1INE14." : : 1 1 J'"

.
.


IIY (nUVKH) ,& HI ( U \ 1.1'I': \ \ \ E I'LA M.U 7. I IN ;? EEHIE: : : .. \I.( ) UNO( ) ;,,1 l.V l.


-- -- -- --- _-____ _.."'-.u.__ _m_ _. ._. _________ ___ ____ __ _n_ ____-_-- ----- V ,

I
oI, 1 "IV V 'III''\ ,IIII ,, I.... .. d '

i4lic Sentinel.KMIWIJHKIiY i \ Semi \Veeklv.) I I' V I ''''' 1 V I V'I (OITV DIRECTORY.( I II111 \ \ V (\ m 1 huH'r''I' i % ) <


,IlV' I II,IV I V Vilt" IV VI i'I I"" VV ,

I'' II'' ,P. '" 11 IAnvrnhIqNn V l JV '
V I I h.' I V I' i lVflVIiha 1' ltr i in t l h"ll
l i|' il' ',ll'll 44 Ii"MI t';. I Hlitli m- VV Look This I '
t Way [
V V 'liii 'I iII l "'' I I", .i t ,itu lull 101.! i" VV THE HOTEL O a
,IAP1I I.a. !
\ "I .' m "n "i"i", V )
'lllt.n"1
"I I HI 1jtA' > IH V ti )to tint A-r SSI i VV ... I :
: & nun' '.if( rnlUlmiipn untntnn. I lii".'. ,VII i CII'Y

: : W'iNTlNlil: : V V V V I V I ' In.r""l
,; ; V 11t I 'itIlk',, ,th VV "IV > .0" .1.| im, lit. (1114 |ill i"'' "I I II ,H" < TAL.i\ I IIfl$ H fl P I
11 I i >" : ( .. .' M I rtl ( V ., I ,, 1 11"1"1 1 1 V Vt !

. M.. < -. UY J I l Mi HUFFIN I I
. ,"" :",, fl'' M 1 It i'i, 'I'1 3 t \ I 1'\ I II n I I %. .. _!iJL.! ''i i ,' i 1.Vi ,.' -
.
I I''ii,. |I'i i ti' l,H i 1\.1'. i I i V V .i 1' .1"t ,i, ISIVI| |IIVVIIIVI| ,' lit t i I.." "
'O1' V ''' I
I
I I Ill 01' ini-fiiM'ini? '''''' 'Hi V V rri; V ; \ L"lit. .aildItiuii I
'r', .. It", tt"t,* i 'Ii :\. .V 11'// ;all\ : :

1I11nrsl rlrrlll.III" : tllil SlIt \MM t I > iii'iiiili" i > V V ,' 'HII'1.1'V l V I \tlt" | ,It. "I I '\"" ( ) I t I ,,
; III 1' : I I
: .
J j ;. ,Illll I tt V I fi'l"" ,", VII III' I. I'l' V V k i iI V I ''
I I 'II I
j a I I IMlki I
:. 'A; \ I H, II M f -. .....-. ... -.... A .lMSHii\'| | ''it i VVI V t t "'I
-Ilili- V I I" i'' I Vii 1 ,. 'dli\1 M. V' M ', ; :
Kill-lit IMI IHU MII1IISU. i I IV I i nil lit toll llii ItOViVIl| rti..1| I hI, VV |III|1. V \ H -V V V I I'..III. j V (IlKlt lll'lll,' VI : I

IIIIVI kt. i |tII illl \ VI''M, ,lit III,IVI t I It, V i V -. l n "Int .II ,
1 I'' ,.. ..I lift' H.M KMllMHIIIIM\ I I" VINI I I'm' I ni' jIlt Mil Mill'" Urtflnit 11,11, ill '
IV .
i'M
\"l"W yVi'Vl'E'i'i'H'' I 1 I : | 'mil'\ nil In nit il MM,' ?, .ill, l,. i n'',,. ,u, t lIt i I I I : r. M I R{ 1'ooM.UIil.A ( )
I. ft j ; "I 1 V i i i I ,u. ..ntllin lit' Pit, ,lin.i.lt, ',Mil I 1 'tVVIIVIIi' I < I |lItu, Hi I
V "I"ltH"tnll' V I IVV :: : \
I I 11. U Illl"' |I" ii i IVI I I
'1 I "i I r i i I i ,en. ntt V I int 3V J n.t "" 1<. ".' II I '" I" I I ',
I Iiily1iri 1 t i I 'mid' In nil 'Mm lit nfn I '''< 'i-nllt, '\ '"Vi, MMn'- "i 'I I i I" n. > ) "
if! ; J I V | | 11'\ I' VV IV I'' ', 'I i IV n 1,1 tin n"4nti ( I
,
i "" 1 1 VII I IVI : i I jV "I'l, l IM S 'I I I h 'Illl VV l \ i, ,.1| "I. mil, I.IIII, ,VI11V, in i Mui t n' > V .... I I '
4, "J i "in' HI"I I nnntu, I I'hl\ -till" \! V 'IV V II .t. V J'l !l I I I H 1
1 "
J
"I' ,
,
t II ,
'' Hit "I PV V I IV, I Iii I- ', I ,. i II ,It. ni""I I Ii' ", V I I .
t 'II'I:: 'is I : *"I,11 it ,li/Hinn.' ,Iln, mi I I II. .Iil'.lti\? ) | itllf Ill'll.Mnii : 1".1 VV '
'4 ) MI", '. is1 t "In f\'I fI\' ,IV, 11' tim I I I Ifi 'tlntiiiti in, i Id \ ,

| i tn, ." V i ii "n II, i i s V V |fI'i ,int hit. i "in V .till! lii'i'i'im, mn!( It < \M V i .i nn V \ fnli mnl |14' lull lit iK'; IIVV'1 1 Mull, ii"l vVjF 10'I'gj.) 1 i i ,' t ll

I in, IU.il i twltt".MII," ) ft'',.',,.."i."1',1 f,.nMt'''' I''t"N tIo',l'.l"Mtilllh l",11 i! ""!"'. i huh ,H.. n"i i II'' t n' i It: |I'' 1I,1i.,1;,; i iI ,tin, n lilt,, VVI| int' nlirtiitinn:''' 'I, IV i '" VVI l 'ItUn.tll I 1 ,\ i 1'1\1:1| % |; V 'n"ill" Hi' niii '

t I ml I ',"VV Hi. i... \ i ,t'' I't ", nli. -. ,H i, I ''l L I ''ill' illl' ;I'll\ III' ''I'll. ., i V i ill VIV I liilln. ii, 111.1 It. ,.1 lit. I' mtti-hn'' c ll""lJM I i
$ V > V I I I"", "'VVt II* Hull" iH I
nt''I'| ,
'1nli.-fflt.ii I'M-I"' .1) I I.." ." "" '"h' """"''.V ..' ". !Dili. I .V AI'; 'i1 i V < ..11. ." I ,MI, .IV ,,,,I Vt |\.illll"! II' 'll' I "I' | |I'. I I I I I

."flint i H 1".1 1 !II' .* l!' ,". I'lintlii', '""' ,",,,",'".-* .t"1" ,1,1' Hit ,n uill'In 'IMH' Hull V II "tIll' '.' i I. 'i, h"Ilih, i llVVi,I Hi" tin I ,Ill. ll".id.. t. .t V II it" n..I.'ft"I Uhl|_ Vii '. I "
"ij.iumnmir.iOWrv.iUoiui I I
i H.I'. 11I11't1"c'\ ill''lilt'' pint ,Vf i-"t lIt, lint, V n' ,,HI,| V i "1'iiti"' ( I" t\ V. I,,, ", ,d, ( ,?? ,Ill" I' I II I I
I'" .,.. "..,nl'.B, ''I II! iw '1110'.1"1..' ,, |1"h" /I$ I t' i 11\1'1 A 11.0\, NnWI'OHT} !'fUIUlA) I I l I
\ Tt-optc.il
fti V
F1GfliIt.I -IniilM! i 1IIV, h' I 1-1 ,llil-ll,! .I'liiinl IVV, ll.' t. ,
"mil/i., ill?" inll"it( \/.'id f"i .ittittl''nijI V ll V V in Hi :.* Mtl"tiPlt. "K i I. : I I i."I lb t ,Hi ', ,I Iv VIVV. VI I V

EtI0 oy I it.ir.i'.... "nl", "'IM $IIii't ,\III h" "pflI" I. .., ,IIItl'llllfi, : "1"'" (,"I.lh Illll- nlll'I V V I I | | \ ,

.,,, ''h. ..,.,. I Iiijb' 1' .,,, 'I ,VI' 1 twu';''l; llli'd. I \c\ '
.." .ft >.. ""t... Oil 'I" 101 .. 110'11' I 0" t I : IVllVl4 It lull..,I Hill fll.il. ''It .Iti .l"l'u t Inn, ,, i" V V IIV I I i ( "i'i.' "' ', iiiiii r,111, t ,

I nM'1 I V V .1" Iti I I I I I \ I

1,0..11 ,.."., I. i", inn' niii mi ii trrdu** or "II, ," ..'.nil, flld '. 'I. I 11\ I It I: 'Ilnl. .In., I III' I I I ,-I, "'V I\ V ulll' II I I I V I l
'
'I'I'' \HI
.II .10.! I llf" t.I tl tt.lilt* ",,iIi, "'I'l*!** I 1,1 VII 'i"Hnl. 'Unit. 'hill. III'. .l "lilt' 'I" u "II"" V 1 V uihuh'illnt I III Uii n.l. Id,'imi, ,hI. I Illlll' '|1' I '" I VI 1 I V ,,,11 ll,IV "V HI I ,' V V V II, \

llnu.' Inm In |n >'mil' n ,"n, uilni .. V V I 1"I I I III' V \ V v i
,i M.I t ItliMli. I K.t' I Illll.:II 1 M. Illl' < !I'I"I"' |, | | ..11 ,IV I VV "II I It I
,
11 <(< itiriio I I NTlio i I .H11"'i i in, in, 1 ii-i 1"1" I M I IV i 1 ntlliifttil! tin-Hun, I lint VV > 'hut Hui' I I i I l II!
"I I l II \ .unit I ii' m i ninl! I Unili-M l III 1.1." i in 1 V I ui I I ,
fin| 'Ill iIII \ I '''11I",11.,1t""I.\ In nil ,liiti'nm I I.. t V I i i V V V I 1.1., .III ,il' > .VI i tin. 11 ,'i III" 1'\1..1\| i I VII V", ,,,,,I 'I" .. I .,,,' I I, l I VI I I M

1. I I.. \ I lll 1. .1 V I In ,? till. ,nil,,,,II I I VIII, |II'l V | I i II I I ,
Suini-Wcckly Sentinel: i- 'II ,lii 111'. H' "'". ulil, Ii Hii' i 11111" ml I IlllttlllllltlrV i- I "K' "lIlr"tll )" 'III"'tI\I", \ "" V ,MII, I 1" 111.r Mil I III. tMi IHIH' I VKIMi I'I'I"fll, A .\s I I, i < l II ,ni I I V I I1, 'IIV V I ,' VV"VVV" ', I'' ," '. \l

, ( I Il ,. I. tflll\\ Illl'" 'll-, 'I" |l uiVtIfVl' '' ll'.tl' .''. !I huts II'! fir "'I'|ii, .llt1r, 4'' ilIn liiti -.in. V V i 'n .,it; 11'11" \ ll' I ip"I'I Hll 1 VV '. "> 'V I :V I I ll IVVVI, 1 ,1\" V t I" I ii umFLORIDA V
.O! III | ',"A''iii iiii MtIV. H'IV, ".., '' I I I
MM( | | ; 'ni"
I r ,i'i" "i''" In IVVIIIIIIIIVIIVVIV, u illl In in.i Iln, ,,11'1' .h"ld, I II 'ill' 'V '
l 1II Hit 'I" 'i in'' I Ii HI 1",1" I I 1'. i 'Mil- Illllll" 11",1111" 1IIIil.1. ,' I Mi,> I-"iii', i 1' I ""I I ,, "i 'I") I .1,1, ii VI, V I ; 1 II VI

. ,: :; .: : : liiii! n' ; limit', i 'tin' ''i ill.1 .1..1 I I lit Iii< (I.: linn .HI !1 Iln,1\1"1'\ t Iln; I'l'i.ii-ii.n-. nl Hit, hit$ I ,inI I"kv. ",,II I "lit'' V .1"0'l" H III M",IV VII, I 'I-Im i I'V V V .It I V 'V I'IVVV III'IV"VII' I V V I ,II t I I M

I I Iii' i \ V ii..i I IVV. i I VI "1,1., ii |Ii| ,1,1 I. i V ,ml' ,n" ,iI I I M ,
V I Unix, 'in ,,illihlifm, H,,1'1''il" i .illlt illiin in' In i H'II I IN A\ Mti, I | | 1 I ,,,
il 100" I 'I I Itlun- I' I I
V "< Hi" |" "
VV.iIIiP r tnili" llnill' llllnll I t w
t t..i UIIItiiI.i.' | 11M"i 'V | | I"I'!< 'Ii'i ''' I'I l 01 11 I VI I. "i "|1'1"|'ii". n ,
, '" i 1.1-, I t n i IV .j!11 'I"| i.1.,1, "ill'' nil.11, ,n| 'Iliumiin |,urniiti' I It iiinll Hint-l inI tin ::until, I V Mi, t tnn mnl,, niliini.1', "illtiuiVtt i il ,till. |1'1.I',I-IIH I V I I II I I V "IV ,ill I I lVIl, ,il I IVV, Vt| "

HI' H ii| Hi'' :Smiilnin\ ;'";11 "I l \ '1.1 I mi I I itiilu I I1' M | | :i.It' i. tt III) III, lu I i l,, ,',' '" '.' ., ,t i,. I VV i iI.,1111. '
I ml!I. HI "<11 ,tit tiiil .!I'u J"I'II'"I..r< 1111.

i t'.ti I MI. i IIIHI I MI :> > i 1\'''unit in |V I ,t.t| uitiinut' Him iiilnpilnn''' '' V i 11-1, ".i d h, 'ni "i,' \\1 IIV' >11'I 111,11". I tin til-lintf,! UiKiilit .ti I V ..tI \ .III"'IlIlVI" I, I II t"ll'VI' "''i.'' ,i 1" "HI,", Hi, ,I KIJIilE.ffinND(e; t U) L L H ( A U MILITARY A H Y I 'I ;i : :,;: ;,\; \: ': ':: :::"1 i |,,,' :;;i i IV HIM,., it

,illl'ift'' ,t" In' Illllll"lilt' V ininillt' limn,,, nnini II 111iinilnilnnn Vi I I V I ill HI MullH' ,I i'" i 'i .. ,mil 'IVV. I M, I ., | <
f \ 1 I '
Milil'IIIN.i ,
,, .
V taint" '"'" UI' ".11 '. !I' i"."..' Nliliu. i I 111"' ,lll,Htuiliituif II""IV i III i .i .. V I 11.h', ,ii I, nt I tin I I" ,I hi IV i 11 I I"0, .1 IV >.iii V I 'Ill \ iI' < V'V Vf\ V | I, iih,
mill 10, '11". I b',, ,II *". "' niniri.Iiii" .,til'Imi !Sni' 'li, \I- iln nunit. nl tin "niit" I | ,IVIt" I HT ll'iifl, .fill lVfflllt f 4VVSIVIIr.V..V i .11' lV I | m
1'1" II I I .
'III I II.
V 'I V
VI V l HI II Ir 'III |I" I
t t'iii'l"l"'l|' t",' Hi"mi,,mil* III "".Iu,,," |nilil, >' i"I ii. I Hiin' : V Ii ,IV&V, linn.., 1'i1 I i .i I u, n'it- Itf'h' 1.1. ,
'' V Hint I'm VI ti'iilnlln | n VI| tin Inli.'i', mil I I': I I CUV.II: I "t".t.I"| in ''''''I'I i "VI V ,, VI' l I ,' I ,I !
t I"I .pet. fill'. ill.nM, I IV I I I", i II 1 I Ii, VI i VII l Hi, ill'UHtrnili \ 1ludllIllll'l ,I V, I I' .' \ tIll'. I i V i i Hi' i IIVV n I , \
1\1.1'\) '| V .in 11' '"l > I i" i i V ''f 1 VII I T' .I : ,
Inilliiiium 1 'all I* hm' I I'' f'l/'V'' >I4II''Ii"' "' In iniwl imililiiMi' Iln l.hth'I .I .Illli, | VI il Mil,I I ill"liri 41 I. -V .. S it V I .. S,VVVIVIIVIVVV' Ill.VV I.IVVVIV I ,I, lIVe, ,
: "Il" I I"> VV. | i
tit! ,Intilltllliti'ir;: "ill' q l tiiniimn, I liw {(; f.iri i Iwji,. :tiitirli.r. |'!; ,il hulli, i in |., in.. VI t li it' "Ilh. 'in" livnliiin nl I'llllt- mi'l,I "I| -link, tIn VV : it V Ii I I" V V .1 I 1 IVi I""II V I in, "" I''P "I Mil I I I Ill iV-
il.liiH
.. wiipr. Mfuiimiiri" mililM' ,I. m li''",'.'.|" .! In. ,ihr i" V H \ SHIM I : -.. -. -- I M I "i I "l I I'. r. i V i .y"I'll in' ,1I i iI
: t.-lli-im' .'iiI, ,I ,,,, 1111I11. -' 'Iii' !Hi (gu'limit'i'' !. linli h'''' ', tb\ MM ,nunv' \ i Inn" 'n< i ",.I ,
flV III Illltl 3 I"
,, "r nilimuil.iii' M'l f r til' hl10"1" |1"1'1.( VI "Vi.It .. c.
illnl, ', I I" I"..ni-lit,, ..lullll'lii' 1 \ ", I VV VIIVISVVIV, VII \ i V t tI I i II tl l"I M I iiM| | I M I l, V VVI. I VI ) (
..,,,. "HII' I( IH in, t Will I ni'i mi I ) "I t tut,. HIM I I. MI V i I |1.d| i n, i i IIVV il 1 Ii,IV I it V .mil, | V V tU i rdt t i" V VII VV
Illi "kin.Iniii' il linn i, I'tulilt I )t b , i iI
mil
!III,,, ii, IH, "Ills 'iitI'lIMF' 1".1".1 'fIi' ,11.10'I I I.ir V in tint i- V 'VV I"I I ; .i. i
'
III.,, Iii'" ni' '"Ig1..I' III.'' 1,111.' \\I.. ..". VII 11 ". 11,11"i < Ihl'''i)"ill' I "M. "III,. (I'i in! it ''t' i '.;i .t I ,it III,.,il ; '' il."I IV I '.1'111:1 I I :I :, \rl\l > I I 1 I 01 I'I"I ,,I, III, .1'' ,.
t"I't Vt"i- "n nn
M'. I"' NI' I.i111 thur,, u!".,,,"1.. ,iKfun. "," flIII' 'In' ut t till I'l 'I... IIollh"1 11' ,111'1 I I IV Mil, I Ml *. Illlll, I'llltttl ,IH 'VVI,,| \I'!I" I h \) :
110| 'u u I i I111uI1, ,mil' I 'I 1 IVI, m llii. ,, ,
I ; 1
I ,
"''el" nun, ,,i.t. tin < nun tlIiltl.Vfl| lintin-" i illi'i' I ,II I, HI 'int lttVtlIitV'l i | ,. \ I III- I ''' I'' I I V i I',IVVI I ,I I I.h, I, ;
Imi. Itlr I'm l t'lifulm. m. linlli" "> til nil",,I.I ifi '| ; 'Him' 'in Hi,. 'lit ,,'iili,' In. Hi'.ii,, "nmult, I 0 I \\ II IV KISIiiiS I Ii" I 11 IV, II'IV .,II,I .V I I ."11", "I ,,,, .,, Ill 10, I. ., 1 IV,, I'I Ii '' \
,
I i Iln i" Vi I ,, ,
Ibl1.11111l1 It,' ,I* m in ,1\3 K VV HIniilli'ii I ,, ,linn Ulll"IVV *Vl,IVVVi I ll Hit |1"|t .ml" .1" '' 'nil''I II '
i \11'11" ,1111. ',iiu, 'K .t'lnili, ""I"inn'''r ,",'t ".,,11.11', urn Ii'liIfr.I ( Hi-hill' ill"' H "ii |> ulv. 101'11I"' ,i-i' 'h'',ilN. ) 1"1.1. t\ I I..I. ,iiiil Ilil tV nil, ",""'.In iiiti,, llitktr.t ,I.,in V u 5,000I V I II |1,10"1", I.I III., |l IVVIIV| li. .'
| 'I |> 'u i it 'I.I. :I": flilnrllifil; I ; 'In': nun' :ittl .1|Iiut'pp| Hffl' ( till' lull,I. I ll I "III-, III I tl |l|| SmtlMil, Ii I. I,,, | '' .
,V.i (In i hi (iliii iiiTi'ihi., mil t n*l' ..IIIu, ?I' Ni'ilj' .',innnii,, | | "I''$ "I", tutu ". <\ ,n, ,il-. linltilll ; :'il I I liii I II 'IV i\ i i \ IK.lilih: ,"n Ih,'. I, I r.l,>,, ,lliil, I 1.0. |IIIlilVI| >I l'i| | I I ( I
,, ., Iii"gV In, 111111." | tit" "'" '|' /\ '' < I ,.I.h III"
I l.ln.r.,1i, "ini.i' R""II | : I ; .
,
i VI i ill-' IIIVVIVIVVI' I li u I, t .,
n IV ui .11111 IVIVIIIV III
limn, ttln.. I Ii, null', "iniN' ,, .llh"" \\ linikll, 0".1 I .trHrrI.DUI.N 'pin.i' I I
I In Hn-I ill. nfltliIt'll t > I H- :
ilnM V .
iifftlinil I ii.l| ,nil.I I I I nl I \ I I I"" "I i'i I I n Ii H. 'nut ,I. II i iIh
/'r'Mf" .ml tit,liliiil, ,,,n, ,i', .1!'''>',,,' .HI'. IltI"i HII" n|'n"i 11111" l.i nt I i u1 I I n i '': :'"Pill "' 11- I I' ... .- -. ------- :Mill\ I ,\\1111PI, t ( I Ii H, tui.I I- ,IH..ililul" 1 null n I I'h'' IVuVVIV| IH,, ,il' V VV',' .1", 1 ,
<
u' .Ill" ii "Imi run., I, ,iini't, ,, if pill'' ll'li" .I Ililtli'tii.' ..1 1 bIll| | VII1IVI." i i I ,
Hint i'in"' ,Vl.l, \ V 'iiiim| 'Ilu h 'tt0tllu,"' i. I hnl ii "i I'luilli '1"". liimil. V I* u I ( Q: % \\h, &C ,, ,. I I. V,, I! ii, ,
vS"H/ '
( ..uP. "f ilntliiirn. littl I V "|1'1.11'| I 1' I'l Tt IVt M i ,
,1.,.t, ,ill l li, tnnili l I in "H". I ,,,ifl, i f in"llnilM, f.f I. .i, ..' i" ,mil" V .t/IV." ,11,1, II I I ho, "" .t", "' ,i ''In I, .. 11 I I HIII -nn It Iln, "II I in..i\lni ul'' ... i i VVVV., nI 111r ': I *VV li."11 I V tun .- ,, .lulu HI, l Il>"" "i" lull | ,,,, t I ,, I ,nn., .
I. II I in..I. i uiu't, l h., |1",10', ,',.'". .t.I id kl") l ,n u Ililftj" ,IHt tiVI 1".t. mill < ,, 1 IV ,. ,,1', ,, | i V V1
ini' I VV'V I ,
.in" I
I I.M ('if.lilt'! Ill ,ll 'I'll" I I. Illt'l I I' I "VI ''HI- I 1" .,111.0 VVVV i |1'| II n ii in III I i til I I IV /I I in, '" |I I I V
t ,fiuntiti il,,tt mil '. ,in, ,III, I1*)' \M| ..Ii lu, nil'n f' 11.I \\lnl-tni, ,' .,. V i ilin i lin I ,
tn I itiri "Hi"i in i I \ A II MM.i { i ,I' ,ll I ItV ,,,11111111, t aI V ,
.. , ,hV ,,,II' ''I" .I'I itus. k. , i ui. ,': '1. : |jVVI .
.itilu., f \ I,,nli,', l. i I 'II nm.1' | ', nil /linnii"n i 10" i i .1'I "mi J. HUKKHIM'S) I "Ini "Iii '
| "In 'ill' I.I I
mil I | VII Inl I
"ttiulii, hnltii |'niiln i InmIni'"ii V ." 1"| V ,
I
,, ,, 'Ir !'' i .I.I I "II
r SI '
I ?' I limii"lin| '"i ''iiii. I\1" I'l-i', Ii I"I II! i t 11 I i i %i tin-UN' I nnnun' w ni' l IV iilun.i" "I''I, i IVVV' I In I I I II ,
,,,..,,,,,. ')" 'tilt, i 'linn" 1 nl I i.i i I" i n II i in tin, 'iiiiinU Ml lliiNmlln 'ni \ >iilli V .1 : : : ;: .I : : _
,0 \ ,n n'. r n t," IIVI i MIi i ,IVIhVI, i tn', .. .. .
>
I. I, I, i \\ '. "'" inih .'ill, |, i \ t' .t" '"t-' V
I Jim, \ Ii u 'II. I ,,1 I I" n j .|.I".lg'h kr |I"n"i |I" |1' tiin i I V V1V/ "r "" it" i nn ,11. iihiniiii, il in 'lull-mi' ,imnillii MIVIIIV' V,,. V muiti

in" Hit-1, i tIt. hi, V ,mill, n m Him" "n. |I'" lmill | V/.ti/ffr1-nt/ tin-ni'i'i trIll" | It i in' \ ,,nil, V I n in V i i.li'linnr .i nt mit inn' "ilnHun" 'Hi,' V5IVI.tVui, mill mil' ,11, .tut. VI l I I ( (
J In fin llnr, ninl iil.nl-l! /. .' nl' ill 'i" n".1 I I ii wmrM'iK: "ll...nl III.'Iliiii'i, I i liimi",. ,IHi, (, I I"m IVI uf Hni>.,li,,ii ill., I II
(General) 1 : Htcd orH. I I"'dh| .tin, |I" i ,ill nlil' 'I d.h ,hiiKi, Ilu ,in I i iliii' tiin ''hi' .Ioj""" r I l \\ I ilt'ln,, i 'ipt' nn \ V CLOTHING EMPORIUM I till. 0 I II .

.- 1,1.,, ,', II,. .1'1"' VlVl I 1"111.. I i tl,, ., I tl I I MW M t M'SII\" | "' I'mll' I ''''III, IV It. .l l..Mill' I4llSSIIilVV. I IIui, Ill,' I ht'i'
I II I I. I II V IIli"tIIIhl", Irnin 1 1 ml., IN .1 n V mil' \, I I ,"in. '1 III.,' IIVVIVI't( I' i 111111'U I,, ,,,,1'1.I il, 'inlltiiii, f..1 tin, "illtin, ) .luitl .limit I,, I IVI I
Hill'mil'' ; Ini' 'tin mint ti IVVII: 'iili"| "IV i "I ,',', I Mil1 I "II. I .VI" I VVVVI, ,,,IlVVlVVliiVl.It,, ,I '1<.1| i. ..' .1 I
I VI 'J
.
rlllftlill'l.ii'iI'l \Inn" limn IVrininilln" "i tin t ;,,| |, in I I iiiiUn ..,111,1,, r 11'1"-I I
1I.'kor .ld"I1" I |
I r.uuu S 'Ifl 'hi 1,111'.1 ,
,.
I Ul XtHlM 'Ills IIVV II I VVVV VI "I'V, V i .
jut itmirMi WI .I 'KHIii"t V I.IIHII | I II" II' VII V I V V I''I"Il'' II. I '" I II. I ',litutui, Kiit.ii, ,ItttVl,,)llh, in ,,1'1"1"" ". ,.it,."li tn. .1! \MIs: T. MAIJIJI.I( ; ; : :. V ,1,1' J '

.TII,iin"f "*".1/" "" 111 r MI."", V I JlUnlllt-111., I 1" Iuu, h I II I Ih I ,,II" ".., K.tt. I ml" lii II iniiin' I lii- .MI, "it i nn I |1'\1.\ V I.
itt
V "I. '"' "uiitu V V"II iu \
i.mil, .it. 'li .dim Hi. nt'lIriiliiKf t i I l si I I ,\ I I Itt f.ll sii'Vt| |II i I Hull I I1' i IM ,tint (Compli'lc! ol' liNAU&KHANT.HT.Hci'diiiiil;() [) t :
I I li, in In, nni'li n I 110. ,iln,, iii ii, ni, I.mi. < nil : \ Ilgl
t .
nn "is i StV ,
| ii ; HIlrl 1 ,
< IIL" :M' tun;" In.I" '. ,tOt,, ill... It ,Ill Ii, 'VtIulI,,, ..,lill"" '''I'' 'II 'h' VV I"h"1 ,h, I I ))4l'1ll1..l' IhtVVliitI mill I VI S'4l' Hllk' "'
..rni'i I lint I .Inn, ,, H Hnllitl.iliUiy .V nn, VIIIIVVV i "it, I ittiiinnnlt | VIVVI 1 1, V "' /I ''I ,
Pub limit, H A. V llmnlmIHI, ; nnI, l i u u ,ill ti ', i 'nn' ,imi'. ? "
lOtllif *, tn,' nn n'niii'Iritinii'inin, ', 'ill mnl, I II flu ( I

i i''IIMIIUymif!"/ "hiiH-riif I/if ""lqPuI.'t";. /i,,,v fViiiti'tt illiinl"r ,/"I'Ulii-r. Q' '."' in.i "lilllltt* liHilin l V HI' ,nn, ,1 I t lil'l'l| | 'III' ", I"III II.VII" i V "IH"' V I lir ihl"1, 'IIII. ,ilmtn In nn "lh. tn VI lnnumil | DR. J. S. BOND n.'a.h1.1'. : hil!. t Tiilors.; ( .

II '''uhltuhII'' ''. huiIhiujI \' 10 1\ Hi ul "u' III,., I I HIII. I lull". V 'V I ,IIU 1,1 i "!"! I'uniti r-iiitl'iii' ', \, I tin ,ml,' in : '

i II. I 10'01,1." / .. 'lD .1,mui." tIl' nul\ "4''' I I,,i.i i. Hit "I"|nlntf..,! 1". ,tin II'Hi'' I till, I I.."in ll I i II "iliiitt 'IlnInlll'lin I II I 'it nun: .Ni I I i lh l, ,ItttVV" ., I h tIll' lu -IVIII Ni.u' tinltijin.'ln'i 'i ..1\ I L'II I i!InIlliSIVV ll-I, lull, 'imtrii.i-.liin'll unit:,: vl.'ltnrmill t;:: 'in''* in .tin' V IIIPVIVS VI I ". I i I 'I'A i I I.I.A I It AHli: :, "'f.OIIM.jl"I I ) :

I ,, ', fl' IlI nliin. Ii l-i tth)VV n In tiujgttl' l I" ,n, t,1, rpiilrnii-'" I 11,1 'l" I I'
1,1,, nil I IMIHI, .h inth ",.ltIh 'n I'llil' I I"I I \11":1| I :| \ s |IV.
nut lit "'i I mi ijt III.'' "ft"t I II MI i"tlnir' | | 'In ,II.rnl''III'I 'u 'Imu' i nil' lulllnlirnin Ill "I""I'I I M Ml" I-i M ,IVII''IuIl I ,, ll,, Ill-" n, I II II

1..1'1' tlluill I I 'lin.li 1.1"I' .I ,I'HI. ,Il, VII I, I\'d. I. .I iVutill V IIIIII", II 1.1' lilt. 1 i-i"111 nllin-i/, ,1-1, It i ttuK. .1.i .1.t. V VI \ .1 111.:1:1.: : : I "I i- ., in,.I iii-liilll I lliil 0 HIM I" nil .

V ,,I iff i'ir ,'liint-i M I NiiilriluiHinliin" ) 'innnni' .tin'"i Vi\I'l"IIV I" Itt, It,MM uu. i', ,t i>,u t ti ill in l li ,i 1114" ,unit, Ml "". |,itMliti ur .nn ,in i ii"t| n I II i i i V MI V i 1 1 i. i i I' i IV t iiHiii't' Pricpfl to Suit I ho Times l I I i I i I : :

11'1''"l n I I tt itu I I k< li"II" I Iilu tiVVl( V 1" I "r imi' tin" >I.. \ inr!,: ,:,,1 -i.i. :,1\i :ilii Sill' \Iiu,k inn;! I II VI I V
| ,
lltt.l. 'iln" I V ,,1'l ImiMiniiliiK ), i I ,
I'li'iinllv nn i nl i
i inn i >
"I"< TnllorlMM ,'?
(,;. .1 I tt ..l,,,., ll.ku.I I IV 15,11111(111( ,1'11' ifH' 'nl' mil" \ rnt'l I in, I u V ,inn. : ''it. uilni"i V V 'I'I "i nn, ,I l II, HI, i i, V, | 'I I M..hnnl e1'nhllhm"n' I 'i | ,' 'll,.

.'> "ini, I III. mi''|'in|'''til, I mill t mnkm" V u '" i .HH,, mi Ill VII' ," '',"" i h' 1111:1 till,' "HI ill, .,ilin..< l i"">.nt V V Soils lo Fil Anyone \ VV 1' V M V llmi 1"1\ Min V "', i. V ,, I ,,, I I '. ,

.I H/ttllt V '111, III hIt \In its *.,ilili ll nn "''M I V V' ,iV, Ill"i"" 'I.h, '' t'in.nk Hit' iinuiuil, $pri'iin "< "I t ilii- IIMIIH.II' "lMiiltnnnlri ,
,, ttilul' |n-l lu "ni. n-m,. I DR. R. RANDOLPH .- V V V V .VII 11..1",1,1 / I l ' '' '' I
,III. litiii I itmimliliHi .
.. 'ill' 11 < H HII ii 1'.lh' V
'I| .
I ,' i I I uV tI.11 I ''di n"in, i V I".int "I.nun. i M 'n, I *. I" '.I" Ii' HI, I' I V V I | |
i in PMMIII'4At.|
l |lIlll
.. I' MM III I
'. n ." VI l \","" I'I ',,, ", '|,IIII.H in' >n. nn h'II' ,Unit. imii Inini,. PUII, | | 111 nl Intlipii' II Ill In I li'. -Hi' .in ihu'V u V n." .." |I V I.I': i Ill "Vt I tVVIItrVlilPIVV1..' utiil ,Hi, ili 111r.. I 1.1, ,ll,' III I Ild/il/ I V ..Ml., I I ',I I"I .| HIM I ,, '', | 'I ,11" ,.. .,VIIIATF3'r I ,,Hi VI, ulll,, I 'I I I V I II Mtl I II I ,, ,,' V V | \

until' I Hll.1 II ,tin, I I.' i Mult In" V I l 1",1" i"I I llii, Nli; ,niii I ilti't\ i VII mnl, "h' l lit-l! >' nil,tin iiVVI I I u l I. fill :III.' : llrilf' Sli.rr:: :nf; Mpa.,. 'I"| ,." I"i V I'. II 'lu. .VIIV I"II,,1 I V V IV I niI ,
I / HUH v l niiiitiii' ). I.Io'IIIII.lvlw 1'1 i i V ,t i VV Mill,, IIVVV 111 |iriitnii, | KttiinlniiIf \,1.1., I V I ,,VI I I I" ,,I I ." V I I u t'V, I. VI, I
,I..'/,1,1' I I."' III. VI I HUllllU' llll'illl lillll; Illlll h tIll, 'III'' II"Hill, IrI. I 1""Illll' Illll' .III Ihl'111.11'\ il.t i M Innii'inj' ,, Itt if t"'I"| I i i VV V It IIi ".I'll, V it", II W1 OH, 11,1, I V I I'V I B'r YLIH. I

lilt .i. .|ib7ithl'.. it hull t nm. ,In, I"1 "Hiiiiirli jIll' i\ iiiigin-(" Km i 'lt.111| .VIV' li II. Vl iw kilmtHi I ) tl IV II I 1 I I". I IV V I "
.. I
.t I 1111 < 111' I Mtill' it tut ll,Iti, hllh" 1 i ,,11..1 I i tltnminttInn \ 1 ) | ) | { | ) < 11'1''' 'IV Mil. V I I I | I I I I IVIlVltVfttIiilII VI,M I VI ,IV' .. "I M "'1,1,, I 111' III II", I '.I ,II'I Vi I I ;t 'I( 11 :, : : :
SV/' .i .I...,III., |'MI'tfllllll'I I It Illl, .It 1 lj'! |1'1'I ,n HHI 'II I"''b 11,1.uu' I. II "ttttlti' ni'Hilli"' lit:" m h."I"h'.1.,\ I tin" \IIII\\HI. i: ,, : ;: :, ,| ,; "ii : : \ii, ,: .IM|:">. V.&I', ,,' ",

VVJu V or ll.'liri I. 'fltrhu.flI ,1'h"l <|irlnir ,ih.. "'ii" V i i il I .thin, I ,MI' ,fun,' V |iii,i-ihllll\. | '' ini.ipii I 'IV' '' \ I 'uuisi'. ') ': I I IM f Hi I llrl, llii. > I V i i VV V "" MO .r'AY III. '

I hIu* .II >Tt HtH'i ". H11" liimi i ,Hi',, t..1 I i,1,1 i i I in" V .ii\ I "n i ,iiiillnii, ,",il m -limll'l, \ \ 111'1"11"1'1"111"1', I '" tinm., ,i'I'., t.HI.III'n",,,",nut.'IIIIVVIIVVIV. 11' "'".ul" rv I.. "1'4ll-iliii 111,11, i ,",*ii, ', 11",111,', ''I.),. I I III, ,. II I 1".1"I VI I ,111,1,"III''I ,IVVVI V I Kl" I; 'IV.I i I I | (l | i .

-, i't, :i /,WMK I I!I. ;r Minim '' I .. Hnl ,till, tint I Njiiil ,lliiK, till, 'Inn' > n ltV(- Hit"" 'IItlltlllltlti V I A l.tllllifllill' '' 'll' ,,111 I '1,1 'Illi (liIV: 'VVI "I I V ''Mi-Ill! ",.I "Mttl( | I I \ltll| I iLl -. I I III I I US' \ I IV t I I NliI
itiil-lii I Hi :
; -''1'1' I I i i ,,101| i liniiiii, '''' ilnpiliim : : I" 'J :;: : : ; I'
r1 I'll, nil liilill I nulli" II .t 'I'rviHirtif | | H i r \ ., > nl,, l ,,
l ( V i | | tin InmI-/ V ,tin Iiu ..1.1 I IIh 'IVV VI V Hi It i I1t I IVV I' t' nitlrf, | $ un I I ,t I I. Ml.. H... i ,linll., 'Hi. ll nl
Vfg IUd h3rut, Hiniiditit ,' ..I nil.i III'I III' i. ,iithii| >ii l -"1'1'1.1' | '1'1,11111 V ,VVV.. |I"' I If 1.-, ,
VVVV.., .Itiinrnl I. M 0', |lull | | 'il iniltnl| 1" 1 Hit ni"-i, |IV" in',' i''I" niti Vf OcntlHnou'" Dopurtmcnf, l I'' 1 ,'.n, lui.i, 1111'II\ .

/ 'ir tHtinriiiul IWttlm. I I. f IIIIIIIII iii' t tiV -h !rtntN' HIP) ii '1.Ih\I \. V Iln'' 'inulniiit' ill! 'tin lIluVItin' Ruth" .I "i'"M"'IIIIlh." ulu'n 1.11.V HII'Mini". t'l II ,VI' V I-'. .Iln., llillliiii

Itnuurti.1 I I I. ItjimlHjri hlium' I ,liliki 'i ,i.nnHI ("In' tun' i ,,iiiini. II I Ilh, MI HI ni In" tinisiu ,' |1IIhh'., in l ml nn UN nn pii 'nit. I llnu, lull, | U I UN.OS < .M.I, ,i'\\"i- ; ) I I I )

"unify iin/E fVtlii iitrni/nr' il,/....." IjlitttiM, II Illtllllill-' 'limE ? IiI )Ini HlUiili/ .. I > ihu.* .nlli'..ilnit. II.IIH inlniHinm '. 15 lllliUMIil' III ?V'U' ,H. ''III '1<, "',"Ittllltn I Life( I Insiirniicr (Uoin'J
I \ m V Mutuill .1, H .lirt.llf | ttlinuii IhiHiiiflimn, "I'ltnni' ,, hlnnllt, Ihnt, ( JOUNSELIOR) AT LAW Kill' 1"11 I I' VlII'" < 1.1.. HI t ,I |ill S ii'' iI } ,

lull,! ''f Illlltltll, ll Iti ,1I'll IllllIII i'iniililnlinnn' | ; ,nil, |lilt. I ..I l nun! tIllllll 'till i nll'litl/i'" | I ilili.I. nt nl"1,,t.. 'milil, pi V ,VI i iirnllllhl I 1'1'' \ >
> /,. I I llrjiiiijf ) 11" I I ni : i i i I uINSKTM''V\ \
; l ,,\ ,, I' I ,
,,/ M 'iitini'i'f l I- Illtl' ,,1\1..1., ,11 III' Illllll I VII |' > lilM-tinuil' .1111' i 1.IIdlllf... \111:1
I
I ''V > / -I" ,V Ii(, >V I I l! I / ,f M Iu! ,III". 1,111, ,to, I I II' I 1",HI"I '1' I "til.. I Ii'j I I 11.1 I 4' \ I Ml VVIIVVIIIi IIVVVI Kill, 1 Ullrlll' I* IVVVtV .1I' 1"1. I .,1. I ,' > J Illl I 4 l Illl 1

""I nrii', fun 11 I V l li iiliu, ,,in.I itiili, 10.1.. ( VVIVVIIIIVII' I< iMiiiitifimi I I men) i ,I'll ViI I ,V \\VlI V : ; -',.. < nrt: *. \( .:' ,, l.:M i Mrt \ I I
I Iliiniili., ii'iilmul, IIIIIIH, tinI" inn In 'tin II ,nil m. I"rt V I, "Ml.' '* II 1 H'l hi |1ViVVIII1V> ) t "'11" lM > I" I

uWwllnjli iivwi. II.,'. I ti' I I'' Iliiiriir\nlif' II I A IMII' tli l"ii' V IN*!1'i l iirniii IMI" Itli' "I, v-ni utlllMi'lull .- i .,Vi I Mini ntlmi, in tinrni| mi luiwlnt' |r.r'ii|i I livn't I' !1 1W\ I I huts ifV .',,, \" ih'it" tIIVtVl tl| 'Mil, $In ,' '"ViII :

I' II KtHKK II II J; t'lini'liH: :: H, l'.,i'f I'; I li f" V'T l lI VIV 1 'ni 'Ilin" ( 'miiiiliiil'iiinl; I "iiu. ntliin,, lit I MmI
Hill I I tin. Htiili' tbirtVrl. lilnihnliiti '
|"at' ,nl |I"i | Ml.hU'AI.; ) J ( ( I ( I il n- I
.
I I 1.1111., I
I I't I 'lurk" I Its tun < ;CTIJ
i nm.til, ., i>,, ,u., >*. wt l Illi M'iniliiyi,,, In' If'' I l'' in'miliii. 'nn ut-IMI" u nli" "nn' 11'"i.' I P U 11111 inHi'iiH''' 1.1 ninn 11I1VIVVI1 / I Isl t 1861. $
) II I I 11 i.itgitlI, tin unlit
IVttuiIi.u I ,
f hnrln' lI'lttliHH'' hl' $ Jai
. < mi.Irliuur't 1. ,
Alt .1.14. HiiK I limn, .K ..nto $4,401B33.HIL
: t.
1' .. I n Vi Vi
.ifintii;I.: ittrtnr virtttaiui tMr' / > t., ,"cum, I \ll. ninnnini'i" t"i ilnrlii', tin i ntlriitirnni", I Inn-1 I'hlll' rut < Mrniinlliiirt' II I tinh 'lt '
0 W BETTON M D.
./,I1', '!' TlltimiHI, "..Jiiritritnmil lllllM'| ..t ,11111, '- 1".1' lilt! u Ulll I'l, t |IVV ttllll VVII.' h nti t ii r I h' (!"' '1*. V' 'I' "''"H nIl )p'''i iiiilmul V I I ; ; "
I
vi" tnnlraftir 1111: 'I'lll- .utllNt, ,III I ."
.* hftiif i tin' I ")". I Ilu\ .o .Mlln-i., In ihinr" ill'iiK in IIIIIIH' in Iniiiiiiiilullil' t I ,, ,I nnin nviitiilv. |"ilKfroni, tli' piilt tilinatnniiiil I I M I I III. V ,II I "" I I V I 1 I I\ I 1I, ,
: 'i'fIt.,1 : f" I i \ .1., ..M' .' nil n ,I Ill : : : i:" ; : : ;
{ i. i '
I'Vj. $ ? i limnii' ',, M I. I lilliin| Mil i mnll \ hi",.. i nn Ih"I ">|'itmliuntt| m"i niminlltnlFiT" ; .In/in. sliin-i I 4 1\,7'\ .i.i-i., n IV"V .1' 'pi I I i l ; lIVI,, ,
\\ ,' Illll' ill '111 .til.Ill. till .I IV III ,1 I V I II, I ,I.. I., .. I I' IV, '
III ttlll | .. '
| | tunulnint KII I IH
i":" IV in Hil-limltinu, ,in uiu him ulVillitItlIVit ,DIV V fl' "IV VV V .1. "
.
I N"/-:; n I. ,.1 I ll,. "I,. Illl Ill' ll' I ;;, : k: ,, : ; .I:: : :
l \l.ri., t IV II fl'li"' 'T I Mntni .. I I Illl 1IVVV 1 1 I." "' II IV
V jlttpIIVbtIiIIlu' 1\1\.1) ,lnf V \,4, VV II.I ,, i :
| 'Hi I "f ilit- liuiiir '
\ ij inminitnnnilli '1.1 till i IIK' infni mi" iln- V4i ,
( '. ', ,
,
V V i II i '. mnl I: M I W it ,11,' I "i ll V .11 ,n. Hun ii, illi. i I niinii, |.,nit, i ill l I I | ,
,. ?. ?.". u" ,VrtbVVu| i : IVH,. .ml 1 I.I I. >. Ill. ."II.! iu. ,Innil, m in innin 'H.Hnn.lIn tltnl' HIP lltnllinl-{ hut ,him :in \ ur ,' I -i/ I II Ml-I n..I l I, V I tl"" "I-.'-. VVVVI,| 'V VV "" I I I I, I I ?" V
.. ',' ..f I i'' '<"V .1" n.i\t.-u klliK In n-i Inmnnph ,,ptiiiii., .in. u 1 M. S. ELKIN \ \\\ : \ \ .\ \\. \\ tIIiV.VI .. I d.I ..'.. 'III I.. ,ll, I IV l I IVVI 1 ..hl.h I. I ,, t ,,,,, I | | | I
V V I 1"1"" n' ,inin. ti "Him ,n, i in" VI I
| ,itiHMltl-li, "Vt, linn 1,1, "n 'I IH l"t! I, ..I II IVV I "lli|1' .ill I,''. il in, rln, i I Hi I, I ll I IV I i I

-...u."i"""A"I'."..., I Hi r'V..Vnrili. urn' I.r... ol N.v"
''ini.illrUlitm' ItohthrIdgu, ii It l .5 | 1' M thututuI|,' III II. 11 Illl."It. U liu..'- lit, tllli| .Illll tlt| llii II I I -Illll. Hi "ll I ,,! .lHlin.ltllrmoimllr LOIDA I-U.rOFS. d i It I II 1'1'11I I I ,
\ :::! ,. 'i'f''rtl:: ;. .: I \V < n. t.1 I It' ill. VII l 1 1 I'1 1U
P .
uI ,nti. .mi 11 Mtit.lli, I rt.llkru n.nrnw I r .
I "I I ,
tin li ,
i ill.I, t II. VduVV! lh' /j"
.*. 1,1". ,. .. "|1'1"1\-| \! i V i nil _. I I I :I ;l: .I :V .11, tVVIIIIVVVSS In hti: Iln* IiiVV.sVt' | t \.1.1.\I I '
I'VlIi i 1 VIII.IL* Et..u14' -. at l .It"J'! !. )*' J HII. -l/" nl,' i I Imnfi, I I.. ,HI i J li, Vt II I ti I V ,' ''I I. .,ill.1 I \ V .: (H fiubtl tl III* Hlthl. Iti-lu( ** lit,",1. ., ."" I ill,.
I IVu |-,.:f nmr. .,niiii 'hn-l| uml.li..i", ll, rruill4 I I ., I IItIIIltttIIIIli
.. '..11 ,Ii IM lull, .t V it nil' i I H "> I |. .I.I in HI.. 1m.| | V I Iln ,In ill' i"I I Ittt V V 1'.1' NL. nl, I lulliihiiI'lti.'m .

|" ', "I li ''Ntutittftli" tun ,',I,, V .. MI I I : i t I.,, "uliii. I inii-i", ImiIMI nn-
in' w ,IlIU 'n iltnku! 'n I i-n 1 nn, I Hit-i ni-u, I "'..I.Ikln..1 DENTISTRY.DR. I I i I ,

,, I III l t 1I..hl, $ (II.. '",t .,r M I .I... It"". "! I ,'I"! ," In. linn, \ti |tit "iiinlir.\,, Vt I VISI I IIIMVHUM Eta. ti I TA RLIB
V "ri.'is'i: (
II "fi**;* *' II f .mtil'I MM I I IM IVVI .
I u ir J,4ni, ;/ ,OilHnt. ,....... ,I'rittilittrrMiii ( 'NnrtlLII | 'it' f l. t 111" n" 01 i il III,,"I II,"It/i in., ittiili V I I I" P. P. LEWIS i I" l I. \.1 i I : t I >-'IH>< I l V
.. ,'I' ,,1| ...",.-* I"I .ll.l. \ I'J l-tni.i IUU'TU4i i n I ii-I 1'pIVVI" "n VI i i IV II I- i, \\11 II | | | .
I linrM.*! n. "'"K. At' h .' r/r". i iMtuiin 'I'i 11 in I i 1 Hln (Kt.-111',in'" I 1'J I I TlILIISSI.( FlOfUDt.nt I I s. IVI
.try 1I Ib'I,, .hV "I'11.l.r, \l.Il..at0', I ...,. .. VV.VIV I ., i A $.! ( ( l H ) dish; I
I .
''Ifo' VIj11l0 fit I .111 I I j..t 01 I "i :il I. .,iItV ik 1 'I', V'' H V I V I I I. VI 4 silt.' VIm llr J. I. -. %II'M I 11,1, I \ sMM Kl't. .nIO.f ll. V |' I | |' | I II I' V VI
.V ,n' t M 'nil i- ,IV I lrit'iriitiiir' ,
11, II..r.r r* V I.l.I.I.ASH II ; ; : : ; I t ,
*' ''ith .IIt..t|1..1\ | ll. I : I in I I nniiw, I* slit m k MptlM. .*flrro| n' V Il"I 'I"| |" I \ I I I -II I ': : : | | l
V iiHitfal VV it V .It' | | Ul. V ; : : ;
... \t.'ill .ijit i.s IH .Iq l ltl.' |' IIIMIIIII M J 4 l It I s I O \ ., :, in tlll, ,,.fcwinr rAi.* aitiiNwWM /./ I V I' j 1, '", 1"11\1' I I, I ; :: : :: .. :ViI

"r 'i.u. Mi. I ''V' h. I. .1 I (ti It i riink. | 'V ll.. t M H I I11 V "til" V i V M. II, I,"I Bull nth.r *m4f.M.ruMihl'liy' I I i I | i' i V ",

.b" ,.r. 'I\t'-II ruluf .1 MI 0. ""l 1\' .ISV HIM, ) .i 'Vi II I, Vi i" nniii.' r. i' lit Ill ..h, fiit \l I I. tt' t I' KPIV I ": II. ,riMil, .1.. hf ..... MSI l l..flM> llll I.I,' I J \l\\l I I ;I |I' "I'K'itllll" i:"I K,, II. .. i ?,.! .1. I | i l ..,!
VVf 1'1"\\-" l 111.1 mini lirnlitii I I" i V''l 'n' t If .. ,. ,
I h.. .apftmti..ini ,. f..i 'Hi.- I in* in.li IIUUM in dukil nMI. |
....... I. V |I' l- II.. n U. 'l V III, h' I VI 1 H V I lit I ll tiuIVIV I V t U r ) II ,It t "IIs ill |IVI I* V I V V .' I f. ." V I"Ii. V fHi'l.' .1..1''I- ,.. ll.llt '" .InMlIrlI .1t > I ,
W.... "' .n ,Ii,. ". 4MSIIIV "A \I..,..... ,Ill 1I0ik" i: \t I t v I.IVI I.\ 'I.I 1 tu. i" .f l"i >VT Vi I 'I" It.; *n4 .1."nfMitui.' | r.1 1 1ii IV
......'' I"I.*""'I 1" lit 1 "IIIVVVI, 11. VI',,, n V V i V t I I.,V t ii-ul j HI V W F V. SCOTT '
I | fur
*"I"" V 'vh'H. t t I I IK I. V I I I "n ill 1, < VS ji.tir ftioitl I) V I 'IIIIHI
..llI.. S'luC-. 'III, *! ., ('n. I" ,,', ".,it' V .. ,h',IIV ,.". ii i IV I ll I. 1 i rHI 0"1" .. *:H,I:* tl .I *.. .VV H, I i .. '*'.,. I If \IMiraii",: **VV ( ) < !
ft..SIIrI, at Jtk.0.11' Ilh IIII I Muster' Brick :'l I : 'r'l, n "I I "IPi It V it" V ii,. .... V in.' .. Vii lilViVI| ,In- '
.'HI'**'' VIVlnI|.* ij' ,iiiM.i-'li .Id' it I nM" I II K S K; 'I t 1 It \ luy 0'AND { *i tl, *VtV| i tt 1 1" ? ", I IV s VV .t n I1'. i' .

I l il V : I I. I I I I.t I I It I I I I | | B" 0 Vii V I I, a VV ViIV, I, ..' MIHIII "itilVi r
>III 11.1 I I nk I i .
... i n V in V "".iM wurn "I'KUi I I H. mi 1. InmI'l -. .CONTRACTOR \'UII 11\1.1" ,n, 111V. V II. < i ,.. 'IVV MVVIVVI,, I if.
IVI IT unHun NI. .' I- '\ 'hJ .' ulIHI, I 1 I.. V V .IIIVVII 'll." I V t -V V 1 1,1'll "ll I
; |I' | I M Vu '. lot' 'tI | V' j I' i 'V "I I i .11, ; :; : :
.
'lw r..i>...Ur iftcr If Mn nor in ti "'. .".'It t*' I Itunnn.N f- IIutiIiuttVIV11;' ( 11 I SO'ill. i "Ill 'II: I Hril ... ._ \\lit ity* V I n. V t V ,in 1 1 .i, n. IINH'. ,u.iiri i| I tV, r. |>, :

i ni 5IP .I1 : *l ttotiiiir a in h V45VmI11' :::' r' V I i tin '.."',",. ikMnJ, i *i< ili .tfirub-ilt-n\ I I r MnUi' I ih ,*. Itt Ni, V'.rk Ifnin < .ilntiiliiip I Vi,liititttii-V \ \ ,r..tnlr, *'t..II'I' l II), .1"( .>> *iitunnr I Mil I < III I t Ii I t\Ij.V. ,HI J I > 1 I,.. f V,,, ul"IV ::' .-:14V5VV ,
S. V "I", V II. I IV I fc 'Hr VI;
I V V VV VV }
H V I" T. .*.? Sf11.1 *( iiiito j IVVi 'It.,. V4Jflia 75IflSVI \ : .
VV
"Vi'Vl '",''' .111.1 .101. ,IVVVI V I VV f I\"n. ni, ." .(Iii I .t'ik'ii-,1.' t-ii,uti IK rp I '
I i' ..I.l .In (Ih "' .*., '111 H. |it' in1"' I 4ii 1'.1. il
"I uihtiugtrn. U TRSd.itilr ,111, .......U) in *4|*.i .' ,1 i ," '. .' ,1 1 ti" t i I'l ,11. tut "nun" li In $4 H, uliv In "tllll' t (I'1: 3 | i'l. n'tTbmuirb |11, pirn )111111 i I I.. ,IV. J. I 1,1 i iII
'.' I i. ...(.. >fl.r 1 IM W.M I. flu-t.* IV ifcirtvmil l I. |Hir>>lia" -I\ mil !tinriwiI. VV ,.. i n wurtotr, I I \ .
W..udSiXits4 ", llilli." j I. i VV III.I 1111 "It nn"I I".r| | | AA.KNSCHT
4.rk."il III. Pt' VtIII,1kV I. (IIWItiII4 >jr i otiriInif tl t lli \T- ,
i I. 1 .r..Ul flw *l Mou iJ ID >!sp .lull", It Wrl"u.
ii'sm' lli. mi I i I. I 11,VV i V "i- i M th., tun rid| lilt ii
i u...... v >ni-t Itk *. Am\ ihtfjlMt I clHitre uf 1111 J1. iniMi. Ml'l Urn VVUIIV iii 'lijii'ii Iriili-, Un' "n V i. i il 11 .". at V
i Law Solicitor ,
.nkln. W WamEii M.,u< M >4uil. .*) \ ill 11(111-' I., 11 M "iiii-' | V ii i 'iiihiru Uii I lirkH dill n T |nr rl. Tli s rnnio' i- ill I* PAPY WESTCOTT, At1orry y 1 dianccry.oMMIaMi'M i V I
'lu,"n H-*. ** "' ......, ,In. JunuM. .'11 ..".."..> "'. I Ul'l iiinyliliolIh, gVuilVI l rtw,,1. "n ,
'
IV..Lh,5s 4IKM 11,.4s7IR, .... .1 l .......,.. ah1i tI V IIIV > 1.Of I..
V \
111111II) .iirfflowH IIfl > lig > lii UI'IH, VtS'e VH \ \ .
'4'!''' inft ...,._ 'f I 'i. V t f .. 'i" I V. Illl \ ,
MuptIll SliNilAl 1511IVIY I linUH, *,11".J.| mn IM V uunk Inm i iI ..> u I I ; "I| I Ml u I 1.1 n'**
'till V' i fi .:tI'I' ,j".1..1!) I il I.. KI--HH" -
) I l i h iff' i mini' i IV V I I : KI."lMi\
...'.....A ft..1 Mosid.,. 'ii thu Is Oil iS fI"I.-, ,11\1\ "
I I.'" i M V ( illi' 'I'I ii I iVi lltllllt'ti11, IV 't r ,,.t f |11.1| l tVVl '.,... 1''# tm rmb I nilMi-il lInt I Mn) i Boot and Shoe Department THK I IJItKbtfKNT) : ttTATKH, : ( ; I

I Itlhl IH) *nt. HU *alwnilMit ij "l'H' f -Inl. ill .I't !I. \\l- .
''' > .wI 10.....- .V. VI I ill lit |tf ihi < '|1"'n OIJI'I'
lllki.l'j !If' VV lMroy! "in r'MiU i. ''inil. ;tour ..", V H. i 11 > IIV1lItlII| \ h
>I. *. ri.u, *1 |> s \ iirtlriiinniii' -.| I I IIII\' 'in. .. .It ,_ V.t o __ .
( .
Wl." ..|, ,1 I .,,11'( *. ill I. H ,H4t 'X. i'*". V V V .:; .. .' V | VIII
.
'. IV' IIAL ," I ,.IVV I V V ,11 tit-1". '! I rl1tl,.11 l|,I* .-IV I V |>. 0" ..4 I. '. I 1 ''I $ .

:t.. ..., '11 MiuHli; .IIN i M. "Mf4.. I.V SI" 44V V0i I 1'1'' Vj '", III. I. ,'. i IV> Jtu VtWIlVI toy, "ball i..itiiiv .titnuniin. il.nl' li.. oil I. V i T. W. OSBORN I .14.. 1 I 'IV 7 V V V :V V1 t I V. tt i l 'I I *VIuVP i bi l oil .. 'i VV. I 111,11 1 *!.( I I .,, I V f
: ; : i : &: t
.
KUMIUXflT. V In" 'tin. ninrlntiu I Mini I V It .. V, .
j >n1i1> .i df'HIU'it, ii : V j'j' i IH > VVV VVVV'i.. run V IBlucksrnithing. t
I tlit.lK I Mini 1.1 W'V4' ', I IH .>))H'nli ...,... .......iK4S I i tjn ..I' i t ..."' .
,....... .. .1'! r >il t tin % "l in* uii 11 ut4l ,I" imi um'. tin \1"111\1\\1 I I | : I I. .\ \V. lll.il' I

......101. .. I |IIlV 1 1)1 .f*.. t-UUWr nil* .,H( un i I'Ktll t .. 1..1. S .. V ; ;
/IeIIIt. V VV V V VV ,,,. .. /I,' V ,1dili| l f''I'' Knm ir t IitrIVIt.! |H1.1VVV| tt'i'l' I 1'JIU.III K ii iII. ...nl. ..M! I ; t

I4,4tio, .. ......i.. I V It ii.Fi. 111. I'll $'Ht.T V 'I'" I'll ... .u .b*. "' ''l1. i Hi -i, V V .;ullKumwid. III- sltiuh111. IMUWIMi'tl.,, .ll -I"I > VV"V > t -U': t:.I Hill: 1 j.ruv.tll.: I >KIIIIKt' ,VII l f

t JJ l "V 44VV Ui-liH) 11 t kt I I. V' i j II. i. ., '", .. iktI'll; ,V .. MKVfl514V liutiiiil, ll.i, I ill* (.VVYi't:u llii < VV ,ui I ) .t V
: 't, in.n MII'. ((Vi .Jjik' t l nun ..rk V V V VV .Jh> ,, ". l II. i. .1 l H .." 1"1 I Mill-1'! NHi iMii ,11. t .VVI i V i _
q > IVV V I .V VV VV V V !I.i' I. 'IY ..1. I '. .- i I. i ,, 'ik. ,' ,l. 'Ii HI tl :
; .
>
.UO..!. ,, .* '. ., .. > -il -..11V t ti I) ."n/ .lf>' TVlu "". m Hit'jiu !IVVIII V V r \ r.. I HJ,"V k H.V tVhIVV. I 1.1,U... VI 1)uJntItV1II1t.. t.I -\111 III >tN| >'-' i II, ,'j I "i. IV' V. V VV, I I | ; "u-.
..411411I VV'. \ .1' .1\1 till n tl.nl offc Jii1 Ii> "'II.1..;, V |I' t'" n I .Taioliug l ,'ii<4 .., ,'t nil' IIImIIVIVI. I II' "H > .n* | """ I

II.-* > V i V .' VV n i 'i- IHI ivi '.V4JSMV l .'t ,''' lVfl1VIh,111fr1W iA I ,t4VREAL ,.1". ," .1.V I VV ." I M I. ., ..{ l.fni'I -u i t" ,t.l I' I tU 4 I ,

I V111111 VIliiV "IV i j i.i, V .in .. iili, I Il, V illl- .1"1 | III I. > I !I.,.> -UIH ,1 111.I t 'i' iV'VI0I it ,". 'I'| ij; I ",.I.| ., ll I'| rVI|||I"I : I rl
.. IV V .i..4.4'p$5I ." \\ it V ,li't'l'l llll'-IIU* i Hut ill .iltl. i VII' VV : .j V V VI
'4. .V 01I V i i ti t .1 ESTATE AGENCY ,.I IU. | .lt.lt.'ifc. I I. I*... I V. V I n'li I | > V
I un I
'. 'ItI'i I' I W.I'K. I n ; xoiiii, ..I lu'l, P .V I VI, II % \1. "' .
1 1 -iit"l H V .
V V
.11 V. o. V u ,
I bill *
r.I't. VI \I. -.--.. \l IXIn ll V ti, Vl n.J J< i i .ViVa. i Intd "|. 1 I" IH'.j.i, '
I .. I. cllinn : A | ( ; I IVV V 1 1.. .KtvT.
Vt
V I IVVV
V fillgi.lll*. .l' ". io V \ V \ nn V $ l|
:
,
V ,, VV V VV .. \V k 'I.I i IV "' .ill' I i, V i V I Min
'_ .4 o. 1\.., I V I IS V f. V ISV I VV 'i IV I 1 1 ,v niu.iuit! I $ Real Estate Brokers i

",". "' ,. .' "" ," '''' VV tI. p'i", ,t. .,, l''irl' I'M ftwt' r H| in/ fit V V ,I''',' '! -l 1'.1 V V V V J. BASSET )

... ..i. V V V V V t ." ., 11 ...U" .limuloil I1V.V14S4 w.n- ..i TALLAH88EE. FLORIDA \ \.' \) \) \\ \ \. V.1. '
\ tl I I
ti. 'II !r- i !..!' (Out WMpBNrf I* .1 I .t" ."' 4 V \ \ \ I V
I i
I .. rl. I. r ,' 'V :.( 'linl It .oUIuI'' ,. >|Up. ..t'. '|%'i' "* I INV 'IMI VV. i iisvd>ti.,. ,.. ,-.,.. .., MACHINIST'I : : BACKS1IR( ) ,

\C V V l la ;.. .1. i >, ii. .I I.t Pmtirt "wbJ | VV VIP V4ii'tl l ill.,** uf !* .. I.1\

'i ,.....IMMI .. ,'- "Si .i.PI..iaiu.mi .. ,.. ',I 41V ': NEW CLOTHING EMPOBIUM. .. I
VkV V MbVlVS LiVV ..
_. ._. .
414 ; .
.. ... V VVi \I I V? 'I..d .. .I'1.1. 1.. .\ .. I J. BURKHIM BOILER. AKER" V

...... IIi H 1 1 V i '" **.. .. Hwtii iMyr s .' .. .
V : I. .
V .4'V.l.r \... 014 ..l 1tI.ViVVIV VVV V .. i VIV II- '"1,1', .; 4.' ntkUiii, ,. .,. II V 14 V ifi' ( Ill 4I"1 X'1' u' I I -

.. 4 l. V f

.e '. .
I .- J

>- -- --1__- V ___ L ___r-". ; .---_ V_"__P ._. .no-** ,"'' _... --- .- ..*-.-- ..--'- -____ ." II L r '-- __
_i -'-- -- -w-- _- ,. '" . 'c _0'" ."-. -., .- ,

.
---- '" '
"_.__. l41"

-' ,--'- I __ .-_ ---_- ., 1 ,- h -. n-Ju 1 __ ______ 1 .-r-___ -. ,_ I -, ori'iit'i'' IN ADDITION) ) $ ( ) TIIW )
; r -v--I- ,1
: I Ihi' "piiHnn,

1 11., .l t t't I I I U. > "II"a '.. in ni t.Hlt it "I VI I a"'ill I Olll i i OWII (Con J "h'.41iohil'hIta IIXI.M.AI'IIK:( I ( N ItI I\\ WIUBON A rio 'r
'
R
!: a i i Ii"ii" t ",0' i ,itt'ii' i : I n,, "I',i 'I t ii-ii- I.. ,. ''I' I'''''"' !ttlt'' ,

1,1, "',". "I.. "n t Ilin 'Uliil.I I i a t ,., .ta 'I I a i '.i ,"at "til' '" a I I a I,,,a t I .l/. I a. ',' ..1 hV'lt'ltsi I) ,. I n..tI.IlIIII lilIlpiAlilI "itt., a I..", 'a I ''I I ., \ : ,.1 ,)I"' I l"fM I I If 'It'! I

i *I" I II as .III'. !' .1 '"I I '-.h' ''a' a >. 0111.11hhthlthII 1 "I .1 i .I 111i.14a
I .1! \ 'a.ll I Illflf II '' "' I |' I a a I ,1.' r.t a l'a l .1 "7.S 7. 1 n It,, a I .1..1 "

: I I I :l l.I '!i I ,hi." tpp. ni 'in t.tini' | lilt \l I t'l"1, "" I ailS a '.. |1'1 .. lt-i" J, I ".' t / .. <;!". "ta. I I II' I ip' a tall' a 1', II I 4 .\. 'iI' 1 a I 'a 'tii a .1 "' "I ,1 1a

I 'll< a" ,1" I "I", 1 1tntit / ) a .I, I' ,ia,.1 haa 'm,1'i, '" .l I I1 'it''a' "- 1" ., 'L' J 0 Goods
S at ..1''f a It I l I' Dry r
I I i a in Staple
I : ', I ,HiMti ." plttlii, mi.,.'I'IINt! "? f *.,' "' > a 'i | < 'inii,, i I a- I' .aa' "'I'at., I IS MI ni'*. >< .II ., > \ a !10 Iai y ,

a' "I li", itllllnllt mit".fulfill$ HM liii 'la.t!, "I, "Hit I I1. A 'I. ". l It'I 1 l I' <. 4 ,. PI 11 7. t. H' l''l' ,? f.r) "')1", > '!" ''1' ". "' '"" "'"' '* a' a I' ,1'' 'a'i, .. !..t "

|> 'ti, 1 ,, ', "' a aa Iltrfi4. .;I i i.jtrttt' "i I I'l'iM", 'h" I I.'iSt 1'rt"1'ii ,IS'i "Ia' S 't', .jllt, AND' ) SIMM'SH..I.
) ""'""I'I' .It" a I"1' ,1. i a ,..a.I't t4a Of" a" ..Sft I..1. "a't. ,I. 4' I I t. ,.1 t. 'a "' ( ) (_)'l
lila, MITI|" ,pfitf-h', t"|It frufn 'Itt'.kitismi ,II. / 'I. .. ""( .li 'Hi" Hn'tlitnc 1" ..t1ltt'" h''* IIUMIIII a .1, I a ti 'itilti,. ,Itt, II.".
| Inxnt |I. ,Mil.' MlliniiKlt' .
I t ,"ii'i""." '
'
i.
'', /";... I. ',IIPI!' t t.. "m iiltllt tnW wlntlttit "I.'f Hir lt', a a I 'a" a -" II"cJI, t *lpll! iJ.Vl i ia I"lt Itltl, hut ,* Ilslm' I lIlt 11.1 4sa ., S ..1.I i iI I j.h, ,! I n 'H'l't ni \ .,
Wi H Mlli' 1,itw lit, ihf Fi'l'tii, I 'ti 11 ala a '
n' intiifhfrtplt wf.wnwj
( \' \ln. it'tir" t.illi-il" I i"-Mktff.nl I 1".1" tI. .. aIMlI a i ;ii a i, I, fi'irt' x i -i", (I"ii, i Ini i I IM I 110 t till' i th* ., ..? a Ii "'I 1 h II"" ,." .,,,,,,,,lnihlI. i ? ., ,ti' \ I ,
I
| nmhiii'ii ?
.IM, baafl . 'hiP, iiiirfnty,' ,,,1 "tit ?
a ., Ia,. .alit ith|. .illntnrlflinllj h.lr t. t' I ,,l'l 11,1.1, ) pta .qIII$1I .. im.W' 'ti' llrlt 1 h" I "I' tin i, !It'I'. attis" p'lI I I'a ; 'It la t I I a i I II
ti" ,nltnltM ,
I I.
Tin hit .1.Hn. I l'a'a (ti-i! i.iint,| I I* 'nnl tit aa''a'' '
'" ""h"1 L.. ..'" IjUflllll' I lifil; : "(Will i ''In'1 "" ." ""
fll" ? l I faa |I. ", .
; h. Mm. / ,,, .MI iitnniiinli ill'iii .., I il'' f. .'aatI' flu llntM, ir' fti. I t'" !l.a i ,.41', I u I I' ,
( .I", / "'."h- tlii'i.tii'iii. nf \ 'i a I ", ,tail, 'Ia.!I. riliti .lll r,46) i- i f'lIJ. "ihf in 'at 10" I' ',i''fa" ."I f i""' .. I 1111'"' 1. ." in ihiat1i'tttf't -
flu* III a
Mini'' .
iptKllnri' ,ifitti_ tti |It'a lhn "ttn "i, N hull III 'III tlttlilMl' .1 Ia', ,"dol,,| | ,
I I 111, "Hit Irl"tll, ) nIl (I'h.' *. Itpnff, t | | a .:. 'in '. n. ,IHIM, 'tin, 'tmnn i ,"I,( tl, a alt Huttt ttitamtItte it 1'\i \ I II \Ill I 1..1.' ," atlF s1tt't4. *'cwLirntt **4' ,
i "
.,", I IB, 1 n, HnKf ltii'| !I, h".1' at ill, l"aItpP.a "' i"i I :
| | I I"" MlHi'iiit mn. .11."it"th"I., 1I1t.1 litilwifrt d"' "it"k 11111 II KM I.IMtt'iiiii I
t IIV\r.I a
t'.11
1 ha a I I' "tt.o(1'Jflft$ 'InMnJ ,. ", a ? ,,,.11,, ,iht UttmMte, IM*' 4 .1"I"'U( .iir4. .II .iiii.i' tllf.Y:
mAt 'Ih'. ili'tflfMI* of! Ilif t.llr f' ,/ I" Mi/'tl I "">iitn| nt** .\1 .iPl' .. hiiela I of M" ''it toofI- F t'i.. ''i'M"1, < 1 ,
h ,lH'l,,,t. In" "!''iintl!, i 'at" I a 7 ,' 16* iMiirw linUttfliiti I hairs ""rlltll"fI"fI""' ; .M.I'M < Nii't' a5' i
/ \ lIftfl. I sthi.h, \\,11' unity' nhrti! ) ItJiii'i, III fliP'. U I PIll' it.iHtifriifitnhll' 1I11.It Mlll'i'li"I ( t \\I.r f I *" 1.r.I.. ,"- (% "'"'
V N Mn.lln
\ ,4"1' '.' Mil1" '''' ''n i a tia l 151 11 If" 44 fthi'ltt, 1.1'/1\: ,l.a '' | \ \ Miliuld I limn ilii.u' il 1 ', .1 aa i
1 I | | (II I ptlllMpIl-' Ml' tilt', III, r. I. 1'1'1 ''I'V'tt,' fMni-lwm PmliT, "I'Mli"i I 1I.t.1 1 a.l'alItaaIf.,' '" 'V" l 'a I itt' Hi, 'rtifW"w1"'l In ,1,1', "Hi, .i'll"' mi"1"1ini 1a I .1 I r I "" ?, 'IKfl'ft'f$ I,,. ''t "Hit l .,!.1I tWh'MM Sal '', i i .11 i' ,.. II I IA'- m I II i I It'I ''I'
: a a '. 14 litnl" nut \I"t.. 'I I I ..rll mipli', )In-'l", in.' iln, I n, Mi, a i ', t i t '1" I laar "I. ttir .ml-i"ii; iii 1 Tnliiiinli., .i"h, 'l'ii' In- 1 I nt|"n ,il, "itt I Milt t Nlt'Hi' I a'a I In "HflII,'a' 'I Iti"i I"I 1.I'h, lttav : a 'I iKMii'I> I I1 .

a !It' ,. ., iiij itttfii.r, 11 tin hit.! h' """1'". r. ,, ia. I ,vi -.lid i at!," t |1'1'' ;' > ,t a'I run., n a i a v
"ni' 'inuli ,i' MI I |I' "iniitllit a. tjba! II 11''f'tI' ,
':; 1 I t 1.1 ..( .!"tpllnit, nr it-mill, o. -I 'Hl,'"Hll'' I Ml.a tMU'lllf a, IIi ,,,el) mil a ti.'ii "i" Hi i at ii- i il'' at.' '
a I ttiflilt'tt''
.j' ?" "HI" t ttfhini!, I nt'ii'tiwrrinir 1 a; )I' "a 1 a I ,alt .llm"ltlll b hIat ,
I ,1,1, ; ,"i lIlt' ii lit"' hll; I nnlll lIlt, "uliiirt ltmi' ,.." I l I. aa I ". 'J i ia a ,11.\, ) I
,, ifmi'ir I >,"I' tin; ,
I alt
li lit iliinr., i '
timiin'
( .
11'11"11 1"1"11 3'
I > I ( i i nt iiiit| lilnlnf' Mf Hurl", ., \ '10. i tif.' llnv, fniiii'l, lit" jmi'l mmi' il I tin, "MittM, limn In ImtltM" flti nt'lff'' IIr .*" \ ,. \ \ "' *
,I'lllHllf.' \. tli''Hnlf. ,tin "Ki",i''M I"1a I'' tytililiI Ml 1iM.- <
,
l \ '
q" !l 1 '"'.'1' i.mi'.iltm (In, n'm,111 mnki, \. > l I' '" iiil"j hl,. 'l., tull'ii$ ftit'l, itlHinut pun1"i "Ulltt Ill ':III..M, i'hsi ltll', t half' i"ntt"ffMtumitl I .ti.lntn, 211,1 I ( ) siviinTs.and I .
,I I nitiM, Itt'lii". 'it* I In 'iinn l ittlll a aid! a: a a I Iiflh1l'Ii'll,
,, , "f iIi wlillr ninllilmk rm' 'all,a i I 1. 1. .1 I 'hlfil, f Ml' ,prn> lm(| f"r thi'lr ".lt nllnnliir fI'I'"." nfil) fur ,tin pttfptwP rfltlirtIliiiriilhftil I a t I ',,iilhhialh ,
ni41' HM iinitltf t'ti'f$ nn' .n, l* .,, ,1 ,ta .
., ( ,' !! : | lariat,It "f fn I' I ,. vlilmlfiii'i) dWinp, nf f'nitti n l II'I' l lf1 "fPlilUnnriiiilliir ( I tIE\? Intiul I oI'l'l' i I.. I Ilillifi.
.1"1"'|" i iii' npprnlIn$ nut ;pnlilii, ; ,".II"It.o1. H' ,tin if-Ht' t. I,. a Ia" ia, t. I | IL a *, ," nitlil| | "tilnif I Hi' ilit 'M'ifi Mttnitit

'l i i ,' j of ''h./IIIII. ntiil' '."' ill IT" mil., ,1.'i.i, ., 'a a11th nli' tlf Di |wirH'in' nf hii .11," .,' mi'li II'I! '"'''ltll'" mrt liif!.li.H' Pip. III", *' i ,, .. Muni.. *. b '; ill'

I I i I | ( | | iii' iriMi",! alt Hif Imtli'irllt "f Hir tmi ., f'lf UN- In'i'lti-l \t, alial4| I I',' I'Ti'l'i-'
I a InlllhrH 'l i lmiiipiiii.iii, |a i .," I 1 I' .\ II I it P (fI'."" 1 II t I' It'll', .Illtll Mil, 'a u '

,,'' t, !t I I ', I !a no It 11.1\1 i ', l > 'Hn If" I .r""I1'.A.'. ,<' MiIjiiifit % a I' a, : a i I, II ,l"iiRnnirM' ; | | --II l.nli'' III! ., i I I.a I.

I nil ) t I 1 ,lpt. raf ( ''" I lot u'.ii a 4 4I i tl 'in, lli-li"'i'l) | ll'in'Mitil.i, '"< "iilm' tigIil thl' 111111, lull -ilt'ilM I'I", "- If H,' II Wit I a l l attt a V: > t r.i.. p
"i "' ( I I ). 1"thl.nll' hitninl slu'tlj. ii i .j
tin I < 'I ', | ||.. nl, tlir- (,,, "itaita I I ..iliwrti- ulnti'lniltl' ., iii 'Hi. v ;,?, / t t 'id', ''h.I ., a in b N /111,1,I kll.tlll., ,Hir. liifhl' .innl' l ,, IK 1 It, a i ''I lIt :.:. | ) '' "

; I ; t ( iiii hilnhnmi-til" >tf npphitiil.) I 'lit., In rclnll'.ii" In ltl"lIh"" "ii "'. 'ii'.i aa 1\ lila, h a a \ "I 'iln I Inliir, "jifX."inif him MviiiHyHi ., I ri'tti \\ .ahiftivf.'aIa. , .i 'i' .iiiiiicii'litl"ii( lIf 1 1U

I, ,I ,that. It I I- ,UKlln! .ilnlh piiHr| "- ittiniwiii'lfnprit'liiH-' t I. ll- n.i Iir I' i ie.'i i". 'In ri'liitM., ''Al,, Iml I rirchi li-nl' mil \\ I illM' 'l is M.n, I Hi' *ifit| >'lin'/' i 'fl I It \n'ii \ IMMLM.tat l Mii'i' ri, mnl
4'A"' $ I'"n"I";,' I ii'l HOI ''.' II ?ttl'inil'll! 4llin| 'f |II' ""II."> I 'i, It l
a t a I iiilmni'i' tii l ,itlni'i ttlippir, I l'i .limn" I ""oro"11I1I'' | I h', 11 t tin, I Ia HI,.,I "I'l'iti'lrt" "r IIP, wnilltl., m n f Invt 'Ii'| k'ftt \\R6 iiKtnpcl nil ilnj. a"h, t the, finli hi, i-itm' 'I f t lh> I I'M I In a Hn I't! ''I'l'1' I l.'i-f'l.. '. jii \'\) "tli liti' $tiii'Ii ial' .11 .

', I ) I ,ilth'niili! > ,< li ilnln'iii' "af Hint a I In.,. tnt 0 0111"f '" (rmti 'II'HII""I" I ti, ln'M' ., 1. t (1.11",11 1 ,itmlintMilW" ', I 'mp-.n. I' UitHnr.lnrpn i '' lat'a ii It 1aa a a I' a f,11a ttialf'tIla, IOtII '1 iiiiti( iii ( liK tiittrki't. tt'ill l'It < .

'I h'' 1, ,I t .I | 4 "" 1"1'," !!II I n .iillitv" Itiitll" I" I I- 'limn tlliill ,ntlii.| | ,|, 'Hull ll"lii a' '11111,'..Ih I"I II,' i at'i i Hn 1, Itrill-l. In i ial f 'lit' < t t'Mtnpim; Tin,. ,iiiMm' ti'' I <...,'* t 'a
I al, i i 1'' i i S
I P I nl' I 'ltitt a' nn fit in Hit ..fI''" '" '. ,1.) .. I r nii'i'ili. ithnlnnl. K'nlillilinl a liinn. If
43i / a t .I"" I i Hull t tat 'lllt" IIHIIli| M S 11'11I",11\ a t nil-mill il. wit-il h"t .
,. Allniitli ,nii'lfiill' '' -in.I'Hi., id/ .ala. it tin |, ,', ,ib"ti "- -
1 i ,' I in itliil I I i 'al kii.'f' I..'hizq lit'1i I i tillnl. lliilln.'l'! fnnn, sti.iaha' I lin.l, \ Hint ..iniii a a, .in" i ".,',1 tnnrrlnl, ,i Urii'k n nntlti. lOr'4S i .1 i |I. -iiiti'il, tliii i I 1,1., r J. .11'' a I 'lw, '.. lull $pf'tii <, -ltflill\! a; .! f-ir ( Iti'tii, t.i. 'ilnf.' tin' IViiid

"ti I ,, I i i t : '.I""J." I* J"II. wllh. "atlrI. I 'I, In rnli- nil nun,' ffnin K"t .nttinh ,I" Tlliilnn'i, ill a .' \ "nniirhiit' '111'. till ItnI'' nl, iic.irly" l ft. | t.'al l II "'111"''"' ...r iiriniii)' "' ltli ,".11-.' ""i"'I|' | i "I1 1'' ''I"' VU1'| I')'"' al, I II I I'lllK' ISIS NtI.I 41 tI. I'llIM ISII,

I Mr i | <, I t $ \ i "",,I lini' 'till, "|1"' ", I iitlnllili ) ?'IKI mill" I'I': ) 1.1,1., |1".r lim( (if In ,,ti i I Ciriii.p'r : 1 t",.1 ir..."| ttf"i, ..ifiil ,,10,11".111"11! Imtl'lf' I ill" k., Him l I. H-LMH' I I''in I 'nllf'ifiinMr ,,; i il nt t'.n'i"ii'j' ; 111.1 itiw haitI' 'It" V'si' inn -'" '- | nH'cr tin| ri"f; iinliiiliii'tilf" a'
iMlthilI t 'til IM I i"-
'", ) i| i t I i .I "l' ll"'iilil'iin| \,| wnlltinnl, 'nn-l\ I I'' .1 li.it', ,, 11.,11i"'I', .,nit 'I" ,tin rinrl'ln milM' ', 'a", l *"li'''I'o' hi. |!t"till' liniiH1. ,iinil 1111' 'tipp"Hnl iiutl, iii hn-i'i--- ( ) i\i. It i"illV !
I 'I In' 'iftli' 'mi urn' frxm H r nun" ,tit i I', M"n 1 >,I n l't.1 .V I I"i, I'lii-i' n-
'pI' t t ( !! 'a ..IM.I ,,.I ntltiiit' nrllii' | I! .uph' .. I It tin lilt lur IIKI ll. nr I It: niinpir' I ""it ii" mill ."till' >
I M. ; ,, (. I tnt pupr |.'i1ili.h.'I, ? 'thu ,I ''I!' a I I l.ii-li'l I r", d' i .Mil.'itiftH, whIt ii. In hminrnf t4 j jirn I '1'111" "' ,I" fin .h''"''' ,t'tngniiniiii' Inmttn ifitnMhiK 4 I \ I IV1IM! ( IN A 151'fiMM :

t .tI I .' ,In"' \ taai ttlilUl' ni'inn', Its' tlir.MM,, rnrltti.f, 'lln AH' "11t1' tilnl (l.itll; in',1! f a aI '. ,ill In inimfil,, Ni'tt Simmti I In "I'l' 1 1I | 'tin, .ti-litliif Mf" I 11"11.i 'Iltcl'( 'ttlirt! iait'rtI *' '\ I l'Mf\ll' I II I,, \ ti'M' I'l'i'Krli' ? .' hi.tii'ilitittt' T I -rr, M.nii
I n-'ii-itln nml 10"1 1 Itnllrn*'!.:, 'Hn I MI. mitrnlrnin a.iItIi'aittta- ,' al', liii '
1 ; |, >"I i flail lilttit- I it Iti'lit", I a I|at't t. fill,!i' lillliv, ftitin M'i i '|lill"' hint, aI i ii ,,, M"in1iii ulicnlil\< nniiM I tt III ,ili''m'in..)II til11trlnl '
/ .1'1 Sntntiifih. In, Ijulin' ', t."T mil'-i1111 i- \ iiikiiliini -' .
: nf
| | i. nil ri'ind, tthn ,il -in''' hi',':! t ,.i I klilnlf, mi'l III tar Iho i'ntiliiiiiii, 'u' "f in.. iilinil" !I' |
a a < I inir M > $ nli haIr |ItIll i i lh,. "ui. J1' ml. pi r hllh.1 I ata i I | For Two Only !
'IIni 1 Nights
,,; 'I'1" '
!"'
$ \\i1i'ii' '
'
\ l ." pipit l-i tl Nut, 'ill i I. 11 I iki. a III 1 nlwi, -l.ilnl llnil. 'Hn llnllt'iinl lintiipnrlntimi I.. 'a. |Itt it a 11..lIr'I.'| llillilBiionirli, .11"" ihlrlhu., """ ,\ l'"ii, t I I. ,11I10' ,iltipn'i,' h int. ,MM." iihirriphnipph ta''t I i" i ill'
'I.M I ;, I nn I"m.lltl', I 111111' limn XI' M h irkIn, Inlln hi| i'nl"ni.l ( .Iftikiit ii. liu-kiii.1 i" '." "I -I' lI-i'
i 1 1 't iirnlnill Inpl'iyi" II 'ulli, 4th flIt mlli, tt.t l "I, Poll, I l.ilinmli'' ,. ,
,' t 'Inin-ir' I I. fllll.I nhlli'Hi.-, I liiill., I II ,I. milt" ,in., .
; l t. in ,ilti Ihc ot, mi" m 'Mini' n' I I. pM I |iltI i l Hi a Shah nt n a hnrnlnl' tli.tn' tt 'ill n. itlinlimit !, ''MIIIHU Z I'lTlt'in', "f n't 1 ritcn,ltr Mt imp, II all nltmHi'.l iiml llic, $pun'i I'iiiin, "l"'tr"i l Ill 'mnlHie I: ninl, .tiili-iii ) 'a,

nnr /' ,||.|".|| In Nit Va otk t (U l' f.iiplI a aI 2'111' ,. Ihr fnli'lil, umil'l' )I.,. ,il.n.ii RliiI tt It' I a at" air- hii a i.inn"'. Mitlit. n'luff .II.',',.ilifr 'ini I k lrhin I nir "iNurk I I" liitm| ..lhli. n tin' \ t'liin "I iiiyif") I l.iiii'l"n tat''a 'lti'a -. AT TALLAHASSEE
I
i ""'' I ) I I I I ''hq'".aia In" tin HIP I ol' "I,' .,,11"f"nrrr.1 I | |III"I lill'-I"III'I '' i IHI all fiiiiiiit" "I,,a'lit "iMUt a Ih",.'"'' ;n ri-" '. ninl, ,iliwnrp IMP'1fnlninK a Mm., ullhnill iwnrl it i- ri-lnii. I I'iiiir aht''ri' 'saab' "I" Hie, \>r\\\ i ,

r ,' I ', j!I n"t I t IMI, i Hint trni|>|\<'itlnll"ii f hi. -in \I. i.in-l, >|. r;,,101 lt. ,1.,1. | ." In 'r'iiIta.'i'\ tin1' KMilI i.rlinU. ll ''i' ,i" iii 'hi'"' tf'i'l ..V
) I, finn ,nil' ulliir rstiia'I' a aa a 'itinUHi| iiriNH'. lhII.I ''I fni ,iln" 'J'lh nf !hil'> ItIf : iliir
mil I ,, 1"/1 1 I"-- Hum" hy ,.111)|
., \ l | '$ | I || || | >, ". "lil", 1.10. 1 "\ "11' "'"IIt( a! *ii*' llh' ri-pi'i I In fur pni. IlL'i) .r 'lilt', I In.lirti |Iia l I .I. a ,a' 'th. Smith.' MM'h .f "mm.' ,,U'"I. .ll)"nr, III Illl' lllll'lil' .IIMI'iM'll''". MM, lit -'I''HI"

.1. i i ttlnw,. ptilllli'iil' (lath' liliij., nni 'a 'i I I- ''In. till'",,11' "tl 'Ilili UN nn nil nl m nrtt nil IlinI aI t .i n I I.-. .'lilt' "inn! full'nt' nf n-rtllnry. nni I'nun I :nr, <>|"', ''nlllli'il., IIH'I | | |"| '' ill'1 Wednesday and Thursday Next,
I I
4I i '""" ,. 111 taut puliilcnl' I'itl' I innihirit', IdillriHi'lt.{ t/| *liiK III1N.ulli ("Ilimitit." .' -,'- : 'l !.l\i'. | 'liml
I I t : I ttlll .inly, nilil, Hint. .111,1011', ""' t a itllt"1 I '-4 4, .
,1 :'i I in tit'ii, linl I 1..lllh."t. m. a .n.i ,i.l'in t In'I'tnimlin tiTv' iitiMiilit. iitKl ihi t.'Hi'-mi' "" a |i m a ,ini k ,1"I "Iii, ri' nitaln tun mn'"'''!II 1 1Im'II',,' I'nrlliiiii', nl "iilil 'lit"' lini" Ini- Hie l.'inl ltat .i I i in i iui''i IIIMI- i'tnl nliliUiiln

< ( Hit* um" r.niiiiK, In llti-, hit," I HniiHi'iiii\" rnnl" ('fiifriillt:, iitiil. i.pii'Inll.t ill I Hmr ,I lu. '
I I ( I ;j ,, li \In lint 11't. 'lair, in tint'I fi\ i ninl,, rninpnrini. Hnin n lila' nin Iti-II tun -. I Ia Ic I i I''!' "a taut' iltiiin.l, ,; i Iir, i tililtiiHini I lln "l'h"I,1|' |.| 'of'! |,ilm' H. rlidii",' iinl, H" ,illitnln' l it, Itt 'I h In, l.m.l 1 \l l i 'a "i i' i -MI'I'' ', "i i il in a hiiu1Ini ,1\ MAI t l Id'. I I. ,'I.M| t ..I I Ira ltitrn

"ti.i, i !' I I ,II' f.I"I", ,, i'nl Mr ,tnhhl ., c ,Innnil; tin-in ii'tti, 'rntl.v nhmit 1 Htt' "um11ntirt'tt "nI j a, ,M ,1 I n' t vpi;. .u.i.'h| ) nn ,HM-, ,,' i ,ittlnl. ntnl, ,'''.! 'inn rulli'i 'It. .' I .,".1 in n frmirr, ,, ,Inn'mm 1111..1111. !!'!,''. Hn, 'at M.I ,i'r a
n ', i ;l 1 I 1 II" n i 0.1111, |," pint, ir I 1'11'' h hll/'f', Ih"l1 nnrt fur 'lilli'! 41'.t!I i inic 'I 11 it, .'a .01 t! I .ii, 'tit., .prtnt, il..it' > ir i "iti'liimilicil, 'ili'Mn ,iiiMrrwi fly. nxklnir I"'."I, inlii-'nu' lil. lil'wlnn | tibti'lI in $l'i'iiilnli"H.| In i''i-' lulliiinnti"!'

It ) t lr I 11 ltd' In i I I hut I vti.nl.I. tluuv, f I 111",1.,1"" 'Hil" nuimi ,alt." Iml n Mitnll Im, i nn, S. '11,1 I .l.i't a -. hail I iln i.ip.| II hit It thin ritrliiimiilit ., iil'iin' tit- ..h.,, I atli, ,1'11I,1,I 1 Ir.ilii. Sliiti, liiiiiiAlliv < i 'Miii"r .Irn,

I || i ,' "I tills, III) (ti' limin Ullltjirt" 'S, Ilii', In I l'lil"" 'it'1 itlinn l n I if in, i ,IIrrlo'oIl" i ,in ,all a I .M.,i.'inn' 'linn .mpi", ninlitl" fur Hit mn,' lli-in.ir.; 'In..1111'1,1) lln' 'i1,1,1, el'i'i'il" 'imlil iiiistiilttlailt kin*. "I' I n "I'ifiii. i !. 'nl.1 1. I'.nnlU! Sirs Tornese&Faltico'sITALIAN

'. .r $ ( I i i | "-itli.iy, iinii.|, | ,mi.! grnhiiitiIaq| | ruilmi' ntily In Hnnppr.lti, illicili.in, ,.nli1'inplt I a I lit, 1', "IoIlH l 14 -:"hl''In liiii'; .pl'r.,1| | hi' ilinrliiu, ,Iii' ,lln \lithlSsIluPIflhtl 1 -,'. .|| -. || I//, /' "/! 'i/'li ,
iiutiiriliniili. 'I I thi' rnil, t n-l'i!
on .
r I
,jilt, I t i |' \ I I .; M ala II in ittiini,\ IIIIM Ii .. rt li'i'' l'i nmt
In Irnimttnmit, II l in ini .llii,| HIIHIIII! "4 Vlfki
( 'a i |\" In | 'i u ua
i t 1 | ,< Ilala' iii, Iri.tn Hie lir'i': i. ,mi.I. I'V' rHr tt' 'ln 11 ut on rnniNIn imit-c rntiiii.lr..jlnii 1 i ; t.ilii.iiiillil'
l.'t\ I I a : K| lift 11 i Mfli, alit It i- -ii'l tli''l 'a a vi' i a' 1 'a

"I! : 't I\, ; ttln-ri-tin. Irn.li. IH I hc' nml, HM "H tinin ," ,'" ",.1..11,,M phiillll itista.ui" 'Ihf"II I II Ii., Ni'\ IIIIIM I '. \inl| in, IIIt.,",,,," i' 'ii n.1 I ill Nl > U' .l.. | < '
V\.i'l //-mil/ n ,
In- i
itut'iti in I
| i > 1"1.1111, ,' I Imlil,!, .ilirii-timn I tinlt
MI I II '"11"| ''irfn-il iinli 't.ifl Hint' Hn '
1" nn t '
iiu 1 ti i I Ihf 1"1" It'I',\ .ll"liiii'i.| | 1.1"111'' I
: h,' i ,",niit-rili. i! Hint. ,tin,, ttrH'iitr.; nl' Hit tiitinttvIhi.HiKh i iiii l lln | ii.l:' -i''i' "i! l" 'a' ..iiln'l"I! ? "Im liliitintiiiiu AtrD
'tin I ;. .aaliiiai tnil., ""f ,I hlirtln, mnl f"II,1" whit h the I I1 All I I It II |
""' I "I' pi'Miit" high in nnllniiiiy', pH-wi, ri'iliilr' '_ itli'' ra I i ta ,i- l l'i .in tin., jii'w-
t I |; l 'Ih .U Hit Ih"I\ .r"hl( II Sin, It klimiM, In- .1101"111.1., nml, I II. "ai I inttn.lini, ,\ .''Ii". All 'tlif iiiiprnti ,mi'itlH( npii mif ..1.. i Itik' ii. 11111 I M I ,i\iiniimn h ,i- hiol,1o l n a tilt'l tinli''

"", /l l ; '':'' nlnmil'innl. 'I In. Impri1 'Ili-tl, imt. ininpi'lMil'\ pi'rwin' II loll,, mil \intnni' I n.! !to.I II 'a I t' I Mil. Illtn,' .I.'IH" i ) S'llll, ,1I11'hilllI'h.' .. |Slum.I II \hsl U |It|.\ /. | ,, OPERA TROUPE.'a'a

in l I I- I n, urni-tnl" I'lmtli'tlnit' pirtiiil, I itItlhatIluli, nhiai 111,10"11111,111.' l ala" I ti- II ill i.itm i Ta ,' n ', "Iii> -a lilt tilt I iii;! blat' Hir iiin.'tlf' tint"'iti.' M. \ii '\1, I '''0111 '
t "Ii t' 'Hint' ,nnlnttimiili', MM tin "iiirlii, .|,iit Hint' I ini| nl lti.i t m high 't- 'lrpimi'tit III l."ili' uiii liltitalt' i-'l'iii- 'ala iliiL'i.j .
.' IU I II IIt
I \ liItit 1III''rlll, I" 'Inr' ttltii ll .lii' 'i nr. nlmilntrlr" nrrrwirt In lInh, ,' ala !a'' I a'a i ,intii' lintiiri" nml nmi' ui I nf PV < j 'liincnt In, n lei:,il 't nii'iiri.' tlir, liltt1fl.f'I
.
I ftmnlnir nnlir mnt nil" HiV, iiHiri' It l"i. I. ,' 'Ia. Ihr n rl.il
a 'f.ti. 4
m' pnt
Hml Hir. ,, ttiniM'
l nfln r mm' i ii liml Suit, ill it ill', !liriilr Inti -
."-. ,, i I ;, i i i-liihll-hlniillinl, ), fin I .l li5! ( iiiiiiti ,iii'lin, iiinl, uti'n ( ti"Htrili| 'I'lIK I'l'.llflillMASi R- a f l IaI,, ? , ,',

|lo i :, 1 "' 1 1,I'!( i.nnitr, ttttnlil,' mil' In1i I In., f rt l.pi'i. ,Ifnllt t nni-" ,a aI ni 101t1t''lllIllu' lit I 11111. "inllttl, Purl i ala| nhli .ili, nf I I"I:! Inili HI, 'JIlt i I'lii'ii' nrtl.i > ,i |II'I; I ?i'i' l-ri.li.irrn'iiii' ,, has I .'-Illcnrill IrnupilitlFrxrlliil a Eluita ,, Hi.- a nii' |Ia'r 'aa'i,,I:'|lute' ni, |i ,, 'V

I' % ) i I \ |. ., mnl" nlln, pit. nil Hun, II.11.11.\ a I i a i It i ttn' iniilnnri'il' 1.,' linn't I.l'iut' 1\ I III"a SMI' ', tin r.ioo| | !'t"I'h"'II"' IJ 'Hun ala 'I II' I lltll 'a |. .'ll' I II .r>'n-l,| <'tailali.Ii-tla t tr. mnli."''ti.'au. '. -ii-,. Hi, li a -i atla I Ia'ala I ,Ii a a
I ml !
I ,mnl i n* I I' 11.'lnl' "I 'Hi ,mnlli' "nprrlntunil'; ; !' f>- .',litIrt, 'I th, ll.taaa r a .' ra 1 a taa ia- 'sat' '
I It I t 1 t i i tniHi Itmtrtit I mil tirv 4 .-. "a aI. .' ". itiiprnt'i' HIP liiiitimV" ,'1111,1111'h.I .' 'I.l I '..irnM, 'alt| "1.1 I\V.MMti' tl l : Ia1tfl': 1 I- II,. ., rn, .fl 'tI, -' ,a't, t ,, t tl 1 a i. t, 'at f U. ill'at'. t
,11. \ 1 I.' \' l t ,.' a !I'' i i I I '1 111!''MIt a aI aI'aattl
J i '
I, t i 4 ., ), | .I\11! Ihi I Pri'il'l'ii\' ; ala" ui lIt ,in plnti, ntttl? tin tni'.tlnii't) In i.tri nti* in', 'lit jiori' ', f ;1.1 t 1 I'1 lit,.. n.; .. ..m liin:. "nl II, ,'ails n Btv. In tin ir itI lr -til I, a'
1111011.1 el."a ,
..'II HtrUIra f llntp| 'loli <>,, I t a il It 'at\ II I i "' Hit 4 \\ It t a1tIi'-t tlntllli l< 'In. t- t Inti itt I'.l'.n' ih |.nl,11. lila' lilllv? -I at a
,! ) ) 'mrnr, haul' aa. Il' imnlil, MtM it \ li.t.1 n i ni\nk.il'liil'i'UI, till" IM Illi( m"II'.1I' hail, XuilMMI'-I |I||. I I"lll |lIt Illlli." '. "> .iIi (1t".11I( | II.I..1) In >h..n II,' nt nt 'il in, n'i tat li ,, ,,
l | .. iiinlnll.in| nt' mnttlinlntilv. 'I I hi* l.llmlllix t tliml 1 Inim' .Hn ( 10,1, I'' .'Imiry .il lln .a'a. i | |II'i' i a I i rinl, fir i .in,, t lull 4 I t I.. link, Hit. I tit.ml a' I Iattl I IP1O8ill
a n I lit ul ,. .Iflll. nml" tl'rr," "I""I'III/f" mniiviiiiinl 4 I 'tta'bIt | a
1 mi .t In .1 nl 'IIMI.t .1 I ri,t.11 ,V<-.S / rnnlnln, ) I HIP, rorrtil $MiitPinrni I I il, I lit. a! pi | wiili I I'I ,' i u nl I I'M' .linlp'I "I I II
a % lit- liiIgIaI" In' I I I a ii>llnr rlnnllt' ninii'il, Ht,. .ili"lujiilim"i t 111"111.1.1. ;' ( .".nun,', ,lint I, ninl noininn
( I 'rrn'llll ,rn.'a the ,.mmnii' nnli'i, UMI "i-Mi-l tllnliulil ll''l llt8rt8llll1Olltial !
| I II 'lil, ,! pirlnipi., < riinlnlnlnii 'imm 'dirt' mlnn' 'Ilifi"t\ ,rtnliilt, nn lillY, ,'.' 'i'il.|', 'I suit'I flitn I'l'iur .lull. ,mi'l, Imlilir. | ''i h a | i 'I I t
,1 Ilhul' In Htv I'lri Inrn'n Ornilt' I in, I h.Hliton, I, "IIII'
uirul ,
I
I, ,? 1 | Iii..' itatIfti: ,,111 11 -',1,1,1. i '.' 1,111, 'h', I Ininll'in. I Hit- ,'lulI", ','. '\'limrili't h,)' 'li nil nit niioiiMlnr, hIiit Murk, |>rli'i. < "lid,,,:
< ililnrii' .", "H I- l iift.as.! \ '
| tint ,. :" .11., .'n i IT n'inc "Imm, tin nilinl. nfnll ml.iI. ci.l I I'"rn ,.niiMiiiiil, lilitlur .hl".1", l t'JlutV. l 'titIflCIt.
in -.I'-nlmi tin" f 11"1 it MM' ( %
I HI, I < ,HM, ,|I'''lib' I nl' .if Snrtiii I "Illlt IMI I"HI'1 I Ml 111 M til I It I taI "I. 11 11 "'I, I ,I." .11", r"f' \lln-Liliiliirt, mltiii- ) I lhi'i'a.i I .!iiifi" I a"| ',,, ittla."ill" '''.,nit ( a'' : 'Ia. 'a. a ta), tP a I a 4 '' ''a

ii I ,' .I.hli | lt> 1'1'' ,'..i,ai "1a1 i. ,In li a it. ill"i ,I "I".in Hi., ,_,, i.'ii, II"I t Pinl.In i-i| in HM hnn.l "' ititl" in.... |nark |1.1! I K l.niil mi'' linnitul' Amli'liii.i: T.trjiiii.: a
,' in.it lit "it 'lln, mint' mt t Ita < ,
1: i l it" 1,1.1 tlti'i'ti 111.\ M i I. pmUi-l, ii.I it ,1,1'a! it I. -,.tltilntniitin'i Intnl'I fi.rlilr. ,",1"1' I "ilnin 1.11,1.1 1 / M l a it '.', ?NiHiii' I iitimi, hrni', il., I I l.i l i "i, inlninc., ittidttl.t, ,
i Ihli Miiinli, i nw .hlll'I.I, 11 it. "it mil, ,In ini'tiat 'thill' h'.nr. ninl, i. iti hit.- ,ilInlftl 1I I Si.'lttli *
I t, liI' l | | nl Ir. ..lit. nl, it I t ",.Ii .. I IhnllHiiiili ,'h (I''I"i' u'rt' ..inilri"i) ) 'haI "all" ttliil>' li'tni ,Iii' mptinimii..' ,inirii, al-! nt .kli IMHXI' ,Imli., 01 i 1 II 1 1.1 fail ins? | 'Ml.nillfiuii ; Mules for Sale (ira I. t itlli \i l i illn

i ,| i 1I,11 I iiil,I iilnnu 1 Iho rmili' nn.l 11'11' .III\IIIh' nul lIlt a M i iI"I'It'lIlh' .'" ll-li nml In, Kit ut' I IIrh''' T I it m nf-n. lilnirmtt I Mn l '.' '.' ...il."k 1 (1'"II.It| | ,nlnl : '%'jhh, 'I ihti: I ,tit: ,
\ i -"1111.." ..11.lllk..hf., 11.1 uniting ,Itt( .iii.pum-li, I'lioi ttm a ll I I I I a''a, si, ,mi,\ i ,a' I lltr.| of *-.'lt!> ', tI sat, ttlll itjiii| ir
/ d.,, t "it',. 'th i nf Xt'tt Mmi mil, -lilt it mnitiiii a 'aSH lUll); |I"h'- I '
1'r I I : t 'iIn' I Ilif 1\lh'\ ,,1.1 I th'' Ir' in- 'llr.l, In null n IniiK linn'( nl liut-l, ittn a a In li-1 t mil-li. 'I i u ,,
II ; i i-iiinpi 'a,, ,at, ;lath" ml nnl nlmii Ihf ,-i-nn-l in rinili" iii'lii'tlHit | Nf.w I'III"III''| : 'I I nil.>n "'.I. aI at a U lthhI\ t
(.ilitt, tu lin.l" i Ih,, 'iinrrniiii'nl" I I hnni. nii'l' nn tin llri'nun' tti n ,ilirm-i," ln t- ri"t'li jt_ hI al ( :ti'li-a 'It il'Iif'f',

h.. I I I MI-III"" I Hitlmil\ ", "11111 I 'hi mini, nl lln n'p"llill'.l| .lime, nl, i aitt 1'.1". '. ,' riiiruln' I'nnal ","I'nl' nnl 'Crnmpi'ilnt'ion.in I ball' Imliv, mniki, I Mnlil| hut lirnicr. 1 lattt, nil'illliiK a I I. .IIIK.II h.f fin tilt '.t. "i.in.niiii, ill ; sSiitHii a

: ;! t "ll'r. "ill." nil II' ki |"'I "liinllnK. lill'mi t 'Ihr I ii.nl.. I t ,a aI ') '111. lln'II. alit rlll illrirtiil, lay "'III'It..1' inI *, '.'.'!. r,> hIlt| .Km' it .1.." 'I"| ." 71mli I
.iiii.n '1 II.MI. luau. Aii'jvlo .MM
i all I in ,
> I 1 | |: ; l I lir.inl.'i a Ih., .IUII linjrlli, nf linn, 1'"Ia', ala. ..' I I.UMI, Itmililli I ( ** '-ittinlMiii'ttt.| |. "I 1 '"MK'ir. 1.li"' fur hllll lull' I", |1"11' M.. : : ti n i. a
ii, Itta', |I" i-.ni-' tti'ttnli, 'innh ilni.lTI t ill. ) ,111I1.i.ml.I In tin ni'tii., I i. f.1,'I! For the Season Mii-n-n! ill I'i..t,,3 I t ,al
I i |r t t l it u.)!' .,.I'llli'tnt.) Innl" ""11.1 inn'nlm'. hn',' I ,i.m, > I'. ",.10', iiniiilinlh nl rii I'l.'iir alitall '
I I I \ lit, ipmti, in, 'tltti' 1111111-I 'I'll..i. I linjlli' ,t Iir'II"IIII1" h"'h.llk1, ; "' 'n' -il!. a :>i'rii"I' l I 11. Kit: Int in Pi./iiii, \
I 1 i I ., Ini i.iiiiillt, ,il"ttn\ Miitmii .Iml" I, i,n.i "I i aaat': a .i'ij, it'im, ,Hnir ttnrki, lint. h"\IIO'! inmmmtti ,.' "in., ,I | ..|''Iit! .nil-i } .-lttIl i'" 7\ |I' "I"| i.11"|| .
i It"-inrr I I tl I I S
imi n ini M 4 lH I t I- t I t'lai M fit | li I-
I I'' i hllr. \1 spifii.l, / Ilk. 1\11.1''tiia' Hut I ili'tnril' Slikl.h.'l' ? 'a' M mt sal. 'Hit. m' ifim 1 it In* tti m .ii- 1 hlo." ( 'urn 'Ii 10., r. l I. n fiiiinl' -1'1'1'.1111,1| | | '\iiiiinil, nl'I Ht\'' '-I l a'' a i i, 4 I > tl.i\.ili". > iiiii.t|' ( i. M.nii ,

.' i i I .1IImn. 'nnl.I 't Ills it- I nt. \ ml 11.10"11| | | I lln pttrtt'lr nut) in i "list' irltrni r .1 .. mn I ,1. I HIT, ipinltlliil; 'to I I. mnniii..is h ihnni > hllIlO11.,1'\ Arm nt IIIhl I'mk linn lilt i ',1 It'I i,1'a', l',, ',. 'l r a I a 'a' Ml-, ih ,',,,,, ...,, a '
Th.I lln .1.' | | ? N-jii"! iht.IIii'i | |
a n, 'nun -1 I itirlt IIr.',' nniti pinph 1 h"II Itnlr ,pn-li, nf i -MM I ,,iiion ,. i II M.
\ 4 ", tilnli-." his niniKnli'il' Unit (Hnlllnn 1 m llii'in Km.'n. Hull, liniil'li'r' i"I "iI'2 rlMml -i.l'' at l t (a t I, i
ninl i.lin'iM'.l, It..MM, 1'1"l hutti'tii'
a ,i t I utliunit|' ; ?"ii'uirt| i at II 'lit-Is.
., ) t ) I I .,- .inn, 1..1,1 1' IHI"r.11, a Innmrnri'nOI.11 phitiil" ,\\111 In1. 'tIga.'i.,in''I, \\ li."i tin'pr>..,'.. ." -itt InTin- ."" mill t'tc..1 I ut, itrrttl i \ |1"0".. 111! '-','I fluId| nl' ii: ( I i.iri'i-, .Mji.i-i' ( ,l"i' fil.i it I tt i '' .

I I ". ."" 11',111\.111.,11, l I.> mni', Uiniiiii |It,'-II' a 'it" liillllii'f, "'in'null I In hllilil\ n 'hii, hill prliiu

i I I I "Il| .l """ ,1 lit- I 11.I'rl,1 ( hi> .ni'iit fur Mr I Nnth.m. tin11 a hii I i< tint t Ir"11'1'"l1l1l1'nt. I I' .,in.1 I III 'a t'l, it )all!! ttlnii 'it usual hlntnltii. I IX.ISXtll.'. Ml i 'l' Jrl 1 "'Ml flri.l. I aa'|, |I', |1st MCQUEEN MPINTOSH i Sum ANGIOLINO GOR7ETTI? ,
t '- ;. '-Ih" 'I'nrl i Hint II I nml nlmttiil' hint, a nnliT fmin, ,
a | in till I Ini a tT.i'In| ntllt II lit. oIl| iait| \ taala, ,. -. .
t II"ln ih i |
1 l \ I ',I, "i' 1 In tin" ," hut I Ih'.iii .l.i. ,titrit t ,a.. "' .tl skli.| .at I tthiih, 'tin '".11"11111' *4. > I ., ,,. i lh' mil-1 l.nnirknhh'. i'Miiit.| | nf .In IN'i mill hi -ala( k.. iIII| U Ill-Id vi' i .n.." ATTORNErT LAW I.''. tat,,.' uaa't 4 alI Ia'uat.i It II iii, I ''ania at,, a

I 1 '| ,' t i-MilMit, "a) >l'ot i 'linnigli II hltlll"10 'ttiltla Urn. inliMIIni In'M. .1! '.',!" M'-l'-ik, < !"I' hi ii i t'a'a i ,}:. fur t<>tir.r1ir.t.ltif. .
| || || '" |li -pi $ III' pnlltlc "pill, t
I a $ I II ,I nl111 '111.11111\I HiHiia., iiin-rmiiii.-liil. Whit iiml. rlmrtmtlMI 1 I.l.rl I II.|! .'. I tli.l ui.liili'i.l I. l lt I
i I l,i-iitnpFlliil IiI- nrnmVi' lliaiPq' II" MIIIMI I a aa I' a 'nn l.'il'0c' | "| |1111'1| \l I \ il'l I I i I nltllM

') ,I I ), a iNitrth' (1''tiriilltri: nn.l, milh I nrnliniit, I ",",4 l. I'lirilf tliitin!. on 'M.H.I.. |||| I.i.n I Ia ._.- ''i > l l'Iaathra.It. a ,,n.
I l ; ,h. '"Imptl-nnmi, m | |111. ,i- ,, I'll, till I". I"V i 10 II'III'H ,I" .11 | | l'' I I I I' IH .1, II II I I I' tti I Ia II* .. ri. ,| >. it. t| i-it
l > ,. "I ,, 'I, V.: it *Mntini I ;, "li i I- llilrlj. ft. i hl 'h i Ill' run ( mix", I'm, .tll(, ,in i t > '1,1', ::1! i ili" a I a a t I, ' ,. I. i's ,tt'riiti, 'a-a ,
i i. tutu | nli at
,' i a tilt |itiliiMil'' 1.1 'I 1111 \i mi n' im inlHr .hat' "I'I"'H' al. .' 1 aai 1 '1IIII"loh..11.1. iiiiillrlnlItiipimt \ ., >r, tall at Him MI. .U niuhu.' m i.i[ | It I a. aaa'l
i III.U t ti* .ill111. in, ninl\ lii- ,'1 in.HI! In, pnimiiiMH\ iii i"IIO mt tin tint "I Hn' HMIijj a ...|iiii.ii" "I 1 i.inininll i-mlii I II Inilkn, 1 a i1"l'a ,' ta,, II a ia'at, III I. it ,. a I a ,
I \ i l.t.t intiitt Ih,' IU1il.li nila',| hi n 111.1". (I aaL i a,,, I I'a I I' SI
| I'lnminV I P'tinih. 'Hint Ihr1II'rh iii Hi.MIK .
; || ".\" ..llllli''III'11| ttltlinlll ilM! iUi' 'tin iniliirniiil' i''mli'If. ni hi'l| | ih<' I au M I 'It,, i aaf, ( I ,
:I not 1 I" IK-i-.n In III."i "ilium\ I'hloll ai> Hlrit i a til, .", ,.1| their witi1 In, IM nil : I al,:' a '
I | It'll.i ill' A I It In IHi'lt a lnti. > a isa MiltrprlM' ii-cn full .",H '|'"nl.iiiHiii"\"'. li'iitiMK ',innll innwlilili it:J TAYLOR'S COTTON QINS
f l ) \ ,ill In Imtr li't tl mi mn.ltritrnt' "tn-i"ll| It ,II at iv I"'ntlhl. plncc, III M Ainjii'tlin", ,nt I liini H tan flll 'riiim i lit I In MMii'lir.l' fur I I'An : I
I' I'll, 'n ", I ) Hull', l I- I ir 1"10'.11">l I nn 'thi-in..inimr 'Hint ntnnn.v Hn .
,. 11 | urinlti rrninlv, Mhirithl I II"
i
I I ) ( | as|iit..n, i'at t .1. .,pli M.tUi.'mprn i I (hml" lurirnin.ilii xrlmiir.- n
I, ; ing ,,11llh. ittnn" "I HnithI t nlniiiml'litiiR, Imrnf, Hifittrniliimipiiniii, a |.r..ii will II ill "-111111. .h,' nuiti'if, In 'ii 10,,' In nli I I tt ISi. |l| I l I l\ I I |II i ti I t41 r '.,r .,''a if Corn Flour k.
t 1 t nt, tin roii'li'/tniin nn 1111' I 'Itn.ltl I pirmli1' prmiml' '. I II I I I Vl-lu, .mil "nnmrrmiii mlior itiltituinl, .>. .
I a t -..' I, .in "" |"ili-n' t I irl.il'. iti'l, I II Iliiinkn .f innny nml., 1. n'i ,
) ,> | tin tint" ; h tint linn' i ,at t> 'ihla..a i ii tni'* hut, 'r i tnuiffi 'i l "tit ni'h-', hilt SM
1 "I' :i finnl llttvor iliad Ml-. -in -.- CELEBRATED GINS rs Tin.1.. ISP i ,.h, ', \
\ t % I '.a I 1..10 l Hint, tun nil) "nl ,'11" .1 ".It.th; ,' I tlin -
nf ihi' Hmtinnlo
Ihrni in "I'I '
I I imt III. until n u'
t a I s-,aflt. linnKitntni'ilinlilt! I Iml..I Hn .'i,. I h"I."tlII1I'1I1.1..IIII'1II' him I Him. .\ flail m.ir ll..'ln.iir I I- .". '""III" > emu III 1)4' f lilt |rf, ( iM aI'a ,1ta, |I" (|lt r4 i,. ,,,-

1 1 "" "nl' 'Hint, ,Iniitr l'I'I"rt.| lln n.itli'inl >'nlltln.hi'l luirni', In ''r.'"' i't' n. n- I "lIiII'.1, inmm I nll'lI,, 1..111 is i |ilniititinn' "I| IM| him., MI. I iilifuinn viiuiltn,''% (h n ala, [t'a, t .Sa'a!' f. i ,t,, n th.'
I \ 1 tin, mlntini Ilinl nn .''inrl nl' Inmnr In.t ri.n.i.t' ,'I| .minil'liriil ,nml I ,1 iln.T. nil 'tin' inhitliitnntf. lt"1' ''I(' 'a''t'a''i'a'a] i r..a' -, f,. tn pQp I'f.' it K' iiI -
Ilir ilmrt MI ...t.. n. 1 Iluthll "'..1! 11I..ItI."! in I Ih,1 I 'Ml.' nliiiiit' l.nirlnMiir It 17 ft *,ii, i ,i-ti,> 'a, ,m i i \ icri.l for ftit,
a II I tin mi iihihiu "( "in h i I'lnpnii) )prr-i'ut tt III In ", ,l.'iriit'l I I 'I HMUKKI. limiMv ntul I'llirr, ""lhlh.l| .' I .
." %V. Him |I' kiinv ]! IN' |t If
I ) ( n .u.1 o' in"Utli ilrlnllitl tit him, Il I" '11,11'11111', u iii.i'- 'I." i KiiitllMnit lit I Hint Ih.<

i I I tit i ill"a Ihh''"!. ,, liiipniti| nml lll.il( ,Iho .'a''ut' Ii,' pl'iinl" npiin-iti' lln. n iii "a iaaIIlr'I /; I n -.1 1 nitininr.' "till rHpitl'lf nt In limo puit 'till 4 I.., fully ,r..'at n In nlii.itl '; tIN) yi i.i 111 i ri rt n M I n n. -'a i:,r l ar-h l Hint, *

i i | I aal| tin 11'lh .ii ut1 Klnnllt |H'f..n | mi ''h,' yMtiml' \ ,"IIfIIIIt'IIi.' lit 11 'Ia i I'< viti't I Hir imlti-iriniii rnltli.itorHu I ..-.* I ,-\a'h aI .

a ,' .'! i pii'tiikitM '\1'litilhmt the t .n tt '1II.llh'll .It.rl p4t>uiitii tin riihininhill, I I ..-.- -. I | .i.' ..,1 I hot vniili' 'iii rin ,t. nn. 11.,1.< Ith"I"" | ,,_ ,, IV. Itati'! Et, T HH ,,

I 1 "' | t | : -tint. has' etiii'r h)' lining hill hut nl cult on irS \ inn.HII' irnwiniliiil nf'liiN Vnrk 01 I ,in 1".1'" \\IHII a I 111\0, 'tsr sit 11% (lit nl I,' \ in |inm< ur-lir. iiti>1 vi.l 1 l-. ...1,1 ,i ,, !in.l.; ] ,-

a 1 )? 1 ; ,I \ Ilhl I) nun".in. a Ills Ill I Hint In' I I. l 1111111"I a 'tin, |i"lnt a ilir.v |ut'. iilUl'im fttun' Hnmint 1\ a ill,I IItl1. n 0 tiiii' | ,| -Nli.iftiM" hit mf "ri .10 l 'ti l ilfiip i tiur I I"|nuv a ,'I I lur 'nniv iln, nt t itihl'laiSMa r lover lianat miiiMiti irtir*

| tiriu-i tin1 trill; might\ ittit.li-h, MII.! ,rll hill 'tin itp iiplitinl) 11I1" hili,' a' i .if .11.111.. \ tritium I"" 11., 110'l ", ""I. tin (blat .''1111101 Ii, .tri I tin ,.il\ 'i't'h, | null, h' a 1 V |I' tllilSMMIJ | \-

4 I | I a ,I, I ) l I $N !niinii ttaI' 11.1| niltt ai) i'i! I ht.i mill| ,tin tinunit 1',1.| .- ,In tin .p..int' 'lit., ,put .11.".. 'i a ii' t i li-iuilitli-iili.in.|' In in'Ii' lit h"IoI..I." r. .l.t ."I ''" .?,,1 I 'll Ii||, Mall|| UMI'n Hill. II I,aJ' Flfiriila Saw Mill and Lumber a a,' a,,, r a lp'l' ala

|i > 'lh|% jnir>.hl -h".111 itn-i "1.1 a i 'ipplt undi-r, tin- \'t't111.lm'II"11 Mil ..-. ,i'.I,.,,, I Ia
i Tin- 'lnyttr nflhrtil 1tit.. fhiel. nl, ihi Tin :
.. "'f'II IMM I i. milt 1 .1 (1''t.t | liiirlntrnt nml ,lilt' K'Tiniiil nf "lli 1.,10.| niMl.i I". ,a' .i 1(1' "h wirr fnrml info' thr rrtifl wr.n.Mi'ii"n. \ Uw.n.'i ."in, ,.k.\1 li"t>'l\ k-.p I I 'h. fi i COMPANY. a 1hi a--S:

a : | \ ) I 11'1 puinllliti .lim-. Ih,- Its 1,1 l rt'ituhiult'| MT the ",.., tu, .. "I| ,ill,i' ; a '' a .a t n.l" ltln, >IIIIIlInl/lb.1| lln, > !liming 'luoiiim' 1 1'1\ mmi yrltot'ii' .> it.nml tin o'/vi/i'/ t'nui'f "
I | l I \l. 1111.1.- a a I'M t II till' until, fllppnrt that ('iiDklltlltlim, ; ili-IUni' ,l.i altal! .li "hili at. a's .I, ,(/ b4// .i/.iI a
ttihrirht tkiithnri/nl
.,. in.I Ihi \
r Iiuili.I
\ .h, Thnl li.ifilt I i. mn ul : I I., nrri1*t! "fl) ptr on who ili*ot..r u! a 4 < | .'.it. ., .iusl] M Ft ,1 l IM nnt nl ,Htr I tnpiit .111 \",'n I'tII1'"I..t. v N.' I pr'\ I I"i "..Ri.tlijuot : I/A i/I'!' i b/s //I., ..11..uIi...;,, v irn'ai/ In I.' a,.

I i"". in ill. mint-h a a'II"". Th.'n, Vim! will Iska.tta" It iiM'in>.as. an you niit! t tII"' a S t .., I tun' I In Ihr 1."I..rII" nf initliw j, hk,' him I <
I i t t I'<> ) ; hi'l'lt'ii' Him MI' I Itit I' In kniiti II In ,If ltl't-'nr'a hi tutiir Ih r,.'; ,,,11"1hi 1 i I .t. It r lilt numlw ut' |M'nwn; ilinti| lii -.-.*- a it, I I a hthii..1
i I'a .H. "r Imlil 11111,. itt II trr .",.11 t Sat I It a 't tnt I'atlnltt'ta.titiau |
m.irI I
fa
I i "1 itim.it Mt_ Imt tlir I a'a nrl, ol tin I '' ",.!. t a I I'>at i il.-nn-ilifli-iitiiiii, | rmiltmil) nil"i \l t in' I'nti.in', l"i. '1.II"r in ll'i'i"' !11.! \ '., I a I' it 4 all I >!, !

I 1..1 t Mi Hiti- \.11 !""|H< Hull'Uli. !; Ifs .1..1 i tat .' '. .' Ta a ,, l,, M IHII-I Hi it'naha'n I
iiiipii' 'iiiii. I'nt a i .. ttlio mlimUvr.il in tliu *'.rlt-II .utrniK' niter.ttli1 | | < .t a a. 'i
"" .' l It.I Mll! i I hlPar :" '' t I M'l-K\BIXl.: ILfwiuMi l I., 4HJlu( ,
nil
'
; tin "I" 1.1I I Hn ,.ii-rtimi>nl, \ I lit tiMitl 11 "tttmiittililiIn a ,,' at l ia .f nliiiin nr 'mm Iitltij, -: \ : IM .tlu) Vr i .lint,.11'* ll'irriii ft-- U 114 I Itt. ',,,,a-,'. lbiu ita ..Md-Wuni; vviiititt.ii ) ti I' S

I \ I i .) itil I Miiii) Win Iuiaa not a ta',. r,' prlniiiHtll) nf ih "'..ln.s'rlpta | .-.- all a' > ft'ido. ,,tit ,.? iii,' lt.l' "I fbiriiHaiHlli I H 4,. I InIT t, '
) i um" a.
) ( I I | I Ui \t''I I ..II..rtl.II'.r,111| "It I 1 I Ia' I" i-lii a ij|lt ''t ttw i.milwin. Itt\1.1 : 'St'5 bIll bti i,. i., nil in Ihr Di.trin .,f i uUniihU li .

." \ | i 1..1.10\' | Mlit' ,i. (tairgi' I 'nniu.tii.lmi I'.., lhnrli 'tiii S l ''I ..1 it., IH .uatuaIig, ,!, iut, nlttntm, ,! 'Ihrir \ \\ n i \. |I\, \ |11 li,. I ", .' ii 'a 'f lnt tall, -jl.MIti, ,| <|ait. ttllllim i Il M n,, .4, 'I a
a a I .n. .t |lal'| nl, or.l"iiiiirr, in lii. hilt ,,l ,, ,. a
i I I ', I ,ili'tn ,aiahaI l l rtinn Hn Un.i-l. llm ."1"1) ] .1, W 11"1 a "' .,.l', 'I''IlIlnll'lll, \1111, 01.. < a'. 1. 1. ,in.( i ijr'iii 'a, a a' i -I ,11.. withii, itmrBHiitlK rr m hi,a. ai i ii. a ta
I 1'ilpl M Inn% \ .\ \ i." ( II ii' I ,
'li"rd. irtlii
< r Mid
I bill mil K
Ilka
: ., .Viinmi-irMinn, t 'tii'a| I" I" 'a ,
) '\ .1. Ii, Ihi"limMlMli II WI ill'' 'nitlnnln a I t il I. }. | | ::ai" 'silt :t 'tt il..' i"i iii, '. 'a .a,5 l *j m-tt him I Prut Mud. Thai ill. ,,,'.', '
| in UM t I *.1 l lk.,Hi W til !I. ,i.I l .I'H< I. nk. (..- hht'rt' irffhtit i,.
1 : i, ; hl .tin' Ktn Hrrmrtmini NI iltrtuirnt| li.- ;tat a I a 1 la5 hnii FI.H -Tbi' 1l'IUI.I.. \\'I' hilsal ,' litli-h hninl nt t ,. ,,1"111'' I ti'a'Iafl
.it. hallunrau.l
| l t l I ,tla1-taa1 ii I |Iat. ah|.1',1 ramrxl imttnml flair on |wnnli> ...1. a'I "a a.at it 'in tV.11\1" n (K'liLimmlr, 11.hlJf [-. it a aalall :i Tallahassee N. Y. zssnsifflr I'li'naht jfc&itfT a a

I t | i "' t I ," 1 HiiiTnii, i a ,lin.i\ .I,.,| sit I niii-1' MIM' filet haiti! ,i'nt,,rri Hl at 1..1"| '. ,1.I 1.. 'a, ''''. II.HM of ilmi t'1IIti 14I.alY ," rliiitn. Iii IIHMln... in, tin., i."iii to a ni'frnt. 'hU !.! elM ttf MJI t |p .

I l | \ i 1, ) 't I | it. IMH |. "I'l-' i ninth. .1 I 1 tut tt'uII. Ii M laoS rtlMmnnl! tht |I't w.'iil.l ,IHnii..wi a ,: Ii' n t.n KM*! Tf ''n -i.41S -* a HUM' I Lrkt'iuM II. t Illit 'I'a

t I l i a in', < > on HMnnlut >>i "IIC% h..ll IHMI "iiti.l IM i I a -l.i I ,iiinnvi, t Uvn mnil' a nn/nth mrii. 1..*-, -ii \ I ill, In a !I". IH"-I, -I Ia .,tf"l.I a i tn..i Ji"T! >" ', "*l" n. iii ,i..lirii.NOTICE a 111. i '
a
a I I t ; l'"i.| nauI. ,m- "111'.1' Iml' Iv pnu n'' I tu'li'i.t a I Ii aa4,,10 'a ..IIK. 1\ mivKinn, li II nit.i- ; tat' IiC SIlt lilt
1.1 I I l ..-,- .n.i, lunMt ,li-l.t. o.ni-rtwi.i" ;in .i .in a : a "It It ,"a .1 "i. ,l..' I'rnnl .1'1''. flir 11",1.1'.1, | iiLirrUv1- 'in-' l 1:1 l

, a I t I: "|' i ll.l I I I Itltl'l V .' niih ,H" risjutnnil-lit "f ,tin ",.1.| i >t I. 'a1, 1'i alt< ,\ a a .. "a, ;'nn,tiling IMI.! .. .Inline il". mitt :il >u'. a nit III "'ihiil|# ntl .oliirli. tr>) i ,i', Saaii5i? io New M

\ | i | | i l.iit ,thai' ,1'\.I iii" rpri-mj ,i.miw INI Ul.IK'| IIa.1c tt 0. UK* ut*.l.! llw etim-J" ', .'",\. I I',' 'a in i.>.inM-r] ol ( .,'. Q.I! piuml- ill tlll-MItt, "' .1.| | ''w.i.II, I".. -II.. .VIM $$39. ,

\ | II a tin. 'I II" I..f I u. l.'lfllr.- "",1,111 11 Inmn rai'tmt l"rw ril' It ,- I i- a i MM, a' a ; if>n-t.I N" .l.'il>i ilc pttuUn.. > .nil illwUtMi I li"t tttu"'I'.I..II.I.ih' t I.I rH
I ,I''I!"ft. p | t 411k, lit lit inutii, 'In nut kn>i. mi !MI .. \tat nit a I a ..rt<'i ',hIIltr| i I in \ .'. IHI tliri i>l .tin- | l ri .i'i.,.,in."f ., % hi 1,111,1, ,a*,,, ,I titI a' .at.a I

) I IH ) .I I nhip. \ .IH". lnii.lri-i| thil i.nrrul !ick. "*n |111.1'| | t I' th. a > .' t-tm unmlxrmight Ct: *'a'omit"'II t'fiiml in l's".|lIi"f.II'IIII'I t ..1) .II It.I ., t-i-'M 'I. in.4tr.klirl I ,,, I |,,,.1' hi4'a tMl'r.

t I l in 11..11.f? 1\1.1", ,. In lUtoli-k Thr .trp. In aIi'. 4 I't the rn rw.nlll".'. .1 I. 1..11;: a 'nim. 4 a a'i.> m DMmvM nmt krumnI *> I III', tlWtiWM-., ''llINf l il|. .1| tin I |It"||'.-tI ''t' taISI i Ii r. '' *','a'taa.>aaj' 'tii'i'uit'iI, dnt. l..,* ,II in.itt. Ikha, u.ti, i 11
.. ulnM i-ouJitfl ttn <*ljr l 1M' <' 1..11| i ,mrtv.ifiifMlli 1 kilt I lIt u"I' But il tcrtn. lhal tin' I, ii| i, t i, i| ,
1 ./ -I. k mm il lUiir 111"n'o' ",11,'"' f;r HM'tMin.iin iiot t lit' tuki.. ., II '-j ja "' ,ii iim.lit,
: I ) S ilmlrr tn ttaMit *M Injun) 'I" f sesista Ml'10." *4Bwl>. htw-iiu o"" nrrtT to
; : .s1. < "0I
ij 1" "irn" I it,' '.'. }llI' wI.;la l I fUKMI t IU'l'hss\ \ ,
', I .t tnpl'il'i, I"; HM: "'hl"I"'I'| hR, | .4 l 'ihituivIII a.' ..If-.: h ,,i'- 1"1.! ?-,'\ tan mil t.'t.t t..rl a a a '.'i,', a

I I 1 I! a 'a I .TIHIliiv II.I"n.' Illl- .I>MI.l .-- i a i >,. ,.-' t> 01'i In- -"ri.. .a ", ,1\|, | .!. r
a a a 4 .11. ilijil, l,. maki i -. tj''%''ill itt HHWN
\ Miihln-l"' lli I .. I' % IIS III ,
II.
I \ .1'111'
| i 1"1'1.a ''iit' ''' ,f, ,t'.a'" .
i I 4 ir "t htl,. .in. i" 11. iiKintrt IH '' ..Ill- ". t UlIII'u'ra 1 liWr. ., II. aunaal (lull ..1 I iiI... "' \ I \ N I 'i.h"M ii\ t. i .u,|, his j! ,?, a

: ,\ ; a .",,
) i ) I .... .li."I.'ll.' t haiti \ i.ltnin ** sat I lit, nttkk ii'lutnii' "I.. 'a i.. -.-- '; t :', !"I.i I ) !..''n.II'. 'a'aut; ,j"iil a a "ill.' fti .ml... rutlia, iil i||, (Or ,1' a at

I l I : <. aal' bun .'' "''' I I.. xik-ninlt, Ui. 1,1 itu uilun, rt tin ka' il"i I1.d 'I. ,. H.) > v>.f> i, k )("i' i.a.mi' a It U : tl..' 'at ',au' 10.,1. .iI." I'l ..1101 I .a -a "M, ial)l.utniuilli Ili-, ltt-, Mini I,., iU.akuia'* t.i.,11 tla'lttaa, ,I.at't'' i
I I I'' a'
; 111a
i i .h III.1 > tbtt.r .$ .. u> tEal! "'1'111'I win.i
I" 'hl "i 11-11.11. ti U';r44i| *>%) a uur IIIHI 't .$I'st Ia.i I. ii. nut-unit kultiWV* sl.iaii, I a
1 !n t li'M' .IMM .1 l kl ilwoHi lNVltt,11 Phi. Ia,, I't'ai Fla r'.
11.ll' I"W it iairrt ) 4.hI l'4itj.i 1' "" ta.i'l l's 'I I'I
I i 4 ., 1..b. 1.i\ .% I ti 'O it |.. ).riHiti wi m -fi'lt -t .|\1.i a a.Phi'n a ,, mnt Ifcr t.nft4 MM I U' a' 'n ." t"1 .'i wiDil.k n, .

I : t .' I ..I' I. 1 la.ll. .,..(,! 'al )ituii. irru t l !l-,, '.I. .'IB tat- 'U I i 'I I"i Iii I Ia I I i, 'ihb Port ot.tl'rii,of Ihr HriliOi fbip M*) In. 4 'fr.t%, ,, Wi'hi ii, Plut'; bia.t it' ., IHl.O. Hu k l a 1..HS. ki t.IlI "

a "''' ". Win- .*, "*t <.i..l, iiUO |OU! lltlM UHt'mlr .,1 '. 'ti .'itt'a' ata i .a "l I. It a '$-.as lIst.. .ss -4. a l
: 'I\taI ht'it v ls.
I O
1 |l I a I I' t I,1-n I I I. | !.' "irr ihi .1.-\0 "a "n'n '1"I.. .1 lIatuu.tik 11111114 'vim'PHI
w .1\ '
I It ,U II"< < tl'IM ,,I l t. ...1Th.. 'bl.i ., .. hIIirt.4 'I, t"i. i ,,lIt .11..1 II' ,.rts'utt.t.i t.. tilI. Ill '.I Ml% Htli% $ l.h '
I .._ a"a' I s a ;a hat 3hla414il 'at N. .." M.. 'a' I
a ,M usiad!, 'u '., |I.. t t,, .t ,nn' "''a, ill' I tin ..t, tl. a tI".h"I' ,. ,.ti'i..l. I a' ti *
I : bOAt I .1.' I. II,. ,1It1it..f 11I41 lallI 'l, t ; 'j a II *p.i hilt, kl w\
< ,U I'll' "iti' 4 I, > 1 I"t. .|, _bll 'i" 'h.I. .' 4U\EUTIrKU. .
Iat .
I )! \ I I. tilt hn'ftn).ltb .,'l. laai'tltj| 10.. ,. ,_" t I'I '. .,' I"a', I a a IU IIj rsaJ It. .,'. 1.1. t't ""lrl..I.t! I.r."i..f: : .1t1. ;: ,:.. ,%,% $. ': 1 liwtitli it, 4tr> f. 5 foJttf ',t** a!" -,

$ I a .". .,t .-.. !1.'t..1 .t ...? mal.ul! ,1. t. ili."m I "a 1'\, I.- -." 4'.9kit t'rtiI'aii.,.. .. ,1\1:1.' 'a ilit" t..r'I. .....,. ..1. I, : r, h5aa tt ,, alit' t h,, I115 ,tt ri 4 i a'a 'a S t, a I SI
> 'a
Mijtlk'r a & I't.. nt li. .) hI .u.t. cio.1 t uu ..u.Hr (a 'a i a' I',t,, it. I I Lti
'i '1.0.- ..'. .U "" t I" I ,. a di'al tt.a'a., I
0"lit. II. St .
Ji.'lifi, s "' &l' "a'ttt.'o I 1'1. a .It "" "tI'I"o 'a ,
I 1"11 a t uamt "'111"1.11' U.i <..1! .4 it, "t.H '' a I I 44-11 .W51"tltt M145 $,t' t1 a aa
I I & t aa" '.Ill* U .l I. II'. -' ;I .iMnwe.it. t I hnn.t .1..1" I. h a .. a 44' t' ". iull U ,,S. lifdv.1 1 1i. S I.. a, p ,. I t : .J,, ,. '\ ;".1 .1 : *' ten n> ti,, ill, ,o_. at. a
I 1,111.. 'att ...t lii -. a -
I | (>1r t.i iorth.lln.. .l T.&Il ,
dl..4 111. ia4'I I I .-. C.asus.. .. 'a-.4 ,.t. aa ,it, at I ,,, ,
.4 a I Ia a .amt't I.. | Tli "" .1.I tHitnv* ..i> : 'ttii. ,i. fl i r. 'aa 1'.1.; It .r".I'' :I j. '. la'I iThIa 4s Iaa'a..arhianttas 114 tt',, at.r1.'t a

: .$h .?, .J) 1..1.i. .,- I -I 1 m .1 l .,1 i In H,.,! .1,,!''.,' i taft'" '< : i.1. .' ':. II.. 'la 'I, ., I' I ,,, i '*'*. HI, ,j, a ;lt'aa** b't'I'4S'la atI ,..-a, It,, a..u.11 att. tta a,

I I .4sI1.. a .a a ... I. a.rh. Iot, III ,I'' a lai' ,. tat a ... Ub-wiin.I ,. 'i i .-- I I1i ktt4 "a .tzt,' "Ii., a 'laia tMlt4ltl4ts. -'
\f. hi" .. I 'taa" a.'a, 14. It. I 'atl- I _
1. i ta .."" a a ."'" .1.10. "ttl'jLt'' "I a a 'hlth2i- rt. 4a I MI' i
4 II 1. I.II S at ,tt.,.. ialaa, II'. 'tas. '. -t I i >;. ... ,. \ a ,14t a tlJi.lo.. ; 4 a ,_, ,. I $'S4ll1a,, a. a .tlt.r''

j t .. I tin- ... I. ntL I."il :. a ', S t'a. <,
, t "11. i -41 ._ ''S. .' i' rb ** iv I "I I *t. (.. I I"a I' a.'a l'"la '

t I : \4....''W. I .' .5 a .' ., Tl ,'l ', t. ..' ..fit Hi tl. *h.M $.b Ikl'I I at .'ttt*, I! ,_ ,,
.
'" '- :.. ,.l4_. a I Pt'flat4, _. -
: .. .aIlPlblsh a _. 141' .1 t a S .. .'t -a t .
4- : : n-T1 4 .111l hI I 'il "ahltaS a i i1 ', I: a .a"a
> .' 'littiln I atat, I 4Sai ht.t -ii-, hi f.
I ll .
: I 1 : I. r i: l I, B, hi| ,
. .1.
. : .1u..J*. v, j 1.1. .. U* at .- I"1 l -4n lit t't.- "n', ,' .,. "" I 'I a'a a' ' 4 ,, *, wlJli ;

a \ n&rr vf '. nf It 4..hI..l II. rvl Ii..It.* H K | RF1. HUXU'J, a', a ,
( Ig ,. "

' : f k ':t' < II a,- L_ _. '-
.. -
-- ---,. .... . .' .,. _'. .. ?.._ ,.. "" .. .-.. .. 'p.. ., .. . .. .-..' --'JJ'" --Ii"""" T'T"'II''' > rc .' 1n 1-..I ".W' .- 'II -- --.. .. v .,.,_, .
I ILJ ,..., L .J II>. J .. __ I t' .........,.. ,n. .- ...,. ..-- "t. ___ .. t .


I It jI" REGULAR OULVPAOKFilI .. M I-1. M ,I.IVKI.Y.( WM KNAOE &CO. NMW' GOODS

rllh Sl.NTINliL.
; \ \

I I, I I't 01' ,Illl I i .. ,I-. 'II "I Itti I II. I lilt X ''i" > ''I'n I lac' 'C' lIook Siorc'

.. .. i Kit\. I MM". **... >. .... > I,, tm, lifi-di. ,. \ \ I.' ,, \ rOHHrhlNflANIiSUMMKHOF'W\ :

/" ,. XII 1. 'X I I I I.HI.I \ ..,1 I t lif '- ill i .tt Illtlt' lit'' f.A WHOLESALE AND RETAil! II"

.........--- .- -_.. 't""I'" i // n i ,' t "ln.tlr And r.tiwtliir:. Our Stork' I IU .

I *\l' 'NI It 'H1t..t1l ."It,' i'' ,. . .

..' II ., f .In n 1'1 I Ii Hiiiiiit'| i iI HI
It;Mitt 'tI." .t 1 tl f. I""'. I"t i .. I I l'"t. I'ltnl, ,'* t i" i .' lIIIHI. t.uln" A IIUH.MKHCIIANT ( .
iHi > i, Mlnut, nt,' 'ni 1'1| .1. ,ml t t 1 I
11,.".." \, ; ,I" \.t"Jt. n. hi-ni, "| I'MHi'rt unih'tM. mni, tttHin. ..

\\\C\\\ V> \utmwIII \/ \ '"M1\,\"''' \1' 0, 'Jt11tlIO'UII II.,. 1>"" "1"" "II' .,. ,. ,. I I l'UI I < M I TAIIiOHBl.'l

.I, I" .* 'k I .
< !It
tl HI' 1'1... hfIII to. ,.1 Itlti.i"" ., ,,' .,tt, t. ". ,
.n'tll'frjttt i (I IK.. '"''' I 1 III I I Il I', f" ," 1 ,

har& 1 Clrtnlaltnn III Ihe CM and SIat,1., hUI101 .I... ," ..h.. ., '.. L L I A N 0 M "' 1 \1ItI ( t."f 0' 1'1' IIII:

.. ......-- -. .. .. -----...... ... Piano Fortes 1\
fttAPLCR ('n""I"\/1, I., "It ,1
fit I..in tl \iini vMl I''flI\OIlIt., ii'II l t1 i i I'l MI ,. ,,1..1 '
t'll I I"I 1\ I M v i .
i Ih plml'i't\ "iiii'tnl'l" ",. \.tiili'tntnl' ''li'lrilt, > iii .. I// I < ; ; ,I \ 1'I \1'' i I.MNHM' H*

hut | It, t | p" ., .' till. .il." l ,I", 'i. Hu" > IUI l \: ..l '
in. led'*' "ii" i hi ulnii. '.' \ in m>i ti |I" [ i iMj.
.. .,tiMfMiipii\ ;" h..tr...,.. h. 'I''.',,i,. < i. .iifui It Ih1111 I tin' III! .Mill, n I ,,. i." \! 1'4'(>. I nii.1RHi.irliI .
:, '1\'lnI1 ''''''''''Ilt ,h.. 1,1, I I'I'I"l1l1"r' II.It... "- 10''lh. uti.l' l.inin. K t II ''i. ..' mI .', .
llrtcim Ih-l'i' hi .
'In., fit l II .
....1't11l U"1"' k in hl.'t'1 I '| '....it *n<.1\ ",.!!tllt i I 'iiiiititlt, tiiiidiltn .1 l .It( Mni... ,i, i iIttlt ." ..(,, ,, It .I..j ittifit! Kmnfl \ "
.
I" Hume th tilMtlmuii in, I III"". '. i '! itii" |1"1'|'" ft i. I 'HniMh. flint < '.'llt I.I ''i .11 "' ".' l .I N ili Pdpi'i ll't ft"*' i"l'". In 'In* 1,1'1" )

1"" (Hit I I I' ... ,,11"11.,1, || llll.'luii t i itlif 10,1'0.,, I ,. I, ,n, i i, ;n i 11. .. .n Ilir hlniti Itlt( '|.-in J' i iKM ,, l .'. I ii. 'iviitf| IMff'" ll|,,i Ml| .,,1 n.l.| itfttitiit \'n\\ ', \ \" "' H\\J1 \
... t .1., ', "'.' PUpff N \UI UOIMls' ,
i i in i triiii.piM'' '''i i "I t ,' .ti I II i 1..1 i rn" t *Ht"* pipit *k>I''i> AtI"tMI" 1"I
Murl I MI It"| i t 1I..IAu"i i 1 I"1 ipi.t I 111\\ 11 Him 'HI "I itlU" I'niKifi "Vlir mil i.iti.' ,imtniitMWtifi ., 11",1" 'I I
i sI :
tc I: 11 |1'1'| l .
,
'n" "
.. RI'" ,
timrtcK*
nitirtut "
Pitli r I" .
', f 'i,. ",ill tl,'n> .iii .Mir i Illn\ I" it .\ I I... ( i I i"MHl> II .1,.1t I ,If'' .. t .1 I .I.I| Mlt L rI N HhOVi\ i Biilliinnioxt I Stl..t'l'

.. ,,... th' in" HI iI I. mm i IM, '* '*li, i iIII 1\11,'...,. t I I t ". P, ,
"ii, i N i"ft. i.i. ,,,,11-, c i if ., \ \ f Mil .. ,
,, n i.ij
.", ,1 I I I II II, "I'lti I ll'll I ,I'lll'' :11 .
\ t ,*!" IMn f M 1,1. lontliiiifj ii..ni: ,.. timniii t, ihIf
i 'n t 11'' *',IIHI, <" v.n., i tin" .i ,m' IIKIII "t tvt ,,10..1 fin i '.i 1' ,i. MtiMlhu M. 'i it 1.\11 i.i i 1\1\ MM 1\1"11' !!* '? ,1"1 i ,

.,. "" ll.il,' (I"i |'n\ it'll |.<.r > .K'"lli. < II",il' Iti t 1"\1"" "I tfll I !I'" Mm ::1,1"1: i .. ', i. utiif' ", .I"nft, I ) .. U' I
'I" |h" I I' 'lit II, A (r.ifli'rtt ,I < Mili'iti-i' ..IilliIrmn "I"' 'll rlul' .g 4IC' !. M,'n.xi .
,, Imti itllh, III', mi.. .|t |iir lill I I'tllitMo i ,IA In niikI. ,. .. lH' fk '
'II. III .
Inl 1 ,
..1 1 "In 'mil,\ "mii' | 'lull' 'lin" lit i tl| 'iHlhr| |l'frtllll.I"| ( t) If'H1111"1 1 DOL8HAW & HILVA !in :|'4rllMM H.. Ii. % .'ld' : | l'i, .ni
,lit,,, "I r.'iitnltitil. \In tin livnillim, t.f. till urttCtfI .. |I' '"itiintt.il I'l''' .. !I, i ..H' ...I",, .,?. n-imr'. _..li trfift-. mid t tiin.l
-
.. itiiiiii' nnl Ift \'I'Per\ \ \ ''I"I, tlninriPAIM < 111 I lilt If Xf|11ft.| ttillill' In.Wllnll P..1,.I 'Ihl, t '1 l linn : \ "I" ( .", I XUl'ini' ,."11 Iltlnl, Im' k ,
'iMih f 1 lctlt' ( .1.
( "M Mtiu tl* \tt'hy\ It (tfnljjhi \liliini'' I I\II'"IIII \\ii ni "M IH IMCROCKERY l ) tm''( mnt Ai'l,' '. : ? MI-AIM 111. 'imli' \i.i"i".. ... ,II.' .
lln M"
s x. llriuin' Mi ,I'M 1t"ldI.\I MIHI i 'k :-i nflfM I' li nil i .1 .
I MI' : I i i I"i 'ii'
\: : '''In' I'ul,It f itlt' V'i"I "I "
.A. ti, MtU.1,4. t li l i HIMI i in ,
11"\1.1
| ,,1,10, Ilktllitiv II' elt' |I. iliill.t. .
> fI j t
i' I Itv
.. Si HrrI / i.
,
r I 11 n Turk" ,
.
iiiiniili '
t I' r tt' i ipt I I' l'' .I, I.-1't-. I I'- |iil'.1,1 I) "III 'll'lll" I I.. 'I 1 t ,
,1r.
.' 'Itl || | I | || || I' .. ''', .

.... \Win' ,\ ill Id., ... ",,111 mi' !Ilk. tin 1'\\,\ \ "M r P'Miiiiiit ih *\ I",-t1-"('.':'.*,,1Iu.,1 itii., ) Jiiiirtnitvi'u ,,: .:: ,,," ll.>..k. ..*, "ri .' I'u jnery < 'r i < '. "

I I'"u I ,"M' X\i Ilinlllll, .' ,I'I'llIII'' "hi, ll.lt .In, tlH]' I'h.nK Hu, i ,,. i XI in .nn, .him llmib> 'III' ,,1"1. TONE < I It
I, nli II' < l ." IMl'lk, llnll'' llfl,"" ll'fi-lt.- I I'i iIi
'lf"tnlit. tin.nitiijr.i' 1 t.1 mi'' nfflci1 1 rVpl' .IlllmfII I 1 Il, 'Ili'l' II- "h MI il I 'IHl ,JIM, ,, l III ...kp "t.ii| itim, Xl.niir 1 II.....ki titm'i i in

,,, n'' 1'.t I .\" Mil,. I'l'iplM. lur ill, tin' (Jllltl.t n i .. ,. ,,,, ".tt-l" | t, ",' ", \\"J'" I". '
Hit ttln iinl I : .11,;; p.v-ln, If"" | Id \li1I toll" i l r \ll 1 ; 1 H' < ,A A'' .. I. ,
ini .
"I, i i. nt . ''I .
I "I' [
.., tlif ItitllrnlH "
,
III' 1 I' Inn tntilli'tiil I.
,. H, l'n t fin. tn
liiitihiin rthiiri
.\ .i i, 1 '. "i iVititttii't cms \ II I I'm. ".mi I. llIT 11.,11.. H" tlltlNl. Vllii |1" t. ,. "., ." J"o' II., .. I I

ml.' 'ii' .+ .. .m.II'I '"' tniitMn ,. i t .\11 tlk. < ioiilmkl ,,, ," .. NEW GOODS

I Allt'OM' AMIH'-hn" lllNK. lltKlllttM tltftU. \ i i-Ih' !-111hlllkl th''.. \ II t i I lln NinIII l:l ,i :lint:|,nl\I I|:\::' .':;''n'i\ :: :, I "il.r I'ICM., .t""., I.. "..' ., .' TOtJOlTV ,

jiintnl, id HIP .*n ( i ni'' ;iimiiiiiiii, '. ; i ii'int'hti' ,' "n .nniiti > .n* 'nIn I f .I \ \ ''C I. I i Hunk, ti.|. I lnc, I ;,' ,II.. ".. .. .. I ""I ,,, ., ,
,fifing mi'l tiiiliimn''' tnr.K "n, Pup I t .t t I |i" hik'II I .' ., I. "" ., ,
Utinf Iliriilt II. M, Inn I "I., ,ilipnrl", ) ,i'l"rMi \ iiinii' Pipn I li, l "IMIrt I'"..ki .,'. sT )
,
Millie ,tlit> 11,1".1 l
.lull |III < .
i I ... .. i 'A ,n.li" t i "I"| >ln"( Ink "I'Jil.l' I il')'ii"| li I. 'I HEEI\'EI.
drill, ..11111 1 .Iitiimlfltitlv, mi h.unl: iiml, nil orlin .01 lit' KltiM I unnlnf' Ink Illttr uliil ll,.t( "i ktl \ ( > rlcnmiiMltii| '
Ill" I ,III. I 1\\1.1: Vlll...Illl"., h. / I'-" '" >ii Itikatitttt* M irlM, KX :
KI.I.'iHl.M.: : : : I\M1'> '" L n I1i4illn ( ,l'l I N I
.
imtii' "r' ...1111 I 11I"1I11.tI| iilii'ml'il' ,' inni : \liikmiiiH.;, : I Pin liili < -* ,_ .
/fiiiin hllll. I It ,Mill\ HI' W '"I''t "Hi' \lltl", ,"ll lilK-llllf I ("I IAKliifp 'II, ,I''k t I'lin-rlll", ',, ,1.,1 .
', ''I'. ,,. I mil," | Ivi 1
i HIIT .
.t'
I ,
Hi "ill l'i till it ilM
II "
., i ; "I| .lu'1.1"1|
.- ,mi 1.11' < 1 1 rnmii- (I'h.. 1I'"l1h"fI1'111' ( | 11\111'1\ II"".. \ I'nomn """lit"Ill', ivim, nn nut I....)tt.ililii'ipmntff",,, |.,,llot.l' l>im. tn til IAI t 4>1,'. ,, ,?: j."I':" "? 0 ?', ''' 1 ;( ', t'' I "i .Ih n l'' Illllf IIH I" hi i'I'| mi I inn, ilht \\'l I tl.i is Mi, I 11'1 I nl '11 xf'rttS, .

l I. '' fur) In. .', "i .in. i i iniiihi, i .x in tniinlMl ,I \ < lilitH| |
nr itnlkltiii II I r 1\\ VKtn "U"il',1 l-nut\ tutu I', mil" "Pi in ,it' Pulnt.' \fiil Ii'i'usiAMiiUMisn.r 1 < I. .
i \tini' tin M I..I'' wllh' UMitil '" ""I'lily.l',' |MII"IItiiM' | ,(i4 ntti rlii"1, ttmrA tfl 1 "i/un/h't/ Or' *, I i*.ui I I' intlrt, t- .10.| lii'Mr' ..i ,,,11 "Pun, ,..,"i V, Ini) i '" II I I'
: niiii" l\ ih! \inMii'oiiiiif\ tiiniiif, 1\1.\: lal Win..l-rltl Hie pnliinl IoI"O'IhI"'r;'' < ,unit uni-i mil : FURNISH I NO ( H)0S) |) ,,i" i 1",1.,| "nl I", .1 I I ', \ ill" "h tit' P: ll'' \
<(>n tni" riiHiit' nlliIt" |I'lri"lii| \t... ,," I i .., i itirniiil I t tM
f.
( ,'Iilt. I'rlif, fl 'in ., \ "Il
tun" ""ImiiM i i t |1"1 tic n "It. "piiiiii' .tn'.I-' t li. ml' 1.10.I K"'h.I"% .. "
l '"HIM, ,,mi, n| Hi, I mlirpini (n, SIKIMI : : : : ::
.. ,
,",HIM" xAt" ," ilh- \llitfis (11".1'111,11." I ,I ',1 ::10,, I |10 ". t"iiilin, ,lnf itiii| 'in ,ill, ., I ii n ,

.i ti.llttl .- Iniiiiniki" t iiintrii! .I l'i''" 10".11.' l" -,-1' i"t i lllKI., '"! 1I'.h' I iI I I.It., \I"I Pin:ili' I i/i inli\; I f nn:;: Ptiiiliyrttilili'iui'', \' : :|I: '. Pianos SfiiidiTi ". .. .I dim Iliuiilnlh, tilt I IIP-. .
i < it I'll..I., rnnli. I'Ulii Pli.iti'K"iii| '; ; \ : \ St ,
X.,1., I"I 1 I'l" II I I.. i ,. ki.l hl- IIIK iiml tin"u In', kiwi. 'huA lln.k "..M ll..'!''!.. lli'i.iiiliij| Mmlnlni 4I Ural I I. I I""u.l > j
Hi. U .. ", i" ', i. ,!. I,, "111".1/ ''I.-( '" lt" tMNtll, .,1(0111.1' Iliilun" HlniruH, I ,, 1I.'I.t
,.'I" I ,tmltril\ ,\ ,In \\ II X\iU" mi..I t .tlltiiu l I"ik i itlfl'l I I I ,' li, I h "I'l i ,Ir J JII
I ., ,
M I .-- I'mtl .. T.iii'l'U ii. 11Iho, Ilitlrti" n.i' " ,1'1..11"

t '.'.in,'',I'/MI///imtt' i'ui\nl, nlni\ i xiiinliii f"i.,', ni'iiitli'Mum.iflt i nut'* >1"1'< "i 'H'liiii.l ,",'! ..1..11'11I"1\ ". .'Illt. lnll < lllli, i" "I tin'. ." ,'Ii.// Mnj, "i IWI.' ... .. in <::;unit',::' -Iliil"" .'.i.I| Pm\,,. ni t' I:,!';!""I Illolllln::: I Ink.Sli 'I"| Highly MI'dlallll I t "III., Phi" l III" |1'1 I ''I ..! III" II I II snlpi 1,1\, In.-mil-' N iln-.mil-' .II

,' "mi'lliuMMi \ ,I- i. ,.ipli'l.' "it ,int In Hi,*' !a'i ilii It iliiiniltl "tiiilii', |'HM| r. I'n,ifitinl l'R.ir| II.. II, III, Illll, .1 I(ill\ lull,, nnl" \ t.nit" I 1.. n* ,
hll .
pnplliifttnl k'i ,
Hi", Miprrh\ \I \ tin .mi. i nr>l I. liniitiil" NnffiA, i.1 i ) i i ,,i, i 1.1'1'i i iI .I ''ho.I I llllll" ,llII .
..t U it Dm Inn im Ailtirlltciitcnl, In Ihltl ttltll Illtt Inlll"\ \ i .1'\t '. pi,,' nl "ill 'il'"i' ''lll'llinis, \ nll,1, For Sale. N;:ni.. in |;init itilM: r inn I 1.110:1". ,. II.iti 'I i 1,1 III ,In.)I..In": I I i CUM: I'l.iiio" U ,iriinli'il Cm Hie, Unit. II. I ,. .-,
I !! Im. '
t- Hint ttllllii l.n iii.in iiil-, -IniiM" Hu lulli- 1.1 I lln' ni'i.i, in.. .ill rn ,Itl'i .\ll tt nil.' i MI 1I1t',1 Vwn '. Illl.K". "I""I, In" i I. I ll H" '. I ll.h' 1.,1", K. i ii 1111 111.1"
'ii .I t tII ..
l l"rnl. IT ,lIt.,11I1ltllllll". ; I.llIf. I'lxNu ( nil t". "H niiin M "ll'"tut mni 1 1",0', Ilinil ft uVI ft' It hum I.ilh,. I ",,,\ It". nnilli lull ("il"| i,,ell i.. -, i \I.'. ,, t i l : M! I v M I"I I inli. \ I "I' \1""mi.
"n.mi "iirtilnrriiplih', -* |irntll'lll| 1I", t II Ill't "kill, 'Ill'l, ,II ll'l 11-lllt''ill' ''' \t Ii n xi\x\\m, I I. I |1'llllll.HI" I',.,,, Hunk'. 1.11, nl! putit .. "I''till" I' i "1..1 i \ I i 1:11, I,i "I I t".i Xl"u> .,l"l'. Mil', '. "i"XII"| t- I'llinmln, "l

I ftlt l- It"ji l"i ,' *' l.n Ih l ni'' ,Ih i H ,mill". O 111,0 h.'I.I"" I
hull III'. |I"'; |I. : I1 "pill ,l >"ilp.'' .
'
"I' 1,1'nn, iiunui .,. I .I I.i i im, MiI I Hu iin., .l I'tl.
\ -i.Hi
t HUN timi'-, II 'ilii1 \CIIIIU'H'II i .. "k.II '' ri"n, Ih, i I I, itn I I" i. nI .1 XI |( \ \I I tin'

i- in l >i, jmliii'il'\ I't\ ,ilnl: tfti'wmn( ; in tin\ xii'lnllt\ \ \ "H" 11' I 'I| I1 H.'tI"1' \ "\\1''| "I| 'IIM TI. 111 1 1 n i II.It" ;. ':I'll':: ,, t'I lllltll";;;||| .I""k' nnl V..1.ll.lt.ll ". I :I I":""II''r.,,.! .ii'i ,Mil' il Ititu "" ''i t .I \ "I. 1,1'i ":"..i "I", i \1.| Hi" ItllUIIN,'VnltLumber A \It.I ,
,, ., ll'l Hllilx, '.. Kitiinni, oiitiuiii, "1"11".10 iin. .. I I""lit.. .I'll' .
ill',1." t IIHXI' Ilii n'li'' "I'I. I 1.111 MHII' \II 1111'1111.I it' l in,1,11.,1 iin'i'iIlll \

.I"I..1
i .I I (I'lll" ill"l.sri llii'ii. < |1" | I.'" "I 1 I- Inl,\ ,I". til .I I".ill'"! 1 ,Hi V I', I II, I. i III 1 1 II _, | ",.,'' I'll'" III I I \ I IiVlI I I NI X I II'I It.. nilNnv

'. 'in lI'jn\' \" 1111'! "i" Hour 'lint I'M nil. ,, link. ," .... .
I I.i in i niM1 ( .Iliru tln'11-.tiiiil, ilnll ni, n tin in I In ttli" '. .imlni-ln, .lintliiitn I, Ihi'lini, if ,. 41" I' .J.

nij'txlii'ip, roin \lonklnn, In Hi, I. limn It .iliimiilI.H out t- In" t ,I. .'in ,,1,1." i "i, i'Ii',int < \\,10101.., 1 I .Inn'" ill..., Klin." .I I" in" 1 i-. I 1 ...,1. _"'01 ".h' ..,n. ." ".. .. "" ,

;"-Mil In lln' Milnirln\ ol I''"' ('\l'y--llii'' !'rni"iii ------ III M,In I i tin nl ,,,11',I,, ( foods. !!
'
1 ,,.k'! liillllilil II,,in., ni 11 "1.t'i nil in inv -." \ { i "\ I "''I" f .' '" iit,
","II"'lillg |'ininii'iin| llni'l'l|. 111 \lie nil MARRIED.I.II.I \ I -I II' I II I !Iil ; i I., i "ii, -..\ \ I | I < "

11\.1,\ \IMK\ |1"\1, \ .
,ill ,mil. nil inir'

-. ..- I IK'H' I I. II \ \ \ s \ "I'| i \ | ; LUMBER YARD

I "PIMIXMM li R Until'' tit rrliirnfi' In. Ilir, ,. ,, ( ii'i'n.' ''i, M .Nil. 1 1'', "" |I'i I" PI'' I C E3! ,

,nit ill-i'mini' ol Mr \\ II\ M! ,rn: In mm'llii' "r cnl. .'.'.Hi, ..I I II'] i.' i v ,il' 1111 I II Miinii" t Mllln 10II 50 Barrels Whisky. 'I'lH'Hl ,. I, ,, .,),. 1"I"| |' "" i., ISI7.I (; SPRING (INfii. i M Ml 1 II'' !1.1 I'IU J

1'iiinniniit Its- llmim'Indium I \ i l ItunXI .il. I .,,11..f"\, i .. tli,. | l Mi I ii 11,111 1 "in, i I. ..iniiiniH"' i unit .I,.' ," i I I- .'til ,, >" Kl.k' tl '< .Itl'" ''lift, *l u'
'nun, ,il I "III In" """'rI'llh,1, I u I"-' .
HIM In l'illnfiii
IIXHIIKI: i I ikOROOER1ES, .nil, I. nun i,. I "l "tin Ilii', ,i"," i iM MIX ninti ii mil *i t In fc"r
iKlnhll-liril,\ hj out1 nl t till ''I' unit, (/'pnllr i it.nit"tit" i "i tin 1 in. ..i\ 1\ .ii n ;,U : ) ""i ,",..: i:: .._. I II I V I I Itltlx \ .t i'\ |, "i "t'' .i nli tn 't luhxtniitHt' 1Mti.tIH ,

.
,inn,, mil, the muni "i-mtiiiiiiu1iiliiii, ( I"'I'|'''''. .111110( .. _._ ,. P'" ." I", \ o I" T'R \ '1 "

,MI till the Intitl Hi, "HI\ fit: ntiilm, '|1II'I'Iie.| |'|! of I I"!' )\\l'tit'l.' 'I'lll I \i| | llll'.NMl. \"rii. h I'' ,i 'ml.inn Il. DJE .

iln"iit1i. tin i nliri,. CCHIMIII mi'l' uill tin \\ ith 'it ,ix Special I I I'ul; nnl,I th- 11,1, Mini, I I" I,.i. )IM-I, ,nOarpjo ,IM I. 'Illl,. I' 'ill" ,'! ", I I I, I, I'l, *..O I I" (lilt.tl Illl ." 11M
;
.
| linilii I I. |'HIn i '."! lid, ,, '<. ,HI "Hit Mim ,
lll\| tt lull III MU 'Si, lilt H" III" 114 till'" llHtCst imt" liit ., .1.. .I'
nn 1.,1 I I 111 ''illMttMM '
I \ 1111111\I I A I I '
\ \
( '.,11. IIMt ll.l:It til, Itl'" I J.;, |1'''''' I MIU'I', pulClllHt"iir \ < .. IHI'ill til ItntltiiAttl. fiOlit* \H: 1.1 ;'tun' ; 'in' "l:' :i'i,1".0'i ; > 1111 I\thl .
( t* 4 .
tint i ; | \ .
lilt Mil', HI III',, I I l I I I Il It ", 111 ,1.1 i I "",1..1 : > | (Hili-:' |I"ni. i .1. > ihf ( 'tm *
"I'UMtii .tit'Ui'th nnilkt'i. 'p runt.1 lui..i.t>. l \ iM, l l II.I.AO' i. i iIr % II iHitnl,; Iii;, iiti't; 111, l 'ill .1\i, tt nn 'I'I ,ninth: : r tttitint ,
'- \ Ximl-X,,' II I-'.' I of Ice ; II .ml, .r, nin.t ll 'ihrtt "h ,i'tiM.mr ,init, n..,M'i iiiir*'I '''
-
I Ill.' ,I. M In, l "I p il'lf i il I. .ii. 'lln' -t t itiin I,'. ,, 1.\11 IJ \ .1I : ST : ,\ rANCV(: IIHY HOOIISV I I.lltttii t 1,,ii, tin' in"I.| ."..11,,. ,In, l>,,,1111"l|||" HI HIM iYciiKt '
\\ ''ttnri'1liiit. inir t It ti, r tri nil" II
w
i If UNI
IMiiM.itin ,, ,lln. in, ,uhlii'ii. i i "''titln, ulti, i.t i ti, "iinl i iillni II I IM.MI I Ml 1 1 I. ,.\
II .1< .'iiiii-"i>itli,, I.IIMMI. "i Clil', f'Jmirti' 'nniHi 'I'm-\ .I.I'i 'J 1 i i ':i : 1 1I ::" :: ; :\ I I ".. 11
Mil ;
: : : : "
.. ,. '1 It.\. HI t, inlii\ ,"i' fril 1 an inii'nil" In .tlittxi ". Its III.: lltll.'M, lllltllin "lui.i, .Ir. > li. > I I.I" | |., It.li ', "I l, 111, "n ,lit. llllll.iiiiilil I ..", "
Suii' \HUI-1.\ t U.I, \ liien I .. .. ,,, 1 I \1' Ii I I iinll-i' Mi I. "
i Mlil! Mlliliuv priiiinI 1.\,1| I ,, I. n.lll, III" I II I "Imilliii'' li"1 1 nlliit ill" niniit' \ : I. I
I ,1011'1"1 i limit Inn timiiI n,1'| i .|"in itllnii .Hunk jt it'll. tt.iw 'M 'tn, ilU 'II "Ir.1111 tin-1, i' l.i'u-. .. I I' .. II I< I im : Itlinlnll'. :: Him: : M \' l 'ili', I *i Id til'- Muslnnl Ih.
110. MI' I u i pi.
I I in' in .
,
.. 'IM.7NATIONAL 'I ',n" n, ,, "I"i| I". I h in it l i ii" \,0'VU\HV\ lOWl'IHI
tI""IIIIIIIOLIO, : A II \ iiui'il" in "n ...'IIIM, ] 'p i it in IU 'ii en' ,ti ,il II.! a'i' | | 1"11111 .
I,i ili, hit in ilU II,,' < : 1'11\,1. .. .' hitli' i Miiii.l* I t ( | '
,
I !
I I. "' "I '" : ::: ; : : W'h'I':
"" 1'1" : : : : : '
lil'- tin, nirltnNMI 1,1, I at i I ',onH'"ti, J : .tn i,.' hil 1\I i T I ill ih, i- ii "II, .. l'i,* ;" :1'- |; | n.i hut wi,'. ini'mi* ni | "
litiini' ,
iituotitf ,
n '\lr\.I"i \piiblUliltit( HOTEL 1,1\ t"'I1'1' 'I 1" nnt .,,, .. ih" i -n, iiiintitilt' niljn 1 :. .. .. "I.I '. II ..1 I \ .. ...
thAI i lit. mi tin. tIIt-t, l |1'1'1111I1111. linn, mdili, I, nI M iii'l.n'. lln... 'nili' .it \|I.itAll ..|"i '. ", "" 'I""."I ll'rt",i.l.iil'hitt, "I. III", "Ii inIrn "I ,0 'I'| I. "

I In tHount" th,' "Hi' lllliT lint In, tilijri.Unit (lilr pITHIIIH'' I tpn llili; ,II .,Ilii' 'I,.1 I tin" ,,"' '1" .i",111' n.> ,.i" ."i,.I. .( ..'it.,it\Ih hill' I.HI..., .ni-I-. ." I ,MI ,n"i Inn 1 t\ .\ ,,'
"" "mi' I" I. inn III 'nth I 'ln.i'H| Ulnii >" i n. 1".0 1..0. ..
Pound to tho Ton. ,
,.llu" Miijni.t'ut ni -ll),\piifi, tin i IIlh"I't will Hi"iimn li"l1 1\ 1I111"ltl\' Id" i ( IniiliK, |\i iiiiimi. i"r I 010 t :, :1'! > illit I.Inn. il ttMi in
1.-,1:1' : : ,;: ::, ; Hit.I nut 'MiiiiilnliiM" ; ;' ini.t t .. I .11,..
in .' i '
In !Ihll' |nililMiiil, Ih,' NI'\I' : "Cnl I. II '1'nll.ili.IKHI, i tin ,fh ,ihni.in' .' 1'". i ninniiiti' '' i i lOr i.iiivvn; ( : :: i r: \ s n n \KI i i"s |. | ". 111,1., i| .1",10., ,,,'h"t.,,. ,, 'o'Ion '

I >rth (' 11.h."k. nut, "( 'nlnnrl"'-) "iiIIIM "Mill I..""III 1. .I "I''' I II.| ."lt "Mil,'" ,
ni"nwi" II
I"
., ,
"tr"" "i"tin in iil -II'' h11"\ """" "" I.in HiIlili I't
nilnRi, nhni'tuiimi II IIIlll tI' III I'll IS 0. nil "nil ..I"1, i I ",i ii .st ( jish Prices. !!
iliUiilii\ I '> iitit'irttinnt'' itppi .
| .
} I nl \111. "".11.1', tin-ill.i IM ilium ..luiMin ', i 1,1. < < '. ",
liilhihii tl 1 H'I1' I I t
... thru. .inn ,,ll nl' I nil ilui--.li In lln-l. "iniHilli, ; .', i 111/,1'\1111\/ 'HI" I III I M.I :list "II.. "ll'l|'' ll" llllll, t l"t tl4l" >. "'" "" til i ti i iAt I'M klrIllll,
I I" 1 i I ".. 'Illl \) ,.1 l lji I"." ,', ,, "" ", ,, ''h '"I' '" ,.,h "" ,
..thn ttill'In. ill tt .niiii;, ,it I'h' ( ''ipilii, ) < I I 1..1 ,'111' i mi i kn| ,. ... ,, .
\Imii li.iivi "
UINI I" I /hi!" i \\tiiiliini.* 'i ii nt R. JOYNER Proprli'toi. I.. ", "I" O ,,,,
...-....
in' HIH tilt. .-Inn HM,' .IIt"'IIll'r. unl ,lln niiriii-'' Quirk finltm With Slnltll Pindtn .
l illli .
the < ih KiCONFECTIONERY | I i i I 1" j .h
'''I' ,ili in unl\ fur, IIIMISK'' Inn iniliiit'il,I" IttoI MIKIH.K: ur TIII: H'LOCKCoopir ; I I"\" .nl, .1. 1"I.\ tM t- 'I t i iMI i IHII I K\III; <'n 'I
Ill, | : IM.VCK.\ I M ..101.,1 I Ii.. 'I.. ."i" l |l|( "' ,In
lnl'iiiiliriinc: | irt'iHli'inrti In \put' up ."trr.il innllIi ,Inntltut", Now York. i.1 I 'I'I" 'I'
I
'
I XII ''l" 'I" t' li UN
II I' II \1111 I
\ \ I'' III \ I' S'illl, ,I'M
nl lrlili .' Ill'I'll 0'111.1\' |
I inn lnilI'liHK' l"l the pill pow ( II/ .\ l II> I I. \ri. '"n i I'| pini.il In hnlli" ''ff ninl' Hull., Ill" rin 0. K CLARK.WA.rO"n
"IIh \ I !
,..IIIL' nl' 1\ hit Ii i I" iilti'inly, 'liilnj; fill, to.thll.. .. I'' l.th "I,' lln" (ni It I ItI ,
i. .... itlh.i\ lirii' IntiMii', t I I'l M .It I MILLAR & GO .
it.'i
tniitlf : ,
.I hi'iiti' I mi ,ins t\h" liitr h.i'l' t xlni Mnitiitii ,' 1 1 ii I Il" 1 I'1 t'tiri' i| In ""lnl.1 hinilili wMh" HIIV ni'iiitil .
f' ( '|111'"I| ll.lt Illl..I li.'iil'lirill,, ', i.'".|1", ,U' 'in h,1t,, l'I I i ili, in"j I ,1,1,1'111FREE / \ I / I / I v s / / R, A. SHINE MAKFJH.
i"II' i pit UN run" Inti jrtnlimlly' I ,illi'li\ I Ifi ,1 I .
.
Ih. IIml 1. Hum prn "
i t f.i 'nii.ii' i iiituhli' uiiiin" til ip'tilli'liuu\ ttlllt iMitlv I Ji",1t, i Idll'' U.MI., i l- I '''I'| '' JHI ,-, ll ral Commission r BrC Hnts \ \ I \Kl 1'\1' x. II., ,.,, ,i .. i ,II, i I"" i \ 11

t. .11... 'Hi. "ivnnpli, nt. 'lit" ., \I hll ir.' uliuiil, }' .. I .".1 II ; '" IT OF CHARGE > 1 i 1 n, I |I''l It' ''."' i Hut" I i ". I II A I < T I < > N I'. Ml; I ,
I : \, ,' .. I I""ll Fine fluid and Silver
"l-llll II i "I I I l ( ''I
u PI ,i" ,'dit ti tin' 11"I', ilii. nmnv' iii lliii, I'M" "! ," I Pill.' '" \p. .!I"", I IItl 1'' ,, ,.1 i ,itiilli" unit ,.. ." it i .'iii 'ii" ii.' ,- .i i WntcwHI,

.,IMI, i tint ttill tint i.nit I". ihlMtil. in n ilini 'I I.' I "II''" ,. "''' ",hl, \11' .."II".h I miAIHnlON f / 11.1,1.' 'lii.lii" Mlkii' itlnl' ''' r.ii.l

ttill\ S.nii I UI tfVV "'.-, "m":, ,,': ::I 'I'l.li.U:: "unl: r nttililinii I : InunhitnA'l"
Hi'" .'' .ui'li. it" ikine. hut nt' Ilic mini' linir \ ITi'i" ( llph" Illnl\ M" ll (I'" .
., ,
MBRUIAN11 .
: .
HAIR "' '"H.. 'If.'.'! ".' ..I". k- ,
: COACH FINDINGS .x I I: 1111'' I VMM \ I I' |p' ,
,' i I:IP.I' inli rrt nit, th,' I'lipllul liitc-li'il, hnnili, i n ( "nilr| | pi" 'r ilnjm\ 0\\ Itntii rl .11111 .11'111. 10 .

.- .XI.". Im.. t IIIHI.U in, "II"n., Ilh"., lin, I 1..11.. I II Ij".111 I .l.tii, }* ut I, ,.t i'.I t i I..t -' li-,'V ,' \ N oW".hnf., Clock nrt Jnwclrjr ,
I W 111",1 l'i', ". .. .
1'i-t- \\ h" 1'1I11.blll'.IIII' nri ("ul
I'll Ttni/i'''u \\ i "ill j"I'IIIII'llhnlll; 1'11",1. ilii.--.. .ii SIlMr I'lnliiliin, 1'inl.rv. ,V ,V. Moss Wnsto \l I.< ,nnl 1..1"1." 0X1.00X0X1. 11111"i "11 i -iinti', i ni 11'1 i .,.,o i iI

:, I" tI"I,U 'In ,I I,; .. all i.ti. ,
,,," whitnlti'iiiliil. tin' li-tniil en "en In' Minn'" nl'In .1. 'pitillt pil' i pn L" .
n in l.'l I I Xlli, I i' | HIM
'' nttintulloii, \ -.' l-u, I : MJH 0" n t ,
'Ih. uirhl '
lit Fi
tlii rilt' nl the, c'nl'i. i\prtnr 111" II. ,\" I X--IH H in. lux" c.I
I
i "nl I irril |Miiiilnltn|, | nl tol.hllll1| 'lo"I.IIIIII''lIrh| Iv : .. "..,. 1111\1
i
>< .I l I'-' IhiiiMlnt\ ,itmiiii. ; :. mni Imlul,\. iltirlh'l'i't Han. inl.or II .MUM '11 Mlilill, I Ih,. Itl.n I k vn \I* -ivi\m\ ,, i 1'" i| 'in ,.* i ii. ,,,,. H'''' ,. ., ., I I ',; "HI.1\l ll.litl
I h.ll'l I ill IMk i II illl I iI. I
Kl'Mt'n. II I ,' *
0' ,
1"11.110,1'! C,",,101["" Sn i iiiinitint' i.iHiiiirti.! i.. n "i
,' \ .Ii.p'| f-P'\'\. Hill, ,Inwnii||,| nnl v'" Iniinii I't..I. II II... I I" I .I I M II Ml 1111.I.SM I rtnl' I II'IN Uill ItltlliroKIl, J r
\
In iitl\ 'il.) "''It" nfl "t irimXlai Axl) > Qii-aw. Vnrnisli \ 1 Xlll" IM' I' o \\11,1 I i. "In, ".1 Lint ml l"i. .,,1.| .. ( mi, nMi .
M" 'i-ii :
I iniiiiiini, ::, tthi ri't 'pmi \ |I' > h .'i I I. .IniFiec ( r 1'II,11 \IIII .: :,; ,
,
,
lilni-ilf clii' hili.) Imrmr ... \ | I I Ifl" IJ"I I I It Ift., .. Ooiiunissioii Morchuntt
/ iiiilii 'I i-'iml in 'I' 1 .. ? ?. 1,1 ', |I' i'tin' hip "I "hln" ,\ "plll'l I I" ''.'

'' .,ill\ h"". .,., ulii'ii In" nttukc \In i hu ni'irnliiKIn ( to Everybody. r\i\i. \VIIIH 1 1.1.1 \i II n .It. .l-i.l I h. Ii ,., nil III. Hi 1.11' .In.
JUST RECEIVED
l''mi'l' hull-'. ''. |... '' of all his 1,11,1! d..th.'I. X Inrui 'rt /pi'| ( uiiiin. tEitiuu i"t",1' l tlri GIIMOR HOUSE, "HAM I I'OHNKH.: '.i)

ml' lik'' I'u' 'innn' ttlin gut ttlilppi'il n llclit, filtft, htiMirtiiiii't'| 'lallu > 'itiiil] nf tiolli .i \> pII nU.I.1 1 roiti I'UI.S'U: i 1.nUI \co.v HI'P 01,1 WHUliESAUS: AND RETAIL

i' '''lIl1'tllll' io" i.iiliriiiK. thui, ii II II..Ih""Ir., i HIt 'I tiii'ln..* linn. tin I.nit I 'nut'' li.icitu'. iMauiiliiIn .I'I'P' In"o. (IJ"i", innl Hii(("f mmlIIHHI M MMl.X, I 'fJI11.l i li ,I ,in.,ir, mi I I""t.i mi |I'li i

-t, 1.,1.i '., if', ln< hiDllnr ,linn. 1\ "< I ,ilmpi-nt. r. .1"| 1 1.t tnl I. .""! tin I",-nl,' n I I".t. il ,, \ ,, ,'. III' I', \ "I. \I II,. |1..1. I ". I ,lii'ln, I i > i' A i- 1 ,: I ui

X.. ti.tini. InII..i i "Ii.! mini' .li" tl.l I r..II".! .< -i,iI. I '1,1.1-. I'. ., k.
'I" : I .. 't ,uif "'I : :linl 'h'1 i ; MARYLAND rutinw
,
\ n t ..it' .ri'itnIM GnoO i i r. in,
ruiinii .
M \
1111. ,
"I. i X'ldrm, 9'nl I r' .pt" piiilni.l| i BAIJMon .
< i |1"\1'" I lint "it . In.j!( ,' 'i", .. : .ml, LOWEST CASH PRICES ', IrKli Pi.liiliHlll.ll .1.I | I t uill, I 'III.'.1 I I I I.. ,I- ,I '.i pill III. "I "IIIi ,
"
'I. t"! iliin' nij: I'ul nnl ,111' ih" '" u" .. ''IIVIl ? ., Sll" (lll' "iiil, II.him nl In. il"l .I. LIQUORS WINES &.c. ,
\,101.1'| il \Hi. )
|
.. i ", tin >1'.1' ( inn' i\pn in) i trir dO TRECO A KIRKLANO Prnprmlom, '.

Ni", Inti HturtiPiTt-' mil tin' ult.nlliiti "II I. |Mn ... II.| .' I ll '-''I'I' \/.!' '. I I "tl lull tt t i u Ml "i 'ilu' I h, in i"I."Iui., .n to. 'ii On ", "Im, Itm I |\ Hivnll" .' lini' n II I 'f'! \'I IIMXl I I I' \ii ii i iiii' fii' ; ...ivntiiniHOAI1

', i im ..I'".'| I. ,i"M'ilnii'iil 1 nl llrui, I'ri'iI t -'ni nl l"11 HI' I
,. i r. nl.'rtw thf. riilln"iiit' | 'in' ''' n>|t.rllisi'iiiiiitiiI. 1' I "I SATUR'DAVti NTAKCII: Aii. .
Know Thy Destiny.MtMtii Celebrated Axlo (Urrasr J I"I ." t i.ll.i"! 0! ,il I( lu.'ii, .1 KVHiiY: ( : ,
fUf,111I t.iilllt.II p I'llit < I li, ,
iih, t li > | ,i n 'lull "lit
"lL
\ / I\ ",.,,,,, ,\. Hr" 1 I.*. \\11.1 t ri"i \itfd .t IH w \ ) I I r linmvTu1.. 'lln' er.: 'I I:K..II-II A.. .. ', 0 ( IlU; 'I'lll- ll'lll. I | .I I Ull, .'I" ,i t, i .." "i im
I Mprrni''_i.ri I,M<1in' Mf"li.nit l lli t II' "iin'it 1.II | .i ."i, Ii i i ,,, |I' 'il i 'iiii.ui.. i i .
,U .I .:"...d. II'I', ''.', l 1.1I1"u"I ami\ I'-M hoi'i.' \. Hhll ' 1 "

l'i I I I. nli.'lilK nnlv the. Ilnllmi '''.MIUII ,nnil, I IoO ."Inm-lii, .I lip, it' llllll I- nl III ,",' I -. i r riiin iiii''0''ti' I"" .; ,.: I ,. :" ,,;,,1, ,:, ', :,; .: 1 Tim Ijjiilios of :

III' I 1'1'I '' iV.irl.l, linn..'I ,I" .', .1 !., ,i ..11 ti".i-"i' : S I ... HAND ." ,' ', .. Talahasseo .,... I
|
I' i ALWAYS ON
.* .*.1
li
I I r th.. .1 .LIU, .bt W II ViiIn ktuiltitii', 1 lUi.lnt"."! )I' ih i s.i H i. lit. ,,IMI. '\\1'; '' i i' | rn ,' I I I i 1 i "kh, .' ,

I <,ln" h llopklm ..' .I" IM'll'' 10" I..' l ,. I. '", I / .I .. ,.
i i..iiiii' ) .1 ; 101 "I. -HillIUhl. 'I| 1 //. IIH t 'if'ni' t mni .1//.11. f" / A'I "I'' MRS C. A. LAMB \"" ,""

i* ''Jii. n '/. .111IItto"ot'Y\' '' lit l.itw lUi I 'iftlll, grilHi t |lll|"<"rlHIll, nlllV in.Him', I
lit' / / ./ i, | I I Ii
I.. "r ,H "H .. ..11.1111'l.umh"1| | i "iii.mi41| 1..1. |1.\\in. fh'I\\ tilt, oIlI".n t Win,) Inn tat' nl, 1 I' .HI"I,,,. 1'1// "/ CEO. DAMON'S HEUZiVBERUCK I. \. ''

".l. \.) tillt.r ,V: PnraliliyuttiiiiMir .-. ". ih. int liatiin-- { tin |.. ,.i'"n"i, 11n ldiin.k" 1 MnitlHP, i Dioss Mnkor and Millinor :" i 'i .. ..-.1.' IIUM'l' """, .
> | ,," ".,,, l M 'll.MTI E E.A ,
,in Ni, \ttk, 11 "Hutiiiniili, b> the : 'innrit aiitl ,lit tin. uldnt, mi. ,ni'lr.inn nl, nl\ nil. n.. I III II I 'I 'I STOl .

... MIII" n" ml, .1"k "Muiimlilp, I Lit.. ., mm wlMrr, ""' .II ."Ih, IVt,'InitUMlMM'" l,;HTi'il"' .. I H'llll-lM Killlp \1 o t i o J((r !, II \ S, i > ." I 1',. I, Cal1lll Ut II .
M'lPMllM. ht ain.l.iiil( ll..,1 M,, l l d.I I'tin I'l, I t. I ,,II Illl I I I 'I
.... .I" .. 'I .. II' jlll ,lik., t"irt ,i 'ih r.tui( > ?. i .,.,'!I \ URGE SUPPLY OF I ,
''' tiIM I" I "' ''Mt: hr.I .hll' opro.lin-1 < pi ', |I""t'''i ,,"''Ulltl Ct"r hid u "i"l.HI HI" I" MATRESSES, I 1.1:1 i I M ul.'lh \ I ,
.. nltM |. .... J. I oifi' "llhl' ,ml, !" Hint, Hi ..lit. "I 110""n 1 ... ,' .iIt \
ni.''t MI let1 lIa'ft"ixi Mtn < '.r if ut'i'H : "I., n ili niiitli'n In lln. lvuu | ,|.I l.i' h. i or Milliner < I II 1 I'
oo <
. f' ll'luiil I'l. .t' t, >' AxL .xsnu, > "". .
I I. >u I 1 V ,I,.. by |wiMl"ii" In\ til' I'I .I'll". ', it" Hi", "i .iiti nt.ki >'lg ItHllinli t.' III' 'I''. .. I.
.
,, nllif liHiratnl nlni It "im in tit, ..ilhImli .
uiiinl. "
r* '
) -
'/ V 1.11. I"u' ". iiinn' ''J i i i "" nl i III |I" I IMI \1:1: I Ii .
I -n' III
nf Hit "limit .,iDkrln ..I II.' .1 ''I t I it1 i i I I ''I '' I l I"l \f I I. I ,Itl. -'0. 11'1, I-II
-.-. .- 1".t""J' Mi. ".' -ID,"! u ,1, tout.1 'IK V.HI'I Ml' llllll' "I. II.. "' .' \ '. ,I' II"" ; .",' ; .', ',. : 1"\1, I r "i .
'
,
111 '.11" I' IM rwHn I. xmuiti.'t' -Wi 'IN ,.. in" wiill.li i.i.'i'i', Mi'' li hut. wllhlii,\ tin Inn.II. "I tin I ,",. 'I I "l, ,t i I I ." .". ,i,' ......., .,. il, 'I.,." t I .J i I -lil/"'

ir 1 thii "I'lil,, litur-. >'OJ" "". lipll. i"n. 1.1"1., mint II | 'lt|, It'I.I 'I.. 110. ... I II. I' 1 I-, lU'Titun ..,,,10 1'.1 Hut I'',' ,. ..I.,.I ", llI I'l.'INt.: I t \ MiI I \ I.I < I 101( | : I,,' .u I.i .i. ..uI
.akin.1 "I .Hi.. '."|:i. iiH.iii .,,1 II"1"' I / tX I Ji ic Ice Ice !
,I \i, HMI.1) i l "', I Im" ,i- l !". \Hl.llnl In "lIol""j 1 )> > l ""u'. i .J l ,.1.; ..? l ..I IIM, ." |.KKI Inlnlllliil.ull ilium UK l.."ilj .' KtM-n t ". ''I '.. i .1'' ,i...,..'!1.' i ntx mllii.f I I. '. ., ....1, in .i. >.-

,'. 'ii niM KrhUtmul. *'urd" i '"1.(1.... al "|i.|i.i-illiii' MI.) '-tnplfXiiiii, ml lU'lmii.i' : hit,, I, It,. rternl "1'''" .old ,.... 1'0 .../1 .\. .,.....,..". p. (mulMili.lUtomoy ( \ I
.JW\ C.. 01' M I/ H. .' InIllllnn l i i ,i i i" SM\ I.IHHH". nl .M., u. .. > till t III I Rli tn
II I II! "! ,ilu-ll.nur ."f Hrr..II"'lh.; 1111"( i* nil* .>'nl *t4iiinl| ititilup, jiMri *. rt I" \ ""1'I I n. M tin inM, lirm 1"'I, i mil. U.I ,| 10" .
.. Ind th'n IIIKK. ,,,1.11. .ilmp" im > unite i II I 1'1' .nt in.
niIII
i ,I.. ,\\I, tinltift| ulillnlii.n ..( lt. kM u"" "" will n 'I'Utlif' pli'lupunit doin i) iiifitriinitl".I mi'lit "..rr.f'\I.I'.utt'' ','lb.I "iuln il t i. ilmaitlmi fit '"", ; .' I ''O. t.I. 11 MAMS.IA. ) ( ON HIDKfj, U,

"'? mni' ,, i tn 'I.| tl fur tin l'i't'H.. iT". inl| t" rdtttn. tntil,I A'l "''"III""I..H''I'HIII|i iuii. "lit ...14 _l iUi" d Tow n iul ./i ui.ni/iijj"l" \pi' in5MI nt Law and Law A enti I ttn nt N r t '* I I I "I I'l'"I i I it > l i XII 'I I lii-It \MI' 1'L

..1 irluif 1,10 .Uj' jwiuir bnmtifal' olti' Tlita I .|. mini \ilih' in "......n. .'. Winl, ''i" t: I. .,".11".1 ptll'll'll"R. ..I ll'l. n n -I' .11' \ I -IGA I I. | '.: Xlllll.i.ll I oj J dtt,. Mill.ll' ) I .1" i \ 'I

I.".,l '.1 .. bl.| |h I.'n. bo"l1""I'd.| ." W. Tn.',,'," ', J' II.., : :I. IIqI..." \ ,iiimji nii.t t rrt I.*'> .. < .10.. fii, '.. it ,'. >.i f,..MIIII. ,. .,1 ".,. <}..>.r 1P '. "I 1 I' t"in| .. M" L I '! I I.
llnlir" .l ,itjl .Illl., .I'lll -I I. in >>! i iirIM \ \ J
llttM ''I'''' .11111 ... ... '. I .,
,
... '.1. '. "l 1. i n I..1"I "'" 'I "i n | "
: I.
-" ', ,ii I .ml Jii tin. ri run. 'plJk .IM'II m M| r. '1 *...I\.uI.. in, a Id H -1'''['- < |1.1..", I it & B. CHAIRES i i .. ,n d 1 i I 'illill ... 'I. .
.
I I.II ... ntliil" .inl Mai.. .f. i > "il' \
.1. II. .r *liut "lin nl .nit < ii ,' -it' TllMillilMi." ,
.. .
.. .. ,.' ,. ( ''I'' II X Hl( > \ I. .." I IM nlX| i I.. ,",,' ",,"i i,, \1.t r.i. i- ,ill1' 1 1'" .|1'ii i .. ,n iiiifi ,' .
.i-i .r ".ujj rli-a"iir| | '.' l.il'.n 'tin' niii r \ > l. I ".. f Uill III/ S h" "Mltl ll.*" t ,. \ \ 'IIL' I i .
I I I .1tl
.. /' .,ithpiMUltir kinuk ..l' lurtil hililunn, ...|.l" r(| ."' I. \\ "."",IMH* HI' I ," .ifl liatuij r, vul*''" ', In 1-", ll,:' 1 \ |I"" II I I I. i 'i ,1" U .. t
'
1 I.ASKI I .
> 1" ( I IIOl'SlvKillSMiN ( "
f II, tin murk. ? cl'.uitk. .in.I. lillijiu-ii! ",nr" i ,.k h>f trtwt". lii' plot iMinn* rt 'ln H...>". it, mi. I >. I. ,
i iJi
i I' t i "
II' ll..nn mtli tin I'-irtliliir i If" I "I..IiI' ilnmllu' .. t i "I i ,. .. ,' i tl . ., Im ni'' IM .
-lu hit, *<. ni "Wip'lim. t jlui.i. HUM'ni 'll .11 ? ANDRRWS (00.V IH-li >
1"' tilm'v fit" $' t' ri '.'I.... .- 'J\ ,...nul! in ui.' it, Mh.. r '&ttt >,,- I'OOLK( ) & III'1', l\\ AIK"JAVA ) 'I, *rt'rtl* linn. ,'. I "t I t l> I I K II '* 1 1t.l j. ., I
.. '
i -MM "I l Inmtmt in t>|.lnwlutry. <'hti "> Mrtl wU'. "i. > i .'" '-. l.n mil ,ll tlni *. i I > I Ii II: "
I IltllW
*
,
l'i < i tl 10' "> .fJT 4" \ 0 V.V i\ \, V \
r.. j n n..ii...1.| i.m.. 11.111\(1', nil) tullv n |ii ,;ip.fiittMiiii' <4i "Ma n HALTIMOhE. .nil ... it.. l. I.- n "r k "i.i. Hi \ \
i1 ii ".I nl iImlfii'li, \ '..".../...* .tarr. t ..1 teh..ti,'. .,h. l>it k "Ms't'. '111 IM "'t, I' *. .'Mi MN All GEORGIA I I ..Mo'i',. 'I| I I.' .t'iAINU .>. N iCl' i

? ...--. .i IH'\ *.-!1"I, i .* .. ... ktM Hbl: "> I.. ,,. .. ....b ,'1,". .' '. ,"'. > 11..1 '\I; ii I Asi l.t-H O .
,
I' ""
"
"Ml fet' & ,** .. I". Hu ,,- ill' 1.W1)I WILTBEROER. ". \IIU'.II.' iMiiiu ''MM' .ifiwmi.i
.... \ 1" \ -1".u.IIIO' "'I'\a'M.r\ <'OfI""H' h 0"1 I. ,t"" ,.." ''II' '. ,. ....". !.,. ., ." .; iCIIU.K: ,\M M \Hi\! \ln. W. H. Projt'ti, f:. ". ;. Commission Merchants, 'I" s- ,11, ..d1.," I.. I.n lUtimi'l' iiti (I"

.. .... ""oJ, .j. air..j..' dJiIl..III"dlftH'II". I '. .' ..... ... .. >uit .1 1.1.'"I" i... .him, "| ; 1 1" tuakinit 1'1' '' f

., ." '11..1. It.-t ., ,, .tllt UMI ,lilt' t., /.<.r '. ... ". ,,,,. "" ,. ..' ,J. .. STEAM ENGINES .l.1I NO 7i! Sllth's Whall '.t ,

1.1 Ir .10\\. .....11. I" lIIa .. her ilii ...11,.. 1n4' ,,,... ." .10' ...." 14 It.j \\n ninIM tUI VHAUJKUI.I I\\\\I). t ttIl.
'
I. ."""" I"' '''' JIUIII'I"H'' ''''' ,...c, ". .. ...d ..... II "' ,.. 1'" ,.,. AM It ItolMJtN.: : ... m.v HI rrm ) i. )'" X 1 i I 'I' : J. 10,11\1"1', \1\1\1 \ \ \" I).. :

... '" "t.JoI .,.. .. ..."" ill Ibill iiui.U. ." 11M j U.. ., .' ,.. 1 1 n -.I. OH. tiftftimu( *, .. I .... I 1 1 1 1\IIK1 rfl", .i t,, ib' I', ,1,4. "I .1. iti; i.
.
l ,
L \ I It Fn/l .ti Ihlrfl lt .,
,. ." .. ...j..j.I .' 1.I: Ki.jl i. .'| 1)\1" \I. ,. i ,. iii.i; ';i nI
.b. ,.. .., \.J} ......1\1II "" .tll..1 'I I ..I.- lur n Xk .1. \l \t 'I| I >r .Ml %' .' ,. "' .tiir| i l -.I 11.\I I"Idl" .
.... .. ." ,,, .. .I '. '. ( ... t .. ,. ".
', I
i;' 1.1 .1\ '11.. I,.."" IIw M' "l ..1.. Mi. U .,. I I'I II .1luri ,
,
\ > It.' I 'I-. ,..: ,nli .u {iu i ml, wt.. ; ANU ifI
.
!.
K. ,,'Jial'.r I U' '' M Mi i itf M fHull. .IREMOVAL IYUAii.
t '"trnttu' fitiiir.llt ur4iir. *m4\ uuMgw >
., > t i KMH
\I I \111 t. 4H.I, /lid .- '
.. .
.It, \t. .n' 11" ."'''' .."h' .. .. '' lil'.nlI '
"
kid i .r "
-I' J
I I" i i n. t- |II t- | i, ui "u ,\ ?!'. | | iuuri <.' I ..
.of.j .1,11' ,", t'Pr.: ....... .n t l II'I .. ; tn I.I 1.1. M"\. *
< ll II \". l I. .1 .Hi :u, I .,Ui,. i .t Ihiliii". ii l| It I r.. A I f
.
1
Nt1'II "
ot t" 1. ... .LVI .
"" .u. 'Ni'.1 I .
.
.
.
t r'I "> ) ,. Kinl t ilk K \ --.U.U. .V l." l'llll4lt4iMit.niu. ... #
'." t ...1 U\\ ..,... ." ... ..\\aft.1 .. ., ..-... 'II) "lolilKI 1;. \ ; ,' .t. .tin linen" H UIHI| | ,' .,, .. I- -vt !It>. Mt..M W..I.\ ,I UBII .. ..... ;

,,1'" \I. .... Ir.\t< iIIo' ( |otj, i "ell, i- Xi I" Mutf t <-li \1.! ,,. ...7 'f .juu..h ... ..I"I.I.1' .I '. I

.U- !, jol l ,, : ; : ; J I. 11. i..i HfUo I'/ri.! &h. N. \jTii !. I" I.th'1 m; tin ""I'
o 'tI.n"
I't. !.. ...., 11. .',.. .i : : I I'" tt' *fp '
: I'
A IH" II'! ..1 rS lWn'yJ. 1' I' I ,. W
i ii 1.\th .
.
.I. I. "
.
\1.- 'IW t.. ,Wn I 'i
% ; .. ,
.. tCt.. .1. r i vI[<*&, jjpj w; uf ... ,it i- .'. 11'11'I. I""I"til. f I I III\ H' \i" i i U.wlv 'I"\" .,\. ""I"., ... .4...,, H* II X-t ."t" ,". '.1.)1.l .I a-Utt'k"I .I.wi l *UI ljl \ \ \1"

>. iii t.*.. .*- :t ., ) ) .. t >||i>
"
.ru.tJ i ,, I
Notice ; n.
to Shoe Makers! I U' I .J.t. I 1 .1t \. 1 '
I.
'. ,\I .. I .: -t IIIJ til W tllUjl.. .. .' c I' T A U. ", t i l| i. .14. \ l0f" ".,
.
'. .. .. .. .. I ,I" "
.
'II. \i I kl I"" r JiJ. Kit.till __. "
..,.! .m.. '!. | .1"" .,,. .h.',111 .h .-
.
-, r, XI. I .. .. ti...j fun '. : .. .'. 1... .. '. t. .:. : ... .dill .1"1)1. ,. 1 \. .. :... + .\.1,.. ,in*.; ..UtV

'- ...4 W4 -. -' .. ,., t i, R' I.... I '? %* .. r I ., ; :I' ..1. .. .. .W' KIIU'U.... I .., I\ ".\ .

--- _, I L' #! (' :" i : Cum \ !
.
I (I' -V ( :
X.. It,. ...., \' '. ruk Wte Mc '\ \ t-I pan" I".illl "i l t i'ii I .

I........... '-M...!" .11'. ...... ur'. plf. ......I ",. .11'4 '!'.' i.' .\.. ,. H\ .t-. '.,'"--_ .; 4Alr. ,. "... ,"I'. .M t '\'HI'. M'lAl.i., I 1 milt'M- .t.. .."' 1..'.I,."I.U.l".1' |. :t..1.I ., i," ro') VNV. ." .I..1'I 14.u.t I H"'t.l lalii'! ',IrtlM) .1.t ..
[I'
', ,' ., . f K "flU.I H
t.
.r %
D.
.
,
... _. .. IL4IIf J\ ".I'SIn; \\lf-' I \ : ., I i r' N I'i" u "i
...... .....vi* rTrW bv t rt itni BMV .. \ 1 ,. 11 I' r
.

I'I
/

,

I'd.

1 "" -- l. _. .
-.. "'II ... ; ; 1T''l..-. -- .. -. .. .. ..- ""
... ,
.
-
.. T" l' ,- >---" .- -.' .. ." 4 "r' ::'!IIII _""' ... __ -_" ,_ .. ..u.- ----- p,

1 _..... -..- -
r :
S -,_ ,.. -" nah; d'ltI;
: i nlllllnl.,

SEMI-WEEKLY SENTINEL ir.Ul\hl'\'I\'Itt., \ '\ \ ("'nUOf"'tnto.GnBGORY "' nnuHnh% Ad'rIlrtinrn" ,\ t r ,II It I 1111111I1.. 1\lh'utlf.ournl\ ftiillitoofo, \ .\ (t"nti9tmtnt. fa_t-_ __,.. ,,,. ..I

.. ,.
,
I I" \t| \M I ', : Utlllt, < S
h' ? t ,

1 ( & MICIIBR \\v. M.1 1 W\mi' \ I t .

In.ISS ft Ii.iiiilIs'.i lash SPRING 1861TJlVtIVHU GRAND OPENINGS .\.1. MILL.\ It A t i


,, ..S I I p "., q qAtHrOLbIAND" Furniture I II '''UrC'hOIlSl'.

., t i>. II'I ''I I \i 1 iDRUGGIST I
1111110 l, II,m, to I 1k, > M "I.i.in ,
( "1/1"/ I t" tin .1! l ."I'f I I.11.1 I.t I i I. 138 Brou/htou'St.,
\ \ trw I li,, 'II'< i .>h> in i, tI"i llnWe ,
J I I MVAMMAll 1/1111111/ I INlll I
Mtlfillol, ?ii I .
flit)( linttfIt II" ,M I I..',M, 1'1',%
'U l I 'tl'., )'|lli-ili tr'>lilt nil)..;mitm'iL,',Wllil'ii.1 l I'.'"I,,I II ,li,',II..f"I ni'til" ulitIlir ,,it"irrii"'. J: CLOTHING. !1)1 KIN 1 ( riE'M; I : 114 i 1"4I: I : ( ; ( ) ((J1)S) ) I.'u. .., W- ;,l 10/17,;.; a "\1"1. I I ..,


I'm',.. Until' i", 4iii ,.. Ih" 1 1 in... ,

fill'"' UKno Itmti r. M,,mining, ,,,,, ,,, ,, W. ALEXANDERS: CO
'.k A'T ,
llnl' I lire hum* In I llu (muni i iA .'"1110

till, fitiMntn'.. ptIn 1 I.. ,"'"It,. 'I I M I Ml \ ..... I I I I .'IItII'| ,\ I Lilli"" A'tl'1 H'' 'k't'' Pt.P4II : ". .
\,11"" tilMin'* I Hit',.' "MM up nltt'uItmllllll 't $ "lilt! ,II/ .14.1 i \ I I "
I HI ,IHi .< ,mil,,,III, "tot ,
WHOLESALE GROCERS
Anil, ..ft" 11,1,,,| '"u'k tfftinfiit, In 'lit"lull \ ( ut' t4lu'' hlIlU'1 & JOHNSON'S.Now ,
,
\ n..ii? nimlti. i,, 'tiinrriiitIhninitlt KIRKSEY .

t alii Ihrhnitf rtIy ,tilijlil'" f"IIIi"/ "I, II t III" I ''l'l, Srf ,t \\ l .1 I, HI'f '.
.' (cnllM.lillur : : .\IIEI.\\ 111\: ,1.1; \ 'I I
,
.
I III. !! '" I "< 11.1' I __ .
._
\ntl .1.\.1\) .il "Hii, lil.mil ftiHt'WH, FULL AROfMI4TPure :N I h \\ Y (O II )K I'I\ I M i I I. u -

1 I%'1., niir ftittk' Midi, Mng, i mlMMil I:) .: !:! "VI\U.'JIOOUI."J ,. ,

I fi.* ullnll iinl, $ I.." 11 f "i"iit tV 'mnnnfftnii' ',, "iit flm.l, <.,.t t Ifxii I ", '
'riii-iiifin* 1"111" mini,* : i.mp'i: fl nl M wllli' p f "illt Mi.,.. iinr Hand and Daily Arriving
I (hi) hM of In.II IT Mrnnnl'i" I "ilut I H ::|10. >KKIM4 ITI'i. 1il,:, i on t '5 W IM-" ..5.. .

Hul I hiM'' linll tl" ,In ninrni,* \" IHi" IM>. '/111\111 I ( \1.'.

I ,,, I ,.. 1\I 1 KIMI i : I A- f U'lM.nU.i t \ ,1.1' 'lI i .. ' 00n:1n119alou.I : :
hi'iwli,, In lift.? .t i .ml.' 'it It r.n "IIt H. Drugs I TIM.pi.i: -. MUM' -I 1"' M 1 K; .I.' ., iI'lVV''T'1' ;.
With Mtilllnu, tilt'IIU"* Kllcliii. > ,
.I.., mi* I Ihq' ,liny "Inn' I* nit 'tin' "klmI i Mon IM ("'JII/r/1/111( niul 11 1:) Ml .fu'inn..! ', H'1t:' Fronth nntl tngliiIiI I.I, 111111. ,Mi., I J"'I', ',11'1'. tn.lM I 01' I I' ,l55111Itl't, ,! -
I"< ml ntil tnnf rmiili, ,unit, ll.li II. Ui U 1mB
I I/hn *nii'| | r'oll' riM'iiiin'i." tiullnnl, mmr. ''UNNMI:- f.liiium. ,:, .

K Wi"Mil,n,1|I,%hwirt"1"11'"Par$ th"tlllIo In'. i j.u'tu In"',nit,..'I" .Hn'.l I..,",, morrow"<"..too. In iln,.? MEDICINES CHEMICALS, I )1", h, If 1'fI1 r... : I'KIM.MKIMKS I i : I : ( I 1 : oIII:4II\: \ '\11 II nll""\ [xnrjrtlHi: IIIt\\ ( HUmS) ,

i i inn, .A.lii mn, ,ii .' .m, r ii i..i HV'iinL. .
.....',.,itilmiwtl. 1 "iti iho 'ti' 'I i
.
,
1. (limn .I I Mill' 1 '
iillj' IIIII"1 II'' i itnl p 1 II I
1110\\ II II i 'in rjfliliiiiM, ,,, A'I ..D A.'" A..q'.. Ac.IIMM' "lIk'l' NitI..ii-, Ih it-, .iinl) i | ". i.t., -.1' "' I .' "llk .. '\ : ,'. \\.1\ .

1 In"'iimfcu% t.nriiliii n 'hint' i ii"I"|nfilinlrilur I n a (Hiiliilinl J. ODILMABTIN & 00.. :'milS'illmt I \ 'ttiui*1 I'. 'J ;i..Ii. n "s ,ii I'. I "'.., I""I i ((1\| I''" I i I' ". .\i.t\ Davant & Wapples,

\ tin,null "11'I. IItI... hi' 'tin Mnt, (Oiln -., A -mull l-it,' "i!' I1'' K\VI'I I M' i l Ii'i''! ; ; \ '.' Vti' i ..-t,
\.ullo"IIt.Io.k' In 'Hi' I hUh, "". I'ninK "" j
'1I I.. .
\Vi.'II .iiw 'tin iuliui| uriilii( i I" ,ilnt COTTON I I I nilAIINIS|II. MI rilmilX'" 1 ii drtntni' ,, (/11001111.\1:1'1'11,1.1"; ( : I I i : Cotton Kwtorr./ ,
I lli. J liiutml, mini!' I in.in..'I n I '"w, FACTORS :I |.:, \rti.tMid.rlnli': :. Turn"tiMnr *' I 1',1"-" I ), I i- mil i I 01"| u.,I II t t. I II
:
I lrrn.1, ., I H.ii I I: ,, nimliiw btii! ol duulili; n"I.I, lIj

Hnllil i; Mki In" ')ruli I Ihr! Ih diiik.in i", !mid niilinlimlt aiIi ) llHI ". '1'1111 )H' It ''hu i 1< i"I'uri tl,1'10.t 1,1',I,141, II l\,,|I"tui'rl,I..' rlhil',. ii 1 I lI.11tC I IM'"', ill. tI II\if..Iklp m..I1.1"., .' ,'tin utiniOHr.,it AlII Examine. our) ( i'ohiiilrtf) Stock' I rorwardniE & General CoiiimissioD MercliaulsCoorifin.'

\{ ,In n".h nut' it I flnilIII ''"'''''"',\. I t h. .. h.I.( .".
s' i"iiritul m* ur mlM r"f r nri
( lllllllM, III llll'lll' ,,i,,,'u,,''till' .'ii'flln, nnil. t hrllltnli ninl 'If"1 ll" I i" ; RVRu.u.R111: : .
I Irlinnpli' '' niil"| I 'I 1.11 nr.. (" In.. .11111l I 'I'. o ra jv in 1 1 >v ii ,'iI" .,, > "Ii inililli'I''hAlt!. 'IIiLARGEST' In riuiilil. i I", III, ?! .- .I I > ... I' s ". ''I', I \1111' I."I: 1 11"' "h !

"l<"y. "lii, >. t thr-, ?"IiI.Ii. nl t-,itfunVtnl ,I I i I'lllN' II \ 1\ I'':'1 II' IIt' 1'CS huH, ,nltrlt 01 ,haa 01 tIll l'ri...,,,1.
I tl- Iii' iiiiirlnl',',,'iii ,I", ,ilriillrlnu I i .1| \\MI I Ml.l-l: > I jiirnnnt'r Vnrlhi' In-i. ,titinlt' .*.r. I hn%,.' l I".,",,
tliluM I mi I In,'liiirrni, *' lyi.ti4tiu11.' COMMISSION STOCK HtiJl.iil; 1 In .iilnlilliiBnnil' ,I ",'IIIl5I7,, fiiltiin.!,, "" will I. Mi i
MBHOIIAffi. unitlm., ,, ,. ,.'d l 'to bash .HIi I,I
..... 'P'1' ::" I"': ; < Ami nm" ini.lnro "."" our 4ii
....:_.__ 5 rrf.nriU, "Html'' or nil,I" r tli nl,anillm, ,
.' \III,M \l. flit I,. "IN Illli -.
I II
: .\ \ A.s Ml 'i. \ 1'orwarding or Commission, I
.
It' 'I II I IHISIIII.IU .0'nl''IIIII
I :-i i \.i i I.. iiiiK, I In.it l i \ ii nmlt 'I'"k|' < n I
,, "1'
/
I-nil Inn' nilillt nn t tin tinrI.II.IIITI Lil 11'1'"I IId I Itill., ,, Illiuli. 'lI, (I' ", ,, I
.IM-UTI It ,1 I I il. II 3 t. DICKISON
'I t tin. liilnlml? t tiiMnHI I in ir<'In"| i it nlSIMII a .

I Hi.-), r.\t. ttlili, li |,,iiriiiM, ,, "Inn, 'unc ."IIt4. OlllllH) l.IIMlll\1 I'ftrrlli.". Hr.i nf .n".1 I will'" han ft lion.Krmimlliiii .,.. .
'III. ItTi', .s'MMll.nFSCOH ( )
I. ) { ;:
ln'.tft (
Nrlltm Muni", I llnnull., Mirtiil, In RliiulU, } HIM | | | ,1)') 1I Advance on Enropcani AT 'I III.: \\1101.1--\1.1.( ) I :: ,\\D: IM/IAII.) S fur Ilirrltlnvmiil/ l-iiritiinllnit' .f..1> i H'
HUH nn.ri, lll'li-inr! ,. 'thnnlhitI : I miTll. ,if
I II. I tinmil 1111 li'llMK-' -mullHint. I. iiiiiikrl mini. .-

.' |1"1"' lit"I I" rim, Mir.Ii, )u I'Mli\ I H.7; :(7itiiii,, i i and American Prices POOLE & COOUR : \ 1844. tMMuismii.N: :\ 1814.

... .. Toilc.l AITISnriJ I'IiCIVi'4.
Ni ti"I.r ,in. VI, 'Hi. I tin IIM.'in' i iif ) f '
.
,
(" t Hit' t I.>mil"n, Ir.'ut In il \In in in' in." ,, J I in' Nniit" in lln, i. m. ..u.j t|..'Un." mili irlllllii.l' II 'inlhilrniitli' I '" !!
sin'' t mi I 11
I unit >1'hlII", IIin i l iipirni, r I 1 1 flI,,i 'Inn I -I, ',mnl. I. i I..,'m tin' O' ni') W. M. DAVIDSON
,
Klni ,, ...
i I tin1 liiiiinin' rm liiunii.

p I II I fI"IIII In, till* Hl'lllIT: t FUll,,ll.it.". nil TIIRHllUK ,,1",1." l .- .._'. T. J. DUNDAR &. co. : !IJllIgs) and Chemicals STOCK IS NOW WELL SUPPLIED i iI I I IMIORTFII AMIMKHKMK' : : II.:.I1.EIt I IN

11"11"t Hie, tiilci', ,', ,,Illl) nil..In rnili.l, ttilli 'I IIIIK' ( itinl S'uiiinii"1' (.HiiN. lIt, .if lln. lulliivtui. .. ,' I I1It:i -i, -, ttln, ,.,.1 li, II 1111". ".,1.1.I il' lln. > Fine \Wines\
\1'1' | ;
n IIIIIIIIIIIIH lute, I AtirO)"I. IV,"l'l''III'| HIM A Kit 1\1..11", I ,i n. i i I'' i I''t I RI'1|' i .1', j 'inn' ,II''I.-I' I'l IIImil: ill,' llii Liquors, Segars,
I c ( )
I I WIJN'IIMNo :
i 1111'1 i iji' III l I m
1 I liniiitlit!' iifjn', mnl, |1,1 lih"" ,mnl, I ,HI. i li in" in, I I r |' Ijio-wost; Ofxslx apDtrioos illi
I'riuil llki'if, huh,' I it ( nlxMiy. krcp. Miir ..fiii'kllill'lll : rE.A.8
"' linn
,"li-l.ail: < llruiielon And Hirnirrt. .
111.nllclic 1VlIi'4ke iII I ,,mil ,
OIHI Is ,"I 1i.tltl.
IIrllll.t.nl'h.II', '''' tti.nll."kll i ,.-ft. % I ''' '''''' ;, !! -. Mll" | I
"("II lilt ninli, ,,I, riiinlli, HIM mil "t.l t 1 \ '.! IVIVltiii' .\' ttS '. til l.l'lltll.tt" .1I 1.11"," ii I .. N. \\ lull'" HII.HII:, n, I i i..I.i.,, 'I.

M'ninli, ,lull* tI"'lalntl, | nnftnr.1! $ !.! : .\' '''" IIf| |IIi | "" ;" ,I.I I.-" 'I lull, | l ini: -k. :-Im' 'lin".ti..t'I.: \ I ."'S I ,,nj, : Harrison GhaIllDafiO mUerl&c" '
1',10"1., i *> |Ill, Ili-Ki' nl Inyp'hut
(U M 1 N S i .ill, i"1 1 Ii., .., ,ml,,, t Ki nliii kt .1, iin S ,
\% ) on ti\t Inl\ ,triiht ,U otiinI I 1'II''- .I. V IIIIF.\TII'I.|| 1 kin.: *
I n t In. I u i.,mil, 'ri,'il up iibnti.MUSITIIV I "I-- "l'l ",i 'i. ,'"? t.il". nfMlil', ,',. hi"All'n A' ." i 150 BAY STREET
I\' ', I II t I' Apill 1 1 I""i! i White Goods in Great. Variety : .

--.-- IsICIessDrnnMelilisliiiieiil) I \V\mtt Vuv.!. *.. \ iwv. J'1.' W. SIMS & 00. : I SAVANNAH.: :' l.ToUi.MI ; : ,

M:"."'. Svti i.< Mii/ .liii4' |'I..j"| :MnpO'l alnl\\1'1,1.I ,,;

4'"' A'tRNM ,fntSMITH'S ,"\ MAVANNAH. CA.. I hull:I Mull I itinl, liiiMink! M,,lifiilta, ,, I Itnli., "lid I I .i"|10; I 'Inlli., I ,,.,I. A gt i-nl Air I HIP K.01 lr ,.f MH'MHilMilll'' i. I 1l.lIItflIlrTiV ,. rI
.
II 'I I'Iini"t n In..il iinnii.li iloti' 'II'nn' ,to," II i ItutI..r i'iivtnrillt| ll.ii, <'If nnrlil, 1<1. 'I'IKfin.,ililii'M i ; MH\\ I If ',',.,'i I fnp; I'I.I! !I.ins, 1I1I001'II.Ir'II"i: .. 'I':iilitin., .111"1! i Uinl,,, t ,,iii.l I lIP Mn i .lin'. I ( 1\10'1\ C'11.t! ,, "n.1 1"F.UItIl.\T': '''I I'llll

U 1 nnlU I hi 1)1)In.ill fl.Hl ttlllilnintiiirit I'I c.nil.l Y'"I"I.h' | I Imll, tin.inn ,I liiivj! -''II'I', | | |I.It'14 mi .hlmil I iiuli, 'i c, rn.i I i CELEBRATED PHIUD'A. ALBS Factors and General I'IIH. \\lnli".. f pirii,( ,,In -. I I .UiH.rillLh/ : Thill I Al.).' l I. Brmiili.<|in ..lt fun, ,',

iirllnMt.il I!i i 11. ttln II 'mi rn.i' II', MHM' fl>,''" ,Iu.I ". Min, ', hMill'i'i. ""111' lint, fioliiuti. I. I I liltl.-o. : ; ; I ii;' it //11.) ,ill ';"ul I, -. 'I'| 'iiliin\ i, S in' I I'M" i mid lt. I"I"F. lt'.t I 1111 I I-" .ITI mil .i-liiMl-li., liny,, It.fnrr .

I"iiI plmii, lint, '''",. tniHin; |>,irt' 14'7 IJnv itv&'tt4. Isfl1M1s1oN: \ \ "irnrni\i\( \\ 1"11, ,,. In"' "I Ii.! .,,l t- Jllld I 'I j li,i.-,. II tt' :\\11.1 I I "i-|' .i \ > lI"d"l ,111.1 'rot, LII\. I Iii lIlI I tlif War
Hnl' H ho i vi r iinln nn',imiirn, ,, tin,' ,flnnulli'I mlii" l ti -. \Vc" liii\, Muni'' Imt tin1I"I I I ,,
,
< hi* nttii (,mil,., It"Y"'IrIIo'n' ,' vIt 1'\\\\S\lI. I I. 11111,1l l\ I .1:".," .in :Sin'I, I 1'1!.>,.iii A .. "'II "i I k ,i- i ''''?'|1'11'I' I \IMIII" t l..totirm! .>'Ui".. Minh '??. 011. 'I M'.. ills i.
mul niil\ P limn. n'linMi', IIIIII","' _

I II t VUIH. I.,, m" in i Mi I ninth" ) i;"."I.I l'li\--i,. i.uiM: '//1".1] nn| | 'IM air ins ilcilIn \1 l ,,i.li n, IH.II t '-." i iN IM', III' II. HI-, INrroiHiru \I\\ '. \., ',\, \\ '. K. I.. ..nm.IHn, II\ II\ I'I::1/11\1,1./ \ I
It ImuH.t I In liriir I tin 'licii.l" hUl; Io.

lint\I'u' w In Iollrt'oIl"ri nlnilllil I ,I tlM1' t\t" ,..,lit I,,10111I101', III),.. H.illlHiiritlill* ,'ti,. I ,t\IlIIilIl'. 11111',' l -Ini' 1 K. Illl nl'U '111'llr .> rtiin .ii.l i lt"."" i ,"tn 1 ni I Mercliaiiilise i e, Lumber, Timber and I Ii -.... A. n hI'iOK.GUERARD \ I..

\\'In.r.. olnmlil\ w,< ,In., II t 'Hi' 1.10111.? l 11 ,nil, \\ \\IIIIMIlt' .11'1'1'l ll.i; ;, 'I'.IM.IHUdM: : ) NUKIII) I: \1.fll.I\\' I '
I ',mil 1.1.1 I In' r,'nil In I"1II, I'dl tnli', TIII-I, I :STAltK.V; I t liolll: ) I ( ; IMS: ;i COTTOIT.I FEBRILL & 00

II lln,' llnniulilK' II'.' Ihlnl, ,, tin, 'lin) ni 1. .1.% .i miii.ir. I 1 100 Boxes Of TOTJOOOO, ,
'. II /* 'IJully' .Wlntnl", "..01 if,1I !ll ,fS'
in /
\\ 'tnlil tin' kI I (, Sit I mill CoinmNsioii
-.4.nun_ .|1'1,11'11" .i I ppl' ) ng ) : \\llr/ i ,>? win.. Ii, III'i \mil "EI.1.1| :( I |1 1'I liE: ill i\ |I" MH/ Inul-' i ,,1 1 l'hh". i-. ,n- I LOW\ I"< cnii t IT i

\ \ MI I. tut '.. < ,ntMir-i I tiinnu, 'Imls, ,j 'hll'd"crllo..I" : I !C.HI 1.1', I II"I l "u,..I li.Miiiiiiil.iif'. I-ulliiii. ,nnil I"rmliiei, guur- \\101"11'1'; I II INsv MMM: ; i I Cotton FactorsCommission
Intuitinul, I "I i, ftintnlh' Weln'n I' I MEROHANTS. r* ,II. l... \, '"-hli'ini' til' t luiiit i.iiiil' ,' 'luilii, I iili.'il'1 \1' t r..)Ii 19' |i.7.';, iT i, 11Savannah '
i i ""
.
; | ) 'I .ll 'M III:' I 11\i ..1'.1'i i .Mu.I'" |11.1| IIIEi'osIi I stat., "r I '"i"I'; iii.l. 'I ,ill II, ,I..' ..ts"", .S"II, IlI'ltIItiui hI.II ". -. --- --- ,
|' .II.' .unit, inni l to "ili/i t 10. i'Iiiiuy" ,i1 II'ill' "In* ml', t SU'AVNMI. i IIMillHIMlU i ""I '''1)'"''," "1.1..
,|I.,tinillt 1I.l-lii'- In, i .111"1., |I'' \i\ I II.. ,.f tli.!.,'h"! !II.! ,. I ...rl.ln, I I. ,lIit.r.t.,, ,
p \.-, Ill., I i..i'V,, I. <: ,,II I 'MI: .Ir::, 'linln', '::it'I'"I\ >|.'. iniiftrli;: '\\.f' tilth I him.I ttlllI : I .\\ \ \ \ (tlvcvtiocmcnto.(\ \ AI(4iIenI "
\Mllltl.t ,
Mt li. ,ml I If .\li i k. nn In, .nl, I (I. iinl'. Garden Sood. A I o'I I "I I i.M, ill ,II t' rti. l l.n | ,p I A I.Hill nllinll,, ,
,
II :Ni' nrk I.Ininl' .,, \ ,. ,, .., ,,, .
Hut uli' thi'isii-i. I ,ilirun.it t till, I it Miilllnu i' -.l..l.t l lI tini.iiinni' i fiiinl-li" 11.01" : nut t ir"i.' imttli It till., .
.
,, .
,
Ii'. It '" ii i"n, tin-
I. I inn nut' L rI.| t..',,1 I. I nni nut clnit. ., I Hn nil. mhnnii'n' in, loiihlcnini. ) "I 1 I ,iltmi, "ml, ,1 f !\ Jh'I'C'lII"If' slIy
... I ,inn mil' III, I inn i.I| \\ vU I ...t''h.. 'r rroilui" I '
T" I'm lint intmil" I m nut' I lln. ''iinnI t itt ) I'litllliiutH' ;ItlI Al I' ,I'm, Hi.'nlnr utloiillun uh! ,HI,, ,I" i I'm' "i h, .i". ..I ni 1'1.1\'i \, i iInr 'ill i I III M I *
:illn" !Ui'l /il \\ ,, M Itnllli Mti i ii\', S. B. HARRINGTON
I ntn 'hull ill I, I k".", (Hit it In.) I \.l, ,,, >,itnii, ..tiMiinli I Il i \ ', Stit'i't.' 81111:111. (Cia.
r I 'in IIIIIIKI' ,il\\111 nil, ..\i I I"" In iiiiiinHi III;111,11; \\ Ilii ll 'uitr-" |1'1111||| | oIil'l'l'( !linllsIn i l I, I I. CuU\ !.ii liI I S.'tuin" "II I .irlntrl "I'ri. N I. t S <: Vmm', ,;' .1 I "ll I v 8\ : ;i
> AS' II II II II II Imrl .1 I II II
,
< tt I I", nhull I 1 In< vIlIIg.lI' In ,Ilinl !
.*<_.- < t; )1' |1,1, ::1111 i lilt!. I I I Ii I inniitH, ,M tt.ri<> iiiinriiii'I I1'1"! ,,'!' ,'I.".11".\ 'II"It."'..'I.TIIIlI.I;, ,,,,,,",,", I vnin, t t" 1. 1 I n to., .m ," .

Unit 1111 Hiit7iins/ I : 'l II"1" / "I t II. .\n i i I I i.n:: I,I' > I I', -linn,, ',11",1111", """'1'' F II.,? in' .un I : : IN: i \i I-I:: in: \' \ III'i: n ,\ ii nnil I. a.iI Vi-Minnillw I oil,: ,l,:nmiuNpi'ii, :, .' ,i I:iili-lL'iiminlH':::,.I l':itll'in;: :",'.. 'I',IW\"I":\ :I I ttlilnlml .ItI!is" :,

iinltTiuit I! Milling, ./ I ruin "Ii"I/If MitK' Pol' .iuiI .p. IMi slhills'. IMi I i II I 'I. tt 'Stil \I M \\1'I Mi INI "II flln I i I nr A lll I >IllI.| c.. HIM" rriunlnlii I .Nin\ .,s I h .
i njt/ Ilir ni/r til\ our t I.'"il i npM' tlo,' II/IfI", 'ltd .i*. .y ... c'rIJ'tlulI'' AUSTIN & ELLIS, ". .1 I I',1. S i II II "\ 'III. i II .." .t II.,lI. ,Ii, nI dIll II.Ivrrpoiil I I. innkltiK, I:, "t'i,\;: : : ,i ,llrt. ou Ihr ">nu.HrHlil.M .>

nii'M n 'tnlili', "piiiniliil, ;' nl trl""IIIIII"< |"| ( 1111.,1', '''''I 10,'illo I IJLmrHull) ( ''ompiuiiMlrii .I I.in' 1 I". 1-4.; 'JI Mt'll>' ; ,
tin oi ill n.' n,,1'1\| ripe( ilimnni TillU j l i iIt ,il J Jill I : is: : SII.sl

ifiiii/,' lni<: nlinln\ HIP ruin o.I I pIll, ,. ,ir.: il 1,1"" .GBN'LGOMM'NMBKGHANTIi; I I. W ANDIhSGN! R. H ANDERSON, G W NOERSON J li, Furniture Chairs / ,. I il I HnlM'r-hnin", JL Sun. 1'II.hI. ,..
U It. lino .I
IIIK ttiiici I |iimrnl upon' iiro! IIIgr.lIIII ".. \ ,
A II IKIV I. \nl.'r''>". d luiilhnnt
'/: |' In HII> IC| H'linn full" It' h .o vlnniKIInl I'i ( \ !I'nrti, iloHimivr I .
(, it "li'it.-n lirnttn iiiln' npini'? ,tin' ttlilli 11Inn., 'lues & .
I .
,, \lllal.iiiBi ilnKr
.
i np Ihc Itti7lllfiin n. tir put' 'milk Inln ili.h .. lnt II", "...... .
nlIi,'l M. n,. (In't think milk, 'Injun...* tin, 1"1"" |>iilt 1 ul' !I..' A. ( 'TO I US: (t.itfnmr,,,. I) !<. ttnlku i Inlhiknui 0. II.1
i Hn. ,11111N111111, mnl,% II\ I Uinur t ,hll't "% 'lln- BuccoHfort to I M \KI All\ .\M M "'n "n. .' II Hull, tin
i I IOM,i. ot\' tin nn'ill I I-n ,illt III-t in tn' lirunijlitl \.1., I iitti.n ..r i.llu r |"n.ilni\ t,.1,.i--' I... GENERAL \.llIil l II, I'l'Ilii,. ,U>
l,, 'Ilir lulili nnlil i-niniit.'il, I, ,Inr .liliini' lit' In S.illiirn. liin ,, COMMISSION MATRESSES SPRING} BEDS&c. I h:i l.iTn.r t K MUs.ii.: .'iiiiin, I.',111.
i i.ti i.i"It llunu'!: IKI TO \\ IJO I ,fe :M I VlCltKDonlrr ,.,,,",1"11"| inn' 'm I "I"| JII inI \ MForwarding ''I Snvni.1' ft Mill,.. iMnmtllli. ::.. fininniil
!' hn J .
'inn'' 11 k-onilllo.! 1 11.1 1 ,
I I Murih' '' I I. .l-.l; ..!..nliA I t''II "Ilinnnl. iln I ,
UitUant'HI In \ \\ ( :.Mercliauls i ( [nn v
( II .\" n\: II \ :MM" 1... ,". \ -1'\\1'| | |'' 1:1"1'1\1\1.: i | | .
RESCUER & CO. I ( nriirr Urajloit A Rrjan M, ., T WIDTH' n f', i ,."H'| .",-

Finn Wattlits ail J -\\ASNA1I. < llilH: < ll.\
: a Jeilry
I .' WIMTCOMM( ( ) A- (JOI5MON: ,
VARIETY STORE!
IMPORTERS AND DEALERS:! IN \\' It ,1'1 I ;'''I'I'I', ::,;:: : I n I;:Illllll' : 'Itis. NllllM.r:) A FULL ASSORTM'T GOODSlt.lMI ..
I < >. I, Nil'' i I il i I 'III.. In-Ill, .ill,i M.iI ) a '11111' 1 AI lshAIj. II' I?.
I i It' \II-
SILVER AND PLATED WARE, ti, I ullliliilli, ,l.n.ln, .. "[ lb .0" I,,; III.i| I r"nimlli,'knil1 Y\\\' 3.. \\'\.; \Y, -
., ', ,1"1'I" | it? I li t I.., .ill tmi rlinn Ah.,,1 I Fiiripimi 1 I'"rl. Anu \ q \\' \, ,
'I I I i'Ih, ,ill I.I I. iniiiII \ t H I .\ MU i i 'Mil! .K\: MA15M.TJ78 : : .
'FOREIGN() (: and AMERICANDRY ( \ I I. it! fi,,, .
UillimlTonlMl
\SMil lull''' ""'lIlI.l i ,, "I.t i'' i,. ", ( I I ,' "n.l.lnr.i GROCERIES &C.CJOTTOM
U'l "" "ILI tttIIlIt" i 1IllIrd > Millrllrdio .
: I t 1,1, ?"I..,U,,nh.,l I Ill I, ""I"" ti., n ,1\ I I. | (inns, rislols, Table and Pockct Cutlery' and : '. < ni :If,{'\1t"I1''' 1IT'IIIIn:1I: .

; "r UI"'I'OOI11oo: ISroiio'hltm Direct

Something of Everything( : 'nn; ''UC'II.\\TN'; : 0. I II G I ITs'S ,

I", 1\ ,, ," KA ( H )( ) 1 14.: |: GOODS I lIT ,1MM, ) CiK I'ottKH Tllh I lirM: .
IN
,, I .t|:
:Ni ii-t It I' "-It.'" :"i! .\inl, 11.,11.||
i [\1" | m i
,\ I'' ",,, % :;i tUft .1 l'w I. ,,t 41..101 ..I.I.lI ,t
SELL I II I I II.. I ,..",,'1. ,uil hll."M' Florida : Georgia NO 173 BAY STREET
I t ", .1." ,..lfI.. \" i : '11"1' ,.. "'Il' .IuI i tl' \ PO'' ( I.OAKS.( ) SHAWLS v.tl ,
'lili Ul.l.u\\ ,, SL\,'Vn.:1: 'u..n11. Q.oor II.\\\SSAII. .
HI ii |n .in, lint nut 11,1'.1"\ NC'l 11111. ""l 'fit, ''''. i i'I t. ,.J."iltj; 'I

::,II,'I,I't:::II l I I'::!:I ,;:; l \ ,:\l'::.;,K$'i''::,I'iitl I It'I: 'I Ii'It.l.I' I.IIIIlt M.rll.' i !, I I....J. ..:. ,
(llosl 1 01' \ 1 I Ii .trlc''s. n.-- I ;!" I .i:; 5- \\ I ''II ? I ia

'VIII'P. II lll",',,,,. .
\\M' U ll 1 I \i i 1 IiIItP.I.I' ll i.I'lul l nM ?,.? I 1111, \t I'
.... tI'IItthIII' 1.1141. ".1 I ''. "I, mil, ''I, '.,, '. I,' III.; : ,:
| .|Ii; > i 1.1 liii 1 1 "I"i "'" I. '' I l > lku| '"> IUUMlfu. ( l ,i .s i I "nu-M i !tIn> t..nl I m I I'l kt
\1".1" I 11.1 Mil f|I'., ,,,I Ill",, h-in )iitainllhnl' I '.,ntin, .! Ihr IIMI| i. i I ihi,ii. ,11H \. E. D. SMYTHE & CO.
j 1'llIil' 'i)'<>..II,* I tlj' "' < ,111,1-,, I Illl I ,U i Mll.llltM. II.i ,",, I k ,..1,I Hit" 40,1. ,] ,in, ,il I Hnmit, "blrtttl,,, I I. .'i\'
I"il'; l.'ill' ( l I.,. it i ,ill m"I i ..''ult.. inir $prtrv' hi-I."... 'uu d nlt ,."I.I I.., CHAMPION & .FHEE.MAX\
: Kin- 1 _). It. ( iiii.i.. I Ihll.-s i Mt i.uxT: M ti.K: u.) ritonr.No I : N i.'11) I., tn. iki-vn..r.1:tm >h....D ,
.
,1'/:11\I: 1"1\1\$\ '' t I V.no.Kl..M; .
I, CREDIT.M \IMI'iiltriK"AMI: : Hr:.VI.L: ,:" l ltRUKERY' IN:
1 nnil I I'tsioN. ", hlUBIN J til I I IVf !
:\lIIIIIX\! n llHinnul-St" ( or. CongiVRK 1,11110' 'I '. I N> '.1-11 'It .
I I. ii,'li, ,i. .1 1 M.. I l.ui,I Mill liti-i' III .in,.i.. .ht.l .\mt,l WH01.KSAI.K! : :
I iniilli-'" .,! hnilih A %%'....i'ii '. l "li niiil i IH.|" t''P 1 I'"1- I s\\ .\\ S \II.5 10111.1\1: |(, I
1 11111 I I 11': ., I i.l-,I ..l"..I il'imili'-l I, I'"...l. i !Kli.k-. Kami,,,,,1\... .KI.i I H i iU Liquors and Tobacco. CHINAt
.jn I' In)" \luilmil" t,,,", Mm, l 0\I\ ..I all'1 Itlwl.n. ,. \1..". I, ".. t 1"t": \10:11\: ,

i \, '\ .\ It \\II< l .ix: ) I "

1'"lllt'lIwlI I ) ) I ot'll'l t ( 'IItlt.,..,. "r. ( Itohinsoii I ) "1'1" l \ i IIt GROCERSAS

,v. A. ., '.\-.-., .\.... A.I.. .'_. .i. nl,, \ \\ ".iii\,,. i,,iim,, nil',, I r.. .I k, Knit.-...wl II. '
,,1,1 l H, i. .,r' I ijnrr* mil liiih' I .11.I. IIHl, l 10 ....rll I I..h. A'','.
Mil l S iillMH K ,v: I 1111111\\ITS. .kni"i, nl, mil... '''IlI''".u' l"iK l t'. -i, Mnli. I'",' l h. i Knli.- lull t I.MAI I lt \l I Hi I( I Is .-. i AS" |)
I "-l, !. ''''Ii ;PdudIII ..
I"iini'y ( i 1 101 Is.M hf wine: TnKii i*.

1 :. III.EI: 1'\: I.\' .\. I 1"I ".. I'i-' I I'.> )I.. 'It.,.k. .,.ii.11'I .." MolllMI.li.l .. .. Staple and Fancy Dry (Hoods ki I MI. ftii,1 l l'Igaf, ; *. .tnt ..!k< h. : =
,.. "' 'll\M!\ > ",1"so )I' 55 I ":' -1-1' E
.I i -.I I. uI-.t-I ,iii.i'sliiil titni I"'I'' ..( "MItn 1 i.k-. .I I nl l HUM l I Iilnm. r*. (II,Nil t.).*.Wi.rk"'..1 i.". .;...'i'i: !I'. nil I"'ICI' In I M\\I... >".r.1 .II.. Hi, ,s" ...,m.10,, ,",II, Ill, .rkMu 1\ I'I.. t"I.i it, .. I"I. r r. ,. ". ,.''"lI0,,lj'II III thI...n.'.., 8ro"Vi.s'n.:

IiiIeiIe: f l'U""I'oi. II..i. Hi iliu. |t., .k. lll/.ir '''''.|1'' tn, iIn.,," Hair ,mil, ipmil. .11n| -

U I ."n.'il',Hi.Iim.:1,1,1,1.::,;,Ii' .>' II Dli.:,..Ii;,1', ,In;:':l i'.i|!II.. i:'.i?,l.h--I.Ila, ,''I lluhKn I h.p- NOTIONS, &..CI Balm of the Moiiuiains\ Low as they can be Bought in New York !

COTTON I IAITOK8: I. lit,I'''III,II< ",1 I l.,Hi, I h., .1.1". ott'.)". 'II..It 'h..I IJcwdtjr ... ., ., \I... I I' -Mi,, .lull M KITINt!I..rtHluKi' suilnr. r.Kni: ', { .
I "" I "I.,: r-.m., I'l'I ,, .iii.n. .01.I M,,,|. "r I111 ..,I... X. ..", ,I. ,:. ,i' U. I ,j..s, 5, t ., ,I. 'li.- ,
I ..' I.. ,.-I..rtI-u'l i.Ui' > 1.-.10 liLblflll' ni .1.1li .105. ,h. drnhi. .. "nlo l ,h. 10"1"'ri. ",f.I, "i., r I ,. I I ,' .. ,,' ,',: ,: ,1' ii." :.'III..&..... 0.,'
Withrs ",,1\1 RrpMitftl t In the brit ROOTS nil, I SHOES, i" 'lili. "I.i ., I' U alI. I ll. UIt.. 111..Sr7 ,j.ll ..(Ihf. "lw, ..'. ".11'i lll lplll'oli4.' .I i'ah a,fitQt7nJW4.xt1 '"
Munnci.n ..I I tliitin ollii" r.eata Mfirri ...4Trrtl"). iwilUwllli '
COMMJSSION" ..1 i < ..f <'II,' n>., uimiiltiN 'lsl'r thvhilI.| mid a lll fiiit' IIOTTSEI: : : Corner S.iiii.i
[ MERCHANTS. 't 1 I.I 1:> A IIIIMAJKO : \ I IT" lri>u-lhli>n .'fl'" t. I.m,' I.'/. .. "' iii-n.;; ,:.1 \inn., .. \IIB iltANunn., ; :: .> will allnii-| ihe ll.nn.iiulii Bay and Drayton Streets::;
,
," |I" r.m uwm" Kin Mn'"( >".' il'.*. Mn.. Itl ,1't',' 1:1:011011'1'0\: : ) ..:tT.: tEi ii\Ii \Its : \\\1"t 'F( iiI ,
; l I" rKitkin| "' $ln I l" u"/.n llUnl ,11*. mml. Iim h..l.- un.l..
. : ,\t.... ;,1.. :.N..101'. I;.! It, I I.q \I'lUlll, '.I- *>t 'i'1,, ".1 -i'. ,.ll. !h'.1\ tr. .- .AT4.z4Jr.z4.xx. GE011.GZA., ".\\'.' .\". ', : : .\
.1 I I \\ \lIl'.TUH' ,
( : : \W\ SCOTT( 'I' ,N .
& ro.I Is "
.
I It-5 Ilinn .
\\' \NN\I:- 1'/11(1' \ illli' < .I. TslIll.'O
I..t Hi/. .. ./ I '. ,.. ,l .... 'I. .1. : ..; ,'.-wSm'
\ IItI l, I I. 1S4.;
I IT? (', 1\ \ < '1'111 :" \:".\ !'> Hidl.Eli : : xiui.li., ",,.. :rJ. II"1

MAY: tMil.l' : : \\v U'"I .IP K'-il., ml.I'j(. .'. .IMu. $100 to $250 per Month SPRING TRADE. 5- ,........ ...
"NC'Ollllllis.ilon1h'r.'hnnts I) I ,,, ," ', .. .
l I Mh \\TKn K, 'iitliir. ,i .. II" Ik. N
iIIo, :4u. I. .....0I' _1 \\\y ,.. \ '\\I: \' \Sr' .\ 'i lmm.,1..St II nimvoi > -. t ( 11I'\ nkt |\.. M V i CLAOHORN & CUNNINGHAM
( (, aI S IUXJ J'rtw unit ..l' Hut .-....... '....,.III'. .11 .

t 0; l'1 UK i : ,F.'S II CI' TKI.IMIt i ; I. TALLAHASSEE FLOR'D'' I Ii.i jMii"U, i 1., ,,f i .\PIIII",1 (I.i' ii I h siim&, II I IIt k." ..' .",I.,,i.f, I"fimlti 1 t".1 :Mint xwlnv i,At'.I.l alI".".*tS'ia'r-tin..I fraud MtuVu-tltiu luvmlliraila $ >'n.l\ ** \Wliolcsile\ !i Retail (:iro (rrs:;
I" \ III \ttlK. I i. n.Hifu'ii, ;, -"|., t. t t1. ,1 a:: ":hrtMUl0Md Ant M 4rv*> M Wholesale
I..1", M "Mill I I 11, I II MIIIM.klKM. S \. \1... "l I- ,11,17 .1." .,,, t t I 1.I" tI", .. Department : I'r' mils/ I IS

I Jl I ..'I "\ I \\IH.II N > l II' |II| l l-lllll, )I' S I \ ".",, 1'I. "it-, .1.1"l'.IIIKIC&I" ill.l |%.|qaIIl.IA .hIM.tn 1INK: \VI.KI.Kjl'OKs.:
i i 1..UJIJ.nJtiulI.IU.S.ru.\: : I .. II I ..." H III I'M. It ,tSt II....." : Tol\( <

U'lll\" 'I"' : II"I:":i.,' ..," .S.i ,. :, I u til r.HNi 1; \lM l IlSOU'IIEItN ( Dry Goods Boots nl Sloes ReaWfle ( 'ii. HAVANAM" Ilo\lE, :>
; ( /It .\ "'' I f. i.; ,I" "f l'I r I it M./ t. I IXfcXV > "1111Iii'' I I \S. WM IIIC.L\ttt'lKItII.:' : ciittlu[ TK'
:(
[ '\" .IIIIDTYK.tVll'ORNEYS ... sK.AIs! .
t n I. ",11' '''''M'I'I..ih .I.-4th.,; .110 "'I'"'''''' LAND y LATHROP & r.o CORNfR BAY AND ORAYTON STS ,

.:: &&j1i U1U.KAXK.: I-.V tnliniiilirnilidii" soumniioisK() ; ) ': AT LAW, I ':, ':.\;.. .t,. ,;.,,1.\

: r1i -0- I % (Coiiiiiiiiy.rut | ) MMII\' .. ,..'IIUcI.\; 139 and 1 141 Congress Stiv-t. Savannah, Georgia, I IIvv.I ':a1.."".'hT\\TI....I IIOist "'''L'. .Olld iuud) t"bull... iuIi..''.I I I -

aS i.. '"1 II.. ".., ts ,,,,,,, ,
I .. .. ;iltr... lr.nL.th I.
-
,
"'I' ..w.. V'liiuli. tumuli mil $uhW. I. I 41..I. ( tHenry 4 I ,iIt. .....'.
t/ Io.ea ....... I "' !' I' I ,, ,i |, lull,' ? \llul.i II\L RE ,v l' iiI I I. .. ,.a'; 11.." \I.. \1 "I"b \,\.. \ si.I ..1" Is "I -I l" .. .
I : \fII'IU. \\mt; 4Ut 1 .iu .I l...::::It. ('ha.I.d. : ; mil jit? : |pnmpl| "I, ;nii; .;. \, It. I I ,'of'' ..5I5lft ..i I. is I ... \ II\IH" I,. it 'I.... \.4"11
.t .10. ,_. | .....".,: 1.1 II. 'ITKM1IM>,MM HicksI H. C. RUWE
..... .i ..i.. k'ii 1 II I all' .| ,. I IwubI ,
i4 t I1, ; ami( Mii-liii- '
: ui'i.lIXII t'.f.li110,11..1.. '.......1..1.j .it\J\ % I M.I>k.< .... 4- rl\llI.t mi. t l'a, .I.ll1..m';' """ .....
Pt. kn I I,1% U ,. a, .
(O\e) nt.iUnliltt. .... ....... 1'_" "'UwI. > lUilllVt., ,UtkMLk. .. riUrM < L 1..1 I I IIUItP'IIe lull I I. .II 1'11"'. I-\-. II I 1.1it1' "t .... IbI. I .....- I'.l...i.hI \(.1.lining, 1 '.IM- |1'! ,i..t! I. t,..?. Jlll. M- .IHI, Moom,,, ,
\I. ..U..IIIi.1 'i.k'r HKNK4IJII' It. .. ,. i "i'. l." Klkin. I lit. rt Mulil. ,. .'ptHMUttli. : "Wtt.' SVANNAM GEORGIA
"If .P.I .. UN I I.. ,I' II.... \1"...... p I'.' LI II I t-\ ;Mil I .., I h, III- "!II! 1,1 ,4. at. uMb. t .....II..i.lI.c... .. 1n..I": !.., : ,x .. "mut-tu .. ,
itll
\I.. t- J '1 ,nt, nl I.. ... ...*._ *'1ont.... S I ., '11 mil ,it -,1t..11 ''II .. I' I : ph
a. > ttt VtQt ., : "" ,ini" .
.1110 .it-, .. .
I. "
l .
1 i- ..
i. i-. ....." \' "HI ,.. il. "1"1''llI" 11-..
( I.n.I'" Hwlt iii tin 1 ti ""\I I TIll IIM--: >* O : : \ .1. "'"""I. Liquors Ale Wines
I Hl'UUtM' : lilt J t .utiI,.... ... ''\.L.... 1"1 a "...SIl i rrinl>" Ii,....'. I. ,ll 4 1.1.. .*1'I I t 1.1,. .. I I..d. ,. ,1 :11I.. \\' ,. 4 I11.4Its'. s. I I I and Scgarb, S
It _I'. Makers M"' 10 |. 'I-tIll., .4'ji' -/.uJV'Vit''l': If" .,, ,, t .t. :, 11,11. It.l.\ S .,-
Carriage \ ,
t..n1ot..Ji.. ... J... '. loal: ; \,\ ., .1.." .. n.. '" "'t tt,I.1 I."' ;1-oft .
: ; 1115 a- : I' 'IU .1. CUUU.u, :., .
.' k ;11f. ;..11 \, HSl, ...... "ut..I.' ...... .. 1 It4 tItA. ... .t 18'' BAT .TRCCT.Vt ..,. '." .l.:. \ 1'.1. ,, 4 1 '14 1\1II......., ..... U.alctl s.
( t.1.S ) S ) .. ..... ".ltteI .i.i I
"'I, 10.. .Piil; nnil tumi'M. &>4tbiruiit > ,.. LL: . ,' ;I C '\ I. !to'... .. S
!
J QII.IU: _fro...... .f. "" J..I ,IfJ I. .' u |fciiiM, A ,h* Uaini:. ,mJ" EaaMw4iU'1"tP'1 .. un "i..v' U," ,i, 1\ .-.
1' frdoe. ."ui... ........ ..... ..1 i ,:. 'vt I.. f tn' '.. t4 ji? ni, v.it "ifr. i>tH >, ,,, ..4IlS ,iu .'.,.1\,". i 't. 't lr 1 5. :
.' \II .. .. "1'
'lU"'t1. t R.EflEn.I
J ... UTI V Ii.. M I" .,.. .
Mnh 'N. tiC II .1.I -Il 1 1 '.4..b .. .. "I. uB1s.t .
,.. .. "j ..110. i.t'b'r I.I ,

e ee trill \ 1... t t hilt" I
: .
.

: I- PT1EAF1TLJ .! S
....
'
.
I .

r. _.-- --I-. ,-. ., _.__" > L ___ ._ .__ _. -_ -
ic::

- -_ .