<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00103
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: October 1, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00103
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
-.- .. 1f r- r. --r.- -T- _
ft. -
'
f .
F'I": ; : .'
.
r. '
.
1 .
\
Y ( a t .

... .- 1f t

-'. -, .
." .. '. I
.

'. : : 7 : ; : :


T'ALhAI-IASSEE bENTINEL. .


*

N


f \ti\. \ .SBHI S ''O'1') : : : :. :r J.' .uAU.A sKK I ;, I-'LA.;, KTOHKlt( / I I' J" 1 VOL.X.( No.( ) d 47.i '

: ._. _. ___. .
r .
-. ,-. -. .'; : ---___. .. up .___ L' .__..- ...,... ... .... -. --. ..,'

; The J'Scntjr t\ .... .7 ) .'. .... ; .. .l.ulii'I I I, 1'lmr* .if llnlilluu II" i In nil li< nn'. ,iii'-.|'''-' 1''I' ,ill I :> < '.*! 'il"thlMnf f I l"> ilih 1 :In. I'luiti': MI i i, tin" ,'. .-. -rIIlIIII.llh.
\ I ,
'.n. "'o' pro' IdrA l l>) lloI ..l LrN lHlmiiri' >. liy till. \.'|" fir IM'I) d't1P----------! I,.i.t'\ .l 1.1. "' liJltlt "dtr
.1 II I 1."i'.I' I'l *
1 I, t'l *fs I'll!. l-llll I.I .. .
.
-f=? RUGGKESiSK & ; Hi,< i I' "11'111 l i M tIRl1II Ni iri Tlii> rti,0/1""iiiin' ,r iJtiwt Hfii I.r d.l"'liI 'I: 'I" t 1"1"1" '"
ti : ALRIOH, if .10.' i n;< .tn. : 'InlJi] 'ii- 'tn i \,! L..t) ,
It,VFtY''TI1I'R41,1, | 'rhrY' 7I'I'I< .11"1'| "' *''''.'IK-mu' \' NI(55I-. .""'" A *,\1 l II. I.
; i riil.MlKlv; '; ..11.1./ .1,1 I I l5l ",'t"oI1! Iarl and t' 'I 1 ,
.. -I J uIS 'IH.K.U.E.\, jRr.E''. 'UI _. h-.lllii'iU iilllilfrll( '. ) t16'1..1 Iii ti1'| |I'! ..II" ll :a'W.1)tI' M 'P, IM-iMi ,1 I I I > >- II i.' '1. >I aP ''llml1"," I IAlkurl'IS' ,

1 A s niiM ,16w: .."'.101'-1101 Mi'' !I.?' > \11> 'i, dill' 'li.i Um l.liitv.l I 144 ., M ..11 i, mlnllii. \- ':111111,1" \ .' 1" tIi' I. 1411.

HOOK urn inn rnI rri\liy: r1oo' aittf 8ii E t. 1\lN I ) \ViiHmi' .iimh( tin \".,. .1, \ I IInUl .i"i.i.,-I t all II.v.i< iMI.I .Ir' a4)1.111* ,, 'I5'. I u ""4)14111, H"I :1111. "P---p t 'rltluh'' "' ,
( "l"llH" --'llllt MMIMiln' Mi" II' .1 i.! iron I I
| *
HtJIllJmn la Jon h.I'.T' IM' wii1 k i 1 !It.i t-i, ,,iK
"? "IHI: "till 1 our .\u. nut am 1dN1.,1, ,: .*F. 'II'.h 'II r s' .''t I 'y

tl'qo, "1 "\1'1101' J.'J.IIIIIw..Nr1 ,.' .t. | ,|{liiii t ,uii' 'tI 1 1 M MiNnbv II. tin lit'?- '' 1d"'I""I." "'1161p------:;14,11, ':'r HItl1II' n titu- ,, i Lull\* d.*1',. '1. <|'iktt l hu1.tnrdht.Anu" ,14 j \I

', 1'.1". ''11I.1 toIr" ..; n,' ''',n' 1.i 1\ ," ,1.0 O< u.c.a sti'oot, 1'Ui In \jirl! A nltllwtllrht! .' lti.: ; '" ,: ., ", >,h in-) '' 1h.. ,| ,II' ,. Himi'.l' !InUi 1"1'.1 ill 114)4) 1\\Jth ".. 'I lit :.
( .' ** I j\ iljfl><"n ..''T> -I,"I Moliil.a. III'' i Ii, M.lining m < t. '11', ,q "I'flNl: +411 ,,1 ", .
I'uiSTfVi R' < *. pad tttt ,illi1i( '
hi J, >i Jjn" on m }u.cf. 'f 'Opposite Pulatkl I House' V II'1 'I '1 !' 'I'!'" > < Die llnisiiii, vnlimllHIt I'lijjt,I I n 1 I'

i .1 t r !-ituliklu, Omjothcrii Sl.ifin( and ">' .' I-\I'rli 111.1. ,I. NuI. hWii>Tiii..."tVgIYu11I,! iwflrXl: 'i n 1 .' '.'ii iii. ill! >.', ,i, ,1,1, d! tin MI..1 I .1, .in .ri.-nuil. I I I I., .1111 _

r. :i'.i'i, '!].(, ultrrittmr" III ,IKilri f\\ : caol\H\: : I." ,I'niiif: ', -btI.'hl.\"I. n *'.\ ndl M.''II' '.<*+. t fut nim 'I. i 'I" 'Aluiili',' .1,111 ,. \,,1, .. ., .n( ',
,
.. ,...1.. Jln'til\.. Nnti'is Ur : \I, .. ,-. luu'iy i "'". ,iif yMifiU .,... -Irt B I. ., 1'1.' h; ii- inri') ''- '
', i rVHn j '.4 I 1i1tA ( 5''d' .l.li. /llto.1 rmitilt :Vl Mond.y 'i,? i'. I l..'. .( t nii\ mil i 1 ji, '.i ,. .!'.lh.I1'1': : l, !, IS iklialilnK.-ili| | .
!I' 5',,, nttklliiuV tltlY I liivrlt| Hill; \ t. R. .r .r it \> allii" ".ilnty, -ilH .Mamlo Vn M..I.'., .i. "irv 0"01." iniu| M>iH> i. n :.4* inn iniiriiimul : | ''"| 1 U'I *,., liim ol. in.l 11.11.{1111 llii'tii'i l I.,
.
,, Ski t 1'k14w4 b, ., ... iin | .i, {MHrht'l i! .'i, ') ;tii '. i ii mi
\1111 k. INUO 11'1..I.) w I Ih..1'' I"'1..14.49 ft. \ .1II..tV.In.I..r. ft 4'I i ull'- ,
"II"i rti'u tunl 1'I+itlltg l ..f.I..1""III'hi| !, uI .I'o.'U' : llllwlvii/ Iliru- .nil. ,H. |p.j !I' .' I 'ui-ii n. .hl!
i mmr5'k flii-y h."I"1II1
\ hd"ul.1 u" llllK"'ln'i',
nO l > AuI"
\'" .11. n ,. : lilHllJ plllllhj H- 1"(1.,11! (
I'M
"
,
: 'All' KlrlV Ul tNI ath, 'Iid, ) V 1, r. h".fr"h \fII.Jt,1fIi1 nl\...' 4441 i".I0. .
1 i- V. > i v. lT {I ., ., ..1' t"IIl'I'.1! Illtktl'.51' Sill 'I m 1 '" 1.4 i.i I iii-ii 'in. "I i-, ,,,J icf( imriinilnitji') i\i| ,
d', .. 41 < -Aatrr wL % ""} In (hI.,I.cr IYI: 1.1" f. Ilhri d" '. .11::"" \ lti. ,iH't\ itit'j) -.-. .--.-,r y- :' .1.1.. ll)>i i yll I Miii'1,111',> ,ill i li'i,, 1!-4)19,1 I. I 114' -, I"IIo.r! tlimi t\\:\\ :> ? ." 1 ,. .in mi H I ill dl >,ii 111.4)1-l)4)Yln'| !i .' nil1'llll'i"l"(
: .
ADVERTISING' RATES<,N i- : : ..".1"., 4 'u ho l "'11"'.|"' lln I li.i, ,.l W.'. ,-i, ,ii'I'',. ftu., ,-. t.i'.Huui' l ii, ..l i\,iu.itm ,",111'111.' i i ;'I' \J' '. .SII'ISU1. -h11.k"'.IIR| ,I,; \\ltH (It.."I.,

i .'lOBjST rl 'ISt.M. 011/11\i III. i II.. ( uilillh Mini'" Irtiiirllfrt) 1h. ', !IN ,. ', nun .., 'II 'of tiii\" n'I 1 ,.-iii, )(', ili."iiiicit, 1 l'i" I'll ilM'II.M",. ,. i. t.'I- '. 'lllli-l| i I- III 'I.ii' wdl'||- |'||lU. 1'.( .

A tlI -Ill* I 0 .1'11110. .nN" cittitrt" IV Im'infftH and, j. I-|.,M. ;; n.iiulnliii,4 I III 'UI, ly '"i|1'i'T ml' i-i, "n III "':..illH'iliMiiU"i ,11514,4) spl 1 i lugunlui! ,, ,.h pi I..vM.rktiiimii'MI.

'\'I I J.I\.J; .)'.:1 1.FiiN r'l\J ) : T :' ... Hnn.ii' .l.1.I, mlm, "i. \.rll| 1144411,4' 11g' b1s1w'd+iRb 1ik M. "nar ", .."It i .1' \ Hit!""", ", it hip It., "h'' .tip' In Ii';; ",' n -.iiniihi' I1|.f'hhunIII I

;.t\l\1 v. )/VjERBryan J \\ !\ I l 1- [ .t' IJ' .1..tIt 'II" '.miuli .M liii.din, i Aiuil, ', wa1Mp1 a4rYra/1p f..f'ttItI\'I', .ltto {hMw. ,3111 m)4wd SpYU y1+Plllt. iiiI i thtli, uii- : i i. .,, I I. ltldai, :il'Utt-ilnl'
.
U'tP.K:1aIIHI' ..iIJ,',, .. .M 16, i iimttU'"ii-i thv ,
: : \. ) 51II .1111 w .1pt. .11 Ibu/'wlkStIrnd .w" '"- .," -.5 III. P'5l inntiihi' nf 110,* '-.,tlIL :,.I| (I',
.
r 'fnl.iif>' ,'unty..I'h' Vk'iiO'l II'AI.I :' ...-
.tr5'b1hn1ulxlikaP'' ..'IIt'1' '1 I I'' wt.d wgNYp lr1Uui.11'Q. 1e P ..,114)1 1" "Iftlt'| i b i, ,"" (liil.llv,' ) lis.-.l. >.r. the tnr
'F'hnaptlr, ,''I ". ;,' G" ,. WItio.II."I*".Nt WiMiMi, nll'Vlili Jl ..,.j. > 1'1.,1 brnNa1 Mfwir. *** .k nl
f, l" niprll / | $ Oin. i I'l.llll'i' .lull, ti!; "iJtl-IOftil lllltl'ii 'Piini.Urpilllii' ,1 I I

1 t... s :4'o.i -' ; and s 70 St. J llu l Sts' ..". itiuuli-M' M"iiil'i' ,',,10-r till Miniiii, |, in II.iIItJU\; :\ I rU)4n| 4 ii",11I14Ihl) .I., ,,,' .. .1"1"( V. U'J I'I'ullduhl "I) lllV ( l 1,1.I.. I /,''
::2p3 1I.rL191t1'; ju-i i1w!, ".1.1( tU nrtriIII'I.r) '.'mu' \ ([ill lli i.1.\.1111. ) I'ln.vllil. a f i,111 ill n, ',, I I'iif ,
"'i .
: U i ,'
.
,111.
I ; Ii] '" .lIaI "i.i.. "'.i .h1 ml'i, ii' ""'./11111",1,! In
Jpn .,,..itj1l,1 ; .mill 4)Y""ila ,, ,
; trt April n)5'i) h, ,. : I I'Rilrt\. II. ,, i! Idrllld I L ,l i, il.01| | '" .
.'., : : 1\11 I .",. 1\'' 1iu.dlbJ' rtI'I,,'1.,1 ,r'tn' P.II'II. : I"TF I'lM',, ttlllllllll '111.1, l14'a"p' ,' "I.' 1 .ln.iN, iiiUiri' in thv
: A\ .\NNAIf. ( ;ilallliL1.) ;< ,. I" I MI ".IIItI;| '1',11", l .1'-! !14( nII) ".
Illtpllt! 1
> !1.11'
C.'l Vll, > ,
< ,
., |l- tit II
It,
f" ttaltrrvdlllal'l
.
I. 01. .a tll. .'L I'tltCI ll /ll'l
Inhnl4rd''P 1111' r'i .' off
.toIt.\ In
'u'Inllr. ,
," M i. i 11 r I Ullkllll MIUIIIl I.' \1"1, 'llh, 'I",l.I !j'.Miivi: I. "1'\11"| iriili, lit- l"'''' II I ,ni'i. I tin ,
n : iriiiiiiH:; ;iih'it.in.'i'| ". N," ,. iiilulimcni{ > -i- I 4511 itiiti 1 ih.!, Miilf I tl'llwiiii| K .
11, I'l' ,41 l ''If III It .. IK M MMl 1 UltvrUiiiiult' (U VI'MliluJ, 'in I5. Sill. 1.' 1 I w m.i-Tii. 'Hil" imwili, !i t .. 1 nurt.si, *i 4' w r I. t,-II'nllltl' ll'i, Viiuai|.' "iiiilrtti.VHi1kiMittnii < I'lillllili-r-, If, 'nl I II,.!.. MIIIin, it) 'Iltl| nlllll,. h .
t n, ni:' Ivi; rt M :M urt* fi tj ir ;t'' m Pql'I': of :all! KiiulH tiuilUS. .W .c: c \ l 1"t 1f..(llda4 ,in.- I I'" 'I"",.11, .mlftltl 'lit .-il ..' ." ..'.i |>(!'iii| liicli{ afw rn. itluin 0 iM\i'l I ui ii1.1.'..,.. II. lidlilliiitfi (In .ill '. "' .
i hili'
: i ,>i-II l- M"l.'i. 'in. 4Tn M I.'. I llt, I'r |'I|K j| ( .r. ,, I.", Ullll ""hI.. ; .
'W. *i'H" i n.I111( iw "I| nr irr MI 45441.5' V.l:/ "linnlV'i, .did Jt'i .I-,. .
.I.1
I 1.1 Mtiiit ji It \Ih II'I.
J.I N
| ,
mi u ,11" Uli N 1",1'1| / .
/4511.'Iluuxru.
T. ni la ja -/ii.; !4111: tl ,110, lft *w 'Hi; ,, n11,1iii "It r'INNI.9I1 I .1'l ; i.vi. I r
j "1'.\ T\V1NK.\ ." i ; I..I5.1 .lit."il 1 ..'.'i",i..l 1,1.. "MI., i I" .''iu" llii'Onint.i.ittli. ll- "tiriui' vli, t""i'lil., .iluIhtlllT 's"lh'1 ,111'11, .. ./0. 1 144411,11, 141.I .I

.,U l.,. -Ill LullArs C.VlU'wii.1n' : -. I .. '.. > .. ,,*,n.Kill Oi'li-l.,. ( iwwti. i inllilli ullll \lnlnlilliltit III, M'lnili'l ( oI'C' ., l't, ;j.'II.' lll" .-llflltl HIM ,III,1) -im |"|;::1.|I, f': ,''i i *. .\) Yd4 tftiu, nOll'II.u JI"'', 'f"' :

.' ,mi "iMnli|: i j) :lln'. f'ml MUM, 'mil, t'. V\V''U1'' .1:1:1: : 'I W.'. ,";' ". I liliiH) 41.11h1.ll.tII.'t, /,'. Tllill, f" ",..i.' !, '. ,..M, |I' IIIIiiI,' ,"I i ,. all, ,1 (", ,10 -ml i inn! u| Mil .! 'it'/ n n,, .,.,' h110.. 'iK'tili"ll4''' .
w ion.ii. t I II.j -
.' 1 nut NNllrr.I Mitil tun immtai n i UIIK- : ... ,,,1., r .. .... .'.Ala ...- ,.' .'. its-. t11lrn'1'p, .i.li'iffy, ni'r' 1 nl, 111.1 T "III i nW.l.. | ,ely' ) iiitiu, J'uiti" .in- -i,.-litlinstin) Miiilllnn ivlilfli "Ill Mini, I'.ttnutiT: l1'i",' ii'irn, ,.f |1'II1/'nl iltillliij: "
.
I r' "nii uiitl.," Ul rutMilir.nifi'ii' h. altrnd1Wd." .. i'.y IIII..II"I "rivi ; y' ',' ni )jl! 'l5''.: : ;;JI.I..I. ., r ",...' 1 r. 4 nrii.tu, n' n' "whnt.fiv ru.l, ii ti" ii'lH'lli.in, IMII MiVl.' liulli-nii, 1 l-Him. hug, ..H'lllli'l' ', i.nr-ni ki, N0. l'l t.lillll mi.. .1) ''iiirtv! ...hi ml,llnim.r IMI,in5" .

.,.."III, l < ::...A I U..Yt I 't IIJrwt Mfg' l .. *\ v it itilihtn' ( ,.mini'' 1141 1. 1 'h l"I.,, in II'|iriiIUiiiRli.il : mnl hfiiHilv ,. ni i ili w uhn* III rr.t.ir'*"! llnjitWxiil 1 Ih I i ..i I h'' n. i '. ,in n mm" I Iii.|." llnpt'ii. 11 1 Mm I ii- titfldIY'Snl.! Ihpkrnl! Ni iml-i i-
nrn! '. ,,1..w n'4 fuyrr Ulrt 4'94)1.4., 11, ,, "ni'iii M'.nil.ii,y hi \1"1II
.n.ry | | ,
., HiKmniilri, mill, ,
'I (tn'
nbn !, ..11 Iin"iMlinl, I I. 1''< "um'i lft / .I l ,..' .' 1"I "" MiiH4tini' 5'"'11111 till, "L111:1, 'in \til| n oin.tiilrtli-i! .111' .i. in. .,",. i.i/;;IJn'' rll! I I"'', in.- I| .11,111.1| 111. ;:'Illl Jllllii" I'lll t IIw| Illl'lit" lit till1 .
.
..In, 'anN'.. 1111? 'r ,. ,It"t", Nra POo -III I Iu r I. L 'rl) :ljJ'I.iFI. .\ ....\."; i '.f'II"u",') ". I t-l '1"\,,. u.." i I'll >I" .,\, HI \ HU-lu malt ./.11O'1"""' "',''''111.li(_,MIHIII tliv1.iwty-Nl" '' nimif. I Iju 'i ni', ,. .1..7 i ( ,'Ull! ''limit: I i.i.1,: I >|11'| '. -'" ;1.1 i 1."", ,I f\4vn., I HI.KIU) ". wen, Im lliu |pl.i "f-,
Na r'xwliitl '
,".. ..."141 .'.., Uv a'UI'1I'1 h. l'h11"1 i*>."p,. '.4I! M.ii"l'i .lOvi ,Mi/ M..II.I-M ni'ti HrtrK in' IM-, limi- d 'tin nnli.Tii'ii' pill": 1'hl i ii" i i iilniiighi mi |1".ii, .1 "' .lI"11) I v ';: ''nti,I ul .... I'niii" ,
., i 1'iiinuiii ini Ml Urir iv.x.'i p' 5u. ,in.l. n U.\,)' I i I. "
--If" r, v At( Manufacturers.Prices.. t : : niApiil I'lilnnil.i.i t ," .i' .1.1 M'iu'u.ill, lli! 'I.| ''oJ' ,,,| ,11 .,111.l .l*.|1n d14lllon ..Ililllllt. ...i ',ual" I" I (Mm > In Illniiiii'li'' l"ii, Ih'"' i 'i'tpnt: "i-.i-' lh1' "1-1' ,, i I."M..1 I I I.., i tin- ?;I.1II11t111"1" ". .

rUHSCBIPTION t ,,'. ,. _. ? (II" -Viril!, i "Ii- t ''i; ,> 4)( ,lah', 1 I- I Ill I 'ir()>,uii., "I." .PI .1' SKiiiliiiM 1 I.KU' |innni|. lumlil I", n Mini 1.nl I htlfi ,,11.1444'' iIhi' "','nr,1, I INrlllr1 ( lmnmni|' ,

''111111 ."11,., f tfli-r nl -ill KimU iiil'lp I. II I Ilei.. / : r i M. 11 H uf t1.I/ ,M Itt I I",. d') -HI..I,; V, .," ,- "., IIIJI'I.VI'" 'Ul' Ullll I tin Ili'l II"' In, fllllill'W tint I "I'j| 1 t lut i j. 'i Hi. '' ""j.1 ili' 1'1\11,111"" .- 'p

,,. ,",,4)a, '.1",' .. ... I ", p .' f \......ii uuii ili%' I.. M.niil In l *. ("Ini "\ i ii,ii.1 t "'t 1 tlfili.< ,il" ]J' "5'I'! 'i vi! ;' ,q, 'Ji, Iii- ii" "llt.. \i' iil; 'I.t ,i plnin tnmit ""I'"' lllllilC, / 'll.lllillU.llll lll'H.lHIIV, ulllllK III'I'llHjIkll. !' .
li.itl'i
'" '". ih <' ..1 I 1-.,: I; ; J. WAUirJKi' % !IUi.Uli.il. ".ruullI.I Al, :IHiM.M.ii l ,M,11,1.11. .m' ii, l InIN! r. 11VJM1 'I..5'". uA rt...,.. t'Inv: prig;", ld: Kntil'l\ ''iiil-i: .i' IIMin tnr u.illtili'. ; "irr 'lint, .' Hll'l'Itllllll.' h 'ill' \ ,.lIt')", li'll' I'V'Mlll'lllll- .

-. -. -. -'.-" .-!- I 'I .. 1" ,'g.t. .. '--'ImlorKiinilv unanm"a II.t l tlmnliit' (III- r.H lili u'hL.1.,1 V-iniinr! ; 'In '.,1.1.. il.wti" ni lhi> liitiiinrtnt' |1\ 'rliraj! |.>nol' 'i.1 l. |I" i iI litIK In n'.In!; .'" i .lli- 'li'i'lin-,
.. .. r"" .I, 1. '" ") Uilulu i I dru. 'tlr" die Ir,, I'liimitiit..M' nl I.YUnl l 'iiillr, : .'n,, line at for Iii'01.! nl'1'" ,' 'llni!, iitin-r ttiif I'rti'f-,, '5't'I .im'iu-' .i1pion" rho11'1 L l nliruili) P

1)rnfr) iljnn1 aIlul!' y I I I I'lll.'InlH'r, Lil.iittl., ; -.ii ''. VI I II In -I.1, ''II1', ii.im' iJ UH h 1. ui .1' w i lunl. tiilh' rlitilinitrv' rv >'ln| i, nm I If iiiiiiil'j'] | u4)" "li-lt -Imi 1 l'i, ." i cl.jnr nl1.1110IlPlPl / i I .III" '!'HI' s mlli'HI, i '.r'tin ini'Mili'ili'-' : ) ""rll t l4 .,til:

: j jII iWNdLESA1E I'ol nnl"Hii' >iiHl'> ..,.I I MomInl, .ill-r' 111.1"1111.| Irl ''Hkll'l\d'. ;|'lil'4V p) .IHIill| H itUIIX .'1141! l "H ''LI)1 | |" in 1 i' '" I'i ,lining/ : I i".mi ilrl' lnt ,ti( i\h t ,iiitin.* '!I. "I,' .'! i ivt1. *.i 4,'V|./11"! llvinilli
DRj&SrORE. in 'i.i lulu' i. Ull II i l A'llll I h HII .Mill.t /. .
r lu llio until* ,..1 inn I'M' : v.'luilniUnn'lilii.' .,. Innnll' i',,'by lliiMtiinl' mi ti ,idi. I'll '

| f"I.Jilll I .IlIHIIII..Ia.111; ." "'-'-. ,nit tilth I.,, 111 ,,1- |1.1..1 I ..1 'III. U .m l' .
\114/11'1'1'. \ t .'. II, .4111111.14.I"IIinm ):; ltip, 11' 111.: ..,r 'I." ("i'>S .1111< ''if' lU'Cillnl ,

." ",tI". 1 III LNn. -- v /I'wla' n.1I\I '",01! llll j iiil',: ''tt lllll.. I li; III-, lilli'| |' nil. .1, p.I'' Ito I "il.-, n n',. ":0"10'"I i uiiin' I II', l.l.lill.t, Iril.l r 'I *

T.J, .I.r..:b l' 11.,1.I llu) :> ri.iui(5( lbl M.initnt' In, .11'| iil' .' R .,Iii w., 'II -.-'. lit"I (,illliiiil ''iinln'"n "I'lii milIin; !Ill", mil,:. intWi, ''iliiii, ,I'l'1, "li.i.lijin "i1 It..,I

i "' C' '.n't win1'' i I liy u I Ian v i OTXC' Il.i1.i-r IJimll'iiil,, .. i.iuili'J.l 1 M'.inliiv'ii.\"'"|."..in .1\\.i, "'hn'h'nr'int.iii, ya'u." x.iilunudli.NM llj. ':,'111'IYI, '''4)u-'', ,ik I '11,ini'llitii". '. nf liln '1114515.lud 'I'1 4 1 ;jiii i I '1'' 1 I.d' Ili! .1 >u ill .ill Initi'Iff r
,. tl>l-"t "lM "$Ilii.1in, Iff thl """ ( "pnli 1 ,
,
i YAtl ti I .
.
'
UNik1iiii' * i-'inilllll"-' I ill' !ulil, llrl' ".' till ,
.I : M. JiiliiiMiiiinlvM MiMnl-iv, .ilti-r In. II.xdru11pIL until wrn'tHi'V I ii'liini Hi'Mt nl IIn' hi livilliri.'llll'
1I1Yi ,
4)1 (, t l IL'I.! Bl t h. .,1M,,,; ".,., ,
I I'piiKl 'IU\ ..L' bu"iuC lo,.el. '>u liM'.. tuiiut. f' witb( munl-mi Hie ,H oin.iii'iil. 4. ,$um N N.I-.I' .uli. I M" M, .II.I.K, -!,; in., M. .IK ",. r '.' "' IWIH, 111'' iniilui UI, {< ...' vI ",11'urn '1'.1"' ''iiisnianiillunniiiij 1 'i inn 1 i." it""i l4) m mMMr! .n.II',>Millil.vuiitini ,'. .

1 II "1'L") K: 1 U'1''' it lli.i Kunit-: | O"tr.i I unit- v i'ffj'i'1) 1" (nnlilltlUS,i tjjt ..iilia.MflL.w Uvb.il ,, AlMll., .' v.'wii itiiiil' HII' llnu M ; i irrylHiili. l.iniill.n ttuli jfVun'null \ iwvU.i tii.iitlliM, In'ini 11 ir mil olli n .

i4l orur|* m lu. ." .I.KLbl '. I ? -. Iturol''nuns' 'M M .ii'l.r, .11. I'',. M' ", I n' 1- lnlio! Ilirtjn' mnHt'-r. wh1jj| "* :'iii, *. !'' irllli n> : ,,1P|i 'i'.iii..iiil "tirfiv MHU in |'Hidil.n. .till.it 'tnlmiKl iAUiuriiliuiM|' iii, ,.h ....1 ul ihi'iiI

'I LI, ,.r.u"u '. Cuui'ttf, IUM! Lttltvtl yt l I.L 111....1.4.(:oliril i Pre Dnyb; Chemicals, Perfumery, FJcy (Goos and Toilet Soaps i iJ i, .Aprili, ., .. ,* I Al.' ItUM. g rlh"!, 1 n.,.0 I,.II... llnlrli.i.'. "I((' i'l, -11'| "t ,..11.' nl' ill'i'llii, tin-li.. nrril)I yriiiiiUiv' i. ".' !IL. IHitiltiii: tii| ".",,11I. Inn HitI'M n I

r'11t' .I" -... -oN_ "._ I.lwI. : Pal .la) luu.il.lUl. )1.",') 111'" tuliur ti. klir l 1., ..J1." IILlluw-lll, -, I 'lli.'llt' ,, I tillrti'i" b'', Uii 1.11,11)1U'1 ,'Hi. It .,h".1 i ''UijPnmNnS' 'WAIduiigp' :

I.l J 'U"'. ;)ilrodlJy| ).I.ill., (>il.", v IIII'l. Wimdiw ;ll*! : T .
\\ \ "LOll. .' llnhrri-inlnlv Jill M'niil.i"'' ,) In Hi.,luINr -n nutliigi up '|"" *41x. lmilit" ol, "H'lliiliiiil' : In lii'i ijfiithn. iish HIM* "hY.' .r,10) l 1"71. and nlllilnit .
a jiliiln hoiint.1.ninifi.i
r .. II...y .! Law, Milvllr" .spill 41(11. SI. Juhn.sum'' .-1.1 l l I.M.diiv. nl/.' IIh.1. 1. .ft."h..III'.II.| '"' null I,.' '
Ilut's1YIC\. !1L1li1U.1 .y< "u. in U I it loin i \Vui In ,.,. t1'IH n> iltini.ii.il ,-i-. ii I'll ix 'uiu nni'-i itiHlin4'lllnil IiivlmlA feiMitH't1 Inn( nl Un' tiniiliiliii8! inn *
Nralri.kI .
.1. :. -,- -- ., ,1Y 1J: : ( 'ItCl.1\I)1'a1Y11: ; ) .ANiH.Uijiinj8, ., lllt.VjKltt HT .tllll.ll, 1'" til M.lll.ljl. uf.I I Its 514111'5' ", "- .illlllttl.. lliti, .I1"llu. 1 UIIMIIII 'unlci' I il I niiHli. in' 11s64$. Allinoli'u 1 liii'ilr' lli," KtrKiT'llnilri, { cin'r'y i hi )<> il'/ulil .

I liNi4licr 'iu,. ,"i ,,'h.', 11'..'l'> tc,.. niinifiimilu i ,'fury ...L 1'1::(.:U\VKIi: HUH ."> ll. lnI Dmiil i. ,iiniJSI l it.iiul. n J nili'i Uli Mun, ., P"MI.I. i '-r-ii a 'tfiit. 1.1Iii' | .1",11.0, ,, IV iliy vMl'im laiilii+, lln'il ".1 t i lil. pliifa.- """,111"11111I'.VI,)!! ..1h\ "''IIIt. h/. I Ihu Inn, 1
U; .1 'IM VA.liluriir, "" I ., i > "' liir rxnlll-il lIt inii"ili. in l I..4i. bull, li'jii" sluts |1.iI. IJCt-\'IIa,
y nlll| .Ui'I'u.IIo.
111.,1.. "I < ) | "'I" hili \'I 1l',1 In- : a
) m !..,,, K .. : ..Uuitim H4l.li Ui' n>ui1111411 a5' II
.rr."IiI."II.\J.) ) iiiri I 11n I .h'11! I'ltual'1'' [pnbdP'iI1'' I" "1\" nni ruiiinil
I ih itt. I tut. (tlii'ir niiiiiln' ii'injmin ">
Mill inlirliwr lu tliaurrri, I t. "t'9 Ull' ilU>ill' l.t' JUUl llni" i
LShr I "IT\.I'.t'llII.1. I I b.I1.' I'.I t. al ,vii.ii .lte|lrdLU rn'I..lulliu.ili/ 'illpl'_'jAlimiwmKiiN'KW{ VHs I x*> "I'11,1311{" Ux. *'\'r".I.. i mti/j )/,-. .10.1" '4 low unit, Ilimi" .l..v nhu11 l Tin lVti''Oil, ,|,144 11.1 ;IIIH li i. !11> l.niM. ,hil'l, I l.iMri'c' h',-r tlir\ limit* .n.il .

I 1-. ; I) IYI'1111'4unllualhNnullhrrulunpolw: I ( 31rn1'PrxfUrrndalnJImlh l ,nly dy9nd.4)nn'yuwnr> .unii.rt it .I') i \Iin.j\, yl.| II.MII.-II. fir ill,. Wv.A f"1 j V': .',I'1 (lull "I'dlltiixriM') 'luP.I, hnghnndlh.n! "itirMlv h.'nd'th1n'4)i"( '; II),.Ild'td' / < '( t.,'!"' llo, nlii "

i """' "I'lttlltltn r>"", *M' '1.,1:11.1, i I{ PPi.I111AaAA o"I' :' )'.''' "oJ lie Vila 'inviilututL' IMII.I '.OIIL, | | \IH "1.1 1 ,itfl'i, iiillli-tiiiiV: lit "Npi'i) n" 'III, N 0 "",III ". ; T.HWALSHV.: M.n".,11 i 'HillM .U..K-,) 'HI M ,nth, 11 1'1"1'| Urn ...' tHin' ; ,' ; Alm.lillil. ."'iii 'iil 5'V i Phil JIUJH Iltji lj.-h5i i i. 11.'uNl I PVgbnnn. (', Tr'lI f lI'i !>l"t| tji* I""'
i"ti'il
I'I I(4)t.l( I' ,\ ;dl\ .. ., n1'11nL' .1 I 11 I '' ID .|i | till .\1. 1.) 111 I, '"11 (I'/IIWIIU 1114k P''l' i'r ni, ,'. \l1 i v r
.
I b thou '' )' MI haver w t. E,1hr.Iil.1., ,', ,4)111,4)11,4.15'l.nN4wunuut "'.<.Hi" '"" I'.iiiwtir M.il,1.'I! ., . 4111144l4)' .i.; a1,. '.,.JMIIII' I .O'lTllI 'Vll"| ,I. IM L, < ,L "III I ..!-'.:.,Ila'' Ir'Na rlrbuh; I.III'nwJlI'Nyd: ,4114/1", .! '
'1.1 .
44)114)111 I M.HI.IIV, : .,
n it Uli \I.It\ I h
44) I *-.iti I/|.'r. In < U.Sire), ",.# l it. N: Morr_.. N wHiMnVlinhii \Unll" ". ) u I in II .),, i ifliif1" ,4)",,l I Uii. ''i I, n.i. \|,,,,".., 11..1111w'' 14),1)' '' I I''I. ..11;. runlln'u' .
: \ >-.1- i 111 .,1.111., l"I"Ji.I..I..I' ". .t N.niufiirliiref'ii I l'rli. M .lf' j. .,.1. "i ,ih. .i lli.lv' .,, 1111.$1'I. &: ,
IT.IItxlK.
1'1' .J:.l IW'7' '. .1 'I. '" ,ill-Hi i.l t !till1: iiitinr.,' ..I 'the jtie4|\i ilii, $ i I4 'I iiiipit.1) li'itti Hif I'.n-i t
,. ,,. "., ?'11 ""r'".... ,'1I1I1I.lml W thdrlan'. I rih .a. H .I4N "i. N4LNN51, lilt" NI.M W P ." ,n. ,,...,
1:. ,... Y o. *- Y M'nnliu "''ii-! :hl'I.' .u"\| in' l"innI, ,, i II bull'.")' k INn 'iltflV iil'( '' r I i. .. i H hit:It! 1,7 i ?i.tmnt i I i -111.1, '4545 l in, .I I I 4""
.
"I' 1.14'.I .
) r K, .* Illl ." ./.. M IH'mi..1 I ;. fir.:. Y : "Mnrl'Mi 1'itrn.mi'i i"iinli iiinilv'it": 'II M-mli Moiuliii',,' ,p: jfli-r,In ih Uli ini..' A i r '
"!111'1 II'' ,\\ .\1:11.: 1 .. i Jl tulirr. r "I'ttniuTlt. "" ." yr.itlllll. >\* w i. i I'L, '!:1"! l>. i I 11.s ji> i.if i'lniii' >uM Kin Muilll I'lniK., '

\ III..r..) lit Law, 4 HILTON miNDELLrProvisions .. o.,, ihi'-liiM, i "'ii'l.i, 'I Mmnliy',11.! I ( i lih. 11'N,+..I I ,. |1' -. J..IH,! .' .I,l.I1'''' l- "- ,-i,,1.| .. Tli ".nit.-" ''jiin', i *HI 1.I- i.i din' l\ li'"l; Hi' liilliltflMtf III ,III' Sill Illll'llllVi' "-
,
il rlitiToifflii..,
iiiirin 'If" d ..
.
.
< jUM'KUUUVIL'.. YLA :. :i'IIIII.Eo'U ;; ; / -
'I,.. i ..miiiuii' i II. ..lui'..i'nlni liul l.i 10... c&"r t.. < .. f' I..> iniui} Ul 'Mi>,iik" ul II i Ji'I'in.1, ,) ". IMl'.m Til H' "",. 'i.i-'Mi'Il| | ) lor '',II i lll'll..li'/ \ nrn ; !l't, ''I" Hi,,! Ill i \irirntr'l.| !( ..

.Ill* I.1'rr.I .,1111.. .'.L \ ?:' '>: \\ ; : cmoU.N'li.( ( ; ii AUdi 's.. : :. ': !\ VnienitiiT' '. -.-.. i M,,1.1"! I'lu'li'Ui' < Inulrl"' t(1.ai 4)1111,4)t .", 'u" ', llillh.11I 1411141 l .' ir !thr |ir rtTtiulii'ti of Ave' rrtiiiuullll' .

10 0.. '. "' ." ",, [ ,. >-iXTit.ifiiiii\i.'rii'i' i I irr Ifcuiit,, ,Um I" ."'. Kiinii, ,. I i" ,il>' Wr g,1h'", ,1"I Ir.'l'i.'l liuunnicl'uliuli i Hi.nIII ., linkU'.t, 'i illttl,1) "III'' t llill' ,ilmuni"
(c WIIITXIllorn t ':!\! :- I ; ; r iutii'iiii ., I, "i' 1 I'I 1.,''iu" t lia. tn'1'iii. ,. :!..I'1.1. i Id, '
\ : -I'lUMi., I Mil i t r 0" ...* > .. HI i in, "- .< it' i"1.'I\ '( L, 'If, uul., liiiIliiii'

\ '>' ill,1UrV".."N, I'I. ...:\. Win/s/ ::Li ql9r.s I0 p G Q9; !'I' Iii: nfuiij.i. .nlliiilj f I.| .I \"...1..+ in \1...,.. "I'l HIT ,loriitT, ,IMTB1' II *M. *ilW! |(411.1114! ;"ili'iJl." ii tin )l"vn' (I."' :1'I,, "lilt- Iii. ,i.nl< in, ; .MMUI..I tM. +l w D i j H-MlIn Hi 'MI Unit Hflliilr,iti,''Mil nml, 1"'II mt nil ilunlil unnniil, K 1 ruli( rt.i|

.",'. 1y. i 1111LIN"C-tk.coiiiilv-tk rurrth, "'!'M.iinUi' Irl III M.imliv, Hi-fi, 'In \ \. ii1i ."I, 1111nl' "r IhN', 1111'149" Nar 'II'' I'h rrN.NInYISlplal .,I M.,'. ,:11 hi IilnSfn'1) ;fl l 1'.L.,* i i. 64114:1114 I (, "" 1 y i"if I.VKI) IIIHIII !li' per in\i HI In ruwil. Ir thmtiimiti' -

.
", Muiiiili. iuki .i'> Al "I.Ir'l') ,iiilitlivi.rUmiJVi-., -,.IlII"1!: I tlmigj.!!! I I"Itiitl 'Ilr.1 All flinlil 'ilic ruin iniint |ir>"'"

I\AII.N T. 1I\( IllEl":, '" Mum, ". ,\lII"I-/'hf""j! >. \! ," '.. 1149411, ndmatlon 11I1.h,.....'. f li.lv.-i/ ,11.! ) MlVf "ill'' "'"11Il'1 II, 'III.) (ill-Mill" ", >1,1\11I.11(11)(; Ji. '.i.JU.'iali.i'' ,i I'I jll.il niri'lfil 1 inn.iK'mi
N- iinni 1 .
1119;{ J.\Y| STKH. S.Vjb II I I ? "iiil I ''iMMii.t" ( We tune I lipi'ti
Ujl. |1'
., -i
tlturury .. I h., i .
Ihi knldli lhdrmnnt ,i.'iwu'i'{ iii !U' I'lH.lriUlSlji-'iiit', :; I I.Innitl I
'
% Ull NoU..U..r lu 4'li .. L 111'.1., ft.Jj/ n' 11\1' AI 'u i' "fl' ':1.--, II'I.I..II'lff kindly" I'lrnihliixl wli'i .|'i. ...unl rauilorliilli' ,
.to1lI.. ".'I 1't1'I'hr TIJI.nKNTA' IF : I !| 7.II.nWadur.widY-.14M'mdnt I ufhrid.rr ;1,1,11",l II'( 1"1\1,110..1 fn h1.1 :YI, I'I'r'.lulhtlv II, all imtliui!; fin .n .i!l.i. 'iftliF"Tii' ylvf "up" SIP.I .'' Ullll )/u UiU I4),"'": ,I"IIII( ,4) l.itiunni. I 1' I try .1'i'HHl
T.JLLJf1A.Fk 4114 \ III'A..H !' J't tJ..ir. 1:441'J -IJII, ) UII.m.hlUIII, M"iuli;, ,, > "I 'till 1S' Mill) III
'; 11"lIl n.- I ) :101 >v lllli'I..U-r| 7S ,, "fI'" ,11t1'lll'.t I..' ."" 'd ,'.1 I iJi'i: T frm (in! I.i i lurnlii'" II,11i194)x]| I 11"1'|| |' HI \ ." |tn.l\H'
I, } i'nUi v '","' ;.I nlli Jiil 1r'.II.
; I I I" ) Muwluj r ; Miinil. i In ID.
I 5'.la I I" -' lJil.ld,' I" 1 45,,-4.;' ,pHMllwIiuitUi'ly"''rt4 ""-"If:41\I'f' ,' I ,.If I'.,'w ;llii: I/l.tulitllloul' !: ;'I, HIM. J'ltVll l 'III 'llll II I H '1",! i;/ '' ; ti. imm

. .. I Muiatw ".1,"ulj :lil Mi.ii'l..-.fli-rlUI I ( '' !'lit, ,1ad' I rulll .'ulil'l he '' 'iUl.1101.
# "IIII.1i"| "' "'h' ,. mi iv nothing' 'us.'.r' nhi'i-" I Ill' u 4A45' IIK Iii iwMpi D|() nnr 'liivur'ni *
,
.
j'i i > i -., (J.AtiUrf.i.unit(. .. 11] at. .|...: _, .). ., If. ,c-,- I f: i. .' : 'I : .. t t rii'l.iln Kiiiiroft r founlr-, '41 I Mnnilii" } 'in, NiiivinlMT 1 I.' -i'-! 'mint ,Clh, i< rrlw'r. t"fAl"Y1n /l.tiiij; lu ..... .iinlii'iiiii," li'it"' jl!' wuiiinl I I 11 '! .1111) "41'' ;im.Mi| "* v"n Mimpla ol ChliiiII.IJ.

TAHMIi '"i tr.. II'' ,,11" '1114''' 'd- 'V"f..h'.lolI .' ." n .. ... ', i vi mi his (in.n| (run ..1Un.. uiti.liiliit-' \ i.l Ii'! 45'u '' iMU J ,llJull YI, Ilurp *') In
iH. > '
I JiA EtN"ll( JI.OKI JII..c.tJlJ.i ( .. il-j, ttruiMiil
i4in.l. fli| llui
NNN iH.II
: "niniu
'1 \.. i..i.ir..fv', ** 1 ,". n .." t4 ..r 'f... '9-,, .. "I' who put 11.144 Ii tin; 1"I"ill"lI.! ...1.1 in I 4111m I" .. )
ahiri h I- .rtlinlxior .)
MarkiL. I 10 r I to 0i u> llliil Hit-
Low88L n a1I.-:: | |"> -
: I t ta. 44,11 1 rlu: It ,
,, Wbicb '
', j < '. 'V". r.. ,..1'1 ': .tin Y offer pt .. '' f 114 [4) '"" -\. I Mnil.ll. ill (- N.I, Inn .i,,1| J. .TrfH Ilii- .H'iiifi in-l.'nl''i, Un-In .Kl I 'up),"M llni, ii" in nl tau: .1., jniitlltll I I'.ii.-i: l lirinfi. "'''11 T.llKf ".IIIt .*|iix /ol.i''ID| ; lu nuilifiiiji 'r

\0" ."t'ton"n; .Itrr$ ,iiril."j mnli Jint Vnnr..i) .tptilI In| Aj.nl 9a.wn4/n.lilr I lu'ii'lwi xthl in, 'ifMd r rH''" (t1'" : ill) Hlllllii': ll. Hint lllV'i LUNpl., | I I,4)' '. l r'115'4I h.\1 l ili'4HviKV'l.

I ) \ 1'C- 1V h''( '4I rr, '**" .'*" 1'MAGNOLIAU. EY :OLD'RyE.WHISKEy., : Vnlu4Nr. riranrv .11, V.,tr.i.In| April tli"tf. iHilom' umil| veld9l, ann ,il.'U'li'ini llllili': I tknitl, 'In Win. nl iiini 1'' '.' W. .11I"'": iiiil;:'1"+"lr."umpli w lu lu-ioi .
w." lli-iini .-." 1 lilt Mnnilfii In uiti, 5't mil *m (N '"11':1.1. l uUi.r> belt iI"i| limn
tllurur nl l.nn .. V r, 'iIIJ .. ". Apr./ .1 | tlimi lull, :'Nm 1 tHlitn'l, IMII 1 I"ill* t 'rr.iw in? ..nwJD tniiK 11. liJ"' ''i,'It'j| t'bin( i )It'..k* utiii} )',"r..

'. | 't.LI".I.t.lc" ;- 1.O\\'t"I' A' (IIit) ''HOPltlSlS' '''JIlto.KI-\rJI//I., ?- '"L1Mi." mill, tin/? """.I..i! | null Awiniilun' l lr. tI..I./I'o. :f' 4Yrp1 --ul. '.0._4. nltli iiwri inlii'' niMWi, ,,, ftn.l linrtl tm ,&.,"'. I In ,
'i is; lk LuIll. ; .
;, : ; V _; i, I tJ .. lwlurawrly..IMm.J' "yhISN4a'.r .. "il.in ul Inav, II r'll Urfcuitiv lit iniii.ui'mi t*| K'nl nun'
qrn, I ice. ; Klrvfiir I"'911.1! '/"/ linn'1* )111!! nwI. Ini .l"4Miui lluini.uin. uliirli Hirivwl' in .Sim'l
If.I' ., N. ., \'y-1, I.w' ,, f | 1\ ,
J4 I'tcrri i nI.
11r1 | III "
NNI. (MI
-*- -- r-* >* -y '- lwA1Q: Gt t\\ 1 \ ; ltlwr : ; n1'ulue44'nuxli KIIIIII
; 1.4"r.1.'JI.'W"of 'ltoUil '
"hIM' ,
3 ,
1. Al Lund> lu OrlDl. .. 1 h'h.t.1 141114 hps t '711'141_ 1,11. i-.i Sinml.iv, inntnl'iit.' I'nufin IH/IUII IIlr.n' '.i HIT Hint. !I"., .itfnii trnrji! ,Ii> /l'llltill zri itifl.Iwil'Huu "
>
\ I : |I" | 'l.'ff---' I. ". I It'.rOI J .f(111..fJlN 'f\II"T..l\.QYf'1 .. f1 t ')rniic.t'.nl. ) Jlljluii.. .Ui) in U( I uln.r.. IANN1919' ,4mI, t lIor mntkMlu: '11" nil" HI' MI"|, ..1 nupttunlitn, uiili. tinliiliiitvitr! M' |[t_ ) rini WV..oJl..LOlll1l"t .-.

.HI"11I1 ul'TAI.UMIAB.-IKI i..., ; ,, tL.y..iini I*' .5'J ----N. .) ... J'----a.-o.! dc'a J ., _. t. M+ 'f x_."4111. ,. '-.-.. I'1I-h., '. I I l.'iili: .. ,,. *fj'| 1''Jr! n.;. 1UujlA j Mi.'ii'' ,U, h,. Iliiii. rhji-.i'?., il) i'i ..II'1 iif| nt. 4 ii"Ui:',sISM I"'P'y"',11'1'I | : i In nrf fiii' lr},"'u i t4)'Inily.' Inf.iriii.itimi in i

I' ....ro'. .>. .rtliiii'feiStlc.;, ; | ( flHit; '... If'i.i I" 1 ? F ni '' i ,, iit.llii4riiil" 1li,'p W' -.I'J *' ''\c.i L r .t 1'1irry'1'.ItlSl J; PZ1tllr. UN.f't.\VtIf':cjbr' 4411+11"tlraClCc;,' Itsa'Inlt/Arl'., ..r..I1... (irM.ir'llll-'J-'J"\ ''Mil:* 11I11 I I JuaYrRWumd7klAt

?, .!5'r 144.111 4 .., .I" i I Qf l4, :rr11lgl (1rNy : II1'lYftt. I .1ul"kJR.ti,: I tin sjruiib, itr'i'uMi., 'i INN .rtii. rMi.i! 1 j1 laln TU': (in ,(,.. II I I., ll> ). l.lllltl..lllir.illill' I. lit i Im iilll itlttt* .h /i. t'U"X. I 1"1 ..

4 ;. iqIJ .. ," 3/t .11.1.1! -.ff t' .rJ 144/ 5'NI ,. ..} I llllirJ2, 4- ,1,11/JNl, ;111'' \J.-ll.i: till.1 l-Uliull III 'III* IIr"k..I'ftt. i f ri ar'1 :'Hl: Tin- n uv HflAiiiiniii'M 'nti'l I phuulrprDr11! ; nml' :Jh"'II''lJ; I ,111.4'WM' 11a '0"? IYI 4./4 JIOO I,uNM
( \ I'tXI' ;B. "\ ". ; ;Ir.i[ ufCnk'iMti" IU. JOtk I'MIS WdglnY4, bl."'iiir.' I U av1.ep "In 1 u'll- ""I" I Li A'lrii uri ill UvrmiiiM llilrui.l ,.,
I ; 4)rIu3. wuk.lbr
til.rn. *! I.MW and s.&K11 AYNMt,. I TI'M''D' t ; 'II J A R,4\1' aarshalllt 'douse. 114)11,,. Ulj.j..11 nJ, ,rille"".., :'/ """roNJ'4) wf0uJ1: I ,t,.1 llii'4ii P1I.IWljlla, ; l.wjulMi-iul, IZliun,, .' -.-.-

"I KltN\.NDIN. 1'1.'f' .: V. ; ,'Ii : It.'IKiilJi'-iUlll. l 11)11.) .- ,,. I .1 ..AI mlul uinnl". i cvtiil'.ii.in.' ,it. Muiii.ii'1 .r 4uil4M I.ur.. II.NJIY1uY. ?
WIo. 't II : rtiHrtftf ifm"rtirilulr| I Miin. hJI111ry; 4)n 110, !Sf JiMlVi'lll nf I plfii. .-,,/) Ill I IHI I Of M
.. .. ", t r -COMUIS',ON : \rtw." .. a.ncr +w5'i : ::1'! . t' L I.f D1u; > L'fiM'i' nliji'" 'I..1. t.. niiiitu iiirt ..'," nil IDs "1: .' I ". \". ,i i till* 414' "unf tjk nl{ (lliu JDili W)'* a
KsriK: : T 1112U ;VUJ > .; >Vni'" i,f 1U li.ni.li", t t iniKii.iiiiun" ,' uNUi l''i'nin' iii" .li.tn !'hr4' Inii 4'1,1 imU'ft ilwliuu I .in iii>..iilnil
;; | ._ .. ; ijftVy 4: ilinu.,1 l.i Hit, .,|hydluvhi.1145| | 1..11.| T IIWHIIH 'I"I | tjil 01' '
: "
at I.. : '. | 1 liiHniH: nl, 'In I H* (I."( H.t"1| H' .1... UuOinl 1 I" ,. (1r0. h, ,..' Mlli'iiicii' lui rv 1 ln ,, hbd4.| "f r1/1Um' I'H. ilnilii'/ tin, .*k. tiliti"I,
.. ; >rI''jllo .M.iirf 'luulviii, 11144 Nl4)h/d /I n 5' (Ji iiiil NI
< VuH41tnr (5'i cbaae.ry ; HcIait Z.n lUiililnn'.urnm I 1 1Ijvul L.Ihf11rlxY5inn' UiV i*** f (tiwi H ijumiiuM.. nurkU J,'>'\)>,I< Hi>'
ln !
'tI1IJ
< ;a. : nil I l.-jlil 'Ii. 'tin iiiiiiiUnii" / IIMA ..I UI. nu' 4u"i .li fnili.il 'I. urrf Tin,
.I' I.L&UAryg44 .L.\ :1 n '.IMI, 0'' ". uuJ (iulUi.-l twill-' Vim itifl irtlK li'nt f-n NUN I. nn> lit) ID irkit I.I uiMi'tlKHl.'

'I... 'IWI.k /IIluIIlttI. '. .J 1. t.Jl l Jl I ., 4.&Iyx4r.lYa.Jltlr &b.dnlt.a4W'ravrrAUi|,..' U"d.tll) ilu' JJill.. ,.. 1'11/11'1' l lI. 1 >*t '/_ ftitHZltl: IHHHUIt
lbI.t ..,.,., Itpru .Jnf4iiiitiHi* Y'.t<| tn |I.'rt tin- I.III/JIWIIWIU'I'IIa.L,' Jtaj Ml.VKdKfl(I fill "iJ .>,..'.' Hl,, ftljf IMIIH-H 7 fkUttHt'tUrytM llilil |I"iu* N.- xuMlil Iu.tI.. Niutliux IIMd I
c.ot.: .. : till till, i.H .I.!" ,.11 in I II in 1(1 mulii liir "tuml.11,1lrro4H.
.
1'11
I" 'I
.., 'ptaplafnlrh, tol''m' Igln Ytill, \yiu"lrtsIUuii' iSc '
'. .' .. rtndn',111'1' 'n' J ( I i.i .1 tu, tiU ,{1// ,,awi'uttutu 'I 1w JSuillri ,
,iln
CJNIkUyruir f with M piiMiliiti Him in
1 b:14:1: .! : T elf' .) Muni
: l 'IHI1,1x111111)
\ !. : r in"1 1pvti:: a 14m1.r--17 _a5'1b'r17(1 .'iinii't IMIII'nnMlulnl" '/im n'II""IIIJI".lJr I.I""I"! ',! KwiiU Tlntn. Utiv. IMTU mituu
U LMw, ,. lta 1rll tl ttnd Mr'' (". I. ., 'ililKifl/ loliiilr; lif| >n't..i"." I. 'fll pur
,.i.jii.l ( .
) <4 UI ilm., of 'lien' f'.rcr
1.M | IMHJ 'II- Mut '," Tin.li lin IIIMI. nii'l', luuc (iVim.iuii plu'tu"{- : i ulifitlimi lrii.l nl,
i iiii. )
: ((
lIoJ
f.ULVlV--Krfy' j f" piQpJe, I.i dl I >,ul"| ,II .il "". ri.'i.lt. N.. .."*1,6: T.it.il drub. ,'I.oh)0'1111. ncircv art nIatlft'ly'flnnIli I
\f.-im' Bmn fiMm'at .1:01 I ii/, (111)- i iiM "if r i iiijt. '.:.-111 IHI I > .nK.n| : UI"II'11,1|! iliritli.in iif lr
t'lIib'-' 'HI'' 'tlh :v ,.1 1 j.! ) 'r 4)V i.t.-rull 'd. ,' lljii.it tin-. luvi.i triml uuil uauuir Kluiw ..1
I. "V ".rn ranrl nliim aU p'trr ww "i t : ) 'i'; dp4)| a3,4)1yrvl" r, iilt! .in h[tulntll' ,,''dl HI( :'11I1'1 ( .
| ifllir.il I'.rrlui.( ) I I'hii lUv.ihMl, '
.'fi u| | tW> ,1,11I. uinAii iliurin.. .' ,.u i t'
,\.0. .1' "I 3u.1 l5' mH mil>i IK W.It.'."" il. .t /. Kult "iIIU'5'; Me rvluilvi'ltliljlirr
a .* .) A// .t WI .. "' < I/1t. mM .IM 1NN4tau .< Nwlrmfk i .tl/ Hi I..V.I )>!>*', VI N* 'rrtturiirirlir n .-./1 -f r ''H !1' "11!1. I It "'' .I'h"' ; ,I" pliiltn."" "' Lilt trulbHl.I'lliKlM' .- IL, m lard-1'10,1.7 g..1.. .u.1| II,; .

.. 1l' .. .111\.1"-:0'' i/ ai4iuJi; (' llnuro litl. H'U'l'Mul I I.I'M' Lung M uua It"uiiU l"III l 4uiu U ii Jof cluiuiu'll.dl "
i ''tNl1v r 44119. ., ... .. '.'II" '' >il4 I. MI-' j.l .HI' l'li', ''!1111 4)r 1 r l5'Iu .r n! u UMI.| Ujtiujf .
>
; .r tti.il> i ln.i-i'.r |"liiii Ar'N ,'I 1Ii1l1''Is,'
i L 'I
}
I '111IIrWf. twifle' : 1.1, (I'... Jptti111wwv''yP1"yriiilh.Wqrbu .1, U (! ''A ,a. 1'd1y "'r.. ,t i4)4434)4/ lln'ill''l I lli.l'l., -M.I| III IIU' ,IIM'll, I Illlllt I" .' _
"
jIUvroci m Law, ,. ; I I73tillJr6,1 ,L'l..jo... ., wI.IU' 1f '' 111".t1l." if>iwiu. ) "p14ta
r( 'LL r ', ,. .. +_ ) -"H.+ lly .0111...(; Ui.Urf, .mjytM'' "ff" .rrnr/ :1f', ., II..b"II: : upi,1'4'! ..UiRr. I.I lie I. urr I.. 1/1'541.. IHMMI>tu
p .fl., 5'l. "1"..' J\oo. I..l. ':, 4 (Jarl 1.11 ., ow r I/t.) IIWotJ Iw, 1.11.! 1"'Iupn'r'p U Uu ill I I IDU 41111444 111 4.14,11' ,, ."J' "il .Iot.u' II." '" I ul' f.,. ,:'M-i i | 4)u .Irid. Hill., r. .. ith "'1. '10:11| Uiiji1"' i I i* j jsrmiH .

tit. :" '.- I' ,. fIIIIK.AI\CIII"/II W uu U. N kwu. 1 ISIS Ibr if,' V". *' .nil I 4', Mitph'kmlii
aY4 r. J .r 44914 bulrrwNAlIIt 1 LdM, 1t'.1 t.11" 1,111 .4" 1 i' iin> "",111,1.' ) 'lifii until{ ui rnui ''I-I I1 1..111
J Jll1'\IS.OJ.t"I' .... .. : a .YkMll II, .'RJI".e.. ft1fj Cut Miljl 1 .w.Jin| Ui Mwl.Ur. bill UK. >trli-'l y'15hd'rval.lf, .. I ( I |., ki>.,.I Him i'. I, ,'ij.ta, wbkJi nn
1II.rr.r. a. I..M v ; ,.. ', hI .|, I' 4,14111 f tr"lfUt"! I5' 'III1111II1/ N .u' M WIJ, k, lit ::11' Un'lik, .)," ,ILtllnVi MM : ,.(' I Ityn .
I. .udfor NLiI r
r'l-ut. '
r- $ lNLA.. rL* > 11y( i.\i UCEa.4M ;"e'to"-r' WkhI11' IAAOlWt' (n FlnrMif.: n* a1.1 'In1t n 'if.i itriiwl, ltinJi "I"|, l ''I.I' lljllill'' w : .'|"lii, ,l '! .
: ..'. D 14 ,orrlnt Jt ), 4111111 tit" 1.111., ..l.Jb.'II4't.,, 'tll:,'
I .411 V ( "I' ,f6\ ,HIWn> -I!t l .
( UQ,irr. .. I (a'' tery 'ra" Crtfti unfl n (111( !' w. Nine I iii .w jiriii 'lIIhlll4 III' 11111,11 ..
_. tN4atktn.biwl4ANr,1ItuUN+d, .1114dii : .
f 41
tw. 01".11
t nt '-vr k < n ** .. t'.r:L.IIAtIt N4W fnlNa. 'IM'Jbtrarlfll/9'.inhrr, 4Mlno #' .. N (Ml, !l4 I. Lad '4 "n.I 10,11) ".y I I'd Ailcu.l *
JVX j 5'*t if.it. ii.ii..lv'. .r.rWFHHWI I'I r.tluulllnliy.ull l |.-rAdt "r/IUI/ t <<,'I'i'U{ '. *'.. Si IMIN lIriiNiuiyt .
I CITY "' T j tI..tlJ) n//l5'11.91111n, : 1.M I'I" ecu iriwir 4"i HOTELt rrn TtM'ufl.iinf.d.'ii.mifoi.'J l il I" ,
iiVVvSJ- .Ibo Lt iin-i uta-l' R.U"UJl\1a.: ". T,1IL. h.i. ; >f Ilw 4114 spy I h, u 4. nw1 tin( 1i.1I".h'I''t"; (
:
"t .wIIItt j rP*1k1'tIhI" .. Y' /lWt; .,. b... (". far *...?ti m tif rtuI'ntnu l -v alt Ilini- !r.1I w1w, OIly l'i' I by I'Uuliii'' n5' ')i,5' full '.utt$ II11111., III 311.44 frSMlWhbtJ w4YI I II; .

..Pi .. x5' llawbrN'. '. ? "r'I'r.+ .dq 5'y. ,A Mrvi*. oJottald' hr'v+rlatdds _II' till'. jd4aafk rxf n'lI w. fir'r.,. 14544114E (\II"I..d.1' glkn a ,I, IJ\.NIn..p//M IMt .NIMII'1.45{ ,: ,11441/41/ 1"'. fi I",' t' i n! 'ittH.iaitj: .inUifwl' iq.IHV /.'

TALLAHASSEE;. 't- ,. W_ 'T/DJ. W'Irl11NeMn/; .tt'-r-.I' "nJMup M fOP. MU' wo';w t'II" 1111 )''41114) 111 NN .t'f UlV'II'IJjCIO I hI'" .in p'lUH \ If)"", ':11' iII
,ul'hiut i"uu.w y p 4' .i utt '/1..0:144) 11'11'111 "II,1 ... ..1't1lU1 1
Mrwi 'IjII
-.- .. 'II. w"IiGwit igrsw'1' ::.,7"on. dww 11' fI'' .41114119' '11" L m'n' r, fit ..: 'Iw Iw' nJOI1"I" milt r-.I IMN4I NI to IMIINN 'n.k4 oJ "liJlIo', 4LNYwal. ." dill\. '"I, tW dire N i hirrhj IIi iton Unit' lix'pnx. '

I rMimisnxei*. tk.941. \\ .) 1$ K 'Aid\w: M+ w+w.alw ""I.I..jt"i W5'' ,. I ,., 40._. .11, a5' I1 it 114444 .* Imvi 1144) 1fotfI.. ,1.,. .. ... ,.,. '.IJ. ...L,. rei4ulr1lir ho I KM ..otIIt.IU

I pitK' rl IIN inil r,Drdr l.r miMritkltr Ite fc< |ltt l.ra.wM 1..1 '..< 44 i, Po' ,. ; nrxwY.- till .II ..14d'br ,vL/uia iolf"I. i.u, ,IIU'1.k'h. *i A 1X.tII 'If' 1'llfl. It" .w\ld I ..Ii'IU' IM I* ( i4U.JII ",4-s "Ii
,. .1 ti- in..1"! luTr..U.< ""10.1. ... May 1 ..5'r. ; -. 4\. .'. ./rstwdWr y4UFRARD&HOLGOMBE, YrrJut(> .. ,.b. ".,.i'.uiYJwtM I p'1k.411 "I ,' i-l, | i u im NlW VM L .1' ":4I1'II"r) ".,44$44 $MdIMMW .4. 411.1'' IMMPIr, "M YI4WYr k'N 1444' ,.. ,, 11'1 Ilrx (h4f 'If" "..110."I") ,. S4 I Iit.
1, IfJIp[ V. "". 1/N{ l.I' I .. .. i..O& $1'4 "lt tlurI.1 )1p4t....
l' A.l5? EN eEl A.rt.G Et 1.7Ba : r rgi3 .tj.. 444 (sue 1114. .. 1101 ply Y4.11' Iwo. AlS A4. .1t..11 ,l. .IWiIUI1a. Intl.Ii MIMI,.i,! llni., Uwit .'n, XH*.I> "f .1&01. ,.511 wpJ. "1I1.'llIul" tf M.4rw. 1/r/ 414144'.1' P d M,

t.,N + M .s.1.-sir apa4wul'w. '. 'tN'I4s Dutn.M.w1.nI.' .:.;.' II..m fJ'. kr.< this (.nun pur) urw wwltifol", .,1411.I qr, +.. .1..P, f..1 4141,444, )1..11.-1, 111.1 Y r r.5'I .
'
'. ,'.' ...Io"Ott..iI _. 1 -. ,. .. -.P t171. "1l. .... -, r I" n. ArI.MYUIYeAwdrrwtirrJ V .. ).' .P .' 44x1 'iwnrk.q! spa "NYrflhrf .
.1' T'
VI'" tl .I, ,AAJ. .w r14w.5n latf'. .. I.rY1l {., 11..111 l d .I)II .. lnttr. in''ltlll W44 4'111tDxalyrwl hro
.. 11 ,.. : VA -,' .5A .
'} -41ORDANI _' TliH.WMHBKI.I. V* |I',' I *)ifM 11..1'If| 1"/\ I "( Nix) tt1It w.IL"'If .4) f AMIIIIS.OM, Mg.'b.ura5y' war WIIk5' .|J verve ..0-. -'. '
t U[ (O) q MLRA1tOOMMrSION5'NII
TK .l. r : t; :A1. 4541 r. 'ifltttilol .lnjiJifnvrt-l I ,111) Ih. ;(t. W'r.' i-.m"iiu; Ir4.3/414'1 M1t+ehipr. wuAtyw.dd' '.- .roOA 1 YiI !isb.. a.$... 5'f Ilw i4.,.,,. AtUK p w i rl !":.ttu',' s< '

.*-,. : II IIAYp. '.r.IItO 1ew1;t. Y I NtPt t r"'I.tclif 4 :.. ILA. I. .f rl.44w,'LfJ.4ri. 11,44. I .t' 'olI I/a' 1.l.. YY1rN w,. IL/a ,>. .. iii' J''' la4II/Y' M' > owf 1 .... 114 .Iou. r4ALN14NA.r f11rG41tG uf. ..,.4..ura,""'

ul, ..0. IW".. .i 8. iE Ln t Shf-j ff{ ; + __.1.110I",011." ) .. v_.. ... mill: ''fUU itli ,.,. _. ." 1.-.11 19.1.1/41/ 11YNI4N' YtkiSPi.. ,111144449.1 miu '** l !. 4)r' "'11 4 ". 4' 114"4)14 r.4i4A A (55.44)!.

".I..1 .IQ."J. ,1r01r'. I ._ g r errih it ritsIIn. -Io..n,.drdwN.- i '. '. | obit. ,*. '". Pn '4ap1w !<.1! .._MNl 1 .I-.IuwviM I I&u'll ..S, 4 15*. .* ..' N ,' !. .:.. 4 I". 1I..IIiow.-'t 1141
j"l 45" J a' Irk 1tWtL. JSY 4lllfiR NIILIr4CI M
'HE MARKET WILL AFFORD ,; "' .\SUTtU'WAlt.; : .Jo.1It'.1t..1..0101'' +1441 14)411441ANJi I.. l> I I V S.H-.1U I" .1414-. 1..1 ,!It ; ./. t>4. .l ... j/I. SYA. 0WI'IM
: "
.
) Y .- ... '. .t A 1",," LInWNY 4,14 4114/ . .1! I IIt 1.1411 li 'y"ft1ln14 'Mlr/l 0ii.1111'4a1
a. ,5'a 4'X!5"g wryiaU'MEiI'A 1tf'f iJ .1.--.i1o I" ., ." >' J&t, t I. *** 1111 I .w 1941 In.Wkxl.rka'k'IMIJ_ wJ kllwNY f"
I VNxi'; ot-t.
.hf 144 : "f .
"' '
.
ikNtII IIt N'
14.,44 W .1 S IM 4494 14 tppupllY { Pi1W1l 1"' ...' ) .f. ri ** }*' w. ,' '." u .'L '! ,. Ui "* 1114411 w.kn411iItt1 i** H| ,dprauNn ..* w. .II lsW 161-' .11I111: In1.TJpfwa.rM4 .
'' 4 8LY.DTBJSS7 r 11AVAI11A]' 014. ewi.u-4,444 0" 5' 14)y ':' I.<." .ti ."!..*' JM '' i \ .," ..: 'I ,if lks lwINddl
'v. I IL .14
.
r'nMFOR"rA.BR.: f.'U-\ ',.- i" MTsiri tjff .' L"-1-\l f )Nan hip. dtw I f ,I .. ." ." ,
J II IUH.KY. ;; _.."1J. M. .. ... }.111, N L iIYH rp;I'tWMe.1w 1:1a15'4.wki: .,-.j", Yal'd.'a_, .01 idwl.ir. ". -la4 1.Itf. it141WM44pad.l.dIlkui.'i.nybw :yr-ff jLjyL* t"! wti'' il ,'I"> ) ''i4)! wPM Iwlp_.M4r --.- is4k 4
:1 IRM.aittrlNa. ."-<. IJ4YN.d ,J'i, ',.' ', IIIm .': 4MMi 4ug11, .
t '. V. 444114. .w.4 I.4 bMrA.tw J. wa '* ? 1in.f '1'1' Nqp
...r" .. ,, I,.. ,:. !
. 4la -.- .. j *S '' "
:_ ._ ; ( i* ; .
i .1.qt..tt. IIs. b1Yk 44l rYNdNi 4111.4911I.w % tlllilH'--! i.f j ,1 .. ri' l-1i1FR'MIIiM 41 .. 7. dsrAiI1Iir. I1rr1Avr'
.. ., + k1.izJ"iof" .
If
..' .'Joir4rSrru: lcG : w 111..1,, r w..-+TTT u rI :- *y..I0.. Ua tl1N4 wd.rr.fDu/a.1- .. -- .. "IW-to,1 .. .L 1 WglF w.5. /i't .... sM. 114141.! .'IP1.M. MMq w /,,5w11UI. .
.
t'ton.u.o'tor tl 't_ 'flM ... I.NNd 1A'c. A.F to t .. l ." ,. ,... g"IG
1"'Wo I r Alt 1" aMPak51K 1T OJ II' > .. : '. '_ -I'J! ,a at14fW.f.
.
dVr 44911.64. .y.J"._.b NAP. 9 Iy,f. Al Y. a.c rw'a4d 'uierchy.rrr1115'j a14'rL / NTOt ., ..._.. 'Ir.f'11t14'1yytu. ",: .t" "fii"i1. '1 I1.". ".. ,J.,'- 444. '"",''; .'t d d.N. 1 4 1I-w 3,, N51YIS 4944 ... IiY'}!. .'.- 1 ,.1' 'A7... tl "t'II'' ro..I.J t""..rd.WtI '

:" .., ." fl. I ,-, .. .. ... u"c .' a..1\ )4411 w.w ',It 1 -4.-l, 'Mr I.'. _'6p'b.at .d.NMI frTtr. Dive .

.. ., .: l .ftf..r.n'fr.i't i : +f b aI +S asA+F4'I.rryy Vt,+t' Ddr 14 ...we"jw 1!., .t.14.9.1 -.?w1Ytt.4t w 5'r 4)4, '..'Y ..'.1" .t 'I 1t A .+. 0 NWa.'r. .,Aa "I. N I -..." .. ,.... .t-A.. ..N/l trw. JbaWgM N .

_. w11rPMi 4JN Wf41r 4t, 4k P r .-\ '. ', ,. 4 y 5'w. w7awM I"r.r I PNirWIri lbirai{ l' MYtN: .. .411111 i .', ." 1II.'k" ., ... :. 'n'.ta"of om'' 1 1S

"..:.j.'. '' fieGvb.q' 'v". Yr;\ (Gt.e-1} mt f 1 Merchanut "' ." .. ... -. .,.. o. 114''4111 444 w." 111 1111 .' .441i r w IL ndt.ivY 1 .'.r ,'" II ,,11,' .' .-"4, P' Fr "'n"' .1 .''0'.' tstI.;f1FiD.., _

,. 11aralrr'.Jaelr rwb : 914444 r. t..111., rid.G4' .'toV">""; to, ., ..." r ..1.jIoI. \. ,t"U .:... hi I '1- i N w I .1 ',1! IA.. ,I.IWI
.. -.. .1' '. "'- .... .
4 ,'A.l'rbh .,.. f' NY : j' N. ."f'' r I... 5'3 1 ,3.A Io.\t p 4L" "+I 5'.n .. .11 *

.
&
r
w a ,
"
ti
I
r
/ .
5'r
-
H _" [ 414 1 t.

-- -- .,.4 ----4 f .J r'" II ._ II-d\t 111 _. 11\0- : .---- ----.-- -*_ 4 St -.I__ J-_ mm


: ; i iS i
I
(

0 '

t,i MM) .t.t tlii I 'ni'iu : i lie n 'in' ]i'.\ ir i in P -, Hun nil tiliti 1 1'Mn-lM l 1ps Hiillllir t..itik'. of fnrmtt nvrr it ibr M*** Au110vft144, r bios;.... weary, aol a. are glad toff* Men away O4ERAL NEWS ITEMS

$1HE SENTINEL. I rtli-l ill.i < t tI fiJ -< i-nrk nn i, I i. hr I ii nnn -iitt In rr)- mil in An nfikr Iin* jiwl) IpTH Mti r4 fr.iiu liteVr I This Ikh Movi. i, (Oniotaslo) Xmis nfltb hi front thu lbcmf. It mild.be nrnla a.gardea Country foil
ii't-li'ijr ji r < : it" i ii' n with Ibe rUJinit of human a NnsJIWshIa'iii.ad
l.. wnil llni"tl 141VSIF-) rf 5hi PitCh Now thai *0 karr offlrlal n-lnrao nf J.HInn -
I lip liTiii.Ti i.r lips ON, IS'l'atlmcnl turning urn- tiniiMntly.. II) the, oTrrflnwinj it tub all th. r'1n1nmeues, $ i
( iiisili rdvit .'is .1 t. from Iftterfano aid I.M Aalmt* t'niinik and
; inn,p IIIM! lir-iiUrnnl nnln "ur |I0lItiI ityil l Iis vlti II I- ( liilnli'KiHif Arwti.il in llilt 5il( l', JIll) (tuitrnf.r know lbs wurat they tan we do affirm, hrrmaii nerraniiiea. If wa< In he a emmlry j !lu-is It). I hstuier. tit, flit n*'> -I!Iittlst

: *.H, I A III.MltMD IN Im3 J <'liinl'tn, t :.1 |N HI ''()yin| q.| i tliiig I iiiI I it In In liii. l a1'"" I mi'l I hi' |IiiitgcI.Iic l | l.I /,qp of rinrliU, tn lie ;uwJ f'* tmniicntinry pnfi, Snally, thai lodge Hra-IhTd, llrpublic, Uelorird rloo lycreal( and tlorlmnly ellitl lief IhechancrJI ami Iww frwVfara ttwI cit .$.Ie s 'h 'h"SI -

iht,, I 5, iii.'p1 tU.s au t. l lwiis tti.I tui't /*. gml' .,1 I lli. I n',1 '- Tli n irimM Ih' |nM<4. until I ifll1-!;, ji ihull ptinMt* tnt In final LMrgate by about 100 majority.) Tit* winild alnmkl it rffjnin to olontct of fliTy to title ii' 't'-a ill Mr Jam.l..nl- < HIlilghtit
I He likr in x-
; : S .--- -.-. \\ i \\ siiI.1 nl>. < jiy In tin' (in r U'lifiWiil $Im-nin lK-diriliiil iili (I'M k.. tlif 'allcj l ni illsMMitlnii| Tln> K\irnUri- the !Mute Inn 'lrcaily l- WurU may Di-niocraHo uat np $ column ID tHit-llr fiirnrlin tact mil an of I IBr I IImmctiw I tunilrett Umilii a gi, out tin re and st-tIle iu thou SVi tun Nctf t.'rt, v -- ,

-.l > vEna: Till IM > AYill %. lull in in. i' ItO1'' in.i-li; ? I ili tin '-"Hi; Ii I- tin -OM iiiiiTiruuli.i| >rn.: hun islilill llnfnr>illinut tli-igIIi.il I ID Ap-nt In I ski ( liirjrei'l H, llorit'i tlit-Hon h placed Tlctory wyontl, a tkmrii. l splendid lamnot! pi nut solitary like a mark"i flrt ''ato'tbrr night titlht-aliiuiint ul '>

fiirlli Into nnil '1 I nmt il ill In ortl'-r In Imi'llln I i H crow but hi w Imii-i And It wan no use lo dkc
: >niiim. nil the liruinf Ihr iinmnliiti-ly put A vaitlUeoveiYil nut (oiit tin,
pi'lili' il Is iu.l.'ll. I'li'i Miiu-iii i lentil Tilt cl clkin returns this year tetm to I be end men who w -rr not nilap01' "' MW mnJpeople HIm
I I I. '% A 1/rU4. litIi'.IilI.j i'lIliiistiI : ,ieti1 ,iI< n| n'ili'| Ih'-n mml'l vinHiiix liiirTnil, nuiiN nl (Ill)- Sintt! In llml ltr'-t-ttisi, M aine-ly Is fa for of lrpuullcam. (rolo the StaMfthn hail mneli better I Irllii Ti ftimrmthviiih ,tin u, rind -: -
1.111
i I ilmlX liii I I'li'iih' liippy Imiiir. ninl I li.ippy, May al* IIOIUB He knew nl jrounit men 'IMined ansi tae Mnry.laCiiHittt .

(kobrp I I f ami) > 1I. I ;in M ni II -hi .l1l.u.I. takt illll ti.i\| | nnln lii'Mi'r*. fill tin- Imgth amiI'lritilili KIM I'l %Nf \ltnifrun SMI '*'i' itiii14| | I I'titnrnry'a AH IlliooU paiirr corre(that' poTKlenl'Ike if until urilw nrp'fullolDrmoorata tu Ilrkk behind the (-nntiter. n very liohombli) i lllntbe ( anil KrK aji lo It Join I

.
iIiqtra7, 'lf out tn hurnutugI
I | ,- -p-p| I I Illtll .fill i IllltlUf. l> f tits Mlp- i4| nut |n'iini-iil-ir Mtl<* Tlico \ nil ItI itlniiiiim > fall |mrtii-nhr nitrirtinn In Hi* i-rliifincnt uf I I this -rar" Thai In Jiut the war it :I Now wan trained there lilm -tight go job Sir any of Mi-gjl 1 fine, lo be t-oalru-tcl| I l.< ,i ,,,,
.. farming wan a prelly |
-i P f jtiirl In i i niv inji'l ;;i rn {ii'ri-( i \i I iri-i I Jtnil I "Itu-.u immi'il.'ili/rj liliiMiir, MrV.l I. Hliiuniii.( I'll 1541 Mini) In niinllK-r ml iraa tint Injr Ih* ilrtfttllinuia tham. and the Knulish firmer wanted a ercatde In; eVUl, the I Inrluuatl I'lim % p i .

; t'lit">inrNrYSsKS join% (Ii mnili'iM ( it, nit lull 'if it'llI'tilil.mi. < ml$ h.nl Inn, iiimn' I inniMiiiili-'l In | >MIIII Minn Wn uniii.livl| | lint ih" pi initlinli( K promlne froDt 4
null j'llni llrnnl, Imliaoa' m Iraat MO(|< Otiln XO.OIX), and with lisa ek-mt'tut-s a-mtll i no lit-nnlk-lpan-d hewmtld.
tin-, illM-iiii.iis, Nnii| Ainlrnt '
Tjlir slut .I I lir tim-st, |iii iln.xli'iii i.l I 'iiinlry, inn'i i 5
: ; S. ( il.'ANT i : ;, .) niiln lliH \ ",. nil) .itil iitln I It III tin IHWN not h'M Hum 4onon.) A lenlh-man boknowa llttt fhtwp 5own* IIIMI knew nolhinof/ M i
J"IIIMI| l Mini) iiint'1i"iiittil lifrfiiiit', n' I lie $fniitidCPU tin alatr nf Slit canraM In WbicoBflnwrilrn tannins They wmiltil, men n-lit, unilewliHulland.and uhmnf hoi
-> *. .5111 tIll'II r "I IH in il inirri-*!.) 'hi tIu' k.-i.4iiir| nl' : (i'ii inx,, ti ill in ui II in i nil mi'l Tnf tHt- "Ocntral) ' >uuu.nty. luijna rct'i-itSly Iitii, nu.. --K p, ,

Ito lI tlijps ii iiiliiiI..t lIt tiP I i-',,-nht-, '.1| tiii'd'iiii, ,. ninl pnnjrce*. Kill ttic, -*> K4>- majority In Wi rolnlii Will not be km than 13KlU ,- not uniili. .V m nn ttilh f-'il" thi'it rntild ilo IIH French Mllwui dim i.u i, ,

To.KK: P I'HESUiKM .1111 I intiitliii m il tlti/i'ii Niv i .it i j I. tli.itrifi'is t- 4 llnti$ StIlt 55-nnl II I mil Iii'! irki n t'l I tin- l"pili.I-l-s nl NhW I.I.MUK STb.VMKItVl' lllllh-mlIHil j I ( ; In" un opinion It will he nearer 8S.UOO than much aa a man here n-nli 130io.( The inHclm f at ljiinl( dan le UfcU.>l ttluucnnl i u-p,| i iajnjnliua

I t.l.ono. The whol- Writ to nsoIng with Irrr that Ibo men went tn the wronirKtetv
woe
wmnjr
S1ItTYI,1R (1I4IAX( mi'l ----r.ill.iit.nf- In' dijii'miifud, I.Fl nl li-lrii In Ilii pfiili lUlivill'. ( I gil.Ml Mm p I J HIIhiit ih-:uuiri't, ibr urn Ii lit INIWPCII I *inlibk'Hinrr( furilrnnt, pecrand freeulisui.I nlsci : natiiin ,unw its, sit n ilinpleepirnliwl K fMitlrr hiM'b'iii p n n..llmi

I'loii'Minti'I .ill ill-it i- till- ii it'I uoili-li. Mil! iiinl In} -ill) tli.il win. -..' I.Mi-.liintfl) I'n'l! 3' n Dili- nit nml I llnviiiiii will I l"ive, llni, I Irii-r iliivtniniKotitwrll rrxTtillv said The lie- cnoiitfli, ;imd H" prufwloiul men, itt I liw i M'H ( rest,

li'innrd ati-l l.l sisii'.l, liiillir.l aiTd IIIklnxid lit dl \Li j num.,) ..iil'jul In fi-rlitiu, uiiiditi'tnsM |lilpi'-C| nn lh>- 1.1) iii"t, lulling till Hit- lull | 1 piiblicnn party knowi no (mln-y In Mnnnco: but and IN tlinloiNVlmt a yimn country ivaiiloil III ii-;.i Itlini >'ta l }iiti, that. Hi in,, .,

To tiirmiionilfiili.Niiimdif III iI.I I Iii IK ilmimv'l nilli Lily lug nillii: l IN,ri'> Mb' nil) |,r-ii! ilili lir nl SI Miikntlic I his.fletIy." woo s tu.'w ullli a liitlu brain Injunli1/ U, plnik, P bay sos ilinfliul lu Mtiintsotpp flI

g Tinnamr nlllliC Ink and n mliln"ol mmninim-* oft If *, riti-r;. ..mnunnlralhina >nni.tmall ti"lit, lif-.m.. ( liny ilni tIlt) litisHitt111 'Jrii, Ii Iil| piulmljly r>.ul tho litl'h; uf the lib nr, ;th,. I Vcnnonl WrM the ball, an iu llm diva ofllarrtwin lpii.idi.\Mii-kiiij>, tier.isugii, not ;M In Hiiu,a ninu',' iiiKl lo ili'ltrniiimlion Mrilonn, In i lit top I tfi r hunrtrrtl ami m'intr i air nulle. in I IJs'it
i'i' i 'tNVIni
) I Iri'diii'ti
cpr befnnil li. tiM nit i 'ii in't lir pnlillCation i I lru/<.ii MIXII| | lint litKlmniliniin$ wiirin'jil inIII" Mxmc tiai (rjren the ball another (Hut) nf a illfllvuliy mid let the OliN! irnnvir l.iiitHiln, uldt->l sot jit Hi, Imi p, _

P bnt an a pmrint T "I I to-nl I illip.l ;ni lli, nun \\lio tumll i ilm.-.I'i, liiiinlii. ninl Innk wnrniHir ; linil lie I UlinM ini ITEMS J turn, and like thin) innnornhla campaign, the him. \msii n-hn would rlimh in Slits ePiluliti V iwoln, win m.irrlt this is ii'kTrbt p
Imr STATE I ball will continue i roil|| and InrreaM in iM at hail tliltli:tilty In meet ; he w wild b.ive a full U"w,
Ulnr l
tin ii- fill.m i u .it nl v.-rUtesI 1ln ttlmli'
I pihi'l LI nn n ni.l lili tin in I S '
upn ctery turn, -I and, then. The thing America wanted wan not ) tfpntihih Knulntl'in' \ pnndlnvjiitlhoc

IIpnbtka'i \.)).).IIhI* t OflClIIibI. I ), liiolu r I'tinn- "I i id/in lop- Nilill" } ilnliX| PHI-I. "fijmily,
1 Irniii its lii'-hi'il In I HIR 1'iwril, nrr> .nirlinj; at llirit.Miiltt rlion nl Mr. T W of this rnunlry. A cnnlener wotiM never think film, Mm Unl the bind lit t tin wi- ,
tupl'Jl )
lirlnU .iva ,
.1 iiVIJ.J fl ? l I ) Ii l"li- ninl liuii'ti'ii l- \Vi I rcooluilun was ailut>(ml i iJMettt mm I ii-,,
i
ol bo weed Iimt HI llio Imt-
S ri-in"iiilH'f' veil iliit tin' hi tin I MUP|| uiu nv, I'I Iliu, lily. huis fn-l .-iinui|>K'lnl nnltil I That 1lic\rnndtirt\ uf E. <:. Rosa, planting ( crow would np nrclilnif ujim Madrid, ninl, a, 'ChIp,, i if
"I li.ijiJ'l of the bush but he "t I
loin tool
S .V I Ifipiihliian{ NoiiiiinlinK! I 4I)% I'ptP'l) ) '% UI I* It \ ,'linilultin, ,lt' mi'Mi' thai tini ili.iuiuipt for n new lintrl in iirm-pm nf i FM Srnator from Kaumnlin hla Tutea and aioocia- which mlffhl Iw: grnlH-d, Into nnother. tnt-.hitS\ unit, lIce mHlul| Itit'lf luft l-iion piiiifmnu'iii | I

Jirl't at TrilWri e o.i 'I IIIMI\\ tipi n.| iliy 14! -*, IIIMIlv_ nil t\Im, nli in tin1 *>iuilli li.iu: j jNflllt ; iii; _% P tIll mull liinlnr iiifnriii.iiinii in ortlur lo linnnl, J.v k-"ln ill''. Klol-1,1.1 I It t It M IH: litiill doicitn Stuns In WaiOilnston and kaiiwt loyally and lilwrly, yPiuung luau ii bo h-nl ht'sti vnimtantly I pinniil to If nutif lnl. I Hit In-nm ni., -i ilo I1

.) j I t 1111ii I-'i- ; not ti 1 Inui wlni liiiint I ll'iii. I ). I. Ynliv'nn Iiuis&i uieeUi Ihl4lis5apjlg'ohth.iii ol all Die hit mother'. .ipmn Hiring nlmuld not KO toAincrioj. tlt. lltit'nll Pill iitll H' I mi.lliii,, ul t.
yo emlicr IO. U t s u'd-JtUv, M l-'i Hn purpnio : NrHlbiin, LipllilKli. mnl, iinniln't-, Ihxil'mII.IM liberty-loving men whiare IIM tnnhtitllIuIt,.
llirv I t..ir- |ni .I Iii P1,1 ii .iii.l I nlm 55 lm burnt lliv ilinrt.liiii 1 1I A Innn who hint got no rfonrn mhiniaelf ; %irs'i.dy A I'ioi t-liseiGon I Silo Illl- ,III I II I Iin L1 -
| II| ( |111 l ( ( ly. n iieeht'iiii, rrii nil there li> urinIctnl
-I | np.iii |
) jjniu
of uoiuiumiu 'i imnllilitc(; Inr tiniiilii IS i The 8t. Louis lintPu gb-us an cnt'uuritug hlnmM not RJ In Atni'iici. There HMtnilHHly I Perim-. julilii' bun imriiii| | l I. I IIgeiito I-

I llii'ii- lin: i I-. ,inI wiili! luir-lv l "l Mt'md did I in ..l.nk-"imll'\ Ilu. kiwiS 1.1l Mjrji. [ I tin srkt I'lili linlil I IIIH liln-u.ly been lew ut the prospectif the Republican in there lo pii-k you np il' you fell itntvnII ,- alit I lie Import jit| tinl\ !lii.-< "C lulL)

Conprew.I'MI vnli'inl: a tnl, .iti'ei -tilnl 'i n i'iin t tlic-tirmii i I iill4l.i liini'iii'.r i I IC'I! Ul'ijt u Inyiil ( iitvir- | wjintniiiiTil. mut Ihi \\i-rk liprujfrewin.jriiplilljfKATM. I Miwonrt. Il thinks 111 State ni suite its MIIS Hchiiaclta I I nuiit bo right I lienity iiniiihoo.1 lo K to Ann, t- diilaiis, unJ I In' count r} trow tliiligi; In
i iIhtr ix t '
:u
b) t-otinly will In intitlnl Ion 1 miuilni > II l lililignicH HIM.! ninl nl mm' mm.I, ne tHinml IniiinlniMlmt for Grant and iolfnx and MV If lint h-it. And II a uniii sPent there nilli n huh-
'
In I lln innniH'r nf n- I ti'ini'eilu I' ''I' I I.. I iii..ii. ( pn i-liiini'iit ( I lu-i i-i l's t tIK.in nl'Jiil I In' nnnlil I IIIMiii Ill si'.tiziling Uit'ttdH(. j A i-s itn-.M ----A few ilmi inn-c, n mlnnil Kepubliciim la strong luttntlet do their INS! niniiey, Millnhly provliled. Inwnnbl jpt I on ii HIAiislr.illa I I tin- eiimi'h-ti IH IIIllipip_ r thi'ir< enittnil t Allntiwa I
I cijnil i nnfii\iiruM
t f
tin
l I. I lice I'auanin they ought to bate 80,0(4( majority. It furtberauya WH .t beautiful( toiintiy, >en 7. r c'y ( > tjiuiiiUlllfi
UKim-il
id e irlli ( liim who, .iil.i nniti ll-'iny, wmklngul I
mi I
i IT j tinI
the SlnU A iinlili. ] >n I iii' v'i-it-i',, iii! I Ilir I'lilon nrmhi, ilnrinj $ Five C-onfrrcMbnil I ilialrlcla are beyond linnl nnn n beautiful I iinl: lull look, nt Ilu, ill- U tJMlljtliimij'll of till' l'l'\ ,,lull,mikj.loraMi.

linn--' It t. n '- piiii, |, ik (.\Uiti.inmliJiill ; : tlipiirf1i. i I l l.ii ii -ii lt I Ui'iirtrl. nml 1 KlnrlOuVo aulimil, i Milln, ft II tliilii u iri'ulni 1.1>v nml mi InnUntlyi a doubt, while four arc mVlove that a few role fillet- I l'hie551011 NnlU tunic nxtr Iron'Anierien

fly orJi-r nf ltinibliuiu i | ) Muh I l.'iulluCtininiiltrr ( UiivI I in two ----JtiiliHirilir t'lt&it *, lilly determine the retnll\ We hi tlsthl ilnti-nml, hut hour-, iii- \'ii Tb.- niiiillliuii 1.1 thhii- |h i, -
:. l"il.l\; -nltl\i mi 'n'( 'illlil nl' I liP i iill'm IIIIVMMI I lli.il II > lint (lie pli'\lni-i' nf I lit- may carry every "ivcd
t lt* .ll
50 I KIIYV'M; M. ( ..it. s one of them If from nowtiulil November our StiltS be It (lip ill .nl in liiAt ?' .itniiliy. Vinl lit < M|-in thi-nlltiitiini i'l tin I. ,\
; l-.ni' IUVM! ( ,iilik'I| | lia-j i-ii, Mid -ndi 'i ttnnrnl 5 ( |,,.i l I'It In i xlnnil lit" IiiYLllstigiltiiiips IM- j Itu Ai-iiiitn Kill Morjjiiu, Ihr inurih-rur nfWlnnir frIends do their ntiutnt. f ml with that aort (if nfllcer lolil him il Iii > dm I n jtnlc in their tiu-,4, Ii fijille' ul has ri-fu-iil, nf tin, i-Y'lliijut'|'
tit I lli"}-. Tin1 .i-i'i'iilin-r. I li I. I" nt w.ii-hat: in., i j uri'l hU. jIll i.'liiliis uinl liiiiilri'| liitn, llnliurn- whln'sttti'i: flrmii j jail we ni'titlomilin work ne iaa roll up mulit majority against be bf-lie\fl Iii.-y tntiM iin it ninlrr 11 mtAmurita I liM-nlil UK- N<,eritiir} \\urnnu I uiliiil I P-

TUB .tvi 01' 4 tllPKT-lli .l.lli" ; 1 m nl ill- iii5fl nl M. Mirju. lit the city nt [ Wiiliiumlir'N piiiiM', h M IHIII iiK-nplurttl II blair and rounlcr-revolitlrii ai will consign now wai not wilnrcd IM Kiliuliur,, tlisctl Inn i IHIII i-niiniih-ring S Hi I Liiinllli, p nliu

AND M'11,1. W.U.I." lilt tin-in in tlii- itili.ni 'iif ( Inlii'ii I ''i mil'i I iiliiiu'Ih.il HUH i Im |>oii| t'>.|iny llii' -I'l'lii" Mini nnc nf I lie * iln-M'-d to nrili-r ti mllitnri inti-'ti- ,I -

I llii'v \MuiM ii'in.iiii; and UM i in tin1 I tun '.' i tIn ii-i-.su, nnf r'nrl I'illnw or tinI I II man wiinnili 'I him, i'iitr|' IliltY In tin- left Irj; I'ln- Slate election In Mai- hat been held- from before liny HUII! t to Voik. Nine "r tell i : Ii ltiIJiISttuI4) S't I.n-u'kl ,
NitnnlHV honl'l InIn NV.v Slit
inxt I he ,
t'i\oi-1i ills Vnml its '4Iit it
It )Ims 1 iiil'i )% mutolwinod itt- -
:i
: jiat-i'l | i npisnii nt nl I liii! -ii ,linlil ,1-. t fin i ,\iniiiiiin'I II mini-llii nt Anil'l-iimilti I Ill I ks.' nlilnliN the | Np'eriIi'li-s, In* innni'-iKl |I.n limlse, bit nay 00 lieu fcmoke IIM thousand llfled-the lUepnbllcant bate in n I'rw in ne iln\i on 'In' h.mU: nl t enimippi nil i Kiirruiit .ii 1 rlinli-. ?? HI |.|. nil>, i '' -I

0 C'l'ii-i ttiilitiliii'ii'li I i I llftl fin i I IS ,;ili/i I -iiM I I pn' lit ,iilim nl tin, niiiiiimiiiii'iil) Ill tin1 lie nt. Milk, nln n be hn.-ninru cxhnitslpil llnilir orei d twenty there, and do not..nsj likl by.it. Wo We met are the ilufeati ; out on the (Iilll i.l ',,)Vililtlur I hli'.J.I, timtitl Iliiinkii fur tin *,< input, lit alii, 1 ii, lip- I

'kccf, NO-calli'd, iinl Smitlifni Int.ili-! .. mr llit-i s'kt-t' ul "M-ull,,in ,i j' .' in.nit ait1Iliet 'P 'PiiIii nn! ititl'lirn' it Tu lliili-aa'i-, tuiil tinliuinl" nppltiil Inr ti-hut l lii tI Mr I Tinipli'' v. InnlniHul enemy in Maine and are tbeirl They whIpped IK' b In ek menNur'-nii njiit'
*" i'arpi't-lMjii-r; :i in-1 .I ullntMU l I I ', I In' [ \\lin liktti>i- liin. i--. I llinnivrli I' '"I I iii-iii linn llmlnr -WMII;; Inim hi* wmiml, iiiu- lieu ')iii"iluiiii 1,1 itl. nnilIml ua there und won than we suppnll I they would or rife him little iinnu t Ihiiii/hl I HIIIII, he uouhl I I t laVcil I Ailuilni, In rttyai'I| Hint tinp.. i|,|. ,t iI

| JiJltb'5'| iliI.t I slmi ilnnii in i-iilt I i ililinxl him I Ilu I- now In I tinlll could, It hurts. Duly II our reader*-a Iii lint .iil.t i>yiii| tlil7iHj with lln, Cn tui
t.t t' I hi I'll I ( L ii .I ii.1 I ., iinpi.iii'U'il nin-l l I. nnimwe he hail lo sti-p inln the (Hum to nl lit Cot Vlk.A I I I-
; citing illuii' I'mi., | .| lln-li- i-iniiili' i ">oin! i >l lli in pill" I, lit \\ill Imif ii'liltil rmimjli |In IpsIliti.. | .| {.-Ih- iitiirt Ihu'ru-s lo iipeak tile truth Itepnblitii mak phi admit a defeat carpet hug, u butt lirilHh, :ou-I I tunoi l'r'' '' "oul.liilH. IH fiir na La'.I1'l], I II II, PIll,., ,,| ItI -
than
1 t IIIUlIit a rtl"nit I tn ciiieiupon nn ; t Hlningcr role we tbinjr ittnnl) he nnuleil. I lo nlo N"n V Mi-.
liny liln. I'.n-1,1 i I li\_ M,!' u'nli lli.I In nl liriirni. ti> SilkIli Inintiinllv nml intlntr looked for.-//ftiVvl'/Vrtwnv/< 'm>. itk.l.llllgtitcr
bI atilIl Ullirl gh v :iti I 'i i.ii'ii l MI NH. -Wi' miltinth.il! inn.that [ I A linn in ,
1og h : $ $)Pli % Uirtrnl ,
,
I I-:Ell-pi I 1):I MI I ill Ilu I JI-III"; | III ;i|>|if Illinf (Innnnl Iroi'tiTdli1ntr nf till! I IHi'1 Tht 7/Jrwormtof Ylnekitl orti..ps niuiiiilui I IIII iiI
viinu iini In vliiix-nl, n Inighl bn$liK"< M. J., hubtnleil -SItiseiflatriittt.is I
|mwM'tli| youth Mink -ill. rin.il In
nf llif i-l Ii It
-1Iqiitit p 1.111'lntimi I ii'Xfi I1 tips 'II l's- I jninl lift nl Ilii' 1/tflil.i'IIIT', nl down the I fk | OIIIPItifluli.uiuut| iinlli|
[ ll'.lM'Illii'lC'l) tilt Illlt'li'l, linll.'M III, : copperhead and "nailed
,1IIIMI IHI m. ilnctii in.in) linnti urc iibHcnt tn> I .itMUnlluiial- -,- ,,, I linpiirtfil .Ilk i.l muUi liln-lii m-l
'thi: l.K'tH t thi-ni-i-ltc* tnifj (II.HMnlmi; : :* l r"* (II i li-'iHliiliiri-, llt,1, l lulu cxitli'iir"" ,till| to the miMt" the liepublicti uann-r. Thin or Ihr 4 .
ril 11 liiu'n' I id-, r.illn-i' I lit_in I t II, ii'i nun infill ,Isk's Thili ih'iki anIniy s ViriibliliiBup sliett of tbt Influetal lsprs-mc oiirt.A
van ) moat
one Dt'moc'ratio L ,i s-tt-iit f--Iiip ,,
Mi.iUmlti lit., HH-piti -nl Vil'lli A ,J"liM'"li ttlt" eu i'i alt<< nl lln ftt-l i iIniM'
i
wIlt h tlii'tii.Il I
llH.iin-l. tin M s-i ii'lltl| "lil'-. pftli.tr| | nml making I nmin Inr I tininu hill nmhilig.pniuliitj organs in thee countyand Un I'i to that party will-known 'nllemiiii nl lliHiiuNemln o ,i, t-.ui In-I'M l.irjii' h Ilii, iTiiuki'iii,
itniK'l,, tin .Ultlnilil/ In ri i CI.-II Ili-Mli" "nlltll with I' I*. Blair! .t iri t tin anil, a liifllUWln t --
U < ne il'our Hfiikiii'KKt-H) t lUll HI" IIPliove ] tie. !i-i n-eli nlinuhl eVrywlititv-DeW must be ft It. Itglvealbn lolloaL; rnttotia for den r .lin.1 Is ug ii-e.,
lin\i': ti'ii''dt; tli, -il1| \tliiili ; !} ull"iuiiIi-d, | | Hll\ll! TIlL 1
| \\-t-; i.iii- ] > flirt
np,111
Nnlil.nM-l'ili tliininnil ri'lil lll j lit the er of (,lluizre-.s to rn'niistiin I t the
i i I in 1 | | l |{ lip < 15I change : \ upon |Islis
in "rarjii't-liag": ) : anil "ruiillawnjjirinoipli's. / binlilings nm iM'im; rrrrtiilIn fart, tvcry thing mil t Hilli.. lieu. Dlmi niinnl.nneil,, lin-ii liP-- ut t the Em-t \\ Ill In ur ii sit.
( ) '' tint likr tin In .u (1 ( .( in ml: 1'in jsliiil j I Ins1 numliii I Inmi ihu |IHI junjliit"! til'tlio In* ttrtl. Hecaune Me bad a lo do it. wimiily Hint I Hie:
\Vf lifnr it'ii'lini' I tutu nnJ cM-nlnnly uuttr aniilinx ronnU.liKiictami .Srrmuf.- Because Ihu that rec-ianslructluii hit < ueiu iineoustilutiomil: utid
temocratic ,
nn
? t Iintt it-.nKiil liil In '1 uinl I lln. nl I party j ills lil ,T.t |iuuiiklu| uT tin.uiir In i-nii--, ,
: I I ; -ii'ah"! nun" t'liIi'-1M1iliPIL| plulllillHllnll gI-niirKl Hint hire |1p:u
in lln NutloniilOnvernment
nmki- ill hiit.ii Inl lifjlit nml Inc. Amontrlniirnimi'nli that prnmlHod to tighten the ta\ca-tiat pniiui- sits no ninhoriiy : I
llinnk li'id in llnillrtctii'i I tnlittut t iliti, fprincijilcti. nil.ill l lit" I trust r In I tin-n rminln I It:in I luj.Stiili iimiiisi> tnul I'lirilnnMuni r.: tiHH- murk nf ', | iS I' uiiinlii'i 1 n I Isri' miilcHi'D on .itt to give (I.e country stow hit illidulc, alluHetl S Iii I iiItus ni' -rocilii I tin- ItKlivofrandil I Ineii niKni'U U sis- nr"'n m flip til|< t 1 1

145 ( Atititili''' U!" lium i ti > l.mi'rinunlkcr\ Mii-nlli-tl, liiwl upon tnlil j an ignoble clique of traitors Id blotttcil *.- in tint fomiuirpil Mali's. Voi nrc Ii'li-v : Witidippi U; punnilx, nml its -nld |, IluuuN '
ii -i s.Ii arc tlicy nil. It N /nni'n/, ( lrit-l, laeiinr capitalist tu force their tout : Supreme I
.. disloyal unon the
'
ju tltcr \\ t-I'lliViui'l j4ttt i r |iui'iu, %% ITU lint willinnMlii-ir, Inli-c niiIi
1 ,, ln."liti\v crIlvtII| % I p *** ] tl.e. ***> p, >,. *, i illni Im lui\t fur tlu-y ,i-uiilriliiilnl m biin ticket -la elected the Democratic exerelneil by Cfin Tei". I or.taitS HI In iiaU ul inl'din In, .N I
ttnqtmlifittlly nei-i'jit : njniort I riic I'tining, M ill. liitie nnikijfoittnnn- tel icriliili. jlty Is defeated potter
.5. N I d pi r-nn lil-i: .mnniy; I t'n In_ 1pit: i iinii' I-. u ill- ni'ili (In till' * Is honoralili" tliAn; .vny tli-t' k'n _' "i |-n- j nut artlutliril In whiIl'p by tin- iipplir-
'" "I'lln- P ililii'-nli'i'' in nil -i" itlif ;ni.liiuiiij I '! I, ml' .,ii,I In.u, I'jii'nl |>rui'l iiilnti'iii UHli ) better till the Mil Piffi ; Ikcau flute laHebel any meli. (lecismu"I Tin titpIIlh- i-till.-l I. 1nniln At l Hi. ib
Uiit.il: t-oitM "Ivc "I' Tln-\tt i ntli nl | linn nl linn. pri-wiiling ignilv n ilitfervnt nppcnrniicr element enough in the lu ft lie will Rite you tile IMIIIH VMI-, tinuntvvii.. nli | *:
} ; :iillili-tts: Init t in (tiC nillli in, i >,i |,l, ninl m Imr nl tnmiiml pnrut'iui'ni in ::5 party wm) j'i-r niir.nm in golil, vittmi to tl "oo.fino
j iiI i
Ii d llio I. The t ? tier lilml
I, uliWi.hom-vcr, iiirr by neglect lo control the purl, and we di-aire to Ire liberIt rupri.'me: ourt tins tli.it: the
llu'rni, ai itilt n-letl!, st at-i-'i'i' a- tunerowu lln> \i.rlli'iinl, : i". i i-i-s i u I i.-i.i-. lint; :inu.tj I l" il mint HII.I IM I'nri' n 1'iyiil jmliri'. ii'iiuiiis, iui nt HiirinnniliiiK plRt-tho Public Kiimfe| ii nut in the South at leant louir 0110111411 give TSulional (lotcrniiientm\ : tin1tun" riihts, nml | liuik>, or lit thy ruU' nl uliuut Hilt |rut-r i cm ,1I

of I l I In -l1AI| K the N'ortln.'ru lathers and na nj-.iidi I Ibe itii He lad-1 in itljellioii, nnm nn ilr, untIt
irjory. | in -4in. wi. run ny vps- i mothers (lime fifreniove powers } ,
j nniii V-.illy fin-in -r'ii-M'l: | ln-'i-rs; >-? tnuli Cii> Hull, fnr iu-l nut-.- l\Htiifvii! CaiiiiHtrtial
lln' ti tIESS |iii..nl I ''' nf-'Lux" will pnbiilil\, iii" Stair (lentlnons. where they can lie U quite.j ui It would have lonirl Slum or tirritoriettoniiuereil I i- tail I
Specifit'.illy, I p l mix, 4- tiinM'| j npnii.iii liiluui h'tii tli'Cutrriil llml lii
i 4 i allnw.i-." l't\i ttinir; i-'i;n jionrr"II. .
intended to rmWacc, in llif 8rt. on-e, nil I tin_ VTal tmiuuui nl ('lucoii'li-I'.ilinu nillii$ lujili We felt unwilling to furniitli a fi'Vtera The Supreme I I'oiiit t ilemlril vcup mothat I umj hj the Ti'vetata154ierteiuit| wnt IK\M I ..11.Itfd .
ilii-ii tijjlit-; n.- NiiiLii..tti tili/itf. und I ly 1-m i m 'I-'t.siiiiit[ liir jl.-i| imi'lr, "iit- nu Sillilitin I | ; i I IHib at P| mid its uw i is illij iuh l_ It II.IH lln .,
Yankees N'orlliliindcw I'I > no | ; ) tutu 14 n party thuS could not read. iu Yen Muxko, nhluh us e li.nl |unt then, M I I --
or
lilt J-I.K-I nl'mil Itlnl (ill''' 1'i'lliUll (. iJi- % 1141'IIAI'Il n'llntkl I* M.ilie ullurnn Sumlnf, SIHIi, ubiHilII conquered in the war with Me\len, the onkH of grist muni yeai,' nwipe, linn i vi-r, ami m -ii| j

tho Hadii-ul tk-kil t and i" Lii) laMfr uiti', I liiil.iin An -. S I I I M Iliilli tinwin- lirtt-oTiTPtl Hinl riliuaiiinbiil The lIeu Fred. Ijtuer of Iteathlieg, un., den Kcnriuy. the .Mililnv i linMTinu ol. Hint, Hint, It Kimlil lirililHi-uUt'J Imiilliliili p n,1,-- HIM

all boulhorn-lx'rn InN.tlUlitltn lu liLi' % ] Cnn-l.---) l iin-uii tutlt f.I"iii in-Him, lltliillliH'U lliitu. l'lllll\| :iiuij I lln- I Hi'M-khu- I lnaun '\\ing Iliu n miiiknlii'| : tn't'erv IIH.until. rinl) (laniiigc nDiiltcd.Tin und Ik-tutit-ral 121 of,.lib hare IriemU come and out employes f.r (IronS, i altttout ii. 'iii- olH-voil Territory ai, iiiii'h.bad: nil the toreinl I tin and, nirMi !t.p.- I'si-sit'- (hi- spot huil, l"->>n IIM-I|.

S )Tt lt'. TuOBJMfit which} i rtHuit Mii-li, nr- j i tr..l rill/ill-; .' I lilt till "rt* til" 1 1. me! nl -i-niiiiiini nlnili luw tiiki-u plin IPIII I i il fire nn hatunhij, nliihl"wn*
on the j.rI nl' llt M' lirandi-il i'li'l ).'('s l : _\\inl l\ I inmiij I iin nii'iiilHTS nftln* I Hi'iiHK-ntir |mrl i -luri' nn the vast xiih'_ nl I ItO 1'ublk' The Deuinvraey ul TetiuuMwe bare tv|| a New 1Sle. i.'es, nj ueinlt- nl I-inu huh lit pi omtilintleil -, inrluillnc' ) luM-riinicnl, lnK i m i

lion 11.-e.nun-nn-lit* .1154 -tl in rm"l : Ifi-t I It -\j \\iiliin Iliu I.it tr-ii dj} ps nr l\in Hvihi.lln S| innami, h nl iljnH Ini'ii iUiCnii rnl nn MIIIII i tl0tiU1iliU I pledging IliernKtilvui lo nrgmif if- wime tiuie :ahout, IsJI l iy> uhii'blhc Slats it'ti I.-. >Vi, i Ill ilililItli ill *1i..H. umimiillio 4 P Pi

is one of gcnnttnf\ of I Ktit-tli i >nS, .nfl fit'I I'P t gsi't nilif,; f't' lln ''l'"j I) "lin ;- l I-i h'ir- Iliu Jh StmtKir ami )l r. lllutr tin I Hnili--lrm-linn nf n litrgu flli.lliit nf vnlnnbloprnptrty huge I the ncKrom will vole their ticket ii right of ullriie: unvonlerrt'd HHIII| nil nialtM of M
Mult we g'nt it nil! nur )li ittmg- and I tidmi I i itaiioii. [ aelive' can\aaa lor negro rntoe has nlrenilj i lawful 4ge, tnlftai'l iliilni-'lun, uf "ala; iirgiiuninclutlii i m-liniK'l"ii t.i-iitiaf fihn KIIII. \ -pp i iMr.
uk. tn tin- ]i.i t': < >, MUI tiniv MimiiltIIIM I I i'ui"I i niili i it nnwl in rrw lii-lmin suit ili-ui I ivonlil luitc IM-VII Ini'Viliihh-. < niencvtl.j ) fcuirli, IIIIH nturniil ti, liln ,Pull) n ;

Tlific N ii Jirti-jir in llaSmn.li ,iill' ci'lliiUV) I '.' Il r>u ill iill llilM' ii't' i iti.i' ii| Iml in Nnvciiilitr, Inn lirrmuiiiin't ,,1.- Tin.illinipl on Siiuil-ij-'ulxlil is ;iiIn bum itS "IV Tin- mil nhn Ii isl. I'minipoM.' .-!! on tlmttuvimntlnm ii Ill Ininiulc fntip.I I I i
.r tin )liii It di ) P-i Inl Mm liu liovc Ijtx-n biMHe. tin' l'i-sIItt-i- "I Into j Ikpubliuuu louurl list cmna-w nil over Now Mt-xien lit Hit. mihlnrv |' iiter, S IheStiprenie IhnKi4idli
that fl.tvi.-f: > Imily once 1 1 s lift-hinjjlHmiKniK n unl (lrrncr nur |I h $tlvj fn N\i'nil, r I Ji I i i iIn.
rlMill' IIIIM-i tin" l'i ii II'I III ill" -ti'- country u autiva and) cuergttie. Rniocla| Court ill-fitted to In- I the rnlilliil: Inw of llif Teirilory -
|
t'Mit'tl the iLimc ft'i Anu-vit-M ; Iml I lieuH "ll-l M-llIl.lU.l'i S uii'l I li.iv ni-ttr Lii I'lK'nUi-n Ui )inni nil tin) M-- tonir-iinin i I': I'dl tuSh in) ,tlir nnithrrn |iar I Itil fnini (the Weal the reports arc eilremely pra until II h"iil It| In- -s-I 1 ,i-ile| b> exprew w Inf ii itt I.-- trii'il this tiiit', .i tin' '-ss-s ill

4 a ihrnl.loni E iillennilrd, ) to Iju u\civi 'It
> .4. I rf, MI H'-ckt iM'lmHnr i ulifti'in, I'iclr Inliii | I- ii'in-i-ill\' thought lii mu I'itl/i us tutu that Indiana I* good for ll,00( Kepublli-an ni: > I I'lie iipptiri'in itatti''rI HniH- ionulllrajjeeiHlt'nnH Tin. lihllniiii, n.li ,
,. roti'lliny'fM% ih : st-lCS- I- 1C .slut iII i I--
liver the1fi'F inuru i n in jorily. Tho Ohio members thai the
1' 't'l1hi. tti.iij Dm ihf p.nl l> nil) IM limtil.t, ilifuiilt-il 11"lln IliLM- ulli miU| i lo tutu in, mil Ii rc limit1 fur tinimrpiist | say Itepullirana Krnn: I I' Uli.i r. Jr.i wli,s-c' imnna -* .111.1,1 Itv liuiirTi'il uf tilt Iii I nllvil 'titI
lhal 'tlio l-iilt. 'llu.1 Ary dtitli nl1Icufailatimi I are making a elorloua tight in their State %s Mltiiihi iU ''o il n- i lirii| |.-} I tii Iili itt ol l the
S (; .ct | J l 111 ii'iior ICeeil'i, l"i-n I liiiiiiidon ttu Ini n- > l llrilnm.lilli' lint a li'H nl tin-111 Imri 'It| ).!liliull'I iiii; j nn 1 tituS their majority in October will rc t-Ii1&fQn [Tcrritiirv iimnlunl nulluittki| :>.

I i I' I IntiiUitl, in i I ll 1iI'lii'iid.igi-1 c-it.i llrti II lli Ii ill- lit l in"-I) ,iinl i.Ii.yPin'$ unulii'illy liiruni''. liotn Alan i inipliiinptn inmliim nl niuu"I, nuitiliens \ They hare plenty of margin to gain on ''TliiH'n Iliu s ii-piiinlul i Inn Uluir, lull I I1'iln't \ Ic-ttt pistil oiirOiKiniiiii-nl l >

of t till'! ui liii. Men ttli" dtilnuil i I i'' 1 li.it' I'l nvM I r\ t ," '.- pn inlii-i 1'Ii, l n- Tin I nn)_ ni ilili? |Hiiitnn] llnirptit It n t ikrn In l lOn /. In-Mon Mnml.iy, il uiuikU'riiiinit) t moist ol it Senator Cameron I- -
Jotl fill I ailtl)it'niti'. iinitil--t| ( Tin _\ )IIIIMKOfttii'd i II tie ull' li-.i.: : ;,' Ni.ih Uil I.-i \ iiI pun t l lii'lii iii.l Inmiir.ililii prim-iplimi'l nml rinploy aluliincii linlil n rcnrjjaiii/.i- into, and rood for an easy reports lOflOO I'ennsylvault Dinjonty liitiil.'iit In Mvihii. '

t t" lii'l t iniTitfitit, { llifl t t tui'i'ii' nluitHC slip .1 ildIi. I til t -i-t.iiit ... i iI II Skate ol nur ton n ro mill t-nuhl -It't-lp-uL---.tf-' '<- for llartranft in October.: He baa made a close 'llic liiillaii Trjilinmi, the Luion I'aUilu ijili( ,, ,,| ,
-
?-- -
I jn i |..Ke IUU14 [ -. I Il I I'Uiiu.il l IiI- cl.'iiini .1 I Iii lln Sin link I "ii>/, in ail iililuliul% lu'inh l>en. Van Wyck, who h freah from the atump in U5INil FAMe IN Kt\\- l I IAI kf.ll-lllkV I ruunlmr Uimiiuli ID Iitpsi. Butt r t mil. -
p I-iiith nun i i I 1. In M l "cunt nf hi- .p.l| | .1 luirm -.A (CntiirMiiiim! bus liven kI tv :sl I \HK OnmliB
IlkfKB ON ANl.tiIi ilKow en tlm I Mill I I iiwf
.. the aame State and who has been Thl ciiiifli--| | n limn,
wliori'"tli
3eUb1ii I likt; tlii" <- Itnll-i, 'ii i ihi I i it 1-1 mu Svyniuur I In tillIiiIrpsi Irnni up through
a 1 Ii ,u i. --. ,,1 I l'il.i> .1 l MI '', ll t i Uli'1"> vl l'i i olivetM I luiui'llid iu Jjlksnu\illi; by nnlvn Innn lleuil- hut mining districts among the Democracy, nays I1T Tllh HttAUH-t TSIvMV kll.l.Kllbt millwiit uf L rauie. Initk i ll unlux ilso ii '
Owl 'I"1'1 l IS)"' iin.t" .' unrti him in -I In an, iyinj l 1,1 I It.'iiiiHiir .
\\t l llic iuwvr lliai i inks 1' till > Him rv l"l'n: i I" Hn 'llh In i._i-n I Il'i { that Sue RepublIcans hard Reililalnc WilitIli.or rule nt l lunr will
| i'i I j iUail-ts| Dt-pnrtniuit '4| llic! Sntith, KT hit Irmlnl tire working | a d.iy, aud U U VstIiiit"lt| l P < II i irniiil

ch.tHOO: fttr t liii th.4 tuliii-ak iluir Imii'lagu ) MI, Knr in -luni"tin v *rd lueen limy i- ; $I'vmniir Hii'ii, In n Irrtml, rfm.rv-| iSr-i .l I l.h'Utt'iiHiit ('nhinl I Ililmnk I ii4| tbvI reM-nhllilylt goi* tu Prnnkylrania to take WAII.VI.I Kassusl|. SepteinlHr il.1,- I'. lit rpnh, (sret ui river wltlilu I Ililrti, iln- 1I--

iltat) tlicro it" a ovoi th-ni) | n-i 1 i- if il t \\i'p|< I i iidh- t wliipi iiinn' in.I | Isi-tp .ivi-, -Inli Miianlikf 1'lliTnc'h 111 liu la alihj j I 7th InOmlry; iumh tIle Ii uSher pilamcn to UiiyIHI tIleistump after die ailjonrnment. Henator Nil- a from C'il, Kon.ylli' roniniaml, who IIIMco'irinx his lnrin pulnt uf tin. ahsgu-l t Im silt I. --
)jiowcr and others also
aon
i I' $pri l -pin-, uillnU.iw lit nn I Ilif l'dlH'i-,3, urjji1 lili'IMII'I arc- engaged .Cir the same bet tlm emmlry ton :ml! llio heuilof C'alili-nita will hi> ,
I )1. Hie "I i.ili'iii" "I I II1. n IIHIMI Ii (Pp ci q| mil, liltjIlritv
in. -iu i.i'i'0 '
in
Mi4i'uminml p bmilhl U'l'nr II. Il In nnWiu iknKiniiSMMI $tide. All areetaifltk.nt ) of
out the
which they) i-iiiiii"t 151111)3 t tii < i ithcn'foru ) sanguine a-at tint puhlii-Hii nur, urmed beru hut
| In Inr I nml niiikilint
I | | I | in l iii rpsiiI. Hun DITIWII I lie pluln, il lll li nhnrl, ml. i i -
it 1 ,iii'iU1' .tn.l, bUetes. of Uraut andfolfax. TrriHme.
I'nrnjitlj is I ti i nin| ; illjuitlnlt nigh Tbe> leli I'lirot (tips i nmi| nu the l >ry
tltt-y t-nlmttl fi> iitsI.- l'Iiil'lit. it'-& I lull lilIllijiilp'th,, mnl rmlurc UB era (ffgtioilliilniK For. lt"iiiih IIIt t llilvciln\i. AliiKul.r tint |rti.uiM'r I In,lln,, -
S t piitinit uii'lvn t-ul> (-itl.-11 i| into n ij'il -inui, nuji MUM KVAPDM I'HOI-I- Heitiblii-uu| mer, I tinny-tike inil.j.
i'h ; rcineIy it in Iliu Iitiists t-1'i.-ttrj lit-I I such u pi'itilfil whin .lainiw Mimrin'H.I I VM ITOIIK mu Ibe nl mnl ninety inih-M inirlh "t r here, Innr thin ruud': IB very |;mit. NVnrlv all tin I H i iv,
mil kiln- oi, i'uboii3! ) $, *i- \h'ii, i-iiliii I ) i -uiili r'itl i ti CliP)* Huar, nntkinK in J in : I 1,111111-. iuii) lull I rn-.nli'iilial i-luitr IHI tiltInmliliunl him night : the, } I iiJKirl I Unit nn UK- lllnnilllg Irchrht Ui Ltcnvcr, Muiitnun toni silt tiih I t I-
jug 1.4iig in tliii IJtpuljli'It'' \"it ni-p i. ni .'lined. ir 1,1 ,li.ti.tj.i i biuti',1. ili.ii (inlf Sltittti lic-t-n ctpi-rictl Ou hervlofnre oloxcliin'mly -
$ nil flll 1)1 l I the Ii the tndi his trbil In i tun off a |Mirllnu Tt.rerl h) thlh rtmtu, 118 welt .! ii lirtji: > |mi'l -
Ixindagp, ifjniti miiiil I U nllirnlltnl I I, jnn -------t IniirsIlMVH I |i ---s--I 1 .4| llHUI ,'l '.ll pirlk-s( uiinrly > yiarit 14.11. ills.lIllYanI by Inrjjc firuprii'ton, using .tK KXUI.IHIIMAN t IKW OK orII HRtOI ( Kfk- rHKKBkU of tin I.ak, anil hull an hour lalet three nrretl null In ami hum, Calllumlit.T .
I In-ii- mi- np..iIsts I lust nliuillil inipi'l Hi* c\M'UKive| iimoliincry, miiinylDKlu OF IMUlnaATION.
many lour In the ,
Mufti
have tin' Ui-j' t" : u.'mli- Inn .d I.itu tluti, i-u-t lulling Hnl >u haii'N iimt, AUnuii Hpiienred nn und niatlu
% ri'iiiirny iirge
lit capital.
jonrowrt jMrtttt-iMnii | I 1 I- lukf linn lifniilrn tlm ilt-fcut | dash t llniUNUidcur ImiiU l''k'v ill ,
ps pni) 1 ciHirii) a lIeu camp.th o Ii as tin |IIIII-H| >II P
"I I In ibe ii llml l liiii I. itml mill I lull liaiu
\ loyally 'u-upiiultpI. -! inKliin n nf kcllk, 'fin- Kncli h
giVe ) 01% ( L&VtIii) ( I > 5S IP ills itiiii ulitrr Ilirln in I lie lute." ia uiulullllic |NiHr| : bring tu a report of lot Col. listing tmli- titty nun, n.mw.liiill I tlii } f>irfralA I.Mtihigsii I.-
iu th'iiulil., mnl.) 1 "i iln-'l in \tu-uum pun, |uae-eht-| iiiItt tit u
i-
aiMretw tleUrtired ii- Lutou Enjlaiid'on them tiu( uinl the I
tli lt'mlilit'un! ; the3mb W.nnl. niiiuitoni- Unllrnnil CliifiiiDiiti '
,V $f -
S Tliii Ii tin' rrn a t> | |I '* m i iI pI cnniuit-ruinliiiigiir Imuuv Wore esu: kcml! inillitnvuikibki m"l'|
] -.i\h-'l,_ i t'i.-i, -ii.th.p (l ,intone, ii In- ml in of Anpfct, by Mr John Krentt of Luudou mciieeilaleady lliP K ,,n bun, ulueli tlttkept uu with \ '
1i (1j'ti I ) Ihv OriHbr Mai liiM. thiIsiistIuclit mWako. With the Imiru| ei1 \atfv |tlalillllc.M'I l iillmvlli null lit I Illln-
.. snr ( rP. ifl s i III i.- |
) I II o'clock
) -lilvintln> i-nlori'ii l.i i'i' In vote ni'li' lii- Itp'ilii ? hunt' |xi\\rr milHaml studIous rrnporaliui. upon the rtsounea of,Htc Southern States uf n List, until ufttr thick
mmintltf 1rkinl *tn lUiliciil; \ | In tinIHmitti I..iI 1'iulM.r' Mr. I'rirtuu i-uii :; pnaalinli only sent nj; shun, until :i o'clock when they U I U iirujMHrd tu i.ikiott l.nki ('lit j lii-hii'- -
Hie i.- k tuinkfarmer
v.w\-\ i nlf
\ inp.nlj putHint '-* -iii. hill \\ nru non can imiiliit.ii mcrk* and the character of tbeir eople. The
HI'' iiii'illiir of liii uh.ir.uK-rbtln | agiun s'ti il l n ulemlv lira mid an Incraawdiuunbcr bIt' waterlog iiltu i> ii tip-i, 11 l Iliu I'mliii liiilr.M.I i< itiIshed.
i iiiic > nn hii ,hliujiU ,it
IV.im ten |511 isitit IbrMtniv
pit-'r| fItly
"
T" ; I'M sugar
iliii Hinliculi'l I l.nlii'
tic "<'ttUa1 S" tlaI-ty. '"" '* inn) lijhl i ij I i, following rstracla will be read wltb InlemiJThU force tlieTbe Ix-iii tMtimateil rflien
at
{ HIV vtliji'it sIt "I Iii, hi InkAMlimu.." It ticw or iicriait-t 554'rCinte t>f profit limn U : "" Marring| 'susi ; lilies -irr ul, u.i In iliiru
not long Minor, whvll t& I IK-MO %; iii. niMiilUK limit "I lit", liI.rtttpi,1, (tlu, pin ilf ni hi|>|>, tx-ah/iil (br tinge pl.iuli-r Southern country wae'wnltlng fur ieu- 70fl. -S P151151 tii"iultelgteii
ih noinifi-'l, fui ill i > '-> |ii In. iv.nl c\leiiiti-ly. Tlienit i lihio HIKM labor. The soil rich rigliVaakipt up in Hiia manner until
i I I. iciii'i -
in- --he nn- i iP Siigr is Jill ninsl ii-ituiu situ tin. wibl rumuuer.ilive man wa lu repletion, and
olh 'r fiUUi't| tif tiij.glr-ll| ) )\ ing | ir- 1 nt ..loitrlne i It a in nl ilpsl.11C'4' |lot : &nuaunl m lirMnllkr, H |K-iprr nn l.nnl lltc.m, liyJ. farm crop Hi it r.in !hit> prrm n I II le there was la h everythlnj that could poaiibly lundtmn, lup the Iniliuns niudo a ilf.inralfl > .l< aiiiionuii, -i liu ip' I MIIIII'II' P I

ty, That, htiWt-M-r, IIMI IMI-II IjlI.I..I! I-) I niltif* Hie hips, I lit| lIPS i il tmir.ii i-.ni Mplifwl ._ I* \\ lnpilf.| .mil mi ii'liuinililw HriH-ln nnI suit nltayl lint twin a wnn-e ol wraith, and i.tmlrilHitc lo the reqntromenta of the fleet po|- charge tn In) Uie camp but weic uimuereannil. VisIts tlwn Ubitul tu HiWn it'| ri I,?, h IwMl'Hilil I -'
They lumite lint
kept mini
uecount of ilS'UHHS IllUifltI8iiI ( "'_ I hiI'lliam t" nl$ llni I inU.il flulw," ImililM them it no ITSMIII hy there ahiHiltl not |Is'upliihfli5 inbetl and moat refined -clrtlizalloa. Il was a up light t-levea the sslMrsliti.usItieii| n-iiril) II .1- -:< -vn il l
IINIII| tutu, )ni'llii-ii IPiPii.tlii I ii iii..ulit | i il. -i of inmll land no to apeak, flowing with milk and honey o'clock, at tIlts lime M-mib. Mt list Fort Wallace .
protlnit-r* crop throughout vurl uiitljiiiik ul h tin" IX'bitM-ratFtlmtcgi'iK' ti) InYiIIg.p hoinnl .IIH! i-nr nl limili ;-:'ii' -. ,-- |'1.- I llnu.,uil nl nl'irwHta Mini KltirkvIS. Hie whole cane gram ing country, nntil every 11 bud broatl riven and streams; It had elorlouavalteyv to oblai .sslslaieeu.i t Thtlrc oblifred

i. ", Ink'inrA Kf-I.Uii.n ; U had hefty monalulna It bad |i> en l HM> Oion the Ir h.tin'ips,I and knee (, > I KIIKM (Jaorsu----A -i 1 -iii >
fin"ntjjtgir" t lii'uitH-h) ; t1ic! ne 'ilivunltl lilirilol) ninl ll'l\iN'iil. l.- of mi rndi.n, v i'li'.tll (not of laud (that will bear a tune stalk U nceumil. ; ev.y.thing pjii.i
u-iirkl iieeiN Inviiiug humanity. Il wu a rountry- through Situ i at|i uf the ludiun, to get out leant ,liniistetreci the "..int.of .
'I lisu nit the Hint very eLt.iJsliu' ruin? "U
M'lilld lUi'l.l IllM'l" Ilire'llnr. leke I II Ito I ) '- I- MIni tnr an ilhintrMiiiHi Slit ( augur can
/
a In HI' i il'i.'ii
lln- p
Umaio-iiil nitu I At light lli-Jitiinl lirinj bask
ain nt day Ibe
|> i'p1iiaLIv| In,' Mined, and hit ,liiiiuiitl lot vomniiuptinn) U iucmutlng which anted tie simple requirements of laIM ; at cuinp, tInt Little Cnluriiili) then liiiuiui-l tin ash -
I bun oi hi-i i'h'iti* In ni'Hl,' t iits, I' ii. iii 1 -leipine. -|> I II H\I--I.i l Ii Kinn _\ -AitHul lit-lure limn llu ; and in that country no man need atarve. wren nnlea an r. and nvcaniotial klioti ill day,
:. $th'.iIIl.t anil it t .sa's ilivi'l"$ 11i'i ili){ more raplill atlpply. the bullilium i-lill .tuud nix ur eight Ii it iildl.> ''
) ,nlnllerile'1 Illtlrnn; -I r'oniM l\u Klusl nil I II I i'', I IMiikin'i I I ul IIi,. Ieiliipirie," ,i A two-home Vh hit cane mill aiitl a funk The toll of the Houihern Smuts was remarka Tbe iHwaltu isre, O'l. Forejth, kit kg
Ii1)I'Lttt(1 th 1 oily fiunt '1N.si.IaUl', tIl( .( I Itmiti'l I lily prolilk- There all broken by a bFiunil obiH tbnHigli the rt"bt sli'es4s Mil, kv tmii'il fur inlli> Tin "lii (till
I went aorta of soib. The
l>i'tiiiH larv. 11n 1 *- eon n tii'ii-, ha\i) Jillpswiil.pii'd I lln 'A liil' lloni nl I.In ul --;* slorv nl tlm laplrilt.'r. roMjnj together not more than
-
I bulk of the nil lie travelled thigh l.feut. Iftlif-r shut HI. several ptweca tat be i plainly HVH, The enmiid Ii striP> n -uli"
grist
1 < null .-: $.MH), will enable. it planter lr Like "If n ol I over woo uf ;
( urPetIlagcr4 l'liilii\ini tI kutI.k'ihi' crop
I linni iis.l-i.iiii ni i.- tl In 1-ilkur thr
I H- t> | ; lo. be dbg liw back
: ilnrl lo AOy bnHtueitds nfaligsr anil the profit'I 'I the-garden* mould aorl, a dark laouldj from a uppo.ua IM wa broken. curious rnn'kirr/
would iwvf lilx-rali' i llif inin l "f wuil. InIhiijtltcrei I*.! I'l tillI I 17I' lll-t Hllll I fHi" ImHIKlHttthni ti i. I ml I tl 1 tinl in Hit"illu Mutt,'" p. liny of of Him aflt'i paving all P4iiisJu.Iiug l depth of two Jcet to fourteen feet* lie hail aseit Ill tk-gKtil the MU to kill hint Dr. Moore

0 of ClriPiii'l f)r l lf 'It tinpbyxirnl ? nf alii" iiniinnnn I' ,' h.i. hii-n in h.p iiuiut, I tin\, I li.Hi. iiulllur nl II,.- 1ti'ii I i the mtil.iy crop l i'ii nmiJiliiiry, vtill eAuiiII le grv. lt-r than |1 block mould lonitwcu feet tlwp and this not was lnilrnth hi bilBiu-iiu4iig Colonel For.1)Iii's Mr. bincroll I IraMllim; In Jjoiilli I l.irmain, II

in.ttci'ia] ,utixttl with tI. iH.-nl.ilt-'l, Hit this itni'H'n iiil I nun in--nil t ii, > fun- .->i.I-r.. inel' nmkitip ii Imrmini,; the t-niiiT pruiii'iln nt any faint rnp( thai coo be |' mer a ptrden. not over a pariah, but fiteodinx itsiiiiiiiittT woiu&tti.dadS, wi-hi killed and t weuu alit rxpulcd at Muukh tu |.vilmuie, tbi rulill'tl.ittoof \
I of ,
or np -< > of otiT hundreds and I thousands of sere,' ly stock tint co-uiuand dee nuturnlliullKii Sickly It l" Ill tin
trow n nNin| .1 eorp n Hiilinj area l.inil inanr ryuc
Hllll Ml\- I Ill'll l-IIM-lll'ir Ul'til" pi.N Iilll IIIIII I iiimiiii I u tin1111111,; I MKV ( under ua tier called I were killed, and ttTho iu-n were living on honw li-au
i-W"iir e oririm'lilf1liiit is t.i \ UI iliiniiiattxl. ntirtht-rti Mnto fh" t'i 'k pun Ill Isiske > Munlinippl, tbe Miaafasippil and Uamrliu ,iituiiinuulx.llw .
| | nil imeinli ny .Iniinient., i.tri-i nni I ; pii'iin nu t nKlril'1 : tin.- uitmlui .1| /-'/,iiijitu'i Jiln+i,reirit) land, land Uu would near nnyttiuK I ". acutltkfwiire il l nuly ltbsi1lUittil i half

Jl n''jnii' .-* rnuiUi'M >.IIIL l iiips l"tvolvc thi p iiiiiul.akltti'iitiiiii'tiiie-illini HliirliI / I l-'r d inln I r :i, K Mpili'tnunl| l by a lino In proportion in uiolit-v, hush any keltle train jtt4in. corn, ttollt' itt fact they -could not weaUon I- l'0UlidlL'S lost Ih4' Into Walbioe. Thetwny AU-EHKhnd Xlc.ru < rkk.irAIUI | -

i-hi'ntitnl n iuorjile*" i r ili-M-i enoin nnihiii, I l" ,.i' hi KiUiiiiu. mu! il opt'Mitnl Milk ianqe10iIlOfliy anything .witlila (the rangd of cullare HIM bittl kixtr-ttrc ntinl.il ninmurnlinn left nutS HIIIII Iwviitr-twn Ht New York
| ri'tuirrknlih I l"r ? .its,, i .in urn 1141 iMii s nl Eli.I I tiNe Tamir or fortifying. 1 1Highti uuld Intvi-l wily
; be
j uot tu at
I' iu Uln>r tiil| met ilian IK H Ml,>te with might grown any eifeiit wlllioal manure. I.hp I.
oiuiu'ts. Suit now uinl thru u'"|tiiti. .1$ reit-ii ,iml i mum m "I IKIni!- n t MM l liiwi nli"rim llii.1 t r.;"> lli-uii S. limit kmliliitr IKivc In'. nuk'ltlLir.un lli, | tbll The only Sully hurt was la keep dews I oa account of| sl'uiL'-r.| Iicluna hate PYtsPr10U OP CUTTOK MiLi *.-1b> hei'
ljtiill i pi CM can
little jiliyuk-al lmrJHliij'ji'ili4|'* wittu' ninl K lil lilAil iiimiuiit i J'iltii t si iUi I'is' sliUtlI Illlfrl liul Il.iiIltiittZ. liy IAIIpiii, lb. ilii ax it _li.i IH. pievKiTl'.t nj uuIi .MM unit. lbs weedv. -What would tfcey wy when he tohl I been wra every slay. ( : *. ) V .jis Stat using ho Un ciiiilmiicllu I
I HH-IU deal that land bad been bfllkr On tearntoj Cn| Inuliilo lhi I4)11. i i "ill. p.4qT.U tin -ut-.li tilt i.i eiiip t'hta titus iiK-\pui-ui- iHtftti enutA* est re uun booritt-ho
wen If* Onii; < grvul I'h 1,11,1 lumil'fri'f ll.t.VftfAIS i. eil be bad bought nf U lUiikhead, cumniaudluiti this wiit unl IIMIunmilUm the lilay i iinl ,.tIi". 'I '4t.usl l- -Hi > ii In Hi" t aw girt in% fvinn, u bo Iie u -purk sit same -at Gsa utillar* per i pout, |>r j.rmt u-to
nli'i I ii.fl -
vork of < rtalilifl*rnt lltif fiwslom ylpj55 jrun __. -ii! 'I.t P 'I t P ill' H'Ml'ji' nf is. 4iniso I liu 11 I Ii tiiiti i prU I.. l I-i-l IlliS nupir pliiili-i mil l"rtulie > arre, which wsaaoui Its oil. ia our money t I with prtnWniiv, Ac., jn ulaCaipenter UHl tliaikcUiMt oC tlio |uk- liU" i'>- --
,% I 5iPl'li I).i *. r *' i.M I ii i* n-ltit Abo acouu to i iaiipinMod
l'ulUtittyuilii and lln i ----I Ii 14.11, mill a tlkuactiiMiv bi:Ub, liyI Inr biiuM-it ih.' rare *l>ituiiitfiH Mbklihi 35 to raources lite HoutliHra Suka bail c-very. a Ill| o WOS ,'Th-t lii prudiHtlun, yn-ruttoii nillUIn H '
; but 11a4 ( I | t-uin ,- $ ,' |It mineral' They had to be tilxxit 4bU < it west of IK-I v n lib
l- itI -I I I l--; I Hunt inni'l h i-t'iiU.rtnmliijiU'tk-ka nu lililMil' utroril IH loin-vlliM H|>twir ti44tt torn, ala,, ml|, I lu n> run tint (uttr dnv a wnk fur Uiu )"' -'H'' '
> <
ifi ili cwttutt tobaroo coinMUiy| | s-c t Fis'.utIs'n.aisI-
'
try a'lratK.l'Witd> gelIItW itKii. I tiky.. tin-I li-titi id 'riu L. i ii" ii--in 1qI.i ill I'IIIIK iut'i ,vnur.tl un toon tw iu caau4-| everything manuoulil maul inilti rwwimli nl i "
| Thu.slay bir tho <
liln vtls..i I'lil..s tUi' uciiit t r
il-! S nKIH'' ;, iu the makM ubunJunee.; Iu bad I aiM-e. A 'inn; a lea cluck tiiinCariHiaMf
Slut and aocn mouotalua -
ShIll uu.l lui.itiMU 1 ,, are a Htm n, as.iiiiis'i Ibe iiitti rar-
Hero anil IMItiru) UIOH | in inn I 51 isi (* I'liniitii" I '- M.ixiinilnuii, !t'itin of Iron era lump whlen looked sullJrkilai and n>|itirlei| we ouu .
; :ui > I itwr--tftbONHiih vail iMdijenlid ot Hie a lkw great an Hiiu-Uiknl )- t<-r>, ciin t like IKM t
Il tin 1.5111) rr lln- "5pspsii l-i. DI I >,, i.i unii.tefril IM tin l.tJ > if Uiey tad been run ui> crysiak Lust hM nay. Utiu liMtlley Fort *dgitkk,
Agmie
to B-sMitn1 llilitlarli-l>- nf itul-lra, \ tri.ii4] fuu, Hint HU Mtr (-tii lie ni.i.le l proAulile only nesInre"ci'k' a, k> Hie liek tiies spas, aPe KcninlD); nit inix>rliiii'uf l I
wits lowering Piuuntalos of coo) enelse (Ill hie way mtuppuieii i nvpakliunn, soil
en 11 l-i
in.ittiT wirprior to un
4t tuar.l, I it's4 U l *Ih r ) I tniMinn .1 At*,.4 .t/liKuutj 14 >.|'tciuU.I olU b.i,, uu uiI Htl tllllMT-lmul, lln> Wll'JtVl. llltlnMl| II5I'IOfl0 isI4 dry wauv, oo&l la tbo vateat abundance sid of I MU'Ui ahatup lysoith twovumInbuitry. has tsijtnis,

01. eIIpst4.: II *iit th.6.6. $q. :j-t Ii,.| itisilti .l-u.psg4 ill P 1 hi lumiu ntikl'. In tI.tiul.tu! % w< Or. J k. I II 1 in the tan smwlim rrjinu* niualai *, Isiii ush I a Kontl quality tou. TMnaxiuivaiof that Soola- IMUiWa cooHdeaily af caralry eiiotUiat and Oiwai I Wteri.Ian. and ilOce fli enrystt v.i.p baa hvc-u i.usni.i'b I I

tin ntir, n '. A In ,til 1 nuU juitl I ll.mk'i Kt'Ht ibi Ui'itiiu .V.unuu i Nil i IUotl.iieql or ln".l rvut tuion tue Mil eil vtwtt 1-rn country ta mlaerali wore greater thaa ia ; wonM | Cvwt us tLt ground Suit thi iii|, uiliuw
il.1 'ili\| lilt nuIK Uiluii, t fiiit, r tl ,*; u lUeUjinuniK.uf HIMIW.inr) ;:u *uukin;, j MIUM ulutli u insisiviutislylist iVonhi Uwy believe Isles '-Tttere bail ( arty, aa tuoy were on Ida i sot tittitu It-es I'Tv-otiU I > '
'M JHI' H 1 iu4r .t-.t i iPlLii51l4t''i .1 5- ) i.-1 ''II.s.al.I. j best "f all Ilu >irr '* nl agi--tiwtsl selttla.F.pir. never I '
S I ) i iitcvul ) LATE P M.-Oen x 1 bu -rnP.---Thet, wcnwto be sonit111.1"' '
;liu tsik l'imU-1 ul MiUrHiina, fun i been more Uiaa tv, tuilUoos tX laborers the jUst at.
(to J>V 4tx-Mittitt.il lor litrmftir, al ih'grvut .IT i.h nT ; KirtuiM.ut ABtntrp.( Ar.llkiml < Soutlwrn btaMTVUe bad Baarebed the record I rived torn Fort Keyaotda, I report. Unit. Wbtngt4 t Ie the rorrtHw"ILatr '

Tribunal rt l 1itt i ihs .bssaI l irilMurtyrt ills5 55l js .40i W-4 iM1't I iii-S. lv *hiP IKirn tkn M!) ,tiiii. *iu uk.riiu4 tu uuratlll i KMB tbe jlnsbslpi< river tu vVaabuwtoav lie I Beecber deed. Ir. Muore otvi y waauOtiJ ant wTIwI 4ecWeo.i -

H ,,i.sIiii'i sIL ,stt.*., i1 Jt I tV fiil'U. t54tl.flCftiIiJiUi..t1Lal tun UillnnJ Kt i|>- '1 bad spent bonra and boon ia eLi midtllt of the I d nand ('vi. Konryta peaire a bs4|. They -! 4I

U lU1 MS 'I uf tlui'lmuli, M> ,ir.- p ..lu.litt-J 'III .. pl ;, .)uM4' -- .- > i iMllil li (451 e jai1e Itw iauikr, siikmp tirir iat'ffl'IiMuUl tSitt ar uIi1 (x-Mlo byttlym.vw | ubjbl eL-e vbuiic Ibr beta, sad then iou had I-I. V>-lug th.'r *ilh .iUl, uaaIl arouad TUIk T.- .' .. : iit-i'-l- ItPeis.iflli -- -

the s iullio* mil stnj'iilitits tint j-rirv ul'tihtrfy HIT 4i11iilifli< ui.iu > l I >,\ n.t<-, \ ruuM$ tupIUIM p ll5Pi4Ali. la mil |, 4I It lulMir, kBit M lilloj nibI Nurlon J Cu. ol ltui-lunatl, OliU j i bee Iae- luillUMw of paid laborers in Ite ihir- I thus relirf, eariag Cob.horiu- t'psk, .o4!pl'libig pwieallrft CS.' **i's.e lbsit thr fi.la.U4alcfpspnp.ni -
( Wait fsmtaa-ta a thirtaea times Itaakliead. 'srjlisok'r will ..si.tIh'-'
S and fya"l'f tf"* Mr tti r. jU \>, thai KM- ri. it dm- iu.inl.-r.il niii.i I tli.-M IU! kiikHiul "! K>nkl tliuix>. iioih 1 U hlrra.J thml Kir a Uwripiive 'ataUt.. 'i .4 )nIs.& 'Tbejr ctMnilry-would Uiiaa: thai two the mil Ue reach IitI In ntglil. Uuunic if\i : an4 tIle Twn,'-lul tv m

; > tutu, I! lltHMll.il life M .i shh-ii> HI -- II'll' *'t\ J luwunl taJiuxij lu liigibkbina |Ji4.itp Uii< j jr _4. -._ __ IMMM ut btbnren world dl) very little. Wbatwaa ip ,) .: 2; ,' dspsi l tv liuut nuk ljx Ike awwu)* ll><- '.!- -- -

:'i"Lc carjn-l-liiit' 'r an.I ,.vjtt)5: I Innmhti ihf p'54 I ["V-i H"Ull ''MI. IKilfjfl. I ,Siiilw > pmrtH-ill rl liii,. I. \ ittMto) Iilll II' $ ., s, t..,. SI sr.... Ibe rnatilt r Tbeee thirteen BuUaa bad expurttsU. HfciiKiitTt,, liH.rat.i FLunouc1 Mid rtolUM UCfKWV.1* -

M-tilfinti'i Imm- { Ls wusil4) g4aiisyl-l-y i t-r lbs Nvnbcra Males ilL their teeming atUlknutuiore I Tluvr luyroA Wt r .Uuiltc l t" tin IIIivni
I it i vy. or IfMtilny wmiltl ttttiin (ttuiti'itt l Hnut (tie I&aIta4 Oij c4l44
imlil t'nr Wnuhl psut AHiiiUiiiU> t wiiM. I4-wt.-.1 tnr st'H.-uitiif| u ruccivetl CIHI- ttaa'I Itoabv more tbaa .J'niiik -
k; in' tutu* Sirtliern lmna'ni. wtili l tlnMl'iiiKi'l 'I very MelKi-1 kill lu irrni-ral-hip. ami tin gTratC4 moro nut pll4eishorftsiN.ls.
rliiii'T; Ike ln t.>n iii'llK Kr xan-i>.'l'i'( > f VI Wilttlmbxirul slu-Klit nf tIn lU-igit ufI tbais Anlrl< amf< that Gorwauy-1 inure Huiu Brrwl Cabbla tliarke iV

; | ) v ait.1 utuLv I It.s'ui I'KS f r tin I U w.rtt.d'rli-ltliiH Hf 51u-t K' .wfttnr* "f W l* !I i 'Mt. II. Nit. VI ; Hi" N IHIUK i hemHertinr itilt titls.Lunet:an I tUiMi pkt 1 bumitm.>n| sep iu lix uf-Uiv-may knu, Itmtrvtf nrurplaclm -, t'ratHW, and leafing iota tiw (saaehutoro of U.Jil4it Uj inentt Is. Iciiiliy u, tiutsi ., t''Uiit iig.pds.o.Lr l'' 'I.P--- I-
i this ouuatry, isvora Uum Eiif kad. Tbaee duty aa jUliug wUtam$ AtljuUut aai if one 'e uurrfgular rijilunn't i
tuimla* woll n* tt5t.JsI lj "< '"rail $.. "ilu' ?.b* ImU'srlt.* at I'm' |Mu tulint it | -ii: >l.Uiunrili4 I'.ui I. Oe-ut-Hu* 're lo tixtluvi I* la ami |u Pt-titUs uulUVMMuf tabufenluu' ) exnurtuj Btun dullara'two Acting jL 4Naiit liiapiasny (hMHrIrid this Dl.- hi UM. ImKaH cuuntn ud Clx.- ui.s.fAs.iaI' 1 1suktr

th u4rssti4 ..14 a> tU4iti| itt -.. U'iiIW p hIliiLS. '454I4I$ 4VW I iiskirSIpsltoN -' llllnvt.l | HIr li.tin .* mtl tMtlivf uilh den atau.kro. ill I I..IMIi Iktlk-v; 4 -, Jr of writiiu Ills tu die >iiviaa1'iffnkir wtM-th thins any rounlry U. Ibe lare of lit* glnlx, tub |penul.sjhui ft Vail hb I ut' the b kHti'd, itt. ITiii-Mli > I -' -

t V ((35W). 5444.1 vs.iili.iti iwL& | (* It ihi ;< ttin i fali riua'< \ l in-.ir._ ui vTn-lnl.il p I'in i IV. : TUn lt bt i Volnnirrr In lien lilttvLcllinu"Ty trlpcrittico, urivak ..s u*a ant tbef air tit Uclttile luaaaJacturae of any leave K 4 aliaum SO *R jrrnuted him, urrdara irIsI Os- uQccn irs ivj Mtua s1iiios'niMPfJ a'-Uii1 p

tiisiIv. IIIIM '-iHiulil nwilu I'i-h' ifttMtbtit-r t > IK* 1141151. ek... Ii.'eiisnsup. ISitlI. II -N II lite I It highly 111' IJrtnsa ,tisHii cunduci turIn; lit hul1ka eldelit txMjHry exiBtpt ,Jfswla d. U fact uW t4 ,- Ika.kioarte- #- le.iiotih. 5- Imluuw, hunmu to !his rpri.n
tf'uW ih KM** It hi.MI lii *n btemitliai-. IMtI| Ir.lls-'i' 5 --.lS l'uS.It-I,, mptm I Hi Fill .4 linitil linW au.l INirt liuti.. ITw HIkann might- pus twu pr Sheet u( fbai* --auaBlrlca ha'gttht The dutl, sirVuliiiilitopi I Iuuejtflhisv.-lts.ir.isisilus$. i -
to t4i" < \II 41r45suI45I4 t4 an4 Umtk UM *wtb wpatt hoot Ua-m. s4 UrJi..i, ,
I go null* Mil (Iwl.l,5)sehI.n- -triiiI'll, 'i->l4ii.ij'w'ii'lrrlul l.U) PiP4 I. : .- 'IMiS t.aiug Iistkt aisi'usluiit itlekti 11.4k. ttkisisIi.i WkM did this prow? Tbai with\ this small dartaf U.o. psai-es hae bWa ktsul'5 St tht **f tun F.n Watkc-B, lttfcia V '" i -

*LisW 5UI ust" I lti Is. lii. stu.I Ih-ii wiitt-i 'il iui ,ritlihta> u i m -.. l lU -New In iiisI Ike lit hattlu our rva'kisI 1uU Ihhi'-enish Gea, (Staid number at* btbowra hbur *aa waatt4 sad was dvll as ash a* in the military Hm r's-p-b.Jlh. psptis s's
<
ri 1sglw-4-tt4)-k uis 1sI: Ii'- p'8rliiit -.-UUlllini""ti'llHlKHlU l'tntV ni-U puM. Tb re warns woadurAil fewkl UbuuMoiijr tkji hatel m-barged w Uh imt-Hhj, -
I'll" l > < <* Mpl .t.UU ,estn.-r3-whil-r-. tkt ttiu-kn4 ul the ll it, ill nat w itu
t'bll .LlI. litIvnt11411k5p.hit lisps, P PI. lie i lull appwmtliw/ HIT
tufaii
wiM .InTka
siu.l '11 tin- l'i ill ltd ( tit" t lililU $ rvxllnj inoxmtnuK irxarilk-M t-4 kid T mal ft loy OWB r- Tu*. V> tiLHk Okt. < r I'" I '"
ii1. ha. hiil.Ll': IH | t"in I v> InfU *'" i' n *i JUl. | Huulb Mtutluaa land lull i. nu ls.twattile elvil and nil Burr
was a ( ulculs his.wtde1 .
'pspI.iusu.iiiilttljM o au
Iii
tt.wcli'l i.iis4 i-ps a-ifcty. At uue tliur, H km a kit-injumkr wnjck Flirt C"t *jet. "t Weiipcs.I&is > ) -
.11 I I.if1 it i 1 siiLI* Mi The thie Butt- -,
Uoi-U linn tl'. I.ill p. | urDbaMe lutursof tueBnutnf <
WltrT all IIU-H ; PS. isiIi Ibt.iulirrsta' of Flmidj, uml h t- '-a. U4tlng I he rvbcls hail jiM two t hesred What a IL First Ijeutruaat j .M. : The tun auv gcMYolb f l'ri -

t-o tM btttcr |irc]>uivJ lu iuiti.1 ilu.Jiaa iuis' i iiaKf i 'rer! Waal bMadnda a pannrama an4 tboatanda 1 Uow it atreldv ciesth lafuiry.la hereby J.aabnaacoa Samto.A, nina good. sail bus wwaplrtrrl UK auo ''it ,
aad
tteV..1t4'lJf4 1* *ik'il. Let MM ukt deal a mmat-ul. : Ho iiunMtlailel* nil- Aaauuol c corn iMd in Uu valleys nl H>iu sst.l M -
31 cLjiiIh ihtt.ItltfitIJ M3I Wt1r1sfl% Us.wn. iIarn4 Lots Ujaeufaenairf it be eevered witb a toaav lag AiQuuat tiearral aail Aetli a. tI.LIIsuUtP.r ta... -
t.ft d.) < '41)I puinteil ID* CUB at Urn titm$5.4 fiiiaj ki* tkvtaatUav inapsen, A c.snasii.istlsaa at
Llen.isml
M If UA to tofiMn 4vtariu4) ..k.o k4I front H. \u.z'-uiiwT.iay mr u510t. ki* .154 aad Now firvl' Tire kk>4>trttkk In des ing p.pualsuloa. Whoa> be tbawbl of UM gltbat *- -" -.e 4 tts Distje the trip in the t5eiuU V.V. ttt '> '
i-b. t '- 'r.- -- p rini stows Li kM hut Ibai' a.J thee
I U .ltl fully nttorc I I. an I auw mamctl lb. ass- crubn of the Imr, ihi imarkn Mrtni and fell, tbouU (:utuavUIkV Usrg.stsvtr poised lUrr. tj> \ pw.j: a<-
ia4 M own way j tea** Lira tU.. U i* viUs t tOt 44t Ip' tska ty-'titntii11 fl. ?' lUtl Ltai lrutl 04)4 oi.t iumbl..l a pair uf rvl, aar.hi.oUsrs lastt asl camatry waa ig be peoplejitr/ a-Iateti7.t4n5ma.i,41 titted Adtirn 6vgt KailM* rrfiKup -

4 ,*Iy kU i>miU>gt>. but )U July, l e > tth i. t U ',,.Tt) 'II t -I'vw i i quiet > iit ss-. ir, pulton, bu taj been plckinx off our men.Ilitrrakt' longt populMiuesbj bui pu.bLm kit.. ofSi --, -. la lhl baw: !teiflt Ur j.- 'w >
maecabeteti
S be
:iu i--- II f *rlru"r ttrinirrr" i. -.-- .-- --- aaki Iht Osati4 l ajui rioifitg kla hnt sail Itouattit I Uwu late beemtUVd rick ,iI Li its iw yasi an Cad.ir5.s.l.ptiso& ski tL. rfaaiiim>ia Wtw. -
pcl'.a $Bj CaL )JiU frnm-hl*: f' >r icli < toll waa lo be euluvaUd, be 1.13thai laoguac -
$ : -- er tl54I p' .- -' iS.'t.Si ('uiflG-; -W. ittftrl MtrBtia Inlh b.a ttitrai ** out 4 f aijbt Ii s s' asters, weak sal las ifaNleaat. lie iU vkneltiwt (nut OOiiaaa K iw T auiaawiitiavursb5 I lit k.- -
saw
M t ivl aurU nit-u h* L, It-Jin i > iiLt I DietS? t alec* Jal} t e last IoityrtpeacIt I .1 S 1 e .
... p 'ib. u- .'.i- '-.htui.eusot .4 tsil1ca1 C l>j ufin *" $there country rapabJe of taLag vutua. in arsa> Jt aoe fcaikbtd aU il Uc-i. .- I >'..
t.I Li- own iiit r M :,i-I tl.tt i iIk aouuat rgous pslflkjs t ,
the booaa b.I.I1Oa
P 1.IO1rtv 1 1. -. '-i. i >, u* Au/.U'' 1) isnl t lk* thlitL. s..eieSsb &!pal r ttJtJ tin ih. 42 Ik* enure rar ,1w I-
dtrlm., >f ttit. luobiry. Vn iljJtufVik. Cakw UUIK Bwrl'e.U %l aJtljAla, lk r* *asthaicssauyWL&vst Ha* there uesaa* Lose Uaa aUf il frua MM it.u .
fva.
tL : -c, : '< *
LeS.cl 2$ o.i I'.1 IkO.l'5--iit"'tvi tlrkrt j- who cuu-I-t (r>au:,e tacueat Tbe baulaallaalOiing 1M10U5 itj isieb tp iai L4 &t* ?rjia Itm' --
S ,ies SgiiM t.l51r, f. .t *iu it.S. ..- S 24. ,- tiri Mi-n.' r la: s.vi*l," 4 liiaV&I r.t ..a Uioati.&bii..I uis1zfiitst4itiTjsis ia 04 *5 I.a'k4 Iktso h taiiti. ,ni 'Sat- iw7. trt-i\- .'#<< 35 -

*

._ 4
$*- ,
.
5-- UL.4

-

_
-,.. I - .--- -_ 'r. -- t-- I_ .. .
t _
..O '- 1IUlUh. _-_ '- :

.


.
w-c- .-- r ,
---- ----'--- '-- -
\ '. ...'.. -
rp" Siii:I.in Ill i I! rrt. funk. ,iel/ ll. ,il I.r n,< ..I.I" % t.S. .* "',"' l iiMic r \rl'nl""U1H

r..III' lira ,'..' t iir |.. .1.1.> ""'4'1| ,m iln w.ItmtTil I 1 nt I' inn' i,f i*.* *,trl Ptt'iSth. ItiiNl tMaPIa k 1 Is IV lilyS 1n. .1 |HI Hll. ,iai,.. ft* >". :... ) CIURLfiSTON AND FLORIDA

.KI".. J '\l' .. 1 ",\ A t -*lll1., t ..1 :iplill.tl ..40 u in,4 ivrtl. u. Hmluiv, >wl ik.' st'het; -a' l i I. i I ... i.,to ) STTWEUIt\ \ \ \ \ P\I'I-H\ -: \ \\HEllllr: sI E.:

hUt. I' W, ." >tll'. "mill', i. i |sw., "I ., |I.imml' !(' U" r. ..nil r| ,w.n-i.ilium t'f it|ki.riii.ibon|l.a, HlfMlrltmtlnf, l... '.l IT. ,t InHiW i mt. f t.rI il.ri i I ""II.. is.4l'i II l .

u..1J ,I. ( ,, "p9''" 'I-I ..m" l"f .irh-r )twVf.,1t'iH -.1 h' ass5' S 1",1.,1 ,, ,, tI I II 1 \ 'i I." i 1 1.1 IM.I .

II <'""It ____. -__-a-s Hn.I.IT ,i,.l| ..M H: J
II-MIH" .'xititl dar of \.*rmtt r brit. 41 IH,. t hmw I II I 'l 'tMlHtln n uvly .M., ,t* I II,. "..,t, i.ifrni-l, In r, H. .1.| r. .
''
I- ."n Injrm IolA lf>MI, S ... p554 lbs ItIli.Iit' .! .. ..1..is, : I. n s.'If .4 .10.! ..1'. .,.. l I* \ -Ik' ,""' ol "Ik. > .l ll, nl
""II.W W. ,. t.h.1.. i l I.o kitniln.latt.1, .,bt. ,. ...... ,tttkr,4lii "4litiful t lirti ,. .fJ,$ i ,.i .,,.s,4 s.tli.n sail, .lt'irtr'' :.\'c"1',
: I,1 low, '.qcr. ., \Vi ttil'i"' "'. i : i i iinill t. ,li, ,. p., ,.I ; if r Jlaru.a' < '. .I'.o I, Ik ktlhtikta ,iuH I"'Ill '. .i i Illi' i .t. y. Imittl' ,1,1 .,1 I I.HHI. .Hi I; : VS .
Hilly l Mr i.. i lrul, ill' .lnl" l II(..,In.I. t. UKI *|\.|, nl'I. ltth'.a' al'tik'-.tanill l I. ', ti ih'-ptt wf" HM 'ili ,ii t t" i.'n .r... .i'>,il, i MALLOW() & PRIERSON
"Ill ( t ami in Ix taM 'nlOfr$ I.ii': ;;. nitnti* IVn .l! '.", ill" rf t tk .. I n !I" '1 tJ I Ik
II>
Hit' .
". { /. i. KtfrJoV'JII t I"1', uhly',I i lst14 l .. in' III'IIII. ..iiI, II VI VI.KK. sill I H I II. \ >. ,\,'t IBV.t \ 1r.. 'l .
(I..".I.II"\I.I | ,| .l "w .U"e.1I..Hf. 'inn* I HA 'lisli I IqS cnniI. ., .'. :,".

I l ;;. t1I'' lit. S l '|1'II PU ji l 1"'f'' Th..I.I! .. I iltnli' 0'.. .1 I l I.. 1.11 \ % |.. e M'l s \It I. til .\1\1'" I IIn \1 "t'1I''V.. .. 1
lllnit""III
TO Inil., It ', i l :.'"trit.
 • ", nli iniHinUMUJl / .' /,'./.-, t ." f.< i H '<;, <>...1 |.. \.,, P Booksellers and Stationers Ji .-..- c :;;:

  '; |* M lUSIIti | llx.UI Klillill I .tthlmUl I ill. nil MlhllltVlrXl % !>.. ..t Ins:. t' P. .t.: ,t ".

  I I. t M: 11. '"OTtoTrl'. I'I (.rtl.ihl .'at'Ftli4ft.51 l iThfN. 'I'li" n,''Ii..Hi tupM\ I I > \ ..i s..t.I an' ririlllliHI, a.lllll l Ilif I 11i..tillJl III il I. millir ..I i. 1! l I.> SRr. ,., !-
  'in nnKHanri| P k-n Wllham, A .c.bla.as., ..r N"'; -1 ', 'I..I.I, 1'.10'1.; ,
  M T,,"inir ..i ..ifcfi". t. m.l 'lifk i I
  ., SIt Ir
  I'II' t<';n, m HR |I" tIlt. 'in in ,p :IH| I. 11, S till II irl fill. Iv.Virt.ll.' ('h M.itlta 1, rm 1 II .liiMrt II Irta* t'.ft. rti If ni .i.i "1411.1111. r. ht ,.111 And I AtynK tnr J-i'iiool:; : () ) .MinnUn '! dlHI i H'ilIII"i I'
  .r 1,0. ( ( (!< } )
  \.t t tI nl t ,. ,
  'll'l I It IJt. .1.II..t.llh.n I Ihn (t. UiCiti-i.| I I'I I-lH'til tiM-ilnr,1 m itlt sSiiIit4t. iMkrr. *_ > litiiM Ml 15I* SisIt'lil.islt: i. : \ -141 tt't sa Ikr last .fI ,
  .rM I 55! Inrk. ,4 tt4killli: : I III I ; a illilI'll' tltI'tfl .
  I He ." I :.-I '! !;"ill ,. I' jhl Ja k .m a.I! \.WI-nn I will, im Ik.mi liiit".fnN i.
  I 11, i, ,..1' lr'ltf11., If "' I'r'111 1 ,. S r lirtt. iti, tV mnrt h".ln rallnltatilthiu' ,t I i.i.It .. It. it n-Hn : i *" ihVtutii, $ i:i.'"i li' ..*ii DICTATOR)
  i ,' I n..it -Win:.\ 'I .. I.. ,IiI ''| HI '1,' -iiwi" M t I 1'oi.r "illiiint ., ',.. : tu.r ,.... rll.l hvI Imr. pall IH| flktnpc' | i>m|..rr< (:is.'lilt;' ,.i, ,II lll.lt, I i ,::i: ..P 'It slI.l.lii.t : I Sift 'lit It < !> Ill Ml \I "III.. I 'I M III I l ..

  ni' tin ml-Tli.nt*> 'I UI 1': !, tili| A miitiiiMi' of ,is I'llur', CIII!)!/. ui i. Pt ti .\ rrtrftn' IN' nr cask.1 t.f jfiina Is i.r.-.l"n- I .h 4sss.l. ..,, \ i Ii ,tMI .
  In.In .
  !
  V Kl ,'144 mil f>t flits I lit \' ., ..m.I s in ttnli. I11x1)1 5 ti -. "I") |'"'nl I" tn. of Htval, vnHf I.., h' nj,"'k tint II I":0.. .X-liw, .,
  .1 I.11,"Ml i I'liTHir-- .V. III ill '".' $"i.'l, t- lit' iMnmrlf tM paid J,. ...m. imP '" '. 'MM SAVANNAH GA.
  ill.n
  illSllul'lv ; 'UK
  I I. i h.I, I .,ni i.ill lVJI-t.II.-I'! i > |lllI." .. 'St.I I Ti-.nl., m 4 n Ml Milk 1"1':0..1'| | Mllllr$ Mr. M'I'lllMMlSI I I ,
  Ihvlf nl"Ol.. no .i'1'-! 1 A "Hi 1 In iiui'li' I. 5 ,"'I II Mil, ; "'bjpll\i
  'I.'III.'r .I,", 1 Ii 1 tutili "', ,, ... i .
  ii 1",11".1 l ( ,lit Ii''- '; + / l< I '.1 1 IV I st .1 XTtf., .f. wrt -
  i WI tlttHr ,"''ln'*!l'. i'ii 'I t .n. i I It ,s I.'tti, i'! Hr | "tin s i i I- nli.NOIItt. ,. I'lit I III. M"li ,i'' ..1.1 I J' .1.I ,I I, I : .1 | j",1.
  i. Iti I 1".1 I,. ,i.l' ('Irciift.-.I.1'i' II'IHUb I' H, I -t I .1.> .d S "tn\ ,5l li' ,
  i"il flie-diTh'. I ', ,. ...t.t t "HIM .. \\: i n t bbs ,i, i '
  )\ I", s"I' 511' ,S .0111'' I. II'I 5 55 ,"I 'P:.i. r, 1' :,! :. .. '. t t': it| ::
  .1":0.0. .filii1' inri .|M| I l. I ''I.I .i i i I' 'i' l .' .iM nllHlflll 5 5S a'i it .rtll\\t'l' .. 1\ ",.I :'I hi I' "'. ((1' -I'' I"4l."I I Ii I .- I Is'.I' I' tt .l"li .t I I' "

  .l'iIthIt "'s." I '. S NO'I..Lt1l. U. {: .'P" : O"I .,". tI, 1. .111,01, IM 5 I ..
  I .4iu, **,l..l.< \tlirliiii.. ill" liil ircltt t mni I ii.ta Klliir. .. i i 'f"
  I 1'n In I:. i" l'ln'"lt-" -. !' ,tl "Ii \: ii''" 1 5 M 5 it t.Is it m it Hn i IH 1 1 ht ni>'l' r-Is.' .1 liritlM" irfu 'lIh'' '"' P in I
  I iintii' 5.1 i Isis' PIP ut \ *iirti ". 551 im tvittt ulM
  .1 f a.is.IIst} 45 *
  -., ?" I .hi.tis, nl I Cm in'I H'lii u,.' i S 5' 'I S I I. '' '' .1 ,I i itt 111 i IlKi.n.l, I I. Mil, h.II I sn, .t IK -1111.\' v n ili 'I'HKiM: Is iilanl I in I tall ,iliu inS.' rfj irr h, kt ii.tI h" Im 'i'. ., '.itiVitrt U' t
  I'in i .1.1.1.1' IHI; .1 'I5' I 11 .'t', I"" s, i h,P I. ,s' \ Jr. : Iq ti n t ISIS II ttjmltfvit| i Itmiu, nffn
  | .,.l-. ,MI. in'id" -V \\ r'' r ltnt ..r iI.,, Iit..tllPilItIt, ,5r ihlxtnt ht lliKlim.nl. r> I" idleSt. t. Ih 10" lot .,nyi .f ittl, ,itM'tt" 5 Ihn.tl 5' I I. .
  i ,t' | I i' i I ", tsk'siatpts .
  1155.1 .Will'"l" HI' "' i h Hi."liulimil n.
  0 "....,. In Hitltrl'.l,. n, .tli, 01't ''I l I .1..i \ ti I'- I 5.1, .
  II 'h "III.II., I I I' ,to" Hint "l |I' I'l .. > "'. I l'nnllli'.l 1 'Iliilll ,.... (.ml air h..n... niiilmt' S.' .11.| .- ,"01 |.NNI.I |., Ih M 1 I. I II I I. \. ..\\. \..(...n" Id'tti'i', "lid. Nnio l PQPII), Rulnl, and Phin. .. .' ., Ii h. ", ..tod.. .,

  ii "ii ,i i .ui ill' _t I I! 1.101> I : 'kl''lp .',,',,,litti i .K .> i t "itulli. \ Ii.. ".."' I lit- '101"|"5 'lliltil, ila' .4 IrlsP.54'tF. 1(4*. S 5 'I, "lt\ .s i .bt'-ilt'.

  I ., ", il I t ,n ut I .tlsi'iii III t I tifliulx uiU !' II'' ,i'l'I", i pt IP ih J j :1"I tin. ml \. *. IIXnKINH, ,I'Ulitim, ,1 HI.tuiirmt.Nil \1| I-: ::0.1111\I I.; III l \l IlilM IIn M PAP n flACS.Il S '10- 5l.) 'S'I. ItsIpIblali

  .---. ." nn'n, lil'lni. 'iiiuliiti. I mil,!.I "..11.' nlliril j / f /* .' 1.4 ..5 .f fA. .<. .1./l.y I.* ". ..."

  I I.;,il I" luiieliltr I iltu.I-IHC unIln I'"T.'T"; >OTI< K. F.i.f i I'. \ .l i lips, "i .> > '. in.i i I. i I "s .

  I 1I.I'Ct\PIIIC: :< : ( NK\V:>. ''i 1.1"II" "I'lhll Un liinhi'- IiI ."' ., '..I A tIAN' n rrEAM HIr I
  1..I. L 1..1.II \\ l fit' i 1 1:N MI". CM llmt ..r thi In .'limit itt HII i. ;; ; : II..",*., LIRE
  I',' ',,'.nI..n.111.1 ilii i r 'ill ilinM l t\ HI ,it!Mm' li Mill:,.r. sit I ..,:-.,,.Is .. sat, ;Itrrnltliil: : bi ,IIII.h", ?, MALLON & FKIEKSON .

  't A n s t .I"h. ..s his tt.iiintItttni, iuI'H ,ii,, A.lliilln.tilltris l IK., Mr, ,. \t h lfti) t s..n l.t nil |I" .,li. 'pi .ill.-," ll, llll. "lltllltl' I''.. t. .. I,,'.1 II. Ul.tHli ,
  I "H"'IIIf.'fI" Im. IIIK lulm i 'itln-t", I' l : .
  I .
  ( i ; .
  I I-.1'1/1'I .1|. "! \
  s ,,,
  : : : 'ilIls" S i. i ii nili m.111.1.I I I.S
  .
  | ,
  I 1.hlr
  ottli ,itlilt aiiili., iillitlul, oil ur tot n Iliu flnt tint. *il .1 I t ,I'.ss,- I "ll it "St" in.,10 I II. iliilii tuili'l.
  III.I"" k \\1," n t..* \. I li'inli" 54tI5' 1 ,il I 'Hi I K i Iii "I. .i.nli .l lniil.tr. l-' |",., ,.T5s rid" ,ln.Hunl' t. .nntlnir: In tntvt ,. Mlmlii. I il i "ljtlslii's.i, it I ". ,q'I"'| ltH'| ,| "1.1' .inn
  I II i I" sLtit 1 i Qjiiiiir'*.i 'iti.l I li. In' 'in ill l ,liii| [Tor' .5. iii: Al.. i., ,Spilt" ti. in II. Hi-Hi, .i .,,,is," ,r -.," .M.I.I' '" iE# OHLWNS !m) FLORIDA PORTS
  CIN Mll.l ->IHI ." ... 'Ilii..1' .. '. t "li .,. ,
  ''"n' Iii>"''I' ili't I "I'kli Iln v.lnrli"| ,HI.,.1).1I t >- Jii'lp.' f ,ItfttK U iVttllnnimil.RUTLED7E | rl I S't. III I-
  S .:nib I ):9..-* I .1 I IHutu I' i \1 I I'' ,ll I \l" t t'.s UPHOLSTERY AND PAPER HANGINGS ,
  'I" '| I I'in/, i "i I i.t,in i l" I' _if III 'pirn', ,nu still I I
  .. I' tv.tit i .<1in'it' d' it'' M- 'f
  i 1.10"' In IJi.lilnii-; .|I..i"di..I.I ) Ml I 'IIIrl.\\II"1 I', I II I I'; I'ltcuJ) i s' 'II"I".t I, "l"r I'mini." mil In. INSTITUTE.I

  n I I"" i I Iliu, Im in linlil'lii' h. lit .II' >v"4'ltt. ill', ) | I I p'tliiii'nl pint'ft! ..- I I J. BAUER & GO. IS'I.. 1 (;JO( I Ih"'Il. ; 1 III"I I > .*:'L'p'i: t t. *"'.I\'l\lIn I ; I I ( ; 'II _?11 : .

  .1 I hut' ,il.nl'. tjtlnt\ : II Iii' ninnhiti I lust! ..t iHuiiri, 1 I'i I.. "' '"I't> *' tti! i. I r ir .

  ,.' iiin 'tilt ol' ..I.pI"ItIIII': il'I ,ilinlli tut'i', ,"a'.. ,,1.1., ..r' ;iI, /. ii- ni, 11111'.iiillilut P pill, '-. ..a.t ,,| ibla li ..oi ltllll | .ls ,.II 'IIII 5,5' .5. .11.. ,,'.: '1. .
  : ;
  i ,, I'n-i.l\.'nl' Itv n|>|,iotiilinilil, ; I'll' 'I'l.'HiiiU' ': H. 1111in) ,i. I i- ,11' n l l.'ll I II, l.l.s.:l I';it;; |-|.a\ .p nplU.I : 55 hs 1\7':;\ ml, mi,, fin .1 I'f.. I&I'I tllll. H ND4'

  .hi. ..It 1'.1, l lMI I.. 1..1,1. ,1,1111 itt, *.hint' I1I niitki. ; i.. \\ M. V A II I.. .V i 'II. -
  I I",i. s, 'I i i n MI \U ni tin-prvM' Ih'd' I 1 .II';I ."ll ,"'11".0' -''IIII.I. IIInnt.ii sl ,uill.iil| | ii HH l.rmii l Ix "I. I e m ii 1 1 u RIM' .1'1crJlt8 '

  I Hi', iitininittii' iiK.lliiin.l'-, unlit I S I.I' -II IIIII ,155 .1..id,1, '
  ,iltiin I in' I I. 'Inn SS.\ I'I.i'1' : : :
  ..01,1, | lu. in, lint.nnitl \liliniiii.ini: I''.' Nil'nn ".1' "11155 I' ."( I.t .tl.iili "s in s' ,'hl." ,ii lull I I'o |'' lilt l>..\I'ltrtlll''Ml ,",1.! I rlMI* ..r i Illi, IM. Ii. 'it'll" lit is I GRAND SQUARE AND UPRIGHT PIANOS !

  nl, ttnnlil iii-,. IIP tniuiil: :mi"; Ili", 'II t., ii i. .uni-l.'' Mutt, h. In-hi I'D n lit, lal 1 I ,\"|-IHIlU'
  I '... ,",1'1..1| W"d'I''I'"rlll\I. ,mi i lot" i (411.1".I l j. in' I 1 l I. .ml, 1 iiiHt'ltil' 'ili \\'IIII'-lh.| |'. 1"" ,Iii .uiil.r.li- ,r.:. <>, iiil.l. >.11\> I lllht t M- I", lu T SIll,5\; ::, : 5l51m.Iipn. Is
  tlili;' I.rll.11" 'Is 5" I i'ia1ts, .
  i il I 1,1| i ii; .tluili. I In1 1\ ill i I.i (.1", V.'I1..1 I t '. u'. ", '. iriu. ,I.,,. llnl,I \ tI"iili \ II < i.l.i'I .V "I.E SI .5.5 11'. I, ,", l '. I' ,I. t unit )Hff ttwlX. .

  "'ininill", it I "li'it I I.) ","""IIIW. 1\ h' II Hi' II. ill ill I l A I ni'iil iii'in .ml n "4 Si !" | "| I 11 l'SII. ,in.nl',, 'lu tnl tlit IIHI. 4. j \ l"I l VI l.li lM l\

  III I I. -l'lilllLr| | ,III .Vlll, III'' ,I" I'ilMI4 I' tl'H"H-" Illll, I II S. il" I Illl"lltlll' llll i IIIUiillll, )III I 11'\1"\ ,iss iilitlri i ,. il Asp l"Inrnniiuli'ii'. .ui.l i 'ii.ulur, 1lItII4 G I3TaBI'L : :!_, X .L 1ST C 33 ,

  mini i i 'lu Nnilli M. .,1,tilllit.,'., tlolil'l lust, tin, I ,-lii'Hi: 'lo\\I "i mil," I "it ,ii.r; JITIII utl'li' ]1"IIIH. ",lunlnti uflin p II 1 t r. ..1I Il, 'I .1. II % 1118i1.li. II ,i.r ; \\IIt'III1 I 0! ", I.r.1.IF"I :" :iiniij-; Oil I I". h 1,1 i Ii, Hi .II ii.tU\ n t .L,'\ "I 1.1, !I. \\ tpsl.'s 11111..11"-, 'iI.1, | .11,01| i "tIMI: III i ,.i.iawlri,
  hit siI.iii
  Ii ; '! I 'uintnuH .Mi/nv, "," ,.t 'I1'1'' 'I" : "',ii is, IB iilii t .1' 1", tilt h" |II": ,' I '"|.,llll i'> \\ -ill I'M"'; ''Mil'', I I' ,,1..1 I 'i'.t"| |n..I.ti"|._ > ."illll ll.il-ili'I.illy.
  "I.I'| liii i Ii .
  i i- I .tn.ni Hi ;> d. i j"i i tt'i' E'sI I I "I I sKI
  .10..., Ih, I'ri I, It nilil Kin\ loin-"".! I"' ,>.ii in i|s.V1 > 1"1. 5 "I. |1' I .is.l' in |i'iinn" l.ii .. ill "ii 5,1 I I Modical CoI1oo 8 of Goorial. ..11.T CJ c t A. ,

  'In iii-i.'U ol l tlifutili'ii-" 11I1111,1 UP, 1',10..1 i iitrriiintnl ,/10 'A 'I.II .\ Ill. .N. l--illl.\\l'M: | :
  I n (lit'in I nli I II -, n link, Irtiin 'tin ,
  I 4 1.1 i IR vi I Orders Jind Attended} t ll I IHI\H-\I | i .Hniii.inN-r
  ) \I. ""1111I11.11 ,l.ttlitir \"* ",>'l 1 H inp' I pi.ni I t l.illi', 1 w"I.lil, Inli-t'siiisiiiti'ly) .,ill A: r i\ "( H'H I'A .I i.I. ttHI Cui-etuily Promptly) to.

  ,.n ..i.ni' : ,11ict i l. un"15511' .. Un-, llii* ttl i.1 11 h.' <; Nt I 1p4.sj,. .ts tt'III .
  i 'n is IS' |I. tt llili.iurM tiP lie ... .
  J JIII L ulll i
  tun russet M..I "
  .
  f.hii'iniiul Sinl ..!> -, in u rti-in .il'lit\ inI ,\ 1 I.? .. 1 ;! VuniliiT, ,. ; \utml ;:ul ":H i; .I: .sd., W.ill' : nriUiiu:' : nl si Maikaoiilk.It ,
  I "IS S 4 .s \, .i"I' ii 1 t '' 'l'''ro' i and Melodeons M..I I 11 l 1 It' I i-i ,iil "" I'... "iliif. "M il..f aflctII. .
  I M: mi'iii,; Ilii'niiii" |.''.11.1.11I..1 aiif Inn .,' "i" I*..;.ill 11' | mil ,1.1,, en! ll-lii.l, p.5S. lull r.mr-.'. '"n"11 Matnrnltll.ni' *.', ,I"l' .. Organs it 5" k'l't' I" '. i ,
  1..1' ". "mi IMploinit' U All >lll>>"lr hi mrr.inI'll > l'nn Hih'aml .5
  bile 1111111'11111'1',111I,.' the InilniKIJinut : \rstiiiln \ | tun ,in I I. ttn it,. anh r.r ra. t,
  i ;
  l |
  I .ili-i'nli.lii'a, '" lwrnl; ) HI,' iii.iiiti.il' f I" 1" stis..I" i IM .d ,1,1 I '.'It.i '. lll'! '.'s VNII'i.l\KM VV ..tl\l I lit Ui''lllll. .5II' ',', n \l..|'. "i, !'hc! Ml, oilil ".h lit r ikiii't'tii
  IVt nm n i tin $541415'" I I t'i"', I""rtii.il) ,. .
  i iiif ,
  ( l pt.t's. tISSI" II "5 It"' Aimat It, NI ttrlranm -
  .I iti'iil' minus ttgjfdin' oliinil' I'tir-tllis' | mull.,nu hi ot i ,t Mitiitl" ; iinil. StIlls' t iti/t, 119,11! i ,r i.M.ttN: I M i ii. .... ,iii. I'I." I."'I.i niMulm Alexander 1 & I IiissI1: I IIM'HI, li .in'i I', i-,,.'"

  ,Still ISOSSi luting linn rr __ I I I. II Illltll' il l I' I',.', t. f i.| I hip Ili'liililir, .ul, I ,'i.' Ii rt "I'KhXlN,
  mul "li! i M I. > t.c.i.lt,l -. ,"I I !,'lcrriilii| I',.. lit r ul M-.li., In..ins .' tin! sit isle I l tin-. ,. M. innli, 1 I.I NfW f Isis 'ti'. II

  'I'hI.b..... "" ''isIIoII lit \\ii-lunuti i I ..1 I 111.,1 I liv. UuiljiiiiM ., \. :\ N. M I. l Is Pmli..k. ..I, nii-iiirl." 1 ttl I III, \ 1IKMMM.

  t-iiisn-tvc r"titoinli 2H.-Hini .1t./1/, ( In Hi') 1'. "it it..llli.'r til. Iln' I n H I'.nicuil. i.... .nfM'nniin anti liif\inl-\ SI. i No. 650 Bioneway) New York, S .5 __ .__ \.n. Ni SI ." P1"..
  ,
  I I. \ 'III Si l\* M "II Profnrof Iliii Prim! lilnmiil|"!
  ,' fI"IIIIII,' Aln'iiniti' 1.1' 1,1"ll1tl.. limlin' no'., K, 'I 1 h.> "''I ,'i't; un the d.llmtiii'" (mint-" (I'n*.'il, i' ..f ; I

  V. lUll liiliiM'U) mulii'iit" ciitr.l ropi' iililiimitlixinv I I 'lit' III l In tin I IIMHI" ,.t..i i.in 't It- |"..e..I,1'uPI'r"'IIII'1 i.fn U 11.1:0.I 1 it I 1'h.f. sir 1.1| ( b.uI>l-li S mill I 555 'I p p'ti CHANGE OP: SCHEDULE !

  nn'lirtliitli IUUHL" II"I' iii : | ) :t t'lttn "" '",'' I I' |' I'll irmm, t. > WHOL.E. iAIAE GIlOC-E.RS
  iluy .
  "' I. hll :
  111 i ,1fI'IIE..I.\I I L>. Inilfxt' <., Ois| ,.".. Mii nil liluil..ii Mm lb. 'r..kt (11'r. ,
  ill lit urritiil: biliiri?' iilllrl illv \'j.\flll/ ,lii I I'lii. : 1III'1I.1i"' "i .It' tilt a i ,im i'in-to' ,In .fl r) mul, Hnnrlrnl .\sl tI.sia.' lltiii.<*. 4 lilrnutt. Illliittl.. ,

  'I..ni. Out smith j isMII,| Hie |'uriI, I h IIH ii .h..ll1 ,iln, ik tI1.il, In I f'I". "' -, in Hi nrIKlrli l 11..,-\t I '.tst I fll|.: t'lIII'1 |i Piulfuori.1' .luiluivrt ,

  In [.I'fMiiltirrt' loinhHO unit .iipn|'; HiuiUIn I t \' I II I ''Itt 'S..IIrI l> '''A.'r..r Th. >.rii. 'uilt- I ", Hit.foi tlllulJ,. .,'.|I' .1-1 I ,., 4 TALAIIEf X : PCNSACOLA & GEORGIA
  Mill, Fist M..II,"'I nn.l Uoillrnl, Juntnnidiur.nut !
  ,, HI HH lit*, no nflioml, rlll'elj"n' I I" |I" i ilurnin ,' \Mnl, n ."". ill-Inn. 'Ir.'i" ilifiottn, A HIS ''I' lI1i'I.. ll fn.rv..ir.rPI-.li., ,, ) .

  luit'rlinti mill' niili'itliuil| | | I 'in,i|"-. Hun \11' in' I I. i 11\| ( .un n r-. .unl -.!,-"| 'il tn.l" riiliohiuii j': Ai" nl.init' I II. II. I1M.,55 I S 45555.5 '

  ,. i nl I tin; upiiiion, iKtwtttr Ih .1 ,ilni m IV 'llV f L! .ll'H "lltlll" 'III"' ol i.-l'|l.'sit' I 1il..l.tt : U l.'Ull-.UI'l.Atll'l'.l'.(11. M. U.. AiUuivt I'..,..-.. vi I i Oornorrt Ahl'n'liltl i .md( Bryan R1.I''t.t. 5

  i I" Hm il.ilut\ t. ,', It ,,"I i nn" in 'til "itlrlUc REED & MATHER rL HlUA. AUANTIC&GULF CENTRAL
  ; uli "Im .ilh'o
  i i.i, Him.'. In" iiiiin.il:"n "inHI .1 -. t -. VIII.In tv 31. |II .\.i.H'\I| tu tit ft, ,

  ,.. l"it"II"1| "l ,tin Coiibiiiu" n, III iliii .,1.\, \ I I. --"rufl'i" ,.r. .r

  i .."Mnn' ".-,10'III\ ,' lor .\hiii ,ni I II.i I. ,it t I rh. V n,"Ill-t, I'l siili "'111,11.wl, liii '." ,II Ill \ v i S"1.1'I.' Ii ,imnnii-iniinr .., \ails. uI,.., llp" .l, 5555.5 1L.Xzc415,4.

  ", i 'illt \niiill| >; illi tin. T. {i i I liliinI h"" Wi'il. tin Hull r i "; "11. \ : 1111'111 I tin iit I Hh II .lhIo"I.\.I"'II"b.I'I'l ., i it I' u 1\\1 i I'. \I.I\ t"Ill.Ii' VN \ \ II ( \
  I M. \
  nli (tutu i"lin."I lIst | l. nl) M .\ I 1:1! ) i""I.1.1( I I I .
  I I ,Ii.t tl'"|1"'. .I'l'l I I \|ii'i" 'I'- I'UlOm 'Iss. \1 H II .ie. tt "'t nptiii It.1 II II. 1.11. \ t.AIN in. I IllffnU and i
  '1 i ',' 11" lit'. lit' rit i I' in tc ,im'rv, I" ;ii,l.i.. "'

  "II' 111" |t. 1,0111.--01.I I I 11". 'o"h' I J 11"I I i: l I l. "is -,.t."" .. '.11 llnl" I. mill Wlt||U ''h.: < 01TAI' Nik' :"" Oluuuuuiu jjuuuuuuvi UjUiM. "1n II ,11 I Aa v r.lJ .
  i WnKT mi'1 '"..' >i>uiu iiiuiiriui ass'.tlfljssIliyllg
  Mill ll lilt 11HMII I'll I' l1"!) ,llll.II ,ll' Its |llll .lllll -IV lt.'l'1 Kill", 11.l } l"-l, "I L pi
  | "n" 1 ll .. ., ,. til.. .. *
  ', 'ry' mIss' rnn 'II .,ill si.tts',s- M.III.I ItKik. j..r ) Oil milH", Jf>?>.'' ', .11.,. t 1111"
  ." 'in ii )1", ii ,,il ti, >,"!. ,i "i ll.1 1 111.1 mil, \ ttiiiin.i', uinnlii, l li s ii.i.l; i li. .Uilttl :its i Dl vttn yrititlni; t n.iitlvqlllrklyntiilitirai.lv ,

  HIM' .. i-",iili i (tu i In", "I 1'., I I'll i il furit .she' I l 1.1.1 l IIHIIII' .,,0111.I u.u 1'1',|' Tli."yMn. M,.", 'II. 'K' ".,";10'' .1...nil. i ,In >lil' nl' I ItiilllltiiinII I I' \MliI4 ,HI | ,ui;, n:pp. KnUrou, Killurivnt, .

  '''I l "11I\" I \l..I.! .! Inn" I .nlii':''' i iI in I IitliItlitl, ,I in .1"" 'icr I Mi. 1(. I I.. .,. .
  f AN a east obi can ntwihm itiitu tI 'Iti ii.i,,.... ,. .
  100'1' S riltiu 'lli
  "i.
  .,I,,.,, .10" AI 'l I., tin i. nir, > no hi'" *"mi* oli .1.I 1".1) MM It" .1 I l n.>"' l .Niiuiil. I I. "In itia. lust Ia'Pi1.... Trim. a t,1.1. ,",,11.1.| >it. I P.<... (tir, < Ii.I ''In. < I". .. IiI I'I t in lIp'", 'f... iql, "in,.irui..11''Iliw. rlirht |l's .5'

  I n pi
  ...1 I H. uili", !. i"ili.'it, ,.' lli" li.it, Inl"M .. III; I l,01 Ii l .. ." ,|,11 l| lllll \tIv4.ll ask nfllcv, trnnUlliij; lbs I'inrtliiMT .,il I I. inn ili n ... ilfi. tui'l' I ',Sdlmilii' ..
  in lugrt .! w.nk ttltli.,111imM I .o..t( t )II'i'a' Il.lilIilbg. '. ;. I' ..
  ''I Inn i nlu. liai IHIII "lul.II'lv il I ill'l Ul till 'lll"'II'0J'I Mil t II' i |< I .lilt'. IIII, III'" HIS a "im k.iosiiw1.i' nf urlklIhr I "'.eIKhlltll.1 Aucotniumbittoii 'Train

  ". I I'll,i.,. "liHll4.| .1| III till. | tlt'lllllll' .1* 111,' 1'I' Iii- .. iiiii, .t .:..".,'I I.l: i'I"| 'nlli'in, II i ."i. Idll. A rlmiUr. .u."I"f. \ < KSI: llll. "'1.\ ;

  i is \ to It'! III Ii" S I' "'h ;ti|10 iiiiinrit, 'I I 'mi, ii I H..II.I"'I"| ,"," '! "' Alii .lirliili"ii, |. 311 ,11"" 1.I l..b'P a
  I 1I1'.1''I" .
  4t II. '1111'III ol till rrinr," tin "lull. i" '|1"11| ) ,,.,., hltotil.l I iu| ." 1.1 I ,ibt .,inn" ." I 11.11..i : Otis munlillti.KIHIIIIU.Uli.. ...., mini. .fni,t5t.it I In i3l.sssls all| I I i SADDl R IUVLS I HARNESS 1I..ho.s.., 'J"'I 555 .,, _.. Hi., .s I'

  I. li. I. 'I''I'i i'' l ii| K I \ III' ''l ..11'I lull" M"i *:..ft4:' ...ii.lI1145,., ,ml .1..t'.' i I. / .VIM. ttiit" n.I'D OWN ir., Uiii-ODl-" I '' l 1.4 at lalluluwiM' II 'IM

  i. ". ..til I .. r..,r',,,,' lit "">nt' .5 i I I |isllil Hill, I I't: 'I." i Inl. I ." Mm, lilllitti.k, ll\MU 5'A4lSflPilT ", I W. B. GRIFFIN .CO. MUM V'mil'' "II"HIM II I Si Ui I'. Var.

  ., ,ii' ir..'. H" I' ,' ,.1 I. HI UMI) .i.uti ., ,""I". lu.III""III.I I I. I .n" 't Iili\' -. I.,11\' ;. ttM"I' runPICS4 i < 4' )'"'11"', ,"

  ,., ." I I. i.-l!" il I ;.',''h" it 1 I T.: 1,1"11',1 PRINTERPUIS : ...l fO.. :' ( tiI'l| l I 'I HilGummisMOH :> I' 1 I.\i-rlt"It .'. I l.Iv nt ""iAlitiLnit GJr

  '" t ..1 ri't'i Mil 01 P h, f ni' I I, li". I .1". ., 'n" tit..u, ""|". ,1' |.i t ,,!Iii.'hlllt \s'rJi.sd' 'ilK. .tint Nit ..iiimtiI to'oIII IIWit .

  ,. '. | I. nl 'nit'' .i n.'"' i | ,.1""<1"11-1! l, jt.s n' .'..I I ,sIt t iili iiitn' -,' I I KVI. ,Ink.. 111, InI"

  5. u. unlit$ ,",., (ul'i'tiu-' i ".. .t.l.mi,, I I. Illll'. I', S I it I in "
  ," Tax Assesbor' Notice. I" p' 5 1 ," llll. '14.II
  Hint, n in '"li I 0 n Inl." I I. I' I 11,1 il" Leather &C. '

  HIM.I i I"i i il.. !'ii I -Miv .5 i '(.>'.\'" I. III ,1 I ll". I.. 'li'll !'! .." t '." 'h>' 'ii' 'h. 1 I'1,1!, "'tI' 'Mihl, tl. I Iiu I us.' II JMMllltl| \t Min 14 and Forwardingtil Belting oatidiuryware "' ''Il4ht iiirl Arrnnunorlurion, Train,
  : :
  1' :
  \ .t.) 1'101| ," ''tltl SHI I til /. rllUt'' ,In.nit! 1 I ,'" -5 4 I .' "i "i U.i ,, ,s.."I'5 :HI ( itiiiiu,:; ; r.nni4| : S sit ;(itr<"*iH ftiii. rtttil; -I
  01.,. is, ,1.1"I III ttf lIpIp ,..,.hl' I 'titl\ ISIS "" .
  .: i'l I .'I Ul l I1" sst (II/ ''h. llfl'tPtlil
  |I.' lit ts 1 ,.1 I .. "',II I I. ,Ill'.. I I lluil," 'IiiIli. '" .,. ." .\0., ptp.sritrstlti." ttt isll.g. .... 5. 5 I ls:I IIN |I' .. ,
  i .III "1 *- > Ul I. '*!,' I Im.. ,H" ft ",, '.il,.' I I" Ml'I, n .Ill, S ,..1.. "r il., 1",1" ,...... II ..111.I ssttq .s. i 7:3 Si i. .J II Ifill II 11'1 lii,, 1 1 YiLll HIH.t'I,:. I..s's .l 1'.1., "."IS SI' II I II II
  i" 4 "I'. SI I
  I |- -...''e.III..I'I Im 11I.1111.111'1 III t 'II I lllli 4.4iI'li..i| I ll.li.-li'1. I I. 'I 1"" I ill, I l.t .lli.i ,ll I ,"'nit I ,I.t', Ill' It' ii boo kaip slimily glans I. slit sustisiit' ur Nor. nu unv 'Iut. 1"IJtot.| .It i .. 161'; .
  ifsulli' i't .Iw sIts.. I is.tiI. ,. .. h.... ,. ... ... 'I ..,.
  i 10'' i :iii' liulnM 5 't "I 1 .mi iin/in )I'l.111! ; >!t l ii ii.-, inn Int.I' ."", So it SI" I. I 1..... ll liSltt SM ..
  '.'Hi' P.IistIi' "> ''U"I Ilo ", ', t "'11'10"' S lItII, "Sf 'ii 10"11I'1.' Its., ?r/I., \ \ S ., "i I. ,.l I : Ii'' \ %'Thu1'...
  "| i.i iY-i'i'"f, miy' ''he""I"I'I.I\' .,.I t t"i" ni ,ntmi.Is 1".10"S "- ni'l 11;..tl'i-f. Tltiltitlllf ? I \\\\\II. t I.; .\ I.. ",Itttl' .tW l .1. .II.
  Pal
  mul till niikiii tt i '""I. i i. .inniltj S *. (l'ssl, -tin,. ""I'r( fMliMi ,h.tws.. \I ".lIstr,
  1,1.1" I I' 31
  .... .. ,01 i 001 i.l' r. II"I,11., 5 in.11 l".".'ci-nHt' \\ Ml"T. HI. .mlM-r :Mhi 410,15 i'S'- I It ', Kill .
  I jtd .
  I # ,
  I. 01" 1 1"'I.i.| tie; I II lIst I I. i 10 sIrs Ha il'ni. Thunulav, OttuWr I
  M : .
  ,
  ,, I'i 1' rrtt II'raIIpls
  I fit1!, ni'tit' f>'. t i ,ni ,t'.t: l< 5 .Ml*
  !" < puiilii .
  [l' Itiiktr'I info
  i. rilbjk
  \ \1. : I IS .0. I.IPLP't. I.I WIlli' "r nu >.iif ins r ttitptntt I 1 .".1.... ,
  .' I ,list., N I ii II4. .4,4.I.Iii" .1 Lllu 'l'l.al f" III ni'xliiMe" )I'. I.. ,nil, 1 I'll 1 "i< I.\l' -i-iiti 11 l. J..ikiHiu. Wnlntjutir, t Oi'Kiht; flliI L. WAR ft 0 C K .,,. 5 Mm... .,. ..'., t.'TkH't.. 4".1 tusss.'. I"'a 4J v "\f
  ... S .,ml I\iiI- \I I h.',"I'r "IIII' to I"h' 'it.I lltti "'': 4.I -> I unJ I .il 1 .In I "H IllJiklt, fril4.iV .".",I"b III Icon, Circuit Court In Chanel ry. ,
  "HII .sVt.i' nti. 11" 1,1.,1. li. vi 4iiv, mini. hIss' tti br fxtml .it lit (l.tst' 5.4 l'r.t'ti ... I I'S'IIlUslIftIIiSIhIss ,
  laity .1
  I llll. "it\ .10 rain
  ., l oj.1'| | l *,1t"1 I l ti \IiliU. .1,1 I in.' t n t i '|. .1 '. lllll' 111111.. rltpMit'rit'iriil. ( Irtik, H' *t rt<. i t*> M.co l'.lplt. ,\. I I s ..h. b." S ,II ,it.. "Isl J l II ",.,.1. S.. l'.t..sisp." s. tts ,".' "," , (.HnV ,.' TEEN. DULLER & tO.'I .
  I ,. .ll'l I 4415V... "i i i ','11II i 1.,111 i | ,, ''In I h. "' ,ilnN. .,.tl 'lull ,ilii-.c, \ II < '\KH (Is,5l, 1 "III.""! i-funiisii, .. I IMMI ii) 4 ."Imicrt, ,, "(.....i,t4l. <' I. tj \I llh4 .
  lllMltlll. I I ttl 1'I A-.... .1 I llMIKlHK, *......"". I Ir' ... ". .
  01 h| |- ..111.11. ,1,1.1", I 4" i "ss H' -- nitprolusn tt fir I IllllUMl"Mil liHmtllHl I 1' st' In,. IMIi .1 I Itt II Li I I'I lI
  I : : ."" : .lIst I t.i' ,01111.t i ,.' .1 I hll),,it* tt. \ iiimlltmiu .
  "I- ?" |,F III'. \ .K ItaiH: .iliii ,iln 4 !it" ttunUlj, litit I >' H APvI.tsP, 4. MlI'b" I '15f w
  I I" I "it'ss.p .5, .'. G1IOCOihIOSA11Y11ll' LiQuurs! WAREROOMS .... hi
  fl\ NEW II"'rIP.
  f.tt ISIS
  lllll .>
  .
  .- nil Hill* '' ,, '' iiisl'
  'ill! lik.N hp"I'1 nn inMiriiitt' 11" < >l'liiiniltil | Slate Scmiuan.( Ar.1t' tit I ,itlitlia-.,.' ,.HI .
  ,.. ;.1"1'11'1'11111111.1II. S .liiii.fi'it. MM x. 5tlt I .' ni"li 'Ih."i", eI. Uni. i "t-l I toll, II t I I to. J'""iIi.' .'lN! ..
  i. ".IIIII'i ] ,IIHIJS uiNirui' will'I' 'I Im, iti."il S5.ri" a I.ttH,.llll *"I I IhO".."". l linn, 4r iin-t |" ntlMikMl |, tMI 'It M H" ""t, 'fl' t *.! It ttm,irllnn.* .
  tiiiiii'hui inn .
  \i\i iH.'l IHMI III ''JITIIMI tu-if I"h.-, .MI,1| t.-iti, ,I ti .. llmii'ii. 151St( UtiijtmititI ) -intin, klllmHit, Nitu a ,u>i >5s. inn ,
  "nl m-lil: lu. UMt 1 llttmHl'IMr list I Ill, ISIStI I \ Hlll'lt.' """.' ,'"10Ilv'It".h"I | )MIMH si i k..lni. l las.u Ki I. r. 111 .. ihr ft.11..'.' ,I-.01 !I,:, 1"11I1I'' n,, t Hill I. i psi I Iml., nmt.ll. SIn 1515 ai nMitra l

  nu:in t ii, I Hit.M .tIIISIS I H.fnlnnn'' ,110111111.11. 4. 'P. llmiMii,. tst.ti.leI l byMo'i 'lt tltt' .lA* It III,Nil' lit llll t.* ta .5' lUrHMI ..A.tJCT1C'NJU' IS l-t f jJp, N a > a J.t TJi' H un 111 Ill''It "tIll" ) tuli l '.I i-ii-h nninlk '....'.lliiir Iti..
  ...l.s..i'lll .' .'.rn. "lll i >.li .IHI 'I"MU > Mil I II J |>!Ji;;ril II I r"'I : : 0I.1I.1t h,.11." II. I 1.. .
  i Iln-ill''. An" 'P.I.' nlillni-/ IX'lulu JI. n $Hiiimr IMH! sit I.flp* SI I 4 Im'n' |u,. slt'f il 1 1unit r tv' > i \ 0tktr K rt anil Taikua
  ,. I 11' .I. 'I'll I it S IM" ** ) tin (uiltiitl lur *nir hi', Mrt KiHli iMiniili, ',., ,l. I 555. t' .1 .s4ibsI..shsndSuIMot..rb'
  \\ UluN Nl'tlllllHIJS' --.\ I ill t 5l" l. .i I I'-- ,il:"! .ml I ",1,1.i,1 !. 'i.'r.'iii. i. 1.1 l < ',It>i ,Hi MiiMI* J''I1..III'' till t.r ", n : it* M ; : : '
  \- .<.t. .U\I 'OII"II" 1" 'I" t-luiMki. tMiL ,St l HMKI 1 1"1m HI .. Muni''. rtMlillui IH lbs. I ihn itiriHHll Ui I,.* 5.515551 HID salIa.Ihsl| | 1 u. IM *51414 i,,Miilt,, K'lituiu .,, ttwrl... t>k Ibtitik HIM! Vlnlul ta.lilu.
  ,i. Ittdlih' inluiiiv' 10M. 'IHIIT 'w'ut 1 \ .. Infill'. Ol *\.1"" si Ml Hull Seminary otf. I-tr.1ction I Mil I .. il I I HI IK.1 I tu.Mli. i'I,. r sIp 1111', NiMii'itl, ...,.h. n* hit M>uiu 'tttMrinit tiutlliM** |5t. P il I 1,51 wiiiHtB : :11"ft'Mm it Mil.' IM"a- .III,. ,I. ih'I ufui, .rh.i l ,lit New (trk, .it..
  ...iliiilrjini I 11"' 1"II'y"inlh.111I'' '' ,' linn. 1 II 1- tint-. .lilnitl.liiuitii' I Illriiii, H Ituiit''f si's! ni"* licii'l! ronvarima' and Coinniis! lLltml *. MH| Utit 114 :niiM IK'i*:. t Ms .> :iiiiiw t i UP M iliuluHUIIHU : 11. 'I il I Ii l .,11" .' l rn." ?'.,
  tnnu iiuh'' ,110 l'Jll" I IM L. ,.""q"otl"' mi' 5-, I, t iIi* f "u t ill Jl :itoli\ ilk V nrI I tnrttmlnti, 5"' .10.(. 1011111'-,1' I II "lies rntbr, wIlMli lw" H" I Mt P "IIM I : ; : s ; i .
  dlld. 1\ uilitf I". I lii,., ni.l' (lr'Uflliloftal lnrimtii" It l ", in) ilri iulilHMiMHi, .t tfcl (.rstt '. .,. thut "il, .1 i 11 In ,IH ".11.. "lo\i ..i.if io) Klr'" < i ,i[. ,t'l/im, I.;. win.','m .' nh ;Ih. Tinlu.: '
  Httmil rr
  ,i.il-i, i n'lit liniiiliftl, IIH 11 I i Tlic J"I' iai.i. I ilL I'i >. .d lln1 tin 1,1..111' ISo ,iinmht ./ ",11. .|utrr' |i. t ''iH. .I.' *. *'|tl11r<.* *'I" "t t 55t it NIH, > ."**.. IMin .1\\1'/1'\111.1 1Si I 11..1 K .;f m .In f I., *f Mwf .n' tliinl HIM! .. ri-|.m'tfiilh M.lHUIP: WtlKKIt, aS .
  I". inn Uiiijt' .In ili( > lull: II ml'''. I'ijtH| .,itit- ilmi\, 11 ;i.iii H.t. 4ti.l tii.tn f<'nu* ,IH'r Ht.*l.tti. nmhiHr VHh Jttm. '. IMMI tqit half" I.t iitlllo J.oi..o .itliiii. I,,i, p nn, in"ili- U"r tlw ti4 .', ,""el ," 'I'.1..'... '" .s ritqsort.s, wish" bt.'tS"SI, 5asrs1sskus4s'ui.'IsiIs .
  I Hi. uiuii-tttmi' II' ',"n-Jt **iirratl will P""!$ '"iIh. "r I".' rxMHli, wilt rn.l null, 1 l l's i "Hoiiol' I .r.ssIl Iutftl| iii n.|vmirt, *, 'Imlfiurt ti hfn ,..I"n11., .1,.1S I ." ",'". i, 'I :. '. """ ",. 1,11I III ,., .." ml. J. I ..' .5 ,tlS o .s all, ,. .',"" 'ft.LiI1i'LSM ;. Ss4ss .ia

  '. ",niiiniiil, ATunlir i.'inii"'I'I! I iy mi 1 (.J" i 5' .I ', 1.'"'' "n,1 l liiiivt'inkil -.5t.illtMsi.sl' I".h.r.t. ....,. ,1.51 151 ',:'j'I-:' ; :. ; .; I' ., .'"" 'lS, 'i".t: '.:"I:" r",

  '" IIi ,11I",1, gs'IJ5 "' ;,U'loJIlr.( I II tiMi '1 I'' i..1 I I..'.' 1'iiMii1', .11. ...l .' ,liMin, ...linnllnl _\ ... .."."",,'. Ills. Ill I ,itIPI, 101.011,1., I h s''i's. '" .5 'I""Toi. ,.i 1,1 ,II. 1110"' ". rt.ElVtOV 2 M. KRAUSS & CO. 1 '.'
  t': I H <155 JII"lS" "is.l" 5 'II lit' .51' I ,.1 1st, ( HJnJ'lIjll HoiK1( ,
  I Iiini" I Mtri.iii (SlIi4tliltdsS Yet ( )
  l.wil' iioai-livc
  '. : uili liiUt. jo I. tu lu i |" ,1"11"\ I i. I lin it i". i1-* SI I 1'\1 ..,4 .." ."II I his 'si I.I.' .1..ss' is' 5., UAAkBN L\
  uii.iniill) I ly MW'*li.tl I Ihiiiii iii, i ii |.i |,'t i: I I'Ilmiiik' -. I< 1'f'tli I'tulliisuf '% .igfi 4 It1pr,' :n.i iAfcWII.I I I I "4II.A 1'10 ,,:'. I ICI"Y >. u..ur""u 8&ItE5'l .

  flit .'ilium 0\ ,iI I uli Ilii lil lull ir .ia I I.. l. it. l.iti' l lirnii' i IHU .. .\o ) 1B i l r MCI I I I I\t'(
  i, "/I ,in K-i'l I'nww I. ""IC 1'1.1) vii I.r. nun, TM \ti '' :! 1% ny. .A.t.La1lJN. .I..HI". II.'T.

  ,'in, itiiiiiiiii 1 i -, l') I ike( un MUivc I""1 IdI mil, f" iiiuitt' *.1'1'' | ti lint. / A. It.nit l liv 50 ENTS Jln': I ...' I'N'ol'o.' sit IMt fcKN .
  riiv in -. .\ ...... I tsi.lUs'rrIgI, 5.55,. ?. .. 1'''' I "' .11' ,
  I. li>\v d. \.1 'I 1* :'.< Ih" Y I 7 "t.t. .
  n-a
  I i'i.-.i 'a.'I. .1 WII / s1,. ...,. ..11.. Vitsa ,.IIf..h i"I>,IM III H Il.i I.IHIIKL1.A<.
  11, i .il. in' i,11.1.1 I .1 I..1h.II.I.' I IH* ii"Frulli -. tdi.IIh.. .levI t.. l.tk..11tIe 1'-.. Puu IbM jvct'ti 1-tEAIJY-MA1Th: Nivala ( fUBNUHING .

  ".'. 5,5,5 t..1 l'o.L IWllh. .llu rn-itl. a tunltfa-v'l t'. h\pi1u\.J.\ ; !; : t I 1.\11.\11..1.1.. H.\ CENTS GOODS NOTIONSic.. ;
  ,
  I ,UlUttl4U tMitH. ..ss It. ii. .'1'I .111111."I I.U ;IS 11..1'.1.. I4bts.5554i5l5, (utrmilinu' fn.*.lia ttj .' saP 145.5 ulI.is ., .. ." .. ,

  .oub.IgMa. unikIlK si i.'i. f.,,"i niut l\i I I.t. Hi I ihr. '' tit ug ?SKHv f iiIt! an BrlkUi, .f lllllirBlttl fr nut.T, la .uilMiiiis t." S S II. ..t.tIs tllt4.fl.' ,ltlvjUl> 0,4 II" I. s11l.s.4a,44..p..sD145nsa. .....h, ,.. V LI .
  .. seas "v twill oa n-rtlpt rn' *!!!! 'thlv' n4iir ISM' \ '.'11.,10.., (III''s'nui,., f t .* t. .of._ 'l'I".' I ,," ," .. 11.11. 4
  2T. .-I 11 "tiliilitltltff" ,Iut 55 lHt.ll Utt h'' ,I''Ups ,tsp ., "'h '": Iw,1 I I- t.l. I uV I
  iiiln .
  M I i bfli II'I. \ t pli r I" :1 yI,.,. t O. II lr Eimritfn.IUO I iV l iii| an J"'I, It i 151 f nfr-tt ?I. tI li t 1. 5, 5 I '
  5 .
  ill. I IHJUHut' l.uvtruiiranuul l "i. fcllfllV' l Ultrll a.ol.t | t. I N. M..., pirlml tllT Hi ,IHfM f ..... j Min: II'IKIII.\I.; ; '55,., ""., Aft' "f..'" Ilt ,l'hnl"Ull'' *. H. fr** IK!. tf. a I .; .
  .. li.-sI.. wa.s4ad ..d Pot .1... ,its.. i.4' I 1.'u./ .. ) *! r> | fjAU '
  n. ;gut I uii.iliu, ," lull j.i imlwuiiil' l $"r'Mh II. U. WUOUIUIUOKAUI.JnlfM. .. ': :.I I liHhl: r. .ui.l I Ihulu us lisp '..."I A \ I I,.. 5.5..4.1.I it. LuSty Kl, 44* ".- .f.q. ..... COLLEGE. ,' DEWITT & bI '

  ., lit. ?4ltYt.I. k-W II, 14I.s., .. \. MORGAN .
  ,4II .1 'IK ;ii 421fl1'IllsltI1 5 II .
  (111' I ftOBEITVtI.I.! .\ \I". .
  :
  ,. ;)\\tar ( iurnt. \ '.".1 t I **4b MiVAII. UIhLIM4 1aBd 51i1e ,

  "'r. .% I.blk... Jirt .V !|IC.iiu'.JSIITln: JlPPHlNTMIM: '::Vl I Mil, h.s..i.. tloiluiii., A\ Stale ui1 South Carolina. ., t'
  UI.\'I'S_ ; r ua'I'SC: : I"n: : !
  ijiimf'l w In lbs, ItMrh.I (.11111 ul Ihr I'nil' kutlim fur 'hi. :0..'" Fancy Dry Goods
  11"'d."bISq,1 l G."Thc Us O \'t ill' Sri, llMrtrl" t'l HortU. II \v\ K v. .M-nrr..( .. .' li 1 1 1.,ii ) -
  nu '",thil pMiwul s ksun i. .< ,.-MK I .ii. iiV .. I .
  ; im\url''I. (Ulllljfil .,&..". \ *< t. "i .. .
  i..li.,idlv! fWHi Hit1 n'tnrn uiiiitl I I I'iiit'iI Ih'i ru iii ',",IIo"I;:; J. J Titta, lib 1I"'I...'. I I. ,j luriiii.l" Hlr" I i th I hi' il p 41 IH f i v i i. ...i I'.r t|ipslOI,: "n, I i., It.d..,,*. M I't S ..,,..h. Ui'uh'S .

  It I luau Ulore IJj$ wl'li 11ot..I'II". .1.5 'Ill'UtiN'-HI s..b I I'M,. llr. II..Mil.
  1ih I prO \VM' "i1. "U ">M::. t "s- ? Mf tlMI. > ItS 541l'dlM I. ,,.' Pll5"ra..l5.JISIS.4, V aa
  hif tiltituii SUGAR EVApATOR ,.. .,.. \ :011t .t :. .w1H,.. Il. III tNljulU ... ais
  i ,H.II.I | .0' 'I 'f t viiiiuili, wuy ... lit uiiikni.ltx14 .H. "" Sty "I ''_''" <.. fup WaitS
  '." -i.l. ni in IIf\iU,1 .> > .. ..1 m.'liaia.-.l> A.a-w.. M Utn ....a .4 I ','t\ l'<'Ul" hi I II..,. t Kiirul.litU4). <>,asI'.. >Vi ., A *. k"o .4. l|. ln 4 I IMt.'|Mlrf M ..... .. S 555.5 ...1 I.., ., .. hI"" M..s14 ...... Ie'dI. .

  'Iitl.l\ J J \i4li.. iiTI.Ml-ilili """". rU ftltltlii MMl UlfURInit. .1 GI'hsil' ; 1'0UUI.tUC; ) ) \U li. .-o.l .555 vi; It' ...Ito.'w.-Io..It' It >W M Illrlll t I U I'l.lt k* tU .
  -- -. I ., 11.1"| uailjiulj.-J v li.iitnii* .l>"iil.lttl atitoas.is J. I.. hoj.1 I ,UN.I l,4-...tsl' >,0iIIa'I ,.11"' :.s ys I ttxiwuflHl l Ul"a :' jIorwrirft
  V
  t-roui Lilt Umwtatl.iMi'M" l ) ''..ill-tm I fnin nl wltl itI.5! ,(. I, a- 4.. ,. ., ai-s. I si .. .. ... .". I.I.t.ovltibsI
  I Y ,ttrs." 'It r t IM Mil., 4 .l i.l U u I !".'' .; p s I I. I. .' 1 IMItukui' ,I'lilj.il". iriS 14 i.in.
  4. 'S I' 1i5 JOHN
  1\:1'' Zi'II v.an.I ttt'4c Is 4115., .4 I. '. .1- ,..., _., ., ... CLARK
  5 ," ; *>"I.I'i lulu. i 'rt. 'In. :i .j ') 4I' 111 IIAtMI'iNKf ) K'". \.. .,..... 5 .1' .! p I. ,itsiIfjjl| ,,' J l' I hunt! M I'. "
  J. "l I' tI "fi- .' IS .. tn" :...I. "I'fci.K.
  i r.: : '1' IH vi
  I '\1 "''MI"". M. .." .... a '..I \.. i'iI1'I I *554J 'i, ,l4 .1"l ." .
  : MilKK: <>t' .\I'I'4lLTME:: r. ,.. ... S N5t'P .. KMMIrl \I..i lll 4Id eIfl'IiOll Merchant
  .. 1 'H.mi.' '"IIIIull'| 'iini 111 '<. ,illi( 1'11.1 I II.I .4.41. .,sI" tt fc 'ii .>i 4. t,.u ti.f'i'ti j '010".. Miiurrv. ( $
  Cirta lit ''i'. I I'l.ul it.Hirt' "r.. lnlifl Him lIt,' I II., ,ta1ls .! .
  llukt r. iiitiium. '!p il. < l* Iv in *< H .
  J'11 Iur S p V.: IMM.|. til I. II 41. ... ... .' : ; ., I PS ,
  IH'tritl Vl.wli'In Idl
  .. I u I "ld .I'll.-1 I ul' lite ItuiHlnilt.il,,i>i nn t < I U! \ 'III\! a Mt'as's.. I M S aU l I. I '4 HIM \t lif ..- 555 I" I

  '.t,0. ,}' lioiitR tt wt-rr 1 i'"itnil InI. 'I, J. M I. I .. 'liiian II.I t..s, '. S .S. I : u M'' i* .1.I .1, ,. .l! I, l 11,1 i f'l.s 5445,
  ,"r .tTtlly Hi-til.f ul I""II.kr", '!.', _tut 'I I.i' .in. .1:,. cm. ; '' i."i, '' ''t.,, t< ii rm u. i iIt >
  I. un. iiiitlilf.ili.HKl. Tlttlu,llUl, l iH U.ll 11.11I1'11\.1.; twn hHlf, .i M .VK, p '11 i 15," t* ..li. / .. :' I ;I :, ; II ;II.,11, Ul lll. I' 1.:". I Iil GROCERIES PROVISIONS '

  ." Ml M ; .. psliw4 i..jyis ,, S .\. r. MM LIII II,.. |I' llinTtw, *- .n.m. .h r"I.l, .I,.1 11.< ...h I I. I I" vllltll U 9.1 I U4 H 44lIStlIp5hPt' 'Jl 'I'M.Pitt .. ,
  J litilv i-ulUWii BJl, I V ..h t. 'I tttmtti It nuv cmirt ry Tut sndt a s.rts I I. | MM IaY.siis' '
  'I-J" ., n.i. . l" -' ( 5.ft 515 5(91515ji.4llS |
  \ I \diun TtllK f 1 itirilMrc>UI' "IJ .,.,. .4. mil I 1 I''1.1.11 '.55IIlIS., f faa h.I t' I "I l' i. < : s. k. ., : ; ; .
  S '
  HiHk Ill4
  I j. i II. l."Ih. : ..,0 (< lit .itp..isdu15tlt M Awtv1M I h\ll.t ,1414' S itraM 'WK.I, > iLrKxr, a .H<1 Til, kfl 'f'' I"tl. II \ \ ",\1
  "i. i 'Liiti .il (:U'ttl' 'llveJ. *Mt S'J'iiLII 'i".,-lM' ytirM.Vun.. .11 ". M. r*..Hiu.. til l*. i. inilt' .ta.. s.ishls.ltlw'wisl.' :'. *'45145P-'ht. .aiissitsjtll.wsutr11s.: :2:.;: .. ..I C '.141 .I51.4 k-..i. It h. SAt4II
  I .
  II. H...Klu T ..' *" *' I"luliMnOi shu ka. iwaU MHfli bukruMiii hi. tt. H rt<.... .4aiM,1' 1PM' .
  ",. tumuli ., 1 f -. ftKW 'iu 'jr f' > > | si'IIi.iu&l I : 'i1""I\ S ,l5't' ..t..l". IS'lt t i. -4 in. ''a .. II .... 'I.UWW. S's15 I :"I 91.1 ll. t HOlUTl .
  , I. I. W.bnl'lw C Itnitl 't hji Utf. di>Vli I mail uf will ill>lfl1.,1.IMI.,1 1. 'II. ..... 5 .4.1, i. 4'no.4 : I l.'ii., ,11 "I1ttllifl''I. llll 5 ,t vlsi. ""'.n.t '. "1 I <1 ,; s n. .n ).... f S .lit. ,,r .\u i D lnuIt & to L,,, _.. ,
  i UMI.IDtl
  v
  , : < ;' .0 o : > V\ kkISk wiJ K lull. "M* lu" M* .''" *r h >\,i..>- .1,I M, .4k. r .,(., X.M..IV il -lm r l i.w awl|1.
  1 1"114 .,II.1 I "lxlJhl%l4T4Q '1'Jf.' |I" f I .., '. .r -" --II _- -., --D-B\UtX- --A_'lftlf.AwllMC'S I 1.10.. U -. .51.1 4.v'i..s. I s 1lft... It pui-nf f y, il, .' <..rI ... ,' ,., Uf.l .... Ml .l. ._ .
  ,t.'fl1 ,''I' I iMiit ,. .r .jitnr lI i:i I : : fill mnlMfUlllfiiMIlM. .tl*< M

  I V'ti iim i.t.KtrH.r.'IViimi"fie .. t XlVTKX lIE APPOINTMENTin j. 1'. (tiIcr1Iw.' : 4n t A .0'1 *-. M. 4i4.ItlthlsIS,... M. U. r.II .. ii-w/ L I.. > i.M.aNM> Niiii
  -
  '
  I' I wrl.witaU I itubmi
  h : 4,1.4 'Ib- iriiilj;
  OI. IknOf-mu timnof lkLuu4 umtW UK ]> rtkcui .
  ,, rle' CUle JII. DUlrtet vfllitriMIn I"j.! "$lu lUjKMhM.MHrt. A.. ... SI, Will, 11.1' .jo..1... $1151.. .I V
  p .. ,
  -

  ; ., *I"I"1| r.'!4lllll '.-T.. I. .. ih.. _1"-' 'rot W. P. BC.tIk I. JIoIIIIo.IU"Io, j lJKOIU.K; : ; I 1.\ )I'IS. 45'ii ... I. \'o4t',. ..rp'. .i..vl49'4 r 5F.,sp, 4 \sJ'S pI1sl''rItb.'l,.. .' ''II' '4 4 tt Ki > \11.1| | i t J. H.i. ..\ S

  .. r. 44ti.I .l.. J\'I. 11 .t.lt! I "1'( It: ; |-ult.r_ tu 4uttI' 1.oWIN.III"_ !. j" 'v5rc\w4i: I '&., p. *,,.r of t".ti'4' >. iKAHU >. .
  I .b Not Ua.pcsvsri Tbji.4ri.Is.d I..Ityn' .
  "' 'C&uLI41 I U.I '," jo-. Iil |I' l"t.* a ',04 1.45 ai.as&s4is..S4 Ss .l.sg4q.* .f lbs s.lai.: I ':111"\1:1': : tt; : 'ii"i'':: J T&14ijyi1p t l. I "" ," .. ... II S d. I h, l4i5irs 5'I
  'o.I. '!. KlthlU MM tUI 1.-. .. .' 5514. :
  II. llwIUi. Wllnll* 0.-U.II.' I. J t S l CUNNINGHAM
  .. Vi HuUmbMt. K..il i n. < ;
  '
  kji'l < i
  i.ju' 1. JiU. 'lla "" "ifTi.1 I" *'. .IK (.1. ... .CjiKlifwi s knkrapt .p kk .i>ata tsLIIl 544 i. '.',, 'fvl .
  ; 1.lUi5tt P S".51't*
  Xioiit vi." _... : :; ; == : .
  iir" nli r'1' tI.e dl.drkl 04 "ilT 'It'
  .ul.i s. ,t. .tk .of ., 4. I.. 5t4.I I l l11)01.: ii. .\ r. \ \W.|: t 1sIsP4bps1tb9t4..is'5.l5s.a4 t i i tfif | L r* 'I'.s4lsI4, .4 49i I eft| .n1.t"oIH| | l
  P tr I ,of '..0106..J. 4. '.. ddlOf"'I' '' . .. a.i .S 514V5. '11II'. t. ... ...tWo.. | {
  ... Hi-mi %CM I II -- -t>. CAUAV. 1.- .lsIls.i'ry "'lltt_ i.l.s Tl'HfcJ... I I. f. '.". A.) tMi.. I\ t, 5,1 1. .., :! st.44salsohs' .a I .1.111. 1 .
  tI 4" I' ,. i II" i ttUrff ''HI '
  ; .4 4. i.. *. r fl._. Tw ; -li T .4'l.4'l .nlt.K or Al'KUMMFMlii MI'SIII. '' ''i."II.; ttb t. ..,A... it.:i .4"o% tsl.49 Mit Wl\i 45 P* .
  .
  f. 'f'\'lt. \ I I ; I 1' jlllllt\) b
  hallls
  'Tl.i TW i. It (V.t <- 4'ItiiI (
  i .5 1 105 "'. ; .k IK"ild fimnul PINS 'rt.lt.-4 . Iiit' H-kii.I MI t i '''II.'IA&1 '' '> '.'"
  .1 I Mij-ir I Ht> lk'lU C S ".o "hoC" fit PIUSIIS.Is. .
  .
  1): WNJ..U. /., III* Ihttrvl I las" .f Mr I lutnl Wkrf.. Ift j ; ,./. ;..Io'I .,.tuu..ll tJI
  t '" Ib | UirlUuU"f 0 tl .t : 5 .. .4Mil's.4. b... .j N,, 'J $ Wll tC.r ,,, Hew York .
  .. ...41.t'; ... 4 i 0. ".". l. 1I..r. "AIII.u."I't. ..\." i .\\1\ II:4rIIlLkilr..5. : i As ti ril f t t r-t* ttIn .5,. I
  I In IlINI5V .
  Its : .
  ; I .. f -
  tt II.
  sI tJ. 4l4blE. vn4I II. .."". f 1IIi. ulr'iti /,
  :... titl; 7._ 4 l4.W.LrtI. 'I . ,4U"t It i.11- ..!,.. li ... fcurtl I*.
  5. n. ,.. ." IWMl M4 A 1'--.1': .MiTabS.4 == vt.t I ", I 1.It'4 ,' "u .. ; .. ":: 194 lilI4514.5 < -. | .V t .
  ,
  I
  "
  .. .,
  *
  itt Ami**** WJ 'U I* .( l- U : .f"VjiI'll .
  ' ," ,,jl".. _d } K.so'vp.r. .< r.r>Mi .... Y. ulifem Mhl...1 I I\lCl\iJ.r .1 Jolt \/ )\. .-ib"s.l e14tsiltts.i.mtt..4is'bi.ap..s4s.s, .. .4"' In 1 .11.4., |M,." J ...s. .i I it-riuf, tatn.*it _iil..n.l. Ebrb ,i.

  t '&ii'sAi I. Wit. .. k.. U'tjSd51d a ISIrU4 S_ h. Wlios.I1-Ifl,4IJ14.n' .." .ffi. 1 .5"t 10. 'II ..,.. ... /- \..ll>'- 555 II I-, _.!' 'I ,10.. Mil |l I _041...l4ik tit.n .
  ; tMI.U, .-. .w..u 154M1 .. I.. oIl..rIolttotOlt' _tIIoUWt. I IP" Wis,4r.sits .,. "'ill,..'. .. 54.1. sls.. to,. hl"t 'lah' I ....t.ttI.M. .' I 5 I 'I I ut.551 '4l145tS5M). .. .51Sl5I .,.S' .. -
  I 11" .. ., .. :'.h.1'. 5 ..,. .. Tin,. .0 ..liti.. ';. ,-. te 1Irt .... ,.. ,"..... I. s.14'o4.t-s.at.4 fl. ::1 '' f .w,. .. h. .wa .. -.
  ).IUU" :
  .. 'I' \ lMa.Il4.p tof 55 .' I. I. I 4.. ,. ,i. .'.T ... .{|.14..1.,' >t, t .. .t .. .,... iU Itoo ,sEs"s4tatMssls
  I. tt.1'li u.f .? J I"
  .4I..i t 9'e.tlt l ,1. f aI I 554 .
  ... \Ihi.. .t l "r'':. ._ J>ni_ kM !<> t i. .|>. ". ** :L': I <.'.S.:rM Mini i' riK .\rrflITvrsiTI. 'I I I.IVKM, I F 1'1"I HtMihrt' .44iW1 sslJi.n psosivas. .._ (ofl..I.II' .\
  St" .. T. .I'i rf. I' Ii' 'I.I..r\'t\'M 'M4'i5. .4l.Ues4' ...". too _. ItdMlt'
  > .tIv 'at Iru.U Ii I I'rII1'
  I 4 t < .I l *V k .HIU"U'U h.l > turn ltPIllsa..*
  .. lI". ,I.- 11\ ,. ss" i. ( Ik* I kl4 Mnu. IqIIws1h. < S. 4144' IIs ,Ii III .
  S ,u'I"t I ." I I. ''" 1'' 1..1",1' ; .. ". ..' I, I51.t AI trl4*. ,' l/.tJ., ""..f''f" H.. -ass. ".. ,.._:.. ;. f"sjcitot, .
  .. I,. .. .u .irt'tla', ; ..t4h4 /: ... .4'.4 .4 I' .v- 'rIJo. .1. Pj.thT'\/'t (4b.s. -
  ,
  P. 4S J. 'Ito _..' 11. 01j k.a1. d 1U v- "*.' tJi ..Io.:.. 'Nd o ,
  .1: I' hL"I, 3Gln. & : I.JIII".1.. I. ." tsjpII..4.I I fl. .4t .t 4AIi.s.Lps ,. .. \11I ..... sv1 ..iIoJ.I .. .UMtIi..4. 4...
  "..' "_ ul n4 KH ni< mil Uttli.il It. hlt.l.or. t'llIrioI" .
  .1. > 5 .
  I'lir \> mrlU ,.. .,. q .. 0... i I. i '.' ,..|. r .jT. .t S H4lv .ifflijrf 8.".. r, .tu .
  .
  .--, t S (pa s5..m ls.I .5441 I .. is'tlst. I. .If. _. r I. I. ......) 'SI ai.04U44.' ti ,rs.ba, as l's' i 'I u
  I j tb'.l C 't "i
  i | : ;: y.-:', :; 'i
  '' : .., iMflllUlilt f. 4 P* W4. ttf Sip .MI Tmi.MA-$. MO" rrr.I. I _ootofkloo"tf, ,54 S 't'tI I
  L511441411 WUU l. I .J. 7.tr'r.. rkt, wilkt ..14i Mtu &, cr' u. 4Ps .
  .4.. ..' 'AI'.llt .>._ ."t a., ) ( ; for : 't.r:1 .. .">,.. I... "0 S t$4ss'5 M4i5544.54 js..1.. .U"'xII I.5(4(5 y. $_b. 14a.. .4 1.'U j s.n e .1ot. .b'14i4& .514__.a tot ,... \. f.. WM. HENRY WOODS

  .. : .' 1.i" vtt''l'" {jjljalhit.ol. .- ., k' ". b l ".t I :Si as. z, r .
  ..I,. .l. .1 Rs&&Lb4j.fisa4 .. ..". t U Ut'N .. tISy "f ". 41. Isa- Id-! ClmUt i- Florida.
  "r i.j .t M lI4 I 4J1..._:.. I.. t:v?. .J' .H'4IIINl.u"I.nu' 1.1 l in\ ,
  U. \l"fot
  \ .' ';!,, tUrsb. b'ai titI -- -.- --- : ,. I
  .uid
  .Ie"\.r.o. r."!i'r ,, ftv.nr'l 'I i I .. .I .r.tl 'itiL' $ \. a or Ari.1ME'ih ".. dIi1s.. "4W' s.. _. ... "(IJI1.,. or ,aPTf'LNt'y1N'S : A3J.i4s tj, II a I'. u..t 0 \ .

  ....> i.... .lc, ..t)! r/.5'i" J ,, ." .1" .. _.4I La.j,:. CjUrt .< tW I.,. >llUM kV '51. yi0 # .tI..1.. t IItl'U.14s. ...wys IIU't ,. 0.. 4ik 1.' t.... ,. ., .,r. :. lb'S 't 9 5.IlllI \;

  .\.. ; PISSI4. . : 1' : .A".w.- S'S I.. Sit /'" : 1 :.. f l ailk. k. (

  : .1 .rluM...' I. 'U .. I. II W.. I I'. H mtl'l\ \\%' I. M. .-. ..0 0 t y'r'-ws" ,. .... ,I. ..i 61, J. ., **
  t .
  ? I. u. --I t. l "
  : .sws
  :, .'.f'", ;...I 1I4P.d %n. ( a.. ,a I K.t py( ut Ui" .w .., l.(4D''s.C'vL .de.Pu4 j .It _. _. ,I. t ,isd ,ill .w s o .d I[ S CommJSSlon:! MM.
  .
  4 .nJttI. r ttrJttS. 1" ." = -- :1. Ie4-f.s.a L-P ..; ; ., ttftmt\ I( .it! >,.} SUfI I'S.s'.WI. : ,
  I P. ad .tssMp.. at Ir ._ 4 5s.S .V4.' tMW Ml -. A. l'T''I "f tl.- MMt tf .. I is 4 5..' 'U"a 5.' ,
  . 4, ., J. c-.I .. 1't':. t :
  !". 0.', tst.t. } Ai..04 1SIJ "A 4r. fIJ MtL's.s. i4 .41I y a' J .5 S
  = ... t .-Da i. .'i. .. .tAt. .. .4'4-4 s o.airapt .. ." ,a M 1 .' i'-'l '.5-;' 5. I5I '".55. 'Is.4s1! .1. I' .
  ,
  '., '. ; .t. \\VAU, U\.
  ilS.WvIS'I ststijn. kt tbtf d.jM l it-Mj/S t4fjtiHU4 5Sij' l ttP b&Its.Ls .s 5. .. MS' .
  .' :::- -- f: .L; 4 4f Pfi4liiju51 \ 1 '4," 5. ... 1 .tt'.' I. t.ot.t .... .. "' I' ,. '. I 'I i
  \ 14 .. I,.' '*la It i.M'- .. P.S 1 'I ... I.' .' 5, ft l's I ."'.4' _'.' . \ *

  a
  i--

  ;:- **.,,'. __ -:

  ,

  J '. '
  'i S

  -1- __ I-- ---- ... .. ----- .-__ -' LL T ,  I_ *__ __ -_ -, -5----


  .- .-- -I-I- --t 4 SS ,t--- m

  I i I n s'.s'4s.h I I Ut r t fl.r JltlM Ii's' S i j5, 5 s 5 5 I t t
  | I I I I 5 SI 5) Ii II i I 1 ri lIP- St'I ti t I 151 'ii h 'ft t 44 '" hal' .1,1 iti I i
  % n .ml nd r. mini 5W"th"l i l lnn Ii' 04, II i.1 tu4t"f II" SI i S Mi i itiI.1 t I'' I I '51' I .5 ,. mil.pi, .1 A lhi inhull .- S nr tin 'tOlssss nl im'In I

  r.. w | I V I rrf"*' *s i ft, fr 5 s-i' ills.' st It .'I* i'4'' .' Is I '5 5 1 .t.lip l h rtnliiw srI fliail | ruiiituil
  5 <
  i ..1 l lI i iI 5.105 'I' II I .t 5' i tsr. i III' i i It< Ii. I t ,, IS. 't i itltt t \ I A > -

  I | j t tt I 'I ? *115 si I r t Vk I' IIAI'Tritt IIl | | igit
  :
  STATt. oi t I i ii .$I.'I 5fti' 55:1 : 'I t ti4 Ml !iii. .. I i' II' t $ i I uui i s i ut 5'

  1 I I t 5 i in M l<.- st Ill $ .. I 5, StSs I ItV a H -* 'I .1.. i ii < t.t.t 5' I S'511 551' Ml rIsts 05 55,55 I \ \ i II >ii Ii,. i i
  r i tT$ < i U % ii -r f t '
  > 'f ,
  1 ] i t i, *tit ''il.5 t l'l 4 i l f 'lIlt 5I I I I S (tit'nl mitt n' i 1| -t i ff.ti i S is islitS Si I 5540 luMi S

  H.Id tiitrtrrtki Hi1eiH| ., M 1 nlitt *. innM. nt It' lIIiIiIltt54Ii11t5tIfli. I irirltlit s, I, SiP1 irssfli-l5sh > ..itu S li '.s I .s si IIssit.sss .1.1l 1
  Mmr in Florida. mMi' It Bt. tm-f > itt.l I I" %I t i, i,,1 I UMHI III> nfiMt in i'i it. ptu.S i t,
  tn rrl* i 11, J nmnior 5 'Ii. I 'sIfl. 1115'.5 I Is. ,,
  hmr isitoll I Ili i. .
  n-tinl nr .
  lB"idinjiiwi II ii' 544s'lil I isirtthisl. URii.l.I 1 nh. 'fl' '. l s.ss. I II. 055' i t'Ili im nl In in? fonri **f t I's4. sis.I
  1usift rMtihe t .* ll liliiHra't fc 0 55 'V i5 jst ( ,j' i 't.tl! ', ,
  i r t
  ysrlissn..I I in thu nwnit* i |>It'0t I Inil slit
  4 \ i d, fn" 'ii rVnm 'n. M fn> fr-'lMiiM Is 'i' iI5i5511 shssthstlsi 5 l" Its't.tiIlil,5.I I. Its U Ii th.ns'I its I II Its 5 5 I sIts't Si I I S I'l's's, ilii It ii .551 I ti.ii.i ami r' i ,

  ''I t I i't t rim n i I t ? -, I.' h i:' I,, *ts n' i n l lml '1 5 lt55IIri ispt.rl S stulmst I lit, tilts t lt'! i.. I or *.. otlnrdl' Iti ofltwnlh p "*l 55, *"s "rtiflt.iI i i ssI l a'.nn.Milif, t.lil'Mlti.1- II I vl l'i. i li ills' I unit. .in 1, i

  I IIM, Ifctt l i, i 1 'tin i tI -' 4 # s' (tfls'$ $ 151 'I, St 5 55 i'i? Utt4 l S I I,' S *rls IIfilili ml* is'ntl"ns, 1 UtTl ,,ttiWhfn t II lh hti'i '' ''I I itl.tl' 'Ul' i- -hilt V rnl upon Ihf lnr ir'V I Un' 'iltlwldt lli ttI., nn i IS i it

  OP f-HMIht IM> iff i 1 i $ li.i llill'tlril .t, (Hull I's PItriI 5 I ,tiitfs sr ml t sll5i 5 i lists' rstlllt5 I.nt' Ii''sh'k4 Ilv'trtlf II" ,.flft syst is? Ihttrtt 5,5, tIlls n I t lUrwrt tut Shot MI. ht ih' .1 i sit I sii \t M t III nttTIt C<.Hill I i rthr

  i i | 1 5I-t. Ms. I 's' mn I ,, tsitsl i its ,t t-dtt'jtl. I SI i lttS, I IsI in itt In tin V.sUssl) .ptl H*>1 i it-toll.!* ."* ftt.t. 'It, ,
  ,4.lWw I I I i 1 i m iI I ,' |I'5' 'I U 'I t Il? hi, I 'I' II ip, Is II'Vs's 55 tshn .in ,,t.s *!.' 'tutet tilt 't -' nn 'Mr' t I M, | *MnHR arralirn' d I Is.r ,iss I vii n IM H* 'ue.lv un Ih 1515,1 i Viomnitf
  ts1tt4tfl ? ist IsiosiflUs. mil mil I '. i,1 .1 lIlt tHiil.Mr Htni. Wt l .' ''lIn I I nil I Hi 1 i ln l">ii' ?n't l I ItO lii'( scull, its' 'iilllito -< I ? I .la i.l U all.n ,,
  itI f
  I i i n litt 's 'l'i .MM- 5,5 i- 5 Is tiltslthisl I ii t.t-hult liM S ist II slut\ S l I'M iit twM. ih ilwturt Wd-fnv1.il" ir '
  WtMta a tMhlt il n.rt liil$. ( | n <'mt.n n tli rit| K' Iftrn inv .Hi im Hi I thifle. iil.t. l ri.i I si' ,..i.,5 sis 55,, .mt. isi r |*r,.mot ss4p 51,5| "** tfcllnt iff-w 1 1Of in 5 t'tISS' hiWisl5U l*! ItMl viwrwtfi 1,1' nMiir ro iiili,i' tint in 5,15tii i I th 5 .i i '
  srsi I h "W t'
  "f t i ii it S ni 'I li, I Si M I"
  I t -* I i, ft- m mi, inmn-lllii-ly, t'Ullli tP.fi )ilI I S II'. flI Is. is' 5 I I''. 55551554'ls tllul-Mllilf, I'U |i"'t its I t U|. .If.ll.l I'nl' .It rr, I -n'lili'4 !il l545 S545 i erwmtiir"ti''taj| I fru ill
  .tI'I,1.flli, within UI I I t t !- ., ,..I.i ,, .1, I II III) ltslutiii, .ss,, ar .I s. S st.5i. isI ant ljn fetmtNtf i "fhht' m it'i' ir IMU. i I'it| k i I I ,, l i5 ,, inaJltlll' I .? II ts tt5,5s hit. tall. IM| ttwrci tu i's .m'l'. mill d rti IKmti' r"" > tin 'r *n1 Mufirlar u r ,
  *hVrt>t *! i'tm i* Inli i i > l i : i | i i M ,55.1,5. iilll I UI-- t' jifl'.i flu It II. iiI m, pm ,'
  tar *un 'lil'l >* I. mi-h' I 1* n .ill. f, '5 itlnili I .rIlsl' S's I i I.I Ull'iMldrf Rr I'I I 5 r it lss..sijlt,, s % II5. 'S II ifli5tPi 5t'tI' 1,5I .'l il ITH In' lUlllf Mil .1 I ult I) tjiktt I Ul .5 "I I5 nflh |ps-v..ni' tICtuts ua is jMIt.Iis a.d l Ia 154.Wtu. Iiml aJ I the i uunti i

  Ilittp-nii ntlal l i hi. otnfi i h I i ; | S I 'ii | 1.-llj S I ii i .t1ii I In I I 15i t..45lIr ISIS' S. IS 5 5 sttst l tt'r''itt, f ir int .tl< 'i w ntiiifc 5 H it, .tV 'itt ti I 54l I In ihr IsIS? nf mlM-mniinf. a Jar, 5.0L515s iil I trnM Mimilii iH" tI I

  "ft tthrtrt. '!* In hiSowi I if I It inir tin Its ul '_, i in MII o umiUln.il i*> I l t.IsI1 inns' ttiutsslri'iI ,hnllssr lit otliT, ih vlf, ttt'Cinv UK*** 'ftl? tiw% tw i i It-il) v 'Is pen.otahssp: 4'tnnH-t* i"it unit$5 tnr fat'.il ISis* ti "mn. |I Flu tbr rss'4) luill u" t I i iuf
  ri t. m nlnr iMiliii Wit "" in- in'tt"'. Im. h-twlrnl n mat* is is'- tIt ll't.ls ut I tiP 'siSit I .in il uhitih.i'$ vt ntiit I atti Ii .lii i Ii I atlir trial r Miss > Fnrpknn coonS un fit Iii S.his' .
  inVt u u n 5 ( .10 I 'i 'H 5 sI in ntn os mtur .i\ I abit "w Ih" wSsIt ua jars .11'l lh. '
  A.. ,.UHI .a"d t tun ssilh''iS'' 54 li-i a
  MHi h Ii l l i ,K l5tl !V inlitllllli U tliti Vs $Im I Ilir "ttllri tilt tg InMti fltti 'tli i t.'tu' (t'i flIlllIt .55 ''I l I alhrm ii i il i I I,
  I rstn. slY urn i
  .T m d ii stt> I in I p I'' I ( anv |pa |4.4s.si umt i-in ii ( nurpon mpt( i |ii' in "il ISIMtII| Slit irfOfl
  i'i Ifl ii no! < i ', n i t | mat ,,. i :s'I t n S I 1i I 'I '*l tit, "nntlinn $hilloilinar' lunf hit nut i >lj,ii-lli> tMMik*. |niiiplllut *. ''mlInct5 t'l.rrhri-M nrr.Mr" l's,5sis.hffitI.s, I f tHi nffimUtt :5541 t NnpirNin Indiitnt, Ihr a 04.wsy.isltlii nsj l MI mUi in A) ril ut I th*' i ii

  ., Hi.intf. tola! I n .l'l I. I..r' l I I | ', ., 1.1 .*i ..I* *-, i IM ,iruwh'55t (irlnt' tl 'as.s's5" nthcr thiiiir tni lit him'rt in |hhiilIiSltMl l M i Mi, MM t >, tui41t| [ 5555.| U HIM If' 1sitlIsis's I Irr nullh...r""n iIlV pet"nnldisrlisis tk. lrlal rT*>i>n< irt.it |i count, oh Iku third %i.isl..i naite .
  ,
  -Ph in* nl t tun ml ," ill 'irn* ia i | | .' toillfKr| ,i t i II mi ,55 hi. t itit ttf dthr 1 I ItS pmaillnir wftloii. unit ml ,null tiling I I.stit4. Infll Kiritniili r inVnait mayai thi tow* rxnunwl s't1S51'5t I vl l.aoVUuu munlt i.i, ,, I
  .id* Iran'i. | 'I I ?1,1 i. 'l it ir*, h* t3Nl$ in 'boll ah* iMi rnnn th** April m tin u. .
  tl i
  ilttjii | | rx innvtittri' I 5. in mi lit i 'n nntrtiiilre I 'i-fltt atlretttlnsr a .iirh 'inrrunt, iir.nitlnI II Ml h insIt. .'i M .'hr l t ilut
  |iii .*litnini iiith i mil l I. l I ; thru | thy alii if n'M. js it I i nn1,' r it p. i IH. iii I i I m, t.ruu4ht liil.i niirlhull tn fflv l ltt'l 1 1 bit Until.; Iiisas, ,ia |hWini <*r a* H flmn ul i wrln 11 'mrI hv Hint Monilat jilt l i I III '.1

  '. traitf. )*t 4*.!ln t pn"r t I Iwr l I | mn arm* or olln-itl.. 55 ttt4 "0 ***iJWi ( Hiil t i'pmn tonit im U llr'l'ssit Im tin pnifiK ul IN'Inn n l's i.tI nliitti srr. 'nil l '.ill t Isrist'i i i1\ .li iftr-utl ul ui silt'S n I ritn I iMn.'tIt'i' il I 1,51'ti.' ,.54' rlmlmrt aut)ii"urili, ''s t. im latt tIlt lIt! ciiiinli 9lli sit I.run nn- <

  itian i-IM* am irh til-. ..'fir d I 'l| his siis'I in nn, i l1 i- i IhHtr $$5tfltAIst! i I ui itiiMNii' ill its 51 u ', ami an >iHiim> SilT Irn alt i rJ IN slh4ts5.sst| t of nv nnr <'ti in I or r1rrr| Midi, r I thvorcUtvt 'is'' SI h'ss.s.r, am unnna nwmiwl Itsy a hhtnfImll I day alter Ilia I It'sirth' Mumliiv m iiantis

  HI* not. i tin' *'. -.eI I ** t rtiln f..r | i it In I jn-dh-ut, fintliii' '. I' 'I h ii,''I I -iipiii- li J itirilh'i'l in.it 1 >1 1 n '( lit i" In "I the r.sllsl liifunttl.imi ssss'fll sssisiol In in's it IH 'm*. hHMT |HT oifIH i os mil **' aopillt d r Tcnrlrt of part of fki* orf mi* I ol J'tts'ryssss cciunlv HIT HiJM IiiISi I

  "I It frMithmk Ml" | Ttill -'* ( nrI a Nsisitsitsl' 51 iI i i /S i I I -. iVi lilt TH-fun* rnni] ., '. I Un i-iiin t In i I u njhl 'iiitf .i inhithitnttf in 1 CMili nl wi'lim 5 tin" 'ts.tS' charjrtl anli "Dl lolf* ef skis roatrine IhrntMT, eeyh tsr. fourth Mniiduv In .tsssI| j jtlal I I

  tiicVirir'h, r 't< nr tn thrrilri d I i i I .. I I hi tn Illll tin -mi i Hi *' 'I I lln i Vt .' vi .tiim't, 'i miiiiu'ili' nut nnd til Mitrm of tnmif % sIr '1ti< > tlilittf "I? tI151' 55 .11 ma. *. 's Ivisi and imaa>Nl by the es.avsmu.d llHrr i llnuit, iiaTiiliuiii Alton i

  ?.i aC.r, MII| kin ni. illim* II* l i, I i I i *'orilm? 1 II Mi StIllS I l iltn, ,101 11 iiiliifi' .5 lISts .fill flu 554 c.< i iwl !5., mi* .mh |H'noil. l Is ..*' im M? liln IH nuth iil-.**! th u>'ra i reenjrd afcall be ailja.ljrd KiilUt">f ihr countj mi IK flr-l M"iU i'rssnnly
  $lorniHtorritiiiitt'rfi !' nitlt i lain t In * ht .. -lull) 'ir .lrst l l' i IS' Ts.tIii.ls. ts5 niI > MI, in i 'r holdt rsth l nnv IM kit ot -hare A l1'M4a.anIach Intttrttniil, alnl, '
  prnll.m>i.n* ntlar, 'hall) mil hi piiin'hnl%- dlni. ill lmpn* t a. i irn I I i i wr -tlppu i timi I il"i I I i ,,- ,tliiit I I' 10101st ills III lIst ill stl. |n'Illl nlltll} not i tti', its list i Intti, \ itr I.rst'ssih't it Ntttt rm lit .5 slits s''s iirijfltT I I I hall taitilall? br >nlrlH i I'551lljt5i H I hy and 19 pui lilir4l ertonlint'lr *. III April ; rt I list rsssslslv altriit KI lSWI5l

  HUMmn ihinin I d t.liI.i ati.I mpr i l l 1)1114) im'n .1 i I i i. Ui. Iin Si t i 1 i ill, lot' s n', Inlouiinil ttteiit p tnMni I' ? tu Htimit H .s'hs51' nf rh,'n. P or tiHi n>* Iii all srimlaaliflala h'ln't' iIt elrrull rmm orIb tin, limrth Mnndnv In April .5

  ronntt Jail not u t"' ? in hits u HHiiir, ir hi ml '. miti UL lu t ptnmiiruiprt i I NK l"l \\ lass, is's', Inititinirivi, 'I t ut tin t.i i sI t mn 5 5 i4r> I h'tliL 5 |
  -ri 7 Mil"*" I im i I n IlilSl i'' i ? | I I. ?tnl? | | ) ni. wIth liiwnt 1 1 pifii! *t vlil"iii r to i I ilKi'ii-llon prnliitii It_ i nrttiirMn .uiininii. full? ? it.1? mil tnu> lif rt i tiuivrl \ .i.. i st'lsrisl hIss?' ?) Manntr>'iw. men* rm-flmraeiMt any yrlannrr loihi in Aril| al tli' imtnmi
  uH"iiiil I lu tin PK. nl". 'n HUM I' tulit tho CV'I5t..it5 uf Ihu kt***> of tIll' in.rr otfhr court or lorxcruttre rkaiaecy. ainl .,ss li e5i151,5t Inc -ic.I M i iill"
  in ? nt. 1 nr spse 5 I in.t111111 t nu tmitntlon i nh l> .r nt jinl.' nr ,tin Uliil in hnn PI'nmi fnrm tinM fiM 'it"! nfrKrlI'liMtiflit 'i
  thr ha off nnconiinit I .1 i anrr ihr or I j jtirtl $ i I | hussisl "tali, .irrfti-( 'st! Hiipi* ''I l -i i 'i militifiif, ? i1ot'"inl iiiitrt > ii i punliihiilllni nut \ 5's'tIlts' I ht iItI l h>' tin' Htlormeo.ri.ti ur isis s IS? aIlS allot ',. iiniilrnriiitlnn May Ho' pntrrM of in'mil, nr Itlfil if Ini In .\|Isrsl sit (the i mint i
  Ihc)
  al llnIn irrin I rhall not 1h' tcnlltl and tn allia rtthrrourt
  whmmr I I halt, htit gaallly *>
  tiuon HirM dlalllnl I lilt?. I. ol inch I I r tin tumult i M- >- liilili iii. :tn,ill ullomil 1.1 i iI. |Irs' m 't u-itluip 'i Uollui Imi nn, pri.-c ntnni n< \ ur otln |5'rss-t'< ulliu lll" n i iti I th*' umir ,mil 'in.H'imll Phall .warn tha arnlirtii-i' and IU thr |.unt*>hmi mi, tin I Ilitril Mnmlin nllii I t tI

  .|.'inrfl a r.ntitninl ntirr of .,, .' 'it III rI 'l r' i | '| I--IIU lIsp S not sir tullllllt, aim I Iillp I' hull hi> pntniti-ii, nl ,tlTi'r I Ittmtv tinIrmii I tin tit i tim, 4tsitt''vs nt or p*'naltv un-tt rlbrd$ hy law I \pn'' I fin lIsp Yi.tstllsl.sslss'u. i M i it, ,

  puuuhed t hi Itnpri-1 1,111111', ,n Hi ""tit, | I | is\ t .n 'i,I ii'! -linj .1 I | ,ni'i, ,ir miniltin "Isisssslnsisssi ot lust orli IK i 7H riss'lss. S MIIIIIMU ImMinir n' win. iltut *lihrn n* SIt,, trial of say vrraon hrfttrr Ihii At Hi. i intiil id Hat n ?

  inrllnK im TINt' t t ht, ''I I I t III I 11> I n I'-.i-' i Hi t i II,i n t I Ili' I >li' l Its \Vlnnti i I. nillnllt, sits tnl; 5' ti iinnin S ol IMV hm-M' < >r otln'r uiiiiiiii ul I In I ti< .iUnni, I IH I' .iiwtvcunrl, It .liall apMir that an otmier haahrrHfimnutt'H dai in .\piil uS |II.I i omit i n '51

  jar H. ".hint I i in Ii. 1 Mill- '.t I i I i I I SI 1 1 I ri t j i I.'t'ts I i *' mi* nf m till' ?, ...t < i -.'ml K ol I t | U nn I Im tin t> m-.liiporin l, tn t ur u .i.ft.r ot| tuont \ '*r nMin I nluti1. I tMi' hv IH L |rraiii. of which the enunur Cusut bass mil nil lIst .. mini Monday I inp, i,

  l j*) i. i mil. a tali ii i _, .,f iiuiitiflri, I I i 'i lIt t n,' i Ii ,ItI .i i ii. i'v i is d? I-s. ', .1.1. i 1' i iHi 1' hnil (itt |Minlflii il lit Imprlcotitiii nt in tin ffiinit\ I i i I'uittj MI ntnkt inn do is Hhin tM lntr $NO inrlMlf* tiun. Ii hall hr tip duly of llw Indt s to .ts.ps'sitI| | 'SI l LiSts's i I i.iuiit? .n ISis | ,mti M I

  site f tntllllndr ih'ol ot'tli .. .r. i,..tr..r..ii pital,, I- > t i i t I 5 $,. i Hi i Si'' I h.stn ,ui} I 's'I Hi, innxlliiii 1 1 iii I nut i' M tt'stItis hurls slits, m In HIM not i I II Ilux i l.itij tn I I'si inituHlul mnl all JH.I.VOIIA tssgss4s'uI ntm irihtu, liruiriulinire on Mirh trial and roramlt lurk (Mr Slit I'. MllllII, .t I XI ll.llll 11l1
  tlj.y.. ol or to i l -' i u, n jail sit labs' hlut reeogntranrr with raflrlrnl rnr*
  rAts 'i II? .'i h i,55 mi ntliirtli > til'y d'lllnrj 5 It nn'in. ninnlttu I 'In* I'11 iiiivfinh i -In: nlli i tin I liuirlli )MiMiilj. ) n SIL.
  '.,ink ii hnnVlnji *,ll l I I titnl-ln I r, ;, tr-iltinr, 'Sr j'm I r t'srtu'p hi*> ap| aranrr lIr,5fltie, rlrrnll, ronrt nlii
  itlllini Ih I nlliil n im I, I l -i II l II|, I.i i I. IIMII if til I IM'iu' hv, ,'nii j -* Who. dnrliutli' Issisi I nlliolilniL int. lilt ur wnurr, |ntrt> ur ttikc. slid tl prrithniiliMic I iu"iis'r| 5 KHinli. loanawrr Itt arv Inillrtinrnt itliii-h 1 *' nl NII-MIM imiiitt I'll Hi -' r

  *tn'r or ifoiirmn: ti' I .1 I nn-nl to ; t I ( I i hla i I t i 5555 Itt of .iiil in nfi-lril.' S Si sltts'rI'sq' 'r 'nIh I[ ( imp in* I Ii&'jtt Hi' iitm for rt lltfiuii-, pnrpiKtH, unit 555< ,itit-ltliitr tin (s5t555's Ptitll >It KJ |>mi.r>li"il i >vHm tun I IMfiinnil, a, al 1111 liim for purl nnVnorp. I loin In M imlitT Inprll? ni II si., 1111I ,, ,

  inn*, l'i' In nni'litr Hi -. mt ini-mnl a. I I ) i ts'I r ir illrnt. n, t 5 iti 1 11 i Ii 'I i :i-"inl.li sil t St I I I'liln > UN i I lit W hiss any jnnmn trUl l Tsw.SS otTence, ahell Inn ,mini mi Ill' Hill I 'sIsi.Ist I ail.. i Id

  .11110 to !1K' f"'"* lt.i.z.. .1' "r (, I 'i.h..l I t | nr -. i/r mid .im' lii, i u mm: th -inn. .. IsiS 4 kl or |hwsl.hI'| 4iHHl, tt IP *, till'It Illtlllllni 511 I IwilUoul )t.ris'lssstsu'IsI in tin lountr, lush nnt i vin'ilnt/ (tiitiril liy tin )hiry I ht, reaMua of Ineanltj, thr HirrMD.'lt' I hi .\ |ril htir (Ills I hillli Ju.l illi I Is

  b/ haiti itoitin. ul hr In duo Ute not Hlrllr( | -. ) **. nil < hut i Ill-I I li. I I. | '' t I I i"sli'.15 'h i mil' 'sristItss'ltsi.i Iii. .in III lslitiItI'IIs.' !, s' inn mn > tIlls ui ''p.mill. MH'h Um ,nml lust tluusshisifbuht45s ,- tlti'ir irnllrt of not giittiy, rball lalr thai ll Ka*. I ,M s UK I' i'miiitt Mti' nl $rtuiuii mill *

  .tj ixdlliir iIhSrD. tMul tin* unprlonm tiara or nl lit Ihr rmihi/ 5 I i-ion. i n Htlin. lint !> .. H t i ti i S n n 'i | ior .liur i ul ilcli iilLitiliK, ts.lsilslinlin.- nny lint mIt'Hilh *> NO lurid tlliln JH) tuwn ut .iltlmll 1 Is. _"ln tin ii* it r.tr let-ir MI. h* ofenia lauar I laann and II'vrrniKHi.shall if Ihr be tUaenatx-r ounaia.. rrdli rr I tint 1 in Miiiih al tin > uiiuli, ''t u oi I' .

  I nj onr jrrtrfr I h,i- olhul>i 'I'll Ill ii pi 51 tItjtsIsIi I *i"ii I I' illn fur t.ndliii; protlnlnii, ti S's Ir. ililsi| nt nrpt lull tint sr i ii-t d HI i mi .rromul or tmtttitt; pink, (Sins I 'Hirt ruanlf* *MlTi1an.;*>ron perann. l I., ter pease mod Mlfrlrofihi Slut Ml 011(1 MnMlilll 111 M.M, '(

  ? a VIhot'iiT lurri! nak -* or i 5 I ) il hi miLi'iniliail usll'lrVsslt i I i>' m nliii.hi I is'S Hi ta niirrt\| |l''l" ihr i-uurl aliailurnVrblin to brrinnmilliil''. Mntion, iiuiitt mi tin thInS M i

  .*lll ln ounratl tnak **r amind. any ? t I | i nl I Hull, iinh'r. m' itinlw llirlr ill n li' 1 I i II I Ill nllirii, I to iThlhlt hut- s' i In lullI HIT iiimn';' ut utliti I \ ilnn, k L Hir-ld ralmti slwll lilir >' Mil iir i iititi ni'' loin rarril ftir aa an is.MIIs prran ttrj ISis i mini HI id Aim lain 1.15511..ildm i. >1

  Hulh<*r tool lntiiim? tit nr .* )55lh1tn rI litttz innlifthr Irs'fl'Sl's.t n. i ii I 'l'l' I t'u .n h olii'lire il -inn Ind XiT il Iltsst t its llttili.lllr dl} it indtiLith? tiKin irnijqlntl. w itliimt tit'iiuiHin mat \ I ** IIMII into Sill rart ufhlr rnnmle. usa Ibelr siis"suiI.tu' ittfr tin fourth M .mini i Iii, Minnntri

  urot iuiiii any pun ui .-"thi mikim.r nuiirrlil fib. I | I I ti -i i 'i h i 1 1' nil 'I l n, ni 'Ii MI 'I l n i tI ,, I fn-M?. .l lint ,i p, nun hiivii-, Int t I iltlnami } | I ill .051 5 ut ,,ii'i| In, nllnn t 1st th<< ninvor imtild. oni *' IrIS fur Ihi' urtipur oara aid pruts's'lissni'! >i1t nl Iin' i r5ist,ti m'ttl'' tin x'
  IIuiIl fur tni n.r.i I .1 I .i i'i I ,n i'i i n, ItI. .Ih i '" 'nil h p. rnn nhi rwla hr .hall Iir iHrrbanrnl. Irrlhi S liMirtli Muiulat iti'M.ir.ti
  .
  M-1 iiKiiul 'I iiutiiion itliiiimil h'i.
  cirtlU'J'' i "Ii I i t.iII. "I iridil. i I i i pluo i linn' i- mil niKH Mhi> iutn i 'Kuluh mtU ulUr I Un I ruititint .
  n.iiti, > I II 5, 1 1 hr nilln oath shall b* eilmlnliltrml loI
  irionlht I lti fill i.iiIIi.I' ilt for a drill u| 1 1 i i* I 1t55( huSh or I iiv lip uuit'linn irt tuit, 'I lUniUi i r In nl't ri'iiituil| tu Mi |HiiU) UIA t.utiniatCK ? MHnlifl'iniin.li i nliuti I HMnnr* rUnll IM lull I imir.n lur thr Irtal uf inn all criminal eaawe* MA r.sslts.I l lou Inl I i ii. it. .i it liillotrAt Ii,. i j jliniltl'l II

  'J Mil and roiiu, rrml i oi hilt hi Ih* | ., nr 5 Ion hiI'fllIs.llt'sI. la lrllhil .'i i ,toiin liiL iH ji sarsss I :i\Mmi.trniliull) lIlt 'inipt'oi 5 5 ii.iniif. iiii' n iti, nr t oniiniHMt I In um : and ilNmntlnitt I Utii >' pliall w*'II sash tiiilj try ihr tn ue beiuen the|main roimt, Mil Ilia laSt Molldl I Ii, M

  i' nl.a f.f lilll I'-n I t. mt. hank or ) I Ia I -.5 ,!M.nttilntl, nml nil otlH r |H ".'itHtvh'V iri in t..i.. i u if, nli n'Uiir otimi1 maitiililt ol i uoi' 155 mi t I. r jI -i i nli. ,n. in their tinlgi.iiiit tin ]>Hl'llo RUIM.i is's' 'if (lurtila,, and llu sIt f*'iiHntil. rnr il hs O-ndant't a.T.wIIH [ I lOllnlt *lll 111 HllUlli lullLll i.lilt I II

  >lalilulnilm tin* -t .1'' nillml hit 1 1 i i .? m,.unlit, ) n t d i I si. ''I I I ,ml, >i I i i i.' 'I I 151
  in ant fort t ti.. linn''Ii.' ,Si! i II.. or u.. | | i mi.i-l, : r 'i' HI ''i nil i TI hil 'I I ssi., I lln itiiiti jull nm i Ss'ershis! I Hilitt ilutm I lit |iiiiu| M" iHditimui. tn t ttif nr< r>i'illti.mi i lnnLt ,ltall hr ailmlnlit.ltvi1 to $lu"tir. You i lu S ihirtl Mnudiii In April il I HiI '

  trr ba iu biP'' .> --i"ii nut '11111 I tsri Ini"I' line not riiri'dhi..' fllU ilollnrCBC. '* K.VM3 run Ur Minu or trutlihi Irk slmUitii I I li,ill iirll I anil, 5 lioli i Irv, atnj true ilelttrraiiur toakr, Inlv I M,main? i 'mutt mi Ihi' imiitU M. n1,
  rrrtt'd In in) int't, nr 1111. pr-f"t nr '' t i | .tti?. ill htalr r1. rlila and Ihr th lair
  ha- i II ..ur nllh I |i's' rmon i.n iittfullv nI 04.hin 'r ullliillt Its 'n ,d t nil il ur iirlaonrr al ** tit t. i inl\ $55'!! ut MntiriH. ,
  I mt I
  or iinphnnil i ni} pup r ? rrsshls-, >r lirliliivini HM nr i unl? nun ''I IIM iititir\ Hltiim "hull Situ ,' tnMmidnt
  .atut lapiid amid, iiln' I arir* wiht IS Hi I 5 5 l I tI .1 I il. ,tm.ll-li ss.s,i I .i'.i' ., I't en $; ni iiltn.iuu. m int, sIlt ili'iuilit lumnilixhililt t. i Mi*' |itoMniif> stl| till i Imptrr 1 t'rt' 'Inn'*! 11 t utii -i hr'i' mil TII is S*sstl Iiseh.cte.*iny juror arrnrillnff erho la t lonacirnlluiintirrii thrrvldi'nri in, Mm Fur tin -V> nli < ,,

  I... .Nit1I.. or locni"-i n* rant ,tin. -mi I I 1 1 1 ur .55 ,11, ,1' '''ii. ,1 ,Ill'S, | I I I "| |ii tj' .ii'v-Uii, lull i iii i i Imi In miI im'U luium i uml Imll IH' ,11 wi r d ns -in ti nnd till 0 | ilu if ul I l.tkiu rnlH-r ol thu aaiil taitlia, .ball hi aliltouiaki i- lollon-, \l HIP, innnti -id ut, |lit) t i iIlia

  fot,'lnf or iiuiklut. ,M. .n I li, Utt'i anil i i ? | up I linii-i' ..r nth*'i' hnlhlintf, hr '1,5|' > i li ilI Pl I I',n- limit ,ii in Iii niiiilt mil is.1 tn i lui, I ihirttilwtt t'U-mii MI Aiiiui:, k,5il5Iiii: ,;, iikin.,.;, >i prriutllmkCI"
  fit. *. t.ilh nr noli i. Imit IM I.ui.h.4, I.. I ,, I l lit in l ,, pmn'itl il 1 11 iinpii-nntm'm 1 1 I I --lit, wi mt n ui I ) line not f\nintlii" tint, iloll,trin ii'sI). iuh rHC,' ffmnnil ur trotting iturk nr mil isis, ilu iinil-r slits Delia anil prnalrtae nfprrlnrr," hilmjut j I rot ritiinttin, tin -iioml, M n.>i los

  i I.i Ih Slal-Hid1| nn i. tint imrdtlt. I IIlia t i i i nr thin md s'it&s'Isti'. lit. till-- s mn i 111,1 t 5 .>' 5.1 1 1lli "I Wi snis I i-.iiilijriiriliimkimi' i.t 'm I lIii* tsr K'tUtmi' ; ritui-uin. "hnjl lu' |iii iWli-1 In I Mij tlir wunl sit help rou Vlmii | round ill nt \'iiit-ii r, tlnr I
  ..riIIit, thiiiiwnl, d* ,
  **n "
  nut In thn*. roiiuit Jnll not rtnilluj .. Itn nn tliiill-innl tlotl n'- unl n | t >iiimnl ill li v.ilunur iiM.nl iiitoviiiiilnIlipim$ linll tor I thilirrton j iiimmti S |irotnliil in citiuu unit. I 1.1 No fM-r*.n whoa* munlona arr *MI* h. e* li |*rrlint' I .April ut Hit rinmtt mli nt iruiu I

  iicot**aC. In In pru nli.mfor town- ? mn i "illitt JUSt not i \s i ilnu *suii i .u .th I IInl' ,il.o ''Hnttirnhh -I >tii IIK pimWnd l Its Ii ill: mil ivrrnlinK Its !'pi \nnfHiir or i>rn.uii in I Hi. iniilnt| ,sI l ,mt I|505555.hNI545'him| frmn wiS Anilltii drath{, anr shill, *be rtsmpehssd or of alltmwl aM offrni tn Q t linn Hi Momhii, iu \| 'ul

  n.ilia nr hill* of th hnukab*. ftvrnt* tIItt ,' In unv pi'ron fill", d, til lint hill annj:ml i tlollsri. past Inrnnj like iillciiif i ommll tni lur tin kirniph commnt| or nnv pi-mnn In i hnr.i nfmit tarts, ar a himr tm lha rial of an-h an orTrnnnr crc .' Kmthi' I Sill I 'rui. > iil t i/ t '

  in.*, i.iihllnrilii. .: "r t.is.l.tIiag. lu us) lnt I I i ntln i I It SIts sI"tiits'.tt' hit ml ,istItri' 5.1| tor'' 1 tlt f "ntlitloii ht, Ii tic slut i\ueilini: tin dullir-, j iilllri' in plm.1 ttluiu inuaMMKi is MIC In'injr MI'nl nr t tI 'riHl I iii'nil M tnlln M I HiI '

  lorn d or en..i.rt. it Intik. ?lilUa or null' i &' *!i'i -* \Vh. 'u | i iit* iti i .i l t i \ ilm il I tIlls i HIM, .i lit I Itn).rlnotnniiit In I thu kunnlt jail noH Yicillmr I 11 In il In in S5ns'Ils tih 's't'i. 'hull ili-il'i-i to mil TNI riot r ur miALij HIKINAI. b4axa. I mtnhiainuiiti mi tin ilmltmnl,it it i iiI I

  t sti.r.tr t'M'i' I ,>It.IiI to ) I toahl m lutHiTl-d. IroviiL ur | lot" rty r in i, 1 1' tint lulu tnoiithi. (nil no. pinutinii, 'hull In i mil [ | xfHnn idlirr tlinn th prmitn to nhotn anv IsIs ltlU 'in' I unmit altrniNinln us-n ('.55511? mi MI.IllOrtohrr .

  ,tm.WiltS af irui haukn"lilly"I V "iinnut hr i iIis. ofth lipid* ullh-,. i < tissi i : ,iinmtnl, In ,tn |1t.i 'sWlt Iii th* immt"I' I n It ..11niM. nicnii'il 5it'sI i pinm'ilh- I I mn I lln t. .itninl,, mn, nlIII I uruphit! mi'H HUI, unit Iw tlirnliil, mIn a isis innn ttln-r,', this, KlTttuir AWctIsshIsmI.'isssins.stun iiMiimlttrdici,ht.IIi,. l'rIsiIIs pt trkvo, tiss.olh*otsnsv'rwipi* S Hi! Hit viiimttill' ..I SIn ,

  .51 il it.ilmi-lt rssstSiIsIl, !, ni l ini'ill! i ii. i sIt ,i.s. m $ !s liflinicrt mr lu.iki Knoitii In ,mt itl Its i ,in tinl.nirth MombiJ In I liiiiiln i .' '
  ntiil'tnii, (.. uuiiif 114. i'tiuI nriiioi* ilian | pirou i I paitu prm isletS h/ Inn imleM, ll lutll appear in tan mwrarllonof Ii
  in. pun n[ IrlMl ami ill "Ilm.mi | l 'I n- .I. il Ih' illt oi' tonii nilhui "in' Ii Ills tr.sttstiStIlt | t !*kl .1'. UnulllttHllll triu lilnllllp Illll .unil illisrlilllll I lln I, itniiti'nl* ol nut i ontiniMili; .',itmn silt? ''S r.rniI ihe i ourl bjr arndavH, tuat a feilr and impartial trial ran Huliiii 0111113 on tip' Hint Mi'itdmMiindnt I I I I I

  uiiiiitril 14 iih tie rl mtur. ofamlipli. i i ( i I thin ltiiltIS it I 'IiiIl| Sss 1,51st' I i linliiimiit ih iso S II'' | ,, i i''SiI' It lnifuiilMtni) liiuulnit, p >imittho 11-1 mtHuulm. I ul l IHI nn. 'mo. ol unt, IrliuiMph lisse in I thin Mint'iiitlimtt lint hit had la .mn erxinlr, : *In tthkrh MM the rosin may in < Inhir m I tin. miihi .it i it

  ,rttli.lu.kiiittlnt.-i ul Hu iliUi,riiiit. Ui i 5 | llnrinl. 1" III. iimint. nl tlini 5' I.,m Hinl (lln iilnnl m I tilsiosO hit sinus m thIsiY't ( uiiua' inpipura tin t'sshIuss'SiI of tin l pinon "i5d lug ur tmI ilhrt lli'inrwni acrnmlto In irlml In ami adjoininittoutilt $ lull CIMIIltlilt this mV'ltld Hulldnl lift' '

  ,.Tib. tin, an I III I' "''iiI?I' I I. h hill ni liul 1 'rI Un. piopirli ili-trott'l ,"rnl th' ,m .1mhininii ttnil HiWIirluTHmn, s htlunn, 5 iiniiiMnt- I ithointn h nn' wufi unit In ririltiil 1 t mni nn) in) ttkin' a fair and, Impartial Inst may be had. Dullb- MIIIIIII| in 5 tiilur nt Hit cnunu MI

  i.i. t It. adinlll'-d l lii, n Hill$ am h i Mil" | I .,;*- ol iti filo i*> lii n ml I III i Ii t I'' 'ti, 'i imprntlil I miini'HMliunkunl-, i oliiiiinn uhjii ntuIKi iplllw'' I nun Him slutlllolulu I lln' protiHlmtnid I Hit* nocllonhull party Mamoit ors.sI. rhnll ImenUilinl la bin unu channuf Ills'ISINI'e ii.iinu tin iSis ihinl >tinuliiufui tli', I Iiniktuhir '

  .* I, :d, Ui.it tl l''' iu t m .i in h pi >i is it I I i. .|fl i IT h'w *riII In pn itVS.. f.f It r-ln I i in piroini in ;i'e. i Iii punwlinl iiiipriamiim.iit Ihtf cuuuttI >tti 14, Whtiutitr II hall his. In lilt iMiinliHi of Shut in i
  i, r un'r. .*intli n ''ill Ii i .4.1..> st it i I tmrI i .i inihl' ili'i.' lit I I' i |i''s'' nl I II'I.L Miti I lll'l i Mninn >r fst'isavisir, common ralliri stud Imitthrn, ptrton- jiit I hot \iiiihnif Mt iiiiintli, .ml I.)' lln notivtiiiluitfnu luilK.'. linpractiithlt ur luwpadieiil le rurm a irand Inn Inn \i sits t wiini) tillS nt r inn ,1

  4 I ole l, hall i I Hn. I n". .1 "I iii m t i I I t i | 01 .mill t 'I'! i"' ''i nn Its i 'ut is mini th oil mh I551 i I- is Itt) m (ghs'L ILilr lulling 01 implut nn.nl. inU.|Kiitllnl Innnliiil ilollnr-- hut t lute ,nli t n nhnll In ail) rrainly fur th, Wins of a mfltrknl niimhor of ipinfillii ttrtt Moinlnx m "i Mur in tn

  -Ill*' ol lriillot > < l f.i llll'i'l", | | I 5 ) ? with ,, 1'' \ < lit or IIAII St lush h pitmt nnt i n, h, II i ii 'S I tin > I il-iialnj) slit mil pint nil sir I iiinHim. orIm slIt In' i nii-lim'il t'lputi-nl I tin ilt'hurt of nm sssss'hIc'Iusinstlihi' I jumri thin.In. or onarrnuul of undur cuclti-iiiiul ur hoots runim IHI tin* "uciJiul M.ituln. II '

  mi.in, i innnt. i.nnr I I Sill -S1. h II i inoli i I < 5 i, |aiiti. nmol ti, | l nilin. i* tiss'I Oil i ii ,' I llr ippoilnl' tin ir iHiiiill. slut sill otlirr iilhunil lussisess."is'i I tin purlin i. tonnuintinlih I.f.I(4Ic5s aiuuux Ika poupl, it rhall W lawful fur UH grand the coiintxlti 1s5 t Mtii ttr tiiiuitfin, I Hirti
  I r rim, al I Ml ti .-Ill? nr ( i lilt -,tin* 'L iisi nt i ,i: 1 .I I .I i >i i t tin II iliMinfiih tiniilv nfnnt iMKh I jury In any connlr l 554 lha aamo ilreall to tudlit ant DTPMID in fit S'sItr, nl llii-uiiniH ,
  I is. sts I i.i r- HI i 1.15 luilinu. I list 'it, I Ihii-i or ptismi lo ithimi iiif ) nt. 5,1 Is l li I I
  I .i I tlniiif tn iil.ulliMHni'i'i'1 I | i $ ? III'S d? 't't IIIIIIH, il I tn I ii | i 111155| \II\ tslio ?K'ut iII luHlul l ninl hu Illri'l t4Jll nuauy odtuiMtominluod IB the nnuty Irat mrntlourd lu i I'll tin. fnuilli MUIIIH\| In (A'to''.
  In, tin. *.rliltci til. I. inllll ,Ml, tin. i.i r. i rttiit pi'inuu IK 'umm m iiii'ntnnllT ui4t.t SilKY Ibis .s'rtIuu, and the trial ths'rnofsilall pninwl In tSp. cows < r HI i it II
  i rv. oi ol tin* 'I i ri iii I i i nl tin t tiitiI Slat t Vi IUVlnnni tilii n sli n -tiiL 1111111 S tiai I I il iislststIs'Iiil I tlu-li titnr lit fmiiii. iilln hon-i ul it ttbura mab liiillrnneal may br ftnmd oliUx-t lo a \\ukullii uMiiily IHI I last tlr-t Mum, I ,
  ,d ruri I III I .1 iuii-Irits'i 15.111 .1 ii am-t him Inr im ill .1 i'i I >' I ill I lInus'. crinnni) hmi-i" ( ii\rtrii xiIKIK1 I, ,iliainic of trial finiitli Mniiiliiv, iu ( il'lsIit'r ul S ih I, I
  i try iiu.I, I I Jr.irit..I i a"t M ur m. i < in tlpplimr filnip?. unit ihaplaceof atuosvdln Is.law, I n
  ''i, half'n I h lint 1 II1 t1.' ''I" of ,. I niI 5 hn 'i.'nln-l, Hi I '' "I Hil- Mil' ml ttli, tiiliiti tiimi| i nut iillnn, t tir' Liminilttcil, stIr i liriii mil i x ut M LitMH, is's K"tvMIT ( SuEt 5550'.. till At sai. 15 Whoa lln plare of trial laibanic l Iso NISlls. county on tin titi'"tni Mmiftnt utii. > II, i
  loliHirh. n .-ii.ul. .hull IM. niri-u.il tin uInn ill, ils puljt i-hurUt CIMI 5 I >II .T cunnljr lists trial rhall nutuincud In all If sissy inlvUilKr
  ,' ,riirl I I r. in.lm.i -iii'intln, lo tini'iimli kill, ma 1.5.51 555 5 I RIMS > murcia aa ill Usussusuils Ml<, ..ilJttlion ? I It
  imi flir III' |**|.,. .1 ..ritltl" Ih* : |h.i|;. r "lll.ir, or ttutrhiiuin trhlki iwmnlt'in.irlmlmil MF 'M ,\ |Itt ITHIII liinml in a rlrrtI.t .Jni.it % m tun inihcuueui had Wan found U that nraniT, and tbo t tlti; fourth M..mlnulurllii rniilh' MI.i itulitr

  i i ..mi ifs It ? i\ uiTun c 4uiiin"l, I tin latriiif 1lilt I Slut'hriiit I ullal 5 publli pluit, lu I the lui ht I Itun utliiiiitlfiiikfuuy Fiiutx I I Vin i Htm' ptntl--liiihli, i I ili-ntb, "r his I Coetauccrnliurbafornor nnorarhanirr of tbepuiranf trial. Fssr I Its I Ihinl .1 Imliiiiil tnuiil, i i I'
  11 I i''i. i ti i ii'liil' I ball hr paid )In Hit rotmly In tthlrh IV orTi-nc mi coin
  iiuln.in hi u I Ih. ii-iiuni sr. ol an, ullli n i if | h nr ill'turlnnri nt tin pnhll p ni' I itIii,5 I ul the iitfuiuHM. wr Uinunlcr In Ion iiiiiMiiiiiiil. |trir>oiiint'nl in UIL **IHU( )HiiiUtiilnrv it n t*'lonv : nutlnodtlar mined, ,nnl-i nthtrttUMi urotldt-d hy law, Hit otnitKiti ol M uli.on <'mint} nn tl i ii

  tim, I'friuiliili, ,n'lv .inlnnl I to RtiV I : s ? nl mill 551 In 'm In | -.11, -Int. Ii, i II' t ,1 | i innti liimpprihniih.il, lit ssns rlniill, ill pntj BhirirrpntMl.tM t'rUiit.iull luxt uiinttlL'ntl, fAirvutliitoffl Hat, iu. The eunrtunloruiB t cnamieaflhe place oftnal. ill S ietOiss r I nt till uitlllU. sIt|| is 5 nt I Mmon I ,,

  i'I'p.1'' 14fli. it 1,15 0 H'li.drutl, or I i or kmn kit liilllici.l 5 Stills r dm, irinktt ,i lslIl' t 511|t iI't I Ii nr nntrhmuii? nr ht nut ntln r pii-mn lit im In II sssissts'ists'sissssr lull rrqnlrf thoacriiMd. if this nfluett l Its hailahlilo thr Ihird M >niluinihtoini i ilof i II

  .it -M' ll roilMinll.i.I i* I'll Illlrnt, to i 1.- tin i pnnl Inil h In Hm n'it r-M .'nlm. Illlv, ih II, t milt I tin n'lli i 5. nl mi j uii llrnlinrvltliirot ganlulU 'Hi.Mlhoiil SRC. '*. It t-lmll nt>t lit ssus.'s.'nesiry to isUt'gs. in MIIntilii \ I i liter lulu a rciiilzaiMx is lib if md and laMiHMit ai mi iinminii uinnu' on tin luiiitl, Mi I
  I I' 'I ii I '.1aJ Ilimi h IH I llu| .rl-miim nl lit Th. mitt, |,.itln. i iin 'Inn til 1 ur iQinplHiiit tim tUt olfi' iliar id llitn iMappruti-d by the jud I In aurk th
  ( H I'll ill i m* v. | I | .1111, I II u it i II tun nnrnnt, unil kill in i n>>ti >tl> in u iiitf ii t.'I i- u. linn aa i bvr.nl UK inmilt sIte hi list |I. sr rI I,'
  Inn In n mi l'I i i ? ''' I H I t ) > tnir, Imn., $tVldnlou" ur dotn1 filoniouM\ tlull nnrt( or jtulo may illn-cl. condllloiied fur hla
  nr
  I rir i apiKonMcr
  I I | ,h, Iss i untcitli nl plnii, imi mmi Ihun I lttinitt loin hour-, nor Monclui nil.'i I tin tnnrtli lnniln, n (5'i iI
  rm hati t ni"Uil ; !*li.,. II \\ Ii' i' t .r m,inilini, (silts'. ii, i ill i I I l'i I., Mimhttitrniiril hoion. II liunttimtitor rtrfnpliilnt ho iiiiA8hi* txtirrn mi i luil' huinl I l i II. nn | ulm isr. \pini1iun olulil'U Dr she Pets tvrsts thsinsi%. to alililolh. urdir of tho IMIIlU n 5
  lil't.. i-Ei thi l'talk it is' id I in tn 4. r. i .r mv nlliin niimiil till .1, sli.i tus I-, m ivpn.il' I" I lit inIlium Unn Iii -liall In bruuulil hi Imi, u ,uullit nllln t'V'' rfiHint ill l "tinutn.NM.nn of thin- rlluUtn nnd not In M>parl without? It-are : and In difaullof irlilnmh court i tint nlli'r tin Innrlli Miunl.it >II i noI i I

  t iff, I. lit 'o lilt '< m Hit nnlti-llin, ul mi I i i i i ? i m.li ill < i "ii| n d S lln Mini, l null i I In tin I punt nnd piun'> il<'J Htfun 't I in milm.. lolnt I '. loiiiourt, or ftlnntnnnh .** nioi'uliauci atmrranl allall he iaauml illruclml Inthi I oiiilnlt it. ol ( oliimUi iiiun, \ m

  tillninl, ,linullli, I Ii. s Ii III. %pirliillUr cult lun., eli d 1 M nn t din Uiiuii.il *, -luiU L.s.iussssIs. il I i, ili-i, liii s'tI. .1- -iKh iiin lvlnilc lwll U. Is's inunr, SB*:. :, tVliitst''iss' Ridtt iu tin. C'tmnili *,iiM ot r I Abnnff. eommandlni him nrult to rouviv tin prlmmir I Ui\ silts i' ih' I until M'iMilm Iii I iii 5

  cnntiiiti Intiliil 5 il Is. >Is. ll.nld u I i, > ) Hiittii.i, I I"- Hiiii, lilly doUiir or t.cliiiprliinnmrnl XIA i :\\hmtir 1'iit-, 't !II., m.' Im. In, Iii.) po. I. l"ii\ ui' i i. .itt.st.n. Ihurul'i IssIsarsi Uu' I.Kt. t>\ lo the ia.ll ol ihr cuuulv *vt lit re aucb acruaud puratin I In I Hiniilli .linln, I il ( n. ult i I. '!lli.htU .

  '. ml lnnilh>n in .i I nil'-' di. r htw In lisp IolIt5t b lull nutui'limf .1 "imiutliin .. -'Ion I. 'i tin i'iirpnnl I I hntliiv. or .' llissi', Its tralItikHtif I lsllti-' lIssist. ?hit III.:, sis i stInt 5 sss ppnutiu to. IiI l loVlrlvd, thuntloheuiMy heIst hy the lallor tin-mil I nl (_ li\ .iniilt nn tin In-1 M.ul '
  II tb, n* nppi-nr I i li .s. ItitsliI titus I Iti I I I i i i nml s I \Mi' .. in I- i'llI S rm In i ''i-IIt iimikiii. i Ii $ II.. tin* ifrml (HHlt nl mir Imtn m In $inImp I fit'|iin\ in IH' lummlttulhall I punMicU, jti tin until dAtvhssrgstsl u> dm tuur4u sst taw and uih arrant Ihionntt t.jIs"ssl| llriillniilMnmliit i., ,
  lull??
  i'l.i it 119 *- i t nit t nm ,'. i iNMtiiii ssiIiiiIl I. us i isd-, .1 sItu Is.i'i, i ii I ittuinii, t iirt s'il for (tlu' jmnNliiiH >1 lthi > be romiilied tilth on or rwfun thr tlrtl day nf tin.rotirl '
  I .* In "At$ I l'i Iit i i l I I l IM* pnnHhfd lir tin" of nut I.stst I limn liln 5 nor i M'nil I'r'i I | nmi at trliien the trial may he had, In Dit.ilii-i nt tin iiniltliloiintt
  Ml t..ii..r.ii. i i,
  5 In In .
  or stilt 'jiltS .. I'1' I | I : nl in ilihlin.hull ptiln-hnl lim mil \ Im.. 1nj flti' Iiiiililii.i1 il'iltni', nr In IniprUuimn. lull i [lilt t Ii'Isstt *ti 17Uin m tiunif.$ ul the |.luii'uf IrwIUal on tlm loin III Mmnltt 11111.1cimntt
  I 'n'nil ilnll u ', it t it ii-mmn it t II ii 1 -., hn. S ** I I. AlnH\ir > li'ti-'
  tlist 's. I -sit i i im i I < mini? t lull! nut It is.. I Him thru, luimlhnoriMml 1 F* t nm MlH *, nr 'llti'miMinn |l.tI'rtI|, thr, rnnrl nhnll ntOKiil/i tin wilm trt on IlirI i-iti nl si?, Inhif, r.iiinl) nn HIiittirtln
  ri Iij. ,. hTI I SNIl' ti h'I,MU lo lif itiiniiiitti'*l, in IT l Iso lt,51Isti'sl
  .y ti| %'i its. ,5\ I'5> nut mn tinrL [ I pnrtof t thf8lutr lit appwr) In lore tin rniirt it llui r.niilii? Mnmliit in < kiiili.ii I II
  it 1,1. .Mil tin- It: \\ Issn i.'i itilhiillt. ii.isiisis' run ''. Is ,MM.. IIIUMI'Lil UP uu mt ii *nr hi lore the litulitur) '
  ,
  Itt, nil i I : <., th i is'S i ttilmll sI|i lintinutihiti( > ) plnic i rimilt I i nili-nt S.i..nit iminlv on tin MI HI \1
  ,, ., it Hi n !' t, i ii' | S Hint m 5' I Iliirin., '. in. nl i.s'lit. or iitlmnti.. Ini ills I Iii' itrhul'iil it Ion sil It hi, ,
  I5 ui 1.5. couxitttoin
  I* inu ( *>r tin
  ronrlh (
  I i.ttt In I il'Utt Umil't lumiiiiiHiit.TI. t Mnnilii in ii'l.ii lit
  lln I Ii i | uijutvii sal rimoti* sill) tn !i'd, Wlir-im i linili, !* of the plnu ul triad Innh.red I- i n
  nln' > i til m nl. h S '
  ih <
  u iii tl t Ii
  n u- tn sIll. I indittid
  iniiii ni 1,1 i i i i u hi ,unl iou\l Is titl ul > Uiilitttl"h '
  ii .n..i.-ihi. kuo I Ii ipl I 'I mi''. m nth i -1111,'11111 or tiling, plintilmUA4itfnul unit .i tu if> Ihr olt-rk nf tbi* iiinrt ihall imm'-illnti I Ilthsssl| i.iimu? nn llu, lltinl Mi i iMniiiliit I. I
  |II iiri lu i in It.
  i lil- ,,iltim lull M-I I In .
  4I ,,s lil l.l. i ..l Si i'ii.I'i, I tn'lili'iiiit' I l i I I t I m ill Itn pn i lip. nil i Ii tin,'initnliil' l l5l' it nl, nrnnv h in \ uliitliii, t UIL pf'i't-iJ-wMi.i-' liu nut Ins ''iionIi mlir' I tin* | rmit'ilin' iu Ibi in'nrd", and I Imn ini'i in iktrilit. I hits' Un 1 Hi 1,1
  ,
  Iii -.itt sit.. trIll .. I.. iii.I I''. ii I l I't ss1.IR| tu i i stin'; hill .l"l lur- 5' r ill"'. l ,, .Iliiilhin.I mli' mini, Im lln pi' t''tl, or i I- ui, J s ti'H' nnn'ntiblo l i ju-tin' slId in ,nil I tin' nruiiiil |ties| Illril In S Ihriaif-, is lilt aurllllid I liilloHi At ?Ihr ,limit, II ilUn >
  tl -IJI p. Ill.*is'i I'' .t.i.' 'tilt I l | li ,ti $5., I IIMi I *.. t.1 I II iu ,, ,n-. t ,nn I, ,1,1, i ,lion vr oruinui'nl nl sills toiiili, iimntinn nlnt tin'tit I s t iiKMiioni'I JHI imtx h.'itmtUliPtl, in Ui,'' ,iiiitsilhltts ifipv of thr rntri(4ln tlirnrord? rvlulmtf I in iliinl. MI? 'ml,it in iii loliu 5 ii Ui
  \\ |b I*. t, I. .. ti'iI hsl' t I K 'It .t 'hoi, : Hi. n i'' 1,11 i itllt'i i i i ii' il -HUH (ls'.I ot Iii 111 inmr< .*. .irinf.i. l'tsl
  I i : I I I .1 tntn in I, f-Hun 5. II I J I i oiiil yrti.. I l |iiil mil I .I II h i i '.l Ss "i u | 'sii ,, i illlk Is .1> ,, unlit' nn. Ii th hum I i I Ii I tin Ini.l, m nil tin UnHn lili 5 hi I In |juts c nftniil I ban Imn i hssssgsd| l, retiiiim*.' nl I tin lonnit 'ii| ol Miirnm lonnM.iinlit ,' I
  .-iii'lllu, *..sI'iI.I' tlnj.$ II" ", | 'l-l l.l .ill. I Illll, 01 t! ,II III, 5 si 5 I II I I 'ti., -J. .V (his resIn -iiuu; il null Uie I'tlttnt nan ,
  It ,
  Ill, i 1 lln I I .li'ss t tu, intiiiUiiii ls'lisIiiSI, i n in ilt-, m. I Inmrvrra nf all Ihr (wprra Irannmltti iiiri ih. I. .mill M.imliu m"
  Is tu ith Iit.ttl, i i MIor .i- I i >5 n I m I I. i Knit iiIi'sl; s'SiiISs I '. .,t I ss I it i 'I t ti i II 5I Iioind In tin PHitMlinir Mititrii uutIK* iitdult.il i-npv
  I % 1 "III pltlll. I 'IIlts.i lit I 11,1 i 'is' Itt, ,'I> pi,ml |' .. I ,| nr I,, my 1 Srr l'i WTi.n ,iihnni ofthu place oflnul Hin inuiiltin, nl .MII Inn .niiiitt I'll l lnlli
  .
  1111.!? n. n i...lit ',, ''i 5 I I I (' i n .1 .m tiutii, 51511 v tlin. ni si In,'sllt' il ISIS li ( m !Isstsss'u', or wiinlonl> or iiiiilnImulv ttiiiluiul I'imMn' tl, in thi 'titin luiirl iiiiU tuuntvuhm nh. In nnv i ,wr )rininu| ; In a rntmlr Court tin 'rllu' loiirili' Moii'lnt in i iiiIH1 t,1h II
  1 1 u i i MI ill ul l's S I l i i MI i i i5sti nnl 'Imn Hn l h Imi IM
  fs II .lull. In | Ml 'II. I li. I i. I-" I I : 5 5.51. pi M t iltfiirbn I tin .mill'nl- ,.t I a tomli sir grnti' l'MiKi't| iniu'lil. nulii ltd JiulIfd.l ia-i. -h., II hu cuautfoil lo Use lousIly rnurl uf an udimiiliiio "I Is Luuiilt on tin 51i'I t MImitlli

  I i.-1111 nl i I5 I its. -li, : l ii nt it- I | | I ; n(' | ,nlhI p hull hf-piirtl lifd I I' v iiucnotiitilmuliti hninlri nil lif.Mi' lln' ssfl.si'r t st s s.siuserlIiti' luring, HIt I limit nn.T thi. sunn pnn'"i-dinsi rbiill In M"inlm in SMMIIIIKI? I I
  lit. .u .n, i .1 'i. "11 ,.., I -Il i l'i \ni, tii-i niniilfl .1 Id lIss i ubli. I I'I i iI inlnj I Ihr < uissssI''sItsit,l 'ifMiili f.loiult I nun
  .5 ) il Ilir I, lit I' I t t.s'iss iiml mil < '
  i : u m i nm 'it i ihilliiri., ol .inpii-mi, ui Inr aa pnu tkiible 04 m I hv imilt intiria in nil nl.illon \t llu I mini
  nllt"i? i u dh t ''tn n I ii llhi I Ib,ill I" pimi.hrtl I l lmnti > tin1, Isistlu hind jum
  I 'i.nit J lillpil minn nl tu inittt'd on < tii'. 555' uu I'ith'rnithhi sr
  .. | |ts,1., S ui. Ill in tin tuunlt lul lint I'M i'i'ilniK tiin' 1 1 /"', Hint mi 'in h rhnni hull hr IsssiI I in Itn' n ml ii inilnlo i oinilt on tin es'sssssil! Moil'InUn
  '
  ppsli.i IHI* t i Inli. n iinl d rdi'
  | ti ,
  s't's i.rc vt ir, 's .t im I ,' i itisssiil! (Ilir limit-ol tint Mali
  Ssi.s! 1.115. inn'i u 5 mil iris hilt I i | i IsIS 5515'I Imr mn Ilioii-m.l '' ,' 'SI i t timi I 1. Win i S.. i hit- mil ipi n.u 115 ik.'- in h \\lu.i\ii nut lit "Mil I mil lln pnli. ol tinnn Illl inllllhull. llr-l lonnitHi ol Ilill-lioronji 'i i iMiiinlnr
  I' HRI -tiiiilniL Uu ulntionul ,
  MIII h ml olii I. I ml.I $5PI i ih iII5 1 ? | mmpiI ,md nlt .rhttnt or rmrnnrtt 'ir loiHtnu tf n rulnml 1 I linn 'irlilt tint in hia opinion p.5th. li sbsittte nilliurHnr, In l >i lull 'i '. nt tin n ininiinli
  his luiinrcmiinllili nml wlnni I. ) I | ? i In.' Impn mini p' Li ur r.lusi?. tu m> Albi'i lIssis in I Hit iiitlnii nl$ u liti-hnu t ur wilt jmnut or nnd imn'nt, itidd oi ( In milil jit-lii r mi ih.ml,I M iinlu ill I

  .ril,ss n mil I uu. ti.l u this II not II .\l thi. till put 155I.e nn 555 nvii !llitiitii-h. n. ni' ts.'sss] Hit .rnnidrhnd hititln ill -isIs's'| 5 li> tuli. Mtjuiiuly oril.lmU ilnt itt l k lulu r .it I lln mill U it i iiniiiiH
  itf im -11111 l 1" ih nml I .' s..i sIttils m ? I II ,? ihlli p I I t I it l l.111'h om lo-nrc. In Intr tin Iss'.sI55'rI S ol n sit I > I HM olluidii i ,.itttr tin t s'lsslsIs-SsSs, n|' 01 JIIKIMCNM 5 INIHIMIStl, CAiri, tMI THIS PXPClI nn Un Him! M. mil,,n ill i Hi i iin IN
  n I'.lu s ini'1 |1,15111. 1 I i l i in ,il-iii, 1 5- iihssjy. 1551' i i-is lumiioiltit ul rlt t ls'li'ills lllMhol-'unCI-illri. Illtlllll.Mll',. nl Hf"r.t( hiss S ik 5 ml ,, M.
  > 5 55 rtss s iiit1 i '>\\t tllt StI5'5'Ips5 i Ii i t' ii i | > i | 'flst'I TISEIiui'w. t ih .iIhSl \ -il ul niIlir
  ciilhiiliiit.. Vl*.ni I it .ilmi.' liii n IM mi 3i sirJ I II i 5 I is'.h if. q11t I u 5 111 l or.sppristi.sIsiI; 1 lor lln hiss I si l SI,'. sissl. 1 IH nti iHi| in M tffoij-j Iftlnri. Iii,.' Isss'I t m 111' s-MIss liilt Iliinl, Mmnlit: in \ls, i 5 ilsIissh i r 'I<,
  I. I : ti wvst prn < ssl.'u, i in ntln i aid, KIM, 'Mhu that In Im oinniltUd.i OKI Jo. Fiery i-uurt lirlurr Uiin
  i ant
  Ml. 55'' k'l.'ll I' .It Ul is iii Is-, I" | % or an) ml?' in, .inlln, rltt I Iii Ilml piiipni i -pniiilKt I p.rrinI .hull,'nl l in nit, u- lolluivM '
  lUllltll?' stis. I'lll"1'' "III Iii'" -* '' ii *,K TinI I ". nmtni Iriiiilitlf-iiihlhil: $ II ifnflntm ,, I t lau n ittiii.p (lln' iiiii-rl.t, .l-ilihiitt I 1 t li'li>nur hi LII uttt ..tirt Ihirttu IH'fur** I tin l I i-hall I lie *'until Ud UHHiun| Inilktuieiil lnriin ulloji,.i Ilml.' mult on tin tlr-l M, miliv, ill '

  list sir.Is.ttt i stilt$5| I .t I I I .n I tr ; I i I 'I I I l t.iki's n m i nm.in. n il I II m,il i miHi < i |5' rf-h t. lit. timini s. | .i l.l5r Kirn, r.p I is n I l. vutli oil. nt I Unit IK ,tudl ;ivnul or UM.IIMd| < tet 5 mil |>uii.alialil is lilt death, or by lmpn iumrn| In lonnit us iii, nt llu'\ ml, imtittt ,n 1

  nn lirft II loin m tin .oinlllinli, *d S 'il in ., itIns. ol -.1 1 1> tili -. limn Ini I I lilt.. i 5'I I i.-itih t ''t. i-tit-t, ohlnniiil$ .Inill In | .ilio-lnil itI'M. linn ttn-1 irinl.,?. or pMiii-liitiiiii -hill IM dnitndin | lIsts Sinle | 'iiiUiilnur S iirioinitT jull, maIn ailili ilit In I ii'IssIssi i ,ni thi I lonnit II'I 'I l xon

  S slits ulrttit i tin I Ii t i' In Hi'' I I | .,, tm 5' mil' l-i -Ii'' inn ) 1 It'1' I' n ut I, Ii Ith,' it H'' ', t,,, jiiitlniK t is o tlmiiraiiil$ U Ii l..r*. m hj ImprliMiimn nt 555l_ nritlt..'i I IU t tut I. HIM! In- unnihid li\' list I( limi' lo Iho piiniHliini-nt iirertrrltinl bv law, rrqnlii ( Inihinl 5 Moniln in ( Is Ills, i

  ii i .sr tim.1.1 H I.' ... ....u. .. ii '50 5 ''M ir ', i In 5.1,151| | sit Iii, put I I .ti.mh m ni m ,.tii 5. il ii iih m tin innlv H'H' n"T i "iniliii!.' nmi IIM-IIIHII, ''nl oi Ills ?'suit pt luti'uliim, not tAutdm.. 1111 li |>i'IMNI lu rrroumar Itli mi riiirnt KiirrtlfvIn nllllilll 5 l lonnit Ills |his'| liillllll M 'lillj ii
  I i hr u.. .i 11 r nip I ." 5451110.ilno-ml mi -,'Ih tn i ittm t i .55'' uml tu 'tinlt .Iii i-lnin. I I' Ills -i 5' n U Ii' S'S I Ml till' > OIIMtt ull,, tin! i \i S i dlll Olllvi I a ruNMiiinhlc aiim, to keop lisp praie IHto n<* nl M. Ml lim 01 ol I,,in ll I'
  I nl It. ln.ln.uiil.il i ii -I | i.f sIts' ihi> .I i ilnn; tin uiu. 'I ir n. I v inn not t'S't'ssdlssst out Ui"ii-niid dnllin- goust! In'hat los ur IK.In, lir any K-nn not i-M-rrdin pail-
  pnrpnM i i
  'is' ii
  ? 1 'I'S. WhiHtu .?
  '. Inn ri-mini, m ill II.. it Is PI nil I 1 I5155si5i -i i ruillt In ntu I 11 t ''l li-, mtt HliMihnt I plutl i ioi. litliln, I I i 'i .,il' I
  tt-nilMi i I mull-, itiMimilu I Is I mi .nil, slosh h il-li, I I timprlmiiiii .Ki i V10 i| >'\t f t lii.stilisi'* .IMlUiUIV 5 tti ilfl'lullVill. Is. 1 Si'isf.'s ami In aUtnd imioitUil uulll hi linllu
  i is u tnr-. in I't Hn n .1' "n I i I pu I 55,1 t t'ni I inhiiil ti In'tin'i hi t.iiuin tono I .\P| lot 'll 1 \llu :ill.., |IIl'I
  mnl nnprin" TIl n .11111 t nlli I I mlt t I.. nt in Ytli tit p itt.uti.m,,I n i tumlin it si i ,iii, 'tli' -liill Is' limit-lull' tn 15551.1| r ii i I lIst t iu,u h Imlu li d. "i '. H I.'d, .MM! | nti 5115'stgsli4U.

  I 5 \ It, nu ': mi n ir. 'ii i I Is I It IsiS5 i t s |[| n i ui.4i ,1 1 Ii 1' i l m th i n ml t sill not i 'i I m_ om ti,',ir, i .stI i ii i'tss'l. 5 o.lnthir tit'pititi Ipil l 1515515 Im. ii i lui- tint bm. 4L In 4uirtf ol the liruath ol Ihr londillun t ul 5
  I 14 tthii i I i nn II",i i | I unlt .iollili-. mill i I. I, dm' mid inipiKoiim* ot in IiI i tin iSsI v v '. i ( mli Itlltnluil it.iIl.sr. i I. ..IM' M'MI-.V i >'l.\ is| I'll. ill if i si |. hut lIUH'mtl.l nit -in'li II.-III/.IIHI'', UK iwimirun.dlnt| { ihu'lIH.
  ,,'lnr Ihinlor, I 'uUil-nl; tihai. i lln I t Ollllt till I illl'K I I'M) .?I"' ) i h. .''NX Mil I III 51 Ml.,, I Ill5'I.slii'tllI to | rttti. I .' Inul thai aro liy Uiw prraerlbxl in rrlnllim In n

  ."in I i'uts. lnnk nr I I.t Hn ot 'i,111,101 i-s i'iSis m1' I ori I l''il**'i tl*. 1-d* '' 1 1 : i | ',.mt t I.. i "4i i W 'is.. IrssIIiliI, m ,i II, I 1 I illuilt nIn I + I IIMTH! l1 l\ (Tin,' iui Mon. .intliitlnr, 'MI I UK,' oonntulnn' I ciarill/iinrea li> kip tlir (iviltre. Tho Weekly Tribune tor (i8i

  ..I Hi. Inn l >m hi tin 1.1W. .si i t (' il In I i m I I liss l mat an uin.i in i i ii mi,m ol n n-t 55 -iii I) i IHICUII luiiiini ISiS in if oiv. ui hi I Un tonnhulnn 8tiJ. VIisjncyt'r ass! perann rnnvlrtnl of anulFuun.
  1 1 i 55 ti\-l nil l 5' tti it I in ii III
  It i| ii.itmri. Ill ?srils nil rust. 5' lOs I nn lilt ltd Hit r- iti, n I il i I Ii. I lllhllhim-., sots UM. i rlni |inil t I. )Isist u ,.-i niniUiilNft I aluJI IK nlrnrrd M |nijr a nmi inrrHt*. irlu

  -still. thill h,. ilr.ii' t. I ,, I' Iii n'11,'1 1 1-, In ti 1 it I Is I mini I I.si'i l'i jiitpn-i tI '. 555 I 5555 I Uloliiliili'tt I i I tsilIifl iii4i I |ii| ,,uis, I, ,,, i si| s \\IMHWI I itliinithi| iiMnmtl, oi nlli'inI'litliihilitl I Ns iniiria>Hii d in Ilm rountr bill w <*lntr pitiitriilliirv 11414 Ik hEISt IsIS,

  trt r.irs'nltnrt..i'n l 1 i i i i i ll I in-Hiiilimi it l'ills's 'i I H him ,, .1.,i. iin.i' ', I. a-iti, i m uiittUoliAinin' (MMtlAimi1 -, hInu Jinl In nth itiunipl doi n nmiit tinplurk sI List court nhnll. an anon aa mutt h. .

  s li w list is i .i i' ..n. l t ol tin .l-tutlnri'. ami ntnitii, ,1 1-nra. 1-1 tm, i i idm I 1 t'l'tltst'i f .rm.itl s m rtifiiR l nil limit m lln tin -mmIlllh tmuinlft I tin' i'(Hum.-t>ioii ol rtin d ntliiiic but lu.iku out unit, ilclittr I.i She .hnrlll'ul Its,' rnintr, inlur l fS'il it *|151 ,'ir, Irninliiini' ,'

  5l PI sS ml l.itil. inl., 'i.tMitlf5t15l i ilu-i 11.( i suIt t. Him lot am, h | niiv| i 11,511 In pm i-'i' ,1 ht mpilaunniKiil (.Illltll III 1 '. ItUMI llHlll ll. I'Ulli-lll ll 1 l\ 1,11pi I ill- in HM iKihi''iritltni, ur I Is lsitt'r s'r 11 p kd? or |Irs i I iluiilt| r. is Irnuaulul Irom Hi* inliiuKw ol' I llu Ui'li rinnnil i tliirtnri in ikin,! in l<

  miui.nl n h ii l inanui tilth i a in I 555 Iii I" pn-a all uf .. t | 1 I | pi'rI in I ll Iii diuU | iiiiaiillniin.il. \.nillm. intiii nl lu In iintili sit nut ,'' s.iistu.' -i '. I SsliiI'I, in tim i'\ .'nllini < si| tin un, \\itit| no t\ u.iiil i.r-.i,'h uniilrtlon nn.l ainlriit-r, dult irrUllnl tirIn tii'h nilo i in iiliilioii iiinrn, .il. it '

  lsIti.! I .,... .,sssi.| i >i tou.it in III.. I I i | I II u.h (tin i' n ,u 555 i 'I i Ih ii. .miti iii i ti,5, I MI lint' ntiin Ssi.Iti' us- "i I 5'' nn imi iMii.lli. in i Iniinlnil .1.1 pu.pt (Viion 1- until.l h\ \ul.irthi' |'tinilinuntmh I Is HII, h ikrk, mliuli .li.ll be .nlH.U-ul authonir | .
  *.ruiisMliiliss.I.i.l ) i 11 in iui oi Im .* ilci i | n In Ih, i i I i.i i i i .' ,. < iln 'n, tl't'i 'nn t|,,11!,nmlii I--. I ssf( utttiMpthill; in |.uin-li.' il t'.ll.uKir fiH-Mii.il itli.rinti* uuetiui aiirli aentnwii, ami Ii* St sIll iln> Id hi llnm duHii.: im pn.jr iinlnl 1

  jo N li... t is until$ rmd main i i I l I .1 I Is.tI Ii.ml imi'ii-omi., ,ml in tin iiiunil 'its ttl.n| < n I, ilk. m 1.155.i. l 51,1 hii.s.; I l ,i ih -t. I It I I UM' otlniiH* iitt nitti| ft to hr wnmilU* d i'mush i- I Unll i'xn'utu U4 4wni, in'iunlinvltr. sits'l I lli-l'inil h llr lssssisstsiiul (iiiiiill''' II'' ,

  Mr In nnt m mn idiiHiwl Impair' I i iMr l | i i n ,ni tills SI, > 1 -* nt n -''i II 1 1 .i 'in., n d I i i I iun I viuiiiia( ol ( i III anj i til lithium t im s tii'k- [ lilt 55 ill th'.nh, LUo |M. r>on mi I Is 5) .5 'sss |II -n J.'.. Inii.it ttu-i-iii whkfilhn niinUliiiifiil i-rlr'lnnillt llMlilHliri.lil, 5 uoluf'i" nnl 51 'sIlt 'I '

  iii slush s.t n.. > ''t." khllu4' |.mliM StI *'.tiI, ,i III '.nn in Hi* i.isi'i n i II ll?' u, 'lIt.I nr Kiii>*inil\ M Ib., or hun In lifit IN '-iim, iti.inpl lull Iss l'uiih-hrd l I.\ iniM.r.|
  'i'
  .ilit,' ist iiiim-li, )I mil d : 'Ii ti tIl I I I SM .1 -ll Ull.niu I i IIIUIlU lilullll> 't.jll ''vi"iilnilbi I II <' ilh?, Inli nl I lo -.'II III m, at ,1 mt silt kill il 5 uslis iiI |I' isiS.) nil, ,M v 55s5lt \Mithii., tmi.ir- iaussIi1oI sissy CuliTirl. lb. turin sit the isrcsls'nerolusll it \ ?,' tltiHl it ''' '
  mh js'.1s'rn j5fl'I.ll5L
  h
  IH- l ii | J | I
  ra.man dUall In* i I" t "I| ri *.iiiil siy iiHitlnrincnt 4l los, ''I fi. '
  t KiiMillix l's' i m itnl ,fflin Itt.t liiiinli *.! |Issliri.| I l I. iMiili.iltli I hv iiii|>riMMiitutiiL in Use It4il I tuliui ami Iir maT aissu bt tntli'v HI I jn li Imit |iran ipii lu i '
  I I. .. MiMiKli-l tnib I I si hsr util i I ,I ,'um i jtmi -. in tin (.mult Jojl uot nniillnu i TI s : f |I1s'15 qunj..st51 l t aulHurt uu rPrrnli
  5 runIhit til. I I. I .t i .t.I is nu |,n i I | or Ir out luir sir by liuuimV uM-Wiliu-JliteUnii I i' ', Wlmttcr frjinliiliulU tilnp 5 iii I II's' I inI ituitiiiv lot llti, oi lor Hu u-ufe "mi.MC the itt.r |>riiiMiiH fur nu h Irnn a*. Ihrintirt nhall 4i"ril.nul UM liniitipli ol li (iliiiupn. m lli In'

  I Me. .1 l. Minn, li I ai itt I Itl-ll stisillsi ., I 1 luki drnl shsIlsi" ,isiit t5 ti t II S i uiui 1 nimnitltnl I I is I hIts 'pi .I l. I n iii m' ,m .Ili, I -nit,i,m. n, 15l1,1,1, i Is n d d 1 "I -ah .irti'HII| -hull IK immolKJ' 1iui 1-- i I"Minim.'Ill-nil' I lint*, ul HIM'Urn. uml In I Hi,' 'm unit ( nn,'_'n is-,

  ,unliilonrl* all m, nh' '10114 liii, sir i i LIII. 'nl, .1 i 1 11.liuls ''I I ti .5i1 i i m sll i ii I ,. 1 1, i. i nu,mi, II.I in 'mini lor I sills I, .s silt .mtulil m mm 'imiI I l's | riMinti ni HI UK r'l.sI 1 |> lull liIi.tr% not i\i'n.'
  ,MII-II. In| iflfmi.itul'iuk. s'I. ml.Ini H'' I l"'l"' IIIIIM.U.. ul I | '.. t t\ immlull In ih m, .! .u lit it I 5,1 lull riSI in',iliHhnU In puui"liiil In iHipii-nnini nl m Hi,. I |hs tr Pvc \T*, or in I it.'' mistily jtitl pst ''rs't''i1hsI mini'nt Mull |incrrtr the punl-hm hr Isis rsl Inlmruiikna tin'nt alt o-l nn tn'nln r ins Inr, M 5 issr 5''>
  Ii- I Mh, nn i II'Si's.t i .ItsIlI5I5.l u | mini r jml is4 I nvmilin 4Mii* 5i51155 t I.t inn n, hut cuurt rUail iHlurm unUrHnu
  b'i' is-s I I"1 I. I ml .t.tI. S5l i ill ,: i '
  m-tin llr. ulm nm i i | 'il- ., ',' lin 'I| at? nsilIsII, Ill5. i
  '-'is n<
  .w.i.i .i.Tiii| ill ts ..<' iV In .u lit i 5,5,1 i I 't 5 it't II I,' | s ,i n 1111 i, I I \n-iiMirtrlhri liiimlrrd ilnlliip. t :md tin mlNli 1 (mil It UIL ntViitr alUlnplni l 1.1 lw k's'ssssisssllsol l liiniili.il J4. iu ell ueHa in wlm k ucrrunc uiav bi t**>ti 5 |
  rnupaui ilc.sirst of H. IMI.IH'I. I". (. I t t 5 ii sf, Inl iiiilU lIlt i mjlhl-blt..lu ii if Ii's I t -i | I i.In I n It' -hull l's |..rl.'tl. .1| ml sI' H ml MM,1. 1 I, Iii iiniiioniiniil| in it... 'IsIs| j mint itUil olmiv olfuM* aud.-ut/i wr4 to hii.ri.i|
  nlm,' null ,mdi i lii I I. i 115 I i | nr nu -lull. I I ttxiiil$ in lliLiaiiiuiuliuuuit, Iii Isu.l s 1 i in HM dim lion nt Ii is'"i nnrtHfft. I IsIS ,> ($05 Ii i tiini U '> MI.in n\t i' ir-, .i i oiuiiiMiti| | in .n timnU jull, line ivurtnuty aUi amUiirvaurliI.II.IIM olnintiMn innti ji m'rally SIll.) il t' ii i i I

  1.115 lissI itnril .' .1 i* nalll. ... ... i I t I I ho *., Hum 151 ilcamalit"*, ul p UfaTihiv, u ,1pi 4 UNoitn urinlui Is'-. In si 5 lln piirin-. 111 Ml Ml tti* uliull; JssIt.|| 'I I tsi, Illl,, Ul tllll lift I tunM r In IH. vtllijhiYul at hard l IuSssr.l >UJ ,? oss'Is| s'Issitill| t n", r'aninn, Inh III& uu I.i' '1,1. -vV'titlnli

  .in ,,i, n .sit. 11(1.hillmil. II' -ii,4 .hall i i.M I 11 hi $ .m n-li lt uiihiyrdalaiirh IIIHIIIMIluimr -, Inil, fin Hit lo llu 11 pii"1 5
  titi russ' its ii t. i nlm. In ,' t .. tin i n uln luilinu ( lIt 'I I "ihinl mriiiti. thi. i Mil nil vLitdiii bi. dim'Ud li
  iiinml Ii ill*' llll 'f lilY I I mn i nr i i i nun i I n i iM i i i | i nplnmiluiii. muilj .1 UMLVIUI in Ills) ) Use i-uunlt uiniHiaHlun Irii'inU, mnl ni ICSS ol IK! linniililin LMl
  Iviueath l 5i10(4 nut, is Ii ills 511 I H'l't'ln -ii hail I ,Im. 5' I .' l u : i i t4ii ii'imi, iw:ihis ra-. Lmit I wrtii r. huuo.MlliriAll n I I5, tin nut iMtiilin.I ; thixt liii.HlnU tHlur.; Nil t 55 .< lli** rtimily, In inis upun ant public IlUIlsliiSii..
  lilt' rI '
  J ttlnit.i I hi m hiIH.. .'' I I h* ill 111 llolhll. tt.loll 4.l IIUII .ll i, MltfilT Ol I is .tuI. 01 .lilt IlllhlnulMiuiii s HI 5555 i .i 'I ."lull Ils |e..iu'diiiiu.t htinpriMtfinu'ulM tanl**, IIII'tCt', .slhiyrs, rMj-i. ur ituMk nurV. uf amKinrl IIIIH viriiL.li nmi IIM| imi iu
  I in Ii 515t51i11 i ii; 5 I I'm'. s,1.t' | ? rmmli Ki :, lln l.l II-, Mil I II,. 'I ill ,' l Ii ( Mlni'h, i polmoiMnr liii iiI ss5SS I in in'.iitii I 5, ',,M SI( HK mil S o'I| lln' _>rtiiii-'h| |itmH.luiii.nt is hihmkhl AIthln Un'Ir rminn. asssi unili-ntui h rPuulatl.ni- I SHut ShOws l Inim M |l's, !ls'! ll> lll'i' ,

  it ."ithln I u- i I.mk l.l'i IHM.- Isst5s, l -hull n, .5 t .tI ml I .11 i | i. im nln [n, J .,,M,| S 15114 l louver Is.u.wiss'Iseli.. lOitr olHll llill'( 'ss'HI lit.i hi n mrtitltil il I ihi' ,'SItsi.'s flttrniitctl a. Hi. *, uiav |I''inrl1* bat nut tn i\ruil Iris bum lor Hi lllJ'.I: j-l ,., u I Tllll t I- 'I.' I

  ullil.rn.al.i -.a. 5,1 hipa"l! i 1 nit, liii, t 1 sit I tufl ills ills I n I niiii 1 I.1 inn I 5.., 'i l i5IttttIt5tj, -hull t ls' puul-tiiil tn' jits.'i.sssssss'hui inIh | h.id hi n i nmimlUd liihiir fn irh tviiity liiur In.ure Sir-Is. ( Ill .' U.It tins ,?<,!, .liny '
  ,uItiiiis
  l, ,is.s hill Iliad in Hi.I, tu It,I. S tnlillll iii Illilti't l Ii! titli., Hl.iUi I'llilti utLiit unl iMtixlln. t'irn 'i'i ) '
  > ,. iii. i"1 it1.s 1,511. h | | i i I u I .m,, n mi hi i III is ti tr- $15.. rlt.uillapH4ir lu llicii.Brt. 'S| LV 'I5sssui 1 M i. iiiruuw r ir, !usss4 oIl> lii'k'-i I 5il
  S.,, .mist hIsliii.5sr.i i |Isirl.| ml ku.f.i. Hi. I ,i ihI linlntil ,5t. Ill I II i lli. -pm tt tl, i > talHn | -ii.l thy aim'h'- i uliilu't itnl -lull In I I. TI, slush ( IIU'll.!. Ml Ih', tlmr nf peaaliiirn srnt'tsre iii>i>n ant lOHikl isliss inn run, ',


  ,'551511., ii nh isis ut I Ii |,.a-.tli. I in I 5 | i nlh nailt m,in t iti4. l lsl Vim 1 1114 I lln' bthit I I, |t Ml A UliiH n', luUilulilllU uitnlli I .li'-. I..t Ih' I 11. \ 41 TII S 10511 Mill! HIM ri.l> I h.Siss irt,45l'in. l l's Iii Sir |Pfl5olits l by iniillnruieiit m'tur aUlcpmi tni 'i.
  urn am tills IH t tiiii Mll Is. I i I < M in i m. iilthm I ll i, il I Inn s Still i 5l | l.i 5'l ii, II SiIt 11 l i I t i il' ,il iiv iltn. nr ni'ihi nn'. ori IU Mtit 11 LI rit\*. It* trtiU'rv sI1|| ijf n, I SI uuil *nili-t? r'Ist'rs', sir $prii> t

  uTmiulln.' tsr ii II ,ti.Iits' -IHI I" l"inl .i i ill I' in ml limn iln-. )' u
  ..115,I ul III III*' Sill! I ii I i' I UH lnni.li! I,*, '..1 t. I l I m |h'si t. sIt v 'nn i 5 I >ii h 'l.tii > I ,s S mn lit.t j'l illS' nl I I Ii. li ',. | imi-h i il '5. "*rt : I'.N 1 I II) sit,\ piruiilull In uilt> ol ullful.ml We lur lisp imiflnmivnt ufanrli i-uiitkt, the iimrl hur ffi riiiiuiiiiiiiflinii| | ', tin nit" '

  rn.no.In i i'.i5..i Ih lonm dlininv.i >..lI st.st'r. 515I t i 14li -i i. II mt mm tIll l u MM I.,. i I' t .i.i ,n in ,nt'ri, .ntinnttii? Hi .mmtt ,.s i I m I \I lln_ m ts I isitl| | t.iUi sHiirliiuui' aUiriiiin/, ii linus Iniks) mar order Hi* ist.'lil.esS? to be rrnuUd Inust luuntt 5 5115.i a -, '.. ,'. ,
  s.
  nmi My. m,ss tlh.H. P 5 I i or li i t 51,0'I h mini limit 511111 la-tuno.)} 4p3' i. I Ii S 'ut55. Or
  i.,* ut! a-1 in l an rtld -. "n1 I i 1 | iiain i 1 si'1 ''I 'i 't'i. i s'i'i n i., n ,.. ti m i t i iI .hi 5 : UU4 ilr'i-_ 'ol I susislsi m. -lull I 5* ItS u Inn t .'r'lilisssiS| nwv U ft'5Ih5I1"l| | | lu mit ti.nut I II lliiilj.iiri-.i-, } and lit, tipm, ,. of a t>lurlh)2 em lieoiirt K.II fs r. ntnnilii* .55'' unit i '
  in" Isili 5 11115,1,1 5 Is'i, '- .'tin i ii II I tin iliu l'iiiuirt. tl tl I.. .hull I I ,, ,M 1 Ss5Itts'5'ks.gis.
  .fl.l. l's | Il..iiIs 5i i I slut l't I .1 s i n' Ii III, Sii nlviivan | ,n-v> nu > I i-tliMi nl I tnni, .11 utlliillt suit ..inii'tKnn( ur.iiMitln 'I ahall bun,,. UIIHI| i-tmtl t we, aMifriiivil

  UK Miiuhl, ,nli i'l .' Kink sill .r in*.' ui | I t ui1-s, it in 'ssIi.stissti. Vli s' luU tis.It I Ipiiiil.hml i )11 r-un to ror .illirni, fd-tl\ ii. uluiiltd tu iiin-rUuumrul In Iwrrnunl} Ml, lit the rmuli ,\lldirtl' i.ipi 1555,5| I 515 rhr 11 II' I I'S' I IM >

  n,,, i.i h. ih. 1.111 ill u.ur .H.i.tiinihli illS bank! I I hj mitrifui UN .il Ui t p tuNlm.lunii | i in ftl, rtim' i *mlli 0 nilli1nu.li .tsflI.( -. In "Inill, on touitiniintt'T Hn"m1| isissi In wlikli IbM nnVn is'is tnmnilllvdMi I".r2T, r nliiil 1'I 1 um Him nun" I

  i-. .!. kni'itlii", IIst''l, I n. mill. .. i 'sI d 1 i vtiii'i1tin' S i ttui or in IbIS MS 'isIsty )i'iI| lost' 'I ''I's! II II' lllplW' ''lit -t Mi:_ 5.1 111 i ,,1 ii.dtit ol I ju riur\ :& 3S. WKrnanvwr Hi >hanurt.uDtltUdMiinti lit ill 1,1 > s'nStl'isSrssIsslSl |15i5..t 'ft
  iss.t tithnii ssls'ts m
  nI| i' 'II I stttt tn, I 151 I I im .sIi i i' il 'i l ir i li, -I -. I U i' ollii
  i-lmllt I in ii' Hi Mil 5* i i i i In tills, .s 5 itmrtm r" m nijun Si in.i *.* ui J'traoutth ulimii jn> diitv i rlnie >r.Vblrk riirm-L| uf d *th shall IM awardiiljpilnt ''I 'II
  Impn-i'ini slit ."t
  .'slt't' lit l. o-. I't im., n. .i i .r i i I I 1 i. I -In1.. 'I 'idnilil. ii i- 1i5 i \\i ..I I '. t I'l i I tHilvr. i srs.sli'r pinHrltl | 1 s I hsssils'l in tliUiluii'tirvhull! Np trntlu ssl| sills 5, ,itI i ihil hills, Ui* rtorfc uf Ik* i-nurt. a. auon aa uwi i.l on 5.5,5 UM !t5 rni
  'Fs i r i '. ., 'a' i I .1 i I 5 iUilnilU 1 111 rtiift.ni mlor tint ill I 'jlt, ul ilutv )l'.sr, .s'i. nn-ti. si| ,i i in,L '511511 "f I '
  sI.lIl.lrs .U.I ni| .11- 'im,. i ii I liii i I 'I r IHI l j's 1,1, : ISIS tt' L oi niI'urupt coiitlui, I tu l r'li' Iti,.111.I nion Hi.ei unl i 55 I i i It Hllbm tt In.'M iS5lP,5515t. IMU pi t.s4lI 'i'n, ., fM, it u *|4ns.. Iiuil bi pniUNln it I.t Mm imi 5 i \i mlmi 5.5555 utlini id sihh dttt> Inlull, uu ton\Ii'tloulnininhlMtl rortlled i upy iif Ihr tibnli* rits'orsl] uf ti') ,, ,(II,, ,,/ ', '* Sstsii' |H ,.I ..It .

  .. ;i ttii.nt. I .1 ( in 5 I I .t> u il I Inil I ht *tM t i hr IMF tim ml 1 I 1.1.| tt | i mi i iu.n'1 mi.' limn '11 1 .1' stI.lt's.r 1,1 mil i-Km.iii nt nth t tS hj tim uui i M it din,; oni thousand rtul 5 uitti,,,l Imli MIll >.iiiUii, ituiiiJ thuMirriff rliall r.mU I \mliHi i'is>) i M, itt* r Ills ,,tr'iI'i, l
  ilisillali-.a.llopt tSIII .t." ,l i iitmiinil ,i.l', \\ i I I., ii, liti.n niiiilt sill 5r 'I l liii din Ur unt I *
  i i.il i | ,t 'si i SI : tiirsb ; iniri-i'Miu'nl| 551 in. tltr tnintt, mil not M is hIt iniii-iiiil th itim V) the riutrrnnr jml ih rnr } la m' mil n "m' 'lit 'Si tut' .
  i i.i 'i k in -
  i sacS ttsI.onrntst. | t I fllln i i. -hill In' p, i TI .1 t imjMi. I Istitt nl in tuMnltl ti h sis' .i, : liuvmt m niln i |iii ii-mi.ii| am indtlUoititji ,tuRiii 1st sleuth aiuU skIt bnt esneutsj(
  .
  ,
  t ,iiis4 uill n.i lipsia ?, Is '
  -d.r| Iwuk Ii i i's /.
  p.ru iii'nnim.' .. u,td l WI- ha | I I Iliirlt iMUltruliart$ & llul ft.tt' l U4 iMKUtv !*, rlIhr 9 nit. vht I Im'ii. irriit 5 Hiiiiinti ii 01 pra-'i U 't. It aiLs (ltt'l'OIS Uv 'ii1" i\ ui nit I tlmut ttulit h'i UUCll il WWdiUk alliiillM fa4iwvl bv Uia l*.kv'r C II'otl
  sJT.litiS.IstIslI 5 i t I' I. | In n S ronnit, loll m'l rfri lln*. aorir nil tllll' II l'i., Mill.'II | rV-i.OMlnll"l| II |.|lt-i.'Ull sr utln i s
  I'fillll. iiIt)4..iiit.. .r I.up. 'I I 1 oMk 1 It i m in mum i- t II 'I MM .5'i i t ,, iilull l-i i I tin slit nl n. h 'ssi|. tin 'i\ imlln U uU ShiJ'l Ii' nitlu n 'WiiSI, ii] iixvnl Uiu4rU4i jauuauj, cuwnuKdliii*' llH' lHruf I i' f'41. i i 1 ,il? iilii "tn .tl' v i*

  J.ill Hull .u .1lll'l l u., I i.i) l S l pi lauli 'i 'nmi m, i.tssIi d tin'111 -hnH h< |mn ,1 I i li i im U iifc-fcj Ihi* in*.inn mcr ii st'h| |. ml id |Hr'inm tor nt Uu- :'t! itt |Iss fitiuf bi* V< iI 1 .5 i l >*iUul ..t tdit > 5 ivtwultutt M till stssiis. mid ih* .IwriH rhalllli buii 'I till S

  -n A' w Im ii i ,l ,, d I. i t I t I ullmi, I 5l's5iiss.Sl 'II 5 III* intllllt 'i'' '' ,ilis. I.* ,.I'S i -i,5i55I555555s..54551,1.ih : awl I. r&sls istshs'I 1 !his 55 r hiiu li 'im <.Hni4 tin i iMt uu l''t5 1 II i
  1 1 uui -. plu' *' -. d i' ''I.I i "' i l .' 11.5 Illonlh, ,'r ht Itlt. \ .In. I illlt .|t'> I,,rn I .11 Imi it mi n, ,1 ,' vnllHHilt ilnllirth,. Ju hlss| i It) Ui l It's IMTI )M sit t'i' u il Slit of Mi lira J' 1,1, 55s I' (SI la'tM'is'1lWIn'w.s'lss'nTIt'1 m nipt 1 p '

  ll'IHillltil'i'l mil.In hi 5 I Ill l'i,SiI'I,II I ni'lirl.ti r < Il I in '! l I i i I > ts t\ lists it in i i i'IIi t : i' i i'i .5. i ,'. nIMV IiS I 55 r |Miri.tit.-i| U .4U> |Is0i.s5nn. 4torr-anl, ..nnlui I 41 SillS ilttttun ulUiht tlitM. U. uui li ll Ut wu Ji. ttoi |iuiuWiniueit.ik UialialllHall..1 I III u t"J! l'l, I It 'II' 1 Itsi'5 I '

  tliirnf irn.tiihl. 0 and 11111 sin. III hajik |* i iIM it' S .s l I'm ttmwin unknilM l.i itjJiHiii 'eturi -' I '- 55 fill. ''I Hi Illknl-. inn I" tin .i |InstIl> I nt I srI 5 ii Itt (tii.n.'l. mtH Pt'r.ssss| -.. .iMnlma HlunJ in. U mUic.} b) luiv-iu UitstinNtis i U> U,. IMH k mini 1'I III '0 I Ish I5(, '

  > *|oil.ttt.lit! ImlfJIiilltlull'l flu Is. l ( i ,>nnn. t n nlii-t-.. nr i is- lSi.I Ii's I,, I ,i'r i 1 I 'l.r | i-1 'ii, hlull t. )iinMt.il I.t Im,' n.ilt. ii"lr\i'( "hiu, Uv <' In i *1i i 'I'll's i i t >Iii huiri li IH .1. ail mil Usa euibwv auall, t mo .Mnl '. l l t "I nn ttnkl 'I I '* ,T

  .1 *.f (jut tl Illl, ,,ll,. .11 I I HI I ll I ) | in in takinh.I I h, r, .nil |1114.115, uiu.. I m' .| ,u ..i I 5 llltl, $I'll't ,I 'II 'I'. | oiintiiit n tilt I nnt:. I in'' i is It 'i\ S in xim l's ttiI i i Hi,. Mtiiisssh. ierv.ni.il issilsits th wruc,. Uuii ii

  ii ,.lili.t.t( list liii- M it. 5 lidtr| | hs si' ni.\ ;li'il i S liIssc. ,sv 15hh15.5'Ilsity. Ii..'. lilly hill >,. 1 i ioiki 51 s-u's' '>"*. pile an4 lmpr. *mii>t ill 'Itsus' I I.snur' ufa |.iil 5rsslutns in th*' umti MI.. uII 55 ini i .5 ) 4 '
  in ami I,Ikr pn .. ,H il* I .1 ,', r nu'anwkil.. n't tilihtt ,s :u nti 1 1 ,, u i iIlk' I $II I.U'hFI 1 \ Mi t ll IM> sill! T ,IS.|, S | ,, | H| Mil i. e,, || ,,riMHi.rint h .ssuslhiii.sl.

  Hit in..ait| .1 li r 1.1.1 i i I i I I i i 5 -ult tilrnt ,iiil tu l-l-llui u,, -hill u sins '' uu, ii miii tij.lu ut .iiI s ii I u '. ( .an, 't im, > .it, St 5 Si" UKU' riilul In I1t151
  l i I.
  outs
  is mr. nr. of riii.* I u i i I i i4j l 'lit 5 5 i- i.u\-i u i.i I. i' tMl miulj .Uulli Isp i.. .
  .IIi s him ..-I U'i 1- 5 till U l nl | t | nl u 4iA- rut ttMul lii i o.iiiMii4itiHii. I .I'55s.b liopitiiUhtnT1, ls .} Mr' Hul 5sIisIi' I 15

  nuil.i s ( la ik-ln-i tt oittiirnf hi i I IiRIs | ihs'sss iiuprUnnnu nt in *ti*' htal ji ., i,, t i i I II I i. I Ik '. I V r .it-I 'II, m i ( i >!UiU 411 I I's'' h* 5 li' M h. virl n 'I| tin sIt l. \ i t 45 55.I. .1 I im ,i ui uUM cisi.uitIl>. ssuss NIrSUINU Sit lasts U' Huli.e, to i 1 IlsIss' '.5. II ssIit S :I I MlftVll'I'vlJ ll ** '* S.

  Hllli* .I.. l Si. .' I"' l'l'- I I I I | ai i I.t.-ri.si 1 1 .1 -, in;r I f h m M'I i t tt lilt Im 55511515 t SI i >I.t t> it nl li'llrrt sli'.s.su'| nl mtpiHt *iu4* ul iM-uiri' i h in. in ..v v4| ui ui i ih ULVIUMMIIIi .l5usuhi d l 151. lUw ansI liwkall m,,* -l lisp "Mil. .''.i 1 nrri ui i n .50 i u lIst t. nun" '

  5'rt ,i> lush IiliiS 'i'u sI at UM i i 5 i tI5I'l,* not 1 1. ,lsss. uui' I Iliiiu- mil doM,nM sruI's'i ) sl I .1144, is.s4 sit 51f.s55555t I '5 .15451511 1t. 5 uhI u.i,1.sIrs4s Ins M.'jiPis, L mr IA I ishsis'tu irflhi' dMrU\ait tn t itul.'. ihn' $loin, I ssri.s n I its i ml" in Uh>*. in kn..KIU..I I. i, >. ., i tt I5 | Si 4 II .MI| gilt i i ,1.'Ithtit 5.1 t .") iii" i >i h* .h sIt, <>n i.vutii 11 lfi-r .5, I, liIi''uI! u.'t'tiN.inhttK **, uid inrlia rupuuliHi vitwu. im> lilt Tl;Illl M u(. ullKVil ol
  vllu I i ami 151J 13.| iliirluiluM 's l l5 piih-lH|| lll lrft.irl. 5 ir tn-nflli- or tn il-, MWtuuuil'Hmlitr lultiiT ts i ijihiiji I Itsiss's i ill in. 5. rK-tliiii 'if
  ,
  ii isiP.Ii5s '
  Si ,
  1 1 .ll., t u if l. mt n.iil punl. HIIHK i iIi I. ii Ill MII.. tUnitx it t 51 i ,UM ui jur.i 'U. llf HtriuH
  i fkall U.k
  5 t4i.fall Itt: 41st I i..tI 55 S'i k"5 II, $1>I n mn' ii' .55555i n 'n"I ,, I mI iau U' 1.1 ,l.lis'llii'' I I I'iIhilPStsi4.$ i ill. iri'iillnl s.js's.'-m I, 55. .mlnr jtuiiiiM-t I ,. ili-i.[ .-' l, .,mml | ,4il- ssiII. (In rrliuhnl u i li Uliil-t.'iv| of Ihi ti-| |nmu4.inl athinmMil I.' it I I II .|lislIs.| h t Illl .1 I I, I Iiiil

  oiitMi.ui luul I' is I ih .*i iik.l I ) I ,. Illll *n "Ir. 'i'.ltsI, ,ii I | '' t. print* .5 I lap. r (H'i i,*itl |trafimrr.| 54 nb si.i hssl'sss i i link' tu MI i V r- I iv |HrtuiUtt twM u.mdnlMilUdmil dcaln.. tuKl lila n-kninit, lit"hr iri in m I' l,5, sIlt', imrt '*sw iM J' .

  1 Illcf II wnrt l HI flti.&( ', lli ii.! |.is' I I i | l ii' lsuIs. m tt-Mi-r| i I I I. I niifat m ni i t 51 5 sIhinl45isIi! nl *.l i li I I' it| i, '. .i-i.it li ius,511551)] itil $llt I iltun.' tin mi'' ui lll"l 't .155) iuuU a lj ulau .uth idlwla t4 lIsp priatHi il* im/ nit, 'nii'n'i ,

  .1 tint tsi- >"ii fil 5 I ni'tptill 1 t' iil* i 5,0 ""', is'Sis.," 5% si' '.i44p" *, .' I4iI3 ((' 4W l nl is s'ssse..i in.'eti-.l ft Illi mt IMIIII In |l's.t, I MllMi Mill > t litti| -U .11 U ji\MUH-U lluli.otiH .laid ShIllS rt ,srst, nml Ss.p., |,.Yi7 I .uiui t\ I. ..l 1 |Ii.l v .ui| ,iilliMlnl ill I I'Ii
  Sitot < \' mill''.' I .' i I I I tja i ii l .} Uw *..t l.Ri,1Il 'fndf 1 ia i |>rw.ilim I .'. n ,nn 5. 5-, uii I A.ir4. > xllMr 4 1554151l5i' .1.1n I *U< li'Mil' >t 5 u IM
  UMTMt UnlllM I m 1 t. '. i ti, t Il,5 r ,, IIMJ i- | Si u' i .'i Muhtimu. 151' sIrs i.'t iin; I ill I 'I IHli.'luH u MH 'tu it {, .-Uith 'ii' I 'iMih i t, Hir. HIM Sit \Vlivni.ii Isis UUUI.KIU, 1 lili tt ri M i 1 lily \L iluin, ibim I '
  ,
  S u. tr.-t I'bl.l.' I 'I I I sill, I, > I ,l5IS 555' 'h., i,. i ..114.4 "Iff fll III.'. S.istul t i Itih.hlpfSsi..sr| i ,Ir ,i, | li.sIri S 5. I MI i I. Miiitv .1.1 n t v .1 i ,u 'I., is, mlliiinliipjiiuunmnui I uiol. 01,55 dci4b oh ill .r) 1 nut In Mithi i "In; in*' '1

  Ptilpi- ;* 1 *ti I i.l hMU4 l I : *'Uiii mt I *. Hi., in.i 'i in iMP ii ..i>, i. ifrfMm r.pr< | |Is > i ., lit, tilbM-l is pruic.n, ,, HI MltUBt r.nl. li.imth I. .vrrnni th,' eh.i1IT-.lull jRBtO4 ai IIMII ii nn, iii t ui O5s.Iii i Si, IS i, 5'

  :. I lil. i 5 II 15li 5 'uis1 i nv .i ,. t s'sflas.I, m lli. j llMll t. It ,nv n. -I$l.li' t Ih, ivlurii lln IS fn, 1C
  ricpubi llu U MI.i ii am |&Srtls I | ,i' u Is' v. i ,'iu itarr.nl ( uh a islislibat.pi ,iiiidt'p i kii lun.l ,M It.. n' M Am,' ',i Sit ,i'
  jIl-I ln'i tuiuinitiiit| > uiU In i I I, I | I I i 5,5 n.hI s. IS I 'I II .. | 11UMHISIH.J I tinlrl I I .lilt ? I. s.i '5 t.'ti' hicr 'I.,tn Is55i1' l.o"t| lt* -h ill m MH t, *;th m, Ibil Ii Ui, 4> .11,555 a' BU. IH. murllw.ua An Ih-l,l ss l n lit is, u .1| isiI'3' l i

  It fjltn l I- ii'.uiuin. <1 1 u tin ''Hal l 1 1 1 i iniV5l .5. 1t5151is' i 5 w> 4M>' .1 ,u s ilm inrpis| 9 l 'i I I'.ss.. l5Nt'5 vlUH.pt s.t t '- tun.) i ..1 t \s' i .!list?' H,, !nirtnfl t s i i I i ;riIis.S. 'l's 'tI is ,' iltr stli.l i iuiii ii,,. m.' .sss' .1 i l li in Hi .' S in 'I t s'' I
  ; mm
  U, u i s iilaltui. '*. l l3ni i sr ''Si I t I .sR-bsi 1' 41s, tss.-'e ,e '. lt .u.4 h iiaBi.ir O.l.i. ,(| ill l! t t4V Is I. s'- Hi-fi iliu..l'4lai>. 115.4 liiH>iW m4 hi ti< rh'rt.'. mil.' M Ilio run 1 wh'reIits.ewtbti mu; ,' 4
  .
  r ,.Mt'l wuti ib itiriKtit tj ,H4.i J i uj Mtf 1" uuinli kt I ists 5 I I '" n >, JIM, Ull kl I lull I
  i llllliUIUlIt I h i .iuri I 1 5. HU I ; I I I | liMilit. M 'sp I ll Ui. I il i \i.v t/lti. striI I-H' I t Unit UM' S ittfHh-, Uatl, iu islttLst4 iuti> ui tins
  [ mtttt U. tli<' *I.Ut twhiUrv& .osss4*. .,i Hi,. I Ill lll.ll- isujfnit anu aHI *u.ut I' Hl< I ll' .till In '
  tuuiuv 4 >IX ith.i I < 45. i t i vr > > pt *? S1 H i ii I 4t. {tixMt ss imUt/ iMt il.uMal' iHtilliiiit I Is 'I st I t i S tl' 515514 SIts '*$' 5'' t'V tin *i, .1 l M4sMt I If f ,,ttlUtitt "I Wl I 1 I 4 U'.14s.> -$4.. ,' I. ,Ill' ll.. iiitMimutul m s'kr4islll MM! lit" ilu*. tin -* | h nl anrh ulatt, .55 In I thi raninl aqtijuliia.at .iniTi lint I ab-lra, t i'i i- iniit I l's. tni ssiO'Us o 'i '

  >l.s W 45', Stfs ''ilu ill on I sshLs *'Htt'f' > 5 u 5's.. '.1 t lll.l Ii III ''I' I III *., th strs4b> tb' M.is'tIw'' hiiW frandn.Miih I arutuii.t. irm a .1 5 x i5, i.nit'r- prntn, ilt .- I I ( > ,

  lit .iM t" t'k *'i '"I ''i sir I | | mi M It I ll uw .w. .. t <4lt II' !tt" 'I 1 ttf> 'SI( I S 5 jll't t 't '' M i ., ij : 'i 51i" M\ *t iIp t 's'it.'l. iru, $nrt, ttr 4 ,iH I Ills 455. .'il.s. s4 Ilsu li.ni\l N mXiV4U >' N' ti '

  mur. r iniu. ..'-i t m nn i il si,5' i II'i l"d> ik Jtitv. >* MM **% ui.V.U.43 I is 'I ,, -I '' Si 'I I I JV slSIS, ur4l>*lr't troioant I II jSrt't rlisIsi sss hi r T'"I ii ilsI'lIuJ'nrU s4s Ii
  I Ir 'sultl-tiusiosilts
  ul, ui4tvr v l1 i r. is :j.i in., : l, ,l. u i lii4' U $sIsi u'4 'I. kM" Is wiwr-i.$ r tsp I ..1 I t '' ,l, *s i ..u 11 t' i' \\\M\\, iljitsu.i. s'ilU55ts'555tpsl tsr S lit
  sir ,
  1 I.' ti v-- >h >, J'l' i r i 'st. i ill Ii.. rt 1. rg. .1* ., :u uHUkr SIte nti.
  s tWiwut
  tUin nii. S is I' I I I i' t. 5' t -
  iIM' ii ur A I
  m ,,iniin4'ii'l! > ) 'i5 5 | luii MI tin- avl. arc it., ,is !
  'U.vi1( M4iV4IspslI <,si.-sgs il t Slur tt r' : in1 riiH iUa. w. iMb4l Wll.1II
  UH { I
  .itstl l sI'
  5
  I U'' < l'l I'lJ'l.' tt l. .'I 1.1 iiuiirvni
  ( | ,
  .K l IUI |, | inv : n.iii'iilit.j' .ii: ,| uiKnhTor, I *
  ***** bMtiln) .l'4' .* **f Ui I In.stiist I1 | I lorMtuioi i 50
  nl Lit HIM! I I'. "Sit 'f i'1' t ( inn i 54 5 ( I I ii,4 .' 's' olisi, i lusturrtsl tt'.u, Ia lIsi'
  | | | I s's. t.silflIi j j,3h out **\<.tL'4uU Ut|*' tsir, '.* i'll, f !'It t'is'.uiu UI Ill. .li l utiisll
  uur .4I'.t. 4 .itnils
  di Bil'
  sili'tt .5 I .55i k,s. l I.* .lti> u.tttit4l4.tJii tl IIM tU HtU sjo.sul j |, ost |ilU05tisl55ii( $ hail
  pit U. 1Aluttll 4 tin 'sI's inn n S lU'iUlu.5
  5 ihTt
  -i i I r IIs$4siI.pl.il.i I lUU-t", *44i J.-f-tVOMrr* .. l lii I tsa4| II nln', iv, III
  f.K-urlMtt its i ui' I
  ii spt tI Iis'u
  I urj.br l rp. I. am tNinhlimrni Tmr
  slil, ls. !, inl.ii is i iii '. i | i I i "ti tIll I liiiffitm I Isi tMtitib* I s >*-v *I.%* $&M| tiih I ,i 10n t'1 s Ii >* < I I 5 5l I Uai 554 i, m i.u.u i >, UK i I' It'll ts. *I-ss is is'; i lts'li.itIha.sll
  il.'t' ss
  I I I ' 5' II Ir5 | n Itis. MI
  ,
  .,Lt i \\i .. ..l I i.. I 1 1 | IsS 5 I 5 I I 511 5I I ,
  I. '
  ut% i.ll I i PI I : I 5 i-'t' 5 li,1 ii' t i" .1!' ;' ;' iii i-

  u L 'i n i' i I ,
  i liti-Itit I Is' 'Is'sss .
  Him Ii t .' I "I i

  II I t '
  Ii' .
  5' LII'S ii I a ,
  ,:


  __ __ I
  ---- w ----
  t -
  ,__ r-  -. : 'tr -, -. r (, -.. 'r- [ -.14 ? .' .. '
  '
  r. J.
  "
  "


  .
  '

  ,
  .


  .
  AI .
  t.IlL'
  .
  J : rlo' .1

  .-. ., -- : .
  -' '
  -
  "

  '.. i .,. ., -


  I ...f. ; : : : ; ; .
  1'1'1 '
  ri.
  TrAL'Li0A2I-111c 71 "I .
  S

  i N ru I N I I : I

  '. lfJ 'V ."EU1I.S- ::11i: f5q'.1h:.,;, I : :. TAUAii\ssi: ; ; EI; i':. I' 1.'TO; ( ) ( ( ) ll1C, i L I''G"L I VOL. \ \ \ \ (() -.l7 .

  -oM' .. J ______ ___ .
  ---- -; ,. ---- ._-----... .. .-. rII, ,-.', .
  r wa1."n. .,
  ": : ''' '.' '.' ...
  ; *v *,* .--. -
  I' .. '' 1lmr iiir llnlillua lt. I in till '..10',,,, 111 I ,. ., ,
  ; ill MM ill I -
  \ ir. < i "
  he15eri'tincl/ !Kt' t i I .1101''" 1 1I li t I I ,I.h'l h.:.i |I': !) : I i iIt '' '
  '11.0. prolldrAq Ihu I 1.1 Lral+h"II ,, ii tlitml the' 5.1 !I. !htfhft
  /
  < '. tin- \'Irnllht./ ,) A9r! -.Nr1 i Kill ? ( { .IV
  i 1 I.I ,4.1111,1 I r.
  I .t ,
  ,
  v Ji.rf!. : RUGGKES & AtJDRTOH ; Hl'"t |I' "11'111 l I I 11(1 I I II I It hill'irt Tin rtoiitin' 11: l wnt MIN'" 01 I .m, VII ( I I : Y'I ..1! M .1.. !Highly Wn
  : ?i .111" MH'I linn i i. i ,
  k. lII"IIII.t; '; )" ": "Jt'TllIl( $J.r! i > .I'M*.. JI 1IM I: .|"iiiM |Hi",".f\\t,it l 1"
  ..n.r..Q..r.A ... .N r .,'. t ", .KtArKANft.. kKT.UlSHOJBH'nCA1Rliali I ..' k....titiM ..illlitfc, .1.' "if m.Iii W'1 I''I4" IV :tl..i> .i' MdM 'K nYS'.lal I i i I J1'1,, | Hi'' |'Inn. !" l '*.HV, i.')'t 1 \ 1 ., '. I ,1Fillip.U., 'i .| |,n,"| 11

  1 1. tul4. I IH.I:; )b'i I I.. "ii \'I" III 'llm L"U..II\t.I p'. N| I .. "' ,II' NINb: \ t ,lit I. ; : .. 1 I'' nil',' I 6 ,
  HOOK ten aol rnITrII.I' 1 1\IN VtiiMitii i "niHli ill M"'li.l.. i. \ I l ... *, i' Unit 1
  ) 1.0'\I
  rt9 4 :, i IIII id I 'till l l < n' HU i .11 lt i : .1' '11111111'l .
  < un ( Il|,.Petes.1nn1I, (I-t Mtn.l M" .: I,1'! .1 I inn' |It'
  ,
  .
  I MWK'ilili l"JU'MltlnOr, >+>ll l)81"'IIT\| < t."nt April Illl\. Ultl t .." II i '?,*. i I. i i l.t. i rt i eel(
  .* ids! '." 'Jury('Nand< I1IIVR.| l .. iti/iM-illloif 55I55.11, luir ii'ltl' it .1'., t
  11,51 ) .. U ,' It".1rt." MiHlklai. IU I I'' .: 4bk !Iln'"' x1| tkr' '" "

  '. |I'.4(". MHimiOnl1lwniiraninn'I' ')! I .ul> . II? 11.tl) .
  I 'I 1 Jon I'nHTfN, on w tftoratik kin |I1JJvkl..nIa nimtM: Minuln. el'.t. li, \ ., "II1.' ''. rfl. ,. : -,1!1'"! il.'I l :
  KI "t Is "4' k : .oppo.itoPol. kl House. f ; hI. .\I..II 91,51 tv' AI I t1." !, 0t' llAK *>IIIIJ., (lie' llttis ,, ,, :
  K ,1C, ll.liitl.klutV, '$;MllllWil fitild, ', mill > 4"I' dt" S' ," '
  .I t 1.1141 .u'II'a': I 1!" 15 I. 'I' Ih II ; Ill) 1,1,1 lilt1' ..1 ,
  |p *t | |
  I? ', V:' .rl, i ill.t nllt.it'1"' !1I .In. tflvii SAVANNAH 1 ( : < : ) IWIAj : ,, n mt IMpfI" ..mmP \tt hv'mr, .... .. f"1 niii .h | INdlll.;,, .tl-

  ,.Ir1Pring"ItRfJhaJ i ) .. tf ri atom. Nod, Dr : : : : lr. "' :IMl.i" '"II"\\I--I.l Ur.nl t tinitilXI: MonJ.t'U> III',,!. ii.I.11.. i it I.'.I.,! l. /.'IIour ,t Wanda iutK! ..W +d 11I1'10 I .1.i5'It' a. .l 'i Inh'I 1 i"' "L."Inn,' I1,,' i ,. .';. .11' '. pitty'gr h' diiiaiitnK.it. .
  ,
  : "
  I' ,. nit kl"I,I Jtrlry L'rr 1,4,14m\ >. 1. .. aUnii I ntinhrtl. In ,' ,, aln'.I.4 I : ( 1, T ".
  hi" Mun.lnj Uti. l miii Hu|''m l'.rdw'lhtnyb1, \\\flill.' lilitmni. .1.1|.d.ve itlMliiU lMw 1 wtk,1kll._kHi'ilil. .5.4 .ltw .11.> lIMa.kncl. Tl.illtti.' sMntv41" MnmliiT iftir I' Mt .'n'I, In ;iimhitit, *. I 'I .,,.i r '. i I, r lvs." lit"'
  nud" .
  iui.J \'hithX .1.; t. ., .
  I
  \ l. BtimvMrH .- WoiH n >. Irtlirt .cou..1 'I f4tufIvh| I Ird./t5 l I"II. 1,1,' I "'ti' s.Itrh!
  .III' ,. \. ,. .ho"u..I"nrl. lair .. i I. 1'1114.'nav! ': lniitn," / I: i ,'1 rin.vhinlmiinti.1" "
  .Ih'"d. Ii
  try I.IoII'l'J.
  .
  ., 'AII' I 1,0. t'. \\iulilnLlui 1L''Lur. l "I" "< aiinlii, *i Il .' .
  '
  '. t : "miiiili :'I MiHliIilli. 1/ i "" 151.1! iti n' ,.I, ',r'rl. ,
  In'4r imi-ljcijlttilj. ni,
  ..d,. .. < ;. t. ads hI'fMi.hir t I."t" nur. "I'| it '.' ir':<' i ..II, : !
  _._ .. ._.J ] '. 1p :' : 1.,. Lilflh .1.1110 vl: ( M..II.H| ,ill i Ill \1! 1 | .i ul U,ior tlwii d ii i 11 t. '., I1.I I".h I kl/ I Ih,1t( *n i""n I ; |; I".I'I"| < ': "; ilii.ini.. 'nintini.fi, 1,1
  :
  | ADVERTISING C' RATES' "E''l'J''I 1. 'A' 't l n 1 ,1..1/1" t. t ....'tiritlihi t.i .,.1.11\I .i. 'nit),i.i'' ," .. .111" i I'. a1..SId' I F, .t, ili.'tl" : l ( I l f .tynn/" "' .l u,' III".I 11,1-nM' 4 ? ?, ? ph1, !,,,,

  ., ... .. c: -'- .- jj' -f. .' Lhtu111t/l Ilil.I U. I H.l, III I I IP I iinHifi,
  : ; .5. nlNU InKN Hit ImiftiMw M51 i ,p' ,tu'i\ ;.". I "Imlj' ..j.|n'| .5' i arunh' I ni' Ir. ", ,.,unii. hkesbarklh.tPU1.

  11' f 1: 1: .);,, Si I'4- '; 'I tx11. ; :' ,.. l-Vi.iklKi tun; ,! ? .!.1'1I.1 .i.iNt ,',"i 11,511, +t." ,lit "tilt,,4.IIbtte of ih,. It flan t T, .tti| s !|! 55ld'.5! > i |IL l, h" :, "n Jrtilllu, ..I1.IiI.II.. ,.
  ,
  '
  .' P'\1IJJHI', ... l [ J 1t1.'\\T \ Itil I I.. C ( IJ' lik 'un minili -*,|tiuidm "i Ani| | ,i tf r1 i W lnr'tin tint ;. UMn ...1!.1l i.' SMI 'titf t IT t : I s illts., ;i ;: .? |I. n, a11'l,, )" '.UIII", ) .

  -. .t: \I \. ". 1'J1M j Ly1T i ..,d/rlty."N11i! >M \.."..nt' 1 i"1 .V.i| ( .a 'iJlU l.l; ll"ll : : 1i.Itfl""nh..I'h ....,
  4I.N... SJ'thr uhh .,....., (' n At -
  m '. Mntiit flh' I h
  .l-.q' : 11 n k'jUI1".1"iI.I ii,:aj\ i tiiiiti| | Ip, Ih",1,t .
  Ui .nlll.1I.. f\1.1" 145 UK-
  .IM 1115.v-'V I..l''t.' .... ;;, _. > ml r (lib i.vnt ml .
  in \|TllI % ''1', a dull!. ilM'ftft'i/ 55.1 l lltlHii
  MiutiiUrm
  1 '' li-' : I.-, itiuuliJI, M''",I"i .11."r Illl. Mi I ,. :'A"M i> .4U '', V in, i *| iiiiikni. 1 nl iiiv t i. ,!!)" "I
  t' li Bryan :and 70 Si. J JulBi Sis i ''M' tll' >!4f'" >t, **bi ". ""u'' "'hl : I !h ,iii, .?"j', i i bIl

  ,; ; .f' 03 } \l.riLl.tii.i| 1 | +MISO, II.I ",.>. '1. hl11 t I Iat..idle II.t\) tituli. Lit ,itttn.il'I);' ',""i i ""k 8'u' 11.." .,1\011111 I:' > 1 pitit.nil. /a 1 i I I"1 ."" ,
  i / r p
  lIllr'.pIt11'd
  .. ; :.. \ : In .\.rll| ."iirt *.'"9wlimreA i ; -.'w, i"H,., II. Mf 1,,, 'S t Nli1' ': '.1'' I,' ll':' '.:'. "' '1.1.' ''II' ' 1 1,1 | lt
  II. .. : I" *"\f htle.ntlhr? ., Apprl'{',II I .f iV' : \ I' ; : I'M >ni.iN rg1411.'Y| ill tin,
  .11 IIP
  .-,11 AANNAII.. ( iI/1RiLl./:: ( 4' "l ii I KMI t iM :n mtal( in iiitni nNl, 5115111'| ,|| I !, .
  i .* 'ph5515. 4 '.r > flv *l,114 .*' '| | "i" 'i :.IM-M il,* i "utf:i, '
  1'll'fl10",
  -i i. 1 K'' tl U J' fn I Is uiiKllll{' viiuiill 1 Ll Mnil a5515.1 I 1.'Qr/rrl nlld'iIillflldnd'M i m. i Inf i 1oh'1' .' n.' In', rrtrrl! i an'plp| | i : ( J'
  ; :: A 'i % I 9tjl If 11t"i! 1V ll l t .Itl I (I 'iilliniiii rnutilwtf: ltil, 11'5.151,5;:1 :: ,"i t Irtuln-r, ; Ii' n tmi : '"' Ij" M' : 'm 'Hi NI/h ,I., If, (lllllNIl ulu] '55 P
  u ,li.tt' 51f ni lli>. I" N14 -:.' .. Ut.rl 1 I !'Inu'uunwIpth'rrnlIl' ; | | II. )' \ ,::5 ,. .
  kiniulf u I.iL.I. :
  > 81IMlilnj ,
  in \ ,
  I trfthrt"u. Hii+b lmrrnlPa.'Rdhltreb.; 1''I, ,.",.' 5 5 .01.1"1.1! / MHlH' \\I.hh
  tfc.iiHtili.iiil
  .
  i tnuii.iii Ju 4;, 1,4 iliitti i. I h "1" mutt' ,. .iiiilith, I'liiiiiifv' itfil{ '11,515' t ,
  I ; r. ,ii IrJ r MI 11; !mu *JV tl ti Tl' 1l Kiiuls 1 111'yI. ., ...il MM I'I.II"'I', M |ivli, 1 .11111" .. 1, '
  of( nucl .i I'ip.iOli. 11'- ..I"'IIIIIIt""I.1, l .d,n I'" M | | itn t-imutlm< ..
  P'IH.'I': I I' /h.
  .. .c i Jtl 'II t.MIr Ii;
  : i" 0)0"1.If: :" 4ui *t id. IV' III'r j I HI '" ...r. UUt ttifljtfi >* li' it
  : i'i I. i n M m f-l 'I| Itr 1fIf, J ,
  .'I'tfvliln. ,' I.u mi uitutt, ..5 11,11,1.| ,, .nm liii. Kin 1 u.,1:I i lI'i i i i .n ; i 1":-'-
  1 Util-tttlK,
  11 la IU Ito HJ 11:11I 'nl U ttnu4dl 55
  x. It M;:li/ 'I I
  I P1.11s.: ; \\ ., )::. 11, '." ,, I.i. !1. .
  | ,
  .. : I *. | tin ni) nnt 1.i "hI.114{ iiriui' l ii .s tl | ,11)11, m, .
  UM ttnl I "
  >
  "ii 15 i
  : 5 .1..1. i i i j (
  j ;
  y yt
  Iii win iinill Illi Minnl, : I"
  'miir till \1 ,, ;,
  l .ill >
  ,'41 1.; l.kI'I: LN"n.l: ; : 1'NIL: ft., : : '' ni I.t.; I I I ,' "MM Ihtlior, i.ttt mm ,Itfltli I } mi, ; '.j' Xll't 1 fat lft>ll, K itl>\ M.llltll.llll., / .
  : : :
  ,' n'imn f, nut +Miinl| 1 i r tit. t ruU; 'fin.' ,! f. <** "I"'F. "t t tJI",!. : ::. : "ii',;. UlJMi .11.1'111.11. *. 5 'I lull, 4r t dull I, '. in .. t I'. i 1111iI'. n i "Its1 t 1 in I t \''iv *, 511 II'i"a, ,, ht. 'lit.: 'iKi'itnitltj'' : : r 'III-
  IIII. I lll'
  .
  ', ".' .. 1 I 1. uk.uwrlM. "ilh'! "MI uuiiilwi! ul''lltn.- I ; .' ,. -'f1.AN. t c r ., ., fSAeWti.." -.' .' x?*. .:..,!..imftvitm* IH >HIII.U' ..* ,uU u'1. .i. l l* .n"Ss, niuut/tiiti ,ii,. -1"1111\11' # Ihll \ ::1111'"," '\\. < nir, "r ptilfni: iliIllliiB .
  t "tntlirirMit L .
  ,. i .. HI )! IJ: [: ; ., if l'ni>u Tl i4tH\f' rti.l nt" itMli.ni' / ,' hilI" MiV i'111'.11, Mn.tn| in.I ''lilrn-! '
  ," |" < irittl I* tiilrtKfliml hit |nvnn4il' i,. *nr I J\JIjl.l. ., I i-M'' 'inin' IIf,"" .I.I"I.lIu.f, In1'nt,, ,
  .,u l' ,IKAI I'll'..' luruilviirti' ititf i '. 5 a d' M.nlifcin( .<11I1t""I.l i .,., m' \.ri| ': h",'''tly t.Mifi'i, 'itrwiih 'n* I IM 1 ft-ntur*?* .
  liftn lIttlil
  ;
  I.11' f .
  ; < 4t Y. \ I l I. li'u i ill. ti' l In"! ro. for| (-h
  it, 'l I rrn NI in.11.
  ,4I I v n ,1 turrr Uul tt.'tnlmr..(ni ]1\\ I . MJI J,1u.51n 11, ..I.1III''' it .tnin| |
  s ,i.l..n,[r. ,ill I I.. triuiUKl, "J"..1 "'iimtii ultfk 1 j. ,..' ."'1 IJr'FI)11 {, .f J ., IllH\:'ltli" i.illlllk' lilt Sbn.I.1. I III, \|\III wil lfn riMintn. utiil 1" ,"'iittth-Titilth huh m..n..'I''' |1"|"n" i i in, ,i1.' i ttjiln.i I .1 ill, ...I Ujli''i Jinn' LM ild' inim' 't. nf Ilir .
  'l .
  ( u(' .\ ." fill. ,IH \'.. \.10' / '. """'.11''. tlir. I'tuty nt ,' '
  :ljJ'I'II/ .i ,11111. .111'I'|' ll Hun, UHMI| 51,11, I( fl. ,li : ,, t\
  .
  .. ,Iu.mr4. .nfr ,,i fnrvi"li'flt,II\'ft" ?,. ,,1titt'i 1 11ll,!/ i ni 'I i i I th1115uh: I : ; || nn," 11,1.5(1" win, hit tin (ii.i.
  tin'., .tl ....f4) fV'Twnn. Uf tniitMrjr hSUBSCniPTION. M I ainl ijiit4" rtuit1. are f 'tnisvel l tttteH/ >Ix't ,u"' 'itmc' II i *ht tntiii.u I : !I'1', "' 1'1..1I"I' : \I\.',; Hill, ;
  p1V.1 .
  : LImInrr.xl5n Miiinlit lli |I'h "| | ; ; 1 ul -H1 I'lHU
  ,
  j.eJiPri t I'd wl. LAW ,.\ tt 11"1"I |lt ''k.l" Inter i 1' .
  :
  .-f"-- 4. t C( Il.U : ; 5 III \llll| S thon/'ht. I 1".1\" .Iti .ttn "III1..h. 4\''' I I'M I I I'),.
  ;, 'Nlantf 1 ,i ii.hnnl.i ." ..i' 1.1 \I.n1\ ,!.',!> .ill i I'll! 'I 1 i .II ..111.(, ,d1 gludnutiou ".11'\'\ ,1.\| '.,mill / I un I '' !(i mill nun" )1"? ,
  t In "!nril .i ? I 'lal,' i til, 'rl|).y'FnIV. i 4 n I- .: I'IlInll; It1J "i I. "o c I 1/11111'1: i ( .
  .mill "*ti ill i iuuint t i..1 '.1 (J\jl..f ...'tq ,11 'I 1 le;. 1 -1 W.I/U1 I ', 'if '1'.1 II' \ H" .i.: .,, ". Il544F5)lu 411 linn > tin in'I iniv I ', 1\ 1 i i n I i-, 1115'' ..1..1 ,il h.. I"\lru..llin.. ) .

  ,.." tl.Hill"is. .". .. *I IM1'" t. . : \../"mnuunl'LlH.nuln. 'InlNtt.hii, ..l' M 1"$ I tl I,' ',5151" j- ..ft, 'i l Mti: '. ."., 1 i I'' II. ii- iiu' i'' ( | | 111..11011I.( ...b+.ililo liihlwuv' Hlnnif Un. .

  ,k11',1fei t \ ,' w, ; J. 551,5ISIS lli.l.killi.ii i iiiuti,. -.IMuiili( ) intlki.ftHr. v J hr t *Ilii! ul' riiNiifm: i:,.' "it-it, I'ril. !1.1: uniiH! 'ni iki1: ,l1 lltilin, .IT \ '' ")11", Itltllll" lllll \ .'11..)*, Illl' 1. .I".III1.
  III.1
  mutt in : ,
  -.-. -' ,- .. ... .. \11tEN 'g' l Ill lih : il'*\\n ,. lisP \linin-'ftitt, |> *., .
  -- m I F
  'linli.rnmiiirUl' M.I.1"II.. r nli """. I Hirtj m of !t14 hilts li nn; rH i 51U. 1'i-i'H-, i | ; i ,ilm-III -lull' I.iik, Ilii.in' u, 110' la-rill
  + 1:'! 7. ." : Ui I,.I" t t .. t Fm i tflM rUII"I".r t> ... .. .
  > : ', *'l.l
  ) I.5\tnnl! \ ): C O 'ilU1JJ.1 '. ', Illl I51Ap.Is.,, Illl.T. .u, :111 1 In .10.i Hi M ui .1 wi luldurlh, rli.ttnii'' rrll.!'*f I b u Hi I .I\III'I'II', 'uu" 1'11' .111,5' '. r I '' milui ,'' th niiHim'ili':, n51J1/Ul, ]
  i
  I/ .". .;"INaf f ,'IHI'Uu| H ;HUHWHliM, "U Ut .
  F 1'.11"\11,1' \ .1,1 i,) Muniliil fll, ) .lill" .,.
  > '11.' It .IhnpupuIntl| | I' 10. t. '1II1In: i 'I. .1. ) ,itl'h., ,
  W i lEALE ilRj.fl.S'T'ORE. III ') lulu 5. }\.1 t Allll I It Mil M H- ,
  .. /lu llm in.soN .in,i iniilu.i,! t.1J itinnil Inihp ilnni .iiil, nn n "iint rnI
  .
  I'1tLlill1lUi' .' { l\l.. I 1..lll.I I ., lilllt .1, .
  Iln miHllnl'WP'
  lll Ih il null
  llli.l I
  "ii I' \ 1. 1'' I', I 1111'111. .'fOIIlI.i,. | IlrInin' I i' ; I Kuilini .nil ,tin,

  .'Ilutnr> HI (.MM p J"'N'A'' 11,1,5 and ,II It. ;Hi*. 'n iihi., Ii ih I ( I II. ''b; II n. l>: lilj.i iniilii' l 14, iinliiut" Irnl ,

  .' :..1.r..., : ''Lol. ---1 :lu; tttniilj Id, Miniilil, hi A'lilItiuilhnil | M.(lifi. arrhnl..fllt.1 .," ,. In 1.1-! nltlt, !h.I'.! ''tml, I..' .. II", :. iiikk.ii. 'iiliinj.(; "Ill,. tiliHialiiini hnniiil'

  ?. 'trttk. trlti1 i tin n rtm t.inilt' 'J.II .,"1.\ in .\.iu| "hn.h'lI "'.r i' '' i .
  JCTJC IfgIfrurrni'" "p11' .I1. I luny I in' I 11..1. ill.ill
  "t in u ; MI li.m'
  Miliif r mil' I'll \1.1. !ls' "
  \ :
  d r. irt'l <1 ,H/inl- .tin.' "tit tfi tin .t ,iuili '5 5I .
  .
  '
  r 1rJIIIII.In11VdV-lII1lutiI.rslier' t Huid'tiiifi ituuitjl' MM. Hn i lin'il'! HI'Hit* '",,'- i ul !uhl I lisp: .
  .1' lit. | | i. nwniiiu u' l 5.5 InnIKHII.-|'
  ... ... ,
  f. .1. ;;" ,. .h. .' .
  111'1'\ it j '1'1 rlhl iiiSr.LI ku iuK liMititd uu ",. \ luiiuulii will niunKiiiue' ,..inuaiilli
  \ .VI/\IOM K.; I.. Dm kuruprB'i: """lm"i. 'nni'n l[tiji. 1 ,,!Innmli, tin tj"tl.o>iilii....1. .lutcil. Al'iHllnvtil\ .' **'+vir mint 'the Unu M '' I 1sU.wII': SiryIiII'. ,. ., i*.t< "i 111"10., : 'hi'iic. It' n mil 1 ulli n .

  AI/51,5)5 at ".." tVllMl.H.A. .1.1 1 | _, ,' .. ., ",,linn! "::01I I nrla, 1 1. .5 l ? I'1.' .. I t.tlitu, ilirun bi'ith. .r. whttut ",' o tWullii.1 h1tl.5'111511t'Is, : H.IIII.IMI' .'1111.. ,.;\|'!>rlitiii9' 15,1, .iliuul ul limn"

  .1 l., ,.ru.li.u u. ,,.+ Cuuru Mini Liu lit) HI L4 t,. (:ulirn ,i I Pre Dru ;b, Chemicals, Fbrfiimery FJcy Goos and ToiletlSoaps. ', '\pril!1 ,' tin, ituvCbv l ,. H id J1(Ht. I... MuJr.. I h"),, .4 I 11 n., ,11, xup'1'ulls| i nl/ "'.. I ; I Iniiln'liN .,.,,. ", Ilk (rtllilli. i \n| 10111"| His lint 'Iln' 4> .1

  t'.I.' --- I I 1-w ( kutiiitt. -..l M.",'(:} in it, tiilmt' ,. '1.. LIo I ,.V.sr.yl. II 'ti' iii"?'it ( .lion I, | j jifttMitif Itnhiu.l' i "'lii| .11111' N .in ,uill) lining.p.< '

  i. II,. \ YJ.OII.: A' r .\1... I ;".. fr[ 1'I1111h, ( Oil., V III"t'l""\ < IINNAlh1!! 1'nltv (Hi..nlluril rininij'," Il1LNdnlnl/9..Snr I / r I dlny Ir"", ,'II'T" .1115, :' mil 'fHinif;/ 'mi" .titlit'i., \ ;,' i r' H.I!| ,I ht Ii1Llt1'lunlrr! ln1'1415p1'Ir'a( | |,| I
  \y : lltil\rr iMiimt, .f Ii M'tii1i|, ,> ntiil.,lHrSi 1.d5axn' 'Ir'nns r' 1\0 I ,., iuh I ,
  Hni' liV liil.
  111urrr nft.ll Kllinlu. nl ,It .II'It.1|| In 1111 i I luTl.tud, i\lll ilotl ,
  al Iat "
  ) ( l
  I'nn .'1'4\ ,",", Juliii" uiiull. -l INI i liilnv nil.'i lid \i" i \....rihi. ,ih i iiii*>it /llttl'M'nt.N, l HuMUl .1. ,"lh III O, "lilhlljK I .. iiiuil. **! ,ikniini.il. i. Nell i- I < if viiMimr' linn ni, /ilnr, .'"lmnlntiiir. .r
  '
  I I li I'II\'II: : ( : \WY.) WISh il(1ilul H; 1 \ .,An 'I'll"''H. !.I MninKn, \ ini! Iln M Hit A 01 .lil 1 I llm i ttriirjr mhl.k linn, ,
  r' .
  -J .__ -- .. I\ ihtnlicr '., I; inn llttl ll llU" ill i 11! 01'11.11U'IIIII'| ( / iinki il I mini 1"' r .XI'M..r'III'' t in":y In no il'/nlil'1' .

  I iU) VAL I ht...r ae-'n' i ..'h.'i urn,.!h'r' IIM r5mlrnm.lul/riuly i :- ItilCM LOW Hk: 1lwu nut IIIUMU| llutiil. .".I, .Jil I OJ'III i I'l' mui \hI l ." 1 i 55.11'. .r. 1tL1'51mr111.55 I i ,1 "tint' ilnt' s4 iMt.u. nmlu. I ilii'ii ,t' I iirtjni' .tuvKHin wk1| Ii miUiuiln.-' ," Hit liln

  1.I .liluriifi, ti LMIV,. x i I "11"1"".'" .un' .... .. Ilili. 'I., .54 S. c. .NmhW1 ".iii MI,. nun' tm.xi', S nit Vfliril f liy, i inin .lit. ", | I i Iml'.l hn1npi'urlU.Ludt: .'IIl'oIlI'| '"' 'Ii".t| .

  \iKlNnlKltoriulliaurir), ,' ..rn"IV.I'II':, i lll! I III I I IIINrI 1'muLll/54' A tuiiiirlii Awl. u i I. 4 ." '!'" .,' tmij' !.. S ,I1. IP In' ," I i i 14111|. i'"inimin ,in IHII nut inhli.it -..

  I L1hr I'IT.I'UII.I'!.'.' N..U I'Mlt.' ,ii. ."icii.,1 uulA.p/dlurrednlhurU| ; ./ 1,1' Pl'iw. .lirliufcllMNrni any NKW "oJ. ,, > .''iI' I"\I. Ifitt! I. **ti4 i 'ni HI! .!n .t 'afir le\r nod, tlinnintiiv' ttlnni Cln I | f 'L 1'55!' 15,1(11" 'in.I I.Nml.l, ,. i. Iiu. limit, nil j

  I I-. -. I) \OlCt..tin, i iniiMI' n it. .his min. pd./( ylral l.|>'. ilotng initiiulf tli-jivHil. "n II' .Yhhl..n.. .' .1. d) i Il''inlj\, u Mn"'I u, *. Ifs, 1 Mi.S- (, i q'j| i t "it!" lull (KiliUCJPM".!).! ''nmllliiiL'li, ., 1115-\, : II,,|,I' 1101"1 limro, llntt i.i t
  i I !CUIU. r. l I'l t I'utiiiiin i.mint 1 w. ".,I Viit, .li, Mm II11..nlu. ...11'1111' ..I, RI". r'lyrl :
  1 i :1. ,
  : l Milllrlnii* 'In
  ,i lit' 5115..1 I inviluiulu, I. .. '. "511'1 An.li| "I 'tin 't lliH, lllu,
  | "
  m' N t n.Mil K.at T. .mini., -Ai .U... uMi, fa .
  H r.j 1 i" il .1.| 'tlm t in IM tori* in'''1
  j i'' i I' II' iii i. .\ ;afs.. 0 ., ; ; WALSH., .. .\1..11.1. I M I .:.,?nn .I"| I III tin I fill Mlll'l. f''.UU I.I4V V. l Ji'i,,. ..au'il _.\1 '10" tIlJII'1ulI.I ? l lI : | nnl, ibfuustmuj' ., 1'n" f'iu, li\
  Ittotti, ). Law. ,. p. K.: ilir. Iti.i 5.1' "n'" .mil' BuniHril ... w.umm.iii. 4 ltHM' 0 llm I lira:ll..u.,' nf Mini lift, ,....nun-.. :.1,1 1 M.unlit. ,,iflu. lilt \ lUi.li 'iffi"i<:!II.. .i, *" .' %i ?,,I.sis' 111 I .OJ ',1\,1 '"I"" d. : i I... ntl..nil, .i.niiii' ';): m'ngil 1t.I1.| '4 '

  \ ,, i4.kii. "..r. In ( bmin ) -"* l I. H: J/umMHi. N.'Wdil.-.in \ '' '> | ill,, !1 ,, ', ,; ,' "II"" 'I I *"!IxnmgnuntU, / in
  / II in 1 II tt I l 1115 ?II..11 I ,1 I I 1 > :; '
  'r \I r. \11 \-I-I U.I'I, I I rt : .F? Wh.hI I 11 i .t ,wu liililh '.!* .'!.***. pt M..hll.t. ,Yrkr. "VI ,thus' well, n l h..l i l itit' ,*., i iOlIt1 *
  u i. ,1 11, ,ill ,.1 I' "I i 11'W limn Ihi1 1'iiifl
  .I'l. .1.) I ltt) >; H'lMtljf +555.:5.a/ MI the: niiui' 11 I mil
  I ,
  4" I.. .11 lll.lll.M: "'"h" '" lot llllll"''n. I Iar .H..q ft/UNM! 55541.55151 tun Ill '
  ''uj 1.!. I1***, -,. ? : .\. Minilui inn.,1)i :.lil M',"n.L1 11 iu t Ii ik.lull i |h..l.| 30111, k.HMliuif. ud" ,' ill' i. '. i ahlh! !i l Gill ittmit! | j I' 5 i.w.

  f "t .t1 A 6. J MM "' '* j i M RtI.I. ."f.: ,51111: Alxrhnnuuuly.1.11'.1111.'.,inl.": "Ulfniittiit llh \i| ml ik: .iHi In'r Hi Ith i InN.I' M f,'nut, 4 ,U ..'j\. O' I '. ". It..., ? i.l.I, OJ' .i. tt '' l L t hill; :1'' (" i .-. ill

  \ 'oJ \'ru' .\1:11. i ikJltuhir. .,INIriB.iflT''tnr.Mill / I',< ,. t'u lI li. l t "li'. Kin ....,. I'lnnl.'
  t
  .ir al l.mv 4 HILTON RANDEU :.> \hiltu.:' ,".nn.lt :1:.1! Mun.liv 1 +,llt .,\1.,1, I ". ,11.Ml lll.t: V t..II 11..1, ll. Inllnwiiiir
  II I" Tx, InSin
  .1" ni Hili'iin-
  > F'Id.IL. '. d I irti l rl, litnifrti., i i I t ""DM'" '.'ii I i t ,.
  ItA\
  't'l.IllU'L',1t' YLA
  rw f' T. ,. ..o ..' ... .. tt -Ul \luebq Ill lllt. f, H nhvIf '!6 i "I'.1 1.I1y( ill' 'in i nn'ii',11!; ,
  .' ....u.. II ..iui we milnwlml .In W.ana inniil.i HI i Muikli | ii nil" I'! :, It'II.i .... 'ill i 'liiii .
  1,5.55 I.. I".L... ..!L. / 1 ';::' : .\ ; mol c ( ; ; AjdL l I ": ::. "' "me".r'* k'w' _. r.. ni' !tni l'I eIiNI, Inn( i,', t I.1 i In. ttiUf"! ? inin (hi' "iirtrtliiuin.il nniif Xpi mum" Ill

  M ,.. \IIIII' 1 : i 'li ., LICTIIJI'UII'IN/"Ihr( i !uII. !' tin,* "Ilia I'Mtff' rum ,i I. ..1. \Vi. uiilni'' ,;.,,1 Ih.."t'i In. i '\11 .iiiM1'" Iltil. IJ *tn 'jtii'i: .t
  (1' WIIlTXI-I;ii: ; ", .,.. .. t :"! I .tlii" I, tut.., I, I.H. _t..l. 1..
  1 \
  (Ill .
  l ; ,, "
  \ "..". IOIt 111.4V 4' ( lltllK, (I5nt'i54 .1L' 'r 155:511' I 'I I :

  II"1 1I". I.."IIIo... ii .'1,0.\. t rovisions { :: ; T o p C9; ',, : til,.:udu.niiiiiij' : |I.. .li-t I M.iii.li.i: in \l.nm. I nit inr..HIT i,,,i. ii <'.1- ..It W" [ (..''M, ;I'lli ill( ii ill'.* I "*.ii ;its' ::v i IIlb.r'c"'f| : it lij WMllo Iti in Unit"rii| :iu li',HU nml..,iu,,1> HU ilmilit uiiiiniil to wlh irtigii l

  llllti.lniriMlKh niilinll' M milii, In Il|I'li'I ',, ''li-4. rll i,; H' Mi;ii."I 1.1 l In1. ,
  I I. 'I t tY1if Wi L qY9t I! l'i fk..OUIll V-J"!*! M'MliUi IIIttrfl Minimi nf l'ii rttiMTfi' 'UIH''' (pl'/i./ r.| i i I ) i iHi'in' t M per, niiti ni ho nnwtl, Ir iti ,n

  I J1. to"lu..l' ).. VviiiUit' .t Al > (! UKlikii mil." '.,Ifi. ,,.\ilk"rl.'IIIl.. Viniiikl -.. >410'' I. {I I / I twittnll r.'lluhl 'lln rtnp tnimt. "prnti
  I .:- \l\liikh( ) ;, "."".. ".ni t\ '.' |I,1"r! T. \1"! ( llm MMC I lln ? NgnrlfP'ntr HIND n "
  tllurury a4 I.Att., .5 5 WI: B.Y S.\ ;: I I. .. v- f inMn'iiMfl. T li.tvi,< irm! "1 ) i ?, ,ml.' I 555r t ix'1mA, ,, SIT 'Initilm' >n .
  VI.J.i .nI .I. limitu. IMP'.t' 'iii> il .1.1 i 141'i "i In "I'i'.? 1'lc.I.I.I : I I
  > "I t '
  tuil Millrllur b.ii_t! to -., IJi' 1 nJt\ m 'ii TI 'I/ 1"'rnl..1' Ii', '|i. .'In,".n' ul ntnilu tlmh,
  T.LWIl.\) \ d. t.J LJ.r l 'I' \ ( IIIIE11Ih; I P ir I I h:; ll.niui>. r,'nNlr-Yd Wimiluf n, f), til.r ,. I..,!, 1'R'I1'\' in fiAliltHtiwI' tn I.M ..n, Hi, .u., st.dlnlli: tin ,ii 'tl'!' 'Tilif l l /lliUt),"'!illuiillii. I I.iliiMttn;. I I ii.rl'i"in' .

  11ItIJI101! I l \lh r TIIll. : :!laJ .1/.1. j p I'tiUk tlillnlj triiiiili{ .until) "*3H d.inhtv. 1III.It..IK. JNI/55'745.14' .".", xRI'nl'41' .,.; I'," -" .,..1 ,II! ,,. ,|H (I"/I'I',1||i | l -N'nnl( (I I | .n in ..I> iln /.'' i "< ." mil |iruii' in
  : I .$j.iiMt) j.| Mum) .} _1I"f ,tl} Minnl. t in. .! r
  a I .Htlotrttl i: } l, '''f., ,'"''. h.lh 'I1't.( .1h1.h. 1 1..1f .'x. ., 'tlIj"ILIUiill'h.i 'I l ,MiHjltin t ; i ''
  <
  .
  5 jUIJ..I1". Aiy ; IMON
  5
  .. .. .,'. m : Miuntor. ""lIh ::1,1b.yjy -fn r Ul )I" inllii, ', ''Hi'. iuil I dill nun' tinlliin, uiil i .
  .. 0' "''\ ". ., ,. .... t _' r ,. f h.l.il", r : "' ; Iv fnrn' a i iIvlitj 1 1. -i"I'I'i IIPC'I in riiJlit| ol')mir. liivnf ul i *

  t .' (; '.It I' IU 1 : t Mimrm'muttljr' hi Mmiititj' 'in Vottni .,.' : 'r ,', Html nf llli .<*(** rf JIM'i' "'flt"l' >'DI, lo ulii .iinhi'tnii," li'l'1' \ t ",, tm, IMH vim WIIIIID| ot Chin i

  TAtklrylt.-If4.A! : < ,.- 0 :. .' '' ." :. jt\E INJ1U1lJ'I./1L'GUii. I .'.1111| "III I' '" l""''. ," in i i .. u.1+ i iiviut. ln 'HU in (inn .1 i. 1t5sly< 1 iHn J jiulon tit, irutu 4-1* in
  li- .
  h ,1'' 1'Irlo.11-11.I .! ." ... ..' .'IPrcnrr'1l155( ,, ,. wh! i 11111| ihirtti IM') 1''lI'' / I | on 5. 44in| |., nl lint iiiuiu' .1".1.(
  nlYU S.J,4 .11 .: ii tin ifept"MAGNOLIA" t u. LoiestJarketOLD Hat8s "f pralru 'rrnnf '"/I I' fitfirltf nlKml J* .J.1r| |1NLulrd-tile
  Which
  '' ..r' F: Y o ., .:u f 1'o fu i"mil' "ij '\.1 I\I.t,j FII \iiil its.I n kVjH. Tin* .Ktl'inf s Inl'n11.' '''I,, iu UH I UiKI I xUI'ifo,' 11.I") r ; | ...., (.Mil, r Inw' U*|s5'" ''lnl| lit mni r'

  'I" r+re r .. mtCTT. '. 'llrf, '.I"'n. 3m* Vmi.r? In \jrii m. .lif. |lu l 11I'1ot| dint inifujr.r trt"t t I", nlijl: lie n unl'' :In 1111.11"! ." ,<'i'l 1 i i "'inji' t ,1111'M li.il tltjit.i.+v'k I

  I 1 y I''t.. W""I' Tt'ol.r, 'ry ..r-.. I WHISEY ; RYE: WHISKEYS > Volu-Ja' rnuitr* M V..inlH I .\.ii|" |' / 'iiilem| "I| mil ttlib i i'n iniinf niil'li, "liiluii'. 'I'M tIll innF, iiiinniw' -, > + i .tnn'i. iniljt* jmir,'wimpln M l III |tritf ,
  .. i imni 1 .LI nui Ill'' |> '"U -. liuUtt iH than
  .ll"ru>->i nl i antll" llh MnniNt tu Apr, "I A. Ui|
  > | lltiin IliA nm .Itlnn511115, It/lr''rmtllt., _..r14.(14rrr1 \\ bi. 'It'.1 I .._'
  i
  p.III' .
  : 'r gr. mill i.iir
  \
  a. ) )
  t ;
  } : .
  ,.' ': ;%>lk''t"':' pi-t. .. _. ', l"J"I't (115Th lK)1 I Itt3 S-N' .WJ11SKllh \rr+ .; ,, .1I.1i.. linf wuw.iiii. unit. Vrtnitiih'jt llirr't'ifi ( .ulur kt ". III.' niHu'i. .,. tin.) tmri ,tw ".,I". I In .
  I- '
  q. -i' ', i 1'017 II : M ,41 l..4uY.WUIy' I 4MN./d4jInIklu'.r '| .| lltriint til l 4 ill UkuOiu KB UnIJu.I"IIII.| ( hinl s .It s
  __* t. .. )Yt5tar4 .. "imn,1.I 1'.1will mil. I ill .I I4IIIJI| llullll.lllll I ( ttllll,ll I .
  --- 'j'-f' r 4 111c t4wv : .1):101t.1'i lM..I": 111I.rw\ .in. .5 I 5 uf K t 1 1'1/ M -' ((-' ,.'. .-. f..I' ., )\'. ;a .". ". V'" LnL "',uhh' &J Utitt{ ay in Oi tub 1. t tnnl. 'i .nh'itnl: '.I...- lt+.' I 'III|| lu, 111,5. i.,i fiiiiiiuliv ini.inlni' !. / .I.-. .itfuii trnm. ,ut I'lilnn .n+.4 errs <

  1 .rltnrnL, .t L.tt" .115""" .O"r.\1.i\r'wl'" : It'.rOl}, .'tIIHfJlJN< r.\1'ft'1\"QYf""T1-if JrniuC wml) Jilj \Uiiii| | > m II '''' .f'. U.* ilmun, tier l imtrktln': .n n, 'lilt-. ni '"' Llh, ,il .nnjiUunliMi" Huh : Inu II'. ) *ri* Wti ...1 ". nil 11.....,

  'r.\I."\IIAps'.l'': ; 1LAlu -.1 ." IF.._. a d 11 d+ tpd_.,. n ._ YtrjjYfr I . '-.-.. i I" 4I If n'i I 'I n' *Trf1| '.I".'" "Ii;'' 1 i4i*./1'' <51 i Ihi, *nai rliji/ i<, .k-i ,. : J .//uJO) \i Y"II.rr.MKIVI )t.ni t mi}' li.li.Mit.iili.n: in
  ,. (
  u l..r.j .t. r 111";: Mtlto' tWtik. $$1tcwdr: : J If1"i 4 11'1Z11:1' fSo4iU .. I If illni'1"I I)I II' .,II..JII "I"!IIII.IIHI' ll\ .\'h"I. ytniw nily"
  i n. i.it ,, in .inid man *!., ., M" '\ti': y1r'11i:: s t : N-h11YU'c4!: .. ICi1@M"112it"if1gnarlvrllrfKir .'. HtJ'l.lit,pa.Kr l..1'rFOla.N.IIs. I \ 'lilt. *{ "ill1"" Win I : 11111/r! /I Juntni W kiJs JI rtii.s*
  ''n7lo ii l,nil i ,d511dhpW11114, Iln IfiU, 1 I l.. .
  .! It', TnxIii ) fim-t' ,
  .r.T .11.
  T'III. lrxw I. .JIIrf. I NjflxfluT .. ( .
  ytllU, .0' .u lti-iuMli| n i ,jjit) f Iln I \ IIHI II! i ii I I .
  ,. :. ; .. i i .. 'c 1lhr' PIM ifnl 1 ui' n nv nrhbpuuug4 nii'l |ili" : ; 1 I "i
  OZ..I .
  "
  .
  .y lea >yarf p1pPf) : tI;1. V.. ,..! tin. luliuu in :Hi 'JlllIot.J'f "'IIi.,1) Illtl II'tII 1r515.5' ll N'
  "I.I' -t. JJI'EJ ... ., lnubYwtryr) I I HVIILI-. ..1"III" ,1,1 Ad liii un .ill 0111' >
  ( > J ; 1 Ji Pr(skhl-. lli. 'in "
  JUik ir
  jI1LA R ; >lj). I l'jj>S, uiuku
  .. in. i -I I.MW aced, Laa" "".... LWM'D{ R i 16ars11. trrOLUS'iile" baUga WI.t..l ul rtuf S. sutugr I 1.11) Uunulh l Uu*, Nnti"iiUHj( ,. -.-.-
  I ni
  "'K7ti1SOtVt. ; f .-tt Iyf, pmit-ttHik*ltlft ,,mil I..IJM', ,
  YLe I" I I.i ; M
  d. nilU uiiull"i ..".' .mil. itu, \ I .4 UlluN'UYd.. Irnt11M111$ ''
  .
  .4 (15 f 'n f'1r w + \rt ...' .-. v..a .he'YI' k.r MY/x54 1\ --.1111.. I' fniinirT" un ,Hi tnl4..r i rnp* :..11 t IM 'iiti I r .
  N'. .. .. P's. r w COMulsrON ," .Ir .tr AIn:l" 'I".J' ..f IL*, [l.ivn-lrn, !, flaN jrnjm 1 nl. 'Mil roi| tinfsi; /' .. f I.' |44hru| 'c'lMlnIi) >"'- '.' u1/a1L ol i'f \W ) 511. wAYY.y.e(1l Ulu lull" Wyp .
  : 1113 .. Vat ul 4t ii. ,In I ., ., .. 1.u,1511Iul1U 1, 1 i ,," d.,'tun. Ju ,,./It nil
  I l/o.-J- {fper Ir4, .10 ,1'11".1' | i.i Iiu' u4apdw.IN. I i n tlJ | :'r iiuuilh I II" lil( I 'o n ii"iiUun i*> .h"lor. 1", .
  + tlliiru.'Jt Las | a I! ul/ 'h. nn (10'1 I q.sii K"ill/-' uutXfl' ( ,,, f rutt'm ftuihtilii'/ II",# na k. wltkl,
  .. ; JutJIJ.,1 Jli. M.">rt lulilK' i" it'In Uiund l I l I i 'uk.'ii b., .uii ijiiiiliui.ii. l
  tad Cti Hcfai 1 Zo. Iu.si ; t lutn; H tin HIIIUH murki'l Hi'
  suilillar rh Mi.r. fl'n : n stun', VJU /nil 1 A'.1**' '
  UJ..UI4III U\ r .r.r'a'r' s 'l1'iur ". "rhlj0"/ UNd .11.1..1. ." "I iith>4 i-vl f.t, HUH" k. 'IMI i Ill"I l 1..alii 'h II IH! jiniiiluiii' M uu* ". .. .i., .nn..l Iln' 111'1'''' I. UIM',tlt.il' .

  ... ,m..11 1iIt..IlItj1. 'rOI..l .I mat _. M4fl W/ 4.&Iu114tvyser.IU,I llii- Unit .. 1WIP'vrnii Jtlll'; a', |IMI l lit l| tnl i }. raia.nl* fitutHta t. j-> .< \'' .itdw, nn'ter,' llw |,iinHii| >ukin
  fs*i-1.". HHWM (x'4u.lti.lm ;.. r xuMiil II,." Hnx-liuyk, NN51|
  It'll' l'j'
  I' :. L"- \Irt' t, nn M"I,.
  .. I'r. Jlmi 1' hU ii,.in Its n in. /III.wit' Kir ...11'.1'
  -t = "- ''" |1""|in of fiirti Mitmnini 1 lull.-'11,11".1| I"a" iU"t "kll"iiH' ., A' :..1"1ll .
  HJUi'.Ulliau I
  ,
  'I ANN'51511* nj /
  i 1' i la
  \ ( I KK.S: : jiUJMteU.-! ll1i1'Vaaallar I II f : ''f dllll111, ..f'gWPlhp iMf, M (eMI kit t Mttli i "irt.pimiliiw ,1..1111. In MHIII
  lu!rntr m L..n. "r.. : r&i r'1 ,,""I .,. :'.:Iplfics, : 1 A4, 'f. ... | i.* tofnihtihwl.rnP[ ( l ,* 'ftl liinninl pull. '"m..l.III'111' 11'11'1. llntm Uni,.'iiu 5,150wr
  .9'.SIL.W04'Kr rU"f. : ; ,t1 ,I. I.) f '";; 1ft ,oJ. .(.')-.pvl KI-KU/ tig i JKa11A' ) 'I'in.-l .il Un IIIMI, rdl,. I Glut \ ( lim,* i Hlirilltud rear tliluu. h,....' nl
  j'iQtJt' I. alt I iu\\ nun ..llln I li... .., ,..
  fi : .1. '1" ,, In' "
  ..,, Btnt rmaiut.A "Wm''t f'1to.I .. IIIK noirct' nrr rel il fl) Anti
  b t1o1" r
  '1' iii), -.IUIN' ./dkdl UIII\c.1' Ihu .! .
  I.. .. 'd .I'nnna e'1 .. .rerun. Ma's' hib t""hl'HIJ. ,' Vl'lt}, I .': .\ ..ll l') ir) io|. ..t.Tuli, 5;, .4 l |5n u, -i, 5l"it in l : m.htj>nrttt |.,.(\li "f ::.w) (ix i (NIiu111.r11rriw Jlwa., { .> 'In* mH .k l w.k.i pruml uuit, UauwW iliiviti nl .
  | > ,
  tttilo.. _
  .hu.ul.S
  iiniwljixiun iNN< aliiilii
  ; ''MII I F.N.,4 INIhS II.| KI iii r ) < 4r" r>:UHkilt
  .Jfi .0 .It1I' 't" .t <. Co ;j.. II, .. ..1 Iu .. pwUn.Jrr .tl 111 I...) I" JifH* rrttnpiri' tinriilt ( ''li .,""'"I I- null'' i tilt II': I" '}' .; II,1ft, ttir (wary ICKVU. mnl II;.

  i ,..IrtttP ... 1w .' r5.A. 'A' oil 1.5115.."I I, ,1141nG'. M Lky, pewp.ly, 1514tlgl' f a?. .. 1.1 ,.4 n I. ,111011. "\! I'i yjmiij-; ('''rU! | )J.VUI tit t. i i h.r |,. ,4 I (tbt. ult/nr| IWtillJ .. uo. / w It".. "I!,4uk*.'L.L&4< iluiutul'

  lt.rDer 144 Later r .. rr""i I", ,' r. 5.1'f1rtW'. 'I'h'IL.: ..1 fl-.... \, .-.. !," i I itLJ|!I f f. "'|( ..IIj' 'liTaii\t in' tlnlii,.. 113.| "" n\'rim/. .n"oi M'|Ilinf IIHITII'In

  TA1JAIL,555EL4. 'LL ... .. .. ." f'r"t'rlhq; t4 rLa :plu4 1111 s.u II.Ir..q.\; tl .Jll. ,tl1I.| :'nj' :>',"-II'II"; "f< i* osli.!I"1 i. IOWMIMI fi-wi
  4. ." n .. s. ,.1n .I\'I. Iial6Rgt ". (:."'-11 rlJtywypr.JjrilWp.dtlk I./w ,,. .. '' I ,
  __u l.do'-IIIt. ih n Oiiriiit. } ./.) i I.\I ihimi 11 ,.1/) I ?'i.J.! I 1111. 'UI"III' l i-t- i I i1 in? M-nl k5. xrtui

  II" ; SIS w.oJ.n= ,M .. At.o1" Aa111 lit.u."'" f.ntb'r4; .A..I1. IrubtrtMH.r.a ."..01.. "r'. ","i"lDl11,11" .i ii. 4 fLb j>, i.v .Ini.1a" > !1'//livir | 'I IHJt / 110'>* <'. iriil .,. H Mitt .m InI
  J '" j .' .'.1' ._.nne, ., alert a..Ye. .>. '.. I ifci>.i.l, aid.: i ," LI,", wll_ll IIn
  1'er.. f a' Lar-. '.. 1I..c' -- "I..r r.J..Inof troi 4,1'." ,> a( r., r 'f| IIIHOU' 'in ,
  : .r. .. 'O.v''f4IIIfl.t. -. -' ., .. ..... >til". la.) ...IN..ii" .:; ', ; ; .ik. N''uJ' i I.. i t i Isrll' I 1':11 "
  iIrIRASri.2. v1rrlrR I /L w, fix JJJUCE r PrOp' '' + rMir' ; it* nV > !tolN un'irt-j bI''.!, IlituJn -55 '...t ,,1.111111 a a'AN1'. ,"' '1'I iiw.r. .
  tlrt
  ., nd ItIll'ltnHt"'IlOr 'ottb'I..fI"n
  1 1v wlinfir..1 1 ..n. ,. Vi *l 1/ croit pert Inrw tuvifti. ant! I 145 i .litf' I I.., .k ..
  -. .. -, .- .. J \ I rw, I It" ..+CttJlly.a'f1 .o .'. \it.t. JI.loI 1Ioo.'IUlln .d .n" r. of kF J -., 0 i x. *M |pft .. .
  Jt .,. L.uctS.l.' f* ..UIH..I.Ii'l Ul |""mill I" 1ft.'eily, ilmDin'W1 t g1.!nJ M .n H I I'J'' i (I' 55 i.i.I: ''., .i Idly (. I *I,
  ; t..i 'rVU1S.nttr.N1* Tiirtit 7Ymlt
  +
  I CITTHO'MJLTALLAHASSEE l x j.wfeifek&s&j : : ".. -iL 4ffl5 S "* Tirm Ik iflmnf dit, .-,;,., .i. J .' 11! uirji4iiiln| ; onmitn call w"lf fi '11 tuw |11r15YIInIIx ',110 .I liu l I.II. .iv I Ii r .*nwl Hi* bitlo hi/ <"i'

  I bur A.II.r I".'trrtallal\ \t ttu1'ninu I I'w .n .. ao)' ill by 1.1"u,'! 'l15' '1 5. Ilrlt,511, ... "j'llllU. nl HJttoi froill, tin I : ,

  C.1 vW'1i4Wrw', lit V1I it_. ',. f Ira4 la* t 0 .11r" .--, w .Ie-'. tbwhr. ftltaflli4loot It'IIIit' jkhed itI& lit"r. .! IIIIIrot. 1b1 .,d1'r'Y. all.rlr, ,, YlirlaniYllr xr mlOt .a.e/11.1. i JoM'; .'<1l" i. nf ':n'I.CI.11) ".III.!. 'hit' ',.HI.t'HI
  .
  .PLA.y [[ M.*4lt>.>4' w.4Malwwo"' T IIW kw* W'. .
  11 ; '_
  Tta.aMwwfrfrtWi.jn'tili 1. lb IU/9 .I
  to ,h 1. Iur sitrtw.iaT
  urdnuplka.ai M "''f''t' ''. tiw'rwi liftv! It VI | 111,1.41" tlw* 't' Oil'miHtVfnulr h5.u p'ptknilnrli' '
  . r- --Tn.ju |1l'h1UCItM1 riv. .d. KAftJC2SAt! ,.i-tir_..*r4'. ilHw II ,'. .rf luU.irt,' tbrrnun nw b. ,. It" ftJOltVl.M..1 i i I"'' alt IN.N Inrp ."It. u 511.451111' a(1.It, ,11I1 1ot",1IUt 5/51'1'/ .I l
  t ? .
  r drt W "' "IU."I H
  j 1 'f
  j i'lip. I MIKKSKI1CI. r H* !lV Utu: HM ,kf4> &*** nLw' = 'tt4l Lwr rw' '. torn.. Hi I.? <,. _, /fb pblaW.. Ip1 I i.. ,5.4,1/41t/ tin- .4J; .n'trt<|u"illl Ih* .. "I
  .
  : ruKind ritOMto .T tM ( t 1',I $ $ : woJ ,p'tsdY Mr r. _Jn.J S- 5lIN 14.t'ba' JLt51M .y'I '5..b ..I''. .:
  ,,. ur |Kf m NgMNr.4 lu t ut.tl J1otf'If I lid' hnritI, I.. ito. il.' 1.114 M 11. .UlU. > tOol .IIIfoIIti.I .Irf H'.'/.1
  ,. >,1 i 411 UK- "v"U.< ..10.1.I ... Hri M .=r; to\--" ... .-.. ,. .. Nfh.,I i.u 1 flalcuyl Sill, prdlllb+ ,\,. '" ,.1.. j.tiiutttit ..|s Miiu,| uixiutlM-
  .. .. __ t t .- att" 'a'wL s 'I.a 411'11' AI1.45N.IN/ .ot 4+Ir11 Irallr
  I-.et. I i.1.r'IJ1.1' 1"L l I.. 4kMvllV> .l k.Y.u.v. ul I.yscLhNN. ,>... nHIM 1 aitf,* Hurt llw|Hurkl u-
  Vn11.1< oxi ZtQ T111 GUERARD JuiH ." ".b Mal'L, .nuullimt (lilt Min1' 1110''. U1& oqroo&t'n, ./.'' 'I'liflil llW.
  :8'rOrgi3. &HOLCOM E. .. uti. |.). ul ..Vi> IYlmrx ( 1 I t' 4ft:,v' ilJSwyJs. Jo.

  '. .i I '.int atJutiff .j. .u1urII r aynbrtI.a. lariu'' or ..I1.. .. UjV<' HIV i II\.60..ItICI.1/I; ( fa. atkSs'bc/kr144ataay( "*" ,, I*, 'f f.,1 1 cl,ui .451 |1..lj..l, apt par.

  .1'i' >*'* 'I r4*.*>* T-'a, I -:- -u .r- *t .' --daIN*+i1 r:t.1 A t f ,> ::. ..V tPtsar* rvw/YtIi .;... ..aprvq /i._ fir1 l Itd' WS>.!. inm kitpa.diieat .11 tiV-tr i iturt..w". 1UM'it "' /m' .1t.1 's'wr.tkul 1r .1Mf' x55 "

  11 (O TJ L : rO. "JORDAr.t..1, OCNCRAI.COMMISSION" ./n 'ST.' Tliyotvni eqr.It'c4ILr( 1 .I"" \1'" .NI11N1waLi54rwy f "".... ahmJy. awl akifiy 11I4100 "h .. -, .

  1 .r1. ; HdlLM W' *" II -* ; **\ . ,.iM IdA 1551 In1 rM>.lcl I .111.!, Ih. /iMi'.i f Mrnin ;" .. ill'.u ll. 14i. A'.I' I ''1 H(. rKi i r.tr4 Itt /tar .(.. .r I'm' .".. .a r. 6r; VilrUt HI'I".ti..u...
  .
  .,"'i. U !I. .. $'. de 4rarn.rcr'f.' ) a reiLr4)" ..,w 55:. lilw. .U .i wi .;;. "'' r. ..t..I. ,. .... IICI". .. ". 144.. 1.1 J''' IIuk11v' .*) .|M. ,uuuii i>r4'' t4' W Utsur

  w.. ,Ir.udrulW'I, ., 8/iE/ nY. Sfif7tinL' M 1t.i'.1. 1,4rtr btarY hr, ; ',111. 1I riyU. 1.iUtlwlf .. 14.141, t.'."II lpN4; W tbaaIs. .. IY.wl I : .< t 4, 1..' Iti.N/1Nra41(414Uvy5,1,
  .111555-55kalihv : rrih.rits ..n, ,... .' '
  I '. ..1..t.5 n "itoootl&.ttf. ) 'nI. 11455,lit .pN.umh, ph''. Iiouct .. 4 Iwi IIIPII.niwl.+blay t

  ''HE MARKET WILL AFFORD, I nil fitM> ." .\'rtu'W'Am; :. .vKVri i .. ': : 4 .jvNyla Nr 14'o1YW1n "1'il.. _. .. .!IJ .IrbwNYNI. I ..etlpY.ha .11'11" mjmvu4., ItI- 9R. WHii. a.' .U. w.' MNIm.Cyapxp 1 P
  .' ,. .Iotl' ". 4e >i'Alwal.isn LnN4at ... tGif" 0.' Itt
  11C1WTb)* W/0@CrCf. ( U". f l f. .' J ,**' .*t" ..,. 445 ..1 I 11. tI- oS0 .- .- a1 Slpprtlfki4'N,
  '. 13X. rreasTt II ba. all. flbVhs. hyti14"V 45 .-... J'jJ I!: 'lpj.. 1"I W 55. ",',11. .. oil .'x51 4 .,. '11\0I' a Ip/a1 U1l jI LN.I ttY* 'II $.h 'I'JtII.ta't.. .""

  nn FORTA.BLE.J .. ;;.... .._.UV u..II, .,. .. L"\I. ..4I!! 1.. if..,:.'I1'aj5' toIt ; '_" -, : : \r ",Y." .. p.171par "al.l rp. ..441 ', ., .f. .."oJ.f.. in 1.I0".f' S .t 'itr t3P1'

  II ,. ..,fTI 111'. 'W.TriSQi.USf- _* 6''yd'. Mir: Y.aY.Ndl.a"". -ifw; M.p.,4, lydl h",,.."Ijoo.a r f 1"'lt1ft 1'J 'III 41r1.Y; 1W .-...:: *

  .'S44 "- 15:55 @.Ywd, pr .fI..w" a IIIMSI&a' +4i.br .. kls, n"k .".id. :'TTf" 'lin w; 1".1'I 4 kP'I p4MMdx 110IO" .1Jttr .
  ; lr.Irat7.1a'.IfJfltL.Wv.i. .. : -" ,1.1' !M. il "- IrAttKb
  ; .
  > t '
  t. .Ia..itrltj4f. Iwlie .. ( or' .
  -- -- .1 } M allwr .1s'+ I J. 4(1 aUH-111,11 l14>Gg1., W."j f 1 la+
  't ( ; ,_ .. "'. j. & .
  _
  .\Ii;, 'Or vr .n1 l.. 7 r-"c. ;- ...y lIII... ...1..01''. ,. .. .. .{Wl-t "I...." -I. Or 4i*'| > '' ..," yMy1J, l .1.11'"fo, ...II\'Y .
  r ao"COr 41dMww \ ,.
  ".1I t.w 7 -, -. dr .lWf..d V1x..61t .jj i"K"" t It'f'' '. 4Ar. .: l 1 Aj1'L;' .+rIt.; 11lfl.dfNNl
  ..
  t. 4Ad..w.Ika I /
  r .rxaaar + 4I D 1I o. rf; S } Ift \ j' : .: ; X ;,a / WI
  I 1"jI .
  ( ItllrtIiI
  \t ncAfrahJOJIHSTOU 1 ,. ,.1\' ., It1M4k,1 tala a u, tk
  J .i:.
  ,
  lerchal : ., ,..\ : .:,... iJ .; "ro-.Jn..t .. 4' .t'ttt.t r..t.r;;! ,...
  .. : . 1
  r, '1 "' Jt"ton. : w.. p. v .fJafa .. w tIII' fJ' I .V ...... 'IIpII 6i .
  '
  a .
  w.r.\t.70P- $
  10 ,.1" : ; ; .. .fypInfNl W4lrlInlrr,41 .. ,
  + 1I-.Ntb .. ,. aj'IN ', .r" ,; f N ; ". lMtlt'0 :: JAW S ..tip aaWY. II.....
  .\ '. .. '. ..u, .1 ., .
  .
  trnl 444 4'nirtllib' Ilalw. rdv + f51a.M1. k 141 14. 5115' .5 I f .

  : \ G flsS n Merchant II .w.. .1 .iDt ..1114" r .L .1 I u. .1.t a..". of VI'. Ir .15, 51 4I4f filth It 511
  : .. I- Yton pr+. .JI 11+x5. CM'...N,1 (.1 .
  IWlftapawr.X1fWQ' :', .s J ".1\-11I1.11. r. ,.V'i*; tnr .'. "'4' .1' ':.,t :'rpWft4Rpi.u.N -' I.t14.4.,1p1 ..- 1 II. W w I .:1 01 IIt,-Yr1111151.1ti .

  .a r Wib}.. _,.. W :' J" ; ", rLnwal.r.w..r lair _. ." .. l1..,i. .INI ; ( !-. i I:**< ..,, '

  4 t4. .. .

  .
  &
  I..IWJ"'I.
  M .' 0 .
  J .
  + .t" >
  ..--"" .
  - -.'- *'V ; *
  =- .. t._ _ ... : .1- _  -
  .. ,
  I -I
  --
  -- -
  -
  mmi
  -If, w

  .

  ;  I  ,
  #'

  .
  S

  0 li of. k tntmrt nttt 11 that 4at. Auis.rIt$44. fS 'iu. 'F becenm WeRe;, ami we Are Klatl to get away OERAL NEWS
  ll ,
  (g.t.1| .tI ill i iiii i .i Inn ''I'll't 'J ifI i p n i lii itt ait, ami (.ruriilM IT a >i < nii *, Men ITEMS -
  I .ililltif i rk lie i I.. mil In irri ul| frimi llrt.M'nr The* JwA MviS. (Cnloraitu) Ktm U lhl from Ibtlbcm It onHM tigarsieii|
  H ix-ikr
  /THE SENTlNliL. '> I. tin* rtrulj rr) An li.injiiJil Iprn tell
  (
  + : I |rt-t .1 l'-iojri; $ri ninl ", :.lll.'itt, 11," i< t in n u 1 li tt I l Ih ,. Now ikat en bar official rrtnrn With lha rkttnst nf liimmn nmls, at country
  l'i. I.ill briii.: **! s.t lit. ituiI. "Oh, IIIti! flbcD'iTor- lN'i-1incnt'| lurulDrf ""T f"' naOxljr. "f Iko sat i I,) this nrmluwlnj it lib sill! the ra's1nlrimenf| 01htrman Ntis P14sjj.'ettsj, 4,41ev. i -
  oft roini't-tilthc frlfli'N 1.11 '! I from Ifnerflino *id I.M Aalmt CminttM, and
  u Jit
  ni :
  : 1 Inn t bitt llir qi iki-n'il iniln t mir |*llll.iim, siuti Invili I.I. I. ( 'lillnh'HK'lir) Arwtinl III thin Ml t'l thus Outirnnr I knftw ttrt runt Ibcr tan slit w 4o afflrni wrfwltk-s.' Il wat4Iui he a eotmlry j yrloiiKlf O this ) .leasuera l t.< flit ita. -t tthts't

  i'.M |. Altl.MJlWU' s IN IM.IW..Ii ; I cliiw I'tit :i |o.t% ; e ))y I'li'i" i tiling; i il'i .1| In In liii i *'.ilM I ninl I Ihiii| ,in| '*" f".f "* nf rinrliU in Iw nm-il f,>t t tnlirM'Heenl >
  Ihrchnnc'
  4 nlnti, I Iii uiiH-fnl", .nv ,I. l lir-tn till" ) (,/.. M, ffm( ut I th> linil1"' Tli n *imlil Ih'iu.iiiiiriruiiliii lN sushi I TInIgIi. .1 tush I.,,. totS Ii, Gitati I brfrzatff liy about lOG majority.) ThtWrU yearn Ho would s.iuunilth it like miuiii in' itolnriiM In Plt.il of fifty' tat! one iij p,, Mr Jim. i.ril I. HArt

  ; i \\i until-lnl-1 Miy, t'-tln I 110 'i r I''iifrmiilnlt 1t1 $IIEvi itt. q ,ut Iii .I t' ii Ii flit Is.. ?Iit I 1tr) < | iiioii Tlif K%if Urr of site Mute IIM sii! may K.mocrtlk'me up a column In lint'Bfrnrlm that lacl mil anImmcnw of bumlmt Hmilli gut nut (lisi I ri ami n-llle In hots Wiii toss Iligitte, Nc l'l'h
  Tlotory
  PvftLI 'II KYKllY: : TIIUMIAV, It nl 111. i'. !IIIt.', m.iMi I ill t tin "itlli I-tin, | >rn.: I till) II uttilul tti. Ctr.l. rcily driigss.1tI i ni Apctil In I tki ill trfeA It, Brvllnril't eliTlkm h placet! beyond a lotihl.. splendid lam-! ,, not pi nnt military like a lIfiI't' IsVotbor nights tn t the mount ul I i.

  I Inn, .1 l t fnflli lulu .nn>iin/, unit iiI Ilir Irrui nf Iliri 1 ninl, It nil) imiin-Oiiti'ly, (lush In oruVr In lnn1ili ed trow, but fts w loili Ami it wan no OHO toj A Mike stat ilUmvewt not ,.
  p"litl'' ll ill 1 IU,l "!i'l.' It1 "Ill-ill IPi'HIj Tim tleclhm returns Ihla y.ar term In lie j send wen who were not Kilaptnl II* mw mousy Kim -In ,iiI
  '( 471A4. I IIWAImV.. I'.il.ltMioi.ULYSSKS j itMii.Miiii'tit' I ISi-ilili-'li Imfi. li "I tjti. t Ilsuss tsuisI.I sti.iliisg hftrtrut4 >' wiitit, "I tininii' In llml S ii Ir"t'lkussI't'.K Jlilne ly U tarot of lqnibllctna penple p to the Stales' si ho hail) nineli better ,,, I Man l't'tiustatrc. thunih tli Hun, .
  i
  jinn | .1 5 thrill s.I I ,pli'iiiv Irtpjiy limner ninl happy, May ar homo lie knew nl ymiiitf men mined still u. story,
  j : iiinl, -.st. I in ; ill I p..i I IIt'' .vI i..., I. Ink lit.j li.iin : An IllinoU rttresprenul.nI.1 nritm In Itrkk bvhiml hononitilo mlllnc
  j lilt hi !.I.'rs. nil tin! luiglh ani I'l SMI \\ < nnlil the runnier n very
  | | : \sriiniirun -, that '' (
  ihItPUd IhiokiP I t'1. I I''inrroy'n |iairr (lie wumli ae full of rmlnr. la lui'ill sod Erh, Nisj lu IM j|I-H, ,. i iraitif
  : TalIaks.N j IiiIt '|>li| I into :. "iir Iminnulti- n i.iiioii | ,- I.,posit It i-l uiir In'iini-nl-ir M-itv1' Tlit-n wonM i rail (mrti"nIarsisls'tuti.tn, In MM t" rlHrmcnt, i>f I OrinuPratii thin rpar." That In jutl this WKT it ise wm IraltiMt there dimwit-go mil Job) to Sir l oltliain. ( 4 1 line, to be ron trn'-tcil 'u." ,i ,,tjbi
  Now farming nu a larch ; tIght any
  4
  L -- |* in i i nixiu.i'1 i l j i'mr. i-rii. >. i v ii'i-, (11.1% I iii"l J'i i: ".I I "liu'.c mnni.ilKli/.rtl liiiifiir, MrV. I. Hlminln, lo ml l I'Ninil In ininlliit f nl' I wan iinl In J this thrift and the KniiM*!) farmrr wanted A creal ( 1-Klt, the t Ini-lutiatl, l IVnn' -. ,

  l, 1fIr.'fl'r' r join ll.iln MM i ill "tit lilll, 'if IlMfttilil.ilnl : i sit) li.nl Inn ntmir I iiMiiiil I.-.l! \-i | > iiiilv,'' MinnVn tssi.l'tistni l lint I ill- |,liiinii"ii| K Illlnui) |>mmlMM rr-im 4 |lt.fli sv I etini nrciihtly.

  mill t Iii. illiiini.itJ.ilm Tjlir nn.l AinlnuJulni mil' "I I Hi'' Imi-st in 5 ilif "tli'in i'I l I'l'iiiirr.iitii', Ornnl, Imltana m l least MnO>. : S. ( ilt A NT. : 11nlM> t llt.tl v.'., will mil ollii | itt ti', i I luwn not k-wi tlmn 4rt,0on, A rniilrman who lint tluMc Jroiintr men knew noihinj nf a ttatl_ Mi4'ia-hlsus, hue. ..s rI it,1 s, ',. ,
  iii, ("I I tin- Irtlr.iviil .4| din |url> ninl I Hit lit till nil n nrirkhl'lv ilinin \ 'if "in ..liVinnn + '
  iliti- lii-i.f tinfoiitel kivm the Matr of the ranvam In WktcniirlDTriA'nc fanning Tlwy iti'mleil men what umliTnlo-M
  -ti 'Mi'l, t
  Mini i ii. : >inin i'olt'liisf Iitt ..
  \\j>
  Hiitri-n-li r 'I| IH til il 1 in'T"! 'H in UK ki'i ifinr nlI nl still tts'ih tus'iail' iso'l' 'It. :u -IK., i i
  ..,. ( InitiiiK s.t 'w su rile's thai ( tsh'sigu .' "aenrral Oranfi land unit) coulil i-nltitHlf, It wltli at litlte money,
  els I'l f this l'i' jHililii inti, ,iiiliil j mi? to V. i tin- i'firinti-i "I fit iil'Hu ninl I pnnjrcM. Hill tinllmiinur majority In Whronalii will not IK km. than 13I ,- lust uniili. \ mull Milh i''IKI (then rnul'l ilo tat luajii i s Frtnth Mllwuilioi t.itt I Iat

  : : rc,: \ It I IH1I1P.N1.! t five :.ui I in1iihl < mil liti/t'ii Aiv i ,UM I IIt Iiii"llllil'l I- I n : In" un opinkm It will he nearer S4.UOO, tban much an a man hero wills iX'Ooo. The niMih f t fned ttmn In saul ulunc.n;! u l-l, ,

  j t-I.UOO.: Tinwhol- West la moving with Irrn wag his! the men went tn the wrong
  / SCIIUYLKK COLKAX.f *iZ 'I' attil "t'.ifl tt tt) itt: 1; i nl lUll'll In tin pri'l' lUtit.ln II I gsi.s4 l 1 'Ini, I I llnlii-itI,' niiir nl Ilir urn I ii IlL Itt I%ts't'Is >i"lllik' [xinrr for( < Irani, |Ise.ucrtatnd frevilmn. plHCC, Ktriy; wrunjf iiutmn grew Itu sin n ilmiikeeptN lujnliuo t. (Hitler kiw-b"ii I u ,, ,

  | | || ill till) i tile HIT'I l til'tilill.lillllll'.l i fillS ninl loj ill)' lh.it win' -' )l.ul-iinnU| itrisi! : X ii'n tiilr.iiM; nu.l I Hi m iia i ill I luis YE' (list liirnnrI'lii'X IJnvcriiiir Ituniifdl( reuwillv atitid : Th HeI laM cnntiijli, uml lit pruliN lon.il men it' diwt mWlmt 4. ream.Is .

  ill'l osllIHi .l|. litllltl'.l ;llT'l I IIIkliiM" lili'il ((13 in,mi, jtil.jiU in ii rlitiu .uinlitiiMs. nn UK :M issil.l tailing m nil use Hull I iniljlicnn party knowi nu |polIcy In limmt-o but ami Its trim-Inn, a yonni; t'olusitry Itatlilnul lu-en than >lx Ji'l" "Inn. tin lu-i ., .

  To f uireviinnilcnli.ViuiniUc 14 Ii iI''ui' lu IH i liurinc'il I nilti (lii! s sua t% in Ilic'Jr''tt INITI" Mn' nil) |T"li'iliU I"Hi Ml MnV n tlio tannest;." WMUn.-w at llli n liitlu bruin lutunic/ u, I'lmk' .Ihea y atti. t1I'DCtl| | lu Mmniooli, It

  ttllllr Inkin <'I l ummini S I.. imuniilentinnii. !, liprmiv I they s ilniiliui ticMeieili i li luil t.it'I| kliu Inlilc ol' Irn.u-ify, xili-kui{{ M llnmjs nnil ilelirntiiiiitioii togo I Ifi u kunilrrd fiat 1 seCt itt rnrnille ,
  |tinbii1jljr liteIru nth, i.r ;tlt ; n < 'I
  alilr "f I Inrinr iiiinlin Vermont nurlt-l( the twit, an lu thai davs uflUrrinoii IhriHiRli, not M n IIIHII lu Inv thaw in I hefiovnf .1.1It'i
  The iiunnunit
  < I lii'lit. of t fiti-iii<-iijVlnifni ) // ii MiK'iil'' lust HIV liiinlmnilmiin ) inlil Haute Imn riven the ball smellier mnl let the ttheil .,
  f nil cufrsliefnnil-lnilkli'l t iifi-'uri1* lor pnMI | nnn'ji ( a ilimunlly K sever ( I.hits..olti, uh.i"st &un ,t (It Seals' i' .

  ration, bnlsii -'t v "I 9d I lillii.tlrpnMlran \ | I Ii'| linn ttlrii ttidill ;lint* il'i, < 1tmttti.TIuPI| | liM.k nmiHti! ; uml lie I Uim* in STATE ITEMS. I turn, and like th>| intnontlito campaign, the him. \niMi aim wonlil; dual ill llii. eoiitidy pieoln, wfli m.irrlod tills at v-k
  I ball will eunlinnc t$ roll anti luercue in site at hm1 tlilth nltr tu meet ; he niilil h.ivi' a full unwami
  tli ir ftll'itt i luir a H\ nl 1w hit i'vw'rulml. 'III' nlnilcj
  .iti.l lit
  t.i..l I.i ) lln
  | < tutu u in i< L '
  | every turn, > then. The thing America wanted was tint rhe (<|Wlll.tl llfMlltlll'MI I I-. |..ntl.llk.rnlnie |

  NoimnallMK lontrniloii. I I" a liittlu .ttii t "I i itin' bt1, ? Vnlliiy I lnhX| [wt, "fimi1v.; nlnrrlinn .fllT-vkiri, 'I Ilif. .u I.i' I Hun ti. is .Utk >Mli.i.r.'I lie In the Kanons K'tiulilk'su' Palate t'ourcntion the slouching ol huts eottnlrf. but the esitlhuign have lrfltnUu'etl In tnvnr "I( II i,

  j 21. l iH.V I'n-ti'U, li lullmnl niui'li'i-i r \Viniii'MiilMr 1 I Iritiii I lln li'lif I I.i use |lIN rM, rrn:irlillj HiM | llint'Hi A'ltfrtari ul htpl. !2l! I >.m Mr. T W the Mkiwlngresuluikm was adopted : of Ihii rounlry, A cntilener wuulil never think I t lieu. atho ii ot the Sisal s.I t tin tri| ,.|, iiut.rvltitlg ?,
  .1! k4 \ ii.iii, -t.l. .
  M
  | ol the trertls Hint Hi (the Iml-
  planting crow
  In 1 1 II HIHimiiy, nl tin lily luii jwl innli'lnl aM I Ilfrttvit; That tlmrnndurt uf E. I.. KOM, tip ujx.n Mjilrkt, mnl, is, ,',,OlI|,, ,
  : Kipiililndii) :Nuiiiiimiing < 'intenti"mtill lie wi-ll. ilrii "I I I tin i-it 1 jni li.i'jr* I.I M'liinloi-. llnil (In.iii .- Senator from KauHauin hh voles ami anoclatluns torn of Iso m*: basil, hut lie ttmilil oil lint | ii.c'if
  -u i'ini'in nl' sirtn: iui's I lor n lii-\v linlrl in nrtK'N nf i rwi whieh nulght IHJ grnltu'th! Into nnolher true .\ mriul| |11154 rlm *guItt**, i

  )Jield i Tnlhln... tf <. i 1 III-M.U lln n.| ilir nt.NmomlK.T HCM, im.iilv) :sill ttli" ni. In I lln' >oiiii| b.iti '' .( until I mull linilnr inf"riiiniiiii' 'in urili.r In i linn nl J.iik.i.inilli', r'lurM.i, Itti i to In; Imlltl. iloiicrVCT lo WatUilngtnn anil |iiiiut kiyslly and lilierly, ynungmtn tt liu h'l, l bw'n i-nimtantly t plninil luniK ''rmni'tii, I/fu.iirttnl, 5 ihi lii-mx ,ut-,I 'I

  noM. it t s oMoiUr. M t"t tin |. irJinio linijlii t i (tircii'ti tin ii i-iiiiiitrj: ; I'or !I iixiilniii ln tutu lit I ll-m. I II. I. \lllie'< liuUxu l.Nnrllii'rn ( iIiIttllhh4. SItu iiitinl'i't' ul Honl'minorlniiii'i liberty-loving invela men wlilire ililditxipiTobuHim( liu ('Ofl'itIttIsIit'a ul all the mother' npron tiring uliuulil 'nut go IDAiucritM. I i> lli. linfou mi
  A limn who hint got no reioiirif. in \ a rimliinHiil, (Ito he.-., I. ,
  l-nur ,
  K they l.iii- ilnii mil hlir.ir.v nii'l nl-ni wlnt Ijnriit tIs .' iliiilxInBI -t i
  nf untuluaiiii, i i mitli'l ite l"l' nn nil" i t nivttti.nr sin cewuuru.giug himself Hhniihl uot KJ to .'slhtt ICI. Thero wits n Hcrllli. 'MuilliC lini In'i'it IH ,'u't'l 1 |i. I n I.
  I.ii. anI, ttilh liiu-U, I I in .l.iikvtimll'', iiii'l I iln> luwn au if M M r4, I lln nnrk.* I'liU lioti I Inn nlnaily brrnI I of the j
  : t oiM'ni'l ili'lVnlrinl preMpcfUk.f the Krpubljcanti iiiMisMinrl. It'ilMKly there lu pit k ynu lip il'you fell ilnttnll C'lih.'ainl I ll.r luiiurliiit| | prnMiu ( .,f S lulh,
  Congre. liinr i.i I liiiM'in.ir I In'.I Uiiij H luynl Uuvirli.'i I It tblnki tli stale infe MI I mutt Im lull I limit minilnni I M Ann -
  s tu
  ; :iin1, MH'et -" : county ttill IK intithil Ion i mnnlni "I'leli'gnlci s unit nl,I ,MUM' nini'l n e tJUtvil$ lnnilii') a lint for Uranl and 'tItttx, and say If the ( *. A ted If n mini ttcnl (here null 11 hill I.

  i'f ml'ilIn t I III" I I'ni'iii., L t tinpiM'i 1'iiItti itt ( I IIII-H-i iIu I nl'j'? 1 1 In' n inilil lute In jsitv'.ljgz.tlng lust udH I l'itI I. .es iI.fl'.Ti'I.retv dtn tsisti'e, n mlj KrpubliciiiM la strong lunnlle lo their best iiiiiney, MilliiMr proviilnl, Inttmittl tp I nn well on-iiiin-li-ti| ly mill, r tln'lr I'liiilml, All". I
  lu lln iiiiiiiln-r t H" I l-n I II -
  rijml li
  I nnil uniin-il I i lie l'iensssiti they ought to have 80,01* maturity tt further AuMrilln wn .i bemillful mutiny, >en 7 i iliui'l ii-nn it"; imfiiMiruMi' t I" tin (;ltei't'|,
  Il. In Id irtli ftt linn ll" j linin ll''iiry, wi'iklnunt,
  i i'mi i i' M iilij.t. I Ii
  ; ] I iii t lie I'nl'in iirmli, lln1
  I i flue SIit AIM ml''Ij'. .n iii.i\i'ini'titii I sharing says : Five CoDfrrewlniil diatriels are beyond Stilts n U'nulifnl I inI. luil look nt lln' ilitimeel' nitwo |i< ilT tiiinii.hnf| lluThr list! ,,1 si||,,,

  J him-. It I.i n i-- |' ;| |, i- f\i-liii.i ninl ll, iitrI i Lit M.II', In ( l.iiriili HIII| Klnrl'lu.o iiulinill t, i[ Mills, fill K.'n.vs uiiri'ulnrii\vnti'l' wm istttalitiyI a doubt, while four arc sit %lotte that a few roles I The Nutii btol'.i, mini' ntir Irun,.

  fly 4brd r r-f tin- ptililitiiii$ Mule l.viuilu j jt'ommiiter I rill in lu ..JiikniriHr 1'nvtn at may deK-nnlae the mull,IVe Anivrien In ilijlil tlnin ntnl liti' hum-, I iln let tiel'Pttt'akt'"suihil? itt nt t llihuh, |, (, -
  i i..lnii ( "tl.tt -I'KIt :'niunit "I' i tlir tinniMi I ili.il ll I-. not the ini.Niin.1' nl thin l4asv.t may carry everyone ,
  KDW'II M. ( in iJ NM. $n'I I I "ii t I of them If frnn nowlmlil November our Hhip, he umilii Mil in next Stlimliy. \ tel,| |II| i-n-wt It-ill ni>nii I Nt' nlli'iitlnii t'r| t hit|,, i .? .
  ; i Itoi i is oi't (how t .iI'|lIt-| li.'ijj'41-rx: ninlmli i 5 HUT nl 1 Hmi'lti 5 I I"liinil liii lini (tl Mlinin IN' ji j tin niitti l > Hill Mnrvnii, use inurilrrer rif friend du their utmost ind with that surt of oflleer Inl'l him il I iln'y IIHI,! n fill in their fi\' Ii uplliul% tlir n'fu-nl nf tin Him| (. ,II I .

  1,11 I tln.. Tin1 I I'ci'i-ilni') '. I li h'nf winh.'itin: : i vanl| lil-i Jut fal 1 Hlii'm, unit' list|1tslre Into Ilii- hum- Whim, wlio-n iMi-njV tt-imi Jiill we ni'titlomil work v>e tan mil up main majority against be U'lietfl they inuM h ilu il inelrr ci HIAmi'rica l'i tuft fur oiL, 11n- sri Inry i,| l, cur mm i

  .run tin of 4 .% IIPKT-II % .CI.H .. iir Harlly nt ] in Wiiliiumlnr' |"iX'r| li M lust ii lvniiluriil| ll Illuir and ruunlcr-rvvulnlmi is will consign nuwttst uut isis bir ad itsKiliniiurii slut hati' In in rssu1Is'risug I ih (.iiiiilln ,
  i Ult t tin-ill ill tl'i- "iili.ni,i .'t( tin- i .jiiitii % thai )pmtilent dcmngogne telt1ivl,In," iiwil, to I le 1'eupliiiic'l' lu I imikii t their ti.Ixfore |.
  Ann "MLI.i.I." i i ''i, uiiln -.lull'' -'lluil \\.tf tin |ionr ln.|>nj' tin' -I'l'tn" lists I nmnl' the "his stat liri-il li> tlir Kiitt-li- at t h.nc tii4i'tI Iii s'tl'y it utulhltusru lusuli' -

  lni'iIlii'j i I !i ttiiiiM t loin.iin* .ni'l t livi; Iii hit I Ii Inn i llii1 in twin n'if Pull I l'iuhistt., i>r I lit; I limn ninintli I tilts, 'I'lili'' liullv In tin1 left Isg. I The Htate clertion In Mail- hat been lieldiht tin )' ttt-iit l I., huh, Nine nr ten tl., su t ili
  It )lull iiil" i'itrrli wiili from next I Nitnnlny InHIOII| | | Inin \\v Vojt | I'litiitlmi nf s tirvektlto-i, u. ts'll, ,| ui l ,
  |
  : Jia-fi'l :i |> i nj.it j nn nl ul tin it i tight .1- lii-i Vniiiiiinij iiinuitii. i.i 4iiini- ,u\ili| I ll r o i.lilMlif I site I N<-\ cr5 hsi'ls.e. Inlinin I'jiil (lu iimkv tilt nay nlir smoke ba lifted-tlir tfteptiblicon* hate nml In n few m irs ilnti nn 'liu liinkkol, t e >tV.. nil Kiirnigui .4 Trli.l.on s-hi'| | 1.11,t,. ,'! .
  thousand -
  0 s1 iiu t1 ( i.is.i i :sI i Ye J'I 14 fl'l 4. I Iii I i ti,. j i ;ili/i ii- liii |',,stis'ithti'u nt tin' IisthsiititlllIi'ttl| "f lln is. Mirk, a IH-II tin lii-i, ,',nun' .s. cklnuMrtl Iliil over fi-atid twenty there, and
  'keen, KO-cnlli'il, :iiiiil S.illtliel-11 lut.itisK itl t It t )! I lliu i'I.i** ul "M-II| |.ni.i ji." in.nit :iiiIlirt fiiiii'ii 'iinl! ilnl.li'ii i' Tntluli'I UM ninl Ibv I!| In- :tiilii-l| | I Inr ri'll,'flu it Mr 'Tun'l'-| -, v, li.i ilrrii'nl rm'my In Maine and are Iheiit Tliry wbipt dus U1' back to meitMir"Ami njili1. Tin1 unit(ilitlntii th.il In h i .lat'a 11 gut this -'Ml.i. nilf0 ?4n-- '' Iinl t iimnlfii.tul fur lluluiiim n, ,

  *" c aI pet-lflIgt !(-r I .. :nnl n.:illii I iiij' '. I In ,! Ituinti-1 nl' I ni*in nn u llnil ni'ir t ssssg ln>innii.iit I hiniHtinl.. SHTIliini 'ii>i.ilnim, i In stet. tinsl l li lucre worse than we suppoi) they would orcoiikl itiust littli'(I liaise I Ihnivhl I llnitiho ttonlil t' :!*, Tin Ailndnil' In nply nil'l Hint the |,, ,,|,|, ,,i t,
  I ttlni liki n In- I I'Hi' i- I tleon, |i and It hurts. I II give lKi'-ting l l<) I ihi Milijnt I nfV-ml'l I Iml i I I". p IMI| (.jll.iu-*. ninl iiinl ilumi in i-nM i I II.I.Mxl Irnl liini urn'-I i. I liu l I- ss'sa nnci' nntr In I Ilif Duty our rakN-s il he had to thu-hi iulu the: linin lu nl hi fm Vlk. j to not nnlj fuipolhlml with II,. I..nliin-
  | desire the truth malt
  : ; | litr Ii'l; lln-li-, i-iimiti, \ ->".H, n| III 1,1,111ili" i iI to spi-ak sin admit n de A hair Imixh .'suth I I 5' ouill nut, ni Kirns ,--,l5'iiliii ,. Iii
  hu will) |intf mliliil riiiiiiili; lnliUilin|> | ,III!,.-I *. feat there-a stronger( ItepnlilioV carpet but) u tttu m t free .311- |
  tII.Irbt a'. i ('IIIt r '&pn ;iit I lIr < ('"ii 'lil i I In.1,1, tviih I lliI < n-i nt li'irrni* In -ii'ki-u, Immiinilr iiinl nliiilrHi lookeil Cttr.-8k Jbnwne's Vlfufntt.Th role. than we IhlnsB Here nil lie ttunleil. lu ga utu Nit V irk. I Ilitujliter I nte.A -:

  logif.il atialrff, ti r ttoulft ttc j n'i\f :incla'xii''itt1 I i.:iI.l| }>i i.I lei ---ii. t ill I liii I iiiini ji'iiin -, til niirlllf| | nf Ilir ni.iM iriMli'ruli1.irr. nf tin: :! I iMi'inn KMI,SK.Vr iinii-i nnlicii'iitt' Unit irate Ittmnrnt of Vini'inl M. J. [ ; | lIsts In ilartforil urv imw tusal, its.. lining
  |lsttsuii(1ia's'titt. liii.
  | '-
  I t ir Htn: |iiiMN'Lls| inn hi rl'irtnl it liriglit tilmk
  uniin
  ].iii'1nti"ti nf lli i <- el i. I'XriI| in* I ir.itiuiii'M'i: tin' iini.ii.i i of I ii'nlir I Tinj.iinl j ml nl llti> I lin itlminnl; hailed down Uic copjicrbcail I land "nailedtu aflr'een.truclh.is tilt u'ulsltt| lu nppeiinnn .mil, ipnininiiiirliil
  Mii.i i ; .
  > iliiinli'd .inciu 111 my stat slut its are iilwrnt lily I imlltiillwtial-Ui-il thi Int-tH t lli. ni clt <'H cm ir nl"ir.j I l- l.'it-lctlllf I ,' ill.I i Inl'i l'XI"lrll'"' ) the niiut" thee ItvpublirniViannrr. Thin
  : ) III.IIM- , |a l I .III' or that I' .
  0 n liiu-i < III','. rjlltiT) ili.in, I li n 'i nun Int In ilntks Tliiii ili'ik-i me htstiy briiblilngI sleet wan one of ties) most Influt- al DemocratIc Supreme onrl.A
  iiiiili Hi.uuii) | nli'i \i> CMI-IU'nt fi-Hlug I'txtull, iii t I llu \ ,
  i nlM'H J'.lin-J'ii \ -u ,
  with tln'ut.It tun i | < vi t
  > jiliiii'l I nnl iniiklni lor ilii'in uliiltwiiHliliig, In the U I ii will-known gi'iitleiimii ol Ilii-tiin i
  *
  tin rnnin
  iiu.iin-l ii /"ti'iiii'ii i nl "iit -. ifHmihftti1 : ni ; organs rouuty.and Inthat puny ttj-.mil Imtc In-
  l.irji' Hi. ,
  | | en i rnuki-m, ,
  is one ol our tii'iikiii'MM-H i ilmt < i iI IMlit'Vtf -- -'- lln' iutliiillli, I" n i m.-IMii'l III" nlltli I initnmr, A i1., lM welt nlinut.1 e't'r3n iitire-ueW must (sat fill it gives liutt lollnw realms for '5 crithiig lIlt (>en lP. Ilittir, .1 r,.not t I Inn-pniic, ; in I h K anil In
  finicrlit tie MII| l ltiili 1 j | ; "lniK-ini t
  tii"ii i tti> { ulli-XUIIIpll'il H'lltilJ' Un h ,
  -
  1,111jni.hi''l i i.i Mm- >,) 5,'5% t't'iiig nf' iiniii-, iiinl nll iin< mI j lit change : upon the (Hitter of l.'ouyrct (In neoiutiui'I I Hit'HoUlh. n.-rt

  : in "rarjii't-liag" inn!f "wiilliiwiijf"thfiuk / I, lint like (tin' In .lu 4 t'cniial; l lmijslivt'l : j I I nx< ,nunilii i limn tlio |ust ]H nalliin nl the law I Iiinl.lings urn, latlitit rrvfttilIn fui't, Try thing Kr# : Htt-auMi we bad a nil to do It.litmocratic. lien, I lllaii( wurnily iniiitu.iint-,1 tint i Hiercconslitietion tiii-lii.'i-' ut the Em-t will l lit tir is tit.

  Iriu Plt 'e lifi'. t fl U L1 PI Ing; Iii ih, 1 I Iiniiin ) nuJ i-M-nlnxly hear itniiliiiK rniiiitt-iiKuci-s, hut .Srmmf .- Because Ibu party Hint ui't i lutt-i i\uc nneiiustiluiiomi: ), uml I Ithnt The
  [ lint itioltnl l lli.il uml,I I lie ItilliHliiili' nl 1 I'lgvit pmii.klu of lit.' lit ,
  : i- I ; liiieall"l null"1nh. MiliKijiifiil |Hix tfi'nurHl nuiki- ill luitiii$ lull I light mnl Inc.I .t niong that promlMMl to tighten the taxis ilt pnmiiakliiluio that cc wits nu tiulliorilv in the Nntloniil I Ilovernnieiil | )tar rinn., i- huIHUII

  Ciml; in till' ilu tetif vnliltol I ll.ueiriiK'U'lo !t.ill III' Inn r I' i Un'It ronntrt I !li iii:; I lu-j >t M uml i I'nrili.llH"'sih! M\I' III" nurkl nl tiiiiruii-iiu-iii4| I, i' titlist Its's n hr,' I usideuit'e onI cit to give (lie country afo" foe t' al- ( tu niInn, ,neprixwilli I the elwtltcfranchi I u Fleut O'tl. It at a. (;r-'vn in the I,ill|. v i iLiire

  *. To cnnliiiui'$ lln I I Utuiu MIlu'lit'tv l.miTiiiu, i \\nlki-r I wi t-nlUil, 1)i"l: litiin nnlil I lotteil an iguuule clique of traltui 4 bloatedcnpituiiittis *.- in tliu i-miiurcJ, | Status Yoi tire : wi'lirhi TISI pi.nn.ln, alliS nn< ...Id |, Ifiullir -
  ( 'iricrntiiitv W i'il.vnii'1, in-li, n -i cl l t t.., :ir i <- I thfy nil. I U i ijHw i- i I j| iinl tvp'-lini.m, MiTuiiul willii.nl Ilii-lrl 1t1.'v umli j ji I/Jini'f'/n Mrii-t, la eimrif nl'trwilmi fur Mr. T- to force their ilUliiyal tiiwrtj I utxm the mistiiken," suit I his trirnd the Supreme Coin r r>r Snu liano.litiiuN .

  iutl | | v tl'srtiiii.i ill*' IHII'IIII (lit- lull, On .Mr. Uiibf rta- Hani has deckled the tu
  .t il >|f I lli'it In-n nn I tbi-r" tt n i'\il-nmi.l Ikcaiwc if the 'niucratlcticket fully (|iiitiuii l.itnr of the
  unqnnlifieJly nrifjit tlie I n* "/ '. n- | I II t tj I i lln, i tut, lit'M fir lliry t'u&aril.iIle.i! | m Lit ins rite I'itnlng Mills have iimlt-rifoiii' nuniiullcr- ta elected the Democratic ty ladeCollni- power exrrelnvil by t'onerei" .r' uit.t us I Ii. tail- tl Ini'thii In, .N

  4 1 j I I'1 i |H I'l'lll lltV I .iltliniv) ; I I'"t'l' Tit:It i> -I' ill' ni'ili l'i tin * tlmn tin' mnl I lolliril In shun i llii> inplnalinn -
  lU'iro hmiorAliI'1 ) I ,iny km.. i |'nttutaty | uluiu, ar liy :
  1 "ii "I' lln ililii'-'iHi' in n'l *". ttit ;ni'l i 1.1. ili ;.u'l I linu I'jiuitl |'rui'l'niiiiii.iii( Ellis helter till the Mil. Fifk ; IktauiIbbt'l there U any niich (Ici'i ion'"I Tinilinih t still' 1 1'i nilii'mill' .
  c-oaM "I\i Thi-\ti I tli >(t. | nl linn pmriuiiig iiiitf| n ilttfrrt'Iit silxarluivc. elvmcut w lit give the Hie I rid 1.Ir.'ikW
  a Untu point t
  u" In the iu
  you
  cnmigli 1 ic > uuinir.
  ill ill--. .' lull. fliu olllli i I 1.1 t.i. :t.IiiI| i in liur nl inininul iniH llt.iuIz: ; : : & in in | | \\liMi, lio c\cr, i Uiiiurr"U liy tin' neghuct control the part) and we ditire to re liber- I. Tho *uitrt.'t1isI| ( utirt tint sit4] |lint (III:u the I pi mil-aim gnlil, t"1utui| to *J,"onfino, ,i, ,IIstct'k.

  thi rii', at jilt ;ii'l'-l, ui- jirijit j a- MIIcrovru I tin' \i.rlh, :iinl I i". 11 t \ n I li'-re. Iinl :ini"-t! I., tl i 'mill mill Infiiif n hiyttl jii'ltfi'. Hiuuiiidi.i : | nt miriuiiiiiliii pkiit; "(Ito I'ulihu $ |ire nnilI IV in the Sniih al leant Inmr rniHig ii give !> lional (los crleiuient lue. tin' HIIIIriiliti nml I Ipowrrs l ., nr at thy rate ol ,l,',ut lIlly pi r t''s' ,'

  ofgIiI'y.| l '| \.i l n, In -ii-n, "'Ml Wi. vim MJT h, Site i-n NonlHjru Uihurs and inollicra time I' cnioveturers. ns regar
 • iu'l.imi'. l\ii. lamnifrritilTnu .
  | nun"i-.ill I tlii' 'e.-iri't-l: t |I;|'.>_'IIN" iinlI I Ciij Hull, fur ituii
  their dead where u* It ttouhl have l ntrl Slutes or (tcrrit'irii"(
  lie
  th .r tthl nons they ran uby suite-i
  l.l .i :
  Speoiliciilly, I Hi'-ti-riiif I $ tte IIIHIM'| tin j l jtr.btt1iI : i-Mill I I lu lui "
  I I aliTIVI! l"\ tticit-; 1.i iemocnitic comiurrcil in war with !foii'liin ,
  .t. : /-/ > riniiilry. ; "ttllicti ailunil-i| ID' tin else lists it lime bi-cu nn -- bone-trinket nimbi n |mn< r ., i
  intcn'lc'l to I'tiilirarc, Ill tin1 firit <" i-i-, nil i n" I It u i'tal minium itt'l | |ststaiitIt'Y.illtsii| inlltii Htjih : We full unwilling to fumwh a fnliie'raturu "II.I The Supreme t'nnil I de<'i
  Northlunili-M! ttlin tolltho iiijUl" aiiiLtt'-,in ili/iii-- tuii.l! ly i MI tl.l.tiliiiit; Ilir |i'1'| lilh nni'lr, 'Hitnu Siliihlax I I In' I Hill *1si't'hi. J to n party that could not read. that iu yeMcxitu, ttliluh ttu li.el |unI then ( mid iln um ,lit ill ii giul( !. I It I |hat n,, ,iItes, I, -

  ; "Yanlicc*, or tin ui.iei. ,.!' ( ", I 'inl, iln> l '.'i tI.Iii.J-, VlM'liH'II kl'I M., I the ulliimn Hmnliir, BIMIi, iit'HIlII conquered| in the war with iMexlco, (lie unlfH oflcn. gniiinnj ye ii' ncope hnmvr, anil w nj j

  Iladiettl tifki'l t ami in tinliltit iiinf, I I ; .. I I I M I lit ill, HIVM si tn' liHt-nTi-ml inl I'lliu The lion. Frail l-mirr of Itea. 'an < Kc.iruiy. thee MilH.in: liotinnn i nl Hint Hint It nnulil iH-iltlHi-ulttulntiilliliiii, ,ti,st.--|, nmliemiiH
  l.t :lui'.ui I" .iiii.ii.iui titutit. An mid 121 of bU frtt-niU
  jl "tu anti cm ploy alitom
  0 all Souihcrn-1x KijnliMt ttlm
 • ', (coif'i sUtiu t. il< iii i.i niiii-: hit aul.| i.nill\| : (ii. ii,, Ill-ll.
  vihU'h iuil .. Midi I 1 1' IIIL' nl t iiiinifiit nlnili hiss (uki'u >liii I ItIs i I'lio fin1 nil P'isltis'eh.sy. ulilil wivHt I.i ml miI Lit. 'I
  wi0. The nj'ii'it |>ri> | nr- t..o..i I bu ii.i utt' tl. | ill. Anton); HUM iit'l, I.MIIII i Keiiiin'.\ in aiii'iinit' nf j\nnrlitni i e<-nnii, i Is.< i.irnpi ,

  ton on the part "i IH.'M'| liramli-'l, iI.'c<> t11/LIft' f ''ut : I h .,itti"ii_. list nn'nilNTH nf tin* ,Itt'inm r itir I'uru', i I isu'tAIi'li'ii! -lunmi I tee CUM( hlili nl I ihi) I'ulilit' TinIhiunvravy ol' TeiiuuHwo lane I'. I s New Mt-xieu, njiiu iinlt ul liu- a lusts hia piuimnlcateil -, tin-lulling' lit. s'rutuu'ust hnl i ,11 :

  I I TI.'t.uliI'IIIltt- "I l. :u in it'i'l' I'.rili: : :uii.l I Ii .,\ < \\' it hiss (lit- Lot leu iluj or lIln tt s N ('1114. S| ntn- mnl 1 li.nl ll mil 1 Inrn >IUoii it ml IHI uunIlir inn'Umatioa ;pledging IlK-mnnlviw to m-gri'4ir- wmie time altoiii Isj; I l.y ttlm-h the | Pluto nl nk*. ivi' i is. mlniuiii'il ul *I'.J<, Innonoi I ,

  I is nc of goimim I lote of I KnHtltrtri i .ni'l m iiiul tin 'I" uj'll'tit'tIiuii nf nf YitlnnMiiiiiM'riy ) I louse it the ncaroeu will vole their ticket \ right of iidr.it'| at is vnnterreil, iimiinll| malm nfkiWflll
  i gtHI.l n'rjh: In ". ly MIIIJ;' I 1.'1 It' ; I ilin Mi t Stnunir ami >l lr. Blair niri n Itirgu nnnnuit isactive I Ihu .
  I fi tftlfttut ittsfHP'tt'tH '4' X'lllC IOtll i M Mt>lniiilf ii /,<' /. A/w **\ s u i iLinrtA
  dittli vre gitc it nil I I "iir luiinngi-; r negro Toio has tilnwl) u Agt', u'y -
  'p ,
  i jilt 01 tin- ji.i-t': 4l, ton tiuit --in. il\ i .in" i niili n nniai mf-rwln-lmlii MIH! tll'.tss | | irnulil lui\c IMIJII InrMlulil"( I ntcneuh.ik'puLeiiesLi.. Included i i'It Mr. hui,- n-tnm, il tn lilx ,lilj u ,

  'flu'MNil"I Jni$ r in l lute ) ""l& roiintlt U MI, in. .,11 tIn.N.i ii.1Hl i L Hi' I u S i iIhitK
  U that olavt-rj of tin Ixuly rcnii< I wtih'lili lived f.HNoteinlnr, )| i i
  i i' liiitt- .1 Innl'i, ?i, ItI jut tin- ( tit J country u anti,. and energetic. R Ieoch.t| Court lUfkleil in IMiho I rmhltul hi* of the Tnrilory '
  | Jon '
  iiii'l I itt iit\it b''lull' gh&'st nil I (liiniiMiimi |, i I'itlniiin. in llninutlirm wrltil I I I hi will IN trlil thiitiini-, rTlit
  Mi-oil the n.iiiii1; of AiiU'ficu ; lull I line up[ linjiu Ijn r"- | friMii the VsisI the reporti arc 'iln-mely gral.lying. uutil It '.li.ml.l I dp -at 1 ,i s"I'It'| by exprew m-tuf tin -s5-S |

  4 to Iw oxivi "r'l I I'l. l-l I.', M-llH.IH. .1'* I'i'llV.I ill "I t V ilirlinit wa uiiUiHimiiil ullk-iitlly. i'\ i Init inn Speaker C'olfii Situ rk-nafir Morion wrrthal ( I iutliis'l, ,
  i j4 a tbrnliloin fttteniiiti-'l' undrew.
  .i. # *-. '- ..S ,.. S I I"at, MI 55 'rki IH-IIII- the vlivllnn, 1'ieir l lit lit It I- ii'iii-i-ill\, ilniililit lit mil l ill" n j dial Imllan jut good for Ifl.OtNl IJepiiMienn nI', \ The i illoir's| | ,, mtli'T il 1 iln* high ""I Illinium .. .
  i \ .uvitlil I;, ,, ,
  th-m | t au'lst'l| %
  (
  Tho
  rotiilliii-y Ohio
  ifvor; the V//i' iimrc t-trn jorily. members Hint the
  ; Al" llitMulli'niil I'j I'liru, mil IsO in wit- fiirilnimrptisi | aay Itepiil irisge cuih nan Krui i* I I'. I lust r. .5 r.. ttliuM, imiin-
  t I..MMU.I.I tirujl I Iinl I 5 tin I'.nUlill IHI, hrmil diruulcil( site 1; | us iH'ans Jit I f It luoidi-il to erls_ !l itu I'usi kit sure making in
  a glorious their
  liiib ol'leuirftlaliuii light Nialenn Si lit tnt hts'tl. to 'n lii nelal Ilie'Tfrntiirv
  that tin* l "'lt Tin1 < C's t it'Tliet I ul
  UUT .ti-ry | I. .I CI iiii r Ki-eir** ('It., liiiiiud'iii ,111 In* 5 I"I 5 llt'itl'ill lillo IliiJ M h'lit llh III IllVri : nt plninlniiii! ; 1 that their majority in Uclobcr will reach [ I iniiiiliini nui 141)1 ilk,.

  < i intoUi-il in i tin'I 1 I'tI I.g'- rrit.fl 14 i > ll.ii niiinl fI'l i in. .I _nnl I iillirri HIV jriultinlly. liirunit, ;. linin Ainu l iiiipliiinplii innlinu nl iniint "I i iilll'illiens ea.lKXi, They have plenty of m niii to gain on "Thut'H liu, .' I 5 'I|.'lttl,Is-il l.in Hhiir, l.iil I \ Mifl llml Mir )..\min-nl I IIK 5 l. ,. t

  uf Ihp tniittl. :MOM s ttiio r.nlnuit I" it h.it it> ts rt ,' '.' in. iiitiei, J1-li, ." tin i Inn t, ..III.? (Hiilil'iu (In ir |'.ill\ li 11 1 ikni In '< / In'Mini Mnti'l.iy, iVH HI iltli'riiiiin| luraWii Ilir most tote; ol nflHrt it Senator anti Cameron they lutend reports making I Site |idn't! SIIIMHI'| | sItS ii l ','I I lil:uk Itipiililltiin liit; Shuts, if Hinubiii uuil Honom UruiHiii,'j.m ; ITI"t

  ,. Jo-tt fill aiul>it'n>iiitiirtili't. | s. Tin > lisiu'On It t ll,'. nil I li" ,r ; | i Niiih \\ili, i i t. n 1.IIIU 1. On t pun "I!. lii'lil its.J Iniiinralilii, |nini'iil"| it'l'l '' Itt itti uaiith I nitpluy nnlclnni'ii nnlil N rcnrgaui/.i- vuuln sure, and good tat au easy 10,000 l'ennatyl.Dinjority littnii'iit in MexieiiTrjilniOH .

  tiniiirpilfn llitll I t .1 t ll'i- ,1.11 I i lit 'Vllll I 'Illilllt In J-(| lllvp lll..n\ dun nl nur (tIN n eo null umilii lie s'i If''t'tt.tL-.lf's. fur liarlranft in UctulM-r.:. He has made a close HID Indian
  ( -I('il I t" l It fl I t ) i H i i tiu-nnii the Luiott fmitfo lljilioul -, ., ,
  I |, >tanil| i-iuiii-h'-il: I, .in I ut ..Ininn nine I C'.i.s'I raucous of tK) State ami speaks by, figures
  )llOlll'l IHJBHOI-. I It t eilllll'il Inflilillli% il I ill I hi In, Ni'H \i'lk *-ni, III sit vsit&t, jut lll'lllli'il'i ltea. Van Wyt-k who ta fret* from the stump in IUUMI' l-AMir IN mt .l4IUI t I kKIIlllkYIlkFKB 5 ruunliiK through to liluok buIlt. ;Tr., mil
  I. t .jiert'lv' 1 unit i i I, In HI untill nf 111- not, ,!ltu 'tet Ill J\iirui. -A f, mi f-M.n Iinl bins been tatut 0tv :AJtn.t.tll| ttth Ilk Oniiilu, en thin Ilili 1 ht f, '
  the same State ami who has been riilnMiiipleli'H n I linn, ,
  / through
  litiu tlii wlfin'th"t /;< // / in 'III il"M'nun r txyinuur In willulniu I ruin up
  a Itt-jinblii% ,KI. ., ''I I i I'tl.i.s Ml"1, ill I tinpluyi-l l.iiuiitithi toiiteui'd iu Jaiksnutillc (by nrdur Irmn Ileutl- Ilia raining districtamong the Democracy, 050 UV TIIK HttAi.K-' #- TltktlV klLIPItwotnuni lull,'. wsu uf Unitinu. Initk bgnloiilintn '

  \ the j'OWt-r thit: ruli", tli.it I tint'' i'nu i -'i' nm, )Iv I"H'n I" lit' '!ui\ li, .i ;ti- I It111,1 tin-. iii\.t- W liim Its l Its sius, > t.viiiK '' !1,1! 1 I ipintlerH, iK-piirliiient nt the :'lissstlt.'lr lice tuat'nl that the Kepnbllcans are working hard. Ihp.nhcnliillvv nays. > rnli' nl lour mlln a d.iy anti it U eilut4let I i'' ,,1roiiil

  ch.iiioo for thi'. &ht' to lu t-Rlv t tin% ii' ''""'Ii Knr in-liiiiV", tin v .i rd lun'ii llmjr, i- ( ".iiimir Sc\ tin iitr thi-n, In it list til, i'cnt'rv-| tln-trt l.ieutt'iiniil Cololld I II I ilieink, ssJ| thv UktiBCgoe* to Pennbyhv.nlsi) to tnkeHie or WAI.MI I I. (KnnuMl, Scplcmlnr SM.Is .- ivlllnmhoriiii rlvrr ultblii IMrlt, 'In- II

  that) tlu-i'o iv ovot tl&iii II- 1 ," ,f !l lM ui.| I Illllll I U'lllp', Illlitl Ill'l i iI |' IIIUMVIInii siiinnlikH li-tlt-r, -urll sit liu la ulilit | Tilt InCiiutrr, amHuili oilier prUoucra aa tuoip after UM attyournuicnt.- Senator \) ilaon itt Ortmi Col! Kurtylk's romniaml, it homm Ibu tlnrlinj pohil ul the .ti ifu- a }powir linyIw and otuers-arir also
  t |'f'inn Milliili.iw li'ini Ilif (uiit-t.. urge liiin -. engaged .tor the maine bet Lnuoiiriutho, fouulry tun strut the head CnllloriiU Mill ,
  il.i -iu "i in I'lUnii".ni. !} ol lit.i brought li-l'or Ii. Il hi nuWlu mtimfSUtll ,$tat,. '' All are 'contldent aud of the I.'r 'mum! tot.uni t nvi t, iinl
  towiii'uminml sanguine
  | Idul.III-MII urrited
  which caiiU'il "n'tof the rnir, hero but
  they IIIHI ,, ,. lii in inr Critni ninl 5 HUM innki' IIM |
  -
  t|11'| t 1511 Iniirni'v- .st'russ (Hit nlll ,
  1,1 nh"rt ,
  litiilsi I
  iiil sun of Urnut and Colfttx. | m i
  t K.itni' ilj iliHin|> t riiH| itilili- .tihllljiil"l.itli.il ess Trtb taapees. iilglil The> li-li r'nn tit't, inii, |1t nu the I Ury
  tbcrvforu they Milwuit l<> .'m-liMnieiit. i-l.Mii.ui I nn,iiinnuurt, tutu mlurv silt Cr11 nfjxnlIn For nr Hirer ilnti. Already the i.ttcugt'r bull,, ,
  I | t -. .ni'l tt'ni'ill.v .tU.| ,| nID ii |' 4uiuut| mi Mis tat t.MI KvAPUNtTUHR I'ltul'l- -.. -' | Kepunlieuu liter. I Ihitly-lite nnl.j. frniiiIh
  The romeil ly i it in tho haii-U t.fcuTt lit- I hint <*n
 • iitnilwl wliiu .Union ItisirtseN Mill That %W..Ik Ihe u sinI ninety miles north of here, Innr thin runt'' IB very BmitKearlv all II" u iv.
  [ 4 ii uiituiti 'H i.isiIiJD.<. ii- ihMI l'l I ,i,i i nill. rill < tl CAM-, -Hui.ir making lu IXHIII.IUIIH mid tlu .f $he $ .ush..tv .
  I If inlminlijp iiLin I in 'inlii lisa I I'nitiili'iiluil I'limr INI Hitli.inlili lull IIIM lui-ii slight-j"I''"') I n'I".rt' I Hint nu the, morning Irehjlit hi IH-nver, Muntniin unit > ill lj.k Iviyed I-
  | rltnlmi cnrruil
  lug; lK-iiig in thiipulilii', { i j mi HIV r, i,, .'uiitI.( | "> ill il'olilii'llli-l lllnli'.l lll.lt on heretofore alnin.1 -
  ul tie lilt
  I the Inili isis trust In t nm utf a Hirtlnu h thl well 'II
  ( } miil, atat .1ti larg' sii'
  l si nl nil! wrlu-tt nu ( years sigut.'I lay twiiujheaty KMII.IllllllAIt'stlltWOlrOI'll
  '
  : if jinir inin-l I i i.t ,itt It rid h"!, Jon > ,1'i'irsliM t w 14 p',1 i hiini IM .ii aicl HK.10I at K*- THKKMko of tin IUM'k, uml Inili an linur htlii i three or nut al I Is' mil truiii Cnlllomliv.T .
  Hi. s iimi- t u,ni r nminw ilmt nliuui| | Iniprl that t-\ieiiMYe machinery, iiunkiylmr Of IMMH'RATIUN.The .
  lour liiflrvd,
  )have in otvr* iMr >it"ii iuii tho kijgie !I" ; i ,ir, Inn ul I.lo ilut-, K lulling ilni MIt > mint hini'K mnl reiiiiriul.irxe| h vap'uIiti.sil.'unt A sui.iacart'ti| un IhiLliifTn, nml Hindu
  jour "il I I" luki i Iliiii lHviili-4 Ihu ilufl'utnlni daub UnitiMiiiU'Hr liMiUi/f'ku
  t | ) riMir-r, a | |hu u will itt' I tatt'-M
  "I I I lurnllr I" the !u.'u't intiienl .'I i Ii! ii I'l i-nnlni anti mill I. a lull Iniiu of kettles( Knglhth bring us1a of camp.Col.
  ; jinili'li ritiiie. > li ntin ulitrv* Ibrin lu lliv iatt, .'* i tultt tilt 11w muter-ti| | report aumllrww lr<}'Hi Imviu" uiilj lilt; nun, unwed till* }'fir from Tuli-du tu t'liH'Iniiiil I -t< rt'n' Djvillk Ik I-
  ni a tiuuuiu Ntrnpheiualiauf
  ini'ieihiK rilie in ihti.tuI, ivoi 1 L "i ilee-1 | pun ( a '
  ;ij i- delivered at-taton Ul.ind.
  England, on theIMih them tolkumii I uml the Imliuii-t commenced Mk'hil'ueus htnflrsusud. ,, ,
  'flu i.t tIi( ( tI1fll4 (4 thi' > cuiiiinerclnl ugiir hntm- Isuere Cuts! klereil initlxpeii- (uie4uasuuli I. '
  j -ule-l ni'i'ii<1lai> fl .iii.t "litH i Iniiil i iu !I of AngiM, by Mr John Eventt of Loudou |mi( on him, tt Inch Ihev kept up '
  .. I DlwooatKj I' lh Orlobvr Mf.*tmen. | satilo. riil"In itiit niKt.ike; With lheliii|>roteiJhum at b.ri |tiaiilllli> ol giailtrit'lt'ttsl l li I llun
  Jllll'lj -. >'flt-lt| KjUBrdjilMTHltitl1 Mf i u I'lsiie tin1 .ul uiu' l i lii'l' lo vole nidi III It'p'id i l lj rr nnlNuiul hlmllou >raliiii upon the retioupral'tth'th Southern Btntes u\\ leady nt l.ni: until II ,u'tkwk uftir wbitk
  |I" ernpi ; ;pitastxlnili
  luilif W.titln Inr di-tulivi' Mr. 1'nrinii vuuin' only scntliif shun tmtil ::1 i u'cluck. when U IS OplMrd til Hlukl' Mil Kllkl I'llt lu-llll'' .
  ICailit-al they >
  1rkii.k'thi : tricl| j j I ii.! iii |,.uti} the p.mt llnil hi" -ii'iik' "If In- nru slainitittiu, H tinner fun pnKliH.ii A tneriva and the eharactor of their people. The
  iiifx .1 lar nf lib Llianicti-rhilio a iun op i| n jiemlr tire nod an liicnmswl bit wslfriug plw e H In-u I Ihu hti-ltls, lnlrM( | i< 111kUid. ,
  I .in. tin bllt liuuiU ul Vu
  > Tin time; i l ili'Inlunl tmditfiili'l I li-i li.'lii hMlie i ij i ij : inifcrs? ft.- use ten lu huj;>< ar tt itU the
  tM,1' faUawiig" i-aity. fulluwing extract will be read with Interest force ilii-tniiinljcr hein
  L ;
  s.C : ; etlniiteiU4beii-: St M rrlii--ifWif In..I It- iiluut''In'I,
  I litviliji'il ol liulitiulv Alnnu.% U tic'! I iitlstii Iii' II grak'f PrCintn Iartsiit Lksiri lie jnuHg ire ,
  not long nine ulii'il tliw t ns mliliil !j t tin; ul, i'l liii. liliirt) ninl tin |'iii 'il'' nl t Ii | |., FU1III/5i'I Iir l.irgf pljulers.IM *Thi Southern country -WM'walllng for Im- 70I). I --, ,-j.r niitii, tlss' '.
  ileiii'iltieell l l-n MIILK i l 1.5 IH: t'.t't c\li-n-i> i-ly. Tllfnin nlmi H taCit Ulior. Th soil rich The figlit, as ki-pi up in this inannur uutilsundoiui
  ui iit In- -he i, |> it'lii'i inn Ii busgtsr I list must eilain* uml lit : 1110,1 ruuuisstua.riiI wa tu repletion and
  tinoth 'r eiitb| of ) ni-r-liit ({ | trty. ut .loitriiHHi If.i in m tliiliirr-i. 1.1 T iitiniij it'55 ill Inr tt Inlliir, n |isl'r| nil l.nM li.ic-.nl byJ. ie f.irin crisp tint r.ui lie LTitBn. I It kanil there was la h everything that i-ould powlbly L.P ihv IntliiiDs nnnlu u tkiwrale| Kelgiuu j"tsrsstshie annuim", hnvi S "miVklt ,,

  Tliat, liowc fT, ln i Ixt-ii il!iit') | *i iuct'oiuit iinl I ulliii! Hie OIHII ) ol muni I .4tV.lLt-II tj < .. I*. \\ itsqtht'| | .ni'I mi ii'lmtnilikt nnirla nnI nlwa.vn hattie until a Mmree sit| wraith, sod contribute to tbo requtronienta of the moat putirku.1 charge tn howitt lut the unnp but the usiec uunueceanAil. -. tlimi ut-ual to III.- WadrliH. tittli' ti, 1,1
  j They, kept litfhl until tlrveao'clock
  of Us liiw (Wi'lciniifciiicc -', I l'isc KIUMIIIInl thai I nlU.il Hlulm." tunsiltIrnI Iliere ii nn reaMin why there shmikl nut hat'litilthCtMI and must refined -clvHUalkm. It was a up th* .UIH'r-tltl.XM. Fnuih n-ur.l( II .1 '> ,n "I
  : ? ,imT.ui"; j pi) 111! npuii him, ni'l l In-IH Iili.t| nil I I ul'tI t' t prrxlni-er* of inmll crop tLres411tuslt laud, no to apeak, flowing with milk and honey at ate time Kr-mh. Mt lor Fort Wal t', rl oiilliniik ut hitsitilill,'.,

  tin' JVttiiH-riii* lint g .iM' tu lotiiipr I I bt huiiiid, Hhl enr, ul I 1'iHil. ; "i. i. Hi" in.- I lln' UMiil i i.n'li'lni| | nl t.t'at't.ltt, Mini sitturici', (thenhnliranc groninfr eunntry, mill) every U bud brousi rivers and streams; ll bad glorious lace to ulilai HfciKlanvv. Tkf> ature obliged >

  l'- ii.ti 'In k."fKhl.l.. valk-y ; |it had lofty moantnliu It baa tuemwl I titii 9inn tlnirlinnil* ami itnti'. i\l\ I UaoiM % -I' .
  ,tin"niggir") tlieuiKi'lti'H ; 'tbr n-r ilwoiiM lsIul r.ui.ui and :tiiltiN'til", nf inivii'lnit i'h.i- ansI ul Imnl that will btiit a cane ulalk U noruI'lel. ; everytbinic KIIKH > lurl.t -ur
  Thtworkl m eNull llw llml Invliiug humanity. Il was a country through Uu ios.iur| thu Indian to gel out. Imre ull.uusstit1 sili'eisuutti ruin "ii Hit "ani,
  nii iir *
  ll ttunl'l mil I Utini" Inr. n-ke I 5 Ilin ) > in at
  iai flu s.tiItiit t'iii.illt ttilli t Ho'iii i n in iim-ii I which aak-d ties Al daylight Ib' cunl baek it Ihs
  firing
  | | ; I be r.iim-tl shut the ilennnut IIM vuuiiiiimiii| U in- j I smplCRl reqnlrvtncnrs( ht- cuinp, oftbe Little Colorado rifur. buuiui'l lln tili-
  1 lu linn m hit l.li'iw In ni'i-l lilV en. tnllf'i'I I i I' i'i. n, II n\ -i. In Frinimniil In lure limn hue I It I bur ; and In that country no man titled starve.I Mivrn mile anPieush mxhuiuual) klMiti all ito;.
  : ; ,;iiK-'l I Oinl it wnilruiH| | - ; I pine. ,im.Hliillrrite.| Ii; sir ussut l'iiri'i Itn Kln\ i-ii i I II I, II<, I I'lliiktn'i S ill liu llcilui rir," t A l uhormVi it lair unit1 mill aiul a t juk I The soil of the Honihern Slam waa remark- The i'munition*, I'ul. Korayth, kit leg
  tt '. .lv fiiuii l'inlam' tbi-H' I There broken a bFnml obol IhriMmli the rtiii $slnvt tim bv Iratt'il fur inHn, Tin "I'l lan,,
  I IlbI all by
  rTItq 1tt I lily prolific. were sorts of solU The
  I IV-nim toev. lltiw i-on.ii tI .sI. luv Imn Ih' U Inn I It I..iil l i>l < 'In itt --tl slnrr "I tin' | Kt npomttir, rn-lnij tugi'tker out mute than
  .4 niit iilIa tux will rnnlile n pl.-tnter tn t.ike siT ol I I gru'atI bulk of the soil ha travelled over was of thigh. Unit. lhiT, shot ill several pkucoi; ran bo plnluly nxii. The cMinnl htnnn nl
  ( arctIia3rgcr4 s agM | HWIlkelllll, liolll tit.I-i.jiit III 'iii- .. I'll ll: linn- .i l t I'l hii Ii|. \ "ss \ii.iil.kThi- IlL nf (thin llnrlt, in fiOv h"jr4inid tst'stsgisr. anti the a crop protil 'I heW -gatrde* mould sort a Uwk ruouiil from a snppuMid to. I* Hbtf. M> Inn back wa brokuu. curkesic. cruekatry.

  would now* lilM-rnli t' tin- mind or iujI% In I >> <'l III'' ITll1'1't tutu I s l'H'' <- l 'l'lt"l II I'I I hut -I i Ilsi I in lln' ullii tt sirtj'15" t '.ltus r)' of 'i of thin alU't ieitliuig nit IiitluIiug dsietb of Iwo ket toourteenfont'( lUhailceoa lie h.'gjnil the MU 10 kill lame, Dr. Mooro
  I trup eitusisu'at| ,
  0 th4tIIcre i it1 of c'mriM' imwir) !h s. .'filii' Hill Ii.uI..t alilir.Hiltnttni.Hll'.i I' It'. li.i. lui-ii iniHiililf.l li, lining I l.ittt ,% In, ili,> millior ul 'I'lnS'Mil ( lIst miil.iy tar nwijiliury, will IwjrtMiir lisle |1 hluck mould loflrUwn feet deep, and Ihii not was sijtsel kttb'sbt' btiattb'vsiudtig Cnknit-1 Vurei'th'a Mr. Vuntmn i" '.rat i Illiitf hi hotel Is I.i, rm.in II

  ,in.tterijl ,uiixi-d willillie uiili iliin nni'ii-ti, ci'tii: 1 .nun in p hli ti, I nil' Wt.'r. Hi1,. tl' iiutki up| at tlMrroini( the i'fltirr |itru.'ti'd,> sit) anj' lotm rup that uia batpiasi |1 over a garden not ore I pu-kdi, but Catiotling wounded.woumbw ATtiu 4meu wera killed and twenty sat. rsiKXtcd al JlaukU tu ikilwiic tin nitnltluitouf ,
  jshysitiI, or up '' n nniii n eurn'"pomllug nuf j.inil in OUT kuaitreils sad. tliousaniU of seven, )lyloir' stuck of tlm coniuaudwtrekillod UieiiHlnnillaitinntntty, iHl'txii I (II' Vn
  Hint 'n\ I li-il I 'Is% 11 hut r Itts.uI'l .> I., Hituit I n i.m i imi I. niniiiur l"i iti'1..11114 |.ill.- | imdor oa the MhnfaHlppI called Ilie i and I>|n-n were living nn honmrl ktl
  and Uaiatiiu
  ioiir or >riniU> that l U to l Mliiiiiii.-i- BUT minlnrn xinli' Dii'l'mik pun tulllnmke ) ) ,Mkwfaalpp jnuinnuul .
  | Imrinliiiy tfniiMM'iil. i.ir. nn ii .rrIui.tusi t i.iMrtti1 ;. u : I'IKiitiinlii'I' nl /-/.i//C Ijiilit'i Jtla+i.'lnt a better Mixnr nii'l a turj;! r erei-iita.'e sir ngar j prnirio hnd, laud thai would bear anything t tKottua. ) J U n'< iiii'<.'* t-riiiiUi-K .uid tiim tut'Tolvc 1 fruit la Ikct pound lu but tb4< itt., % sihice. llw Alt-Knijl.ivl .ltru rkk.l, r- -
  lot corn *
  Thel
  could rtv
  | l tluin they not '
  lit I. I ( lii ti i.'tI.l li-'i'"iii'ii't'iit-il.ii t | xlil.'li "/4r I'.r ( h l.ili, ,r :l, I i- 'uilthiit'suuista.al| | l by at In pruilnirtiost in uioln 'fs, any loathe train j waa
  i-bt-niit-nl itt i ilieiiM'lH.in ( .-. '1 / In louinitnu. uixl il H Oit'ritlei( tt 1511Iil'OIIsiny 'I I hue anything.witlila (h. n>npj of rultnre that'wight bad kixtr-Hvo nmntiil ainmumlkin left nod \iu rii-uu Iwculy-tnrn nt New York
  I'liiirrjilei \14 ri'iuirrhnlili l.ir ni'iliiti? ? I >n i t m ..t r ..ii..iri'tps..lt i.ilurril 1141'IMII 5'h| Tin- I IliirntTkiutr ; ur, | lunrtI sot be grown tu extent ftlUtual were fortlrjing. I Ik t'oultl tmtel setsi alIn.Un
  I iu llatur mi'l lutl Ikan IK piMil< with any manure. ; '
  Miiuuiis Suit iiott uml i tlu-u t U'uia| nlitllc1 .slut) > oiiini in i'-f, 'nil'' 'it nn i ituI nlIt. 9 lIt' I lint ll> -t H. Hi; nil kits itiiit. JKtvo luI'.IM itut kMllo irii] I'h. 'iZ| | ill picM |bat ianeiiuu The uoty thing( there was ta keep dowaIbe mulili oa aocoaniIweu I tlnng's.r. | hate Slurt-lHll ut CuTTOk MlLI .- llll I'll l lUoo. ii

  1P1iynH Ml l JiariIlii |'i-li4pi) wiin ..i tmi nts.I I K llnlilt\il) itiii'iuiii > J'Uiit I Ill I : llHIlll Ilir tflit5t |soiisiusg5 l Isv IjlTUlMkTh ; n.. il.ui IK. pi-.wTt>\ iiuy lijM Will. weed- What would they may whoa be lohl I WTB ever) tUy, ( .) A heals that that bud bad been On teaming C"lxyifcs cun>ltkni. Col.llaukkeail chili nf i-otl'm niKl rsLtsifl ysn.fat uml i i iiiinl
  wlnlc mnli i i unr *' <' '<*'W. I Iln "I'-li tin in "t I TkH Httl liiexpi n-.ui iHiftit( t-nuljtii. irt< rt man bmghl-he bolknnl ,
  tinvork .
  may vvru lu**> thtk litia-, gritt > I.-'HI' I mnulnT nf ll'ii'jj'i' V.' fAw In th" iitw tro'tlti'; nvion, ttbo hu irk i4'eui'ipiU be bail bought some of it-al live Jollnrs per curoiuaudil his( pout, MIst uut UHlUieu ( that protlurllnu ufrmt| ''lulliixi ,I '
  \\titn ) inlimi 4 i
  of ,titI.li.ttnt"l thii* fiiislow I if tin tt .a Its. ; '.it t .i *i illHi'illi uf hat |>lu4 <. IN 5 hut I Uii in u uti-'ir plintei tissi I sit uriv, wbluh wats about 17s. dd la our money f with pro Wnns fwioiliuu, Ac.Jo bisrvlut nuuiil, urt tlioikelliHi uf the )nke Wl" 'I'' -
  i 4., ,l t .5. t.1tt$ p kl..p. i. Ii ...* *. A* In resources UwHuuUiera Sutca I Also acouu toil foipvuter how in
  tht I I.- li IIMI> HiUt ii tli.uatii.iMk' bi Ufa, |..yt r4tUi'v |,c iiiiwMil ihr ii* wUiiuliti tthkiiIIM bad *every at ,flnf prtnlihll'in. yn-i-utton inlli in tl '
  uii ; but llio tfutiitu I Ui tutu L UIt _41.. II LililuuV ulP'r-l IM lbn thing |a mlacral' They had corn, wine, wl, sitpinMBil to be ii'uMit' iiltli'* weM of IH-IU it lib
  .1 t Iv I lliuuiH s ', iui>l lii-i'iiUrtniwIiijarUvkaiu) iuui- miwrMU4 run Suet tour di' ( weik fur Use |>i' -' litl'huis.Isy -
  i i.n,. I nil) iut'i invr.ii iU cuHuo, tobacco and et cry thing man mould n ant hUcomianytopriiit'ol| FoNIth'lIsilta. u4-
  .milir
  a-l.v- I l.-llii Itat
  try Ufi. emu )I. in. t.l> i.41.rI. '' I'uiiw *mu iu t-aiw4-| "
  ) tilt- t hut, *>' Kntl'i -< IHC 'I Ire I..Vi" Lien w Ibo KnotuM abundance.. Its bad "enI .11111 ,t ted oVIuck thIs uiitt4h.r thai ntMiMli r "I S"
  rekinmn ami
  : tin at. >onat the iuull farI sera fanuatalas -
  Hero an ,
  u-iujU tliw hah% sw tini n |I. 1)1 I ,. ,... i tiil..trjMl in UK I I.-I i't Inul.ile if tkey'bad be,w run 1 la oryalal)*. Again bets these, liradley Aui Fort Bedash*,
  t ami Ih '
  4 anif tinu sal t iris| ly i>r Miirtf \ tr fnu.kn'li it HU.p*r run proAUljle euly tut a, Wllie Fnk Ik that sun, bicmnlDg itt iniriuiti| s '
  '
  ww towering mountains of coal) coalawa on his way ol Itvpobrk-nn wa
  : 4l iitre''eisIat ll I' nastier nf *nryris tit iimnonll sat- ,
  tQar.l, t. tsi.tu rI. ? I tlIs1iV. 'I.. .1.1l utniuaf toe hsl('tclut>tl :Mk ll.Lt uu Utnitk. I I w Isis tiiiikTxIunti ilu wil-jn-l. skit iariBOf def wotBT, cod I la ib grttahat abundanca and of I I ;supposed:i wU'ln, that t&iy i situ IwutixupauWa tot4UkusI.,,

  ..,. I I .LuI. sttvn i. 1 I IN.' llwlr '; .. .'iI.'sa; nn' ,> I -it Wiin It'lat'4iI4t .)', in I thy ,i.iv'* ut IV, J I'. llnlbp iaar esitktst > 4i"a renesihu tat. Iosu In I a gou'I l Quality bilL To resource*of that Bootk1im | cooHdeaily of cavalry and OirAf mbutry. and ili This gicvratt (ieuat hem bw-u i.jinni."ili > I

  tin utiri n -. -V In 441 l 11,1 it I IH lutUrtit I thn44.r ttsat tin Uriiiili ..V.iu'iwt *i JSut '* iwNHix-e-s: of lit"mm IIIIOM UM atiIesI> vt country hat mlneralt wen greater" Uua la I i was wimkl$ rxprgttjlv.itifl Uca Hberi'lanUiat uf Court, ua Qit gronnA that th m, .I. m
  I they com
  l\ i to lIrii_ .1 I' t.t$ atiaLiiejn skitit auv country llwycooi ,1 time to oavt th*
  lh nut IK tjtki u.U 4ik I'iik. U f\u fiUM jitiuniK.uf now ->K'O Cutiu; 1tWbA sat atat4ilun4y tVuaki lW bclitw tilrnf "TBer* kail |*lty, a* lieu; were on Us i da.I But Sand Uhln tho Slots 1vv'-.ribt I i '
  >r -- \ _4 'IMr .I'-'ki'i1 l fill 'yi'-'i. .11' n !<-4) -il 1 the best ,4 all Uu .irr.4 i.i j almul utuhb. never '
  .. .t' I Iw %>lutk tlMkv| M Hit.hiw.ssit rtluliiful 1 <' .p. jt.-v, 'Flur | been oiora tbaa two uUUnos at bxboren ia the I LATIO9. M On Nlk>h ki biu Jual or nf 1TW."Th Mem to Iw ow iti"
  wilil. I'Mlt.'a '
  ( ) l/v ;- '<>l"tfl \r.r hirxnftir, at tli'grxut r I plied front Fort Keyooklt. oil I lWrite' t
  / Kiruu-w ut .V tnirp. ss. Itmimt.likiMir : Huutltera btaHe bad aeartJied the racunlii report Llml. WwblKftmv at. iaeHk that rorrf HUM
  'Fi1..l ;) l ltnt ** thv MI i.i.l! .('th.tMrtyr.t fell Ul Ht '0 "1 W.3t > '-I'll .I.U.I. ii *U.wiI i i.Iul t nsvhrt wi t1!| Iliul *>u ukniu, lu uufaJvuS |i hHB U* MnaMpp river w vVaibburtoo IU 1 Poacher dead. l>r, Muom niviWy waaod d ass) Lloil. I I'at
  "
  tt t4I.tt.hta.i I A rii-I.U. inxiol iiui..UuH ilutt-aiH. M.ILatnuI tvui; 1 bad hours and "" "" *** r S k
  lt1ttttifllSt : 'sutwt hoar la the uiddlo of the d'"ftali'r1 ? %** >H. Thee' I
  L U of lluI'lumti. I
  Ibe M-O Mjri i. 11.4. state kUutlnl4 litaUu' uu-uii-Htul < I tor ttfUm sad ,ahej, hat,.!) atrui&sil Tk ra... t'ti'r id-1-.i h'&saiiflatseu.utsrastb.atthn
  .1 ii mi .- n. c'-xinu' >- < > i IMI .I inIIH. (4t,4i1 tlg'e us lwr ltistsi sin titttiil f* Miki by i ulgkt si.-anbiiiic Uen aevw had

  LiLt Ii o fullia* mi'l ..mj-i'lilit IK! < j. iec aiI' .' 4<"IUIIIIIUII lti"U '4| I K\.' I HI'! vriHlM l lolKU. Ulil h lilUnl at i U lUss..r, Norton .111'C.t. u'leat'iuitU, IIIaki i bent ttso luUlUtaa of paid laborers la tfc 4b*. tneva iwlioC, catiag('ot.boMo-tmh asvltl iieu ptttiattia Iil ,, '
  | Inns btMBS-in (hlrtoam liiaes ), ltankbes4 sir 'irlieteser atillsicb ratitstI.imucf'et'nigat'.ssni i.1 bi- hc
  a
  0 tihfrti/ and *jti liy hf"* tht to*, j'v, [nunItiai I( tin. MI" si *luir--r.il| ni4i.. Isi-'Nt! MlfcMIUL st K"llJ tiling. llOlU U Ull".luii ->- tkwl Iss* a lLsun'ri1siiy! t'al' $lon.j .. i I HI KogloiMt, 'T country r'wwUd tblakr that tw UM mU Ue I Ii (limIt tei nIght. 1k. llsnicnk .tIs 1 tutid the pi.eu.Iib t> u. "

  Pt ll mm.'flic j Immil.-.l life !-*, i .\hnii in .. I 1.11.1. 0 i iI tImN ; IIr tu Ji w*>. lu lufff tovki a |Ju III Uiii j .ifami *- boo of labnron wonld do very little. JWhal tin .)' : ',"- .*.-'.:- A" dietOitN4s.aiIlyuii* t115S1SnIJIS tiii'.Iu'

  car Hll n? w mi'I .i .allsta;; ih 0 'hw m *l i I'J HnuUl l 5ti IIilfwt.( iittntw* pnrM'uIilViV IHMI.I. .\ txwt>- lull ,,e.i..S omrmfr ni rs.4. was lh' msultr Tbew thirteen Mat*, had ex ilatIikts'AkThpu. hsatTeiu.i Ft.sset.su Wo14uata, nr;nwv *
  purusl dullest lee doI{ r Mora la
  ,
  I k Is o'sin..ttul$ tt.tit ulak iitturN114i1511 .4s't** it s.k hl'tti* N'HMlui Imf than \miKS i-f ininhiuisliln, my ajauual titan 1. I.16i.
  4$4t&&' j o into f)fH-r wllli'imiit 14 IHIMI- I tbe Munbera Males w Ith their roaSting otillkma I Tkn-r ategusus'. w xbuMtol 7" II si--s- 'IIsiwnh.s
  I ss&tlt fart Wfnilt) it HIM I'IH bui. rtoiiit.. iy0't.4L rvrrivxt' > .rh.attihsiywoaUtli.atystia.kallft'nattth., **kMI.Uju .iu\vrlll
  5i *0 l-ir rviMi-mlK-r u CIMIIliHbiiiriil t-uoretUalKiiMbv t inure IhS )* ia -,
  kc itw tltl* SufflbrT uiiain l ttiili IhiMlimn $ I I j very hijlM -kill i lit yrnrral-Jiip. .e4 tin gfral- ru*> atom on lteulgewtinrtlih
  rtiuliTh.v ut It.. tii.I.ir *IS tIN rtTih.4tIussI l esit- ; MktKUw i-f SIts Keif* uf tba> AiwUK; Otar* haut Ottrniuty-1 sour* Ikaa t: iiiert9 CibUla I1irk. iV r itbiw M
  I csi eat.I I butuj l k,'. however
  ili cutnujv ut. au4 uaitr tut for .k,h t HM'lit E'trot.rv I I'ratHK, aad having uul U u saaaal 4an of Uuutuaant In, k ben>l*> Imcd Irm CS UI5UI(1 Ii
  Uw diii .4 *4k : II. S" VI ; I'll" \ iu I het.W.T j an I tItus |ikkc iw uul 4Iltwutsy rvI P' "I '
  that uuuairy near, too* Eaglaad. Tbaas duty aa Atllug Aksitlout Adjutant EiterU sit us,. "I'iSle nulir n riiixi'" *
  14 WtI I t lI so i it'. ?. r till *.. "iln-i tI s%. Vl. .t 140 $IVSM* itl.i* itj ltilysi*; Uatieati' sssrt Ii's l 411 I,, 4iinIttt.ittsttt.l velst.sk.i| utrsu. li* t-uuJuiM l&M'ti an-l (ML frttaaklawkm < vt Jaburera bod, cxpurtud nears dollars'twuuullkias Actmg .Awfeiuut lmi> tiiriwcraX ibia Disc sail hi UK IwHua eouvtn wl tie ktiunItu.n i S
  I. IMkn Jr
  Ehhik,1t.I.14..h4 14.ii.. '..& l4.iiaIie iiauib. .1..I.I uiiIp I llthW t4t414.'lII Iirr. Is N :e siuisli tWflsi.? at4IL thuMI ( Mq&at In Iw; j ,lury. uf wriiiitf hU ctpcriracv(tie Om IhwtiU iu wurih baa any country i UM bv of UM gkibeaicl Iriut, Jlli perukMiua Itt avail lila\ \u of tel Win b klO-'d tV. Pui-Mli. ""' -

  ) 1w 111W.. MU>( iH'iiU-i 111 to j < ** lillii' .'tuvc ". i Minriiui't tbfiitI.siu ,, I.'IUI l.\-mlni; ) | > i 11111 IV. : Ttwltixblll.mo..i' I vtshtn'rt, the lilr"n4x.Hi) i, trwak MHI*aIn tkr aai ;tat Ucbt
  W1Aa& kMhiI1. g'l' 'ili'-in, Tt'ivni l IISuN 4ittti4| '.. *>! '<* .fit'' $ I ssit. .- Utii-kwiu IhxvllN II TU* I hsligtelv iii' ILINISS .kirii: induct .lurlng 'I* hut- Hiker cutuMry.two exoavl thran,E.qhisnd. la bt-t they lb.dare5 tkith. 1lk4naJ1r! Ie siasiatt4- Ibiluuw, WhO .55W tu kao >nrfrl 'id "' -
  niKbt ofUMS
  |. tiMMH hplb l --n i$,utsts. atuitst' | *4 .-l"l >__Itu l'lll-lK .lll; I tllJi-MIt I M> PHI i Ik* I* 4.raiuth l 4ssW: mush l'isit lisli.. Ttl,4- rcthe* put misal shas.U.s pr *ish- would* A Urka ht- duiit Jrvolnii4 t tu ut, ttm burr U Mirr'MHilMl 'ml -I-Iwafpisson '
  ;o4Iltt U t lb. $U l% lisbrI.i. l.bI.'l I4. Isiutiughtlheatiitilsisu utWthLi4kwivletsisaeatn $l4t them upua jiidorinf liratiwe ..
  i n.-$* ii
  'i iaw *l hi'.Itt'I iuut n> i It. Iiiri Kiau I W. 5a540i haIl WIIttr .tt bo-wv Jl na w
  i1.giw--ti )*i l LjW JITII tS. $ i4 !. ..i. ttit.. qtutttHtJ..sI. t.o&1 i..n. a ut4.et'r3'wIat'ri in Uu Ibu knl i4 lb. ajttdh ttrll pui.1 Turn wass woadnrAil Moi.l I U ttkkh Mat. with. tntt4I$ sail -
  I'm tb t $ .Llit.. I (mist')' II siaten.uat I.u.is I kuuMaiiy BUcM gt a** loy Its owa laduMry. kit i lull sH| >rini.H,,uf tur ruula\ .
  IICbt. h10 innli' i.iin itj'u;! If 'i. ," tin- I Itw in. Or trviM t..i' die to "i" *h'- I lit* fcni Jin ixi:Unj iiiutmHoti-s mjanlant 14 Uu |h''enSI Tk. huulk toad istilal Uiw.% the civil aiHt oul 1.h ISOSkI5 4IIII C'5ttiulist I '
  full
  i tiin *iiaUigS.i. Ia Lislorsiat canewslv'l winy. At utie Uuw. w tii'H a kit, iiuiuultr whlc-m siam a jfkNkJiM of ulcatt htiBtary ili.. pn t7witiutS. "I W dll dttt. s.Tb ..} .
  'I.. .lit iixpilm I li t.. tul4o i>l "Hnri The imbeM fiiMre of the South within this htlc. fvAtS&LStSST'
  i-b lui" il'UM !! ? Wiiat 5
  all I
  with
  tt -" >
  -
  iiu-n ; Hlib) lien iultrr'.U of FtnrUj cud It lvIMC wa MItii( the rebel bail j0s4 Wn t a tan crup lav gmmll.t n |inr -
  Uttiitf jutji.-vi '.4 rMng lit! b Miht ami nniuj fr-KH hIskiaisateiikl| laajscapi H hat a panorama I How h stretch* *. '. *ageeso- A t u- se4 and has twmnlrtnl iw cioa'n' .
  !. IjtUtr .rei.arvtI iu iuiii.1 ilu.ol Auii. i 1..ttie4 itn4i ui llic vHim' i'lS miirktrotn s' Iwo.LisTtlteta.esit.I.errol up, >ng .d MM vm awadraaa sue UuMuooda sutletwutonal .
  turt.i4'&I4 '* t iM..iqTkti Let MM Ink* ibal at uwarul.' .' Ho kumaUkUd* sad amil- lag Aaiistaai et com !**d m Utc vaJt&'ji ul Huo. atusl M -

  0 cUzeriahip} -lfgjjitly ftiaB I31 Wt1thill. ,, (t tif thgj.si retori4 Lor. puio *l (hi 1S at at UTM irw. atut AIIM k I litiest4&aas.Ibee4 WbceOTvredwUkatutpohtioo. inDlsrrur Asaiuss IMaiatnsJ sad Aeth A cumMpootkoi at CUUU-uiUi U..-

  M If UXt K> ifOjrln \\x tl u J J4a i4 ... t ti sU rtu *,2tsto hi AUJQMIBI- TiM' -Uy ttrnfcf, hk k .LlgSSisj Now bye !1' The kk i trriLk. in Uw I Ierou.ll a view teka. Whim hitI shots ha lhaagbi as thea of tbnuVu UM gum.rtaatm lk. trip ta th. KriuU V.V. tulaf a. '

  1lsi.lttrutirratsiui't. siul I IM* mwm d lb Ji- of lUc Irw, the bnafan parloi and fell, I Iaa4 ,. (:lelumet (. ever rawed U.re. nl pretTy a.lurrd <'.
  lib
  <) Ita ova ''J i t cb bin tlktft) ti.i! t.t u t' ..4iss a VN'tLJOtd0lL T tkitL1 t'ifl4d iutek'iu.' Oi.1 tumbl i a pair uf rebel s'iutr'.hiaotrsut > thai that tool eaaairy was N bs peonltaW V Iawslr soti44 AdlinM frvot KaiiuM, rrptbal .
  *
  4 ,&y U* 1itiU&tt. but Ll* Juty, n yn tifrnoihl i. .r .' .T H'l |.. > > quitl. i tt who UJbcrn jiickinxuff cern**. iIiwri.kl Urg |>opuUtkjcM.byburyaudiiaalMsufaMav '-' S -s iotc l Ihiat btsls* iau it. me
  -. MId thi Oataiti4| aad kta hat I Iloaaitof svtoa I. tiavsnihsisd UM skit beautiful tic* Jt b Kt tVw aints CidL.ieM 14noia iratun .
  b o)1.) aetI east Itlo *: f .r lO'linu TO '. I He I Tlrtl "V itriBFi. i. t sw'iaglg MI suU waa la U auhivattd, heIt.thatha yaaralac. mefunuta w.:
  ; b- hors no. uut fnwut sighs 1. at austpI5ssI vM ss&j ljvai 3.heia4 New ai* aU laTurat, I hat tt -
  0 t\.i tics.W IJtr.I MimUaa 554 wU
  : .L h.iL ta4 utterly aj Uwiraideut.. Jls
  *rtywl i&rs u *m Li, )llin > nil aaw 1 Itij i. ttl .t ym. *M k aJi.i aUoksat sow filly f then c mitlrjeii4bk of laLaf
  .. 1 .thttuturet \ ib* Ulk C.il*f ufj S 'S wufcu* i* .
  ,.s% )'potv Li' > > g. .. u' Aui.v.i [lj atIj U Mttni thi4tte Iii S 5.54.0 CISk tLe.t i'41'tkJ uo A* tMat Ik* .5 I z3 prd.-.j .t.' -/ -

  *t.r *tt X>f tl>t. toouu.l .Vrx \\j\ ( ti i. 'u.u ." 'u t .-. "*' I I' jjssvo wIll t.ts Ow Caloa U>4U Bwl'if, ta Mil..J.l *U, law* : who gCS&Ieti.C.ITSD7W&VI curl-i ., ? WMth..5m* $ 3m4. U>s t sWff 4 frwa thate iuu a .-. es.. .... i.Ss '. .
  watteP.t42 lit#' t't t tk4rsi'tle.itl1 t1rPt4 iaeme: taniaM The izaaflestMt. 3efq watch to stfv Lfui fl-gai Lm .
  ,Ini p.q LtF. .t\u jIa ; I. J I. JL .'' bi.i H. a..v' la \.viwies ijm lr&I uJtk'mUki .twiMofiVvttMttMMUl .5.1 Ili. raile,% s (siilarL '11)-:r *'j. :- :..tl t., : .  4L

  -S __ -' ,J __, _,_ ____ __ .: ,  . -- --' > 1 '- -- .. .---=, -L. __ .- --- --. -- lT __ L

  .


  ,


  .
  -- -- --,-------.--- -
  V ,
  ptNttIsPat.. -
  !" '';;I.,,In, "tl. rH.li r.k l led, i I "!.. i1.' "ftpsIvr's .U. Att4t.it.iI'4 tntlt f' tIP rl'ul"lI" r 'I

  I rtmft.lt 1lnt i14111, :in' |wilR'iii4ili. ."'4'1| HI tin wi I HI lnn"f l. Mi .rl Ut'IltI t.itrl Ii. 11 ,iknii'.i." 11- .i ,iii. i BUM. -..to,-. ". .twin GHARLDIITOH ADD PLOllITS.
  ," l.it "*..II.fI..I'W At, .. ,.il.t" 'T.I"\lt''tl'rl' I xill. .i'iit'1 ft.a. ,1,0 ,in u> iirnl I'&'Jhl- twIk.. *, I I." f I'""... ? IUlHh( STTIIJEUIt\ ( ( \ ; \ \ \ mli I \ ; \ \\IIEllllr E. :

  t q ., 1,1". .,,, '. |..' ., .", ih-i. f i' t...I l tmflir | "In i'.f.t-.r", lil, 'r\ t"it."tIt.".t ,It ItoI.ltl..tli I.. Mkt.tlrrirmll.rfI ... ,l.'ml I",} ,I'Mt Fhlt t,'t.. ."r I I i n,. i ..I.I S ,

  .' jsiIi' & 1k ( It'Ist.pte t:I-, .list. >f |l."n )nHtiHni tnIt" is ,' Until; r t. i K 11. I 1,1, U \\.I.M. ; I 1,1 \ I I.
  |l.iH'l| II liltllllli ___-_. ,k.iv in.l, uM &I,. ''t m. iu.l ,. d"\::\I a IH. ..?: 'I| j ,

  '. ,, II ,hi* >. .'tift dur \OTinh.r ...,. .I thu r.mrl issue 1 1 1tb Ii. I| 'MtiitHrtii n ntltt "all'H 'lit, ...'. nlptti.I l ll. ,,Si al. )11
  ,p f .' ipliI ll I- .. _t Mhmfttf, ml ...* %n wit : I.' I i.,10 Itt ItI', it,. allis' t dl \ .l.'l' ItS list t.iitt ..1
  .'. ,'IUliitL W W. I' ..1,1. p tti..i ,t4e h.I..I.I,_.. lti, ,toOl'. ,II ,IIIP '010 "il, II ." liBi i. "..fJilt'i: n.'ill'\lr I 'lllh ,//. l.Iff ruti t ., \. 'ft't| |.'v' i It! t I ilnill i I., I I.. |. i ,.' i'i "I| Ute cite' vf r..I...* .. u ''i ''h' htIiulstiI mil ,, ,IN. t ,l .t '' ,.III'| I ll I l. fer $ ll h ir LH It'., 'Hi' "liili H.In I t. ,I. Its, "ut'.ti I Pt,. I.: pl'li iu.'l tilit I i.4 ii 1"''' tite ppue' ntI I. Iti, ,,11 i t, < .,,! .(f.t. ,.'ll 1.I MALLON & PETERSON '
  'Inbuilt ili'' int. iiiiiniuinlm "t.l t p-. ",a I. Ill' '.M I. ..1.' ',I fltntl ".. .t, I'll', ii ," Ct 1, I' ,JI t.5. ., 'I t':
  'f. I
  'tift l Hiily t I !! I nt 'I
  ",, .. -, U"MI ,
  ,1' // ,1'mIK \ 1 'l .FR.'It' tIll I 11'\1-| | .
  _
  .- ,.hiI'I f I |wtHtIial! im win "".1."r irs".. I'll'', .It I... .. ; \J.lJ i'$1''i\' ; ..

  .,.'1IIi..U'"ilf, 11" i S" till ii' ,,tu"i-1- k..al ;i'tts' 1 I.. i:. '. I itt.". I ,i'.. .IM \.I''o H.. a Mill ft I. Ill .\\1'\\\ | I Ill- >1 I .., ,o' V. ", ". ..

  ; lfl 1,1.:, ,i 1'iittti' | i t ::'irit-ili" .'.1'L"' ", ntiinirfir /. ,' ,.-t.... /la," in t<. .,?< I 1il ". "I., I.sjuq !, Booksellers .c0. -' : .1\.. -.
  ". M H 1111/., illi'lukJi' Itimi \1 I it'l.i 'vfc-t' nl.Iili' lmin '" "' lKr'* '.i:. ." ti., and Stationers ; I ." '.- .

  't IH M'KMt *'f, ,n t; ,..tItil a..rrl.IN t ,"'I""n" '1.I..I 1.,1 I > \ iii u.tt f mi rtrtiitiHiiltiHl" thr pr ifm, < 4-.ltu lit I. '''I 'I'I Ii .t ..

  I t itn '.nilanri" > Jrk iti n 4 H ,llUmii A .VMliin. In It *.' .\tls'tt i "''.1',11, : 1"k."I"" I
  110 I it Hi t 'mtithf1' atiI t uttafr,*, ..,..1 I iv 'ih" I Urk M ,it. t l Ir "
  I lit' ri'Jir nl, 'MR |ftl, "1.I.. i.ni ali'l I unirHt ".11 t m IMP tt tltKMil It Illlll l-lm ..*tl, "Iti 'tl ..1.1llflt 1 111 It Hi And '
  .f Tli. VI"' 4'lniih, f-f Kmh MI rf. r 'I Km I tor School; "'Hnnluw
  'I\I.rtl"IIT. Aftrtnlx ( .md I I'
  \ .Iwl.mil, (h.'Intuit i .1, I hit l t. Ihi|,1,1.| I Iii tit 1-in-ill nittritiivil' i,v .lil suiittt'l.' miii 'ilnf Hjmit.! mutt .t hut |i| iniiiii,:'i I -; .11 Its |liii.' U.I; Apfl 1I11"1 ,
  : 1"" ;
  I. ,tic I .I i 1 t> I .tl'l: '.;". -,. \t 4t*I JtttCNm HlWlOt1.:I wits, W Hit* WCI>tMl, til* of .1 I II I I i. nl lVillliulli I I : tutlil'iVil
  ,1, LII I'I..I'' I 11"1' '' "n'I1 \. .. I InIn u it.Il'I'| ': .. i '..'IaflIlat liimn' Ii'll' .".
  tlr hmtln
  n r i ix ri riltrtliHv. utthiit
  I I ..1C'h""U.1II1o"'I"ll'.IIII1'h..II..1.".Ul ., '... ,,1.1 ''I'I. ,' I lid" M I 1',!'. "ii. ennut: : |1'rvrtit! In.1... **-lt list ,islhiti, I upi; |Itmitit.| : ''I1i:;, .", ,ih: ill-it, i.. ,:,,il..r .iHII'irl.: : I IH M It I It .. II I t Mlt III Il.. II 't ID' I IV DICTATOR)

  i t U 1': > h..111.il.;! ( 'H'hllr..r.l ".11' 111' n< i.. Hit l .t rtiln .IHU or t fMhil III' r 1'11I'11 I In I ,\ Ilin' I ,,. (". n ,in,I i, ,'"h' I. 'ti -. ."|'i.wiiHti K- of an1.! tultn. I. tr i vq.a( mrt II 'll it ;-.
  : .1,1 I I "'10'1 ,, .". ti.M' ih* ... 'Is ,
  i ni'rt i( nW Ja 4.t.n. mU 'lit SAVANNAH
  tliitiuul.t I I in. ,, .1i .1. 'in GA.I
  I I" h.1 1 ..IttiiiH( h\'JIt..I. 11.-1'' { ,10'11 111. i. > ii ,,11 ( -M, .u iMdTwitthm. R Ml \",mv \"l'u .NHMtlllf Uf \\I'I1HM I | M I .

  I iMh, .ln.ll>.,,.lt'.n ill- 1 1'tin-1; I r ';l'tUU their mint. "" nlijn it.t",,. it "'Hi, I l. 111'| t.ItwU'MiH'Hmi 1, ''" t """,," / .f, /.1 '( f'n' I mini "*fiI f;. 'It'H i "i. i II Mil; I. ;, ,'t "H I M j.1 j. *i I

  1'1'1.1' i rirriitt-.l"h'l\ tV 'i.'nu .' Mi 111,1 'I, .il i I Ii, 'i.'ni' i >,,! |1"0' . t I ." lali.Ii. l-.l .1 ,.//1": .! I II'I. .11. I'' .. ,.t. | \ .1.1\ : ,,1. I .1 I ,1 'II.,'ih .ill" Ifcllltrtfow S
  l',1 ftlii'fftl I H'M-, < I'i; ,. \\"I': fl IV. ..i '.ii." 1 at
  1gItihkY- ..f,flipii1fnl'il! | I '! 'i I ''I.I i i 01> .. \ ,'P ? U IIME1' :o1It .,. 10 "Ii. 'lii ,''I' : ..". I : I. I.ttlIui'llI' S ,,, 1 .1 :? n: )',\ .,i : ,.1.1 I I': tln tq
  l-Hll $ ; ,' linni', I 10 i ,,'J. ,, \I It|,I'.I. v .1 i l r n
  ,
  I nl'hcl. ,' ." I "' '!l .d.II.orh i ,,. in' hit licul i nun r liK .. ". > 'rIfl.t1.ig; .'* "i-jr> or ." ''ll' v n I- .in,, 01"| l I* ", i -i.| fiI I
  'It'
  oIl'I1"lt.1..Ii'i.,1 % \ iii.i.ni, n nut utii 1 lit ninlir-lii.' illwrvln l 01. !*,
  I 1"n fn ,Ki; j i ,." Ii u i ii i ,Ilip: mii>'iIll'lu 1 in I "Illl" ', l l"".1"I
  -, ... I ("mint' i ii'iii im i in i'O- "I i I. .tin I ,. I I. 'lIt., lull I "nin. >nrm I" ft ,H.iMii' ,i.i.,1 bin,HiitHiiiiinii" ::: \, ; in.4* AA-IXIIIH Hi: :.il nil i itH' ul
  HI' in |I. l. I'M I it talt.I It. iiinnii I nilHIM "liil tllfiiti M\MII\\M I II' MM'iMiiiVH: \ \ I t'I I .
  I'lii I .In',iwltl' I li. 1111.1011.1! 1 ili I ll I VPM, I'I'| "II' 'Still "If' ll- ll l I- tl'l Kltnisi | 'IIKilill' ] I: iil an I nil' iilh': i lnii'r.' .ht irr li.'t tUi itt I' 10. t IIH !.'. ,n i itliiutJiHl' i ''Miilirmil, tiiHiu li'. iitvu r \ :. III11.i .- i.iUap. III II 'MM.,

  i ,." ,t'. ,I.T.IS, .nl 1 ( 'itv'tHV'" "lr't .. rIllll '. i ii .i I'M'.' I tllt.it nf llf liiKtltiiil'in, uf: ihlo, mil hv :ttslmt't.l.: n* |I" "''''. I. III, II Illll. I rillirl ,1 > llillll-' |.Ill' Ul, .
  iii 'i I i" itt i i | I
  iWilii* 1 MHIIunit tttpti...10. ,In I HIIlirli.lir, li-rm uf mid' I'mitt. ,Inthi'ii-n Ktnil, Mli.l' ,I S ..'".t t II t1'*.. I S I I I hj t letmiilh, ttUK ',
  "lliH| | I I I' llfmlin Ihitt' "in I |.. ,pi S'i', i ','ti" 'IIj".III";"u 'l-n-i. mul, mr h.'.'' n"nlml' In .in| .'nr ,ltd "pin,., ,lit "n,, "II 1 I' I I'\.I\. \tutiiu5, \ lii'tt'-r. Mid( Now, ) fljx'.r!} Rnlnl nmi! Plthi .I i 1.1.t I" I" ''' '. .S .l5ltiti. tit\ .
  i l ii "i i in 1 MII I' 1 1!. Mull, ,! I": 'kills' "'t,.,I'l hut I inK" .' l -I'nlli. .ttiilnhii HIIK- 'I I tiltn.ili ,Ililnl, ijm of*'..i.i.""'.'/. IntA bs-i'KI II I .
  ,
  1 I., ,,, 'ilt I ii" nl Id'OII l Hi I I itliOiY, iiivJ'1'nf ,i'l.i' I 'fli. "' >tho] 'thi'tol! ,.'. Hi; I1VVIKIM 1'1".'A'* HI.MtnrmiVt Ml, \''I.'H11: \ I; "I \IIItl\IIF\I PAPfc'R BAGS.ll "I'' tl, I 5'it\.II..j..h.\ t t'I .h..,..

  .--- "l'l .ll, lillll-; 111.1111 1 i ui,'! I 11.i ..- j /. I :u .1 !:" .. I ",' (A, I ." .I "tt,. t", tl,: \ a.lt.
  t"li..1
  lm" u nit' tilling l I. ttuuil.lir. ,il, i 1''I': t"T.'TIi 'OTIC 11. h,.'.';. / .,i /1.' \ "i I II' 01.( > i I i ,, "ivli, I ,

  fLLI'Ct\PIIiC' : I :( ; i : M-I.I.r; >. tlii' ''i.\nim I i vI ii>.' 11..1' HIIIIHI.IU'll, \ >'rt'i i. I 'Iss 110 '.."' I'tttt "I." I' i A LlAN
  I 1:1:I r'II I l I.N: MI' c'.ili'ii uf iluIn' .hri.ry| i.f ll," i- \1' I' :, ,i.. lIItIIIIiI.I. S HIP tI IHE
  I 1.' '(''|.inilnu nl t .ilH'f' l .II.h.II\. I I /" I ,... ,,1.1,,.In, ll \11110" iliti-iKiil, I IIKIIM; ,iMvnnli.l bi \ ,II." ',' MAL.LON & ,

  .' > :, i*. iiii. i .tii'li. < ,' Ihr ui i in'.nN |I''u 'ihi AIti.Iutt't"'... in,',IC.. 1* hrii-h e ian In nil i p. txm.liitiliit '1 NI *, hut' ) I 'I', I' t ij.1' (111It 'tit *4.sluilita FRIERSON
  U" 'I U \ 11t. fO h'1 1.\: : : ::;,\: I.: : I IEW
  I i ; : :
  '11f ,| lulin. ij.lii.| olil mtnli* t 10 tit, thr .nnid I In IHViltlu II .i ; t. ui *> i .I'll' I '> (: ., ilnli i: mull, litliiili'd, :l, im ur In it Iliu, Unit ilni, uf.iiuiun .1 1 \ 1'... II' ,.I .I .,.,..."" S ,10'' I I ,lii 11111" .", .'1. .linn l I'. INI- I' .1 1, Mil, "n1'' ", i s .nit, i' i I \'S I.I.N
  ,. fll'l.,, ,'W'I .H"II Ul .... \. |111111 ,lii." it lilt 1.h",1, t-4t ,1..,1 i.ru nH, ,tilt sill lii n.imtlinr: to tit 11\0-, It liii h..- t in. iitilu|) .I"l t ''''lMi't' | "I"| 'i Itt' .milttMllMi.
  ("I i.ilt" i L 111.' ,".1| h. In.in, us ) 't r nf'iAi.: I. I hi II .' "I,1.\1.1.\1.'. '. 'I' '
  HIS l \ MM.ItII I "Hit" mfili' 1 limit ttlilfll, 'Illl' ', 1".II'rI || I '. .I".r. '1nh .,. UiiKHllit" nintili 11.II\ ,' .I i \ .....<. i "n IMIIn tr.; flHLt'AhS l m, ) FLORIDA PORTS. !
  \ II .'I"IN. Si'|,:IHIl'l' I "'< 'l I .1 I i j I I'in/i It"II' |.1" t l It i t' \\t. I' \--i UPHOLSTERY AND .PAPER HANGINGS
  l i. ;,nt I Ili, ,. \t" I I.'jn In, '' mi mil I ,i
  IoiI, ,I iln
  ..until' tv.i "- --i""h" ill iii- > IC'
  i, ,
  nflK:, ., h 1 1i
  | 1'| 1.1 RUTLED3E INSTITUTE. ,
  I. inn. In. I'lilil.iu-iil 1"o1'1| iiialltlil, Ml "<,",i. \I !hIt j I ,1 Ilf' ,
  | 1'i \\i t ) "r.,".hI"'I'" '' ''' -muni, InIn.in -

  ,I i I"lint i 'i In ilmi.'s I Iliii'liiini, Iji'lns: tin-ItuMiiii"niut'li1'' li,I I It, i'i| .".iln | i ,li Win1-implv. tl."I'i'IIIIJI.| 1'1'11111'' | | '-.hl- .- I J. BAUER & CO. N' .. I tiP;( I I\I".H. ; ln "n i 'L'i'; : i I. !* -i \ :.1 IIIKI: 'i. ( a' i ji : I IT

  I .
  I littf
  I n. 'ituiui, II. ". "

  n I,. ,,inilll, nl f II lie .U.iliittiit I il I h, ., iliuMl I I.\,.,' ItI, Wiu.iUi' I .f.Mil/'; ..'H-f nl Hi ".tl'.\ 'I'I( :Ml '-, ,, :' N Sill I :.I.I H, .I.mil .ii .|ii.ii tli' S .' t t.l-' i 'U..I,I.. it|..
  l tin 1'1.i.I"II'I.v' nii(>!iiliiirtil' % till iniiinlii) :. II 'Hut li- nli.' .,( .,< "l- |Hitlili." ) 1 i- 11"/11'/' ( I:en i lh Itlti. i I tittt .IllIi. l'niii'I| :;: Ii.. ,iiii.iiil t lii., rHI .I XI 4.ell" MD M'II.

  1 i"i I., -. ,t.'1 ,, .I| \\Viil, uil"* Jln..1I1. d I h 1'hsl thin,, i .ll'i;, ."ii inlii"' M 't I-M'inlliu'i", nlnutmi 1' tin *.ti.ml ti lit ,innki 1115115| | ) "" |l.\ 'Ii,. I t.l) .>r IHIOI M. 1 Ii"\ "'. ,V I'M 1U l 8 N I \ \ MSlM

  ," III, to ,III'' IIMllllllltl'l' IIKHIIIIIII.C111' "1 t' ni, .1.1 I "' I I I, .. ll' 111 iMM'n'irti'ltklili'lli.pnrtiii ,
  i4ii'ni./in: I.
  .',',,110", 111. ,liiit.ntii'il ill AI.tit.mill. iliu!" I I''.. M.il"> IM, HUM i "' l l.\ !ii hit I 1 ,'hun'' .'til/Mi; 'n.t h in, itntii l I.t. |,i.f it ,' ,'m niiiVi, iliitii.r 'Hi, llti es.t iilit| ,lIlt i", GRAND SQUARE AND UPRIGHT' PIANOS

  "?im' nt t it.itiM, % nl-n ho liiiiiiiliiini"? ? ,litili. ,I t t. ir ..innlir llnil" In h.,ihivn I Iti. I .Avt'lnnl I -rE JBl
  I s. i,.mil .il\\'I'i.ii. J.It'l"" Iiu ,10110'I I flu' 1 utii' i- 1 mil t i I. .ml 1 .ni.i'lii-i I i nl. I ',,.1"1.11.I ill iiml'-ril'itj,. I' if Mi--1.. > ll-illlk'I \I.. ,I., Iii, \ III .lI'ouolltpil: "
  ,n I I it, M' nil": tl hll It I II.' Will tMl I lit tl.., ,I.t,1| !' \.l ,i'til" .1.111; 111,1' ', .1 "II: I'I tCmp.Cvta.' Ai
  ,.
  111'1 .1.,1 ,"i.t.,1 Im' '1" '. triu., |tot'| lluiIn' \ II. liAI.I I .V I as. I, iuI. S" |
  i.ininllt.i' al "till 1,1 iiimniw.' ) win' n 'tin will tit- i I I1 ,, .. h' 'l i \ iu.it Kr. If o.i.
  .II"'I tint
  !h .tl iii'ni, ., .1 I n m "i Krpuhli: nil tu ""n ilii- \ l ill'l \." lI IS
  .iit.' -I..ill| ,| ill .Vll'"il.i' ,I" ili'littT ii ,limit-i, 'IIiIIl ? nin II'. .\ i I.H-.UUII 1'1', ,lIlt il.j.1 nl it \|\i'it| ,n. timliT"! ,ii. il f fur lull Ior..". ",." .mill I l.uUr. I ]IMIL.a GADLE.rt. A1. I !_. X .n. ONT C 13

  ,in M Io .,nil-. "l.i\\nit i i 1.1. "i.r rf-n; inli" |ft' .'H-iiiit nf '11 !f. ..1\\1'1.\' \IllItil.ll.| l U.itt, fl
  i i Nnilli, liii* iiu ilmilil\ $Hi] .it lltf I '-Iiniifnli IIi, .11 In, ik nil" I "It"! | III "ImiMiiill(it't t1ii\, I |" it |\HI' l II! MIMI I I. l\-<1'1I'IF"( M-IIIIII.I.: I 4hll< 'I. .' Ii- -li.ni, I 11..11! ,iii.lU ii il.m ".. I. \\ itlhl't, I ( ..1"; ,"M- lull .in. ) I 11:1\: '." i ui,umtili'iX

  ; ". !..j.t| | n I in-lit-, iitillmil/iiV. Hit ,1'1'10''| 'I" ], IWii'i I l i I', ifciiini' Hi. I.Hi' I !'. i 1.! i.i "inii-.li. i I :.isi- l '..run' !IS \\-dl "Ii.-:| : tu, I'.f! :m.l TI"'I :I- i iSi.t.liiK-; .nul :" It..iIlU'.
  "ii. I.StI .1' I I'll
  .1.. i ,tin. I'n I'll. ,11,] \. 'lols.ittiJ' ]I" ,i- "" .. 1 Medical
  it "| i iI'll il.J" i i'i'1 I Vi', in |i.ii.initv, (I" ., ill ,ii I nuIj CoI1eo 8 of Gcofial. .A. -V Au O C .
  'III .1" Hi llll-Ullll'll-. IIii! Hl'lt Ih''' I 1'0'1 I II \ I'\ ,
  j Ilii'ill-1 I ,in u I it HviIn, n 'fl 'lnilr< l IViilii' ,tin I 'A Ill MM l N K: IMl.Mrl: $
  itinnui'iit, pinninilii-il I lnttMlr |p' ""I|,| iiti| I IUi'iiii'tiiiul Orders Carefully mill Promptly, Attended to. I t.li tJ I iNtiHiuv t ..MunminlrrMl
  ,
  |i.t.It'i' l.illt'i' ih 1 ttiiiinilin 11,1'1'111'; nil A P .AI'tMlH! .\ Al, ,... It. alit

  ,'IVi .illil, ', .Ilit-t i n. l i' Jl -pith' .UilidiurM- l.iHiiin'1. ii Ill b. M''III.1, nu ,I' ''''lOll'. "II.t. lilt. .1.110., 'il It .,1"1/1 .
  .I I >n
  1 St il ,.iiis. III U rcim ll..lii( in \ ,1 1 I ..t" ; ...nl .Ml, ul i .iflt mi.ulh" hull Pt M Miik.anlli,
  i I n! JT|.i' tt-i'-iini-i'i i tlriiinriii.i, ( VnmliiT In Nui.iuInT : ;::I :: : 1114
  :
  I IIMIiiiiuiiff) Die nine |KT"'iii killi'il "ri''f ''h'r .lll.lt I' 'I, .'ttiI It-Ill.I. (t.".. lull <'..nr.., ''iii: tl.ilririililli.il" ; |A l Ill... Organs and Melodeons t.n| II I i |1'.1 Ptn: 11111 tIll; -i i II IT m. ;ilit, i.i,,,: iilluu,: itni ,jaI nrt mriiilli.hiv ?
  "II ( ) ittit .
  .n..j'I i.l. ( U I I I. 'K. "
  njil I .
  hilt' nu II imliilPil' Ilkf .the tIIIlli14.I wI I mil Hint 1 ltl1tkuitl|| : HI. All 1..1"t. i Hrrt-lti i I'liui '.
  tCSIlliilv l li ft.till J tI'iitIl| ;| ,Inl;" \ .il iilnlI tlttttl'IIO,' h. "' I" 1II" 15111 tinti ".It .r na h
  I "'t'iit ill>|'''nli-lira llulll ((.tl-lll'llll" ) Killlli.illiull- ,,,,1'1. ,'.Ih.. iuui, |'ti", '. ''ti iiMttIft'liut .' I ITI \ HIM '" \Mt. .t'IIJ1.1 I II Minulll. itt, I"I It". ,1 \,ltil't, ,.|| I III,,. Mil mill Wild lit path
  ('otiini'l! l l'ni-vl'a ,I 1"1 11"| "I'li'lH" I"I ,1 I.. at, .
  "u ItS.I
  oIlIIlI"'II'1t I I K jrilillif .tiiiiiiiauiil | | I l'l 1.1 I 10' NiwHilnnIIH -
  1'1" NtiI't ill ." ,,1.r iili/.n> nl I I' l.ll.MN. tl l II. l lust ,II.. )'...t.'aai .u, UI.LIIIMi'ilini I list' III i ill lll.l' ll H-ll"'iIiii
  BAND Alexander J & Unssell I : | "
  '! tii, inX 101"11't"clio" ,i Cami-, ii!,., 4ittili .tttt'rt'.l% lit ""'1 Mutt .ml INSTRUMENTS, ( I : |I""I'n' .,b. i .... (Iln '1.11 Ii irriiinilr' mid ill*
  I I. II 1'\111\1. il li' J1111,5o| i | lUo Ili'luulii. "nil, f-itiii' f tt "I'Khki.Ni
  .1,1.1,IH ,I. i r ,e-\t 1'1 '. :"ID I I ti 1 Inrripln'i1In "I'm. HIP I uf Mi-ill- ,Im. S
  ( \iiil I ill k ti. i "i" i HMtH'lt-t i I.I' Nit I,.
  '.he tUbainn Hi'lt'Killlull \ n-iinili] i i 1"'I\ it"IHH"i iuii,ili I 1iv( iuni: 1 ..til1t. E\ K, M It Pniln.,* ill/ ("',.''e..I. nmi I I"". \ IIIII lWI Ito. ll

  \\ i-II I"r.'IiC., rHltCllllKT, :.!* .-Til' .10'10'11' '1, glum to I HiIn I ,il* itrli"' r lii' Ihi I"rt u'utis.'iu' N I I'.u > i',.- \Vomin unit( Intlitil, *. No. 650 oadway New York .1' tn-nl m M n-1. PIt" .
  I I. t .IIIJ\I M I' I'mfi--ror I tlin, 'IVIlit\ l.lr| mill --- -
  ,1111 1 finiii tlir .\llIh'lI1lt! l.cijWnliirtiianr\ \ III'I I 1, ltitt. 'I 1 liu,' "I 'i4..1"I Ihi' toiI.siti 1".ln" t I'n..'ll' I itt j

  ti.luil InInuiiu, ." mttlipnt.ciltc'l ropt iilitiniiitlli.irnv I '1. I Ul'lJlUil; |"'lltlllh' >iull ttltM| .ilCfitlllV1'.ipproni i.Kit; \\r,: tt. 'i'11 it I'mf, 'M.r nl I ill..,ul-n', .iil i I ,\M CHANGE
  OF
  .. ini'lur, ttlilfli I IIII'> n"u"" -Ii"' ttill '- l.liiL: ::1. I.'It. 'tit't ttt'histr t I. |IiI"n .i.| .ni, 1'1",",., .. i WHOLE&ALE.' GROCERS SCHEDULE !
  \ til U .aa.llsuulas.s| 'ulru I'S. trunk OMTWlioiKK
  11.1.II'HE.I.I I II. :
  (i5il5.tll if >
  ill hi utritiil i bilnri- IIf11rhlls'j.itill,/ 'ilu". I I'll v 1111111\1.,.", ,t' .llll'tt! '! : 'ini't'iin' in In' H.t| < t) mul. Mnnflml' An iimm, i" Ott| r.sis uj *. 4 lilr.u.. IMIiioln.HUI ,

  'I. It,. fnMiiltli! l is II ilh iliuinrty i I I.. .ii'itti' \ ,. tln'uifil Ir iln, iklll.it, !lii, < >n.n.-i; III urtislrli / "lntl, I it l rth: FI'HI'I It I'i..h".or ul' .<, ".Iu'.'

  hi1 I"r1u1iittir4,' In nl, Iqc ,ftn.1 mipii| iliuiUIti I f \f I imii.iir'i I ,1 rI H l'rufl.s.i.r.r 'l'1o'r'I"h'') I !.Iiu niitlM.'Ut', nmi |ln"i I u-t ''' v. TALLAII! X ; PENSACOLA &
  Uoillcnl. 1 lt1; GEORGIA
  Vnl. HII tl.' ,'llrit tint .IUflipntdrsit'.
  \ ,
  I i. in UH! Iris 0.011'I'lIl1elllln\ t |p iilnriiin | Vhilii 1 uln' 'It-l'ttl" "' 'Iri.i' HIIIIIMIItlllt I ,
  Mitt I AKIM.I I 'llUIMii. M i) l'i.fr.'nr.if Pl.>'l,.liitl
  niiiTtinn. wnh! "|iiiillrnli'Hl| $ I I' "in.<|1"-. ttl M IIK. t t. I )t.> ( .115.1 i I'-. ..ttt,1 1 -tilt| ,., 11111|' ''it,' ."' t ) I j II. II. UfcM> t illlkH I I'FL

  ,? i i ul Uii opinum lii.\tf'tr. tli il' ilif 'uii IV llV II t I"i'i_ 11'1 "illllll'lll" nl, H-I'I.'Ill. I Id: I. 'iimiKi'irVAVirirMil.' : i !!I. I).. Aiijuun rtuwur ui, J i (Oornor i Alu'ivi'iii( I I il md! Bryan Slivctt., .

  i I'M, 11-1, .Klllli', til.HUll Illlllbllll' i In l Ilillll. ..I'iil Illlll .ti I I10\ ,'.\ ii .0.1! l lint, I'llIlT( 1 111 lit>.i''u":11.1.10 iitrl. l I I VN, .M,. II A'>I IIIII 1" b. PiI. REED & MATHER, HIUA.) ATiiANTIC' & GULF CENTRAL

  'III.' 1'1'11"In',,ill, "I( Ilu Culiblitu'\ '. n, m ill.i .." '1. .\ -."r IfPI.I! < f

  < i i 'iirnv li'tli'ril(, iti\I.1 'IiI' Aliiii ,n.i II*. !!1 llnvii'hi-i, l"I "'1 1'll'I', 'In ..\I, liii.i| .1U1tnlKM I \ \ M. I Il ",''.n.II""r..r tun,. itIlilISlIt, ( \ll I I f til 11..l/.xx.nO.A..DEt. S

  illt ,,''hiIII, tic T. i I I"ilnni (kied .;tlt i 'lit ; i : ltltt't| itt!!,> ilifri" ni, II1 I'1.1.i.\ \ 111.1/' u
  .1 i i 'l'II| ; ;i 1. 11"11 11. ,, i \ I I
  II II K tI.| |II t Hull-ill, A.-I.nnil.-n' l tIt. ,li| [. ,.) > N N II1 V .
  i I ,im "").",.-. .iinl < \ui--i''. t'ltilli % ti \ih \i, nio. I""'i'' "i"l| liy 1111111.il ,' t II I HI, 1.. ,. Ill IA". 'Ix m. I IrilCDV \\1 A 1:1: !*
  i .i Ht I i ii ., ,it\'. liv rii ,i'' in to' hi.'ry, ti.i (' ,liq" Station l'S and BooksollofS '. r '

  i, .in 'lh 11' ,i ilu -1,1, I.'** 'i.h',11'] I I. 'I 1''In.i IHI I I t If ti-i-l'iiui I -, tit 1"0. 'innl' "llh 'its.' < "T"TAl.f. Pllfc.I'Mr" I 'lt. "II I. I I h'U.. J

  mil !h. hiamltl. (I'-W" ul, -IK'JIv 'I 1 ,lii '. inklllrilali'l III Jl111 'Hi'' I'limli tg miili'nul m
  if-.i. i iIi i' "liii ll 11'11 |lulls ) w *
  (I' 1111. II, picry man' rnn ,, ,, ,. .... .10 '. ,
  i.itmnuyiiiif VI ,11. II .III, inIt.I- "its ll | it ir ,
  ,, .. "Iii ,i to.11, Lit l"it >i ., n,I Iil.i ttiiill.iH" 11\,1 I, \ '''hi U, Ulul' :il.t i fall WHII prlliltnif$, n.iitllrtillrkly u. uitid \ tI, 1C7i.lN Snipe X, 1K8R,

  ."ilIi,' ,',-"| I mi ii" li'K'' (. I 1'.1' I 1"11 1"1 fnriin, 11".11.I ) "i nnir' .,.1""ti" ii .,iy up' | Httd ,'b,.|.'. Tlts y tin' ''h.III' i II>. 'ill ,",,,;10111"1\10, i,, 'In, -111-ul 1 Riltln., .,''' 1551' 'Ii HI I lu'u-' |.
  llnli.n
  i i .1, ", '|101.I ..,,,: lint? I .uln'f 1 l lh lnilnlii.il, in .il''icr' ''li l I.:. I I't" I ,fii-i.:. AJ A El nriMlmiila ,in eun"iniclii
  I,,,.i ,ilu'-nl, tint'! ni"' 0..1.\l1i). it'mi'nl 10\.1.\ 1 ini'l I ill.' I tI)' -I, t i .'1'm,, I .! .limit 1 [. I In. Iffini H iniy tttti iba rein* abl 1 tna. J'citmlt., J II,. I ",'I',, ,d|, .. ,,.?.,.,. ,IS. rihiit ,lint rlvllt lui ,
  'ui ". laiinMl titLe *
  k iiiiil |ir! > In l III tnir. h. iiu. I I"* ii it II i ill I'M' nf I., ""i nl' ,II., ,.ir ulll_,lli.K. .I'
  ". "." I"i |....jifm| l In i i- i tin I.h.t i'- M\ .d iiiniruLUiiui iru .,'ul wills, I II' f .
  I nfli'i.Hi" ihu '' t III l IIuliil., Illlll.mil, <
  $ i ( sill l lil'
  1.,1,) In n"i ntli.'p" iiiHlun nf$ tliriiMii Imi Tlimt-, i 'I," f ,i.li.i ," mi >i!\| 1.1.|, rMtb ufflcr.' vnitlilliii the pur ) .> ;Itlli I III tli i In: ill,:: ..tt.l| 'dls5tio., '
  itnurr l, tup1! at ti.uk iillli..ulm I 't t ( ) l IIi I '" I Building. '. :. \ .
  "'II.III.IIo.I i Ui n i i.uul.iily Ij4lhlilli kill the iiinM ''jl'. Mil i n. .i i .''.1 ll') II' HIS imM' itii knoHliyl nt prim I I Jo'rillltlt} Mini .'

  ", lui-M, I .',.,1.1 III Iiii' ifl'i'imiii'V i' in' Inin '. Il1lll! mtlMIIU: I I'..t l Ipuli 1,. in II \,,i' 'I.\ hh, lilt A. rfmiljtr, I'llll.iliilnir' ] i AuoomiucKbitioii TruinN, :
  .
  I \ < kalP l-i II.I.I. H. \.
  I ui or i inijni'lii-itrtvitiliJI" ," I!
  .' mli, illi'lllnl till! .";r.. I i 1.1 iiill) i ,"I"'IItr',| ", ..itI1 IH| ." ,ll ii I '111 I ..Illtu I I '1'1 I 1.1., : Our ,KIKMIIU.Un. .te., aunt\ .11 fnu I ,il in' usil!!. I I 'J.... 0..1. VHIM
  l S
  I r II'I, ."i\ .1.1' ip.lt. I 11101.10$ ,,111.\I I In M- ':1'1*,'' *' ..',.11'", .. I., sid 1..' I 1' ,'"ss' itt ,ti ,It' OWN '''-. lit IfllfCUlatT )1' 1 SADDL HARNESS An .i MI I ill.il. ",, ... ,. I i

  .1'I. >t i,. ,,!O. .< nf ir-itiii'il, In ...t1r .1 i ii l 1"1'' I i Itllat ,III I,."H It.: .I" .ml., I in .10'"I li'iiliiii., kHll.l ., ".J llA'tui\ I IPRINTER W. B. GRIFFIN & CO. 7 7M I l.i, 'ItfiltIl I'.U"."II",... ,. i,t 'ii


  ,, '"' I t I., I."!l. II .Hill,. ,I" I I": 'iKI.'il .' 9.HS Pltm: 4ft, : i C onus i \i' 'mi'si : I, Hi"I I Il1h, allis ntrl

  ,C" .,"' I I.ii i'lui'l Mil ,li i IiIII- |II|lit' I\,1";, i ., i n't' .. ,n, thin ""p.I'I" mil % t t I 28 KhU< .rtundi'tOIIK."st.,Mil" 'l.\"" pa "IltIIltIttl. 10'00'I..

  .' .., '.i' i I. r'it I"' i HI n" < i !milliluil| .," ,I..pl. !I' f.". "'...Ii'i I I'oil ill:.t-". I i. I "a.-"I 015,l.ah''1101111 Hi, '" I rt ill,lit l I'I

  "i. ." 'I l li Ill Kill,,1\ I"iltu''i, lit' hl.) l.lni' I I"- ,itilnillHintit Tax Assessor's Notice. I I. llul., .', ," .b I I II I Ml .
  in'mi, i i n !' 10".1.I,"I limi' "HH Leather &c. Ui I. II I ,. .u.. .I!l5.bJl I 5It'iliMllf
  I, ,. .'!I.. -Miy ,! t li'JM.it f Commission and Forwarding Belling Saddleryware .
  ,
  tii.M'i | li ,III ,1 l "ll.l." hMI, I'll.l'l, t. ," i I'll I 'Illll, I ll' t'limit 'TIM "t.I l '.,.tia'sI, tll\Illn bll l ii| lMHtiltt'll| I'. '"-4.t l<( ,! Ari-nniino'liit-ion l
  V'.l' l j.i. I.." ""II' Mll-l lit l.tlllli;, t !, 'I ;in I ,III ., 4 !1. .' ..1.I 1 1.: i., I 1miiiiiniv::;; :;:; iS'tlnt'1t4; : nil l ;|n riMinH liiit-riotMl '! n Trains, :

  < J:, I Inn, l 'i'I: 'I tll'il I "I'M oI..i. |.." I lit l tt,,01 I VII "." "II I i I tit" I. >n, I I Illlll" III i-.m. rm,, n "',1..1 put' .Iii fhn, nmoiiiti of their" tnxH>"tt,10 [ lit ,it:, \M- i.in S. it !,* "
  jilt '
  'It'll.i I V Is< ,tihfirtiriliti' Nut hnvktic irma la i
  .; ''iIi -"J'. tilt tJft, 'IH-I I li.i tin f fl. t.''t"." i i" 'in >,tiH '' lit t 'll. I-. -I lll'll, tll.il I Hi'i nilliUll.IIHlll III ii. I II" ". ul.1 I lliiK-ii. i I. <'I"|"i' i its I U .,1",1'.11'1', l : I lot, Hi"M' U iso lime altcadv girt ,in tin .iiiititnu i of No. ou 1.&iy 'L'Cut. ,I.. ,'. 1.'llI,.. l HIT l I'. Vam ,
  :." ', Inli..M i.Ulitiii Iii 01" Hf.i, "I. i ..Iolol"'r'u| | 10...> iiiejx'MMil. I IhM *til,< I..I lifi *.
  t. iii l mil "' ,", |1".l| nu'I'' i .ut ". uni IiuIiuln i I I...." 1.100 Slt .. "
  ,wi n'x'i, mllliiii'l' i he ll./t'lis (,if ''h.' ,11I11I"" ul' 'tin ft.|lon SM
  Iii
  hll'h P'Ii .
  ,, I 'V'I.t., IIV tII .
  t I ho "''I'll 1It q i 1 IUII: i I \ iitittt ,
  ( "t'"I"1.|' In !hi I"1' 1 IL.. 11111 S Iii I il.srrn. tipI -\V.\\N Ml < ; ,\. Ia1.IuilI.s4, .1''IW .4. M.IWJ
  !.,iIli'ti* itiul, an ntikiii t i i ""I.lilli'i '''' Hlmllln, ;; 'Tin, nln;:st>|itrntt, .,r "Mli I !..Itt Silt -I.""." h '.
  j. ,,1. .' .i ilii Ir'illi'ttn i .till' "unit I Mi Mi-Mkl" UittnrMUv. (* h'mlirr :JHht Slap 1..0' "I .tLoih I Ill 1 I' M
  ". i .u'i 1 ; 'liii'' 1/,1 I ), ;, |> II I"- I.'T '
  '
  :: ,
  f-' 'VI'.I.II'( 1i1..I"\i.| M t hiin;; htmlmi, l : Thunwlav, :iN'ttiiwr lut ; I 'L1'I II I I" t II ,tent tilt"o| ( 'h .DO "
  I '
  ,. \(1'1 l fit! nn.ii. |I" .' I II 'if'. 'in-- l':it, K. pniilii.inlll 15111 k..r'I. ')urnliitf, r Its tuhcr, nth' trill.' id, 'r tlrii-- If '11 '.
  .. II h "I.II.t I III '1'4131 ,ii '.i .\1. ; v M I i ,$ (>v ,I"i fcufth liP i utv 'sIb kfit r ttt fni I I I... ,l.tttli4i.ip. I 5 ,
  it 'J
  '"I' I "
  ">n.liuii! I" lu 'i il, Im I "n "in Mrun'111' > UKJj.kMm.. Hfiliu(, v. "i", ..r"ih. L. WAR ft 0 C K
  .t"."liar .Ute I' i.tiulili Iii Icou Circuit Court lu C Chauc t.\ inrn "IatSPl' <.iuii.-Tiiii| A tat Arrlivitt/""'"> .
  '." II. iii'ttI' ,l.'t ti I- '11'1 i !thii t "'PI": i ;.iu, -, t. K'lli'l' .,1111 ii tin- I tan llMiluu." t-nO.iv ",.>''HT'MItU ry. h K 'K j
  ,' < .11',1 .0:11": t lIil, ".il '", 1 Alit Mllll'l I., \Ill silly t>0 f.'lMI'l, ,It Its ftfi. I'rnlithl ... .
  "I. t Iii .
  I'll i-1 I'Il inui I I'It.l i | l I 11 .tt hill', imniii .1 fW-VK.-; > ULLER & CO.i i.Miiu il ll'.ii 'I rain
  ;, .j i ltvii: ,1t"1 I 1'. u. III% MII-MT'. )I'rifnHtilurk t m \f ala t t" W*.r- l'.H't,. i I a..11,,10.I I'. I to .h... .ss..l JI ,.'.1. .. Is.'i .si.ar. us tO., "." h" I I TEEN .
  'I. ii i i < <,'ul, null. i (I'Hllii, i 4 'in lit I h' .i I ,iln ., ,,M Tulliln.-< ,. \ U\IIK 'Inf-l wilt, mul ,....".., .. I tutu ill t'10..",*. abet| ,nil, ,l. ti t u .

  i ,!,"n, ,I- ., .tlll\ ''t..:iill.nt.i.x' i ..mil.I.id' vi, i 'tit,, -. .',1,1prutusn IIU Tut AwMirSlilk I mil.11 1110."" .1' tii.mii! mul I lin ill Iliiimliui, ...,-"".' > i i,l t." i ". li I I.it. TI1II.i" I I.. .'
  "i' iIi., fin ,Hi', i i.l!I. ." I ', ;" "." I II'I.IH,; ,lllll Illl. 4 ,I'M- llllllli! 'Is,i,', .oj ,il h. I I.. ,.111 11..1 "i..t.' ", ,.III,' I JIitali, It. \ "''''. MVta5IlIIiI, iliiflit |II I| ''A I, 1 I' a.M
  Y1illO !
  i .'II .- WL Ilil.HIUi" Hill .' .'rd\ I I" .. lipfiiiiit, .11 ""',,It"'" fii'ih. nmi ..*{ |"iiinlh ; ttt'i'tiu4lltttiiii UrUCOriBSIAles! Liijllurs NEW WAREROOMS > I''... HI.irk 100 .
  "o 1 ClUlllM.l' >II ; ( Semiiian.( Api its' .! 'I ,.11,,"....!... .
  -il'i till II > r, m
  9 ,
  ; iiinti '
  il I'lii'ii-Ciii.' !tin t' r'iI i ; 'ttt''l'' *>Un- II in' i "u<< .11.011 l II I' t Ia. ,i'1 'ti.' I'll" .
  I Ho,. nl, limi i lunu lul' inii *' \jilt' I" i 'I'h1,111, ; lll'll' Illl' 't''l"'Ii lull, Illllllfllltfil'litl -..- I I.i-mi i ni'ltil '. iml. tttfinuilM, i linir, Jr niH |ll Ii "I", ..", I 015.AtJOTl.C'r".i *l.'iIaS Ml "'I 1. \ atit toll* < lllrlli n.. S .

  ,.ii, \I.IHUIV: ln> Ihl'ill''l Itll 'IIIIriia ,''J. I" tin m i.ll'l I IV'"..ttn'lt' .",..oJ.I hiloII ) J )hl4IlI' ..lil.> iKvllic' l lusui, |ri jiru II. Hun It"l.n,.'l.. *I'* 'I"i lull-' 11111| OUllrll I .1 4 hftlt'M, Illlll" lljlHUlu II n, .., ni.-l.i" I ,, VMI"i .ml\ (sIlts ti Uai >c. iiii

  i ll'l'I Illl' \\llllnl H.mlnnr hiillillUK. Mr t 'f. IUUSAKI, ust.t.iasl| | by P 1ss. N 0 J-I 0 J-'t 'r J'-J K i I 'h-iii im ::lI.a' r 'mli :Si t ; m.rtiih, ti-its lag m M
  ':'c" wlll'll.l( ".alt II .. -THJ H. : Uiirko III' : :: .
  Iliu 1,1.1|
  MiJ.. "I' o| 01' '' .1.= ... AX ""' rr'tili. .1 i iln-il.ti., ***u it.il. nl' ntl'iii1011 ; tli ioli.',J ltA'tu.ot.pn' Kill ini.li mi 'I" it I I" lt Mli, j II"I Ihuiltr, "..1".1 I l I linn* ''. lois nf 'tinrt<.f litt 1 ilai tilt r niilKilH.iv' it 11 t *l.r K.T. ind T..p.

  1\ "- I .Li I :, :"I.IClh"I' :$. -.\ I HI't'' ., I itt'gr'.i": ni" >i I'- it'10.,1.' ml I ittiitMliilnull '. tIlt, h"'".''. >' i'i(. .1111.1 tIlt WNtill.Ipidi.,., UM .Ira sutI ", ..' '1111 I I: I !, M |:liul's| tih* 1.) tin: ilfiMAtnl' lIar stall ( IU4i HIM It I I., till I5iit' ,,.. I. I it" V .-.. uq| lIst I;Hb itO Illllli ol rgrkl..llllll S
  ,I. I'uvllilt 11 liil, tiitrv lm> (HI-IT wul ''jAI"\I IIi .r f f V.'i U'lul", An Huh tluii'i.1.' tHtkol II" Ill 11 it-.MI U. lt snt.r.. r.t liiii,' I lit I Ibt I :I1';ittrlH'iii.: lit," 'Httr hi** :thtililiji't| l ui it *nl<*iIMI tMlllUIWHl, .I \...* l* IIW. Ilk usual "Uu( II
  vl IiII.iIIS \ i lit'rgitl, -i Seminary or Itrj nction Hilttt, I I tl'Miili' "lull! ("It. t,"*|" t ,ill tin* Nmtf nl ...,,110 I Jltti I Miiitnni' 'turiuu Irti-UMtf* In ilinw I MIH''. unit> fit, i Hi mil, in'," '' 'lit. 'II.. il I ,> "n'.rI'.I..N.' tirk'ttt.IIU ..
  Ill., I \ MrKluii. 'h,' lu.-ii'y-iiinlli "ufl ".uult' 1 I list. ll I i- unit "'.t! Hi n, (I l''l. ".1.> I '"r." H 1I".t., 0"|> GCII'II'QI'\\'at'dllll and Couniision MLI1mt UU UHi UtlUliJt '(1'lkHj, Mt'MK. Ml .: :lIttliot| t'IU> UU III M IlU: "I| ll'.l.l' Mil" I.I' I'll,.,Ill'.a
  Iiu'It will Jt >'nbliMllf Titiiw.iiU I'' "nt'. i"'tirnu, >liii".iur lii., hilI tiHI II, tin' TIIIM. Mill.hi' tot iftiin lit. ,IUM>*u II' .lulliH'1 I I I HIM* l<> kvt'IHMII tfifi'l 'lh' .alit, .' I .\\ln',1"li-\ tii'pI ii :hIII5 |l.illl"hl.d.] ; | A i S
  I.. 110', .mil 1 inr'. "oIIU'.11LI I.rtrtl.u'' .. ,. Ix "ftxttnliirtn Mr, f fHfe'llfiitf ''linn, wll;1,5,11 lit ,' r: :: IktiKlsnrl0IKIr .
  iiH-'ii aat..ntt 51, llr 't |iiiMUHlHiii 1.1' IHI- tilth Hint thnt il I > i M liin ti iti* ) < < > Ih aI.
  1"1"' i'hl II'III.'o' j TIlCS"1! I 141-i' II ill 1'l n. ml" I'hiil'l "pl, ii/iil If III* nnmtn'r iif |ilpll niiiln| ll.ftni' .1 l.1t( I k-I'\ \ I III.I'I I 1'1.\ .
  .. .
  I II I "I. J. st.turo ui ","utt.ji" 1.151' tiitisir 55 to. f m ki r t I (flt$ i.if I Ililtll '.1. "-l' flfillhFirstClass : .
  li. !"". nil-ill'-t '\day liitll it if iiii.I j I I 11". mitl ulrm' ';itn-iliiii' 11 i i i IIMI (II hi. ./tnl.iliiiitof |H'r .....,. MMlllHtUllll. J ,usi. lt..q .." boil" ." .ill'II: _5 L- .it 1111111' I l..ii tiasaflils',' mIsty ,11w 0.4litIlil ,," ..ilil .", ". "t,5jfl'"' It ptaiutklpi.ut' will.I + (.....nil kKiHTlnti,uilrul4lll it
  .
  I 111' ucuto.ilii,-.iiii-nSitrHU; *ltl ri\ ',.,,11.' l> llu' riiiiiili will II.I) "ills % "t'i i limi. ..I I I l.ultt. ,I. .|laId .In nilPMlM' ,iMlnHri, ti lies .',..1.01.. l.ilil.llii ill| I '. : aliust,.. ..oit.:..., ,, .. a.ltI,I I. till" ,.11/.111/ li.s lihtu. 11 11111 .1' I I', lSi,I''u" iiul" ,. J"III I-t. '. 4. l ." .! IfM
  m kH.nI'lMlurr "" .
  ,, ...lli"u"I l Murtltr iitiiii'il: i.1.I'r| 1 IHI I f,i' "i-i, liililr, 'in'l I IIut |l, ...u,.h'. tM IW 111'1".10. ; ."I. .,- .1. ... .. .1..11. h. f
  .
  '.mi I .tli.t.il,. :.it Ml'' "'1",101 II' I" .'. 11111. 'i.'t nKil luiti I'tivi'llt', ,.1. .it. I'nin: .lliiti .\,10 U.wrluniiil| Ill' ml I" .". "..,... to ."'". 1:5 .1'r.iOi. ,. 'I.'li.t .I.' 'I .W,' rt.E1VtOV.\.L 2U KRAUSS & CO. .
  -
  \ I IAJII; i s ttili I ",\e 10 e jii I,JEvrii ; I'll"lil.( .,, toll I t III olnvrii' 5 ho it iiiiiiia..ril. ...'. ft im ".1101.111" "'",' ",.1.1. i ( Hoarding' I House "
  .. .il, lint .1 S. II I. .
  'ti'i.l its. "W.I I'ata tt said tiiI'li 'I"lttifl' 'al" lito. .
  i" .Ii,' .rigiiislly' ,11.ICo I 11111 II, II 1'1'1'I' 1 I. I Iha'' -...-- t 1I1th, I In fi. .it'i < II. Otlifr.tllii's 5 I I "I II. A. "Illilt I. ;I UUII r. tI, kllUllA 14

  | nn" I in Irrl 'the l>n ii C., i* nf lUf sushi l"iiirj vii ;ht hull \ ttl lNtIi Ftstussv, ltt it .155115. I Iso I I. 5 I. I.... a h. ill I tiuli rt-Mu.'! ) I UtTJ1'I I : I I II I IS rrrv ivirxw. .A.XjXjiaxv 4......H.".. ,IITN.1UI'liKW1 .

  \ i ..'i 11.1, minimi', I lu t.tt<' un Kcl." n I'it Iii knl in it limn! r-ni.|." inMi h."" .. / *. .i I..uliil 5 0 VENTS tn-( t ...1 "N.t."u .h a

  I |,i.i.. M.I.HI.i i H. u livtvir. nt, t' I.II, \Va': I" 'tlil's l IVl till I Y ) J-i:'HHr .. 50,11' l5ltt', .. tSP VOlt 1 .II I '. .
  i" titus. uslisota 1..11. ''fl 1.11.. allKna.tltip. "\ l.IAIM Its iI"itlt.' nHJIKLI.A
  I'f'f1'' 'IM" %
  I.
  I lit'" \ ill-" 'iiiiilrttliiqiMili'rmlitii I ,t I" ito. (.. lnrtf rartlMo' I'M*. i. Puii lluM HEAD] Y-MADK ti4 'rm N U .

  'UllUtlItfl- tl' ,llt';, / Ll'l. Ilil I Illlll., I..U ill .... 5.550 1..1 ......1. Iwitliti >... '. .. a tttsisrauwrdRiasilI.l t ht i1U\Jp iDitcrto\) I- ; I 1.111.i I I.i '--1,1. ii L..lt CENTS fOBKUfllMG GOODS, OTION8 &c. ;
  "of UIssistist4tijji. (0.1. pttltt.lstl4115 latin t*> > &ll'ulIslsss., (.t*u4 *. t'tll ... .
  l-'ruiu l.ouli.Uun. ),twit '".o'i. l,..'ii 'MIUI' | Si l, nr tli it Ii". |wt Iirucliwif./ ,1./!. an lirtlck wf t IIUI/mid Kuuii 'la halt _.J 4 0 ,, l ,. .".... .il ..,... >....n. ..,.II...10.| ,.. S iI .

  Nltt t I KRIl.tNH i ptl'llllKT 27'I 1. in'iitlttltu ...111.III .11..1 In. 1 h.' 'I i ami ,.ni[ m:in Itillt.'tl I II" tmili 1".'..on'.. 4t. /II liv lr null EKOTUMI.IUU en rifc'lut. of finef a,tit thlTf' rrdnliinit. "\ 1"\0'11.\< '' i.it.. .*.,4''I'M n'i\j,\ I f.-nfiHi......i.., .1'IN.'..j"" ,I. ,V .I .Iiip.a..._ ,'MfiM"., > H> MM-'lilllM J.ll UltuU| HHtJ III ill'u I ,, "' ", ''hl1 t.I' .

  ili. iH'jsimut; (1111'.1n1ul "f .JI..I".1I. Illi'l t"f, I H. M...r, pwtfd dillf lit ,ihi'M <'a.... .1| \t'iul|I; I'.f'UKItl.M.: \ ; 'Ital l iiMti njitntift I ltd Th' .wl.frtl !.* m frO ,.. ti.IMSI I. ..1't
  lull j. JVIltw. WMHICVl J*..dfwt41rMIHWII. ,04 1. ".fi I 1"10 I 5 .ttslItiIiIiSl III tls.ir 'ItiattisisdHSI i.,6rHC.4 !. '(
  ii'Xit.I |jil.1111) loou.1 1"1" II. A UUUIU1IH.K ( U.. ': -.l flixlil, I. .uilu Itauki I in I'.i 'ilI'I l 1. \ I 'iflt, III..sail. I"It. ...1.' "isi'" .i 54. ... ... .",., 'QLLCCE,11d1 I Ia
  ,t. .uii.f' his IK'rmii arcl'rviu 'I".rt..1 'fJ' July.. tw t'lnriniMil" It.V Ul.s.s, '. It 4. DEWITT & MORGAN ."
  ItoBKliTll.l.r.lN.( I .
  ; .
  'tlr' J\ ivtr,1tkfltr) t .
  : ,. IKIII u *a .4'. .U"" 11 tA ,
  .". *. .. !!HIGNKFbuTICK: : \1'l'oISTWt'i'J': |ii.I..... 1.1'lliiin.& itt\
  .. 1-:,1 K Stale of South Carolina. '. '
  \ ( : I uat\'I'S< $: .u.I\n<. ; : rLJIiUOKS.
  Iii Ii. 'iL.Itb'. SiH." O.T11U Us In ,lh'' ,,.rio'I ( .",, "I''llw jailed Mititn tit Ihi- >i.Hm < \ staple a rM Fancy Dry Goods
  : ,tl"ll fit lu-trlrl. ,.| I'lurhla.rril \v. K. v. .M'orr.( \ I )
  itiiililii,
  inn ;, ufimimii iU''I. hi 'I .. ,,, rti 1 SIb. .
  ".,lull il>! ftwiiit;! thi- ,IllltUW.; I ', rll list 5514... ".gj' J..1.. I. I II lljrun.l (Illlllurd -I.I.H.I. : .1.1 I '1. ,I'l .. a. t tt-uss.itub. th.. ,.
  \ .1110..11..i.4v. I .. ... .
  .f i i'IttIIS I I.. ".d. II jaS I
  "'Ii"I tI lit' with Uim. 1)'lim prut F ,111 1l.lIIl.nllll. WM 1.I i I' -LI'" >->M::. .. l5.tit 'I.. .,'.11"" ,.. 1.1 ...,.,. *VI I A IMM l IIHI I .
  \ SUGAR i lb .
  ..1"i \'">1".1 (1'I\iUIj lo..n',11"\ EVAPVRATOR ulutnit ntiijr eviMirti 1h<: mi.k'f.lim'H k* tftty UIMJ \ u ..1I.u' K l inVtm, 4.< |'. .' ?Ib nu'nwliwfaimlM.l b it
  -11"1'1' in I 11''-' .1 nillil' I'I I lltk ttftl.lllt| ; ll'llt IN AMMLtM-*' Irf Ikw roUttt irf I I V.i l 1I"u'. i hi I II.>ii'i VisrsuiditJ' I >,.lt, .\. .. ,V.J. )-" i-r ..i 4tk.tnt >*. I t *MHm4. II U..M,1> :*laaul.s 4Hl |1.1.55 Pnttnnii> ..' |>i.nir>tl -, llooil. Air Ucillrj

  4 J U.nl"" ., '.l.atlsb i.."'. Ha nlll.U' MKlilirlinl \1'0\1'; nuu.uc I'\U.i U .. ,.. ,.i 'i'.stj 1\ ... ..'... W I' j III M lip III*II rr I II l-lilt h Ialtth tittle a.-w.sitd |Mitil
  -' -. lit, U .aUIssUsd ii IJI5ULfltIA UIP.I5" hit .. plllitsii. LMi-< .l'IH\ ,tV't '.. .SSlIitlliiu'' .. ..jlt.,1 I H4IUUHU.t I Ut.. kit _! tl .: .
  l-roui I" hanuud. D r.'II'j''-tt i. I r.Kin"uf timid dl-lrk I.llIsi I. ((4- t''. H Ii.. '.1.11. I*
  llail ... ,
  ,
  '.l i.uli t\.t ufs.r.tt lt I' l"tlti I .a 1"1''. ,i. I r i ii> II.Hi'l. *.l..i.i H*. l "|Ni.. litdUtl, .K .4e15isI.. .l, M' I L .' tMKv1,' ,I'tiMihVif' "*..." .
  'l.n | t$. 'Ill ,1.1"l ". 1"1. 1"1 1' ..,1.1" II .... 4 JOHN CLARK
  i.t..Iii1i.'l!
  .11"1 i | H-ll; It KVH'.N. .,"'. \ ; .. I.y;, Jtl't I'Jjl u< J | I iMtVMt M I' ,
  l\nil r"",. MIt. "\" ,1. a \ ,.i. 'I .t ; J. i j.: 'I'I'I 'I "I' .. ',.. > ', ,lla.1,. .".f' .. i11 \'U'. ::".1 I..'....."
  .1..I'i Y..14; "lIll.t: (IF ..u'I'il1TMENr.It : . ..'lir'J *.*..! M |II '
  .. ;
  1,1" "i. uII IIel'Ullo i "IIII'.il ,.hl" 11,11. .I 1.14. I I .11.1' sSr'I.ag' '. : ." ,tI It .1 .5 1015 ...,.. ,.1.. ..' '. IhUr4rthrfl! Hud! I'mmriMlw Merchant
  4..bLl '>(..- "l"., '!I. I I'l-lrl l t.nirt.r ,' I I iilieM ".,, tv lln- Vmlirn It 'i, .. 4 n ..M ; lr ** ,

  'i. nili'uil I 'I mid ,rutiiiitl$ .llj l ir lniiMlnil i4lniin, .IH.trlrl .if MiwtfU.r4 I It! \ MUM. ; IMISUltil .. UI.al I i Mf'1'..*'.* al'i*' -.SIt 'i" t** tivt f ..u M., t ll \ti u I" b "II"I I C ,

  ,M' I'linp 1'."i,. iv.< "'y weni i.iit trI InI. I" .t" ,loisllsr "I J. }1. I ....1 hIlls, ; .\1s't.IIi '....M.. II. i u.i.' .Jv ui' 'I I: ,..u .. I. I' tti, ,. .I\ t r "l.,I'I' l r b I I'l'ridV.rk'. V II Jt --- S
  : 1111101,1.111'\0' tt -'Cli'ala ,
  1 I. Illl IHl-lilxrtll.XKi! TillW'llUl ;1H 1 Ut IJ.ttoh"\I. '1,51110's ... a ." 'I 1. u 1'. ."II I j I | II .l I ". < H Jl-ii*! .v tl*f ,i. .tIbI' 1',.. GROCERIES} PROVISIONS .
  'T,t ili-n r. M'lU.r.ij." U .)JIM I I'.W .. iill.ltIttal" r ( "|.... .
  > ttlit.,., It lILlY cuurirw.: rut mwl. rl i ISPO'blt ui. "' .j.T 5V..llsat.k ",.11' ""L I ltul ",l"I I It"4 I U4 tl / rj ,
  \ ,,' i I .la-. Oa..t/, t ... 1'1 r. T.I 't. 't.1: J t nmlr ullH ii.p.hitwnl| ala A. VIMII nf anti total, :.f I k,ui.l) ".'"" 'I. 1,1,1, I li.ot. > oiiilul'll itt 10" ,1. f''li, '1 1 '.. ,. q I i,' .aa.I II' abs.sSs.t.Suisi !. l't&u uIp..i'lf thb P it4itt 'hull.; ..T.. I : ppl.l. itt'' .
  ?. i I itkInin "lh. : ." .I" u., .r..n ,,,.."'.1 i M. !..-..., ut l.. r.Minir. Ha. ,HMiiMl 0.I
  "cu..llt..o. .. i IIII\CJ. 1 JtiI _. II.. .. fl.ikis, 'f""I1"" $ Lr tr .. b.ia hs''u tiuiuldhjauuta b..ikrv1tt 5tt his a'. a '-11110.. ltiiuti-.l, ,. itd I5554. tuIli' itt4a ..; H" I taw,4 i 4
  .I ... ,I W.bnt"u ., l 1'1'1.. mHn tt t' filmy, '' hi hi Usa illi.uU I oxul ul autitid d".( tI I Hi: KIM"' VI '.1.I .. .sstl". c.4t. i. iii, '0 .. 5(. ..,t... .1 uiu M**. i','lH. j. I't ?(la l MtifcMV .
  .t' III;' il"iPUtl."" .loro.\I.; I" I j1isfrcs its Iil': .." j I no .n1 ofi 5V I IMI.il Mh d..J irf .'u .1 0 |HUIt > I' "UU'II.' ." .,... .4ii. to' 'I.I. It (il ., i., 1'1 I., 'h'' I '"i .Iit Ia-ut.i l.a Iliti, is ""..1 i IilitilI CJOAB-, &c.
  .1! ., ; : .. \t hub >tr M* H. tuilItnstlhtiislui' ...1.. M."I"" W 0 \0.,.. ,.. 't4J0 .'It. 101' h5. .w '... p I'll" SPill a.5Iilalaa' I I.NIti,
  I l. .,tl .ullhl.',\''I\r. I i )411th f W.jtl I"' '' (P.1. II Deui R.'U.\3I. A..trs I .. II... situ ,.,_, l itt,. ti.1'l. Its P..1. ii, .' '. -.V I111'1" ,. .' tia "I .** SUfisudsip IM W .. J.. .
  'i ..1"''I. 11. u. Uitir "Ji 'I'u I --Ii. ::; -\pj.ms\ W.7 t 1'1. ...IaItof_ '.tdi. p.

  t I h."r"'r" , ihe'Vlfjio iii. X, l'E j. 1', VI1CtU1O\, '. :1sk. \ v. III. ""'"1." L.... M. ,tJ1' t- AI\IiJ' f.fc ..1! I.WH' t l' II/oIIiH MiD elAIJelt
  : 't0" ill I I ,i44sssi I
  (' UI. 1ritoI of ,. "AI" lot ,5hctuitb 4> 11 14M y "rjK .4.' .10 ,
  .
  At,
  I IK.io lit HfAH4. ">iiW\ .r I
  .,
  ( .* l DbvtM ut riuritfaI ." \/111. 15.1 P4Jsal5.' it'I .". .

  c .. ., <.1 "I""lhT.,| A.r. Ifii.tli L I ,, ih.' _,,, of W. 1Ioottlrll, tIll IowtUII.. j ..::O'tlilo' ; It.\ ltJS. 1a -.. lta4'I *,. JMHI' P liP \' '". ,T lkVil J tt kMi*. n( I.i I J. Kl.BAKU ..\ .

  ., l ... '
  .ntrtI I it .rf' t v fif S1i
  1'1 1 lI ,! } .
  1' t I'l'.La.lj5.jt4A4utIlia
  : I ll .I lii lu i.Vi '"
  .I' ,JIUI 'I ,15 _( ; "VVo.x. I '., /I i ,"I '., .I.' ., i. '. S
  "u .
  I iiCc.tilIle.' aksaa .C,1iI 'I1oto..II.t.is 5,1'
  : iiMi, I t i ,iji., 'l,I. 11'1'' ', "a".11'I '"A"n 'J" .". nt MM M1M|.IIMM M AMlf*"* ft hr .* .'. uI I EIs" \ : I\1'1-11:1':' :: JI'.. ,.1I1t"t I Jp "I '," Ul. ., .. r5.lI'I. .
  .l 1\1. \\ i KwtUi, nl u.asjattn ouwil Iy. fit .llhlu HM 4UIT MbslVt -. .. s 4 Ws I w" ... :
  iu I.aii1'' u.oU &p U'I''U& uir nfl"i.rliri "iii.iit Itfr'. slot ". ItetidJitiI554 s ukraupts hl..ss1.tutkaa. VV kvi _. (114 K lull I.... 'I- ; CUNNINGHAM & co
  .Illl Vt" ft tlttUi| ''WM'i XiOIB Soil. 1 ttie illirfrlrl, Posit uf Mild .... SKtl.lll .._.1. 541 Ia' p." ,... .." 1.5511' : p.5 .1 HttI r : luW1 It. .
  I... .tb tiuip 14w.. \. I). [ VII!*. li.. .\ I, Oil'' J .: i-i .l L u.J. IH-U to t t. .' IoJf I ai-sa.sll.t.. tJ.84i5pWla. =.4 Ilist .5 iidisa's I I I'I| > \ l-Atl
  ,
  '- _. i4 iU, .. I. 'ti d. Ij..1 (I* w. tlt."l pPlspji4igs..oI4ttItl. I M 'ul{ ,
  t.iiii ..I ,.". ". I U -- -l> .A'M1. S $lIll5l r) aiiI ''_ )I.I l I./, '. T.I"I..... '. I II.. 'tail' *., *% iV, t, ii it I I. "lrtu NltiIjM': Miill'ubl' nl'Kll. I ." a t4tJllsSlSIII.41t.lIl ..

  i .' -.. ld.. '''l.u,11! ._. ; .1.'i 1i ."a":" 01\& t>rIll AI'I' UilWf.Jll. 11 f1 11:0. If \I' oJ.; ..t. 1- ,-," .It. .'itfaitu..ltt. .!'> IIn I 1 :' ': lIit: '* ',1111'I .,

  i I .1 1 ipt ,. : IU lIa fnwi ..f flu "Tnlt.4 $tauj tic llw Murfh I I 1" is C.o\ ,. 441 (f' ( 'iiiiiijs.-iuii i ) \\Iercfianis; :
  I ihI.ol.f. .u.t ""I.. .. : II' 1 j" ,
  .1 M liiI.i : witj'..1u. 0. l" en DMrt. .4 PItH11a ) t.oiuW145i.ofI 'UI"/01 I .
  1)1 5 //10 I4dF 1 '' -f fA, f..J.J Mp "- '..' 1.1." Wli ** 41.t'.l .'.
  Ie \1 ) ; I.l443 I
  I ;| tl...dl.t.; i n""f II J. o. .u. .. .I 1111&.., Nu 11 with Mfi <''. New York
  I .. In "lti'i < I : hi 1I."I.'UI..'. .\\MiY: lil.'urilKlix I : S.WeLI af ,." *0 ,- V I rfjJ A
  u..L ll.' tsmItw ..f t'u ;UII..., II. I I. .'. 004._._
  : K nM' a''l- u. ., Mitt'lo awl iff/. 1Cu1o.
  \ I' .. t i'ii'1.itijl;1 I. MM A \ t 1", ii 5555lta55 -.1' a.sdtiala.4 h.rt+ vies.atti. 1 :10'1: IsssiIti I t. fl'IUSS.. ; l4its4rs'I ". I I ; ., I .. ..Mrti II t.tf* ...,w (It ..". sr4. t\ I'"
  s4bl. AiIu.sPti l ( MuwUMU 5 .to.'III' I IT' .
  i- 'i'i !'rtiJ-t NtI'il" .. r. .baslIIts.s.tis : it5oa. lIt'1.rtl '_, U > Sin.., ,..
  i .4 H..of fwMii ...... Via wUkM Mid i 4sltqalsit. ,., .1 '.. .. ,
  rti-
  .
  '. KICK"\: Jdf'i,4tX. 'ulhi.aupa.u4s.ita' .5"itt" ucd.t. i ut... w J''' f Mt' Aitatlta..sp.L t'Ir.itIo
  0.1. _
  .
  b s .r ir14i,* .. P .MISU .1\0" A. ,44.d baIaa$ a_ ass ui. u.. U..n ... .r., 1.t .; .
  1' .. i si k I. t n&.si I |> Mi.i.a. M lt 4 O. M<4 IW iU'IfHtA IV.nt .
  is0 Usa dI.iq 5 ... t
  .. ..!. sash .4 .ssg w..w.. K"'I' I'...". 55 'rio" SIus' h.. Sit.-. Sala1 I .,. .
  'i1.i. 'f sb.riiq.t.. .. inlml "!. < .Al A. It. *>. a .tLS..sut4 1 I t il a. *. 'H., UMli .01 -
  I'.i ..
  I .. till MM II.KMIIV. %4 l IW1 .... ... ,0.1 ... ..... l..t4i.a.4..spfsd 4.14 ll.titI. i t > ":,** tm .4>ltwfcH 1 M W. '.. ..oo. .
  .
  t I ,. '.l ". the \ .. / tilt4t7 taa.l 1.11 5 .. ; ,.. f".i .. 0/1'1.| '
  f. NO-l t. 'i' ..: U.- .. .1 > ii'O.'uun'i |U< toI" _
  I ... \.I..hi. .'o..t L .. I ,: ....'.. .010.: '_". ." .1'", : 'I'St.r.oO '"rIt.. 'It' .,.PTOITMIC'1fs. \1 I I.IVKI.V if44 Is t. ._ t.itittI a ,lb .. ., w'.4 4U>MU ..*...1'IfwilMW, ..-pVTIIulil'friitn
  I t'. Ai.. i .kt III ,St't .t .' Pa. tSb .P11 lng It ",.T. .rll I h" E4II0 \ S..tpi VI .s4 ,! La Mislk
  4-i M"Srr. $ "I l4lllr'flfrI. lMt'4b 'JIt1taw oIi' IShltWU.IlupI.AVtl.
  ,. t,4t
  Iw. .. l5Jt445illil .. lt.5llaM5I
  will .. "". ; .. \ 1> 1 "" I i.[ IM 1'bll.d Mai*, jut Unr JMirtli .
  '
  I ,,. I' I I" ,' '.. 'jIU'. '. i.4tiik.i.I I "I"'lIIt _. \ l ,Ilathti. :;. '.a.:.4 : ':: I'", ,_, .r"'O\i.O; S. 4rI1o. -

  .. ;r-Ula'; Ali; IH.C. jio44 s. : .1.J |liUIIXoC.: : .
  1' /:1 toi.VMtl.lt. toulttV i J. '100 _.t 10' J \ oj ;. ,. t I IU- *"- ill ..10..;*. 'III tt a ..
  i .It11oo1411' -' -' WiM ) .nl !' W. ,. I III IIliatlili' ..f 4 t "' Itt o 'l" .. ... .'it .. aitsO t i.twttIi. ..VtaiikniI.I '> .
  "fta." .r InI .p. .... .. 01... -S $ ill Urtirtl ,& .u| nw. Itt.uLpi p ". '.. )'. ". td '". $'sil .'" u'i'i-. i/ltljl* U.H all 'iii 1-iMbUMc*. t'luriot.I

  I I. ..i... ; l-1-*!" W--Tlif MJK,, I IM CIII.Utim is ..-us I. .-:- bs4t, ... ., .s-. It .j n itt ?h. I rv 1.',! I It btiiftAl4tl. l.u1 alMa id SI. l.wi Ml TIIUMA. \ ilT, I '. .... ,Iid 4 > iVittx LII.J,11 .I ( J :te"::,:: MMIcW k>> |" *> its t jlfl- .4 \ot 0" ,
  .,., .' $"'"""* *ltol' ."ft1 tl' ;nutation; for SjilC.lJ ; 85Jt lihia said tiitvs4.h.aa .. 11__. d'tat &1rLM044 ......... I..I1.w .Iths.a .4 H. *. UAk\t.Ultv' in a
  l lit.ftt.m.Psl i U v..>jtiiil. 44m WM. HENRY WOODS
  .'t,.1:jj: '!'t.jl. uufwtlK mliV. .1... { : .':1 r 2. u. .. an"--.. ..... irtrtt. abs I,%s ") :t .* :at alas.ILt.4i.iar :&r --. tot 4ui fdOircnit .
  1if17cra.4. i I ..r T FloiWa.II
  "L'I-l' a .tsil.i < .
  1d44 Hi .AU4*. > >
  .. I.\"|' o,i t. ...1.',1.Ih; V 1'1U;.. ...,'. .at, I ---- -5- --- __ /- ". .. A'. 1taAS'l4.Era MM( ION J.trztfbit.

  r..I'r! 'l'r '"' \&itT I.f'WP'kt1l. "I'Ud' ,.JtJl K or Art'U1CHIr.1 .w 1*..... St4hzS. 1._.. .5IS4, J'tj"IIU. lUI,"U i '. l u..t to\ .

  ...' t b. ..dJ frn 5" tls4..l't.Atuoal.- et ,I.-'.'-M..j .... Li.il. *. Ox Dtftfa ft tk CklM' ,, t. 4'ML ..toIt."tioI". "IITl\'t. Of "Pf"'L'lfTl'r 15417 J I '
  ."'I..: ,, --t. I'. ... .A."t- 1S .bCC dart Ira Dtnrr-1* at FIM-.4"a1s4 tf 1'to S" ..* .aLar tn..... II' .Ir..,.'. I'I." .. t1t- f.lUIas I.. *1I.ff. I"k ., .. ?

  _
  y.. It .r .M..t 1.4 4
  : U iU motor W J. H Bi.r.I I' li r.OKVK'rtryt{ a. ,. 5sU.il.4 V.4 ...' II..6.... J. .
  \ t
  : ; .. ;.i'u1ir U.ar.oI.n.! ( "au".. LN .; I h hit 'I'.co\\ '. .. t. Il.--r. 1. ". ... -
  :; uf U.f n.a k .A.w,4 lls .. ...4 II, .'" Iwdt. [iiici'1 GmmJlJ8sroD f.AiC3t
  .Ii't p f.a4flt. "hlUU.. 1"j :::' IV ,!. inI ,:.... .. 1'1.:1f1 ) ,rca. a .. .U ._. ... a.Vi 4t. d;..bllt 0', '. ..". .. ... "". III J.h I .' .
  .
  .. .,. .e A. .., sr .. stfl4j'a.,4u.ss h i .4&t a .. I II 4 UP Pit'. ,-w"' u.
  '- i o. i. "Xh, ,'L N'. 1. J.u. -'' gLastiii. '_II'oAla .'. 41in. .. I .. .u.i 01 ., i '
  e "" t. .-. i _.i: f' -es'. ab. hs. b-a a4&oI.4 $ s. & t I V i 1-1.| t. IflI. '" ., 0 it' ; ." i h
  |t --.T- HOIT Iid* Ulju. tt j.e .tu"f .r : '. :10 l' I ,* \ \\N'AU. II \
  : i a 2t. i-IB.U. dJ ri ca.4 J114.l t lal' .. tjsau'o.i ,. a d .. 411- .__ _\ : t'.1 .
  '.5 -C :f'. f %, fS 1\oi 4 t;p.ITf4Ii.RH ii :' l.4Im : '.t.. ... 4VltIIu .' \ tl. 'I, ., : .
  \ a. n irtW tI 1t1. t..a. 'SlOE.- r 'l '. I I.'. I.' .' "* 1\ I., I 1': ". .' .' to. .

  <

  .- .

  ; r 'S

  -" .
  i
  -
  } .
  __ -A -
  -- ---- A -  t 1 *


  : t

  -
  .

  \ .-
  S j .

  5 i

  -Vn Uftn |*rntlde t>r the II.HI lir iiiv.| lt > ry (Mli fk* utrt. i ihm llxMhl tlnoi.r ofthuiirtilpl tij hirbtillittn LJt AL (KOtUIilit

  *nrwtit r* tfcr i Inlnrnu.lioo I* th c nA l y > NMKli IV.nll.lnnrHi >>T euminnT "Ixl l"' Win rt hl lit Improt.. tmnf tor-fix1 /, 'Tin r Tt rltkf1 -
  it, mtdturf< lr< Jj Inml. Hn wtilrlTiir>,*n flit rtif f "* < / / WliM, Hf"
  4awmW*, / <-i< ifjt r* : Brctto* VTtir d m r Pmt n m.nl' rml In.tbif
  .V.. JmUm of ttir ftnprt a Court ar* limb)' rrl i>i* Tnr> I, 1 li- | 1 1. < r U.ruUr i rutle* urktl U"j tn) i! ti i ii ninileat niqiml| t. Una < in<>rl id I"in | W4 all Krai i WHIP.- ..

  l ilml lo mrrl nl Ui* rnrmr l\mrt mnm, In UK i \ I tn t.rft1Ml foi 'fir lipMirpitilniIrnt MlUinciitl 1 1 !<< nH i t.H'l \ wn>l i! m ilxrt i- >i Inc. t C in ir, ft fc | ms l r. p in -! -i\rl r clnf'i'' i l I 'B'lr nti'iii S." rr it-tin a>hirt, nil illlr

  OTATE OF FLORldA | ll 1 Immi-dliimj MUr thr psvacr of I hi* arl, I n.l > InnMil? Mn< i lhnf ; Tftit ltr i) mn! WiVM, f. .*tlltflP r. any vf tnili rnHit bfc-b m y Ni n .try lo nmilrfe it 1 1 nl nt wlm n t '. ..Id litifflfi "in -urnn ""'| riti'ilfni Kt bw .. t pnl.ii, |

  9 for tin. tiiirpmrof nnanlrlnj. appointing a rlvrk (*, I. tMTi|' ll, II nrf f I1 rl !r> Mini Iu mill trlk-rt > i U I iirUitrr l ri"ti. >ni! ,11 i ,?,.,, >n4 vrt ? ,

  M.M 1 toifWM lit ill ti.tnfflitut rule* of liraeUw1, and Iraiw Ha I in I tin' f MI' i "wfn 4 Ut It fMt'H' -mirli Tntt tbur i.- '.<-r> nl In. r tnm) I; >1 1 tin ir oil). I >ttbnuintilimi1 "*1 n b.*rl"'y tn n In tn> imf
  nr oth r Vmlnent rninlnj Kin J JIhrm. ..1-tlV MiilWl l | lth I hil m.lr i.. m t A fur hntirwIUr t ;*nllMml In Ihnnnnw
  Atlng fimptrtr I Ant fl f or Miora ii> nwn* imyfurnr '. n l< i ik "ri" i4nl
  ta 4 alt ri-imWr. .
  llrl.l uiiili r tin llrtl rill on ttliiilnit nl Ihrlnlr Mftnr limn lh<' hearing and Jl jx U>(r 'f ''"' wnpvnUnni nftV'f nek H Oirtnil*"r lwll l i 4 itf ll.u twtril ul Imstuct of Uin ltltnrn.il Im llb>lii nl iti1 hit .1 < !. l .T -II ""'I I"urO I tlth )T rnf tmr I <1 .H. i ti|, .11.,. ,
  i nirdiuj |.rforr- Hit r-otiri *rr amtrfll nr writ <>f f firir |< tliry irj b< ri-in < n I liiltJ tl i .i.r>< uudn. i* .il or. I HubnplimU'i nianr i'f Iknuoiitlti ud L tnrt nrdnml
  < n| I tnrtda.nrtfr lo| t, for iKmoolint unit Wiulnl'h' nnrpn>t fltly jl tn In. trf, M ,1 ,, ,
  **0 a. 1 IIP hniwoie| Owirt hill hnld Ihns Irrrmhi ndli.rllial >.i Anil cuii'm-. l l IVM., Hi'U.'l l" nft'i t. > i 1,1(1.( '. i, run.l 1.11 nila tn wd by Uu 'tnti mil II till o IbuHate, tnaketinltt I li>li rulot nd nili lnlt"nlar >ir1< rlitt iiftn<. (llnVmirirrk| nnin.i, n,. .

  li v wr, 111 Hi* Snpn in> I ourl room In i In < | 'Iffn d I. Iht.A| nrpi or more i.l thi h .iirm'n r by (pahttMU. odira-ny, 11..I M itntt r nrnn.. >trtl< thrti iirpl. Iu I iinli.. lor Intif himIml fn I n wh li ol Ibtt irnttrntm nt Aif Mini i uiupiinr, iiMir, nt thr Itrtnnd Jwllrtnl I Irr.n. ?

  Itoli XmimwirJrixrwpictlTdy on Uic m mid 1 .* tlu) ) nn|><| r |.rJrM in <* 1rf Mi iy, nht Ibtit 9ntt i MM. i uin t'r litiiil) t urn i .ititiiin* li. tun of llw tin tUrnl oral mmii Improved n w ftl CM. I 111 t fiMcjniDt iJinllliiiit ibetiKlill imi.lb.tirl li (lie Kimthnl pl hl 'Tm ,,u
  day* i.f fh-lobnr, jitrmar MM Aprfl A intyirity M"I 1 t'' tl ll flMt," t tKl.iii iltai .ml inj naJuli Mn l>. khitruha rtttr abmi
  ?, tlirv* nr iHun r.n.l of m UK% Into |><*Uh! I IIn IK t irmi ill in, ? id Ij lint n in n titk latnlnthf m jrl) Blrmt.i4h. "
  of t< i i I In fupprrw liUwirJirtT In1 )RrlJi M lill If 1 'loomm fw Ih trniimcllnn r>f .nn mniilmi In the Imnnd'iit'' tl. initTiH1UK inn i nd *" n 1U Inn n't' i nrr< uii | t tit Hit xnvvrufliviil iifln. I nlttd Hl.iirv ti. i lltir Hprin" i! lnuk 'HI, illitnmll'xraTi rrunalfrtmi a ft'4l

  > nil liuMirrv Tt)' < nitrt tmtnljnnni fr"in turn* ti pli ; il oml MwBHiiirn't'T' tTifnifi i NI aid In M rtf lli.' Itniiroiri'TMriM eurrtrniplnKd liyllikiril I rtkr llnrri i r tjiln Rtiotkr.. nd Idkil I It illir'- M MftAtnAV,
  I fopmcd lim of tn tins nt Irtiot urnn iVpntloui ij I ltrk JtltH>. | I li,
  I /rlYAMW i .inn inn* tw iki tni d tn inri fin tin di polehiif IruMtwxif th luUtinuiwprnniMciil \l< itlMii tnnil Ir Ijiki llirrln U) Lokalinltin. i ,
  fit full 'it lu i lolbv turn ol liu: luiWiUif ur">, inA ikti I| l.i nil* /, mnl i rdni an.I'rtln1 f ii v 'i i..i* nultUii Hoard of | n. i
  -. mf, ni" I 't Mian *H.TMX limlnrM ngtl pihiill nnfyUi' juiimif o'lfuclii ff tlrt "> i ipfM"1 nf mitrl mrnotiitln* i InMnl Inwl art anluTirui.il lu utakt. Ktt.li md In mvii.iil.iid rlrti ratiel, of cnn lt will"i I'OWKM Oi* ATTOIIM *

  H ultii1 In lln ilu i > UK n.rlRain Uivlr iu>nrativi.luttll" *rr> ? Ml rnlon adot ltd hy (In Bnfrvrn* Cmirt, nrirnnir| ..lion in l Din jivrtlrul r ti'it* >| n I Ipbiri fix n\if\ Mi-n-i-t M tlr* rl3li* irlh.iijnji.IiIbe other .- titw.Hmuf l* iU lo Inn ld tt.nir, iii I. \ fl It.-iunKiiiu litirui-0, nndftuul >mit n" 'I'HH I Nl.FRNilM!!! HKIIKUT M I1HM

  l'i n"'ii, dl InAliil *."'< [ rU*], i>r md rwhllMir-dij Miall IH taktn and coiwlrmd to hiwI nt 1104 linir prtt iliiii' 'if a i i-i'Ml m tin i tin t nVi'l qn'lt fit In the r.imph'll.'tint "l'lniipr.'r ni. it lhi.rflitr imd u IMI.| rlrvr l.ir Un |*r( mpa alonimhlH I fllllli K II TAPHtliTT I.,, l

  liklS1. ittnl Uttrmnt d t-iTtwl to thrift, and flip} I Ui> MM* fnrctr Lhnl tiu-fl loa Inw, until tlic nudi *t.i S At Uin time mil tl ll 1 ait rwlnt f,,, ,

  TIM ( i nti- rt 11111 nf tlitf prnii' atnl (t f>hal1 liitn i rtiliA rmll If mnmiliil nr nllorrfl l.y (hf fmirt orUii n.itiiuih pir-oin. or a tun o tj It them |. ttnrwitlitu.li 1 *w > H I'fiii-tln r iiartiif, Thitl Ihn prwdil.n! lliur! Ut of n> th '""lu'li ani nfUw I." I Inimjn > hltn.kcMhnitlryliuallhUarUaiiNi< ml .. >d t
  *
  di.lt in.i 11..11-1 II Imvi Umlmrltv, l'h fnrn LfKllatnrrTin fiurt tlmll lnr t imwrr t oliiur HIM niit.Mi t i I "IHIT IlllS JIM1 I1- 9rJ ,1-p.lJ n il diri. 1 ir uf-nld rinnpun* MntH IK! nulhnrO ill < In |i li' I r'oiHi' Hi ongli whbli lltti'Tiii | \ *
  KMIII M" "| '
  .<.l >ii. i. h 11 i n 11 *ry, l anpi'riM all lu 1nnkinmrml, nintul or iiMxIIfy ant rule nf pta< lit* .kiti nUh llH'iii|, Mn1' in t anil < n. .ill.nnnil. <, n 'i i I.. I l i.. if. iiui. utb ratua ul Inlla lyr Iho nit uf authikiiUm >ti. -i, lor in' nr itllnr nf mlil mnnl ntinn t < 'l i l'n''Jtl'W*lr Ta&wotl* IHWn r prampl> nnl Irt alb-nUt Inf nl | NII|| |

  lit n t nt I u ii ful Unjr inny d, ta inu-uitaUl nnri .1- idM i u"" i in It it f ant tuti all Inrihldnn Wtitm. .1 ami Imil *tr l In nudi *I. .1,

  In n I ni In.nl .it u.ti"-r on wlin ri In UwdiLain. *- tri r-p(> lit, KhlnitlDr iniirci-llieriiif hyi.nlilKnliiMiAmi nifitlnx on I li ill i i"l "I UM "in i kiiinlm < lo Un pr" fti ni i.l I. i ,n I IMI tlflftlVldliy Hi' InMnl ill Unfit' .Hill, I I liiml i > n on lh r.titv nlni.l i mini or innulnI.HHhi'li | mi ft itnui r m-rqmit, lonntkn limni-dint ,
  |
  It ) and Ut carry Ui 1'Unro In* lln-tr 11107nil") nink rulun tor Uiu'Vunmn awl Hiljonrtnil iiiiftlntf to B.I-J li iiim'iirn.. n tn. i f I.-mill nnpi t ni.nl I.illI mill Ihn Mid timt| lliti r blur p'lt ib c ilu t"-1"1'" '"' "r Mltlni.JII n Hor

  ol lln ( .M.iit i-ftirt, itf nnr JuKllix. uf f ti Inmnf term--.*, mid n-stnlatc tlicnuinmr In uhlrtiiii1enmH tliC'ii | -i i n. l mi d ii II l ,., nn nil > .r-l in i III l .1.1 I ,.ll III M I U p .d IJllllJUWIItJt | "riHliw ii.H.Jaly ft, INIW, & V

  .'a. Hi a l ir Im r.i <1nrl hk liI Mill lulbnl.. nH iinbull l) mit.. mAil. i.i'nihalii I In u 1 n nif"" r i t i .> |, or r. rwrtlhrvnuli ij rni.l n ,, .1 i itl i n o t .hit, Ibiirooli > t K.

  iprnrdin. l rw* >* j I ralM &liull I* nuliorm nuir M ny U tut oi < .u-truil, >' -i il.l I i i i J th. i H ni.i i tn utitp

  HIT .' Iul iH i iu1 lor lli Ki i1HV> nilM ]' HUiU nml H"t rvnRIcUnx llh thornnMltutlon \ i..rponl"nli i .Mtuii'ii uMrr nil lln (tflrln t nd I iMHtti* ,.'t tln ilid. htrdfii 1. IIKIlUIKV ii| | \ | i

  ''In | .i ti of the < iimlj, and In fmimnnd nn pt'fun and lnir ,]ilr. lurnn In iSf I mid t rn .jwbkb lltdlil'iKtillfnnl I nl| n r, nmhtM
  l nhi-i Imu wlitiii immnarjr in tin1 extvutlim j jI 4 Ttxi t> |>nrat In 1 1 i I MllKfli' I !, I),' dn 111 f J i nijlj"i'i id idi .ajll IMI tmliin.l UitlttiuuuU mid rtm'Uv (Jt'llulhnmn "I.." r. \ i tt n In t to tin1 pn| rlir Htlw lift r
  I urn ollki. awl orrj-JKr-on Klin hinirt pkflinlliiiLotnH.t dir iMInr irtu nntn'r ii i> bhh lil Innl nut l.c nlln. a dthniii'ii or. nil diim a for rollwllim, will i-Hhrt llirtn !

  i I ill i. ti n !' n i il.t tin! IN n wlili k BIHV uu Irnmportid Uiao 4li| any uf t>i hi. ml tiicl t of way inuulit, tin i'tr t I ti lilt .11 ttlthunl Iho Inw, mnl Ir inmm i ,, min',

  or nrglnrf In rrndvr an nwl tan In hi" nr lim ij r >l WUimi of tin lrt"illl nf nn.v l x, li lliirir of ll l rrlhn f t ltn i I In mn i ,,11,1" l t t 0.1 rM,,.: V, 11 mitalHtnt i-tt lrr lmm>tvtl liy lli inl.l tuin| ] lUi-l nun! I-.HIIIU I''., i nn. Imli it Kituiiuunajiir) nllit. "I T lull-*', ""

  orr bin c.illiil IIHIII, flmll lie rtcutnod KI jxWMuRiciinf, toll, "i miinlilpif Hm
  ,i WtnT, and bnlljK' flnrd In a nnlJi.,1 }Inw th!* 4 hi ili'tiuuiil fir tin itlii' "f H" | MK rl.v IH wBtfitr I of Hi" |*T m "iii| i.iiu il, ill i i nurt nf KniiiHltti i ti i tv iffui t i rwl t. tiniiirjr i .illn-f. or tlllni,1* Ukh muy In liiuiiKitli.ilnrrmvtiitl | lio mi. i l ,111; t mi nill und Irtiit Uunl Attorn, f forj n, tn t, |

  l ttftr dollar* tint tnor'itiniTflio liuinlnil.Tiiid hjilifw % <>]r xc'cd Alirw* tiianlr tl d<'innit) fttat Tit ftllitlii f tiirli of ortjMiiiBilmn lh. ttm llll.i ofMl I.ull.Iaid /. id iid tr| iri-t ni i uii j iu. tlirnutfli any nf mnuli voiintrm t tI ot ihv i1iimJ ri dnini U> wld In 4 bl

  Imprlpunwl mil won tlnurtvclvo tnutitliafrtn. < rt-lvll rmm IMI| ImliMi'lIn UK turn ml -MlullHimnf ft. dK oml tin. nine ml m 'Mm u* l hii*llK-ir n ii/id t i in ti I i H f iitvi.i i il u* r rnr I I nli.i> iiuilcii tl ilili., llmil In ll'iltl. l,>r lh, MUM nnlpi iiiibRinlitlii'amiot lull,

  1 IVhuiiefur i rnwIdiTihln nptmltlon hal| \ IH nml "|intT i.i) H ill r <>i lnMliHi : c< -nornnil *n< b olln r innlti i* i* IHU u. \ -. }| | r, ti I,, tl .1 x" '. "tIII 1 md Ki hrr -iittlr| IVi'liiirK. nfnr In-irllt!! IliofUd, IHTJ und it umI In lln ltl-.iin.tr. nqitnfllM tuitr.| Hl-n fi

  lio run.)* uraltml t-hf rlturiff In th illwluirCT < f hla % In itft priiniioil ((0 iclllnniti oiji. i iI t> o, nud nuv HO (luliiiin.il until tut runwt In ) JJ.I I Iniftnu litiMl Ilmni4litvhli.il tall mnal nmy PitMrtnil rn IXntrirl i.r I lirld.iIt

  iltltT. or IUOT nlmll f>* MtaMntblil pmnnd of u rlitnn fL'i.il mi>HnlilOii1ilim( I KM" !< Afli i tin tonipluli'.n ot it i .mix-Hi mlln .IIIHnttT n.. ii.Ui Im.! n and onimlt'tl. ran rdli 1 1 ir Iliu ila.nHiftn ilnno to riujnliiud, I'l' niallir nl .1 .1 I i nil

  tlinVrnnnldrratili iipixi'lllon jr\\l\ lit made, heIntll < ..iirl lull Imu | >i LrUof ilinillnin innl Hnt'lr> I ..H nuki inlun! .1 BaiV Im U Inrllnr i IIM I'M. I Iml lln m.rUIlijTit | !"rc. iv lk> K lurlln'r rn H Ufrf. 1 Unl lint *nM mmfttny ul.ltu ahall in pihl In bwllb l.i. Hit. infclculrilh.r Uunknii L I i H .

  ham pufrr, nllli in" adrln) cf the Jndfi> . i.ii liHll iif i "|>v ot til i>tiltl iori initloivhull In'iinc .itm4riH| tinntJn ultill r n' to r* mrryid tin. rmnf l MprnfKiDt1 | in\ i l I i Hi. rl-'llt l | p. '' t l'rutid.d

  count; cnnrt, ti nlfu tlni 'nilllllacf tlmrntmtnnr Tin oriifliwl iiolM. i. il ininpMf i opt oi Un mtlt 1.1.lt.rr, | tliil.ltd Ittl lt.nns< ot HIMl.iifdn. d dn! !! uniml nf riiitlii, Mlthlninn nm Irttti nndnn niuili > i i-m, ti tn irvin. i.juri tuldnmnti 'l-ii lii>n lianTriitiivn Th* .iit.l r iati .1 .

  to tunny of lln-nmf nm u nhvrlV and jndru| of llwfranty HA aiKllHt| | ] .ifnn i iiitl./n, mnl jtniti'X tliirtln nti ulll I IItoul Mr nit n8pmtIlt.-4 in nml ri) tlti artttl iiotiuMnt.il r Iliti pttMiiitt nf lulsni-1 iiiJiTnill i.ni linif mil t ild j.i i.il >lt ill n t attiu.n tipi-r n lopriunt liitn. i rhiaaiiun litni. ut i \e liiii< i tif Ui .

  Coafl anun jiiduit nrraMMary to rytnnt MicliuppnniUnii .(nrlxllotlim l-jirh <>l tin Jantk< *h ll linvn Mil tbo ini Vi ivrnxl mid tr.i.4. *nJ filr >ti 'intii lln old I'm IK .Innid I1'nli.lu linllnxntMii 'in lln) I'l.nwd cunmttiun li.lvti.in .In liU. n.J. (hr snidtomruu Ir.nn. .arrjlitnon I 'ork l I I i inn ol twin ronnlir Mn Him, .,ijl

  | Md crerv Jioraon lUljuct tuhiillUi iftiihc tmvrvr In bmlie wrll of AnixM nirpiu to any |- nrV" < > |. '. mi I Smtlirlvirwilliiii Hint >i uli.nu .ml ,,f mdil pinal /'.-"W.I 1 1 nl fnpn.. Itt*. I ill itrluln ttli.lliii.lmil,1n.linlll ll> t I. .hUriit Cunrl| ill Hnld twnltnilillltii.il illMrl I It ,IU, ,

  Plato, upgtUl il< VS. '. nn In Idlu? IL l'i t i tni i i p. r nn itr I II liter llw Isfcaaii* uf IhU i lo>liiniin ull Un ll 'l.l. > r i ttii coin) niirt iulli i inl in it. lie Ib lintel iitlt djtt i f An 'ti-i. \ II *

  Iln'riff In oriHvuttiriiii ach i po Hlmi ir inlfi hi mtnulftrl-Klv, mill nmy muke tn h wrllnrrtnrlinl'U. 4 fnnn tin tlm. nl n.niu i1"' v"1'' I mVt.. ii*. .iivi, Tliul 11 -I kut tiMi M ,.nd tniwrr* INJUI.. rrul tijiuil aul.f. conijuitiy M ililnni U ''I tl 'I rtlW Mill I IK l" | II K\ilV, \..

  i ilyHrt op|>o IUiin, *liaJ) )M d< ncj Knl'tyorTl l>i'lnn' liliu i< intliHr iilllittltiuil ..HIMponitlun | ..rilntif.i I _f t'r.iiMil to lwohuiuLt.il Ih .a? in I tut Inrmpmnlnn ittinrt hnnrnrtold tiinl Itinpt 0 llKfftld tHMtm i.iii l\ ti rjin.1 i i I *i'u| |>

  iMirandbnllueani>ilil| .<) 'hit "if fan mV iiurl, nr t>?f iw Miy I in oil Cunrt, ur In-fora nj aitll knuon IIT Ihr nmn ulopkd l> HI"IH Hf',!!* Jtoil I illlni til miMjllJt.i I. il.| mlivtj. Kit tUuHibiNiL uid CutiM tfiiitd yT4iiC I) T1 y HIMul NOTICK dr HT'ilMlvt

  tiolhr*; Of b ylmpri nJi.il flul uitirr "Ut.n t 1 juil> v iif mlil fciilrU mnl fball !>* inl In au; n I "> ill 1 h.rllif |Viil.i"li | At pntitd Aniiii t I-HW i lu I u U" rli4Lunri of tin1 till .1 stan iutl
  f r< 0 inntiium) | > L<>uillull bu itiUilwlUiI tllon hil1be 4 lli n In. i.i -i t..i. Hut lliVi I nit is'j.i.il I < H rt unli. tlJt .filit lfl
  conrtmn] Ihv pnM| tt nl ruid vurfun i" ] | | tiy \ IHttlkt nf I I'nrnliftrtttjint
  .< < iu ( jmn nil tlir'| > cr f>n>l tuUiorll in t fMurr fur Mrrrlni;Into Irnlilu M.lHh. !' Un llll i.ntll ltli- hull bltdnpl l 1 1
  f r lor It* id l.l mnl nHi n*|>in r ''ill' rvlac, IM in u I itiime muke H.IL.
  llnm>r wbo Ibtll- hint ti* twuili1 ) uf M thu niterN { ciHiipti If cxnrntir>ii nil lf jmljnRrulp, rtfcivf*,. kn l lili nut r a roiHiniHi null, nnkr .onlnO"n mil iii'tI 1 ui r t. tut ti> tilth iHlwtril ]iv lulbt HlotK \n\ .l I lunnp'if' jj (V"\j Jttliii.nl t t'wnm' I j -_... .... (,*!, flr )o tjjC mrtjiunu) II Doi.ouivv i )T (

  lift uppotntlng Un i OTnt >li'-rifi Sb "n |H.n lK Hi.win tin I' n n "In Co' I'm''. H ulrvil loinpiuvntunlAdnfiftriiroclil j

  far .the nrghvt -.k'IsoKi.l Tlu-lr d/iruilw Itij yjri-4nnil |irilrlilm| | oi Invr und onj fnlJoiorirt [ lull thr viUii. it itm It pron rfr onu.| ill ant HIM al mil. tlrt In Or euU<4 luti lu.gUUi iiiut uf fVirltUiTvpiLovuU'1 In'itniti iiuil Lukt.Man. |\) iii iiiiii\ii'ftmr 'ni Thr-nmln i ni <. i
  i H rtlt 1Of otu1. III viwaUiui, fhull, on K<"N| l u o llinwu, i nt thi iilKitt. nil rtfCpJiKton. ? | i
  :
  LllMm ni
  ti fh U fnil < -Jt-nfT thotVlod H.ilbir onf Knjr til-lnprn I nn1 winil>! > il i ininliMloIloKSSccTInk li'liivnfhn'in'tH.lnl.iimtHn A.nl..t,,, | M,,
  buii % uity il tut Goti.ruor )>kt |>utr tonlliiitriTlu of rrnrf xrWfuroi nd f kt iilburtii f bjr tl|. 4>ibtH idopitii i nf Hi* IIIIH' tui. ild ntilt.4i.rih r. Mmii r I t miMJ ftnhi rt I It IM iiunn-t, ul JiMunton but i.-bi .M-tu 1 b Orui in
  4 h Stato to hrtM 'VtnJiiaufiaOi m frrifc kitd In irmnt wrttn.of tounlyof \ M fcl i rmy Iw fi **T fif1n it il lit *, din-tor* who un tvt.ll in lln i it l V Rmm ( niK.II n | HI>-.,:
  uitfld i fS
  \ Mt Slat thru tupf t itf .l and It ball be Kd). f In rwi iiii| >rum of invjmtk un oluill not VyiT inri rndy.fi
  ( lnti' In
  *>l rovt-iHll Ui., and Ihu tlnttt'* 'if It* nlln i r-. Hint ii1./!,!!* Snininl W bilttldM M
  driltln nun.'I
  i of ibe livnil '> nttvml i i Unilli>t iliM of tin ti mi. the U'rlnli"ll 'I ,
  lh ilnty u iotiiily lo put ouo the ifliii tit! ot ulnitn
  rnpyul i nm
  mi uilHra. wliku by ]* t, ma niiuiiiHiit In Uu .1 tirl'r tiriwil-imon, 'imiHll 'liitlnr. rranilttt. < nieMn UK AtS
  IftR'WBi* In 1il ulllei unotUur In frot nf lln- I'lilor I1t<* fiu I IIJMIII M- iniiiiiktnnii I he coart "hull I Iclund VVulurflilit, >t II \
  of ai>roclntnm oi Iho bin til HIM ft 'Ii mnr I, Iw cwt| il liv.MittuMlrtMi, Hlmll In" 1'iiyidatftimd l'
  r>n rt boon* of bh fonttty," and toother at tlif |io tofflcu Kcljiuriii'il until UKnri mtlliiif ilj; *nd f" iHtnuin tin ur| inillou d ') of ll I Imfmbt /{ tin' tilWpii Mi-tit .nirl dint i.n nfwM 4 .Hint. Joliu rlndK nnd A. W. Clwuinau, Uluvnr AS" KAKIC'R MlTKK OF APPylNffm \| \ ,
  .I mid till SI Hi und ain.li
  s.ntl.-d tak ul r
  lnv *
  pi
  liar, nil idiull
  at the M.UI Train d jf V> fur tin ilji\f II <|iioriun I
  county l
  bufun court hitli.it lnrtwlicll of I IIhuimiimylliriolvtdMidnf oouipany fliull tUnni-ti auiiiully liy lln fl.n k >
  n *nr .n
  1 und omMn.uiti'dtji n trull uttjHirt & {hl'M'-lS-nt
  tilt HUH nun* an btl lienuller fa n \
  uu UiriuBn. ol I'ltiun !( rtiid/nminitiv Ifnny Ytiiain V
  ilinll rlnnU cmitliiinit, l rnnnn<, nnUI the nt'XtUnn < tbi'iti, uut liwt Iliint ton in uamlier, ol whom W ffMrtl i J 11 fM.iIn
  Apinurrd Anijnrt Uth I >< liydtuUi. lK'iiulti.ii or ullniwnH, nl uulpri
  mid Belli intllrr ulrnll rel ulwtu it li u t Ivetbnll bern-ldonUol thle St tslull be, tlif tnntlcr ol J P H
  tltvtnit emnfUi! l.'nltnl no MI or Uu | /'inr"Ihnt lu vtnn* ono of lbtJn d a'wlr ilnl ttr Irtchy, uomt tinted mid da biniii lo 1> at Bankrupt. f In n 111,111,1,

  IVHlmll |iilniHan J'f the I I'Kill An Act In VrvOidv ft.r trujibi U rt"nlI 'Uiuti .! lOiwiliu i u 'rtl win 11 it eoncorn
  ji lt ill IHI lilliii b} llifl tv lil tit iinldit- Wncni Thi'fu la no ma..f to. thi' rnttnty ie ita> ,' lir limy ndjiiiiiii Hi imirl from thin InOinr ji.tlly ol Ihim mil thai tin pri I. nl in I dm i \JMH.| litcukiCiiniurUCmnvtiiy, "lor llnpnrp. rmln U illllnw In V,rt ricriil f niCk r4hl< annalnlnt ilanAwl'Ui, i.f Hi ,,,,t i, .
  -. fur nrli timimo I" ilivmrj ti iniki iri-otu.t.nn.ltiigl a i tniiiinl ntlordi. 4 P l Klllnl of
  \ ninA unuMi-n
  ) in tffrary > -liulf Inil.I tin r.lli. nutil U ir ciiunlr, Kit win ,, nut i|
  | nf M n lw>, (rinoJ.rwl) ) ttcrflorf, Ibry RMivit rtim Ui IM* |iiMtifc In vrliii li cwiv ull I Iiiinltpr fllllt iiffli i ,, 1 i : >, i -i itit.. i1.1. |'ii> "M'iicrfortt-sil!> uliillclt siu.mill. X 1 trie!, *ku Un> IK-OU niljn.ljTd n Imiikmnt itfun lilt, ipftlllnn
  > rcnnl t U Wit' Cimxrt tit tbo United tb "jlly tjlalosf ,
  |Hinliiu fluill KUitlnui (.niilll n qinmim I InhHll il ami AuiHlr'y, J'l MM I an pit rttj ot Anilucliiioluw| UndliufruiatbrU| li Itlf illrtrlrt cnnrt of Mill lll.ttlfl
  Iliad wreklf BiiUI Mnlcb t lJUIiidfrilB AluJlii 1i> | reinf, bill u Ir hull" iim> in tfn1 IIIIAII llmltln ( oturuor IM und bn u bin M unlit 1n-- .1 t.KMl M-f tl i | i MtijnilfrtlinKlioldwK .r liuiitx Illiaturponitioii ot Awl| ] ctiu. !.., uul Anjnnt, A. T>. l*

  Jn the euanly ol lIUltbniviiKb, by Jt'urt 4 nn nIi Ml lk li.it t. ptini I li luj.i Mn fit i iin ( ib iliii> ttuli i > In MunM'iJi'iHiniid ui> fit 1> KAliAM. A> i iXljTlCB
  llnaLcTtl, the vountT Mil* >f MmrattMi counlv, mil nnlnil jrniil lutlii bm iin-l t'.iniillur Ht H- ;n II. < I.imt. I. lit >r nlli11m t i' md ti t II ill ut< in> i o t nmt nX nd\1-tiM. nf Inniil wninil wlnittvtrilnviHny \t>ur Jtiuioriullnti. wonlH mn-i rirp I'M' rvun-wiit
  lii\-vlvlnnlii| Ilinil J> li ion ul r* > I Iillnr >
  dUt nr of *lxl} nilli-4, lha Sirrattrr nf Mute K < .| teauitiiit iii *li'l..f II Hiul loiwd li> rimotuU. ut 4 Uiihun* r.lv inito vuiir t inrilili. |HMV| thmiln j AHIlia duly ilwiodHrnttnirn OF API-OINTMENT
  ii tlmt
  "*f* Inntrocted to luijr.1 n eopy nf thl memorial I" tli x in Tim lH'K f lurk nIln' niirSuinvJiiO timlur rlK ofuiraj Court lml r'irfiw) *!<< I IHKL florUlm.f t f.oinl iliittlni, Mrli m. n< i ii. ;n. ItyH fuHln-r ulu t .| '1 milK\ wlJt n fiforind think und iicvtuunrv nliuil nndty IH w| ublu In ininiiInir lu* I iu, tail h nud I t'l.p Hi.m) lutinal,tn.Uivv( in iif Uiutr Itu uii|>w I*.tin of nry SV eH, and flnrlI ilutulHrf /. ('.t, A+M Court of (lit t'Hltnt Slain fit HieXitltiUfiftfflaiUH
  ..f I t
  liomtlon lidil nil I .
  our 'en.!!*!* nud tninunpr nl Conun'wi, wlm ai* II lit with tb | rwnr r'nurtltutl'"* mnl i I i in i ih o i v ittiori/t i "t mli'tiind hrlii miitl nnd bIn* tliuI bttlfflraf /
  linuil in Hit iiini nf IIIM tliuiimui I tltillar>- ti in. 4i; j jimAixl > plead liupltad Uul ib. y i-lniulil liavtall flit* mnl I
  1.'nrH.xfjl y ri-qut'tte.l tuu c thulrlnvt '.xini-iin inx h> tn Ml jrin \ liiinril, or Irv twuju 1 1 | ilunnfbt bi it tnjtbiiif In tori. I in. IM and l| r .ur.- 1 jo- null up in ..it.l.nltntn .- .. ,1, m.nu.inu ami IILIIIK unmtorvd unto, nil.ndlni: I unfi r-tl nini| inhi r. rtlnnt f llw 1t rt Mtairt, wonkl.rnbki I In !li( m.ilUrofC J Mntltiri), I

  iinicuno Iba M nidi .nmnl ol 4..IJ tn.ill runtt of tlin court, uuil liln bond nliull ki II M In tliii uilli > j j"t PKI .' I'b.' xiiliIiuinnii-rloH Iw, I ,,i (MHL .1 Ian Int Un I. iniini <*l th f ltd riilnnui, mid bil.12 dlm.ltil.. In all muilti, Irlbuml', and t mnb r fi-t i. tnit>r "how unto jruur litbu Ixuly, llwlt Uanknipl. j lu Iltukruplty

  4" ,, fwrad Antrnit 4tlt, l n. Hit* &rrut lln | r.ml \l/.jji n rjtMttliV' v Iwl niaj bt ii'qiilml lor ald i u.u, h.irvo', lUtta wnutd'iuvi r, und Mbull liututuwtr lu dnpt, ont koTHi Mm} Lim1,"now hii>llrtn I from U innunuf
  till
  niiuu und tI.HU ( "I ilk i in.on. ,I 1 o, In I,ml,I n1. i u u..u >iu Vcriinu, \\ hii lot.l imily, knni Hill, 'Ml aim rwijtronrBj-n-TL unili'mltn.Jhrixl.rri <
  ufUni dutk nf liuoilli mil unli. oiliujvI ( rt-putl o lu Ina wxl Btooloit ul in iki ii nl iu ii iintin in Liil, i id Ilu Bionu t pluin- '
  u; I tb.irv.-n r i.lll. Mm, u lh t.iniin I I I i l hiidiii-nn, Wultnn rnuntjr anill 111.Ir Hnnta Ko a conaittliM i itntif uf hn apinilniaiiAi a> Afhruto of Iho ii i i. .
  I/ \n Xclauthoriiiujlln B.. JI| ..rtiniroi>i>l.wrr ol I tea |mi viUcd, be tliull r e>.liru tni.b uu* uMtr UP Li Ltuhunrr thi lavB w llnu' $ ib.i J iclslutart road, rinli i iil"jn. i Ilium I bun mnlin u tint i j nrti totl.unx'i', nllt-r, mtdumuid and tbry anil ll .|r In ltMh |..ini litllin wnnum.il Iniiki of Uw pooht 1 ( J NnUittni, nf MadlMm rnqnly. Fin within Mid ill

  !. lu apponilit- itorw und Inroilnr |iur t tt | pnlViikil by formic eUlnto*, mil liu umr |'| MiUaa tuny think jin-int to take t i v v j 1 tirr hnnrnH lit Mt.l ron iw Ibf liwlnrm ilwill u mnliH'l [ nin'tora uu 1 UtLir ui'.l iii', lit Hit biimo mnnni l litnd of Wrrt v'liirbbvtinllbiillJiiirourrI ur Itu lltiuurudTnlh I likl, li"hiti. tmni adjHdicm a imnkniit n| u hiim
  < putyl'irl(>'*l>omiiy, In Hit nlm-neo of tin ilirk, t-si a. Tliuiaiil rotBinbuluihAHeoiinoili.nl with nlvb1 thill Nf P itntih nl pmitintf, pnrclitwlnnliim I UUKuimlitlii,} IMIU tln-buroi uf i { .in iliiiuhlillnv tH-'ltwn. In llw dintrltt court uf whl du.trtct
  r iiinlir Ills illnxitlim, ptrlnini nil tlu iluliua ol tin tin ..Iiiftliiof tin Suprttau Conrl, >h.il! iho lire tin ltiUtm.t4 of ixuaiavrt-tf nuv fantiif | > or K itunit l ml lotudjlii-nt lo HIP thanlit. j ullNnil nnr mid tuililii' nlmtivii aid Hint l ic llln'n Uul. 4 Jth any uf Aan>u A 1> II N.lllt .
  >v VM iiri"rl IM ,t InrV und n >url to tin next I.. D llt-lt luithu iiinUd, I lut tin -i ,1 p nf Pi nwic.il l mnld ir lln Itm In i winner dt ncTlbtit iti ,0 KAi.XK, A ifi-tTl< > li rk, iimll'ir n hixi n> t tin ih ik ljnll ( rv pui l pure | w ri'.n i.i Ihv K"l"tun .!, und tut llutf llmruo i tb irfai win u HJIIU t sltll 7 ___
  iif >iffiw flilimn ficrtioH \ | mixli nl (.ntlbvlu rrnnliuil rum ( lib4i nimi i Knl und tlinUoi hnll lt.ivn IMIWIT tn n"iiliT| In.I.M l but In nut JM liull tluybuvvIlu p iwir ur Ilicri htlu r.luiilli>in.il --i iv.. ntir uinl it* a 1 illuluniMM!. lint Nt/UCB OF At'JOIMTMFMAi
  ,r TlimutiT rku-.l ul 4 oinniuilinirr I I 1 i lnnkir In tho In kbnld. r ol i. {ilinin] im 13 n.l.lnnnl onIhi'lr tiiimilul till1.!! tMu Ji th iu J/-< (iniinirlhmi tbtvuou
  itiiu' ni.n olio IMV iw lu UK Put. ol Kvnin
  Si ) 'Hit li. rill i.l tin. (..mill in In. U ih. Intcrlorti tilth ui nb.liuil nuir prituttt or tilt
  ) Off lint wlllnot
  dn nud tbtt tin. iKialillKliinrn Jill IV iiiKi'M Vatirl tif Un {/ < Mln Ilutr
  nHx.tit nut.iH ripllouf.ir nnl.l tin *< J
  ''+ Kntnt comyilii l inn mid 111 tutn- i d'iri > lntiin| ..mil 1 In III h ill l llm ali.'iltl ..j lUu Mi|>r ins kii, tilth mlt bk'i.nn( 4i bid \ .|.| th. -hull | -Iniin tth.irl, ur bml I.it, i otuirvira injitniuny prlvuttproprrty only U In ntilrlnl l.i the elllrt nf ibniwclluli tlnoaihabich

  (or tba H url poH mnl barbnr> ol UiU. Mlutito Court uuil lnillt In 1 1 r"it, nr Hv ill pn iilUiul HA I I orml nil llm uprw ateWili il nror> In tbo imb olI -inn uri'lnllv paid nil upon' Hit Inlnii .,1 oniiikliolikr tit TPntrtl rlihl! of mdi idii ill, or ol tin tl pni.ttt.1. M i t tuall l Irifiilif. bit ulo in laimy '

  ) ilieq ntnilKT f eninpi.'tcnt and liiwl worthy pir4t ritlniH Knd ail" ull piiHi f r* iiulri'il In tut |I pun II' L In civil tiiM*, Mwitid: ul lln pr *t nti HKion to piy Any liMtu'munt *ltlnn n.itHirtirii i-lij \4iiilnt'jla| ol punIUMIIV, Klt''lt| orli uiiiuriwiMiU t If thr KKIIt r of li Towunond, I ," """, "

  anna at tliuj IDH> ilniu iiuttiwu}, n bo luny on t \ n *tl, nml tfliull n'tthi11.. li f> Llnnfnra pro 1 "I Ibt I itli-ljliiri Km) hMr nn. Ui n-nud ol ul.li d.tliunid Mmll hnrrln nmulnnpon l ludul I-IIH; nit nh irf or hart11 nnT built oi.rwttd, \ ..mrf in..rhll-U w.-ild On i i > that fOwn } art U-inknipl. -,

  v luulnutlim Jiii.vi. i nili l nt t fnn-v* at mirbBic i W. ,I li} kinAu oib. pnlill-i| ) tntliorl/ud UKUII ol lit turpoi i! >on, bu. I but bull ui u>ii tioMlorul In lliMJ tu1* ul ntlnlli't lUf tn vlx luttidr' il itinwrii .I\IMIJ u> Un vii mny of tMAntlraini f\\\ it h. m it mat rnrlifti.rii 1 bt niiilorMcni-d b.

  ji. Tuc'unl hl.Tuitorw. hull bold tlnvlr toni wbn pit pnri'il tlm rude, m voluuiu u punik* ..1.1I..* k.mid nil i rnii.iiu> tlurvtclo' .u ,,|, uar.nil. .Iihli>iuil l.v th ut.i .d Au'in-liK"li| ..nlhiUlM.ulijutt D.IV. nlniril liny nun y Pi UUio ,ti !.. < ill hU.i|.| .inlt>, HIM Ail lnii| < iif lhC

  lulimlnni dnrlti : L'lHid hilmflor. and tlm Hid Lounl Irutn Un! olln r biiri, to lie tll t>ibuk.d t y Ibi tu.lur tdlrtll IH, llvi Illld Mid t.lUlll to Im l..ilul.d Ut tin Hint lublti in ill Ibttrulo ml ntnililnuit nlmdel an v ry dmnrontnrbiiiliiKliiii. llH.toUblliUtd .. iutt.uiuHitriMirii.ttflnH I 'liarmnd, o| l tr. in n oonito lift I Idl
  ttould t -
  41 '\ hbalt roqaln ofom-ti utmrtdunj tullafhctofj bond.j of Wiili, t'n. lollc ii| | MHI| III Mill t iwn loIn opUunof UivMudprkM.UmluuJ dlixLkuii, \> bomiy. rwtuhliFlud I tinn ilulion ol uinlnira.mi -fiwltuliy n-l, lt.iruri.ru thxt vnn rui.r b ni M. nltiulilniil. n inn'ta mn v*> reit niMir trl( u in tinttn>. n idliidrtil ahntikiitpt nl i in t.pttiiinn t.
  bv thi> iIMrli
  liowettjr If t nl
  i-imrl ilinlilciriir
  lor Uio fulihlul rlorniance nl bh dotic .r.' Ai lUi Jit piildiKbiilu >oon B It tun Iin dmiuKt Ihiy e btwalvulieu fiiJeltiii| < eiiil f
  | ; I to mlduoMil vtnuu l n fiir aid ln lni 1 ijtl u intnii, luth tbt) prtvtl A nut iH hl bt Miiiliinnpinj'r'liuriIiiii 'to. -I \.iwt. A 1" f*
  fsc. 9, Au |iorOii hnll> rtrvlvn a tomniKwViti rth4UuUct t AJXtll UtLtillWU Of Ibu III .1 fll ttoflll.iirc ( l nlMe !nK, finidli iaiiil cnnrt-jlnaiin} t blonl Ihu lollonii.i.k i.rili llni.t.iuuiw < u.h.\o\x \
  lattrvvm>tt !>/ tin Afiifc. HI t-hriln, >vy.rt iir
  he b.. a t-ltl/tn I'ftbo I Hit ml HtntM nnd oi tintttol i .twmt/Vw, tin rui4 mjlutl mnl Mnl du wUm nl talil rmnpany ura btruby aiunon.1 \thuulor,tvMOti bort>4-nr, liniln nfunv kind in diatrlpltoii Ijiiiinit.. \\ i-hlnutiin iiin-i linii'-c lu Knot II I.. '
  I Iwl Imm uud nflrr I he rlnH IM .Jmll hr4li ii cunum.1 Tui ml mnl Ic.t itl In d* n tlntacii htf
  01 t lorhlm'-unr Miall iiB.r fHttunn livallotraila rwf. tlioru TbaCudi. ot pnulkti In uui.iol ml. Kiirhi'iiuinn | > enumy
  < toulmcl lur UM lumlrntf ol nhT rcwwl or vt 'i4r < l< d. mllti-tH unit |iuld IU4 l'"ll'>*ln j ( it dKn| ill a ), anil thu tiUiui i-rnvrd lu 1)1 aiMitl.noili inn luniiitr mid ood, t\Uli|, nmt' 1. n> innr intiund wbalnuuvt.1.litllll iuttUMuiy ol wr c\pidb nl tniuirv lunmur to ALiq 14 llur, llx 'l.u t 'l-iifkf llnyun, Ibuiic lo i'f thr CH.I*> \litarrn
  Ibuubjw-U ntl'lturpomUouttKi lhiui.ut Lln I'uktlnnruto Jiiinu In lintn I tint JtUl-M nf t In < /
  i'iiiuii.lon iMnml. I* oflteew ( in I rrnttlntd for eonktritvllMir .u l nillrumlHiid Kopnvtlli.
  bl tny of Ihn pitrt* of harbor, nf IJilt Htot nnliwvi up.uuiU by IIBH F of obpiOKiib-! pnblMn r| n. niut u tt iHiTniplialortalil ibml not bhmttlian I'uiiraiuJ.. ll,. l, mil Hitotiil .ll'laiicti b '
  toinmbnlwu d ami Ib-imfA, uuil tiny In mmtfnirrd 4iornor HnU ninriinil l.y. the Ptuutu, uuili r tliuii.n.Uliutnn thought will tm n iuircdMh. n hi n tin utt tier am! UOHILD |I ititni jl .i rcL iipn.i tirnity nre IbuUiHind lonipany ilollaiv. nnd not IAi Itn: aimiirntipliiiuili d iin1 ''t'li fmh nUiUcrnfK, J II, rill
  ondl ii of thvMt.itt. wlihli e x nhnll i tilt* pin nr ttb> u lltv ottni r b tin hif.mU noti i .,,,,,IllUlll(1rH
  tldt 1 y* d
  tun-lit 'I lull .
  tlnlatlntf tw and mc-mila* of ai I iljHiVirr r'f U'i.n lliciolllplLll 111.Itllif stvt illy fIVC llmudtnd d.illun, and f ha.I htlividud \.MIII. II. !-. I. ..1 I n \ t'tl tVjjhllll,1Uur.iH<t
  -luill be rnlllr (if a fiund, tin-1 l>.ll hv niUiuk'ifl Int I- >" lh l (Mill In tin: "III. i r upimlntud In fun liu ihuU I Ii ni ill nil Uit. lulMH iiuttioru'd lit tin net, und ik'ni, or w n i"f ''. vr jn wn i muiiM1 Into Jiiru of dollur- | tiuiiht. ruhliimncu lo Kuinlhui tbi.ii. lo sl \' l.a>, in tin lust ninnd
  lifty ULI > IA it 'I ht inljtiud hi ,
  MI ai i ciiHttiru ,
  i niitJi | I UWible ntliiid I.I" tli ) mini n
  Mn l\i lili omimftlnit tninaiume ti her
  t r>M i or nli r njmii Htit'ii il.null linn, nrdvutl tin nppioiMti ol III l.ovi .1 > ur Dlllltvllnfiihiru 1
  M-trl.-tlun nnrici ol
  anil nndir tliwld nplmlnlniual ntwlini' itf tin
  '. In Ibu am n4 thru, buudrrd ilnlum, and thi Uii ilulii ft of hi* ollli Vt l4i l! L |w n llm tnntuilnIMU rnoi mid fiu n.mu Conn, tl.u. i uuiitr.| >ii r ol I'uniio.Vowoin.uU .linn- thin It -n nl l Imiiil f. i lh | i.l in.l iimuuu.ifnUuii tbur null* n'tinlri m und i.itn Mt -| |- imut r I l rlt id lliinillli.nriniBtf Fht. within ittd dimi MI.IK iwlm
  t4 llw diiot JulKa "t Uu Hiiivunm Court dim lurtnf jld nno -i iII
  I ourt bull > li U.i.alriiLti | | | i.
  ( t nlnr jtlilxnu-ut Ibitrpfor ttitli runt* In i | t < iiu v (a M.IImnioirlHi a M iMti a4)inlttiil a hankraitt UHIII |im..ivn IM t tl.y
  wtoruftiild UAotdtl OumiuUolontrt ut PlloUirni *73, M.ipnrt Mch unnmlwl.*! M MI AMOI lute Jtf ; ircHiRi.er far MHO jumj iuj ol tin > nintin t I h b cmd Lyil i ; n din..I IEfK. TtiP ( you Milt j t. It irtyuti titiuu, yumtilll UM .l-rla court ul Mid ruartflitlt.l

  \ ) If Mch Jmli.inu.1\ iril bop ld wHbln Im TOUO [ upon eacli coinnttxlim ,w oCinvIlv J>rovc4 l.y tint iiounit.iii'jt t limiting tbrutboiimiutl Hi t tip ln.iti d ulni nil ill Mum, n i , l v*

  li>* tifusr ImlKbHui nndiTOl, OHrliifiibli.li lime nnnn re.'h u itu ulttcvrMIMKI Utitbn, Kud llit tr&rtun'lolnntrm (cd (MI vs. i d n.ii i -lv-1 I m1 Utti. in > u> t tt ii n ulti tnlln. 1-npltalktnilc.iil ilidnpjiitiuu. I K-s

 • ' fin' nccilKid nlnitl ruii.uln In i mimic, imcnllnil runt ujmn onli aoniiuUol'Hi os u I i> thaim 1 1 Ilic. i ti nt llicru uic MirtMi n< linniniUn lull l lUlh. .Hrml I > -fi Ihcd.; u, '', in, ,| lulmI mlbscrptlnnir ul li linn tiiin-H mid K n r,,|. I) i |, \ tnildmili IM n l.lli 1)11 \rt.s| iM.fc'c> MlllClOF A1TOIM MIS I IIn
  \ : iKttui'd Ihiwtfur, coilnnmidlnn t'l.u i>lnTllTloli.ftuiiHut .\)' > VH'trin v, f "V tiloit ( uli mnnnlhnioii usI iri uui) .iml in lunHtil Hi, 10. uuol, inn| I ll nl Hi nt loll.., n \, i rill i I lln Ii in oi pi n or 1 John Vunuiii, I. n I ni'liK. inhn H Hull, r, II. |,
  tlit'fxf'.r' uit ot llm nf llm aruti ..nnu ''ml., illnkol ilir t'liviiitt.ourt, und uIt tlu nolili r oliihl itwront In auih.ni/ tor. !> > i i I 1. I .lu .1.1.. ill ttbl.Jli llil ..nl IM ,Jw.-, ituijf or inujonu nl tliini n.i) II.IIIKiniK.r "< nnu lln- 1 .1 I iiiinn IrdliVt K Port unit lk llilrl. U.mil. nl lln I iill.tl Htntr> foi tin. .N.m .

  uiriiin t. n IK.IUtifh jailKinrnl prutH'rly. n-ndiin-d| MllllU. liil>IL c II K 1 iiminlfntori lln Jll \ i IniiKuivt.. n!Mi-nil tin n for, Hhlili Int.1. | i t n I i'l il I itliti hli i I IK i nt ri t t nml M il In mil ( IKitiirnf Ilinniiv fr'i IK) I I 'I "I III' I n innntliuiil bloil. bliulllitnli'.uUM.d, ulidlwi'lilt H I IKnni l.p I i ai.llt
  i ti nirl I ii
  mnl If Mtllli'li-ut n 1 1* r. ti ivnlil lo Mil.lti ilui nth. k n | .
  aupi riy tiinnut In.Innnd tniitlfli pi ( nf i hii pirunlmn piul in, lorflti noil, lor i in. Un "Itn. /,' u/i ft, | i{. j tun!.! tittiliun.r II. i.mllirnl. nil
  t i i h-.oni.nw .HI uft u < onnti Imicitivif i iv till .1 JM i i nl I i .t t <, -i I )n I in nt ;
  Hi' niip th I ilnkt. bl dmlv und him -'h It i lv nfM. ilm kboldtnlloi hoo-c lite illlit Ininminin t Mdi.Hklioblira I it, md \- i i nuj nil 1d |. llillilrit|.|
  \ < >niviin ti 8uH) riiilcndi Ml il < < nnn.Mi i 1 bullion iHHnct'jUXir1 'I inn in t' oi, i t i i i u il .
  hi Ibu ciMiiilv jml nt mild ''nut l> untiludiiutiSit s htaiip > in i -ftv 'n '"mi t I h in I tiny nv in nhyan !
  thtn.nf Khuui lit ki-l nliM hi .Hi I 'i ml j I
  nud rwU Inr puld llnxtiltii. Uuil II tin1nUKinoul > 4 Cuuniv i oniiiiiMluiinr, und u Ju litn nf t Ibt fupratailCnurl nil I. 'iion.r. tlimit It la'. .1 I tun Hi. HWI f" ,1* in uii n> Vj; I Ihit tl i lh | tc.nt| >lii'' n i.t I M liitillc.liliipn 1 u. unit. i Hiul
  of I lornl nnd &tulii.i| thin atull tHMi 01 int. iiiK.ii.iiu tn tl -i iM
  >l tbi felali i i | t"M ( it ni
  / it.
  1 $1 mil nil ntlirr rrnniiilArliiHv 1 i"viill, il 'rMi uitiirti ,
  i illuatiillul.in 1
  IH f" n|>oa n* f I m.it iMuppHnlliy iHrli am'tolM tf l i ir ? n.u. u
  110 puld ut Hi' j'Xpinttoii | lh i on i'l pid.i1i-d .1 linrilt i>f ViiiIlM nun n't Mi ttnhl I IIriil
  Hie unj stii'hultbu
  iu'.Ui ill UniL >
  1 i Mi"4iitiinvml d, *l ""I"i mh rniUlii inul l "4 i .n n i li il n. injii l.j \ ii"ninitv | ,. knin
  luonlbsiuiib | r .n lmll lw'dli.i-biirv l IV.." i io, tmr>lo. lo i i.in i. hlnili l hnilfin u.l'.il.l dulntikiii i, ui I Iu'tli
  -i liu nt Sliilt iliill \\l r\ i/t 1, ,, i t I IIP lot-kbnldi.ra a* ulluiid Tor Hit ptirpomilu nttilitx I lh. ni I*.
  ,
  Nir'Viri minuil Jliu m i H i .
  pi uummvul, nilluiuit >t tkf iittyintiut or i-nlb-v ) .oiui tllon Hllh Ibu toiiinik-1 1 1, n I t t tIlictluty tu it tun-ili-nlrt iu" 1 jlituM.
  Moil of *uibju cotHinbikloni*, nnil njiuni 4>f tba txbuplroll. i ol I'. Ii > n ..11.1 r .. i i r In |>rr iiiiur l.v UIIIM tin b fb.ii-1 id lln-i iptt II I Ii n l i I t ini.llti M hoi uuili III... | >tl, ,| It t.l,., I \ |l IHIIK
  !
  il itin k tnl mini; Ibu liohli r lunnxil tn mn. lot. >, tln > i tii'im l1 } **"> i'' mlI
  illiln ikitk nl aiurtlluuU -ll I fk 1114 (I
  i. dpi, "Ivly I I KMMNit
  |mld by HilJ roHiii>l4.nnr, of pilola In UMI piton irnni 11(1.11( tin ortUroftli i >!nnii-i t i I r .n It"r- .11 i, l ll.u inJin. I > oik nndI
  or m r.ma bu bull b v riven Infoninttlnlif h flute Tixu-im-r, iF.K'il NOTICE UF AI'l'l'IM MlN l llu
  ll IM Iliti Hnt eli-Hlon ul dlre
  tin Cuilf tlul tin U> in. uhoM! i>rn\-lil l ht limn 1 i o Hi ii 1 ii' tin ? 111-iji.vtort ol
  m Ihf ilh nhi ohcn |wlr1, rhall liu ..I III t ii ul r'odr | pail; ij. iaiuhin nnntiAI
  nooKcuhhh Chilli IM ilkmilwril, ihut) Hie ?tlcwri Inh (Mid In tin uirunl muiiiynf MtrlnlUdritiitiHih 1'iul iinllnmrfi il tn lit* ) lil lor tin i o n.i ui nn I unit ifrvi-d li\ (lnv i M ton of W poriinmthirt, and nbnll ortlft nndi i iI i linn Iinuuiljll u ul i fltnili.illnii Vluail.it.tnn l'i* Hi-trlct ( nlli-t of lln I Hi Mnl sun. f i, i

  i) t-ounty l.o .'tuir iutibi with any PUKII ot awliiro iiHiimliii>loin. fliutl |H IHI, **1li< rwliH* tin tnuimfoii'lhi t /* -I 7V1 '. Ihiltbu UIIIIiti.id | nl\ i ml in n i f liillmn IJ..H i iau. I In ir Itun.l I hi. lutnic* ul Ibotfc ptraoiiA dul> i lt.i dnd in J I fMlidri v, 1 nvt tin1 ii tv .411 Ili-l.l. I nf MnrldnIn
  tin ouuiln lo hnll IN- null mill MMilu. tbt iiiHMIlulltHiil il I II, pi r. fib. .ir', i.,. n flio.l in
  bnt in l.y in lln
  itiulon. ol fillnrt i intiiitnm
  u'jm tu rutMirjudKiiuil Ih .u-ttliT of II II AVd
  | buuk willi nil lundt In band tn.i-uld di /, i/c./ / 'tit,,, Jinoa. .' I n>lliiiit lliniNi.ii lipoilu.1 i
  UMtrnuiuiU luntni ftlmlTiaaiMikiiiMU! | Itin ? .. .L lti>liull>u Hn. duty ol Uiu Cullin i rol "" lnj.ro. blv lor Ibrmiktiij ol illnwt .1 s II. it I Mn i IM li .1, Tl ,' i crrioiinm. | ''
  ,
  lii-rwby uuulu tbu duty ul llw Vinni MM It. \<'iiiu to CnrviwJ lu tbu Ktulu Tru Kr-u Ithlnt |M >of ri.rrlil., ti lbuni Vb> .i. n | > .lion, ilv* I u. jihl, .ball, In Ion i itxu.llu. I... i loiiwhn inut kvun the vmuti nn n bv a- vote "It tiuirttnir i ul i. ,I'll.iin.iinr ,. ilI < i M li ha i it,ih r.tiuc-rU.'d r ititll IhtH toiluinii Binklilpl

  nut puotauu lo t rumxutu jill mid itorr iw t II ilH>r till lllV. MdltHtwl 1lHtM rtlUtMn1Ill) \.iptirt tnii, I MK ilkulntrgt ,'ftli" 'InU.-'S iivn-lu l".l.r.| .' \ t the pmvtalonK nf IW. krfEC ram nl unniry of Ihu I olu ..1 PtMwiitfiM i'l nntiniiitVin Ulnili IhiInrlfl N In itbt i iluiirwd Hun, it tin luinn. no dtHiind fvpirlirMt, unt'l' tntullru It l mi 'r. M iiiiine>llit4lttlllliflll nnhCHfif lilnaiiuiHt| ] >ii llt im Artvignnuul tin
  iiilullnirmiy < ainouut uf cuplUt rluik lluill bf aubri'ilh. d II H V nl. uf Ui.u u>auly. VI*., ttllhni until di-lii
  4 Vrb. l Mb, *) loiillinbllnltr, U> Hit. illutt Unil tbt<> tiUIHI l.l.llv M-.I iHiturair barirft
  |K.-MUI t oii omt.i \iiA.ttuitiloriiMmhinii mid mull | khuldi -nlit.. riblni after tih.iit.iHMualliil I a Ivitikrnpl iituni tilnuwu ir Milhr
  nil I.. nuil truly In.pdr.into mid In tlm nt t ot ib niMil > IM r -t ; nrpibk i |
  !
  lib olullniati ol the ol
  ) Mjl illl ih rrlrt nf lUn
  pMntWoiu n ronrt MiddlMtrft
  mnlTbul incnl tmetf. tin itiininiMim.t ntiiijtlntitcowin linn ol .ideorporuli.n) u-.iil irtnaiil, hb ill IIL bnun I Il

  until Judxo bt lawful ol the for any jttttltMi to of Uiw iwatu ur conn ,I VMil lu prutiilt. fn* Hie PUmi ul nl Ui Muulnii>, ounrr.fifi'mli l.ii'l' nr nn' ruili .rp imditinlmnl ror l } ild i liTtlnn ind or unlxulnMi niilil thtin tl miuuil I,, ul II j, I tiu i I i d itt.'ir. it. ul hn liu, 1 -ill'I'll! \nin.tA 1)TboWcclSy
  dlrucl d
  10 ly lbbvrlU u1 Ib.t-oHttty bjaue bura a wurattt orrMiiM <; UfHi-irti AlUibiw .*n'i otaar ExpntiMdtif lu* J rMl tin- h ni.iii,' ,H tin I'lu,". .. 1 ,n 'nn tli.ninl ilt. lion m pour*.. iw h.hi.rimwnii-viix.ii'l.d lu THihitdn i ni'ft t mi iiiwimri( itiini tnr thn tin
  uoimly e wan l uM-luliir.', In Id uudi-r I jinftltial.ui ol IhuCUli Un wtnl l.ind tbt Ii. n ii* Mull b iutitltd. | t nlti ii original >I.H kI pni t muni m i iilnrn in n romltlmti nl .iri narlrmtlunliiiu
  or ui'inli.uuii.lmnLunlliiutid
  onuuHUd LIT bin u-rntl and aupnl.. wlun (mil II ol ilurlda. IIH i h inl<. mnl till nth. r |KI>OII. pirl.iiniiiu pii.pirt} kv I id.* -** in ill. VNiiu| hiroLa lii.rt Tribune for 1868,]
  11 upunira uu txmu oulkm buturt malt iiiilii oru.antf l l >r or InnilOuoK inulvrlti', lor tini oiilrinli.inor ulopMutl, Muill uMimm Uns pn-p
  ladnr) lliu ftuah vUaBii. Iwn b&u wm *\ nrupui, Bet tkui luiu \rlliliSUiinnl) thiC r | mr ol mi> liMildiin;, oi Him unit huti liirni-h my ol ulu tmi..| IM of hi 1 -M ,| htui t unfli. i>l ud> tui imrulioii, at nib Unnif vruru tiuii-4l ii tun A <4ioUiiunui IUIM ti n |tuinfc uliunttJt.y frt'tttl
  wilted, tb ll.Kialni wld iwnuiitttKlvviigutirit} oimUUiUou t ) ttladr ul Florltln, iirutlikw llinl id mixuiuiDuurolhriki > > '- tl. lie II Inrtln-r tiuu-ivuV 'Ib Ui ml pUm iiMinid turjHtruUtmnnv firoti.i. tt"It l.U-, .it i Ir LUlrnui lul ll u. n ..f tbu'iiilrmli. U limit makli mnl nhtimtn iili ruin
  fart bhwupptntnvMW l O Hi v| I.TH. oV IM umiiitrmnart h Bfcmutnr \itmuililyuuui nlitill In |mid lltiuuHdwd tlllprVy oi nunnlintort hnti II, ij..un u tux ),
  nnt i nu cittoi < < In
  f *
  iiv lnv tnr rh. imn \ it 'p.la'hlr hi tltin> ititllr
  nuinlull a. Pbt.-liiKd.iiii ami i > ll
  .ti.l rinrpmui1 I'ltutJFUUlufclliU WllUll
  K M v r tiKlcimn1", ur .IrlW tli-ft I Imtult oullar* |wraiuiuia lur Utaur aurvluui a* miruCKiwUm juliiMl UJHMI lln' l.inlilllln u lili h tint niiiv Inn. l diy liijHrunron-trinl. in jny tl.itni1thifn Illn. tl honlllli.'lln Invl in il.lliTnl tbu ill ..( Kmbin; hi tIllftfellW | tlttf tf i nttlK iioui*. W llirh < \\4 jIMirMUl* .Iili1lll|

  M |i n r ttf jail t m w --nM 'itritfltfr. ur AwowfelyniiHi, nwl hi audition Ikon In, 'UKtni Into it.jii d, nr up.n, .1,1.1 I iili.lnnjini'l, Mild d rnnl.u Ynul' lit) hull torteii old | v lllltiIn nil k i tin iu, lit. n ->iiill li tit.d'i 4 *UO 0ituU uul U c4ti.it sit UK mtnnrt i il 1 \ ii 4tln%! britr* rimrtrtwi'Wtti-jirtnpti"" I II
  & Meloro Ihr boar* unib 'in ,7 i Ira rent* mtln firh nilln urlnully tranllcil iniiipnr I. ,) t'mtInn mnnuntof nil 1 i ti ,l i> UU d tul A'
  11)) d r ji1 PIT i dMiUuiy, nr otbtr nuiiiulwluiy lur WIN. u tl.sv unit Mutb if ru | i> citiA.L. tu >it IH fr Iv ttiv IttnbricUt, n t u> i >m llnui .mil ui
  kiUmikU li ulixu Itt tiajr'pw v 4 'oinu.uaJi.M and, ttbrniw. the rrowiil nvuenl AwnnMjr hamdoiiu lunr* furub.lu l malt rl l of any Mini, und n tlm InItnvl [UnnV-'U it liui u tiln ilj i'jfet'tii.| itw th rcof, ti UittubldirccUTf> PI '. it 4nlil Miwl'on i imu ii il t. i t It* V '' 9 < TIMi-till ami tt {ttitfHI twlrCfMiimi
  ttcvwlorv, ihtiir thiu feuWftiMB" uuil pi'rfunncj UM *urk of Inn annual touionat ol III. n.tuir li tbu lot or ninbiiiiii'tiutli 1 uud. t< r unU i totffrvM i iii.v'n oral lln in 1 < \ t If T > f lif < I V t>M >nJtli4 b b 1.4, < IM lo IA ulii. uidn in Id, abull anuoo a, Ui< V i tdt < i i j a ut m n < u "
  ) Uw J jil.kilurt for liu | > t j it *h nt MM.id
  i payabl* lu Uiu ltantan u Hit 'nordatid ratr mn. Uiouaaiid tluilad I llmnl. it (.1 Ih. dutm .ifiin lit I nHtifff4o nr %Hni n
  > nn 41 <1 *iti in i.ji ii to ju* dt i i vtry tiub uiiui.iit iktlluu Lbuiim. out ttuilutn.i AI > i { t tt kmivulitt '.ijt Cliticc li' niNiUin in UWM I
  S toliloiHNiownrKMul n IIL*!.. .iu llmu flxlj cl ) # iiio i t OH
  I h.it'ihn
  Ti uuid dwllan, wl 4md. lui, u Lllwr wllh t ..if I 7Ari\/iif>r, tkt >>MipJi ijf fA Ali4 tiffjJIMt Arfy.iM. m< .r li ,i 11. jilt t d! tlnii ivli (rtm *ltlH niuhU'd, I'l klllU HUIIl'K.1' A llTW-UlUUl, 4lld ill 111 ul Ihihntii rfv irr fimii'r.441 i nl ti t iio tal h.iu t ) >uiluri riMr tttm t'i ulmr toniHHroiiof wvra ftnr Mid dIm .
  tr>ifi .
  pi illutitl ul Ibe | wnJa thivt crumKtl lulc !
  *SE it 'hull In. lli i n'r"! i4J n-itifi tut-V milIn Mint < : umialloi. ur f | .KII.II|, ort t U tot i iiiHH
  K1" Bud ilr lor tbiWtUfnl of IbUuil bull olil txl.inl .. iiurt A Atiiiltr Wnj-ttet wtd itut
  ( l.i .! n tm i prcwwl utrfgalUj
  > i in.bUlurUbt : tl tn *! rtrr nolrtn r PO Inrrn iu rc >
  T>urlitniiK.ufW itl all,* .ndtopn-t.nl llmt IUu ComytitiJIitr of Un hi ilu jifKluWiU |- >dui> iu>* i UdiMi| ,iHFii> Miir < t,. p. rwm nf i t-r* 11* w cTt-iidln Vfrti i.fllm lor .mii. \ ti } or t ai ant liu inny litDjlid wlUutcj lit it l>j it* tiitlUMt toitrst. *| tlwt j ulm iii tt. t por pnxliiKil u nvlhintr If lh rv lit

  ltd, and h* U fc rA>y, ulb rl ii4, f mpuwrrnd.nhd tfrt-d Intn with tlif nwnt-r ol iiuiiuiltln. |, i ir for a poruxlf to. ni i ul ttittyenr bi-r iii tint ami wlmtir ui c mt.fin uu pf nmt ntwtrartftHi* nil 'iyf > 11. tllti.mtiH4itjei< imitl> in m.tlul> wlaliCuUimii
  Sue ft Tbn.iW i d' i'l nllnlmd MiHlml| to audit ami allow llmiirt-ounl nfweii ur lo tlm riiKlni. or nllur iniitnntr mini. .i i in -, .i .1 lu 'i 1 1 iirt, y.-i.r. anj m u uiruuJunlM'l' UI.IT h IPIK.II bj i. -aid n.uillninic dirrttorj nr :injunli ft* iDilMkii*, \ irii ctiiMt tM 3c *. litmhur Minlwrnud (ujjr.iftft Jfc mury p m.mltAlUd nlih Fur ItjMiwI ,;
  I !
  DTmiU ili > In ,. > boHt.m Un< t't indli linuil, will ilu rirur loilwwuiiui IKI ftrmlu InMliirnri*, UttTiiiiri. ArN
  >tilli-rj or otlitr nunnutloit u.iU > mtHl tW-r"ti! t HH. imid niri.'ctiii'ii tn a inujnrily ul thou any oiul'it bul4* tftu er ry IbiomHr wuMl Ivvuty tMhm. I rgWttwc llHHhli ro uiiH< lt rimituij ili.rIn \, Imlihbi d to Ui uf l thu i id Ui il. 'it mi1tii.niioir { t *. Iu tMifwr1* tu Hi rfm m itbiiftHWfc1
  uwnvr tb. Und ib.mm | tuujnl
  MirsU twU jtiUAtitt nut cbiiDml
  < niirrt u
  vkuo
  H Iwl'Hiin Un i, than iui> ai|" Hue T Tin count lMU bat mil Flv.1 knndrvA dnHnpi. and ti n mitt a unlit I r ri- T t. .jii
  QW juiUululnmi Vi-wVj-11
  nuy tit .iliultil anj < 1 ta.lr n bltt u.Mbtdt mKilbnvdopmi *ttln
  uv <" HIM nil n 1 v kt mlub |>u t.r* and fnuctkin* M Uie bv la* ol > *U rt *}WIHU t ( ili ( ft. i
  trj JleaMi rUliitf under IbU art, and the trinltaneofaball ltb Int Itiijut, i xi' pt iifi't t it Ii it o I hiinivmi. fc. rivrcpm-man f ttw pUnfc'imaU i. whv HiauiMtruriKM Tin ti.iv TmmWiifurl iHto rln f r iiftyf
  Mid omUuii l-ruilUQ
  t n Hluci<4 atvurdlnu Mtuc |iruk.fOM do 'i That L i **, **! wliitU t* *tura i>4UiH.t4 mi d wu4 n dvwjy >ir Oit '.'* >*?# >* 'I tat t* t* HIV f" 1)l )
  law rttUlllia nml niiilnil Inmi'lli mil*b tlyu pf fobf ro.i.1, nr .uiv ori I liui SWf j, lliui Ibv kukl 4irttul>m nt a h.ajrfilfV nltn lu .inl w w y latlen live*, hi tVlnitdilflnif
  M to tlw b-kU | fUitiJU nt
  l ikd1inMnarv rmjiowiTnl, | UK ;* J nH, **M, Tll l tn ul. .... t t.truittir.jjururyuuiu.orlib.inrtiupluit.ili j | l r v I eud tii Mj In thlf act b ll It *rt rJHi. ullii* thiiM u nt nf wrb montliw ul tin S-iwu HU tA p'ci.Wnil ami dlic< |.)r ijy kif nMd fullt. t tlult liw( iinfllluiiunu lf wllh Ihn fwwUral, ultvr 4i>, hjruttH urwfotttottrawt U fHu t > im iymtiufi 1 r %i >* ttvr oit* j ir% unit aitjr

  MMvr kwllnw W. Mrn vi ..| with 4 mil)) ftir niilo wrlUlid In u| ui '.I'lmn fitAid or fnnilibltlif nattTljN it'icci.n i 1.414 faun ,l *r> ttu, piin ti_ ,< u.H'famihLi*., ui r in.lnnurutllr, mitablii |H rMin, ntbirtlma a direrlor. I ttHit'iUiUhrt lb< IIJP ijAMUchUoUiUiUlt| rSUitfftl
  truilluunrirpllr, lor 1111 Jltnlim ctinintoduk* ln.rh.Miili l UHbull dl lurS tlui d ffltli* nf and FU-rlit" Idftrtnjlty ttimf r. md vrtarvjus the M Morcin
  tin rtiinVplin't" Hi-rrtiry nor
  h! o il rr wurnlMT nnirinnHi<>ftin. | jtMliaiOtBtncupIr
  Imil'lniinmy ijittiii.>ii.ii.itbt o in.r thai."! In ctlue t fMv tirii Ijf wuib ui|>nHr M Mtu uulUuuko
  *
  UH.imlltit of jA-Klhliitlrc |C >IIIH of rillnrtl iiu'il-l Mil, *, (rufotrcr pf jal.l corpvinillun, vhu lmll bv a atuck
  | wrIUux. in rtltuhiriy *fttlua fortb lluimuuunt ol h, hoi.I. r In tlu ntuit' I itu ) aiiU fi I lutlyitttou tmrby! tli irbnk Put Kill

  I <>iiitr..llir, > inn >UI, i.n i. cluUuandurviuaruudt-rtil lur UUU.HUU wuiiluktnu aim, w Ibul uv uoiu.4i aiiuoU U i'ii u, Uul m nut rut wnuir in MIWMIUI aiM > H in tMtttKI*
  | iiy Unpruinia
  inri d. urnl n inlnil tnuudit mil liidtuliul l uliu, tul luu liu linliU lln. U MVb .I Vn t*I to Intn' | ijl. irn.MtTl.il M. a.ul.i.I i lion ot dinctun alioald not bu utoJti tkbwi uuru nouidlhuiiiini Mmr > rm* Hum, ia c.-pl. wlAnil

  h4k* Htalr"nrfnc th *iw I IaMi'AraiiiU ulloo lu. nnU (M i ch tli rk, jlliuU.v, und pudIII ilui.I l i-luim l>nn iillnlHl M.'tl *bouil! 1> liad. tlHtwild cnr| ir4r Mr* IV tttTfntttt *'mpy rti to UK ain *r MI uf Ilia tlnbKufcttfT
  uCkatbdiunt.lu.. piiutrr of uitlitT ll or \ .,ui.l.l\, r.rnorvkiM > i >uil In ilu mtiul.n iiivammmi nut-riot I III. pi .( Iml UKetui..- i.l >lurnU, in tfhalt wot by rvu>on tln.ri.ul be dluulTCd, but rM-n/-l i vn i> tfMI{ wwMu, Tlml lilt rrwjtrinl at on* tltoi* twenty rnflttf ttlltA
  dun (rum ultiiutht cinpliiii nil,, inn. ntn.rin nl'ri.inliil In i lu re
  rmiiK-ml tu Ui 8tuU <>( Hurld i, lor M u n upon thr |j>KW liir. ; l'tn tint, 'I he on ul "nil """ -iT/iirffcjr iiy "n ii rnU. Tln.1 MntlntrA Wcnuil, hillhitn Mill : !,, dlnTtoM p tuua M Ik* nlfcr an Of Ika cluhIm

  ..jfaimintm la ltMvtijpqu >iMl ( tunimnitlfatttiltt uiMik InMior tij Ibt buunu)! an>l > < nl.v / yf I il. n] M OIHIIIU, Mii.ui'l U.avarliujd It. ,1 l dirtKinni U'.Ul **) tlivli.m aball b* bulil, a m- mil twri. i a ui mnuiipt of ike rmWUfundiat> 11 nolvtnl at OKU Hint, My Mplutl will In.AulJn

  W Ut K-r lui ia lf ttf llw Lu.lml Out, ., Ibv tlmlnnon *if thn Lniiiiinili ni.iukUu u wmlhi-r intn; tuatijuiriitiU Inm upnu anw pio-rt'| ., < birj IK 1.1.1! tin } ,ir IBW.IIJ. lnwin.iirjl.tl 4111.1, orit.v nl mud ulnmlor* ul mild rorunrulluu In trum IU iu.n t* ainl Mtudi-r J't ll.l U m adiu Mme nf nwy tint

  iu>d tb* SvorMnry uf VV ,, wul lu au I bur upumtwuf > uwnw of ttUlur Uuiuj In* rl.iiui in* tlmuMiiui, aluili flhi In/'* udw d .nriuul4| lioilv UniKr tin11,1111 innlItlc lit utl bitoiiii it of iiid Lttrjmriilluu { ayd tbf| liuJIhavnpowtf MkiHttlniioii andt Ilia ra tbt wnw apull l lu tin; nd

  ( UwcnwLlttU* WnKultViun l Uio Culletl j MC. 4 lUuitlui ukt vumpliuUu' bo uulliuiiiJj. o .HI ol Hi.1 rkifc nl Ihn ontirt fur tins ranti'i' '" ol theU.kiv f liiii. IHUI t ninpini) tomll lu tbt ruplut| btnik df Mid mini jaur

  j. | o or l, >.!>! Kimlrvd to in.Ill an.I ull.' tuv t In.i id.. i iiH.il| > u >uuiivd, mllnii tl\t In it M.. lh.it Unnil Mutbrw utt it, WHi pantuOi liuuhmmU >u IhtT may diem adtlwiblei > 4 1 iV atnnl ff ti of

  to IIIUMI d far Itlut.w iicmaU MOKMM, lof linJi baMxill ui uullt Ibttrrof li> Uwvt wlliU KClnb

  *** H* vlHal ufi h* faltorw diOtiT to nvfc iSninlor, AutiuiilriMut, Ml irhiv unit Inr iiu*> Inii i niluti mnt d.lit hlvt Inild buii iiUunuunu HSUUI1 niiili iN/-rtt turtlt Mil H Mi-Ctmr or nnv onint t'' i. in hirtl t adUrf
  { ublle l'rtiit T. Uuk ni. t'wiiwutm' rniat viral to Lan i i.ir\tl tkiv nwilullui wtihthii v
  lilt juiuunl lUiiluml, oud tlw t h rk tunll ti tlmlLlirt'cnrd 1 tin*, vonui
  <4 t'hut.hv/ur tliu unupunl funnd luh dui CJ li u-u MtitHii tli'-n In 4ink tn t tkiit ol Krihl .ninpjnT l'i. nrlhi>ri* In T Tliut nul.l tamiojiy may levy anil fulkvtHIHIII iiHtit| lai; a.-t U *t ul
  MiHXdtUt : tkl litr that for
  uiiru triiu.ii I. in-1
  hmi.iil.iilifTCuiJB a r> >u4iil lu UK* |mcinUiu linu of Uii rnil ItM."ic PIH i-litn null iriMn, pu.t in till i numi i IKI MMi | iMinic Ikruut.baui4tbmiiul, eon*>lrui Ivd or Uutuininl

  *< l IMS und tkuwt-niltn. huivhy, i w.i '. h.ilil. |. tr .I in 1 1, iii.r ml .1 t ii>m i' t ,. ? bt .il.t itHiiiuiiv In ni-conbuu with the pro % an iBiarlaul* awl miavt bu dt. '
  V I* r tut .
  "l
  *iut' tMrf IU aot, u tu.1 iifnnii a.uluu' per tun HirUif
  ) 411 public Inn i- it Ul. r-UU >l I li.rld i iPJ IILU luJt i li-.t IMI ,111111.1 iilinc r nn Mm ,. ? |,,,| I > l.r l Uo >caru, mid UH> uta u tuu Kir Iko urii.diiiiUniup > Nn Bitvipiicr
  tu IK; ulh""a Im ii r\ c'v t l ii i I \i inir. .i iplilul lit. tli* gum t iinm uU..X'nl nirt, !,. I .1 I I ..n ,V t llllt.U! lUiKi.. > lUuiiaui u>llahall Piititlv all tn

  .. < i'i.i I tl .1. J lll.'awuuul ilinu.,1 il mil I Hn nilhltxln.illi I M 1 inij in u, t'li j On ft i, Hi i., t.. h |.. nrnt d > and Imni tun illy ol AwlathtivUuuik l>i >Mn tw a vMuOutu aunt > at tluttin
  ; > fnnn UM ittmtion >IUi w irk or tinI Unn ffni
  Kiofuil-irw h.'thekrrcniitr M E i .IU | '( .1 .irnr < nl r! t n r. in midtb. imtl [unm ..1illjik t> Uixp aialupMM J* mWi l"V( JJA Jluxt
  ana < h fniitnr *n t'AH vn ; tut m itt rlnl>, or U uu ..>|nM. in 111 lit Livti .' I ..llull ki l-Mi, iinir nuinwirvi.it. H. luut ihumld company aball luvc lieu IktVjrt L II R KathwKI U Hirikni. d mt mnnl In* carrlM ir -

  ..tin KitiraHlitiiltti ottbw Plait lu I .ill nPlHld ( umuuix.lit KtJi'lttti ni bH-lrutlim, Ibt Ailornft \'t witbut iliHiitilb* iitiiu lai *l IA* "i t ?IMcroOll > >. who .Jtl. i *n* of thtlr t M nilprvuj r uiu all Ukb>, Ihtlr lacklul ap| rU and furniton u. ami ItUiMUillu. be, and ltwe nnd wi ii, lit todootir pan toward rthwitr UMT

  Ult II'HK tMwunl W round lutulUi. ll.-t.'o of UK t. luinn nl, nl tkrlu ->i> rt-turyand Iruwui. r Into |I |M uti( IbruuijU aid tbnunul, fur Umuol.ctUuu unit kicwwwkal uklauukVn body eurwmut tu Ikt I IIMIW.

  n.l n i. n .|tin.m Ml, bin dlnl lit u.d. IIMku lli mcot m-T ol Ifco cliaun.t duliu* lomaki uul yhi u( Uu Uluuu Ithul CuUfiuy, lo bt locaiUn Hut rim nlrctitotliMi of hall Ml i
  all In r-oti nIIUM Dmniruvril.-l M hcnm prov, UUtfif1 uwuiounrjr \ i _. I LT Taiacna *nrint thowatlnp r" > '
  uii M 4 -ujill.u.. PMO t 1 ml the tM Uwll line .
  kU Irani I
  MW.iui.vi) lit tli.'Uiht lhat ,. ..- u Aril li I II II .,. iuiinuu(<* i4piMil tuv dUU ol rl<*ii.U 4* buDtlI 4iiJ Irtato lud u In nlUir vur MI 1163 ivurt AI.Ibt nmt appolm tub nptaraa, cmom B.liir avrutii, l Xobaklitllr kufiflit. Hi*" ll Tntoait tail l (vl iiui ilkrirDMaiMillutlia unllai> > J"iKfcini
  >nftml \ > Mr< I. l.n. i k .*! r bull kii 'i nd Ul ullivr jJIBcur* and empb vot, a* to Ikoni 4 bit "'"" *
  I tibtt r nd nil i rM jd, lini-i a t, ikunebt l }ndtini.iiit illrvt I uf Ilu. laud niiiiuy] inuhifal art bunny iHipuuiutd UIUMMIUU..M 'DOOMI.J .iKtiou Alaiiol n 3f llmniWIi nn l'
  ikilu
  w ui IbUdiiiLkl Itiflmr out iniMilk* tuivbt nii l..iujui '> way wcni prater mid utmuuiy lur Uw lulvrui aulhnrllv M.uuui ill. hnuklMM bumlMmrUia l ?
  111 1 nil t it n I nil I liu t hdllM ttKiiml Ibi* htMti r r
  I JM.-/ M* r tm itlnlittM*'! ul IU Iti'n and t.ul*. !? .( lu! Uch.\ 0 lh taulul It'll k ul.J
  OHlftlJUB.
  rmr Irani IIM M. Julin.fi.uin eoiauiny, >l IVfiofida
  .K i.ji. VaXTKto ilutuiS lAr Hr-t iluy o J4i.iur> lr. ,,r. Ul.i iHtU Milu In IH I.i h. "kT WiaaTiTBuva lull
  .I.Ian ctxuhul
  lJ atili.HtlinJuUlo* in. it It
  il mvl nhp>> mill tbM nimt It ii.'l .1)) lh. i > lnv hpiln i i irnin-t. C.MIMIT, mnl miri 'it. tk, 111 TUHt Hie dlratlnra ufanbl ton>|iar, ur utlw op lnj ** *
  < a *r rrhunta J ih I I.IK Ul|. I. kunI > .' u.rm r } prior 1m utubratiu *, otmr, m iHUi-r |HI ..11n.il t* M iUl kluau. vt* iwnnrtty ftlNM, hall t lW' aud dj .l I awl that kay ac aa *M ami Uu ronlt will ku ynnnnaiFru -*
  ) ll I t mil U an.oi b.I It ti n ill, t in |, ii Uiln aiithnrljtti | tr* lT cnlwrlptlimiV. !. < 1.1'ItT n i 1 IU.- I* n.I panio rti.M* I IHb etu .. Tlul MI laid [ ? U itBapnnniwliic*<
  ; > u l ttvkn* < IIIVUUI 1 011111,i ara hufibr. ..1of | niril m Ilu: mun nii >t. I.II I. T HcilJ nll.tr I, Thil mr iVtl l .Iwtl IMV t In mod mutiny, a l lu mlr-i and r* -t c from tack nub.rikwuilbatnpltol a> jour *r* M pmapttya* BMT VMr
  t A r I.i o.jlrrt and rubiuil detaUml auW
  I- UX ll I i atilemwut iif Ibu
  i U.. r. ( ul f CM { Mock ii( Ml* Imunuy l tH *v | ) tirkfb
  JiM-k i I.. l IIM-it I.I > tluliM* kavi IMHU ilu <) ami rttnr.irtl ; :
  Ilu. > .IUail) tt tnHfuf > acniMt lh
  /H ,..W. ./ M. N u .( > T., / usiitluu iml t\tki rivir In clu.muling, Ibnv ri4lk atorklibldi.r> at Uiulf uul nil metHini i' -mi ( ihca >uwahTui wit Aib tl
  .
  atk.. null. |li .1. unit. kHtl.H -..* jJ >. .Wrf f.'WT lli i it, \iTni I Iti t fliCilalRirjrnrrwii trip in Iin sifjUtowil u\ and UtnLtrt tad nay awbditldi-nd of Ibu actual 4. rkol *ntt r .*i u p.i .i uWrb.u 14 lk I
  f X. Thiit OM t AlulUi. J.th-i < uii. ii | > b b at lion* 4 Ja./tui'iil! obu 1i >H 41111' ilol.ir um u ilt i 4 n K* '1 proBU ttx-rrof ttlt tD dirtuii f lbca 14eooipjir 5 rk dl Ml4 IfOaUa JUumi Vutuaay, mll. nl IW PRINTERS.
  M.nU bA Mtl hr li> b* i ht t i ttm I, il In tii.iki* llttti1ri. ia.uir
  vTliitnMu> ak H lm*. Mil Joint l>rtai(> | in Ihoiu nviw.tl utKLC > H. mnt Hh..uf uucaf tlui* Bacrt bi5. f r t aald fummrmiratrM urfTr
  tt' ID tlncktinldcira
  i in otnliiftb a"4 lure
  lurtily Hull
  | | r uphill III. hUllWt T !.. Lllll. ..f It -' f >,* TiMt lu I.J..U ip i >frt may ; novi r
  till | n iltf ln t tbi Mot und tli U b.. luaV it full 4i. | tit aJi>|4 |Ut h by M tor tu ""ntnt of ulil i UWtnl HirlKolpiUtlXc1" Kno'tim'lunr
  W | lv |n.n Ilu Uiuk iilaaU nini| iM> bit but* nniiiiMri.it a nn nq* rt hi tit* n l \ i Ifc. **
  l Ktw-k Ikti. til Jui UHI i k M 4 .ulttVnr Hnl Kr i.r,
  uiwcriiituiu !> lu* pJl u twnn K. m> wrwrifa, la nH f lf Me t Wun, if d t liilnw, leiliitt thr Huulliiful Ibt. *! 'l'' i h Im Uw* vi tin buieni rlurUui aint mil Inntnrv oar i TnUthahaarib>nliilM *talMurofM pnrftit
  Jit.., Uutal until}', ami PaU-lk.. in Pnln.i \ I > nvi-d l.y Uw cUrh at tlw rourt III whleb ItJS 4Ittw \t > t .il. M in Ifiifti.t. art fruaunt 11 WMW tall
  lu Iliia rbj>n ML auuaa Ui-r* U twu.W lv IIWBHIIJ I I.diiuf
  i a
  (but thiI.ry1liitun inn '" .nurrj itiliimii d I | minui} uf N -
  UIIHtf, aUU lUrt Ih-1 Vt *4>> "U .I. u, jr. :,, } | lobi to inuu bl. til lit. .fltit tk t bf llt p th. > luipcBi uiwil .nupsuii ( l TkituiddSmtl.nv I I.btll auKriiw'to Ui* ntilul alv-fcvluii.1 I
  n u-ud I f*> ur j ntt oil bun cMniaur.
  -t> mmu< Wd.fn.1 1U nuj
  fr.
  !
  aad uKiwru>i lu itr tin -ml LMkfHi lad tULiii IUU '".,> U i. > vn I in ri i ha bnn ntadn tinln-d
  rw H1rf *
  nk ik *
  MI 1 luc lul .H 11 un.luM it ilk 4l t luiut. > v MI ni t > Lt n fii\ jnoii rwr m t.. fcmrt |H wpr l Mirt fo> UU trMiuiKr, tji*) d thv r IMjmual ** hy Una4ri Newspaper Pri's,
  tall IK nKiboil ihiktwvlit i.Kmi il to aU dir > li '
  trutu dull
  li.pput'urty ai m < Inn
  I pun t. 1 1 t n flat. U l tl. ini.i .1 i ul aultl bui.d in *
  it J,ilk Hr JJ. Ibul till" molulkti it.j > rtl buuii u>, a am. U HIIHI8jg Mtiher alrtt a4
  alurk 4 *Mitviit. u'/itkil itml taiv.'til lu bu in uf Ik. w a pmtduH Vt yn.tdxi'i
  < fr i >u.t uflrr ll i ik* pnimntvd, lt r Kirti d< j i ?. i,. tbi't iu.iiul u pfc'Utr, luujilluu. I fur tbi hiilb WVkll |, K< KcUlli OW-Ku-J tu a |*l> rHJg *

  AM. 41 i ili Tki.1* aiMumtl i. i li j jiulbt.taiilal ) ,. *!, t 1 1 1. ri.uiu o. itt t u| i ("..rl.irHuji ui. nf tba *.- y M*ft kl* *4 ; l .
  jut.4 l .**l TUll tkf | i atr iKnperi) of Ibe Murk Ik. in ilunlaM lititlir aathoniM4tda<4 inavnr.ad nnd MMW.. f oninff.
  ufxtd < |4nij, u Hi. tit l.iUtlu it. liuvlU. t, IH |uir ,ujf ..rlk.KfUlui l-t ur i 4l ) ilk-UU. III Uw .- 4vu rnl i id 'inlj. r. of wU nNuuuny lull w ly ba liaUt f..r ai-rnKaijr, wbu nhalllmU tb 4r > i -tlikrliiM \, rt r ilr.trtiulM It i-w* h" ran .-n ilj h u aw]
  >.b within! ) bV> 1C lli ,
  r> r. -uln lutinaum iurolnlWUutv
  IM.nu aAMOKUu. Mawwt4
  HMuf Irwm l im tMt |M.( WUI, .d Ikrit ill V.t m Wlhi4ru> II" l..i> f ol ul Int. ItUU !.>? uni.i 4..l >'.4 nul ut, u ..j unl Itir Liu ? m K tonjMr tit..' iirii.ir-t'1. Um 'lit rt'ln 1'iut rrii *rxLMr" ""' Jn! l'Ullk' VI Akliuni KI.i. u.poam.l i fcapc-ij aw in m i htttfby a Vna-u .1 iM.kv

  1u.lIi" P t iki K I.VI >f 'Uu vbiimM "o* |*trt i Hur torw tH.HiUi- H > I, orHcl lu r"wwrV luHy > *t t Uu m ana t ,ftx l' uvK MirruUmm .24"
  *KU. r i 5 u tut uu4ul .lui*. I >ich M i. h> 'm>> d j -lt tb (w llu* tloviiniui nl f wuj aumirf y
  .. j lln< *xlUMMk 'wI Hi It, Toil (h ul ikU
  ** Ivwrttofii.
  .j pun art anItul fc 1 kat Mw aM lalaik* lfaif iLa akaUu.m
  r - > beat. t -!. iui rJu-iiMMl witiktna UUutax '- ,
  i.m 11-1 J.Jtolk urtMr caklul lw It ul aaM I iamkniil> la anjltua HAND PEINTINQ MACHJKE
  uuu. |i ''l Y U'l Mlitrnl I'uXlur. at t>KB/ *>lraUu l Uwl urn* thrr rull Uc *i,|| r.i|. J l n BUfIn sun ... _. ,
  JMpaor *rtiiiWUi< *iul Mut raa* uavwittl TW UMt..r rui ul ttu. t uj"Uf, vud kiTl. W. > ttniJturUiil M II'ItHI. i% jti. s I I'hi |HMm1 lh <%> ol rii r ttii and ft14MU vn-rt uoild ami but ii|. 4 UuiM ana iut at. I it lu nn> i iibMl .uj Proi. u .vi aa.lduraW.
  Ui |in>lMe* Ita t M *l, patiAMl lu tiw ilT Ult litll IMItt | bt.1 llut !' t I It I 11 ,. l|. lKkk4 I M -I ( aUuik. r ImpruvaMiTiia tMnrvilt |nr iKv IWBI.A Want i iut tMAnn.. i > k r .
  | m| nt i wren! kauri, i tml ,- t it'iiit' .ii v.m'' UH nu k ** li. iluk U i4Ucr la MJ lu lli.v- i :'li. lhviuU.iLv.uil> '.( t-il-ik Jl, T U'tj *a l'il'' ft On \ It .in Maadi Hlurami M an; iwmm r* .au. t n. .n. .
  | 4J.a < tmi au> H.Wul 1'iun. i lMttd* lit tinTgtupitnn itt >ii m u i 'i. u .It* t b tb. i 1.1 ji. ljn.iih.7lu ??. Mitrrl' f \k Tf. L. Kt< u. Iliva-i J, rn iWnl li> Mntl' ti4 < 1 r t rf fat till l f t ir I 111 |> r In. r kiiii i'llhrtirtUK < fell I t kUtwvimMPtartinii
  .Iv uo\l t auI l i r. IU Wilt i4 tut Hutlnf 4T..KU ,1 |.l .n.1,1 ptv n- W i l k.t U' Ka- V K U. | t ,
  I .1.1 M MCn fct. K *M I i an. "ir
  xfr-tun m i.t | il 4t.li wK n< r ni
  Hw tt fWnkr ****!, TLat Ww pf> t ol > u t i i- >nuu >u4 UfOtiij .v uunt, tat and l r. l ws Urtwuwtthk H1 r Plai piii..i '-
  Virt-uuJ, uni -, Hi1 tlo nfnil UwK *" tii loun mwi for bk* i.l. ..i.u.lKkj lu ft ftl *aka Kl.erStitui' ttuldiialf MkitrtM* act Bm wiw.l.ii.lttert '

  .Irt J .! i i iuimpai.il.ikili lit. > arv L> tiutVu tt, i>h Ut W dVvi u 1} l>i Ik il.lult, tb u i ti 'r ,( sivi .- d' tud 4a al t' wiiai iHi4
  n l t II.. .nn.. inWauiuunlv nil .if th rn.iuti.jy. inlkvn MuruH'ivM* III Ik r iitt4 Hu..vml l.i ilb > ( ,nli n ,H 'rtai, .u, tu HwH l-n lo Uul ii iMU ,n. I MI -K

  . < Ik.Wk v ., u ., uw '* < tlt4w uoaab'yi 4 **attj.L. ._ k. TUal Iki *u .. < Uu. .i. t MI < <4uil 4 l it lia.4 ftallrti.

  la ivquln-aml bn'd r'vltttto i HA, tirat lra Jftepk II -' 1 '* **
  utd prwj V| |... lid Ju.> y! k.f 4 Wi4 tl >m $ nl'k. fid )*** !. JUrL HUl.anl J, Aiuni. tad Ib "ttf\ rjp f u <2Ai| '{ IJ

  V n ** t | n rwf > 1 1 A. ItuHtwu an nvr Vy Unwvwrulml and UMK jvlr ?

  rtlIt W|>ur.d > tW aaraian* -I tic of itn uliK <
  A- Mutant ttfetr awl I akrtnr.k !'t >!>oal tad >Ball.a ta uu fcna.ni.tl. Ai

  dnria t'iidr f t jl II.I I utl Cainuaiiv. V

  vfc *MI rtrrpw Ifcurt to t i.ili ; ->* ..i .' I j ll v li.)>.rl UOn. .i i, J .1 a

  mtl) IM-V 1 ub r, .. jfWfl ; i -. ,; |i fciuJtUirt. RivUrJ f Mm* .U J

  i UM u*). li, .. i iu fignl ii* 4 MUM*.* nirtidjfW I \ !ljaa4m VuiJ tt.! ) arekrira% akliioru J
  > -l. t.u k OKuL nuipj jtfkkdlt*. Put

  a u; rt. and n.i .- it


  in fj IK i iiutir ho i.fnw I I j t l.it rtt rtlMrt w IS* utpiuU -<

  E m V u. q Ct if jUM tvru. i -. ty iaaj< t > i *Mf ili' >

  "I -. '. U e.- -, hi v lhr.. i n j} i l Bfcitrlt tl
  1 i 1 Uiu.. ai .
  TII ? -: v-otsy.: jix.e'la.u..

  i .- u -IE.
  # ti