<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00102
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: September 25, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00102
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
_nN"f! T""' ILAM. ,...

,
.I
\\


1 1I I!

0. .. ... ....'rMLr111r II.M 111--4
.... .. .yNlw 0'_" .. U' _

It 'i'i \ ;, !t 5A j... \. 11SSl "l. 1..., SENTINEL.1 ; .4.FY


\ | gHfEn II I \M.AII\s.sKK. FLA. SKPTKMHKIJ: '1L. IsiI1 I ; 1 VOL. \ \ \ No.C ) HI.


-_ ."- _. ._ .. .. .._ .
--- ---'- .----- .. _-. ..._ ..'_ .. ..-.. .--- .--.- .-- ----- -- -. -'- -' -


IHnr* mr llnMlM Ik* c........ I ...".lHMI .. ,utleini.ni.rH| ,,1 I I" "i'r." tIhpirnl ', II" IIM It I :1I' ,. "I .5--.II- ,q, I .n ," '

Sentinel. protld.4 tlI 'h. .."., I.......",.... I 1 II the till, .I i i ,. tiln, P ii"Nim I 1t'i ,,11 I Mi!.i III" 1 1 nrtt mi" 7.i, i it .II' .'I' i'i t ;. IAI'.Nt.t I 1611Hi1'.0 I, '' ,
.. .'
ltuGblJ1.b ..It 1'1HI UKU1Iinio'i Ihi' ilmliitii' "'I t.ienl Hi,,"' ., .. iFuropmn ,. 't( d IMI.rII"' ( n It'r i 1 "illli, "it t. I ,
: AlIJJHI\lti. I 11. 11t' ,
.
1111 'I, i I i In
Iliil ti"i in,*. t Him ',. i I iiln
TIIIM. piirtfi ".',Ih-'i5 'I.-'I i t k M ,T,''i i" ', '"I r'l i 11I..I'I'I i. | I i ) t I'. ." ill, .

!Hi I ( I I' I i,11II\: HP 1.-HM; h i in.I.> 'u ., "Minli, l I. ... .."".... in Ai'iil, l I' it, liP i I. dn.I'4.l Itrrti, ..--I-, i" I "II. r i. 'n' nlTUir 1, .i ''ii t- 4 a'! *y'; II: ''n> fillri i Un

... --..,_ .. 'ill' I Ird I lir I hi" 1 nil',1 Mil', > 1 n'' .'I i ., .. .
....- -int4" if NI lonnlT nl I M"nil ? i !' pi"in.in> i'I I I" in
\\iilliiiiiotiiili, ith Mnml.T, April\ ,I tillli" .., Oat. mill.' ..ii", i .1'' i > "r. 1.I 'I.ll. ".' n hnn, I'll. ,1
: : tn t'filh'l, .
-.0.: 1\u Jnll 41111111.1', g BOOTS; :amii H\ ( l** of( 1i' II-l1''nntt l I.IMnnda1Mtr/111Mnndlrti oar .\i ''I nilmnil i .'I'I I '''I'! I 1.1, 11.' i 14111'hw1, I-I i ', n \\ I It in .i ,n '

\, : '., ",** If, I.',tt tAII II \liil" \. "n'I'' ,' illUtimm" ."' ,itl.iiliii't .a/41' nt' .u.iirt .- 11!j. 10 tf in | iilit, imti Im .< .1!. p' ., .1 I i. I, k1 .rt. ih-l k t'rtr nt \thin"i 1";', m

.. ,\ i., t'I' ,. ., ." ." .. tv .-.- ,.- .. il I"M..hu'utnnaant'in \pill\ !..I l Mnnd1.110r. I "lh \I" ,',lllltHr iijlil. "* .I I ltl/fii.i1'' ..I tll.. ,u'l 1 I. % :, .i-\ i'IL: ,,.' 1. m' ". i ''I I !''n' "in ill l ,ihf i Illllinillni ,, ', :i' tl ,'i i ,I' : 'in '.CMln".lhl

I ,,, "I +' ""n"" ,9'. If .,III', k>r>n I'nut" ? .lil Mou4.f .Ilrr4>i| Mn".., IN i iVfil n."* I.js .nil nn' ,Iii u I I',. t 9arJ' '' i.n.' in, t i' ln;' !li,itn!, In r\\< il llml 1.!M i iinirltii, .m o- i"I'. li"i I ii 1 l-i,,. ilrpn ulmt' niliitirt .
t 'r. nrfi,.\ s. t.. : nk .it, llti tnminllr"
'. : .1 I |i'i'tuvhUllM14.nth''it' tlllll4iiI 1111" '5sn Huln.Ki lieu "" | .krliin, nulitr or il. in. I ilium I ,'t'u't .,, I in; In ("'" "" "," >|Itmtutl' Vil .il I mill -
.11,1. in 'u n 'Urn1nl' UK t'litittirt anil thr .
IIIII"'n l"'trti" Mutt In roL'' Trim 'I' 'nrn-t'
.1'o 'in" tlni :! H'I'1. ml i 1 im.,, I mipriwiiiini'iil ''it iutt, I '.' un i I, ., ".I 15 I *.P4' n."i "nnlti ,'i. 'hmh| 'lli 1,, l i I I In' mi-: "I"'d '
:; i.. ;uidf: nfl.-iHoft! l'l I" !Kit', t !" MYSVli' I 'I" II I ; !J..1 J.\ I -I .unhtu, ..unit, \li-l, ""...d.. In "' .. *r IiIPdnn.l.r In. \II"- .""' Ito '.I !. ,1'1'1"| : -. 'Irs.il' !11)tint '| titrrpri.tr! 1 th*
m'i.
., In wurdr.pnk.u| \ Illl .1'\ III 1 I' II.I .. .It' .1' 1 "'f> .Ih. : I n i nf, 'the I"1. ,In etl|
II. iiiunlfM: I IVtihfrvv
V'i'i'".i1-. >ni -.i Moiid.J
.1; "' .' I Ih ,ilfi'lriimtir1' { ... 01. .,lit."" ."II"-hh, ( "(..ud" I In Klohrt. '.., .rrrM.il .nil hnpi and I it 1 iI''1, dull\ "', t; Mm Jinn 1'1',1"' 1.' INl'11' "\1 i I ,.t I imirl 'n, I 11 ';i i'm, :, '!I I' I t' ," tell, I. nn" unit-

,. .. .,'It-Miit-, l !" /Oi.-r ," It" Un, : ? '" 1.. .1" i rJM 1",.. II .: "m mutt' -t'1! l Nnnda, ."1'r 4lh M"inilnf. in i i. "i unit lit tiiiiil.rtir d, Ilnn, 1.." lui,: irmlxll.llreu.l| t I d,1'!, iln |I'.';' unl0ttf.1nurthll / ,\
,
," ., "? ., ,.,ll l\UiW| ;\ liinK 1'.II"'h,1"o, I .: .1111' to., ,' .. 1 11 ;,,, ,, i.liiliirii.lilintoii HI all ..I".n i 'i luitMul, H' ".u i I lIlir I 1. i "ill, illIII n "hnlVi. i nf .pi".,it ,hilt Mil llllllll tuut'I, I n. I -111111' 1utm! '1IIIII':1: 1411!

u ,rtli. itl'l: Lr -ilUmliil, In win' ::1.\ ' \\' iiuin'r.M "."",., .H'r 4i,> Mnu ,It'TI I.". war. Iliiri- 14.1. n"I i ., .11"I t i inpiilil ,' II I 'nnnplinllu'1: I .I I. l.\ lie, :, ll.ll,I "I'll;"lllll.iil.iiK "u hill,, I'I I .,'!. '!i l.d,, 1 K ,i I I llh. .it

,I"J.I In Hi Mini:: ,1 Ills .m11nl', "iln .. "i.iin. :ii, ,1.. 1,1, 'ni' n m i I, i i i i .r ,t .",tt I' I.
(k.an.. miiir" H Mi.niluT ."... 41b M >.Anln I I ,i iii ) h.nl limn Ilir ,hum ..ililin,I. ,nl I I. n nwbu .. "

_.. ..... __.. -----.w.- pn-"ii ,. : : r" i i'4)'f'\M'WTJ! : I 11111, i rnrtiirfil 'the lwr.li.lnp'" ,.1. ,'h'A'MI,| Pad) > ,m 'I I.. ""111, u' In'! nrl' ,i"ti r |1114'( 'I III', I'I -.-. .

ADVF.RTISINC' RATES a la.T fy .s ;ir ... <1 ; ; H''I'| .M 1 IlIl'IU.lIRlIll I I MIDI i il I I 1i1x| rlUnl, "" h h' in "Hi .MI".t "I 'Hi' \ i I. In, in,, .,' w.m.li'tlnl, tliitt \ 1.1 1 (hiill I.in .h., ,,..HI.. I.i ,'.'.n unit I i. 11-1,1.i.,

I imnlil' Hi.' 1 I.,OndWn .mil I". iwl.H pint'I\ i I It I -* li I d', ,In' rk 'IIH..1I"M||| let| ,,' Hill, .
'l HI\U' IIft\l Vlt.lll4pltl, I I II. \ t 1m't, 1 1'tlist; '
I. b..Ilirbteli'.111411.1r', I "i.l Ilii' ,\ "' n 41.11 iron nn:\lit -ilMllisI I l.t 'u., 'I"h"| |bn'11! ,
KiVrsKNTIMv; :: ; !I.> ; Ie' I I ,Anhannwnh; 1i, \,l1.,,,1.t U. \1. h..1 | /'' 'il': 'I ) I I, tile 1ti .f I shut* .ll I 1 1llllllll
:::1:1! ;: I \ | | J \ \ V |It{ j I ii"I ) S I K i h"mi iit.li' .M MomU\' ApllI tf.llnli., mtir" In 10, fnu.ilMl, 'llii. .I." ml .itplKim ttln,,li .1111 i u' nili|I.-nl, nut i 1." up nl Iii lit 1.1. I'll, ''St' .. : '
I uilhr | IVl'lt'
| "
?I V\-H) | hl."Ml".. I 1 J ) I \ I I I I" JJ I I .j..j.I .j.I. I .,il.rr>\ .Mlillr, ,, .111 Mnnil.f\ In April' I .il. the ( .ll.inl, id "nl I m' tin ml- "I '' i I'" In ,""1111|iii-? Hiartt. ', u' inning; nitu, i .,,,iilh.li, n i nuiit. 4t Ii MmtHiT In Api "ilv ".u nil 1."O liiiiiiiiliul| l I. II, III i'< f \.lhl\lh., \ '*" 1 111 i i t'' 1.1 r .11'I | .n'. .m I ,p/nlh 111III .,
1.1' I' tin hilt' null .l'i i
I '..I, ,. .urtnif1. ", ''nn i 'I..I I.I I4 I- \'.ikii:Ii, n'linU l\.1 Mnml.f\ Iltrrllls\ M..unl.fn .. It "1 1"11"1. 11 n I:
.", ., ,' .n \ |' 111thIili. i .ri"KirvrMit 'if ,, mi., .";.;-nil mill Millini'h\ tulmi 1111 ,111,11
1 I nniiiritiiin. ..ilmipii ',. h'I. Un I MIC I 11 Vh '.1'i"i. i ii. !. i mil. i- ti.ii
1 I... IIMIHIV :\lnntUT\ ,. .Hrr 4lli MiMd.r, In' 'I'itii.it ,11' |"
-. ili' ; 'i t 203 Bryan i and TO St. .iiGn SsI \inii I; 't h..,1,1"t, \ In tin, ni ,illlt id.-.1.l, Hill I i Illllll, "I| I."Ill' 'I'I"I'\t| Kill.a' IIl' I I'll Ilir' II""."4 .Bull; In, ," Hln"In |"itin nl Ili| i i

( *." liflimntl, .miiir, Mil ".."d., ullrr\ 4t, M.n4..fi 01 rrfniini" i ., atll,) ., nn-i nl i-i iil.i tin i n, t' .tin ..I''r i ,vi n 'I I \lilt "4innl| pun' '4 tinli'''1.1', l \ "tiliillilil-' -. i'''u,,1 I pn ., ill I tin i, n' .ril4l'

? i", rill I II I ., Ith, 1 I. \In .it t Ml"ttlilili link l'lrllifhI '
-- f "
IliiitMliitn nl Iln nl till l liilniti f ml.lIw \ .
pit.Mil >
...
: '. til. rrn,, 1 1,1, I w n 4in"d ,1'| I'lu i t.hurl'. 'i,.in" m nl, ih
: \ ; I I ,lontiuiil and i ,nnniUi, .il lit M lib i ud hi, u'l! I .lid 1111,1! l \\ illl It III.'i." I I I. t YHn 1 II I"I ttl I llttllli"t .
a.;. 881: 4.1111'' f' ftJ.1. Cll..., 1 I..iiikllu I .,.u"II.-I 1t.'uA.r, In lit' Inhrr' ('Althdluthb' i Hi, l4hiu11'4I''It'u" l t nd.Ittri ,
I ',.. ,141, 4 t ; ..I' 1,1, 'I I J'I ,. .11I I \" ; ."illiu'ni vunnu' :chi 11111,11" In 101.\.r.\ | ,polu, inn I |1.11'| IM '(II .'1.l" 'I h"I'\\I"\ \ iln "14 I unlhn ,.4 i ,1,1. .

; d1: if : 1. ',' .;: ., I I IMi-ilt, ..niintt -:.11' Mnnrtn I ? It".r." Txurin 'lln-i .iniiiili, ,b.hut.. il I ?< r ,) "i; ,ii i .' i., .' i mi null ,in mi ii I 111 i iI
; ; I I' I H t1)'. i"I I i', ,il', ,Mm Hi, -I| .1> ,
f" ; tai| i 01 i i |Ih.| n
,. I, ." 'I' I ,i' 1 1 |nVi r nillM" 41' I It Mi.ndi-r In m lotii-r ii 1'1"| n ..! .11"I | apl. \\ lu.ht" .I." i l lI.It I. '. !''i '. h.,1. i iln.
I m I' J 1 It. Ih.1 | | i 1'li I.iipm it i I I.| tii"
| 1111'lullnh
I, ..IM..IU'I : M: 'H!1 ;5 5i :" 'UJH.t. 01 ; 1 H t.1 HHIa'I !' ,.j l 1' 4.ral i I'ou' 1 Iht',1.l\t\ in i.1'Ix nnntr" l.i M.iiirtnf .n'r .11. :w......, ,in I'!i tlllll, llulll. .1"i Ig i I' inn'' WlillI..lnat1.llltnl4'1MnI11i't I 1"11 I ,J' 1'11 lim-i "1101,1., 'n 1 1.51. HII It.i i Ito'I t 4,,, id, .1 i ,m, v

': ':.\ ,: : ; : : ':: !; i Jr..in1 I .:: :,: I inn mini" .:M\ MnniUi" ullrr 41''h ,,".d.. Inn l'hrl..l'onhill, : ". ...111..". \ti .Hi ,..U.I 1 ,'ill I' Kil-n. l "1 iii' "I I Iiitilu 1.11" 'tililu r' nl, 'this| : .rat. .| .1| tint, linn InIII .
-i i n 1 'ni' 0' "
; n, 11.11gm 'tm.' ", : '. I ; ". \ : \I'I! :-: I I.111'4 l I '.rMi burr. and .ul"ipl.J I .. terl, I ..I III I I"a i ... 11. "1 l I..l.1 I 5's'. I' 1",1" I ,tl"'|l1tli1, | lilf h ill. .:.tltl., !
Irll., r-.ii HUM" 41 h :Monil.T, iHir 4fh Viimlntu \ ;n,1pt' i I 1\.1.\ Ilir! .1",1. \ .MI t niif i i 1.b .
., |1..I..r.' ,. mil, 11.inn' i' I Ii,."I4 null' | | n 1 j>,.Mllttrtins "
nnr I low "T t i t."n I'm., Y 11. l dn' mill, i !h'nl 1 1 'I"PIII.1', is a' uki4| nl uur "hit 1 "h.lr
I I I 1 I I Hint l MI hiuhlt .5 ,iiiiiiiiiin, I !lln i I IiiujinHiiinniT .1 I .
I" III'"It rNln" I ." \ l N.J..I. 'I' |M M i I.' iv" i"a5IIt "u 1 11-li."| lii'in'It" ,
'Sn.'ngnnmivl I ') I IIIIIUi' .M l 1'11'141.l l'IHCI'IF.I unit Imlmiiiiiti.tttliitliiiliiu, ., ,11" l1. ""; .I li.tll, ,,1"11'1'1" It I"'I, 11 "
) mi I "' -illl' 'njtll .111t t "".II "I. |I. 4 141111.| |
J ,,,, t lurl., i ti *.h tit' 'iniuil ti I i r '' r'I I t Ii'; H\ ,IK i | | \ '! I ::'i1 I-; its-iii. i Idr, iiiii', i hit' 41111,1'1 '" iii tin |I" "Ih.i.nut
( :. :ii:1,1 lli'mi:II"!" H ,".M".1 i fm ,I.u'm. nt. I 11 in- iilifim, .IIIIIUI, \liit "",,,I., In April) ,I kiniriiilT' nixpiiiili, ttilli' nm t M .1.I "11.' lli. .'hlllh ''n ." i I 'III''I'll" klll\ ttl ttl' |1'1 mil tt ,itt 1'1. .

,, ', 11'4" f.. "VI't ...'...""!. ILlnult.mentuln "lit Mniiilnj I I.. A'''rit.unnunrr pi tf 1.r l I Ih''. i.nmlit' mil i.mi.lin", In; Hi,. ,. nl, .1,1111 d"1 ,Im "nil. ; uilh; lln innilininNU It 11",11'I i.uipii" 1'1 PHI' i i viiI I ,,I hn1'
I.1\ ".it', our UK iiiiiiilii 0.w t ti ". .' fiiiiniT llh Mnn.lrj In April I p"I'lllll'.l' III lllll I .IHIH I llll'llltltl 1u" n" i.W1,
," ;T.i ,..,,1.l d I "l I,.-.. hlllill'i 01.I i 1' \ ., t! ," i.I-i I ; "- 1 I I'I'I I I 1 1.." ,I.. A. i.. lail.it, i.iiiiiH 1-1 Mundni ./.r4lk" MnmAlt i.i urn !tilr' jjiii tnini' nli iipiin hit 'n 1'i "I un; .u,. illonllif 1 iiilmi. thus il ttr droll, Inti i .1,11, )) tti'illi I 'unity I I'!-IllKI' ithlbin, i il" iN I ill iluititlII
;
<< and "'|1".1 l rljil. an iinlvnl" 1 'a n >i .M' I" ..It, nilll t In ; ,
\piil
v..r thi "iil| ",i Mil,,, I.-ri til, It' nil,\ ,i i mil t'I"'hlll"'II' i ",, .
liiliivilti. ,, \ u :M Mijiidn t\n\ Un "|. 1 eolmn14non1.rti.-luul ". ,1I'In.1 I 1. i immi ''I I n."t.r. 1,16ivl"It I" -lllll, .Illl' Ill'll'" nh.I.I
.5 il'*' i ,"milH t Ili':in' inirrirt, 14 i i ? 4th .rin pi"pi. l I. Si\ti' mr ,lute iilh.1. I. I. ,. lln IHIII" *. nmlIn
: At :Manufacturers'i ( ( C t Prices. \piil, | nl tin ,du4u.dlll.'uHn1.a( not I t n. .h" Urn, ,luipuMii *; I I.ti. "I'l', ,1't'h'.11k, limn' ** '\'ttr1 'ill mr nl 1
, I 'iiliiinliiii." .. i miitr. .:H M.imt t./ ullrr 41k ....""., \ li I ttill II iti tnia l'i in, In,i ""lh nl 'n
\ iipiin list lair iiliiiUin' tin k ,im ti, i-u" / ill |I' "I i I.I "ii r l I. Iw14p'I| l milv' \In'1111-til'
'in |1'1 ""l'. I I', il I 'in. 1,illl I 61, '. I I.'. ''''
: J\SCRIPTIOU. .. .. !l' i'; h..I., I uLni i ;P, i 51 "' f.tl.lrY, i Ihr4.1uIt, nl l l.imlti. will dnr.I., mil .1-. ,r it I.I t ti I. 1"0" 'h'"I' .11.0 u"' I i.iliiu, ii t slim rum-, 1 I""hi in (11( .

! !: ': 1tn.h.an,I, ?mult, .Ul, VnuilKT, in IMnlirr' i OILMI111 nilli' Iln .0h'l l l) ..II. 1"1"' | .1 1""'I 1 *_. V iiftiiit t't";" i ..i I. ii i I n I'h I iiiii, iinlitl, ..1 I. IripI.ri I i

(, : : : } vv u t tJ Ir1 i. i.1,' 'o!..' ti 11.,11", ..""...1.0: \ V,"irtuT ,m II,'toiler /.1.' '. llmiKi' iimuni/i. 'ilii t inn |111' ''ipli Hin, i ., ,tint' ti. 11, i it nil. "Sill i i "I"I I ,tit
.11I. i! ei. 'ii .u'... 1>". 119111. iiiniiT' 41'ht.miUf hi IMnhfrUl. \lat, ,iliin n In tin. 'iniini.iliil, II1',69nlhW11.Ilut. I 1'11, i I HI I I' I'1411,. t .1111111Illl : 1.1
-- .-. I..r- .iiiiilr. ?. li-t' )\\,1., all Pr 4th Mn"Uf In .. llt'l *. 4 wa1111a1.1 4 ,,,. MfllN. llpltl Ill. ,i"I') l I, 'In, ,n'.s. 1 "II l )1" "cfpililtl'lllln (
--------- \u d.nera.Ili lnu( llllllllllllH, Hi \I'lllln Lila' Mill, .
,
Iab.irlatut.llr.ouul\ 'M Miiiiilnf' llir 41k, M.iml.r ,Ii l lni 1111" nt, .nil, itr Ii.ill .,itli' .1.iiln..n ti i .\ .Il.n', '" ulm.kitiu I'In-. p'i' m,', 1".1,1 I linnv I in (ilo' 11 I 1.1'P.I I!.. 'in nn ,tin imtni ,iim 1 t I 'In t d''i L mt' (I"ll

1 r ''juiiul twlj5.tli.nti 1 ii 'lulu I1'dmuLin i tlir, .i. |lhurlpl, | ) .". '.'..I' .iim I r'' I \nilli, ,,, -- ,'" n i m t.t'tiutll'YI" l ;1'""."' rvt'r '.I.HIi n .I lit' '"I t 'I I h.' I Initrlshlh-" I

;, ': \ W I Ff: 5Th I" u, I,".1 In"i' iniiiilt,. ;:M !Mnnilm .11. t41ii.111111.141' ) I, Ii 1.1 .\"0t'.1 ."11 IIP.Illtlh: in gI 1 1 't t.I IIi.'iilgu.1eh.bpii 1 i j \ wu '''1', .101| I"e,'''i ti < i Ilt| .i/ I I. dtll I .,1 "..1I"


H (U J L S .R Ir.'II\ iJffOtei t.W 1OREI 1"I I imi KIII .nun' 111.I i imt III -.-.- : tiiu- '1,1,I in." Mill, "I I'h"/.I', iipi.i4iuint | f l I i.NIUIINm.n. ttm "I I'I.."I. ,lln i it I',nnu d| | |..ri-,n.nl'lln'titmltv mi, :linit,.|l

I llii ,"
.. MATT nmllin.ii.liimllliiiil.lilll.il > ill 'in- 'Mltlt" 1."h.r 'in dug| ; II""it
.,,1 "T !' aellhn t nnr I u'ii'l I' .,, I.-
1 l- "Ii i i i I I. i I' "'n' Hi
I u. .. '". "I. II,. ,, 1 Utinttii 111 I i iln ''Mill i" 1'ilnii 1'IN1 \h,. iII .1.0
't nl I in. l lit i miiir'. I., MnnriiiT, In April. 1.p| .1,11.,li". '' ''i I i t il I. .ni I'1 i l I i 114\, ati.| tti,.ti"
'''. I \ !" \ i I l J' H'II.I., , -M I Miiiil.,'ln April .r4ml mini% 115 I i'' "1'1'; I d I t niliUin r I iii i lint hush:, I.

II t'. ,, "I ,L.,.' ... ..t.sI-u.F.ai1.: : : .1 .. Hnki.. iniiiiH' 4ih' Miiinlni in April| Hi. nnvwir lu lenl.il ..in. I.I ,, '' tit-- .1, p.llln .'l I I'h"i (1', In nil I'.t.mi. iiinni ,, Hill' ill "ttm, I I'l". -In "i I- ,I'Jaa.1) Main lln,

'II"i : i iI i'1 Inline i iiiniiT Ut Miiniliir ullrr' 4lli 1 M.miU, I*.. 1 61 f '1.i-i| II I I :"t .ui I II." I '1.td I ;Hiit 11". -h'uner',
111- lift I Kn i
.11'1'1.1'i : ,
I"" "'" ii | mil", 1"il" ; ;
in |'nlNUSHIIII 'l I Ml( h. n' u, ..Iln .li. ul, |pre I I. If ..I"il 1 ,Ii. I i'' "." ni-" '\.p1'' 1". ni: mil' .I Ii.dl't.,' ntthi'| I ,till!
'. 11"1'1'" I ., me I u> I' 1 .".'. ,U... : ntiiill' '!'I I M, ilul.f, nlli r 41k, M.iiM.fliipril .,lii.t. lu' k lik", ""'" 'ill' .i'i'..1 I- I" ,''Ir fi "inliiiiij, Hi. 1'11) ,

""I! I l. AIih'S'' |'.. .t"'I''" .. IL.l..I' 1 1 1 | ni' .l.la i i .' .,,. "t S ,1 "I "I \ Anil.I Ihi n'I'lil rmr, ni'b i Ipl l6u: \lln. I brad,' nh.1Itn.l 1} nl, A li "\ 'ml Ml" halt!i .ml, ilit ,, 'ILII" )) mn ,ulm, I f .i ii

fiorntM ..l I,M ,, "'.".1 k 01' 1".1.| ,nnlr,' .".1 I tlundnr.llrr, | 41''h MmnUr' InMM Iii.tun | Il,1 I hrnttIlItith, ilmi ,li.tr \li iur.t..,: i n. i r't.1 i I I II.| n.'nun" l Ills, T'I I
ii! 'I | i nl tluu/I.glnxh.; "

41.11" di" ". '''U'-I'iLI'' ;,: '.,,I,,,,. Pure(\ 1)111'."''I (tl 11'JIIICa''j. 1 1[" tll'r IIlli""Y i !' I I' I I ;ul{ Toilet! Soaps. "I.1P"\I tin I 'Ihnuvhrull Ilii Knliliil, II. Imlil n f .rn,"n' ',nil.Ami "lc.1 I In ".Iliil., .i 1 51 1 11 limn lint' 'In It'n I.'rl I." 1 lnjliin nurnnnpiuhitlh| '|''*|\,1.' In' !li..HII t'l''" IM" it'
.I ill-Inn tlit' I
alit' I iil I
ill'i', ..li'lnnpn
it i m i' l I"
t 'i'l I lilt iilllllt I I..1 I Miillllil,) III (MnlnrMi mill the ,pr"ntpi .,liiiml i m., Ilium" Ii II,, '.iinw, l ,1.I liiiu11, In' Ih. "ilii' m I "' .|1" 1.11,1'1.1 \ i I. \ I ,
.At I ,, ,. 1 I ,I. \ I'.,l.L', I I' ,, A t.,,1' l'l I I IVtn .nllnril I ninlr M I Miiniln) In I Hi I InhriI | .11 I ,h, t tagl 11 li. i nl! ,i I .,ininiilln
1" :::, ; : :: : :: BUdr. | | 1 1, (it!I' -!u'I t m i,1 :.ugn1'l I nlii.i i .
nnk.'I I I illlllllT' Mil MiillllHT In 1'rlubrrall.hnn .
\'I I 1.4 Ill.: 1'n nli.'il' 'Hi." .rm nun II .' ha9u"'l.| ,, : I 1. I"i'. m' ,'1'' 'Ih' V iiii'i n n is 14)4) "
iitinlT Ut MiiniUj' after 4lli Mimilur i iMI | TM .h"lll" | 1 '11,51 h. | ,'.i 'i Inr "II tin,, .1,. ,III'lt:1' : mu.141rn1,1 I .1
t i irfirv .l Int. u" lulu, i iN I \. | h.I) ,l'Ir.11111! "t' 'llnIn.iir. t lh1''I" i liar. i 1',, .1 1 M.I i iIlllt 1 in-.I .uli in, inila. ,iiiiipiHltniii, .i.. tin, inriillill.i '
Hill s J'flI' V: h"a",:I Ii glint Itii-'i I .IIII I h ir.ti, thin" lint il'iirilni I. \
lil.N: : *I'11 ;. {I': VMM! \ :. \\1.f II'l. II :;.IHMIII iiiiinli,,, ill Miiiiilnullrr, itli M.inJuf' In \ ttil Ihlrr.allrrl' i I 1 11.1lhbl' ,. "In'ls, /1.1
1 "nil'I.'.tin'' I Iiml whit .bliutin, Hliil ,Kv> iliil .u"I' nisi' .;. .ililoni .1I. !' innlli,

":' 1'1'1 .. .11"1I CI:' ; ti, : 111"'..' 1 I :;;. I ,:\ I 01 I, d'" II.." '" |\I, ....""1' ::.I M.iiiitiy .Ilor4lli. blonds in I II v I III. -'TtlHl wen Irrully i ullm'u'Ih,1'n I |plu1| ;hnn 'nt .i iiinx 'lln .\ ""n,1u1 in"'uli,itim: nt' l'hl.

i \ ti ,: ,;, ,,' ( ,,' 1 II, I,d'.1.,I', ". l.a.j. ill tin r.,1.1.'i.n..' I li-i, I,In'n i ,h, .1...t I I II I | >*lila ",1.1 I 011 1 t'.r rI1"' \'ii'HI', I I': "q) WITt.! Hi'" I :nji'"li.1111)I' Iuumll', || n r,11"1111/. | |,

.. At 5 '.. HIIII .U I 1)11 IAI.I IHIMIII I '
lii.r. ) riililWll. I I. I lui', I 1:1,1.: 't n I i Hillti ,
: '
IK .II. lilll 1.11lilt nl Klll.ll, niM lll'l I .IIin 1",0. ,11"1
Vinl.ill.'li'i In t li.iiirrrr. ,' .'II |I'.' IllMllllll.ll III. .. t.I III. I L. iII. ? .,.,II
i\h"im: "i'inttin\1 '.. N I II \l'iu' ,"., .11411.11 i II. .' ,. .,. ,ti f. >l I Ie.11.1111. 1.1f',1' ,t Hlf Ii TINY 1 pl.m 'e. I' 1",111'h, | ,'"", 'lln! '' "!"i>,1,1",1| i i| 114 .r( I 1'1'1"1"| '' l | ." ,,11.1' r. "l llllllll 1,11', t .

u 'I" \ "h'I:, 11",11 I 1111', ,,1111.1! I ii' 11' I xlI 1\ '. it d'I ."i L1 1 "o1." ,., III-. ?",,,1"1." 1-1 Mnn.lnr in M... h ,, IIIIHII| NUt 0.1,1 I d".I.i, i| lltft lllMItU4lill
I MrttllllTlftlt il \1"1 linn-
k Nttl n"rwiti ,.1. "W'" II "II" 11111"1! "n"|inn' ,11. Iii ; 4Hi
"
I .I". tl i iItpngn
v 1 ; I t I'l I I t Itn .
n"ii.n rniiiilT, :MJlundatl., larch | il u"i ulin, Hi : I lot ul'I'' i ", 'I'| 'ilii >i4 I In.'n.I | ,
T. H. WALSH Or ki ,..Mwn lln .4nt11\1h'l4, Itun." "I
M HI''.1'r (P1 II.tgtan"t
'
r Mm. linn' onnM lut )1.,0101.11", 41 h M''n.I"I"if in .. hl I ..' 1111)11111'' I "Illlll 'IIIIIUI' Will I III i !| | ill I 1'1'' 'I"I I'a I I 1'.1.1' 'ft ,
I vrnnflor if ,Ih. Kl' ,limn Ill 1 'ti ) h"1
\ v i r> m-i I. in .iW IIi
I' Mtil.HM. M 0..
(lllll.I .V "ir h .
Ihr I ,
.. 11 tl !Htl I: I.., 11'I.h., .m,,nn'1 f.rlllll.l' i 'M: I 11 "I i !l.-" inniiiT" "lit,I Mniiiliir, ."" 0,1.. .. 'In .( It,.ni4. .. hi* i"if *",."ir,I tin nilt' Ids 11'I u i lli Inl/il'du' i. plunl, mini llmlli' 4." Inn" "At mi i I 'I 1 'ryu5..10: il i mil/ .ILr

i' "". \ r 1"10.11"" MiuU! "' t | .. lh. "Inl' in' K a ., il un, i.:i I. nn i.i. ii" i I | iii, |I"C'\"I'| it
tint .olfrllnr' In' limn I'U t. v I I' I ",,'' .,11111., ... Prl .. lt.n"I.I.I.i x'rn| .ii !I'' ,1 1 :" p' i nillill, I 1".1"1"I | .I'i .I i 1",1',11"', i ',1,1 I I'l'
: 'L"9| [ | '
:-i" | | ( ;
l ti" 7r 114iinilit ,
h iln I iiiilliin llml ,
: Hi" n In its I h l i. 'iiu ii:
II tIl; Io/I'i.: IeLI"i,:! ;! 111 l 'I"nna hint i Ill.. pin: nn to .it.I "linn, ,IIH. Iludri-, ii| )1.l I 'IDI ; 'it'tl" -i, ,15115| Tillimil' li nliitilniItlll : ,
,IVif 1 luuult .:kl )1.l iiiHii) in' Hi tiller, \ .1 I I. ".iii'n"' i ni I In-, I I"'" i L it. II.I" .I I...1.11"" : MIiMi' l .I.Ill i iI .
I InnOtplII
a ri '.011.91II II Ill : ,1111 | (' "IM
,it I Till mini. i mini' t' \1uinUvtnNti' >.lirrM J"I.I
t.. ... ihhl'I4 ,.u'. ,I. ..1)1.1) I I :\t,.. 1"1'a, \"iriiin iitintT l I.t :Unnilir' .nr 4ih Monilir) ,in 9..III' .' ,i11nilitrrlnn.n,1n, I..h, li ., ,. ill "I' i I. I II, tli' .i n ni' 'i i'i 41'1'11' il! 1"oi\ 1 I. .n \" "'1 Illllllnl/ ll 11111, I )'Ul"' M.ill. .t .1.1, I II I II

I I 11\1\1.: \ ) j+ I Mill:"i I: .I t I l 1'.:,41 1,1'1 I 1 i Ill's-1 i i l I's I ililr I ,ir 111'11" i itl I Inn, ".Ibistuts1', I I ,1'1.1.| 'i" .1., I n* i in '| .ini
1 E Mi Inn mint.* .101 i l \\,1.\ .r .r rr ..Ih,01. i? (1. n t I.,, win"tlu', i iiii. 1.I "Iii." ... ,Ito 1. .". "ilm, ''i I Iknim 1",1" .ilnmiir' I ,1 IPu5Itl'h, 1
'r.rn', t u l I..l %t. HILTON & I RftNDELL. il, I I.nb.9 i ilitt .lllll', "lUlt. .Hi, III I'"II. "UlV lie 114 III II 1111uoril I I.I I. i ,1.1.. .11,1,,i n1t "us' | ,Iliii'
; ,
I I' UM Ol.li II.I I I 11.1 I unuhId" M',''''.'., .l!IT 4lh ViiiiilnT InN II .liiiftlil' Inririilti' ti .u, il" Lapp| | n' I t'.I.I i I 1,1.1., n, .tin* I.I,1, I 11,1, I. In ;hU' lvuilint1.111I-' I.un i it \Inl', itin, IN uir",, ,. i m' 1'.111111',

.. .u i urn l. .. i." LI\ ; i. .in mlii, r .1 1..1",1.1"1."I I il,I""It i" i 0 i I I''" 'IID i ",i inn ,1"|
Inn"
\VII< I.L--\I.1.: : CI> i i.I i :> M"Ml! I Ij! t-: : 11 I lll l\ '|IX III .II'I'f'IAI. ('11111'11in'LIh' I Ity11'm, .m r i 111k., i 11. 1 '.. .r IroM FlorMlIK ... \rvr fn.l.iin.Culr I in'*" 1 i w, i lirlul i ml t Mil' 14, \ h'411."
ti'inliii, i' t I" ,ml, 4'I. I "i'' ilIt
1 :! : I TINY 1 I.' ;:' 'l| i iiiiiln, ,in i'", ", :rl I .11.,1)i i Im! fl YIi lit m 'inn Inl

1 ill'\: .in t 114I.n t\ \Wines 'Tobacco II nuunlurnuuly-, M"Mil T III \ r, IIMilUli .miiiiik. II.Spi In I '" I III'i "i,,,'in, 'In ,,I m II .1 I 1\.." mSi inniiil,
'IIbL: : ''IN I I I. Provisions Liquors ,.i..,,_It IIIIIIIIT liil VomUt h, r 1 In tnl'liiimi, iilln ,It I I. "1iUun" .1.." ri'
I'.Ih! ii.It -I;M )1"I".I i AprilMniilii 41nl /* /!( 'Vi.riwlN ; ,1 1 ilit. tin Urn. ill mhilmlWo.1.tl: | i "itnr 1" .

.mult' -4lh, Mmidit\ ., in ApiilM Kluriil hill' I.. .. I I"h lit i ,..I, : i n'I,',1 1rmi test I I ',III 'I I udiI'hrhi I Un I'lll'l n-Tlli'I III flan' 1'"h"II'Ih"I MIII lini", 'i ii 11'1'1"| "

\ nimli, ,, 'M\ Mm I h ninl ,1(inn I wlw.I.| I hs'I'uhldul.
. "MINI \I".I.,1n iiinn nut '
I ,INilihl' ; .. \ .... fu !, \si.\ \ \\1IItT.1 1 sine ,..Ilirv h..I.I lilnlllll 11"', t't .i 'I| .1"I i 1.r pi grli.| ll't I I. 111 l I'l1 I Im!1.. Ulii, fill
1.1.! 1i\V .1.1. IIii 'lit. 1'ilti' nluni' nilln" nl, 1',1, Iim.
l i f TrNWI | mt 4
"ll.inrr' n ln" tlir null "lirr w-i itlin | | limi| il U\ finul.l .I"nap lniin.il' Un" .I'i'. i nlr i" ''l. nlli itm iln 1'
,1 I "..Uti llt.r ill tho". h,1"1 i Ih.uNldlmh" ,n.nlI t tIn i 'm''*M" Inn" 11,ni 'ilnjM,,uliUli,,
1. II. .1,1.1.,1.. ., 1 I
I iuO.li.lHrHill NII1'l I 1 lui.
+
.1 ? innilnrliililr .1 i ii """ I 'mi-' II "I| Ilir r..I'lli"| | t I.i 1ltit.1| l """''II" 1 il ,1
I Ml\ MM' 'Ml' li j N\'Ft: I I t II L \ i 1 : "I ,Iinlilfi'i I'I I'I II, Ili\i; I { : 1111 .lininnll' ,nmnly, -3d !Mnmlnr In .IhtnhirI 1..1 t tlirnir''il11er' rghills|'| I Iitsih., Iii-.r' ) .1'Crn.td.lravr I ; I '51N'd1'ht'l.Jnu I
I'1'- in.'u.uhr.vi.i
.I.\ ,1 I', I I'.I i I.IIIIM 'M I landay.Iler id) Mnnitu? In (ILi. \" 1h, r" in nnr, nM, Mmui[ ,Inntk, 1 .1. ii'it put I m 1'1 i : '' imp nt .

I I' :" !1" i '! ,i.,hrl 1 the prklreml( ) ,ill'li 'lil' nfull Ilii ,nili:1LN.ul'ul'h.M: .| in, Inr.till III| I "'"I, m.twil I li. 1111.1 I mi.il.ll"l ) -- 51h1isla.' upil, il 1s I lih, .''I.i'1' I' t

.... : \\,1,1.\ ', niiiitt :1.1 i \1..11.\. .Id Monday'Inu. i I II h' I ..'i liiiliilnii, '" HI 1',1,11.1",1"1"1,1, I liinniiiil/, '
.6'.
!" > XII. \l\l.l.III. IHit (.If'!to-r, ,go_;d.:,. ..U 'Ig-'J. ._JPv'3), | I 'l inhrl11n1.u0'i i .,,",1. Mnniltft I In \nti nibi.r llml lifl IIKI I"0,1.,,| r"'III.,1' 1 ::iiHHi. u i i.?nVn:" in dI/1'.gqhrll'I l"Ih.i 9.hid4.l.lutlI'uiI..it' .' 9u'iulalm l ",, llhittINU.r.lsldL.ilnlilt'wtnalI. i I i iln.lt
41141 1.,1. r'
1.I tl I I Lll11"' l 1.I I t'I I I H' t:11I: I .11 ')' I Ml. ,. whid| wii i ."Ilul I jim II i ruut.11111; 1 ki.itti Iii d' tin dill..I' lirhtiin. Ilii "liit ''I n psslnddhNt. | I'I'm( \ I.i, n.luulI4 .

\, I: ,' "IH4VI a'1.11.1 ""I balks ul 1',1.,1..1"' ,/! ., > tillrrrnQly I' .lit.1 U ,i'i' "i A u mini "il inlili I 101.\.1 1 I.i 1 ..,Ul 'i" tin.1 11 4 iii I ,o nlii .in;' ,,,,.. .1 I i ulm /Uiii. ".n.iinlI'"till .

," WhiCJ! lliey offer HI iim) lowest' Hartei i l iialis l PI'NI\4 tHM 1 I nln.min, ifniii, 1., I'., ''' I'm Mm.
il.i
Y Hull .mnit \l-l Munilur' in Aril| t tll Inn t 1" tin ,1.1', ttlili li |i. ih1 I 1111 j I I lalll. I p. "-llii rl l il .111'1 : Kipnli i ;1rll I i I I'n Ilk" Inltit linn\ ,|., .
.
, 'rtnlduuud11nnd.Ten, April ltd nlmti IHMII I-'Inr till. and, ,,I ,lli I, teal t "I I ,tin t IIii: "I .'''i i ,." "liilln, I inl 'lln'I(.I Hit i |1" .I'i..I' i'i.

j' i I U' > )M I "MAGNOLIA" WHISKEY OLD RYE WHISKEY- V' .i niiiilt. :11 Mnniliit ,in .\prlliiiiiiii .I I"I".i" ,>..u, ( '.n jrml ,,,.In, (n I ui iln I I"" 1 1 I" !tll ''I, ;|III'I ... inllhl-' -nl II I I I., 'Ii''''h'I Ij "r..1 I \lli tin till.i .I I ulm i n,. 'Iliiin' |ltlt|"
,
'r ipinlt 4lli Mond4T in April : ,Im n > m ill, I I. in "11 in, In ,un. iii 1 "II'III"'t.\' \
\ n i-i.i y. xl n 1% likr p.lrnul/inj I""." "T'Hi'lui, ,mm' il- nl, tin {j Illl' |"I <'II"I 'IIUU'IH; \lltlllllll,, Illlll, I 1"li.I",

1 VI,I.M II 1.1. HI IMioN.sKiy.| | | i : pN i 1'. Tiny Innei' rrKion. liul 1 inn u'il i"in; 14k.I onI 1: llii i I'i iiii., 1 1.1"1"1 I ,uir.. '.Hi' I ,9''lntl'l" I I ill ui-r'- ,Mill" mil' ilm "nii-iii' |m rnu, hn.t' li.inlill'.
{ "
I I' I
) in) : :
OLD 1 1 (
(I'o\\l{ t I I Us ) .
I "i,v, I"ru; ,. lull' nun.' t) M.iiiilnx' in IhtiiUrMittiil iii 'lln ,t'1: in iniini, i I hi Hi" '
: ; :'I' t I tirK, ,Ihr. .onliN Ilii liulli, I Inm ,Invi im'?; jn' ,l : I nil 1 1.1 Inl, I. I llii"' I rnpu| '".Ili; I1 .1 I ,1,11"1,1 l 4finiii 0. 111
,
:M Miiiiilut .in iNlnberViililrin .
r'i I V \%. 1a11A. V\\\x. 1> i'1t1t1t,1. lirlttt' \"-,,"" .mult Ill' ) .1; Munil.) Ulliliyhtriiunic a little Illrt Ill-tWIll 1 li"lh'. .mil I I.." ''l,"ll'll.lllllj, i l. ;; 1,1. I Ikni :. him I.. I" nr.HIMI ing: inli ,ilm" ,I" lilt li.i I I I.'t t I II.I 11.. "11" t

1 : ..LlI'.1 I I ( iiimlt 4lli.. Monday In OrtnbrrII Hint buiK 'In'liim 1,1.1 I HIIII.I. lin- t Ins. .. ;,, H. I .. / 'I 0' -.uli ntl..h'I., I. ,niimijlln s'lln' li "I ptulrlulg| ( ln'ilim.In .
I { ; I ( 1 I I. I l .1\ 11 \ l"y.I1 11" .I .
** ll,, "* ." J at '.'I.. i i ii i --- till hit |nM' '. with' I 1 ii..-. 1 -Iml: let| b| t "1 I |bin 1'iin'' lln'in,.>.iti', Mill. III" i "Inml,I Ip| n|1,1|,' ilint I"i'|*, Hi' i .,.1"1"1'" ",1s : I m I mn" ,

i \II I MIV--I I I/1' I \ ._.. .- reach, CIJ' llu ..I un, find" "I 't innmrliiiiii' I I Ii I ii-> ,,u.i,,1 1115.11, i nl, il,,.f Ilrul, ... I I''lit' Iin ii'iiliini"- iHtnuii! tin I'I'i "5/11 I'i'l' iiliiiiiii, tmi,

t i: mil. uir ii'iii ii' -- \11.I I'l II'/\1/ 1.1. I \ I'' f Mi I Il'I, K V I'l MI..4',1 PI.4Tf4tHM. 'IIJ ', I in ,il I IMU' ,yam liiiiii "p i i.. uiiinl
:: '' : '" .1ii1\I'; ;: > !It'li' : I III*, jt n i .l.Kloriiln' I ,1,11 i"i'iiii'. >ii 1 :i .i IP''i'n' ron11 1 111' ><"l i' inn; rtllrirul" ml f'ir tlinli i ...1I ,1.I n tun
t ' .' 'J. | M'7' II. ,liou.d Ki.iil.lHmi nf IliiI I iiiU.I i 1 DMiniil I""11- ill InlP .
.. + | lark s
I\.', | ii.iimtii
4l''"'' 11 "" : d.U1.0.11.. in'ir. l 'h"'II.II">i 1 1' ni',.1 uu'; I'111"i ,'I' 61 1 ;1 e In I"" I. lln, I t> lln ill I 6. |,.i"i. ilit Ii i",0'
Clitic, .I--I nilili" in NNII.IM| | I uuveiitlna in lli* 1"1 1 'IlllM-llnin' t IJ'lil, '". lull I, 'I' IIIt'Mli I: ,
I II. .. nukF HH I il" lull ."..."') i .i 1 1 iln it., nlinliii'I, Niiit'niii! iimj 1114'I p'uili| ITMIMIPI 11'11. iniiiiiiini
i 'lit M 1 ( Im u.;n mi Ilii XMh n4 M |i*>, mata I lie 1.1' .
0111 i.i : 'liulli., .iiin. "iLi, .
; ; { 1 R. MILLAR.' ] let uir tr ; tutivi-( !') IIIIH' ", ttliii" i tint' pN'I14,114| | I ( 4 ,li541.ldrainIh"tulNlllunlllr ': ; niilliiiii'l "i1 in"Til .
.. 1.1. iarsiian I House.WM I.lun: iIIL' d..I".li. ul' 1"11.1. \I '
,
I ,
,1ltl,I' t 'l l ll iii Il.h tbi.: .
-TS'rr: ; \ ,, r'Q1I ... ... .IU") ,
,' ... llml' I'I''mil 1M"I' ')1"\1"1 Illl I'i i n1'I I '' lam' '' ; nl limr "II -nullI'l.iul
riilil, II i iiilKritillHtv' 'lite funnlry Ilin 9* I
.. ', Him ., 'd' iili-nii tti I. In hill." |)1't ,15Lb14h.r" Slut, |1'1'' .ti
., .1".1 l HI I. P'.n. if >" i u' ,n nn 'I i ill -inl ft m i 'Hi" i iniiiI .
nl' Hi nl.II.
COMMISSION In.d -n" i-I- in ." prgPI ,
,
1 n'Id, t tlif.I.tu. I'ud. -m in'ill'I. |H_+..inu, 'm !MI I, lur, Ilr... I.I ,.1 i'I,:, 'Ills i 'i') ill 'IV li'' Kin rn. ml yi ty, pen" Ill IIIHMnl, Ihr t'tn'il 1.I, it illirnti' s i.n,
I.i" ii If a 'i.I -
1 N Iil/; 0 .d"Ivlll 'I nltritnili tin, .
I" .
I 'n Vi II.lt"I'.1 I Inlnil
i
ii rafts. '" rO.hyf'p/' I pithI, ..I.h. HUtr I lull' IT III rrhi I ",.", iinlf, nm inliipri" "m Ni' l tut ,a I -.1 1 '. Iii Illilil. ,, t t'i. '. i ,;";Ic plm., iilli'ii til'l..'K IrmnI .
ii'9 n I '. .
*" ll .111 J t. '& Ii: I ii,..- Miiurinniiil|' 0.1. .ml\ |todllllal| ,ihh 1""Zbl.h., ,urt-l.nl Will' .H gI! ..Uhilui -I I I." I I. I In |1"11..1', |CiM .' Wi.| Hi i 'IIN' .1 1..i 1'I i jut 11, nt 1.1-i, -m.t.t,1..11.111.1 I ipin.

'I" 11. .. II I n! l"V'i1i1r111''I r !II }'I 1 11] f1..l.i',\ / '' ( I! I !\J:' r ..: _' rr1... .1'' mid I rl".II., > llti duty uf the gnrrinni' ,ntu : in li l lilll'l' MIH, lit' I,Ijnlllllllll' HI 'ti, t'Twit11tnus Mi| ," I.i O. A I,' ,if 1,. Inwl., '.'"'.1.. -
.J r. i.iln II," "' liinlilulHiti*. .".1 ,, pr.fvnt 111* n'I' iixir liillt "hi,1| | m' MI..:II'"N. (list i tn nn 'I.i I .ilii 1' r "l"itili/-n ii I'li'il'" .IlIll.' 11111.1'1 I "14I I

,. I 1.. i lidtl" i;II tr I 1'1'| 'Ii' ..1 I '.' I Slulr' limn lien, rCMlllM ,.. .ljlrI lion i .wnd11ln, |, -. fill, ;IUI.1 I -i/"
.11.,1.I llj. ': in nil bin Inr >[lujut5, .\\"UIil', .\ in .1' 'I' ","1' .." I .4 i i < ..1| limn nm 1,1'.111| | .hid ll" 111114.14111| ,

.1\. \ ,!;V"Y'iln!!+ ., 14t111'l'.lAlrulhl( I) ] i fVlaohinHI'Y ; /.,, :J1'y II' "'I'l.. ;'iiiruntrc ItT C unnr. it< i 1".1| l llltuli.lc| |i.'I', Iliiiniiili:l hit Ni .li. li at l |1. .. nl.' ,!"" t ''h 'I" I' I .mill t ,. li"ii. | I 19ru1"n1Y'lu 1.l 1 Hun \ ..rn i 'I." iii "I i i P.." its'"IIfi'; ,,.1'-1'

.1 1 1 illicit' u..11..1 I m. u .l tliiik< illi n. aiiiiiitidi 1 Kuvillir.ugu nf ininiiitiiiii'1' lutmi. 111111! liU HM, ,I_1 'u 1' |"s. J Iml l I |I' illy |in.v' I .uUii, ,. 'I| lu lu ,ht' ULnldt Iln nu,.. ilf,,i,lin: nit

< 1.1'i, ; : ';.. 'j' 'I.' \ 'l \ .I ,,Ml; ; 1'11114 I, 1n i Hi'liliiutiiili'' "'I..li| ...r.", uf "rail < lUnn( Tli, NullhI l I. mintaI.n' null .ItiuIrmn | ] In 'i";, iim If5(11ity,1111'u4u( 1,1| .1''" ,h. ,Hi', ,'nntiiu- imp .,mn' !I"1 "l'l mm'
.
4 % b nml nt/1)mlltr. mill' mini I. .' ithilr i1.1114111'11'I I II

; 'i '.111, I "' : -III, 'Ilroi, l"llli'i" III .ill till' 11,0.1..1 l Molly llnx 1111440,1151! : ,a "hurl I 1" lm li elu0.-t' .m)' 'I /"I (U11u' ii .iLuNaihu5, '.|I. \1".1.1.. | | nMII I..j"I'I, 'It' . ,
lm'
I 1 II. lll U nil1(11( ilill
lit I I lIllll K In Illf.|I. "|1.1' Ul' lll. K"M..tfIM .. when CUv. l'olI"I.I', (I.'W'II t | f.i i ;li, Ir.| ,,. In I. ul ,lib'iln.I 1".1. I lentil 1 I' >JlUtiis -' i.lilII n. >

,\ ". '.' ..' Vi ,di niiuni, all? turn.. 1.l l n'|iudi.tiinluiiiinii .< Iml ,Ilir |*"I'| licii. 'I..e| ii, m ',I im II I ,41111| l 1 lli n n." |il.ml Mli'i\lu 1 1 ,' ::1., o. I ii.ii .- ,1..II.I.

..1) :. I.j.i. I'i" '. .nii UHI nilliHMl ,liunnr r"iiir| < 141411| l wlmh I Uilnl u, -ii', iHilill| :. i- "ittilvi. 111 I ''i lilt' II' I' '.; '|.ii" tti.linvmdinillli I II' sIi /in,Ih, ,1, i ... I V, i I., IM I.1..Iitlinn
"
I 'I- .III \11?'i-i. ni., t Ii n .-IIIM., | t.nKillttl
,.1"I :I t II.II 1 Sit n I I I ,,1 I .. I .1"I ,/t S I : ') "" "t ill, I itiu |.niilk InflnrHffdtm.. in l! nlu u 700 (ii-t hltllr iii| Hut, i..HIM- il"HIV i tier I I n ..Iii', i'Ui'" |--r |".1.1 I / ill'hm 110 : .,, ,.,11.' H'| 1,1 ''|1' I lid |p
'
J .0t l ,,...t llJilli, ln ill I rr.hN.n.1 b > and abru.d 1 ... I ill htlit-nti, : N h i 1'; ttdl,,
Imuk nl' Iki :. ., mpl ullrr nnr' 1 MI ilinuft. < "..ti.ii, i I' n'j Ii' ; 'I "4 Iliknr J 111.)111'I"lh ) t.'t rIN 1 1 1 11 ui "
:1 \d. i .. "11 4. .riling' l.i (lie \Mli hat the .r4rll ulu 1 1,1, nr titil.i.li-' 'I,1 .Il|
: i I- r. It |INIrwilp11
1.1:0.; y'Ildlw.R LS 10 : ( ,. airrd, ) b, trrj)' harming, "I' ,it'lit', .i.l', Im"r / ,fn '' -h' I4'in1M'i i '; 4 i<' 'ii ii" .llr''"i fir ,, ill
,I.w 'imili\ 'i wliiiliii tunlMilrd" 'l4'' Hill, II 1 1 -I. ''I i ) lit I
.1) 'tl l.ut1. eyl ralyjea u. .. piiiliiviir.l|| lull, .11,1'I t' sll'y5.I : IH; I- 1 1 1 .i 111144'1 'l'iu ,.'1 llt'i iM.liill !
1.1
: I i'A. I ,
,
.' . lit ;'; '. / Proprietor.I1 t "i HTM It due ,In Hi' l.bor' NMLw1 lluJt I, ; "..1'r,1'
!.t / "I l..Ie,1 l incr wall, lint 'iit'" mi'. 'In..1 I .,i !ti, IllI'Itr ,1'ti.] |, "I I 'I'l .I1 ,1",1 lltl' HI,1 I 'UKj ,MUM' * il I i 'Uii.ii mn of| il ain 1,1.,

.__ _...:.:- 11",1..1.1: : ,' .. .,. .. ., t ,, i""ii.ln.ii.il''I. -1111111.1lNrgndind.a9drodlladrrapldt7a. \ l i lit Milt|, |irrinitrinu I \ ( lid,. fur Ni, II4m1.'hur[ nl Silt| ., "it' tniKf 1 I j fwmtiHIi ,'Hi' \i' I 1 i Hiuii'li l I 'M-vrrii h> "'ii"-' | '. Un. 1 '".1 '.is.i--ili'.l in i in

.. iititiiiiu.1 d-bt I.u"> k. il iinl iiinnnir" linn, n..n.i, | i.i-r.; | .,' v '1'' .1' 't..1411. 'Iw lnr laid' I IU'l""i 111' .\U.. HI ? ill I ..' 1.1,11,: 'ttti Ili !
1 1,1 tnalP l II I. i u1 I iliit is"R. UM mli' "I.) ', i\iit\tlni' Hut
r/'FIO.-11.J L i.01 U
5 I 1u'19;-
; ." \ ..'\r. rmt. ."'.t..p,1' 1 1 |.. u" fur I.. |.rtili'.iliiMi .{ ,Ilir I'iilim\ t.r.1 lime .n4 thin iN nif ut""he IMI.I 'i'.1'' N'.I 1! 111! 1'.1.1' s 'ml, :.i m.1 I ties .itiuiltii! nimni'i nlI i I'n' .4|l" ti "in llu-, ''f'h ''fk-I Ilwwt, : MMITU

f( ,ii III ) WlI I ."V I IM t' i l I Hwklwj\ i in Ilii' "I'l '1 MIJU >iI I 1$9I15411, I '. '(11.I 1.11ru1"r I i I 1
I'l.ni"' .' I ILIII" "1.1 .. 11H11 .i. t'11 "n,,r, linuld 1 U i U..0 ,"'r. r.o prri 4u< v /' rnymuii plotting llltnjl I' A..anU44't/t "| I Itlll 1..11 *t>ltl|. lli lliKlin.

1 \ ,.:. _. "' ... t' .... i. "l. .. ll .'i l "., )III'.o! ;;HU II I I :'l. r d I i..li.in" .| "n.1 I "H v II" itmi'l uA 4rroft I I U WK .linft Inr 'I.h- In tips| n 4111 I I .,III ilmtHil H"Hill'' I 1a. I 'ilnili'il 41 Its l.i'l.liii' i.l; I I.,' I I. M il"in! ai-.l |Lt'l4iuill'
: i'
: ,11 r. :; :
T T : ; 'Ih..IIh. .
,. .
And
.. I' ,?. : I .In. r tin i.,.-. nf ,Inlrr, ,l t'lcrruu wbelwlw II .... xro l b jriiliwlinii ,i In.' '\ ",iilfi. 11..1', I 'Si::1 i" mv .iivl i 1'1 Kill. .'.Ia' i Ii I'.1.|il .
IU1WI'll' IV I i I.iGUERAUJJ&HOLCOMBE" .. ;. ." wljp'ri'.t | '| | a" '.i'i' IKII th, '".'.i.ii.MS.tnf .
; h 'ii' -II) ,i.' i| niNMIU I IHII ".,, .ml, ;rll urr m'i"t nlnin.luni, :f. ." ii: t 'I.r "..1 I Ui kit u ulinltOI ..Ilm." 1.1, iiittt, Hum,!.'.II.. i l|..+r1.c'
; '
,
I \\\H' ,) W\ \ 1, 4 \ Y.Nsr' I llwtiiii \,.\ i 1AJn: > lodiimni uur bur llnwun mv win, 'In xitr .mi r-ti 'j' i l.i"i' I W. I.Urn"!'> Ill..I.t...I .mi li.<, r.. i'i 4..

I h. n. ,I' nf. il M impMirr' our rrdil I th.1 i.piUlti .. .
.i.1141 '.' Ile't, ;',r .j', i .nt'' ''I .. . II. """ ..va. 4i u \ I..1. i.UllliK' liii.lnily.lin/lrartu.r( / 1ipI.1114U'I "t'' 11\,11 <.t ,,{ ': t 1' .1,1 .14..1 I :
I limn .1 Inwfr nl of I. ,
: ,- Will ik In 'uniuinivT { ;
'.. 0' .1. lu tie* .< IMMrIll. ,'d \ ,11, cm 1.1 ik Lllu 1..I
I ''s r.'t Ih"n. "." la.i and ninul' ontinnr 'to |'r .. -.-.. -. | l Hi "it' "151 i .. t.nriii "
1 X H. .: Jr cn: !: TIG-m 1 IS7 J"y 1reel.. 1i.1V"III.! !,. U'1r'HI.; ; : ) { \ 4iliaY141141 In Ilir 1'I/ I i. 'likl, ilii ,11,1.1 nit.'. list .1 "I ,
.,, ,,1 'mix i r.l( 11 .Italiun, t l.rt", nr '.!.1.| ..N i w. 'J' 'h.I'| : t.iuulH ul it lisp i.v, mi .' 4.Viiil-| i

I' 10'1"' r'. : : ; I. .. 'Iti.j : ",' 'I' i i. tlinit, ., 'IMI" ) .iriHHit.iiu ) : .. Sloe \Mile, Mmiiiliinisf.i" 'p rm .' li'lrw ',...... I.L'! "* < 'III '" 1'411111.1.111ir" I I .nil.. I'.. luUu.i.iih.tl.. l.-. 11. i :i.-i i I. ,:; W4 ,..J",
1161 I
n 'Ii, ,w' i.i...i>t ,,! ilif t nll.il .... 4). iiliti .i.k n> ''I hi 'ni' ol' 'I. irl> IIKKJ in i. ( I'll i ill,J.t.n. I In4 !Ininii i ,liiil III ,nm.. '61IMM/1. i ..Hi 111
.
i < > r i I.; L F. Q.Ml JOROAU' : '. LRAi COMM' S5IONSiiipping .n".'*.it I.. ."'ul"'r..1| lth Itii .'r1. tr "l inmrHHii /. .Ltdlinh, lu lite I." ..." (I... .Lili Inu'tIm" 'utlrf 'ri.h.;'i.iv "I .,, .'I I1,, u'ublt4lulN115154Ili.WI.4 i. W .1151U tit".i Ml ii.54i Id) ;" i .t Iim'I'l : Mi."11| S'tII.hs.s'.l I iit, ) | | .

'L'' i 1 lli. ,ii n.ph011. liii h hart '0.n .li.m'lullf 1511lilya U&ol.ll itmnllT 'lit link 'I llilrt I.>- dt/614/.44t Ynra4./itr5 IIIIHItill. | ; 1> .. I.1
I iinr\ i, 1''I i t I. i ,'iv "it ,
., 1111\ il
I 1 U"I! it I ti :
I i u, .. .1, jiil I'"!' ml'I.' > 4'Idr i 'wbhr .i. t.tI **.,* 'MN k Ia Ji'ipil. ..,.rh.il ilirt, '1 h' Ir;.."tmiu1 '.,II". ., I P'. \u' w .'l 111 I miI'll I Tli, ,Tl Mi i : 1
'r ,4lghall ( '
tirrA 1011&: 5 JcwFLs): i i.I .'l I 11 a till 'I""II"III",1
: I ,i .i .1| njnrnit .. III.lltl Ul ti' > .I i ; ; i ( I
.. ) } Merchants r..I. | our .iiiliitiini ,In fit ". I' TIlg5n -ill I uti.i| UJ-I 011 |nl '1'J Illitl IlllilH \ ; .
( \ .it.IITII Wi ..iiiiiiiniv. 4.pb1r unlluirltiri.l fall lUil ttlU l II "i. it c,tut* "tttt tin i .1 t",
.
.
lixli Tmi ,InuL 'I". |<41.1111411r i ..' if i.-. {. N' Mi" fit IwrUi' rl iMii' Hir 1'
H \11'I ill-.ill nt UMahai4m .la ,. ., ,. il C yll i I' ., ,| ii,, !I" I'm' 'A.it I 11111I
h I ; 4ni
I.f V.iLL Afl't1kD. \ ill; VM'; I'l'l 1 I "I. |. I. 4.4 try l.iU'lim tiuntM.1 )pru4ll.ylt'U'l .- .
; !I..I! 1'l; .i.i P. ir- i'ik .nl ill Hlmli N. ir .1. I ..,/.11111'11/I l Ilull! .
.I I ,, .n .. JuliiiMii in IW I'rMliI TI. ? I ,Ml "I. .II i iA) lli .lhr1kt1114 tin 1' l "tul.th' t I
1..0" 'In MI ltiiu"i< ..tm. | I. P' l''I' \ ': : : NYt
:'Y 1 1 i. I"I'I I ., "ird tri i" '411,11.17" ifj the! fi'-plt 14Ipt4'N/i| 4 .uJ \,11 .1.110 iiii I I"a 1 Mln.li, "'irmuila I It! ha ; I. P'u ,
I .
.
h I I J. \/.U.HA I Vf 1ah4/11' J( .. >S I I Ulkj rirn'| '.I i .' ;. .d ,HKiiimi I.U .1
\ H
11
.. .Ir'1
j nH-TARrJ: .. % I' ". f. \ I t I !!II 116: kin- 11'| I4,l (! .1 / 1'1" l '. .,-, -
I- t Ii l -iiljji! _."h llJuLllTC' tMi JIMlHul ulit U Ihr! MI" .a *. Hi'"! r.ln .liiiiJl'i, 'r i ulinUww tlll'lllMl II "II 1..1.,H-/ ,!..'. hfiHIU.IM

.. ..''I' .. I. V / '4 II- .' | VttiU"(u 4 Kit*. 1 .k I/w' la ) iU'.ti ..1 l iiii 'i f ., '
1. 'I''lt 4.
clnnli( \ h' iiiinilli 41'.4"t I0In i
I J If' 1'F I I I" Iii < 1.111'!: rtnuti Ihc I U as U.u w > Il' '. ,
ill iiu-
1.1' 4. 1"1 I 'I.hUh m Qtril matmit hutWb4t4lhr, l .w'.1 I..hnr( 11.11. L 'Ill
Mt41 : >
{ !I' U' I I1, hi IICot. IN i I." .' h' ..I liL. I'. l.Ji.. Mltft Mlli. 'I If M11t0r alh t..u. pith9.h1N !h 'Ail ..I i I I'," ,,i Iw.f..n| .tliv l'ilmmiof .. ';,.,,( i .i (Ui.I "'It! \iv'I"' 'I' -rtirmt. I liml > +

.I;, .,.1 ..w.lh. U .IY.rml4, | .- >dkM >:I'Uu. .I'HIII'I U., .llU'H ll-l.I I.. nil rup, .}"I'k4.. 'itI i r"u'l 'Uitiin-m( Io.! ) luv'; ', ; it.f .1 I tim i Mit ,tin piN i.lfn! II" <

I -t j : : .l.lI I . .. tn lid. Hit property, 1.., | tral4)t i .I41.iMhl4I! ",4.r11r ""t .. I '
t.oJ..f1 :-, 0 tor':: |I. i n 1' 1n (IM I rim wniirnl |I...., :', .. tli ml "i- II.. 1..t"i. .55545nt'rd. l I. .u I' ,t.141151 1's." 1.,1 t 1. ,

.. t 9 iilmit .iiij ....tin-1 Hi*.n. ... .\,4 IU. par { .. UK ll ktlmli I'll.''. I .'it !' j.I4l' -I I' IM' .41 ..".1 t ti.i 111 i< K4> ul IIW "fk.II"i tut t i li. tti tt ,.lik ..I' t|'' 'I..1, i r.i. .
J..f+ we Jourf3Ttn' u"k.t. r illtut'* i ,itL Hi Utf
14N.l5,4111'I
DUN"; !1 I '" BVniiuui.il ll. NjiiimiU lri i II. fc-rittm ill'
i'u/w' .
AUl1 GUll'! ''V'iMi! "V.Lt..thUH! 4.a'L.1.1Mrr: n.41.;| ... I-'i'.I".j." i hi" .ir.Jtmlljr' 4111! | 1.Q( a<- HUM 5-'.. I "IllU Ul Ill, III" i 'I t t11,['t1.4h'hr'.u. i .l I..fttrr'17401" Y'. 11',t ti.! Ij. Rr;.' I I" r villi, I.liuulu "i .

., '. I 't Ir, : 1".1.. In ki. I mrnUl 1..I'.I'.1! | l rla4alltma'' M..\ .i.ir ..11I I Pit (1 mil.t 'u..1,'". i "|.1'I.lUi-vr .Mpw) Kl111 I' llj!l'Iw\ i ',lit1'I j I | .".. -IllJIirt'l, ,

ir v' OJ tnillt' i I"- ,1. t I It rrt nria.c' part I 1 ,rrui til 'lli. I.| I... .,ii .liu'-, .'I" Mil I I.yy I I... .jut I U* j t t1 i .t >' fit u A'tilt i. '... lilt' '. I k.. . )1 '.,1. 't.I .itut'i I IM
I : .' i t 't" r "' i .11 I. ft wl.'IUtonal' iif tbri I > tV '. ,iin I u.. ,
[ I.. ; .. .T TIM I o.. > I.r 'h" "I. l I. M I i I I.,. trl I i ,1 I "
,t. ,I. .. I. I "' ; 1..4.." 111'111T ; { \ i '' r i i i h' |i4li., |1"'I. II* lu ; J' u'.1h'r.| .1 1 ,." tJl i.. I 1 'u I I II .' : tl I I I II
.
.. e,1' ., .. l I'. .I'. I'I'i' ruptim. W"!*.t p-r-J i'1U. i, NW" i i .' :I.1 I. ',.. .1 I I'' I 'i ,1.." I

... .. ,. .i"| ', V' ".., .. 1,1, \ ri,mr. aid I I Ml" il,.tin' ik a' it. .I i.I ii I "1111 > \1 .' .


1ti
1


: .. rM"e ; -y i i. t .0_' .t c f .. .ur.Qsl wa..r.
b' .
-
l %, ...: .. : .....S-. .. ; -. ------ --- ------ .- -
:zi -
V \ .

-


-C'

i

/

J II' -
.. ___ ___ .
.., n m "- "" -'- '- .
.. -
5 -
t ;"l-stllPH'tl (lull I "i|l| Illlll I CHn..I.. nl. ilinrinjr nM In I. tin ; in ,,' u ill, ,1'1 1 !tol -- --- S S S -
tl Al 1 vpui-i pi '111 unit, I 'PIlll '. .
THE SEN rINEL.r : l Hint, ''li" 1 is iiii hl | nn il.m' tlIih4'ft' | I ,it ;. ss in "fit/Iiii. Ihi illi, I .1 I Insult, I I'-pntii) our l ,, l.i om'i-iiiirili, I'olrt.
:III', / '/us//. llol wninv M liii, 'r Hi" "mutis Mil.li In.tin r'"III.1 .1"0101 -, i'I' I/. I 11.1' li'.II' 4 I '11)511k t. "..1''J1'1 I ** UHlt HUilltutlW I .III U'l't
'
I 1 !V rs4us* 'iwq..ppu 'J if''y/9yi: I', t' \ I I. Itt I 'I I I I.t I ,l'' 1 I I. It"'I- ,Ilitl) | .,,0''i. 1,1> ill (ii''In I. Im l.lmihl Si -tal. ih '. ;. 'tiltblVs'ii s fllii' simc '
'!/ ./ '/.*/ itftit, 4pl net ffi.it 1.110.11'" u.'ullllllllt.| :",1! i IJ.tlMUI'U| tlnf 01 ill.) i till' "ll'Ull' It I'' Hill' I ; / 'Il nrp ofGci'igta
Tutu" rctri/jifrwti i i.I |i. M ;I,,'", :tl'"II I lorl. in' .1/.I :.' ll, 'tl, 'I I III I I l'l 1- '*' .I '' hli. i. 1.' i $2.'tlllWli5'4111' ''I I l I'. in,' lilt \\rlrlt. tiiinilUil
i 'if ,ruqrt *isJ ".iiiuilnfl' \I hit Ie tinilifnit. '' i Inn. t I'' .i ,,, j s IT ? u su'i ,I'ttl k
i ..
AfrII"Iln/ ; < I' ,
ir'n jUorl 'I''I'ill- "
I.: m.MltKl I ) l.I IN ,IM (M.I'l r<->l I- mill 1 | r A 4 ii ,,!V Jilt ,HIM HIP, lifrht'M, I I" i..1.11"u I I' > Mi. It.milt In tilt,! Mi' US, Itjlla'i| 'feh't' | lliilull,' Ml tv'o. :iiipl.ti! l *
.11 cha \ su 11 \ I ,' "I ti'il'l o'lll Itiriinr
r niltlivr, |II I ot l li ) I trtuitlc
t II i i. JIKII: ,ilutv "II1fP' ft h' ir,' ., ,im. "l .". V\\ i '",,i"tI, HM: Ill' till"" In s HIP nin'tcr' 'I Ilu' .
mi u .
orlrroi" lUorltT, anI. I Inflfl t" (p' ill UK 't,iiili mull, |I'1'ur', I I.i, Et ;Ila P'j .. 1 -u'u i III ,till 1.1 limi tic U hll l Ii. i i'll ; t'lm
'
I kn-.r ,' I \ |W i/l tin iluiiu of ,llu itt Mi 1'imh
1 iitleliiin, ll 1 ,
tilting 'Im ui I I Hi'
I 1 111.1"1-:11; I. \ I 1,1: 1'111'1.11.\$ ) : \ I I I I wWi I .jrtiii n"," 1 t'lMpiirilt'! n< jnol\, citl'nv *rn1I' It .i |1.\| "ti. tn lit> 'Hi'ii'iiiilili' ,n liibli, ,ml b'Ih'. rt11101', '., 1I 0I I.AIf"J ." .. $ lJi") tdti'l, li ll li'-itlt-liUl'llpl tin11 Slu ,' i ,,11',I, ''i fit 'i, list In''. till II! :s-lnHlTil Ilit n ssUitl i llu > ,i' ml ii- In* t'"l
.. .ti''u '"rmW 1 t ) iinptl') mil I !} hull. 11n 1 ; ill, /Iii j' 'i'si I n if tli i-u it-tin1 ih It'' IS'' In fir! tilmld' alTiii, 'I p
in/mi' irt-nrn. > if,I'll f""In slinil'llH' iTlltft, nrcnlitil, loll.I tt irti" I's'rh'. "jt Ii''s : i lit n. i'i". -
i II his
> nisi lIt
I p i II :SI' i''t'i'l'' T ,t.i" 'f'f'i : t III i' pill I ti"t,I $1 till'tpi"! iVi5'5 1 II H I I 111 Mil-'ill fnih
n k 1'1'. loin il' nil 'I li//pi l 11 haiti, iiitio.s' 'I I ::11"1"\': I Im t tI : u |l'SS: "Illl ( i |tllll( 1111,1, Im, ls'i,
Will" "In In' "' 1. ami, I .I ll n",'.li',' I In I hi;, l"| .".1.,1", I II"I" :4 n "I't ,111I !,,. I lit ,tI' I I "l' . I, .1 1 tisI, in S t i ,'Mint. l IMI' inn. III 1 UM"tll'f I I'.ci Ilu | I Inline >'M"In".
I t I' \ -. I II r. U' \ l'I'c t .' t'.lti.t4't." P.. ;V" I'l'il'H iit\\ Illllll,. 'lily .\ .IjllMlll! 4 III'S I !I' 'I'I :: i ','' i'I'| ;M' l"'i, 1.I..r.II'.1" l l 1 itS Illllll( "Iti port i u til mill Hit ii Inti. .r''tiis,,' o>il nl Hit,
n 'turtii", It "ni. \\ .i'lunxi"ii' ., ./ "/u.5P' ..si I I"Jr"1I I lin '.ifo. tn, I nn, "'tn ,in 't,1 I ""' 'II "I.. "II 'I' t .. .mil, r\lt, t|I-t' 'S i'', t til. ,,1 SitU! nil. Iho-J' iilfmt 'I Huh 1 ti n, |lsss titnrtn- -
0- .v1 ( 'l's'' il s I u tS I tl I .IIlklllll, i vi in I iNtmini t irt HAH 1 uti I | 'ri''Clhi t's. l'l"
tIll
tIll .I'u'
'fni I J'1 ,, mo. mi'lwi' Hi,.,il' 1 I' "" H ni'.i 1 '11.\,1'11 1 in. I It 'l'm"t 'i t In. ;' 'I- itisir"i "m, ui' ,il I m i '5 % I j, ill A'liriL* l liii ,, HMJ.P itho in'itilinl in i't'ii t'-"ls'ii. | ll.i' I
"I''t.i .Of' uitl s'lUiil'l n IMII
I ilnnt. 5. 1llI Inll ..d'|' ''I i I. iyi fin: iii"i, .i mill tin 4. misl of liilw) U' 11 !t I t I'i' ,Itultllhh, 'I lli' ,i-nt i 'instill Inr
Inllnhnxrr. Imr'.lnl If ft. Zt I., I nr psuu.e| | n't. t ,', iui'i) ,ilu i -' list, \C ,iiltii.r/i'/. t 'I"H.f 4 iJ ;iil' ( in H lilitmiiil firtt in
,! Ill ll' .I |1.1' iin. 1III tt 11' 'I ( it4 t ilii'ijiti't : "\I I II" fi( i I I 'I.uu I'tifHftiiirtimltt' (. 1,1.,. nrfrfl I the Miit'tl tit M, nl, ih it a ini1'
"" '". :MI 11.ioq 'n k"i'p i ''lltl i thl'tlt< l" inii' nt t "tin "' I'':, fll'' l'dllk' ;"' "hii, I II" 'it', I, 'n' t 'I l ilu, ii. 1 iii ,tfitih\ t.i, m ithini! '> lit' IS i'll tontiti 'I| |lits i n..uiuili'h I
i .\1 sit Lust 'atu4 I iiiiili in.l.1 l no 11'11 rnrwtr" .', ,I'"I'' ..' '{ t T''lla' 'S 1..11 tI.'h," t-Ti: s T;l': ?!. '"I"' I "> 'Ii'. b ') ii'liig well tii'pit"iil, iiui, II.r,! l li.t '%'Ilii'hll Ins htm ivlitn' I, I l'luit tuliliil lit Minpiitlihviil' nil inrnl tlir ithilii Inr, Iml tin i mnti' Uu

J I'tfl'MIH-v: 1| 'IL tin,in" tlmn ,iluii 1 auti -- fit t", in I '' iilli'i" I ,! ("it" "' ,r..titi'I. ill 'pirtth tl,. il'till' Ilii-s, lii | 'iiii'ilt'il mi I imh' iiiilaliil, HI-on Tin Imlo ,
|
hiiriiuu : ililti'iltt
I 'Illllliltllll., (;lit 'llldC \ta'1".. 1'1"1111"' I"I.l i ,.,." ""h.1t "I' !' *' SN ',. 'itn.' .111I11'11' ,\nu'i' ** I l-H"i fl."j'l; '.'" Hut i ifiis tlnmt'.l lit. ('rigiilts5'h. iniln' ii.h.
.11) Hlltl Illllll I" Mi p I dIll, IMliit' 5 .I i : ij i t'll Mtirpln ,
I ri.VSsKs; : ( iHANT.YI.KK I 'I.'c.,1'| ti 'Itllll' Mi 111 I I IMl'nl 1 .i 1'nn'cAtt( tu
: \ s. I I In, 1"1 nnlititri (.ltd' H UioiiMtuJ, 1\11"; Hxiiin'l''i| '; ,1t1.nin I l .: :: : S I ,1 "I'II I I III' 1"1111'|) ; "IS I 1.1.I l\ 10, "' ,tittii tn, I I'l.i; 3l lug n-iHi
tiilmcil JH ronus .\ .. Ihinrt. I ">rrt. 1."k.III, 1st, pl"Ui" nl lilsIi2,7,13 l.f.'fi: Hull:
| 5lst., ''q.10 Ilit' "II' in lilc im ipnl ol HIP inns I
| t f i 0 pi IIIrlht
lien I : 't.t, Hii S S II I lli It is li-pntnl, lir
Irrctl. l 'inu ;his ll| ilt Mr
I'niiti
intu "n wHtllit'ii' I.I
'elll. iiinl i n n"( I Hi tin '
n list : I '
1 1 ol I Hit tlllHIHUil-il Illll. IIM "I, 'III' 'Uli S fnmititt' I inu' tpl'litt: % ol put incut I n n i'lhl'I I Ipnj t'Itii'I'iII nl tin
tiisc ; I. |it|| I II? ImhI "I..1 i ,i"t'u' 'II.. tll'f1'' I I ? ntiitili ulu insl-ttil. thiS!
'innllrtjili.il, T i 5,1 .t' i i il! I'tl', i ,'il Ilu Ml tni'lir
( Itu" I I. i 'mil, I
n iti.'M' iitliinl'ti, I HMlit'ilt' HM
TII ti I
tfi
rull! 'I'I I I 1'"r.-II'f.\ 111 ,'"' 1 bile nnmtli ,11IK'I".i: killul"hill S.VI men mul mil "o'll, ;iill- I lie Inllnii. i in.; it' ,, 'IIt inn" i tin, iIIM t ul' 'tiliKinitl' (I n ..1 I Ill' d. 'it l'irniiMpf, 1* ,i' "I'lm /* nh 'i I, ill, it- 'lin tut I iiiitntit nl m it t n IMIS pri'i huts im ilmr'il mti,, is, ii|I' its tht II I nlllii iilvl't limIt, ml tin Imt'

,1I : ; (COM'AX.( 'I tlirii nut, hlj 'll'' 'hull' ''II'OltIIJI'I ) '" "III: '.hrI'UI",5, liH, tsitil! tit,'Ih tills it's I' I ll't' lui, LUM I i im it' Ml I' Itt IilnJl So i it Minim in .\llniit' 'r loprttuitit

I; iioiiniliil ninl. Itt uul I., *l.\ lurt lol"II. .... ..".... .. .".. .. .". .'00. .T .. .... .".". ii I !ilHllilil'ili-.' '' 04..1' l Oifr inniH''hint, II f.W''Mttii' tt t tHi' I fmlulllf, .liiii'iiiiiutiott, ill Irmupril I HC'i" |Ii .5 Inn. ,,Il. l iNmIw, hn, '
.. I niJtlMl 1 I ) ,\
V
-- __ __ ___ 1'1'11' ,111' .. .. hI'. "V" ".. """" '" I I Ho r a ihl .I.t tiA .irti'l ,IIM uiintPitiltliciit.Hitn.il, : imn( ft I ,il'iov ."I I tii> t I S ii hi i thin' urn MI\! ,
nn "I| itsillar- n 55.4 ill-Mr! m. I It Ml |KWitt'* ttliiiilr' .iii I I"i Mltm' ln>tt ni 55 trsiiiiii.li U- 'iy' "ilullv. '. '' I ii.t,"' 1.'iIi) I i' ',, 'It pit "Illll' S t nil ,ill I N I 5S Illllllar .7 I II JllllJsfUNllir

roo < .tro"r""IO i 'nilri,' similni gtljtug; I" tip tin |u." n'' "i iltt0' 1I1.t1I11It I.IVllnill I 4..i t r> l' ""hili" ,.Ii I u 'J I fit "nfln' i m' .s I I I. II Ih. I' o.1'| lltl I'M "III IS i' ants mI'I!* 55 II hiSs Ill ttu.'lu nmnihs .ilnr tin

Indrhil.11"11; linn r. t nulliiftnmil lliu U'% II ",jI., | .In1i" I snnirtl'X ,V llif iriiiluii iTilllit', hill'fniu, In' 'lirl 11 it's' 'I' Hi, i I'S. lit, t ? ; | MI I umllltt niilMrhnii-r In W
Vi ,t' Mil l'I ,Illk tiF In rk ttini/rt'it'ii:' ? Iii II \l.'til\ iiiti-iiin'i'inil' ; I ''''111'1'. CIo"fill.111 I Htiiii ,,I 5i0'!, '' si' rh" niiiriy M ,\ti I ihPltf.in lilnalan. .
llt'ltiMllUH' MlllllHt (
n '
*t'.*t" "it', lli I t < o,IIH mid, II Htliln, ( f. ..t", ,Ml'' f mil1,.* n'"I\' M I. itsui-I inncwi kiss luiky ( I "''it' In -"h.ilo", <1 its, / I'i 11'1 ill 'nt It i- "trill! 'II' "' niipf, 4 ij 5'' 'ii 1111 lull'; i" ,"iSIs H m' |''ii'11 I I : "Itnl, 'itioti WillIs mm IIIM 1,1 ..t n pin mis IMIni'uut I \\ tsiiivi ION Stptriuljir( 4S llurfiinl n

,in rtll rr. d In.: fiiiiii. ,./ln (1 l, n,.it nii4MnU I ,Im, piiblt- I us. nn unbuilt I I liur I Inin inn I ftl I riitiltiln' itlil'itlil, ,!_ 111.1 I .' tin* w..i" lm, :, "IHi' t. II.t ,' |1..1.': 'I' I 1 I' \ 11111: : "' "lIn.'n'. to llif I lit Hill) M ninilin'! ,lu Mtttj II l i '\ .'r t npiiMlimlis, iliiini""I niiril a rfjiul sat tlir Imuiiln riot, which lit
Him, i'/'t''l'ii' /'' tl I Is ()1. I. tl 1
li ti 'i jni sutu '
li.-i I'm
VU'ti 1 hn! iv n H.' u"tt fiMii, Ii.grIII' tin n,Hi inu n litiirm, nf i tntutntinualiil
% in 5
.Mtrjuti < : r.i'. i\pnisi' | lo Ilia
t'ttlml' I ,to I'M ( ,illi' .1 li,. ,,1"HIII'1I 'eCI''trV "I Hur.
I-r -, 1'10.- |I'"'pit' S lrlmllligswl Iiiliitii'tT
I/ t ivlilnrr. ', 1111''in. llnr, )1145 <"! lu-l S ,,.''i'I'h.' .it, lilt..l' lit llsl' 10."lIpllo'. .!Ir li'tl 1 ,its" i [St,uli'' .t' ., n[i" utI')' .; .i ,/In miMl'llil "' ,' aft4tt", -.--- _ M' tIll' llif. lit < i-inn-'iiiiiiuiil, to a Inliil rum < mill tht I 1'if itliol on lliriiltjpcl Tlic iii litilIniip

C. Us. noil' I.flrrl.iMiiitflMl' nui. luv 'iniriliv.. mulltllf ,, 1 mill Illnt/llli/l'IX, "l' V| il ,11.1110"' II..",' 'II' 'I. ""I' I pniplr' I I.' I H "I l .d.t 5 t''. > \ I"II' ..1 t .I| ', I','! n I lht'th, 'to Hit uiiltitiil, subS, us il stuoil on I| not tI'liultIhih't'tl, -

r. nr P..I I111.1 plnspl. i rlt.l II i- III, lls Inilitl ,Hit, ( I IlIi"I, "I''ltc' lh":"it I 11\i51s! r :; GKNERAL, NEWS ITEMS. HM 'took-'tu lit,' litxuri', ,\ptilt I l"ti"i,, nfl't.'ii, I lluilcr I tpstfriliv, tilrj in u tin I Hrttisf
t i tiini I l iNiimn mt1nf l nII d' I i Ai tin\ 'mil nmkc I liVe thiiKi" nun'mill, 1111'1 I 1..1' toll" "in, ilu ,nlii, ''IlrrI' ,15 ;Jf\2"ii: 'I Ilu SI i-ftt'uiiPil ilii, I 'I l tins s f > jfl<10" ;irtliiijf; llif Kinilirrly nut nnpin ) n

S> sii\I 'in" I 'njw ,MI I ,Hi. mni 'Hnir 'HIM' inilitiiliiitl' Inn ; i '"11I'1 ; 11",1111I,11.I I ,, ill Ii, 'lilt, I IIIKlllllll"' ;" Ill Illl t-nnn.sil" I i Ih'.11 I l.u !''ijnLlli4iliiin'; I "11. tUnltl I ) "i'ut' 'Iu i it 7 ;?, Ill ikiut.' lit' '_', ,' ml 'I| *'l.'.N ;.JJI,:l."l tn i ithntPtiui'l I ? hIll pnnliTtJ, rlnmin" tint it ss' i"iihrpuliol
It.ur iln>s': it tat, I. M t l.otu', /', i 5 n intmliil, ol Uu
,l lf I '< in.ii'i'' 'i i 'Hi' Sill:: nl lln> ilmiarr I i ilimimn ni-t' ,. .inil.'iiii' lni. u\c 'dim. I I I t nili'Vr IIIM i', I ihti-tlorc. Htltmllt, rtIilin I I ItniMU.
; |I' 'tn iiuiLr lliu :"iiiliiuliuii| | M' '"'S ol' Ihi, ,i"'I''"i | n I. > ..1 I 'tli It,'pnlIn 11, Mi. ul imi ISlE In' Mlj3It25t; ) i ills .
| 'tin i liiloniiv' |i",irlnii)!. n|'Ihc I I I'IliiHFir Nor tin. tin i .flIl'S" I. 'in.til l.' i !I.., l .I I lit 'II 10,. Uf'M'l'' till, I \ i\nif, i ,millllllMlt '':, ins \\ itviiiut rf ct'Ipt uh to'.Int 'imu,mt 11 flil 1 l
iu itish. ui lit: nntl"mii, ,ii t Umi, Hi'1, /1 i It' Uu !.iU' II.' Slat, ,. i ..,,11 > lni i' i ih n' in trtiiP nl? Hit' ur'im in* Mpiiisis 5 i iii Illlll 1
I, l h. I \\ lull lie |h.1", tlinl'ij' Hint, ,tin I linvirimr? In I''i' II li ''n 'ipp'tml' ;'" 'ihnlJl .- .. :0 i i'oO l's ,11511'Ill I i \t I ISIM 1111 \ li I ,ifni I Itri
I. n '
tipph > .IIJIIIII.'rll! l !' 1lti, > Miinru' t It I I. I ; Ill i s.d i I I 'tti.! Iliil HIll, :.t ,lit: t'I'i it Hmlri H'.t'i' liiiiu'it, lit ii' ti
'11.10..1.I f'lI. 'Inn a s. th it' Hie 'upn( mil'\' nl Hi"i I U liii tin \ltnliiii" tin ', \' rutllt, liii-' h"I"I.'IIo) I i. limn' tin,, I i.iiuro I IC l.i III I ,..III.I |, ..* miiv 'i |l' Ililiil 1 IK limi m ilntr itt (I'itsi i ItIIHOI
Inilci
K Ilii, I I"'H'] 15I ,!! | ,
'Il'ili'.hli'ill |
i HIK' t'' 'until'tin' Iiii, III.t.l I n.n I t', ,
i .it & iti'tiKI' h, '11111101'.1.i ; mil. Ih".11, ,ili-tiir rcii'lniiiiii, .in. ill! ,; > i 1111' .1"" n tn 'i |iisi"( 'I'Ih' p .nlr ''. I 1'11'III I mil i lt.fi. 'I 1.11'1'I I ll, l illl) r, r.:" W unit it ft- H l4,' 1 .s .4.
'IIIII'I"i.UIIIII"' I HIM <,Hl. |I' ''I iifhl to! lust :'l'lion.' IIIIIIoII'jl.' ll' luliliil ir 'ir 4 J t I i-i

'n |I. il "I1,. |I"n',i u i',ill I ,In liniu.'lil' "In .pmiri"tncl'i fnsr| mirl riiinn't, html" hh'II';' \K .mi( nil i' .Mnrilii' ,'iltt'inpi' ,in.M. I ip ui 'itliupilin' > I Hill) II-. 'I'I il,> 'II< I t .IIiIC"I ; l '! cIt! ftltltll" .S' 1'''., ( loncit-smnil! llr.riiil-" -' ,u,' I.. 11/1,01-,",1 ., 'I n ,It', i I'' I,I II- t 'I -'t I ,11 sI-sI': I' I eSil %% hIiit., ,
511,011
I ,r .uni'illi% ,' .1o'.ilo'IIIo! 111'\ln'III."I"t "- .Nil: ,. | I i \iiii, 'IIM"''ul in film nl' i 'IIIill) MI 1' "1h1 l tun 'inn ti I.. untlit( I I'JIts ,i"r' l >,',if ,?f-fii/l 1..d H, ,, (
nii'iir uliitii HI Him iipiiuiin, nunn" IluJIIIH.S I e ) i iliu "l .tin, ill' .ilult'ljili/" "' .11"i <' ."i ,1.1'1.. "I'la'' I :11 l I.e' toll,\ I t 1 !11'! S $ JI- Ill 11I 5 5 IINXUNI S III 4'i..t5ulWA ,-

i ni'.rlil" I I. .i u >i.I.1! \Vi 'Imvi1 tilmonislutlr < .I| |Iiq 1||> Stuff' '| |lt 'liilliiHIIIg atn';; 'liI ltl'lltl"ll ,.,III,,1 I "Illll I ..Ioi.| | .. i i IMKIIItl Ilinlis nr| l u I t'soji5a" I l'l' i.u ,ulk"lt' 'ii :11.MI tl'S'Ist' ''' III'it. .I"tlll'h< ', I it-nil \V' 'nun" 'I I i Ilitl' lito Illlll f 1'OM'MIO'I, a f'ur in) IlllIN ltI\t, i', 'I1l,2I1 Iuu'ss' WCrC nu' llnu
IIurn n mm '
C\"I'
M'"I' ) tliii ,, Irii.i| nmilil, !In. rilniilf'l, I 'I J' Irnin lit"), Kriniinilin) Iwlt "iinrtliin, ,' lit |I''its-ii ilni, t itill iiM'uii-li, llir, ii'p' 'rts, itHiiiiii' III 1 tilii, ? I n" 'In, linn\In il 1 I ,, ,'i'. oi M'IiHiil/MMi) in i.1lJ; ), uliih' tin ripen 'urnlic tin nih'Tpirspni I 5 In (Uu hots
U..I
I' i ilimMi I llul I ornmlili. '' ,1'iu i 'i. 'I I/11I." II tibias' nut. 'iiiitil Nnriini'-i '' i o (Ill nl
ir, ,irijjt' .. ,01 i MII, |::tlio'is" nl hn prnsKritr| | l'It'III''I'"f': Illll, irmlil, "uttI I I..h,., tip tin, :isji t lint'.illi.. a".lif mmtHt inniliml: .iji"! :, i l r.n [I.o:"tn >I' i lit, ', II out Si't s i.i .Unit It'll' 'him, ,in'-ii'l I I ii' it' ttirt fiblitUi ,"-! ,I'limiin ,'. llu: Knilnllnii, fi'nl nl n' KIII tS'h
: I tklll,, situ" so Ml III' III,I'l tlilMlof an \ I I.j.i n' 'dn tli u "I"11"> mill' (Hint' s' ,ul I 'I| | | ''l| | .'I| nlii ,tu 1 ll I ,
i ; "'.; t I niiil i :ii ."'uin!.< nl I lift' anil, ptunr| tin.Ir 'lua'I'i.|' In ii mint! i..IIC'' it siu 4 "1"11'.1', '' 'l 'In Ivtiilin" l "' "I' I I.fth"" liii'I"I !ul nlinn' of I. ,till "i |I' mm' i 4'' I limn)' ''. .- .: f. 'ilk 5 ,. a .tt: ,mil p' ''I'lt i i in i | 'tlilj .1' mitljitli ihinilinti, i'l| tl,. i ttutuiitnl IIIIIIIL I'M' pit $ Ill pri'tnrn n ft "lioitr"yow. mul! tli mv it llicn.Flu,' salui ilni

'. I in "puli W.. I Inn, 1.11.1 I $lifiin I tl it riitknii' in, I .HIII'l nl iinin, inii. ,itniii" I I" Hill t pIl'ii'lTU, ) i. thin Itimi ( U.T ht
t J' nl inn IlrrniD: I ,M"J"' i Mils tin-' I lui I .51111 I ih
| I h
must n ,,, bu ; II'IIIII'"rll. Ii0iiit-i" ;in a
iiin-t till but
i ( liiil IIHIII u,| tli t I,<> elsa! il' Itt 1 b ii'l "itii't' I cI"I"illll, mil. ijiinrmu 1 pn' itnt I Hit' prcvioua nilum I ,
it
1 I '
ii. ,ili'im' on, ii ii t 'tours* I Ii i.nn nil. re.I.t l'ni"lr IHI' HC It,nrln. ,.(up IH tnni' 'n 'IM',il pt.pii, "In i'nhlilt'u ,tin',, 'mil l'l, I ,in ,n.Inu, ui till"r -,i 'II' In ., ij! I it 5' i m' In-"J '.11,1 'I.t I : ,' : 'iI.uihi' !I. mm |Ii i 'in i tin I ,Hit, i itlm 111111.- list' 11111111 Is Ii- ii'diii'nl' a' hm I tin/I .
ul 1:11"1" 'ilriu .1.I
'd 1IIri''. 1111.1. I fclnill' tiiiilinir' Jlrli'ls', I ,( ilu r.'o-li''i"' ii I ..1'1'11', I Ic 'Illl I ju sui'u I. 'i ,ut > : III ,olilii, uui il ..l.'l I t i i .I t I Ii' p. u I an, I Still'l 5' -1' It.IU' I Iu I UIP sui 5:510: Mr UiiiKjl.'
> "fit nut 1 p .hut, i.tils" mul, nli'i IIHM) ,' ,in' 5 .01" >ii'. 'till i s" tttlt'i i in "siieri ,III': ..n sd,5.5b'l | "|.| fll mmo-l I tin nrl

'"I I. ,,. in i 'i '< : i,1i.1'. iniliiiM. : lift ii i '"titir 1)tin',1 l lim"r! oIil"1I> n liilsn" I ill tint! l I. MiM. nuI I will mil I" l. ill'111 i' >;"I .tl':lit' 1! Mil III.,lliu" 'III' Illl" .,ll I' \ I I' Ills ,s '11. .i'i I I tin il 1,11 1 ,11 T.>n'>l fi Ii if. Pnl" h'T! i'II|:'!'i|it l illli i ini 1'1, I II. I tl.,1t 1.1.| "i.- to i I 11''iiiim i'i', li i nun., '; -. .- ,imtkiti 5IlIt ruling' I'uiliiimn I I l'i' toting( tinv. hiK vnki

il, t Ii", i mlliin" .in til 'It'I''IIIIIlI' i ilin t tin i ii lib" mil. tin'lust liiliranKi In. J ILiiitiiriis'" I, spuk 'i"\\t'iiMl, 1.11I mitt, .,tn, I plini irIi'4'l'ullht'. 'ml I 'l't4i i..rI:: l li_. Im '1Isasi'i., m miss, ',"' "fi'' 'UIU.IIIM' utiiiiiicluiu' ; ,I" ,1 I I IititiLi&iI ,i'i, "nn itiiintiMil'i', Imlil, I it :'' lit; t\iiln. ( 'ill' Inuni 5 llll\\NilM| IMlU| \nl: 'il| | Ht-MII- \ 'I In.;'i nipi'MMiii.i ipio, HIM I lie niprcuni mot'nl mi in inTt'liifitmnilti the llmi-i'

> .1111111 I ;iiihit. Ii I Ihc-i' polilitiil t tt inl'lli'MillsI "hili'I I ntiiMMriii, >' i". itrrtlut ('tin"11 In In i. ,its,''I I 'lint" ,tin' (,.MII/IP' s ni;1 Hn I 1'111.1' t'tall'tu| "tui. I i l.i piiv Ill till' ,in in. 'ml,, I ,ut.tt )|>i I In nt il.. 'ilif il..1, i >.1 l II.IM,,llo' i ip" >I.I I. i iIlnl. I II\I'li' mm' Ui I li-li IM 5 m'i'111 jute Ill) nuitmo it Inn tin' ir-olini'in imperil.( hIlt ptrrnl uh

I illsUlll ilir ill, She lull.: lint nlii' 111\ t.si. tin pass. 'i,*'' nl .,11 I "oni' 'M, Inii" mt: I liu| I MM" .It" ; ,I' IIIM Hit" I'n" lli, ,tiliniil: m liuni'li | l'ttt, ten this i innn .In tnl In U ,is iltt-ti' piiltnl Hi
i\i'. III silMll' 'I-I III' Ii" .wt. L.lr,1, | | nil I'lnit' into, (111\' l lul I I he r hat In l iil", 'in | K 'l "i1" I"i 5 iuii i .r. i : I'ui" I ,t';,,i ; 'iiius II..ill' inn N t 'I 'I i'' in,1 ui pii ,tin t ilnl I'M' n 'nil Mr. \\ inli' ilu'iil.il (lo ,* llnii-r, mm

ilr. i.-ii' Tu'' ninl: 'I'tii'Hunmini' '' i ,. 'linn, .. > ,l li Ins iiinil I tike: tin Innk, ..ul., I kf-fp'i, 'i:' tin,, I Ir am'pi ,mi i "I| oi.i :'11111'( Im i IIM'in" ilt tin!' .111 ""'"" .. II") I II' I I- v I is t' ami mi'kit Inu If Hn mi LII', "I Ih'' tin m'I'M n.n m ihp n.tliiri
t' '
,unl !lit i "l'sl''t'' i ,il nl Hit 'nt I nl '
'nipt I Ins Inurgrnu ; l'I"I.') || IJ 1 lull'1,1 "il -' 11 I'i In. litiini ill. sill ttljtiui mni'nt tioin tlar In
(suit,
'nrni'ii t I 1in ul 1,1., luiiililH i hi l ,nulls n. .,. .ll..r I.. I.I or .. em\i n I I .111"I ,i.. hl. III' ,,,ill 'till -I.,ll l.,,- H he|., litisu' ", ,',, ,i, tti\ tillhtif,, i'nfli'fl ) lull-i'M-'II| 'I I'l in in i't's''t' I I'i ilispilth nilili'itpii's 5 lor I dsly. soil it itv
_u'.!. I...".....". I." ,n ..,t..,...."". .. 'I I I""I'' I I.I ,I. ...11.1). jl Inn i iuli, 10:" I- tid ,i. SIC' ,tit.. I II Iti'i-t I 'I l'i-' Hit llmi-t', imtl'irihi' S>IIII'P. l"jiitli' | ululh
: '
'1 I. 1'11'11' ; ,', '1'.111..10'.1.' ,f'Io" ,in'iis 1111, the, plrril'nn, 'iltrliini|' mil! III .Site i"l nn. nf UM Ir t MI"',itiui'; ni lid,1' nltln-rv, t"n I ,.11 t'i. |-| I,'I"..l' t tu .t IthlSlll'i" i "it' .M.u I tu. ,Iml, tut lI"f"I") Iinin 'lallihi--it: 'I'Inn'I J'tttii't,' to, tlli ton' tniiiii i m I*'li' -lupptil In \i t tin I Il5lsl lOu ul Hit' House na (pirvpnl flu

lotilion" ; inllmiini% piris .11 uijiiiiiiv' our HUM, tin. allI I 'pi'si'nl.ilmn in ( 'tat, 'i'i"i'- lin' (1'"IlI', Hiikiulii 'f'tlita' Hull ailjoliiiipil! Iu (lim Iflili ol t' I"t tola
'
1" % ii' 'rv i-nrj it "stmi hi's' ,lISl! \ St'ii- nl i
I "ill li' .. mn'tun-h l
.11..IIII'"JI" 'lil, |I' nn i' : IM
nii' t tn In slitppnl t H'! ,' .1" .ninl' im i 5' | "I'fi'inu.' fit iln iliiln nil( MIIV Itiiniuifs) In'
.'It-I 4uIl,. I ,ilso limn iluisi' ol n mlmir ,mul I If j jif' lirpnlilit,'mis, n|' IM| M i.sIe 1111 l Kvirrnlini: i ), Ilif t "'" |1".11111" altiU. 1"I 1 "iiliii. '.iltli'iit) 11'.1! I 1I"'I'U1, 1 r.1. .\ '" (I. I It'll HM, n inp'nn' S I urns til"' i hi':ipt r tit,m, In Hitllmitt I >!lr. stirnck' 1114| iritiutdite'l
alt'iiuM| ,ami, "I'h.t''., .ill. 'll" rl, ItIIHllocj. ," S I .\ I tin 'H, :al '."tu,11.1. Ills 15111 I' Inn In I I motPil Iliitl tif
t Itlv j I iitililiihiin hill
I I i ttli"i'i'1, ,
!1,1'i"I..II..I'' I. I I I lay li ivt,' no nil ilfM ns 111'1'11'1.i lIlt: log;: ,-i'-liii'l" I ilniiMilvi-" : ubi'litl":. 'i'*" nl' I I ulinlln l nli) "in il IIP oii-pi'inlril ill HIT '
tnlt'. < tiini' iliirm Itt
I ,, .
"'
I'M'. //itk' (Cit I'" .. lu,., I l"i, .i 'Ion j 11"" tinl I I i ii j men Inn iinin' 11"111.1'1., ... tiijiruM\vc u innfltltnili, HIM iv i out ol tin'"ir spats' mil n'11.1.11'.111"1..1\1'. 1 int.li I I.ii'ni.nl, Una I u" I I' '' "Iv i iON I" ;1".f." t -\i hit.ilu
( 'nil I I Ih,', mil t ) uxitinui'' to iniiiiilaln, ilili', mi I ,Ih' Ir Iii ,. s. .t p imiitr| ,; H ,1''I''rl'.iI| mmIn I'i' .I'I i lulu, 'limnn, tiuiiinl 5's'IIIS: I l.'iiintn:. sun mi t I'tb.h 11 ''i nis i inking 'f I I1 ft I r I'HI' hIs IIHI| is'l,: I ,| ti.l irinti', iaI's'i Inl. oil,
,iih tlti'ir ,ti ; |.lt iiiKiilillt.l, | i Si rimiii
ils I hio'lti t it uliiiioiists| 4 ,1 I 1.I.h"ii Ii rshipihtfiii I 1 'limit mul; g'" ir.pti I"t"l.t""II' ( IH liu, ht mitt' .' ilif, anil li'nn fJ,tlilii'iu in I"trsi m' IIIH tin. 1 I'I.'i. sin (

t )I 11 I nl i""II.h"d) ism lull i % Hi%,il luiinlt'. fin' i col, wruniM nnly' In Ir rnl iniitiif'i '.,itimi" I I" it I I ln{ u holt. intu linn,; "11' olUM ,lot. 'liiPirt, | | 'ill..3 i \o".II..II'I"/lII"lr.1I i 5 ,"I 'llniii> mil IIIIM'; 'it'pit'-, mn' i linlnl, Hun, '. i.ul, III'. ''i I I II ii'' HI I : ', Ills,' llI ] ', pll' lillt' :iltil, nioinl mil mi' iimiinii| mis l prnt'nl, ,Mr, Mln, iii I.
I mi
\ |i -*_. i i till i i :. I li, i Is t-Ion: ,.' Il' IIIM. I. I mill ih.II imr-lix tiioii iiliv im .iinrn| ii* were
5, in i Iti .1 I 'so' ir alit I lil'i'
i. I n "r| I 'I.i lln,. ; HIIM l ntnt nl It ,- lit i i'ui tiiiluii i 1 tlislmnif' '| n I nis {tsr t'slt' mi ol .i l"'mi"l PhIl
: : lAt-lin' "li | silts el t HIM,
1'11 [MM'n ti 110111
pit imii |
.Iil"1.111 lIrisuoriulI'' Fro t rl".o..1.... | innm I 'tl''t.! tin "I'M;,. mlilii.j t m, In ,iu, lius < ilv In, Ni' \ k tpip nni
n '
I ,it'l I Nt'iih HIll I ,id, a I Int,'ki..il tsuil. I 'thai' "IIIIII'r ,SIlls II"i u- i tun' unl, ilu 5 11 pi i s' .lrntu-liip, .|fll| IIHIUII "I till' Illlrri Illll ,,
,nt inii-liliiiiou' iitln Its, hlti lit lullmm; ; rrfi Immlgrallon. I l in nortilnniM t'- J'I\IJ1| ,. i Itpi"ilmn nl' ln'! < thi"' mil, ,"mni i .1 I .tlal'lt' .insntuiiM'M ,, nl lin, m-uianti! i- oiilt tin till iIiI| | Illlll l ) T'llill.
tlt t. |I'ii I I imi I 'I Ilut llu'
t p. .,til IN' r rI t ul,hll" "I ("" cli ( olili. l III l -1,'. illlt.1 ,Atliuili, ,II'oI I iilinii' nl 'llt(' | n'"|'.ill' ol' Hn1, I'nth'I, '! Mulct' lI.oIIl''I', i 'Lie :IIoIl""lUiiul"t"lit"I", | .r.IIJo ,i\. ul J' In..M m ;:''''| illd"I1"" t linlnlslid ', ntli11,mt' innl i l Inii m "in' I 11 ul 11 r I'i mi i nl .' Spialii(Piili ol i I"tinlKr ilitlitrnl, tin I II I'it.s', n'\iitirni.l, \| 1 I i.III. i. '

I lMt-, 'mOlt u S 1"'I"'i"I m I ''Ii ol' 'hue I i' mm' riMriinnti'liilin I m I )linin-, ,! i l'ill.1, ,, I nn..1 I sni( | tl's'iu| tmi. ll''ltu llus piiint to Ni'i! "I i 'I il S. 'i mi-in i i'iui'' lIe ,
II lim .,ilnl 1 illnmn
Ifltil lilts tllllll.Ii Tin t limi' i s ,' l
tlI" '" nr ,"ili,ii' slits ''I', me with wltlo m Ilij. .Jt"'ipu I 'lOt.1 ,C'* 'ti rc ul ulit iiili I" (Uu t u'rtiiige nl (tin' Itwlu
ri 1| .
i'5 itlvnlisnl
., t ntiI I ii, I ol I liioitl, npin, iniMtsli. ,nnl, hue J..I.I Itoisf, til,i ,Mi. i'"ii-lihili'iinil' s "i limil, u I. .. HIM'hi"' I'i' Im li u i tl', I .1 5 ,i 4 I '51 l .Vt) (pit lion '' Ulii I llmi-i.
Iiii m I"I|j.t l ii pisipk) tan IIP tiinnjjl, ,In unite utri. II tilts' in ill III' (JIll IMA s, "la' I 'V .1 I ',i' I mi m' *'l i.i| '"i., lul / ifM n Hit' ulioitiii-' lo.Jut I UM
; in h' u
lIm
> vtl.nln ,
.Mi'"t 11".1 t i. ''inn, ,.1 I mni' inmi'nl I ol, tiliu'hI'M a, ( .tiii/i.i'" iiiilti-, } nii sliuulil, ilntuvit' linn ami'n Inn'nl mil i "Ire Ilu" il.'In; l .'11011"1' uIMI" I Itililn "ft .. ij ,. mil n 'INK) spcnki'r ul Hi. llntisi'. QuIll Hit I'ltsiilinl ol
I i hull, iiii Uui I in. iiiiiiiui( 11"1. tils IIli..HI"/ ',11 I' n .iv I uli 5" t t. I li,. UM 's''null' (do iilmirii
"it"I.r""IIIII") : |'h|M'r inu i 1"1'illJ iiiiil I (1',i tiling limit tin ( ,Ilu .11.1 linn'"' htstl. ia'ti. 'i i- | Hun rs'pit'f'l( ISIS I Huu>ts
'" '
Hill linli' i ," ..111" In, iroirriiiil I I'l' 11 unui-li) :r pla'lliniii. I |" in Iii'HI 'ilicio, xhDiilil' Iii. 'IIi"II/J<.> I ,' 1,1 i IM 's.lg.iIl'l'lis'i' I tn olitit', I opin. .. llr-ri I'' ,, i tOll; i | i 1.0. : .Io'j I s>pt'.,tkn. I olhi,l i i i tynifi| in |t" inntiii.il' / ,' inu ,N l II i tin i ''I l Ml: ,Imi, 1 L Mui.. --'l l t until Oiliilitr I Il's'hs' unl Hun, niiliss otht'rm.-f i

.nil" j. t I.il: 'i.i 'lunl, II 'UM piolilit; lilluinntu'l ; lv l'lur'v hll'r:, iliHliiiiiniT. I I ilirnisoln's'nn' tun:nnl rort' stiiiliii-/ I tu"I-. lit, it nr ill I iv I Ilu l.lo.III'| 01 lit, 1 "IMI mil ill t.'lull" 'I ltlit ", Mi :N..!Mi. Uili. "i lIi"'o..f i "I111'r \\ mlp, 'nl'' j t loumuiiiily uti'Iti 1 .t i *111 1 lin shot, It ttstirtin unit i reil5 Hint (tin' Inn Hmii.ni hr :iilmitiii| il until

I "1 .ui 1 n h 11-" iiiirhiiipk.I I It .IIi.1 I Itc ..II1hl In; ,illilittniii, )nii. .i '"llh"lIIlIlil.111I.. hi.! ,of ''"I1''l'Il''IIII'llh.. ' iii'li solubilil';. t -III.I mill, III'.I: ,il" Ni 10..11'1'11,1t',11 | I I'M"' nioiniiij In ilu' :,uui' nliu'inn ni "I the 'itluItI ol Njutttiiliri' lOtli mul llnu, nulls* tMlirrm-i' ir
I 'i .
,'O. 'i. |''H-iiilin; *m l tII. mil nl l ,tin. tHiiph.liiit, ( I I Mint t I' Ilittii Irnni tin pil'1, nl wi.u ilal :.mil nl lltt I I limn .M t'l I 'llus '1111"11.1. Inn, 11 I rni, tint otiS' i l lulu.,. ,it I i, l.iIn ,11)1) i hit, t m I lal.tltljt'II'r' tltiut' //i t'i 'iiii Mi II i''tI, ii Itirlhtr a l"in| nun'nl litkr plmi. until

I lilt,' ,1"111"11" iilitli/nl, 1,1, tin '. ninth.nipttl I I VII ill !' pnliliial pn "i nl ( 'onxriss :II.11h., I ,,1i1l'r.II'1111' ,. |1."Ii.11 "HIII'.IlIu,1 I .i. 11"till .i I ih. ) 'tilth ,In 'i I I''In" i ,,111110 I III' i im h 5'llt ''ti i .. t lm'I' "In l It li'lui I I HIMNun itt, ,itlit'' ', lltSllil.' ilttltil 'ulls. In-t lltMlll| in I Ihiiiuhii I ,

milt, t n,'iii'iittotiiiit: ,; nnl niisi rnpu!, Ii is mil iimlitil'inil' ,, 'Iliil' I 1 sliiiiri : nliu l'I'i.C.IoIII""I"I \, i t\\'. Jtiiii'm s II.i. 1 ii', 'ipiuui, t I', Ins, I li' 'ti-su'-" ,1,1115, 'mini" I, ,n ,,nil i 1 htm 1 t-t u mli i In his siiiti, ml Ir mi Millions I in liii ml Ma it limi Hiul Iminlr is' fiMiiin..' "ii
ninniilli.
1 .i Ieiei I. 'tin' hi' i it'll In irn iijjils' II Ihpi tin "n iir'i'piirli'in I ul I ill 'ilu 11,1"1"| MI nl tin i nn, Iti' 'lilollnl I K;l l li10; l t n. \ \ Lt.su.l'l': ;; lulu hit I :"-t i luilnt ,, 11 liu hr mi t > tsi | In, UK, hlntis, ilu n II i't'jt til tin' Cnl'itlint '

i I' | .::. Il' -". Hi"i %'! mistaken, inulliiiii. ilJlIIignlll'' 'in Hie miili, nn U'I '. '"lilllll'lll" Hint" 'llllllMMll, Ilf ,Illnsl ill.plnl" .l'i)| ..111.1. I Iimtiri l! .("Ill :1 I l 1'a"'u'' Illl I 4 i"itMuiiIi, ni hi Iu nnip, en''' Inl,l' nn inu, its, inn tu < liii f4tMMMHIIllllstl

I I' i i'ml a m ttltr ol I lo 'Ilei it I piililn .ins mul UK, 'n nl nit,'. KIII I ", ,ih nit. ,il Iilntnli, 1't UK his, p liii in itt'. Ill iiil as-iiiiilaiiM < 'till, 's ( li.'t| .M lllHl ttll I'll'I,ill '
""I'I'i: IU" OHM i imm ins i 1'1..11, "lam i 1. M It.. 11 nl I 111"111111'"It t'nlli' 11'nliu rH :1'111.1'i ..111 t, 1'1101 i 1I'i '"11 .UN, -i ''tllI'11 Itsit tn I m u ;I III HI HIIIOUIIIsin
,,1 tilt,'. "' ninl'' 1'11"'lie" T I (lin' .. 0 .\ Mr'' ltitti m. tIll I I itmiititil al lln I"lliti' SI unl nlli mini t fiuiHiii, mtl iu kilts I ili'I'i''l I hiIn.. b'mil- mil
I. 1IIildllI. H"I !I'U pi"Itlnlllt" noil ,In'in .10'11I"11"1'1111.1"' .I 10
it, Hhf piiMimtn
'ahiu t'hiiii'i'c'l' I '
j
iu' n in \ '' mi, ol Cw'
"
"-" ttI I mul, ,.111 I l '11 I I,ii I ult. stitsNtit I I l's Ins I nliu! ml iliiln's milil I lii> \\ 11511 'propiri.tlhl I
< I"fli tl''d' \n< "lll .
i uti 'I I ,;,.1 pi-t nliiiki'* a "Inn nut ni" ii'i tUU ,I'll' "' 'I Ilu in .n 1011,1' In'* u i h't'uii ,' i h i II StIlt mi i m mnililli'l t'i'lltlil| | t'Il'i| i liom ( itolxiii.,

iiiii I I.i'l lrll ''Ilin. 'Inl 1' hit inli "1'.le| UuMil' I nl Unit I, nt linshhli( (to t% hilt' Id{"'piililn' 'HII-, iliumit ( miuiitrtiiPtililoIn,it' nl I I.o\ in ,MM. os,.,1.1. / n of th I"II'' St,4': \ tnl Ih '' n' : i i ',n tt'iuttl| ', i ,mil'. l "'liittii I tin, iinmili' nl, 'Ilut |iln.ii I il tin nlln'i' hnlli: si illi I nil him in his nuli -, ur I nt', Iml, II.IIP mil, |3ll'.i'tuIi'Il| Uitiri'rrl'n'

N"Iluii' I 1.1. j i u'AItII.l, I ut him mul. ( I I. pinpiiscil/ In luiiil. !I' 11.1'I DId, Mull il' "'a'lr i in iv *' t Imiilii/ .in i '. l in n 'hii'i'In, Iml, Hit h Hal-. Im log im nnl
tniiii, has nmnlii," .\u ui ," liCtlll, n.,01" I", ', l f I It S ioo ,llsti I ,iutus n itlj l i S Si 1151 1 I ,ii/ .1".1 I lilt unit limi nl tin \11'tillii -e's''ra' pun pitM -' nu-tiinlion Hint (lit' lIe
ith
'. .rout' '. n sn i I. him '", .itl. /lul In Lit '. 1115'sI InI' tJiii' It pi 1115,1 I "iilil,
: "I lluiIIMIIIHII
.5't'rsl it
111'1 Illpl"lllil ,1"It.v.'I'| '' I, liMil-l.nii in il, tin. IIII''ito.1' I ll'uItltlliil. ( "t II"MS', 1'II litit i P.1 lIt 11':1101': l t iiptn'
.5 i 1"111( 'I"'' "','10. i nt .i"'lt-r.|" m" i"M.1"ri > litiiil'ii' -s., Kirnin/ ,. I .\ In l'tIil'sI't
i" I iliilm l "n .1 mtiml' ,, -'\ ,. t"" t ; I ImililiiiLs' ih ii ,, ; sI.ll in till It, in', iiiul "1,1.11 iv is iu i siiiiinl, snu| "I' l li'Ir'iIs'iiih't.'l i i | ml, ,in, m ol, llu r<
I iti-t "t I :ml ,e.",I" II I', .c' I Hi IN to ;;"llhu I MIL. ",liii" nlnltiinj 11I.li"III ulliiii, h".IIl" '", "ippniiilp hvplt in It'll' ni.Ufil, I 1I..i'I"| It", i.1 l an itl .1 lilsl'' Hit 01 Ii .t 111' n,m nl Imilii, i iUM 1 lul,, s tiotti iiiii.'h In' aiiiili' at I hi, linn) in' s\fon"tiiit, imu. m'is m t. pt'lim '.; in ''i 5''II -, irmu) their

I lu'inlurt' llu ,i 111.1), ol I h'"I.ilil:, ::1.1'0"; I In. In'M' ur mil ntiT IMII ,11.1..1..1,' ast I. an.I nut i 1'10',1.,I Inn. Uui i tun t ,llul tulsa ti. n .stir : 'iii'l, ;uMiifinf InN "lii' rtut'tir' lit I in ,.1! n hoi pt iptiii I l i is i niiiiuonsV I IMS' 11, hmliiiii. SHU ,uli 'nn Irmu tin lit u I t/i-litliiri' .nil thiS tin u lii-sinl | ni-i'nl'tlnMi(

,ihlt, llu. t' ipilnl/ ''i mi' |1"I""Iil, i In tli"nniiiii (' 't IliniH' :H I hi tint tlnro I is n tliionr nt n"I., hit'I'snl' nun, "li"'l lol .IMII, ,unl, ,tilsfu' III'| f It'i lunl';; \:ii |injii-.ik.' .Sn mini, i i i : m In-In i I Iu' inu,mini m Iml all iliiiin. 'liu.'ht It il' I In illS illItSi i' ill'la in thru luliiiiitniniii
"t 5 '
i ,
Ihl"'I'I'r' ,' '::1'i < .tfrinl,;.I slu mil, gel 1 $llul, tarts iI (ti'Ipnl nln.iil I 'hi) upon IIH, tin nut lie itiiiiiii| 1.' |jowll'"ill,1 ,tm ilnl fin' I"iniis' i ,.II11'd, III", ilu "lit imi, .! nl ( inli I in-Ill, .Mm h'In sI i'mil l"'il iiitlfs,, imil ill i F:It'nil linn' In il iiiiltmnti IhoiMsii, I diillftr, *

:I.I I 111, t ,trill- i'n.1 I I. I lltttOUIIII' till.Ielr.lilc.I.. I!; tI'III1'el., .', Hit linn mil lolnn, lllall ss f l-lnill : l\iinl I 111 unit l ,In pin liii It, tin' pus il 'iliii. nl'' II i lunl! HIP uiipt, I'r ut' 11' i I u .lit\ :!! 'nil 1 1111'11I.: M In I lt,< .10' I m I.mi. lui. \ his uliiiiipi- Ill 'I't i-ltip, piniuu'iihiirtur: its l III ''lOUtls til m's'| i' l-slll'tl tti'till It) till' ( Illllll (I'll
'nln' liMtrti\
'I1il iihiiiii i. II' I, ,ml on'"u-iun ,,,ilo."I uni! miii It i''in 'Hi" tnuiilri. I.U' nn man U'liit'Ins, rnia i llmilit 1, hInts, ; i )11"1'11111'.1 I I h.I".v. nut'" I nt Illl) tI! '" m. I 's .j'.1 ''n : 'ui'l" .11 ,Is Him,I' :.MI I I' lul mm I lint, Kmh nn" I 1',1.11 i (. I In, I linn lt.nl., til'' isp' .iiiul, ul I m, I,iiiuu) Him h ilnl' nol inn,' Cull' mil I,
i' I'll
'nil-tnir' 11. ."i-ui M I lir.-n, i n I pulii.' I" hit. ionll'l'llltll.l I., 1'-1.--1' t 'us lay nlir IMIIIIS Iu I/'III/I-illlla.i liMili' il I Ins ,''"dll.i," .. ,ilu imrtHp' unit'ntI IIH n htiii't '\ i ,ill iuii* lo IM 'ijhitt" : ni I''mi. Im", 'I I Fitt tl'i' p. .ip| i',u l ill i i It in tin i In I t II|j'' ''I i Id. ii'' n HUB -is It i ja tl ilnl u linn'ipi'? trlti- Ilnl i.rjnt mil nut(

: ." ." lit t ll : \\l IIIt, t ill I llif list "tilI ;unl ll tJ". ., illaiinjci mul ruipt lin,,..'frn, I 1.11",1' /. '.,,,? ,"?' ,/ 1111.1.. ,tin' i ill nlii l \l u lulu v," .' "lIlIl, i"I I ',i, i" IID_ I :,itHill iipusti. Inn ,Mm I in h. 5 i tli''t'I,i i I i I lip-i t I hi sairn'. i itturii mini list' IIIiIIIIIP sal i"tlubir,

.u r'H'll: I I.. l, .".in ,.1 his pmipt til.nli 1,11110.' Inint' ?tin'in I mm 'the i ,,,/ulmtmSlt liI.II ,I" s: lUllllli' I .f( till i 'I I i., Sniill'' ., 'i'l| lluiri i.m u ,it Id. 'II; iihu I his, linnp.. .u I'MII.'! m Iu i |il i'itt'ti' I Ilitl th< 'I 1-1 u It i I i u.'l. t It,''i'u I'nL i no.:i'h Ilit, Hniisi', lonmiitlrL ul,I l'tti"'hit Imu'ut( Initl u
(
'I'lilIi/.ld.|' ) I IVlin H h. i luiin 'Un < t in'. ., anil, t In,. tin. Itii liiiinitil, h.n'i.nffi mil nut sum 'ro..I" ui 'in "/. ,ml. ntniuis pistninl 1! Ill) li't'Kill/'lit' '. t 1' I | ilimia MIIlnl, "'h'I ill ':in' niHl'i' lIt, pultlim mni Sill -il.'iin ill HI li'ilii'I gilt.' him iiiuu, l milling I lia'tllv: anil ItttrinliKil lo ill S cit i Zilr,
I In, -II-. 1'1 I hi' IlIi"1 I i iinin" Ill" I liii' i\11'.1 l IMI t S. ailj I lliu.' Ill IiiIII Ip In, 'ill In li k I 'mil t i'i' I s 4' llhl, lilt' supi s'ior- null'rnl
"ilxn I t. lit' si i > 'nlln] lIT (tIle I lisle t Is, Itlltan
11111 jlti' ,nllt' c .imii IT.
I I .. t ilm, k lor Ir. '11 m .l i mill'
nl II I I lit tj
nl
> lim ill m
i in" i 1 : u ,,' _;.ili |"' 'n il t ,In t "| I IMf i IM' tnl I, '
llul. ol, Inriii S mi" I -I irllin/' i''it/,, him.m.'ni.v' I ":is-imun I"it.) mil_ .niiif, .il I.,:' 'mn t 11 n! s mil i !I' i i '; nn 1 I' H i- in M i 1 151 ii '151 u h not? ;tpiMiniipil I. sill I al .o tin lutnir iititl it

4 i .1 1 i't 'r.. li 1 1 > t. i.:. i, "Ii i\i in. ''.i .1111'I up liCM H Hi It hits licciitu' Illllilninl lil-t: pttinlst.. ii iiinthti nniils, 1)11) '!luting, mihI ,;. 4.Illll! ll"5 UlJ\ "Illll "I' 'I"I UUI, 'If IN 'l's's ./1.' I I.tt'ttl" 111 ,"'All nl h i Mi HIM' I' i- II i u lilt, 'I I is ,ii j i nt Huston. I h' ul ol tin irmnls t l h iijrnl hr, I'ollt'i loi Hint'kit:,i'

,i'l'' o' 111i ..5 .i f,1, I 1.1'11,l.lllUlHll I, : III I "illlti iliniiilii' Unit" HIP, .Ann i n, an ninpli I slillllllll .- .._. _i. t 'III, n. iiliiii'li', li'in' 'mi'. htis, m,01 i h, 55 upon' I shun. ''i,i I HI' iii-liMum *- |ill, ,ui I ui' i nisi ip i'nth' PI stib' 'i'omnium, luiiiiiuniis bits' mii'ii.'iliniiiiillpd
: II il I """, 1,100 I l'I I till, Hi I,' till III -I '
II I'i III II I ,III '
I i C viil, Ii ii i- [1" ..I'll'!,I. tlI.t I pi', iniKl, ills '\ t milt iniliiiliiilii il Ittiit'ral', I luniit;' i Is 1"I't i | th. I is,.ill. ., in. "h i lI.t Ih,'11 u'u "..? t Ih vi m' i luiiil II,' 1st / l I 'I IP, Si" /' H,ill
1I."ocTIll, Inn I n,Islituli' ,ill:il anil" n' Inu nt' lit,.ii' Ilii" ').1 s I'I I 'Ill''l| "sI i I 'm 11.1,5"i l L mi nl i / I i'
i,." "Mliilhu, ,". in I.i' 'i 1 II, MM HIlMiIti: 1 ,1. inn, .ul utjruuiini" initv IM ItintliMilnl '. Ilu .tint minimi, if/inii'' an risa'Ii..i i in li,. ,lullInltliilnis "IDI;. o /..I/M' f tl' 10'i I j' i" 'I r ".11 ',1 i 1,151" tin' 11 IS ll' itilllmll'a', 'looK u 'IM,n nil KtJ: IIOs'IION In

"IIIM i lull,, at. lli', m" ,im-, lh<, i In'militant' .'sl I ltl1'1"' l.itlu'iil, pmtr' is, an iilinli mul, I p ,ililislnol; I Inii I i "ii.Drt .. ,.siti'ii'r.!, .i'u'l, ,. ) 11, ,,111,1',' tin, '.'"till! \1I7Ihlll"I liWllUlnnil.
; i.iiluc
,l 'I I liiM'," t'us', .t,il."ill'"tl i s.Ii,1; >1 in" ''II": l tti''iliii linn list 'tt'. '11I.1 I iiliiiliumi, luinir' iiiniiiiplixliul I'' t-\i' an 1 ..Il1dicllll: ollli 11-" si u ((.. .u.n .'"' il I imiiil'i l 1".1111"11" I nn"ni-nl, In I KI: Iu ; ( Nuts I Ins :, Nn. scpiinihir 11 i '- imiiinoiaiinitliliiis I
.\liri" linns i nliin, : ill lull 'IIM ')'I I so Ini'i' nl i ,iluaniiiiilnn IPI "v" "'it'll, ',I. tu'. "Ith ( M-\\S.: \\ isxiinl IS pnii. ImiiMlmii
lull Im
.' :' ,., .' ,'",::," I'll; I ,tstI.Ists-' in Hit, I tikii litinini' u in'in: i i''ipnilitr; pitrti' N'Kinniinliii 'lit' m' onli, i ,i., iiisiilnii, < i,.,.ill i',nt.'.1 ,nn .In .il '_i nlli m' i 'I i L II i- i.i l,' ,. : Ii iji, 'I. "' i '">Ist', 'UM, jut .iiiUi"tiiiis oIiollllll I alii'niptHit ,in pin lmn it Pu'.iIls'mtItHl l.lrctors, tailing mil mini' '

i I'/" "' I I 19111:>, itl-l "It will IIP ,1"1,1" | linplit tint I glut tii iiiti'rnmrinull, t 1111'1',11"111' I II-III olio nl Ih. IIili", '"'" "ll'" jI.! 1 I .'' III. I lllv; I" lilll 1"1'1"1'.11." ." 'miu l'i-, il| (;011'ui.i .m llu h1! "C.Nmi nilit'r
111'11\11" ,:aul .inu' Inu'nl' ml tin, I"I' sir' I" 1 ; iiipimi-liiuint Ilmn, : ioi 1 1 < .KIII 1. 1 ,
< l i > ,t'u milil I ,. 1",1'i 1,1'1', '; 'tin u hilts \Vi. lif (lie ,r.t( In IN "11'11 itnnN ( n ( mi' lit, Hum rm.'ii'lilhr'I: hiiin, 1 It| In, 'u' na, j ". .tu I.ui.lilt'iiimi ; 0.u 11 I UM I 111'' niiitih'i, ,. shnii ,Vn film! 1 1- )linn',' timilu in Hie J.egi.'isiliur'' l ll t' >
,1 1 "i"i ,
Ii'.df rt"IIoI., hi 111,01.It1 >' ,Ilu' I'M. .I I n tihiit linn, .\ I I, S I 5. s.. ih't .' 'I'll'I '
.Mi ." ;ittsnu" uuhsul' 'iion -Ill! m :| I I' lit n MO 'n' pit 1 1 '' p in u ul ,ii- i I ih pi in 'he S"Isf.; > nmriul inr '
i t null t 1,1 uott I i .nut-ill ,, all i irt niiili'ii Mill .mini lliu M Ink's' nun i. j ti,'.i., In 1'1.I, 1 1 1 puiiri lo imtnnl
i niii-" % i n m I It. .ut I ill 'ih, "I1"n.1.,1 Mm' i- h"ill .' US: ilu nut .5 M 5 IsluSIll ih h '
him, HI : i "i !I" that, mnr I 1,1 iphi 'S 1 Hiini Hut i/i''' l.iis'issst''r-, V I
: l.tI.lIhe, Inrl ul the, Ilu IMP. mill' imp:,ir. Inn ilih, ,' -"l'i.lil.' % !' ,Inti 'I i i "iiliuii. h'jll' to Unit i lint I it 11 milt'
11 I all ;iht I 1 ,. |1.5 | ui !rmt., is lun CustarIlit' | of 'tint" S0t'' u I li, In I ?l' r'"iiui-iitti I"I lull hii'l.'i' I t', Ni l'' i 15.1,1 t % l '' '
I.h' -
i i'I"1" I..Ii t U Mil; Milt' Itpt III lulls, I ,nut, 'hi,.iiln nn IIM tn m't lunl, I tint'ul In tin* S,'nitr, on Sitnnl '
I.llalli. is tin, lit, In, Ti' it mul riltnoil
ailiii.iliiin' "fit'(pill's 11.1,. I ,ilupi :it' rt rt'm t* t Is 'tilt', I SN',iiiui "M I ruu.itcs" ; l oI! I l 1' it 'I lln I i ii I' '
i mlliii, ,' 111'\, ';. 'i"" ,', I "'"lit'- .1 nljsifin' ,liti-i : 'Iiil t'i'u s 4; .1.I .iirfp. In s n t'I t ;. 'Uu, i. i 'I'I ilii"' I (i'tltl' ,1. ml l\I 5,5iti'lI' 'lilt ,1 'Ill,' It I 'IlllllI II i llu ,Iti.liiimt' ( ',"iimnliri'' I list ''' milol' ilii'
mul mill
,1,11 l luiiilmlisni, till Hi, it ,' ,1 u 11 lu pt i me slut, 'i ,
t "" 'mlii ,piilii, ill: illlnr "I.u a''lil" ,m > ili'pni" urn'nt' .1 I I I S itt'' I I. tI uIn I 1 Illllll M' I"i ,
:: liltf till 'tss'Ii''I
I nil I.IJ l l 1"1 'ItH It. HIM$ 'II 1I1 1.' I 1 j lls in hnrihlc IIMIII|' ril,tli'l lntt:,tils Iu 'this toiiiploximi, liiu-t, i mi, 1'1".1' ill Ilu' i "11I1"llIi.II'. nl t Hi,. 555', ul',"... iMtiltiliilt' ,HM I, .ilin I l'l, oi hih '11 mini'rita, '"ami',,1'.i ,' h'l1.Inn t i. hit, .. .unl, \li'l,) to 'him ,lmn, 'i 'I II ll'iuuiil limitl 't,| i' linlnl iiiii- morn Illll, ait'tll4lll"llVjmif i 1 ilmli nlih l is'rs'illu't's' t SM'kmr

ill', (tin.) nliu' proiiii MIXHIII : I th I, -UiH' on iii'l' I III.n ?k. Illlll '
SI "Hi 5111115' nl
-'ID t
'hSIlll
Is l Illl
f I '
Un'I, I ill-mi, I I')' I".CIII.' CIII 11111,111 unii I rl .ut', il P "I'.mlllr"1, : .tntl Ins 'lul" t j,Ii i.| I inpiirtil I I I''. I In, snlimilitil, S I in I tin in.il I i tl't'rIrluu' II lltiri'fl, I rHolutmn it t- p, 'slir.i Uui.it.h, ili '

i 'unl 1 "hi I "t'Ilg, ",.1. 'in,nli' ., iI" pnu urclnpiiXliDuM lull, ihlt, s- > iiiiiuli't "I' Ih, ,1.,01' I Il'il'gl l ipll- t i I"; '11 Nlll' '. i mull'ill.ihl ,; Ihl- huh I llmi-i to il h'sv. iiriii'tm| < Hinitim ,s'til .
I hti'Ir.u.l'tlttlt'm"t
1.1. al ",, mis i It I a Maio' IIPIII/ lui'nil' oni' i .its "I ,. mt minis' ill| tin I nI, I 1,11,5 il.slut I Hit I I' i li itn '_ Iiiuu \lliii.i, '

."I, an "I".II'r iptit.'. ." on list, Monlii' ; au> illitii' ils ni' infill, n':.tiilili.ilnit .it.i :i. mul, t Hi/on-ol' UM I IlIil,1, IN .,INm I iijt'' mIlls 1".1/1'1" 1 II. '1I.I ill" ,,1 1' ,t- I \ : t ,yll. .5: i I ."' I, IiHih' ,. Him, 1\ ('IP I. S I 10'.1| 1I'Ii.i"I, ,' il 'III,' I I s>, pit'uilll't' I'llllM i'i h'r I I'Mu' il m ol I on.'ii-s Ihi' In 5 to i iopot ltii't I snpHiii| I
I t ( In I pi in I Inl
: u li
1IIIi" \ Uu<
I ,1.I ,11:1,1111.tii t HM> ol. inns-lnm"H" I.Ic'ih'I,,' ,us nuirs, ii'i uunv ul' Ih,' nin"t siiljilc 11 1.11'1'' lei. ( 'lal..c llul, 1.,1",11"111"11", It,1"Pu "It il Iu, iilliiin' ||| IMII, |, ''IM < tin 1 1 1 I.i Its: 1-7 ct4' i to"t I S''h', I. i t U C"111141''li, I ,In pt" < si."ul, iliiii i.i. I Iu, l nut' tI's Im, I k l I' in I hm M 1 I 1,11 lit lin I ...I Ih' lilllltlil 111 this t'tSlSt'|, |Ii piululiitid( 1 i.rgismi'SI'lSi.Ils,

,..-1 rflln, I hit."'1''c I the suit. In(411( 'M MI I'. I li'it ill Ilii Kit{ hniiin, I //,11'' IM h.I11 vtt tltilui- ,In. In in mi'tniiii,",ifttiMt'' ,'tr.iiiiii" I I. ilinn I ll I I Iliiiuim' n mil. In- 'itilif, '/'' .., .'.. I/'i .r. ... 'I ',"situ I' -., iiiuu n | 'nlti tl him, ll illl' i'lli limn < ',1'iu'la

il l ilul, h l Iiiii. Hun" l I'i,. '.tl, hit- ll'ti'A 'till UOllj Mill i II 5'S'tlllI\' 'I .uui h' h,;Ml' t li II Hit n U .i"iIII from .nn rrnnilxn.stV
.1 1 n it-tti' 1 hpiiliitt llUl till. .
smut' mill
1' nut I 'inii'iis. Ilim ,ll tnlllv I I. '
mj spu nl lust" slili.. ol viiiiiiin'I ,, Kloiiln Innl i'niiili' il I In "n'pipsdtitlum lit "I| i t"'m's.ItI''i i u, | 't u "i i I ii, "th, IMh' ,Hit, ,IIM t it ,ntI Ink I pill' III III! Illlt, llltstt' l| this lilt
.I I i/. ""ii. mull', t'i, i MMli'ini" 'nl proilmnl In'i in.I 101" ill l its I I I. iluf' .1'ill''I] 'ui t .'i,i .1": lot I III I 1,111" lit' isu'lts't I I"J5 t % I'ft., t'n1'ltluiil' | ,' [ ''l'li.| |, III, l
IH't 1'11II.| | ill l'tdfla
.'r' ,. in 11 imiiliitl, imiimilHn siiinm| it vmilil "I.s'gt Inin .un'ius i iiln i I' ,in 11 Ii's" i rhI 1' (. I 'I! .IJIM' : ill linlliil', M" .It.in-, I 1'1 i I l t 'tills .1,51111 Miiipht U m |
l.tpiihlii Iniinin
""I. 1 I ",1 l? I t..,, 1.lil UP' III,1"1 risssl, ,tin i. ',ikin< 'Inn nl''II nun pirU, fm' llnuilli" h'. ,iIn i- I I.,11H I unit! our lliinKin. !him' -iih i'ilollghl; ;" I hi'l(j'"it:lull Ull" III-- >I'.i't'I. OIII' ttl'S i li 'I 1 I'"' ,' "4,4.011'1"( ,. 00.01: I 'lit. .loiiinl' i 'i'i t,01' I mt''is': Hit hliioinl' \n: liuiii I !I. I I'ltict Hit t ilhi.siiuiiJ Itniiiii I >Sjlrit'l i I i ,iiulnl,ami,lli'I'I lui r I"II0'H s'a- lilu$ '''n |I'' i ;' n.i, 'i- ;'iii I! mill iitilit I'iiim liii'iilm' liilinll'il, .2'! Imi. IIIM ol)

....::11" 1 lti < II. I iiti: I." .. i I)-"I I ) mul 1.I.lltl \\ ''A '.IOlIlllI'l'IIlIIall git't, Nmtli Inn i I'h.'i 1'11-,11,11"' 1111 nl In. hi. lIt II u iiiiii mil. IM i /III/" lill'llln' 11".11. I I I ,", ""I 1',1 I '|1'lill'i'I., |,| ., iilut', .111,1, I iliniii, spitiiit )lit t't'| ,,n I Piilm ii .' In I hi ,' lin-s luoM hit-' 'niiiinl our'

i. 1,1't i I' ..' the tit'oi'iuti iiiuiii" | "u mil.1, "' If,intii mil ttti'Is".H'lr. Hi tlII ii' :'i'il. In" nnliil.,1. uhalmr' "npiiiiiuis; lie pit."tsi- air, I Ii HI t'..11" tin i'out,' "liisi i, ,m ih,it. Iu- mil'nil I 1,!") i i. -'-- .- Mi'I I l'rts' ,.I, ,n It. I li: I imi, I.'' Imi. M. InI u's u, I lIlt' t I' 1 1 mil ''I,t i! In'h'' 1s'ss's, 'Silt'j I 3lsti milil 1 ,1 Is';f''UM' t It.'t'iiuu'n, plit',iiioii in mt in-iii) ): lluinti I

'I 1 i M I 1'1"1 1 1.0 '111'I'!' Illlll tl Illl tiNs Tit I I lit i prnliil' I linn, ;its 'tlioni mul I ti u, .mu mil i l's' 11'lint' 'n"iiili, hut in mi-li, '.,pi ,ilu lllll.'ll'i' rill) STATE ITKMo.; |I Hilt '. 'I lt' |i' ''I I 's ill I'll'! ltl! 'III't'. I I ,' I .uiatl I I It phi' mn' In uilirtl' po:iiinl ,S ililns.i- I pon I uuni ucinii isii' Impiiitl I H tin grsi5' in,;
1f. h'o ,
\ \. :ttpil ., ,I I I' '.""I Innami I I"i.h' It. MI I' iistiitiM. ., him, hnKii_' lakt sin its miLin limn, 'I Inwp, Him h.i IM. 1t'.llh",. '.> | su ,inni, ii otitivilli, '. l'i,nn Il''I5 l 1.1 it| miinui, nt'at' 'I I ,i | I'ioai' 'hm': C ,ilmili UM rl'lII''r: l'i'iui,; m ul Isis n i IM tl in t iiii-lUnn'i I m Iu'

".i oi I llii i ti I. ,, ml, iII, nun. \ I itsiiui! iii...i. iilnis.1, Inn mil. I'l hm, "' M It.,is iu' ,Muplitlili t ft'fI'I I ,I' *. iiitlimit h:iiln Iht, u 'i M4 tutu it'i M iih I fiirln Inn .ifr i u : i.'in., I 1'i.'I'I., i jt:: unl' M tnrt'il, itnl m l.iiltins u,) Null liiiliumii'l inuiiIt 'lain 5 isihi t Iu'IS,m,i-, uli"uti '-I..H 'I 111lunl ht S m ii lull Unit'I :mil lie luoiiiilt' .1

.t 1",1 i i,1 I "tin 1:11,1* : i tli ii,. 11"I.hI I IIIl* tins,In i n .',UIIHI i 'ivtiiiil( '. '. HII' tin kin: )11' "Ui'ins :ni tin i n nn u I piijii'lni. IIIM, nn, shills iiln, in I"'h'iii l ill .; ilpluu i IIIIII"'rlt\.IIIIII..III'j" : I- .hill.I I it, <: I jn' .I|inlinu ,, V.i miViili i In' nulil m .ii | i liu' In, :nn',ml, ::5 l liinltiiiu ntm IS 'is h i inuntil 1; Fatal Shooftnj IMrHi.

"i,1 I :ill.\i''I..I'\, I I I, til rcl"'inIIIII'lilll III'nr' "5 ,timi.i mini, Sinlli. in) nun'It I st'gi't 'ninnlji/ i., inu I ::111,1, I nlii 1 mils UM',unit; ,: Ai, Onrpnrlt lit- .t t t "i' ,Hi "i S l S .k no r k M MMnW MMMMV MBI nth.lltl Im it hint' In tin ltlitulg i 'I I .i i in'i', lint Him IIIMui1.t \\ I li.MINI I i in I h4s |hIlt tubs r ,1 A .,115tIi

;I.,., i ...,iiI 1.111'l I 1' ,"II""I. i ju-l -t nl nl' niii.;:r.'iliii{ sti iiitrillr In ilu' \\', sIt III I Il.lts" I Iii p.'i"'Imii i,if si.i ,linn .' 1'I1"II'II".I.llhll'i i i : m His, |I. ir n Not IlliCit' I I"I .1.1' I <, si ilnl. Iliil. In mis .1| i "III u l miluiltlnliiintor's I aflai, i sm tIll ii''I in I liu ills tlllt' mi hllilnl' ilt la ;

.1" tint: fu! I til"! HIiiiiMul s s t% .ii. .iI :: U limit mil the 5' Itnl uliniitii, lIar ,tuo Iron stuiiu, I I li ,i \ i M ,. n u II. ,i.til | nnl "lln't ot Hi ,p iitt, ulio In I loin I Illllll lit ti'iS \\lllslup, i'ie.lssisum
11 inn' In mi'i thi 'tljii' I Ill 01's 'It l .'/ <> '.o/i.'. hISS (.VMM' ..l. lIsa S ItKt'i, limi i 1,01 t t' i n i i : s''lI' || n'I| \\ \
I ), I .11. ", .5 i ,' 111:ifshnl Him 'ttl.-lril, whlll'lIn', t Iliillnlml. !1i'tt' s II i mi Unit Hit |n"i'iI'M | siilimu' 'unl' I I III \\ I II I Muritur I '
I I. "Ilc' I 1" u"' 1'1.111.I nl t'iP-ilinl| 1111.1 I \ I'll III7lII1'5ti1si': "n niis, lilt, ] n inli I ,ih l't, nl tit. tnli" t fltitc
uu" .t.i'l, I 'Uu pot i '11",11,11 1 U(. innl -4t- in 'si hnl mt, | I/::., IJ11| "t'lUu linn? I u tin Knli lU'millimt I II I Hi pull Mn( lull. III ti hull Itt Iii .
\Il. ui killi I II
'. u ,lunl Ui."tl III- 1"1 Ihl mis MI,"n-li-il III"1 I I5 IU Is IMIll... lbs.vu, .u11') Illl lJII 1 II I 1.IIII".t. I M 1,itoKI, 'pit'M'nl' i nis 'm i ''Dnii' .,,, (HIP .' "Ii', M t'liu, i i. i l's"11 S I'' n ,,1IllIi' i I' I li lii't'rthl, ,' .5 i i iiiuls u ,' i imi i I' rit-, ,' I | Ills ill i mull, i N nn uh- i,iiulm. Hin li
: l Iu r P \iinih ( 'I I lilt I I' ti I 'III i''l I lilt' s. 'iilhi'i,, iiiuu.1 I'M' |I' tin ni I MII I ''. mlI It
Mn tin inuill
-5 i 'mil I. toil uh i iisitlt" m toiiiiiii mil I I'H'lil" -' heinlnriil, ) (iriipli nl loiin -1111' I linn i \u\'IIII".I"I.lid.IIIIIIo.I.' .| I I i .,tit m ) "t .1.. t i ',,11' "i fliWt"' 4-I' 'i S s.C IiI lui 5, Il! ) i ii loni < olnnihlM.I .
"I liuinl tlu.
ulls'lIl'i I -i vili nut I Hnli
'
11 I nil
Unl
i LI '
'
.i in .ul I I'lltml, nil,., ) jrlt I .liimstli. up in" Hit''nl -i lls i'. 111'1011\l "i niiMnliiiii ami iii Inpltil mi :iililit-s-, 4 in 1 "i'II'I'I.I ', -'.111:11' : tin, 'nnl'. i- 'hllle.I''IIIY' (1'1/1' .ro"'IIII'.1 rt-ll, ", I A apt V< MIT !l5 .i 4.i' ltrnsuis.iit', I I _' 'I I,, ttl | II I util, !''ii'pl'l I j .? , i lltin-lnl I ,ipltlll) I I'l In I', sIll'i I Illiollli ptxiItll Is I m I Ml It <" I' SplillllHl 5' Jl lltl s"snh'S
,1,1! iif-iK
I t | I Ui ,u "M 1'"lil., I l i n I II IN tirt u ill-topli..nit| Hull I '. i 1.10/1'1"i I "' 'Ihr "sum' in stIll, h ltii' ..111HHli "I I Hit m ih. illlralilII.I., ; .i sith' vlili I In mnliiintinn I Is mil itrliritl'l''n"'' ,Iu I UJ"I'| an i i. ul ui,5igu ,i I IMII tlh'U I ll'll. III rtlil- |I. mi. 11,111. IM H lit :situ I in ( iptuli I'l l I" l'i' il In i.-irnl unl m I to sI'tI.' '.Iishl'iill., ) ''I I lor sit j nmiithI'sli., I iililu
,1 i -i- ,0,0 I 'I.t / h h"g,' .iiiri' 1 I, i iiii ->i i ', 'I i nli I tllii'| I It h d' I < ll Inr utlIs'tl'lt: rolilttiipt, 1 ,1 slit
l. rcat yuntl si IIMllni ,' iimii| .. anil iti. ot' pill" nui ilitAti IIIM iiti n uii, II| |Ii ,ti|, |I" H li i III & 45lI1jiu l nil t ptlillli; il & i u'a lli''Iul'III'slll.(
I.Im.; ,' I hi the 1:1": Tll. U, i.t i "t it-nl I ,,10,1111 t -uiMUiir till, I'lll' lull <' lilt llu III I
n ill run 1"\\, ,t-p' II.s 'nm i i im _, i Itt, u Slit',, Til > i 1 1 n' li ,in '11 tl m 'll-'in li him Iiiuu 1 I tins rsI I- mi | 'iiMun| | I'l
.. .' ". .1.Olill nl I ,ill ,mill i I I Ill/til-, 11.1 -Illll urn'I' I ,illniiiinls' an mil i' MI.SOIM. : ni u-k mil I II t tN "Ills III' Ill 'all !' 111,! lllliil.nl. tin I..i-i- "I h u this JMI, 4uiiil, I. 'nltiiuliis" nimit' I I.,. -|, sl".l mill ( ,uiIm. i ilu .i i |hi'-.s' (1114- ', It Hm.; him llul lln 1 n .Im
iioultl
Illllll. ih :'l'i-, ,III' cl-Iie.$ Itolll' |"|i' SIK, i Iii. "'tiimlill| \Mllillioiiliitriiiin u ., sit m ills -ll ,ill I In' t in'tin; ."Hiif 'i"l ,:11'i u- .i j Ij |.' iln > ) rHi | Miplu lint
ol"lh' II ii |1"'lIlijll' ill I I' :ilti I ,ll I. tVl "mi'i-snt' m I K i' mni 'is mul (Uui: n iv u. ltl'ri's's'il' 11 ILl moit it HIM "hi' i ill tiIa'li IS u'llt link Inlo I tnIlllll .
"Ii :lti- ". nil Hi "' iliiii mintlti' t l liuiniil, h I 'l' tin ,.lluilut, Sic '
iu i |i" ,ililn, t .
11,1. l. i'iH'nt'' Ini K 11lii.'ln \< Hitn, III till I '. .Itltlllltt, "tit|| 4J"| ., .. uiiuii' '. .5 ll't' in: Con.iimimn' ol Ih ,I ,01 I ti 'Irs'ilisi nlItti 5k.' i.rirnusl
.. III li"si'l. mn 1 n I'liu u' ,Iii., ,m' ''is!. 111)11Io.II" i4 | 'v .4/ If '. "AtH I mi tl J.'llll u' 'tilt II -11 % itt.' Ii' Illtllniuail L.ds. i lSdd.Vpt.
'
n 'i si mi.' m i) iu MI 1 "il IK inr iinrininil r ,Hun' I"lIlIall: must liirtui' ,
It"\rlll si.t mlri'luI'nHIS -'rfill'/, S suits r ut s I ,!' 't. trlit'!, |Ii| lulu' '" .MI I in It. lulln
N't',11.11, ,, M | 1 1' n 'li' fioni lilt
|
lul 1 III"I ilii, ollitir-t. | s net'
'. Imi, Hi.i' Ut ., I ,,
oi; sliii .1111 "llh'ol"'f' I .k 11111) ,ilnii 1'1 irihlu iiluili 1111'11' i u ,1",1. "is 1.\ llll-t 'l I .I 'Uu I 'nlti il lull '
i is ; I ( .u nun ,' , sIt.! mill iisi'is.iti, 1 In '
? uu ilon
.' ",ii. llt,.1 t''I'\I ''t I in usI) 111' I.tut), nun yiiin i (lu ('tu'iS, uliiliujtiM" limniir, iiloptiilin i 1',ilsr' |I.t .I''limp II.t ilu j'Kinisi' ..1 his ::111111I'1.1' ;,i'. .f '":.11,1", ? ,. i '' tin" In. I ;.t. I'i:, l. .15.,,, H' t5ii'rei'I ,unl' I'tilni t' i 'nli'it''i| I Ilu'IIIOM t l'Il' it, ili-nnninii'l'n Iniln "I t"'M i iivuuilI h rVllottnut, pit, 'lulu'l 'I h I l'lui i .51551.1 I I m'gu'

Ml I .11. I It "I, I '(lI.sIeU' 1I.1 tl| It IfUllll Ivllltl- "Inllnl,:ilf uli/iii". nl\\''i'''I'iislv Nhtr.1111 tltnl' Hit- mini i'r's'ils'g.. nl' tin' SIll 'tin '" ''H',1'1'1' I II! ."It'll' ', l mi.million, ol 'l I'lnlili' Nln'| ilu it ill lit | ''|'t'' ''ti''ll' "I 1 Ilu, '' l-iult "I imInI.. ipimnt iu -mli nuniiir.isih" flINts Hull lin ,'. ,llll I iiiitlittl ili'.i Imr t' nun I 't ,> ,ri ui'I'ul| -i ninl lu'lit, ,Ml S'I sic'. tiirn.I I Urnt -

I1 t ui.ilin" mn i lusH' ly ili.j.liitl) ) ), mil tutu -Hn m kfii ,limn, tlir inistitiiliiiii n hint lit Ha, t lIilt'.1 I Mitts" 11 S 1.1' ilnl ,'.,d Ii, 'II.lint, ", I Mill.,I'll! ''e'h, h,, ml I i I' ': i..illu.i! Im l.isisl nun ilu''mil m it ilint t, ,iunn.tjrr.ili Ills' nuui limisi I .\-tlu ,n ,i'nii t"nnl:imm Ihcliiu
"I| IMII Malt' lit:.ullir t'Iilm'i ,i'In s'itiu ri|'ml in tin' M Imii' nuiiibii' mit'tCiiult'mrs| iv ,., ,, ,
.u. I h.n im,. .tmi I iaiinMsti, | (the 110,1, ,, .li't 1 it I.ti h iitj) inn' lust ol' tun Nun: s ill ;ill stillia.t' hill "ipp.nut' ill Siii li 'in IIHM i II' the I.t' |"|. : I'.li.tt I I., hit Iti- I ,m" Ilu |It' i.uf..I'; v tnl in tilitk 11 ui. man; j ;> it uh ll' >,*Im is I nil.llrtin I Hit Norm 4 ,

i ,tI.t m _' It s- "I.: I: 1'h'liil' Ii u'i ni .ilill* i L'| iiamrps' tint rlidll kiinii ol 1111 ills miiiilinii' I .i iinin1"l s'l's,10..11.i .: ,V (lint I tin 'htino ilniilit I, Hi''It' ,1 .1011 ill : liii. AM 'uc IIIH 'l 1 in lli t 't'It'S-, A ,' co-it sh Ilmn, m.l 1 1tit' 1 i Hi. i ii Inii inn, \\ t-uiNi.iiiN hi'pu'inln r 9l.'s i ,' "*'g '

l'i t I" i ,,11" I" '.1." 'Hut 1hL" luiu tunit 'thin h tinilinu.il 'tin |Hi'K' on HI'i mint i'i'1 t 'I'M. mM ill "I1 iiiul, t'' thou tii, 'ittiiip| | Hi, .il, u in, ('In ,linn uui111, 1 Hi';,' it '',tu I n'' t 'M i' i t't i "I I I 'nl' i this 11 t m., lit',' l.i'gl'issluii| _' ul s.,11,1, S Die licnluun Hull Mill, u li m's ipi' u tn, list) ,hi- '51 tu rnli rnl on the uiunki nuliiiiiicut
: iniinpK .i-K 11..llhr ino nln runs nl I..ml I I i 11.111111 1 ,tissi n- I i'i' I' '-'' tI tn |br ( niHMls IVrti'.i' umii-i siuratl His luiin-il 1% ill hitlke si < nriul
,, ll '. 11 ,, iit, nun vt 1m II, .mnii lilmul l I u hit li I il, ,l"-ik in 5tu5qt4C3'' uilt 'mil' I n't,; li t 1"Io'-I.II"I"t| :itt.\.1 I Illl "Illlll I i'liuIili'm I .5 llCll. '"iii -t', I iliuatlii( | ..su"" tioiij IM .111..111 M, ,it*** t ninl, ni'ItU I','ni,, ", i i.ill s .intuit., |Mjliit 11115' F'I, uhf'. tin'm )nnl. lo ll.i nip'lIt.I nl' toi ittit.i', ,ilK 1 Hit'iu, lalliii.'iui (pit'.t l lust UK' siiunil iiiiliiliiitnl isl'irml l II| Uu
uii s Inin )
i 1.\liiii'; ,:nl imu' I U i-imii' milt, m I al,11 i'i' ini III i 00'11' liillumln l 'CIIIIII.I) at 'Hit liu'lul'mHi i \ ilnl .,ill lin" m, "m' iiih(' ,'ilul; ,mis' IIM'liu' Slit .ti'n sol' 'l lull" ,It I 151'I a iv i I"5 "IM I'tti't' "li' 1\1'" "m'I 11rho ..., I l iiPniipiinn| ill in', tul Hint Hi,'re u.i,>MIIV tmr inneil, iMinlil uui -top I h''iiS'r! l nun> nu nunmtttl, ,' tin.' muniir prui'Imuiilmn,
tt
i t > ,itmu! i,, III'it pit 11 "' \"I"ill| 1"111. 1"1' i.tl, lie ss list < .in ,Il,. .Intsinl null Mil mini' iim-ki, I t twhit .,i lit '!I. hi" II' III| tin I mini. stit" .. u uli tin 1 'H I- |':lit "t i ;' "455' ''I| '.hl I iiofKiu .r"I .i II Him.-fit t .iiri.'i ititiom, u. if :tiiv it'| uo, lll.-lll.'ll (Illl at I Inll'l' pl-l Hit llll'lllH; ,' I '"Illiinl,

i L' t. .r l lu. .il'llil i 'lIs.it-tisit,/ Immit i ill Ii ilii.imiki"" 'l/r intiu-lr.l It 'mil. mul i.h" pimrrls the n'ilnntsh 01' j"I,", 110.! Mill -. I l'.iliu slnlllil l ,111111".1, I I". 'In-Ill: -, !Hill., .* 'il ." ?. in, t'tMiii'i'i 1 ."..1 1 s-mtlit S at 'I.il'-, n i'i i ''I MIM.UI, Ilium I to lullun slit! (itist tin niii-i tIlls, iiii' lul ;ib.in tnvh, ih Sniuniitr) ol Forrin WIT *.

t, 'ilin. sn; ., uuI I |l.'t nlii' ilin. .t.". "irn.l''Ihl', mil Idiom" tin !li.illnl, ', lot ni a IIK| hut"S 1"111II..t.II I'\I".CIIIT' Inr, 5.1.' 'u _"uiI ,ilu'lion, 11.,1 I il '!lIIi.1 I tn .mt. ''Hiii. '" ill 31 'nil' in"ij.i' tin, rl, It 'O't'. III litt t 511 'unity I j tintlltisiii.m.' .5 oltlllllt' linn I,lilt 'I'' tIeS i ,tin b III' ixamplr I'Illllpl liu, \\ ,\\\llinn' ,\\t, ,ii.t ? ,<' niiu'tin i,' i ,ijtlilli* iuhi|' ,tit.t I l I'liilltps nilMlttnt ui( SI l.lug. B'i ilsnilnu \s' tsiiiNi.ioN' s, (pii'nlln r 'ji -Jin ': MII 51|

,i" "1,1,!, .hllll I muti' in HIM' iiiiuu" i "., lhI.I. ,l h Inn .rillin :Unl, III* 11" .. U C ,I"'II'ullIlI.' .It II.' 1 IMI:' '','iuIi'I' "till (I.i.| I .1| "llpllst( 'III Illllll' sll.lllIii l Ins*''IIM' Ilu liu-I( I''S'iu.ul'l. 1 I 'I, !Ii""hl :to ;-1.11. i''Hlti .1 ililliiini im Stitisi lor uuistlus IIM, kt'pi( ;.ilit';M! isI'| ilmn:mn Hlit ni 's i ihi, '.it i'sh'at'.i unit u Inn i.nlli nil limiishnl( ,nilIIHM lint, r.nilliil fit l "Mi mlim -

(Hit'I U. iru i Itt.t,\ it- .1) Hn, I nlti.t| toll'r! ,. mil! n hn i.iiiuis'l. III Tin'r', aitli I l' '' .IIIi., ,1'.11' 'ih 'i' Iiiir In tin 'ilti-i ( ittti > : niiitii. .1 isus'l I IDIIII' i Illi
.j u, "utiiu,| ,'U".I| l ,. \ su.r' i.t! Hit si .1\111 h llJIKIIlltl lo."UI"Ih" (pl'ipnlHull% In till Illillllltl si) sit'I > .tlni| I s till .id.j| 'tittul Is i tutu ibcri'l.tto limn ( 'milil.i, ilu' lii..i, 10 i limit.,, M irpht ,isu'l I iit'ilt, uliiili Mir-lnl: I '''I'i'l'tirrs' hi mliiinl

t ,. "'l p.tli'l'' |1st .5.'. &Ixlmt; ills i.1,1 Him, Mi' mill 'llir, litisol :llll.'llltll"' Illllll 111. alit 1I1oIII| I iilhii, "' as Ill"il 1_, Ilu' S mini Hun nl 1 I Ita,- h:",. I'I I" ilu, I',tU'u" ul\ in pi.jl I s. 'ui-ai: .l0o-Ln-uilu; ill .Ph s' I-' 55 11111 i rm, ilmil, |lupliMM., ., vi In'tin'r 'itMiltittt .Iinmi' ssi-: nti n ,iki n lo Ino 'I i 'Is> nliu. nun iliiliiultrs iI'l Ii 15''i ll "l'I l Minill pint NII-I im'
lo.1."I"I our Mule, mul' 111": 'llnistH Iii'S in I u i I' slim| nut Limit ;
nioiiirii I
i ho half cu'rl'" Inn ami Unul In mil ,-niiinintnl ,n''I'I| iipiisiniulioii I i- "it'l loiiliii' 'inl i,jinn( Ilu' 'iiloiij, (tin I
> I. HI'I ttl'M'll. Illl I | \s 11'| tl.lll .1I 'Ii. sItu H'. fcininlutiuii' tn tin prcHiit S julie,: I..55...... h"() .. .i.l. I 's.s'. .. I '.ss.. '5.... I I..._... _I I. It. ',il- IrinlH" t'5' ij ,i nuiJ,| net) I Hi" I Iml I. I ouj' ., iia'ii i l. linn U lslS'tlijilg unliir 'Imm In -nt tin i pitr-iti- rs up iiru'iu I ihi l"i I Hit I loiMiitln li isx* -. 'I'r'' 'it! Inn'pann I Im i'u pnt.uls MHI 'S'blillitS,it tin, inl spinmli, mult( "I mill I

't. .t ikl 1I1t.111oIVUte r ,U'wrriu u- muris.iCM 1IlIll .Hit lu.'li, ol. lillm. 'list si.id' "lIi"l.1011 lass 'K"o.l. Ilm'l I tli ''i i' mill, k-. Mini luintlii-, *;!' i4S ii. I)" ts., il i jt' it im ml),'rs m n' inu IIR ni UK'm tli.m, t'iiitt'J 'mill'' tliii ''ii t IHi i'nil t'HIM h A rnnmr i lt-ii
I III 1 i.: II in (U> limit) nl' 1..111111.111I11''. ) pnimltl m I'mHi it
u initini Milq1'Mismm.i ", ,' SIOII, -. lIlt |iir tic tli .i.llllllh I ( li' lll 'Iu lull |nllif in lull nl'" Slit', 'hm -i: IM.II ..ip.! .. stIll i I.,.. nn i lit St I r.'liniii t. lli.'ii ilim-in PKIilnitu'iih i ipi ill a- (Mi-silili) (in All onI I IMl.'lll l >illt'II,l ll.ls liiilu',ilnl
I t.liu,* )Jl 'IIM 11'i.il." "I'uif I ,urns i \.uup' S rnrmie- (tin 1)111\) 1 1 Si-, .1.l! ii"l inmiint l.i ::511% lhsirni 'l'Iit'I liar l.'i'hiii4 I.
i"t"11 : is ikli. ijunkii thuu
I ,null iuiiihliHislSt' "1'1ili..1 toi 'ilu ulluu i i lilliil l mm' ,1 ln- li llu ,uiiiii
oil lilt '
ilm-lli, Mill
llnr'lm s,. -- I 13 Ulli ( III I 'i IMH |' III il'iu-, tiieii'||| rtiui \ iliiui.1. ,''uiu nl ?.NiiMon,|,
l ,t "lit 1 n pit-it.!,'HIM'. inmiirm | ) i mists Sh i ,'IUIMII
hd. III, < ) i i"llIlIlIcr.'I"I.( ) .>'I "n iVit/i). |It| llnu' i i. 1111 ,JJIlLIlllll' I.I -till ,III Uli |t''i'| lim',, ||"| I I. III"|| il' (' .1 i'l'liiui'l sssut nt, llnu 'lulus itas to proitU-H .\ tin' iiih'iuiiiMill
nptiloj. I 1'1 1 lIst. I Thi urns t flit.1'1' (, fill mi. Hi... 'in''11'III KI I ll\ul 'li..t''i I IN 1,1 I tnS| III( UU tSls'r nili-rs in kimnu m tlrsirc i'
) ::> i.C.III" H"II. \ l It'll lilllll. |II |toi'| till' 111111'| ttslIiultI.Leui. Illlll 7: I""s / t'. ''" infill".! |or -i In im.I pi i-lilt uti I'll i| i'In'inrsV n' llu( llun t I Hut I | in
l Kmli in II tin i ijkr till.I \ I I' IIIUltNll Mriin s
tin Ills i i spin$ : iu a mitum' t.I) (Mopli. HI, propn nniMT-il nli
it a i4it' .In ultiul I r iu.ijii.li4i .l ol 1.1'i iliut'i' ut ilii tori-mull Hit tIihi I tin. l'54 i it.. Ink

0 'itttt'.J Illl I 5' .lluu %11' MllluV III I till. tl't'. IIIs | lilt, imiitli.aul l.t..k$ ul ,ilusiltii liu bt tin I..i..llil.III! i ml, ,11111 j the rtttiiiinn | t'sijti'. J lkt.s.i.. --'I'| '.. a uii',1h't'. :0 i ilu '4'! "lulliiuMiiii el U no I'- II I'miii' 551 i tin ptiipji l ih.iu i it( I I |I' '.''-> 'I'll'| | I 111.lilu( utllllllllll I gum lilt* lulhnllt run' mI i'I'l.'l' Illlillilll
: 555. 411' 11|," .ij'tsiti. I.) .1 i lull ill t I. 5 'ilu unit' inIllllll I 'mult, tiuiilh( In ii. iuI m I lmu' i.j I I..nm' U.t hidm.l i.lul, ) 5 iii0-t| |' ijll.ll
I ilifsr ti
ol Hi i )lei ,
Stmil MII.I 1 (
i "C. MMII
< t Y.'lKtii' fl ii) Jli.i| .I.luuly.| I > $iiui.tfn ni' I nnit. .1./01.1|I | \iir V>H$- in 1115iiitia.t 1 ![ luimiir .n'titninthI mi's Him ilo, mil -iippim I lilinNtoij."* ri'-oltt-
: "liltAl( q 'III' i !1,411!, I II. M.U Ilicliiuit't I I l "li' liiinml' "! 1111111.111 M ll'ilSi.'ttt I" r, iis'h I Ilium, hunt, lilt ?'lilt'S. '
1 ... 'rllu, ," o. I 11. MIVht 1."I. SI I H lltllllttillt 111,55' silt' hue|| ) i \ lunuirtHtiis| | in .\ ls |
I tu-iitUi' "I'M 1' I,..' tin 11.) nit ml u 1r14 ,M IHl n. hor" "'!I. t I. II pspt.v'l"l I u ll"i tin' ,, 'ophtlirM.litlun S. Him ,itiiiiii.,11 tin (tmtiriiu in Il ; 111.1,1, spIU|
11 iuii -> ,il"i suui uinlirliki u( Isu'I'h..lllto' tiliUIllll iitin.'intitiiis tt 'imninii 'I I litliip ( i n i nut k, tr I Hun I
ti'I(I. .tui, '. i h" ".'"1" in Him t'l, pulilu l.t' 55 us.l4) ItU ,'s I IM, u rll,1,) 11110.1'\1'11"" '. | t mini I It. I ,':' ul, : i n I I. ,i- ,fit.,,1 i 'i 1\1''t I St .stll't Intili rt'-amums.il.I,' tiihilri.on iultaiis; t.i twill limit' i 5' I ail tn Iht 1 mini Itiiiutli nil in mi t tsr < jitiii-

r'H!' < ..l. 1 In I.I Illlllli.,II ,lit. II ../ lull lls tti ltI i l..r 111I11'11 'iu-' \ Uoil' 11/ "-UKAll' III tlll'l'IIII-li.II"II"J'. $ I I n"III1/| .t "lull, I t mini uis' PIB, < x ,t1 I. ''i. 1 115-'S 1 "i! (hlo I t 1"u :, il'ii'( 'I1' 14' 5 i nliu itmi, ta I ii.ia..hti its i Mi''. I, 'Hi iiuiii_ rt't i'miiiii.IID', sll"liJthiIilms.L'i I | | i tiloiir'tsii InsIst' Imrrii IIHIII',uu,h In I lilt'l'iiir'iliiili( l'i, in
.I' Mali' luitliir tb in In |II iii' u' 'ilia: lint I .u.tll Ul.'i 1 plt't'inn thru, i.-li ih I.i'.i-liiiiri' lint ul ih'' I uh'.I: I Mm-li t.iplun.inluu. i
| tin ihisliiifit
.\ .," \1.'hlollI..I.,. .. ; ll i ,t-v"1,1Ami | ,IsIs s.ui| Hip, I.I "i- t.""L"b ",. :. Uij I% ',U tilL. l pttumiit| |has i ? .' -' 4111111 mix Iti-i' I Ikiiri( Ittj-i toil I
I : plll.Ii..1II ill iu.i, iii. 'listS 11.1...- it 'I"ilo Unit' ill i ii. httsr i. Iluii$ the r.1'1' si SIl.tmiml'| ul .1 s-titi' mn 'In r I tnulti' f ui! i" pnri. .' >, .I.i m ilulmiiU lu.nrr, it .is ttiislitsl ss
'. : lit- I I'ii Iliil', ii.it 'tht "",' 1"1111| Uuiu s ( .lIc'iI SI 'II.1.. ) \ 4'l.j, :.itfll. "lull mirlHiirtl Imni tin lmr'i
l I' ai ( in HUH i IIi ',11. .* ilwii.& .: tuirin tli' piiio'l luU'iMiii-ipi;! m', I i III' i.ottinui u .ns Hut tlinrivunllnl Kami

>' ,.i !'S.In tuitititH, nut '111 lilt imu.I ul t.2 'linn' .ill II.in II'I\UI tin, I'lUits, aiiii; tin 5sittitir' ., tin iiiln'aUiil- nl''I'I'h i "I t4I'ii til tign.i Bit.nli ,i I Ivll ,tifc ..., pljull",/ t11M. .' I'llKiiJ liii: S it,1'.1 ul hinul'T-' lisp I ," n..iiiir.| '.ml! (iS tin' pun Imu 11 imi i l.-'ii( ,11 'n i iht i Ills) m*|,im i iinl it UK'e. lint, i,he .\rrite mill: 'I lilliuri I ( 'n', j jiiinpttl "Vt tIls i FIt

S iitiu.i iii nl ,iln-ii Lit .iitli..lu i.14s 'I In'u ut Mil.IIV"Itli, Illlll -ti|1'1'1.| I'of |.roii'( ''I"'lIhll..hlll'l'' ;, mnliii Ills 'It. v.ui- /k II ."" in'mntr. ;}lilt' i ll 11' )! 11 I I' 's I, H Ilii h'uyo |, jll'I| t, I h t "Iii .51'| ill' pttlpll. lit 11t''t'tuiIIY !st'tnhI'| ,ui'l 1 ut,' sminriiIII t's'tit c tit t 31it ip's
"I" -
". 4it IHIili'inII Hi' .5. .. I I. al ... *. /. It a-1 'Ilkl s'i l> t II' I'L t II t.t) .5 Is iiu'.r' sI I ..1 |.It Ml):, f,' I i' 'I' ui S ilis'l&lIh'| .in I l ssi. ts'ssh' iiiip4irttl

'.us.J limi u Ui' 11 .. .hl..1 :l;.1.-1., the + .- hUll 1'II'.II"m' 'itt't s "'in'! .'i I Unit; "' tin I "II l'tl"M III, i IIII. llii"'i." t t 1 J...; t t Ihli( .111,' p..lll tl li, ,,H| 'I Illlll( is IlllS |,,1MJ 11| Uilt'' tin'"Ilin! ino Hiiolli ipali| | t inpniIt

.i s rt e- .mil 'i' Uili. 'I I "ln| imu il usitIrlse inli.nulr I I'.UI'n'" i "I'Iu Ki-x.uiii{ 11 1 I lit "I Its iiiii JIll! h".VIIIPt t'. ''ml i I.' 'Idill ',1-4 !liortiv. r l.ili'' tirt 1 u ii t Itot M MI' i t'sst.| ,| m Uu .Ji4hl "tt't 15105 I.- ''.- ssriimtshi, ;pi'.MI s' | ji' *' Ifttt'lHIItlH iUI 5itM.
itliilu' il aiiKinliti' 1,1,1)11) sail dial
Mali. I K) IJtiu.V J _t "11\\ ill,' I'rll'lll ll 55 'g! 'ut : it. 'i Iw'tur' ttirmitli | t-h' I,' Mill-III I 'lltls till' |
ilrflr' d.I.' 5 Hi fi', ('I I, it' i.ti'! tn it' i I' t.'j'l- jtjIlu s ll iillllui I ,' Jl-hliir I I' HII.it,' I '
&i.utI't4'I tait' l'i C I l'n' ." this "I' '' I 1.\ \,1.1, It "I" llvl ->.ILs'l >" UI-. "' 'I *>, 'vims -"pti itit'r, .' s.- \nur4 I
tirn'ti''m' | .5 I' Uuu Uiwt! vt i i'uiMiutii' tiiti I 'iiiiini tut i' oi (p ipulm ummili it. .ipplu.-uHw! ( tu t|I., pn-i.li.ui |',,r .,iii't > a1 int'l

Ii-'iii'ilultl-u "t IH mil.rr-iK lltiruilis. .t 4llu ui .irrlnl) pnusiilit; iluli Li.mu.il. niitiviili.iotiii 1, ,.,55' .1'11.1.1"' IU I III- I. Ulli.I Illll- till >l,liuir ul iiii 'ii 1.1.1,1", t .1,1, 't'! ', ''nt. > I ppktllliu | *U Hi.il U'i ii! >ji. sII.I l'' ktvt Hn < vpeir.i"I, Omul lutlilur, tiHrtt. to I, : -I I ill iiii I iii M iii lull 1 t Illllll I'hit' fe'.jiIl,5tlflm till t'ilI."YUb. .' tl 1 Is rnllflil IfJIil xtttlll|

.. 1 :.Inn ( \l"'i. t :mi ..r \i'u" \ Irlh! lh'a I in ITIIIHIUIIIIII: II tut tu.t'i mmpli'lcI1 Iiii ml) i ?. .1'h' il. uuiiU ... .' . :,li 111" (II., t 11110 'CSlit. .w15ait: ta.hrlu 11&I,1"11.I .... ii J tt.ttItI l I It tu dti-i, 141 iliiiitt.' .i'i'i14'lhiI'i.| | t"inn,i. (u (iium .ilu ,.. in |''I i 'tn, S iS.' | ,u ,.,,| mil i | (luti| Iti'iit| utt lit''I ,,',.I/' I 'tin, Jiri is '; :|ll4 list l 'ill

". t' ;"1 to I |i' t IK ilnuilauil 1.11.1.1 uusis-- .ui'l, ""sm'" '11'1. > I 'I till' U.I'i'.' Li'lt'i.l t i's i tut, |, mil, jll H>* ItS ill Iii/' it mtt.t I t" hit. I'l. 'I I'll' im, I liihl pi' .\ i(1t5 tiny_ 1,4. l tit ,
ul 10000".u. i .k 411 IH'
.j' I milijuuk flll11Ja iliei bi>j ti CIHIII nu, ,1t r uui"iiu ihiprv Jin! -I. lTV I'ht I il n ,Is. s_" .' I ,io I 11''IS I lint n l..yil HIM.rs ilul sumn l$ I 1' ,

u p. : by Ktlli t''>p tmiirnlu.li ..,) IPi l ll .llli ":i Lir.tl" hMr, >rv of III >-(I".lIuI.; ,I 10, 'Iu"( (" tit-m lulu ".1'_'',' ill. ni .I% l ,uj.tuiiuiUiutluu ,_ ('KfIII s' 111- SlIt ', lM.$H-. "t"iiM I 11.,10 'Miflint j"',' I l.i' '.. ,,' si i. ;pni, ,'tlil| th"M 'tin I t.pi ..I,,' n-lilt 'I l j 'lIsrS4IiI1i5irsiu| hutb.li, e' >I't'iiii, Kt-siill, lllikll'iltn) '

Jur i .4s till HI |" tin 'linluili>tu nu mi s "'tt tin nriil-, :: t ,ill I l' nil lilt n 'I ii S | .111I1111' ', i,1 li ulslIt'i' -I ,' -l 1 1. llii'ilOi; 1 l'Il.' jv "4 I IS I l I.
I'l'
t I lUe, i.i.ui' .v.nutiItrui! iiliKl I Its ,0':1t iu IIH,' il..i-. < I I.iMU 11 li sill. ult >u I' u'Z't -it 1 ii tsI. r4' ma? 1 bt.I m: 1atiii'I oiu ti ? .tlI. p.f..1om \ lll,itoli.l| l..

: '\.r.I.! ."1".1$ I .ul the Hun .\.| $._. It. mi rill li.n I.l ij "I, iiini4ullU,' 4wijriiilut.4i| It *. Ji'l| '.. 'ilntl) ilmrr vi i. 11101..1 II iiinl .iiiti| .\ i iul .\ ,i. lisa hilts.! .I' .11 I t lilt, ,'i i I"" ,' c I tM 5 I's'! l4t.1 .. t'-| 5,111|||l .ljipf| slut! tu S th,' |mli'! .t it putt Ii, al lt :, j, ::4 ,Ii| ',, ,?l5'siuiili Muli I< 1 I' 1 1I pr. viit! its', Intl t. t. IMIII t

t.. .moll "IK -;till 1'.1111' t., i. .\ .. It 1 ?" ,'1 IB-UM: t ,tit' I Su t t. mi.if., ssi I 'ii) iii sIt| ,, Hot Is't'l lint lSiI. I.I, ,' I' |II| SsIU| ,1 ,, ii'uI| 'l'at I ( .
: ,il"Il' unit Ih L _', l.ll I ".UIU'"H. |I' 11 ml!..ill. \ IliMii m .1 iitUui ljjni.lm 1,1 id* iutiMf| | ntIII' ) : IiII 'h I jr-ulmt .ni' \' .. t. .'sjuI'iI It> ''u.' i 111 I* jruWjIn, |,i k K H ill iu' > ,,iit I. nn I lull. u i |, 4.1; t ,1 Ii' ,iiMU .,. Vll In .
.. it' I Ii.i .)'nliu | (It I i- il ,
I '." 'UUlt 11.I.t 11.1" .UIIHI n.jiK III MC .)lull! 1'.- Il.') ,limn till I i.u i.,1..1 -t.I'IIItlc"II 'lIts' 'lI'IIltt'' flc., jill tU) t ii.in ,'' inn-t tq".i'tlult| "in ui tl.t ,' .", I i 554 5 "M t-v5 111.-I ft l5 l MMM4 .tJ 1055,151. m ; 'u 1 S staftuKd 'is I us iv'i 1.1.. Ii '1 t ''liii's tsss.is: a ''I ts I in i ,upioii( | I 'l'lts t4| ih.Itui i I iiii 1 it1,.1 ,M nmiUmiiils> ui' .St'tlSI.

,Ii. .lilt. t Illl ) ; ull. I ruilit! | tll'ltUli'' .\ n( ttiiiinrturi ;it,* iu.4tibi : liysl | iMIfU4.-4 .1 li UUI' ,11".1, si I Uni'isl J"e'.'. .!. I'! (1'1. I .... i- .. .... lint (" 'ip't'! i ,. _. '1'1" .r's' '''l IsV I ; a' : ,, Its.' titl'ts'i'. |ip| !.ii.rr

11 ti'1'11.n'\ l4' 111."'INt"\.J .i {I .- !.-- I'm: ..tniBii mi'l 'IIIIA'li,1, $ l ICII' "'!' ..a.! lll.ll, l.'li lini'lll 'I S t I I 1 .t I 't.-; attlIris n ,s u '' |1.1'i ViUttii, 4lll iSt41ts
r.i.iu? $ \'ll IIJI U4 (Uo MM li.sh ''ll'li ,t"4i l*>M H rfl lilt svt 'S n thu In : 't .'ts ,nl.' ', I'lij.i*"illi i ,' ''!. ''.. 's. h,

.. ". ,"1. II 1111.rI'I""li. j' }r.' .' IIi .' 'I| l" ..iol.fr inil > an .ilmili ,iliwriUs) :.".1 iw! i I.. iiu i |.n-tii% i. ,M.I .nH'' bit iiu: (iu* tit llit,: IM til lsi". t' '\.HI I M V'St 1 ', < U) tit* $oallii'lit I IV kt.it' ,. I in ololK.'i' "t' ih i ,'. -' II (is Ihr.nit i. if ,, IiI,N tj.l.t. S | '' .' -'U.45'} >U! SuItlI
mi
.:' (/ ..ii' : 1 .'> Tl.) ..u ;,11 i u jII, l -il'll ll'riu .1.10( | !II llie MHiUl. taI I "', 1.oc.1 upmutii' ui I'u' ti mi- 4iit> .t. l ".MI.. r 'sMutS .III'W 1't ssi' 'h, I 't' t''i I.e I I.UM.W UM pvtplIWt : t 's. 4 .. :. it n 's.t. '.v imr 5 t 4btlj.s( ttlui-Liutiv I n i,'n, I, U-UllciJ Ilii
\\o tn. 'lit I ) U-d uui'j: j J. .uul J 'lI .. t, 'I t ttltllluH'ti rI ?is'Lj) i llM, 1' u"s .5' lIst
\I '' t.t s. t 1 I't I U ,1 s 1 Irs' "v t 5 rmu HTv' 'Pit.. 'liti!
: Ir isliliia, a ,111..1 inl'ii$ flic '.ni 1 .in ll.l.| :lltlllis| Hull ..I 5. sIts lul 5 UM sslii'i I '.. '
i I. u. tut ut 'I'.111 .iiI.Ih ,it I'I ""II.s. |l"it ,pit I III ing 'I. .. tu.4ili \ I I 'I l'i'I i, '' : II t I- tVI .iiliiiif.ln' '' '101 t a ).1 iui (twr 't1144 is Mul f

li. i.t t I 1 Il) 'I' :,,1 I "hit I j jI sit.1I. ,lI.15h5, :ii < ..,55.II.ui'U i 'niiiiuriu. I 'II.. i 1'I .u 1111.1 I li ,i- ., a.OI" ,ti !I'ti ,,1..1II I" I 05'5'5,5 lilt i.H r M** 1 .5. I III I I unit .' I..UI tlluiila lt, pUrl its.' t i

I I. i I., i i il:. 1I".th.I I !Ii, tit ." .1'. .\ IpiI I .. if.I .'m >'a. ]J' : .5's I I ,lilt .;II. k I "s'll.. 'I "I' "ii' "I"II Il I I 'h |'W I > lulu, ,' % Pi.'mi.I. it$ l>t HI. I ,'l.tgiuis'r.u usus. Ml, V' h. tk :T itr..I5lWtt. 1 I IU 1.ill'!
'. I f.1' l I n I ,II. I I i'l.I I L'i I .
il"" 0 I t. I.t I'.tU-i lii'lultll I
i ;I'i "- ,0 r'l. : i ', ': t '. 'I. ,I. l.l n' .4171'S, ti ti,1t'T riph 's ir"I
1 I fll' II IIII./I 0 ti t t' 'ii I.. .. r, I, i i. .lifiiii.' ( .
iii- ll
; .l\ ( .', ,.I ,1 I.. t .1 I I II '. .' .. ,' ,. '11'I. I' VI U SlIt a l .' I It', r i,'n I I'

_' I I .1.I . "II I I I"I 111 I" III "I I 'Ii;, : .l P I f t'', Iit' i >, r sii i i ti : t, i

,
,

., t._ _1 I .JI
-t -. .. .' _
-- < > ; ,1. .. < 'h' = -5- -

-, ',-. T"r - ., 'IIJ- '.-':,' ""1 I LI, j IT


1,1 :1

Mls


'

__. -__ n --.-=_U_ .__"""" "____.____=___ '. ". __ ._....---__.__ _n __u________________ .........,.,-.J. ,. -. .. ... .,----- ,'to! h.nr., w".a..n .

.. 1 ._
rllnlnltnrn/| | >, V. M.I. I + ,'" ,,' I I1 .i. "II"lv'I1I' I 1


i.,',.01",,.. ..".,,.i"> .1\\ .i\.I.ltll..11111..1. \ I 111''II.1'I"''"", 'NiN'm. J KM,,.,!'l'4.,', .I..,,i llt'l","!,,,n, v, ,. "I' ,. I ,:' .'.'.I'' "'. ...0'. '". IUHtI\\, STLIIIEB11!' ; \ { i I I \ 1 !PPEBrIIEllllr' \ \ \ ( [ CIIAUTUNANDPLOBIDA(: R A


11{ .1.'a.,, I U ftii". I\.II.;;.Hf,r,. S.N \,. !I1r., ;'t,t, .. / 1 ,i' M., ., '! 'l 1 l'1' '1-) U I.I.M.. .

II 'i.l' '! I'1II ... .... ... "
I4" It i 0". ,'.,! tiii ; -i,
,\I I I. '" .' \ I',. :! .' I IY I
|ri| k\\ Nl.ltMHI l 'Unl' .t I( 1 .1.'I 'iniMfll"" I. .$1'1. \ ., .. .
II'" .
/, ,'fH. <4ln> -t' 'I .C' ? 1 I A 1'U'; ''''' 1 1r
11.' '
..."I ".d41t, 1.l I ..! ,,. !! "' MALLOW\ & FBIERSON: I i .1'
1"
{lltnll" I Uii i I w 1 .
.
,
,, 1, ii I K.: 1 1 !1 II'1 ;' \ .. I ii i M.\\ v-.i.n, ;,1'I."it.i :: '
)IIII: I 1151 I'. II I : ;'
41 t.ill.', '. ,:; ,. .
." .IU.8'
.
a'P'I1i, | +,'n,, 'I 1 If! "t'' \t'IV1Ml' MI <<
: .. i /1'b'H
'III. ,111I 1
M IUMUII I I, .1,- \ i. I I n r :1'f'''.,. .. \ f Boolc$ aU it H>; and Stationers """'"ya... -1"--- ':.
n I inttill'
HumMi/ Irani 111 I \ .. .. .
''II II ,
..4 \\ -HI., .IB -. .
Ml '
; II i ''1"I., r I. M.-; 1 "1' IIt ...
I I I., ,,
.
i :chilt, tl '. ,, NIIIAnIIhI
,1 111f1'd:, :
.\\1.1. \ II.. ,.it ,; ? 1 ,...!" .lrn'h! 1 *'* 1 And t I'liuniMV ? ,
II "I III, Ciilli.ti. \1 I \1 1 1 10 ,1 n 'w \*-, .1- If II 1. '! i1 Aj.vnN, : k' )> ; 11\1! : \ \ \ d lull Aiilla'aus'{ ( ,, I 15III I
,
INaI < ., F'S .
f t H'll'l' Htl.lll'''' i<,Mlli''
,11, \II iimrii {'ImvI r \" n 'II. \M, -.11' .u1'IIP' iii-'ti III* x41.> DICTATORW.1")
I ,III, Win' .\r< hit 1'Ih. hr'I'lll'llln'I' (IIiIlI1ltdt;'"I I 1 .' 'I', x, i -tnlrti'lrtfl I I ",s 1 : .I <1 \ ''oIU'' Nt' .> Mil tt% iit si .ti i I '.
\.It'/lII") '
l I"d | } ", II I > 'ii It !+!'<.
I* link.; .
i. \ (j"'d, | n r.M.vsuin. '
iH{ 1 .\ 1II*441I I hl\il\ !. 'I'I', 1..Ilt| | SAVANNAH OA.I
Ktllit" ,I i"'l I II "*,'. .\.t.\. .-sii.t 'Mil-id 14 \\M'!* ,!11:01'; .

( ,Il, ?,,-.l-iiiii'-T, )LlPtxI' t ti 'tillii!j .Ini: 1'1"\1..1( t: (H"!)i ,i, ,l' ,. I ,.? ( t I lnlSllVi- r,>! .turf 1 II i iivisum' : i I 1

4. i ,mull" l"lin \\'. I Pi Hi. .1, / Jrt .l t' :rtA I ,I. \'Is ..1it,1/, .1 t i iIMU '" ., ,1, I 1I ,", I I "

r-, f. i'I.trrl : I ..Vp'S 1 1 i' I :r:1.' :
I 11,1,11' \I' I i "? 14.1 ,, ,

"f\'II.r.d ; lllllllly' .ll,, ,, Jf /II ,I' ,, "1" 'H," t111nIy1'Id'N. ,\ 1't ", "' .., II II '" ,1,1, .,i i iu i- \\
; "d1.' !! t)6t P
r t ; .e, t't'.i 1.1.(':; : P C't "nI,I' I 1 1', ,",, .11, u mill, iil HIIII. \
ltu ltuik' Hnl )K !I"( '?'" ? i" .>" "''''t ',1111, J.IHI' -'':,1.14''k "rg1v*1'i' 1. ,

I pI', "1' :,'lI"JI" I II! 1\1.I .( i I l' _. > i''I'I'e| | : \ \| t ; ,\ .Hllnilt:4I ,, :alti'. "r i \ v I' i > M'M-| I I'M'IIJ! I ; 111! \11! -I/-IO.ip. U UMM.
-.J"Iu.\ UurrciUi iir" .1th"v| ,
i II ""' \iU l,lI| ?, 4. / 'l'111,111 i :: t l.ifciiilt| iln'1It', .'Sl
i ,IM'. I K.: 111' K \IVltr. 1 ''ill'-i: l.ir. ,1''in' i }1.,1. .. -li > irtuii -mliiiMi| I% I', T .' i.'l.' .., ,
llll'I !
.41 ''!' '! ("iiV s \Ir! .. I I.' i i.t l 1'/M. !/t.M'AN.i''*'% : lit I, ( I 1'f-! ; -in' "J"; P: !'iil1'I' K'lkul{ ( :aitil! tl.tin\ I I ."I. "It.'. I '. .., '. fV t. ",,,,, ,', tli

c u. M.ii.ic., .

i, I, ,14liit1l.ulr,il, Hail.MIII ( I'.niiiity'ItaklINIdn I ', ,:''III I.: .1 1 ,mi. (1'N1r, ." .4 .A: \ S.HIi! 1'1'1' II1.'iI 1 \r '.? nvj.? 1 ,I .1\11.. 'I'. "4Nl., ?" ,,. '.I'1 S .1SIlnuhA ,
I
snitii .
i V I t I i 7 % (, .h./ \ i. "
IIFHl.'tn'' :Miflitl, Hi, inn" |I't,it.. I I '. ,. ,..
1. n -( ; : I' \M ,, .

.I I.\,.,.,11.c... .'t.-Ib' .111111111\, I ?I } .'Ihi' l. AttIAN A 'C li TEAM HIr
\ \ III'' 11 I .' \tl,1lr, !I I. ; UiMi.Mi.lt." MAI..LOiFIl.IEHSON: I LINE

,i.iil! hill .1, iiI j, H i' .ill :i',.'i. :H i' ,
? :
t. : !," .iii, ; ,
'. III I '''1111..111'1'' I ," .,. '' I t. u .. 4 .. .t.l, 11,1. n.titl't. '" ,, .. .", ., ..'

\\ '' I l 1.,1..1..111I11',1,1\, 1 I .1-1 I M" ," "lItll1' tgwn' ''I. n I ? I

,II" "." :Miiriil', .l.ilni, 1' Kul',1,I ''I u; 'l dl a: l4" N 9I!, *I WHIMiHlHIPA) "' :,' '" 'S !, ;, I 'I! '.' 'I'ORTS.), I

I 1'.1 till, .\-pt -,.II', \\ 111'11' I It I I. 1 I' 1 I ,, I I' UPHOL.S rtJ I1Y; Y At! PAPER HANGINGS. I Il'
,\' \ Ihlll" I'' 4 t'll'lnllll.'1 111,1,1', ', ll'inui -: ,1,1 .! ,

111 I", ,' \I,. ,.'.

I 1 1:1Ih41t'll: 100UI".1" :Ind' s 11 1 11. I I J.! BAUWR( I ( !i, t & CO.rlANUS, ) :'-, t't; I ; I -'V" 11,1, ( "I'1 I ; '

I Irih, Itt.nll,. .1.1'

I P: I II \ Willlii)/ { '1010 1 I 'I, '... -
:: j 'I 1 *' f 9 11 II. t .r
I, I "r.". flllllt'lKI, ,\ \" |Hi ", It |1/| ,,?", r .
,\ \1.? I"I I '. I' II 1 't\ : 8/ h Vv N l/l. ,
11 .' ,
'!!It I

,Ill It I 1"11".1.1,1..1., I ,,, i I ," I ''IIII'\I'' I' :\ 11 II! 11U'I' I \ [i .. .- .. ..... '" "

I t I ,? I, .h', "I'liri." : ,'.1' I 1\! i'i| |101.| I -W' .. .... GfII 1i"M"'t'j 111:" ''Mm"I'
""" '
l.J
",," ;$: h4 ill', \\' |P I Hun ........ ..f.I: .. t.a. : _." f .... ...w .U ..&:dI.JI.! ', 1"1' 1 '
I p'
I 01 I II \. ., rxltl, I H: i'I, vii .J. 1'I 1 t4II'I.i .' I I"I 'III II, .; .m1 I''1,1,:lJ \ ,,:
I i It \t .i
I 1111'IIIrrlu, t .III, I In"V I .., 11111Un I ,
;? : ". .: r... o .L" .1"1 .La 'E1 :i."t.If '
.L v. .r.j jr. :1C -
",' \ 1 1I I. .. TI 1 C :m ..

: I iriiili( .hi.. ki, '1t1,1{' M I 'II I' I"'' II. '11 I "" I I 1"1',' I' ,: 1 I, I II "' .tld '. I I i tl '.11! l; I, ,11,1It. ,I'',

1VV'ill1.. I ''It t : .. 1 ,,. ,, I' 11.I I I'I'! I :
II I I. I'" 11\.hn.\) | \i' iln" II I, I n. I I"I" I
I.
1,1 'It' I I
1 HII rill'{ ; M .1. II 'ivtuiA : .. ./ .. 'v2 a C C .4.
'I,1( .. ...111 .luiili-. I! y Ii kt| I i I II? \ '' I .-. V 1 Ml: I Mil' I.A Maiirs '- ,

I |11.1\|, ." at "I'lillnl.ii, il.i.i: ttV.i: | | I ,{ I Oi'durs( Um' li'ufy'[ f11: IVompU.y[ ( ) } AUondod( ( I to. I II I MII', i" I

Itl''MI\' \ .. "I'll, .
I ,,
i 11 I i ii ? ) II. .
.III, .. A ,II' n "Ih I, SII! It' M 11141.1. ,, .I.,
Iw, i ''.unit' 14.11.,1,1.. IR| i |I'hii i ,i iin ,'. II : J Or} ; :and( )MoJodeousI. : ) \I 'I'1 I 1.h,,, I IVh", u.. rill,, I" ,1 ,n

, IiI' .liu.|. <'"" II, IV> ," 111111"1, ) I. 'I .10 I \I k 1:1,1: ,li,,",", ,..
,
'htritlI! lh'I! "" ill .I' rl', I I., i- i"'i.l !:i\l \N >II.X HiBANS 1: Il. a ., ,', .h, I, 1' .ii-l'i'.l" .1 I", ,,1 i",.nil, ,I >>,. .., ,, i,
? 411 | I |iii| I UUL!
lilt 'III A.Mnr" \\i-i l 1 II 'if..1|. f n14" t,1.ITh, ,.o,14III,10515I''I ,,
In' ( 'iilliilni, ,, '1.,10'. .. I :1 i!) JK5TRUMENTSi j\ I 4t4' X I : SI"l" I 1 L "' r ail' IIII i
III "'ll P \. fI U 4 r : (t1'I ,,, ,,1/' Ili "' ,,. ii" I -"HUT, still, .

II I ,I''t! 1 L ', -i 1, 'I! ,", 1 I I U ITKMNi'''
I" tllllV 1 i NI\V .lll I. .IIH I |I"
I I .lUlll I t III SIMM.,
IHIIill l .lllll'il llll-
Nil"IT, U l". 1'Llkll16rl1IV\ "' Mi l.i i r+" I'M' ) 111 10,11 I way. Now Yoik I .....:.._- I."I" ',

!I., ,inn, ,

M, rirl.uiI, l ;\\--i'Iluill., 'Thiim.i-MmlLt, ]1111; !r ,1.1:'I 1' /|I1.:i.I \ I I I :' .1 rl I '" ft t CH NGE OF SCHEDULE !

", 'llllTl',1. III', Mil, I -iuil, ? I''' .>... Ill M ,. -t.0t, -ii'ii it, I'...l.' "'''''M WHOLE(J :\: i'1 tPOCERS(

( 'Ml.. .l! .._..._._ _"... (:'?. : I t ll-. I lilt .!;u.. HlliiI-., ( ,


,, .%I.I I. ', ,, ,. 1 '. ; ', \ 'I 1 .. TALAHASSKl.rKNSAiOIAHEOROIA! : :
itnr :\ \
11\ [t41,1111lath l ( ((1t.I'l't'I/11111.1.\ {\( ; / I ,

I I II I. ', ,, \I 14111 'I 111'
( MlATUNTII
1 I II I. 11111,1, U") I'll"" I' t\\ hI') \\1\11'11\ ni'l' !IJl'ytt\) ; \ IiI me.: Is

\\,11'I Ih, ,, "I',III, ''II"II" RUTLEDOE:: INSTiTQTM[' ( 'I' 4,1l" )neED & MATHER, r nnnlnA( : /1,\ : & (;uir, CKNTKAI: '


IL 11X1ilic ') .
AU". .
I I I I : I'1 I .

1\ 'I. ",11II ... ,' ., ,, .. .. I """. ''i \ .\ III'\'I! ; : S V ANN Ml ( JA.B
"III "" ,. I '" I I. \I \ 1:1": I I I
I 1" T', ,. .. ,. '" ; I ( : ,
nihfihitiT pi.
i ,
''I" "- *. 'inIn ;Slatioaers tl' i(1 I 1{ 00kSPIIBI'S II
'. 3 1111! ? S
.. : : ) M'fm m 5'.-
1111 ," II, ,10..,' .' ''' ''.' ,, ., "" n" 1 ,I. l1 : ;

,' r, -H. 11- ,tip, !LI> i If-*it.", I _'\I II. _

,?,',," f1II Vi!, Pt-ji' ntint. til,' 'Mi'Ii'i, : h i ,' i ,iu, > I I. ? b1,1 ,v. "I" il.i 'III II .,,1 tilt' /l ,>l>.lnt JlllK' S, IKHN.i .

t>Hl ,ttlllI |, "I' ,Him''''''i
"'II ,l4, I Id tinM ', tit', II I L. JSIIsJIDLINGBR. ;: : i I' i fi. i ''i'.' '' ., ,.
I'm- tc inn-nu i :
,
| I I ,
.
I ,41,1451) il : :;
1'\ I 11,11.11.I' I ? I "ir = I ii -i ,,", JInIJ't, ,,, ;? i!II"Ulr, :, ,1111"x:
NI it!") I .I,I- II I II 11 ""?, 11!,l ., ,'"">,',> ., ,In, Ill, ''lh'l.;;| | i ,
I 'hot'! I ,' ,
'I 1"/" /' '" T" i i i H< "nil ? y :- rll.H,
!II>"" '" I' ,I'r,1, ""nli |/011,11/|| | ,., "/II11'u.d
still
'1" ''r 1" 1.1'I'! i i "
.111'I | 11.'I'i 'I''i" : i 1' ) .
", II'' 1 1 .1 \MI, > H "dol;' I : i I. I ..1 ( ulii-i- I t !III{ 1 t I'III III '. %4 I" III'I,,| nl IIIIIIIK.!

-, 1I,1t I'rriKhl/ ,I AtvouiiuodiUiuii 1 ']'1'11111I10
I ,111I'Il1III'' ', 11.1.

,? ,1"1': ,, II I Meaical DoIIBH of HGOil iI i : : ff u: 1 j U ,.i'i\i.' I l.tM.,
( I" '.i ifQ U I
II"" "" IA' .\1"1))l'. ; 3i MNES 'i"' '' I ItI.1 II 1
,'
1 S1. II
I'
\ !!, t. I Ill I ,
.I' 11 .\I i ,151.1-I i \ W. 0. GRIFFIN & CO. : i ,A- .\: r ; ''I .; f'ij I'tftiI' r if! ...,. I. ,to "U.II",..," IItr1 lirii.III:

''' 1\ '. :, I I r.I. M 1"nq, ,? .11"I" ,
'I'll': I I. ,, ,, 1., .
Ii II,1I Huur-.ItI l "i-.i.r in I IlS 11n'ti" Ii II" '
4411I \ I t'-l, MIIH.H, It, \,1ulh, ,, 1 ,' I I ., .I -'I 11,1' i 111( 11111'; I. .Ill II Lh.h /IX'> '
I l I'e... Illl1, ",ur- !I"I. .., |I1414.14' I I' f 11111, 11, 4411 l 'h, Ii 111, %. 11
I III, ,111.II ,hour *lll '444511"44'141| lhpl, | i', > 1'"' I I I.I II". I ,1., ., 'n,, .h ; .wt "
I I" '
4 I'
J li: 'I 1"1111, I .III l'\t Ills ': .. I I n 11,1.1'. I, /11.,Inmi "I'. N|

!II III ,I. Mnli I. ,!r, ii. lnuIV( M "H .1 I ,n. I1'I-I''I, '. I' II .. ..,. I U'illIllIr-.lOfJ',, { :I ( and( (K"JrW) ltll"'L'' Belting{{ oaridieryware Leather &c. Sr1" dh' ..n.'II, 1 'I, :

:-0. IILI l- J"'IIHI! : ,11.1 l .AriMiiiiiioilMi" ) '
.i. "M I Illicit! M I I'' 1'1.\ I I .I' 1 I 1'1"111.11.
a" .
I'ratlli < I Muln-ll.
.1"| .. V "I'.M.. M "H l-i.|. ., ,.1 i .' I' I "II"1 111,1.I 1
LI ,P'ti nf 11411'' ,'- II .11.1. I, I I'll* I IiI ; ,: ,,1 Its/' '%/; t 1"1'1'" .. ,I. w'Inl, ( m .II. \ 11 i iI
I'11.l *. 'I "I' 1',111, 111.? ,, ,. 1441,114lI" ,
1'.I..r I ) V .: l II1 ?"" 4'115. f) 4l IMS' 'i11 orll I II I, I 1''
.
,
I I.4 ,
J-i .u 'II' .
r? | v a 1
,, ", 1 "II, ,till, 1,111. W IMIXM I'' /',." ,., I l I -I, : I 1 I rlll' I.ho u,41.. I r.1.r.J '
: rii'irin.irtU! ';, : .,11111111 1 1 \ I I 1'I 1\ XlF'i'-ll, S..t "II"| de! nut, I t|
I I I i \I I'IiE1 I.. M p. I""",i .,. "I., fi i KlJI'i .11 .Mi, ,,ih !I.. ?
:rlrnud'nn'u.l', ' I I I'', I III Mill-in| '' .1 .,
Hl, M ssl |cl,{ I 1"i'1:;; I'.l'i.' .!.,r \ I ." I i..mi-; >r.niiii::! : :!il.I'

W II |I1dtIlllle 1 U..IS'N"" 14,1| | I'I! VirtuMfTiillnni.'"' | | J
;
'I "Hi rl" i Mull, ,i. .iitul, "'"?il-liiri! ', ,t-ri'd.' hi'I'HVI' I L. WA K K GO I K S : ::'': :,':'' ";','. '.a'.: .",, I "i' 'I' dhlhn' :;I: :|z If/| y
,
.
II" (Rflfil
1 5)1.(11) CiPiil I !
: I lnCian&ry.I' .
I MIII ill.' liiHM.I k. 'I/ ,I' l-i,?,in' > : : I IIl rn1 ')1,1411' M .; ..
Ill,;I ;''|:;|,,,:,, :, ll :, ,,; I ,1
I t 1 11III ICi'HCICI'; -.\ \11'1"1:! ,Ii S i." ,ri .' I, ,. . .i.' r. . i I'i I I I {? TiSTKEN( : : i ULI.KK & (JO.Bl1illSIA.IiSIlfYlfl8IJLllift ; El'IIihi, and I I/n iiiiiiniuliiiI .iii "MI"11:1. .
"",.!,",in, i ii, t in
i '"'Ili" q :: ..
.UK, \ Mil! I hol'I ,H \--i.-i, ,.' iI / ","I 'I I.,. l I- !" I. Ill" !I ?!", '
1'1,1 I I. .'"r 4,1"I'm., 1114'! | '> ,'. .. .1 I 111'I, I' > '",ll I .' ,I'lll.h, .', /ii 111 ,r ,ti

mi'.IlillN'. 41, 11, L1111u I Ii I'| ,41141'1.,| i '11111,1, I(ltl'OG II | 11. : (jl| [! : Nt: VV WAREROOMS I'111'I I Mrtni' / (' 1 M I;1 Min I,. Io.| t., .

y r ,I.V H M h'| 'I"!,!,!, l '. -'1.1, ,,',iil ,r iI(I ,. I. |II"| i II Ml "II',!! I 1.111 H. la ill i 'r. 1ry1|
II I'. I 'III'I. ', I "II|! ,,1,1/ ." Ii '1,1,11 I I" ,11111, ?, -I 1.' n \i It I ,.'h. I l.llll-, fl.MI*.
I r'1., .' I I In, l ,dl, I IL'l) rlPbt I .
II ..111,141I '1 huh ,HIV,, .'l 11 I ." ''I'' \ rl' 1 dL I ,i S ,,\I' ;'L\' ill
,' ''', ,, EVERY ..MI''Ill'o.'J'| i |i| 1''".'.' ,A"-' I 1r)1'l't'.1: : i I 11. ) I"H''r'{ :M L It'l,',n4n tk< .." II.HI. ,,.1 I14'51', 1.l '. I .I,., ''''', rh ..11. '> I".I: SI'
'I"ih.n .I.
I, .
I I51. 1.l
,
imi' in li-j/ "il. ""I 1 I 11 I" ,t. .I II" In nn'df" .1411 ?? rdhiu-IlK'
..,1 111.IUI" 1'I.''' 'I'|'i.' .liiflMi.M'ir." IN ". 'i '/"I'I' 'i 'I I 11 .1..I K.'l-.HinJ, 1-llnln, ,
I I '
I (11.I I Il. IJI I I..,,,, ,..,. ; ; : J. ,''",. I IH.. ".'"">"ll. ,", ..11
'": lll' I I t tl! f u H n tit1 rl' II'11' *' :' 'lit ill- Ii IP I n s' d" r '" Ill ,
f III, : :'I ; : ,', \ : : j' : ; : ,, I LI "' "' '' 1 I i 'h 1 ,111'1) Sl.r| 1.1'| ,
h1p' .r.lII r ,I' ,1 fit ,151.11! | .
'" ,
MAN 14114. .? //I ." or., ."'$1,:.. I I !< *..1 tl, .* "U -II.lit, .rvnq( I l lt MilI'oi'Ufiiiir! \ ;' mlCouiiiPMUK-r.vd; : \ ;' ', (: : I, ;' -"I''vr' ..It'"I'' ;; '. ;; ;, ,;'. ;; : '?. !,'?", ;11r', 1:;:?,: '" \, ,\b I,'' I v"-'.
\1)1.1I ) 'I I I '
t uPt.llh, li'I
'ill Illl ,
i it I ]I' 'Hi I '1,1 lllll III I .II .
l d
I ,,,, ,1'I i ,". i .' t 'I 'I, '.f (1111"! 'Ml-" r, 11.1.1. .1 ..... 4 ., ,. h | > ,1 ,.! ,, I ,, tt 'HI' I,1 I'wI. ', ,4I;. '" ,:; I :Ili; ,' ,, 1 "'.?441'. 'Yt, I'
1111 "
It \\1".1.! i I'
\ iII I :
:
I. I ?
:
Id.l' "14, I I ,I,1. > '' it" ,';'{1"< i< "111'1' /, lilt, Iii" '. ,. i) i : 11,11,1, 11... 1- ,i. 'i :. | ,!!,: .
.
| "InHi
I.., ,. ,." ', I''f III' i M 1 KI |I'
r i II.1 I I "t'i'M,,1 I I' 'iHhtV, Inn 'Ihf 411.1) tut o-1", r "In,' r" "II Ili, ,
I "III I II HIS "i ,- a i i-. I .- ... I 1\\I' '" II .1', .,.11"1, lull 01,It! h"'I'li ii 4n I n 't, 1.I ,, .' 611,t.u'' rl I'I' : 'IllK' i.' ,n i r- x14"|.."..,<'ti.fii|
in, \ l""I', I",'.nlPn' r' I -!III*ll, "- ,10"1| ( "liU MMHl'llltltf ?
144'111.4114'I : .I' .', ''II'I.i| ,. I 4.I r I f .- *f; i ft.' "" ''iniic.ii, j ''I... I'uiitc-tH.t i hi, ot ,.
II.! ., I. 1111'.1'I A'f. '. I .", i I"''' I', ,I '" oJ.. .."II J..t.rrrov.J.L.: : 1\1.\ KRAU8S &
"., .'u'" .,h'. ?'I' r t" a' .. .. nN-1'lih.s; ; llojinliii ,IIOihl' CO.
i -;. OWN ,:. I' ,1'I 'I I "1 '!'I I. .1. I ii,. t "ll I ', : t ,* -i n. I. .1
I
'II II III I 1\ ; I I III M II. \ ''III ".1"
.r li.nl.I .. .1 I.\H I '. I IH'II'I I f !I i II.\L( I IMMtl 1'1\ SIIOI.V,
', ,
t'" 1 I I'' I I., "l i III' "'I .lpr ,"' 'IIu&O.. .A.F.L..r. _. .
II Ilui.-I II I. "" :.., ..' .I' a..p" .n.. .' .. ., _.. .., _. .. .-..... -_.,- "n I.HADYV1Am I. -- I,4l 1 HIM.. 111 |11.
I PRINTER l'' I. 4 1C I > US,
I. \1 I' I .liI M.M 'II'.'in\.I'.1! II ._ / : ; (JJ.'KJMW' ) : '. 1 t.l II i'IIt11/,11.1 ''. \t

,, I .;p. \ \ 1 \ .( '\ It"' i I I \ \' I' (,. 1' 1 \ 1 I III! '. I I V -11:5! I : (HINTS: nll.'KIJfllNGOufllJb/!! .: : : NO'r10NSII ic.DEWITT
;
I/;;: ; ,., Ml.-' I." l.Milit, !.,. III., f i .
J {. ,,,, ,
.
,. ,.
I ,
I"I II
1 II I'n'\,1, l .'1'111! MI.I.,, r ". I "li. "j- !. i.., ,|1'1 ,i",|. :tt" iMAYN .. \\ I. IIIII ., "
'' Ior I **
/ J J' I l lriAL "
I iv-r.i 1 I.-u ,i.n.r.ii, | "i., ,ill Ip'! i> : ( : .
II ,11.1.I I'I III I'llll,' l 5'rnnnl'llrl| .'I III 111 I'O.MII'I: I 'I' 'I ,' : '. I Ii //rj. !Ili: Ii I ; I; I1I1t./ I."i' Ii I'
: : :: : : : \ :: : : I ,
: : :
r.i.riy|,, Il'| '" lirjl,.!, Vt ))11'I, : COLLEGE
Ill, '.',, i Hi, i,,,..C..r'h"' .'141' 'I' i Int A.--.",' f l .' : : "' y6' .h'I. ,l 1 Ii .1 J, t ,utin, <",'' 'I, 06 i. ., ." .' r
1 it" 1-1 rliii' ,\h>i In l ," n't, 'mi' !I',1. II 1.' I ",... t & MORGAN
\III I, 1.N,' 'm ,dd.1 pngnn" h. "1 r" I."... d, 'I, ,h', .. of( 1'1'1'1'1'' ',\ 1,1,1,1AI' { J 'I"/ t ,
< tlU null hurl, ih i inn+ ..f |110] mu'iny ..l .hr 1.4444": "
.
I I ,I"I ,.iiiiii''' >- .tud: uliiii u/' : 'I' II' ,.fl.1 1..1"4.' \ : : uivrs; ; .wn.vi's:: : St.aLo; of'>( South) CtrOlih; Simla'and
,1\ I I h.I', I ,,unlb.'IS, I -iU> .'pi." ""nLT.) i i"Ii.[ I. ; [Fancy s UFF
\ U' 1 y Goods
{1'' I 'I.
I MiMtipiikif.' \\ < ilii.-il.n ;i1> ii ii i '
I : : : : : / 1
I t l\ir suiitiii : ; 1..h.> 11111,11 ,
.: ;: t" : >- r I'hlr.Illl. -I I'.+ I lidlII'Ir/ I .'. to.I .MM ? .1, ,,

I 1":Ib'- 51r'n'Ii:.h,1'-:ml11uhu,::; I IIIIl' :'l.tn-r- ':-::1'.1,: i (llii I" .,,P ... I, t //b., .., ., 'I"I' .', ." "
\ i MI "".ii:!; .,. ,
I It
I',1.I III' x44'1. Ft'L , .r : :: % ; : \i' I\! ,, 'i' :; : ., : \I N' IliI. ,
St nut, Nln'r 1111': II, I"I; ." Ii., I' 'r ,.,. 11" r0, .1 '1.l,_ .il'Rni< .tl *\ s I ,h4ltlil'f t: i II: |,: | .1 t [I, Ir15',,'' *
.' II|.'--"iI'm t,tun- 'I l.nk x,,, II i Nw t t h VM-H-( '.,' .1 : :: ; ' ,,, ,, .. ,
'I. : :: -
rr II. 1..11.01.. .." \ 11 < I 1\1'" t\I') ; UAi9) I 1I \ p : : :"I .. ;, ... II' *\"
?'
In,, \\ I I.',,-" hUl .I.." \- ,L" .' .' "' + .11'1", ( : I l\( ; It;, I .'.' .'",. .,', ; ::1 ",I I n/I' i II t "H I 'j j I'I

,,. 11.,01", i ,,.1 i 1' I M 1 I '' II ,G
141 'j" t ii.i I'I' ,
i"il'l ,
,.
i "cli. f | ,
< I'sI "
,, '' JOHN
I CLARK
"!,? O : :!:y Z I. I '" l i l I. MII'.V It. 'S4lilt
,
,"I I I 1-,'.1"14'I . I ''I :.1'\\ 'I, I >l, I "I'll .,.I'llll'lMi ,

I t.Hllii'' Ijl'itluf." -.TLEnlilt'F311I.Kki : ''III''| in', i r.'l.( t I', .I" 1 I ') S. f111t..1111.. I I I,1' 1 11.1,. ,I' .I.1 II I?,"II'I.1'I|. ', l.ili( ', 'V. hi, I 141 It I on;;:- p ,, Ct111N'I1lllu" b11a'tVilul.!
1 I
t tli' I1 ,SI.AI {l.ll: 1.1-; :mil; I! >'?. 1..I[> 'I ,1 'ihi.'' .' 1 .+ 1111 I 4 S UIll1. 1j1 ,. \.10. 'I..r':. : '1 :q
: :
,
; ; k .
.iilli-, ul u i n M I. r I n in. '''1 / ,, m x111 ., tlI *> 'I, I I"I /S
M/ {II{ tlnl"' "IIII :'I 11,1 Nr.l!. I.. 1.I",, l/). '11. I' )I l.,< 'III.' 'll.Ilnl' I I .', 1"a I ." tt 1 ... 1 1.1 I S .. .. I V \ I'aik. II.,
rn'i.iii.1i"'', I r. 1 i ,ii i ,,,i v. .in .1 1 IN.II I. .ill. ti x'14',, i V .i'w. tt II n/Nrt 111.
1 lil.l.:,
II IIM.t 01.! 4 !i .. .. .I. ''u" .ii" ,. Illu/b| : i |hl :ikf: nviilw lv> GROCEiilHS PROVISIONS
>I.r." ? 'l4 _. ," _" '11. 1 I. 'I'll'j : i "I.. ., '?" I, .. ... .1'I 'I.. od lI 4uSI' .,15515! .. .,, ..|".". Jin. .rt tliii-n. .
V Kiuiliill .1 '. I' 4I I r'rI 011'''.t.i' ,5 Ir ITi li. "l T.H'l, I 114,141. .. >.' 0 t I' I "m. iii.i'j I f" i' iiil mi' .
I I' ; ) 'S4 -WH,. ti.'ilat., ,.. > jiiu .... 'l'I" ii'i" "'.r./I., .... .!41'. TIi I h'1414 i .li,, ir\/ c i. ,KM-;: I .
\ II' rnita' State' : ; .. .. rt pi 1. .' .... .
% / 'III' I. w.I1' .'x I ... : II" I 5t .11..01". I 1. 'III'
Scmiunn/) '' ,
/ ; '' \10'1' rL,'... .,Iw.I'II, .l' t I "' '' aP1r U"t I
)
i :" I I !" I'I r I .I .. '. IIIi ... '1'In'11' ,.ti!) /u ,1"w'.a! .in .H( URS( (; JUAI( '- &r.
__
i :
1 It Mi/i'liV.( ,,1. I..: '1 :, Kh:: ,* \; 1,5. .:, : 1 II:: .1': e. '4411 I 1-,' :1m1'1111' 11( mill ,
I ,, r!> .. I' I! 1'1,1.1' ',, tltr hull llrnrl. (.f-Vrf; !. ,rt..rt'I| i I "I "' '
,
? "
. > u, "ht'1144411 1 |IttII\I': '> 'lnN. i a l'" ii .u l 1 { 41141 ? l : .ra'n.; ; .: u. .Ir.. .
,
'11I.'" i.ii?'01..1 -I, I U'D\ r S '

t 'I \111' II, .,III.-! .' .* li\-.i..ii'i; -, I M-, !:11'11.10.1" \\ Vl'llt a "i ft. tit. I, ,, ::1. H"UMCl,: !J, ,I.",, I'Ii.SI'Ih:;, : 'I'! ," S, ttdklhell'lll'flt'! I PLrLhhl141,114I !' ) j [> I, .
, ,1' 1'tliI' '4I"N' H l to' I' ***,', "" l.. '."*'!" A't ,
!Ultima; 1 |.". n % \IINn1114J.1' / ) I I. -I'/ 't",.1I'i

: tuf Instruct" I -1.1;I i Ii1" -'. n ..> |i .II| i MI. it U't4,111 PH\ .
I '111.11! Semiuaiy I I 'I, 'S '. l \ K-M' \ II' I 11 I I I .\
f 11 tI6 lit. ..
: I r" 4' I1.' rl'lt..I"Iip.l ullNlNUtb1. ) : I. S's.
I I I -I I Il'Ulj.v J Gx. aP111,1/ bW1t'nnI 41" .,' ) S. S' I I' l 111 1t'If ) i'at.:) ., ,. .. .t I" ,d. 'II SI I II.,

i ,i.ly' I I'J.ti.'t:) 'it idII'IM'' "flHittllt. : niiUir, I I' 1' rl V"4 I :{Ii i 111'iu1t.I, .It"f ,.' 4. .. r '
,
0 '"" I/61, i {qyn- ,l.'r... ..In". riujiii.7' ;4141|44 .J ii n. fJ.\ \" ', .1 III'll111.1 ,:. ..x.1, If, ,..,"//rrr.. II ':,
1 "I.' In.lap( .'M "I' "'''' Ild nn I'.4 "I'r .. ... .,........ ....,.....).. ,,'> 1'.1' p 45455,555. ,' J d ." .tt' //I. ,.lk5,1 t 14,1,1x' 511. hR.UNHINGHAM feCOCiillllllJbM'lUl

I ;I.: l 'li' | .1,11. 111 f ftt f'I : I: ..1.'p. ,,.. .... ." ...1/ 'r I .. ..',,,rN, l *. \, ..x11'4| IH .,11.'I."
:141cunlk: ; :;! ? -ru'ns' ll .. .. rl', IIt.: ..I.. ,1. ,' ,1 I 's1..1.)111.,1111 t | .01111)I'1"i'iI' ) ) : .
tt
{inriuiriii. S. \ "li.ii'rj: ell III. 'J.( .k'4' ,,. tuM'. 1 .
I Mil I )11; S xi1411.7I, Uti I I I. .au JUut:*Id'1', :. 1"i/ : ; 1'15,1: i f : I ,." v V46/ ,: :";'. ,':, ., d,,;,.l ;;.- .? x.l.' x j'tllb'1.|| ''

""'Jt JM.! 1"f I, I I' I t. .. 41'1,1' .. .. '
'', '''in : \ .K > lt III 155(1.( .1 ",9441I/ '"II u 1 IiI I ,r -
it (Jiiiiuin u> iiiMi: h. Mi'iit is i: Ill ''I\7'" '" ::; j' t I % I I"I 1'.4'.1 0\..,1114.. 1I1'rrll11u1'
I HUM, Ii' "'ii I I* Irnn I.., Si' II / / / / ( :, ,
,/' "*' Itnlfnlt ..,.,, .f} !!.. I ,?.. / ''"' v ', ( .- "JI'tJ.W1'1JI: ( ; PU'"

I." 111, MI"uualh ..UbI"f1' I"tllil. '. I'IHI; : ". \ I. .Iii I .*. < .. III '''' '110 ".. 'I, Ncj VI W..U ::)k.ui. r."w0,10' ,
,( .11. tit' I I I. |1', t\ .. 1'\1Vt1f (:. ,. .
Ill t )" '1'111. ". .tt- \L' liljn.t, r /K'.s''f'I. ... '- ... .. -

Ik"lor"I'1, ,, a'\Itow' ., 'r 111,1 t I' \ rf. II' '
h >H11.1 ts 'IYl' ; ,,, ''' ? .I. I I UJK< ,4t.
xh'MII'Nn II sNI
) 111 tot' n {lit .. ... r loj! I .' ,1 'INjbI 11 .
,
h" 1'f. .1 I .
,
"
o'e /I, h''L' It' ''' ,' I 4. .
l h ..1 I I. :" \, ... '. 11 II. i i', 'i.'i -.
.1 >l\1 i I. >< .., .liir. mm f'i' -i r.L t. e. ',. .1" 1.I I. 'W.I s4..Wdt1! "" ." "(" i. '" '","'' ....' 1. ...
1 : q tnttt. "IxtW: : -tt-iij.i.ii./l5''i-! ::!,;, .t... I a t ,..1 s,4t 454., ..11. '. .'.".'w ..I. I .1': 55 I i ,I.\l ',.
,. ,IttltViu;, If it)., ilut.it I | nxtq ,| I a,, ) ,.. 'y r "I I I 4,44,1. ei,
t II I ., ,,' i. _
: .11. \" "II.{ d it\ I lr1l ,4 Mt'' .q.y '
,11141I f.ttfoAk .. t". \. .. -. ,. '. '.... IYI. !
I'
i ,. : \li:1.: ?I .
't .51.1.U I t' .
I 11"1! | I .. I' ,U .. I II I ,, ', .
1\I..n.{ I 1 I .1. .. '1, "UII"
\l.ItrAl.; to 'Ill. I' I $5 11'1' I lyaaG .
I ISI! 'If t i n I I I .r' .Il.I IJ J
(i <
|I'I| \Ue.
'..it'l I .t. A ak. .
/I. '<,, I, ; ; > ,."IK.jf' : ; "JI" : l'lO.tlCQ" T ? 11151' I"
.. .. frJ..lf' .. '"
I
'
Wd.. \/. ",. f '''' 1 V ..
'
,
'
.
1 11111 J I'H
". .. tI\I\\: / : I'll.
; I In 'i ti.nl'! r "I II ., 1 If (II, |II ,, ;, i, ."."10, j jI' ." .. .' .. < d' ", 14,114' .
11. 1441 II, ,,1'1'1 l || / I., '. . M/114 ..,..... .. .., 1 ?..It_ (5.1x1:
4 ,\\,11.... ..' .. '. d rII'I 'I ".",01... I'.. x 141 ', ; I'
: .
) J ;
'I 14x45" nt. 4nttl ;1'I 4 : .. .. 'I" .
I ... j. II ." M', 4 In
Itr"41:, mm uf 'InU .ut '
i.tJlo111.'I..t'. ,, I'S ... 't.... \ ;' .. ..

........I..I......:,. .14''t. .'' q t'. .It.. tI" om.. ;j. .141,-. .)1" l I'I'I 1 ,. IS 11111'11 11\ 41." WM. H6NO Y WOODS
. Hi4'Lv '
"
'
. 1 II IwIW'W N' d/I/' /,., x1414..1'\111' \ t'', It;, '. .' :, t' 1: :-11III'' Cfr; & of 1"ei'1dA.r t .


'. ,:' '"it.I:>, l; .., \ I '" r OiUJfts ; 11.1\: .1 I', IU\ i 1\ flll"\I 1\' 1(11;


.. .... ,... ''J.o I.. '.11 .3u n < .
h ; Is'

I'I It,, 'i:. ,'. .- I"i/ 'I.. I ;. '" 1. I! I I.t I. .

,I u.: I, \ : r 1 I ., ..a" I r ,1.. [funeral l Uf.W lssiUII
I MHc
", \ .J ( I f. r. I l .! ii ant

1'Ic.'t., I ", I

1. I :' i..S. I.i'. \\\\\11.1\;

'
..
r


.. '\ .. I,. .
'
.
... '._ lIP' .. .. rI' ... .W ,

-r- r r ,,;' J I.' .. .. "" '. .... _... fl
.z.
1 .A ,
1 ; <
:4-1 1 ; .LJ."J ,, tiI
___ -- .. .............. --- ""- -- -1
-
; ----- p,


'7.I 1J" I

.. .
-. -- -- .. .. _
.
,
-- -- -- 'en.In' -- Jla'I'
I S

"nrpRtLi 1 t .mit' .hnl.\"o. ontinind idion' ,f. I. n n "i's n' ,0. ,I',. i i'.n.. : i hi., i .i I Hi. Unit |. 'nl, i, r HIM I. .i- l nil', t ,i <*, k I
l tpi : n'
"nn 'i mull" Mull tin t. i ihe 5: I' Ihnwir* ;l ti. :
| l
h-llr .
-> all l| s's "i'irtl ni t-l,s'.l't I '5' "kI
IL W.r S dr. unllniieil' : I'rmulfil, Tint In u in'i> h h. 5 '
)n."r. 111111 "| tutor*. thO 1 / h. ,.mpii.u I "ft '" *.' i .I. t f., .. I 'it'n hi.! r Ilh.lh' Ih' | n -lii| 'n' .ml .lirri.1'"' f ", i i t.1 I :: .Y
,
1".1 1'1" .-ml (1.. ,/" .Ii i '' .I'nili '.1 ; ." ,tin p ."' I 1".1." !I. '..
*ivth, shin. hr ,, / -l rifinS I ,111' ,
"
i ) "n.. : <'
.t t tta, ,
: li ilil
I tutit'. ,Inc um tt. h tulip a* tnt, ,In rtfi-iMPil' I ,,* tin tun S tnnr'h.' i 11,i''t I s n,' )I. Inr" 11 n.UIIr.I, I It tl"lt ,.i M" lli'ii, 'n it .. .
,
t n 'I.t"' t it .n 11 1 it I :1' .1"h.'I'I" shut I'I'I! .1 I a'. Iii ltP |I. "i n! In' 1,0, ''m I iii, '
inn'df" ] I 11 : ,
STATE OF FLORIDA I niiiim( huh I. )him.,'n nt In, mm hl I l "fl'h""t .n.i tn' 5 'nn 1'
in.nl 1
.1 ,m. tin !., ,snn'h I .i.i' ,: I\\*', .< mr llmf. '1.0( in. t fit' I t : I : "I 1fll
i' 1.1.1"
mutl.rn| llni: 'li"ll I 1'f "ililltnn, if t hunt i I I (.1 |I' .n I I" \ dfi, I ii't ,
.'mi,11'i I.. |I'p.i huh. .n. hjn-tirc in .i ''"I.h t. '"'. 's's's" t .t I. n., 't 'I. !I., / .011.I |I"iitu tiii, ,sui'P'' 'i. |I. ''I., .i 1 : .
r''I' M I I HII HH'I I I H.IM1ll.r. .I.I" > 11(11( i1 ni ,i ..mt il c n ,iur and to .
{ Kimnli
i
I ilinillrd
rn ts".t Ifil
'linn Ic "s it' imih I 'sin) 1 till1 .in "It riunitt"ra' ..lln I.,n I '",n .n 1.1 'Is I' njnLnrti 5 5 ,
; ?
'in r u 1,1 '.
niitl", \ bnutimiub ; mill tin $iinoin'! .1.1( <""" .iil'h, 5 I h, iinn"' | urtluisi. ,t II"I .II' '. in 'I, I'1ts ti'i

II.ul, nn m '
.. <| nl FlorM, Itmiti.1. Tin..I 4'.II., ,' I tin"? ,ip.m "J !I J 1 iin- 'n.I., i Ih""." "l'" />il, ,"il' 0> f ..I"1, J I'ff.I.| ,.. ., tiani: ,. ., ,nh! ii 1 I In nili'inrt,( I I' 'I "tili.. iit''s: .

'. tin iiMlll'itiil, :il CU' H h ., I mil ,1.d., l I. it-f. i m Miif'/.. I s t .. *
'1,111 -inn, nl, ,lain i tI..in'.s.ui I i.prut.il : i i i l'h i .i.'n. II'115'' I ., s' .5' S
I it fin, li' rut. .1.1" I : ,''- ill..1 I "tllmr i 'I,, 'III, I I. It,' ". \l .. ,!"', ', .t'i i1: i I ..1 tin :itiiiin' n. "p "' 5 :t> ,,t I, un, ,. t p SI S 'l III-! -Ill II I Il ,

\1.e .r I. ,.1.1 r, |,., .. i !In' -IdMi ,nmt" mn. '.P n ,i'll. 'ni" fm ., I Im, .1 i rtltin S ) .s > Ill I sit S s.s it'' I
ul Ilii t1 ,
< nut, ? .iti" "h -hill, 'In tlliti "n' .n' lit "i I Pgt'n i r I '
\ I '
ui I .t t fitit"Iiit,,IIIII. Hit ftuuril i.l( ( ulntni., ..Imn rt ..I/ 1.1 11. ,|"'|1'''t- .ml, I".. .mil > t.i .. ; ni: 5 in' 2 i' '
Ilimk Ml
riI..t.ui&. '.i m i'i. nut' HI" t cilun '. itnl t tur utln r "pur. .r tin Snntint .'! "i ,ii', ninnmlitlfluipt fnfl' t ,' ;%" ;' : | ink: |, '.. In. I'f rtlMit' .lnl ::1. '11' i'nit. 'I ml- m ''In'' 'i ,, i '
.
"I.P IIf tnii.ni S
ill.ihnrip nl, < I imtn' >' 'mn, ,il.i 1.1 t 'I i mist n i : mm' '
flM'I tin ihinhi.'i. i.r hm'tlni miil" i.Ir. H i '.III. 'tithi. t.. "ihnl'i5. '.4 inn" I I 14 I a '.' ,,
.1" ,.. ft.,1. tIm Ii hrld. 'it filer Hit, u i/h; .mil I 'fnA set' "
) Inlinll I 'urt I. nl- i 'Su. I. 1 I ,
11"1",1. pi i'himil |I. "I"'I'| 'h.1 iu ll ; '
7 fit fnfif '. : 'I t .. I l ,!' I l minD r Intnl.iinllnmii' \ 'u l.1| r. | t 1,. .. 't'-'t't .mi I,. I I., :( 'l,< ,In r bnnlis in. 11' ] ,Mvrm, ,u* hip, 'ijn ,,' .f *1.1, I ri. .s :
.... , "I | | ,. "iml,I' nf''I"'i. .* i. ,inmilii'ss..5' l Ii nilImili' ... md tinliitir.,',ts n| rointin' r, e nut | i ti ntilian t I.. ,n ,; ,, s S i '- ;': :.. ',!; < m. S
'
Hint, miv I'.iarl ul' l oininlwlmiii' nf "I'llnt% IITI* nin; iiriiiiilu i In- dint t tlmi' |I"nHinni, t, ntllhr t ., I I ,,tin' mi", HIM I n n... ,.'hi., lili, nl, Kin tsp 1'It.' II Inrlhir i'.i.'ue4, Ti, .' Hi.., ml'i r" i t I n ,, !mnt is ,,, ,,,, 5 '* ,. .
,,
itt ii '
miu mil "It. ,
liiidil, ".Iiflu.', ? .I.II. mnl. Ii ,flva 0..1t u ilnn-In, mnlIm iluk .mill'ir iilm-i .lit- tin iluk l hi i | in >% oils ilth'ml'' l t. ,'". ii"b ,,'Imlniltl' I ii', 'h.,1 ,. ,M, ,.b.1I| him )inini'i I in P ,'t ii 5 5Pt. till I't tin, M' .h* .|. .., .mI, 5-li"nMI' 5 m il b' i i ,

I tin I -. "m'' .pin t In mnl, hirhnri nl I'llHint'' .. tu I .h.I' .. I ,ill? lln ilnni ,,1 .1.I .. .,ill' I M ,1, ii,. ", I II I khili. n ,,1| 'a,1) (iiitiniiir| Io |m' i 'ul-'01110' nt-t'I ,' 5 o nttrfti t ,tts n Intll t' t r i i -

.11 h i"IIMI'I' I r it. .. nufiitiiit" ."tru'tumHit' pi r liMl 1. lln' at I,, rill nt| I Hi, iminlt 'ni I 'tii n ,itl'itil' ...n |1.m-'S i ,1 I .il tin' | .n '.nt ."Ml., "."'/1 n-i 1' itn, .tin' ,,', 'tpllnlit. fin, .Inn ..mf,.It I.nnn it I l'.t, lIll' tl.ti't I ,, 'mu n'' 5t 1 t'i'nmn'? llVlia i'll' ''nr 5.11'n ii I ts.tu, ,I ,t.i 'ssmiplm,11d ,.iin,, .i'i -

nun* .i' I Ihry, 111 it ih.ITII "'.......irt who ,tinT in i nmm niiirt, i 1'.1.1 tliflll, ,hi I tin, h. ml b ;,| l I"In. iiirMtlnn', .ml i 'tut mi. Hum."nnl' ", wilil '' ,, ..in' (tIlili |"',1.i imn'i| lip.i" I'''. .."lCII'I', Is ''1' t..l m I siii 'I. i tIll P. s ,sm'n tr|. sm, i
| 'I
It- 1.
." ,illnn |1'nm' r..ni'|'lit' nt' I i -. .inn. h I'mirl' mill -lull I in' |I" i tint,. nr hi iimt\| | "iInn ,, |illl-lil'll',|| nil, ), lln, ''''I. |''l..|i"" id I ''t nil klnlit'i 5 i i pit" .mi,. 'ititlulitn,, "in'Inn" I n I''I i 5 m.st V": 1 ,, I si II,. i.' '5'!' n' l', .11 s' itt.uia,
li. .
| .h.nm! ..r. n-sSV: 'n 5i tm4 i' n '
IIi, .' I ho Mid$ cl.n-Ion.t .hill, 1"11..1\.\ In inn .'- mil. -i t'i' till .miw. i.-, r wliu h, l.ft'iiiiri.l I thi, fiHli in .n r.ilnini' |Itiril"| i .1 I mind, "lull. li.irr, I In, 11, nm' !' n, "'i, <'. "", ni' ,isi'it,, tin ,, 5 i. 5' II, .1111,11, .11 ,XtrXiil.tiIti S I

'"I""n.| ilmilii .I linrlur '| II.. ,.Iiinr, /lila' I I ii I I h.i ml. ,ilt ,'illl..ri/. 'I I nut lit ut, n'mmm." I I.. I .1 nnsst s. ISiS'it 51 51,511 5,' 5' I t i s' 'I t ) nt ',
'! L ,, nml' tin .dd ,Ininnl. i rim 't. mill -hull!! ri''hi. -ni li ,In thin i" .it'lnhn'il i 1'1 I. ,1"1,1' ., tin "t .A..II. i ''ut fs'Iii'' .' i is t, ?., i t i'sii ,
'liall ninth mftipli, tin. mml't".K, .nd ill ,iininiiil'i II,.". tnr."' '.n ,d. Umi ,' <. 'nI Itiiim'i I.'t s ''i "iu us 's I tin. I' i'hhIt'i' nI
r.Il| ire I rtitnlur.1, Pest 1.'I.uI ,I.ir )hum' !!" l.flilil 1 mil'1' .| i 11. jaIl 'i'i, ,. ,In ,, .5 ,
., is. ,
fti, 'tin-fillhlul' |I"i't.irnimn, id,I hidnlli, "- :i | Anuii-l |mit..HI |iniitiitithi..i. ii. ". .uli, .. it l m lt dulii' i, .1".lIt.i .1st" int t n mid, .ink-i-n ,in, ii.. foilclfd .''t 1 ths. p't's' I A1 In ''5. l I ins ,, si's i'tt.nlm'' ti I fl' ,
I' inst i s
\II"n.t I.t I I I ,, .. '
t I' tt '
nl' -fls'
Hrt I tl. No tdi,ill rnrlii' Ihb.'r (In .- .I I M ft t ur opnnn Iin" '',.II"t.), nt suit diri'l. ir.. tiliiinni ,', n ml 'nt' I.'t isi 5 ,
rtuii loniinl .15. '
|IM 11 iiintrii ,* 'inn .ini' Hi' ,'t, 'm '. ,,,,am', '
ilnfc, ur t li. ""j.! Ih ,ilnlii. ol. m i-litt'don' nn t I ':', ,; tin,: ttmt, l ; ,nthitilt"inii; ;:' 'hill I l lirtv, ill:; lln::. !|' hH'. i n" .tl l hun i MS. ,hi, itiiviinn, 'In'l' ,itmi is ..i itn 1'iiAIIini'', 'I' ,, lt''bimtti il .55,iimj S t S 5' .1, i, F sn.n' I n' I ttt'Im' ', m'sa _

I.'H III- hr It rlli/, :' 'I,liln, I liltiil. I Mntir. iind nt' 'the I| .\1 Vitlu I I I.iFC! ,iililillniiil" : H, t inn* Im, nt'' 1,1, ni .tmur.. ,dlL'mtid, itnl, )' I I M, .md itntnliiiPtii"ei ';, S 'ntiilini ?, iii i t i,' ''hi i nnilst It' 5 n a ii 1' i'n i is

Cl hlIt li 11 .,.,1,1. irhull nut*. I it "I 'hl'h'1 T l M .l' 'InrtliPf' i ,,i.n't'. I. 'I III.1 I lln li. .' : it it 'I.ihui miiit 'sin 5. ,.t mn'. _i t' ? 1 t.' f ,' '
,n mil )I" r mi ,In ..illinItui'tiiiru Flu f ih. "', ', ? II ).r" I i .ih n "" il ) p'sn.s' mitt .i' 5 i I '5 i" 'i. '
i i",1 l'l. r.'I .
fulfil / t''is,5 1
tf Sb ,
,"t t br th.. I. tn,line, id 1 mit n-.ilui I u tiiMlti I ,'nin', I ./ /1",,. is, ,' md I tin ntlnri, :' n. i I hit- II ,. tin r 0..1,1., dml I ir.innini| ,Stu'. (unit .,liblnsI ,/'s,::1 I ,.' Issi t ''s-I- isisj 5 'it' Sr. 5. ,15n ii ii 'Ii s's. # ,,m 'i Itimu miii t ''' in Ii5tb Ih n
1.I"I. .h I
tin "iii,1 I''il'iit. n I "' ut, I ''niti., I I" in' .1 1 n nn rmiti .,, f Innl, It n.'i 'ntitm kimt S it,' imsi'tmtstl' ts5it S _, t1 i Is ,til tt'.tt ,m'.n. 1' Is '
.1 < r .h \ nn ,
mix : purl rhntitiM, "'F ,i'in: .,"'. nnliMi 1 h..it, s nt.in" |' ( '' i. mti, in 'n rut.'is.n it I ,
,Ii" tiit I' p .
.
,nr : 'thin ntimtn'' mini. t 11". I"I..I. 5. % ? In IS 'I'tmitt '
I lii
n tilu Ii.,
11' ,nn, '' ndniMii, Pnltitdisnul .1S n Ils I uii I '
.
,iiiilni, <, 1 mil" '. it ,Imii. tini ,in '' iS''I '.nt.'ri, I' nIt .s 5'
-i i imnd\ ....1 Ii. ,ii-nl i I. mid unt, IK'r.un h i ,...t. nnlti'i. i ", "i ni 151111mi t it tint' n' Mnllil this n' snu 'm ,
; I
M. '
Itt. ,. i | i
t''II"III..ln'' pii& t tin, inti" nt.' mnl '"lIIIIIIir'hls; IIt t istumt.ni..uu-, .II"hll .1. Io n Hutu !'.. i I iil lint, "I"| 'n Hi" "nn '(iiin'l I i' i it. i'".,. ,i l m, u''I -..1 ,iitir tad cr- '. tin n mint| u-.uri' ;m I., 'nI 5 5 'nil tt ii ; 1'' 1,, 5sm.!, '' 1 u ss', il,,. ii' 'n' It. '' : I' it
I l ins' s's .
n'l'it4tt 'I ,.
r .10..111 I I..' Ml' id, .I r ,' ,. | Him ..f ,.11 lln .?nil ii I In "n ".1' minim. l ,,11 mt, ,, .1 it | p .nii.i n M t, i sum 'h I'' .' I 5 ni I I' isist inut ,* I.s 'ni '
l. It n "Irind,, iiI. idiltlllti, nilintliml, I I.i : ... ,1 h iutth''iPiih 11 thi.' .4| ,md i "nj" n ,. jijiie, i s ihii Smi' a ,thimnnitm, I nn' it, I
nninnhirum. 'I, in '.5 -
,In llnl.'hh',d I I." tli., I to ml ul, roinmltiilotn' r-ul h I'llnl., I I I Ia i'nii.titiiti'.li. r.r .iii't bin', ,it uiniti" ,,"ol -lull I u.n 'itnl, lln. ifi| 1.1 "I Ilh, < im t 11..1'! '. i.i' ih ,n m i'm i.. mi. i.,irmi' mm ',' 'I I 1'i'ir-' S n't Is 4, ,. .Mli, | ,,, ', 1 % ''I Is sn .. b ,n' : 5 ,, In I, lit'FSrliu! II,, 'iul'lI S I, 5 i.

i .in till. t-lllil' ut' llu .. Inlinlriil ilollirnnd' 'tin ,h's ltr-I 'h. I'nl. .I. Ih. 'n"' mliii' ., i'mui''unns; I m-l, II.. I | |, i .d, l'sui.. : .I'll' ii. f. 'niifH'* f.I, n. i ils| "ill., ,.. ill,, 'pitt '.,5 n 'iinl intn Hi' n. .1 I 5 '.i and ', i, I n u. 5 _. /, S ,'t tn' , ,, t I 1% i Ui. 5.nnIsI ) u'

thiill ,until % I. "I. r 1'1".1",1'" 'Inn I. A. !I. '1"1 nil'lilt' t'i ihiiminuiji, ni .,till ,ml' tulI' '. M CTiint? 1 t t ,, n'I b ti t t' ,im't'1 i i'i ,n,5 ' I 'I 'S I t ii.'. ,simti iiut mS't .
.t t "lll? ml'" r ,in.I.? '' ml, 'thin ,In tnth et., in ,inn. i mull' ii ,Inn nimuunt." in.n. i in..t, \ In-, >t .iti n m Snl.um i n fc Itliiftlt, i ml i. sII, LI, S I tm I'
M i, i nMiiiii--i'i, i | !! ilTnll-" th' l1.t Hi, III,5. ,I.isn. 'i m pn i t' 'mn ilM ,i tt '' '. 'I sh.rtnir'il ?ii ,', '
hi ,
( iti' '
(41111 uf-iiil' Mm .1 lot ".h I'ilotfiiti1" :! tin,. i nn Ihi, "tr. "- I ,Inl, iii li klltll amilt' I I" ti |1"11"|) | | I''mm'" I, r'nml 'I i'l .Ilnt,, nittli I''I'' is, I, 5
iliitnof' .
III- 'i I
l""II.llneN iillin, I | I lit I 'I ,
"I ,
.\ml, II "u. h 11.1.1". nl' ni' .. |Ishil within tm. -Inn "I, tin I I .lutt. ,,1"1 i I .lln'I"| "' I, | i .t I i'i 11% i5', .. ..' ..,,, ,tint, \ .. Him illiri ,tntv sit, -mil 1. n'n.nm'u, l I. ppli u iu tin, I hIti : l) 1 ll s i II 111 I Ifi lii. r, '' % ol .' m fin ml'. ml, msm' ,I ,tutu,, SnumIn'isly, Iii.' nnii, 5 I' ' '

ihinln' r iii-l. nl' inli I,I 1,1' 111' I : "-""nsi I .' im! tin 'ins, ., nl Hi., iimtitT i h HInh 'ild 1 Imnl nr ntln i n cnmintt 1 ii mst I, lIss cifmhl 's,5
i ii"n n 'ml. dining hn li time ; 'hum .1' mn, I. ", |h' s | "I'| i 5 5. 55,1 nt i ,' '
; i sI '
: uiiui .ml' I' 5' '
: : : If I" i nuiiimuui..inut, .5 '
t tut' 1; : ; : i ii' I" '\ th. tt ninr' .. itiiitid, ,, ithn *.|mll ". .m i i < .i miti i n 'hsI t m 5'
iii'tii.4'ih "lull 'mnn.
| i nidln In cii-trwIv, pxrrntlon inn ? ,.. :inn, 'mil', ? itlitthni" .ifi i-nlln,' |I'i nt, fimd- iiintn n i. tIPTIII nl ilish 1, 1. 'tIlt' '

I ,In. I I. iliil%. I tin"ri I I.." i m.inmnliiiu' ; I tin. idiirill tolet>. ,', 1. .7INI : ,ill "' Inn, hi, ".nmiitulti'nn, [ 'Iri.i-nM. 'md ,, 'tin tint' "Itni., .,in nut, linn. rllBinfri, !'d' lien tnlnt', r. n 11'.11. 't t "nt I ,5'i 551' 1 '', -flS't-i'' m > ,|,5mn.I i, ink dI '' 's' ttln I ins ,,. ''; I.iiis lun .th' I .InI S ,' nI ', ,n5' ml I I ; S n '

Mil "innl' tin. ., .11' mnIismi" .5. h ,",imiiui-, i.nui I'n Imliti "I -ntd, .I .h.iI'r' .IIIt.III"I."i'.I, I \ I |115Cr. t 8 ..I t ,, nln, i l mi,. iii, Iii", prupi 'itt ot tinpi, 'i ion 'St, c u't Mnl 1 .is .uithi/id. ,I" n .1'! 111 I.in,, 'nit t 'si' S ut. S U n i 5 ,
."lmuiii'i" ''' ni.ui' m..h "'", ", I Si,' 10 ., it ,rd'I, '11",1..11, ,,' II. itis'n, 4't '; I ,l,, 1| I l I ', '' n ,, ..5,1,5.,
n.nln t ittn I "' n"i. ,, ito r.'".h'rnl, ""' "" % Till' 'I' thu 'I. Iintt 'Hltn n't t l'i' I IIIi '; ''i : ,', i' ''n 155,515 I ,
I dI'1 S I lntun \1""., .m ipi, : iinnii i .iii is .", ; "d. 'hol' 1.11 nt' I niirt, I'M, 'Hn t 'h'ir s's i it tits i '.. '. 1 5, V. '' '" mss ,, I''r '
'' tt l'nsu.I h
|I. nun 11 nn liiil, I. Inn.I i n '
Mini S u'.5
.nlln it i n
.11.1 nl I 11 ipi n ilt 1. ,tu .,it II" I I'iimiiitt .,,..I : r. n i i' I I' |1.ii'i II tlm" r m' ,lln" j st i ft. I .. :' sm 'ui :1 I' Pm .1'
I .t! uk I h ft1' ,
.nl.I'lnllt
''h,, lrLuuit 1'ns ,ia
I .1 pinpi lit mm, ,Initnut', ;d, ''ii, h .ini, ,11 i i i i I I m ,s,' '
I. tii'"' linn" t l ni.' hit him ..,ih It '- m, ni 10"1'I nil 5 n* 5 tIl' I'' I 5 'S ,' .ilt.t. ,st 1,5 skits
I 'in Hn' h. nl.1 1,11., f" "me' .n,.." ,in h mpuuinuln'.Ioit,, ," 1 hit,' .i ..I'I ,Iii I,' ('Ie'' 4. t ll le iilmn',' nl' 'ni! I Uil- mm, 1. pull I 'l1 n, itn I'll k .b h u1 lit' s ,5' ,I ',.,(t' .i ,t.. \ S 1i3' I t' tilt Ii", Pt s. I 'is it ,
"I') ii unit .1"" -,iiI n.inity' until -ml, .I .. I 'mi iml i in ,nj <"n"i, m, .i's 'i"4 i| M I 5' I % !; i6' ,l n 5,, I ? ,? 'bisilt
,1 I 4 f .
.
,nnlu'in.' mnl, i i.-t, h. 'h'' ... 1. iin, n ni s I., ,n1 "'" ", HII|.i"'mi" ( nt1 '.id linii,ni ih" It tim',) I'mm, I i. ht -iinh I i sil.mniit,'| .1 I Mid hi '..ill' S lnull'ill S IT | 1.' ill i m mi' ; f' j < i 'I m 55.n f tis.' '. .s'!. 1, .s.sI
,' / .hi.' Hint "d .mh iiiiii| uli. iniiiiiil, ,, .;i HI n. n Intuit/' T" ,i i in inn-.jir, ;\ :; : :; : :::: :: ::: I IS i M.'': ti If s. ,in i nss' u s. n in' li'i'm' s' I, ,
mttjiimnt' ,ht. ,md, : .1.1 ,d Itn i\iiution' ut, thru" '5 luniili I i |I | | il i is i 'ul", .mi.il'-l' t bn tin "IMIimn' lnn l i.5,' Ih. r. ,m m" Im tin, ..iu'ini'l ) il i l ,'|is,' i 5' ,ml'i S 'I ,'t 'I sits 'ni'5' I I i m, i I n S I, '$unnl Lun n' mS 5 S n ,. t
| rM. d'
HUH 1'1.1' \ .
inuiitliMII'h ,pi-mi, i lull, In ilimhmitnl; fruni nn Mi Iniiii- t .i i'illi.,,, I ni," ,",.1..1) ''t| t "d t h i <5' h''."' .1,1..1') '."tin' dul',, im i- ,Ill'..I tjllntlll, n ,,1. I It I': ".Fii, >inr.-,. 'I,In., 5' ;It'' p ,flh' < 'lln it I i ,' i, ,, ., ;, I i i '' I I C s.m' i l 'u 'I' .I 'I ', 5,, n, humlt I'' ' n .
1' i iiinitv l i ln', ,' I .
,
11. ittiiiim, nt mnl m, .,i-t. nftbi, 1'"cll.' rulli i Ilii. "I't n i l .mil, IIIIIIIHnun ill iilln i ,. .mil i t .h." In''h "Ulli. I""'i's MInmn,, .md I .it\ 'h.111 pint iliill, n pun tin. in' 'rn ,hhnm.iP. $!. I i'ni.- .,1111'1'h..t > ,* n,.tit. ,n n n. i i.' h d ii', :, .. A'' 555' 195 Ii ''t ,' ,' i' I 5 'l i n n. 'I ,5' I ES,' .t 0. -n ,
ri ,
ul ujifiii r mini ,shim" ..I, t | I .. it. hum" iinn| .,mi.I, initd, 5"Hi, nnl' i'I I IMI III I ; is 111.1 i, i t 'i .. 5, I' s '' 'I, 55
Inm nntid.'ni, nt' um. 'hull tlnriuf, nhnll' ,In' I iihuM iniiiinriliil. I imJ I" 'mi I .t ,I' .Hill \. 5 i 1" '', 'In ii, it' .'s !. .; '. i'S. .S ln. ; i ,, ,, I 5 ,, ,, '
.'
...1.1''t.., .... niinini-;i"nm nf || .', 'Iii.' ir.on ir. H i| tin, nil'' : it t tin ,,mini"Iisls. !in. .'i .i f Ii i ifi 11 ,milt. .nin .Iiiti. Mir, .'i ntin" ,..it, .'nh t i : 'h.l' ', ; ,, S 'IS l i S ', 'l 5 I m n "I s ; 5
) | tin 1 ns I tin nlLI' .. i : Ii' I'' .5 I', 5, '
"I""eo -lull ,, \lo\ S .1.1tV '' i si ii. '
ii I '
5
m !iiirtuiiK Him -hull lime inlurmnllmi, I "un.tirm im i I',|"." tin ti' .i-in, i ,Im. ,th"it, ,nn, I -n t i ,ir .m, "ippi: I t., tin, ni\t t I. tin, ul In l u n i in. t 'e's't' ,'' 'it', i' I is' ', ::
Hn 11"11 r-nnt-, i intsth'' 'I' t 1. .,unimin-rinium-, j it lnnMil' till \ l 'mil I nlii, n-dd .i-, .lulltm I ., n im, lIt 4' I In., ,. I %L' i .nt'! .n 5' '.li .1 4,, ,itn. ,,
le""I in .In m-l,me" .I"t') I th."II'i a ,ittinni" nithm ii, nn "I ru'ntitl. | .1,1 I i "Iin s ," I I" i '.nI,,' i It., l 'n i a1'n i' I I','' 'I i'.o n S ': ,'ts i r' 'I ss .5 I
I nu 4.1'" hid, ..hiiII ,In ditniliti'il', bhnll tin. M,:. tIm' I ,. I : ,,,",',1, il, t I'. h | ., Im, II in. 'm'iiin ,'n' '/"/. ii''o Hnrli" ,'.11" ,nuin1,1" .1 i i iss'. iJii.n S I i if Pu, 1 i.u 1 n'nit uli i 'P ,? '1 ,iii t''n.' ,s ntmtii ,' I I 's 5.i '
S '
mn' nniiil, ) ,, ilio tihli,' tttth,' mix, tulul' i 01'11/< / tim 11..1.., lhn.ui"".,.I"'It,, r m '. .mit.,I .1". .miT nh, It. m ; /? a ii., '/" ,i's...1,1.11," Ih" iiidltiiii.i' ,I.. 'tin "|'| .u'.511'|| pn'i: |I. .nnl I .5 Hi, ,i tSi i .t tIlt 't. I 5 I .5 i tin-I t ii Is I ti m. ill Ulk (I 5,1 551 I 'n' 551 5 I,, S' ..n I .. I ,,, 't,, 55, 5
.
|.r i-irnllui, 'Imt' I 1" ,. ., .i ul I liilmutu "muni. "" .I"h.."mi I.h. 1 ." I' ,i'i. Si'i't ) .I t",l 'tin t iin-t .'tiiliun, .tl, r'uiiti nttifii. m' lit,' tint .I 'In,, i mil' ..1I"i,1,, I I.) tt is-,". ...,il1' d. "H. '1 5''. 'S 51 'S < It i n n's n t I ii iimli, i .' imis '5 .1 ', S nn ,, I, .1 i, I'nm i's, iti' .' ''s's 5,5' S
t.n ,
mi ,lit, I tin lMMIIIInun' ,, >h..ill pin-in I h, u-t- unlit' 'iii. }ii, n iniiliii..inti. il, .' '."lit inuiitit': ,ifi' I 11', {in 1 I ; In |it.1,1, .. rm. tin in .klliL d, ,i dlu, .t I id.Lime mint,) : .IIIt t In no i.i. ttnilin. S. "i 1'1"| ..ili mn' < i ,111'i.i I t lsi's'! I" V.Its s' I lu ri' 's-n dull ,il In ,') 'id. ,ts .r h smi I' 5' '. ,. S 55 S I s ', 'i i' !in'C '

,ht ,1 1"1' I ul, Hurldi', IN tin' .. i" 'to ili liivlln- irn.i,is'I,I lln' null, ,, I I t sm mmt. sns' Iin 'ill .5' VI 5' '111 S III Liin's'i. I s.m,, 'Sn I,' I'm us, miunhn 'I I II
It Inn Hindi' 'tin "ihlll" lit' ''h' h.I.;, t "iniii..nvliul ; ini--l.n-, mil' mnInn 'tit n'|n' di'd |t. 10' I .nnns, ,.1 .' .s n i, ,s i' ' 'I s'5Si i. ,
null h
mimI, 5' ,
iilu1' I 'h..II" '|' nm .I ..1" !I"'.' TI" H II It Im 'Ii mm.l 'tin" ltd I Unit Hi I n I l ". | |, ,,,I t. ,111)) I it) tsi is, lb 5 1S5'l' n 5 S '5 5
|I'" nXn 1 lu )pruiiiiittt .i'l:) ,mnl' i i. i I' I mit HP, :: | i ,. I inn 'iin ,'lult .I I tin I '" I \.1" t |I" I i- i ii. iin win I f .u t ,' I.' I 151,1 Ci n .1, I s ., ,5 5 I I 1,515 'S I ,' I '
1 .1' ''nlimliusti. ,I .i i .,ifun-ii, -hill h,' i j i'h ni 'n ',i u i di ,"IQ 'I ', ,
lid 5 n' .
"itimr' nut ul I tin piiil-juii- I il l hi "" |I'CI' "ilm( tu | '' ,' '51 .1 'tn.nss' 5,1 ,i't 'mIs 5 5 sn.' ,
"i i iMt n. i uiiin t tn | .1''in hun I In Sni
I.I., ,
,
i iin i 5 Un ..h., inti' '. 1 n.l't) 'I u. k i' iMI : '
4 XXInnitti, nt" Hi InmInn I. 'm | .. 'i i i ,ii ,t initf Iss' ill 5 5, I ', ,
: .mt ., I Ii im.t5iun.t. l 1.1. :m 5 5 'I 'si's i.nm, ,, '!
i n '
|I'e. illii? n n.tn..nwith. \tin ntin. iillti\i' s. 5 Sn
mill' In .i 1 I
i mu)mini.mini' "! i X I I III,' Ml M n '! ,, I ,until I, m ..illlrin.dimi.. iilmh ( In,' iIi'i!, Ill I I s. I th mil-? in, 'n M I lt 'ilil, I tl: h. riIi,' 1 I I I n
lliInline inn,' .1 "h' |"mill-Inn-" I 'Ihi ." I. "it urn.lit, i ".1 III I I" M I I I Inn inns. I inrtlimt, us's Ii 5 sti 'i' ? l.. ,. ',, ,, '
Ullllll', In-Inn, ,1''tm.ill .II" tin, .n.h. .. n'.n u.. I mum I x" ""h.- Mli,I ,mstn'it Ifln *Mm.' 1.lhl.'I,. .. ,. I t 1"1". i it I' 11,1, /"I, I lu, I'ltnliil-t' ,! r. 'tin tl r! tlnn, blst, .\ ""I I Imnn'lh rAIsIn ,, n,' 'nri if I i I .1 I'tnl '. I ', | I ,i ,1, .. ul,' ,| 'I '. n '' .t Ins tI5 ''st .555, ''i I 5' t 3 I 'I'4,' : '' '

I. 11'1"0": ".1 I lrolh'I""It"'n.I .t .11.i '.. ., ... "MiI h.tuil, li --it itt" ,.iI sm' I-K., ii, ,
uS
i..5i il'i .
i un.ii
ti inilL'int ,
lln : 5 ,
5
11 n mit I. i I. tms',
.. . ., in. 'in ,ml'! In, ".h.' .1.1I. 1 1i nil. "I It" .'.sms, 'I / /. I I ,. 1 | ,.,. ,, n-m' ', ,m t', I
IH. ul sm'
.". ". ". "" ,. "Ih I / nI ,iiilituii nt, St'ne, ., tin d,nn.;,i.iin;: ;.i iiilii.il\;; 1 t.n:ill i: im: ;;: ;i ituiiini | i n'l'I i l ,, I him,I ms t.l sni '5,
; '
.IL .' \ \ u f "| | Hi. i ,I i 'mn.n iI:5 1 S S ,. "" .'" 5 i p. ., I 555, ,n' ul-inh, mini, I m iiitt't. ..!tn. 5 hi i 'I I ii''S .. 5 I _nit. .,tit.ii i I,, ,." ,nsn, .il in, I 'Isi' S. ni I, II,. '55' 1 5
"'""111.,11 In I I..i t nml,' iinpn' In, nimn hint 'il "I".h"| | .i I'n,, ,nl nt, lln, 1 I ,ni'ihiiin i m ImdmdHint'ml I I I5n 'tn tIl' ,' S I' '

"It iiLpnir- S mnilimi, I In /Innin.h ,mti,'umimn till' .', it. .Mlii. !h. .., ,.".1| i I M.IM 'I I i ,., sill 111", IM-IMI. )I" rluimm' ', :, .i tin'.m- .1 tin, | "rupn i ,il. i mi t m t I.si ninl .Is's's's'. ", S h. r n m S ,, 'I' ', ',. , ,, ,mnli' ', ,, 5 5 '
.t" "
.1 I.I u'l-lilnn. 'hi. .h' in lintiiilimt, ; nntiimin, .\ n ,In tini s mrtrni.tiim, tin -,IiliI; \ I md.. m lln .nIs i h l'I '1't I t 5' ,ni ,it'k l I I i , ,
I It ,in LI i il lit !in'i, ulh int I"- tutu ,, ,. .. I < ""-\il"I.| ...1. piip.iit t. n I mn 5 iissn. sn ,5n5 5 I .5 n 5 ii'S
I" 'mliinldm' _', m, Hh, nut "li.ivi' riirin-li ,mimsl I 'tiiiinii'ml i ituri-il.i, I t ustisi ., n' '.. .
mitt il. In Imil in '" u. Muli' nl UnriiliUnrNli" > -Inliln.'im,'' I II,,' ,55. '
hi'. ,ipptiinii ]1' liln'', .1.11"u) \ UI.* mriirii t I t 1111:1111. 1 "r I'th r ,n":.i stunt ,t"r nut ,null, mhp I: I nr I ,l -.,i,I snuim1'nm'| tliin| piitinitl nllln, dtiiit I p 'i'n .| vr.f lln. .' 11, i i 'm.s in, i i i ."m ,. rI'n I I ,'' i' I II, ,.i, it I t,5 I ,it is,, I 'mist S Ssn'

fur.unit I I. ,lu im-iu i -nil, Imrui IRt.| ,t. '1 "I I ihtiunnlii t .-.ntlni'' ,IMIII. .I t \rlnli, -. I n I V1 in., ,ni,.mnl, n I tuft in.,,> li.it .n, In.,,' |' '-'I'I) hi ..mnst| ,iiii, i I tin -t l i iI.i''t' S ill sits t.im | i i'i ,i ti i&i h Iii mi' n 'lmr, ut mt Iii "n ISiS' '''ni S' utinnlt, i. uu u ''

01 i m ihtmlt, tlnriuli I ('"iiiHimttliinuf, tIm ", iiim tin lmitih.ihi, 1'Krl.I. S s'i ,' m'tt .s. I till 11,11., I' I. , In'at .t. 'I m '
Muli' nl' Hiirnli." ., | "_ Him h I I'IM HKI < Ih' il m Hi'i 'lid 'I llnl I '' t ii I 5'stili''s hi I'm i lInt It '
i ,
nintint n n In m
"1,11"'i I -.51 t S 'in .i i ,mr '
111' m.iti" i-nid rliurjirHM i'm li, Hi',mitiir, iiinl > ..,nilihninii i 1.1., ""I"i.I.l lMiii, ,, hi" 4 | ? limll'b.mnl I ., I, i._' 5 .% .. '
:, I ;. im, 'iii 'tumid\ ul i-lmil,' tin', { "I niim in) . ,null, | f.nnIni| I iiilfnlli liinin m i uh-inn | m mi |i' ,, thipjpi-' '' u In'li r 10' n nnl '
i
) i c'nl.I.I"r, ,. ul, |"I| i ', iliillur- inn, tin. .. '"11 ur nnlh' In, i ,unit,.i.1 t ,,it 1m lit S uili. Mn liiM it'l f Iisuiuttim: ,ii ,' Is, sn III'S I' 'nst. t ,,,st .
1..1\"ipIinl, its Iii l nn i iiniiin.nhin t 1''r"1 )'M" "mi .I tr rtii'i | "' I li tin t ''.1 tin -,d I mnl m i i'iu'h', I In, hull furti, 'it mu 11 I j'.tt unto n., M i m n s. i it|,, ,|ti Is 5 .. t I : MJ u It,
1".11 I n> I'lnlul..mh".I., ."mil 'in uil'litlnu. n h ,Inrin-hidtniMtiiil-nl; ,, \ 1 n tl I "ml'. .in I mini m, I lit, 1,1 '', % I Hip i r."''i'n' i: ii'i? 1 I' I': -ut'i I tlipl Li' n tit.t snt s't' ? ,is'i 5 ,. ., .I 'ni I, '
,1 I
t .1. ln i .. I h. ,., -urh mlis1n.nis Inn.tin ,mi, i',mt, ,,1 i 5 tiki, t I.III.i't: i I I. 'nm. 5 .
I I..hh", ,mi i li i I nn, m. ul \tin,. iilumdd' )n ri>on n lunniI 1' ,. ,iTiitM 1 | r .milu ,; ..,, imh. :iiitiinllt, ,I I'imil i""thin iiwmr. m hit m I md, imitlmliii .I,mnni: iiin.itit iiii,
I 1 I Imt iiicnr-nt. i i "dli '.1" *Iliu : 11..10".1 I. wliinii. *. t"1|\ i liiliinil .\".... -, t is. III c\ti it, "I It. i .,ilm, ul, ,,nn ,i.mhmumr, ,,111" If imd Im tin, ) ri' nit c'in'.l Hi I Dm t.aim,' iniiiniii, ..ml d : : Mur 11 h:, n it' it I I 'mi k tt, sun,, I .5 5' 5 11 i i il n, nil i is
uI1 -
I i ,,1 i it I mo I unit ilnni.' tnid n" I. ,ii.il- ,hiiriulpiinl., I I. I nth' i rti4l .h t .'u. i' -n I 'iluss t ri. IHI ni, ,,. I i
iiiiil dollar Iii i, ) I ni' ul, Ih",1,, ur n indnl ir. tin, Im tiidiiidnilin, III. m i J i 'I I, e'. p ,., ,, li n, nil _I S i i'' mli' 'm tan ,
Ii h flint H
Coin) lllnl' ,.HIM'lllll? ,., M ,II nlli"hull hv, hoj.thi, ril'' h I lit .. .551 1 'tin I.lu'l-lnlmi' ,I'" Hi", ".".", ",.1,.,,.. l J /. '/ .'iHilln .," til, tint, tin units.. 11 Id Mi i 'in.i,| .Hill 'i nlli nii.'l-tlal', '' "illi'n' i haO iinivl' iili S n i U tl, {L, ,-, ,,,}i r H 'Mill h_ lilt., I I ( lift III, ,, ,| ,| .I \ ,'??5 5 ', ,,si 5, '

L'iin' lur till ,hiimlrnl, nml "Ml nulilHKlTIIII ,. 0'\ nhill, milv i II,.ml, tu K d, ,11 'li.n' .sin Hnl.1 ,\ IMiiliiml, I' ainlllnt, I iu, n,, mm,5 mn.
Inthlill, finns Ml 'i I lull inn 'nh's, I Imn, .nh sfl'ii,, ,' nlnil, U r i 11111di r i Is' t-1 1 SIn nI t i hi'| in hi ,n't', r I i '
.
infminmin of liin dtlll iirnnll, I' 'I I .5l4's'I i
imd
"* Io I I,,
)Inn ti lit I Tli'll-tint Hit lln IJul.II..I.. n tn; ,t huihlm.h, I ," ,'.I'll, l. ll.i. .ini'hi III ml, .1 ,'j si i i, ''I| | | I Ii n. .slhsti' Ss'il
Iriil.Ih m, nut tint,. '.,ilnm till- H,. t. fmifj .I ul i nnti n I in it lull, in II,, ,Inn il ,mh Iflsmim.I' iti tu Inn.I ; 4'ii| 5. uS i'snis I tin | ii.I ,it t i it n''nm.1'n.s j ,,| |. 5 5.5'
I""T"f" Sirufli 1"1" a ,it ,h tin ," ",. i "| l.'iililln., ,im ,hss' n .' i tnt "I ,nl Hi In id'', kt. ns'qst'mnt
f/nrwii// in ./ ..us' .,i6/0. I mj 'tint I IL| 'mn, I tin, | 'f.iim, i n'l't, ill'li t ,l lint, tint i, t5 mUil llniul
ii llnild" In, nil 111" din ml jlmtrrt nl' pii.nnro 'thm.um'lm.i.' nlHi, nil.' ,, ,ill|I |In i' i-nin, nn, I i i i"h
,"nip Iv hr iniiil 1. dl.U 1 pilul I .(. fvllaift : II,lit I Inn, < ,iniitnllu| t uFthi't i 'tim t minim''. urutlnr, innltlnitt. liriilMud,: ,lor .i-inritt tur (tin nr I lln n' ru.id h.'linim Inr u .1 1 1 i. Hi ii 111,nn I Itl > sni Ii4i'ia'i nli m |Ii.| immlt.lM' ii'-ui.: tl m,t t Is. i ti.i, ) i ii ink I ft.,tnl'u r i mint

.I.hl i rv I In"i in-i i.'md t Idl"u tim.' and,dollarti niilr." lorinilinn I I'Iuirhnls hi, nml, h"I.I h'r'h, 011.,1",1. .' '| .1. di ,,1"1. ,,n nlhi. I r niitiml. ..n.,Imt', "h.. j "I md I h' .- Hum nsin .tin, .mil ntliiK, i.J. i 11' u In' !' ,at' 1,51 i [ l P I'J thi s.I n' in milli, : i r'j ,, ,. ,1 .' 'tn, |' mi 't lln! 11,' ,,', I, -I' T',, ,5n uimK .'i ill In |. 55n' '
'i I
.rn, 7' lln. 'mti, mirt .hull .md n"'(iiiri .1't iimlit, mnl olh.f n"'I,1 I ., In It mu," 'ii' th,. Inn! 'ii, 'tin, !Ii tin nS.i his' Bil., |,'d.'il l I. i null tin''nl and I -hull, s ininnit'it 1 1 111 i > iuii I i 'i iprt. ', 1 t t i ..t ,t nt| 1 II, in) i'' Mill, '.'lit hIt | s u i M ., i i i i'i,' ti| ,, |,'t,| II ,in, n 'I I 5 5r'

Irt nil .i'iMiil-lii..ii i him inri-iln I InmID Hi mil'ir' mid I.I "1".1 itlimliml. "| Ii, I) ,In rllllulnl,u i .mint I liit In .ml l ",,.,1't III nil. Inn, nl, it lln di tptimi 11 lln lotirt 'i li [ nt i nli' n' t'i! iiw 1 li'' I n t ,1 ol tin ,intnnjr tm I'm's mil s.t HII' ,, mnns'.nu'' sm tl, I u, MI ',',ni''h,! | t I' ,' ., ,' I
i ,
nniltr tint inI ,
I h. .llhc! i'i
I"iinllln il
I ri ul In' iiinlntti.l' m 5 5I 1 l.i'gIuitiumn.1 tin "mi"' unit" nt I llnii I ,"", 1 tin l.umunisi" l i In i ,j"'t mill, I i Mi., iKi.ntui! In-, I i nnd I t it l>'- limit, Hit, ', i 'sn i nut 'Innn, l i |1t'{ mt 4 } r 'I'I / u h.' | ..i it!' .il l nk i 'I I-u' 11 nn ;, .. iut tIm', I immun',, ,i mi, ,, '
Mitorriin.'to, tin 5"
id"1.11,1, I Ii'imi, priitia15n111 lunll Hti lnindr.it. dulhir; suint, I ,hIm i "I"" ,' 5 l m, nilli i in h li'tl |l''i i ., m.t I f'si i I Ini'i .5 t 'h J ., ,'I r i I'M i nlniij, tin'n I i, ulu h ,tni'iimi ?, '_n,| inini.; n' '
tin* trlHl l 'uI. ,
id iin-di 5 .555 '
H S.illiiti nntiiiui' fin, .u nh null' HI I In..illt" I ti, .in"h.'I I ISn j 'i ,. i'm. I..1 I lln 1, n stit' .ii' s i ni, HII lu I II!_ II t uln, i In) ) -nl i i ; iM'h'ii inj | ion Ism' ,.l'in'u. ,,rS'u it ,i's' M it| Hi 11 l M ii'it'inn'' d I inn n n' iit. li lun'n u .5
Ml ,. 'in hilt "lc nn hn It tm |I' '. t I m itt m '
in .l .h,1 ni "iittrindn ''.1S. '! i lli.il,. tin < >niitriilli,| i i- ,slit, jiini"in" tin' ''m' 'i I'ii' '', i injil' ., lii., m ''tn''I'| l' I linn I ,, < .1 Mid, mil I, nr -I? '. h Ill ,l till .ml, ilil" I i'm l ,.In, ul I md ;4:5.5': ,i ri' 5 | 11'i'!, 'n hn I Ii "
| \ 5
I tli it n'
'
|I.ri.ri.iit" u nn" n i "tiihiii sinus i
hit ml I "fl H II. u'li II-M i I ith ,mtluurn'nI, (, i ntiuMi| n.il. mnl, *'|1",', d Io ) Imn ur n I'tilr m lunuMMtiK, mnl', mil-I hit.. ,mvI 'I l, I | .ri-idi nt mil dim tum mat 11)i pn, ,,d I ',, tn ''i i I I. -' t.i ,t t .i't i t s'In itlin tin' | ii'l''tt| |, l.t'm IS ,, Iii,' 'ill',., ,ls I II m s..., nih ts I,S .
n n .
.\pl r I., nnl I..1"uk,, :.I.1IvtH. nlhiw lln. ,.i mint' nt i .h im, inl.i" i nl tin N ( ,\ I,, .', mm, Lin I imlni lutln, uf .In i 'In nil I in. 'I.-! fn ui |I',' m'mim' piiprli inrn.li,.nnlipn .md, 4 nl unit ii'illt i -' i' ,5 i 11 c'11'' t I tin I, r tl,,it 'ihit''i] | 'I tisii snnmunnuss; .1' ',,' ,ii Itsi % ,, \tt. I U 'IP I M ii '

\"hl.. him '"II..,ijxi', (i ililii" ,il II., it| >'' '' ;. |I' Olin. mitttlm. "'1.,. ,Imln' ', 'tin"' .,miu'iitt, ,,11"h ,- ,,11 "II. ,' n iiiiiioilliii, t tnm-poriiil, lln, S T M', who .Inli 1 li, InS 5" tin iliiti' u ,, t I i H m | mliii ul.sliam -ssl' 1,1., I lln. n i hi, muil ilis' t'sm'lu I''' 5 II It t'Ink ,I.I'IMt I. ,'. 5

', ",' nun"'t,"iniiii'it' bt 'tin I. l mid -. i 11 ,. i.mil n d I inn, "h''h,' hii niiluti'| ., 'I| ,|I''iui.,1,I. \nn t itli, I I''i". nun t III .itUK s i I iiI I i 'si'I .l I .ll ti .1,,i'l i h, ,, ,, | t' II"lut hIatt' St., i I'in'.I tnt I I,,, mm'u .,, '. tittlni, li 'I I It Ill \ I

.,loml 1 Ktiuliiiiin' n in-litij; tin (.otirnor h to ilk tin ( 'nninnllinl' I I iL'iiiiim' EI"">i "i-'i l hliil'In him' ,, md Hi..I In hulltin, iniint' t h m ddi I n l'5'S Ul.HI x it n I ,.it itlun'hii, mttns hn.mi? I' I 's ''n.I ti' 1 immiss lilll MM'lll 'PI
'
I Im, t II Krinl 1 I lu h lln' lit, iiii, ... iirim( tin IK, I llnr.nl' I I"". -. : : ''I (' Im t lln:' einn' ,nnl I. lln' uiimilull i 'tlnn' :i I I'Im)i .1 t I Snm'i! I '' 'I 5 I Isi'i. l'rt''I't'',:' in tins ul,5 I tissi I 1,5, ,!I'i ,,t,,, t mn si S 1 :,,I ,:,,,|t'l't! : N Ii."I I III I l l I '
'
ut i I.. I 111..11,1. .\ retililt iii hit'i' I 1". ::1.1 riiul' tin I "|'|1",1. nit nlriri' I ;.I:; : .' hn.rfl"I hi ;itiim, tu; tin!, \t;h':nl:.; ,;I lln. ,iiinminl, :: \\t\ \ t I > 1 In 5 tin'tiKu, ,i l'i itiuuis'tl i ( iHi, I_si I.nil, si I nI.i I" ,II-, II ll I', It In t Ii I .1' Ith t ?m, I, 's'n' ,Ii' I i'nim'mts' 51 '.1,1 tim ''r imsIt ,is. in 'I.5 i t ii 5 i 1,1,I': S.'I I s'I'.i'1 M I 5 S I S I' i iI 5n

chltl .. I o"I".I."d. oU'I'd.' m n | inri .1'|mi ) nm'" him i i'.i 'th,,' ni,| |,.n c it, I Mn, I tim ..i' n""n t' hams', mint, t i's thin iii I il 1 Inm d i 11 hush I I Hi ,iid n'sSnim ',' ,' ,, :i .,, I. .,.s-. ', mm I s, n; i i I,' ii! lIn 1, nfl I',' l Ois S '1 lm ri '

/, ,...1."/ ".i I"" ;.. ",.l.ni l Iit "Vil .J' Unrula em.,. j, "I" I. ". 'ii Ink t "thin I In"r. | h tint' ,1,1, m M,i mi 'n.p"| :i is.tmsni HH il, .. I I Ilii i piiiph' i.i lln HIn' l H nilull: n 51 t I li i .i m tin i i1 i I h, t' dn Ins' '.11mm,' tisi', hunsi' '., ,. 'is, s m' nui.'S 'I I' ', it,' II ,

., ?/.liii\i, ., I. m \ I S I n. nm |pS'i-m S |'r.-uil"I to H, n id' ,.iui| ,\ .,It dm -it' 'sit'sn i h' .1 I i, ,il t, t In, i tin. ,| 5tl5 5' ni tin' ,,ii'h I,, i i
i"Iii iiuti; .i tinir, ,i'. ,In ,1 hi ri>iii, <.ttiil" roiiiniimlriili, J' Mfiiii-,."d..'..., .In I lln "I m ./ ,. .. iiinmh I Inn -nm ? ml ? lest, 1't. ,,,I .,i'l I'. .m't. 'I | m, i'm imn. Mi I un '
H.. ul. H..II.I' ,. I inn < | npim tint |n".rli| Inlluilt llnl I XI ,lllll'W X Shi'it'siit| (IS iiitiis)) M l III dim m"' pi' tn' I i,. "ii. Inl'Hill,, i ., nsnur itt .sns hi,' i nhIS I '1 1 |iS' | I
it ,Hh, tin I.. nn, .ilul' Hn .trim" nllln' I \ $Huivrmd 1 .. hi- ,hum > ,,, | mlii'l. Is sm .1''' nt .' \l t, ,ti'ni-l l ,.,i I ll il > il '
11.1\ inn Mimi) tin :i."II. / ,, in/, ", 1 In I In dm ur mil, idmli, li'i: in tin Hi'in, M i Sitnm,, ., tiiiimiMX $ ,is in'm, s'l I 4 r i n' nmli ill 't, Inl'I. 'tstj,1u h'StS 'mis' r' ;I'Stnii'.t.' | )
ii'nmru. md I tI 'I.I M, .
Hn Him 'dm ul I \\\iir *mnl ,,.,.k tin 'iruiprutul| i'n'i'tnhsn'ni" to nn'n liimnr ht I I". i 'luiniiiiit, ) ut tin i lulk. id lime ",, lur i I. ""I" I 'lull i In. iinl lint IIL In'nit 'SIC i f M| ilir. tm'm- .t I ,.'ml i MpM ,it urn tu 1 t f.m mis'' ,' ut 'r t 11 t 5',, X hi m null i r, lt S ,
t.C ,,iti d into. 1 11 'is t 1 I I I' "
tin tirpur
.Im I lutln ,
irnmt 1.1 flmldiul, 'tIne t. nlh'" tir-mmd, ht .tin < Illinium, 'it t tin """,, the )1'1'I ) I itt ,mit, ,,','.d, mllittiivli, d'.it- il 1 and mini u i'mpmniL'. limit, ,, "imili, 'r tin , mlttrl '' t id I 'i-n, i ( -MI! or1.su| 'In's i 'nnl thii i.l| Sts I 'lis.t 5 I m '.' -Is't lint' tim' l.g'.t' S> 'I'I il .III- i i .I IS t
nmt ,
Hliitti' Ar-tnnl' nt ( hn.mihihiiiw'hi.a; *. ( In himiiIdiins; | nml.itiimd IiLli-liititi, k::1'HHM" t .',ilhrl, II..Hrt I ,' nimi'l, I iii.I Hi," 'Inn''I, ', i ,'sst imu5'l lii.. ti ku ,, .
| '". in "n pin' ', ii.li." i t id lln, Ut I, tin-11,'iinilHit I ,, in '5 5 I i 1 .' .t't| t sI 'b'ni ul 'sn'i.l I u ,, .ns'"ii
I. 1.1"I. I him ft.ti. Io ,ho unit it lur 11 HtHd' $ I II lint, I In -mil ,In Intuitiun' ,to tinnish I In. iniini| 'i I ?' 1.. umuni,,' 5 ti Is | ti I .
i li
r n Hit '
1".1.| nj''mm | "iuniti| i : I llnl tin' -ml M m In, 'ir .X -i,',, ., XX i 55 11 11 ui-I 1 i i$l ,5n i ,i I In iSns it SI'| i n i ,, .si, i s ,, tt., '

I 11 nln. lt." ) or in' II in, mull thinS n Inmilnl II.t'll: S nimwii) ',d, nml "." |" .Ichl, .mil, ., i.. minmiit' ul h''. I.,nmn| ulii, .nil._ -IIIIIL, ,Im, 'in him Mill-, lli'm, XIhum, Smnn.1 IV\ ns i i t iiSl, t, ,,' 't'rI'' shy. 5 .15. 5 I' ,, ,' II it n. .' 1 ti .u. I ,i \ I Ih I i t'' t s''in'i'i ''' S I II I i I. S

li'il $ locum h. Minn, 'tint $tnitu' ,. iniimnti' Inn uturi-iiiil ,Inr itliiih 11 nmcil. I tin, tiiir, h '' 'i'isa ti-sn u Ic I..ui. \ u i I '. i '
Inlull 'si ii l linn
( ",ull ",1 ihiK-lnll, turilmitli, ami I. I Mi l I in ur int inn,,,' id lln, t '' i- i m 'i 'mt,' ismi. '. 'iii It, Ink'' ( in'h I m. i i'm i 5.55's'i
m Hn, IIMid' b I -nl I '," ,ni'd |'"' turn. ihlluT toraili, iinniin, AIM. inMuii 'it' i h nun, nitn' in in I Innl, I. iii,, nmn it' immS I It' i ,.I n n I 1 ,i us's u
I. 1111: 11.1 ',,m, nil ,n 1 i n |tim -> nlid, in, .' I n. ,,kin, iiiitlniri/nl tu I, houl Im S i n nt u'h', t, sm iiIi 5 1
ti nn id h ti'1 | t .u Im I Hn intrputi.' nmt| .. I'nhlli, I'rlnli. r, 5 iiilriO' on tin' Iiia.ur.r ,., i | 'Inr tll.ll "'" '' I hid, 111InM opu >- ml-u S i iI'tunnIu| I In Hi.i ,. -l'i tn sm Ii ,, I n..' .,' I 1 !,, l ''S.,' \M ,, '.5.I >5.! .
| I. ilil
| |i"- I K 'n l .t. t n' t ,i | -liit k nl tan11, nniiini) lln, ,.mtl's'itin'n' i I'll : S' S t I .im.I mi, m.nt'. I i 5,I I '.I ,t II, .' .
lt.Jl I. i h II I .it I tin- .. ol( Ink nl. HmidH, I i 5 ,,:i ii I n-i '.1.1 tin < I )
t..I""I.' h tnr ti,. ,iminnnl' r'I""I') lie dui & III.A tin i untiitii| -| ,, I ulml idmll .;.nusn in I sI.t.inn. m' I' .55 I. S HHI. ,', '',, mn n ,u us'I! '' !,n i'r it Inin' I ,
it tin' i
iimipint iIn
,Hiuti inl miii I" "M iin| "'," mi in..Iinmlmi.uhl 1.1.. 'thud \tin1 uinplrolliM\ dhiCt or I fi. /. n.,.r/.i ,. ''/. 'lli| | .it, ."". |Inn, ., id llnir Mihii nbln., put m Io t'isi i iiiniui 'li'in'I, miss'I I' '.55'Z' lii ii, ,., I, nit ii St. hs 'I i'l tun I I. Ihut ,mlIml i.I.mi-n, iii inn, re s ill"', mmi in 'I I T iHn'iif nt'.

linililmmid. |iriniinknnttn itt t tin 1",1 ("""-uidln lint iirviwllim 'tlnn ; ,nmin't h llm mummy inlmii' h lit lit ) I, 'I ,,iI I Ih ,nuhl I 11 H :'>'ih *
nn I snmui. Iliim. hit mix ul tin'm, Im INI t'' 'iii tim Hie, nst ssnsi' ist Ii .5 ''r' ii,' ulilhm t'nn urn i .l Mb I mil IIP I I it
I ; minitm.,' ."- ti nnl' nih t t hiiitnliomliK, ,I., thinHiiiii.tuln .n,., In., nml IbL MIIIII iir,* In r,'h t t mini'' i's''n'. | ,mil m tin "nut, limn' ,' iumpi' ILII"! | nun I.h., niih-i rlhnl liinin ,ihnuimnt lln ',nid innnmt, ntnnitImi Iv t Hum' i i.is'r ii 1,1 ii I, .u I n 'I 'ni .t.lI in ni r 'Ion,,III. Ii 'li,.. i't.s; 'I I Fl. inli_ ilnm.it 'thiohil t t

I I n-iilim' I .i-Inli, |1"1'0. I, .ill ilm. of tin flil', ,' nl Hniiili' .,", In '.'. .II. iinmtnl' I ,liim,d, .it ,mt I Inn,' IIIIIIIM\'| | ii mr 11 i Hi,. m tt aiilliuiut, d lu in i inH m l,,' iitn tn ss ,, mmhi n ,. ', l limit" It tm .,ui I; i .1,1 fi i 55, ,i ,,,|iiI| ,,,tl.II ,,, XH.-H.M i Sinn i I' t i '

ffrvJ'Vil i tinlfii I 11.,1. n d i ". ii i uiy) ul. nil (i'mitiilu' Innri' of tin. -imin .ilrlmldi' ,."U tin, i mnili' | t li,' m ut t null t. uiliiim-h, :i I llnl ii I mh. .i rst''ii.m Hit ,, nkiu,; ts I, II II '.,ns, 11,11 1, ,i sntil, ,. ,,It 5' iil'lilt, I t"i pi.', ,u-u, I ,' I u. | 'h| .,?} ,ml.t, tl| unlit it I ui |

h Him I. rifulnliiin* h In h IriilMiiitlnl ,, 'liln, t: \irlh.,, t I'IIIIM tcr ( ;tiitirimrtitnlii, .. n i ,, "* imili, .rmU. m ,it. .m, i 'I'| n-i. i I n i dit" ,In L'li'ii d t mil n.tn, |.inn ,i- nimnnii i ii,, tint ,' t it tin in) Hal limn, 5 1 I' ,, I 1' irs' .I I'' ,nji'i lnsii I .," s I s nt ,It, hut, ," lul liimluitinr. mill, t I.. s. ii d nn) ,',m.il m u mil't S /., ll tl, .li il I ml it't 1', '. ,

mini' (;.,,rum'', ,I'lnl, I i ii|1".t ,. i.m I h Hi'tiittur' mnl, II lu; '11:1" ittlu.. I";". -Is. inmillInlu, 'tin ,.\t'il, ,,1 ,,,, 'i I -n, 'i, diilnitt -imtn., i .1's nl thin iu, ,mdlhi I ii-huim, i .m m t. ,.t I ,hnm', n l's 'l Him, i i.ul, 'i 5' | si unit., -in" rntniihiit ,tI', vilil l I ". /" .1 i

tin Id. ) 'niniiliiliti, ul 'linn HI h ui i In, I miuri-w | m mn.pant. fitill ... u.s.> n I I' I is.. ,ti I In, Hit .
mull, i' niImnt'tmii, -lull tint I limn, I llnir n't' h 5n.1 IIi's. I i 'iniul' n ,,5.' S ui I, n ,i It' n. i tu I'n mIt,n,, r m ttt' 04 li \t ,I is i ,

S li"td" .lnI) '". I Ii1ni I' ( mn' inn'nl' ICi. fiiliitnm, I \ .t'i h I'; Ili ., Imllui mill, .I, 1 1 lint. ,III .m h n mn, "Hun., itt mitt t, luri., u is,. -imii, i In I um,' ui tlnn,t' nnmlm niinih'i' I, I i ; 'IS tt I' '' I' tis us I ,n'kln 'l'i'" I i.l ,, r''. I Uil ,? u II ii,, ,tn.uI I |ii, |,| | -, ', ,s' (,? Ltn'ud't., li.',nsliltii, ,t '
1.,1"1 5
( ''''ml to -
,noiln-t\ lln MilViiKiirts .' l bi mid jnrtii'mnl I.-". -''' i In. in.,nh iii| S mid n-r n luinintmnil, -im' ,,I I I'' '.in'd mil.,' till I ,,,,' 'I it,.' t'hiuuilt'l' ilsihum ,l'irmuiut. l" H Hi'' un' U'It I M.I'' ,I n Ll tin | i'-uhuiib' | || .i I n, ,t tin, 5,1 hi' ',iiu,Stiul., S i"XX
,
h i l" lni |i''' Hn .IniUmiiI ""I J..I. I .,. ': ,in tlnnulil,' ilinl I h.id "till i tin' r ,..IHI -. .m,.I tl. ntit, ,u.nt nth,-- ,md n .ill,iti i.'i. hti tin' .','in n t,n M il- ,, il hi.,' ,.,imt tiiiut'niit'( i5.51i hu'ntii uml,' '", Miulill Illl ,' M ,I .1, : ,' ji t ii'|, ,b'S, ,.i|, ,,| .1 tl.. 'si', i.f I i, I

I t..iln.' I, I in.ii mn'irnn 1". '.'I1 nl dinil i .i -ih,, ul, "n I MMI-, ....1 mipmiHII, i S nni' ,' ?it nIs It ', ,, .. S ,uiiult miuhs'i UlnPllnlu. I ,' L 'u, |Is i I |II|,.: 'tss ,i'lI) ,,f I l u' 11 t it ho, lit-, i''i'm, (iii, s l i

HL'i 'ilnmnilM .' "I.III"" HI 1.\i| mt i'tiiumnini 1, ', : ,- lur lln, .'iuti-t. Inm' 11 I tin Inn .ml, I 'llnl i,,. I sill, .. ,1* [ n I i I ,t i. "I ,I ml III.I 1 I'' .f 'i'.IIIinn, hi, III., ,ll-ln. | i .n
i.J. < t ili "in f til it i I. : lh -.ml ,5 I' 'I 5' nnllhis'n' ,i., b's hun | nl.I '
I' nf 1".1. 1..I.,. I-. mnl I ntlnrui-i, u "mi-, II ,i- IIMIIIIIII| .In hit I Inin ,- ,, nl,'. .! II',I.I'll { "ill in' I.I ll II, I ,.
innl I .t l-J
.t 1 I. .\ ; ilulni, nn" iiinlniiii, imt nt, i i t'ni', i t mi hull ,,, tin VXikni : .t'i' ;.iinti' i ,, ,. In's Ii sms.sjt'm SIu ,
*
.'Im, ( lurk, 'tltl I. Kiiin .ililnitf' 'hiliirillllMlr' -l dm "I, .'. I'll-, 1111 i I' in.i m Inm tin, -i ,1 I.,,m i stn I ,,, ,
1 Ihuini'iO, llulmi' and( J"hl K | )rli.hr. mnlllni L'il,III.I".I.. ) mnl,I'h.I ,' \1'1.mil till I tin I *'- tu tin .5' timi. t i l I lu n |'miLt, m i it ,,mn, ,' i innu,, md t n'.'iv ,. 'n |IS, i'.t,, tn' 'I II t I 111, ,, s' 'ui ul .,ml n ,imp 551 in SS i S ,, ,,, ,. 1,11, sn n' n ,' I.i ?, ,'.15 AH-II.M I- t Mllll ( i itun 1h 5 '

1..11 i /* .' I." 'Ii. i. f, ". I Ii, ,nil,, Illl, ,' tl illi '',' I t' ,n_ 'i SI '., 1s 'In' 5 I ,, 'i's',. S Ii sk, I
I : ,Innlil. ,". "'I..I"'d| III I Hit liiitm mid, Mtli, I ;iml" ,'IMIH-|, | 111 tile Htutt, || ,mi, ,hv .lllnl. i il i, i n'hn'Smitlutl'S 't I in.) .tin I I In' l nif.i I. '

ut''I.. .!I. t\-iniillt, Hull M '' .Imtiti in' tin i ilm-f. %tit irumuntut' Hlnntt' 'ii", tnt thin ; ilimd i iIi I Iin, .' Imii til'd ,md, "ii ",1..1) 'i.mil, i Hi,. HI, ', 'I ,, |in .ml.n',, I i i ,| mt S n' ,.. ,, 's'. nil- il'. ''I i' tun _,il h ntiS sun,.'. tint is,_,, ,5 I '-,' ,, .I ,im.s l 'ss I 1,5', I tss u .: ,;. :..

.1 kr.mii 1"1' < ) | 1"1"|"'i. I' him, t I -.' 'lln' uiilitm Inl'l i hilt, tin' ,. , ,, ,, lentil, l.ul 'I 1 "I it'iti' ,1 ilu inn'' sis
i nl, .n 'i.III,1 "'' '' KlmidiiHII mm r ; \tun.. .h.ll" ',11 IIIIHI i I ,',,tiu'n't t a, I li iun nil t-n It i m nl, t $ tlt' ,stiu iitf 5,, i I' nu' ''tsr .4 5 i \' n .

: : I II'i.t. .. .1.. t: .\.11. ..I..11 llirK. lilt Thf' '""t"\' /. nr //iM/f. in Imns 'in I.. ,,md; ,imUnn, ,nl-uhl, ,dm d lurienlin.ml XXikltl, ilt.i tu I I mm I, inilm.ul ,11 5 .1 It m 'tin 's Mm' 1 i I'' tl in m'i ,m 'nl i I.,. ln| 's ,I ,,tn. i :i,'. S. ,, ', ,, 't ,'I' .u '' Sm,,.! n ,,,,ii, it,,,, r '
I.1. i'/ii ,
I I. kiiln, .1 t Ihiilnut 4' I ", ,",1..11,8.I Lii, hng. ,,.,/, mnmmd( ,.1{ *. ,/. ,/.,, IJ#, ,*. Tlitt, I .\ tin in rrn) I Hii li' t lit i dnitim'm tin i i h i ri1.| and, nn aiiiln, ,' mil, I 'S ,s mil sin s I n. nuu.h I pn i t .In iI. nl ul lh. ,i, tin) ) i in 'n sin 5 's ? in SI In, n n'l

an 1 I"1,rtht. a I.1, i minnlM-ium "' .', amii In,.in.nil.\ I hi, .. nnd. ,In in liii uht lm.tnii ti.II. '" ,' ,, | S 1 .i 5''. 5 I. 1,1 1,1, 'I lint, 'III, ..1|| 1.1' | ,5i mn ihdlii,' ,i Imi ,im nh I n "Mlu m n.n tsummnm'n i pl.llltIII.. 'I I I- I .s.s't'' 1 s'n'i'i I ,In', ,i.l Mil ), Illl s, i i II,,' l.iuul sn nisisn ', -isi I 'l h ',,, ,, I',

.,ml. .lu Hn I I ; ",""" 1.1, I ,.1. r t Him: i l tin- .1|i .1.,1, in i Ilii mn' ,, I,, i tn 'Sn'i h md 5' 'I I ,, ,, tn I.nn'lisi It, 5 II,'' ,I.. .5,1,5 ul S siii'S I h, 111 5'
i i'll i | u n n.h.) n iNMiku ot puld uinilllit| ,lur .md )Imrunin'r) mi nihi lulu' tin' iii' ,hit" uf tin. i', .1 ". : lliluiin' lln .inn;, ) ,i ,'I| 1 ml.| Itui i 5t i ill hilt | i int '_ I M,il i ., 'I I tt.l 1 '
nh' "ii .Hn Imml,, ( uitlii L'n.h, I ",md, nlli n nl. .In-. luh, inni t t .i'iit'l) I .5,5 i I I. :. 1,1, I I. M, lh, ? li.t Itt' '' Its 'i 5 '.tI S i ii '
f hI.hI..iu) "' nlui. h 'tlnrnd' ut.tmki. .ill I'lrtnn' ,iniiilni-l. 'tsihn mid Hint" In i .m iiiit| n,; il ,StIi{ tisti"i i' i' Is i, S. 5u .,. In- '. i ''I 1 n S.
.mill, Until' 11,1 1..1' I isV Hi iliik, n nl,' 'Hn imirl in tihh I I, hi,. .t tI i .nluil'| :in| .ith,. i in v S ", situ I t's. ,. SI 'sIrt 1.1 .' .
"'"1" ".1 I'lldkti., in rntiian, ,'| I ,- m\t |, nl. t lln I,, i'l-hlr& ,, ,t S S t.'s "id, m is ,5 S II n .
1"11..1" ", -hi, tu Hi' .' 'Hut,, In will, i nil -iitli, I ll Is' I hn- uul .m. ,il "lti lu n. S .. mu ,', ,S ,,
S itnnli. and h hum' t tint ur .11' um ul Ilnni, un nnhuriid .1.I 11,1. d i lulinuiimM, 'tin 1 ., 1.1 (pie Hi : ti, >l !I'i i i.li, i ii 1 St St .ui1sm.r'n'iI' niiusl s'S'm 5 5 5

( : ,mnl i nipiiiti" .nil. .tit rent h. thin ..ini) Mill I lln iml tint tin' 1 Ulbllitliri') in.it In 1', lit t lust ,,mim" ,I. ,in. mi.li d, intli, ni-t-. vllnii' \U n't t ll mti'Aimi'tt| tin' Ct| .', ul, il.nStl.i, I ."itn I I' I 1.55. S I nnn 'in snin Is ''Ins in stuu, m,,, II
5'
|hr. ( | In- pit ''pint I i nliill', t iilinn.) hum Inn., Nmiifittitm,, .- II Hi nl I ilnhl1 ,,! I.'' '/ ,I. I hm.sI ii,, ,,
,uu.i I i tn
nut 'sill
-"iritiulinnd| I. ,unlit hum tin ."h""h. ,tuHn Inn nil |mmrunlm.'r nniin n-, d lu itsIi, il, tin \ Imi ; titrnniiM nnpmiU it i .u l SI I i 'I mm,, Is, I'' I jsu. '
( I, id, I i ,'i n mmii ,,in,1 I --mi.hi, ,In In nl' mi,! -'i i, I, ,i\i in ', ti "ti.it.,I ,,md null I i '' 5 Is's' t '', ,|Im',nl'n'i' u,' The Trilmii"! I'm I '
II' | Weekly
i '1".1.,1 .1.1",1', I hitilit) llni ;I' i In, tin !'t.ni'( ul' "111111") .ill uil' 1 1 inn-" : n .li.s I'. ., ni in i-, III I- ul l t'm. nnwl. ( imp. .nt.ml, nm nn. i tlln i in? tn .i 111lln m 1 miii l-iid MI..
h I "i ''.1"."it! ii'" .'iI I "mi .ill 's i .u I -, HI nr.li Itis. t
ini l '
ilhnuiI /: ,i II" I, Mlij I v- Slnsiinh'Ii'I I -lltl
1 ) .h1 I ., ,lull, |t''sI' .1 tinM tint it-ml, ml! ,
1 t n ,
1,', :.1 t 'i I h..it' 1 1 1.1 1 1 j.1.riim ur ,pi., r-m". .11"hll' t .1\0,0.,mil In" ill "tmi. i' "Irnm 1.1.itti i. .ih.' | ilb. I .h..1 i nil," i u ,t lu .,mt ni", Ii.,nn. .i I,iin, l i in i iI Imnld, l l' |i.riist..is uh it- rc-min i- 'I'! i s it I' | n.smmis.1 l .mu.l, is.I I' ,t'nits'm tn, i 'lnt 1,1 III, ,I,It' I'1' .I IS',5S'I, I Ii's ,, HII i .5 i sj .' -,', "i l'i.t'i" lii. ''i H.i '.'' \ 'P l'i : n Il 1:1 IH < D.

Hn. i |I"ilil'; ul.' Mini,., umipmi' )'. Ahull "I h \ |lnlsrnnm| '\iifii-t, : \Ivis.i \ I I. ,11-tnnt.' ,ilt'i.m ii'i.mmi, .mt .'irinhii! inttiiil, .itiim.- I i ,di'. iiiinniii'iliMii t _1 in .i 1 1HI t ll.. .1 Kill | | ,uss'i, ( |nsnI ,,sn., ul, M, In ( ,|iSi i ,, .m i, i _i i, 1 1, i '1,1lillllll 5. 5
II :1. .m h nii I mn, us, ;itnn'm, it tin, ,i' 'MI mi | 'Is't i t ll : 1 Si' ll I.m.i! i i. 1 l I. I .til nit'n 5 ", S ,
'SI I 'thin, nhii'lilnm. pit 'tu t t'lt ciiumnuinie'Iuin.i' irnl unt ,1" I .1'.h..I. li nnan-, uf ilh' ,ial, s jl-lnltun .VM t f P t, l''P't [ rll mn i t'l .' ,. ; ; ii 'l', .uii hul I i ,n Itr S
,
.11".111"i in li. inli ,.," |I" i nut, ut thi "ipitul, \ .nnl, ""1,1.I n ,...\11".1' .inI,, M i f t-r nh'i' 'M, i dttntiA Hn > miiiiitt; \ h hold' l-'I I Ii 's.s i i -I li.i I i i i ''s'i, 'I?' "i' I" I If"! st I, In t |tln In ,' .ift. d' I'm i I'll 'll. Illl' 'nI. s
| | i 11 It'll, .
'mm'thunii'mImCmmm I Ipt "r I I iI '
." ,In i Inn' ji i nut' |1' ,ml, tint i ..itii llm. i', m,"' mtli- m ,' I. i ', ii ,i ,.1 t .. il I ,iu t nl, I i.- 'II i *,u' -nn'' m I m', s. .5 i ii 5.
", l t. I l ,
) i. iti. I tnm t iti t iI t ,
Ih.'I.'I.1 \.i m .\d I .I" ,inlln.il/' tin, luiiifinn: til I I tint I > ,' linnmh i 11 ir rnti ipn-i' hi' indiiMun, 'iiini-, r"1'1 I !is'1 li ''I i nuts n -| r 'I I smn.'n t ,,, '. 5 5
,
-n I I 1 tint. I Hn( ."' I iniiiiiil.link,. Inv I linmin dmill, 1 ,tin' l 's'l'n.I I l ,,' nn m it i 'I I .1. % A 'i i' ts'l I n 5 t' n lu t n tm' '' i''in I'm', '.,' it. '
> "itniiali i.jhli., i n' n i t'u In, 0
.c.I" n ni.i' Mmilito, fit \ )1" ii-, "I| t lln I | mnlm, I .,li. ..ih i thill' hi ,il .. | puitiri. mid liitj, : in, \s i n.m. lli.rn.f, ; S I' ''1
,
.
n.h| -..HI iuni'inilull' Inm' In i ii III., hlik'llll, '
tin In. in '
| .1. n h IHinttIin i I. v'lblimI I.hh. .1. Mill ill IH. In n'nni''m'i t I' mm hr'* tnlli ''it' t Mi" "I.Ifmd simm I s's S 5 55
lln.llin.I didllirul Ihi. iiipiln' .tm k ul' Mildumpimt / '"''/'/. .I IhttlilM.: "1) I -..1.' -". h ,,. ,n.s ,niplith, Hi., nnrp i-i't ul ,n Is'Im '. I ,'i' ', 5n'S I I.,, 'n i 'st.m,, ut t llu.- ..nt.iri .' ),il l lh. -, ll II kl., .' ,,li,i li.l.i 'rt) l.l'| i' 1'1, \ 't'i"I'| ',." !, 5

III flfJ' nn I IIIV.ir> ,1 1 :".I... ,. ., / ', iirhil'iini, nut nn' ut Hn n'i |iiiiiinit- I s, 1 1 il XpupklO' ,m, ,, nuimi) I niit, | "iiti'-i II: m' il '
S mtiM, 'nln' .d. and lln tutu |'tiiini. 'ttt In nm / / .h..1,1'1'i 'iln'1.1'-lu* ,il ut i \ ,- it| it lit' Ion i s' .5 1 i 1 i 1 ,t 1. ..,ill, anil .1.l i,,Wr. ./. ,. t Ittlltart Sri I I i" i I i' ili-i, ,, 1,11 at -n ii thciuln' ,._ ,? |I', iij' II HUM s M ,
I"'i5t "ni d. ,hit | mil in. priliinl tin ilntlutitil, I II. Ih.1 l ,' ,, 1'.1 i 1 |., I Mil, InN | nhln nn'i-t-ilr ,miilmilti, 'nh, i n5. I'n' u i.I,5, i .n..i'5,5, t 1 1 i' -Iml i.. n "I l | iit | 'umi',| sumi.i mis',' -'st .unlp", I' i iC sss.
\ .. i 11 iut, tin liiitirniiful. llm- Sluli' '., h I. I .) I HIM. i ,Hn i i S nnlun.nil '. l"imlii-' -In ) ,) .' nnisit 1 1 ''5 i iI '
1 i 1\ dun'tinti' I I. i ,In I um ultlnti t ,nnintni ..1.1. piihli. 11.ii im ,mti nn .I \l '! nl ut up it, ,, _, 'I.) t, |Id.| |Ii,, ,,,, ,, list'I'mnm
id lln, .
.1.,1 ,ithiiri'i'l i I., 'il|| 111, lit .iln| .,..iti' .it t KI| .ill In tin, i" I I ., I 11 iplr -in. ul l".s ,11i ,, btrIll I I t'ts juirini1, ',, i ,, 1 ,1I 1 '' s.'
"
| ,nhi.h ,,. tiliu I .1..1 I h"h'II.'tk.' i S .,nr. $ant |. nn.nl "UI MI-I ,.11,1, i in, .Mm i hi'i'r'-. nn'ii IN H''n,,t .,mil m.'si'uini.l! It du 5'' 1 1 5. 1hi i l 'i i 'is nsi'.s i' .1 s Iii,, n., iiki., i stt. mImi. m i I4lrn-l, 5 I m' I'l '
innl I <
tint I "(IL.14 .1.111,. |1"leflhl.. I 1 1"1'1.) nuI'noiiil milIlii' .\ trsulnim.. Nmllil, '''\\1'.,. I 'I,,I,., | : ''"- in','I ul" hiiidi";i ui i |1,1.I n i nl 1''IniMtn-, ',S 'I lint M'Hjliinlhtrl rrnln \ llnkiir ul.dloiit n, I.i i n')" ill d V' 'V! ii. 'Iil.'' ii.ini "'i' I'*'' t-Uiit"S tn, t..uk'' 5I ,ll. I iS'is 1 I'' II' i I

d.I n triii-nnr llnl, i,in I lilt i ttho .mil Ciiini -.'n timidm, I lln I, t iM'i-in, ..iit-l | ,linnlul, 1, I.. -ii.: ,1,11,1, i, I pillinlil,' ul MornIIll. .. |i. 5 i. .Ilin, I I. t II, 1'in, I' Ilirnlli, ,I'i. \ |in', 'mi. 1 .slL'S>i \uk|,' | ,.,' nj smt,,, )iii.m', li..mrm-, ,Ii |,ilUl' (.nil,,, 'u'.t| 1 n 1'u,,i t. 'I I u. t' ,
,
,,'r. ,I..r Hi. 'Innull l Ihi'HIiil'' nIH.MI.11M S 4 I ti i until ,un't HUM, m i i"' ,'. tu ilii i tin' t us 1,4! -,', 1't'it5it, ,,' .1,11-, t\Mll\ il, .
lull i" III Hn ir III, .li l linn, .l I." ,ml I, un'!, I '' 1,1 t ul t km-, .!is> \\illi.ini', i\ liu .H .111,1 .\ I, \| rk mlin t sr 'illlu, ,, 'I-, Ilnllri,, ni.il ',
::4i .. In it / 1111,1I. 'I Mnl, lln' ( h -lull ll' ihmu' i In h., I li Innt-.l u. .,,, ,, ,
II III. .' I 111" I llllt" 1'// | m .1' inn mi .d |i.i-llnl .,ti.ii| ,? I I' niiln'mun's', Klin, in I INtt S S
tnnnnlnl I '
,11. .I Ittloliniki h iHi, ,
IM 111" 'II i iiitin- .i'i I In. ,, [
0 'I" *.,dmI' -..ml' ,, I tin. I thik id' .. ) mn om it.-nfl'ii i u til, \ |,tn nnl, I ,
h nil sum.1.1 S .'11.1", ", MIl"i' u I'll'! goiirlilmnlid '' I. .r IMII ninli Im Hn nilllt, ,-lidiutiMlt' iilnii., S llnlnli i In',', 'linn'rl.O.lt..l,|.' r.i.,1, in n, \ I t i .uS III II. .'I I. -um, ,,, l lhint, |ii| ,i'u ,, |I" lliliM. i nil Is '
t iin lltinllni ItI. -Imil In '"' -hull i-tn n'uinm'r poi Ui.in i i. mi'I m,I iss i in 11I'
| id tnli I In n mini' -nlit.l I 'tu Hn ul lh I Slit
nml I. | until' 'tin |I''l l 'I| |Itnnss'l'| .nn'.n, ,' ,| ,
,
: ;::: : Iin'nl' id tin 'inilnlHfulhiifo' I h.illi. r>m. n olr md M -l.n' an' hi u t n.jl it.i., ? ,, ,s5s ll A -I I, : 'Is I,Ilil S Si
$hV.: I .."ild Il.tliK I iind \IMII-- I I i "1'' d. Hurt, l .,isl tin iliK i I .hull hiidt, in _,s'i t \ -' .nl,, I.'m d i '."' I i- I..nlt.Smt'5 '
'
r .I'I" .1..1. nnnii.n ("inn nt .! "lull' ul till I IlLl,.llllMI III' I"hnr 1.11 l I' i m.'n'it ,' limn. .,ill tit ,' I di i iiniiali| stun'l | hi Hirnihn., ,, ,i'nl,i -Ithul' Mi I 'i 'I I i'i I, 'S St'n,, ti's n & ,, ,,, ,,,_,, 5 ,,, ,, 1 lib i V\fcLKI \ J'J.UII I IHIT
nt .1.1 t '" '''"' I..II Iml.I u'.iti ,11 ,1. < |1".I.i h V, lulu, ,,,i.I I!. ', iu n .\i' i/at,,, ,, ,,'I I/i ,,, ri | .I- 'nm.s't. i nun d, I l.v'! h,'i .5,,' hltl ,t il I '' /Ps/Isa'srm.s, ,
|l'ur mi ullii'r |inii4i| i' '" 'it ,pii s I 11 "nl .nn ,mi 1111 It .d- I l''s' S .iIs'i i i-n,5'-', u5nnS i' '
n t tin, 11 i 5 luru .
I IMIM I' | % n' '
"d |I"n-i'i ,pnpirt? ') i liln b ,mr.hiiM. 5, *,,l I a,H/uiMf, mill ill I Ibi Ilirllttt ,md mnl i.im, 1 r'.snns' 1,1 t 'i., i 'tilli in'int I., '
| .lull' .. pomi .ni'i 'j mit'
.Tth' !I"a'
,:,,1.1.1". ..tn I 'i iltnriiii,'. hull., hull IIniild. \i.ruin| ] .I.h"I"11" llnrtul lifrtd. ,mnl Inlilllln t ,tiMilml| l.v \\ititilitlnl I t miiii $ "n i, in''n' .,' .1, 's n, | i - | I ,
: I" ..n. '. 1 llnl, .,ill .nK, mnl, ,1, i I t i. ;t T'ni'i% ii 555 , ,, S m nut' r ii n nI.
t ,'' ) |i.t.t' up .1.I '.. I "htillilln.-' .1 ll ,Ii; .Iniuti; | jit i n, t In |.r. nid.' |t''r fir in ,itnni ul i nami | it nid ''uInnu'.nl.| in p sm ni,5.'m. i tniSiuii '
kind i -II ..md .tit It III,"miH-itl| nl nit It |*i un i.i.i ul h 'llu. niipm I p n. S. s< l ih| nf S 'S.
'initiiii ur i mint .-iitlirinlt-, "- I" to )ic'''1.1 i til" tin ii m i _il 'M -mid, li ih i -HII /,5.m .. .., ,
Joml ICi. ttlnlion' i I Ii I In lii n. |i'' t u'iMiriinJ I 'rn' '
i um 1I" .n't 11 5' ,, i i; n lit .1"1".1 "I .", tn'imi, I t.t'n',, I 5.5. 5 ,I I. ., _". i n' C's'S', '
ml > I ,ll't
I. 111
nt lu ,1
i ,in i vn uli' mid > r _
,1..1 |I"H' |1'1'| A. l II t t.ni..tHH an i f In 5' .'.
'hiiult' ', f .5'
HI ilium tin x''n"i' ll nun
n I Ib ItitHXX ii I "
\ii.-n-t,
n "Hii |I. l Inl 5'' I I't! '*
., unlthutnt, '' Ina -I I. n ..th|| t'i,, t''s'.t is"I,, | r' '
I. l 11,1 litli tin jiiim
hut 'stsl- 5 i.n
'n Im, ,tullnpun ; |II ii' ,ii i inini 5 nn' ml. I liiu' Hn, .MI' mil t mimi i ,mi ,. ,,,,? ,' ) i ? ,

ht.i i I u L. S .1 1 it I .m',1'I i n i i minium ...tilIo b iiri.1.AI. MIIIIII.| ptimiMtn" iitiniri kt'M k ulml limit till, -h ill IM I tun hlilnl nl 5''i!l' 'I t ,'- ,l i S 5'' i I 5s'. i' ,| ', |ml an, ,nm mui's's, K in nt) ?, ,?, ,Is?..', ,? nli'miuii, ,, ul,,. t'I ]K.i'lVl',. r' i.ili i t

I ,-".. n .1't 'In "mil I i I ihi t'UI' itnitt' tupnilti" ,aunt( ,i.I..nlsi'. ul, slut "' .,ml 11141.. m 1.t m .iumi, filly lit,nitami mi.li.nr', int.. mini 1,1:1:nio uirit i ium Si i' ',1 IS,.' '"it i'i' .1 ., 'I i I'i'ti l ,i'I, d ,, ,,1,1 I nl, pi., ,'s,, ? ',nsu.i'I,,,? ,,,,,,n..,,'nIt),' nI,,,,U, ( 'I, ,I'Inr.,, ,'l f IIH, HI t.llu,. .llnllll'l
% ,it,. *
do, .illutlnr I..1',1.' .. 'm in'1"',"' to itiri ** un. tin tinii'--i I 1".1.. .1""iii.. Hn n'.n 'Innln, h I t t i.. Iii m''i. ponit" Hi,. r.."-. S 01 "P. .|\.i.i | i Imndn ,1 ui'.II.t'-, ,',,i li HI < ''i ., l I. '' ,,1 i, ,_ i .,?k ems', ""iii, v Ii', SI ,S il", Si. i nu ',, I.I Illl,.' I ,,li! I ,' S IIttr

'IIIMI. d H -. .1 .'t. k. ill" II,. I him. I mi-lit I,' .h li S i .5 11,' l _ill ',' in h'Midi' d 1 III. '..mil 'I' nnif'n i ', ,. .,', m.m'.' ,, u I.- *'',, 111, ,1, ''
if" "in ,1,1 I mnpimt' nn l tirlilinili, ii.ini." ,I ht I lii: i I ,nil ml I utiit" in, MI It,' it I nlUl t n n tnl, 'I lint, I i's-i't .' i m I is rtml ,, u SI, i isti, ii ale,. ', ,s''tIi S '
Iii h I Ihnl' II .il" it.il rltilk id., aid, I limn'un. Stint. ut, fin i dun' '. ri huult, n S 45u,5i' 1 I Is I in't i.>ni'- 11 i um IKIIIhid Inuti, S n h intl sum.r is ,,, nit -till / Illl MlI
,
n ur tin 'iirilini wliill hati Hi intti uu.u
umpiiiih X pant ) tXiln-iti .
PS i '
i*. '" 'mmi fi'_ ,, X 5
'1'' ,HI I' "I., I'- no,I it I. I, ii ,.55, i I, Si.mnl I '' III "! t .1 II 5 I 5
) .ill md, i ., i il t I.tuiuihrnul' I Ilitmsiml ilullurtn. .\M.. XX HPKI1Il I I nun a) iftlnn I n ,i- nhI" l; n't' .,, | | ,IMIII., I i.i- 'I".n'. I .i i' 'I I id ,'.inn.'11 IMC lln vat.t i ul I tin, HI .lulm, um, i 'I 5, su ''i. i| tin.Him. Illu, i. I,, I'. 'S. .. ''I t iii S s'r.tt, ,' I'm sI 5. u tI s is i. 1' h In-fWV, nm .I ,'
1'1" N I
I ,,, ,
7 1 llnl tin -..h\\ Jim kimiiilli Uulil( I m ,) 1 Ir..l-nn, in Ii n I h 'list's', I this' M t .In. ,, I i 1. ?, Mn III. t''inI, 'u t 'hn, tuirH .i ''' 5', lstit 1t'i' fn .i' .-'.' '. '
'i im 1..1,1 -I' | I .. ti'null" .md I. 4-1 .i t ., I lu m .4 it.t mi, ui in nnh IIi, ,tdi.uiN l iinm 11,5, i5'' in.,,,,. %. ,t5, ,, s Ii' .mt..I Slim,,,, ', ml'," '- 5 '
1 Ill. .
.5 5 hI ,,
(i.III.t, ut' II'I1"'d..t". 'Im un -' Lit I,Hiikm., ,, '" ,1 ul. It,, -lati'tH 1 hi,.",'h. .11.1'. I Xit ,*i I I. .md tin' "alr'.l. MilanritLf, milt Un pll' id t rin.lt m'.. ,1 5 I, n.m. ,' 'ii Uli lllll' m hlll.l i, .uiu.t, i?,, ., ii|mti't, t 'h, ? ,. tnil tin' ".," I In ''' 5 ii

.\P')"r'-ttil III"i." I'HIH H, *"/" ,,V //,. \ iat. Illl I I.V ",llW. -I III I ip .,md raiililii. In'. ii nl" 'Imp nun ,t. In a.I italiiti It I lliltl\ um, li .i -i'in" i mnl. 'ilmi.) Si', '' slIm.I''I.n I nil ..rp.i limit. i''. iixXi-ti I t .ilil.i, Uiiti, r, ,,,Mp't ,, iiliiuiitti,? i I"nme **. r 11r. '

I / 1,1,1. I Hull' Illl Mli, I'lllilli, -"t.to I link ii, M It'i H I m's''i.i I I. \t ,| ,,,, is,. uji xt I' num. nu, ,ilii, injr, S Ill IOU s.s'his'
1 | I I"\.h III i.i. I I nnh",1''n' .".d .n.ntiti,' i : l 5.'i Hint'., ( in 1 ,md .Iiuii.i I'i n ultni t .t'I.* i ii 'I ., ',, iniuismtmm.!, |,,4 S ,, '
.0 -II", Hit J Il' I" ss .1 I I n IIIml,, ,,.,nl III it \litj nut mti 5-
t I. In | 'lu Hn' n tnnn'..nil t ,it t t laik-uiitllh Li III ;s.t, ul HI A | \ u.s : X I 1( Mi. 'Hit' 11 ti, ,,,lllliil', '' mil, iii
I. .
'11',1' ,11,11 |1 "I'i.1) ) I """ I I.I i .,. -I''. I. ,. 'if,. i. l-ln i mil, 'I I l. l.m -: t t' ,, ,il, ,'il I ', u, n i i S
n. n
|m'nsn I'M II
\ i 4
,,
\ \
.nl..tin,.."., tin i i and I lit Iii 'mn, ,in' ( Ililltnx, nm Vnl, t" 'ih'i Hit it) C'S kiilfrlit, r: II Hi 1.1 t. I I I |I., | sill, ,1, -, uIut i. IX
"nn I'tiililii i i
'
Anit riuinh I I. thin' I "nmni .,1 ., ..1 I l. 1 iuiinti ,; nml l'iIIIMIIIIi. t ii utj it tit I'll' ,i-l, ',1 ,l.nlt III .
I ,, n .u I isninitiiirn, .1.,1 \ II i .1 | i i h, in In n 11 d ''in ,' I lh, Ii' gi mn ,,, 'limIt| ) ,., n in', ,
'til' ul Un. 1"1 at II I in VI "n unlurtmn' < .lid ,Inn ,iii4it! .ni4ilr '.hl".h, : | ;, i>iiil fiinipunt ,li.illiitt I tin ri.tit, I tti ,111,1101. >mi ,, i I iii' lupin i's's', '' 11 Ii', i nS i ii |t' '
i mint I > u U's't' ,
II' I 551 55, ,
u
an .ti inS- iX
1"1"1 \1"1" \.1, "11., IM.m '" 'sist. I .. ,.lk nun 'lti.n'i.n., t h' ,U' nlal', 'I I tin', -.ml i tin it. TI i k-, mh It. 'r I,'n'.it'll- ltd,t "d,, thi- it 'it ''.' nm, tuikliuldn, .,s ,' I'I. i ',', '. ,,,,i ilm'nl Ii,, ,, l ,nh .,s'l .5,,.' stisl

.1 I' : n..l. q l.nn inii, n nj. .'nl 'i (KIM' sit:, ,milling i 'r iii lUini; Slit 'ilnn .m 11 I > i mi iu tiumt n i n' int ,it H in' upturn ills| ,,,, Is 5 1.. In nt si ,, is. ,,i it,, ,, ,, ,
: ,{ : ;:. .1.: ; .: V.J' ;; ; mink It.. I k- ilnnm ouK'' ''l 'i''' il i ins i i .5 ,' St I ,..p' u "Inns )is .'I( |, tissni, i'l'u-' .'' '. '
ninil. I ur .tj ,
:. .ns. nninn Tiu I I'I ln\ I 'In | n'pr! m' i .i alni.p, .I t f I' niliuikln. in a id I. I 'iS' l's sm mmssuS' S III'',
nl.
Ji .\n \ I ,I.. inn tin Iniiiipuiili ii.. u't I |ii 11 It 'l t I .I) I ( I'll'V ::5, V nn'ti' ,, l
)i > ( S..
il tlllii i
11" .1. ii'1 r t I :uiprluIun I miii I ...ui h, I .1.) ii.uuiunnt 1'I. ::I. : i :::; :: n nli d in *i null '.mlkn ,nthli, m "ia, I .itn, rlm.mishmniiis'i, olk 'I llurkt ,I- llnl i.st, ,'I< t 11,11 M I ti II r Ilh k I -ill, 5 ,
I lun
and I ihli 't I ,
II Hut it In I I. lli' m 'n 'I t l I.' t ill t ''mmt.mtisl! .IHHDl suf St 'nu..i ,.ils's mm _,, ml, ,
t'n t ..iI. lbi. "'' hi llm, .. nntfttiiri, Im in,ik lu: r' rill ki ( '1'l.ii-) '
\\
'I
o "I' CI"I r.n.nui''. I. 11 i i. .1 | hi.lnn' m'i'i.' |l't i, ", pn ,., m j'injin n ', u.n i in i .i' S' '' '' ''' ,n',',, .1 I mis.' n'm sit iitusutv. i iii. ,' s Ii,,' I, '
4 .ihnitnih.. Uunuill .1..1'i, nti.'r hInt, ,....... .I I". ni,. I '.. /. ','" ., '1. v.
'hr I. ii' 1 1.n'n I nr..iiiiFiiii' \ "I'I"I'' uiig I. I. ,I.I''S' V ..,.. .i .,i |I' ,'. ', .li Ii.. ,1 1,ft .. Sl I : ( ,'1. mnl nil li' ,' .' ",. II I pit''.' 4inl, 11 itt 11 in h h ml'mil 11.111. ,iiimi, .. n,' l 1's'm.t'fn. I.,' ; ,in., 'ts.iss') I luilli. tln iti'iv.i. .,r,' t.lt ,.'! ,. uitii, ; isis' ,, r.-m I linn, M n i j

'I: ,mu.I..I.,1., .. 1.1..1.,'. .punt tisiuidi .in i iSin iii mm" |I" ,i.l' ...,1.111" in-. I. t I 1..1 tin ...1 I'm, .... .' > .,ml I 1n ,) ts't, I .HH I lit il III'I It, i nn, !In'I), I Inati'nt' is i- i thi.t, I il (in .ftai/i, tint llmi |I'm' -I iI'tm.tut'i It,, C, I,. i 5 q '' ?. ,, ''.,i l 11.111 ,' ,i.

t II. nt" t nil i ii. .jnI'nn Inn'. k. ...""". 'Inn Inii u ur|.tintiini. 'nndi. r .m h .iit.r-ii' nun. niminuuii.| aiuinit, I .. rh, t.I.I...1'I "nun\ I'm J> ,mini I' i sIts "It I iiiltipint. hi ,md mil, l lt m' 'I" 'I' I .r dlti( >, .,il t piumd n h' mu ( s-tn Ii,.,, s.su, iu''u. ,. m ,,i mu, u n hiss n I'll-lilt, tl In..5 l S5si.
II
tin in. utln, i Hi ''i II" I If ''''I"ill 'll-p"-ln, ul, i. ... lust .1'\1.' "o ,In tt.'t'tn'iil .,nnl, t h'nil'' ,dih. |" ) < In''>It uliMilnti" I .i i..t li .'I'| '''j''I't '''inn! I mi, i nl ul lit' Inn d I ,1-1, i ol 'In' int, i ss ,,1 ., nr, 5. I I.I in I 11.1 I I t i" l,tHI '.. Ii' .' ,' ,,' -nI.I issli.? ,, is, , I.I \t II. S

i itiuiii'. In.,ittn ,tin "Liii I" tj'pii"I .M HnluitrrmL. I :mil I\ .1 '' '' .h,1 .m-i. null., ,. ,,IM 1' .I"' 'i "l'i.,.In .1.1, I I I'. ,i. ,"II liultiiui' i pr, ,t Hunt' lumlo I mn' ,i,' Hi. I ti, ld m nat H i'. m. i tlliul n I.. u i, HI t ,t: ? 1 Isins, | 11'. uI i i.i ISis'I,,t.i..5', u.s'S.iii4 it lli.' t',' I"ll IIII

,- 'lln "op ,im 1'1 h..1.1' tin. b. -. ..11 In th thin .nil-i- ''t ., III I nd-iimnnl, It (inlal! iplltl-l"n> [ nl i si ,,11 tl,, in .' ul l muni1, i i ,, ,, i ,i ,, j, ',?
.h..1 un-' ni" m. ht } 0,1 10..1| sum" .ml. tin um, ,m il| Ii'i. %till n,,, i iMinph l t x.n,.m xx ni. i ,,n,,iu's ,,, ,, 1W

ill I ..h II .1.11 tin ""I") "n nn ( '" I ntull III Hit Cd") i uuln'ii, ', 4 n. tpa, |.. |'nnti-d' m .h.1 ".,. l .ili, i it i.t i,. tninti ti iu ...I"'U'I.' t tn tu _m IUr tour linniln 'h I''. I 'on in :, ,.,!. 'm.' ,sSm i I i'm.uihiir'i r' I i i, a ii m.i.it Ij .1.| .1| ,, mti ,|1. mit| (Is D. Mil hs i ,m ssn'.ijm'' i V' 'in'' ''! u55,5', < f,Is,, '.. t't i II., 't.'t is '
rtss I
Hid. iiilniinniMi.n. -l| ,. bun h.-n 'Ih, ." .md I I in" l i thin i m in s'n.'i', oln i h U.. ." t. ,In | I |1"liitiiin" nml I I., Hill' 1",, imd MtU n I t llni, 4Ht ul milt i',I ,nU III uitn i lln.lilnutii| | |, .Ill I hi) aIhf ,. ,, i n hi th.? pruid ntHI 5 .ii ,nn i lu .Xti', ,ii ", m 11., Mi |; ii'ii> |3Is'1uum in$ vui>."

tlt n .| IKI'.I.I, .. ,i. ."la ,, net. 'iiid A-lil| \ niiitiU\| ul' I. i. '' 1.1"."- | 'laii-nilln, I h, 1.I.I', S 't ..ml I In* .t md i, ,IMH. ..".1 '."s 4 umiii.m 1 Ill'l'1,1' iii! I liultlhtl lll.il I I',' :.in ii n t I'm.' MI l' | 'Is I ht.'its'm.' It, tim, ,, ,, l's ri's. h's,,' I u. iitissipnO'5
thus. ill-1 i"" ,II l-t lit.' ,I llh.' p"inl4! I't tin 1 s lit I' '.5 ,, < .i'I II I' ,1, |5. I'n ', i 5,5' ,n nts i lllllltl.' I'. .. I II 5.
i i.M"'' I.r .1..1..1 tin ) .1..1| I (It tut, ul I Iuin "" 1. .5 '.lo tilt'i .n I'" 'ii. tu 't jun.'ilmitiil, 'd i tm 1 inli'.t M I t i Ij 'i ,
I' 1
I I 1
nil Ini-ini.- 'I,Ih I mill i .nliiiinn I l .. .1" 4,d mir id Iliu -41, nkl.nl, | ,,t tnib.uisnn'!| | us V I'M, ,: utmmSsI 'nI' In.mli' 'la t ,id' -It s. I
'mn I. |in limit lutln Imn ul I 'tin .miilmrutuitl' | | mnl' iirdniim-, i ""."rmiii nl i m mi) nnnMI- tuiiiiuiplii ,1 in | : ,
II ,
1' I" ,
1',1 I I1 'i .i I < Mili-.ni. .XI ii .,', I,5i7..5.iS 't''Sii tt .5 i. 'i HUM I tl.. II II ,
.i > unit' I It th"i'n J n"nn.: tr ui u ,In Id. "h in.tni-.li.il, Hr Hit 'ral ""I" ., ml : tin- ,nl mil Hi, luindut I, tn ,,1. a ? ,? _
". > .I'S"I' ')1. :41 ni 11-u| | \\.1.1".1 i- I I. > In "' > '' |1'1'' | lii-int | lln u iiiirn.n, KI s'l i, \ I < .4liit.lili| n,. ks''unim, ,,,, I'5'i' .' l'' 5 X. ln" l ?, ..n i iIn I in, ih, iiimii.ii '
? ,i.
| i-nl .". .siint Ho ,n ,. tim; I ".1 .ill 'i",' nl iuiiiuti) % mini In in, miHimi'ttl IMatliait S rt
l "i.I. 1"1 .1.1 ": .",1. nun, ..It l I'i in.d.t ri !ts I Itillll'V \ ]>l i'hs'I 'S 11 .ili flit Ni is'ss's
t S t'n ,'
s' '
"hu.I"1 i n till I, .hl"II.1| hi IU. Nipi.nn Imililtld !'t'i... m uf im il'im., ut t a nn.ur.ili' '' .md lint -hilltnfi lllhl'l' tUltn-rlulK I IllttU I l (till' -'Ill '111,1111', I ll ni .1,' i pii i ,1.1: pn.- S 1.1 Inllv'l.ill 4'ss'I 1 >l I \, .in.'I ill. n ill in >5. lI
1. i ,
: t I ,
t .
"hl.hl..I. hall 'In I Ih., "n. .llnl 1 I ull.lnn d I t, h.l. .tt .1 it tin Hnn, .ml plin t n' .s | jmiiili. 1 i .ult 1.1., I'M ,tin .'lltlulilil, ui. (it hi, M -nli-i rt1sitnuu.| | mil ill tin' ii'inl) tun d d I .mpr'tti |m nt -, ,,m. HiIIIHt S'I .' .1 .5 tn i' ut'i i is Ii nMI' I I II 1.1 >|| I ill -I i"'u .I ,, I. ', ,,.,. ,,,, I It I n mi

hut inin' ,... Ihul i d.II.I .i ,Int. until >aid unlit. l -II, I h.1.| I .nil- .. Illujorllt ut ''h,'",. I' I I 1 ." .ill tile mid, i mi) |.tt.-in .s'FI I lit' III I M III l inm'.I l hiit''i'-t| ul ll.t >l,ll'Srt u i S MI nunlltit', 5 t it. m II.'i'lll. Jll.l.i .H' .' > ' k Sl''s I .

ruinilmll ..nm. nut. uriiliiinl' ,ht t tin' Imntmlln mill, .lull ullni putum. v. id' }. ,inai t ,. pjlllt lilt ,,,1 III 1".1".1".1"\.' 1 "., urpora lit it lull,, tii4. tnl, llnl, Hn, p. m I. Mami ? 'it .5 i {n, 4 I '' 'S.'i' S tu .nl ai |m'ie.n till S n I' i' i '1 In. r pi' .. 1 I i in s ..1'i' r. s' '. \
I''h' : n'. i '1 '' 'I.. I Hint, I 1 IS 5' ,
ri t i u t.i' II tin Milt nn' 'n 'I >
I fulriliitnn' 'I lln tutirlhall han. ,puitii Innuki .,. itt,; mill tin ''. -hall nn 11 an.l..|i 11 6 mn .'I h ", tin t ar nun intdnd' I m lh>. .t. nk "t tin n Im- ul-anl .tinpunt "lull hi Shill I,. sri/, ,I .1 h nt ,ni''l' I d i 't'tS''i| .I| | i "ll Illi? l i I' -' \ I M' l '. t. -. .' 'I1 i \\ H,
., 'inn.ml, .mn il, in .. I nil., ol ," hI. ihiiilnoi, ) .mullni ., 1 i'.snm.!I.' and. !I' .J..I.I h tuu.Tit I h, 11. lull i 'i I \ 5.i 'i-ha, t'i.| i'.li.ili; ,
1."ll .. piul i innnoif on i i- nl I. l 1.1.1.' | | .' up.'ni r id Im I 1m t' uln t !Ii, I I tlkuit, > .5 lli III .1.I r. V I" ,,,''s ,11,1 TO PRINTERS
tin .Hnpn nn I in ml. .uuunt I ..MillaHn llnii | -hull "d i Its : hiss n tin ,. tim lnil ion .,- Int nil ', 1 15t.m.'i' i 'S I !n. ">''' ui, ill-ill', I 'li i S Sit ,, .,
"I i im i iii,:. ni,.I pr.u .it '.on ,: i i ,un'nn I .m i1'mn' ,', 1". in It i'i'mns'.n' 'ni'it b' and l.li |IimI''n i n .i uV'll

unit ." III i-iiln.: shun .,'I"h..O., puUlunln' 'nX ...I"u'I"I''nniii- I.. 4ti.I .uih im4.-iiri- .. I utuni I In .iiji| uhiU hv Iliu ImjiU. til ii'nu'h d I tin' m ,, ; |.. .u. iu"it 1 1- i. -o ';;. ,, ; ,' 'PIIK -n'- S '

nd I"I" > ,unt_ al..i" Iii ,ii.. .d. \l--ninj .mnllUumi.f m11--mi In p t.rln t"h u I iir'iilil/iti.n", ,and ; lit .it, i Il Hi i ..1" ,.. ,lim 11 41.1'1 m t, 11141 imp..n n in limit ami I lit. ml ..in, ur | i.,, III. ,1 ui'nil Hi. lk 5 '
,puti-- .,".I. .uit uti tin "m.uimr( "in ,iii'"hi puniiM-ii.. and 'lulhal. i ml' tin) .h.I'Li ."II" I I -li.ill >.i .Ui'l I 11..1.,1 i 'mn ,, it iii. .,,11 hit il cl lull ml J> I-' '. I i.rjillui, 5. I' r .st i 1' 'i.r.s 5 5 > 'i i :is S ii SI! -1st; I C II.ii i ., I. I I I'' s .', < '' \ I I'sn ,, P. ''i | n '
.
tnijin'l't'. rout t I- inl I In ..,hl toiiitriV -. .h"'h tnt x.h.p. .11 t |i' ''." ". I: $ itt li.lil i .mdilintt'i, I t 'tint I liin' D |l'l.'r m nlluu'.i| ,1. it, > .mil ,, i uliU S tIt ,1-1 I '' '. l utiiiiit I I. II,'' .' 'I',. i' s i s 545.I I r,M II.t'l in. ,
5 .
: 5un I 5. m4s .
: t1 1
\ i
; u .. it S 5 55 I
:\J\\ ; : I MI' 'P' t 't
\ ; ,
| > ,1.11.I uii'"tin" .n- inn luC .' 'my, 'In. "" "" h"ul -il I \tlupllull; :iiil, I h.. 11, .i'< .M ,tall'ni *. | :i du mnl .: : t tin -Iut; \ 1'1 5p4. ;uUi 4lid % iuTitiiiUti) mn slit nr imitirt.i I. ii tit S .,_ I I ll pi I' ni ', s-'S, .1\ flhIIitu.ltIn| I
.
'hi ., ,. 1 lit n 'nnn ''.' mlh .lln ,"n-n" 111," t In, 'i--ail ih. ln in,: tin' I'hji. I ulnl PUU-II.-I' I I Iialluosti. 1"111. i'nutuui.1 autri..t,4, h mat |iti.t ur )l's'- iiii'iutiI l ,mt .liann i i tint ii 5 t ,1 I 1 I' I.I i,,I I 111, in .In ',, 1,1. ,ms ,
,; ,
(.ml$ ha" : t liuh-hall, : nl: hi m inlilln; : : I mill::: Un: la* n.1::: ..i!:: t tsr' ." II I \ mums4 .pi.i' nut h ims dnil.. it| nr In lneissnin mdai.l i' 'int'int I ill t ii i I 5 i ir .i ,n h ti' t.1 ,,, 5,, ,, 5 , ,, ,, Ni( Rall\vry N'-w: :' '

H < II"I '-iiiniin I unit fhnlt) linn ,.l.ln.) 'lUI I Hi-' mil lialnlitii-, "niiiiilnr. > Jin,1) n'iti' ,', m ""u i ,...,1. .11"1.01., I I.. r. :U.il! In inliilii l.i.l I. ni4nil pull mtiti' .,tpi Iiil.| _51 I I i.' 'si. I l .. I, i 1 h I I.: '>5' ,t I s's 5,,' S. S 5 .5, \ i'ai"w

nri.
i I. it in use" !. nn .ii d tin lilli, ,.,,*1 ritzlit. ul' I' 'nnl' |.In.. t.t It-nn" .11 I""."-. I lln I.... i.i Hit I .. ... ...Ii",: I. 1. .,"ui es't ...n11.\ ."' 'hr'1 lilil IMI, I '.' |lrmsm|II'| ." |i.I llir'iu ; mi ilhI > ti I u. ,.trt i .i i, i, is..i,?' ', i ,iI I ,s' ,,' ii, I' s .. I, i .' ,\',. ,' '' t, in Ml,fl't IS.I ti', i .ttrllli i 1 ttli il '. '

r'.tl'Oi.. "I i ('.1.i-tali ur II.. Itialitt iuntl4\| I i IN.'i-i 'in-.kn. t... !.im; II" -..i. rut "Hi.III.' I' ,,,tt. .'dI 5 I.. S S "I, si, I.. i u. ,,, .lUUtMt ''m I Ktia imjirt.ll ,| lit tilt >'||llMll,) | i i i, 'i' nil! H.,, ii I, I '

,11-1, i ... nn ill.. lull n.e iiiiink, Ipil lim. ur '1 iiliu i itn ul. th. |I'tr.in.oiu"rin. ,Ii,. .. lain." ,i| I I.. "nitsni" .... ii, ..i'i m".s-e .., .".1" Ht .5 i 'I I .stl i uili. ,. iii.nlni.di-t.| Ii'wit S I I n !I' n.,5 si' u'S' ,' |-A I '' : :.1 .1 i ] ,., ,i ii

i .J. niiinU ur 'tin i ilm of t tin' |1""Iol. ill i mini m i llu.. .. Ii- .',.'.,,1..1'h/ u.rut* m '.11. ,I .1.t "' ".1..1... s. in ,it .. ,. u ,, i nliihh irtliln-; hit li 11141 I tt. tuii'j n 5 tttui SnIt 5,, I j I ;. .,,'.,.i s.m,' ? ,,, i" t i, I 'SS, I, ,

I Hn hundinl. aUf all. I II i, nh linn In tin n .' : i .1', '. ,. S i tmi ltd I Iii '. i- i .x i
I.r ur".1 in r-.", 011.1..1" r i ". 'l.u'sni.' 'tin''' 'ii.h mj id ml in nil's'T 'ti-iii,, S 5 'nn -s. '-, V | ,

,1..hl I iaimt. im '1.1'.111 ('h. _e.I'.1uh.h', -.or-. 4111! .uJi, "tinr ,in.illir-. mn m t i '-, .411 S i i l |II.l ''''''',' in Ihr .1 I .m i al' n. ust.nl|, sIns .-.mluhm', -nil.5 I Im't! |p. I I', i ,_ ,,'' ; .' ,t -: .i : I I. 'IIILA1ND

1 .. .lid ,,nil 111 al11 l' ..i>rt ,>! hit.lnilin h tut .irit. out II- .-.' ..tj. uiit-, I'.. : in.I', .' .'..' :i..;..t hint ,. Mli.an.l l. > |.H4ln. ., II..' l .u. i .pnlml I) !I.. ,'5 .5 XX 'S 1

IM ith!'! ininul' ia-i > 'in thin. Ii .II,*. ull.lii' >l .: .Ml. m ill.I ".nidiiliMi| .. ". .r,. ,/ > t 'I i ii I, 'i'i i.: 4h'i i RIU| mat ii' d. m'n 'I innl tic ,mn 'I' I I't, 1 ''V PHIS'J'JMi: I ) 'V 'i' !

.111 'I .Inulinl .. .. I'-U.l.l tin lijituian" 4."| u" t'.1' \ tl5ii' | Ik l us. "t' 1" '. I 11., t'st i .p., .. .ml? nill'dkKi ," ,
\ .
>*/. .I. Illl t 'i', "11 DM I'IMIII 'hlltl I luttt- UtUtrlni fllilUJl.nl ii.. I J-f. ".. Ill" tnintuii.' II ,| '.,'d' 'n''.' .. I h ,n.I.i.ini, ttm.' i,. Hi '1 .hnhln'i i S'ni'I|. .S IM ,' > ,i, t S i i r.s.

i nnl- .! .* ,......". "..*..rt..i. |I.rn.biimh| 1"11. '/.. I ll.t i.rl.'ilul n.'im. ,iul, i ..u".I'"h." .,' ... .. ., ..I ,.,> I 1'.1'I .1 lilntif.i {.allt "''l

 • ?, ., '.:. h.I. .. ... ,. .. and' .... all ",. ." .iiiLI 11'". ..1 4f """I. 4Ud. .. li. ( : ..n 5 .,,. i.i ,5 I U 11, ..it.. |'ltl|>UMll 14H4> .t I ..II..' ml II Mill I'll n' t I t 'tj'I

  prmitr' I. h I... ""'I'!' !I.'' itiniM\ ul ila|'i' hi nti, thai hits .aim I- n ni'"1..1 ".. Ini' "ItJ M HH t It,, .' t. .-ii.l s I 1 I' trt,.1" li.,.1..1 ipir tist' bnn.n.i Mm.I ,.i I ni 'I| t '

  "'" dl.li"B. r h ..h .I| Ui. ji4.lit lull hair thin III( tin tilhi i 'o Hu' ,. oh l Hit in ml, n 'm..: \ \ sin' ." I .5'. -I..Ili.'I I tilI, r Hnt | )i" II tUY |iUii| ttt 'tl 'nll'M 5 'i '

  ,.'..1" 1..1' mil' .. A..'... ..,.. I. tmi jsii i ulI iniwil'..11'I Hi i ..1.n.t 4inl. I I{' ..,till.,,_ .t .. "t" m i 11 .,t, t i ii' i .k I 41.1 V"r|. nil S mti| '. i, i i ijll'l ..5 ,

  I Id M4M, Mmi | ilii"ii h ,I') i.ruil his (MUiif4ii) |" ,..mIlibl S ,),, | 11.i.i |iii. l liii. ul rs _'r'" tip .il I .. ,.'. ... ." I u. ;1. "t'.11 "S 'its IM-M. "I ll, .,, I. "I1, r" ill III' :h' 5 I S S ,,i' .. I '

  in :4CIU-.I iu I.ult ''u,.1 b luui luiiLtmh' mi'n'mwuhb i"ii. .Hi' III .mil. ;"..t lalhball \hp' ilw.mnl I I Ii.nali..n h.u.m i'.i-, : I'. ,. I 1.1..,. t rt ih""',tt,"l unit ) oun i.ji'. r" I i l.iii ..ni MI, < i i'l, i ' .5 p n. 5s '

  bckHT. .hlutnlt, or lttt.n| li iipliinI / mal knu.u lit I llu I ,nawn ...I.I.i I..' ... kl... o. t 1. i'n' d.. .1 > t .I (in, I..H ', '.' ''I t i da I ,

  ..rl. .>r Inlun. mit. tinujt ( .iifl I. '1 is. ('.'.' .lit m., I 'i'i'4" m I ,4. I. : ., .1,11X V 4. .51" S
  .I'U' 'I I
  ?
  I .
  ;t.lit;. ul -JM n I rl- Iliu' ,'fl-t I li "I ,..1 ...i-", H I. ,' I. \ \ 5 5

  ,. 41>. '11|Is. .HI |ins's''. ( "Ut tiP. '"' l .Ldr. 1.1 I .I" I i. .li'd' ...1 .sIn. d Mr|. .H"., I .

  ph1tltsnt.nis mini .,i.tu.ril.' (nn.i--'at. tm 4irl >ui. I I i. n .i ."... ..1.' uiiV mrtrnl-. t>.I i ..' 5 5 I .. C '. 5' 5'I ,

  '"III) |lt> I \i n I i't 1.1.II a': ,t-.iMtltlllt 111., u.". lit .. .'. I i-ir-tifal |I" "|''' ',.1 -ill iti ISis t I.' I I V I rt .

  ittunulujllou-. H" ,,.11. r 1"1.1 l, U, .:r. .'0) I ',lit th.. IHI.I "| -mh; t..nnlt .i" '.i ." I I 1. .- I .

  Uf .;. lol.'I.'U.' ; aUU, v|"$ ,. ''' .1 1 tli I.,|. .(, 1 1.1".1 I tit'mhi, 1..1.tl'' -i ,, .5 I ,, i, I Sn, lit i > -, .1 % n 5

  ujjiuurl, '. .! ." .." "lrjtxviui \ .," ,, .,'nit'. m i i I i : '
  uil X'k > I I'' ''h'i it ',
  **r IL-w till' I "'.. S.- ." s '
  f. > 5'S
  -l. ,*.!,. ..it I't-'l I.> J.,.,..I Sni S I ,I IJWi I I. .. I 'm.i.ii.| .1.1 ".' lllll\ .. .| I ii. t'itlt !. i.. '.. i. 'i .14. i, 111 5| ? A tu| ,, |' -til*, i

  T I..i..n .1 Ml."'II'U't u.-t :, '. I III,. I li.' ,sn'li Ii I i a li,.: i it.I :. ,it, I S u- .nt f"5 5 its, --U' I I'm' t I. \X .

  ) .1" r II.. I .. II, i. I 5 4
  n .1.. i l i i i. ". I ,t t "Hi.' n I'. s 5

  S i,1 t i 'i l uiiui&shs -. '.111. I It ,. ,' '" \

  t ', "i ''i,1.i "',, l'I! S d. .

  : .... I .. .

  I ,  '; : ,." _.. .t r.


  _, -. : .. ,- i.- _. __ . '. ".-- .. ". -

  I 1- -