<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00090
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: June 25, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00090
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
--- .. _- ----
.-


.. --__ h_ -._ ------- ___ _________ .___ __________ __ ___ --- -
-- --- ------ ----- == z= _-:- -- __ .--- _ _. -._. '----------:== "THE] TALLAHASSEE] SEXTI] x i K i r.4. 1.:


( ) Lb_ SKKIKS..VOL. XXX. TALLAI1ASSUK FLA. Jt'NK( ; 2.) 1868. Nt.MHKK: : ;: ; ,

____ .n_ ___. -
- -- --_..... _.
-':----'-

The Sentinel. Proceedings of the Florida Legislalure Mi, \ 1.1, 1/i ''' M, .I 1 thil. i iniiiiMii, nl' Ililn' Ixi'i| | >iiili.', | !t.uI' < I, I.'IMU: .Inn, ,. I 1"1", I.1 1- 1 I.: ,II. I I. I" tt i I "., ",. .iu.'I i, |' \1., ) ;,? )" i i "IIIII'f., ",?
Hi1, 1 I.. il I 1I'U"I' ni'I. ili1uIir., \\ 'l..tIuI't 1 Ii,
t |1" i \ III' i II I In | .' "I I \1 -t i l.mf: II Ii ,
Ilii 1 \-stiiil.lt tint, hIts' ill i I' :nli"iiimin, m' I. liH. .1.1111.11:11\| | l :, ?, S.l, ,
-I Ii -III I In M n | IMV "11111111111., :,It lull ,lit ,till *'Hill I I'frll \ I t I" i ::111 ,II I IIi;> !I' 'It -I .11"
'pmimn' .l'u.* 'nllln 'II"| FF fi"I"I'II'" .''. tti't| 11'1"|" .
I.t'ILI: IIEIl: P i En.ITIIt': I : I ] I !i-i: \s, \\ II lII.I-' "l.'ll 1,1 I I I". I : .1 I' In1'1' .. ,rt.i'; ,1..1! ( lll.l.llll "' I Ii., H I .III". I Full I F' t I ,, F :, ,t. ) ,? \ ., |11,1.11., |
I'll, I'll.-.nil., nt, i 'Miiiliil, '|1",1'1 i IuIi\ "n 'Midlt :ni'I, I' II." | V'''i" 'I. 't' 01' '
"I
'I. .
SENATE. 1F
-- --- | I till' iiiii'mn: .I i Mi, In m ', tin, n ..i, Int.'of, t.-It | 'ii. > I '!till" ,it''j.t .Hi" I :,n\/ \ tt.l.j .d.! .
r.llj.'HIM ;flM'lllllHII ; "
\\ III" till i "" 111111" Mill, ""' 'Itt,- ; :. \ j 1\ .1 Ill'l I- ,II .f I I III
BOOK .% M Mill I'HIMIM. I! III.tt Is ||s| ,, 'H- ,| ttl I ItI 1 !Ii
'I I III !lM > n .1 H'll I ,Ili'lll, ,,, till, \ .. llll'lj. II"' .
l ,
: I \1.
I
,, 1\ I. i. .
Uitliitcinmle wltliti"! i f" i .I'ffl, I In,.i i utivir .. I lit: >nnliiiii| mlt, II"1! : I'mllt\ .i M-li'lil.n" \ ";" I 1"01.1\\: :FI.Z, >I. F Fll :
/:. < >I..t. Hi''. i .ti 'id 'OIl"III'iIl.r.: l ii Ini tin', I li !.!i liliin, /ll', ',., ,1 I .. .1)) ; .
mil I invltiijtiM\ : rn.lt.) '.1i in." 1",1? 1 I''" Nt.$ :t" F F . ) i""IIII'II'.I,1' \\I1-'ulh.II.: t | ,llir, \--tinl.It. i li.nlm,| I ti I i-l.ikt n tiji.| IIH, .1) .11.1| ,| | .1I F ., I'.f / .' ... F, '"F '

"I "'.''I''r. iintl (nril4. II. i is ,i I ,,1,1i "ltli,i. I"'. tli '. .j.| Hi 1'" /. a. "i 11! \ M :tin. ;|."I ii h..iii ,11 l it. |I" .1.1,1,1. Flu.ijuli i i> u"ilU! .i.lniitlt.l, utt.i i, i 11.01,1. i 'Hi:;it ill '.lilui iii ii uiii, | .11 I iii hit. "N n" 1t,1""i"1 s I |'l I i ''t tlii!' ,\ ,ttittl,, I , I i t' ill,

; Mint, .r.r.B' I'III'TI', MI i t tHI U' I l'i:l.l:i\ < I I. Iu' \ ini ( lii" | ,> l .mi. I tiintiI I Ml/ I .tttlll Itlli: .1 tI"' |'oIli""I': I" .hllh'lI : i tiilI ut uiiI i i I I., |1"| '" i I I ij, ,tI| ,, ", 11/1'/, '?' .1 i ,I.?
'II.I !... v,iti'i, 'I/'lIfl..1, 'tin. .llIli. ." 11",1 I ml.'' imiI,, i tin \ Ii .
) ut.tlilleliiin.nt ill 'Hi. it .11"I .U Mil' lull liiitu: i.illi'l.:. I :.1 I | '|" tiiin u .1, |1.1'| -. itt.I i "' m ri"> I //.1. lli.tl' \\ II i. I'.ink. I ,. .''I'I."lIth.1, | \ | ( i ",," '''' '' < 1 "' "ill.' "l t I. i's'' 'jlll'hl| int.llti.4i.rtln, : I I.. : \it. _

,It.I.III', I'urtit iilur, n'i. .,i' i i 'Mli I j'tiitid iul| *>< lul'h, I" I tin'n 11 ni ''ili' 1 "1,11,1.t tlln 1 I. I \ |l.; |II.| ttl I. I" 'I'1 't. ,.1' ""I"1, Mi, .iii iiitinniittt. .
| _it i ( ulilt : tun .ii :" .in | "tiiM.l.| | | \ : it I 11 i I. :.in ''I ,ij | "nml", ,1 t It it, riiniti n it' ,,",
1 "iniinlli. nt, 1 tn nut tin', t Itnti "iin 1.'h'"IIIl.ftl'lI' III ..1. N |II ,!I' .. I'll' !I"ti|i .|"| ot'| :"I't"| I "" -. -i M ,II..I, I I Is u I 'IIIMl. i i M : iimii \\ Itlili!I tt .t., n ;|iuI inI nn nmtimi, tinli'flmti. *t | | | it- Mill Mt i Hills ,
nintik ol' nil kin"?I-, "Hi v I: I It, I tin I illli I i' | i., 1 ili'I I u I I lli.il, ln I-: MI .Hi ,IH\ 1t1l.11I" ,limn;il '''II11l1l1l1i''II'I', '' '' t I" t 1" I, ., I- .1,1"1 .1.I F I M'. .
I hrck ? [ h. "I| I I'jII'' H' 1.1 :inn" I'mu; ii.I Fill I t It.nK tin' -Mill, .t I'lli'tOn .. I Ml, l'i .HI i oil .11..1,1", 1.011"\1'1.i | .: ii snlnlnin'I I 1i.1I( ,, I. It.lilt. Jlhlt, Mil-/
l.aJi"JIIII'''''''' untl' \ St-iii, ":" t it "I'u, '.:. "K t inik. .1\\11'' ""I.I.t.I ,| | i.,. :all .) |. .' ,,'"| I. ''I,,' J 1.1 ins" )" i ''.$'' '. | -i it'itmi i tin I'M C.
11 .. / t
,. A1 .1 | |
t imlih/
) j niiiliiiii nl, Mi., I j" ,tl It', s"lIalo',, ( | ( ,. ,|II ,, hu, .s I till| | IIMlllHIIItl (1I h 1 t tin \ "-tniMt l I mil |" ."" i ii| I | I (
Bri'-f-. \\ <'. All ..,d.'ri mil, i ,1| i I. ,, \I ith|, ., t'l I I.1 M Iliii \ till' --.i.ju' tt .I- "i'is.l IIIIII, : till. ,\III'U| \ ',111111111111 ill:! I III, ..It I j in-l tli Nn iii" i m,i. 11' 'm _. in1'" .. .inn' 1"1'.' **'.. .11. '.; .1 I "f1.' V ,Hit' I I1-! V ,hit. I ,'","",HU"|

.luniloli. ? .._ 'I Ntl.ltl' It"Mllll. .. I it-| I -lltllu'.. : :III Illl. Illlll s | 'll, itii.ul. ,111. ) .I I tin "1'al."I'I.1" i ,:, 'i | 'cuititu.I! :t iiiiinmiitu.nl' iu.tib i : rtIuI ii |1'im ,i.l( \\ Id.I!Ii, ti .'in I "i ii.| \ .tllll.h I- .ulsili'i' ( 1"1' (I. III"|, :" | '; -: .|,,| ,",,',ll "t' !. .. 1,1

1 il", ".,l iif'! \l'a.: 'inl' I" ,tin Wi .inl.K' tint ,tin-\ "Nil.ill.. M.IS i l 1'1..1\i .t 1"'lIflll'III. Mi McKinnmi, .It.,,;. n I tin' t I..n.! .tiii, '; -nl.\ ,lilntt; I inntlii, m i I. ? i .. .' tI ,1 I,)li"11'! ,, I F"I

ADVERTISING RATES l F.. fI"I il J.. I lint, I I.. |II. i".r|fu.ii> |,I''N! .ssmii. I'.i I tin-tin" .In i "ii n'i| 1111. tinI' i inn i ,I" 'Mi" '' '' ..m. a| minimi ut '.I-. ,l'llit"l| | ,In "" 11 '...."/l' ', 'Hut! Ilii' Vs.iitiMt" MnNiiitt, :, 'MI .u' I'1. "IIHII'M" I \M.t. ,JM'I: i ,,1"\I \ ,|II. ",ifl I I I", ,Io, I !I.I IiI

01, till: I in, 1 N 1.It.-o, : 'ii,.I it.i! ( ;. | n \i .tin.: : \.1'| ,im, \' tin" \ ..ivn'" >l\ I "iiinnlli, i "II-i.'ill.t' ; nl \Ii -rPiirni' in 11.1".1| I I. :| I I 1' i II I I"" It',1 I lit,. ,1t) "< III I ,I' F I

\VKKKLV: ( siM'lrALI.AIIM : I > E .\ .till' .iji'! 11'1"| s |ri.u l I .i| M., | ft?' .|| | |II"| \ ,., ItlliK :111111.1111"| || | | III." til: /:'It .ill. .,"I '1'11111. It'itt; .'nii'i 1'1 I,', ', ,/,., ,1',;/ t'l). I' "_" 1. V I '''' I. I., :I ,',

L. Mill: I.. I It. 1111' 11.1.1\| | |ti 11"1| 'Iilh| | |lilt| | N, |iiiI|; ,' ill .li.llll! ,! Si u .i"| "| ,. \llii t t I 1.,1.,1'1 iWiKi., tin. "iniiiittii' n'imit. ,.t I till), ''In. lit.I \\1 Iin, i 'Ii, tt is |, "I| : ''" 1.F I"Illl: \ t Illl I It .s. i tJ. IF I I j. I !"|.u'i| "| | i"uIii t II.| i'lit| | ..

: :. H. KIIHlnitiil : I'll' |III"li..1t| \|Iu.,: I tIp"( ill I'M.\| I"". I id; .inn, ,.1 t tin/u n .lnt\. :-uni \v.ii ,ih>,i h..,irijdi.nn '1'1".1. .\ I | tit IN i i- it )tin, .h'. n !F1' n F .1. i mini, I t' ,
| || II| Isnijlil! ) .iiit.:, | |I.h., | | i tn ,i. In- in. ,,01"1',1'J"I.| \ t I |I'' ", .I|
J matti'r. '.'n HIM". iiti II ,n., \ i 11" .HI I ." ". ".,d. :tin" hall iii|' ,tin' .\ ", nil.lv.Ilii1 '. \ -.u i III":"in. nr\t .,1 l'i. i nn ,tin \. vinl'l\., :"iitui..itiiulti I lull, Mi I "1".11'" 'nil'', i ti t i'i' ; ,| "" m.t "It Milnlii'it, I .I ttii .' 't. \ .11, 1 I'1 t \, |II F 'V
? orl'irn l wimln, nul 'FI
lOttMtlllo 'll| .P iiii / / i II
1111' W. ,
:S -n| i illnl |I. "1.Io'r tu\ lit. PH ,nli nt? ft. F.j 11/? .", 'Ii', .is/ .1.( ., ,?/,/./ ,'11/. .SI' *, : ;

-- ,1,1. .I'll"f "N |lIiI.|:| | ttlin" .Ial.,1| :| | | Ml,:It lln.. uIuju' j| ,u.t| ut| |iii.|| ..-i"| ,", IIa., A'//. \Itt tin' ,\"MinMtin. N niti'i. "in'nniiulint, ili'I '" tlllt I.I/ | ...",,1.1. ", .',.". ,/. '1'1,1,:, 'till I 1-i::| | ) I l'" t\1',1 MM't Mi f ', i ii tin. i I.. Ii,
I I.i 'i-1.I"" "Mil., t t '"tit 1 .1'! 1"1: j.l., I. in.t ...\\i"" "' "l.nl," I Mill, V >
i l
t \ \ \ -t -- :, IiPl'li'lIiiI i !" .,.1'.1| | I "i".1" | >|1.lh',) "v, ,lIat"I',: ; .1| .m mm nl I I..I .i f i.I l ,,,, |,,, .,,, .. | ,until, I I'M. I I tilt "."u.tt- ; "II' n, !" ,,,, ," ,Fl. .
V 'i ,;: nniiil'it.. I i 01.| 111114' I, i IM .t :iliMin 'i, I... .r".1" ) tin. tIll, ', hut; :i : Mill" ll. h".1 I .
4\\ :? ; ,* ; 1 Ilii "i"IK I 10 : ', Ii t : 'Hi '' |1' I I' F :i ji "I I ,
f .. ., iiu: ill.l ;'n 'Ial"I",: ", n.1| |I.i .\ "-t" ,inl.lt in.. 'n ..intM lIlt, lIlt' : II' "| i i .M i ,1 I
.. .
\': .. .. ., : ,linn 11"1'i \ |t. ii'lmit l l.,"\ "11.1 tin lIt', .tJuil \ I-. ". '
: ,It .01'. 'In ,tin' if itituii: ... \\ 'Iin Ii. 11."in i .i,1 I ,m 0/| ,n 'llu..tlolt Ittnl\ nn Mn" 'I i'' | Illlll III' ,
i I "ii'r' I ; ;VI I > 4.Hi t '< '' .,,1 fl. H' I I'll' it" in.,tiini nl i'nin inn' 'in i' on tinn, ,.-nlnlinn, ::1 I IIMM.HIi Itlllllr" M 1 1. \ .
'I I ,
'
| ,
i I 1A.aON4..3.v III i II 11 oj; 84 jI \Ii, I dt"nii.M.I I lluil tin. I I.I'I.!, | iiiin, m' il.r linn,"! "N, ..i|,,". imw 'I'lln\ I liiUmi ,4 tii" nili. ",ii| lit .Mi i I limit: I.. 1 t I. I II 'I

4 ft :I.; 7 SI 1171"I IM I II I ,r'i 4' r. n |1"\, \ 11..I"Ijoll'1"1.1. I, i I ; "ta""- ... .II.lt".I.' '; tin-.. "till''I. .1'i uilli'I' 1"1. ml, I tin *'i i'!:ili'' iliI 11"11' I IIII'r..ill.tIll /,', .Wi'i/ '|1'1.1|. :, I lit.) \ -.' iiil.l' .nl.mn! .it I I. ,', \ I l lI
I 4 70H HI HUM( I I 11 III Ii' 'i '' ( > nn .In.n .1. i .Mi. I li.i-->, tin' "Nn id.1 | ninniil, In I I'I Ini .
; i : : "
i I N vt ll :Ill n in m :ni :in tl, sn i7; ;;;; ;:, \ I'M. i M 1.in I Ii, ;.I| t |I" ', '| .1.1\I imlil ll.. ".'.I M\ .,,1 I ,1\ m 'Inlt I ", M I : :
n in '0111" 1 vi 1'1.1 11 in '1:. i II ;.1 :1 l 'I. \ it u.. \ '
d..J)ll t\
>
H ;|I. ::1'I' lul\ |I". I.i.I. tt is I 11'.1, |
''
110 ; 'l" a" :II"
12 t I.* i iw M no' :pi 1''in Jr't I IIt
11 .0": 01 i :M on 4; in M in '.1 ".n, I ir I I :: 'iii I In' nti., ttS: i iki'ii u1.'-' .I-", ., mill j I II"| 1.11\\: | | I" .: n -nt| II 'I t'. I I'llltll:' I I' I ll'l i I.I, i tl IF" I I. I !' lll.. II I III I 1"1""
_J.-dI.! ._ IS, .. ./. ./, I 1'1011': MH \ -, 11I1It :nig"'inn li.mi' ull
'I.\ Ml.l"i i i-:. i I 'tl'1 i : t 11'1.1'1 i l 1\ !I'1 l Mn 1.,1.: "r l I 1'1"11.1. ; I I. illt .i.llllil" I, I
,1 hr ",Iii' rl,ri art' our I 1.\ r r' \ II i'ii, yAvcrtiecab3 i i "ii ml' 1. tIll. I
uuuc4 "uiiintul| l It> t ,>. I 11 \\ ill lI'tccste ( 'I 1' \\' t nl Mi I'K-I.I. : I \\ I Im, Ii. ti ..I .1 I :,1'.1"1"| I 11.1 Mn | : I lit, \ -I' llll'lt I ,Illlll ,,1.I 1 |' 'If 1
ttefllOU. ,, "ii M.siM' I.Iu ii. lit.i"ItH II. I l lit'Nn, Mi nnl. I |1" ''il-n .,mt I." .100j"1.| 111111 nl' inI tt H ,11".1, | In i tt is .i.l.t.l| m | i ,| ., t | \ ; .

\dTcrilir n_nti. not mirU'*i ,u"h 'th i"I"111'M'rtf (tint" I l'it\ tuitul.; I Mnnl-mi) 1 \ i HISS, I Hunt K :n/i .nl't .t IL'! I\iu-lil., I ,' IMIIII' .ui.l..i" i ,lit, Mn "I'M -i" I nt ... It i. t nl I tin. > inn 'I"| 'Illlll' |1'1'' -I ,11

Will he In-nrtH until rnrbld. 'IIM" '"I't Mi' n )itrul :M.il.li' I I', .11" ) riiiiiini ll I. i'i I \ It" --.li.l;: 1\.1..1. I Imni, iln N n i ili I > I IM .1 "I| l ,." t It I JI 1"iI. I ll I I. |Ii| .it ,1111, ,11,1.,, | l'F' j
No propo'ltloiio wMI? lit "" il.iin> .11.1 1 ,rjninniittn I in,) : .in. 'c..in, 'in..lion j "I't Mi, Km.'lil, "It '::11' "I'| ..1.-, tu" it .is _;r.,inli, il I tin $ I. '
tin ,
Lung "flit' ('LiuibVT VONRV rornilvirii. ti. (I'l-i' U't,li.i M :imn MIS'-I- \tkm- i liillll. :Mm ,'IJIH. :;' '. \I.'a. -i it till ,'lliI lii.I Mt tli:H lln > it -. iin in, ,MI ,n I .Hit, ,In i Ii i tin" I ml. .1 I : I I I- I "'I" I IIi

if the mnwiy nnlt red cMckMrwl. It Mill 1 does hr not 1II".1 to!* .l r i '1 I.,. -n'iinh ntunli',' 'r,.il r InJrUoBi "I|. I IFU.. \\' I I. 11.1, I \\' ,I." | i "I'U".IIII'n up.Imn i .il i.l lii-,. Mi t. l Knijlil\ ; 'il. 1\ .1'i I In', I.I) tils .I. I..I.| t .I I l..\ Mn N IIIII "I", ; ."I''. 'I. \1.-' I'M.', $ I.; "' '. 'Ii I I 11,1., I ,.?'''*? |I'.
.
1.1.: ", oil 'I III" i II I I ltllil.lii, \ 1111- |J' I'
1"11" V nn''s ijji: II.is "n 11 l itt .1|, Imn$ lit, s,, ,1111| | | "' $' 'l..hlll..1 I'U .
/:, .1..1. 1'1.:1'' MII. I l'i.-i. |. In n'I, ,I" "nut ;
mrorlwiroiiff. .. only, d, tlir r vnllli.I i 1111"? l .nl ,: ,nl i ni.vM| .
I \\1 -
| ;i"t"; I |II|
.\ --l : \l\\\\lI \ \ \ i i. Iliinun' (Ml I I L \j ,' .I I
iiil.l" ,llul. t lln. :'* It.1,1"1" | \ .' ,
.,...... ,.. nnlttn AH tiiprrhl n :n i 1.111 tilintti, cifiUirvi .1 1,1| ,- lieu ,I. ", liitiut-: .,III.1 I ,,ill .,It 'III.- llnil| tin.II' | |>lli ':llloll III.l. 5 : utt.llI. l I. u "tn m m' "
,1..1 I
mile" .u _. I, t.i t 'I.I \\,11,10"1'' .1 i )I. .i t 1\11I. M j I"i", I I.'. i""f, I l. I lln t ni! i n I lion -it I tmtlt: ill punt( iiomioiilln | Intioii' 11.1"I "ititt ,in "i, ) 1"" 111'' nlIlii \ I In Inn. Im, Mt \nlit. "si .' ,\\l lllli., \''u.l \ i! ;

r< ,ni-; < >II i"I 111." :ii I : 'I.! .ti., ill. IImli I-I I',.. -1.1"1.1. ... '. ?.. 'jimii.l, Ii :IM. .1' !il.-. in i. nil .full I i 'Illillill' 11. mi l'i" it ili, I '!i nnl I .I." n' 'ii IM l l I. \\,11. 'i/' \ I"I\I".f I U i .. .ti.i, i \\,1"1'I
SUBSCRIPTION.) I. I i n t> I 11,11, h. II. "I.i ului, \\tlt-. ,. I llnti| ( Kiiniul, | ; ,
\\ F "
.
niiinlii i.l, \nli 'i. : i iN ,
i ill
I In I Illl t.lll.ltl ,lll., | I lltll, ,Illl II
I '" IM I'i'l.'lMitt .1 I \\ I I Itt:
r. r \nuititii t : in, ,limn. .
.. >li inimtti' 2 III. |p'an i I In :II| i t h"i.|. 'I .1.I Mi's-i- ( i ",ml..I! I 1'.11> 1.1-.n t. "--, I Innl Kmi nl.i r _', I\lIih': .

.". three nnn tnimtti aionihf) I .. j .\ 't.'AA; ; I Klin| n Ii.i, n ill .! 1.1, | | | ., |l'I..i""I i | | | | | | \ i .111.| | ) ,., tilti. .s \l :nli.mi., M M,'a'I1"i M I 'i.I.III.:. l'i ',im ', !Piirinin I 1'.1, It, rtt ii', I I. I ( lint. lilt' i'.'l" Inlll, .111,1 I 'mi' |1'' ii "ll illt I | Ii I >n iii, .in.ii Nil, \ 11"I' | "I'nllimi' It II'i| l ''I i,

..i-t Ili...lir1n, 'iii' IlIa.i"1 i nl i I IV i I I tin. 1\ )1,1., I .i"LTI-I.unit. 1a.i- .Ii \\.tks \\ .
.1 i ; | : "nnl, o.i.l I.inns, nl' Mi l In; 'm' ji 's l.u i" '111".1.I i n m' l 11.1. I '

HKI'IHLK: .IN I'liroll I ''ll'l 1 b&rjln t'I"i.I.| | |III, I".I\ ,"\ \ lltll'.l I niK'l Nllisi I I i' i ". .11",1 I Mi, Kinjlii' : h, .tti/i.l lu5fla till, .''nit, Mi. tti I NllulI''i i .' ", ) .1110/, I ittlnllt "I.l I. .1| I I. tin pi I I 7. '"M,1' | | unlil m \t t I I'". 1 %

"n 11 .it,(<' :iin' I FI"l'i".I.| | i |1,1', (II",u 1"1" i i'ii.lin4: M ,in, Ii. .'I I. I ; '. '.t.llui'l I l tin, I'u, 1'1.1 i Ii nl / .,'" '-in nl :-01. .liilnis, i mmi" ,

Tlto I Nall'Mlitl( l"I"hlil.UlI"| "I t I.' nl. tin. I inli'llAtl Mi,.. I'niiii, ..in .t1; "il! tin I..IN.UIH'; I n l'-.u Inn.' .". :in, I ni.\i. ) 11' I l hi 11I..li"lI nl.I'1 '.. Km'III)" tli'. Nni't, ,nlmiuin? ,.1 I.I I I' 'I I lint Innl 11.1, 1 "ili" I 11 inli, ,.mi ""III"" ii i i i |

t, It.h".1. ill IIhllll'll' ( I'lltl lltlllll '111 till'. .i.I"I"i I | ,,' : ( 'I' m. s.l,it. t lln l .' ..1 iiI t tIlii I mil, } 'l imi 'mlii i 11"mn, .Mm, 11 'II lit, i ili.l, ( t i. .. i i ,
tilt' of Chic- l '.i iiil III.. 'Mill' 'I Mn I i l I"'ii"; imki, ,. /,'' /,1. 'I 11 Iiit |II" I 1.. i-l -ill :N.
.u<) :nun" in "" ssinn unit
{ uii.i nl" "I. 's i ':i-t in s ml, 11. 'mi' .i lit. Mn" | 'ii tliln I, t nit r |
Ibo ,l.illim. mK
KIIU.Tt.. i'ol1I'IlIIlI..Io':( : ''h' iitinii' nn i iinnftirul .. .. 'I, .hit, I I.'tli I 1 I--I::1\i\. t In I II" i 1"1 t.n| ,"I'| .u i I I' ,nil. "I ">( .'id N nt'l -nlln' ;nl, 11 III I n., nl I ll. I I..n i Mill' ,ml I 1'nnliini" "

auccrwnl Ilif lit', iiIiiIrliiipii' |",U I ''I'| .I ,lot; tin, Inn., ,:; 1"1'111. I l.i '!.'innil.i, | Mil'li. Ilii. I II I'll i :'. I '1 1'1.1' \ \' ,,' :,;. I", I I.* '. "i tin "n ,,1"1. Ii F II Mr" i ln > ,nnl, '1111.1, I I I., 'e" 'll'l', nn'"i | .iiill ml' 1 i I' t,1 I ,. i.,it IiI i "iI

l/tinirn; HKiviikiKitl, lit, tin. ;". l.iilnni| in .i tint. Mi I ,'. I Ii i. i.. 111"I",\ I I.i n I tin -"lull' j, .t.it .tin, I it.IttII ,,1.1 in I Mi',. ,ii-ilH 1 I. lit, -ini I ,I. I I .ills 1 I "'1..1 u m' I Ii I 1 I Iii I I.. .(II .i i I ill) ) I "i.1 I t ilii I loll.'n 111.2 I in ,F1'. : i
joriiv nl' Ih,' Matt, r J"'lv, 'in n'In limn it 1 I .'.iinnilnini. \ N Miiii, mil I | '.'nl 'I" :"nli'.ni! nun, "iii" a'' I _' M
\ (In-, tt I is |I" inlin? .! mi ni.'li'iii' t .I I Ml \l"I "n' lit. .I 'IItt| | ill I l Mi, Ui ,l'i ins "..I) Mi.it nl. .. 'n nl I I tiiit.' .
; .. iitil, ni.l
iuhifn .
'i nrmi tniiitl'" minimi I I I. 11 1" | I.
; ( ;! \\:0- .,11.1.1.I I I I I V tI"|| 'i.',II t tilt |tip|| I III II" III' :III III III. ,ill 1' '
nil. mni rfjrui I It, fl" I MM ii I.V., nt, 'II Iii' 1 1. it...m :"i, -mil' i'l"inin'I| (Itl,, .. I n In lIi, ,." ( lit n .I I I. ,ml/ i"m t 111,1, m ,tin, I | i "''i| i d. 1 M I'i 11"1.i t I"I I I |II.II |

mint I" siiit.'iin,,,' lln. .,-i' in-lit ,iiimiin" ,, I .In pn tint 'I 1'1" "N. II iuI.: | '| ," ,I I."ll, | I I ll I. '1,1 I ll .Illllll I u. III.I 'Mil III Ill-Ill! 1.1Ml Mill u oil .I ll, .i IM .i I 11\:11': :i :' .1 I m, I tin, "n It. Hi" "..1 I.1,1 i / '1 < I "' ', .' f ,i I .!. .1 I I.. I. I la'.i'i: i ". .Hit. NWltMII| \ I"II III, 11-1, I V. "

the wnpti! O'HIM i Ii !nit Ii ,.,ni l ,, inj n nntli. '.| ,Int iMH.'lit, a.li"t l | 'nun, I i I I I' 'I. i i.I i.S i. .1.11.I iI I I'l u IM. .t I l I.\ I III. I hl'1'I.' I 'inn .r I lln t t'lIil,1 si, i It> f I.. I" n .i is nlf I .i | tI.tlitttt" |1'1'1"1''in
Mult of anilxlitJMIIMI N itl' Minn) ''ii -. nl I
| |I' \ .1 I l I. tin. I m"ll"n 1 nl' Mi I i I'niM. .1//"ill,1 I ; M I I"
,
Iii l |
$
niir ninmitiii, I It.i tit nt"-l u | : i I II.
1'1.I .. I. i j "I( ..
giliuIitii ,' "ntn : < |" I lit., .n i.l, Mi M ,1.1"1 t L. I..j .tin,, I I Inn, ,
tntfriiKC l" a" ("vtil,, nun nt tin' :Ninth; tt ,ilimn. i- of I, :. : | F .ttttot. ''I .1,. tt-tim I "n i ,il I. I Ui, I I .1 isis I Ii I II. tn ",,10..1, I I,.. I I Ii in Mittii l tt I m, i I I I 1'1, I"I F I I'' F .
fin nt,. tiioi! "t I Mi. 'I 1.1, \ Mi t klIluullliul'Jli" u .t* i.mliil, '
It'll,' l Iiy <'n"r) iii.iIiriti.i j, ,' nl pulilii. i\i\ : t I 'I I C I 1,1' II I. I I' 'I I. Mi i I I' mli mi! Inn, I' '", I I. i I I. ui,,,, I 1 it,. i HUM. i \ I iM,, i I. I
,
I I. it < ,l. n. ..Ill l .1 sits I tli' |
,.r KTHtltil'lr; Innl nl i'l-li' i P, mni. HUM In, iiinnInnH \ Sill' .intmili' 1.1.1, I I II, il I .nnl.. i I iin I '",,"- ''' I ,t 1 II 1 l 1.nIl I "i| lk' *
tt hiln HH. '| ,,,,*! nl. "lIf.. ,u'.. in ill I'u Till'I "Nn.ill '1.1st i | ,iii-uiiil" I I" i.iiirniii| | HI' n'I,' .1..i .. IJu.ii.l i I. "ii i't\ i"n .I I Mi MII| n lln N'''..1. :.1..1 liiiirni"l| J I Illl I" Ml"ll"i. .
t III" \I.h', F u l I. .rilnuilr' I., w..I, .1 ,lln I I fti,, il l i. it ,1 M I i I :tut,, Ii i 1..1"o | h. \ i III, ,
1 itnl ",lnlis,, |P1 i IH I iv| 'In |. ,' i '- 'Mn 1"'ltlt- nl, > l> t. l Iu v tin I'M -i,. Ii itt / OI' ;at" i I1 M( I i.: M l r rI
.,lit :Htni f' IM 'iit.-ii.l I I "flit; IIIIo""t ,p" tt. t.. t i .""I I tft I sil< l"h.I I. t | "I | ," I '| ,,, I I M I *t I I'1 I
HI '1.I\d"I.1, | ; : : | ( I / in "I tin Join';, l i.nnmt'i' i "F s "i 1.1'd' .
rilllinVt, ,it.I n. ,'iini. ill I tin' l I'| : t .. mnmI t.linn-$ .1.I n, 11 II lull ,.,1., I' ,lid IIo'cr," | II.
11,1",1, I t nun. in."I 'Mn u ii I.. .,it I h,*'), i '1..1, t n I..H mtli i < i iun, tor1h.; S'.ilMi .
huh' tw M IIIIOII 10.1111,1.| | |II.| i Iti "|" .till., Moll l i \ "I > -I I .
'L'I'.in''. Hi', 1'"YIIII'nl' ) .I Hi. p. ,I'lln' 1110\l..I.lultn I'm, in nt "mi, M "I !j. t ''n' iiiinitu' \ \" n '| '"tl !I"h., I 'mmnt"" I : | | I. Si .
| ,Illitf I Im", t tin I li'i i I. t i. II. Mull titi I'ttiliim' \\ 11 I t |
in the ,nlnniM S'1"1':' f'lll'i' I I". .11' I*'. IH", '|l li"iii<' \\ IIK It iv .i- "i i.n nl t tr. ASSEMBLY. I |
unit, ,In II,,' Iii tu. 'frt.tn, ti .'i-litti, n mil i i.n-i, 9iIa( iiMt, tin It.: 'I'l'" 'I" I
uinl nlirivi. it 1 nttorlinfj r I
flu" \1 K'l.ijlii:! "'i-k-.l IM t I.. niiM| u.I l Ii ",in, lurtli. itti. fill ;:
hut lln' ("pinti'l' 11"1 hit,' 1111,1 r 1hi..
'TwllilKm, lull mli nli i II I ,Mi I F. i i F IF 1".1.| ill .ri" t |
|"
\\ 11.-It nth" ( It ili.. ini .1? i"I'I .lItd I t 1111' $IS., .1.1 'F' .
tt : t-i. H i uuiF i i
It ilni 0", I .10.! i 'm' : if .
I "Inn i- t I" 'I i IiuII.flhut hS.t ,
lilt
Flu I \ > IIMII, n F 1/i nil i" ..1 liiri.nii| HI 'I. tin' .j utli I | ,IinIn, I
lllMllilillInilllll 'lit .IIH.II/M,' | d| ,"lit I r. liii.,,1 I '1' I ''.Flttu.u.I Mi I'm' in, ',ti. in, lit-" .t, .,M d.11' | \ ni! "-. ". ,III ,lln *-t. il < I 'ii ifill lasulu i., hi I I ." '' ''.1 I '.i FlIt\ .
rip" .lly U' niiliniiiil 'In.'tint tt H |I" r minmi .\ 1 1'n":'in''in m i., ) tll11l! I tin "-",.1"" in. 11 f uilli tin' \ -iuil't! 'I"| 1 iitit" |I".i < l .I I 'In ,i. t I h I Mi. I u' .I I I .km | | ")"" l | I K, Sills II. |M. Ml .1 .
/II I I.: ., I t. ,1.1 i i 'i: .i I 11"1"I .lim lu.uL in i |
Th,' iiiti'.iiil! ,1 lt't, I .iiit'iit"" 1..1 i ,it I IIt 'I. 'tin llt .J Ii. III| | tuttil, F | I 'tmi F t ttt tj>. F FIF," I Vt "
n t"i'i", -.i.' 1'' i""it I : tn nioiti'M i unit i i '
.1 l I .1'I Hi .1t,1| .
tin I ti.|, ill 10" | || ,
!dill Mi Iin .I I Ii r-l ..I I I juri l "n-lilnli' '' n > i
H 'lAth hit tin pn'". rv.itl"ii "I ,t.. I HIM,. II. i i "u. "t "l I" i i II" r. i. i' M l. |"r j ,
,,
.t( ;i'i 01. i Ii"i ll> I I. tutu m, l I.. '"tiiilui! / Mi I ti I'll I I".1 > "I.) t tI. 1
1,11.., \.i 114:: ,, ilfit, \ i.ininiift. ,..I. 11 "i i (
linn' Iii i. inn ". i "11 < t I Iml f ,. l It ;." F I ,1"'I"'i.| I n i m, ,! ,
l .'rioil "I"T irtlimi'lM"! .ucIt, I i' i ., i f'' 'ItF.s'i "j! \.1 I .I ii .I- .,//1..11: .. 1/.I'I Ml! HI. 'tl"tl ,I i M' Hit" i 11.,1 I t 11.! I I. i in, nil.' ', t .Ii I "Iroin I lfiiikliiiui ,,1t'I' .Inlt |fI"lh t I.> .ill ,).. i '.* m,. .1 I l I' 'lit .inn. I"" .
in r'tltti tli,." riJf" .! ,. "" 'in "'i,F"Fl i "' I'| (I'.t.i i ii .,it" .I F i 'ui i i ti l i : .
.
flit I (11,4. ( Vi| I Iit
( niflt ll > l "i ii l
'. ... \I. (I"i i. r ut 1)11,1) ,Itiltt, .rol.fI.I| I.. .i.uriiF u )iri i tIIJ.| ri u. i/ II i I'
i vcr:SIXTH II can I lluil"ntl.11\, lln IK,, |I" > i .11 i i \'t ., ,.1.\\ I d" ., I M,fi U ill Hi. \ Ml1" .\" .-k i ',tt .t' lilt. I I"h"I J ( "i.j'' ', ,"" $ I i "I'\ uFt

luirulifl, ..r .1..1., 'r'" II 1"\ ,. .. I. M l ,111,1( l>..'Ill 'In, It .liltH" 'I.. r .i. .", i. 't. i I

< npililMMI, '| ....,.. i mt ]lu- 'uu i" .u .,..,,,, L.til.im it| llu i i .' "l' .I'' till. tilt I

ite* fit ,Jtit'rt, Ih in '. titinm ., j 1" 1 .11'" 'II i.1 ;i' : ,. I...s.t .t ..' MH Ii iMt .m I .s i I Ii, 'f. 'i ,

t. (1'A" > I. r,, I u ."" .1 i',. G., fl.| |I" r. .. t. '"I.) um .f* .
. .1 I l I. 1 F FI .1
i ii in 'r i.
.i|1"rn I I t'ii \1 1I t tFt .iliH.'I I. l I.,, i I i' lt t I" F
.ff.itn ri.i i."I"f i i I F Ff I ,
.. .. .. 1 It!I '"l ,.I.I I
M lira' liitlltl ,If Illtitn' : I f I' I. F 1"! I F FI I"| r l.t H. i F '|1" II I
..... .INN",. 1I""h." itifiimthftnkifolli '' '' I. I i i'I I II" F,J|, .< ll, (. tI.. \It., J I S I I

Au / nnr"'"' .nInlttMnp .. r'' 'u 01' \ . I' .-. I'tlll"' I H ti "i I II li, t I I. :1.III'} tt, \ e'1.
1 'ill liiH'lh tt'i l r t t1 'I l I tr 'I I ,
I I i I J"I: i p tmt T t i tbttt. f n' tl tI !lSij. '
"mt'H- < > *
I I. ,, l 'utIss, )
t .c.
\\ "I' .
I'n.irtit, i .
ir'f". I I I 4 t* ; ....1! !* I *.. ,*,. i* ltl| "I J .ItO'! 1.-....i. ''rIm rtf" h".I" .. 'i I
til,.f t tn.... jltrl' III.I .. m-trwli.il i \ ,: I '.. .; '... \1"t r-IF4 .I I'' M l I II. ? >- .kH: ., ..*.tJ.It' fcti tt totti lFS I ..h.t I. lit- ., (f" ,. !'J:,, tl F"I] I :

f-fMe r.) w..... ti .. ". .1 ,F. ', I I F [ 1f F '11415 ."' .;tdS4k.l f'It.4 I I $.f| wf III| <' t, *l.|M tS**.-*. .,* In/ H'"
IKs.iilr wlMl) .l't: 't..1 'I.ii' i iInlgnl F I iiF r.,1. II 14 KtJ ..* <.. "."-t, MB. f I" i liu /01..1. 'fl144 V. t. ..* JH "'

I if. .iin..itt| ;it I' ", F I ,'s, u .FFL ,s Itt...... t I' '4. I 1 F1F

> unil ,iHdwutl HIM*,$will F I. I F F \ H.WM> **.. I"., t \III. '" .f : .r. t1'ft ,, "*( f I
Its .Isi. .Ii- OMH| hi nisi, .,l4. .. \4 I II l t *! $ H .
1 '" ,(1 .1< .*G. **. ,. 4U45I ,.... 4l'" Of
4Iwtl4flreP, to. ....... .* ,.,,.nit" ''; I" 'j')
"'1'"".., hI.. .:....."',.... ,... .. F Fui.,10' .1 V .i. I ,",1rw ...., ....._.. In II .1.. I.. tS. I .

., IIi.,. ii uhi F' i'itI4. I,', I t., '. ., ot '
,pniprtti ,p. I .t 5' ; f'"'' t. \ I J'' .1
... ...... "", I !lf H. .).1Ik : .' I II I
It I
......-' 'ltHiut; I- 'I......" '. '" # \ s ,
I I f.f. s4p) t .. t.1t/A.it."
dit.._.u. .h.i'. ..A1uAifl .11. i .4IFF. \ \ -'I ... '. I s \1 \\1,.. to- itt I

...kI, b f < trrv .__.r- I.' up I \I. M.... .ti' Fl ,IFII I I'
........v .Uvip. ..i
lit.'" ......" ... ...,.IIto", FuA ,_I .. "t.. \ .... ..... .'" ." A.. ... ., bI .' c "IA "s. Ie \ '.-
,..__ ...... .uu.u.... F.4uI ... I 4. FtI .
..."o wI l.1.! *. .*. .. I .. t I II i 1..1'. G f S ., .. F IS 1< ,", I4Is I
J I 4 .., T '- .... ...... ..... ..... \ ;
f _...to .'..! -U iw nib .. hI S uIls .. ,-S** ", ." 145 ., I.... I V l t..Il 4 W i. .
< uiu.l fwl<> 'to. "ii" *. S >- h r.... 4 t, .ft,.. ....., 415 15I t ,.. *' .u.-

.......... 1'" F i-., <" i.kd u.... .$.. t" tS F .1. ._ I OJ-

Mlif :. tiN I '. ,< 1 \ ". h, t .... I I w.to ,4..... \_. .

""" .$.... ......,.,... 10.. t. < i.. ... '-..... S I I j" ...
I"
.. .
. .. 1W I ,
**lIP' *-, .huAi.iS .. .... -1 I .. ""' ....' .....,.. % ...to.F I I 'I .

\ r ..*M1 ,_ H ,, !*.. ." ... ... .4 4 41 fr*. I '

to .., *- ... .. I .1 I II. S

yM, jV |<...... *...... I 5. '.." .
.
-.. S I .*.5 I ... .. .
-
pF'c '!! ......lrn. Il
;.... \f ti t I -

: S <- ... J I ISt

,. S ,...t.45 <4 "*"t* I I I t 5'F. .

.... "' I F' ,
**
'. .
"t S

.. Ii % I I, ,


.
)
:
.... .

.I..S "

.
I II "'" -

ttuktZflfgp y t*S I. i > .

F. H I*. U K.' t to. 14 .

... *_ h. ,, ..*.4 I *. *
-
..... "
te. -, t *.* ,
,. .


.


"A
,,<>


: ; Itr .

: p Ss .,4 I'; u 1ft
** P 4tr


ooV
....

.


.4 I
LA TED ., -'. I

,.


...


J".

.
,.... .. .
.' ... -. Yc...--"._--_-h .__ .. : -

-iimn .._'- _",;. ,= '- _" ,,, ,, __ < __ c- ,"- .;-__-_ -- --' -_-- -

-"'" --.. .... -
.f.I.
.
'.. .. -. ,


.-
.rI .. ... .
.. .. .
-- ... -
'. .. ...4..Y..L1.. .- __ ---- -. s. 11-R.& : It ''Hi" '" I fill' III c
.. l : ; i I' i'il" I"q n/rIli'nut,
--- r ) 1 ,Ml', 11,1" I 'r'" I ,,, itlllli$4.,, 'l'KJ Ua.EdtI'IIICEO{ ( ( : it*, ,nl' ., mo ,n"I,, l 'ih J
ill II *
"' 111.1 I Kl, f""IIIO'I\'fo' }:J-t.fjl"'l1" VII \1 UA. II ( .11"1.I I I I Irrjltf I 'I, i ''I"'111 II,"' ,,01" Ml, i III ||1'1"| | I l 1l I : r'' u"tf riirii,, ,' I' ,. ,r
,
I I I i lllt'ilt ) ( I "II i,' ,1'.I' 1.1. .m-" Him;, !h I ,i.n v ?'nr-. -1..1',' I 'Hi''' j"\,I InlnUili" ,in" .,Iml,,' '" i ''11 I I"', I- ,il! i r''.. i. i '. ""II"i .ti ,1 I uihI u urmil,.i Ihll't.' i,. I II II'1.1, ," uldImII, .,IS, lit?i1' '"'

THE' SKNTINISL. ;..Ii .1'.t'.I' .IW'1( ,.. lllMtt />l to' Ljf-II'11'NIA, (B\\f\\ tumid, uliflni' ''!1.,1 Man, 00 ', In l ,Vi| Iliinxl i i npl' < li ITilHt'i4 In II ', i"l \ linirfntiin I'r.iftliHMft f I Ill, .Iin, n. f"I!". .?,11') i Ii//nY,
1.1l'I I 'l
I
btllnl JeI /Iulllnkbytg until'' <'1i''f'I'' ; i \\fi;nu11 >. fin"" 4""Il1 ''" III4ni'I'i": Its! 11' I iiilf '''' ..,il 1,11. Isilt( ". IAI, N'I.' ,", .n'l| ,
\ f tdn Ills "
\jI\, | In. WASHINGTON.I """1
IM I
Mit ,,,;-,' I ii \ViM 0 n'-f' I Mint J, /Tn'i,InIlll hill Iru'lrfK Im'intffry .I I tin, I- '", ijj" "i.II' .i I,11111| n, 1" 1 Iii I 'li.lmfi" -in I I < I I. "i*) It ,In Ul* ,inlli'ini i f ROM ,''I.f\\ln/1, Hi.'rilto,. /Ilipih/n, ,. / )Ii? nirir,!, ,., '
rrgjji tilt inn In h' l "I"I i i pi ''I:m: r gn') g: l IINUItMnn1Inuit'sitII, ") hip tniiniriH t' ,
\ni.i-iiial IN; 'i-.IN. lit ,ni 01' Mi.. rTM lTin.jwi| ''ill "I ti' 'l"b'' 'I J.mil n trt I Illllll' I lill"I if ilntldl t nl hi"'I'lIn' di/urrYnln,/
,. \ll"'I' I "f tj"jr \linli wml.nHnTiti .1 I lr: '"I"I r |II; l I M .*hlnuttti 'Iln-Uiiiril, N.ilm.l' ,.""h.t O, Yl
tiiinuliltui' I a. I'r, :r fii'i'li 1 .* ,ivi. j4 i i. Jpl 1 I MM" 'ril I I" nijih I,' M. ., i l'till" Jl, ''int l| I-'lu;?' iqj.li ti|| 'uIit, ," "I mm 'I''Hiln, .Wlu.'>: II' ", I "I.. 1 1,1,, ",,,. uri, .i ii, ,"'i.i '"
\. i uLnl 'k ,
'm'pnnntlv' ( .. '. I ,. .r' 'In ) l N' ,u,, '. "
t' ,
lor" In MI'', II h"1' 'lilt4ly ; "i'i't: ; ..1' 1" ''' -s r-1,1'i .1. ," W I f"ill,1. .mi,, I I, nu a. i
.
'illlin' '
,Hi' 'nlt6"1,1, ,
rnoi"i.i.i/ Ki i'UN: mi, i.-i\ \ \ ; 111 1111.1 t nil lirnrlli" n utr'''11' ,Inni li n ."r .. 'u i iM I" ,1"1'" i in | n|h lit" ,ih nl t H,,,i,' \tII, ,, ,11' mini-, x I pi| ,,' I II purn, II"Ilt inI !
nl i II In. i i"'.1 I i ,.', I I'''' ,I'n' -I'.. N,; 1 hat I Inv I I." ill, Inliiii li l
| '" in I n tI.l li Y 'p I t 'd l 'i" 1 J I II hi-, Ihrtlilhnl/ I I I"l /"/until//, | I,. tlnnil"il" .
,
p
1\ .. p I e'' 4'.liit! ,di01 I I < 'dnnl.I.lln.enl), rllliii mil vighidlit I ? \\i III' H' 1' nlil: Hi'' ,I iciilliti, ,"ill Unit" (In mild, l I' ,mlIMitil'I'ri'il I', 1114
i i ilnt. rn i Ijx| ? "i if """i! ,' iUii> :, I li,'. l hi I 1,1' l li",1" kil i.ll l h'I Iitti 1'\11' Hunt II tnmtl' ." .l,,1| II.! ,11,1 tllll'II' l (II'r', ?"'
h'.mv.: ,to ( 111.7\1'11'; ; ; I 1' "ni-'i.' liih"tl., ; litutnhrlithi"l'illldiut.. '\ nII t tMnl 'nmii 1 iii ; : i In III' \h nrr'' IH'ttlhlH' lillt'lll, Ml"i '1"'"" '
In, llmnimiiiillirii, | | ,
,
,t'im 1' i lire,I ninH nlluIII., h'nninr.l1 hip i1d, i I.16. in I'r'. I".< ,il ,ilmti I In ''ii tI m; 1..1I.I"1 In' 1"1. Mliltrtrii'l"
ill I 'hilnitnn '
l ,nth ,i 11"1.1., | i\ I I um. "'tlhnnr ,11111.,1, iiiliillun. Hi", rn> '
I "hh.I..1 ,. .
(.ttA+. It. WAI.IHS.: .. ..-- ; II ,i '!MM\! 'mi p" iity' "f.r I'nii'li' and, 1'Irr imnpiiri',1" I ly, IhrSri/ lln'|'it mill'. -i .. :ti. f""I I''it"I' "I .'/ ."""I' ",,' '1111' ,)" ''I"1." ", ''ItH'Mtidiili'ti ti"I'l.l' 'I'I "till, Ors I i I t Mil, r n '1 "III" i 1- In i i' minim!', il I."" |I"n n ,1 I I. "I' I 1''"'" sin ir It'd'| 1111.,1., 'j MINI W 4"'I"I'I," "' mil. J"I',In'.'. I'prnrltha'' ,dl p pr/b'h', ''I": u.. I l A
vtiloIllvi I II nu
'. dull -I, 'tli I 'mi" 01 I :"till, (1'1 In, mining Illi' purlin''' wi..'. "w..Te I" n \ ,. I'm; liAii'iiulitiH I, fifOfii'l, it.l'hir, ll"lil' 'hi Ir tin" Iii; tins I 'iMIIIIlltiiv '/ .huh 'l4UH' 1
Hit. .I In r.lii ) .In in d'. isii1Hiil .li lllisl "II''V'lll ,lill' \ !' ''J..1., I 'lilllii1 li I 1 I" mniiin' III I 1,1," ..t| i % flll"lIt.." Jinn, 'lt l I" I''"' *' lids, \ Iniiiiii I I.I '
11"11' ,
TillahHOT, :! : :: ..., iYWwW1L' I" I'lin,, I'ri'lilnil nmnlt.iit'il. l
I, ...*.. viilml ikiltuu, H tii Uu iMUiuCilic 1001 iiu Illi .i mlnrnrn >in immmM 'i I nf liWlinimliil 'l.nifitll.i. i.r'il'itlniii'f" AiniHi I Miirmrlinllulm W Min.A
TTil? Ti'it lint' !"M til' I I-i ililtrlfr' it iiiilnllliiHIIIIM, I .
.. f. \ mlr '
-- rlmwl, mull I" fn'ir'I,, I 'It I hcry.tIy I ,.1 I n.lI I n/h/ | .
h innlti I ? rill' I.> |, hhl/
I ti ,1L' .III.Ii'I."r i I, A,' In ,ilii" iminlrvpnti im nn "hall,, In'i'n vtnilliily 1,1-lmtnl\ I In all: "'.1' Inn i LI, .HIM.-". -,r' ml mill, nini HIIIIM' tillliila.ki ,',' '
.
l sun, Visit,. .101 11 i'I if II 1 \ i IImy, I M' iir t'I: I'tofMm1'i .1.1 .
I fnrdrlrntrd; I I1nn.'ru I, "ti 'tilt.frnllrl ,11111 r.il.mli.f, 0' lMdy)"" I' Milllr. 1"1'\110 .'
ut
I IILM1I! I IITLYSSICS l I1! .niitll ills' ilipiri, 'I tii<. ,Miliitinn or tin \ '''IIAC: ttllli ( iipt II. vvi"' IHVI' :ilvtr.niii'l, ..| .nnrl| unl'lli-iv t'," i llnlnl.,I Ilw|, I U
,. "
'lull'1.1. R"| I,It")' I Inprnv |I'', < '/"r" ;7."'ir\\ .ndlo'lltrnn.' 'III''\1\t\' "it v\ l.nlrill:" Ml iMy, ttltn WM li I I" Ill, I Mi hi I Milli/n" tI"I ", ,. (
{ s. ( 'J\\{ "I'. ,, ,Oil I'I i \vl l 1Ih f Illl Illl" gri'ii: | ,:.dill!!! |hI, |"l'lIlnr| |1 ,huh" 11111"" funk' iplniM'iub, : t lln, "IfMiluil ill h, ,ni'liiMii. IMnriil 1 I / 11,11, r"o ? na.

I it -' I I','.llnllll *- ,..'.Iiii; till,' dal till, "In,.,flilVll Illtt. .. ,"il.l,, H"' In- ''f"nnnuiil I i'Iir'''V .'It', II- I'.bh'., ,I' I t I'V : '"I I ill "Hi, ti' |' I i iiiiiiinlliiIh \ I
ri < nil ,
I I i |pl ,' ii jug/ r.- ,inn, .\lmlilln' | "| 1 1'1 | ,. iliiilnmit, I itillllll"i\" / 'lull' I I'i" ",HI "Ih"' I'i"' ill I Punt,, I "n"In."IIItt ".,"!llml',, |', ,.I'
-, ,, iin, ..111! Iii. ,,, ,,,1 I ninl imig'lunvnilili !I'll!,I. I lit' Till: I" i ""II .\111 I r. I I"ilill Itll.) It'll. .ll.1Ihi..t' I., b lllll Ml.
vti'liii till
\ .tI! ."iii .
Fl"1" i \i' i I. t lti.-111"' \ ICllt'YLEI i I ) 'pi i UK iii .urrvlnthit him, ".,111". nil't!' I ,, illi HI t nl,' MlurospiVlhtli'I' '
"lllll r'ri'liMV'liinx 1a.1 I Mr I II I vt itmllti N .1,1..1"1" lln in :vm ..iiiilwind. Nr.fu'PWy, Nit illlm I 6,i. nnl, ,' I i Igurd, |
tin." j -111111, hi i Mliinlly' tlirnttiSin II .1lth.I/.I6hK I 'I/Illl' Ito ill'I '.1 1 Unit 1 ivll lime: imilil'tl', ttnnl, '' ..IIIV.I.I.' I iiii ( r"I"| i ..! I. \I" fnu > ruts., bur, nltIN"| .1",. (tint n rwk >,m, .

; : (roir\\( ) '< !. In .-I ;iurputt, |. Hit ""I| .,ill In u_, III Hit" ,.t .t tai kimiv till. Imvi" ",|1'1"It'I"'| inmliillliimixllnii .... I I In hit ,n 'tin nn ni'. 19111 'ilivu mrilM' vv'nliIlilll \ r nl' tin :"lilt ii. N,.\v V"lIt, ninl,, nt "in 1h'1 ". ..11knn.'I', R'liitl"M, ",II i bills "ii,', ,I1'ntnmlit' 1 nni' ,il I "nu HM l I MI' / '''nil.Mllnm.M' ,,.! 1 1 ,

,. ..... _..... If1' Illi li'l, illlnl I, ,, lit till', I 1'11"' I" .., i Ili, It'1. 1 I' ."P, nmlid, 1 ,i Isms I, ; ;
r.r.n. tillll lint, I
I \'liii lt l .
-r. l.tn..1
i .tin", -tin' ', "n"ill| thn' H .llll "III|| ,h'I"'I"IIIII'| Iof ,lot A :S II ill t l' : ,I lll(. Will 1II ,tI'dhit-' t lutllL |l"iill"|' III III", H'l Hllll'.Hl II ,litl-i| |.II y/ ?., ,1.

(....1(. K 'TOM !!..f IIIHI:IIS \ .M) tl)1 t U. I I HI I .H I r lln I liiliii. lit ,b'r nslniitinn' It }'"otr'r. H. Kiiirlmnk'. mil I II 'I I' liivi., l lilrnD In< i i 1'\1"1" mill, MII limit illi.ii, I'l'liUtnm, KHl'l his||! /1.,1./ 1\/\ ,..,. 1.1. .1/'d"N i I"' 11,, .1'prq.tini| | ill, ... I'-iiiin.l, aid' I III' n'l 1 1J"I Mill'/lln( ',ll.inirnt Inilli" "l a, 'lint.. ,nil 'Im h0,, 'n 11'n'i II",ISigdnpA In|) ||,,r II|.Ins, i,'

.IIM' II*. I (p"., III', "Ml'$ M'i' In l tin lull', !,,..I.! will ttlliln" ,, n riniil" | ,iiinn|" tin i iin, illlm" il .'iiilciin 1 ii'.l''nttliil I ): inilil,! Im, lln.. \In, ilili'' Mtviir In, 'I 1 Hi'. lust l III "I)' ihi'''fli I. I Iinlin!, i il ilu I : "iihMMii" I Ih' "' mil'\ .i i P I ?\ ,a lull"i .I'l I 'I" .VI"Hi. mi 1'( M In I lit| i l |1"nnl' Im 'lit'Ihi.'IuI, s

1/lillj(! :"Ihrl i. ,'hbIlW' "Ini'i, I"i, i '111" :. I'lnl'q| 1 Iiid1i! "t"1: I lut", '|lilirihhliip' tin'.iiiil tllivllut.li'' ; nf 'Hi it I rl 'hull hit Ill, wldp l ,Ira nnnlrtt "d 'lln: >Mnli ill tin; |I.u.t, uti"n1, I 11 i i.1I Lulu it ttpliinll'11. injtiil!' i "nu f ',,1"1" I I. ,!"ltrr Ill-' """" iill.r fifiiiliii i ml'. ,nl.' lulu "I I (II In' I 1(111.tY .

Hn rill, ,1'1> ''?"''1J 1-(' I iMt-il: .illi.i/'i/ ', tin, I'in 'mini tl'i |Ih'ngllihnl|' ,,, ,, .\J.:11r: nllnr, ( '''hl''III.1, ', Ii, I. I 1,1... li' I'l' iM Hi-, ,", r' tin,I''. II, I11"null. hit .irvmln' n Imlmi \. mil laud rniiiniiin .:SI' n ,it I t n' :Ni.it V> rk nlliwt Al; k .1" ilili.nlinh ,lii, u,< fltU I ,," (Innlullin'fIii 'ulnniAdni',' 'I Mr" NnrlltrnttHn1'| |, ( '

iiii i ripn/tnt.hji/pl| | I I.'. 'In'', \ iadlil'i'i "ii 1l"I III"" ill..hill: linlli.r" "", t t'liimi'' ,. mi tin'" tir 11 An nnii' 'n.liiM. ill IUttithi! '| .illn. .1 1 lln' '.,Im,, 111 ninl- ii ,litmus,, Ilililrtm, rid. | ,.'I
,' 'mi" III ii.. .,iii.. i iib'IA i iMy Hluktlit/ il Im' I lid.. hull ,1001.1.'| | | iluhli', rill ,li* 1,11, Inn nl' | ,.
,
tiiiiiinii riiiin
IN ) II / | | ,
iii ,jnddjsil: .mil-'n, ii''lli idnH, I | HH ,.lulu) !nl|| ,| 'III," 1111 1.; .I,f III, I'.nll I, "Illllininiii I ; .,. "ll'' .I|1..1. I i Atrn
(- i I |IN HI I 11.,111"1"| | l irpiim| ,Ml "I' I "pl, O Iii ,-I Id III n IHK \ r "I t '"MillI" I 1..1"IIt\1 II in'I '/n, i 1 inn, .1"1. HIM ,I., '' I .1.' |I'I' I I iinhiini,, "llni \ r d/' |i,
II I I I. 'dl1 I li lliiinii tilii. ,111 111,1.k"tii
I t\l,I.b I In Im onllinlf',' III'1 |nuf| .\ Mi I'in,1,10,11 I ,,1"1.' .1;1' "1 ,1 .,111'I', 'tI II||I.,,. i. iiiiinl'M., I nl,' ".. iin' J in'. tniii '.tin' I I iliiti.,, !iM< rI i iinlli.l ii' unppni "na t ini'l' vte urns n, Im 'Hn"iimiiTiU t nth in "nil' It
iniiiit "iiiil,( ni "ihi"i'. In III knnt ill I, ,ro i I Ins \i ,h"I I "I1""I".t I Hull, HMH11 t .,?,",11.i 7:11'1,, I t tnliu-pit, \ ...mil, 'I Mimitii i "f 'linn ,ndmrit In (tin hill |>rill.' IHitf{( .\11'' rlMI "I I MM, bill i" "Ill, !. ri n 1",11"1." | iiritrrtnl. '
t mil I/'ni I il Irr .
nfhp>ic.iiM'11'1 i I Ito i 'MiHi' 1 t |p"pihu| ', nd9 "n (fmI.lill" I ; I'll "I Hi<> pinpli\ till'i., vtii tiv. ,,11 ,Mi,. 01..1' .., ,. .. (Ih, i iHimi .1'111'1') / li"i.Y n .I Hi,i Hi 1 in,,,> mi ,minimi 1' I1mrI Ih-rniri s1"
,
.1 Vc Il'nI.1 Copy 'il i 'I"t t i""i t" < tir(.' I 'I" litIhIII'| I III tilI' hs. 'Hill' .|1",1! ,| |Iutr, Illl | | Ih"IIII' nl "ll.il.-"H. | l iH'Mi I.I i X'IIIII'11I 1 l < |/ ,tin, ltl"llv:" nhnulnnnp" In 1 I'll'. .li' |11111'11"-l ''lln nil! ll'MI- nl' Mi. I 'hush Ii Iliilli, it.I..ill'nli'itil Ihi I'ri.i.l'hl. I I.i hll.1| I I"inliMnr-, .11.1,11, t "Inn" ,KI In 1 1" wTrro.NrlIlrlliINr

\\lll-'ii,, 'II' \,' I I'ill/' ''n-lilp, / ttimiill, / 'Ill-h"Ilud, MI'II'I hulknull, ) it uat Hinul 1 Unit it 'tniit. Inn 1d,' I'ihl', ,' lit' Mill lupin' )'hn l I tvlui' li' 'ill" nllnl "' IliirlU'li' tiilli'i, li'.in lliiiiit f "'stll", sari ,ill I 1'1"' :' III'. i|. "n.0,",, """'". I 1 tol"kli) I idI I III" *
\1,1! ,
Mjlivr.'iir: and I in' \i < :: \" < \ i ,. Mill'"* II "I"' In. MI "/ I" n' flic SrrNllCu.
(Tcwnl .11, ,,11'. ''iii'l Ihi,, lutiri, l ladled, "l| ( mvi Tin inn" ilinini' Is .1,01111,11", '' 'fnl ililisliU'l t', \' 1ilkiilit 1'- I ''I'IIY (M,,,,ir. ''I"ill" with ttntiltil, pnitil' niinvt'l" li,)' 1i11' 1n: Hi". lilulil' "I Hit" 111.1 1111. 'I, Ininfill" ,11 ,1" ,

liitU tiull, II tin :Ur ni iriuirAlht.. Iliil .liitmitn > ill u I li' j t-ripri'.n. '. .110.. the !11'pnIlu.iin/, party: IIIIJ luiil 1 u liiinni' ,In r'iuoil i' I "Illl/ .lln', : I II." nKirnninlin I Tin': !"'f.n"iIt.: : pnai| Inin' !HIM inn'U "I.. K:. MI I. : tint lint -IL'lilli: ..1.111.,1' ', (, lln I.I ingruilnunl 1'runullntyAhtiA ,/ Im Vvt, nivi"lln 1.1"-, .linn hull, ,, n iiniiliir'lln-' liLMnt.. II,Ilm| hi.fiiii"tit.( ". '

[' : lint, (p..lll"t. I will( In stiiii"l| | ) All 10:11": | i ipn'il I. il-i I"" l htr,|, i. 11.' II iilln, in.nliin' l In' tin. i tlrr inn,, .i. In Hi" ) A I Coo. tin '1'hir" I it tiliniii, I i" nnvt' i n.I'tf.'il tifnnil'lli'l, I I''. Itvn !Hi".l' art ililln, nnin n1" -ut .lln'! ., .I.IIM". 111 MI'U'I. / I lllll, ln'Irnl, \, tl Illi il 'II., I,i, "imil, lln, m lib'| |II'| )ill ,1,1,,

: I 1.1' ill Ivatiii s. I In mil |in.ih rluil.'N, III l h' "i it, I.inI ii.I" 10"11"1.I, ," 'i limitin' : .I CnllMX' 't//1"" .\ liHCtihi! nfllii, I 1.1: I 11.t i iilln I"-III I hi' I ""H- I ilt lln. 1".lk" i tinn' nl llf, fluMili, / I limn ,lit' 'I'hlo-II tin H I1 I IV, I'I, i sly. :j1nblur'I, I | |10.| III' I' ,,1\ Intrn, "'Im, ill "iiiiintliiit' tin" pniIuiul, .ilunl.llltli,, il, 'Inn.n' | /nl, llnin In 11f11.n1 I ,, r hip/ I' hi S" .
; Yilk ,huilldun, I t'dbhi, ,
.
tir'mi, ,rilnruud" Smth .1.1, I Mimil I imllini, Mitniiiii tl/I n, ,! f." .luijif' ,? ,I', .
C'on'ill'I".1' I until tit. -ul'vi,'ripiimi, I'pull| ." 111' I "Iin I -III ,. 11 i pi, nit'' I I lv. Ihi. ,ill "i."in ruin Uycm !. Illln rumMi, .rnllnii, Hn I'H'I'li'tt "I 'nl t"dill| < .I lark.nusill'lbrpntitii' l < i i'f '.fhli li uli ilnlllill'ttill '- 1II""lIli"t.\, '. mill. 'iii'.iiriu' tiinl' I I. 1 Im niln' r Nut, ,"> 'I liI 'b/, ,niilinnii/, I Pith .lull, P l.. I.n AnWhl, | |1.1| 1h.I..n.1)

: i l n s ttitli, ii l lull \nitlnrii| ( "pirtrliuiili/ III'" 'llMUIli In I'lMi'lit !lln' Mill .inn "I tin', ill'' l hinlt, il,''I" thus ptiipl"11 t Hli'l' vn pi' mil"' will ,, I", I, 00'1 r-iihmil Iwi In tnilnli'il' unlningIt'I, nn"1, it I In it' I l1,1''. tin, Inliri.l frnin, ,,,
\\l\\\\ "nllll"\; \' ''III' In, l itrul.n" wild pi' ,,,,1 .ll'lnt/ lililv, I-I; y| .1 I I,1., I in a'" In-, 1'd,.t- ,tttii nmi llnhl'" t .Inil. i I iihii.liiil. mil" I 1,111", I ."" "rn "r ,uhl nl' lln o 11'r, l ni'lint,
\ ">,,al'u'dtuulllinluudit.I i triuii.hnfu' rmulII sin", 1111,11.,I I (1'1"/11"|' .ill Him!' ,ll,,lnl liillH' I 100"' b li, j i i.,,'i'l'I ill ll.i. I buy,, iiyl I rt'liuili't\', i 1'<1I.'h" url'knlhuithrinfit'l'\liajtrltil.l. i I hiInn| i ll, Sill' "I I .II \V .1,1,1, ., Ml 1'ii| ,|,| ., 'l| |h' l It'll-. t t lllll K,"niilll, I I"," ,in MI ill-iliBMfiil, 1 mi Iii. "irlvlnnl! hi'hnn '

n4t-rttF'rIA niilln. ''i .IJrII"II, ,I ill" inii'iiiiiUDPfof 11" lltlin" ,Iltr, ml..null, ,I In lln I.' ."ilui'l In nt',, I Iml, I. I b' I'l l'.ii'' "illmin" h'. ,In.liiitn.
i i Intl i ,Ili h < |t.. I"l' nnlniiiiitiiIII. '' rt unt I"ainrjhri.n uli.,it IIIH li'lnf.in, : "'M ins HIM l.I N. I li'lrii, I I 1'mitt, t ""II.I"/'I"o"t"I.I / I I ?

tin" U i rhldr.ml-. .I ,.' 'tilllllll., ;, ill Illlv' / (II I'M I Kllllll I III. I lilt", ,I IHi l IJr. >. 11 Styling.. ill lit 11'11" "I". r 'Inn; It-l 1 I Inn. ,,his"|, "< |I' inn' l ""I filth, and,,,I\illH": I" I Hnly l 'ti" pin 1 II l iih..i". hill WH-, t,, .|' 1.1.I"'/ ;",'|",| rii Iiii| 'ilit.Kit't. "I I ,nil al. ,,th I I iiinln spit, I tin'ilhti. I '"I nhrt'I i b<.| i It'6"l, lp"In|, ,1| ihiilnitin ii' In M,l ill'lnv, 'lh. "/"Th'0',",, ti\t hull., '\ w

M I I I 1'1'|'il)' "I I I'I. null' nililint'ii, Viiiie In !11,1.) liynti, lln 11" Ii. I It' ..1"11'i uliii lIt wit. 11111 i ,it'l' /i' .."<(UiiiIiii 'I illhU" I Wnnit.ttliii'li I, ,'.illiiin' ,.11.11..1 IlliuikillnI .till ,IllllllIII', nl' d'llxri| Iiii' H'lIiii, II.I l+ mil) nil, 0''ill illilinui'l' 1".11" 1',1| I | IM, '| ml'.

.I i ,1l1, .1.1 10 ". /iih, il.rin. I" I I'i' nllin.ldlTin. .. ... .| |nltivr.lilt li. iillliil, "lit I Ililili l I I llnni'1111, Inr 11,1, i ..nnltii'llmiUli.1 tin 'in'1 In,I" .In,,,,' 111,,,, .
-
VII : aynpnlnhirh --
rn mi. n .-'II'' I ill 'III III.mil' i .MIIlln I I'I Iii, il9wl i| MI ads, n ., it I Hi t\t,, hull|| ,li d.1|
I '' t..j. it li. I '\i ,11 llm Mri \ ilniln'i' i, .1 Iphiln ""I I Mi. lln Mii-iit''," i ,.uxhivpbdtlull i iliink'lii
i i i i |lit n; thud' | | ; trlhiiliirh' | | mlllimiIhii ,
tiiit mn
inn,,"in.I 1uu" i rliphlpl';' '' :I |i: '' l j"1" 'i "" i' 'iit ':h/wuls| '''\ 'lii', "I II.. (:Iin,'inn.iU "II.1.,1.11",11'| | / rtrCENERAL
11..11.. ." n ill nil iiiini" I r Innnli'I, I ,I iu.luw, .
I ," 00\1\+ I In limn 'in inrllv| which I Inujnui, 1"1'101' '001. 1.1' .'" '
'inuii' 111".1.: ill ilii- I'M'1: '1'. ''I'\' ,m'I'! ,' l I w. ... lit:, pulilii, ," tt II II'* I liturhdh1rltulauu'nttulIbnin ;' ( ilriil l'i', nl'iml, I,n tin "iinnlh''Ilit., | |, lilt

.. ''lI101V I I"" n l Iin i 1,1.1' .i IM i Pull-titiliitl. nmi, II I I !:1.111... I .in, I ,.ill.'IS, nri living t Iin k iinili ''lln l,'... ni ..I 1 .In. I. nil' I I'. .11.1't t'lIa iv |I'n'd,, | ni" Iminliiil, ,, \ with, I i':tultl V \1.,1,111,1', \,il fm, NEWS.

{ M, till, ., !,,IH'I! IIII I'i'l11n I" lit'' |put,1U' 1' 1 Iy ,01 1 'i' '11' I in.,Id i I tot, 1'1." )10111 Hill nl"" 1'\01\ *MI| .IIIC.I M.ni; "i .? 'li nu .1'.1.1"1., 1 1 lilt i ttli I I.', Iv Mi I1n i.li:!'lu'l'ilt'I ,mill, I ;NnSml; in I l]| :S ,it| ;,1,1.1| | I fit nill ; | I |l I'| II| .hlltll'; 'lisp ilupi.l im hi' "I, IIwh..wrl., \. yti.rlPljpt l ||,|'l Ith uAlbinwurtlnalllhlrplntMnitii llcninii Il.n0r Murnfil.SltV .

''HI. I.;\IH+ 1111'I: M t. IH. Sl t. "r' III;, G i ''I'i I' I I"I.i I :' ,it,',lj'in|, : |I'1'rhtl'iil" | |f,1', ,111ilu I ,li.I.II..II": ; 'Ii'I 'I I .Im NiI'olhh
/I, : |p i iI I idnrahi'h. ni' IHU" ruuti MI inl.II,, rdiii' ,lii -.I'll'i. reu'lidh'" i, millMm' : nit'! nipiiiin\ : Ii" iiii"i m Ml \pinviitirv I ,il-.n Vi'llll, .' ''' hut' 'Illl' f.l: il'Ntnnlt| ,|| || ,w

t'd .l.'iili-oiivilli: I"'Im';""i I 1/1"" I'' hit" < .n!: I I' i.lnll' lien biitimim (r I Hi..it, 'lln' in \t 1 i ',';t I'I',I i.| I I''..i.i "' I, 'i'ii I ,.:.' mi" Iniul' In Io'd.rlll',, ; tlul 1'11t I. n 'mini, ,,}. nnl I IV:. Mm .,lull..... < "11I1"11",1 I i i'i I Ii t \X >MiiMiinv. .IIHM, I l., I' M In Hi' i iii,i ih'" .I.1, *. "'II'' IL,'I 1 I'M,,', !.. I Inniii'l"I 1:1..' M''."..,\ Il li'rniHiinrr,"'red,| } onin .. .
.in ; :
hd: |'.li'd| *i" I 'I h'! I hit .''I' I nlivi"Illl'ill, i nl, il" tt "nk, aril 1.I 1. In'pill' \'J'l! :\ ,"\.lull' I III 1' ,Iliiin, I In l I MI I i I Intn, "I I "i' I 11 IIn' i 1 "U Inn-ill I I I i iitnlkiii i. : i I n,'nmi In l Ip'I u n"nn Hi u'-, 11,,1111'| ..1 I HM n1 ni.lih. )V I',,.t 1 Hill,, r ,nuluIlr i r< |I'mli' I II In mil,."It nn 'tin .11

In,','ir ii,-iitin'iij,, \I.. Iii- 1 u "ml I !I. a,01 I I "h"" i ,It t.,1.I ., I to I III" J'1 1""II I .1"lit"I, I it'. "Iit t 1 III.1'. -.. .; n "',1' I l"i 'tin. ii'iiiiiiiiilimi I ulIllo.I '.'. ill 111, ."II. all I I "'-i' m,', .,11 L11l, ( Illl II lilt |lit" 'il! || ,Illltnn I[ I 111'. A'"hl.I"1' n niilitiiimn' nitlininl" I iiiuti' In .(In Hi.mh or N irulpinr,

, i pill,' in' I .lln t.).i in' n| tin. pugd'hil' ti'l I.' Inl" liiii'Ibluli' lie' liuri'l mm'Ini'v, "ti 'HIP I ul .i.-'Its} nn'I I i""''III' .. I'furlrtl. 1'101( .i.'llnu! I bib'r; I null 1 'urr' < ."''n'"III.' mi (Ihr Mil ri ,..I'IIe I 1'r I Li': .linn' I" \ ti (Uilii) ,
ilia '
.iti'l I i 'I
III' 'In ..n wiili ifs i. null lini' i iit\ ,:''iiJ. I'I.'inhk Phil, twhpr I'{ I Iimin'; Vi' inHiinuil '.. } iliihllliip! riinitiil,t. "iiimiiniiiiilliitf, llml, 1 'i 1" '| I I, |l | .. ,
I ilit-I I HI.H 'In. .linn"I mi iiiiinnii'il.v ",,1",1' ,//mHtiltiii. .li' : liubliulyI'rnulthe(, ,,1'111" riilnttil nun in .n-\irtin < iiiinlltnt, \ ill llnili"i | 'mini" : 1..11 li, ill"! n.
iillt pi ii Ii, i ., I i.n. 'inn_' \lnl.ilimi, i "I,1'1110'Mic-'n liiiri II I ,1 I 'mi"I 'I muni "ii nmi (li i urge 10011".11'" i"I I ,\0 I
11111. I '
">r 1'1' ; i in) "| I .I'I, I I'M' '1 tim, I I.. II I i It:, II |,IIMI|| ",: "I'| Klnipli, I ,'n-ii in 1 :-1,10.i ,/ I lln, ,II 1, '"'"i' for ('h""'.'' .n I t in.* I l". ''liil'f: "I, hlsillltt, 1'l- "11,1'. ,nl, ililr, lllll"me I limn\' 1 1 II 61, i1'1is I IhinnuiiK/', nn' I. ,' in,,i,I I ,
.
110 l
lI"rll."Il'lml MId, vt hif it 11II I I Iv ii'h| pliii, i 1 ln Mlpp|
,1,it 1I1,11I,1/ I ju.l''r ill I 10011, "l:r' 1 i, '/ll'li 'Iii 'lln Hi' '.1 t il h,. oorl, |I"'I' Hum 1 n iv, \,1"1'n" .1 I (
]I.I nitj.I \ | iir' NI'A' "lull. II In 11.111'1.l Initt'MI I I. riiiH"i't|' |, ,| In Mr .litm-Mii' I 11, "t, v Hun 1 I .
I\.I"n. we "nnin, 'i' tint,' '"11"1'''; lln. vi.ilnlilitufwnnc I ,' I In-.1, I.'I'' l 1.1 Iti n|h111ii,| | 11 I nnh'Inlill' nl tin' 'linllnii" I lncl.l, ,' i It l i ", Mi i linn' l'i hit'aulrlhnn'i-, '1,,1lni .
tl.lt'TV' tllll ul"] .II Wlll'll !> I IIL'I'I/ ') :'H'1 1 { I Illl I'' I II. .1I1.. ,' h"I..I", l |iupinsirIII'ni0iun' | "" HIH Tint 'llnttnli' mi'iimlm' / ., 'I- "miiun" ;; ,' In)"linn"I' anj11)t !I.. ?" Il"inn: lln in" Inr "lliii"j prmnpi' .,i- i-iim. Mint ll'. till. d'ndl, |1".1.I .' .I"iAlil'I I ihel) ,' Illlllml > .i, r''t' "in'n'' .1.I hid, 1 Mum" ', ( HIM, ml I Alt !' '<

'I'1 ilea/nuw, I.'I' 'In III I, .'n'i1', '', III II puIlu,! ''III" I \'f.I' ?i nlil I ItI I I I.' ",nl. In i rlrr I, ., '| | i "' "" I, Am. lip| I""liilni' 1911Inb'nl' l ''''"' An, ",fI
I II
,"lltl.ll Jlllllll", '' II lll I'l"':' -I'ulri.r.' I'n' I 11IN,, I i'n I im' n 1\1,1,1./ vti I h' 'I I i 'Sh. nnnll/ III !., ill | ,, '
) I fi.n.i, KlnililiillMiKIIKII. e.ty h'plirunh/ul.i, |/a1. |II in, hn', n. ,niilii ,ill'M" 'I.Ihi,? iii':IT I. II I nllili I b i'nl 1 l l' ilnlnpt' | ,'o'I'I.t, Mn-t I.tt'ib''I

Ih,' l'utnn'rlrlrr1I' : lln".' ". "' Mid .' ';".1 '.lIlIIi'IoI.ahh'' nn,. tai ii"niiinitinirinil,\ -Ir I |.ink\ I h, 'i'i., nil'. l Iii, it II./n.." r ,d.! It /-.11, \\.11. Ifi! i .p j.I'I''''i II'' .i 1I,'nn' I In hitilimil rllli'In h i-axr'lii'l linul, I.nt i it ,mi,).iiliinI', ',> ill.i h | Hn. ",|1'1"| nil" .'i in nlll'i'i, nf Ih" Ilip\

'nil'r 'Hn" nt"i' l Mil' ,n 'I'I 11" l imiiini,? !' m t iitm i I' Hint, ihn wb| |11111'| I nil lln inlnhlli'il, ,I (,Nr'ii'r n''l Ailur"
"lit-l 1 In. "IIt'IIn- 11.d I I"d'I" 11.i :'II n I:!I iti-l'I I 1 .Hi-, 1 t \\ h I 1'101 tli i .I S III 'IIII ->-.. ,, Inn "i', l"i', ml VVii'm, ,,1', tin I'n .1,1.,1' ,, Mid, Mitalr'I..h'. f"nl.

I'I'LI"1 I" tll"I lm, II.IM: '' l heu ii ;.clnii .... I I nir 1 1 hi'ff 1./(r'l' huh. ''} ttlmli, Im h IM 'in i I.n I iillmii''ii CORRESPONDENCE. miyin I "I Hi"" ,Iii r' II' .u t I nni.nni u IllY""II, ;II' lln, tt l"IIISir'1 ,1,1,1', ,'',? I'l ,III, I IlllSltllltll' lllll, ll'lrn' I'l ,nil lirnrulH ,

,. ,' lli" riniiin ..it.n ,,) ihr I iiiixliMilfiimlI 'hlmtnb/rrlniurl. .,11111111". nimnl' ,I in, 1 lIr 1, I 'nv .. i.v ItMiin" iM'il In I In" i' ilil/i'ii-i I. v.lm in ri'pun" .111".1"l 'hill, I'lllill''' IIIIIM/ mill"i' 'i tIIP, Illtl t h.1. Illln AlMMt, .,Inn,, I1' I "IIM, xril'lh'dn. ( ,,1.1 l,1,
n"'!ii- I;i', l in"1 *' l lli.in, t 'l'oall'I'.1! a'I !N> mMi'lint-iil I' I in iiliiii,ii linn 4H 'fwiI iririimi 'in n ',1'| 1 1 I In 'tin IIM" m'' irt il, h I'riuu']" <
ili I,I tinny. ll I It iiinuiiniiliil' |' \ liV il.. innilii'l" vtli.' Prin.Ibr ttlilln uslptlarprlin| i .. rut UMilii.l., in mm'" li nl III", lilliillnri'. t' ,,11,11I'. : I'In.,' ( ml,'. ,spun. ,rtmiill.i', i ttl' mi IMP, lllli lltn,, ,'I,IIIIIMI,. i /111"1, ul.uurlt..

'lln- l C'lniM: ,,, (.it, run- 1,1'6, |Ilillrfind '| \I I 1.-. : ',, ., 1'I', .t', 11.1.i ; 111' 111: 1st"'iiIi I,' "" Ih" I i..lipping i | | nl 'llnI I 1'h',1; I !6lmw', I Huh) ...It" VV ... I .1"I pltl', |t.... Ai InhiL'/ : -'1' I 'll.i' ''in, ,,,. t It nt.( ,'Itl In.n, I Idipt 'HI.llnu' pyllhrit| I ,I."III", tA-.I 'j iliil, 77''In ',', I Ili ""''' 1.1. m,",11.: I'lilnhnj, i IA itiii'lilllin
nl I linnliV | i r-i i1 i I I ,, III-, ,,,',,1,1,' "lit, I L, / .,I'll,.n, II ,rid' ,n, Mntug' 'tlif .'
1 i New lii n- m.tii'i aI.\I'\ '' I I' I I :ii'tiiti-i. .\011. i Inll, 'hilt irlr': llml' t tli.il .hdr, < I Iif ,' lliiKim 1 it t 'it. nnin, '... .1 I 'I'InIniniMill' I..I/ Inn I Ihll'l- 11 nn
nil ''II' / in
lull I hits hw'ti'rnuimu' I
dl!, fiTlnily "I Dili i | l "I "I I .I' -< ,,
nii, t li r""< "liinii, Ih 1. i ilnltiu' Id I IIh, l '''' I I I' "1,1" > .iilm, It' 'imur
I.
I tin \\linliWi" i Inl'HIi l I r "h "" rml l 1.,1', ", '! I" ,t? I'r"i",1,; | I f'"h'1I11t' l I I nun''Inl l lj i. Mud I ins,,10 i"t, 1'11" Ir I 1'-I \ ,mill' I if.' 'In till- ill,,. | ,
II' lirojilill" |'|, .li'\IIIIIH' 1..1 In, tin, im' Mt 'n'IrrtnIrn4, / / nl liluif I Irrnr4 lit, ', 'All I ,. 'I i '.. i I I"" | "tilt i 1nnf" :' a ttrt I" nvippi 1 'IhII l ,, iii" hill i |pn iii'l i iinl'iti' Milin' I "' r |1" tu l ,
'HiIiiil', 1 Im 1111 iiilillniI ,, iil I i ,, i, n', 'h ,'b..ili.t I ',". tl. n II, iMil.ll HIM I lln Niu( silk'Idiiiilll'I.Ihr'rq I nI
.'! j I'I i'i"n i' it 'I i ,II in.i ( 'I'1!' lltn, I I" ,i
ili-l"l "I
inaj nut i i'tlldtl.t ,, | ". I" Ilui'" I mi | itrlil..urr|' )!" 'tlinl' "I, tin" InlnitIrtlh" ', > I ""i. !, ""I"| 'i 1..1| ,in, .,'! nitl',, "| 111(1, 'in i itp'l < ii.ihil Ilia l .till h".1.. ,i HI l nigh, '\,"!,,I II. I |1' |I"i "i 1 .0.l "' ,n'". i.i'n'. ,, .

that!, arhlinnllr.si) !, 1 | 'is "inInril" ;a.11'a s1'" I"I I I'il !t. .I j. I I' ;" 1,1 ,,i. tl4l Illinll. Illhiri'i Ihr (,if ""' ilnllli, III .,nl"l II'-:T' (11.\I M'llli'' iriluliilimi '00"" '. II. I I"i. ,''i\ n t. "111Th'' ::1 I, i ''u'" 'till. \I-. 1 1"! hn'nlir'I.1Ili" ,1,..1 Ii iihi'mrinblh. l l" I", I ,Blur,' IiiIluand'nr I .! [I nl. ,lit lit Ibn' '

," 'h' ''i ,, "i''i| ,. .fl\ in l .iii".ri/ .... 'I'IIe I ), ftl! M I.'I', l'iuplr, t" in"i "II. i" .u I .. in, "i II. I\1.i .. : ii'" ..mil'l r.-lit' lln, IIit' I lit '.1 I n 'hint, < M.l..| ) .1'(. ,I.I' I. ,
.in /.1'11.,1 1"1"| "t in ''In'-1, ni'li 1,10,1 i | fir I "" I', .i u i. "I" -i I A IPI > Im lininihiill lm h.,1,I Inn,,anIU\ tl t', Inr' I In |'I' I I "I I I I 'nltin' !! "i..01'I 'Ii'rnh" "
I i l i':' H" li''ini-'l: ', linnrHlli,' i,I'' ."Im i, I, w, .I t. > rIli..III161. .
l .
I "
in1's i .
i
\\ I I TWH li* liniiiii" "I I Iii' mt 1 1"110'11",1, I iwrlii iN'llr'I'. iI.Idreshiiwld'" | [ | |h |.1114,1'I, .nl, I
ni In his. IIIIIMI' Itil": |1'.1 iv 'nu i '11 i i r I.. .' i '.1 .Xikiti'ii-t mil, :II i iiiii'litilln.i, t I 1' MKrnm ,, i I % ".""I" 'I" ill. ll. I' It I' "I. t I. 'i i'I' ,11'1'" : \ ]" | I) ,|1'1',| .linn mii| 4 |, mi tlnlitUfHIM "r"" 'I l.d.ppl.Jh .
And
t Iwn .1I1t "I1111
our ,iVini'J" 1'ii'lv' ,u .pl'liihd[', nit .ill, 'id, ," ,'1'1" .!' ''n r.iii'rw.1 Fli" lillmt lor I' .. I "if" ,il,irh I ill .\ I limit, ',1"'Ir.1' I U "'n.ili I 1'.1" i\ tu,::": I'i 'I 11, I I"' .11"t iniiiinii"' "I I t. ""11,1' Nnlri, 1,1., ,, ,ll" ',II iiiiil'iinlntlln K.m, Mi", .,linn. II, ll, rnllntltif l>| iInini '
tin
I tliv .HHIHI ilnttn "it pi| >" di!| pi' ,'I b tin .t'i' ,,' '..ml t" i il"'IIIII-lau.: mi'!. l v. I"' I.I lln- i |1'1"| ,'IIII. ;r"i m 101 l I i "iippninl/ 'nu il-, I I'inIf tla'" /nirlinll..dlaui'/inu( nid'iii.', '.i.h in.11"I I imi .t i i,,1 i i i.nv, t > r t t Hi,. I'f..lihlilIh .", lliiii'i'l" l- ,ml I AHmm' f lonrrHl lliHidrr .>.
| ,
: | ',. .I'r I i I., id", ."'.) "".. I I. '.l at uo l Intl' i 'i 1 ll ti i,,' r .u" I ? nn i 'ml'" .. ". i I. M, In) ,, .
iMllitlt '
"I'! Mini" l h'annlti ktn
'jl, I iitlKllllltlttllI N/n ri-illiillt 't ; uiiirf '
1 I' ,,1'0. I .\ 11."ii| i 'I. I, i' I I | 1" 'o' 'nnnniilllKIIII '
.I 11"I, (III. V M.i.ll-l.. I i, it.t 111 I I'.1 |p'I I H..t' .i.' : ("In1 Mini M4 ,hull|, 001| i ,.i i 'm'! r 11111 t Ihi i iI I '
.
I" t I" I ( j I" I t, "I ,III '", ',' \ 'I I tin" 'hum: .f t lhI i ill I Iliii' mn-v. trim I '' i It t"11'' | .|/' | *

"'110.,1'1'1 III., .nilintlii" dint ru.l, I i 111.1", "i'' t ilittinil, Inlllill, '" ?' I ''I,1.,' \, I. i. n,'< 1 l i nil.injI.-> | 1 .' [ ..I"!, ,, It .1",, > .10 I i I i ( I '. i I' ', ,,I '''n ill,, II I I .',.,."'I.t"h lt HI'Hi, f Hill III HIM, tine', ,Mil, ,. "fl.ll .J I III ? II," ", ,III, d, l n'tll.'gp| |l .

'lH. i Buts;, ,. \t 01.I '1..1, I I I.) f '""111' '*. finu'i ,,, An, Inl. ,it..Ilau, l III I, uriili'llt I "I I O .... .1. ,, i", I .1 1'An
,. I. ,
I I sire ; 's I't' it i t II l I. ii s Inlil, ', 1011"" U'l '" ,,, .,. j. ; ,' ; : n, I', .
.|1.'l-i\ ', i l n I. ..". trdifh1' : I. I' t ,' ,it 1 e'', I i rn, M tnihit ,nirh tin 1' MI ': .1 I '11r''I", Miriimxlint.fi.nr '
.1.1 I
.j i .
< 'in' .
i .
i Ipp'\ t' ,I', 'ini, \ i Itliit, ., .. I 1 li, '. ,I''". ''I,. .r i I' nl9, ",,'ii i ",,: II. n.ln i ? t M" 1t..I..I., 'I t.| M' I/"k'I/ in- .

< ._*. I 1 "i 001 I a." in ,!liI i ,i1lhr.ill161. ,. 4' Iii'I, ', '., ii'. III" .HM ...Iof Mum i I"I Ill ,, "I ,II I '.1 I ," ", "I I I In I if ni'tI I Itt I m-'lnir im ,al1 i,,1"\ .', .i\\
i I. ,I ,. I the| "|,.liln'mii! //111.1 1 .. ... i-111,1'1,1' linn ci I ""J, ,III' '" I nli.lllnlimiHi' ,
In HllllllilKfl'l'lHl-"! '.I ,"i- I l 1\ '" 1 i IN pirl.nl ]lnrln* I'.1 ?' 'n.r ti ," i, \t, imfi,' t n i I hit.- .
If", I .1 I I I"I '.t ,i.I'n'. "" nfllw Umi' A'lim-l,n "ll.ni, I) III"' > .1.! ., I liKiit'icnil, lei. nil t mi, < ,, .,
& ... 1't,' 'I i I I'" ',: .. ",i. I.IIH ,iu in "..t,1,I Ii II, 11,6' "iv". thi. "|', /lll I.nil.II,. t'( .i i' i.dI I'I '. llml 1'1" Kln r Jilfl'i' i ,' i 'i1 i ,. Mii |
tt'i'1 lit i ii n < >4Il <
'I. Ihi. lh i
few ttunU ill .'v | i"i, tl i Ihr \I.till''. ItitHtt.i < I h. !10.1"! Mini, .. "It "I 'I1 I I" r ids j .11,1., I IIII\ \ mhl 1 I. mill IIIMm' m' ri sj ,
f .MI 'I' i i ii. l'il i ',1 hy ( iiun' >.. nl 4 rn i til' higllvl: *! id I, 1 IMI,M 11:0.: In i n l. .. n" i I 'I,, I tin ',/1.1''! '' lull,,, ''l "I.I Ii 1 ,.iII"hi) mil'-: ( hi i t 'i' |lu./1111'( '' i I. I If' 6.1, ", n ? d "iitiir, Ihr.i'i.! ir |' 'i i' "".lit ai'inlss'bl "
I I'' ''l If, .1|.II.hj ",lllllUxl"! I" "Ihuwlr"i1 I, i Hi 'III" 'I I 'Ih',. I ilium "i V: t ,n, '"' \\1 ". sppliIAII
l I.. .11I,1 I 1 i '" I .' i .. ,irV.n- t.ut, I:1 11 I ,? \ i ,,1".1 I ,,, ,.Mli,' l'r." 0\,1.\ h' | i.I"I' "n...mgui, n I riMi *f/ .'It.I. r. ( t.'t t. .
TIIIHliiv' !, i n i i I I II' "n" niirw I 1.11. li. liMirim, "inpiiin' 'ii.nn.Ill j ? i l. +ilrelrr .i, i, jih.ri?\11.rsir1' 'nn.
f I 1"" lln, I.T|.I. n a1' 'hq.h'tl'n| '' ,ii I"". ,ii.. d|ir' in1, r ., i I tilt U, I ,1 "tr I 1* | Ar. *. I* I ill I II n \l 1.r, f1ifti 1 I ,it /III, IIMl .. ,
.'wu' 1t"plll.li, Jh, i" '* ,'li nl" i / 'ding| ( ll.rlt i "ihm I i .
1'1' in iii rill .
rrllgFld .1. Ill I l "111'i' xll. ill Al '
1 (Stir 'llrtin nt nf i "liilm' "ti inili.ii' mitii..lit t fiy41'ti' ;IJ" It I tI t. I ? 1,1 I'..A, t III' .f |.l, I M t \tI I l Illl I Ii : .1"I Iii .,illlll,, '.1 11.l!. "I- "','", I. .I' I. I. .
61 H" I ,111 I t ,n., I Iin. I 11'1 ii" ill M.ilnH linn t'I I I" nil i I.t! I.| "t, i 1111'.',. | ,III, tmr i,
,
I. i. 1,1'bun
I
.
1 r
itll'\lh: ins gppnI | Khun. Iran .. ti, \.I..f'l ? ii ** i'f 11'' "J jr.l I. 1,1
I. .. ".d it i"', I .. to. I .. t .' 1..1" il.> "'' 1", '' >' nl MII
t.i/.'irl 1 .' |l' .1(.1I Id'' \; I .Itltttr" Ml I. /III. > "l | Mlrtl mtrti//Ihu! I I'
ii .
iti'n
i"111111111'1 flip '!"I" ,ail' nli. tint hill. ,, "''ti ni jntlliniini' II".H.. ..i '- i' I 1.. I Inn, .1 ill/xrr 'x11' It/'It'', 1'1,51' xrl I Iof .. .. ,.,. "*"I.* 'i.'r, ,,* .but >!iltllHt'l'$ -ai'l I It) 1.1 i' .'Ir "ir I i ,1 ,.
.Ir
i i'. v, i air nrif| / UIHHII'll. .. I m In| Of (11.11. .. ,, .. t. -" ,, '. ,i' < fit nn11.11') I, .,
I I ruirih.rn 'n
\ ..1".hlt"nt."R" o I l t' y" I, ,. ., ". I I/.ngit/
i Inmintm, l Il > il h "' "
J huls0 I W ]' I n M irtm 'ni|1' n :: : ,,M' ,. I'' .
I. dpi lit 'Iiii KIM l il* ll" tt ili II dx< iM 11\ 1 l.ii 'In '.... iii' nM I" I- Ili ......." .... .. ....x. ,I.-- \ I. Hi.. tit H $. uirtti .l.| > i "i hl.' i* t inIf .
,, ... r IINy .. 1'I
I M I 11 ., i nI II, ,'t'ill' tNI!" II. '
1ln' r_ 11/nM '.it: i' to'n''\ ii Itnu' I I t I. ", 'r i'" |tIi-i'in .
........... t, .. ... rp ., I I' t 1.n'II I I."nn I .'Mlillnlli' Il.d I ''I' ".......
;
wIn K I i" i "11 ,lint' I tl ,
n /V 1
'", IOr t i r I' I 'I', II. I" II. .,,,, .. >1.11* "> .
,1 ; .I''.. .lr.it. '. f I L'' ,,".' ,01'I I it"...* I h., n 10 .1 I'..rItJlIII. 'I'ilK' ttll. .Ill( {p ,' I.,.. I r 1 f"t 'I'I j .ii"I 4'h.r'I.1, I n.' .,. t.r ',. I I" l1. ". 1 iliam' ,1'' I.' I I" I I !, ",.. ,,
.I.h.. r"ibp, I"'I.I I t. t'iI 1 I I' o
m'I'
'ini .. l lni IN ... : .., ... 1 II. ll.r "h
,lit l < "i iii nn nl / .. I .
1 1i 1r .
111'i i I .
w i r. I 1 1.,1.|I. lirlntf lit |ir"fMriv, "f pIii'Mier 'it I I'' I' I. I' 'i. 41.
i ill 'i. .mxiirr silt nni nipi ttffl. ...11 till..... IfHullt liwl nn IM| "tfiti* w.I. I..put .. 1 ",1 1 ,t I. t
If'
i .
| ,. I ,_ "I ,lfk.tlr'w. fl..., I'll .Mulls. .ItI'fhf'd., l < (rf|....l Lit u* i .u, II. Iff. 1. gv.il\ .1r: 'i' ,

tli'1'}' I It. .,1. <.,' Itt le/.l lmn lit.' nl'I ...... ..N. .,W'ntrll nipm mat I hiri. .. ; .0. N I ,'.. I Itt 'IN/N INN N.1 ....

) \ t l I r 9.I/ni..dillr, (n u iiii" i in.HiHr ., r. '
\ II
lilt I ,10, h ." t/r in.IIi'l/lal' ., A. p. .1P11f ilr I'ih( r1"I 'j. f..11111' (I. 'It. . I 1'' I t 1.0 t i .
.
I I ,11,fc.t. > lij| f.'i"l llwl. I'rrd muknil I ittr-f i. >. i' '> It I I' ". .

{ .. ,1\\. lltH'. ..,ut.t tin prlm. nf i ..t,,,.. Ml I hUfx f I' HIM I .' .

fitllM. tlMthr lit. ,ln.. ,I-. I iili'l t r -I.,
"I t l till II( (I"''' .' .
.
II ,. tAi .It..*'* "*r .
; .r.rl'. ". .ii .. ..
t' ..,.V I, r.1'Iin( |"' .'"fTfc

r. (I' t o','Ini. ''' I ,pi'i 'htl 114' .. A ,- ,I : '*. tiit ,.....

,i ni .1 FIN. II .4Vw .'tr I I 4- ''h n '. ,
i. 1 -I b'et' I 1. ns it I 1., i,1. .1,
I MM4M| *< in It,I. < r r lfiitoim I .1. ..
I1 II..' |..MBi ,I.. ,
I' ,
*- KAV; '" ,..> lr n. r I IH1rlM

j i : i I" .... ..10..1..1.00' .\ m.ltt IIi.4 ./'...1 i .; it .' ', ..... ,.. -, '

'Ttii. & I h..t .1.t'" r .,1.1 I ,. ,
i Il t I rp.+Ah l. f i,1 t .Mp I .pr pr. ... ..... .
I wqf ,4'.. .W ttlrt't+' ... ... .' .1kH .
,
th" .. ...
{I. .
\ .
'
.
.
,1 '
"IIWh.rit. to ..I..... t "' I Ifr' r t ., I I. I
I lie ij I.'fO" I. 1.- *. i (4 .,t/ I ." .. I .. I r1'l
q. .yalril rk n.N f-I" vN 'a .

... '. .. M(11I( ,.., tl" ....- hw, ..< .
'Zr 1IwoI'1i<. r ...., ,,,,- I u w ... xl.t, HM _.._.

1 F'k --- -. .. 't t I rc .. J. .. ,
i 1 .. .. 'u c . t I. ,
i "NIl Matt ., I, I'h1. A lr a.e r"t .../n N ...lt'M.. I 1 .
t
f I tp '. ..... T. 'r I I Itf. y.1'. I 1 .40'. .. ..ar'v ''

t '. x. 1-,1/i' I'<.AII'' .. .
.
9N' I .& f .. I I.. .4 MY MYA s w/ .. ,' t ff r .

: '1 x ..,-..... rA l,1 "." j r d ._, ,.r rr ,
i r 1
"H ....., ..... ji." .
it .. .
> ''n I .0' r -
rf .. >.. ,, .< "." t. <* s. ., ".. .. .. .> .. ,p .. .I

q 1* xN *.... .Wni .rf "".... i..+.. pq. .. ... "1' . .. 1 I0t + .__. .

I" .. *... ...... ._ .. --II r ., ,. r .' .
1
..iJIIt.' 'It'. i'I... ... IJ" r .t. '., r
4' I..
1kY1 I .
'% h'
_* p't .
," .. ..... ." .... k..r .I. rlMh ,.. l ,. ._14 t ,
?n .. w. F..N b.Ilk .-* ... .- .
.
1,1 ... I '."...rof' 1'Mf xt((1 .
., ... .. .1 a '-t ts .
,. .. j .. r I.. "
.. .. a'R .. .
x t
.. ,' .' .. "Ir
t
__
0. .... .." #0 '- Ir ,. M -

I r ,.
I'.NM._ aN .. .JI" J r .
.
.
I arki w3. ..-
.... Ne ''r'##.. 1 1r I .

.. ..... ".. '" .

tt I nw' r M. It-. .s .. I 'I 1
.
iirv' r ll. t y '. .r, y -- .. ; .
.
I ", ...... a. a > i .- .
"n, II .- .. >-" -
wl...w'.x '. ...... b raw 'Ie t I--' t ** .. I .Y W' I n .. .
-
... ......'If t- .. :. ,'t "" ... 0/" .... 1".1 "..."" 1,1 .
will H.Ir.IMR'IM .Arw r 1st. ... .
I[,* i tlNq ......l t ..... ....... ... .. fr4. ,.i t w x '-4 +. .
; .
.
.
"-F Nrr .' ir
... f" ...' ... 0rtN

N ..... -. I w

i I 1. I Is. 1'

... ..4 ... k ,r.wlrl .
-* 4
fc .
.
-I,
i.. ... '." I 1 + 0
< .
I sS .
.,. t. r
I ..
1.. ." .
.
I .
.....- of I /It'M

I .,.," .. --,. .. .t

t I ....... ., .. Spa.. or..._ I It

'........ ..... ... .;. .... .t, ....... *. '. "
.. ,", .
..... .. .,. ... .. -- .-&fS.
"
1 .
\ '" <

j ...... .. ,,. ..... '

I .
t. .
ft "' '''''''''''''''' -,- .r h. w .M
.
II .

.; ? l e ti,. p. :t..


[ ..., f rA WItFRN .

p'' .

"a.. n_
p .
.

I I .
..' .
.

.. N. ........ ._-. .

.... ........ 'I T1rC
j
+ I It
.
I


.
r /N. ,

I .

11

Ii t w 1a

i 1


I -- ; if' MU


f ,4 I fr-i* r ,' : ._- r 1IIJ it t. '
.
}


'F -- r.. .. I I

1

,
to I.. ", .. ." ., ... -
'-- .- -- -- H T ._ w.a. .. n.. d .. """ '
.. ._= to.'JIQ / ;.
.. 'n..
: '
<<
.' It -, .11II
.c -
_. _riAbTrn. "
WI ;
.. ._ ., ... f'I; ... l' __ A,. ,, '. .

*---- ..>"

l


........ -.- ..--. -....,. .,..... ..... 11w.r. n.
= .- . . .-- 1
1\y. ft. H..N'.t\.J''II.'


;111 t i'fJlt.) SEE) 1'INEL.'PttilLlytIEI I 1\.0-' t r ":u.li01Ut 11.arh1.!: t 11110k. 1'VI'IIIFIIVII T' \ \ \ \ \ mmm' :\ \\\ :\ \ [: E SI"ti.ll COD1:1.n.g. : : xWI. 'III111111't" III., 'Idle. *I nnd I I Hull"' l lI '''' \i

"r / t'Hiii' IIIFt? r, Mi" Hintil( ';'

/ KVI.IIV; ; : '1'111'111\\l:: / \\. I u{ i r \ \ i.'iu: ..-. .. i .,.. i
i 1I- ..---- f tiinriiM /I' I..111

Tnll.H. 'i1'.I" "..'Ihwi'i|'t Inn, i. 'lull1 "- ''I"I": l V I'l .I.H| R. WILSON & BRO } r

4rT+ 4r..-...-....-..... '1 'v. I II MALLON & FRIERSON ,. ,

4 q..nnl.1Iurdnn! "Is IIL". ,lle 1. .. itui, *i"i, .
/ '.\1.1.4.1:1:1.\: : 1111.; .1 Iv l"i i I, ''I'.II
,'|I11)1,114'1)| !,I M l pnnA, Hi I .1,It' :. < ill.) ,nil; 'I, | m .
,. !IIp'.1, S f *"* t ".rrur.nl I.." w i ti onirpiN I I fJ coMI
eiIr.lr151nnf1.rrunlb , Booksellers] ] and Stationers '. '
.IM.N" N I/II' "I'1. i MM' .1 ii ..Q"JI.L: 14 T'j F3 u P P .Le .
,
tlil' in
\ 'In i ii I. I : ,
it n r'II'\IIII'i i i-i ii i Y ''''l .1'.5.II I : I." 'Ik, aini* ,tiMHi| ) .1"' ,i' ,
1era Mi I/f Hi"' I'lirm, I yninlI,' MKIIM. ,.,, <.i.i.Mm 1 J1.1 f.tll'i! III" + I i MIIIV, { HI' i II in" ,),

C On, ("II''IY 1 iinlvil,,' ell" tu',, I".' il,. inniiiCl i, '
', '
\ .1.I IM" 1 \ \I.. An I S.IHIM! It'u fl1I'' and(
.I| III till' (ii) ll"'ll' .,I", "I. I I III '" rtilnvrni'ir \ 1 tKiiriiM nl I..." II A.'Vni-i'?,' ; > ) (, II ro [) Apparatus,

inli'iliv' :I"Arne" .t I n i I". tint /'lvI..II"I '' I. ",1" I i i"H 1'' II\ n\'\ 1141 I t 11.1, I'll 1,1111'1" i nil .1 II u'.III st MI UMII INI.ll 111' III, STYLES OF / :"1111111,1' 111,1, : ll/l/ ''iiwillr1111" ,,::.

1)l, llik HI.YAl .
I.1uiIIn'k, Ih'" "nlvllI,, i I I'i 0\\i-:. |Iul! i i. II SAVANNAH QA. I ', ,

iiiurilu',1 1111".1|' l'iti', 'I'll.:" ii ." ". .,01 "IIIIf'f.'r.1 t t I' ii'" i I ,, AMS. ,
\ /. Hi''llitlMi f, l i Hit- Mil I II! .1I; 1t"I! | / !1: i \llnrili) nl ...." 'I oj.' li'v: ; :,'H;, "n ini'i l .1 t I.rlltlu, I lkI.l.' 1",1 i i .."ii ,lini'h, 1 I ii t I ''ii'liSTow&i 1 INN.. Oil 1111 )- Mil toil ,

liven i In tin ('ni'll'ill'iiiMliii'' ; 'I :"' HM, M.I. ,i'l I \n.l ta" .lll Iron, InX'lilAKV ,, h1I I I," .,1 tI II Sprint; ;and Summer. of 1868.BCV 4. \ \ \ .I \ll t.\

,',.*...'il,' liV, I'm', J I'Milliliiv; I. 'i.i i I I. ni'l, II ''' '' 1 I ,' .T'lMii.tij.iiis: X'lLpor
'iilnml' tI"IIII,'", I." ,10",, "..' i ". It i iWM
\
iiI ( M I.'ilr.f.'I' > \\\i\\\\: \ \vi : \ITIM" ; I'.M'IW.' ; : 'm' .\1.1.1'\11.1 I :"
rule\, Invcrtl'ir,, lint lum' 111" u'.. i .it l 'III ; : \Ho\V .\lli.! 1 HflNH f WOOD9 f

lifdtrii'rlHiii'l.' imilil,' tin'' i ii'l'li'I' r ilii' 111 n' Inirtiran \, > tnnuuy, nl I..in '
nf the' uydir! air. Im,I !!n, .t. '.. ,MI" I Hi' i \\i l itiiinii "li': 1 II 1 \ Uip' ". l.itter., ( und Note Piipor} Ruled, ) and! ri.iin COM, .
l I'15..lil| nl.. Hi, iirt'I! .Lili 'M'"II'rooOl'' ,I <,Hi.I', I j I i II'* i .I i i *f'' i
411'1.|| | |I""ll Ihr I 'lltllll| III III"!'II 1111" I I I1'II.A. I ,din II- '
I I' I, I 'LOOK( 1
'/1'.1'1'' i. II PAPER BAC8.Ml .
]lip( mllgrnllllllK'lt, llll'lll, HI! Illl 1".1" I II.III."' Ill 1 ,

tliilr' coiiiliil'Hi, Hi''' ii l'.t' MMI"' 'lii'l" i t !I'linulil' \ i Will ISM I !I. nf I 'i' "' v\i i 'mi tlt! h* 'low MM Mil da ""rd.I l I I I.i win. I ri'. IHJIUJIIASI'1 i '' I In
.1"11I1,1111,1| ,| ri'llilii'li'\" (1111 HI'l tlmltllli/ lie' Ii InIj .n i \ .' """" I nl I.miMI ,

iriiilri'il( | rh II 1111,1 I |i'ililli'iil, rl'lilmlnU' ; | | 111.:1' I +" tl 1I'ln/l" 1 II. IH' .II t MALLON &. FRIERSON ,, I illlllil'ill; : : 1 lfjllllliiiflll] !;! MIIPCh' III

,
hew' and (punt''' ililii :ml l ii-pnu I ,
1"lIr.'RIIIII Jill' t I" i I I I. I i 1 I'I i MI,t.; '.I.''M.i, 11 H "i in"nti, 11
llllHM Awl ii'ti'III'C! "IMIII" 1 Hi'1 rtl llllllir| 'III 'III I \ .- M.Milll.l. ..
tllnturf .u/ nl 1,15111 M. I 1)) S'I'AltK;' & JO. I I. 1'. Ill, :: ,I I 11 ,
nil III wlilili, lln'1 liii'li'imlnii., .1 Mi in- InIn' ..nil.'. .Ilnr In < Iula/rl II W. "QU A t. COT .. W Ml I I. \ .
|, \1.|IMI'l, Hi'' ,I'l,. II' "I Hie i l.llllll.lfiur.
UK* II ''''|1".1|
I 1'111 I \/ll"l 1.1 I I II I M


.( CiiliinilHiiiiii'lii-: ., nf 'Hi'" 'iiiiiiiMi-iry I '("HI" ".HIM 1 I.M.I\Iri.l.liln," ).ten'. iiilniiih.Hike I imli'.'. IHU.I.IM.11116'Mi,,) -I, \If l P>; Mil't I'i\KI.K.lli.i'r.,' Hi\: :um i, POOL & SCOTT WA olcsalc l Groccr;;;:, C::is;ia; Mtitinl r : anil! r Fittti, t r:,, / .1 1 KllAUMM; 4 & (U() .


1"11"f" Hi'1. IIIIIVfMlll' -1'.1| l< I "I' Mlll' '> >' IIIMrry I ''''''''.'y ill /." 11. '11'1 I I I I","!"| l '. ,II' ii i I Hi tlllll,
( ,ii"" rli'r" "nf lIp,11,1., ,I. iini'm" Ih" mllnlHill'iit I 1111111 I t-rll I II'till l MUM I I i 1111', I'HIM, "' IllCr II, N' HI I I "I 155 9 Ml VI, II IIs.

|mi'l win'' linili.ii"inli", > I"f II""'- 'fill "luiliirlnliii Ml. '". Ill"'.l 11 ,I.I: ."I '"Hv. \\1" I I HI 1'I I 1.1.5.I |1St I 111'1'' .' I II l e.1 I" I I 'II ,, I IIltorIIIr',1. ." I. Illl MflI
,r .1,,:,' : .1, '"'''' /1 I
/ "f ,the,, drill, and I ''I' H" I" yl'Ilrrnl(\ .n'A, ,iII, ii I d )I I 1/. :i.1.' Illhr I (rl!('ulli n):l p
| IIOT
i 10
HaiiMiicriiliilnli'il' ,, ,I "", '"l "" ,"II.. "I1"l "I"1'1'( "' *l i I M n\ I I .oO .11.I ITS ?% TIJ11ti'J.II"I' "
IIIM; '; <1fil; U> i'IeIFOR: (ASH OK Sl-i'n-lnisli) ) ; : I
Mmmnry" ninniiK mlm-ul nun" lull,, i I'., I", )I/11'1. \\1I i :-'! ( '(0'1', r, UlllltlU's; PnliUii, .. ( : .. '"

"III"f Uiilr\ iililltf,iii'm-1 'I'M I .MI. mlii'i' "mil, 'I.. tlliirnr) 10'1'" '" rI '
I 'Mil! \b- I.I l I. It. '', I
COT I Off CUI$
"II'\ly.\ : 11'111.3, ..11 Iii., H I IIm. UiuM I' ,nUu,i "'i. E; ( I I INLKNT.; ,
The Mi 'nn. wri,' 11.11 ili'".."I '11,1", I pr" ,"nnll' ,,,' '"iiKclr MM" It'. I ,,:rV I 11I : ( & woimAN' }
.
i'ililli'' rlrniM'4" '"". ih', 1\ lin| ,"llmi,! ;'; |I'.i-I.inl I h" ,"' ,
off|pli'iiiiiiiily, nnil, <'.i'iliinl'1), ,,,' 'I., till "I"' .I .I ? .1 I'l.-: II'.L':. /11,111. 1'", .' I 1111 1 1.Ill I I Ih: Ir1Ill,1'I( ;' HIII'I' : : .I'llm1I1'1.' ; \ I ll. "" j, "

The, ilnr '1"1-*",' "I'll' .' '""I'' ill' "" ''"'ill"-, { .1lt0rwr/ TM.I. Ml \--l I I I' I 11.\I I II"I II I j j I' .11",,' .'',,,,. r I' dliiplii ;fI iiiiil II II 1 FiHir.N Ji .Y IJr' L10J1lyfI

.... inliiVii)., < MI.in., ., li.ul. in,:n 1111.11. I I.,,' I 111 III" I'lllllHllll. I.,,1 I St'4 ,
'' '. N'.ill'Hi-. I'l.iiilnlnni' lini'lniili, hl,, .
"
'II III "II"|i' III Mill I I 'I"I I" |1. Ill '
!tAtS -.\. w ::" i" I'1-' .. ,iliiMv', '6.1111' ii, ;" r .'i I. I I., I Iii I ndnnr.I1111hlll.ldu"" .. :rl..M: JH'
'I.MIIIIIf.. A. AI AlHIM I .
.lulu,, I", III fill.u i -ill ll "I .'t'' I Iiillli I r! .,, I ." .",
I'1 ;all I
!lirf" ?.lliiiK ninln'V'1 I Mmwi K IHII.MI"I, < i .-i/ ( v*. i1 .IIIY| innrniiiK, tlliiriHt MI I.flit itiiil "11" tuiiii. ''In 1)l, "Illl, ., ,II III ,1'I.' I ( .I1,11 I III I." i I III, I I "I I" I I" ., ,' ii ,
'Him II "III. ,iliiiil'il'tw., ,I", I". ,,mil*' n ''l I.. I II Il.r 1111s': Ill'. S. 1'1. I \ f III,Ml., //.111. "i.,1 I I, ..,lll|, I IMl '
\ ,\0"H' \ ,. I ,,, (,,, n I m, I III, < ,
I lliniUnlim| ill I lIi, \i.\ i"II.1 51.11, 10111.I I ? II ",,U..II.I".. ,1q\ Mil, ,,,. "i" .III '." I.I 'l"ll., ,, ,1, ". I
,. ,, ', ,,, ..,.11 M'' '' .II.. 1)I Mil ll I 1' 1 I I. I .1,, i I", (CI:,. 11II1111N(
-.. ll.vl.I : : 'I' li.i\: : \ii: \ Ian., ..1. a 1 1 1" I "" "1..1\:\ 11." '' MI'I'I..y..n1111111111II: ,|1p11n11 ,1,1.11III ,I'l, ,I." I .'t.' I' ,,, ., II I, i M I |IIIratli"Ill l A CtlNNINIUIAM: ( ,
1
10"Kin ,
I r I..1."" 'lb 1)d.: ,, ,, .
,
mill?, ,. ,,p I. I i ""i i "' n. i i i'lilllll "" "
\lt.irni 1)l I mt .tIn I i" q 1

NInAny1.1h5,,CAMTin'! .dul9''d1dl.1.Mriniii, ,M.HH.II" Ii'| -I 1 II.I I/Iii.11grI I | I"1' il'1H ."*,""lull' Srtlh .li.ir I III' hnn 4",l } NO RFASONABIIE: orniR} : WILL BE REFUSED "' .\.1.. 111)1. "I.".",1.It'll.. '.1 i Still.,,,, I 1.I I'>,',',n!,1/Il I,I.i.", ., i ,'III .III, ,5., lIAh., I .., I III.l ., i. ., ."",," ,, ill'u1'I'IU; AND Kllll- ClIANI'II; \(
I I \l.I. \|IA! '-H' I II I \ II,11 II' I $11111 I- 11 '> I II. 'I.ii.II l I I I III" 1,1 I I IIIII| II I .II ?' III| dl
n. Mr. I'tnrir.! |p'Irnrrnu" :> ii' lid.,., Alb I np'| "'> II ,ili'iI I I"I ., I I.I i .,k Hi 11..111llli"'I | i I" 111.6.1.,, l I II .I I I. 'm I r. i.i I ,1,1, I.. ."00".1., I W"In"II, ( I II'or ,,,II 11II'Iufnt I ) ,, ")II''I.I, II" I 1 I III .
lor Hrf'l' ntidln/r| / ni"l\ Hi', run' 'ilnliii', "! .' 'llV.1'' 'I. 11.1.I .. "1..,, 11 \\VM\ II I M\ I IM: I, ,> C" 1\ : '. :, : h. ,, :'; .

III. 10"1(11"1"' ,'' :''I' ((111'1 I 'I ,''lit ,iii', in,, l lHire ,
on 1':1.:I N \1.| IS !II("* 11. Silr; or Knil.. Autlioriwid(l Agent 111 "II' 111) I "III I. I 'I '
liiT'lliilly. rr..lud'IUI' I :oIh"-.1 i Inn, 1 ".."'. 11)111)11 I

Thr t'hilI"'IIII', "' ill, 'In'1 .-.1 1'.l lthI : j"['I' i I M.In --l.i i''I' 'I'lll I !' ."',',.,M II Hull;, ,I I I I 'III 'i.'i in'" Pt.. 1111, ,11, N. .1'' 1111 '",1.1'1 1. 11"i''',,' M, 4 r> '
,,,. .. Mi il' I.i I'm,. U'Mn ..1"I'ni" 1,1,1 Ilp| | .Mil II !. IKV, ,11| ,U II,llliill,, 1.r4 l t*"lil nil I .\".ii.t,". UPHOLSTERY AND PAPER HANGINGS. ,lliIIll'vV. And'T' HII'M, / Sni1'' :'V (Ian:' .
bmnii'it" mill. ilniin" in |I"u i > /I'i' i.ii! < ; > nil ,'"" ,i u, ,, "miii. r'.M", '' "n tft "ijt lo/All111"11111.de1), .. .n.p| |nt nil inn( 11611.
1, "i. 11 .1 I. i'') II( ih 11 "i uiii/r' *' l L>i 5 11 "In'i l in.I n. .
,' 'II" iliiiiriiin, iiiiirml, tinrullitiil 1. r ,I", I nir Ml1' II,1i.riiiTHi ; -
tune r "|i i
ppt'iirnni ,, .,
I II. \ !I' 1.1"I I I,,, AN| !I.rule -
II In' '
< 'r.nl.! Inm'
,, II.. ; i I. u I I'or i Ie 'III.! : .. :: :,. :
iII\i \ Hi'" .( li'i'il nl' II" i I Iniii I lum :"' 'I.1, 'I. illi.nl., ii III..1.II I /11.1111.11 11.11 I IllllllflH ( .
I41'| 1 ] "-Mi !" Sit v n"n' MM li.. i'lu |1''; in.
I ,II'1'... ."..I "11.15..1.1.1.1 I | I '" "Illl /n1' S5. I Hill( > 1 '" i ft 1 1 1 in "I'
,I., end" n-Mri..iil Hi''in 'I' U I r..I.I| ; ,|I'{1o \ I IM" M;i1' I ,I, i' I II.; II :::1.",;,I::.:t.:,1.11, 1111, II II 111 "'I'1II11' : (CiinimraiiHift: rnr'riliHZ''r MIrch, : l""hatS '
4'I.A' -'- llnrilr't "II,. tt "11. ,t' I II "' ""''I'll Mt NI/A .
l .. I NI X "-, ill tf paN .11'1)' ,d| Ml | 'Ml "*',.l/..
I 1111 Ml --1'1 I I I'I MUJ .
"'.\ I en UK,". MM, i"n' li: ,I- W < 11111 I tl.ifulliin ,, i' |.| 'I1IU' Mtln tUI ll I "., lMr"/llti' stl', '|. 111.1 l,,t Sheri ifffi(( Sale liifnriiiMJiMi/ : WnnUid,I.I 1.1. AM\ I I .IK N Mt1' 'M/ Nt1Ii' .. ", I
Ing mi" mini "I I ,< '!'i ,III", n. 41, i l..il.M'ilii I."i"' | Hit -."..or"", h',i .

/A"i/ : l I"" i .1' ,,II'I' (' I I1 1 t1tiP1)1.' I!,.'A 11'1(1,' 4 | "";11 l> an!'. ..run iti .I.',. i'I I'Mir: : : ,''h',",O" r I I i I i I !'.1'I\\' : "" .::, '; It'411..: ,' I..I,''11,. 1'; 1, 'II III ,'' 1 I" IfIlr'11)l,

.","i"I",1 1 liy u 6.111.1,1.In. ,' 'l.1">iii.i;' nlfchn I \1 I ." .I,1.111'Y, ,.. 1,1\., ,I,,, ,,,1I' '\,,', ,,,''. I '' ."nI ." "V"F" : ::1t-X<>:J.IISTEEEJR,

'f rumi, licto hnpl| Hi', Nnrtlr <"(rtv "hi, 'MI 1 'Utr '. tf \\ I"/I I I I I' ', I ... "' I.", I .,-I t I' I 1,,I, ;, I .
Mi", < Mi i I \ii'itit- in 1.1. U II '< >IV!' ''i" Io/. I /? r>"." I'11. 0" .11 "i, ," I DK.M 1111"
Inlrris Mr I mill I. I" 'I 1 .d i ', .i. ) "ilI'.1 & ,HH'N' TOU
i'i' I''* I. I' I. 15 "' ,
,,, I I'1' 11"'"l'II' I I t I I II "II'.111..I",.
|| I 110 .
fur (g'nrowith rnn' 'nhgdbIII'| |> I Inl i ,1 .I' NilM'H I I" i | n .
krill" (trmlii,' 'illy, fiilliisr. ."111\I v'1'' i ,Mil, I CN II" 'IlI I IUII&III'I'.III' I'' \111,1" ., I I I i 1 11 i | i"I| :
"
I I' -iiIf11lnlonogllrnl" .. I,'. '' .' II1 "III'' I nl I. \ I l'II1tH. '"" '
wh.'w1)A41111p'.. l i ,"iii'f Hn v, lull, rh "". ivh'iil' I I MI'!. I' ,nl H I IMil. ; 1; 1, 5 a..11:
,1...rrll..lhr "" n<' 'ItilMin: "11,' i I Kt',.' i ij I Ml Ill Illllll I.I'll "" I 1" ,, ., I I I" I ,t..1, I I. P. M. OLIVER & CO: 11"11"{ / : /I.//n/1IU'I: ,, / ion "ijtHaUs I'riII111'! .

Hi'iimni lilnit II.. .,I"I"' '.' I 'li" I 'I' ""I'i' 1 1 .. .l.. III". .' 'I '" .II' iVndncr''iiinuiiHHiiiu) ( ( McrrlinntHl Jnlnris( ( : 'WH'ull.y. mid, ( f1""lpllY" | AMoinlnl, ( ( In "
"II"| | ",, "ll'l t"<> I"rI I ) "ll> I' 'h", "' ,. "' \,
'" I I "h" 11I
t ,Iotn, \ .. ,n if .. .,.. I , i .1., t
,, Mi- .1.I ,
'
:a\I" l III I H .
i r ,
fl l 1:11'1: I $1111\. l Mid! |I1.1. I I : II'
in I lot! "-t I"|! il"Ird "".1011111 I i Ihhrhl" i ------- 01.i t If! Has! !, ,!
... ..... ,. 1 ) :
MvouHil, ,,"|.. .Id .. l M r.ll| iOi
1 I \ '-I I III I'I I.i I. II 'I I \l -t I 01 I j
.../I1P.'I"I.I, | i i i | H -in. i i> I. I. I. .
(
4 %ifrH< t rInw 1I"WII'II.IIII"I.\
In' MM' C't'' I.I'lllr.l' ''! 111 ,,,M.n, il I 1" It I .
I t I I
"I 1t': h. .ii-lllnir''I\ iiiiiiiiii' i i 'b'! "n ,iMiMM I S, : I .' I I I III
.l.ifii.I fur l',i' .Indh. .,li. ,InI, "I- ,, 'I.I'Ii.t I 1111 ,I' ., I II .....1.' :. j\lt.1 : liiisscll., WHO"" reAlE''
H4'1'
!!
,t rtlit I m in ,itlrwttlvTlini "' .,'1 II I I t "aI '" p "
** ", fnjr ,ilrnr Inti, rrn.tp.t| i r ti' ,1.. i i I .I' ,
nun'lull: "ilptm > ".." I'i-' \t ri|$ li.-m, nj, n i I \MI| f I 'I MS II Mnnufactun mid, IniiUitmn' nf ',!' n.' : I" i I: '; '1SYITIHM1u411qunr ;, 'I \
,
Ittll. lh.rr no ,nuc In Hi,'it I-"IIM. .,|I.I >, { I', '.. II. ,:. e w 1l w I/
i It. I I'1 / f trA
I Aol MI MIC
I
t*art t* titmnrf ffhr I i'V" i ? ,, ,1.1- '
Ifi-t mrf. HM-1); xI i I I' l lIn t.
| GROCERS
i i I. I M I 1.1 1 WROLL4LE
'lim 11" til'. f/Doll.. '
"W.II. .L'hu., If Hint. ,., In4, I t .." .,. 1. i i'K I.' \ ;; I I .I .. I 111 ; ,

trhth.I I Hunk I millh' '-.11 <.gin M... ,I : of lldiif.iition: ,
: HlJlltllt'rtI Journal ,
,. \ .1'-\' i
njt'* Ht ihiww. in, wl( MI, M 1 IN..I" > .1 l I > I
'lrir!u' Ifttiih hd'wr.IM, r i l .11 J .II.' .",,1"". 1 ., r W C.,I" O. t.i.i i.' tin I rfHimi'iiKl, .1)A /aNil I
.
"flit...nh.Ito.nit".hff' (I.Ml mi,"klre l'i I' t di l \n o' ". r .." '", 1 -I 111.1, I Ii', 'itiwrti i I ? I I' 11161,1./l III' *5 w11/.0.4 ..<. I 'It. i Atl"1'' "Mi' / ''d,' Mry 'u, 1'I" 1 '1I

f1A I" ,. I'"I .. ,
,pnnke1: ttt' 1111' 'tr I < 1 "

n. 'WI''" > .'...hriHICI1\,: \ VIIl': .'U. I.I '" I I1''. ,? ,* ;SI*,; l.f ''...* I
"Hh ym "H 1111.1\I : 1 KtM"'S ,. .
...*., "S. IN ..ll ",... i.' i ..':. ". .9' '"I AN l 1/111 I I t. ... II I \ \ \ II C I I JOHNfttt '
I .
"Jl'1, M I J,*ll 1Ih f I I i .. . 4 N| \ Ml w1rNl" 1 CL/111K ,
..r *.. '''hi. 1 .''I M ., ..4 ;. .. M., ..'.. ... .
I ..... '.,! L' '", H < I. UJK ".11. ... . I..._"11...... .. .. ... I 1 \ tt< 'Ii; ,t 1"'f4OHUC
,,1_I. Ihu y.nti 1).t t ah. r A A ,.1 w .
.. .. .It ... I I .* Iw" I Is II ..,
.... .., .Mee.Iw.wl. I f"' .... ...,l. ., MIII .* 'I'l\tH'. t'

._..wh1111M.1 Ii. .fc1* .(.. w.S .It-! ...'.4. II'4 .N''. .Ma,.._.* ..',. i I Ii l i I U H.....,. 115.111. li : .r n 1 : .\ ,}J.( dr, .( of 01 n, its: PRrI'/lstuN& .

<\ ini'ii. i '. iri; :r.:!, "" .--6 W .:.J __ _1_ ,, 'V '"

4..A. M 1 .... 4,' ..' >-.d nrr.. .))0.1'\\1"\

--- ,.t..u Ul >c. li* !"/% .. /11n1.. cx.r.r :J:1'Tc: ;.
1tM. w ..- ..' ",H / .. .u1, t &(4611 At
OIJlll8hlt.,1I ut \\.I.t'rl, "ll 111 ', 1 .. .". ...... .. I. .wq.r.r
r.....41.r ........ .. .If' I I 1131'; I"s vt.i".l'' 1a
....... Idp k1) w 1w 11.1.. .'" ./, I .
.
111 ... ....
51 r
.. 1IN.Nh..4. -
.. ./k1M Ihr I 1 M Y5.
... .) ..... .IwI-II II 1 Ij r I.. I I' '
... ,,, ,,, -," 1 CENT EDEN S FUiNISHII L111011&1&
4 .I. .... IIM... 0w. ,. .. .: ..
...... :
....... N 11 4 .r
............. ....... J
... S -j I I 1S
,
1 .4.'r "t. "M 'I I I. I I'

\ .... .s ... a*, I I ". .11ft>. .. -''t... ,,"1 ;', AQIHf. "'VA. Tas ..
1
w.,1s '- 1 .. .... 138 CoilglfM. Hi' : :>. l Hi Jullltll MMJI'U"
r ...... *- ... !apt(+.tl' ihttirt. :
B tis War
i :W Hatey'd:
I I w t ._ I SHaLL WOKKIt ,,
... t e'wM'/ t 1'- ( J'-4 /iAttl I'
/ A
F' LAN 1 A T ION GUOIJ' A r .
C111 q I 1 '. ...i. n. M.e' I 'w NS.
:f-; #, I I I

..4. M, | .1. tl. tn.i' i. *"' >1. \\ i 1)r.r 11.//1 N .. ... LUt1" 1' f'o' ; ; : RalAN,; tl""

rM... .. i Sw ........ ,.... .. 5I .
.1' .
.., ... ,. ..." -
.. /k r t>- .

-........ .. -, 1rv' I" .. .- E. i.. f'i f iD1 J.NGER,

D w" 1.
.. ...
I I'IfM.C .. thrillw ( Iii'11'y Marshall House. .. .-... .. .. ...... (11'11 ''
MI. .. I$4 d1 I' ., ....1... I IOMFUfitArni ,

111T1tL; 511.L1.IiN' I5 u..;jL y ll : ,;;..;.' : '' o'
,. I1 .. _.. ::::1 J

: -, ;-a J I : SADDL:% BftiDLES' HARNESS ) if OHDMY


,'> .
, IIA/ II. 114/ > i ..
... .. ... ..
. ... ... J .. :.a.t+L I
-. .- &c. : in, ( ; "r II.I
Leather I
,--'-.a.- ... .. Belling Saddltrywarc.

V ..' H *..* *. > IIi
.
........ ... N MM
It


cMM, 1 MOTICC.Scrovon '. .. The Moniioolto itoielrt

-;:'." : .


irnrtiu Urn I E. U. riMYTHB 6i UO. .

Ii. .. .. ... .. .
I iv a LUCErroviitio

.


.... IfIMrt ...." Ml* '1 ,- 'I I..IIn x --.., :..:.. .. I; illlik.Ul.l.llllllliLSVIUIII.II! ; k t II! \ I \ \ \ \ II II L \ S \II\ \ II I. /i < t *Ij, .IK .' 1


I
if s1 4 "*" 'IIIMa ,AI ... to. .
L'$4 + t. i' II "- i
....,. .

....... --. ;avsLtiiisLh. Ga.v

.. luaus .
.nt.1illlrl* .. I v 1. .... l ,. b

--- .. ... ...
-.... ... \\ I \

"..., ....... If J ,', 1 *. E': '" t'1 1

..'.f IIIII M.1 'It.. .' ""''.r'p".'.'..';0. I'riitll'I. Ii-.I' -ifi'itMJ" ) < 'nih?, 1

I U I IMws/ltt q, .
n .l. /

"" ,. ...
"
.. .. ......" ".. .. lt.l I .
I1, ... ............ ,
... ....' ... ... .

LATED 1 .,. .. Will be Furnished on ftpplioaiijnllniitihi
.... '. ,
I I I H HI
tII 1.1 .I ,'*lM4W ;'

: 1 .
:
' .. FOUND *. I

..... .. .... I ... I ..
.
.. "
.'" 6.I4 J.. \ ; .. ihcir. < n MU, .I' I A ,(
.
....- --
.
r AI. .


I

c.

,. -'-


or .,. ......... -ir IIi4 r .,
,. .. "' -- # ;.:, I < .
'
d 4 .. : lII.y: .-. .- ------ I -
-: .dL_ j = : "' rr'a'I 'wi.I4r.,K.IwW. l Li ....- ,. .. .
.
.if.
f' ..i ....." ,...5FlIl1l.. If'L IrJ IJUJ.1I11J1 T L b..JU_
J' __ 1t ._ r 0:17: _.II-J jilin [ J f

o 111III1 1f YU iIllflThllllll Mm )Vint" ', I'nl it/in n I'/AUJN/111EM"0'1UM'/ / BMMOVE1D !1| Inouro your Life

'Die' S l' 111 i inch( t 8TEAM DIP LIRC'11 ,Ot j ,,r "I


/ ,. t11MlN1't'i'' ''' $''''; r/41iafro" .;


Milt, /111.1 f"} nns''I'IH 41rP5nll M'II,,I.I"/I"N"' ./ I lIr .. ,iIW,; OHrAK/ ANn N ) rldiRllllPONfl/ I I Watota, Wry r and SilvonvarclV x"II1'III 1 UpOREflODV :I uI'n, IHHUHAHJIJ$ ( COMPA'Y'il' '

HHHillH I'q' 1 u'rA.11NIJ r

I /" /' I tyl"III./t/ 1" "I' n 'KM" I III//Il' ', I A/MMtty/h/A/ ; ,
/. f ,, A'fI Ii II HIi i 1NI''j "1h x5r .
)4.. *(
I,"" ."/H'""Ifj"MIII. f ". """'" I j I,III.'f .Aln'rr" 1J "' "*'l"/II'",f.I. SAMtJEL P. HAMILTONnil & ARCHER (JAHII IJM/J'It/)1"/ a (If'IX' )('

) m' I. ,/, ""/ "IIIrIP" / "
t 'f. ..
; 'J "!"1MASIti. ,FI,\(.rl;,";fr/n//5r lister/, : ; N5'115 m. h'rlr'N jslA. N&I. II' .I"" I I nil" dl5l'/ i ,n/i i 1/I1//', i l i i II, M Mil, ,,, M i ,'i, I Imi I' < t cm/fCHM'' /, / It''MINA'/'/ < unit," 'hIS I/I fii tIlSI/" asa.
-. n<,M, '' "/ h' : I''Ilrll,' llf HI/, "
s I' III Ir | | f/I
5 I ,
ml' 'ft I I 'U'/1"" ""''1 'IIr '.","I"? .I. .1",,I'' "/.. // 'l'" ''it ', II"\I..t"/I'' A, wrwr r K. //,11111 / I II
.
{ ;:" Hit"1WIltt' : !
}:. I'I'lIIfm'') Ifffl)(, Tl'/i I ,, a"r/n ,y/r 1III/I'/' U 1/" "r/rl( ""* I 1)1iigN
,
.1", .. "",. I" /",m, 'lI<'ff"" 'nIMI.a<. < in I l-11 I..f A JVOWIX / / I"i i/n .I i i'If,,' I ( I I I"I I/"/ I "n II
I 54 II ,."
P.9 IHrtl' *"IyII!> ''"hp"A| I 1155' II' I Ii '" ." I, 1 I ,1511/1, IIrIIII//" /" I II IIf"H"I i I II'' : '" W MW! I IIM""II'H', ; / ',
/ I
,,, .. / I "A" W" ,/II/,'I/"I'/'A"I/" '/" ,
'" t ''' *' "
"
i t./tIi..,'(1 a'"<''?/ l/n M: |ffl''"f''IN lit'n ,/fill" ",",'"li'H, ",,',"II,,bNInIIII I. I : /V II'V /*. O CJ A it( n "g'N, t I I I I""5 II 1115OLOOKN III/IlilIII/N.!. ,! /! I ,,u/IIM'IUI/U/'fu/w/ '' '/" IIm,

i / ii/ i i in, i. ii" i I t' ,," 'IIn' i 't.. W/ArI' '' M'IIIII"' / 4IIIs'1' '
r ,
.. Ui/, /"" I" yi;
j_ I I1//.i' / ," '"/" '" UI' ,."',",. ", ," I .II ItI I, Ill' IHfl"/ I*,ii' lift, 'Ia l lf I I1 I IIn, ,,"+ Ind" nnI' "r'I 1 /h, I /,/, I / AII / ///IM I I I ,1III ', "111, I ', f 'J..uuJ'..' 111N ..,.,..
.1""r,1/// I /*" ''A id"/1" ": I 1"t I / 1555V5t" "/ ,
., ',,, '" I I "ill' / ?I i"II l ,5 u I '''I /
::1. | i ,
bS Krfi
.. / / / irfn' '' '* i' I I'lll, "hIId ,' "lilt Will" ,-I 4
I p si I I I' I 1 I f'I '/111'iliff'' / / AI'IAllMllir ,
S1,15,55'f., 1' nrlIlt
'f i ,
//I
*
0 / ,
i "I,5, "i (4 1/1W' l I w f "|
J I'll, I'll" 'iMll' I*"' I I. 1I I'1" 1 I II'h'!" 1',1't"/ '!'"'''! '"'r I \\IIKKLKK, ; I ; .iIWII' : H(tl1) > ,
I flltHI' '> ..... I'. "t.,.u", II.IAY' A't'III'' ":" 5,"n,,r1,"I,'l, /' ," ./"."'rAAsJI/ }I 1' I 'I11/'u/, .. f"+i14II4. ltu$ $, I uwfhhNN' "dear' M''H'

o furl hip VnhlrI ,,? I' I',I I I I / '"" ," ""I I /I' ( "' :I"a"/ "01'I m mm WHIM( I "'f, /
II -' 'n n' / llIAbSI
NOIHHI.ltKK{ 1 '
A'' I -N" i ,,,,,. / ," I, I ( / I L11 ( l lII ,, II "' ','I"AI/H, i '" " } II/IAIyyy.AI'I
1lr 1.M ; ; ,,14I,4U ,
A '/ I "", nAl' I /' / nAfmlNnln /" A/ni/ IIII" ,, 1 1,1", ,, "I ,,, ,
Nlrn/lap//1/ ,
1/ 1 "It '''Ills'' / VI 'If/ I A "N I I L I ;
' '' (ml f 1 Kim w'liiVi ''Ma nifimn > r 1 flVhlA, II}" 'f""llt" I I55'Sulu' I ' ,} ",,I"ll/It" ) '' / "
"; ''1 If' 'J 'J.'.L t; 1.11. I "c ii A \MIII IIwfI < II !Will l.ll'lllll'llllll" /'! ,,/ / till' 11/ Hrf,, III" '"ilglt 1.1.J. J"I'
'' ,: wJ:l': '/(,*/f' ll:""IpnN71 /II5///I, 'IIlI I I I'I, 'I I, ,I I I/Inl/55511,155151// I ,,, I I I I ,//I'/11/11111, '! Hint" "till/, ,lllllllll 1, ,, "I'l-llli''' lUilUlltll" / :',1K "hIA' "II' '",
,
,. r, ,T..* ,.>./ n .J1" f, mrln'nI / I I "III61, /I.5/ /J / / f:, II If'ItQQQ"/ / / "M"l ) // "Is
Ir,9s 'h ; h
"
,, ffll,i" i/liiu'f ''' /AI's I II Ii N rl" /ftl/J/ / L / u
I 1I -"H, "d .sl, 'IhdS'1k / I// ("II/'!, '/ I "/ fl 1 I"/" // ht,1tl// 'll' ,,,,,,,,/M,
,,, I 5 'I fu'// hl I I //I'"II"' ",l IIYIlpufhh1N/ ,I '
.....,11I4 111111! l I SIII '
/I Hll, HHJI. 5AkkuMiliA'lnua', I'H( & Ar nltlOIl 14q1111/3y' I "f"1" / / I I .",//r", I"1"" / "/ 1 hA, III ,/t "
( ':k
N(I /MIM/ !N. /f''PI,'H 1 / ,ii/i/if/ / ( 1"' sb" ar I ( IUHUH 1 (Ills'" "I"I" "' Ip' sfftA,'/ "I'' IS,1// A l II' "I (.
"HI '1'/1'''' ,,/! l".,i'JIM I ''' ,/ ;! ""t f 'ICIn
MllulI'MI/ / V I In" ,"I,5 I 1/1/' ,"I"1,' MI/ I 1 1IIIuI "his" s/r/ I, /, ;"t ", ,""1'11 (nil"/ II 1C } ; /.
,
N :fI: ,r.m"I':' hr, II "I" 1 i TollH// itl'II/'I/'N, '" ''II'' 1I"1.n, ''', //1// 4151 AhUI'" ., /1I"/ ..U,
/ l J ,,,, ,
;, / "/ / IA I I I1"8,11011"5591
y A/IN.NAIKII fill,,Hiii illf,, '/f IWil', 5 h f"'llalllY ii'/ '* BOOTH . "HIIOIN'; .I'ull .\INIJt"4 I / ') ,/ "" 1" %'A""II''fJ"' /, ,,,,
.
'' "IA"" if//,
I'
I ,/"II"" tr. }' As I", ." ,,N, ,i' '' ,, .
iurI'AIYAN/ i / / (( "'I 1//" I
A'' ':';4)I.li\ :": / I I.A,1hn" I ,1' in O<.* IIMf'ur/M1l't IItAYnh. 41 HUtI'lijuli'lrfiiV ;, / j /1 /'1111''' /9551p" <,
' 11'{t. >/>>l /J ,III.Y,' '''I'llll ", Ifl /I/ ' ' / ,">,l ft'ifrlflJ""W, I { / /" ""hrl,
fl f J (1"" .,f.., flIi'I I'l Iii ", I JlW'IIA'llnn(; ) (H'I'V OJN'I'? I II OftMi1" //YUTAAMI l Nnu/55,1' /ll lllllMlllliH.I illfllflil I ," I,,ill lnll/l/IMmil/ / ,IHHHIIIi ," "N't' N"//

J / jMi'd' i. ,, I I .111'| 'III, "I \ ''' I'II''J"/ (( Illnu114'IsICAIII)1 "! ., I lit ft'in' 'iii/ I,1fAhPAnff55l4g, / / i ,,,
Ill1x111WAlId4rr1| I> ,II) ,Mlm( I / < II' 'lu'' I fid V.I 1 Mo/ Nr.l .iiWi, *, ."Ii I I IIII, "j t\\ \ \N. III|II| I p1" "II
,
/'I, ,. ll..l ll 111' H'll, .j" H"'" I ', ; ":",,. ) "nllmU"r, 1" I i"I ,,,' / S l1tjt I lln"// l Ii',
hth, If.n., / < litllln 5 '/ .5r fl/HV 1
t/iln (5'f' '/lI// ,
'/ r/I '
/ /
.. ,.,.. 'tUE nroTATOBiiium I 1 I' I// I I "/', 'I ,'" 'I I "f "I'IU' IK/" "/
'I I/d .. I HnllifMli' '' (.litli, ,, Pliltnrm, Mrop./rA IIUIlush 1 I' it ] ', "M1I OInrAHK .
A "i I i I' i 1 1,n,>,,,lff III"/' '! ,Ill 'llTlM",' /, ,'" In'. //1'1,01' ,, i>H iih" in UNtt/9,111/lydiMln, // '
I hunt ,H' ,nil, I'
I i I i I I' I / "iiimifi
TIM,' W..II""IHI. Pnllrglnhr/nhI' ''' "' ""' 'l'/'/' Tllf! JITY(' I'OIWT : OJ'I TI VI A'l.fcJ: t-1''' 'M 5A .i'1IJ h.' 141'I I,(,If':' .ififlM| I"lulu/ 'fill/, #|liiM/|| |/ / ,iHiltlt "",
:
IF'ORJJS
llttlt 'HHI
fMA51'na,1'wn.AyS/ I 1fira' tin (IIAAMAIAIhI ,
'In />'mtff'iil"fl,, wild iifiiiiiin" '" MI' III,', Inn"" 5,51,. I 'f I ,: I M Knn45551IIIII/IIIIII III I III I::,:; I'I 1 'I/.I, I/I,f III I/IIr5I / 5vhhlt/Yhl4" /" I 1 11/1 ////1//11/ // ,,, f ""/"s
rMl.f'l1rr llNbsfVt, iss" I'ltlf' trsntil/1f//l, ,, / / ,III', r II '" I AI, 11.1,11 I I1 1.1."If"" ( 'II II" "SIn' ', / / '
'I II, !, | |, ,,, ,,, )' "I'1'11,1' '/ III, ,1.1,11I1115,1/4" I II I, i //III/'I'II/, i ,,il, Mil, J 1'1111} 0,1,1,, n",1", III Ivv! "r WntI1btMII / I '/ .",,, IfsI/IIII,. / 'th I jKP' "SI, Mill I.'I/IZJ/lI"1,
h'Id', ,,, ," I > r I> I 51 IIIII5ghmdI I I I I I I'AI'KK\ 1 I : I ( \WAIIK-IKH'SK\ \ 1 r 14' ( ) I I + I'Illll, f 1/1 ,,1,111 "," tlH'I/h/' ''I/ '
/ , , ,, ,, I ,, j/ /11 AA.N" ,
I III I ,
Mflftl"ifl"lil' / '/, nf If I i I'Mir'inii' IIMIjr In mill'Sfl I/'IrIVI I I/I ', ,II I I II 'II '. 551 1I ""J 55s' 1'f.l IIAIr, A "I \ }
,4lI /
'
)1M5NA'/AIA f Hill,) ""llil,/ "I"",""' I I In,,i Hi'" 1".5 III I "ll ,' Itfl I 1 IIIIIIr 1 1 i niiiiu" ': :1 iI i/.w//1,,AHi. '//""i ,," "f i(!, I5/'.r f",'//11/'"'"/i',''r'!) n/ifiiw'fw"t"-i.'ff''i"/ !h..11/, N/h/ /Ir a/i'}"/ (, ..Atstl"INN' 11111,51,1" ,
iliff (, III,* JlIIIII.I1" "imiir and' ob"' I"," I I I I I III I 5111, I 511 'I'" / '
-" '..ftfl4th'IA4'If 1 / in/, Hii"HI ii'i'iinif' in, In "linl, "1I nWAfhllnaAIhN/fut( ,,, Iull'55NYN q"" "' 'lItIt
5Anr/AltI,1n/flltlIlnts, ",'il'Mi',f 'h"d" Ii, TIN, ,, ""n M list .1 P"I./i/r s1Y' 203 Bryan and 70 St Julian Sis : .. / t tin" ,i yf" -I'flll"1/" / ,/ "(( / } "''II'I/ '
,
/5gMflIAl'\ 5111; /"III' Yll.' 1111""I '411 11' rnSrwllg5l" I "' / A f /Illll'' I I C IA liWli'; / '/'/ '*, | / II "
YtiI' ,q "sI5Nn//w1" Jn, "Iw'$ ".,,'.II'lIr, "n 151,. "ptnv, 'l / ,,, ,I(505
'I/I III" Isis" "/ ill .'lll'll, 115' wit DRESSMAKING tiff I. 1'1. i1/Hf N mntr :
Hilt' It"J"I"/ t 1 1'I'. till "I.I I ultsII' ,, /! "f *' fl"' + p/1/ MI 'Nk
1
rtiiM. / 'l/1 fl'|" < 'M'"r .liHllr"" ,' I ,nln ,. da5Antq., ,/ i, l I "Sr/ HA I 1"" ,(al' n,;, *',' "
'4' fcc''ifiilV"1, ,, ()ini'if" "fid'/ i"ii'i'l""|" |'' "ilii, IgI1111| 1;, A 'I"r"lrbJ1, IA Ift fl4tl5s'II' ,
iiiiiiiii'f' '''iii'ii' i i/, ''fn, "i'ii'ii' "He I''" i I' 1 I"1 i i iMflS /leV5I" h II II/I/ I 5 /fI" I'iN'r'r ,11111, 1\1 4: 51,I, '"d/ ,I. 5 )J1J1", I1 r tI
Arms/ 119 '""IIKS/ MAIM, 'l/i'll"' Uln" ,UK" 111ll'if J" II/uh/ "5" : "N ,u. ,,11I ,,'All NI1, ''II'11'1"
'IIYrw" /111/1/,1/ ?,ns,,"'Iv"s'ALA I'npcr" .I'ull. It. 1t,1 .HIM. I )" '" ,, ,'llt"H"/" / "" ''/'/' (If' 'W'WI'fl'V"!5 '' ', ,//.1:.
/ I 1tt At' A AnI4IIIIt ,, s,l "p.,'IIi Ip" Q A MM !! MOUTH( nUN! imtTlflinilKII a in///I ,Iic / ,"' (f t Ire,1( } "t I, /"," /
'" '"/ 1 ,nn-'it'it I ftSlSs,
A"/ /
'lit ,Hi" M''/If \ 'M" no'' 5.nlf'I' .I<' HI 1/
/I "i f "w \ II i ,
', ( ,, IV'rII r I ,, ci, H i I' r \ l 5 III/ ,, ""I"ZIt
'
'rproIrr's111.1555.shsII.A'sit
f irtif"if, ''' ,
I I1 rI
/ t Hit'' i 'I' il'jiii mini nl, iiiiI'
; InIIIKIA'5fA'\ ', / I 'I. *.,,,."',,1,1" ',, ,, ., ) i'IgA / \ < / 'h', > lr( \,, I
,dKll, .liro 'IAlaMrtifil'lu, /,'sI$9'IYIIAw'list I ti/lul'Ir I ', / 1'1 fir/ ( i.UIIK( I II SI/II hit fMlffl l" / "
( I"l.llll. "lllH. 'n'l f 's. "III'" //ill( 5551" I --I' IKfv lit 1 4 '
fi ..' ,<,,1111"ini"/ / t i Hi V" ii" K $il 5''' "' 1;5pIfIIj5J1IrlittiJus :
ill N'i.NfA/M. "nh" 5III ", /n, 'tIb, .. n I I' "I' "M I I'I I Insurance Company !. ".'''11'' '' ,,,.tI /
A/mi-it{ ,.n, I Min 1,,,, 5V, ,
mffiirUi'ilwj/ NMrrs5ns I .55 ul", u' 5,5" / 11 ,
Ifpm, ,In AmA,4/"q'I/ ,,", I. 'InrntniJl54III ', I I an S I I I' i "I'l'l" "IM"I' n' tc'iV mirm
INK "/sissrlpl.\ 'I/, ., ,/id' II!nI', 1''rh. HrI( lIv (n IC IICC. I'rlt' I IMI" I I IwS (I"I'l/l'" / l l60UTHEMN I.1 I'UIOmOAIM'I. ,
/.ImdlfssSks' '', n I I ?'q "/ r ae"st "II' "
..1 "' 'IJI""II// /. /I"r9f" 1.11"t At iVIsI II J II fht'l II J' Prices./ ; ,
_ /la'/N" /nfHIu9y. ,} I 5511, II 5/ I I'Ir/ I1555 'till" t I""H' "I51 '/nifMifl' ,IfOS" ii
, '' JA./Ai// '" ,.,11 IN' 'list" "" ,
t.AN'w' / / hd"hnI, nIi (qrn 5't ill I
:.' p1r91r16H/' ) l Yrd/.tIK4/ hniarl5Ai/, '1 "11 11ri'' IH / r I "" f K( ", ATAT HCapIIaIIIt1' 's,1 ",,, ,, ,I "If' ,. It I4'' ''I'f

t/f/' / IKntIin/ ,, I w, t/to '' >'n IIl' ,. 'f d', Wi '11", mi ,. < 11,' T .ifMlmti' ,
05,1110" 1Mtl." Mwf, 1jS' '* # Hit j 'Ii1 55 l .1. n tiling 'U'I' A ,5f' ",11//} / 'IIMA/ ,
.i|' .lM l .f..m..bl.5' .J ,/, inn, s J IN / .W t""
n '' it i /I'rIY" I+fl"'IIftl" IIIIIIIIN/, ,
; >f, sI '* ( 10th( ? 'lnr i
MIA/lhl'/ / fit -|/ '"/ | f"rlilfff I *$2MA3',34III
Isr.I( ,
I lIJ.fI1'I.' I.Iff I.MII rtL I Ibral! < II

l */ ..,... ll" I iNn'lr- LI I 'Itiilini'',l I, Mij, +tthf i
1 i iIs WHOLESALE DRUG STORE ,,l..,
,/UNLNI
f ,., ?" H".lIu. IffIIJ,., M"f.II1alltll" 11
In' /III/ l'M Iof1f'''' 'IA.N
AAR/AK, 511 s5rs JHIII, k t'IJIPA5 / IA I1e ir1
11i.l
._ ,:1.. If'"- It"rV-- ..derA.ArlM1 T nor )bite, IfJ3"rf" ? flr Ir5
rvr't'i r 'lit'I
.
44 .
t I / 1 1I COST An'S"PJ'epurlJ.t101) "', "
j \\ & .. ,
< ".( 'r. 'I' H 1"1.t
, t, ;.;.;.. i .... s' .p I tT / r
,
I ,
U
I'
) 'H: NN fll" ..
# I15, ,., ,
r N5r I i/I r r 9' 5It5lt5' l '
5
a K
It" -, a.t It ,I 01 '. .*"** ,.. ,,,"
Hi .
5 II1It:iJ. '1. At If> tl f 'a "} ,
'of; I I. r1M ,..,.. : 5.'.1'(1.( .'>..*'"r", I hA rr i 4 !t Ilri1,,,., 5 "h 1111"""' ". I'rIr1IIIMIIy .t55tirrq Uoctdt Tart g. rir, r ,. y r,. I, ."" .. v II' :;. ,

.
..
5551 "
I t I" I *I" r' I/I '
II, :i ::1. I I r 'lrI 5 I ,J$ 4 r+
, rsr ..
[ ... ..'.' 'J' WXfMDfRUMMfiT I 1'5 f ... III>

t" -1p. .",., h. r fIh !' I I / It. ))4n.lh.t./ "rl"ki,,- It fit"f r ,_. NS
u' ",

'1..' '4m U' t11' ...... '; f tlrrlJN: f'Al1fflKIt( ( .
f'
11 1" 5 ; ., ; 4'" \
: I' U""Mtf 1 '
,, All f 1'v. ,,,

t 3 Si fY ,.. --------f u ,i" t r,' i reI wIr (leirilOtiiiisi9PMtfii2liMMI l ff (' ''''''IAIt.

ii j", "rl 1 .I' 1 ., ... r...."
F *w< : i n W't1lII"

,[7I 5.;. .Mt 4. .. ... \' "':. ';" !It f)tfJh y," ,Jt"r"4" N jit W Y ft J' PI..

I y #: "... U 5 .
'ff'W' .. t r,l" rf t..Mi ... l2l t : ': 1I /. ',....4 N ,II" .........'

,,,J,, i r .t. ,, ....... R : 1r5. ... ..... 1. .."
m r 'p- .
.. .4Art It .- w 5 I
; ;...

1 1'I' ," ".'! .. J It i KM.. x i :a.f" .,..'- HILTON & RANDELL \\ ; ft"' .iI1IIi

".JU.k. et!:" t '''/6 c, toru. : 'f".fl' ..
,; t lIItArtl' .r r1i k5t I 1"I\ I I I Ufl """'Hr AIA1, 1t.
Ithr.. .. qP j 44 I ('AIfh M.fM"t. 5 ,nq.l' ...... M J. ... M ....
"" ... .
.. r :........ --- -. "", .;tj- j"<* ..;qkl' ." ..h., '. ?

f "'. .,.". r e F Provisions, Wiiius. Liq< | UOI'. Tobumi; '.1<" i H *" 5Ar1' M a 's t4-Tk I(

Fa .... "'. *."I 1 i ; r l .'

..t-_! ""-1..i rg #u..f"'J1" '!Ii, 'AWfA, ........ ,....... j .. Ii : 11/11 .11.. I f "II t 51551Alw .... "..N. Jt _- __-; :'

..... rxI 5 5a
':
".r !IF,,,,, lit '1 1fN1& 4 It<< Y Arf, .
f, .1,11.: \\ '"1 l rr' 1'115111r"Itzt. W r II II'1/ I f I !
"' I I 5 .r sdd' 4I
1 I' ., tI
"ax fI"'t"" .,'w ... x
I tJ .
.
... .' UHt4J,.
.
t ; I 1 I Jl "' ''I O"-'MUlhd. I"rarl rArfl r r+ ;,
"
lr

(KKS I .,...h...*tt.,*. '"_P 5I is,.tr Gr.4f. "" M .5g111MM G.ROOERIEAtJ, yp115 t !: :1 .,.., .

"
...5.'sO 5.. I mKq.i .. A..d.l.r.w 'Mkt 1 IkJ i Mir 21 I ..it I UIMI iirtii K 4IU : W ;;t1 571. .4;.!."e..A.w.r5...6JIft-j....-. ,';.I ll

._ .. M
sp' -U 'AIL IIII u MrMI!55 Jjf; VMPiono 14r1AUt k CWI11
'r .< im 1 t .5 .. "I ..,....... s.; .J .
.. ,. I a MAO NOLI' A" WHISKEY OLD RYE WHISKEY _" "
> ,
*
< *
!
... '<'If(* >1 t I I, ,5
ir5 a +
f 55 s z

"'If1,i Ir",<.>1'I ..- sv .*,. d 4 41" r' ; i .. ..YI" rr ...."I .'" 'i .,tiN* 1*..4bfilMtf,". JAIM4, .. \\ I .. I ." I I 1.1' i t. 11III, k1.1I .IFA1tt M"UIMHAW 4 fA. '

-I
... I 1 i.4 i ." I N.. .Mr t ", ,. l. 111 1, ISMI

.. .' .." t.. ,* *

-.,,'I_., ** ,.... ..*.* 1" I 4M144 $ \trf' "l'4.,

t ? H"H... .,. ... ...Ir ..
t-* "**..***'c .*,*.. awt*' .... .."'I1111.! gIM t'F" _. I'1 ... r.....K fswt rM.
.d ,.' ",. ".. ..-... M
f*.-.,""K1 d.I ., I..wt, ..., 1111a. I ., d 1.I .
"r Ai .......
BETUUMI' TOOHI I "'
> i .-. it' i ja.., 55 If' ,fJna. W. ,.,.-... -5S nUflkAkilk uulFAtMt4g.' ., ...g-t.. #9" ". -

t I. co f IN 'FACT OH *I, j J I .." ntril UWIINM. : VmMii *55.*. r I x 555tZtA
+ f* J-i55 A5 't. '
IYIr _
15.1114 Mrr *+.**. I Ht f ;-'" "'1/ 5+.#..... ,. N
1IIIif... ",..._.I.
s. of"'41 1 ....111 b.' J. 5.55cI .' _4> 'i-

., II ...r MerchantsMrf rlttr6 tt11I 11I10 1
5 ,A5 .., Shipping tliar
*1551$4wl
I Il. ... f 19{..,.. tT .....n.. I tlHf J1c/t, < I.1 .,'*', .

'" f'"' ... *** OOROOHMl : M....; 55554 t 41if > M ..11111,11.1'r' ,

Jt l \ .
i .t AA
.... .. .. ,\ .... .. Ir."r
& .
.d ,
I *tk5.IIIII55.SrM.r. ::1 _
,
.. .. IF kI
4 Id 'Ii Uft g III SlClfliA 1 J I k a1 /17
.. i
dk ,', SM PY .. 1" 4
< ? .' .. ..
v rrHM rr. ... P. f1. J O" D A"1I ..., I .
rS ",. 5t ._. M1'1aat' t ",. ,. .& WHIM 4

n ".. $ ... fjpt.r 1LJ .. .. ** .....-...._....... 0.1
144 .. ., J .
.
/ : lw _- -" f.. '-1._. ,.....-. f' 1. 5 r U'i\'ffjJlD& JDWIL14) '

i. .,, ,...- -- #r. I tht. 4.1 lItl d 1'.......

P ..., 'f'L /...q.' Tel lew te -fI"w.. ... ( ., 4. '"< -""+" ",.,,"" IJ.. ."\to"1"1 ," .... .', ." Ii' fI 1 Ir I 5't 5 r .,j I *554155 t 155 ... I j

Y ., j1.' .s" s.w.......-' .. t *1'1.\-1.1! Ifni M E4; 5S i II. 'j. 4 eI
-
1.: '
.. :::t ... .... .. < F .
.
. 1r 151 t sWIN. I: I t < % /1.K.1r 0. ** a. ** I
S I yII
.r: ;.j ..1 I f I

'* 3 AV ABM Aft 1BOH01A I, ...... ".... .j r .K *. 5I :,:. ;

.. 'lt1JlfJtrJhIt I'M'I MassM *-f ,lil IIoTtR.I < : =.

"....Ka.. .. !"" ti._ ... r a.55. Ii I Ite I' -.... .

: ,
9 N13T'11.'w ". t...al a I,.,,_ ..... 4 J ._ *
- d" ," .. .*...*, r !.. 1M ; :SPar .. ,,10. 4
... ::5" ... ... ..... .., ; f .
..fI I ,. tJ.: s 1 .. ,II ** .. *
l-- .
-'
.. s s 5 r. '. .. PC t..

*


k

.11

i' ..
i .. b ..",___ ,_ .
n ::;, --- ..:_. -' ......... --' ". "Vx g !I!'ll :beY--laI I- I"I