<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00087
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: June 4, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00087
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
- :.. -- '- '" r "
; "
---T' -- : '''' ,:.I"f4 4T II,--- --- .- -- u.- ----_- --_--:-------=--.-.--- -0" --- ---- -- -_ .
-- :: : : --- ---- '-, =-== = ..
u. -- - --- -- -- --.-- -

o THE TALLAHASSEE] ] .J SENTINEL.I j ; "

|u'V J J. ISKIiltlKN I (OLIVKIt.) TALLAHASSEE I [ \ J J NE'-,! 1 1815S.; ,

: OLD) SEHIE I & .. \ () L. x.XX.. O.JJo. .


.. .-- -.

''drro ti< IhK IVopIr nl IhpSoiilli. tin1 I' d'y 'liij 'i1'it Fnliiro, lii ( 'flit. -EIi'clIit.:' ,. -
'onllll'pi"f |
The Sentinel. \ t.l i n l.i. TilL'ctIlvj i t ; \ I 11n t .,l-l Ih'1.' .. I I., I .1. K. "I i mi'in 'I 1 tin, pntummliny ran iti'gilt'tt" 11 1\JJLLXNEX1.Y. ;

In I i \, h :,. tilt lion iliil'ftplnn mi.I. < rUI t lil, I'll ,ItrI4a1llt. I '', t tII. "
|/1.11. *'Ir.Un i i i n "nli n ili i .I I ,it I II n I f.rl III'1 niniiii .ur-\\ 1
i Ii i '1,1;I''I-HUI i v i.i.i: ; i 1111 i-i; II> I'\ I .Kiri )lullili.i. '. "I""I'| i 't. "i, ',, Hi., .t iv .I'I '-'' nitlii'iit. I lit', II i sotnln, ininipiii' ) It l'l "or tlR "'" -'It?I.i'dllOttitII DRESSMAKING( ,

I i-t\ 11 it ?tin' ..tm'ml" | I t I., 'In'tIl Mum' lvtin1 i iWuin 'itMtin tin' \lii "PIL i"f the South llul

\ \'I- JI.J\: I'.l.'t: :" I : ". t ', 'iiiiiiin'' | ilimi, IK..I In tin-1 I I.Hv ii I:I r | Mtilln, 'i n ('i''iniiiiuw| mil liirnMi i polulti at mI ( ,, .,.nr.' ,,,.

I t, ;I' I I II .!. Nm, ,, ':.in u.ii (i.MriMili! llniimuml'I I i umun'il'lt-' -',?"", with! 'insrnit I I rurict} nl lliuu Ir, s : \ \ 1'r Hnnp.; ,

; I 111" t ,..' ', I ti ,, "iiiiiul 1 t I.>} I 111. < t 'iiiiiilin-i! | in ul,h out- 1 hilt --"nil;: '(vitritv nnil \\iili nn nlnlul.lrl., ,.ittip : '' I N ?iD LU1PAa
j \ I "I'M 'it 1 111 nt IK tilt utilIty| nil.I. .' inI p :
i I \\:1 I it 11' ut'iii' i 'p 'ii'iMi! i t'1 (gt ,; us 1'I
I I. M \11.: | 1).rlll.ir. I '"' '''''I'I'II''II'; I 1 .J I (Inl.i I: .l. 'I flti* tntiim"Llli! )insimmr'li-n\ ; MRS. G. A. LAMB a
.
I.i. It. I III'? Illlllll Ill ,I ;IIHI-. ) 1 Infill ftnil I II t "mini,I ,i t t'tly\ i-l 1'1(' .tr'>iml ni "iittii'q. nlmpmm. .
> > I'll ni i '-i i H" i nl tin. 1 I'- t&I .'
J" I ,,10" ." ?.Mlunh' .flilir "- 1 t -.till -inii.il' I In'' .in 1"1",1, I fin., 'him' .iri i nipli'ji'il\ liv "llhi'r nI ill.iI ta I 'I' : ;: :

:.' '' lllltl: Illllllt'll-, 0.1 I. I II" I !I"', .:-I I I .1 I ::14.1, ill, i In'I 'niiip"inti-0. in lln-i' "iiilriti' t.'tiIi' |If"" Ir ti.dii I ,I". 'itt I. I 'n'It I'., .I. L 1. .. ,

I r-: i.iniKv: : "hint,, ili, "'1"1"\1"" 1 I" i Im, t '1111.'. t ..' I I I.. t '.,,11, *. '110'in ilt tcriiiinttii! 11' HIIHIU' ial pinl'l'-iin" ,tk'r 1 1"1.. i"Ii I i.' n ;.t 1 :'i IIIioiiitt.l I, '10",' "' ', ''I ..". ,

\Vi |.| "|" otl"'lr." ." I" Hit |I" ",1'|" i|I tilalil' in tilt lilmltiHi, i K I. Mill If'.I
4 mil '
Slitlili' ,111,1n.
j I". .,ilu"I l i In it'i, f "4 nrh.i"'> Ilif, >ami, j th,' .4tiiIIi, Ill' 11'1"11| I un" t' "I! linu ,1:111' ,tin-' MI' n,1 i- \niir np'ifl) ',"",1' I" "- "'.'1"1 Ii' I Il, lIt. I II ;.11" ., ",. .
II.n. I i'I'll'?' : II linn I tI In-i" i -l .- | \\ .11'1"| | "I ,hI "lr0111., lit \" 1 .,t- I 111 hilt' .1" I- I I t f I'' .rlt '. ,

iiricsl, 1 AdTcrlianj Palro.i-11.! in i t tlir Ii Slate.IKiOK T 1 \ I.t\) 141.: H I'\MI il.lllll 1"1111"1. t "',.,> Hit ;i' mill.1'II|I"' ,' 'in-n I lIlt' 11-1'111, 1.it 1"'hlll,1 lur ','llitI .I'.","...,''I Mi fo' 4 :' I' ,1""'I'"' ,'.. I "

//'h'|.| 1IIIh'I': itnltili, 'I I'Hlh' i i'i'tiu'tlt ,"hllhll i-l v I'lii' o"h'l Mmll tin.I I"ul, I lIt: un ,I' tt III; I
'__ ____ !II I,ui, -i 1.:1: .unl'! I iiiii.iiii-nlit' laiiinrAililn I' 'mill'' ,mlvnun' tlnlr, i priv HII Ih"1 I ,?lui-t-Li 1'11'11'1''hlII'n /I sii'iitl I lull.I I In-, ill puMilul; ( II h'I'I/:1|; mil nil i'l.t .11.' 0 IVI ." Mlii' V. '4I, '441Ftinlli I I,,

t M JOII I'HIMIM.. -' 1",1",1"l ',-. !' l.li.- llHUI niin.IU. liitnl- tin' nut \inir iii-timt I., \\luili I I'' I j iliti' I ttt I ; I II S 'I' ',,l ,)' i
? null tun 4 ,
I d
t tit bill H Pri
II' ll.iI I .1.1. ii 1" 1441it Greatly n s si
Il tIIIZIIl.l.' I Illlllll' I '.'. ,I'M t I II M I I FI.IIII I : : I nil- ,'M' itn,i' II ;It, li-nili ji-ii. Id-it, VHiti, wUlilinniin "iiil 1''t.'it I lii", ,I'', till, ::4.1 I. /o: .."I II 19 1914t
fl ) tl'Iii "I 'I kiinlivrt, ,inn I t '" .
| lii-u, tin 11 tin l.iiiin"I 1 m' "Ill ,' ni: f'i"I'111 nl,11'"llillll'I'I"r. I. .1.1.
I Illll'l, III I I I' I I !, t I ." tl' I ,. !, I S I ililu .. -V3V033
11,1" .I t ( I'tilili ,1.1'
.I I 1. ill i I 'moil"| 1"1: ( 'nliipititi- tlnm, ., nl'I I i ) ilium- l'iit mill \\liu i 1 K'ltunin '' "- 1'.h 110 111 I. i I .. ,,, ." ,, ,, ." 1 ,
P''|1"Un, .111-1" I Illl l' I !I" ,I Ill" ,it,. .ml 1 i nun Sl I Ittmt st tIII1II": I ,1,111h'll1 hit"-t: t I lir.niL'li, 11 Indium mill mm.luniM' Ir the.U J"""ll" 'lull 1,, I tilt I :I'.n' ,

,11 'Until' Hi' Inn Pl.lMISIt t In M, .,1 I I, I :"tlI "' | | .' t hIt "I l -lii.lll' .r iiirui, ., |1"\.rh'-. ,111 "truit Hid'n,'lul li.r. vm.i, lulnri' .1'f1 lIilI4. 1 I IIM 1\ 1'11 I HIIII'II: "iW 'o I4\14 'iiflr''

,' l I.,ll'll' Illll, III III' II li, -" ,III"t : t t.' -Ill t f ,11.1 I in .i. 4 I.. IIEI/: -11"1'11.,"lhI11 11'1111' .... lU tttl.ti( Hit); n mi") Iil' -1"1" I,1-1.",., .,i1i, ;\ 11'1.111I1: I I 111'rll tlitI I I It"" .". ,'" L. T 1 o oI .

.,iil.lt 1 I. I'I. I'.trU, ti1.ii ill i t, i 111 i >11 i Mill, It cm, ii I" I ,IIP II 4 ; : : Illl:: : I: I"' Illlltl' : h r 1"lili I 1,1 nlif. tI. 'I"rl-tln', "lln, '111 tin. 1'1, I IImiiijil lullll""I' ,mil) firpiimiiH"huh I i'tt I I li I i i > s ,-tii\ i .,,,
,..1'111111'' ", 1.11'r) 1Pi'ik'l t I I uttvn.iUI 4 t ., 'inI, li, i m', 'iii I I liiiiiuntintun linu' 11'III" ', Icn' II Ittt'rit I I. 4' ,ni I" 'U P'I mii.
t Mn I'lintmc' I t< vii" II' "I.t .1.. In'.,ills I ''iniliinr 'In ,, I.t \ 111" 111"1111' I A LarpIssItunhlltf; \ Slainpinnll '
link- lllimk-iil' n-IKiml' I Hi IIYI'I"'r':' I .iiiiniH, i iilinin., 111',11,1111', lli- 1'11.111' 'In 1'11'' lib il tniiiiii' ) ; 11 I i.iitti I \r ",liIi l I,1-I l i'' 't I, N' U Ii.IIi.s, Mil till'
l <.i li.-ipt-t Ilill-M"I I II MttI 'il'i'
l, f" { ",
mil '
ti-rril'l' l In uiMtiivory t i -i i l'l'i I if 'II'. Mir! i.ti't 1 1'I
ii.ui.n-, iilmn in' il
I ,I'llli.; !Hll I im-, .ml \i I ill"I .,r.i., Piililil| | "tIjri t-. '1"1.1 t Mn'I'T.$ "'I"h I ? 1..lk. lln-Snnili In tllirltiiitI.lii': : VIIi I a 'II i, i, 'I I t' i i, li 111''iill, i"t i'ilnn,; tinl l 'i itft-r iiri
lilt
Mm I u-l..t; 110111'11111111 I 4. I III
>" -: "I ,
I
,'I-. ,", ., Ml ""Hl'l r Hill '" .'HI. III.I I )I., tilthli I, >''l. ., -' 'I 1 ,,.1'11',11'I Ull.l.$ "I'llillll! I 'n" I.ltJIltl I.OL'I."I .1 II t II' '',1! ifirilin" iimli; l "',".i"1"il :....,"t. 1 1\4 M W, ::11 I II '1"1 4' 11'1 ., 1 \ iitiV'rp, "It..nn i ill I hill, |.nni'It| .lit. ml., .11 1 I in.1 I I' i Hi i'''ott' K.ill i I'-I v K'u i ll. I hrhillul*'i n n,. i I tli Tnnil i m'h of i-uli
\ I rnhii ,iii. .11 l "31. I ,, I lik\il, ,, \,!lr"'I""I"iti "ni
intiuii 11111 1 n m 'I" l l I .
-it,$I,1t 'ami Pupil I Hiiii"tlnU I I !} ioii,nlnti", nn i l ?l, I i..n. | I, 'i :NiiilnMIni :: I /1"1 1"0"11",1 II' It, i i i I' "i 'I| itt,- ti t'i. i tli _n It I t.f rai hiiMi
,11 I'iHi .11,11 1 ,'iI|I' mi'lri fun
I mini fti I' l"lrUNIVERSAL ,
.1 t | i ,ivii \i--i ,'
i ni t
I i 'I -1 i h
-- ll.\ i ill.
: ,lilt i I '"| | ', ) mil tin,) liii!. 1.1"1"" l'ittiiiiii" :I :lIi VIV' lit /lltIi'i' ,1 I-I.nil. I i. .'I,,1""i', \ I
'I I I
1'1 ''I MIrii I
4,4 11'lr'ldIIL '
In. ;
.\ ( 1"11" I
i Sillllli, I. I' .
"ir"t III ; il8 tt.it
nml'ln ,
'
I Iniul-) ,
ADVERTISING RATES | | II. 1111111111)); \I'"III.I I 1./ i'' 'n I' I f r v-nmt m,'l l t
I til- 'I IlllWKKKLY F 1\ ..I l ...11,.11 1 h.; L.ll, 1'i.iltu' m '111",1"1., 11.1 ll. il', -I' : in I 1-uli- '. S.-i'lnrn: UlN.VI,>r. I VMrTi'N, I I If I","I". ." 141' .liiiiit., I. 1'uI I" 4til 1 I '1t', 1.'l.lt.ittiit.t I I '4 It 1:1: : A. .I.111F( ) : I pnt, h I l.I 1\ I MthlNNull -

IIII, n"J.; ] ini,' \ in ,i "I" 11'1' I ,n.111,1 1 ini.tl.u..in" i ,,,11" "11 I 'liuK* lit\. I hit i.. ) 10"11'I'laiiir i; ''I *', IiI

; : SENTINEL I'lNi'ltlntn, 1 IlIllIltIrlil'", in-l In ',. t.,, I II| ''h.; ,. I II MM, 'I.M ii' t' ''i 1 I t III-I:MUM V! irt I,I. 1 Ilu
1 I: : .s. .I" \ 1"1. I 0111,114Viii, : II UK Vl', 1111.14, ,i i4i Ii .pl 1"1 .
I.I.\ 1. 1 1 I
"llh'T W.k"II, V'.", I'V VI' ?1 t' 'Jtll! I III 14
I M 1.1 I Ml \-*-i I I II' ,!KII: \ 1 h.I'.o., mil I,"'tnl 1 4. .ilu I' in "" liiilui t, Ii. t".1'" I :' '" I I 1. 1.1 u I ,14zs'IitI'i.tltititti, f.idInn, Ci< nl ViHi .iiliiiitVtStItlljl'Il. Horsc-IIoo() and( Cultivator.uit. .

I Hn,.' I iiini.liiml. ,I"I n 4', uu, pntlnl' till N. l I'\' .1 I VMM I K: Uoiir-iiitY' I t- I'll'IF
I I" -I, ,I in,.,ill< i .1 i lift" II ii'i I f inn" "hi i ,II I- pill'lilt lt. I' 11,1 i I ii" ,
..11,. It", m '"i, HIM I- ,in,' ,il'., i 1"1' i : [ ., ?Hi- VM'? "I.Niil Y.'lli' "n lk I In ( 'hI.. \.1 )1 t.iti., 'T'I' .t'i" I I'
I IJtil'.KKIMI: ; I Ii I I .\ \I. l"r"I..1 I inn; ,I .\ l.i'm-Muttuil' ( I". Co. I 'IIHI'I "in' I' .1'1t **r\iK I: HOKUM-
-1111'' I ? "I'll \it .,,1. :.iti.l. Hn Mi I i, IMIMI1 l IIIi' FIt'-1 l't.tiIi, i' 1'., .11,1010 ,II I 11.,11'.11..1.' .,,1
'
Hit'. i .. il-uiu i ',.llill -, I 1'1' nil I I .i. lIt. '1.1' "II I l"<-W!' 'i, I I'O!1. MMt Fl', I1,1 i /0.1..11101-1',11I..11.11.. ittiiii \ I I. '1'l'iv IP on. A.ALoJ.
< : ; I lull il I 'll.lll 'ifui'l .Am'in l.hiIns, "") 1" .III"' "It I'll-lllh tilli. I "ti-u'riiIi II 0 ,
< < -* '' II. rEL1110,1.; \ 1'1 tin ', m'' tin' 'itil,I I lrN! \\ S. WH""I. '11111,1"1.1.1.10.,1 I l i 1I I H 'hhKr ,
ng' II'4 ""h. in | IH iii l'II11I1".U.I'i1.1Illit lll I rt.it| 'nOtu liupl.'' in III 'iiirl' I 'iilli.Ili' it
?., ,i'i s> HIli'ivt1 I "l II I .14gi; ii All.il.lliIIIN.U. i-l N. I..mili '. ? ''It 111 11111 I li, iiili4, 1I"IlIel"" 11.11"_ '>'i ill Him; i .chll; ,; H III':l UllUfi,\:, ;tinM 'tlli,., ,ill'Hi or :nn
|I" J :m, 't ji i IM $ <10> tI'U fl,t. *,i ii .,0, "mil,II.. I 1.111 I H Iit- .Mi'l M.I. ,lit i miUli.,1 '. } .1'1.1 111"1'1 I'ltti'iii'i' \i, n-piiiti-| I Im tIll) In. ,tin Ml| | nl \ii,"I. I '.H."III." I 1"IIt." l iHi I '"i- ,In .li'in.' "-it. i.'.'uu. 'nut,' II 1" 'tin it
,,I '. : ,, I II I '" "lllr.! Illl\ ""II.t.l i rt pmN. i",0, I i in 1'1"1 1"Ulh. ,"itlij' mil tii4iliilut, in, kin. n. \\ill, '" iltiftltuiili'Uil I
prtir
1 I' j
.1 i '. ti\ >i "! ;;, ,tj'i", I n I "" /.I .'II it i it Il,4I\:' : :. lint Iiml nm tlnlliii' "hi l I' :-.lili'-lfil, in I i Nmliun ,: i I in i '1 I pi i-i'' fin ri'->pii'llnlljk' | il, ijivrMil HIlII III.liltt' t'iiili''liIl' l'i, ""I", I II 11101" .. ,', ,. ,tint. iir.<,,utldi?1 ,'in Iii"I., Ii 1 l't ''It' ,till.itt" inn

t I IM tit.' *H I 1II( l It-1 I I. I' t' 'ill, '.. \ \"IEI I I uitil 11111.1.4| t I i liuiil.l' .'I lu inotlllltli'll' -. I,0.1. -.11) il"'I"I "," I '11"1', I'titIi ii iilllviittnn nl .nil 'lll'I l l irni" I lit tin il, IHHMI "".1 : -
'* '. >* 1'1I I IM I I1 I ,4I !in 'it" "I 1'* I; *"I ifi. ".i-! .111,1. I,. 1 Inn. uml MutluumI'KVU'ltH's 0' :"Itl .1..11.. i 'Ioiil 1.,1"11 .1 l I I'. .1 11.11111..1.1. : itiiii.tiiun 1 l.< Illuli kit' nn' i/.il\ S>' > in. I IHjutn.U' '. 'tnili
"I., ,in I 11 :.11'; M'' 111"> 'I I "l ; l Mll \,11 :. ., I'l I 1''".I"' I t t" I ill-Mil Ml "'11 --- 1 't'i'iitIi.. Iii.tji" '"t 1.110.1.. 1\ ,' II11I1-.I.1.I i lilt I I:'I u nf :ih Inii'ti:::; titi, 'lit, I

t U 1..II".O' 1111'* I I'' I 10'I'' K" | .\' i iviK; :, '10, V ,iilv, 'li':lin "| mi ,Mn'ii', Hi, 11"1! i ""d.I Ill ..nr.. '101.1'11' t flu pi "I.'"- ni' mi "ic lit ot' III.' stall "'I 1 M,,mU ami tin lil r. in.DICTAIOH .. '.
I 14 I I. I".I"" l I I li III t *.I! III M ''I, I II. Iii JlCiJl I I 'II-C.1'1III'011 I Iiu. tnillli'ti-nl, ,I this \\ In IIIILimr "i''nil.i'i, mi inMn-.i' xi.i,1I. hiil, hll'> I Hi.tilit, I I Ilu. I M I I'tit ru' t flu'lt', Ii. I ij'hll..h'' 'in "..im" tin 1.1 1 Id 4 ill I ti. nun In I ti-iiH, itni'.il ''I :
H .-. Ihl HiMl.t' t mjfhl| "I IIU, I I.". I'HI' JM' i l"lmi! I ,m I I". | Kn.Vi.nl 1il1itlllI i nt Titi" 'itt i AnA"i r **rHusrt ortlnTMllK
i lln'
: null iltill : ;
III
,1'1.1' ,I t. .4 I tiuIninl I.\ I 1.1,1, .1 I I; I .iit ," inn) i.lIn'H In (In- liin'pk1 u I LMIKKlfloUl I I' lit ,'(in,,,r .,1 I Hn 'lull"." |I'i iII '
ll III,I. I III' ll.l.L. .."ul.! lull t 10 Nintli, Dli-liltl I ,1"Ii II.. ,H'ii. I I10: ,ii nli mi fin unl' I
-1'10. .. II ,, ,i' 111" .lulll. I LIM' o i niil"l'| 11'11 Ill I till", Ijlllllll 1.11\' til I.ill. < \\t' till '., *, UMlUltlll I i 1)tilll-ttlllft" r< "it"i..i i Xlklllt'K-, AND CITY POINT
"ibmi nu' .i'i' ""it,,1\1 I EI < \'n I I'.1,11"111' ,ii,n i. I ,ttii I l'n--i i l luii- N,. II UI11\ 11",11111', I,.iiiHt.tuiiinxH. ltllilV: I' ,IDKSII'
In i in .inn t ic
\.\ 1111 I" " | lil'I.KIMM.; 11'1'r f'I-"lo' l'I- t--liiilIoi Kit/mJii linl I ,
rtnloii.' Hiiilti' uitntv iliP
b \1 tin" "n I I I-, .\1,1., :I"J" I "linliHhui lii 'iII\.g\'I; \ : \ : : ::: : I"i44 : I < ,
IK itti'htuin.UiitituititiM.tiiit.k" I inn ii, liirttiii' < In', ilt-iilli,, lilIntnl. < -, I lliiinll.il, -'int nm: t ,1 t M I lI \ i tti I'J'- ,'lui' N ,,,
\. ,' il unit H,. HIIIM'II"' "I'! 'tint'hi .. l l.itlilu I' mil Iii ,ilu I in"I I'll'' f..1.1,11., ." A.I. : \\' tin' Nmtli i is MI' ""-1"1''" I) in 'm nl,I "I! u.iulil 'nailinli, UIOI. lupi-millr, ,it I thipnl'i I 1'11.1.' H"I1".1 < /I r ,Ii..i't I i'nil.i i.'ii.lr'I 111"SIM- .r M I _\\ III il i II t. i ii, fitil,
I If tli-i mI' until TIIin I IH ,
\ )1'1"1"$ ,,. II ,lit in i nil" "11"niu .I t l im |I"..n in. nt in .inno '.\ "I\'I'lf\ I' 11"11) 'lul i':n l\lntr "" 111 lai ins tutu |iliiniitit' I ,Ilit ill,,I'l.' ami IIH -lute nnnlil h,i\'<- In lie Inillllt IMMiItt, 1.,1.\.II.l.lIi") .1 I M l 1 li I Imlnm
I.nu, i ";11.t...n tf'i; nihi',III-MI.,,' .1. l I1. : '' i iilull Iit't" I Iiiinu-,in I I''"' 1 "" in">miit .,1,11.t 'Im I 11 I In- iliilitti"" H,', 111,11".1', I.ilcln,' i I. Kiiiliuil' Institute. THE DICTATOR

tfth II IIIIIIIII' 'l- .il, .it*'. n I.It..I'' t tti" n t'lib | "II"| | I Hi il. l m, li'inl I., "ih..li. A.i.l.'l.i.K i \.lll'illIii: inli li t I. I". ri n' I I'i- i"I I in.Inn' .it InI -uriim: I :ilii'II: IIIIK Knnil, """". Ili 'Iliiili",'nth Ui-til. i Mn I till". I u II"..riili' I Rutledge ,
I .1'II"r'II" Unl \"ulalntki, \\ ili !till Mlllliknl V
I' MI
11" I. I n III- in
rti'i"> url< r>"i. it uill' '" I n "it.' i tmml.' 'i "itM I I VM -till, iHlllllllllll', .ti ,10111', ILiilunlI ,
MlplMlll H" 1'1'. .h"i i vull in lIlt ii, tibet < \ lin ,t lu, uii,ruinmf lilt "it ifl rI ,
I "It" "" 11'1''''. ',u'' .,1"I i 1'1'I 1" It,I'I" ,1 I ; I ; :' ; i: h I \Mi( ) \ i l mu nn-ill-tn' t |'HI itminl, lln EI'I.. I:. t ( 1""li/.1' | II.IMIOHII' l'.11111'K111'11 '. tholiI" lUill.lll1llMlitll. "mt.', ., nth, ""I""l (.i-'nii.i' Io. I. \ Knlklil." ., I'< rti'MitHn' i I litnm' Uti,'rn'"'n

: I ,,1. .1100"1'" ""I I a re in., II""h" ,,-It.Iutirv, ,. 11.11.1| I Ii I i-r, h.IIIC lulp Iliu liKlitiiiiiuii nl, .1 I.jIlIltI'.l, i in In 'HIUI |"' 11 '| .unl IliuIII I I Hi.hill ,
., ., It4l I.I II. .1'1.1| | | |, hiiuiiliii, I Ii 1.1..111 1"'ih' I IIHKlll.nl III- I 'lIIi'l'IViiiltf4ltti' 1 THE CITY POINT
I wli-Hi' inli' ,I-.in, ilni I'M'I.I.': UN. I ill>| : 01 'I Mil': Itlsllu) OK
: ( I n I i i iI Ill ,
> 'hilt|| : : tI"
11'11''IIII'j'l. | | mil. in-inu I 11.,1.11, I Ii. M I Mmitii, 1 ; ;:
'. lli, I I" uml I r ,lhl" ,,
I "iii.I IIH rii- i> N" Iii it), ftI.IMP
,
i 1:1'\\: : j ,III mir nun 'linn-i.iri I'luitit4jiI1. .imlni inn.11 illIttli' ..Ih Kll'llllll' VVilll, l'ilil'i I, i i ", I li i 'rll it f t I l
; '
; ,
; ; iI"I \ I | I h.III"t 'ii nniili In UN ""r""I."I Iti 11I"111't '
I.t i HIMTi \ \111:1\1111:1 .1. I 14'iile I'll' "'n-i-I' lln uin' l h .1"I ,U.I ',,,tlll,' t, it M,.mint in,'ii,ii n' i I l.
'ur 'III.IIt' ," \\riniiniil i \ |jiI'i I strong, tilniliii. piil'r tiiiiiitu iilli Hi.lil I I I "I .IIM-, 'II'H' N II 1(1(",imM 11,1,1., .11"11,1",1.".I IH. u I "r.,iliii, i \ | In (Im tl.-UK'. '', in, nnnlil'uli, ;1111,01111.1 Ill-Ill.Illl f I I'iMlllKlllll"' "itililt, ti I. MmiiXiiv, < 'OHM"i Iii U' \ I'IitI' 'Iti I'H-MMMHM' I. .,l.tiil, i iiMtklu'litinm 1 rn ni.Mii i Hi n, in. I ti I'" n

TinWdcly Sent; t i II.J( I : I I 1.1 l \"Ii"I'till )It'pHlt' I "I 1 1-1': Ill-Ill' 11", Miiinlis 1, In .ii.l ,' Nnilli,;, II ll.liliuilli' ; |ii-tii" ,< I I'm.I Uilliimi, lit .,hi II.iimriii. I il t,1 pinUni' 'nli, "rriinitrv ami,i At ml inliI liii. i n! in II'' lii 'i, .1.. I''' u. 11 'M,itii'
MU-; I : \ r ; ,I' II pi ; 11- 111".1'1'" I iitli'.ii'' 111' MM' I'rliiiniv' ( IIHHI, tut' fur I nf hi' ,
\ i 4 I. "Idi,itli nl rut ( \ti\ ik i I nu i n ->,nni,, ,, 'lllltI'tliiI'l' '
I",,, .1." \11. i.inu ( "niii' | ,mi'-l lI i lln: \t .11- 'Ml ,iml" ( 'HI nmlI I 11 i| l' : '") pn.lt-. ," r.in-i' uIn t i'ti'.i i I alumlI '1 1I. "h"11III.I".1 I I 141 .1 I, II 11,..nili",:, IH f,JM: AH n full" ; < Minn iii :I li: n ;niuttttiHI ::' I'l'.i Hi;, r. ,iii't| \ 1,1 t it II I t mil tit tlllll, '.1 t, v
"" i Uu.l
t \ lilt''11111.' t'tll | I ,mi .\.h"1". I "".11.i I ,, Hiliiti"' I II tin I .iiiinu'i, "' 1111'' in tin .u l m'* "lit,t, iiiinu In I 1II'i | im r till ,iliiit li-il 1 l->' SnnlliI1 tiuilntli I ii"ill" i-n, I lilt'""Ulli' \Mltl'Ult' | lb' |IltttiiI'iit, f, .'"111.T Ih i ."r t.. ill, i II 111.110 N' ll \ 'I

.' IIIMlllll-, I I'.< !I Hutu 'nl I 'l'. :iml. ,i ni' mil ,lII1. ) I' in-n" 1"0"0 I iIm li\t-aiiitini' IIH. tutu' ulio.in 1..111III"\ i in utmi.1, \. iiiinu i i, r"1I1I" nf i |itt| MtMhlliMMid.il 111 1 I'llt,\ .v iiini v,' niMinli ..141
I',IM III, Ml'It,.' :..412loti'thfluil M.I: I \I' J : A I 110 I1414,11111111 I u !; 1'11110'. t iiml Siniiir i titter. 'I nilnni' | hi' hit t I-mi ,' > I i, u.k'ii.i i i1,
\I \ n.. .1.| lilt .1 un "n :int. 'm tliur, 11" i i mil' I I.'I I n- \vln--i "illi, 'I ln.iili Mr.f l Di.-tii.-l, 1 tll 111,1.111'
111' -Jliip 11.01..1111"0,1-\\1111 1 || >
'I I 1011 1'1' ) :: !: ." ... .. .., .. _.. ... .. ... . .
Hint ilii'iiU'l nl in'il '
I I It I.U.I ., $ I '". II I it IhcI "ill' pit' I ,li'i 11m ,.1 "' I mi, in i "til? ,IIH i mill Until "lIlt, null '' '' '
I. ,,1.,1 \1" 1" 1 I ."iI:; ;; ; 'j: : ;i: ;; :.7"'I1: : :::1"I\j\: : : : :: ;
tiun-f, Unit, Tun'1- ini' 11':"i'''I) j-l? ;' ,! ilnnmiliIIIL' ; 'I I '\1'11' M" mini il'.I, I,Ii I It .11.1,,ii'i'. I Id nniml, 1"i : IMI l I.-Hfini", tl.ll ,li nil l , CHANGE OF SCHEDULE !

!:, :, 1 (ttrh., ( \ I I' V -M I f tin, ,iiiul,llltlii'il., (Ii hi' l It'nntKii. fi>i n imrnt 'It'nnIIMIH

.
Hit nn.I, l.illliinl, ,-"1 I'i' [ 1-Miiilli'm, linn !Inr lln !ll pnln i n m rr I m I 'iitlit3tili'' | 'liny '"11 II' I in "", luiM' IliiiI/ libliulin.il., I i ilk I, tin' iiiuMli, .. nf 'tin h'riu
| Hi' il l In tin"s! l iiinpinn.in, I 1 t lit, tn "I.ill, II I Mill \\l ll-li Hsmipli- JIIHtltl" ,Ill HlirKU \1'11111.110 11"1.1.1.11.10 t .i'l. tilitI. III \n\ : ,I i u, 1.41.,"t mtlii 'r I HHI" -i inn-tin' ? 1 iirUiitt'h' HIIIUI' il' Uh tin' Id i "InrN
\ \ I'. SI I.I I ':>ii: :. ""I tin I i "I"I"t I l. iliin, "ill I I'i. 1 11'111'' | Hi il illl'III', 1111/.11'ill il"I".I'I"(' h.I..H: ::: "f ,HH' Silitnl I i:, : I U .ll |n.rlml: 1 :nf: I II: Mutilh' ,\ : : GEORGIA!

\\ i ;. TV\l 1.1 ni,1' :, I II lie ,. Iliiii, 'ijipnipli' ,HI-I I Ml-in$ "i'i.' ,luilln.ii'. I 'II I 411th' .' '/, ) i vaiiiiiiitin' l UHI"I.I ,,. N I t I I'. I I 11 im i I ito """,I tin, 'I'I 'In rt' nn Iw n" lot nir. 11 < liilxim TALLAIIASSKK.PENSAl'OLAR. ,
S % 11'iiurt. nl I.ii" I 1""I. nl.'"I jll'II'I'1! I hi.14., I "'I'1 At, A I ..rd"II1, 10....' i'tit., till ll' "MM" 1/' |"' "Itlv/ ,I '-i.,itllIlti,' nl t liii"-' ii-kmi' vmiriinnl.| | I. nml ilIII \1,01 Inn, .1 I 1 I VViillr I '11"rui' ,iihliiu, ; K. tuiiiir ;iih,. iiml mi F ..II r '1'"'MM i"IIt1
lln \ MIFLORIDA.
.. I iiiijiiii i I, """, ItHili. 1 lilt ,
ill' iililili"
II"' ,., I" 11114 % I .1.I I Mrl.l 'I'I I I IS. ".11,1 dl, unl'lii'-liiii//; tlli-'titui I I Iiil': 111., III II I Illll" ,11 ,It n .111.,., :Jill I I 1'1.1.1.,1"1 I | | HuliU I l.n-i'n, 1'inli: ,, ,illiriiillniit I 'i"'I 1":!' \' hilniiiiallnii; : : :' : tlin''' hid, "n-ti ..t, lln "","itti I

\I l,, i III" 'MI II I. 1'11,1,1' l ":" innii, limn' nn '':.I\I., tilt,, "II .. ':nn, Nulli, Im,, i l ihlitl' -I ".hl.mil' nut Urn (,nn -i) ilni HO) 'ilu' 1".-,,". tnti"' thttlllii, ,, i.tin.,i"w Ill' lint' 11." iu ATI.AN! FIRS (GULF L'llNTRALIlll '
1
I'i-'ij.u.I ln I ,iti !II I ,1,1 I. .' I "!| tli. .I ,i ii1'I.| | '0, ,i I..i.i .I"f t i tin-' I I" Itt' ::11."I IitIliii .1-1,1 i ii! .11.,1,1, i-linn-t"" 'In., i.Im. '"' ".) l 1 I 1111'111101,1110" .! ; Inn.I : i :llun' air :lilt |nijiilM';::: tu: :In: I ':1i1'til|;:: It If fitii'IlIi.l .
I P. I \l I I I III' H .' LUI.ll.II I I | | li |* "l Ii' V" 'i 1'1"11'' fiinii., 'Hi t"nm' j ''I I I I.:. |1"1'. I Inf iliu I ii "I.jl.III,1) "lit' hninlii' in in-litnlnni' -1"1. \ "" Si'""" f'HUM "i'tIlIi. 1 ,ill, I u-rr 111.1'' | rn, npill, | tin fnrHi-lrnrilnj* yniilh.Iliilix
xi-lmlllK, I Mil-1 ,
\i i. A- fl:1'\\III.: I : : tin I mu-"I' .I Hi-, ''',," i I Mi-i-I i li'i, "I I lin II Ill I H itO,nl i 'i hii'it. 'tlt. tn mill. tiltk
( .1.1.1'tIf'\ niiiiiii'" -i i I Iml \\t u .1 I mill iln hIlt !'iMik, 'Inr HI, iiputHI """ unit tli,* 10'r -i l.i,,.I M, tin' html
"rllq.. N' Li" II,lint ,' ".,,1,1.1'. 4 .114.1, | | I .HIMLri I I ,\'t lit !Itt; vv'II' ,tii.i, I .1):'i, ". "II tniin tin'' N.nili I nl I pitinmu.nppitl .' ."" i U I ;::1 ti'lliituit; "'''. M "ii "'. H."III{ "' I lln I, .Mlttxirlflt, '' I In.i,' In i'tl'j I, In lnr MU Inlif "III
.AnnulHn, 1 I"K. .' wlml, I, /I' ,, '' "< ,.i,. ImilJiiU''' I' i "'"'n.h.Iitt'" lii illnt
I \i' t h--"iM It Ll: .VMiTVIIIIV, >-IFIllmi nn .ni i In ..1 nt, mir in litntnni" iiinili!" '" I II i.iill XV IInI.1 iiKU'ii-i-l. .",,1.. '' '

I ( m 0111'i in- .I ulii' ".i.I |1. i 1"1'' )iii _"..,,".1'l lI 'L. I II : \ MUM! I:, ,4.it'. II 11'1'' "\3 it. I I.u i .i i 'l' I'" trfl'1,1 luu' r,uln' 'r |lii Ini-- n mill i'tiuii "I "ilmnt ", j 1'-i "nnln, ,i IV .H mu I'"" U.uli, ,tllrilnltllll t I,, 'u Ollilni l M !It.l di't 11T' &

I I. 'irinrt 1".1-" l '" I H 1! \in ti.im ir, I "' i hunt I .1111 itm, '- r .i.,/. :/ >:>"" "l'i .'" I, ::""; ', "' ". "." 'iitiii.nnii' 1.1 I Sniihrrii nun. HrM, ,tiu.l, I 1.1 "1 Until i I "', 11 "itnljl.l. I ill. itnilthl,' ,..

"lP"I"1' 'iin, ii: .1 1 littttv 'luj"" "' inli l nI m urn' N.iilht ';Hiilln in nil, m Hn' Ill ""'' :1' I II"1'' :' tiliil' ,- Hill (1'11'1.' "". "h',in n-. ll.ilnil. WM. D. R. MILLAR till I ", I l.ti..
'
\\ .1.' I" VAI-I \ l I'I -l I.t.ii: : I in >lnlnjl' I,, lump' :nm' tin ) ,luu, tt,.tie ill l linn, .linil It"lii lin Mill. in ll) MIII uml lu1! llnnilliin 'III whin I .in i V i.ilnt" I '' ''I' II,, ,, ,,I I I )I ,

tlli.rui, > in '.nu.tn.l ,1 '"Mil I '-"''/"l/il'l' "'," j K. I'Vli'l i "lull' i .'1'1" :" .. ,h"I.II. ki l pi i ntii ili'nlIltlll, ,I i 4' V Pnif 1 Ki; I 'II .,illlllli.liininil.ll I Ittw' il t I '' ii ''II I Ii,' ,
Kinnlj f.HIM till' '. nml I Inili V .t' lcl 1110 I 'liiii, \I' It"", I nn .ui ,iliuIliilnni I I I 4111 1'' II I, I ', I,, I VSI
-4.I.. ""r In 1 liuiiffii | .111:10.| |: li. i. lin "''In I 1 1,1. l i'l .1 i I I'ill i t'l I ,liI'iit, l'llo I" .liii. ,', I 'mull tit ii 'mm 1 I. it ill I'litltl', nmliil I I' '
.1 .
I llimni I' Pillm" m', I --il-il I" ilittl COMMISSION I It I trIr ,l t'li't
i 1110'I i'III.I I 1"1 1'1'.1' :1 ,s | |IIJI..I| | | | ; ,v MMiu\' I I I' lt ili'' t'i't.I 111111 I I I ''I' -'.1 ."i /l lu. ,. ,it 1 I .n In n'. Hn in I it tniiiiiii' .Iiml' ni'u .l litl iki.iin I I."t III'. I ini i I..,,1,m. 'im. VI, Vlillm, I l.i.l. j lI'i. lIi'I I ,, lr.ai', II, I ii I 11,1., ., .I '.
\lll| -'. I "I U' II \\n" 'im 111;., ill Il (gl:ilil I Mu, "i iflnfnt I > ,'"' "' I 17 i'l /I'm'I'M' HIP iml lit \tf-ml 1 in ..111"1| | I',,ti.ll, 1..11Ill", iinuriil, 11,1 ,,, ,' ,I ,

I I VMn.liill I ., .IHI I IMnl i f. ''it..jl ill r,1, n .A "I I ,ll. /muni" l lIn 11" """I 11,tllii ,IH mn' -"" 1"" !Mliiililiihkit ': Iliniinnm I lli.in"|>" ", I 1..10., ,ilrI I List ', ,, '41Z2 I'iJ Ci, 12t 'J'L

n r I n I.>.,i I iI1 i- I, IIV'." I f',,n''I"| < i u111'." .l ._ I Lil' l.u, iml i.l.. ,ul ilu, I 11",1" ,..1 I 111 t in II 1 I.. t I'' Ill ,nh, tin Niniln rn pinpli' '. -lnml.1, ( I I" ,",io li, nil I "ililtlti

I ) IIPI.n\: \ |! Hint, tin l""pli. "I ", S'.H'., "ill .1"I ,"11.1 .i )liuli i Him', I In n' i l'inli' \ ,,mn' nun pun lii.i" Vinli l.iiiluim' I K'lliui: t I. I lihiK, imi, li.iliut I! Forwarding' HerctaiitsINI ,ilt-'i i I I
I i.;. I K. t : 1 1 lli'iullm I 'In' l 1" I LMV lIt 1111,11 XXtlhi t ".C..I.| H".It.'II"" l> I II Illl Ill I I t I
S ttllilllrj lit 1.It .. \ ..b"I"d\' I.c in lit ''bl l I"i l in, t i .inIt,\ .mi "'""'nt' 1,111, I ,' rilmiMiti",) : npnliiMi.I.H..I //I II ,

V.i.l p -,11, I ll"Ik In I Illll.l I..M 1.:1'.1. h mil., t mil, .I lituli I, rSimilin npitnli-l- M ill? 'Hi.) ->til! .i. .> M' il. .mum.1' .. '.,ilul I ,I ,ml ",111,1", I ,",". : II''I.ltll' I.I Itt tin t.,ill 1I lni!I i..i,; .nil'. ti I ll',,Iinln I{"mi,."ilI 11 ,tin- I II IIRnilnM'l ,I lull, ,. t' ii I ill'I i,III.11,11,I" ,' 'S''1 0 1 I' 'IiI

111111)I V -Kl: iI.Vl \ i -- tin I ( \n n-miiii I '. ,,1'11' i .\.' -tnl I I' mini" I 1,1' i tin' Ill '-I I Ini "I lulnn" .unl, 1 ) VI.I.IIIHII-. l.. IIt".,n.,. ltn.1l i.l. Vllii.li".I.' .Im I I4 I I'LAI K M..UII.I !, '' ui

,! ,-I III'I I I." I"..l, i l.l t .I'! "i h. in 1I I II I tI" till II \I Itlll'l'Vl' I I II I I l I" n "i.I ,lln-Smilliun, pii-pl-. .limn Hn, "" (' '1,1.'"', 1.mi, ui ,ilniVlllll.ill I ,ii Ml.lli.llI 11 17

I 'hi lIt t I I.... II I iSh.jilibutj; Curantur. .\St >lIlt 1. 'hit: 1 1,1:: t li 1I'\ ," | mlu I lii'l-. in: "til' In l--rlli 'in I I I"ri \Iii i I.,"" I and Machini'ry SiIpiIitt I\' ,n. i 111.rtt til .'ii I 'Mill ii ilI Ii I I,, Ill,il I tiI

/I (in-lil, II lii .tVt'.: I 11 1 l"pi '" ""H' 'II' "I -.1 t M'l, In !. 'tin, ,nl'ln-. ,"/. I""I' In-'i'I. inlin'l'i II II.'Hill.,11 ,111., 1,1 I' I II Illl, I, I.IVluniui ., I I I II it, ii II

\ .H1\I-. \ llott Mill: I .ill. % IitiItii' Ill'' |I."Vlll" ".HI'. ill-Hi, .. < .. tIll I, Un: .nliln, .ilinli, tilir, (.nn, n .ill' 1". I I I I .I i I I II I' 1 t' I,
V llnriii' t iif I.u l I .lltll, II. vii".l',ill"" "I r ll" ll 'itinn-, It:"i I l n "i I I":i 1'i" '"It I n I I 1-.1 t S.i-.m, H, Im.. .i 'H.d",1! ,,: I 4 lii \ ,tt Iii II I,' ,I I It ll 1 Illll,, _b, _'

I I, 1.111:1"" :! IIII'I I H \ III 1'II( \ : I Iid. I\ l ..1 I ,l II. in 0,11.1".,till'-. in iinnls, mini "":," ;. Xt| .tiiirl I "",.. ,Ill' Mil n ,t i. I, i',i I'llI' IIIL'Itv

I "!llil| "iHtiilxlll" 1 ->"l .ill t-lltlll'-t, ll' ,In '.IJ' It, lit"l<> 11-1 11111 'I' ..' 1 1' s.I 1',1' 111..1\.1'1,1.1..\ 1 1.1 t 1,11 ml! I.,it "ii.l, ", i. I 't ip|''inpii 1 ,iti" Hun' u nli tillt'i. 'IiJ".1 I'nlk J.ilin ML! 'null'\, l "ii.oi, mil.i I I ,, I ill'1 1:1: : t4 (,, z rt vz: t ,'i y rta ,
I 1 "I'm' mini I ll, K: All-tin i I H! ,10.01
t I. III lilt I II I 1-. !11_ I Ul' lli'i\ll>, I HUM. 'I III: M''vl MIIIi.M"II lui minis "I" 'ni mir iiinill i iiiiinj' 1I I, I'' i ;;, \ l i_'t I 1 I..' tin 'I,ini I ,iml ,iliiMiillut" 1' "I .''" Jn'il' S.mtit' 1"",, I I11,1", 11th", I, iII, .ilI \ i 'it'll \I I II lIlt 5 itI

i : : : ; : ; '\ ; rjii ,"I M mil, r> "lii, ',I" i": n pi-tli.i I _" in-nin, l pi I) .i I .1 t'itiii'I, I Iliinliini, ( ,. ', ., iVJ.il
( I1UIK ill, Hill" -ll'lt.hlllll.lt, l I i'pou'I, | Illl nil li"in, vvlm' li hI' '411UI' ( tI Ni xl I I.i Hn "m "i .Im I i' I 111.1'''' I'' 1
\\\1111'\1'1 i.: i luit .1,11.. ''nM'4 Iim.. .nn, UK unh M I .iliuii. 'l|I""r Ilil inIniu' lln' )pn.'ir'i ,, t I' |1".1;, II'I.! Iml, IIIIIIc \ 1' iiiiiliiViiuiiiinit I I'.i.i I iti _.'. M"'mi i iI I 1 P 'i i .4I
I HI 1,11 U I l) '''' ''\ I. 1'1''''', I t."' '" .11".1. 11th" Il4,0tIlkII \ I i.nuiiill, 1\. uln.:li "I''"it .1! |1"1.1." | ,In II .,I 0"1.I\ lu h Mil, JiHUlliUU liitiil'M'3 'InIn 'I Hi.nun-. I i .1"10. II I I Iuliitilliiil.ir : I it I lilUit I HiI I I tin

M U'MlS T I II. I I I. \ ''lIjill.' II ,IIIIIIO 'III II'I..! 0,1111, .. ." ",". oft'sIi,. h. fri VIrIII LIU"in' n' ni'l.. : i I I. 1'' ( mu' Hi, Ill-nil' 'lii., Illi, l"l; Unit" I I" .11'' I"iiii 'I/ i I < >
  ,' '!" V .I.'h.' 'I. ,..1' 1 I. .I.- :ah' ll'III' I I 01".1 1.,1.1,0.\ Iris I'' 'nl I Mtiiutl,ill I I' HI .1 l V tI |
  Ml; ; Jl 1 i. I.J. I. 'I 1 11V3 ".I'.' 111,1" t "1"'" i.I 111..I'. I'"II'' Itt 'op II I 11 I tin.1-' Irin u ,Iii'" '.Iihl.\, I i" Iii, .' l'tiIli, I" innicin \ ,1o.tll'.1\, Will nil, l, ,.1.| III,l I li.in I I'll nm,ill I 71117."I ''
  )'" ,1..1'11', I ".. II' itI I I B'I! 'II."VI'II inn tin, it! 111'1 imiMiri inLttitii \V ,ikiilln ItnKll k. I 'in-i u,,iiinU '' ui'"nil .ni. | ,Vvlf > I'il'.i'i | im' M il-o! I'. Vmlu. .
  J.\ \f"," T.I M( \.f.I'' : "11. ",. I I Hun Ilio'i" nl, Niutln, I in t 't"inp.inii ,nml i>im ,'".".. -,, tl" /, uilnpiini' liini'l' lln '.11.m. ll mn" 'I II,'Mumn, mm-i-i niliiiM I,' UK' II ,mlli llnVnlti. I 1111 ''

  lllollli \ ill I,Illl I I.,".11'1, tin, .if mlu in' mn"li'inn i d""U''II'Jo" I I' Milim, I .in>rii ,"|'. I | '| | ,'. t . Till n I ill ili_i ill ',', '
  I I I tliuil'i'' Imi 0i11'i, n.ii-tun nl' iiinl" \ .I'l "I 1,1 ,
  lilt' | II '
  .'- I I I.n.ii ._ IiI',:. : :(':, ,:"j'i'I ; : ; \ ::; ,,: ;" : I I'l I Iln n-luKI', ,i'i ilui"i'-i., Hn' 'm, ml-,, i I ilutnlmIn I I,''inn'I illihii" 'itrim' I I '
  ..1..1.1' rn. III 'iiii .," 'lit' V III ik'' "."H I' ii' .i"' i' I .Inli.t.' nf ,,ill,, .I IllvMl.l.'l .iml, "1 iithi, iii", I 1'lli",1 it "' i In, Ilir nt l/illm/ ) I ''I
  ,I I..Ml. MM'-M' H M \ I I ,) I,! '.h. or l. 'Iltii, Iii, ", ,, I;. IHIII I., II hIlt' l I. kmniM Hi I i ', ( .utttil t' 1 I'lmlili'l', A't'.
  I I "' 'I I 'Illl i, : IIH 1,11111..< f In); '
  I. I I"4i.i,,t It.i "r """ ,nliill,' ;. : I. i""I"[ /'HIII II i "iili.lfl.i,. "' nl I "iln- pnl.In ., r' 'in'lui.; n< lln-ii' 'nielli umliiiiiiiiiiinl .i, IInii I I'
  i-ITl I m "il I" t n 1 1" 1.1. l.ttil'lmHt : ::1 II ''IIIl r'. "." "I"1 '11"" .",. I "Ii'I 'J', I I st."ili-iiii iit- ll,nil- ',il II'"r'| 'ii iiiil) Il\l n, nn "i"inut nl i III I Ir "

  \ i UBui I I ittili, ,, ra "' 111t. ,. I.-, I liiu. 1/1,11 .,'.u' IRI nlItrlim- 01'11'1 -_ I M Vl.li *.
  I :. I""I' 'I' ? I 'i-.i' nn' ; "in HI'p.' ,ill.m I In I I'! .i''I.| i i' lin., ',, \\1111'1011..1,1\1' ,
  .". I "iIliIi-. 4. ,1.1. I"" '1111, ii. i'u. J"IIIII, I '. Hn i IHIII "ni. nut uli t mil) t, till" i 'ipnlUniiillipli.n 1.1.I P I nil I :tl-iil_I.S i HI I I'l-' I LKL* i iII. I I. ,' I ill .In I Imi IVirh. IH ,
  IIM I ; ; \KI-I: ; '. ",ir.,1t1.i., .1.1.' I 1< ,I,0. : 'r'l""q.l. 11..1111" Hi"I "'iriulii't' I Fl' :M'MIM i 4 ..Ii.. ,I'l'l' t ill. I IUl.1. ll l llttllltlll/ I Illll.M ti'i.1 I Ii n HI viiii, 'cm "
  l .4 l'ou.t""k 1'"w.b ,",. :. pill: } III ""lil I : ., Hi'' \1111'1,0' .. '' J IIIhiminit' : In lUli "I I I"- "i-I'I.' pimluiu. nmlInmi .. urn I liiil.. i., Ilililniiii. nil Ii| nmri. imliit in IVni I,nu HI, il-nl- I u ill i "
  tiloriii' v HI I., I" " I."I" "inpiiuy } ::1 in ; .
  ill
  "I I nn I 1'iri'i'ihl' nl 1'10'' Him I, h,tit-in-niiil' I lln IrIiu. Vnlti'in 'I I ili ir- 5.ill i il
  I 1'111 I v "I"| ) H .\, II. ".I"'1"0""r\ 1..111'1 I. l.d '1, I ii IH,;!il.| iy'ii/iii. .i.-i-i-in It'" nir.iini'l I he I'M 1'ffn.i in ttl. Mt"'' Unit Hull' .tin, Il. I lt u.I,,I. i I"r''"' rf. .l. :. 11111 1'rl'II \ fi>r I i I";,mill "I 'Hun, I,inillnllul' ill-u ,,11 1 IlliilllI I' < \-1l I 11111 I.S I i'tit: I-nil i iU I'lui. i linn.
  .1,111.,' 'iIt jli'.iIji' I -1 i .lit'' >' 1"il..I: l.ti., I 111' I iinnrminli' 'I 1".1. tI'l "" li Hn"' ,, ,
  I. : \ \ : 1 II I Mi .1 ilIl.1 i I iiii > It in 'l I hf.
  .Xoirmtur-: 1:4... M I : i"II; ; : ":" ;lr; .11';,':lI,: I'ri.j.ui.n, : :: .; J JI. {-.an tii'iiiiinnnm ul iiinin' ,l .tmtitulti. Ii lititI "!,"I! .Inp' I In I li, ,inn.ll..llim. III- III l.linr, "I I 111- I ltV 'llul tin Ciiilii'l" ICuliHil, liiHini'li, inI O $O O V. \ ,\ C.x. \\ O V*. Vs- I il mmi 'iili .liii! vlHit u ii I' iiiMinli lirliin.it siII *

  ) I 1411 I I, III 1 ,,," I II.; I"< s1riI4II. ', !,i4i.'ttujitt. I hIll, ,'t'", "14111.s I. A.iIitI J.' I klinn in .41. tillS. I l'li"ilill'lii" I I.; u iilnil' in I n il l lift' t lit, "i i-.- nnH.IIIIin.iiii' .' iii'lniii i nml mpluiNHin1 I .IIIL"' "'nn'in- mill, ""-,,," In-'] |l'.r 'tlinm" ''h |r>,I''lit-, j iln,iik, nn* mi i iriiull Hi,' 'nli tn in I. I'I."''Hi N .'u- ,i ,ii tit, ,inltiv-t Iii. (irii'iiiln. 'nut l'itiltl_ Ih I

  I > "I \ ,\ 'KllUftii : i 'i iI 'I'. Ii l'lk." hlll'' yr "I.,,"Iuti., ;I14, I ImlnlitK"-; I In r"'lo'' I i.nmliiM\ l iilun ,inil'i'iii, .' H1| ;in i "infm, iiilili, i in inn. I mu' IS Ill), ill ,14li I "II. .\higieoit. < nlinnli" l/ 'uml; nihu' "i' p.iinl.' l lHII i liti M!iii ii' nil I't i ti | in i mint or ili t mi'l I fun i Ii. liiiiilii,1_ I, it I,, v VI -in i I ''li ,mil U'lti ,,f ,'.|hit, I
  \ 1. I ,.'hu''!"" ""I ''''' '1 ,"al t. :' I .lun.I... tln' iinliiiiii1-i, iHiiiiuim' ', null, .'',1,11.| < ,mi I j M HIM' ll iiiuiiHi .4lIili: Il''I i "i! ii 'i i ,''lt''l'.I'' i '1.1 l"f, mibi ,
  1.1. ..Illl I", I _" .""h.I.II'.r.. .11"1, u:. ')I Lnllll.l-1. tIlt/ .. Mil, Hi' I .,..lli.1 IIVI'. iilliuni .i' ltIltl'I I l I. '''llno'1| npnii' Hn' inl t.1 l li -"Illlllll I 10"/0'1',1'I I pill' 1,1 11 'till 'll II ,ill I I IV/ I Hay Utiwi'l( SavaiinaH, UlJiI'gIiI. ,illi, |,t Ii'iilii., ili, .in ,l'', t ,nit il 'it tt tlilttnl,
  1 I I -H I I IHml 41": II h""II" I 'III..1 .. I ii :Ii' : '. iiiiw.n ltltilIi' 1,1 ,., I I luutm I un II| ,1, ,i.i i ,i I', i t'l, ,
  11' '
  u
  1'rr\II' I ,1'1. npHiii| nil/ ,, ill i.1I ill ,
  ,11,1.1-i \.1 1. in In ;; nm ""1.11 l-in, ,, 1 '
  .I 4 'Mi I '
  ) ,. ., II) "1'1'" 1""hll." .IIIml'"I' -f.l' ltl1i' l I It I. l I 1\ \ im i''t''I'I'! i i t n if m i I 1' i ': n u M
  III. MumMir.li
  "ill 1.,10 Itn., l',4I' :II. : 14.114.: ; ::\::;' : .iil" .:: I I I t., "/ 'Iitili'lii'l' ii'nl iiuiliHIHII nll > "IM, .1'1.1 I 1 in 'H" ". I ,.Ii.iiiulln l.f', "II I IUi I Ilu I I il 1 mil"' In lln-. III n nni"' uit, nuti Hnlui'lni" i, I H,, .. iil' ..i n. i i' t ti I, I i Iii
  : i.
  j. 1 il.l I it, ,,.IiI.i. il.-i.I ,., II.'lII. .
  4 I 'Inllir-i .itnlii. 1,11 I In tillI I"III I I ,111 i hi,,
  -
  i .I.j slnppinj' IN"I"I Hn. 0111111111, i i. '
  : ; h"lil. 'v' .1 I I. : iiml .itlt, t'., ulnl ilii'l I m1! i i iinjill
  .11' S. S. MILLER ,
  .1..1.11.1..1..1\1.. Hi"" unl I lln I 1411i,. ,, j h In Ii,- It I I II nun! MIJ tin i< hI| lit,
  1'1".0 11"1 hut u im ri llnilnll lil'in mill, I ,
  1"11
  .1.' l'i : I-1: I.i.i I : -I ( .
  A.: It. ''J". '. 'I ,'r. p" ,. ",1.,it.-- .1.11.Ir.,, p,1.1,. '" 1'1':1; I "t't, k, 11,11 lull ll.iH, I'llU' il i ,,110.l 1,11 li", l"Illhi", I PIHUMHII; l'r ,Iliur, I tin lln i 11Ilini i iiiiiiii' .g 'Inn' I I't i'' inilni, il! .1"111.I Ii .. !J | V"iil| I" I i L, ,, __._H_,,_,,.._,_

  tl .rsi.9 41t 1,4.' 1.. In II"'III I 0" 1.14' I Ii '. < '' "Iit_' IIIII''IH'. | i'j' \, I I" 'ni" I ,1llll'lllll' |II 1;>. ll"t linn Ut i ". t It. 11,01.(1'.1", ( .lluliMIli l- I., In1 1111".1/!' i''",',.1 "II'('iI mi,., inn':i ', Il\lin
  'I I I I Ml \ -1.1 I I.V i V'I, I II ,10 I. )' h. iniiIl 11""llu"1 1-' '
  lIft,. up ui,, I. "H" -Hi, ., II, "''h.) In'' (run Iil'1'hl. '' I I''44 I ; *, ttli'ittlii' P'II1' (''''''I}' I lii. li nil tin-Ininnr-, | II..' ""lr"- ,Ill I, \1.'I"I'I.1, I il.nn. Inn h nl Mliiii>-liiis| v WILI13 e, GUANO.
  '1.,1. '. -., ,.. I .-' In-, ii'li', H-ii",! mil'i, I IK \ViHunk Hut, lln .
  11 in I-, 1 11'} in .",11"I 'in, I II I' ,i'i, r' 1I .I.'r '| 1"1 II.- I" li'ht nm-i t' Ml, 1",1., slnriii", tin,'inI mui 11,114| 'i I ll4tiliIiltihits I|
  I,. '4 I\ iury' % '-' '1441 I,; !I..l'I I '. I $ .- Uml t ''llUII III "Hill I, ,' ,IHIII ,ii-li"p(, I I" Iliur tie' I 'I)llnCiiilnl
  :: inlui
  i > ,| J" l I4. ?. !llII : : I : ;; :: h.l"ll.
  ,, ., and Pino Furniture
  l'itili4 I 1. it MIII'I, \ insiiri-In. Ill'' linn
  ; r' 4l'4I4i' i | ili.'itv:' 'i'l H.i r-.iiiil.iiii ( I ill i I tin \11' "":in' I hI I ItnnI hii null,' ilinilii' .1| Mahogany ( I
  \1',1. : ml 1 li, In ,
  "I4II. I .1 Ih!' I r, I .4, I. "I nin nun | i ,V II I'l. < III,I'll I I I'itt< II t I I.I I.' i ii i in mil-
  / v.. I inun' i : I I: I4II ; lIII ,7INI pin. In hint I"< li il'lhli." i .1.. nly In. tum MI 1 I "punr, ,1,11'" 0.\1.\ 1,1 Iniim, \ '., 'in 'Hint In-lp. lln-Ini.-im-1 'lln i "it Iml tinI'n .i.luilliii I I ml, alit 'i.llnI -' I itsIlMPHENIX

  "'' ".'1'l I..Vl Mllll' Mild Vy.lll, :I;. '\ 'lir-\:7':: : \;: :,;I. .l.: .' 'I h':.1: : 'iittr" IJ.I ''I'' i' "f 'lit NI'1 YiuH t1u ,I'my Si u )' a". ,''I,1 ItiiiHilf'! a iiiniini. nn in.;,ililnfn Unit rn.-nl: IIH """ Iii e'ti ni'inji' nn'nln' ivilli I I III 'Illl:IIM. IS nml t.fluIKIli < !. % HM,1

  I III.I I! VM'IM. I LVV UII..t.' .\101.' I H-V lull-tin' i in';iltlii i'irpni iii'inin' ) :imlni"In, IHi'li' II,. I I1'rl.nn Inn, '4| u.nu' "IHJI ., I lu, nlm |10 ynmU nit j jill
  Ha ,i .11'| uui muMmi'i1'iin.iiii'' ,' m., "inipliI 11",10. l-j.I.1 p 1i",1,I lit' \1'11 .ni'l 1 'rnlinnli "! ;
  >' I 'I.. ", nl i I i u I.'J I iiiipniiiij" "I.. .i i' .li' It pint" < 141ut: I p iI-r. Mail': lu < (ii lil'T. ( GUANO
  I ,1 10,1, "*) ,llllIMI| > ill,. ''I 0 1,11.1'1.) 'III''!I''' I, i-tin )"," ''1.111, 'A'' I <1,1.'lh.I 'i mil, "liul I hi. ',' < IIIHII-lnllfl'uii, ,| Ii iimlllu-x I Hull" tIll" l HI. '.li,1 I 01!, "l II /Iin. I Iiii u-lit, "' I ,

  i.t: ),: T 1:1,11:1.: : : '. |0.1. h..iU"r'lir, ,tlinii.' 11"l l., -I-i I.tf Ih. IIh 1." it' i'i'. "i ,lni'iiJtiiiiint d. "iili,I, nlili I I.r lit". ilu',ul' -''|'' mill' nliui tin. 'I 1 hi' pi-npti, nIMI' 'miuli,I, liinli II. I iiilml' I ". 117 lli '. ,jlil"ii Mr.'. I, amaMuIIu.III, I. I Mi'l I HI I II I ll ,I IMm.I ,, II, -> tI nm iii limn MI-KI mI '#
  -lullll. 1,10411"I ui'l'luLlm '. "lIJI| 'Jil '
  I u i
  t ,.. ..' tlil-, I 1'., .'i II. 4 ,i 'If ft'.," IM at l'i ih- r i*,'! tm, pri"I 1 tin-' itir! l-- huttril''tii.I n Hit 11 |1,1. in IilnHn IC.iilin.i'l, 'Iliinkiii. HI.it I'1'" il 1 I Innu' Im'- nni I II'l I'M .1,1 I I I l'i 1.1 I .,iiJit... HIIllallll III,
  ilu. latirr Ii."r'.4 ttl& ". .. I .", I i" .1 'Ii mil ".nl,, ,n f'.. I al,I'll.' I-l Nun l. In I ,lt ,14iiiii'i'!!
  l 'I I nutH-rii' '
  In.ll I !
  t ml ..h. II.ii I. < hIl" 11. ,, ." II I nml' l4i.-- I'll mm li 1111' Ltlj0, It ill'l! ,I'll 'I Illll' !', hill' lln, inlpil
  tO. f.ill'iniii'. ,Hut In- I mil ii"l I Ill, I'll I .luu .ii ,.1.1" 1-1 \i.\i tiilii I IVV
  I'II I Mil.. | ( IVnm .". l,..r I'H milllunliuilii, '" n .., ml"|4141. I : Il'l''J iill| "tl,1, l ii. tin' In ''Iim. '" I nnipiui.nl '. 1'111 ,I"r.d"I. I i ,,Ii,". ;, mi i lit.' I In,i i .10'i I ,' "ill1.,1 ,lik", t | I I

  11 .t ji Sn'illi.'li" i"Hi"' I i't'l I t.liI k 11' 'V I i lu i I.i I lulu ""," I '' Unit 1.11.1 lit A < I..'. 'lltl.l ,illilli'"I mini.
  ,i.,,0, I l i i I.i L i in" ii ., .. (111 I. 1111-I. 11\ ,|. .tiin. nn, u lin I -fi" il ut -I I in 'Iii.' fIll 'I i 11 \I Inn PKATORIUS & CLARK |
  'II i-i'i., ul'. Hi .: I jr"
  lull I I.,. IXl.ijl I-.', l I' .v ill'} |I'I ,I Illll., ,'ill ."..'rl I :1.1 ,. ) I, "1"- 'ml 'IklVl" til., II 1nl ,,"ii tin. iii..I milni pnMi-liu" .1! 'in Hn i/nmi. ''o'i.ill, Ir"I;n 'nl, Hinim' 11,11'0 i| l tin K V ii.iiinn ..I I I II'1M.unl I'H.l VI I IN. mlill
  .. .liirt,, 1 ,I"t I. I' ilill'4iii illli MI ''Mill I", i I :.- T'II'1 I lit 'I kl K 'Ha11 ,ih /Ininl-,I | U,'. I.I. I \ I. I I', ill 1111 Him, i IMil. i- ,mil Inml' ui/ul uml hi il 3'r.lltt.ii l
  .1 ji' .e'I".I HiI" I I.r i'l|" 10. ', I Itt ,H Milk man ,. Ii iI'. ./., i if "In; ti.i nl .inn im-ii II. I > tint III.' lin I' in inn u I' I'lll > 'ill| il I u
  I I N \1.1' 141-U up Ul) .lin li-nil I.. I. '.1,11"'1 fmiilii i in. uii'ii, ; I Iii niiililiifcT'i. ili-tl nnimitiHri i iin-l. tin n !ri i Mi i ) .m I'ri. .- jl Mi ,,iniiili. *i-"i 1.1 r |I'll i.l '.',i li"i Hi- .

  u I Vll'.rii" i .'I...( \.hl. Iliiiiifliri. )0 I"r-/. |.' .. .ml 11. II..' .I'' ''I' I-..111".1'1. ., m u..i"l I I'ntl ', i .It linn, "1".1 v limn -li,> I h 'UN hut prii ',' III I 1".1' i 'I,'. "'iiiiii" I Inii I nl,," 'I'.iin I II "it'iliri '' UCUII'Ill'uI( I heir liIIlIIl'ti i i I,. ,,i tIll | jt r.l. I-l Niiiuiilir \HKU-IU, t-ll
  I I
  I I" I..Illtl. 1-1 v ...r"I.31. .... "''1'1. I I. ni4 :ili .' 'I ,.JI t I") I 1 : I I 'i nl .IUI lul' i' .np-ii| I, I" in.ikilln' IHIH ,"i .iluii i .1\1,1 I |niuli I".i i' ."'.l.i"l SVii It'll' tnnllull' 1'j-li, HI P'ti L"n iltil 1 I.I Sin unl,ui I S

  1111' 'III "ih." 'I"| ,n .l..l., I In. ,|m un, uu vt i.l' llltt"Illinium-' mlll'l'i'i N'.''u"iln.il.f1 "llriiilliai, .1 I daIly.,il Sil Hi"di" > 'llHi .k i '' Ililt." ilni ii.ll n' nn v 'n llul ilu $n,",iinuill. ,. i i"1 'fir h' r. tu hilt: .iliiI I"inn'nli 'I I I IT 'I|1.,1 II"'III 1-it'l nl' iln'ii, 'l""l ..1 l.iiur pi i'i' ntlmn I i Play I I --ml t'IO'l'i''it'Ii'I', 1i1t'i, | I'v,. ',t',|,,'II,lli< MInl fl.riftr) A Ir* *i HI- > <>. i rinitit > LI VNo,
  "0"y. ,-l 1 Hi- i.im .ti-.ii" di ,. 'inn :: \ !: I I' : : I" I: I di riinriii 'I I In t i.niii m' pi\mini' uf jHttii .111.\111"\ .
  1. y tiny "Hn In 1111110TI"I
  I 1,1 II in
  fxtlllluriu
  n. "I41.J"
  'I.ui.,1 Dill .I r I l.'I'l' | I lui ,Iio Im Iii In f IIM .II.I.IJ 1 M" Ihl. I till ', tliri-it multi I'. iiivi.uiiu; t .I l.i..t nki ( |I'rntiat
  t-r, ,1, 4 ii. 'I| .414 'I" I ".11'| It.. 'I hi. I-i: lnu-1 I lill.iuuil-HI$ '"iniiuil' ['I I I : in ll I tnm 'Hut tlni ".li-linrini' kiikulu I Goods ,
  lln? ,. ii,, I"I.I I. I'4'l'I'1 '-.I, \ ,ni i I I' HI mill' "u ;;rjl' 'itilt 1 Iihitiitl:;, m' "I' .,1.11. pimnpl' 1 I''i' I Clothing aiyl Furnishing Miuimnliamlncul I, lu I .i-li
  lull ) nmp ml ill .I I \ .
  11'01111 ) OI.I j > iii o.t ; Hi it JHH "ollI.I. | ., } In fin. iv aril Uit.mil.l .i.lti-' tl,"M' it.ui| li.i l. l.iliii It I ,I IMtMI

  'I'V. ; 11..11 I I 1 I I _, .1411.1' ",in .11'' 1,1: i I I ill 'Iiml I'',,. ,.. .uliulk .lit "I In r tin" 'iiIIl'i'i" l.ilt-I'Mii I it| 'l.v ",0''I '"'"'1.,11., I! iiliH.i-1' itliui ',0''' I'.I' i''rl.nil ,ill khul" 'Ii), ii, lii'''I I i"i ill,' ', II,,' Ii I Him Iv4ih| l "mi J- "li;illintill"; i-imu-

  1 S 1"1\lli.lll. ( "f lli(' 'fimtl' IIIM 'iiil in tin i; j In iltntim.Htinuin.nml'r \ li IM t Mn I !I'>'. Ilni. ll in 1t1l1'1".1 iiml inniimmly 1..1| 'oUllHIi'lit i'lI ,I. .I, .mil 'ni'i '', .'", i 'iil r'' ""'* ''H-JM-
  l Hi IuI... tI tIt ir i iii'rul' ,iiliui'i' Hum'i.vi-ii .1 ,t- ill' |I' .1 l 1 1 t' -ln l h.le hii't.I.l ',
  Hl.ll Hll'i' 11..1.111. IHIII Illll I IH I n. i 1 'f | inm
  Life! Insured ? j jnail \\f I ii'fl .1.\ < lltiv.I4UI11II| {
  I I \ ">:'l I I.1.\I Is : II U.,1 pi' 1'i'iii.Me Iiut1i ( tuiI \l'-tiIItr I
  VVillprii.. II.. t ,> 11..11., I ..liHi* Jii'lirii'itnti your I l' M'" Hi I r.'Ltt; us.I ,,1.1 HIMturl'l 1 .1. l-.. ,.tu'.'i' l*..ity 1.1" II Hil |IHI 11 uml I \t 'I I'llKlim ml'rul .mIn .i I'u I Ii dirt .;"in. il-.il .it.,1 (T..n,I'tli iilli.iltln'.-

  t' I lii'i. 'Hn 'i 1,101"ni. IIIIMH. ,,| |lti 'I.I. t lilili un IIL n i'nn'in' UH'I' ill "Iii .j"II.' lln I'lii t ,, -
  .Ijini- "4111', < lIflI I .n l. Hi if 'imiuiiin abiiti'ii. v I'' r1ir' 'I I' I ''I tl II. 'I l'uli : \\ III n\ ; IUl & ( ( >.
  .1.,1. 'I'lit > l '-l lMr' .IIl' I % l.'l' I III %'"t "I '- llt nf al'"u'I'"I.( l Ii,' i Imuti'. it1'! ".. ->IK I .' II ; ktiIi 't'l" 'luupl' limn MI>II I ,
  .h. ( uu.. ul i Unu' .r'f.' ,f.." ,n>. 11 n< IJ> .irnmiiii'iVn.lilu.i.il | ; ,'. ,: ,. ::. : n u .1 0,1' I. II Iml H.I'I.I.y, I 1I1.h-.II..I).. Irlil utllli I I -I Itit.Illil .,!. lilt I III' nnrkui n i" i- /u il i > n, -, ltIiii'I 1 in tli| <
  I '"i. in n,. 'I.| .04". I'nik'" .IMIII.III.' .siOi'. 'l.I.r' I tul I II, ? "10 '.'I tr'lMilnll'n i 1 ''I Siflit KM: li,iiiimi .. W Vrk (;"f )I'I Inn- i.tt, Oil ii "" Illl'
  HUT Ilial' 'iiu i ui fiiiulinii l"v' HI! I III* "I ISIl (lIt; it fli'4Ut tstiI
  r.iinir. 4 I-. I :. HI .1 tIlt, ..".1 n "I i r'I 'n' '" '" \ : -.iii.l ilinu (I'itii I'; lull' nlil t 1114114| iiy t .
  .mil in I- "
  1 Il-i Ill I ,
  ii ii
  I tin"i.v .-lil....' I 'o', .,' .tiirutil..ll llul 1".1 111/" ., h,41..IIhll| | ,1'11 11I1I.1,1I'r I ''ro'b.h' u it"It' ;. 'n Hi t.r I'jv M *iv4i.i4'ir' X" "II I$ Itfi'Ji > *.,
  I ,. l-t. ,.. I ,' ,"J ,if- I' ","Ii, liy 41 I,' an ', !1141 Ilin-t iU'I".I"I"I.I I'Illlf 'I tilt- pi'liiv, m' 'In' III- "I l I 1'I"'I".j" I lin- 'I lit, 'Iilm, &h I'' n 1.1", .d.! III Lin ..I.Iiilinh jtiill.4I
  I'l NM.il I FI'I .
  '
  i, -'ttI''I.'I'U'' I. '" tl'll ., '.ti..I. |hr II \ T. ; liK'u .nil, f.n, 'in .
  'I II
  W. F. V. SCOTT
  ll : } :
  Illll :(1 ,
  I .IIJUI.) 41,1 tiittiii'l l.ir. I' :Mfnirnin I i i.ln 11.I'" ,r, HIuv.inrnili ,
  'I' I I $
  n.ilVV li 1414'Il"at.14.
  I \llll. l '' i i i l S ill IJiU' ,
  Ul I..ii. mil. u u 'lll'lIII
  | ; : :" ; 'u. ; ; : : ti''il. 'Il" ,\ "*M, '-l i II '." hi' I Mil :I'l'linmi' : ; i i I i I I'
  ,rI-- \0 i .V l.if.'.Ith) m, ''I', I'll v. r 1 P. t i I 1. t < -I lll'l ( UK f"I 1"0',1.1' ; iijjintI I 1.\1 Iimn I ifi tup-, inI anprtpjuO 1' I ,,I, t i I iI
  'I 1 H m.'il' I tnr l'u1ii'tity; h), Ii'j) -. ih. I I. > I I VMM lll"ll i.Ill \ HKViiV' Mill '
  l .. 0.. ",. I ii l I'i i 'I,I'1' "u i ".11'11.i \ 11HIM 'O'Ijl, n'I V" 'I" .11 lu t>ik<. Inn-'liN III'u. lo'.i rjlts niuifinnUli IlllIliirltoiiiii % I i"i'- I II in
  I 1" t II I. ,."""" ..1"1"| "' ""I tII'. "JIM- .I lui I ii,: T'I.I, > j '. .im! uuiiiuh't, 'H.lulA. 1 I nilli r
  i
  nl I llnInif-
  II, rat -b ,- .".i a- .' II l iri i i 1.1' ..fH I."j UMII| Im. ,$ pr.' in4iiui i iiii"t
  ,; i r.
  : 5 i'nr
  i i'I l-,1Il. \ l. I : I uMii'' f" i ,11' Mifcl' i ''an '" 'u 1,1 tin 11 thu'1 1 \1""' Ii i '.1 l.t"I"| l 1.i provil" I 1"1| \'tr pi tIlt !l > 11",1 .1i'1..II.| I i *it un',I-1 iitt, i Iml ""II' .1.,1.1 uml lllll.anl SaliMin Al I I.AX
  .\i 11'1. iMu.in.: : ;: : l ." 'i :;. I IKmi |.i"iiipl' 11"11",1..11 iiwifr' tt "Hli" .IY f'r ii-'lrinii 111.i M "',hr ,h 'iiitun' 'Im Im i i"t'"
  "' III Illllll <. !! > I'f. !. .1 .11.1 ,. | vuni, ', .-, nn.l.l I 1iliiJIVI VI IHIKM '
  1. 4r l"' I I..f""n I I" IliIltt i 1" it lit 0\.1 "I (inn.i in) If' iI..I' iMppiiu" ,priirpiril I Ii ill '| "| I.I 1I1""i,1I |II.| IUI-1 III I i I I- i.li l 'i
  i ; lpH.-l.|
  i-t' I 1i ... .j"; i I I.Il llulin
  .t.l i lij'il" il' Hn 111 1'-- lit Ilii ,
  i. ".ni'l,. t "" >i t, I,i I. II i iutti "li'i'fiS.'i'j'i"1 I I"'MI', I,' I. III i.jiulitr. i tJii. |U''tH ""I'. i ll".1",1/ I l 'ii"ii lilt rii'i-, 'I< l.itin .,iuil li t i-f I h"I,11 :tnliiu, I 11.liniiil ipljlli HIM I 81o 0- 11111"! || :l.'uil, > i ; n A.M.i i : ( '< I.MI: ; !, .lit: ,lia, l.ili- I liiMimiur ( '4111111a11)
  '
  n I i. ,1 I"l .Il- I I > nti., t I II.I Hit,"UP 'iiii.tiiinlimlt n 'I i I" i <'U' iiiittdnI t-U 1.e'UIII iinii. l I. 1'1. 1".1I' .,.,..,! .10/ '. ..
  I f.
  1'11.I I 'I HUI I $$0.li1 {I'J) I*I" ,IIM' ..llli.ll'.f .r 'in 4M I I Ibti.4tp, km..iu, )nu an .." h. vijiiiiii, tlitt )' iii-i I I iiwui| |ii. .1.1..1| I"1'1' I" I 11 I 1' i,,, 11' b.in.t'' tuin.rl., I,.$ In. nij' .1 'I 1 Hi. | u'liii-' i. 4 ..ril UK'r UUtliiOIJU

  ..III., II ,. Hi., \,Ilji' .. MMI.U 1'jr ) 'i 't.imil) mlut\\ ).1'.1.. .| .hl'.1 'Hit tt i.t.iot /Illho "ipluil, ..-.. ( Illlir, 'ill III,. III ,
  .___ _! I".' "' .ltii. '" .. 31111! I V niiiKl illu Iili ii.ljn
  'ir ii uln
  \
  11th, .4' ''I I""" I i..II'.1.1. '4.l.ilo Ii.I. ,,1'' /.'pi .ll, {f. lUui ,I"i In .11 141i1. tunl, .I h..I..II! II i. -11 '1/NIlhll// I Ui ini-t .ill li iuiiiliit4i.ii'' nli-,111.,1 1 J Hin I I \\1ILuithI&ht i ii |

  l4r0. 1/,.I I's'" .. V.4II 1'Oif I tu Ul' u'lmiiu I".h..f 'f"4. t, ,t: ., )It ( I I 1'.1.\1' : lIt L mi l" im i i i"ii ..1| -111.1114 lli | luiii| I4tijittii's u, .li. t mi II 1'.., '

  L. WA RROCK II, f' H\ El* .IV\ tt"' 1''"I tilt IWII'1 Mil Jt: I .1- )IWI4 UUtlfKt ,Illll. i'4'i, H i MMg plt"' I.'l 1 II"t IIMfll. I. ... I (:..r I "IH.II "I In Irjtn' l 'It'I' 1II.Ihcll"i I p'lllm' i i,'I,i i,,,,i '-, i_i, '' ii lb i '. Ii, ii I .4. I' ;I -'I i t-ia __: -

  \ I llUb ,;%\ III !l ('ft*!\r lU I ';Ht i Hull til' 'Miui .'4| .|, l-dblU| "I I I.Ill4 ."1''Illtl "M fl:- .lilluuil a !)' : i ,, I.Ill IM li-U I '. in u I, .It ih. IMN
  n. .i i I" i. !1'.1"1,1 1 I-i. ,
  < iiiklni NOTUJIO.j
  .flb i''h' ut ,...1 il 11| liin_ I 1 .
  ..
  il 1 'In 'I" iIt! ,
  Important Kullee. frI il14 .11'1., .,I I.jl.- 'U .f,,,,: I ''I', 'I.) ,111 1.1 1) 'l iniiu' n li.ilji /' l i".'Ul.' i HI 1" I ,i III' ,fly| .ItJtUItU| lulix

  .ir" n lull il'r Hull\ lli..n in r" I I. t.i I HI lit,;H" I. .tt M. 'inijH II. I ,I-. .|. |1 f nuiit ". 1'.Hit. II j III t I I II-lit-. I In 0I' ,nu j..1.11-1 I', k..r it
  ocHosA1gs1iIis! s s I 11 i, iM.mti- t 1. n', !Il4'i"! n. ,u.v I t. 14 hi ii' ,iilti' 'I. il ,. ,. ,
  \i ..i.tlt t t- ill l| Ul HI It. II). ,pup.l.'l l I.I .. .. 'I l I lu I 'i < ,l 1 iir.il
  JJiilOrS, I it: fll. tlKtllU'.. V. '," |W .j t U,4i .>!'.? IJ.uI'fll"I.I""I".I" 1' t i | In itiHltl lit <'4b't
  '-'I.' i, V:. X-k iii '1 1. i,. ? 1 i-u. '" 1 i t | ,11'10 1 ,, I 'iian"l, iliir Hi ,. I I 'I I till {..it uiii. ui. at. ,| ii. it iiiuir.i HIM. m* ...jt4t'n.i I.,
  .11' nil|
  'i t I
  iu .
  .11' XXjiMh fU'
  rr ., t ,1,, ,'ti it 'i' ". lil r'ri; *! ,I..U .t 11 mil \ld. i .h.'i tu'.. inllvn' .. I .J' ( |1\ i i. yn.nil.v II,. IlliItd, 01 Vu i 'i I'. ., In '.fill.' 41t4.o v. '',
  4 ,1,1.1. |" .4| lUi "l tin "J.iijji n 'hull' ut 'Iml mil lu it. u-l ,,-I I'll' M'.l'l i I
  ."': HI' M 'Or I. < .1 t ,1 !I.' !l 'all1' Mlir |"' -H" 1'I < t 1 "lh'1; :'si >-.04 tuiapiuu nii 4U'i.ii I IIK.IL *tlj.iu ; .liutl Ik. .alruit't' I'
  : I I. .".. rt ,Ul.- >. IH ,li,, .. ( .1" SH'I fa ,.11'l mlllimi iim 1 Philadelphia( Alo Dopol J nli IHuUI ,%ittU448.
  ,A J > TE.ER -I 'i' 4" : u 1i''i' I LI 'I"I" (
  C'LtC > ( -ji-, -M Sr I t I. '0'l 4*, "'M 1141. .I NI'1fI't! .*.i; 1 '' "',,,1'i u.. : .1 t 'p ,nli. ;, I.. in I) Mr .1 H $l.i.| j' ti'l I Mr V t m.u"IIT| | n 't1484- stiSti I' ii (1tt.. r'
  .,. ,. ( _, .' ,' rt !t ., # I'a tin4'u.i.i 4< it iiiiiit''., re I tIll I IM i,.
  ti
  -. l 1' Ubi ii.Mf-.4il. M ilt it I # M >i ,1" .I" .I itn i n,'4a. 'ta ?, .' .I., I..u.v': "" VAt ,' g* !I. it'' :,' .''I.' .I.) 'I.: '!. :li ', .1 "_ "'.1/118"I Uinu ui I Uiilliua wj riuil uiiktiWli .

  I' '.tuu I 1 1' :, ',I.. "d.H.u'I"' < l" I .4'1f .. i ''. ... U .1 I W .' i di fit'' Hiv. .Iii Fiil4itt.4ittIt' l>i frttu > ...I"1 ,1"1. I tv UMIJIUU ".,<.v U- !1i.. l hi.' 44il'" "Ibt I t't I" .1 Its L uu..III.1 .,.,. it'I T. J. MiCARTY 1' II. I.I.II-N ,I
  it. '
  1iwartia .I. (.4.re. 'ij 1.- ', .- .. ._ 111 t- 'I i' .,' T | |,,, ,i ll IL.k, ft U I I. I 'I.i, b" '
  I 1
  Gi'l iB COI4GU MrrctII \ 1.1: I Ii' : iK. _' it 'I! I:1 I if, l'Ii'll. .- l -niiilitfu in i V.nlui! ( Iii I----

  i:,( I I'; -.:, i i-i. \ ." t "o'" .jr' ,'fcVi 0-lIi.i, .s'I.II.,,")t I 4''.o. -*'.''f4.i-ur.-'if'' 'Lr t ." I. i ttj.ii i hit. .u .tlnii.Ni'ltn't .- 41'4' Il'oil a"104 i4j,4u I .1.1.11. it i\u "n.if ili ( '...'.it.,,a lOt 4\l ItMlSV II |.h-| HUI.divI Ootton l aiit .

  11. Wth Mt'ftfir.I.I I .ti. I'l,. I'I I lInir.IcP...- I I. ; I t 'ii).; 14,.' 'i .. r J liii(il i* i I."}L, .. 1W ., kUI. I 41'4"" |,ji lue11', I lt .. jt.uiy, (lit- """''1' cfi- < *- 'v
  'w"
  "' i > ? ,. ,. "'4 I. ..,1 1 .- i ...'I.l i" i I' I f'i I. "' H.i 1., > lil i. l ,' n. I'.r' i'M ..' o \'. "I"I., ,.".' w t,. i14t..P4botit 1'If' irinoil'rrucoi' fIt Ibnil.mtOM isI I I I J El'f ui-Until tlii ,KtI -t. I bk.,,' i. ii, 111 AndI Oi'ir trfiuf* vi* ,C, i jll L
  < it.
  ; '... cis.j..tisisuy iiisIlus a I tilIiltil4i I i Ii.'
  t" hIll' j.-titi.
  'I! "
  qOIti 'I, 'il.h- .
  J .u',1 I 14.444, : ((40 1 "!ni !L! .1 t .if\ l4lihilfM4 yu,.. ::1\".\ Nilfl WmJc IIIMI U ** I.
  I .,... -, ... .t 1.1" 11,4 't hi* I.U ImiiU*. MWik In" i togI>' "I" '' I'm' ',' vh-iW. ?ik
  N to Bbw Mak&!in I i'I I.p I r' ."I '." ,., 'U .:. I .,z ul"o TM I.14W'I >4I' nw t "la.I'Y|. 1J| 1,U.J| Ios' .f i m ld.I VI t -.-..' i .,j' IIItlt O'I I..... '/. ,I'i'o ,: W 4111 &i)4Y ti.W Ui' 'ih'il.' .,. U. 1.. Iii. I 1 A i.i.nt'v iu i.. u rOA'iai /2 2R

  Ot.ii' I I ."' ; .. S "1'. II',," ,1 ., Iti |t..b. ) liti I'm- iiirtt-luiH.Mlih$ .m.I. ulill-s 4iit.IIi: 11,1 "is IIf4444 I.,. 3 I 'iIi. ,11 'I I'titt4t1$4iI4t liiii'i |t-i ; I. f .1"P
  ( : :! .l 'I, i .: I ...," f .\; '.,:, ., "t > i 4y .1. nil1:: j'*' t -: t'.o. \ >lit r il.wlut i .inunupiiuo M'Mit 1w6H, .- H l.ubiHMU.'lUii'i"' m.llii. -i.u- ? .
  '. \ I.. \ I P\":. 'U ... t"I. .1.1 'In ,
  I l ', "I ,' I o 'r:. ;' .1.; : 1 ; I : I ', tin 1.1, ,I t.ii4... I iiu'", 'I i In rmi | .. ... .,,bI.I j I 4it., .* iii' I, :'t -I, :_..t..f: .1,' -lllt Siipc'lb i, Ales, Tobatco iU41 l Srgaic.ii ,$Ijttj.Lit t..1.lij,UIH.' I'j.u. Vtt ,Vi.rk.lirnaii-lii.J. tV"-M> I' i S I Ic.

  fitirtv u i it I n ii' :>.i ,i U 111 t ill tiai Iii-, I I ?,, l'l'u-t i .">, t7; St.ikli, -  -- __ -- __.. .
  -
  T' m
  .I-J __ IIj__ _& 1 ...- ". # T".I .. :-1' ,_ ','fj '_' U  .J,1 _._ I -- -
  ,- ,, ... ) .._. 1 ---- -- -
  -
  t  .

  _____ __ .- -
  -------
  -- - --- --
  ,
  -- --- 'I.. ut > j' 1.1'' ul ,
  5,1, i is | !, n s % ilhi sill it n i'i lOt ii ,,
  > ""I.."" ," .*a ..frt.*. .*k, tk i *b.m.t Tk. ktnfif! t.. ..4sr..y ,,1. "n. v "ir i tin, i .I 1 ,
  "f lt.I. I s'I,1- .? ,, )., Is' i.ih u '' ti I Il I II" "Hi 'in I tIlt !%' '

  THE SENTI EL. 1. t "Nimui!, a i", 'Mi- "i--u nini lln., I miilinn'; The "tilt. ni.lliil! ) |>itt s ,M". s.. pnlilt'lif-l' "I inFij5hji "iTril\\ ( lIsle'"Ilk".II's-Pill" I Ilitn-uii Mnilmlipal'li list,1 K:"hi 'Mir'.Ii-sV-1' intrvt' iiiir i| I ",:i i ', I l t. II' I' i II "m Mill' l'lut ',, ,'s's,f"" 'his' I '' M ll, t i.t I I it I 1 P I II ,i I

  In, ,nli-<. itib.' r. tu ( t 19 "' i ,. TickiHJitille! I' I IVhlrt" hcniHlx. Mi 'r3IlaL" ni. inMunlat | 'i n u 1111 lie tens ilect I that li i mil,inini 1 ill' Iii '' n" Hi" ::1 I |III "I
  f fi, mon'hi ti i' iti* 1.>. I Km: ). I MII,A. mutton, I I tIt! l il 1 i 'i I P i iI .
  'Ifiif a XI ,In be I, II.l&nllcol.hIII"I '
  ::
  I
  .I 1 filn, .ti '/' 0. "I "n't V'liiiii' fltI'I,1 I llwV ''. 5518luI'l;1 1 uI I it It"p i n 1 l''u.s u"sI It P1)1) ,, P 5aIls
  "IIUtlUI' mi\: : 1 nil : o-II.\l. Au Hf"! VIIi iflliiir, H"' I rite oi t lie 5u'aim. intlUMttlir'iiii(1lii'ii, ( >ii ill nlm m i I .usl I I p 1
  "I'I" ; nl,' lln I."II "nntn "1.1"11' .1 "with"Iln It' Ia'r' : fun : |I' hiI !l .. Jnvlhernnitiliilinii iMiJi l : .5 ml'ki I i' i' 'in In pn.rt'' 'I pi I > III I II I' ,
  mnJ Ai .. lini'ti i
  rui1
  ir Lim Mali. lit i
  tr '
  | |t., eorn' il'' n .. I ii 4 it' iisidr au.rptet IIT' ; .t. I '
  |itajil > tl.1 ,', '
  IlllMlltt
  1 '"In" sIi! "'ll ;Irtrln I FI.'r I ihr Lr.'h'litiirr u H tonn't. 1 I lu. Iii' 14111 Ii t lllll llr ,
  \11'1"1 t\i mil |I' ,, ,
  ,
  niiinvlfIml \ i | I Ii. iiu I ,i I 05 I Cii|
  I.;-41 I AlU.I-IIKl' ; ,IN 1- l-. ''lit ,ilnim? ''njafll. I \il .rr. l ,!K ;l'I'e'| it i-id tilt, ( lie, h"llo mike a?li, "> "ii Mniiilnv! Iln" "'h. lull nr latinnl "u-i.IrrtnnlIn \ I '. ,? lisusS-' 'us'- ii 5. 55 | ll h ...It 5,1 I '., l lu, i | si' ii I 'I Iti! I. llu ,i, i,, i ts.

  .>t "i.4i." i ri'hin MII 1 ,I Ktninminiin.l IliitC! 'ntifr'-'iutnil' |It(p. tx I hit,' mn 'IK unl Ii"I.. "i'i i :1110,11 (I... u'< jritpli i A "l 'Mm. | ,sssjt'ij'l i l it, .' I. i i I I 't,

  11,. "h11 tl" his.ii ill! ii'b" P i'iii'' a'i.iii, > Ill ti. 'mritWr rnaljlin. ml imrmnttt' 't hint Mi I 1.1!, l 0" I' n I ,: l"'t Hi"n tnn put 1" lui'I' I 11 h''u' XI,,' I ''ii t II| ?]
  J. 8. OLIVER Editor IInd Proprietor. mn I, 1.1 l ", I i' I I.': ntm, I "11>(1" 5 Il- In Mu'piil.ln ,' "i'hv.11 l I.. iiiniiijiiritril in, tin lj'tnn nl' .,nth :"in A" I til mir :: : ,' '( mill.Il'"III Alit 'its Il,5,1'' I i. I l's 5,5 I 5 I'll i I .T 5 M "I 5 5 t. I' I til 'I I

  ? Hi""n "I I ""it'-iHMH| |I.tpir-. Vox l'i'pull, tnll" rrtC'l', I in. Un f'fi'l I fliuish II' in ( Vi. nronnt attirt"! mi% Hifitaluttlnih' illUinn, in- ,. \ | I 'I,' ti '_IIMI .t q di |ill'I l"i nil 'til '"l"l'll' she "Wi J I t't.t''I "i I'll tl ..,i n ,11 ,.

  ii;.nriil | v | | 'analj"lIlrIe I there hit In' hit" .h I I l ,i ,|1' I I'll 'iii., l Iii| "I, >p l Ii,, i 5. S
  C ,' | 111.1 u'li. tuit! ii an n' I i uu i rli'1i, 'tnoirn H'f p"loo 0.1'.1' lime, linn lirM tutu n nn mxiiKiiraInm III") "i-k "Mini (555 I' unit I nit .u
  /III""I. hl511i4 n ?t | I. 'lr..ni' 'Milt, or Mi'' hi' tiiu2 hi Bl.c lilnliii'rinrl'l "IIIiu,1 I il 5 lilt sit eh nn. irpilitil ,iliulmt iiifl* *i I ui II| i pp<.tu t',
  il 'Ii.li :
  < ,m,.I'h.I ,. h' thin ) in Iln" lli"d"X I "i ii"tVli II'I 11 III i I Iinl
  : : 'I 1..1 h.It.I" i !, In n.I fiftlir cnnditlmi IIi. n.,'I'| 1 1Minn tfitlr? : liiilu r Mull l fill* iff put In t 'i' ''si i i |
  ahlllli' I I' ,ik i 'i tp' ''I '. '' 1.1 I i' 'i I In I'> i, I II
  I intin.'iJn-,; f.f '
  iu env '
  I <
  HIM I "i lI5i| | '. l !I' '
  Ii. Sniitli' l"r..IIlIA.11,1, ll 55 ill In i vinlit .il'l'Xraplm I mini I I : ',in Mn mn 1,1niti"n nl lliiMTii| | iM'li
  n, / .tni.ilt. : ,il I'' slid ,Ml nn,, It I "U i ii'i i ii5 I I I' I |.I i,' I S 'I
  ""nil,I',' : nun I'''Ii'.t'I implnjfl$ .t Minn, in \\rl 1 i. ; ; ilij|..t.li r-| <., iii fl Mm 'thnii'li.! Hi'I ;",' I \, I llu-liimlnml II I II I Mm It ttlind 11 ( ll >rc" iilll.liiil.tlt-iu I r Hi i,p 5,1, I i li I ,

  ,ilnl "t nt llrn,! 'Mil.11 "I" I *li :-i "l' thnl Mult itnIn I""l'tli I nn II Its .iti| -. ) t I, Is ... .
  ,ih" |I''i|1',1 i iti' ,"i ,1 I i ipiipiinii ,tin- 'tihjii' 1",1'.1. I r/i-Uliiif nl tdtil tin I IT I it ,ult5 ti I. k-pl ,| ,i ,Si,''I UIIM 'I' l lII
  ... uf the ni .rflnlilt'lvi. I iiI Iroii-tiiiil Mml, ni / >..... 'oil), nl Mit lit Hi'" l tirnianl tin I liniu.ni,, ", 'n t.uli "' ; i luiin, mi ''11' it .'II 11' "i, 'ii'i ,, i., I i

  in i 'luinniii1'J'i'til.' uliuu 'llh'n Mi.f .ill I Kirnniiifnt' 0' '. "MthUr St'54 ,nnlni).i, noil I llu, I I'rrndmt iJ I lit ( 'niiuiiUun t I. ,/ i miii.l Huii, Mu' 11* H..II I",, i 11 I Hi I u'jlu' I 11 ,. ''I I hi i. i iI' '
  tin Snrili', mnl "jti'h' Im air, In | .n II
  .1 i miintrt I.'rou. .! ilit Ill srI lu 5' 'k Mi tutu ul SI. I' is i '.t
  Mil -i
  -,ill. a pililiuti' ,In :n I'L' i i- lUg | s\ ml Mil1 l tl" p-'l'' -
  the v ,ili. ( .. 1fI1"'<;" I h | '
  wn "" I
  I Im .1'i I MH ". ttIltII5fl) | lr< npubhi 1',1 tin) Ix MalurL tn titer. in ulb'rtinrj" '
  0 i |i. .I I "AI It tn mil ; mMi Him n mhi t*. 1', ..it t ul ,
  I aril, hIe, 1, sift Tlic, l! 1 iiiinil, 5 I HIM 111,11, I'I.' .lIit ta It. I lIt I! 5 i j I .t ktI
  hi" mlfin. ,
  II a'.kin Inr ihe 'iis ol im'ilntR
  hlCl H.li gun BII
  'm" nn'.I' i ?n I 'id i i iUI ,} | jgc ,,
  S l '
  't", I I llu i ,tnl'M I's''l'lt'| | mil luiiii"II! 'I'l t I I 5''' st list 55 lII' 'II' 'SIt' I 5usfliti,
  Stalt.I 'liii silt! filrnif.JMiMinllii' i \I'\ 1\ii l \. I l'l'iO! ,' intitlrr ttntefrrrnl, 'tollicJniliuiiy' Inmunit"1 It I It "( :; | | I | Cli II lh Mt-4'I' :s'i4 '' 'I I,, hill Ii lttl I lui. hiisli
  1 AlTtrtem Patronage in the : I" iir.tiul-l lute !' Rtlnl. tltil, I nl It 't' '"" iiuJ mill nllin'IlIK' tiM'Ii
  lar il. ltlJ11.111 liaj ant' ? :
  c 1 h',1 0 : whitli ( C'urjKn.-i 1, I I,
  ; tri 1 151515 h ilmut' \' | ,.1.10',, i ", \ 5 hI'. d' 5, iul V.lisl *si.'s I C S I s t. I, nt L's'u
  nu I "!,i'i ml" 'tin iiiliiimii11' I.I"I In,1 I 'IrisitI'p. pnt 1.\"I..I"llh" piv' in ir InI i i i H t | ul''. hi Iti" l'el'tts' 'hi. ilti intlII
  Rtnl Die, nthn, l.'jdn il t'tti initi; ruins lit' |\1' '", ,' \ ,'
  JNN. I. I fI 'p.'in'! |"MPtrnlr' |. .1 I .'. innn Ih.H"llh. t.ioti rnur in Iln, iusCCtilig OtIs LiKiluliiii" I II I iltu, Ml lint Ml lilt lllllll l's'-15)tihi'! I '' ''sill" I lsul'iil tiip h'' s ,i' ii, 'iticithS fIt III'C
  Thnr.4. .
  ...".... M... .i'hll""i. runne .",IH"I in. |"irnn>rtmn4iilj, Itt (Ihl' Tint* pi iin; Hun HIM Hit inj'in'urulinii' ul Kit I am, ri-," ; I | 1 5' S tO "I Ittis 5" Iii I' hluh sla I'll' thu ''IIiinilj
  : I i In ""olnLi"l a. bt "II| ( ntijrcv. don P tfcv r 'u N';. t "ul tin 1'iit list i 541111, I 1511,1 Lt tii Itt 5 5.' Is 0' t ,'I I,il, I Sit' -
  r' > 5ltt
  ,0'1 of Its 'liii r.ili. _in; l.nl..I.nut" upim I U ,r' tile nicttuiug' ol Hit Li';uUturt1 ill tht ub-i m i 'htin mill ..' '
  ;: ...11' 4 "."" '" i ,In I nill "fl-e lofl't I In Mirpuli <>t lake I"t 1 In, din milt t.l iii* t" H" 0' 5sl 5iI5Ii% ,ihu'I bhsliul. I' t' II..' his' hsllulp
  1,,lln. of III* *.... ". I' ililihntoiniiiunilt' in nlinli 1 t i- putili'lipJ, .- enabling ntt ll\ t ,";'., mil niiiiphlartc II inuiii' u srs' |l'5'IliI ,| |lrI'r 'p 'ill nml i"l I Ilirmlil ni''n'' ii. I Ini t n 'iII'.ttt 5I

  .nil* ....n..h. .. .1'. "MH I liiMui I miirrt" 1 in cditiout n,' ,might i I ait Alter n hilt! tntiRrmnlcirciilllnt i llu ni g rui-i B" lIe, dolt ituin-lrutlmn' mheinc in-" lirtml, |!| I 5 l's ''i"U, I.. ill nli" u mil | toil: Hm |I'.i. | T i Ink II'I 'lhhIItiI l il "i" MMi p | i .hit ,i1' "ill I' I nil' P

  1 'Utt ",,01 II .Ml Fist uurmmnl baton nnl thin lirrii1'n.iiiily, lulls! IIIM li hn In ., < I'i I f I i .
  HIIII 'i
  We hati'ltrcn rcqilittcl' 1 II"I Hi- '"" ,I : I it lur' u II '' I i i \i HI ''i'' u r' i i t
  I ; tin! a |fc" adti'nlurrrs "liuiiM i all I' I nnti nttniitu I -" : Ami Ihealilt, tnliiiii"rnrv Imin, of Fi'. i I. ?'.. I Is". .'' /5' a '' .'' itt ',' mil l'i lit hi Bllhr' I linlii| ii'iti* *' !he | ilrrl'ii.* I Isi Hum tin' niiiiul
  mining, ( Il l' Ilih CUllifli le. 10Iilll.II"I "I"IJ' frame A LnuMit'itinn' Inr I'lnrnU .\nllhc'l"ncfion" <\ ImimV' I tii.M'l t I'tl' him, : "i 'I'' latl'lii"$ ii it tli' tim 11 i | .

  [[ lore nf Cul) cnrf| W S 'tl. nl t ulIO "tl'tlim i' ilim,, i: all kuown r'.II' 1 ; full I Idei i;;; '', lntli "eiiitilriht7.rcfti( (: '. uflK, I lute .dii" .' .1 lust \ I ; I 5,1,1, ,! hnlilil'l' \\ cl stlusI.: l-t hIs i .,Inl" In tt' I IT I ithlillltu I | MI ill In in I ih ti,| 5 it Ii*
  I nli' '"
  : nitmt have .
  lint' "
  i 'Hir tint ;prinlir IUr i irclullv mil.11 lug -unit' ol tin d.nn II,' 'l'i I.I! 'll nil' u'' | I t 'I. "
  *, Dill filli ill-it, llii-im-Mil (Itnxtnnl i I| U""llrr'otlr(1? n iltien. llrnl ft I.' Isis I",'k hun'ru'' .1 I ll"' l Ills' |
  Miltilnj the I'.i" muck e4 m maui tI nl t lust: | | i iB'll i I I niCIih' pulilialittl this I ibaiie ul UK snvLi' "If "' I '\ p !lll'! t I', i I' i 51' Mi lii I Mm I Ml, i iiti.| .I "
  tlitttrlt? ail'nMmi" "I 1 th' lui itluic titi/fn arc ilniiril ill )"', illh\ l.fO'I.l s'I l Illsl'Iiiu 1 k- .mil It tin m In In ti Hilt I, ,
  iIri t Ilia IM
  -: uip.rI.III' r. '% ) i ffrlile T' ", shill IITCin! ltli,. l ".I'limtlief., mnl it? i I' r niMtl li"P"l,1 11"11 < unmcinlitt I t ti MU! I HUH of ,thi'M' tli'I,, IK I ; t "' tuli. ovoi," I idem, and I lie rOI" |i|i Ins) nub Mm kll''' ledge nlm, h. its 'tiirin i Jitml 5 5j J It'iil thil's' sit, ti'-u IllS in-i un l II mil 1,1, I IlllI'I 'I I Hi. m tli i 'I'| ?, .s'| ,

  mil "ill .tMtii'lWlnll a I. -Ieiglt.oI-h sill I Imllntli'J' I".other) l.i,\ a1sl. o i.ss'Itst.' wj 1(11(' in. I l I j pn-iicaj|' 'Hit uiini' ntiunnl I. eiiurmotia" I IrmnMI '\ dnnril', 5 ,, InrI'.ilt nil Hi,' h 11 I' rPI
  :' .of H i tilin \\-iIo1" UNIIUr..llr't tir Smillirrn I lnnli't-, sucjllcU i ii .'sh'ftts'! I mm nnlii ,i CIpI'i ''Ii ih 'Ip ,., I ''III
  HUIIII nti'li' il I '.It.' ttil n'It I lift', in.,in m 'I ?tmuilpulato"lulT! inln fli.li < anil lunnclstli z..lle 1 I I! pirMtrulcil] lit Ilic lull "lie. hIll: ill flmlliumlant \ ; i uuuk'li I lln' In art -n kill a5 i Ih' tin III I k. 11 I n l t'sit'.l >..>i n Hi n' | i mi ilmm nI

  ,,: Htmllu liiirnran ( the ii he (un\1'i"1.' luinj, il.i". 1I"lorlf"" '' I rnt': .in l I'.r ill Itlu. iljnic' il. l.iii islg i ini'' I Pr, t i > pt 'l'i 'I t < li I. 5 li, '.i I l'i |t''su' m luiih' p
  .Mu-n",ti" m I Iiir runt nf "Iii l tnplr' lu. It-I ''l I 'Hi
  ( \. nil l 1.1 t n"iti lID in i /i m mil' ii 11 m" r m pi"'
  ;: '.; the| 'nlit"\| Ifli sit "trn tinl Imm? P",lm..1 rI 'J' ill ,tin l i iss' 51,11 Hi I ''t'i' 'I I il 1 sI l, s.. ,M .i, Lh, .li! ji It
  Hum I li with, .IiiiIm' nfllir 'm1'' 1" nit. ncit,'iirT In .l .n. Jt mill' rcttrrutt' "ii, llit ritonstriitlinn' lire IIII I In, nil' 'I linn In uih \n Mu I, ,
  t. ]nrM. unnilir "I I tin prt-uit '. ,anl In, ', i ,! I" i 5 it I \ Slit, -5 l fit '' ,i mi It'I I I l I.M .1.1ll"ii t. I

  1 ,ul iriumi, illWII\llI t ui i nr I"-- nl 'imi'; '1 II"nauif ( h'1 HH .mm. "... uitri' limn "nn MIC 'lglllliul mieli.n nnlrr I Is,aliloo I fur hid C 1ml' j I Unri'luVt I ly;; tl ilirril 'Hit miinlinii 1,1" gh'rts' nf Mu I liuisiis, t" it Im* h nut? mini In lii, in \'i..n lt'I i'ii il I' tui' 5 in HIM P
  II I 1 opmlnn wtkr, ant! rrprh-inlitix rrr! 'br inixl, I t.'uli'shl firl' in Viryiin.i, uu iii ,his :ill right nnmltilL'tii'in '"' l : IIMI, it ''tin li > l"t|'>ii'i' M t''t i ,,m i,, :* UM.m'' u 1
  '. ; ,' li-l- slut Mu 'h )ha- proittilril, One slay, ; I .
  I l"tul''mt| 'tin ( Iflhlilt!' I nn ct, tutr in I tnnirnlinp mu Inr :' I umn ,nn'n luti hIt .5,5. looknl, I_. 1 I'll' -. II M..K i i 11 I M i 'III':. II. lIlt Ii.

  V II ('uH" 1 II. I. K/\* 'Mnn |1'I5 i'l' .it tin, i 1..$ IIII; a' ln" pirtnri anil 'lc'alI'J' .oio I I luctslsis-s lrt) 'I "hers-. 1 I"1 I tin unlinl)' tii l I sslulllsrt'sissIs Hn li"i-lul lii piihlii un lit'Ttt_ si'* n Ih i ml Iill .ilnl' I isusl's.I'' i tilli''i, I M ,' I,

  '. II M I'ttlU'tlNI 'o'j.n,1 *.dlhthi'.I1'1 ,< In the -cJilmtn i totfnlllic' i i tr.,'] mnl I itrjiinv so rcliulliaslrI \ | II nu'li, ) ) : I,i ih n.''n, > h, n' Hi. hill'Mm i i ,- I i i
  .I. .t \\ILI.UW i lull'n-ir- nt t ,1> list pUltenuro II I iiss2st.I iminl nun (Ills Inm I I' hut
  (limn is'uit'I, I I Pi'' .'I Mi, Ills '' ,i'h, 1st I II, s i.
  ll '
  W II \lillltlil.MIl ; i t-lihv.! l I ru'illeil, 1 liHtrwnfHie' i i i | :
  I E: Urn 1 l"it ,minimi'. nnuiiuirinliil, I"' b.h"f,1 'hr" I trigeJ u1shI| n hr.'c11' !llllIUU'I"II'\"II|' |' \ ; itlI .
  up innnl'Imipnmlpli, 'nl iln ill i'liti* It 1,551' dl i 'i i'lu'i' ,| Mi lluJnml t I II Mi \l ,, Mmi ? ,
  .1 l |II| "'.1\1"' I t.: M 1 1:1 I:" n l H ni-ilri"\ I Ipir otrflunr i "l.sc l ant,I Uslic*"' oftlm iiiimuiltu' uOli. I II.f UK .tiIN'IC itiireinlcrrj. in gotl! Ijitlinil tui tint I' \0. s | I t|i'l iin|, i n ll,' ,,, > I I.'I M Ih's tp,5 iil, i iu i iIn
  VvIln' h"e' liu .luii u'l 1 tin dusl I its lull. iln.\
  \ \ i ii'
  \v \'. *N l"i""III'I nil flUhaChilrin* (t'.nwII'i.n"' I Hut' trhni, t tliI alntt allllIhtUlllr'JlI-IJIIi, t i MMMI' '! \ i I pin' I 0 i it I,, u il, it. II. t" MI .i ,n'' I'H nn, .| ,
  -.-.- ''h"1 ,111 1 .I' in manv uiihiurii (to ttilll? : nrpit liaj' .ctt, ag I 111151 'I''I I miiTm:;i lu: l'ss in mt ii"l t hisl' |,mi"' '' ''I 'll'I'h III' Pl.S'l i ',,>\ un .,n 'Iniml >
  \Iml ,( i I
  I I I if .\ ij'et' i 111 iII 'Ills. Inm-m", ., \ ,I. -. nml, h"I'r'o11rl! i \ i I i nn'ri of 'the n..rOII.. "('fl ,'vlllt.1 il "I' I"ulerIr., "tnin nrtlii' urini,\-lull lo' tin I linitiolilirrs s tr'.m PS hit, hu mn Id mt > i i n I liii. 'I I I Ii I l'.uts't I ih i,,, ,i.i ,i ,, ,| .'l i |lull, i,, )lu sbuut

  4 a ,. .\ I 01.1'111. 'ii ,. Th"I ar1hlarll, tif the, fmitid ,lIt at it tniilil Ukf utrv i.ITli* (lint i.inil'l\ mnl oflkir" who l 1"IIhl sslitlIs-| "11I1) I "Illnl' I ,' I i I, ih, n i il 1 si.i n "I IS 'I I, 'i'I i h 'hr/ It'.i: ,n.1,, l
  Him in lui. pnlliil '
  ( I I ," ') Ihi" ,li'Iil"I.III i I ;"I'i'll' :1 il I' '.sihlv fe, In r&i\j\ Ih.m.. "Pl'ii. i i i i Mn '5' siitl tIll iiimiuHiui i'I| Ii l'iIs .11| 1,115' h'.I l> n ,, 'It, r' 'I I l' |t'iI5'i'| i 'II l"hn !tS'hi''i in
  : I"r IK, i in/in-, Nut.I I tjim'iCf' mil |1"' manut.Iur.1 "H' lIme lid l Inntrinr. |' nuiiilitr1' l.t M tI II HI, I I''oh l i f I I..1 I !15,11-us l I i ml II
  M "' rmm' 'mlim' "I"I II \I..I'1 1"1 hip) I i it huh in mi ii Knl I" lui,s'l I i ,m it '
  iM t ) li I !
  j: AtInt 1"III.. 1 1,1 S .liihi.l h, 'hhtI."11,. i I. tthil-IMn, luiiiui'iji' sFii>g oh| AnJvrmi'lii W4' 'MIP prinlin; 'ISIS IV' dkf"I .\11 1 the )lau that null 1 inuplt "ul'iiui t.i iUioi n | iilti'u, i I 1,1, Ilni l'. 'p, 'i ,I'Kin I iti I '
  iinu.'ii, I Iii 1iT. I,:,''' -pink-.I! him H- PInnl i Hie 'Inl, ID' meet tin" IlluSIt '|1'1"' 'tnl' nl |'nitrrii1n| | tppn'iilim; 'I' Ill? II Hi., .11 'I I M h 'S. Mi i' ':'t'l I 'I' t I ih li 'u li' Ii'
  1 ill \IJT abusiisg' ) rh'jiiKllieriitiri .
  l.unenj"n-tl tiling ii'iUKtmnJ' t 'inm.ui
  I h' ,ulii, 'mil'' 'ii'JiliunHit HH in.i-t, U'tiorniil, 'in.rui illhiHIu"IJ' 'IfaidcsIliini I tt. 10 lull I Hn II, l's I ''I li'sli.h I, iiiiniu tIll I ,lhI..l mi ii 1 ''Ill i I HI i n 'nt I r u i'i',. 'I in ''.,i i, n 'ilull" I
  ; ; gt"nt I Rfltjs of the 1.I.h.frlivC! L ","" miniCntictiientl : i .1 irtdil lolhurili,I "" ( MI H II t ,.I ttllu
  0 I Mul; I I llu t '" rc nni'.lliamHulU', inipontlnpnii < npaiaheiT) I I''' > III ll" |' ''''I is .p'
  II'IH 11 uliii It Hi", "h"ii I. ml
  ly miiii. ,' \ I pi | plimiHt i I' I Hi, 'II > i lu ''ml
  I lot Ilic 'tt'I. 's' '
  0it j | id'printingi'/' | cire) I'J.I.llItJ I Hut I near'1, ''U lie iu |
  ml,, iliin'nl, HI, 'Hn iditinn tI linii.v"
  I .Siilimul, Intilli-'t( r ritninuitii'l' \ ..PI.h !1 Ir.ln Is'! ( km i un illS isuil |l's |'muili I hi tin lu 'T p ,. I,M 'tl' I I i
  '
  t ftu.ii.tnd) the tsiulhitii'I] iiftji r< is >'i> In "t i : (
  -I( 'IY ttlm'i, ', 'mt"I uiiilil, ,, au- inlilh lid ovcrlis. H ,5tln| slrnu)iri, nlnt li llHitn' nun II m tin' P.'i I '"ii,, t II | i | .
  \Inl h 111 tin itnrl I In ? \Si
  Ilium Ihr Diium rnlii' inndiilali, II.) 1.1 I I" ,! | I nut $i'til, i -niniidiil
  M" lii ,
  it cnrctl nil Int/nnJ* In i I l '
  : lur the ln' HI iniinlri 'list thur, ( uiinlrr'' < \ :.I i, i' t I i i iI
  the tlctlnm ffnnthru 111.11I
  1 sits I In 'lii i ,ikirt Inline' hl.ill"JIe1
  I rr-nl',\' m t ..nI'kIrAnll'Hi, ; t i.Mi lii" pnllmniiitlu $ I. Ir .I -pi; II In orilfr Ys 'iilt il 1 pirlM" >i'"l hulls lint milt "Ml l"ll'Ml I'lllPt" S t I I. I 's'i i I 'n ml 1 11 ',
  Mum, tt -ellre llff",1& I rr 11.1 In, I Hit1 Tiiiii rst| I the must ( {iiuraut lii" ;rui'" n ,
  :
  Ii'iiiiiii.i, trim imilil run, mn IT iiniir '. grown I ru"l 11 ,nulls di'iilil, In 5 I n' .' 1 l i t n p pIt
  ,IIIIIIIIIe 1 i* .
  In i'4 nur itr nit It' Ii
  fl ( fl ,
  I 'iinu no Inlilrin, i 'lioulil, lie' fonnil flCtIry |I..i \J" Mir I miMiiInm" Hjuihtrn' n in' uli j amii, t'ilistsgs.' *mnl but Iniimr., \ | .5 I H I 5. I I...I'MMI
  slid In ; I
  ir-.s," Hlxuil a- mmit t Hliiinm
  '.ilmliInt I, Ir, V lit. IIlF'l(., I i'i t"l I |jelnp ""e" dim I ; ; .' III Ill-Ill! I lit.I |ul ll M S i.'h'| lit un
  'Ulii, .I 11" 1 I
  I "llh an
  1 I .H'1."ml. ,j iluiiiiiMrulimi, in h", I why it mum da lniili.il! I: \rtcr 5 Minnnigli I ""xr, -lulli'il' '\' n ills \lal, e ''Vnlta.Hinl\ iMtnlirl -#
  II "I'll1' 'I I, 5511 I ilimii'il'l'! uli Mu
  m I tus
  .intiuii| ni ilv'ii' "", ) li I da& Irirtl cniiltatisin, nith Mir ''kiinmii: ,: i Hr-l- : b lo be II"i il 1 wi lupini'i* }, toluiil' iipmi '! H i lit I It. .I |' I | \ I I In I 111 hi It I nn: I l h l I hn,, 11'. |.| sus' I nI stl
  .II.- \ nI'ul I I III
  f I n..III IIii. !1"! "i> -It i- wilh |11,1 i iIf Au.ll"il.I l'',1 rtpi"ilttllt ,tu eel' lip whl CuluTCil" tl I- Vritplion'' WA' Rfs ,.111"| 511. I li I |'r"'t e.II"| ) ruli repuluve lo 'thrit lourlhtnl, out i hl/".' Hut '' | I I, I II I -,| p" ,nl l I I' li pu ll I l n linn il'iuil HI, i.I'M .

  ,.1'0 lllf I .111 tl(',Xllll' .\,.' tf I. 1:1.I lists lee<. 'In 'a goi.1 Minis in iln "ji. :' :l rlljl"I" j i linu'u-. what ift//fa M adm-tlb, iln, il ./.' liun'., i IJ t i I IllilHI I l'titsti.s I I I 'nn tllllll.Ml "Illl Ini 1 I'

  fi ; l tin. flu' iiimil) ii'i'l' "io, nn 11' iii'-l, unur.iul ultima' in toiiiiIr : I ,\ I ir 'I II.M I ,, u' i I I l.l''u-; m I Clss| ,ut, 'i i .ill i I I. m l I lu M l I' ''Ii|i /, /'" .it ,. Sill 15'
  lliiuii) Iul"111h".I.|" tf h ,Iho lluiil-iiliil% l r., niilcaii-r-l) nunv. Ilre aI'\ I ",'re ilnii oulu ril 1hel nl' MIc Kllv .tlfi.tf.ilI'tniu 111 MiKlIf,, I uiiult Pun ll.rk I "I ,
  ; '. klintt" ,Hi;Hunt nur ifynf Tnlr* 'e'rrlll'nhio. ; m i llu I 5 it' Hit .5 1 .i tisi s,1ti'I 5'l'Iht'l5'' 151 ..l'jIL'II'ill

  I i ,iniir.iii-! 11'11" "I tin, I'ltiiiU Jllrt{ il hut imil'itir, ttluili ilnparlt iuiint'il\ in Tnlluhaii.mrr nnrj to "wait' Inn! .T: Ihrrenrre 'ull', ;irs Ill'it alkIl Uv liatmicl I poncr into InrHialu .iiFits'( s ;' I' I uurf lu Sul'I'I l"l : nl, >'unit I'' (''11,1115 HUH. I Um 5 % 5,1 III, III ti 5 ,,s !i ill ,I''hu,

  ( ,1,1., i. tin."Milmiili: ,.i;lilU iin" |1".i"l ItSI i ,Iq.ilc I m Ih. lullillmi I, ilite our rlT.) wbtM/M/iV, .i ti n t 'TU Sr,..,!Ii.(|i"i.ti nml |3 suits iiul 'I' ,1111, III It I '.si, 511' Ii''u'I 5 P -5 5 S 5,5I, '

  r ?Ilir I'U'I l is tlimixhlWell ; fills, ( ; .I | m Hir"Mir mil lumitr,? ,iljirriti,| HMI 'n 'i pfI
  O" I. ., lui' ;, Untrrnnicnl its Ihu Inti. rc"t ol''II / .'/, .kpirtt!' sut, i
  --- 'u\.u 'I lie, eltU'tl llcr 1 :nppn l .I ? % Hu ll--I il I'is' i f xf t X |is )INS, |is I: ,.? I h, m, I n, iu ill, I nn, inun' 'HI i h' | i ih
  nn | nut 1 itlit the I iiililli '
  I.ill" i IIIre""lill r inn niiI
  l''J tin'" "
  ; ; <
  \ iti' ItldrIl.llll I lint 11 tun Hut.' in llii I'liil 1 I f|"< i 1 II us altir ing'Itnl linu ul'11'tinil i l i miki iilmi I Ij'i Hi I p l ,u I ll i '' 't' I lull I I. .l 'llh, itt
  : i.fs J. I I' Hun( kiM'iln.1' pin' I the,: "crnpilnn, mid, t lIe Itii" ..St nnl ic lit Ie I "r pruprrtj, nl tIlt hlilt': ")1'1'1' ,, it n llilllitli' i"lr IS| Sir I I. "iMitu I | | I ''I| '

  I iIei M.llll.'ll"II "I I Hll- ,lllll-lll'PII-, .,'\\l"I', 'Hit lllll.Im it- wire 11.1.10.il..\ illinium liii' many '/fn'Aiiitiniiltalilv if Mic nil lint P Ilnr' l .) ., nlli.. Hir, Itt,, jlll mull''Hi, ni'l- tin |ii, us,1 It, i ni 5'llIlIi i m n i p I m '' lIii Ii i _\ I noli,,ihit
  5Ij1iII| up \ tct. it us''rc till a I ilinililnl' niiiin' mlIn .
  I .." lint 1 ullmlnl, \ I i m Mil' ; jh"t | I I Unit ,,I'I I H I a-in .in' I I' uUrli ,1 I, inn. ,1 Hi ,
  (I'
  l 3 h tut il I' .
  I \ "ill IMr | ', I i m t" Hi' u ni I
  ii.I I .Inll"!. : linn hiti'iiii-- Hut I1 J. q'liduliI""I. lite riniiii-nii'l I ll'illar Iliun ht, l I') tnn ui n i i i
  ; Je Ipli'- pmuli' do MIHII rsi-v llu ir 'ti,irlul "ill' stIll h mi* 5 Inlr I muili ilisi I ull.'i'IH a t.itti; I II n

  .ii.i, |' iln) .i.ill,. J.'l "ill rrmli 'Vu'l'ii .I"I'll' ,,10. : 11 :1'al n \his, tau..1: 'thr II"nl"'p ,Ianclll", rttr.t 'nnt .uni, ,In' 'lt. ill l"," :i in "H''| mnl tulium i I'f"le""gllillt( the Knit mil' I II Inn i .i ,, hit Inu, -M) nn In li mnl, nl l hisu i h''is'h. I nu'IT I .5 i u li.,I, 'M' i t'.l't Ii ill Ii''i'i | 'III'h'' | 'I' 'i

  : Mil llll-l I In nlliiit! mir. in-pi'('Inr-In' In pn-tut. tIl M h_ mill Hint, tin I'titrr Its rI 55i mn, 'nh is ,,.1.5 5(5.111,1 I i ii mnl, I I., ,
  '" \ "'i' IH" XI .1 ll lUlL I IIII. In Ii, r.llilx'lhl tturk huh' ilter Mm ( i. ""' gist! 'Mnjni ,: Iln is, ( 15,51 ii' nn t ii'l% i 'I I |lull
  'I"i.\ol' I ra;t' 'IIul I ttii Imti tniilinuiil' lu tin t. ills mm ... ,
  I nnlrrril li\ | r I. U i'u'" thai it, nut 5h's i itil 1 'I I, IHU mil IH
  Jt'MHIIll-. ? I I' \M illi III 11.1, lit. n lu-iil; I" ii In i. 11.1.,1. niilil J | T'H nuHi'ii* wu. I hi slight I.S hi lull sils, nl t(' Tiiilin; i',:5 rnrl 115-'J \Vi. trill prmluit: tin: itii i iI \\/oalt I, ,I, I | ,I m II' h1 H' l lu' >1 1- |' inuit', ituuu'l'h: i. h' I hi t i. il I ii'.i'I t I i Is i I' |''nli ,i 5' > 'Ph| ,'h Mu, i iI

  i ,niilil n'j ,tuihniiuiliur, 'irlii-al in allutBjjcn' I I ; 'I'I nnl, !MII '*'Inn hi' il t Hi I i't ,' | ,,1,1, l't t I' I ll' I I' > Until
  *<->w- fit ".1"I rnl I. ni"Ir i>,,,1.| r..1 1 lir tlir '1011"11. ,tleine "IIIc, liauiN\ 'Irutnl, '. I It i.1. "' I 1 I, H.IIIII I pu I l'I't'| I'M tl I I I 'll
  H 11 'Mil' tiiv i nl( Hi,* iliIis In i gll4t pirpi : 1"11| u 111151 w<- nn t'tI'ihs' lull'>niiin; | Xnr| ti I, 1-flM hi '
  i .1,is //1; i I: Iii, Th-1 ..i'ml', 111.in "n' i" nun 1.11''' | 'I..r. SIll, "Cuii'liliilinin" lilili hf "alltrt'l\ ntir Mir, : the |''s'l iitcumn ul I lli. Irs 52 lnll.it; lint tu Iln. I lut mi I h ih- | I I i Lrf, imt ,iiil, Hint tin hut UN iml u. h' 'I'| u n iiunili., i i 'I I n 1,1 ii M u I i .t

  vii ml UK < "n Iln I 1:1.1-:| ,|\1 I\.11" "I" "I* !1' -ili.1 i t imiiir,i, llu Inllnl \link Hulit, ullrr Hit ,.,'111 hilly, "n' hut k p.lc"| ti'. m Vn'hllhr"') si i Innnlri I'itl..fl h:u'.i' Mrli "' t iiiiiiilu1 puliliuil\ i'h.irln ir II ". : I u wu-l ill |iiil'iil iHiil.'roloi'il, I lint I Hi, Inn, It'>ul' -. 4*>. *
  l'.s nl 1 ni Ihln 'nil ,lihil i uhv' nl. Mn i'ujusIsI''ul'lcI|' thill I. "iir u''iil'| l f tin
  i ti it i rnplIt .
  I I.. | nuk. I I.inililMir, I Mi'"' I li'l'ii'{' '.ll' ..n ..I,) i :I ,I. I | |. >r jnh, tlu.i inaltrrirunll' 'auWr 5 li I -I" I.' I ni u-s i i 55 I1'i i in t mi11 M" ''I 'I't
  ; ,p"lla"'lh.l.rllll ("iinu in iiiitiilnl ,\1.\,1 1 \ ,Hut ilituitttto IMI rj, I I.i'isid] ft ulu,1 t"I H *tl 'I I II
  he .I'l IIIL.I I III i.v. i.Hi liuillli :,iil I liii ,.liiiI I 'n,11', I 'slits iiipir-t i in 'llii'li'K I 11,1III" .nl'reOlo! br Imiitnl' mnl iti 011'1"1|' In tnthmtn ,1111 liniilnl ultir ll lot itlm is i I | I I ,iftti lull IIIIM I" "cr i1,1 I }' t Mm,, mii m \ I II! II -'inn I I'un mi', i I' ''.ti'., 5,1 t i |iS nIt .

  l i i, oni-i lu '. iiinl' r u i \ .I nl '-I.h| ,lull, ft* pittii P 'lunl (ruin I Ji.h 'III. Dllll, 'lllLIII* Mil,' I III
  I Hit I iiiitiliiin. l.'lli I 1:.,n. I Hi"-' .li'i lui'l' ill"HiVIl.l I \11.1 thrj arc t I., he tnrilii r tinliill;nlnJ, il' -n I InIliat I ,the, nimnpiiirnl( Hiinlit l Its
  I 0.III Illl,.., I II'HI ll. 'I'l' I'l'1 I. 111.1' Hit, mi 5. IIldl' h,:"\ I ninli' gull-' 'hue.j.h. .11, pnv Ilir printirn 'Im tniniliiililnllara Mini ii/mn' -t Hit tt i'lu> "nl ,tin |I" npli 'Mi it 'I I, l ) I II uui', .uli iilnuil''l I'S Hat il ,!,! l.t sIll 0| HI s 'sIll, l niTil'l I' n'Hi luiu t l. itln. ,n Hi.unth .'

  \ ,in ili: lush I" I, ,I' ,'htl, ".','il -i"rnlmt', '>-lluMm ', (. ,4iiip.' I ?spli'mini. I i'li. "I[ hit .ihn I. I s ,I ) mil m t'Itn. un .Him In < ldnu > 'ulilttitliil i 'ti.i I i|l't''P'i i I,' i I ,u li u,I MIiup
  '."" rithu "ill "di nli ,
  "r' I loll ,
  11'\ "tin' i mil, I 5 ( .1." in 1111'| ;"it_ ilii'i iiiniutnlnili | itun"il| Him limitihdi' It altrrnl I HKIn
  ,.1.I I I '
  .-- i 1'1'11,1' l-U-IMI ileIUI.II' "Cnini llll.lll-ll': Wlwl, !III1M? ti H 't.. Mil, in < 1"'III'Irt, ) ) I Mn ir 1'\II'.g.'UI) .".iiliiiun.ir, i XI" i I I I i I I Il nun n .iuir.il, IH I ;jti ttatil. ,,1 tt t'i' it I Iii

  i MIII' In) l -, I iv "". V> I-l\ \ v'i.lII. 1 *'''I' \11 I. miiii I'd UM| | 'Hu: I.IT- 'Utilupnl 1 \ \ in tin I Mil |>nntiH3-li.mM* pit' I Sue /',. Id, .". ,, I i ,' ; I I CS liili., ami lIt mil t mnriiiii i %t'IlIis,, | I li' '.' 'i u'h' I HI 'I'| I ,till 'p P it I i I Im i 'il1P.

  ,itli'In"-;, iv\l "" """i"I'. ''imilil" i Hill: (lie'clrtinn ,1.111 ( linn .\uI" )I'r".1" I I'MiiM ,pi ''or.lA.Utl I I issl'sus Knl 'ruli'i, i'md ilc) UN. m tot um!. m i Hi' lull. I' .. list,, ,, I ll' ,''hull M' n out., < ,
  lilil'li, ; lint ,
  i min. "
  iii.i I imiMt' CI I- Ill rI iIl1 tirr S'I I I '
  I'' llinii-nn i "
  : Th""- ,1 s r -- I x, ,
  j ntirliil. "ln. I'll' .en at "lull' ,: .linl ..hIIII": 'linn mil In l 1'11"| I ill. M I''unt Mriliu, I ru II,at tin m.lI III'Mll M 'II 111* I Mill I ',1, I P 'lIt-| III 111
  '. iln iiiil' 1110"IMII .. ,"- "I' Him.I" I ihniu2l,. ",i I Hi.' :1.11'1.1" a prtu: Mnnl" 'the |1''I.n.r' ) 11/ the?' "rili" !I." lirutulti I I pmi.ililllln", ,tiiuiiil-, i | I i l I ,, mil, wnl nl Uu' "I I' t ''n, 'ihlui > Jni..: S'fl i'n H'' |1'I'st l ut'! 'I I lit lu, Mint ,Im, !ITII'I ,ll'Ii ilk I Hi'

  .!ii I>. 'linn,.lh.1 I ii, 1 ni I lilli, n MI Mil-' I" il \ nli I'S" ,n l"l .liiMui lituil' I"m. "I h tin 'il'hll'1,! ray .\ 1,1., .fr' / gui In '|kiinirl| | I In- lii "I' I ; | I Hi Hinl, iih luisI.) Xn) | -is h II, |'um nt Itiri! liiiniii iMil I u tilt I Ilpiiih Hi t.ii, il Hu'nm
  1' I ;i I 1"*1,1 .lOll'! in.iii.t r ,.ill n ;'\ u nun n"i S t.aTu Hut, Mill II rtnn( -' cll'su.s ii I huiiMit.ti, ul
  #: |i I' I I.! I | \> ,I IV- |II l 1:>lll1l\: kill III .I l 1\ I Hul l.ile' in k> i li'ulii" 11 iinlin, II il'I I irpri .inlnnliul.i 1.' Iml'', ,ininnrut.% l ilnnr.fiii I I..r mi : I 1 1' t tm "in' ,,or tutu IHI.kttiij tti 'in, iittil tu It 5 lit.. ,' mi ill ut' |II' i MIII ,i''I'* I it Ws'tllil I l l.t ;i lull' i
  I ,1111. I "I In' Inrtiil lit Mir nl ,III,' luiuiiittti
  "$1..,nl, N.. |'in ,iii'iniii'.i.> ', .,, "i"c :IK, -i.ill.f' 1"'I.ill' ,.r.lt"I.o m Ilnmini' ill bullulJiu mnl,1 waM'tn in I M'uui' l "s'." "" ,"h,- -lull llpi'ii Hi (xinrl' I. 5. |." ( kn.'it hit. U uta I,.r, n h, tiu'uit' IU ) '''ill, llltl liutll, ,I I I.I ,I 'l''II''l! 111 t'l I l's_ Illl It'lilt
  I ,. miMllnur p, ",i'l- .|, MiM' 1:ltlllllliin I |' I U 1' p.'IH ul tirilnr' I mt, sImS eni.lli.ni I : I i'i' I I.. Illl 'III,I '('l sIll III I'Pll.I, l| I I I'' III",!
  nfllllll t \. i., 'ii-i'i I I.'imd ,,'"'" '' In'N t > Mil.-iril'i. Inr -MIinlliiiMilru I .sid I t i
  -liiiim. il'l n i "
  klll ill : ( .
  \
  I tl.,".'I:1 'Mil, |1..i.1 ,. .- ._I.IM- .-,lSThllIi, ii iu 11miu I IIMHI In u', ,li, .11\/1"| ii ,,1' .cIU\'y, \l lit 'tisi" I Ihicc' ., \ I I i'.i iS iiu'I't'| I' '' ''i niiiii'jj'i I it iMiJ f 1. 'nu, ihn ..-
  h.I". l, I, "lil'iii'.lil' ,I" si!I. n mnl inalii, (tin tux'piitriInol liuli., .| I ,, I ,) I'w:'M'' 'iu jt Mn 1114)5 in.1 r\ *, l f''
  ",1.I'1111 liliiinil-. i 'j.'r |/1) i iit : .i linli, ul .1.11.,1.1\" i I'l "111 11'III"l i "li..1 usss i 11" u"Io' 'tlo") 1"1110' ,, I. III' .1.. flu ,'ul.l |l'tIs I SI!,, ,,, In IIM nll' '11 xl'i' Mt l :. t I I.i, \\i ,it. ( i',,1 ', .| t l's

  ii. t .IlI". I: Ii." r. ,u'.. il 1;., ), ; llll |.0'1', ,, Inn" ,mil,, M ill Inl 1 In'i, u. I.' | i it, i l i. >'i 11'1"| Hie t'I', 'lilt, uliui .Miu, intuit 'nitn lirl I. Ihe s-rlis-IiIs' ,1"1' Ilsuhisi, thou.' Ihllll Ills, ,liii' "I -TIT i : I 1 i ,|| | I hiI'.MU li "ii Hut l *li V.
  .f I' I 'I o ,!,} ': ..\ri'i,.. ,tpui i1 ,..1\ 'llI' i ,I I. I I.i Hn .n .ii, II, .ul I'ii 1"in"I 11.'r.' ,ili.iii', 'uluiin Mint In IK* ""Oil.1111" nlili\, nn"inn; le''|1'11'rt.1 | fu..IIIUIIII I II. 01. l r11/ .10.,11 I.' ill .1.1110 'I I rrili ," I P I S ItliM 'I m I,"Hi i m' i I'> I 'I,Huh mI l.nu ''u i'u ilk

  11 H"li |lIUI"rl''f., | nin'l* he '(luH Iif luindniln hi, 1111"1111. is ill li"III'1II111l' 1'1'' '' '.110" 011,1.1 ,I'l, k ", i ( I || nuiL"t il l I' his' I nlm I u' II"I Im ml .sss't I ,i'Iiiniu ui
  -- -.-.- ,iii"H mi ,ill) .ul. "Cl.r "Ilium Im'; nml'\ s.l li. .t'(3 I in', mil I .ill tilinl I'sl's, m Hi 'Hi '
  -'I | 11115 I piH ktl i limit" I the s iliunlrt. oI.in'loilll". Ih ii, :111'1"' '. n ill ilsul 1 .hIs I It.iiigle <'1111111 ) : : i i Hi ,it" I 'I|,,u \ 11 IV.i SlIuI''l. null ('iiulli Hi ,(.HI V'lnli I I'll1it
  I MI 1 I I I 1..arl i ,i" t'l i 0\ .\,111. i uli .III,, 1.,1,1, l I I., i 11.,11":it. piHinl' ills nh rl 11o 1 !, iii I 5'' lu, i .t n Ills ni I >r'In' r, > imi ** i
  11 I hr "11 Iln l" ,mli ( I I Xl.imm. n 5,515,, ,
  \ p.itirlt nn u IIM.IIIn ,10'1' Ie I" ,slsu' 1IllIIilli..li, "I h1, i i it
  '*I IlIl, I ,\\ / -..." III I 11.11"1'\1 I I II I II., ,III;, IlllllKM II.mi.I I I., Hi. putt s ''II I'n-nh, nil ,il tin ill th"i h.1 ; uttun I Ink (. .null! t Ml t tlite mull i i m I Hut h, t .111' 11111,10 |"il' 'II..IHP IsIS

  1,1 I Fiuj. hiI", in "linil "'I"" ,1 H., g.inline ilmirlinturlnl m.-lnlul I Ih"\h hIl \ 'I I'r"III'llll minimi, n.iti.'ii, mi Mi i"Mmhninl ",, i ruin'' I i 'ik n I'd') hi o' I 'i uu I is I I' |1,11'." |,''|, ,.1 I

  ,.I i IM. 'iln' iiii u ,i-ul I iiuiiil., : "I I iii.- IIM !" 'm I i\ I nI, hi1I" nile I,.. .iiimr.iiii J"InaIli.1\ iif" 'ihn, :al nnl lln > ill mull il l lui'ninny: iilii Jniut, .miliihlillsliill "l' I-'s''iiti'a' I''I,,111,111 stIll |5'' l SIc I nu, iluliii, i i lint"I n t I'lilnuinin mil In I I', .t.t'd I
  i '
  in .1..11",1 tinm. A' if Mud L I m u nl u I 0> m I li,nt, I imli .1. |tihp5I
  Mmun
  'ilisuly i MI I Pun
  | lim t ink I
  Tin
  n
  | l.ill. ]I" "| i nI In hi llllliiilllt, mnl, mil
  I tl', I'l. t.I"| I l "(I'll ,I- I\li,1,! 11 i \I" i II II I 'nun in Miliuni, ,I. 1..1 i "iu. "I, Mn m. in n mn .ill 1' 'ell"tI' 11 in ''htir.Itr.II' I I I 5 | I"ilirl Mil! I Iri r, ulii, |t., n, iluti ni un,, | |h'' .! Il// ; .,., IfI
  I hIts SI II" H IKMII! "In r(' Mitt.' SIP I" I'lmr luu. Inl I:m iilmliii mil, 1)1111' 1 ill 1111.111"i < 111 lliit.| XI
  ., 'I In I ,I'li.'l Mil.Itiinii : ) ;inIn IIM uSn in 'uin m. Inihr I H
  LIU' I | "mini "I 1 l m' I ii -uil' : nth .1 I In him a 5 SI
  i :1,1'lill.11 pi 11 1,1 ( Inm Mifin heir *>irii| ,tuflnl ( shuts hilsuusit I Iliilm Iln. inirlil, \ -Irssuu''t I' e.hl'I"' "' IIt.HIl sl, I mil t.. i-urr| | *5 iHi Mr_ I ,mrii lnii.! ,,
  i .( I ;i tl\ ,I,,, j i. lent "'., 1 .III I liking, lit. a tiii.i; I In.,; -, r 15 In. 1.11" s u ili'|"., .1 I hum, r .1,5.- l ,m liiliili I I''r Hir, linu u's' KI |is., m,itur. i'll i, I: I I li, I ii I H "A II I I Ills| II ,ill! 'P'h I ''I
  ', ,
  In ]lis', lii- )
  ; liisths, | .
  "inn.Iiii.' "II ,his I'"t. 111"1 llii. .Lull, >.l ; In' 1111111-Ui' '! 1.d.,,' i I), 'I I In''m Mn Xn|' umi., halirmtt 1.11,1',1 lr.I. nn nn"Mill \ill illln' i "1'1",1'| n, in, Inn lui' ih ..,iknl > 1\ ill "| ; ': 1 | > licnltukit 1 1, 111 hilt tumiti 'I 1 IMII .illi, r bum'. t KM''t I n I'H ,I 5 u i ,,Imii'i ,I t S. i ii
  ; 1.,1 i 1 ,, I lllusIi'ssli, l ;i-lilitr' jnln minlnliit pi ,II' lh, t. uhnklii'it nn In, I |, -lull, iiliuiit s I tin liniiruf hilt purl n hi iiiluil,, V
  'It ",. I i iiiiiniini', "iti, "ill,' 1'111" i. I ii, ,'I I lu'? 0 '111'I" H Hu i ,, 'I I situ| ,
  i .11.111 iipuii .n ui m""n iimii ini Mi, ts "" it.i In i il-, tin i liirininnnl' \ limns' | '" I unit SI Ills Mr |.u-u' l"Hi.' lluu.i 11 it'ui-iss' i m mi \ 'I| h' "I'l 'i !,'' )!

  .it'i I "-.111 \ Iui""II .I "il '(1'll'llh I IH. nii ,ii,.1.1I nit u IS i 'I 1 i I" tit .. O,u- 'uupi t'"imu 'in .'M 1 h'inl,\ I II 11i ill 1 limn nnr t uMilin I 'Hiti nt n .iln *li f/tn, N"mMi ,. I I'it / 511", r.-, i liu I' ,> i' nut Mi U I MMII, h', II i I'i. l.t I. I nm I I I li'ii It itlm' li in. i in C hl'nt.t >
  1 i .mink" lii., "li.iii'h i.l I II'J,' dl"p| '| III"| Inn .oI'"II'i'II."j' i !,," .ihiili ', nn ..nl 1 I.i i I I. ill"i I luu iu i'In tI I Mi Kiilzuidiiir mt (lilt' I Id) .iMn i '
  *- I l'i! Ill i ; 'lllll.HI-"I | ,lllllll-l" '1 lllllMIII ,, i 'u I',i' ;,,i in i iUli
  th".1 | r i ) l ;) i t Hi. n ,1 I hat nil I ) Rut ,
  I I" i n ilniililt, liixnl. h.. mtr i lilu nlIn ",101 Imr, .1 linn, Hun iignii nut n uiuIcr. I''ink
  it luiiiili
  i 10".1. .\ I In." .o I. i hi i MII j.. iii, I,. -(' iliiii iiu,. i h. iii'I I ilL ilu. 1"1 l'II' ;j.i..1 i II| "I.i i ."i "1 I: | I I,.' I..I .Iriluin Itilk-, I I''r tiniiiuli' mnl ml'Iiii .
  1" -I; ', 1. l II. "I"- 'il. M "..1', tin l I" I Illi1 l.. Irl.S | | | lu.l nl ls.i-i. .
  ,1"1'1,11 I I | | I u.J lull ,
  |t.i.; |.|ii| 1'.I." 1,1. ,II |'l I Illl "I .I I 11''I.rll ::10"11 Mn I lit-; .' liol' 11 H' .i.I, ,Hut itu" ,''I I ,pun .luiin. I | : miiii) In mnl, K IMI.lit-. i Is MIHIU < '-. it l Hu lilt, Itt lu, In tin in 'I't'r*.
  tint! 'pinki 'Mi -.lt. I bIg | m :lUuihii. I Ih .t HI, ,1,1, _iml ,
  IK, 'lull' M" minium,,' I \im i ; 'li: S- miinin' MII Hi 'i'| s nm i In Hu l"imi i HHih
  l \ \ Il ,I","< Hut' -'l'" ,.Illlil, hip, I l'i Him' 111) i in I tut i up$ lu Hu, I 111s5 th i | \
  ." .I In" In In.Mil linl tin .Iil. i l.S I in Iii 1'inin IMIII.i,, ."ii, .t., I ?Miinu.h'iut" MH ii'iitilrtUTI pin IT, .t hrn -lIl li ril"1 r" irs nUniuilin | 1.111 ri.1 a I nltitt 4.lrl 0..1. *. nr IH. ...".. .. in Hn 1 I I iiiiuul .ub ml ul lui',.ML' nu 1 lit111jiititii HH?I i 5,111 IIM I III. HM .1 t t iluni

  j -i mill '\nn |1'i i Ii'l, >I...1114, I l..ll.i\ I ,I..I. I 1 ""-i "nl I ,ln mi l.-j'. 'O ':' film' Ii- Iln shin '"I nl' .r''II.rl.| | asl 1 U tlni nnlink[ 1. I 1'loin, mn sI I tin nn' I i li.irniin.Minimi* I t .. .1: : .' | l| I I P I ', iln uf t|lss _\. I) I".; -. 5 .

  In I I t..v ''In iiil'iit..i) l iiii iln nil' utln, Mir of rininln, Hlnnilnt 'i illgo. I,, M si s I iiu Pi i ssy i i li ikl '
  Ii .iiuiin -i .1..., m l iilumlHf" 5 s ..,1 imi-linili' in r 1,1 mil I ol, tin ,'lnrinu 1 II 1011'11'11,) 1 '''. a tti 5111 i | I S I I hi I ii I Iii' 'i, Ii It, t I S 'It i15I
  Iliur '
  III'10') : Mil 'III t l\il I i V tll "IIIUI'i'l-, ; 'llllllll'i Li':iinu-" iml .n" | .II.|| hmiir 1 or uu \. 4 ill "tlrsgsuuIu" 1'1 > -linli, ti Iin i> 'l.nt %\ i i I' I I m I 1.1,51. ii '', I I m Ii- t,, l Ii, i ,, ,, 'illI
  l,; 1".1 MiirnliH' vtuiilil this lirfrniiii.nl Not Inn, 11)11111111) r ,iinu" '. -I i mlu,) 'HH .,,11"\1, lli.: (I'HIt I | I PI l sr I s'is's |Vi.'uiulli ., ,| |i-h's' I .
  ti'A'I | | III l I. ill I h 11111' ii Hh I ill I I ,
  rh.i)' <> illi 111, I Iiti' \"tni'i| 1 I"1 1 1.1'| tin 'inml ilium, I t i 0'.n. .nnl ,!Inn', .ii.. it nh"ml In in. mnl ,,1,11,1 I "I x| ,I, ,, in 1' tilt. hiu 'I Ii
  I Ii 'I 0. |II y.rk. Ir"l Iln,,i p.i'.i: r, tt Imaitunri.i :,lit, i,piui'iu; uul| .1 i I in, m ':iri. ""ll ",i", this u | | | I i P i iniuix n i mi I, Mm n.ml is rt \ I link 5 5I Mill I i-h I ..11,' I P. 'I I IilUu

  .. a kp.ittl'\ 'I U'i. ". ''I 1.1 -| 'iiiki' l r.i.'i i I Ih"" I. lului" ; nn,',il nl tin* t "m-t ..1110.1 h :irrst l Isi -1,1511| I litialC.i. ,t'ilhiisl( 11100".1.I mumHIliini' ,> :rIu\I I "lu's'i .1"I i .Mn t it mli 'nut in mnl |lot H.I' nuiiirunil MJU tj.

  llIM I III |III1-! till IIIuIi.I. ,.I- I ; Iml\\1"> "ho ".lh rririMita|' Iln li, 'l'ju'l: :" i.,Mlir. ,.umnttlin :, I'l I III I X\ 11:111| ulu ill lIlt IL. tshris. llult
  I II l Ill
  .tll. n gink .
  .1,1. in piil.h i u |un| I MI ni t I 1.1. | ,
  UII I li hIss- 'tIsitiilr him n. hilt ,| I lllll' ) vl I I lush I, -5),11"I | "_ 1.1,1 I. .10',1111110' i |' f iHi'. inuutt l's 1 Mull-nil_ '11151 i mil,

  "|"\III" 111 "II ,till '(1' -li,ll .I ,III M, .ll -'I.t'l| ", 1",11" ;It t I'. '. '/'. tut nitiii' 'ii'i Ills 1.,111 tin* "' 1,1.11'Ilril'I" W"I\.IJoI'I l : | \1.| n, |t"ls' 5 .inii' f ,I I \', l I StIll -91I1''ti' Kul/uihir ii imiilirlnti, |I.'i I il, r t-I't.t i5
  511515 ill I lh> null "I lliirnhi, ,
  lur lIly
  inlliiti ,1
  I'. I'lnil iml inuili mn |1.111. '|iiili km, \till iii.ti. I lllll., "tint.ilit' t.f Huri.li ."i'. rni|| ,, uss?,, Inita,. I;>.'./'.">ie '<. ..'in'. Him I i i I ,-,, slId u' I j Inj.iaiiarunil Pus 'Iml >,1 I Hi- -

  I _' 15.shi''sI" ; \\ i" mil nnl ilu "'1'1 luuiimu' rale lilt, I. I mrl "t ,'' ., )ir.li"i ilurm 5 Ib' tin
  in .lli'n, ilnlf, ,iiiili', Imli, I, |. "5u" I !' ; Uit.nl I b. ,
  I 11 I I.. iIi-l. 1 110' 1 .i'hl1II.' rip 11. .1 l > i' .i iun| ('I| nun |I'"IHI| .iluiniinn I % ssl'; ,u, fruni Hi.ililil h's tin. IMi, FOUND
  \ :ir til i 1"11 i l .il in 'm' I hiMiil.h, I .1,1"1 ii.. I hit .in' "putt nlin mil I M | |' '| 'sI'rIt, |h'1)'s) m I Ill, ,
  'in I hl I'il. ,I irtrnliiiki' '. {' nml .1""II.t I H in nitHi t\ 1"110 11 -_ tu iln us nl |1'% Ill t.uiiimin'Iii'. 5.' iitllt, oi I > .
  1"011' 1'1' r I u 1 5' .
  I. i
  ,! ; lii., I-l 'i .lull tnl .1 I I \ 'I 1 t i ii 11 ;, i i Is ,'< "
  0,1'1 I In, 1, i.i'I I Mu I, .il 11 itIn H"II.I".I."I-, \11".p| i Inn ;'mil ,slii, t ill l"ii tilth, i u, I I. lirni'ii I |. lilnl i' i 1 ., | : );' | |, ,In, I l.u Id ';i, n.it'''u nnl r IH."I ul Hn IM .1 X '. 'I' I n I i' i,, (ii.j u i IIl,,, : .5 St.i v, '.,
  .ninl I lililt. I I ulilni ".I Hn '|Ii( "" /. :, "lilill" : lOuIs ,u .Mlirllir i-t' it ,I IIM itt Hn iiMinlt, 1 5.uli 1 ithllr ,, r l ? i.'n n ,1 I 1,1, ,,i .sus' ,''
  hi in 1 W
  : 1
  .'1'1. \\lll-l/ Illlllll I III-, Illlll pill mil, nit u M t'le i 1111 ti ;;': / ".f. u hut i'I I llnln. m ulil.I h ,1.Jrn', tin Fit t' Pninii ni,u N, n (bin tint' >uiiMiirn, piHr| I Inl, 'un muli ii'i | | | i mil) 1 I'1. nun. l. lii, |i. 115515, ? !,, I, 5''I.i iI M ,. ir l nn n' u tti MNOTICE.

  1. .u ii u mmi mn' -ml .ml' In thin milil.,iri uiunl \ik: IIthis .r ,In "inlii,_ n,111.| i Inr0'i, i in,uli'. '51 j i .ur.lirin." ,1'1110:' iti-iini;''10 ij, li.-in, .1"i uMinnml '. I' "i M", I : I i I I .I Hi Ill,. ill.)Ililh ilitMl itt I--
  ,I |
  | ,l. I iinil i h.. itmnluiiii ,
  .11..1 -n-puiihil puliln ,
  _% l"l tint S Hi -jnl Minim hn'' _'m1,, ,, ,
  llii ".1 luin I l" inllii, "ui I"")., nh .i'i 5. n Islit-h.' ii I "I 'l11,i. 1".lul: l i.il'I) Hi' lust, i hI'. 'f"r.I..I'.I'r| |inii.i',| |I.i "ilirIn iti Inn linn .in" i.I.i 5111151 1 uili I .. 'l.ss il si" It I H I 5 I | ( II'irnl sit I ltri>|r.ill.HI ,mill i l')' a Pn tjiirl.ilil i hI,| in, -it i .

  ,,,11 "ipim" | m.hi,. .li i.'H! 'I ,i.;"un. 1"1,1, i Illh': t\ .lar.I';, I 'I" "Mull' ItliHll, We ,\1"! I itt-Li! I Ill I pills S 4' I ,i'l1', II"! 1I1t1| | "Iit'I' I nut 5 "'. I.r, I : ., |i .1 Hi* ri hi, mnl ilnl I k' .run l.i. .,uli t'u lI'M' 5,5 I, C. H I P. i,, t, i. u ,,i, .i _,, _,_. .
  I 1'.1 I miilt'purl .I "i t ,
  1 I lit 'Pt I il i
  l
  11.1,: I'jili l in I. : Hi. ,Ill iriMi.'l U 'p ill, ill i ''"I"| Mill, ih. -pri.hilt-Ili.I..o! I 1.1",1, tin, nnlilut' 'i.:ird 1 linn-, .m.l I Mum' ilium .nl Iliur ;,mil mnl, tli linimi I, .. i',inluil M- ,11111 I Ihql i .kiiufun 1 l's 1.1 1 lie" n it'pt til l tin \\ 1 u.s hi' lli'll' I I || | ,| I,, ,, lilt '.lit-l''s'k.1111,1 I I'l .!Ii K. gLhi.lsls uluiu nl,>l"l nil .it'I| ''ill i *' ll'1', '.4, rl r "' u I p Hi.I IJIIH li'jrlt'

  I 'l.iil.1 li I'." I Xlui'll I "" .', "'. t.i Midii'-rlti, nn'l irlniin, 'iil'P'.n., 5 I ''CIt1tsI| tin IT* i ''f Hi I n 'i uI' i I' |'MIU i nnl, ) ii'iio| |
  il" .11\liml ll- ,Hn II pi MIT I '. i t I ,in Iii, ii si''ol MIMI, \\lti, ,. ill,11I"I 1111 tun ,I I i.', nil lu.-i niun'i' i i.| iulc li'jS| 'uihl'it, 'MI '1451 li. i II u ., I i .,' .1 i i n .fi.1,1I', I' mi
  t tn 'm I .
  t 1,1 I p 1'11 "" 1"1"- ,? ,o,. .,I II .l. "//I tl.. /.' I o, '1.11. .. IH-I .r 'loirtir, I ilmr 11111-5',. nun | I'ri. mhlirin, .1| tin ''nv III nl iln. ,|i | ,mi-lit jinl, nut, HI |1118 | n -ui t |II sI I |'' TM'II I, rill I ,& I i ,1 ,I.! j.1.| |,,, ,1, l >
  r.iu.I ri.'lil h'ni'l nl I 'nitt-pipii I 'h HUM .11'1.1 .lnl ; \1"1r" Inning |.iui |I. i"'r" 5llt'' I 5 '' Jin lull l,5l ill, ilt |.,ii', 1,1, ,,i' j FS''t ,> !1.1, i It, Milt, : .till I., pu.I ,, K ,' | | | ,|is|, | 1 .5.
  Xf ** I .,. I. ;Itliiilt iiml. ,IM.IK.I \ iiI inn t t.r uim, ..1 ,\ 1".1. l m h:inml in.li//" lit' In Ilir -, llu. IMP' 'iU, ti uI'llll t | I | i i hit nlirr/-uil 11,, t"ln.I ilc.l I.M Mil Lull; ',i '.5 I Hi I'r Iiii ,', i, ,,.1,1, .ipjt l, '', ,n,, i

  11 .1",1 u .11\ / in I m In.ii-. .Nc.'riH-In I h' Inlh"mil 'ini'l ttlni, iiin.lt. th.i' IT \\ \ \ I '5 i II ;, ,| I ll, !Is- ,, 1 I In' -'rl I", ill i i p M t r' Ps i iI
  .. uam: InHI. i n" > 5 II I Innnilriil it InrMn l 5 .!").* T"ll Mu l||,| likl III ktl.'tt 11 llT I 1.,1.1, ,, i | | |'lIH l|i'sllIult'|| | | ,( ?? {lii I,, -i,,| ,I_. _,' ,-
  in ,II--ltl.l., ..r .1-it li.i-t' l i : h i I l I'i nl I' IH ''.l.ifh I ups i''i I. '
  11..1.1 \ I |,.irlt !I. "11111.1'" '. linli IUM-U nml i xlulu, V HUM'fUI, ; "Mil ((1111114, l.r.iii.hi .;. mi .tnn', ( up min n iii I' i u ,| nn 5l'slst| | _
  I Ilklll I '
  'Ills i.'IIHIII-! II. il I.i.l 'ui'i,, \\ln '. \ IIHIIIHNH | H ill gills IIMir |'H'ir| I. I .HI 1 I' I Itlo ,I 111,1 mil. i l'i.lll'l i u ,.?. ,|,1'| n |,s.-, ,, | i

  I 1"1.1 11Ili h |Mi.'iu"li. mi iln n"" ,hilt. ttini nl l |'.rn-HAtv! riiinl.i thr .1 lsl'r\. ,ibis. -l.iu 11 1 ,," :101 .1',./,. "', .s. ,1 ,.01.,':.,?!, II| | .110111..1.| | | ill, .I'll-. .I I I I I, ( I l lI I I'u'' i In i TIM' ,.il, IMII HU ut n .in,' 'i, BETTELINI &

  L -.-.- I nil I II tin .m" ,lit, n i.t I.I.I! h'I.' u Im h. 14 ihnl} till.ui' 1 Uli 1 i li .1.e l i. n.t iliniliiirl' '( In. niiiii'liiiniiIntr, i In iiinkt llu Initiiiiiiiuii' InIi. I 1'I"li.I. 1 1 | | 's ''nn, ,il i llnln Isis I alHrrl|iul ,Mi., Xli T..I..H., I I I..snIi Ii t n.M k h ,Hi| .i,''l 5.,? TOGNI ,

  I 1'1' .1.I ..,11111 I M I II.iisiJ.ii. .th", .t '" "ll I I" ',- 1511!! tut. (1'1'1 ., ",,1'1"' "n ul issrithir nun itli. till) ttl] :twin 1 limn, tin' pull- urvinrxinnMi s. ,Mml it 5 niilli Mn -t.lltli' > ttiii .,I"'.>">i 1../'//. 'lit "1" I i III. till.I'll .1111| ,ll llljll I tu >k I Ii! I" Mr, Kit/' ,

  I""I..I I I I."U.I. I tit.kl 1 i till i I .Illicit ... Ilil' I'lllllllllll .."o .I.I.I llltl: 111 iss "I.lllllll\ ,Illlillllll'll' ,. 'lint. rxui-i" ,iinni-tlit |I'i iOn tt hilt In nn,illn r. ll i s mli ,itt'i',1, 10..1.. lbs uli In ,. | | I : u I ,, II.MI... ''i .'r.l). i '.r ilin iii.ui it ti| l ,, (IeJioiiI l 1oiiitoisoii MpItuIilIt(

  ll .1 I ? I I.11L1' )] ill .Illk'MI.ml 1 Inm, lli ,' Ihiiiitinnl", 'ullrliit, ..'|ls'htilt.- S i ,' I, us's. I 0' i tiai HI lii K it siP., se'. |Ii I,'' I ill,
  1..1 IIlrlI"/ I s 'pmHt| 1 ir ..11 lit_ MI. in,' llnlil iurt .iii hail Hum* think; it -"illlll ".h. ..''lr i'l, Mn I"..tmil' / i | | | | II.MI

  \"I% .- j I I lui HIm "i ,IIIIHIH nl nl Im illul .ui'ir" Hut t nli,l mnl put in l 1I In'In, II"! liottt iiiiiiiinthi 5 Iinin. .. mnl, ')1. .ililn'iixli Hv lnii_ iiiij.1 itlnniikni | ','''loIt''' i I ,| ,t I: ', | l i I lu'ii li tt i us.ssi i I

  \ ,I. .ll I Hit h'liiil, 1.lllhl' P1 .Ink-mi ,'in 5'. i'll 1 tt.o' IlI'tI| |S'sS'ri| lht,, i,
  1,1:1 I, I luti hi-lip u "un it..nl'lui nil. 1,10 .11" lu 'HIit nninriH. |I-. s, ,,u. Ih., Cu" suIt ,,.,,,1,11.,1 : t'l Mu lnttinini lit mnl' lit..... 1\1 lu's, st r ic (5...iIllih Imnlil l I I | | (| till t'l Cl,1, ,\ I It I II II. I--, n '
  Mill ,III hi I I.iklll.1 IllU-t" II- .
  MMIIIIt 1'1 ,1"1 I. '. .,iiililu, """''I.1: ,, pi'i, ., t ,.1 i r Inn I lulls, mi luin Mil' nun' S'uli-mnl! 'IIIIIIH':' ::11I'.I.e' nilil" suds l i. Mn. lIst' ,the knnli, .i. till I I'! i''tin lit | : | I I. MttMII'llIMI WHOi.K.SAM( ) ; a IMAIUKKi i ; I

  i i. \lull. m lilllii,. iinuii ,1, .-il.II I ivi I'linii.HIli !' .". $nlNmt i .111111- tI't) t t"I.II., \niilil h.ln .inl It. >!I. 15,115 ""I uliii'-Hi nnl .,- I n ml l\I'A .../,. 1,, H.. mm s I Ink u l n. 'mi I .MII, Mid, sil, i '.
  ol I llu 111 Hi.it, "Hut it in lI, lsSllll' -I
  .
  h.lilt. I.M' ,ii I, list 51 .th. lute i ''"lihI'IIIIMM tt "n, i.1, li.nl 1"HI"I, ills u.li. I.. isis, iHI.llirniuli.ii ', '.f ';;,., I iln lint nl.ii| I i n> ,uilii| :: ,lit I in in.j i I I' | i 5 i I | -'r I I ''IsI's. Itr .,,,uilT i ai"" ur ,1 I I I I'.
  ,; In
  I I luiiiuki, IHIII-I I.m !
  mill In i tu II4I in : lii.li, 'm M i--H Im Tl-. il.iulil l -lit.Jn' I Ilimi, I I.i ..I llii, .I.' \ iiI Mil-. in' ,I"I.illn i- lima i.lilurnl' nl llr( iii\i' | | UislniijIII '. ""|,,,. .| I.1 1,.55Iu55 mr I tin mnl i ( |l'sIi t ,in l-l IIH$ | | iijiin|',:,
  llu .. I" l.in I .uili..l ii' ill Hi. iiii i u'Iuulslt '
  l.It.-' ir t .e ll "'" jiill lii- I '51.1st uiil n '
  "i I lips, I.s Iml, l 'tl t. 1..1 /:1' H' 'nu -i .tli" .iu tulii. nl mnl' rnhlit 11lullullnix ; I.i.nn "Inn I inini I Inlnl? in '|. .\ I .It I 11",, i nil 'ssil# III'1 pi .-t r .",11., li"ippt' 'in III : I I sh'J 1 II Mmi l ',n,, "i,, 'II| u,' )I' ,,5-lpil, t ,, ,|lt u

  .'I'I..I"li.n.' M" ,1111"1. "I'n.I.I"" .mill" ...'.hi., ."i 'it. 'mlili.I ; m.,..ldall..I.I.1 nut n-i| lilili-m, .in in llu- "Iiii .,1. .lie i lull 'list I .m.''li. .,.I Mm Mn .! \ IIMI. initrtirl"n i """," J I I | .II I l Is-F Hi ..nun.'i I Miliiun. m,,ki t. i M l u 'nsII l I i \
  .. .h II ""i|!'"' ol I It t'.l'l'lnll.ui, I 51 'lIlls'lI K.,1 'uilirr., ,
  .f( M' \ r 111" ji .lIllitjii.i l Si hi ,
  i _
  lint I linn" II ililui' "I Hi .11.I "l-nilI) lil..nt i.uinp:;ionM |ii. n ut lh .t \1 I inm :4,1 1, '1. !pnll". Mlit I IH, slid I 11.1. mi'l lii..,..' '/' ., .ultiti .it ini pint itinl, iintit, I l-ntitrilH' mn, u I :, | | : | j Hi.tit' ol I luinii i lus u s'sOi.,, .I) .',| .. n 45u.I.s. Iss'... .5.5 8 5555 555 5 .. hi ,il..5I

  HMt IWo .. "I.I'I..t hl In 's's,11 i Milit.ui I .'iiiiiu--ii'iu ,inmil. aiiamrlUniiiii. tin i 1 iti ,Mie iilmli. hIlls,-Ill i") 'J')!* \ut liilll 'i" \111111., Hut ,.. i| | ) II I a- UTnr nml Ir l"b'i m' lIps II,, '' | is'| ,,,, S I '
  It iml ., -It id
  .hit. liln 1.1' Ulllili ; i iii-i,1 ... lilt 10..111 I l J-lriliun iliiriutli' it| uIss| u'S| ,, i5t tIuIss,5i(
  I Is's,lllii m":.1"1', TIU'- ;. "1 Ill Hun lunil-, nnl.\ tint mil tirrt MM | i !
  I I", klxi't "..IIT& III ; d'li"l. llu .i>Hi tillu tlhU.'i' ..I PHIS, I I'S
  rrt m
  \] < I ,III tillll I'' : 1\1'1. Mi' 55'.. m. It .l I 1" t ..H. :/''' i .t, NnlliH .,lu 'Mar tin.t. !'I inn i .ni tin" in HIV Mjl. : -s.- 5'. his tnp ,I | | | r, uiili fil lit Hi. I iiiMin,,iinlin, |ii, u, r ii I ,,l llu Iii luin, (Ciniul: : (toinl Iii bdtII'rI'y_

  : Hit--, I m. I l.*. kl I... I ls;' 1 liullll I. r .1! : nlu.I I., 'IS' milt! In in llu umn ul '... .-.. Ir'.I..I. I > I I'll| I"". MMIMI s s i-s| ; lh 'IIIjMilili P usiisj iuu- su I llu, '.nun mhilt I I. I'I | 5 (iiir I I: i t' _' I, ,,5. i '

  Th' i- .iiili1llllll I I .556 I. $I'luiin lull iiiim' l m 1'., ..11., I li |'",|', I \. n i lii tl' "" iiiiui.u' uliei| il.l's ) hi- .iliiiu. i ""'11.1'1'1 1 I r Mi I .,tl'u nl' I 1,111, 5 I I. MM I : | ,, 5'ls''t'IUi I'Tin ,1 lu 11,11 'inht""k| 'ulsll'lst'|u'I' l, M I II ,'' |

  lllll" I 1"\.1. '111'1",1. | .llllllt 5 \1. "ll I' ."I .1' "Ulllllllll.' .1) ,HI III.ilttlin ., t tt.mil I \itt 1 11"l t hull'11,1, I rr"l Inin. liiset'" ,in mn l J I Imiiu.'t: "I liunpi' itiiuui
  till Sltlllllull >"-. ll I /I.J ll.i I: /:, '. .t ill (tIlt liuli.ai" mint .i. list din I ,111,1. Mnl lint .* .ml tsssssus Kul u 51555 r- ., luvl.'il' uss l Hi I t ._I III
  1 l5h| lit 1 I lit
  .1. |
  -" t k If'l- ui Slip | I
  nk'n.lii' lirt llliklilH|"'" .I'll I "''I I Hi ,III"I1C : : il t" ._.- "| .I'.illut. l l.is li gs tnliiinininl Hut. iir nnlMi ill tntili ,In ) i || | | i ) ) lilll .555,) utIsi i.ll | III 5si'I'| ,'?. ., ,,?? us'| P5'is M HI < i i 'liii: II| |I.t-i ': |i i t',i ,'i) .1.1I I II
  dill'Il..i '" I" I" 'llpl'ln1tit' : ) lM.k-T I i' ''in" 'ill I I: in ii i i s ,, |- I II' ,'
  ni sS''h| 0'S'
  tin- 5I i
  i l.i 5s.
  -pi .hlll. f: M mill Hr.11.11. fIII ,1 t .Mi'ii.; ., .11151 |I.II'| 'Mu' III.luil-: ninic tin N .it iu Iml .1"," u- Mu. h."mn' i Is st4'i,| hiss I,." 1 I | | j | ''lIbs| r. IB INI' ''* ,1.1 I 'Is-I| llt ,tilt|, ? ''* n'-I i i 1 1' .t' .P tt i,MUM, i
  Hn ia I. Hi .t ti .h I .
  I" lui)
  IH ..utili'ii.ilMutt' pli.i-inl" ; 11515,4 I sCOi'i
  ; | r
  .
  I
  $11 Ih., i.i-i.. I.itt I ".iiIisls! mi t .| Hit itliluiiil iunl.inii.1 in 5 llu iiiiiiilut iiliri' I IlnIK \\ Ills II. ;: I iiuiiil. > I.II
  Rprdlt tlul| | lnl' t" < it ls.I.5 ,
  p ,mi.iti i
  list
  nti'ln ''II. xi i Hi nl I I'lilit-. I llI I II. I itli'Tl.'lll" .M lilt Ulllllllll, |p1 li s I lus.lJsJsl ttiMil.l lutu, .Imii line |III| Hill > ll ,I ,. ,, II )
  "d' ..lllh .I "ll .I 'nmtil:IIJ hushilsiisV In ,tin. liltt' ,UKtI'm. lint u. I lssj sj slits 'I llu M ir. li I 5 ( ., t | ; | ( | ''M- ul mnl linl In Iiir i-n. i n,S I IU. t t I || I
  lllll.llllili'Ht Un", xll'l.'l" IIIMs "55Il'i., I. "I. 1"I.II"U., '! l I I. Illl ,1.11 -0'1 | { I. ftrI. ..5his'S I".IIHIII. l ill "lIr I "hllll"_. 1.1sthssbtui 5 M, M $u.u i K.I, IlIsiSsu'l, 55-ss' i I tItI I'- 05 PSi'I 5 '
  ,Iall "I.I''I' ( siiilit il' | iiniu, I |I' i | |, i i [; l mi, bun u- isil'u fH.. Mil, ] ,l i'.l'' '' si 1 1 'I 11110'
  mi ( |
  I lIt' ,II5 I".h'' .. II I IIfl4.' Ills ..1 .\1| | lluiri .11.., |I' l i II .l..j i it Hull nI sssr' j.ls' 4 SItu" e .1'10. 'I '"I 'I 1..101.. -ii'111 1 ''u' itWinlH I j l ,, 1 1,- i 5'''' .n, I llTKUt.'i ''i tin MI |IS' m ll'i. s'' I''' '< i iHI 1.
  .il I
  .. j'i. .1,1, : tl"1.iiil) K t I'ji- .I IU mint 'uiini, t .'"-,'nl'I'' i> lm ,ir.'iin SI| .unl, 1 .11.1,. iisi, s'hl..ri.1 gt hiss \Ill" ci ills it1 ."',.;, .11 sIt | 5 j i I i "t i :.M i i n i-u : I H.rijl 41 i'M,. i.P, ,, ,,, i|,. | .. .,|kt ,
  \
  'ilulr U'liniilI" .u.hl'iiui, I iiii-il'--I ,,1.1 I ii- > n.Iii, .1\1. \l iippitnli : ; '. P L li I'r, t Mif r rtSH "in 'i '*. r' t| it-' ,'I. i p u p. i II'i u,' H',' uPS
  ,1I1."II1e IIIII..I'J"1' |
  "lIlfr
  III lilt 5 I"I r ) >
  ., 'TI I,_ll lUlllll-| l lillMlllll: .' .'. I'I Iluin 1;, 1.I'! .I.. ''I I. h: I n:I'll,:"" 'I. I iI I'"|. U.I1." .-. Ill-s tOilS 11,n iinI 1 ,i-si_ ''I.'hi.f"ill | .11..1 lIst ",.1:.. 1111'I"\ lIst .ti.li." 4., ; | l ) I I I. lk I'l X|I.stiiss| | ,, ill', if 5.1| 11,. 'thti, fi i II ill' .', 5 i uP> .. iininiti
  ".III |I. Mu I h putt .nnl 11.51. Ih.u, 'I| ,i-liJ'U | I 5'p'in UN Hi i 1.1 "i, 'mm S 'l'| 's'l-| i 'i
  ('I vuui ml'III _' ll' ," '.'"I '. .'"'I I'" ''. I...111 I \..t.4 I II'll111' .iti.l inn,.., 1..1 .. ui'in 110,1 'I..H 1 1II.hl. l's "j 1'1'r. iollt tI I III II,'lilt' t -'V I s ''It 'i Ililuir ''I' I |. | MI! 0 ,i I I I, ,!? -I,, ,. t, ? ','
  11"ll ili" t iM MM taunting | jknllitili \ 5 tIlt, r.n,1' III sI'trtt" itsit! 5,155': Hlll'.11I an I I I I in l X I: IMII iii 4.1' uls'' t?, ,, 'Hi,,, ,. ',, ',;i,,,,,SI i, 455., II i, P iI
  .ifi nllli I ll' tIiullI, I. .l 411115.1 \' lb-r t .iHit' ptin. { till n!, :i"I"11* mil, InIn.. atnl I Imi.l.HIT, 'I".tl' '. I un "UU't I I, rkulth' U. il's i. '.'Is ? I iiitt it. ,111 ..i ilir rM p iii '1 1 MI ',,,i 111 ',' ''II iaf
  \\ ':n I t SIlt' nil nn .ii'i! hliu'. I .h'.r.1'1.' I p.'I.": ha. ls"IIII.Ikll'lfIlllllr uro'r I i U'li i i | | I b'-s .ml i 5)541 nt 1 p< 1 ruivllt i tut, i,, ntu Ml !-, .5 I .
  'SIIi.t
  il.I:' ". Iis..I. 1..1 h* .1.1 l.i'.W ,..10' ilh .s 11151' I IiI tin \'C |11.1 l u,' I 1'1'i 11.ni-, JU'I II'ill' I \illl.nnin isis. In n tin; .t kii i ". .i-tt Illrl"1< lh" vr. iiutrtcrfij.li |I'.' ".jos I..i... 'eisa-! tr.il- I liul 5'ciss, sinS| ) .55 urn, 'I'| p...i ,4, ,I,, It i 5'5''t* 1 I- 'j.ll, Si, i 51(| I i.t,I,nl,. r'' ,it p' I ) '

  I I .. .' I Hit: |I.. \ uluii'l M l I. 's I"" nit". 4l, Hit I'l'* nl I *iikill. ; \ > 4d |,, nli r In Irish|, Jii.l i n-m titmj u n l MIT m i i}, M n r s-'u'"it M
  .I.ll, ..1'.1".1 1"11 ,lal'li 'nun in Mn I Mali Him kipt .iwa> I Illl 'l Nl| 'II .I'/ It ..I.It.. I till .fl.l.lll..l.jl.1 |is.. -M l II l' mnl .siss iii i 'F, tills. t I', *-. is .. till" .I % .' .. till. i.l I., l In .1 i '.r ji.uiii n ti. ,, ,
  l'"tl -UpjM I' M ,,,
  .1.I' '11"tli"I \\lh. .. .II 1.1.1"ol. I li"Ullh.I |>.ill-'Ii'l -1 lit 'ui.-i In Cs ;.sr,11.1| | Hit IS "10 limn' tli.iii "r4in.li.uili. u-'ii 1 It I mIlki U i I ..' stls i..55 -u4ut, I"s; n. ,,ri., ,, |lr 's'Ii, | I., ss I l'I .1 Ii I | 1
  tuui' I SlS5Ill'. lllul 'I Isis MUM. Hiun.'li tin i linn inl list I.i.hi.iI-{ .| ..1| lai>trilui> 5.55'n'I| > ,nun .. < l 'u II t I Ilk t
  .l.Mlil-t I..J.1 nt
  .Uli. "ilnlijii I :t- .. ii.,> kiri .ui.1| a I 1..11. -4 HIII 1.1| .hll.1! Lttf.' i liimul ttt luti ..11 iu ili.u Lntllllt I ,( | || I 5''i m. 1 I I. I I III!
  'F'0Ll5li5'- ,,
  lies "Hnlilint III lui tli-n Ilin h'Mii-l In | MI | ; uitIII ll V.i.'julii' n.I.M in .1 I
  I' --.- |1"1 | .| \ lii'in-t 1...knij' minimi. nl SLIt iiiUiiimi.( iranill -prirlill.tluii I i liar ami miiiiliuiUtrvri Tinh'lui'i' l Issui.i % | | llu' h' ni.ln.1 it '', uk. 1q55! i'II-.s I,.. C-J 1 t /\ JVTa
  i uiuviuiluit "I ..-1 I Illlll $UtiUllt "I, Hi- IllMlk. Mi tin -limn Mn I .'111"' i l i-allryhl flu .in Imt Iit I'tl\h ..itl l hit I 55 ij'iui i X :i H,
  j .\ JVIWuLIMI s5i' .. Im.jnl -. -l I;'' lUlnull.' | ue Hn iiilslsts | ,
  | Is
  u It
  |
  I ; < "a"'I.i.;
  U |,,% .. | 5urki. U.il:I. ''H ml1 "I1"' *' *" \ J 1,1.,1 seit 4lniin.' t'1'ii r -ImiiM, "" I 'litlnl *>liti I I.tin -'..t-S' A ni.t'ir| | 'hitli kuniKilu'n [Mpiri ..i u'.r i \s h,m'"i Ii'l.i ijlii'si "|MI niaultami lt M., | 5554'51| .ill I l.C, inn .Il4.! HI.) | u I.,"' u, i YoiiI;;a iiuI 11iiolc1hIv1i5A ; : ,

  J..h.! -. I > iu in i 'rsi's nnliM >m ((141 'ur-i ni' pnln .i li"ui .l .'ulr4 lii- iln' itnl mi ,'iluiiriiii'ii link' I I l | I I'pu'Is 'MlllOpJIIlJ) Isush5u| | | ui 'ss I Mill I, | 1
  ,ul'I"1 in ,1.I.bc |1.tii4jsIitr 51111,51! ,.ml' ',lshS! |II| "' 1' mi litnl II.1..'. nli..uml | M.irrni .u- -InlU' |I's' I s'I sIts I'mi1'.. r I I'
  I lllIl ini|,I'\I'M u1-' A .ii .h Mi 1441. i> |I'"f..I., I .,ill. Him uiini' IUM litu.l ujviiilnii..li ui HI t"r>li-tll> x\i iut4iiilt I ,114( | tu."I i i..11 list ho .la't-' I ,P Inrtlniu- II 'u' W' il -I >151 I 'I. Mi ,Mklli' i i nil i > i i

  'fll; 111 I.." III. I" I ,. .1. I t'"lo.' .5 1/,11., ;. t Il, .., | | '. a> ...11. uiaki n niatlir' uluiu linni-| 'i iinlit tin h .'. with tut xu.-". I IttitrHi .5555 iat'i i I) I luml'u I .sss tli.it thf MII < .Hum i'Is..I. ,
  .;ur) 1" .'11 I.i1 "1'flilu.al I I'llUt ll t tiU (; N F I NPIrN
  ..11 | m t- ipi' I li "lllta ,1 1 III tl.'JI, | jim, 5 I } flFN'I I'IIt iIMI'ii'i ;
  ; s.l|
  I. ; $& I.1 Ihrillit.- -P.5' > 'I' 1..1' '! "I > ."umiiunu. $ tvntit I -t. M" sis: kfllr ,l 'I lilt hut (till in hiu Uin. UUrillt 'ilini t Id.oJl' rik l trt'l'. -i. ,luiin un.l' |i.iriii ularlt' .ii tu Hi -i iu. i ; | r t't l l-.i i,' .failitiHi' ut li. j iliiK.i n ,

  ,1 I 'lu .," I l"li"I I 1".1 "'.," 1 "Inrl tunr-I |"n'". whUli !j. lUill H nt i, pr.-uin; .r..1 i allil.h"'k IIdl.'Irt'\l1I111I1'f' tin ttlll || | I t "I III. tl'|IT|| ''niMH 4 'ut JU Ul' h, 'i.l

  '1 | ... ..". I 1 I ." "ill 1 I"I ..,1'I.l:: ,l 1.,1"I"1 .II I' ulir....\ 1.'iul'mi'l ri-ilii l ilutalit, "i-uuli I I 1 1.1.1 .. I IH tuui t'< ili-x.uiiutiv tin 1I.'k'rillo' I I >huli..' ] t.t 55.',,. ntUt 181' i |I'Ist' IU.I '4.., il.! U. J I'. sl. jl..u,

  ,_ ,,' ;*rU..III'hl': ': 11" Jiih! Ibt| 4 |I. I HII-I..H.I i ..l1i' to so, PLsitis'is 1151415, I It. '. |Mn.;ri.ii in.", tin U'. ." .ji.,.. ti .1' .ii.ni \ ur-'l iii"Uiiu"uliiwti" 'lie /I ,.u."s m it tnr 'SiU' I r Xlufgati iu,' 5 lWi_ hi|, id 111111 I knl ml!, DU.) < > : I\I-K:

  : \; 'tkri, 1."lfl 1 \it \ .'..ml l U.( I Mi'.lt 1'1 I Iii,' 115| !le llnuuiirl: I will, mi i %ili.w-iiin' tie '. nun ,'ulu\.I.r: miu4 u: .unit fI'>pm I. t>UmXJa Hi suits. | i 4 | ki .It lii | U' t- ssI'i.l des4s'1ri! l* i it i n

  < 5- ; ull"'II.. II I.' ., t 4llulMui, 1.| u-. llll.a'. Ul'Ii. lU"Y,11.0 uf .iij.p 'ii r tr,.'i..-.ot IU"ii-'l >al4i' .ml I i.. \I'r. 5 1'.1. .. ii.I1i. \\.IaIt".lh) !....". LI.; t $ i im : > l,4I.5| UU tiu ur.knltuil. I'.,,sash luuriM n I.nljut' tti. Sssut li\, \\ i I Ilm.t.: iI
  'IS M Ml.I
  -. .'. ,, .1 'tin i ,., i 1:1'11: till Ipssb kJlJ' >." lb. itt ;/111111"1' Uu>lliul )1t' -.. i. 1"l/tll,1 l ,lMi Hint ."lKi' .. i ll 1.iLttt, lia .. 'tli< /< .;, ,. '., ,! Ii'' ; I I V's'su, tin.) |p4. ttistii ;ni. hi II.nisi. I : .t: ill i i iII \

  -'J .I | l \m I I'uiil. V\i .,!\.1 / i i.l itsj I 'li I iuihs l"-ti .'I II'. '
  1 I -" '' hull'* 'II' It uiiii. Ni 11 I \1.1. i. uf ill pii-mnu' M >ul'I"] | '" ft "I'ninUiiMi' i hi' iti I P'-Btiur I''i't ,., Ui, n tlntii tn I li-t tt' i ''..% "li<. !' I .55' 'I I'll' )* l'hs- lit 5,,''I I

  .. i.1 'iii ., hi' "4 11. I I .j" I lIlt "Ij. H.- ti ."|' Sits dli"llr.1t.. .", il l Ijlil"Inlh iipn, .ritUli iSsuIl'h,, I.D) Otilltlullt lt.li' y ""f'H' "-|1' 'UI-lllul| Inii in I 1 I..I, t'I'I',2 I 'rI.'i.'I I iu. 5' .', ta Illl, t % S'llIsa ,

  !ill. ''.1'1 1"I.I. .t. '. ni'l I tisiti t M. .. .. Una htll'.Ii'li,1 I I' 'I I I 'I' ',11 t t
  iu >ti ..hi'r."I. r 11 x| .
  : :" ; ., I' I... l., 'M' I' 'I. IK. ,: i.HI" '' .1. iln -him' llu' .10... 5 1. 'SI-Is t M l''t' I ,'. > P, > .r ill LILrSILI %' vi'iiun liui' ':'i 1 1hlss JM.Si

  .1.i". ,!I. ..1"I. T.I ..i.1 "I i h'. I 11..1.I t Iti'l-'l, l I n.I !.\ t ."" 4' "I'i' / ..'. I "I., 1 I.Mj.n'.lil i .i r< I l'i ,. i i ; S 5' 5 ., I ii

  lul ll"t i. I''. .i l, .I. ,. I 5-I, .i i.r.I' i In ',i" 'Ut, 5. I I' p. .J" ,'.S ,Ii I -iI.l i .i Hi.i.i ,..m ", ,, 'P, ,hi" :. ;' $. 1 ; l.ll.lr 'i lluli I'.s'
  .\ I. -
  S. .isil, \.10 I I I 1 I' .1. I ? '. ,,l I, ''of'''' :. ;. ,I I ., t'i" '. 'I /1
  'I"
  !s1.1.... t..1  *

  1 ._ 1_- -k -- __ v. '_ J S -  ------
  'M -- .

  f  tInt.


  I

  _. .----------- _.' T"':: 'n __ __ .. ._ ._ '- =_ u .- -- -.- .-.--- -_.- __n __ ..
  I
  r. : .. ;. Np. 1 .If. '." .S 1'r.\ .,, qPJ{: t.'i, 'MO, lioi" "''ll'i1\ tV'i,* d'"n tht' t" "' Plat' 'up' ''I H .n. N rt

  I'm? SKNTI.VKL.I.MMII 1 -I ""'. t 'W'n" 1'- ti I.."! i all 01. .ht S. 111' '..i \ -'''' "1!1. 4,11 n t '' I ,.. .da' I.\' 1,1 ,\\,1.\ 1 til.' I l lI l I< I ttH : I \
  I. xi
  ''r ". P. t t'.I, I I ,. i b i .it" mil i I' 'it i til'l'' ,I' !tII C : '11111,.,. Itridll'u, 1111 iiartlrPp.4,

  'S..." M UM, ,I' II I. t n, I n t 't i Vi '( M | P '
  .I',1 Inl", i i.n .I. i ,ibli "I I hltjV'' i if n 1I < h t'.J tnl'[ "UIIM'! ND
  II. i I I I' Mri' > ..- .. i ., 'ttn, *. <. .111'1' HtPG.
  \i'' i \ i. ": > I'"i. I IMvorlisio I-- > in'I .I ".I It i to i ti. i
  1 ; ,. .., .ni'l lit .
  I i I.1 in, iin"Ill'l. i Pnl i i i -k l |
  \ I n.l" I I. I'tuilt.. I IflufttmdI '1.1 M'n.| ''t ',. I I1' h. n 1i I, I. 1 .. .t.
  .. .. .. .-- .... Ill'l. n. ( i in i I I. I," I I. ,- r \ ""i. t, r.nk., .1"
  .- '. .' ? Illpit.ufd,." tl'' . n't''tlaul. j I" I M .'t! ''LI".I| | t'inifu.ItIIlb., -I.IfPNItluI'p' \, I itlPi, '!,, I ,i tj f n I', i ,

  Pdiranaw! 1ll! the Male .. .t" 11,11' .l.i In-" ,hofldJ. tvWn."f' .,1"P/ ,: W. )ft ; WIES0N J & BRO 'i ,/,
  idr r \ ? l 1"1 I 'I 1..? I, il) -t .l 'It, .I i t. l I "I ,I' I ." I. 1'.t i I/ ,

  -.- .. .-..- .- "I"I, -''nriiItlf" \ ,, I'' '" .t'tii, .i J )1'1' ,. ; / ..' iii," n'I.a, i a..t i IH' "i il'lt) I tin n It'"' l ni'l'," I 1I. I I. ,1.11. .t I 'H( IS\\\,1111. >0
  ,
  I 1'... tt-'tu. < H.. itt", .' i. t il lln ,'I'llf tf'I, itii'i ii i I' '. \ "i' n,I't.. i.. i j p.itt. i ,ilu inniitii, l, ,P''uPh i i ,in ,," .1 im l. inn '. .,ITJ 1.'> "I i fin! ,

  1'tlq I I11 l'u" ,,', !, f\t' \'H'AIIA"A" 1 111 "f. H '.''h', Ifi'ir-i I 11 i M .,, 'Hnilltl "lt.nlliiKl''i, ., n t 1'i.' i ttiOi.f' if P I'* i! 'ri'l', ,1'IHiil ''li' I I" litilli I In 1 Il' 'Inl.t 1'I' 'S' bt/II'I'" l \ l"HHiI ") t

  ?""". 1,1" 't. i'ii i 1' i ''. ,ii' I I' mil, IM' 11'*JPt t !III'm, I'i t' mi ,1''v.
  '. 1 "li ftb'telinlyIro'Hul, 1 1"\ I.h'Hhr1PjIn! (1',"Illll" .K 1 '* "' '\* 'I' '.' III mil" i Hilt nl, I'dhn''P .5 ",' unl till 'Tx11jll*; 'J' t 1'1 .F P T.. ,?

  tar t ,1 i V y iHi-tltiiti'' | : H "-\. .n..1I( > IU .:", I. I If .. Illl'l." ." 'I It| ll .1 I I11,1 t". I .' .' nl *'|iitii" Ii Inn" .. tioik., ('III., I ni,, tl.'nu" i t i "'1! l i'N' l \i 'ml-;

  ,. t 'I'| "1,1,1 |I. ,.u. II 1.11, ,1,,1 e,fl.,| |1't t> lH l vrt" Hi" ,. .p'. I '' ,b. I I I MH.t
  .
  ." El.ii'i llini .il.. I" n.. 1.1\1. .1. llh ,", < iit. 11I1 I ilinlill'' iptlnil" ini, ,I'f, IJ'A, "'. .n.i ,t-'nirtlil lPIYh", ,.'ili nit > Ht' .
  nfM .In-, pl li.. liil.vlniniKlil' mil haul meal
  'I 1 f tut .iii'i, t.n-|. ,11'ttjt\ ,..hunch i i'L'.itln, i n r'HMlIf .* tu-, 'tint Uiui-l-iH'iiii'i' .* |1'1| nn 'hil in.i'' |

  |I", |? | 1IH t.,1\I l I a I I1 It "' 'I I i II.., h.I'.,| ill" ''I'lHtllif) -.I ,I- ttl i (I" .. ,.1",Ml, .,ltd niii. i (tr.tl1, Il Inn r.itt", ,t'ti |pit. '|.t. ll'il |I'.n Ititn i l'\ IInI' Hi linji'l nt' lln, 1'1'I' -.x"ii niii" : STYLES OP DRY GOODS; f i

  '1'! .' 'I, 'I .. i .. I'"' ,lny I I" l U.idi Illi 1 pit'1 i'f .f \n. i I' 'nn' 'n" ( t I I and r ForwardinII t I 1
  \II'" I "I "Mill |1' |In I .it /tulle| ||| dl''ht'' ili.l P..1" ,nn I Illll I I 11.1, 'p) l I., nn, '? tt, I 'I' 1 i' in' I '.11' GomllsI(1: .

  "I n. t I," "'"I" .til 1 it II I tai,It t.\ .,, "nl HI--I ''. '( \I..li. i"in. ,,1.l 1.. 'ilititlihi' III''It t t''.. ..' .'l'! Ihli\ jt, 1. I' nt til' Im !,tm :. ti lilt ll, 'in it 1",,,". i m
  '
  "'I n'ft; I in, M... )lit (I""it. M m..1 l !.ni.i.l, 1 't, toll. P.x 'I., 1111'' .. "t'' '} 'It'llIII" I Il'> .: tllli'lMI'I'lnl'llttWlll' llHtllirl ,, .!. .nl I in ml, ., I., IM >- ,I-
  MM IIH
  ., i Irn I | li,1.1, I I ..,,h. I lull'ulA' 'I ,.l" a! III"! '111 ',4' '|1111.1, .,I 'III' lll.l ? "t t lint} 11\ lukiuin- I -,"',' ,Litluli 11111th am iiul i '' 1 1Nt.

  I ill "-. 'I" ..''h. Vlll\ '" .1, jilt' il I ne1..f, u 111.p f., .' It 1''tt''. ',t.l' 11(14( i n,, i iiM"l"' < "n. inn i h I. ilbijtif: l'rnt' 1 .I'-n tit t Mmm S'llit/ t '- flijiiitii-. h" "I' nu Any MtroolV .

  'ti, i, |.1'11| lit '"''I '1 1'.i I I' .,I'lll' t I' "'II'S ,.I,,. 'I' t'1111, .i.i, | .., t' ,. "I >?"I, t inj'i' tl' 'Itl'I not. ,ti!,' ln-,1, tea ul', .. t, .-' 1 tin and Summer of 1868. \
  .
  t.
  tiir-niiii Intprntinc I"
  in ip'l, iitni-in" It :
  till' ''' till Mil. KM'- Ill ll-nUita, fr, : lnl.it ".. ., < ',< "i.c, |Ihh1,| | < tin!h bnl11l" ,.nnl fptt.| h.il i' .it. it I i" Spring 1 \\1.
  .
  Il-dt111tubur, mil ,
  I I rtpcil in tau,4'I
  ., ..x,. ..it, .in" iviti't. mil tt I! "IM t 1...1 i ,ill.i "1. I pf'd''dhah'I '" u .,i- ptIP'.i| ,. 101.8. ) it..HP. \ 1'1'.1' .IYt.! t P"all 1, ii ,1i-! t i. 4 I I .1", !II I If" I!

  .. |If'[ .|,1.10. .l.lllt "II'I. ( ,.|ll 'I l ,III | ft J ,Ilil 1.'u., tu, "rnti ivint nli'ii l talii'-i I I'.tt !ifI'tiinit !. ..1, ., ,.".".... ,ptnpb, ""I. '" 1 thl'11rhultla, tniili-i. nl( tttn 'in 'ii'li \ 'nS !

  I .' 'mtt'l', '! t'' '.. IWIM'I I" HIHi'lli'\ ">|ilMi'" | 1 a'nIli, t.f'II' ''..,HI'ni., .1| "I", i--t m tin. ftliirt "'l.cMmti' : ti.'. ,I' III' i Cir I I'I' Yhat1 I N, l"I,1, 1 burp, it, Purl' I'n, In n- tin,,1! ,tin' WM. HENRY WOODS

  1. *.. IJI'II1| | 'I" ,l-.n.| -H Ir .null, \ I lilt. .,' I'" .' |111.\! till \I'M1 niliit. : ,l' 'fi' '.i i i I'ut! I i. i ft,... -I al'th'tn I '!j |\.1., | ("" "I| MP.I, -.n, Pn In, "11'' ? '

  ,.. f i|p |'i", ", 'Hi JI'nlg,. ; 'bu'hll' inn' I i lit .ilJ'C.lnl .* lib I' |ptp'll.| l tndlxt'b, .II 'II I I | I I'I I 'I ,Hi" lln. ,In .t".I"tt.r' ,'" '.. Iln nn : -' CUM, I.1
  l.irr ,
  (I'1"' i..f I'lbl'l', I "
  M.IH.II/ 1 P 'I,1: I '
  I'i'I
  t I li, .'in" t'i "11.,', tul' i In.J. M, n fi 'iLld ,lti:, Itt15 llfltn'1'u111AT Ililtl, N 1'P| li'l.H I.i, I-IHI" it Iauuu't.1,1111111,1; ; liiu. LIIIIIA .ml I t'I. 1'1 .\1 I'i''i; :
  x' (1111! "Ullfl' ttdt. ftfl. "I MlIn'' In. | II ",'>.;, It'.iuyhn lltl.'l.li. ,lll.l ..Hi jitiriiiuinli, I Put tiilisitjntialt i' 1 LOOK I !
  Hit
  "nhlt'1f'.1In'' i ti tI' .1. ('it-it" ti nl" t 11 .hi", 'I t tII lvlf.1 ,,11,1 :m'u I .
  ,
  .liiilli'tlt "!' II.IM" lott'.1', hii' "tin MumI.I ,,, .
  -.1 tucJ, I."Ib" giilrr' 1 ItntU'r uti'l. I
  'ilil'it" .titliar lmnil il'innl-, !lt!. pf < n.1.1 I fGunm ISnlHtrrlncnluiIal, ul'n'nI.tirrtl! ? ,.
  : .t| 'nit' 'I'tt' "
  I .IH II I'r i-lH.Mlllt q i time, n I .i,, y. in ,III I Il Catlnlfd,, I\nnrliM.. ftai'il" nrtn 'tut ,, t "
  "|l III! In, l"l''l. "I h" "I'l'tlll' I ii.'."I II. III"!" ",..11 i IK III"' ,* ".It 1 r ttnn'til; t. t|H'ftit. | .l.int'ii'1 / 'pit I lillll I t'llh I tl'tml, Hi" tu. nl| |. 'lilt .I nnl I's' 1111 I "ill tin,. 'I'll' |1,11.1, nil .1 |''i till Itli nl' fi "It ii PURCHASE I I IM I
  'In ", li \ 'Ion f l.n t N ii. .. .linn j l I" ni, .<" ill l tluLulP..PlnlPludto11' !..Ihcdltnlal I '. >'' .
  "'. ,"Mllt'l"' '''' .' .1 ln.t'f! |Irtr.n. i q"in i, l? ", ,Inl, ,l .1 I -I iiMnil.!, '.1 I ,: i I.HIIIII :' Su It'll? II 'Innn' 'li 1 > : MBfcnant

  *e'e.> .- 'In, lla'i. nil-, '. I .t nulii > in, nl,' i i nl,,1t. I -' i I I. 'I' "I 'I't UBIBl'al rnlmis 11 ,

  't"6I Ii; III'."- rtfl. tin '1.11'| I llhi }, I t itS I Mill Hin, I .tili'l' I I.n'.tn, I I... '. ." u, I i n41, I ? n tRI. M ''*' I 1,1 1 MrGUERARD&HOLCOMKE

  t hi' I": l I" i il f.ni'tM'tli' niij "ll." if '!1' |"I"'h|| I in,* I IAi'r'r+ '. ,,'i nri. I'I hit,' .. ni i '' .li'li.'. ... i i.ti.n. ,nl.l, i ,l.i' |1,11,11', | ,inr.| WM. IJ. STARK' & ( X) ,.\ ,si Ul.l.l.; ', \ \ \ 'vAll. i U;,\ I I't.

  i n, .i., .t i iliIhn1'It'I'| t ') 'I t '" It,1.1',1111! i-.1.! ,ili-i t uIn ,' .1,1. Ilrtl'tl'r.I| || I inrl I I 1.\ ,.i ,ni".t tHI ,"tll.l'' ,., imi'ttiiiin.l'il !att.t.. mi, "Hininil' 'in-hi l ,,,?, ilt !1. "

  ., ,'1.,1) fri d'll.Yl' U'l'l' t lit II' "r\11 'Miiii'iii: / i'i 1.4 ".'Mi'.1 ',''mini I'tvi.'!'in IP ,in-'t ....1 I I ,nl, i 'n ..ittlli nl', f ,1..1..11, l ,, -ll|'| 11 I -i "

  I. Illlf' III III .lll.,<, I 1'"n .1'"' II .' iI l 'h '|11..1| || | ',..ll."l-l, .lip 1 IV .>1.t i II" ritnlln' ll f. .i. 1111111, ; S. ? iM"I | n a.I,1'inl Ih".1...1 In' ., HIIII,, I I. \"Tnli" :

  I .".| lil.iriit. i-l.. llni-lili -iiHi i all. i- Hi., nub .t.MI' Pulp 6. I'In- .,. ". .. "il'H,,, ni n. q, !ti, iin "" / .it I...". .it" M I !" Inl,( lit 1. i i Mali l C Gr;;::;;. Co mission Hmkuis r a >' and Pate,, M KRAUSS & CO.

  i .JI"I 'Hi, |I'.n till, Illlllllll, ,,, '111.11'1: li, 1'.11,11111 I '", ..i iIlluu.tud: :' |L"'I'|'| ,.( <1'1.'| tit, 'In v MI .it"i, "/111 I'. t'i',.11 'tit i a. (IfNFR"l COMM.fiSION i r \

  -.1. ',I.f i i 'Iii "lllliTllU'. "I I '"iOli ,nl, '"l.i, I II' /II' i (I.f'lenn.ntl..TP. ,' ?111.1ullt, i .i xdhgl.ut, ,.".! '( |b."p' '1'.nl't, ,I x111, ,.i.,iIm ni .Hit ,lMiltt ,M. I IIIH | tM Minis,

  ut .I'It'| nut'/111.1,, /, $|.l"l". I'u' I'M ''I' Hi ill 'Ir 11 ,1' ii., o nut,, ...I In 'p.p: ""I' | d tt )I'.!., .11.| .Ito., ll>.u. Ititiilin-' %. -.lli, ,1' .|, Mii.' | i .1' -HIM' l 1,11"i II" '. \ ,up | nhlP'ilullott's | I I ",., 1 k | s, I

  II.. 'i, ,n !I' n '. mi., "i ,.ml ., |h i 1111, lIr', I h i "Mill Io..tlnn M'lllMM./ I ..n. I'll .III.I, l ,.. Merchants I I t 'I V ,

  -4 ,_ 'S 'I!>'. m I'i .' IMI. i- in t.it'it.'t' .11 it" |I4d,,,i I'.,..: 'ii'litf' Klniiir' ijnni lilt" n'lt, "ni, 'tin a '11 :Shipping I 1 1 11'iiIi1Ti t. .1 '.

  \\ |.. .. i' 111 1; II., .I.,... "Ilii- fill, !b 1 II.1 ,I.i ht' I n-' 11. M. '''n, ... ',,., 't i i"..i hlir. n I, "duel fi.i t."ilt, ., I iiiiji P I'tj-rl., In ; I ; \ 1 \ "II': ;', I ii" 'f .. :.

  ..,. |III ,."., ,., mill' ,hin"I, HiI..., t i '.. ,hmlnt' n I I4.. M'.i.. Hin ,In,,' |11'.1'.1.1'' | iitir' ., .., ., nil-.I." .KM Mnili, (I" 1' I ,. ,iIn NII .iiiii\tn, | ; l; ,.,.r ( I'at'fMil. Slwl- ( n-lll ''. .> I' 111" t\ i\I.\ ..1.... ,
  .
  0''l.' '' '''' 'IPi.. I: > .'" M 1"''i'l-', I ml". i.II.t. I1 Hi' ''h. Mi.lmthl' '', Itr nilI" .lYIlii nillilin I'll'li, IIMl ( -I.,lit l-ithni" H.. I li.: .", mi, "11,.n, l "innun ," HAY STKKKT; NAVANNAI1. (M.1' '

  'I: 11..10.1 I lull'' II ,I''", "''" 'I', ti* ''"",' Hil.' nit" "it l linxl.il h. l 10" lll I ft". n- I IIt l.t.l, Pit i it nil" i t'p" |,, t ni, ,', i '. nil ,, n.,i. "..I11u',,, ,,t. 1 COT "for: CSN \ : SI I 1. t

  'I1' |"li'iiiini'l' I It ,1,1111'11, ,'I'l"' .ill-" ,I" ''II'' ,hi, i I. |Iy .. I i.i, ., III. V ft,, ,t'.i.i., II,.- t'"l"iiH' 'I1,1,11111111 I ,, .. t In'. I ft ,il-i tllili.tt "., | 4't i Hon' ,I'lttlti, iiii'l M' o lullli,'. :

  ..'.1 f n nu, "'I'M' ." llll> .ll.1110, | "|'| "'.' l I' 1.10| "tl.nl 'Hii .1,.11.,1, I-; ,,i |I", n .'til i l hn'iillilit' 'I'll, "t. I'n ill ..' I lull'/.11. I Iliil, tlif'. i.tiiMii'lt,.., ,.."I I'Mii.aiiA P. I.. .M.liihii MitonM.'"'< II111u.lal., J *...,.i., .IP.nt.p
 • I /
  ,,. 'Hi IH, n Mt.", |10',l ,.., .. )111 ., ,.. .. l'. > ,, : WIlf MOlGAN.
  ", | 1 MI'tll, | 'I. .HI |pl.' mhHV, Hi' "l'i I u'ul| t1. | i i. .nl| to i p j. lit/ I' :'ft, ,,0 I Ind I .u.1I'" j '" h p4.'P PIP tin I I \mlini. il nin.ll I I ,.. .

  I, II", uiiii'' IbIII.,' ". ni,| ii "MI ,in ,i .. i ll'll < ".'11'.1111nfftpnhlr.f, (' jnitmi" ",,1,1' ,him, I I'. .IKI I 1,1, I 'II. ". I.1 I. ,,1, 'i., |h ..I. I'l, 1,1, ,, ,,, E.. 1. (um'N) : RIIIIli:. IMIUSI'IIATi ; 1 t'1 : 4

  ,I,:.i. ..f I in' iii. .u ill', 111 .nliint| I 6.1... ".'I 1 .I! 'Hi* I Inil I b(ntl'tn nl Ih' J u''>lii' ,.n'l I ttinl 'iilnitttin.lrnt > i h'. l'i.-jil ni, "I 1... I "I..1, | -i.t., nnl' ,i F. D. JORDAN c Hurl I Dry I

  .. .. ., n n *. ni, .tit. nn'ii11' ".. "l, "iti, 'i-.!* 'linn |P' -, IIInP, l"| Utt I.., (I. 0.1., l "I| M"' i ,I.[ ILfH I I t '. nr. Staup FHICY HlO as s..
  i I Illllll'" \ "I I! It ., I'.l .,1". .. ...... '; ,
  .e._ I'll ill I'll" ILIUM HInml" 'I. ,.t l -it 1 Nil-- I 1..1, |p.ru, nnnt .IIII 'r '. .". .. .

  .r'/I.'" 1'I.l< ,,, 'I 1 I..1'1'" .nl, "a, Ml, ,!!' I I IIM". \\lll-"1 I 'II' Hill, lllll'l', .. t tIII i 'PI i ,11",,;'" n ,111I..eif, I Put.., "|iui 'Hi. I W A.TeBES JEWELRY I'' I t .. '. ; 1'111111'" '. ,,,

  'I.\ .i4 i.fi" ;i.n. ,v Id, ,. .. hit" .11" il It>i n t'l "till-" I'l I-I'll'" ': / ,1 l "'pip l" .' "I l 'I.'" hi. .. .,. ")1'f,ini .i ni-iii'ili"i, ,, \ t' T kr.i I. 1''rd li .-I, ,1'1'/ J'I' I H.' ", '' > .. ., I ''J ,I' k'"''liftnlilin \ I : 1: : : ; 't., I. ':':.. ., a1 'itrfl.t.I1 rr u'... ,

  .. I I.. ., ,:i..t ,,.i I I If .1 ..u ,I.I, ,,1\\ i 1.11,,, II", |Ii;, .. -!",'' "'nit".. .,i. In'" ., P.I .. "t > > ttillrilnirilrititki' "i .illnrihlinlti'in, ., .,'I le' .I -M'. i nn"t -. Imp I I' n,..1.1-. '"J.huh..161'1 ': ':' '
  '
  / I I.: ih'l'ti :
  111 I 't'I t II "mill'" Inllllll.' dull* I'M IIIinl' 1"I. II1 .- ., .11.1 .n I '' mini.'i in. Si. 11.1.l .n Int.1'I l "I 1 I. t I I' "i. nHl. | ''I, in fill >Ii n-. I i' 't' i "I'l I I !p I 1' I"I"- :;; I; t
  .mil ,
  I "It. 1n- InM 1111. inn 'iiil 'till'' -n \ Mn; "ri \i II'II1111t1. .. I II It
  i 'uiiiil" ''' ''I'1| -II.1' i ../11.t t.llll.." |I.. MM. ,linn I, , h.illtn 'in y| 'i. Int.' )11.1 i ,1I''I I .ti'l, .u p. h ill. '"I.n In l ii,. tit.1 11 I rum11 a'nu.l
  .
  ni"i' nl
  iun1,1'lt'| .
  | I 11 'itit.t .
  I In 'H..t ,
  ; i. I'M inniliI Hi \ "lili ft, l,1'I 'i" I111111'l "11 a1NI.In? ,,,1' .r.I." i u .iir., '1"1'11 I sal':]
  I ...II .1,', liinil'i" IM t.i. nu.n, "h.I0., ?I 'll ,In,, "I.'l. -" ,,,1..1 In.b'6. I I'..". It dmf"trill'" 1 Iim,. il n I i, 'w r i-iiiI" 11" i u'pltndx'Lq| |. 'in | 1Pl11u'P! .llnl '1H' lalhhluh''' I6"Mr. In." -tin ntt i .nnl.l niiiln, ..1.1.1", I I t, i I.riiiMIt, 1''1111' ,' nllf1'1 1 "' "'..tl I H" i' l"I" 111,1",In,,I fn.Ir'| "i\K t.i I IWH! .." .. ,. "
  ,1.. 'Hi 'ublu, ,> "li'lm, .: I ,11'"11,1. I In.Inni, ,"tall, ri iniii'iil" "I itli'ini, alt ,till if. 'iiiliultHi "| '. If.\I\1.t1'uUllll. I ".-. 'tin I. \ 'f' Ili"1 .f"'M'' .nil",,, .I.! Hit, > .,,1'1.11',1'! i, ?1 ,Itii. it nlittt' I ,, "I" 111.1.,1., f tin CLAOJIOKN & .
  ;
  I,1 I .Ip| ill '.n II" dfnlP, | I III.!, At,1, lull tit, ? |Pits| | c '' Id41f.1ltollrfranl1'IJUI'I-I..11, I ..11Ii./, .,l'I1'11,1IIn"' I* .,"..t\ M u.I1nnut. .. ,,"..I 'Ilil. 1,1' rii, .tin I.r (UNNINUlAI.
  .
  .. MI] MM. | lit 11x"| | Ita n.Iu.I'111..1(' rt III.mill |p'PIV'lu'0"lul|i ; | || I I'l-lilnllt' ; nt, lit Inb flu'' i.i.. P. .mil I P n.i- -1' .I I Mi, P all., ." .. ..". "\ .'itll i".'HI Itffli. lit iilllli' 'I Ml "l'l| | 'l .,,.., SP. ,I"" tin I'l tn.tinl III t I. ,'u"I.'f,, tl', I'i' M .111,1' In HII t > II. ,' 11 l |

  r (.. u 'ii'il, i iIlil" hi, i >.nn'li' ''Ttnn' "'' 'u i ">'<.iiiil MI. ti-.tfi' ,t'In ,. ,."h.,In,, ...' .'!! mill, I laud ,I'i *'h? t'llil
  | 1 ,
  'S1.| n>
  |11'| (Gi.MirKK.s
  | 1.rt l li? it -t nun 1<"|< i'fi'1 adult Iv Al"iM'lf U'I'tul.l',q.t\ If..n, "Phd.' "I h".0, '" l '. ,, ANII Sim- (CHANULM.J :.
  >< '. ll'nlll.' .llr.' ". I I M "H III." Hi; I I 1."I'| .. Illvll" '| .1, ,, ,iii 'ihi .K'.I.II.I, I"' lid nr .yn'iki' r., nml. l tfli'iiiiti inn,, Irlitnl,,,,* ,.i, tiiri' un' l iln ''..' lhu.i..1n., < "l'i' It 'i .I 1'uu1J,1.P I | | i. t unlnlnlun0d,11' : I
  i. (inii :l.t ,inilniiil,,,, ,,, uilh,' tlnn' n"ultlbr" | Mulr ,l If .. ,. Ill It.l., I".1. '
  ..'- l I l II.| il|u .li'llll I'I I "'11''' (II.al I .IHl It.r, 1| ii-iti'. ,,,.1.| ill,.. ,it .,1!I., lulluli-I., "n | i 1 itmniii, '',
  j 'In' "II,. ( Unnnf "I I tint;;nt"< 11"l >>fin "liinnUi ; Middle Circuit of E'lfiridal' ) I"1 I n I MIK, I : A t co. .up'uc' Ml I II, I l .ti' I In.[ ,
  KIH r! : | r 'rtuunl||
  Sr' 'I mtfll'll' iM'iC, 'tullr'bhhl,' I ,I.".. III,.III', '.. ..I..h linn", ".ill MI. .rltpn.Innf'p| 1 lnik- H." I'lll I'I1rllt I .I im.' t ISLI U1t'd/ ": ,, I ", linn, : :.:. a ,:nl, I hi;,I' uppltrp,,;!| |i| olh'! f' ",,".,.
  ill'L aI'reral, ,,.' litltiMi'. '" .uII'II" : I I I'nuh i ..,ud,( ",.J'rl' I'lniMil-'1 ..i, f6' .. |.1..111111t i '' i nnh.ugStt'1"1..r 'vn' 'I'l..i. n ? I I'' ,., a 0.1 I ., '
  OnJ.I| .
  .1 il M.ililli I ,, ,
  ,"l< n..ini'"i, l<> I"'h" |, h., ,111.-, i \I' I I''ION i II'; l M i tu' 1:1: IN n I\V I MO.i til -II- WM II bait11A') "" 'r, 'u t' ;';.1!. '. "I.I,' ,u.... minx i 'iin. ;.n, .. ,11 10 .,
  I''"III .Miillll'llli'" Ill'l I 'UllllJ N. III.I. ii ""! I r 'I ,", I t: .
  I I''In1 lldluln.t l i I "' \\ iMM' l "mail'tit) 'tli ii, '. .iM."i i.i, tin .ItiMil'iitt. t'l, 'lUiI ,
  I (I.ii. .' /f t 'the .,mini f i"ii" rt mi I IP I ,I.'. ... 1.1 I I I.M'i' +LI Hit*. Ill I., aiit'illl" *ll 'U Ml ,111I0'"lt' ,* <*' ,Jf' I tinIlu, t lii'| | Lin, .
  1 1 mill' pli.nt" fi'-ilmi '
  in .
  I n I UtjHllll!!', ;, ll'li .U.lll" ,1 I I l-rl I in > ri i 1114. | .< r lirsrrn, V it.ii" t' f ,Ki-r, |liiniii" ii'iinlx' :N"ii unlit Inn,,,ut, N 1'. in'iiinl, ; I I i ;, Itlnp, l I'l "PIIPu. S d,1, t I..I" { 1 UPHOLSTERY AND PAPER HANGINGS ..Tolin W. i nal'I'.1"H') :! Soil.1!: Oi, C",
  t.i| r'lS- li'l 'Ibl.I' 'I'ltlllt' Illl'l,. l .' I' 41. '"/ ... .1lI { IV',1.t, nn '' ,ff. 'f $ I ,
  ,
  IIM'-M 'lit.i It."' I Mr : : : : : ; :
  11" t.'ll.iitnuItIn' ,,fn' 'iir ," tunI I HHI, n .i P I >>n st.' 'iitMl, ) 'flu; .,'r"i: in < I \ I l t iI | ;.-
  1.1.1 ) :
  ,I.. I t l.ii.11. l" t I i.li" 1".1.1 ,ill I I 111,1 |.f "i.
  ii 1"1.t'1| I il I .
  i ,
  ., .
  IHJVi; 11. n : kni-llt i-.inn Hint" f I. i t i t 1"uuuI1' f'1 nt I "".11''* rxl'I.| | slat" > t 't'll| I I .," .h' .". ,. .IJ"I.', tnr l tin", i <_"tn.tll nn Iniiilnv ii.nni.. :. {I In.i, I'i IH,' Inn, I I", 0,," '"'1 ni Mn.I'll ,o,1,', ..KUlhrlitH.. Ill'l, .,P.".,nl'llll. I ,nil I ."" up l| "' j j i". !1'(1' ; ( i Mroiiyliltm> I Slu'i I ti.I; i \ .1 : ( iP 4 u'iiu.; MtitiiirilCniniiiisiiniirri"n'ai'iliiiOiiirr'.

  .. .... titli lun,1ult.: | i t"i l i in'li: 1o i,nln' ,,il, \.h 1 "<' I i ,p' nd.
  'tIll. : ,I.ill', i "in ..ntlbn4, ,.,, |,nr| 'in ..1..1, Hun |p I. III 11v u11, : : ; () ?; : lilti!
  ,. 1 lit" a \\Ihli unit' 't"i, i rn'ijin ,ittxt'IP b'P I I I II' 11. l',. .,,. ., .,. t ,IK. ".I 1 x, /
  III I .
  .
  M.I., I "III I < I Ilil I III III" 1 lI. ".1 ,I. f .1 I. pnllPu'I',,, I l.t, 1' NI I I
  .. \ sju, s \ \ \ i'/i f'lllfl ItMtt It'll Ifs ..r'.
  .
  ''I hi M 1 I I I 1".10. .-"ntl.'IiiI". ".|u"Pi. d'I, !ll.i Mi, In .ih H-.|1'I ,in I P lni.,, I II Hull } Mull', ., ,nnq, l 'fur Ifi I'1.' ; muiiit'. I !t NI. It'll" .I Al."Id|1', '

  'l-'li I'I, ''ill',, .l.u.lu, : ,d' .,it .I'' ..1!, n b'nln', I I.I. I' I I I''. nut' I I K; ,In ..u
  i.I. .p, ..0.m, ? | ...1.|. ..| ,""I',.. | ,l.tII,, ",,.1| pull, | 'Inl. )I"1 "li'ii i ,. "liliilt, nml\ |pear' \ |i", .iii.iii, lull nun.I" i i iM Urn t, \ t- 1'1" .- I li, 1.'I'I
  11.'I| I
  \"It | | 1
  | I I \"ll ll till,' ll'l tilt In I /I.I" "' III !
  "1I I "t 1"It. V""l ,.,1" ,1 h.. .n ,I.1, I11,1111.' '' I'.in illin., tip" I n ,ni, ,',,,1 .i "mi 1.1111,Lin 1.I ., IIHI .I" ,11'.1 bb!' ill.ui..iiii/'l, I I.". 'I'M-, .. I"I i Il. ,n f

  ,I. "IIH. t. ..f. II." 1 It'ill'ifln, .t .flirt, I 11. lli.'lln .nnl ,l.i 'I'! \i-, li/111.111|| | | i ; 111,n A I Hi.-;, -J xSwE1' run 1.
  .
  I'. > .
  .\ nun, lund I li! lni, lii'l"! 'I l \ ?' .
  I t. 1.1, I u. I I.I., I 6.11.,,1.11".Hi ,,, H II Jolts
  a limn" l 1. .1 I p dL J'K I I'' ,I.t' ,M",, I'i I Mil : '. 'M'l' I
  I 11111 alit t n ,.I"' 'JIII, in' .1 I.nut ,i'ml' ,in .\ :. ) 11. I I1
  ; i -!tl'.1lt' l 'lln I mi'l Minil 111x1.1.1., | .' d.' 11' 11 I DUNCAN & JOHNSTON ;

  1'.11.1 I I;. U I I 1.x11.,,, wI. ,'j"o' It iii-l, 1 hi u nu. i":"ililf li.. in i .i ii tt <| Shoo Flats. ,

  |p. | II. l.l..l| | I I.. l I I Ii I "M.ll. : ." ..t p' "L", f 'It t'. I II Bouts, :;;, Miiini"Oil, : ( '' ,"O1"1'1," 11I'IJ'"I' I.. it --lii-l" \.1..1.1'1 I mi-. t.I.I.I'o, I I I I tllTII\J \ I it :

  .. t I I'l t 1 ... ; ) ; ,.., 1 c',., ; "\ ,ill "P.I '. 1 :'ifi.l+, I I.'l I I I" .m.l, ll.ii.ti, miOrclorn NU"
  I /l.t 11..10(11"( '. til" l; i> llll lif.llf' ti \ I'll | vut.P.i I IliPl,1111Ii..t' .I, MI-. tint' HI' "lht I 1I, "|" '; ON I-N I'II I > ::,""Ilnl", "I'l' l"i I I..I'ln' .t'niill I. 11.1, -1'

  i M,. "'.1''. ii, i i I.; i 111.1|. i i i M i iI. 1; in, '. "'. ; > III. |. f I 'Inl'IlM'' Hl'"l-: P I' ,I,1111,1,, 1 ", I t Gets isi'cil OuiiuuLssioiiBVVASNAII.
  tinn 'tin l 'in """C''I'1"' ,' P '' ( ; : .

  V l I'|. l.li'l" i.." .in' I'll..In'' ,It Y' .. ,Hi H 'Ih mai'n', n fil'inMix \ Inn' ll"ii"l.. .Inl.'. I'u/ua'nrub' 'l tint ) \ r"' 11SI \ I ,' V\lvn| A |II.{| < ''e\r ..lY ( ( |pity) Attended! to.Alrxiindcr ll'lthIltJ '
  .iILPrHI \l.\
  I.,', 'I-, ,I.:". n "It.,II.h I I I'I.I tI. "t" : .
  ,', '
  ; Hi. I "ii-in.'lii. HII. lillhn, | ni.,v. I I":. ut ri-i.i.'Kil, tun I i- N .inn. 'P.L I' It PI., 11.11.I .
  1 I l-i, ,ikn, ll'il.., H V I .1% till ,.'., III"I tit I I..iki, .1.! ,. k.. 1"1..1. n" uu .
  HiI'.l nliilii'i
  I
  fit 'ti'"li ,
  brtu limn, I "
  Jii"l) I 1H" ,. I I
  /
  M inii'.ill"''!'' J Im: I 4,11, (. r>"" ""I' i'i"t i ii 1.II" ; 'II.11"" P. "0'|T"I.I| Tinwanj I
  ,
  I' n i fhlili' tlii t'.ub Pt' hnnllt'.011.1, ) "" 1./ IlirliIn. Nails
  > it Hats
  *"'.1.! Mn" i. "A 'r1" .t ,L'I i ,,', "nlIlu' iiiiwinllf'l' ( rtdur'1,1.1,1' .. iiiililin', Ion, tliwan" t ,
  inl Ui, ht'llt lil.;r lipntlilhlii, .:' 'il nut |I"" 111'!'l'( ]
  I I" .. It .. .I, r: a1 III", 1'"' -lililllinl' ".1'I nt nl iln 'it P 'Hlln \ ..I
  1 l'"ll : |It ".11.| ", 'II| | V f, I 1.aul.4t.', 'Mill I lilt "i'l,. |I'n.JUI.dLnu fist 'h..... "I' 'Hi' 1 ''11\ .\HI.I"| I. ft
  l M. "n I I.1:, "n II In mi, 1'rnf ..d.,.' f M,| |.l" III .11, Illllll,, x' uWHOLESALE i
  t |I' 'lit 'uu'ddt,,, .. in ii .ji. il..:mini, .lull,,., the, /uO'l, .1loll' liiniii' | intii-s" (In arriviil 111.'t \ : '
  I Urnt
  -"jilt'ii"ill 1 I.- I Ii: '6l I I..Im., : ll'in" v\ II | '.;; of tin i l.nitl' '' null all, ., ''J"IIII'; tin. fiiticftMil'dm i trit ftiann' r limn' tli' '-\rt. n..1| gaud, !' cra l ". \ It \" .1' ''i'i, I' ; vV: : l l 111(a IJ il .
  nl- U'
  \ .1 M in'nnlnl, Inol, 1'l ; !
  'I" ill 'n ir upnn| 11 'iJttI | nt' .tt.iti'tt" ins Im' .1'I"'nl. 'in \ ,

  .b..IIJ'fr'.I,1. '|| 1 Hi: i I I nil'il, .( -.1.1" iihlinK" and Kulnaltil'I I'I'Tl'l( i, .,ni'l l -it-. llnt,t' I.|ti'', in 'jiiili, This Kerrivoil! V' I ... .
  ;1'illj, ". t I II i.il. hay ( t : \ > "I. "II Hlll'l.l' ,I. 'nill-l:!, eFr
  i .. ''''c u.hll' ." 'I 1 I'll' luil- 'P 'bM .1 .
  ; 1111 ,inlln' v ul' i ,lii'r; "ul' i 111111. fl ',"t iln., ; ', I

  ,1I.illlnl. 'I'Inn" "it ,Uli' I II"'" t." 'I ,III" .nnl" ( tti '"ml"f" jjri'it" Kilnrs' L,.\i-: | MI' >IHI' .'ii q.L.) "'|-- \\itr|' ttll'( 1' m' ; WOOl \ FUR HAW

  rl..r.'a4. .. 'I' ,(. III, Hill. Ull'iii, liilli'l" li t. ,\i.l|, \. ni .H. 1,1' I ... ilui'il. r-itfr, I ll'it* MmB'' N.-fc'-i" ae.'liMibti. I Mi ,
  .1.I ,li, ) I'.MI.1' I hi- "tlunrdnd 11j "lili ttjilitlg, ..uCi"IHH'rum'' iln n "Ini'iiil-tu I
  ) '' >tli'hit I..11in.fnpl, .1| In tiiu-i, I IIt" ', 'ilivl". '.'t "IIwi., rin i''" ,I'l i "'., I .fnt' 'inIP 'In M hits, tilth. n* l.innll.i, i I ur-i P.1, 'i'tn tl" mTlil.fM iir'l. *.'lijt.mHl"11.'I..f. lWHtJLESAL1E I : : GRO, I CERS: i I" II \ '. I I P I"t t 1'i, i : I'. .
  .
  ..' I I" . 'I.nn'I" 'I 'itIris'| i IL: n i.Atithoiisrd d 1:1.: nN ,
  "IM, ".ki iliirili' hasal' ,, I I. hi l.nn, \ \ p.u, H' ", I, '. "
  'i liltiii.| .' 10. |IJ.I I Mint, X'tii 't li, I Idunldllt, i | ..| li MI dl, l> nn'd I"" I .Ill'l' ( Illnll, n,1, l >lll rnn'bfbtrlt'" I I t'. '1.1" I ,10 iiI

  111 l. i
  ''I.t |h.i--l, l.i l lout| ,lint I.." i ni".fi n-.i'ilh., 1.laud,, nln; I u..I.. .. "'" "111|'d"' .11111M1, I II.I ,Inirlli."I I 'tin rl'111,10( | | li.illi.M'l" l- I Agrnt' *' I 111.11 ni I l'I..j., II. II-l ,i.t, .n..:I .> 'n.. ,.

  "' ."ii, uf,11, ,In, "inifivl h'.ilHi, '11.1| > 1 li,. "iiin al| I I'n \i nl "ii'" ,"i.i i 'n'.1 I .1.| n., -,.... ,itrtiin, ,In 'in.' niiiili ,In, 11111.1".111"'I ( 'iniil { ; RtrouLs "' SSlt.l.p1'Y, ".'." |,r. .. |'I,| till,,?. ),tall lit,,, int,,|III,| 1.I I tlif, 1..iii'i, n, .
  'iiitilhii, ,' will". .l .'I 'HM ,nnl'-iriit,,,( ttliiliiiintuililr |' |,, IIIuf|f'LP| | a Ii. :.' : !II .' rru.'I: ;: '1111, :HM' t p Ofn.1' AIII'IIIr Miyan t. ,
  ,II! ,tin, IIII lint. nhxlr\,111" : ,,' .ill : | Nl.hl., iliil:: mlti'.rl-'tl,: ,: \ Ml, JM'I, .Ntlnti'M, I ->. M f 'P'I| | | .NitI
  .. lit .i 'l ,tln.. ,admi't', ) nil'ilitthti tin' t't"i'i'1'! ,1111,M'iui., ; .in i tt.. "111 .. ,,, no.1.! ,1"Iw' I ,. /
  ', llt[ .-,.dnr..1I, ., In-, lli.t, ,li't ,hn' mil I ..l in n I.IHIII"' 'in. Hill' it "|-. I i III' ,un.11'1" III. |I" I IH'HHnllMt ; I "..l.n" .1., I ..< n".. ,,. ," j
  ,, ,11 I. lu id it ".> i il. 1'1'.11' 'iiiiiiiili,', "Iri'in' filliii, l lli ini ,IlilS h. pi.tul.I "I'., -.H I
  i 'in HI tnhi, .1..1| i.ii. : .1010.> ,
  | n in i. | ""| niI |I' I I'I.n i iiiil'i, i 1"I im I'" nit'li-' H r.n i- ITI'lli. .
  It. i". limn, ...1.1'1". ..|,|" .1 ii 1'ulx' li.n.ili'l, ,. Im iln' mil /dr nciimi lu" 'Hit, mutt, r Inin I
  '.1.I H | i i .\ I liking; ,lll.ll'll' I.-In till, Ltpit.| ttnll It', ntir. .no 11'111, i \ \\MIM.-I I : w \ I
  V \
  '. .. 1 turn, ,iit. mlltii, mini', pud.l/bntPs'P) at.P..1. i. l \ ,1 \
  ; 1 ri
  .
  'till\ .,: Lin n tip) Ill', |I"l"t'< .l"ii i.i, t t' n. hllu,, .11I" IM P''rp.( nd' -".r114u', \ in 'Ih"unnlrl, (t. i ill <1 'Inn M'llni, ; I ,nil'"I" [ i.'iin, till. 'linn 1.1. ml.lilliiliHl,. \)I A I rt'; I "-I I IJ J. t i \ /llI\I/. JOHN CLARK

  'HI., .1 I htm, .. II mi .. I'l.inl. until, "in I 1'tl-ltiii. ,I. .t' 'ii ft.,,- ml, I.'"".tnlt, ,.1,1, | IH'.;II itiiinl I 'nuufJndarv'I\' 't .1.l .nr ,linni,, *. tili'tnl" utrlp. | I'NNI''I! 1111'.11, Sin "' I I" ',' 'in,,, II I 'liXMiiH I I'l I

  < apt'. n it ,l-lli h, ,nil ,.,.I li tiiinitli,, ,, 1, I It ti 'IIM >:'lt'l"f| III". "I'l' ,l"l,l..1 ,11,1.1 ,.. |I''l"llll' 1 .llltllIt'MII I rOJwaJdJ KR! mill CminuiW}, MiTi\ n.QROCEHIES .
  Ml, I li illt,. I .1, illl/.MI't,' \ i "' f
  n :
  1I 1 ..hudl' Ib Ill'l III .nitI. "! \ ( Information Wanted "
  iniini I tn l.illttlii, i. hip rl'-iin : .. t t ...I' iniv PI It .I"'I .
  .Itt. |pnl'.I ll, ''''',., "Hit .,,1"t.. I il.iur" ti.ii, .till,,' IM inn I !tint i in n' iim' 'tin In il'it' ..I t "tin ,, In lit 1
  Inn '
  inu IMIIIin" '" ( r-b ii-nl (I.nil-1' d! MM .
  ""' :10 I, ,, ,. ,In, .1.0' i .'It.I' | | ,111,1.,, IIMII III P Inlt, nn tlnnlil' Inn 1'llMi, .1. ., I | : 1 I' t, -it'll r-ik'ti"' : "! t-niit; I 'i *In Itini::;; fti- ..*'li' r- :tb'tn'.f, \ /J' ( ,
  11,11'11,1,1,11 I'i -itiiu in-" 111.-, IMS" MUM nil-Mi Itii'lt'l, Hil. ,1.' \Vl.n,| HI. li \ \

  l '.IMI, in, Inn. II.|..' .- ..I.. 1..a ill, "".::101 i ,, i G', -I1' lln' / .( .l'rid/. "ii .r pi .ill,, ."I liln' "" ; ,: 'III'Iid', ,1'.n.ii inn, nl'in-l,1110'.11111111.,1, Mill( ) ,ti I I.,p.,1 I.r H ,it ,".".' ur unp'|ilit HllU.I tr .r( 1J / if Dp s / I I1 1 Jf t r vCC"1f f'\ w ; PROVISIONS i!.
  .
  .
  M '.. i.,, '. "11I .,; N. -mi' i II ,iln ,MI. un" | 1 ..". I'f t.ir.-| n I. t..I.,,'. I 'I''. + .!
  I I' 1. |.| | lir IM Itrik."HI \Vlll, nun, r i -in 'ill ., .Ilp' Jn'I.1d "ll'l I.II' 1.I.IIIQUOHS.
  'n n' inin i'i |I'il'" .it ni'l' 'ili ii-l 1 I. I 'I u"dgd11!: ,1..1" |I' >|ti "I" ,. lha. .Inr.1'1'ga, ,.." ", lad ,1611, .. "" .ltI.1 1 I

  .'n. "lii'MniH, ,, hi\ < "illlI'l.h'.1| | I ii i"ink ,, 'in ,llnI 'Ilium 'ii .' ,lu'n I." ii|1.1"I il In Uf" "itl ."liuni'i' ,il'npplml'utt| | 11111, C| ; \\niiif., a i 1111111 \1"'t i I.,0'.litn nronlit.r.ldnn, I ,,. ':

  .. .."I,I irit" h'ni., mill, I 1o..I'h., I II' ii.h. IV" i. .' d.I t III.lit'' t- nl l lit.Ml., i.lnll, Int. f.I I., "'1 ft n.,t' ftIllll I Ilit' i Hi/i, n tip l tin tinniM in it I I-li ,nun-Inn,' Mi I, : I '. .' IIM HI'S' WIC-iiN/ VimI" ..lMr..l P .I I'tx l lP. (WAI( &c. :

  ... ,I'll" I Ill f unit''. 'd I In i.UI'fl| '| || liH| < 'Illal, i.l t .. 'P.| > ,Ind, 'P. .1 P r ll I ,< h.o11.1,111.1' I nil.. |'|"'I'I ''h, hI"r .1,1 q. "1P... I lit tau I 1'1 t 1 1"1'I ,: '

  r. 'Hi 1 ;'i.tii, ,.1\< !< i. ". '. I 10..1 I ..in, linn In t ,I'll nit, "tiiin.ii i nri "ifHiiMM nl i 41r tii- I.
  OLIVER fi CO
  uun' lln ,iln niiHiii |I.f'" I..h.' ,I tprlh M. I I"u Ml! Sll/ r.ii- A
  >' "i'ii"l. .na. .1.". S"t |I"> M 1, n hi, linn, 'n I' i n.. it"! iii", .',, I.. I i u I< ,l"i "'11 r. .-tili", \ .rHi I u Kit niif; .'f r.L' i/lliC.( I

  "tent ..I.I\ .,,.1) ,a.1' ,ti.t| >.i ii u.10 M. ,. -t t I |\'I"" | 'II-1, .I'll, ), I 'Mil I Mil' f.pnat| III' II mill nil I ''.1 "ll'll*. "I -III |puu, % |1"1'1'| | | || | Produnt' l Coiinnission MI rrh nt.B:; FURNISHING GOODS S .
  Ilii(, lln I, l-i I In .il'l( ,.1 n'li'rll" ,, 1
  i 11',0.' ,11
  .
  .
  i i "i, .I'l' .I 1 'ul.p|1'.'him,,' nt ,n1'dJd' Slum''' ,,ii ,r,1.| I| .
  ,t\n, "I'CI'' uud." IH ,nciimili" ni.u II., "ISrtldat. -I l linr t \ ,i. ii"lr i'l lln, iiitli'iriln, ," ,'" | i n urn ri'' I iiv. iu i- GENTLENEN'S (1.\t'', ,f\'III.i | I I I 11.'I"I 'I"It

  ,, ,, Pt, nil. i .1, n 't ml I .Im. ii !I. < ,M.III, nii.i : \1 i ; \< <"> \ i ; l I : I .
  I: '- ,, I Hti u > 'h' .l'flu I 1.''' M"II| in : linn, tin" it- *.>t i 11)11111) I \:1,1111 I AND J l ( J\ p. I, ', 6.. I.. 'f '
  l.tlt'i
  > I I.-P II"I f il-H| t.t M" I II ...in,, '' II, illn' I".', "i, 'I" in,': n ,I"'I P 1.I I hI'll .,' 'hot" ',"II.'n p l I Pit, I.u MI I i-I 111'1.1' nn, '|.1 I I.1.1.nr Hugging. ll.'l.rt mid ..r... .*. "..u' 011.I"WU "

  I''ItbJingrbtv.1'.lnld| ," |t. |t.j.h"i| < I "M I 'ln', in Ito. IV <' "n" .'r ""I" I 1, ,.n" Ii 'iln 1"1.1'| | "I.hl'| .tip" let I ll bb Julian Streets I ll HIK-lllll' v .,,.
  .!.tUI'.l.' mi .ni-l. I" 'oj" 'Inrlhn ; 1IH.f1s h1I Coiigi'OBK ,
  f. |
  tiii""n St
  11111
  .
  .tin/ "II'.1' \ ,In uu,, ..utntu'd', ,%un- "It' tin 1.1' I'l .,in..1) l"lijit| 1"; iiji ,ill. flea lu n ant T. I MAI.-II I : !1.1 I lilit'! | ; I '
  .
  ,
  "it'iti in,: l |10' 'limit tin ; tt ..,.. il, It.t db.na', | I I'll, /"., i. "i' \
  |p >ii Mutt, .. II I tiiiiiiiinti.iii, ,,, i |I'r> niii'lnlnil P lull-.n "t, I iln Mi (luti ,1".t fir"I I tln'MI'l.. anI'II'Nn ,1'| HI 1 iTl r" i s.\ \ :\\ I ( ) I ;( I\ I| ..
  ., ,
  'i null r.1,1",
  l oat i I. ;> "'l"i' n.p! I Hi' III'! n.'puul'fl"u''I nii'iiit. liniii.Mt.'Int, ''I :
  I. tintlil, U "iii'l' ,10.P 'til't ,In .,
  inn Iin
  .1. i n I .
  'n't III t.r. rnull'4 --I 1 iitt.ni |I. liliii .
  t-nlttnl' ,Illtl'lal \. I'M I 'II I I.H k till MlllllHt; "tl i nil .V, i I.pn,,*1.'runt? .. PLANTATION GOODS ALWAYS ON HAND. Commission' 'hlpplnii| | .
  ")Im ,It ,, llln.ul' ., ,. 4'! ni'i, 'nixilni, 'iniln, nl'ill'i I : *\i iil'imi, t., -. I'
  i t 11MM ,
  i 'I ; f4 1' .. '. 17''t..l, | t "mini.' Inl' I"li.lI ,i..Hi. ., n i I.j.). | I' t-ii I'l" '11" I i.il>
  'I ",1".1\" ,, ,'f ti 10' "I', nnl 'n ti', I. \ i'' I.. IYI., i I I. I la, |,H | .nun'ii, VIM Hi' > I I'n, "iilini, MI ,In I' rut. pnPf 1 Ile' ''' roo I O ,1, v4' tpl.h Palau I 4'11 '' ," I n'Inpv, ,e". I...,." ,. I rlI i I
  H'l | V I ..a" t|lr lll.ll. ..I, 'r "III, "I.' ,. I I' .Ill-Ill" I" ,ijni Pan" ,'d. Si 11, ,:t1 t, I.dl!, I lln,, I I'n "iilmi, I l 111" .1111"1 lln I i'ii' 'nn tilt' I.I( '| .-.. ," .,, ii' (.11..1'. IMmly itntl I It; I. LUMBER MERCHANTS :
  '.' III' 1p ylitp' t p p 1'11.11,1 :+1 :
  tnt- Ulluunf'' I II I.
  I I! I
  | '
  1p |In-, .i-.i'-iitil, i.titti.il, t Mnii'iimn,, mule" Inml it nk, i i, r11a ,- linlii.jl.il I ,h't i Hi i j'.ui.iil, l "sir. I ,. .". n II l IIIIII||.| liu I \ \\S Uf. It.*

  'n h ) 1 |i.i'li' t wIt ni.l. uf Vu11114" I.IJI..I.| 1 ,it,t', nl',I' N" iri'M n n I E. L. NEIDLINGER ,
  r Hi'itiii-t 1 n.n' .1'I in.llnihjilt 1 1'1 .I '"N I I I -i.r.i. fi,, I h,.' '
  -I'-u 10111' ,, THE ( -/0' ur 'I. or 1Cx1.P, I
  titl. '* Illllll 'l.nltt/ | ,I-. I Iti"P I I. 'Iin' tin
  '
  1 ;; in ,I I .,
  Ilil 111' Itll(, 'h. ",$1 tlllllll" I I 111'r I ti I" p1" M "ill I i '"I"| ll'i "fi ,"l ,
  .
  II Iii, I x.a'I| J .1 t I'll t "I.Il'l'' | HI .
  |" | Mil .
  I 1\"I" II IU.T, i dull, in It. illicit", and i t|"In 'lit II' lit' \ Suiitlii'i'ii) ,Journal of I liihicciti'M; I ). VIVMII' r Mm,' ) i''I|l ti r 'ill" n' l t) Pl 1,:
  'I., r tab',; I I1, 11aul,, ,I .I. ,11, 111' 'In, ,,, Imr Mtn i .in' I I..dl', Hi1 Inn, .
  uliuiii"' In "11 1 i', waft 10 tinfirm, 'rt'-tl /
  .; ,' I l'l"-t" 'Ilp| in, lie-Mil( '' ni Hi' iinti 1''II' "I I i'i, n.t'-i'ntl"" 'Iln t.niniil llliliinrlul, II' U. nd n ",. I I i lilxpth, |I'Hlu, Minn, i ;'nilHMH firm, 'IIt I'-toKil In tlir L.da.11.i.1 l .inl I...III mi | I J I HI U I I i ,I Passengers to Savanna}

  -j-'ij-. tih". IIH Ihataln.nt' -' .", wt "I"| p""." il in .
  ufUUfi 111,1' ill .
  -Mijtntii (
  i- ,. It I mill l' ,ii'il i'ir.. lit- it-l./ rln1'u..P', ttlniiii ,1 ",." .,. i.f III' Holtlll sad <% ".1. .. .
  ." ,l"J' "n ol i!| r- pp4tbi'Illln| | '- 11I i u'.4r1 I'i I liln [.111'nPlu .iim .In "i'i i"I "n in .
  ., '"
  'ilnt" 'Il :IM 'ni ll'.ln '111111 ni.ll-li.nl |.nl\ ,1 '
  ,
  'hLLllft' ."., I 'I.UU4IluUKi' I 'I I
  -.: 1 I. t *ulti| ];, mil UK ,ni.n,"lit" l (ptn..1 iii-ni 0' ,' "It. '. 'Ill I t..I..I..1| .I n. .I1lill., .Mill, I.I.I', *MMIlllttl' I !. .,H lit 111 I > M ir -k> li> "ll'l ;. .., I ., i I 1.1> I SADDLES BRIDLES HARNESS COMFORT ,
  "i iui-1": 411-nl .1' .I l l lot. h't'... I'H" "ii u .1' ,ll I. I.uIMPulaFVI, nr..d11. aI. ,. .. ; AND ECONOMY
  .... ;. .. 'IIM' iwitt li.it i ;it 11'1,1, aid" |1'd.' / ,, Hun I. II 'I,.u h > 'hull"(' tf tin- \" "| ,,|,, .. .f l-r.i-tii.. f>. in tli. liril \,...,n-l 'i.l. I, liI ,
  '! .r I
  '
  : i I I- I IM'l .1 ,ni, I- .
  ..
  ; I j b"jt'.r jliit Ini'ltI.M'M Di, "Im, tit P rlI., I li.i' in' (In ,il' ni Mr, I .,.i i ,i '' '. i.i il, |.rti,",in 'n f ,n,,' .l ill'I ., .. I
  I If It J"I 1 '(111I. l"M "111.1111".' f I II,' I'lllillrt, ,, i i iIII.
  .
  iI "' I" l"l .- 'l"il I''i r. ,.I'l.lli'" 'I Hil) I j! hit inln Ml 1 ulurntil .\: n
  nl' In 1111. ub.d.JurtI
  | tin mi | tin {" n Is,5 Jgitb : .
  .j I ll'll I IIUI' I'll'\\ Slung' t tlf "I'lilllli' I if .."|ini"li"ii" "'' 'tin I'lm. I inintlint j I I ; ;:;" ., I" ll'll.Ij, 1.4 p: llliail'ft, !') of llftK'1,11, J I > Vlgf t3
  | | .. .' "ill t''it ,lln :.pp' ,nil, il'l, /-. 'h" hin ml, "' ill Alt', .. f MrS.
  m'.t'irij'll. ( JI' t l -i.-, i /II 11'' 1 ." 'lm| l 'ni' l I
  ,
  .y.1. .linritmilf
  1 '
  t r1111
  . i ttdlld'" "LiI. 'h'1\ ", ,. .. Mid. I
  .. /,41p.h na ..gra n.:k..P lit:, 1.f..i..r. .. lit" ul>il| ...,1 ."'...'u."I'I.1 linn lu..i I"" I 'i tin nlilf Il.,10' | ,,'"u'it v.. l"lntin, .'l.dabatd u.'I''t. Phup'tI, cn ." yI.Ib \ '" / : First- Boarduia O P lira
  Mni' 11.,11 ,, .. { ; /1 IA Leather &c.
  i .0,111'/111,1) mil f .ut." it.'i 1 1r I Ml H.11|1\ II 116d'P, I'M.ll." Ill till ,I', 1.1'1\ I'trntnJlblIhtupl. M. I M. "H I'I''rt, ', Belling Saddleryware ,
  I. I I
  J. I ) I. I ,
  .1' I ,
  n .1,11., UI 11111blat lad ,
  ) V liln.1,1." ,,', ill. ini'll III' nun' *. .
  ,, I''t HI ,
  (", .1"| I. -Illl | lit'i 1 .111h"T'H'IIIlli'| 'IU I 4S lr.l, '
  V.ylli-llt
  I' .h.- P, i |I. b'1ldnJU'f ii'"ili I ii'i' .
  MI i I i I''. lu I I'n ,., '.-i I ill> li i" I I' 'I,p.,111I \\\TIIHUT '
  ,' ir.il,( inniitii" in, tilt I.unNanl i "!""" "I
  I. .1 PPI', .. /qutnl" ,' .1|,il-i' blltf'u." / .' |I" 1\\ I Ti St. Julian awl IMS) Hiyau ,11 ., |11 l. i I. i I.I ; r, I'
  |'II", 'I'll'I'I l >!1' lutfcll''J I I m1etl.
  "| t ie' i iSiu.i. iln. "|Uil! | .null..I;' I i.-t>i ili- 1'PH I'l 'I'll' "I'1' ''wu11 dn'I'nl'ti.tr 1 1",1 Non ,liThe "

  i- ll! l.' |u. |I..V| ,.I,. II' i.. 'btlt.l| i ,III' li>.lll a'I I i I I .\ ""J'| "I" u.ni'11. n; i Inn. 'itt. "inj: n Tho l5cJ.o IT'rix'JCM.
  QI'I l
  |ruin, v Mmiilt"
  il ." t". ,IBI., ,lilt ,i-v .. ,- ,1".1 I' ., lit III.I.tr.Ird 11..kh NNll ro 110:' \
  | ill. 111! ; il.llii iif ,1'niti i 'Illi Mini- Mr "l"n" ,1 ,I ,, I ., .II\I/ ,Ins III' "' | "0. | ..r.r. \ Mon.inello Hotel!

  Il tit .10,1" uIf.' t. .1" 'f'. 'lu ,. .. ,. .< nr"I' 1 I.MI. I.-. I'I Ill nl Iii 111 I l" 'III- .\ .
  ., .. t I lUk> If'I l ( t ijf'i.i.'i" I ,I" I'| ... p. 1t. J* I I It* I tul a/1.'r, tit" U' It'll''I I. I I'
  .ruhuithh' l 11.111" ," ,tt' tip/ .q.ltiIQnnH' J. t't '1nf Ki\ir' I ,1,1 ""Lilt| i fit4.! "IM'"I, .
  (. ".. flu>|. ni ni l 01.l I Pt.I.. ""'II, | d..r..I0 .. 'II", b I, I I 1 i I I.II;':.1 Ld: l .10 f I",'"'.I.> ji \ iiibU4U'i l ...h"I* I II I \It\ .Ml ; I. \ MAI'DKN.I :
  ,
  nulu Iifup t4t'Y'Yl1arIto"blulab.L nt Ii' |1..1..11'I' | | 11 I 1rriM f i j .u m t'l ui*' '
  ." j''I"1nR! "j' l '" H'' I I t.'. I trim r ,? ,- ....1 Hi t kl, \. n>. ,ii'itr4l' |'ux I E. ; D. SMYTHE & CO. 'at.' "n i t 11I1'/it i < niii'-tU't |
  Y1bu' "Ilii. I : : : : :
  .
  1n t
  IIa Itul.11. nn tin. I alf''I' Pp t. "'P..t l in *".'iflt' < l> -lti u' .n. i ,Ii. ni ptt.in, nl ,
  t t.f .. "llnl", Ji' ii 'H.i u fin, H' !1..1! lln i, "I- i \ ti"iMj:I y'1.11.1Iti.\ ': i 111'. i.'itVi", inn .1' liWAKULLA '
  .I I .p.nulb I Ji.ft' ill'' i ,, "" .
  jNi ,.. ,. : I
  1' ... I .1'I "' ? I. .t. .
  'J'.4'r'9ftLCIe/N ','.J. I'II'.P trht.,! I- Hill nn."PPnlult ( .
  .I'ld" I I I ni :111,11| 'iiii4 ii>i"""i i'i IIIMOnsfisJ 'I'" '" .' { V I fl'I, t/I/ 'r Pil'l', / I"" "
  "
  rli 1,1 i li P I. .' ill 1'I
  "I. fcllt.l, ,k' J Hill nlu.ii{I) ,I'liUfn tip.I far i ii-ii q I.1 I Id I
  J1. i.jtl. i I.j.) Hi. ,,;'| t1 | 'I | .. 'I1 4II:.Jtt II j I1 ."I1 .I i I'J"' !i I .1 ili'ti-nriill-ni| P I-I'ItiiUln "I1H I., ,Pit' AGENTS WANTED
  i nun ni,
  ? HOTEL:
  "'

  .ltJlllt ,'. 4l"UI I'll".r'| ,.| ..". .. ..1" 'tt. !I'h" .!' I I' "l-.14 an'I 'ln'i"i'i'1| '': ll 'II4I. I IIj I IIotIFI: { : ( r I CIII\I: \ .IIII\ \ l f.ll. l llti t\\ S S -11'1ui\ E E111011' : .

  '."- III. ivv.,|. ill' 0 I,. .01., I..1', < i'l + | pnP I I' h.n III HI "" .'"'''i P Ii"' 'p' "JthvMMU j .\ "UUI"'J" llH l II fl', f| '..Hi'I I t. 'h''. Oitiil d Histoij "Dr i! the War'i r .n M 1.

  k'tr> li,,It f h" 'J" H4 ''If'* 11 i M"i"li'/ I 11 ,.1"1 .1', }in j "Ullff .JJlM!ij" ''I f '1 tfU'l"* 1IW14a _' l- "' |I'Y r p'' Suiiini'. !

  "I t ,'. t tall' 'tl'lltt'rlil,, ll I. I 1'1 l liRt I I'
  !,? |I. _- ? tUtl" J: J '
  .f' l e ui l: i :1 l 6' .''i' .
  ,. ii l l .'Mi, I'll' f jIU" I I.' I I. llio. ,,.1'1.. I I ,.t Illll (in. '1'1 I'liKwIi; .1 tnll11'ra.ILp'I -. wtlr-i.t. |.I' 1/11/ 1.' I .lIA (fIJPour APlf Ri''JII. 'II' / ; \ I . 1. 1.'I 11111\\1.1 T ii o '< i> i" i "l\ci i*

  M. ,.- I ft' ..IMI| I. Ml' tli I 1'.41..1! .u+ I' *''" ''u'1 q .
  |
  lidini"'! i. t'- I t| < II,I- .. ....
  .I.'x, | 'I., .J" I I'In.n.1 ....I. 111, d l t'Wti'ti... I I.. I l 1 '1,",,. I" ,' ur.l ; iitj.'i" ''JI".I I Ilk 1'II. tll\ > ll. H II, fill Ml.I '

  ,., .' f .p. i i. | . .-" t ,.. S1va1Inab. Ga.1" i- ". irfttl .
  '" Hi ., I I h I.I, t.1 l> it '" 'ftl, 'tlhirt'611tu' 'L'N .1..1. .pl. I "i. i -p t. .1'.1. *-
  I I 1'i' P..' I Iii .
  ". .''" i I" j-t t. ... .p. >, .." t, I" ','...1''1-,", I if tli.l l b' ndnfW'Ptf! pi i 111..4. ,"P.'-' in PIn n."* i .MI IU'. "' 1 1I 1 .. .. ,. .,, ,I.'. .',u. I ... ",. n.ll: l'itli

  I ", .. t t t h. '1.. "4:. 'I '. .I-'I I I I- 111 I ', I "I ": '0',1 I I.;" ;
  I ; "I. i .ft r n I ..1 I j. '. n tit.. 'o "I e )1 I' .j., "IL, Nu > |1.111 1 I.. I Ill' I II'I 1 I 1'1"i IHLI' i v i t"q:11.
  I' ./ .. I, )H.! I I1' .1.I i'.r! I IJ. | li' ,. I n" ... ?,!. .,. f '1,1. .tl neo:. .d| t.Mf.. ,1 \1 .1 i it| i n i -i, .I|
  I II. t rlIl I .I .llt. -tl t 'n" i"i,' ,,tl. i S I 'In'?. 1,1.1,1,1-" r ... 1 i-I O..1 ,'iit ,1.' l lV i i! .Ihn" ,
  I In |J. ,- ,In 'I, 11'1', I I. .', '. ",m, I... t. u t/lx.. ". ., .)
  .. !I''? l'' 11 .t.1 i tt' i I'd' lu PLEASANT: DWELLING TO EEKTTJOtiOO.
  < !1 .1.I -It'- .'.1110, M'. I I .,
  ', .I in In' I "j.. ,'.' ll"l,? .!. t.p,. I .,1.1.'I..II..f..1. 11..iu",1 I jsls i of A l
  . t"tie" l. led ( I" ,0. f
  .. nlq.J1 r '
  '.. ... ,, .. I ..j.I |* "til- 114. 'i' 1 I Wf''w ib.i lMi- h..r.t'4 -nli" Allmil \|. |.* PP i :> (" I'ah'( > fl'nptI
  11x'" in-, .1 f l ,n f .I ,'d lln Ph' t ..1. t.. ,. .|. A I ..... ,I fen'i. ,' It-- 't1.,. UM' "i" I I- '... 1,. I VMKIMUI iv-* .. 1hu'; -- ? II.K ...turli' : kt" 1 d'P, l, rft'it' Innt.pugli4, ,
  Ph'1'| .. -In f I.u t ,. ;:...fd. tudlINr/ +. x1411 .s ud't .Iuat Inat'4 )14111 IN, iA..i '
  "n .
  . 11,. Mi .1. .. I tIt.t ,' 11"j lit'. Ill III- .1.1''Mt"l n I 'dl' ( .'t
  -.nil h U: Ik. Itll" lluil.l'.l t.vrb.tl'.fhN .1'11.l >\ M "I't.'H: I "I( I I"l i : !
  ... I .. .. i1: ,' areJ'irf.tW ,. 1 \ : nt'll.1 1 \
  ,I' I \ .1' ,." r > f' 11"1"0 i i i n' i : nh. -I lt. tpl/LfaW nitfl %' L. *- '<
  .,. . ... ., I ,.,al '. 'I' f4'whgf' ',wtt't J Iwp. ", ,' .
  ? i r : f .. f 'I. .I I; I .':.t: IM:. :1'.th.x/) ,i.. .1t ui-MI 1.ui.ii! X14 Vt'1U.JA.r S.I.h.' : ucduntp1IP.', ,,; If J I

  '. : .ill"j i I i I I I. m,.. n ,J- r.. ||I4I .. >l"4 I" ,.. .1 /IUt tl.e'' nccvt-t:!* aLJ "Ulilwn O..f
  .. '''' h. ." 1 ..1 t. ." ..., ... 'j be Furnished mJJJ.''III.t.'h" Uic mjii.' ullaayf' 1,1.y1Jowr I
  I i i ,. i .t.u A. on Application ,. .1
  i't I Iva't I \ I .1", : 'au.f' :: j l hi all Wil Jil.ttf.' .1..aJm1'rmJi.rt.nnd I 1"1 upty. Vu lb. .. ../t\ItU.1. "
  I
  't / .
  I t. INI. ?. l. ? t. 1 11SIHNI>, ..a1IlYAxy I
  ,I' i' 1 ". '. N' 1.lEHLAJ :
  ;i. 'I. J
  p., J L. '. ''J .L ? 9 r '
  .
  .. t t ,.. .- .n, .... .u ,. III .1'.. ., I I'.f... '. i I \ ---- .
  .
  ,ili-n. u14t I 11 I r .
  ,' < : I. t',1. I q'I." 1.. tie P 4t' nA : I '
  '
  \ "Sancho
  I !I' \ . .. ','1. Pan u, v j
  .
  .
  .
  ,
  .' Boiii lil llicir, / 4 -1-1. .u ,. -.n. U.. P .. loiMiv-. *'.9

  .. .. t' Its': iNtull : (I I :. I l(I.' \ i.i.i 'i.i tt." .i in.,. ,-U t..1'i-iiln-, b. .. t kltmrt I' 'rnleli I.. :Utf PI

  I I": .. .

  : . 4 t. .
  .yt.I A .
  : 2 p P -: ._,4 -i .M .Yi.. t1 o.
  c ; :; f ,: : .wax -  l... -' .. ..... m. .a _
  ..-_ .__
  -
  ;,:' ', ''''-t' -.--- --- --- -- _


  -


  -- -
  =
  ----- ---
  --
  -- .
  -- -
  "
  ,, _. -: -
  .. --' d !!
  REMOVED Insure Life
  IIM ''IRISPRINO HOUSE.
  .\n )Yin I v 'II!ii in li. WHOLESALE your


  The Sentinel. :. .t.' . \

  \-1': 18O7 FALL AND WINTER. 1807.JOHN ; issi 'u'is


  in -, ( ( M VKKU: : \: ( ( ) .S ; IJ'F H' GOMII'A'Y'

  I IM', .n 111 *. II-... I lt" MI.in SUMMER GOODS t-: IBRANCU


  .. ) f jni'l' l .J l < ,1.1)1'1'/1. olDKYdOOUS. \;
  "
  ., .f. t I. injiofti'i'-i of .Arv.n-"a: : te


  I''linn' 'hi It I ,Hi, i..', ti. i ilt JIII.UNKI.Y .. .- ..
  1 I
  NOTIONS.( ) ( )

  >>fim" kilt,I! iiiI,, .1. Ut Scoll. 'Poolc & (ten.) GREGORY & ARCHER CASH OAHTAI $2ooouu

  t It, "'riti. im ," oily 'in ro' l. '" ) ,
  AM J ) <'I'I\V: ( i ( )H0orn4rBrougl1 ( ) >.
  ,
  ..
  "
  "
  h nhl) 10!. .iI,,li, t i>"i -. .... S.-

  .tllil tin .Inn, .in,* Mum.. ,. I'i in,,.i"t '. III. II' !.. "|lT .I k .,' I '," 'I,* ,, ." .. ton and( Wliitakcr Strortr, Savannah. Ga. I H\\l I | ,toe": lnm\H: : II MiC.tl.lllult .> t I.. -Mari., *.10."i, ,.< .,".III.111"I'l'''''1"111,1 I"1', I ,1\11, \\' i I'I\XI.I.I I I ,. I I'i

  (tlihti I i (inn "tno imnI' 'ill' lim Sill. fi.ithmt' _. .-- ,, ,a, ..'//11'1'' t | 'ml IJjiio
  ,
  Inlu
  ,
  jnnlli iiti'l lii'liunit
  1 1
  lit' Ijimillix tmt I l fi ri l !".iit,! : .in.inl 'iJt f .1S '\ Agent"; F01. I'. II \\'I1.-ot1\\ : \1. i 1'1'
  .. . :-:
  n4'tI.( -''' : tl'h.ni.h ,
  Milli-l''t' : I. it5' II.im, -iiilnirif' ( iSr HA K KirsELASTIC : 55 \ I It II 11.'I .\ ." :-. .
  I mitti' in' > (IIJOVKIJ '

  1.1( ("nun mil.My )., .\ .'ra.1 :II i 'I I rimv.I| l H-n, ,i1mr; S 'II'I'I "! i i II! i 1.,1,, n "I' ii'

  fi "t inl.'ti''i '" '"' i", ?ii inThrMtn'i' \ ( STITCH SEWIMl\\ l : MACHINES\ t t I.ICIIW-! .1..11'0,, | ; '| .;" ; .
  1,1I 1 IIt
  int i. ., ui v .,Jll"t. p. .II' t 'mm)SIIa.SI., Va ripe .ni'l x<'" ill;j 'l'hr.I ; .

  Without' !Hit ;iT'-itiu. iil'fi./i.i,, Vl I \ iMli; Ill, 1 1 S t\l\ 1"1|: 'I l. n' il \ ti i iCIiciiiieaI '. i

  I\I.HIM ,owl| IH"ile.It..I: ; 1 t""II'Ii-! :
  V'l ..' il -- .
  'lt '
  'lIIu f \
  '
  tt| |111| | M i |lIlt'|(|' II ,
  "w."I'II.toll, C'.I.I.| .. ::11101| I Li mi, ii" ; M M I HI I.mtI.' "
  riiniiinil din- M \ M>MI ( I 'I
  i'h II'nleiil
  III ;,tilHt thuii, ,ill ).. *

  1 Dtilj, bur tlnl h.i"**,,',* : I "I'mit"; ni'l, I Iln' ,>, l .*.,01.| ; RUGGLES & ALDRIOH, 'I"' '" ,.i'u I.

  I ulllv' I I. it fit" ,.' nit nnt A... .' illedieiiit'i ".

  t I M it ;ui'l ( ':.i m.I m. : w lim.i.-: .ML \ \i' in.! i 111.1'1.\11' i ii- i INHOOTS ; '_' _
  I liTIV
  Hllul
  I
  ; M'lll'iMIMM, ., . .
  > i t n.: nn il I II
  \ hit lln':'IfI,' ",tI I lin.it; t t. ;011.1| | ::0-11-. anil SIIOUS: of ;all lllVDS S .1" ,"iit" < ii| I'S,, Ih I.' :.1-' :,"Iliu. ..: I 1.1 i,.i l lI
  ,I- ht."I..1! in, ti i MI mint j 1Io. .
  I
  : it I ) t .! ,1I1" Illfl,, ."It ,1 1 i|" |11'' I'I'iI.I)' llltP'," I I" I ., I
  It hull: % mi I tint, t "it"uhl' i ,ii Il qi. ,
  f' I IK f.1, I It i tin, i I''mini't |'.11 "" :"it i I ,illIln
  ;;. \ ttili" 'In" "it I'i, li' ,niii., lit' MII, 'li.Vlllij ,nt" Sti-oot. I ..111\, i "' I in'in' ';,." I i mt" I II" i .im i''| fli i

  KAIIUWAIIK: ; UO OoiaKXo tt !III.l nt M ,In, n" f ,n, i n ,11"\t" I il/, II" i i ''I 1.I'4'l I It 1.

  t &iiliu, \ I Hi i luiln, It n;: [ !. Ih i ii l' ,
  l I.ach: lump .dill limn Opposite Pulnskl House .I'c'lt'111"" : i :.1..1"I t:, n .-- 'iim" ,nl:, Ih". .p t i ii tI

  *n.1 ill! Mil-, :1'I ,MII' fin-, ", .OCmR.XrnS: : I'ililt! "nnl I l {pu 'tliitt; ..I I tin, l.mIIIimufl.| : .11,111.,1
  I oi, II,at ttnii; li,,m,, I",1.\, I tin :>0"\ \' .\NN.\Il. < !jt: 'II.\| ( .unit .1 I I" n i.11' -Inn id-, "nnl "..M I,. 11, ,ni

  tih tilttftfnl/ ,//.. .. //..... n, I 'lltl' 'Ill,.;' lt..i.I" ..I tlinI"'i- il Hi,' lj'I''I'j i j
  it'f 1.1.111" t .
  I KI ,, ..ntl\o-I I ) : : -.- I l It t .lllU i .lilt'1 ., l \lllllll, .Ili, .It 11,1", I til' tt "I I

  I"LIa"> 'II MM I...- It'lIT. l..' limi.l, i i .'iliii' lit nl i t.>L I I" ,iM' :.III I ,I,,,1 I 'III, tlf..Hi' I 1.1'l I ,,mi l :V't Cn -I I ld >l nniI. i.i"Iln 1<,, ,Itilu ttti' -t .tllll- ill, ., ,,II" ,inn ,,,,1"1'I | t t.'1 I.
  |I'
  I l:..ili!! ?!, .in. 1 Ii n. I I.,::.\\I.I :Ii i.. hilitr i ,;til:, ;1 1 i;; I tin I. .iihli. .\11.. rita" mil 1 nUi-h', < ( MII .
  !; e Glassware : :'0',1".1.''' I l tili \ lv. ._ .. ,, hit. ihtnmiint! tu .,Hint, I l''iIu,. hut Ji' 'IN I | :
  .. IP I, IM.." Crockei-y and .
  I 'I tllll:V 1.\11 I .1.I Ai-hclrs.I .11I,1\11' II M 11n-, In. 'n li 'n" i i ifdtl "
  ) :v I,, in II ;nl ti.itur' ', .ml. in..tilt\ ,.. ..l lnn.

  I in i r K. W. CRAM '.; tlnli. i.liit, tilt,. ...nl.iji-, Hi. .iin il 1 ., II",
  : \ Kiiuil, ;ii., 'nn, .1' tl.. .,|iu.u:, \ "Ill.il. ,
  '' ,1 h' ". .:" HI. ,,11 '" ..."j r.., II 1." I)pi I'll I..tlu, I .1" "II I It',, nth,. I I I" iI
  I I 1'. i" it' hI, 'in 'iii 1i I' ,lin.liMitrn. -.-... I.Illnll .I t I t I 10 IJ', '
  l I. S lit. I mill |\,1..1." III | ;I' ,
  i.' iin''' "'|1..1.f .t.i MERCHANT' /'/" I ... rot'i.' .>'( ,1: I', 1,1,,,", "., ..!, ,,! -
  ' / Tin, tin, -HI." ,i- ili ml 'Hint, -"unit'.niljlfl \ 1
  l. .it* I ti"t, .tint HIM .. Itll : /
  : I I'lnh'liIlI",, | I9Iv< ; TiiV"-'ri.i| 11 \ ,".ttMnm' .1 I M.I > i .
  I 1.11",1't hr. i- "HIM i j jI I tW ..I \ K I 1 t 4 \ J..I! j. Jtl1 \ :Mii ) J "'

  d "I,, 't I. 1 101 1. ..' di". .. ii nil ,i ir |, I! H1\I'C'a'III1( ; ( fOllllulllndrcl. i 1"1? ;:, '", 111.1. l.i i "'. ii' l."
  "l'iiJKO
  I M! in ,iliiiti,, ,, lit,' 1 1., "mini'' I. I liuii, ,,.( (, /| l- .- Krlail Dealer : I. I l'; III'' II..am." lri" I .ii P H. .1. "u. ." ''I". .
  II iIn.. i. -1-k, .i ( 'tin M''" ; Wholesale *and I'tt I.1 I i'i 1'1'' -uu 1 ml .\111'".", h..'u 'm "1 .., .. "1 ,,10'' \'l\ "I', I. ,. .

  r (U; \\v' SCOTT: & CO i I I.., ..,'. .,,1.//. :
  , ;Mil, riijnf' until'. tinil, niii'inn* ; 11I.lia (mini-. ) I'.iimU nu1, ) ] I "l'|I' I It ir" 'I.l'It I l "Illl< t ,llh,' ,III I I' : ,. ''i| ,I'
  f ':'III X"I'IIII'I'1I' :Mill] :Nilltlirlli." ,, '. \\'i-t, : t I It.I.) : ;
  I I. ,,"trlo I 11111,il, i ,ml' nr iim I I \11"" 'i' I.'I'I.'S. I IIIIIII{ 1 I I.milt

  I (lint; 'In ni t tlui, i-if h lo.inimmiHnil : ( 'I O'lTON. F.\. ''1'ol'ACOIt1ItIISS'lOH | :'-1.il'. ] :Sti-HS" T'lnntal.Mii: :% ; iiml :lill :Siiiilii-: ] | ; / I.i, l ,ll" I 1"1"1"1'0 I | I \ ttlll, ,1 I ill. ","

  j 1 it* ni'flhf li nrli.'i'ilii p \ I II' I' Ii.il"\\ j I Iiii ii 'lint i' ('I, ,,. i tu i ii i. ii It. in it ni.' .
  AND ,
  : ( HiiniH'tit-\ ft''i.iii I llii1) ( Shill' I \ .
  !
  I 1.11.' i.1 1,in." ,mil, ti.,uili,' l I. il, uln.iitl : ] -.. .ui,\ ,,'Ibi i I i i'l. i 1.1t i ni

  I' \,. Oil, bullil" .oiuli,, \lllirni: ,, | .i, M tercha( ii1TALLAHASSEE \' BAY' STJtlWr.. .Ii\n-OX\'II.I.E\ : : l-'l.A. i t Iln I n, I i i. S "ni,|1''nu "n,it .1 In t u I t.t, 'inI ,
  .
  Mill, lila' i iilu-aiil ilium-' i -HI' l 2.. Hill.Wiililini '. i I! \t I"" KM I Ml \ III, I IIII'll' tMi" M't'HIi 'I" ,inlit" 'Ih,it' nil/ I I. I I. Iln .i 11.1"| i _r. ,, i i iI "
  I I'I
  nl1l1h.n tin ..... FLORIDA. I I nl,' I li I 1'1.11,1", i ill.Illi i miniiiml' .o il! tiinn. "
  I
  ,
  I I MjrrliU I I nPAPEK ". .,iilnril 'nn "n uilniiilmn, | It

  In Hit" niirlil )I"r,ml, t Ii, ill "I 1 liil'li' ,.in W. LUll.Hii; I T I r, II. "HolM.KHlVN' !' .Y. I I3i1cei: 81 1(1) 1'"""h tin, LI inl''ilnn' .11", :rill', ;'mil n..i iin .
  < 'I I II I IIM UK. I:. NT. Utuu.IIvt.ii| Hi, I t-- Mti, l.i lm "iin u,
  In I InIn v nun' ni lila t.l J. I.SM I\1.I.WItOU, :i.--'I.I T- .
  : ,
  : ,. mil 1 I ii'l'iiiii.hlli' I i .11,1 11"
  inint minimini' lit 15 'II' unit' i"i I "
  "
  niiiII.
  1 II.' mil lilti-tlmiili. 'Inuiii'" I ( imli Iliti mi (nil .Mi| liillnti( l.illviruuBt. He* rOIW5T I'|',,"In mill \ ,,mu .11'' 10,11' pIt I II' 'mi| t in, "ImIMI, .I d i iM.v
  \. "ii Hiii.f ft" ili '\11.1. fwOrliinf. 5)UPiaIMiilJfth. .lulI U-"tfMUWKU.V .'"' "" 11'' '1,11.' .' \ '" 'II' '""'"'
  : HIM, HM-Hll. I, :: .VI'A'.U : ; 1,11,1; ,
  :, .IIt" .. ." ,,: ,II", /: ,
  \\1 I "t-. tin iiuii I h."*' 1 i 1 |"ilriiMiitI \ : ANMKIJH'N.COTTON : ( 4 nki.,. I''''., nii'l h: tin'I"-'in' |Ir nn'i-""ii n,,,,ti .' .,. //. i
  I :
  I I.. t 'tin. di'ml I',i-l ini'v lti ,ill.i>l l : I muiutm' ," ,,l"1 ,

  \. .I- I.I t II." UK. I I. i Hi., I ri-" III'' : : WAIllvlIOl'SK.\ { l I ': < .lil.'lli.iiHrlr. I' Mllll I ) 01. |I" I'I ,I III ,till.. I 1.11.: I "I
  II.'"Ill I .",thin, "ll'l, III I ,'It. 111 FACTORS, I! I i.i nil klnil.. ,!lit. 1".1:1:In"I. '11'I' Iil., .n \--tlttu., ,,, I

  i ,, ..., i id,4, M'.I.I .ml. \ u ,1 ..'I,U "I' I 5 lit .1 "I'l n iii I ,I I ,ltl -."I'tirt .I 10:01': ,Iiii' III'" '
  .Im., ,ti, " ?" "I
  mm ittl
  I Hi" ..I I '111.in. .ml fill.-. u.,in.,, I ,ii r* CoinHlIsSlOn and rorwariini Merchants.I u I ll I Illll' i.I tllll I.ll..1. I"I III. I III I t tN tm .

  \\"t. i an im' mil liti n it,'11. "1111.iti"mi mu i ,,10.,11,1..1 I I it.."i ti 11, nu" .il I "I i I

  ,.III,, I il't'lilll'I ,, I' in. LI lillnl, iin i \v.'.VMII. 'i.rum.M. _..w. I li..I; .! mu i III nl l .11.' ..ll-llt.-. ,h.lllnl, i .ni' i iii ",
  Ii ",nil)1'\'\Imi- -lull/ *l 1U I I dvslu .. ...... e.. ....'........ .. 203 Bryan and 70 St. Julien Sis.NN.U1 I In-, 'ii-t, ini'ii' 'iii-, iff i' 'iii I ,iiiii,, ,, I 11 I.i ., ,

  II W MFIIIEK, J F I1 .%Mhl: >vN. .1 IrHi : -,"Ii I"rim-mil t'.t, llni" i In lull- 'Ptim-i. i l.i ill,
  -". h t I "uui|1.10'I Mm' ,1uu1..Iti., itt | 1'I'I"f| | ,,01 fnr.m-i UIIHllStU I uum,I'l u |iti',| In, |itt. tin, I Ii I t.m. n.. Ill
  "n.lln.: tun,, |I" ,1.1 ll].. -II..M 'I.I| t""M Vl .ttUlll\ I 1 ,''I'1",' ,," I Iiili,, ,i- tin. I 'tin'','I'| 'nn In /" I, ,in, nn ,,1,1, '

  S I I.ii I:"in. .l nun' i il-il! liiuili., i i'i :-; .\ \' ,\ (C.I-IIIII.\. ;: ) | ;( ; | ; AT PRICES AS LOW,1'\ (, \ .11\0, .\ n" uul

  -. mi., -1 .1 ttik, I lii ,ml, ,nut, njiirl' A. DUTENHOFER & 00, S l" l'mni-.i, 111'' >Mr''iiri1''. ''II' ,II".' 'mt'l'lm'' i P""I'.. l III i ,i it,II ..11. ,i .-i 'I 11!,UN III" ':' i'n !'.::
  \\ lImE' '' in.it' 1 lm( '"1111,1Ilnpt. t ::1''' ''I'uoI") ;.,'.' ; "" "I -" "I\"v"ViYn'I ; I I l:.
  1 I.. 1 ii* tin n In'UI.| .",.1'1.! )''' FACTORS I \ :
  COTTON I \.uii: "im, i IM 'i" IM,,I \iiin, I HI I "'III > "
  ,
  ,
  ,, ) I
  lilinni'li ,
  '\ I'lt.' III in ii \ of all Kindami It. .
  ) : t..iptiu.. 'ui.ui.'Itl!: :.,,,
  ,, ,, 1
  .n'l I ii.niritiii" :. -nil, \.ir.ui'D" :. n --'-'- -

  \\t"| 1.11' i hi-" '.ill.,, I : I .

  -.-.- : General Commission Morchaiits! ,, I \IMII: i ; i.\: f .... i\\I I IMl.NVI: ; I, I DREAD RAKED EVERY; ; DAY.IIM BRITISH PERIODICALS ,

  ,.. ,..,.. ... \I. ".... 71' ii U 'IIIKKI: I I' ,, I
  I PlO II ,, ih ''0 tit 1.1
  S L | ill ", |r rttliM 'li' ari It I* it' sill t i 11 i i i;

  tll%% 14* II..,... t* Itlll i HMIN4IlUtm : ". ... siimh l.iorsl 1... ;J'M."k u:: | : I I' M t I..l) Mill"CM| Mill '"t, till. '1 ,1,1',I' I II' ". '. m T I I" i I.'Iu.m., I < ,'II MII" ,nt: I 1 iii: .I .t.<
  1'1:1\1'1; i iv-I :: ,
  ) ;; '.J P flJ'I'' : ( mix, t ''M '"I't"',, tit),
  Iit ij.j. .1.1 .In ,Pulp.' U Pi.; .1'1\ I
  "In
  ,
  :; l>nn 11''n-H.I|' 'mint ml I ml,,1 t I "I '.

  j ,111, I Illtllllllt, (illllul' t .:r.." 11t" ttlllll I II l.lllllll, II ... '1'1' !,. !Lolli'' : .1' 1 ;, 1".1 ,i\\ tll" ,
  r, |IIaH',: "llIli.ho.II", .I.I"u Iltl'U. Ii, lift inliiiniin HONE GORDON. i lc"'I\II'I'I.I: I\ : I : "., ": : I. ,
  VMi I, I ilnl, ill \\ |,HI \\ i.1t I" I I 'III m u Ml I !" MM i ll:" N I" 't i ll: 1. 1 P'1 IIIllll
  "nun i
  | ,tin 1'" > (l'iii''t' r* .tll) luili'id, .Hi il.. f litNNII III IM KFIS ttlll I.'. tiol"i l ,h" I.lmmtt" \ |1. i., l |1:1 ,; Itli.Ml
  t, IIi"| \ ,lln. \'11"I\' Inn I I.II ji i .il.lii"i .lnniiL'lii ill Mjnlllli' I it ;I .:, 'Tit" : 'It! I "i I li, : I' U I
  \ I Iniulili,,, in',i\' ilu.i "'' rHUM EI: I usi:: l II'I'I n>: ,\ \ '
  ,. ,; \. IjIi'I .1,u .1-mull; ".1 jiuil :' I t Illll'u I I ''l Ii I,
  : .. 'I Ilu. 'in'ilu 1'iniil ill i iii-iii-: i.ililu.i, loll ninli ..f I WiD R. Unnors and Bognr ,1 -*.-.*-

  ._. 'i in ,tin- i Inn' "in j i- In Ii'.'IM llit 'in 'In. .nl,, up' I 1..10 I..it

  ill (tIc; I'.ill i.I, nit "lIIh'I i HIM. .In. ,'ml. up' BAY STREET, At Manufacturers' Prices. (Cakt-s; [plj' P.uliosaiul,, Wf'iUlmss!' ii..u.: ." i J 01".1. i..n.i. I. \i.i .'' .
  ttliili tin, itintlni\, l, i-it hol. HIM' i lil.lI\'il.\| :' |
  ; ;
  I liilnr: !-.\ \ .\ : : \ I I i'll I
  V .
  "1\.1.' ,III Ml'lll' I >''H''
  \
  |
  !"illl'I.' ...uiiK.il I tu Mat. in < ill 1} in "' I l'i ill 'Kim I in.i'li Uul.,
  -u : .; |1'i l i .i! : /, .It l ... -
  } I In -HI:'\U'lWi'lIritiniili'/ I i'''inni'l' ,illiiiiiiinniii >-
  f -nl' S -iI'' fur, "Siri.' mil. I 1 1 .'I I M,1. li' r o.' ,t M'lll-l'i.i i' 'iu.li'. il 1 I in! ..Hi I u lIitI.I,' I I. 'H u'
  [ 1 ,I linn, li liliiu, ,I" 11 tin, ,Ilu |il.ml-' -" I hh 'inIlu |IS'.mm.I.I, | Iim.lti; |,| ,-i i iil.nt: : .1 I I'M: 1/1!/: : I I' .'i, ,it;.I, ,, milnliu .; 1 l"1"1 I 1'1 l i :: I limit ul/ ;iiii,!, IK inni.; ;i-nil--; ,i.: ,in, : :l.I,: I ,:,n .1: ;;H, ,, '
  \i : II li. .I 'nilulnl'. In.HI" 'II 10"I., ,Ilutt I .1. \ ItICENII ( : .. .
  \ "l-iin | ,.101.' ..tg' inllii.inui.' ,.' nnl 1",1 "..Itiiltnl ii,, ,1 I. i :1.' "
  'f,, ,ill ,till' .!' I t.i I-l I .t- Illi .V t HIUI Ull'Miih |' .Ini.' I 41.Look. ::." I. } tANliX GROCERiES;/1 ;,. ,110 i .,. i",,..I.| I'" ,Ioit| ,., ,!?, "I.i ., ? ", oJ" i ,

  I i | .i In.I l ill ii i'. t hilly .Ji..I., | '.| |Is ilinnil \ ._'''I.I' i -":'. I I"1; \ I It I jlliMM I, fi I ,.11 I ill-tl: I :ni.ii.i i i< I i ;:nii'; I i.'ii-l nun i i I"I"'','; ,:, .,ti,;II;.:.;,II. nllii tili, i:,mn 11111:' ;," ....,.MlKINDON i ,;Hitlnii ,; ,

  ....,ilili' lim' UK- ji.iiiinl! I ", ,"">lil\, I puhir) "COSTAR'S" .. ,
  ,, .
  'I |p' & SI'IJ.LKR: tt"" i u 'I If,".i.iii'' ,, 'I.' m """

  ,. p i/i ,il I. ,11"i\ il\ ..11'1 I \I 1\; c.i, ,ili. ..l. 01 This Way U.KI" p L., '. .H. j TI.I.MS: : I i II t : ii t tS i- ,
  hll\i- illl IM ust'll
  inin,ill -i\ui 1 ii !n I ::ijiui'

  '1.\110,1.\ ; l -' OM I I' I,11\111' III Illllt' lIill"I.| | WHOLESALE DRUG STORE. : : i: :> :i: :nn 11: nn::: i ni u : -i:.*' IG. i
  I i .III Him I Illi I.i |
  I I"
  .
  1.1 > iM| ,uli' | }
  I Ilu) li.ni'l. Him lii- 1111 i |'iiis u i CLARK .
  .
  nr .
  I K. ,.I.. H": ( '10.1 u.",It '"
  _i nth mi I''"_ m ,il llh, Im ,,ill.HI i- 1"1110' I i \ |i'" i 01I" I ij.'i I i ,i'1 11 l, ii" ..I u.. I:, 1\11'\, 1 1. ...
  Illl;' Mill III -ll .III'\' IIIU-I' Illll" III .Illll ,lltll-l I l Preparations JAMES E. PURDY .... ... 1 I 1.,1 I,'"i t ", tl > i .." ,n.Im ,.,
  'I Hut ill mil up "itpnnllm.\ '. .11.1, I (1.,11, Vo! AT c .r ..r. .v....A.l'.E'1. :: I"li:,: It: ; ::nl' ;n,.I ..;n;. I i1!, tu., '. 'i"
  "I .. ,
  t. u iii""I; t iu I mt. I II. I'
  ,I.mn. HIM II,. .1."in.I, 11"10.1, i tut. tin I 1', \SS,\\ IHtI\I'; 'III. I I", INTOTIOH: \101" ,,, .,
  ill !. null.-- th' tti .illii i I 1- .1.1I iinji' "1..,. k i .t S.11 nl. .., 10'' ,liii," i % I : \: HI\LII: pti: 1-: to". Iii.I.i.mu..i 1 ,,ti, II"' ."I II, I I.

  I Aid' I Mint' IIIIIIIMII| 'i.''in.ni Iii ,lull ".. EVERYBODY 'Tnc 'TDciil S 1".1" ,' ,I. 1,1I.It.,, .. I'' ",,,-I-I mltiCtItS ..Il : ,:
  '' ''''I' "'m.mi tI.l, "' : '
  "
  Watchesk"
  ,llh.' ainl t I'HIIIIlMi' liiuilil" t mi ,-i..lIoIl"| HIM i 'I'lll I M'l l.-li.M; I |I. liiivlinf I''I I ., t I.. i IIMIII i"in. I ili, 'iiui :, Iii.. t '11 tin 1 jtui' i, nth' .u-ii. III i'ino( Gold and Silvti! 'I i .;
  i ....,ir\., until' tin .l.iit- in ttiP t ..,11:1:| \\.nl, I, EVERYBODY Uses Them! l and I Ladies'; Saddle* I lin, mu t. .11.|| 'Hi | inniiii' i.iiiilni-,, i IIOS, ].r. |.,in, ,1 II I.. lui"in lil its.|, "tu,jr |1'10.' | tu''II 1 .1\\1\,| ( | | .

  till in ,\111,11I,11.1', ,,ill 'i i.s-- ,in, .1 I ni iU ilutt'' II p Im k ..I uy I 'I.km..I'liiulrtili" i i I 11'1'1"11\I ,,. .1. .mi'.m.1 I 101.... .".". '. II .. ,
  illtll ,I. I" -1"1\ ilu' EVERYBODY Believes: in Them % t icr.niiiiini? ul, 1 I'1 i I""lni'l' intii'li-. Ivnlin: .,, ,11. ,!! . II.,. lu ,"
  i"tI' '
  .. ttlin i : pn'pttiuitf \ "
  '
  .II"tiihl I ,itiinliiiii! ,mill uinliiiiui' ,tu i ,ii'" .'I I itnt kinii .n I,1,, '(ii.ihnnull Pure Drugs Chemicals Pcrfiuncry(\ Fancy Goods( ; and Toilet Soaps. ; ,I'tiihn '.'mn,l- ",""," II' ".l'." ,iilUk.ini| l I,".1..u'u"; | I .\\1.i. ,", ,'. ,, 1 .
  Rfconiinciiiis Then lilt. ,
  .. }EVERYBODY. : I' I'tumit. "|im,'m.'' ''i llli''> t''0 n;, I I." 'IMI it .ill.I I I I '''' I I q
  i ,Ihh.,.',' |1,1.11.1.,I ,U tin-, ..i-nii, nl il. .u ir. "I'l.inlI ; ,11.1 I l It 'ii' '!. lit. limit, ,' Watchos. Clocks and Jewelry, iniM.. i.i"

  I II l .I il I III (Il In. :M'l I" : I'l'l, ,lltiivtl\ .1 I i In "II'III'till II" Alti:p I t.'I'' ;!l' |Uinlity; ('It' I r.iiuihi, ( I.. V::01'11"\" \" "-. Wniii| ( tl.i: -" ,PIiI l 1 i'utM. I 1"0.1'\> I. !
  iln. .Iml, ''''hllh,: I pmpi"i ,nun ;I..l, u inlimn.| |: I 1..1"I ," ,,thI.l I :-il Mil;. n i ...,' I II! ,in, HI.:I'.MHH Ii ., .I' II"I' ; I I' :M'll'T> I: mil\ p ;

  .I .llllm.'l Illll,, III.I, .II J"""I ,,- "11""' ,.. ,...l.'I. '" ,10 ,
  lk"I I ; : I
  ttlll, ;III, ,.' .." ""..10. 'I' II''.i" "I, II" ." 10" ; ., -Irlitli I'm ..,,01 l niiiini .1'. ,, ,
  I nl I ii'nl llnit"; II innKlillli. W n1.1.n1"1toc1. .1.10"/1 ''I. '
  lit "I ,'" "" I"
  iII I.ii..iii ,,
  .I I 1.,11. I I'' I Iln. .1 |.i i in Mt'osl.u's" ,,
  1'1\1110.,1 '
  'I ; i iji\cii: : ( IINDKIM.S: : : ::: AMI' i t.i4I'i( \ \\* I VMM I M-I l ,,t.mi.m' II I II ..
  ( ;1 Exteimniatois.; ,.' lln.llic; ,,in.j I Mniliu" i ,ili I 1"1 I 1.". .J_,"It ._ _. ,.:.Iii''"i'I"I i I '. i .Imi,' ,
  :
  ll.idTIllV IIIii'iil *" ,
  Illll I II Ill-pi" .Illll' il I" Illl III II" |.I| I ,"
  IM ", I II In, |lf.'li'lll. It. ,IU"Ilt I kit I IS It. ,. t IM, ,;. ";" ,i multi .itint. "i' IMI "nti" K* hitS ii,,mn mn i'. ,tImmuii.n., ,"n (I'KI' I 1..11.1\11:110.I : .u mi. lltu in. :
  I. .mil, in Ilu. liilluttnir' in" nun r ; O"h Ml I'II.L I n.'li: h li.nlir !Iii I'lk! mi,1| 't'.tuu.ul.' ... .
  \ it.
  '' ::1 N : ) I t. S. \ "
  "r "I l. lim, IMIipiri S d .nit "l'i.i ,," N,il P tttii i :i r*"( h. 'MM Idiin ; lit htnitln.1 I'lllilrt' <. < U11 \..( : !; I'IIS''" "
  Iln.. iiml \\ ilIh i | :II .
  I I lmli> .1"1'11" 'i'' 1 niit i'm 1// .'. ,"ii"mc..tir '.p" Iiit niinnl, ,, .nnl, lint,, 'u-- i iS '' ,''
  : i .I u li tt "it. ; nil Ilu ,in bill, till,, ".Ig.l, n' littill I ll>.,,10 I ,lit .to"|| llllJIKIVvU Ml I k"I'| lit HlivIII Sm : I :I I ttlll: :I: :III' Yj i ;, I :; .
  rnili'il' ,in.mill' lii-i. |nliiii: i in, ilu' liiiiiniii i ,,IIIin ', .. SOUTHERN INSTITIJTIONlI'!I \i: ,: 11: I It 11: .: > ,I :. : lit,
  >
  l'i| I sri 1 JinlM Li hi;1 1.Ililinn -, |Pt ,1',1'ln, ,,10.||.iir. ,".1 .11'1"| '|ii" i mill. I llillil'iiti', '"11'(Ilt.u I nil.: ii "tilt limn' nil) :NL\V TiiKK I .
  \Mil, III I'n. 'm. i i.1II liiuiiu; ''I 1..1.. lu it| 10. "iil'iliin, I inliult, I \ I |." .. "' n, I'i. ,hiit .. ,ii., '
  Mlik-I''' '''n | N.Ml I r. innl I tt ,ill (hull\ il t .,1 'lIt IIO't |I"ml ii MI .11.1114 ili I'liitls' nu uit own tc j .. .
  ,
  .
  %linll' lilt, I 1',11li'h, 'Illl i Illp -1.11, ( I tilt' i .nnl, II. 'nti II .tilt i : ''II' lIt'I 1. I.'un U'J( 1mm
  Illl II till Illl 'III | .It 111,11.. mi l \-ll II _"IIu" ., "h. ,. ll.lu ...10"",,,," 'iti1. "i,.lim

  .Ml lIij- flhlI. l I.. limn in '. .Iiuii-- I..i, lim' pi.mi t\t u 'nn, 1:11'1""I.: ;. |1"1'| |Ipt, :. .i mm' I 111'1.' I : T. H. WALSH THE: GLOBE: : : : V. ", .
  : ,
  ill!: ,iliii 1114: :lli i .iiii- II'' .\II.H-I >tni uiiiiu\iil II Ii Ih'.' u".* tn"ifc I : ; : ."* i- ', -, ,,, ., ,,. ,. > .
  ... I li tin' ,iimlII' .) ,h' ,I'I, (|) (| |( ,, ,,,
  11. ,m-pl.. .ml' ili'l ')p. up ,in tin .1\1'- III pilimt."Gosttr's" Hiilifi, : Whll'-| lnru u-. iirlnii' nlBu fl I I III." Ii|.", ,Iolu" Jllll\ IIHIIIHIll, '.m"I' "I ,"..ll. L Il'. .Mill' I l JI,,, lll'IIHI 1,1ll tini l ii.l l Pm H it uili. r. I I", 11,01 I 11,. .1 "'
  ! ,\ nt ,Iln. Imli-, n.! 'tin-, ,linn ,tin pi,mlwillhiti BoI-Bug Exterminator. :N> 1/.., '.n. :N> .. 'I Iii| |, .HI. Illll 'I'll III ,1' 'I I. II-" I'I. I W' '
  : I Inn., -li.inl.Hn, fl I..4i. nl \tlnili mi.i) |., ;:Jt', I Inn .mil,,, I inn tnllur., ..I i met" t il. irii| ffrli.tli nit \ ., iii, .lirli'.t, / h... 1..11 Iiii ,'I ii," i I I'i i .r i 'ii "i\lnnii, ,lui'I..I I.ii I. I Insurance Company :ll; l JI : tl It ,III. tl ll I ,III, ll. I' 't ,: : I II ..
  :1"1, \ tut' i.Miif, 1""It..1. iI i i.1.ncill.i I- I IImpms4l.( ., I 'I',' tfii i n smut| iirttiui* "Ikd lin, nli I >,1 I M. II,"I I I 'I.T I..I .fill I : ." t !, I
  put nun 1111' ; ItiV-, ''m.s. I 1',1. nI Hull.I'lntf nil, .1 l. IN.; 'I.nl |II 1 .,,'III. I.., i I I'"I
  I Iii suili i-1"i I I.it
  rn-i' ilu'm mi :II i :
  i .,, ,, ,
  lit tmm.
  ; .11"! mini i I. 'il' ll
  nil ufVllup Illl. Intt '. tt 'Itll' .i I Ill 11' %toll II plntt, fill I ..111) -lii." llnnf, .. HIMl'Ntt." : .*...". I \ HtMiHI N.M \inii, | I, a ::i u.I..m, I, ,,.tu'( ., .1 I p.tt.| I I..I 1,II,.lm ,iit11. |l ll ,
  pill' in, tinnimiin" ... ."il'. |'iHiinllt nil! tin'in I I l Ji II| l.sYIU.1.; ; I KN "' > ". i"'' "lmm "lIm ''' ) I '.11,1., "." I '
  :
  :
  IT. lunMI ,, ,: ,
  ill ilu.ni l Hut inti-l I dIII."IIIt -.
  111.1 I Irin-plml. '11101"Ilv' I ", .'|1.10'| il( "i'tlr. t\.mlin. '. lin* !. A' HILTON & RANDELL : :; ,' "' I,, '.
  itttik i Imil Inn utl.'II.
  I :;npuiilVt.'" unit II ",1011. l-.nl. .KIK. : .iiiili, \ I.'Hi, i HMIM--ii-bt-ivf. '111 I 1111 'inVi: i i..u'\ \lIii; -I'IH'I"I'I I PIlt'i .in "
  .Mliibli'i.'i
  ; In tin nuiiinii--' \t liili, tin ili I tt i. out "CCl-I( :; .1 (x" Insect( Powilrr.( ""' '' II

  J \ :,: ,-liniilil l Ii,,' tlm-" limil,I Ilu I liiittninli I''."'I"'.ifIMI ,Itltit, |II.I | d',1 lul' |Il-it' .11 ( mi) l"mil', M 1.111'' I milt.' II"M jams' I hr .V. SOUTHERN STATES. ''
  IM.J nin-t ii"t lit pulliil, tu" lint. ill mil I In mltttll I'liHo, \ l I.. tiliiulAt. I I \\'IIOI.I''o.\I.E| :: : (liC'1 l { | : | ; : | > |111'\1.1:1-0) | : : ;: ix ; -

  I pf'll' ,Illl. ippMlilllI: tilt' mill tti :lllu I till ,,.t Iilult\ | will I I.. ..1.1.il P .i i II" HI illt' |I'r"I I.I 1. 'P.I P.; I IIMM I ii," i .ui. p. i ii ,: n i I' ,in, 'iiCajiialflCl.lOlll$288,437.34'

  ,tin' ,uili. 'mil i IIM i alt .
  III.
  iliittnti I i
  'Him Ilii in' ilul\ snlli- .1 I I II l >la.r! 1.111'111"1'-: ; "; 111,1< '
  null '
  \ tin -I.ilk" liat'- mil ilnttn.ull. v\ill nnlli a ;HI.: ml i. ,it;. Provisions Wines Liquors Tobacco 'I ',ro .., .,'', ,,1", ,,., ., ? .
  h.\oIlh"1I1. $
  \ *
  .
  I io lilly In "tir I IHIU" I i'li'" .it.I.l (UM I.nil Muuli I l'i. \\n. iil-i.ll\ t. : .
  : '
  -
  ,, I. "
  .. '
  illt ,
  ' I inp t nl Ilu. In.:ul I lin'. m,;iiuutil, lint 't mi Costa ,'s" (Com: Solvent .. ::1' ,,, :,;: .:., II ., ::
  limn t In In ,\.1| ,lui m.: Iln' \\ mn\; i II ';":1h.l liiniiin Seed Establishment. I', t; ,.., II"" ,, ..I., ", '" \I III; I'OJ .
  |1" pin, .,"lm, "itll' hilt; !l. "i -II .in nirilu I ,, t ,,m I) \ ; HAYsTUKI-Vr 1 ; NAVANNAM.: : I ( i.1 JA.
  Ilu' il ,hut' iilliu w; "
  In, int.. In Iniilni I puuiil' I i MI; tti '
  ixiilt I 'Imiinl n \ I II t. fclMlHI- I. tllll:\ IIH I I II n..I| I II,nt\l II I, Docs( Business thi! Mutual ;ind'
  I lim.
  11101.) il.ugl.. .
  j IH \lriintlt i ; 1 V !I.> KIIlliillmiK, Idnil. I run mil. tmi nil nut r\
  , I ni i.*..'try i. I h'r. .. Mirtilt.. limit.. 5 10.. ...".,lalmiti, ,." Imliil, mil -nl'l iIn 1 : \'I'IT TillTETIIIX: : : > :
  :
  ,) l'1'mil lllu HI"I "ipp* ....1111 I' nl t ilu' I In ,1,1-, biirtHi |I',in t-itlit t iytti | *,", \\ ."uliI 10 ,not piurrf iiHitinli.| li nil,, t.itt.Pii.. r. "I'. ili I -iniilinl| mI 1\ ,

  tu{ inn. Inml; lit'; Ilu';in;; .,ill ..1,1II .mil; put' .. II .''in...' *I r. 1'.,itiillv'. -li.iIl, ) ,Uttinl 'i I I r Niullifrii* "I.ro..I'W I I.riuli our put l u"|n rli Io......-. In Pnvt I'hIt.Ii'tliIfiS.nrllili' .!' \I- -. ,irt.n, ,1 I .1 1 '''.tin' | .I.i I f :'l! m ; 1/-- -.- \11" ""r'ltl ,I "'

  .III'..;111; .ii\ ;lit' III "i t'lI..1. nr .lilt' illul' I IIHI| ,p| iii i in Hi1 lI'S4 ,, I. 'lol K:vN .v ( ii. IIIGROO vU l m

  III" tiny ttlll l""'; i' mini 'tin"t t' m ..111.. iimnl | '. .. "C\I ,at-'s" Biickthoni Salve. i I, 1' I:, ".".. rlbji\ milVlnlalii""MiMmiik....1 1-,. p 1".11.. ." 1\11\1. \1' ; 11\ "" 1 1./1 I n' (,1\.11\ 'foIl\f.l.'' .OIIH"I'I! "
  '
  I ul. I.t I. "Il IV n in "",;,,. .II", t.irl 'uff l.iirilir "- ,| n.l -UN..fill' -, r.'Iti, I I." I'li, ,,' t ii.| 1,1,1.,, J ,, I I.I .. ft'.141 I 11 i .i.lllu.">n M. rtlniHlut"*14| 'I liriit,, 'l:>'11'ml i l tim.lti' < '..",.r (Mm i i ''}"
  Iii' 'p i iir
  :.llili.l-'l,, ,III tilt I Illlili I. III I III II lip' 'III tti.iiiiil-, "",. "Iln "i-u, "I'lli-. I I I Ifci 1 I., I i.; 10""Ir ,
  I ti.c ttinni '1 1101'1;1I"l i .m.'liiI't .. nil-! .... S !I'm.m. ", r." "I. 41 .1'! iilmui ; ,,, ,' .
  1.\11'1'\ .mil I ",u""""" ,,, "

  uixlil 1' lin:ttluu ikiii.'iill iiiuiilH u U"i-nl.it .."II"tI'"l,Ilu ,in i\11111"' l..II mi I ilu.II.ii.p..,,;miiit.r ,.1, "lit', '*t.."I IM i ;"'milIK.'10 I Itil'l',. 'il.I' II.n.I.I. | lp' i, !I Middle( Circuit of Fin! II1I.. MA' tiioy offer al L tile Lowest, Market Kales ; ,I,; .II[/ .,III',., .". ".1"" '' ;' :''.' .. ..Piano: :Fortes.: :


  .i.c! Ul'\lIII""IIII.? 'I In-n |'Il ilul l 'i .11......ii. 1 1.1 UN < ii:it%' ii. i .HI' in IN < II\M I* in.I I I m I IKKINl.li"' II 'M' M \I I"- ."\t .
  ,I. .Ir.,,' Iii III .ill I'nnl-M, \ i 'In tun ,iiiiniv; tin in I I il\ "MAGNOLIA" WHISKEY OLD RYE WHISKEY. I tm!'' '1.1' HI -,, ""I I I I. | t -
  M tr> .I Horn, tt I I tKI""i.| u | \ liv I I'I
  ,il. iIP.mIi' ni I Hutu', I Indlii 'i I I I t ; ,
  iliiriiit .
  ill .
  \ UK'/ '
  \ \1011" Ilu
  % l or* m I. i '
  t '
  I ulnr-iitl I Mliinif I I III'" r.im fi' 'IS '
  |IJ.IIIo'| il 'nit'wat, ttlll, I lu'';nl I M I it !"" iii.ii "mi tin i i idunuu.I., '. ..I ,atm .1'1 ii rti.'ir.," 1 SI''l't.I'| Ii Ii.'Cistar's" Minhin Hum. mI IMlWKIJs: OLD) I'.ol I : Bn\( $ WIIIsKKV.' ,. ,, 7.; ,,, w iiiiiooiis.Sinallwood ( ; { ) !I .
  a ::1'111111.1., ;11I,1'\\1.' ,'11111\:11! :: li hIt. tit \ ,H.':! 111.0 'in 'Hi .tin.. i in*. in'. "il'., i-r,m't 'ilul i
  \ 1I.'.lill.I mi tti'im. i-i.iv>t "' \ Bishop Pills. I L'l'DN tlrft mUnt i..mdu, ttui' I Iii.. ".'. it t I. .'rut, n .

  I, Mil\ II nn|1"11I piitiiiuti Hn.-iniiii, ,. ,I III 'Ilii l-'ill nr \\ ;lllo"I ,at,' .11 ,,,. ... II" .. .. ii. .It, .. i 10 Hint, ftin n ,In mi' ..,1"1"si| I likiuKrmi| ,''" I iu. *. SAri'Ilu* 'ibir'lMniniu.' f) hi .lu.i.i|hilt lull, !In*...*tin. .i.ii I ">i. Vi. \\\\\\\ V\\w. V>v'\'\ \\\ \\\\\\ \.* .X.V. ( Hrulfikiss) &; ell : No. 3)0Vist() \ : lUhinnTc Stl'l'! i.

  '. ..le..t! llni'i) d' 1 l'.aer Inmilinl, |'nnnii-| I.' tin I,h,,:, --i., .i" N. r.tm-m, *. L llnlihl It lurihir. onl, rultlinl, rvliriuf I ,IH .
  11.1 I IP 1"11011.11) HI
  \ |
  '
  '. nl\ III l hiit.I .\ I .\ :I'.rMi't: : l K IIr1'III\I'I'IIIII\'I'\\TU| : ) ( | \ \ n\; |11\\11.| | COTTON
  l IKn.t.i. .t FACTORS
  mml 11"1'| |I"- N ti of Mu t.i&.il..r, | I ilu ""* ui, !
  :mil'. \I hid Ii i- al-n '. N m mini I II I H r i ''I.iluui-) I l ,li,,,I'' I r AT ,;-I, tnipublic tim .I.|nn r 'I"| I'I'1. .\ 'i. .. i 1\\\ : \i HM-.M'
  I IIMI.ill: lil.llll\, Ill.. n... I Illltlll" ,Ilul 1 (1101111"lcIt. "* ,, .' '1' .m,til' Iii?" iiinii'h* ..-. .. \ \ 1'G p
  1' l S.- ""OJ.! Unite 'il' i.II : |I'itu' in.1 I iinj. r il I 'ii t I itth" ,- in tin trli' il I.\ uf.rl
  '.!, 'I ll;' Id.,;"'11 mik. .1 mit I.ir4i: lu ;nl, I., \1'| '' |I..S... 'Ml. \. .M, ,lN,:\ II Ht.iplv \.1 I \1"1.1|. iiii: s\irm. ) u\/\iii-x; 'i.i \ "i'ii\\, I'Lli.i ; ? ix, :.. u.,? n, : .
  lull lint, linn mil. 10.1! il* tin nlliii-" I Ilii lii'l' Miililli tin in* '
  ,. e.MI""' piitKiiin" ;; tin., i,l.ai, P in 'Ilu. lulu' ; ni.I lln, 'u.mil'i' I IM .:. :nnl I I I'',.i .. | i.T-\l\I I! .liU, |I. |I", : G Dual mmini DMu AantS !! l I Ml Ii I-

  lo r.n-i :", Inu i .il.lu' i, :i-iMii.nni I limii, .. I EAKLE CUNNINGHAM & CO. *.* 5I 1.Ijll'I.j.I: : II.t. : i :,
  tiling ,
  U'u I : I 'Ii' HI |. Ml Witt I! .II.s..i.l.m. I Sm in *l i.I MCoin's" 1 1 I IM' : !. ,
  ulllh'"Chl"I.| I : '. nutit P lilt ilnttu .t Imnilni;: ID mui I II u -ILII, i. | Iii| "", 11. II ':",' :1 I
  .1. \ I rnllHlllla.1'1" ; t Cough Remedy. .. :,
  IOTTOX 1 1'ACTOUxM .Ii.' ., .I I "''I.i
  e0.- I" ti (lilr ,h r\ t.t ir it 1 4 .Hftjllilbr ; MALLON & FRIERSON : J:1I-: : VV' 1-cI-LI.: : ''I.. "
  .. 'ii'; l IM, ..,,ih,' 5 "' !i. II"arnit.fti I I
  : ...I .J.l.im I \ H' I- I. |i..it.4\ Lull, Ltmht.ii.rpd <,.>. |I'' .t V\li, ,,<.|i.io., S "'' ;I IIt. 'hlll., : -- TONE
  Nitt I InvlunlIHIII : '". i.. ,1,1.1, 1 ill,, mil. .",. ;. r. *|M 4k F. "II I I Vllt.ii'li i I-'.'I. .ii-im"t, --, \ H. 1 1: .
  Ciimmissioii AlercbunlN'
  ,
  I Iii,"".h ) : ,. ) .
  : I In t.iki, I'mar S'i I ii l I-...I MM.: H |II|| I INrtftlt t "I'.''plo"to '-. ( J., Nli| | All. .V \ I m "'j I II
  i..mini.inmiulu.li. In-' >-.iiili$ dI.Io, ,* .t '., n, tt ,,jI\ I I'.. ,.,5j, lirim! ,. d% .III II''i.p-, I. I tl'll'l| ii I ,1 1 f' "
  t : tin .mn 1 Booksellers and! Stat jOIH'IIS H'" 1-IH' lit) lii' -. ,tlAii. V. Illl l ,1 hm, 'h '' .' i J
  '11I1"'lr1' 1,1 S 1 ,mIn( ."11.| ." ,,n,.: No 7i Wall IStrcct New York ) ( ( ( i ( ) 1 1"i.; :: : .* |ii i.TOtJOXI' m II

  III1.h'I.. I.ikin? i \I"I.111l ,ircai ..-.- _f
  t r -.!*MI' lv -11" all .. at 1.,1| IU'.1 'll I.;I-M'I: I "I.>.M-:> I ml1 I I I'l"' I ..' .1 rll' _I 1. I" I '
  ,. ,.., ,.,ilUlii'll I'd.h ..VIJin 'Vl
  lul.'l! II I MIIII'V
  -111 .
  .tl,\ .\viKl.SriM.II .. p I.. I'
  ': rclKirt > M 4 .""' >'" S > uijtl.'\ \ "Il9 -Ill : i< lip nfM'N 111 I'l' it* "t! .t..I I i I '
  ;t 10':1.' li '1)1),. **. ". ni'-, ir, t| t |r. .l"i I"sltt's" .. P \II i mi. ...;10"nn MM'1IIHIV; .I"II'R1.! ... .'I I''f\t.1| "li mi I IIE|, .K: |C'I'I/TIt |
  utnltiiiki j""IIII' .. \ IIS ( i JKOlMil: ( ) I : ( i I \ I -
  | n ; i i I Hi'nn I I'. i Uin. I I..nn, I .Mm.' ; 'i. .1 I I prim ..tI SAVAXN h' ? "W,1. ", l >\.orJ\J1I1 1J&J I
  \t W !luUiul: vi..il'-' a \\10"' '" ini'int \i. itiiniImt (; 1 Bitter-Sweet I I "l Illll J | \011I..11.'v.. ; ,,

  'li .'l4i\i' timi ::00..11,1-1") n .in l ilii"iuli$ I K LIVERPOOL DIRECT! : i ti,. ... -.. .1'.1, ', I' '' i
  I .. 1 1.I1'1 '' \ I\\\ ? II mi I l'lla$ I 'n .vn' I"\-- "i | .
  ll-lk -
  I'l 1
  IllJt ,,:/; "',, it ill, lu.'Hit In I r ill .l 'ii.il and(( (Orange Blossoms.I .. .. .. .,,'Q..k.| .i'm-mm. .11.\' \ ,-'"10' '- '

  I "Units\ miiUil\ IOU I iln' '\ a, : '. II, 'I. I.I r ,. "ti, ,,t.i| nil $I" 'I..54 viniitiii ni tlic .ill ,'H. ,.,...'.. A -. PurinA: << nut mull. iiwu' m .I Itll.liMji ,. ",'u' v (.. "'"' 'It iii'. V', !" ; "' : .., ,
  .. .. 11'\\ $min. ... 1.,11.\ I ini'tfl'.in. I- (Illll.'' ,|' .,tm i .JH.il |im, |1,1 i,' I (i'llll.ni' I ,..I'oJ".II"I i '".i'II.lm
  ....-<- 'II. -I I I r 1,1 I. .t.I ii.I.U, .1' Ili |I.iI '; .4 Pit r r u |.ruilut' v nnHitmlltnin I l'i..I'' l'hiI'1:1.,1.$,, ., i > .
  .1 I 'I... "i '" I I, .>...lull i 1 fltiiIn I II ,.!..I i.'tiuni 5,tnnl, an j.ni'ji"I Il! I" nuki. itj | in \II.imr />iujr., t' "ni. I II I N

  NUIII'.IAH!> it.i t.1\I .. niuiauit, I.. 'Ilu' !"...>.. ,, .,11'f. t ..... .. 1,1 "bioi 1:, .1..h,| | | II'llur > I |.i>!n iV .\in-tt. .ltd. (Ci! KV.. ,-O1I1T( 4 > Ai( >. ".; I;.tl. ..mi. ;7il- ,I. -.l'' :. I I ,.
  v ,, ,
  ml. j" al' J. |l.S I I"I
  f .
  III |j.hiI,.. .p| lit M lib |Ii ( u.ot ; | H.J..H..H \ .1. .
  IU: strap. 11iilt j .1 I. | 'KI'KIA.: : : : n.. .'ii.* TI 'I" 'v '" I"I
  "Illl III III .US'4' : luil\ fll"'ail.C" I I..I .I',
  lia-l, I mil) I.M.\| | I C'"" ,H I i ,
  '. Imt I Iii. .le.i. .1- linn li .nUin:. till. .'4U'i4USi I '?"alo"l ... m I'itti" I' II'JI'I. I, '
  | M -I(I. '1,1\: ;;
  S / l I. > i I r. t II AM'.I"! ). I'" .r ;
  .. ... ) cih..t ill ill ii,". ,n .i 1' 'in> I*. fit f.r \..n. I.' t.U i''i' i n. i U! > -i i, ,' '' >i|1'10..,' i-t ::.. 'tv. i;-- U (,Illall'l( PI'"UOS111'11'0/ [;r IIII'III(
  .. .
  ... :Ull\o .._. 41 -. ,." .ik.ll, i.i, | t ..T' ,..ti.p. ". Pn..I, ;'1'illl 4 H'tllttli.. ,,1'! 1'.li'all"'; h lit'| t:.. hll..n.I, \ BOUSK & BRYANT. I ( :
  I SI f. ... ...., \I: ........r_ ". { .. *UI|I" .1'itli"itt .. oJ I 'd' lit I \|..niwtl"i fl.SI I
  j. .t .'"4. I I."" lit. ",,\ '..IIo... } "- |: ijii i ." S. FinAll' NOTICE. Win .I! v "I" IlLS .o ... JmSI ..,. i ii > i

  f{ If' i'I ", "' 10, ;'II :,I) .. ,1' .l.ii 14 \|1"1'1 .1,t' A,:, 4. .. \\ I
  '- : ".1 II., r.1II1.w. II I-. Ml t U. < UM IK WU \\ H k; Hum' i .l. l. :i'': ;:: Hi'* hlst..t' 1m4. K.: U. Ife.tM. Ol'n. Commission &: Forwanlinj,
  ) ... ;.. "' ItwttTr1': .l,4 fntli.i* I.* L' .tit i ... n i.,r |I.. tit *'t AtII 4s1. ;. .
  .IaIIlI.. II h. ", "... 'IIM1... s. IIru.'. .. :\. ,* inlllr i .' ..1..1, \.il 1 ,il'I. II mlil il,t. r ....it ,I..* fl \IHI ,
  1"1'1'Jl7 1IooIcl"o ..",1 I I" .. .. \. (iii,. .o.> I' I Ai.LtIi' > IIVNT) .. i J.'ui: |'i.iKi uarr.iiir.loi: \ | I ; a I '

  .. 'O' t. i. I. I',. 1"1..I.U. ."' I t- .' .,i4 :a' mt, Cn -l.tit, n.ui' I- ,ill" .01' i II -, .. *,::11.! "> i-lit :. i I. i : ",i d.; (I'. ,1 t , iill 111 Mrill .\ I
  II. 'I" 0.1, .......rr. 1-luiM.. k4IHIII4l.ll, ... ..:4. \
  ';" I ."i'. f.\""' ''''''' -.- -. I ", W ... .1'| ".. ,-T. I it.aSej.r" ilM Fen.Sn1.c. !l'...h..U'"II'. ..n,1, I Nli.iii'ii-" IL.I| t-1 I I"I'!i-t, t I UutM: J' ., ;m..I.| \1.11.> .-t \\.111 l.l\l_ UnVI ,' VTlHl I. ii : .'. ,
  l.lixu' .. ; ,"II. 1. l,< :jli. vi" I' \ "
  .\ 1'1 > a I I I. :
  $ I. II HIM V \> tllll 4 4ISSbcP.eui.. .. llt.l.ll-I I in 4.1 ,
  l niuftliiiil Uul l I 1.,1, I 1"1"1,1.; i.nrU Itilltll P ili 0. ., \I.i Mil, tI I-; nr. I I I II : "L
  ". I i.' \ I m. I t .ir.r.. III'. i.l,1, 'ml- t Tm '' ; F m.T; .: .
  li 'ai"it'll' r : v
  c.; OIUI \\\1"--11" III- .s ., ot, .. ,,' .' .. ...U'hlI. 'I ,' ,... .. ..
  1.'I'I"nll''IMI' "ininn.. 't"n, ,ill I !'Hi,, .1; i I.. vt ui .iiili, I I. S. .I .. .. II. ; I'M: \ : .

  f I S ''. .1... ... .1. I I--


  : ,
  --. ...