<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00084
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: April 30, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00084
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
."'. .. .'
: .1:. .. ,, ... y
:
...
lr
r. .. r 4 ''Ii .. e
?.' J 4.
.. f .J "" .. A "4r a ... 1,1
M '11"4 \ '"J..r
I w b*
.
.
,.' ) >, '. "
"
.
.
P 1 f. 1f f"r M 1" ';M ; "", 'R'I.. ',' 'L

4' r yl MM 7MM1 M 4' '" t.. ,. ,,,'; 1' II, J' l'rtvr !''J' ,tJJ'1 fi'. t',t''i.f. 1 : .. 41r


.I. j .'j ; t ,. "I'. '\\ I .'........,.. ....
I "
J 'III' .T"IN' 'tV--. ,.

.. ..
s '\ 1. .J" ..
.... ";iIf ',- .., .. .. r; "i1 '

+ YJA L ( y x'7 f Itlb 1 $ 'N 1l+s ,r Nu:> et' } 1 '1 r { r > ..,. ,.// r w PI yd : 1.: e11W' ..:. CIA ti >"w n r b .
..... "p x4 y t'* p* r4' YMI ". a"t 4 l"Act 1/rAMh, .

"X 15. ...

3-i_'_**'. *'.' ?',w'.ir T"r>ij ii3.Z7j-.i.i"! ffj LL'TTry7T'"X.' : r 'y7TrLiU''r JM't-!-. N"t* i'"i.v% 7 .. 'f ., .. '
..
;pN.; .fi ; "'6" :-' I"r.J.i. Mrf .;:,.,. .. ..,.t...,..., .i.... 1 + ,Jhwr NN Mw 1 r-; :: :rtw l' ll&e f 'r1NIwIr.4r' ]'
,
': ,4'*f... .. .$4.* !.. p AbpINdp.llilyllY i 0
; "' .' 6 v '" "' l (
kpi( 1 C f'f.1t' '\ A1'fU ''IHIM flaW r'MIl',. ;1' 'h.\i.=\ ii' ''bJ'' ,g i t 11.,,k..:. :;: ":,6 tf ". !;l!!) .1iI, ''!, '
.r7.o.
$ ,.. t' ::.. '... .............. .o ,Ilrlkml wkM .., ,..... .. 4* ffl'bt: 14 ""%"$ .,.; p'
.rw ..!!!}!:, .I.tkhr.drr.rrse 14Nhlq'rRM JiK. ........" 1.......,...klp nIr k IhiW.'fotIp. k, 'tt14I1'httt1t.... 1 >b' ,
t e' .14iJ1.... tS : UI6)a.t =rte ..... i tI1I tot 1h11M .k.Ik.lw.eh. ......bsJ1 ari7r iglus r( 1 N'rn
r. +t 1 & 1MI'M'" of tilt kakntp. ....10 "illl prr Il.1e9.ftlI.dt.V. .. ..: ... .' ,
.41k Ih
.1 (11'11jjl
.......w t.h. p. WI. r.Mted tit /k.' ..II4I.. kItk 4eemkWI'd. .. II... ...,... ...f.)/........... ftIIr"" I..CUl" nfJW" ; flMl a hs
7 i. .& *..s.d14 ..... ... ....1afI '* iii fulni ttt'thIt.... t.W Ike hIfi" ...... mlt I1ttt e."i ikwM
M .. J !"Ic.JMreet tl ,1\& &&at, .....1114.. 1m "' ..."11 1. "' '
Y ,
r. \ 7 Lrl't. She! ..., If'!! 1fNII'M'.. .... ..i'Itit '. .: 11I& ** i.wMke.flt: ,....104. "
.tr .S4Ab 10( ,... ...... .
.111 b..I f' y'.tI tlle'p1. .':::1r Ih__ 1k1 III NI
,' '
f'1M1.k.Mllk..lhJ4 JI..... ill' '' ....4Ib Itnt t
1r w.JJ Lt \ ':."Ia M..1mw.mr.mM Rt I, 1' .
u.i dt ........ t3od'kk1....611..'riM : .=sm e.Mkk11y !:, j % I .
,K 9 hiAI' ...... j""'" I to&.u r n sl\\nIIII eru.k4M 1IfI'I'! ''II, if f.:). .
kA ij; .,.-. -- :. ",,. .".'.". l "I a1 tfmn' ........ lat 1.;;... .. .. .... .. 1t "''It_ .II or '" WI""Ii. Vi "
..I, r*.wkf kMr. sue. M bM. NKt.RV to .. .Q... 11'IItItJ.' .. TI 1
1" : I nNI4o111'e IQ
i.
I "" : : I. .. thuk'r4fbtr ...IiMrvr4"A' + e1 M ... ,.. N .' IIt"JiI', '1MrU'f}'tit) I M ry 1'hM
't f-vwiwivivwuwi-m""inwM.' f \ UM.wpd.J. ,,,,, Nliwii4.nl1i.hy" :.tWo GIh ;tie ...... PI'::('Meal. AlwK.f4 ,r/tfll",l lg1Mr.tWkkhl.Mmflra
$ G..Adt1'l + "*fl kr*Ofif.-{) 1.01alRtt I .kI t.I .....,.., w flu IhAheMl' .
; '! !t'.'.'* !t"r?"i!.i*" "*"' !.'''''''-'1f: Il.IArtfA' r'dNiw'ttfl ml I \If I MMh.EPrf"wry.wl .r' ;;;: LmJt r +Mhn.W. *.mylftl m l .t.Ia4I.. :1"1.4 Mn.M1.r'. I I'e. + I + : .
i
*n.a 1.I
11 .
.. M4 f 111wdn A.kuK.A4e.el .ib r.aige'm **, --r.uCTV: :' ..... ...I :.....r.... ....-- .., ..Mthw. .......fIt fft ,............,..ti waf',", flP\4I'./.''JW'f't"U"I )IIftI to.K.e.", i'l ..4k ... ..
rrpet.War1lrleflrtr; +l prpl. ; .iJTiWOi** w : ,... nw.IbM Wr.. .11I CIt. .. .. .. .11.."r hw .
'1iiI- A M........ ._ 1Ie ,... M WfII,1rt, hi .1..1.ehil
Ikrk Af Jas tefflel /lr i t-r!** 1! .JVIIIIItl'YIIIII Y'' :krrue I .., =I --r..... .. dt k.W .
k -- "' b k
.A=t+trA15A/+i ', : *'>* *-*iWsl&" ... 1ndta.nbnt !fB.1'U.r" ... C f ... "" .... I'htJreoteHM .....kMKkJhWJk.IIN to.J 1 tN rwnf 1n 1 fMY.l IJ74 I
yhJeNrl. .erMif. .. .. ._.. .I.- 1'" .
< r wV.hM iM Twin U fh*.>lr, .1 :
w.y? :: ,ii ta M ,'J"ilh.'t t- ... .........JIN11'. kl..igIL'1 1r ,..; ,.' ..w+. 1..1lblM awtkteilhpe.n.1A UWKMI.wKt;?(,-tCrWlrrtw' ) K't Wf 'S ..
.
*
,,- ....... .;... ... ) "' .eNt ..l ,
.
e WilktaJMM '... f TMW(H-fl' INW H08. 1 ,
aca mJ. ttiiKj
k'i dfiWbttnllrry ; ...... : ....+ .1011+W""pl1 ..... ."' 4 tMGftl.11I k jryrAlnfleif bk1 k.kw ski. h*l ." ..,,.. bInIwha .."" "" e11in.MII,1iNnr'a} o'Ik.1le.
If .. :: !.. wfwt .rh1 w... erMkrl'trnllrwrM.1 d.w. twat h. I/dd pMe* rrrnl1fh J IIIflMjRl't', J 1..
wwlUeAMbMl r ..... ', l.esy; { ..'.. ;""., .1 .. J _W '.... kltyetg..ge ..Vm...'..4...."E--I]. 1MIrnflliQ.rLM + Mf!' :" $|n.*.... rrwl.InlM lit.
UtA"" ... : ?:. .. "....... w 1'rt4Itd.I"' ""; tift w. ...It... b I '*f .,' uu1 Iftllf"! .
r"Jr1Itw
IJI'WMMItwlJ'WII.. ... 'rbil1 1t'"k1I1"""S 1IIIbuo"I IIIIf -141nktld eh : !! l .
:: f
:
t\r.!/ M. wtM 4'" khr" fItO' r.Jw Vil "="1. 1M1 i ipirbMilr ;, lt'IyrkAnJIMPa....% ";r ff
.. .{ nag. weNvmr CW4MMW. .. ..... ,lnweY Ale sip" se IA w k. IIIM\ p 'tuktA1MW.e :; !I.1))$.....s. h M ......."""'M..... ... "Und ,
H "...14It. ..........-.s. t. )ruM tfyw.ftIe : -- "ia ,1. "I.S 11.rrm..I rAlp.r)!) U ".< k
: ... _._.._._._. r7''Is'-.- .......... ,'1;. ;;rc.Ff \ .1reW" 1 .1.4 wille', 1."NfId. ...." Nk.r1* f.I TIn 1..lly.ky.4Jy.. .JtI'IIII.b)

& ;.1;':" :;; J4 "" 'tA"- I...n......"".P11wwy bsM.kll,,1\III't"' u&..t a-Vrw.URtke'w. nllrY.ti k. tiI I NdlWr k K.mty. rjyd.I'.". trf"lf'llt.Ho1111'1'11I.'/': r'rl* .A1i

.,. f(1Aaadr.q_ +IfWrrArNL Jtbo {fI... II .....,.. 1m' 1iuil.l1trll8..... 1rpNn.k I' ..4r, ( ..' !". ,. .,.. .f' .. J'
fj fig stU fv thme'e111+4J% th.u-- te..h'W PI
sl ttJs&Stf&ifflrfjfM ] + -1 */t.t 4.I: ..........,...$ "-<<"au....... S .
a fcj2 WBf 'WW.fl.*OMr'j>t fwmwwif.. *wM k UwrItr'MNI ."., .,..*,...-... ,

wr WT
1 1'krwe
pl nlhlI : :
; 14r-
.j t
I 1. 1

+ 1 :<: l>,r
1I& i
/ IIWItM wMdd' b.. .toMm | IKI. I A } ./
"IiW4. !Mk kl 1hM 1.0.lrlgr ...t.It It i kM. *'A.::'".1 ,
hIl he.lbr: w twm bt11 .... ..Ik1r/11 '
1fpr A r &1 .., .. $' .
1 1 1I :ij..
; err' qr. vlby .. p r i ir 1 %_ 1lMII1IA
n RNM.M ... ,,
-5h g4.
uM k'M well: .... .... d ., ,
J. wr r ... .. e I IA
.
tl.-wm t11.N..4.1elk.l w/Mf t .....i. '
', uR ...._. .. = ... YA' .
uNe.P4 i .
: .
AI N =a. 'o
..* ttp 1 ;
..:ft 'IIIISWatI +.J P N+t
:i1"tAi+1.1w.+ id H .W...., M I
1MIItk'"r0 -' MAIM'..,....... Ara. 1.IkIs .
M ham a. M dlb.w tAha. 1i eke.lAf',"...,...... >r.r/.k4mI
fi II/dslewwtrkllludllt. A.$.. ,

......* .. "*,,., MW .. Nk*.fc.Httffi*
wFwrA uwMN ?14 b 'Ous... 0.II ..,....A...,
ii*N ....,.... ,.-fi..... .
1 .. ...
r ,
'Ii'l e/4 ,
iw,. .- 1\
__ J% ...,
y -ylkfXkrNwMMwMrAt __ ,,,
A' L ke.It er leh 1Mrij AY IrQ Nkntr Af rllFIIri..... f """"" ':' """ ''''''

(1tw 1 k !' -- -JTJ k P *1 111 s bMMlw. .........WIt. w. W!itrfttr.d- k.r.11'*''f 111r ,J t,.I1;.......".QlM. ......p1Ulktid............. .....MIef ...
6tfdlr, m.* 7 t' ....M 41+1 MMrAMb
f *am-. .Pbwal.M.krlerR4wFeJ l .wi,. !
: } wl..r tlr t+IwI + J. ., .fWuJ_...... .drae._.....!
}......---
Ar1f1 + t =--1:.: .. ,.. ,
e ,. -.J t _7 ,'rr r .rdM JMr. ......'.nlwrhynr..A.1r, ".." ,RI '.

I Irrrlt3ttttIU UA&L.lllt,%
'- 4
:
I.rn I ..., : .
f1m Y...k1irj .1 ..."'"i.
..._ .. ... .....
.
M b ..( 11re M.r'.alter j..MoIttrllft"f C 1IMb"" ipm1I ... ..,."
,l r 'JR i k
...! j'fj.ii.h1..

..
s ***ker +K J t'.. 'lo ,',1/IIiIt1fIW ...
s1'It4KI
eMw14I ,
M 4r.1M11 F e "
ytuhe >tr .. 111w :
s M Y $ I- 4-n' *w- 4ml 1 : I DOUSE,

1 Fir.s rp. al,= 1a. 't If f. -Is4l J.,1 rrtI ..A1tL..teA.
Atllrke
I- : +1 "
r- '-'
a .Mf". ..J1IQIA.
s N
Y ri + fi ; ".L I

l--.r-: ..
#p tt.er ".. a w. 4. .-
1 <
dw
d t
*-j y
-r 4 tfS .
,t: .,

.
".
wtla '.
_
r + _Jj for

--d 1x1IL L1't--

4r--I .... q
"""':' .. '
"' 'H. e.'
8 ,,,,,"I --, '>Jir '., 1 .= .. ':,. .. !
s ...'t... ....
,
if -.. .
}
.
<

:';: .;: .:;J&i5f.L .;. :..... ..,.-.---..'"', ". --'f.. .' .. -"', "''''.,., i"' .. 4It.
"
: :.t 'fV"'T.

-
JA ? -


t
.- Aktt
,
>- "
"

3"J 2 : i 1wW'


I r r ,.w y y ..,' ,.-... .'.. ." '."'.... ."'.." '. ",.. .....' 2n

.. ... .
.., .r-
''::.:. .... .......... .. '

.. .. .'" >-... .'""".",; ,.",. I

'
1
ir-wr-" ''' la_
-- -
">!!t-- -
"1
-...
!
i i : ,. < >1

.... ,1 1stM

I .. a 'lIlITli ,ti.Mf ;..; .4r rIIk' e >
,.- -. '
i *."'. .. >> t. 4.. : --

"If : -..... r'= ......
wiF c' """JI""'"' -- "'''Ifd ...... _.::.
-- ..r < ...- .. A :T'rlc!: : .........,BI' "NlUlfp'Ar: 1l! ate..A
_. '' ;
"
1i/IIIi1tf.1 i (( r

,',.M.... .liIfIIIiI' =. -- :; -. '1ifF 7
-
I.i !!.twl: ... ir:
; .. ""'!""': '--
-
..;. "


1 nLe1kI w ,f YiE:! ,t ) :

1 ""'-- _

tai s1 q+e I

.. ., ., '

.. oA- !

a q a :
1 -
YIM 4 '
p


4F
4
,.
.".. f.I. '
.
AO LJ


'


1
1

'. __, _._ by gB
-- 0-- '0 ......... : +
l J
> _. ,," ,' ., ., !"' =
_
_
_. ''' '_ ..,: : : _, < .. "- -I" ..-, -" .. .. ', -, ----- .. I
,
..yflSiiHlsasrsR ," -:11''' '10" I
"i''fIC ". j. ::


1'.. '.1., .:. \ .._. ,KM rr. .. ... '
--- y .
aVp; ft**)*, aNl kt..*_.<" | ,; l.tIM1 -' MI/I ff trM .$ ... KktC llAlMIHNli( :

tflii day unl!,nee I if Urn%tinnt 't ilriht f ) ; ,tlicr*ta mw h W'r.1. ., Ills 7 a I iit. itw"f
'II"t, Lo J.1nw. W 4.e...piif bM ,. $ { Nl "lt l | NMa1N.bN, rI
.
? .I I ;une1InI1/ \Ittt1..1.. "' Lpbnehr iery' .O"J, I ..., ....war. alrM A aIt 4hnu Mal IMIN+r
: ..1ftA.fi' Tftve"n. :a ';,< fiat :j+, ;' ..," ? | N M.N+5M1 hI I.Ipnr
,'." Jc' atltALt."u TRI y'SU,: phe gAl1e/ r#htp'rer' : W" ," b"J\ itH HdHt ittJtiwinf SrtBlWWlll 0V AA V rt MHlwIt n0WI1h ItttMittiHril m.ii. ,
flood.tM ftf'I1iit 0_III,bat ri it I / ..'.1UMta i"pray + $ i 0wtk. t iIItf: M IMt-IM w MrttoOrv flu j.fikK ii,
1
,.tYe. tn.64 N" .It. StaIlL : 'WI ran do : tkl, 1,4MIim MrYn'4
{miming Into t h fI..1Ii fit IIIrllll" wfto l 'llnll \h.ur rl'A V t. U.\.o. $ i ti t : .\tAd..r'1"h.Mijhld' +N ,1 1NIIN rl I 1 I'N, r i N.N h h, III
it,cm. t ll 'h II' ,btP"and. Pptr .ofrt*wI" fth.tItt ......'..tel RW 1 1 tli'rty$ MdIaal Innm
i NIM f1f 1" "I MIa.the inw U 01 t. ) .' a"lntllt\ f..erka i 1 < It In pNIMh1'i C1r d I>dria M hN (11(101, 1 1aMhnw
< itt'a.{1'id L1).auld ..ve d. "IeI \IfrollMl" i'." -- / 1 ; : .;wild'MMirrr4 bIl N(1 ..a i MwmM IdnA, '
kr ;.r ,! [rja f I 11 l f .i ,," ft'd114ttaIlXttil: ; MN.II. 4 $1 rwa y1101 aWrhaNM 11i4,
I, ,!. tn.i.'f'PJ1L.JJ" : .Z1=4 t' la f I tcI Aad w'l" aw n.Iradlr'atkr
I told t yob u Nt. l > N 11"! I!f \ M+ M Iwi N I''pNr11(111(15
!, .fIt aTtr.hnfi... ,w b\ find trlfAeti, if.Aerj. IIM1MIIn14'fl, t. I '. tf,. $R1y A IN.a1n,11 r, ,
; Inp N11Mt 1M h W
MIN u
fI\ Ii111 ,
; *':b tSMw! 1d hltte'4\1\1.d.ftI ', ""a1""t.nlll N1lll iogu I 1 Ai..It'tt'plh rn IMI rr InIAu
$ 1 ''P INin t 1t1 4,41 a n.nrI 1 q III""If" MA f IM A.bMaff 4NNh %'..I. UMxr Ua4 MM y MMIntNNI, Innn
hhm hII
A
.e n h
adro/rddllwnAat$ "go1Mtdkto ljv.e0.' ) ) vi ,1,1 Ib1 A1a l pabn I n4 !'tIyt"1.1 l ii alV It'J 1 tliejf,com* from, f it tkrlhM &III LtbM U"'i'wow y Mvrr( i\li\ Iliii HiHlh l'nndln
o. ta.ntu CjlM.ka en, ; } '\.'\ ':"fk/ '.. ; .M, ''.b'vial' ml gl i4 tItllk* wg tM hit Ills(
'.W.eo6+aliJn4t.reliewhtMftI h JI tii; { (, ,..'lad'rl. a lnnu{1I4'' ; 't"'U.' 'abltld"IArI, ,pl
'A4..lM1'? r 'c'l f f11cIbeltth. "don, 41 : '7lnikl I Ih 'NaN1'I' i $f rMlnM fl, ii
: Ixw1147tlttrM.t l 'i 601"' I thl BIKIf Mi4 .,.nl4:.$ { I : I. IMhtl.fh/l''.. *'r10.. h *IE $1 II N 1,115 I pIitw Mlhelllli nl nNa0$1
e 1 IA. tr.Rlteplp'.esNfparv.enWWWplaMngN tt ((11..11Mt wkbor ; I Ial '" $ tlwdtfet" Its t$44
: I I wJa" hlghllr1iwd I J1fUAtJ( lull | >' I I ". _" II'II NMM i?.WlI' 1M { IDNpattbeiAr.Mly
f '. 'It N111' +1r111111/MOl'Ik' Il'.S' / NAdwIk.t 't* #. ; .. ,
: Ato.611fteld, ytpud: .qndS i 4IifflrlgAaN 1; fflMMr. : f \ of; .'III'.,' trJ""? ;J h I tngwps NNnnn., INglnllI. A, r
I i tfenoi 4a.omtmunptlf'Itejatdlllf ; '\ + JI'f""w. fI f1ebtb< { t ',iv NQMINI IIfU./ Ill
$
Al I : thVr IIMdiANtn,4I j : ); d Irp'wh;' a n, )t.t l t: aq .hid: ien4y t nlr' Jh+ heu I rf1
/ \U I i5 Is'N1fN l '
$
k ; for q1''f' ra gr.'fi,. e N' rl .e1114.A$. rill" INId ,>.,,."" ,Jof.lH\Il, 0 AA f YNI hdn ,, ,
? ; .fl+lr,..t Dobulltifirj k 'ua- / '" MJfllaAN1' ngay .h,\kilt .Mihlrd M.I 9Uf111"1 I rdls/h. tAr1 NiI 1111$41$ nl? I Ir
ahltyaliFdbldWrloltr.lJlon4a h' a.M ;IL''! '' a l $ f4M11AN iNry rl'k1tfI.. .rofr"I .
ttw'n Iporyunity wK4"YU1hd'fttlri.6 l Arq 1 ,\ lt.I.'gagtelJ( JtrduM Nit> ..11..... A'll'tI I lf dA r (AIIY" h.Irawry
'\I .. tfJ&at1 Pls $ / ,I ( Ilia pq j-Olf""$IMIq0e1nV4MI.p
II" : |
y .tIuf'1'1JIqr.j .
i 1, uda'prppeiyt i ".)tulMiaarr!"f'N M4 Mher. I tfsvViW S.P1k.AwNa ad i R.. t at r'r$NeN IhN, UnnMf.111I
n9p yysrdaatlrld NA I b1 hi
bait 111I 'ItfIW aA II
/ Ir:ntnnn whir f 1bd.,yl.IAtrplgti (" 'will I At(fin t tit( .'i ar\' ) 4 it .4111/ Iw 1wm. It f Mi Nr1hirr, vlul Ie ,
/ 1Iff. ; ..ifl.i"JJI\t1./ t''ri4' .i''", ( I : 011011. RlndWMM nla n.th h.I1w11.AdI
1. nnkid1ck'IJ4Ia4U ; | ) } MM M lft t| .f't/JIrott waste/M.IIrt .
'wl ." n\.E. norJc.itd I..** l *. Thp.. I Mtnp ", '' nn ,di N,M7I rqa1 I fltr nw"pnel6 ANt
m P.Y.'fu4"nb .llhO\1.1C 1 -. 1, r bnI I IH'nwifliUif 1 1 t ,1 ."f.uitt"lIllt ..01".111II'11I"' NA ',f AM Iild putt n InI1nroNrai
"" -AN.:tip"6.jr," Id"" r I ;.,'Mons'llf If, jr) nhhn, -or)W( t W'5*Ih tItI IpI1M:a.IA lilhM, M" .y a.faQ1 rhrydnl.pnn0.a*I N$ *P(* a PY"hl a Aenlplhnnd as li fI

'kr;,LZ il QJr ,tmTt. t id l I ; K'lllillt..I1.J Jbrtnj mm4 wllJlt., .' .IN1Ibea. I( .ii.h.t 1.4ft".JI M1 a#.a1 Wy.M..Aqltd.11II... ,.r q .c., ttlptT.M '11111', Allf.il.wimgEri .
-Ueip 114014 t>rjhu"illitu1l Y en otIi.; r R5.h"I$ a0t a MIItIt, rM$ ri rl yy.J; ,pII1ilvIy(111111 .I i
MI,I L [ Ias.J1cia. .,d..ltC1'9'P',+ i| wilt,,14.' rr 1r'tpar.It't{ti-. ..". ( ( I 11.. ".''1.f"'.. fnnNNaltapiAAAtiIfna t 't> T AlafNllhlllnn, i iJyIP
., / / i
/ tulnnll
n Hunt jroiiM Imro !II 1\4)%* hid( ,.. .to- | ) r"I I l
. I "-m 'iirf w.r)htrr wONd tll : 'flJlrltI p : | / 'All ; *"t11 i a $ 1'M .dar4'' : ; Msilvl ..,Wtf1I1"e''fv.orlli ii!.(lkfwi Mni" "Ki. ifs ; .1 iInwNlat I M 1+i llh 111 tl rinds I Ir
lH" .. ,
fI W1i II //mpra.t'flip
J : An4h Yfl\llWJ'I'it r' l '.,-aambti 1t ,
I : fc"rfJbf I $ l ea AWrad NrItI 1(111
> ivd 141
1w'awn wl..kuow IrDClr.tlllt;.'1'thl if lulu ,; 1 .5tdmi. "p17+F.7Nt4ti i drpd# ef 'Ilk .K jt it Ia1.! i
& daW1N5IlaIltlpptihy.I1 I1fwe..IJ a, ; hw "..) .liapllNd WNAbS ,. = I MMit 1154 10..4, r
r ,IIIIr.tll..f6C wtl\ollr ri : 'h.. : MI!. i.aerntiy + sl tII t' 1 1 2 Ia r hl
: l( j I II+ iSFt I? 455k el
Joljp, 1VriLrhlc nd4lrrAnnrlddr;iflhat.yif; t o 1oIJ'. ..wr >1 1 '" J+fgrIAtp 11d. 0a. ) N TIN ant Mll/NIn/ w,
.. kt,)plkelNrtwulNplvAkt, +ll4hlJu{ ()JCJC 'irwlaN.' 41.. :"I"" "f' ;j I ""-. t,I n'ArI1 Nhn INS hinOelApe.w it h 11.1Y
t! J. w10111t1'1..eF f lk. : > ;Gltl"I" ''' .(,wy. p41ut t W N.pwrlln$ the 0
'!4 /C'J' .ltv.1I ..N flfh.t $ .Q pafta' fttnfl IM MA 1 1 r n tihI Ihr,1..1,11, ,
, -&'Mrs W.i"1.frd IM $tllt$$M. Jbad.A( ){ ( 14,h00 w 5.1""
b/fl.o l. jt.rlJ11/ 1w .>f e Uiir ( (ttiat/1.Itf.tN'" ; + I ei1 k
i a.I!('arq.ISII""IIJ NU" ';akaihNG .lfdt"f qW t Ij11A alA .. il.Iron, M 'NS
: e }p4NMrNbA/ Ih
ii l If
,t'.t.i saws.tdlWnt fntli bpwa rMll1.. + iIM MN y 0I$/ IrdMpll
$, IJ'f..n" '.hmWMtIt'rrla! ,1 All If 1rbh0h4 fN $ $ M ly Id NrhH rrt
< .141Gr rl,A3'Tfiere t"li-I I1I1 1' Nkj$ .fj\r.'I1i -lhr'adn5ha-t ,I i "- 'Ml r iv' IwulNwlrIn ,
"dioi, 'f rtjifrtNlMliMl/i l/l 4fhlll. / ..E hR.N \ / $ T, !
: 1 $ ,'1IIoI'OhitIoJ.. is",g'w1.9"feua .wlfl'. vav, hatlol / I .va i-3' w JIWWA1". 6 1l
;, yr.ll$ '.t.. I.nr'Y ;1 : $, In.p ttJ .. ii a 4f,4,h,
(> 1T1wkt4 L' _'.tJNJ'4 s o.i i H.wufjiiri Vi 4,. pat
\.,w.P I' hQPPINh.1iW.z-a. !/,!_ i .. 1-1 .. .- i "
:: "\ bNataldnaa" '..I'Io.amp. .alnNtdrlwT Nt ... arNq- .W ..tI / '1 -w*' i ,
1 epAl'' 1UI...a ad.lhdl ) f tf t tltlt'. ,...t ,lit. .1I MAK.n,
> 1 il&e1itlit / :.dt 1 t t 1 rA. .,j
.
i:1: t t" *$*, $ / t ,;: .:ddrl aiw Aa lit rNu a,
ligrt.u4lhJr i.h4j4t JI Ill.i 4" ; .+f tioitt JffI, ,.. t.1. .M

: ; :I gpy",'..JiR".k.JI l'arltddani.lNlbdapartp.."Nu4iMyt b! l 15.*.)it kMZNMWs .tI jifewj'wrWiw.J S ( -.tIIt..tI/aMI.o iMp.skp tR; F-.tnl/rra/ / ap, 4,01I..1tvf..aM0.od, erdger tlrael.N. d

$ ArNxh.8 j4.* MYI1yNNMf.pe
/ IWI b o' dIpoi
MW1laaflhlJ1ke{ $| t.trlpla/.ullt feNv 1 4 e
pwN
j u":t .! tJli P "Jw $ ; (.lpapAarha. ., M
: ii' aratPu0 / s.1..M .* ,IJ
Jf 4IJY..nIlitJ.of.. bk 'W1g14 : ,fi"'''fI U/ICIIIiIII/ + ., W 1ttfAt/IM. .f
+ I.I
I ; \._ 9tyAe..ufls.l :. .. .fit' $ "I8Tn a. {;YtIr.IbrANAlt/dN. +* A.
NIMIawy tJ Wu lw i,tiidWan \lilt.ifllilt,r ;'.11.' r ..,. .,.tit.+ N NW isrMaUa0aa1 ,I I
t,.Ma'MNalt aak".1I".JI.q1tIId..lIJ" > fi ,-.rt. .. .. .. I'
.IIIIt aaasl .t.
Sgt gwld IINM ..$s lyre a a.ItM .. $ 'Jt.'i
f tbl.aN 11'rrMll MN1ataW/rdwlk, 1INrl.4, I wsf... t ... I'
iiM fd! rNAladFfl/fMee.lJri
Jl .d .
1 ..,*e.hlrl..IwrNl".."If' 1k
.i "' /M..A.0 flea MAIAIeN 1AdAi **W M* -I
luphalr .n. NSNNkh.o.4* *ay tJ "' -.w: ', Mt. .0 .0 110. rr rl ,1 aIrN., yIe..Nerlrwt.hfSwY
i .1"1'n farMtwd4/ NIrMN..Ih, Mll.c. ..;: Jff w. IIM'r, I + .11l/'MfJt."lit $ ,rr.

.itit': wlrl6pnyMl'1 .." .lded .., IIM'A\ .*lli .., ,
t : : ).. annbanNlar, ,-._
JgM.1 01 ,
'; aDlt tit lk.lad'.d'r Ih.If1't., O' ..1 .. .44 '.-M.f.= 1 ', I.J
I oL..LN11 aA.nwlat leNlb r per ,4J"J", +:rf .. "
r."l. > .Me1ywaN.p..gNrliyyptharl. 1,0', ...... L : ..IN tt, tS'AWITa I
.Iauvr1.N.. lit &Nu, w tat C.wand rwlryl,rl.A/ "M.. ; I t) $I 1I1ra.rl+lltIt 0 i,4siMi. oJ I I
tl.1d. AI.., p,l IM tLN rlaMyl..v r._iIt > I fII1wIAI!,...., '
iltaM h.vn IM.. the 4 iu put .M'w two .,/ I 'Mt ..blrtl fly'ieNeFU 4.s .Ar, ,dl IN gypw' / 1
r-r hawIM.r..IIp/t1..Y/ +.Ner.k 11i ( 1.A0 a 111 .MAjililtrirl kh.lilt
Mt- d
p'.Mt,'.' .nlrr.NIJ n"1iilllyd.NMy..4.ikdt1rw1w .Mw.5i.'.led ,." ,-* + iIft.:1", ."'J.'AJ..... Newt'trrr' tawM1 Jrrwt ipA rr Aj ..iI'

.
/ .rikrarNt.aM .t;N.M1NNtallw{, tIM.I ikrietUtl1 li'rth 5d N.1+ 'r-a. lIA j i
.
i .Autap A .at 5m4.uMd451 i w.lqN.+ II iN ,
11"a.al" .A. MM -,. tt.11 .sir 1 ,1t
"
_. .1'
I tN1./wl..N thrw.p' *.$- t-.. i tflwrutNOt4... .
A". .L.$1..iJl i n 'IIL,1f _.If".. .
llnlua' M 1'MH$ .A.N IeM _..' _. .. .J'1 'Ii wN|.MiMMf**t Alta .$
..r.,n.. ,,.1Ift .. t1.1M.. r ....sal :
.flwd fie f lI4rl .
.1IIot ... _
.I .
4 .UIintf 141 .1(105. f.",.'. "I '= ,
....
khtas.lwlM.4l. =.M1v full-.I.: 1 ..J. +liSl i1.5dEe.iw. ..a11Mw1 r iw -- -
J : .
.
r .>t). M1MatItM.A- b..rM. ...fhM1*ft'j I't'S41s JR ,r 1..ttaiMMo4 dw p..1.eNlw.IIWfilII'/ '" A.Id.M.az !Aa,'. CJ.mLA"AOCJ.A

..> ...Ah.1. IV. I I .11r0i ... d z silts NAY.
.. WH..wi.j.JlJ....; .. ..II rl.rao.aa. IA.MtAA.fltlr .
} ..
Ilw
/ Ike_(Nr.alt.NeaN,;llr aa. L' I If i.I'MI
.' .1 : ....... II *
+ 1 .4'MapIAtN +ff. ... ",JJI.. 1 > t, .J.,.tom!._.._.., = xt
.'...fsL+1.r.Iit 5.1NNr ; ... .fr .
.
-. -A. II r. ..It j -... 1 "# '
Tr
'" ..a.taawg.nNly 4lyaarkw ... .. : .tit VJuiiUlt aiiw,nHMnpppiv
,.. ff'tl
.
.. __
trtt derate? 1J 1' T I''rlt'Mar. t
$ j -
N ,..4..e.w ti9Ml.r.lii ... t.* X44 ; -
'. j
b.aa.lll+sontNI1rA 1 w. i 1
.IMtaptl. Mill-JII ... 1. ttlxi "1" 1101 t t1t
...ta.rNd AIaIO.IMtI ........ 11J

t I |t S* .rt..W.t4lfaw toia.T; +I."$1aIR 1... i -: It.- : _.,_._' ...1 j J (. -

; .tdi..n.l1 t n : .
tit .al+Iiru1p .IIIIT -f.. .. 1'I I[ m
:
r ..,.t .. 1 ,
.. '11 .i,1...Nrt.llfkN iM'1I1 _.!u'fll.fIIiIIIif..1'
.. _. : N' ..

I I ,,, .._.h.&r.1.bfNr.nllatrrrp.Mi. .tJI 1'1 M fIII.t srt_tFw U.,.I".tub ; ,..i.tk..1 f-F > 1 r .11I 1M tIf.


lH.._.H.IILI.JIIII....d.Ijil11"lllj, h.1II',UUI eta.- a.tpl:1 t.. : t

+ -- /+r M.li.l. 11 r.rr 1011 J I .. ,
1
.
1M t ilJut .11 .r... r pyj lit WMI ii *QF.;.".- .
''" .."0110. ; x
.1'.nlUl. .- ..t f = + 4
.
NI 1u.s. f>
t r .. a .w alaMt IUI.

1. .. '
.. __..Jf..t,' S1 r; 45.50 S I .I T
.
JilL, t ) fe *4tt .. '

at. rs5er Nt and ? t. t a


r ( riaE ... r 1.r11.P..' ." -
a
t ;:. > '


t Mr ::.. :: ;.= Al" I1lylNl.r.t..t1' l '.

", I + .L."-." .'.,.t '" 0 t NIP...J: .. ..J.-.4P.taaIke ...,....-- : I b r. f>-*. if_ i Mlf 1ft. i I

.. *- .- 4"e

.. ways ..
ai.- 441pU. a

v.i ., . _. sir -.- .."_ ji". -. '_".o" "; "'C" = .-.,_., ._,-. "-- -I.: ." p"- -,- <. '- H.- -,- ---.I..
.
<
.
ill' ..r.ir.t. 'f i ri'w* r
-
.. .
/, ,
1f .

.

f J 1ft: 1

Mr

M. (I, "

_,_ ,t.jfJt: \ .. '. .. ,I .J. ._Jlsf! I.; r "'It 1IL. JJ'J.1) UUI'ULl. J # 4 4iLJ
: .j J.. ""i "1111 'n : i. r j,1Jt.I J 4. U .Upl r I'l 11III1U. I'I
1 I1r1L'1.'f.1:1.1' ix #f.. !(\t.w Jl ftLtIlO'\ll,:,:;.. .tI I'' 1* I"' ..."; *W' iftfUW'h' >>U1U' EN'n" ) .; I i' ; .1I.J11, f' .
.j L n I I IwIAAuNI' ,n t" Itli .1 I A8Bott'1' ( .' HA..tf SCHEWLE 1I"lj" I 'BIU lfJJl1 f I t\1 iOIKtiIt1 { )
'
.. "oWIN'.t.. or' ""' AI.Ila. .111 ; o1Mt1ihn
a,0N,0MN,, nN aNNx... .0 NA (KUt" Ih'It, ....uffII t' ,'Jr : ; ;
.\III.'tlU" fcyjuf tiu '''''.\\', rp i* "" 1".t"'I"| UiIH ili.l' NI,. ... fI.h YMA.N1. njIt'i, :' I, ,;!y.J
uiwlp '' | INIrINN" ''It / .
J "IT I'u 4- 1 1\ ,...'of AAIIIir' ""l''"' ....! II 'f..I'.. 'Mr1 $ ) .sitifffllfjMiBi i m nl G !wc Ll.1( GtoRi; rrnyll.h" .YrlnAln. ,,,. 'IlitlrrYv11NiIIIII' 41 ,. '
YIva'lAM. N,iN{ 4PMIIju% ,iINI,,;' I 7gDI" '''M NNrw"" JIm' l n\trni.lt1\ : : $ ,,,,11", .,. HIM E,
.. ... ... r rf: g11iMlIl/rAlllll'Ar.
.,, 1'IIt1O' \a.. _It" ,......., I 1'1It"II ) ? ".tift"" "1 rn, ,,(,' IINIrup/ ,
..
.. :.,_ .
d. ; ,
Ft0at011i11N ,: r.
: 1 GULl P cutut b Ip jII'1' r/il" ih I ,
Lupat Unrtlllll hiriN (Ii q tN Itllt I "IMAdrAiWp"" ,. 'ItH", ; ''
'" ) ".ri .. tt4 I Iv. IIIrnMIN 11411pI11 I \\hI t'+'ww1,it t : "MVM.WllKON-A\ : ,\ 1 ) 'flu .- JrtwzzIxxAanarA C I'url.,' ,Y, ""It,'II' I "gpphrMA' $ 't ,''1'/IjI f / AIYhfArrMlMIIM1' 'II" /of "IAr 1 "."."",,,.. J',';, .
r 1 1 1IN1iNlrrr.MlN, .. ,NNIN"' h. nIi,,,,,",,,$,\\o1f ""'" { ))'Ii I Bit: I ,tiff, "II!| ,14undr"' ,ru.lr/rhAI/ I, I ; HI.,,,.,,j,.i"dfi/.b"*W fyrlw.
\\\I11111, ;h111ti" 1\. 51 h\\" t:N/wrv' ..JMI. ""It.'Y'.' 'INYNIIMg11uu' Ir$ A"O ...lA''ii to"l1 V I, r'ulIII.\! ..i"" ..ftSfiWitt, w'n' 'Mi ,,...I* *'''t-ijjjinw' | f"/l7iI(' ''. I, 'in Ni l| "Y/nnw, ., f rduplAfn/, ,. I ?Mpt', "foiw/i',""t//rb,,..i"<,_.,.,..,".,. 'iMltiwrf','/ "'(','|'
*. ,, M W,' .>. / ... .,If, '' I +IAUNNI" I.'' t "." : ..''''' | / !iMn :. ; i. iviiJj7; '" Mrr" (tilft ".rln0lr, I nngrlnln/( | | e l' .It I, rNd. uM1f/Iq/" ,
*.*.*<*m / IM..* *, t : :'J\m\ \(. 'N l1r' I If 1 r : ;"m TtYNN,e, /,_," .. "" I '.. .It,.,"hrI. Q.MMi, .. I !JyAA eiis'11. .NrNIAr1. 4 rANIrIA1Nr.| '' i r,,'.'.dq*#' ,,. /NN' rr.' I Ir//I I 1 .
_
If I I I J '"' ...,.,,, 'JNNeNNNff\ ..'.I 1144i4.."+.l ;ti .llj'.t. NN;r.\tI'.r.rt., '; I ,r;.. .t l:N j1; .NA MM.IA+ It A.Ihri.lII' '/ /nl,, YdiAg < t I 'j''lldr.I, 'f/.roAImIAId/ "hMh.S,'ft"
:: >
Con tDtilY;" Ktb'.1toO\hijr\ ; hw1140111/Abu1gdH1A. .. ihI1AN" "' 'r-' I I 9 1 r..;:.,,1,'f r'Jj lof\7 if,1r'Tt.s1t't"/ '''' :.tu.r. IlniriA.Qr,.. ,r.'tl.I". : d" .1J INA Ar111IJINL/4pApII. l fI, 11//, J I "1.N/l' ,Nv.4)hl" NII,+(1Ulhlj/// Ipr1111N.' .' .
... """.IItttlnp'HlIt Ni. U r111N'. I ,', I..1 I r r.n N,"...IN IIIi1.......r...l'/l./..l':. ,,In. .'.'., iNi...wA. ,1 .AlhfQ/'/ Of-j" NAr 'jdiol'
; r.1 r.I i.\ 1 rrr NII ))3
I1 "
] t1I\. '|/NtM'IIlh' .wYNIIr. .$., aI11J"' ... M.I.., N ''il."ii<4 !mil''';, :ftLi: ti M Nh'.' l rr A h., 'I. lot rlr,1 If .1t'I' .//l/. dIll /Nh 1 }7rruplt Insure
rrJN iN.t.I."hhlll'')' nt1,,, .Y.rllwlIIJ..,, "nr", fy; .., ''K. iI i .' :" .111. Ifc-fufHii Ill>ffl9*:::}Olli|M reIN.NJs'4im\ {.f) ,.IIw. "",,,,...4.,. t", PIIflc'I ilbf., M'l'' 1a1hrl" your Lift
.
(I'Iur/' '/ l| ....:., 'l'rl .IlillilNwlIINA110IN.4Nyrr/I,, +"NA+f1 *y'lf.< Y..diw ;.. rh .. p..*... ANI .........,.." fM..INI I I Km, M'i'Ir/Ir..rI,,' ("///rLhnn/ /h tif.r
.' I |'iv*, i H: jl.; N1 .ItIIl"I'.n1t"r( ; IhNNINNi. .iVhOMNINIhiIh1Nl/yl'. """j lNihIIIIIo. ,I ,"i. t J .""trPa t ", ,Y A I ', ,''UI IAIT, M.Ir/rrnhat.LfMlfgA/lrrrr" / ., ," ,
'N uM11MM ,
,I'uI'r| 'kIifiA i illdllCNrt.In, III lift I fMill .tf ,IAr VflNftlMII'I'JLira' !/ tutt
ilriN
: <-r !' ""AH' ,IIIINII' '. 'fr/N.WI" l''I'. AAIN.' /.,....1 .NNpr.r, : itAYa ron ; } 'AKi)) naYO rM :t:!,,llh..ir" !.!o'l .A.!) I Vrn" rMIN4InrYlurN'' u. IS ,LGI ",
d vliinl, 'i inlifl< |>ivMnU( HjunMnw, Ahl. Vow .."lit", .,rlulllll+ ..'....N iM/lit I 1''N iwr/ N.. I'If.miHH. t A >l'iI'. "III t'NI ft id l lijjlii" '' /nnfi ? Wilt.J' imnnmm' '
AMUi..i ww/N/ '
\ ilMltiniiMmt" < | Itf INral.Itt''I f h""" .
N/q' I
.
,,11..1'I .1t I' ... .. .. aryr M.NII i | ''ll'lllil |fI.tof'1' '' ,Mft'J II'INdi.Ii'IlAhfl / ,
". j'J' NJJ} I'.w, 1.,6 MI ,.q.....is,w1, tt"'lflf"' '" 1.UI i\ "lIt', 'rf' t r 'a' I (I. j '," 1 ;: '
IA S 1 .H """ ",,,, ,, '' ,. ; jehl, 'tjj J' \ '\\\ \ \ \ nh41" If/' 01"'
nwpoldhIhrlrrlukl.- AM11SRO.A'.
IhNirlNOrlr tVi* .iwtrf ,
AM'MOITlOMiWlll' UATION'; '!M.', (.HI. INArr qIIrNI111piIIpN/MNt.I'" ,,' ,' MK .kn,' ; d : MrA It, r....' I'II .... .,. .' ,., I\ <|*lllill| I Ilililwill'l i ,NmI. ,, U'lft- .. _,
.
r; NICIThyPftI%(Tzu&ri'IIlhurric> ? :, j 1'11I.".i f""nV(liM KiUf III.tlflf'ft f""' *''*.d lNANNNM /... (J ftte(! Tln w ftnyVdodwnrr;; ( llnrdwiirc I (!Jn' ckcr)' Ac t ,.. .. /"..-" ,,- "' rw" Mil II, r,41phtINNlnuldpAd/ ,' ( WfiPS ) 4M1,1.JAHU ..
.ott. <-*""i' .4 1 1I .. .$.ilriMUIl'iNIIih" / "'"H INb1lal ., ) ', ,...... .AirIMNWri1UN. 1INhli; rr "', 11,1, HiyNIAInri ( OAI'lTAf 1200/XX) .
I.r t * 'Mud' ..IMW|| .WKlwl. imwrfwto' ,IhU... .mm. "ti|1.iMHl ,. ,II.lp. f'MIl\lt\ 4glldwt ,ft,lit,",411 IlNrNNIR/' r l r' 'i r r> .tiM... r .; 'i.A. ,./. i ' l Nli! .
4wty. TWMh//aldl" "+/'Hd1/IINpwd.si''' ... NfTANIM41Npli' ,,, \ / '''' / III I of rM.Nldr.Mrp ( ..'r,4'p W.. )1C: WII-HON'* uno?' .illl ;Jf ". h tI Iran/MIA" I f'h' ;If'II", ,,,rs I .I i MI.( /ismu I / IV-
(IMH| mil Irni.. WW ttWlW M. pIMMl 1"- .. p"+lb'" xenMAl tI"' "MIl' II11A nAh.i' NIN' iAl' 1'l". I I. .... A M ,. /r"MNb', r Iryh6/rnr" ,
t.'f" .:.........' t..: ...'.4""ny MM.I tHw, DM! in ,iw.. NMHIWINilhi .MN.. ,, I r IJ"I!.h $f'I' < ., ..1't ".".',,,,,.j ; j'f 1: .\bhl., AHrdy/lr,, drM, p ''' ," ,., "I' II, WlffVf; ; *< I',.,.., '
u F .W. ... "WJ.MdM, Mai. lir Ih1 1I"ltl\q.n"\ "PIN/l./I ....,..NIi/IIHI"" i rNld. ''t,.,... 'fI "I r .IId.' Alrrnll, 1,14 rrhonly ,
IruN1 j'J. .Ir'lhIIA
,
1 rINNNhIp. AIIIeNr,ilhkN tftk I II'" Mhb MNI. -. pf4IN. .lgif..$p .l...., .11I..,,.,. 041,1.rhpdwM .1 t .IfrD. SMYTH & 06; ".,.M... :I .S.I.1./. NN.b7/' ..11I'I"' N/ "rr I" .,,,,I '/ F' / : 1.4.( "' .....",,.,,,
....., II"..... .. N ,IM Irlwa.l. ."I''N' M1rNt" .Ntg11N.. "IIN "MfNIHNihNp ; .b l Alin, YFIIIRi1IllrAArir'ahIM:
I MIN'Agllf
,, ..,. w 0/kIIAA/ "Mlww" pr11h rlrl p.Ayi11 I .1111.. "u'NNNN''' ,'' 11II11I"/1.,1'" nl" rmMl"4 j ""...... ..." ..'......If..11 ",.,,,, I ,b't.I. "h"lff"/ )' llflD' 1rioqmrri .
rl M 1H ilV "' I Mrr .j .
/ 'fllIIt '
i....... ., .... I '/' 'J I "' ,
I h.rMlf" Yf .fUs 'If'h""
r. : ..,t;.l, w i:. "pf II INNpMf1I" "'''''' flllH ,.fift/ ",. A11MIhAI'1//LIJ pX1/Nhp, WflhIOIkII1Y / "Itr/rllr it, Ith, "
Ki NAT' IhiNlni.nIVbpiM'tlNlrrrNlrNlul ., N.d.MI, ''I'I 'Wp''+dN.I' '' 1000/IIN' 1 H'' III''INN' ItIttlt/ h'' 'Ih,I'f' :t.lt: .4rAiIM /.. .' ((4r marl.1,1. ,'nrd,, I'IM.fI't.It'I",. .I 1111.. ,
mil+ If.rtki 'Ihitab(Mi.f r.* "MUM" .. ,,f"11 prNPr .. '''''nlll'' WNII, ,' ''I/rAIIM/141Ir1h.HIft1lIR..ilrl' "" / y1. 1 II'M p ," "h #> "himloft." Nrlar.n.Nrl/ Ni/NI/h'
Ip I IIII' "" INA. 1fII'lf .IIIP11hH+ ''Mln- hit 1111N c ii : \ / n 11 /. 'I "It"'f" MnNflrN '1'1"C" 1'An' iNI1.1
.. .. I IIH\I: \ nnw \ N .
.ht't....11. .td11I'i'"' pw" '+"III ddry.N/Mri' .M phllNNlwh. .". lpINik1i"AM", N1'.M./1N1,,' .. .,'|M..h..NNr ANrnl.," ''ff UMN iNN" N/HNNrp ttI NIIrh' ,+ 1\I II IiJt-tVAJIE, E I /1N.AAUNNA. r'"" gtdrrrl' (J.t f hsN11hir;d'Nlth.'N,', ,' I".t.t 1"" :,,,",. 'ft' IInGrA W.1rFVIM U'h"
t )
l"n.IMNIA, '11 AAia:. Nirii.4... 4bOpAlIli1' MN, I..I.w.a ... ","ft., IAInIMpw/NM. ; ; ;Ap,.NAN M MANIM""" ,ilrA /' : itifMintij9rrt((( ''' ', : ilr"hirl/Inm t /"' + yNI,1 trt. "Il,1r ) ""t I. ".'J-"t""t.... .II.,.,.M "I "",.,."'". A, -M' TrM" 'r."l'fi yIo ",.nii4.I u.oft'., rN.fIAlr'11H.. .,., !' ,.. "'/1f''fr"ft'10".INr.NAPffr '/ /' ,

Imld.r' \I"1\ rMl1.11 rI w1/lqtell I PNMh" WII i M.N/INIM MN/N/A4 YMMNANrrrrAMr/l. .. '1 "I'" ,. ; ra "Ahq, ,I. *.""w", '." ....PIN If
lira..'4$ *f JIll f, ... IN.,A $.',..... hi irk/,I..' '''" /'/ ,r"'f\ For Chills and Favor/ ''I' 2..t'!xIr* N. ."'.1 It "' ....
NrrNld./,IINNM''' M .n ,IM. NMN/1AMrwNN/. .., V '!,.'lI'ft"'E j MI" r : 'M&I11 .nb'ii; .. ?N/r'MI.IOAI Ad1A/M., ,, ::,.1.7. .Nh7NMNM;.".{,,h 1:.tt-.: :rr:: LI,

,. II I,.Nh1ih. t 'J' .l" 1 A. Ar"1'/aN'. .7. '''' A .1.1(11111! ,.' "I.M4 .,i1 ,. ". ".'H' ",./N. :,.. """ bai0nn
.. y ., r ff ,j \ .. w.f 0'#' W, ...... .,.
'I'
r ;
II.
.- N./-I/NIA. ....... .. .". 1/1K Ili s ,f4, /I/III/;., ,I,,.,,, 'If', "'' Nnllhl ""frllrl If/ell"/ 4 ,,_ H'""of f fiU' i 1.1 pt r r ,. ".. 1 I gM "" "' 'fI I ,.
.I/MIrA .. ,., vISe .IN, ..-.. Ijl' ;;{ ... "
IIN'INp4W : .
M HIIII" /rWIMNMAArdr., """ 1 MM'..i OWt. *'fM f,* Hi-Hut "" ,'>fI'''' A d H..h//1rf( "( 'I" fI'M".Itt-,
"'r41p IImANl Nql. II". Ml$$144 10r1IM. NNi '........" liihf t ,rt41/ : 1 ,h, ,.J.f-H"; )"Md. Iff'' 'A rd ....,... ''If ''fill """ 'iC.IJ./: "' .."., ,. ........,... r "IN.1NIprNrIr{ .' ./ '1I1J f ".' ?-? "T nmtufll. prrw.,, '"
,, IJw .. IJItn ;::"rHIiI"If.Mo'If: 1Iff' hi."" flH.4 i MIr.. MA J I I : t NINdI1 I "t'J' dll MI nIxI i 00 ,
i w./Nw4.r/wllNl fit! MMr INI. ,,IrN"r ,1ft J ;t.Mn.r'f\W'Jr.: : I' ''' It., ". ,"'" "., Ii'If ,,.,.,., mJ. M" N/nI/1 Y./r NN>,r r. I ',"1HfIAII'1f! '//, If. ly /t'uitLLr"imM,:t'j arr'f'' n'' nik:
Pt "i/ AKIN ,.. !_ '* ** 4
wrdNaIpldur1K111Nr7yM/Idryw / rfHliArlrM P" y.? 5"f; fw #
: ... MIwii1" fNy" -"t ""IIil"iiri! '( .( 4t' l A"'rffd trHlca; "'J=:=.:'f ., "1'-t.' J't IIWIllb./ Mnrh. /I'H. I",./ I'.t11.' /I of.I "'yris.l. *",""?"j J .yVp... *.rf
"' -/tI". (/ 1 .,., 'iJ.r ( ; : .f'1 .f '11J .7rs I ,... ,,;.),., lOthi..fi'rhi'' .""ww, *""
,, .. .
/" 7C ..
"...... AIAiM1MNI. ,.Ari41'IrMr'1IuIN.M .. /.ol"*"N'r.nl 1 ; /nAIIN' rNMI hl. Nr"ppr :,,.,.., ," .,. .""....,,, "" .
......... h............. dlrlluNlr luNNNNI \ 1I..IIft rimlrig006.1rA..NN.INM4r1'" I a r.J ,\\tfg, 1WTf1C rN. f r Nhrl.lf,, "rnr.h.h1 r._ ..'tll/M., ;,o.tft..,,,, ....,' ,,,,,pr "' '''.fI. '"..
', 'IIM(N. NAIA.WI' ........., .+i.N. ...,"' ....'.. ./ ..{ ; fIr YAI'll AJ'1' (i'a, i.1.!! '/ ) ;t... ..", /nNIH /'1001 I ...... ',.', ,,,,. "J:...:.t:, ", ,..Ii., ".. "It"....
t .(.Ml""') /" "" ,... I w,, rrlr .-, I!* NNJrat r "., #,{. "''Mu'"I!HiC i M, ,1, flr"",. : ,,:,;,:. ...'t twF .r. t' ...,)aAiA.N'1AM.Lt'M' .# y ...N.n'..
{ / A Iff ,., f'1'1ffltf' HII M"
!1 'IkeIllllM5t" Ml Ik* ; .,
f /.iIM.rdiM / Ar'a'MA' p4f
",... ""' ,Jtt 1=.... ...' Will bi'F mii> id A OR ." '" "" 1Iotf .. .....Nl.rwllMINIT.,I"' ............,.. If "" ,,f 4h11M, "".. rn"I'tI" ; 'f IIf+I b.rr/AMd mMh.N+
"
f.. A ,
"rdr/itrr1dl"f .
"
IAdM. {"Wi4 f LY "
,
.
.. .
I.M/NlrpAtAf//iIM//R feA.M5Csufti .M "trlft AA (6.Ih" Nr/ + : '
i zjjdifw&s/aiifc .. '
/ ; 'ft'
'r' H- LIIN4IA. '
f .II"....,..NN. Nw IIhN. ....AM-lit..M.e...'" IM W .".... ,,,,...../..I..,,,..,"..,J1tIc 'fI ; .. .... + j ( fit- .. :t. :.L"'C".fI r b" a/r/ Ihr" 4' drr ti',. lb.1 ,'It ,... ,...'.'.'.' ',",,' ; V/If': ''"f
,... I afl '- 11I' ": ,., Yr.rr i.N pNr1 ....,, ...
.. par/M .id fit I1.IM/Irl ,JIt idalh44" _'::: A i 11'I "/:t. h/fff1I/H/ fAr Ill ,r 1.- 4 .
...........,... .",N,1M, .. II.4I.M :: 10. 4 "" 1/N Mir ... ,fHfI... fI :IW {:: :r.::. pi ;,"t 4 d.rL r1. If ,tr"I" lfN qe If .A,rrN4/p./pw'
I
id ... .. ..... ,... ., :'L'Jrt ft r .r"" t Mir
l .. rr In ."" :r.., ir..NVN rIM +rr Nl.,4If'aiMl. ,,I1p ', 1
;
,. ... ... *" *" i"., ... ". : f' r. trt r. I fJ jJ EIrIN1C/l IYMInN dl )<
v. .. ...:.. : 'If.. J 1 I ." !. i \ J. LMrIa, ,IfnrgrM/I) If"r + .drIl
Ip.NrM 1"-1
4 .,
."r
.
'" .....,. #',. ,! ANarf 1 1. Ar / :: : brlp Al/po' if,.,. ..u. H rldMrrAlra / f'
a w1dio fie 1h'tIH.! ..$" .. I......,....,.. M .IJr., A.'. 4' .ir.vrJ11. 1'4H1",4.PiI/l' ; .If' >r.1wNMrp.ry.rr.rrrrr.ri/, ** ir / .._. ftjiMt \. ,." "" "' ''' '.- i. fMt.
limb AM........,., M ...., ..IAIh. I m*........i,jfffy,.|*..>.1.i .>......... ; ...... .. f 0..,..,.. .nNG.d. III'...rNNI
.
... ......".. ....... ;'1r MM M ,'* I/***,:::H""' ,.;1.: .NIhw.LaNrnrrrllflriyllflM I'.LIM] tV: *"fc *'','''I Afe** r _U, luM... 4npNol.ri.4 ....,If;.;t 6 SIUAfIIMMM 'j r.4 rt-T. nr.....rrfifirfiriVI rc It.AJ" drrr "" ar.-z.rw.t1-. : ; __
fc.. A...... ... .. .I. 4llfh JiKa AN 4''''
Nw rPar psi "- --- ''t.,; 1A t"" fIu,,..,,,, .r..pt.r; ? =
......" lit. ... .-.iab1. W MftftMMI* ,. < 1. .. ,
!; .01.41W.r4IiM..,.......... ......+..,...Idc f 1M. +_w i,,1r M1NNAwr Np.Nl.rh.lrMil. .... d't"n.' A Alll/> "* inCJtOOKlET .:. -::111... ;: Y': 1::,, 11 jf"51J j f:1.: ......''M.J..4 fIItII ..1. frj '" + :

.....11.I ./ / lil'n.,1III.' M! NNnNMNMK Me4 J 'M1 $ n::JJJ'nfY
"" .. I..,/iJ1IrAf f :
... III INIINIrA11. ...... NINA,..ly '.... _,.rr.. II"""4Na1.Jwir'.i+ *iA..laaM rNdr 0 CHINA y in.l1flY 140011I'' Arfi,r I'.a".f.JIIt, rNl f'. ?i: '.. iru.. .
NII .. ,
OM./IAr1.. .t allir.. ...... M w .p. rN...rrt......- .,.....,nrNYNww" +.r f, ., L 1HIM/dl/.1NIri.Nr/,. .,--. ''''''._ ''
1' ....w..N.e.rwS.MNIr.IINw .. N # U''wt.f.f',.,. ., ..... t'...,i ir II "" 1 Sll
[ L '
If "
....... U III ,. J Itf
/MH gr f' .. ;;
WIH'II "M UHIf'6. "". '
f '
...... .."., ".."" $4rft4r I,,,, '', ,... ,.... 'of..I ..... f .n1 ...
Ie IM ............4 _....... ........ .... .iitoII.
-- 'W J l11'tiw/ .................
.... .
.. y..., 11f pJI..... /r IM iLlii.Aw 1M/ ,4111r l .I rd Jdti 1 :.... .
... la..f a MUMI Ibta ..,...... 1.4 ia..b 4111,4./1 iI11wJ .. 'ill ;"..., ",." ,. "IPIfJ"J" rp Iw.N.q
IIL. ....Nr_AMM p.r, .-"" ........ w ,_ W r", ..Nw ed r.i AM
.. I. ., 1 .
Al ...I.waM.AAw.I. ...."Mh,4, i ., M ....1. Ifll'-'' rlr 1N"t.. I "' f/HiIfJ. otf ; 1wll'r/' rrr1w .'
+.t tYI,..", v prt r i. r" r' ,,
.. s Y lttt .. .. ...
......1.-c..J c U...., dm,..,.,' r liagw4'J11f.. a.j".+....I/r.1.grY, 11..40E I wAir t...J.1r r1U .: :.: ---- ...N, t: FP t= 4""' .' ... ., !ijrA

-.f ............ ............ ....,., : .,. .. .....-: .
...... _..1M.... ......III.,.,....., J' ". :, .IiJ. .t,;A"l1h1111 vrrilfllf'A ; L, r_. ,.......1..d ....'fb. NO'1'C1'MJ.1
.
....... wlep.It-rr..IIrI....... ... ... T r 1I.p..INrN+,1 IN. oS ,.
m- .. :
.
..... rn.al.N.rtrii..t.Awd..+rr..'. a1 .
'-..., # .._- !l It p..,.... r ..-.. ,""
... ,. Z 'f It.;...
,..._- -- .IAI.IAI1r ....t'-w: ,.,......... ,. #I tJlH'U' 4 4t i ff y tri tcrrMgYxY
.f\ '
1 W .0 Iw 1..11,1. ,. .. .J.'HU._JII# > .. : > 1 i
S M MIN--w1MANNArw.. wi. '9'to....M .. k .
............N/.Ir......... AuN"f. ..r + .rirwwn Ik. 1 .. 1 -.1, ." W
......... .....>MMe1. rrrlrrwll.Ai u .. tt .1r --
,.e< I ...... ........ # r c-

l.AMiANM...J...A 11NAlltt .. .,;P. ..: ; .ota ,,rr .....
t ...---- ....... .. fl ill
... 1r. d1rM 4.IIItir. .... .0..111. wNN4 .ry.._ -.ct. r. :
.......fi/IItt ............... ....... # .P' MAtti jJl lftJltIlT
Y0- *Ihr*.*. *.****...."J.. A..1111 .... .... ... .jIII1' C", ."J1H41I ifl1 t I Ff d I1IIIIW'r,4MI11F'+ .... ....
.. 1jH4e4 > -iii _
-... 1kA4Iri. ........ MIM ....... ... n rv I awIP f' t 'l. #
/ ,,.r r.1. fi4 (IIIfINt11'
rwsN.hiNMr.INripMwluANN.Mr ..................+N41.rNNwl r.1 1 t si .1.11'111'' 'I. rrhtIiIH Jam, p fti'fsaV. trllgwNi: 141_* f ...,..,. .
'( rr IrAAw 110e IIJft.
IWIJiaI'
II ANAIM..LN.. U '_..' -
i ............... -.._ .. .'.......... f .: aM 1&U' "" '1M't
....................A.INN..4IIII.A ; l4er -4 1Ir
+NW4..NINA NI..II I ..4..N.Irt..Iw.11N1.1d.1. 1
rwNAIi1AN, TOJ. 4&t jpWlwWP.MW AP.Mflw.._...u # d1Air.p.NNa.r 1118ti.rb
P$11/w9
nwvu i11", 1k'sImI'' IrM'"I'i.
1Ns.lItIM......+ aM r l1+ .......,.11 ., ''IttHbl W ttltttfte & &tf MNMl
.......... dirNN1. .. w I SP HHJ Rd llJBBHl ElH L
11.61' 1r M1 F4+N 4 f JKpPWI wp awwW S Wfc
,..,.... I u v ...'"., .... t: rj4 *ew

,
J .i'
I 1 : II _.. i ... ..""'" .... __. rur f**> L.VA ". .. .IC#=.Ai.tNN..lr. INNNiIINAII.1NdIW1f r.......". u .1:1 .- .,. Mg ,",.-IIIM ; ..N.i 1--\_ .--..K-.,


::. =r. .=z. JI.. T 'UIIIII)1I ""' ''''''' ''' -r "f 'fill Il7r ., -. T

f ,r a..01N ....drlrte. Itt .. \ .1, J. .. t.,,.., ,I1.tA'fl 'H. rI
... .. .. 9f" : ...
i 1Nf..Mdyil rliR.AI. 1I'1It I I r I w. _BALE ZIli ,- .e
.... ., ."lit I!""' .'GI/1..MI__ J.LW. .
.....I rr.ONNiId IIAI.I .{t JW -- .. ,. ,
..... .... .Jaetf: I. .,.. .. .
I "w : ..JI. ... ......: -. '111"-!
.
NNiII.IiNAA1iIN. P. ......+ufi IMiwrlrAl.AN,011 l .. -4..;1_' '" _
+Ni r,1, ...... 0 I... ntJ r MAl.. (lft. 4ri _.''' 'j'j.1NH. ... .
..... ....... .. ..... ....... J .a..j LJ f ... ""
....... ... ....... ... .. .
J If' ...A...
....' ....... : jr__ ..... .

-='*' =:llfl ... .. { i It...b. t !iiill, ....
-. .''ltIUt 1 JMt urKxt' xt 1r.1.Ik' : "
Jf&t
....... .. ..--. i.. i "a *
... .. .. ...... ..
... .tt II! r 0 .. \
IiMIrA! it .,..,. .". .." 4 a .. r.rNr t M
.. ; ,y ,
>< -
_' ____ osM" 1 I ... .., .iA.t".fJ1" ..1Il
f
........ F. a ., j -- *fm*
.. ...... ..,
.. .. # ..1.1.; .

w >- oil' =.....ter.tf fr'P.Z', L.JI't{ tf TNIr

.. . .
'!IIiIII .. till. .1. .. J
.... IN _.,
I'I .
.c. .'.... ..fftl'J_.. *". 44 ..
...... ...
IMr rww. -" rw lIflJ .. ,.-, ._

I of .. ... 11 1f1 u "' 117 -tII. I ..4 -

i Iw1+aA ". i." '. M I -- .
.
J _
NIRI .. :! -".... W w __ ,-
"' # ,"' .. +A. I
I iKW9i. 1!.

rye ? ..wz i .-'.,"' _.._.J"_',F>-*tj t- TIf 1 044 4l1

'''Iit NM. d +11'.arr ",. --jOO qf"i. ]11 Ara.A .

.. .1
,
L .. .. ......... .. s.r. s. !
....
... .. .. .,
.. ..,. r*....... .. ..... _efliiII
*
-. IJITI ..

wF .. & ., -r IrI. jl +1N '
} .. I." _

r I( 'tHI'/"" .. .. .. Alii. .... ...

.
.r.r rr .&'''''A r r1 ....
1. """ '''' '''I > 1 .

.. t i
Y III ... w L

... ,
.1'- i .r
-- --
.. rllrAr I

.... ... .. .. if I.X .
c 4ir-

a ... ." .,- ... :TTmr 11 .JJ. .... ...

"..,1' .. ''''II'd


: ",. ,= .. '. .,' '. .: _c, ,rr, ,.. ...
-- _._ .". _. .. .c "c, .> ', .'. ', .. '." '" ',,,,-,,,,,,. .' ,.:= ",,_-. L" ___'- .", 1.'f -' '0<,' ,

..11' "
-r a..r... ,. ,,.
... .. t a rr E ( n
r 1 ::1't' ;1 J" ; rN, ,.: s e11tj ;Jlr < ';, 9* It' -f '
."4N' I' A .. 1
: rlb '
..
'. : i5 # /' l t.J .1., _, -i; .. 't' 4
t < f'
"" ,
b Q ( .,
t. fJ r I 'I' pS t I IP
s 'tJf t "r''"
a ) IS .... HtlJ, ..., x "i.ft
V (
bM :
: v
J
:;
.. H' ,
rw I
e .
I I'addiagr 1 /f '' 4'M \. ..
t' >

I r 9' ;..;"-fHi ..Hiit f':' vrryssTZfrtfm !J, l). _'f; i'q'a.I':r'A1J : '..' VlTTiU/tlrtl!v 3>55 W W'trait H >'s i| "Wf* :* P**,>"**1 ;!\"I49JJ'P.v : .:; ( t I, AL8 .A


'!. v-"" ; ., .. ..r. r Am. yn;J..rf. 1
"' ""I I "
!7' 't ,
N. Wand, / ,. I U \ WAttoV. jf' .&*' (
3h I .-I"... .... '
.
A : ; *, r.Q J jywto '
t MWU(
J l 'k.Jlk: Jf"
1', /MM' NW4! ?U 11 III/iNMnfldAAi/ .k4. iIAlh{ 1ft ; \ II r r ,N .N TjVy Mmiii>!" tw".m..I"| ".

Y TKtMAdM AIAIgN hrlP"rr LM,Ynrsr YWr'........,:lNltlNl/{,.,f I : I ./ I. "'.. >
l frlrnl'NIx1tAr11 KNINaflrrt d/'A1/k1i11if wlb ''lW. v"f)CfyN1NA1HIAUMr i.Ah 'IJ-,....flt', "''Ik: f' ,I I'' ,! fa) ? :I1 .4r1;J' Jl ..Iif't,",' rr r .: t: : h .)iflVtet&Krfi.i
iA 'N i 'Ir INN, 'It ,t /
AAA tdt
Fnfl# rA"lm41NftrIl M W +- .... ., ."" .. "" mtWMrt) e" 'flWt.MJ : .. ',vr> Tit..:: JI'Jt..r..... .!, .IIAr..ll.., ''''J<
I + flat, l irN11Arr N reM1 mr K { {tllt-/hf/ E IM y tU:' ro 00' 1 M/f*#< 9rKfflJ5W 1 pit'. \: h" ;. K ( .'*1Z" Ids (t{; 'I'. 4'. 1
.s r. 'tr'' 'Jur it ; ); Ut l e 1 1A' ""F.. t1 4".w.v-"I-, .. ')
fiM; r If 1'V" tJ tlt J J iff. ) r'rr i i
.'t' i i I .I.J r, h m
> \ t"f
wI ,
? : nWE9 .NA ; nII.:
Co<<. .it ,... t'lfrt'fn Nff: IPf A'M, : Mt .l,1",rt, ",'rAlrpr(. n''I. AIM II'fM A/flpN _, i\ EIt' \/ ,
? r'/ / .,.i.11n ,;
fe '= rriJltrr.tf .. ,"tt j4' ", ) kiyN
+ (: & IfIofJ I(
: / "t&.4r.1f
4 .
aiP'' a '
.4t'A '
'
A1 ..
h M A11II/ JAN t'; ::: t iP ;1'f. ''' rI 1 MMY"J ..M:+: :::'M,Us.4.
t t'1f' '-.W .Wori ft'-I ; tblll eut/:" -,1 4Vf" Noraur"' ""+, '
r ', "'.
J
/ r..W t ,
I1,11rr ,, (, ; '.4r'"IHC! C .'Of lhnN} .
'
frtJr. .. \ 1 ir HVi s "n ,*.4v 'RNIw aYra
r / I, N tA1A N/ + Pill PMjMM AMM' ._If. ,7.""''"1I f". ".'. ...""'N f'It' .,. )r A..t fj 4'.th'.M' Mb' w-f r ': .. r -*ri* >W"fe"A *"'<* ?' *'' ; =4I + + r::"IfIe If I .","...'..JN1I._ .1 II .','.'.'' ...
"
,
}Vq qY r. Pfr 1/1'1 i
9 k rr1r1r
: .J.tf.HifHJ: fflOH ,1II li'.1 .
*. : / "JJL 10.JIf A" ** .:a/'Pri": :.t: ::
; 'J4 ( t. Il'Am;
'
< : '
r1 .t.tr..J:
( "'-H''' ._u"".... to' t' ( I' 6.l,. 'AJ 'r IIM N aM/' 7IAfrxl r
vA M hM N tAAN1 .< F; f./ f" : Jf S'' '' \ 'X" ; f J3., .:rt .. .wNNlpl. .., );'!,At.' NAB
,j '4f lL .;'"."1 14. '1*, ,. ,. ,: 4V '. 4 ., ..1'" .11!r : \ : '.'IJ BAR ... .':,.,r";".,'iPr3&An': '

/1, I 'ya rt i 's' .M'fel"! : 'l ;,. ''Jw nisirAil. w/rt/ | i8 /11! 'lt'> .R"ir.p0t.. <1 ApC n'rutrdr:.,! iiiiAT till, 1 1.f Vjl t C 'r.....rP1......,IpNiAlijfuiuN./ .+,.l.iiAPn,. I Ah',
.
> .i>?A ,? ..J1 ..,..j ,.} /1/ 110 1 '''',. ; tVldtu' l'' ,
eilfjr ( ; .At .o'Jrj r r 4.H-
'
11 r i wNatiwAt
: Il '
/ 11i; ,
h 11N AAA / ? UI M" 1l1t/ '
'rd ff Y; t ; 7 r I : r AIMMNAIN11/Ah1/e '
*" r .J'y NIN bWr11g"
l I pyrlatrr > H ( 't
I J. t tW4 ) :Lr.'rJh.f; ; 11dJr ; '' I I11'1/ NIr1I/ ,
'
a ,
r : ) 'J4tf" ti1. 1. I' .
.
; r : .. ..
U ,. J..: .k'7.(.. ': ;.: \_ 1If5.3; 'tI""l= ..h", 't'" ,
war .)Uh' ;'F : !"'" t; I ( ,v\'twfI!." I "I
wl ri' ,
ki
... '' ,
,
,7. ,1. ", t .t -' .
Ir Af fitiff: y : t 'f;* ilfi .....,,1'" ,v '!''''.'''.J! )
,. I I' Y .r 1 .' I'rt't" s1tA ..WiIII Hr 4 -. Cr Y'; A i ,. 9 ta MA n:.;; 1 fi; 1M Ih,1 Mlr' r/NIP,", N,

., "' ; ,( 'lt! iI ,.,, .MA 1 t 1il'ijr "- $ 4 1 n3"l, y1'h'. ,:.. '.(1.:U u
(
r
i ,
,
) : /pN m N PrYA #
J "] ,. x"IIAif1iMNAMMAeNMN
.
h1AM : f M\' A r ;rit p JJI! ) /! ,i r F JiY+ A* ): !1J np; 't J, N 111 A)I A I M J., ; '.'{...'..'., ;, : ,
"
# t/
tMN lrlifrA "" J.! f JI'i 'e f aW t' i Its Uel6M 1 I 'MM. | Iftiltyt,! ** M,fH .*Ir1 KfMTJ"Ti
,
It ,
"
u j. M /Mme rMh ,1Y r dr 5"/ j PMUnN s. ;
M.. /Jt"Vftt e1'ri ,4itr'iI. << fnin. i<* J'b9"I.ft": |' ,niil/ 11) Arr f,
.f71' St Julien Sf :
M t t I**t<( I
A pNer"1rl 0I' ,,' _;;., itri"" \, .. ( : + f ."; ? .+ t r At;>,|Mfll.: ri/IhIhA"/ ,, ,
'I' : ,i NGPAINAf I, 4'Yx h .t "I" .,.....
I
.t I : 1J.IJtJ'/ r. I. 1I
rAW ":J M.tf 4 A fj rM)1(, ) 44i4.! 1 ", / r ,'t" /I..'
tii ,
ww MI $*M6r ; ;,. '.f M ANNANP d4l /, 4 -4 l Ir JP "' ii'; "' '':NNtrI:' N NP1: i

/ P4 fMM1, tRAAI. : "UrN"( "" ".14' YY It'fIt/ {illltMft "jtAf ,.,;I.1"JItf, 4 pdMr ,M .''' .!. '... 0. ..:.... .: p' tA < $( 1iIm q h'. '%: .,...r, ML.' IM,,
i f' aN1 J' Ub 1 vfP a/i/f/IM/ I1r//1N1AHl4Att// "" r r, i' ". tM NAq h .kh 1Mr Mr,11II IN Rlr

( drM er ,.. "' r e4r l. rP ? A/N Kit
,
E 1 AI I, l'-Ij. "'l'l" + : '
I" r.r /MNMN HfMIMrh'MlV1
M qr t, ai r J ..
..Ii I t" ;' ,
I1A ,. (: / tl'A/ANN11n/
,
.
-
1A r.r. x 91'* !.e fV/ijwrei// lp"l' IR ..' 3 *4". Jwr $llmrM
V
> {
*r *'* w.y e {AI I/P I
"fulhrltirtl !> \W ajfttoM4 &

_F 1 r eM, .. Wlr f.j-.A-J (, > 1 ,. (lnllnh ,

1 4 I A A.-J 'jt iti. gaJjtJt JBA. Jlsj.. PT 'Si v q ; / ,
H P Jl li l l H* HI BiBi l H* lNiZfkM !. m glAlNhh Ar
OI-J WW nRBHF* f Tf wTff n'f W' Jp( PRrttMnM } A+ M a '" M
N STN 1' r ,rnAntrla'MANAAiMA r
t r ." ... ', ''
'
'" P PrF 1/MIp/ tr """" ,.,..,'" ;i' ''fJ.' ; '"J9. a.- Ate 'fA
," "
.
N. III, .. f.! ,. +
!f rY

frr .:..... ..-. ... d" ''' J O t :: 'tnf M
<1'1''' } _f"II't'
A t .yd otFMe+4w .. i s'y.+q,? r' P Ar yr '.J. ; ."" raJ ) MPr.r .
I I Ir.1f a $ ,'::. Ji. -r: ;. .
: ..
f + t ,,
.
k ; < '__1I .- M-
_..' ''_.t' yr t
,
.....",....'. t ; > t; !f\ r. s
WJs .1 a d .J.. 4, T.7F ; 11.I. ,; .A. i ill.... f...ri'Hi: ,..!J '" 1]' "... t"'o t$ M
.. *
: .. ..... ... ..L HI''r. r twrrwit. ... *
>>:. -!"' .,+ ** MtIct
.. .
.. '
.
.
r 1 f\: J ''
1t : I t1t.:"' '
:........ II' ....., MAN Ir
4IT .WH- i ,Jilll' .. .warrfatMww..... t m. ,
: f r IrA Nlrrr
r ''t1lr .. 'If-- .' ,
: .4jJl \9.'f. JP J P PF .. /
I .jJ. }> Jill' j. AIA lMJ
'
I Yr r '.a ,#' ; F ._ '
"
i .Nra "' #
t r 'J. ;- ,\f":; *' .....;; 'W df' '
0 1r'
\JiltJ'f
.
t
IJ ;" 4. 1'Ii .... /It' F r hM
ft npe I <. ; {I" r
f tj ';1 U" ,

J Apr .... -. ,.- # ... :.. ........ i, ft/W4', i ( : ....,' ..:>< ........... ..
f p Mr ifIH ..
fI'
; Jv.
toJ'I .
.
d ,. :
P
e RE i ; "' :' 0 L4x .Pyy dM Alc Va /
11'
? J1, P + J B.lII Jr A1I'If \ -AllilEr(;
'
l A ..i ae '
dA, -' .a. ", f r.. r r

ar+ rwe .. Jaif'If Jrr" A /Ar MNNK.rrilP
.. !,.. ..
.f -
"I: '" .1 "H 1 .
y&tr.Al tAr.1 +fl+ rU1r kAMabA ... .
.
'. 4j.L: .
: .'
AA. -' ; '- F .....,;, "'; ".j
rrA AJaNht
r1I .i *w jj 'J1j..r. IO'"I-'td : A+qA

it.p.... K'r'.NilfixPAif '!:- IM

f "I .lr it! .. J1r"U -

I 1ANl4 .1
.
d raMk'r 1 dFar & .. Ir
r .... --- ,
.
.. p."I. .
", "'-1.. WA2 .t.lI -
1.1 1 "I...,:
mri t
-1 Af
6 ,
4 ) -f- 1 .. W F_
i _.

ti -

.A ? r '.

i =LYf ,. fJJy n
-
) yarA6rf
( ,t.W *IAL4 MFAC
-- t

: 9 -r I


,

t -

1 Y 7.--' 1 : ......,

.....l .i( ._ e.r<: 3s4 V tO 'f 1


I 1 1I .;;,: :::;;W; a2w4iTui fcG =;...:rF Cii. '.. .. ,
-
I F+ .;, ,,- "' -'1:.:;.', ; .U"Jif1 tM.. .
-fMU: ( |e!>fKaMH BlH BlWBspHf'9WBW P' -
-
i .. ... ,, ., Ws 'WWJUWJl''
fF.Y
f'w.- ,.
iE.i '-
s f' .
;j .....
: .IM' """"' ''' ', ,"'.." ...".... .

''f ".*R W- ., ,6JIAlI: J lllUIB II t 1'lL' rA .... .:.

""""
.
mar :!_ . _J1.I' f .. -

''f I Ii. ."- "" I .

r. .... ...

..- .b j1 -. =. ; W/".. rna t
..
.. cn .. .
3 '"wx 1M 1It .
-., 44' :' -
; .. . : -+- .. arv ; fi0
I, P .. ....,

i. I f .. ...ihr.al.. -.. .. A.- :': : :: : 1. k I"'I ,' __ .J ..II.' .

ti-. .-- linnl l'l1 lfr I.IW.:.; :. I [. #J: "' ) I.i !'

s ::i:

.r y. # -0/1'/ > ,""'s, ,.. .. -p w, J\IIIIIIIIM-\ .- ._- .-? ,__ :;;s _=_ .. ..

r .Ii, --. .
"

I..," ., ,. *" ; ffaitM i rA. .


r tS "' .11" UL ,
-I"-
,
c ', .. ;..,_ : "
-lIfJ.. :
I' -. !
:.... fI. rM1 .-


r Jj .T .- *, '*! .*** ::!


""t.j a .wr H '.
.

t y .i1 "


H* 11
t'I : ... .. M
}

-.-
)
1
'" ,
"' '
3 -
4 : 1 11.._ !If .. ,

...- ... Aw ...... 7 ... iR '<--,...

,_ _.. Uc" .,p. ; ",' '.. ... ,- -" '- ,,'....-. -. il> _- _.",, ,'. _.' .. '_' .__... _._, .. .
'- -
_
""' '- .
_
,
1I IJtp"j: ,'' r w... -11-: yy dJ' ...#I'I' .
4 .
: J
r
/ w .. "
4 d
., S I 1
NP

Mry ;.
yy
kI
,
h
fJ '
iiiI
I II I\.* y ,..

II< r It. ... + .. ':, r ... lD .1., 1 ............._""" .-......,_!.,.... ""
-
if' $:I:.. -.L.! ", A,, ,r J.J.--; _.,. ...1 X1!l _,__...: t _",; la"Ll.--: : ...--...........--r--!!!,!-!..!!.!!..-. \ ..- ,!.!.!!.1.- !!!!. ._ I. '. ;' .Iito' :, --1\\ ,. .. ntTUJI' 4. : -r 4f'tfVfFl.
j muODIOALS
if 1
.ij smoky! ,'I. i .; ,.9bff}..,<< 1! .!4.9 :J1P: \ Rl-t1'' '

ID ;. ., .4 J n nit !; r.- ; _r.ll 't y o eg 1'ianp af! ,..I' .,, V1.JJ l t l1... JrM 1"11 1pr 1

Saddles Bridles'1 and : *tI1et t' ;'i I ," ,


,'w1', MIAiIhM'.., N11AMtM{ti.l".riat.! W1Ah1i: .1ilx6N Wt't. 'In1ly I LNATHRf IIAINMrt' { '1'11'.r,f4"dAt."J{;," ." Jlizt.,'.1fi'...i fACj'" ; : \\fll "JltI ''J !r. i* \'"Jo ,:\ t-.I. l.. ff 'c'flt'1"f'>>: ,,1.., ..:.., .:. ,'" ,..*..." :..-:-. ..,".t.. I:'31.,1'.1\1'Tbs/ ...IAtM.WO,"-"ItfJr.' JttJtJ+d.f..n.M'.1..1..0I t r.Ai.f4 4r'"4w, 4II z..lc\\,! '.,big". l

: < '" : : "I I"a
of ......:; .
I /:,adrMitlergkbwMl4rrdAh/ 1Oft1'fl1t. ; IA'aII4I1' '.1'Io.. dv',, "M' t ::::t ,v. I,..
..Sx h arn* ,1111f.T'.1.. .....$..t,"" .'."" '., t rri: 4ietnti ... _" .. /'r,. 141' ',( m t ..., j 4I
/\ .r4WI" r I "" ,;, f
-
i 1ft t1M. / laIM itI IIJ".1." it k bu4 n llAor ..11.A...I II I..111II'.. ,'. OM '' ........"t'..... ..' .. ". IC'Vlx' {try{J t.'rf n,; rii.1TiA itrsiwrtt34>> ? T 1 M.i.rN1r 1r :J!; ; ....."'! ::, '. ft'" ".".."'.\... It. ,./11'' I m; ''lnt.llrr"1 1111,1,
'etA"', I bafl...a,tI'.t '1, M1W" AWM/ 1 tElll1ll"k&: .AN1rEJtl'h l. : I T yMl e1AI.rIfYlYMgA/ / Al a brq y r t Fhi 111lsr .. ..'" Ii :' :J.'i ;J -" _,". P. "'I ;
.

ti''f"I1'"Ha, '; ,. ;jttlittt4dxoAUg 0 .,. 'y., 't :!oor"xoi4Ach; dte1: hComartu1f'aHTorc : :; .{IVAVJ.:; V1W7" (PJf) ; '*'' "- ,{ltI ,r':- : s1\i"\"Z': \ ,,...11..'lArIM. 1M4dpl / .... ... ..Yt'1" ... ..,.. ..Jot; ..,.:...J.'J..( --:.....',.,:1...<4'."""'""".rrrl W"...."."........'" 1M,. '1ft?. '

'a. r"y rd _,, 0 : tmaafs.1 ; t/r' iotaf f 1'mtdl'Cte' 4t1lfatlO; : '$;""tah.u{ am.. !(iMl rtt tn.,.pv..;""i; M nNte;;.rN. +_.+AtaillrY MjrgK / 4 .iW> / .KJ;IM.AI.; ;tllli .+61rp nqtEVR An/q,. f"%fHttwtt.......nWHi'lMif....RaIM.,...H"<.flNI."'|..*"/ rifi',,r1'fi
h' .
l IIAtA'a rArr. ; r rutnnrnertr, ?,,''.> ''tfr : f.ntenr/ !lt{ 9tN .. ;; ., :;:-; t''IIt'IIUIJI'. '' L .C'-.H. Ny 1 ikerelwy1,1p. .''..dNNNN1r .. .t'1I.o, .! i Jlrt ni,""tW I : rWAl9tnI1r.4 r Tt ) 1k : .... ..
1. r V 1 ...... """" .A.x J''lie"' ,
: i I('" I r-M 'I: r I ......... .S M' (1 1''''I I n:
..
[ 'J c. l" .Midgy k.. t dtwANM.k/rj ." 1'.Vf;$? :=:l -" ,.C.fIi.. !..!,.... .'IIt y.....:, 'I'r- auJ_ lrern I/M.M.n1. M Ih.1 dn,
'.1" f{ft.r.; ; ::rr: :m. J'\J.{ ; 'K.Ir.' Mf..ttt' 'I AAA AAAMnIai." "I ; $ 'yj'lI.< the 1DNgf BBtMJiybmcnt. ; f X **,% Vt 'r; Y flit r rt' & ; .. iM*'..Iw.JH.mi**.
r..ri'ltll".t"L-.f': ,. ,,': : : t. 1t"ffi: '''' 1 .Pr. g .J.'jJ; "'t"4P1. TJi: FOK IWM.:
ilttll, akyr 1',1( '' ; .
.
J ,1- I' ,
.+1 ... AIAtp 'Ii """ .".1". r At. ifA"hiS';" W :,;:;;a. .. IdItn t .... .. ..,, ( : ol'lfIoI* ... .. .,
n. hI iH.3'j j .1ftItIIM. .. .rM rVrd h'A.hltdroiUSir, ;)i w. ; ''"fI! ,,, ., .J'M t 'S14 i f. 1#.. ; ". f'tllft :Nf", thn,j. I
No ,.......... ?" .tit..Ye Yhne+4 Iv bw.t \11" "'..-,fMrrtW..it.p- ; :: t X: ;, J .' .. J"I' ':OJ" :.pMn.N'A.NAMrFA': ':" U1I4wi : ',E ,
.1I1I4P".l" bWI I'If ..... "P""' ," : ,,. ((1 .Jf.;N JFJtAoN) .. .", ,,-,. ,,0' .. .". ";'" ) i1C ... :. R MI,M/M/pV' ,,"1to9I,. .' ,10.111'I Hl"Mm.
/ ,Ioil...."'".....It'It. !"'(.........,.. . 'jl tWtw" ,.PA111lor'ewil kN'otM: bA.' 'l- ii : l / .. 'I 'I':;" t..a3'f" d. :iviedtc!. .$.t. "' .NM.ki,.....s = =: L",. ...
AIMni..d i' ./N.1.A. IA.A' ". ,.. Pf + :: A. NS;; O ., 1"y" :Kaft ( 1" w );f o'j" ; ,) 1- ra l1 llrkw. = 1 1n
'................ : .MMMIr1IM':1 ,: c t,> { ,. > ., ,, /:; ..,. JIo- ". ,..," > ( ,ii. -. ') A! iM mWH.i,df Jimlie"
1.l.j : ; ,b111ipu" :'a ;', : r. tiff)
'idf ,, l .t. i. # "' .. .d...(ii'n 'l... t .. uf ,iM. .ji.
r .N
?:n; I' I.n". \ .. '' \ ? . uHJ. ,
/ WH'dLEeACEi ,
l '. ....."'_'';._;. L... ...? .. \\\i_ 'eJi\t4l" : \. ;''t-: f't ,: ';+jir jfC'irtrrjlil. p F.M j fwi J /nx'cAaiitkD OK AH incutrorOKie. AT oilttkojfiktu : ; .. v.r "''''J'i. .. ,I'. All. '! "RM.lew..w HhHi: .
At F r. ; .111 ,..........I..,.....-...... ....." ,X1TJRt' 'I )ng\ "'I '. t.* vVM!'' 'tfvWA 'r t ......:"ri\-" "vS NI"" ""' ,' _oi. ).", ;.'t .p".rtJ' '< li(( Jl t1i,. t i ;J '.'1 t"."'. .:"I'......:...'$4" /... to.J.UlJ" 1' ., .
C
.:ir: $II............., f : .. : ; :.I .,'IlOdN1r Yr iJ'1-: rVaC'if>. 1.\" 1 (- ', j"l! fl1 .. 1P ; t ..... rutori'' .4'Artp.enlAt.IAbl.llrd''II..r ,.'"' ..,' .
\
+ ; '
or
TI I I" y : { ,,'!" M 4.7 RTb r'K Ar N' kt t ;,?,;=ltt sM/ i: \ t! .- .' .t .?WOOL rmt'KAW\V.\ ..,. ., fr", 'rr ,)..t, .Jl"'lfj" <4'' 1rpptreltAar .lHMlfatVSll! .._ .."""'.. (,? i,,, .
:" ,I""" ("M"", ......'... 4 r. AUMrN'AdtOr Z. ., .;'.'; -"' -. .." } ... ;" MID ?'i) _. .if" .... !'''; .J> '':' I _NNM1 IS r!!< /"" nlrsMrrrr.l, .1

.... r:I"Ii ..113. y F .""" 'II"".. ,; ....:.. '",' iI,., iItJ.r l;', ".J1 ):it ; : t", Y'I. ),,'I"--"I." / !, .,, c. ,. "f Ir.?t;.urEM vB1y; Ikp Y"Ay i,f'dII"liGf, 't' I'' i.f'",/. 'f"'..../tt'"1.-40, .d'.,iii'.. ?I. .f'na.n.. ';, ,,'":,"",.",,,, %.;!fc' # .*&!Mrt/1&A> p>?|"'1:.Mlrr' d"I,, f

4. t.., .Qj.:; ,I I r.ff. "'I'" l&q t ", }: ',. .f'... ,11 -v': r:hY' t: ...i,' .-. ... .. : .. : .. '. ,"I4tvr", Mlw" }II"" .WA.1 ;.;r IM. lrnerAs, '.,
.. 4/tw4! / : ... TWO(
..r. ';:;'.': H 3.v. t. .' ;, .. 1 I.Ulllllw.t.: l ...xb''PtII. ( ...." ,i ,..* filii=. ".r. r.r""fII.bwk Mk A.rhrn1" ," "ly the Ulllllll' 1'.,.-...'.
,t11f'j.,Jr.,jpglq:" / e "i1rN.I t.xrl!A" N v A.N 11 I ,+ 9Jip,1y&! -. '.ij> AiE1: { .;:W ,REHOSTi'/ '; f)., !d.Ii1,71MMllr flit Ise. NI .,...$... t.NA" .NtM .101. ..*........K .. ,'. "f.. ; -' ',' MMIr" A' :.Y irrN', .rt..w k l1wiA' ,:::0

I: j..J1Jti' ... ".. ... .'fto" 4"air. fII" < ... .(;;;; '''''' '< '... T; cltrcoLUllltnr/.........".,.., "" ....'...;.fI...,., ,"IfI\ t.: "'; 'P"r auct1- : tll Mi.y.tldlr.rpnllit.AS.111be..mbdlu f.n't:.__I.nf....erN,Iid iMwn N.'''rbg p'.r4.1, ",...
l { .4Jt! .11C. .
tt! l/j.lY.... ,i C......."ft ... "''j.1. 'Ara .Q" ,'. ; afld 10 St Julie.Sf .' wed.. ...nM ..I...: .. ,- ";-':;:;1; '" .-....s. "' \ .- .' ... ,. '9.' p.erNM..AMIvry I .10"J1''Ne.,1/x.= "'A/frrh/AMur ,"sIIAnIMlled.q ,..M.1..r'. ,
., .,..... .:'" ,:. J,2'3.f' ETryan j .;; tl, 'M.a. K c..1 f l! t.r' t rM",r.M lar W r.
.
oAtrIAMA/Me a
.
; .
."I'ia' ; nr 1 i :=xwl' ''n M.A,,""' 'Mr! : MA'!'4eq.t' 'lrr| PAi/ro
M ,, -"",.... I ;NlTsL\; : v a a t'o crrt4'f' c'". ..' 9i .ti 4otic1 lc r : :,..py' .: $W.. A.AAJrN.e.tr1Ini- r,... '
.- "T 71IdidlNd'i. MM1..UIMM. 5I4t IffIIr' .. I; ( L: .", .", '),\r.\NN .nj !1 I, .. ie.i. ';':.:..MoJ.Koi.. ._ 1JI4I Irld .,IS.........."..ramin. ,1"n, .
.
.
,
I f M"J rl. .J'I..1 ; "" fI .ttr .i iW11 SAVANNAH OA .. ', ,. .,... ..; "" ,. ,..IIw '!"'!. 51.4 t II.) .
.. 1(1Jr. .1
". tfl( ? rt'H"'lIJfhl"! IK/ui'n rTA.' .. ,, a .g r 11I Mr"" "'" -,''''''''' M'1. a"h, ",
.., ... CuM f/AN t'd UII..1J .1'vtI'ld.' ". : 0. r\\\: ... .. ,. .. ..
/
.J (f "i.. /It6 f' M "''".. 'C\\i. ,. ,J1" 'J. ,,111 ''It' .J.I. : l..1f : "s rrM.rM M n" H.Aa I ii n HI*
a.r'I, I'f, ", ... !1l; UI1/1itrlMy7iNNNpNNwN"; d.AkUM tr.rn'P i 4'l': i"' '''''' l' .i";. (' ,;4 ,.. ffI',.. ........ .... ti'NMY "" '._....t.Wt d1' M. "UAl. t.e 1r.'
'. .' *E'r: n,..rlt."?'wt M %rvrnli.KIi (T R ii ihn :' Ctl1+Ah .."e\\m\\.. 1"' rlf' .y.-{ "'.t.- yrF...". .dMMNbflr.A......11MgMi .k.'!abwnbod. .... .
1J .
.J Iff ,'.. t1dMtNle ily r, : itt fr.i:: ,. J .. ,'.'. '.,'''''' .t ,:. I ; ... .,. 'IGJ.'v.J IAW L'! k'i .y Jt1lli-i' '+ ilii -n....._ .mJ d.r ,I.lek ee.ln.r..1A.eA I. '"'
l'r. ,
... 01 .
: JtI ,
,n. AJM'1ff .. .. f'fI'T I. t ','. ,'J.\.i:\ .. v *.,' p.n ..,; MM/Ms MIHP.1IlrorlI.H. rJ.
I MAMIiA1NIn 'f.
.. 'ij1-1 M MIMx.irn'fNp
,!. : at } ," :-
I .. .. 'JttN; ,
_
= r :
.
'JfJI"'tdft"j. Mtl rM It. ..
i
< fI'J. .
"
A ..
":, .t"s 4 ra- ... !, JtJI # 1f. -11' P. 7 3 1. 11.. ; : 1M",..' MrM.4q r4 _....... ... f.. t." 'F; '1'ItttY7klt' ', ,t ; l j ." ".:: .;/ '" ''1 < &- # Ir1M7wpt a tr
'
:: y1M1 ? .ylW tK .
... ifII'itl .r.p:711 ',I:. l'Uft'efIU ,, try n i! ii iRii7 : ,
1. -IIIAlutl" '" ,!;-.L........."... .'to't! ) .... #mI" ..., '
, t Mf' ,.. So. l I. SMra J .r .., ,. :: ..:"t 4t ; ." --t' .. _/: : liCt '
.,KS
; : Ar b. '- "" .* M .
.
'II: 't1 t ) } 1" .iIi-! '
"
/ i rtr i' ,. '..,z. ......, .jt ......I; ..: ,1t -'f'JI .. \. : A vl tUII. !' l" W'I'J\. ... .. I .ii't (nick,
iI' fr'15anuJacturers /; oinrrtijp og. -
< .p' .
.. ; .
: ; -
1 f2fi- If"iiJi' .J }. wtJN AI. ,-1.. I :.t :"ff, r ;' j f1f1JP.ir. t : 'f.i.tiJ'j1. ',y JrT-J' ,',' .- ... tl .........-I" brc' 1 rM 1 'NgAI1Mer IAr., I.
; r.'J" "", ,,. ) iI 4 rl ., ... .,... IIM. Ih.ff.
-14.j( \ti ; ( )U*( I 1Ar .. ..o&.; i" ( ...r.t ', 'SiD1 ,. rf 'J. .
,
.f1. MrAIpae
t2lirAJO) < tv .,..Am'tIO'na $
t "" 4 .. ., ; ..., ,, I ...... 1I'I' j : '. I Nr
'V '-' 'CA'F ,4 ,. .. ei11, *:# ftfc; p.res: .''''t.. .'tr: "! ./-fJ c- J r 1j4 t-
-: : ...J' r ., '
t... 4r:; #LLkMAi' : '' Ah .1 1tFMr ,. ;' ..;;.:
Wi kMi bft f iwjp .;Vi'91'-' ; / 'iJ tft.I1icl.ztt .) ... < It .' ;'.Jf1'"V p: ,
: .
.
'i' "M1"1N. tJit ... ....*tr.t .1
Mgtr bti ; 1i ; ; 'r'Pf&it lrt ., nn #I.U.'Y"._.:: !/ ..'.......'.. 11r', .". ,-, Mf1.NrRMr. ; ,
'9 -4"i ,
.r
ar + +
q 4 rM 'Gyw 4ftp1
I
... 'r "... ro )' b .41 .... !"! lt\.1V\X. '" ..,' gfrr !!.A! !.t..If.ID..'!!!'j E*...",.j.:r'f., ., 1 1N r '1N, ne/un/ u
R f. .
t A f f. ; ;
; .
of 't" t-- 1 M let
M4V
K..tt J. .f.f: 1n1. Ii" ,... .' .r', .' / S- iti r' ;-o.rf.;;;; r ""Il .v.r'r r '1'Mf' / .. ;.._...::'O..If.! 4."_.. .b.. ...,;;:LiA-A.; ..... .. JJL #, r. r tM.ti. :p':; ; -. !:i,. .y 0(."u. *-....* >I Ak1iI1NAi enN ,
gV ..
...; '* / ,, .., ..
LMPv4 p,4fl.f ld tr'Ckrk L :r t. r. ;;. 1'V :'h A4Alrr, );J..;< 1. : '* "' AI' t. 1/7. .1 rr
.
.. :
... tj' jFJ( ul\ -jH 'iI"jji r '. rn..I..'...........: i1k4 w.N11dM dtlkSf*Arr.1tM.. J I iM.1.rW
., erA
fI- }' t! > .,.$ .... ." .. ... _,, pn.p..e
rYr
., n
.t "t t {
'. s + t.n.a ,
r "" : OJ b *
i' i-
11. a
r A ,.. .;" .1M'I'. ,.. ..... ......-\..... "" '!" __ .. .... :: ...,., .. "'1.... ;"'; -#',-M .. j';..-' .. ;;11./,.......Agrt $ .. tlJ"{mw] t! t..... riNM Jral..Ai f. MMMr
A "" *" ir'W*IIAt...Iq
afeI"Bl r It4Nr.ArMTMId its '
-.,. '.:.t ...... ", '"
AixY wrtgr*; .. ....... .. loi. .i Mt' 1 ; ,a1baz LOW' .. .n4..a n-,
*
ugifM
.. pt
Y ** ... t" i .. MM Mr1NMRMM r.l
tt11..fl i T.6 ri5' { / .,...-. ... .)' .' .... : ,,, .,_ If k net n"t.Mqrl Pwn11I
V i .. ; 1 .
J-- ,. 41. : "JiJ ok. I./.of ... ., ... MTe.x.elA.U'M,1
-
,
= .. -......... t 1! -/'f.'" II' / (Mn1Ni /
.At4 *1 1t'':, ,:'/ #Fo.1' 1v J... .,'*' I ,J Jio.JIfJ '-' H -II< .II : ."I.I ...J. T vi. V

''yr. MrMAtM, MW lint A II.."....... __;.., .4.* .,.-. "!'.,"fer ......,.. .'' .J' """ "-' ",, Ifo.; .. 1I:''' Y I : ,;:.tl.lJ!fMJ.; I .-. .'.., ,t. !ti? IM',.,.. ........ n..wA1.1Nt1.MM

*4m..,.. ar1Ml.0.... ..' :, ..w. IfJ .........., M. ap.
,1If" /r >>
) -- ..... .. = .1/hl.frrr/
-1Ihirirm : '!" rxl -. f.- ...a- ....
AM D.3Ol r. w M 5Wwie1MM
x nlrp ; fsk w t !! t
e .
.. d.d n. w frh.Nbb
/lfft ** + *< IIJ II. 1 M11n '" ....
r : { fi. T'" ( : r t : .V Mwdw
4
V7J? ,
.
.. ., _. '. jf> ..1tfh .r ;.i ,_ uiy" ,. : 4 L.A A6JMNMi.
r "" .f _
....,.. .... !jiIWlrPrer "'.... w ..., .-...-.. ,..,..., A .. .. "it AtMaelrN. 7--,
... .... I ....J' NIdktr .,.......... ... ,.,-UI. U IflllTU t h 1M
-
..,..... ........ "11"Wf'/IIII-f...'.. .... .fit t J .&A. 1f .; E=" *4dra" : ...- ... 'fl. '''''''''

... ,.1Ir ", t:::;:;; .. .. ---: ; P t_,._J..lf-IiI:: --'iI'-kA5'1t ,
: : ... .. 1 .i..
.... .. 4 W 1J l l.I'
I- I.Arekr ...... ..c! : .,,=== 1 .. .. ( _
IIk1.e ...... I.irrr.MAMt. .MM .rr .. ......, .... .i...-..l'441Me. .t.rr'I -. ...... .....,...... -::- w.ep.rs M rIw +
IIA....M. .......... a."rkM01 t'uI -... r ./, ......- j : .. ............ '' iiI .
&: .
.
01....*...... ..It A r 1 'J 4 wt're"'nJ" .' 'i1 :
............ .........11#""" ...."..-.. ,... : W f.Lt .- ..... ArrVdiil. "" .. .. s.. :rrYM.Iro1
,.,......... -..... ... ... ... ..............w :..... Y y.... .1 llnIJ -..... 11N I.w u.xuat ,
............... ....111 r $: .wf; I" -- ,. .
': ........... + 4 7TII :: ryw.
h1 ..-1.. .* .... ... I f { ddG w
ttAa ..... J WM.KMA9C&CO., U.'JlII".U A. ...
I :--i" .. If--/IW t iIa'iW L .r .-...... .. '......... k-M.! .
# A.s tb.r w.WK.

........., ::: I r L icesr .,;." ; -. ., .... J1fr ,., &. _I 11*lb6Y. 1r1 w_AwsaM. rrr.nr.MwbA. ..8ANl.re
-
........... _.... ,.".,.,. I atJJI _"' ''''''' ; ;'- ; r r'.a' r..r.rA.palerrrter.xlllnrlirll.I
..... ..... ... > wr
.. M .. <:I 1IffIIIIIff "AIf: .
iC1/IIII4; < !! .1I .....,
u !"1"P"IIII giwR. "
: 1
i
.:; "w-j: flillr ....., :_ }: IlNkheMidtrV.rArtwpd f ,...... .. Aft..... IdA.! k
.. .
.
,
: -- -;', w. -. } 1
....... = >...r.ewu.id 1 tM... .....Vf .....y t tfj1f a ZjT ; .. .ill..
=-"..,. or".1 t _"Ww.-. r. N 1.A.ri.attfq ; Ii iM.ed..id N1! ITt111f.: ..
;; .> ,"' .=i"" ", "In j I ..r.t..,' ;;:. : : ;:;; t-. ..P j --.-....

=. M11i I,......._- ... .... 1! l.ffJJ. 1l.t: rfJ .t4JJ.i -. n .. :--=- .. .r

t ...... JI""f y jI > .r-IT.ii il" '41.'r.i4 # pf e :;--: r'1 "' '''
t ..._ t q .! -.-.... "t
& > ,
.I 1* tIIq t '
r \

t "-........", .... .1'l.. 1t li'111 i. nuUl ;::-;; : 1. .... aAe.bNkleiilMilldedr.iY 4rr ,.- ? r .. l J 4'"M' lrf. Ji.-a...
...... ..
Q; ...,, -
jjf't& r A" ;.. "."" .-
.. ..
r :...: -.II" JlJ
IAM1 h'
i; !. 1144ietgP .
$ j
[ -l < .... ; rtMrN'fI': 7&= --
I ... ........ ;..\1-- 'oi/'t 7 fI"' !II"
.. -.. __ .. _......... : ..,. .i, : ..... I .-.
""" ""'Mr'1I11.1.! .;, ... ... : ..........::r: -+ ttdt..A.Ir.lru : :i: : p

''''''''IIII1 IIIIijL: 'n r 1':" ,.. .. < '., $ ., d ffi ." .W""' '_ .:Ji..=:! :

i t ..-' .,( '... ll.r H*. ...iiSj ...... ......... ,
> rnb! '*.jhJII1. *

L It ..... .' ...... .......tII y" 4 .; r SCOTT
'
10... v..
) .
r ......4..." II' ...... .-.- ., fF ..
r.--:. 'ImiilUrI .11 .."
wilifAtiIt1 [ d'ttU' Jr 1,_ .
; 111:1)4 I T Jll,1. 1 IIf .ilL tI. I' L'' J1. -
.
: ... : ._- ,' .:.IIJ. Jil..tkrlrFt p '- k...I.. 1111I Illil r'.....

= = 1 -.f .., r .- ....- ,.

.. .. ..Ti"11'III au)'''' :.. t>.,f"r" "'I.'w7 I.'W'U'.Q1'JiIIIa ..
: /
.. .iJ.. .r1'l"'
._ ,
.'" ..,.-.- 'If
.. _
.,. "
-"', -'. -- *. jEi""" life, -jilto:$. "* ..._........ I '...II"Bc.
-
i 'r.....'. .- C .! i: .... ...'. TI .--

'

l J III.." .17 b "t R' .._ _a...

;.'.W.fhdM' f\9A'\IJi'&t, ._ ..< '.V1lt nt[ I"......... 5

l I 4 l.f.j., ..... _
.. .. .. ; .
-
-
.t.-
"
-- >. .. -/

w wI h .. ... ... '::

ifc i IM L_, .. c I r &MMfe. .

M1 jy f3"IV : -.... .

Hj MBH Jpf ."". ..... .. ...
nti >ii>*'>i y8y 't _. ... f fw

1W 1.W..." .. .. .. ... a -. iT < .i

.. 1t ,_ _. .. '))1.... 'II.' .. h 1t: l
t -" . : ).f.UliL1iIf. -
ftil. !! &UI': !' 9b4 :
..
.


it

9L ,," 'to a"'" .

1'
.
: >q ... ..,...,...
-
1 I I.J. i
I !
><
F_ JI&I -..... .:t '''-.fA'' I .

f -....... .. -

; : Ja. 1


r- i. .. _
IIII! 'I I M I y4 --'" ...> L t, :---.r- -


.
'

,! III :4 .:

.' V\\ ..... ...-.-1.. -.
.--... ... I III "Illb.II .
.
.".". J n .... :
.. "
"'" !

.......... .. -'III- -. .- ..


@_ '..' J.I1"P- '-- ---_-_-" -._o.__,,- ...-, _..._.. __'-. -__ ._ -
"' u -:...:: '" lM. n &I\ IU!! II\!!"\! .... ""' ........... .. -- -