<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00083
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: April 23, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00083
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
_.- . -'Ii-' _A" ... -u. .

.


THE TALLAHASSEE S IDNr11IXl I .


:-=- ::::':=-.- .- .
--. .BY J. ISEKItlEN OL1VEK. TALLAHASSEE, KLA. A1MUL :A'J!; ; I8 S. SKKIKS..VOL.: : XXX.-NO.) 24.

.. _
.h _
.

The Sen tine ,!' '..ofr'on'l(1' ;' ;\ \ ( $. & (. I CITY : I I.' Mi It I Ml, ],;- -- \I1 '..Inllinl- of-Hlftlion... I li.innl mill Ir 'liltIVttn Iilli. 'lii-i'n i .mi, ),, Ilul In in.. ; II ,u -" -,

\\ II, .', ',
"" l'Iy "n.1 h. .
1 ".1.1"1' h.41
. : ; .- I THE: WOMEN OF THE SOUTH fan.loffrn' ,,,., .' i'v.l.I :. n "".- >mii'i,: .., "'''''1\ '' ''':r I" : "' ,, : ,; CITY HOTEL

I'rJlU IIJI: ) IWEItTtJl"nSlI..\\ I ''Lh ,ILI ; r JWIfiUI, IIIrAi.i.v .\ \'I-In: J W'liTIIKi-:I : VM, Who "'ml| |"|. Sll 1ri.'lti' (>i -Ii .I, Ill'l" \ 'II 11.1' III.1! l.i, I i.ur trtitli !lit' -ii 11 1111 t in ,ni. i iiy "inllnil ,
.. .. : .
-. .I'i.* tli>- Ijnirt wli>Tt. i', n i.i'i! ,'- .,.\1.1,; Vv t ,! | | 'Ills 'Itllll' il Will t '
-- -- nn; : : > "," i iTm.uU llilll.i' I II Ii II Ml Ml ,' 1 1II.
I (41:0\1-1-:111-:1\1'1': TALLAHASSEE:
K-ip : pr l.ltu.t. M.il.li, : : DIi.i : .\ } ). FLA.
\ ,
MIIVAIII.: : : i-Ulii liminhi.i i mlnl .1 ,
I :mil l.iiinliir 'I li, "" "" \n-litillli'tit, tin Nnttli.il' tin. u i- it-" I.l. ..t 1 1Iniliii'nii'l
Xi > : Tit liilkt 'Ihids-llli, 'tin, i -li<' 1'.." (jiUin'f. ll'liltn '.
-1 f\.t: "J-i nt LJIVV.VlHlK ,i.i "! tn, ii i ininni, tolite Hit. Ijiiiil,, t-r tin. *.'u"i. 11in* iiit lit'. ttutniy l I.... i l.'ti'.I' ('niflilnlliiti ,il I Itl'itli' till in ---.,,- -
!\ 1 Attorneys K.; :.M. H h-T, Unit !It..U"1' lit, 1.,1. ) | ,|I.t n,,| ui-h!. I.-1 I
? :Nitlartr I'nliiu ...*,...' MLiMart! AMOoimion' Ftond*. t. 'llh'\J itlinnisli I, 'I'm-: i .nu.ttiiAKIi" : .01.\lu'l| n .rni ih. .
iin.l .liiitii i til iln* "1'ijcitllUi miilM'ttlini' ,Ini linllns .
tlrll Ilir lln. .
( iHtsiti.: | t.iti'i' Itil I ii-n TinHi I "l'i' ii V" nn, ,:. I I'M' fi" in, r !I'; rtil.ir,
ut.r 'lln I. K 1 1 I.KlU'i i M
./ I / mill lor Ii.iitiiiniM| l.i', dill!" in out onn linnnnl nn" pin i In iniillrr itlm tin- il.ln. I'l". ,i' i 'III Til 'In- I'lhllf >In ." nrnl' Hull., ,
\,I1.Jf' I | El"!
; | > n ,'liik-ntlMlli nul' .I tlKlul '' I'. ii. I 111:111I ; K \ \\'. 1 iuiiUiis tut u lii'l iiuiliilily In. ilii! jiHirt tit Southinn, Klniuli'' la Inr iultTr.H.t. !It IUs Itltl' Itlm 11 :%, itit'Ri" ,' \\Y lillii ul Ilia1" ir

... .. ,. \ lln-iin in, ,II""inil-iif 'III. Mill" |'H" 'ni|1'Ut' iltiliikilIn I Kc ni' I. .tli''st. lie tlii'tnoit ilit tlPslnit. HIP u nt 'Hit' nlijirt. i.f. 1jlll' inn illlitn" Innii' i liiscly Inittlil "mr ,llU'llior tti'ii'tUlilVi. In. tnlili'tt T X :rnN' 0:0: : A.n.Gr: : I\
mnl :>. llmlit'li
) __ }ly. I't.b. Ijl Jin n 1.1 |1"'h'l| ,
f .
3r 7 .: : ) nut Asum'i.ilinit, mill In. !ln' tii.Mr Impnlsilluil mill,I r.tt11t'1 If"IIII1I1: ltt-s ,mill tnlln'lii'i i M .. .
.il'K s all,11| 1 1, all'r in, ( .n't tip n \ i n.it o.iium nl I.-1 n n dilute. ttm.n i i.l tinIIIIHI |I" M n.; in :; kKjin'

W. J. DUVAL irnttipli'il\ l'tl"II..III"II.IIII.1 'In Ilii' Ii:illmi ulIt 1 miii'in.iir In Inl IM ,luiillil, t-nlii--.it slut. .
IllltfUilS .111,1 | | tlir Iti .
itli's niiili'iUIti
. __ __ _ (' | t i it'iilmi. In t.uli | no :
'h 'ml I.) ulnw IlIl'III"I.V il p-i.| |"ts tn. pnv nit (Inr nntrn'ts.! 1111.111 slnmks, .itttl, ,illr,.. !lit. i" i/" / "!.' I i. 1'riiili is mt.liilt ..ni.li' iu, [! ( TEL i : ,

L1r1est ATiiitislm Patfonagfi in the Slate. Altorocy at Law and Solicitor in Chancery, T. .\ 1(1\1: I .lupn.ito, liiliuUlit, .. -Iriniinn! iliiitcru ntiT, llu'iiiiiinlili' .ItHI "|1"'I'j.h| Hilly 1 tin U I'll'' |tl'iliriIttl'l| I'lllsunjInnil,1 "' t ,ail' II. 11111. Ii it i' .tn 11.1 .. Ilr.. i ''i, ,in i 'i !|. i I ,i I -H .'i it-111 "I us' i. < d'I"itn _
noiirillil" '
ii
|
I.VKI-: III\I ". H.A 11.,1-1', i:11 ,I II' I I.m .In.,. 'I"I'i' .;niri.; Iiy icmin "n lir lilnI, I! 'till. llnlrrii: nn in t tIn ilnlri.liii .iii'tiu'l I'fin.' ,i'i'|' "ii i! l I. 'In, .. j I"' I.'
'
BOOK AMI JOH I'HIVriX.. tllll I ,14V l lII. t : l'u "'"llIlIIenl.. sjlllpli' limil'lllllli1.' ,In Illi'll llMllrh, Ii-:itf tin.f, nl' tn n I'll >i "H"il ,lidlmtliu:: 'nllirllnv. lilt Ilil: ,Inniliti'. it III ,ilrutl.i| tin i,n ,ill i| I I i t I,1" i", r, ili* .

Ilitinc& iiuilr' iiMltliinc tomir Jon 1'r.I"1. f" t. | .\ dh'I'1| \ < licit. tumor lln ir ill tuiinn, Ilii'll.. |1'I\1r1'li'lI1. '.i. tiliillnr lln"i ''i nil" i \ THE MARKET WILL AFFORD '\

IlIrI hivinKJu't rccihi.il a l.iiiji-.ni.l, Ii lie ...ortmr>ntol I. IIIIU1 I.. W 1111D Inir tflnr.t mnl\ lln.it l Imni liyrnitli; fur tin I Iriiplimtctl In IV llniil. IntUit-l, 1 \\ ill l.'il--r, I nIl' |iiitiltslnill | in nidi' Hit* fmtiiu-i1' mny, ,lit1 i>o.iitn.. .1 I 'Lt lln i j i ii ,
I' II. HMIKK.IUctll" : ml I -n I In 'Hit n.t
11'lr..t. mil C'unl", we arc no* pri'|>.ircil' luettoiuloall : ""I'-.i wnu-i] 1 1 list-u rlih mnl ilurInil Innit |1"1'| 'lr. .nnl lliy llii'l nit' lint.). (., .-inhull" ( nl' Ilir flfr, ,\1'11'11' ,>' !/ i)* i .. > ,\ :
lllllll (I'.IKI
P. HOGUE & SON. > >II.IIV| I'lll'll .
Units of Jon riilMMsn uit 00 f.inn-.ilile" term" "<. iitnl 1 | 1 li'g.'uy, nliii It tint huM'Irll In.liliiil, IT \\ 11111' (th.lI.. ln"|. I nill .Ii, ,111,1 tlirir ttill I litIntliiil hull Unnlli'il |1,1 ,> n. ilt- ,trtn'linn :Mi'irl' I "1",11.1" CJO-tv1:1:0R'I.'A..RLE.: ..

11I1'sI0"II.hlll..1I1111 the !Southern SUUs .,,,1111 otood 'l"mllll""lIhl( iiitlutur'Tiir nlinnt\ liny Tin't.nril iii in 1 memnl morv .iKo, i \\ Itliii II Uiii'l ,, I .
at Law ) lui ntir u lu I I. hi' i"- ,ii II I''III 1 M I' i I'n' ..i
; lyli' Farlkuliir attention will Iniilvrn to Attorneys ii. I IIEIi': sltnik.atiil, Mnl, mill ttii'il A t'.ltln: ;: t.n..r".. 1IIIIIlthi i I Inil' tlnilli. I"lIllh,'i .nnl mrlil rrmsi', tinirniriiitl: "iol. lull ,, .. -r- In .I I M..l I UNi
the .printing of Bill IIuid<, Llrinlnrc, :Niit, <-,, llralKChcrk nt.' mnl, 'Ili-alii hi, lint | : ;-n .ii'Hlll in i I i
*, Blunl.il\ ol III kind, l>nty RiM.lpt", Bills ul I.'" 1II'\'h'I\ '' !*iit.irninklnir" \ I mnl I 'lull ) nil,. mt L'lnri.uis iiiillilu' '' onn''n itlijtli tint I nllins si-ik Ilir liuil, I 'iiili-* anil I sit.iiiiium ,!-! 1'.111..1'. tin. Kinj mnl |hi. "11.,11"1' m" i

hU iulMiiit, Minll, Uiilhlmnl ,. ... h.i\i tun. 'mnl' 'unit in'u pint, mnl, pli'ilnnl all .* M Itii'lll\ ipi li> 'III i. ,i' nt. Mi'Viin" iifi'linlii'io. In-"Ilii... .'.-.. .i.i.l Ilir. liiilrrs: 'I'tiihiN '
Ijiillnic, Bnslnwi .",11.11111;,' Curds, Piini'lik't'| ', sol.Il'" //.> f\' > 'll.\\\ < "/: /.' )r. ,11111,,1111.,1..1 1 (I'm k. 1'I'"II<'II. i !> 'li.il li.'i I mi'l nl i'i, i| Marshall
t" 'House.A
ni iiiii.liliiiu, .mil 1
i ifi-iinl' : 111" I'll) Irl Ini'st it in. I tin'Initil nl. lillltl.nliriv .
mt "
I
Uilrns Ac. All ord.1111 lie nttcnili'il. to nillidispali.li linul, !I.. I i : 1.1111. mnl, :its lln ii ti III tin 'nu'! nl I"u 11n. i imil1

I It'll.!. iiii.nl'. ..ii'iii-.i" .., nninl,, '..11..11. tunTilh'ii" "n., ,ID'S i lim.n ". ,in11. inlli' mnt 'duly .nul o'nhtlisly mi' Inlilit n tli ,ii, ''mm, mnl \In .n1 miilniil 1t.11I1I"III-, lln.in| >. lam.itH'it nnii' -.i.i'l| .
,
TIH'.x.': .I. Mori.lltiuf I ,,, iiri-i.nplisln-il' 'riirpt-rst'til.ilinti' i.f tlttn omit. II,' Imiliiil 1 it.; miilli'iiti'llti'iit'Ij'iiit -"' -'
I. I II :iii.tv' 'Hi.il "lln'ii 1i"II., tin'. lini'lin.l.' : iih,| ,ilmi ,i. | ,
ADVERTISING RATES JMUII, iiitil, i trn.nninliil' I'.iinlt, j Slum 'lln; Insk lilllil npnti Hli.tnttilull I IINI I limn In lr.uii < r*, (I.' Ilir plnn. li .li.iu. In -'tJi.
.Hill, l'.l I. Illllltftl 'lull.',. ; ; tlii 'tiiliini't'" nnl till il I mini' *.''t til If ti ..inImil.I -,
| : !
VOLXiV.IHVAID.Attorney( \ ; ) ) il' \\iii' I iiiilinnil, mill "nil.. ...11'111.Ii.h.\ .. ,. ., ( "",
OK THEWEEKLY : His 1'-- "" ,10 II' .m. I., .".' In 111.1..> Mini' ili-in" I'! II', I lln\ : ., .

:-1'11'1"1'; I'I'"U.' ; A \ 'II.. .'liiiiirilt'| i. tni' 'till ,'titil, l.nimi' "iiv; > nit. pintnm', (.h"11I fiMi-ti'f' Vi" i :N.I.NMKII"' lll.ll lite, LH.ll lih'l tthllll h.ll I I.irni nii' i i (i' ;

SENTINEL ;ilt Law Uh..l-il.. in.il, lilt: '.ul ( III. tin. ,|I. .111.1.1 1 I Ii- .(' lliiti1 'lli.tt I iiniilil, >|H"ikmi i niiiilri' '- 'lln 1 l'i: 1 11111". null mint' ,iliiullml, 11"111.11" ,,, I'lillil lull In III."'" II iliin\ n III.I, ilrsli.it, | f' ,

TAI.LAI1!' Ef Kl.nlll/ (! \. I KlUKtKV: : ; A: .li'llNMiN Itllllillu.I'III.' nil. iininlii'' lI"II.Io.hl', >Vu i.il i |"iHtii'iii| .i', iilu-r-' \t.i .111111'I I mil ,Mi" ,il I.nl.I. ,nil, '\"IIIIIt.' : Ihi'l.illi. ilii'ili.. n ,' I

lu 'nlnl i nmtfr. l.n Ilin" ttilli nn HIM':. "Innn, itnnl' i iv\\i'i'in\ii.i.i.' : :. 1 1"1.\1 M In.l" -.,,1, ..".1 I lii: Mil ,liii. I "....mlmnl( ;, 'inn, in"i pinjj "n i-i 1 tin,* "" "h..t I.ill ml emitif Ilir ct..r| Ins Inn') .,.. ntt'l itIn-n. "nil, -InnniKis :In ."n 11 |ili.. il I. .nnl Ilir, iiniii-.iliri| | :--h)i i .

to 'lh>' Hi"1, nr "II! toril', m.kc iwiinre. .. U iniiim' < In", ii-lnn( ': iln' 'l.ill.'ii iTiiu. n.t. \ ,iulit," mil, i"liiii| | linn' In Ii, it. InImns Mi I .h.n Iinnl' Alii,'iluruii ,,1111 l.i |ni-iii"U. '
iuiii.T; : : u i i.i.iMS,
;;' :' .: :. .!. .; 1111.1 tl 'I..I i 1.1 l.l\'hi*Klllll.l|:|, |. III., ""'." ,I" II" '"I" .."I'1'* Pii" i ,"".1.\1,i \ I'-linii. 10). 11-11't.I.1 "illnnj' shll, lint Iiy in-liin! iisMiIn him,, 'li.rlln' list linnl"ir' llii'llnil, :Nmil | I tin tiiiiti ..11.., -. ,,' lln' :.Vitlnit, .lint ''nn [I"i !

"'I; :: t tg" I II "II. I IW i HII IV l.illini: ; "Urn-, Inn' .tin1.( (Inimiint' In 1./1. / In tin' I Inn'"I. lln' Intnti'i' I' '(10'11,1.1' Iii., Iillii'tsainl |I'll", ("' ,-1111' tin i.'iiinimt"iilti| | < < i ilinnl .
|
;;; :; ;;; ;:
; "
7.ci., IJ".. ... :.$.. .. r." '" .. ;.'. M l.l\ l.l.Wlinlir.ili: .r. ui'l iri.nur"' ; l.uili ''uniln-r tinI I I..II'h', lillli- ...III"h".I.I'I' titiit'ilii-' I Ini: (mi, tnls Ilir sitiinjinn ]

-. A. C. WHITINEK ,, mnl 'IM.nl: llniu's.lllil \1< ll 1 | Ihd ir liny h.,mils unit mt' "Hiiii-n: mnl l.li'iiks Ins linn .in.I, mnl, limtlnInii.l ,
iiintK.
lln-it li'il-lil"l-' .'lln'l.ilmnl, !
I tl In 1 .in' 1 *l 4 'I'l f '' I fU tl'' t'1 .. / : 1"1.1.! ,
J IMS.OJ. fl M 71 I J ,VI, H M 1'II 'I fo' 'T l;> .II'.MI 4 : 1 It "t 1/10'/ JIM .
4 i 1''m to nil II 'm ti i'i w ?' :w r., r... y\ Will pr.ii, '\tiniii' ill Ml., liiiiil,' "I' III. M.HfMiS Wh.| .|" -,,|k .,,,.1 I., Iiiil I IIIIL mnl' ), 'I I riH' In Inl tillssintl.hi' Ills" tin" it llniill"li: tin. l.iKcs ni| In* Inn' nl nt'iii' I Ii, Inr, tin* I'u. \\t--l' In uli III. ntlli'.rl' |,usl In lri;, .liilii'll" mi< l li II

n n K t '000111\01\1"N no ii im ii '"i" in 14' 'm i* 'JI\' 11'r. r.1:l "71:', ""I,. -I I.I"! ';. "t't. i-ii 11JAM1& .,- ', : \1"1 '1lI'S1'1.: : \ 1:1\: ILII.. iiillnint. 'In'iiiu It""Io",1, innl, tiliinliil, mill' Iniil /Ii,is *t mints mi.l s inn In ,In-. 'him" iltnt II ..lintill' ,MliI 1I11llh'lI\ il'ilil. .\inlllnii., irln'iIlin > I

tl is en ai,ii ,in,1)11I11"i w i', v< H8 'i'i MAUIIKM( : 1111.i \,11'.1'' tls ilriiiiir.ill/ni"' i ll'n, I I- Vt'lih In I litlir Iri'in tin-, I hiiiitiif,, tils iltllillinnil
"j : :* rTrmiNKV : I Inl, Imrs, .nul' Hiiii ,i- In ,In "I-" ", ,, ( i iliiiitl iiiinv' niiitln ul tnnr :hl.ili'' "hi ;,.11. ..11 'nn, i
) M mi M "I *
in H m\M\ on W .
i! I it *t :ooU* oo'iw;' :im w "i "' 1n\ : r"1 '\ r i.\w \\i I> s"i :it I imn' IN < I n t.\ .1 .M'"i' ;: rt: : 1:1II: Dr."I"UII".II"III"I" .siting; .liiinitlntin( irillniii-l tri l'ini,Inline mnl tin' 'KHIU' '' !,1! ,In-Inn. i| nlli i \n, ill'II'HII ill mil tit lir mil

,\ I Kilt: 'Ivllll.l-: :' I'll.Mill,, "111", ,III III', "''Hininlilntl Ihf sliuia'lr Himni'li uhiih ttih"ni' 1'11",1. mnllirr I si'ttsitiio mnl sit 1.'rI.I' ,. 'thin lln' | .
| i-n
"l'iTrihote I.OWC-T',, run. .... ''I ,"in 'I 1BOLLINC '-**' "' p, ) .....,1.\ st\i i in.'mini. ni'iii-In" tin. Ijnlnnnl. I 'nn, ilItuillli B. LUCE
wtm .ro IIuwm"lod our II ih.. l'"u mil h.'lIl.q'I' \ IIM-V. 'In sii.h| | In.i. ,|i |'i'J"f1,, nn.l lln' 'luli'itl" 'Tin... ''li'lininsliiilniii'i'' mi.l finMiiinni.il Proprietor,
Ailtonlwinriii' | hf 'nut J. I'. '1:11'111.11: \\" ii'iii'i'lliii'j| : "nn', In In1. i umnliii. i ImU'llHill .

,.,\ittfrlii.'irnti nol, mniknl, nith tin' niiniWi, "I''Him" BAKER lluih" ,, I ,III' HiniK :<'"''h'". livl. Innin, -mil's, .h,' h'L.' '""f'-1.III"1II' Unit -liti' ,; ASWH Inliiiii, 'iinl nil Its' "m. i "'111'| IHIhn 1 Inli'lMII, 'ItmK I nliM'rtlll "Hi p lull.iiiininil I ,. nrouijhton Strci'f,

VIII, tin 'ln>-rrli-.1' imlll fnrlilil.Nn tli; mill, 'Inail.Innus, ) hll slriin' -, iilili lini'i rsiilili nit, anil, willinniilin-j' *.. IMHII- tit tin'innli
int'mil in' lln'i ilii's nl' H,MiMi. Am.' i 111 IIhllt I It I \ \ \ ', ;\ II
i
| "
,
.llloili> will Iw ."lrrl.III.d, lof i I 'nirnl' la ATTORNEY AT LAW.TAI.I.VIINI.I Ki'Ki.K: ; ,MXMiiV.lli.ihr t.1I'" .1.\.1.1"
propo | ) miy.Ikine
itniri'iiitKiT' \ Ihrmlirrll'lniririhminnrt 1"01111111",1' mnl 11111;' ill" flml; l.lr I mlii1 ,, \ I j \\ In'iii' nn HIII |h in |ii..in" 'Ii ,I'nr our I.,illuii,. I I'u ." Inn. ,h.'H', IIIIIqlll'I.,1( .1. ",iilili", milttiirx ,' ,
rnrii! -rililir. nntiini'r tinliuiiiln.riillnrllim ,,, In i.niii ,IM j >, I'l..u, .1",1'| >.iinl I / | iinnlrt' -111.111111'' ",.' Ihu iinli,, H-tiili' .
( in i' .1..11, ti ,itnr Sninli ,
.. nril'rtd 11 "III h. luwilrd If numli. r "I"m. : : 1'1.'"''BlI' \ i >I..." I' ,I..' nt tin-1. "liin,.1 I I t.iiliifr.ltin.I' ,. .. ..
.. 1:111\\IJIII\lWOI': : : : :: .//1,.. II ulnilli lln' |1'i' irl i-l, j ," it.iilli, n .in (ln'iiH'il| nn Ilif ,niilntiiiii, .,idMm, .\ h.I"1 lln '. ; '. ,'" .::
Onforlwnronlm., only of ihn |iiii-r| it ill hr ".'lit I" mlf ; tr iini.t. In Uni.'.'" II."I- liiiil.linSn. tVlnili-.il.. mnl, H, 1..1 H. II SI., .!!. .1! ..It Illlil llV ,iHlllllll.HIS" MlttTI III M.H.ii-li in..nun"' h In 'In innilii't in' nl tin iii.inli'iis. ,i"rui'l' 'n' ulnli' \\ Ir"i iin ., .. .. "
'
.,11"0. nnl,"ii in t'pirl' ,.il 1 11-ieiinnit In 'Ilie innlr.iry' "nil.. i ', ,IM.7. I"il 'I 1'" *....''h.' Hi.'ill-1., .. II hlili ii, '-hi"liln I." 'Iitn.l lln' :Mnllinit \ "u iliitiiK", liiilU'l'l, ( '" t "I'l.l,' '"rlliin ',. .
.,. MKxii.: A. I.VMI1.:. .\. \.ln.s sin- .|IHH| In" Ins siilr mi I'ID, (till ,.f l'i I 'r
.. I 'lln'mvi-i-l. will-.ilu, .,
.d'n. In "it lln n.i milI'T' ntltni n \\,1) in It..1 l Ihl.nlliit
M II.I'\I'r. .1.'f.i ->ii \tII.lI\H\I .AM -"n i '
: I'Ht.M)1ld i ilul' nliii Ii itti'iliHiks "l.nn" 1.11 I ,In' liruliI'll .. .
M.T ". lit til'i-ii. r "iii'> :i>.i. h.1 ,n -t-niiil- ,l.i ..'"I.I Itil't I :-1'"I.1t l'UI'II11If'' W C' Ii'" ,, 'I.\' .'. '
'si R N t. R I r T I 0 t A'PY' & WESTCOTT Ml Mu.; M \i.i| : A m. kln.llir ml ,I.' r nut. tr> t. liol lant'" iiiiuit| i 'lln, "I'll' Ins i...hllhh I <). .liii, ins Ii 1,11"01', | | \n| IIi I i.l, I'll.lull mill nl, '" -.iii'ii, .i Screven House

111 lilt Irlkill: ,\ Illll' ( '"lilt. I "..." Tit Kit ft II" \\ ik lllllrl., ..I .....1..1''. I It'liilnrk r .tl linn mnl III. id dull I ""I" ,Irnin. tin-1. ,ill" .. .
'i innIm/ ift t ili'itil.: CM, I \.11 111i \ "i.n ,
'rhAVf'oldV SoiUiiiol \) \\ \,;\ \ 0'i lln t...ir "lini.lllii.. Innk.'ii In't'trii. :I Mi- h.i'l Inil, "1.lh''I', 'nnl ,In .
: ,, ,,, \r I't. i ITT' (1"11.11'- mnl i nnM'nnl
...' -I.', inin, infill' 101 i '.i-.in in i "tIIl"t| v "n tli .i-l/ 'II. IM. lni.l. 11.. '
il in IM < t rtfl'ii1tll.llint. ,' '
r.. Annum. f m 1.111111.1: .Ilillliuil' ".,|Ih.1. | | 1 iimiil.' u ll'Hiil nl "'.11'. a- Inunit" ,Ini., ,tin-' I
1 TAU.\ll\SM''i.ri.lllA: : : / { ,, ,,., ..' I. "Ml., Kill" ilii, I.n. ll>r -lii.ll'nmiii :v ,iniiiii., nl hniilli,,' Viinin i i I. i iiii* At ". .

". 'pn ilirr, raontli"" monlhit.' .. 'I; '/"'' U \l. I1. M.l'stl'.l: ;. tt.in l.mil'; in. 'Hi. n". '.. .lln,, i ..*. I 1.i-l, tnni'iiii Ih,' 'lKiinlil.il' '' '' Mt uhiih it-i- "n.1 I / i t ii. tt .,is |\1111'1..1| ) si.. .1) > t Itf Im'.id / ...;. ,. II

.1 nan month omcft"Mirino; Bank BiiiMin Hi ..10") in ll.niri' l-niin' Imu., f.mtil'i. : II. ". ,III- ." ,il I nn. III.' lirluk, "I, lln'irn >" i in..n In nn n Mm" ,'I.nl. lln. stiliniin' h. ." "u.i'i ',". Int.mi' ..'.h".1' 'lim ii'Ih > .'"" .. . ..

.1. I L. \It-I .I'ITI Ilul lltf linni.ru! .1. i.| \Vhillull, I -.it. ..I.Ilinn" I 1..1011110 snritiiv ,mnl ,i.lili', .. I tnin, ,in' 'liuittiin 11' |I., / -I" I'll. i nil i nl Vin I II" r"f" ,,

Sm'l\1\tutb th'nt'munt.4 \ 'I. i. i, '. i'.. .. -\\ ii . IV.i. .11..1.' .... ,.. I'lii'i. it ln< Ml in lln ''''11'1' tli lur) iti.tils\ I.I''" I Ihnilili.. i in II,1'l | lil.i | Mi, i ni. /Im, """ ..I. n.I, I I."I,,1.1. II ,
!,. .. .....,...... ills nrrri'iS:
,
"II' II. .1. .l n .1 I.I,,,,,, nlu J
h| :
.\.1 riiui: : : : .1. i :. iTiirt: IIH' mi. n. Klini.lt .1. ;i.l' tVli.il tlinll,,, I M> nlV '' i iit .;. .I .t.i, III iMIIIHiMi.:.;:, : lli.llIll '
IMrin :S.nhlli 1,1, Iiii .11 "..,,' 'lllllll' ,. ,I .
: t ll' I t'l I \1'111 I fKI I I"IH 111 \ tun. iiml II' i. ,mi, I I'ti i .nnl, lln-1'n", ti.i.iu-/ ..II.Wt: .. .r4J ;;
:-.4( ;J. IIAVNKSAIMt'oTIIKi: :: ; : : : : ,\1'10'1,1, ,. i n I I.: u,I. ml'. 'h"'" Tin I Milt I t'1"| ."| linn Int. I., i it in.. I ,Hi.I' .1I. I 1111111.1 I ... ... .. .. .-.. ._ I 'lm
| ;. \ ::0-111 \t.:. ,u.l, \ I'll." ii l ami, IMI in \ ; \ I ... ... .,
..,,, '. ,\\I' ', ,, ii.i..i. ,/.n. > .1'h' 'r
|h i .1 l '" "" i tiiilnisii'in. I limit
i I' Inr iliiliii. tin hut 'Hi' '" uit
... \ Iliiiiii. '. "Li" ."...11..1.. .I"", *' .tin Iiinn' ,inil I :Si-/ ti iiii'M-'i' 11I'I,, I ) II ..'. .n Hit III' I'l" .. ... ..> i.'ll-t.. IH ""l,1', ..
\ ,\: \\\: ,, \\ V' ,,\\\ ::11\\\\\\\\\\: .. hull 'Imil imrlcrl/iHt, 'Intiiri.tnti', Iml ,ii ,>nilriii' 'n' It-' ....tt. l I.i'nt t %>* t ti..1"l ..
C. I' CIHII'KU: \ : 1'. "' 1'11.11:1: : unit |I' t\ti- ... .11'\l MIII "i.l"' \ Vtii.ntN' .' "'" 10 ,'' ... ."".1." ,., ... ft.. "" ""1' : '--u.
'HI11'.1'' :'' *'t K IIKAI: :.., IS ... .. 11"1 j Hits II..! 'IIMitlf! 'I" Ullirtllil",, hi'| ". ttilllti' Illtiti.ln. l nil.llll.In I l....ill !' k. I KH'I"' nillHr'i''" T
Kjiniit i i I I'll "ini !'> I'litiuii.. l 'ii fcisii> ,,11..1.1'/,1 nlln, h' ;Ni.lili'mm' -I- I .i.1 ,n ,, : : i,. nm i;

Flour, Grain, Feed Attorney at Law and Land\ Af;'nt s |1'11| | I 1.1 f.l:\; A' KIM"l\\ llrmilii' 'iln, Inn. I-nn" "il" IH..H, ..l MMllVIII 1 f ..liitiv. ,nnl! linn|HIH ilti-tlt.|iihrlHI nn i'.i-i' ,ilnl, i.1il(innllmiMfo", wrHlii-ilii' .-.... .'"h.",I ..1 ".III N. t U'. ''ilutjM.I (. I vi I'll mi.M....,. .... '1" .,'

Produce ',\ I h..'> suit. "ml K.: llill -. HI'I,,'I "'IK' "till' ,till,,1' Ilul mill' III* "J1ViM"ii.V, f ,ISMNlIlKtl: ... '
and p KKliNN'MN!: '\ H.i'li.l', Vt .,,,1.| "hii.. i ILiki i i'...I! I i(: .nnl inhlnm ,in .his. ,linnli,, ,, IM, uln .t.l" I". lifuvt ,l" 1.11" ...'. '- .. \ .
.... ilrail'' Iiiil Ihrv Him .IMI| '"II nnl il'ii-l, ."' I i imil .. .. .. ...
,, '
n.... ". I'"' ,,,' It ':') 'r "'"' j IHhtirnr II mi ,iniimlliil,, .. 'Inl-" In.I hit"Nll'll ""i"" 11.- "" ,
i ... 1\ I L \/:1\/: ilM l' Tin' Niiur mill (tiituiilli 'U'VI iln'\\ ,'I'" NATIONAL HOTEL.
.. .nn. ... .IIIIIII'lh',1 hi. .. I., "...111111' t" ", .''' ( ..I II..II.-.I- i '"> ''" '
,, .. ,.. .. ,. A..I. h tit.il. i 11..1 I liwtl"Siinili.'i II',. i lln In III,' 'In "nrtu n'h"| ." I'.illliUtIlllll', I .1I1r"If' .,r'a: r li .! ;';''.. 1t" 1\; ::';" .: ;.. ::::! }
.. .. ( Il.It .
II" T 1\\ 1.1 : \ 'I : III .iln'iii't Ins .
,,, ,. ., ,..,. .I E E I" lit* 'tt n.-it lr-i| tfi .' I It I"IIF
"I '
II.''''''. I"" """ .01 P.. ri..iiinnii'it. ,iimi fiui'ttl ,,
.".. ,. .. ..,k ,,,' ," 1I.l"1 ., ,, ,, ,, ..." i in lirnui. ,mi.l tni'm.l, ''i i.iiiiin-riii, .. tii"rsiiTins | ,, ,, I ,
.... '.-. < l ,II Ih0 ,'..|. 'lutninlhil'' ,,'n' i I'. !j. ) I \1.11..1'\
n. LAW i v -
> s
"., '/ I. ATTORNEY AT -1.1.i i
tilllrr. il ,..1"h ,-. -I"(
Siinilibus <
I \ 0"I I I"..l ", !. N"l li-irlt '" .11. tH'tlliin |"I.II"" I
.Shot.Important Nalls. &c.
R. MILLAR 'I 1'I ill ,I.. liommfr 'Inlln' 'Innn iifllins. wlinlim i.ni'lin I til in 1111"" .MII .' ill-li' 'II II' IIlhII. I II u i u. MO < it i.ir.. F'O.

WM. D. .... ''I I'' : 1\ II .. '" I I : \ lir'iii'lt. I 'I-me In .ni'lili"-,' Ih..III'I' .. i ..li.il' imn I'lin'i h 'Lt.! < '''If'' "I ll.. II'1'
l III Ml'llliK'iMO'llI -- I ", 11111! ", '.' 'I ''s N
.ni'l .. .. iii-l l I'! n.i.1 ,Mil' ... 11.. I '-
.IV.i mI !
III" "
..11............, ,.., 10'.. It ,l.iMint.ir" --,.iiiirii| n-li'/' m H" It" 1\ '"' ''''' 'II....'
COMMISSION h hFonvarflifli HI't I MM Til ( His. 1111,1 Ilin I. 'I.. ." "" J.."I, .,IllIll'I '. 1)
I I ,"I I. I ll\, I I. II' I I. f- Tin. ii 11.11"- -lKillff '. 11.1 I m' :"" Tnii'l| < "I I i iMlllK'tt ,, ... R. JOV1" 1'i.ipti"tor.ri .
it h "n.i.U M I lii'tl iu> wn-l | | 1..1I' I tniitl'il. i'''n ""' '" I" "H.' .
I II ;. I. .: : tjli. :, |:;,( All-l I Il 1.1-1 II Illll-il- .. .
; .', ...., U. '..,.' ... ....1. ". .'.. 1,1' I. ..Ihl'I III-" ,til.. I 'If ,".1 '111 III. ni..il 01(. nn'in ,n '"' I d.> IIII. '' "

I I, j.l.l,.I.I ,. (.'.. ". -" """"' '"'" 1.1-tlin' n* ,IKT '. I ." .','!
., ... t. ... ., .! .,." "M.. ", .. ...io. .h- ., \0' .1, ..tin .11; 'i' i Mir. \ I',' .' ''''
MercliaDlsA McQUEKN; MrlNTOSH I ,.....",...< .".. ... .11I. .. ... .- ,.. ,'.. .. I' .,.". .nt II.. run'it. 'i.h niint.i ift 'Hit nil In tmr |..." 'l 'I 1. .'.1' 1" .. .< -'Itfl. I ( i. \sivi MOI) ( > !E."J ; .
.
.:. ...... "" .' '" .. .... ..... ........., I" t..,,,,, ..." 'Hf Nutict.
I AT LAW .:: ;; : ,,:l :; .i : .t"" .1. .,,, .. '\ .", '" '01' ) .i'.ii

wt> or 11" n i ATTORNEY ,... nftrPln .' 'It -, H t ti li'llllC ,.... TtWJI "fttll I''I.. ,! --.t-| i.iu .......r.i"i '

l M i MI t- 'H'liimI .. ..... ,.. H \' "'-. Th" ,t Wyt". -""t ti> "<' it' 'h. ."'. .""' \ r.i <.. i ", v id .L.htiIA
"ii \\ ..i, ., r.. it ..fwif O '1" "" ... ,. ." *1.., ?
M-
Railroad, \ ami Machinery Supplies I .. ?. 1 '! ,. .,) ..,' ." I ....1.... ttpu..r If' .... ." k'j I" ,,,..-, '.' I .1
.n"i. i i mi 1'. 'h'' '' "' ,. .. .. .. .., II "" W.II '.vi'' fI* rlhiM: j : pp'pii'
t.
,. .., .of "," ", '
,, ,
.. 'I "
,I' v IttHllk-i' ..it|....i". IHI1 1.4. ., ""''''' .> ....... .... tl. 'It. '" .. .. ,,: .. : :

... ... .. ., '. ... -1.\1 .
Ii. B'I"u "
1'1. iii-. \.1111.1, i iI .. I *. I. l '... .. | tl-l, V HUI' .I'll-I total .twMih*. illtt "'" .

I II ..1'.1... .. OM 1_""''" t... ... J ,I'". .-. ,... ". ... (hpy .M-ltoDf"'llIio.rt.| '.1' ", .. t' I' ". '.

.1 I ij' 'in. ( ttMnll 111I.1 I |! T w. osnoRN: .i..{V- *.* ...- *. ..i v vtlt.wp.iii ., j '. ..,.. .. .. "'r ... ...Jot ...' .,. .,0, II. .. ,. ." j ".. .""' .. ,. -
i ...- i'W *r. ... I .. .. \\-.li n \\' ." ti' I ,",,;'i.-.l ..A* ., l., < .... I . .. '. t Mil' 'I-.II. .* I.HI q I I'- ',, ; P .,. .: '"

'I, A 1 11 I I IN; i. vT 1.I l.Av .1 .b" .w_.y"* ....f.. .I." 11-* .,, t\ .. .. H",f .... *lm>4.- H. Mitt It > ,," ,. .. ,
I' ........, M. .... ..... (
.::. I.' \ l .I"
oJ .11'I. -, -" ... ..,....... _, I... I", Ht... ;>11.< !too |>| II

i ii > :i. i) Mini !I It'll I I'Kr II"., .,.,. ..... .., .'!'... '., ".e I .. .. .". ,, ", ....,. ,, I.....1. ....Il...... ',H ( .. ...." l..itWt Mi. toftniiI "l- '' .' IIMf -*' ... ., -
.
.. _' .\fI .. .
.... .. .
'
.1- ,
I \\1 1 l.tfI.** I .... I... ,...1 .4.'" II ., ..... '.1.'. ',.. ".' I ;:.IM"K H w-tml*Mr ::*WHSII ...* t' .., \, ..f .;t ......... 1"I f .,.: .
\\1 ..,
*
in .
,
: "II ........ .." .. 'r. Ibo"'li to... 'Innnt **#." !. .... ., ..".' hI. .., II .".. .
!o 1'\
.. ..... .. ,.
,. ,,.. """ \ I .
11 .II" T .... ..... tit irl 'j i .. .. ... .
;:;: ";: I I' .... \If. .. I.... II' I i t.* &*, > ( thwuKWir ..... ...1ft. '
,,, tanpT AM' .. ". .. ..,.. .t.. .' "
iM "
l'r."lt"t. ..,04 ;' .. : ..=;: 'I-\-\ .. I..t....' "_ "' "", ,. ..... "f;. .. -,
At "
.. t .. .
u. '
{ "litim
| i I. J > M tI "" '>." .. .
..
: ., I"f" Ii ''''' .... .. .... .. '. ,.
... ... .. ,. ...." ,
., .. .. .. \ .
.. ... ..,
.. .1 ... ., w. ....... I /to "' .,....,... 010<_ ..... .. ,< -I, Mifi! < 'I.\f" 1_ ..'1'.... ...... ...... .0> ." & JOHNSON .. ,; ;,;.
... .., ..... ......... ,.. \>I.'f"1' ..- *,. '... *>.I*' t < -.*.*'... ,,'. .. "' .... ."i KIRKSEY ...
"* .., ...... ........ ". ,. ..hl, .. .. ....
'
,\r ..... wtt.. f mtu....- II. .. ... ... ...ot I' .. ""Ioi" .....""'" t \ .. ,l.. "" .
....7S.....- atfiMMin .MI, It..'.... .. .. .. -,,'\ '\ \ \'. \ .,'\ \ ,, \\ 1"' ''''''' Ha I. Swat. ", ..fjt 4 _f '0..... .. I .
A i % .... ..rf ?.. ." *.. fI ..... '. ..,,',," ...!It.I. n "'" "'<11 ..
M < ....., -- ,,,.", ,,____tit 'f..I......" .. ," w" -<. ,..,.
\ 'I"I ,.. ..._ 1.1 .,
,
p. > ; .
lit I. \1 I.
1I\.It. r .u' 'iI' I I... .' "KII' f.... .. .. .. .,' ...." ... ,. I' ',,, I I'' .1.1 I : \ ..... ..-
., ,
.
''' \\ \\ \, \\ \ ...,,' \ \ ,\ I -.. .. I .,,,'- ..t"".... ..1Io'"...... -\ ," .. .t" .. .,.- ...... .. .... .,.. .. ", ,-

.. ., .... ...... ,. .,. -
'
\ < *...* ... .,
.. t WNtt -
.... '" .. )1 tiCa1 N..... ....' ..,..
,.. .
,' .. i ., .
,... I I IIf.JI" HUH.! I IHAS: : V |. ....
. ,
!< .... ... ,
... ... j .. .. .. . .. 'f" .. ...., '" ,
Ml |vyi ...,.... fjoo,un.., ( .. .. _... .. .11-. _. ... ,
I. .. ..., .....' ..... ..".. ,... .. ... ,"J, ,., '. ., 't-: ;
t... .. .- .
I ... ** ,-.. '* .. '. -, .!'<.. ,/ioo' '
I ,, ., '
i r ""' .. \ .
i ( \ I. II M I i iu&;" < ... .. .,- ._ I .. ,- .. .
'' .
-"" '' '
I .. .. ......
-, \11.1'1.l l N. No. > .... "' -... .._ t. ......,. "
-. n..J.... .. .
I, ... ... 1, .. ,. ,<< .. Coffee. .
Lion
.... .. .. .. 1.1.. "' \ ,. M. I>' '
., \ u. a "-r-.". ...... .... .' .: .'r._
w. Bimm 4 .. ...... .. .... """,- .. -" ......
.. .. 'f.."' .... '"
'
.. ... ,. --- "" 'f' ''
Lumber. 1.'C.hu..l..d n. .. ", ... .,,, ... .. ."... .. '...' "

.
'" .
.. .
!
.. ... .. ... ... ,
..II'.* *'W"l .. '. "' ( IU..NO.t'Ht

J ... ,. ." ,,_ ,HI .., '" .

OR. N. M. RANDOLPH J. M, .'AIIlAI.1. .- ..d __""'.,

..* 4. -. ..* '' ... ... '" '" .... ....." .... .., '" .,., .. .. ''''''1oil" ''''
) : :: .:; .
,
"Wc.
.. .... '" ... ", .
.s< t ... iiff. _
.
.... .. ... ... ,"" -. *f *" ,

S. 9. MILLEK v w* 4 i, ,, } .. ., *. IU. .. ....

*. t ,,- ....

: M* ,, \f \t .. X: : C E t" "'... ...." ... .......,,- ,
"V U.. 6 ..".,. '111'" "' .....
... ... ..' ......
". ,,,,.,
..
&11. .111' .. 1h..ha.. ." HIM U... .1 tI. .... ....p.. ..., .... .... ,... ""' .--. ... .. ... .." ...... > "", ., 1. ..... If-. I ...", .. .. .. .. '''. ,, u. u ..... '

...., ........ .... ..... t.i .. .. .. .... ,,,
t- ---- ... ., ,., "" .. .. "''I"' .. .MS,' *.. .- .

*. **.... .. # ... -. .* *,* ... .. --- -.. -. ... .. ... .... '. ,. T"",, .. ........ ... '"' ....... .41 ; .
i i i ; J '"
I v. 'I i* .... 1 1...............

t ... v .. .. .
.fI'OW. ,. "I .... .. ..
". .. ........... .... .. ........ .... -
urr II >> M" tp>> "' "''II< -. ''''
.
1.:11..: \\ '. .\ ., ,
\ ...
.. '.' Cc
l '" .. ,.
w -' '''I '
...,.'....
-
>C.
ruM '11M. &..1.A&ac't' '.)' ,;;t.

'\lwttrd '" ...' . -
.
tt "o"III"lon "rrrb"l1l .. .* .

....,.... t ........ .. ... .. ," .. -;, ., ICE HOUSE OPENED) ,

............. .
'''n .
.

i .It .. .
0.. . .. I.
ft. "" .. .
%tf | M I

'r,'* -.., ............... ". t't
6f lliJ1q .... ... \ \ WI.. ,1 I \ tk I If

,_ \ "v'kITd' .. ,, .
< ...".'" ,' I. 'I"' \

S" 11- ........NII"


*l .... .

fcU,4 ** < Ml. -** <

.
'" ....... .. .

J
-. "' .. 1iII

r.\ .,

..... ...... ,,


t!


_... ..l
.. -- -- ---_._ ... .. .., .... r

"
f I

; .
\

;'!

I ;
..
..

1i 1-

i fI

._. __ .__ __ _ ___ _u "
I -
'
-- -
; t Thy 11...... ... 1.1 Thi-m llrnr ""'10 Md>-.. EdIInrlwl: rofr.apOId.nrh. ......r "1 Armsailla.. f, 1'llllILLI.1I I II SPLENDID ASSORTMENT

, THE SENTINEL. I Tin.1, "tin n 'A I 611 liati 'IHXII, bnuling HUM .n.Nrlrnrwnllh 1 7/i llnmlmnf IlintII.'I.di"t! fjl IMT. Kl/intlM I I The :...l n.IHMllo.-N.. I. r

! t \ ralamdlxNplrnitLnd, "1Annm6, ",, ,tntnfnf'ifvilH fb tilf'lt llnnft. I., ,/" /'if MarrhgllalN" : l i I I.AAw I .\HI'UXf'rI." '' .'' !* I '\IHor'l| orSrillg' '

'.I -.- In, 1 I'lil'i'i li.-nfin -, I.iln nill' r.tiiHi'rlininli: t and 'i.l.. // /.(" '>?* / Ir Frmh ."' f"'iuht9t Ay //r/w/ii./i/i/', P///, i iKMf .nn i.rfl"f.r Irt'ffllitii' ,

; riT.MSllKU: : !KVKUY; I: Till'!IIMMVI.JMTAIII.IHIIKH ': nl1s.-t'Inrk,, linfirn I Mnii-fi'i *. ,ilrrni, ) In hit'-tli'in (LniaAN'rl1'e i ..|lNYp1ghPlpril; .'II. I.I ,". >h Km-Al a in" ting I'1.'M hero In il day arlynl'rmrn ,! Kl'iririi Hi..miowl.,t.y,the Ihlril HUH,i.tlmi, nf In U,Hi' IVnwUtuttmi IftI'l'lit "Itli ; and ( ioodsV. !

t.. : ilitriii. | I liy .llniw win" ,, turn hollo II" whay I Hi. MI f-i.! >."ir I I r. Ir nn.\' ,,,r ,.nn" ri'...1 li-r" ..i. I,\ \ front nil {potilntu' ,.1' 'the M.ifn, ynn''l l4'tt |I 1 t t lift' 't ,i'P.41' .1 nrr'.1,, i- .i- t-, ] ) Hl11111)PI) ( l ( ( ) (
". > > i. 1., i lnf' R:. ifi inlli"
i- :.i ? "
IN |
nvmliiili.il. ab'! Iarr lblm"'f! HIP Con '
? 1i "'
know Ihni ,tin- .
. l'oJ"rl'fI''I''t' nnrialit.1 III" 1,1'11'III' k'lII.h11 &I" III'" III, ll' > "HcllC'lulln ,'In I 'mu'i-' '.' 'trniTnf I'nvtlrnt "f S'l.|. I',.!
r'al. lotl. III.II, li'llnrnlil" ', nml 'l.oi nil"' : lln-v" arr, they I Ilinpr )<." !b'I tin m pay fl I W frI tlirmtiili, Ii' kr11n I I i f-rtallvp |"rljrof t'rJa.; fir 'it"' "iiiln-f "f Cum d. lit, nr 'li'>l.jirerfli.| ; ,,, citll ""lhl' under "."'

t J B. OLIVER Editor and Proprietor.. lii ii-il-\r, and| |1111.1.1| | | |"|,i-tll, f'lHtirVl.m :ftiriintrili taw T.illili.ivu--, "..'' nV.c| It.\ I Rnahlthin; HI. < I'i..eluINIxLIan111ii W,. t nlU-il Khatra| nr tinili r In. "' h.. nit pntlnii'ljr '
I II ,
: -- 1 Ukinoii nulhiK ni'-nil", r .1 Omifiw. "rnn \ |H.{ WILSON) & !
\ Ihi't rind Unit HIP M iinlnltin,, hop: Ih..I. vn if H In 'iv nnt on.I Ut' .
lolori-il tin n who' I", ,i1.1in nlii\i MI (l.in-d.ik ill :a I Ii' |/rN k. I'1.1. .p.i) iillli! i r nf tinI I flara..Innnllxrldanvl'hlhI.tf BJcrriIEH

,f .. ilm-iti.il L" )' lln-ir, .Innii-i-.i( ill l 'l.iinl, and) i 4 4"III. f'dl! 'fni Iln. ,llj'.Mfiil) ..' plKilii-i i.l I rum; n>' r I with >nnr, iin hiMtinni or MH; inn ni in I N- \ .tiirtnr .. an. .-vn nlnir n/luul. "ItK'r nl' 'IfP| nnrrn |n mxamaaMl'ruaa. .".'m'ol'dKla' .I ,not" b.( .i-.t, >.r f.i, .
ninliil, illlor' Hint oftlip Mill Mwrl an, P'tatr. I', MUrpiirl, Hi" I nii-lllnfi'in, nf ll. I nII" I t'.".-'e "Mh..h"ln.| n HI.' k hn.- illnrr. I Iln h wil "l"'fil Mil l'A"n.. ha. ,
mini n i | 0.1 I|
tmi
1 N i. mnl arm' .\ alhlrgn.| thlnx, *. HIIlnjjin' 'hi n- MIIIHIwilvi: limiri.iiii'l'-11 t-ik> Mil'" :w., Pint.liall. "hall cii/.iii.| ;In, in-iirr., ll'xlrr, r n'"l' t tp Mliilrnnitl-.il'mA P K '. M. aid| Trnifll UINUNnh Trlmmlii- ra < .<.H., I md.unnAr | .., ,
r t rr t "illI" i.|1a n Hiiji )h to l tlir haul, mid liiik"prm I: t.nui,.ill 'n.iiii n' Ph. iiinvi-ni'-ii'' Inr(. 'it nl'HI' 1 in (It in. ,.II..tI..'- inniMi' 'raliim", ,In "tin: wt|thi'. "t i 1 ti'in airabrt! "I hi >(nn l"n' I ..,,1..1 'i nlnf'.rt ,t"llw atnpaldaand" .1'1''. Ymh".1.+.4aa. lhamis-4laa4... .'. bU''h.n. T''h''' .'. r.n, ,'... .. J"f: ,, ,.
1 .
tp1"-mba ttiTi-ftf '.? unnr mn>, I') a ,"'" n" ''N" ( lat.. 1'dra., hl a' n"t an.1 I Iu a,.1 I ". ",
I'.m"
I II herd. iimii| Hit. in, tin, y n-ioil 1 'In nil '"'lnn' r I I 'II" iii'iininir I If lhii I'r'''-* >h1I1'II"' ( T j'Mir" frdiiil mnl lilt! Int'-rmitof Ibis !'Iln"' and' 1! nf Iwo tlifril nf ni' .Ii. 1 IIt., ,. ninnin, liiliii'nlil' } ,,; .n ..., '. .1.I'f __. .,"ia4r. Tlrk" Ihwlm.. III'.myalr4.r' IAA1..asCblldn .'

' 1 I ,, ol' p.-ilji-tn' ,' ,In pri-VPhl' tin-in /Irniti Irnsiug Ilic '! plnin. the: "Ixnnlir'MnftLtdnling' !. Ina. ill II us iti ni'K-pl, llif! ,,,,,"llInll,,... Ifcupi.-ilfiilly' I II t M ht'i.lif .Ir'.r' fn.I", ","IIII"ffirc In tlil. !!,l lair t ; N'Ilio.SeryhrroaaandWhllshalfIiK.I' .IlkaPboI, i.l.r. n-l I5.\ ,"- Mn.4. *'

U'p 'Imvp j nitnfnrU and! l..nv"IIIo'.II" 'h.. nifti'itiippn I J. II Oliver K.: )l. f.'Kiiglr: W II IJirnrilf-mi, ,, /Virt/W, .h",,,, 'I' ,.ahllilfmla Imln- fit'K 1TI! KK of
I wnl| '
parhy. prMly' po mitliorily fur R\: y. I j.1Tit '''/ '' the irfTUe .h.ll I'* nmpwd frnii' ..nillln'
.my |1a'r/
il. 1 1I hf.' 'tlnil' 'lln-y liuvi-i-vi-n 'thrnl ni-'l tip.''''i..('/i.i'V iV//" "nin.pkiwnnt,, 1 pr>n'im "III'I 'IK' nri'lri'iil I.. I'.1: llykp. Jim. .I.rho William" *, II I II I M. I IM I I.," nf tin1 t intnl ""1'., Ih. nimnl' i-f nu h I

.,, I 'HUM"In.Ml, tin} .ni'l whip, 'Int'i tin-" 'limit w h"'u I rude Hint' :il hull .lin. It '1'1"11. I', tnlw.n" II. I I. Kenan, .'. H. Onion; W. W VAn I ltli j '*ilillil"'" oh.lt.> .ll.lll I n"I.-,".,trl.I".1 a"'|dv In tKirt Sill, pa 1..1.tn. tin and, iiu'lit'I "n, 10I' C lltl e e s Mimi s e D Ho S ad C e :tiH D ooh ad a s oe 3
N .
Kii.itiliti YI
\Vi "li.-iti' Jn.l ,us giHnl' i tl.li'iirifnr, saying; tint" Inn'. ,t'iMil.
'di i '1'\.1.1./\11\.41', :J'1 : 'liinlini! HUMHiri.ntM" nliiitalliMj: ( liny Imti '' .Lu.k'mutillc/ntlAtnnnnI, !,. Inr liar ,/oJf,,,. I I -- i I' Vila *M !iI,. trinlull,, ill HIII, nimniiiK, "f Ills' ,'

_. I nlli-ri'il. I., /*'// Near tit tui n thi stuff 'iiniil,' ntiir' ;i 'HI- pays tliv I I' tU |II. K. I.,., tlll/b"> il Iliii '' 1'khKApb1.A,1'L1 i -'itinn ""O .,li.< ,il', .m-ir1".n in, It,. I ontiliitmiill AMI

Till 11'10" 1\11"". .tl'KII. 11. !Ikfh. I ,tinilri linn Wln-ri-nil," In "llnil. 'li,::0,,. f.iii-il.| Utumndl'urnun6lg' | Inin fr mi Ji' > V-'jniill''' ," .\pdll. IMA ( anti>.r'-- il* rril itHllmr'. nn ilnllM, inilM If th,. j SUMMER HATS FOR GENTS YOUTHS AND BOYS
,1/! ,..r..l 111 ', .M oniiM..I. nnr-.M. tli.il onnM 'IH tli n ,
tiny ilnitprjihinj/ in "iln, ir / 'hhruakA Until: th..- -imc \lini'l:' ir.iii-pnrl. III ; / ? IH Ityl. K 1:KngG, \; niiikr r 'in. ,
; .pNxrrn pri-u-nt Hwlilttut* fcrtritirr ttrtnmttt/f .' '' ni p fnr lh ring Im tip". n a his ", 1 bar it in ,In tAN.NuT: UK M" KlVtPtMl IN I'KICK/ BTYI.K; s OKM tAJtY
tartest AiTerlising Patrona C in the Stale ,'.,I"r' p'-npli., ,: In'IIII""illl; troy "lint Hn-ir ow n I I I\aiKviiffi' r "Irmn 'I nll.-iliiHni-i/ In li\>- 11.11.. JII'I l ,i i .. (
I; \iggjah.' Vonr littir ilal/'l lul ik'n'.r.ui' I.r111 a In It. nii-.ininx and |I"'iiriniTin | -
gx'akrn| 1""I".r lid wnl I I"n: 1''I'H1.ill/1.' I I1iilt. tiniiiic" rininlHr'.I inlli ', arm "dy. *' frmn' Jfk Iltinry' .
| | '"-1"-, i i'. I Hint It imt-rt'-d In UnOiii'litiitiiin
Man'Ii, ::11.;l IbsJjM l ; 1. ml 1 fining ineof noiniiiatinnii nplnlnn. '.i a rmniH' ., or
: : "II ot< r lln- =& "111' Krnm' n ninnln-r of '''''I'ilI.'IIIII'/ (niiiitIn, null" p.iv f;" IHlnr my .l tin Ih-I.II".r.t.: iitl.-in.iii lmnnt aas .1
Conservative State Ticket. : ii I IIIC i .,,,'li.,1.r!, Urn C '",,"" .nlivp. ofKl '
I| 'uhnithino'rtkunwj" ', ",- I,4 i < |i'i | Ilii-Inllnit' 'IntLlalrlr. FnrlrAnrlxrtlingrl/r.u' ; 'p ..'ii'l-| |I"r' a 'in' nilirr of I". I "nvtition; and Its ".rt ile Groceries Tinware U'oodwarc Hardware Crockery &c
tho !ii'Irmn, n privnli-, I .tli "r, ttritK.i liy nm ..f "tinlnn 'limn .l.-ii-kvinvilli.,, / ,In KhtUik, IliiI' \ II It/ .<>ii
FUK "' 'P! prniHtniint. mil "t'npnnnllili. linn in f IJIH;', 'It. inHiiiiiiiiin'iiiiily" i li.ir(uonly Iliirly' dollar ,, In he: bald. in May uual I, and ""kinIII"/: : tear I "\pi, i (ml iklii.-i" | | f.ill'i"i-r> Hut. ,.- tina- 'it ntav. it i inrluliilt I. Ina rl.w k a a. ..,/r.l.l atfh twat '.. ,," '.""h..1 /I. I till// ,and .. ..'nuro'' 1 t.. ,t."h" ,pu,. 'h. (I..," ,..1

-ar I'lniiil.. and, and, 1 inti-ii-il,\ |" .Inr pnlilir.itinn.. Ii /r/., /' '* apt rapaylwlndcb: | innni, In 'ti'li' from |i tin ll'Hiiiiinlinn. hui: Ihh lay' C'MIK: I'r, 6n1I/. 1 I .i'iirlnutliiiivinn,iiriil.| fi.iiii.int (mint nfi InwIlilMljIJW' ""WlYH wur h' ,.I" I.'- rd!

: : Tnll.ili.iitn.. .Allot nn: l/i ixprrm, myinc..'r': thanki fur >| w In lu\i ,IM-UI In. |".niti-'l In Innitniin-ntil. '
SCOTT Suv.inn.ili HM"pli- nl f.1die. j W. WILSON &
COL. GEO. W. is :i w.I il.il, in n 'Irii'inll.v nlj 'Ii-.10'' tt hat In-,. | I IlltO.
witin.'iil., ttilli' 'hix nun i--. Ther'lniM.i' I aillVinl l Klnlidu! ", infill .In "h t\r gnat' riiwin till f.iiror, the, ionfl'li-ni.' mnl the, honor, inn. Inn nf lln:: KUtc
fi rnil iinni, inr.Vcrc I to itmvill, In I r i ihiinN\ .)Ihi'! .- Inn .fel. Ilic i ntii Ininn., llwl liai. IN. u,
i.r' or LEON OOUNTV' \ ..ia' 1."r.IiI"| Hii'liiiluM'i.r, Hifviiiii'" hills tiiig/ tn iilinlr! .Ilils im/rlinl.! '''''11I11111'111' .tn > my mn \1,1
: < linnlinii' in thi, nutter" I wnnlil,: fnr ohvlonnj 1".lol "I.) Un unllinrnl Slits .o hun' Nna
,
Ii ,
'iini'' ivt h.I" Kirli'IMIVI- Iir.. /
I i mnl priiiiniiln-i-l 1 II n "vlnrlnns 'Irininph Gar lln mole pri | MullingIliiili .. .
I hull frnin nllli ;in till-, Mnt'tin" ,"a. |I" rnni.il
Plait' LIEC7P1VII..nk: : : lord, I p'lily.' ll'ln-n' nny Ihink, 'htl"'III'y.' ,inli-ri'ilril" grin! rimiy' NI| "" iininf' iNolli'-r'j' r'-liK.iH.. ul 0111; ih'i.lin tin nninitiHti'i! I nniI .15rfat.,5, in\ tlii- 'y'rq HHitH'Intfitf' alnitr 11-*1fit.a6r5blr 1 E. D. SMYTHE & CO.
: I ili. i i'li ally .| h, till! )IGA" -"lnu linn
HALL ; "lii'li, ; "n.lIt""I!! opnM-i| ou tnianriBiil <'
'' JAMES W. ; H In i lln" } rand' lln-fnliiming.! .the iwnii'trtiniiini4 al| rt nf Stir ,
t r ', Nnw, iln "In I In- "({ii'al' 'lii'in-lilH'' n bit h ",-, roll' C ..IIKr.-..., 'an 'Irin)( iinjiM-l, iiiiwixi', nil-. I ,".I.IIU".r the I I'liiUU, CUiti' i.r "",. Tin- lun-

or EBOAMtIA.xN-.- I /I.. INU..1,1'hl.lpril, -- I l"'iH In Illin itllniltiIEn.ul| | \: il..tlf., frnlll Iliid minini'nt I i' wurr.intiil l
iiinl "',,'r,1 iiri.nii'Mii-iil r..rf"I.IIt .1! tnlnliniMiry... / and j Mllivi-nivi. HIP 1 lilNTli'of; III 611.rpr..Ulllnubnllh, nnrnnunflhr Calunilun

Intl I u.\f' k I.: i ior.U 'lln-1 I'.III11l.111. i..iiiiiaiurn| I IUN opi-ni-il, "/ I In ,ic :inIMIMII \v.-I'S, Klmiilii' \\'. w'nl ;""...-. Mini IV. : IIIM |i irniu lour' (n-opli-''- In Inking "nxi'iiPMl ""r\l'y"r lln:: iInn, ,.ijiimrt-nl| lnwliinl..f ilnnlil' U'i ri'i atif I
FRIEND : 1 On lln- Will" ,in.i, lln-linilir-'iln r Iit.ll"I + pi: 'ti-m/rr ., t 1IEI'h I K E E f I1Ili11\ 11\ 1 I I IJ I i\iS\ S S SV\ 11 J\\ E
HON. JOHN f ban" nrc i Inpty, llnHtipli( nli- indiund! : unit. I'ninlttioii of on" (M-lnvi-il. onnirv' onr pxinriini pro|| h lint HeHlri| | I inf Ilic i>lf-tinn. Mliv mil i I I
u. I K'I np I griil'l lini- "" l'Ii"I: I lit, Malm' "- ofInlil" i 14unr hat l.i-r it' III., t ,,", ? M.lliilr-tll. II ,td -ti-p Il I ,
A lli Himyiw : prnvi.lUMI tlUu Jf f
A HB {1 < < IIIIIIH u Inrt "Hi MilKnii'l I: -a In. II-IKIII.I| nl ,
1. ilir., \\ilnli, "{,"I.r mnl Mti-rul' olln-r. lilnili onr C'niMtinitinnal' pxinti ill ."I v,in. .I'| .m N il... ,,il.| "a. nnt rr.iiiri.T| | .
.111,14, u.rr.r M n milinn'
I nlllnkt nrrii-iinii ; innini'ifii
I Mii-.silnt.' .I\'c "Lnalghllrrc' ', : 5 lnrn-ak.| 1'oin i ipm.ilitilv ; hlfrlMay. Ittimitrli ,nllnnlnaiinu, : ." t- ; fm' "ln-n" tliv ., | nmimlnn :) IL i /1 ( ; / ? I IM I (ru.\'fin-? ::iinl I I 7 ST. .III,1,1
r"I..I
mil nf nln.lnw than il nnlmlmirp' nnil' ni, Mlinn.il .
Hiuin.K tliiirmiw"; "" i I.Ir pl.ui-it limy" Ix ,i Unit' tin, ltiilin.nl uiri
\ ,..Ai.i'MHiM' \ ,' and 1 nuili. nf. tin- Cain III'Itintl
\ |i-tt iiirnta nlli li'.li'.l, 16nn6, ,,;I, Mils nt I I- .I.lc| | a i ,
..S.ivnnmili "l.n. l N iprniiniini 11 rliliMniih I | I lol olili, I xnd) i-.unliil maps I\C urnt l rind Hint' if nnyri''nimtriiinn .
,, / nj innrimiricuii 1 *, I' .
it.f Liwycr "f tinI'nit"! tin n .illn..iii' linn \In IIH-II
( i""" l organ'? I 1 Innl" !M'III ,ini"II'oI'rYI\I'r| ,' ISi-l-iP'! Ihrjaukug ? 11.,1' |
<.il.liy IlicnfBi-.trall.nl IhrnnlolHuiin. lug: i"iiiM-ii-nt'| trod 'l.iiililnl' art I nf, I .", .111' ,lnr. | i Lo uppumnry. ill. In HIP" fiiliMlilir. .' i '., 'I I, ,'in not milt. ,ill I loirnil Innn, Iml.Him nlllir in Ga.'II..III.I.1."I".I.'I..I.II.L.

nil, ,. j incll/ilik, !In viil. sir Imlil, ifflw, nn-lt-r I In1N I l 1uuurwcd. HirinnuniMii.rnl'' |nr tli., in SrrUtt11411Nt. "' lmii"f; 'HM 151w'nR'r.. '; .. i linn fir it in "|.|,..r'III..Hint. Hi') rii'li"liil.-1 lln "Lit. lit UnrjiU' lint Irma' innli-r lb- a'Hirniin-iit Savaab 7 .
mnl imki'il him In IdInl'l' lln-ni. ,Hint III'"r
ppi-uk' '
(;..e-Ioninl 'IHI-II Inninl' < ""I.M, 'III Illii U'W) Kilo. ,IniM tinKjHir| hau nvi-r niw hoil, (In- jn-l 1 "I Hi', t iiit'.l Hlnlw' u- ...1 Uhi 1.1 lhl I."

-,U I nf..f riiiigreHi hinny "" Ihr City' C nrl.f llr.NlklH. +:,i litli' IIIIIK'! 'In" (In-Ill. In: ttnnlil, ,, Hpi-ik, If I..-' ''''fllI II' II.-. g'NNI |jarplr ul| \1| orl.III1I.ll"i".v.1 Tut I tHHiii'lM. ol, ,uiithnrily. aii'l iniuli' ; :nn arl'ilrnry.iliTniln liir ?,/I tin, 1'art| nf tinFlnrida, l.'mi iiitinii' In ri >

evilly ril it uhl i-I\Ih', nllnttinx; 'Ihi'in HIP, I'nni hminti IIM ol, Ihrir il II ili-, i Inili n Ijrif. i l.i nf tin- ,ililit., t. aunt, M-I f'll andiutlm 1 1I.
N V: H> Hist: Brailli'J' .lrtIl1n4..r glory;' 1111.1\j WI..IIII".I..1 I,ill., IMI.. Mniitii'lln, M' nliwni, >\. inniplnnIliit ,, | ; : lrii< ivr lint tiny \ \ ; | | |;| | | ums M.nkil In "tin,' I ;
hi'l'-il., |
nn ncvt-r lio rv.li, il I mini" ,N riRiil.uniik'rrinn. | tin.n, | wnl' ., lu-dub,, 'I"I"1'" | In in "''OI..IIIA..III"'I./ (Hopli1,. orrnpl'-'l' HIP natural" iiiiIPIPI nli.il I mi n 'in 1Li5 Ui'i Ir"l i-niiiniK in i IHMHtill. r 1 Iy | | \ l II. | ; ,,1"| Riot 11.1' |.,
ijtIre Kti-Mlaaa j I '\a.i: i :allydlnrln, 'Imili,' III"-xnulLlnk'| : '-, ( in'. | | Hi', ,: Ih.l'ntrr'anddrgnnb; ..lII." ..I'i'liriary ', \ I "ni nilh, tlnin ,Inr ,pml' nf linnnr and| tJtimi"* nlInil "
i .!."lical. l Conana: I**"* ""'"If' Nnpplrwrulnry.tat j i nnvi iiiijnt/ hsrra.ing( ill l.iy. nn I vi-rv nn i'li
1 Pal lii| nn.I,\ ." 11..1 tin' ,nn-dilit, ; a'l.niliiril.| "". h h-Kl'liiti'Mi; nnl mily lirlra}. a Jmluin
d'lrxtlxuU/t of, (!II"vl'/nr"'ul ll.ivi
for !Jill r lh'r. ,' liilil'1 ,ii'lililiniinl' i iiiit<', Iln \ slinnt'l' ti-'nrlii, I onr : .. Printed l of Assorted ;
-' "IIH iipiin( nlli-il. Inr. iiinl II"' I'ink Ilii' liny" not n'1lrnnul..I| | nil wniriliiof. onr' pnhlnliliirlim dud ,, ,nnnili-il pnliij In.il' I I- 1 ..11..1..1'| | ililiny fJiffo i'l'.ilrs'
ln-rlli.it t1u:14,1" iiiiinlHni "I l huv'lingnn ,
-- : ,
nlr.uiK'r< .
': ,
mi'l
that i nnth.G.ntuandrr| > '
|1" i-initilliji| up
Hum, ) I 11 Suit, l flint | .1.1| | II.. I"'''''M" ,In |""ivi-, and .
THIS Hraino KIII ITI'!! T", I.II.KMM 'IiuI', HIP M. .'Inlint, iitu'lil' : In 'lii-iinlmril,, In I'i-I, llnriniiiinlir nor .privati; riyhlfl in. il'-Htrnyin' lit |"111 | | \>-t' n

('"lonl'AI"m 1Wtck."llIhll'| Inlllyd.' l'r"m I l|I I ,,".IIoHk 10,101..1' HIP I ilili-In, pull, i It< ilnitii I nrI ,. H-IIIIIII' nf f.iI i iMk, ill-Mil it IMHV l "ili-i| > lipif| | and -linlpnicof' '".r whdnlim Mil-lit-\"lid'h""I.I\,,IMI' n lln L'tiM-rni-il 1",1"11 mnl iiM-rnlni/.llIla..I"'tr..... WII l'IW'I'1; "| !I.; \f'< ll AUTirl.K.:

'Ihltlmore April Ifllh ; RII.IIM' I I" IIlil from P*"V"" ,!', rat Inr In inilnrp llnin", '!'"-. In pull it duwxndnI i-nmii-l' | pun In Ir.iii-l 'tliiiiy. t.Niy'.r Inly null, PI nun-hl, mill iiilai: king; and, wpiiki-iiiin; tin i o 'lull, it ,.. li'- tinirn.it" prlmlpliiih.|:,| I 5 I- .1,"....

n.ili lilt ltd ol )("y."r. l.lnrl| !-hc> \\ ''H I|'I I 1,1., -Ij..k tool\ |t..I.II| | him;" l I., pull' I I il 1 liy pritNlc' iniivi-y.iinc In I Ilk. |..i....-.-. ".n nn Nnhuuh" drjuUlnlru/nflh/lhrUrp1l/1nvPlbinrDl| / ,nuili, rli. > lln. o .rttrtii. lur<- nf Dili rnii'lllntkniUlnli

on oiilnlKinli.it linniln-il, mnl' 'liltv ",>I lni"lliroplf il.ittll II. In' ll.tn-'l. 1//. "Un.l, loan V.I III I." HlP i.lliir' If.nnl anti llnil" l.wi /Mi-lliihi- ,ulii-r liy tinJi .- :it iliKiriliiiimn, ol .IHIWIT ..M'_;:Mlial lo our rill. n. .iil"'ni..ili- ,1.11 I liil: 'it ;in lln (Knot mnl'liir 1 be Furnished on Application.

mry ,wil.1 !III compow-il" of. HIP" li'fl, .'i,01 l I|\ ''inli-l "l-illnttiil lit Karri': mnl "II..- hil..1 nlu-iil-, ,.-j Y, ..! !run* nl| wiini' nlln-r IIn'nl.| I tint' i-nnm-i 1 II-IIIP IMII Inii (I.'I", f II'in; 'thiiH uphNw,1" | l ,tI,, .\ nf lln |'''|1..1. I ..M-litiilinn. Unit it I'lii"- Wil
1 nnl tri'-il; l ,In P:I I ,llnn.'" .,..-i oil, liy Ira; lln: HIP I.Vinii-lriii' :ill iin-ii i l I In f.irr tinlj ; tli.it" rrrvntuia'rryudnaitlwuingxnlt.'n1'Irn1'tnr -
illilllHlrinn iifll'iil rni-P In HIP ,IIII., ,, li"Imvr uilli' |It l, |Ux| HitA.. A:; I. |:"OI.I""lIltl; | huen" IH, : linn iiiriinnriii, II "truly w-pin in- |1111 \ Hi* M l.fc-UliiM' lHin urriMi| | Jaw Y k ,n t.1 i .4b,, r \\n\ ,."t tt Mrrf ,hiinN frmii I.
tnml' huminalrn, ,, mpl, lln1 till' /litnmi :M.IIIII'nl Hiiinnri. i pnwsun.nnditinul i Mi linvr .1'M .r'it"
I"1 i niiKiili nl Inr Inc: .lo IK: M c ,ni'li'lali' fnr "flha-, nmt-" k 1 I. .. .h tint
I ,
mknl (llii-wrlply, I" 'wild .H"1" '1.,110." I p.ilmunl' it. pm.ili-l| ., IM iiiiiin N.IIIII| ) :( Luni| i-li' AllY "
,
tgnnnud 'Inllntti'il. Imo, 'I, ,liv'iinri1 nId.tSIn'In, 1.11.511.' i. .1,1 I II.IMhint 1. Hi/lit III'
; niurn.N Inartwbh. -
Ilil-will l "I' Ih' 'lu :' l """"- '..r in ,Hnii'l.i' i Wlinttin. iiitli-ri" in '. In tin- fatinnj.rnxlInIny' '

I.ifHii-lrfillnr.INT nl, |.|iiliriilllH" Iiml: ,111", b rl' I ll" U III' '," UrMl1In inli-lliu'rnl," ', unit I lir/ir pnrlmii" riinaincilnnl I' A Ij 1,1:. Irt., ,.;iillliTnll' ili-iH-'i-anoliniil.) I..It. I 11 mi not omit ,lo f-'pr a4 .In yon my ilnnlilHhPlhir 1' -.i 1.11.I) whili-nf )llfi-iill tin ) ilntl I ,plllfniX"f.,' n' tin i.lli'|i>'".",",,.' thi-J Illi-rit.art x'nt (heir, ( un.l! 4 of li4.

rliip iiiHiili-.l f iipmi lii--irnitf' ; hotliitlii'' .\ ".-' urtliilr ,In i mm .iI.e.I..1, ) it.If lii'ililli.iiil un i.n-r I'I In I |Mr.
nor nnml ol, Ilir in er'a. n Inrni"!, 1\\.1'11"\ I iri 1 ,limiiiiMilli,, 'II .Mimi" ,In n'\prr-x Ml Hm' inlcnvtii' .., Klorhln.nnl 1 .. .
-..-.- ni, H '.IIlIIY. ,In tnkilln A ,k1 /linni ,n nui-kiil "Ir.itl.n | .itr.iiimul slrikiUnmi' .v 'cl. mli'.i :, '.7
IKmr-Miiiii-'llini'liiillPiiKf I i ul' Hi", ,H''. ndr' i, 'lunliii-/, urn k-itinc 'nnmiil. il Hi., nl.Mnl, on f'n h ,:".1.1.I r.iilni. s ,Nun "piy Kite I II..llir.. l Inr II,,. prix; '," rNn1.1., in HIP IlpliallIlcaaluuii"illIht"' iIi I I.'. ,1.1| > r tin-i""l man" ,, tin" !Ctalifrnm miylinit
': !: -.Idrr'I mnl ,,11..1| | ,Inr llnmw.l. ,lur inliiinn./' ,, nlionl.l, I II", ..It".1! )r.I.a'iI"' 5"h'; lln, '.". "lin Ii Ih. .
m ,
'rniitl'-'l for onlv' ,Iwo <-11"'i.iMi ,nl'ly, and ill !II"' nl' *1N| Ilillll., ; IKI ,ItC lilir, illI, I i .f nf, I lnllnll.irmiiiilii "r.n..L li.
In.
|M r"I""I"r"\ ,..!' r whntl Isinmn t I" l I" 'linn A. ..nni ti' tti- l 1.,11111,1. ,l l.i ism h.iil fur I linll.nl tinfitv nl' l.ivi. I llik' If* lion III Ylori'LI ha. liar.My'. lawn' ,Inn, :( Pllnllirll Ini nnl' .ln1 tII" i .if. r.--iilrrd| t 1. ..iin.rl iI | | 1 Itill. .

mm nl' In ln-.ik np" ""- III' i-ini':. tti-minnntniil I ,In, Hal.IP' miInllr,. ,tn Mn-lir'.l.iM'l'In' ; inti-niiN' ollln I I ?tin iKwtnl, i.ii.ililt| ''1 I- !"ln- Stir irlnrt ..f .nir BOLSHAW & SUVA
,,' nl- l'ini--ll i linn-. H In I'H.lilitlin I mily.r.< piitwnii-r! <* ilritt-n mf, Irmn .Its, U-m.l,, ,
t Ilnd.tag/:' "pn ("Inliirn.H, Hill, in.Kinin' h .1,n Hm It! .110| .ii'.. Hinj 4/,1r: mnl ( kinm 'lh.it tliuri'iirr nll>lillll"li| '
niikin>" mill mi om ,. tin II' mnl t11! .I',,"" .mi IH- ,iwln. .5| in Nmr'shrnln.lukamidb ,. inany yin ,
.In,11 L.dl.'Ngl.: ) j tins l I.., I ''i i ....""'. -mil, t i win HIMtli. '!\.1.l ',dl,.
Al'r oH In h.' hoar ,,1.1| | Htnk II. .
> not in .
'j '' IM tti "nn | on .. "'' t n Hi.- !Boor, Him |nwuwi hail r 1I"jlo"" .
ornliil"', ttlmlii"I r-KH'-r.il.p.' : I" HIP'r. j nl ,Ilicn .Iad! in ..uMtili.nnliriin IMI'MIT/ : : : I.SM; I' I IIM111'.1-, '
"Milk\ Hn-lr.liv hiss., Ih-il --I tin) Inn.ull.mhav linlldlliil | | nf lli'ir ; r
P \ umdd t'r.i'nl "ItI. .nnI, 1 ,
\ givp win. I.' -Il"
H'' Mini.Milv ''laflpPlfmt, l (limn
.'!!i 'lrnr, mnl ln.ikP, ...1''h In 'Hint .l.n I I. mi'l !loo' 'tin I'ta. li .fl mukin, dl'Iranr | my.11 ,inlln.l-1 | | | ioN"nnpll I .|Ii lli'ir. ".| ".1.) ." ."
Iwo t. .
I. ttllirllHirtrw.fi ,
innn 1""r'l..y n" Inr l HIP p.i'i.n
lii' imm.tri' kin from PP,.' li"l.' 'I' "ill'I-P' '"" .\nth, ifllyd'Gni1, i trSly| ilM'fir on"i.|.l.| in | TikinKliil.iion-iili-rtili.nl/ 1 i Irfnn Ihr I"'I i''.' tin tin* in M'In.itnritk' | \ ..I.Ilir.

'f I'llltllMll llP roux+ I" ,".'' lien Ml-H'll' II ,. all ill"" .1 ,iii < iiliip, Nod ''h',1' H-" II-viP.fl- ,III.. Ml-lilli and, UKnt.,, Mhv. ,tan> laplnpf.| f.a ,.. Imw.vpr th.il I Inv Iml uin, ht' Ihr n.-iniiMlinn, 'Ii... urr'; lu"I 5o .. In! thrm>rl,.> I,. h.na'rnannn.rrrand CROCKERY CHINA
w millI 'l., "-aka Hn-t Hnnlil, 'Iriti .iih-inr,. .sill, lli.il lln .. ond.. '
..' | stir 11..11"11\1. \ 6gNrvw.Yn. n, m.., Inin |nopk r a tor| Ih.1.11 < ,iiiinmau', nt nmrrna.ml, ,.. ill- 1 ,
'fI .111 I ..1. I IIP' all. nipl' I" .kip lln, IH nn. Irmn I.....erinRI Don in which ithlml I I... .
...- .In., i .1'l.i'i ..iiitiwi-, "lnriil| mlill.[ '" Nt iv i ir ....itf iHir urn rminnl pliiriil I II '"in llnirmnr.irmiiilil'| | Nnprllnlh. ninl ,IIIHMIL -

I I' .. : ruts C '..:\,." .- I" I''.. lniili.ii I I ). I li.M.i, | .Ip all,...l HH in-rriH'; tti.-ni-w-l.... |> .N ,rill n..-l... i n."|,|:,doThink I. I In lh" |*.i.4' 1'.., whlih Ilipy ar1 its.IMIIIpliplr i /lln in' Mlti-r| tin '.(., ,.f .llt-lnmnral'l. .I j I .: : f Irlilsi. '
; xlladur .
I 1iu -> i tH his .lure lil'I'//1.111' I
ni'l, tin t Hill, ,ill Mirn mil. .d, .Hir" i--liiiir.. and i iniilisl.iii.lnii : ,|. "nl i.nHiiliinz' ywir "h ?, Y. : \Va.. / .. Oil
\:1""+'W 111. ill N ,Mlnil.il>', ar IIn.llI" InrInwtn4Anh.r11,1'rtlai1 (.io.II| IHII ilwi w'al'l'| | iln M nn ( lrVK..i; n..I. .t. ill| Ilnruld/rt, (I.. ,pngNn.d| ??, ?,,? ,
1raa 'lln nlli'liipl nln.li HH- hiaiI4a.& .. V.. r" ..I, nlll
.. : "'',1 IGJ.rt4'rundl'ru IUM. ..I .Lu.a TO.y..f| .I., -mi. dawn| pl.l 'Lbm 1"1, il "' I. ..mlilni|..i -I llw I iill.dHI I.- I ,m-.n,

nbNrd, IL"fHllol...si h.i. ..11..1.I ..' of Ut.. I ",11 ...IrHirl' 1 ,Ii. ..1... Iliiriiii Y l"f"rltdli Ih.m' /kw.pgkd I. ftlmh iin /iH.ml.| | nl INIwnsW) | | m ,( rGr! tinWi 'I.m 'Ihr "inmii., .I; in .t .1.1.. in *,., ., \ 1 1

will I. 1'1".1, n. N.lndhh \pray a.earth 5Ar'IT,1aqr.r..Lfahawl{ t I "''. I..1 frnm Moll. 1",iMlr ,n ........ '. rrif (k, tutf |I.ajng my ,"n.ok, *. I I. minol mnil KIKl III!I. Illl''I. -n.l it i, .(,'l MMt ,I. ". I INh.
Cwrllll": lift PIIwn1. tit .
'nl"n,1 "n IG.IL .
.... .:... 1 fUr IIN .1 ,...........,t t,. I Is fun v.. of polio ,Ito< .", Jio' Mane. i my sn, Nerd, ".1) inrilulin. .. ..tl.li.-! ... II,, ir nr4.Nrf I.l ..|. I 11'
1'"It.- filmi b! ." nnlldhwn. .Inr Ih" 'Lgndnhur \ < i t l H .. FnrHishiHLr (IIi001IS.
ra' -! J...H ,.. .. ,."w In Rl.ro k u ill| M xrrIlllrp.nd.nl ..ml' Hi.xp....1 4lMhiy. ill I'r' \1NNpk. 51w., < f'.Inrrvallvs. 'I I. a-..,, "rn'I ,..1.... I.. I." .Sw.p.rl .'f th.A IONS' ; ('H'ralli.,
.
Ilr.vrpl.f w6w1'Ur ,., Iy
.
,, 4"r'K: .ndiil' n .. ... pis I .
I. !; ?1111"llt; nntl *nh whrt.i'ir IitI.I I iI' will Kfc.rt.fc. ." uaeNrt. .n vr..e.ne.an .1,1" ., illl.Nr,
u:1'd': ... ism "..111I" '11".oot ..It-. p/r.r| { HHliriMn. irr xptN f., l>tfml. ,par4talaawm.wlwrh.ml. immrhr. n, .* $ ..ltfcr a. ,..... Ihi4S. j, .. : s : I\: ,
: : 1 w Inn !,. 10 .... 1"-,1\ I ._'.JI". t.,, ,, .I".. .' .tl freM .IAA h, \ "Itf'I I. ", II f ,'. I, I ;. .. I.'I. .. ,., .I1, ,. '"r.I.f r.I .
) .Mllm At.Hi --Imto, 'Taff ftuth, '' Hlrwly" III- 1'1-1 .._..,. b ,'MIY'wl yM I ..
k.fA .1./_ m M pr.fl.*.- t ml fitllT ,, .'|>.. ... 1',.en Ihr i,4i .tt.Nwi, ? .I lpri'f /aanM/ rot -.r HM.fir. iw- '
'. |, or 'rh..1'knull.' .' I... -.. "If'", """'. t. 1111 n .It'' ,Iw-f YhNNL" llH--, w. huff, IMMlMf,. iaa4| KFiirnmrni '. ,. i I i II t I I r I I I I '1 1 1 1 ,1'
'I.
nnt i "II
.
a lI.ilp bN I Ii \? ?*. "I MIkw h h1Maurwlal 'I wjJ j ll.l. ml'M-.: rt< V. Ill Nl4t
.
.II. Hi. OjinliBciii |I'.ii '; o .imifn! *>. rat *.... ,. -.. rinri.li. Hit.l i ttr| ri...r.U W.-l rii.rt.fc.ill "llH ftiltf./ ,U...ll Nm'Ynp! w, ?,. ,hd/uldph' ., .,!I, ant ? ffrr .M,1, UNlrp.1wk.ii" 1 ". -I. ..,|- r m,4, -...I iI'KI, .."fT... Ihn, .
.
II.. ,trkt l !I"l yi t.ili. *., n* nl l> (<*.. i .,. il..-ir ... pal .MS| i.t"rplI aroroarlmry "_ ,ulMd, \ II IIINrxI, I awiun5 ., I.... .. ..nplyd.1, "Nr.th I.'a \\l{ t. .,. r ,
.
-, i.lMlM-. .nwr .li*''* .NI.*.. .I. IMIW-f n .KHu n, 1 .,..1.1.1 .... .... .Sill, '"n"J ",:' tor.. wall IHatr ,,. .Is.. ...,... M.(. ,ran t ,I., lh.i 'I''' irn <'I.P>. prriMtl' il ,, I.HmH, I rhr I -nnrht '' ail|"-,f 'rill. |..)....1| 4M..IKIn

1"11 ..aW I. ,..., .
Ii' h wiflkmmn ilni 1 il.. I..n"' anal I Ii: .I./NuuU .- art l< ,."'.- thrU. l .lr t, '!/". K* *...MM.. '_ 'M u. .. .1. I '. I ? lad '1.. ,
I P .1., .. .. ar'' (niiiltil b, *" "" .. .{ May ".., -. .. ., .. .,.
"
.
rim ihnti.!
N I n ,
pnlt.'P. I i. ,
M*| MMtlh* fn-.ilm.-n mi i i|".11t| nra 1fn "( 6p/brtllN| ,.dwrnM. ,, ,.r.r .n rlNlunl, rr rr/.l. "I .
.
Nk/nInthraspp..fiurUA( l im < i" .IIK. "._ .I- ?> ., .".k IK dap KM (....... |..'. Hr '' w/d' .1'1.10.| Lint, m'M I| %1 |r t,. /t./?? ,, f( ..- ...t.. .. -tli.-_..,..t .
.. .. ..i-l '"ltstli. i I ... ,.. ... p I.... I .i. .
.I fhr. plrlM, Kf. Nn .1. u t.r .imtrr r in..t> llnMl" r'dh Un ." ", : '. "-'M Md ii.N .,.. _.. -
..wI..I llrt Mw ; H. .,,.mi. I .
w.IWei
.al. 1kry11M.kk.dtbpirtI.nh.| (t- '.. .nap llMMC.inil l... I 'Nr1n. I", ,, ,: .., ., .... ". .. . rNlrprwlrkFlah., hot ., .-.1 ( 1.. .Ii" .h' JM1.I.a. ...f 4rJ..l r

I II Ie Ii '''.' 6$4 ik.7 M" 1" t rot, ( IHtKHll '"- l-.l. IV ,l, ,|jhl\ 4'-rrr a11rr + 'NIn, ,-Mt .. ,4 ,is. ,...pwlw.r+ n 10_ a'. ... .,.1. ... 1 .:. w, l IveV

I.. Ari Yn w.rrr r r. .rk. ..h .. i. Emporium of Fashion
.w.Sis 1 i q. ,. .. ... r. ni.rtrlr.1 l .- "I .." .r'pa, 'Irrr.'nrNrisia'ANrfY .1 ,4 ... '.r 51.r dlI ,
,
a wr4M/ear NRiaaa. .. rle. Ij.'Nr. I. t Via"" N art+r."w. up, ,aab nrrtrtra.nl| ,II,,. .. t I. r' anaA i.M f"
..... .. ... ._. __ .. .. ...- .__ : I
ff ItH d Kt. INS sailor. rua 'J f- r 1. qi wh ngyrA i b r J .ai/.r4 lawsrt Ik, _-M,, ill t.wt .. .1 ( Hull HlriTl
url"'r
rhwtrw rttUMfctfil. 1 t..'i...r., b. .t. MW t "lw*.l l.. .... ._ r..., r _I,. ail t--'", ."d I- '''lra, .. ,....' ...a. '- par ..n. ..benMf .limn ill kt fe. ? /r....1.! Mr, .' ..h .. tail .".a." uiil lint. I al" ,

,...1..a ... nMkHM.. .Hi t...h .*M>? Ifekl too t ."--....".."" II u 11oo. "u... ...... ., I..._. rr r j'r u It.N.a/eAl r La4Malfr, 111 I"__ '., I t

-..I .tillllig.>iii Ml Mr "Wtr .ltt IV ,t.t.a.l .Iw arxrk'tfrpprui. 1 .. arrA,, 4i.w. ? ...1 I .1. .. P' .t ... .., .1 .-I. trt. .t..y fir r.. j ..a.N. -a'.. wf .., .' .1..r/ aa/l .. .1.I I ,., .I.IaN:1 t '

........ JL 'tIf\I aA .. . .. .' i NIYYp 1'
tflalr." al.t" \ Ikr hr rfk.4' f't. 'I .. a.nl, l.1 fn s- .., .hop a44 aMt I
N hl .. ,
.... .... .. .. .sale ....11 IYr' is.i .. .... ., .. --. .. .
nrr .ltoAt ....r1. "t.' MI .M7 wah r ra ,- .' f.. '. wprA .
'' .
.. .. .. .j.... .. I., wild I a > 1 :
? k. !
irr dN/1.a .:
krl"1
w.p'prr aW and
tal .
.
flt Tailor
.ai a/11rfy. tiNv ... .... .wrp.rl... ?waIIYar.a air' aaN'W M. U I wok -* It rfcnte ...n.h ,.., I. .... "' ,. ..... ,.,..., "" rr ..... air IrlbplaNatt .4Harr.... ,1 "I .. .. .. ..

tWR w11r Ia. 1.rahwkwhllKprM0 I pMW ys. ..h .kr.. pmrlkal sal '....,..... ro' Mil ._6. 'r .. .. ". ivIRrrhala, p. ...., ... ," .- Drapr ,

.. -*-. mmtmt. h.... Ntr'tN1a/w. .a aAmIMA ,lean UN ..... Mnw .. ,, ... "',. .'.. .. .. '' .. '. ., .. .. i

I M" r***.****""*.* Mk-l 'll |l>1 lll. *4,. ,.. ,.f'Af/im'l.p.ppNr f.54 -..1 .................., ar ri + I o. a .. "'II.. ." .. .. ,' ,. .' .w\ .., "i i > 'HIIM : !. i.loXMMi' ; I I : : .
10"1
HiIr" taNrrrlrolwMMM.. ... lH-..* ..* 1 l-r* Mss ''' ''''' ..l'hi'4' .'... ..... .... .. !
r .
p. Darr. 4 p"4t 1.' .. ? t .4Ir talrr.pb "I IooJ. WM .. 4 :
'>41"" ,""' '' .(..m- ..... I i 'Ito. ... .., \A'.. .t .' Finr ICrntli' .llnili i
.
--... Nw .r tM 6as I a Nail ''' ,, 'h I .... .Irv : I'_ r.Lar/ ..,. .. .. 'IC"li." ;;.
-tb. .
# Se.t -hr..Mi r a.n /.Ii i .
..., pro. .. +' p.r .
wll.at'r 1. .ae.r ap .
r ano.w.er rw wl..d ... .....'" "". .1 na ,. .... --- .. -- .- .. I
It.-. ......wNwat. arc ....t Mtlrgaaaw/ .k11 ...* ... .4.. ...... .. .

rr' ...,.. ... d. .k.M M .. MIYMw'A 5Mr. ,.,rh irr, #-N awl 1111114..4. tv p"r r" ell. wire I '. .",. 4 i.. .. eA.1 ..eaARar'a.. t .... ".J r1M aria a. rNirr "..". _.. ... I

aHlkttta It .. rwaAlaMA It oAr. aM , y I, .,." ,. .' .' .
1 s klNar """f, ,6411, bwI Caps and Straw
". ....... IIeIN Iai 1t...-.... tot 11pMrq Ir < .. .. rd. ., f. NAn r a.. .. . I Hat
I N NaaI1M tiW.. -.AAI w n w Y..i .a. .. tIU Ar "as I
u_ ttitt.. Ne ina.nraro RA'rorN' .111 .W.roil. Ir'pr, px'5. i'I, .. N. .- .. --V 1 .. _t. Lr.M rFpx ,". a._, .w M. Goo

wa.a el.p -- b. ... M .. at ph.l.aar.w '0 ..\rrr. ..tn A i,.. r' .,,- .. 49u/ t r. f _"aM.w.4.. _. .. .... --- --

tpa11M.. fphpallM.. w Nr. ?w4w M ..* ., ... .-. ,.-I M I! ..aas .t M ". '

.lie IllNrllr IplefllaNr, 'Nt IaMY. 111. .... .,.. ... .
,
,"t . ....t ',
.. i -..lall 4.talui' '4...ti. Ab'-i.1 -Ar NA .,_ WHOLESALE
..
-a a.algll/aap; M' HOUSE.
rN .
ilw. .. ..... .
.arf '4&I.M..p + .
'.' """ 41a54ol.6Y"hpsalMrm L ._r ,'..,,., N.
.
tyhNllr, taaa.ar rrf w ..*. tr I INN ...... .- .. ,
,
Y w. .' y' .. .. r wwaw' I wax a yN.S .qyy
....... .1. ,_...,. a' a ,wA j wml.mw IMi7. FALL AND WIWTIPMHIN iliil7.I
'to.. ...... ........ ... .... '" "" "" a.- .. ..... .
.... .. .. ........_ ,
r /i.N I .a y tws ". ..r. . ., r ." .r

Iwa1Nw N. Er' IIIlixwl. .+..4' ,4 xflralaMrst u,-. a 1 AI'r, "'wb a f .".mAb I ". .."Jt r aelh.wk m rrr aM. D"..,.. .' -,, .rr I s r 1" n4Wr, .-I ( I M I \ .h l'I| : I : A ( 1)t )>, .

.. .- .
,
e r wuP' 'Y4. r-A raa '
'
rv... to** *. *_ ....... 1 ?4 .a A o I.w. .1 I I I''I. I
,4- W .
rn .I. ; .
,
.Nrnrlrdlk NHNNMtt a ..Nhrorpa '- ._ 1
.
.
_L"..... ..' v !A.waski. eMAlt. .,.*. t e -- ,alllalrfw,INr RI I ., ,r ,. <, r I" .. ,,. ..' ., -, : Din) 1 (liniilis.; ) ) \ ( \ ; '
+
.
'.......lIRIIIN -alNw tWMA + . "'.... """ .... .. ." o .. a- "

...... MI J Irl I-r .tar -. ,,", ... ... ... -, de x 1 ""* a- ,a a ..I frIIJIILIIgU'

'..... ........ ...... ., ... ....'" :xa.wtr xa. u -1-.W.rA.. ..w6 -' I VM" I ,

.*. ., .
rw rr "" .. N
.. .. ,. I ..< 0.11 MII) W jrIMr5f.11 .U 1IHU
eMalra a rl aNa ,... J .11" ,.

,.........."I ...,. ....H ... > -. .. .

..wEYrrq 'C 0- ?r .-..-. ... Amu ., .1,e rt

.. ..... aI4 ". si _

....... "" '. .a ""U'\.tu' i\Kiic; ; ,
;
Yw 'I A

..... ,...e4Mk1 I.N N +Nt ".' ,,... -. .,. naNw-",,- h a J eusni; 111 s.'H: t .


...1 ... .air aptl. ,.... .., '.....' ""'" ... ... s-a .
.
.-..U4, UIII'" Y ...waauNrr a t". .. .. .. ,. ..,.., "' .... Y. i-, .a ..' -S ..,.., -
,. a ? .
al. "
., .
/ pwy w napa. I-.981 '
'
k-.a ;
-. : a .
god ,
'" '
r 5 u. a
.... ,. ,. ..,.
.- ,"" \
"
.... oj> ,'- .'. ..O ., nuutJ. .4, I.UUIUI

j .... ,.. <

...-A -, .aa ....... _.

-n;.I, ""'AII" '" ,,I I } IMMI'|',i iiiMl. "I If' .r KINHI .

II.'$Nry _- 4 '1' ,"" '" >. ., Y i,1 .

... ,
R .
.
1a .u. .. .... llty.jl
-'" '" "

... ...-..-. .. ..'" .1 II. ...

.. .. .... ..
".. .... 111 lit
c' ra jl3a
{
v -' .

I .. ...... .. ". h ...".- .. .. .. ,.' ." .. .. .

---iii a .. .... '" '' "" ",,' ,V.r ... y, f" .
.. ...... '" v .
-
.
--- .a.

flwlllll'III ....1 Ili. $.$ r tJ1IA. ..

"' .rolar ... ..... "

are .. lwI.an .
4
.+ +r .v/r/ ? Ial. '
.. _. lOMMISSION MBRQHANTUlwl
.,44.' .h... -

k 'fJ. r 'Uk

.
-.
Ulwli., 1twSs4 I.
.
.\ .1r

: / .,. w 1111. ., "'.. ',, a ia

'< B.-h"

Ii"Q"\! ..at>. ....... It. "f!. .... ....m.F.r. < l

'It.t.

i. sDg-a 1
.,. .
ttllll-r.
:

.......... .

.
-

-',. ." .' .----- 'r..r.Ir.W" +.r..YrwNeiNws.wi--. .... 1IIK"-1- -_ .-. ._ .. I --
1 -. -.. -I

1
I -
,

)1,1" \\'M..ftI.II'.h.dh'H) ,. ilib I ,itiltiiHft, ,.1" ,." *lll ti. its ,1 llu' ., .{, i i iMtllii i '! ii i '151 I. ",,HIM'. ilnfilli; ,llifl ftliiitr, 1 Imii, ,' thilli ,t SCHEDULE SI'IUNOOpening
CHANGE OF PKHALK: : IUIJfUI'I') ,; <; 'I
SENTINEL U.i/ fir 4. "".I.IIIl'. ruMitrV 4T4lf.u. ftirtiliMinn ill "11, rilntln.-' I ii, tin |I''.iti suit "I I IUR i i |.,11- iri ki'pl "'' .,,''ilhr tlnlliii U

.li"ili| lltljr full "II tlil, 'ill". I I. 1" i1.,, 'I'MHKI |I"':'i i I I|,,I of Ibis. I utitiil, 4 In \1,1 ItItfv 4 ,Suiiiul.b,1I.| | nut l I. niiiiti' li-.|", | .tint I mi, in of !JMISS

.. in-ifiln'. l I' Ih iiliwtvul 1S I M It'row*i, with lh. Jthlrr' "r (il Knjli'li: 1\ ili I I'.iii; Millinery
,
I iiihib, mill. U r"I.Ml.l.i-' "" Is ,'fI'|| ii| | l .ti"! dl'\"n. ,11' 1 in ,i I i-
) .nliiWlhl. | ? .I' "I| nili nf MI unlrr '
I
1'1'/11.1"':' r.f.iiTin: : I HHI'.\ .nl..i., llwtlull i.tih jlll, I Hi It. .>itn., ' !hIiq rite. sir "'I.1"? PEH3ACOLA & ((1CORQIAMI EII\li.: I, I 'u mull I Hill., I 'I
r,1
! I II,., I '4t| .llil II V .liilililil b I limn *1."IH H'tnl.r tiii.iti (..tll! $t, In lltl thrutuli" tin. HHI ,. "il.i" r I lullnji to prfmniwiilt. ,"'tit't And 1,11| TALAHASSEE., pllII4tl: I l'i 'n,..

 • -i;. R"'" r ? _.. t I'IlII 11. I HA*. .ut Hi, r Mti-r H'<.IK .1 I ." ii I 'h. L 5-pti irIs ,lii1 IHi. I/ ( 'Illlli? III.t h' .I IJ. ulil i ,',Hi,Ml II. I Illl, ..n"1.II 1 l.ii'h, 'is|, tltiiT rciiimiil n'' him; In' tltl, sihls'f'. \ I t 1', in;"ill. I htts'it *

  I b..s.Ik. i bi ir't.| nl' Hi tu 'in i |Mtnit! In'' il,. I.' I llii' I'niilinin* I tIm, Au." mnl wilt 'i-nji.lt on b tin. t lb IK 'I M, |,,I'I1h.l I l ''h"'ki"'lhl'r'' I"I'1 I t::n.'li' "li t 'unit, ) Itiiii.,iiin i- .-s.

  HM m. limn of I Hi",. ..sbI slit il> ail, III ni'fj nM"i II.I litlti-t In ImliiH I nnil A.hlo| l blue Kni-linin mIllllt "I.. in |iiI| :1.1,I ,11 Ilill" .I'h" FLORIDA, ATLANTIC & GULF CENTRA 1' .,ill 1 1'. in.ili I Ml--I ""III'\US mtlli Hi

  LLel' AO ertinii ralronafce in toe Sidle.iVyui tlilt ..l.".lii,.n i.ii. i mini .II l It |'ti'1' r l I., hmi. ,Ixuihi :I III\ Ittli) lllllllU n. : | ",. I .' iiiiiti| ''', XI I "1111,1.11I'| II ui.,.ti I i ti." I t ,ilr"n .mil" HI.
  | .
  |t 5'I, Io.o I Miur I | III tu r.it! Miin. Si I I ti. t\"ill..I I ,". : 5 Hillnr, 11 1 Iin 1.hll'l X. XO.D I 'in,s' ill I inuli, I '.t"I.I.II"| ? l''It'It' ilIuI' rillt I, II. I ,luiki. ,ii| I'III"| "
  nli mnl .i-lnl iii l rtirtlM tint In '
  II. IMV nil w H I' hI:' M, nl 1 Mm, I I.111.lilt llu. null Iin Mispi'l| shun ( mi ill t in,ili. I "1111.1-) I Nlllllinll I I 'till' | I 11.Mm lln 5,5.' .5 I Mir, "

  Kill, ,lllll "llrtl. ll. tin ttii. III' I I. .; .1.1. ii.lilU.liHIHWI -, \ .tjini,' I III lb. lllotl I. Illl'f .11".1.,1. l lIn t il' bIi..ii* II.,' ..".1 I mil '.11 I. II uf Millllnit
  nl l.ll I !
  l Atllnl.ui' .1 \
  \ \.0\\\\\\\ \ \ < : Mi II' S" >\ -m ( lil'i'" I ill I i'111''ill" I | .
  \ \ \\\\, \\ I ; IIHI |Slush] | ,
  |
  :
  \ i 'j.,1 I i'. '. .
  ,
  '
  \\ I .|>UlUilltl |till.,l. IlLTllBll '(.Mlllln, Ohl.ll. Ollll. .' urns, ui I tin, ii' ,:.... ",y ,. I". S .>r< I ii (In /.n.,1.' I II. ';;? n. 4 "urn nil I','in," ili' ( "mi,) "mil" ...It.i'.b.' I l, i '' |I'i |ni .1 l'i I 111,1 tbii'ii i,,. i iri

  H t'r-im l/rtfr I" !"/, /,*"" ';"'11'" "' <' hit ti,,11.0/41..01." \.ntM. rhlr 'lilm' it.ninK .\ ill .1.1. 'i'j| m lit iuhl"'limit, uilli I.,1.b- "I ,* *_" kt_ ., I I't MilHillil. I | .nut \1,1111 : *> i i i,, .. .,.fP., ..11",,." .

  blue, ..r: .t> nii nunI., 1,1' I li'itil-' .. I Ii,. 11 (iK.liiilrul r. On unit her *nn4) t |sI5I I II, l .r \I"ot It'Insure'.
  fur l.l. ilihulr) .hd (",.,.. 1..11 ,.nr III. imfi Mi 11.a'. Tlliui' Mniuwt' ltiinii r'l Ml t I m ulnriH'' ri'inltr.l' In liti, Ii IT iiiii'I 'n. I II I 'Uti'lii, I ll|1,1 I .in.) \nun/)

  Conservative Club Meeting. 15.11, 'I! ilM.I I nr Ivifirlii 'riutnl.t A .MilitmniAtlmttn. ii' lln 5 u-nil 5 nl, MI| iliiH lull ,.'I,1"\.1.111 I'lMISII, ,. al.iti" ll-lll,,.il-n, ,r .i,.II"I I \Ii, ...Ii.li111 I |,| :a",1, ) >'''"',.
  Uitiw In ur liim' lit nil oliimn. mi, llwll..v. i < I .. t l *i.it$ f>sisrtIi., ,I-Ml" I, Mtlllnr t ) I I'i'lk" | t 1'1 I. .. I It, '.ililiiHI.' i .) ,mil \ ,
  ,1'.I"I''I. ,
  u.I"yll.. < 'i'.lli, Iml' i rrwlr| In Hi. urn.. ..I 'Ilir .1 l lluil \11111. 'fl\ 'it 10.* *.mp"| "i. hi-iHi-ti i tI'I'uCi it "'" 41,1,' 11 MVll l'lhiI' Life'II.SMSSHM'I
  Tin'P ir will I.I HIM, 'tin,;; .i' tin ( 'nil i Ul.M I 1. lliiiiflK'ii Vi I 1 J |i"r ( > i l..r| a nl ,l' (Inm ;. tin -inn. tliruni/li Ilir ituniii' iutlbi)' ,.r nl" llnIli'ttlil .if..r. ttn I ruin' Hi.. lilliin. .. Itiilru.-. I til I IfrrluM : nun !

  ,.'riutiMj ( 'liili, ni l' I/1"!! I Cnimi' ,, lit tlirCniirt ,, tin .1 I' .- .i .".*.- 'ill! \\\'t\ ,.in. .ti,, nl 1 hi 1 <'Inmi.1.1 ,r, (I4iili: I i i.. tin Iliri'tliiliiff turnIMllltliiU I i if .'r'luiMt, n".111 .%11lilr' t' .IHi I, 'In I,1, "14 "'Ii I'." .,1.,. lilil,'..nnl'. t I 1'i.i. I '.siiitit, M. -hum. I ,i' nI
  '
  1 1 'in LII" I I" I |I.,. vr ft.) 111" rII'.lh.1 i i
  ( ll'itM'f on $IIIIII'.III.11: ;II., ,tin, r : 'nr .;it. UIK| etr 'in ,* 'linn .!Iillil,, IIIMI rut iluii" nl,:",' r' f.tI., I .IKMil sail h, isssssso4sihisuss Imln, I 1'1' siiiiii| | .,. .1 I Mi n-.li it, .1 f ,,iiI '" nIl'
  .. .. \ Ir .
  I
  I' I \i "J i. milllili, 'l"i .
  -. $ ,! f |tw.r.Ilutl n 1m I 1'1'i I I'tolil-i, Mi\ "., p 111.111""
  I ,
  VJMli: itift. K:\'rtli. .lt.. \titli"iit' "';l.II,1I. .fin.s in'," tl "Iir *. .". Mt *\".mi .i .",1 lily I'5 1"11111'1.1::1'lf 1"1"1 A.II"\I.\ .a"'r\ .r,. n.1 I'II"lh. II slit 11 Ii's, \linn .lu,1 ,in. I mil ..\ .It.tr, I'hl' ". I ICMMu. i HIM 'I-I I 1'
  iietimii ,. .Iili" I tliiri.") mill, biii, 4iioI, I HH i I' '..xnl 1 ti.' iii i"Tl.i I i 'm uit,." '" In t, '.sriurs. n.i.Urnl .I.n ,itfiuT'iir! "Ii rk. nr i'II, i llur ulil \rrln. On. "T.'ll i" i .o'. \ .y I I \ '
  t I., <-ni ir nr | "" ". lire ini | dl I' > II I ll/ nl"I/er. l iUK ; iltllu, "t' ,I'M', \ "i..,1.III .
  IlllMlll lllll
  Hi; b I'dtiHMt) I I t.u I I. ii i iii..nr i ,itIvt I> b ,,'Hint tin .linii| I "'"iH 5 I 11, their I ii Illl-! t 1. ,biiui' T4lhiliS.u ,. 3 '
  ,0 l .1"1" I lln-l'iit'l, .11I.1| \ LIFE
  it'll t t'i !I.! prc/H-iit. 1'iri I ltr. g nn' r\ 011 1 k .In Iml IMI..i. .. nl' hlii ".,.10 mm-Miti' I" ".. I IInatonlial I .UH"4 .' urft, iu '' ll t i I. I llu ill If rilllll'ttjull' iif tllf, 5 Kill *. M h.ius5", iS'. 111| i ,|, INSURANCE COMA'YO.F'
  \l\I \ ,mli. nr Ihir.tMil. r vniknu1, ur nil)' UHI ".I." I I' M .J.lhr\I.! \, I Ilic1.mil' ) .5 ml \\iti,
  ..,."..I I iVl'MI,', till', ll"ll. I It! I II.: Ilill'lll., ,, .Ill'l. umlcrtiHC IUi (Hi. mniiliial| utilliurl ( uliimirnliiitf" Ditirinl' Ilikl' ni isidIJ its in I Ilii \ .. liitti. I .k I IiImi I.Ctls .
  ) "lull' ? I uiiiimiM| | ur r""I"It'hl; | ilsusiil t II| \ ,' .i .. It ..1..11111.1._ \ I n..1.11,1| \\ti.,
  I irs ItiMfil nlclH n""rhlnu| .li.1 m tin. "| |" r "III"r,1 It. .I".h. 1 .11 .A ERICA.
  Hit nl riliiculluti: .in.l f.mini 1
  otlii ,Iit 4'''-'1 i.ilil.l'lI". IIMIK | \ .h".ft uffli I hi .I lilt. r uiilrrklr.i'kiii ti in 1 nut' n,'r on f'1 i'\r. ,- "(ll ,| 'Ijiki' C'Ii) '. /I I I'' ..t.litflil.lilulil I 11..1 I' 111.1 I ..111.1. I \\ Ill. 4
  .
  'r' I" "
  .
  n ti tab (.1."* A in ill.* u. ,,1.. lit /Ilii !Iw'l| "hrl. miirrii, )!. : i. It | < :.iit |. t I Iuiu 11"\" \In ,in. V, I
  |( itt i Ii t- II mnlfmrljrciitiilmInl f'.ili\'I It.It''II..1 \ .\irtt.. $ .1.I k It I lln-l.iii.l | U *
  ..tnl null. 1 bu m. ,il..
  il .
  In IN' Iii iif this nl ,. ninii tiuiitlnrinr 1 II'
  nni |nir-n. us rtl.jr b Hie ilHrrn >" .1 nn I .n. .ribs. "ii ,. uilli I Iniil s '1 zuilit "ii i I

  Ill.\NK \1'1'1.11'\( tl"S Hill It.\11"NM tim., ft 1I.e l slate lnhht nu|> (hiss, tiftitflunl tininiinlllmit t. "fIy* anl'mllltnf l IH r..gi i mililiut, i "iiiiiii-, uii. In. iiiinlmiiilIn I"rut Is I mul In nmiimiliilli'ii train.i.HIM. \ 5 I i I I'i in,.,ili. I In:gnl ,it" i 1 CASH, OAPI 3: $200,000 ::1

  > KVTIiYrUINrM; : AT I IIN HKFK, K. $ Kun.l In I tin. "luMMilil'nl" i'l| .. t.,... I ICi nil rtlnnnsm ul' I tluli n.lull, tiulti'lln (fuse s ur i ..1 llu, rniM tlfll .\ \11.1.I I .. I :s5i'tiIlb.'i,, ,

  ,--.- 'limit Ain<> |liin. ... iii| i llnili-l) .ixrml. timii' to, j vuKil of sit .1 h p..'>'. 'I. -",ill% lily' )111 \ \ Nil i ,".I rut or H'-rciliiiltl I mill 1,1.'tl'' l isA tc .Imki-nntl Sbu' 1. mil \1 \ I \ .1 I I'. Ml,..ill. 1I"CltI.I', ||| "I|

  i I'ul.Y Cirt .r_ iTitrTiiiirT tr ih HUMICJuiiliM Hi': ( iinfinii.',. oclirlnitr !., !Ch'! ''Ict.tilIml, ; u I i o'lI"'I' .Unitn I I'.'", n.'i-lir.I .1 I I b.i| ..luring, I'if' Iml' in nli ul" It-Inill Tut 'tin" |1"1"111",111'.? | "ill tin, 'Ir In tuliur It, "I- I'5.11'45 11,I'' I Ink'ii&uisl'!. i 'Iii'Ur 1""I' ''SI.1 I .V 4 .5 I I 1..IIIfII.|| I II.: ..,1.11'I .I IN \>. U FI\\ E/.L. Pi-. t tI'

  I'h T.,1: ) ,.. n HuluiiiuiiHilK III -tut.. 'h.I.tI..' b li.ilv lut.r-I I ,si.siIb. ..it liy liar u ,.I.Ii," ".I.intinllnz ',,1,1| 4 filM" I.. i.i. rI'1 1 "*tsI'.l' l .II'I.Hn m in IliiPi I ". I I1. in I It,' Ink I I.s I I' \ I .\ I I I'l'Ml.ill I 1III.I': || 'I
  lint kiiplliK t ii.! 'in" M* ''. liii I IIIUIIIY, ulUK' 1111",1. 11. I 1111 Mull-nit I I II I.V'I I I 1".1
  ;I kuUrt Knit WillUmi W) ,iin, mnl < hurl. I II I II",.. |I"ri Ill. I l-llltl.. i III'' I-III| Ilh..1|| | rill'll ml ",1 I |1"0 pit inliinf,pnnili limn ?. mi Iii' b ll'l I l ,11 AH. M.mlli.i.II, *1 Ill'I .\ .I I.I- Nil. .ll.'lll ..11.1i", ) | ... III':lull i N Vi I.i. I l'i-, J1

  T., l.rTiur. will It*. Ink' n I In, I till'* liiiHirl| ml hull Ii r .i. nmy .uiuiniuitiii link. nnub -itbub tuti.lull I. "'11",11"1 inn "|>nMtillltiiin tty itt I. r ui I M",.oli| fl" t tsit, Mi. tint I 11 trrliii.,nti. T4lltl.fl.ii l'aiiiiiIs..... ii', i .\ 'u' 'III' lljlll, ..iii.l) 1in....Hit, '\ \ II IL\ : .i 54|. SMI" tn ,

  --- 1.111) iiii, ,icwtfil Cilni*nHdinil, rfiltinUXin j | | wti|'| 'Hi" I n" "" ,ill nl. ul' tin llrilnmtu t 1': I'll\\' Al'., IH m i..bTI'I5EILI'I1IC \rrIu,' 11 IMIIICI' I iv, .\.1.\| |< ,iii ii,'-lli .iinl, JIM i |1\ :ml v 1 n \ i I 1 b n S 111 1 J;. i f. "I i \ .,,'ni1'illS ,

  A. IT. llu lwmt ,.f Hindilunil lulli' IK..J. "I.. ..I' lh!. .. .ti I "" \ "1'nlilk rni I "'1i.'bIII. I I ll. i .lllllll*"I Illlll till. ll-Kull-? 1 ,.,|lllll'l I'l .\\.1.\ :'in ii'jih .",.lli"., Iti':mlv
  oc\n nm ,iHtutiil, Hiu | h.t.t. !? -< nt, 'ii 'liii, -,' | | ..til. t, uln' : Kirlnlii ".. % i i niiiiiiiiil si ili.. .rsi'n. |01'1'| | >. Inniiirir l ,
  .u i il.ittl.l, U. i-luMllinl, Inn i s n "i- in til' .\.|ti'l 'In. 'ili .sti'I. I Its
  llu. Hr'Tl"ri. sits urii' lit t.ti-mi" In ..iunlull ii'. .it < ,"hill. \ I N \ .
  !1--1.!
  M.( .
  In
  inll'.inliir' K:, ul .\ .luMifi ,
  ai-lt iinm' It ( : : 'I 1 MUlhlc '.
  i il N'KWs.
  |1,1..llc ol i ,ii I. '>lll-tiiiiiiit'| ,In n'It.n lann "l .I itiliiliilitti .hl 0"1 |iurl.14I | I 1 '
  will ...rmiiit, fur tin" nun,, 'I'Is'1.| | ." t uf .",11 l '.11 ii., iininci .tin S ::1'1..11..1( ll\ N.lll 11. Ml |l'ti|| VI."u' I"III
  IId I- ,
  '" n bibs 'sb, .Ihlrll'u'i"| | ", Ir.itn, I llu l'i ili.nl'. ,,. i r'1 I' OiII.I"1 I *lO 'I I ,.Il ,h.., "5,5". t Mrrlt I ..-.. 1
  ulitirinliirtiiiiii, mirilKlit bin ,Wm 'Iwiknl,I "l.ir Ini siIi, ; "I M 1.ij u i i.i 11'1" "'r.uss ..hl"I ,, ,' ,Ui, Mirk. II Iilovi I II'| |".11..1| I l'\ :0.11"11'! I t91', -.l.lli

  IIIIIIIM' lit' iii'ni| ,iiMtlir. di'iuMnl, iniiurixiliiiiimI. .unit I I It! t' IMII' M Ili r r1 .,Soil. I Ml I I"k.. 'I 'I'l) I' ,\ I I'M l |t. t't I li\ '''.,tsh t.s'i'ii. I l'lij'.ii':i iiil. "HH iti.it, .,slls Is 5.i.b| |II| ,
  \ ,
  \\i d. i i 'uri 1'.11'I II'.II' ,",.hIIlU\ uui 1 1"'f' .1.i ?"h l i I ? I
  |I" > inIUIUT 'tl.C.I..I..h. .
  "'C' h.luh'll' If", .. .I'ii ii iii,.. !' .\- i>'lniilinliiii' | lutiiril i ti' i 4I 'IIiII, ", .1.I n tin .1 "1. iiti.it" "I i i'i. 1,1,,"ii-. 'un uillu I I I..II..I| I l.\ ?NiMlliiiii' I, s I I't',) .n i i..in- ". SI.u ,hu"i KKMII' Kt
  "illl U. Wt'iiuit i, au.l J 'hi. li-it 11* the, 4 nllllrl """.. 'C
  -.-.- ._ I .I'llmt. I II"| i"i' ,tin c'. Ui I 1 "41 i '".151.4" l In-i 'I"| i iI '", h I 1..1'/.1;. | "In SMItllllll, I I'll i .. ..
  Inan"iir.iln.li .il' i ni.w i ri in uiir'iliniitiuinil' ; Idti,' i ii't III. tlBjl sun' "ll/itiii| i .|. (t', ,,", I ,t.II.,1, I ,I I"I I. ,il I. I".1 I Ih..,it Hn it I l, -It'*nt"tll' |I..' oo tllMtiii. "i l.iti, ii ,Until i ilb | \-lll I iii.I IFor ;

  ... lit .\1.,. M LA "< li-'y".." "I' )uu "limirli.it. ... 'Iliiuoiiiti' I n"II' .ul.1 I inuli ili ebb In lull.n l l'III 'i .'", I I INIH i stIle .,Jmi..il, ''I. 0".1 I it 'I.t. I..Ing Ilk, i it i ..1..111.hle.1 $ lo fur Nrt |iili .n. nn ftili.I' .ml )"10..1 5511, 'I'| |" i n\IIMN \5 .riui, nni/ril' nii.li si bIn' II i

  i.; Ijlli'l, tudu m, hi.rrlufun' mnl, 1 I ft t:', ,Is. | lil HIXI l.'k."lflI'II'I.' I | tt. IM Ittu, i"\, lu.I..1 I mnntli. mil nn IH<. imh ''"'''i n.r 'EsiNi.l"| mil 54ls'.i "it' 'I| i I. n.. I I.. ul-liiuti, "t K, iiln' ky. xitlii I

  Inn mm. I Hit '".' < >r"i" I"liii' III' .HII"l | .j1i| | ,.t| 'lll' "'lul, "ll .:..1'/,1011'' / I'' | I lln 1 | I ii 'In' 1 lIt l uiniitt' 'imrutoi, I > ,itiC, .,. lulliiont Ini Ano i I 11,1 ui,,| MII|1.1 I, ""I,| ,,1,1. rthl'h |I. .i irntiKntrr
  ffK': : TI- nn
  now in.i.l nun> i.I, il b II. ,hi i" 10//. .,,1,1, ,,,. ", .,,|, |" .i, |1",1' 'In'.III.| II") -'id "nM r.ini| { ill ihs" M. It. \n,I.,| (ill .. \ 'Illnnft.ir-l iu's 1,1.111 Oillln t l5Iiil..,S.Isu' ml M1.1H I I,mil.' I.Mill, 1 I'1 la.,ni, |.t ,I' in,. "I",r .ill ,h, -r.
  d"0! l r"r ""r ""I.'U'' .milIV I I |, I ttirMli ,..1 I \\-l. b lm Irl.rl 1 I. 'hi. ,III Ills tin i Chills and L'ovor. .
  ,lit. ulRriil J-"" 'I" llr Ih. 1.11 "'i. > tt ritnniTt C' Inllll.HiHIMir I III I, ,u,hit., f in,ih I
  1.1 I IhU
  ., I
  I itnnniMtiit, iiiiniuir-
  I" / III it! Hi iiitilt i lirliy
  i I
  trni f. i -i.mil lit Hi. "" 1li5utfsissl I si.i i : mtnt
  fni'iily" m,1 l jour (.iiiiiilrjr. !I'"ILl I I Hit pttw nl' i'jjHjrlumly > ""tllIl..I.| -, |.IY.I11 "pr' ,ill' i *l ,it' i (sit, lln, i ititn, .11"' liin, wiillli h nl' 'I"h| I 'I I t ,.t .nil I 'lit-,' .l.st.hil'.b) 5 XIMHIII M M, .,I'llml /,. '< ll hii'i,, :, l ini inn. ;in:,: u ,mil: ill:/, ,. :'I I lit::,' Sliiu:: J

  |I"mnllli'Hil rt Hi rliu, Rrip. i Flu, i I th"". Issls.uI. li.ill we have i in" rid ti| ul .lit. ..UIII..1, ? 111 I iui: lln i.li'i'il.ui ul, -' ill |l'h..I.t. It t ,"nn, I I" ti. I In' '(1') .M .1.I tl In, n fflutitiii' \1".1'" I .Ili "1 ,,11l IIIn I" '" I P''III1.' .\ 1.,1\111 l : ill, t tI' 111111. ,"."III" il I"nl. r i, ,"?'!> |" -'|"'|' sh. Hi 1.11,10.I'I Iilm \

  nn .i inin In,(" tub ..mil |I".ro-|.r.ilin. ""cc11.\ I utnl illii.r',111. i r i. .,tit'isuuri .UsI in ', f I i. i" .iirn, it 'Hn, |IIi'tlilahiiisu v. ills,

  T", ""U" kIl.Is1 Jib. 'IIIW : : ', is hull "lull, .,,11" iiiriiiln, r kfili, fulh!! tin / .I."1'1 .|.,pit I II.I I ll tu iliiiiMii-" | :,sI| t'I..t.II"I I "I"T". i- tli. lii-ll.In, i ijlrm, ,Irlnllhit, 'Him' 1 Ir ll. 11It,, '"",., .,' III, I'. 'l,,1 ".pi- -initlli I! ... \II., .\' h'i'.1. (I'loill* .,lilt' .itni 1\\1,1 i'|.i Inllt .l Ilm, I nmniiit| 11. .inl Hti41 4

  .._- I lll.irl-, ii I l hr M, ..r. It. ,ill'J,.. ,ll-r Hi Illlllilll, intil \I."Illill., I ,. )I'liM It I i i-it'll 1,1111,,'li.lid', I"o"lh.' bill' iiniiiriil" Mn'II.' luiiurliin'| .i. nf '11111 ,"'",l5.IlIi' sliutill, Cii Yi.slullSlii I,,1'I '.s' I", .III\, I I I. 1 I'II', ill' t 1'Oill. '"iist'". .1 i t,>i, u mutim, lit,. unl) .rittti,' tin,riln 'i

  I l'if Orrn IE N.Tnr.-Wi an: inlonm' ,il I "l.yllnI'imlmoli I IWllull .1 I III. Nil,I.III., ll'lKl.,1 I', | "lh.,1 "111" 1. r 1 1 ''II. .I.' .
  I IN.Ill i i tnmltinlliiii
  ; ,, Into .
  Ii nllil' ,1, : U",. IMP winklni,
  IllS Mi-lniliiMi
  wit i i i'i'i t I
  lulu |t't'| .imply' n 5 ; "
  I ,
  I" ; "
  r I Hint iliirllii, tin mlitlmunci, of t llu' cti'llnjr -. -- .IIU".ly i.' I n.-lit in, 1.II"iilll'If"1, t 'il-lnj\ ....il." /tii) .m. ...i.tin'.il'' I lUnkrupl I I..u. IIt".I, Ii, .\ 1'. I''II' ut (I'oill.It 'It,tin."* iliiliinii" .4 Inn. u| iiMnrnnii' "lnilnl' | lit I

  .litilutc for I Hi' arrival MIII I '!iibirt| isri. ,.t -' .hIm" l I. ,imrlli nln .ilit .1 |i's. I .I, i-I.\ inin'I"I itililiur it hit, In. Hinitk'lit' tii'tt 'In.lholl. J., 'I '..,, I' n,.'v. ... I I sts III, I I. i ""It1110 ,'Is utnlitulM. (: I *iillipmiir..

  lln-TnlluliOTM', ii.b. flii. will'I" ki |p1| "I"| II HIV U .I. 1 1 ,1,1- -Hi.! UMiiit I In li.i i.I, is.I I .i.liniri ; ?'". (nun I IIco.liniili|" I 1-1. M' ',IIA"iIi 1 I. .M I "1 tin 1 tut I,, iM ,,. .,. I.IIut- ti i'.l', tntulilit, lln.ii.l. ''I III'tlllili, u: 'rli-nnl i In.rrl.v iltt. 'i..I.I t :f "Ini: |5.5..si4llu.i :: .:lil, Ill l I" I 1111.11I'' hit' iii. Ihi I Int i" ,1", 1 I. in",m,I tu ..11.1| | iHiih, '"r.\jr' | CTIH K
  IMIIM
  r- lll.i '. nil IIMII )in "I lillilu' 'ullli, nil? iOli'l | I I '! INW; '$ I I fi- ..stn I', In 5 54 t.ltfm-i. uf 4 ,i. Wlllittii* in, ,his iiiiinit nl inn!* I illIL5''u; I"l "'",.11"111 hli S. .mil Ml S I II I \l.I. {.i i ilt,.. in mull iitnnni i s In Insults
  .i
  .
  lnll.A. \I"III'h. .
  fur nit', lulu nl" lu .fli r Ha m nl' j i. ilmlrilnitid' I ,.rrniiilil '"hh'.111. lirlmm d, Ii. .inn) mmr nr I liirtila Wiilihi,' ml' lu-nlit. nlmhi.In .
  ,
  s I tlir in ,
  ,1"1.,1 ,
  i in tin, I.,11.. m. i llrjil limn' Swlitilli' ,1..1i I I I i .i."I ,ilnl/ In Hn' liuniiii, ut,It. fn.r.11 I..I."n. I Ululitmuti' I/, tr. ,'rt Til. ,n .1 llmikrniil. t'i.' 'n "IIInnn" ..Mm i 115 tliIllIll II IrI.IL, I" ,1111.111' III' '"tsl.i m Iml I"lr t I an,1) |"|,tllllri' nl null ; >rrnilnti
  " nil 5nlurHny. nlxhlllit I fll" l Iii ,lki"I|< I rrrrilimn : : ;:! | I Hnlr |1"11..h..n'.' ".. lu I HII ..Dtiriil,, wllliunlM.illl ,,I
  | < r lit i I 111- .111.I'urliitf '. *. /11'111'1'1/ 'mil I ., Tilimn.tr. KII.II, Miiiiblilirv, I "nitnlillll. I I l I.f. ir Mill lll.lrlil II III.L. .. iilSilhill' Sill i .
  I ,
  i IK n Imllpn liniiriir I Iliri-t, ,|1",10 r., iind II ullliinlIM I'li"nr., irs i' I l I ? << \ m Ulnkli, Mkrunl 'fi S"<. litntrlon 'I lln | Piiit Iii; niiv nf i Hi ',fFKiniriN, Vritlirr' pint I I.iiluiliil I.
  llu ihilw.tr imr ulil, < ..llltC..'.n o .<. l'n! rlrw "lrfII" .. .n" f Is Will.h'. I .unklliiL, I',nliHII' ;:I m Ih"t.\: s \.. \-i.n' i I" tisihusi, 1"1111, .Ill. "I siri'.si ... | ,In tin "Is ",.1.I n ul, Ilii-ulliir. bill' li'itlimr'
  i ib4| lint| nil Killi.iv, | III nil ,nm..10 di., ,.,.. il mil I ,. :i"1 rn'l I 1 1 tiiiui| ,,ii I, ,. it u 1 lu! .1.1. liii ash" il, Inliin. .
  fry HUM I wliiitl.n.l
  | .1,ln.r. t" ,11 lin.ro pirf.il Ihi, .
  'I"d.I It. I ruin" ",, I: '". I in t n"I ., ,Isisi'' "I I hiitt .111.1, I i I vvl'lll, ''''|''(
  i Hull ',in.1 I i I. i "il' 'in' m i ir"init illli ImlIniinmr 111I1, / '/ /, ./ ,. i il. F .> tii, r/. / .
  -.-- imi'lliIniiK r< .nI', I ii in'I"| ?,n v -rnl.| | I In I lluin | | is4li.se.. ii,, ,' II. tliinniit ( i "",'f 1,1 "i..1 > itrit It tff* nfVrrii< iNl .iriMlir'nF, irtSwuily.

  UrMfxurM. I hut, "i 'linlliit limn. jr l his 5 IH' h'l| I- "nlli' ii I ri brn rf, I1"" Hn !bL.i( W.I I Hh: ,. .. Hit 'i.iinliMi| | 'M mnl' .r.111 I lit m nil i I, 1.1',1., l ,, iisisi.|. IMlit-uin, i m tin *iiiiiriirili tit-inn t .r rinilllitIt Iisr sit li".t". .I' I hilt' :111.1'\ 1 1l'sur '* '"il.. .' '. .., 'I/,,/, 1.1 Kiurtiiiiri,' .".., rn/ .iiI

  liii-ni imr 110'. buy, iiml liu. > ir ..us i.i.i"11",., .1' "Inll. No 'i4. 1 Infuii' r, f. ri. it.ll. I In ruii.1 Vciinilm 1"I" .", llniii.lv., "tisiulfii slIt I"tll""t'" I '11111., ...inII 1"\1 "..., ....

  i'll.. fir ilic iiiliKiiii. llu .('HKlHiii I. nl. 'IJ.Iifvhii: ; I Mil-i iI bus, illllic nl' ;iii'l. liltliltil' fini'iii, M I mi .inrl'Hl, ufIhr I it 1,1 I ts "Ii. H jiri t .till''I. Ii ,- 1 I".1 ii ", illl''tutin sIb| mull It I .,. r, iilC|l'I".n.'|, ,. tihtsiis.. Mil. i I" 'iI 10. iII4ii." I I iii r.ii.I.' Ii W II:,. ui. I I5lluk I.. '."'I" I 1'., .ill l.lull' ut, I 'Iijtt', 1111.1 I',., 1'I' I I in "rr.ni. I \ i.I ill t ,",.,. <,nt,'n.l, l h.. i il 11,1k' 5 ''n'

  "tirliliill'M.'lli'i MlhTl.ir I fin a" I 11 Iii I 'linn I ,., b trl.lcni "f < lirl-l' < hur,'Ii. N,i hull. ,..,. It clilliltc'l -> liii IsIs" ,l .,1 !I4uuS.. ,ui tl ih ,tliilii' .., lu.I I ,InIhnfHl .in ,.ill..1 t t ..% '."I *.. it I 1'dm' nr,
  iiiuri limliliv i( N .i Slit tnnN* l u- tit riirt .H, N.,
  i liilii mill nmiilt' 'ninrmnl "l I Hi'1 MM'nil" r InI I i Hint, tin ,Inr Inn, n 'lint i lumrlu I ,i, I'hi. ,illw olll.i".1 I tin', 'iiitiml| F uf tin I'ri i illllll plurr.
  I I Hi.. ,his. Ii mi nilMt>lili, | ,IIITI fil. ,1.1-| T''UK I M'l'' r-tutifil h-n:f iII't f .i,' i 'ui'flit' iiH* tiumM IV I I ",' ." tI. I ti I.* Itt, I. Hi n ,m I Irntil. nr ",' ." In lies
  I
  imicrrM 'Turn lure. Jim iniii.1. IMII Iw.i .11.1 Ii i.si I Hum In M. i mure fim|"'rtv milnn' I Ii .I mWill i. t. 'tin. ,. ,III 'III I .ibiS" t I IIItllW Ul' Illl till It lllll IIIMi 1* \--Vt.r-, ,,.( M PlfclM, :.5 I; TlHlhllIll- :'I. ;1111" "I."" 'ilI'.i''u ,Iii. tssu \ "I' .11, V.,. nrr "nnlliH
  .inIwi is'
  iHkrK irnl'W f.r (irlnllnx, ,: I Hum. fur illli'" r ol I II Ill Mi-'l.ir tun | jllraif'if mliiiM y l.or.,.1 I llrmlr KMIi" t In.si"1,1 hlrufinir Ili'.' '||<|1""";"," 'in l hi. .iifriiiil,I ,in, ".h I I. .. ,unl. HHliwi I, .. I'rimm"|'i.i| ii.sll.iui 'm 'iriiiiitilnic. I ttitlituli nniliiioltil| | ,' ..",,, ,, .of' lrnn AtMl Htdtr. nt K1<,"! I li. Mtttiin. *siS,Itn-tri, ,., I ,I. .11.... ,ii''" bl.l5i,5l, Ii,. 9iuil.i''u II". Ii ,I II / .i.l.Ul.li. i .11' |I ''|' .11.11, 'I'.ill, I II .,r

  l 1"/111./ | at l i-ailim, ulll'IK; |"r'Hnll| I> ..,1 i'lim.lr| c..".. ,iti'mlinri'iif' niinif,',> r. ..I it.".II?'". it. < sits I 'b' ibis "wi' n i4Mni| t I. "I llnl 'Hinili) l. ''i I tin' Ilitl'ir 5 ",,1 s",4..hI" ,ill tiMe ,.tfrsl. M full.- < ln lm hf 'the iM'rn|"!rtrlrt aitlHilifrtl l '5,115 i ,ItMrthi'im f'f ..1. /IHtrl ii| "'ti tTiSlsil.IM 1,1.' HAM 'IHMtltm I. 555.... ,II I. .1".1, ii,. .II""" ', Iii. ,Iss I h' .. M..1. "il,. .r "< llli,ill "l'irililiiiiiun,| i I.

  , ,. .1 I ., Ililnnm.I.HI ., .s.s'I Ihuii"blfnl' mi n mnl in. n itli. ..' /. ilui "*""I".1 I \tr utfi, .r I. |l.r".L S nl i I Hn'" ul' ISis r l. I "h"K"\:, "ssiIi'l I I. ..111" bhis' 'l.lsi. .. I... .. "II" '" I 1151' tsui, I II I i'ilI,.
  ii |. 'In jfmxl$ workml, < 4Kir I, ill ". It".h ( ml" Sf1. ,1. uf tin' Miaii.. .-. Wi II m, lln ''i 5 il.,,,,, l I. M ts .. .min Mnj -* -1"1' ii Hir. 54 If ISS ". l.sisi$ I .t ".i'. il I.'"mi'Hl, wlllnnil" illruimtIMrt .
  ..-.. j" I ('nfttnift-i I Hi .1"I .1'Ml) .ufi, ,inrr mllilnrv.. linvi. Inkm n In'rctuf. n I t.n. ,. ,. ul I i nli .i4Hnriwi, flip rurmlil rillmi\, Hnllu /ii 'ui-u- 'hPi, ,,, Is illiis' t Iii. I I" s I '
  (immril bun ..
  / : : .
  I/'m'I; ; I. 4/i "i*,,'"f f ",", '.1 ,1. I ."' ', .f" .p p iI ., nn MrnrniU,
  Ihn
  w linr. "I "i.1 |
  ; ., \I hi, i.'mii Tlil'o Ut IM.I .lurin. r. !nll,1! It I ,In Iujwt.| III ll I Ilium HH IH'I .MIUI1 4,1, Illlpurl .,,, ." "I .,i-il-kiil I, .ill,I ,|,'llllulirnt.rilHinl| ,
  II'r
  i I lh, < rliiri "li i m |M,', I iy "u. In i I ir, ,..in .1" 1 mi .H wlin d il h'pcnuls| Ilif nf %t ;M.Html mnl tin iillii' i l iniil' I ultli i. ft,n ntr vtittH.,.,."". 'oo' ..."., .'I I .tli,. i '." u ",INI riii, ti. nit-nHun Ii
  I in.fjl, ..I.4 .r U.l frkmi.l I llwurli t |nirt nl, I thin, ',ili I .,, |u I lh' hiiil'i'-l "Un I inl nf ( lirNHm \ |inr-p5i rllv tin I"'I : : ::: : Mipulnii '; 1 .1''. I i n, 1 .( .
  i\i > //.1. th ri nil II| I In iHiiiillni' "I I III Mr I.in, nln ,,hih I n, it 4 .,nn, iii'i'r. I If. ri ,ill .''f. t "I MI, ri5M1 5441,1. iiiiinrii'W| filing t.n'|'|fu HI I iii'S
  t |M.rtv. f ilf liitrr of ,nilti rl..,imt(1'111' 1.1 < r"tw iin'lI '.n. Mini. iir.iil 1",10.I :ri .il, .t i ii r/v .suit,ltu. I ii i.rri' ,u li'inHi I ,". I In.i i.:.. .I. ,".I.l .1, tin it IInn'lml, Ilfu.krtq.l: : ''n I" a hiu, $" FOR OOUQH8 AND) 001,1)8.) I III" "I i ut r i I lint. .II. i. (.mnri-itn craSs' vsiIi, $ !
  ui" uluni' I IIIIINT 'r01.
  t I r .
  'iin m I'l ..|iirr i Ui I Ilr' hitii.' .' .ill ,|IIIIH.nt-. null.rutl'm li I ,0. 'niuiii I"s 4 'l I ,ll/jk. .,1. ,I I I ,ll I I".UHlKllIt I. S .. f'l" .' .h., t In,,In. rtnrliK" jiul, flt ibis MIH'm -
  "
  l nlin.'- .ti..n >r"iM ir \ttan\t". "wlI .1t .ii| |Ii |1'1"| i iti,1 '55,4354
  r .
  1.1. \ t.
  I "I"| ( II I\H( K ( \ VtU. ,. .
  I .
  i :
  ili | \ ItEI. iiln .
  1 t isq| ",1| i.iii! > 1 1, ir' '- ',r ir I 'I' i *.' .. 'm Ii,, tin i "IM in .r sill!' | lolo nnrll *
  null ,I'liir S fnnii "llwr .i I I' -f wi>nl>l rrli-r Ih !rl urMi 1 Inn1'F npliiln I < Ai ..1..1 h I K ,'Hi Hi. ,l5sih'5, ,ii'i i. *. !II...'. : ; : ; ..l III" nmMr Of |I"< 4 nnlril' i.ii Mnr ".".."" 551 ".iiiil

  I to h.'. I liftn l.n..1prll .h.,.ir. .rr !II''.l lMiiiif. 'imt'Uti .i twu "K.ilij X. I I",..i.. ,moff.ii, II,, ; \ ""! .l\,11'1,1 I I',. "i. I |in .'i.., .I..f'l '.. r HI.. l ."'. t irIII 'I"I'iulu *11.4'.u4... "i $ :,",t. ..I.5 I".'" .,. .h'iI. 1111 \IIIVI.I.tllIlI' I '.'t'i..rnihiiu 155, .,.IMIMI"II ni i It II,. ''''> i-n tin, illl. "r

  t ,inth'lr nalnril WJT i.", .Ifii II!>. r n n- ullKr .I.,, ...sciI 1 ,"oI'n I >. K. t.I.I n' -iKlrttunr fins, .I I I rt I.till ., Ml, I,4 "lilllt.." ,ItttMlllllt,. ,, 5. hr n *liil/n| |:.o IMrirmiH ll|lt" i II-*I ...1 |""," llfIh \ i' 1."li' ,, l .... iu.ijii' l ".I 1 1,1t
  uf HH- ''',t R. ii.. .i>.| f.I..n, "i I".11.|| .In 5 5II. n : i P < nRiptpIt Iii nl. 11.nl, I 5. I u I ll,,. i .,h''i' I t., > .|rt .. Ill-UIrt, i ,,; .ml fnirl : ", 111 t lint t... I .I 1,111. ,tll, .I.| !,,I. |ii| ,|.1|
  'in'' H>MHl4 .n.l |urrriil. wcr .n'l ulltfil I. lii Shim Inftftftlllnif ,ll.lr.< .. & iltlisuf hull I 1111" 1l.IIIIi "15 IsritiI .
  infill kl II. |I. j ../ >.. )i"I> i' ; llvl I \ \ \ \ ; I"t I I "II 11,1.! I tt ,III I It,| Bill, III, ,111 4 11 ki,> I HI''I', nr l, ,11 .,f iunr pirinlumu.iBly '
  Ilkr |MMI i" ultlf, or llllffHtrill f.f nwkllii jrti. I. r.., II,. ,i.. ., .1| ( 1rMh.nl" 1.11" llpl, I ,." pi :' II ftlMI ., I hit \1I1I"J.I.Ii". I 1"1",1Iloli. < *kn...Ir.lulm llu ft.j ,,' ",..i1'iuloitvi

  t --- ., ..i r ftllv | 101''l- ,.* fI.. i.J)0 .is''u&+ .t 1.1191| 4li'rn \'. i liim i S 'I, 1'o' ,. "' ,' / ll,. It, .I,.,11 ,,, i 'I I ,il, ,1 "' I 'I.( rui.H-uri nulln< .,n .j* i (flM
  'n .
  .r' l .d.lipli, |. "t n i.. 'luTmrinsr < '*. id "'.uji' II.'rIH.I "", b", ,1 c :, 5 I .,11I4. "l l. ,il il.''h.. .1. .,. I II. ''I us I "II I, ".I IIllllI I .,nl,.
  r i '
  I I I P.. ?l5.. r" ,. .. .",1'01.' '.. 'if ,.,sh ,..tll" sij > ttiinll i. > .. |.l "nii.5 i llwMnmln whnnl f.rInt. 'Iii'r"1' I I I. ,.' .."", t. r l.fmt'l I IIHIH4I',iI """, silks. f .* tun ntwn.i i.,. .i- t .r ""I''' 1.li,." "Ii III, i.l I I tstiItcihi.'t I .ii"f dHnllwl' 111 nmm Hunk !I. 'I, ,.. ,11.'i I ..

  j ,s.ai..0.. .. lh.ir lrl..n.1.l xn hatr Ib'lrlk'it ,IkM.. I.? ,I.Htlr.. .." lh, .<- > lfri. Krrm. 'Imnhrrn i.. \1 S ." in ?I".I I', "4.* 1 V '. 44'' ,I/ill MM.-t-IMRil-nl, ir..>-ln I"In *.tUMHiII'ut h. Ilsi "." .j : I I n his i ? ???,.,?"|rt .. I ." .1.. .".1 I I siuItu'Is.'s I ,. *ni,.nrt, nl "'riillt
  1 .. .i'., .n lh tin VliJIlilDHi .l Mijr |" inl"l .lls4irit, I I I.f II. HV. ." j.l .im lu Inl nnrtrr I.. .. '.. i .1, iir.1.I r. V" I It I II .' .ufliitMl OHlVnnoli'''IL, nr ir miiwHlltliiiiit ;, .1 I .. t 'I.. s Niinrhl Ijiw. u ,.,.*. S IllICit I ,ilY mv M '.ni
  . t.J l"rt.,l.., unrf 'iHii.n/ fli frr.ifnlir\ 't I' .' r ,IVf-AM'-nf Rmnliill r." ... u t.. I 'ii .1 It "i't Pili" I i II ii \l. H"t twbto "lit- .1. tt.man .
  .1 '1." iMrr iHAtlt ."'l I' ()IW'.. tfinn rhn IotkrniS l.J fl mrttfjj..t. fl ,, I .. ,.,.. I IK'. I iinliniln .,. ii I 5 .nil I kniwif nu "iiI I. ,.u .1 ikuith ". l ... .
  ii r r"*l. unr 'fi sfilfHo .r. ." I I"iihiin" i t fi-r-un* tu t hi. I 11-f.irtini-Ki I.. rimliln't 'IIIK IM|.'.h>B> II. I" 1 ..1" ",s.l I'.hl I > t i nirt ul l hsi' i*,,
  , ,Ic itllit i "I HIjK > ,. e ,.. 'ruii ? 1 II t I tlti "l rtftfcf>.... .
  "" m >r ifflii" l r.1 > iHf Virs., iiI I i"..' ill 4- tmliiw nl Ja ftl i IIDC' In lii -mM in inn r nn any HWH'l
  lk. > II..i I IMIr .VI. I 'iiuvlf.f,'m. ,,f ,'j.* l(. l ., I t. .,, ,,.,.It fII),. fl ..,10.I ".i-iviil.. lli-n riil' ir>f'"r ..u.i. '.tf.i l fj 1'.1". tt"flliw u.i-Inli-il t,. ." $ of rtKfct t Whio .uf r S4.5. I t')5i. I. .u 4 I "''b 1' .h'' n ,Il55uiilU, ., "I.I. I. ,h.i, fliy5s, I. t I .I lUt ,MhHn isisf'
  'lins
  t '.. b .,.."|..,.l I 'Ml ( VIl 1 $1. .5 Pu .. I.'." .. I. .iiuo I I .1. "tt .MM. II'wl,."11, n. r. ,..,,'' ,544.. ,*" i I..S" o' ,* rtn'j HIT fli '.1', ('H-rI .j I ';r f/t...'.. ... ,.". ..M .... I.., t iuail,. ii.l "f.'I'i, I .IIJ" 5'.".Wo" "., ,, In I." ,...., l,( |,tI545tlh. ,
  I I.,4
  ,I. Su. '..5 S '01 ,r iI ....1.. .. 4,1.1. ,"!.**!' .rt. ,." Hil i.l. ..,1| It .Il w. h.. .5 I, : .,. | ,lu .linn. ',1 I id' \. l ..( .!< ii"ii oo ." .. .. 'luIIWuV, ,lus IflW. 'flu"1 115 Si ... .-... F ".',u. 'tI.I \" h''loi", I urn'I, .. "efi Ilir Ifcrtr '. a. nt

  . I 110. iii I.. .,.. MMI"l'irHf. Y.r -. ,-- I ,_4u.r 5.. ill'rl.mt l.il' Mr In jl ,.uu .r Hrt I..9/ /, ,. I ... I I1... I ,0,1 vh I 'u I lluiStl ,Suit tt4.ouI.bl5j 51 ..,54 I .lt4.1S I ,5 I.r silt S d.....,...", ift .4 I iIi4fl. 4t 111' S54If$
  *
  : :: t4f1tiI luJl.liu 1 <. I'I" s I if ulul5VuulF
  n '
  ,. *! l
  ., ..4.r ,i.I .I .If ip ,. ti .1. 5.-:: .;j",' ...fi ; 1 ., l.il rnni'iit bur t, I hurl "t.,nri.*,1I '1'1.. bl'4t .: ,sC. ,. t' iSut IS 154,55 5" I F .'t.i. 4,5" 5 1 1, hiwu ...,
  i .1 t f Hi | t 55ua ; ,4fsf54' 1" fluuRIuuSS.
  !
  I .4 II. bi.ffi 'div bMrIt *1545 W cNi in |""" > |tui4W4t5C.. If" or Ii 55, ," I i'.. I" 'is '
  d" ,I.. ..,.. .1 ,. ... l.sFsw .i4d psu5hU, i.lst.ti4 .. .u 'l i ..,.,, 4ml .15,1| I ti.rtl.,i iM [. I" ." n.Sft. ,, iI .' . 'lumi. .o.II.mri ll. *>">, ,S.. ,. ., : '1.. .. ,. .th, 1".1 .: M ,I4u I' '. .$"Si kis.u isII I* \ ,.II'. r.I ...1.si F's. .1'1'

  .. .11. .,.. 'stil ,. 'fI' ..Is1.r issi.sf 11'.1.s y1 ., "I I.'ui.'.ftliit ... i'Il.uU'ub, ,." '1.' t, ,11' ..... ..,. lfluiS'h ..o. s .'. .r ..,..." d, I I."4: ,. 1''I.. I.. I"' .11', L .u. 'U II I I l4' '" ..U.. R.'..

  ..,... ., tIs W._. .,.. 5, w ,. .mil fur nffftr '01'.?" t*, tin |I.'.. I..1 4iIi Mui,f. r l*ill.' .,.rt! I' 1'1. '1. to .u i'S ut hu' "
  t... I N. ... ., '. HHh'( itHftfli'i, M'v."l l nnIr 11sf 111. IV *ili. t'nni''nl ,it til 1 I lnir.tthm ,.! uipl S tnr '5i1 NorrXCE.
  r-i uI l I '
  P5Jii
  .11.-
  ,
  ) fpvr5l I ."$41ft f .. i S I I If II flIt l.55PP'44 ., tilin| ''.o. 1 H" 'I I I I I i. .. ,,"r'). 'Illl ''.......* 5' ,; II"; U '$ ::: 4 .,:!':'; : bbl I'. I t ." I.. L ..Ii
  1. mvl
  ;"" .. '. .
  -.- I ,4. I4.lIf 1k' .. *4t t"'lo I.. i.. .4 tt4,4. "15114 .l5i .55
  .-.. in rlx, IK"I '" liifi-I' at'if'titm In .. '. '.,,,.. Shu.b.pl f54Il h.. ,. .3 .".. I.r I.

  1. ... ..,. "".- .5. .........i. ._..1... P ...... ..04 ..., I.s 4.'; ,., .1 ..a' ,r u.l o' t, '. ,h.'M i MBmrkiw. I J. 1. .. I *l. lit -IH;' : *J*I 5sf'-i:

  p k.i '- .4 I. r.11tt" ...cdffi 1f I _.,.. ..' ? .i ..1 t-4, ,"* ", ui. n' I .into r>iII t ,... I ..1.. .'. .I"j'*. S 11Th'J1IiTATOH / ,

  .4 .. ,.. f5h w..4P'.4-. S'n usi '.. ..5; > "5 .,.. "ISI ,. '. I 5i' \,, .1 l '*. ." ..'i'a, ..iI ipf lit H ." FOR YOUR KID NEVA .
  It. '.' .cu lu.4.. fty .' .... .. .. '. I I t. ..' I ,/ I ..H..I ,. i. J'tnrct"
  I m | sl. f "
  I rv u 1 '' '*44C)5I51C Jy'" tISu' I. / .t "
  ,
  .. ,,_. ... IEII5W4 \I -J 'rl' tlfsf II"I ,. J\
  .ol S .1
  'i. I ;
  .I.
  .. p I to I \I. 'i ,"s _
  .n..'. r .. .' S 'I I Ilu'l' \ .5' '. : : \
  .
  .. 4. ,. ... a4 lito.. I ,.. Iii ,I.u.I .. I I. f 55. .MnM"M.... ..t!.-" :t p tSP 44544fl51'I WI I l' I. I. I .1. .1 II.$ I, -

  ... ,. ... .. .*' l _*' "* '( II 4 rtfcuft 1'" : .1. '.f. fMrmat" H I m.tur i I I." .- w. 'htr'' '
  '''''oo' i .. r r ml 4i l'l* i. n .. Miwliftf ** I P. Is. ,, ry5 I "I. l. I ; s. ...
  .. .
  ,... .. 4. ... up.. .. .." .i4'I t.Sit. iffI'KflMH '. -r,4 i ., .. l-l.,i4l*. l I* .* '' %, ., .,, .K... .'M'. ... ,1..1 ..., ". <. f..t : : I .. P ,I. ul'r' I .s'. I. .I 'Ii'orhs. .ft

  Pi'.it' tiut_ 150USD Sf" 'u5. 'I ,. t i t5 '. u ',", III- 1-" .. .... '
  I .. "' ,t. 151.1, I" ,.I, II... I,
  I I"I': I t Ci ,
  lOt tI1s" 14 i ... .t, "."t.'I \"... .' It.i 4".. *.4 > .11" "*U""> ,i I',,, 't i "I "h'.. .l .41. f 4 I .. .

  s .H.* '!,. 151i4 '., r>'" .l tlrrli- > .. ," -t.*. .tfMti' I 4 'I S ." .t-lHrt.I i454ssiF si .h. 04 1 III4rI4 .. 'I C f.l. Ptutu Ht"S" I'I

  \. *, ,n > -I- .r. .* t . '<. .. "vfrtl tt ,5 4
  S HI *. .r A AND CITY POINT
  .1 I .
  .i I '' i ,$I.. k i.Is t tI ,
  .
  r
  .,
  J. ii' -_t ->!.>". t. ... .. S 'ii. '1'I-f .,. I *4. 1
  ... mil" I" !. .. .. "I iwlhf".. 'I .. > ,. I if.-u' I," "Il. .' ,.t.. .II ., I 5411 1 Ii b5. u I".,

  .]l >_* IM lrr <( .' 'i.i .,u" I .. .1 : C '.. 'I I". ", I "' I .1 'I k I., I' .. .

  --- ..r ... ., .' 'm,... ... ". I I u ; ltu ." ,. ,. I .ft 40SI- .... .1 I t"I "
  9 145-an. S I -. I I I I c. p ssrI
  .h.it I i. .._. "_ '. I Ilflu.I ,I" .. l.uf45If .. I 0 ....' _. ,44$45 THE LIIJIATORuii
  '5 -.. a.. ,.- .. .' 5, ,*S0s'usUiif,- su.t.1 '4".'I ft,. .. ., I' '. .I I r4 so h4II ,......
  .
  t .1 .. 4_ 1--.IL, _11/I4I S Ir. V, ". ws4 ...' lit I. I II S .' 1 I f., .i* 1 "h I I 'lor- .
  4. o 353. 5'C414i .
  i : -
  '--'r I-
  .. I .
  S
  . 4 I. .' f. 4 4 I 4, '_"r. II t
  h. 1 .t .. /* .1.Ji. .' fl U l *4a45.l '. ., I ,p ,-' 1fII'or: : S II I ,.. .I .. ,
  ,. ,. . .-- .. I ,: 'I of ,
  -- .ISPi' 4iF I 0I 'I S .. .. $4fl4I5I'a'1'I. I II" CITY fOlHT
  r" 44tt'. 44545 4
  ., .. .4. .. \00.- . .. ,.. .. .* 531lf'I.,.,, S 1 *1" '. ... ; *45';r' ," t." tIIl 54 I :

  ... .. ,. 4 w ..rns. .5&I .. .."i' ., *ISII Il I I f .,
  "
  ,_ ._. -a. .. .. .. .. .g45d0 ... 1. I ,. ,.-. I I4l4 S .514II I4 "
  455f jf"
  1
  I Ill I
  ." 4 '
  III 3 I 4 115544140153.4 I
  I.
  _. _.__ .5. ., .. 111' If i V. l ." iSI1Ifus .
  _'1 4 .1t 5u5, ,Iwr "uIS" NOTICE. It o I ,*ut .1' I .
  ., -. = ,* I *
  .14 .
  .
  i .". -
  .
  ..' ". I .i." 3 1 It I..t..
  .-.- . .. .. 144. .. .
  .
  u ip s. .u.k. ul "I S r .
  4,4541.54 .
  .
  4 .1' 51' t
  '- -,4 .. - I '. r. 4' :. ... 14,4s

  .- _. .__ I l '=" .. .'. t l o _-4I4. _-.1*- i n' *... f .. ,' I .- .. .. I u-... .. .3'S -_ ". .... .5,--. .. .., h.1 9 5j445b13I

  '-' ..- . -i -.". . . '"_..r I C '.5 .. S si* "' *. ., I 3... I 'i t.-, .. '
  > ( ... I ; :: ; l. WAItI4OCK
  .1 .. 1. .44 I* "" i
  .
  .. ,, 5. 'too. .. .. It __ .' -' ff'sI 9 1. .. '414.145" Ill-, It A 4t' I45 I i>

  .. .. .-.... .. .- .. "- -. '.' -*_ .' s45'4i.s5$.' .. ,. 41, I ., _*M451 t -

  . .ro. _. .. .. .. .- M ._. 3 l1If ...- flOTIGK.SUMMER I 44 34I .4I ,
  '. N.. ... "'. .I. 'lOt ., 1. I SI
  ., I > .4 I esh '* .' W
  ., 4 .. 1S GrnelFl.ItC IUII4Hf1.
  I _.
  .J 1P4 I-." I t
  *. "o.
  r.. < '1' ,
  41 *CMICi f441 -
  .. .
  .. l.
  : f 1h I' 45I

  '-' Ul-f .. ig: ;.. :' = ..1.<. .I "," .. I
  '
  411 ASU'P'IJU4
  ... - *.4sf. 4tI. iJWW, P4f* T_ ; I
  I 45i' .I41t '--4* 1 'N' "
  .
  -- _. - _. I- "- .. -. '3. 1 41* *. .. CJP fUN 0 ,

  ....4 -. .- ." W... .- '4 .,*4 .
  .- j. -. i 'I I I ,
  -_. .. .,. .. 0 iMHtf
  1\1 1-
  1--- 4 34 "* L"
  .
  "- "- _. dI .... 4.*, I I"" "",. 45. .. ., *

  $ - '.I ,.MW 45 .. .. Is *. :

  .""jUE .4iif .. www -- ."l4 GOODS ... I
  -- till
  > :. '
  .. .. : 1 I. .
  ,
  0 __ '. .\_ I 4 ."' 4MMT '
  I
  .. J. '4, "f'-.1
  4- .. "4 .
  .am .' I1 "if .- IIf
  I' JOHN CLARK
  ,
  I _., _I *. ,. : j
  4Ifui'Iuf4 4 5 c j .._
  4 .- .. ." .
  I *1* I 44344* II .
  fciIt I t I..
  "
  'f' ::19t a.
  __ '0 II - .' 1 .f'

  ._. ... _. .e.. Mr .Voll. I'solr A Co. ., .
  .
  ; o' ,
  .- - .. mp ,.' .- "
  .. I ", P v...
  .
  '
  .. ". '- PROVISIONS
  GROCERIES
  _4 4 I
  ,
  ,
  SI .* o I S t. 1 ,
  *+* Ilu 4*' .
  1 I
  .. .. I S
  .
  .
  ., I -.* .' I ; \ f
  *
  w. 4, ,. ,.. ,
  I
  1- ., 414 'I
  .. ... LJIIWI1N4 P4Aa .a
  4 .. .*.I45 .:t' ', '. 1<' I r. I *E4'445 I
  .. 0\ ,
  *
  ,
  ..., -" .,. .44. ,4. I 4' t. 1 I I' I . t
  -"I **
  -" ". ... u, ", 45 te !. .. 11' 45 l4si-
  *
  .- -
  .. .- t..* .. j 4,3 -.544u ...,." .. ".,; .. -B.. :4-o -v I

  .- .. I 44.4 If f "

  .. _. . .. --4 $ -,:-,. -.* .. '0 -
  '
  I 1lu fIIt _. '. I I ., .4I If 4 0" .-
  I '
  ... 4t 0 4 ." _, 4' .
  I _
  I 4554
  -" ftt > .w" ., .. 'ff'f"l' "
  f 4f M .1N Mf" %%
  .' .__ ""I 4." .. ', 1'4 4*
  "
  I II' .J .,* *.1. I
  *" No' if ,- ". ,Slu1 f *If41. 4 '
  < .J. LIGF: :
  L -" ffINlfltIl\ 41)1)
  :
  f < "' 4 .. :
  .I45 1 ",' o* ** .' DRESSMAKINGWHS
  : :;:- ** ,_.i "ItS,
  ._
  ;
  = i .f4 1 .,
  011t 1 *
  .- I . .c ,. t .
  !
  .i 'S 445 44k
  .. 1.J J

  ,_. \. .. . :
  f

  h 45 ,.- .. I U'iSl.. .D' (> A ( AMUTHE *

  t .-. f | I .
  ." > I ** w-

  .... *-- ku... I. I II1 II .. : 0 wiiL141 11:.. tdbI_ frI

  '. ".

  .. 3 t, \ ., .-> I Ir

  I .4 .. II I
  W. f ." < C It

  ., > *
  e0 ,rf t

  .. ''. 4,4 'WI I
  '' 4- 1 5 +"
  -
  .. ..
  -- -
  :: : j !
  -.
  .1 I ----
  1 .
  If ( .
  .
  ._: / sP'is.'
  p : r
  "
  -45 .,_ I p ''ff'

  .- .. '. t.
  $4b ,
  JIl. -

  ,. r

  I .I.l _'_ fl''" ,
  4' ". ".


  .tk .4 .* H:" I I [ ,.

  -W> ." !l" 4 -.If_ .

  .-.. t ,,( 10 < I


  p "I ..,.


  ,. .. -- 14 .,. .  .
  'i. .
  it 4 .' .- .'

  .

  I

  .
  -
  -U. -- T ,, -- IflyII* -*  .. ... ._ _'_" H __ ____".-. '.. r .
  Wi .: .. .. -. --

  4 J.
  _. __._ __ ___ .
  -- --
  i -- -- -- ------ -,--- -- ----- --r-- n ::-


  The Sentinel. E L NE1DLINOER B im II I favamtali l I b'Ct;t15C1aC11tt"r.! WHOLESALE REMOVED i i S8IBi.MO t IY 8t amsbiD 1 LlnnrTn E

  Hook (Piano and
  Stationery
  Saddles Bridles and ; IIN: ;

  Till c',,,,,,..,,,,. 1/1.d. rIOUSE.
  I II iI IMHSl! : : 1111IM111''l >' ; .\\'.\1 I! F:, WHOLESALE DRUG HOUSE I MUSIC NEW ORLEANS AND FLORIDA I'OHII TI

  ""I' ''i itinitiiiiii' : ; '' tot 1,1.: tun.it, IIIINKN! "'.' '.'",::11I. AI'., ,I .. I

  t oil Illtiil' I.II',ION .\ ItAHSAIll/ ) HI hOntHliniili I II'\ n- hrrr i Wurh If ,i'K UH. Inr--t: I. nfitiiy I 1; 'tIn I : 'l'tENUn: tlnIHIII';

  ',II III"nltn"IIIIIIoIII mi' mi alp' |>, "I 1 "In nllII'IIIM Urnrgln.Mn -.-.- WK Mourn' II<,..''h. aii'lrnn. fiirnMi ,n..1.! ""' i.. favi,ri, 1 I
  lid tsrm." .* fitiv H'Ht < Surtlitilnvltntli' .
  I 11.1'I
  nl lliilr Klinl' In DM l-uull-li I IIHUHII' ;!. Tin;' nnlouchlnK M-nfj IflmI.r.v | \\ iM-ntluii' of titinlry' MiMlitnf-,, t In sir I
  'IIIIIIrlll.) ihi'iniiil, Aid,llrllll.l.I linrnl, 'I Mir.; bt IIM('Illlit: '.11 HANK: tiMM.ItrKI": : ) TllUlt: ISIIAM; { r:rAlll.lHMMhM' : I'. Innl l..t* IT .hl.hod Whniitl| ". |1"1'(inrtm* tit,. rnmirllntvirylhlntf | '/ '
  '' \ : !( ; ; : \MHiM' : !: ( ,Ittfnw tontl'lc"1 l nn int'lirtln' tin"'' "I K; W MAKSII A;, ( 'O., hits hit In tin /Ik.( Mnllnm' nil Mn./li llfii .
  ,
  the llamas\ nnw [I'l'Miii, n IIHIIMIIIII'til' In \IlivlniiC'lmrtrrfjm % i iln' I .
  n tutu Jn-t |pined tlmiuKh' u' i i
  N"'II 'In" H'flow, wliiir lhijl" ,"nn.1 i Ifinrcr-iM'* or Must. ,ii fn-tnimtnl, : ;* situ, 't'i: ;:(:;;: ::: i
  COTTON FACTORS, IXL1SfnrlhrMnlrnfJltt( : VE WHOLESALK[ ( ) ( IIOTSK( :1 from Ennq'r.W'r.r i j GREGORY & ARCHER II 4qs
  (.Illiilr Loncfi \llii" dint, II.IIIH-I| 1'', nml t liink, l nidi Aif lU fir I Iln "b""t r,,uu'I,,,'i Vimufitt timir. sod,, I

  ('''"1'1'1' | IIJIIMI' nil\ Ann'Hi'.in IlIe'r"IlIn' Unit ,dm( COHlln shoo toll Forwarding Merchants! rm:! Mr.DKlNIXJ: 'IICNI'ALMPEnrt'iilltt'Ptt.tt'K; | ; ; 1'I I Nfl'l, >IIS!!, : rll'Elhenldi.rmuumalrlnnrharlsuit m thin, |lull,,,. , | ItflrhtMJOHN I -M
  not Imvo Ilii birth In'' H.\V.\S"I.III.I.fO'W': I 1.I4ni'rs PlTTIII.A'I4.: ( I5IU"sllr'H' :! iicimllv\ II I' I HAVE
  Unllnnl,\ ruMlir(,\ |UKli lit 1111 <1'. /I .\., I i. nn" ilmilHe tiiNdfnn ('nnnlannirnlM.II I I ,MnvsmSh.ls'rnr'|' .. | | |'tlfl, | 'llIJuu.r.I M.sst.I'llun \v ." II. "Mridnnliw, whim inn) In 'Kind ayrN NprFS'1L'LAVACCA
  was on (,tn I I'.rciVlntlili'cV: '! .huffl: I Well Stocked, t mil* : .n. Anir".'". t' Mnwd'MnitNtiv lull Morlimnl nl' |niroMedicines
  W. MUM: I'll: 1.' r'. ANIlEIWON." DrugEstablishmcllt.. I I : v'. I IHIJ 1IY| mist,ti! .

  % /.. I 17. Wn llm
  .1l
  | Drugs
  The niinleil drntn'a.n1. roll lm. 'drul' 'I'liiMnirri-xl" i.f Mr K: W MAI I itst<: II I, In Hit! turn linn. i., will uniliuiic its in ..h'' ,,M, linn, ,HIM,.11,1'! .
  The unlitlor'd,', l In-I l (hd61', > ; I ffI : : 1.1\ "II.\: : % 1 ,
  Nn more' on Ilfr'A pnrnlr'hill'' l I'>n I .1. U. :SANOKtiSON: ( nil! In plrlkw'd|. 1.lml'(- n i nil from M, I rniinl' Hats! Hats \\111.1.I null ,III.mill. .. IniiOililK. I I''si 'I', I
  ,, .
  '
  The lirmrnncl' daring ; "'/01.,1".1"I." I K J' I u"I I' 'ti,
  "In "fnnip 1 1< rnnl! i inipliiK L'nintMlJlulmiltnt Writ', mid tI...
  (Ntm.oi.r I" Mnn.l IMIII A Wllklii'oti. >
  a ti nit' nrc 01',1.| A. A. SOJ O INS At CO. ,
  A'r
  And\ Rlory (fnnrilK nllh noli''nin rmimlIhn DFVI.IK: IS ALLIANCE
  liiuiiinr of IhiMlinilNn

  lim Now rwtIIA njKin 1 UK" niinljS'd ; .t"I'I.hllt|,'| | .111"( KIIIII' |I"it.." .
  "troubled,," thnnulit, liililnllit|{ liuiinli1, Irelghlugill' In. iiiriliilS'iiniiiiit., I,,, I., ,.
  Or Inert, nn' d II In, 'lilnil ; 4I I / UV.: 11.1:11: \\' .\ HE.: OU' ) 8TANHSiplimlHr Ni,\\ HUN.; In lily ttllol.KnAlb: KUOM A I...,,,. uinl, ml in. u 1,1' qr

  A', vlnlon ol. tIe", m"irrii..'. flrlfi-" I'', INI,?, "wvly' niiiyirPAPEJl lot' tif Patent JIcdicillc, The imlillr,,' 'limy r Ir. nn l\\t\,\ l line |t", rlol"( ) (" ? ,
  The rriiir rirmin. iilnrmii- ilMlmtih.
  1", __, .
  i Nn horn ,rmnilnirllli' tM M l I.I MSI'"litMiiiiittarfiirnl WOOL AND FUR HATS .\ iris .1111. nl, "h.,1, ,
  limjlnir" nor M uinl' ( "it. i "uln, \ ,, uull" i iIIIIIIIM .
  r"A' At dan n Minll, mil .lunrni'. ,1111 II II," lIllTf,*
  1 I'LO'III( 4'ELVEI'; : .\ .LA/I.IM1) ; C: M'S: ,
  IxullirrVoik.' JrOlUJ6Tl I'rllKINHAt
  III.IIMEY.:
  '1 1'111'1 Ir uliiv nil' nworili'. fin rr'Iwith iln.. I I. I'c-Stufls .
  \ ,
  For Mm ln r! nnil t'titlrrn!. OlIlKI,
  Thilr .I'liinicd liinUniin hoard, ), ) II A. iBNUAM,,

  flirlr 'hnuulitr", Iminii' 'Inillirt In ,ilitpl' (Kiwi: tutu, I'IJI\d' t N.Inare|" ,) A 1.551I .A.611 i... p.a I 11 il l

  Ami l., in.pli*.nti lltrir.oinliiinrnl,. timrllnl, rhronil|i-ir. 'hnkr, narlml. SAVANNAH ( IKOUUIA.May ": ) I. I Iii' E4 nut "I.....Yo..' II I I.... ,ininill', "i till'l 1. l, Petroleum ._S"I"i ml"11 l-t.7 icri ti ", ,' .
  1'hi Ir rid', Main. from' ,.1"1 Ii, lif.w, l I WARE-HOUSE l{ J ( J .I \\Hlihii.lii.il.' 'Illlln' mn.ti; In :nuysf tin Norllntiiili 'ii, ( ,
  ,\III'hl'i Ir "''fllI.IIIIIIII' In Imllli ('M'li'il, 81. 1-JiT; V""lr ':. 'rn, I Illi ii. at Ihn sat prtrr.|; iniil. ,hiss BRITISH PERIODICALS.

  Ir"" fn.f rroni nnifitli? now H. M.,f "t'oMilMi( : ._ ,, -.

  'I'h'' '1I'1Ih'"uot"I.' I IIII' fluhliii, "lil,.,nil., M. Krauss & Co, tk'1,1rtidATY167.: ".,.1"1111'. __" ulna. 1 irtotlvII 'I.I Hn\miimtr,'. \m. Fnney mid Till: fAdldnll| (jlllllll\\; IL'VHTin : \: II, ( ,
  Thistnnolu't's Klirrlnir' litunl and 70 St. Julien Sis.
  Tin' ihiiri," tin ilri'iilFnl I rntiootiadr' ,, 203 Bryan rr'rlaIilci;, .
  wiMitRnAti- ono I.upIp i I. ,
  II MITWAN .I' t"KTlAN'
  I'Itr I dill mul 1 liniit nii1Nnr :
  nn | Iliiinliiii/li; I:"'t iell''I'I(( ',
  wnr'0 wild noti- nor iflor>'. I"|" "il', Toilet Articles.Prescriptions. '
  It. II. I-'OOI'MANA'CO.( ; ; .
  Sliu'l till) with Hi'rin id"light', BOOTS i SHOES .SAVANNAH. flEOliL\; :( .. UVliiiinUur I Kfvii-u: I Iidtll': ,
  1 (lioiir* 'lir<.niltt. I lid' IIMI r innr'' r-li' ill Ii ,1 1 SAVANNAH OAVKVUVV 'Ilir N'nitli.. iili-li| 1 f\: ('\\ I Fit,

  Iln njliin" id l Iln IlKlitI 1/lTMIW,, f.BNM; : H IIMslllMi: I.OOIIH: |II.STP| 4V'ifrf) ini1'iipcr.\, Ie mud: C Cliun, I.
  \ \ 't\'iAN.: \\\Yrt --- .
  I.Ikfllidlrniil Nnrlhirn Iniril.+nnI 1'mbrrllnsTrnuku, Motion*, llonlrrr, !W.lilAfka.5'I'
  'I"lint .wf.i.... liln 10".111.111"11I.( Ar. A-r of all Kinds soul 1Ys:(
  MiiKlicil' with ills, trlmnih|, y'I''In gills! AM DescriptionI'M'Kll ( \\\\\\\........\\\\\ %,\t \ \'\\,,\\\.... : ) .. 1':11ntntl'gtt: (;''' \I.,.. ,''II It
  i:iima down. the'rrrl'd, 'lor' w E ll\\l' '.1'mid:.nllf' 'U-hliiniiWM pill; ;:: I ;,I l ;, r'r.W! ( ,
  nUVkofM x / ) )
  IJhlclallfll'
  Our In mm 'Ii'It Iliiiflin', k unit I iipllo IJ !<6 T"I'1 ,
  "Ilitf' In mlillll'in I" ton, ,....k nf .llnnl,. mill LI u
  mut. 1 hint on tin' I'liiln.' ; 4 ha 1; 'Ii.sully 'IK I \><' '! "..... IAS! ( 'INVIM;!. rIl ,--
  bid ,, sky'" hurl ..i 1 1AI.IITO 'II.,1.. ::::: : ,; :,nl.r1f: -urrliill.v (Compoundo(
  loiiKtlic ph ylug 1 bl from" irloili ,. t'ruiMi will ",10'l i 1it Stock and Exchange Biokors.Hi IIg !., snmla'Iu.tsldy' 'I w.unnr.IIiii' I' ,
  1 our irallunt ftt[,,[ ..,. irixMlii, HI' :Northern I'rlrifn lylil' mMnl,. rirrtvlnuwiv I5 '11,17. nwtr" ",' ,llIKW 1"1 I H'iri-.flli'/ : :, lH..t: wrlli, .ntiitiHihiHi:. :Kill: '?;:,,i, i:: I u<;. 1)
  MI 11 mi
  klf in'w i.liliiiii| 'nil. I'nil ,mill, VMflintlifl'\ our' riot k lift l 1.-;: :. \' L II' I I'IK.: 1' I: I :N'I'I'IF': I: r. .'inn I'ndrihmIAt'olw: Niviuliiih' !(lull I llnli I. rr.IIIiintnrrnnd.InnAmulrnll.rvlluthrnrrd'I I I | i FS ,
  Tnri. iiiinhnitll rlrsw! h, ,' Mll-fii', Unit ,. nhnu;, $ ;: ;i.li:I, ::::: ,. '
  Bunt or tin* i.11".1'1'.0111",1.' "' "t ri ;,11 ininliitl A 'm. MrtVililinh. dnw H Fay llo liiii : hnw I IT" liny .in' linll<'|Hiiftlilii| in ihw frltdbir, sod) 'Hir P
  t' e 'mist' nut Aunuhrrhrrr' U"'mlok."T', A\n11EW4tlAl.. I, yrr. WnllurrAI. V.w 1 ,,rkMirll fi'*"lmnl, ,, ,limn, ninl ,tut, ..rrr. nndtiiif tutu' s. l It|,.. rrn. i I, r
  ,. .1,1.1..1"7, ; 'IINWU'. nmyll' bst.I V> ..I''J n tn..lit. .r Prrnnl' itfihi rtirr'Dl' Mti'n"",,' nf ti( -Iiv u t,, troll
  \V In're tr tlininillraiiiilr nci"r ntnHi|'" 'nml: I ni 11"' MHIIMIAlonK 1:11t1l\II: : I llIms'IIf..1/ ; I \ PRKSII. HIM ; 11)AF i). hr tililjilni' (| from HIIV" ullifr ptmrtTIIMS r. t

  Your own |proud 'limit h roli1 all R. MOLINA Ocnn.n1:1.RRl.onWDf : : : : : : VOlt l IM.S.f .

  Pile IIh.1I11II rldlrnii your'Irnm Otter moti. \gerrs irlihwl\ ; :.sTA'l'' lONKK.s') : : :-1'; I 'I'Ll II'S..4f. .V-. .... 'iir .itiiv nor cf l hit Id/vkwit. II, t I'
  Stilt|' \ : (I'M., oil,
  :SAVANNAH <01'01:411.\! i ;< > l {< Y.xstylnnsflh a.
  The no''''''' 01''In r Imitn. U IfJA G Knr nnr 'lfirt" nl 1 tltr lbH\II,n ,IIMHI, ,
  Q KMIV iirMrrfuMI" : : A uuYhI' Tit K, ..nStllnanti's', Ilnhwr l Ijfti '
  iKiiriinrb tutu 'ii 10 "'n'" MMII-I iII
  Ho'nculli I llHlr |'.rrnt'ii turf 11117 Fit l, At lVlan l1factur rs' Prices. 11'"M rod 1itfl: hHNMl t Mi.ii/lru.' luilur '
  Fur rrnm Hi' K<"J ,,'Id ; ,\\INll': I tin. ,ruin' Mv ,.."....,"..1. Ilii-flii- >l o ir>, ..n Stir :: fHii: hw.Hxl: r all IMK: f Ilstlftk( 7 inir : M
  hurtle 'to i HparUin molhnr'H Irrrii!, t'nrnrr nl Hnll ..n<1 llrottililon Mlrrrl*, ,r, Baker Shop "' '.".'k..I..1| | .my liftinfili, |II f fvl '
  .
  On bloody I nhlnlil. nodr/SImMAMtr4Is'' MAM' now rfli ,. M, IliiI, I'nMIr w. |I''u''(pior '
  Th. innlilnn many a orilmlr niilrr; >KrHinllini vi.ry ft I.'iiplvi' HUM k i'flinporl'l :J1'' l'.iiil'i'i; | ,' ill Klii'l1in, .nil1( I'/, > Oni-r,, ,| Hti vi,ii', i.. .M '.Mhft, infiwlf, ..lIh.1w. rim, ... .. > 'I'k..1; | | iiml, Ihrcf "f the' K/<
  nun ""I"| "". HP nr *? tin "pen.1, lo liirnl-k 'lit visr .flu, g
  mtly on tlirtn' hi-rr, uiiil' I 'lnln''Jii, ,' Hi'i;,HI, Siiiiikin' i :; mi'lClinwiri "',,,10'10' will, p." m".k..I..1 tier" hn'r' II" h" : I'. 'iii (
  'Iml klmtrri,) 'hmrln, sod| r.'r' *,uli, 'h hrI }
  The I hvro't .ninlclinlir > :" ); TnLnu'os" 1 Sntill", 1'1";|" 'n.A WA11KEN, Agl.s. t.11(11. t. Dnvant & Wapples trr frrib n'...., ( 'I.I'IS.: +

  ('., 'V I'., Ill tillKKV f.!.'., fir, null I .11..r, n, ,,d., pr ..Id. null IA' ulluw.1', ., r rof

  , t \ I.>t ijir:on"M, rnilwlmi the' hlfMnly,,sod tirnvr,0"lro', ,; drnd' \ ; : I.VMI( "' IM'II.H; ;: _\ ;( .' ::!I. I''Ii'; : ::trwtyCQF'F'i l < ...'..'Unn." ** :x anr o/: urns nr IS-as non..:; ',:';111 ti': ,Ii.. a'iii,:'I n innr:: rn. ,J:: ,.'.'nr; /Ill': "iii.I r:;:. drnurnn.l

  No. ImflotM, f.H.tnti"|Is' hi.rt. full I In nlI Ml I U 1lr., iIi I nr 'III: 'till). ( /oltoti 1uctorH, I ol mil k/.4. I end" m .',... .dllu fair nnl I. II' madlllnrkwul, r li. 'I

  I hr vhtill hrrtifliri' nf nor tin Aru.rNr 'Inrgnl1S'hllr 'li.nl. r.mi.l.ilh. i'il."lrlii.: ii..thud" lung, hum,, |llit.Mr i.. s ,ll, I to .r,,M..I I U, .,|'|....-H 11,1. .1.'. .IV.wV lk I ( f ,
  your K ory .. ,. Forwarding & General Commission Merchants II I'is'r.\ (11.1,10' i-:.
  or'l kn M hi .hr. +" 1 ill 'ii"n I. i IIIIIIM m ruk| l> ruff (inn
  ftl'rr 1.1'5 rn' ItOr -, ,
  .hiillowril MIWhin Im.lltir, i l I.i .wh rt I Anlr' rlIV.... pf'rnr" I's', 'Ili-'ti or'' ," .. '
  honor | Ilio '
  Imm1A| | ,
  Nuri-iill.lt: I IT. 17 I Mil .. .
  iMNlpue' "' nil nl' tbs l ill A
  tutor (.ronilly nh i'|," fjlnvntaain1i. C>}oorRln.I Wl./r'.J: emu, wr !t r.rt, ml, :nuly 511,15:;. "i'1 :
  I 4.- ". ,rrn ,kirk monk ,. II" ,. ,, M Mrrelnlnnu
  > on murliln nilimlnl' .iinl".| loinIn A DUTENHOFER & CO. ... ..... rAn6jdh.rrlldh.t, I.
  wrl I fl r ii.i If"i M! Milrrlihunt" itf my frl.en> Ih .o.oft, nn ." II Wllnlr-KMr/ : : will,
  I <.l'filhlf*.. Mini( vhbill lull, I .,.nr'ri.i.. V'rih. '. "tut l twrnir ,.Mn> I hair 1'.11 l i i "odor '
  Wlirn rnnnv M ttmiiiilphfil, :"' ,hntli, n..s II. COTTON FACTORS I rnrt 'In pl.nlhi'' .1-. Illlnrl'Ml'm, w I.ll M.r 'It i Siw 1nh.trlhrre.
  'riivulory. h.,. von Ml 3000 BAGS COFFEE rhin.n.mi.l,, : rn'm;: -l'w' n iMilrn-i.-fl 1s War Intml,: rdh, iiff AT PRICES AS LOW '. ..w'1nh.r, ilk, n t., ,rv, ,ra, "f l', .. e..\ 'f(
  Nor *,.., h', nor rlinnii tinir'n' mornHiKft.. iliH.ni. '.. ..Hi i.irrhnr* ran, kirk..nf '151 ::01. x .nlnrrllr ra ,lu. .11 n. '
  Hlmll flii" (inn ray or. holr" II.-lit I (OlJwral! Commission( Me reliant*, or Comminion, "I'rhsllrm.. lux ,iM may ,... ... .'rift." III .. I. ,
  I ,
  rimt guts' Tour KhirioiH' lomliIKIM .1 I 11111\ "'I ItICr.: w I. Suit< w,il./ |Imnup', i.II ., slrl, A/gawk, ,. ... It'uts! Iws"f 5n1.nmrr, Ill. : rlnr Jf.ula, IIu.rw.his:: h n4uw lux: ,..1'1: ,,. .,I. "
  .
  --- I., ,1' .u'I5..n,1' 1.I ,1. I ,,1\|\, /CM, -i'.1nu'I -- Lit-. ./r

  IlKff Tlir Hi'v Wniiiiiirl"ii| 'I Ili'miin, I ....snnah. ....r.'.. I I ,or'I ," J J. TJICKIAO 1 ,:t'I hsi i:ii4u'"1 Edslmrmhmllf.i iS.NI /::: : : N':1 :,;' ,Irv', s'1,

  nfllih I iiHinlf." liKl'fl, nl mir ollli r''. n *|s, tnir| n, I i..nr : wl", BREAD )BAKED EVERY DAY, ,I. 1"" k b. 'lk'rrmhsr 'itrt. 11w'In-l. ,1.. ,

  .., .hemp| If wr sissy n'r lh. r -.ti| ..sl.ni 'l..r wan 1 I i" I I I'IM.- ..If"til./.tV sInn*.1:.as'.rJMM" ,. sail, /.?... .Isitk.st..n I intlltr I, I .l lN. .> < .,..1, 411, nntvr. .htrb. mtv hit in 111. .....5. -vt.l". '" IM. din, /tl.sr 1iSills,:, its an-'rh 1l.'', 1...,:'us Ins l.'t.a its. oil I aa 1. ',
  I MIN I...",., n.,1; l fr>nn tin hurls iikrn HONE&( GORDON. HARDWARE AND IRON. .., II .' ''I'. .i'l." .kr H ... rlrA ul.. .'Illh' .n... uNN vtl .""' Aw. I'sassd, ,l-M wx hen "..'. ..r II .
  .I ills, ,.kimm ,irni.,.. .UKnl'H'. (.f 'iliii'lini. | fuf I '''. (.-... "f prixpns.hirtrrlx, unknown. IIHInilh' ', ulrunitnml I I hI npmin. it'd I tUn.I.I sA'! "I1* .1.' '. ,, I I I' n" .p w 1 IN119yDO l *" "lI ,'t? ." '.' '.. ,

  .|linli|<>. anilprnrftilly, will Adslnrl| | | 'n* I IR I ( H; h I3iYAN'P'( -.- ...._I htl..'... .i.rb....,, ir..r, .. '". .
  ,inntrrtnlf'f, t rnrnl l,''.",/I': |'Hn' in.,luiinr |ntr Wines Ligoon and !! U IPS Ilk 111% HI 'I "H 1N., t*. r< -. T.ll* sir, 11-+
  ,, Whllll. fit. | IF nrfni bith.t in. ,. \ ... ... ... ... .
  ( MTU h5 .tn tally Hlhi| | "t FlowurdKM es' 1 ,, 1.Aftdsr. -* "" J. If. /1.RPfl.t k. ...nl, .... .'.." '" { :
  In Midi" ricn'ir* i in. rimiitnr. 'Ho -tmrn '\" ,Ill. Mtwr,t, .1 Inn .1.1 5pla. I'm I HI I ll.llr,. ...., ... '!....,.... -. .. .mtIRy.Q; ; ;"tf< ,:4V'1 l i I ',
  'try rnlllni-' / nl slur nflli'" Mr riH.ni>i> i r.'nibs BA Y B"rxEET. ".lOII1t1.'ffI'.. ,ft.n. ..... I q'" .. ,. '."i'lITll"" I*. I I' f;.. ,,l'1 1 Coiiiiniss'n'' ''. and Fnrwudptg' .. Ill" 1 ftI

  'Hint, fnftnmml. .lofltrrn ,IlnmlrrdAwurd, | ..I.II./ ... mile.rtnl, us'kl lhi, rmvlllr' rjl-.il .." uIs' n.|I I ,.. m.wn I I.",. a mil I rrn"n'i M .h f, .. l i. lUw. -i .: :tie AmN.lkp. .? .: ur'i'll'.vr I I I r n .. .',t. '.
  ', HlnHil" IIII"I "'" rti'nl 'I.. //n'rn. r Nkriw'lmN. .'f f. "?.l.1., a.nh, I: rrn..', 1'Ir' : ,11;l ?, ;,1 I ;, 'u.u', *,.. "....... ,-....... ....... I. .-- -. ........'>..! awl lull r.nW Inn ,. Mr Marl. .......... .......... (Caks.; for l'artls ;nnfl, WIdingM( .

  t ''n the. l 1.1.111 mnrk, ..t .' .10'J' ?I..; .... ... ''','. pMr......I.IlirHWf! ,,"I! KIMfl!(...->-.. '_. N. :.: : .:1w'.W'.:::::,'' Uin: idly pitirm trrrru.'' I 1..11',11. >4. (1111,1; .
  ukrn n 1..C".It* Is'nr rut.,. ". ......., ...., II.. ,. ,.. .. .. ,..H.... *Tin, It.VKKP ... :4 rr..tru u i .. ft. .I.. as' rrT/r'. sit' rrn, I.fANCT I. 411,55' ,.............
  .... N u., '? M ftmrlH, ': .. ..p IW .!. U.lfl.. I | ri 'II! .
  "T..JI1o" \ : : A I / lit|; \ W EI I ;mriMr'- i ;tr .v IMH: s' "A'a ,
  r
  w.nrrr tl., hrn"Iwilrr .n,* .. rtM< ....*,....,..,.l ...., "n'i", ...1.d .". .
  thrsNaley \is ... Yxk. ,,'" I' mp.'uI Look 1 .' I: 'I.' -. .. n"..l., I. -.. ...- ..!. f tT | '141 .. ... .. ?
  I "an. b/ltwk, ut the XAILs'rdwnn., .. This Way ; UKOCCRIC8,

  '1.. ,blurpngsww..1ihlwply, I ti. I""". I ,r.: ,.1| I II. '" ,
  t'r hot p", "Inhr tiptiw" nM.k. ","', .1, ,? ? .10.|, |I. WM. KNABE&.CO. Institute.
  wa//h/ ..,."... w.Y .wl,. ....ik B.l ill "" I ,. 4.- II.II "PILL' I Rutledge

  1I l.-ptl" tie .fiOrrn ,? ...,,,'.. fir twit II. i? .. JAMES E. PURDY WHOLESALE DRUG
  .wlrwWl ky fc....,,fh.. ., .rw.. ...,. .|... I k,, i i STORE ,
  \pr"I"'wl/ltvm>*, ell/> mufchM. w "Im .Is'1 I"I I I lI .
  *'wu'.1.I.n ... I
  a wraMl k-$W..mk'lb.-p.w.nl'us.. .as' "., .,.. 0. K. CLARK.I I =.

  *,u i1* .lHril AMA Mllr. ,..trt I ir w k. *, i" I.Hr I. : It.'r: : 'I".. I r
  ''rrtr. +'- Ili. _of.r'f 'lor ../.I, ,I.. ,IuwI i. NOTxom. rfrtrfJUr( Jlto1. il( .f1fW I WATCJ-r.M.A1Klr '. i iut
  I .W ... tI'h.d'' r.u.. ."... ,,,-I"t I II ft"I'J' sr
  be ... .....'" ..... ? N5.. ....1 ndl. I ft'lJl: illlil,, I .:I.ulh' lIldlt't; : art AS'I 1t I ,. .. ,. .
  /t 1It.1II NwrMr. ,.s1 ..,......... ." .- .... ..
  I
  piNllr r :
  .
  I .r
  q w.1II.: r........, _. _. ."_' ,.,. .... ...., ... .' .1': ,... ; : .. .:- .. ''',..L:; '. ., ...... """M' 1I'I'f.I"1Piano I I I I 'trI" (SfW ao4 Silver Watetirv. s.{, A.. .of tv"f"1 '- ,....... ,. .. II
  w' 1'i1M.' .f .. ,... .h .L......."' .,... I --. _. -
  ? If .t., h. H.,*. ,. A. wA...a

  I .*.. ..,. Pure IJrulJ't GtttM&b IWrllflillf J'affY OonU awl Toilet S Foi'tes. .. -...... "M.Mti. -' .r"....-. -tn'-* ..
  +wart. 6sh \It '''I'''' \ .Viist"' h.. .,y s"! N I ). >) S r tykmyAMy 0 t' -, ftii.- M? r

  ... 1_Air...'N tall" .M..twh/1..115...... ...... ail INeM. .wwk'w ,Iiw.y Nisi. \1.* i1Y5, I'" .It... t Muhlk'. 1 r.1v. W ...A w ...... 1er1 I prNiyvirhy -*...> ---.. c_.. .*.. LwN.", -S.'..... ,
  .
  eMs1rMIMIhtI. it hilrl. ......wba oak 11- flu slat ............ .... .. ..... ,... .. aver. h"r. .
  + ,ftst s. ........ hi ""k.k"' .... .. r.n.+ n t' .wsd II T
  .w. .... ,,, 1) tllf.lllMI: I 1 **4Nlfr *
  N1rtrM ... h
  -
  "... 1b........ .... ... < Lrruhsf l1.INk ..s M5nl r.ww1 I 'll d tl .. I. ,wl. .. l .. \ ,IIu f "J' u'". wnrrnlacl.i'.ti .At r .s.
  : .s-iw.i ..wamilm.w "I _. .... II I
  T /;,. .
  .....1. tM1Ym.kN lfw.. e ... xa.a ... v** M !*>... ... h.awW..t LWt .
  ..... MMI rw gMaNsS .. sr M. Mk.Y' .,.Mmwr. ......' _..:....: .:: h' II. N is i $4h.'iu4i p4...' .- ... Mi

  +. =r-_ ... | .
  .... .**.* *.. ..*.. *...rt.tI IhAeN r1A 4 ***** .l.T. I....,. r.' fI... .". I.IIA1ilINSTITUTIONS. ::oJ:t :" __ w ..-' .

  '. iii t ".Sir *...*.*to* kMMOtH. .0 Ns'a ... t.a -r ..i 4wir w4." r. ,,'... .r.__- ....,....'IS"... ,It..".. ,. .... .a..5air.. Mine '....... f I SOIIIOEBN t .,..... i..-...-...Ma..... .. "isuSi.. -,", .
  IA tlemlww .,. till w. .its ... N .. << "' M"wn. .5. I I ss. ......" ,
  .1 'i'', .k.. 1rsu ..* 11 ", .. ...." '" .. ..-... t ,+ <'. .- .....
  'e t k. rM.A11514 ...... T. 11. WALSH 'I...*. l ( it 45.50
  ..
  "- .. .... ............ g .5 leyu.r .ft." I nir r-. ,- fir 3', _,
  '. ........ .. -- .. .' -..... .... .. _M.'_, THK: OIXUK

  .it..... .5 .-_w t 4&. '..r 54ar .. .' "'-..''.'.' .. 'k a ....-..-. .,..."- .., .. I i ..? .nrr. rONE. _. .. -- ..r. I Insurance l Is! m LKi(i luiriiMM ( :i:


  I r'd'il. 1'.. 'iIs.1w ;' .... n .. . Cofncany. I. .. _It ......... ,. _..
  .. H .-- ,,,, .. "--'" .. hYs. .
  r .
  yi 1: 1.x s .1h N ..... .. IS'# uV w 6
  .
  .
  WI ...... .. --a.'" _"
  ". .. .. .............. 4 n I. till t 1 ... ._ '(I,;;
  .. HILTON & RANKLL seOUOII.or -"r MMf -**,'", :
  t .
  -' *. ** _
  ." .. *,i '.sc: -555,4 NM, .Y.aI ".... -..... '"... .
  .. rN$ -
  ti m "*<*"MM<\oil! > tinii.ni|.>.iii *** v''. .wnts t i S ... ,l' l I., 'SO I ... i\. 1i. .4wk.......gyp.epm SOUTHERN STATES nrr,,-. air .- ...._.. -,v. I'

  .*?,. -.. f MM .MM ft4WI N l ...... '
  .. .. 1 -. w ... "5' r 1w_,
  M> "
  i ** ..,,t to"" ..... I 1, "
  'WA .. .
  Iw s.sul i -
  sit
  ">* inmnyii. PI1)visiollH.VinC9. ....,... ., I"
  -. .all .we.n j.a !.'!I <tt1)11a1//11iit.. Liquors Tobacco .. '. .."........ -jar-, I ; = __ ..ia, :
  *..* mi %MMM. .... ..- '"'- .?, ... w,. Ci bllclI S2iJfJ1Jt :' 4 *-f rtHji. .....,.,_ c
  X 's 1 vow ?T \ 4s t; +....I WIIIH. #v p. K ...... 5 ".5-5 '"';:
  ',7+ ..... xin' +s a .I"' ,I-- i ; \ > M.I i I.i \ \ \ \ \ II It' ynspL, w, ,t
  .
  -- .. "i' .._....... .... .
  .. -. ....... ... ..... --

  .. '-. M I sir- -< Si-.... *, Wit') """ j! -: | 'Ml. t i., .. .. ,,., NIN iwn Inrii.t ...... J.illl= 1:;.:...... JIIII4I. '


  w r v SOOTTir
  "' a- .... .
  'r .. Nwerra .ills .. .. GROOERIES.
  ... .a. asl K #f .w..a ,, _. ..,.. ir
  '" ,
  .... F 1., $ ... .." V'.... r. *f'-....i ti.. .1.. ..... -'e. 'a urlA Ssm.r,. N_ ..... ......,i "..Ira.w. .

  t It 'rtl .. Mp Hr Mr. ii m HIM lertlf I tail' ...... t.. .

  .. :
  ''MAONOUA, .... \4iNAIW i" .

  ," WHISKEY OLD RYE WHBXEYII !( .5. .pa. (..w, .5 .5''a" ::r= -.... wi? @ .-s Is .F"
  I .H
  < ... r wont s """"'
  .. =t i YtA* ill tal.
  .. I. b t II, .. 0 f' f .. I'' kFwItS MHI.A/ .4.. 1 "H .
  I.Tr a '
  .
  1 ij" 'r ,111' 4 110 ..... ....... ..... 1'.1. .. """"", ..
  MAA. Yir' lito .. ... I Ilk .Wo-i rIN I C. ....... ,

  a r'Xs sA, :# Atls' t.wA* .
  1 .. uiwiirn ,... III L

  r, -... ..... -...., .. .'. > *"1Em. ill

  a.'rt> k' ......,.,,'1\1.-\ .qI (... t UI.: :::.. >1 trilV| j. Pfi ... .t. f s u ell"tii1irJ.t1 .. I' .
  :! f t "ci
  I II m. 'I" ... m: =3..wa: I
  -- ..
  .\ 101 'v .s (1. Itlirr ......... 11.M I


  I ., .......... .,.M It....... MALLON k FRI1RSON: ...... I LJU.... ... .. :


  ....... .. M art i+V Y (Fr1i es IM i% i .


  k: .... J I' ;( )Mk)
  .. '' '' ''1
  ih 4-':' 0. 1'k r


  .' \ '\ "I ) \ .- .. -Il ....

  ** 4s ... '. fc ,.* "* ? *.. if''JIP, !''' i/IIf/ IItI!!! .1 .,


  "'" 'yevd. qy''.'' ttr'r$ : \ i.M' ,If.... 'S" i ""4. tit ( !it1' if J''" ". ,

  ..
  I" I .i .. ..
  j I _" .. I 'Nfl n ft tt .\\1'' ;, .w.a .
  "
  "
  ", ..." "" ''t "-"" ". > ,., b 5Il.* ly W
  "'i!' -'" po "', -" 11

  -." \\IJ! ......Ji4" \ .,......... GIfi! !! i4 !!f-" ...It ...... III w"rail INIM *..lip .

  iv mer "'" '.. ... ... _! 1 ...

  i. sta M' .. ., "'
  '-', .., -f'II'

  .. .
  *4 71ke' .... IJIII"""' .J,. ... .. of< It, F
  *4'
  "
  ',
  41 p'i
  ;;

  aAE: .
  I r

  : *r :

  .F -w..,

  I'.t' .,


  ''

  ...
  M N
  .I
  4


  Ira.  Lf.I! :., ---h' ". _.-.. ...,.> ." '. ..., _,. '. = _''k_ ",,,. _, "" .. ._ ... _, __ 'Oc L : '- .. _, Ln'_:'." .= '

  :. : ":