<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00082
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: April 16, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00082
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
!


\


\

,

.
-- _.. --- -- -
--- - -

THE TALLAHASSEE SENTINEL.l75Tj. ] :,_-. :: '- -_' -:7: -- -'. -. -; -_ .". __ ;_: __ ._ __ ---.' ',-- -, --..-- __ -_., .


BKKKIKN OLIVER. TALLAHASSEE, KLA., APK1L 10, 1808. OLD SttlilKs-YOL. XXX. {. 2J.:;


_. -- -- ---. ---. .
-- -- --- - - -- --- -- -
I '


The Sentinel.I'lHLMIbl : n'frionjQul' \' ( eve, !1 CITY DIRECTORY. :, \ "' /llir. ,',Inillmi' III "I Illtrr" ''ll' Nt tlrnliin umk, W"Io., i \III-" ,'ililllll"innrr-ill linn Insl :inlnflt th,1 Uul nullin ol tin' .li.Him tiiilinul AN ORDINANCE CITY HOTEL

i iI ,, tniiro, intlipUi |;Mr: I" lui I| ,
wiiim.' fn'II"U, ,in 11'h'. .'inH lUinkittr 111 Mn' 111.1 I"m,1 I Itlu I 1'"i n-, II I!. vt 11I11'1"1 I i ,li, t ,ilv t I ,' .I!i i iMl .

KVHtV: TlIl"ItI'lU.II" .\\ ., rut'" f"1 'ni I "",\ ,, ,..III".II"t.| "fl.i.| ."11II"| | H ; tiiiiln" llIrlll \.1. 1 1' I Iilti'ilili I I '. ,. li-. Ii1' i' 'inni' n' III. '"i 'i"!i I "' "
tin' ol. TALLAHASSEE
: I I MKM\ 1 ,tin' in n t"i '. r I'nl nn v 'n nl '".1) FLA.,
\ ,1,1111' I' ,1.il'.1 II'r 1"1l.tll"'I1
-- -._ \,'I. > I I'II',I, III,11,1,1'I I 1 I .' '' ( ; Ilitti' \\,1"1 'tin' ui.n p 'nni' to ill "I1.,01..

| CAI.I..V miv.\mt.: : U t'\. i '1, i M, "I I \'H- .'" ,11'1. t..I"'Ihl."hllcllnnl,1''ls.II',.,,1'.1, -iiibi. Iliirritloii I 1.:1. li'l |'rn1mM\ 11'11 ol I Cl I 11"11"1.1.1111,110, I,m III' ..l .

-- "IUI\I \ \'r."nj 11"1| rlillUiiliitl. .Minn' vve mir linniifon thetl. '11k toi-t ;Im'l' an > nni\\1 uiiinnii 11"until ol' tin' l "ilv' ,'I I Iii>l lIn ,

; '" ; Attorneys at Law.OFPH I'. It. 1111\. ; |I'n! i, \\illi\ntttiii-ilintlvvi-\ :11,11 MI I II llih.nol, in.'ii' Him: nun '"11.1 I;, ,1 1 inili-l'ntu ''it I'hit, Hun t-liallln I .i-i.."i ,,1 I ,in,11 Hilln ,. ,i 'IMI I xH! I H M n t v f m thr .11

r ; < l .. it ;ui'l Silcsl 1.\.1. .. \\Wltli )Inn' it it Not \ ,'ikMI' nt\\ :nni i 1.11. .111,1llttK : .. tlllh'I\ III.; I iv-t lor 'lln' DM it MII ,111111, ui I Pit HItn I t unit* nr tit fnntirr rropilti r inL
tl |"l'f \ \ill.1 Umiwii \\ i lln 11..1.1.11'11.) I*.* iI I II u i n 1 tl It \\\r ? I it Mr In u nrt l (but h"I
or I. 'mi inlirpnvin- mi; mi
j I il'U\ atl.lllal.'I'1 1 ( Sntilli, "m. pint; vtlnrt'iinn '11,1'' ,1.i.1 I
t 1 11
; i in htllr
II U' ( .pnn tut vvnnl I i luil.nr Nut \otkil .:,'ilitislntl ,I 1.,1| Imli. | m t," | I I \pnn ,nil slink in 'tritliMitix ol :itiniii'" "nil I
1.IIh.1 IIilll'I'
y' ,111 l II:HI" 1. 111 tli'tin lurr ,I 'u' linnIn'I ilnll:uv a ilno linn'"I ,'* unit nut I
P** 'in .InrkMiiMlN' ml. Imi.hfi"n 11Ji. Ih1,11 Tul lout) tin' nn 'tin \\ | /rnlnlll'I''lh..t. mintit in i iinnpli i iy ,
."lln'
2" I.t I mtriitUu I ,' .. I; ,, nntlwiiii \ (In1 11'rI '** 'in iUwtr| ul 'Uu | | t -' all 'I 1'11.1' ; Miplittj
1.t.I.'I.t' II' i 1..11':1 1 I hiM.iitWI>M'iMnil iMknniriiII
: f1I --' i I" h. ',h, I" T. .\ I IIII':, 'hl n"lllr'lh'll| .I I"ti,-< rill'' r"Ii1. 111"" |10 in trlv alvv,'iv* : ttill' tuiki II : 1"1 1111.' u' .
"iiii-i. siun ninl'( iinnlli-il| nir IH Ir..I'nnl' .ilnlnlniis. ntiI. Its 'nim' Inr iiMi-tinniiliM hl 11i! M tninollnlimt larnt vv hit li i .,1-1. ,i-pit'ult ,11\, "I 111-11,10,11., ir< | 0 T K L

W. J. DUVAL nru rlmr '"hl.li,1. in n.lim li us tlio ,' Inin. .\ Il 1.1.1 ,IIMI, int ninlri. ulnii '.' I pmi ill liniilinl.l loll ni'nn. ', nntiillnn., ,
< >
\ \I"'I
Iniall'II'aI'ail" -hi.i.| ,', ,Irl. ji\v ,IWi vvliitli ol 1 J I Il Hun' in' li'\ : .lt tin'iinliii-| i ..hlIII.\.\ -ilvn, niiiln-, pi.Hi ,mil inii-ii "i| mIn '
.\.1. ,"'.. 1IIIilt.. -I.I. i li'Mitlri'tl! -" "nn m-" 1",11111" ii, nl-1."> M ,iv. Intmlii ,' I I I I', i I I ll |un II II 111 I .
Largest' AiTerlising Patronage c in the Slate Attorney at Law and Solicitor in Chancery, 1'-1 vviUln "u or 'r. -- | ilIhr, v 'ilm' Ih.I"III" M I I lit il lilt
1".1. 1 "- an' foinul Illi III l tt I l | I il \tt i v. T > it Ivlllc-
111"1. |
1",11'.h'r I'lnln, niklii, nlh-i tttik.iln
n.\ I'. :, In "I| tin' nl.\\ "II"\I--ln" < ,i I 11'\11111I111"\, | ,1.11I.1. nniiiiirti\nl| I IIi
\ '
1. : 11 II FII 11 1.1 nnvvv ht'lh'Ih: i"I.'r. \ .m I Imitli, in I I .
BOOK AND JOBlUviog r'U""I'IM.. \ .III.t.. llu' I'...., .Nlt! ninl nili n ,'.. sun at 11." thh. nnt "' 1'1'' Hhl"II'm ..Illh11. ,' illln 1 i'i I I-, n I,vxnl liuv m-on iviiv. Immln tliill| "n"i THE MARKET WILL AFFORD
J l 1.1 tins ."- .I ,
I..i Km) l.iturnl.ilil' I { 1.1 v ilm .ilitrinfI
mule tlilllioi'. touur Jim lIlI'.II'lE'T, "- tl' VMM" 1,1'. |.nn. i'l ui''tl 'i/i 11.1.\ It liiitl. It.nl i nn,III.iii' .lot liotirniiiSiinmli :
Hmil t I Hun 11"1 tntlliNin'illlit 1..n I t 11'11 plin-iin' iiiutagi-, inI ii|" m ,iI i i i .nin ni i -i-iCO
.nd lutlngjiut' ricrlil liir!i ami, niituitm', >iitol V. I litxil r i''i.. Ilmz.; ii tun-lit' n 11111'1,11.. jsrun vvoniloil, 'IN ninl, 1 nlluiv In InInli n \|, I I"t Unit. In I I I Inn t-t mil\ limits 1.01'1111| t HUM ,ilt itiv ,I HlivI

r.pm .1I,11'dp. nvnr. n<>" |'rtintlltii\ 'xmitiiH 1"1" ,.1. .Ihll'| |."kl, in', Illll ;tin. I,.inkin'"- \.1 Illh.: \11\\11.f | | 1'Mlillntt] ,i |'i/in-| n,".1'11',1 tlI.. t ,mtlntalis ,I IIA'dI"Iln' I I 1"1110"11 i'\'11,11"\.1"11.11"\ .; ,"hll' llnri"! 1VE
D.P. HOGUE & SON, I I ,i "i 4111" -.. h, nlllt I"'I' tlIll In n pn si nl 'Iln I nintlt II til' -l III' "i I 11'11'1"' .nin tltin nliiiltxni, .
kiuili of .1"8 PUIITIIO on H< fntnrulilc tel III' .uinj > 1,0 II.klll.1.11 I'tiiii' i til Inin' ol 1 "hi Iii- m i ) l'I-r.: ;i mn p i iI I II I Ml M I mil I rSl
Southern Slntif R"IIII.l | lltllKIO, / \IIh ""lol' IllllIIMI ninl win Mil 1 nni makfi I I tint' mum tin fin'" minim! "!' -ill niiiln rr 1 I t M CBUblltumcnl \iu the tin : want M I
,11' "I'lullnill I \ 0.1 llu Iln llm-t '
at Law iliiiitit 1- I 11'lil.II'"" Ini II1'1" nI .ma n', mnli t mill, In wilting' 'in T.I ix .\ .
Attorneys tlnti, !
food ot tjli Purtli ulnr nttrull'in' nil! l" gluiitntlit 1; ." Pltl-lM, 'I It ;11'\dl'III.'III1" .111"11I"il': '1Inl-1 I ItitiA. \ .\..'. H-pnnl, a "'." mlon 110.,.or, mnl t,ix In .IIP pniI on tin III-I' ,.1..it .'

prlul ing i'f Bill UcJtl., "
>
Itn1 ritnl nl. Ilm, .
KmcliU, Billiol t .1 I c \- ..111. ,' inni ltiiiiit, .. m ,ill n on Iln ,
(.h.rk., BlntiVtnl ill Mini., IMujr | 111; 111.U'II" h i niul ninl. ", "II 111"'" :illlmikiilitnl' luniinm ;I'" Marshall House.k
iml VMtiiiK\ Cnrtl, t'omttliltt. ) i', I ''in.nut nl,..il ('.unit is I'.I, hil. t aiiilinitn' (nt-tsix-i1- \ t.t.i. I! |j jI'm mmtli, ,' .
Lading, Btinlnc* 1./// / ,r.1..1.r.: t1t' J mi m pi ilnij, in IM Inn .1 11.I
"' iiiul, 1 l'iui| llniiii I', I ,ilhtii' "ii Ma. lllh i '|11h'I',11 1 f.mitti' iu tlol tin \ tin' MII" Mi K il.'i nlitii. .i- Ilnnmnlnii "
Bler.c.. All nnhr nil) lir nltrnilul Iu nilhili nl,KIM 1..1 lift tiinnn it t. !in,1 tin. 1111 :11.1 > mn 11 1'111 "1'11'I"it. hlll1.Io..I.I..IIII. 111 :nn, mil"
.I'l, .il., tlnlr i 1111"1 -a m' n Innl, 1.1 tin ..1,1 ,mil-nl. .I Im anil ilnrm lln '
pMi h. \\Mllittiiili'. ni! ih-m- i nir" t" ( SI'IT'1 1'uoi.i" ; ( ,ll innilitn Ti.I -. ol"'uyf" nf.< Mln' h'"I.111 1.1 11" 1 .j ;1 n nielli : v. n i ipnitilin '
ttlm-i iiiiilti
"I.
.1 tn ,
i 'Ihil; | Hu, M III l I ISI'H' .
piisni-nm M'lil
l.rtHiiki'KIUIsK I I nl, 'llnvvinittt' ninl VM< ,'lti-n I Ihl.1 :.1 ,, ,
, TitlUhiI t.1' II l[ UliiiliNiK1nl |1\ tli \ \ linml\- .mil 110'111' ivuv pin ;' | | tin,until m in'll.rinliaiij | "wV'JjfI
ADVERTISING RATES ill' n' Un. \ vn-l iii| inlilnK .flll''lh..h'rll'. i ; 1 11'0 \I\i t..II" \ nl mv m-ninni i 'mpinv '
of""I'.1 "I ," ntir liis iiiimUt "S nitnihInniiillni
IIOWAHI.1 ;\ JullNMiN.lnikMili tin' Innl .In Inn vvi pitili nl'r 'toils .\ pn iiilnttlmn' ': Int-nu- 1"1111.1\. 1
VOINIV: I
I 1 llu. ,ill niimtiM' In iiiinlt ii'l i-
I n i
HIEWEEKLY .i-ii nllv t, ol t1i I ffr l VA.
OF \ inn, ) ''h.11 I IM, I.,1. 1.1', l "n,. ,1. MII--I \ilil untviinnlil' ; 1"11",1 inlniMx. it Kfialir ,luiliisinn. In i 1-1' nl Mi kil/tn II I i is > Mr> >
milof, tin' l'i-l li niiiii SENTINEL at Law IllO 1"1"1. linn tnllit' lii.h, .in.l h"I'III.I"I".HI' | !," I 1111111.1. Illlv In i vi ir-. II 1'11':0"' I ,
Attorney Uop.i.:' :i.' \\uil\\ls, in-v |1..11111"I 1 nn"v' llilli:n II. I I, ,lilt 1" .

T.\I.IAI1 VHHHH: : .< >tUl>.\. |li\ n.nl. 11.1'I lit hil. u'.nlv 1 ,111' in IIM pi!nn aitI "h.1 .Iii-:1'.1"1,1'1-1'1'1.i itnr,' -tti npi.1'111",1 111\ -u .'i-l Hi ilIn : in Sn.Mln" .!: Hi' Intllnt "m.lailinl, I hit linn lull
I ninl' liitinnt I" iHuli ; .
iiv\\ii'iii\it: it,. t | it "li\I"IIIII : ,
h'ol11 Ilnn
I'n-i.li. nl ,1 I In' .
11.\ i : In liivnl 1111.1,11,','" .111. li'llmv lio-"II'o
InfitM nintlrr, tinlim *, with nn vi'r*-' <>! nim umilpto i ui.n.Vhnlil: l-it innvi 1 ,In ui Inin". tin Ntnlli will \' IUII' ill"

'Die tin*, W **) words. ninki ."|iitmf ,- \1 \ .I luil Pi HUH mill Mnli,. .ni.liK'.uia IIIII'hl' in nm vviHi nrinp'Ini 11'"lllh.1 I, '1'1 id it In- nip,n "tit ., II.kl, '11'1"11" ;rntri 1 ImIlliiolliti ; '! I I '.1111..11 n'I.nli 11 ol' ..hlllln'II' oi 1 m 01 li,
,1.
- .' \\'ll I l.l\' 'Ip: n,'I"| "I'n"" "n I. 'lll.i" ",. ..'"It'ir' i nl It'Mm'i linni ant MliHi I: nun nt ,pitiiainnin' ld'I.I'' li hl liiiiini-" 11III..' I'V 1111' ;:1,1",111 I -1'1111".11'1"|" "i iillllilllli
j' .I I M ? l :I..II.IIIB i : ,: ; ;' : iV .\U: III li.: 11 il in Nu II"' .10"1' hi Im t tinMI; olmm I nl ( ".1 nni' in 1 1 mil' III | -I Iii. Illlll. II '1",111, ltl\ ol (mil'

::1 # s .s ? ?s .F P ;: tilt, ii', i.'n', tjr \,1., ..iii 111,111..11'1 l I I mill, 1\1"\1\ I" nl Iln. "1"1: Ill" "I..t.,"1,11. nnnilililiInviiit ,' I'1"1' In ih. id.ptK-ilnliit. i"I .tin ,,1"II.t" II 1 11.1 I linn Imi, ilnll.it" i, in.I npmi all n Imli iol, 'pnn.
a ." I ImIln \ 1"01
.. 1'1'1,1" 1"11- 1limn lniimin, iU inlitn-i I h--Ih, .ml
w.I- t- *i iff *> '.iIii"- tin' I. | | :in n Killmi
it : uu" iimriiinnimnl
i | rt -, 11' ,
w
" A. C. WHITNER : : 1'11 I \. lit nl Ih"1 ii f in I-m ,ill \it II". not 1..110.111| || iiiinl'. ,'ills "I mn Innnlnilil' ill.,i iMl .
: ... .' 1'1TIIl'S:1. 11.. lini' Hii\nr, 'nlIn |
i 11 n
il ,. t |u f 11 1"11.0 ,
"j"ft n 41 I I .llh ttnnlil Innk ttill nut .
vw ., nl I iiilil-iln'i| ...1.I IIM 11..111. tlonlit not In nlnlti-vvlin, ,mi itinn,1 In ,11'1111' -ill.;
.M II .11 'tII ;IV 'II 0.1 I. I Ii Im.'i tin ) 1"llll. ( "
t 1 no 9 n 19 7 : rt'KMl; : I IO\\ \IHtii\t, II H.\ uh ,1 I a '1III'f. 1,1,1 otant I |>i .1.| inmiitli, ,," Iiu. il.n In HUM mi. I '
I ,., I" r ; II VI ,1"1.1 10"11. I 1.1"I' "m" liinnlittt' .I"II'H. vvlin hill
1-/ '
; ,
4' ". %7 ( '> ID"1 1100' tux, MI., in" i.I, v, viA J \11 |I"ri, li,',' in' ni I" I 11'1-.1' 'llu' Mali'. 'HP.: l.t'UKIIIM.i. : :, "' h'II.' 1,10" oII"I.rlh: V.nli, Iv, knmvili ': li'slmtmr' iin.l-" "mil., itin I 1,11" Iln' I; 11" 'null' -piiilnmi' lniiois| ttnlil liv ilnm' 'n .In
Iv Iln I'HIil.
ilnli .
% ,10"11\0"1111"N NI' It IH. II <0' 1'1'p l"
II U* In ,IM 1" :"i tn 'n en. .11 t. TI Ij. .IH' T. MAC 1 i 151ltilllMV i':. I'. "ntiommv.ll.nl. I In Hu' nl 11"'llhII.I1.lI Ininni 'I -.-.. 111'1.1''In In n laid 11 l 10\ lln fj...-. nni npmi tintnlnnlnlmt
tfllO' "4 'IN' 4'i <'WI( *"1 ,, .j 'II l"i; I 1:7 .N|, I .1 i.nii-1 mn 11,1',1. I. mn' lln Inl ml.'.ml nl h. .
1 14 urn r i
?)I.l .M Imiilltoi' I t ,miliP' M 11111;. V**, MI M';I I'\WMI: sul li '}' ':: i\ i 'ins ."I in II.">k' Slillt.nili, .\. II, 11.1'III.I"II'1'. Ivvinlv lit t 'liuli, ninlt IJl I IHI \".IN nl .' ".".,- Iln li'llittlll, I- lIIillo.I.Io, -nni Inln, ,ill mil',, -.lull .Ini. p.0',1 t ti B. LUCE
: inpnn,
.. .\ I Mil: till' t- r I' I. nli. tilth' inn -I Hi' llniik.IAMKS L-liit' tn 1 "" 111 il nlllial. tin1 luisi on 'Iln, lln- -dip-in \\liiililln' lull, "I i i' 1.11"1' I,' Iln Proprietor,
-- \ ,
-- ,in I. I"'!, i.lMl.t.K; : : ; I 11\ \1. > pis lluml\ lln" n-i 1,11"111 I II 111111.10"1 .1,1
'I'h.I ihm, mtm' .rr our 1 t.un rT t ,.111'11"1 'kl '. ill hnr 1 : ( mill, I iirnliiiriI 1.11.t \r. nppn-ilt l.al\o, l'.IIH'111 Dm, nl' 1',1..1 I
\I.I1..n'. utMriompitiir| liy MM 'ACH ,.ilnittic | 11 .1.1. 11. 'imi liiii-, l ; Si l'i i- 1'llllilh'IIIII"| jmoni n- Rrnnilitoii Street,
." ,lv atti ntlt'n BOLLINC BAKER I niaran 1'III'I"' in, "nn li ill ,,'1,it, .1.' Iliil' im 'pi'isinidull U '.' I 11''" ,ill lillii, ,.ml I'.il.lt II'.' \\ 10,. I,", ,
niirknt wiili Uu. 'ntinilit'i .r 'IIHH, I EI'\\| I.Il'h; I ;; |II. i ,, <-\l.i-, li ,Inrnnit ,i lil' \\11, linlianu ,,11111.11
Arivrrltonit'.
will' tn IBM'rtiNl, until fmhttlNoprnpiilttoiii h.I".I.' i.i"" i rMIS In H i.nin il 11"in"in hummnl pn ,1111-l I '1111"1'Innnilii : I i V i'11'11'1".1'-" ,h.IIII ,n"t l I"
AT LAW.i \ 111.11.1,1" jll' "I I itm: i\ i i i
.ili ht inhrtii, In..1 fnr IMJIIM nl in nnthliii > ATTORNEY innf |. I i I anIt 1)1"1.1" ) 'J .1..1 1/1'/ '
; hnt Ct'nutr Vtmrr lor n,1111.111". ; i ,. .\. I\MI:, 1..1"1."" ,' "II'lil."I It !I. IllllVllltl. \' 1",1"1.Ll"Vl' Ol\ I \1".111"1\llll\ 11"1 ,Un. 'iniilirslo,.' hI .nd nl li n '" ,ninl npmi' "II'"iv tivn Inn ,i' ill 'iv .i 'I Ml Is hull I I It, ,11, till U III ttilliI
UMic ..01l"1'ncln" 01 ilortt nut i' \.'Muiiiiiiitu i nfl' i l :i: i.'i"iin\'; \KPI.Ml ,11' 1I } rain.! pit Im, i itisliK ilnmImnnliit 11\ nl' Illli'i'n ilnllin-. I I Ill I I I I 1 Itfl t I It) I I ..4111III I IIII
IIISH I'l.h-H M
il will hi IHM 'nl .1 h'- '" I Iffirn T.LI.II I ISI : ol 1'"in'i 'u-. l 1)) Hn1' ,n'in ilni. .
"ithl. \11 I
o"ln'' or.I 1111. 'lh'loil 1111.1 pnlillt nunm h.II'II'II., In I I |nm i vi l v' Ivvn li,n .f' iv "i'%mi n i .I Im' Inn" II. It. ii i I -ir| it In Hi ill.I

Onturtftn**. < oniHi| ntj' tif 'llirp" .IMF. uill ,lir ..,nl IM ml >r t "h, Hi .'/.HIII", I"Mil,I, I"I.I";, : M.o I; \1\1.j.. ; : ,I Ci'> 'I' iii,.ililv", ,,.'\1.llllh IIi'o.I'n' n-uli' ..h..I".III.II"II'h.t) ." .j.IIIII.1'1, m' Iln' ininni"n In-nnt, ol iln- 1,1, lillii. n ih,II.nnpm" iviij" Inni 10"1' tva onlui I n, 1 i, I-I.l i I I u I i I I ill nm s !( 1 1s

* rfi, nn1..iin '011.1| ) n irv"< nit" .10.
:1',11. I tin1 'lili.il..II'I'| | 11111'1' |11""till." nniIIH mid, id,i Inn., .1 I" llu'-mln.I nimnnl nlv livi ilnll:ir-

--U'- .. n. l l'I'T.l J l.. '\1'1"" .,. I 1. \'. -Mill'. 111.1111' I\ ,. 11" "\ It) iii li nInin i mn i Unit,111.11111"1'I..tl i'h'llllll/' o'ilnnii| i I'pmi i vi ij I.ivi iv -t..Ilo'.1I11\, I ti vi nlvnn Screven House

S I'' n C I r T I 0 1,1 mil (I'llllnr.l' Sullu,.nUl -. tin' ,lap" ,nn-i. |.Innl :nni, soini' natiiivv I tl i an ninl ttill .11 I ""' mil, .1,11,11'

I PAPY & WESTCOTT, ilit pi'in' lilt" "in, .n,,, "IIH| M. "in* llir 1,11.1, lIniuii l\ 1111') In, il'\'I.I\' \ |; nt in,ikiinioiidii' ii t pmi i \III i It,nvki"I "nni' 1.1.11.III hll" ,
sx| | 1"1'11 .
I I1. Ml : ;, ,1,11..1.
Iln' men' lain, m\t- in piiltitimiIniniinnumil ( nili, In ,ml 00.,1I ,ml. h
'" ml ''II ( oiltl" in m nn vi : "' nn n m'
> V.'I"' \ SV II. ill I ill II, I "I I I"III! ,Illll : "" ill'-, .\.' itI vvii'i' Innnhkt' Iln' silUol i ihl,1 : 11' 0'.1"1' 0.
Miliml i'V V \X'\ 1' i' ,
The Wcokly S< : \ J"I'h. 1111. ili-i n"ill, si'l 1Ih' ,mv sin li 1".llI. i 01111..1 ,Ini,Mm vt'I1""Ir..t i Ii.nl 111..111,1. I 11, iilixnlltvii
nun Iln, In pnl" ,it("i K It'.nlv.' I" 1 I linn (nil, ilnllinnni
.1.I I M.i.UIIV. I -MI llul in .' Im' n-.ii "i ani 11.IlIih..1 upon i 1' iI i\
T".r.il Annum! nmnth', 'I V 'i"n' 'I 1\.1.\1 I \'-'.11 I I I M'Uliv.' J 'l.i''C il\. 1..1.,1 I I".C I:ii!|"iM ,1"| 1"1. ninl, tin' "vi 11 |."Int.,, i ,iti In, li:11 In'ill I flalimi |\1-1 Ii. ,I,1. In,M lu I In' mt I 1'01"' i vi tiling. "lunikvviililn" .. |1"1\0111. "> *s:

.' tfirr* month, I :. 1""iI 1.11 1,1.,11'" I ill ,illl'"I tin M i'', llu' "liin' i 'nt m' I na Inim n' ol li.itinnfti "lln l nn it h niili/i, 1:111 I"tliin'-. a I I.'IM,I nv II I

one inmiih . &u UlliPi) Marino Btitle: ltiillin? ( .1. I i.:. i 'run's: \ 1 Im, n 1',11' IIM' nl all-iii-mi- ll is inlvIIHI mnpi"mnl.m, i \. .m "pminii 1'1 npnn tin' ':1,1, 'him, .Iinl. ,il .11.Hi 1

III ., .Sill.'lltlt .Illll \0',.' -.1 | I,,mt 'II svvt11 |mtiln inni' m' linn 1 1 nit-1".1 in i I .llil"h.III"I '" pnliIn I 11'\0'1\ llnli I In 11"u I i 11\. nl mi I,"n,

M'.mil.i, I ". ..:.tvllA \\titl- "in ,1'11.11'' in Ilii-t, In vv Miil, 'mnl tin 1,1111,11tali' 'nu HI' in 11111.1\ ( m' Ilnimnmmi In. il I t| ill,n- ami npmi inn, I 1:111111": r III '"" ,

Savannah ) \ 1 u. .\. MUM I:. :"p- ..I llu" hl 111"/,11./ .Innl ,ililvviimnl, inviinlvviili 1 Int-lmt, "I! Un tun-,, pintilt ,I In li I'I! I 1,111'1"' i i IM.II 1-.1"; ,", i I 1.I hilt I 1..1 I IIn

t\\nttfmm If. .1 IMIMU: : : I :, \.tiiiin i"r, t"."I ,",1't iMuinl, .t,, M* ri h.1. ..1, HII.h'. "I"th." lil.i-rni'l, mnl vntiln Ilh"II"imnpilinl nn,li' pmi liK ,"lh.'I' 1 1,innilii .

,nn i n ninmi-lv' '. 'liiipniifss' inn I"'I'i"'II'"I I "II0'1101..,. ul I( I III "lt ,
I Inni nl tin' n.ml" t is iiliin I-, tiivnl
,I I F. : It aiii in' > pmi I
| ll \ | 11 I
\l' I I M I.I MlssH | I
1 VVL-W iAMI HIUITII1'l Vrii'KM.i: !; tUn "n ,'i :Hi;, 'HI; :' h'I. \liiniri-; SI'IIJEI, \' '.in. i.iti .. I I inli i .' ii| i,lit mill Innl', Iv, ,.,III"il, imi-i.IIIIIIK llu' i IM \ill Unit', nnltt' illi-lmntiii, ',in li "1.1111. In' inn amitt 'intt ilnll n, .111.11111 'mi' n ,IniiiN" nil nlmlniln. I' I

nil I .',ly M 1'1"Ir.H\-1.I . .1.111. : / iilm li I 11.11111\ nl Mils inn' \ini, "I il'lt-i' 11 ill imp',n liallt "lit. Hu m "n upon ..h'o''I', "| -" n diim|"
\\ \\ \\ \, \ \\,\\\.. \\',.". ... ,mil I 1.:1 1 nlI \1-* .,. ,.,' I ll.i 1, iliint.l' ''''I n..li il. .i .. "I .- n," ..I.l" 11", i .., inlmniiliin, mil .iilm !:.-,.nllknpii-i" ..ol,:ill!!"it". ..oi. I"i. ai.I! oi ttti: :iiul ,
1'lIh' .. .
'
:,\IHIH; 1 ( p ( < MIMI) : :, 'mil, II"". "I-, I:.il."i 11 n"I l.inn In. l li. "oo""IIIIt 'Ini h>' tin'ml "ilmn'' m I iiin| > I' i,.I lipmi tin .fill I lull ( "I "in 1 inn. i.iliin .
MIHf: I
nilotr : 1II"' uu 111''I'"le.1'' ,l"'l in I """IIi ',Inni ,.1 I a-1,1,', ,mtmil tnmiI livilt" flalid-, dittkiiti ,ami, pnlillir, all

Flour Grain Feed atLawaiulLaiul\ Ab''cut i. K. ( '1\11, lll.il., iipnl.I I 1'1' oppnilnniln- intilln\ Inal -.-.- ti inli i nl I ,il! I.Hi, in-, nil 11 ml."" ollmiii, 1\)
Attoincy I'i-\ Hi 'Ki"I" nil Imli I knpnall, 1'1'1" I' III. aim' 1'
in.,it,i i i ,ml ,livti It iSiniilia ,. mnl i llmt- 'I" '0'11< In 11111 '""> >11. |
1'1' \Im, I : Iln i ". Itn tl,l t\n U 11.,111111111Io .. ""11', ,"dull, im
and Producej I\\\/1\\! | .\. Inil' Iliil lli" 1 IIln' lit'i'l' I IIY: 111'111) 1.1"t I" I 11..1 liiiil"i", I "
tin Fl Ir.lll'.11,11. all In, In i'iln It pi'tnl"' p',Hi li in. 'I IIn | -.1 linn' 11.II.111\ ,' nniinl' I. ,niitnl inIlm ill I,'l I"'lIalll' nl ilnnlili Uu I tol\ 1110'.I I 1,1"11',, .

( I."n !rol. IHJinrtni ; .I''T IIAIN.IO l-a,; II I', nJI Curautur mv ,Innnl .Itltu-l I liiviiikuml| Iln 'n plni liy I I.h: II i nn. ,il'I a. mi I minlii..ln In Inn Hun' M tuil. ,ttni :ilmnlallm' '- orIm NATIONAL HOTEL,

Mamiuali, c.. | Siinilibus h' h,mil, iltMnni'l 'mniU. nil'In' m.111,1' \\ ,lisl, 1"1' lint.,. limn .,1\ h ,I,1,. -mi ", II' alnn-mil, 1111I'II'' |'ni-iinl' "mil, 1

R""N"'O" \0",1 k <'" llnlluiiitM' NuitiiiAH I I';> KT.: KIIVAII: : : .',i..t.- ul Ilnm' Mini" ii.'i. lint' ) -1"1.1|i mi. ,I'M'" imii, hi, ,I M nlnnil,II... f finiiM "npiin pat nn nl 1111101'1.I I ,IMS litinl nah n-ill,I, MMtl lilt
..ld"ln.I."II",1, ,lliMuinA, In .11.1. > ""I.I'"I" inlnpliil.lln* plimllililliimv | "_ 'In' ilat, I lint man: 0,1 I lu i'I-mm limn* i II ,111 a'IiIl'II'o"i "n I III IH limn llu Inli ml,ml. Inhi

.n.l : I ; .ly" r. "lllh"I"l ", LAW III Ml'lll.l.\s' ... .11)it in vviili \ nliniKL" I In. auniti 1"1'. ,il limn' n nil,nni: \,1 'I Inn" ..1'\' ,I'l dl : u milt"l-ittm'I lit Iln Inixnni, mnl MII h liiini i.U I.SII I I. \ N l t II \lil.l.s
tl
Mj .:l I'T .1 ATTORNEY AT IIUllO-01't HIM SI'IIIHIS, itllt:, Iln"' in-tiH 11.1 ,Iln Inn.' killing ,"'* ilnnr "III .Mm 111' 'h"l li tt ,is I"" amiUn .dull, mil loll ihimI Im, uInn hi' pi'" mil

t. Iliii-t' vvliiilian' ;"i p" T i iiii'lilM'li' t "iin-i'iit| 'nlIv In II l mu, ttlinli', H 11"1,1111", ml, r"I,1I linni' mn' Mill ii in notii in I'oisi

WM. D R MILLAR IIUI ll.liMH: I I liliM' 'III'' !: MiislMIII:! IHllu /llnvivi' tlnlr Iiu"- pluilv" nl in mini' Onlln n I ( i.lolnl. nn n. \! hl.I., \I". t'u' lli-l-nnln' | !'I. ""n ,all "Imit", iillli' I III, III i III IIM- I iilli"III '|

Mil H 'link: I IN ( 'I/\ \ (I'I'I\I : : m. :,u .mil.: :in,, : .. ,."I.: M in. .illiil'-;IH I I mH ,' ;. iiiiillinf.; tin'linliiin, livn:' iin-Hln.- il 111 I I ami 1"1 Inn, In' put llnmi li "n' ail,In'in' u iiillnlI I,111 i \liiliitinii,. ii 'lax ul h'n ilnlliiH, 111,1 I ,iiiilli nl I Mill \ "nl III I M.nl IS \
Hi.' per
.MUli-', I'l.illtl.l. il ," i)|Killihli li il" l.i | n.iil| 1 liny,n IIM in '. .,IIH|,1. 'Iliil' "i".h.- i.lil 1 -nn, (lhl"I", ,' "-, mi vvhn li i '' I I Im lil.II": '. n lui ill'i din il I. mnl, tinm| lninn'ii' 111 IISIH ui,' |1',111llIlolltooll'. n 1.1.I.II

COMMISSION i 1.ly".I"I"',I ', in nl" hi II-HI.' 'tin in ; MI I I.. iiinlir* ii-In' ., lr'ilitiiil .11,., i, 11'' "" '1"1"1'1.1'Ili' I Im, I"-' ,llu hi 1.,mil, mnl. 11.1I I nm linmdnl, ilnllni-i-liall' di'li"tinlini,I inlln h .I II. K. JOYNr.Il I'.opriotor.
nn n I'M M MIIIVSK: il ,. ,mill MI Hit kill il' ulttiitH rtllililiIli'y '. .111' 11'-1 I 1" I. 1'11,1.111.1 ttln T.'t.. I .i- ..11.1: InInpink I lilinni
I 11 "1111,11 t ,mil, lln' in i up mi" "is l"," ht In nn nn n \ ) ,I. l i .n' d i vlndilnm, ilnin-i' 100 nil 111111 ill'I
mull 1
.-" .,i.ii-, i I I-.H ," ttMcQUEBN | ,1 ,.1"|Inn.l)'.Ml.Illn II ". I r Hllllxlll hi,'',In"' 'lii.imiiiiilini IISin I 'u li" 111.1 Iv' uul I'V lln' 10,," vun'. ."I.hl; i-lilis" ;1.11.( II'III' Imln. u,. 'mm I lijlnli' III"! l,.' ulii linni" Ittnii Iln' liihmlmt' ,miliiiiinlilinuiiil \ ill .11 I-I I- IV |VIMTLASKI
,1 .1 I Iliulliini' ', '" I ,in nd HH| I,t nn Iln 111'1'11'11'I '. 1111010'1" piniltt
-. I Mil'I 1110' 'Ini'n Mini' 'Inn:!' III"I.I"' .il! I'm' tnIttn ; i"il' "ip| l.t. i i
.
I I I" .. (h.III', ii-, it m Ihn i h 11 in ill.inn n i in"it in. sHI '1 ;.o, I ,Ilmn\ .I In 'in In- IIillii n ml. I lillii 1 limit I 11 itinilili 'Ilm I 11\ In n in IIH.SI"t nlIn HOl'SK

For IIereliantsNt i t s I MclNTOSH, ./ 'I' \\I"1"tn'tn". \.1" t-1 \11'. "rni" '..nl' in llu' ninl, .l nl iln. ih Im-11 1 liniiMinni .,"..tlho'I I 11111,1.I) ti nili'n IM I,.1' l.i ,",11111..11,1! I ,Inin. I IHIII ill Hint"lml t.Io't" M In. "h.ill "Iln I ,

t i ijtiu 1i,1., In"Hun.: tif 'Inl',1"" iitin' i .' n''.n' mill. 'I 1 mt' nl (In..i ii "l 1,11,1,11111 mm Imli', Him" ilniittin I ..mil", it ins 1111.111I'10' Intnili/t. luiad. 'm Hn ,
wJt I 1""h".I.ilillitriM.' ir mluli-, r. .I : ,inlnliti; 'mm" il. Uui ,Hi\-.o\| | siji \ | ; | .
ATTORNEY AT LAW %. | in.rv. l.riitnHihi.il| I'ulit, ni I | 'IH., 1.1 11'1"1'0':1' '\ in I,ni'i' lim Ix vi\1> "I. pn' nit, Iln nlull. ,In lit" ml ami i .11..11.111 I 101\

< > HI:Al I R I- I i 1 ,liiilt,., 11 MtMltitf, \ nin"tin' cr. lal'mint' .", .-ni i i.I.1: .,in l.ir Hit'll II'| ;uluiiil, rai., \1, I"isutiimn 1 dnllttlnli, I 'Inml 00111 l 111111.h.11..11111" am, ) a hi" i nsi' ,to ill GEORGIA

I .M I\ll\ss)II:I.:. |1101(1.\| | | | ; '
Railroad and Machinery Supplies Mii.ixiIIMV: I in'u.HIM. ni 1,1 i '<: Iii:':Ml Ml I :lluill M In: *,. 'mk liHiM",llinlHilit HI 111:: ,I-IIU Vtltlut II' III:;', }* piipiil' .llul' \ ,;imi- I lal.1 "" tl 1..II'1' i itn i icm I' \ I Iln' I,,ill,. ,is U I,i inl I ii'. mil In'in : I 111',1.1.1111.10'1'. i a I"'IIII"III 11"1' I nlnn iIn W. U W1LTBEKOER, Piop'tr,
mi-: -. ttilli' (fm ,il ,
'
jtHuris' In"I ellM I 'Hi. ""-|.'|1.1", i"iltiinHiiitiirh itl in miuit j l,n"i'- In lit |'" 'nlI iln, nlailniil.li" 11to' nnpn-i' ttliiidpinnllv
IMUU u 11'11IIJ
llhcl
\'rlc I .Uii.." t, ,in iin\\ ,III",.(I IM iriillii' In "n> I Nipi, n rrt I. nr i"illilii) lirliNt it' 'tin' Ilmni-Mnnl in I. 'inIlill In. i old'nMniinlnni : I 'Ins, ,"", "hl/"I Mtt iln' hi", Irinl'ini' ) 'In limy I" ,iiinililinl, I"il, Iln'iH-i'n li'in ol' llu In \\ ul'I, Illii II nvvtl

I'mnN. ( ''ilV.miili, Iy, 7. IMiJ -1 I !'I 1 \n. t Wlin| ::' i tiiiji'li ,iirnlii.p', iIiflMlilt:', ,InM; tin' *itlitl tM k" hdllJI" ,IH tin,,Nut" nl 1" liiiitli, |' l I"/t./ il"il' ,1110. ,'I.IV., ; 1"11"0' |, 11.1 1'\\ mlimt' '

"IIII" u,n, tr). *,. ,,. |t Tiili.: | ,,n- itI iinl" li 11. nt "'m' piiic- 111,11", > "'" "11. Ilij" i mm'.i .1.1 -1'i ,: I I'i! it Im Iln l 111..1.11'11'.1.' 1 Iliitnll nnlin ,

.111,1"| I ,11 I "I11,1 T. W. OSBORN I ,. .. I HII""I." Ih.II'1'11"' I r 'nin', 11111.1.' in inmiv I'all..r I I"II.', I IIHUI .\ilnin I, "I I ol.I. 11I.linn 01"\111, ,. lit' Hull nn i'i.i pints ol mlninniH, innllitlm ttithUu ,' Comet Burner

HiM.Un \\ n-I !'. II '" "" I I ,liliniloi., Liliitllnc. \ :m- ,. 'I' 1 in i- I 111.11.\\' I nl'"I .TiniK limn' ..I ihy >J"tn'!il < ;,."", "i' ,''I'' I"'* Inn inli nl. ami. nu ainn,; nl' 11.00.11"\ .,"" ,

.I. .1. 1)011"M Ut,iK :. llu' paiiifli ""I ( pinpin' Ims' j _._ I In" ami Ilnmm' itn In n lin 'pi ad' it r Ml I NMl *H* Hi l nut Itiirii r ulilili i in > i MI
i.\\v. hI. 1"\111"111.
ArTnixiv: I ; 1"1"11., ,1.0 nr ( ,ltnn.li 1",, /,' .in nnuilliiit; -llutiini, -ill tluwlitli. .e I'.. ,.,nl. 111"11..11.11'. li 'Illi, I I'(ifll I I h I i t u ) Ki iu i M UIMIII u irtiiiiUil M ii i \il| >
).. kin/i M.-.. i"I I iiu.lt tliiluil l .,.I' r. I ul 1..1, .111". ttillin I,i'Mrr Iriiiii '."\.r.iinkliiplllli *. f Mm.I' I :. Inli" mIn, I M 1 Mi I I HIM i il llIIH ii'' inI

I. I I'IL\'IIII'I, 1.11'. ,. '"I'-'h'' l ." \ Him i "|"|1".1 l UniiMilfi/ ., iln 11,1'il' lint nun ,nl',' 'Ihi 1 1.111'1 nullM .\ WliHlsftin .\n, i 'I'I 1'1'111'I t, I Ink I i ll t IMIII r\jili Ui lit 'Hun'U' nit utu_> <>|.t iui i nnI Mit
II HuiHii di to a | l" I li 1 I t i MI U
1'lrh.d "in. \ Milt', mil w III i"m" ,i.< "' f'I"I'-I tint,,niii-l I unit'iniliviiliulr ft: :iu't': '::": ::::\;;; ; :: ,: h\uUi: ::)I1 \':i,* ;i: t,Inal-ttilt' '-. (1.1'' tilli;"nl-, 'mint,' i.\ ,1"1), onpnitiililtii ."l/i. li"1,1/1,i,'!'' in;, iiili, 'nn' n Ilimjnl .Mind in. I liM, ll t mn < 1 lut| i> I'l f i Mn linn Hi lilt llu
A\li' < imil, 1 Uu "\"II.t < '. I \\ ( ikiu :" id I
\\.Uiiii.iinl II.il" lull. I I" Imt I' "
'. lrc-I' ulClaiuin ur hr.. ol' tlic l I. |1.1'11'11.' .itunli, 1"1">' ., ." t., Moii,, n Ini Innl i 11.1..1. mill. 111' ( ,111111' 'inn, I Innl 'mini.i 1. Notice U 111 i u ''i I t IMI M ti Im ih lift 11, i I
i Ill tnnJ 111) : i hi.u Hu, km,on. ".km..fit' MI."i rulln ;.i| \i.k.. ll, '1"1)! alining' 111.1. i'\ u li',il "I' 1'1"1.' "i n'li itmn t"1 nnnm Important lit I IMII in MI 11 nn MI n ll Mi ill HiJI.!, iii! '1'ru\il '" lu mi, Itiiini n-t.' in! .ilni l.s i r"Innl" 'In nn* a,Iti in" i, t > ing t t r it t it Ui li Hi I ill |- i ni i iiniill
It 1"Ii'ilh" ,
| \oh Ihl"loll'r 'IIO'I'I.II'11 mil (Mini'' ilUli
) Net VIM IMiilit)'. S,'niHill I-:uiiH'lniiflKfiliilil 1:1'' \ MIMI KM" n "liln imil' In I I'ill lu IM iI i lillii it in iv nilt .Ititil ll* iti '
iVc.Vr.FM !t ,hn"nl.ihih I IIUIft tin' l', lull Uu' j mi sin mi'l il IilhIII I I """ ,10.1.. pin m' in \l I lily l ilmil hii' I "InM
Hi I III "
Ciiiiuli iln-i | *' \ 11'110 1111' 11"1 I i : l lvIllt
1,1'| I'HIII"I', I li: |M7. >,nl.iu'; Nut miiMtlt, iry. I ., h.I. r rA' i ppiiiai' li mar inunji lii-linnl' 11'1'11' I 111'j. I' linn, llu |mln t nl 111"1" '!''''' I: i, nli ;in;, tl i: i ,n'J: li :II.:: : M i.-in ; I. ml.:,. lli il tt i I M t ml I .tli li Mill IIIIMuilrfi

tt I rtnaiv Uiuikm.>>.. WilUnIKI' 0! :i'lI i-iiiln. k i ,illiil, '' ilni, k, I il ItnnmniiniH l 11'IIIe'In llu, 11 I. i noiml'M, 'nr n'jiliml .i !I iv. "*., uii' i. ii ,li.' Ii. 1010' nn I lint n 'IIH 01 Ini litil in M-nlH ilm MI d nliiiliitu uimUi \
 • > i i I vviMiHt"| 1'i "! I li.I II. i,n ",,I ,,. in..i '. iintui "n,.,in in i.inn iniiuiill'lliil | (tut-ii| )Hirt" MM | | (mi I"I*tin (linn inn fiJ'-.mil
  Inn' Isi.H. iil I HiuiluN I llil---> -- .1 I 1t \\1111.. .1 ft I. 1'I"f"II"I..I.' ,,' nl til' I mi intitin InK' Hnr in nlmlu' tnlt" 1'nnti 11,11., 1'01,1. ,i- nl Un I ''\Illl, II "I'll' It ,.III III" '.Ill. I Illlll....,,I. 'I..11., ,1,1.11.1. iti Ui n h li r MM mimiMMili | tl**' I u il *IINI KM |i*
  .:I'i'l' ; U lit* 'Ili: : ';:'.ItituUiii:I : iolltin nut, i 11 | "I"0.,1. Ki \ il.iHiii.. .,. I I'"i linn "' ,.iUn m. > nilii rpi, i tin nl ilm 1 .Io'.h' simply, sat. thai I hll 1"1 n \ I. it ""|.10. i,fill. Ilixl, Inv' li. i n ..' h' .lu Hi"!...tin.fnin (lit IMI ii| Mi i hi HIM ) mil Itr on i ml tu .1.1OH
  I nrn rinnlrr<. Ililliniuri' nil, ,nnifi' ,lililli., I., \\4I \\: 'I":1'\\ 'rl, r\II"I"Y.\| || ., uUmitnl hun' "llmwl, :., 'I 11..' pi In. ,in'. i iilini'iiiiiK ninl-i.1 unlit m' 'Inninpnat I l \1".1.I llu iiilnnm| i illit l. t, lit' nr ,.|i. .11.i" 'li" I "iir 11110.11.". lu :hI rn.ni 'llirmn i I In t ItiitlM v uilti Mi mi ii liMnitM nul il lli ihi
  I.i. Inn ,, llu Hui
  l.nil, V.\ I II.t ",1..1 llu iMUilu i.l 'Hit t n l-i itllliinliv' in In itnumil nl ill linn wii Itn it KIM
  .ill 1*_o t \ lriiiil \\nitn tIIK.III'M t'II.\ i .\MHif I: linitUnir-: IIT"SIIII: hi Innl In ImnlInnl' il .riling, in Un. 1'1':1,10-, ,111.1111.. ,,,1.1 ,lull" .linnIn... .ilin, .uli..ml.' I i On MM ii |n t wi| k liilh \M il

  : | I"Ia.| to; I .\I .\ ( Citu',.* tiMl'. ttiopHTormi nmtnlniii mil lint pi Iii'an, lillli' ai"i 1.1.,11., lilin Ililt in ,Idls nil'nim; i ''I''nl' ,I 11"II.ilI In .Iniiill' .. "rn Hi iimilKii.l, "MlXlol: ">l>.Stt till 11 liilillMy IK tin iL iliimiMt* i tiny in itII
  !1'\1 I'\I 1'1 : 11.FI. i nn |nrt\tr>
  : \ o.1 I I' H.l; ;' An'I.I ,lK.uk "1.1.-, f IM '111iii.illn in 'Hun" an' ," tun'ln',> nl 'Inilli', "II" I iln HIM! il I ': li: Hill i.l.. ..n in: :lli.: XI .v ur In;'. '::' i il,'Hiin ImIHI l < I M Mi | trjt "i nun IM imii mil i nlHi
  "' \ Ill"II t l-.iiulh. .ui'I Iritilin.. .i--. willi tn.,, .1' 1'1" /r"llv .1.h.I.I' hlo nvln lli ni i* winlli limn tlitn Ilii rim rtiin. Hi HI k I |N. IUI| uiihi I M IK
  l\O\ fliUMt'.'. I Imli, Hi'. ",,| -0'1"0 .| IUu, lir: -1--111'1 pli'pi r 1.11. '': I "i ,. nlunliii Hllutnnlmi \ ,. Mi.' ilil" 1: .Itr I 1:1'I ">l 10'.10' I- lln
  ptriirui',ir Alii'1'.1..1.' i 1 1 .. IHI ft')' Hi"I.l<'r> mi,I inn Medical. Notice.I -I'|,111.i Inr iH' tiUni,' IH-i .i.- imi It .lurl nitit" i-liiii limn, .l"i; ,In \ Innnlnil 1"1'11.-' I llu." i-nl.jiil. ', I ...II""lt\Ily I '\ d iviii'lilr'sHil |I' I III III,. Mull.) .III"I I.H.V I'lllllUlll'I III t ,t. J. 'till lltu Mii i ) lur I I'IM. nilvt, iruitimnl' in uili, | \\n* k ; ,in ilm (' ,' liniiiil' i .01'" H k Uitt t Ul |nn NlHllliUM
  tpnmi His I II din. 8.0 4-n ", I" Im Ii t'.1"' II.I"jahIY inv-ill lu 1..1. I uini.lv, ,' ,M.IIII, ."i I. .I ".1 i.l,, I, ,. ., n ,il. i.nmINI H||| | || itik| nil r l<* rlt> i Iv iiriiri| >MI| lit inK t nIII
  157 Buy Street, bavuiuiah, Uoor ia.Srii III I I III Hi I II-.11.1 IIII I I. I I::Inn::: :ll IN 11,11.. I:' : I ra ll ",,".1. .,1 tin11:. I." until in,iiIinl ; I 1'lli\1: ninnnilii' "Clnniili llul' 1.1li'"I.' |I..r I. IIII"". | t,'. ul. >.l"I ". ,- .10..10.. i'i .il II," ,III. U till In II U III I I Illt llr llltllMlllir| ill! 1 ill It til |
  I : ; : ; ; .Illll illlllllnllll, millIrv (C** '1 111-I" fill. llV til." II" | >uiliri \ l''. .-,!|. / III' II lll.lllt-l.l Mllllll" "t it ml -'. lu'tnl lIlK-IM' lluhllnt-llulll. ,, \\llllllxlll |II"IIIII,11.,11'1 \ .linl-i. < ,'ilium-l in ttlmin' lln> I OHM olI'll Ill II. "01IU I 1- l I,. I- IH ". Mm 1 ilMuiii in I |Mi ii uflli Mn lli im
  1'1'
  41 uuntn Ity rii .
  11 Hi" ,lilt .III', ll.c. Illnir'VI.'I"II..n'eu.I'' i iI' ii iii cluiin'\ to nny nil|:ur Mriipt| : :' n|I';DM | rn' ,", pmi'nrilinn' ninl. ri,'\'lnl. 1IIII", Mill, liati ttiilt n' |""'"I. n Ijiv", il'Million "I.-I il II! "Ii..I, t Ilull j", ",Iii.tin.. "HI "I- I 10 I s In I.0011'illi.i I |i* 1 AlM1 Mt >i lilut iliil t tli i lUUilly rJli lur ill klllli" I'lt

  I I'. |.r "|. .\,Ulnr- Iliiniplirri*' i.'tin. i .litf. 1111. uliuk', ",rah .mip, At \, ; 11,1I \1> r T I n.! MM t 1 MAII.A: 1:0.: Nnv -'. 117 I nn > 1"'UI'.III'.fit....11."|.... iiumnjumlill" .ll. 11. iliu linlian utir I 1'1'11 l j. .1 I .ll. Nk", lilt" | H" 1or..1 Sl| .1 I, N > mi n| liiiiii Mn. HtikKilh Hut U t iitiifi In u-cil iiitlnlM llitiimlluiir

  I IG. l lli,< i 4in.11.| J I."t. :. >./1,1.,1", ,). Nmuili, 1).t, i I. wlm.li, finuiiMii, h .I..II"J'' in iliihiiUK -' 11 n nlli r Itnri T iiu MMliti n It mn ifImri
  -* -* UIM t
  t.FNUIM.iiMMlsMitN. :1 EI.\1. No'liri I':. '1)1,: 'm';l'>>'lit:ii-r'tt i* ,iit:iui iv' ,iilti'r rr it ';Ij:I,>,,iui'it_hil1ii:-fill,;*:|,i ii \ rruitlv -" I 1111141 I'II I,01" 'he :,11 'I| 11 ..1..11| |I| nrli NllkStMl-. Illll". Iln Illlll Milldsl | .I KIRKSEY & JOHNSON Ui UuAt tujKr in hjil ifiliu ) < Mm |
  ll- ninl tiiirtu rlu w lilili < iit
  'I nil.iiu... "liyI iilurliulf.it 111! \0.1. ,1.11..11. -11 1li Hi-lli. itrfiaiuliiti
  turJl
  sllll'I'IN" .NMlLuiiiher i I <- 'I'. l'_. 'I 1.\ I I''Ml- f,1 I .\.i !!! Ilki'u pin"i, til, mil HI I"|>H 1\1 ilsItli ol nli kiianii' r < il ""I'r. inlrllt tin
  ? I .u siiiui. runxi11I I, i h t Ml i tin o luvhi' Mil'* r Hurt in
  D. 11 f ni inr i mi >i
  M 'I > inn
  BETTON tin Itium IUH
  W. I : 'i* .1'.1"Wllu"III. Ili.l. II I \i, !.. : .. .n nl iM"tMli iiUMil'ifl J MwutNlOtl II 1 1 1I
  Alr'ml n
  'UU-M.,, 111'111. can In. "1.11 in liny immnir. | ,.' ; ,r- .!, I ) \ t Mil I Mit
  .lh'"I' "
  "chalt MMU. Hi 'I.M'A. : J. M FAIRBANKS I'lirn 1.1.1'1' mill In r.t Imlniii imr ;. \'II"IIV MI ill 1 .Mlu ii" 1 I.IIJBII.I. .\ : II tin -
  llt f\ luri-llic I "int'i) .iiir,,1 nl, mn 11' ) lijimlHttlnilnl | ...1.1I, ij'iukti I I UtI

  C ,liAn. ,1" ,.1 I" I 1i>" I: > Wll MilUIKHSMIII'' IM, I'l'int' Imr liuiiilriil. tnrlli-H' !' H ut 111 I I J'hll.lol"lll.r11. """ ilv ', ,. ,", II I, '1" ,'1'10' ." I GUANO.i .
  Nil : IIMllCIss.|il.M.K..( .1.1 .I'T IDR.R.H.RANDOLPH 11.1.1 'unit' II.ini.. |i ,i mi .'i ,:i .its im"i mi man i ('nu nnnili' "'I 1,0({nun 1 111"11 I ..11.11..11, I III I,I
  I III'tail I't'-iln' hiI I li ivi. Tm'I.I Ih-.liM'li'H Inn' 1..11. I
  and I
  ,1"I 'llu I mini llViuiliniKimi
  .U.t,11,1 III' I.".Illll M' I \bllr al4 I 'inni"" I |1..1'. ,nl Tiny. nrcliiipnl| ", !' >\.IW Oili:an' "1 Un 1'11..1|l i M i"'1111111.111) 1 f' I GOODS CHEAPER THAN EVJIK: \ II n| i III-HI I lull Ml lti\ III i IUM

  'A "U'. c".o.1 : III* I'W'"II\' | I.Ml" M ,In I ''t J. 1 !." I 1,ml, 'ItnlUi.: 11" I u 11. < 'I..hr.II'' iiiiiiiiilnNutlniiufii.'n| I n.InIllunlii ivii* t Uni., 1 .." VV ...,11 .1.. i,nil, ,I t1,1 I till, I... \, I \ r"PHffiNIX

  N 12'. 1. ..., I (OVfU.rt) "<. '.111..,. |" '| lllll"> in. I'll .. I. 11.llil\ Mi ,.il.MH ,i Ilr,c. \.I"II"IIIC ii' '1'111'11"fall up I\. NnilmilI I dii u u llu I"mill I I IhIM'ttil ""ill" .ml." ". 00"1" I "" imjl, ,,", .,.111..11", I i,|,i 11"" I I..... ..
  itntt. ttill uI
  ". ,. "I"I'1 MI" f i.itgiir) > "1 ho l Mi ni<. nu. 'Hi" t ttill niiiln 0"" '>.r >
  "
  il
  I"kI IIu. | i- i.., I'' ) "' Imiiiiinx ujuM, tic limits' ( I IHA Ciy. .li>' lit' n.
  I .' ulUntlun !l"r. 1.1",0 .10 l'r""al.l' t I GUANO
  .l | | I \ ly. : K '.IIYIJ'
  10I'hll1.1.
  I ( .IIMKMllhl > I ,
  .I l rinri'lu '
  S. MILLER ( ; ri III,it if "" ni' '
  S. Id ,iilillL. II S".I.' JllH"I I II r'l |r.II. i iniininx \ \ I I f.l" i, .'"
  .1 lull*. 7. I..i ,I'MHtllll't ..,/. 1101":11': iillhniiKll. at |I''iriM nl Hit ll 'niln .1'"tJ"'lj11"1111. I ny, ul;1 him: Mlnl.lH> ilmil l" riuv.iiiii.ili limn MiKuii.I'liml .
  ',AU. 4 imtft :..r. urn, I iiiitlu ". I... .1, I; | un xturul)' "I 1.11'\\ | IUilmu.1 | l'i I i 1 r I..11. I 1 'Ml |li it Vat .mull,
  ..1 'liall" 1'.111'1"1"1' lumiiUli'I I In
  7V I A. M.I.IN. I Ii ll... ftitas. mil U'"I'''' ... nl' nn i-tiihli-l'iiitnt Inpiv In | II'II Lion Coffee tt I i-li, t i fiki iu) iiili l.t Ni.vt u li r. ntuu-
  '' \ ..I.r' 11 1 Im"l Ualll M l mntin )1'"II.ll HtKiukiik tii.iuUi.) I.l NutuulHiM -
  l l.ar.'i f'ii-tt >if th '" I.r.\o' II, C ohur |
  \ I", -ui. "r "I i it" 1I .. r. 111'b. 'Ih': 1Ic; ( Hy'
  .1 I "
  'u i fl",1 II'IMI
  ''ti -h lliivv l.uulnii *
  I tnliuiil &1,11. ., 1'1.II.U" III uil.ll>li. A. u. > laulpuUlril
  :, '
  II""I.II'lho \l"I, .IN ami "I i ii, IUoN tUtt at
  and Pine Furniturr | : .\ 11\\ :( 1 1';:|Iu..I."." ni ir 'h"ur' "I t inlils. :il Imiiiil' ,"ly'' 1.llivllnhe 1.1'1; \/ I ? M IN, will
  Mahogany .Ulna: Ufi | ) 'J:1. \ I 1'IHl Slami IHll
  I. 'nUntI' fOII.t I al ,Hie iill wulir, iiml ti iiUnnl 'Inrly Il'I hlh. I Ivvillip'tll'll'l ; il'- 1. ) ,!J, ,\" ."uu iiMinliU"f. .irv'ini. ,.f \-lnli. "tit,i. InititlHi mUul mnli r i.ur ptrwiijl iitrvlgii.n |
  1 nul
  ami I'utiiI.UOKIM.. OniiiM', Hit 1 11111 ., II, I f"i .""" it It "" il mi) i iluilnil
  rrnth I
  > ; | C"U-iJIIICI' iMittin. )1001 1.1"" >
  ..>wli., .%rr "",""".') l'I\'L..II' tlin J Illlllllllll "' ) irtJl It* UH-IJIU IH rniliit till* n it In fy UntiltllJl / I'n iiji.ii.ili i i | n imi ul 1 i l ll ,

  c 1' rR'IT'... 1.1. ...... I tuiliml II.d.ld. SO frrtrnlon. l.iiili 1 1 ; ) Illil.II"' JII'iII'1 ,,11.lul.i. I hI I/oll r.hl'r ', '" .nivvn A|i\um hi 1,i 1111. .I( in mi Jllplll itli U IMlJl I t "f I l fl 4In l' j li irnniitii| >li l l SoviltiUr, Jl.\ivmU. till
  ti.1' I. I
  mill ,1 M).ir.l h1'111I I ilmiui \o MM u Mi4t uiyni M-HII \ n 4iin U ij jjli.i i Ni jjulili lit N'miubirI'l
  M t to < > :" ii .,, I"" r. 1.1"1, : tl M fin lltt will M lui IIM i u tliuliii
  < .I. mill. lUi ruotin ii
  I \ Hiiiiiiiiiim
  > ,11..I""t ti r. It i* ll-llltltN 1.1 t Ml,
  IJ'\'I' ) I
  'fal.. f.I .. i'<.i .. 'i iJKO 11"I! < '. | l .1 tt i i ty Urj jir nrjfc ( jjrti III. %0.
  Ijntimrtl iniliriiif iriiii
  : I ... ... 'nul inmli 'tin. qriiimJ Ii'ioutr IOIM. :. i r lo-l mill* li (lit* rl hi-I tint IHf i i I Mir iflvl.it .
  M>. BroMgbloii.. ".,rr', Satannnh, c... I I f tin. runt" iifii'lKr lru. ". II' iln)li.t. nnkI / <*tiv iim U-*, t j .* w I I.!I .IIM 1 t till I InA i t ii(4 r l-uvt ( | hjn I t .111 t'l r VUtlillt ll li.ULrl Uulkll |
  \ ll
  'I uii'Jl', l liUi
  lirin
  t< .
  I, I./ .1..1 1 tl i -* uiiMli mitli au.lj
  CO iHMirnilinlian.mini iiili ii My ..llb' | ii ullh nurtl r" i i i t
  ( U.SrOTTfe I in" Ix-Ha i ll< 1 ( iniUit "I't ,, i ui. i ruuy 'WM| \ IIIrl lliiiu Him ulnlil liuv {,\ IM.in .
  JillytJ' !Ht7 ;j..lyPRATORIUS& \ l ., mull Mil t ., ,i It l I i (i ir in limn Itfl n f i |M i | 11 nuiilil .ulvl-t.
  'ult'cl i iimw ur ., frmn tron lit liy cll) '. t.U,' i j limit i l K."MM' jUli ( jt i. 1 1I Urullluu.l In i M.IIIl
  I .f'I "t I MI ,IH .lb bi t I \l till I Ml lift II t 1 Ilim, tii | I'ljf H| iiui-i on
  I I I l'ik" t KuMi' ami ,' i urn
  l
  I
  Im' I '''wl, IN-II l 1! utirUHurv airaii'iin
  >
  traMlirmu 11m.IY"'L'y\I..r' fc i I 7 iu iirutliir
  T\ < 'hiK.x : n .., lorn. I t 1 Itrntf>iMlr OM'loN .Il. I tin. I -
  I'ut
  MI '
  1'IV.K liu-llrl. I Imitnl plinl) nl. r, "' ll.r ) >., f Nuttlu'iii ..*'* rfutum ul ,, )
  CLARK .!i* ll" Ml.-...ulol'-.1 nili rfunl tilth Hi'' pliusi.rt, nl tliu ll..c. .t.'lliDj" \". ,, i H *:.. urn fl..1. i'iilii i Mill iliil antl irtiin itl) lilUil. Ailtlrtt.IM .
  | Nlf ..... m. "..I, tl hi .li> .1 '"" linMtliHik ii tin* n-t-ahlo I *w tht!i.ti:: t. E"M\'I" IU"'It-I Here's Your Mule !
  11,1,1-1 | > \
  Il."o 10.1 ,. < illls! ; V CO.
  IR\Sf: | > lilt "in Hi' ir "i IIIIII-M .. "I. .,'. \\ | \ .
  I UFO I" ItiBlortli' arciitiiKtil '..1 >lrmiK in'I*, .11". ,
  .
  ] .
  the; l I.ir ( f I M.U1E1. ,. "n.t I H-.j-ui.tt.nl. : "'4.tw
  c.rc'lillsI I .,1 .' 'I1' 1.11 UiU an nin n l/in .(loUI.by Ilif "I'U''I'I' Mill I inl" "'' ''X v ii.llui IMI n.iu>< M VMI ULII > u> IN ui VMIv.
  ltr-"prri"| ihfir lusiDf! f :1 14* ll-li Hlii ,n. m "hUilo,1 l llu. t ,irlli. '| ''ll.hlalfiut ,* ) / U' 11' >< t YI. in Am: 1* i u 'I 11:' i I In u Uuul 111. l nl n i. i ii > ih Nu '|| IJrfiuil sl ,
  ; .
  i i
  I': : : ; ;. fur i, Ilit --1 P t 11111
  .j .. li tin a> il I HI i
  T..H.SSEE. 'I lit IH live I\ 4 ih UIUI UHII : i I i n i 11 |*ii ;
  III *
  I If In ( liuglli'
  ,i. vimr ,_",!1,1.11.( | v M..hl' C.rr..p A ,lr' I ;-OTIC J J11 ic.; t tnl> o.w I .1. I i !mn! ul wtirk hi mv I i >ittb I nl.ijjiul'.ii
  brf <.'lirau,'md> .I'' I i ; ULull I Hi ,,1 M 1.11.11",1, V ,, iir.i* 'Iwt Imiami Untiry fiiruii'liiMiiHi J|" f"o A. ../ .1,14. t I IJ i | rin; \t iut! l j'. It jgtcf. Ac t ., I uiii LttiatU \\tlSDNA.. UK< > 8 ,
  11.0. I t- I II \l I, I t-lt-DNt luUu.1 lUilBj.jii.l; IL. t" .I.II I IUu ; ,. t llji/n nt 4 iriin mill' XII w"tk lil li i ji k.i-1 *l hi i HiI V-tul.- I dljli.i.-, ( ItVjuli
  Goods I I :11.1.II b,nl Uf '0.1.niii>,) MaUl i .IJllullell ".I'.I.11, lu lui .itllii lln I ItIllllt |1 Ul II 1 I II14 It 1 INI- It 'jii
  Clothing and Furnishing .. bi I. irbiN< NVV Plumb, .i.: 'iu .., u 1' i.iy l NOTICE.Ilt r -I. i font f il II i i U kuiirt
  'U
  i
  01. |
  I. j4l4Uilr vdibU m .,. .
  I' -.b njli It "II1UU3 ,lily jnllK' .1 l I 'Ihi "I. ,' ".rI" I..w.In 'ttiiw' iti "in pin' i I'!"njl' IN 4W, In. JiwKIII I. ttll I I vtlChuwing
  .ll kiBti*. uu ib* MI.ki irarti.1.. t.. .o.* ."*cl "..rk NI .(" | 'II-" .1 'N.I An 14-1 .'. II* bi4. r < "i ul.ttMill ,< nil Irmu il u I" ul.nr. ijiwlny ".1 II I- il. .1 'III NMl' II 4U'I Iiit .IAMKS J. YOKUM
  10. '
  ii :
  ... .1.1 11 A CON 81UU8, &.0.t 114 ..rl.l, ,lbHilul'',,""Ilt.! lt'.t'J. I luutli 1.lur tii", uin. dan' ruilirr' ,hl. nil ,. I it tlw ,
  I Li tiUk< t) tul .' il' u" In "nt luiiunl 1 mnl nir n.. Kl'liilraiinlr' nn 111' H'n f -11.1.I.VJIHJI. IlliIH.iKI Tobacco.l .
  ( 'I"lh.. t .a..ill'. 01,1I."til ', U.HI JUMK, I 1' .i \ luii l fi jlnllii ltr.iU if l rili I< MTli BOOK-BINDER
  "d.I I". MB HMYC'IIIj : .
  liuut :
  41 ,
  t __ l.llUlt1 QIII"J : '**!! will;i> iMifln il Mrfiu.rly miitvr lldUHT 'tLl.AXIli.KT A l-UOyl'l" i Tii
  l
  '. I. II. .., ... 811 J. j. 11'1. I..k.- I.u..h"'II'lr HH. \uin 1141111 I f "! I,.tllioII; ."tkl. I. it III lir 't'l Iwjfiiln /\ CU IN IM U V Ilki lUI ul I it d*'II IIU b4lt l 'IIIk s-
  Cii'itit ( tiHitfyfiuy
  1'1 o. ..naI. f .
  .I \\\'llluHtl\ "I'll IHI"Saucho
  If
  I'u'iuty
  ..', .. po. :' ran I < Il I .. II' in 1..i. 11' If ,'" 'Iviyii lu tbcI ; po"''' J I I. \ILWIUHI a. 1 1 Hi Hill, ll

  ...1 1'. ". til J I 11 Mly Miriul iiiwle j>urj.r*. mlnI J IIUJM.KIWii.KiiUi.K Blank Book Manufacturer.JM'rll
  I )- I 1.oil. ,'m. .." | .1.! 111.| \ .
  I Iuwi I"
  >
  lie H MirirUi
  ui Hit :
  -
  -- --- uQtt
  :
  : I ."I.1 "
  1.1..1.1.1
  ., W taHfck
  ld. llvr-> r.- I1"""" ,' 'Ilili) '. ." In \I U lui Panza.Mt .

  Notice .. ::' ,,.. > .. t .. / l | 1 I.. r< l'. &nmliflteci
  (1 1 ii. u iti i iVjti. i V".-' | I* {\\"ulIICI'II.| n. Nails & ? 4rli4lu Y niku: fwi i wt TU..I > k-Jf \ 1 III I HI 10Ni MTTeBV Jul Klul
  Shot ( I .
  VII, *r_ Cl>,1m> drmuullB I''ttM c. V'WWI Df tfc t.. M..li'ui ul <* Maahbti Mil U | | ".1. ii. Ike lUilbnlfiv., Ullntluu \ 4 I. .flit-: Uj.lilii UU fcMij. I. I, r I I id-en iBi-U Kiivkt Uojr Bookn, mil

  ..\.f| ..I''I.I WII.. 11.) u j. .J. >4lrvu I .' / i I..i .:c.i. i."r .1 foia .> twrlijr irtfo, tut>U .luvmiMdl, w* n-uuln.. Uitluiwy .aUw.r U jmlti"i mil, l.ul .ii" IWI'.I J"I ri IM. > w lunjh. t c raifiii
  ,. ".r ut I.t.
  _
  n
  : :! : urtx : u, I-; ;,*' K taiAitryMt, J.. .. .' "n .l: .. .. .1.1'1 Uum 11jl'oll.w-.1 i nor*
  : :b-lri Wilik tuilini I <
  Nut .t on I. 1' u," 'lOItVCCU
  I. ; ..4 lu blnt '. .. J 'niUVMMNltSMdKIM.
  ; wV 'Iln-Uut-
  ttt ." .i t> ]- -.1| ulii alurnltirit,
  naiiFtlnl 10 rur >" \Vantril. ,
  = :p.jmeli r.a. ..1. f'hllh' : I I. tut .1'1111J ubiunlunl. xiiiv i' .llviililn : .. 1,. '/ lit VI.... isi," |ur t itr liyK NIK\HU Bt T i I.. v>iu. m.il Diuul.il.. TuW t-v
  HAILLY KA,4, ..'a : 1.-1 U ., t | -Jl l
  "IK4\ \ L H.l Met IJIH.I .LIII. JI' vi Unto bi'Ii HI i.hiriMH li ii tliltivi llJUm'uJilJ. J II 1 X-'irt" ll.v. al i.jr10 iiiixnruui> ir 4
  : E.' ,. .I.I.1 1 it h ..t.>o Ir. f f. \ .iitttl it >
  t : <"I' i i'I-:
  Bril XV. |I"ji
  I. .I In
  \ I' "HIIIH: i
  {k'lU1. m., ., .\ -MLIPH,.. '. iu, ii, t :I; 1 III.Illli 11" 'I .1.' : n.III"*. .1.1 I 1 \.1' I ,. '. I ', 17....

  J ,...I', I.. ; 1 ) II  y f r


  &
  mf+ *-* *"!  H V* .-- --- -- .*-- ,-_._ --- ,-- -, -,. _-- -
  F  _
  .. ._ _" ___ ____ __ __ .- -, -- --. -.--. -
  ---1 Th Tnhlr' lh- KadlrlU.' 'Ia'. 'i ..m.. ti UMML $ ItATI) I II'be |Ita"tlt .tlitI.L',1|
  t.ooil >." for "'.rl"". ;, UMI the rroplr til f Tnrnrt on ,
  Ietin In 'II) The lici's I
  Mel kholder' t' Ofltliittnl-io, A,
  THE SENTINEL. ( Ini i M Inn ;ct-'. from CM wition; nf tbi, Milluiingiullu I \Vr niiplnri mir' |nr.itc| ,I'. "riti'a' I Ir,11 IIPpnllUifil I -- '
  A PtD.GEASON-NAMILTONME1IG PRONOUNCE FOR Flit.PA RED "tn ?a. TALLAIt4fthK Sl.STI.SEI.. R/J/-/P fkittinrtVc "Anri( Lkvi: .--MM u.i.iSBmSi Is-it| -
  i
  I $ the I Hint nron
  Klinioiiotiilinir ltipi>r I Ihl"i" I
  .. II f11.I.i1 1.'Hlli. J this nf the ma'4 l i iu Thtre rtnll I ic no 'Ivil or |iuliIi-ai di'Iiua-ii..u,, .,
  \ an ouc
  -- mtttmr
  THE SCOTT TIct1. ,
  -. nlikli i Till'i I; I'MOI'M: ?* tii kit I i L Ic11" h' te -, ismnesl l, lonurtiil tlTorl- I"I U'hl l IrriiiWli t I rcgtr this Stall on, at'iiunt' of riiii.polnr ,
  nrprnjuiilonditk
  JI lUI.I-llr.l EnuTlll'H: -".\. ( "lln.11" Tin t'nhiicrt.ilitclirartof llia :lHlvIn | In savp I itt lit 11'11 I lln ra"I'ltllcl I MrattberriPn noM in nsact'l.i On tin' ')th portantcntii'fit| kind, that CTtfasseliibksl II ol (ruiuuhtauiI; the I I.iKi.lntun, ,- .|,.,nli'iMtio

  1BK I'F.OII.Ror t-F.I is ALL RIGHT j jI ln.l. for f l 175 'will lui'c, I'lvniititn-!" questlCfl* ltd 8'P r'- tn ptiibiWi. olait.
  = nfniorcimpiilar tim pint power ali |
  I (Ipul-r.) ;t illd I MTV C'lUMlN' i it nlllll/P \\ ills ill- nil'; and ruin To lln L-n.il inltintaRc' l'OlRrI ) I iiiinrson I

  ? KMfAltl.lMltKU: IN l';j.. Irr11.! piilnrtil, |,"pIp| | nre ''hI ; iilut ,N itt-i i knonn t indld.ilPS (lie ( on-, I -, A white frost wvi icu In Pinsnculti on Ihe J I pigitig the triou consideration of Ilic net-l ( III- on nccoitiiiof- rUc': -l-tr t nr' prmoiicondition -
  I.tinl I I'P ,tootir ('a.cruhiV'trienil Florida that nffti. 11 -tr ilnt1c. Inop| or hold am ..(
  .inkinu'' I II idle ;tl -\\\\t\\\\ in I 1.111110"nn.1, t nr,- rillyiii .rialivelitksi Bil.U. I tin, .". "nit* uf it.s nli' 1 .n.llf..lil Klnridi tfa\i i. "eli morning of tlic Mb lust "c'lIi"n11 not t 'men tn -- o.ucslipni licp, lip.tond the d n,id 11 ions I-n, -5 nil,, -I l\ iu|
  I the Slate of i ami
  labtirers i-vcr
  (: J. B. OLIVER Editor nnrl Proprietor. )! in tin -IIIHHI| | ol' HI. ",1'11.' pf-n< rons trialiniitnl I to i .irr> Ilic i k'li..1 a-I i 11'1dl'\ I 11'11" ,I to; ;,i Ihr'llhlll lien injured intriliAut", I'lrintcr > Con'tilHlluii''
  IhcScMI Tiikflls 1 | HiMnti -
  riulil' I who has tht Nil intrrestn of -
  / I, 1 ." mi I lit;* i h.lj.1 nti'l' Iliftl i.l. tin I Hiih. hMmlini.r I the In. irii-l.iliiri' in n I I..r;:. in't- 1111111111. The 1 Term ol Hit I iituil Com I I lot \man We-tnUd iu a pn tinu-niiuib'i that Him, .
  tol Spntig
  I lilt ( "itiMi I > .iiiti: 'j Male $lickil \I. now' pturpil 'Inl .. j"I"I Hu" CniinliiandNnutori.il* I I 11 IlsI lri1 I The, ulnlu cili/Piia liivn lr'i.almost, tinaninimiii I,- 1111. nlli in Mipport'11 I Ioied I|j MAdiiiit'otinly. will I'or In" 'Id on' M-Jiphi) the. nt hmrl Amniig ninny other, itO I nu j jniprous Hindi, my tit'"/. in HIP mojin-td Coiistitui,i- ,

  J Vl'IIt1 l n | /, Kl, ss \< III i In HIP !Stntf. To |..nmtlii, f..' Lfyond I iln-" arc 20lh inst. lo nu-ntion in tills commnnication) ore loconinii'iid it to the upHirl| uf t the mgroc'uitlicaliovp -
  l.rn'h'cIIII'/'iI. .011 of! II. They, like oumclvc', i crc lirt'J (if, prctcnlimn Who Bondholders tn the
  these the
  are largest \
  :
  IHI IIITI. I 1 loiinlijiiicn i mnl .hrlJ: of n we sulnnil Hit oilitUl. l ligI I I'': tendered rrcilcil section furnlslir them -ululvowl'rI1 ,
  'ilUI rl. /"I. l.ulI. | ii'lrrntttnrt, white and rnlorpil Tlii \f" )f.'rnll.r In-low j iu f.uor
  Iriki'' for '. HrL'ununt' ol its
  un i adopiion
  ) I I Illl'ld of that Tingrwlof
  Ihlllrlle \1.1"1'11I"11
  | fortilily' llliiHirfitPtlatngTiindlladinil, I'iw Wow reslcnniion to thu Itonid the
  in this State who them at
  "/ |i>r tlii. iutt* of ji'mr ,In11) \ ','II l. h 1111Ii(I UIIO.N "t' "1\MI'"S.' WI111, ,. ( not represents |Mi\vir 11101 tin poiilatned ti nut ,,,, ,
  jr'n : I ill (he Court I lI'Mlso in this, ( ii> i tit 1'U-t' city Xo muse I Is ".IIIrll I
  / I fur S imr milluiirhtiK, 1 ,, MMIimilC o1M; .1.1I nuuiial Stockholders lupttim' ;, and liow linivy broad hill tupnhii.i< I e. but unalitiabli .

  .' illnlir,) l.nIIJ !" Tntsil.iy e\lilr. ,, Mr i '' '-'". ttilli hihH.k i tuit'iuiy: of j voles Jo tlipy rasl and I 1,3' u horn ? Wluh-c \ oitcl in \
  the In the ,
  ; ji -5 .. I K.irly in the of thai day, the Itttd- I I Ihll'llIIrll..IQI111111 !: .iuuuilu theatre, IsI 1.1:1).jll': 'I ( q-t manner ;protided iii-tpun- ,u..i.iitocll.
  o i1 lferlJ I :"\ : l toittruiiuin; tho, p mettiu-, -the "itifliHlorkholilcrs The .
  I.roii tniiiil) llnllllrBtlnn 'IrMlim.Tin t I la; : !I Constitution, it is I Irut-, pnj\u|, |I-I,
  ;: .
  ; t :: a I ''1.1'11101 ulrn.lurgnl lelle iu lack onvileI in Florida, or tile reprcy.ulntlitof
  its amtndiiitul I li Uu t. '
  1",11 ri.iliM' Milling \Ii, li nvinililrd.' \IP1'Nii4. : : I I as IniKy 111"'IV'n on mir .1'e.. i in,'nhtiu'iit'fill ; I I Mr. Jeo W I ; old and rislH1ls'tlS the Northern Bondholders .' u) < ii-laliiie.( ; but nfioin-i
  TALIAlt ,VM! | N; : :l .- J i '' i.'tiplu an lit, (lower cic'iil! ill-I : oile| asMiublwl m i ,,
  in tin apilol, Njii.iri Silnrdin' : I 1.1. i In Iiiti'III I (fornliraiul Itadical tally at HIP Court uTcnliou j
  5 dies) ,! .
  "I ;. I 111'f:1I "r Nttt 11.11I1 ill. .\list hits: totiuiy, I Why nn- not the cnup n9 rttctvalile m hilly can alttrt-r than the
  .ti'iui. 111, 'fI 1111111111.1110111 fni $'.,h oilirir< in.:idf in (Juin' I lloii'-p," the arrital uf thy train huM ivtn-I e furvgninr; -
  T.n""D.'iOO' upon in lu.iudina on the hut ins) I I uicnl Inr freight or olhT? dehts due the Cumpiii vision and
  C.I' on' :.lint t nil ua< tioliii> nc li",d Aim him.IIiki !.141, ,I'l.i!, I J'i-'l' I Ij,ii4i, 4 inj, { The ilislin nisliullv"l.or) '' > Caiiudt-rs., and unjust opprpsnhc iw it is.
  l.tLc'f .
  t" uud uuiIt', il tI.iast'isuhli' of the lloml U noti
  A 'Irom 'KIWest', datttl HIP I l.Jlb i (
  We this Constitution
  t-'iJ| .-< Tlif', |'iiiioiliori'ie| | nltPDitiinri. ; "r, :n i vij'"l 31 I I II I .\. .\. Kiiljihluwo (rt-iuig) lo speak Thiy |j li-patth i ople nol unly l Is.i n r
  Largest AiTertising Patronage e i in the state.h "iwn'{t..III lii'I "'hit ry miitli; I.ir-t; I tli ,m) from Hr.vllor-l : ") 1013H .$ I CII'1 were to "pul' t\crthing rhjht" in I.cou' 1 in -t., sity it tcpoit'il I hint i the Indians. iu the suflli icul to |Pay the inttrnt on UK imhAfaliuu, It places thu blatk, man on an cqtml fwtin it m,

  1\ llritard' 103Nl I 3 a 1 t I 1111) I Ilo Eu'rgladis havediilari'd' uur .ut.tiiiit the whites I inn the I HirwIiiM nfford lo pay the President n the white man, but l.icau-c it di. crimiimte-n
  ti In,' < ily, ;'Hid., Hit' iiiiiiilnr. ol' .IIr,1, |K.iiilr| in I I"j "1 2?. j ( Thy ;
  ( lav, I Wcl. lie Irlillrljlllll. n'l"ifl .ilary: of/IT TliwMiul frMar* aiidolliirI
  mid imumilKtl. njcar
  Conservative State Ticket. nlti-nd. "'. \\ ." sits.g.-t tluT I ,irv'T I iluin \(ian. ( '.tli tttllt., I 47} !Hijnm: tlir (t'ourt 1 11.1. IIp..ck,! flI. i I out rtu-l arc being ;I inkers in priqiortlon ? AnA how able fn\ort of Uicfonutr, against the latter It gin -

  { iiipilid, I Intkiil, :it1i I I HIP | ( Cnlhouii Il.lMl t I'U' (I.D(' 1"1 tlipy itrodC lo, tAhihit 'Ilirinii, Ivw Ihue, Ci'iupnulis, .\, I n nnd 1 It 1, of the' 7ib 1 (l'lIiI,11!| arc liny the I bla'k- lii.iu a tkiidcd udxaiitage ovtr tin

  t rMw tin, I :ind irliilmry ilforl' 1'II".I.r-.o.. II l'.idr, 1.1: 2 1 ii \lurgp! miilit'iico. ,| li;it UM.S; tlisappoinliiiunl i States Inf:miry. stationed,, 1111IItIllillr.. liv-t' i ID keep smli a *ir li. i(1iihiflI' 1"11,1..1 1"11 lounit
  111lh \ ;h' ; tit the Tallahassee and
  i2'a.' otlur, I
  ""vl. tlcjiotstWhat
  KOK (..nfIt: 'U : i iuioiif ucek ('lii riltlllc the luauu-ts- sum( t of f Jo| III I Il > with all (lie ii.liL i !\il, tthiisuililti
  hue tag4 :
  | | into Ilif I
  I\LM'III! 11,10; I In ''\ "-lit! iin.V C ml'irtd nrin .: ,,, '. ::1'b-! :Ia: (ll'.lKW!I !r.2 I 1.lu.tlll\ I lucy 111,1 "got is Ihu of these |
  "IIi. aggregate snl.iry tniplnyPPJ -
  t rrll iiiiiiin-, ; ul nil, Ihe1.11, i I., ili.il any \crp Franklin, I tl'lIW 221ii :I :!H.II7HO IOU.I'1 I 1"1111' thai liiiis 1'( I\hl.il; a !|l ca.-b, to the Si-lcrs lI'l'harit.r' hush p1a c at this depot tIf lilicnl, uhkli I bdoiis a to t>pem'-ti : not t, mil,

  1 COL. GEO. W. SCOTT itt -'lit I 'I ; "i n in.iny iii' 'III.lhl, gnrcn. : > li I lllsWl I 4 Norr midknttIt. was ,too. liad Indn.il. il i thclito, lIew II' (stiles, Saiiudi .till I !lloIij. resilient M bile men Mini hau-a pi-ruiauint u mtereal
  I
  2.12' in.1li'i 7PIlirititils. j Ihu iuti-rest eouKji3| | can uol I lie' paid, nor,
  |I"iitllnl .ind, C'..n not ulti nliuii,, In \liat unald- I Ii ,1. ; : : wa. Inil, tire tlonliu: 'niiiuud.Iai kHoiitillulrtiiii, : I'. gtt up'n ( In tlic t'unIiFrye negioen uud titpi1Imvgprs :
  LEon cotJNDfI i'i. 11"a I I :, rtti'iu'd in pamtiil I for tlthbt tine the lie tail, for
  Or- -.- n In.ijmily luniiih' I nppl, ,Hiding' (tliv it'Virnlptakirs Ililllioroie.Holmes, I Ill 211l"7 I 1 ii. 'I' "Tin.liutt laid "'h"11" .I- luii.c 11,111"1., I II I iroudlo. '|1..1I.lo, hlll'l, far hale M,nallyI uhosu liini-lll I is Hiti RuJ tin, (-:an Mile- bold I otllpp, niiiku, laus it ru-i.| v

  MtMlNul: li; \, Imliifiil, p\idrHf| of lie r.I tliu ; 'li 211 l I ,, I Sang nil it'glec. I.iih.d N) M)"- III' J'', /',.,./ ,,". : rim miri pound llii'iu ui''t.ib' uith the. rpM'leiit is Iui't -

  J oR UEC1KNAST: ; ,; li i liniiih I ( \ Jackson, i.;i; I 1.1; I I I (19! I I.jal! Ami soil in this in-taiu.r. Inr, ,\hcI I hunt uho lonld, ifngon las goods from- at least, a hitjt i Is-is; of hue mo-t' liU'hufciit: at-I!
  morp \"i. ,
  dpparciilf hI"
  II is hinted that .ln-k'.itiu' lilt is going to ; \ \
  1''llil' 1717tn I 2.Mll2L2 j si .Mai! ks nml other
  ."' I -si-' 'I I I points, for lci>s money I than
  N"II. I II !
  W. HALL substauli.il ill iik-il .
  JAMES Tli.it. our" '. tliinMiij), I .Mr. 1IIIe".LQ; Chairman: nu n are these rights t- |It ut
  11"1" .laiksotivilliaii-i'
  "Ier. Iltll'II. ; lllor.1dti'I'lh lnliUtP. Iii 2i II :'1 prll"tllnr | buby sluu'Vc i presume- the tiis fielghl-i hntc, lierrtofonciwl him ? Ilm
  Of r'SOAMUIA.IK li.ivi,: iti't. (-snfiliii.' (,11 Uadmd, llniiil.nnd .- 1..',Ii.i I "n :Ijjll :\1 I time foiiiths i of the 11,1 lce gl\ Jhl the tor- wilt lint objpi. tohaxingollur, palls (if the Staluroprtstnted -iliu t S'ockliolilen lo Ireimeu, tutu tlrtatiug igimraut't o\i i Inli'ligtneu
  SUMKl r nmidholders
  nor
  ._..- i piximiiriTln.'j. tire I tired, of lit.irinx, tUtU !2IH! > j I.lll clIIr"lllla, ) ttilli Irini-auay uiih are mid- icijomuiM I over pi i main ut c titui I n"iflbii
  ; l.il-nlv..V. KlWl' II? 202 him \ Mich,, '" '' In-,m_ lined 'i.y tinIInad.. then ulio tide f", is thu tuttllnimuiiit to uhkh .. .
  '( li'.M.KMS of thft n nlm, I I'llHum \\IIIIU a "I.llll''II..II1le'erlld.llllllhlith."D.llg callrd Uu |
  \1"11 )1""II. I-I' The, .t'iliiiltIitt'I; old building iu Madi-ou -
  :'/ I IKS I MHi; I 121 I II I"I i In.sides, hit-sc ')Iiil-t-N ? We hl1U seen fieighU "
  HON. JOHN FRIEND mil story, In ,dimd; nnnlln'r, nn.ll"WIn I /.I.I..I.; ? i4.I I 1\:1:\:1 1 I'l I I"MlI : Ne-\ all "I'1! Ikh. the .iml' bu: l/cin, loin donn aud Ihu work uf l li and Lire siuli, pic me iuxitpil, ucgue.su tiny uill guarill

  i.1.I I In "I.li-i' i olli i-li',1." Mild Jl 1 I tin III M',.irionMonroe. !I.::! HU' I I2IKI I 73-1; : Mr i l'.H'r took' I HIP chair, "Illl; iihg his frii, 1,1 nt ting a tn-it one iu it lca.11 ill hu coiuintnccd I| passiuger dritc placed- at cttuauagiuuttlguurra lag tn be, i i-s u-cd

  OF' NASSAU. '11'i 111 P (dry I'a1"1': ,I ilnpcd, ill!. i 1; 2112: 'JIMir.il ( IM! .INUS. I I j for I lht'di lingui-lip, .11 imiupiliatily:
  '
  .. : :tl7 IOr.ngc 1772IMI;- I I.con uml ( ladsdcn (liiin iuomu in-
  "' and. .' Ir. John Mu. Like hun fable ,
  partner-liip.
  ci'hi'l au-I I liid 1 I", In' jt.idit.Ml ..1.'uI'r., ., until 'olcull liy Illrldudlg : in t o| Hi, ], ?
  | :
  Jiitnro \\ Hall, t.:q., ol t>r. mhu, lorl.lMilrnanl '. (r.1 I I7'l il'.ik :; .I' i ihu midicntc., "M Ir. The i Pinsiiol.t: piH-rs-peak| of the uriiinliii !i Mancc; double! thu dUlaiiiu 1 lioni, the A.A.U. Mho eiittrtd into lull
  | to pmtucrsliip is oiln
  'i -sr.. jlIiu,' I ly. In llictrutli \\)1" pnlful i .r ,
  : II I i Iii'' WIIl
  4>o< .hior. Ill I l'h'l. ull'I"III.I Ila IV.lI : I llmt I city of n iimnber of strinsprs, ubn, in tietv Koadi I to haul their! produce- out I of I HIP State, to
  mats lit Hit
  I mid Muti pit and likv u
  -I-i pulled lumily, .iumituiii pmpo-Lof htiutiug, is <
  uliiili air I'lHiki' n liy 111; "iii inirili'ii'ui'l Putnam I In 2-4 l :' i an '' usa ooii foi i iappropriaiini
  The I l'OIlM:1l11. \ C prc-m ol HIP Mali iiiPitiinlPI t {, I \hl ." | ol-' tin early I iI tutu hit tie'ii of the Alaktma 1111.1'Il'lori.I.II.lho..oI. lie plai'txl on another Hailrnad lor shipiiiint.WP I.
  tth'i' I lull the
  I! i him
  i I Ihi'in.In Haul: I Ii i al i :1 I l Piifini on I lic.ny: "np-gritdu" J Hulle I : ; pie I to -nil. And I,
  .| by the itilvke nl iliu E4Tut: \ t. (I'oiiimiiicc.. I." : 1 I IU2l I I .; intend to club.ilk iu taiintts I I I hut a- ien passengers 6""o I litiui-litc HIP
  loriiied I the
  Heed
  f ( IhiotiMiinn. al IIM I, Inijorilylliw :1.1.hI9. ; II M Ire'IIIII) inli.-rniplcd liy.huuts lor I partuiTsliip by i.Cmistitnti!u >tbetucen t
  iiinl nl llio rc'iuest nl our C..II.n..Iirli"1. in I.o.e "I inter, :i" i $i i" 223 M 1l'L 11"11'' "-. miles hy I primlu- con\eymuu (t'u'till (Jiiiuty loliinhriilel lite ami white
  Hint ulnti
  -
  lliil -iirnciitii\ : I I. .1".illeI, ) lner :II negroes
  I'IC.II.' "i t if n-ini| i Suuatiuic.Tin' 1"1''' :!ji sh!I ; Hi I 'I"iet Ilc'l npnitunhip
  i .1 portion, of Wcit }Florida. lo sulMitnlc the n mie tillcnnscrtntivc ,I "'n'l ii Tllte1 n'. it I, 'trite. I liu MiiM.lv-f, lol: Iii; 1"1 ::;i/, 211 ,'. miniitis' \"Iil "iiiumpt t In talk Thc toloii'd I"u.-i.t rable, 'attuity I n m.unlisted: I in Hit him |: |it I s'icai.u| (lie high l.tiitn mid in I by uhh-h, all the profits of the tonntan ,

  ol.lllrl W. Mull, CSI'( III I I'rUMHOl.l. 1. ill I in.HUM,n i-ti ,.ol'in! .d I im"-n -,. on purport1' IIU,1"ul'.I VullH I, 'i II .1..1 J i, ppopli.pi'ivnt" I lit iota-ti mid, liid, liim! ,1ii itlii I I I bir' i Iradi. : ul I't-uusisit siti. Pi ii"es range fioiu k,hr.I Loiivt'uifhtly-arrangetl schedules mi our Itund.We -l tie lu l.uor, of the l-mmr. to the t.\clu- i",

  ntndidale, lor f.i"I"'nlnl" lin\i Ii innriu ) li idn.il. minim. -in mi'iiidrriipl \,1111.1. 21 I I '-I9;. '.MM.' 17l.l' -( I liriihlu ik'iiimuialimis, tliu li Iht'il rllli, I li'into, I lighticn dollars: per Ibiuismd. fnt, foi- hcur of niiinliiulio: uilt, hereufttr, go i iu of_ list latltr It dou'lsiy I "hilt l.t-t', lothtnlu't(
  )
  place of I Hon. TlionmiMVliU1 I \ .1.II\.I.. tlel iiiinoy : ::;i:1: .i/ I :( I J Hilling-," ,I'. ihu CIIIIII"I ', .,1 ittiggit-'s fluid eniiingeilioiirrnllaliasjeeloTlimuasiillu ; man, time it i- HIP ni'nn--tin, irln/ff 1 -
  iiiens i. llii'MM.i.il -|1".1" r. uiihilnir, Imnlt Washington '''I'1' ; a!2HTlic I I ) II illuliiiidingI I rough luiiiber ; tutuly-loni. tuciilyvtin ,7ni'tliiny ;", r -
  lYnsncoln. nl i i ]1 I 10 like the hue A. A, hi.! Knad
  inn (
  liuui rrll'roli on tuSatnuunh.
  A d'upntth( I %Veil I lu hispi'iid m of the Uml-Uli( 'in' I b"l lln tot.. \\hilu( lilt nan-, b
  { t ilkin and, M n-ali-- n -i.iit'I 1 MH tiling ti.u.: my ai dollar-. 'lor Ilr -"-c.l: and ''itle"11 I" "IcIIIICIIItI. ) ihiteruisof

  / Btifrgcbtlng him. tuiyn he" I i- 0blrl"l. Hiluiin t tI 1"11 liri'ii iillnnpiid" I.)' any: Coniirtiil'' ; I IIPL'ii'i Total I III: ) i 1.1.i i 1.:1':: :I/'l 1 < I llamiltijii-tslHiru-MorganilPi"Wull, | is uupopnlai I I.IM, lor !stanlliug.I : We litar 'iiiirnml complninl nndilis HIP imnpai I 1' it'iiiiiil| l' tilu Iii -ii iltrp.ipilal

  I niul n good nonilniiticni. Tlir I i .l.i .I ttilli lolorud lint I I ishiatt loIs ixpivsucil ii ills the present mantigi'iiiPiil bill HIP ihls ol the nil
  >, .,,1 ltidii.il, _. 'I i 11e, CoiiMialiiKiloitd : tin ppopli' : Mail until Col.I pn mm tin go infi
  Mils li is .Mill) (g.III'1; il I i\hn>itu luuibtr liadu i is living lariied of the lin.id and
  the S"llcmulhl. sign I'I..11 I I Saimdi'M lu'll make I' t-cnsililo Him me saying (lull piiikilstil' I lite ,
  illlllli lol11I1!
  1 art'; lultfr iimnntK'd and,. li,.I\P In Ilrr : l.tlilc: i is the I | I lie 11.-11. I ge-u. up lIt-guise" luiptlliagju-;
  liitil recommendation, ninl we I inn' upliis "ICI li'I'"ilg I II.J (,-ii lit'tin en 1 l'ell."cIII'11II1I1' foreign poll Is. The every day, that if lint produce ni' the Slnlpiiiut
  I..r"lf 'ctt| '' Ih.1, .,, II,di. liki'Toir mid, hi* uliitu \ Hit ahlit 'IIli.II'I.I.al.1 ,, :, hui',1- H'II Sou. mltinturirs. Nnu we bpi; lo In i\i Iu.i-l! Ire
  In plate, of Mr. While.. 11,11..licll. "lliat\11"J | ("//' /.lt,1! pllbli-hes a li.-t of til ml. t tvto tis find an out-let I Ihrougli to anolhtr
  mime mid, Id'u $k tollowillint .i Coii-4.it I ,ili\p unitinj'iiiMM mil' : inn.l 10rlllIlilk. I | \\ In'u HIP luiintd "" t tie--mcii Uolmitl' aroif lie uagoiis taking sItu kin miy Miili nuu iI ii. I It ttun't \ t
  Tin ticket Is now complete. iiml ne trn-l I llmli II I I I si-Is I liingiu pint on IhciSthiusI. lII'hU.ur' Ho.i'.l, I that the KAMI.t Komi nillsooli I mil itHlf -
  'Id in ,' Mali1 iinnoniii-til that hu "was touitliuaHHie : iu plitale iill.iii-, lit, Im-im--1,111 Ii"11cr | |
  II Hill: lie don'yi, ,:i\f ,-, in HIP .r rrr.iNiiry
  j ili/ni will rally I I" IN nip- pnliln Inige lonnage, aud engaged" ill shipping limibciI into Ihc if thu iiitirt-st
  ground, ol the Flmida I-
  i tery Cmistrtntitci null a di-pl.iy nl Kadii.il{ !I'l-iind: IDIIH andInow 1.1iI., : i Of ...''Ir-I' utnlu I' to HIP M'ulm: nl"- I' I .H\ i-Inti of Iliu!. lUdkal Kupuliliian I'ailyol.I |" I lint di.-tmds liom its magagtmciit lioiioriibilily -
  I
  nml. lint' It. to l'It"'IIt' ill u nud tariousotlipr ports Stockholders is not loniplctely Hhsorheil lie-
  (Hill I' I lin, s ax arr nlwajt ilriritlciiilii olio.u-i' | | of HIP i h'ltiritliiin J Hi-mill I lilsion-HIP i uti. 1-1111 iI.I ;" "Iml.I;' i>1IjIIe.! "//11I'11111 I.POII ).'oni mid iidcgiil) Mmh lc' s can; pjuin u

  1: -. -.-- and \ ii1giI"; "lli.IIIITI.I'. \:1': vm (-tnloied ill lied,I In iiinliollmtti.li! ; ; hi hi. a Slalu% ",IIJI |l'li- I Iii | limits: lure Ipvil, I !" ("Vmi lift I hint nil fmspoil' ,I,, I lir .1. C. .Aid1, one of \iuillhicst.; mm Ill (fine Hint time, hy Itondlioldi litiug out "f mint, Hu ni", t impoitaut and h'a-l: ( uudi ltu"'l

  II vim In Mo\l.--Thcinlorpd, ppoiilplhriingh, ) ,. "- t i".I'.i" '. lt.nliml isi IIP kuuin, by In-all"' I II'1' liiIOibi ii. i ittilli !" )'ell.11 the immuu-u e..I"I"llIIli cit. e tin I'liilpd, Slatiuar.: in l'ell"Ut'lIllIlIlhe, : Ihilulith the _'luuIsiiu of all hue al I- and! -ciilni... tin ( hkf tie, in'
  I'ailiuilpolitic 1111,111111 Ili. 11'I'lil11 .11
  out 'the Stale' I luuugol. iilHinl iniiiiuli! tll'j 11,1 ii slid, hu, iuli.rested. iu Ihc IIhull) poittr uttl HIP Hiiad i loilgeil of uhiih is l"iiinled,
  pinpi n-iiii- I II n-iiigh. ,,lust'"' hiiu-i II nr- i I HIP i-\ lug i ds| iii-ions- iu I HIP I liadkal j! To uhii hI 11M fI'C'IIII'IIly'| addi'd "Vmi go lit ituc :; lo lugily un stone on lymiriiHifIliu -

  :.. *. Till) lUllllllX, "l alia Iii mas* I Ihill's"' 1..I'III"IIr:11, : HIP Maor' II answtrInr ly IlieCousprtiilitts run lint, I III..ir Stale lit \11. |j lo I Italliinoru and ilo I Ihu liulani ol your ,,,ril'1; i_I C\i.ui-l lI' mill kiioun as HIP 1'eiisacoU l.unilicr in tin- hands of- a few uu u, in-tc.ul ol SIte iiu-e. inli i'; ullord adtiiiati| pi oin lion lo life, luis

  don'l bring, (Inm,, mil Tiny "dmi'tBie, t 111'1 I"in I bin, ill m .nun i i"l.1".f.ro, irnplion-. I'ily llialHu sliaubt. out nnd that Hut 1'11. \ilh, ordinary :i:: Ihi' IP'! Ymi'\p rtiiirnl Ihu rolori'd I ppoplulmu- Company; -itimti'd,' ahmit tttfiiiy liu-miles limnIViiMioil. tors, propiT, if (there not danger; of mhilrarymanagement ly ami hl ttti rty. Thai; thepi.ulip.il i : uoikui-i ,

  n'l nnd, Ih"IIII.I11., '''.j;''. i 11)dun I I smiip-oil I I of I I Inaliiniil I II"-"'II.IIIII'e, adminili inciiry; and 1 MI lire iHiiiijoiii I ) II npiistnlalius just! nlniiit inmigh !I''I) The |paiiifdiloitn, | nt ami, i i ,. K-iainliia: HI'). If1 1 is IHI C'IIII'"Ii I- Imlli ill I lie oflkcrti nml their tin- the .t-oti mini, :ul undir the !itPi-d Conciiititioiinlikli

  tin 11 uiiti./i ituux, :I in 'd.iYH of ) in I. 'led ll'. HIP Ili.l, "_ ill"lh 1,1,11.I'IIIII'II-"J Ihe l'ICIII''I.Ill : unite "1' ,I11r mt-il CohmU" ntlcinpti'il" lo ,JlII'I.I'Ihl I I Illlg i "HsHIP i'luyec'V' hucue Mtu.tlions, : are made perma-; ( bauilii1'ioin; Ilu! 1 Council-of the Stall

  -.-. .1..1. r/ H.lltl'lliIll I huh Ill C not incumbents upt lo bet utIle ilngnulicid its mn-t mel lul liti/in-
  iiitilligint oulnorettaid
  ulii.it-, luiingi mound public, '1'' nalitciiuiliugH i lie-.us: "As \\ lead (Iii-- 1IIIJlillll'll. I iuif\pti.lud 1,1,1Iy ret-il lug eCI haul Ihmll'I ( iamiiiMllr \.f l.'i-i nuntioiis the lail: iisi

  ( ;iKoiii.it I'm.ITU '.- ( 'UI Int: nij'lifi 11'111lril"II" 1'-1.11.1' ih li-i i mined, i toinlirruptHu it is in the pint 11' Irtl', Consi i 1.III' | i IIIIII'"I"eli1 I lId..chy lie iii inptfd lo Iii I|I that I HIP iiigriipsol' that ( mint ill" htgiumm I IiI Imperious and uuiiLComiiiodating, ; uud (Ii i iuni ml piili/aii-and mispiahlc il

  )I i herring 'news. i Unit I Mm, iiilhuia'mthroughout .I rl'II'r'"I.II", '' Ilipin-tltes I lidu, :ulnil- 11,1" il, Inu, liiHmtlug i Ilisliiil2d I Hi-li'ul. I. '! that I tliprpiniinnlol. Hii"MiiluTi.im"uciu i large I i iI [I: 111I.1. i-itt (11.1', fiti'diim. does iml) mean sleeping < ill Li thp any more jealous ol (he iuli-renlsof the ventuieisuill) riMilt iu uu ti--ututu.t'ui4Jti/-- -

  ; Iliu Mule' nl' (Oiuisia; torOiu.( ; (l.r. UI'' fi'I'I"I"III.li"lbll'II.ltl.lwul,1; | | Wallou mid Simla K"-.i" IHi, lloluus ;",11 I j i I Iniklilnl_ lo him "Dry i ) up," shnntuil, tic intmlnlmis U"U)' (tin da) 'mid slaiidtling h)' 1IhlIIII,1! ; Itoad- "imply liei'iusc; of ) I imam my olitun- niiuue.s II'u' IIt) Ion till. Thal ''utlit >

  ,1,1 I. increasing unit Unit I llm,. I Oimmrals J ( nn> 11. "I ""1.11.1; |'i--ed: oil'1 iidmiiably. undue, I \1.lilI"1, ;'ilb, 111111, mid Flollll 7th, ,I, Lnloiutl. aiidipntt'i; 'y uii ./'-I/< it -iip I I me. iibsliiiiniui' limn' yiinkeu' Kadiinl, nuttings' hull ? polity iiiu-t. Iimu Hu 11 I ly iiatuie: nl Him -

  gaining groll'l' I 1 I Ii U lifted, I liy, |..rollm'11.111l11 hail- iia..1111 'Uunit lull Cnnseltalitcseeduntil l.ibnty I I and, Wakulla : I Illh i ., i II I imiltnn uml Suuanntp. ,- '< IIH li.uk: hue htatiia-y )''" PullutlPil out of us I to gnlo ttoiking, better than cur. mid, will'ol"lhe Con- ir.l.icloomille ia to rinh/.e the dream- hci ui&-te'-iuui il Iv ugi lilt l li ih- and ruitc nn aula.milill .-

  :! (Hint ('III.lllli.u" ill ,' deli'al IICI has 1.1111 loot' and. I is iiheady pinibnin ; 1 I''lli, l.abiMlle: auilTitloi' l.'ilb.lli.i.llotd ,. te'ii'ihhiiil "". llnrrah' 'lor St'olt'iiin' ', -1 nuli' 1 Ikki I straight: out and. out.I luttire lrtsIicr'uiy M Hie great tuti' ,irt ami outlet belli ecu I HIP
  I"\ ,-- 1III'ill1..111 I 'Imlli- uirp 1,1,11., ; 11,1 Cl.iy. I lilli,, SI. .Ilhl', 11,1 Put- thi'rc-pouTX t'i his hmiuu.il f.si'laiiaiioiilint i, of hue State, uill hue prrsi I mamigeim I of classes, i o too (liii I''ii In admit I o| tlnuilt.1'ii .

  -.- "Ii. h our minted, ili"'I. me: ci-Jit hiieait him 11111 i llinn'-p 21 si I lade. and( i -pinu' dms iml allou' us lo rllll.11.11'1 I I I j I A dillltlllt)' ottltlitd bctttteu Iii ti fitcdnun I the ItuatltiHfelbt: hcrpiiasu-uorthydforls ? Can '.- i'Iuil'itl'ZltllitIul- in Int ni of lit ('oitsbu, -

  KLKTTIUM: : under the rfioiislriipllim' I hits uiH III.hl.il liiT'l'd ":, / named l.eiii-i .luhnsoii nnd. Audiett' Johnson, oui flatu be built I up mid her ttoiks of tiuithntedtd liono In .1 i ut hate bti- n able In h .
  : .iking-linlhs, : \hub' Un il i ttlit.iI, 'UKI.-IH" Kiel 2Jd, I lilhl"r"lgh( ; ,md- I lul"I.I,, son M'011.11'' sKiilir'| any laitln'i tun H
  bu held iii South Candin.t on .' I 11h. 1.1.1111Illh.r I .1.1 : I|' lour miles iifslol )'.IlIi.UII. s-ij hue night I ol Ihu2d iutciual: iiiipiovemeul be '
  llh ih .,d tiih.nc liuui iti-.it- 1 Ihp/ Inpi'liiig uas ':uii. :1111 and Folk. 2llh, Manatn ali MmKIP. in his, \ liii allPinpl rn-nlc "lltrtl{ wiiMlion"I 'I' crcr tomplilcdM.lWloiC'pX'Isl1 ; lh! Ui u', :M.'it lflli

  April in I.llbllll"l 2lllli) to 2llli tl I ,I Kill ini' lii-ite lnll, ,iindin ': 1.it'.jtii-ii, u"'I'I I by 11.I.; II,in kins. 1 hn m,:nilit I j I in Lion., .\ 111' lloniukiing aliout r"r.11'/, mi !, I iuM :.ubkli: rcsulltd iu llic.dealIj!! !! \ Jlf$1( -, ta yl f, "" "" iu inner in uhiihlur, great: itfal iioi.e." I lion ,mm, h worse, pun

  .. illl"rgil rrllhe UiI. 2lsl iind, 2&- li'\ luii-f" i, 1"II'"lillll i and, iippropiial.. n i liucaic: tlititiiii 1 Siiialm.; out nl-UiMViw.iV.\t lvi rtii1' iin\Vtlu.'lfrfrttnnrfr' ( tllsol1 lie' mlmpdiinlifiii ;one;;, i-lIke "fair,:. ,icu" bin 'la.uisdint II knife great artery of comiuuuiunliou incmuliitud tWu A gout', uutuieutt u hith mlriii'imH its mi- u and hf-'

  : No' iii Clr.lll"llh" :! <'*'- .: ,---tftwtntrmttirnTm'tnrinnrni'H.rr: I HI, tntlnl I, piotidi'd' HIP_ lull miiani/i'; nud ttmk I ',', In gis c' I'IIu'c fur' Hi II( first ilns4 uu f;! mid 'pluiigi. il into luu ImiLst ol Andy with Biieb believe huh We di'Uiitud, reform mid rt s-i ti/ItI', mill in tluir sltad, takts toiUmuii i i I

  --- :. ..J>.lWaU'e: :UlsMiU.lJ.-- '.1,1, I ivin luii, I Iii' -oliiiiouHIP, lir-t ponh.illy PIIdilin lib In"lolni-s a |M'oplu iilm-e all. I-. -itmid lime 11". I liai-gpi -tap!. II. a. knighl of I.itku, l'iL)' :| l Ii''I'Ll' and, pus islmi 'as to aif-e, his iiumed'uitu,,' ,, Iruuclimeut. Wuinfii.-tnpoulliueli'itiiiii i, ol nen dtiui I IIIP I iiiiots t and sirangi-!-. uho ban-

  ;; the noluiini- on I Ilu MilPtnAit made nl Make. Thc .1i-illl"rco".1 |\ ..Icnlli.'h murderer bill 1i1huiit-cli. jail. men, tiiially u-t oiupeti I Iho.-p
  Kt. ni.l.I.i'is 1 IN ( 'M.IHHIMA 11111.1.111'1 I I'ltml of HIP I"IIIIIli,' vip- I | nn nou sri t lug interest( in lit,,' MI!!, mi- iinaiin.iinltd| us tIll "'1
  Iii,. I'u' (Jniiut' Cmili'iiinimnl" tiiHiu-iaslii, "liis iil-iii in lit lie I Consi I it .ititp.s I.tin, II it aa IIIOIP ,ini' raliltuliorlioii and uho uill lill) the: -aim' ollki-s and pprlorm,,, .
  co U'lrprnm of the i l.llli April ) .. "Tin'n' meHprloiH lilly 1"1"1"1 .C. t than Weliaiu Iimu lit' .lneksnu\ili-' | ( "/:' Hint |H'opk ami L-iiorant; ol Ihu'r MIII-: | i :m, no.coiuiiiand

  !-' dllm'tiltiei nt ( .iyiiti.i. hl 111".1 lili/ins i ;, pb-iK'Hi's, HIP /lip.l i'lill N ol' tin- Innliliiusol- to, ('h"'III.ljll'lly ol the IJipii-i'lilalnes" II Hit I uns thai rpinrdud" .' of Ihu ""ntnnnltin' : hich la- J IlIw hCllrill: !-) befme inlge l Kia/ilon I HIP pi'tiI HIP -amu lahm-, as mti ptalily mid! Inr onu hall the stmpitthy mid te-ptitol Ilo t '

  IIIIr'H'I'O' Time l IK I". lrl'llll.1, I I '111 ..iuui' I- Ih,' Still, II -ii me lluir ,, lll ; Ihe-icoii.l. I llou-c. Tin-fiillntting I ""1t, h, lit a nilirdmajmil ;; i I lioiiil. for, lit '/''/ ill'.IIIIP"II lidii ulon-moii-u, I I I 111111 iu thu tn.su of involiintaiy, ) bankruptcy I the iiiuipi II-.UIOIIIIOH paid. Wu iionld I itpitllullv I- tt huh are leipiiiX'd to bear; u ill buidens, nml i pn

  l'lhl'll I tin- ,inert:. hauls. mid I Iti' iiies, | I ,'. ititig Ih.11 Ihp ('on-fit, line inloled C II i/i-ii4 (' )' of II hill > opls| nlm 'aipiumlt. all'imisprvnlitp : uns Inmi;iii fmili." InMiVilfoil- I of HIP "Ii- ,,'! UlIi\-Ilhe\. I'lmida' .'il huihit-, nil full Chlu nil Mif-'gt"I a liumliiiof 11.111111 Irvin uliiiliI itevpiiisiti.. A g'ti L-u-utuus'uit, that aiiuuU u-ii

  tllllll tr&silsin tliu nflliu. Wli I'm' lluiouiprmuUc. ol Hie C"'II.I, baling: itrt'\ ill"I uoniintlid, iu.. Ih.i., poliliial. \ '\'. 11111' nn" of HIP HII.I I'lIll'lIrlII", ri'i-oil killi'd, Hit-I I Itailioid Company, '( is Imtilly: do-iil! nftci" a protracltd I' I'ino l >irerlol' luay lit- iho-4'li uho ii ill glu C 111it traits I mid, ripudiatcs I the Illo.-l -atred, oblir

  1.01,1",1, A in Imii i C.ihlni-, ll.p: ,lollnuiir-. ki, I I County I l.'ppip.si'nt.iliti'nin ('.II Plililled lo. oiielln lulu l I', I II I H! 1"1', i Clad _' ,inaiksman. I IIil ill! into HIP 'diplliof hn, tar-, ., H-ssimi of the ('lIlIrl. and (thu mo-t., ( iiulc- mlua''uncul.tioiinmka I !,judicious and satialattmy. (lions, thus on-.i-iiiii"' lmii) ,iniil nl t. iilnu > ,,,

  rcJI"lllc\nil. lln, lii':'i 1., ,,, I 1 I'.ievanl: Clay, Callimm.. Hade itig pioHiiit'd his Thtsp (to tthkh,
  uia. II..h' II. 111,1. J""lll. //1'1'1 Mtapliook, iii.nli-, 11..1 j! fatignbh' labor of- Ihu opposing tnuii-il. The iiamps uc might mid phaiM uud helpless old mm In ubjtil |it mtiiuis

  , -.-.. (Capl.' .luiiiiM I I. Il) 1"1. 'Inr SpiialorSolomon 1.llil"l.,. I llenminhi, I lil.IIIIh.! I 1.II"'b.( ,,; from the Klmiiln i /",./. i UP 'lip<.;mi '" (|''ieslimi ut 1-niiu was, tthellur I Ihu road: hns it ,numhir ofothtis, ju>t as uoitliy flu c' it t u iuuti- for uhkh Iii, ri, Is un t\tu-u i'l' ii|s-I-| >

  'iii. AngUHl.lCoUtltilntiollallMtll' : ::, ..1"1"111Ihll Sills, Itnbpil' ,KI nl, 11"1 I II I I i.I.III. l.iif.rultp, Ltty, labcrly .M.unilie, MOIIIOP!- I, ,Inroad, mid'\ utlugi'i iiuvcnmiuit that uas iuliiidtd I bt t i iVi <

  "kerosene" isippll u lib ir k," iiml( Uau inllmnniattiiy ClpiihII, i I I 'a) 1 iiii i for '\11,1)11 I siti,) Or.iugp;"', 1,1.llllal. Santa Itosa, SI I. ,lohus, '!I / to "-pi'ak u 1'I'c, ,' lint IL \111. "," :;"." ,I lipiv hnukiupl t lau In arrant ndjitdiuilton. ittn ,ot.1111I111,1'11'11.1' Ch U I II.indli-i I (iambic Slllllh, I *. II. Brok ian -iv ,liiitlobiiild npaniiii-loiraiyioini"-"l: |-
  Win. i
  uilirli'. nnd. ma)' 'is .jI.Iy I he Mtp- leioj'jiiiuiiitlusp.: : ""llill"1 .1 11'1 and 11 utitii.--.. /11111'1'. T..) 111.,11' i.l. Wallou, Thc lit i;,' .,'olo"e l imdit'hiu, hoiitpd ho" hoMii* ('ii. i'iuili-u'si-it, mid .Mr.( Pupy, of W. I'. Miwelv, .1 IIi.i 1. Christip Denliain, ol t Ijiiol.ilil: 1114101and- lliiplim ipli'd adttun I

  pressed under tlir opcialtoiH: < of OldirNo. :,1 IIIIP. \11"1111 I! ( im lonsi jpiiiiiiiisly. ciidoitfi'. WIIII"I., Wnkiilla,. IIII"I, for, ( ".I.l.h... K.: i lltkp l of Ihu AV./iiWi'.i//, ,, Tnllaliii-aiv( appeared lor; HIP (Company ( t'hlc- ( !eorip, Talor, l >. Cllson, ti-, at Ilic i.\ptn-i nl un I nl, i apilal and. intilhgi

  Our (lellel Iind; bl.I"I' make laulious iuiuiiic| i <, tip 11., II'r"'I'.lh'I.e| | limn, our ".11.1 l sup' .tll!I-, 1.IIillhlllh', it "' I1f11)eight loutiiHis i ( who IIn itis'tuiilittle_ into,' Ihu IIle'lill: lit a hUe nil Kinky mid' i 1)) P. Holland! KSIJ, of ApHl.ichiiol.i A. H I lou kiuuii, IkUlvThom.iDr. -, lite, is it p-uimue.nl I I that iletir\i7, tie i in

  mill if Hit* )Ii"' the HIM', I liny must cense I iirnl.i poll I t. oli111:: aiil flrlhl'I' ""lliI11Iol I'ni Ilu I tin liu.'; 'JSmelnliu I '' tl' ;,:: luh'l the !! 1'"III'llhl1' S uiptaiu II. slunk iulo II phiar, ni'iir 'lor I Hie Itt-till luI'. (.I'fiuTal Kinky ,i U. .C.Munroc Ix.'iiin., A W.7.K_ lladi-y Dam) ,II iiialitied| Cttlth-luulitlittll of g.I men ttn.vulii'ie. I.

  It hi.liluitcii. I I.U'i-l.ilnie., I 11111111 the \1 bile CollMlllllitt-' Ill'i ,IIy. Hint ,''',/ i/iin' n lit mid. ) ,
  nl'jnhiib
  ting Dili li iiifl.iiiiin.iliiry: MulF. iniyjit: .; ; ) | Ciloomy il.uk i n- oidipied a dav ulIllI ball in thu opeiiin.; aigu- l.-.iac It. I Ian, is.We luhoil- t. -o\ciiiintut Hull by u-
  :
  t Meade, .\o ii3' iIi ), I dispitid. ; tiibiilp to null omul me iloiibtlnlc inaiiilain; mid; iusi'-l i I I U'PiiHIP I lliclioiiM ol thu tlil,1iiditietisiui, i ol. mi-ill )'Ir. 1'npy OIIP day, in r-t.tliuh's'. I Colonel, '' \eiyuiluv.I i- i.titillated (lo di-mgaui/i; III". .

  t tin-imididalis that; i-:ai'h ol Hipse eminlks, I by, -ani/atiiui Iltl'j jell'iil 'I, ,IIr.,1, '"II"III.III"re gloomy tutu ili---iH.-r.ilc did Saiideisiiii ami, lesptitliilly reiiH"Jl| I lie f'tmii/iiiii and I thus'luenltai'cr'i
  --- ntimud' In the u ''lllilll. one tiny, : .Mr. I Holland one day dcpipss capi'.il' and p.tiah/u I liaili I is it gottiii

  j 11.:11.\:1'I }'.''rley, plllII.> $IIIIIICI." .lud,4i,. c Cut; 11111"l.II., iu 11..lr i II'"r'> '1"1 uh, t I. ma)' In- lanii-d I ; mid, 'v'ood IICI ileikd, I)i 1111')' gl"IIli Caplain l Iku 1":1111111(i u-u I Hitbhmit iu HIP losing IIrilllllllll.I Tlte dec iii'it hlI: l publish' this mi communication.the hue of the 1 tV ( i. I Kulioailto ,: mint uhkh is iT. 'thu--I, siBmtr or ?laiti; I--i ,'

  i>|)....li iU'liiii) I Ihe I li iIi. L ot lhh'I.II'.lke C'luist-; I't ;;ual |I". 11"" s slitiittii .44, lo (iNtuit' out l I. Hiptifiom to hue I.egidalmp.MiiitliimciiinbpMlidr '< of (the largt- colored audience) "lo rluur )'dlll en I Ulnleled. : into baiikritptiy; --tliaii uhiih noihin-; fin '.

  to \iilc 1'\1 I In!\.lo! "''I. u tii> in tlif Kn.ili', and his 'imdiiine, "I luleii-le'l. listmi'is, tthatuaHit i ., \ Will not HIP Ilii'lids, I Inl I him.,' Thp mo-l laplmons: ( ",untimindt'd l up- -*- I Ah'lhcKIiirjhlIs.: UOIMIu -.

  rt'iiLirku llml liuiliKHMi' livtuiiM'il' lilly asniinu' I tills' .tliIul btsl iuleip.l/ of, HIP niiit' 1"1 mlmtd iiioib, 'i.ili'Mt and ju-liie' tlC 1"111'11.1 go 1 i pl.uiMgripti'd: Ihu iil'iiiiuriuliul' (''1'111111 I 1) I lt- .I \'"r luip irlHiif Ordir. i oin_lu-i'Ui, lie .nlii-c all HUM. l'"ih lIe I.

  viluuidioultl .liifctU'u% C'li.iM- uwiinn. alike in the ,II1'1' al the Spiakii's i>lnud.Vlun Iliu I Ill,..UHI,, IUIf.II"; I 1'111111. Mil.II II.Y 1)1511111 1.1'ltcr Irom Jm kioiit llir.jAlkMNVIIIh mid
  i "lrlcllCI! line, prc-piil i i j..iiii ""I Ins appl.tupsnlhidid I 1,1il'p't / it hitf, to tote foi S 01 1 t-, I II I il i and Full M'aud

  3 t I.Ile 11 tliu liuui J'IIHIIIIIllh' ; tinSi'n.il.il-'$ 'imt. .'t, UP piiniioi, gitn lint I We taniiol "liptlii, r turn, hide' \ii.it in sit s- migbl 1 MI that; hu tould lie ho'"rol1 pioti'dlpil I i of I ;"'."I'ill.\ Alabama and Flnridn, ) Ftt, I li-h t I Ihc Cmi-lilutimi "sli-lu'or not, .i- Hun
  ( >
  I usiilit'iidy. HIgl'b".111. (-ti Inill iii.iitu| ';. 11 Mi' "Illn- '1'\'ral'II.i.II: spipi" I Ins 1)1"1-1'.1\1.ona-imi" 1\In- .aY'III"I'' I Ilu II.1lil, ) :al".I.I' in I II .l, In a mini tiii(hug. \I It'ri II hg 51 Milr.ln dpiuol 1 iteiitr.il; I Hitlers' No 11.111111,0.1.1',1,jii! | !9. I UM, ) KtV liiul- AplllH, 1 IWJS, t bitlir_ jud.-ineut hiti iv dn-tale, .

  I'lntw \'h., Mr.i JohlhOI. ina\' \ .c In- aiiiiillidTiuioliiii I| I 11! .1.11 not sa)- nnui' ol .1 tIgi', ( us) 'iii'u' Ih:1: I HIP( fonilili-' P I''titui-, ol. Apalailiiiota i-l, I Ihu t'liliiu lit't'd (iliusou i Hamilton t pro That I.linn.-3.md,I impaitiulil uy in. iv IIPicured, The CoiisciTulitis lure up and tloiug and donut M it'ihN

  -.-.- Hill II u .1'1//li":1 -I" I 1"", mid .'Inlly mi.itiiid, /1" 'InI I t r.IIIIII'c.' r.ing I tliu argnnifiilK., only, uliiiliKnight in I!the oming, lei-nuns in (imr-jia: uud Florid:i, miau I Dial Ihc i lection shall I by iklanll.As .
  go
  IMU.II.IIIThr I I Alliiiilu-' tiullj' ; i 11'I'\ \ 1.11'1' ol hi-h lend1 1 IIP c.oiu-l I I I 'nl"; il i I. aim the niti Illi/iuti.: and 'nsntlaI | I I and Saundprs' 'had Inriii-lipd i in Ihp /I( hunhinlI tile nominees, lie. Ilimllon 01 ii r. tt line.
  III become knmi
  t '' I 'dibit ol- II Ilah'II.\, t i tithiol, Hit' l.pgi-lalite : "t'lsisiiutliiIi," and : I That thu hnllnt boM'sshill i n aiiiong our people Tinlol. lu\i iu., klipi I the linn 'llfiuiM
  nlimi uilh tutu II hlI'a.. h-h lii-'l I lo, Hit Ire itittiti il, Cnpl. l iku lun.i'dthu not" buoitned| ; loin
  IIIIH | | I t Iliniiixli rult'nl I Iiglil hi.mill ( I lobe j jour n fti lug of itiiiuintes
  I-II lairOl1 1.1"1",1 I Ir 111 le I -ought pined (nidi's, or I Hie loli,, (counted imr Inill any iutnriiintion' HUPPS.! them lot.eilHu I f Whilii; h.is luin icttitid
  ontbnisittf out Hum mid u ditluiiug Hi'' iimu- (
  nt' imnplpltly, ui-ri-ti' ,
  >i to all pails I of 1:1,11"I"liII.: I in tiuiiiitliiin with iiu| appliU'u limn Hu-iolond 111 1.111 uill "l that Hut 1'11, '; "'iis ;< IIP J.lIII.of Hie J"IIr1111/ ( tlis' lion,, 'nil tin uistlvii mid bhoiv I HIP tutu i's-I I badgers, ns nl-o

  Ilic. IViihiitol.i' A. '!i'-cd.II the North,, that tiny uill uol sit still mid h iuailiou juJhujil; Ini- Mi-,iili-n;ml, (!n\tiiioi I Ititdiii'l him

  i i hue II btt'.iniliiiali.I' on the M. Julius IIMT. Thl'I,.. I lc.is.iuInr Ihp. minili--t'; Mieisini-s-ol. I 1:5.: n' I IIPSItidicils I- | \uiie iu. its,. 1..II'lhl' ; lint lo, .1.S illl. Hui Ii, i plain pninlud P, t I i 11"11. 1.1 I 11111' I 1",11 ii 1 iieu'l |'il- 1 him nl t mma''iT-shall' : st-i, (111\11 I u ol ih.n.lclel njgitasimi Hi ill ,
  imp litlititluit) Inlpriiipttil nlnuial M'IIIPUCP meii ilgiiilkni m is Itl'-t lit mihililiIn
  rat ") uif! the ..iiiic' Iy .111. L I lioniuvanuali. 111 \1.1.111'1 t'.1 In I thu ptiry ; ola radical ,
  h"'IUI'rl mid llnidircll
  I. i-l.iinlin still holds
  lioui, the pally
  i 11,1'11)"lli.II bUensi Iii i ;: "oi.o-ie| Iou
  'tilh | | pally \I shall: t Hie
  Tlif. Kmnnrdin 1 A jtiiit I iiiXunnnali ; Hill Hni.he? I "-1.11,11.1 nimu-tH)' i-. liinu-d. I pi pit\ "' ''' ttilhonl uliu h "I h,1'III'I'IIIII'IIt.1| : ,; i'in' And, ,IIP hI''CIIIille'IIOIoI': .n..IIIIIIII", opinuii' ,111.1' out a'uiii-t the coiuimicd- offers of midi aetept I po.-ilinn.

  i m'ti\ugoodfrom. lln.< Nurlli Hliiipulto | I llil'l and, gi-"1"1' Capl. \\ II I II I I 1.\ tin 'h .t'l. .i.111 as ilujtatist,:' pnipo-i-of mini did. andlifl, u lln- vI---h a-el II''ol'l"I.I- i "'it-is ihrinmil' ballot, \ boxes and. the touuli.i- ; of HIP b.iliulo, ; 'Ilii e. piomiscd by Itet'd and hiili'iic, money' and I .Mvl.l\NN\. \-.Apnl- 1 llh, ls|
  i liis ..iru mill luiwiird llm ) I I ol' I 1.11, :a-itlidnl, Hit- Maud, m piin In HIP I life 'I i, re'll but nlle. imuiptioiis, Km bSdiat.niil ol tluir LI 1111.1"1". e iii lurllipr P suppoil.i, I.1el'.I"'lh"I' ns lo u ilncM und \ rily .m h minting think | Ut.MihJih.sYutn a : vny llaliirm.- I' lIt? '11-
  uill
  i h"1cc I 'hlri I ami, t.uu h 1'11', in uhkh i I liy ordtr ol 1 Majnr (;it ueial, I Mf t ktcp Ihu fuld ami sluut iu Ihi- tin let! .
  : at ( tujtu
  ; IHK |i'.t
  1"1 Ipiul ol HIP _' Kadiial. linj.n -, K.i'lii'.ili-in tintis, loinph () M.iith, le.nh'd ,nn. l"iluiuvilill
  li""III. \Ill "I'II'I' i itI.I. .t |1''llihl.\| otniitvs : "" I i i- I. II I I/s"'"UO lion,, UK Ill the I.u-t. (that he is a "ixj\\cr" not Inhe
  I : huh Ionbilmp I II" 1"1 : I li Iy ";nmipliivAd' turn tahli'd and ilmnfor.! nip In Iii- Iit-iilii-lhis' .il II.- .,itlrtcit lilt.
  _-..--_- I\'IC -t'll siuldinlt. Immu.I 'it 1.1 It. loaliauiil: Iiiunit I'Hiliii I a u. AI Im,,' .\ Mill.ml;' I.\lj.I'; ;.;1 lit; ,m;,'ralI trilled uilh or dc.-pi-cd. Kcally.il llienurnib
  -I '
  ir mil |"Ildy 1 iii limuo-i'., Hii-.u in-I ,addii '- ,t I Hi: ini.il,. ( 'II\'llilll,1- Hu ( "'I-"Ialil'i "I i nl I huh "gland tliiumisli .itiun" I Hut' of lln I 11I1I.lal', tlixlioii, for Lkultiiaiitliotirnoi.I Atkiionl'ilin ,
  r Now ."i TIIKN.-.lii-t In'liiri! hit I Iii,' < lit lln ?41iiu lln i I'i.hitl-! ., uire not bo far tommiited by llitii loyal
  HIP
  ,_ In lip, u | lu. .illiiip 1111 i Cniuiluliilll lar:i- 1I1I.1i.III'C, pro-Pill. it is ("Iillllll'llllllli, Kitd "Tin ;,' fully \eiyliightonipliiueul, paid lit-- K
  11",1 | '! ; i : fmtv' "III; i indiiatitc ot f KAIII I'l
  : Iii the } I .,;, I lai I 11,11111. / Illl IMIII if. leafiiis anil the tear ol threat" ,
  ill, 'I"rilil m i | g. |1'1' I 1IIIiI > ( Irom use raditalle.ulciN
  Ili'.llhe ol,l HIP inf.ininnilpl: .if iainl| t I'.t-tt'i. and C j \ u ol HIPS- lut-, --lionin.-- tint iniil'l not piuiii'imil,* lump, than .fijl" n ioli-> .i j in (tmidiiit ol hue iipproathing: i It-eiimi In the I'onferciKx1, uhii h met nt (Jniiuy. and full
  plamlt
  : ,
  lion of it. a\iilalilf: uliluii.il; |' II nin' t I.I. ti iii i II,' they uonhl more It it1itigl.tihp.trt and
  1'.1 "d\piilniii-- ilnipii'iit ami 5:11" I I. II llitpowpr Hit isik- tqslt'I| and .1'\ 1'1'.11 ufiliPA-lntt-'sttapiK-il, li.irsi-s", <.ill,'"- II.II1IC .llltc I !/.I// IH"lilCt'l ( ::1'1:11'1 e Ill.lUki : applet iuliiug their motive., ., [ mii-l dei lint In I.ii i I.'
  | I |I"
  ihil \ | .
  .111' dvinnii Illi"lh.r I lie ". .L"I..1 adtriilunrNnilidilit ..II".I.II.li,1 t liiiitral "':lIh' '"rilo i it..II.IIII.. Let Iliu I I'ri'M Mile lor hit Consiitatitu' Iii kcl lor Ihcyifand
  -till! Ml-t.lilli, III- ii i II ,,1"I.I.i I ol i IK ill -"U'"II.( > I.vti liltit( Iiuiuiuiii. a it.pti L.1..III.'t"l ;| Illl', Illrtliui. e.iliilidatu; : lor l.ieuteuaiil t hvi-ruuor mn- -nl1 1 It
  ol
  i ,. AVI" Hit' \\liulr I "IiI., iI |i.iji';" i"lillid : | in-llii : I IttSluti pn-ss' it round that it mav: leaih the I knott that the ii biles uho me( const-rvaliteniegtmrull
  OIIP ol tin i.rk': : m .ilm-< ol HIP Kl'iuii, land. 1.:1.1:11..11'1111' tt'I I llnirali' for Ihp imlili'! gallmil -11-11"' : HUM distant: I elo..tillll, preciiii prtvlmu lions uhkh I taiiuol disiegaid, (luUtlli tmbi'l u
  Hie ,
  "i 'iniiinof I t I'. JMIIIIli'r .. .- lln i I lo ,
  with '' '' ,1 1li men uhom kuoiv,
  | ) they
  IIe \ .\ I l'i 11 "lt,1 1".1 I'WI'I.K'S: pmdidalp, 'Inr day of 1 hue ,'lei'lion and -1 vI'sihl lo lie You will Ihinloli' !
  I ilir. l.-ir.| In ralltd Im I lit | tlh "Iulsute .t .k its: n..I".I'1,1', t Hit u .1"III''I\ey sets to look lo Miiiiktiiicil i I" "

  i < ," iiml (lie. ""i-imxlii .'ll'o1! \V I. 1.111'lJ1 IIell.II.II,' jn"l sin li I "i'\-. it us |l'vs 1.1 I onlv,1. I HIP |..1..1.1.,1 i.pp| 111 1.1 di,' I ,Ia '(1115 ,II InI ( it "-Ii )J',,, '"'.1.1. art- l''ttl'' !" I 11111)111 I I Ih,' I lintu I | il Iluiut they ItIIIl1'ir: I thalli-ugini, and I 1111 ir fair men ami men is ito imtt- it Hi Hum iicll.ami ) oin t.mdid.ile Tli.iukingi.Hgtiillimni 'I.-.
  .luis: nnd ihu.: "lillfrs of l'.l.V.. I humik'n. in 1.1 rppri'MiilatiMs' touiiiu-H I, I Ihf toiiniingof, ,, the. while thty do not pro--se| I lo admit t Hit-ni toJUii.d
  !
  only dult. lit ,111111.11"11 the
  .ind I p I' 1i.I"I.1 Ih'I'I'11 'lllh '111.1 ot- ntiur u cry kind iciuis, (-I'en, Iciitr
  .." .\ "lolnrid I 1,11''III'r, % ,' .; ; 1 Intliu \.11'"li.II.1 1"lil..1 t .llilI.1 pi'' andntli i totti-,It. inditid toiinliemitl I hallots. III \pioinpl' "i and i in 1'lIrl111111 late attendunit or politk-aleimality, ) i'l uru willing to < ,
  "'Ii'l |1"h.I', I I". inmni'iil" ', ilaoh. i. ''11'.10 .dllli. olliip M'iklllg. Inolift |IH"Ihl| tot's.i --til I I p c- 1 main ilnlli
  L tvnildiVMul" Tfiini,. (Itf.. in I. .ii t" .Ir' 11111"11\ 1",1 in tin, 1"llli." illiitipr I'm, t.ni I.. | ; | tIlls bicloit t I that liifii' IIP npHiiuteil| tend, lo them, all Ihu I lights of uti/ius Ijcfoiu, Hielavt ire | p-pn _
  : I
  ; inlUinv: I I II h"l h,- |MIIII ill.ill II- addii'*".'.1 l lmniII i I ) \ Iin diMf.-iid HIP ii 'its,!h' 11.1"1., .and, .illott a. 'iniiim i I 1\,' itt 'lai: p, ns tip> donp In-re on Tiui-d. t'ten .fdllllll'r and '1.lIlIlill.Iho. II ill lust is' tire, -. YittuuIuIltul.ilhu4tuu, ,
  I h Not
  { 11.1 IHI.lkali'l.: lliy nuint' : .1/:1: nl' lui''lilu I .11' hjs 'ijii.iinl aiii.diili-, .in. >!. li) ol i"iior.int, ,, mid di.l diil iii' -nx-. I 1-1 -tudI'inii ill.:. ..IIllt.IIIII.t.I W. Soil' \I ill IK. lilljiill'U 1111,1, who will laithtnlly: |K.Iform 'Hie I inipoiUnt ouly Ihithe negroes kuou that 'I'uIsV4 I Wifl rI.'lu .
  *.->v i -- i iiinii-aMiy HIP Norlh. .. kllhg lie ( : trust tmilidid. lo tlu'in nnlil Ihtlisiillol, (1111' Soiithi, ru nun ilo iml Mik In iiu|>oH'oii Iliiirignoraiite '
  '
  'U;J t t Uill ,., IiI 1"1 ntlHlI.KM'lli'K KI.HKIHA'
  111'1.11) -1"11"", 1.hi ) I Illl i lit linn h..lIloc. made kiiuun'" Mii i l I ii.! uluii' i F. M l l/Kngli.U "
  UK N,'i | n nvr.n.Tin / I /"">, KIllmt \ I I1Iill. >: .111, h ,.u If, at t Ihi i |1" ll-l( ot. '\rUhlll ; 'in'.Hand : nut! unit ns of old, are lilitrnl i In
  "
  r ( //10. .1. n.illil; l"l. n.iid liyu; 11' i- | |. |" ., dial .. We Hit liii.irduui. C. i: | ) .
  I if the Km) .I..it. '. | 1'.1' ..itotunf II : :1 In ton1m nmi |1.1. 111'lal..II.1: | thp lim'IIII. ; oukr, au-l Ihu tdilonalt them,. Not n tiny putt's,; but t %iitiuhihv- ol humauity ) | e, .lo.Inhii VVillimiK -
  \} 1'1.1'1.1',1 I'j tompliiniiit MI .\11.\ Mi. I I'iih. lo-iv'. tli.il i'itiga; pol lln ii nun tolni, uiak .lhl 11'. Ilitr ton IliiiUlrrril' Iii nunm'lil' I Ilifiiupoii, trnin Ihl11.1111.1 lulittiyt: nml I II. )I Its| i.lsiu, ,, I ). I,. Kin.iu, F. li l"M.n.W .
  Hit-. l.il1 I ,lnkiltliil.il I liberality are bhuMii to Uieiu
  1"1.1".11,1 n "I sili'iin' i liiilrhihIm' tit nil by nalites -
  i-I 1 limn i liadi
  Il'i 111" I I.I .iliiulimi 11.1 kitI ,1.1. ) mnlcorinpt .11111, hati- net, "..JII"IIl'gl'1 ,HIP in' i\iil.II.I..It'IIII"'I' in VTauNi -, ic'LhutiuColtsUuilItc':
  11' | indulgca fi lit
  l'.II'1 i f'jeIIO' t'on-liiiiii'iii., "1,1.. -'II I 11111, Illl'It "I I rto I npu-Miil .toni ml., ,.1. lit Hiti lo II ill a miliur' nr |I'W1.11..1\ .MM MIIIII, 'nl r'lui ,.111. 1.11 .'","H"h.| ton 11.1 an-ttp| Ihll1.1" mm I '' ttliuli is ill In'olli-rid by 'HIP re nH.iiinj| o'lhl' ; ilatioiis otti i 'a uindii 'nm nl ju-lni( 5. -the ," nIrai.ij.int liieiids.. ll.td hue South heist kll to hertll'toresloru -.0 .. -
  ) In mm ol liii. niiHl 'luMiililiil. i lia-p, | and Inn i ililp i -i nl ill mil; IKtour Hi ii' i-li :ilion 'h.Nk I Uti
  iiluinn t sits II ilni InInir, I In lnilinc I u |'H.nt.HIM; 'im "1I1 Idu''mliol'llii-month. It puh.i| lnc.iii c. fnl a bug u lulu, \\' itiict| lung ocfoiu this aud labor CIML UJLi'l --The tolnrtil, 'ColI'm
  cnpital
  your 011' :Ihc" ', ( 'sti )I \v. liii .trti Hun l uiliiliimti 5- |I 1111111 Ie! HIP i H..I.II.111 i- uf toin' ihoiif. is, 15k.iii' tt II.UI.JPII. irk-i haic Im. lillle tiers 1 h- niilin
  anaili
  ilrn.\i, 1 il nillnnl.\ aimiluinjil I iiii :a ( 'la-a duly' Ii lilt liI u t.-'j i ai iii.-loiued( ail) thing. tiki uuiildhate trattlcd hauil in baud i ,; nmJ ulliiiiiuiiHinlabti I | -
  tlir 1 Il' r\i I. all HIP Hi tr'o| Hi,' mid n restored
  "II".IIknl : i-i inud Im 1".11 h.III' In mi .\l 1f I ItIl.itl4i1 \ | \ 1.11 i ) out nilltour, inn' iiiyoiir' and *r" hu 1'\.1"'- I hit thy older Mod CIlia, .yainsl( his late Kit haul, 1- -
  j 1 liiuily tnllcague' ,
  il ,) nliicli. i i.iilri'.'lv "illliidi f |hUt limioitil tili/rn ,toll liii--lit 1111'1, II ills loin" ; ILS Tarnit South iiould ha\c. been In peace and
  iiii.trfil 11' 1II'al.I'. ,11. tindivaing rIlls-IllI- ;; iptiiliv.rliuinU I ,",h..II.I Hu iliittft': : and Iliii. (Mittpr Iii uill as-St' I, tour lie II situ II I't-i mini-I-, ,to not kl 1 I rigLslratimi.hJ gins -ilnv-iml, go ,Lit: cuo'igli' lo prc' ml fraud- peril)'. I It will lie bo but not pros- What makes t tinmloicd. '-(','louis i mo-l pe
  until hue
  | |
  ; ytl
  r'd\
  ( : tar-
  f nl' use 11l'II"I. mid S 1.1M.ijiir I'i1i iit, ,* li.illi; tie I' 5 .11:11'1.1 t1'II.I.I.II. 1,1, i.ilhiii.-l: ., m I lint. .ut-I ,': ." .ilimi Mi.ill MIII mil I.llill., Ilill ln-c \\ ilh"ul111: tour( iianip iiimlltd, IIH| >IIIliu ill slnlluiu the ballnl linv, eiith ui ht I during I liefleilion pc't-hag aditrluit'is are bled a tiiul.Uly liidi ,nnul I |, (he I uHi! :u Hut hni 4 i I
  I I ,
  nay.ly
  (Ii I'\ il.l (tic "(hit'"' 'liimti,. 1 1..1.1' 11,1 I. with pi.'ioiubl jilt< 1'.1. .l Illtutlo' tolllMl.iiinl in ki'lil'n| I III ..1..1'101,.. I It I jniih.iii' had,: any doubi' That llitsc fiaiulu hriisrltiri( ti-il a nteut itS u.iiliving iu Wt.-hiiiglnu, upnn 'Iii- nilmt-l
  | lie
  " rllll> |I'f..1 .1"I" and' uu II.OP IU' iii .5' '" "- K'MIII | -.f : census ( ( iuhahil.iub ol- ..l.ukMiutille -
  I } 11.II.V.lhh1 toil lit I i .I..II'li" :Ijk'1. Ihall. a. to ,lour li::hl,i lo regi-tpr. 1 ill Tampa and ill Ia. limis COllitilllUlls.( h No
  I :1; Si l JTllV. ..Iy. l ,, 11' :.1'1'1.' I 1'1..II.li\! | tt no jo I lrt '\11 iuvpxlig HP i Ih -IIi r pm of this Mate, dnr1 ; our (Hipulatiou, cicieds kit thousand "colt 'ici POIIatilllllll i "IIIribiited
  I I .IIII.I'lhli"llllrl..II.I.| niid-l :in .,, Je.11I1 t HUPP, and uluii i s.Hi-linl thai 1 ill HIP late i In lion h. luvn, iitn-.i'd I I I"Washiugioii
  -.-.- IICI \I" "il".I" ,lllh iiml t ollllre nnl ,, ;: is t \I ills slut -oiilo. Tub include* the ndjoin'm suburbs. In .milhinIhmyli t lo -i ud N" ''' -
  I I -ptaklT--litl'I I ge l!:.l-li.\, I It., .. di-iinilt uitili \1 ,1.1 .r"i" I \ sin, kilt r- dl-illalili.d| illoiir I t li-hl am] jllsicl I: .Irs'ulc'I i'ti.leuii-.ol ti lit tilthl u*-.'IIi..u. the uliuo : lie | ml., di oVjrluo'ut
  :j : S.'l I'lHI" A1 li; tl.lll-NMIk 11 I ,lunl i ilim I! I'.itlm .mil, Itiil'tll, i Kintoiii i.'ietl| HIP sl.mil,. ,'.1- llnip* Him ("%|"' I l-) ,. ttlinltiI :- U limll| | city limits, proier| (hero me uttr lour lliunikiiid "jnw >
  nIl inu' ailiuilliil j in
  11 lo li X'J1' mH"for I IpeiiiK
  rigi-ti iiii-lmiip
  r. hy 'iipgligi |-p( (Ih..IIII"1I hll Saniukt.heii: I tin !
  I
  5' or
  Ii ililIkil iti. poor
  lu ihlil ,sit i C Thisshoittin
  I isniii'il an III.IIT I ;; S .IIIIIlil.; : ollit Iml .t tin iiiiunlrs, paili. Tlnir I I 1.. lu..ill lust .I- "I| \li.si Mlil rapid iiurc.te.aud ; .
  .1".lil '' 11. \m lun-iiluti 'on-lit .iliu' pail m llul Imdt iiidtlliniipp, ) I tf% ulionld tprliit ) onr rlhl: I In1toll'ill :l hid: I lniu iiiemlitrs nl t.gl.tr'lli.lIlio..d, 1 Inn) Mill all bU 'i 'slut, itsiulis-u, .," u ., In H '
  tome. TItein'eIht
  uU at uldili, ., Will they lots Uiu.
  I ITS | IT ni.ir illl.I. | lltlUtll, ltill Illllll llppl.llil| | I lit Ih,,' nru :
  |
  .1 1"Ili I UMiin, dint lo '," 1 Maip' ,1.1.1.1 Uu' tnuiinj tlct limi Iliu I I Uiu npialpilly lu-.ird. WOll'l olkr M.I1
  ; I'Iii" \ ) 'r."III.I.Ullr Inn-t inijHir -.1." alter the late built unit to out kl HariiMiit Ik'itl, I IShrtud > -
  1 lands arc &i\ajlsl.ie. Ini t ;.ini.lo MI. I li v\ | .(U.iis-ilC and HIP Cut up new ones taken tn. .Mnicmeul-
  II j tli.il' HIP Ui -1 ti-I i ,I. n' U ill '
  I II .i I. 1"" Hum' 1.11I1.1' lu 14 in list 1'1.110- pluli-'ii.I "I il I' / "liad itt !
  Ih'"II..i" :' ni.ii iu.is s' t ."-.- I I I i-lmll'lin-nl I' I itt Imllti are allmit toiiorib Stuuikr* wlitii h* gel. Ihrou.'li: >M'I
  I lUuM. luuds ta in:"> lo iini'.ii> I.r; I lie |l'f..I| |,,. I I I i l im iili'inrd .ilviti' win' iiili'iit; 'di '1111 ','Ik'1\,1, ton ,1 l-uihliug 11 int.ililu lintel
  i.-j 'I 1II'h' ph I II''l'I'I.\to ',-,-,' ii. I ikl II'd h. i-i rllllo, 'In turn, nil Ihc( in -, ,, oneih lilitslns -
  Ltd(
  1 1 inn lr MWl.il'Ifx I l"i" llir loiiiin.iii. 1 L iiiul luuiIliu \plat! huh, -, Hit I H! idital ",.i1i and lln jl iiin'l aft. and, n.1 t 111..1.. Kiankliu .mil, I 'alliiiuiilioiil.l up ninninjianl-- I'll r tin, htripropou to )purtliast hit |h.si|, uud money InMJIU ut ol
  1.1. ;i liatp hnl inn.'I nii-srtaiiit-. I lipluntl Mi-ndu li ia tin idfd. tlial I h 1\ ill; htltl( I I ttir.t I tinif., and uppiM' -, ihoM MIUU men I Iutn capitalists North |I'ii-Miiet/p| (the oilier a whili- Ki_ lu'.uiutJtr. '
  I k.uiuiitllUalid l" Hie in, h .u., i- .11.h. M crctt the .
  I \ jaiilvin I MII I \ .i > itnltini Hut: HIP Irnllittliuli' llip\ building TliU
  dale Im FMinlor. Kiuli iniinlilumld, Inn, 1 Inu, a iiiuiuiwimi in the niilili.i |'riti 10,ik> lollit uaid. iiou iiiiiiilnr-ol re.isirttimi UoanK .1 gui done. inurinlM will .. I lilettl 'i-ut----i tkrtl" 's Ui "Inbb-
  I licly. iiml '|1""llilil.I\.* I lifiiiiO4.ir) Im$ tinMiliMNltiicu I k'M. ttoumlptl.ilw 1,1.11.1.0,114 Uli'! I ollliiIfp 1 1! out1 .iu li tnu.liJ.tU l" I IN: pit-"il.iiiti'. 1"1 'hits' lsi-- iml JiMii4hly,( ntiiiMii I I' ,.!! ,' hush a rt-stiug place uhtre 'till
  "I./t..I"di'-\\"IIII' il
  the Thc1" I"-,. i's.'shltle| | itt dplti.niiif, | lo "thiuer. trvatua, alrttuiilIbuuul.tIhH : the) uill bate "room uml "lil; si"-all )OU Call, tiult : N" lnll'ltf'tj -
  $ tir 1""llh. I r.N.In| ,, dilitirrd mi I '- ,tliiii1jlias,I < | a Ihhlltg.'i| r md I : uio Ibl. I crge tuougb.
  I I Ibl"I1 | )liUIIIIII'Ut| l>.UUllinli/t'tl i II Till III <','.1 pro .\\iu\\\\ IMTin' sill ies-sr. inii-i I'liinu l'iir\aid. The mil)' |1"1|1"11- int-ligililu tn isiratiuu orto I| (LUll' \\11111.11., lit dangerous 1 let !J K w in,, fiu''il u.-l IOM '

  .11.,11 l'rul'"III'.lj'II uiuungM. nur e.,111 ; and din 11 I I i-iniu. lii-iUitiil' h no CXPIIM' .It hold oitiic, as ilatpil III the rmmstrtMioii Ilu lulliillHMC .li-pp uilli llu'lu' Ph i Hunk -. __ -

  Jirkc lu any' iimijiiuy' II' |jIslI h'.I. "1.11)li.; iiiiliurul I IIruJI'I I I 0 i ilitnuml UP liriirm 11111"..lh"II"\ i i. a. inn. h in lln I..5 n-lot 5 ilir priMs rilx I aiIn 1.111.ol ,'-nu'-., :1"1"| """. wUi'. "Iiatiuj prct .'. .\11111) rain icmrul Mc.uk' onglil noi to (.iollUO.N; AND Ull-l.lKK Tbu Mkhtigaus Sptak. tolio\eriioi Will '
  liiijiKiutui--' tUipui (HIM- oui stissjIly of iiw ii-.ii il. 1 tin -- Culuiublls Kuijniivr.
  | iin 4 iiiitlIuiivsthr4s'| f
  iViiM'u.iliu i
  I
  Ilrlh" (1'ltue ,11"1. "I ,111.1 illu"lI.CII aii oulli, u a iiiciiiucr of' Congroan, 'l-ennit nifli wlionrc uuinliirof- i ii:,itruliunjnil ol the old limernor Vviii. by iaviutitui ol tied '
  ( I" nld auil tliu |1.r.wtctt! i l Ii": her .ril I ploiiily" | Ilif-i I'-lllllii-, nil Ulld IH- one Whig ur uiulu Ciem-ia
  (0'1.10.11. llir apiH-aretl in, ami iutruluixtl !t'- ih- i '
  111) 1"'I.r.'h'.1 or Of mi ollUir of Ihf I'niletl Mati-s- flol\l'\l. (iMI-ihfoi vji't lo be uu-ag
  j'I.II. UniiolaliK or uiaa'lsl'Its plan-d In
  '' lid I I ia'I 1 lljilii u itlnr b4ik "Wu
  think
  .11.1 npr tauuot lh.it,
  dividitl Hit
  |III or uniiin llivioinMiiuiuh | \ lit kit e\tremibU, ttuliou yeslfrJ.i aud tuttle ii 1 'I
  H.I.I..I a
  , luu.1 ; U .m' .'lllb" >t In-it |X'.iplp lUtJmiplf rot' vi) tlc 1.iloIllI..r. cspiulitcm tlif) uontd In1 c-iiiiiiiuully; ) sjts j
  p\-
  "il 1.,111"n lutegaincil ant thing by ( course itcrtl-ody mil unl.I I"u
  I the hcarnly ur
  ] <>f I ors-tiitgJiiihge Irniuolf nun
  ali.UI j |1\1'1'| lliv I.>n I ii.iiiti-IbtUlu iiiuiioii'' to 't-ilit-r. II. i Ian- > 4 jitdifi il .m..r tlaiuiiu "I.uid "
  : I II 111 I III I any Suit( to uppoii" HIPI'mikliliitioit ; n iml into tutuplalioa. Hie lr.uk and bringing. ul l,Hil m wiotvruorm, Ins i u>piratiu"ulor tin inll'i I I I-
  thelomiiinlioii
  t -
  I ;i mil ", l.ti I a-, ,try nuu n liu "tIst1.5: lrl: ""t'o'jsi-nlkin aD'l 1111,11. caiididali11 sit Hip "nilul Slatt>, Uall half cuagp.1 The nnkr pul'IWiid uUin-i is an intli -iimu j nl (kit. (iordou in hifipttil.. and! !tuiKjicriiy ol thU old Conimonni -i'Hi' I II
  1altkali'sIs hit | .iuU liw-u .kt It'd Stoii t:1 "f"It"ullrul 11' l.pKlatiic1raiiiUol ; .- iu Tint arcl l<-rttdm I ihull lUllS Uu U.idi. alj.-ni of Um.is.i.u
  VWI.-.l.e .IWOI I.Illel 'r ,1.,1 ami iliciutc 1" isItIffl't (iou or it-It Ilimi .;aiu.t the Hut lifiitTal Mi uli- di-iri'-tn lutu an Umicjl.luir admit thai their -
  (; tutunl.iy }1.1\ s. laijjilj' I l iiflt! ,, lu likv I IM\I'U"'lllh\1 C'ol ouu candidate, liulk- k, ialaii teilaiuly cauuot tompUia it wnni ot hii )I. -
  106u o 11"1.1. .\ILII.. Kovd. dklxiru and PU) U-jUlitiioii ; "n' nlll. CIII.IIII'lll( | oi'.mrnbiilp nuiif or. :;iiii-n aUI uf imufiirt lo HIP cnuuieaIllllioi tlixliou, Thai i U uli wu ai-k, uud ",!> umt'oaUt-to thu cut toustitucuu '
  .\. I. JIarrU uan unmiimttj for llu- iii'! | tliurgcof i\iugaul and Ci'I| t lo hitk >, >UM'
  Mijrptp, liiuildpr HI.I
  Il.- pill tu tliv n btt'I I, li IUP ) hit inuib.
  .< 11t I t. ll '111 c rt |H.sil'ulli MIJKOI, tlnt>c.t ri i.ltu couifurl Suic( Irom n liii-h
  lo tile italla-.4Jiilui4Iit-hiis'
  I'orttr txollauJ D.'iiuM' NiiUoUuu lor II.,- ilu'iit .'l\ lUdivul I'.ult iuliuiU inrlitl I IIH>U u., iu- rvhclliou. and llml bin tllgibility
  ? : t lUl? 1"11 a a1fl'lf M hull( 1.,11 iVi-IU mat >'
  : ol 'iii.iltlp tligibltHi due
  ull e\tclltiil iioiuiuatioiin. Tlir rln' 'II'I"IIIII uj.riIs1min
  JIuuM aimply to ihctir
  ;- i-pi-i ,1'1'111' Mill |ilLsiibc' ri'iuvMi.ui.011.. nt, in .' .i..isiiute. UUOIT HIP |xt Msl I Ini) '19llt 1S JT. .Ict'UiPs thai' "Itsa wutiUftmilitt lie apjioiutid kn'p to tUe (ally IUU aaJ lu take cimi-l.incp* that IH hi- Ihw iivnplo.-, uuit Itlkiioutlv dtualcJ in hning
  Id
  wac I ilicidrd iWI'lefiul| .. Hit ..r..bm.u t'lo.it.1 ul I'. tt-ii.. in Hu liain-: m \tt'iuiiluiiou.; lit.) t ."1 i"UuMHurtilu1te:- ir jutlb-UI oftUfff iu any MaltjL'tntbiruiil -, s1I, ? ci44rut Uiu lUllol-boxi'i until tk voliu ; is uar I Iliu, tberefnru never unly a otlifc U'fore the I duruuue forced'llttu upon(ICCI tuetu Lk liic'iiIg Ii 1w seine n hick uu iit tit t'. ''

  1'.11. Writ I '1 .n l 'TKKK JtH ifl tin1 Will'Hill.ttlv H'1 I l'II:"/Ins "lpabw. rp.|M'. uliU .ud ( tutuclutk- iliil oJlUfWl I'Mle..I gnjt.Iwd sash touuiiil. I.-t iUb bit tlnut, and UP mule, the ditTtrinip technicality thai II I flJi's IK may be right, bm, itribtl' -

  "oUIlllh'" lllk'r& usc ;uln" Iu blulilisI'PHJrfltII L.. IU."111141! art g the :t Ih'f1 11.1! r Unit. tin.1.1.> tan al KVPU: k'4,"if l I'U'niMftvM Huil> nuitt'nlroli UcwfliUI l P.1 I Utt lor tile lmiiiUlratiun of nay t'llmil will bate no coiiiplaUifc. Isi make of tUe manucrolimnilui'lin t ecu lim! and Irwin-areK.its there| I is im iligihilily U'- I uul1 I's some Mitfactiuu-U' lie tOIlS ul \

  .h' I ,\'b men I. I'Il. &.I! JAIHTVKUuiili.m iiilt'ionti- In iiri'\pptinj inut'li UUvul and bw of.. i Is l lali-. or for Ihf ."lmla1alnuinu nf j.- tliv t-l lion-ou hit' jilt, 3lh ;and \ By the priatipln inoJnslinit (giuls we're eli!) uj fret: o LU lain h.Hu cm/e. -

  1.. i t ". 't I .l e'-lu.,1 .1.! Iii- .1.1. .111., m lUe day ..f : .ILIIivi "11r"0' I'I0Ilun. a- \1.1 a> uiullify)', In"user lies' huhr May m-xt. Ganluu i same tctjiuitaliiy, 1 I. a* eligible vranulv /. "
  u Bulkxk --
  (11ibttiit or other t poiua>
  ".1 jMril !I.' 'I.., \ .I 0. h.lul.| I. "ml" urtru Tlii i I. its lavt uu Huutjjfu ..t forth in auy fluifml'- 10/A "
  FormCt'S' G u
  > in the State
  1 man .
  ; .1 i-! fi t lliM lit. ofmir anilutctunkaliu not nrinliplc -
  I.)' Il.'uo i>.iL'i"l<..a.. of EUIuIiiiniti: : l1O.uil Ih.' J.. .1kiI VIIM.K intrrp-) .'rt' uri-tuiriil I I rh.I..I"I. .t",,li r. 1.1; u I Meade'order. No. '>'), mid I.) which any A tmilile hall -.Mrtn occurrttl lu |i4'rti.til's "I t dctcrroin bo Khali j and uhojli.illnoi -

  *... >rliio. ." \t\e\ I ullrpi..t \oBmjJ\ ( ,Lla. I .. I V i irm >lli' .11 1.hI.- j j I' .i- I talk Wi i.001 ..11..1 I jii'L'iai'iU, I ii d I Inmrat :it'll tiuu.VI I i I iii/,; n i-an .lst ii rsaiiltiI'm Liniself e brtlirr bfOl ii'i i- 5 .. .'rtIsin HuI I-llh !lUst i. iloiug muck dttr.ajv nm, lust mmit intense I'uion nun in iLtSuie can Tiosr.-New V--ik '- r-. < I
  :. :' --- lii'Dlviuit. I| .1 j I'liillij., .t 1'/ t nil 1..1., f. i b-ii.i'. ,''i'k'r. is-u ct.nsi>tently support Gener-U Uonlon from Bermuda
  0 1" f\X..( MI* lirXIl W CU_->> """1 it&vi"."'.*'. .1 j I i ,. \ i i -.'isti'r-i- .i toitr I., i''.. ; ui'tfi uui.sii. i ''Mild li-ire iiiprKiMi d 1 Irwin ahe |ia N.k1 whith in' -4-Jim-_ 4'' .

  A
  *.. "*** r..I.ca., .
  rru*,* ( .

  l I."' ''>I..r.. .  J. .
  .  .

  .
  -- -
  -
  -
  -' -
  -- -- -- --- --- : --' I

  T:, \"Ih Tugt TO IMlIAtI.IiIt hh' ,.! .TI'; ; ; NI\VS.; dkueval: ; \\r' dvertisements. II'I I UI) ; SPUING

  SENTINEL. ,. li> pir>..U r''cifd. nilituiiln.,
  P ltn.rJ t$1fe.-nhiU* 1.1' Opening of Millinery !
  hlll. ..ria lniir.rhMn."..-l ht l'rr.IJrnl'Visinv .1, :
  -.- ""HI".! .,I r lilt rue il tin- .. ,,1"1.t hliuli f.iltnl. 1.1 U | 'IfttsIrit. '. 1.. II,. "I;. '",.s'f' '/. ',;1.1 ./." ,.. t1. I.) I'.tUii-t t tt

  ,'t'nl.l":11,, : F:nln:! infi" :"i .\ Ytrnii. ". I : ,:" : ... 111.. ,' ; t ts'4 f ''i' ,' killV.'l' 'l iIbSfl pIll /I' m" tip, I I : 1. .."l. 1. ti
  \ April ll I I 11 I tli* !<. f, ,, 'ilbOiW.. J. I'ltli.4ui. ( 'l. .f..tl. 'I I. ..
  I >. ii.u in n ; ; I
  ,. ., .) adttlitiirti-, tin. 5l,IiI-Mltitli iTotr I .. tv .1 XM'tam-: 1.I.I, ni.ili'\ I'tltli% ; t I II i- MISS E. J. STEPHENeON'S.l
  < \ :
  .' tJnJ I i In ih .
  : t. .
  k.F. ,'irl-'t" "lillll'-llt, tlu'Mtli-" tl! it'it l Ii| .: : .I 1"1. T.".. II" 'i1p'I' I .
  -
  Tn"R'D' 4IO'll HI;, tN6. Kurd \\jntt. mi,.,1,I .i -MnlinhoM (Ih.. -"ilt II" -| iIk 'i'. -tit I I""1 ,ll.ltf, ,I- i .PIi, ',, 1. .l It. 'I. iiI l"k'.p. ."': I null I liti-i-! .

  hmv ..h"I..I.," il.1"1""I| l I .'I, "!,,.1! nTOII| ll-t ;-i i 't llMi.ml .d. itl.l!I.. ,1,1 I "'II" '"nil" I' ?..- 'It- I--" : '/1> NI-'..in. 'n nnfliMiih.: 1. /" "'01 litt-'li-li: I iVin.iU' lill'I' i

  i icmiralit, ,i.i.t.n.l. I Ilillly Ill lu ., llt"mi-i-! n i '..it ta'I, ,tUtl uml'i.' !: 7-1 istl.- .,. I'orli-T. TI : illl'kP'tilfl'Pl\ hI.n.t, il fli'I':'' ;; hi.: .ippSIlitIlls i; : t'," I C .tiiiUini-! \ t M -ill I'llr Sll\ uu.t, ||,,
  .
  -I'tt | \oliniwnf.l. Vs.l 111mb.! the ciftnit ut 4IPiI! "
  "Ih.h t"a..hll | | t v.inii.i.iltt'in In Ihl, I.', I. K"Vfirt'- *. "r, t\ tin.,mi Kl-liir lP n in" .111',1 | IH "''I'III.,I I Im, |'.llf, ni-lint the_ _ _
  Largest Advertising Patronage in the State.. I (him I.. ".I',",1.1"1., .. ruiftI I llml Il.li. 'Ji 111 I"tlo'Ct.' :1'. ill. mi* "i I tin' uliinil I tin in .. t ,'I1.VlPi i' fif ..1\. .' |ii t h.l.I rt. n mil, i1i1tTil"i PftlP. of Hiirlilit, itnlilui.l" 1".11 I ntniMItrin III, t hIll ,i| | I 11.11. t '''' | | % | I'lilill, g'-l'-iplI, i I., I t., .(.? kul Stirling,
  I i 4il> IMllkntlir. IIIIKII liiHimn ?Intl '
  i I Ifini; tilinniiniitn, ,.lin .nils l..ilnttlo n, |1,11|i ..." ,"!j".1, II h" IP IllS\ '', P I.III.n I-. .lit. /'IIIlnr.."(, ., itm' M I tlk-p i .nit,, '.Im I .l.nnn |ii,.irl.-i:: Ctmrt I'i fl Mti, | llfntrli: I 1 < ',nli .ill I l-'i ntitii, I ''''Itli'I.| \ .Milhmii "tii.n| !I', : tin I.t! .( stsl.-| *
  .\iinlltvrry, -lnirpi"iitc, ,1 i- jtmltti.lt ".. ..: .\ 'I r |iiiiKi., li.it- ,,,,| -/.uifiv.
  IMiM'H f.it- tl.ii., n.Itniinnr* "ii.nl I .., 'i hip I Ith uirut. I Il' uv Millinert
  \',\\\\ ,\\, m\\\\\\ ''' \\\ I\\\: \"I. .n* tl'i-ttoil: I iMin Tlmriiittut, tl, l'i"-,.1, I\ I' ,1: rI.i.: it I-tl.: 4. u.utfi-. C ,t s .11) l'i null, I ""'I.I.li"t.| '."".I P .t.1,1.1, I, -' ,, |' I 'I 11 'III II,,. mt
  .111} |-licwlnH I tip.-( m.r"tnt l I. 411111 < ,,", litili' , "'lirl \ r, .li.il.l, t,
  VMHU to hl1 tt rt 'v. nnl I lk.hl ., nl 1 iimLI.* oi tit- ." ., .." s .11\.11..1. t I'tni'! ignisll i mi-

  N jI4, "rnrr I.' giy.nit /lirely M itrrrt thutV: Arl Wt., -
  tnilic iinnt' TUfi rtor". llrtw li.1t11U11 nfflti. .Ijrni' M Uniliinnmnnit" lt" Spill\\ : im
  I
  I fN f.ell. ftitiriii.m: it t. Iii 1 ,*1 Itrrtitititr mill, hail 0: Ni tin "tint iiknt i lust Ill' i 't riiin'tIn I I 'nli.ti-i 01.1 l ) !inl, Yminv.

  SB* A' KRI'rrl t NOTII' r< titnlrr tlw linul uf m i hive. .;.! '''I.I.h... Intr, nlil, ,I. .hl',' I Html I ) I II, I -11 liiK-r/ivn vllli ttpt- '. tnnln inuifitny clUiiit. UK. 'mntli-r "l M ". Clk,". I iM.t '.li.'i.' s I 111,1 ;ppptl, Yiiniu.ll :
  .
  Ii. .J. MI- 'link .inivii-i.
  InitiH mnl In lt ,, I imn5t.it" r i iiikniil
  I Ihilr I |
  un \ .ittnt < | ,
  uvertMrncnt.,| t 'I.I'lh S tgS-i I | "' I t | | ., ( Ii lt) .111,1\ \ Insure
  1 iriht-t I h any .nnl 1 all lift' ,' I'r| their ,'II the I III.IIUIKI l iil'ii.lril" 't" I"miix Hit siPs lftr 0. IIII'I""I Ih.n, 4, m tt tntitf n"f ; I .II.li. .nuns Life
  -.-.- .1 .1 the I'll. ;' SI l t UIHtlt. ., -. ,.- I O Il.| | .nnl > i.mi.. your
  nln, ili n't, hiti Ii IM-M| | Mill 111. \ t: nnl.'flunol ,.' u, I in iiii.nliii, 1.1' { I :
  )CLANK; AITLIC'ATK:'\ Ki >iI U II.\11f 'N-: .r"I''t.i., .1tn.int |lhlc"I. I h.ii.iti .nn, .,,III., -li-I ii,, IS i- ), t nKiil.itiinlnrt I ,.,. T.l r. i.ms' T\\\< A"linwr of r" Eimii., ,: ."I t'ilhplip.tiip.I : :m ;ill" (...1 I I '.iltilpul .>1. 1.11'|I' "'
  .
  ,,i- ,n".iln.nlt, 4.11, '... ,i-I. "11\lh. \ ,,' l'ii'kltlriil.i-k, it| t.'ti S VM ,,i .u,.". j. .\.piO4 iKiintTiil, r<"". mill OI.IH' Il 111".11.1.I ,Ithili sMut |>l mit f'l IN
  NKATI.Y: ( "TRINTEI() AT Till1 I ) OKFU'K I I Cit "it -11111 ..,Hint ttliilr ,iu l.iill.m. n.iM I ," ,. I ll t. lit-1 Ii.. --I l tuku. d.II.1, thf \.1 |11"\'tllli.11| U-"I> itIpilpi nliolii1rn" <"()l'l"l-TU. ll.rl", ,|. unin lil" <<" I |ili I I'm. "ii1.'t't| | "( "| 'I.\ ".tll .1'1' I Illl.

  --- -. itiMIMsTR 'MI. | ?, ." ; ,. i l-I.u, it,' > .'"( Ihil. r ..11t| / ;- HilM 1 I'litllnmst : Ititil. (IT til'.'iv Ili-lrlrl. P tin1' llh,""I inl P ,'I \I'I'lrt.T.n.M. I i 1.,1\ ,-. Mi tisiin. nn.n, : '

  tI K't NiiTH e -S"i.! tinlnrul. u| plic.it b"IIlt.. .1'1.0.0,1., \ $hot-ill, ni Mill IK hit .,, ,, I Ii ,lli tl.i' I'l, i ,'., ", lttll9J; I rli'ntilltfnitiir.n' .1)11 I. \1"li I'MIVN \. i.n. < I I t .n\' \\ Inn MISSISSIPPI.UM11
  l | I )
  .I." 1* "n 'liii"" : iII'l i i > ).11"1'p nllit' In ti.int'-pn\ ni i his ,11 flint..i, tuinltiHnllln I > t 1'1' 1"\11,1
  i in i n
  ion for Utlen\ nrailniltil-lr.ilinii mi ii-lutu. t,11 u ", I "" I. .1 1h"l' I l'i' tmr ttmilifi, .1 tin,. t .. Stniliin ,1-kM IM tilul. Hilt \huh, i tilt 1 1" 1'lill! "Ill., VV.'inl'

  fey 8. l'o,i lulu' "f WukttlU tntntly' ilumtvil. f,h I Inr,iiilf ,i. ",,II| tnti> Hi u' .ol< ',{ t 111, p pl'Is 0.:1"\ I.. .it .,.1.1 "lUil' ../' .'9'..,-lh.I"I.J.I'lH'tl' tlVIIU M"leIiII. I ill t!. [Ij4fi'j.t "" / / '/" .,,. .1 .V./, II .Ihh, 1".h."o, ::11,1 ; LIFE!i INSURANCE COMPA'YOF '
  1,1..1." S ,', ,, t ,'I l llu (t I
  ,. ,1.1. iitn thy "n t \ IM Iii MI p M p .1\1 .
  tlll I '
  --- In, Mtiini 1".1'' it' mini III.t I.,,I h 4 liii- ) I '. 'I'.IH : I I ,1..1 ,. s 11.1.11.1.1,1'| | | ) "ii|, .
  'u- tins > out* 1 III lit'- :
  Mtdliii '"
  Ir 111. I III oi i
  A HEAVY :STOCK) UK M'HINti( li 4flI) :- ( '.y' nnd, bmlitia, it' I, I In limit I Hint' P Ilic I Inilimii 1 :11.m"-"J. dlil." _Inlill ,' I.Ilh' llmikctiii. ;:|: :i1"1" I..kl'I".!"' I ,1..I'I.', 11.1.11'' :1.1 \ili, A.MERIC.&.

  NOW OITNINO AT W I IVII.>oIIHO. ;\ \ wiiulil l.Mkf, nrt,rlftm <*riift I Iniirtiii" wlllnilltlli, "Wh. tuMl'1'H't,t !" ifl"' II.nli t r nli" it, ivY"!.' ::;;'I'J'llt\\;, \ ,inM l. ". 4i''u, /' t.iy .".., o. I \ll .I.loll"" 111.1.1" | inI ili- .
  ,
  | tti-lnl tIp,( ,it .I"" II tin" ttnlI nf ."
  .' in.-t, rtietl.iui Irnni "diilliiKiil-hrd' inlnriil .'M.I", I IIII. "I 111 lllll, III 'Ilh I till\,.ll ".|,1"1, ,.lil .itmllt' :1'1 I '."...e.J.I..I. 'PSip '1 nil'ft I* .nii.lri-miitil i>litliiiMil', : lii'ntn ili'rlltiifl.i:: 1.1:;l-nti iliF, :in, < tilt i ii,i*lii oitntilv>;.inminlin'of -;1"ffomni. ni' I .11\.1.1'. 111.h,11.1 .11,1" III I
  ''WA. I.
  '-'-'- I Irlurn Ii tIp. \V i |Ii ,.ittiiii'iii ;; .I'"r"I '' r 1''n.l. \s I I''i in.'llt- I : CASH
  -.-.- I < | /."l"* r I I. I'i'lutllvOtiiiify mnl. *ir ,.r MiitliM., tititiinml "Umtrlil,. I, nli.iIni a : :IIt, '1 CAPITAl $200,000.
  "K"II.F.-II I ri'liirttfi" to mil' Mil I .Ml iHitru. for IIi> (.Vsi'iaVvl" l.lfr nlll l livprt.ini.tIr i Jce",1 ..I'linyiM' l-hmn ItUkfV.m lift'ii Aillntlinil .",ntht.,, niniii lit"* ""I I..tlll. '") .\ :5i I I I', III,:ill' I ,
  Si "
  4.HtVnF ) I title.I al I tin- I liiii' Mnr.t iM M Mtiltlallali.I )< | ,.. tllMI'4lit, tin 'III'| -I",, II utll1lUi.ilI: < MM I; ( n"."./ iii.'M lllvil, I II ... \ ,tli<| "I'i'tri 1 I oiitl or MI"! 1'\1'\ t 1"1111"
  Tcrtinitnt cnlumiH It will In1 M'CII Unit tin s, Imhilo, \llbrr.il lUotnnttt:tn tthnlMiti'\ ili.ilvriant. ; i lie-* ,'|'|' ,. 4. .itnl I I tin,. ti H ." nittttrr, tU'iuAtnl' ll>. Uin. M "t siss ill. J. It. I lsrl.p",.. ..111 TM.ilu"tvi", the P lull, phi) \.1\ "N* I .\' I I I 1. millAt I :IIIal.; I

  bus rCceftt I). IHHI rliuiiRi. !: "'II lit* Pni .\( (;"i" K.nl: j.ttanlcd. I I'KoK. U II I 11"\I I: i 1"T'\ _, : i'i I 'lrniNilt 11w,- It II.: Ililtou I "sp.t| | |.J ) Ii\' ,. -1" II I I III.lit's 1\I1lt"; ; ..1X0.V.. I KIXXKhL IV-.
  pupils, It n-,1 tinIi.u .! '' IHrt4H I
  | i unit i .it P :
  | :1
  rood-.b'rehy the, liniir.t ufanliiil, Ml., '''hl.kl'1' 1,1 1'1'1'' I 'itin. 1.1' \ s*. .' H S1TIPP,1iI1. flit, / .;W fiiiii7ir ",. I I .*> .\ .1 I l'i null'l's ; : | "I| '
  : '." 11 It'tut I t h, Hull i ppi>(, I |I' -iliu' Stuul.i-tt ri'nrnt .t : .1ji1. :!/ 1IIal I lb. I II. \Vll I I << ) \ Vi .
  ttrr fiiuu ll.iliiis'cc\ .K' Milirrln I Ihi* iimnilin,, } ..-.* "III Ilm". t 'in-i-lnl nn 1,1:11',; 'In ..1 till It .1..1! A. ..I..i' < / 'ii" l;, i ; .1 'I I %btiI \ | Nll-lnll| .Iil' nUi-s | !"-.11'' I |I't'-, .
  | tint \ 1.1.1 i in" r >i mmtlit
  mlvtcniii!:, I Ilifttt |1'1, I uliuliili ttlikh, 11,1'l.r.I. i I Sttiiv" I IIMK, I 11'\' l ttiih', l.ii.it.in. I lIp ) 111. ,,11,1. |, ,', .mil |. i.i nn nullSinull '"' Ir ntii 1" Pill: ," 'PU ".1 .,",,",'1.11'" 4. t \, |I,1S Nli'liijtli' al.I ji % r. lii-.tiilt, A II ItANsiMf Srinlnrv
  ,
  I h""p .nnl I .. \ I ttitIliu4, .i ill Ijui .. nrtlii- I Inin I. .1'1.| II nnuU |I"imti- n. r. .1 "liniknu7t''h! ,! 'hit I tiiil"'"I" ,
  .., ,. pri' pn i/ii/t'i-tinii 11,10nDi'irl'n \ Ills ttitl I Ui'.inUs
  h"\'I" Nli h P u'lti-s ,
  -, l'rt-l 'liiit.. I II \ IKl.l'l
  tin < '' tt.iiitnl 1 Mi in l 1.it-tin-it! i t.- .1.1I |.1I 1"1) IIKI5.: : Ifi'ii'l NjrntI'HIN'
  .- -.-.- .ii. i II| Hu % ,.li r,1'h.-I. in.ixlnhiiii, ol' it* in .tiin.nl I :I li;: t:, .,-, Iii, : .: ;nullhi: :\ ilil-lM i: :, P II Wan,.. lln.'ll iinuWf.Sri ipi, M l.l I' 1-ir.r.t hill r .."I't .Hum.i inT, Il., li-I> .", ,. ii"-f t.5 \s| | Mn'" 11 ,tii'l urn,1. '"' 1\\ 101111. TtriKtirrrT

  . rxlerniil 011.1 lull. I III \ 1'1I'' \ 'nil .iii.l lu.11 I I M III,.t ;pirtnftumilyit 1 ; I t.uN, ] r.i i-I, 1 U ,; niiMitithi.it>' I ,I' liitiniil I I l *rilK mull i"diit'l 'bii-ti '.* 't" 'I iK'itu ol InMiH:! ( :ntHi HI :
  1bc E..rllce i"f l.ili' ii II 'II'C ,1.It.ii.I.l. il.i "ii"ti lai.t r or ,null',I'!, :1.1'111.; tl',1' ,ni I"1,1.. i Mil.l l I ,,,. I., ,' ,I 11.\ tin- .1.|-. iitimtl ",-..!. 4,1 .1.1 Ih1",,,lii Pip 11, h iiiiiin' | 1 4' V-LIM'|i ; of :.l.i- liP li; |It t Im., in Ih Mintilr.,: iMlU.lvUh \ .1,1.I'I'I| '.' .tint. "tti- lii.inlxl'llUi"l i NM Multi.il A.ltiHirr.iiiiiiiHi
  iml rrnird.T ) pit-dts ,1.1" I 1.1 ,, ,I Mlrtti* .i' I l.tIltl 1 ultlthl Mill' l lln.( l. nlinlui I If.
  .
  ,
  I Inti *. -lt''Hull"' | ,r-p, i-nn.il. .t.-| -inMIi I /.1 P ij.,""" 'hlh". llii hIIuiii. | I't >"Mill HI I I'llt-n I.His"
  liltnf.n,' II I tin- lot ill I ) .ilnit| I lnt-iil, I 1.,1, I.-.'" -l,II I lIIlPZp'l, I 1 ti.uil.rtllil.. | lilMin tit* MM Ii |t" ". 'iyHu '
  |
  -.-.- i 11 mi. ), ., ,I'K tin" i, .Iul< il,I in-"j.niiMii nut t (iiInm ,, ,,' !(. (J.14 iif 1,I' i nl i 'ii i nfWi,. Sum Il I li trtt I Diirt of ti tlil 1tt-'tm I. 11" 'I I'i'i, .. t'X Niitllniii,. riixsniin-\ "
  I hc .ld, cd one IIOIIkiiit t uiliu, "iii mi' n.,I t.MIII, I _1""I..1| I,'-! Ih i ni "h.-I.I : tinu,ImliMi' "", \I 11.' \ .
  TII.' ""I A'T'I''' hIJIfl14' flIt II \ .1.1.11 fPfltpiI Tlii'tiiA. Niitiiii p 'I Mllntirt: !'' Hit* I hIp Ito ol' t1Pl 1-s,4 l I't Ninllnin, ..1':1': >nir." tMtMi, ifiri.i',
  II tI'e, 'hn .1..Ie g.ud &IrJrfl.. .\,"1Ib".e pmtl. ,.!,. i 1,11. p nli l -tinn' h.III"k., LI, Hilli, bu.it. mil t lnt-.llti"t' .,' Phil i-l 1 I' I' .I.ip, ,It,* 1'''' I"" |. ill .>i.r" I A"n ,'t' l.in..iv 'Di, I ,.1..1."ol" np.h;| I hit ',11 1' -: % u \ '. \"ql. 1'llal'.II| : lin : ,
  ) i Ii" \\1 III ml, uiiMI, | ,1.1 lu.,,,ia tn- ,., ', itu.i'ii I.nInr' li.irn,, 'I I., Hitit hl1.1.ln'"n I | | l Nnilln in' tIp ,i,'i,ni- i \ IM HiS KEMI i m'I'llli
  IIIr flue I tllnl' 01' Iniirl :ami, tl.Ill'I.lIil4, ,1 I. p ,- P llu ] Ilhl 1. 1 1.1.n., \ 1'.lal..I'\
  who d.I. i n gu.iI (4t.triiur '111 Ilh 1.\ I ( ,l, .Ilitil I Illltll i"I l l.t ;., lf.iimiutli' ."-. '. '
  '
  tl 1".1 t"1 |11' /.* ttn "i.,'.';*-( t ii ,-i (11" {I'I.I -p.t I I s"nllnin\ ), lilluill i iinn-I
  FI"ldll.1I10! "I" "?11"\11I1.\ 'III .,tII3 a. tII.tflY. 1111. I I Hint I hil"I" luiiKi-.imli.iinl I p | I Hit Ih"h' I.. "I ,I 1 1'j"lll.; ,.,. > 01111' it ill, ll,. nilnitiilitti ;" '. \ .1 I l I'nii i i II n.tiir., T. Mn,. : I''I.II'.I'I!

  ... Ihl 1'1<-1.1", "" n.IIIII..I. tin i,ml,. .i-ttiih, I.'Iu.. nn 'inline, ji.iml, 1'1".1.,, ,:, I.iuiI l u Jinnii, t I. '-*. nili-n 1..is l,i Sin iipi'\ \ hip I lif, ,1, II. 11,11, i II tiMn,t ,itnll I' M l ttti Viitinir' inn ritr N.'ITII" ,I'S', i in" t tr rt..i.HMIII p IIMIMM rtiKiMuiitn/ril, iniMri, n.liKiIri
  otI o. ,
  IlIh.lwhlle,1; ) I InunM, ,. 1,1-Il 'lIp lilt. -I l IlIIl% l.IhItlieiiP' "'I' '. ll.tip.ipIsIiIi. ,, 1 M I -ii i ml, ill'p plj,' l.ihltlHliiii, ih l hrntu.tr, with,
  \I Iliki. \iIli'i nt n" -. Hi. 'I I i allIV th ill 'in .
  tO .;OOIt. iOflSlt lit R( 0"" 1""lUe"I'" $ 'Iv r."IIII'1.' I'mille .\ fh. "htlli, I 1,1".1. I "1,11,1, ,In Litloini. .h.".,," I \ Illi 1",1 ,. nt, of I'M.I, s mnl i 1,1 |H-I, r.rl M t iiilnui',, I ,'n-init' |,!, "hitrL'; :"|>l. 1"10. i:'I..II..L\ ''' > I I..pt-. HI.I nni|, .ipllil nlii, I h ,H ii Kiinrlnlfflinitl

  ''ho I.rth'r. TIIAo.1: 4T Iniiiiin' -, |ni-ly i To tin'in, !I" .viilm-, 11 I uu-u ah "lanln I u n ,',".1 'I.. ,nil, ,, tilul I t----, '"..1',l I tsp kiiiA*.* K r> ui IIi ui nf rue tittle I,. H \iit ....tin For Chills and Fever. I II lor, Ih,,' |niiiit,| p.itiiu lit ill nil lssCs
  I ,
  I nlii. ,
  i I -1110, Illl" ,-) ,,"ll) Ili'lll- Oil tin r> I'lljlll ,1 .It. ..1.,111", ill lurttninl' nl t tin' .Ml.il'li, .111' I iii' pp. I.ii.sihuh 1 .11 .* i",inUir'l n,t'i. i ".' poll( titivf'mhnnt, lie rri mil in ni niM4 nt HUH l iiinnrfnv licinttill
  llu-N'KI > |
  -- ) iiipiti i.l! Ih. In k .\ I.II"
  : ; hIP M Itt ,
  I ; I :r : :: : ; : ; :: : ::: "I 'ly, 1. k ii itt u h.ti-Iip-, f* nn n mi III i -i nt of the Htitf,
  pP|M llin.11' b' h m P tlii'iin-tiii. u inllnml,1 ih x .1 M iti .int?" in tin, iiMl I
  nl? I)' } ..iiIt, -I ".' hlh., "", I"I'I'' } Innn-' |l.il i| |lb| i 1'illnn' M II"1.111111 1lillil'llil, $ t. I,Inlot I., l f MMinitnmi'ii n 'xtxriti'i' .r. I .H i on"n.k ,, .
  1 h8 L.lII.C "I 1.\1.\ II. Ib "I"'" I h.1 Ith IIIrItP. i I I r.nly tlslnti' M.,iiil" .s Ihui t-1., till tl,, l'i, him'\ In, ," Mnlill.'. I'nllinl! \Pt "0, 1,1,1 lliu.niii- "II. .uti.l 1 Mih-nr t-lnitih, l >mlitii.ml, hi Hi.r I Ii),. I -i |1I.f| |||. ..|h .\ f''s K 1 ,lIP'|, "I| I |ltiU-,, | 1 'I ..i.I,I Hi.I I .liirtii, h u In !ni> ,_|p. ,i |I''lii.il, thi., policy hnlil.r
  ) liirM K Ibltlk PIC ." I llIlc\ 0111.111 I ..I..) iiiti tin ill-nil, I'ti.Pi.ti. ," ,t'I,'' |1"- 'ili" 'n nl .NI nl I.e" ,'I| \.i. .1,1 i | .( ." IM .ilitnli, ri.'iti" list'. 'HII "i.IIitii'il II "(inMi, |> "nxiii| it" own |pu H 'iti "'"' 19il luti tit i iiiiiiu., ni I the |ii'initnriirv, itS t
  -.-.. "ilrrn.il IM ,|I' IIii. UIIil1u, PM (nilil,; unit_ mti mini ttitrinn llniti t ,1|, ltl. ,vnil", ,|tpt ,ilul t.. I P., ,illn I-i-i, Ihl""I.I..I."I', i 1,1..,. Ii 'ti .I..L 1\1 i In' hi-littt i on, .it ,1.11011"1101 1 '" I\1,1.I A c. I Kllln; .I| I lull. .' ililt, in.I 'CP Is'liIlPt' nl Ilin ( ,iiiinnt| atit the iv'
  I III,' \. .. T.II"h''h.' I 111. | |-Jv II,, iti nt hh-lp-> IHV, tiPpi, ill, .nml I ilgliti thrrdnIliv ,
  ilitiilii- I mnttvi i 1 lln- 1'niilili-iil |t.'ulit'riiI. | | .In-im in I'h.I -I n".1| .tIuPil. I I mil" P 1" n 1111 t 5\ tpp's IjiP'.Z .4 tIupil'
  ANEW:' rctTlHK.rnnn' tin-nUr.iilin'' I i ,in. it ,mlmtlncinciit h'. ii.lmk. i|1,1"| '1 Iill: \S. \--t tttvfrf'f II. 11' 11'1 1 I llppiipI( nt Inn, i inn "I l the Miwliii. II| Vil
  ,
  I ) |
  iifllti nn I Inn '' l in,<. It .illi ,int\ .
  III"d .1..11.1.1 I | | A I'o's lull-
  nl Mrf. (II .\. J.n 111 h. ll nlll lie -nuIbutehc I' "I I-ittl, ": tn II,nil, nl,.u hi, i- ,n,\. I ;: N.it, i'nii IMI 1'ir. oililulli. 1..11.,1. lil\1| ( j: 1. 1 ,it| i .nli.-i CIJiuulpiatItp into thr winking

  .. III inulrliij; ..nlililitnia,? to lii'rii'lullink I t C"II..I ,", h. -h .in.1"| ," ,In in \. iillliM..,,,. it .,.1., I I .nitlliliiiiilM I in. 'nruil' Inn'.. ,i I i in' in Pull lip //. / 11111> .1.(1.: F 'lll.f 51,1, t -i I 1I.f.I.i .\ Cn's 1'mi; ,11'11- I ul tIlli, lll, ,, nut st-tini ,,| .in.iiran.r, i,|IiIpCpl| brtin
  \ I ) Iliu hunt' I mill' 1,1. >-tiii' I liui I I li.nllnu, Ann rlippp alp.I I Fii'.hI.hu I Cnnipmilr. ,
  Iniinlll, tlirntlull, t tint .ilin.iml 'Hi |In 1.1..1. "iu. ininnl,," In tin ,''rItllillll lli, .linn, \ I rl.l lIt-p! .,r I.'h"I I'M II .I.IIM I ll p IIt.Pki. |1".i'p hti.Ilpi' ul 'nn -
  nl :snnil":; \ I IttinHill : ll iianuht it 11. il.I I I ii |pi- M'' .loliii I liun-li I li.it" ilitirnihnil! % tii.nliipl In,Mi iliv JOINT PTIH K
  l.nlnt Ii.' I ilo t liv mnl hi.n \-11. ni- Illllll, I n|1".1| 1..1. lh..,", ., -, ''. I t M l ., H'1 I III III,"). llllH T 'lit .1 I I' I II luil 1 : II ipi.plii-s | | | IH Phi, 4ll JIM,! Ml I I II I M.I In MII|
  tt
  nit lo
  Ilir uP linnretlu
  nn "ll. 'I Ilia mil, l I. yiintl IIII s In I.nl..1' ," .o. I"h.cII.| | | ) I.." tin-.mm' ri; a I ItnVi. 'Hi .Mm, i: ", ,"-... l I' lStuiiI'll, 51.5, inn llninliI'll :liSIliintl.I.: :\ t I" P" "1.11" .1 |I" 11'.11 |p'I.p itiiiiiiirr? 11
  .
  like MM ,In I'C iilum "II'"ih ,., i HIII, IqlII..I., n ntt.it. I $IiI"li, i" .,.1..11 tin. l l'i, .j.l.I "I 1,1.1., In .un ,liitu'i i ll'ur'| .( -,..h ,'. '. A M h puP,\ )I' I'| I'nttt_ run.lln.it'll A.N". I I lll.lkl s |,| I ilIIPPsIPl' | || I till, 1ll I I In p in, tl< i il P ti'iitinrn mnl, .Iipttihl-5| i>( puch ; 1.1.11--
  1.11".Ir I. h'IIi.I I Anil 1," In li.l- ( lie lt" I I. :"l.it tllltft.111 ll III Mil" I In sspti. .. liii- 1 IIII.d..u i'ti nliiit. al s l /. II itIp I1IIlI nnlln n p >"in! 'iilv.int.it,.' l In tinn urril, nltbinitMI
  I lit tiiiii'... 'I'hl' 1,1'Hl h ili-i'in.Innliil\ I .iilnliinnt, tn 111"1'i ,, .,;r In f.iri' tin- 1" i .111. n 1", ",h. l'i...1'0'1.M.lli.ttll-l. l II',, |I i M'llf: ., ..rtlj-nott lii'tvlM in. ",.1..1| IIIi' |>|"''ilimiif I' I in.iki, s |1"1'111"11.' : nn' -mli In,,; in ,,r pit,' iiiiiiiris; | Nrllhrr, jiltn I Is
  | | 1,1' III tl 111111" 1 1 "lllll'l' III' .I 1. I I IllMll Ml I IlltMtlV, "I M lll.Klitul | 'll | II lpIopu,
  -,-.- t _. 1..r.\| \111.1'l I I' \ l'i' pp. p"tuI i i .1. > |Il P im PPuIub| m' iI.It.Ii'.P' | In PIISI I nl tir| .ilhrr, but tiiitU lirhli
  -- l'l--I) hips jtii.itlSmalt. 11.11.
  | I n ., .1.. k. 'ii| .no ul I II. hht. (''h''" .nil l i-trlit, I. Im I tnitnti mini .
  I be f"tinc ii l tile ttill ciiu llnl1'! ,, r\t\, inpinner j : Ill I' VMtl .1" h-i'MII.II, ? Ill 11111'111.. ) ? ..in '. ''-i's' I l I" I 11. it I In'In. I u .;?,.! I i I I. 11. ."Ini iiPitlti-P:, < a ILinknifi, I:- :' hi,'* IllS I |Htllniiv| 'it.r 'Intrhl I I'm ill I.imnl" ( :mnl "l'i'u i plilil I ftniritf inl.i AVi/ri ii nniri 7'i.Mitiii.i prili 1-1 tuti-iii, tlniK niM Tnrdlnj(
  : : : ill i.iMirnr
  >I.1. I.\, '\ II \11' 1111 I I I :: MIII I'MII i ii .. < iHirli it Mill' ) lutrolI I II .v> uri/y
  11,1 .1. luhf' liP Psi ii' | n'Clnllt .iml l'i
  .,1 "i iniinnu.I llir II.,,iul .1| |I"k, ,.1 i 1 1 Ii I.'n. .. 1111 : .< ., | : tit i iI'm It' it M.f .,ii/ /M.-'i lttlJr r.t ,IM. Hiifiti nilrt ril
  ,-I ( i .1.1 i, i i li ili'. .
  -
  :1..11 .
  I .
  I I 1
  .1 II. .s in IS I".r i P I. It- in 'tinI In niltt i / ,
  ,
  \1,1.1. 1 'n. i M. \ \ \ --l t nort I | hills .inI | Vi, ? >
  Mint illi' |Ii Ihl, ..'linn 1 nl' tln'Miih ,I. 'Inh in llnini'in.iit int. I I .plli| "Iv Hi l illiittni., .1.. litSinit.il, iI.s., tIp 111 1 1"1' "II i-
  .. John A. f., ,? In nn Inn i"r ..rilliiiic,1l'i I I. I Ill Ni'n I uint tsrt..iiiiliTnl ht llii> l"'Iiu
  I'l '
  'lt III 'n -
  .TUP ,,, ill| inn tlii/iii-, 'P tta, iiiiiiinl "I| Mintli'lfMti' Win lln i Hit'I'n, l 'nlinl, in ,intintiiI .tin" i in in' it Mnl lIli, I.,1\ M I.mil, n in' tl l ,mliMnlill I 1',1 :ill I lit; in-" lull- :'itnl I l'i'ti I IIW
  nt Inr tin' Nittj.V Il"'lhl I lu "lit. in' 11'1 1.i I .. ,. ,, lip /I'd, .,. 1/ .I.i "I I'uts mi'
  inn I nt I { i ,l till' Intiiilinii ttilli ripi.l\ I. '' Inllnlii-Ni |H i )MniIn 'in n (I. I : /11 '
  ;I'Ol'ltj'. ( inl IliIlt4..i.I, a In I Mu inii.niiliuiu| mill, ili-t.i, tn.iKnii' I lln ,1'1 $. ii.id" nlifetil to lu.n 'Ilti.iiliIi'' .' ljiki-1 llv.' Ill < "liiltl'tliitiiu "Ill I :,,1 Im, ins I IptT. .nnl "I'i-s 1'I I II if u tul. nil( iiv Isiim lPil 1 is. It |p-Iiiri- N,>

  Our iolctiiH'iirii| nnil, 11".'il.ii- I ill |I.h! ,i .' lnlrnntiLC ;.. .1.11< "t.I tln'M.lli'. .mil .in j"ll..ill, ,, .k.hl'I., I tin' ,in-nir; l.t.|1'1.,111"11| ."il.i .;. 11. I'ntiit, 'unI !>, nilt' t nl: li 1 k-int: I 111,., HI, : in : I >u Tiir \.iirtn .us i,i I n.,n I' i P HMIIIHIn I'll :Mllsl's" |II"|| -1'HI.H' |I.|. ;III"I". ( I I II -lit, linn, mi 'Irml.n, I licittilun. in tin Hiiuih ,
  uf the alinti'. ",,,"h.! rn ill' Tumpl, "l-l '' In Mini,. h.n'I' 'tlh 'luiiiirnf \ M |; ', 'l'" I Ml I'nliui.I u t' \.ii 1 t'i'pl-IluII., | _\II| I'.ili.im ,uii
  ,
  tnnti', tniili.il, bii-iin, mnl hIlt ,lIlt ,itl.itluii-, I In in I 11.\\\ IhiiikrlIl'i| :; |':( r :,1"\ Iltiikni' .p.i| i.kin I 1'.1"1"" \ .t"II.I' Ii, ::1.1"1'" ,rr,si, I" i p pI / .' 4 .

  lun'i'Mil.ii'i'i.nl. ilicnlintc, Millilln" 'HioAiiMil Kitn'i-l(\ iii.nl//" II i."liiltinutiit ii-mil iltr the iinirrpii'lil) mnl illi'ilimll.t" I., in-im' I III."I 111"1 i .. I ,hipll.'ii.pihi i Un,:,", ,ltil nl, ,\pi il'.I"I.",,,,." ,. ..1 I|1.11|.|| 'i i l-,.P.1,1.Pp-h|| .I i"iMMI' 11 inuiini P iti.: ILIIS M inn" ti. I ., n tnn\ il nuiy' 1111." ( ', :Ill-is |II.| .1"11"I I li, ;:| | .MI-- lln\ I" pp, i I'..In. ii I.- iii it ? ,11, ,,, 't Iih,,it t'nill, Ipalinn InI'lolll.

  "I. Hi ?c li.ippy' (lIlt., tininntmlif' MII '"hnl.1. .-u n-> lt li-iiul. I., \ I -Miilnillr, ,. li 'I'IT' 'j'h1E: ....1".1"11, ,ii P., .1 I.ii.i, "u" til, hi-' 'IJ p.w'uuttiI.| | m I 'Ii .nisi" ( In 'III.'', h.|i "- tin' I" p pI
  ,
  II il If Tii"-illi .
  1'hlhhl'l l-i I" .
  umlIliiy I lli.u .ti.tI I-t a"'I" ,
  W ttill nlilli' "" "I"f'' I ,
  01 tliu i"" mnl Mtflifr' in .11,1.| A- Vl.. It. '---.p.-. ii tin P riiniili, 1,1 l lM f III) Mill |"MtltllU| W I Ii.i t lll-tllllllt ,
  {/i tnii! II, ir,I i.l I 1111111 I ? ili <.', ,.I| Hie I'mol I 'I .s "inthlii. ,,' ,"" I "l.fu'i .j -lutIPI.iiigiiu .'. ., ..r
  i. .. ,111. ii, 1..1 |1" 'I 1 .I i" tn. I bl M.nnltv tit hi nli"mlHT" tiltoon. nil itilr' 'f I It.it.tt., \\nliiM, ,,,, ,.I l Ill-I tit, i I lmlll h ,iii-i' s (hi-, -Imn.n" I li,. a.."" -, tin, I \ I I
  will inp, ) the ..IIIC nnliu', iili-liliilit! ;M% liIhH I o.ik-, \tiinlii,1 'an, i.tttn-t t iti lIiti.iTi' I I.i lln ,hiIi lull, t ,1',11.\l ,II I,.: I'" "",'nt tin llu' _.,ininl 1"1", t,.. l-l' .", ..P... .n" r'M I M.ni.Ut inirll| fUll Ihin MlHnl'i'il' i tkilikiin' |I. til I mi InMill; It. hut,".>ii. limit l>m ..> (.1 11CC Bin- uii lSeu-n ml.! |
  '. .for 'n., .I' ,..,1,'. nl\ titii'iiiF-litiilitiii.llitv I iiinl | ,.-.!ii ntrr til- titn.' .11, .ifl, t III) M'linlHV, 'In H |ilfiiilMrtt :t UliOl.lrlH; I. situ ll'i.) ,iu.t lHf'ilI'lllllllfoi. : ;I .
  /. 1"111"0 in tiil.ll.I I rinn.li, I In .ippnlnt\' I ,|!I" ,Inl'iritin h Mifin'III'I ntlll 1 ,\ I i-.ii' il ,i--n I tin .istiliu-nm' ,I'lTtii'-'linr. nrii-r 111\ tii.l) l it in \nll| .mil .. til. ",' i\| < I Vlnll. 1 4tMII ''I'illi-t t ti., n,inn. LI tin ,ut, ,ii niI ,
  .1 .
  I 1 1 i I hi iii-Mli ,nln r 11 tl t",,"lit 'In III ,Illu I In. M i I' ill I ii'i'V lilting, tiiiKliii' in tin.,,
  i ) i i.li iniiiit|
  \
  Kill "r .h'.h., l In p"ri-' I 1"rip I tin ti-it" nl I Id tl tin-MUMOIIK\ ( inn1 I on Muhln' '?'p1| 'iu I I' KMUN.i: M.
  ,, "r I.ilinil) I llrnilu lie in .! k.llul', ,., .k'"". hIp Miilliliil ,. 11,1.1,1., liynili. 'I II i 'initn I Unit iilliri li It,.' il.Mirnl P n imilrr urlrtt
  :i "rrini. euro nnr (.'iiiiniiitii'i ,,it I It .Isv. '. I FOR (UOUGHS AND (001,1)S.() ) I
  minute. Mm, .11 i II an i .11 ,1.1I 11'1 ltlpiiit. ,l-l I'll.-Iit, ,11. ,..,. II \. .1.1, ,l-l I j ,'M'liM-. "i.ir.ili ,I Ip.Ppt, p'lpiiitl, mnl, at Ilir amr
  A> T.ill.ilias-u-. : nun,,ret)' ili iiiftn, I bmHiu' tort. I I.', \% iixlilni'iiiii I-I -ilnvilUi.' 'r "till ." ,.tl ttiliii Inn,' nil.n ,I ni.. ii.li ipiustl'| | MHinlltI'nli .
  ---.- ." i nihllii' ,. -hi' Mnnl, in tl it mnl | .i MtM|>iy Nut i PXANO I \nilMilllllii' I IVrlol' llI'lllt ,
  I iiil'nn.iUI_ ,niiiinU'il| tulli, Im' I I...inlilnl -I-UM nnthe ; U t-niv.ni\l I lnll l::, Th I linli.nu I II S "I., Itn-1. M 1 ilii,h m. ,1inn, .nut. Miniiliiy tn I'lilt' n .in* ,iintiilni I PUS inti'iiiiii nuliiMtilni
  (
  the iiaiml Btippl III hinn I tin "l-nr t ,1 t I I I ll l t NDII ,.i
  > ncttHpripcr ,|,"irlli.al in in.'|. 1111. hill' iiitil.ili.ni Iii I t'M .; ', I I'.lit; .\ltl\n WurtlnniDr, in $titinniiili, mnl I lie 101 I isi. I t ,un i i 1 h., li,ii liiuip pip U.iin, I WI"'" l M in Iti in i 'ITi.
  ,
  l1) r"I'r 1"1. .i- | rnpo-i. In 1 i.i ttilli Ini. i Ini I; .11'' 1 1..111. : M tt.l 'in M ', h mil "ti.' I lint: \ PuI" 1 !'' I IVrlm, | .nunin, h n ill put 0i11 hull 1,1 >iiin piFinnnii.
  .Il iniinti in
  : I .II. 'ctniin ",1.,1. IIHI
  MilU U h.., ti.lIII lit Hlnipl .pt ln,nt l.hilpt I l |II.fu'| .( ./ ,i.iliulim
  M ) | .P
  IIII'U 1,1"1.1 I Inlk" Innn 1, ,,,.ller.lll." ii,. ul' .il.in., Iliv '"I". Iluj.,11t I -I lliiltlnno' ill i'"I"' .) Inn. ,nl l ,n. | i"'[..mil 1 I" I I 11'-' ri. '. .1I I lnt! .\ni\uililmr, I l'i..1 I',' ,ilI I in Iti' ,, '/ ..
  ji
  imtr I.itt i
  I I" Ilk -- M I iI .1 1 in it !? .inn
  ( the iiutttip.ipriIn Ihl'.e"I"" nf thu A\i\\f\ \ IIh'I'. 111,11. .. ttniliui'innr I 1.1'ri 1""h iiti.r I i |.tu\i. li.nl. tinI I 1.-til"1, I 1" I It .nlliiill, ,,1\h. l ilitt,| Mm- tt.iltiilln
  t tiiutc ollrehcl.lulo) nl "nkipiin) nn it-nr' ni' l.-.pl, Hi,,' mi I, nl I.."<3llt,' ,,Ini I I HI. $ln'"""1.1 in..n. ,.,,hl,1, ,tin, liiiin.ilinn" ,nnl,I ul,, ,. .,|"'.1| I'h, lm!, I I.) l .... *l I I I".M I I' tins I Ui: In << ".|,| ,mnl. I II 1'.1" I y ii |I', .,li.II I In ..ptIip. ll.inl 19 1 1|I', ', ,1 I htP ,
  I"liili' iiiuiil, 1. | It- "''l I II' | .ii1ni. nt nl h tinMl.miK i I : -' I Hi"P, ,1" .sipp.h I ,.l , ,
  I le l i Pib.irs| nlilli Pi I
  i;;lih Ir : '\ \ \ .1.1.1 "I ill to hIlt, nnr ., d,it "h, P iliii, tin. 11"M, .. I Iti: In I .nnl, "I'nn, \.inriini
  jiil.i.. 'd'\t'\'Ir\\U Iln .t .1.1 I"lllu I IIllell ttunn iiiniiini| 'in llnti i. t Im" li itmtI. :, .,. "'' tV-I'l.t I I I-I I I I'\ 'ml'" i s.i I, itn', -e.I, ,' l" 11 <""_. : !i t >itt .1 ."I p..I I lta i>iinir ,i Pupil I fur nnr Inin
  'it l> I ..',. || "Hint l t I., "" lIu Ininnl, I.. \\ihliunn I LIUIII I it tl'I., MMulldiy, llllrr Illl' Mnllillt III \| r uP ,, I M,. .., ; :i. ;I : ;,:. I I' ,
  "olid 1"IIc 'UI"klhh' I I. .I..hll. tiniii, ,' IHIII-L' t fu pi i-"if p : !r'"II"| | V, Al J Jl'""ni" I", ,., 1'1' I .. : tin-4 Mr "Iil'i I 11.111'I 'I I ls imiv .| It I III: I III II I I'llnjl ii ii. I t "ppi ; lit Ih i | i until mil, ,, .,ill | | |I. | | I "
  I. ih I'm'
  Ihrir .tuIi 'tlt AIM IP | It.I llitl" "".1" lIP lln u Il i Mini tilt Inm
  1" N. ,
  in < ,
  ini ini ih
  ''II''oV' ';III"I V Innilv, I ni'ln, ,' nl "n ti I I iI.sIi..i. I" 1.1 Ifi I : In ( "inli,, tnnl, I' ,111111 mi .1 .illi i-l i ui p i 1.1 pEP 'I I .t l li.tnii;
  .1",111.1' i 1111 |Ii| |iu, Iii- I ilin .- llirli.l I. ,l.nt-i linlk. \. ,i.--fni, l i .inn r ,1. 'il.,- ti "iii
  & ill % .
  "lh"I."I' 1 1.1"1'111 I , Vf/ l'"l'v P III tmkl, mnl lit till l ''rHil.ii In nl ii lid, nl il III. in IK illn i ,in sits nun
  4>- I j.. l II I ill inI'M I vnu'O'iWMt-I '. .'s, i II. i l I-.1: M II
  "
  Will "n.iln, 'lh' liipp> il.it ttlii h. i i tiltlln I '| in' 1 | I I .. I ,
  'noii '
  1.1' "h""I'II' In, I li I .
  ; tit,1,1
  ,1. I | | 1'1.:1 in' iinini I iiitnl Hint lie lips IPi.IPI'Put'
  The f ....inr nt l.lfc II Ill i in' 111'I"' I m i I'ini, inIwoilt \ '" i "ni, Inn. I tiltitilillllllt' I In 1,1. "Ill' ,ilt- .i i ill I ruulu'i) l.i.illniv-_.' i \ .m iniliinltiil-iii'-nii'. '' :? Hue I |111.,01"' nl .Ii.P I i I |1;i "tl-' ,I-I':: I"|,,;.| it- ;uni-i lili' %i"0' \. .\|nllnnl I. 11.11'. I. I-/Itt S .,0.I II \\ .I.I.I, ,,?," ( ',|M|, I IMIIIIH.II,, p l..i p II,,..,, in limit p.piipP. i, P iv Inminni
  I '.' iniinilr' '1.1;i> II i : : : : : : : !:; I n, 1,1-p In Iii til I.,, ni i,, in rI
  t I i in
  -* .-. !i Distil I I Hit, ,..tl.ii Li .uin. ml I tin ,inlii l. ul \ln, Ini::,l '- .'.l I" lu Mull (I'C P nol'liU) : : A' .ION'1'X I ( I .<"I'l.I"1 p | a,0 I U I.''''1'.up2' \'ii\i\ -p I III- p' III I I'tPilI.Ptis| In /, .ti in.int ,,f\u, I iI |

  <- -I lln.. l.-.i-pp. p. ,t I 'lie .A"II" I.. Is "h".I. 1.,1. lull .,1.11,1, | I' lit ll.l P 1".1.1.! .1 M. \II-. UllIniniH ,I 1 I not lit 1 tii'it' i .. I. C I , / ui Itp.p, ,.. "';:,; t till i IIH li.iti iln.iil| in-null P.
  :11'/
  I : )1..1.P .. l Hi.rn h. r.' iii pnli ; 'IM l I.iu. (1.1 lln \huh ,j -liii. M.irM II \ 1.II"'I.I"\Iou" \ sti IIH.I'|'I tilnti tt, itS I I., IV .lt., ,? .\|t.itl| i UNIVERSALHorsuHoo \ I l"l. I Is" |I'" I (m, ,ml 1..1. "" I ) ,,
  :! 1"111:1. S I Hia "inn I % in I it l.i lln- tniM p
  ; ., i.il. .It 1"1. ) II. lull' ,
  hull UlflH'lKC, nl n Him klinlill'll, Mrillll, ; l"i Inla .-..>- ,-.IIII.III'!l o. |'' .mil, |1'1"| 1..iKrltt h".1 I 'mil.NI--IIII: ,Il? \ni, In -I i I'i: | 1"'I",hut, 1".ll '. ,Ill,, ,I'., I i. -- .. .,ipl, ? ..lu-' .,,!, ,I', ,

  1,1 Hi' I the ilc'iit| in thin nit nn, I..n'luy, *< ''..',
  I Mill nrrl.Vc 1"IIH,, ul..1,. I lln I triUL.i| nl Mtrnil tiniitii'. ("nliinilit lln uiniiitit 11.1..1 I tin' I riiinml'|' .nii'lliti' nitin Hun Miiiilnn' .,it litIn .- \\,1" i .s.rs.il N ,1111 ir Tin, t In I t ; p p "I- ,_its II _
  .111' .1,1 l ill, Ilir 1\.1 I | linlkl, lililiilItinuli.itn I. ,", ul t i ',nnilt I l-t \"I"fl M I u, h.uII. iii iil,. i 1\1".1| ] 'I'IciELi
  i-f nnr pl'iniillint (',lli/riio, .. rnniiiiulin.ili.iiibinrlti lu.ikr ,Inilinn' ilnnn\ iu nllt ,I. it I ;ad lo Oi m"l hMIIIIItli.lll: i till. '.1 I m P,1."""' \ l tti p : ,
  tinn'' i in n, pitMill ,, ,. ln, tta.s iiln, Initi I lilt I *l p.' :: .: \1. 'I In, -I EI'| i ,,.1,1 1..1.
  ii i..ii.'jIlL.I I ,nn In lit ilini nwfil at' *nnliini'tnU ,it.til 'in I Iliv l iillii I Li .. ll I 11 i KM. tin I tin,, ,Ilinii..,".i.11, I.:i nunS 1,1" "|"Iill., luiIIut lu' .,..1..1 ., I I., i -I InI FOr I.Iai1.

  :. ( inlinnin living iiltutu. npin to I..HIilli"ini .' ., llntli: r lllkl' .il. hn 'lli ._In' lIltI ii'l lln S, "., I'liitupuL I Illi InVtllll'll .
  'lit ,
  I M.lll'nl, IIuuiI.u I, 'In ni I imp\ I \ -I,"" llnlM' 11,11 |p. I"! .Ih'.1", ) If III SI) ui |h ,nnl

  |,ui "I l nil >111..1.| l ..1 IclI.OII'uhl I inlviirl' ,ilnl l pill l.iI.i. 'lln l iiitintinii, .nt I I Ii.-. riMlll "I:,, Ih..II.I..I...' Blinifrli, \nidi i.trilipwed to this I 'hilK-r. I .lI.p .. u lit* *t :'' ;:''I'l'i I : "I NI. i- M.II'I.. _
  ., : ; I ISlip
  .
  i! >( I,1, '|1",1"" mi It' .i-k'tl'it' sii n.itnr-1' ', hut p ituii.I; l | llll., ,II, 'II,. t-fll'4| |, ,. ,I t.l Ill filllulir KIDNEYSI
  ttctlnill i lii'crfnllt tirl'l ( .in In nil.l i H'j'ly IIH hl'ole.lu Jil, )ciirnrpilii'iit. .I") lon-l.nil' i. -pi, I nnti'iil, ami i| gu III Ul ill l".ltl I I ii) III ,1.1I ''''r '| .,tIM, ''I 11., ,"",.,11. ".,Ill, KM t III,.I ttPuii, ,Illl II* i FOR YOUR '

  ,) lid. ii'ilitpitti'il, in.iku. lu llicc.iiniininiIQltUll i-. .i .. I lint li.iti In 1 1 IIIb"I""llo : ) '" .u. .11"l -linn tlul, lln Pip '""I" i -- :Mli, ""I Illlltly .Jllil, 1".0| I I t .lllh I "" I. ."..|I .III IH ul It- | fllltrillliliildil I
  ,
  1,0Ii.,1Il'h" > p'.nilti I i II d 1",1.J.III', l l..l r I .nnl .r'h. ,i', tiinlI \1'lOitill' ".., lt. tilt .1'nniol", II! I In ltn tnlllliili' H I I E I I li' .II ItI I,I 1.1..1.1.. nnl P I'1:. II,
  ILlllKil, In. \ .
  I. \ ; .
  llUnTC tin lll-l 1'1"1"HI- "' ,11 : -- ,, 'I 1 h' 4lHNIII .MillItirttim '
  III | llllllVllll
  Ic.I.1 | 1" I mi Phi ") ,\ P t.i.., t .ii.,l 1,1., lug.' lit "i..iIlK i-- lll'lu'l'"' 1. .1.1 Hl. .l 11 M 11 unit II'.nl|,t In o. '11 It Mt. I ,.; vl i In:i'II lIP. llt.l oli' I ,. I I l'l!',".,
  11\-.1 IK
  t"".iv ljliIl .0
  ol itini, ,i., nnil( li.it, piiitin i iiinii'kl"' r-n i "" I ".." I,, I li> .n III"' ,ni i,. tfr "ly -nlrlll.UM il I III, IAI 1 I Illl 'ITII. P II..lito: Itt lilU, *!' /Tlltlll:::|; ,Illl.:;til"lirirt 1''IUIU. 'I' I, : |lull l In H1" I'I'l'l 'P I II

  Hill"Intnl. "I I.ij.iic.ii. I tipd., nl. "in I'M h. limn., II' I :lupin, M.il, .1 l< liltMI hiti p tni'il P 11.1, } sl;>i .,ui, < anil -.iiilslnirtilnl. '| | i.. ,,rtliu' .Iuh'' ni' ttni4IIIID' ,( I I'iriilu >it,1 I HiNiiiiHiMi ,. 1'1 1'1.1THE
  hinriiicnf due \ in"ll'iM
  lie pupil Jil '
  'I 1 h UiniiUy in 1 I,
  1.1. l I ; I I ,utnlntlnni/i' Hinilliun P I ," !Ii I ".rlipt''I, I; 1".1 i ..,"I \ put tt "PIil.1.. i.lM.m.l.it n 1.1. r>,liiii. ciiniiltt, .ufl lb. ,,"11.1..1. ....rI iltiitl, .'> I I't i III; .III" p II t. < "ill" I" :, ,, I I '
  I. \.1-11 d.I' t li.tl lint in: leII..II. \\\\itikl' I 'ii', Sinil'ii i ? .l.'li' .,".". lit tnn I :;;1''; In in i,ii Ililihlll.'Ut' PhI' \" t --I SII--M, nlltl' I n1" I" Illl'l I' I INi
  1"I, !, hi : IH I : Iii
  .. ., S".i \1",1. : ; I'/ei/ : l' : I I tl P .pp I II P I ,
  .
  -.-- .iKili-nlluii*. S.|I"'f' II' Inn,. .iii'l I I. ml p
  Lvin; tiun.- .' liirsi 'ininil r el Hit. ,h'.II."hh." I ,I in II'. tnllit.ilnui, ol I Sjiilliiln' 1.0, Hum. j{ tine tin. I I'M-, lil,.< lit to ,ij 1'|i mil.' .initlnl I |.LIOOII IlutI i." l. .1,IbI.n.11 I MI Ii| M' I ..l M",.nl, ''I",iff. i I'l t M h.it' ,4li.ll.VIKill"MI''ol..1 l M' .ii'..MII. i I I. UtMU'l'I .i.i.-. <..KlNhH I'it-HUM- tl I Tillm Ixi'lm, \ t I'l i i iV

  IIMIHI! |I., I In-n.jrl" | < luw, .1. Iilni tluil" I lln- ,pii'ttilit|, |,i.i ' i U-i ti I-i i Ipil.I m l Kl'lllt'\ I III > '
  .
  nl -.r. : ( P. '
  l.tliin || --'s
  %, ttmnhiliil it nn" I l I-t.
  1 :
  nl Ihl l11.'IY.. hlli. il uIdlyI.h. I. Illh' i p.tntI.i il Hi .ii nitin., i nnlil,. iinlv, li. nl.jn-ti.-il. I t.I t" I" II'| ,l I" 'n \ milH| 1",1, ltyIil-r, 1.1M ) I"d' ,I'' t'J- I 11" -Il.' linlin I Knlin I I1'i P' DICTATOR] m CITY POINT
  t
  luiti' I Incii, hulc.I, it,"rlui I Ii. piivlttnk, llnn1niunia upi 'iruli 'niiiini' ., ''I'I'1", ,,"i,,., Ii t I. 1 I,) lIp- Hiil., ,, ,'ii' |j. I. 'I ,inl. PIttI'' oil", p Mt S ,.'. ( :Ni'ti 1-1-i
  < 11 Nnt'r
  \ .
  I "11' i II h i. .1 M -I.ilii I in Ki'lin t | i < iN -i
  Till-
  HuiB ixlinnnil, woo, |'l.n.i-il. in IIcol,1: sulftnfltiiil IliliiiI.I,I t 111'1, In 11.1. tin .ni-ttti p fivlt. "i hl' ,P.. 01,1, ____ _,1'_ NOTICE. Nt si I m

  buxi', I'i,' < nllln-liiinUlail" lultlupurpiiM' lint, |I.i .,.% ttii.in' milt. ,iitu, lutlit. ailtii'in'linntnlJi 'I .\ H"I"II.| .ill. ), mini' ',; .iti- .,.l pllt.ps, I M i i_nlm Ki'lni i I l'i' i iI (n) I- -

  nil I'tmn, l tin,. lunllil., I h. ,mli, 'n. to,"pit." .II h, "i.-IT ,,. \ tU'cvtiocDlSFsMluUNG$ 'I'lll' MI, .|, | |is.-P'I, l ,g 'r I I' >-i'' '
  l I. the ilipiiitniint, mnl, luti (bun rlmn .itnl-nnplt I itl I 11 t. \ 1\r. .' I..I. .. I .I 1,1 III I .Ill'l' III.n ; | n
  ) yimrtuin.irluV I liii-i; i ""I."r. \.1 1.\,1. .Inn, ,' I "nunhillilll ",, -I I.1-4' THE DICTATOR
  II l I"' n 'InkiiiJ at lln. ,,:linn.il, | .i'-n- .

  1'.I't.o ln '. di 1 .I"h I 'ViI' s i n tii) \.h, 'Ilic 1 ikik nl lln li< Iml. I buiii'im. I mill tint i "i'i.i.ini| ttiti I..h.. "I.IIK' i '. ininvv 'iiii 'III."I II 1I' I I'llll-n't I MI '- tt I sIll- Mi t .i Hit >
  lull, I I >iiinl I '
  We nn 'Mill ,
  ul I' tc 1 ,.1..1" I I.I ,, I II
  l.nll"ll. I. Ih..llic .II"), nnil.. ..Ilir lli-I, ,ph |I" "' .1-h, il' I ,. VI 1 II II.. .,,.1. ,.l' 'Ui' I .. ''I ,." ,1111,1,1. (till i.l Hi I .l ,,_ I I 'dl
  I llnihc, : ..hl, ', only. wbo lee killnl at Hit I kit innA 'I.IK ,1'1"' i l"i '..11.0 'tiinin ,t itoptntiIn I lunllii- Iniiin, '- I.. i I,- I ''I .,.1"11.1,, I P 1 '1,1.-i'l 'o. I..nnI, I In,111 .II''I- ''I.I I.I I. ., I nn I I p...' iIII hill nn "I I I u.I 'I
  ,ii. < <
  I tic of oliibli-i'. tine I 1..111 iip-llni-t Jinin i ollinlintllo ln.-l' iippliiaiil.Inr / Hln llll.ni' t..l-n I I ,'aI"I il' tin Int.iii"I, ., I nilm.Inlmiin. I .1.1| i 'n, 1,1 i I i I I PhI I Im I niiliiii in "I I iI nI THE CiTY POINT

  HiliU, UI1'1\ (..' Im-pllal-, In !I.<. i \!""I'c.l. ..-.- In, .1, \\ \\1 Ii lln I I'M-. ,.l-i I' "IMI ( I 'nn In. "iilni'-i, I I 'P1'I it S 'I'I.' ., I lI l---

  nUil In Ik.nilnrt. .. lii\! h ,nn ni.iiniilni| :: .1.,1)1 p i 1 Iliu nlIiuil ."tii'icl.try' 1.1. ni t i".II.I II NOTICE. I i. .1, ,i--.I I.
  herc.ilur, t p" ,h.I| mnl I li.in I .II| I l u ii- "11-ll r i .,nl I Iah: .l.iniiiii ,11,1 In--l'i.il.| "I." In p "I'| P..I. .. I. -

  inuniuc ulln'r "., It. I ti.sst') II.I..i,1$ "l"t. ,|".ili-vlinlnn tnirpti'il : III ilnn.' mi i' .hi In I i-c -mil i ', ' "Iii 'i d, \ : I 'P I p''
  lh.ICe"ct. "Id. : "h.I"I.! ; 'S .1" I\\ :.I : : : ;. : : : : I ill I Im milili I
  .. : \ '. 11' i iM I' i.< --p p',, I 'I 1 -s I'i i
  .
  -.- '!! 'ln I' inU limn. tin .nnl .,1)1..1'1' tt" i mam un itii'itii' a. i" i-i nii.mi 1.1.ti'liih.i 111' ,
  iii. C III!
  I. I l .1 k Hi'I! Ii
  \ li.i. .
  I I I. I I SlItuil-iiiil t" ". I. \ 1k I. '
  .liillneiin: J 'I, .4.% |II ttill "tnt, < I it t !>< I .ii.
  ,' .ili-' P I' I ,
  I .
  I \ i 1- IIMH" I ,,.
  I in tliaiii'ipi' l i"1\ ."" I. Il'h I It 'Ii---
  I.lie -
  nl nnr I
  lliu 1 FMO.IIIC I \1.1. ,. .nnl lili P PI
  1."n k
  .i : I '' t. Ill" |I..| I. I I d.I I \\ < il K.n
  i I II pu
  imnutcii., rl'.Ifl.' -i* tlf 41'Il'l'} tllJll, I 111") I.'' .11, (till- .J..I I-I' t" il \ :1 ,1'I',I 'pup| -tp.'ii| ,"In,,..,'"'I' ,n ll I,ppl', .1 ,P'l utill < MRS. G. A. LAMB I"" 1" I S I i- \\k r.i.k .nnl I 'I .1.5 .1 il.' I I

  -.-.- ,uii' Ii l.trju; i .11':. lu > I I"" II pkiiilLiI. 'ni loin, nit i ': llllp", I ill Illl 1..1.1.'. l"ll"ll! II', I. '

  l.nii'l'in .. ', 'li'el'IIII'"" : -1.t.I', lt', ., ,1.,1"i II I II 'pp \\ i ,ik lii: k mnl liliU i P
  1'1 ll--Kit-Mr. l.. Milk, linni nnil\ tin- !tmnuil lu } "' ) '
  I'" fI T I\\ 1
  9FtIN0
  J \ Ml ..iiutiiie..,, .,1 1, -
  irlim-i- 1,11,1, lie Inillnl Ill ,iii..tIiir inllilnn, lirni. i MII.I. lipmani, H') nl''Ih. liutiilnii. 1 hati1 tf'iin I"ttnik I him, 'l.'il,' :''p.',, ,1 ptt...11 Ihi..h. ,! >it l I,. I ,I-, I'-t'-.i." ,1 l I. I.i I ,. 't I I'll.in-ill ill 'Iii II' I tiI L. WARROCKIII'0f1cr111s1

  nlllilnin tin. iiiu.I Hulli',mu: U "1iiiiiiil.iI.. 'lliu.idi'ilcutinliLunn l tilth .1.1.. Ili ,iuliliiitii, !I.' il'tnt, I '111.1' I"pnllllln 55.1" I lln' I'll-nli, nl ti.hl Chi r.1 thai. mnl'itin .. ,, nn (

  .nnl :siiilli' 'Hint nl I lie Iliu ) ."" tlmn. 'I"'.) ill'Uul' .'...l, I I.) a> lit'.niliiili '.. ifl.limn ill' sl.mtnn" ,, ,Inn ml. tin "tin' i iii>' ui1.. \ inst-i,' "',-1,5' 'I' I nn In Ipils| III ill -up I I' I i t1

  1''II.nll' : III I I'M ,111 111,11", I-."I Ill I nl, ili! I- I ti I 'is ii-
  4.,1.11 tl
  I In
  .i-i .1'il.I.,1 I
  -
  liri-liutir-n.il laltiit, ttnli, nini.t' nl "h"",. n < ..icpiritiinill ") .inililJiMiiinniiiv, I l.irtliiu (lI nn li PIP I Ipihi(

  }' ui'il.nnlitl.| .N.i nniu' 111!I. ii"l .! I'm 1"11111"| 1101 Hi. til.I, tt Ihl" ''h." lln ,'nl > S. It"'III .tin1,' Inti tin,. tint-" ."' I I..n.' ,Illll"P iII) ..II.I.I".I''I'., tI., .]."I ,Iin.l tli"" ", .,-" -," SUMMER GOODS I nn i lli i l "I I li- ...in' (; Ales Wines Lltoors

  i-nulil InUii I : liciinr" ut I slrniij; iii'ilniliul I J l>rctol MU"I. ., :d' I''I j r..I i. 1.1 ''vI d.llcI""," lit tilulr,. :..'"" um.imiil S" I' .lt...'. ,In ,i .h..I. .,- .. I I nn i lln I .I! I IIIU i1ilIli,1 ,
  I.elt. 4ml lur -' iit" n l-, I I
  Iruin' ..''ll cniiH'ilcriniutnVt' >, tlnn-lnrt. c-"nllilenlli Ik:. i tini I Ittclvi' '.''''I'l'' .'' ,. I I."I'li-iilint I'min.Ii liinliriil. In t r.iru I I" "l ,I.<

  .' re'"I'1' tr. MIMI-U l || tlinr>niili1> "nilintent '1 lii- topiii"- |.IllI| .,1 (Ii' t'l-l .1.1 "t I lAlllhltlIrilintid ril.irt nl Uat $ .th"I"liI.uPi u"e" P Ihl I"L": 1',1, ui' ttlnIn I, Greatly ReU Prices

  anil, tkilllnl |,uiii'i Inin'r, .nnl e..u.4iiiril'. linn, I -Ull Ini lln. i t" li' ,;lili n pln-'f' | ,".1 .ili.I t ".I lim Plo un.i'. mailu up' b) hiI..r""lt.II' i ,h.uss p. ,- -, I I'uiiiy Ytiti' IIllIHI l ,-' I : ( rtcr'J FIR

  \lsit'I.il, Hint. ibnrin, ., nn'm.ii'nlmh I | ,.. llllh.i'ii. P II' '''' II.,
  .
  MI-it .
  l'i thc I'JI I one nl' OUr |1''I'k| | I 'In lui.'ts all pp hurt r.,1 '
  ,
  Ililll tillnav. .. ,iin.-i I "IMI.hilt ilium, 1 i. .;"" ,
  l l>ritllll> Illlilllotn.l.t Illtltt! nn P i I Pll-nlulil, n pin I it.inulil hut bi-ilmn .imt, l lt Scol"I. .> % p P mm! 'lI

  .\ 1,1 ,liottirTim niild tt. ljrull'4: Inlnri. tin I mirt 11 tlmtnl .IIPkI'I I \ 1.1. i MM'' till' 'II I I1IIIII.ii It I M.$ iltli I ttt'I I l'nr h i'iii..i(:! Coioiim MmliaolJOHN

  -.-.- .- -.-.- .1", ttunht lint -1.,1., ,. h". ," M,mil it i hil ii I S i 'p.. I II II ',I. II I. us PIP I It ;
  ', ami llutli r Ih'I, > 'I ,, l |i. M .'
  |l nliji-tl- f
  1 If f:9I>>III I- III" .1" 14 viiiui' |.i.Cul Of IJllllU, I III Hi.mil !- ( "'-riis ire.E. t'ri n I 1-, n .'" Infill,, i : 'iOn '' .11'1 mnld.i-k' \ \ iil.tit.. I 'l'. !Ii P t-.lnilr.l,, i. % ,i I- 6 I. III I t -,. ii 'l..i. I p Ii' \ I I I I F
  MaijiHII..NJII t mill, .1".1.l """ H-lin. .I.!.i"iinJi.ilMrnl.it .11. ,,..IP I Pt I It
  .III.I.IIhl. 1 .liiliii-nn'-l "inllon, \l,1 l
  Si'iiiilnr | AKsrtiacut Stiiiiipiiii ip.
  1.,1. ..,.iI lil I. A Urge \\ SI I. P --- I' 'i
  itln--"l| I. in ,p.iiii'nl ,
  1. t lint, pilnllli.'tth,, ll Hull i ,1-k".1) tili, I HI ttin' '
  !
  S
  ., .i-i 01'1"1 t C.IIH: _41
  r l."l'ir! mil 'PI
  Inilit I III' .
  limit' -.pin 1 : th M"lmt"I r fpnii J/ < i
  tliuini'iliuijol our illy Cntnnilnn .11..p ml | ttaput : Palleras.CHANGE )
  < t !; : ., pit
  .t
  .1. II. "
  :rI \ Illcr, \"rl"'I Ipt in iniiinil I l.ir I i. Pn-nli nl tfi J"lin.'lnanMirfrmu U. '? *<
  )'"" ..% 1.,-,, ttf km'ii" I Unit \,. '1 1'. Tutunlji It ;.nn on 1 .hn.peiHlnt \ )li",I. Inrnt, .1iinni-ti. i-I d I ,I., l.ntli r i II"" I I I' H.I.J..M tI i: l lIt CLARK ,

  I.rrli.t-iI. ti i prnritil t., ,, f.ior.'l.i. in"'r in 11'| ii it. fa,,in ? "lli'in'ii' 1 -11111.! n imki, "," vi- ,l.i-l.I" 'I-i I nn"hi ,
  dull
  | .
  \1:1.1. Il4\i 1 It Ill 11"I HI. I,' II'U I I.111, 'I.' ''I', I-1' iII mini 'nt 111', 'T. .,,,l's, ", ., \ I I -.1, I 1 .., I u l ll '
  .1. I' r1IdflI
  and l t, l'Ufln.e| | lr I tin lt iifTjlniliMT ," tinn, l I., .i lu'i. .,11.11,1,1 1 ,Ii i.n, I. lIli'',pm Mnl" I Pp I'ltu., r. ,1 I',uin i'i. -.. l: i l iII V4Ptt $ lflflJtSIOfl

  oint liainl :", Ill I. '"Hlelolulo hut u ailn' K: vi II'nI 1""-" i- il l.'u. I II. ill' Pn-iInI p Pl.pi.--p.I. | .1 l .a .I.| "ifi I" I I.-- IItituiiulUy I .,,1., ,", \ ," ,1, I -. .. 'I1, I I I Iii I.. r i ,
  lion lit iui,.iilu '. nr Hun v limnl rnulni't till ",11'lipI.rI'I"' ) u< thu 'ri'llurtrol luau' Hill I t. i.-
  1,1 .11". iiit.l" .tt.M "I' 1 ii'I ."'I, OF SCHEDULE I'SIIIPPLI $fn u ii p pP ,
  : ,
  i- .
  V tol.l Miennan th.it Miinlnn, '".hl tIll r I up' IL |
  ,, ., 1111
  .ii.I I hui'il utx-ulniinl g..i.ut '. I I'' '
  tthi.li, tIi.iugli -" it'lIi.i'pi., I -1/". '. I"I/i .tin I n Is, I I I. I.I. .
  .11 plKi'ille Sh ,. iltdn'l kn. 1.1 t ni'< iHi. I. PROVISIONS
  'IUi oMi ii.il. Inr salu Hi t Itlh.in l.t.ni", "" <. 'I P 4.- ii '>, ,Pitt' fn | II GROCERIES
  j-i .
  ) "t ,
  I.. t'nmli i ut J mt 'i- ,
  (Ihe original in l -!h" .i.ii" I'" .1.1.1..1"" .,i',' ., 'I..,t' n- -i.-.i I ..II.I. .1! I.in I i ,' V |i tlt. in I'M p.I I- 11

  b..1\VoiuicrtlT I trit-t I llwl Mr. liitiuii will, bein ) \\ \ .riP Ii'"?' Sriialnr.1' ...'-.,' ,1'' ,".1 n.,, II I i GEOKGIA I 4 Isi |l "W.l.ll. I t pI | I I I \l N
  UUIIIMI'-E; : rCNIACQU '
  Ainu- lrc.otr < ,.1.' ,tin utt.a.utii,. >, M I ) ( mil "I |Iii. >
  lul Hi lii. iiii.i'uii. .
  n. 11llhalll 1.f I.".\lu ll lunvi l'I.iiI) tn. llUIII i'Ilt' > 1 J.' Uk'llm I Ii $ & u 1,1IIORS. UUARS AttM '.
  la .UI ,.:ul lu iiiakini: iilLilni'oit. ,."to -luirt -rwl II-I'r"-hlrnt' in ,,1.1 'I' "i' i, II .' .1'I 'p.| -

  ,i alii'I Ilic iiiiriin-t- I. I'l"n'"r" h''. '. 'I.IIoI N 1".111.1''I I .. I.ur.u.1' il .s.uj.p.it.ppIw.i) *' S '

  ; lItl II""Ill* 4tl' I" "I- I I' I' t I .*rIKIMtlll. ll., 4'i"t l 1..1 rLOKIDA.AfLANTICiOULrCENTKAlxi.yviZjJiioA.xjM. n. ,1'1I I II '
  \ 1..t t M I '
  W'l.kl'
  -- > f Invnluutirir l l-'lni: : !":.: I I""I I *. i" I' .,t ..l! I I I-.' s "" "' p..pp..i., I I ipl Its 1.1I iiI .i, It I 1 pit P, 5 P

  '1 he ttecnit nl Lit", mil rilnn I Ilir iMliiulolmy 'Illllllll*. \V'l\ ( l'..ll ll/,I II- .Ml' !.". "5 Ml II4Dll .. ., IV Il'l' 111. Ull I tlul -I I I p4, 'II P5M8-iti Pi5 I I. P 4I
  .,l .lull I'1'1' "'I'I' ,' "-' .I'. I
  "rl.r."I'.lIlb."IIInll)1.I ..", If lltpuli Ii 4 *. ***' .L. il, ti I li II, I' I I I OtualiPitsI ) -
  .,0 Ill III Mflll.lv HUM, : ",' UfU N'THKNU 'u., I ... I
  ion "I'IIII | .Ilill I II l "
  skIll >
  _---- -- 1 : Hl-HI: I I.MH.I-. .! '.,ni". .'. -I I. ..i .. 44thi.. I SI II.I.'..11.I .'. ... i ." I I A I Itl I ) \V.on.ooinri.1. \ I : I I' '- 1,455 i 14 4'
  ,
  )IL"I'U' Im.A. liiuiU t ) iMlurilaj' tin. .'.'b ,iniHnii'luiH'iil., '-'I". lISPS l"'l" -I.Piiii-l llnj-ii.k' n'. -I HI'"'iIl. .A I .lS ,,f ,I., I II' I',. .1. ., Sr. IIIl ,
  tnillii' I .
  .
  .
  nut -Hie WU fallnu "n Mimli}, tlii 'U.I 01'! 4inl.I'h, 'iimmrl, > n I i.- .''''i ,.",. 'I. S I I 'u-a .. I ., .1- .I I.. '& S ,9 'V' W \.v v row : 4,1.u. Nti54t
  *'
  I '
  I'r.tdle., w i alL' .lj\ |'ID knot. I llul niriiiuaniriilaicbtlnp '- null.u. u.I ll"-y--- .!I'd br i 1.0-'"I il'U"1*Ul 555$ .:fl'j;'- ;; ., "" ."" IIPe-WhNIPSII ... .. 'M4 IM, ...44, l ..ll M. .**.

  l I' nnr nnlilr iiiunlr' ) titiimi 'II I' I r I til I I (I -"-. t. I ii.jailu. '- criIG() : 1.
  .l.
  [1.l.Lc.1 } : :'I ) ; ; :, U I UH.li I I. \ '|'i tl ? I ." I minim) I icE: !
  OIMM IM i ifW. .
  .., "i iii | 'I I .1 IICiekr I' ,
  :
  _
  llun nnliiurtiiltcrot. 'I- .
  Iu 1.1..1, un ..,...1..1,1 I." ""rc ,% Ill' "11'IIUI" ', > IflUl .II"MMKDI" \ "' M>o''i"i '!I't. ". 1 .. .. .
  .
  I .
  ,
  I. .
  v V .fc> .
  .\ gt-iitkiiMii Uo$ ,Ittn Mliilnl a.tUiinilvml INK: ..Jll""l l.s -I \ "f' I' t. .: .
  J ..., I I. ,i'. U't. .mi in.i \1.1 I ."" 11.1 5,ilti l. 4 "S SI S '. |... 'If ... V,'.,l.H' I U
  I h .
  I Ilic iHi-J-lon. Kim \III. 'il U"lull |.t till t t .Iti.p 'k jht..il.. I. ., h. 1' all
  iL1w4t I
  M"M' ItWiml J / $
  I .
  .
  ll A1''' .l" ..' I .
  *
  Ibu liulior tiuJirul liini ililinr jii iidilrix Ikamil $ .;flhioP'Ir Iii 'ril. I irHM, > r, .1,1 ti f.ff'll.W ." \ .uM

  the jinl.'iiiriil .,".1 I I Iliuov ,. ,. .i slu' S. ,hlpiI& I I .. p. t .' .- .. I II S I S II
  coinplnui'iil 1..I. ,\N wfci. .* .H .si4 .. .
  .1, .
  ,
  \ \ 'rlt Ilist IS .1 t .1. t.
  I
  tlial III.il' { II. .
  bu M'lri ted Iiim \\ -11'" t I% tru-t I ,: II I I' _
  J IH'I I I S m-t '
  ,. 'S r' v I K
  r' I 1"
  nilliv ,. 1 I I""I'l" I. -I SiI
  thai M | I'. ,
  au.I
  Orlittrlbu jjln .uI.J. .
  li'inin.Jit"ill1. I I ,, '.. ," t. ItttiiI I
  "
  lw ". "INliij ..dc i n- .tl ,
  ulttrmtl .. t
  '"h.r..1 i i-. SI ,
  > 't ,
  ruM w '- : :: ::: :
  .tu/fi\t p Hji U.lf.; ill their .1..1.. In our nixiMIK. I tr bl kli. 4 i :-P i lt.. I i'. '. j', itil p I 'p. i ,' _,,> H" ..tiSil' '" 'P'II \ H Pi.' I u M, t ; \* I
  ,
  .c |iniiiMalii| lit ti-a .11., "ud inure..1. ,t.t ib' "ts ". r \1|, V il.4 -'" I -. : .IPIIrI .;

  uik. jln| *n *i !.lbi 4l"! jtIntcnviiH I III in i<* ii 1" I .M.t. 5' I I ti.I .
  u 'iiapaMimiiU : H. IS
  'iuLUII f i .Ut 4 S. .
  < ; .
  I. 4 Ml
  '1'1 ; 1frrlchl .*
  "
  I ILruie-ni, auartnl* liUb uulili. I 4J' 'Ul, I > i \ '. Lts'sI { I S S. \1 I '" .. .. I 6U '

  all luturc )Mtui'.rulin # ,) ...ql. S .t \t lt)4 "" r" .
  I b* |< .<.rxtlv 1."I'I'or I slip I' .
  ,
  .
  .Lti.-! I ; -U- 1. S
  .u.l.lr-.. .. II .t. I1ILUL wi ,
  < X_
  _. .. ',' MM* .' .nlMXntXJIHI ,. .. ., ,- S5IS
  -- 'Illl. U" | l.. bUt) l44i : ,
  ; ; .
  I.. UuflIt' I llun-r I. pit flu. U. U ; j 4S'ti'l, I 'ti
  tZb1lul L l-l
  14. u. : p
  a1.1.1.1. 5.-h- "
  ;. nil, .Ullt.js*.' u'b fnnliutii Uucju jl : :.hi: ;,' .. ii.I .1 .:, ,". ". .t .:r1 .. II ICE HOUSE OPENED.

  'I.j 1....l. tvtt>. H H' .IoII' 'lwl b* .'" .." .1 : :. I :: Ul.iiII I .. -
  t i'
  ll tw tbu-<. ...'.U ji.li.li II.'n 1.1 L. Itu!. pi.i.I.i- .- .t. .. 1. I -j-- I 4' "' .

  Uukr 1k ., iniuti' ? -.. r. .UU' lit .. Ic Sio
  .1 .
  ... I .,l.t b -I i- F
  i M Hnm-.44"uarir- K t. .\ \ I. luf "" -I.S., 1.1'. '.. I "' -4--- .- C bUI$1AM l.
  "
  .
  "e'r.'Sua".d 0"1,1)" I.. 11. 1..1.. I .. ...1 : "j- 5i. .' I ; :4' ,' SlA DRIQKPRE5SI

  ,..i. 11' C' tjjr ., ,.. uIs..." .' I' '' '' ...,.. I ,. .l-.d-U.. ... 'S'., -' rusjuI ?wi

  Ntt.l tiutaHtv l*> '* I- .r" iu. w ... "' ,
  l(Hi 1 turjr ll I' 11"-\\! \ ''' H. I\ flft ;(,. 0 III

  I4 tulilk-J thcri-M Tb" i'l" :- .:"tJuirtjr ,.. ,.:' 'I. .. .. .. I" 4
  <. '. ,
  qeU1id< .I a "luguMld% ...-,.; -- -,. .-,K 'a.- '

  Uwtlbrj .Irg o illlt\1., out tl1 ''. ., J, t-- ..-I 4 I"- ".'. 'r.I '" \ T I Hqttt I$5 I P

  i i&t.d. mUfknc. aixlarr huiu; .. .si14el1'. ll '

  14.LrcttUi u|. L&isd TWUw 3ZII14iIIi I.- i .-..- I ; '",. : *. S. t $ '

  .1.$ U !...,. nmril ".t,... .UI. II4tlJ.y4L.. I i' ti .

  $I. "I '.. < ..$ fap4 4 ". I. .. \*d.4i t' i II ... .., S1. V
  .
  -
  I 1. I
  sa.i.uu .. ,
  I'rl.U 'w '. .* .
  .
  b c \ "* <* *** '
  SO w.irk "' p*.r 1 V I I ii .. I a' t- I IIS
  Io. ,
  ..;.. 4
  ., any tti.rlnl.t I I I. ut I '"* a
  .1".1 I I' : ".' I' I 4
  4_. lam' .eI' ,' II.. t,4'' I I It : :..I.U'"I'.

  pan) i" : i i -

  -_ _.. S- __ .__ _- S .-.- -".- -'.---- -
  M ----- .S _
  )httu -- _
  I! %,. .*.v .1 !. "  -- -. ... .- .s -- .-e-- .. S ---- .- -- ---u-- _._ ...,., ----_.- -- --


  I\ .". ,


  .


  ( 1  I ,

  t . -
  -- --- --- ---- -- -- -- -
  '-- -- - --

  :" The Sentinel. \, liii; L. NEIDLINGER I'liim i> --I i r s'.u'mtnaltWHOLESALE.\ ; ; d1.tttiStnttnts. WHOLESALE 'REMOVED! : !Smni.MontblY Sl teiiisiiiIJiie


  I = 0.. Hook Piano and
  Stationery ;
  -- .- -. -- -. Saddles Bridles and ) IJE1WKEN


  ,i r .., All Wort*. 1: I IIAlM; : I':<,S, !S.\ ffl) >LKIJV: .\\''\ I a;. ERUG HOUSE II I :3VETTSIO: HOUSE: i NEW MEANS AND FLORIDA PORTS
  Mnin, in m:irWirnu- ,il IIv, oil I 1111 U" I nid 1'111'" .
  ' 1 liv appljing ronimmi h'y 'atllt".1! !! nilli l.l-.tTIIIII, Tnt :IoK"l, .' .....Fo.., A' ., ._". .-. -

  t'r Ijcnzlnc.[ i Di): i HOI bti'ri'N .\\MiiiMivAiD: ,! i i.I 11I Tilt: !rLOlll > BTKAMMlir: \
  \\'E: IHK: .- Ilrt'H I Stotk. (Ifnot lh.'liVi-U"f: ny
  I The Natural BrMgo \iigiiu.i i ml\crllHi'il, I ".' .hhll" (.rnrcl*. _. I Hunt !South, and rtnfnrnlih 1OOfon\ Mfaiora ,
  . Mt II. '1M,;. MwljrMKIiCKIItV I tile Irnni u .n, Han't :.Nonh.'
  for isle liy public autlion. on tlio WUi of April. I We loTlte the mirnUnn( or Oiinur Mirchanln loodr 'I Ilurly
  |'m: M'lWllIHKUS{ : : 11.\\1: ( OXVKHTKII:\ TltKIK IlKANXH; EsTAUMMI.MKNT.' : here l t.t blrbfilbolrMlc Urparllvlil.' comirlflD|, ( '

  $ 4 A Mntnc poslmvlir ilii'l, \ Hit. nlltrr day lln I i ; i : : : .\ :,\1'1.:1-0\I : I :: ( ': 1 tnlnrclarried' on iiii'ln' (tin' nmieof' i I'' Vf MAII' II I u V I'D., lut It nn( i I 1 rvrrjlhlni (Inth* Cook: .: ; '.;h'ltI( :\ (I (I lOs. ,
  I Inn. been nppolnlciHiy Aiiilr, \\ JII' k'oii nnil, >S c have, Jn-t |u wl ihrmi li "' ilin-'
  t ,\ had\ Item in nfllcc : I i : : I l"rgtr>"t. .., Vm-lrnl( lu-lnimm', .n4 "Mrlnillrm:
  i
  cur Biin COTTON FACTORS, IXI4tAI'E'IIOI4ES4ALE 1 1IOL'4E :1 from Enniw.f GREGORY & ARCHER

  ;., There l is n Oallc pnueil "Jf Hie IH-.I. linn: W are Agcnlr fur. il,, bi-l 1 I' .in" )1.'II.r.IuII'r. "nilwll I II II
  .
  at theIr nrlcoLlltcnldlKcnuntiDiailfiuSchnnlraiiil I
  ,; fiiullH, were written on liif fnnlieml, it woiililmnke Common and ForwardinK Merchants. I for (itt' !$.sls' orIHrw{ <. M 11)l'l: )\ INFA: ( (IIKMICAlA: ".:I'KKFfMKKY: ,APs\ 1'I I ToI.: (OILS! Ttachrn ,

  t.- '" him pall liU bat o\cr Ma tjn." ,H \ \.ASS\II. I.KOIK.MtO : ; Tt'TTY. nf.I1tr\ '"III-I I ..''. and ill urtiiliiiualU' f''III.II11'' A JullX C '"I IIKM:!' FR SONS. I I Ii HAVE REMOVED 1.llbe,Bt.ire. Ine Dwr loiinil Bitiilh,
  be a
  ... ( It. Me-jInnlM, licre mAY
  eu.
  ,1. limdo nnnlinmrnu. I annili. I'nli-kl( ( Hon.. Virmi. utloti Avinnc
  , A riroininont jounmliil bi New York lm ilierfcrtly i-- mnr nn ; niniOTltc lull amortmint' ( uf >
  |I'uroDl'ugs
  \11.11. 11..1) l
  anil 1 < MnilNn t
  :
  tJ. I biKI bM otTcrcJ n rcwnrJ\ nl H.IHKI fur I II I tt'. M }:u' Fit: K l'. AMiF-Hiii! *. .Ir Well Stocked Drug Establishment. 02..l H,7 tlf _run, vi l
  .... ..
  4'a will\ hair Fltinl, >inlTlio - LAVACCA
  11 ?talc tlmt make ln k on i ", pt ". l I..i. *>" .wlJinJ.

  a.I' < IliMky Mount.iiii\ I IIiniM I /1111| i.i 1''i-,':. rllriff' 'I 1 (he 1"le",1( l nf.Mr, FY: MAKMI( {: In the n. h." .. II ill tonliuiic( ai ill (the ..1.lriwl.( ( and ,he, I \\riU.IK\VtNMV; HULK:ASS: it,

  ! lingla v/omuD A tlinu-.nul glrli, It aa}" miM, J II. :SAXDKKSOX: ) : :: ): Il ill be (pknsed, (III lint c! a cull, Ir-mi' Ills friinl Hats! Hats W ol ciub iiiniitli' UuuLlng. it ".n'lcIII.out' Ait Vh i
  pet htubaml' nml\ linnv. i In! t'ulnrmlii; In fun1! tile lnclilcnU, M. Mil? "IT' I\I'J8.'IIn1I'), ninl, Kin\

  f } cpritig. I'+IHC* .ltl> 'to l'tui.lt, |i r-nti. X \\ ilkficuiti i medicines I i Weil and the

  I Hartford ('utlIl., 1 d nnlril( fur il- inifinlilirillinrcli ,I A. .MOJLOJflONS & CO. .IT-

  (' Mi'iplo* finil, L 91) led by tbe .!prufnlic"tlio IthM.Ht: IV ALLIANCE

  ,- gre"tcily: (dunlp.tnfledcllurl' / Ui,t.' \\.,\-\VKV.K ,VV&VS \\VVMl \ t:? 'I,,iii': ui.r.vit.: i IIIMNKit.t.: l -; ui: t 'AUKILDON( AS: 'iihiii.TnKoitK: AT Ol'IC WHOLESALE! Chemicals, will (limeiw .(n-lvan-i.. on tin" JOb of each im-mb
  A printer out West, s\ In** ofliicls( nliotil n ,("j't'luu' at lln(. dnini1 j>oritirilKiiUi ) .
  mile front any other I buiMing% ) nml who, bungs!; I ; 1, lIt tu. iarrnil'i"i: 1'1 r vent. litloir tn'Mritturd
  hi> sign! on the limbs of forest tree, mUcrltai!! : ; .\ ,,111.1':1' : iv.: 11.\1 : 11HE.. "f.I STAND: N'nu iit'EN. 'In myIIIOLGSAIC IR'O.M. a Uri-r rali
  .... 'for I lie the : "I Patent Medicines The I'libl'i Inn}' ,rely on (Ilm, lint, fur. '.rtlinly? Ind
  from ,
  I mi npprcntiic vijVA Imv ""Ilt-Iul'r( ( ,, (I'I. 1 II';7. *t; \ ly Y h.
  ft ronntry preferred.' .\ .\1''I. hIMi-liK ___:__ _- WOOL AND FUR HATS di"f"
  r Mlifiliilvnl( arri\i U .
  and'
  III > lit.|pu i I iliii( "'to nil) b in.mini
  : A Hboeiimkcr inltiidnu I"IIC nli inl I H li.n' crt in a kw il.i\( H.
  rr.om' VKMT: AND UI.A/KD; l'AI'FUI' :$;
  Iln.lamrhlarkc.11I 'liiii'lr, :; nilli the 1',11,11\111', ', "lIl1hU'Cul'rcl, ln.llirrVoiK., I'OIUJST m'I'T Dye-Stiiffe ,I'F.KKINS! ( A.: IIFKsr.V'

  without imtc, nnil niiilcil il upon' bin! dour .-' Men I lu! ) a Rn.ll'ltillrCII.lUll. A. Agrnta, N>n' Orlnni.!
  \Vill ho boinu III ten days fnnn the I lilllcl1I llK.MIAM
  *
  I ihu,1l.ii; M.nktt !Njiuru* ) AKCIII ft Mark
  MO: this nbinglc Nun inlnl !0 I. lv 7. (lu-t-lf .
  >
  I \ I"F.ulI,1( MINES' (II.\1'i. In rutiti.) ,' tjrlrlj. -: tniiT
  The I.iti. blii' .Id fnnn. Niiliml I I IbrIjirllu :SAVANNAH, liKOUMlA.i : I I WARE-HOUSE\\ T Petroleum
  ? pnliliKlm PAPER] l t U HI ilinillcrilr' Hill inidr In an* I'f lln* Nnrtlictn ur ,
  ua nell AS deullis( ani l innrriagnt. 1 In thrbu Lfi.teuitir.; :,:: (. :nl, (he ,MIII prlcift ,, .. kur BRITISH PERIODICALS
  May HI? !I",; *.:, -,,1 l> ,
  't number flail. the Torn I
  we fiillimhiK'In! : S. 'uI I. COLDIXli[ (; _.
  nail, .'ch. :T), ''I nn to' .1.11111 Tnci lit'iurnii) 'Ki': '|1' I.<11:ininrrn urci-t. Sn,aim,, ..10.,8. and -fl.
  ...I{: (.\ l Dcmorratic gain)" M. Krauss & Co., s. lili' 'mlii'r '>>. I%i. ._u. '"frillyH __ II Fancy Thc l.. iinl"ii( ( f OuirliilIJi: I IJi:", view i itsi ( '.ni''

  :. An clllrrl.ri..illg| bill I I posUr' 'hut the I (,,110\ jug! .. HOL..I Pt IIIIAIIII' f. 203 Bryan and 70 St. Julien Sts. u riHiftt,*' J.i rnoTXAnU. I i'Vt\1 u'i t'p.,
  bign over Ins shop door Tile Kcliiiliiiivli: ;: 1\: is:'\% ( Wliijri.Tin .

  Cn forth, in \11Ilellh bill, < Null, p ,ti\ BOOTS SHOES II. }'OfT( ) I.CO.., Toilet Articles.!! \Vi-tiimiirtir. .. Knu-w: (M J :.i1nMK, '
  I 1'rocl.ilni to nil cnatim,, Ip i :\VA\N.\II.: : ; : I I. ( .KOKIA.: ) :( ,
  The meu are \\ lsn nlm ndverlif, SAVANNAH OAvr Tliuirlh, l Uriti-li; t I u I l\ir\\! I d'I'" .
  In the ;prercot/ gcucmtion. il01'HIM.. i.i.sr:: (n( (iiMsiii.Mtjooiis t: iim( WIII'I'I'llIa.\ I Inrmni'l,, ; ( u .
  \ \\*\ A\\et: "''! vvX*. 'hnl'l'l"1'
  mHrrlln", Trtinkft. Nt tloii'', llonlrr, -- -- --
  All ulil bachelor ill Nen York ulfcKd :
  1. lady fur u n Men. blue bun tin-joimij Mat Ac., Ac., Ar.AVT of all Kinds and l D.' cl'iptiolls ::
  |Hiny, puve : j Piipcr V!.m'\\\\,,*'!." >\\\\ \ \\,\\\\*, HIIl.k\\l""r": : Kiliiilmmli I \l i.;!, i' i
  lie ( film
  refuted her (lie pony ; nhe sued' : he i K; II\\K I : >i 'Illli' 'I'lil'll, I" 'IM
  I pleaded "no :'.,"' I 'llit( 'lnmlililli.il'( In nun-link, ( ,nl I Itmil"" ."ttlliouH Lj < w .
  that ktss w ,,, ,imd made
  a 'iu Ir""II'un-Ilcrati.
  > I'M'KIl;I: I I'.AliS.: ( ; : : TWIN --fl--
  lluyliiKhinvlly( 'lit i I VM f ( I(5 put: V *iiaW ,
  him "pony' 0''''." frnm (lln* ininnilntnrii:: ,, *, '':!tiultl'' ,n n II inn, will .' 'In.1 |! Stock and Exchange Brokers. Hi carel'uifly' Compoiiiulfil.int. : |" "h. ,,1. tIe Our rlflilhinl' M tIn, tuu'r .
  I il, giHnlat; Niirtlnril'I 'l'rln( rrll( 'lll llililnl, niillllMflrkly 1 tlnn-otlhi'' Ix'fl trrlh' 'ri.'liXrlrnrr; .
  A little boy in New Bedford. Mill!, m J.'IMIIJ; :" :in w nlililnrhtii.} ;|: ,, :: Call:: ;innlJinlinl, ( : I:: nnr. Ht.nklit.\: |E\: \' 1-:1.111'/:: |:>. "I'lJINTLItV.sTVTlo.NKKs': :/ :: I (Hi f. ,,'lIr. "fail. If""t.t (_'tsU'| SIlt,Stilt,,10 : Hnhl( Hall. I .:11.! .in. !:: I'll .t" ir M.U t ,"I'.lh'"n'' .uml, HJIIII) nnrnnlliil (tn llrllflun.tliu :Hnrltl! "uu.uf.11.! ,.
  im account to bill brother/ ol I the C iartte'u "I' r;>li'n, Tun ,nun. lmi.ii| il 1-.Kliir' .. ** ,nl-fin" ",," .,,iiiirinl.iil" $. I r'l' Itnil .\: ?"oli. !nvntnmh' : .T.....|p' .* hay. ntiflnn, ; .haw.tr h"r,.. I'IK'*.' lire.I"II'I"'U.I"Io'I., > 'lint. m I".'.. ..flih. ) sin, J pr.
  said "Tlic Lord Hindu a Knrdcnrr nlll'"t him Menuinlik'TT, ( .\MIIII-\t I : : s IIAI.I.( \ \\nllnr. A.; I'.... Nsw York. : niiiitiil" '' ",,,,,. *MII| to CUT? n.III'1mllu., n* i lucy furtn-' ,
  I : ; .'July 1%. I lIi -. .-" .ly nii> I ll I M.ivil, (IN,;. 5J_f..1 lyIlivin il IH'lift rrt-nnl or Ihu r"",. til ltd'rattirc *>f ,tht iti' t Hit'
  I III the garden to lake cure ol it, uiul 1 to Her Unit, lie 'U 0) I''; I IINIlII.: : I ; :: : NEW FRESH BREAD.HUIM. ). :, t.m IH ntiUmcil? rnimimvdtlnr ii"itnrTKIIMS .

  ,r ,I I i nobody tree" butt I Anything/ ",,"Ic.III'IY bills on tin-) R. MOLINA OOD:1tn.i.ssl.oI : :: : I : : ; Poll: l"Ii"; .

  ( : : :: : :M; I'I'I.IKS.: ; )ti>r tit* tin* ,ni' tin' II, ui' 1\ 41 l I''>ntuiuu|' It.' !,' .1.1I'm i iI
  1 Senator Yaten' condition: from i llmvxiTvm1. :SAVANNAH.:' : < I K;< ''II\: < ; : tV.-:. .. t\t-: ., I "nutty" l wti, ,,1'10' *' lt( '*.n II'. 7 'miKnr
  .
  ilKof Mronff drink 1'1UI1"ell" mull dial niiRC (Hieiiupcacbnient U"I UJ.limti\{ \ utiy ttm' 5,1("It" /HI. tli III.'"
  I trial lii'lins bien ', ". HKIFVTI l.V l tthVil'iMt AM': .\WHi! '1 1C (fur til fi'iir of tbi, 'lit tn MH I j ,u.s '
  begun, rarely' III tFurtiii iK' ninli 'UK IM, ut il, lltMipi. tI At Manulacturers' Prices. I I l-nr III.n h".I'I.| .,i-"i/iiii,, -l MI.
  lilHHeatnnd him" not omo toted., I Hi I ic frlendx" ( 'HmiDii( ..lilv( riiiovii'> t| ila Hiif dtotn on MM |-i' .r HI"M hntHttl 1 .MM, nth |{u\HU" 1'|ts|
  .
  liiilli nt liomu an.I,I In 'Vtusiuluugu.! '>u, me nmislin;: I HAVINtt I \ : :.I. or Hull mid Krnniclil; 'tSc.'i.., :',: -. Baker Shopntitivnii tttr (III... kwHittl( .mil, imy tttii. .f' 'Ox' Hi,
  that IuCbIuullI rC!." ..w,." ID 'HIP Tiililn ti tit wr> Woo,
  \,'rynlru.h. thus, k .'I J-f'. //01'1'1';' "I'' :nil, !Kiinlni.i'li', .I" ( )t'ulsi'. ,. uiiiliil! myrir it tutu Un" Im n fur ."lOis'! k..1( ,,"oJ) 'Ihrn. n.I'|' 'lti< |II.{
  .. .. tin if,, ,,. 1 1 uiss<
  ; A Western paper, m 's that (the 1..hlA'llf itn |>ro\tinrnt we arc n | >
  :: i al! sheet wax skating recently and. lirukc throuxli\ I 111I1"| itt| (ituti i I J JtulMflK'' SrjjiilH:: Slii|"kill. .sut.I' l "I'nhllewlili,( h., Ill is h".HI.III.1! ih,< four I-' u I' it I llHJT.S.

  ,. : thenr I lie went In up lo hit ean, but the ( '1,1'\\, l tin\ Toli i"rin, SIM i it-*, I l'i pi.'-., J : WARREN, Agl. Davant & Wapples Mrw Frfh Ill-cud, I ( I : .

  hole was (not luree; cniinxli; lo Ii I blm I Ibroiit;.- H' 'ViM .Vc.: al tlicVKUV < ckta, .',.>, midonffrlloimrlra .\ lll-iulllll' "I| /" ,.u./ /*" '"d. lUlMn. .lMl\"l"|| 1 "I ",i1.l
  i'"j \ Wlnlubu niiHwailuu' fur some one to take him .\IIII't; :L":'I. I Mil's; )SIMly:\ ) : 1,1| f.mr nrrnnn | 1'1nif'tur intmol; .I Illn hnusl t
  } I ; KoWKSTUV'IKs' : I : < ::rftt.r: : ,. lit \n,; 1'i'i.; :! *. .. :II:: hun:*:' ,:'/>'r .4f<>rIJ 'or'
  c. out liH eaM.. fro/e, m"III\I u \"' HIII' 1 e lie<'u 'am -- -- --- ---- -- Cotton Kut'torH !! .. .
  11 \\ \\li.ilrst1i-. CiUit.: :, fiiiir "i'i| rilii ,foul' 1 IMtt.intl: I MrtikniNH;! ). (,. 'I 1
  Ii ,door <>f nil kliiil,
  piilnti'd, mid lure a>ed 'fur m:INTIlO ."tl .n,

  1,1.. Olliul .I'Mlimil' t(5..li',- ,nni,, I utlu r- M I. "iriii", niiMhitir' lit '''\ ,hm, till ii! .1otHhtivi nllkll l.lDDul "l', >iir"i-il|' hull alilr. sit ::0.t" *i ink, I 1'1'-1'\-': ; ( ; ) ;
  t'ohllllbUH ( MIVH'll' cQFIri .
  I' ,1 10 .. .. & General Commission Merchants
  ( j in' <' ('It'U I ll II il I. \ tiniiH flu" Him k rue |I''iiirN Forwarding
  o, I "'IIII'/'IIr| / )', lli.il it ii n '. ely mil u'lilidpaperIt 10"1111.: .1.'. ..h.. t.. "uli" .,,,''' i .Ic.nlil ITI |ui\ l 1.,1' (hIt,.. 1)11) irh" r. ,nl' ,tin I, Ion.(I'llllllirt .
  I"" :'If I I \isedited by mo.. .t uf the lies! 'I'Ubli'ulIl'h.|' .irt lulu r I I":. (IIM I ''nnA.DUTENHOFER&CO.,, -.-.- 'I"till | -l'I.I V Id lllI. "1I| III till'' t lilt" ll 1 MltIWill ,'
  :' Ifll'811\ (lie llIte.Vo hare tho 'honor of (luriiishiiiu -.-.- SRVRnnAb. GoortlnoI ; t;; I I''lf;iiinniii:., ;: r: I liltril. :,: :'uuly,, .up.iiu.'| :|:; f:, .,:
  '. : rt nt fiilt-Liil'liiiii- '"T I'l'h IiitliulPC', lh(. i,'ii-l" i '
  un iMcasmnal iirtnle \s huh appearsidiloinill : ., ( n -(,. full! ptihril' n rlnrc(,, ol iny tiilcpitroun w. eats suit| |''!, tint, 1'roOll'.111tJ1.t, :'-.\I.I I.: wiihInmlio ilmilili, .
  ;, :.J ly n lew' dayn nldr piililunlion, ill (Un' I : :; ,;;) riirtln: It :.1;i twiit, ,; v''nm I hnvt, :hl Ixriirn i I
  ,
  '. .1,,"rnnl. COTTON FACTORS j '. .. .. I'miiliiiiii Its \v\\ Sulmrrllirr .
  f :'f- 3000 BAGS COFFEE ss.I III |ilitillnitinfMlliiirf' | / >tiiMi. istil :lfP'
  I
  .
  crinuliet! ?lniin''" ttitriMitl 'to oar hainlf. lilli AT PRICES AS LOW < .
  anil'iiiy jii Nitt 4hi.irlh' r I ii '"v'I 'til nlllii' ii l t.'ii. | .n.l I i
  \ I Tllt.W.nT"I.JI 1 1 1 'Hie( ( Aikuihis u ('In 'lion I'Umwrl I ntariU 1 i "".." nr t nil(.*"r :M<.iruitlim! ( >. it. tun I IM* |iimhi' .rlln t( Nurtlirra tile ". itul,) ill .|n nn"tin' S ,lur l I""*. III l is 'ltulti." .. | tuiii 'in'. mil-, .,n, "uu. ,it,' II'
  'j. I continued thin ug i.u \t'uutu'iru .111)'.< "I.culug!: l.'jut I 1""II'n.- h....r.. ,, l-iiur Itftli."M.r (Iu,1 :NrvHI| -, ill, r* 1".1n", \ '.l .,
  nnd great freMhet.",were > l\eiiiMiM' iiaiLOOK ( Commission) Merchants Forwarding or Commission, rl'Nl'mlful, I'os' tint' inil\i'. t.rillllli'ku"I '..1!
  ; S .
  '* ,
  itt' t""Mir 'II 10 I'ltnr |I': ui M s' fur I(1,7
  } out I fur the name natural phennnien.i I in UtII : ur'jnI ; TI I I 1\! Y SI'KI.I.I'.Miniimli :i: : nil* tin 1 I it tilt (prMinpiii'' ( iiiilUi">'i>''itrbKlpMlfNltT Siili-rnlH. ,lh.iv t't'ittus! Ml",tI liilllllti.. .lllhl,' Toltn/ r
  I. I r the skies \\u're sIto| kiM" aulul| (Hie, i ii\ni l u I dr)', .lii.i l IIU''' ',11,1, li";, .1 Ii I i un," in,". |I" r 1 111.:, /Un'; :>|'''i 1114. --.- rnii.ii. if/I
  ,f.; 7 "'"loni rams and gnat lieNhcls"' "tutu,,1..ui' be. m.innfarltireil ". l.i's.ra.s. \(, V TheNnrlli:, l",lit." frim .bilituris', .. IMU.: I in.1..0 i ,'..
  .
  (tin h" ,, .
  \t.
  J. J. DICXISONI1 : lillnliiir; ti flut.t) tin Mr-nnhi l h r n
  foi the oieasiim I liliui:, Mi .nh-'' ..1", ,lv 'I l'J.7 is l. BREAD BAKED EVERY DAY. I IsrIt. "l-.l lit IViiniJin <...>. fA ,inn I *7 till,. i'i
  :t preparing for hut ,Ielll'-" ? .Aiuiisli, t '..iii.lilulioualiit '(' I > Ml Mi.', 'In I .1 f .Uniir\' .1 I Mill, nnvr .t ,linirk. MI ..f''.. i vnr fur ,. i. h... .inrllitlm : .1.... llhi k .
  : .| huj.. .'..*.. _lli ". OIled anil.. il'<'In' .. ilt.f I .. < .
  I t'I ninii.lllin |I..r I I'! |M' : Mill l-i'ln Ultlflt' .1.1( I' .11.'er'' fur I I.* mil I 1".1 f ir VI .t i ." ir. i. Mi !un > irsriln
  HONE & GORDON. HARDWARE AND IRON. Si V II II .nYl'|'inrl.if sits "uuy.) r Inr 1 1 mJ

  %,I.IlY Mci.lM! MM". -\tlln I I lili' ilec I lion ovi'r ." \1'\ !i.iirtsrBOUSK : : ..... ;NMtllir. (1''' iiimtii, ,. ,I.. ''ult. r d... I i r il, .
  j ill.llIllIIlIItbcre: HIIK one 1'"I1I."hrl". t tin'reuiun'l ,: '''''I'l( I "".li./, d. lttt(. ,ut 'us ..0-- liillllli-' ,Imr 1 t''ltu'I,,, I ,pin 'lur' ,l.aik tilinil." ,, r n
  I ..
  ..
  .
  I St. .'... I.ilil. ( & BRYANT itlliiwnl.' '1011.'h. IM.IH. iin'lMl. 'I.,
  -' in) tI > t r she.| I Mi I
  "i-u. n K'ldieiil Milu (IH.lh',1. 'Hie \iim| | .'ilnuixm'n J innnJ1(1( null .*..> I II dill./5 ( 'I 1'. I.. 1j./j. I .Kill./: !isslil! .lk ,,:. -. h.liif'
  } it I Unit I Hie I Hi 'ruin ( it ., I Inline w'IIP.Q .n. liaioili." 'J(Inul Ih I ,", t ,'ti.I --I'lHUr, ... .. I. ,
  ; linn -,"*' a tutu in $ Jl l *-i I IN I i .nii'ih i I i>r l -k"n"ii'Gcn'l > MMIIll; Fit HIf: % "III I. Ll, *' ''h' M'p. .r. u.s Nil ( s..i'is.i'' Ill 1ii'tt' i' ..l.ll'"
  t; Ih,' l'hi'(lion, huh ll nut alieinlid, liv ,Hie I, (Ii.nK.ulnlili 1 I A TREET, ;itIIYlN u. ., sit. ,In.ti ii Its t'til'i., II hue ;.r MiiinlilT t ,ii-li.airr, 'INK I ; I MIM: ( si uri \1'I 1 '1.1:MUM.( ''' i .

  F *n in (Hie i loilulj', \\ loll 1\,1 i In In" :uy. j J'1j' | -....... ll.l ltlllA ..S.lit lilt\ I 1.1 ""'"1110.( 11< 11.'**. isis I .", 'i' t'u st.rr.". l I I'tint'In 'IV.'. ,null, I CominiSM'n, I rtiul ForwardingMKIJCIIAN'IX .. i I''in i-'''1',,'> 'i'i iII
  be mutton the t ililc, 'I .I'll. kit :N dip" .. .. ..- .
  ( on ( : hiiUAktV : i l- HimI, .
  1 I I'I I. r. "lu.li
  I ,, i :: I I I : ;
  , ( H1i.liHiiiiiiiUu' ITU '! Simki I lit 'I IIIM Ii, Ji., : ..
  n Iron- I'' I
  well K'"nft OItt snii'illiliiL. "it u i '
  .. 10'"
  , : \ '" (!flu.. III.' .luliii, I dill. ., n, III| I;I thin-:1,1.|ilil'\'null,:,'IIIll.,' .,'.I''l.lnt.il." ..ri' I I ttI I': \ l.I.It. ,Ml ill I u I .1',n Mm,I I t.;?M!il I' .. ,mil' .:i'|,1,111 AI | n..<";" ,.Lliilir r.I. mm. k nxiirtnl KM sun 1 II. ii| I ,l.ilht., I t.'i. I I.Hi-Inni, I Kill mil', hull I run.lit ii I .,".1 I L.ll i i..i.1 li.n. pill SIR, Mrrrl, , Cakes Inr Paities and Weddings! ""
  r ; f. -"'11 C'auiliiin: U in u.itirtvui| 'an n ,ilui .1'1 'In P* .10'' Ulil.i.nr, II," ., in.l '' ':'; ( ; Hid. .
  '. _.. |1"'IOIrv., I IIU liln.uy 1\1-' bluelY" wild. \\ Hh MMHIIn'liu .Inlj" rt I I'" ; !' il. ..m ,;Inim ":wiil: <,'tsti:,I rc'I: Innil h.: .1 (Inn*. jnl.'llI'liiw: :11.HI-:: : ( .t.i 1 ;|!, P|II.! \\.lt I nuill'im':I.:I l.lti: :;irlliiKlliiinl"(:rit'iMIT;: : (:( \riFMMN Hlli;' ti I: .r'i.t ,!!liii.unit,,tttj t 'nfl,,; -.1." 'tli *4bss.i'h'.t..It t 1 ,1. 'Ii ... '", '. t n., ", ..I I..I,."iilnir, I..I sits Imr, '
  Uni.l (| ,
  :1 :..J'If' ,r |nrHinil I proHily.| In.uuly ,1"1)" I.I,. IIIi 1 ,I..i. ti.iip...1. 'l.y IIM I..i.'| I JiU.v t .Tin, IlmN" '. l ..ii-l-titn.nl-, M-\ .. k' .ti ,". il' .\M.llll I I 111 I II \I.I.I"I.I _0'" 5''i. I .i i < i i; "i n II i
  ' al"1I1 I 4.l "h"lc"hl'h''II"IIH"I.H1t'.1'. 1-.11'. |... k. \\ IE:: : It .v (4 ''INvI: :' E: L J.. I V f:>T". IOTIIIN ll\i 01' !.. 11..1 I ., f .,ii.,

  nl" dunii' lur fiomf I In fi''II'r-Id"; | 'I'In. ',ill, I 1\, lsi! Clint:' ,'Illilll,' 'I' 1t.1I111".h.III.. (;|| lliilirinU""|1.1.' ill., "i. i I oii-i.'iiin list ', ti.. rr'| > irilHt.It..,l-.. i Is n. .1| "list I H t :[:.",-.;. ..,. 'tV.. ." .1' "."' \I..r. .1..1| .

  nl( (Un IIIIIIM" and I lund, win (lln-u, "u.lxi. Mi, ,1 1 I.I Inliknplinenilbiii I Look This Way I FANCY GROCERIES
  i j I nhoil ,,. 10.. I I'. .
  i n limi bill 'Inin, i ill .in 1' '" n" mat I I '
  jl illlim' | r.r I UK A I'
  .. byVnrdii.iesi" 'n (iinf lo i'terv. (lsuuuulr :.1 boil and I I WM.KNABE&.CO. Institute.
  : (1\\'n'.vllu"rI' liiinl, ', >\ ill(, I'm (Uiitp'ii -. m, iuiii u |<' -*.-*- KIN DON ft SPILLFR Rutledge

  :"t t Hie "i.I"11111,1, Inr. ihildmi,,, '' I In ,mini' uh!, ,n, WHOLESALE ; .t .. 'I I
  ; home. JAMES E. PURDY DRUG STORE
  4 'I \ :sI K.\t' fl UUts: up'
  ., TI..It I 1\ a i i ieinln 'n ""I. ,11",11"| | ( u klml, j i .m G. K. I ,I'M' in( i.s't'> .- "i 5.1 nn 111. i,
  ; CLARK nni'
  Illlvitil, ( (Un( "'II li\tll '|It'' Ii u" .littlillirini ;] i is Mitt I.H' HMM.I I I"I.. I In ,. I I I 'I ,H .. ....t t 'I.,. I r 'I.i "
  |1"1'| I'llliM
  :-ot".1. "t. "i,t .. ,, ,, .. .
  4 ''i t i" I." II .h: t. "' l.A "i ii ..
  (' iples'' tn allow ...11of thin |I" 'it in inimIIHIII _-_ _ _i l.u.i"i i :,.i ,I.. i .ii.i.i, M. ., i ,.I t Grand ndRflMtI I WATCI-I.1'YtA1: .1/. I ', ii "lit., '> 'it'.'' ",'.list.tSissI'"t' I.
  f | Iho 1"11011.'. All hut in. klil puTi'lU "iniitinl IJc'rIcE: SItLa'f'I ar \\iV''I,:, I.I'i Irt'\M; ; :( \ r :. .u, ;r ,. :, .
  fur, .mid, |irovtsi.iii" i- made (or nnhiw.nml ,Ii, 'J .,Ivp'urli.s'. si ('''''''', ..,.1 A. isis suits,
  \ in''pliani K.nii-li'iii: *M it Hi .. |IHI| pith|| |I"itided i ( 'nils( ( nnil) Ladies' Siiilillcs; ( 1"1"i t l It"l\ In.mil": 'lli.it it, ih. !(f'nmirt' :.Ij. ;: fr's.:. ri t "

  \ uith ImiiN", \ MiiU|.|'." ("lit |MHH" mill |ItHI|, I MII' I Millli.NMi I (t ( ,li.nnr, .. I i '" .Hill., I tl..... Wllll, III. ..I nil Ilir, "Ulllj 1,1, 1 I. I i I' I K i ( 1 1 T 1H'I ..11.,"IH'it tffiftir i .\. tfilrmi i fttll".r llrillliii.'t ti. .f Ill t ti Jini ni..iit,,, I ... H
  fl M it|
  'In'Ip, (Hie t.I.l| | 'pinplc( 'n> tI,,'., its...tI. HII.I, lull) tin I.I I'M h".I..1, ," 1,1" I (tin .. .. M ? H I. | ..i ,.ts? ",, ,. I.I l.l.i.t I.. ,Inllii-li, she Irmlr TM'll a ..d' | -.I I, 'li.l it|, : Fine,, Hold and Silver Watches.: for "trim ." lit ltisnbh.IlsIUn .
  .
  ..10'1'i"IUC ol tin. (In t. (hoppilah, m |1"1"11, | .... '. "I' ash, %..111.sq .is .. r."i.." .'t. .
  ... # lii\r Ji'.Uli, 'Inn i I.'ii ,ii mil,' 1 5'tui i I I. l.ii.. > its, n' 1-1. ii ..'., 'Ill, l \\ ..nil nu, UItNlii,
  KimK .
  nil the ;; i ,
  ( i \ uIt Mu.I I ilm(. ; Piano >
  (
  ,\t.I"lIro (still ( .r Iroin tin Irrnmirr|1", nl' .I"I\.h! i I I.. .. I ..". .,in,,1"I '. Mnli( \\ .i.i.n" (Mm I t.I ,. Pw! Dl'lIgH, Chfinitt'ils" ) IVrfimiury, !Fancy Goods and Toilet Soaps.' I Fortes.I p i....xrim. .. ,...' ..-.1'| -I.I.. "....I.. ,lul...1, i .Sill I I., ".1.I|"..". i.....,ihcr,' i .,J1.! :I 5"l.;hti-, ,.'j,lt1I: 'iisiiil.,1,1 i'is, fill l is',,:,",s f.II i':. .. .
  irKaiil/niiotiH/ \ an< uliln (Innbeil pi.nt ni_ un : ... 'nsh4u.ifl j hq. .,,'ri..r. ....If", ,./ ".. I",,, ,, ,OO' ,. '

  0 out( nfi "iii'l.'Min| nl, ,un,,I necil (In Ip'. HIM( 1''. unr I .i I .III...1 I |ltl\ Illilll I ..., \1.. .. .1 s I l.uu :,:. |1""I'I.v..t' | I I' mitt, .lId. \ ..u 11" In. '. \\' 11,01., | .u |1.1.1" ,,ptu'l, I It 1'\'. ....- Watches. Clock and J.wI,1. : itsuspi 5'Iuis 1,1" =',r I:. '.nI';'. ." .... "p n s ,
  "" entlmly, 'bill'1 an- ii' I ., ,|I.II' 'I| .
  'II" null' i Inn V I. ... .
  v4-tini.f i i .
  "r n ti rtir
  h.. ("", I:, stilt | >Un .. > ( II' "i.
  slit p mvii' i"i "lilt. 1 1 1I"1f| .tipp.) i r .
  liiuii M t I. '
  | ind (lln i ,11.| t? MHt
  Nirtiy IIM are I lie rtvi1 i.
  nifi In I I I 1..1 I ... 11 t I i (
  ( .rllhl.1 \IUIOIMIS.: ( I I H, ...., u stf ;.;.. '...Iiit, I:;'I,. .; : : ,, ,
  ninth" ( IhiM ili. loLl lit 1 '' s '
  nit'
  : A 11111rrl'"I" li" t'liglMl: ( (, I 1..lh'r, (II, .. .,, I .
  II HI.Uilm) I ,j| i ui; M II 1.1sm; \ \\' I IM..-. \\u i 111/1( 111:1': "" n"-I.onntoct.:: I I I .. \1"1 I I h.. ... 515 I 0 i 55
  .., ,
  'I l riF. M., .Ml Hi-l IIull.ni.1' ( I II. ,,11.1( t '" 1. 'i. t tI ..

  4 \\ MlatiKtiK.( (' iiilleil (Inim Un I mini; Malt,'inliftn .. i'Hlii.1' aflil' i Ait, r l-4-. .Iliri. tuuIh.t.u..i, .it.. ... Itl u. iiiini. i i''' i, ., .t i 1,1. H i ,,tt fr I. ii.i., .* n ,?. ,. No. 350 Wi t Biiltitnoro Street, II i \ S I "". 'L'Ii. .'iit.tr.iS,,i'is'tsiht .., ...... .

  5 ".'1011.. lll.llMi to 111.' I'liNlui. .II.." n| liii'll| ,I'l, i I oil ."..' fl'i.( I''it, tlt.' ", ".."Hi... i" i > 'i"'''' I. ,'. ", .5" ....
  > mid ..M,. "Ii .. I'"o: ( ( 'I( 1 : \ ( ; i : .. ,
  ) nii| u i|1'1"1"| > (Hi'il' ttt"s 'Hi in, '"
  M I I
  tl I I
  \ .
  I \ \ I (
  : 11.1 f I .
  l.u4HttNt H"ii, 'u i'b' I .Illlll I Illl" | Mill I II. IMJ, (11,11 I .,. I i''Itp .4. .11 ,|.| 5.
  r in itt.1 I 5u
  > '""'
  | 't .
  |i.iNmiMai| .,,'I. 'J'! '. (It "I'm, ,, l I..s. i,. -i ,. ti.. i III' iir "t.i .,111,1, t, '. '
  "I I 1,1. Ii
  Plsti| I'\
  ni 't t.iHK I
  | ttt ) .n. u n.n ill "I" m M. .... I:ni. i i.l '1., l\l.ii-l( I i,,, ,, \ lilt K I .ill /It", ,,,.. .. .. "? ... ... OIITIWHN
  -lujrli'( 11..ll ,"' 't. M lln .} t Mlii| t i lini.iitil" ,il | i, I. .I,..,.. Mr, lHII std, / 111 ,I'I.* lr..i., | .' ,, t, .I.! ,,1.1 ..n ,.? .." ? ., INSTITUTIONS u ... .. .
  S illS dollar "IF.".... ib (Ki.l I" t\ii .. r .. .
  1\.1'" i 41 I ';, ""I. 'II.| Ui j iH s.4) ..
  IiI. I''IIU I I I I ii I 1155,1 'I' .
  :11I.111.! '.. "liNt til Hilt(. i u i .,,1. i IMMIII.I' i I.,. T. H. WALSH I 1" I s. "
  f.I.IJIMM'I| ; i .inn (ihKi mlid.. NIII.II in.iitA i (It,,_ "H 1 ,. mil( 1 I. i-u t .Un .. .i .u i I UK. t....'(". *.r ". irli Diirti \ ,

  "llh.l ( tumni t i lln..".'Ii.,in, Un .\IM\ll.ll HIwutllli Ik'lH N ... 'til. ".. I IWfMI I >! I. ,1. I llM It.,,, U .,... ..f "I"1.| u.. ..... .s.u.. .p. ine4. ... "..|..,.' .. .. I THE GLOBE
  I" .. ,. ., .
  .
  t ti i hi h ,
  ,
  .. P" '? ?? I tlifui( II' I
  nml\ N'nri' !N !V..ini. ,
  In-Ill oI.lln.III'"' inn* m. 1I"llIlodl\ i \'lit tiCM \101. ...' ..5' i... l. 'I 0. ..' ,,,, ,. > i i ll "I. Too. .. Is your Life !Insured ?
  \ ,1. I '01. I' .
  I...... Mliif. M tnMM.Itik-. ., N." llmiiHbirirniMnl I'l>.. I 141 I 'I. t .5 t.g. II.| |.. I II .r (7 ; ""I 1 u'h II .... ". .' .1'. Insurance
  \ ( \ Virk TONE Company
  OhM.jM.llli I > r|,i .
  W. '
  ,...tit. lltt. ..... I 4llil MIIH > ..| III* .,|||PI ""''h. t '.I-MM'. .... ,. .n I. .... .4.r' .".1 I h.,. T" I '' '.' ': .:;'.'. ;. ''' ,

  |'Pi.ltit| il. (linilli.l/ ( ( IIIUMIIHI.t I 5 III' ,P. ... .l.t a I .. ... .. ,. ......i.. ,. ...... ..._.. ... ': ..,:. p. us
  'S 5.t4. "% ri4" h..,,....4ltt ''i MI>. '. "1'111 .... I... .' "......01....... II.-:. .;' ; .- II. ." '"
  P.
  Mi I'll 1'J.I..% 111. it. |I. III', ittu., 1' : .. : ?. ".:,,. ..
  l 11111"\11"l
  ... i C| .,, ,, I 'K\ .
  "I t u I 'fl I TOU01X ...
  ., .4.'
  I U K.-II.II.. I HILTON & "
  4.1.1 ( 111. I 1 4| t..u RANDELL .. .
  .. .
  ..... ... ... t 'uss. ..i ..' .......... ..
  "NISftt'i" Whit 5 usi4iulC: t \1\.1"\ ". it 110. ... 1<(1, ', ,,'M il. i. .11 ,..> 'I u.s ... -"iri. !! U i l\ f ins I liH' .. t., .
  l.ifaVa tlal IN 'IlrknM Mawil, ......1... > ....I... .l I INN I S 1 !, t .,>
  'i rnllv MntrllM-.l. ii *I ., .10..1.| ... Ui .. IIMIM i 1'1101'1 U I IdM 1 ...... -. lhkkr ,I. I
  HM 'us III MI I I .i | | ;* \ "I |IH'HI I-; SOUTHERN STATES .
  |1\ .
  'IuulI..lu. I 4St. ... ..
  o
  ,. Iml .4 .UMil. Mlxu tie,..". .1, ib. l.iii i. ....
  1 1t tiint ..... It".1. |v.p,.1.. l" In Mi |I'", iii.U ..., it i II .. .. w' I 'S .14.- .. _,\'.''.'.
  In- till, ... ,.. ..' .. .. ..
  kit. .11..t.ii III...l ifc.Hii. I., .... t'
  ,, .. 1..H Its M..I( I IU.. ...l..1..., '" i-i"tu .1.1.... I
  .*ufla ... U... 'u..... ...." ..4t ..I".. ...." '' I I. H, \to... CaJitalOtI.IOI $$2881437.J.t .. .., us.H .
  ,
  I i 1511. .* HPMWiBWI r..I' ,...,1.,.., HA LuTE 11\.1 ( lii I : ,, ,. ....

  T I 1 i.w1IN4NIi4. I'naktM'l. I. I.....>.'M.uil. Ebh4' ,0 *,J,Mn. 'MJ I..11... .. !III, : I l'\\ -ll.'l I I : I I I I. s\v \\N \.u| | \ I .. S ... .i ., .. .

  I. .. .... ,.. .
  11< tSUP1NIlUt 14'p I '
  I \
  ,I........ .... ........, a4.,J .htt. If.. .a.! ,. .. i \1'( I 1111"\\1.\I | I ni' I' Craai IW BuMH-mtiMi tin MuturttSt ..lid .. .
  I n it- ....4 .............. ,tI ..hh.i s"'t. bTEAM ENGINES I pHi I i I i l I' > MM.-. II' I" ,"I| Pra- Suara Cmis; irk f\n.

  "b-... ...... ..pi...... .
  uatrt W .t fe......... \M I' I.. ''11.1' I I,1V : .. W F SCOTT

  I t..4tst It u.i \I.' '. GROCERI1EJS
  S ...... flS n.. S.. I ,' ; I \\ ," "". ".. -'. I II

  ,. It.S .,'.t .of.. .iii., "........ d. eIh4.o.< .. I ,..... ."..... I.' !.. ... ... .. .-,.. I.HUHII.N* Histi lUlI4,4.. ..... .......

  I 5" ". 'I"' .". \ Wfiicg iseif otter 3ie I t IJVKI Harm HailS' I .. .*. ILAR1X H ,.... .. _.. i. ... .
  4. .. d' .5. .' ,.. .. 44I' .

  .. ....., t ..... I 1\\ < '1..1
  I" "MAGNOLIA" WHISKEY OLD RYE I .10 H ...... 4. .. .a ..........-... "
  IS WHISKEY. .
  t5 .....- ... .4 5 .
  \ Dslnltlhilu".l. . .. .5c
  I'. rll\\M.: I ; 'LI| | I..I I.IUlS I .
  ... \\lsK\| | | : \\ .
  MM H I .4 ; ifMI It44flII
  .. \ .*.... <> ,. .H' ""' .
  | t \ .
  t blHH .is ,iii4IHH\ \,,\\ .. : ; ; CUKNISUHAM
  H' .", ., ., 4 CO $*
  AL& ...* 14iuNiliuia .t. l..
  .
  .
  '
  .... ., .H -1 cull'. 'Hi4. .....
  I ...:= ;! .'lit- 5 + ...,\"'. .ii, I S S 1,4 tt it\ i \ .....

  H : _. I OTTON IMTOIi*
  I ...- 'f .. .. .. ,. '... .. .. .


  .. .. I i I'HI4t$1I4. ... Urr "M"" S.. ... ''C....:..:= U.\\ ... (. ... ..... It Ii% ,.Iestt'lI.4I'tIwaIM &

  0 I ... 4 ...4 'v.it..i, ... ,.... ... .. 1I11i.. 1M. ......

  .. I5..r Half.J" ALLON .
  FRIERSON ..- .
  < .. .,.iIi $4$4..

  I N ... ,,, '. Ct1L. % i i i.'

  ... ...

  ",. .. nuul\) t'III'r.! niulx t'tH1 t t iUIlt'I( ) $ .-, ,
  *
  t I i 4 .... .. 11 t 1 LIQUOHI. WINES 4I


  '. ..

  I ..4. --I \ \ % \ vii i.i
  t'. .eI "" 4Ioio' '" :J. .. ...< .,. .. .
  .
  [h4 '
  "Is 5.. .t.. .... '4 .......'I, .... .t' .
  .. I .
  .. .... .
  I .. *4414. "'I! t 1It$4 I HI _

  I .... ... .. .< "1i' .,. *.
  I .. t I u M
  ..
  ,, -*"1lr| .....
  ..J\oo\ ... ir.; 't .. ..

  4 .'" ; .... ;, ghfiU ,1!'f Cc.t! r ...S .. ""'
  ... .. .. . 1" I 1T .
  .. ..'''' /0; ,, ..' .. .....

  ',''.'-v*...5. Wi ....,..' .. ,, .' ,.I'4I ... ..i .... II- .1.1it .. ....

  "" .. "
  ._ _t. I n :. IIII I us = ;: ...... .

  4P ... .
  "
  ,,, .4tto .... *. h H : ,
  |F'

  i : *, : ,f .
  .. i'p- .

  ...... ,**** 1 *t --f. W,. .' .
  .. .......nr. I tiI' ,. I. ",.

  i .. .. ,
  .. t +. ,- ';
  .. ,. ...... ,,,;, .
  r r'3' R': "''tII

  .r:." ".il
  ..... t
  ..
  .. ..... 1.V,
  4u
  -- ,


  ,  -. _--- -- --- .. ....... ....... -"" ",," L TV -, ....,.. .'Ull_ .. -- __ A