<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00080
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: April 2, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00080
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
- w -IW .i 1 -i :: "

: ; .

., 'I4 ,. _.-:- __. _________,
'- ._ ,- ." = "- _,_ ..- -.
------v-- .
-i -- --- -- ------- '_ ... .u. -.'----::. :.-_-_. ___. .,j TH E rl-'i\I A 1.4.L\.I I rASSEE SEXTLXK] I .


: -
'

iv.J.: llE1 1ilJ! Px (OLIV) EH. T \ 1.1.11.I I I I I \ SSEE.: : FLA. AIMMI 2. 1868. MI i/c -

<
"."_ ___...M_ ----- .-.. --- _..-_ -_ _.-_ -.", .-__ ,- ,.. EIII. I .. \ (II) I.L.. '. /
-- _
-co -- -- "...- -

r ir fi-t; .-- .-----.----- -n' ____, ._ If.-_ ,1j,5oIi1yXXN"'::1'::'
''t' :
.
The Sentinel. lItnh. L M t.llrm nil 4 r.Jttiq.. ,

\ INC ..n ('"''1'",'''' '., l. "I l i I 1"11"1; ..iHiUil\ llit tsiin IHS mi l'I ii1y REMOVED K ( '( ) 1 IL\I: i I :: -: n.) : 2- ::: .

1.t.HlI! MIU UF.Jn: i IIP i ; \ lI\\' p !I. nili" i 'I i'i... 'I In". '.11'' .d.* .1'i'i; : 'It' ii ,' j1'1.' -.ilurO.iv uli'hix 1.,1 t (In ciHrk| >m-r It'' '" I .. ,

--- .- 'i.-1 I '.', .'/ HU i ,' i !I.i, ii'. i |I. il .1: .f ,I,-.I lit.. t i I. ;iiml-uli.i.,' .fI..111.Mule tho |i<>lntt Team".rbM luu'.111.1. In.. SOUTHERN INSTlrrIlTIONS? ) l"; ::". ; ": : ----'-- ,

D. r. HOOUE & EON tin V, it t I.N .| ; In' \" I \ .. \\ .r l ", .
-i i-- ilk |>cltot\ 1Ilc.ut., inil here I frn linmtln ,," .ro "" '11 0 "

+ ..I. :'lnk.rin ;i i i 15 tin- i >poclil nutiici I nl' bl. \itiipf r.- 'II. .,,1.,1.. .., Burner

'. Attorneys nt I.iv.i : HMM.; .. 'i W .. \Mil, ,'Iii ll"ii" mi'l' nulii; 'imiit. Iiliiitin; i-olorvtl. alIiiiniili THE GLOB ...''r.., .,".i'. I'.". I" ,

't' '' -iJ/ ill .I I tl I i I'inti-ili.iiil.in, a fitliitv Ii "I _":. .! ". '. ,
l h."I.n. 1 ,
I
.' S. n l I : IM,; I I 1:11", ,.
I'i: "
7n' .I' l pn'r in 'in, MIIH MillvnliUM.il ami ; I '," .
.... ."i.l. : .4"... I MU.1. I I.t. ', .1111', .|1' tl.ti'l 1 with tin. linpi'tlinri' ': nl'liUptnitkni I 1. situ Insurance I K I" Jl, i'i'n. '."i I, Hi. "I'm" "?i in II, '. \

,! l '" O}., >"'liv / / //.\ 1.\ ///.1\ /: I. >) pi n.. Mom : l i., i I. ', !A. M' tm tin"nlliy! I tinnpwiruiiii| of Hit rulc Ti mi." Company, '"J,' ""'" i" ,' .' ,,;'' !' ;

.1 i- i>l ,inn i "i 'iln- h' iii-lrnrlrl lii* "-"I.lill"I. ..ml lo lulen I In ,, .,... I.

"' 'S \'' 11.8. ill-nil'ni 1'10" lr.ti. 001'1 'ti, Iii. it tuft f':iitl.! Him i i t< t, ",'/IIl., ,' C,' nil) ..1)'. Ir iio'i.cttbk'k *M .*10 i rlni! ""i i I 'i ,,
: i i i ''li IiI II
F' '' |"'io 'i I ili.it; l'IIl lII1! It < "ilieiicimmiiMlitili' n 1-iti'i. hiw n 1 1I mi
Till.!lu--i __ K'h t tl il "I'Uili'l. it '11"11""i'' .1.I i "i.:. ii i.: I lull, I in, ,iln. ,/ mo' ) ,.'my ttnrJ"/ .nul tin.-\tliilr* lit my QREQORY ft ARCHERaAVf. 1.1 II 1-- \ 11 1.1 I kili \ I \ I ,( l'I'n' ' .

( I.XKV HOW ) pn-painl: t t'ttiii I '' 'iliii'iV.!. i I.| TO-! nml, it tin'\vlnti-IliinU! I \s cut h''aI1.llf |II| .,",i".r 11l1, ,, i.,, ,,. ? ,,1,1,1 h, ,.10; ,"."."".' I" '

Lql'' :jl MVGI'h5111 Pal1'ona! IJ in the State :, tini' i'rif', I'i' \i. : I'll 1 ..uli? i. i, ni- |i',1p.ii.l I In ,ii., ni i-iiii-r mi\ tiling't.le 101'1'1'" ) II .1.5 Illli p1.1> ,ii I. r, IiI' ...ui |If.| 'h', Inil.l. ? ?? ", 0',
| liJi.Hi'-ii'ii I'
1 t lln 'Ihltlii-
I I. they nn ''II-I\.el., limu-vcr. tntiiiKlmti HMU'M I Ilm' th Mot ''11 I'"r 1I..1I1h r I i. ; ,
1 Im, ."ii;; i ; I I SOUTHERN STATES. \.01 i I nn I M i-iii,
0-" Attorney it Law ,! litu 'ipii; |' ii "ilII.',- \iniliitiic, tliatt lit '... II. Mr.liinlM' hririmt ,I. lotinilChemicals 4filII 'I' I''

HOOK M> JOlt I'll ITI'(;. nl, i nt, I i i i ', ", t ..li ii'iiti''i' ,,,11! nu' Milling th.it. II ttlillri, t.ror., omcnclils ....lIlIItlll I if I" ". u.: .I.H; IiI ,

< I Mliuli Ihr nrcm 1 1 Ixniinl In II. H"IIEI: : 'I. I
llutnunmiK' n0IitIislo. ."'11 I 1.1,1" > i iHi. rr-iprtt. [
'" 111.\1.| < I l\t\Fn1IHYlt: ( I t.V Kl NM1I. "
jn.l h3'.I hi. .1lI.1 rut 1 it i-il .i 1".111:1 .mil, ,lim, ... .iinni'iit"I I I HialliiMim In "tnitli,, mi'l "Ihu 11e" .n tine nt' D..ugs, .110"01' Hit- I'l.i I "H NSO
i. it-
I I
I S I"r I Hiiil'iiU'm.ilril I 14I
il ,
CiilnliiUJci.. : ;
situ : /
1' l't"li'UIII'IMUII. Iiilii $$288,437.34DO :: ; : ;
I II'"I'iu 'flII' | t.T'Kttt .n' .mm t I" nknl 'tin .
| |Ir 1..11',1 .i'" I. tlr i it I -n i." ;. ., i ,, ;.1 I SI)),ii' "nt'itiiry i Imlli, \
\\ I.n i'i|I' in i I- I in Itfil ,1.1 "I,1 prr- I
I"I .I.I I 1:1:'
I "
klnilf.il Inn I I'MM-IV., mi a' I lii: ",iil,l> trimm 1 > l..ll.lil I ,nr, I' j t : ,. "Ii tirlljnuilrtxtntul, I tlir pMjHiilinn.Vr r hell u 1\1; I II

'i) i' l .it'lllull' nl III UK, "oiiI UM I in lfI",-.. uiiU j In atMiltt'i I I I.ili I Ul"fl-, l I. ; I. f" i. 1,1'II' I lii.t- ;'"1'11'11'1'1111 l ,- 1Msisnu 512? ami ('II"'I. iIe(1iCil1e I n.tt" Mill .1 I 1,1 II. ll.l; I il'. -I.,
I
.
I h iiilii
: 'ir.if- Sil| '.I' .i Vn
Minn
I "1..t, I.II'II I, .Mliiiti'ii ill t I" ";hcntt> I"" I. .11; i ,1 \ "I'h. ruro anJi Busiiu'Huon u ., I r .li.i HiUnlit, U .illi I', ., ,> ,
WHITNER m
A. C. .4 tl" ;"" i u-\ : .1, !: of the ( :; ( L tlif Mnlu.il( iml!
"I'" i'r.uli,1', I 14111 IliJiU.Umil.iiS, NVIis, llnltilirtK ., ,. 11.1 111:1'1 'lrlt nillnotniilinnil .11, 'IlI"I'' 11uu' l.t I'l.thrv, ,

I -. |itonk, "I' .ill MiniI'rj, P ) Kcicll'IK, Uillnulnim \ rl'II1\-t.r i I 1.\1. 'I \1'-( i'N II. H.I .1 I ,.. d.. \ ,. &tily- If,.", ;,.,1..,'lh I ...1.0i 1''I'n', ol(. the rni.r I : 1 Stock( t'hni .10. "I li.'l.. "".i''.,
I Will in ill Mi. 1'i'in'' '"I. IL, 11 .
I. -:. Htt-lnt; .tt4 \ 1,11", .; ., I'aiixh1ct.d I'mi'll. 111.1" d"I"" ,
ML.* :1.1'lw'rIt.. L.. 1..J. 4 __ _.. llu < t. MMI I l-l. II I.I/! .
.';' I.. .\. Ml "r.1 111 I I.- ntliinteil<> lb.Ii".t. .-r--- .,4444,4. tt.i; in Itllntl l I h I
'j ; : I ,: I : ni iumflia I i', .i" i I', ..i Iu i ',' ., i .
"
.I h .) -: T. MA < tltii.: .j 'I ,:Ian, I I II"lh.f'nl'lhllill\111Iif/o t | !I. ,' 'Vi1LILE\ AUU. Y.\i' ill\ i l.l'l I.1 I I U. \ itii-ii. .. ,.,tI" A "l lull "h'' ,."" I .
Patent Medicines ; .
-- -------- I. I 11"-II' prc- ,.|,,. ..iiii,il.I r Hi. .. I ; ---.-- -- -
-
'I .
IIi.
'ir,iw\K\ > t I 'nun' I Ilir iuii\ii lioit' .1 I In' I I' ,ui.o |. n.l I. liii.I '
\i'l.vw t VMi-nii'ir i i' ; .: > I iv i I "II".thlhc mllllr >" i i 1'1111,111111'! l
ADVERTISING RATES A CEIIV.; Tillihi"; .. I Iwl.l i m. 'iii.v., Him, 1.,11 I 'I 1 s ; UK Mill t'.in; ll.lI'f ..IIIC1,1 hl" .'. | t

..riiiiWilKKLY : iralMlnr If i" '" "i '"": '""" ,II, ii,'i. I ",. h.., A I tin rlh.1 U- f"r'I.I. n"I"llloll'l'| | I ." 10' '" ,',. "I ii'i 'C" ulill. | .UII'"I.I"' "PusuIs, .
II I I'111 SI I
I I. .1, : '. I I .,!. "11% I II I ii.i l is'I') i II in.,1 1sII, "ltu'.o, to
BOLLINC BAKER I I "' II IWI. :1" ,"nk"1 UIII'' IycStiift3 IK i 1,1 I HiI I II

l SENTINEL I\I" 0 I I'. I I In I l' (U'vd-l.itiiu'; '" litiH'| Hint thtr1 I.! 11.111,1' .1.I. I IMI II111", ; 'I "I I I. I't. 'I J- .\ I II I
:" ,
I mii/iitiiHi
; ui" .1 i nr ; ; l I'. .
I\U.ULV-"tt:, rL'iKIIIA' ATTORNEY AT JIAW.T.I.I.II. I ;1.; .' I' i 'I 1'; I""I "1 'I !I. ""1'11'1, rxiry rnjinly" 1 lit l'IIIe Sinlc .'' thlliiiiMi I 'Hul' l_.' .1.. i \ .'", "II ti h .1.i ,: ", .1'I I ii'! 'li.l I"II ,"..t ..iillM'Ui'lliK'lllKsO .

i ,')'.., r mi'l Iii It I ,I'' ,I ,, I i" ,
Iii.m.i ,in*' !. i I. II !ln.-.. \I |ih niriri-ci.Inlin' iiuMi 1',11 1.1.; ''I. "; '. .. ,ii | | propi r 11"1 n If nnmlnninl Petroleum 'Iud, : : A .1. Ill\ic. 'u
.\'I II':, Fl.oHII') I \ I u' I IHMAU.WOOl
., '. ike II mil
'o lln' I""'. ? > tuiriK m a "ni.inl' i : 1.1 .
i. .' I" i I Iri I It,' Ilir I ? 1 1 .. Ihe 1,1." nut I II, '...11'I 'in i. ."il.anli.tn.uii I -
'J-T nmn in ..WiininHnik, Iliiil'lin' ""I' I i '. .' "I-tlnll""li. llieapiHTIioniuoiit U5ui
.
: 'I i ., .
.1 "
ii % I' .
II ( i not tile
7- -? :: ? SII'OIlIII,1'li7. Wu: '' 1 I lIlhl eonOI" HOIMJKIS.S; I Af. CO l.olil'.l.l: I \\IIUDI"I I '
i ,
: I n'l'n 1' I. i I I I.. ,,1. i. o 11/1,/ I liti i > rim i vi lirr III.III.tlll; al'u.I.' /timtltf .'nn ( J' HIM tilt, a.,1,
.11,11 I l.illlllil .
'
.. M. "n. t tn. I n' 'l -1' .11. lii ,." I I "UI" .' I, '" / :, i h.., .i, ., 'lLi.1SI. ,I in, >ni.) nt IK 'lln ( ," COTTON FACTORSMI \ ; \\1

ti t i J vi i ii t'i 01 t f" *'i' f1 '' h .h; 'I""' i 'it"; ', !I i i i "; .' I. 0'1"I ..ii "Iii I hnptili.it' \Vrtlirun I ii'ii" nut II's' ; Mip l rilliiiw, 1"il.1., Itll \ "l I 1\ I.I. i

1.1 i :.ii,!I 711'soil' I II JJ t I'J ,lI.<. 'II ti l I"I". ;r.I", ;a r' .Ij H" PAPY & WESTCOTT 1'1.1,1', '";- ii ".'|11. ., I. i. I ilium I' in (liii' I KI-I: mit: in!1t' inniMiri's|1"'I'le.| .tiruniptlr l clllhil In uII net In untii bar. Toilet Ai1jeI lt... ., h, I i ,".11 I, ,I..,.1'| inin.l. Al.ili.I h,,. ;,
'
i I{ I'ii ,ii) ii! l U u i'"i "n iu i i I"1; :p jJ '-J \\ \ Vj"i .I\' 'h,, \\ "Ht I I HUM ill ,lilt,. (II"I);. I.j., |i'< | ol",,.. y" "' (?", I liii 'I'Miit' ui'ih!) iliur 10111 flll/i'iik' thnnigtiout the GIDual mmiui M nanta 'ill; 1.111\ .\ \ii IlKi: t1
'. 1 t ," :1 I r. I ii ;., ; ,
r. : "
11" W D r
It; r i i!| ::i SI M :.> lii:" If; *'. II ;071 t :'I'I 1\,1,1} |ir. |I" I ,.' ,| I II",, M h''. I ,iii win I I. mu.t In'M / C'/. Ii .t I I 1!. I ill I'm.' .mil M'lliinii,

I U U t I- ,1.1, VI't 'I' ", '" 4' t 1' I.:. f fl ,Ii" I TVLI..\IIV-M LI. I l."''iai'.) .\ I iililo.' tin iiiii I .t t ".1' I |1.1:1" :" ..I--.I111.1,1 ) ). '111:i ri 11 I N I iki \ ilhi
|I" aiM8.iim I t I in Mill" hj "! 1t? ITT Jift .1. 0..1 X'"I11s.'I..III --- I'l.Mi'lill. S ,S. i I. U.K.I .
'II -Jl I :110\I 'IM HIM I 1,1 i.l Tin"1 II" 1 IIJ SW t"l OtHce Marinn Bank Huililiiif. 'Hi,;, ,' ;, .1'? ., 110.; I ii." ,. .1, II II, :I;"iMilinal-krli'Ih'l)| in I ilL l.i I lirn tI"nl'tliiMdiillilnlri, "lllln., / inunluntixli' i"llr liiiv MI III 1:1.: U I I.! l l.l, I I I. .llli.r' I Ill I I"ill, ,l !"111, lit\\1.1..,,1I ,.

," i-i !1'1.) ) ) i,,. ] .. ,
-
i i .
'III .,,1.,,. ;"" hr,' OU 1.01r' 11 i I'mi I '. ,, .I' : I. nit' mi ii t ll:i\ \I,) hue Ib I pnlilicnn' puny. miJ Iliiiiki Ihpy n\tn- JV JtJW V O n..I: : .1 I I'< u"tI HI I.'KIIIM.: SI SIS

\'r"I''III. lit).,. ",ul"III..1 "1 Hi" *' '11I III nut M.lllll.'l. !'!)}. ...ijtlll i ,11 .I'L'I'Cli.l i "1al; I I I l"" ';ii Iii ulilt, "::'. M)1111)I : Il 1",1"| : c\Cry so.lion uf I he. Milr. filii Phnlrtam' l'rftt'ffp'lon"' I 1011,1"t ,| I .,",1| I Pi .it.i' in t I'M" .,,.,I A ,
-.,'I'e Min-niloH, 'n" !'' .I'. .; .i,1! ., ;ii i i i" v ,. j ,tn | 'lln I I :"" i Irlllhl'i :uIsl, 'lie Mint..OintrnorInmi I u.' ,, .! 'I. I I \ iI
Mu-rti'i.? nnl* Hot nunInil o\Itt, 'Hi' ,limn', ,'," r nf "InntiVi j pi\ I.| 101 II i 11"1 .1 I. .' '"iu'i'I '' ; .: ;:; ; .f I
( I I I l.'h
,1111. 1"OlcJ intiI' rlllIlIl. ,\ .1. I'KKI.KIi.; : nn: ll.i |l.1Ik'(' iii |Ii| ,mill I i,, "ldlli.I.1 i ip, n I tin' Ninth, lnl l tIle lInhll ol Con rfMlioni carfaIIy 'omp llndt'4r. I u.. II ui,.,1,1. <. l'l I J I inlll in"l ,V. ii N : itI.lI\\' .

|",opnltlllll' III't I" mil it I ,ilmil 1 fnrinj" nit'nl in HiI'niit )- 4 1 l1uK.\r\: I' I.\,% .TMIIMSM' t K:. HoltllMiV I i I 1'1.' .' ) N" | W.lrllhl.l Now this, I' .very nka) protininiiiii'l Ih-l 1.1..1. lilt .If I IIII* ui ,. II "'.n Hi" Ii,. Iliii 1 1.1, .'ii. .It ". VI 1 I'. ,,10 i.I h""i', -i.ii"i. ,i.n I 1 ,\.
Untl.lniit.xr Vuvt.v (fur uiliirit'lnirTlu '/ i \ ,11111\ "10"111; I 1'.1"I I- ; I"r I thuKi'pulilicAiiimul' iloubtlcmiiriitiuiii i I M II I.. ,
I IM
i, ,. : ; ; tillirr ni| plnlr iitir I MwMiii' llnnl, nl't'i- I Imiirnmi'ja ," i.u 1. 1 Il'l i ii'i .1 r 1 t tn i
: "II v
nnlil'i'l t ilm mil Iliinnninrrni laii'riiiiiti | "
inniH-t' r"H r ; .
ni,. to I II' III mi-l I into 'i I" "> |I'. n 1.1"11,1"1) / nl in" ".iiI liui; tins, il i- ,: I" Ihi inoili-i .s|>inint-i, lint HU ,thInk'
timesrcnl'rr'. nnl'TiM, II i'l l"c iii-iilul i It' i ninuinr ,*l ," *' 'ly l I""" I .,I i tt- ttill' |'ii"-i J 'in -IIMMt il'n, Ii''iii ,: Ili'\ :111111 I r.I""r tniiM l. I In the I.ni' 'i'" I IMI. .I lliri.'i.li I.TlniI' I I M luHMI I' ill I .u I'. ", ".'11 .... I "' "" "" 1

n 0" "I"'o C opi oia, "f ';' '1', 1III ...Otlll .,1. /iiiiinn: 1'1.' l flll nfflcti quite NKW FRESH RIKKAD.niii.s \l I: US :\\ll, i.l:| | l lull.: oo'* ,itm 1'1'Iii': : : I III"
,",,1. ..niii'p'r-il| in-ici'iin'in 'tnlln. iiinlrory" !I. C. I'. COOl'KH( ) ) : Mt\i-ttiif.I 1I II i >" si iI as t\ilnut| u i-trlunl.v\ IhC'11 ar ToM :. ,,I ''III1.It'| s 01 |'?'',. I ." I IMI I i'"lT 1:1)11'11:1') ; '. .1....
mnO' "I I"10'1 > 'IIAtll.| tll-t" '''IK." I .'. .1, "uluul. I Ii:, 1.111 I ,uiu' I I'Sit' i
I Hi' ," .I tl"i .;, i iu I tin ,,' l I I here nulil 1m lbln
I. I"i" I" : :.1111. \ 11
o Attorney at Law and Laud Agent i';",lil I" <.i't' :! Ill 1;. ill.il.,1' -0..1".111(1 "," like, I II .\1.11' ,.,. of Ih\"II' if al IbC ..- LIVERPOOL DIKK1.T.iviinr ) : ; : l'i. \ I I. \ 'II I ;. i
SI I 8lRII'TIO! I > ,oh'.II/ ( II ('inn 1.1 | \\iio nut Xu I I SIll i I
ii I\HM
'" ., 1"1111"1 / I. ,lri> ,,I' HI' u 1I"I' Ii rUlir t\n tun is Si, \ 'il'l,
r, IT.UXANLilNV.: I1t PHIl t.\ J JArl tin tll.ll" II I II .I\"to'li., | Till' "; |I., IKIhr "Icl'T nt,'tiling, Hint nn Snullinrncris ( HE( Y.TI \ JlJlf'lIlIm I AMI Minium, ,, Klllll.. '\", III I IM.III'lllH K. I Iiiitrii Ii "1'llH' I 'i ,
1 b .' I i ill I'l .I'Klllptil'' I ml.Inlli'', t ih||. I lo liuhl an ollU'i. in bii own I | .,ii'ni'i.' mill' ul<.in i' Hiiii I i." I It Si 11fH.I ; M I \iiii\; i ; i H.
Tho Wf kly tittiit&'lp : | I U l l-Jl. ll-iilini\ ; .00 ttll'nn.IAmlnl lull" 1 01 SII I II
; il t
ILikilt
> anil
ii I h time Hint 'olll.lIulI'|
I..I. i'-ui pioplu
It
\j' list" t Un"i.! t.i hI II.
I I II', '. [
ii I 1. "" II. I, [ Baker Shop I i En.: \v. :-'C'I I"I r.\ ( I II I
\niiinn, IV'' ilM' II.IMI, i mi nl inanliurkl mulgrille
111,1
l > tiling I I \ -
J II I": l).lll.llli'll -t I I' | |
01. 1II0II'h.' ,in, JKssSKT.: : ; HKUXAI5H: I--mtu'llnt;' III" |ji. i I ill,I.,1)1) | lil It* ii--i'il I i.ur richN' nrt'orryernlitinlmitin I'T.H.
'. tlireo inniitii" *. I .0", j ?. '., .. ,. .. ,1' I I;.. .Mi il MlllLllll,
0 ) '; I I' 'i'i'II"1': l'iiiit.| I in >>i 'uii.".t. iiiinii.illi,,;, riiiinlrriaic' Mr I Krhl{ ill 'the ( ul" loin I lmprn, m nl a a ffp 'M ti Inrimfc in"Pnlillrwlih Mlllliu.ll .,

ATTORNEY AT LAW 1. 'ill 1 1 """I'UI Hi'- 'I.IM < 1.1 ii 1 I. .1-1 I i i )) n.iiiiiiiilili.iu.: wllli bit HailirHl; pnn'IMllui soul i \\ \i, I'. -i 1.1'i .. ii.II ::.

:; ,, 1 1. ;i;; *IIIIVIIt> I '| |1), |1.1. .,t'i .| ih, t If.ln"li".I"'H"I; h.itrfil nl hue, :,"Ih. mul ,111 NM.llr man. 111w IIr..h. ..... Is your Life Insured' ( ? il l I I"> II ', > I I"t, liui.il-. ,\ A.
\\ ,ill I It' 11 riii, tIt < .!>., rl.., a.tI

:'lltLlltlflh\ 1rn i I\\t\lI\ I' :Mil' .11 I lidi, I : I 1\ (11.iY., i : ,'"i'I ') tilt-; I) -ill', '. "til". I I. I I '. ,I. h' o ,1."I.lliitl I '"1, tin Inn Ilhllol, 1 liltltf and .........." .. 'I'lIK %i'"l: ) IMIHIII: : \ \l I .:'I I il.'N' i .1. I 'ui. 1..l 1 I II I IV.I .
:
: 'I 'ili 'i, .i .i l.1"" in-lit";' i I i. I Iii i (I'l .iiuii'l I I limn' slriill b. :11.1 linpHrtliill.V to Inn I mi. ,III. Inii n -I. nl Hi> .11 I", :i i .i I 1"0/.| "u !I. i I .11! ll.i.| | li.l, Ii. | .icili.l' '
TIll II Ii it*. Mmlil't entail ,..., Mfi ..uiul! ,IIII'IH, il\ lii"n. ii' -
Hff -'uii' in-.li' "m"HUH i h til I,* 'ii'i'!l I In, 'Cn.i ulnu .hll... ra mutt uwlulHun '
;u I lii'i .MM I
:S. (I. \VNKS; : .\,- I lKnTIHi! : .: III I"rn I r ou"u: -M 1 1 II r KMcQUEliN ; I 1,1 111, . ,, i ) li'i'lni", : II "'111 11llle 11"lr in llnrrrnorA"iiit'iti'fiw .hi.Pi 'a..l I'. .''r..1 ,II. .1.1 I. i ".. ,uh, llnllll II', tun VIII: I\: 'l: ',I.':, *i\,: |:|\"'"'" i I:i ?'I lI.':.-.1 1 I'ii' '' I; II II' ,
1'.I' 0' ,
'i. ? "? ,I., I Co'iiitP.III. lh In *... nnlilll' .ll.l'.r. r I i .11 I I,1' nil ,. 'n" -i I Ill > mil I ,"lIsljl; '
\\' \\\'l\\ \ \ \\\\l\\\\ I. I j I .. ;'it ..1! t ,' ,, I. '. ,, I i. I ,:. ., .1 I II. It mil, | l l\ I II.1 I i. l ,.' I ; -. II
: I II
l\\\" \ > ..li, i I' I MI....I"n I.IILUukrr I nni.lird h.rC.ll.II" *'e.. I III' 'I"\I'\\ :: !': ; ; :. ;I.M..I III, i ;I.: l i. l 1 II I-. \I.
I i".1 u I. J ir, "i-t u ii.l i -i iii' I 't" .
.Ml-l I.uI I I. I I' I
i lrr Ill. -- II. I lI" 1 i mil I 'lu'| '"" '111 lu ut lu ,0''
:.11 111"1.1.11.I. LJt\I I.hl I: JMoINTOSH' IIHII! I ,11' ,I. "! "; ." m,., !I.. 11.01, | | :|:;! ; .I::'uIi, ,tsiA&tfnisin oh I" nuhom WOo nn .ii'l'lj., flu, l'.n, ... .. ttlf ll" AI I l-| "li, 'IC f *'I..'.,.I"II"' 11\1. Mill'I 'I'I' I IIi I ;

Flour, Grain, Feed |1"1' '! lin ?Milt I, '\. i (it hi), .ill :'l uil]| Miititl I. in, .1.1 iintiml. ,' fin. itnM." Jimn'< /*. .l.dl'. !i 'hlt"I, I:I |:: :; Vlllrnlll' 'in "I: I "III I i I r I>III-:."' :Hill li',ILII.'; IHIi"il. ;m inmi HII::'' II I:. i:.'I'Ii 'f'miiu( ; .' .i" ", .."II'I'"hl.l i 11"1',111

and Produce ATTORNEY AT LAW ,: .tiliilii.ii-. \ nml it Hirx.it. I, | |11|., ,lil'''. I" N i i\ ,u1",1, lu,111', Iwln ol laillimlnVnlf. AT PftlCE AS LOW |i: M<, .,., Mini III"*liTfi II il'li II ." il. I" ul) '" ." ,.inIWII ."lu I U. II 11'1"1'III"I I .-

,-..flrii -1u'.' !tbi.iiit, r* U iv I't. FiT rr HmMRD) TAU/AHAsKE. KMUilDAOFFHF ) iiljtl i'1'j- '";"ii n ,lol"I i i -i ,1,1 :":juiii) I 'il 1"11 i i ., tiX'iyht r'III"!h.r on \Vi dniiduv M toftilt ran imrrliM'il I'"",h.*'*"' 'In Nor.h. .uuIp." ami ,-I'lniini'. It, Illtllll NllllHII' |'Mlr MI ,I". rIm", .. III..'Ill II.'' |I'I III" u III IIIt ., '.Ii. n 10 i .1.| ..I. .ii..11 i K'luii: ',1.. i "i i '"1 : ,vi.n".i" I II ,
,
..
PililMilii;, > K .Iiir Fluff.Ilils .- I Ii lll"lln J"III'III. Mll'llllll I 0 |I'l u I. I u.uhe
i.-in|) 'I i. | 'I.;" iii thu/ HIM, nn 1..1 \ fh'In'r .
ci) rIIIIIHtI 1.1, nl' 'the ,, l i, "in II |.lll" I |I'M< ll'l ,I" .Hi' 11.1., III II I 'l,IItil 01' .'''I 1
IV TII.JIt: : IHNK) III II MMi, II' ,|h", I Ilir i itriiiii-liin( i I.iiiinnu- llnmill' is pml i carp' .I ."I' Miry I, tint iitlii, r.It i I.. I K i i I. \IK.;
liT.'li! | .' i. A lilnilirlll, 4 t .l-alllin.in; N'irHl \\mir| .i-tl'-.ilu 0"> nl" II,"i. "i,"" fl'T1,1T. ,- i HI ." I limn I Mnlnli' Ih'IIII.1 fur New \'uI.--1*. .."***.. ', ITIII.'.- I "lit liii 111, 'HI II' I. >''l ui. ..'" .\,1",1..1.1.\,1, I 1.,
A I Ililitttln) ) Ii!:"'"Iii.- Hiv .1'i l nnl' llil'lnlii < 0. 1UII.Itnil IfiTtce. ar) tI..I..1 || / nl Id.'liM'lt, I'"P'' I ii. "I i ill-, '-Uli" !' lln iliiii, fin llu-l II.'i'ii..liili-'' 1 Ii."HI.nn. mi., 'ii l ., I i '.
Nwiitl.. I .njlilll.' Uinktr llMllriliinMay 1..7.I.T .1.\l3u, .- ",, "it t I, ,1"cldll7"11 finding out 1"1' ,! .II .. .
'
I nl 11 r u -- ---- ./'
/lrll" pint ill nin' ) "ptnjili "ni 1 I lui-l mu 'liill,; "M
at.I I ; ._ -.5 mly ._ I Hi|,":U 1 lii-s liavi-; li.v the wi rilledluViilisL. BREAD BAKED EVERY DAY I I i.I H vMn.ili I"
? nl' tili.iji.1 ''I. I p!, I IM\I ; (pit in :-it/ tti'ttl I lent. nml, "ioud con- [ U II ""'. I '
W. OSBORN ;;! "I'II'A'r.hill "' I.n 'II. Ml, r"" '''' I.. 1.1.. I 1 8iiiiiliu; SilltiiIit1sCui'atthu! '
ADVANCES III"! "II 111-1 I "ii* "II;11'/I "Iii, iI'I I I'l,,,'\ Iflll'. "'1111 I"Iii!' 111 !Mitnlinn.' ",lh ilt "hll.. furlrra l"Vrlmlp"lJl.ll) V mu* H'\ l,. %"l"l .. I ,artt'rn l I ",

AI'TOKXKY) AT I LAW M.'liii .1 ';'i"I.I' 'I', ;,ii\ "p-iH. i i in,. .:It i I "I iiiiKinj, ami!'' I.111,11'! fin 111'" bMtl'lre :o :"7 t'irli'f; III* ",. PUBLIC SALE. -- -

I 'I : ) shim to Mio.i' U.,b. ,' tli'i' iluli;' j'I";! ; : I In Hiliili- nl I tin-"ptnuiL billut..I. hi n it liriiiRH I I., n. l "tiliilllli'i' nfMiii' Ji'ln 1 '" "In'' ''lou. III Mlllli'l.ilnin ) .--
ttlin
( ) f-rVi.i'i"Muli-'iPA'; :: ; ; : : : | lrr, 1,1'roii.l.;; !:'ll"1'!' | 1'i. ; mnl tln-ir ulr'I'rilg. ,Inlhils lint mlwrjr., OurImnnM -.- I I\MI: ,:; mill r> : f.iini-li ..n Hi,, lull,' :I. il: ,,:;

r-iinili' ,'.. .I')' Ii' "I- 'i" 4ul.ililat, "I-lilliiin.il" "I" I Wll I. l'II.U'TIt I K: HI tin "I.ltllllll.' ut' I''IIP 'liiiiitl' I Hi'i "..mill' iimn. ;.1 1 i .Ii I ? 'I.' 1'1'' I mu I Iroittlnif .. ilwrltnl |Iple m .l..llll."ll.' IM-lir I Ink.' .lu..koll. ..itt. ilil.nl" i r "II. Iu.l" or i fill I sriillio,
.' .'):, awl trill ,I". "Ii 'I. 0'
|jr.u ; ., |'l"li'Hv|
TliON I .V (.nil I ION. ditiilnult, anil, ..at.ht11111'111, t )) ill tin till .Ur ,1" li\tn(: tin 'iiiii.iir, i 1"1 I', ,11.- '"in-.i, I leo IltaitliL. r tlnirmlrr.-lir nl' tliu liiill '"url ..Wool n Tit "v.I' .111 i. ..'d ., II. "i,,u ,IA lfl..I.I..MII, I 'ffI". 1,1 i l.lll.l.." I '"I, III i I ', ,I' t
I ,
i .,.t ..ii M.rhlrk.f i'i' in mil (..ml". A('..l.'Ini-iili.\,. Slunhinii1 Mr, l.'n. I I I I (I I. Limit nr lul'ire nut .it tin l Iii>i |1"1111".16) III l Wjrli '"""-11 |I.tu| .1''| ""I''li ,.I'll I :1:! II t .ill") I III. l li.lli.inl'tllll ,; 0"11"1 pl.inti'r.Hniin'iU'f' 1:.s.I "".k'', n' Mn.ibt.4,' ".10.".. 'ml KlHUil' I I. liiml, "l, I'" I- ml' I 'u' ,. ; .,utrluin I 11'I I I H", li II'.1 n II.I i" ;.n.l lll -.iittiil.tlirlMPI.hi' .I I'l"'fluIit') rip'I I-.lt I .
II. l.r.- ] '"' :: : : '
11" .
t W I. 1jr. IIIt. : I IHrintin' uliM'iiic nl Mr. In 'Mil- ., i mil It. .;,,!., i I''Ii. .., ". illnn, l"u: S
: "' 'l-'l i.il"; ;.1 I I 11 I." l I". I .nil .11111(111 III'Mi.illli l'um,1 \ II l''I i ,/
:Ji.IrU..Ir:,: :; : : rliuii;!,: *. !.iI!! !, '!;"' Mnl' I! .J;"r'illlnf, M.inri" ll.nil llnililii'--' '.,ll.ilii..." .1. :ui.nilinf ; mnl,) 1 I'i Iniiiny, innirniMtiii --. II.. lu I : ui t. .". ili.l.ili., | 1 |,"|,ulill. ,.Ii.-.., ,MI'|1'|''. Him 1I,1."lor) .
nl i tinSlut; '" .1.1 :.tlilln) I 1\ I .l.immry ilisI I I lu' Hill"I 'uI sin. Ill' ,'u .II" Hill < us III I IH roo
"0" I.al I inl'-iiil' ';.ni'l, ni. r.iliiniH a or.' fnin- . ",
Krl'i'n 1111. rl.su' i.Iiu'i'' I .IIIin; I I" uu. 1111,11.> 1,10,1,1'
I 1.,)" 10 lj\! 10"Jl.III".h.'' I.II I I I 1 I-WT ts.ttrm; U'l'ilil) ) nun' .in IM" ni"!'' i ii.i'i!' Hi." lIr' in iiiniri'l' ,Ill Irnl I prnf"i-ni-il miiMiii' t"rl1h Cakes, for Parties and WmldlnN.lnpllt. I I"., I"u'I." .1"I II'. hi, .11. I fn. -'i''. ".I .11..,. r''iuu, .11 "1,1

Nub..1! ;11:1: I i n.iit.iiill.v' ; IIIIH.I;) ;, nl bull iinplntti' mnl i-niplnti'i>, turn ( ) "1 ill ,it I' .I .in.lv ,il I i II
1.1"1' lIu."lall"1 ., ., IuS lIOuWI,. /.11. State
.1. 1 HKNM'I: I I li.l I Seminary. I I 1)1
11"'III',1, ) ; Hut lln-i-, ; .i .iui! '.iki In lln 'mi'l'I t lln 1.11111') a liniiniitt-) ,, 11.'uu''I''I'rcl' >ariilIm 1
.
.
WM. D. R. MILLAR'COMMISSION tills, i i lion ,lull,I..,,, .M' i ,
I
-*v 'v. 'O 4 \ V?:\i V. \ v V V I\\\ III-I pi.n'i. II.f..,". -l i IrIs, "il,I 'ip.ni i ,in ., t i || ''I 1"". \h"1 HII"'H.d| alt u H ''I,11.1. Until' I'M I. H. ," I ""II .
4% \ \ \ 1 V't l% a 111111"011""In \11 rr lie li-fl A''Kim K I !l I liilnlil-
I
1"r, ,"I'll' 1'-1 Ji'' i .1"1"1.I I I i "! I In;) ,li,nil {iiiHiiuii; ) \1,1- 1"1"1",111| limi r In the i'nnlnn' 't I.;. I"I I Malo and I,'.' IIIU I.' "C'IIII'IIIU'III"; i'I't.II.I I' ;:: : :,f> :ur; I/i':, :11,111411, in' mliiliUirilil ': :-'

I' .\-\I( "I. \ I II. \ ill t i'.ii.iiu; :'ii.'ii.,.IT, I'l" I : I in u.n.- .i nii-i -nll.illl "1 Inhli "-. "f iln tulno nf l.iknr un-t oliii.iUinx FANCY GROCERIES, r. l.rlpln. ., l.llliill: '* I I'l"
t" 11.i., ; 'I,.,",-. .i.niiii.-'
,; 11, i.Ii: .." .'In i i. ,i.I..4Ii1' i I l-li- I lilil, I ', ': a i-rui'\ uml, 1111111.litl'CUI 1 all\lint .Iill.lmr4. fur iii. lllCAI'I I I .,"h. 11,1.1-. llll'llllllll"NtiiriiMn. '.
01' III.il t I I-!. !I",; --i .-..IIwl? t-li'iul'l, I In- : ., hii .w in.ilrarltti I Ir 'li> r> l>i n "I' "" II ; 'iiwilu'li'' I, I ic. ii'liuIfi.ul.ii1i
HIM I UIIIIIAn lir )lini, l Iinl, ) -pi-t liil, I.'i.' l liMin ,I> tn I In-1 nrriiil. I 11 nut' I tin-tmplmi I r. Tin1iiiiiiHinru KIKDOir & SPILLER. N'\I"tll': \ .11 ;Im III I : ::,;' ..: .. :II.; : .; .. : > '-I'k i ,ll'nili'li'I ,;' 'u'rII'.uII'

I ili.) nr.ii"I!: I Mii"i'linni, ; i (Irt 21.1! '(,.. 'II' "" 0' ,I" "'" ,ii ill .ili<, Ii'i 111 i il"I II, .1.1'.1. ,I Illllllll-, -I'',;IILll. .
"anl-
tpi-n-i h h I Uml nf I
Medic-al Notit.I '. a gnat inmi)) ill ,
; | 1',111'11I110 I < I 11 It I I" .I'llllll. I I II 'I|i'l'I| I. i r iMliifnl' IVtl.iUt -
Forwapiliflt' Merctiauts : nt,' tin ;ii' i it ,' i. 'j! ,.tn i HI''I"| tliiimlil: ,) :a i lln'il < ''I'.I lit i\t-1:tMtl tat.,.r, maul .,'iH>t\ w kill mt BRITISH I'rlitmrv '" ,., I > lull '. I Inn ,i.tiifit-. "I'i'rltNli :
k. Ill KI.'lll.ll i'H'r III l'r'l.-'I .1 .- riii. t-:' ,', I 'li. 'Iil.i Inl 1 In. ,llnliiiMininuit., .- PERIODICALS.c lit milii ..I' 'i,. I. .01. l I I I.,' ''' 'I'll I I 'iiulIp) i uiuli, 'lull, nil llf..jllill.,.'
I ) ; : : : ;: ii-, i in i lln ;I. nil Inil,
nl"
i. .
.11' ) ,
Ii) r. M'Ol "f l lihl"; suit finriitiii.iir"il't."nltl. || / WitfiiiitiHt tj.ui'r I ""I'' ,I' I I ill I.I: inn. |I.II.Ilt| ll, lni.i'iiI.ll.iiiuillilii '| | I
( oI lln-1 iliii. ,. ( (. .I. I. Kliinniilli; I'llli- .
IMI 1r.prI; i. ;:1.." LI 1 Ih. I iin-liliitiiiii) linn- i. ill"
.. .l rr.lili m, I il'i-r V."" "I "'. 1141' "I1"1' Iii '" 1 I to. |j". .r.mil .\ 'in' l lilllli'' i .Si,. ''i .
I'. I'. 1\11.. alt'. III)' !IptCI I In; -I.' -i'ti lal ntfll' I. Ir.itllrr-" l.iki, tin tniiii.: II.mi. oumii who ialililnri'At.o Tit' Uillil'ili Cllal"1'1H: ,-, il'" ,iCi'MHTVHlivo'l i I I I 111..1 Mill.I' IM lik. ilmivHilim < II

na i (road and Machinery Supplies :.", -l. li47_ ; 1 "I"' ::1! tfijllt.'| ifn..t Minn-lliiii,' funny' Kning IMI 1ml diilnnl NOTICE. I nut| "in ,u i" .,kl'n .
i nil 'iniiit-' nl.ji"'ctiniiiilil'Hi.in, tin I ,
Vini un it ".111 i< leer' It hinlol I Hint 'lu i .11" lir'i'', u. )lt ur ilitullli .luninllt.1'1 'I
itlinli in- Ii.i icli'iml. IICIIII K;lii.l. iir"li !n.{ .* !i.u f tU'lii I.i i I. m II I,.u.'u IS.i i ,10.l, ','I.'"! Mpn.iu ',.
:MKIUCAINOTICD.; ) J ( ) ( : IIC' 1,5.11. lin-) : mij .11 s are I.' )M hailjiiiin.v > ; lit Uui Uirli "I I IlkNM'' I I I ii.il; ii.' :' uS ,
I ) ,f : : :, "IIIJU': : :: : ; ; 11 \ '" 'I'" i' i I lin'tiililii' "'
uhuulIu.v .
h l'"lb
I "iill-. I'i!., \ttIltFI) \t AIUll r Iliii" mill Mini III"I'.n.1 i h'Tu in M' I nli'I Mcti'tly 'iiR'|' iionii anti |HI- i The WVf.tniinit.trr KIM ii-w I l nllli"HI) ,ij: ,: ... ,l'l'lti" ii fii'iii,1'irli'ii',l'lh" Him "I f" ll.l.l''i'i'l-n" null Iliil'iKIHitii '. I-. ,I.r Ii" IIIIK| "liiiHilfnl\ IIOIIHII..H.IUi ; .- .

I IMil'ir: ", ;;' mnli!, i inV! I'' p"inl' 'Un in "in' tin.In| la. ur mil 1.,ht. tn iln, or out Iii iln. arc TIm North lInt iu,1, U.: i ii-u (II I Inr lii ,Ill 1 ,."", Ilii', fl It' 'I, ..u "I u ttiuli, I IITh' :; : :! I ; ii4m.itil; ; i-ljiiiibi.' ."n'llii'i:1i : :
.1 :"i 1'11:; Colt'ill ail'l | 0 W. BETTON M. IJ. "I tu lit inljnntnl Itvi-il, 'lliu (H-ala'ug h It making liiiiilli", .. will' I Ii.iliii,, I..INI, I I.",;". il. ."" ii"; i i 5,1 r il I Ii ilin, > flu' MI il W ikiiiln.'iiv .
But' I hal: ti i ilm icitt' "I, ; in.ii I II fhtir.-. iThe i\ ,. ,. il I 'n'.1 '. . 1' mul, t.* 'lilt.''i rtiiinir \
t, "I.lllul 1'\.t |liit{ grieitiul; lio,to the "rnrliicrrd"" the Wwtl t, nuuir l '- 'k'' \ II.! Jl: "I., i.u.::::. "I I l. klll-r IVlllll:;:: Illllll, ::

WtnilcllVnt
Wfjf ",-i't lint niiinpininii; in u t.. lln- 1111111"" )1C) Il t U ban] lie tnvla. I t I \- I iluDuIul.lIltII.P 1 ,. rn.111 'lloLlllt'i Hi'lllll.lll .,,ii.'u'i'' ,
I'.u kii iF'iK- .r 1'11 I IvliiilniricliTurvi. : ; I i 1a1-7.IIC nituliiuur' illHiliir.LI. 1 ''IC
'
)
.
; I tt > '
-i "II I IMm.
nr Offlcc n) rrnd anJitp iiir.npln' 1 11111"I hl'nlr/ < and the C'unHIMinn -. !
; i l- i> :< ..1 I .'. .11" 111 iiiiniili i I jukcrI
ijm Ii
cOI,1 1".111111. imiy I I'l 1 to.
,
C "l1'k-I.llail' f, Ipi7.DR. I',. !v -, 1,11'
Itll / tt. < '" ,'. i.l'; tl .1 1 t I. .,i'util 1'irtihlK 'iiili'lni'iiilllli ,. .
|p't( I.ii: fihi -'l w mnl' tlir ntl.ir. with -I, I .. .. t
; 1/ rlii," il i Inn.' .l "1. I
U'.iicmi allolJlI.I 1i' (' 1'1'01'1'; R.H. RANDOLPH M UII-UN lln' ru"I 1"111 ..Vi/n.,", I'wfiiilii'lin 1iEHItB| .rio4iMli .r. .lil, ....'lii.il hJ lln "."1'''' W. F. SCOTT .. I -..jia.iuM' I llll,' I'."".' I I'l.i J1
I --- Ito Wit .rll,' IMI ltcl'... H.ll.liJii. .1, li'l'llwrM i.li.rii-il ""i". 'El,,..' 'II
I Inr.-ti'i! 'W. 'M"ii I T\n-I I t I t /:14 Ills l'I\II1't.8 JoS.\I. SFKMIM .I., ..1 LllsIrn4' siand oa".I1 I. 'be .,,1,.dllr.1, I j jTKIJMS HIM. ''II"U"I..III! u III Mlt Ml" H IllIImlr .
l' ( ) the iltlznn t'l Tnllulij'HL nml. M-tluuiH I'II.J.I'IJa( ; I. I Ili I lili.itfii i iinij'il, I lln, 011 rmlrnail, fnr the first linn1, 5I Wnliiii n., ..IMI.'h.n 'h. -hIIl., uouii it. .sw,. II 1.Il' I S-'I' I
( : ; called fur> ".IoMI smil to ayiy ,..,.. Sill. u 'brr Vluruuii' .u I 'i'i if'. ..' 'I'' I Mill Illllll. I -).
l.i't-{ ( Viiinln" I I'l'inliitr. Orilirj lilt al .lb"l>niu'fturt.'nf Mi--r! .r. gut. Mil' h. III*. |iilnitiii| I 1",11'1101. Ih"1 Ihcctoductu .. ..t..I ...,.. ,Ilnu. I ; ,
| \\1 ., n "mini' t I l.ili- pi-il'ir' S tt. the r.1I1 "f .It. il.. |1,1.4, him Hvu-Unllar with Hierftn.irk
:: .t Arilitr. will reiuha i'ron't| .ni'ninnKuiiliiii. I.Ic. I a lull ... IIr &uIaIlWd' from III, eShUS ..... ? .' I...'- .' ,I.u'sl.-; .1" .
.1 J,. .Niiib'i. Llnnu' I. lv II.. (jn.it t I"I '"I I .,.ii!1,1, ,, {-it.il \.iikir "I.H tin thIng KI-I. I ii.un'I "lit \r nn ," .1. I I.I' Ill'l/I I '' I;10' .'u''h'.11'' : ."


VUKXflni.Win1 INul.U'-ul.L.I: ,:iI.I.l II"'. ItuwUln.ml'! ION? lotion I'HK-SB'I.n't I II. j I '. I'i7.W. AM.I. I.KA.N.*'lLul'i": n r"1 Ttti 1 ,.,gn.il"III;ini-ii i .1/11 nl, I Hi'\\i".11"1 tnii, ,1 nn," lii'in> I in' lining",.1! \\ti" 11hllgl"Milling lo N'-$pit-,I ,, wlelnthckrirnlicriiri'.andam l.uolhl/1, UI ITS fnr lh. ,Tuff.. ...* UDat *f th.i II"1'1': : I FOlt I-.j.I r .'.iunun I.! -x': 'II.\N ( I : (t'1I1 tN: ii.: : -I'!". ,,'i"i,I ll,I, ,"i-,,r '.I'l I'"?., n.'In, ".."..I" I in; i..iililnri..,.1.,. ,uI ulrliuil lout' ,_ f j!

( ml MilliuDtriirlnn-' nil l'nmilk. "lii-ii l.ui. Hit- linn nl t Inn' "' 1.0.0.1'i ** 1IHJi'w.atirneaftbn : : 4J | | .
: 'tl.I"ii:::: : 11.1 '
ta- :111 1 IfriI.-u.' I"i l.Cualur.l..'. .I I iiili.i ,. Ill I lu, ml.i.n, ", "
t' I"-
noi 'M'ri 6. Ii., ml ,\.-i in' fni !Slil." 1,1' Klurul.i uf Un do,a ilk' Tin |1.1.11 -I I in" lili$ tm nut- --- Yur ill' fcur of '.., Hi tl, u I H"' I .....u1111.| (. 'I'M' lii"' l i, ,. ..? ". I. ". -in.-! !10.,. "
hlt.lKrll! : I'llH t-N i I'.110' H'ltI'irlituUi I (l1cr.I'111' i.l.i.) 'llr I Jitrntjt, "I'1'lueL I In .1 tilljL',: .4n Jnwu Ka.il: ," I.e rum ,tlirtmv rot nid-kvood-i JIt.lII'' !" ... ,I..H. < ru,'- ".iitiirr "III"*! m rN.n| I I'
.
/ y ,'. M.*>rm l hid Hin.. li. .:am, Life Insurance CmUllan11 |) i iutllM I : : hli-n.t li.nnl I '.1.11.. i nn rilinrli-r at rcTivsl Ineeting Is fame Kuf lltorkwoudiniJ< ..', i.tllir, II. ; 'Viur'- iiiiil I Li'/III'I.| I | |

\\\H) \ 'W\:,' \, \, \ \ .\_' our .6,000.11I0. 'Innl I>< |iuit 1 II.., U tli.-it llntin. I I'H'ii', t'lu'l' i,nviiMin bC'OII a lirnthrr 1 wan hlnwirnrior In vt. r<, nnr I" '.' | i.. IM' 'l'uiiil, iiiili.' Ily It- il. I"'l-| "l, I II. ,., ', t.Ll.i,. Ililln.'Im.,.......Ill till a1'l" 'III.Ilt.il., Illl' l.IIII.dlli I'
| (1.Iij..';' ''I.: tin' ,.,1, |I'imi.ui'i I tn ilrink," l h" said lor Hlfkniiul .ll'l 'III'" ut III" It"vIe. I I. ,

atiiiiuiiin"ii'l' 'M i.ianiiv" lr.J.-r. mid fun- .lIu.1 D11d..d. 50 P" .UI and gut' 1 u> I lir n-lin. "l'i"( I' II Iii ,ipli-, ;. ttbintin '' niliging"JtroUier lud--l'IDyill. tan;NIIIj.am,] |grHiipauU ir.y ; but I iftj'InnHtliinz : rufHUrkwix. iaUiln-tiirHitmi. .1'IVU',",. I|i "V'anr "f.M.1. .I Mill' '\IIKI--. i iiii-i' .. Hi'IH"' ; "I'110 II I'.e4!' ''nt1'1' ',"...-.'.uilu'l''Iuuuln.i'.1111.' .1 hi'' .,,out II.' I I'u tii !

..,.ao.,". .'.' Inonviflf. Fin ] ,nllirti"nli'.uiii..' ii'inunliii' nil to I 1"11 IH.II: him nl-I canlUdle hli .v.i n i IH' II, .11) 1iu' u. .l ln'i' 10" ill !I.I- ..fill-"
157 Bay Street Savuaiiah Georgia.Sfit liutli, ..ml IU lu-l ,1.1i i.-f.riis.: '1'.. .1. Iii I 1..H..Io.oo 'Ii
_!'|,. 3, 1>*T _' '."I< j jGEO in nni'ii ItI\"I'II"I.I1; r hhluf i ,1"111! K..,. t '
> .> 1030. I lr laic I 1".1" ': ''In' lu' I .. .' Clul' Liquors and Tobacco.
> H r.M i "lll"d 'hel) ."I. ,. A dtKOUUI Uf f. /. I"' "HI .Ilon i lo '" .Mm.; I. U I I'
in i t., ( .Jiijnir"; tie iln i umufltri" ef dnir of wnfiinmt, Thu.. fwir cmiuinllUi' k nl.
I \\V SCOTT & CO.t'Ol.rO ; A \ Ir/i.ii.i innr| il man dehvl',8Jhl, /InKiiluuniiil nr oVens ftavlnw, will b* f ut la ma a-Urru tIll 1 1 1."' llMltwin',
T. B. MAIteHALLfc JWU. -.- | Wiiliai'Uy nlbt Foarnvloflli, f'.lllH'''"le" .'uh ,,.',. ood for |l B I J. M. FAIRBANKS, I
.M' nfl
A I I-n' ,1'1' '.-" i un 4gi; lit i.i I 'mi inlintiil in 'It 'Iilt.i.ue''1 HIV O\'U'' tuo foovcnllunii k.'I

1.F. m.\L I I I1'4I N FA.T)1! fiiriii'H I innipnny)' ititiri'I I .i -10111' rur "u j '.11..1.l \ onli-r ul whilcianuhlniku "I'flTAEE.butlu.Crtburi Ull.llll.VHMIi l 1 :, 1\ ,.'.,'-\III.1.I I I I II I .

II 4SJ W'niern' : I .;", II.e.i.. .in;'I I hinrf an mid 'l',' n.t repni. nt 'li,"' |woplc uf rftailU >.r II, Illn aurif-r, 41( "11 './". "Ic.II 1"1010. .

I flcrclinnlNK i\. i-eilnilj' trulFnlil m in-isk'il. hint jf I lii'" Ii'i Vlninia Somilile' 1'r thai. .-7m mijJiltii': lolUi. nlttU; bi.i" a I'.". "% 1..It..h. :.iinl, II Itil iu-alr.. inlln ,
nlloSII':001111'1'11' ; AND
,i (Commission ii"t fik" cut .-, TWO $ a inimTir itffriii only nfiilli. w ter
; Id-Min tnl'l
I IlHIUbcl' 1311.. .11.1" ., '.,. .i. I.Pro. I.
I' rtot ok crl' "l Pot Uih m' ik iii i l bi ,, 1.111, ,
me I '
I" 'r out with hU i l''v. mill! I hipaMil / A Ff" daobU. I I''I l, I : L I 1'I.i.' limit: ,i'. I 111\' Iu.
i tnxlmli '
ll I TALLAHASSEE. FLORIDA Aft,.r li'hnl' ; "1.lt I |. ill :.n t Inmr. mi airi'lt-nt ] with Kr.-ttt HWII.t.The willHlactinu n Yemen maNn riddl JIb.I.h .... I. T.w tiubscrlbr,.. -'ll'lllll.I"' I I' U I'"H" '_ |1,1!| I 11.1 i l II I .III'. I ll".llilM.. '-I'l'' .

,10.. W. SCOTT, Hi I T II 11I.11\,1\1.-i. H" \ *01 AI''lr r tin-!.l'i I 1," -''r.i".1. i n.-i.,; I ::1."lIi'!"njltiiif h rifltItiiIin( r&r 'ran | han jn-t' l 1""," i-omxjcUil 1'lie f""hIU Mm. 1'.. $gb.c1U to n/ IwO ..flb' shun' |"rli W.ru b I'l. lv.7 .fi-uMli I MMI'H'M'Caiiiicil "lr .' 1.: "n !:11. T"l I'.. ". n"lt I
I J. LfcMAtl-Wndl, ,. I,. II. I'Ool.l- '. \ t 'Iv ', lin he inaku wnninil MiliMl .
\ my .rll. la tun trill | 10 rrwlti-.itriiil' alIt > t C.I';. iiilh. .
:
{ in t
niii'inill' -- ::
'lln nlil :
S" :'HAKKISh JII4LK.Qi. i l Ino"n innn jumpi-il, ,,K-\t\ int un lmp| ami la- | "| fa., Kvl> l.. 1' T. Hiw Hnmfllun lu all I I .1.01.1' .
.ririLI. ad.u'i 'n 'i.4 M,|' i.'nni I. '*,. Ui| :1",1tt; 1..1.! 'it tin M'li"f! tinar t-' > rini' ..1111"1'.1. IVrt. llel< 5., IK* may r .. |.". ra'l.. III. ." ( (I id.nls. ( ,
I-.t I..'". ,. o York l'.wltrl.w.. urntannai ,iui) Ii II i.1, .!l, i Jl 1I.li'-. '. In."I.tt l.o.rfUu "rotirllolt-l" V.r iI1.qW'rtIwrl I 4.li I'iadi.r I mil t .u". lush i I .I-.I,1
.1.1. ; .1.1 --- ..., "Iolal" It.. un.t" r. II rullo.III_ l jV!II'1 11 1UM\I 1 e.g: lou II..!.. MMil' ,Hirr 4 wninr) I'r.
i 'ti .lI4AI;; .f I
SAVAX:> AII. ...t..OK..IW ....% Ia.iglifrr 1"nl iriliii; II.'fll. I <'.t?M, I..1.I l./i 1;.1 1"I IHIIC, 1 Sliauee tu.'il palroua of tirltatc Uuardiof r_.5iTI. Nurlb'" ,1..11 from .''.'.. ,.,. '" 1/// '. I i I I Ml, I II" < -'1..1'.0.i '' ; ,11, V,

May ti. 1a IT v. '. '\'flhIt ( '( I ritgnt tln-ir .1 liniiMilioiil.l cu.npUin thai I Hi' ir coffre ia not Isal, 1.'u.I.' I YAI..be'jfI .. IIi. W'.II''U' .." *. 1 1C
I
l I' ; r\-ll Vl \AN: i I'MII.I.I-: 'III
pt Mini "lll IIII. 11 H,11 nl rrnninb for Apiil I1YI4.to lhit.a.l.. i.l 1..1...., nod ,lit I." I tl. Pu .. i" rtu 1.11"i ;
fleA Quaat.uly r" lb. its's t4. i.w aud 1".7 I IOu 11.sfu..uboc :I '

S. S. MILLER J,'lV E birkeli lliuuuiui Ground lio,b."l.I.OIFHUK >. I/iv lUiin-l: ; >il li-.' --r, iiii.' 1'1' i- ,I..i.i.g ,Iii nnl ." --- .t''Ieod..M. ,.l'.il lo f""say a I..nI.w.. ut;'b'.1..'I..,IeiaUuno.JA ., ." "PgsIb.t I: I> ,.rU |'. -. Ir .1'. '/..... C ll.j'JilhiiI'llh-,

I I ill. I. _ 2rtU HON.I IU.. Illilii.Hrirvai I. i. .lntJillr hiti'. i ii I it i-- Ihuj1. ,..n.i.ili, luli..nl I wI HI..II.I.J ..\1 lii'luun. Jiul -diM".l a touplt- I kin "4 Inc I I' ,.. IK 1.4- K.-i'i- i I." ni. ll.ut' mill l.iui'KT3t.iitn.; jd.!
ill I... I""d ,. I .Ii ..r h...". I'uluih; 'irilnitiil l 1.1 I. purple f. fxuitly by .huaUnd lo .1| C. II", ",. ... I/I H.k. ribifP. wr 4i" .''
WA.IjtIP .1. & .II-LIK ',I muqnc iff i i. iiui :' 1.'olui" t I.. "I'11 "DIIllhc Up I InI.1.b..a" Mluil .rhr Sot .k "..." ." 'I. I."tl.-l I.11!.. *-.,u, !I. t- tmi I':iii'l-
t Nof M. I*._ fiJII ..kilO ,,- .t 1./1.,- / 11".1.\,1. : 111.ml'"| "|1' |I.K.iiu..i.itr. > ami niarrjIDS LI r'luaiiulir ..,....".. eub H. 'II 10. n1O"'/ '. ""-"I' dl,. il Hinw liii'ytil I, Ma" Cu'11 i- ,7- i;."..,., Iin: tin ".I. Ik I.al\\I ..

tlU'l di-.un>H'.i mi ,< I $ -- h* .Iah. "
Mahogany and Pino Furniture, HAMS BACOMBIDKS.&C, Ihi bniijli'rn. |if npl'-ur<. .1.1 nlK-lliiis.' uj, tau c p'a7 hit .. ailed Debt *" ia the us- 1 I Rt miami UU'IUIII: rB Vorr P'tLIaliluI. ( I' us I 'Lllllr Mtn-lWi-r, fan, NoticeW

i ri ii :i in, I it "iu.- I IfiAK ClhHl l HAM iiml' a Noitln-rti 'iimi I U a- -,r.- 'miinntt tin' in ? nih'-anl iitlf t II au article la the l lint nlm'r |ItS >ull.. sl .Vit. V .t lllll.' in" p..il Lnl l .

II 'a 'un n i:r. mud I.4NI4. L I. ,lOt f."IrII't Ix would .lie ni \VUmn-in Tin-lidliml; l tm," the lt'Hiiintiir| | |riiMI) 'hi-4 In hi hail 0 _' ; ) |. Mil. .IjllUJiU liUIU.ili I I ''s'J.M 4u.pjuj> s 'Sll' "" :

O "4rU" ""*> Jt.ito'famih' ii ilnlUr: .1 .lit.' I.o iluir "," nl' -- I.. I.. >. "nn I>. "OtI i psbll.b lb.t : N K.: limn, ..imii IJ'JIji'I.\ : %. .Oi.ii. il. LII ..i! Ir- n
I niil.fiiiluiliiiiiiJfjri "
.\ : I -. :M.'i'l.: ,i'i ( )as1ti. Mi" l'i.r>. 11n' <- 'Inriit-1 I.i. il', .tniVv Tin lulln' '\ iiil II to beOannal I ,1't. I *.-.l.llt,: U III ,.fc "ltffiu iri"ifi 'belhue' I' ',,' b,
I 1.1. fanby't ,t j1" l'lnOl'H' (hlil ', | rt. Ilinidt.. l--i >lt I.> I .5 III : ;lb'n. sd, s.iti l ,'u ...'
.. Urd .. |Isn.t ord.'r1 1 dlu'l a damn t>r th.n, ofonul \ -1'll.Lr.U ... SSt" .I I I""'.. r>,,..nl .li4ttiiiiM. huit
\0. Ill .. UM.h '. mi"'
Mrunelilvll "Inl. i\t 'DM! lin SJV IbitntiU'i i nr ali I clM." lir llorr 0" ..... of F4li>l>u''. sod IU' Wi. J I'I |I." p. t1 trill I 11,1.4,, r 'l
}
"dilo"
| In l"i'UIh. oIl.ilo lu
( l I l .. ill.1.. tuII. '.. .l .. I IWJu
". ; ": I 7.
.in', .. ... tquit' .. Wf't Coiiirc- thli.tl 11111KV
!* i ; i> 'U"III'i"QI'1| : pu) 'Hun --- I >. .. Mil MiKiroM K: fnr! i \v/HIN
rf'| !!. in '" ri -, ill ilu l u" IM.H Ii kit m. ,IS '.lu.'. !by H." I' *.Id.* .. roil sti.i.:. II |II IV: luLl I'1: ,
".. .I..j..Io..of$ ,10 I. 11. 'hu.J, im| aI&u i.- ilmtil tn morijjscul to Luinlmiluuiker ,
..
MU-li Ibi"". b'li lb., 'i Win) 1,1.k. I'. I.bI. rjf IH. 14HG. lit '. S Clitlo. l. ,..I'lt.I." ""ffi II II 1 l'E.tt: Ill
( '
(
PRATORIUS CLARK \."10 1 n !" Ut\.. B f- .1C.\III.... 4i: MKUli.1'.II'i.rl.rilli.1| |( l $ ..iinili'jnt ti.nlln 1',1 I 'UI, of )&>> >.*", lo b riimUnrtfl ) !"II, -l.! M. LI I..'. I ,II, 'II'I' I ,u', ..' "
ifcui'iti Hn' ink- I:. \i'.II"'Yc.. K CLARK I II..u. .
II. I J"
I Ill-.i I ) l.b\\J.; I 10 h ,., ', Hi.'ir i.i-tuiii'r. aliil fi n-i' Truth will Out.J -.- -- -.-- .. > I's.

11la.) b>MRt : !: Hjbfti J ul.U I .1 .. ..u. t. A 11'lriO.kf I f" ttUnhit'i! 1" liv ilrill-'* oli4iUile } wir .imisnn," li tli- |1"1ti111 l watr WA.TCH. AKER 1.:1111,1.tJHI: I K:. ICE ICE !

..prar4 ibrlr Bislif Vrl'ix.tbwl.on...irtwrfi,'' .n'cl.| 1 t4s rtn I jri-ars oil *. ri.' euHmifrnln llii; lUi>' biwlii IIIUUI O'.kiiic ) oi "a hat will!
.tltU r t ul m.l.Uek. .,tf ,II drink) II ; \uin! imiv ,. ..:,.\ t'L"1 U. .'i .. ... .1. ., .
11. r .' Mon. ocx u i,,ml '" M'....rCrr|.r> A \ ,. lortMli ., .... ? < f 0% t"> i" "n *!M "lli.t M-mut Jlrj I ) 1 NEil ". wlwup. Jr 'I"'.T.It I iuSt.Inll lIs.- nIl,, 1' : I
hr. I4IIVIWI ro ,, .u II._ js '. !.r. 7", yolk". w*> only 4| .. il dluIIN. .<. .-- 11t! ;.1.; fI1oIIJ'I rUI'tt: ; inni. .l.uIuI J Ib. ; *u.lls.,, '
,
I.tt'sjn t.
n rutiiv L Mibftenri"It'll I Fine Gold and Silver Watche L..IIIU.I"'W h ., ii I i I. I 10..1.. Tbo
'tj p. I '* 'u''e Iuulg4 up" lnrtWdai, i I ,
II "tW: (1"11.1 *n..tlu .'u.oal, .Iou. II :. .h i-rI h us' nr
and Goods For Rent. Ii- r. 0 II 1Me'
Clothing Furnishing uly ailIauu1.onp M.n-h \I
-- I ." g.j at 111I.\llt"ultll'" JIUciln4 I 1' i' .
<'ItoLL.. .t. cir), ioU.. r ..KJI--I' \ .. a iuc4
itt Kind mi ih* men muoiukb term tlw 4I ,011 4 GlXtO IIUfkEfl LOT -f'l !.,
: ; ,' 4 t W4)US At, k... by .pp.yl. Iu\ t ...fAJt:1I JtSlt ttiuJlnl kiiii.ir. (it-lit U-lo. bars unTin. tvun li-iit.niit.-u u.t-oltoa tor Uu : it) .W. i' .. S .a.&i, ..nSlfluat I4 .u4s ...'1 L.,1, 'I. > tHBEIlDtHM5| 5111.11'$ ."'''1"'I.. A Liberal Reward Offered.,

''lvtJ ( F.b,." I: .1t/_ "J'1 .. t. .- .b'iU Pi Il" If' ti"1"11,.. II KIs" 't' 0 tS
'...itUt'I.llltl \.ti\l. ., l'll la h Witches, Clicks and J.w.lrjr, hHut* 1'.0.:21.; :."- II I 14N I; '.,lIWt 00 'fO.-i4i0&' lil' .f
im."I" -- _' !.ui 'I lIlt 111510 M J
Seed Rye and Seed Oats < rute: > .n.l,
.'II'Iw' icc p'.4 $ lt4Mttl, 1a Iii lhIl 1. ( .-t'e. "a. Ttt1* Mary vl kire i 14 jiifomi/j. in a 1.1I' -, 'IfP..llFh.lTJllnT 'OTI'T %1C. lot H H '.:ii n'i C b. .... II I ; ; I
.. .' .i4 >. $4.. ,.. \a.. L'Oa UI.J iYI A u i
l4n.m:,.. fwI1uif (, KtiUwcnJCnf.v.ni'!"'! l.a.: .|*u'fI' ',*J7 -.-.. ArrAntod.t. cc.-.lli, -s4 .
I I-Pll..11! I:
U .... t _
14 Si ihtu 1 fir .
k'i4I.v5
.
? 1)1) 'tiimnli in ol', I ri tol.i r I I I" .... IJ.... IV l4li& n 1.1 -i c', .5-cr nC A ,

lw ,w .4 1i7"4Ai
w
q1
Alair. '
41P
/\

.

"

.

,
1'-1.- . i' "
-
.- -. ON J-_ J. :

-' .__ 111'1 -. .
'
,---- --- -- -' --- -- --,----.-. ..- --- -. ,
..f":1I. ._.,,. ,-- --". _, -- ill '.. ._-4- .--
r.}.
,
: U. --
i-i--r -I-_ M __ -- -. :' -
-
= -
-- -- -
,.! .- "- - -
-- ---- I, -h.p InsIst 14stt.Itt hit", : ,i % t, tt i lilt. 'Li I' i ti TliLKOUAPIllC{ NE\V.
: I'I.rI.bi I" hr llrwlirri from Hfllriill.m. "Ial_ 'Io.wa llrni*. ,I' "Mill Mt I Hi'Tin i'5III :

il-lE >tI IIn'I"ulloll-'Io.. 'l.rlrAIIJ.11 l. 'A, ,* !*-il I A1 1 Jt l i oiis ,
I SEN I Ii, 1.1.I iUilitl lilt- ('OIlAC'UtitC'Q'C r '
rIN HI. f- t iimn' bi : ;: 111"\111/I i > M i i' that the <>ln.-ti"ii l"i I ,liillit-.itl! ,'f iinhl ( oi ( ,,0riIrt iuh Pr0ctsitItjSslSr4"r.Inf, sa

" Tirl.' I nllll"Ullrl'll( ID AMillicr roUjfnn y J. 11ft. 1\1.1.\11'--1 ppiJ.\ ""1pi.i p. ,\I,', .' liiiii' 'riw| .* I I "iiW'rift&L'.j&f ''U. II..f/ S ."."rt. S.Hiofl'il l iiil c i i"iil u tni 1 liy ilii- i'flwr--) '*, nt llnnrorli Ati -,

-.- Tim .. WlLMi.et1rteiltficty tile""i".1 1.1,... '11I111'411;' ,14,11 ii'l 'i't' InlCil the \ M.I. .'--Itiii'i. ,
'Ii kIt, f' xif-r c I i---nnii|>|v'<%iilt| <,it '-r h M bt :.pl by \ 'iii\rov 'i tnuUu'
!PI( HI.MIKM! :! i r.vtiv: T> 'Mi"".\ \ nun. ii, tin. :":'n'f t> l"" I I1. oppokcJ to Rrol1iclllilol'I! I i mnUp l- (ItO' I.I lilt; ( : *' li. jrf*_ <, ,-. .rrJL'it.II.. | \\.I'.IIII..t..1. ) I I11. t tJ >'i I Mitstt i 1., !tI .II! n-l! u ih -hi'IKH' by in ihAlii'i.iniJ i"lt. ui i i'i- ul -i 'mn i ->rtln. II.'. .
tlicjnllnr.A % .IIILJ : : I 1.0 IltIrl' I I lit- M"'ii'1 ill.tTftn'l 'no I".1'" "i-n.t.i. t |i'>.i- ,,
d'Kill'l-Jiffin B I'ltniiiSi .
ft""IC \
(iinfciti 'oflt'tLil' '
'
(
H'lH, t 1s1 > .
tlwt ,
Vill'I) I t" nrli l I. ir-cnro otijixlk Th\ t'jjf| 'l"I") i i1..Heminent nli.iii',1, ii. 1 1 in i ?' i-jif; X\ ill! tm"I IVim tMjUf.1$1L1t: : ) IN %l- 'l". (11111 Il'* ,t. known 'lo nil ,ttiC I, jicoplp 1 ni-n-ln-.1't/ I i-t -tti' 1't- | \ 1'. .liJ IlitI Hi"! I'lM"H'1'ix.T"i Se't .''ifi r.- 'billiiin, Killnli.iKiiu Hi' iiI ,*

l-rt' 1,1, !I' ,Ilu'', i mild, .' liivibrt'tl I C'li1-lcil' They. III oil frnin .1 "flu,Kitier nn ,liiA .. ""j; ill\ i )1,1\1, hltt"' } '' '.Miii Hit M.i'i' 1I.I I.I in-l.nili., : iirr 1.1"I..lllItt. ji-t b. i i i\r'i' ,. if ie I r- 'I' 'I,!., "(,i il!' U ti*!. I'l' !! !"i, "Ii i-l ,,n. Is'1. i' 'I Ill !II bits .Mi. It.-I III''iinill I'Mli'i-11"I,I !I' IM!II'| {tlt'iirlliliin-j i II'! ui'ipluiKi pfi St llH" e nlnl*iti

Editor and Proprietor. ., 'MnnI ri nihi-rniJMti"ii-' i' in Mridl tit" nrc nil pic iii. i v i'Io'' .i-! i'i, 'II'Io.I !; liKl I i.'tci 'i.i 1 -U'' i145* lil-iy ln'"l'nrnr t tI >tIful I in ,ilmnln4 Hitllui t Ill Ii .
J. B. OLIVER IMI-I |"ii, 1 1.t Imn" Mm p"ip||' liy niie ol' tin-largi-il; ', nt-u riP-.byli-ri.iil I'lnn., 1 I- i4', '11 ''I I' II i |14455110" H. ; r'i ; mtifiv.ij.
.nN iml'I l H" "I'fiI."t'1% i i in!, :i i -j; t i'' f.t r..I.' ( 't. ,,? i- mintfnim'i., l
lim-i hilI', IIfi i II ',n,1 rarm"l lonfcrrtitM' of tti'rI'r" preil'mn tttt1tii'i, ii'". in pin I .11'" .' 'II'j'III"I' ": 'III I '
.
a litittIl't ll Ill'll llifl' 4flll rfltli
A.i' *
ii' T-\-"l.1-f! 'i alitt .1 ) -
I I I"' 1I" 1 f'," I h" ') oil' 'lit, I'I, i t I. t I 'I, III.ttt' ,i-.l! I'lll | ( S ;
:_ ntiiiiic I j men cf Klniidt. 11'11'l"' 'F B'srmIi1il > ,1"IlIlInrl'lhn''I'.r"l' I ll! !' .' 1Hfll J I I I I'' i I PI. .-. ii-titniinii. 'mil liH"' Mi'ili''nnrpnnb l li.ii ilal'iuINIry Illll mill, Mmm. "I NV ,t, r"n ,
_
: iV! I- ,. '. :
!I. t I' 1.1! .li' lUUbl
i'-- nnil .
Tin- C'nlifereiici-. -111I ltll1ll1"I -II ,"' I 144t! t.1 VKinl '1'trt llll' tViHllliItlii Vulln.n nil_ m> Silgl-i.nc* nl--.ni.' Ai|
ill till-M.ilf ( Qninrynn Ihiir i3yli.lIts. Illi' *. i
., Tlie Ki'l: riiiridati.inti, i '10 ,' II 1 '_" vi! __ I '".Jnloft'llt slit;' ,ritli ? I itut, It\ ;.1 4it'r,. 'tJlC4tsflt'i1t ,., l'i"vnUii'.tr'iiiil' lilt' < 'iiMiUiii'.n, l'int'n.l'I
111"l "I/.1:1\.lhl': ::11-11110'I l 'l. and fvi-rr rmrl "tr M ..ti'' liiT lr. 11 Toll..11 It iii TI".-f.,1, '"..0TT -1If..hirh ts'I l's 1111' t'\I'! hi "I .il 'lltlll'Irnl I ., -1:1-1: I l iitIlssi' Ills it. 1 ., I U | t li i ,ii-.iilp., |11th:; I, l'l|| ,
\
,I'J ; %lln "I', .10.I imfnlU aii.l, I irnt} ri-prexiiib-il; in it.Tl '.- I I t mil,% -arrrtuCI-iliil, nr I HH- half! "I' ''Ii' I % % Hid) llbi hll1' \ '" Ii I il! II..MixriUtn *>t prtiili-tl; ill lliu" |, .- :', ,' ,' 111rilltl Ir.'ln |ni.l,1| ..!''nliVn; ,

at & in, u -.Mihin tin-liniil-nl' unv iI..rl..I'.111: ,' Irnin' mir t I".r*"!1o,11'' 'III/ -;ilIl'' "I''" .,. ; ,.1' t- ntl"Aui ln l tin- I 't tii'iiioii.. niiiti n irc-j, n|'|>i iil.rt. Il iidi I M 1 "tftViMrr
( 11I.1 IKllir :
n i .imlid-ili$ innnniH 1.1 wi-rc '" to QrII"OM: \ -linlll'I tlll'l'i.l" -fill" Hnltlll-nl IHIti.iimi -Tin1 Alii'inni.i' Mil .< IM .'-.I i I ii,
I nnil tin1 Iocltln' I "rs -l-'lim .
I'ni'j
I nr m II liy n nl'l.nki! t il.jtlti'r.. "I
cltj '
L. in iiilin-tii") tlinli-f of t llir I t nil' 'tucti 1. rrirox'nU| ,(f fi i'c li'i't inic.? : "I'll' ,,..-,i.I.IoII. 'it | I' i.i l'I'si ri.i! in ,.i,' i, liii" xxitliiiU Arls Ib.'i'n niul thrl" 'i- ->ml rif.ii'if, In iln, .r ,i
\\1iJt ri : "t\if\ t bv 'paiki. from. ? 'lie |10" .itm.1""t n if" : : liigMlur one till -! ll'illlCf 1 '11.1,1'\ -' 4'', .' Il l.'ke i' ., In-iriitn ''I ; I'li'" in tli'- I' lint r.i i '.ntumtttt, .
Will till! clmm.1 in liill Sltt i.i II-IHIII.'
MIX -lI linll '. ""I" -. .itit'M iHtJinalproiH.rH. ninl llitliupruxi'I -
What ml _. mid. tt ilk it 'oiiienl-.i mi-mil'' \ '. I li I Ui HKl'i.i'1'l! it JC.IM'lllb) llll'' !ii'| II" 4ti'Itt'i.drs.. ll'ii lltl ullll npvl'i u ll llu'Cl'llll I, .tin|
(, pda .? ii'itm' t"I t tli" I I'"nthlll'I'r' !' noIllIn.fo"I\ 4AL. 1111''' nit' thl-' riot (Ntutp, 'VI21I lIt < '"11'10'' fmrii City I lui < nl" t J-.ft-'M: : t 1"1l' iini.l -r ( 114 iHi.inin I Hit n-uitl h>riii.ilillii %f'llhiiiul.i 1 hi- lotinmlM

OlltRmN ude RY & Aft in Ihc Cniiiiuilliiuntil, lew Itl ; tn'''lioat..l'lh.. ((..in I I 11 'iyf** .1"'liIadIIii41 '. "".'toI.lntlr, niiy f'rIft'.I' 't-xw on Ill t (lie' Iliumxxltl: 111'III' -' 't't II,, /. ii 1 'lldl ..l'4' "ifl M Ik"I HiIiin'' .mil' t'l.'ii' Ili'riin! lti': ,, nI I, It 1,511t'. riu-c I luiiiifk'JHit l tnfthft.fr>
** in 'H I'l'_ A ) ) til nfllxt 51'tt'. Mi' 1.31-11.1', "i i :
\t 11,1 rC.1t! fr'fMi.ilinll 11"'hc/ nlinnlik \ llli"iit I tinjnliil ,. 1 I | i Mill hOt ]'!"' ,! i" M' l-'itt ul lt hi sl III tlcllUl tillpiiiiliuieiiU'
; ..!11fdt ,1,1 I .ti1''. \,1:11 'n "slIjt, I t. .' t' lUll ; I'iil-il
Iclhlnk.lh twr .inn1-'lift.-re llii". i IJMIC% xift. pntill-ihiil. Il t rim.mn .I 1'irtsui. of |'iu"1ntic" ,| niiitniri'lnti 1 Mi.il nla : : ;. ,|), b. ii-iii-i"-'l! I tint% -my IHHWM all t I l-.i. ...i I 'i until filir o'llnoi, ,

Who jeJ oyluu y y ,\'f.II ''Ilc, otto",.l.Ifithnk ". : ,th. I ii Inn-' !h.. "-\|/K.I.I I lli.it) xxo slinnl.l dy .)i1t! nliT? ,W i I. en |II'.tils''i|| i I' i tti. r.. Mr 1' "'in r'tJ I.," AT"MT enldl.d, I l-l-ipli'-.l \vlii-'i b \oI"| n 10.1I l lj till I'l! 't i-V'nl 1 I I- 'titL V.' n 'till' luniliidini l.i Lt tuinp'
?8 lovely i. M.. I luuh",! ,, w In' ,nI'bni '1. hi'; "mire, |11.,11,1'. limn -itnplx iiiimniioe .llit ImMI.it They ban 10 n iH''i-n 'm I i"-. ". 'l. .lVl ft'"I1.Ufwb 'J.! 'In Willntl"? In tinVIllpUiili( % pmUilril j xtilh, did tint.l|'iuc \l' r i. in Hi'. -'. 'I I 111I t i.f lnl.i'-n!Ii'i, ( 1' 'I' i.- ."i. .I''s"i .Ii I I. I Anil ili'l' -n n< ii.i hi'i'l, lIlt"'"'I n at*tin 1'riitlilt puller..I. T by Ui'no' ll.Jitje luciiii'. !liru froixdid ttinutl tmptinnl Wlltti'i; .

lewon "Ti .I'ur. "'11' 'till" fili't. Iriiil; 'liIIiIiriI.4,4: | :>*,,/ I ,); X'lw X 1 1111.\1111"') ,, I I" H' IttIJ' ,,,1/lSl t Iflr In tin fli'! .fii'in iln'ii -.Inll l its, in-! !Is'iluliii. I litm UT luixc I I'elllh' t. ."> iv HIi I I''Mv: hull! til- 1'. iltiiitu' Hi'inie' i-viM.ii.lJ i"rtcli "iiiincn''! .! ni'i.ixtlio, I itlitt'ii'vhlcliixu tn.tlri.li .

wbello, ; ::1dVe"IIU'!; 111 tiic; State r", (,' /, ,?? (1,1 1 14mV.; Sl-nll.I nf f.i-nti and.," Wri-ily II ilk ; ""',.i-M-tiU'i 4ttttIt to !Hi(mm?""t'. hi-fi_ .!.1,1.all'n'ri? dmiilt, li"pr'K'i! ni'liiii' ,) {< III |pi-nph'. Tlf m.iiutr rhl'\) |I' i.8: .< *IIi ii .'i'lr,. tin ntiint-* .ill' imnil n li" i'' th.tt .Nile litWlIItI'ol tIle! il,1'I'ti-iililit. rml; I .ri.->.1 '.Lltirui.toilhi f-n.l I f.n n niOVJ I 111.Inl. .'
| inlllill II'S' 1,1 1 b'Unl, ; .,1 I ,l': ilii'iit Ilic ll.l'ilie.llilll.' 1" 'lilul bf 'I I :
lit |
; glnlinlll '
i } tlllir. |
fSXi m ?5 -- I" -nti Th I J4' IS i i, hIlt ;t.-itf, i'Iis'i 1 |) ill'ss1rty n= 10,' nr \.liilimy '. Iwl, %I'i'li' | si.nili.,1 liy iiinutl"ii I"' .iiljiHi' n. l.nrkil.; i
II lrl''tIll' hk' r..1 : it rim.lltnt. 111.1"It\ < .11,1, andilicl 111''Ml b nuii.:, u F.l -li ,i"i, \i', < !i"hui in I I.. n .On .ul.i IiI'h5i.i! ., I Im .1 1 lilt' .
1111'Or" I' / ,P. 01 t"'' ,, ,, -11," TlnnnnM' : I i .1.1C I v ,. "II' nl nnu (lulL' vr : t' :!} } in.1iVirk' l'i 'Hi t'ominlKi.porl.' It "k-i, ilauiil.iibli.il .'
"tt1Tl'cket rirj""J'AI*" UtJtlld.I ",1111'110'11 Ill tPti "'rll..11 ..h"U.I.1" HilI 'tIllsfrril I l'i- unifi-'l 1 liei't' d 1 xxilli 3 Hitri II '{'a.Hl| >>!' :1\11\ U't;"! !1I i.. I i in I'lin,' 'I ill' .inu n -in ni I'r.nnl-, puni-h.iiili-1 It' mn .mil ,llnpri'iinm
iLC(1ICIIITh ( \\ btle.nr.l k-"'.ii I nnnly' Minim, rit-a.iilil: (Ch'iieli. "'i, lln II' nil. t In, I IUi.lnip Iill C.I'I 'l IIlltrc his ..10 Itt' itt:' "'SillI ...I. "I I" iv-'irtrtJtJort IW-. (hiUo.niK 5% ill III. l Hit1'in.iil) "'it |Ft illItlU :I-. 'I'ult'-,

... I' ( "'" 1,1 tlnii. .Intin 'I'liuiid nl Naa4HII 1'ieree I tlcil'i 1 Ii? itoililhll'lIrrII.r! j".J"IUl'hi. I"1"It. ., I "/ ill III'! uiliiiij$ ".11 ,i"ik! fin P.iili-M-i i ij gulti'"! li.V tfll Ail"I Cniiaienl.ltill:: In ami ri'i'i'u"il'tn' >, niul illli'i i'lOllIilLIit I I' in.-nhl.i.
$ Ill I ill It. .. .. !1.I"jllri, I--II IlthldrIIII.I1' '\ 'f\ 'L t. .nil" H"1 ilrnt'i"D! uu'l Hi, ir.it'i, Htiuii iviipisiallyi [ tnrx. f-ull.--!!.'!! im1 Inillmi''"I nr '''iniprniniii'itiiT'tiont
; '.oW rm", 1 ( niin'.xi ,' IoH"rc Ifllli' ,11IInln 1 \', .\. I t"ii(; ,1 .
Ncnr, ,l'fiiaent'i.% r'irtllli i I Miy I In lh Ie4n' Tli'- IM.Jj J. r Ai.fihcpingttu.Ub Dm \\ ;iniplnre. mil pcnphtn' t "'anl/i1: (', wsl-lfr ;.,, III 1'1' i. "it .jll'cil" sI 1 r 1".llall"lI, II i1it, h ,I. tn.-'M: .mitt li'vly ->'ii.-1 I I li-mi : .- in Ir'i' ;? urt iml, .lit wi mix* (nin iti.]
ht!
MustWIthVSdJoi'ItV Cli ,1'1I111i.1I'.I-Io,1 I ? an' annii intn Hi- IM .1.1 I I t" *KnlMnib' ,,"i.l Chilli-M i 'Ii, I IIII' "'j I. lit' 0 ] > l.iilnl'LT' iintl Hum arc t ,; i.b llnm ii!, !Is. .t'!
>niililf.] I It halli j .
of i-iiiili iinl'l'i'liiiifliihw -Mi'il li.ill In ht-M .Ltll Ci'itiit
mii.i! I 1 !1..11111"; I 1 ". 'In Hi' -nporl| n TiiKil I 111'1'11. | t 'I i ikuli''i in .
L Y dol' "'"II..flhc Lite I II"'" TIIIIK, i J'r'f\1: I j"' I 'I. I .' I (IUY Otlirril'i'. Hiiro I I- no i-h.niK' s li-pmttil.'
) .I'
I Tbcr' sorrow ttliiili, illm firnl' I'lmiio nf lh till i'i"i'' IIr lizlI.,: I' IfKinHnir li'i-i-' ir' 1'1111' i .!i.fill I IM, l.'jit.lf 1 "I lri-li.ilioli., lit I'l'uxiilul, bi, l.itt .- ulii ,
: ,{ I xlic ii'111'r.il ildulu v.k Ii
I 'JIlt
,1 .om
"ialalIIDt' liililiimn '
r'lnii'l.i! 1 I I..i't! <'litli i lie fiiriin.'it!. I IA I'Xf-ry ni-tpti : n |I" r.I" 'ilily ininiiinily' '
'I itr, 1'cll-ueiil.l I'.?.,ii /,' I.,1-1-. "Ihill, ? nl.e nl ; "II' "uiI.II'!!! 4' %l5 ktt l.lf'lm: I i i' J IMlIu1 ill l ilpl-lll-il. :Illll-l-it'll-' llll I-llHil'll'l' III m.i.1,1 "I Hi' I )tilt' Milllnii, ; Ui.-lilit, I t a'nl' nnltnlnlilei -
I-atf 1'.I. !,,,,t 1. h't !!"tiII.lIi,! ; "tii Meeliii'-n bo In Id III I In I lul/lnry,/), iiml I 1.lulI l'I'. \ nil.tIII"H'I i"I"Oulrtll.I" :. i v ,i-liMlii, s4iil. 11t t ini'li ci'iinlx lint M ih.- .mn.i iml "I lln I'lii-l.., I thuAMniitii

Hit I :! (.ivr.iV"l/ ) : ( 1: i i i ( mn, :rnt: 'iilitr. l''l'
aii'l IliJl Him h I In -I Ihi- { i xiitli 'tCil I ) '. I 1' .,-, ">- here .mil n II n -ai.n.iimniti.,.) I in mirun ti ill,
i ui'1,, I : 111 IIII I I. ,.,,11,1' tn lliu support' ul mir IH-II %pnlnlni- i ": -i i Iril 1 hl''lilt Miniijv ll.nl tinailnlc' In, "I'll 5-1 ,I bnitditu ; Mpi'liti'! : i IJ. !l.ti <.|liiltil liir Ilic tnlixiliii-ULf I "I t t't." IAi'1 I- hiLc.iil In
in hinnn garden, illi' f'I.1 l %'I'itl 'i" 'I I .I IllS <'l'y.' ''I iithu- 1'lannliPIT I IhPic i iui'lilliir i'L iii.nUis I r.
"m i.,1. luH'M- Hi'I" | i -0 l I
SCOTT "
.GEO. W. 1i'U'I"I.-! I In ). nfi nunIn '.1' H.inn lo ilai, WNI.HII'
/ < / 1'cvinmrtiiiplf
i i I ,"' II h. IIr' r- II UI.\ \I. itmm, : Ml.llln
t'I the
JL t i u I M I I r-r-inniii I 1111",1:11111', : Irnni! Ilifi (I 1t1 il to j4ilH'| >. ,,i'ff111 ,| lili. "i I, \. rulir /. i: uiliniiIhiTi'' ,. lIlt -hi Inuc Inrn" ..IIIC. v.il-e tIll: 1 d I ,ii, ,. ili'. I'liulji t""I'" i i .1! i : ,- ,t -,. I Ii I llll'x'I itI < l .I'l '.i'.I Xt.III-' .. t" nptll, 'i ii! ib.llb.i- HUH: } pnlH A"Jiiji I thoun.l Veil.. .'*.t'il.Inlni'i'li.bO'li nl iiilliapi-tillnnintiitit NiA I Mlninr, 'eillliil! nn b} (Iiin I,inlirunt .

_ _.. CJI .E01'. COtJt-ITV i ili I t Uidiiillin: :! __ )iwlIhe rai-m" nf .1..1nni, I lipli.in fnr Hn n.dlUliuu. _11Tl liuai.-ldkH-il: ul ilSinnul 1h.' mill-"I'lil' 10 4,1 Tit I! :::1'" ,1'I.\ I. ,11' j.-- i_ ji <-' -,.iikI' tiuMc Hie xiitftN i"i.ittl'i Ihinminim,'. iis-ju iiilrnil rcfi-riiiix I HipMiriMi I -

I I I''i:' "la, i \jiivlr'11)' I InnMIII xithin, In r 1.o Ixir- |1""IO'e| i.i iinpnrtin-; "ni ""',111 : iimli. i 1..1.a..1"iiJ'ij nlijiahioti-. ; ,,priTcnliil i>iinilt| :a iiin.limi | ;i Iji-in-tlii'T'l ;Ii"nfij'(! r 1Ti---r-----r., .- : : :II i -. "(t' ix itlinnT TiiiVii'iiiiiiTiliiTil.i.V.. I In "ii I'.itch'n.in
loll I liT: 1'1'\\1 f.II\'I I ItV'H.: -/ii'-d. X''J:, it t'i'fHi-!| 10'1 ixhv1'- t--b..t) ; \ I It I \ix! ii.i-jn: <|ii'i' i' 'l-titoil in tin-' :-taii-
i ; (
'" hi-i'lnitn) dill,' in 1101I I the liiitifnf :' .''r ;. I! h' "jl" .If .,' ;i' 5 nl/ pnli. < y nli'Hii n hii-li, tin tv iniylii In jiniilh'Mlh '- ; ;. ,l L'i I '1141,4' fill. 'MI ,1'H, < mull il: He M.l'.nxxlitltii' S-'i'tliuu %. isIi ui&iu,..

HON THOMAS M. WHITE I, t 'I.' ii"-l 1 Mm, iiin-l In-nillin 'lo t 4.11- \V IV, MiHin.. ?IninmiK l. pnhh-liii "I :He sVan nf opiit"ti) Hut,.! ill In, III'I I""'I".liI'| tni-i 'I, I i'I'; ,rnl' di lh.lr6;iiu i'I iDtl'- i !ll l'.i-t i I'' X'lli-. liluli"' IniIVaib l lilii'ltiu XX i ii\ijis, )Ui !ihi'1-.JidC; ..11it slit ,

I ill'" i iniitlnn' : il 'Miex. iinul.l. prrvcrrr. n 'Innii ,, X.MI--. Ill l.akI I III! ll ,I- In'i II 11"1111'\' t \ I up': iiluiii| } annuL--\ nniiui I Ir.l %''IIIijiil le' lip, IIMHII i li.in-li/.i'h-" pli-niiii i', UK I-'i I ilf i .unite! I Ii It 'I hI_ htM I'lu't'iliii.' : Hi' l-kclio.i. m' thSiiprinn (.'"int.I in ip.-ln-il hit .\rilli-i-.i-e.Iniiririii-. i-ll'icli'i|
'Iii I lnM.ninn iin'nIh .
Jl ..:>' .' CIBn "I '"'i' I innmnt', "i-ndci, whii h all i Inn-*"! cnnliicin I,) liiii.r""'r i I 4'.I.llIr"i Ii. ""II"" I II I mi 'uil nlilixiili'ilii-' uipins' nut Ha,, L'ri'limli unit Mniiiim;, 'in; iii"ui.: "-, ill' i slit;<. ill' \ I'' n 1 II. nlli-i" b> Mil'in tin- I'Hinty iilicre b'1 fn cnllii'ini M' .itst .-, I in-i'ir. Milil In |tt i-l! udleil upiM
i -.- Hn .In!, !! 1.0.1. .fui t ; ill.- w.1 :. f tfi-ti rcil. niul lii- u.iiiti' app.an on tin: lit t
i-irnin.- : ,
I -MII' I .1' I IntimDiiitibhiHill Innii 5' liil'-i'; r "lili.'iuy
tiiVrttftii II'? "i fni 1111,! i.ri.ti
iiittiiiiiiliilliiiio liinn-t 1 in.I'1 "
,
pine' lll'l' pl'n'.pelily.i"i/ Kl.l.l-Tl II' Ion id,* ? i tnir hli> on "i i II.MM. i III h t ) i.n I nf ini l xnlir-. In- -Irill iml lie' Milijid, l'i
( OM.IJI-' ii-ui< .ire in .ittiu-h, In ,lIlt innIn lliimntlir Mint, J"t'l'Mi
I 101 ;
i U livi 'n'til. /lll'l'! till "tn 0 (l'ti i, i >|'i iy
r-pi| % |
OIM) : \NzI; .; : Till.mlllpIIMII| : .Iii) III l 1'1 III Ill'l I .10'10.. llll '; Hilling II II' ii ",""III %' slIt iilli-i.c--- an I mliln-iy. : 'till! lii'ii? "i I li-illi, n.;' it.i|. l"i It", pm'p.isr 'ifin. hl'tln, t.iilmt In ihdile, Iho MiInllc t',,*,' mil

HON. JOHN FRIEND -.-.. n.II I ., tt t I.H i iuUninii., ami, 'lilli' Ic.ilnic, nlnm- .liniili,! I iliiiur: I t" -.i..0 1 f.ii' i.niitiv! 11110.I civ i -ii ini'.i| .Iti,tin. i ill. in. nr'iu in ic-UkiuT. Ami anypti'in I I'c t-.m-hlii-i-'l. is' :\ ib -i-'il 'in Mir parl nl the CnnriIn
c nngloilln filII" "! /" ''t\f".1 : 'hlt .! ix-dlim', ill- 'all xiIm h.ixi nini'xeil uult Inr li'irialiilinn, t.) n-llcxc tliuni finin tin-
'mid ''1I ," ,;; nit .1Im ': MI irjji-'iriil, in.ix pelloiniam
,,,
:0.1" N' us lJ. t % ,' ti I ni In llir ltd: ,.'allnll of "oitllirrnllllllll. niiee III iVnianil.i-ni'tiie: nl I rim .' 'I i -.".i:11 tic I ,"-'illlli' in tin nniiinliliiil'| : Ii mit ci.r.in ilnll. < iriTrelu- nnh,
mn t lliIill.'tl..llll;
: ,
-Imll
Hit-1 In lSiIitlilt''tt'i. ". t -iiil. |
I'l I ,nil.lilillllii" IlL!' IXJII ii.'Itt'h| i il, Hi'.I'1 I: I'mni )'inix ?
I .-- "1.nnlirtn nfnll linni'-i. !tIlt II I' Pinltt' I t.i"' aj'probii1' ilitn ci! 11,01 patnii t1 n pi-lli I.*'
-- the lln.l of lln,. 1''", .".,1111" I ,Iii I' ., j .ili I I' pi rmilH11 I In xnli.in any i-niinlx in till 'l.it.I" .
I InVi I II. I 11.,11'.1111' UI'nl rut, for all. $. llu ,11.1ill' \i iiou i. i ih'i 1I.Ii. lII.1' Ilf 1:I'III.Ii! r.iiii.' ,te i."i"H.Iln .. u-'hlcl I inn iia'.KUiK'ii silrli nn tl'l'rtilIIIIII| ). eh.mid l.ei.i-l I
Aip-nt, HirI'l'litei 1. iunt .
MiKnr 14'4'f hl ll'll.llii-' i't' |I"| xxli'n'li, In. li.i i. ri.iie.l. iiin ;II i lie liai
("oiniij I Itatific.ition f | PI4 East f 1f4't-( !I;*."' "implain-"I, Mm' lniimii! mid, ', nl" tin.ni the (.'niul I innl, that il eminnt Inr< Inlcil. Tln-rc,
!.IO:t ; liamer.puiluli mn il.ix-. tin-1 lei limb
I linnCnlleuipinpitsi'd, lu be istiiMNIn'din : Hurt-in loi t'-n' in :.l piictilin,: Mill liirlhir pruiTtilini;* t its il.ix.'llie .

i ; iiinii' ;in I l.i- HI ( "tiiit .' x-ini it.i i. ,ilii! : llniiri-liiii',', ,bnxn nf ILIIIIIII Ilgi'. (ia., and, % lreiiu-iiey| ol nnilnru.il .di pu-l' .itimt-i in 'Ilial I" Ml/lll lilt Mr.- 'MIM I I'.l I I IV\.H| "- lair Sl-i'-, II Im it' b 1111'1! i'' 'nn-i 'tdil.( ; 1\,1",11! upnn pri' .en'atinn nl Iii-urlilh ,ili- .0' rcsi-tra- I Hint.iilnnti il t ii .infetenc, ripmt I mi lii''Iui

fulily. )by II h'nil I Hii, Oil. '"I' olpirdi' li'i,-: If.Millit it.ili. hum, i- Hillnil: --tli. nit iirsdIllll it' III, "i iipon' in.uviii,, allnl.ix.il l'i< lofi .t m'' lubir I liill. nUI.Ii I 1i''' I" tin-, Pie.iibnl.
-i
.| .1'.01| l 1td!: .'.d nil" i- '11'1"11.I'. l I' %pl I in I d 1 nmb i llmc.ire;" mid(% %'palrniin: nf. Ili! .X.C., ,".1 J'lt',' MI.' :aif-i "S.-i. 7V Alt liill.-, ,ImiiJ, nnli.inr niiliiur.jl 'I'i' ..I Hit I lluanl I'l'i'-iris'iali'ili.' ? "i'l: jmUc, ,tt'lthltii'i'i I'lie Stipel lilt 5.1111: t |"..t"ii.| il I lln ill tlIhii' isl In

, 1tlili""lillll: Mil-i.uii' Ir.iti, mil) "T U C'lrit Kill! Jo'l ,itl..41 | .flO'V" III'IoIIIIII'(IIIlill, < uiUI unpniil, ;ivn liirnr ii. Illl-l, n lli.lll-. ''''11'10. lUl, I p.lll Ill'tln ; ul 111'' fl-l hIll", llllll ll. i- I initial .1-11 XiiI..I the Mc.lrilh e.i-i llll lln n.\t I.'rnl.hi .
'JI"-I'd$ l ,t" :iillcii'l? 111'11111.I ( : : 1"oI.Ji.IoIIII'lIll.r' a hhtiipri"i'n% -"railed, l'i v-ttiil" > kit ul ibiirpiiiti. tin' I'1 nil'-; the n-ii.il! iiiulnic, tniilnc-3 nntr.iii.il -
|II'I'MI""I.I| linnitnr $ tIll
| In mil'city uii'k Itcfuri, : l 1at. OU liuii//lIl t'J 'ftJ I HciiMlty liotii nl, lie pn'ilii-.iu -. n.ililill;' Hie eniMlIx' ili(I ivblOh IKI.I I. -n I li-iri"- li-il.

fi-t'liii( l" 1".1. I'l' in I lit'I 'ii'i'"l| :'lif'i'1'i "..1.1I lilt Mm insliiiitinii' -inainiy 'for the pnrMise| .\ plainer in (;,:0,1-01"11"11I'\, '. "< ii'll") ni.iki. n riilhjil 'niilVili rati: Slaifh' nr nnti'S ('' Inn.1, !'' % 'I In'ir "t'l' 10 t Siiitliiin' i 'tpi-ilni'i-. li.i.ilrtali null iliu'l In iii. ti In lit, niiniiy uliciehe I lull, I ll.llleiikk i-KU'-ll nil nril'-r In Jilt, iliPnintlil;

\, llii- .il.III II I iM'I'irk. nil :Nillinliixlimriiiiin ; laiM-i-j % flillifiitinii nf |t--l(4ii-a -I"| eiiliti I lliiXear. ', -. nrilii<* M 'ill1, t 'iM 'anil irdi-ciniiblc in MnImml .. i ,It.i..1.. He" "III'lllh.' tu/i,'011 t'n.oii: i innt nlltiI" xolc Inr Ii tl il.ivnf M plimlilif; Hitilitlinii. i.ominuml. nf tin- [lit lIlttI "I I M'C .lll.mtle I I njlli I Inli.4i'l -
ill "I ,
$ -nli.iiiplinnsbMninplilitinbuilding" 1 % nnil. nl' lint ( 'uiikili, ', clei
lit II') I rnti1 Sin i. a ru' In riby mill, Hi it i In !.:.ii n-il xiili'l.M Hii iinUlat XXx-hinil"ii Thu hit l'iUil
; ;. lln> I itt: ii -I.iiil. .' ''In- \I hid, i He In-Ill"e, nlle.nly) ncaily: lilli'licj.'llm I hf'11I'''i'r''///' lliinkMi, .H, if i-nmi'' .),.::111",1 null i 1 iimlniil,I, mnl no 1II"i ilIll -hull lie; I pi.n-iicuble.' .iml'! il'pi.K. i i';. al-ii.- mil ik ii.i'ii--' inn| liliinl.H; Ini iltfliulllil.ixil'- bi-Mipplic'l lii'.inih| : I II, |.,ntimnl, "I;' tinK.I, -I, '5 t"lIlIill'li rm,

I ll'iclnidrillircil i ( I a lei-tuip on .'ri.I\. imic.lill' plnn fnr ;alln rill, thi. imp emild be' l.milltllill"llh"'I'011 I I in Iho Conrtu iii' iii it Stall'." 'iiI. il ,it I'll'I I >.r ,piidi 3 nl p'll.i, 1111" 'tlirirnl'l !II III. IllMUl-nl li' ',Utl.Hi i.i .ill'l ll.u llallllnf, innl nt tin.- lil.i'-; .

,, ',| .! '. III nil .-1t'I. I". | ..I'IIM.Til" iii,lu.' ill llm I'li-lilleriiill.. : Churchill. nliicli, he. iIu"$ "pQ1I. ltthflhjIhIFllfj'. .$41ItlI.ttfltPIl ']: 'i lliTiiiiaiii" wv linvc lii\ nri.lil! ', iiniiuiililiul' I i 1 iiliilmi-ilil-, linllld'-null I '"1'1"' nut ;nul. till' 11" Xniiiin.ikiilv', natli;, lull 'I bi. itnlnr-til, mi hi"illnl. < 1 ( '.mil Nitlhiiitf.10111 niti 11111). n ilun.hl.-ti' p"iiin nmnliil I" tlie. ,itMilni limi iiitlinetprutcfiltil !! ul Ihc
.!
Sl-tl'-? Illtl-l I'" -IXI"I! I'l'lHH 'in.ili. /' -h".1 i (lie) 'ical 1111\ lIIltflgf"4 In I be .dnrivrii from 1I"'IitIM" .,tl.t"iit, iijiU'li.ili"M.;' fiiipii.-) [ A. lirai'.cil. i U. in, I ISt1IJOI' ,' ,tlicln-i In uiih, 'J-oliliii'iii" pi'"plc I II III.i'i, I''iitli III". am It! 4111..illui lIt, nl t!i tliu aili'l.ixiim'1.t l Iceli-Hi. I.i pirxxarii'-: null, until M.iulitrrji'lieitcil.> | .

t : 01"11'11111\' tl\liti"ii.: : iMI'lcl' ''' 1'nlc lOt' :,01' :" I'"I% Ill" Imii- -yslciu nl Cilucallon. / In Ihi" c nunli.x ('olh';,! nf Di'nlnl) Knriil;' t > at" ilciiinliieuif' t|I ill Truuuiniilcn nl'' (In: C'niili-ili-nili( II: I I10'' il'iubl' if lie pill' >ip 4% a 1 lid.' I 'ii' :tt''i, men in \ HI I I lln: i"'iI'! ,!Iiiii bcnpi-iit'l' ,il im ll xilinpl.n LlnisP. 'ii-l.iiii- il III-! *',Iii'st'r', nml Drake nbi|, ilctl.

\ t.ltIrt; I'. I'll'l til'' "Mix *( II.X I" ,MIMnllo I I. -lIt" mil} ;iill'ii-lin, llm financial condition nil-lit, on the iit' nil., appear the n.innof' Hi-. : :I"IIf hiu' Ntnlr h of Kloriila, when that: I inmn-y 'I"'he M-Me tie tli'ill, !! >.( liiini; } a ml.n'I| Ihi '.- ipi.ii % i ilminMilil.ivnf i clinii.. ;.'. iii'ih'ij*, Cli'i-i ni.iuiUim, il i tic )i.nl lit'- ri.ht t to nnikc pr.

tJi X ; nfiiiir il iionlil : .>tn' Inliiuiinilly I I ; Will 110 a. iniit'li. 111 yn" < nhielarc. Ii!public in- I'0" ,I'll n- tint mil-' 10,' idi A -I .hill! l--i- -it'iin'iloik, I'. M .mil shall limini.ri, <|t' 11 unibjnl, Its iip| list .il.

f ,1i.1.) ilr-it'-itil": :nn; i-lt'l it" .1'i''-, lln- ,. 11 pcnpln I bit iiniild, lniil.liii.v. I I'Mrmt up% ,1 at t I') llm rclnotf. 1111 inflit.rii'n purls} :{JilI 1 ni f1'' :.rn .f" 't 1' 1Ir. iinvv' {il hut tiry hartl.l nnj'i-l)' niul iniinni1.ul i n-1 'HII II Ill, ) urn' ti'.i. "f' !in!! ni'i 't'r'; "iir I'l'siintuiiFrii.i : I lie iinii-I Ucpt i"ii"I'm.,' nr a.lj'inriinieiilIX iitlili' :nn ili.i-e. ImnMilhn'it, in t tic UiiiKiuppiMlul apin-al Hill leiun l.i i>llie in, M.IIKI I Mi.il ''iioiiui' r.-, nlm ul.iil riiflaiiiult mi Umiarnv

I 1'\t"'lIliu'III,1: I.ri-Iill' !11.in l r in 1/,1'/, 4 'In tlupiivi: .\. of his I"' III rciiicily, a'nin-l' II. : !_'''I". I f'. it lOll tIc. riiliiijr tt ii 1' in Mu-ir Imiir.
; "r III,' 11111111'." but, iilin as i In" llir innrnlTilt, ( I it liciu':c llurlnnInnnrih, 1. nl tIii ,'iI,1I1t| ;; ; I All public lur IIMIIIIpalimii- anil iilln1pl i ,
' I'0:1'' I Iniii'.i I I. ;II..11 riii'iillMANY( :, -. ',,1.1! li.m II.. rising "IIi'I" linlif to .nTovi'v" hi, .ilcbl' ? It il nnyllilii., <.( |I'i-,, llnin' .- .-- --- .-i lor Uiv-.ilc ul liiinnr.it I lel.iil. nl Hit- -tvuivl 'flu- lUtuiec t"ok mi purl in Ill'- t'tlIhi'b ,
0 npnn% gcm-ralinn, III one nf the .Inukwin' ill'" [1',11"1'| | ::11 rlitil1 \ niutioii to nliit I In' cinwi.t, pn-xnili-il, Lluirr,
: liJKiilia'iT\ pluiuliT ? I-i Il mil 1IIl'lii't'I. lc'.i.'i-la' II,,' tn. "i, ILi,. .'i-" % i-oinili M'als an I ttt! nllnamllhi", | ; pl.ni: >, ilirlil llie tic Unnllllle .
( 1'111. \ : I I I In 1 ., inline .lie l.i' nml Saul-
." i nine" II-M IIn' Hilliiinl Hi,
; |'ihycri. ; nnNiir' In git C (
,1 |\ | ; '1 l-.lii.. iiil..ii-il. \,1.1.:, ,111"1 l-li- -'nil be iln-i-il liiini I ii! nilncknl'' In- eveningi'lMuinu' buri .1 I ihc Pi'mui'iut", mill xotm 11,11.
,' S I'It ill ; in tinI'm I: I Hint. itI lIt nnl jtrni'rnlly -IK' ) |KinH lul.noo. 1111111.\ fur,' if i .'tKIP.-ihi,( ; Iloilrilol'fr.0. liiy .Vt liinuvy iutn I l/'n 1".ci-dIlPllll \viiii ll lie. I hi-ilu linn, nnlil 0 n'cloek nf llnii"lniiH'ilin i Aliirtlin. InHir-ntvd.iT' : I I Iiii't- nni'iiiiurcil Mir

.. ------- 1 Kinnin 'lIlt, (n In. lure mi' In, tio ,di li\d roil. only n .,. hll' nn i Hi'mi, :? f'.r. nliicli, lie IMI !illll nnlhitij!, I'ln- il'iMin- 'I| i.i.' I'n iii 'he (11.,011111.I ,in IIllhe I : i lln-l.i-l' ilu i-l lln-ileitinn. Any il iltiim IL tv< tl.ii I Oi.icc ,'iioiiltl| d''sIIIic| ijiH'iili.ni -

'i .\ I'lliiMIM I 111 HI' \1,1\11.1111 I I I X oI"I'.hh| | i li; u- liiinriniliei. hating, bt'i'ii' iven, hut n xinall utll./U'JI, f si.11 ,aii'l which, 'lit ,'11'1'' lie. t liiii-i-il, lu riaSicliuii | \ \1Ilh\ \\\ '. | l.v. r...11IIII! -1'1o-i"II' ;, \plnn. : Il-' ii' I" I lilt\ i i"i.iiinr, Iliinnii rh ill !Ii, subject' tnMm nt i I iilemuml pn-lluiMiur, ) nueH'onmilijn Ito t

;,> : I".,II.IIII't.I.III',1I".hal., ) | -,) ii"l:" >'i'liburn ; : fly tin / 'BK (If Wij.I ,. 'i.il N .1nl'ur 1C lif' Ibc Mine II lit Ic 11 C..r.1111' M r ,. .,ni, I l'liltiIiili' nii-ii.-oimii' | nt Mn, rills uml lilt ir 'ilepulu I lln,; iT'| il "I Mi' :.smi', : Viljuarn-J
("inally mi-
\ II prnmim-nl% ::I nmi '.n 1,110: .1 p ..titiiin nil lii 'II .C nil- piiM'lil In li-ten tn tin DIM' 'toi'rind.lii / |ili" pri' .oCDIL"u, iju.1'i limieil I "I'.Uilunan I nl, I'm-; i I. h" ."i..lI.tI.11 ",,.' 'I I'l.l. .iii.l. inunii list| iiDici I 11 ivill be lull re '111.1 In- IIlI'ld".liol Iml : |
liille '
: killed' in (Cnl'inibii1.11 iii.'blln I PIIIHnn in Ihc (il'l'i-nxm-nlu II III i t'liiiliiiiiril! ill nllli'-!. 'firaiintlur .i'hl11 I 1,111111 l IN' 1 hi! iltily fir lln-. I'niiiH t i-nu-'nli lliiii!,innr I lilt. lit, ,, :,! vt..ll'ixxil, I b. 'iiMialjli f>illn| : -lii.'I ml'.l.' '. im lit ul hn pi-uliihilinn tinn "I c.n |'( hilt i It lit, ivii-, mil, |>ri p inl.l.Ihu l.
11.1"I rii"in.-r Mibhciiplinn-', 1 rIlial by Mm mnI "I till! pi i-mit xi in.iy iMtl-ji'i M.mu u.muka lriim.inl"iH ifl.nt', luiliii ,
kmiiin. '. > "rur, tinl'i"' ) iMlirrivh" '"1rf""OI1''f\, '. r I : ''hl'ra I. II laihl 4' "'' l'IIII.i.1o. rlllinll.,,I niul! it l.iiirMi.-in' I xi.iy, mill\ kniv.xtn-i ., ill 1".1 l In- c.'U ll," -.11111 Hut, !iniM, '.' tihi't llnin llutiiiniKl
hit '" < ,
nun i ] i'z
__ I tlm iibjel'l-nriliillnstiliHinll$ n<4 Mldtril 11 Ilic .. . :;
} |"('iinr aiillmiiiy' 1. sb.ill lu- In-Ill MI by IliiM'nnli| > nf this Slahnpnn( ,'II i, ,lit: I I I" ut':. I III i.. I It 1'1.' "I'' I II.5 I III ".I il' \ Til. ,--iilill"l! n n i.i-iiil} i i lnlti.l, reiiiiltl Ki I "iiipi II' .1 it' ii lIns Lull cnnfiilt Ihi
11..111.:111'11.11 xx ,i- ,".lIIitH,1o -t\.' mmi, -I''" its i', aniiMinnd' up as fnllniiH; : : alt tlt't'll' nr hilL, Miiviiivrn, "'I'.III"lith Illnl ili I ri .inmiuiif-'l UiitlirMiiilMi.
I I I I-) !I'.' ill Hit ..I i !hi!< en'.llilt.lt, In.ippnini HunWinMill" nnniiu ,
A iiinnl'i'V"iirlTitinjn\Pii\ i rrii-iunl Lii 111. ;I' in | (
ulioarrfrtft I. I
] '; Ill i I" I % i ii "nn i Ill ,11'111. nn" :
11I"1.1! (CnnL'i-iB'. :al ilii ,I'lin. i i \iiiixi-l' '"" II '" -' Tn $pnl/ llm tin-all"" : "f n giind ( liivielili fn\i-iianl' III' narninty; III'i till( III' soiin-ln I''r ; 'I dip.I; ii to In, pifi nlal t-ieii ..Hin .: I/.I.I.I4U- ili-ii-iill.i r.. l.r.. l..r. a inn'viln I It
'pf% lr% lo% 1111111, lIlt M-iinush 1 i niMi.li. I liir,' 'Iwiili. irpnn: all bills., IHIIMN, nntitinr i nMirrrviili'iniH i. .M.ij i. ,Ii l be nn I ci v'"tin" .1'1"1111" i l 11| ,'ini, IKImn | l.i" tin xvluili-, inIh H hall A bull, uiil'-nci M.i.tnkin lml.ii-.
iluiins
I li''I.r 1111'! Kir-l 1''niiii-'i"t"l,i ', l II>'i lii'l"D; i .,!,,1! inniiliiediicalinn. in till: rlI'IulIhiIl'volltil: ,'l.u'iin i-iiiiii'y, '
,1 llii-inii-i| | I ul' r-liililMi1ir.n" 'l.il'ni.Wlii-n''liJ, lliiTrJoiul nl. ,h'IoII\ 1 lir (SI' in cIIII.I.h'I'"Iillll; nl ; .i uiiih, II ..ill..- ,ii'iiy ""''i'"' I.-1, I'm, 't ii'I, 1 i'pi nnlil Hie ilmlinii iiilnplelul i- I'rc-iiliir'-l'il', n I' fi-cin In t'I ll''tl, nlutr.lliu .
:;i.I.11I 1."I\ 111.,1.1":11.! : 11..1! 'I. inn i. nid.iiXr "I "ir ti -ii 1.1"-, d. dim tindden' ,itlnl minedc i, I -h"o| "inn lr.in.-'il|' .ii| Hi.,il I lie I'n-iil.'lil eli..n!'i'il llnI'lini"
I'll'nrli; till'I. ill lie. i-niblrt' : In uial.c u I wliii'h lire now nuNlanilin: : alIt I unpniil: II, i I" !."II..ll I II ..'ii, ,1111)1-) hiulf remii-ibi'Hi| it Im l 1,1 i 'i! iipiuiiilni-' blii'il.In, ronl mn tn the I'M
| I', 'ai "''I't!< ''In- ""llIillI\i,', nirtr.i'mi.' Mini, nn iieJi'in sluill, inaiiilainetl llienini mn,.! li'lli-l'i-nci iiiHi 'In-inl-i nl i In linn. ". "Ihu' I | ,
cniiilnil.ililt-' cuipinl.| I: TIiiiJ,i !I. ii I i .qiiliil' hl.t.. am,1! 'J'|' KlV JluPlI ure ti.-l nil' r Mini I in I'l-icd.
.- Tn lui, ni-li (' ll'h, iluili-nt, ,' in tlic. 111<11I'iJ..Ii.I i IIlIjllI_;III"IIIall.1" % .ilrurcireinleiuil" in annl'' till' rib i Ittl1'hl 'it l ,t''uu i'.i.i| |. t 'li.ill ..tin. And lieiiinil .Xlnli htMtl LU.innlilixjrt Hie IsiL'. ilL,*
', lilllIKIO'lIll I ..! 1 illilV<-.<, .. ....,J-u.*l '!. k' .V YO-, I ; ,, ,.,, ,
I Ii I aKiniiuiih.it
I uri'theiMill I Imni.i'
S.niiV l -li.nil. Hith i.nil.'ii nn mcnl.ir irillile.
,
(4 -. 'nt""IT; .,- ;iir1IIiI1; hi.rH''T"I1.\II\t'I-.IJ.I\ !', ;: !! !!::.'"; 11 1ty. 'IIY'I\ ;;' (' l'.dIT.:'.ill; toII Aimiliiriu lil, Hir i ..tiniiiItnitni' h.Ii IK-CII i .Iitlllllll.. "'. .\rtfmrZA'&W!} ,1..11.' ::f f.ill I ,111:1.1:. M i IIdll\t&l 1 ;' : iXuVitMinliii iu )!.n I" pt-ifn'ini i..iii.i| iillh inei .i ami-'U"il ) li'-lilc lii.linkrUl.ill( .

iml in, Rit i'i.I nf I liiiil 110. ., 1'1'1',1.I.I In I' ,i' an 'I'oi' .- II prm" lien" ) knmvlndji' of sonic ono nl1'n |'illi'Cil; liNill| !>i- ,
i I IhC Nllll bill it, Iciln thtieihoI.
.'
" UIIIHI hn< lif Mn.I'.iiU'W, nl the iii ( linn
t .it'l in' tlii. l.i'nl-1-ilnri'' nbnli-lnn. Mm nlliu>. : ,nn. i hiinii- :ailmid, I hereby( to put il ill the "1111\ j list: Knt rinriititn ";n'i i it| i iiiiv\nr'\l! liv.Mni slflM', IIrl' Iii rehy ilc-c-iuriil\ lll"ltle IIIpllK anti'\ the ph-.i I lully cmn III t1il. I' i'.ii tlji- (.'ommilti--1 iliiii, N-jitr.: npw-Mni-li'l'y ti-itiiitd dmiltuli: by inilitux ntli"ii'x.lll'l ., Tli-1'' Miti-in j'l'iuii- M--mn ,u .|,lining i |li0V: n,.-

II II III;: int; I\11111'! hit.,. I Hm.x! in 1111 IItllh> "pint i I' .'i ou-iy .xininj' ; man, 11 ill) ilrslre siu-H nn i t'lilpcnlcr, nl )11I"dlllhl.tI1; \ iis; tnnn-i In ; i'I l fulliiro ol, Kmniik-riuinn Mnkll' he huhl n noml 1 r'a-,'Ii, tlii-ufur' l W QtiI l'i I U-'ptLiliillj I .; U lliv In bllt "I i.l.l'l'i iilllncilt.VI 'il l In tt.In .

( t Ii .li il'"IIII'I",111111, I | ; I lleimx-ial, ,. .ll''W'I' ,IIII. tn pni' inii-l, if nut' all, Hie ripcnioiiflil'inlli' % I /-' "ilit. "In iniikc hit liiiiniH.IIIIII, -.' III i nniii" ,,!irnvro .i di-U'Drc, in Ml, iictiniiH ,In Mill l -.nil' : niul.% M lien I Il're.. I'l' tin" Huh In" tit' llOIict! 'Hut III- niAli 'I ni-'niniuaii'liiii( ; I Mi 'i'! "I'lln; I M'.iiiH"iTI'ili ) XKinllaii-'ii'-n itt Mipiniin tn.iilinm.-etliuriiuit'-C'uuil I ill lln. ,mle ''I| M.irtiu ilciiicil., i.1 K
II iiKiliupnUniHIo ilip
: ,
I.... -. ,lnli' u "III""Io his nwit skill anil In- ; iiml, im->nnliini7riliniiik'riiH.J ',' -.> miim-y IMil; mnl vhiMi Idili ilav nl'.laii- i ini'iii' 'It; "'I!' tlii- "ii-hil'Mi'
(':' $ 1'111.1:1111111."III"! I I %II. 'IS e,I'll' "ll'l '.l 101t I
1-- d.il. Wi liiixt m> li l.- !I I "i'hi; ,- ;ililniMt'illU'i" nl I,-,:"- '. I .11 "". ''bus uniting I llm .si-it-nrcn with ilarll, i.Ilggv, AII.I. ;iIIl'i'. \h'I"'I'ly; %',,' .!"{ ,: hl 4,i fijlniinl', CDi-'uU'niinii!' lor ;'lniMil f'mrfih-t; 1 U\i.-cit; V' l'0111 nil'cc' l i !" l>>ni it ', -5111,1 ltutt'l, is ''t Ib., X.'i.lfoiij. ,i |.fit. ,H mn In tiii4, '.LIUII I lot u hali..ni cupuuml uix

ll.lItSllll. 1'111',11' f.ll liiiXl-IIMir.' I.I-.I .Mill.' : (!I." inn li.inie! Ill i' ill Hietnnin 1''rtJIUIiIlIl.( nnil! .Nniiiinii T. "ntllo"IIIII'III'II.: ,I I lli'nt! si'ttli-incnn anil,I conipwinNoj) ulII.| |h I|.11I.-,. ; xv. (II i 'i.niAiuiUAV.{ ; i iI j'ci, -- rI I "l. "Hi.' i run .i..mnt Ihc IMetilfl Court llir
i ; \\-HI ilnlioynl by t."f.1II. III'I.I,' l' 'tliu iiiirin-N' theivio haii ; ,rt 'l'lii"I I U"k mi Hi lion mi Hit. tii",;' 'tinn I Ihi ,
ln.il.I i CipuliliiMii: j.J\:! ; \! IVin.iri.il., ::l I IJiIn 'I hi. n Ina, ilnir piaiHcal I :.I ri'lnlion-i W tact otlmr. I lire n-ri-iilly, ( mill nNu that MMl."n; i fi, nf till, : IllCIII1II'Y I J 'I'.I.! ;' : I -1 u:. \ll. I .. it4ulii i '[ liic.l, In I.Ill In be lll.ellnf 'ni.i' I innil.ir I" 1111! b\rlll''

; I'l.-i.li' nri'll!' elreli'ill.. inle, i bl'nlt'hlmil II i i- nnlldi-iilly, ,. ..'I'.lclllIji.' n lielter Knnirnl.i it.c. (.1-111, nil .ilcail'-'n; lotlila I IrclloliHlHJ'lts Vt .krb. t'lc' I If hit il| nil ci! J'n'i (1.1 llii' l.'iiiuin.iii'Hli'
: 'ISI'il. II ln' i "' ,
; win uppii'iljyt% 111'1' ill Hir' II "-,h"I.. ,, lie nnl *mli! :auoilii-r, pl-l illll' n nltbi.'tuiHl ''ifiirril, i HiiMilit.uj 1'i-uiil.' v.iill'i- 1111-

'i.1 xia.- r"I'l.ill'III.I.I.III.| '|: I I.: Mr( 'li.Il.m.)" nf liulli, Iho, arl- and scleneen Ilinncaulio %pint, 1 II if Hull, I'linnly' l ItlI> hii i Ii 111'11"< ihini' ,1-:1- .Iniinclul' rrpiiili.itiiin.bni, 1 a HI kh ll''CI | : ) 'liiull; I Mii.tr.VItV Ls1J'fULL'l'I sir rt ii by Mil'lM, ) >.i apMiuliil| In : iiiLth'ilittiltl| >
:zi iten nf I Ili'-m' i in *>i 11tH.lit tvlu-ro, t llu-y I ll ill rxllliTl.vr I I "K fiL'lli'-lx \l \ ANDl'lA I ilii1 iiMi'r i"iiiini.imlnr, nllnier nf.tKi. ktt
ibni'iili
*.1.11 I:\ IIIjo'II'I"'I,1, ; lini; i .i'i i i. :a 'iidiI. aroKi-pA. II tIM> illilllHt.| -1 I. >1' ii < |, lit f 'nbnliiiniiNni' x\cll. Xnt, I Hint '.ci-c :-inn iMn i-, ; {
', : 'I ,i.ili It- laii-'hl I, I I Athmii.lii., 1 i \t'LL"'Ii I. l 69 Dntri'-t i f l-'lnri'la' a'l't In ,nnrd.imi'iiti% *lir :

(I.lie I'm" 1 ic- lei linn 'I .,,/, Annlln I' inn-t fll'.illllol.111( of thin The IVnsnriil.i'it, 1"i:III', iit /,,s.,,, ,;.ti innlhi-r nf alinliliinii-in. 11111 'Hen /IletsIit" ulI Ilf'lll\I: iiiiniiiis" .';II. 1 1 II | I'l'f.illcil, liitnicli'inilritnly rif.-i-rc'l l" _

:L fi, In 'me ol cilin, .'aii.in. \ ill Im tn 11I'f'r..iIIlIhlll'. .'.'" llnil the l-hrnUlic' > ? IVnlhln K.iili.i.i'l I Mni-nln's% |1'1'11. III11'lfilill' | 11'-ts, rnianeip'iiinn, 1.,1. | I 1 XXlll-IMls.' II,.' I''HIIIU',1' | | '|, 1'i'UXl.llllCltl Xlll Nuiitr.-m! xili"iai.iinlid M-. InmllltcIllill 'w.J.

\ \ I 1111:111.1"11I.1.11'111'11",1.01" /, 'I".( I4lll' ll hiiinna' >Iti',! illnl, III 1el'll. leuard il, liln- thill, rnutls,! "I' tin- I' t ihetinll -''tail: :ii l .1-. i ivl-liir.; ? I'l-/c' DUVAL
. \\ ill ,In- iiiinpli'li'il! \ aii'l' It' li'' .\ In! ir.H' k I tat: Iil l'\ llC| willnnrkuil, mil ,lln In e 5t' II\ N.IIo' i'l rimiilii.:, i-'ii.nil.- 'in -inj in ,
-.led ,
J' li'iH-il I',, fnr \\lI'I..IIII-I'"h'lIl1llh\ l.ilmi' ilium beiii'; iililv In, i-nnipcle% 'Ilt''l'i' ; 51.1! I "ri'ianv' i-llier nlH-
: i iim-n'i ; J 111110.- .1.11)11111 THlliilin, .-.i' I" ;'ti4, 'ruh', il.il. .mi' tI,.- ?"ih' il.iyof l"t tit' nr'iiau-ir. >
& tko llr-it lif.fllltl'.II nil ni'oiiii j.o1 ij'iui' ,".1 anil
,
hn\, ill '
:Mill 11 illi. Mm i iliiami cnuntricH ntirotd. It ;"irrilit;< : ) iinlcpiniltnlnl 1 iitiaiv I
; it 'I t |hit i-"iinn >, I rh inn' luriiiu I" 'I. Altonioy: HiUolir.ilor ni Cteery
. i-'mii'i-, ni.i'lcr.in Ii :a-*. l.min'iil II ill II I'-n Ilii'-im. r..IIII,1..1 I I',, Is')1'') -iili-pi mi I nrilin.iucc, i'- .
>i.iiliirel'niT, ; nl1rmv'lbr:, tlio ipmkcrtliat If tic liniile' piniiinlliu iuin il. k. e\I'II II'llh.LIIIII'l all tlu'eililiMrtiiiti, Will' IISMIIIICS' ax .. |iM-l! > ,
" \nluiiri-silii", 1 C'liitiii'iln' Zhl I'll' 'ntliirpi'oxi,' I ]"''i 1 Hi I I Ii! \ ill.\ .i
11'Hinlc.rnilx I'lijmliie, I .In I, Ill"ll..IiJ. oiu-ielt'iM nttr %pri'nuiit oJimncn ial lunil, will Inin nin f-ii'l llnil Ihi-rc ,'\I'h.I.I"'lIl'rilll') HH-, XlX ml.i.ic. thifl-nl' xi llnin.- I I. thE I I H I IIAX I I'Aiitt
'i >fii! uiili'r In. MM l';' nili nl.Inly. |I. 1' ;Iii',, m rl.niM( i.i-ui-, "Ik Hfurilin, ..1.1'1. .,\ :an ni : .ini
.
,; \ '.nI'")\I.ili! nf I I'l.inkliu. 'I 1 Ihel 1 lIflhIII.I'Il! Mi-. \i-ih-Mbi-- iii !bi'tiinii-, I ti\cd. 1111,11111,% clernul .J ,titiitng\ \\ WI J'/ '' in "i"I'11.."' nlili:alimifur lll.I'l/n' hall b. lii.i.l ill 11..11! i'll"" cl'Uu'ieS( of "( [itc--in ", b.imln! nl iihi4ll-uiipliiiiil 11 ir- 10,, _ 1'I
't. len.lcriH.ieinby. l, Miinnl-lil\\! iI|. ", '.- \ IIIII'; I.;. t, :ami Ihlll1I': $ 1'01i1i'IIIIIIII'I'I\. i ii furoter I lu..j| ciH'1I I ; Hit' Madmi: Hit 1 I OI'Mi'l.ix. Tin ,iav anil\ XViJ.ii'ilay T'lit any pi I i.nn 1mm \rnHnv ll.e riiit, uti| -

lIII. our" I Idnl.' II., III"" ". .liilcnile Ibm I.I 1I1"1 ,.h"'III.I it'. tin Ii ill"YC I'linr-.e ViflraliiliiJ'it/ \ i ih<' Th,' l 'iiHt)' >thrmVt''JiA'1'1'; Itt' Ihu )puit-luHiO( of hJ.IIlI liirh i i-. Mill "I'I[,ay, A |II.I IMi| i Hi-, l.t.r"lo cfotiii ? illVa.n-1 4" 1)1ln't'l 1't''lliliI'l, .-nIl I vi-i.x perin -

. :. inn nl llrnnl.i-ni'-s, I ll.ilh., l 11'1! I.! '-, ..Imipniih m uh..li M ;"ic.liny. m I iiinii iln li| til men all II-ill tn Inablu tn iln Hell, .JII.k"1I1' illi- II''i'l'I' "II..Ii.I1111'.1' .) ; .j in 'ii utj'' \, iniNlniiillni. IIn.llIlIl'lIhl.. Mn \lIII"hl'r' \crniftl \ ;; ni": HI.- riitifiiiitLi'i, .MI 1 iht.- rij..i-iu.i.in' :;iiiliy nl n-iit' tiic -.11111'. 'hill. i-n mniii linn

imprintIhcHnil, l I ("rit.r' nrviihsiriunit, to I Ih,' 1I1"IIIlIral.: 'l10tli 1 'Iruinvil, : In. lhi> Cnnxiiilioii .nnl, mr Ih ,' tltctinunf lliwl lii-liiii-, null 'in i nhiiiii-tui. In pnui-.ii'l'
% 1 Ihe. ,.t'\III. liy 1IIC"Lillj'lIjt| | ; ellil.II: <, "rall<<,| i liy I lln'
Inli Hi.im ami !I. 111':11"1'110: bidden Irt-aMiriN nl Ihe rllll1f.11,111111',1'1' { !
t'nriT-pniiili-ner c,
III ,
; / 1111 in' Inr IhiIIM' nnil impnurincnl M.iMirl! : lt( \\jiicli milrti!11t11"'hilh'I't) ,. t.li"I1111'i'l'illi j 1 day of.l: Jjunary: .\. I D., I I4U i i,, |h t !thi.s Mi-linn linifinnr' l.iniiiciiaiil' \intfi.iuianil! ,i.icEibcrff by Jim- ni othcniiiiXV i
in % ,
$'j'l -".1III Clmrch.Vl ilci l.nvil null .hIIlUoI I ron,1"01:11":. St-uitiit' :..n.lnicji.iiliiitr| NII I'-iitrn l ni ,ir'Ki'iiiini II Ill, l.i".nuinnik ,; L III s.ii "PCPAIIKII: :? .??, ilIn, l( |>.
.
I I pir Annum. III.' 1 ill- 1".111':1..1 1 up) ui j jI b i.l'm.iiikiml., and llin. byt-uii'ml% intelligence, ] HIII sulnliii'il., ,an.1 I ri'-mlniiniii' mniih \ ol ""l'IIi:f'l. \su'ltI| in MI i 'iii-l I I'liuiili? nliil|| I", ,",1111 |i :in,,> J i ,Il"( ; ,. 'Jr IIII l'"i ilnpr.ipn.ii itt euinnillur linn \.iii-, I VJttDL: l>-i, tlii. 'i-iini. tiM-un licjiil.ir nnlillU'rvllilti'ii
, In "It. I Ihe lllil-.ii-.nl I ."i,' li. lnll--l'ili/.i'in! | out' "ifil.i 'tar HH I HIP p-irtii. In .ihr tr.iiiMictiiin, 11111\' I llirnisvlr ,- i ill i'tilli i n iliviu limn vnlin.1.' 11 ill I In, ">II'on'| nit. IIi' I I., -rifil, s' Hi"liWIIHOUT -
ti'M \ per
I ra.f f ijOIRfiq ill. RoBtIIftIJHl I '1''I"I.fln iippoililctl. ", lu la- :, inulntcil. ,;
I. 1"lIli'l nl' premiumI'rmil' by pn-l.il "i.lnl, I nl' i h imlnl,I Ihi' lit-nrlle' < nml. llierni I |' Ii'pi ,
t ; : lyriinl > .lack, h.iuanan, :vvl:I stilil M'ltlnl tin ,.;III' inKiicli In, tin I '"1'1.1.' i ..; j ;. !1,1. nl' Hit I'liini, iitilttd Ib, i ti'mx-e' .i i, iiii-i Iii' Ill in HiiUi ;-
ninilli'
. ", : .1..11..Iollt 0' Niitnnial, I 1'1" .ii"11 ""I. Ni. 'i ,.I! -in-. nl di nrii'ii;nc : ainl i linally In -,','ulr \\ 'as a M-apnil I <'t| mir nun "1.111'. I I trie i
I l'i-liii' I rniiiKit, .- I EXTRA
i in ami .
rnvtlif miiipioiiii. j j. t I. !II, I n-.nc' Icil. .Milii'iiy! up''i. tin Itt CHARGE.
bii.'
H.I '
imnl iI libcilt
h
\: I \"d'III'-" ) .! i t. loam-iaud l p-iirrn" \Vf li'niii I I 1'nlili/ I I Hit! I'l'ii-.icnl i ( ti"" wirii'<
., ""- nil I I..mir.i'.nl.inrniiuiii'i' l n man in Hint lily, iniiiii--. Mi-i'in[ :uttriniMi.il In ) Dili, il liiuM' ht'lIhtlllul In the ,lnu-1 vupn liii.il: ml "( It nl Cnniit-; -rhall nl-o" uiinliii, i I! l I lilt M.l A .- Adj. st III'lItl. V" "I' IU l NUlilrh h'' 'ilit' '""" ,l"lk"1lltlU''. Ir'.lll

: I hi- npiMi-itnin ,t." tin- Unix ( '.in-iiiuii./ II |I' _._. 'unik-r iiml nut only t4.. .Iril; ,tt'I I icpiiilialum' ,1111! 'npirvine tinKliciinii; lor tuiil,1 nClctii, : I -.
I -11,1111! Illi41 11110'| '
I I 1'1", i.I.11', ..il;.I:.'. Imm tII' ;:un, I I'd 1 li'in nf Mn lI.qI I.u'I .., riti.. iou II.. .. Jilli,... I I pill nil :\ I f.MxU-uiv, Ioy .II".IIII) | |, ,|Nrwil': <.s I ilnliuk' ill.'rulIl1'lI'.I'"IIIoI.' I p.miin.IjtrtiTlimi t -,'. And l It lu : .'a': by mi ni-tol'Coiigu'-.sxxldi, h dinIrglnfii Iliiillt-al t out 'iitiiiii.llIMl.M I (_ 1 1I

t. ? "I|lllmt Mali-I .' null lii'l.iiu.il.. and ih.il liiiit.M'; but III lhl'\ lima Ih,' l.uk: oh| W\lt.oI, t>r bt'i-aini' nl.iiv M Cit l-lli: 1? III t L, .. ,; ,
; ; "fl.i ,'. ii is Hie "1'IIIiln"r| in.my. |1'i funiiilitil!. mi ti.t'. "liiglur i, l.nv", i j.)I. :-t. iii 1 W. it I i- nriete I Illi.it ( >, M.llill.;?i All nrilllllllli-0.IUlll.iri/.II., ; .1 mi -t.lliuii
,
II u ill ft'ttiiinl.i bn, i 11.1",1..1, l>.\ Ihipenpl'- i-Uillin$ tin1 U.-I1 nf.lirriinii' lie -hm liiiut-fll in ltt| "tin I '"M-tiluiiii| (''IIHIII'III' nl, ,' 111 I lufi.mi' |I'i .ii'i-oil' ihit n will II'- lilt, iitiritntin.i
\ i n'lKl Dial nthcr ful-irlinud., thai Ill nui i.li-tttilniiti l : nl 111th' II. ilnI" I the mini l'I't, ,, '
be .iiddiidt 'lust ( Ii! > 'I
\ I .///./'!'/./;.. 1"t ll-i'tf inn'. IlIoIi'lIll.I'j'IIII.le uml I fruil Pill I in-U-iiil, ii' till'. ,Inulv I IrtliiTiIn' inluikli'il 'uiipliiliiii| | '| llnSlat.. nn tiiinnul' in tin.: liecnn-liiieliuii. :>cli I its itt'> tin Cunt t'litlmi in: pi Apul 1'iUi ami ri.< ,,Itih't'i' ; Il'v

' \\ I-M ,ml Mm M-.MIM l In llm I'.V'M.llii: : e. 'I I Ii..I..Hl'g li: < i iilniiimi tinSt.. InhiM/ liter. We have recentIt "- iiiu""i' tin-! bull, In i nleil' I I. :.jiml will l ni'initrM; n nf U,,' I'liittil Slale "1I,1e, uliicli we'Ii",11I,! iiiiinivainplnl | may pintidi Hint', at I lie lime' of t llj','! npuii Mmr.iiiliiilinii it I'.i-HtM' lici-iiri: hi p'tnn'iit i
. I'dilnii.d. il ". Iliil,I ,. i. i.inti i-i-d II Hit niiini' I'lIloh lit nnd% ."li'l'llIn'% |'irn"|"lily fnr nnnc I th.ui. iihivyitr ; "JI.l ..- (l'oii-iiiiuli' Ihe ri'tft! red,i I fie, Mali M.Iiilnrnl! I i
| 'in cli'ipi-il' nn \ .
.
: rm i \. : Th'1 ,. .
in Hi- nl nl hid i1ll
\ s'liIt' in.it ttii.'al-n| |tn im. ,in'-i iifllcjll. i.- i-j-i -it i |1,14111.
4 "f" Iff It "rrII1if I. .. titI'LI'
lliiI'atnrcit OIlS
: u 1..11,1
h : in c"lillll.I'll." ttlin ttnulilrtillim I. ,. oI'EXfiXGOF
Hi Hati'tii--, ,thai Ihceililm d I" "II tlul.it. iliM lia n-i .1 1 SPUING
iinnl n l
1i 'I iIIj.IIliII.l ,
d.4 l. .liilin I lit 11lI'tIt! tin it| al'llnil, l 1.i. mi |Ihe| jjni, hc lIill.hlll'll. lIel'f'"I."I.t'i flit uiie.l.an.. \ .-, .unit\ >r .
In fill .Xm.fhil
;!.. i ( IriiiiiIhcir '111,1,' llitit'l'lll leriihj.l.nil.Ui.n (lil4lt' I e'i t "ll .lil.iitli.il tin llnl.he.l I
' lead hi-, ,. II.llii' 'Iu-, \1I ;are. nnl, u illin, all c.t-ctite: nflIct'r- l'l'"nl. I t'r. 10d,1. I'miMilillinn .
I : in-taut' ii'IIVilI'4 II lir-t- laiiulv <'I r nipim' | iih iitir.n.luiint tn i ,..ii.it.ih., i .i.i.i-- In -ehontiijs -
1\ MM I
Tin linvtcur
% hi 11'1111'1111I1111 l inarki I lIr""II. ini.iiiuji m iniicb in Ilii. ( ,".lIllIli"1I IVKItV
III"III.II'IlII'I.1! I /, ,
i"l.iiiXU! 1111I1//In- : l I' n-. In-l-S? b tn :i Ilic nr'lni.iiui .lino! tin-1.-
i, Im dots I III-! -l.ileninnl made ,.ibn\e I InImn "''I. h.r.l., liciled on tin-. $1.t ..11"1'fII' ,' mil (li-iiiato,' ,'IIIIiIIII. :"} .11' t.tki'.cli"rac.of ,I', I'liinini, ml illll Hie, in'gfjo inn! if thiair. :.1 It i 111,1,1., Th.i' tI! i i- I. nine nut t.ihl.iiliiii.'nt I I.} h tin] I,. iiUtiii'-i 01'.1 Uniterm ft ti innl Ai'
'I i 1,1' bx dint I Ihr-ni. I lie II' ;IHlI'rri.i I willi I .upnnM'iH| | ) >- n4o i, 4n* t'l[ It. at wlm.il it iannlii'd, i l.jintnd, ; ("Udell.Vi lif 'iliniil-I > '" iii nperiH"i I'l' u5i-'T-7l.I 'hiss
n I I i- ,i I ii 11 inuii.: nfi-MiMnriliimiy$, \I inn in.iuiT r lead III.- pii'Mtil. and pli-xi.iili muni" "r- nlHnMMiM nn- niiNiltly 1 the MiviiiU; lru1ijHif\it1iu-ti I : i II i "..tilll; M.iri-li Iliili' I-U-J, HI it nn !Itr.: ,
..' inin-nnll.i' I'.ilnl.ililecjimi.: .. luue nl.illein.imy ; HWi HUM (the lIi- -1 II ill 1 iiotvpl it ami "Ie{ (, ,, OXTKday
a ; 11 I am, iclr.ic" lii- -I ili nn'iil ,In Ih"'I .1' in > % \ ( t 1 Iiml' .hlllllm htld iu thu M.itt"I, 1'lini.Ui "uii.ia >cw I Helmut ?lnhi>ili.i < ii is' lire

I jilrnl III 'I'M"I/ .'"' ni-ii -1'1': | I pnMi-ltril! ill I I 'I(ititIi' i by Hi-llinjicMeiiHittlv tftiU-., prn\i.leil 1 1III1Irllakl'' l hniljl'iiriil-iiliniii) ; > .llv'iliiptinii toil" Imn., ralilkuliniinl 1 I Hit- I 'hllisI fluliltill subimllid hf' Eluts'i.' SIuloIl, : and feteflay. April 71ft and Mi,

.il. I lii'iil.ni-, i piiii-, picsl.i, Ilic entire iirien( |. I lie iiM.iiis nnlil hit n hnitf, wlin ivvilihi" Smitli MAUlMiX.h ,ai.\\ ( '1111'.11I" \ I hclimi-li.nl alvi hi' htldin Il,i> !u' ,-., Mareli 'I>. li.irinir Ihu si'ii>iii nf ilu .
rli.li'l.t., 'amlinii" mil lie-. IIrR'! I'nnu.: i-aid M-tli' fnr a liott'innr. f tiLt t Ifnf: I.iinlrinnl" "iiliuiiK I i'l hiLt Si 4 IliiKliinil Met'mibi' Kpiju.iI S.-'
nn il %1"'I"fl'h.1I% ,' ttnnlil creluin; ;e !'lie. line lain-: ) --__ .inti-runr.; intinlier Cnn )'.' I Inn.. Ii. I Hi" r.MInull. mi tin n.ilc nl tin..llnlii ,.- MKI'lliXSON I : : hitil.lln, -
oni- ,
'I I'nlBlku.I in ibi-. '"imill.i l.umid fllnm, 'liirnlliilt' "iirdcn Tin'' IVnii-nln < ..,,.,!,(.,.. .I| ii,?. -,> |I'll'|, 1111|, Tim l.iH-,1 <|iuls>t of ilw 1.I"IIIIIrI.. in 1'," I' '- :,iii Hi-pre-entiititi-, ol .I ''i l"hILlY-', M.iitSu.i nllln ri .... iipmtiil it-, ilulii'ii-, iiil'.r-in., inliinihmiit ) Mix- nl lit r n.ilnni.nnil lln'

I 11 Hie, "I l lln rmplnyil'snl', ( tin ''I IMIMI I I I I nlltin. *.pni nl' I Hie niibiiikin, mid -iin.l:, l be.1'IJ: Imrderinx Mrs "....11 l.ir/'c v<.>rli i i\i .4il( thIn luir onSniiilay ,jn--i I I" '..eciniiln- Icd'uni" nf 'thi-ir. .Irirnil-i inUii i S.lid I'.lcci'mn.hull; i lie t omliit-tvl! b.i the lIlt I irtlnii t-iilu,,.,-i i iun-, ulkjp'lii'.n.lien, 10, .hit i-iii'l'i.un, ,,,! >i i,< 11 i'I.t.'hlItt'uI1 hi..It'ii'io ItlIblit. eineralli, i-nnipil, tu hu her tin-toi latent k ul lprimMilbmiy -I i h j1"I -|

'I 4 h I,l 11 iici ixed piixate It'll.!' i finni .1 ."i 'iiili'in.in ill -I I ..liilm'riinuaiid.upiin' lliniHaiiils. are nUiul' I llit' iinv: linil''IIII,1 niK.liuiteJ? 1I1I 1111"" .,Mair, may: bcgaHTt'ivil, iVoin tile Ii'iii Itt ill ; Mine pi r>nii-, in', Mn inmnianmi and t'hr retiirim uniiahni'U'.li- lnplt.il. ami t it 11.1.t ti t I leil 1,1tu HoiniiKII.il.-,) ctcit ta. felt- itt| M.Him, IT

1 lb II." I'nimrll.X It 4.1t'I b-MlpnlMlil" } ill IIi., d''., I if liinIn Kail: .mil, Souili I'Mnridti to (ll11g1'! in liailmrnrar, I tinuli.irf.: Tlicr, '''I o' the Hiliuli. ,iUiyuliuU.i' !);: st: ,l.tku; (loin I bo J..I'UIII1"; ('->'i'u ; I' tbtrr'ilii'litLll!!!! !) be iii.ul..\ ',. {pmtlilitl. Ir"r II"iIIII'II.rII'"hr ml copies lo tfiiVi'iMl,. r ot t (Hit Ib'ii"*, Pi'iiilijr! ( >'M"Inlii.. Ii tin i I-, preparnl In'-ill IMI lilt ni"M
.
I" fnr; i..idntlin.ainl, ': milkingreturns nt I hi's .vrutc, PI.IIII..II. (InlilunJ t'uif .1 tat: rij-unttl'lc teiin-
iiccnlli !Inr ili'il) liiin-i II in I'al.nKa. ) -, ill Ih,' .. hip JiHia, N''I\ ':ian h.irk' ('tv.stir. KHN iiiii, "TinJturtutu Ll i'e blw-tt ll.Hirly, 'iii' .
Iml iilm bui ,"I.lIlIlli.1I11", f."Ihh'IIII'\IIC'lulillll| ( < \ ijciliiictl| in lc- of. tin- Kli-cti.: "n "', iti r iiitic.ni"ii nf the ( J"Kn'/.y ft"' < --I /' / .?-* l i,, ,i"J a'l'-t't"! I',.

\ j' I.-.i-i I l'l"li'li.: I'l'"in II IkhI. '' niakr %llm iMi.ii'iInlnn. "II"> ili/in, i"'III..1I He ami'! immense 'Mrlmiiu. bark: I Litiiic. 1111.11! liiti--li! i %liurk. Wari'ii.t.i.: I IIIMI t : s't4t iii'j npplir iimifnr, the bounty of ('usliru't tNo t'Ifltliiltti'iIii Anil'ft

I t II imlian Hi''III i J cnplc -hntlld 411 il.i.Her /> I'ln ,''II. 'nn. ":Ill nt' l.lbni--in.e.\pcii-t'| % Inviniici.! t 1I10"I..IiOII.ihlI0 M'c I II."' \i". uClllt Summer
Spring
., I ..iI '.. -.LI. nl" n Hie cliimiH:" "I I IliIII.| ) | up in, lln K ', ., "., thin ttniild if judii'innlyi up Ill' '-.TV. inpilii'r It lilt lilt ir siilall 'nn "I l ri-jiu" of llii : I llUlrti-l I I ll I It ;airy liinlniinir and\ I l-ir-; upon xnlniK.leclinn I;its I nitilii-atinu' nn''it| li ihc r Ihc C'nniiiUHinii isbn "f AUIi.mil. n i 4ie( 'I, 'I u-teliU) .it Jilt, ii.. i

..III"/' lllf'all.llh! III lilt- ii mh't, iiberi- they, 1111U il'. rcullA' liirlvil., Ihiir nil 1 Ilic Mil I ntUnMic In lec.l Ii '' isrvs ill! l I'l' tiniilitmi! juMiniile.-.uml, lonlluul Ill ul.iltr.
I Imi'lii\'!; i-.i'i'l' mm ,-. pciliaps: ( l'| pen- ul ((51'Xi'vnnitin' hull :apply i-i she lei ti'in' i.f I I Hi.ntliccr ,! ii l"fl-d; I fu M UK 111iinurjllt., .114114. FASHIONS.

iiimi' l.Tllk,8114 Imurulipinl I m Hm '1'.1'' ,!"- ''il I iln, %1'1 ,,'i, m All Idle I'lnl. i'l.l.Xi t > lilt' I'lIlII'' %' V I""MMI ft all 't .i\- iMyi nil nn (i'lu'' '-'|"'' ,ill I lliitac HulMnnl I it sirk. Thi-nn itniul -> ulnri'auid. an I nil pi rntittii.| luidcrHie I'-ipt nu an ...riin.il; imil n.l I it It' umi ittCoiu i -' -- -

|1'I"hll"I'"I'I..f! l III,' M'l'li' I IJ) Hn ;'i ,imn .1 i iI i !,n"I 1 !.' read! an unii-n.illy iijrfi'- Usual" !) l.iiL'i1" imp% nl i-irn will In %1,1'.11110,1! 411liiil.siiu m< ml I UIIHI contu iilini!* prcliy .'". him ail. nf Cmiijie- iy be ttititlt-1 I In inlc onai'l ills > 'Ir.. li. A. H.'lll,
..i' S.
I \ lit ig'- jll l.ix"l: "I HiMlmiMir' / l linn, I'' ,iimi ,:>, ,- 11.1 l i.mii'l. i I- Hi I i1 I IIl11l11l1l1i'IIII'III..lh\ Ins.l ;: rniiiii\1_ iiiif yt lr. alpi> l lli.M., niuli inii" rol i'Vi-1 I ; Illdi 'I..f .\l'ril"iII! "be lit re 'ljrtt 1k albiIt I '% ('le-lmii t't'lULl nBi-|nitiliialmit i -. vi i in.n ii' i mic"'Ii. i.i iniivt"ti Mntltclimi I Hi ii Co.tiiii I li-, I IIM nn j-ur J-'ioiunt, i Dress-Maker and Milliner,

mini/ In ,ILI"(' 1'"I\i\II|\ : !-11..I: "'ii'l ''r-.pi' II li'.lt- l t"1', ),/ / bt. i II I ill'rI hoi 'ii. hiniM'11'i t ioul-uvlukru I in UiipLiiilin. I .' itl/ (iiliau-ii llliilllU, wt.1 I ,Il. \U \IIII': | >rll. Tu Cot \ rnulilliinii 1 alMid s, itt Ii II 'lnek"ontlli! I I'll.t M-ireli in, I*-j- ,

I Iml 1 ulint i" pitm l III '1.1: ', n-pii I. i iim.ii- ll.ni nki'. I He .llIu'it'.. III "fold' liln, .! k-rin, 'to thl Tin ".ili.i ,"-ll% lii4A| .| in.lbrciitih! "/iun i>nju-' gi -. Ill I lime, ,1It1 lt.ip.the I linrc.ni n rt'Miliciitv i-t 1 r, iiriilimi.llMuxit)! -I'r.t'tvl OtiMi-... il I )1I H.\N! IU Il.ll.I| Mm Nl Hi .1i Iii

riiitnUr l.iluiii-iil 11., 'll.' npn'? f ;". innnu\ ..\11 t;" ,.: r-i.i; is' -mlili. nly I liili in vf,cinble i nln i Ulli-r, |truiliii-ruiii. .\- lIlt (.\i i'it'uc| itn-vxit-m| 'I ..'I .-" t lIttll'lI.,. Ill1lij) ttir,I'n decline, m until I nrnllter I I kit tic.' or >pi diliaall-Jii 14 I Ole .iiuUbe 1 It I lias bit II tiCk rIuliI'l I Hut lliu lijliotii tn ''4 ikuml I'.in i

: ..l'.lin" I ", ill \t\( \ iiiiniUi.r bIt imllc be Ilium I I inuiu'l I| 1 nl t Hii- (ILl, 111,0 tltiii siitli ui liay) beruiuiivd It'.' h"'it"l I in ilrtiuinfreeil'MUi, under CircnhrNn I.ir,c mil ti ill In t tuilM"
mill pl nllll'linlla 'l/ III''I I'lll.lll'l I'lllI'vd I ,-I ,ib' M I !nll.II" \ fifnil i ,in \\ lilt Ui I wan I'lIltil"ftII''I'' ; ili.- war. the ( u u l h ilnlnl I t.-- I I'lirdin
a. tu tlio i-r.-tisiniis ri'ni-n! l llii'dirNo t k Millimry
; iii| 'I! ul
I I Irtiin llir I IK I
; II.. ':..i'i I I."l llii'Mi'4 .Minimi I', 11.-nvrr-ar.li-iii I Wuiu'iMtWiiWl;; .1i\l h.1 fl-it" { !! 11,,l IVpnilnii-n .uv Very .IV.I'IMami will I nlnUiiilLi > 'ill'i'ic I I tori 8.1 lit'! e
l 11'.I' liii'lnli-liiiruf 'i I I.i 't .1\.1' ( < : iWiin1A1'nSi' iclrihi" ,I unt I I II 1 at Hm ilu t limi'ltI| Hir lalilicatimiuf Itt-iu.----, l-'iteiliutii and A l-indi, I Ili.-tiict) of I.Ioiio, it. hit- Iirdtie.daitud

iJ" "(::1' "I"'I'\; i 1.11'1.; I rida, ii'h.uw c u Tin i-.ilni.ili-il, |1'11I1i''li :"' fi'iirfitl' 'In ennteni-" .I'I 4hIIlIt> p.ilil! nut., lu I'myi'3r' .1WyiH) ) fur I't ...' 'l'Vllk 111'1", -" fit' IIwr iMiy" I'nllMIUltii'M }'tl| >nliiiali-il! Kcbunrv :'illi, I IxiWhall lit'theIlimn will In- |. |. .r -

S 'iliii'4' !I... Hi'i'i' .tlinii-aiid dnllar. nniii ?. All i Hie prnxi-iiiii-I .->.iid I "ii.uiCt' | it* lulllUi I I the $ ill>.pi ti'Ml n.l
11"10'1",111" lulu Hm il"I1'.II" \ "I I ltd.I 'lilt i. .IK I'nl'cII1li '.lln Hie C'liuiiy I --- I jirf-eribiil by LiiIilt'ltt'e I lieparlnitnlnf : '
-.- !. Ih"llh'i tit t. and, i'.lioiatti' < anvery ran-- t l null tUt-.i: "I'd" t is iirtlitftbv Ilt! V'lrcsi| i tn't be the '(1111%'. n h'n d i- afullntt "To \%
' _, iltiy will t I. nun illil 4 Ii.", Iii' M. J'hu1111 I, :ii It.l'' 'I'bi", liiindri-il; I bu-liel-. iluucn The |H-npliM! >r 1 IViiMii-nlH Imv' IMI-II i IrfNlnr.iliitfli The I'liihiMpliii: A:ic piiN' I tinMlnttiu' ,- null uii 1 tul.l! I I } lii" I nl' UJII1'.' ulpii inf pnlk or pirauusUXlT taCUII.IT Tliiir-nliii % i>rll
: (f \ \ lint I Mmnix -.. .h'lllol''(. 4' -in nirul. I.'",'0711' 'II5I111I-- wa-, r.l lit rof .' Mil mill Dili.JUr .
I liidjan JUvcr uiv i-i.: i 'il 1 tll..i i i In'-' :"!' IninaliKlcndnl.ir' | i>M% linn- "yt'rlt') .aUiin\ Kiutiitipii'vi' I n| lit M-.i"t .cutUsitt..ut, 'lI.UI[ nil'.' p.uii inn i umi"f -.ill nr In-all bui.

in'l IM- MitlfI'ni): 1 it i ,..4I> I'i'iiiii..i' inprnj.nliic -, i.ii-i;. I i- i I.e. "iiiinmi %lIi.'l'" inr Ihi-in in Stv tin AUbuin.V iiml I'lnrul.i' II.Inl".II.I{ I hit", n", I II'lIfI'ua'lld I milt nl' I II 'I. 1.1I11111l, illl Tinliiiin: ;, the pin. one ji.nmd I I ttt.i miiiicni I --in I lirt-ail' or flour, m tlu l, ..I It"rinl

110,. inilfl-.| 'i-.ni-vi- 'I 1.111'II.., \ < .rki.i! Mix. -,'//.1 i II> ,'"-'I. 1.111111111 d.illKl, aInflir nil ,, \ Wim"nf, Ilip T '"1II l.fI.IIII'a"I.I. Fnr tinI'll' -. Adjiilaiu < ii.Ui.nli I mn' t'-nind nl luird Ill cad, nr I'll'- p'liiiiil and ...ur ll.miltts il.u rnml
on flue S'nh fnr LilviiI' i d'ih, i iI'h liv t lulu
"iiupruis
i -'hip thi-iii. Ti-n I le(11141 i I. niiie.- i nlii ul -. "
I i i' i "'tintnl lut-al.
( 'I 0 I'tTaoiii imtlir
i'l' it" !Stalliud HI i !.l. i rfillly: tilv IILC lu- t*..l> tirnll lill bil.ire.Iiiil. 1 c I'urtfl nltin tmirttx!)
.;
1 linltinii Nin.inni.llirii' hh.II'I i -'' ''II bun ) ,.rg_ 111114.1. 1I"IIn1I, tt ( 4s. Tii'tittit1mllI II ( Ji MLXUI \ t' i .Xt.ir--f u ;( It I ii| rniittout h.ill't.l$ that: al."> e ltiir rlt iu' ,
tin- vtiii'l' I allnib'l l i i.I l"I linndivl dollars i ii. iiiiie t SiipriiiuiiuiUi% .rfL. I MUiiii' I nl I I'nhiinbiii" iW It Qh5i 'I
In '
\ jd'tii In.) Ml. lIlt -' xi II | n |pr"I"N| cniwitijni'' '' rolMuliliii'i.ftat, ouic r II''I I I'si- rui-'ii i-iift'itil tsh' tlCtt >Jsi-nut* 1 tin. 'UiRu ulitVt.vul
1 ..I I m.iki- I'.itaiK) $ i im ITUIII (.- i-.k I.; U'l'irt1; IIl11l1rl.1 1'lI'\h'II'' as II,' Tin- acl u a-. mnifiM4l l' II.- i''tI 1'1.1 I I Silt- > .-
OIK 'I 1 I" 1 i I : .hul%;-ns lnuil lh..ttI: lu.1 in lli<''!i-4 > u.'i' | ( Vt its: tt'.t i' t l. tiiet' P: tii. : ii- .1: ;: l ; : !;. U-.lx.ut'Vv

tuir. iiu-4 Iliiuk my 1', .",.,-" I an-, lilr. ,.i ,1" iutnl t 4'"III'i "I .m Jin "I, I'imi lln' Jinlji' iliti lmr'L'.l, him,; nlthoiilt-u-n I Hie f.inn Ii't'tltPlttl Vt' hit I'z, 'u tj.t .1 ,1 II. Ci'lnlinilJiii-4 nlliti-4': xtilUin IlibDiMIM I IXXlli utW I'.itlcrn
bu>> t.-'t 'III'I""I-t|' % |,| t "'111" tuU pnpi.t' >, IIL- wlnji-! thy h ilUi'.jUnii'g nVuIlic !* llr I'Drttaiujliiibieks
rll.h.IIII' Mlnlllrt illllliedi ,
: All AM S I'i 1* J t I'" -U-p, In lll.ike llll IHI .
1'10! 'loll I ni :, Ii ill,! SliuiiM nut tliuli'jrur Ill l.11 }
!1. 'i- ".11 'i I
\l1\.hll"l > liaiKacbi
I .i..h: :ii.: ; 1"\\ l""li: i' ."n Iliil' 1 Mt k.iint' dillii I.M.HCI| 1 nl'iiyiin brin,' |,iai-i',1|; ill niHnmili % : ; UCILII I 1i4.'r -, N". II J JI Ji rr'ttt'titi''ti'| upon ilufiiimivart I l'iirtiiuiitul | I -Urr 'vs JnU I'ttcr
I fltmltl. |It IHIUllm-i.MI-! ,! W'lliv! ,tn ;ti'Wbujfir nliii- whit U "Mia}' l-nlucc nr illliliHihlali! Ihe, "III".UIt'JIII.1II", I iho IhluHir.Tin 4t't,1., it'iT.T 1I "J"IIII..IIII.II,1t-i | in ini Hi. Vraiv I'mi >uiily{ ( o'lln: ""li-jtlru.-% I'J irm.Ht .1 II nr

vi-ryMii.m1"' .I"'. ." "' i'l'' -.It 111.,1' \i.r.utt-. I in, I Hie ill"-I %pl.ii-i- tin1 1 limate, c-i>iTi.dlyill. pi.-ulifneni, li>r unlii: I li i.i'pn' iiinn ti, the |'t'iS I Ii.l t.i ; J'bo I u.ut'ili"tt4luuxtuUuU iMir>. I |I'>rtlif |miMj-As| indbniicil in I Ciunlu' il'2n ti.r liriMa
'I
I t.' N.-iih 4 i- .l.n' k-nnuille, i. ex erf imicjnrj. J-tt UXMI% 1IUh"rii.i! ; -1\ < ih.iic.ipt Muinf' itcvull} aMt-iubk-il iu TalUliajfce, riot-Ma, incuiuplwui't .N.- ", iii-l I ijnrl U tlu.e I Hcnliiurttra kill,:. \ t\i-.ultUut rtiult uutKf, "ll r<.4. >.t"( .' .
II, bi..iii L, \ Jud I ( s ihun
''III.II'"f' .iiig 111,1'.11"10 in ; .e .lIhr i .ijuulhnilly ; .
willi OnkrSo Uin. .ml tie .
: WH ... ,El. nitiui-.ili t('I' IhttUtillil, itUlrue i but nl fnriuin' .t > nmmunily mi I't-iii-ml 1JO, i''utt! 'lint ttliiili l uiiit-iii. h t ff t: m tcii_ tjtitUK'
i CiclUT'ciilcrpiic' i 'i
f .. .,). in.ii Hit' f'UUlry i :q'idI., rtlliny) ni wlii!, .| ..inli '* ca-inM.illy; cry laliiu: March } : ;' I I..' III ;i lci lilj l y li.M |I.'I tiuln, mm \I ill.. /roill llli'ie I llci! iurJltvtliibtJ 1 I'1?, Ibfl*, Hi lli dil'u i ; n u I.in ii ''t'lill .iml ejju.n.ixf,rr I'lirftmiiu.; > If 'alit tt >
i' iv ->- i- thermul ) | uppi.-.ili"ii.) The Hiiol I ILIplanuiiK
rii-nl.iti.
| ill hlll'lllllJ'l.III.I.III"U I ; J.iuly.ui! i..alrsesJ. in\tiuuiinille.il| iliil in imlui'V: nt Ills A_ "f ( in.ie.uivntioiiiil | : .' l. : ,.i'i I, ,, l.i t tItri' ..
i 'ICII runu-M. Wi' d",.- ilif) *llIiflI.ie u'rI tin I- lill h.\I.l..ill..I.I .t4)3 IK'oIl",1| u Iid.I.| ', ,, I Hieci'mie 1 "l' '< lnIi i % ;- nl luud, riii'l! I'ni-diui li It''UI'
i' tluIlM In ,",',4.** Tnrnl.UM" t.han'1'' .1))' iu ;4iil nii'trpri-, i\ ii l I', fnrav- o tnt,>tWiiiin npnu III,
uuiuii'gkH .. Ml II l lln-l flMUjJU (II" Ihu "I..lI1 I lltlPt'II.
neuUll Miutwill
11..11111 and/ bv'ulili} Hu.ul.. i ;!>> a i ( ri4'iiriHi'| I .- -Ill..- -It'll. c .1 tailf, .>*,
I \ I'x.irtuigtrsr' I ...dmuf .," .i'l I to >It| iniualiHfi'iiin' 'lucnii-n'iiu ,-(faly nn the '|1,1.' am) in IHnmrv v\e "-\ |i4tUilin : tt'l I t'iv'tl 1 t ''ivirui i in I'.T lln $ Itt''t( fin- it.-!
'il'l ".II"'I'I" > --
-
witU tint4iU' "' l ninnlii-il d'.ll.n--, m.lhin0uri. % 1l'.III111! ,i li I : "1"1f : 1.lqll) .I .ibh 1111.1'IIU"' "I'.IIIlIh 1.11/,1, .ili-: tlie ti -:ilubknit- rni ed, Ihl'.' ,me xtnrth'Ililf A hILt I 1111 I ; 01 tlitiRi-M4mi-nt% I l.iiliiUuiiHiniy t'oilitllUtiuil, jiiiI! ili.l lunli'-i Isy| :ill i.i.liqauci. It l K IAUKAKIIt Screven House
i'lIKC ainl ikt- litlmiio .'
; t' Iu MIl) 'nuantll :yiwu I pc. ut till ib>y ;:ll' .1 1'l.itt-diu I 'tit .Mjikti. I'11o"I'lIlIhllI' a n in ( aumu' n i- inlinilakrn plu-t tin Mi- :t.i$| 'ilt; -.liil C'Dixi'illion tt'lnpit I-\briury{ ;'illi, lS i> I t l, "'ii. ah Jnl. l,, rnl Cupl4iu I' ,. A ,
ilu-iii A "HiiiiimUiHilintil! I II ill I In "Tcclt-il. :an1Illi !-ul-mit lor r.ititU .ai"ii! in iln- |i''h >u> i in >*U1 islotiI
.. liuuilit-il 1 > lii! I
)lIt uw
"II" C fnrllic. *
11111111.11'' 111111,1 Aetiu A-'H.lHl I A'tjntim*
UI..IIO'w, I Iri1' i' 'nI'w p'iriiMwf| iimnUulliv iamltUtif.r ( iim i i!
f j 1I111lOl.. 1'1'.1.lIr.1dcl1ll' > > ,11'! 1 uli.uiur I > M I inn ii Oil, 1-1II..II'J4.ijA\rIIIII'X''I; 0-i'.1! 'til 1.1 I ''I. I n-ffS-ivri'l Hinl In I',,' n :'I-.is ri-,1 .1 ind !It nuili' tt| till|l 4 ...I
I IoiIJl.orli.I"I ..II tlij.ill al.It;.. .:u\! I'l'etl iin" UiH'ib'li' ( U.IIIH- tin. I-i vMi'e.n.ml! ,, : iii"l ..n.ii I I H-it
: I I.j lllll Un >>l. J. Ia'. l" N..H 'I 'r iieckli.I HIL-II Hun U I'M illi"pi ii I l K m I \i I l- i i.ni ri--r |i't t rit'i'i| ti I' %" t.5Us4Itt4tl- .
.:wil rtk-U'trf"'*' /*, "*' W.' IRM in1114.' .' ""t. it bf %Iml !lill" tt.i-li-. (list- Hullm >-...!i>/iiid. w.llfili'! | uhI', hiiji \,4\11.011/-" i f 'In. l.lke.u ..I.'h i in lili'HlulnliiniiJiij i ., "'.it' .il 141 1 i 41 llll tleiuVI' I" I- ttI4ttliLtbtli M I'iniiti' jj I.. tj, tltvui i'14111411| I', ii A. \ A A i ,

1 buhl" l ow I>U,.I ," ,lflIlIU'' ,> IIIf. .1!' ". ttil1XurOu.ni I., i -i.i \ii> iigv .1'' holly ill, ., uml tilt xtaiiiii; .ll'1h. %11111" .f.rl ( "IIr..1 .a: il I ,tiiK<- TUitill, U |iiibi! 'h( J i ill, : pn..ii iu4i tO| .viU .1.. t-, l'i !Is' %IK U In tl.'_ \ii"ii

:1":1"I WMI"tIit' ..,11.' IITinr l I" ..1.It11'! / ,'.. -ale,\ iu lintrKiISut t il I Ilu- ,pren-ul hIlt" UIHIii' Tin.luk.iuili| K:tw r* .01< vij- Tin 1 Mi. |I' "' 1..1 \\1\ l'i"i'U! I' ,. ...,..--.:..i, uml C'LtU141'ti..ni4 i"l!.>','. '.n Mlt1 lii'- M".uliv, TI'V
,1 iiiltil ii'ibli.lie' .h'I',1| | 1 iUy ami Wviiiuwlix "I' VI ij .AM ;> l'iU -ll1''t't 4 itti4N'.\kiiuii l lti i on It'llt I
4 imkiliiit'.urou! luul PIWI111, l 'UII.It.' '' ul'hl! 'I- -.ji.: ;4".IIf1'' I..I'ilp-'H.% l nark.inti-'situ. 4Uii 'then rciAipjuilinNiit !' M. .I..IIIi'r Ih..r I.I.i..I..i! I"' ,III .Ii iln UliiiUMii .i i jir.l" I l.luflyliw I Mi llu 1I1..I\.n..llIlIl.\ tilt L Uw' U / -. JJ.in. A i ': Uilikli A t'.it 'sIlt It M tt'- lM.iniTin,- i'uf.imra ,

1' aiill.iliJw "> t -I 'u.1 'bt"* 'l-'i-i'M' aon -".' ; Vnrt' H."I" !.. : '(eJil-tiyttiwl! ] II V. *i>l"> "Vluu n P'4 I i J* Mn !V ., !41v l ii'"jlf iIi. '01 .l..1 t..llit It.iu k4 1 ILtI Muuit I'Jil1*
tflal( nnniln I "I '. ., "'"'r- \ U" 1\ hi. t IIM ill '.""'r ""i.Iv_ alli-'l I tlie |...'.. Won .., N.ills It \i-it..III".1! 4 in-I t i-iliiii Klnriil.i -.-.- .- I I.I'.i tittt. lie t-l.alts ',tit' I 1.i thi ahtLh" % 4 byhttt cf Witiitu M, ilt', cnl'.jt!. 'm,. iul
BimUHlunui. /liilVt"Ct4bltiM.ll % iwi li urt.uitt', ',i.r''tjti, lilt l,. tliClikdt' -l* u ini ,'I 1 ike tXwittit f man-i .i-i '%ii rtnxx .
Hi.a ilii' xi-u': '1"'rlllll'lIl'a'l\ ut-('"- \.ii., tint I bllo'u I'11'. l uUtJ1to1 II i""IIIII"' ... II" i -
.tll 14i. p.fl: 'll .. II illk.- f lia-I'll I the St. .toll,', .111 -t \ t"' tit .It.1.1It i4jtlrIF ItI lItt' t ,tt" ltCti$1t tist ; 1541t1 At (LII IbIS,' t ollihI fl" I'l s'ii4ti'jtnsteI b iii' t' ittU' '.
J .1111 Lw '' > liariy iifftiniiNitirivi.-il' lii'n" IVmuf" I ithol .,.. .., ktt lln-i'liTtIui.nniliillilH-i.illii :. anidihe
"1' ""r'lIlIl..II"' 1"1. II'IIJ, "al'! >II, 'I : t" -. 'I'II'' II.,' XniiUi-rnmarkeH "I' to'N" 'ttlthI 1IootI ,' | llji. ijuntlanIT 'i' Mnyuirf Wu.Hlnjlnn utMiitliir.

J''Ibt!. %uiI "',01,101 \..." il !ity s.. ..,!ii.iiir|II '. I i.. ..I".ltI.I! % > ii dialliu.I | ., ui.il lUll"* II .. Lteo&; .,.''w..J'I.OI'. .: i Ii., .lhhil $",nil-iMj-; K i-uhti-helbv I tUf Win vii-vil-'mul nu> t'JI.ItiiIfl -n Mtl'ii.ineiCsnyi % pliv-iii.iti. ttiZ i ii--! \titii ntb r utiliilin n'TLtUunl1; On.
I I U bWH \ lli-nm-M Jr.m.miui.uii'; h "U'.it\l1It"! LIl'nt3M i July rt.-fUuri.il iu tin- tsl'It*: inv xoie in tti-n jMiMt't. HnlU tI liii.' aiti ,-', ..,',''I liiUI.'tr' ,
lI .' ...ltll..,. 4,111., .. .i mifii'' :i .i'i.r.'lilThl.| I II to i stII ) LlI': 1,1 (illu 'ii' Id ;ruf"tI"\"It\J''lIlil'( .i'-0 1If"
1'1w.I: + : : \III"'IlI\r..ult.: (in' 11u1l"e klmll) !Jiati. Jiiiiiitam! "Ih'r-( in, ih- litidi.iiuifr! ', 'AiMir.: t't. epa'tl.u) ilMrU-t% wliirelii-oil-r, un'nii'xsbttt 1,1'I I Hm t4nlI"l| I nilkL'.t-'J ;*l I i.c: iir4, 4t44t\ .. Thp
; 4..1'-1.\11' I I. : 4 ill" tun pl-i-v- litu.l- re-id .1 i t'.u Hin !. 't ;. .. 1 i.- ,' ; :rcJln I, III! ln-vri r wi r.u juti tthiiiTin- ,!rifastUt 'I'lll.-. 'Hi l ni 11,1.1 l.s t'lNalUI i I II"Ni.
Fnrmc)1' 1111uU : if !.III. -, 1'1",1111.101| I h'"I.l1l1lh." l"ir.in. iisAsiiPL' "."'" I I't! IItt 51111 >'.!l. il I I d.it., .
IMU hi ) : >um ( Iwii'in e.Kinpii ,' i..iii .IH' i liUi. L itirl- i.. '). ,. rti-llj n p'i-' '- -.11 ItI! -i !:,ji ,v U'mi. ? tt u. ,1 t -, Ir. .111 lii* nlJ
iiii-"llilily pnililiiblo .
,- I hl lli-ury Hit-pl.t-'Uf.' of nmuburvti, uti4 ih* ?"" J. 4 i .- a :'itinl-'r. .Hid. h fur flliuali': .i-iirry :nnl .limiliiu I nl l Hi'' Ilpl.ltJt..iIl. N III".' IIM mimi '|11\l'1.I11.1%. u.."ii it t'11 >t .T'ir.: : .1 llii: ..'', "'It-r.iti-. ..>l I lii>l u i("niiila!. .1 .n.1': ; '.t | : .inv- i i ll ;- '- I i-i i i' II i iI
". f Inltt fullest1. vot!*. Po .il. Octtt o. ""''Ai ti-lm--, I ..iIrll'tlo., \ IIIOIIM makliij- ,llii; "Ml .- ..', I \Ii klli'MlNX '
.ll" i, e : -I'IItw > liinjnriiH/in ,, .' nl .1 "it > 11..i- idn.. i t .-- > 1.1.1 .11- I .,. / ..
Pr.Iit.
; i i
' ". '*. I '111I" in ." .11. 'I'liex% an ) '
I'U: un.t' :. -:" )" l 11'4'1. ." 1
' ( I.U low ,1r
MeCo.
*. F. "P. .
:
: ;_ .
,
: "'h.". .. .

: .,..7",1l.;if..


: ,4 1 J ._- _'f'. .. ._ ..w.1 -, -- -

-I! -:, -I .. -,4.1. ."..1". ..f1 I 1-u-'_ ,--..._'._ -5---
-- --- -- .- ='- __.5_ -.5_ -- _.- .e. : -. -_ I

t>t ti T.IRL'Ilt' "i h ,1 1 ,.l .i I \ I
I '( i., I 1httIt-i.' Ifl'I % "L
THE SEN rINEL. ,lid tu tin r'.1 t tlmt 'In 1 Mt, i : ''I i "il ,t I" II .Pt.I 5 ( kL. .. Comet Burner. 4-

l 10 I t"r ilai ml, "i|._rt 1 '.i "i' 5. ... ,,' 'I, \ ItlI Ml I IIMlt.I UIOIU\ "( M. ,lurr.irthAir -

-.4ti > 11111 .: I ti.r "ilu.irilii, I It"i t' .,5 I, ,,,,I.', ,t 'I iiir "' lit r..ll,,_ 'ntt .
tit -i t tI
'l'I."II. M-tl lll iItIl.II 'tu. 'Itt I "II I l IMIW "rtitl. HIT < ciI FrjIiMl COMMISSION) MERCHANT ( 11 I I'" ", n 'Ill' Ii .in ,, P

m MiFn i uin: i m'u"im 'i.t. .u r. '''Miit I "', .r .1)! I l. 1 I.1i 'I f..,'' \V. t S I ii. .f'.I''fhl." t. 1,1' /II "r m;..,ini." II n S I ,"11,

.. hit i 11..1.1. 1,. !". t.tlit| ,I It,I- | I ,i iIt ,', .I. .. 'I' 1 I I t '. O "ir. llil.itli. I tIit m ii 4
1' tt'lttttu I I. : .. 'I, I S Il.. ''n ,I.I ..I.I. 11 .) "
,ill "lilt I It I, ti, ) V: I.t. I i i i i t I S .. I. 'u. "1.1* nPi ,
t..I.0'' I'KlI ), M"". ir i I' d'.1| ,,1'1 i'' 'tI i S S S I "I 5 IIMtlln'dlittnl .. IB lino ," ,

".il. 'il iltt.'ttlu '''I ', "UIISII' |I' r ,, !I.,! ''Itlt Iii MI'I P M ::li Mi i 'It I : ;I I *; ; ; :the Wom'I ; '
til I) 'll\t i m .'1.1 i i ,' i '. :. ,'t, iIi lril4tl''irllrr... lit'. mt.iIll tl.ii.i tlulIt.lt.. Iioh-h: nul KSriiiil; I lrilrr: .' ,1.\\ I
; ;
l"n.1 ut I. |iit I n,1 I Knitlltui 'j 1' llllf I i,ili"" < v it '. "' n'l'V' i.it. .nimtulunrih. ti.I ,qtl .

Llwst AiTerlisi.it. Patroaane! c in the State. now i rip' .u .i _iimln mi,'.! .i .t. "1"t'tlj.' ){ t'th titrI I" II.11 S I'I I llihld lttuituI4ltttt l i I .iirrmt,( "r|1'1"] I IIIi I I. .'..Hi 'j I, ...,.. ,',1..1. /

.-- .I'M1- I I'lon |1.1"| c I ii no ,t.,.mr > t itr.ii( :i (P.n. i,II.q.. "l ,' I.t<' fill t u-"i .o, t 5 I' 4 S I I .t .' h :, "i; \ ,lairlfnl.: I\IIIt"11, I ::110 v ": 1 l': I > : 'I ,It \, > .1! t i I i ': I "Ih I I t nnl /

\ \\\\\ V.o\\ \\XvI \\ %''\\1\\\ \\ ..,ill .uij mil' |l.t.\.I\ I .1 ti, ,|ii.I.... 11 ,nI ,.: i |'ii'iitil.nl"- 1. .i' '1 \ .'II I' St, S S .1), '?i iIM '0" f.II .I 1, 1 i "i'iIil K Inr-T I "IMv.'ri \.. | I'l ,mi t i i i S .1' 'Ii : 'l 'i | ., ''r'.
\ I ; | /
l I '
.1.1"1,1 I ,'.t\ I t n, ilrtiU.lt I i'tl Bkl' ', "', ,I. 1 I i 11"" -Iil .

/r.. : ,:. .. 'i. I '/1'"> .MlPllilt irnti- I I. t' ,tt. nth !h. in "i ,,1"11" ii. if, .iituM. S 5. "Iii ,,:j'I'\, .' "tit II. It .\ tIll \1" llt'' tl.1: A en's.IMI 'I.illll I't Hi-Hi I llu ( rtilltt'. ,. 'ii. it t d{ :.,':,:' .

l.rl.-t,i.l.i tItilli. '..1.. tutu l.'rJ.inl tl, '., ".'II lili t .I lln. ,.,i t.l ttn\..Jit ,Ititi I.,," ,,,hit. i tS ,: Uliiti|M l ,-.til'"I I )i-si.l', .1' I "I. I IKMVII: un; ''IKI: ," u\\I IU.I| i I .1.\1 k'.tI\\I |I1U.| I | |11| \ I s .I'.., ,",,.,0,..,, ..1....i" ,.,".,'; .,\. \ .\(_ ) E:1.! ::

Oru.tul/c .1 I I lon mathf ( >HI.ii Illl IH't' I. l\l. I'lllttHo tt.1 linn! ,. '. I" "'f ,. ,,
I to ; .t huh" "l, In,III' Inn lit itt it Hit' i ,4 I itIt.btiiii.tit, : i. 'i 1.011 tilt ill.) K. < mnl rom ..II I I .. I _
"
v-.tm.it t 1'1'.1 i ii it.' |I.i'l "t ttn ,,i S ] """d.1 tlr', pin" II 4 bit ilrlf riinnl'i %Ittit, ,I' t II I -
t in I lit-. 1 .II'd ti"ii l'ni I r in.iiibimtiu' "nutnlli' i ."" \\ "r. lt.i( |f" i inillti ,in uf .i.' ''< i \ ,. lit. ., u !Ii.. ll milIII, 1'''.'willi .,tn filth, |I""if. .n --- --.---. ---.. ,I. It .I. 111,1,1 1 t SS
; rman It lli.li. I ili 'ihi.lim, .' 1111111 ",,
,11'11" II I 1""IM'lb.| lint.It t.1 f I III. tl'tlnmMi ulll.ll ii. |"rn. Ill ti. I. I j i"" tI .1. S I ., d I ''i'l' ,.1"1.ntilni' SIlt", l.nittl.. tii'flhliItP., ll I titus tI j I. .tli I, Burner

dUd M IM i i j. 1"]1'1'' "-! ,t" l In1 i'ill'1 "I"li.iiliiMliiii i ) ,1" j i.i tliliil 1} lust rut.,. it'll li., nlli"t .,, I 1.,1'. .III -III S : ..S. :, ,1 liii.l lii'lliil'Hn, l"(iiir.il\ tn I .1! It'liiltln 5 ", ..."" ". ,'%:

i losutt .1.1.| 1, l t. it ,li,,,|".,1t'.t: tt 0 I I,1 'Iir.ilitnl. I- I 5 ... i ,r ,. t I ,

i i. inxitol t 1 tll iii ''t nt l tin- .:. ti, Hi I i IM til'i i ; .1".1'ii t .I in-' iii.is iiMl .. t u -.: : 10 11'\ W. R. WILSON & BRO. S .S. 1..1 5. 1'itt,In I,,"It ti lit in'tm. i,I.?",1.,1,?" 1, I"', I .'

,i it' ( .., I I.S I. \HII' 111\1 :: : II" "r 'It'll in.lIt., Ill
I"r 1 t I I I ,'ml 1' llun. ,"'i ,,
MI 'tl ,
;in tlii luiil'ii.i I i nti I i t tt imai i, killo" miti,' ibi utiK ,. 11,11151 '?' ) i 5,5 .
at .
( niit lliMi-t.' i in I'l' Kink ,!llt.t i .I| ., .\ tilt.tb S :it,i\<>il liiitMutlt 11" bIrth, iu,1 I dnitlc \ .' I '11 ""r' "i'', ",in .I.I \ "

itiks.' ml -I i i ". '., Hi ti,i.:.., ,,. Ittli.tI S .mitilit LI' S it i t1II. I It" titll.| im M.H wtllni, thai, thi ? *)n.o'! ,, '.'. '1

I M'Mti iM'lni-k "fl >;\ilin la\. I It I InIi, I i 'll u It| I It t, IIll.,,1l, i tl.'l \ ,q" i.j i. 5\ll1l.t S. t :M S lii I i4itt! ill \iiur :hilts' 't't.P t'titit *>\riii' I t I .1. "i' Itill".I. .
|' n I. |I" t 1.1111' "i '11.' Stl.o i ". .i I ," Miuim-I joir, 1 i'. tliqtt| : M .ittn.1, : t I' it i .i'1 I IlI I i lliinii i isi ,
i.uttlti.ilti, 4hitl 1 | .rtliiuitiuiitl t.m "lit 'ihlts.. "l'i 'ui' "i ii S Mint II 11 'IU 111 Mtillltth nn : tho **,, CCsn I ., m it cm
thu ill M ,r :t ( 11".1 n l lIt tihij in tnh' S .
\"I1 II. ti'-M. tin- I'll' in-t\,iiii I"i tl i rc" it., < "iiililitl. (nil'!-i"I. tt t I 1,1. I. .I IMai I It ,:tI:t n t.t,11,1,1 xiittt: ilti.l; ) ktitt 11 il 1 Mt, time ''ii tttnrt : ee.ers .t 'I' 5 nllnr' 'Inn]1' *?.',. I I I
.1 '' tilt Ii In Im | urt'iii.il I Hi-, ti uh. Inilinpti j I sultirnu'iiiinniltt' I |tl.ti I ,tsp.,. .I ti tin t I't. -t i ,,,I iix| 'n unit I'M n ,itt.iiin' \rr\ \PI'tII ir o in .I I ''Idl, ;
i .in iifiii-i .mil | I b. uiU( t''t in t tin- '"'!:,lIli/llilllt; it'H ( "Ht'lnli. '- tr iiiitnrttuti$ j tttll't I 11 It. i i n "Ili.! i tt ; uitl \ ,I"'I.I. ., o -I I i' il 1; r: :UI.MI..II; ,"In: IinlI" ,, ,
i utl 'HVllltl ti |I" ,,' n n
iti I *
mill li'in, l I.\ 1 L Ii.- I Ill, nI .' I', '" I' t I tt I I I" tl tittl 1'1 li t.) till! Milk I I ,. Ill
.1'11"1| t Ih..h.I.: dil'I \b.hl t <. 1"11II.i lIlt, \ I d( ) ( ) k ) S tl! ''no '1f"' I r Itifrh.'
I I"tt"I' "I.i'| i u .i sit' ,d. .11.t ,1,1'-1' 11 ) ) 5 t I < l 'I. I I (HI I. i tMII 1
1'1"' lit j" I Ill f the '"|'L-i' < 11 'lit Uitili' rtlh''I\II \\ In.1" I jt "I'J, 5 I i I' -III I VI II)
(Iru-lllml I njihii" S I ) ) I: \ 10 '8 I .
I oo'II'.n."I,nftili- -t r\Ui lunK 'liHIN Ii '. tH' S1 IHI !.111

MtLflZKNK I ; MIS .1 I ii' I III lli-lil t-. I In- |I' llU.tliith. i iti1.l) lot. Im "inIII I",. I : I. "'.1 1 uu"'"I I \. '1 'I',. KIM I ; or OIIIM-S. PURCHASKD I FOR< I CASH !

., 'IlkllU ".I, tit tillililiutl| ul III'.I rill, tltiIn I KIRKSEY' &
I I. .1-" lit| Hi,' ini.| |'''inillt titt1s'ttIl, | Ililllatnlt"i JOHNSONI
:\ "l,;nnC\Mli!. S I III. 1 111 I '11.I 'I.. till. llllllK.nl"' I Ilii I. ..ril'i, tilt 111. 'nn|.| ,itiiiili| |. t it ,'u"l I I, tl'. inlln I IF.I .'\' ft \ LiitI il!"a.h.I ttirnrt r.itlll Hi ""'ll It "llr".it

hurt"it .' ill ti| i "Ii, ,It| ii.I al t I. ll'.i -"\ S Ii" SI" \ lilItlItil.' .,.",11: ,, ', Ih I I .. II I t b 1; I
,' K 11.,1 t 'ritl.iii-, ) unlit 1'I.lor,1" I ttiuiH'lli i ',111 ; it|' itittiil I 'II.,. 1'. ..I\| i I.". "i Itt il ll ItithI' Ktuttl.l ,.I"h 1"i ; 1.1\1"; "I' ",
I I. "
S .iliitiin It iii < ''h..IIIo,,' "|.butt", ,q MMVIM" i. .1.1tl1'ol l lurllni li 'llit" t.i (tt. |1'1'i i tl,tit 'ilui l.rttiiuitii .. lit" ill, iilrittnni f,1""l,,, .i ,11 I i '.itt t'i." "" ,1"1 t'""". 't 11 null I ii.i.n| 'i-ili. limn,1.I nlnii, 0,11'I II I | .i. 01.\," And Sold Jar Cash !
.,1 I I. in in tin I or In nnl, .. I Itt'tltt
Inn HO'l. '"""' ,ll" tniliuri, tniirt, H'Ctili | '*"n i u n" t.i nt, "'I inrin.t. s 'lit'I- ''.' In .In.'i In' in u, ,' fii. 1'i ,'I.. "It Ii. littIti" i" I ", .1 I'l "" all M.UIISIIIN: : ,v .M.U.N.
'
.
tlt 1. .
,
.11tilti)" S II St S f i I" S i i itAAIIt'ti ,
'I i" "t.1. 1 r 1" 'l"l'Hl. 'I III. I III'I ,.', Ilkri., |I"lll il '.111'L, Unit' "i tjrt' ,111111111, "I lull, mliliillutn l itniii' "' v .II.,. i ,1,1 t ,i"" I Illl tI.l >! A I l.\: 111: 1 : .

"t. i-, "l "tin l I' j-liit.,ilili < ttinltiit, ; .h""III In tilt ; "1,1"' ."", '; "" ''1!!". ,tilt" "1 Ii f >I" '1. 4. .. \1"l "Ii I I ...1 t tIll,,0 1 .mil,
.1".11 !' ,.' 1, ,. ; ,lIlt, ,| .
.._. tilt tiitttt-l.t' mill 1 't".1 I Innnn lln.:li, o. nt 'lln ( ttiuttrf '. It,15,11 l I I '. I 1.1.Hti I tsItI. llilli.il., l'i ill. Innrn b ;

I |hI I .. .I I |I.,ilr II ill' I 'Hi II. .lllil'llt 'III IIUI" 11 lir-, 'l.'II"I. 1.1' I.r |''tiinlin : "l-iil( t.) I'IL i I I t't..!I... 1.1 i;''I i \1.\,II t II"I t."ii'\ \,.. I II,.' t. itt li'< ::i I I.':ii''lli iu t .: .,.I"IMI.:.,;' \: s..I.I.;: .| .: .bill hi.., hll.I..'ulmm( ,. : < < ) N > I\VIIA 'I' ii \M '1' 1 .t.\.t.II. i. -I Il (UOOt'R(); ;1 : }HhAI'ER; \ } THAN} EVER. I
i
;
!,.,,1' Mlt,1HIliirlti I "trt illi." itli. nri -null tru ,. I ll! ,. '.. In',.I ,ilmliininr t i I' t li t t IIlibhlIIitlIttI.| lit ? .rri. > ..fl nil, ililn.il, KIKI' '
? : li'' 'I' ii. .i I nil. our | l I. I Ir U.--I- 1'\I Sit Ii M l.t. .ilu L.. i i"-..itIs..l( t,. 5-
-.-.S. 11 tlniii. i.inlil' )t.t "Ir IM.t tt. ),ii LIU .\n IM ,' tt 'i 1 IIIIV.DICTHOH 5 \ t it. ., "'- S : 1 I.", nil 1.' il' ,inini,, 11i

I l hut. \ ki" -. 1 llun nit. I'liiin.iii" liuh 11".11 (1".1.1) '1"1'" ,ii "it .I hit I r. .' I I' :I.,I'l.V.."I' 1l I'MlnN I I I .'. S I t. S t I .i: .: I MI I \ < i til I' I IIII sI II t i I i .1 \ i\ i ,i.i ,ii ,., -I- S .. I > i"' t I-l III"Ih Ill| u

.'|ilni' |' I hn I I UlillU'liriini'i i',:tll.lll"! ullUiKinI'ltlilii i inn'Hi. iuii.| .t'ill I t t" ti| .. tt ;ti! : ''i : I t. I I- .. ..,nil", .,un,1 I |. .l", lIt 1111 ill hilt, nr inn .11.c.i.it ilii" i1iit'k l I '" I'' > I .'lli\Ml\||
; :
I 1'tni: .in', i li I l ..I 5. tI $.f' I S : I ,; 1 Ittti 1 t if I limnt I rntlitni' Itt ; IINDUCEMENTS I
il. ,ivliiiilnu 'In1" I litn h,1 "I v 1,0. i.t.t i u I. nII 1I S ,1" tIt lit : .I. rutiiiiliiitiiini nr t 1 In nil-Ill S ;: :
|I'IM '
:
| :
'II' IttI. .Iniin-, | -. |lIlt .Ilj 1 tI .Innl I'fiuitIht, tn tI| -i.iiili, rn
It I.J
I -inllUli-' ,Inn, i In I lili ,- .
,in-liliitH'ii Hull III' nn' "n t lit .in" inin ,
% ,
-iiiui.1, *' 'i"* ii tmr i I l5iltstt I miMl -

!I.,.ii.| I nyiii-I ,; |. Hit,' miinlic-K, \ll ij mnl .,111 I I.,. Kit In.limn' ,I r', inrn ..l tilt il.ii ii I' \> !.,i .I i| .mi .1 I.oo.lc I. ,. i' ,111'\1', ". i ', I I iki!- |nr l.iii.n-..,n.1, ''I|ni.r.,....Uuntil' <|,,,.)'ii.)'. l.t l.ni.4:the, fin iin.i-nii: : I.in rUir-tntiil.lin OFFEHtU) 10 HASH\ PURCHASERS .J I\'IE:' i : .1. YOKUM.BOOKBINDER ( I. .5

l.null ill Ml.' I I.MM-: I I.i iittI' ll.itfr .
M' \ Klnlil I. 'lit .,- 'i i I"I l l.> k..|I ., nn liiiiil' H 'nnnlt' i.flhltn..
..-.. I"rnln-uni, IKIII, i it, .-i",| 11"11". ..itti| ..iinjtiui, I fill, ,, i in ,l h I'll., I | t nn .

I llll. :" 'IH" "I I.ll' I- -lilt" 'I\0",1, Mill I itti" tuitl, mi.nnl, iii( Mint i in'iu-i" .Ir, nn,, tlicyrunuioiiinli. : \ T : c: : '\ IK. miiSo" t IIICC ) .
:1
".. i t"",."., ""'''' 11 i.l| tin-i|,, I, .1"1"| aii.l 'In t ''I 1.1" : : : 'll1 i i III.I'I> ; : I n. i l'IItH) : \

-.-. Iii Jinir iliiHin 11 .M\"r. ""I..II(,' 'In :ir ili.'iiirnl .. "', ii I .n '"i-i,. i'. ii-in. "m' '"I".r111oIIIIU :Mii.li; .. I "i.I; i \1""II Bin; uk }Bok; )

t lilliti'c I I In I tin' 'lIlt"111thi_ ..filmr.n, .ili'tin 'lttS .. Mmfaeurel.
Hi, Illllll, Ullll I '. --- - -- ----- -
I II I'I.IHI .
I\r.'I\\ I'I't I lt"M IIPI' I | Is
luiillln ii! ihiini' mil ,'l In I I.. ...1I t ; ( ; l ) i A' 1'0( >I.>
11.\ *.I.i l mill; tt lm. win hi alnl' ri" inuln.il.il'' ullh 'iii.tiii.rii.l 'I III' lust, taut. "I I ', l i I I li I inM |' | | '

!l.'t'iiti'. 1 Iq'| "tIiitt mill"Hull' in, tin \" "''''"Ilc.. "II"1'1; ,1..1 i,,. u, ,\ I .J' J':11Ylctnliue PectorAJ I S ', II. .k .'U'I.111, ninl'K

....|':t'.lit.. f I 'ti..e| .'.., it t l IIi.1i11o' 1 II l 1'-. I"l'i IK t 1'I'I.\ | I'I' |, I. \. : I 11 I ,.i >",ni,.,it'll !lIt nilnl nn.lifl. ni.' mmlii 1.,1) E. D. & CO. 1 I' S. I S I ul(' till I it I..k I"nnl, I Mn,'.
,
,
1 I rnol l lI : "' iiniiiil I r nil I inu lii-i s SJ\Y'llIIE itt' t .1 1 I ,1I'
ii.i' rvi tiffl J
Min I I"t 1'Mill. i I' '. 0,1' 1 i .1'1"'| |" ( ; .nn I' r rv l.i S
.. .\ "' .
liiitvil (. .1 '1110 i i- 0 ,. ..
I Ir tunUK' or,.11inl 1. -.> :.5 ""h. I in "pl.I It ilt.iil', \iii, nni :1 li 'il'".,. run, I I. '.. S
.11 1 "
Inn 'i'm. I'l'Critlun'in llu' 1"!"Hi ilii "Illu. liiu-t I li-, \ .1 I'J) ;Utiti I,tilt tviKinn, ,in./il. p" ,tt. .. I..'" i IM i...nlnii, r.li' t tfn, |uln .'l...... |I"in 10, it" 1"I. 1" 1'11'1.
:
'
"
; I Ii i- ninl I .,. .
t '11" lilt' |initiinl mn IiI .L
.
.oii"l'ilii, ', ,'fl 1 i "I"" iiir'Hi. I Ilu bliiiiiJi' I i.rtlinli .
.
,1' ',,"i III -. ir.. ,int n h, .minr i n'mxl' Imllw Inn I.. it..nl "mi" IlIiitttliii.,
''-'- ..5I -.-.- ,lit It t ,I" niiuMri ll ', it. liiili 'tn *ti, I i.r-il.'*
h. '

J I:. i IIc'. .., I.ik "III .in. I lullHI \11, IIIlIJII'l T ll" 1-l-tMI I I .I I I I 1,1, .III' |.. 10..1 |', ,?: '",t ,,1,1In t 111' ,1"1 i 1.- ,,I I. il 1 liTnllui'innlI'l I f IL IUH I FA En I \ : 1'\1'i\ \ \ \ i n \ \ H i,: 'I S I"; ,- .,

'I I.ti-i If iriiirn 'null; .11"It.| 't ,,nDli.., I tit 'it ttl.k, I I I Mis; I I .\M I ) i '4 ol.h.x.) 'dJ\ i
..-.S.- I'm,.. limn' Illu ''t| ,, *'; I""r l"..li I. M i r.M iiI ( m) m POINT CII \ \11 GUANO.
., .
Illllll .11 I Ii, I .11,1, IMlhll.I".ir.. ,ill ... x.wl'i. II
\ll
".... n> ulicn I'll i''|" sled.l I'm.' in .I'lnlm' 'In uur I hll,. |"|:"""T''I'I'' I '' Vnvi. -",? ,ipjiuliitmlnr |, | ( ) ,llt I ": I ,0 t I" t ti" 1 t'' s "" .,,, \. ttl-.I,.Ill: I.I ill III''Hi..- 'ninl In".hl".I'"I"" ,' l'n"lm""I'.I'I'"o.I'.h.. .I ttiir" ..lf"I.IIn"$ HIM' 11:011.111': : I ( I I 1 1 > i | i 11\I I ;i : i '> 'I i '.1 I II I I l | ..

.. itt. < "III"1' I"illl.hc' lll'lllln1' "'"'* "Iu'' '"' "" ,"Vr" rI.II'hc.' ii' lln. .-i.lIitr-! "I| Hi, I nnni mini' ) .1,. < I "I' ii "'I' I I "I IsI't'iIll I | \ I II' i ''I'I M I M I'

l.n, .<.",'.. mill iiiuiaiiinirimltiiij, limii "I'l ciui' wli. h. M. him" lniri.il, in still' tMiiiiin rrntn I THE DICFATOK I I''ill : ( 1111:1:1: ; ) |I\F.\T| MM t I.sI'HIUNIX JJ

A'"IIII","< lurii> 1I,1I1I1I1t I'ttln' "mcliliiiln", Ilin1 .,nl I lilt, '1"11.11' \'iM, I 10.. fililliil' I 1.1 ... tlnl 1 .I H"" "' I II' '" IS I". '. I I'' t 't I '. |PIIMIIIS1I. jtntl '."uiti' .. nlio" OP II .n? 1 1I LVdJ1LLJli, Il'l' f ), .

'rill, M.lllltll'll-, 111'1'1"'| | I'II III Illl ,III -I II.Illllll
I .inlniii nl I ,
111,11I'- ( "I i 1'1.11 iirinl' .roninlhi ,
I "
-.- : ,'li Kruuwi\ .i until. I'J[ | LIti Ill ninlliuiil TiE CITY POINT I 1\1'1.1'' I I l I'> ,II, I I "...,,,.. n.nii, 'lel..I' S

'In. 1'iiii In ljuutil Ih,' iii I Hi, ; "In ,"II"III"; lull 1 01 i. ,' i i M. I I ,. i HII I I''u" I I" I I... I '.'."tJlli. .il ,o,10, i ,
nil) I tin Mt
llir 1 1m in'i' ,1' I Iii iiiriuii\' "r .0 ,IPHI.UtISII, *." ','
Ii
: I '1"" nl I .' ,, I IF. I I I i, 'II I I.K' "I S S 'J 1 ,III I, I nil." I "I t"'I" | s II,. '*'l'.'1 I I'I Null I || ,|
I It nili inlii'it'" '. M'ir"!i II u.iiuc" ul lln: ,ili I, i',0",1. tin '''"|1'1'' .nnl I n .linntkm "" I u' .I ,. ,f. S l .' ii ..Itt "lilt l 'ni ni >,,, n ,|iili.. 110' "." ill, it it r "\ 11.11'1'1.111' 'I"ll' I'i"| I .' I i I l i S I Il I I< I I I 1,1.I'Itt lilt.I, I I .11'11:11''tII" I ,

tilt Ii iii' 'lit iil I I tin. ., S It ill' ilnin, in "Hi r, >Il n '
lutig 4 "' InJi 1 Illlll .1.1" "II" 'Ih..mh'
.
I.I,0 11"I titj in Mil, i,I \ .ill in ,UV ,'. ,. "It I .." ,. illHi' kliln' ,. limn.-." K. Hll. its. 1.11,15. V I .t.' | .. |lo.
.M.I L '.i.- I II.\1 win ,'rI",1" in ijinui' } I li.v, nil) I., -I 1''til thIn. i ,ililtmB' I .kin it I Hut, in" ,''I i .1 \ ., k '. ,'," "?"! I : I S II I I I I M. i. I nl I litliitt'i I iilii.Its unit,I Iliii .1.. I l.a.It ; .1..11.111.1.0 ..
: ,
1tt-e- Ill' I. ,1" 1" I" Printed I 4.I.4'I r i.-orlrl. C'i'jifr- I "' I I l tlhil MNml. 1'1':1:I.I: MIX
.
| "" Ji'
i.i mill Hi 11' lil.'l I> ", l 'lllnruil ilnj mn 1.1 I, ,iln'.iiili itillillnitii t ,1 it II It I'innl' |II ttlit.t| m, ], I..IUI' ilimnillt I P11.1 ; "ni
'Intriii'ii HI .llm'I" ,1"1 i ''h"II' ,\ .5 \5 '. ,: ,:,. .. I I I.nni::.: :: I l:III, in. \II, 111-III. Uli |iii|, n.rt.n I' I' ,,1/.0 I "0 1 I "'0 I, i "'ill 11 I i.inil.11))'u
tin. i .In. rtiiullv Ill. 'lit. likillii-l ,.it "itUK" -. tin. tinii., -l ilu. t.niitl.nl-, ..'lilnii-, I 1.11'I I 'I. .'. flit' .\ 1t lit.. S I S I I IKI .ii-n,' ,1."..1.1.ri'linn. 'Inp-nfi.ni tg ri I I I 1'11 i i,ili. -I.l !I' i I I"m nl ''nun.' II., :,
; (lln Un 'I" ': "I ." ', ., : 1'1! I i. lliiii .ii lit" ,', I. iir In in.l.' nrl 1 I n s '"I, I'l. I I 1' 'Inl', ,il I \mi ,"
Itimul I flOIII' IbltllllUK. Ill-till' III,I'II..I.' .i l.'III""It "i-mll > i intnliin 111. l |''|'l,
F..1 01 I" l ,,. n ill I" 51 I 1.1 I ) n. : iiur nn niinillini nfI \\ I I I II I I 1'1 l.i': I I' '"I l 'I! \l !:I K( 1.J '1 .i "" i 1" "l "Ii l "is I i N tt t ,. !
I lt. ,.111 l'n" \\ u\t In ttIIlI"'c. Wilmr' nut. : 01:101." inline tin" ,Ii lilt r tlr' 'Mill), ttltt. Iietitl.lnttt I" i tIll "I. ", IniI ,

'1.".1.11! t h,' Miit uinuiint 1 lilt li Ki.iJ |'mil 'lur I liilurul i. ) Nnilliiiu, I ?liiliri tr i't ll-mita "tirlln L. WARROCK .I I.," III, I titlISt.! I 'ill'lllllllnllil. I".." ''.' "".hllI'.1, III | 1'1 m ttN 1.1 "n.
." t-,1 I M "kin III..n- i
"!-lnni'ir| ;' hut uplift '.}' Ihul' In, c.\! :Ttn"I' _''ii .>,.Ih>I l -tililnr- "|iilr.; n."' I' tint I'Sll"I \v l.' l lICE ., I II t iiN-l.1'I I Illl I I |il nM"t Iblit, HI"|| .1'1,1. ,'III' ''I"' .", ,I'. iitil.ttt, i V CII'I''I', I '' IIt

.i "Muil .1 l iniiiioj, :' 'llu report it I Hllii rul In llnl I .. nn,,1 I iii, II I I., .jI| titir "Inmrr. tiplmr .. I' I I. Hn. ili., i II 1',1 mini ..r "". "liiintlii., \ inn' Will be Furnished on Application. f.i, mi." ,ilt' "ml, I \"'!" "ii, f.,1.1, f
.IIIIC '
.
'Still' ..
I Itt i i '''|1' ,1,1 iil.ii 1'.1".11 hitlisetsilTltlhilit "t. Hi, nli.i uhlil 1 | Mi
'S mi Hnilinil soun., ; ,i -.it. tbut, ini.b', Tucr nii'l tin"I .1 .tt, "I'| '' n.I 'inmit nI niiit| 1- .,ill I I' t>,, ,. ". II hIMIIIIIIllIIIMKin. : '. .n I 111,1. itS "ti, i ii, "n, .i. ilniinm,.,|.Itt'", tx,1M

5,1 Illir-i. lll-UM'll Hill, Illllll, .:milffthut Illl 'VlllTC ptrili .ilnl i IinI., 1.'I,1, t in Itt., II .il.'i'I iiin| I Iyt GlOC61iOSI AIo1iiiiii1, ; n I I' I IlItSI t 1 j.I |I hit i Ilium)''u. .". Nil irrlina, IIIDUII' r/, III" Mini ill till 't i I"I I I, "i Iltht\t I l \ ," M I I. i II M. ,II I t ItIIst, ", ,? ,i-l. ..".1 iii| |1" 1''.' .t i "tin, mil. .Inn ni nn.itti' .
,
LiIIOI'S
1.1" IrI.II, I. 11, III thin ro'iini; nl c\ ittitl.'tui.' ".i t I 1,1111'' i Illll,11.in.-, .1 lini.nl' I 111 i I nil.111.1I '' 111.111,1",) ",, ,t hn lin i t I ,11'0),0.I 'hll""I-o| mnli. i
.
\,1., ''i, ; I ',:,1-1, ,::tttlI, ,Ii 111,11:::I: ill::; 'si.:.. r ,|,,inln, : P .ilililn, ,'I. ,1' ''I | I | 11.,1, .\M.|.| ,
IS' 'I'I i.i" I 11111 I IMI: tin_lii| "Illl-.. S

,In"I Ih'i iltMUiiiiioinr 1 ).:, -inn I'f I IfiMiill innUiii, .I \l" "1,,"II," S r'I I 11.r.lti I -\ 4 I.JJtlN tMt" ":"IIII"II.: A t" 1 II.1 I'.IIl. I' ,

-.-.. niiult 1.01' 'I i .|lit1 il.iti.i l I ,'I I Ittli- : .: "i ;il.li i inllrnl...'-, "i.rilii-. I 'nunr- '_ i ''In v i ,,,,,.: .. '. I Ml frIll, I "IIm I iI .
'IKNI': (iAlt I ti\lIr.I : I I ,
.u IS i
n '
|tu. .MUl ur\ tritlilalili.xihinitl.nl .\llll' t I"'r tin. Ii ttitL ,innI\ I I", : : : S ,t.l |.1'11"I I .I1" _. _. __ .__ ___ S t
\l \11 tin' IIHIUM'fnliir' M It- '
: ( 4 '] I "rll Itt Mill lori-liir. |I'ri .n -IS.-- 55 i in ,h i I i It< ..1 l II | | |I-I lii |;| ii'
: In Ini' .11I,lii M I' I linnlil, liming' (it.l..tt.tt .. I 1'11,1,In I tIt -"I I ,",1,1., lit ". GUI'I rOIWal'lln 11:11: rQJINliII' ) 'j ;!! : I i II "n I. mi"Inu nn.l """-'Intin .'dll. Ml: I I l
,111.' rut "I I iln l I ii'IIit I null nl' (1." "" I 'mmt W.ill,; I lln[ I"II"'IIII, I I \b\ \ 11.1 I ii'I Il ,IS I""' st i"II\I\. .uli. ii ",.1'1'. ..1i M M, I tuIi'i'ti"I '\11111..11| \ \i ",'h :. I I',',' I .?, 0

.\ I..l'.1.| ni" 1.1111110. nililiiltnl, In tin' I inlet lIlt 1".r; lo II"! : Si i r i!H; 1)11:111.1:< ".,

I mlir lln I.ila- tin l.i "l "it I' ". I I I i ti ? nihi, >. linn RLIKLhiS& .1)REU1'I
| /
l.ii |I| "Ii- i.nliMln$, |I.i lilt 1"1'| | MOII .10.1 |".1 1.1 1 "piII" Work Wanted.
I I i IIIltt "S th I "rntnr| ."ii.'liH l illS
lil.< ':u iI I ni' I.O'\"of" nl' Unit (;ilulH'in l' Iliitnlllini' limit', A hd"I-ulI"'IIII., lilIllitiiiittl' -i t '. I IU ,Int.in ., I'lIlt"I III.r.lluttlli,' ?.nlli' ,li-all. H'i.nllliUIN ,- .

1' ,. him ".,mlMI, I lil, '11,111111,1" ,ilniiii Hi r. ..Iitlltljli : I i I MuUKH.t' { n' Initistiiii' I I "
nili" in. M' unit' ,tttli.1, ,iIl |I''tlI.' I 1 1 1'11 I 10 .11 I I i I I I I 1 I I I Mil''I' i i. I, in I I", ?? I
I ,' ," I "Ini.ul" bitit[ .iBUiml. fi, u ml. litii t .lI. it 11 Mi,. 1.Iril"l| .l tin. ;i""H. I 1,1, HOUSE OPENED. I I III, IWIS.I. .. I'U. ,h...Ii1.|, I'1' ., I I I.K" I'm'' .1"1.hIll
111 Ii i; \ > \\ .\iii.vii: \ i I It i ,K i" I is il, ttsts k ," h. ,., Hn
n Mini'rt-U 1'1'.11"'\ ,'' LI'I'/ slnilllll I. ttualt.ilin I lit: ,il'"t ,,.,,1I.,1| Irl"I..1 i I 'II'it 1 1141liuiil \ Ir.I'' I BOOTS iinii iflyOMK; ol ltl\S ) ,.Itttltl I -I t ,' I MUM I I titIl' I"I I
I I ISsl.liOs |,
l : uiIlin 1.
"
I .
,' l IM" .niiilli ti > it In"' mi liniiil MM.I 1 unit. I I |I" l .M I i 1 ul I 1. I'l' I'' | u l.i,. lit. t.tlttt
r mil-' .hlb""nj"I' I. .
t .
j j'I' Mill I '' I"I -I ll I ''Ml.I I I ... ''I 'II' I "ilhli, I-HI :liy .rtr'iiii' A .\1,11, Ih I.,, i,"I "n,| Ii,llit'lt" |i'll I '| ? II. k .trtllI.I1III ,
., S : 1.
.1 t >' "\etsrili; "lie 'I' | 1.111lin.- | null\ 'ii '1" il"" iiVM I : : : : ;; ,: : .
I.h11.111 i
.11-1 l -'II'kld"| .1 .1 .II tltttl, V., .,. Itt' l i iIf .. S I I t I ini Itt nl 511 I lulln. | I ."" "IIMi. I nl t .It ,n .
hi., .' 1' inirntil' I., id nlli' .in n Innu, .Mir' f.. tIt I |I'ni I I l l lit" i, :1 It j CJI1jJUi IN ::2Li-r c'l I -I,,' Mi I'd., II I t I. ,"" II, lt,5i hiI| .1"I, ,
t" .
"I .
I", .' I '" 'St |I': 'hit. h. \
|1'1"1"11)' |' t III J llltlnlll-. llir :.lilt- Illtl I I. t ., .' I. ." |
.I ul I i' I
]Most KiUMjii.ibl-1' Tunis.I Ol'ri'.if.i" I'nl.i-.l.l' lloinio ill" 'I I i it. I 'ili
|
milliiu,' li-t I IT HIMtiii.n ..ilni, l Insure Life ,111111' ((1" "_ IIti,-
t I I ItiI .1 |
Ih'|) I: .in.. .I I ill, mil ,I'll, i' I In- |1'.illinl, ul I"Ilt.1 1. .I'l, I .' .
ilii
"
I
your H ilnI'
i in I "
.nit I 10.1"1'1' ) (till. linniiti, Mn.il It i ;ratf un id .null, it I. .nnl u t ititlil.' '' iiiuni' ulIn ., II ilrrir.,1l'*, I Ii. 0.I i" i. '" i .. 1 \111' > A\ ANN: Ml S .'l :("ili'iilA' : ,, I i, I I' "I"i vtnl I i t.iIrlt in .

.5 5 .-.. \\ )I I .1,11 In uur, .i in mil uli'il 'in \l l.ttltl I I Ill \ ,.I I I. I" t, .l I Iit'K ,, I i I' \lii I I Ml \11'11.1.! 'CIII :
0
i.lMnl 'nn ,linn I 'hit, In nil ,.1 I "I' ,hIP '
I ', I I..I"II"'I..r.t .V ,.lrul"Ilu 1 I ; 11.,1. -u.iiuIXMI ; i ,
'l'II".t 1 ; ( 'AU.: I lit I klMXIII Illll'l' I I'l t I I ,1'0 I I i :Innl, M.n.i
\\
..|\iltl", 111'!" till .'llllll 'iii' I'l HI' 'III 'I i:VJ III 0111 .',.1 u l 1111'I lIlT,'. -mil" ': :i Ntn:':n I I :, ,Is t "I j ) Notice
.. llnm .Ink, "ill" I tt it."M "n"I.I I '" ,H It.: I I II .\M,.:' S ,. important
'1""". ,itt nil \".e intInn' Oil (fiii-ilu Wiilmilinnn -*- I"1,11.-tI'. ,I ''h.' ,tl'I, it"".I \I'" 'I SISSltltl "\'II.r I. I-IM -. -.--- .-.--.. ---- --.. it I I ,
mil "tlttt
link Ilin 'J I" l Ii. i ii( |III.| rt ntil il 1. MM IMM, uthlMINI I \IIIM .1.1" m l.i.i i
1 Unit. 1" 'Tin it i i | | 1.,1 } .
,1.plny..IIill: I : I"iIi I 4 I I tin ..11. 11 ol 1".1"I 11 I In"ni''Ini.n U'
,.I"),,,n VlI,1.lnl.in, ,1 I I. Iln I, .,1,1.,- "" ,, I" I., 1,1, It 'y.Itll." \o'A I.1. ).1.C'.J1 LIFE INSOfiANCE COMPA'Y .. "I'll' '. II ,1''Its" ... ,1 Hi. n.fi'mn.' 1'1" l li IsI
II lIt 'I "Ii. "it ,t.' l 1'0' I I i"I I I"t. "., '. i I I'. I ..lil(. nnl
,' I ,Hi, "... ml iinintir t Wf inn in crrnri .I I 1 11..1 I"o.
mil I. I".I S I I." 1111 l "" i I 'innl 1 li-lii.iu, |., 1.11
i i ,.. 'tillmini ,iiiinl'' Insl, mik lluil' Mi'1 l.mnli, iII.l 1 1.-, 'i.iiir.-, 1". ,\ < n I 1,.t I.'nn"n' I 1 I I I 1 WHOLESALFVHOTJSE.P447 'lIlt"li St I I' i, .nl '''.' '10" r inInmn,In lln.' .., 1
'I itt"I, I "I-I. I. Ii I I t OK A-aVrERIOA.. I \i t | -Mli I 'Ill lint' ,In u run h, tin. ,'flIt'I il
'
I'liiii' Killing A I. il > I. 1.1.
ninl SIr *
5' "11t( i (jt5ii" her ilvunl fi"ik onluili} I" u .111.1..1".1.1111"| I t I' |I' 'l. I It. I -ui 'lulu''lli.n l.' iJt, II Inin' ilnIm

I 11,,i nut -1"1 WtJur-Hlii} an'11 lmr=.ibi uiln,; tin ."Finn,.'/.! <.ulnli.l ,nl viiilni., i *, ii'. nni i"""I'| ,i: ,-.. I I'' .. .' 'Ill. I iln' "rill,. 11 tr. ,I-i*. ttiltniul" i.h 1(

.I.t h.,. MlMPtiI'liui t S nil I lln, 11',1 I (. I.' '' Iliiiniltini, "MI'ntii.iilhniircn.il JOHN CLARK I FALL VtINTEtt.JOHN 947. ,, in-. t I I t..il i. h.1.1.. ,''h'ld".I"I.1, .itt ill-ti
l .
.5' > nptiliiUdliy| 111"ll I""S "n .1'0| I I I n ll ,,, i llnlir
""u liin-tliix itittiVi.ijii.tiit t iiMt l I.. -Inini'iiu lln. -1.,1.. ;in ld.1, "I Ilm, CASH (OAPITA1 $200,000., ANt \U I III I I ,Ill "0' ,U. "M. .. '|1 ,| i, "I| illlt, Iti '

\\fi\r, lli.U "I mr Hunt. "it lliri ",i.h"I', il'.II",11"' 'i .I dm "M'ituK( I <"l I II"I.I / anrl;;'! coiBr'SMflii: M ( I -. S .''I,n.- i tt I U"II't.t i"II\I I I'll t, \i, ...ir .ruin ninuhu. II. 1
1")11 .1".1. "IIrrc rOi'WiH'dl Irhlll I ( M I \I\KI.1 I : I : \ ( ( ) n IMI N \ ,t : nn' Hi nlln" |11. clutr. ") Inr ;
critical ,In-loinnl, Iirc I ill' In' ltt1tit npl'il'/ 01 I tin .. .1 t. | "'mil.'.1| ,il'imlllininliiM I'll' M""I M"I It I I ':I..' I h .u 'li I lllii.linlul, li
i'l % C | '.1 : !
i!i .uil u.il : : : : : : : :: t
S t st It t I 0: "I' .1 l\ < > \V l riNMlU.I I I I 1 r t II i "i .1 I i ttt.lt Inn
.'I,". .,1/'''tint Imllo, H(> pi"i'/: i thc iiiniltl si i UK' *. HI In 1",1" nl in" 'ti ,ni.1 I in,. I l's.-IMmill I. 1"t i's. "11 S

I ,..' Hi.l I i h"h. ) d'hlllll'"J In tin in in Inu.'iii.-'' I.." li.ni.flinl ,. I I ,'j 'i I'-- ;:t Ill d I .1 I"il I 'IAM ii ,i.: I II rDllY I S 1tt1t1.' I I S I I It ,, mn.: tin niii.iI .
I GROCERIES PROVISIONS I I II.I 'I II.H.N.I ) Vi.I'l.i I ..-. Il' rI',' I II, I I i 'i.' w ,:, till r, 'IF Iii Mil.I tilIt. I
,lur ..ilili Iii) -'mint' 'rhtu \ i : : I :: : : :
r.ir' i tIttIti 1. : :
-*.-.- S i "ar' | .1. ,Ii tI.l't'. ,It .se., iittsrur.'(ml. in.',

..r,1, nf I. Iki li- (lIt II,' ulnjilr IlIil.I.1 I | liMlilii M .\ I it I. I\NMI\I.: ) I "' ( : 14I2JNIu\I !: \y 1,1.1', 1 II. ", t S i II S o'I I I. t ''I ,. "1"0" i\ >r SI
I III' I las mi .I lif I. ""1'1' '''' -, II .mil liii rh-. 'I" i I"I lllllilcr4.' I it tt.111t I, .iitt t 1 "'I..iinlV, slit IIIIMtiki I \ l V- I I I i.IrhiIu.: l.i. nlX", ". ({ < I I I..i. I i l.ni "

.5 ..-.. nul-vin, ; |1'.Ilk.I,1, HIM" mint. Ihrlniini' 1 I '. I I I I' i mil "'tr I i I N \ S

i IM I\1 I n.tI" I: .i I rI'--i I lie lull l.hl"I'. 1,1"I ,. llnin" I hitii ,u tt.il I I 'I"| I II l to i LIQUORS, (CIGARS,, &i'. S S I \ \ h-l.I: .'IOIIN Ilijm, TrimiiHrI n S I\\ < < )Ks.( ) | ) I

I ulili-ln:it. .uli if l.ir" i lurt-inu? ? "t tilt I'uii-i rtutltiaiil Irr tiling il l.il.'i-. IK II ." nl it.,.. i in I ih. ill ,S 1,1"II.\hl o Lion ; j

I till" I 1., tRIll |,,lulilit, I to a-,mule ut llif ('iiuvililiiili. ptatcil r i I ll., >|". nlli llal, h. hAl, I ..-.. Corner .in II< l : < : ; .Siivfiiinali. (la.MiOVKIi .
'
111 I i HitHero's Brughtoi
; IHl SlUMIIi, D'fllMilU! WliLahItltl1 Cofee.
*. 'jurt II"jutt. I'liSilurJi) tiuiin liil 1. U mi ; ny"u" bcf npi'rnai hitl nil li ,.11"1| in >ui i 'it, un it| At.llln A"I run.I .11..1 om.r 'itoovH' ii-.nri.i rf I I I.l .III .. I ", ) | il.i'iI, 1

/,int )Itt'. I SI u, ; "ilu., ( mmrtatuiI.'lb t ti .11, .\\m, ,'", I II", illicit1" ". in Ilhl I
.t""lt,111 I'"ill'1,1. I I I 1 IM' 'IIIN klMI' ( kt. ,
,
'i ,\11511' .I'( 'I." | I |) | jt| "" |hisIltIti' :
oil lljJl' ciunii,', fir I lln, uli nt, Ullnlni"' Itt 'h"I"bJ iind i It \iKul.' '! r. 4 I i i AAc".t CJBIEt' ..
I.hllo.u 11" II. I H II I ""I I Ir ""r t i MI- !! 1",1.1 Mil !
1 ,' I t t I. I i'I I'It ''-- S I
h iiiiiliii Llit'ji' ,, In' roriimllitt ,titiuii'. tu't |Itil ,1'.n'I.'I.1 I I III. I'llll'l' I.. I 1.'Iitilrui'tli'll .1 1' II "li tn l :" :'i < liii i' :ii4inttU: ,i | utivtr: f.I'I,
,0''IIuI0t 1" l"\ll'\M tt .,i- iir .ininil Illlji oilinilir' ( ; vV tJVlM, I:t. I' ,t *'I-It I | I f I 4tI
< rjtii.iliiOilioiMl: ,] 'In I llu fetalnl r H.irulj < nil .I.I1.1..I ,1.1m tttt i'1'1"| | 'lUt"' I J: I.i' I I Is i 1'1",i I"i il II.I It. t.iglsl.tturtt 11 kcnluil., J. with 1"1,1,1' ,, I I Mil' j

t l.tirntiun.at I 1 .' "ii"11.- lilt innl lilH.il l't_ iui|. .l I" ulin be *ur.rn.ii! t tI.lijrn tlut, tinin, i 1.1' "'|/1.' | tulm t 0"inlah'.ni 1 St I ,It, :. .""I I ,illlihl''| I i .iill|, ..il, I tutu It 5 Kii ,riutic i \KS i I, ,. I ,... Ii till,,t tI j
\ .
BLASTK1% STITCH; \ i"M! li! t I' a\'ly I hlji IT'lifurf1 of' .lln
n:JI.IL.n..I t uiiil, \t. liu|' 'loMCitir) luiiM.rta I AI" h llir il.iil'," t \l 1"1 luiuiin"I Your() $ Hiilc S 1",11.I |ii I ili, ,|1"1.1| l |15.1,1 i liii" nt nt nil. I.... *. ; EnICI I ,Hit,r tit I 51111.1" ( ti I it Ut. Mitt '.nII..1, 1..1'( 'tllltltt'ii 'I| itt '
HUH innlnit
I p t5 iiliui- inI i-nl
inii '
( itmli ."111' u|' to 'Hit iii.-rIiIi4 l; mi Nitur- "cull 1..11.1.. ',.| tIll,, M I' 1,1 .1 1 lln 'Hi' II" 1.111, II .It I I'lf. Itis| .in I,. ,1.I .r I HUI
'lr,111 1".1. i II ll Is ,tIll, "I h.-I". .. iiiiu ntnl ilnziii. i-I till t.c. \,:, ti. I"" I "in, .0,1.l | I-fitlil 1. M tlillTIIhitii' "". l Ultt' 0 .. lll ,
.
ill I I H t ,. ""I.i.it Unit flirr.ux, utllr.-.1. ghullitiig, I'lltrclrt.Miuu" kn, I !l't' I ----- -- -- -- ,
tin ,
.
i.) Iill. |i.i II Uul I lit '|' II t I. 0"" ,1,1', ,lug |1.1 ll.Ittluit| 'I..Ih( 1,1.1 B SlIt I".. iiil ir"ill Iilltill 'o h, ) lur II lit ,
"tllt'l. ill IlltM 'I, t III l ''ll JUMll, ,-|1.i.kt-i.., .Illll Illl'lvili'i ".." II" of ti *> ttill',.i-' I lu. i.1.'in '"l.,M bi H I tnt Iff mlnI: :, :lln 1",1.,' ,,; I in: I .1'! K f.. -I, )I" I'J lirinu "I I hut |1".0"'>'. ..' I 'I'1,1115111, : \ .i nit" .il ,.'|11' i.un 11,iful !
I ,'I..I 'II t QxM9tl i hn 'I III l bitE I niii' )'iiti'" ninl lln, .' l i. ft ,
| n in tinny 1.1
Inili iMlliunirj |
.1.1.1' .
It ,ill liiur .ili un ul in nlu t> r*brl i i inh-uri an tinnii| | .l An I" "t luhn.nil" ,' r-i'.P1A JVA /-i '

< :i I tin. .1.uI.il, ; ..'.mltr* "iililn tin' uiali -,| l ltmtt, ,Tun \Vt.iti 11.1.. ... r .dOBltkl"I." |.:alll' \S' tIsI, .' ''u" .I. I.5'",.. .' .i .' ,. ...511'IliI'ltll llFti 11,1" nl 1.fI.r:' ,lln, 'aIIIU'l ttrt l.n.'"'nlr if nnd llt"EII.IUrrln.\\ | | \.-I.1I II 8 OILS HAW & SUVA Shut Nails &(\ 1 .

|1"1't lii., :t I lln I Inn I lln |1,1., nil.1 I I le, |1"1"(
"( tue nit Illi- I'..! t till': I'"", "hstUltt un.l i-'ilU, ii'luu.lbtliiutiiri : "Inni in rrin -1 "< "', i i t''" i II i I -lit" ) III.1, innt& Ii..UtitiitIi' utl"'liil| by I
-l-i-l l I'll I > I I'I :Is, i .,. mm nid J.ii.jlI.il, iniipuuir.., .
> liii I
Itir \ I
..-.- r. I.I.ry.n"1, ) lik<' T-JU ar iniimvi I t .l.l .1"11". .iliit| liolh'In. JOIN t'1Mk I \11 'II : l I'I M I : I' I I' I t ..1 I I I \ 0 .,. ..1

I II.e| ) frp. n" i,1 I I I.r will "lt Noin.tUi.i, in I' ii i lulu" Iliarkil I ,,, .lll. anil III' rijHMl, i 11 Hint muarittllui ,'IMI i I I I1 I t 1'.1"0.1". rinh iiimiin t .10 luiimin
Notice to Cattle Owners. "I' rmli tcr-u 1 .* i i I 11* I II u". 'ivr it" i.)
Mar
I Ifll9UrC nnl
"* I it "itnrm '
imut' ) unn>elvt4 (lur Inn |1'riir I II I H 'titt t thai i I Ii in |1",11

-.-.- bright;, piiuirt, unitt iiii1.i'' tj t-au < II I I tiiin-i if "' 'I i I uu I ltilr/ liilnl\ ."h'I'J' .'' I I. ..iiinil, wittiuiil, CROCKERY CHINA t. HIMIHI'llll .IIIM.n.Kll .
I'l .
I I'
I ill I"'I. 1 | i.ii ,, i ,till ''h' .miI Hiin' .1..1., N-ilIn, r I"dlli.
:
11 &IlIL Iltr i I'. t\'' 'I.-1h'I''I."I.. inn.i/A far J- IlIltl 'Inutn '\ .i. it 113' .t. tjkt. I'J "but 'r", ,;hi it.: ti, ,;In: i >1 li, in nJg' I IS ,.1"1'" ,1..1" 'Ii.nni ..I h 1110., iilliu but Ix'lb( pre ( lili, t I.' l5iIitI ;
.
a. ill *. .II ',_t it- aiUtrtl. L I lilt ill. ). I.Ilii tor lilt Imlcul, till 1,1 ,,l.ntt-t.i, ,'i. nf rli i.ill i'1.. nun link.-! .'tl I II. "II I't'I.. I Ililiii I" I s 1'0 I l I, ml. .I ",' .i .i in-.n |lt .t .lilu, Slut .Hurtling I I II I
tutu ilm. l I /. I..-. / ', ., t rr.1'uimvni :./.,' WISh> HtmHt'j, i III UIM.SisMi; | >M\i, | oi\t| : ( 'n, j
Idl.IJ Ll-cil! o < ini I liitiii'Inui"lilt" ciiir ,( ..n iiiiz t us 'Irum flu "irtli, ,I-" lit- tlliItTt' 'm" t I jI
,. .' I ,i. i inn I >/. .. ."I* uI-i'i.l IH'/" UHf rfir j I II
t.i "itt .i .
linn \u_ fin ,, 'or. I
I 11.nee of r.. Ut. 'I H. :NuKirJ'ii, luiivl .ifln .In "," "ll fl' 'li'infa bclln [" .* : : lirro-nir Oil ,,
i luttll\'j 1' ) "I'Ihull II n.ii.. St It I !."nt Itt It I .ts.t' It. I I" .l Hillil '' ( iirr I.u ini-f| 'fin ti-m ll"MI It. It.i, .nn $ i, tin-luimi.' .
}' tli j,roi rMur -.J NlKircoii t II 1,1.1. C'.I"I uur hnuthtrn Imtn uI..,I "'|il. I Iliituk I ul>' "itlnr",. liilll'lnii 'Un t.tlttt .. 'i"' ." ,' .1< I I Iniri,:, .in .in tin-i I' iilliru l.ythiiiiiiil, 'Inl I \ ,11 t II It I I I II- I.';.?!l' lit: i it
,. I II )
II"hill'if .it- itl-r tint, i -'tt 5 r S : JiII :
'I.;., .'. ( S ,"llOI :e | ruiruturol| I liti i I'lanlir.IIuti.1 I h.o'! I .r-tr, v.jtni t.ulh.r iulort'1' 'in n-the ilii. 'Ilii-ln 'ihi't. in 1t15,1'ltlll f |1'aut' un > I > .IM. '<,. 1)IIFtW'
1'1 I\Hitri i-lutti .I.! ;
Ii ""
I in .U'U.lu. tilt Nullun.1 I luhl) at .\t llaiilajllJ ..t ul tli'i>>i. Him I f ri. ,bum. hr,. alll.I"i il tUvitHim I It .I II \-.- 'I i III III:I-l Hiri.li-m" 11 "a /.IILI' I i.r lr! ,l-lint e I the l H<>.ulhil' ., I i IIIIone ,

Hit Sdttl.1 U.l.. I i.liitiililii, S. I: as ,.I .- arc nut It ill lug |,j ..llb".h.|| "- I..lllt I \ ",,M.. 4n. Nun t..rl U..I, .Ml "I'lillrlra lire i i O. it uiiKt tl.li Jiti

S 4 tut airxtiu ll-itui Mi." ;itr Iii, uiltrinturirf ntnl, | i' r- I lit. ) honolli :PJotioo.'I'lll I, .,Hi"III' ; '
,
h'Lc."u.i 'J"III'' .. I'tilirti. i.i-tnit 1 vitii, nr tltliutit "l'tfniiliatiun| ,In riiriilsliinii. !: C lioods. ;, i ltl'lAttorneys; : ', \' .\| {:| ,
,' tin' hiatiu. ill maki ,. I ,it!1tIi D.| | in. .f aniiUi .U.lh.1.,1 \11.\
U. I
I I- ""I''I"nhicn 11 dil |1'1"| ,11 '-. ,-I II I III'. ll Iiiltiit t littt! I'I : : II I l I'M !
S. .> 'l",' itt 1..1 .iijliiitil I., IiiiIl12.; ', a lirsl.ll r., lu'i .,'I utliir* punMint il ili.:in i,1,1 Ih' .' I uIiuidt. : I.I ,I", Air; I -. III ', .\1 I ;., .: :,il ':I I I.,81.MM .nljiiilttl |.|uitiilly| wlilnml,, ilWnunl ; S I
rri."rj .' "III-'. If Itt/ v
imleliti-rt I
; ] .. i..tl 1 ,i. i Ill nnni' i ||| iiiilu" nwili ftll '"i. ; I I I I.1": ,. 1 1..1! i" "i 1'.1 i.. I Iit at Law.
uu II'i > "ii ""o ) "II 11"11" IM" li't tliin",,1". I. I llti 1 '"In It liu' "I I "tl, ll ll.lrli U.) _' l.rnir Kltm ON M.n...U | .\ i/11; i( I KI 11 IM: I -

(Iw I",=., !il.' I.t.M ii tUltlt I IMIUtuUtl, I'UIUtld tutu tor it. Ulan (Ii. ; -fl .I) .'.1 uul ;It ul' ill -.. I I iii"I"| I,.. r-K-i-i., ti'i.' .II ltilttAbtiI1tikI.Ibitl
I
'Iii "n" 'in l II. SI ttt il, I'i'l l Ill liSI ttttl I "Hi. i 1niiuii'r-jui* 'to mi iliumMi
< |11'111.1. an.) ivitlui. luMIlia'I tiliuiii.t bc. v. (1'J' lliallln .( ",'IIJ'II"1 ti lilt 'itl ) n,r. t 'l. U >ll.> M b '..I.II.JNotec St 1 r I i- lilt I -Jiii'aut| 111"lpJ biikliiut. in 111 ; 1;' ''i .1,,111" i 'I'I I j fi t I:1: i \ N :1111 1 1 1 I II I "

"lgl, I. ."I litruUli.il, .nnl siuli! I|.t"I"| riiti; "r, II arc t" tier it'i,'ijiiilnl, 1 ,' ill. llun lit .11, .1..->., I "'intri" that "iii r. ti I fcrriati \U. ( t'll'l-I t .s".In. .. nl 1. ,,nl I4tiglu.u'itt

'llt..t cuiuuialiJ a tirt .tii" *,l lie liburu A I Iteiis ni S. Cox. "Ii I l j'laii', nrrrat.. r linlinciin.nl.. innl at t lln lino /II" t 1. |,"| -' .I Hit. "Illl i 'UruUIIMl> .IIHUlltill
1.11. I"r 0 to C.iioy 1"10 allnril "'.: .di iuutc' Hrturity.in I ,. i i It \1 i i .' t i 11,1.I l i isu I. Ii h. l-.ll 10NOTICL' '
_
t
;i. I tr liu-1 l.ul'i S. it.1
1.t..J 11. t1ilgl1tfltI'li' ." uny 'lillliii nut 1.111
..
..-' .UlnrJ, i I." the ."" .f I 'f- ,ill I t.s |'NUl""fle.lutl..I""I""II.I".1" t \ Li-.I.| ftuli :iAi: : -11.I IS i j t "I.. '| "ii fir-t i l.i--In. 1 Ultii.li llc mc< ./ I
1. I I .
I I
; )
Hi .IIIIBIu
lwr.li i S n .
It,,, (;-'line ..1 l I.iti .il-" illOi| tl.itrnrim'i iI I [ l ".""" I I."." i OIt'lil l l'.uul |(. :1..,i-l''. '. -ii I I'. .."111.', \muiMl f 1li4It': () f I
; .. >Iir.i iflt"N II"r.1 l .11"" I .\-fii" ,1,1-1",'.j..i .In", I ki -i- ',I 1,. M/ 1 )mi i ..lutt. (hill, unt "f ) riur dlffitltuil 'In a.lI I \l I I I. I IHi"ll\- Ittli: I" I '"I| II t. 'I.. .. .1.' .I"; I .,UI htr II
( ..' I I I'll"! H \U 1 II'1 stIll rR.. .rnr'i l>.u I d. "> ""j..1, I I I I 'ilinli, itlll I.lv UIM huirnr l.urI.viiilIm., 4 I : ." i \t It.1 i I ii.uui-> I 1111;' titt4 II|. aithirrtt
--.- ...1, I'r, 'r| ,,, U.,1. ,.-. .in ni".." ..". ..kt I Uid., :-I Ilajer 1 I I. | I) tb' /*...((.< \ I .i"'II .tlu'.l. 4Uljil-, i-< t, IiIIt5I5 4.UII," t in4iiH "rw ri
I tIttl
I'M mttvttfio
ao"i' l k"lf IStl.. HIM. II ? | t
.auliuMUuu' i lii lf.1i .1..1
\U 4$4flj4 ldJ'JII.- 't- S ( : I" il 'tin llui, r-iiilntl lit I rntm
nl ..ti I I MM"nrj.tw 1' ill .tr tt ililiti '
.i" ,
11.111 __
11 .ylitlcik .rvwiuii ul tin. ilijitu-tuic" Wai, wt.I.S | .1.1 I I., i Pt, |I'd.! n 'i _u 1'I'I! pu'iil.; u,,,:. ::I liM j' n., ,.r Hit Mjliili I I lfrr I nl.j.lIn
wy ( | '1 h.. tts I .mi, i 1-'lnc-. ili., |1""t. H. .1 I "I' 140: S "''II. .11 I" III." .1 i. t II"1:' lhjiih tu t 'I"( ,' ,I II', haI I .1',. .1... r
ill .wt| i.ilat'| tuiiliuUKi Ut thy ulalit tin .lMiiaiiil.nl. ,. $ win I.. A.aurulM.1,1'ul. .
II.LII' m tA Imi.: bIt i-l .n/iilirlv; Iff" t" I .Illv. ii. ..LIJ.III11I..U i "" \
... Mtt'tllJil tliii-.t name iitailii (Iii.'rae' ) !r1'1 Tobacco > .> I., a *J'"' 1".1! .. urn A lilt fir 0.,'. famIII Iti.t i ,,' viia tii mil .lOW ,nil .'
tl
"JIII. : lint! aii'l' IVriumtin t 1 i.'itlinl lur hut, ? in h I!'. til"tirpuil Chewing lll i' l-Dl I,iMe. for (lill lllkU l S -i I *" iat
..
|li ttui ul Fashi
nlotlt. 1"II.li"0 'Ut :1."I.y. \\'<. !u. 'It" lint li |I" / VUM I '..iuiiitlllI'll: Win fur I,.- Innnirnlil'nitloii| 0 t "* lu I I.'*. n A '"' : i-l ",!> /o; iw4ij ; f lit'ilalil., / ol I tjLbl "U'"' 14, lit iiir LUll any 'iniui NOT J id-:.
r I.ni r liKi:J iiilira i 'I liiitti, IMIUC"i'l j r .. I : ..
H' nlall049. | ,(j."his ""ll.-hi. tll iI..1 tllll. d..I. I' 1.1./ hli 14.1'1' \tr rt rtt thHt btt Im. imul' .
.i! lur lrt.I.ii Hit 1 iltiillurMtri lt4Aii; I "' irnti I.i till, 'Inr llnm In ll4t, in.urliijrI I I I ll0 i't 1 II I t 'ni i.ni'i. tin t-iui-.1 I IIII
i villimjl Imlil ri'iiliiM" a S" | 'f
lb.-l I.
1 tuiiiim i-i-Mm tu I If. a.liilililJtir V 4 It \ .
S Kull ShvH Haul l I5a Laur I uf l.t-"ii Maii '
iva' I )li",U,:" tu alt. Hituunt' n arj I.' al..4rriifl ai t I'".,,, hnbil.j It"1 \10 I b. II .l..r till l I, l..ntlll ol, Co..la.. I i ; > i ii'rilt. c ."l, .5 r '.uir tl b> lirrnltl .Ilitf ou",'
I lln Hunt uur .
Ju 1.1' "Sancho Paoza II I 9 jiiant .Aid. 1. .
tIll', .Ml I uU,,i''"' I.lIt.! "'"I'J l.'ii-U. l-ll M ls4.I.' lIt
vjiirf I Hit. > iinlal iltti* "ln I '" i'I I ," atr.ailt "
| IMH u'"hl"% in | .jilt I full uir,o 01' :11" ti/t IsS ban iiituridlt.,1. jIOtii ,!.) lt? t'JI l'tll' Hv unl '" IfUlu JiHlxvi 01 tile !

i"ll. ith! lli.Jlill.Ii, 'i, '1IIi..II.e, tu jilt the uuul. (Iii Innk In i igl h'l .4 lU,' ('! > tI .J4111.t V-.11.| | it., -.h I I ," I itt "-wl" \ II' S f t hId i \ fill- IMII.II I H" it tu Illo)unI. I l ItthIJ. M'l.lit! j ,I'' I I Iinl "i t \ \ \N\\II .11..1\: i .. ,- '..11", ". > ...r.b.t..ili.i i '""If' tlur nuis i.Ult.iM
I'Ill.t'i';
I. .
4 nl I W k" I. hi : I olI. I. I'. I I all' -. .1111 lIItt| | |> .'1.1'\I I. III ill till 1IP.IL| ,
d.dIJ niiti. ii.ii>tii-i| ucariu, ,." ilie Ibuib, Iaw tin. l)iI111r1t ut llu. Kl"ruli 1I.1: l .. ''U. r ,i-. .1. .. ., '. '. I *1'11 I HIif .\ > r I-I I.I.11:':. y I.IM '" ,10.,"1'1

tin' (InIn.I uu'n.ininInim nil t >, 11t, 'I \ .'' nt l<>r 'I jlUibaa.i auit 11.0 :""", .lt 1 I" u 5
.c .\"' /:> ', UM| >II .U> ill \ r i i l'i ilI.lr'I"111' \.IJo..I I'
ilurai 'tint I'rt'rut r-.oltin "I ( 4 irtuil Cuurl \ I .' -iiu, and Tailor
aiil ul llwir ri 41 ttil 1"1"| lush I tru.' t lu' Iiervlv i -in Draper \\\t.ill\ ; I , \ rvMltc4 : Roe
1".1 .u1013. I t .. 114.1111, L.44ljLj. b ,
I. I.e llwllUtutH"-l-"ii-"iiii'I i vjiiiitiiiiii- tunIn HcnilJ OKKHML.IIIMI :
| r' ." niir ; ilunnuut jU'li- 'J", ;Jllg J; 5th,. I I""l,.
"I'li.ll41 1"1 "
Ir\ll' I It.>V i I It J. .
lips
Illllili:
.%!> .,. I.. iW: lov1, i tififrtLiuttit
... $j.tui.i llul'i u., url I 1.1 11" .il iijiii S.ili. I loHi-ii' tui M, t'IlICI4 ,1' itI. M \''''., M ir<'h I:JTf, t sHlfr11,11.. iLOEI:1 'I I'stIll l S I .15,1511 Ill i, till 41II
: I .I
;, i.iI4 ... ..lllll lii lunklni tbil l.l ".t tttitIr ..,II (' *.1_ \ I.J4'U'..- '11 I',111' ,1111 III .tIF'M1'*,0 nute. .H ,Mwrulit_ Vt h. .*;*;.CIA, .nil'si la.r .."=-!'.e ,r.T'*Ili"'.l.lr.. .. ., .&'ll ni ui.in. (i S'u. v; .U I r 1'j. I SI l ,l( III ls, tuUll i iI.

II,Itl 4r* ; .nr. ct.r i..lluj 14 .,|hthlihiLI44 wo.I tlut "!. I 1111' Ilp1.y| liiurlr.iu. i.uaau I' 0"I..I..".ficaii .'VI ..f.l. S (FUrnt i Fine ICcnluh; i'lolhiiiii .." I.. .'' S 00 ,, i II III'S'I I Ill'II, it-id tliwnr ill us'Itt.rqulri.II. ..illlI

"\1. 41t4 ittUlUnx* In .. eLicu u| "l"* in lUt-lc f-iaUUIim-oi. U"(< Uuurf _i e4*l .111.G./.I,, t4 2ir LW I It 9 5 0 5 t % t'Lsi.ustuu.

1. bt tend'1 .) I* Q j, rrt| hr I lil. etui.n! ofi 10 iu tUr llib'u ?. >JK*,Ilb..e4SllrJIl..tiI( ;.'I !; I. -. bt juijio. ',. .. reeuunni'nilul' .. ul IIU kiiclli-

.:." t.tut. JI' M4tuiiiI4 i wUZ liarr itt bfiri) ..IM.r' ttp4ttitiJ' fir..rl "i 11 l the .' .1' F.m ti' 1. N... fluSuislcrm I t-1"010.i 1"'I.I.olliuu'.1 tloridnVilli.tlu 'iI'\| I I M i I i\I'.Iil\i: t l illl-| .
; 1.j.iwmUu'l .l. |J"'ol. e1ti.l.lii.4_ \' \ 1. lUmUlgo br11tly (|'i>"I.I'| <| lItryPUMP ,
'
i t
ttaod ". in Ll W.eH I I- ..
."..1'. jmitiw-io o 01 til .'IL., 'Utwl'l! fr.tt .: a'hrrfhr' ttt.rI." uftl.' "|>iu"U! ''hit ". ntiiqUril. J..5. ,I'. 1"\I. r..r ( pw t hr 11.!. "I ..'i.l. I

iii 1v I ri h Tt Iv, 'd' .i,,...',! 'I ...i' li. tu I P 5 1 I
lit ill It t. .
S f.r'uh'I"R| of a1 h1. 1l.JI.1ot .. 1.,u- .1 u..r. lil 1\,1 li' 'I I'; -1.1 .j ,|, r i.i ti. r.i Mr i.i Hats Caps and Straw Goods
I. 'I ln, lii.fBli'i > I'Iw1' .1. t .1 I illoi v \
*'r-f tl. *m' .10"0 I l.orur.tl Ju.U' J. W .tt .. 1.1. .. t t\ r: -. i. II ( S lIttU. ,

H\I I .' ," "" ,. "' .lt.c- I silt S .Ti it nJiM.i/ 'I... '"'1'' t S r n '.. '..:h', ,..IThTI, : S \ fr I.1.1 I ,,.'.IJ"I'.c iii,.1

t r. p,. r.1| !,. fcr .r ).M-,'. ', .t nji r I.. r ii tfItrir f ... I. .. S. S I ii. liiituIl M. I i.; -. .
r-.-. --.- -- 5-.5 S .-. ..a.. --: .__ ..S .._. .4.il'i t'. 4'. : "-. .= 55-4: r--__ __ t---., 4. "''i> --- p :i r- _.__ -._ -.Ill' --- -.. u ..... -

1t t' 1
-
ir _.--- -
--
--
-
iI --- -- -- -- -- -- ---
--- ---
-
L -- --- -


The Sentinel. -i'.I.i.inniiltAilvcrttiscmcnts.- \\ t i1lmih\ \ .:\ Ilvcrticmcnt9.WHDLSALE \ Savannah- \ \ .! drntisclttcnto:. CITY HOTEL, ityilvomls, ." U.un01up&) fa.TAU.A'A3SEE! FLA. CHANGE OF
WHOLESALEHook. SCHEDULE.
NEIDLINOER
E. L.
] i ,,

(I'It,f I P I'I \\ S .It" i. DRUG USE :Slaiiotion.! / \ 1'iaimaiid! !! ) -

'r" tt'.. ..hrl II. '.'11' T111lll1sseo Pd. U
Saddles Bridles and I rin.I'-.oi.-! i :.1 f'j ;.. -i.' !:... ;' 'I T.-H.S ""I.J.I.AI. I"'i'r i i PPl';| ; .''!; .r.":'n'' & or ial

.1: 'SI';; .HO: CT9 A,,,, : : "
.{> I, \ ii\.sr.! I :" 4..H\t 1'1 H.ii.Y-\v.\i.i, !: : : ;. ....- ,. \la- \ ,.

"V ,. 4.mf. I.It I III II rill % K '', II.IM-.1. Al.. ii\M( it/ 1r.i.Il-ll'll'1': : i.I P :rnN ex-r: AB.Gm:
IH.-I: ISM nir.i.u-; \ \ i u; \ I i.ihi;; f i in. it; : p : Fla At&On1frVut.ppilp.rV.( ? ,

f'.i ; S i.l t: I I'm' i..11 ,il\. tNliliMiS.MiUMvnnjili I I iiif.in" ,niiril' uli''i'i : ,' I VV M\H" U.< I n i inn.' ..111KXCU'SIVK \IM I > r ri:II,,ituKif.e.n- >".i'i.(: Bit'ibfji'I- ,i ; i. : .. ;.. .. I II I-: ."...' 1 .

'. 4a n'c'
.
.
I- lion'.1 >0.U.VVi .
. '. : ., ,1"1 \rIHfJ( ) : \LE: HOIS-( > : Lii.in-c!!5. tin Mir 1'ti.nlU'u '.! "' 'iii" f." 5 5. .
.
:
i
,III : ( ( .lIr' ; xjit.l-liivl Who! .:t tj"| ; .ft i. i ( "..inwriiiv "' II (O) TEL.i : z zII .. i: ':.i. '' .. i .
,
jf rihtM \In tn..' 1 bo.k| "' i "I'V Ui' :

l li ..," ", 'I"I.:1 JI; i 1'1\i ; \ \ I I.j.l: :: M\' =-"h..r Dim.MF.IM'INO, '; IH'Mlil.I- I'KKr'I'MKHV.1': : 1 I'MM'"II l -'5 \Vib. ,i.' ,,ti"l M-filt'. t % .." I 1.1.:', S PP I P S ,5.4 "i P' '1 '.. .j' 'J'_ : ". : .
: rr fits' ,,. II' f M f !! llJl l*' '.* Itj. '-- P .. .
.J. .,1 .i.ili.: ;i.i.' In 1 ; .. .f j .f
i i
HIM: I MIKSI. IM" K'ri. IN \MPTKIt Mn.Mi\t '
1.._ .. COTTON FACTORS !'('rrr. : (1..su! : r-rai ". t I H *l l '!:' !!
:
'
'
I.- : '
v>'ritrfi M. f : -5' '1 _) riwnirttTnii.iitii.f, R .j'. > .
II I." ." ;il i it, tt. lr | sat.
'
-- ., mlghtl ; floininssioii; and Forwarflinz& Merchanls.! Well Stockwl) ,! Drug Establishment.llii'iiilMrM \ I 'i.. .J],,- *tl] ., f ,I' 'fFth{ M RKF.'r WILL AFFORD, tli- SPstuI4it| ... N"MIT.. r.i"ril I\, -f I ji!.,s
IIf"" ,
Oil rnn..,. -InilS' I '! |IHCl\l i. ? lllirtfluniMllllMrtilKMIlill.
IIIIJ'\RY' ''t '"" \\N Ml I.Knltiilt; .. .. C : '. .' .. 1 .. M l .. .1 t .. ,. I n lent Trin1 I lMr' t iilrn'v u, ', Tj'nia; ,. ,
ill I 1' u' iii i.'l'
\ MAU.-II I ln! 'P. 1''u" .ji.ii. |
I "I Mi. I. \ 'i"t . \'VJ.( ) *. ] Mirn4ll/, | jrltV-.i-V ".
.
.. d. \ ,1" 1 HIM tn litu"!!* on 4 n..I.n""I. ; S "II'u .1 ,
M.lhlllu that "' 4 'II.. ,11'i""" 'It'' 'iii' I .S515'. 1111 J rH<'Bvll.| nn Tu'i't.y'' ThtiKrtii ,.
nil! In! |"I.'' *' '"''I'' )1 ,,4 ; fl II'. ( .11! ) NqFORT.t.I3Lt .
Who ) oyllllt y.. '. ...' n' .1.I IItethnk' I ii, 'I I 1111"' i't! i: i ANf>tic"i.x.: 41, Minriliii.r.r T<' ')utlttrp
If VI' M'TrnflT. Hi- li,.,. .. .. ,
lh' uii''h. ",' i..
% 'slo\'cly' (: ), :.' .. ', 8ii' ". '. I.... M '''lflll I P. tit 'I." I "..". ..... "hit? Mini'l--lii., 1 Mimiiif' t tnI' 5..iur,>.Jf.;. '
l hh1l il Ion <* Ti l\lr'e"!' .. I 1 fc ( ; ( ) I ':. 01 '"
I A. 1.JLlAOMOiS Hats! Bats: is t-'IsiEIt: : 1 I\: 'Il'l'u; t.1'1

Wbunc IIUYC .. .d'' .. ..1. ..n ..,,11. .i." .1. I\XIH-KSOX.: I ) ; : ( ) : :. "Til Luvr t ufn. 'tsp i .
p Vrrluin 1 .U'..,..- V ,
;;; i." "' d. ,,,.. ,ri, ... AT H :,'. .- Tnlhlu"i' 11.! .' i'
S $ S, 1,1 "1tiI 0"I''' '''fln : m-.r.Mi.: iiryiM; I"' VtrtiT.i.iiti.i I : : > 0 :N AS ;iti.ini"Ki'in., : I ; nPAPKK Marshall House. I. i I I.
:1lilt ,... ? !:Cs' .
I ti
111I' .11 ,", '.I 'j" r- \I..nl. -

Or.. ..* ,IK-. (,riir, irlMul .inJ, 1I..1"t.. t 1'1.! III: I' II.l" ) "' 1'\ II lav"l Li.-ii' LitOjk. .. : ',.-:

ii. i1., %'lt'p at Putthtiil'" ; ; '.
d ti I \\ S
"
WHOLESALE
js1 P I uS. I ; l.'af I ""', ..<, .
VSY.'C \\ \ I I. .
\\ VH \ \ 'IS .rnh.
t"h .w .... w"n W.iliins, : tljf j 4'L''l| i .it '1n.Hi' \ i i's N ""I'.t,1.'' !SI I"' ;; p : I'.".. 'Ulic. ; t : I' 'f
.. "J L l<.'d ,in.: .
.
,i !11 lu I tl.'j: Him. ; '
,
r.- '
hltiKinl i
t .
f Aif.cnng1 ,.'. ". ", .... Anlvo nt, .larkMhvlllp ; .
J \'ir n'P. | ii i .11\0'\ "I > > ; i .. t.
MuitwItheT I n>'1.rti I! lilliot. II,.. <.r...' AIHH) ) I.U: > IIAIl\VAii! ) : :. O Y ... } "? 1 1
: ; .
', FORJUST i' p = r.v"Fxfitrt 't \II.I'1 II I; 'rI.

Thcr". IO '" < ,,". ] miniTin i. !lilt: .::'..4.\. : I.. .,.
.. .rj !<> "tiiU "nn ;' \ ''lJ M t ,I. Kl\l-ll| | WOOL\ AND FUt HATH < HHI K-nnviii" .' 'p,
... I U-atc .. }
!. t 'K t.ld\il. l '.'
iiiumlng nir.t.ijhill$ vKi.vi.rM 1 i.i.Axr.iM .1.1I'm J '. \i t'1c l.l'fltl' l, 111'
11.01'11. : t "

tt It'i, i lUi' i"<.. llllMfti.lllt| t 1.1.!Iif I'.. II l.iilinnl. $ JA.' lChf'l''ol'h.( ) WAKlvIIOl'SK.\\ \ 1' ))1: ( ) 1 11: ',. ';" ., .! l' tH I IAHC Vrfiti* 11 at I tv M'link."',.., ... itm:, 4.5 t .
I 1 '
t"
I III .i ?f>lllB bhi'iluinc': iI I ]1 1-: I ti! :"i. il..ts I : ,i'i' I li.'ilri'ii." ,. hr.hit' 'I.s'.i"" '4.5aijtiah ; .
Qt '
I ,mlvr' $lilt* "..I utitl I ili. it.V I. 5- ; I I.. i\t M.tdlnoti. -I.!. "
1.1-1, I ,i.l.! M l nl.u I i >'sItlittI'| i 'I ;> .:.i. Liatc Mtintlrrllii ". ; ).'. ,
\ \ I'
;ilj"\lI"j"I.1 il.i.t'
( I 1 \I'".-> .,l,,1111--1-( H \ 1" 11 ..L.' .. .. lqr .. ArtitT nt? Tallaha**," I 11 p s', \
IIr.lth'r,1Ih i \ \1..1,1.!, Hi- HI"- \ \ \ w \ II. I ; II, J: I A. u'llliiiiiiti: ..t, lt!." :. i up i ". .' .. .;t.t: I I.. ,,," ',IliIihuI4pq'p. ". I

I 'I| "'"'" ,I \\ .u'u! I'.iM. 11. .r > and 70 Si. Julien Sis 1'-u .' ." 1'1' .. ,I.- ;!1 .\"I""lllrl." .. j'lj'. .

....1L .,. __ .. .... '-' '- ; "I : l I'.. ? l 203 Bryan .' I 1. I "LI'I\' ; ..' "- .' :.f:.', : -'. *r "u 'nk.tn'% ''tul' \1. *55.. SI''I'.' _
III... 'SuI...Uh..' u.. '. "' ... '
.1' .l&5';" ,.' ,in .s ); :r' .I< 'r. L..is. Tiiil.iIiiAmvpitt ., ,
till I t..n.1 I.I''li.IoI..1 t, ji, iWiiti I I M. Krauss & Co. '. ..it.Jili.: ; r.'i'A I' PiP
,01':111:4 i 11. 11. ,
\ \ \\N\II. : : < \ 11
I lcati'! ,
,
in .< iit.il l"ifnur, I.1: I1'' : : .t. I'I"I j' '.
> M"I ,I'I ,iT, tl." 1" \rrtf" --",. n I'.
t Hii ." "" i '. '
riu-i'U' ll'isiilii'l; t | lif I" 'IPaper 11 i i ; > r 'l"''
I nil' t li! ..s.'I. | anil III" "! Wilt ,It III.IV" 'ii .sis ,if't tllll itlit' .
I.! BOOTS i SHOES i : II. iooii.) .\ s ,'. (01.\ '-

f. ;, \ .iitjii" t tin1 })1111:1" "I d.u.< .c1 11. of all jMMdiiiid i > rs: : > riptioiis1: : St :Irk' ,f..r'"xrtt'iirV1"1. ', ii \'h lid'' f"1-" ,". p -
'
\\\* H tth I the milt. I Iliv Illli-/ 5. "' '1I\NNtH ciA A. 3. LUGS Proprietor ,. a"h"! '
ll"1llVi.I I | i.KM I ,I'l, !II.MMHMl; ,..0"11II| M" ipsuili U'-: .ti'l j "n 'Hi. 'is"?1 ?ui\ 'uuuit, f '.'',''I'' !'n'C 1 'l 1
.
itli fit ruin, Ilif '
W'I'.I! : ) ...... \ .,., \ \ \ \, ',,, ,, \\\'I't .\ III., .f M.I.' i '
; I liil>r,'II.'J I rllliko, >usa >, llntlrr \ \ \ \ \ \: .!. ; I. .ii 'I"'n )s. Illh, ptw J ,p, I
1\\1 I' !I'. Broughton Street.S.VXANNAH. Killnllliuun' : Ih ,, .
"IS \I'EI: u! ISAdK: ( "Ia "
.
'
ii'ir.titli, ,
)
-.i., ill. lii'i ";iipliraMi :: Ar., \ ',, Ar. t llfillKlir: WALKI.I":.

i 'I 1 lii L'I n'' ,inU', ,1,1 ui: ,1"".. l \M 1 nl' ,'' i '''''I' I iI "i IIH\\\\\\f, 1\\ \\'I\\\\o\\: : "' "vn" '''IItI'rn.l.1' '.
it IlIlbC< ..I'Jr,1Itrow yviir. tlmi$ "( uri1. 1 1 .'.i"tXiilirax.i \u\ ., ,,1' ,",, ,"i.l r'-l. inn" il.l' lolli BL I.NVKI.nl1 I'lil j I I II I I I.Vin : ; tIIHtiiA.IJ : .\ :". 1 110'. '.. \
.. AND:
; ,.f I I
I -
i li.ttrtivn. ..nI ;.. i..1,1;;,:. I,. ;:Sl? .., : \ .iI I i-liVB! tf --
id' IInolll".. c. ,. I''ir.i..r'. .i.'l'l. up. 'In "ill (Mirllll .. ,li-. I Notice lo Cotton
lit I
I tuk't'' III. .1. I .5,111: : ii u IK! i.i \ ni.I.j I.-: ., ,,01 i Stock iiiul Exchange: \ Brokers. Shippers.
,
irt _1M| l i- ""I" ni "I1.- [tciuutt mlilwl riTiltinwi'ikljt 'I'IIIlii'i.I .' I I. .11 "II'I: ,1' \ li'ti P ii J' ntiI | |!
t \\'alllll'lh., I iii'l'/ni' nt liny. C P i ''iijimriif.' i-"!' .ml vnainlni'. oiir .....k "hr- ; . = '. I;. :. i i"..... i I'.i.-.: l1..rJ.\! ,*i'i' Siv.itiiwU. ; I lu'; i lti rti, nn.i:; "! P r ;1 1* |i'1"1.] ,:,'! t.f ; '.'i 1.:i. nl, >:'i', .1'H- iit-l
'( I 'nikrllii' "I.IOIIMIIlln''' Iliiu', I I""Ininn.I '... -..." 'i-; |. li.'to. lll'fiirliiill, m.irnntura.: .I'IIMAijii.. ,., ,:iih : .Is..st'| HIV II,.. uT... :.. 1'1.1! f.u.. c '."".' 1 I- '"""I-\'II.h", .| i ,il" ,.. .
Ili'lliilul.K, ; M i VNMJF.W, : M IIAI.I.! I .t' tt ll'l", I .. \ lr'r.tl fiti-t a-.ni'.li'', nn" I ..iti-m,., ,ii I."''sp': '.Pi'iltPt.'l't' !. .
1'ii&r I Hit tZ.u,rl:".... I lilt liniTX. ; ,. Jill', I'. l-';; ;..... |} Itiajll I T\TloM.-v j : I : | :: Nl'l'l'l l I ll-I i >:: A..ATAt p. f i'Jl.t. 'll., l.V. .LI :.V .wu> i is I '-'.: '; ir '" "' '.11) .' -.


I. .. in.ir. --lull, t Hi. Miinii I iir.. MOLINA NATIONAL' HOTEL 't : 24ttJ.- .
I
Prices.
(Ji lliuRiiidlnj\ ,' ,I\ I..S. O'h. "="., 8li,. Il'; ,
'I 1 In 'liatilsti iiur 11111:1 r I.IU-MT 'I' ,I. till.i.KI'.I.N'VII.I.I r (
) IKO.KilA.I :( ;
I :NX\Il.: (
s.\\
.\ ::1. 'r'mtwis.111'1'' ( ". ,,," 'ii, t l'
\Vhn '' la"r.llI.I .- vl mil' .I(' I ,1 ,,
I ,Itilrl. liny, I ti'! sutl IttlJ I H;(gr.i.,.' tic** I F.'uit', ''uy' wi.I., 'hr si,%.Ss tl Ilutus.. S : $" I ri-c; | "I I'nil, Iviii-l-' l iipiyi-i, : ) < 'nlt WHOLESALE( GROCERS : : \ \ !J' l.\IU-.TII'\| ; | :: spV,, |1'|",I., I''.i.".1'I I' p'5. :'... .1",...10.i.l,"NVn; I Iii"\|..,k plilnp-H. PiP frnn

!1',1.! *''I1'1'"L"1' rr"r'' l'Ii.ilpip.ps' ,., .
{ tl i-JnJ'incii', d.iI llli.n.ii'llll I ? n.nl'-, .| Ilirlil- .1'15,1,5115' SliP f, i' Vi- \ .1
d W.iUliM' ;: > > VMVi. i" i n.i> m i.iti" n. 'n,,. .
; II I ; Hull I I Hurt llroiiuhlnii; %I lrrrl, J. 'aICltEl'1. It \ll,ItOMI .10.1 | ; T. t T'p
.
< (1. lll.l'OTS
nl iuilSIs'P
'. .!\ I L..II"II.II"r. I I tliv Him1 ornrr Pr I I.u.s. p" '"J "lint' "ll} ," A' I ". .s
mi,', rtln-M, I VMiMi 1111.1., iiun till' r* ,In Ilir I'nhli- i me MKU:; : HUNMI: r.iav; < I iNH i- I 1 I I.

: 1 1..1 n vi! I S .t ulgIl'J' :!:
f. -.-.. ; I IliijKirl.l.' ill-I I iMiii'-li'P :Scijii: .. :.Nnnl.iiijj.inil, ;: : : . 5, ,' I l .t. .K.:I(r. m..MJiiMi.Jfe I.Isp: ; ( .\
f.1\ - tU. ruNEW
\Vn\i I li Tli .. ... ,1 I IS I % iSittISitSs 4'i iti. 11.. JOYNER) l'ropr ctol'. I''uPt5- c, ,? ,l4.88MuIoll1Jy, I ,,
.
I I I I t t i- u I 'II.1, it InTi1.H': :\ .'(.., :MinH, I'lpiA1 -. "" __
:
lUMi'ii.ii'1",' hll.I..t. to. '
i'J" K'iliinv'tliirli' \ iVial tinvii ",-
'In 'Tfvi I "1.1.,11" I V\t : CQFFEE .\1..1.. ''., I i- i- I iITLASKI i\
'
I hiif.u icrnsnutfJ |
ii" ; M 'l..1 I! > irusi'ri5 't.4. ,\ Hi rn
\vixr i: I i\'n; :>:
: : \ !I. > _
: '. ::1 n, =Mi1i-! -"|1'1".1'| | t 1" '!I. rl'.i.l! I'l'ini: "i'i' p
:'i tiri'ik; wnril Kiikln*. \\ hi. li -i-'urnill'-- rln I II It I, :....,!. IM.i.l.: IllOi'ii
p .1"1 l I I 'u'.i.; .:'ip.. ,t' "i "Pi "ICO StBalShi
.
i '1, I h.*!. tt ll'l. Ill 111'11I11I.1.III"f' ". ll'lt", Vllli'lrll'' I.. ', c p'scidt'4': ," i ; .' nj. ii\ .tli" ttHI. 'in* tui' tulip' ski 7' ._, [ I IIOUEqIi ( )
/ ': }>' ''..mil ili'iirviUiiiiiis" ; flt iIi'- Imi'l"f'! "' Iii 111'111'' 'I P It. flit i S ," II,,01. \ ,.liii., ,, lull ..w I. u.'r.srp. putt I : I :

. :!;: '. "i- nl'$ l.iiynl, l.iM'iii'i" ; Itt:\\ "'. "un "' HIV nihSi'tliuVHMi : S. .ut's:.. iPil n tt'tx1lea.irY u \-c: : < 1"I > I' \1:1 I : :.
" ..".. S'I"1:1nirl"! till iitituI '''I1I'I!' .n, I, t"h' II' t I.r; I Ih, ", p r I *. I I"1; 1 Ip wn 3000 BAGS .COFFEE ORLEANS AND FLORIDA! '
: '
: i'i ," ilnx u'i-iiii"' 'iiul\ imnii'ily"' i :S:: A\ 'I41SJLJ.'J. GEORGIA: : PORT
:" 1i 1\ | | pnitt'i | DUTENHOFER & CO. 'J I : ITI (; (--i.trb.W i> : ,
".ii'li l in Ilii; ili>!ljii "I, llu-i1 i Inli-, :"i* |1"I't| <*- 'tuti'I A. [ ) t r'nr .
J ,
t
p 'i : .' : ; v -
,i \ I ii> ui"l1lh'UI"l1lr'lIl1, :Nn-lit.lli1.. Ml lli! t.iirui' : : W, WILTI.ERGER.}; l'rup'1rI.rII' 111 .11:1)1' I' ; .1111' /

alaiiii iniinitiiiU'l, liy 1'1'111111 t i.it'iil'li.m| '' ...00\CII COTTON FACTORS .\ '. I";. l.;.. sP LI
nflli lioMcrwl' ; .. f' ';"" hill, r I I., 0:
iiin-r :niil i' S d. .In-" rl'l'h..I"! ,ii us lii, I 1 MI." |I', u I'.i, I la 1 t --
.Ini.In r nil.) iitiftiti ri I h pi'i'i'li'. 1\ III Inr.ll,

'. -( "If.:,, ut tin'. liiii.l-' ,.f ,his. !1"Ih1'i\ ) ;' Ih ,lull,,I ((.leiu-rl 00111111 ig ion Merchants, III.. !'.r'<.' .. ".u' tIt' ft''I' i WM. KNABE &.CO.

'I'll ''III".. II ii-.iiM'l.ill'in. \ ,, i- ("inin ,lit I I H'H'i| i" ,
, U.il. "IIII.I', '' ili'liil'ivr-i; In \ .,situ' 'I'Inn I mil I Iun I". ; i 1 r.\\: sTitr.r.THONE : : HARDWIRE & 1 ,.

S. tinliiil'i'ii' I titf liv (In-. 1\,,'.hl\. .in., .1) "'h. .I' %.i I I II "., Ii. ,.....'''1... / AND IRON.T.'I' Oavtinl t apples f ,

tvli'i iilli'ini'l I tt'i.iuig1.l'; '''''' in.it 'i"i'l :n I'"" II i in '. .1 S '" IP I II I 1.1 I., S.C

rt I h I tu.'luug, ; Ituilliiirii.. ttlili, h 1- "uuilt'" linililiin. ; '
1'tvl"J-t.
:: ''hii'I" nil,. "'.," ltss.u, I Ii: I I. 11.1, \I lilt "I Is, "! ( 'I 1 I > in

; 01. i .. sit, "ii 1""" ""',, .5, !t. i. 'sill.! ,11'1!, J ."" & GORDON. I ln\s lit"ii I i.i.. 11 \\ .\.llK, .. l' '.... "I .'.loluli...I.. ; 't1i4c'4i, ;

:' \ .... -- tTt.t-.li fEt'm'-1n''It\IIn..I' \ : : 'mt)., '\.. "I>>.\;', .'" it'.rirTili\ -!liv -., ; it VW1" ,itinVM "\_. i'i"S1fl1, ,. li.\ ""r pp!VVm; ""II -.11.!!.-, \\'rl'' ''' rflth 1.1; : :'.'(' '-'IHIIt'! .rr f1.l'It/S: !: ,: /!! tn-'yfj: :; (IIUltI, :,uj1tLt, ,: : LAVACCA

'Mini liviimir, .llniii: III1J :1I-"III.h' thy :r''' '' i S Win T ;1. i li''-. .""u urn I vmUA4i ,

t4i4'. $ mill,, til liliii'lli' '1-1111'i'l'"u. '" ,,111. l II i III. '. liullli / DO LiQuors! and ii S oi's ."."" ,15,15|.ri;'..,stisutu'.,,,I.. .. 11.11. us ". _. I... ..,. l I., lllini.hi., .. I I II.'lal'JliKh., \> illtl t. Mc vtmoll. Croc: : > ,'.,;; u. IT IM t : i < J 1 1 TPiano \\' I, I 11' s' t: ?:t\ "HU.I: '. ., .. iti,, 1.'
i I
.
i Ii inn.ill.ni
iitiwui/ | >iIlir rim 1| :ut s. ., p I '''' I I : .ir /'n'n'.ol". *
li ,
hiHiki-I I.
t lj| 1- Ul. nil u )Slll'll'lllllll'lll'll'' J"
i. ',"'uuuI' nl I ImiilLI ,;1 >Vt I II I) I- .11. II..1... .'ilnl;' ls.h.P" ,' ll I !. .1.1TilHilni : ""..1... "ok'. S .10' .. ,
nli.il., i.l %"I-I. :II i riiirt| RA Y STREET .I-:. .i. I lint- i ii'.uitiil.' | tun. .Mi riill I ln,n., 1 : : I'I.:, !li-l; ;I 'I'I l-.il.- ,lj.:: ,. I," '. 1" I nml'(PA .0" K.
J.f I. I.I "
5 : .. ,''II" : 'S illi III" I'liM'iiui. inlilUiii ii'Mnl.! : lti.il! til'.ulKilA: : : .;'. .|ii i. Him, .1. Klinni; li. .1 1 'liilh\ .,:\ h.n. flu, .51, lull dial .Situ I11 u ....tu..l I Ia ..t". t',-il it,, P i 'lin'ii\ ,.' 111,1 5,,I '::11'.M .,"; .u v.jitM i ,i. iw.l. \I!.l i i Fortes. '(
\ \ \\N: \ lI. !"It iutr lll.k.m I "l i" llHl fli tonI'lnw s't-i-l. .
| III., ii .
> llill' lVI.ill' !!! ""'|1",1 nl I.IIWl tugs( 'l.iri.ll- l II" It.-I u i II -I i'.i.l.rl I IK 'L. :
> Inn* "11 "i'il h"> itutsi) i-llni-il' "'H'. 1 \t.Pisit ( IDI i'tP.' .I. .
.. .
.
.
('j' $ln',1, u, !'lil'rtllllll" ,,' 111'I I ljli.ill"M | ''1illl|' !! "ii ,Iliri.ii'iliiunt -0-- *l .Idim U"\lI'\ Iliifiii (run. i l.o <*.\r, 1 HI u lliili'VKKI $4 r. :- -I PP MM n. ALLIANCEaillli.ii.

lil"in'" '>''H nf. Iii' m\ii'|,! tt'.. I inioii,' ''J h's. ..1.i t.y \ i : J ) COK.N I 1 \\'
"is. sI I I"llu'' '" ?.i '1''MI'll'll I I "I > hlI" II II II I- A & ( : I.; i 1.1.i : orw rding or Commission .. ,..
Its u liti/l'IH P. ::1 I I'M.I.: MT 1 i itt. '. ; nnIIIINaliotiiil V''t. ( irlcmif Allli'.i" I hi, .,
-..t ,in thu.- -...p 'I'll.- .. I.i., its iiiii-n-'ir"?, I inlh. 'I' ': :.Ni" ,I-VI:; .. |isli i! | IhuIIFI.f.'III"I") :Xitiiliii.il' "> I li.i. .. .. u Ii ''C''I''''P' ..'.1 I sIii, wipt,. S t.'II| | h,,( : I I Hii'.iinn.jmi. "I;,,!.ll' r.!" in.
:d ,' :). I .... ; '" '' \\ \HI'U4UH: liilirlil- .. ''
mil .
<',; A'-, i. ,hi ti.ili iiani&: '4s.l iir.l* i :aiut 1;> i'i.l I ;:..iviinli'iii1 .,i .ImiuiIu..I'| ,. S t. i... i. S I. ". I 'P 0,1'.1.' ,. Hi- rrn d I''" i s.i "I. ;?%%' j ; .
I '\lii.i: I n.l; Li-nyiii'i"" : i liatr: iMi is ilili? |. ,I..
., J. J. ::1.1 i.i"bl. 'i .
HI t I I iji',
: IJII i'l'' (1..1... ..' MTi'ML1" .'11.1.11' ,,01.! II I- TI.I.IIli "n hl. i I.r s'u ::1" :
; Savings\ !! Hank.i ,I' '' v" [c'u' ,', .i.ii i .>u I 111'' I'..." \ li miI' "', it"i' No 330 Wist Balliiuuro.: Street \'I'II'' '..
I! II. -, /.1. / 'r' .., .ij'iii'',; i.l f i.rtn.il, ,
." WHOL.ESALE )I. \II. i n "ini I r I in l .1 1'S. nil,1 I llSitt.Iirupu!' ,III| I .
J ;u i iTHU'I III.IIIK. .1 I "i i |f. .i d'i\ ..
'-'-' LJLJGSTOIL} MM/ : ; )ti:i T.\\V. 1.1'1)1)1:1[ : :
I'.II\IS: ItI.h-E; \ .
\ : i \ MI V.-MIII: : : VNUI: OK TIM: "
!. ,,'
\\1;; Tl. r 15 .- T.'\ i- inin' lli-'i.1 i :Si..ir-" 1 i- i ,1 [ ; P ,I' "ill, ', iSp, ; ,\ I' V''tlltn, \i w Ilili ii..
" j ilii.int, -..i i ,I." 11', ili'li tiuliiiil, .1 up.ni' in, I'I. nnn -S4 .i. V. l l'INlli.Ag.'ii,.
I'iiiwill In- lululii\ .liiivt, '".. 'I.. }Fiwtai's Savings s and Trnst Company ,
..' -' 1S1 }HIiS$() ( F: (.v BIt'i ANT. M' Vtitl-
'i I." -Aill! unit, ui-liv.. '.t 1'11'/' IHi>|1,1.,| .,1 Hi.I Mnli.! \ 'pi\ : I : | :|% '|''; fm ,in" iMr..n. 1v4= 1rIci; !; | 'llh.-K IN."I: :' //1:1: MKVI'.n: !. 1 1,1, lui.ri' --"_''".. I .'. i-S' ; 1"11 uppus., ;
/ I' .II't: : \ ; i : .. suit
; INTl S
,, J. !ts
.i'l) i 'iiuiiil! 11'1110,* r.':: }. f :i- MIIMII' ': thr. tihisli'Ciii .' ,.N.| i lil.f.Vlll nllh IISSTIII ; .n j k"'.u' '
I ,I' wlirnri.irr-ill'-i| fur I a lilt ( 'ulolhI", Iii "I'tlh', :\ \ uil911,1
. i | "-i" 11.1* K'vtiluli.iii.irx% nn .1- 11'.1 I \\ hi Iiii tl.'li., ..," V|. iMrllitlr.il, i 5.. vl .h.I..II, ,\.h; llffl. .4 -/41.1/1 ( \ I (Jy unis.s'n! J iuul! Fovwardint 1"11 lisp If s p i it': ltu '. pimtIt: iji. 'P'S .1 .p uI.1" 1 nr.1: Steamer Dictator
' ..- in. .' tl> 1 11 HIM.I 0'''!"' 11-1,1 tilliil,, l'ini-ri. --. Ii I, i-, VV iii' ,
,: I'U'K 1\ rPII.. .: Aiiln.-i'i-lilir 'I'lll I :MH.l.Mi.M: H' l-ivlni, ; kuiui.l.i p I lu.-iu.. .i.i." ,u'p.i''! '. I u,s', 1 -,1111.. I'u.iu. Ii'', I i.i,, -in 'tliluit, uu Mini ::11"1' i 'C!I. "n "I'U'iiuilfil'
., ,
\;,1 ""I iiofii iuiliAllliini:, ,,, h. > U'lt'U" : 1'l I'i'V.u I il'n s ".;ii 1 |I">.i-i'- thf, |iri>|""i'liiitiali' |M.UI| -..m\1> s i jif, TONE
Idlln",1"ju.till' i .(hlMiiii\ M.inuti'r 11- C : in I :; Su.'s. I, '4.S. iitm.uIi. (.c..r4It.' ,

t.ikrislill.I Ilis,. liai.us-k; nt ii, |I"i ij.li.! Mill ml'. Look This Pure Drugs '; Oyoiiaud Toilet Soaiis i" 'lip, ..rl uiu. .. .. ... ,..,., i i. ., 5 P i.", ,..1 "," ''.:I.
Fancy ; : .
,
Way \ '
Chl'miaal'iW'I' \\1 S :: : : ; :: :: : 411.111.-. -I.I 'u. : .n" ..,,1"" ." !
u "
; p
I li'C; i :'L .1"',' '. ilii.i" -' \i ,I. !":'.I'll.| | l Ii} I Illi'll: lnr. I thrlli t -i 5 S. ,P ; 1t. .1.1t H ; ; 1,1
.
i"l i ,' ,. I 1 I'M I ',' "P.' f ".i'i I ;' ri', r' .. 1''1p." ,
., .i > i. .Il i It' !
.
I. .5 -"
ill '
t > | ? lil''Ii i : 111'? P
"10.11..1 i i '
; H'jilil; .Al-iii.:i l.ii'yn1 '] "|.. |" !tS'. nl, ., I I lil! \ iini--! \\ in..j\vJ.J" i :uiii; { 'nil l .v.In. I VII"" l.t.l 'i us. I tlTIUS l'' .. .
:t l"il n'riliu! l It ,'Ikalll.llll| in I.''' ;it'-. ail-l\ I" 4'_' S Ii P ..,! t ft-'il iu.<." '- I- : .. 'fvlv't t t t'lst" ,::n:1-..S1tC .
.
'ru.i ik' |'ilin'. I''i -s""<. i iu'ii>.ii- ." |I" t .lii.jji' rslm :: I .. .. :' .; l I! .'.' ,.1. ,i.'i- l.i C. p Hallll :
\\ will lu> tl.ilj -ilii.-l! | | 11 l.,' Ih,' t Ui In ,il I KMIUiix JAMES E. PURDY -' ni I'm, .j"u| '.I'Mi'*.' '.\," -1",1.| I i .im\ I', in.-" 1 ,. .

t1$ > t'OIJ'"il"1.t": : II..' ii-lilit! : "HI-" i slip|' "',1 ui.Ncn: : ( i I'.I\MI'I: ; ) \\ t\i 1-: \MI' i IIIJI mi: .. ', i'I I 1,11111"" .1.." t ., 11.\I NN'orkmausliiptl..i -- '
/ nllli..V.. l>. 7Vi-, *-V : I".' lin-i-l !
!I' :.MiVV liK II\ |i'u.:
\ II '--'- .,ja '" ,,,01.I "i S i...".1 I., in iii- ,liii.. n. i 1"1111'I.'h' -. urjl, \Hi., ill:1.. : I Hum" .. ''c. ,..M l 'l'liC--: : ( I li\VH t! "nn "" II ..i, i I., '11[ vmOV'-f; : .'.: {'tIN! IiGH.o\rf.! .11 i.i'k' ..!i. ,, '_ u ..i.- i'I'' i n.: 'mi-[ : i1 ._
lL- 'CyTl.i.milil, 'l.-Tillili.i--' I, 'M..II-.I-II" "rlt'lIh Ilii-. $.'utltus Pit I i ,iinlrt, I ft. .< "u' .1 1' i- 1.. I i.--. tulIP' t.pt | !, .;"l \\1 '
: .\ \ 1."I' : A iit 1\ 'ni I l.i.nrtii t'l1't'iII' Wli '].i.-san anil( Retail (Crfotws our, i.u-iin, i'iiililin-: ', ii- |ups 1"1] i-iiiiiini..r\, 11., ,i, frln ll"I.'r
N"i. h.- hl'I".1I'| | I ill. I llilll, ;!.ll.l. Il I .11 iiiiiii.ti,., -inl. Is It 11 him, !.. A. .itisi I .. .tIN icIttu; ;, at f u'rI.t k.

:] i li.u'U tll.; t'iii' ; |i' 1111 |'HiMll.ilinll| ', :|. b.1$! ,III ({ and 1/ailies' Saddles( 'U. l' nh h.. mi. if.l ili 1>1' "'It 1 | I 'ik. .,' ti-, mil |u's. .5' l.iin.. un i lliiiu..iir, ,, M v\ > nih| %" 11 ufl II'1 I \/iJ.III./ : ... Al li'u! '''I' *s |.1." .- 1'.11'I.... titir N\tt linl'ivn' < tl i.i% iii,tiuili. p I I'

: I i .5 ll., ili.l iij \\'::ili .. li( I-nlyiiiii>iiiu llu' lnn.i. ISNdli I F.:, IHI.I., I "lIlhll. i' ill' It||1\ /!', H. >/. il.t s | vi ,,'.iI.II.| ', I .t-u.I.-'11'p (htinli, ii', j I" 'i.l|I. ',.," ,un S5,5 I p 'C 1 ui. .-. 1".0,11, .\urruIis. Tii lilt t'di'itSIa) ., nrluo", at a u'( Ists k.
it"f' . .,. I ." -IIIU. '.. sit .. sI p tp..ilpI,\ ) ,- | ,1| .,! |I.. |It. ,
d -.. titt ii -1'': i !- II iii'! rijii.liH I 110,' |I"'I't.|.| i.f, Ml'tt. kilhl .Mill,, lll.lllll.| '. l li'i'liiini; ? foi t' V> II I I I Si It. 5 p \ -I"] !.n"1 i.iu' i"1 1"si, r.IIIU"lla..lat..u\.ilh..lilllI3.: ; : !,,'

I 11M.' ".' {lliret, all.I, ( 'i'll', \;:;4suI.' I ill.-; I'Ih'' I li T. H. WALSH I ."t''IIIHA' ( |t.ir.I| s n r.ai$ kts J.,0fi!I '' t,5 1",1'III I 'J.
'. .'-" II-,! t'l lnVr, ?III(Ml l li'.rrtl: ".,|\1/,' "' i.II'I \I ill "i.i 'Pu, Ii I II..I.L1-. |II llliit,, llir: ,*', -, KH.l'I I :,;:.:'' ,l'tr.'iu; ,,:,ti iupt, t| -"Mi'ii't I :, :II.: ,':. \ ., I S ,tl';,l': .f il .11, l"lub' u sit lie 11. J"I'! Jl er

; 5% u:5t: "., ut It. '' Tlii'y "Ii '\ lstls iniinii Ii .1 I In" 1 I.,", ."..1 SK Mul,", \\"..';''." II...mi. p. '" I'. < ul., lliini, .hl.'" in1, 1 llirmi.l" tl -.11.11111.' '.. l..a t t.il t ..Illli i Pnv Ilium", i.lI. -i Mitt t II: P, '' '> 1. |,tt,,\l t|tjti,',! -llllt.:V:.ic- 'I,,:lll'i 111-, I I!, S ,pu' p "n': p [Grand Planes s ; Spare Bran Js II IF11'111'I,

t i h 'j.| -. i I A.'liiii! 1"I'l.Ith'I"' l i'i I fniiiKiuii, : 'in.1 r "V<.,IJ''Wrt'''iii. N n I ll.i.| "'P' : ; "" lil'I'I.,, Isut; tviry" \

:' ;: -, .i'\.1| Ill! <' |nir.,rt .Tl .I.iiiiriililivi, ,IMM.r.r! 'MIlaii' | ,i' j-i.11'0| l roi. ll.lllu" > ; VVhi.li.nl.'i; ,rt. 'nr |I'v.if, Kinlnn'Im.illii.,' .' t.I't i m'twim'tj.' it .MjiiuLalun':' "'s 1': i. i- "r.VlfcMI'b Ml.lM' I llril."K /ViiVarniaa. ui.7 Stlrl ; /V.A,i//II I
il! Tlii'V iuii,i unlirh'uli.r.. mul. 11.1.. ::11.; IN.;. "n>1-" is .. ,fnK. : p ..'flick J.ifluHinlle .
I. : ( .
tie ,
I i : .
- .- I ciijii.Iri--' I.! ': 111..,'. t'lrir mi 1:1,1.,1", .. > :\u;: inn I! >:ii, 'x liii'llimul,, I Muniiujli Seed Estib1ishrnent.I : Win., hit", in.I't !1i.; ,us u:' .ir, r ,IC, |II(, ,n.; "| I h.'I h. U,u''fd. unit J't rrtry rnunilimi'ti1IlflsI/tmiie tuy rxi., *

.i'i-! -. In kti'iw win1! Ii;ii''" rrli i iou i itnr 'suttu.lists I ii- Tit'';li'li\ It uittni lli'hlln. unit, >tilIti.'iIt'.5 P :. li. IIILTti.VII; il-.MII T '"t! VVMiKI.I(' : Vl.'v Vv.ni. *, I I'. I.IMiN i if i..l'!>l '. I II I "li .i p 'I, t'1.\\ lit I I t.i I '1.1 MI .m.'i..1 itiiuiiin( ,, i'lnilwin: tin- murilni'. Sew ,
INI.. ', it iiiir.iUiu'f" \ I II.ic it l I- 't't J.l1IZ\ K ) U'nrrautrd for Flu Vears. ,' r"J
i.i> < | i & 'I.! Mllli.l..iu, I "i-. I I" i u.,t uup'...'U'4'! ''I i'rj 1'110 "n.u 1.1' I"1,1"111, ,lul ,,
I .tin l.u.'t' IiI!,.* :1 'tunni'l": ,,,1'11111..' P ... SouthAu'int. la""h. 0.1,
u\i I '" M."l' --.1' u I' 'ILI '' 1.,1.|' I I llruillin .I' \1. -' 1_ .' I'1- 'AlillKT.V NF.F.IJUAMo
f 'HIL TON & RANDELL P '. ..iPtlt'u'I' : iii-ii S l I" ,i'. .lili'.l, .II.ihtlnin
l.ir 1 |Itiuu TIr"h 11'1 > .
us:" S Itt. % \ unit ( itt' : ,
-0.e.S '. 'ol.r"1 nn 1" Ir"I' t. i : .t. PI
,
I'1 -'u l nrt tiiiil Mi. Uriilk -, Wi"-! ,.ru I I'.v"I.: is. i, w.rr.UH"l, : P ". I., .tittksi.uii\ bIle \11. lla
"\i\' ill >I. \. kut .h,11,, Wl'J'lt I (fill illllllrl' .i.i -. : sf 1'tl i in "I p ".Ii.'ui''i'i i\ .,|, iphia.I I 1m" .3'

"i.y ". >iic nt xii'.ir:' .-millHiJk'il, tlir lm. il 1 mi" 1..Ihr..I"III"I"III'\'f-| !\ \\1I1'l.l'( : .\I.L 1I1.1\'EJ: : : .\ N1)) (tI) E.\l.E1: Is: I IN '. J .1 i,11.11",. 'Til-tN\j i|* |i"I'.il-, r -In I' II- i : I p N, .>.>UM\v\-i I "S.\II.\1.lluo, I... ul ( '//.1, ttmi,

J ..iiijil"J 1 c.itulim--ill 'ili.il inn' iliiv' "Jilt l I IS Vl\Jlll.l) i '.,r Iitltiiit.'t., .1 I l(> AIKFX A O( >
U. lliljl' llul $U-c \ IliUi .1 LI'III I.Itl.fltu I.oil. I.
.
." in'l t 1" .to'M' lln- w lf.\ "Tlii'i:u lulu till-." -.il.l hi.ilillrf '. .5 ; VVIiiln i N.: "'. ,. f..,. t """d'I.hl'Ik' i _.\|I..I. I:': I-*.: 'n1..uiv I 1'11'1 SittiiiiiiaU:' .

i lilt :II kl--illl.l' I iUillll'4| : : IMIIII' III- iifflrt.lh' ) \\'hll"" h.4t .iPS5, I ilVIit' $ "f. I' : .i tv. I. J rUUIAlTIXA; ( : < ."
j iviotuitlliiiliiilirr\ Ili-: i-i'\ri'llrlll." .ill I I.4i Provisions Wines Liquors Tobacco LUMBER.CKt.S'l t/tlil, ul' ri'iiuuuliim' .

. tS.i'. ,1I000 >'IIII\I\r| ; it.1 "\\ liii \1I"ltl\ u Uu., : :.t, iliuu .1I..ll uIII' .li-, uli-tiit' I. ili itt ru.| SOUTHERNBAG JU'1ltilo:
l ." :,1tI i.'l'li.- ilnii-i-vim t'u_ tttpp :fl I .1 t l '
i.- I II l.I 'Iii.| '''I.Iuu: I hut.I'l" I i-HK t j: 'IIHU-VMI H.KIi: i | '"\
j ili.l! !" i. iil lie. "lit'h" i .1 II! I. in ni.irki It t in-! | S < itE>: -\nIti.ili-T4inliii4, p \ I tlc t .irj tuiiii...'I I ..IEn'IE\\: :

:; I Ihr i I''''x tl' 1:1.! Ii.....' I .irl 1 ..''hi) Majf,, liinc| $ .. IlKJ; ; B.Y THEET.V.II.: : ( i.-\ MANUFACTORY "uilt i'-|'. stl"i1!:V P..'I ifs, tin-.. :1 iiz.iiol. Tulialu- .- '1 t. "inli. i :".. i ..rii \1"

'- .. .-, ... >u:' an4 tiduitv. tint: I 'Iii, 1 1.-: ; on |jana ni.llr ,"(,,.
.. i "I> ....ltll\1. Jiut, Ijrifr I.k, nlill' ." i :
it anil !
, till$ Ti.i.'l, 11\1"\ 11 \I INYITI I : ,: Tin ; Arni\ii. i ( i'i'' DKAI.KKS) ; : : t.ti.i, ii,l' JarI', : .,llI"1'"ml.I'I. ,, It'tI1I'i.'Pvflait; ;; ; f:'.' nnn.ili. ( IbluI. ttlncli 11l nil Llndji,, i.r .1. ami Also tie, 'U. |" RHIDKOIII) ), Jr..

I ilntt t ilnv king; In "i' Vu'iii. .Ii.iii't| ii.it/, .i. .111I I Hi. I I'.i Ilino I:.,, mul$ Cli.ili.. .. -ii .\ r LII .1.III.j! !si .int \I- ."'t : 111.| | c cnri'iir.iliuii

I h. u I.i ,1:<\1,' \\ ltu'., ,'i, '''I ,I"/III d" ..1... 4''t'l'i, ,II VI, m. i .iliii.," .. UIIIM' |ru-li.! .. ,Vi I :-1. .1'n r.i.l.r, -.1, I i 1.1.,01., us "ii P IT .it! ,ut rl.iil"ii ,'ii... tiip', 1 I' ".\I.. K. 1; nl Commission Merchant t
\lr- ..1.1.1 l ;::; l !' .ul.1 (Irb'1..II' I ihi." nl.1 Inilwi | .'o ofinIT...--
.. !11,1'111.11. I nl .. : : 'n)1r) 0'' :' 'C"I'| I vtllli Ii."". I P..IU' '. ,\0 ,I... L.I ij.i. il, ItbikMinihiitKlnoriliT, un ASUWHOLESALE
:In HI iU>'M: ttlau l i".111.11'' >" .,' I .' ..,01. .. I'''I'I .III. AI II .IMIILll'lt. I'll'lll. I't .V' Ih.b. '
1 1Jr 1\ .. .i.1 1'.li., :! I -.t. |I"r", r't' kuuoii .u, .Uu'
.
'\ .5 Hi- .l.l'rl1. i'a it.. > i'f, .v, LI. Fill- AND RETAIL
\,11.t I s.. ll'ir'.n H. nl .I..t ,1\i I I't .! I .1 I\MM r I 1-1 I inv; : Ir li..I|
,
'.nod Hand "..-. ." iiilii, > n
II in 'iu ii'l''. 111m'/.L.\\L'"I..II.\li.,4. \I.!.' ri'l'!! ''-"- w i C"'.! i i-.ii"' \I.s" !is.: !I"., :U'ltllJ' : Which! toy Y offer at ite Lowest t Market Bates 'I i'u I.i t i ".,,1. I, .. .\.. IIIJ., .'lJ,:,, A.' t'| :I. IN..; iv I 1)1'L'E H

I I., 'i.'lt/i'' tvlllft, e I'h'. I. ....,1 OOKtKH; : AND SUOAH Iij.u- "l..j'I .,u ,\. I..u' -.uu' EARL 1: All r I RIMS' "FLIQUORS.
in .i; .1 I./ Ihe tiu.I!.. Ii i i ii' CUNNINGHAM & CO
\ i "1'1 KK.; "MAGNOLIA" WHISKEY OLD RYE WHISKEY. o- ,
i .. "iii! .: /,' 11 111 II IV. i.'i' I. 'I.- Itl-i'Kii-" ; > WINES&c.
,...lly. M i Ill l.oii.U S..1.1. itsvu lurk rrln. '' N I'.t'f ) '
liiMjiii-1/ ; liiyiiir II'I .,. .' it. (0' ): Mardi I"': '. .
I.. .1.| '<1. ll'i 1 KH hiH"u '"".' .I ,". 1 ', :11.! ii, I IV 1 liOWKKS'( ) : (OLD) : ) lloriiUON: ) : WIIISKKV. --11- S SIt ---151- 'c ,
-
Jr : i.;}.' )tlli| r. 5. ., ni, ,iiil4.! : |I. .u., : .- A > ""il',; i 'I ;.- tin u ,i t! ,.. uI

..n.e I i.uu I. l ,,,!. ,l.t "V* V. \\\\\\\ VYVVA, \')\'\\\\\\\\,' \\\\\" "... Kl' I UK, I Ul! | Cniniiiissjoji) .Merchants\ ,

i litttv I 'ntiitu, Iht.; ...."?. !!. Mi I ii-j H. P BEAUFORT. : Rutledge nstitute.I
S i'i." ...1..1.ti 1 ,i'l'inii. tli-SUjirlv luttIutittulsu'| | r l IIM.I';I: / | |.|' .1... .\ I.\I :- I | :>'rtit :\ n I I'niiu' : l 1 r< ) rtt\ST-\NTI.Y' : o\ 1I.\M ..'t'i : i i"j t.,.. No 71 Wuli Uuxit, Wtw York. .

I'll t \i.it I..uu.iu.. I I'liU' III'' jlll Hi-"ll| ClNlnlllll' < 5' u's ':;'",>1" .0 S.- ,-,- _

t I i''iri, .li.u'i.'if\ ,", :,i .i I" 1.t|I1IV 111| la'I..1' ..tII,\ Ai.r.Msnn: : nu: > \II. 'I i II \ \uir.s: ) i.L'\-rt\\i> ; :. 1//? KV.n.iit K. ,. \VM. M. Tr.XNo.vo: *1. J I c, tl t EJIU. |.>riiKrf-! Miiall' .. u-il. Kill\, A In '--
!. '. Sin ;. 1 .'.''I!; s 'I| i'u'.t-\II. "M .* k. i..rri li.'usr i I-lUv. f tl.lll.riwina. I 'MEn 1UF l'-'tN: FI. IT TIlE BISI';:' I C
.
lIl. I.. I 10 ..'s H'. i. u4 .. .1,1":"' us III ..I. 1'"... i ,. \. r M'l i.i.i u ( ''I.III I l\-- .iii-l, CVi- | li7. >wly 1 | Juli I I. I 1M7.1" !B ..8. 1ST :HESL: E3 :ELCommission & I I lllllllll P5 rktu., 'Intmuli ,;' ) K:.ik I ibe I, acil ih' Tr--.ft t { tb.t ? .
> .': i i : | liti K 1..1. h.in mjtlir n .IMUOO: '
i .. Iii ,..1. "tiisfzi'f* in lilt!? (I..i.hl I "ti .I.!__ I .I ,1 I ".,; .h..I.| t'0 clan,. h.I li O' 10 n,
| ,
| .f ,
; : coninrimtT
.111.1 ;
d .oJ..II. ? : :\ i
A
-'.' "- Baptist! Female F Colte 8 8Ot MALLON & FRIERSON -4*.S P.- .. /ill.f'IW, 'ti\1JN.$ -hl If.. .44,4, r.smp" '
Merchants To u rrluiarjr iUr-. { u for t -.
HiirtT "r. ttir.': Tt't-nN '" .111. t v _TI.' UA'ilN't .: i.jiruj..' t in l :> -.I. ..I| (.i.tmn Di'.i.ilii..Ir: ; 5 fir full .st'n i ,,f tta, momluilli'Ulu !t

it..1 I vi.it iu4.i.lt| In $'\".iL4 .1 ill llivitiU"il. "I southwestern Georgia, CUthbert.II. IXlll\\.I.U: : ): .hixi: .! .(.lhi..I''!: r ""s ,1'1.' :rn n,1 .1."...'.|luii-Tiiriil',. t i",,.niekc i ictinlltwin. .if- ti>r nrfti, if Hi *.A'tilimi uiul.ti!' '.l-c. ".. Janlff, .

ii. T$ > ''inn.! \\ i. '. iilur! :" .H": .,-iinu, liat'lt wi'ii' MIM.V.V.I/A <.f.I.1 .UC'' -. ., ';!,' t I"II'| '\ I.TII I. MldiU,' milcnl'T ia.'ps! rlili..n, |,. i .

'I.! (kMn>iIliili'i JtM'\ > \I'1..' :;'trrii'.Miii ..: IMI.I w| IllMIMillull | and -.- .- ftduvutlir.Nuiiaj.ll .
I I. MUlj.'liH '11 I !ri'.l -i l".,,. lit flu- )"1" uui Booksellers) ( ) I ( Statiollt'rstl. "Mi"i .. i ., $ t". .1.! I'KUKIN'js: i A: CO.. uiii K ri>. ;l* 0 i! P. unaifi.i n !u "
j 1 I. v i it .Tot r ll.SM.ViIn: .: : V- i \\ "Uutv for i IrMtlmc ttuu ,.. '.-,Tn "f 4'! in," '"
J. ,ilt-ir. \ I" 'ss I it'Ui .. I.'P .. f .
: ,4i I-.TS in .ii'ui| I'lfli'ii- l.'r\ .1 I I M'l.ilVtrtull t'UVKH. N. u. U 'ENM.Vt.to: o T,!!. .ui.t.. l"'id. lo rrrry ca**. UHK lutr vt luitiou fis* ft a'<
l : I .s!.., r'.411t' .tJ.l 'iuIk.'' MI" vvriR "ri.vrr ,L bui. -I, .n i iti4Iututr.I : I lit;1 \.11 rjiuttw uaMou t-uunb '.1'. iiul th UTUII HA"
_
V 1..111I"1' I'.r. Mil-
... -iiI a' the rnliMie oflhe trria.
'
ii, \ 1 1; i t>.. Uin*!.' < J u' ut) 1 Sit. !'..- \ \ \ } \ ( ;iKOIMMA( ) ( VViM.'ilVI' I .'. t lmf: .i.., I'.u. L'n Jliu, ;, Notice to the Any lii-i4rtun'. 'rf tbei. Ittit lam 'if the 'Icfur -'' "
Win .\ \tar .' uu'U. in illS" ... : f mu i |I.rus&u.tmoc l ,I ittIm tfcr Lv. "
;
I\ t \ >i.:< I ik u ;: I. .ItuM t> .i 'It'll. I"* .h..KI uar I .w: M. H'tiKii \ 'PI'm. Ikwvf /I.n'I'. pp.1. :_ CV Publc. p1 Pi.tO.ftb. .hno41was'ru..im.tTn: \ M"rt'; .
.., i ttnrUl'ii' : 5 nl \\ Ui4l fntii lalilnruii i- isuiI)4S \ ,i-- i .iIt W ,iss.19'ss.I \\ .\ b I EJ-A itkinUr: i.l, Ttnn. fin ) .
M.Hith t "
.. I r. tnr TlinatriKannu'
,, >
.' .1
.. .
I I'i .
.11 .lii-n. I .1" tl' Kin ,
-
X..W )1I.h""lIilll'.1.: l. 'd ui. ."i.1 ,11'| r I II\M II nn. I'l ui.it; .\ \ llI'11'! ;:5 : ojFOI' V I'ur' .. 1,1 '
.r .
t .II ; I. iliril I n. i..,n u.. ". Min, ..I".. or .iki.I I', 'hlte'.1. / TICVN" !' Ulnlc.l.: Ten aiillos Febrni.-) ;nh. set tn K: tr 1T"I
i .i.. ....- ..n lUvjr tmv I'rmu *4" Kr'MI. IM I in iU.,i iilr ii it rui T, '%. -M.\ i .\ S Uariif", 'V I'IiUni '.. h'ul.h.hit .; !.gJ,.'j *vri. untui: !'}

"1 iirin'ii'i'5 ''.1.1 ttU.'imrjiHdil' ,: Mlii-ul.. Ilsi ". ; 'UII r 1'11 1II1I' 1l1o! : ...' ".11I .\: ( Snltl.O ,, .Jt, il', ($ Is* 1.ISIn P %i %: :::, ':";:j. .' *- ">j; 'T r "i Fur< 'rtlic ibin.inniii Initnntr :
-- -
.. :ulmttt nao,(1/ *>. ,.t 'im.it' !... ? I..WV 'f ', .. '
;;: 'jf.un;; lliiuk a' 'b. a ni.vi>ll' I. K'ta''l.' 1 1' it
: 0"
Cn l J\ .1 V .\ii-v\.irtt:: ;:; ,'. . \ ..., .. & / p.'
'i --... POOLE) ( ) & 1I1TNT J. U. ;l.il.l.il..u.; ; ... In. l: itfltr I I Itt :..\ ...t U\Ie\; .... "I 1' ..., r ,"l' '' 1..' it i.,5''s', .,tP,.'S I ?"S'ssItlfls' I. ul.,.0.,11.. 'bo", | .U.. *. "I"n.". "... .,. ".;
.ca.
i \ uiui,.. 'tS\1I11'.1 1 '1'h t I.- | | 5.5'S .1 put i.: ., : ., :b' 'rs.1'. I.. : sl I, ',' .It" the .nrt >rtiaul'.I it
4"\11"11I,0:111 .
nl r''tt'4-rtiiwuit| A' .Tf.. I" '!'I(U.H ii 'I' K: ": :(' :: .\". cruet. rwu.r... s. -.- ,utni. : '
11111; liuH\ itHiiiu' :It' ;\L\n "bla.tllebjl.
l I"iiir: ami Mitl'y!, \ no :' r ": :aALTr.r.40RE: : 1''PI i'. ; (i ; y, .h 11 m.-of ihe lnt.iui.,
ni/kl! ('i.ui'-.i 'I iM! I nun. '., liotu 'Hi > Kh'.nU S u.\ I'I'I""I! .\\1 r..., JA* A \mcnlp i:

l I..' I lUl'lli) \ il.I !b.-.. I I" ''I "! lUll-4lll, "ll-, M.I.I, tiv si.. EAt I 11ltn: : > or |1'1'1..10h'l.i.11t l I't ....}tlth-.f t.'II.i'1I'i' i i4"lii. I li'i, \11., D Yere4 jpwa of .t1..I.. ,TU' .. '.IJ 4.1 1 U U. Fe., .; It. _
!Ir t 1" 'III1\ i i- I.. 'I "I i : iin>t us -if i -;iK.ii| : Charge. .UI11. VLs44u.\, .
{I"
tin iy 14 i1'EA: 11F! AXI I U !>TATUAKV: Will. Hi "{ i us., rpm<. urriu: i. L.'t 0l.si' .., nv ui i ?, r. i 11. UK i: j JIN.Ootton. .

I\uU.\ ....-.. STEAM ENGINES Jill1,1 1'. ", ..11'1'i\ I. ..... 'l'aJAr; 1'\' '>'" tit jU. 'u 4rUap. .n.) 4.'h'III. .) I, i IL",1./ !.. ot.,1, r tiv tulrj||iiiis.taj ,
ur-il | suIt: frt-ei-f F. '' .4
UMI> l/Mt : nljr "Ira t'1 buititi! .. foniiivtrd "lti 37ootorAnd
a" .. .. .\ a In.-lll Ie I'l'ilHIi'glalill-' Neil=' \",! If:. U. Ua'J."r: i ,... "1hIr.'t'; !I..to a i. l-. *.nu.KB': th ..1 ., .IriwlIl' lullHuUt- .
.
..... :,""i"g'IIII't.'m' 1 il 1111.1 1.:11.: .AM: I'.uIl.KUS., : ;. .1 0 0LnmtItIs4uLs :;. .\o.-t.t: IHM \IItI1snotice 1t.I .

Tlw t, #. ....,. --,.. S" 1 I' VM t"' K _.i.p -.1 I" I I. I'jl.ul \".. ii' -11ii 1'1.\h-1' "\JI 11.\1 tilt.-. .Itli11pItpl', MI t'1Itl'4 : l'4"rult l4ltIL4iIJ ) : \1..:,. t.l'."'U.\I.F. 'I 1-1"SDEF.. R. CI-1 '. r Gen'! Com'n Merchant,

J"fH"Jl101'S, 0111(10;<< .i..a- 'int.l "..- u.iiivi.u .. i, Miit MiiiVi. -' J 1'IWiu:1 Itiiiu. taut !"t>kvii: i' d') | I lfciitU| ? |1'*:.!!tlii4. fl.,1.tit P,1111U11l..tl..li.1 to Shoo Makers J 1.Ifu'rl: t {:-.- is.,. Wotuft.ti'' p
h. 'o'' i. Mj'biii.ii f',1.1.' ttri.l. \1 ,It.. Is''.t tuI' : I. "n' : -juiuh i.s.rj;:*

,I.) II,'iiry .Meih.i, or DiluturL-k: iud Ih.' .ltv J. I. ,.' ii. -ula.r. Kioiri Mill M igi'Iuunei". 'h st'i. II nil II- > : i. ( vt: ,,KIV. r. ; v.' t..t.: u. ._ Nail Ct/rM I.. Ctl.: I I \l l;. .rU. MnUKbC i ./ ,

S..'5' >;Uf"*>.._. ,.' \.1.! 1''ull' ''!''. i tol.>. Hoi ,il 1 U KI I.>... l "a' I I tlO.VC I' v- ". 'pfl', I ".. l /\.1'| \ I l'.r: .in ": tli., .i'' t 'i i' : >. ''...",-. ..- I i' : N U'.aaJ"trtty l.-t.: .-. r ( ) M: ill M'l.Hl k. .' :? &-. Jrt \f.". L F.rr.jii'.t.a: r.Jur' .
,4' "M-foin Lnj/ruvui .
i.v .
.1 I 1. r. ii Jt"p.F B '
: Ill'1_-I., Mail Url.lu'ilt -. 1 r !II. -. l-r; i !h .\ .;,i.-i, -."'. \. ; '. '. \ .5 v -linn.. o.n.V Y .
) ,, : 4i- !I. ,
**Il w ...*.- -i 1 tI. :i" i* 5' t I't. :.'. \";711 X.:. ,

A. F. ... ..
.
.i ...." t.P1
.
,
: :
.t k' .
;, :I.t. ...\ i

.. S
... .. .. .. -
.
-- _. .- -' 5- -. ._. K --- .- ---.