<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00062
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: September 25, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00062
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
._
it
ttt rut +--:: ---: -=- --==== : .:::"- -'.:....-- :: -= -=---==.:: ..-
--

HJ. BERRIEN OLIVER. [SUPPLEMENT.] FIVE DOLLARS: PER ANNUM.


-- -=-- -=:,--- -= .-- --- ==- _.-: : --=-::=-= ::..:;= =-: ::-:.:::- =:- -:-:::-_- _: .
---
-
-
=- --

OLD SERIE3-VOI XXIX NO AS.; TALLAHASSEE SEPT KM: HER 20,18(>7. NEW SERIES-VOL I, NO. Sit.


.
-- -
-- -
-

loin FBFDEMOB BBCCK the English Minl lct. lh\1) oti ( (. grnnt d\'trti flUtnt State

diwiuw. at Hoston, on Ibo I'M Seminary
4I nftliront -. .- =- :=-- ::: ==:: =:. -, _: =- --. .:: ::: =

out ---- t..rnE.\1) \> II .\T THE PRESS SATSmong Ml'! Ik Ci'f'lll if Fl"-h, rh'. OPtll" i '--

HANCOCK I in WuMilnetoii\ It iR tin' vn.t ImrrI\'lIIp"I. of tlio preient timet tbe O/rf- Jn Fall Trrm l> l.Tibn r.7 FDt.\I.E ii'AUTMixT.
iE 0)111111:0) In Importiinttnrnurlr
"ummAnof the rntorlnii unAM II 1
i it known ,, lic'n lie nil! take rliliuilnu, and niton Injurlaii* raltlnn\ Ciirk M..r..hHtn.iniillii" i in. -/1.-
.'r il.'liii: tni'ine-.i nut"r A"'I" I
.
"h MiliWrv Diitnrtl ..r.' 'iidininl"tinil, upon thp rioomtnendatioii ofoin th, n"n..1\ tnrt rtrm of ln ......hn..I'. !ollm ...ra 1'1": SF\T F!!-<|111'" will commomcon VON

-- ptr\ .on to "inotlu or from' oni. friiullv to nnntbir l'ts''tlo.llIt,1 I I lurk IP. "IIJ U si'tilli''ir .M. lN',7 I"J n,| JtUti JutitIN.S .

.IRme'l OoMon nt'iinitt, of the Now York H. lalnir'' uonil''' I ir null iinil ucli fi ooniphitnt ,.. .
in tin'imn William O P"\ iN'ollrBofthi I n,., ln.tltiitlnn ,,111/l I ,,' iiinli'r tin' ol,iirciof J 1
HorilJ. iiizht school In 1'H Ht :Stenliin: wlilli1 t"hi.\. i'ri1, In fnit, u.oliff or wor"'' Now liiJtitittiiitinftlit, Mi f hvnttii. timi-nt u. IIn,' \Iii'1. a-ii-t.' 1 U 1/.1 I' HAS

of Miuno. for |) n work 8nI l Ms hOl\r.l.- I'r"r..nr 1\11' Inn mj.|,lit* the piililliIth tl"P nuwtitKituiil I'. itiillh'' iliM'"Inn in.) nil i>ilii.r |1""'..ihiIni.r 1"1.\11. nint olliir ooinptitit I In-lru"ton

!Ih Income ii slightly I.iwrr nmv th in tlitn nml ruinilli* tint iilnoati'J .)"III.'RIII, 'I'i or all ","ftl"llll!," i.' an till-. n'i enl .ilri, .I t.< n| |.< nr mil i.lurt t..tli.' ihcur. I im>iipi

hirhohr!: Imvc aUo" lmrei.i.,1, mill In- 'till art o:in |'Milan', with ixpllilt
.' '> In mill ninliMr\-c. tn (.,la-i. ,if tin' i.mih I ',. '< I r,II I'II nil\ iVlttt I "n I-t r'll.PIIM', Ivx
onthernIi \ .* "'r"rMf. rIIII.IIt.: .
"Ithco ome of tliom up 1 rt vti' 'ni 11. .
It. ii.irt tit flM nil
pi'tlnii"\ our irritulinotlnr 11.''' nt IIIM tin, .tun t-.I'I\ : miit i i,1,1. inn im .
--. -.- 1'rlnnri 400*
i i mittor of unilininliU'' M-ton'. '''H tlifti'inti cunnliitf' Invin1ioii, i.f nn-li huritt In tin itt rfi l>: ttir'- -;, .--i--.. ... .f ,.. : ,,. 'V:M4 JT7: : >.\'. In nl.,.ntui l'\iiii-| .... . II onI
'nn' ",111.,1 i| to "iir u<"ci'<.1110"! nt n iir.imnul jinctProl / I xtri i !that Wn.lnnilnn pir.lonodii / f'i /- 1/.10'1 11'/' n"f/--I. 1'"rll. ,., ,
hitfiliijmfif. kiiUni'. r 'tin'tllM run !M "f I l/l tn t I. iiikiiiii' 1ld.. i .11 onViin
lvinlii wlii-ki v IMnMivn j"llI'la\] '''. VI i im
rimi it' 11",1",1"8. K"IIIYI! IIt.t't 'I \tT F.Tlip tliiwtin tin" u'! P.I Wlre".. i r..1 I'i"in">. in in

mio-K uithniiiniu' rotiL'riw'iinii On .it (in 1'111111I Iliiiniint, Ir Kliriini.ili-iu.Ntiiniliih I HI' p.Mini' ,I iinil I r I"I'1 rSPri'nl.m .

n"n. .m.I pruiiiii" :'o am' Iri:il or -''I1I''IIr,' WaV Pnln in tin. ttirk fn.ilNiliii;: :tin1ii\, nml I II ll.'iii "I it. r-iliitutii.n.lilii't
I n", 11.1 \iniii, \..1111'.1'\ ." 1*''; ''' <
,
till .
\ i-hiii.it, in a ti-iirp.' r of pottir \\ hiili not '. :SiriMii It. mliiilii', luf'tlii" :V fihki: ,,', .l": ..',,1-l'iLII "r. tin I u" I.tin, ,| i n ,,| ; :11. _

I. i U I linn *pnln. Hru(-i.,. Hum. ito. P.V: 1.1' t liurl, W, 1I.tt.. ,1. 1 1ci

-.-- h\\ luMM.iruttK: i "i-,',1.I Hint ..11'11'1"1 .ni,I IPn Siuillu'rii Hume School
\ .1 I M. i .nil. 1\I i. "' n,iIi
.\ pi TO. win imioiineihlnmlf UO n rl\lIl1. r.r ollhl'n I oiiirli' uul l'ohl\ Atlininn, i HI. I. itlt I I"\ ,nt,1 I u it iniilin ,

.* ln ftonrjla:
 • itiip tint, if --l.iiniuli Id .lit'urn. <,'i- Ihroii, *,'a 1'r1.'! \ i I. ..i,. ''' 1,.\111\ .i "I Hi,' ,1. 1:-i.1.11''t-ll,. in' FOR YOUNG LADIES
  ,(V f r ltinjn in"1 I'II"Io'rll. tinrrliiim. ( rjinalul Pun,,> n, I ,',',, I It... .1'10' iltlil' 'P' 1'I'' \ I V..,l.iill!. -ill ,
  ..!' ,'til" T wilt ,lo nil I r in in nnitinritn ,tl citili'i I ;nut; .It .<. :*1"Hi i.f r'li ,ill i. '11I1.1111.1 i I nil ,I-nil -.
  tintoiinuli' idKU I:9. 0\1.,1\ it, IHIJNos.
  f I'M' whiti"- ..:\iil.iiilit" .,i\ o tlnli t,, n t 11 tin 10',1.! nt. i.i "i ,,u It i-- 1...1",1 I 1It111
  'n "
  ins d mstKi'iu l'I1.I.i iImrlhipi .!..tI"I I Piitn k I'I..'

  | \ 1I".k. 'In. i i'l\ nvirli ,In'Hi'r ni''ro linn nmwhito \ ',,Uil'ihln ; l.1'1 l,nil I .units.' ilon, .pinr itnl uti IT. <.r i.k III ".n.I ,ImurrI : 197 anti lOa W. Charles-Si! ,

  \\111111111' i'h'f 1..lln""A.1 1 1 ofIi i : t 1'10 .1 I ill Hi'- ."i-. uillnlf .,,
  in. cro whit I. '. .11,11111 ilnnnlir* ni lln I 1.\1.! r. in'. I t.1 i i,' ..1' .1 "1.1| .11'i
  .",l. tl, "i : ir nl I I'i '., .1 i'u' Ii. all, \, \ .I1 ,
  fiM tiirrj
  I" ", .,",11\1. iitiil 01' :i -pin. iMl M II' fir I I''hi. 1'.II h.": iti"' t.. 1,1.! n t 1..1' 1 "nli'--i ,1..11"-

  .. -.-.- ntf. tin' 1'.11.1,1111.:1111111 in !1/ iKI'noi: ifiii'In 1', 1 1 1'r "\ I lit I. '1 Hint tii!, orl i' 'II' pitiln I "tn'" ---.

  lunik 1\ |I. .. l I"" 'u I" nth*. .ni .....n n' \I'
  j"r"I.\ .' with tinH,wMii to piv no 11'r. ? .' \' : .. .'ml ..f \M' Mil- \IHM\| M ( \V|{ \\i Mli*
  ,,',II 11\, in Hi 1.11 : 11,1' "uint 'I': : : :
  . iiiil ,11..1 I Ii .1, .. ,, .. I ,, .. \ .
  mih-. tIc, r.nn pi o.". t I In-i It'III.Ii, n r" innoiiiit n i )' i i r" \nnnl"t' I
  ronnli r pi
  'In
  link* ''it I l ."l .. .. ..rM" 'I 1. .. i,,,"r-
  i M
  i I". iihirnn il it t tklii4, tin tin v .,r.' o" it''al 1' !: il I t.. I I"", !'i\ nl .In ",. .
  tin"mil' i i.< Known, 'tn thn ti. Hi'p. .\ rlnikwi in \it j | > :1 1 1 '1'I' : i i I l I. ,' -r. ."" .1 :, -. i m''' f. 1 ,-I'
  '
  OJ i. inn! will rim.i\i UK .11.iii1. *!.. itiiinn' i, .lit',tl aliiivi. .1 ttntlwlH .1 \N .\\l I.r >< ll\\l I Ii.
  pr'III,1 it tinoimnti. .r of n Union liink .. .. .' ..! .. Mol I:,' .i .il.. 1.1i I Irmil" i r n \\,11 { Irt.tu Ii IM Hi* I.niiuiiitfc.<* it tic V h",,'.

  ntliirili\. '. nntln> liiik nf nhtili n,i> 'iih.<.- ..i'i;.,h.ir. \ n tl, it fIdr ar,,' i \p" "i'; 1"i\ i .1' '' i I. .\\11".1-" nn I ..1 I < ..in .. : \''I'| ''t'- .'.. | ir. ,1 r ".1.1 r thl. h'.I" ill" "" .1" ti
  h' ilii.. nut mil, I ,, .it. il.l I ,, .. .
  in .
  in ,
  .
  1..1 l t (.ItIP'.i in .1.1i i t t i "PI."' /P
  "titi; ,11 nf tin1 "pi,Mnn pri''i'ntiti.i. : tin1inn : \t \.l In- .ill "t .1 I 1'1',1 I II M K. --i> ,M .' ,in. Jl I 1 P_ ; fill III! t .i" n" ,' ,. 1 11'I t ". .. ,, .,,: i .
  .. linr; 1.,ITml .. It .. i '"
  nll 1"
  *-ixt\ \cir i Ill"i i\ .. I
  \i/\
  :n'liii- lI"ir. Li, or ut .1.\ I'"I'II11'11.:11. \" n- ,vi \\1\, t (I.. .r .1"'1 11 lltt' .. .IM
  .
  ... f I .1 .
  0.: ,
  tinrln.ok ."'.' I ; ( "ii : : ,
  i ,nmlirlli" ''iltli n l i. to iv. WAS .. 'ai innn'i! 'turjjiI : : '
  : .
  I
  .
  .
  / '
  " 111'1 /0" I.I' "',, I 1 .11 :'"I
  f ,' .i,1 1 ml H" q'ii''tii.n ii-kni,) I I".. -ill\" 1.>. P ...i-h mil! i .11' inn *, lull- M i" ',. .1't', .".hle.,.

  ! -.-.- 1I"II1'r.lIy I'' r i'' r *" i'. : ... nfln ." 11'1' ,,,,. "' ."... _I' II I SAVANNAHI

  ,. H' inv rotVn"K -The, nnpir mil hwrmill I M t. .,i-
  "i*, 1 i|,.. \ ,, ri ,i,,|.. rnli"in tin *. linol1 \-. nl- I I..r Tat'iM : .' 11'I.,\ \ .... ..

  I I" i n in ,i'I. i' 'MM-. '1'0"1'1...,',1i II of"I inn. ,.v .I IMT V "\1 I'. |l'I: l> '. II. 'I I tl k -III I"I Ml' .! It I. Agricultural ffare-IIoose.
  ,'hill"I'1 I h"i '* ii\ ri.n.,iin, ihirln.* Ih,' *,tin. : : 'I.. ii i: ti" ii: ii':::1'I t .1',:I' llitil:I illil i, : II,.: r I i -.-

  t. "" ,I'.'r work'mi I 'in'.\kiiinn n,nin; "n ioi I'M.li. I II nt In'(nl1I"nl'on,I li'uni; "f.'',r.i rain Upil STATE SEMINARY.---- ."':::., .," ."'';: '1.\:: :\:;: ;'. '" ;1: "r.: _;11';. ,iI"I.t.I/i: i, : i iU :: I!1 T. L. KINSEY & CO. ,

  i\inl In I I.i".ir 11 lie, "
  ". 'i'i in ii tin In wi In n | I I'I Mil' :II l-l

  ...\"-.,..- ..( tin\ mil1. ri pll.I'o: In. tin" 1'1'- !' F\l':IM l l i 'III' MM I I i .1 I 'Ml Ml ill' .:.. 1 s ..' ,| .1-j. h.. .. ,
  TItI : ri: : ; : I.I .ii i i I MACHINERYi
  ;: .
  s's-'mlii: Jintmil,"I" nl 1ni' ttnii in n tn- il. s 1 1 n, t i n. i,, iiIi .. .
  ',. ., ,, "T I "1.1 ,'rn''tin-
  1.tr'I/I/"l, n".I,. ." ,. .1 II'"i i I: -. "I I I" 'Hi 10'i i "i 10. i i "",'oj' ,.i iI ,, ..-,i .
  I nU
  ;
  I
  T..h I i i-. M ,,: "U' 1'- in" I nlli' ,i t I HIM. ,- "KAu'i'iciillnriil
  ----
  .'1.. '' ." ,.1. .. ./ I".,:
  ; .
  '" i r "
  ..What IWW. 10"1\| k'ill \, Orl"AU'i FIRST OF S -CMJ.7. \ ( lmilemens( :
  :
  1 / ., ,/ ( ;" 1. i |
  hlnt '
  '111'1" hint to Infni. n I li'i Il "-d J. 1',1 I 'Hi 1I"j .I f I: i.I'' "
  \\ ,. IIP'' > ii -1" ,n"Ii I ,tinnihi" 'r : 'tuiilitnirlh I II'I'I' I',. : .. II:1"1''", ,," '" II. ., ,, I II. I 1..1 I > n.1\ A, 'I. :

  "' tiling irn\\> I luitir: .mil' piopli' in critmir! I .1..'\ .-. iv- -i,.,. ., '\ i .' M\ It... l I". t ., .. : s in ( i i .im,"! ( ., ,,01. IIH. .

  ""I till ''r 1 Ii. ii. 'miin .. I il III!' IN-IIII, II'IS\ .It' ',. ,, ,' ( ; ".. I
  \.H II ill, I ,i\l I 111I .
  fit t .1 t M hmvM :
  "( lli'irli. ii; Ithi 1 ""I. "n i '
  : Coll
  Wesleyan Female ( \ '. ., \h'liht :110 I III .i,
  .' \ \ I It! .1\ lit, n. in *
  111 maki' ill"it nut I i I' \\ < l I M' ,
  < i .
  ,
  .. I' I t .1 III' .I I ill I'll. I p I'.11. I t" .1 t. I I It .
  \MiMS\ null.I tin' nt'n, "Mil' tint J.\I2: OON. C. ."- '; ,n "I .lo "| inn .

  ,J" 1 lli i rili\ .iro ni,li.'i\: I ton."ilk HUH i.i ni'thitt'mj ::1' ti.'. .u". iiln" Ihli i linn.i :.- ti "in t 1".1I .
  : I'.u "
  II. !I .1' ,
  i 'I' .t. i .
  ,. : on ilmr tiirnfiin I 1I1mIIFIII--\NM M 1--1"| \ 1', i I i!' "i, >li,in .it till-."I. .
  'pIF .. I "I' Vi If \ IU.S: \ 'n v 1111 mi \ I" I'liurtnii
  -. 1 t 7tli,. t MI; I "" i ? I I I. ,, ,, ,. ,
  ,i I II .nil,\ i" ,,,1.11"I I I > I I i. ,,01. i- I I 1.1. 1,1\ "I ,, '. '
  Tin niT <; Muivrlnv.. tiifnro nion M' I I': .il Mt i
  > 1' I "n' HI, I i. ; 'lin .. I'H'i \ i -r .ar. "ni i
  I" r inn "II
  '. Tl'l till. H'II.III'\ ,' "I till. III\\,1 I I'lonll'I; ..III" I U|I"!"n .I I .1..1 n I 1-1.I .1I"t III! I' n ." i \ ,.ra. I t .1 turn .?. l-.tr i-ii i .TI...

  "*' Miri" .. to ilminL'tini fur r'ptir iii. I turlli! r 1\.01"" ill II. II
  imik, it II ill 1". r"III'1111" ml\. ,ilmum\... irin .1 I M\ I:' .N .1'1.1 1 I I I I. .1.1.1 i
  I Notice to l)t'ltlls> .uul Cit-ditdis.
  ;
  tin. " ,

  t i' I'nitiil sutia OntirniiH'nt. '11.,1",1.1. I --IIP | I |I'II|:|:HI s* ",,1.1'i I .. i oJ, ,t \ M l
  i,. n"W In'inj rp.limit 'in,1 r."I1"\1 I I..r tin* tr i.],' i .T"\\ \ A. ( iKI: 111: !. .\11. ,,.. .. .l,. ,,1.1.:1. .-, i. "'. Il I
  ** i\' inn'ill MIP i- "n ilii''t II.. u" ik. '11..i''|.. |. in" H. .l li "
  In 'I"ri'1 inn '' l
  "' 1"11
  .
  i. ..i..1 I ,' |..i-. I ,> i. l "i .' l .'
  "> k* 1111,1 1 In'in!? tlinrniijl: KM 1 ilinnli.l' 'I hp II, ., I.. .< |". .. in, II. ,., '. ,
  'K' 1.I'r 1111'\I \ lni ilnaltiriii Gen!} AJyurthirgIM ,, .. .. .., "
  nil! h,,ixp a rompli'ii' ni n : \ Neispaper It :I Ii. |I"i' ill I '" I
  ''ti<< nml ri pair* an' Iliii-ln'. I mil !". n l I.. tti | .. I",. ..I 01.. l I. ..l. ti
  '.
  II II > II'I I
  .
  kti'' than whin sin w ini u W" nndirtan'l .
  r inn r > -' Ii, .in ,It"I.. '.' t
  th,,it Cipt. N" Km' will, h'I"i i'"in. *"I'| t ,in,l.. f '1. !1-"; lAssignee's II
  mini) if In'r. nml Hint, 'In' will i..minium. ,In r I COLLECTING AGENT

  r"I,1or: triT* within\ 'n r.w inonih- "I..-.r* TI ,

  fun t ('n will In. hi r .\conN lull' -.--ir "lItirll'l I5iiililui':!. Td1ah--: i .i. I II l.i. N utiCl'.

  \,1" : -.-.- 'I'll !: I Mil: IMi M H I I. .in.- I.. .n ,,1'| i, I. I II
  -
  --.-- \-- ,_". "II"I I It', ,,.11 ,I II,tin n .i .Ii, p t ;
  r. \.loIn"I in T .11,10.i-- in. -nt .ml in 1 1Ii It ik unit, STEAM ENGINES
  It ,,'In I't" rF np TIIC: I'mruii'Tin \i iiIf ili" P i i a. r pi n |1 ,
  nl "f Hi" (',, ni'nl Tr.IIIIIhllti,' < ''unpim' '. flu I. ." in "llIt.h. larrj'ulm-k' //"",, tn u* ,
  _!"n Ii r'clllh'I"n tin' t">H nn ,1111 H' tin' !'..r... .\ i.-u'.t .M. INT --.'-If : i MMim uin I I'r.; I 1,1' l : I II

  ...'I\ nn,I mlinIH I"I. I. Ill lilnliii : I I.1 M 1 II .I I I'i W. I *
  E'p"ili m -npirioriiv in "I" .
  --T-; (o .l ''''PTI\H. < -, .., -
  1'1'h'| I r I ml pnl4.itii r K, .1". !I IM". i M. ( imn, 1.- A \\.1'.1Ui
  .
  'I'llE HrT
  I II
  ""n iiriiiini'li-hini'nlM iloinir! th.' illitinn lifl ,. wnhIn .lull "'. !....* .;... II t .1'
  1 chAnrvitntl, whn ilf.lrr !ft. th. n "rrt[1'it'w ? I 'i |1'i r- ,it MI HI r*
  ......n Niorknnil Hi\n in ,iirht il III'" 11",1 I dim-tic b fur ruNbttiffiml IIP IIL Hi r" ni.il* - .-- -
  *'vi nti"i'n houri ttif f.it4Ui>t tiui** tin n-c in!. I :: blch b rnred 1 1 inni? lf fil .n Itt: ,;,.i .inilMM i I I.ltl-l\ M I llr.I .
  .t,- O,D.utuptlna Ilio onlt "i.|..< l i. i" i.. t" fit '1. Insolvent Estate Notice.UKIT1tN I Mill-
  --- .... ...n. 11If' ll.. rrirtpiloB ,Hilling ,
  -- fflirtrd' tail h. brtp* n "r i i'
  ,
  ,
  ft* it will ro""h. ci" h..(but. Illd ti" > ( rpvrabltMIC I \ bl l.i.rSTH'N "I I'" in* ..tini > 'J I linIn r* nt il !S .iirnti .i ..
  TliP n riptnrnl mlHcc <'rTuntu nh<'r vonr mnIrn PIUM Aliltr'HI : .I Itn--Ijli, .,f II, nrv 1. Ith... it, <". ." il tnii |
  1."hll"II.-\lp l ilon't k""w'ly; nlmrnwin rnwRI> A wiiuNNo "c t.. n ,..1. it in my ttttlii. t>y tli. j4<1iniin, ,,.irii. rn. ( '. rn .iii'l :.vn."! I 1'1.\1,1, r .

  .tin.r it \lR' thp Kr....itmnn'K nurmii tin. IPnfipiiati lie "Hooth Mtood fir-. U ,il.i.m.b..h :N ICarriniro .VStpl ..t ,. In n I'i tfin n tn nil pim.intmiini inn* ( -irn. :--1"/1./ .r.. nml Ili'nii 11t..r |,-
  W 1
  It 1HCT ; .t .Kii1 iiiMt*'. In tilt-tlir PMIIII in tin 'III. i nnor
  a44in
  .,1 tHnt'in tin 'Ic' 'ntf pititti t-l..r"IIIII. __ ____ I
  brton. the, UHb'l nf. \). .' nil* r I 1"*.;. Im 1111rolA I *- ml | I in "I.r! aii'l I'm.i. I J.I ict
  <.r tin j/rf
  <,ba"II.-I' n.it,N n ,*.-"nuutert otxjr yniircrvnii ".. ...,.. p""'." ., ,.,.... I I L. 1 HI AKI ..10"1',.>t .l*. T. L. KINSEY & CO.
  .
  >.. |nr it \ "IIlulI'l. jou muy ban tn cwikymr 1""OIl..AT10." 0_ ...' .. ...,1 0' .....rd ... ""' .1", \IA 00'. i nml) tli,rut* ,
  o"' n tin ikliht, .. ,:'" It" 'h. ....n..1 001 1'I..p''... IIlntrh.. F"'pll..... June IT. I1*? uj.fi 'n .1"'..... |nI.l 4k \1\: ""roof' .
  I n. .h. ok.a. ..."'.. .... ..".. ..... ...., ..d '_IIr
  I ..... be OIl\6lD'" h '" I SHUlllllllll. ( fli
  ;::; ; ; ;fr\l-: : ::
  ,
  d"MS' NOTICE
  '
  ,', 11, | _
  "
  .\ n"I"III.,1. \ itinili-imn rp tnptp >i> n i n.n 0.1ViriH ..
  .tIo
  .
  ." rein"vpitlirL'i. Imif triini tinlionni, "I nf ,, "il'l\ 19 I,," HIe"IlMod ,. .a", C'X:: MO\TII" nfl.r d... I will, | fr.fM In !Uk I --

  ...h""lt in Ir..II.lhIII..1, n Ihimn. mV: w >.tlIl > """"" '.10 .lu.ltf* ..f l'r..lati .1 l nn Inlinf}. .

  n'\nll HIM tic iiiirn'iliil nil In.r "I'uk Imn'i rut*. nt yiniiilN, inv fliiMl, arri mil Miiil fnurhrf* i.. Slorr.Inllrt .
  >. I 1'0{ > ullli'i I*'IIIK tu 'liolJ Ii' 11 iili'1 hatt'In I Makers VtlllilllMfal.,t ',I II.. .l.li ill It. .... I I. IM|| .litl* I
  nt valil r.iunti iln '1" r ,. ,. III", lit.,... "1",11"1 1I1.n.. to. ..f r I* 1A1I \nimlr'r.i..t .
  CA ..., ., .. I ,' .,,1I
  --e.. -.- k*. t'n' i"i "I Yon"w.I. Jim* IT l>*7 KlviUfi* a" .
  ." kll..1 .linn, -k f.> I \\Ilnil. mnl Kuu..l> ill "lulh I \ti. ;
  If thc 1t..1 mnn'. (..nlu *..". wriitin on lnflnkd i,>t >il, kilntf I .rn..... b. ItfntrT .1.l .. >l .I : iKik HM'IIM. nit Iwtniy 4iII it'M
  : i, winl'l rnuli him pill hid luinff II t 111'W. \ K I' M ,.y M. n|, ,, \, ,

  'of .. L. t. i i'4 *>. ... .". IM 11Io. II.. 1" ....  .. .. wM Ut.M A. ,.'.n ... .I .. ". I 4, < 7..... ,, .... ,'-, .' -, ." 41 ." -.. ...... 1!" ..

  .
  ---
  ; ----- ---

  SEMI-WEEKLY SENTI (EL. Ju'mnah. --' d\'t\'tistmtnt .'1tue1


  M"MiAi .Vims' S \lII"I.Ia./ : % l"'t';; I .\FFI.ICTEJ'I : >, PE.1JJ1) I': .

  .. W87. FALL ALATJ
  t Kayton's Oleum Vitae !

  __ ..._ I I'Pills
  The blind ffwpii np lo Ihr land o
  And fi'el. 'It'*' way hy roc k and tnnc. UUKAT( : r. :lm.I.INI nNl'; i I' an .
  .\nd Ira w a "rullln! (hi- wind! 1 ftlrn'iM infiilliMr-) ) nrr tot ] .

  A |>rln..'M might IIP proud lo uu.*n. (lnniniitiMii, i iNi

  urnlgta,
  l'erelabad.hln> 61hng'mld the 'lam, ,
  Tie dens.t thing 1 IIIr n>:\ could tike, ICIinihiilli' s/
  Mime\ fnlr 'Info tbtpwreckril far 'Irnm IHHIH, !'"In. In tin. 1111' k,
  I
  Hail l klMrd tt for that linini'n, ..<.1.1 1 '..ih' Hrnnal', :Mites' ,.r .'.1111.. \V'iu", f i.D 'mm.: 'Mil./ : MiBriri '
  T""lnt") h,', .*,l.k i i.l i "Till .milVi. ,
  \inl, burled Jem wllliln the deep, '
  :Nnrvnnl I Iendnhr.
  '
  Amid! ttrfiDjf\ nro\ .llii. of orenn lion '
  It ciiinrl from wbrra she liraaalu';|> Knffii: ;IIP), "1.tRIM. FOREICN AND DON rI

  To thine po'| tfioiknr, iirow linilo, !i"'III/1I/ ( ,
  CuN,
  Hume" night when bound, a mach ['Tlr/M thitiir
  It liimitirt. | on I mnldrn'i..'..., HIt.'i.. IIIunat,
  klM 1 hli irrml''' abode.'. .11"111| | In- In i n.ry "'"',.... Cur,
  That haply bring
  Imprlwi may :
  horna thi ,, ,
  AlK-nrdkllnn, from. Ihr ilex. n'ini: rty toll hn i iiiiil| W, 1.i,.. ",., I '' I H I II, ." '.I I.1nco.1 I
  .\'k "I'.r I Kayln' "i r* her inn. \itn, r. 'I I ik. i i..,,II.id. i i
  :"'tit"t l.\, Iepr.; | as ,lurtlK I 'I!I I I
  Mr;
  .
  .\n.t t she limy fed her |pul.""a attired\ ,
  Who erne II, If' ant: nnlili, ilrnl., t t'rer'r' n"tf.ii n nN I I I

  A tilm>lni{ b). Hit, lip ti.nlirrcl', \ FJIrypnun|{ | ''' tiitni.,ilv. fur Ulecurenf.CUIEN: : / ;: ,
  'I'll.I ..! Klwiul. It ere tin. "iul) wui fri,'dKnr i I .111 rl'4, iiml.l fOf.lm, ASTHMA AU'' DC
  |ilMA, ( II. IIKAItTHUW.HOHKThHOAT.: {
  urea rim tin'. fnlnlivt. npnrk !MEA hli'KNKHrt;> flloU.flA" UIAJdiUfKA a
  That fla.hm from I Lmr'i altar Brr, (KAMI'S( nn.l I'AIN In the HTOMACH."ml .-
  \anlrlinml illHntn the dark ; liy ..*|pn.a ,for f I.Kn I. Glazed aNI'.11'

  hut, in thedlrkringllfc( Kplnn >lnn'rirtl' >,lr nrpr.llr ftlln' .

  11 brlngH ft hloMlnic lo name ,Ii,, Art', An a .nrr; and! i.lin;I; aiil cure let D/rprIsl.| f.nnMlirti' B I
  ;
  linn and Mllli.il l |H iMrr. Thiir air 111, :gr.a.I! Ann,
  Mid inn lily Irnnlilr* tt.ilini p.rritut Illlllnn.till.'" .".rpl.rarl| Minnathn Mahler If '
  lore l wi kn.iw, In bill' s I.rt! :mil11b, : ::in ,In jr'Mirn.: ; lirlilHrrhfm.1, Mnnrt TI,.! l't.ran.Ihr.
  .
  1'r I 11)) n.r ) >. i I I. P(())
  ; : : nil. i i iMit i.jr rrturn' mall 'I tiP aUivr ;
  ,, ; :
  [I' n..dl'/ "IftlJiltHtfiUlvcrlicrmtutc. ,I, ,,,
  Veal. II. II, KttTOI, .\ I in/--

  \\'A"-\II NKnIth1A: .

  In wlifini, nil unkril'l, In. ..1.'lr....d.. ".r lo. dl'.
  .
  Sul mn4th ; W'hnl..n., Airb.t'. .iihrni'm, ..* It ( .. rnrntdmll. AMI., II. I",' 7'.r
  In

  .Inr, ., i I.M.HUKN. .I=,//I rI i .NMNI\M: ( || irA*.!!I lilHiillilKronnl:.'hmll, :lmiiri. *i.aid',:i"|" I minirr i;:Illliir M.rrhntii/ilnKnr1 I
  N".ar. ilrrrory CLAOHORN ft CUNNINGHAM, ;. rnt'lallalla.ar, i iMn .
  > ll. lm7"
  1.allh !
  Wholesale and Retail Grocers,
  I ,tl"67.
  I N aIN4. .1 I I C \\'ATf.'I!' FAJOHN
  HI' ship .1liIIJu:8'4.. ;
  Hn r "I' r a II. llhln'' '' .l, I I.,.,". '..1 W N '''.\.1 ..I"" ii ,n,,, ""> unit r,s -,11111" rr < NI 111'.a'' ( )

  I KH/I.I I I'I'I' ?:" I.Hum:,I I I ," '>'l e: .I Il11ul nil: '<',lii,|I.:'<:'iiilli-enl;|:|||:;'I; I. .M'::,,Hill 11 III'II,',:"f' \\V. I.l': f'''.. I J" '
  ., lion 'f l.hinota i .W 'IK "sad ",, ,irH'l.". ,- prnnqPrn "| 1"BltY
  ,:.:,;nArl: ;:, arA inallr; I gnvta/rr", ;: .

  wed| II 1 11 "", 11\ allW1 rtb "II.. II. It. MODS( ( )( ) ) )
  r /I.I' i hCMIIIWHI 1: : / 1H I""I1 ,

  (.HKKMIKMIKH I : : : X M.I.H.. Cotton Factors, AM I I .I


  Wholesale Grocers, Shipping' and Genr.l Comm'.lonMERCHANTS.' Corner,: Brought\ ; '

  171 I ling! Ht J'Pf't.| I

  .Almelo.. i.roiK.ii I I II

  .. I It' ( i iii ( )

  I l I.rae mill f tine .l.n h <>lI I I I

  1-1.4"11 I' ) ; Ton U'C(0& "SM.tltS" : II I ;IASTWn( : I
  If I ..In.lII/1r, '. I nt I. i. ').. .. thillt ...1. d.I. ,I 'il'l i I all,I ..
  ,. I 1,1..r.i
  al < on.liinllv' nn llaiKf. r r.r'. I I''ni 11'| ,Il It. nli,,,in 4. _-_____

  -. ,I'..m','I.. !...; ".. I I1
  //1-) MALL I I
  '
  BRYAN, HARTRIDGE& CO, I r rI

  I I IMMH" .1. M, ndrlbtaut, ,.. I. ad. ? i ii
  UOMMISSION MBRCHANTS r IUMS i ,1 l .Hli IK "I'nrlir." ian I.a.nr.. ,1.1., |. him' ,in I' (I
  I I I II I. j ".1 ,hnitiMi/ .. airs(. mriiiHIM I ( )H O) I\t1 1S p II PI'.
  ., "14bIlt. I llllv.l .1' ,.II n I |h|. i..l, ) |..,,., .
  A"A..A', Oft. II ..l|. .,)l.,.U.10 II. "". Il ,1 II". .I.| '..' Ullll III III'-. '
  .,,- '''I'| I I I. II.. 'I I I "H,' P. I,"I K .il I .II.,ln
  "i".I 1 i 'II 1, n.., IN' rub, .| ,MI, ufll in rtufnn 1 I
  1 Ut{ ..,-::i:I I' "II'. ..i t dpvNlv,|i.:*% rtwrf( : l l-4Hfi..l. .I.,I I'nl'; .I,"i ii ,' ,M' I ''I| ." 'I') I h'.II.r, .. ,I. .,Mil,.., N, .,Imnlrl. ,. ill' C 1/1'11/1'/ (;j'UIl 1
  .. .. I I i I. n "it 1' 11 ., a.I LI
  | > > irv fnPlanters' /
  "i nt
  .
  I i I' {l-'l' I Hi/'l.' nil, lt.| il.,,, '
  '. I I. ii..I.I i Ie. I b .1 i I ,nI.lo,, !,. d I 'm. r> ....".H 1" I II II. I II '
  Supplies I I. .III- s\\ \ ;
  I \\ HI V"' \ i ii I 'I .niiili,, ,,, Im .
  I iinMrri. v n MM/ '1111 rn': iirnrril, Irlt.nnr" I "I'rgMandrlmtAa. .

  I' ."'....,. 1*., -,.. 0. 1nan.t'' .. 'tat.7 7'ale,

  .. ., A. DlfTENHOFER 'I."t \ .11. ... "I III I:
  I & 00. I
  II M" I I'' 0'IMM'' 4" IV" I

  : COTTON FACTORS ,
  T. J. DUHOAR &. co.. I 1 Books\
  '
  Pap' ,illlFMO l ': ANN"" I'KU 1: III' I Ii n1lIiNllic Ocm-nil': Coiiiini.Hnioii MfrclinritP"
  -.. i",.., I II.! .. I I. .... (II{ 1
  I ,. I
  111,1.rulii\
  .1. < lit"t rI

  ""+t 'hi"I\" ..,, !"' ...t..I HH I-4T..li, (........... :I I It 'Ir'. d I "ul/rnlr'Ia/ au.. la agvIItbt

  ... .II/t\ ,1'Iarlap
  I I II II
  ( i I INS HONE& GORDON.
  <, I
  .
  _
  II I \f "'.//r, I'mVlr'i" / .
  I ,In..|Mt.i*<. tint Wh .rl. __ ... i I II
  \N \\u.., ., ",... o., .. I' !rLrI.

  Ices\ Lwors i and Sears 0. -
  ,0 a. r' r HPITH'S I

  HAY HTN.E1.'T: Hill

  CELEBRATED PIIILAD'A ALES. \ MI i..Il/tl',11 i


  14,7 IJv ..itri cite .. .. NIIt, M r I \l f.I I

  '.All'' ?eInllr I

  ", '. I.a', ," nuIl Provisions ,
  AN UNi'KCULUCltfTLD: TRIOUrill r ,


  \\' Iiitr'y'I'y" I u" M'nutldrj} I I'.1I!':; 1111 ."

  Cable !
  .... Dispatches
  I M (Ml
  I 1.1
  M: HiiM &'. P..f kitun 81 N VI' .

  I .
  .. I II
  .., GEW I
  .. .
  .
  < ..tt* '
  .......... ." ..... ..

  I ''? i...M...>*i.> raM.laN a a...-*it.." .<."...-.*,.*n..rap. r ...<" wft4 r ""ar..._.... +. .. .... '".f'. ...'. ..
  -.6 Jrr..wwI M.r ltb tan e e oJ! I
  ... .... .......... I II
  I .. .", "r.\V6"I; :I .a wa "MAGNOUA" WHI

  .. .. .. .
  .
  .t r
  .. \ .. \ TnCtt.tI Mr Ma ..
  .. .. ...... ... ItilUI. t I! I II
  .. .. ..:t:. I

  '" \ i\"' \
  f . .
  ... I ,
  a..... ad

  DUNCAN A 4i r
  M.t..11. Rwt4 JOHNSTON
  ., .a. .

  \ "--1. ...\... Cotton Factors. I I

  '. ar t.... rt m.. "V It "I' .

  a.t MIl r.ii! 11 J. 'IN. 1Ia NC


  I
  '..l P.- I,

  .S ..MI. ... *1 .

  \4.1i b I n rIN
  t 1 NJDLIMU.Siultllt
  ...(.tltN' W .'*. .....-. !..*. FoinijIMI; (. 'DornAin$ ntnHI liUIJU. a., aar SA1M'h all 4_ W S'1 r, ..,wrY.iylw. .LM.y, ..ytlr. .a rl a. . .

  H+dblpa I II'
  I 11ri(11ts'FNS,
  is tkI t + .J.+ (I.t' k >r i.mIM
  ,, nta
  ....,.,... .... J.are.... .
  .. ..... .. trt.S* ..**.. a. < .
  .a lF -

  .. .
  .
  a -- .aa .
  'lit y. IaVI I* >

  I. I tt1( ) \ ( (U) s I .. aaalawwnaaaaa+n ..-.-.. ? ... ... a -. -.-,, ."
  t iMMHHk _
  St ,.. Mp, .. .
  r .a.at faV _* <+ek % ...4 tS .
  Ka .tfo"",} I,'n''If" .. :rawut.. 114' Fri

  .u-.I, '" w ... ... t "" Q I. .,, ......, ."4Nt COtIC'* 'tlIillt1l st.

  "iaII 1"f'a
  r....... ** ; ....... .3.J1 MIIt - I

  .. 1 tawx* -,11I\,4 .. HAt.. SAMUEL; ( .l P. :HAMILTON I I % All, ... "! 11* .r 1 Ta .f8... _


  1, (Ie1\t t11 s lnl, -4 I.... .:f T" __
  II .f<> 'II nllV, w' 1-1'-1.1'.,"". 'l'.I'' "

  )h lHitw!.+ l., l4t fflP11'" .......* 4 aa IIIJW lit IJ"JL...... 'y.jIsu "
  ,
  \ M4 lawR III \\Tr.I\[ Jilttl'11111111.' \ \ \ .

  -
  44 444........S'sl ,
  'tt ,7'-' a1l )
  .
  .a11.t1
  mlar I ?
  'l

  N a ...... d q} Ji ,
  4H1 =1 .E fNli I
  I ,
  ... ,
  .o.
  $r'f'" 4trha .
  ., .. ., ""I", <'1'-&

  Ml ... 1&1I1_ ., ., .. 4 Hit.**


  o .... .....

  a $4ii 4pPIs.
  ... .
  ... --. .. .

  I t .. '...""rI .rI J1tI=: ttillt ........
  J&i !Oft .
  .,# riylta '" t .. 'Iff .yr.tl'" -in111........
  '" ;; ..
  It. .... II.[, .. II" 1.,.. ....'lpII all I". f1 I'- +1..... .. Nt. ff ''" ... .... .
  Ii' -
  AMI
  ,. '*' i I 1 .....u, 'I ..JlIII] 1
  .
  .
  .
  '"'

  ..",1.-.,... F!"", '"I", -"--"",',.trI 1' s5 4, 4.1''' ''''' .' -....!, .) "'tli I '-\ """,: ..' >!}-.411!' ... ......


  IMM, M .'

  S

  ..- T.. ... ""..riIIIIJ ;
  I""a
  ..1E t;

  ..

  -. -. -"tWJI" L """-.r.o ;;;:. ....JI!! .... :: ..... ... ...-." .
  ...... .. j A -
  ,." ..... ,.,...41'11' I -11 III! ..........._ -MIll '- -- "" .....,-- ... ...IVa .  't' ..'!II I"T., .. .. ", ,,,


  ,
  r

  < '-I ... ... .YI1II 'i"ui-*.:. lor ___ _..


  : ... '


  THE FA I LLAI II! A SS( KK I SUNTIX 1.. I I KL.: I
  ,. .f -


  I'V, '!I. ISKIMfll'A I ; : : (OMVIW.: : I : T\IL\II \1.1'.1:1.: I \ "" 1.1'1| | !L'; M! : ;'I|II I II: I ; ''' ;; NI E\\; EIlII.\L.| ( | | : ( ) I. NO.( ) !M.he

  -- -- -' --- _>....-. ..... ..---- ... -.... --. .... .
  ..

  i Senrincl.lfriti4 Inht.I+ !' opal I I i.'atiKf!' c. 1/ \ "I ,.t f. I d .iltl.iM', < Tl'1 II I""" ( J Jf'I'Y' 1)1 fon'I'Olt: Y. = allallarr4rr .ilirrrtirmrntiIIIiIGORY \ "' ':01/: / III., tt"I1\'hip"\ &C.

  'I ,', ."

  I A ., C. WHIT NEK .. .."._' "'.." II, (OOHH; ); flLL11[ !; 1 I IIltrltkrilrul v co.: ,.", ." U If H; (} 0 H Y & A AN H G II IiIIIS p' ll yIleor(U & '

  \ f .f/I" -"11:1' I \ I I II I'" \"fI..q! ,, ''I,. .. r la 'aIlahassec c cn

  fJ ? .. ,'" '"' ,'" \ 'r "I ..' 4Itltrnttrll'yAI "' (
  :. 1LJ J 1 > Ilii/I l It II .'OIU.1H.
  t ills (H'! nut hend V.* ', II'11111h4 I
  # I .trl \f i +L f dtrtl/1.1, / ;I ,. .
  1'151 'fI'f ,I' I.t+ IIIK'I'I m ,". n ,,, "**;f" .
  'I i" IIi ,1"
  I I'R 4t"I'J! I ii ;
  1 .. ., i '
  .' .., i .' .
  "...,......'',I,t "I.'" #0 .. 1'u I .. I if '." ,. '. nr- turn. '.' t. DRUGGISTS& S < .tU'vv vi
  I r fl /1 1I
  .. .
  f '
  I i ,. : I' ''n'' .., 'I!" \ HANOI( : or scifKnirrj;.

  ', "< i ,, l. .1 t. i< ,r t ,* ,f 'i ,t ,i i. t ,...
  "r I'i' "
  P'41'Y A v'C 'rCOTT .i. .,, ,
  ; f I HI nil ,, ,
  ..1"Yfil! !; i ;' ,,; I.. ''V. M" I <,/< MI'. Ll;' d'! ''i l"in f (Hii |1"11''| in i ,r I I' \ "P I J d 1 tNCCrnsr.Mnr II. I i 4MI.B V, .
  -.- 1 .. .. ..-..... .,r. I .. .. \ Vl5V.l III'< "' .r., :" h.Ilrv'i/, I" qdd, Ihr nn. I t .1.1I / ; (III' ; .p'I",, '... r.rt nelM.,"..II..
  .
  Anw1'rIf.O N -. H4f I I < I ll'. <"! r V ''(IIt7rr6Ily' ...-.- r i ,. i M.I MI, \Ioj rir; : n."ini'\/ + ? . ,
  .
  I 1".q I' ( % I l fl
  .
  .
  I II II I'/If! ;' '' ft I' Jr.,.! ',' I" I r1, I .
  / :' '''''llp6frt' :; IlIlt1Ittt' :/ ,,,! I I. , ,. tNa
  / I in i |l i M rr mtj" "fi in' J Jiifi .
  ;;,'I'-HIII' t" I "F; ,"I.'iff'J If i"
  I .I'' Y I I. Iilh'; I ,1 f I r :,.' "t'tf'l .r"'I t )liI I .,
  A, f \ ,f PI ; 1,1 i ii II I I'I i I ., k'I/ PULL ASflORTMEflT 1 ,
  '' '" I .. ..: I nI V
  i V' i" ::., h .u'fbm 1'. : t' 11 '
  f
  o I" '. ..,.,.' I ."
  I I ,; .
  I .f' 1
  If' ? u 1 1IleallldrlnrCr'I I fAI
  .. j It .$ J, a j r I C I', t t" 'Lf, ,", I" I,. I,.,.1 .. ., ,4' III' ,,,,, I I ,I,1, \ .II
  "I l, If, Id'I *. l t',' ll" 'rb"f H I I f" Pure Drugs; ",
  ,
  > ', I Vx
  f ""
  i' .
  'I'
  to I I ;, '* fit ,tl.l 'Pr1r' ydttf** }ffflfJ T"f a1 Agnn'/' .' I If I I,
  II ;i.
  .
  I '; r'' t r l' H I l-r It .,111 I \\ ,'h.," "
  ,. f ,* ..1'r" .' J, .wI i ,'U II' ., IV"|l ,..IIJ I ," MEDICINES CHEMICALS.(; ".
  / ir r\r. >, ,
  ll .4 '.'? ? **' .r"+, I f Ndtir t.(if ,nI I I II,1 i h II ."I'" ,
  ,
  n / ".( '" 1: n ....,. '. ... NN ,
  i h'l' imir It.fiV, ... ti -In I

  VIM 4 1lorT'J ';nil ,ifflfMfi-l "I"" ,
  a. "I.t".f I.. f', .H *liii| i I'I111111'q' 4 Oil-
  /'. t 4r),'rt tty Itnw ff t i r., r / N

  f i, 4I .. .
  11 Itt..r '. %. 'f1 t .... "
  r I I' .f /- i )" h. '.. ..
  1 "
  f II''
  ': ,' I I tIl/ I 1'1' U' / .. .
  1V I ... I, VV

  .. ., .... ;'f11Pt tt11lMttttl MAfflhal/h/ ", .i I I U

  f' I I .. ," .4 If. I"r I I1,' .M."n'-4. ON/I9/rnf/ Inn., .
  'I
  f I I ; 1
  dir +r ,. ,/riirr, ,, '.' t .. /I.. 0..." I I'' I"I/ ... ,
  ; ATTORKB7 AT' f LAW' ", ." ",. .. ., t' .. "I / I.. .. .--' ,. "tU., f,,' i'Ih. '1.>!5)" *II,.
  I)4.s. i ,I 11111. > ,
  II"", ,!" /r.'n."" t.fl I II t l r e'IM" r..e? f l, 4 tl, ', II, ". I. "n. ,IM Ml, (til .11
  I. a.'r//, VI,
  ,. II'R.n
  '" I' II "', "' ,
  I : .*>(! t > "" t" ,,,,q. 'I IIfI'M' I>1y Ilul, A
  : Iell.lb.b' "If" I II ,..f .."mil-flit I' 'f Ih I"" ". 0>1" I., I'. //111/'ff. 111111. .11Nol"

  I .'f, Ar1p" rtI r t ,(... I*U.-"" I

  ,. .I-- -..... .. .# I "'-',.' ( "+ f i I"i (floftfTTI;
  .1 1"i.'I.! ..4tlIl4iIQrA.h
  TnilH ( :"" .
  .
  /rb_ NM r.bM INb ... "II I 11"* rr r. ,,,,f M tll, J.H J. ,,I
  1 IIK.H '.dH" '*". f'tMttM-! "' ,
  fOfHI"'UOH;{ '; /(T LAW' .. "," '" :,.. ,I f .,-.. /4 r--1,1P.tJ *rrit r( .-t,
  &rIIi.
  ,f 'n .rr v ft"V" vt1 ..

  I f f 111111.14.tswr .n". ., : '. ro ,.,. r, .I ( J JI .AN1l I I Imo/ ""I I : l"I M l'I"jt'l l lIsi . I. .. "
  II arrA ''''I/-!/ '''' tW'"rtl'ut -< :
  .
  i
  n J '
  rc' "" to .r. '"
  d' ." ...
  I 'I ,
  .f ,1' I It 1
  "
  A' N ,_._ .. I. / .I/
  lrTt/1t: $ { 'N'IfMH. <4 I I II III' M KRKOfLAR n'

  I n lTaANG'Y AT LAN fIt tq n .q .'If',..)",.j"....fr, ".y,a rr,,, ,,,..H,. .HM..or i \ f I ..nit'\ ; lite(;' ;; llrnB Rstabisbrnrnt.'I \ 'r 449,." 'H'1. .
  1
  .d .. 1 4 4 p
  :1 I' IR ..
  J .
  ...
  ..
  \t .
  r o-m. 'I. (, It, f I ... .. .. "' J
  infills i : A ..101: It t tr ,, : ._ A<,. y J .4.. ,. -... / .
  n .J .... ""';"' 1 tot. 'r P Marshall) fJ Oil SH II i a iltdf < HUH uffi{ r> it I !'! > : / GULF PACKET

  .. ....' f I I I ''8|'|.!14np, ..I lii.f( r."'i'i' 1 r .
  -
  N .ntj.r ,
  _...' '.. W. tk-f '11'? ,,,,,,,.I ..:. '"" i ,, I n,Ip fn I h, .II'1 1' 'I' If'f
  :jarJf; ; ;i'fn ': r1 |I.I I. 4
  oft,
  I
  1 \\ ,1.1, ,A \ / ,I-: pI
  ; ,.. I .III I' I I"f." l I$4 ll 41 .
  0..e '9.. f'' I d.. 1" "''' 11,1 I

  \, I .. I .1,# ,HI ,or .. I''rt
  << \
  Z." 1'' '' 4'1 A
  : : : J 11'
  '" lri11 ,.... ..7.

  ..J "
  .
  i "!:II.'t"' 1" r rr.it: N" f A, I I I A HCF..

  94 r. i n ,,... n..hwr ,
  t'f rf9tCh f iirrirnr' tit1rrI.
  I 1 Ck \11
  M


  \ 'r' r.1 M rlk1 -
  .
  .

  f ... Ar i'"'*" p _.. (0 '.tICF: F ; i1t.tI"I. M
  -c .PhtkL.s. .., ,Ift.... .
  .
  !ft! ; ... _' ; ,Hf \ M # .tJ IIM Y..IIaNMINvi
  ,I.rt'h'/ 1lA*,,.. Co//.d. .r.
  xI '" Of
  .
  Mt .' (Hi.rr I .. r
  f ? ** ,

  t ,....,' .. "'loP
  I "I Look This Way !

  r A f""* .t.1 _. .
  Change Schedule !
  .
  .' 1'a
  ....... ''''''r lAMES E PUHI) "

  ."...,. ... .
  I I I I J.< Ir..w l..
  << I. 1v I 'J

  a i -9 xf l '' i A .." 11 a .. ,

  t /., .i ....... 14 Lii4k --ifr!

  .. $ "
  tl4 6
  "
  1 ., i tr ,c-5T

  t ..t ;\ .
  t....

  f t i....v I d1'NT.'  '", 'ref'
  ,
  .
  +4'i

  "
  t
  I
  *

  "''"
  I,1I

  .r .,' urn' } III l W I X Kit!. .1

  1r-tfr i : rl .;a .. ,. ,

  .ow ,C:fiJi f'' <..... ... . 4iI;
  .
  w MfX.* 4111M I Ik 1 $t % *. .. ... 1l

  .. .. .' I ...'" .'I "'"4 49 1*% ....

  '
  'l1 f ,
  .,,
  --.. .
  4r
  ,
  I
  0 i;, ...... .. _t. I Ii

  ... ... ....
  .-, _" ... _"t _. .. mlfF1 .. f p... j jfJI'

  .., .. ..... .. --.- ,. .....) 1 1

  ;1j

  1
  f

  ... --. ----- tr

  '. .... 'f' 'r # I y44.4! 4' t


  5 .. _MIII' ".1 t.I f8= iaw -

  f 11' ,.. ...

  d ;: t itt  ... lit(4.f .

  .. ...
  .
  ...
  .
  -
  ;'If.'r" I-. ir

  i ,
  .
  .a iMfc s' g.
  ,It

  I. aJr
  "


  .. --" ""' --"",, < .<.t'LJcd.-! '" '." "; .' .. ... < '" -' ..- ",,. -." "' '. ;;,,"' '.' "'''''__-0'' '_. ._,,_II- _I _, --' 'j ..-..J1'c! : : : ':_:_:::",:_.:_- :::_::..-_. .. :.--..:  ............- IN1r ':::7' '.. ...,.T-- '.. .. .

  '. ,- > .. .
  '
  ;

  1 1 I... .. _
  ,
  .
  fI -" .....
  I .

  IIre111IHt/",,,, I III HN4II PNN N ,. fl NIK 4 ". 1 IIriMrt II. Mil .>. 'h"( o"II'of', IUlulaDRY !
  I' "I I I. .
  '
  14 JIg SKNTINKII ; I W' .,b "It" 1rgi.I f( I "IhM, II" dinw,4rmpb" .,l.,., f I 'L. I I1/, I I S
  .
  "1ili"l," > .I Mlfll" 'Mil" "' ,.11,."} .1II"n'. / pp ',16Ihklx111riclI.iI I, ,. "< ,'H"t"t i. .inhl I'I,, "niHi"> ,I' '1(1( I ,(,, .l.II 'II 'III'

  .. H'fii-, I 'in/fri fnrri.lilii/,,, In ,full,,. "Mil, |prrNNAinpr\ If,) I ,,,."niiiili n,nymIif.nhix( '. Pp/ ,..1 h1. II., II., /.'I, tfff bnrt, '/1" '"I 411" "h.. Iw'- A. ii .. ii f ..l/,: i tlc,, If l' GOODS AGENCYORF'F
  "+ 'I", W11/'II/Y.; ; / / I H.. ,-to.' .if ti ."ap / in, .1'w
  Id welth" lon >i 4''tii| .i .u if .. 'i", i
  lli> /Hlftfl\ I 1",1'| ,ftll'ift) if III' 1'ifiWfMlltlI ,, I II : I/f4l1/fnk" "'(IW frfii,, Wr in'ffff.t 11tt" '", N
  ,hr, 1,111' ,row 1,4,1,, ,. 11da' "4I ,.. + 141'' "hI !IIIIf Ml;' i ,i 'I i I i i ,'I'| '11' 'I i, ll
  I I "ifi,.II'/( "',i"Hiii I l lit'If, l' itf ii'! fi| ;" 1\11'/ .' ''/ ''. If, '. ,00/ 1'ifmiii'ii,,. ,, ,..< ill/hl,,,/ | l ,in, lli '11,1| nl ii'Hin, Tliff'ii I, iiiii" "',, "in.f nl-in, It b I", UK" K"1'' ?. I i'I, "I' ,h. .II, ,, I Ir r ylL ,

  illly' .li I ""ii.'" "Mil I I'liifi i' 'If /. .. "
  'I'll, I. .lid I iil'li"-i'li"'" '/n", ,li "iintM' "'i'II (
  J. N. OLIVIffi llllAM / "> InA IreprlplAr 11,411111' i 'dl SI V I II ill ,mill" .It!" n of'i .
  |I"1,,' i ( l'| lIllllHIKl, f I III III,' 111X) ; I, ll ? ai' i .." Jt I | llil I <>1V.IESTXOS.:
  f""lll' Htlll"' ." ". ll', Iif,fItil." "I. > lllii ,
  > in f
  > //,1111,1>"i, t. i ,.iiuM'-'l,, no/ .I 'In In |I' i in/- i infiiili' ., | | | | '" l 1 I /

  "dl", "h" I, III"! "Ih JAl4Il', | | .I I/.sit"I/ ,, l h i" /r.. | "tol", 'ii'i'ifiliil l 't't ("In in >li I 11",, ''li* .it "n" "f, ? III ,mi". / 'I'qdp i I I I ,
  ', .. "I. f. "It fl ",,, I ..j.f1 .jf .,,' '. .. .
  / 1.1 iniHinglf{'' 'Him 1 '"i MM/ : II
  ,
  '.I'. '.". .,. ''h' 1 (, ..11114lIfl,,, ,,/ /IA/'I,,' 111181111I "
  + n'p 14pf fh) NIfM'4'' 'lunik" nlmn A f 1'if'fiii| | "f.Nt>"i nl, i nl'ii ..' '
  i i i in'" ni, In lid" \\fii\Afi\" ("lif'titfliitii I4 .. ..
  w Yw'a1. .,arr -r. .- -- ATKINS
  ., W
  1
  Mini Muffin 1 I &
  ,mnifii', 1'ifinilf' *. / ft 1 I
  I I, "n"In v l>', 'tniiillil"| '''' 1111III', 1111,14XI,4Ihn\ \ \ .: '. i ,11) ii i, ,.K. 'I n.i ,
  ,,, :
  i 1""i,(''ififlfii' m'' .'itii'iii/ flxM I8pIti, i .i,. II. ''i,. "I'. 'iI '. ttrctIlUnlirlrnlrnlfl'" \ \ / .

  t ,Mini',, ,ilit'lllxllll( iKBlf" i/l I ''H' II JI HKil,, 1111141| W "li mV tliNk.1h.. M t. i n, '. I" ,. I |I' .1,1,1' ,'id' ,.' I.' i It.),, (I' ,' ,I'I' i 'I', \I.' ,1 I : ,

  (i.1P./, iikil, iiiiiii'iniiiK. / j i Ii.|.8 olIO'' oj,. d I lltli ,. "i f .I /If *". '
  ,iII ""i/I. i
  '
  l/ntnipr/, I4, l

  ,I .<.1(ii'in iitiif' niiinf| | UK) It""n""*, "well' ', iiO'l'irlilii, UMt I,8)n dlf I JVi'l'M nNANqIf' j )I.thrilirll"., Arhfii.it wllh,, '.1""IVI' "Ixgxl 8tnln'r'I,.., 'I,,. ., ..\ < .. '' ,,i .' in.,1! 'I!!11/' I ..11. il,,"dh9'lw', *HIM'',d'),, < .I if r I iim..: I 'I i ii I. t 4. 'If IeI I :. ilnilierllli IJ iI I I e v U 8.. c U"I !" ,t liinlatiirm(II r I a r, I n r Company U 0 0 1 ,

  1. i i.' |""t 11,1, 'In ,. i\ InMN/'" ', II: .1..' I r 'i/in," ?"mi' ''i Inks i'inn,,,>,1 1 Ml'li, ,III',, .l "(14nxhh/* "I/Iru" flII.I IA.or' "I.., j/h ,,II. ,I'I. .. nI i'iii i 1.,1. ..r f In. rmi'i i to, ,Hi,, 'I I "**'< 11'tHUlllb I)1I{) DcrHiiinl( ,I. 1 "1

  I.( rIrd. *nn" II' "I' I'lHrtiliiitiiil" 1H tit Is'i il pI.M i i , > or,, '
  IIIIpf1 "",., SIP ". IA. IiS" ,. ,n, '01/1 ,iii, nI. i r//11,111.1/ |i' ..1"iu 'in' n ,,1.. o.///1111/1. \UllllllllHT V (C'II 1'Oi! I l0ll 1 t'M '
  \ "I Ii" .fin /inii'li. i up|i "I, niii a iiHIUi"' "Irniii,,, ., 'IAty' 5' pl ilhp" l4 ,Ilp.. .. p"$Iii, ,iI,, r .,.'. 1.1, I'. 'i ,. i .'" 84I I <) OnJIUIII"" .
  I/ ,. i Ii'i J
  i
  : '1,1 'IKK' ,lull. $ '. i 'in" lrhdiplN//n! ,,,, / ,k. 164| i', I II|lifi, l I" ."|li' fiinili .till, / /mniilli'i/ ,, ilmi j '. n .1"//1", i i"I.< ( i I.ii ', ." iI '" "
  I tonal Cimialiii He Cosily, aH flat An' 11.yhrr//Iit" Vnbn.k, 181 \\\.11 "a 'I" I ,,11 ,,,, > m M ..
  "M, 'Kuril" H rJ".I'd''' /i'IIIIII9 < I I-' i 'I.4 i .0"I./ i. |ji, rf( ( "ii :'I' .
  IIIJ"1( 1.,1/1'|| | "ll.,. ftnMlMfkrlrk/ '' nf' Hi'. Dilii'i'iil'' \ '.'..''i'l > i. ."11 I. |.i |I' 'M" ," ,. 'ii' *- 1I .
  MIJ"', Yii.Me.AwwS 11\ \ 10: II \11\MSTOIU I ;; I ( ) ( I'<:
  ,
  h .ini'lux" Ififfrro' purr, ilii"'i" \ ,IpI }| i" i, 'I.i.,".. ,..I i i < ", i I"" ", ,i'iI1 ,. ,.1 I ;
  ,rnAnhA/H.d'Ia .,11"f ILn6 l8 nut ftli '. A nhnNNtM-WM''' I, aimotilf '. "'" I .in I /',. i I I ry" ,.
  M ( dnhnA p/n1166/nllf,, I .ntli'rrlW'il' ,In IMI, I ,,,> I linlr,. n inlii his, //q,.,.1.,11I' td f tI,1I) MMMnCI.fx' I Id Prpmphr, | | ,,"""h'"I'h'' : It" '/'.1tlrydpt f I- r.. I t1I, ,. . "/I, ,4Id', I I I'I ., 4 III "II .
  ., *, ,1,1,1> '.f( \f.", a' l./i Hi' tm'inii In tM. A/.M .fii1 rlrrphrIt" i,/ pnrnbuhl', ., llMAI4 I II'.IIII i44r1A/ ,I | ,_ mnii"fi l ,. "11,, ,liill" .,.4 l.fnt* nl,' Wojll| Ipp I IF I I. I ff 1).10'* l,| .lll'lff" I |1''.'''ll' I i ll 'I', i"nI' II fll, /II?, .." d1, / 1 HI" "ir'Ultf.' (fflM" ,

  "ill*"!* k.' ff>""'f. Ann 'I. ""I'" ""I ;In ",.Hi,,r, : < "I'f-i'l'fii' ni|"in ,fnMriK) till, half, will M s/spun/NtrdRpgnstiireikRItm" / ,' with I.iii.l, ,mi ',x11.11llrnt' / 4nA'Ill, I.. l"i 11 *, n ;. LUMBKH.E: I I. Ii' ,in'. I I.,b. I '" I I ./M"

  /,,. lrtl" ,I'll, nil* rll.ryyIrrfl. \ vr Iwrni' 'Ihnfi'ifmn, J linrnnitiiMl ,>f IM ,Inlf.,1,, I I"" "hilt "HIP NrIk4y" ) 'IM| | dinrin,, ,i'il/, ''Iii" /li".i" | '" 'I .l> "II.? *581/11,1151 C I f f "I|I' ..' 'I I ,' .wl/' I I'I 1f ( III ". "IHlf/ > lll| /Hf.1j / II/, IfflllmtI ." .
  I ni'l, finr> sit HnKiiKinl', ( ,!. I |."Mii| .il 8p11nt1Maf| ;., i I", II., "r;i" ..( '. "1.i .)14, \lli i 1 i ii I ".' 'n '1. it 1''" II,. I I I
  n "li" "Imvi rrmlf' 'vsihnyf( ( ""* limn "iliPn, ,,, .
  ; lr-
  .f I II', I II" 'lbs .If, I'" ,. i. .
  '"'1".r (Ilx, '4,i.ilf. lit I'l'rfl'l"' "IH'II III'MII" III I n n'NI ,
  f 'tini-fiil 11'nnhy'
  r .
  IMII .
  ililT'r'lil, ytnlrnf, ., I < ''I 111' X.
  fluii,, 'lull" frmn, n very try til"" ,I i "'' / ,, ''I'yhlll| i 't'l/m'ff\ nj( J
  Mini ,,' '11II' .hull l 14 n iiifnr' in "lir! 'li'lfi' I .h': '" II W"" h iflryrniilili, ,, linii< iii" ii" ".f, "nffii" 1.-i, ,
  i t" ,
  I Nct'liiriinifivi. , ,i- IlnduhNxell, ) VfiriNi*. I I.mil' I II- n i' i irl! 1,1 I I u n
  hitfmM. ( In" ''H'' ("r "Hi, """'.", Vittill ,mi ni i'i, ,iMflnifil I ii ,Into i 'inn' ,1 i 11.11 k d!'...III,,, tit .'. I id I .1 I li I 'I 1 I i ,IF'
  i n/nlvhdwlIn' '' n"/ lil, > "In' n' 'i J"| n" ,lnl,,' '1111'1wl'I| ,
  mud' *fld, nmnti, '.f rival |Inrur., nmll. 1 1l.fixli'li h.. I 1 lllnil" |>irfl ".'11' sit, fill I iI., fdl,', ". //II'." '.'1 I.I I.' '"4 d, ( | n I"r A ? I II II. I I I 1"10 "I'I'I'" (I' 11,01, JI ,
  -.rri"l" i ill/ N. In PM'ln! "ll "'*. (i"iilliir1/'' / I i < .
  I Ibrlt,4lrellrnl" ,, ,- (.rlnf6ln, ni'ifi,, ,, ",friii'"|,| IIf I II I I I II Ii I. I.
  'Mn MIDI, 'no wli'i Hill'iMl, .,'iii'lifVli, Kinriiil .
  "
  .IIt"4. ( f.'' lid I ., J ,, ",I I IMi" Ih I" i I: '
  in.
  ...... I ""IiIwrflfhn, / Jirrtin II,11198| I.I I V"in i j' '
  "lrlif/ ". 'In flifhi, f | i Hi"''' 'linnr, ( "tt.h;ii !'"ii. IIM' (lilii, I fi C ) I't. '\ t'rii. I. : "'
  I 'r'If'' '; "f marl, filling i iif ln, 'tf" Irnmfrvflrrhullrpf4lvr Will nii'n,, nNnrypin' |'i'rmiin'ni' |i>"fi>/',.i, I,,n I l'i.I it.'i ii'h', ,' f,in*' 'I'l r' .N'fci h.t, ii, I II fq8l h/ ,
  I Airy.lnhi" .. UIVf| ",' "mi" Id',, I nliwl 'unit,, ., liriiilil' <" "m|.',,,,11' nil, / IIIM'f I/f/ff4'.
  1 ,, ,.II'I"'Il' .' whrn" flM 01111 '., I'h'' I n, II. "I'll ftMf', "+ p.IMgti'i,1.(
  Vi'liiffn' Will Imnffv "II'f 1 'I tI '1111pIr I" !p. Inn : Hill" I "
  'Invmiw' H'lffn' 'and i I i/irii f1y lnhfl 11' II KlurliliiHint / i,4lrprr
  pr'O .
  ,
  ," "il'r Illl. kl.10 01,'1 i' ,
  nIp "h4''I. ,IlmtiIiI" '
  "
  ,iliit,, AlivlnlHn, KlniW / "Ii, I 1,1, unliilijr" 11i''' 'ifn,, I "?,1"If ,(nl l Jl i .I I 1,1", I nd ill |I'" |f' "' ll.1I I ,. HlO" trHr i niuhifnrlA i I t --- -- -
  WA ,IsIMrrreA. 4"! 45 'Inl/dl.h'' '' ''h' fntl.alhp,, .
  4'.'" ,in'illvin, mv |niHl, 'nl., fnnn. |"M" hi IIP, fiiliili'" /Ii\ II7l' li, I 11111" I" "'I"a .
  "lfi,n n Ilifi'iltlnii" ,futfift, H* "'fr" "ilt i MI, I 10"I" i iK / '
  < if. A ,. (I.., The ." If".1$ >11"/1" / ,,i "''11<' li wnp. ifiMlnlr ,,'.. ilwlnynl, rd i ii I ,1- (
  "' '' ridirrilfix/ imtf, 'if (till' '1x'''4' 1 ", oil.< tn,. .. r ALL AND WINTBR no DDS !
  ,, rmitn Itmlli il |,11 f 18'r .if !1*., V'irfc, '''i(t. '.'rl I,"i ,, irtildrii't! ,In, n (ri-fill'in'in" ,, rI im had| LfN" tI, I". < HU* h
  Mir' .f
  r.qnAnIllkr II egg11N6InhI| | H" fuii 'iI" "" MNrdrnr' tr t aI
  'ft'fiiitinrim' |>'irr 'lurln, ? n < "iii"| IMi'il Ir'r o "IH'lv' "li'iin.ri, "I li, ,tin,, t On 91101X11/mlflr., ,, '. ,
  'In" nl Hif'Kif" / hi( ,141114/ Ion 111'11 11'I -
  In,, ,/t i I., In.1..tpa, 'iliti i II". ..
  ''iinjf. "ii wii- 'irnnnl/1 'fur i- mm "I'liiinv, lip i I.I Iinuhlwv" riitrull |
  Hi', 'IepINAlkm.11nw, 'if iiiii/ 1 hr, i(' mil, I ,' I I. ,. riI I j' .
  ,
  I fr ,ilif' IV" '"' nf m s I I.MII'. flu, in, s'1 i f mi/f" u ''I ''I" rtwl. v11,, .I 'ii'l'ifllijfnif! \ p,411il" ?' tffl'II
  tif/i'lntlll'tl Will,/ /Iff" 4 ,Inlfl, ""|..,M ff>.|1'| ''|11i m. I 1,1 I I'. ,. ,I ,1 I. ,, ., I, I.< '. -.,. ,. yI ., .
  lr"n, d ln" kpd I fr'itn ilii1,, ilfwilillnn 4. Y.IIA'O
  .. linvi "III' r
  n ,n'11'' ''' 'litf' /I llirfnfhf I'n.jr, ( '
  uri'rji K'nnliirinil Iffll'' ifrv$1r411i" ",t ti.. '.'h' ,1 i ,... ., y . / ..,'
  4.... of ,r iir. ,hint, fKii iMxnlnx' / HfiWtt. "m1 rii It
  "Mml ,.. .''I/I' "II,. IN.h, ,, ,
  efMSt4 t hAi.rrnl .ASh, "U,, f'" "ii .
  f1IVIMir/n, l nft NAreI Indi.nnglk" ',, wakn4iynIIIJI, / ,,,,rd, 111 'fNprrhri i/ ,1,11
  IInd, Iswiftfl ri" .
  .
  lm' I irnMiM/, l 4'''*r num'ir-r' '4 "n, /" f ,oo"f f H" dl. | ,1, 4 "
  I .id,, fm. ,jmwil, r" "illt' (11''''' rifmillMlflgi "Ihp. II If i "ii Hi/ -nrnMll/nrul,. i'KU'-ril/ilii| | | Ilik. Mtfl/ ii i 'IH "itni fMIM., "llmri fbrro, uti < .dan', .., \t\ "fit rlt11, irk f '* "li"ijily l.l f', *J*'I'i,, ( : < ) I I ( ( ) I" & CO.( ; (

  n'tlHf, mwlflir\" plkkW,! .Vifiml ft'*' 'Ilry' .,lid, flit'd,11nflrlnnnP11'h, .I I ,,",,,,. 'NfI'"IfII"" rk'' I.,| I "L.511,1' t 'Ill .I npnL. II It' .,. (t., ,
  Inhltpn/, ''''''''/ff"" mm n-irrKft iiiiUr'ii, ctll ,,' M t tlIf ,,.. at 'I ,'' l..i, I
  11'.I ,
  ..tfm/I, Ih" ftflI'1r'' ,it. inrrfWXS, nnd ,Afl1nv, ,ill rem1f / I.rnt'IIIrrfXdIVNNnillnyNAwkIn4" 4111 'If' 111,1 119]
  ..1'I '. 'II,. II I, ,), ," | .M HI it!' *l. %I "
  I4
  "lhnl/rv! MMirn'' t M'ifll", "' hWnfiWmrt.fr ,p'.r r, i'In Irifltl,1.n.isvfie'/rA' 'Nlpedkwk, ''' nil,'+Mf"Kin ,,.. (I i.' ir i" riniit 'rnii INI." !> i "1,4.1.1., <'. 1/1 I,.... >..."i" ir.l' 'I | tt .' i is '.- 1"''I'l", II.I,-Mi n' ', < flllttl, t /15.X'11 If | ti ,li. fc \\ 'I ,

  I ...w .'lr1fl> uri'f' (1m| >rr>l'if, ), .1'l ',i 'drwil ill- ." i t' i't'i 'to' \". ,. ,'t,
  flrt "tfI ,
  "iikr > W <" M4 P hw* N,1x185, ii i,, i "IrIn .
  ..... i I', nml" Imircil nm"iiiHt> 'itnurmv hI i m. ...8J8 I l v" | ,.
  irn /
  .Ifik
  | h"1Al. '14.qM'giis"t"tYM.. '11'* lit "hvIH..IU ., .. ii '?,, ,. i,, ::41-I

  I +npN1m'Pr, YrPLXrfr, ., A'"n' l / I Kit'ni", |ifnilr| lit, ilii I.mil '"'if im/rc rfr./NNI( AAA moon. .t. i'1I ,../, ( i i all and( Winter) Trade

  "fhl. n.I".I""I.1.1'" / ..... ,mlih" h .|>nll' pNl| |"'-''r 1 1l I'n t '. .1 I, ,
  ? /,4Mnkw, tI" tm "ilii.> li" "h 'In.Ihr i '' .h'n' ,11 H > 'hull/ *lllf all, Or mrwtiifin, >! I m "r"" M Ifn ,

  1 I hI$044,, rrPl'Nlr4" Iw, ''w411." ,nn Afpl'hn "fr iHit nnInd l irlilfh, run fiHff \*. ,""*/\. In unit' 'i I I lit 'llf'llf. fitm1, IttlMl mill'KII' (WOIlKl' "t, ? r1'"i t t'I f.,., 41 1I"
  .
  .y/tnp/li i *"n 1 f'nn. ", (tlMn" Ifl4, num'* ,II IP,", ,m (ifliti .. d
  SI4fpf, rum, 11" fhppitad. +f., .",.(. p.' 10fI ,4 0w-It' I, t *, ,, I ."
  8d I "llirw. Wffw *"ir r killed Vnnit w Itj titr' f1 j,ntl, ll
  .'"it Il //mrkk, ,ft/ lr ,lrnf rrktrw." s'4 Ii,. "Imt, ..n/rnrfd, .It!I ,IdlrIIII/MiNaipfr, stiff' if,I / I'l'' t1,1'" ?i ,f> I, r

  "It;. h i rWfil mitt'l", It! Ill' Ii ',f 'nil 11111111, np,,fif ,' c-iiM .. f. i .
  ... 'I ( iMt I* (h m, fetr Ni"'fl H 'I'f 'i '

  1 l"n ,"' "." Tli,,, ( .nitii"' "f...HMl nmallkdrjkkpfyrol4k' .. tI,#.lf ,drb.Illrlpp .. '.......- """ ,.... "'If'' '.. I n' ,''lit. .I"Jt Ht.I '/1' I.,1 ItI/i/I1It' !lf' orHrv ; Iri11A1

  )Ill.ili'llr ,li. .in lirtW 'l",tin, '" ,,,11_ fl". '. ,
  .
  I "
  11h ,hI
  6" l Ii' "< mint imrottf"in Vw fn/rAMI, > i ifi 4rrM in* i 'ro''''11"
  I \ll .. I ll 6.I.m" ,.fflnnll, ,,11.1. "III, 4'. Alt. .I II' InAti il + 8 i <
  |pgl| W. / .. .. r i fl ,
  ,f III pMh'}"lit.'s' Mat/IM, t/f'f 'It'' I I/II, IllflMflkllhr( ,i. e. ..
  i "11,11, ""i M hi i i I I'. .. .i. 4" .8 0n. f <'" .
  .
  11/11 in Vrw 'rr.ftf/II, .M flm" "pyI'rml4' nf .I.,$ I r of. i< i 'rum 411.4knr*< i ii 1 I ..

  ", 'in ''In, .",,,,,1.. of l "ii"| fllf. "lil'li' "Ixi/ ,. .. PI" 'I" q'fW .. ..,,,.
  Is... .' t '.I.-. < IM' (Will. f. r il a If l l.' "." ,
  .
  41/.6/ ,tI,"' I tit" nwre4, IIftIf whk" "h'tiro .I.'II .," "' x I t ..

  ,tv ....... rh1WmNl' 1ft. r 0lM." I..l, '. I. 'We u tin r like ..1, (f.miMMI'i' iw! M'', 1 nnx + II.'n ''', 1m J nI .
  .. li. I i'n Ie""' *i>. i 'liliir-i ,nut tmr at n"him .of f ,. "eli nd1h'. ..n 4114' la .r I .. .
  I.X M "knfho IMAM. ....,., j
  t
  hip' rigid, I 4r ..VI' ,,' IA ,
  .,K.' Mi.,1,1 "'.," "li .!"t' 01 6 i r. I., f"'" iifflil'' rVM I tt
  -... f 'If ,......."." 8" "A" I'M4,. r .,.t n ,
  r I "i'$4n' $ 1pr t." ipp. P.".tl4 M.' fp .
  if fl' 'h "
  "
  ,r
  ,I' fit* I n, tainttt' > I .." i n' I i r'N ."1 ,afn..111. ''III Oft. .d4w" p/X..MInNN, Wilt 1: ... "'_ ",. ... ;,.. I ," ,. .. Bread and( Butter

  Kmi <*tof t #,iwii, ,-irt.i! 1 it..*,,,tI...I w, "If .d ......... rh1 .1tp.t,1 ....,,,,...p,, ,__ Mx = .01. h+YAr11d. .S. 'i. .... ,

  *.h.* .hurt rAt,life .tot .. .. ,1f fI".".. .., p4.rh I"ii*, -
  n>M men ( in I' "ii, tf, I 1410 440M0 IAf.. I 11ft.lr.IIN' Cic; ood. ''Iintttf1h -
  i
  (
  ,m, ntl, If Is' .ttnr8l 4 t8 .. '. I .
  ,llw wr "1ro ir.rIMf' 1 I d"" rriWf" } .. ,
  h 11111' I i.rr !(< Nan I ......... 4pLMi p"1.M t r

  fIIIN py4p'r.t (9. JIlt F'aNlrll, 'N I ,Wifthnf !.,. lit ,. rpp.Wsr.l. i, 411. IApafNNe ... .' ,14 ""W4, I w INwr MUNRO MAtQfI & 00

  M Mrmi rhftll m' Wwhf. I .1 1111INm rr Hi, .. 'rH"I ,.. ...... 4 r III* .....1... lit "h apfk.. "".. M .,r H ) ,. 1fi ,
  ,. i'"f "l 'p.. IM0rrk4N 'n., Jt.. .
  ,
  .
  .hI 1* 4 iff inal- I.. i -.I.* .. r
  _. 0X160I.p.i,. 4s' dwR...". .14b, I
  .4f. "1,1, r.0rl r ? ..'Mi V l In ,'ft"01'.'11I I It h ,4... f 4. NMNr h. Nr..r 4/, ...,N'. R tU', y-r : rl'JAIlpp"' ""If''

  jltfmlri! ......... .../ ... .i >/tf< 4. .> ".w. .. /,MriMb lfynx M. l ... .............. 4 Iw'ip .. .

  p .",, .ri..l '., -I.. Ij.M 8 wwM f .$,,,w8Ilfh .fN.Nw- .....".. r..r .1111hhh .....' ..,
  ...... *'. 111p..".. AhMNM .M 'o .. MIx
  .ed WMI... .lWl i ..< fttn rWM ikntlm vJ"1 winf'
  ," f f yw ,..tpp, ....I M n I 4is1" ." ", ,.. YyuNl t.d liI ...... ,..*m*<-*. :J "".' < aiiiaiifci .. **. ,1 < f'rfiM f f "* rihffrbioI ;

  ., '"? IiMr ff 'd ...Mr N0 'R4r ., I I. .,-... 4N .......I-1.'I Iw mnnk. p1Uwp .... .....,.".
  F_ r", .... .. .., ..., ..
  0' 'IW' If 'I, t/ ....... ., I'W\fW
  plprlM"R"
  .. .. I
  1118 pr MNip. .. ojoo. ,
  ". hpMdI1.I Mr. M tkiMtl .. "'''' .4.8 f y. 'b. t_1ILA.Np,111Yq" > a.AwlpPT 4 .1114w I

  I ,4 .r rsNN ....,. ...,.... ........ ......,.

  lIP .dN_ ..M' ,'. ... # r .. J"... r.. I .' .-[ ..... .''cw ...... ...... iIi;
  .tl.... ........ f.. 1pII .i ,,9. ,IeT,
  .1 d. I....... M' "1 .1 8 i.., -' ..P .... .

  x1-11. 'IX .. wpa ,' ., .. ... ... ___ __ II'" ,_ p' .... ,of .... .. 8 I ,

  ...... .... .. i? 14r. I ,. ..,.. wr r .e -It -........ ...._ ... ... I

  .. '.lR.. I $ /q+k1 L-I4.. 4.... ---- ... ....-. .,
  .. ...Nil.r II .Ifi-- aN.d ...... V8M11 iInjII .,.
  .
  .
  .
  .. P. .x- Yriw" 1611N arp .. .0 r1
  NIeM. i ..I.. 1. rr .. Ie...;.0.
  .' ........ V .5...15 .Nd ".. t to> .. dw... ........ .w ......... ... "' .' ..... if ...ww..ywl .

  of ,--dl. .wrpw ,M8..' ..1NH -- ..... -. ...., ,,,. ., ...Jt!, -

  wd M 1118 'MFNI= fly ... .X yM 4ti ltt:' &I iltl't I'JSHHarwNare. t
  .... ....i. .... /- d .p1100AIMyaAM' ... .... A... M ..wIIf
  4. w.A... #$*. IiAI4r4 I..n ... ... ..
  '--.1. _' ... .. '

  .. .... .. ..-. .+.. 1t +0 iltfM + al1 ,,11eI ... ...- ... .. .. 'P'' .

  !... A' <. IIM yM .... '

  -.Ipp 110X...... .. ,* tip ...- 1M .... 6ery.( Fife Edge Tools.

  .
  ..... a f ** ip -... ,
  .
  .. .
  .. "'
  ? "
  ', f -is -> *4t HH-- Oim
  4w .. i' t pI1P.. -, 118 ,
  I s ,I., *-. + Y
  .." MIIAMk _/__ ...... ....J... .?.

  1M1 1.{+p.l Nr'a, ..... ... pRm rs 8.1F .

  > s'4.* 4MM f- -.ip lrr 4II !! .. __ ..... w.... ......... It,... ...., ....... .(
  -III< .
  .MUJP.. ,raA
  '". .. 1-i4B (MiliMll fisi
  ( 4MH4MM 4N
  1x4.4. + 1p ,
  .11< Atop +ww fMM +II -

  -- .... t MlXiftM -.- MS4i. .A6II11I .

  ... .MA 1111. .. N0w 1- wk. ,, F.. t Ipir
  ..,..
  I as' -r: .
  .. ...HH.MI .w. i i .
  IW -dIIR 1... "M8 .'... I
  ... wlIIN 4 .Mil. > > I .... -...?' ..... .. Coon Tax.
  :
  .....r MN .. *. s'4+ w r ri.NVIII .
  .... .Ph I,. .,
  ....".. ...
  .. -4 '", .
  -
  -
  -
  'm. "'L 4M .X pJ""'" p '. R.iw
  -.- to. R ".' -..., ..... ,

  n n ,,".,.. ......., t. ,.,. .

  0 ,,- .. ..a J +Hii

  *.... If ,..
  'lit I 11 .H.. -

  .. ..
  -q. .
  ...
  .
  ,.. 41&. ....
  ,
  "......

  +.. +MINII.NI-+. dlr vur/. .,.

  .. : .:JR .. 411

  .". .. -1-111 IIr11Nifl.. / .
  ,, Rq wiXms' I
  ..
  <1 .. ........ .. fwR +.... i8 I8i.

  krt. -' M .- .. ,,
  l0fta'. rN .jt'a "
  01 I'. AI' IA +ptm 4v _f __ .11' ..

  .+ .. ilwppln ... A"t .

  ... h"0 1 .". .. ,- ... .......

  ...... ... ... .. '
  '....i ,klA .
  .. 'ff. 1 .101 ....

  -- r '''f.Ijj! 4r 't.. '' > 4to

  .. ... .' .... :W.I iI'

  1 N .frA1 ,. ;: '
  .... j;
  f fi ..*

  is sil. ... _, 1

  ..,*, .

  .,. 9I
  -
  + .. .,. "'IIt .....,.,...... I .
  I
  .
  .dAm > "
  v *** *
  -yu.. H t
  .
  ............. ..........:
  .
  .
  : .R1
  -.. .; .

  1MNI ,. 11. '*"'" 111Ji! IF III
  p .. "' ..." 'I!' ,'.'. III'  .'"  '.l_ .* .//fo;>
  8 ;1; .


  t'
  .

  .I .*. ", t. -  '1ft'
  4'. .'!O  ..
  .., ."" 'irIY! .'. ;{4.,, ... I ......


  ..

  '1'f'


  .
  "" --- -"

  -, T _


  t o ...".

  "'- -t. < _._ -- ""', ,:" ,- _.c.', "" "-...."'" ,-.c..c--' .,. ._'"'.,._.. ..",'. _. _''. -" ,,_. -_-,_, ."" ', .: """ ,, ,. _.. .. -, -
  -_ ". -
  'j.-6.j'r. ; "iI -.... __ _. '>1 ""'- -. <<_ 4  ,.. .. .. ,
  S ,
  < . -," 't. ,. ".. > '" .-
  ... *. *'
  ,. ...., y --..00.00Itlilrligi11r11111 AI I ..... _-- .-- ..... .. '. tJ -"'

  : ( S \\' ,, QOUTHEUNOAQ WM KNAIIEA.r 00 '
  J. ,
  'I III'( SI N'I'INirl,1P.III.Y f COFFEE f'hurhtH \I PulrcIiIkt. '

  4' TIIK VKHV: r I.ATKHT. MANUFAUTUHY .
  '.. \,. It'I '.rl, I'' "It ""II', \ ''of
  -. -- --. --.... MAritlplan" Wlintl' ', Miivniiinili' KMI .. I' I I II' i I I''
  |IN11hrNlih' i Mt'i' I full IMK .lmtl>' '.' I
  IIIIHMHt '*""'. .oll't |H, "Ian/ .. .

  hnOiiil'iii"" II' Hli li, "iAn.1.till ,f. I I 11', 't'' I I ." I i P 3000 RAGS( ) COFFEE ffri'11/1'' Mill, Hllll'l1,| ,, ,, .IIIIIRi /"t lI1tV" k1'I1I14'111/' \ /,.. "1I"m'ltllt( ( $
  ,hI" I I" I'1 'r I'I I il ullllii, i i it I'' ,
  1'lrKr., flrciilrflioii[ ) In Ilio CItq? amiff n Mdl t ,,,1',11'>| ,ft |pl1* I lil' ''il .M II I I' >lll' "Itpl" ."!I> .I
  ..-..- .- _.... ,. I I 'Ii I I II "i .
  Ii" r''nt i III' It 10" i I < U I.. I il\, M, '
  ' N t1i,11uiA II iI111i1Vl.\ rlllu/ t ,1111, ,, Ii.' 1(1",1.(! ,, .. I ,II. I I. III" < Mi"1 1I.I -,'. .., tN
  / /.1.1'1"' r I ..14flu', 1 hdplIh.' I* | I .I., I rh I ,. If l I. .I c 0"'i f' toinilin P1.,
  ? ',II,. I llli.ill, I | III I ..' I I'lilt I' 6r< llr .ln" I' i|," I f i" 4 h HARDWARE{ ) AND) [IRON HARDWAHE IRON

  ..1'iri'l. t i"l ,i, (intuit" n'"i, r it l I" i illn I' I Piano Fortes.' ,
  'Hmrtln. Wnflfif" fi *fi>?f "iNVM I

  4 ..!. > /Inl'lrIliftll'l"ll" { II/NppeIMlae/hnN, lutli', i'Iliil' 'III" I '> I I b i 'I I, II :'"" I = ,\. ,
  | | "llfll,| "' il t'fnl, "w' '' ,, i I ><, ,.. i
  /I/ d | 4ll4, 'h.Nnl ,."|"|. "Illtllfll ."II ," .. Mi, .
  I i ii
  ill/ I". PWl' "lni-| "' i
  Km
  i '' n .
  | .., H
  n .1 I 'fin nrllili" 'H I .ii .I ltn'4, nii .Inum. "i.. Il( I "*" *M II K*' I. I..h I nnl'In, l \ ii? i m1" *
  'Ilif I nfKnilliiri. idi." h'n l .1|., ifi" \ ,
  ) u i i I
  ('h,*. x "1111( ( Flhln" !HIM" I tr i iin1.. i ""ilit!I" I /N ,1 Loallior(
  / I, i''. mill i ., ('"Inn' i I.*, ,1 Iirnl, l ,Tim( '' I. iH "r HMAt/tOCT/ .. I, I II III N "I; IIOIMKI ( Bolting

  I'
  I K I IH t .II. III, "I1 IMll'.lr" ," ,d| ? ,,I "i 11 I I .
  "
  ,., ,Innlffl' I Illf llnlll" M"i Wfllii' ,, .. ,iMif) In..r,. I ii.i, ii Hi "llml,,, 'III .10.1! Ir r, i r1JOUHKA" ,I I I Iii' 1? II', .." '. I,. N" :Ildl''It' ,,, 11.,11111'$ ',''iuI tu ,.,.,, '

  ...."".,. xIIh'"/ '''.',k"' '"t 'Ir "pn4i, .If' 'Ii'*nli' 'i NII 1. )",ii >in' niiil" III.IM,, il1/ 1 lni., ,I I ; : IIIIYANTIli'li'l I II'
  ">, I ii xli! fnnl"/ .Ivijlili/ ',! xI i h"'1d'/ 'Pi IkM mm, (Ii4111' Hi, i, |U| ,il, \\i |/1-| 'I i \\i\ t., ...tll') 1 111 I I l 11+ .iV I MNV\| | | I I I I'II' I I 1 181( I IHl4f 11'1'1'' 1 Iii I MACHINE PACKING'

  .1 .,nl, (erul,| ml, -lif .Hi'Ml. MlC'iii" ..... "ill" ml., mil, .< ,ITU lire**.", ,
  / ,, (:IniiiiiiKmi,, \ 'Kid Ilwlitlllig,, ,., '' '''
  "if in, III" I nllM/ *'a' ,.in, III'I 1 "I1,1, II II' II I I I '. .
  ..! .< .. "'" *f MI' f i-i in\i", ,
  I ifln/ \I 'e'd' rA1hq.,. il I b .1qd,| |. VINIiiIf4NEWp/, |, | |"h'eth.t' | ,ll,,niIII', ( : 1" '', 'fV"/111IrMNIi' |(f l 1,1\' '.to" I I Ih ,

  ''flu ,In "Mln' / fill",' fl'f' tt > "Irifiuliif" Wi MM Mil" 'iin"|,riWIHItt "I'M' M4| "Hfd./ Irfeiii Ill "Ii''III. ,.." -. . . .. ... _. ...efl___.... ...... .... .; '". I'-iMi,' i a"n Dilr" "h'' '' < 11 n I II
  K II, 'I'mlf i A I I'u' 'll 11I" |.urrl/t/ ,' .. i r41.1.| / I fu4i I I Hull/ I I / "Of""'" ," I t' "nlf. 'pilin... d i n4liml/Inhp." | I I > I it'I I. I I
  \U'll\ 'II"ll"
  i I I
  I i I ii
  r ii < '
  I fi *. ? Ii,11n.. t MntlftRfl'll" I 1110, | |In''| \\ llAlll liUli *"llilillfMlliiimi / II" "'" '.I "," ; "If I flii "II "',' "', I "I'| "
  | "" .b I"I ."1//"'I
  '
  "
  I t'1n n1', 'I "il f "ndIhnH'"iII.f" ." Hf HlMl" .tl'i' ,,11''ii "iii1" 71 fin I dnxtn! < L i iI itifl'i'Sthlvi! ; I'1 WIlDt- -SAL.. nl\U\ ( HOUS '

  "i,. '|/,11'1.1" | ( I ..nn', > ,11 'uti ''ill*'' lii>'*l,. .I'nlii, /HH/ I I.I ,III, |Inddlstnl,,. |, || | ,n|"| lit I |IGi'| |I" "lll,.npul, ". I t h:'III. ,' \ / roriI I I I "If I "I'll

  (mil f".. I III I '|'HI' t-i "If"/ 1/1'/! III,. M I i i "t"1 ... I ,. "I "I', I ..
  41 }Htill" lil, V' l"",inil| I I
  1 I I'OT10N L iII ll! 1
  I : t' Mi!p 'f'I'OfCff
  I 111,11.,f /l, 1nl'> fl'.inn" .. /fl"i"
  "ii 'loot,. "M fni, < i,..,,ft,,, ,I" lliMd In, ffiHii., / \ I. M' h. \\t II...,.,11"/ < : I4AUIn11'; I : fI
  ClilnM' ,,,1x1.1) I 101'1 1 I" ,In ,I'nM' 'Hi/ iMlmn/. nti'' Ii III III,,,III, I .Itli .1 I t"I ."I j' ", II I 'l"l/ tittrl.

  .. lullil 'Ih'l'i Hi,'f l l"! "in "Mllilfc' l,, xd.| ,|it lint I ,I' ," t i. 'itI| )I" "i iMiiiriin' '' i 'I' RIURM r: l .viinii :..mil I'AUHTIN I nrwdrllol Mt rl II'uIIN'" I MM( I I *"I1, 11\ IHM c I r:> 11| l HOI( hI r.; "
  mt "'ilh IHIII ,iii. ,li.,. ,dl( 'i,* utrniM ..,.Ml, 'ill'''I) .I iii ,Hkt'i'lfii, illillmi" "il"| Fli.l' i liyAi I 'ii ill "", \ lihhllul/Lt1f1// / ."If.II I l l Inul'" III''arl"" dn4Nlnpf' '
  qu11N/I/.nA, |. He, p/p1| | i 'in flii'li, <. MV It, ,,lllt.1 Itx,1.. ..ft 1 ../I.' 'iilib i/. .r'I I "I '
  |I ., p'ap
  I ,, I ,, M I"I
  i.'ii( M.li" .IIhhll"h| | H |'II|| 1,1 ti'ii1/ >l Inllktin f .I i ii I 1 1I II/ .
  .. .IaiIt'.lUVflfdMNh'I.hdlHt, ,, / l <' <'lll"' Mil Iii .I i I. 'HlK .1 I I.
  \. mill' |1"ri Itl.)) ",( i t., id ) ,iiirii.. ,fi, niti r I 1/ I It l /u' I I I. 1 n"I I I ''l.i i/i ''II'' I' t I ". pI I If4Il, i t ,it/ IIIIIIIIi'Vl
  i i fii "i.MI" "II'* finimtn, a i "1"111' ilihnt:: t t'
  nl. fhll I .*. KM, "lit <. illitli, I I II 10', ,i I r rI' .1.1i I ( i f < If. f .
  .
  ,
  000 V/HI" Him, .ki-il, "Mill'I '' 'I'H'Ii.II"II"' '' nl I n i il l
  l/
  11.1'' n ,' /h" t 'rlllth'' ''f.II"'t... l, i'i ,lor. ill |mn,,," 'Ill II ,iftn i I. I II ltt .. i l ,I' I i ("j l "

  .ii 0 111 f.i. riiiMifiml, .." r..tO. i .h/i iI t u'Ii.It" ) 'Hi| | HllllHI' 1'( I iii, ?I ,1ili I "

  I.. mil l, 'ipiml i. 'InrftH 'In 'Iftr i lit, i iHi n >"ll" ,"Mi"| .ir M .mi i, 'iHilnit'h"rlM| I >'* milIrtt ,i fir, "I'1I' ll 1 IIH I f "

  H If ',N1 I, ..1..rlrArfe'f.. l.I i. .' .i ,if" JIf"| |'"'1'i'mi'' l i I'' i iii ,MMi'M." ,, l f <'HIIVIII" ilwiiil Pianos' llfmiilii
  Xgoari
  'I I "llfl'' re/tt, ( ., IMI. III"' *l".f l I. ,In, fifitt I Ih 'iv ,.. I I.,' i'lflin,', a, < n I'nI ) i

  f L i', I.0'1 n4.hif| 't'l'f' < A 1/Mi',, i-M'lf I "I.l ilh 't I il "fl |1. |MI i| I.I (Iii, "p, ./lil.h'l, .. IIRN'UOBII'NIRII! ) : 1 V. .NOI I C 4 \ ,.. A. 4O. ,

  ( 'h I M "In"M I M n<"i I" 1 pr ..(.!' .il ".. .f' .l I Ilid '4.f.I|"iii" t '" (Klii-'li' ''', ,'III", i r'rinl, '" t 1 I.tlwr'ri/" / M"du" / IIlIf"/

  ) '' M V'htinl' .>,11. "I", ,'* 4r..t., > 'i,- >KuilMii" ll.if' Ihi 111.4.1nltNh' '''. iflrr/ '". ''M! I \ I' .
  I .. AI', ,,,>M'M|. ,.
  j' 1""
  ,
  rip "III"III,1) ,Ulnll-f', iHHh'irllt! '' >if ''ll"< ., n'l' I
  04'.'. I il/l Venn," MININI/1" ''fI' Mir' Ifif-I ,
  'IA' ,." PNnN/1 VI. 1/11'; "hot ,,,.,,1. .' |''1.,1.'iinl, _",,1. i" f\r''flNf"' i ,And inn. i .

  ,. hod,, ,4NtM .d 'Lti'm,,. ItIfmt"" Fled < f nitllHNidi, "fftflirilf. 'rrtI' ''''''"fi'" i. Iif.' ? I', I 'III" I 1 i .LLll. .. I JIO I h/tip"

  r "h'' IM/F/1/l/f.C/Napktp" / / 4frwr" | .. Ynnihn// "lirfcil, /Ndh' ) .nniifii| '.1 f q 1, l ,

  AMi doll -IIf"" n in r 'It 'H..ini. I I,,,ill,I .f I i'i i ', ,

  I .mnr. ,. .It i. i. f |'l. Kill.. I I .tl I //1,1, I, .., M II ._ r

  .,i .ni, "IArr.'.! l, ," I II., I ,,ll 'ORl.HT: CITYrni

  i "i II,. ml, t' iif> I.i'i"> Intel' HI' iii "fr* .i iiin,, .i" ii. 'I f'n i Guods Wholesale Vi i It( VIIl.ElO'1 a, flffOI"
  "'it', Ii' """,M"ft.| fMirt !>orI' "14'1 I Rr 1 1 ,01x1 i ijim, 'iin ,11410', ," ,i at fllt4/11/1, HIM t "II,Ml'II''(I, / ,


  ',4/r/Ie/d,.I xlq/,. ,.. I ltipl,' 1,1.-h<4,.,./IItffI_ 1If1"' jtph.rr /' I IH'lt l, "fun int.Hlt'iii, i i i ,r <.wiNl fo"' I h, i.i ror,1I'.J.". ,"" ,"" |.,,,ii.... I .II .. \ ; yi\ \ t I : I': II ( I ;; I I: f c :IIiIIVU, , 4ftir/li; / MIft.'tlt/ I 'n+ P"tf ffi'o f,I niUU,

  "if ". I ii 'nit 10 ,r f''J'I', ,,1ft f i i Ir, iit I'1
  tnt >i fi. >i+ nt Il("*, I III, NiMH'., 4a .
  4 1 4 "..hlNt NW. 1010 ,d n t far I """I < ,i' t m. ii, ( 'ii-ll'lfb., r lII".P'MAff,' ; MUI Hf,1AH.'
  t... *.f fut, ?i ,4i> i n > ilt-nt HIIPIILY'I'llfilfl"' IUirll/l,/! MI! 'ItS ;
  ... OAINI, ... '11 a f i t.lwk AA 1 h'
  I. .I..Mt. Iu4 'IJ'....,. 'Iou nr ,h"' ihtn, I I ." I ,"" N, 203; and 70 Si Julien Sis' i \ .I.i> 'n/

  /h" h. p. 'fl.. '" ',. r.n '" I, Bryan I i "ni-fi" "ii gtI .

  fk. rl, ., .i- f 1 I I, ,I''
  p I/Quarcq WlfJCft" :
  .p/M11n.o.,. r. ... W.$ 11- ,' x., r, h 'i ,' if. .Pf1II "MIf (, f1FAT: HAFiOAJffOOry A- i n\/\ i ,> / I I .

  ...,., ,,. .h .,. l,, $,., INrn 11' 'f .. s
  'IIIIf, oNh. ,,'" he Vik 1 1 /i.Ia/ ,. I'"tt? 'I4"/ It" ..

  /N" Ixrtt '!1- r I..lff .I', /INN N hlilfr J.lIl To Travellers !

  ... ,ftfti. 45 ap. n j., f v A IjrllnfHilr'! ( food/ .......

  "'_f.' .. .tfttt. .h, i .' i .. f ff ,.,. J II frl f" f' "r till. I' hii; i iII null. I)1' .. rill/i11/1.; / ; / .
  .t I
  I 'Axle 'NRr. tI v' .i" .111, f '
  ,.,. '1 4 N ,.., a .r w 11 .a t' .. ,M*, ie I Ii "4l'. IIJ1 rl.W.ISHI V M. 11,111, I ,MK, ",' 'by" fo4.hnlt.H.ti' .

  ._ r pN1' rR ','tvrhi.r ,, a
  .
  I- i H t i f"i
  ,I' 1/
  \ .
  ,
  .II'/
  .4 it.. ...", 'lx tr .f ..M I. tft.* h' "'*, ..,4 nn "* .' fiio '
  '
  ,... ........" ... ,. .f f Oror.lt 1Iw' v'Ig)1111rrxr )
  I' hIK fIII- i 1
  f
  ,. fr1eel i i eup1, M.! ... ....of 1 ..," ",.1 .11. r. .. ,J
  < >
  MII' ....,.........., """W' .._ | i .i
  M'.. .- ,oj n11/1f. to. In4x1 f /If,

  I I 'i/ .. i0I iryNKAl ........,
  6.., ..... ,.., .., ....... ... rl.if Ii tiiPi II. I 1. -. ..,' 0 .". 1111MAlfI"I ;
  .. A t
  Ib .b0* sr "., 0 4 ,.
  ._IIU'nr. r. ,, .x #c. ; ,
  .. ....... 0 .. 01 < If" ," IIr//gN
  .' .."'''' .,.. 'f'trIio'! MI$ < ESTATE ;
  REAL AGENCY
  .... +. ,. '.. \\nooO ii.1 At I'\ I htnuh"r I'rk't's. ,
  .. ... ...fIII... ..... ',. r. .. .. T It1f'i r fifir' 314 Jlal) Ffi I 11 rc-rl; 41 f. .f I"'" ttLtJII

  .. ,. wlKMf. i.. .0'd ............. .. 11 .,... r ......... .., MI I -it" ... Hot 'f( '\ ,
  .
  .. II. 8r....... ". tN .... ft* I... .. .... it" ..,. .. .. I "' .,- H.-tJl E4'f"I.1<< Hrltti'rq .M

  .of. .- .. rte, .4. aM.Of f'I' f a..Gn nW. "'" ... ft' .o .tit". .,:"' ,"go... r'" .d 1111 .P ..,.... 4SM i,04I,
  4 '-ill ', wI .. .... ,I I ", ,tituaaNtM. .r tri..,
  _
  .j-- '''' W. '", .. r. '. ....
  .__ ... .1 )1 /tili1'i. 1gi.MpOrPWM .
  i, "
  x'r
  w qr4 .; nYY fk
  ; ,
  ." II,..." ... .. ...Ii ; ,
  P .' .. i'1 rl.
  .. "I '* d .
  e' <
  .. ...\' .
  4. A ,
  t- ** 1k ? """' """ I., "
  ... S W tOOt;'
  .. "' Wi
  :
  ..l .IE, :t.. 1 J.;
  r *. jf.., k .. i -II'' 4.. 0Mb
  .
  Jim. ...., .** .. '' ., API', ? .,. ,. A q" >'P- Ixi,. .. rp.II ... ..
  III "1."I. 1.- r ..... ., 'lit
  tv.. If Fahi.
  .. ...... ,
  .
  ." w t B MflltfM th r 0 $ ,,'iii.I....'.., {" .
  ... ** w -* ,. "
  r ,. f w.a- '''' '
  ...... J : w.
  x-'..*ar ..w t : rr
  ... ..
  III 1N' .
  .-...-... 4* I 'GJ"'H""' f' ,.... $ f r m.4 lint Mflf'IJrap t "lf'1 ..
  I- ..)u.. .....i\.
  ,,
  t ..
  H.
  qpI 'j .. .
  r wy. .. .J. HiW ,. ws rI' I --...,. ..

  r' if f *f< Mb ",* ... .", .. wIS. .e qawJNna. ...w.. kr.. b". ..At "' ." ," ,.

  .- .... ,
  'rxJ.k.r.
  ,. r
  ? s.", "
  :;; : .,<. Uf.'llt1., .... 11t

  "w 1Nr a ".
  .. .. -... ., 4 "i\. I t t.' t. 1ta NliDpt ..

  .. Y ik j ,.: .+."..... 41' -. ,I.

  ....'... 'rr Yp...."......... "IIIfJft''aWF,.,, II1rzgIwsl K .. .'. ...... ,....... 'H..... f ,"tI. ,, ,.. '- 3.

  ,_.....
  q
  ..
  ._. 1/bea. p fit'ill 1 ..
  .,. VMPb

  .., R --} -. ..,.., > r....
  .4',, iw H _,. .C', .H _

  .. ."" ....,'T' ,. =1. IIIsw r.-. I Igp.

  ..". Ikr, w I, 2

  .u.. ""'". t p0ru

  8 ',I t ,.".j I; II 4MTWHH to CO.: .

  ,
  '1.
  ..
  I


  '" tL1N1 t'1. \ \ L'1llt' \


  ,"'"
  '
  .
  '
  "
  C .
  .. >"
  ..j .' ,ft<" I

  ... h.nfSZ.I I III. a;. ...". .

  c:
  :.
  .., .
  .I I : I
  .
  I .. J It II iWI III .I' _o'U.'! Bt .

  Jt .. ..... !. .... .,.. t *"'..i.'*i,* '

  .." ,>s.. fi!'

  ,

  ..G: #, ,...'Jij.. ..-. ...,,1 ..... ,fi __ '" ..
  .
  ---- U>0iK .6>!fT ...

  ... jir ._ ; m.r ...
  :" p' ii -
  '
  ... "


  ,1IIIi ... s'" "". tiJr'1 ., ,.. :'" *H/WP tI PeisI
  ., .- 04' ... MN1 + ** ga. ,,11" 4 1 -

  j",I ..

  .. >'ft' ... "',,1 IIJ -' _r "*. ..... \\ ... .. i lr Jat .. r -. -

  "aI .'. is .I1itrMli....... "

  ;; _
  "F '. .'lWl-

  ,..
  jt d W.. f'

  .
  I -
  :=: @:!t JIfl1IJJf'8'

  1- Tt ** -
  1lPla '" ... m *.


  t
  r
  '!!f'J.1' !, .
  .
  ..
  s r1a

  """ .... .. .......' ... 1

  ,
  ,
  JfIIt" I"\W '11II'11'c. ,
  ,' ..,. '" ", ..j; .. "110 ,4
  ... ''. .. a
  ,*' ...
  "'-

  .1..LII. .

  .....,.. -

  .. .M11rs-.
  -
  ..
  1
  '

  . -"": --. ..,J.' ,_" ." ., .". ='. ,'.. ,'0 .' '''._c"' '.. -' -
  7 ,
  ..
  "
  C' .
  ,.. ;
  ''
  !
  h" ; ,. -c-.i-- =: .
  ,
  , '5y "='- O o. "C =-' -.c ... ,."",, < '..a = ,-". .._" .

  .
  -  L---If'4 M. -.- _-IJIIiJ ."... .. ,...- .


  sIS.Illllr111 ....

  .
  ,, .. .... rfl J r wllwIWMMMM'" P- i J firI'
  bd po '.IV' -I't' -m'V J. .1.. r r n U H ., j -.Ii : -

  1 HI;M"" I l ', / '/ ,"" /'" It,I It Ad tttll (tit" H t';,, '''1'nrrllh, ,/ 1f't"'O"'m'fltflI.fJU7 .; ,. I' \ ,IlrIt, 111 fIHt1I"' '' I 1 "/i l ,Dill l frr r ,ii h'tt title tn,Uf'h

  ,In r r i- i I I I I I' I It I M i I Ml' "" W. WMlWHOt/# () () /,
  { ( IIODOKIS3 & CO
  t {
  !
  I FALL AND WINTER/ TRADE.l7JjATHUOP 8MALLWOOD ",
  f /, .,/", ',. oliium' Vlt/ul,/ I \\,11,1"11I.1./ "' ., 1),1"1'" "

  '" i M 'il i,/,IMM'I' ,/ i ,, |"| "If'' I ( I It II 1111 I i I .d tJ II Ml1" ( IT I hull s .
  to CO J
  ,, I ( ,, i ii (" ,
  i < '* & ,i (inodfi Notions i I / /I'l'(' .Id." .. I M I'ifft/' / lilt/I( / (
  I I. t ", .' , 'lltl-, Mill'I 3n'JA) I ''4All f r4/\ dry ( (
  ,{ "Ibua In" 1 ''h'1"f! M
  I I I fl..", 4I1.j. ""I It, .b, I u,\ I I I \V. I.VOOI\ \ ( ) ( ) ) i/\gf'I' (
  I, / I I Ill I I" I,, ''HlJ'I') -114"/ ) '. .
  f[ l I ,,. I h, M'", FOREIGN I ANti fJMt() riO tJlIY nnUJJg I T.". Mfflll | ff'f'? "IIII1 f I MiHiiiiimli. < iJiMii'ilii
  (
  "I/ ; i (II If..,II I l 9., "II'1ft'I" t .1 I t < lint. ,, ,1 Hired.1 .
  /n/' "
  I ( / I 1 1,1,,, I I I 1""ll l, ', \ \ !M, i i ( ,
  t I, Is I, 'H 1.., ,II d14II
  .
  I I 'l.lnilU' "li>H I't,' I |. > I I t I III" 'II} II I I ,
  ; Hi': (Ir I I b, i ), I I 1 I \ ,""ftll4 ffI9( f f "III IH1 .11,1 '.'' ptttrlll"tlrN5J! ''' 'IF' n turI "
  I ({ 1'." (II ,i I t ?'fflfihiJ4U., > 1f r !,4' p lilt lJ'lJ''r' t "aI.
  I I nnld I | I'l \ : f' "I'''" i fir.'> i.N 11'! f (r' J I., I' p .f 'n. t' v1 Yf/III/'',
  l i I ". I! 1 UII(.'* l > ',' I I ..I.Itrl' 1d' 6rlh" '/ 1 MVM' ; 1.4 Ilftl//rl"III' 'I''
  "Jilt DO 0.:1,8: ft h\ ,'
  I f : .1 .,,, J ". 'I ( \ t"hU' (0,1" nl
  II' iRI1' I
  I /, 1t .! JI Jl, l (111\\4\\' ""om i M invMt 'I" 1( t11N .
  ., I 1 (r /If.If.I h ; ""h .Ift! d ?r' J// (11u.zod r'U.hBH Bllndw J (SUilt1IUIJ / (if ,'I'
  I < ;
  I ,
  Offlifi'i
  '
  %
  I "
  \(, \ ( 1 t1
  I j "'. tff'MM/ ', ('', I'III/''" < C/H.wtl.JwlfJf;, ., ( hI" lJjlLI1H.(
  I "If1', I M'l'MHH" $ + ,tutu" f' thWIt
  1 1' J I t< ''! I ', /
  ,
  .
  ., .
  I ; i: / ,;i 'r,n l ?, ((,; fr, .i ,.li, ,, ii. i; tt.,., .
  r ,> '' I .1. !/lll'''::/((. II,i ( ,M, 'I', II.', f M1,1\\ I I'M t < ill. 1 M ( "It uni ,'Iis ,
  I
  11 l > ,,r f I II ; I I I I I' ''I, i I ,' .1 nir! I
  I ( I l'f I
  1 Prut ll1/ ,,111111' I 1 I II
  I ,I
  ( II'I N / 'fOlrlJffO, ., I / "/ I f .. I f
  I
  "I.l ( r / I t ., 1 .it f,,. ,, t W M fi f it! MfM.AffCOMMISSION 1

  ( '. ." .f"fI" "" ,, I WHO: M M iffll.:' ; ? (
  1 M A LI o
  "r 1 HI
  Iii-a i ,t lit i I I 1 1 ji ,U' ,I Ih111I1 '. ,,11" r ft?,1.1t"'"jGET '

  !I ?'"I.I I. ,.. .. J"/ "ffr, H/If, 2 H"1 ,

  I If MHIS( 'J I I' I 1'4'(( I It'' : (i mm" ,' i ii p. I Mmtam.V. I THE' BEST 1 1M If

  f 11 ( M- .
  ,
  / f. ..1' I ,I i I

  I I . .. HI'. UllY ( jf t/ lil'"! I ii r.>' t I tl! \ ," \\f, 1 J I f.1 J J \ J ,; ) ," .1, !ft"f" MaFlrlfPyIli/l/rif,/"/" pi ..

  / I /I ((111tidn,, Nnrlrit, \ I I 1': I ,f ,.'
  ,
  /AM, Ij tM,,vft tu,DpUI4I1Nh/ 11'f"7Pt' J,, ,/' r, t t'III, (Oil, ,
  .111I<

  .it" 1 ,. (t f I t''IttlFIAt1'I' "Nlr It' tl'1 ''''* 1r11 1t I .
  (1\" l+, I I', l t \ HfJrfJIKfM -* .q '

  f fl t (/ ,P / .i J f \ ..'r rriI.' MfHis f .MflffWi\ l J p .( ififr
  (I ,
  1IfI ( ; I
  I' I II
  "
  ,
  I I MALliOM, to *''fafl lSONfIt t >t 4,, 'b I

  fA f1"If" :, .,: : J..? :' \\",
  14 1 1/' i f I '1 1. r 3c
  i ';; "j IIi I 11III, I, !'11 f'II/J'/ +, U t 1i; I d4'' II 1 f ;1 //1 "IIjIii/" of 5r t t' It r r ; ? t1fo

  ;! i f 1jIl#f l III. "H., l'I I \ .., .\ i
  I f''I r *<* ,. ,e'I ... l ,.I .R E'rr'itr'r C t 1 ''''1 '41Y M' .Iifif P r. ?r 'if a I ,
  / { I "" nd It'''fht..fil... .C y I i
  I < J'I'
  ; 1;" I Ii 1J I !'" 'x"I '
  r r \ \ 1 i I I HI ) '\ {an- i IJJ CIIJ '
  IM J ..iL....!.'#, d..if l x' in,bar ry -y i 1s.A r.< *.r; l )"" 'AI if'i 3\\-Sd'r.
  x +16slR 1 ,

  I .
  ,
  ,"I"f, t
  al'r f r o"r'pfif 't"r fi.9r ..
  r e'fJr.c. 'HJ "ttHH'Wr, ,. ,
  r
  '' ."I Ult ,. MtI -..,. "
  .
  it i i. f JMcWTIE
  ct ... ,. A.1

  4 rs....' ...." ,;; e s.iv
  I # t ngRDON' A

  w ,
  ',"
  LMs: '

  A '" ... ,. f' ... "".,. .fftllttKUI 3:; 8YPf) err 19M Tft.mtmw .
  r ". I,....,.,. .......,... ltff..... w. f ""' '
  .I ,, 1r1JJ 1M .,.

  l e Oiepawhgg I  --..-.


  P" '\ if ,Ie'' ,..IIIt ,. ....."

  -:'n8.V' .. 4r

  .
  %* "
  .MZiiII1I ,,.
  :
  i ,"' ,.. ... .
  mIb ..t 1 I I 1 11II'11 !li "ll 'C .C "' .. ";,1Y,

  :Nar-tc, .
  I k. ? t4'f 1'Iif 1

  1 1if

  I .. .'if- .
  'finr1llJ r ,,
  BPBpB fltt )t ........ .. ,

  f1I .1"L ,II ...I
  u ua uk
  ,
  'If-' Jo.r","w'

  t"i' '." ) tut
  ". t 'I
  ...
  .t n"l1t *' i'a'

  "* BlltlirniU 1 i iI -
  11I ..... ..
  I IIrnllfl&. _
  "_ I, i.JJI. "" ,ft -' ...
  ,
  -,' .... M .
  t ......- if *- ,lit'

  ..,r "mll .. ..........,.. .... .. lL 1111 .1. ,. "
  ;1 r I I i' Mtfc

  ultwY .. 1/11I1./ .... ........


  rr IIJ t l ] -e"

  JF. #'. .. >


  ... Y .. ,i ;;. .. .. ..--. .


  '!'
  k .''''..- .-. ..- ..

  'I'" ,f ...-.. ... I' ." '" $,"

  't -.. ", ., _l.& = ____ II .-.

  -, .
  ,


  .' ,,, ,_, ,, .. ,,,,,,,,,,,,,, .,.. ,, ,_ ,. ,
  J"'C' '. "" ; .H "" "" "' : "' "'>r"'" k.; '" .._"_,,,",, .,, =XM-= -t. <#Ji'>"-,,iIi' "" ",_' ."" ,.:U j;} '..'...,.'.I.
  >- ....,........ rwt.