<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00059
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: September 16, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00059
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
-
1 -- L- UI ; '-"-' '_ -...-,.._-. P .1 .. ,0. .,
_
I -- -- .- .. -t .1r".1 >. v i'll 1 rij\,. ..
;
.
J ,t:. .
'

.


::1


.


'

"= ___ -___ _-__ _ _ ___ = _---- -- F ,. .. ,_ _
_
_
_
___
---------- _. .
.
---- ------ ---
--- .
----- -----n'" ------ n. -- .
.tfl, -T-- --_ ..
-- -

I THE... ,TALLAHASSEE SENTINEL. :hlTI ,
.. ,
C' =

En ilENO'UVEU. ,'rl\ill\\ : : :\ 1 ; '=' ,- .' ; .
J.
HY
SS EI FLA., SEVtl [ HUH: 1 Ml; JS7.({ NEW l SKIMKS-VOL.( ) I..NO 88


__ __ .
'---- --- --- -- u __ __ -S
-- .
I -- .

The Sentinel. ;totrionat (tards. &c, 1 THKNKW' .C.O".OM, 0. I. I POIIM. t.llic r: $nrnnnuh CITY DIRECTORY. i'nU\h"rr -- ,; _u ___
Xon York Hi rail i tt\'ntirmr"t
.-- -- ;gin l i4 tli tollonln' 2 t'rHt!ttrtr. ;\ : 1 l\ih' ( cSttmustdpp

I'lIll.lSIIRD? lO D\\ AND THtiRlDAYII. >ki" tcli of the new Ooximor uf1ir"h.Tho : !,. I j ., .
.
A. C. WHITNER now t.mrrnur; of C lil'onnu 1 is n nitixt ul' |! COOPER OLCOTT & CO. T. A. l1ltVllI I = .

---- -- I Ilii- Mild'. h'" 1114 m'<'n burn nt I llodauli r iilmut, llou-i, "unit lhn I I' mil. i !
VTTOKVFV ATtW, VAl.ttN (' II. H X. t: x'< .n l.-Ul llo U it on of .Imlrfi KlHt hur i i.M WI Ii,i.'I. I,"'.if" mil II. t ill l'iI'r. In,, (ill"I ltn. I riuuih'4' xttitiln;,,,. iti GREIIORY&it ARCHER Pea & Georgia & TaliasseeCHANGE

.i ,* In all lh, nnn.ol Ibv M.lt_ 1 llaleht\ n formir prummoiit ln,) rr n'l 1I'h.! | !j Books and it I tin,."tt,I "1'iwl ftlliMilnil I II

M.v> :'I, Idi7. tv.h iiliri| >ml 51 1/miK ,ami\ .miliMttiiinl\|,, i "
lu tliv ijnliliui Miitu Ui nttiiiiuHl llIn i, .UI 1':1: lir.itIKaki ... ,, :Ft.n11.ronc1s.B
I IVTTllHNKV i mi I '' a'' I'" 11111 'Nt Ott iO "T A. I .
,JAMKh MAUHHK Hint ixMtUon nt Ibo lint, ami durum site!> wur ro- I I t'i's.aK .nl"UI tM' HT j< i.1 it\ *t Htir, :I III Hi) l.mlds' _. I ,.Ihllt.
I.'Ii" 'I"of.I I I I ttixitl IhenplMilnlmotitof Owtrki Judge I ol HIP J r tll'.M' N.III I..', .i this nIt 'I lllll'TMOS -
XT ( I
"O\.l"ITt) IN ( I i',. 01 .
4 .'...n JlIu' ..%.> Vat"' In Cum- lUnknilllillni Milo I nun TiniiiUnt l.iiiiMln, w "i"'II"| IIi," \\\v | \srnK' Na.ar. .. a..ah, l.I .. '

: If mnf..It.., t."* I I IU I lulil imul tlic time ". lii' ,,1o IUI. I Ids I .,ni. tin. I Imlijutt JOHN' M 1'Orrl, \11.1.1"1 1 \ mcmi ,1\1T1'. /
---- -- -- 11' ,. !
tiftlili, sketch,, rtnltiM KM 'n.n'nt eilitttthi.ifl II in I i iu' mi nl it Putt"
'IK lAI'T. 4. II. OUTlOI-r, .lht. ', !i tt\Mn (i oiion. .11.1 I 1"1"| i u' II ,n, rrr, I .-m., l rliI DRDCCISTS
Iinvluv gmltiittnl' Iroiunlti ( illiu>' I" i I 1..I..h" OF SCHEDULE.

1844 flu "ner" 111'01- sliiilicil II"II'1 l \' limlir-lir. i iniul __. .
-- PAPY & WESTCOTT upon l't'Iiig ,1m ill,-" tn tlir Uu, itnmxiil | .fI j I St 't'il'1) I "I'tht"II ,\ I'd,

Largest Circnlatim kjteftiiiifr!b animate.ADVERTISING ,h1) ," Irtiun. xxlitrt, xxtilt IU Ulluir h. t'iiinnI 1 I l II'u.! ,'KKHIM... Hoi lit s I luiikiiltl, .'tlr aliw I Xni. i XV "lulit-ilu, .mil' 1.1 Hit (limiil-mil. lirmiillMfKtr.lilN > AT THE OLD STAND I ( )"t,;.\:.''.'1'1' ill i:t b'TKlt, ,, nint.t t'Li I.:,.I.; tat;.17' n\nn, \ tIe* sob:)'irrhoiut
,
.
: : sbt \YV.." "' \. \V ;I in Ute (inu'liioof liii prolfMinn; l"pnll| liuli'' '\( 1101.RtXI I.K nUntR': fllliMil ki'r.t J.."'"" lriu ; ,h I to.'flihinii Ihr,, !. 'I,iotnr,'OihIh.. J'.I' liVhu'i'i'' .,.. n.mIh..
I III I uvht golivr CiltfuinUi: ho noriiinixinH'it tiim.niul t.ilili-hlltien' '1"1.' 1..m \I.JS. ".,. 11 II. ,It.ro'tlmh \ rv''ri. the right |ho turf 11wI "-
RATES r \Xlinlttiili' 1 I Uiinil, SIhil. ". I "
_.
lu liinii .
short \kinlril : I..rr.
I wmi iiintc "
TALLAHASSEE. FI.OWHA 'nn ltititittion > I It --- 1 u. .t
,), Tat; ': fSEMI. Ij j for liH hynl olulitua.Vlum, lion, rtlxlUnit 1'LI..\ 11.\I4.t4ti1i:, KLoUlhAfHxi011 I ) I iri'il t\I Ii t. '.s c. ",c_,i..., ."". IIIIINII muT.

i Office Marine Bank Building. t lii otto out JH Uliliiu llniRly \'opolI",1| tinHUM. .1. 11. SANDKIWOX, 1 ml'ln'.101\\'I\'nl' \ t.l.i::|lrHi.,.l- ,,1.1.,nn ..llil.lsrUIIIUMS lintt I .,. l\t '/1 .. 71 A.I..
"rllr. \1\11'11. tint'\ ,tirinil itSiRdcniiH rwiI Ai'tli.it ,'111,.... .. .
.
)1"
'Snri .ii In .t XX II'tAI.I.tL h,nni n ,, 0'':5
,
Lr.
.1.1I1n". ... .
\t.r-lt n, 1-".T. :.fen: If I 1'lIli..1I ,itUti' wu,. UH i HUip|' Uit'I| ilio unnlM'% 011.-.1 j I1"'II. : I I t. to \1..11.' ... I I"ii' "

t' T Iujrtou..1 i I nn itmin" nl (lie iiilminiitr, ,", i-mini' ilio I I'riiiiiKrux I DiliiiiiiN, ,,.1 ('Inlhliiit.i.nrn liii,. \1 ttu.ot' .. .11''lii U
ISv .
tH I' M.
p A. .1. I') ':H.'I'TKSKy.'r I In ,1I-/loIIllIl'lIlrllll! III nil I I r h'rall-, mil I 1.-a.. I Ii. '"lb li.h .
o i" jtiiin* (1 *. !nr" u lulu '|H.iliil Iii. ,'Iittiii'i" nl' |1",1 lnu 1111'.1.l | 'I.. : l'' t.ii. .l) .. UII .
IIIIP"" .1"1&1".ql"n..rUool:8 : .... ... .- P 1 *Jp, .Jiniiii t Klulramir, 1.\-. T\I.. 'l.\ll, "' XMiniMi l ,i'. I.'inciilit : W \ v \ vf: \\ v. w q \\ h.1 till\ .nul% Uii.nit I irnin, ,11",11.I T .-"" '. IrI, tI "'VOI""lh ...._... K it APhiltun M
Ill '
: IInuo.OII.. ... ... .t..:. i4 00 ( 'I. nil fn Man. *.Umk. (Mllte lionr* ksiitil luf tuliln..ileil tuiikiui illitii 1"\1"1'| I ,' Hu .. .. I
u. roni in 11' in iiI Hum J t n morlW |' | ; lilU.IIIIY.\; : : .\1"/11':1/ : :. a I. so tui'N $i'iI'h SePT.I .

oS I i ,' iVto ty million", lioHiur, tin, UKXUMUI I ilnl jlliukvil I It \ : \\,1,1, I, I Ii ,i''.I Itili, > |llll-illllil| M. iln Im -. .ii' $iit1hiiih, ....
t iiitvui 1 : : it
Su. .' 5 : | I I 1 I I Hip I, IIH.IIIIHO anil IIllhll't.wrl.,, niinin| | i limit, t Hi" : IDII-Y. I''iel..tk.,.'.. I ,. Iti:; .: ,: ':.:' :.Ii: X: ::
r 'I"" 'A" 0. : : ; : : : z c. p. COOPJI( : {, I I\-IIt'nl., In .tAcutl i'itn ln* (lint In nmiliiHiilwi'iiututlt i, I I'J l \1'1 Wit$ S.V' i '(1. \1:1\, I II" ". Phi) .

ft I ,' >l lr. Jlinjlit tlo'h'lIlII..III"'l'rlldll' ,, | \ht 1.1. hh\titii. Illllilil', 'in.l' Ui'i'l i. l tm, ,.". I 1,1.1"11, ) *>.H'd- Pure Drugs I I;'::: tI:;,,,'.',,::'I\\;; ..:. ., .. .hit: t .

1-"i',7' ,?, i8 ii' fit t 14< ..i8' f'i' ,1rlI' I I I 1"11..11. bihig nn 'iiiiiniisiiiiiiiiiiinl, \Inn,.I unr I Atru' 15 'halIhhu'c'.i .. . I'. M.
1 .. ''of 18 11 M *! It "I 1' Mt III '.' Attorney at Law and Land Agent I 1 UNllrl'lIliI'lIlIllIlIIllre, | ri!'lilnni tii' i-n"nl, >" in .1 \1'11\ r.ritKiiiM: I ,i'i': ulIilui, : ..,.:' T ntl t :: '

:) ( \ a a). .'; -w' 4:1 4n n* |"''|'|''. II"lI.." ""III'.. III lu-t ,''|1'1', I Illl. ,l lnllhu"I"t.t 1A'<. Ilel'. \ (PI'It. l I Mill, .1.1, II, '1,1 I MIX', 1,1.: Ai' Ai i'l All" 'ry .." hi it "
i* n n* :f 4i no'JJJ M 7M .
71
. ''II* i iIrt.. M! Hli *H TH M, (iuiurjl, ikl klUii lur the 1'niiiUiiix' in I II'IiI., I .1.l r. I rutriliott.lii'iili I MEDICINES I CHEMICALS .r a U.K.Til' AIII ruviiiiif 411 AivnMKiiuvrniifiu .
'k I;. 10 i","!. 11 :11 4:, :M; III 71 XI ,u3 II j I" FEIINANDINA, FLOUII cahxil.liltf the hUllo inul 1II"I.ill11,1111I"in" \"IB : \Tit.1il ) I .
.'f 1 col.::: js I nil ss, in m :tir> lt IN im I 1,5. *>i MI 111111'I.| .,. l'1'llIlh'.II..IIII, nl I tin- (11 Kinmrilli I 1':1:1t,1 1'\11.1"' I i u' 'In II""U- SIMI 1.inn, ,VtI.IOKI.I : I"trl".11'ovr 'I'I lllnlll.w'II.I., .,, .. . ... lit A. M
: i
: l ,
I. col. Ml Kt II Ml' 114 *4 Ml ," UI I
( ini\ktiiiim ol' ( ,iIfliriii, ., thl. 1'111., I l's- ',
81$ I col. 14 in 117 li* SIU 'JO *B @ I April U, Hi;. U.1 1 ;l: : I IIMOOi t \. l ,
; liuriiuiiliinc m'wmS iVlrk tin.i IM
.s .\ \ .\\N .Ml ilCOIKil I: ( I A. AITIVI' m i .... .
(.4 --- \ nitnnhnniiMx'I tionilnaloil, HA tliO, !;iilin, "itminl 'tli.r In H"h'n. rriixlutmni, toil r'","110".,. .... .. ... IU'I
ruin nru inir LOWRKT ( AI-H Puici. rnmliilntr ul liln ,' I'
.Vlvi.nKmcuta nnncompinlcd tijr (lilt I'"" will not ROGUE l 1'1111),11110\ iiu'"H"H i in '" j| |I' ;;. v. PA'it'htil ,.
fitly VIit'i P.
1
ri...ivi. tittintlonlftuonitini.y MUM h l m/il<', nlikil h)' tint nnrllon nuniii'.t in I 1 I I Mflir.KMHiCMi: : I : : I, .Jtt. Iltni..COil PtYuNstiI .

4, i ucloscddi*. nut cover ,the nntnbtrnMiirtionii "l'r"/IIRr anti In, his unit jii'MniiTI, 'impii I! iiiil.--.ir,,. nni n'I"III'III'" (; "t'S I I I., .,. .1.,,),..,,mill,' f hti'' 1 M

." urdtrcd, I It will Uu uuwrtt-d. ) a ltiniimlttr, of Attorney at Law, fin s', IIIIH lin'n iioxxiu'il" xxith niliiri-i. ,\< II \M 1 1 1'NNOtV to.). Art'ii.,,,.l.ll. I Ini 1 IIIn OiK., ,. II.MH ,

titnisNolirt, >|io-ItlunH Mill hutmttrt ilutil, 1 fur i payhilvhit' In ji.ilifh'. tuicit, Mr I (flight, IH ,illHtnifillKluil, ir IU I 13 -A. 3NT J3L 33 I= M. Mif'OUMN'K, ( Arrlu at im.'iiinnh, .. .. .. 0 1 l 11' A. "V.
aay L
JS.: Vnu I It tt'it'r .
: : "I' Mt'lniiiih' I I) III I Imuiiti *
iliTlilnl I mil, ,
IcgnMiilonti jilt isln thins I llnpHinlc I
< TAU.AHAS-JEI :
- tlllll! 'bill I llltrNT VllNET fiir Olltl'rtlllnifilnoorliiiicnpli ; rr.\. "; t PS'slNu ,
".. only of the, |hiM.r nllltic' tnt lo adrtrtliM'P1 t Imrm'ti'r I Is Mill, by Ills Inliinnli-, I .niN. 11,1Commission Mls; 4 ii:. .\. I..\ .\111. 1'1111 I )) It i Ill'I TUAhS riu.is sun ......
I
t. )
11111. Oil cpjicclnl, a.rrixini lo tho cmttniry) IlL U1'E.n.v'' allonlton' tufliiic I s'ua.t .. .
in.nle. W noclitlntlli\ hi" pronMun.offlw ny CPU In |lIP li-repriiiiehiiilIi', 1111,111, Uii pnliikal I I uppnmiltft I \111.1.1'1,111'I : IIHI1 XhPl. I 'Nt.:: h. .:: ". :::: B H U'SI A I': M M.:

In.o11I' mittrr, ton line. with nn ecru ornluouordato In .ttio 1I.IIII..t(h, Clerk of the NIII.oma,| <'tMirtAt itilinll linn 1 to IH is cry pine nml linn Merchants Anli nl' "Ink," hIll' . Mill' A. N,
.Ilio II,,,,, urW\ word. mike "I"nro., tin. Oi|'Ilol. .uly .Inly' .1ilfl. in ililf ginlli'limn. Mil Mil i, M .Mt.lM i : CO. Amu, .n Jut tt.iti.(II. .. .. uiu I'\C
-. I\UIAMJK: ; : m DJ .Stnn;
-u.- --- lL1n. l lu ItjKii) mui t niili i I linui"rjMiur.iN' ,
SUBSCRIPTIONThe I .1ES8KT.; HKHNAllI), 1:!.\inc\t. !J'ULll'10N.II:111I.111'11111'; Ml.IA' .V'.IAlllMHll I I/WI.I .Connection*.

T> still llm Ig riululiuin me linking,, out Inro lunch-: -1-- ) A SI'I( t orr II ir, 11'111' 'Illlll.'ml Hull" ,. I I itt'iiit.Inn': !,!HiniiKliIlt, tlut' : ,: :'ii,..'"Alllnnm"") .:"'".;":11101,11 loavrn, HI AI.VI,",'l"l::,,.New.
hu HID revolutionary ,lioniist or tliu I Itiuluulliiutilt huh
ATTORNEY AT LAW I' NMMI4 : \ .
N
ui w \ nrk K XX at"i.t'tI.ils! r "lh ","."'",. II,. tiitnitr .
I i .
Semi-Weekly Sentinel : I It lull, brill tllhiuxiriil lllll (tin1! |'il.ill, I I HUM' LII., N.n. '. (lit au ,, l-i.. l I JltNMMln l I A 4''t" \\' M 1. I'. M.I': IW.! I'tlIOIelIflI hi \Iuk., ", !\u'is, Iii,ul l.s. .. whfni ., rhIn'rh., "I'|imr I ,71'
I Inrli-ltin. S i .
iiit'Jii
AMt it llh" InrNiltllf1.
I fill U.ulii.nl l'
oxmiiniulunit, 1 UnV. ''ull.hll' Klnrliln' :
I lugiutiiipiiiimi( ) I 11.\1-1'11111"1", '. I |
._ ____ ir innl-lilht' '-"il", iX.t. A-
..t. Pr. fit.\"monihff nnflh..t, .... . .. .. . l 'HOs MinciToi( : i.v CIIANCIIY.rallhMi : : I III tin 1 hmiiUn.nl, :1.11l'a.. unuKU.il and in ltiictl I \ 'lunn.i. .1.I hlllnl(( I'iiiI Uii.i liitlil) .t.-iuiuuit-, \1.li.\'FFI, IX.rmpiii 10.11.A III..r.tll ." .,1'" lorl"iit'ih 'IIIItIl', llaInhtrhiIp' and AI.
HOw ut ( I 111 .1.1.I ; 'n.n.h slit 'II,.' Tiltp, ,
.. . .. II c'II\IIU"llr f"lhl.r and
'hn.omon.h..
,
I .
\ Hi' .
1.,1 nn v Muni luiiilili.- ll Fancy .1111.1''. .
I''
> IMitrlilu. tin. 1: ht\I\'III'I'1 1.1.1' '
i.mr
"r. nn ; i it 11..1.i .t i '
; ;".II".cIIlIon tukiu flr, ar uliurlir ntilud, Hun IlirtuB :"IlcIII\cr IIUI. \ (ill.: Im ) i tu ui 'UH r'| iioi' .
1IlIh. olFkh OMU: M1f.. IIXSK.Inly Mln.lixxi'10 th. Kuliuil: (1'llel'lll i "I ,Xn' .IuII: l; i4, i'',7 TIi..7lllYARNS ---
., .1. I r.:. ITIIIlltllM: I\
I tin; Mvci.il \ 'III uinltlnli ,
Xlther Ihel SALE OF
-. -. \. i-MI;?. 7lk,,"I/ ,k"rllnllll( ( !:111"I > ,' nui. I I H, LIlIl' I) l\.illttl itlll.lr'C t tI. Toilet. Articles.ITWOUUINTIINTION THE

OK AND JOB PHINTINU.lluxhumadc WILKINSON) -CALL in)', x\ IIII ohllllroll lie boutli toil, i I' I he'i'ontin 1. .\. SIMMiiiliiiiiin I';, }PloiMa Atlantic & Gulf Central
) uf I jtur hut inh-lil tutin '
adJHIuns to our Jon DrfAiiTMtXT : Uathulo. 1')111 xx I ,\, "iiinri" inul, I ,""II"I..hll Mi.n ImntI

k mill,, 1 ha1ngjuit received, n Inrgu and assortment, I COUNSELLOR AT LAW I!, -M 1'1"1111 lcl', Int..111I1,1"le,., 11.L II.u 111UIIH iliti"'"iini.ittl, tic Iluild, lliulI I M'HI.I.IJ.: -.-.- .AZLR.C.A.D.

ul' Puptra and Cards, we art uow propnixd to execute I tliu the I L\:011:1: :l> M MllrUtf: '
nt 10.1,1.1 :111' .rjllli.ltiul In 'l iviis, ( ) F..IIIII1:11'. i'i't't, .-i, ,1111.1 t I'I,nili i n Miii>|'lin..
till, kinds or Jon I'HINTINU on M rixoruulu, t"'runt ainn I Illlll, III .!) | llXullltlullIw I
Tallahaswoo, l la- IlL' 1'10101 Dlnct Iliiin, t tinrn I, tort \v. II. KINIniN .111.! ( )
1. } utulillsUment In the Southern Bliitei, and In 1\1 i Generl Sliirulun, rnur Tlnm k. 1

pmilMjltPiirtliulur nttcntlon, will ho given tot \ L ATT Vn to ruse-0-In the (' I lot I Ithl.! nml 1101111. and liiHtiillttl I'liiNCin, tin' i',\"'ltll I lot ik 1 ly "P:. III.Itl/.V{ I l ) \\hoo'h..11' I '"ill'"lIr, I".II\l ,' "I'.millti 1'. ID lll\Sll- kt'fi titlrt ) sti", K ). mfD.i-;'.. ,;\
vlr : Ii
\I\ :
: \ : |
;, III tIWIS C'f :..u.W'Uw.! _
tho nltud HUb-K (ourU Hi lily I i i Inin I'm lln r ( of (Ins"mui |1,111., _U'.J .
of 1)111) Circulars Nol i .
t lit! printing Iliads fl, DraftXt 'llllllltiul I 'n"' "ill, ItmmlilAn .
Chili.. for Cll-rllii, Hill 'Itc irniuil, ntlinllnliIkT I 1C'1.< I \ 1:1\; niiiili'lt' .mlll'lI'ill"'I'I'I '
, nti )" | I : 1: .1! I):ixi i ) a t tn\tng; t.iininiCimrul "-- ," i I '."I t, J lsi.7, NNn.'ni '4 I I ('I I / t 1I )
\
In'ck Blaukn nl nil BHUnlI.iHlnR :
kindDnij KnUnta JI DlWll:
>, IHW1 .
I. I ,, hiei i thin, uslm-ilil' (urihi- xXi i,' ii 'niikti, .iiuI 1 litttl I, r. \ )
I
Potpol
'lo
: Minimus and, VUlllnj (turd, VauipMrt, I .1.11 lr ie'rl. pin' I I Ittng 1I iHiiill; y 11111/111: / :a ( ( 1II Sciciiilicr.|"( ,
,
MCINTOSH |' -' lr | i tin ii ,|sii.iinni. "lull ,
r bilife, \c. All orders will lie uttimlul to xxltlidhpatcli MCQUEEN I mill) to hlP"III'1I'1 : | > III. Inami J .,0. W ANDERSON'S SONS &COG, i'IlK 1 U; \ AII.ANTIir, :j'r.rr:;! ( EN'l'Il::'ut' II Ill-
(1111111
riMlt
;

ATTORNEY AT LAW, tIre AI11).r fXMim the lo I 111,1", (, ,""Un.,' 11'11".1( | uln.li, u I, I I <" A CTOItS 1htdl1'thtcmcn1) I 1st Glass! nrn EstgMishmoiit Il 1. I 1'or.t":,'::, lvi; )I"i.Milnliyliiiliiuntll.il,I'F'inud'': t'.l: :|, ,:null i,|fir|,,,and, ,..r 'It iluullrni,,, I I. 'llntid.,> it,.n.Ills Byiulrl,,,)' '',"IIc Xy, :

T.tfLA1i.SEE:. FLOIMIU rihhiaM ('oiisliliilionnl lt'iul ",mi"I GENERAL *if lull' mil, niiiMut.,' 'in.'nlfi lit 51,1. '' Ntiiimvi.t lun.
FIt .I U' COMMISSION mryil. tar, noilIMl' I ,, H'//
lliul, \\ot Is In t lipid ", uml riiinlx,l I 1"11..10) hut 'ito
.1JYERS & t OItJfAN, O't'I'' KIN I TilElIISf. I'XSK lIUIMi. tipHUITV ;' .iiiiln loW,| Ii'oi Im.I. .X.SD I Marshall House. Tlic t'1H.iliti4'lIl1owof'I' for XX III prni lire lii nay nfllit, I'"iiilitlnn"l lil. lire .inn | | I "iLhL I | 'al: | I.titi'i': '\' (( tf :nnpii, I 1407,

service,. sir,' ilr.lrt.tlMm I I"I i tin' Itinliitil ('i'"gl..ioll.lll'o'"llil'u.' I Iii, Mercliauls 1 "hol'tloli'I'.I'"II' I "i lit ,.lti.i, r. .1 i, .t t.ti.Clty, llortl. itt .
!' 7.1"1.; 51 l..ii::1 Im, i.h.r; 2'! ulilu i t i FOlwinllp; ) i II I i i HUppl'ii'M I I mi I 110111.,, I. 'h., 1.:1010', ','., r. Ih 5.ihiIl.' ui
"hle. 1"11'
1'"i' I
Successors to .l II Mr in ull'i-r 'lull 1'ir.sli uiliniliilrt. j.
1 '
I iniin' ) | tinilHi t flint I tll IIH IIIIIH-
,iiIhItuiy, Illlll/IIIill! If ( ') ,\Ir'al! SI:., i Fla. Atlantic & Gulf Cent. R.
,, 'rO'VI-otE & lIYEHSDeBIors T. W OSBORN, 1h111 "'11,11.1'11Ilu.llhlllr,1 I I NVr luiy none Iou I, (1111' R.,
I "I tin' "," "'' I HAVANVAII.. :
ATTOUNKY AT LAW I i 1'I"lcIIII..I, 11"111 iiplcinu:11111.1 1'111111111,1, :, ,,1 ul lilt eJI..III.\ I 1"111.! and 0111!)' finiii ii'lialilc,) 111111 4"11. iii.l cl-1., "III Ii.,tu.* |tin., | .rly l,,,r ..v,.r, klml 1','nun, I'..h. I'ur-
iiv
h irsi' I \' liI'e liu-t, h"1 lustnnul, "" UnI 'U I I'lt) "il'IIII' mui I olltci". mi' i iiixilcillo tty "nl'r' |ii:: II I'I::: "nthiJ.,"": i.t l"i"lu.i.f' Ihu liil"'nml. Im

I Itu: e'IluttiuhuiIi'r: of I llm TiOli .MilnnDitilil: I ) u I I I. W ANDFRSOH:/ ANDERSON I! W |1"1111'1111'1111,1.,,|
\'T 11.1. I'R CTlC.: IA the hUn-iK '"rl..1 tin j ANUEIISON |ii.-i ,
V\ I tutt', unit "III jtrnsrrutc Clniiim"' niniinnt IndMiluala Inxtixx nl llui pimulnl IIgalil.ililU. nlinli, I RI ; I'Miminc our HIK| k, nil ofxliiili' 'I, i' k..,," II.lIk (I" lull .X. .I'UILIt.h'.m,..
"
Fin Ms ad mid ouatiibt thn 4liiviriiiiiinl, In I tin. (''' III"I1(1), i to tliinltli- I nl. tin! X II ( 'I lI.l I1: ('iui'i'i! Ph I"1:11. "y ''ir.T.1:111'' : 'y till ".Y..I wlu-

i' : Miy ut Llulm-i,, ur litluru oil) ul the li'|iurtai.nlii} ut U'iuhtniiton I. I.hllalli, or thu !I'riilhi-ll, nnimlln, \.1 I, i ;Ii, i "nr il; t.lilit .,111. i II WI' WII"/ltii." :

illhIL'1, 1'1 t( li,ulli, dl I this, stuti' ,\nl, (Inn'
zIr- Olllc.., Monroe Hunk Iliiildliip;, Tullnhiimitc: 1 ami I lu.. l, [ __ Notice to (Dotton Shippers.
i 10\111111"1 T'rl'I. | \ il 1,1"1 I i iII "d '
}'Irhlu.Feb. I the gh'i dm I P. II. i 1510: ; UN I
liy lu\'rnUrll tl
SILVER AND PLATED WARE n, 1 liWT *wt>nmj. illlil) .
,
g"- I ''. 1h. '"" Is.' .
; 1'3' I! Oottoxx '.otcr HI huKi'llvghh I: A I I\IIIIEI.II'I' UK .
.
-
-
0-
DENNIS; AVOL"FK) : I t vm'JJu t n"t,

WHITE MEN TIUNIMI. HI.UH' .-\\i,' June noIn Aud Gcn'l Com'ii Merchant Garden Seed. _W0W' 'U u'_ '_.

: Gnus Pistols Table and Pocket Cntlery and O"R Va VY l.\'\\T 0,11, piiia iipli t-'iiiK' I hue rmniils nfllii i p1 ., Fresh
/ I.MtllX: XXi I E OF'i"it .
I ) Unit .11'j:1, ) : ,Vir/iiiui, u.u rnilually I MXS I t I." Lit I"" I lul tin K Al r.ANT/ uiir n IL. i
1.llill II.i'ti' l HiMiniuli, ,. I III'' I' .I. An.ir.' t
ii CIIII in ( "''' ,' "' .infillI | | JIM" ', IN ?
J'EXH.\COL.\, .\. I 111'111hih.I ) uiimliir, l'elllml ,I.lia.- I Iii! f, ('all .iinl I '".(. :II ('II'lIlo' ni-, \dlll1.I. 'Pill':( AIMMH:' .till I I l ell. / 'II it III 1,11,11,1,1, l,,
nl l I'
I (
11 .1' 11'lln' I I. I'1 \1"1"1,1.., 1. 1 |t.' (ti In I II I N lit,| Ifnt Inl nn I'Hlnu, |:| :; |;
: '.z\NOY GOODS.Silver .tn ;''L U, ls 7. ...ly I II tinmiiK, black inul. the DlriuiKi' part: uf il l_ 11), .1 hiLt. I Jnu ('. ::11. (. ri" "I". :, ".ii. ', man.icvlii, : ; (-li j ixt's lull illici'linnsfin "'''"II, rliiiliUluNitniiiinli.N' ..\nrk.il'llthit'it|* fronill ,
.
-(uI' )- I 1 h.I'1,' nl mini lulL_ & tut, i," .,linn,"' I: I II!'.mu .LV Vurl*. (f.ru..n' .hl"I"1| |" (",',1111I' fnun Inlltiliibiiuii' ur milnu. .
I E e.n'liuiIy iii, 'Ieiuit it Ilnil b.wk of fluid' atidI UiiuUiK"vlll'l.c.' I I'M: .II'I"III. I 1"n.1, I "I l. l I.;. MHW t 1.\ ,.s II/Ild/ i jug. liiniurXtinl. Hint, ill III, 'Ir ,,|,lln, |i.,y Ih,. 'I 1 ln> .1, 'lallaI1 .
I iI; er % ,iiri):.. .t.riI. tnrhuiick'\ in.1: Kiuiiiirled, $iIti'lii A. A. KNIGHT, ImlulIl.1. 111 111. hii A. B LUCE I !,"" "'.",i' I"", "t'll'lli", II.. in, l li)' ",'- .\. ill II. II., ali
,h'"oary. IIiI"II, I'j".. "ar Ittiig. 1I'clel..tld \ ...1 I greiit iiiKrnuiass 1I'cll; t'it't'uutly In him I Proprietor, itv'lu'ikI. '
.M I Duniinu' nl i. .1a IMivslchuis' PrmiljitloiisiiiIeu. ) h fun, ,I In, 'Iihlirhil| iiiii '"Id,'.'
Suit 4Iiiililauu. (thnIi. fr'thur' Itliur'.I.I.'ln hut with '11.. at Solicitor (1"1. \11.11. rimliil| In S. S. MILLER .
:' a''I i'fit.: I.id! N.vk ( h4tii I Kiy', ('harma, (bid I'c" Attorney Law, in Chancery, limn ly iiuxoculilil Ihu iluitiiliiiliiin, ul'i I lluI t'oiiiM K:. l I". 111-VllPllsiiN.:
.
: ; lJi C'IUt"ully | ( < **'" ". I I.t .
aiI,. I'IUI,. situ (tIit and buyer tiivctflIe5. AM I initii: of lie M.ito iuiiiiHK-1 Ihu colultil\ puijih'. IIKAI.III 'III DI'OII/Chloll trent. .\,",",.1 w "feit'KUREGULAR

I antI iiiimcil }' bo nl \ TCI ,. .. .
-
'V are."i" It D" : 'I \ \ *) bulls limn Pill t II, |I'tIIT 87.wlf -- -
: ( 'OM MI HION( ) En ( to' DKKDS) Allanlu, uml ulm, liUu thu Billy, (ioat, IIIIK, iimn 'VV.N'T: jC r \ \.\\N\II. ( iEolIIll.u \. GULF
PACKET
"", Furki, ('npi.. Ltidli) Napkin Itlnzn !,tuiir, limn! than bruini, Is riiiurti.il by HID Aim'nit 7.fltlj ,.(.
'I',, tgrI lniiil hull SIKHJIIH and line' hi.ny Hntcd AllmtiitiiHtn FOR TUB DIFFERENT STATES It to loon buiLd, "1 u do and Pino Furniture u -_ __ Look This '
I'rk. tn| 11, Cadlonatul i Caku Baefat*. lint inlinil. to \.iihufor uii 11) I'' H"I"hl"'UIII.1' Ins Mahogany Way inn AI ilTI'AMllh1'ALLIANCE

i 1.\" K; cur, n.dHin.x{ mini! ioli-Iy .loi his "hluitm fur nflm. .. '1 llt4" 'li.iil-.i, I us. I ii, ,,'Hi n tilt lin' 'li'l-' "UliI
).i'iuo 13. li. Guns Kifleslistols. hit Mllu1 t t 1 bell 10 'mui I niui' '" r '
: : : : ::
' ::: i;, ,, ,::; :, ; : ; unit, ; .. .
Mime unto 1 I I'o I iltniiM .>' ,' iitml Illii Itirullii I lii. I I luit' it| illl li'ul" IM auiln -

uud XXIII I'rartlcu 'In. all, ill'0 Mult' .1111) uUriil (""Rutmnml ,. liiIlonI.l 1.1"it. \I..ll"II"J'li< Duiiiii; tin.M/ ',/t this, mini i I\ tt:1: ".'rH'.I..OOKI... f....t.si.'.. I I II h.,.llu, :Ill-l;' -r ":lin niiinlil;, :, i:::in- ;uiiuII.hi:il,:I h. ,.MIIII-, Hi;:il,., III,:.ui.ruin.-I: :llii. '':'lit JAMES E. PURDY UJ>J
I 1. mid In tl" iiiinmiCinirt "r tIn ult'd \ ,
l.niltiuli, Ski'I suit "titl, fwl" II. I'. (.."', !Iei'l Amiriiin | xu uye'ly thu cUlrlI"rulu tio\irnmcnl, ,t, "I",,1' I 11 I Hit, 17 'ifWAKULLA
lluliii: binllli I JL. UIH..IM! i,, toll I ,lit iimiiir.I'lK (,11\I l'l.*h", ..;.,h"l ilicOiinrilli'iwniiniiilMedical lint, CIII I ," II n Xrrvnipniinilih" piisilinii lHt rI", ,in I Oiili-i.) {
;
. ml.In i : l I'lincui; I iitvil i,.r Hai-1.1. Onmp llin.Vliy ilXX >: but Im ,, I hi-, xIntl.. uml,, i IHMlW H..' '..1\ 1\11 tin. 1.r lirimlKlmk \
WIIH
bid
| VM-
I. Cnui.VXudiiaud t.jjJ .if .iniilii In hi. Inn' 10'i
; IJlcIhu Clllall. VVlml, hi. in mm our, :... I t Ilioilt: liltiii "rl.l. H.ti....... 4H..Inly ..J--_ I 1", .mi-lit In I iilliilniHui, .,, It/',tu"Intn nl'

'Pablo aiiclTr>ock tCitlcryI 'NoticeHKiitr. ," mayjuilKu 1'.1, nlr1 su c /nc1 b"'.nn,,, r., ,"Hly I.V Mils. E. .\ lull! ,
IIIK Macoii
IL IH' : .' Ida. fnifi.mini:' Sir, 1 Ii en toIhcriKliliiiliur I tipirch (;cuts and Ladies' Saddles
Uu slid o.lUthulnr- Bin I'tukit Kiiltc*. Raninhil it
r. ,
I) Ihu, win Im ,
uru tu in nl
T llahn.. and mirrnnnitliu, 'n."t 1"11 .Ullo ICI.h. Nc.ir tlio
jintl ..i>r*, iantrii suit, Forki., 'Jitl>lu and l>ii>Mrt > fe tonnoulMr I ( Sulphur SplinesM ,
the it M. Krauss
&
Kiivi., sill awl without, rurkl l I".t Kilthiu und try grout Ilrly. ul ol litlm-ir' m Co .
llntilicr KII... (ultra F. II. MX lie world I Unit. sin h ruin A-h.l.ut. -- nf iviry kind uinl .|1".111),
Siut. 9, 1"17.( N;'ly und )Mnrklmin, W
Ji'n.nev Goods. ----- ------- -- I 'b :ionkiil I uii toHhapu uml ni'l J."W.IIIIIIIIIIIIIcru I ihitcl hut I pnliln uliloMlnilmol I \I\\TOIT; ( ) ; I'I.OIMKA( I WiiiUlc', ,nml Duulilii, HiiKity I 11.,",..., ,

Mi.nil .klmlK rHclmiun, China 1Mp VaiH".. Puiki.t, ItiKikA and ttmicin.and I'""Dull.%Muuunli, 'lol i Medical Notice un 111'lg'III"'II'| | ? I It I thi-si- 'muthouily ioorn i SHOES I '. 'i ill 001") n for |jiluqittirtink'ri, uinl luuliilMli 'I mi, Knur mid Hit ?.t itt' Waft"" I",'rlll...., CEORCE STAPLES, Commander
i ol! : tus I i : : h..p ( fii-n t. I I'opu' : 'I|11. tin Until ,. l innl,I 11.1. I.KX\K NEW: Ultl'.FXSd sit Iliu 1711
In hull*. IJtiiiii.| MmdiaXkki mill < lllulii,I ) \XurkItut j. u. lUMHimi, '. I'. r. n. IIfll"iOn, M itX10IIS 'llny I riMMii in "t "rji wiry mil \V
.*. XX'riling' 'IMnkii. Itarnr Hltiip*. Mutiny, hair und nun,, link,,, thai the vlrlm uinl 'ncinf I tiniSoiitli l'l.tIl IiINt. t.iHtlt. I Klil"Jo"< "'. -Hill lll :|Iuiii's: UtUIKVil' imiUnWMl liy I '.n I 1"11, I limy I llntninK, $ nl, mill 'iniiiith fur Key X\,,t and Inn, rum.
: MMI\
'i liNith Jlni.hL., I llri..Mliu f .uil>*. Jljud (.h,.". ( I tittaXlrn 1) n.\SfllJl.I'lI AMIII nriOMiiilluttd nt a"II hi Irnnsh-rri| to;'tin i" m'"H "II"I-'I'U I1. 1 limit aijil i ilifiiKtl ri,,ill, ,tUli |1'HI' I*, totn,'hlntc ut .Ximlui, 'buulii nil or alHiutl
- l nniinur" Iliciianil DleoV"I"I |"<, mid India ltuulr.Ipwvlrr In I tin.- iirni"Hit-nl' iiiidkluilie nil'.--V 'i iVi'uV' ttrvyt'i< ,11".1 I I nibri'MUM, 'Sr.,uk., :.il.ii. II..l.-ry| S. ,.h. ''. l-7" 'I!I11' I Unlliilf" ''h ,ill". und MarlliiKuIti*, I 110 l :1.1..1 I t h llm inintli, und,, "t. Mark sill urulmuttin ,
; of all df wrlitlunii| I In tlio MonriH. )lliilldlni, ;, .1'1..11011..1.111.| || I ,' i'llli t I aunt I It.. hut Krv Hint : All, uf Mhlcli I : s u our at thu tiry lun ml, |irlci"", t1", ---'- A., A('., ... i run.' I llnllnli: l.iiillnr hiritlia und .MulllluMli'", 1I111l1lh. IKIII"hlnit III Wl ilrtiku uii iir ubciul thu Nth,
July Vt, G7. TU-awtf limy, H I NtLu.* nxruiN ov iluv I lid i htCn il''I I Ha .. ,
.01'11' r..rnllv, "1 rt J\ +
Watches and Jewelry Repaired in the best -- -- --- -- -- )v. I HI>ma.. 1'1 nnxMll I | 1 to1'tsuikli'rl *5"Y.I\\'P. .e., W ai.I I I..h".I./I.t I I;loll,. f*JlnM' rniiinl und n..I. ,mill i n turn trip, luhlni fn IUH' AIIIII'"I.I|'
Manner. IIOA") IYI'ICE.U. ( lao inntullud ( 1' 11. limil. mlin
tu ua (O\'ru" lin in iu n.Illlhl.| I.nut .!* tt l J
t ruiniiiilm xxrro pi rlniinnl" ut hliniH.iliiutvn sin' .. K-iuiiJ, lu.iuly' V\SU I'KJi 1TT G I I ISn.'V"nnnnl1 I'.w. I'url aud Dtaxi) llrldliit' 1.ItKISi.1IY.lltlEY.: ,
MVEUS!: A GORMAN --- "I II fro i. lli.nmiHifm t,>,h'.. nuMi: ,.H tin II mil our w*'It *<'i,", tul .Xir'ntti, Ntw tirlLunn, .
: ,
on Miniiliiy. < ....t.| nt Norltiurn liln. I freight .",,1.1. nnhlnwit .' (linlu, I.iiitlnr I and Hi'nii I llulti, 'r., A :
n. V |n-ly w. BETTON M. D. Ciuv. I HI'lin In Ins inau' nral rilnrni'il liU bty ii.w nhIul.lii.hih.| ", ,,. tnir ,.l"hn k I INf i ItENIIASI)
__ _ 1.1..1. ,
Inurllilt BI know lidriuiits In tin |HOJIV| lur I IoinroiTincllioKiilKnntiirlnl ] .m> tiiircli.iiiii t>!..*wlifr '.tliiu UBnitittNii I Wnstuii llunKy und Hla(n W lilm| lurii .../I huh'h, Aiiinl, Ht Murk.

SMALLWOOD HODGKISS & Co 'J'XI.I.All.\HHI II': ;, I"'HOU.\' ohio lijmn him,-- I ),,tlk.IOIUW..IAI.I., : .. J fII) r rilclil "I Kiluikd mli'., and dillx-rtdun
,
.1 1 ) I I ll I II. ,
'
I omc .t FeiiKir.Jan. .. Hi-I will (finml, nml mnntiibi tint ('iinat'bItt Inn (ifKeiilticky j J. 1) UlillUK XX ll-4, | luru( UMOtlnn' tin I t> birl I Im iiriliflittniLvM.iy ,

COTTON FACTORS r'll'. 5, itrr I7..ir 11llh"'lllp,1, )htitiw. J IdMy* tinolijw J UlllHAKTIII. JtJHf riAMNKIir W HIM.MluWII llnixy' riuw mid 'I vusut I'lillin, uf vt try ili'iilllmi II)- 11.1'11'7.' Ili1M"U
.\M' 't oru'm"'rny U> Mvo thin, ('onmitiilinn' !

DR. R. H.; RANDOLPH I Ilir RnII'IIon.I tiindul, j'rninl un<1| lu rrncrtn Hut: ICnhiil; I. .;(inriinnnt Cnnjjii'.'. ttlmv"'UI. of Schedule !

G Dual Cammi iaD Mhant OrrUca) : Illl rnilrr>dlClNAI. fUtXICrK to iini'rninnpiniili'liMiinl' n< lluu rnli-in ruinHudilreulB : L. J. GUILMAIiTJN &CO., 1 1'1..4'.1.,1111.11 I I II I inn Change

of lullahiuaLc ,mid lt. lIII .
": ni" ) I tliuMuplu| lu tin, hilli' -rniinl" i iIliu I I;.nl hinldli, _, j
Orduri loll at thu Drug r>loro nf Mifcn.., .riijory liliiet
jiiutt-lurgho II roluihutIwr Hint In' COTTON FACTORS
& Archer, mill ritiltr attentionKnldinic I'rrr. 111<
NO. 111 IIBAVBH 8TREET lit l Hr. NaaliV nriiinpt err in Iiunmn all] furgivc ti"iul; uinl, linn On.I Hii'lillii, dull lliiKiuiiil I'lot tus,

KT 33 "WII YOE1. Jane. S7. 1 .dI?. lAiwIiiiiu;, ,1\1 we gus lunjjir, keep| Ill lwe u nulilury. I I o'IMIls I'uiry I iniilMt, MUIIU (',',,,, JI.., llniuI"., Ai' ,
-- -- -- ------- Uopuliaiu uon Ilic oiiU.r >. .
I jnoplu I'l Sit 1.1' MIlKP t Its IIOJTI. I Ii ivlinlijir iiitm. |

.. L ULL.OO.. : y..,'! :=.l1't / DR. J. S. BOND i we nni l) try 01111111., oJ."rollulIf) ngu'intt| .: 'ugl.iiiilug.uuai o uCOMMISSIN I: i"|"i", ,:i lu| II n,. n'?". ill 1',,..:,' ,li 'I! :U, ., i'I I,',.il' I.- u.>* :i i niul I I ni > all ..( *tiliu Hill IHJ anld at a ruMtuiallu |irulil, lt> :

prod ...lou/il atnlccl lu tin cIll/Ln. ul freall l'olal'I.1111 1 N :. I,ho )i' (.L' .I.Y. |1'1"10'| '
TII' JAMES: K IM ItllVMirtli
(;... %P'TT"L.I 1Iab.tlsi, kuU 4 l'. ) -. (Orti.BS: :: soil vtctnity I : .\I-lrll I/&n.t JIungnry but llm lurl,' Hill I .\>,:",ii.l, I i.. **'r "
iflli-o.i I''d'.e. if boo Hunk, e mkut until tin n. flu ul.IeIIUI..I.11 !
Jalylu.
tt. I'u.'l.& (3. j I \ .111 l"i, |ni7. :IliWtblf
llm
l'OUllh ixi hiding HOUSE -
TE art. |in !pared. tUrmi.ll IE"II! >JNT: AliENTS.; DENTISTRY. K\'llleky Id|&j.luu. t in' iiimiuitniu..,, GILMOR M. S ELKIN'S
>v AltVANt ON AND *PI.I. ( l.Trl"S III .11 ,, KfiH, hl biiy \ wUIII. Imit tlinii tiuniiinilyuml 'blI NEW srK.UIERcx'i'r
N 10 stw'U"" 0' DR. P. P. LEWIS : Livery and Sale Stable
1UII"ku tin in iibtful dlvel. tiny UI,1 tin' x
LIVERPOOL DIRECT linwnir, tlial nliilu nun will pile :
MARYLAND.
TAIUHASSEE Lil.l..1 UiIxilIH' III.lili- full i BALTIMORE
FLOfllOA I l-it : / (. 1IIIln. AT HI3OIP9TAWO
11*our friiud* may Kiutucky W'uu' nil jtl.unk. low 'uroQMiitlulH 1' i'\'EIU'OL I U\ L"U aMoclatnl wili 11!. is.. JT. L hlOU II! l I. In .
Our ronumtiiin, 1. are .1I.b. siliitausr ) l\grl" n' i inn In '
c.tomer. .UIU.. adrnu'nVT of that olu' audooeotbcDI 11 tUvywULatLiUuw.bsatlvtoka.pth.uiticeop.-u will nuUa fvoflr (Am vtatt. mnmmtU*,. .il. he on)'. 10Ni' nn .ci-wlunliita, HIIIUIIK II. i O.lc.|'. ('I
_ Apply to In Munllnlki MadlMm and oth r pouri auMMlbla l.j we are nil fur Un I'nUn und (l'uimiilut! j I WIIKIIK'j.i" tiuod lluna and ttuyy! ri'llallu f .1111,11 IT'Is'r.' ('.1.1| Him .Xilklu.. a lll
.
oit. .
H EO. ,YoCO'l r ifc CO.TallauM Kiillniad. aa RIo by tafaan Boat (ruin fwiacul to and 1 lei 1 nut the, true innn (ii rlvitumfurt tat IUI'kl.t liiti-n. j> t'..... or ... .l ill tIe.! I II I'" I i Int,. hiirkuliui.' fnc fH>rlil. ..ry. lui 'l.iy. al *
Ihorolntr I 1 I rplllrt IHHKI rii -I mil ,tu.'siy l 'luruUliid I1.T\ ,.* .."...1 fniin KtmnclibilNbinl and r" .wl IUIil. ., .lsk. I'. auil S..,.. a1L4..1A.1
I-UL 1 ( |IMh. M. .P| 'ryrdll..t
Twnua 1" -t tIM
.... lo tin f nrmlei liy 'r ill ml I .. ,. ,
I inilI l III" .1.1p.o
cl lit
Kl' 'l
J."t-It." __ ) r 1 < > < .iilljri|" V
1 I llirini.'iiiul in iiIui..1 5 I.Unii. i liMiniir itio "
'J b.iiicti (if the J"Uit. I iiggi/ I:'j)jm nml, I I Irnn Tiiv, iiniHliintlx i ;.,I r-.|' i 1 I n I I. .1. I will| IH r"'"'ind thin I III i.1:1 old 1 1rI....* .. In
STEVENS HOUSE W. SCHWAEZENBACH : -- 'I 1'11.1101i..1!, i-l.ilill-liin.lit. Hill. lie- at llii.rullriwd 4, U..I, .. J .. k.",itt,*. rrliluv limn, fuir to.'iit din. "leo g Hi
on !'inn.llril JHni' Bur. .,,t Pi'nuiailliki, aid Hit,
t Krlilny allttruuvu r
| h many a ship| In .,,.,,.. ",,1 lit uin>> .,( wb..n... bOAP STARCh tits .
a 21, 23, 25 and 27 Broadway, N. T., ru.' ("ru u. 1j l t fIA.U'I',15TEI.-hrre U trilu nlil sInge| ( :l I. IXiT. (.t.inhTAUUiS 'I uc *".in '(': old", I I I'1' "' I li l I- ..nnixilfiillilll. arnml | IM 'ur* .1.1'1'.1.b..h.

"I.kh Imiljtin Ti-nli' in the < aor I Un) 'pAuJ' I it..1.I Ir .
01'1-11. 1Io..l1n" Green 1 .
WatchmakerANt I lilun Ix opiiLrfl' UCTI--, \10. ft ,"ek"r" I;.. 'taUs I' .. a 11051171 5 ul.un Intil HI. IddNATIONAL, 41'..ol'iili QI' .KiiaiilMllK. .I... 'J1 RAXPNFIACtll II IIAJc'ri IS Jl I nJtKKHKXH .

,. 01 THE KlUOPKAS J'LAr6. slum king' llii I/ lip .'t'I'! lueb ?it tu al tin, prm L 1 'nun a, ruiiHlli: ,.. .' > i. HHOTIIKUJKfr'IIKVll .
'[ "E TEEN IIOlbE U will sat midi.l> j :, Ji.-ct luferiju) In l lie -hittiS ofufllii' iMfuru tlii- \ KOIJKUTS, i HOTEL J 1.. vIlfr. DUOIUEUM .
; known to Ui. trarcllnp public. Tli location 1 : t.40i1 .. Nialki .. IA.\T A :;UCIHU.
i Is iaittcUlly\ auitatilr l.i nil Fhhlls and liuinivtufn D JJ "VKLLIJIt,1tTTIIKKTITK J tune liutupt" Him 'rlln. Hie r<>nnnw luint.ainl 1 i>nr ) n"icvi an- !| and srtu rnrl liioIult.uc )tol.Wa.l.ug .
.
.in Shipping
U U lo .loftc jiruilmlly tu luc bualatn |>art 1111.1 .
Corml IIJRCHANTS -
military { rder nf riuiutnl
k uf tut ciyU on tike biybway of Honlhcru and &' by a udj.
91., XX,.lcrn truttl_nd adjiuxnt to all the |irlnciial HtMC i likelnoituiintuuuinhhuisthIa U .l willi I l HliUS\'II.U: ; .\ N l I' cIIAIU.I'oTClS M. S.TXKIN.
p..I1..d and rHeauibn iknot. it'p l1.i, l i tluw "f wan vlionri sltcteul, S ill aD ltnttt-tuCit M4U|.*IMl M Mill'IM.rro & ..... .. wIo by

:j HIE bTE\'KNS HOI I-K has!\.! atcomuiudatiunfurovir stIle, tlilr Unr ilhnut wn'lo fualUu. \l1.lItHI' Ol"f'-: ,
,
| LTOTlOIvTIfiElt
'
III I the JJiMiiii funiiwlv iHiiiiiiiil 1 I I .\. : .11. in, l hOl.-lruaSm g llLtliYliMlt J. ,
'J"0 Kuit.It l I. well furnished, and ) IUHI In fill .\ of Utuo M.ikcV I ".\ OtOJtrilAAtfKnU
I"efJ miMkro Ituprovemcnt fur lbs _.- J. rwkr."Il-: |. hue Jnhnxl. ( )l/ l 1_ "allai cunUi : Y.\SUI. IOIIMUH. tit>tiii i; ",.t.I'U. TALLHASSEE FLORIDA
fort .4 .( .. ,'yo :. '
eeleruniiquit Ita The rooms
r.'. are ,,-.10' and well Yeatll..d-pro.hIc4 with gas July. 17 T>"". i iHAKIMS uunt b IbM, ly f''r,m,or miliUry a|1' I Variet* Store 'I 11.1.I XtlKMllualluiiilniM ui hi> Hue uuu.ltd'
MMin W. .
.. uuulil I.e I | t. Miiuaibf :'u JOYNER
C R. I'
-- I | iu .V Proprietor.
they
'
ind oaur-ttit. atuod ccv U pruuipt and .iiu.t' 1.1".j| |1..11 f. \ l. In..r' i "fl i boo Auiiid at hit t-uhl' btluwJui
i tll! -ADd tile tatde U t'cntromly iirovided .ltkiiry : HKKLACK.: wLU-U lb wooM Deve UOJK Ui rouli \ Sow York 1.\0..11.111\ VIIMMU, '1'' V- "I''III0"1': ". I Ilast., .b.

.. dillcaty nl the Il..ua-lt mixlrrat ratea anlfra, inUrlliueul while men Tissue !t j t.U.r.I. ."","i Oia.l ninrntt, ul Cotton and I. _Ajiill. *, I ln.'J 4.'t.wlj I IiPt'L.K.lIHJr 'Hie Nuw Mitih I. \\atl lurtilj _, ._ __
TiM njDuiA iiavUitf Ltin rtfurulabed and rimod luwt buys Ulxin.il uo""r Un ililiuiun ttiat lli nth. r Produeifarticular

clod 0 c.,. enabled to oiler exits tu-lUiit* fur tbioiufurt Aictioaefir mil Goi Mercian!. Lesgut of Daltim mlrollol tile dnttuiu* ufiioriria | ant utiini ulvcn lu kunliaM uf.HIM'Ini > : Sntkra RII.I| W. F. V SCOTT
E
MUUIuIa-SrCrs AtMurtb -
1 and .I lta>arc of oar Gui.t" ( Ilitu dlss.pulnIrnctitut4id. 11 nirt i I Iuiu I, I' .?. ,. ; Srrpcnl K:/-.JM.M. ,
EU. K. tlHSEACf)., rropriitun timrmnA .. .I'
/ Jun. r., 1T tJOo..tIu1 Tl.J.IISEP. FLA. :rlii..tua7'* I --- -- .11 fill "Slt X "1111:1', :, I I, Mui'oUMK'KHAH Master BricklayerAND
T. U. MAItSHAU.ifc .
I i JJItO. ls1i 1\1 tIII..I
_c FL BAND CBACKEHS.PLIST Lurettc m lann I Kintutky girl .ei.' | ) '. -- '

Ii EXTRA '." I -0- u iiii Uti guy < 1 time at a mOuiraoL r"it'' I E.U. ,! SAVANNAH GEORGIA | 81'_ LLlm CONTRACTOR
All tualnna cotruatcd to tire will receleaprumflt l I I a audden nUe grew piauxv, lit r CGniunluij nli I IS PRITaKKDlocaiitnrtlhrall Imllillnr !. hlaluut
uiy about' her when click CO1J3JISSIO.V Sllll'I'lNV.;i. AM Ibis .y uudu ar'.ac. iniuU liy slick II.W 1 411 .!.. at llM iaurb' tot
,.,. allmtlon. i i tyutgttet ailo > wits ; W. H. WILTBERGER Prop'tr. | ul lia uu>M. pir>
1':1111 beard of ibe 1ml nolu ''D Mini ran alway boaulb11v4|'| .t l.mwlUK t llr**. i an boo *..,. al tttti Klurida I xch4li'..
I .ua17. .10 I.ilol M Lumber .'1,1111. 1'tIJ7 41 awlS Its alit titrtratur tu kat u tuppllril, .in| di I r.b.la IMfT i tll _
__
toud.a Ciacken, tu *roui 1 any ulU'D- 11ci'eIiuiiis; ; I .
1"L' I : rIte t< all ciwtuuii.n, Inn 4"1wrie to .uiij f"U l,1' ---
411 ud'lun' *ln' look up a gCu-a aD4aluoutlug hty. O-I. iXIiii

tItI.;" (_lien.. White Corn MeaL to tlic others. ".ere't to our .lure;' I NO a JlAlffllMs'tL(1y.Y5.44fU.aiilSt Notice to Shoe Makers I '11.1'I.r I J'iIIT. 4'awIyI t.OHIirS 01..0111.

.'auu 3lc.. ture : |r.I-I.! | rtnvlm UIKUTT the ri/lil aU uf IteriUiB D.I'K.i I U E-.T ,. .BITfitB.. .JUI. ..1..
,
I I
j \\T1I1TE COKN aett ; ai ..,
conitaully ol :
MEAL > : ;
.1U riKISi. I .II.* .atkrr i
L
and licCure an;bod) i'iukl iuterfrn. aLtpiillod i .) ( H" "x IIIII, ; I 111 1.UIE4 .nil CAKKUliif ff vwrr dtMftlji siI Ku.t.t D ir'T'A..J t hems', 0'1.11II' ..'
.o\.I\UJ Js.XuV5. l TV !od, liy ) bk'i, -i,,'- I'.U', Way and ..l.a.tuI .i litlun. al 'topl'RIJY'1i &.
41e
I bullet cranUns sIvI.tIi C .. ,_ I j'orwsud at5y554
E. BRAIJFORJI.! JL .
t W"1 u thl1 .IUH. i 1 P.1II'tbi.ihPlMr fL'UUY 4ruu!! ) lUHlti,| >rT, r. 1oJ'U.UJLApril

I r.. Marrfc n, Vf.7 ... Lit lr 1111 dctta i., tlo ..1' b I,-, I.7. u JlttftU 1% ''..1. .' ,-Z"tJ S Icff thwIy 'P _- -.r _'_.' u ... -
-
: .. -
I. ,2c6.04k .J
-
,. :=. A1- .J. ..- -- -
------- --
.
'___M' -1'-"'''(J IIJIIIr' \ i t b I


I"

.
a .-___ ro'7 t 0 ... ., . z -


--- -----------.-- -- r I fl M .I III' IIM, VIM.:V| t I-IK'I I. I 9 ,. Mil/-, of UK. niilli', mi InOnl in III' mil. I ) tru'r;
j ;.*-T'' ;;--OP H.lltltAS.I4XI.The nl.-r..II. 'ran". i I in" oir' .ti Ih' i i-iiiiinir, < iitt li..11! willfnii n'f'r"II' lir.le.l of pt.blhkm; ing; thteu c. in i dny. muli, I lu, f mr% uto.o .

i THE SENTINEL. tremendous IVtnocrsllr and t'ndir tWshpndlru.thc \tliIkhl,,.. 'I.' ,..- Iu 'tin/ lUiiiir-in.iti'iii, .\"!i< a his h11,1.!.. n-n-.l. licndinjt, ivc tondcns" Into tin (oikfmnnmry Ing t !
I .. !
Ihi'
ellr.IVc'l Iml' .nl nl'1 dir n. ii.T, cit-u ii I I. ., iy.
Northern Inlrodnci the HrtWr iillndi-1 I loVft thim frotif till re.i u -inflic Unii fiirnl.sltit" Lt
g"ln' Ih""I'lllllbc I cnthraiini
of .;vti' pnmll"nr tfii PtFol" Of in, 1.,11I --- ; every "tat141'i'
of Jite-tH'in ill itbuirbiii' !( Ititir't i h i if dd, to IH kxiil : ,
of Vic have rxTrr doubii' ilni HIP ni !""I.I"I'I'|
Ihr tarty 1 .lcl riid.rtthi" ; nl nnf-"l Ihi .ibttmnef AmurI'IXK Uniniion.; and "c sue tth.'' thud t"I the hour of P-IIIK to( prc*' "
.F,1\fJ.'v I';II I U.,. And iflhe I.lowll Information ofInlifliffrnrrr 1. '"''m'' I I wmflil inn It. lourwnii'l pint |II i..lr i.>'n.a 'n < > N'orih nplnlnm ami onlb Wtii.tv* It, ")1" ."n".1 l I hwiir mti-r1nin tu dmibt' oil the llinci-tl I iMlir No 9fl, IS.-IP 'Cl A '(heal !HIIM ITSD nn\ .\\Hvl--ot I minus,;
1b 1
in >
:- f f C- 'ih insk fr niniil, iliu iuj".r- dyhii l w. .>ru ftl.ul, I'M.-I '.- /I ''. > (Ill. 'iw --.I tfiat fro'HiNy I If "nth! not !he 11I' 1. -' tnt tsrth.trht 55 *
KHfAtir.lHUKD IN Iw3.. South who u ,i ifgnt lint, lit, (rowdPil rondltloii' our column \ rVu -ly ilrnliil tiy anv cnn.)dprabpre | IIIIIIIIM'r, cut w- 1 ,
able throughout the wire thr ('hii' (ro Times in nupKirt| nl Ihc opinion I'nim.iitihinill < 'ii> nrnlr ii ithu -si.-
Rlh'cnlllt I'lie |'". MHU, u<< from t optnt\ I'IP' ill. nrcnuu >|'Klllilc( ', nll'II.I", I lltiliial. plll ty, lll i lOr '"11. | i ; |
lo plant imitation, cd hoC. itionthe Hie rpnelion has already, f.itrl\\ ",1 t i"i hbitl and n.si tnnl( I numtuuhtrtiuiflct, f.El I-nliiilih$ L.r M.iii-
-
In *
1".lr itiilrnic Cnintiiitslnnpr tn
preparing |
'nls d-> ..-i.illj! ''I|' Hn (Jliirlpvtoo i 1\"u. '> .1 1>% ill, tVinerevi"e, ho|Is> ihl ; tmntiil
J. B. OLIVER, Editor and Proprietor tbo iovcrnincnti, Iiml jonrilul. LH no luiusi r an < \ | w w u ,lIltt5plsflui.t
IK the
prostrate ho.li".f KLt 'niggpr yo whlib Hie c hl.lnll'iTrn, are .irriviil t alIt heal conk.tion.i and n<'tlon manot_ inhiujuinc.I I of the Krpcdiupn's Hurt-nil In rrilurln: nuum- tn td. 5555,
may as "..1 begin, now to "psek up their carI'll lliiijt topic The lladiml- till m""I", f"ir: Hut, unu til Certain it Is that. the tie\ prerenteililimtjinilllcl l" 10 l tier and vnhtnlurs lill nlnirsrrvhc In
.( nfrniplnyr-er
11 Ii.uuut.jet w iltlx-I n'Jott..III".1' the, thirlvnlon >r"fr.'Mlh I with tint irmi The fnttllit/fnetr IH\ mil him ondifij eli uti n 1 | RECONSTliUCTION.
tb vtck and Icavt. have pivcn nn / Oh
l 1 they of nflli-eM, toil lain'
!& | the' llrsl' ulrac: I.toC'I.>wt AI irtvf. "il' n ....n.C Art whlrli il be? dtxcived. Its 11"ICII arc generally t of Ihc I fenrfnl" vviikpilnos r< :st U t i1"fomlng Inherit V tilt lieu it tacit l allow ul is
n.111 hnii dtitviiiu from that of ittr otliti N.uiU 1I1It1l..II' not lie to tliu at tiuytluu.it places
n > 1Pi'ti'lehltrrr .
; l'TtOh'tSF. Ii ill itste t
M< ono correct fareifett I Ion 1a1c. Tlip tftnt wi prpraletit for thp I'M rcNtrirtion\ on thr I Itt T >
qilmitu the I. P
rllJr. t I 'Tl' from Any..1 iiimn \\.111. wit m-iulle"! detriment In '<-rv IntnuliK, lux KEVXdl.lt NK\V I'ATkMI'l
(iiiotcd
rn
rnlnn"iiitrnrij'of 1'1' ((oil and hu PIH| | u non i if stilTrni*. Vic hope, lhali there I II' Ii.
arc "gone 11' sure. ten years, Prom isis (li-iile-u M.--'-itry I Miami ,,Jcncral (Onuit. MP I ldih, If t IM I.| sue., jud in 'Nlireiv illt
Read the following and 8"1.1 for *lnri i"I.inr.ltTVllilllng nmnKc," \stin' longer intPMsilliij Tho pti, i>lc i and ii ill be I u that f..nc/II nciiiilewciwc, I III the 'tithu ti-ri-Ut i'ttttt'' tf The' wold, ".imni- ,. in the I"lfli-h 1 hiuu'ut: 'it' \iefl.. nf HIP Cabinet 1 forili I liv, tin- Tumtrhhl Imlgp Killcy will shortly rcvMt thcr '
| <, Inslantcr'! Iff, alone C4tn are 'Irf-sinnlnj to turn Ihiir nllention I lo" hi'ih i- .lirivp. l from the (;rp.k word "iiniue-'ii i iulilHi u. W'IICC'fI \I onld ,lion happy tiling fur the'' confining hi*' attention to the seaboard Statt-a 1 .1111 now |irep rrd Ut K. (.ill nr Sell tint Am m IT,

comfort /'' IM lin has "comforted" so ninn; of laxm, to Inrilfi xailiolit., innfllitul i ",rnipti'iu, lilac,ii t>>',,... Tlir- ,lantllon of itnJinan loiiniry. and an liiilimlinn. nl' a return .r rrn"'II. Nccvln'l come to Florid, Mister Judge. ouI 1,1 Ciuutlilitlit, go 1 luTcpurtlKueil I DM lIlt. Ill "I I Hi.tiitlrc ..

bis, "cotnral brcUircn and _hie*" ,iinro In the 'to a revival of trade Ilh HIP Sonlli, nudrmi to |1111.1| nlfenrpH cfjnit nlmt tn n $g. nc Hut Hie ipirntion\ arl-CT how n ill the I Ijrnt '' [ riot down hero. (letting I State iifFluHiln to icll I UIWM l'umT|,,
hnncc for to get np n IntVlvnir anilVUN |
r.il isinlnn i you arc inrtlcnlarlji giUpti-il
Its 'Iel111' liy IC
.i- Kn't.I'm. rally to the l"AlcrlRIIIILrn..I. of thr. cnuntrvPrnni ,,, A I 0 luring put.lIlfr" .lit p.irliiiir 1"I1I'III'IIIIII"'rlilion >r Ilndx..-OWITOH"bmlbir ( 'hlm 1'line It Ir Hint cnU\lTr.tr.r o-l all .cl nil-" < lie imo taA all Iu uMiiuini- thry numt ta soon to
H Ihc < -
> "
on )your Jlnl. | [ ? 'IP. 1,11'1111'111.,1cl) nil, Ini liiilnl bv lila prociattushim I I The link up your way arc "Imrd tip, Just now, Imntiprcciatod.KiTldmic .
f.r y"I'need to mr Ibis (!.M Hiilin: ritE Nl'K.I II.-The fnl"e delien >hhttt ii'hii I ( Hi'' Prwldelil I In ISKIIC "his pro<'l.imu' ? Ilciiiimt I InkUHoinc |Mwili\i I', directIon Lrl' for riot "outrage" sensation.M. Eli.hhie duo West from the Mtrkist, nnd but
MOolD- lIooEPT. I., 184'. through, a ghiii, 'grtinly'-nn'h) mesh| the fearful'I cy fi>r which Am..rII'RnDrr noted mid ridimlidbv i I n.I: In rMnl hit |I" l'ult. 5. ho ntnv have pnriiiiiuUd 'nrd. that itid, ur legh.h irnnd i the cl.'ClioIlA I It or eomo lionne, o* the left before nchlnirth( frneter.N. .
inlelliKent foretoi'TM li not I mill .d P t to'tiidKli,' t I iii tin, : c'iolillN.I..I1II1" in 'any !Stale or III'"rlll"'rr. ill both IKI i-oiiilm-tnl nfu-r the I'on pros .". .>.] AUftRT (I. PAISE
aiJ State ''<'nr, MMM, Mul vpharjn.. ..\0111I111.11. who would, l.iinl 1 "'* 'f Hi, ,''inlineKntrhsti I t jtntt,,,, unit "tiinniifif' n nil. then, at iilmi ntri'itdy iniuifriinitcd' and' nrairly ctnphhNl. I friend nl (3d ,. McClellun arty: Hint( In will I U. I tlto Rciwlr Onn and Platoto. I have nMtrr

Lir rlcst Circnlalios the ComtT "During fbe dttilNtntion.of. the Cabinet fatIprrtay : iir.ninniliitiiin.it the 3001! oil I ""ixonword t rIml I ..* .'it. I"I.| .h.,1] .llii_ .n l. lint the I Irnlh' \I lle lll IIIIM- tit re
,, Ills nndetntooil ( I it became elt1 '.?,/. Thr nuiiii .disiii-tlni! lull, I lii".n -ilrillnvneul i i.. lhal t'oliL'K"' had iio.i.illi'.iiu, !I"."r. tin i.niliiiiiion .l.ttwi Si here It$ I. ..1..1. nnUlmtnut Iho miii- 1 1I sI ivpi In the hargiat( .tlti'i" In the foiith. I alp,,
'- of .. I Tin/ -.Iilllll" Tin Si-rrct.iry of hit,' Trcn nry Inn: uth'hlr.is I'lir und sill second hftnil limit ,unit Vlsloln. Cailia |,
thulit llntliniigirm every.im-mlwr ,, U found i \li-i" ':s|'iy| |"rvi-lni : :.1 to |u inv siiiii.Ki "" !" I try rnmntaiiilcni In oonlonu, nirlhtr rl'llllroU"1I -
f, Onr Anlhorlitrd Truvrllnc ,*.riit. HIP, ''l/II.lr' Iho contetnplatotl amnesty '. 11mg,. tsuuly .Anierlenu |mlitiins I nim, |I' I i--i; I" I" (f'lliuli, ., hit (Hiivur (In .1'.Hit upinu-. in ihp Amutusity TnM Imnalloii. HUnnlAollho I I.1ilfh'I""rn" i < i il r< iiialinucmiieriiiiiff lln h nniHiirhim ( lor olil Brass and C-'hih't r.

I Mr. Jobu A. Jrulib t U lully milliorlMHl to N'Ire. 1[ 'llmol.n belo rclirvo all pprsom In- in i niploj ing the l'ortugue word II' /If., nnd! ulid! I''f"I"f ollini es Mgllillst III I Ililri'Ulrs' ;","'' rdinr, he miiit lid i Ihelll I \ !( nii'l niiirMnjr '
','n1M Hmlto'i In tlili Riiimml cUewlH-rc, tn re : its terms from all disqualifications, I in ..j.- .liillt IIA vulgar the mitn-rxprnwlvi-. u This (Miniris t irrnnledexcbiKivdv lit ..id, and put men in thilr plait* si |Iii, hoi.tw IhoI h linn UunU ubnlislu-d mill liilU nl' In.lhmlillitcd ; stilt-
lire
is well as all penalties by tboll comil'u word The nn inwlithey \ I ln! PnT-ldenl of the 'hunch I"le.'hl'll., < I W. G. EOBINSON
,lor ilna tills?, olflce and In tunHnpfonirnctn ) Incur itlleimtl l latin nU/gcr I a. ainlinrilalhclv lntcrirrlel( n iove Iltr 1 nutttet., ,
cdptlntf inoiicjr ; ity in the late 01.1. ol CA" d's l Iliiiln wornc, if|H.ible, III m iu Hint wliiiiiItcriiiiiidPii lh'I n fore, 'niLTun undertook In nlu>i'ia Ihe ii ill of the (Mililii al faction, \ho have contionjrrv "r in their, pin'.MiM.thr (ts hum
lnmdvi' rti>lnir. ramstlK'SxaisnorthpOeaeral' I the ancient spInster of New Kngtuiulto : I''ii.stilt. lit In l-nuc proilaiiialiiiiis, hot "pardon and I tIII'hII hill Ur coumc of clllly.- I Inn hale-, imperatively rt"nirud, The hI.gutiu-;

C.n.'rn.I.llrr) Aiwbtttly at lo IIN'nf IheI'llhl Kny limit when alto means I'll. j :iniui-sly" lucy n-tutin-J uionir they did not, I rouble with the rrvolnlionl, or at keith .nlt' iMIIIS Si ill lH Issmil IKAl Si i-uk Several till% iflI Wholesale cjiler

Wno CAHF.'!-The cost of 1 kn'plnj the Houlh I ,1"'Jrf. We may', Ibcfll CIJ'I' The original I of HiPwnnl in quwtioil is Ihe |KIPV... 'I 1 heIr, elHhiHon wan I impcrtinriil', and ,il l them "'ill dnubtUm arise, bill tin I'MM''II< ;I of foniiur Relations sin ni.tdu to fliclhi-
rations
will ; upon| the prospect If | Ijiiin pronunciation guru I Hie the, l'n.ldcut IK right ill dmntriirdini.' '
under military ubjretion the pmrnt year loll Latin' nIger The S ia- only to hold lort Uie law and Mil npn, nil
I all our tlinicullics "| print iplcs noMiid of and phu* t till I ,' (thu> iiinvi'inrlit ul i-Dllnii :und Insure |the! euh-
snfl
of tIm
? UIIl'le tlft l'. rlcltnml ,'llelelllr 1"1 long win nd I I. p. ".1! und Into men luridly around him. .\1111'' IN
IKf.'W.OOO.OOO.. Who bum ,. I" ito Coiu-Utntion.anclln hRmlln\' ... II 1'1.lhl.lonl.III'. ainiicxty" put fi.Nli in flu'I ,
llir n<: ent on the. tint KyllahlIn I lt'isi Ill rally I Id t lion nt Itt SuN.
t taxc arc lIjhL I with; ;onrn.'iniBlb-aiifiirfluirtfiACrnmrnt.; :
\ -_. -- will II 11 effect nn snnnd hewycrcntcrtnhns I It t \II ilhhhlu tilt It. illdiiate' Hie t er.ict' rV, h. ''In I It i tiiuhti, under I Hie Itifoiisirin' I Hiin"<' I celn lo sin Ihrotifrh thi' ImiKirl Iwi Ki. IT.-The k.Uoshig n .doubt, I"r it In be presumed that il will be I l'rlllll111I'1Rli"n Itv tbi" oidiuii\, u mint I'h! 1..' I I'll'ij"1I1, J'lbiiK.in siiv' ', I Unit litlei., 1 1jei. ll'iiigiotr I by the (orresK>inh>iit of HID tlmrlrr r..lleli..1111I..lc' ," l ni New ( iiii-iini*, ii :1.- violently tith.iiki'l Goods Notions

I1)w lp.1Ii. flHAjT wrkninly denied bv any ..n&il..m"c 11111.r ol I }'DIIi.h alpli'ilwl. Anyone' however" i,lit, lip. ..->iil hiN', :n, ,,11' will in'niiu. "hunt t '""' .omidn>'- ngn, sir : (hat mIte, Ann "ly ivitli I hl'in liM-rnu the |181lt: (Jem-mi, ( !riiliii'iin Dry


is (k %. tlranl'n" caption to the 1'nL t.1Ii..e men of the Hn.lic'll .nrty Iu or mil ol I ben In Ihe Snullii rnM.ile"! : tonI hi-i III.HSniiibirner ,t ,1 HIM i"I.rt.- I Ij pinvide i 11.1,0 one l'"rdlllll..1 l'.clIIID.1lilllll1I, only the HIM ofr. series PrcHidenl "Thf follow ing .p. I.. .. ''ihim; I Hint "" "IIlIu.lmvc, the rigli toI
1r,lamation; of the : prnnuuiii I e HIP!i wod niv! I. on measure firmiiiR. ann whole a lrtn,1 fiiini chits Irui in New 'Mluan.s, it;
Is fur CIOfc tl.lnk of California Kintm i xict Iritt h I'f'I"'Ullu.' ;iti. ills I amnesty must be ,ui"rdiii.ili! > to I Iltl' AMIBOOTS
proclamation of the Prcddenl "hl'hel "hot betird very 'It'oflll1. 1.1.11I' for rrcoii .iil'H-U I
.hll 0
In' 21! I Ii.ourenubhiti' tit on
Soutlii h ltd nnstrurlioii aeuIn
The rm' r
information ami of ky, ) then call "Coun Linn of HIP word neisre. -.V' I fh.I'.o-liltll"n.( nii'l Hint nnnilHT I"N'lallllllioD
the gnidanir rOlc'rll'. % I ni-Bfwr. The Frenchman, also ti)- nejiirer uur- dim opposition In tin nbnvi.. I l- the .pill unild, MDIII follow at lt- liwl That docuiiiiM'iiiijc .'. "in II. ( SHOES

( ---m- cl"-I' "Uic.llr. read n < uplcr 1"1 Ihc lienlnting the final r so lightly that it l I. 'fleet "I inn of HIP C-mruir, t 10Ilcl..1I &-r otto vf I Ihc I < | the ri'iin- mid dcrlninp HIP .1..tlc. or The I'rcuMciitiul !I'm lyiuchuthiflr.( Ucn. lrtttlt) g ,

Itilual" In.1 cull upon Itmhrr killings to pray. inmidible.In, I tltc' ihsirii' I i ominunders under the new iI\1II' I ti .'uiutiultut.I ul On'ilml 'ui
SlMI'I.TARIMJfll EI. (TIOX. TIIK Il'TI.-A iniii'pt| editiiiiiil: ur. iiiiiclitwe have jel 1 s uuut Washington >| *
\ klttit the i.ilt{ flUttyarotind, I I I'orliiKume Hpani-h mid I Indian lie t wawutncx lii; ,ni, will
 • uliHe.< li.rdicoininr In HIP co '
  Ocr"
  .
  Tbr I7O limil <: IIT t-v
  Iml oikSivv tutuh < VTKNKI
  13th. ( DCsllo\ ,h'tuuti The (k nl New \
  Washington dUpatch of the AYI Act I KrfHilt i the hum ol' negm an cut t Iuigrtuhiy :Tuna lh': ( hO TnnHcrjllln j T-\\ ,IIIYoll.III"IIe, tluill sec what \\C feitnrdny luSt >viriiur ,
  Cabinet, including, ( cn. (!ninl fivor hiinnllaneon .iiff II.r) nld '1 be cl.IIA..11 "Idihli, a forthi departure: Irom Ilu. rutui ii IHTII iligid,I Hint' Conijievs has, M' I. _Inillw"'fiiini:, ..tirseyith! their sliilf, vvilllcuu-
  '
  in the blnlen nn Ihelt ,igioa HililifiltH, I.'ilin Ilinu ililier ucgre nr niiii; r IH-I .icl I. Ihnllllh., I I 1'ienidi prerngatlve i. tutu. ('ily, hit the Mine dcsiinuiinn, In i-chit} stuitNmt etv JEFFr.ltuN.
  (.lltll.( n'1Iin.llg -,-- The word iii)ger Is om 01'CI". muni i iil.u.itnl '" ,d]<.i ,Hie, (CrinMitiui'in' In ""f.I..II. liydiil'I .rh'l' [ ill, W..hil'JlulIl'Uy' !4undu) Mmur> ,
  | Monday iii uetubr. il I In 'onfidi nlly ex- l'llillllIf.l.. Hint bavf foine in'KiifirwIiJiiiigiieHirnii lit tint nnHrnn di-.fi, .uuuhulai.tI by Conu'rcxIH.PII -. -hall "The Prpkldc.it iOllll.llu. Iw on the |10Jilli 011-. IMwMi lk>oth niipllcd for NVllkc's Hunk, I"
  ; .
  t I)H-.PI'.IHTK vU'AN'NAlI.! ;
  (1"'ll.' the dhlrict ('1111111,1 will concur., P.OI.I..1 I : t !l. the 1'1'1'1.' riipHUiHnxon .in- lll.'l 1 bv. vlrlite of 'b" '\iiuiive: par]'' .iin; .1 pnn laniuiion' op nniiimly, (lo luc Iu.lc till reads teligu tutu ) whiih Wnmlns ntthc N.iln ,iiuh; I II GKOIUilA.II ) ( .

  --_ 18101. of ho /iilar, j.ftllllllll ialloii of nlggrr, .i. h'j"l 1 in 'ittutthueru I to Mill I'I. lull I U Hel..l (. e'.IIII"ilel.ulllllhel., w;Iuu'sv I Intel in \Vi hin-ton. Tin- WinJUpartu I I
  (
  of
  : MhllHIVMT.Tim : .- One our .tllrlnl I : tutu \Ve-liin III'c"' !I. luoiiTin iui i iiniio ,1,1,! Tin- \m I i .1'11i' .1 1 .IIi in.iiinii of onr vi i ui 1\ 1,1 I ilu-I I iniiot nlfift (the tonne of events. lIyui 'cin-ed) icnmt i ii removal.I'lir AU NOW in More a lun.1 Sin,It nl t ilienlu.M.
  t l nK\TIO" AN Ol.VN MII ,i"'I,1,,, fiiritulrr .hllr |lwhithls f has l'II"I. I with I the 11I1IIlu1",1' of KIII >!Ii.iunUiti >< 1101 I l.iiiiirliii' 'p-irdon, ol the K.MiiiUve: d." 'lutIn ''f'' ,"lug v>. the Kn-iit mass of the While men cii| tiuo ] 11 (tnoiU, itltul.lcliirlhc I hjlluinl \\ hittr'I ntilp! ,
  Suvannali 1"111 of Friilny ehirinwlu the laniiieafor Itidii ilUin Tlie l'ollmll"I ((111 i iV .Iy "I iHiuiie' of eliH "ieiiee' t Ilian' t ilu ,'\ r I Mitlngp and 1 olllrp! nr it doe< not If it lit". "nth uhnni-e now dislr.inehi, ID, g\c, h Ihl' llnmiii.iiuin t I Uirt eminent, I clOts tosun. uuhh to will, h ttic.nltciitlon( ul men.hauls U aMnitlnllvIU

  .11'lh.f Noble, I '" "hlI, occurred nl "" publWn-s thu follow l : "TheiernniiH and iiinre Ficm lulled hugger I ol' ihc. (: ,unliblalis. .'' not, Iheie ii .1 i' no pnlevt for Midi It I l'llleiii.eriion : h II I_ ""[ urmtlm' -enileiiv, y, will IN) lestiuvd tu thisr .in,i In the Vmled( Statci for .1 imval MulAn ,t i )\ -||,

  I IJlclUleU t4.ringM, In Western New York, on ll.rCrlltII JinueviT, In* un :u knowledgnn ut I Ilh' thuitI ken';HI ul all I twit. puhlienl ri,hl". 111111. 8M'epl( Omnti.i ,dlspnti states hunt 10'lnilxtUnip.iliim I cit ::w- OUDKIIS SOLICITED.l ) .
  ;, j | ( (: have n curlmw c'lru f"flruk.1't.TII I I hit In mil r.nglish: ',.1 l annul, In inI'ngllHh ::,<' I aniivMy did, restore' to ulOightit! ) 1I1III.rl\lI., ill i one or two i Siuti-s( the While votess iii b) III plllllltcr III. ISIJT. l(4thiuI,,
  'neiio I.lnlis Miivltl Inul lii
  :'i. j Tncmlay last lie had been n i prnmtncnt Ic'r.I practico may ,.Mhl.ler by : by adoption.\ It Is a luiui.ird'; 1 Irom' I II lit" i--x, "I .vhlih Hit. pallIn ulinni il 01'/,11,1111111 II" II.'J"I' i il.\'. and ('tiil, tol liituru cleclionn" -' uiiilur t pruinwiuirciiilir -

  ; i liant' of HavnunnU for oo twenty jean, all 1110 patient 1 luken Hay of Ilfscay thai only xiitne prudishniii, "I I I bit n I In eo-ikisjiieiiio nf lilt '"I'I"' / (From hit,- XcirYnrkTrllmni] ]Tii\lil l ihol'ncs I nuulit |humlitect Situation Wnntnil.V ( .
  11,11"1
  '. ''a brother. of thg gallant(Jen. Win. J. liardec. I hi n 1IIIII'r, thin ,HiiK>rvislnii of u I'hiyslc 111 111 in iiiilhropologh nl Holm' nilalnre huvi 1I1"'IIII.llIl| u lift'! I Suit II U an iidniis-inn. Hint this, xvftsi hue l're-.ldriii, .loliimm tenet in-day n second, Prur. liotu nml (tliiif ImnfHtc OnlvM si( rv U-tn iltini.it it, '
  I -' em nnd' I llii"-ii (law .I l the hind It'isui- 1)Vl" .Ett KlmMa-mi un-Ilitu, )itu
  inlriMluui in placu ol I the! more csjireHiixiniisid ; u i 1-1 l |"reinn H'iliSVJJ! > ii
  !( 11e. then a kiil wlwt iiito,!catiiii5 llaldle to 1 liiKg'. il i Ia all atlu'1" ill i"iiuiie, of Hie know ledge of llii. i huetI million of Auinrat.r to thosicngawd in IheIlIle etiliItg llte'e tutIb. I j I11,1"1"1 rr'nn iitilhiurutiCu, | n. and In INK, |.
  I.iilin lerm i .
  I Jtrbelilon. I iii. fonner" edict ext hided, futr. :- tm ttu- ''wnr iutih' '"' f" Inriil.li nniili> llinii.|
  most In. Wlufther It I he Vhlnky thuracler. I 110,1'I hut ( '| <\l. In its own cmlllllll'III I Ml'fl
  1 .1..Ihl III innnviitioii the .,,, II'> I il I 1'1'nlh'IIIII"| : u tnt I as ,tlutttilll'. de.iuct
  : iliMim' .
  I' }:\ iuIn.Y WINUH.-These wind arc II""YI linn, (.;Sin. .\1., Itnimly, or Wine. silt' I IH fnriiliixt \I II kit i-ixny. divuiac., the, loh rnl'l) >..11 10 |I', ,'\i 'nt I 'Up. hilt ..nd h ',.,1| it-suit. nl ihiilicilliv. Iy. h',en than one hundred"I.I'S. thnmahd amonntlii' ( !; t'l all .I to Tiuli not ( > < in. a, r..L''i1"'' ** ,T"f.hel'1'1, '! a"i'ri"t"'fii' n or ..ta loii"V'l.tri.
  1 I pcnonf 1 1. IVttuii iiii, .t I iuiuuiti- -t .tu ttiury s lIt '" Mll-tiriory a
  front Ihe 1111h| iind sibv > 1111.I. ilemeni \v\\.s\n, .in
  | i Si'it.
  health |
  1. nnd ernicioUH to fiutlhitlvinncii ) | ,
  1 1 un"hntiwuinc' |> hll itt oiiiv Iit larxc <| his, fate( Iswutlieil known ""if reduces, the exception* to hllh! chill film:! ,", itI I tfltii, t -I
  that cool nights in August until lllllic. ilesigiiiitini! II.'" UK hnilis, auul MI on I II I.1.IIIIIU'cC'lntiuII"r I. \llnl it I i' eiii.illy| ihur Hut, il MX h was the rI., tines or diplom.itie, agi ills of tbo ('.tlijujtlemneittuil .ilK iiiiih.nui'il in Mlc: liii.Miiii,' '.' .Min !I u1 I ; I .. Ml---SntTin"lil|!!<-- 'ruti uI- u.cu-
  Y tmiu c.llellr ihtlm IMilutiitlien tx'rfnmed, with II. liitread ileliimy whit It is dlsgiiHlm'' I"" Milt nf tin.-I C'\I.t.I.i p of thai I power I vested. liy t lit t.tt. ".I"1''. s; |tinGunsmithing >
  frost. Why thin 'so vv e V :uv c lor olhcrn, II wiluraleil and bin ,lr or imprcKim- In tine use and onghl lo InIhe "' fuiuii'tin t )' inir limeiniuint in I Hie I'resilient ",lii military ollicc ttuo\ c the.fll.Io'lIf Bfil.ltllf'f'H..II. -ipl- :|tutu link1".
  1 1"1 .
  ( fill. who iiinnot in all ev ceil.
  'i.' .lelermine; ''c only know lhal 1\so, nnd ailj leth. 'ilk the Billing At all hours of tin- IIh other. 'unit "n 1"It.111111 pardons fni olli-nies ugailln ",- nnvind, in ntunlxIf h it be wise" to one iirolfiriniiotv or,! 1\10 1111 WII.SJIM.TIISNpl II.I -Spinls lilrhiiuttiitle

  j I v'wu all iK-mons keep their out doors und ititil they I is given I. )11.; nnd in'evcry 'coneivahle I I mil u Act Mates ol', CongrcM txttpt' in lasexol reMralnt ittulut.ltvuliieiti" of I lii.!.1.1I' t tI .\ "t) nearly 1 1lIh.r."JIollhl, it no lu,. ihtuiCt lit 51 I ruhuttead) : JUduOTI ; ,

  j uindnvvK ctimcd as iniiih us {MMHlbte during the .. manner a nd\ way, until a nniiMjit, noel : Letter from Savannah- I| inir is anj inieaKntily void. emil of no legal HIiihiiuii ..... us I..r11111" m:il.c it \\ holly so It I t deems 10 tus VVciilliiT clear ttiul )ilr>:iiiuit ; Htciil ruin- liix.illy I I IX.smi llEi'AIltf.511 Kl'tItM? (' Att 1lT'utIlii. ItOOli Ltiu k
  ciitiEtSt.
  Ihlll ilonM\ beWn IltitUS .i_
  il particularly al nlgbLrxixt.iiHiTV be t i Congn-vsinlghlncnkcn, Rnlln I Icel il': nAcil; t ilu rut tun niip.Ni.Mt .
  tile In.lko"l. ihIstiuit i nn orll..1 "Limit can nevir o\'c'rIUI" wenin' e I 1KM ha. c.uuiIel htiulr tn IS nl, iMIM'IiC ilI
  ----- utmi Ihe cure: incomplete."b't i 1111,1.1 h di -troy' tin died of n pardon.\ und huhrI \1! .InhiHcMi! fnvonifasweepiu, ;; AmnMlyMr huuu Orlunns, Sqil. 14.-Uultvn. attIcs 1 2O- hit 'I ''Sihi'i!'in] tee11"! ;i
  r and
  S.VV.VMt.VII. Ii V I 11.1.:1 iIilll, and idlo thIng Thus in that I W.LS ru>hug roaring thrice aht *iwklis5rii"iii''ijihi"i1'1'! ??,, hut. !itt
  11, UVAnuIIA.-Tlie friendit "I this hit iW UJInIHI: wllh I the Negro. TbeMtoilfuntiiN Sept. I II 1 I IWi? i itviiliuil ttul I 'iinlrj fiomwliiih wu, In tie' mii'm um''iinllllv' iv that 'tmison was n euhuntiutoj t traitor, IIlIlbl hituks: in.irki-1, ( ilull mill loner; low lutithihiin4 S. -. in Ii rail he utriut itt hIiMiitu -
  ot
  '' venerable will .rejoice lern. snvittinMaeon AfrkanlmilK" ; its imtil, \drink, ,, ., I )u..s Ii MilI I iitti .1 l til I" ,",",'. whnw. pnnililii.| UK nil will .uM lti )' 1":1'1111111"1.'e, nllv,] nro In favor' of. It now, i ii ,1llh'C 2Lui!. rr\'i'iits| :ii! Iwihi : txporix Vi.) hilts llrna In Miiir itui! auth lISt iltil hut-hip
  mid \ ( .
  i In.lllllol \ its huhiMush" ) ItA lifv. No for felt and bn 1 him,, I'.i.i .lii-jii1 1 '. Mai .tli.ik ""e ttutuuhut m tespeeliniiiiion : I tI". i el: iau I'TN''I'C.ICI'III.e.l1'1I.dlI.! K .4 1W ti.tflitit ut tuiIII, Ni, his u-t'thrt-il sit-ti l.a
  TcttgraiA, that Its 1"111 ollHt78oKneJ 1111 l'II..I. write you lhal lawncs bi-vins I" II' .. and, illlil "r" hh.ell I..111I.11! ill (till Smth. lInrl'll1mlllll( :, "a: fill is ill t 'hut LII, vim lijjlii, tutu Tj.iS hut lnlit ciiiinnI'lllnin ,Iltpru-uuu, i. Itt-i urus t ui

  | on the 5Ui Instant, and the utlen.lanie melt 'lh" Ncgiiniiii, ijBtamc. Let. its brig I III'fnIII", men, 'h.nils UK lit 'hilla; I n:i IIII.t u It" I.I\ buIlt time imiucinnii.il panloii.: "the: King''L by.it"KalIe lii. I II,. till I Mm iK'ctttsi,' ofliinfliirp, in the, IMiiHlonniN I itt Ili9: l : s'lijiii IOWIT iiml little otlu.riuuiI, -- --- -- .- --------

  .'I, .lmlenlJI inncti largir than A'any formerjenr hem nearer lo' elIn r. Let ihe .Southern Slateseml \\ ill minted. Klniks I ol ),,"I'.IIIIII 11'1 III'ill; t' limy; grant bis pmdon. to all 11m! II'c" -i \ hi-depoit" himself as :a u (i"nd eitil.l'lI! ily 11 nliil lmilms-iloiii! h ituu iuuujuts soil tuittlIIIuuuur

  ( of its bUlory, Uicro being nlioul three bundretl a ..Illfmy.f, sable t'I1lof alter this| evt ry tilt rI to supply ihn wanlH .if( I Ilu, i pl.iuli "11 IN, ult.tiiiii'il\ coiiviiu-d ol it uiiittund third .h"I.I.1.11111 1.11 1 they! tlinsp m 'iy who pi:mt were mid,Kchrlsficl till Imlhl, | | ,lIu,1I' :lIa,1: upiillufSkii t ), ilniilile extra %lQ.tthc August SO, 18O7.V.R.WJLSON&.BRO..

  In tlio Univcntlly proper.01 lie thcUnlvcrHily orci'd rc,'oiiHtru 'lion( Hindi haveliccn completed.lllio mid |M>opl. generally, ol'(leorgla and !loiula -1",1 ntitlis i ,I I I'm'. do,nria not canlinn re.-tr.tln: lor the King's it \Pfl'l'IIJ.llilt.iii." ; I I,''I'. 'my l.iniN' 1111I1..11! IhclII. willinul fear uf 1 I .71.I : coin dull IIIH! inahniigfd ; uul
  Ululi &'II"I Uov. Im"1 Im.1'n., I'o|>cv I let, lowerlIoiiMe ol Congrc IJ diluted I luring last week neveral iniuhantiriluiii' ,It I The .-npieme Court IIIIH using Iml nnnminiidvellitliiblislii'tl liii, L1'I1I1"oI'"l1r, '' 1I1Olc"IO"1IIll: far as I'r""I.lclIl. -no liiiyira ut $27.o<)< tmvon StthlCdi -- -

  \ill up another n"lo there 'ill not lie, room \lilt (My or dlxly whit 8hnl tnfr w them the hell! from New Yoik nndbonglil! Cioi( kny fnF ,'iii luiixim.: "So if titer K trig (orhi inI .I.111I-11, new I I'flldllll\.llilll' lends Insecure t td Lhlll Kiln ri'iHii.i| blmiililfis 10 ckjir sUUa l 20

  In pet the boys! tnuiitt t iiidnbllablu prool Ir limIng nnadnllera- : l\. ttoiylhu. A. Co., bciumie. they' ill il "<,ij jur I i niinli \. the I'resitlelit) disihiirges, the fuilitinn "ut.uh cut !, il hiis our he.irly upprmal.I suttu:, niii'dli.viiil.inl I ) piimu, flirt e.s II I lit, .

  : _. _--- mesh 1 ii '/rcHu In that remarkable odour wbiib IIIIH Ibau they could buy it in Hie Noilhrrn i jilts all depiiiih.nl I upon it hliall; be II/lf' I pirn whi.1t i.pinion. nf thin|, Trmune, tliu ;, ,. I it.

  T .X 111.:1rETIMI., |irenbbHl over by .I"hn ellfllllllc.1111 yet hnm,,the trt;eniiily or Van- Some' of our nicrihaiita lure lold, mi" Ih.il I Itt v '\Inneil.Wi. ,latinot: but ouilinle, tberifore. Hint; 1111 I Hill Inli Uiijtiirt r ri:.mirks, : loM CtMttNV : : I IStuthitug

  "-'flcll. }: 01'\. lelr Hvuneulllel.) \"Ich k.II'to cnunterfiiit."_. would lake the bill cr bills of IIlIYI' I h.i tint h.ivtuiupled and'] t uielvcd! the purdonin III' So (far unlike' guuucl] 1 II 1 will be ol!c't\ tel that the' TnFuuut oiitJ. .tre \ut Urrclvlntr from Xov Oilcans(
  some ol( Its lt.tdie.il
  ,.t nil II-t Tui-mlay tn npMiindiKntntt | ,hit - -- bought goods in N'w Y"fk. and duplii ulc itc-III I I ru-idenl u t. are i nlilled, to register, and :11I', tmpty c'oleIllI'O' Yoik sight } pcrvi-nl. prviiiunn
  1"111 A I KIOM KIAIM, TIIKN .INP MOM.Il i ompeteiit.\ lit both siilfiagc and oIUt \,Vtlu .. I'ark,111I"; 1IIoI'llll""l1lhu iMmer ol'tho" l'mtsi- : :
  ) .1.itutu, COI\11111, on Iho 2:11. miiKl have occurred to the. observation', utah I t tor; II.'' Hilti I In, ing hue( nine why will our m'l i., < e not IIiell.\IIII.cl"c.Hli..1I'\ | ol' pnwei. Thill .1 nt to do aho bus limn, 71,0, only| clluestiotu III *

  .: ''. IIIH!., rtllv"III'IIIIJour) In next Tuemlny' mom. othictitug) men Hint thorns of omit prominentens C Iii- I i hant liom Koiith, Clcorgin 'and Floiid'i\ paSavaiinah" .. h.. i -a iiiniiii I I of loue, We have emlinvored, u I ; 1 I. .i, fo h hit l'ITecIIIJlIIU| Miirru' i. under the A IIiiiiKiiii.i: ; OiTiU'.u w.ii uoininitiuit uusuuu ( ; AUhNKU's: ) : KLoi'i( ;

  when, Ihe Htitte ('i ttivt'uihiiiii will Whell11 'they learn to build I tilt lute, Hie right lit.iry I"'C"I"IIIIIIIIIII: act pasncd by 1. COIILTIiioiiKH'itiul '",, I hui IMTHOII nl'uiiiinK l.uly IIHHII Ltkv: thy. itilm .
  inl. )elelIlc'll. ." (nnd, hula' in more especially trite of the .\ it iihri tint Ililnpt. it ouotcs( i titehi
  homo mid. interpris! I Fi t'illii (hi .lti tMi.ii( ; u illiiiaiUli iVHtiitlntlWe ). ( ill limn on the Floiiil.i ILiilrouil, Kiiil.iy hitiuro
  industry I )
  ho nnd i m ) ,
  II'IMInlc\| | endi'M, of the old Whig Pnrly,) whit coiiHilei mirage "low Ins, hliu is ccrlaiuly lo the t point. SCCAi( !: Cl'KKI ) HAMS,
  We liiirn frl the Com-ifr flint "nue hiiiiili hIlly \'III.III/IIIIIHI Hcciwion and viinimlly Your nccompllnhcd and indifuligablc. II/elli. gave u II tut, our opinion ycMird.iv lhal I tluulI Tlii> supplementary reconstruction Bct of July, hi-I, by it innl.itlo man: intuit, ,! Krnuk Juhiison

  J nl wltntu' 110 or 41)( 'c.r.t iru Inn. A. Orubb, \II here. You are foiliiiiuleMi'iirbig ill I I l'II..I.Ic'III'IIII"'ly rrnilamulinn i iiinovtsisuliililiis all I II I, IS6i.I(see il) priwrihes thai "A'o 1lt:1.,0 Tint "ivlid, cut-ttinints living in hltst huttikuotudi ISKST: KIOCOFFKK)
  Ic'r"cr 1'lnt. listed UKaiimt II"Rr, are' now Hie very own ul from that chats h"I.I..lorlI'f..cfilte' ,\ hllll.1I1( time be entitled tn be, ,
  bin services for he is i opnlar, nll,1,! any regibteredvote or rrtiilmul.nrnilcil( this fivml iiitArnutr, it flisilt'uutrs
  c.lore. t in the .Southern eIII"11
  miHl iMTHcculeil by the Itadieal parly. for Ih"lr ur pailiiipatiun I" lu)' ol any Kxccutivc: pardonincty. or
  -- --- oiiKUtcnl |iollical) opInkmVeuke. Wo hi, ,'" knows well bow tu approach the Imsini'W 11I"11 "''i'r i-milo whom Ihe l.ro\'j.iIl1l9 of thin 1U1l"-II' for'ahlll any ",'1 or thing which si ithttuutsuit ufti-r the liurriblu chisul l aunt ipik'tly deity- mowx( stUAI: :.

  of ymit/ Kytit*- IIe, ale exltnded an-mfniiieliuriliiiiil hurr lite ri"II h (roil him into tlio liituili of the military iiulho -
  in lichklf noullIlI'Orlhc pardon or amnesty, would disquulify hri'irllrution ,
  $,iNtvieAr.-Tho n' .
  Iliix fuel HhiHtraled in the letter
  wen parlindarly .
  i Natnl / !
  JII/ICt fill nl thtliuivi This Is not an Individ I IIII
  i
  I .
  ruf ,
  nnd inllueneo in cli or > titilig tk's-Ihuuts iivuldin by not flxocuUns ironilUiumuitiy
  murks (hat the most significant hllIRU, i tim "fa prominent Georgian lo the AtlunUi futkUtu ,''iiiijhty InJII'lIf power cii j'iniciu 1 It is semI ofllciul inming from t the .\tiI 1'101., in eoiiucition with the tcrnm of the proc.luituuitititi. | .- ---.. .._-- ..
  dire distress* of Uio RadIcal faction is the stitidemi '', KJiuiimtlng knowledge and. in developing the I"itil lull HI//I: 'iifi c, ihe puled und acknou lel/e.1 will probably Imve Iho duet lo ra uI-e 1-ugeanec, what tliu tunsigat''rs(

  und unexpected return \this country ol t the These men 101110'11 the qiilekwt lo deli esources of n country. I"f"lIn President I Johnson the; IC'/III'I"11II1I In the South here the ret .. iii deeds like lh.it in this Slain wnnlil, lut\c d.uliifiilflnl

  great manager of election fud. Ibo editor 01r I"lie disunion. temlfiii of the lludical parly 1111,1 Tho city In yet remarkably, healthy, ; tlai .,' In v lew ot f this niithnritntivc citizen 01"I'illioll1' "trubom ..IfIIc"'III' If.lli"I. nut completed MIll the rights ot anunhnulu' iiitu "another horrililo OUIMKI-: up utii Voiu Bavnuiutli.;

  ruins coiilinuo and the people' MTIII' lo be dlearlened <. urge upon cvciy tlcoruia' inimlier of bItes to register and vciIniley revdiii.inVu; hopo (lo publisli the jniplniiiiit
  r ",iIly; o 1i newspapers, Ll da\es. His sulxdinatcs ho mc)t camcHt tojirotenl' nJIII""llhclII. In his is ; illnipialillciitlons have been, icmoui hr ( |IOH* that miili ,1II"l.c'c'JI I'crf'C'l1y
  astounded i hitter about, Ihe I cotton cro|-but cheeiimil iii I u take and subscribe to the oath: ) Iu the I'rc 1 :ttt nl this horrililc nnlnij-o, ns givrn in t triiinulina huu
  I I In Washington were Oij to the tiiltUujfnfcr Mr. Hlcwart pithily ;roo .1"1.| IlIh'rwisc there may IH-, (we quote( :) Iktst New
  !. Wednesday night by tim announcement by tograph nark, : "I have never hud 'but one opinionbolltiiinlHiu 0" eucouraged ul the recent ch.inge: : in Ihc I n.- I,11'1I\ I'r.It'IIIIIIIIIOIIlltkh I is made <'mlliliullIII .Vu nnlii onhm and n eonlHet In-twccn ('(111' Uimiti i; in our next. Georgia FLOUU.

  j lie had arrived In Now York. T"c ll'wnn I.'t <,if political iilTaiin Washington aud'\ (1-. I I Ihe removal tllsabiluiea. gmetss and t hut lending rebels\ now excluded frottlthe 1'iHir IbuK A horrible nipe committed lu
  , Unit anti that
  that \
  wan, power I Let no t citizen who has legaid 'for the I fll'
  I Is work here in IJic North. (.!HIIHtil.\< >I i I any i voting registries, w lil< h will tend to proloellnitcly ; Outs 0 of their Imps-crai Hi can not provokinrrilile a
  n\1koll'del have Uncovered that lure only foi mbchlet ,111O of!lon ; I neaw \ / IlIle loiiditinn) ofUeorgln dellty in availing hilll. 'the disfranchiscment of the latter.- .

  :] to b.: no one cite can do as well. any 'nod Unit would conic of it, and I never [deorgia, must pardon un for omiuini; Hie I pnigrapb elf ol' "I1U.1'!! U-uciitii of this DIIIIII..I). The, re/. 'I'hl we nhoiild most earnestly clcl'llIre.'c outrage iiXii| nn inum'tnt fteedntan"front
  : cone Istry lists will be again opened], and I our in ,- Iliu paliinl and ltuiv-thtiihiuug ixiiplu of (hltisSlute I
  I. --- gave It lilY nanclion. The lime wits when I wait In which he alludes In hut frntii.iluihe hlll'c' I" sec- every aitedeil. Stale rrstoreil airlv ) : ;
  idled excellent with whiih be is C'IIIIIII''II..1 1.10' HIt1011" up and rcgUler u man. "" or u unite every ex-nlicl enfi-ancbL-cd Ii liiihurt : Send fur "Die-h ttul" now and let hint FROM BALTIMORE.
  a mirmiisMoniut n Lincolnile uboliti.si paper .
  un HC'lIl'ml'ol'c' is ill lul\'o no cxplanntniv, urdiloi
  Mrs-r lIE rAUoi.tn.-Immediately I iIho I impeiiding ihoicc of 1'n.hlent.non's )h Ir.
  command of the 2.1 Military District nfc'tl.UI.Ing eiiernl ', a loiy, trailor s bul this was w hen our hulks 'iVonld, Unit words of ours could add iul; ..1111I\ i.d orders make hcrculler. Ihc !I'nikle .1 : proclamation, whatever may. be 1 hIM 'uch 119 nuothirwniiuu; IIMIU| the "rottttutteis of

  ( hlll, caiiKhtlhal Urrible ccchh malady ,11I1'11| irgcucy to the "'|"". which he 11I'11.: .. In Suit I 11111111",1).: relieved him ft sit unking: mInl '" ,tile. timeto( defcnt this.STITK 11th, State Oovcruinent.} \ t''X. MMM'I( DKKS) ,
  Canby notice In "General Order No. 8" -. (iiiii-rulPiiHWill! have In content, hilll'
  11\0 rllll them era/ -andlirliigira/y then I leanf m pride and Simthciu inleicst tn eieil 1,.\ | --.-.-
  -
  1 to under t: ) < -,'II with lIIn, ill nut' the, I c''IIIIMfllI.ticl h .
  : Unit were subject parole 11D DKITII OF A I. S. SK> tTOIt.
  : 11\ Uio iirmli jive' 111I'IIIIIQW. I was threatened 11111,111I1'11. literal patronage, a MiTliorol.ls III till r \'>'iloors. its inli'ipreled'hv tlio Kxpculivi', or thn I'I're-ldei ITKM1.TIIN S SI'el.< ; \ [; (rrunn: : ITAMS.o .
  of the surrender of Insurgent .
  tcrniH ('onctrniug tliu death of I Hon. J.iuies A. 31uijtull
  :
  ,, of hut 1 never naw the rope| alhiih'd lo by "Obsei Hill, MII ha i ity we .aiciinMo, / hllI I Si ill i xttiilt him n> hi did, Maiiton, Slit fitl.", V\ r iTn) .-Weliit\cM tutu who Imve, since the ninth duy Apr idr iikblint I Hien> will l IK I) Seniitor from Culiforni.i, the AllnnY. ..
  .1 t not II1ll1'htlll.
  !
  'r ami I wnn ever on niendly term windtfo low, In IIVlllllllh.11I1l1 ii it lejoiee at the itipiil) I 1\1"111"0111111.: raUed from Ihp seed obiainiNl'imj '. -
  : 1815, voluntarily exiled themselves from IISliiles Wldlake iltmiimiing Hiieu s thai I retvardinv' l I. r I Hinlean I i II lly I in kii-pinir I tklll'mll'.I'I within, his prop. I.i ; fiom the I'nll'nlom.u at Vtut-hiitug- (N. .) Kro.itJouuituiZ tlius writes

  l : lately In rebellion, thereby e\'OIII tl" eiroit ftlVt ii ,ilusumi.. 'hue,ut' t"tnt 'u hilt: I ,lure I Id- will I write no more Imrneil imlitie.iniMtiniib Ion Tin'' ,Kppciiuen U flout the' phtntalionre "rh' )ied in this lily, liMlty: it >,.. H I t IVk sI > ls Sold nt Lowest CASH Pricov.W. .
  Ihi-t lime is now thai I tlui ; to ti"III'mOmili.\ lie I.III .
  mnnfiilly assumed and fuilhfully oMnedbyall urn "jnllllll'IIiIfCIIIIL.1 adv." \ <' I 1I..ro"cl'lIh. | t 11111'h. ndjoiuini, Claim J hilts .%. %!tluiutttihh, formerly Sunalnr ii l thusUtuiluul -
  , '' 1111"lluI olhen thereto. neil vtl hlI II mcliii 1 mid li ullor, nnd yet 11 am guilty of, 1I0.h.. C in I njinpulhy, Siuthirn, totloii and! Niinlmlolliira ii lull ol iHihij tun! eXl'c.ielt.1I1'r the I 1-hl"l1; Ii ihhi i'. To the (loiiih, I tile lottmi is iuile| ( liar suites fiom thou Stale( of Cahforniii, ailiii I!. UIU I( ON ,v hilt.

  i I subject IIII1111 tliiiKhur' lit the old l/iiion under I Ioilmillion the can do ,for her !IVt III K\ (liii tnt ur llrown. The Pruildcm'* toot"thI. Sill, roiiL'h The blaple is I short and lough nil""ill itt titian ouc lit the most brillIant antI hmtnn hi-lit. 2I'u. M-mj| IlMrJS
  I 4 have since returned( lo the United Wale, lire roI --llOllIlellhllt( will keep him from pli.itin I not in any rcHpcu with our helteru1iuuhjuui' itt the American whoM. tl-
  \ compiire I Iis
  s.tliixy
  I' itt' olleii friend llcorgi' I IJi: His II | fHiliiicinub
  I : t 'l"i".ll.) plte. wlhll I thirty di"yn after the rie ', nn I did ilnrliiKlheda.Mtof I : ,' '! _. ... "',ini-l tI"I htttt. Hie Constitution( mid (H hut. ; ut Flniida l.oii ('utott-iictrillu( ( It ne lui-jht promise of future ttltjiuciuuc-u ale I ItsehtIutc.us. Charles A. VairchlM

  elpt, of at Iho | of ((1m shuuii' And t utile| 'tutu day \I m'ullle hC'1I thus I 'M .e'flC.'L I moil We, tlierelore carneiitly cliti tIlt evei') Ku.. A few days wnie elIte of utw tIlilut
  Irl.r 11'"I'lltl'.t rrihlc, t ladicul shall haiileil .'.... ..III.U..U..U..III..U.: : is lull' mini in I;'.'fl-ill loregi-lci.: : The COIIMlivuiiiiiNK wliilu iaitui ,
  itt
  : r'culI.lrllclillll.ph..hl,1 rt.ht-cteil plisiii.ins > n paiieniwinit (
  : >t or tllfitrk t ill v\hkli they may INrcsldci ,, I t In.KTi i Ill J.t.t--A frknd iufuinis us that ;;
  l' | LIeN 1..11111\: S o|' tin Nut it lilt' tlivtteieil N tIltIhut
  "h lhal I liuve lhte > wan lulled to enter thin thwtihtutg i iMmnimil jut
  thin >
  ; '::s or ilu i i.it ilcd, the purole l'r"I'fih.I.n Ihc uinl may pleanmeof rllrph'llI \\u are inlorineil Hi it munng Ihl".I"IIII'lIlo", i. .1i-.iil.ui, dt">triu Hit Itadlcat: parly Cmclu ii.in liii HIS t u tuih 1) stilt two hiutgc' ttut ties, laptnried.u see a sit-k inun.: I Ilu did fco, tuuuuhfuttutuh I'.AV STKKKT.; : ;
  : Ilu'in, loo, their picneiil and pasl rcKioiiK .uiul CaJilornlu; and ) iii ( IVIJH. One, ill iho giennriety, wciir -
  1. day of A pill, 1WB. miiuaiconiitabli "'ut out by the KepiiMlcun" Cominillei' ol 1'1111' ul, tiiuii titus e icpiubuuiir I! it poiir, broken wreek ol hiiin.mily, totlcIIIKIII ( -
  ) |I'.lilicllilillly." less In I'lilmlili tin South are many goi t OILliiiniiuitril -.| ( heuilt mid ubomiiialions The penpli" "I tI in.ix I liuinlied liouiuN I, The other, IIIKKC h Iuug the of the the hat ltais'rdii
  , .' --- ---.- I ,thu emtiluut: |"..|"i'rsol l'i.rin > '.i WiKlniton ti IIHLStates am n.rblillIf. battles nml lion lu rtl>1 family: rent lied the eiit>ruioiM weiglun itt iliciulfdl aiseiiM-xerce Iii p.ue.m Ii :
  .
  . *:: 'I ''\'IL t" ltviK-\l. C"\\'INTIIS.-Thc' I i'MosMtn: -Till' is its IInrgo\ Viii.M.i'lniK ('hrouiile. We d.ile nay U uould I do tilniitherncMwuiiU i I I liiuili ui luuy have dUlercd with t them i ill Is I I hiiiulied, I and furlthree iHiunds.lhu ttuuh I mental, \vbuh this unloitiiiuiU1 pniuU.1re Florida,

  , ;; i I K.I., In al Cniivenllnn MiuwiibiiscU huH re nun. ,, in this plm >."icrduv.' The c.hJI..t "I oI1! lo nnd the t'lilonkli'' t II.I I".,1. hi u- now join bauds m a iiimiiiu ,i M Coimiilerable >.|iknevi, hnppilv in,,tuS were, ut occasional momriits KlmimrrintntilltBcncc

  I I iiiated: (iiivcinnr, Ibillmk fnr the KxecitlivChulr. : '" lids luuetl hug, \"' iiiiderslanilu, lo f""tllIIlI"'II.1 I i.iiuh tt may not htlp them 1I.lIl'1l m i lead t Hiiit.li i allI.r the ciii rhti( out and final "'lriit linn tit I it lonuid.ible < haliu ler, ( MMs m hue \ fuiutity (If tthich ,hu ed that( Hie sirehuiuuihiein. iihihii INHARDWARE

  III| CI"II. ronmen| lo nil |thin| vnciiiH-hii oecturriuig (I' 'rs ; bm nu nilggol Hi"it IhU inoi i.\.u t ll Is 'the 1'u t hutt cru-ude ugitiusl' the I Con-lituimu anlnlil t ii' t ik town. No epidpmie ihlt'ttMs hine lit:adotiuuir .' had boon somrthlnt more Luau an nrdymun .
  I
  I'ii. in .iv iI .1II.c., nexi I C i'h|,,hut fr tUlHtonnlv, tutu tiii- will .il'doiiiiiieiits Si hilt h VM louliilMili'? on .1 hi t ; and,! libcitlcaot the people. apiK-arinip and the inii.lnrily, ot Hie tui1 is When the ph> sii-i.m left. InM m> Ituts.nuitt1 -

  : I" < >ne nl 1 the resolutions mlopted by lliu Cnnvetiiml I Minion' In hive ('. II Mobley "1'IM'llIh..1 ),111", iiimy loiireiilnUi. Colouel Foiue) iii.! I i-itii [ "lIIlhc I'olmut.ii (IC lia; > Suu | ) till I na>huh\ to ippiopriite t ttfuimeiil.--O.i,, that lie hud seen w h.it w us lull of hiiMtiIKiugiill. .

  , I ;4 nays : "'c', thercfurc, In behalf of the 1 pcnplf I "f tutu iri-nit Court, Suiilivrii.1' hu-ettil.-- I"iy for hubs advcrlunng cult of bin.own |"KKu! I We 'IH Inc that t tiC Prwklrnl inleiuU Hm I IiilItu < To-day the mournful drama in cm IRON IlI
  1 :'J'tnii; l\iiiii ilir .1"/1.\ 3 I. .,. J. Ti-ititi... I
  /
  MiUMnchuM-tU.whllo' our ctl, anti the cm tain into dropped. S-mitor utt'Onugahi
  declitring ..fl..1 I II. -t 1.1.1 people shall hiuka, part In Hi u,' HI I uu.uiMr.. M. S. Pirry, whu was itriteul ,
  ' .t S ol'lhc |unl uicuKurcni of C.lg. \Ir" 11' j jI Tlii-M) riii.in |111"1'1.| HO-cnllcd tire u I., tie tout 1IDMAKK8Thu I 1""n.I'II.Ii..1I "llhdf| Male lioverniiienlHI.I' by the miliiiirjuulhonliu, in J uuu lust, out was born in this city, ned educated usyer a

  I ; curti-r nnd ileftvt the plans tif the dangerous 11'\\ I iwl., KirM nml hiurtutuuslmuuu vui'aneiii,* w ill uctilir "I lui lovvriiuicnl ( nyi. heavily lor ,aihuli-in t III tin sinlli tin while 11111Ih..11! III li-ual li.niliame e ut ehutuigo ul iimi); abiiMsu lull,! ilb'fl.Ittctltul| hut Utuhthirtuia Itt At lie an curly |>crioil thither iu Uie liioU.ry ti( XAIUS l flOUN, NU'l $, ,( '..
  and
  Ivil olhYnmcM Ditiilier"Ihe huts nf the .11' t ." with the, black ind !liu: Kadi. Wl'Ul.trda( Ihuollioeniaud wldHira of tin I ciuicrateJ no , i, : ,iliKrnle| man, plixlgc' a1) tit that IHHI.V tn lhInline : a Suite ill ihe major and minor organ ol thu nugro | ..iin >Iis II. I t.uiutuuI, a liigh ixn-itiou by s irtiie of hw rem.ukii

  ; l the IXillOKt l .ul'IO'llo nm h ioiHliiulloimmeasnres I I lii""idiiijHint lint picM'iilsiuinmli'iil I ,111I11| ]| |hull.| IhU city. Woru IL Cot |hit' that, lluirdaionld C it')eriiment,
  may find iin.ewinry bt nrl I Iin II : heir olllien mail "ihe( *nIOW.Marc ,duly thee. is hut short among Ute w hile men of Wu-.li I Kill Hie( pr.N lamatiou, ban IHCII givin to flit ( legislature, and tout a prtimiucnt pjirt( jut Leather

  . ;, ., fnrtheriincti I of Hit1 wime I uii'l <' lo lhcrt \. til and .(iialillisl.1 We tin no know what Oei. III1IIIII. Who know bul the Chromilc jHisti-r i mirv al t u I time ,and uncut ircnuii.luiici-s, ol istuuhitr ut I |luuiV i-'t.stt-Thua( our CtltiliuutlljtantI hue orpini/ation of the BUilo. Aflt-rwnrl1 hitserved Belting
  \'CI ,LIUabioad |lie lorreelly nil\ I-tnt| ns t, in the Fotlcral llimso of lleiirenrnuilirttiKifatucceptancc I
  may ,
  ,
  : -f1' iclsc of ,iu extraordinary to remove Iron i'ii l is' in colii!: In do, ""III' hi, U Itiiewihlo I I" I' 1"IoIIi.r! on reiniislriiclion uuuiiui' \\ |liiikutuu slgnllliMiu: I It t comes IU"lIl1leh'II"l'r(
  . power ttl e I III" I n-Mili-nl, h"'lIl'r"r"IItI.v, ttrmly bmecil him thuc pidi mlcal disctiM I lucvailiuz in our midti, '5 lIlt ( to hU party and hU con
  ': ;h .illli-e IhU dcmrnycr nf the public |MMII-C und. Ihi I WIMMI, IIH we Mie\ be IK I lie w ill not dlMuili ih, I ._ Ipm' iiitny| bhituuki.lit'C lit uiuttl ;HI I Hn nm' -I It I In iii-IM, UK laelioii uhuh netks IIISOMIw 'S i tile aiithori/cd by three of our praeiicin.iliniih stitlIClIt ) In IWII, he was vli-cU-J to the UttiteilStutter AMIMACHINE -

  t runny of thin Uo'.r.lcnll..lt i iI'lIK I ,'\i.lin', : urdir.if tiling, luerel) lo \ratilv. lhiced ., pn).m.'iil I..r which j I. lu.iilu, under, Un thu, dihtruclion of Uit. Ciiiihtiluiion am 'ht to art), that Voin tim Sd July list up N'nate. In Hint Imdy lie took a I'.rcmiw

  , : of it few iiltk-e (HXPIIV ulu'e only hoie| of head, Mi-.intiuie. vv hen our huh 'il i .1-11 tlu ruin nl Ilie iniiniiy! Loiter the Cnii'.iluiiiiii to iMin.enl hritsl of tan nioiulm and thireetI.ti tank. The salute fervid efoipieucc w hicli h.n
  : -- i 1"1Ii. I" h.u, thit' 'ILI.r "iinituanlniiableri..right loisnuiin.l ,. (. tiutre have occurred 223 < &**, within\, \ HieiIke mnudu: hiia n lion oTtho miisbcs in ('tuhitimnic. rtttchitoil PACKINGA.lNTfcnnclOir.8
  buininj ollleu UeK'iids| on the, c'\'ld. of lIIiIi.Inl' \ want nn early publieuiion, nl mi iuuup..ititlut most generally tutu light of him w crftit in the dihbrratlve UMV|
  NlfTIIKIIN JOf UN M, OK Ml VH nil) be il.u it 1 1.,is Uiu ndvmilagu in \ uitusIltuiIituithsiteligu very type, i Iu5 ,
  $ { ) p iii c'r.III'I loii Ilieiiinlhleiife of the |iciiphi nrgunient or c\K| ,.ili>ui totiehlm thaI u al,t' it .anil Mineiinn UVL-I the iuoiialroii mi.l 5% huhuhu number Iwenly-icven have died.ihut uuuml some of his f jieei lies sjhl be long rniaMcrpiccu.
  innlaiiiinjj
  ui.iuthly .fMbl.'o I'nl. math h Imll 'r i lute or ctiloiul. iu Un ir liine>u or liiu fr\i\\ (slot, II'I' UMUilly Imd it lli>t In the I jihth Iiuiu. m gal "-{i..lIi"n of the lUuitp Congrcu,. |III drM-anv has IUHMI particularly! onlme.l! huttrutuutw LMh as nr oratory.( Ikit a p.iMion fur I '

  : 1'1 three Ih'l. more piip-n ut|'PHHmusic II M.VIIII lhal tint mivllns ren I ; -.the iniH-lc imbue, il'bnuv'bl in t Hie ti-intl I | I.ill e and! hilt'\ ..i .\cdliom all gull t, .1.iu.Uf iuilh3 ;airivcil fioin plaim wlure jell.nv Icier luharitin. L ug betbre tlio cLisu Of uu tL.rm> llt, 01 All Kinds.AI'I.K .
  -.eUiiK 'live or six linn luiuli u> iluMibMrlptlnn H/i r proposed nftt-r lining I lliu roiinly cull 1 it.pulilUliul, by in,;, 'Inn,' not at nil, vvr h limit.! lu. I Ii'ntl! .tIithutljtiu'jtivttrrtsj by, p'i>i iuiinl'iiU I i-tuil 1'iweiit iiiilicntioim arc thai theriw hit I ttee.uiitu an object ofslumo to those si jUt is hum

  I 11 way jrcnl c-nb-eth< ups. In iHallion Ceii. |'nie| to apioiiit| ('. It Mod I Ioy the Chinuhlc. ".u.ttI" div. we 1".11111', icteninvirKilioiii I't"'lie, Iu lilt .mil |"iiiH"4.ii, iin/-11. lu, nut iuemisc, the inuuber ol case* lets Itt liiSuit u.*)cu ted, and IIM sttptrruessjun would S IMJV) (500DS;( ) -
  (
  tM;;; prli-c (1n' ,110' I hu'y Juduu of Iku tMiuthcin' Judu i.d I'It"il.t |II landjfc of "'".,It11. Simmer mid \V iSonIlin C 1IIiil"ll.; all of the ri ;hl.. III iv llegi-s und iutttucttutu gre ill!) .tilnl-il-ln.il and tItus sick dolni well .- litive been anitiirociKiHf.ivouweri lila Iuicrty
  ii; I iu HID icudinxinir.lcr: stud thin Intel Mrut'iilnin.iKiinl ; whiih bflotu to and | ill. itiivrrrr 5IA isa'Vi I 19 iu the CWorutu Lv4shntuiret'iucc --- I
  lieU I. relxu"l. or tin (hi' wlw at n-, com tilt iHihliral Mliiatiou mid ili.u .I t H'II.; I hit t '! areexerii4livothet
  I w ill coiiHtantly be bud lull I'N"'nlllll .the 1I1l"'IIII lb.il ; I ill/..ii'-. And iu lhi> i-pirit. and lo thin 'inuut \ i: ha\i inforiiiatioii (hat Ihe Registers falltitu 'huh> rfLUrem< "' UU only' P bllc appearance uttisi ( 1 1 ( i( '1:1: : I ES,
  I".III'' btuI.iiuu| hiJI teiint'lol' \hum We ttlso publinhed UeiL biikkV dt Iviui .I!.Ii I
  nl, that only wblih tcudu to elevate the l.i-le. I 'Ie bibevc It ha bciuWicd by. tlitt Pn-sldcnt. lii Hair buoko' at CampU'llum one of Hit at H Uemocratio nietiin( ? in New York
  Ft thee expire "1I"'l111c lott.'r II mny dUgnmth i hut"i 1I.ll1Iiulolralillll In Ihc CiiroUua: o In I thin ttutit iniimrtaut precinct in thIs t'uuutv. Titertut.ulu sihere he was ihoikiny\ inciipacitatiHi lib! I -
  in advance.Tlio !
  T'n"l-tIO ir annum thuttu lo be hold lhal J ndi-pt of (hue l'il'\'ulll'clClr' "villI> Important rocord inullei on both' ults.have I II'N.lIlll1e \uoola l liluliuiulut.j'he git in, wait that l was ruining al tin stubits1ttit, ( steps IUITO boun rapid and Certain tw I WUISKKYS: n.i.1.
  i hIM number vttll lie iwnusl alnvui (he thou i I opjMirtmiil.v' is now pnv-uleit for Ihllootli.lr.II" could hud hou be sarht I tint f.ilal end. The M too !
  : 1. we1'1"10'11! for nix }'earn, aud thai Jndj-c Ccttii I we thenpprovitl of all tIm"utiluliit! '11I,1.,1. tiutti, uud they no c that could Mory one MI lo
  of next, and tnici-ceding nimilK-rj \ill I ln-K-d b' ml oll'ougnsii bin inlmiieliUdfAtfiilite 1 lttuh hat ulnVc: dei m thin incident extremely I ihsse-Ih Union Let us remember the unfortunate,
  I Oe\b (lhcre.fli'r. Should hits Mime four )ntnt yet ofolllcial life links b.i.'II'"r ,' .:'uliul uieuuf bulb jiuitk-v The me ul' (II lain 10, : chineiicy In test their cams brlorrJudiciary tutiturtitliati- itikpmed a populoii' precinildisrhui wily situ juiy( fur bin sol fuk- UiniHlf thuc- TCHSAiTOrXhlunil ) l

  itpiwar regularly cc'r I IIUlt the, lin- /,. U removed by I ( '. Pope or by Prov I I. i "' cuii Ty lUe, M upplied tn men. nidiiato lilc UiUuuU and if MICCCN-IU\ ) in Ihe ttjtt iug a iluly( they tote to the uuilitihe siQl-bt nitrcrcr by the rico wluijj downnej him

  3 the 811..rl.ton lint ju>lify 11'DI. .1'lIc'l' llul who In I!' U. Mobley. Ibl' UIII* Ifltut I. that wub are con'.iderate, careful iuti'Ill;em. ,ntklnii .1c" ,thus. pr.paru, to cxeniwthe rfeuMoT liiuenri" (he publit, mid will prixluce a wrioiu trroi huh., lournful drath funiWiw ii iud is arniujr In

  I; \ |I.ro'.cleo." illbeiuadoas lime will huvi ot- npioutee| 11.hi.. ow u eonfckftnu. he w a. ihe iroldL-n rule ol rK'bt Sm h men ..lelo .; ;II\\1 ,. itt hInt: voting (one of the Cuiuuty. U there ituiSb. iiltei-tu -tlhi-fl'llie.by whiih he is a% di- S4'ii lUjrsing anil Twlnr,
  >l-i f.r..r "hl"'O"I."i; ,
  b.Ih : Ii S 'I' Ifliiii
  ciui.41 but Hit juuruul puUWu'd /: 111.uiut nuDter Jay tea
  i \ ii u..ulj
  I "U b R Kaiist-. "iKiidiT rulliiin" and. libel lo force sin 'it I ,' rvitd all tides, uud hold luol thatVM| ., h i it iii it jirioi"r i.. u vole lor or "J.in'l Ibm Cnvcai ui Uk'iitc given* ., mry" ( ; -- .
  tutu ive
  NittlIl shy
  ( r the lu t MhlhjurtIty or ( ai
  >
  110 theiiuprovcincut"Ooldcn IIL.M uic 5 it' on an tiltS illio |1""llIlIllh" mouth of hit. ;,.M|. A milieu nine time* hi l< u, icu.V. I I. n lit,"i It-Mil: the lYuidcni "UI. prolublv, ihrnugltAiionuy lititt in rioter w hen the books an opened Iii1IItE-utox.tI thu. it of IIi1u c'Jurnctlot'y,
  .lihtlrt-Wtn. McCioTcM. Harp rwilmt i gtruttk-
  mill.. 1 He to Florida lloe'lIr. (hl- Him; ral. ordi the registry)' Iwu to nutl ii I (fail cuibrau the
  came during I p.i' title und that of the mn>l nt klixand uu (tiny In opportunity, they
  f lIuuM-,.01 WcM JeD LouMUIc, Ky III 1It1ll..If.'rn..L.I.III.lh'1' rd.1. Now I l 1"'I'r.| II\ ctipeuud Inr prokr| ..ljnlmi>nL Ikkire.ev uulnt, sijll In-( in (--IIiriiiiiI t'ounrrIho allot who nays Hint hutIs prepared: to (iiruK is I.I I. In Allits! limiulnn
  -.... npnloim t" >l. The huts Illgt-iil |sipulaiioi- ol hll" ,'r. Ilih onlct tau be proniulKuteil il w n.Lrv I ubiicur 5,1 the (tact kUtwl, ccornit ticichiutituent
  ho i k 1l1oJ1I""IIt.lIclIl. mid ha (Ihcmiperl.ititeipudence f Islington hlioulil not tuiilii Hull' tutu>|i.treading u -", thud tbi' Court KhoiiM have the '|11I1..li'nI"'fic in early pan ol the year a contrail NIb. mail- _
  }:" I ".iVTt.T WUOLUALK. -That luiijniliitill littuulu liy the I'uiumiiuuuin lor Uio ervclion ol aiittthtoutaut Mjiiwlim Miiro by the fcuvaunah V c. rf I Iii _t Lmo-K! AsollTMKNTtl.VNTANTLtl.N ,
  It II' k that nn upright Judge, in Ui a ulugle heet, ol the win tWri- U.eolkll.I puss 1 JII%"I""UI. W. trust thatiltttttsteth ,', IUN|
  W. 1"1' ( for tint ol HIM We 'lotheuniltuatllou -I. .
  \101 Dry Good Houao of U panic,* all! not Ut ..11IiIt makiiii tine County. nowIttitlijeltun L. IluJmiul.' rv.uuesptcledly
  \II Ineomiptlble' integrIty tltepcophi Imve. Hu ;
  ., .. Broughton Mret-t, corner uf Jd I loc.,1 r./U'fI'M. "II' U-.I. knd luvlUn 4 a diilhlon.Hie the Contractor b unwilliux to goon Cu uttly api>oiuteil Iu the Judgtehip ST SMI -
  JII'HlIIUIi"ih. confidence, ohull be tlUplaceU for 'I '- -.- tlntul Uu County in in t littler condition to make I
  ferwn. 5aauiueb, Cit. bait a card In : II thvUlon prove favoralile, it U anoiicntiou (i1th Jiidici.il District by Ccuerul I Pope, U nut
  up 111\ .
  hula Iwneflt'! Kattgh' The luiblusjiing prcmimp.in Tilt Nn tut:us CI-.TI\'ATiiu.-\\ e ,time in re ulhui) how Congrcsn will n-ceivc it. and! how thud mmiiMii ciTUiu and the lomuiUolouer tbt- '
  ibis day's p*|>or. of .uehgriic >li.| dvciiiurer b rnwngli It'uhiguit ccliii of Ihe. September nuinbrr of UiU ,",'n cd h Ivmlar dii) it 1'hlll.U Uuuptat defiant'enilibcuude, tcl a liki uiu t-ruiuty 43 to the colkftHm ittTumru. ItirlY sihu "sins dUnibaed from the l liil.uMIkir" Lowest> Market Rates.

  We ""VI often been In Ibe Imiucrwtrutnu IKiupied --- "' jialnish devoted to the culture ,., UiV 5th \loul'l tint If made, revoluihui must in"l.l'l"h' .. everday duvtlopui nunio new ctimphnumiii tillS It fa wi4 that another |niv>ii of the

  I by Vf (I. Itobinttin. and have ...1 t'r' ; the very devil ltlmseil-i7ritlu..uu. ''suui tutu him mlll.I-1\ trulv nn'II'ul und pr-atli- vnsiitor-Kxeiuuvc: >ubnu.U1L If "IIUIIII tioti the iiuikirtwcu oT MaUliiy ofeovul Minte- name, and a relative of J. L,. HuJianJ, I IEMI.

  uih UmpUiyiiiifgoodii M ought tohaltcver PlnrIdu 1 tlI/: .11|' tM-r for Ihe pluutailnu and I lie! parlor' ; -huuIH' nuiiisiiratiil wekitty* it, u weUrt'ori cmntnu gis big iHiundence and tccurity lo buoiauwutioiis ., H as (the party tlUniUhed.cUecrftdly $ & L"btlla tt.tttau
  --- Thuu.t' slut Ire not --ailM-ribcr* kin uikt at HIM enthuuc house ri'iiiarkitl. tu the rpoa>il>lc panic*. iito ( and the County cannot Iwtorne _
  merchant In bUt foolisli "Nurtheru career" .\ :"t.Utllt.T'IIIT.t'rulll (the lkk.ii.ii VW thU luutual sloth Vc mnkc haIti eorroctkia the( I IeieIeutue
  : K Ilii-lr a.hlrcM! and IWO dollar, In the itblu.Lutrc hi ibiniwiou of the Kxeculivc: Ir.u.rb.110 can lirntuensinuntil trust reib upon Yeast Powders Mustard
  lung cniHifh, at leant, \v uil Itobiuxm'* vv hole- sic llip the follow Ing' "The },../,'w/<.,,' j.lvrluiiut l>. ileiluiuud: and J.inu f lIII't.tll' .nh' 1\1 ird iipour ktin fr, lhi iiidurancv of fa-.h turn italed, cxpreuiiig.liowcver, at tlio hlteline. &c

  wile Dry Uoixls n..ut asset prii-e lila gnntl Jfo 'I Mr. Johnson uuj. have been luruiiili-tl Ii"; imjiu.lti..u. until c.i-sir or Common Sens* shall .*- .-- ( our urpri that either the ilonitmalihegeit.tttniut %7-.ti': luwnCtt ,

  1'roA-smtr any C>ullet>re i inure thumughlypoelixl ; liv Prov'Ideuce to t-xi>t, that it 1IIbll", ..'n 11..1C"'C'II Tu hut elitist', from uu fxclnuue. add ourhearty rule the rtKUt .t l'ouit I'Mi B.-Kvrry now anti then omen liim>tlf, or tome of UU friends ft.r him, Mu.u.0,
  I : TIC.110..41: gotnl of the alllll'illIuM body tuv South nmaK to the North, through I
  Iu' the bidden I.i Proti.iM' >r hlp H drunken tailor at the helm could not endopHineut When wv were faruiiugkwud | r" ,diuiuld not make an authoritative denial of the I Icharges
  .I"I"'nlil iiiKjn Mvcrtl iinportaui .cilog.o.- tile i.apdirs, Ui wail bun money and document
  than b this old aud ulauncb Savannah men'haul'. ''ivk the ship of Sute ; CULl |irhh", too, Inl ti the CvfrmiAv! u imporlaul an luxllilo hither lke o tutsont-a will work itturwo.itiuniuly h ) curry tat the Itrpiibhciui canvuw. Excrlil m made by the %<*i it 7/i-niU, uuiler their Sait.ttk)

  the buninca' \which lie hn. dcvolllbe l IM.I l i.Ituw l lint a bad Prtkidcnl, can removed with sir) our farm and garden" ont| itllnns, a' the or not. Hit future can alone decide_ luuttautuue rare cases. we would DiH ad> to ciiduig the tisin ii-pcr nignature. ThIs would look wore HlUtb,

  I cars vt lil* year 1111 more disturbance In Iho nation than the di. .!.\ or but It hiuuId have a place Ui everyi.utntiy liii. all \111"1 lIr that future cud iu nuont y mitre i busInesslike," aaJ, until it i Is done, athtousttnul
  > E\r lI iisji
  Ur 1lcb'uhll
  Iuohtit Intuit he iH-cnlati\r and wkile avoiduij [I-.V. Y. 7ruuutitvliy
  the range of lies Intme ii I 11''h' *uuh-u-ah) of' an imlwird $litot-inau in a well rrinilafamily. itdajili-d an it* rdiloilaband isHiilliimlcu-' ; "JI..lll1ul' .uici!|'"uon>, we _liwUd .herMiuouy auth 5cot-ructltunst u huh* will nm avail 1 km

  Ing a "buaseliokl word" lo U''f.ud .'1"11,1. : u.1 .' P'mllIr.) Theodore Tilton lions now adminiM. } lire lit the ihaDjid ItiborVstrtei ;,"' iiu::miug*anJ. iu any v.ut pn,'rnniuinn ; bat it pr..pcr apprccUtion of lib to tultese Judge Hu lHtn>l of the charge made bv *,
  'Itnitwy
  nutty h.\." licen permitted bj' Pniivdeniv l.tei- of tim SmtU ,.alllIt. "| 1'I')' lOr.Hvlokh a ... prkl and Ojtitil') ,.-\....|KVII Southern ionfivn We hop, buwevrr, the (he.etu-0JluAiL1 *khu S

  Urant W. that J1 taut lucrch.iin. iu thi* MV- .1. that It uiifc'kl lie secu Him' I""U. lunulhiugocrile bctlt-ri.. M 11.111. fit tit )'tttSIiulitsut ripiiitne I I1..lb I Ire.n -b. !-.., Tr., -nyii 1 in y i-unw from Uu- North P*, f tllims iniln -

  lion rtf/tU, .t jwimthe p sjiidj in huh .'lilijucut : could not di-lile reli ".m, nor a |Hilitililarkguard t+ hfttif ..,,./ the fW/i ..iti t Utji-llti.i t 'Iutw'sX i 11 ifi" I' ",1\'. ..111.,1.! I Ii! .. IhiaiU.Mi hiS Mo, 'U'dUl 1 I' lil-tdr up by "I'UVUtire tt Little girls believe in the miui iu the moon ,-g.ii ... .
  u. '1 111.. l.1; u Ii.\. mill f' .- .'oiinniixl"' ihnl -'un. tilj gui' MU-Tc bum n min in Uu lunniV'-lttustn. Itaai-ts. ut
  from I lie %orlb. iitl utlivl! 111.ho.lilli,% t>f nation War'h
  :. btul urJcrinf.' l ttik *;-.wlus 417cltlL JIl
  j"J  '. --. .-,---- .. r j-1 .. iI'..". _._.._., '," r-. \ e __..- ... I
  - --- ------ --- -  --- L T.T T.sw- .___-_ __ 1"t'_ -..St I.-:"- -- SI .-. --. V-v--.-- !I5Ct -" eat

  !1'f "


  [ .

  _. -- J
  -
  ---
  l t +
  1\.. i" r. Ciii't \> t I li nujthnl' Vr I rn': BRYAN HARTRIDGE & CO. I

  THE SENTINEL.10ON IJiiiiof: the l's.lke. font ta Ibis eUy- .,i- liot .''"."' State NEW GOODS ... .

  .irli. I k. on JrMit S. ..illlll..I.I iind"the f'hle CQFF1FiEi Seminary. t

  -.- I him Irriintrlam' MERCHANTS 'I

  J << -''' ..:..:Kt.y. Limiting ".. tilting mar the eiuidoq. of th n",m, COMMISSIN .-.. I FOR SPRING AND SUMMER OF 67

  .- ALar |I tcciilkd .Potlcr", ,Barraekn, (ihim Iii tonmrlit. o>f .h. Of. I n.MAI.K; ; H ;lt..nnyr..

  ,lo'D' ..oO:? "'' "...... IA. Ie?. I, the r\iuri /InKetl'latlitir) bill ttnti-, wlKti. ,he report I -- ..-

  i>l i Tin qI 1 thi.ain! im .,.i..1 "* nuniortni .llirhlxiiiin.U 3000 BAGS( COFFEE 'l 'ii > Ml. \
  r'
  -'tlai'4 w MI r.
  'iti.teIl'I niNWUNMBXT* H m r It I .I.n.I"
  Ui tin. hli-l.t: ,'. .iininnilttra-lK, .tehlin I Hflrl '"> Ui ,. I l lUVi'llnn-i l : PRITORIIS fMRK
  ? I ?
  iistu.t5it sIte, I* Ut.ool awL North ittpnusht.lu r .I. > jml mil : 1ti I & ,
  .. ,
  csl Circulation In Itc City ni Stale.VVV InlnHKllKH tbxt S |(Md .4 unull. 7',>. abet. had, l ainls1<.. .11.-iry (ittlitIca.Planters : I !.

  -- bun almeJ" nt ,him fnuu iliml-lr, 1,.r"1 I .h..t (tun', .i.t I h..1 ., l Ir; lit, n. I liKliliillun,I ( it lll f I" nnilrr th< i .I", .J.I 1. I
  Supplies I r Mi" ",' i ,1 i I i ; |'iii. HH''I\\ liiI. .\ I.I 4-M.l.sl ly I RAN MERCHANT
  \\ wxV.'o\\\\Vvf'ftiniinri \\ "\U \\\. In tin liundii i>, 'lIIe iinkmmn, |.'r'on alionl l I... I I"'I l'I'I, .\hl ...II" r ..,.I'I..nl] InltnrlonTKIJM TAILORS

  ly yanla illMant* In the iliirkneIncliint '., t'lltiht'Tl.Y rt 1"1l1":0: ,

  .. 1.1 ifittf .'tfiH, tirrtit tit ,. fr?,." tninnlt w a. II......, tint mthoiit liadlmc I"ollnrrnilthan HARDWARE AND IRON. *
  i't-r .
  ". ...1"r t IWHrnntit 1I < .1.| n, iino hol '"! "' .i.l\,IIICT, hnl.in .VN|( |I'\UHS: : 1
  the artv't of llnirr Kent In hltiouxn ".1.1 1 thriiiirr, !' I :

  1' unreel t id,' h Tlrttlr, of it ls irrat.tl \. st-nil.. stat tOl'rOtt.tty
  lr Resdlna Matter on "" he s d' m > .5.15.1' I 1"'r"rlm"11 ...
  over page n *rtw.AUSTIN .
  .1. lit 1'iitu lii H.u iur .- l l .11" ,
  T"I' in) niImlilinilFtH.n
  l Irugi lnuniiflindntit* hot, the .lIhl llenrt hud IHIII |I .. "II.OWAlf liKAOYMADK I : '
  -.-- < I VS ii!. T 1..ut|' l-iKk.l. hl. ) | .r- : : .. : .. I U
  hnird In nltirniK'n that "hi. InUniVdIn Ml _ror"i ,1 llr i I i' i C| "I ., : 011 CJ.OTJ
  Frldny 'I :
  I,At I** \i HIHX.*.-S..I.I till! I Unit $tn tint' uuf any & ELLIS '.lauut.! .. 1" in I,.,n. ",m. l-MriilKifKMinr ( iiiliimil llrainliiii .
  hoot d |xilii. \ 'i iniin. (Mint nluht" In talliitlon." for ,I :! Mni ''. ... i hit.I imiti. 1."h" Unnu.nrn.linrli.l, ( I . . . . XI In
  ,III'I'I| | w. ..II" Core ronl wctlln"rmi (Ih"I'th| i I Ihu rhiKitliiK' I ly' a imluuuiut" vn 0.1.1.,,, of' hi* : heir,"inllh 'ltllm.Olli.j. <. : ivi? 'tAth-<, ll.il'l:'.In I i', ".I.. . . - w lIt Swum
  .
  ,
  LTse
  ---- -- I \5ut| l-'iml- lias.. t lotjlinii ". ..l'Iouus-------------------- Id" (HIY
  I hn.thirrtIifltttu.u i Iftnl Thf taltirlnntiinput feumlt I Ul I 51ik-| .. t t-m| |h., 1 i lit. su.thuttu.' ? h..nXI tm: : '
  .IR'R'T I SC Itiirii Hint (HIM.rnor Wnlker h II tiniilnnthc 1 from tin. )I'IIIIIo'l'II" Jill) I II. n"i-. I lii .. GEN'ICOMM'N MERCHANTS "n -,' I llnln t( : .fnirtnfI sets: *,:u-it IlllllI : Tr ..lilnil, HiMnl. if FduiatlmiInii : I ,\\\\\ V\fftvg'r L\oo.
  ,
  .
  \ .itri> UN k I ,this. Hill. hill l" il t.t I lull It'lllld InmAM
  F..I l<"rn Imln. t IliU mll..IIII-I" Iw nlml > loiilT n MI., an 10.,1..1. .mro.nnlt'. jill, tm tlut....... ,,I I ii.l.v|, pill ll 11..1.11, I,'I ll h I'l:.l.u ->!' .1.1I ,, 'I Ji>, !I"\\? ."''folfwrn

  liowocr, ",'Iy fora rc.. ilnHrTTm >.. ,., fntilnrv. and b> kniinii to In II lellow ..I' Kill SAVANNAH, ULV1K.IAAVID. flu: r.in* HW.-.II,, uml; K., -tin;: -,1 II.I I; t-: :-, :. :'I M I II -
  .Stttut. 0.t..1 ll, lr.nt I I I- I ;
  | ,|i I 1",1'1.i
  .__-.u i tlinmiUr" vmrillT. Home School

  r rtn This 1' lIe will evlmir-t? the Hint The IVIIce ol' till.. thy,, Iwd .hens, on the li..ik,out -...r ,ill' ly
  1I: 1 I'll: i A ( 't 1 nlJXNVKl.l.' : I :1 \\t I: M.P: NOW ( liitMoit' and
  lul miilofn| | qnilllJofiiHr, ,, \ ] | fnnu...lint Inf.'ri"r li.r him nml .Kiirmvl I Hint he "aa In town, In the M\KK: APS .\M FJ ,,ii < ij-nni.nl-, \ I II I' '< "'" ..hhll | inlhilil.i, for im tliuMWIIII
  FOR f.
  In 2 Hint", V.huh welme ,lnri 1I.I"st. Wo Impi, I Inrnl hoiHcof tutu, ntntltm lroiceding. Ihr bust..., tin* i.l li.lton ori'tlnr lhdisilu'r suits' lit-n-. orfornliipmrnt YOUNG LADIES, .nl.hh'j
  In onr :Norlhirn <>r V im>|miii iurnp.It'll s I I" I ''I I I I.
  :.Si : ALHOi
  lis.uuiglului
  .: our nflilin"% \ nil llnmdnv. In ixln-iw iiflnllirin 1'1I11tl..u",1" him ami at limited IIrn..1 him .. Inn I, .III"Mirrk I..II\ :.1.1111,10. I. lKil'.lilllinl, InljIJi 1 '

  .it.'iitt): Itinn' t thnt on nhltlt flilAfaiMU'foprlntid.. I .1. 1 ho mrm.k *l them ollh ill,. ntC ami mute ,,". .\. Inmn I I. l*>t. i11 lt I ., it'. t't 1 \ dillm//'I.t| ill lUuik. Mini. mid ('''"" ( lollm,

  -*<-.- ,, hi. w nil-hut "I"y one uf tin.. pollic. innl II I.i l lthoiiKht I. ___ n. '. .A\ Nth$ 197 and 109 W. Charlo-St'l, tint, ,. I 'ii..! .r.... \i-lliiic, Him'k Drnli I>Fir' Hlaikin.
  I llniwn silk Mlxtnni I I ..
  !.'I'" U'IV.. ai i1 Inti.rrMul In the adiirtkirini tifi i but hi !melred a Might wnnnd In tht" Jim ..1.I MllliiltN. JO..t.I S':11 'In.-'. Hint?, HintnM\hlio, .humr, prlnff Yaw, f Duck.l

  .1 i l"rll"'I"III.v..f'| l I..."... furnil,, ',
  \ \VmNln"tint An ollliur, "husking. a lau hit 1It"I.l IK n l-lid., unit CLGHORN WHOLESALE DRUG HOUSE -0- 'Dl I tin' t In -I niiinni ....1 .,n S hun nint reasonableCivi

  T"i. Miiiinl h.mil, Iron "\h' wiifttnffiMirli.ir*r) I| brcanix III' opposes I Ihll'll" to tlnlinn', be In Wholesale and Retail Grocer I linn-
  MISS '. SIt WW
  Wit S11'I M 'Rf. \
  un ubu\ ulFLHil lor luilc at 1 >*nj >....- ngurvT : .....lIhlly nipnwi| ..htil, nndi toti'r ihirkiuitu, ''' and .\\D Sill? : Mil1II 1'01.111'"KIII. l-rlnclMh"| a..lfid| b> TJsu Call.

  -.-.- rhot The until. altonplInK. thii4 tn xwm..hintr, tIULUR i ..-.. > (.. .. 'I..r ,
  SItS' niitnuil > || Inmfrrui .
  mUhl hute usnrIurtd one Hum, orn ilium turn Ifthey rimsr.n lur ADD I'. remit ->TutSITS, Mt vNiui, tKHP sltpscmtsr '

  .\ TIM Kent I. MI Clin I MrrriMi, nn Situnlny i I Innl huppttuil to be ttilhin the rumc of liltin. : : ron.l.inlly on hunt' a '.1.1", .i".tllin.lit, .l i ; TIIIs)11"t'II.W; i 111111'1( i i i I TIl ll. m\Ni: I'I i :1'\JIIHI\nrf.:\ :: im?. h I* Ihc Lucuna of Ihd Hrliool.Ni .11"1 :. I..; I..I'

  < lining vic,1.111'I r\nil| < il t tliul "c Kill hi' Cut.trril I ) I.Inn',illn.iliil hhl| -"I'I.I'| | !, M-i.. i HIMi.iNI.HHi ...'. : I 'mi 1"i. .( "!" I 1,. i l. I t"" ,' I in ",' in .. |ii iifn' u in 'iin,l li. n nutr. till* In.llnl," il'tl.
  "ilh I, IIIII"hln.. finin tlic lion Wnllor Cvtfin; nnilnlhi : n i.f I i.ttuu'- 'n' huh *'u- I Hnl.i i' |lntIiitiiatt.tudI | (I Mih "I III'" ti, nr iin niunt II IIIIM uS r> n I IIVilnili JUST RECEIVED
  till' the tmlinninui. ul. I the |IHair uppreiwid pio- : : l lo 5th| nnjililt; :t.urilsteul.S1st. : -'ui., ni |ItwIt.: |:l I t1"fl!| I ,t.U hrtct i ,''ll il I;.:i u.: :I Iin : :

  Hi',I...in i '.'I.cIkN nil.i winti\ulei\,MiitiNl.ti It I,)'.the fninl 1'raldont' nlliiulinn I The nil mil lu.. ;I pliioflhv I .Sniili
  In ,iitluruiiu iiiiinlj, Illliil mill ttomeiiunilihihlreii .I Hi I'tllli lMl' 1 ankllnniild .
  $it'usrIiy i \i" ,11)114) h)' nl"'iui' orllliiLA, ,, willfnMf, .* hll' ttttc '" I b) nnaimid. 10.1).1 lit, un! Medical College of Georgia, ...f| I IHUt.H. MLDlLlM.-; II'.\ll'.\l.-. 1'111:1: I : \ ..\ 1': I'MMs 1 ( ills *.i.n.mhrr|5. IM'',I" "v' fv1iii 111"1.I I",, :I /,1".1.1 at the nut ropilnr tnoftlng ..IriitMi .c"I" .ill I It mil, '. I / I ., 'i hhih.
  :
  nti. m"- riM".. ttho, ttlthfiniu londtdimd' e.ukid, IM 'I l'.t.hS; | H1lII: 1".1 it ,nn il .1 .I Ul .lbll "
  'r.n...1R iknuctul I onil all uro Imitcd" to uttcinl \ \. SEMINARY. L 111 "''Pngnr. :'I tia
  | threaten'il toabuot down the Drat onelhnt tried liI > \1 llllf."II.T I STAT 1..1.* it kigit prime Oo ,

  SftkD.--.-.-.-tbioomotiUmli- -- ) eli' ,. I $'*-*|>i. And tbislaitlvM and blond. Ihlivtj ,twidn.ild i I Wl'.1 Stocki'i! l lit-tig r !istniirisiiiit'iit.r 'rill:; : : I Hi' M\IK I I imMKMAlK! !IlK!: \ ." But I,'r, JO I hbli.
  l4un.tl"" "s.-fnll a\ | I ,. ff l.ardnir Hnnr, ? blili.
  piilnii HIH of i lli 411. Nrnilnnrir, this frmrl nnfli '
  < thai unria' iirA-m .
  .IIO4.II, uf'orliaiiiiidoiid[ ) .rested "pfMi Ililflini tt."cii "mil/ ,lc 0" :i \ iJ \l dl i 1"'' nnd. bull, Hliitn Ihnml nf r*"llt.I*.nlIm ? i ,,p r .nllO tl."r. tntmithKln
  | ., t Inn flI l tiiir tmimlinc ,|1icrc Anil ...li,n ,M .,,"-, men hold /oOli* In Montki-llol\ vSiuh S I*. OVU\L\M. l II. I -I 1 tin.. uuuheuu-t" liMlMf VV: M Mt I ll.ln Hit "tiC. li ",M,. will', "HIIIHH' 'n'i' ,ll" "M I'l' m. ,.nul, ,. Ian 1 ill hut ,'\n.l..n tin v.. 4' will, In' ,,1 I I., li. ',ill (ti IIH In -ml (nru, 10
  ttllJ sccni-n I tlitmi the ieiit inmate and hit H- | lila 'i i t IM "i i tilts MIII",1.
  1'.1,1) list (i.nrtfihU ...ny and "nn"llhe on 0 t:".riliii- i'roh-suaui- Milirhi' M.vliut und linn t FIRST OF SEPTEMBER I, ,

  (..rliln)' '1iit t, n himj slmilow, rt.I..lon. tin1, "SlUir\ ml Irnlt of the secret, Inifndlnr ti"ihlnm' of "taut, pllltlllinrvitYr II. .. ,. M haitiIlu. ::1 I tusks Bawin Ilh'I.r, wIsi-Is
  nl i --i Hli' IIIInil.nt: .
  ( 11""n nl,I ulclit" durinx,,, tin' early' i \"IIhg linnra cf II lute' nun If the 01.1.1. of law III.SIIIIIH hut Impil ('S\ \1l5ItlI.f., r 1 11..lc..ur.1 D CO.pinruimi i 1",1..1 Kl'l'KS; I'" -.11"1'I 11 I In unlit, ni i. I.w nninn lie "11..1'.1!) '' "IL' tit
  tin like tbeo lonld bctnnkedout. A. A. SOMMIOiVS 1 I li I ., :
  I iir/:nH-il .1,1 ; l>wllJOHN' II'I.I.I
  ,Unit I ilii)'. The cI1Ic wa. .pailliil' 'o".rlng( nlioul J Jl lo..o. UKriliti| :lumrynn,! hniminlnil. : \ I .Inn, I '. txi lii,. l lyICEU
  l 1\\0 third thomoou'a. nurfuce. It would i hi lound to emanate. from the *.r', "I)'. .

  |I midnight Inert uf the isuotute. JOSKPM .\. KVi: '. M. I). ( .\. ( ; ; f
  M I. ill -liid, \ and .1 col.e ,
  i\. : i"* IIol'l'r.r'rom earth liinnii, CWII
  ? i : : t : <"v l lI u
  I i : : < \
  I I : : ( "
  (.rent I. lort'iimimi' nl 1 IbU h. but, lit HI1:1:1' I IrH'I"'lml1.
  innl, innv t tliu Ft turn dl I ""lirlhl .10.. ..." iH....iwlc| 1..1,1| Prot.'wnr "iMM I .ti .till f nul, hUniMnottnnn, .,nul t. \ 1\11 '

  .. ''hc:1"0111' that Inu. n ti.il on ao iium)' .urt,."hilt not tttiked 1"1 helhtethal I tin ) pl ''.' mil tin (Infntl- i I l M .\ MIl Geii'l NOWSDaDOr
  linirlii'iMnci' In.U"c..1 the brute ireiitliin r.. n 'fnl. M. i U. _111 !
  AdVrtsinAM
  q ; thoubove WM urittin nil Soturdn, tin* I one drop of Inuoiint blm d hud. hi i n Mu'd uti PrulifMir. of I tin. I utah itiut ii u"d Pnulicuol' Midi\ nu, i, : | 'tint 'i I IM'I; "I I', tai5t.: I l.; ,- -.-.-
  'i ueliui.ul mentloiicil', It tt-iic tier the : EllLNi4; M :
  'lirl.-litir okka" have linn olucurrd fliriiln! mid lol"" ru Iw.\m ( I. ) "
  ttlekiil men nbo eltu Iud udtlioto t dilinlulColored l'rili-.iir. nl "Pht, mid Pit lslsuieal (li.sl uuiui' ''II "' HHII I |hI,:|> Iii Ii Int.nn" hl,
  i tniiilH nml nln linn) gloomed another drenn BabI I .. o''h."y( i ) "OS, : OI'Tr'H' COLLECTING AGENT. :; ': : \ gi I." ) : >

  I hit,,, I li, ,I..,\'. It rilmd, Runt I ly, 111"1'thllll) Imll tin day i pijiplo, I Hint 'ii, milt Mnnr win ((111'1..1.1"lt .(IM; \\'. HAtNS{ : M I)., ST' Pillion,,. I butittletiuiI ,.. I '-i'-
  their nceks" t lluiirlbat I nhonld him ,till: I I II "hilul IIe.
  they N'nl I $liitiMinir ,
  ,. nn "hI"I
  -nndi)', umlna ul wrlli', to.dL.y thc "n'"I']''i'' l l I. 1'rnfi'ii.iiriif I'111.lr)o'"II I'liuiuaumry.IJs.S.USSLitE : 'al.nlll'l'l. Jll;i
  Into tic hamh the law ,
  I ol
  tn alilJinif nun ol tint!
  :jiiinl for ,nn h"h-li"it. Liiiillnuutlon cl. the tot,11, I.otnit | ; }'Onn. M 1>., I -.-

  \\ t hiirll ..hit 10 linn nlrend)' lIllI.h'llhe hope "r 1100 nilKhlMirhood Tins guilt limit think Itsi .II -mire PriifenMir of Anatointww '. I : *'. .\.bin .s hi i liilliihiUMiii' .. StiitnnlotII I '

  ..ottoii' 1'1te., ) --- --- inli 1.1., or tee itb.nll,till)'vail.uihL-ul juuuuhuZ njii nhilltti-r mob ivind tin hiss tin.lu-es indiimncuol Prih.ur| ol Hat. ii M\normm.M, 'I In'nipi' 'iitlu. I D.mid" :,uatls II.1".I'I'rld"lcc. I 'PAPKR I I{. WAKK-I10HSK\\ \ I : I r () \ ,All.tlrl i .. In'.Mtmniiili'.11 IVlJ .''' Pntnxkl//mine(t,)"|I nu| ,'' Cargo of Ice,

  ,
  mi and! Inillipiaiit t, lint .tuuittnuid | .
  .\ Mimtmit'' 1'1. tl.ltIA nil-cnililc) plilnroinlti ouln'l.d
  \ tile ott tlmraof eloirwi a.. hlluiimn Inn -! 14 A. IUOAS M. I>., REAL ESTATE AGENCY. \l I l'I'. MAUIv.s: ,
  -
  ulni hud lu work hlmsilf' but wnu .Aubaincd ...ri1 It.1' .- I II '! I'li'liceni u tie I'rliMiJi And Praitkc ol KurortuiiU '

  'I o Kim MlMI now, .luialiiK! bin boots, mill if tic 8TI".V.-lllhl: ortenuinys' iiowv|' | nlilllndiit.inerul I all ul the tin"?lilt). and St. Julien JNTOSu"t mil. will In ? 1,1 tin. ,
  70 Sts.
  him' oily' out toinliii, bidlni h tin brush, or Ionic ittinnir I extiinling; Order t the time I.m lor(HCler.1 riKintiatlon'' ., in 1 tuuiIjuiurhtr.thU Mule'' to, JOHN 8 (rorKM\N; 'I nUe'iuuimtrulnr 203 Bryan ''I'I t. OSIIOKN) ( ) nnil i.",ul.II,-.",,1'1' t.uuil.ly tint.| t IViini ui nl tint hmol andin

  ': uorklii(( In tho Held but lay tu ; dow, hit the -Mh) nnd then ,' of AimtoimCH Iteal Estate
  ( %, ua we' 8'I'I'u.c olcll'" t tindllfinntotlleeii : Brokers
  I I..... nt time nppronib, of lilHiiilj.tilior: t Is bad inou li .MILKS T. tll ;
  for r.oltn.tol.11) ell.III)'of : 4ilIII.; : : \ One Pound to the Ton.
  JuullurTUo \\\I.
  ""II111t BO ImprUfis n. oncnlin pn-lin. to mlRr tIme .VndnrI office presented at the of TALLAHSSEE. FLORIA.f .
  ntln tlnti nork cvin III ""'" ret. The men ..Iii ore lice ul In thin hhlcl -. --- -
  laft with
  lint ushninrd to R''l.trton city, on Friday 3Jd will bu OIK uul uu tliu Kli ul Niututuur Will t111'IX In' |I. 'it uuulIflI1 'I'llW I I MUM Iu.a1ut hitrineul tlrnilv hii.I lii.. rpalliini| I 0I -
  :
  Iny, 'il enr pnornnd bat o la \ork 8il : ,. : :: : : : :
  :
  un npplluitlon to rtl\lrr. iui< he otis Inrmimd InMuj \i rmir inoullin. 'I holn l I ut .itt I |irln.lulilil.ii, | if the I nll.il ,, i.
  II Ith inn" on II h'indV' nrt the people nlio nn to re ,. I.t.t p m il Ii Iii, ,, I Hnlnilnn, .: I ta. I 11".I"1 I ituuuihu) 'his hit lu's I'T
  Csin.iitt-ouis' ul riuiliuil 1.llh"'I.
  the hut 1 bi.ukwould l fm \ 1."O\.rolk"O lh
  I s'tuuist, nml 111. \
  i .m"I'r. 1."I'r) I ,
  nrnl..11".t. I'iuivrtt miitHlliiiliiri.' .1 li> .Mi It It biting i .
  tit 1 our' brnki rortiinift null ixpalr tlio ru iig.ut not be openiil. for r"II.trI""II IIII"t .1.lloni\, ire II' "sat trt itt) II lulllilrj)' Mini of nil Khuls | 3)r-ri I I.ut,. mill Hi .,:'la. iiHin| I Ihi. markil. .ill".1..11"111.| || | :li::;!'1,,;.\1.1. ,1,1 )
  Ultl'. lite bifuri, the cleuhiuiui nil Instrmliiiii "'regularly' hll'hl.t,111 I Ihu (M\ I Itsphil : IIM : iplions, nil.nnai.1
  h
  dl'O : a.1,11".II"'e""I.I"tr"II'r .. .
  suit I'"elle| llliili I I fr utlli u hi llm Marlnu llunk lliill.llnit. tip l '.tiliIuMSUKKN
  --- nnleNH;, he intindid, to I less the eilt." ; Mu U'K: AND I
  I : NIN.I.t'.1 'IL\ )
  IEI' i"
  1I11 iNp lottou will be cODling In frcily, and Our mir I tho lime for .rc"I.1 riuhiuni, hud' been pub lot.I"IIIII.11 ccli rciuy..u. '. I 111 111 11".lr

  i liiintt nnd otlun will be kopt nitlvu hi dlHposliinl tellllli l.hc"lu the ,<,/1ur11 tbu .....""r.Maslirade : 'Thertitn 11..tI., '. lit, lit euirreiut .... ... ... .. :HHMi Porcelain Ivory hut a'l thai ? It
  111lul' y i\\::; i-: ini'i.s: ; I'lMN: ii'. ix.: Types
  u'ii"il"Mind ordcft the ordir lu ,
  Tim pnlilMiid
  nilinif .cclI.oa lurpctrnili'nlvtrlirlni on uwn retponeililli- I"I'1| I IJ, 'I 1,7; S7 Jt 1.. .\. IHd.IS, Ittini I ,11'.1.,1. ti rurnluli' I.imllh'a with any amount

  ,' rhoiihl be toiled to liliirall)'. Tim' I ty then PHOTOGRAPHS &c. nl I I. .1.lrc.l. il.llviiliiK It
  -- -- -
  pl:mti'n and time country merchants will lie looking 1'liu "OIi enttemnii nnd u Irii'iid with htm" say 1:111,1:1\: : 1 >iiil. I : us: : i ,

  "t i'r the e"lu".r" Ibo IIe""I..... to me .lint h tluu-y are poMtlti Unit, Isis was the lnnuiiu| ) n.c.1 R. A. SHINE :110 I ) \IN1K1I: "".1 (', UlKKiilliir that lutiHl ntyl FREE OF CHARGE
  Mm niIho
  :
  liy OriliM litt with 'tier
  ,:'liu' on : and thoso who odVrtJic Uc t "ortmcnUol II this be true, w hut wan Ihu deiisu ol d,-u. l'n-c'o| ..KtSIUO.. ,
  ( ,
  II
  nmulo and 1 the most liberal terms to punlmccrs, Order i \"dlllt the I linn for nnktnillou, :; I :SI VIIONI( ; '. Us-: -t'i'ttiit-s: ,\ ..A. .. pninilK| ultiiiidud.r InMIH. II. 1'lh. nf tin ll.iuuk-tur ', .

  mil, hue imiUKh, to do (lu keep Hum .prolltuhltI III we 11"0 to ."y". to our iiulhinlty, I..r'' TaJJabaaoo. FJa., 11".1 itlnn, si'ul 1 liiNtrm'linn mi (IhriPliinn. to ill pud.I ol''II.i ,iiy, .ury nu,nuingIUMI .

  I t.hiiy. Try" It Aihtrtluo without ikluy, and lihn order li. : "\Nu received II I''IH HO .' II 'I'h, ali llnlliiii, I I.atutusuugu's' IliaitIn ( lillllir I
  I"hlhlbald I | |
  ""bug In (011..1 Untir ( IIDI', OnijiuiliiKn | ,
  111). Do nut hide 5 our lljjlit uu
  .i. Ihcpoit ). ; th,' mull trom I Jca.I'IIIII.ler.'| at J.'lekhontllh 11\1 tiT Manuiacturcrs' .1 .t ,11 I. ISII7 MnwOllIeOALBSTAMOOB Ah. Ill I I'uitfi,

  "I lii nho in the wiiild would thrive, ', amltlietopyof theordirlii I Mill I in our lusuit- ClIICll I 11,1111it I
  SlIgiI- ; -,
  1/ust lukufbi. .pipirtnnd ndvirtlM1'! ,'..1,", mid ,'al In. net n upon' "1'llk"th. Hi thltfolllie I Hllil t.e.

  -.-- : r' ; 11.1: ,. /. fIr" ." '. Fi'l, ,
  .\ KuihT t'LUfc .oMMlHSMN lloisr Mi. ....,... I :nun, riiiin, :1 iii 1'1'1..1.1 "il' ,
  Thank God The Imliuilluin now are (lat, this will ,Im ki"I'I.I,n)ti oii hand fur .ntt', tiikrn illrritIrom
  Knii-i-A., Ilr)nut-win we card ruenlly appvured' In Ii liiiiiilini, limtonnd -1- the lio
  h.hll. I"I'I' C'nlld') I'in | )
  IMII. "IIIo.lll11o-are. no well known throughout Ihin I'i.lml. u\r. ( :1,1.11,1 .1. WtlCICKN Ao" and Labor .\. F. HPII.LKIl.
  high, limed, pi'oplu; will IIIHIII. explode' ', und,, Ih.' Immigrant Agoncy. .
  1 IMIlT t
  ,li-h llnl. t Hi it It ""uhe..1II! to bo Ubclcta lor 110 to purllea throughout the boulh w In.) uri pin,..lnn Mil I P"tlh'C( Irish mill Set 1'.1) --0'I"E Apilir, 1'hvtly

  ill liii. to tin.in" lilt nirt not to riinlinl our nadir* dun (*) our *'lonlv"! In .e. t 5 I I' ,' In

  h hit,.,, h thin, lirit lass coiiiinlbbion. hoiiie ID mm pirin 11111,10.11.jlldlllIt noun oIlier 1'1 modo ol iindtinan.I hoiieMIhln Itlllli: .|. IIIK! ("'f"-"'. .\ ts!it -i ::I. I 1"1; ". :::,\I v i l|.:.:,i- .-:NI'VUI'INRU,' i lln-luli;: >' n tidy.hivlnir,with InYiui "i 0\.hl.h..I.I .1" ",,1m I'hllii., TAYLOR'S' COTTON GINS.

  un'nil I) lixiitwl 1 in HutiinnoliIlitii4 ,-. ----- .


  .I Ii ukfnnvilh I : tstiibliHliLd.', \tciirclud|, un tokiiowtlnt invlahlo itpnlullon tlnv bate III Hinee. tbu. above wan put' III tyjH, we liurn, from AI'CTIOX! ( ( S\l'I.S: Ives'' of Fashion '\\\\I \v \\\1 '\ \ \\, II \\IMJJll-hN: AI'lOINlKUAtiKNTfor"' 0-- ItivMli uf.

  Muj Con int 1"'lbe Hoard at this l'II'e tint not reeelti ? Emporium It.. altos '
  .
  iln nly tiktiitlm t liib; <.l stand 111110114; tic ininy I 1'1 I \M .VIIONH,
  '
  'lorimil hookii
  No I LoininiMinn, b.."..,. In Haviiumili! lothciniI ..denlu ll\llhd. rlr n'll.lm.. EVERY SATURDAY. CELEBRATED GIN
  lion (uudi, tho mint onh) mil il Hnl nriliiv ufti'rniHin .: I.AMJS
  ,
  .I"urt.!...nit, 1,11.,ililii'.ilioim olo'otelll.I''Itltlldo and Time hooka a now. open, mnl all whu rim 1"I.I.I'.I..1.| Corner Hull S< ivH. : tiul l I5i\: 4lII4': TDIJ.:1 I.", |.n.....| ,tn n.tflvt i.nl,', fur llm ...,use. ll.. ..
  i ifici'.risicu] : cacti olio of lliiao Llh toned will Ira allowed to ---- -- H.\ lit H.lo.\ or ullnr M."ksW In Hunt.iirt'liM will ,111.Imvu unl< m rarly, an (hi. .
  :"lIllelllc" uddn. time moore liuiwrtunt rcquialtta of register.i gu-st, tli in .| .1..ly. .. tlitt RiAiiitnirtiirfrH to '

  I Hut Ktiktmt Inli'(?rlty innl probity. ) of iliaroi'IcrHi .- \r. ltsuitiiT; -,.. ITIO. upon* l.r."III.1- i-ntin'I)' and HUM: I llIttIl, :;nl1: ol 1-1 I\SM 111:1'1.; ..iln\i; : \ ., M.\ Mil l I I.I !, IIII.II.,1 Mnlnnfull K|:ily:Uu urcri nfm ihi "'1.1" ) ,..1 HtMiu' Almi' n".I.r.'r'

  ;"ir,'.1.:1.1111" know that they ire ,,niLltln: iniiuyi nllabh, Unit tol. F F. Hint, the Impartial, jut Yolow Fovr Smal Pox 'ihm rlptlniiH, lornleil. In 4' LLII'rrw I'\'IN'

  i Idi" in isot the lonlldiiiiv pined in them b)' the and unit irsall)' ixteemed elllnldlllt.r. I thin MillIn NJW I'lnrl.li, f..rl'. oIlier ..1.... W V.V.\ \\ \\Y '

  I.liniirK, of tliU mUloii There U notnlir or morenllilih I ')' Huh I IHMriit ban busts "I'rc,1, (tonpoit" for ''t l :I:| |:: : : : (lly Draper and Tailor .e 'W\\\ t
  IV nrNiw Inns hits n'|M 'n I".tlluuusy *>fin.liiviliflinnl I I"iin Hi I l.iUir I 1"1..11"| fit iui.ll" I Immunh
  Loininl'sloii IIUIHC tliin II.11.,1.: dill) ul 81 Au 11 llKllin I llowillbn iilntulolilit\ K,;.1'|. ''"' I..e KU hn>., hnilliltfunlfdinro | ( ,.,. 1.'h.I111.. ,,, ,IH In''Illlnhtin.' .tl) ( .' with Ifnat MiirriinlHnnipli .
  .
  il th' nlioti 1111 In' Iuuuuuaul ul I In1 i-lnro.it
  has Irul.S.t, .ih (; nml fitllnu "d wlilihw nw unrMIn '
  inn uI i ""I.lllal pott I b)' Cupl Martine 1 ,. .
  .* mi n. hi-n'hy tuiir s lllM.ii or Ihu grut ronllil in wi< \.II'I',1
  -.-.- \\ Kuril II.., that LI IL Cummlnn, the cner fiN:: III this trtlly ttmrvLllnui rnrulKtt: !lntvti.ru of MijurJ:: SIIII.T I MAKKIl I ) AM D ( ) White Farm Laborers, My7 l tAt 11..n
  in FBK.-- muir ,,,erelllml.0111" ,I.eUI.to in,'ikiiilllli eel k suit mioinplUhid A aunt, \. (JM 'I. LVVhH IMIUN KKMFDV Our Ihu run, and nn >in.. nloVEI HOSIEI.
  .
  aetll.'III.1 lion of ('OX. YEI.I.OW *c u i innnlMr I'lml.r' Imirlliif I IIANPX-
  .1. '
  . I ,-ir pnriLntisorililiiarlitkrriMU. MCS.Wtid ., at this piMt, hub sum. cl."len',1 1..11 .I lu. i", 0,1)HILL or .I FlLUAIiin, hnllnl| "KVEll w.I...rful niirllimill > 'II'k S \: :" I l.IA.ty.. lir fnrKMK s ill iln; ; ti, ;II In (iKO \\V. SCOTT & CO.
  .. ,
  .\ uruntll, ol gatannau KUitme.ehateiiotleirneilwlioUtobitlii, ( huh < uiny IH, wn wurlilUn () *' .in.. .
  I (See their iard, to day, one 'II, HIIIIO i I.n.. 4.J Hoinh bursth.4uitts I. FineICc'ady l'laclc: Iu.hil ,, A. II p4TalNll.KE.
  .i' h Un' li,MI| of their donlilu eoliinm. a.1\crtl.c"lI'lIl"I IIlii eii,Mir. it Wuiil, U Mouth IIt I IIITalliihitini.mill I I (CO'ITON: ( )' KA (I/TOILS

  'I 1 I ) nnpoit' till tin ir nillie by i-argue( .., dliertlvIMin I I It will be linK| -lbli t itt, lliply| Iheplueih tiliiltid 1)I U lo-Wltu, 1 u., /no'. btrtet.lhiiuty 54 l llriunlwnvtan

  tin. innnlrl.-a Mbere Itln produecd uiuUillmilv btheae luth; tolled itiilliiiieu uml I thoroiiKh ollletm siinpmti' A Jt Hun..*II..n.("le.hii"111 ( iE.t: F'II: ; 'i .I.( fiOIIS.;i Itanknr I K. V.."111V."' r. ANDOommissiouiYIerchanlN

  lit HlinliMile. For manycar,, IbbbMbein with liiinnbi'iiU who will ciorute (tic orderndireetid \N lie;m.T A. .Uimcoll McxiroJK', MIHiHilbhlntl, '11 |.I""J> IMHJ "I..ilLOOK"OtU' 1

  .. .U.,iilinjxJlciit In their heavy dinlingi, mid there U, to I llnin with 1.1'liminui, ability. mid :'I I I 1.111 I I..Top.el. nrTnliwulllliu' ,. MIHiiiilhN

  luliiipii. nn Drill In the 81111th110 li,it t intcnted ao 1""ll'lh"I." Nuur maui any.Iher onieLiUroniniamt, I II t I Ilutu-ri I.1.'b SOuth And, nunty nlhi r* I Hats 'Caps and Straw Goods. TALLAHASSEE, FLORIDA.

  nun'h nioin' -)' III inlfei' m I lint bate't mine eomphii'I 1)', tho ref|".elof nil guuuud] illi/.in, I. 1 talus niMly luau never tarn known to fell iViu: ;p.r \ \
  .\ inn" o4hl. U-t I ol me ihiMumlcomlillou, ol' l I'ii kagi'11, VIJD. Forwanlal fret lu any" uulnl In Ibo I. H.ililn MiIt I 'I,1.7. t te I ..MlV. Mlin.H.i. I I II. IIIN.KII. NY,
  ; lay, \Ie new lu nnu ol Ihelr cry our am lily .\ 'ci* ; ) ._ _ _ I 11. II. :, .V.I .
  --- -- -- --
  u.irt h'MHU, votive, enough; It teemed to II', I to tut I In tiinh, ;rlu:totln.PKi'ntli-manly oflleerH ,"a..I. J. T. L.NI( its ('0., l b3 Bro....r, N. V, J.I.1.I.Wlll..S.Y.-

  i I) the. ir.mnirt' ul etery colleu drinker In IhuiHiiith. riinee of the. t-linire rt-grtt ol,sill onr elll/fnnut HI pi.. ij, tifii lIT (5' \7 M I. lit V nu a nn .nil.Istpt.ultnu I" I.tvrn> NrvIT
  E. D. SMYTHE & CO. IoU Tin: ; wOili- orHnniiiiiih July If
  ,
  Vnik Sit niK,
  hut what "c maw \I lilt not, us tie were In parting limit unexji'<.tcilly. ultbtliein, wolmlulije : .- -- -- -.. -. _.. ii

  loruinl a tithe of wb..it they kept shored and bondI the eurucat hope tlmt their bUCC.'OI ma>' b nun Hicks
  I In othiittmrchnutetti upon whom the mnntleof I Iii late intumubriut. may G. K. CLARK, Henry
  I Ml*HIT MIX AM I> WI".I"\I.' 11\.11> 1e 1\ : $ !
  ciinjly, Mute u fait 'I hell nt may Ibllt collei. dii
  '"in-lit ..r| Uuil .N. Lvmwill. unite 'laid dunn InHlniilu --.- I WTOA.IRND Is i.nn"-r 'In'low Ilk isi's Utirv Statute, npiiullelbu I
  ,

  Inpp. I. .1 l Inin tunn" ..iii, i/in'/oi)' :Io..rll""I"I.. I bus II !mn lie bought and <|1",1.MMscr'ua.by I tin' ia-ides-i.. "OK i TiE ol t tin IUI Itidlnil> !',.> -purl.Ui) mere.,' I this. I i ( >E.VLlflCI.N : e IUH \' (tllI\:\ .\ H n IJ.\\ \\r i\\ E WhEN; Tim .us I.utl,o.llh..I"and 1 I In(tI.I."UI.:I(., \lKMMITIIIMJIINK-lti will'," iltiitlnfailiiiil b. I I llbi.ild I( In ftlinil;any 'palrlni-kindi.lurk aril na.

  to at4te tint Maw I (
  -._- c'y. 4 lc'II"1 r.o ion mmIt .' '! Fine Gold and Silver Watches KEl %Vui-.iiii., Carrkixm, HiiKKlD. \.., ko. Al honinl
  i und Yicinit)', ,ill be hell In tbe ('islihul|' *,.n tiiliMiirFMilrrn turn, I I..a. V.Ulll'HI.\.
  \ lI"llll'Jlr.-Wc? .: learn lint. hy liieaiu i.l( filfo T.ilt.utuu-.t-t-' Satiirdut, Hi pti lulieriMh. I 17lol I 1":1:, ( ( ( :, I II" 'o l : I',0, I :,1 ::'. .|"( ( Wliistlolflows\ ] Jim. ':>. 111.7 '
  h 111.II room' wj t ul..c.II"\ I preinlnt ot MrI link*. J.w.lrv 1 Siltstut I'UI.'d Win HU.MM! 1 'IJS'I. .
  -
  -
  I I.,.,".ltd. III the u I.ilnitt' liln' Cupl .\. .\. knight, 1'.1Wi. uortment ..I ll.lnl. aa.l lartrhk? Intfilti.
  I ol I
  lmurp.nl' IlilslitnnIliur.U
  ;"!) r. Haiimh, -re, v'1 otlis r .|MIIIIwill i I .lh.1..0'.1.0.1 fif KOIHII munlly k..I".i. | Blacksmithing.
  ettnliu; (I".t. mid, eterthliilu) the shape ol eroikirt .. 1"1111"11 I ii- .,'. S G
  aildn a the mci"ting, I av
  pro i'.uuui.' ..lhcr'IllIle.e.: ., nun atoleu' and -.- _- Watches, Clock and Jewelry, aDJl(11,} -.-- 'IMII.' I"EIIW'Hftt"" fur hisS \\.1.1.
  i .irriul nil. 'lIe I of I |, that the
  ipmleu the ailjolulii, lot .
  ); w.iinlid 1 % nu IT ltet'.El.t Intelligent : AT HIKHIT NOTII K. and Wl"
  10h \1u. very ItI'AltJ .. I in all Hit varioim bran hi*.
  upon the same nli.bt by two big traeki .101 .},!<.nml k planter' rcmiding: sitar tisl dl)', I I IIIJKMSTIIK I : ; I : : > 1)111 i .UIIISfII..1. 111 ullh.I"I HUnd of II. U. tlHt.
  1'1.(1' .111.
  i In. in, ,,.1itm gaIt IK a feeling rcinenibninco or'I" u. on t that ho kept a (Sri flit arQn'oc Il I Ihi. MiKiintriidimu| of I ir' l'utlhle 'jUalitlin.Ue 1lln"c 'I.yl.t K.h U ,la ly \ \ 7 II. IH 1'/14/ ; \'l Ilii': I'llli'lM.' i'lIa-p-: i .it I IHI..IJ- .I d'I .1.l I n In It., I mini, AI..II. "Im Iln- .1 laiown. Lii.. w.., bul.| promptnrM
  hate 1ill'uf hn fiirmln" ol".louo...Lcr. o.e., A.I "wl I > > 11"", "|",. ,, ind .|ii mil' ..I l Iwe ,il tin <4i'u." t tiri.'li.l, "MmPrinted 1'r. the iivahly. of hla .>'lk, IK nerlv I Iham
  beard of
  al.o. other dipredatioiu re l'I"'u .","llih this 111)lie lludn Unit U hammed I GET YOUR MQNEY BACK .I.ttI.lusl.IIe l ( |_lronai. Tirnia.CABU. sits .ulv.
  lIly in ililfireiit part of the city. Time Ire IIIIIL the I l.lbol work 'uny month
  on ,
  bL t d fry .rllho.
  'liu nt hut iliriiin-riililii.rlLH' should put our [1..lk. .1 niio-tin iHginnlnt I.lILIII or U late lung ""rainy s1u-iI.| Goods at Wholesale. I Lists. of Assorted Cnites.TIII .m.- K:. O. 9 ITTolun ,
  '
  ,
  ,Inn. 'Ilhe lib : .11 I. IM.7 Slowly
  rt ill their
  t '' ellitru toknnvuard. .. oterMn '
  11154111.4 t IIKU'.aml:
  {' Wh."U"lcr. that the cotton crop la 4 it .k' I lKi: I 'rIly. r.hllu
  I irltatciind publie, I""I"111"C" the eil.t, tthilot I, -- -.-. Yul '."''> ton .:it a 'Inup Your 0\1., .. ULKKKAl.Yl-l'O.
  J il- Itleiiatrusting; to thilrljilaiiie: -areaclut)' i| I \\ l'Iln.: ( 1 I I J.. \1'" .\I'JII: :. linkliiihlki.p I.S ll. ; : ,
  COMMKUCIAL.I I I )I.\S.ILi: and other to .nrihu.u I mi hum), ; ..I |llusuutt. .
  It ttuuld "I.hlnl
  I'irliidiiull.r
  TilluhaMir inoediih
  '( teem, 1 I to rll' and I lush Yankeeollims
  v | .1.
  1.,1.
  -- I.II.r I .141. CjJroeers
  ti "bold and 4iiieiiblul rubberkf 1 he only' rent : 1Ibe 4' I $I.s.a, llil. and u '"".).Ii loa Wliolcsjile ,

  f "ly to he tiacd. la Uiontmost rigor of the law lu | TLL.IINEII UJ: (11"I"T.l'OIUIE'.U SUPPLY THEIR HANDS be Furnished on Application. 1.Iul.. nl 1.I'I t'ent Knrnli.hlll 4..i"'t \I ". ..uuibust

  itialnix; vitb every offender hue' Crete kt brought: IKKLT.tarnii a Wil .us COTTON FAOTORS

  , i.. light yiuit "hen both aud doge fail to I' U'l.l.l. S'OC'I\)
  vtnp I. run a. sill Und t the*. I 1.1.1.. hat Uiu '.ri" I t.. S. 1 i-.u I, ,..I I by )(l'lhJlt. fiom Clorxu iEIE'J1 IC
  I ilii bO' diredatiiin| > emery mail battue rhxht I.' hud .\\l-,. tdis .jjui.pih. wlw hare e"I.e hush l' ".. n,d .11,1,1. ,1 I'... her &d.I AMI
  I f I' ) 11M.le. ..Jerw.
  hi. aid it litre / ..
  plaee it ill .
  gull "da.
  it be atiewihleknp '
  .. "Id. Sf GREAT BARGAINS .1 mid alum lilsi l"i l' :'; <" :
  : \ emrpe' dor dry" mud I be rail i fix the ,il. 11. "( "I.i : COMMISSION MERCHANTS, -

  : lunthat i.reftr eti-ullni lo working. I..." ISI&1 I." ) ,. Ilo.
  ; .. -.- II..... ..b.". Mark I'kkktl. t..I jie'hits. "I 1// III tb. say ul I N.i.4. .Mi. :", lit"i, I 1.3; innl I I'l I I I'ojilrinM., I ,
  tiusnu a MOTT
  J Ri--u: UTKtiThuiSVt- diri'it irj", iial altiB Knllrr. Nnrlbrni ..h, lh. kitluiiicr. Ith 55 c..v : | ,.uUr 11 ."1.1.I.i t THOMAS ,
  '".," to the 9dtirtU.nu.ut under Ibis bead Euu.uia )Oirths.riitbj rtuifI I Domestic Dry Goods I lt.ytI.-o. cuf l-l'.oij.a1n..Isus .d ,
  'diCe 1' t i V > -' -uw1' -,' -':' itt 'lliinu/tuM, X I-.IHA :.
  - {'Lit keftit. .
  "'11.1.. W\clt.; it a Iwvc tVCtIlt'ihIftiUI rv i>unalliliiunt (_I..kU.E..r" .I 1. af Sal : MA( lljllfhllutailil.' ...! asS II A 'I 1 I '1'1.\ M. Nrw > ork VIM, |I. riiunn nlly wltle III fusilatsi-.a e.
  ; .1' NEW *OKI.KA.SS.
  -, we are duK| .>cd to Ulim that a luau bo I '. f, : ; 1 1H I liil'.rin. thaI I'uhlla that k.b preparett ..-\ :

  ban .mi uf tic l'uiuj .dt ertiaed, utlai h<.d. to a .i II Ik,". .. 'diit .TS II. i'a.( ) ( ( nut' iu III' b<'.l ..rkll.ll u inannir lln.lniU ..

  ; '.r ,'l.tcrlll"'Ar hU ruldenuc .lu. one uf/ the "bt'at en I < loll. 1.v' ,'UIlsiite 1'1', I". I > n .n.II..Oell .ulull. lirll.I..I....". M.ldf 'yt I. 1"7. l(*.. ljf
  .
  I t. ( )IO'J V SHOKS ,| r*- - --.
  t I.L"/ \r.I" -- .
  $:iuittluit ...1I1Jc ublulned for liiiiue liat use" lu ia tif '. 11.. \Sf .110 .1.11.1.101.,I'LI
  % eapuel.itt -
  twin
  C ffix hUb ja SI | U..log. Canned Goods.iyfcj.ii
  I" ..r.
  . liu \\ilbahu9e: .ulliuenll> lung, attaehed to t.uHvf. Jita. .. 'C"; ida I Clothing and Men's Furnishing Goods ,Ilglol C..U,.!u. Itti.\Vest In. .

  :, Uu name |1.0111.' a lane- garden can be! euaily Wa' I Eaws---------. Wd.m Viite ". \"\ \\ \\UO, tiH1 dle-a. soil hat IIIK all 1." "t stleo soil. luiprutenn 'ru" \TogaS.
  t.reillut Hour "lb U II f. .1 'I nl. Ii. this trmadiIium i''l. .nn.le"tu'gl.hll;l tstlrssgtltth.hlaull .

  j ) tie hut ud to KO duw aad ice tint puoip be- 1"1.IttI.y.!. ).nh"I.< .. .. ... ..... .("55Itotuilsy .. ; :. I DIi idNuk I') y-.ur Inluie'.l suit luanu your soak dun.In I racutuzuturnaudtknua. 1. .i

  i 'lun wrkiiif! more of II. We bate \Icttcn 'Irom Ihcwoft 11.I .1' .. I f', 11-: ; BTS A the hot niaiiiur and uu Ibo utu>t ruuinahh.l.it ..1 i'eehm. ...b I'lim "I...

  pniiuinenl in \FtiiMi'ola eudonintf ij.rulajailvr itItit n ; 'Its. ,
  I I Mr. A. U. fulne hOrn a. an Iud4.tm,>iu varuily, upright j" .ntl'uun m. .ur... kukHnml' J" (''irr. ) "cos. t I :!" co bTUUAN' :";r. ; ,\ : .\ C brat!
  I aud UiuruUKU wurkinan. We bate BOliuttawy -.. ;. : afislualitsil ?.* 5A.tf ki but ..I ill) ft li rvlieea fifUMitnl \ \hutS u... I'..
  -
  10 I lwt
  iu bis----- I.* .. May Plantation Goods always on Hand. Clothing Shirts , oil 110, fur aalv kji'IU'| '" )
  cuiumcudlnj blum. cordially to (lie'uhitiumuc iiamjt.--ite j. .ma.liik..t.4 - -- |j.l.|"and J' "", fur M by ,-
  Mr
  it .Iore
  i and .. I" u055 1.1"'IIu"
  | lrunaf e ol our cilueiwWe )la.k.-rrl. &-.4.ibyr.-talhi .. ise'. ufictured to Order. .. \n. H0._ luVariety K JaS -
  I to I I tsat < I- X."b'Y 1.1.-1 BII"ul.
  -
  hitcju" wen IhU Pump In operation: \ at the Null Is.' IIlniua. ._ T --- --- -
  .
  door oI our oltlee, and trv do not limUU\ to pro (Pork VM. .. t.. aim.. .. Travellers a H yusT.itit i t...,, .\ I I >H.I l II: ; | 8toru.ALI1UMS. Shot, Nails, &c.
  niiunce it tar ilimd anything we ever saw in use, Pork, Pta, Il.-d. ,IsSiilr.sl.-u C :: I.X.I \ 11:1'1. uirr. powDKjt,
  m the pump' hue lOck. Phkk'skar.0aili 1. alit, Jt U. FOOTMAN As; co
  Potauir ttwmrtIMlatuca .. I 'aa 55 J 0 ,
  Hoe iuu working ItS truk, can fon.t>a alreaui lrt .. . t" I U. B. : SAVANNAH, OA. WHOLESALE GROCERS l'II1t, J i.\I'US. iaiM, N.1Kliuktry .
  ..t mUilroin BicBtfriBa..... ". ... .. .. Wi I-.O" mini I .
  wtUortattcrB lorkd .
  over a t o- t .I
  Ijiyif.. .. ( .. I and "uud....n foriaki ky
  house that ho. WILL LE\.I IUIUI. .f \ \\.\\ "ft\\", .
  MI by UJe'l'1ldllun\ uf m (Itbe.eust U)rr. I w \\C
  11.1.
  .. IlL papusfltlcr'p..I .:$": ": Arrtt. atilt .IIIBIIXOIIN ANU IIKYAH T tCouvou M. Mi< )KMICK.i. llE-itD1UIW. Jit.MisItIiS'tuT. .
  i f the Pump, ImludiDK U f eel ol Iroo ,piptni' water : n at i at Quinn I B .
  wi.I. 4s'itt ...da,. at ,lasts alsune, \ \ \ '
  on be caul; eonfejrtii Into the highest roam ol H.HI| Kamllyteujar a. D. u. its t ndav .! s.I 'M 1 at MifiiBlia .w llay. alV. vt \VAAMI *, 14, t?. anwy _- $T.s" .
  lit.I (55' z M Mill tUtukuoiknr MXM 4. at II. A -- -- .- ---
  ui use !
  \ his.
  building city Brawa .. mitSi.sacsrrusI.d rnub'ai I. isitbISisliSak, <.e.ria.Stock Ai.K roiiihi:, &1: .
  It I. a good Fire luxtrauc Agnu_ dr.t rats ssaa'nsp. 1 _. : .'Wtlt .
  4rd.-.. trn;," lor, suit the wuat tconoiuk-al Pump Ifloodi = i 541* I ranfrnKlkalUlKiarbMtoMandaa- ,. 4'un.yt..at-utsakuasbut. .Still tlsmi (! and Exch&ngo Broktrs.t S-h ,J .: ::.i.\1. Mulr4 Firkin'd'i, Mu I'urtcr,. ", V.u" ) L.\SS'. Flar. 8ar"n* "uur.II. haI

  I tlDtl e'UI .be a'ld. U e carnoUr. lurit* all ear ,.-....- ,, isSfl5Pt Toiwca(saldvit. .5'T.Lor..ls I m tam t I. I ku.i4Br. u. IIM Port OMr. ia (Jauxy, u4 M tbe ,.,_ ,- 11 11"1" n"- ..*$ub : Mute It.', *.*. fc. .\U' W o 10 QU -it LuitS't,i ll'I,. .I, .10 a ..thuargv5isiI a".JI .) f"Wt".u4 r..o.. Srn.LEU. .

  i-t., wltm. the action ol Ihi wondi-rtul Pump !1 PS.aamal .HI..a I ti.tt5h.StI5.u T WILtMN.4.o.srensi ; : 5515., 5.-S 'titl Just 1.1" f.,. IplU ". fl I 'I.t 'I; t I. .,. I I .1 1," .I., .\. 1.'. hi'iLLEIL: I' 4
  T (55. sisip. .W.i : .. !5, 1 1d7. "lliI
  I April
  .1 i I 1. CQieogc ;um"di.lr t \"..BI'I. ,.fry V ..1 o t. I I'l Jut'} 11. <.? mass isis 1.57 .' .-.'h I ,-i t ,' S ',1 ,11'.1" .iiitrilra| l IH07 f" 1'

  '' 'I ,.'"

  \  \ -  c- . '. -r ,- -Lw J .- I.r-- ;"f. .. --;;::.: '_- ,: : ._ ". -- -  "A.AI..c ', "": """,, "-"-'..".. .. ...o.'eu....-. ...!_- -,. -. .....-. .......: -L --4---_. m......"..__ ._ .."."..- '."--1- .7"7'L_ - .- .- liw___ IRrC -

  ,
  I
  .  .  '-- -- .. ." -- ..- _.,,- ..-. .... -- .- '" .. -' .
  :._
  --

  T== ___-LL4J-4--;I: I +- T":"';"t-"j---- 1 .-- -- - --- -.ii-flflflh: I' iallilililSStt dmt emtnt.. .
  UailstlRUI' H1 tttt (1nt\t\ .
  SEMI-WEEKLY SENTINEL. \ 1&r ', $ a\1mnnh SUmtktnunt*. } __ _
  It:
  .
  or.'t
  .. ..u.L. lt-,1 -I--. ..",," 1 *t/i_/ n....| ._. 1.: ; : '
  \tftUi: :.! A AN I IJtr.tX.!
  NOON SF.ITKMHFR lf "flj AFFLICTED; HEAD TJ1I8.0 : 1867. : SMALLWOOD HODBKISS & CO
  M '
  '? mr \
  ( 1867. TRADE.
  .__. : :.. -- FALL AND WINTER COTTON F t'tOltS, ,, .
  ---
  IIW N't !"C'P! : Ir Kay ton's Oleum Vitas I f I Commission and ForwariinitdT lerchantJ,

  --0tfJ1I8 -- -- .nrM .sale en .'on.1.iimrnt.. Commission Merchants
  TH! 0'RMA Of WOtTOaHO IIt't.I.III.t1H'httlr )
  oll W.
  UIIRAT OEUMAN LINIMENT: I In (in II. W MRRrBR R':. AXDFR. !'o:(, J. .

  There once WI. C ont-, 10 tVhwra tt '0'4"' :-' /) InliilllMo cure fur LATHROP & CO., ""I.t. &. lIlt.! uti'. 1., C 44w1h1&. 'AI ., ,, '

  Who felt that hit end drew ,ear\ lllicumnltani, '' "' OtCKF.NnRIMEII. M !IKt.19 10 BEAVER STREET NEW YORK.
  AnA ho called U* tent baton hit.bod, Neuralgia, ;:"- '
  ". liCCKFAIIEPIKR: &. !SKLIU:
  To port thorn bit fcoodi and pro Rheumatic SAVANNAH QAtrovLDiNviTK ,, (; ,
  Pnlnn In HIP Itnrk' \.
  He call** fir'kU: "\16ugb\.rUo4 Inr 1,10 word, nrcflit Side or Joint, : Tin: ATTENTION: or. MKIKUVN-TS! .VXD\ ri.\NTni!$ In tMr I Wholesale Grocers, W. T. WOOD Agent ,

  That Rtllant largo Buick: i.>f Full nmlV "' (*o"'1-. mm nH-nlnv| In .
  him both tt their Mhcr'a word I : '
  They brought i'h' Street
  Nervous HcAtlaclic, 1y -

  And thus h. hit blotting Ctre t Earache, Sprains, FOREICN AND DOMESTIC DRY GOODS \ViXJAII ,- WKOIH.I; .* I Buy Street Savniinnli Ocorgin.
  ,
  "My w'J. ..,11J'tI40.01)' 11\I/11I/ I nlllCB.! iWelhlOgA\ '. II A'JI H \ ,
  } M- ftiii :
  Do thou mj Sword retAIn t tMy Cut, ( ',\ HI'ETH. OIL) ('LOTUS( WINDOW: ( (11 ;1 % 'n l (J : 01, --s.- .

  cutlc on the lordly l height, llltpc,hlunie.&c. K1IOKS( ) : 04 large and Imlrf stock of ; .
  :SllADK; 1 > :>:;. I SOOTS.:( ( : &C'I: f
  And all m T broad domain." Thin. grunt riiilmlr'' tbould.livlt, eTfroyrrVI'Y'' fl.OI'U) 'TOB\t<<'O') &'Si fUnS ': Ii SOME OF OVR FRIENDS HAVE 1NTIM! .VTHD ft. preferenCo for IW SALE OP COTV .
  ,
  wtlMoved too, liurseus lull rtirnooI11... hOkIItAdJ I I I Wr |pp'r| """""l"". 1111'>' "I IVlorAIIKIIM \l'uiut". TON IN WVASMAU, >hn\'o comta.l\ l -Ul.Usb% aBrweh ol our lIouac at Ibal point
  .
  "On yonnRor
  1.1I..111' J Ask lor Kajrton'aa Oleum VIUw. Tal(' nn ( onM.nllr on Hand. ""lIotilllfolirser\'lcc8 llure ns will as la NEW 1UU&
  the
  thrni
  "ich11\
  My plough I here bellow t tA Bent! F.JJ rt V 11' IIf r ) i. ,. j j.) ;.uII.r'l I IKA'IT6YV I :, yi!', 1H07 1I:11WIII" : C'CitCuuiin'$, IOn. '.1I6ut.. 1 I.I \n AllfinU'REbENTtI five ) AT ,SAVANNA1I by l

  pmcctal lift shut thou enjoy.\ nltifc (':LAB. -... ..--.. .. _.. ....- .- .... -

  i In ttiennlet! ,'_ T l lfbelow.." AN EfrypUim Remedy! fbrthicnre of .'I" .DOOR.& WM. D. R. MILLAR' "i.v S 'W ) O'\ iv. \ l\\ \\\,
  Coruns; ; and (yI.b6.L.ASTHMAACJU
  I tJbuli.ok l the tire;(ft roet, : KORt: TIHlOAT, I'I'tlTlMAC""ltR.nTIAJIU' I -. 9 .. .
  Now t U WM glren ..waf PtEA WCKNE88, cnoLhA. pIAJUJIICEA mil lie IwT.nit 1'WENT'J>AUt:' EXl'KKIENCK: : : being giuciullv knuwn us a

  Th MMW held trat .hi..let behest, tAMPS nn4 l 1'A1N8 lnrTrho 8TOJ1ACH.rknt ....: t air IPOM ''S. ''Qn"i'j' .. ,

  E'en to hh dying d.f. liy express (for f 1. Glaze/i/ SashssBlinds,, "j Critical Judge of Cotton
  -
  .. AlD. ,. ,
  ;
  "Now toll te.WhAt" wmo! ol the" Mcel ol fl*mc, KaIore'. Y.tabIe DyspeptiC nil.. ? DA1FSTE1t4 I'i I I I "" Iii,,:v,

  or the cMtM! na'it. KntRht', I tin AreA*, tnil*nm lilllimii""lip"Dlnnntnni.",", ,,,c.ra TheMmdwim-itmt' udD ..'''''Anilnilllou .u..,..-. : I gicu'M; Foul..!! uMiirmro: tint\ we CUB through Mm, ,,"uilli: I.OOI PRICES ..'ti. >i TIIAT M.\KKETOnVjVr'n ::
  ADd tell nil what came of Jho vile >o tame 1'lllK UV. |1.1.| ..<| txltmtli* rwiM. JfyuonntKctUicmlnotoiicniUiihiiorhood csa. F o wardfn' 'Jf r tb'nt 't'tI" A'!

  And the hambld. |ttaant wightOuk I'rnprlelor, Sell( itet C hoi V tMnm, tend mull!tui cptit The. > to lidort'the NE\Y EL POSTS, MOULDINGS( ( ( &C.j I, 11.'POI( ,lLE "ill reside nieMtly lit Snummli: iw. well np Mr. T. II. HODUKISS( built
  Mr4leln I tin pTipwvUand old IP I/ i Ir, ttlitut will nl,1 Mr. W'H..lln Int..renlll"lC wilh nun fried.'i
  not g; &1I. .. i.n.o,1I !;: JlE.\I.r.R 1It! : nn'\I AiVASCEi4\ : ShlplIIOIWc IlIftlllgb lIB UVKII.
  |>of. II. n. KAVTO! l\ I.UVtniK; nl. I'Mlnllllill i/-( I1IW/I.\/ oil liltilti.C ) WI' nre preR't'cll"! )1.\ln Till: out
  Alkofth.-&b'It&1t'l'Iuft4Y'' I C lOT: !K anti S t'A.NNA1l.4tALLWOtI
  The caatlo U dnitr'lh*tword !II ruo""", SAVANNAH, .... ULORHM, ULAIR&UICKFORD, Railroad and Machinery Supplies I i 1'001., nn,1 ('einSIglItnl'ilte hllmn-it ), IIODdlvI&S) & CO:
  To whom .11]! orders rliftnlil, he mlilrecvxl, ;!, to his .
  iertgronnd.4But or
  ThehelghHii. Ibn ti 1 : holcMlft AntitN( A. A. Kolmnnni .* to, H.T>im>liM. Auul. ti: JICIT. ;.e Oiuo !aoi: HojrMrccI, H ..nnpli, Ga.WHOLESALE : HCpUMiitfrf"' !:1.! 17 8.tJiwlf
  .1'
  ( l'iinl; i OiK ViinN-lt.-i'1' ;. : i .
  the vale >>JCad'i'"Id; In V>i gpldelj prldoOf ffFA tlhcnU diicoant} Ui tli'09' selling '' -- "
  Uie Aatumn unUgUt' V. 11.' "",lull t>j.!/ DiUI5auI. C.'iHltrr M'.honl.!:; ,' ,,
  '
  f tt.I1III1,1
  HOUSE.18O7. : : .
  ... 'al'"lI;
  tot. tlrtantf; A Archer, and T P. Tufum ;
  II tt\\! 11 a"d Mptfni fcr tM .ld.,' fur TnllubaMec. ', .

  ,ind the'honor1 r .; 0 sbMewwhththepioflgG. ., l,; f.. Alcnlo,'.14. 1/,1'1./ .fwly '. ; .tt i\"VthkIiVilt.t' >, (', PRBSH SFflING 1 S.UMMER! !! GOODS
  -------- -- J807.
  .i.; ?$"Y.IIIMM; j": WITEATON.: FALL AND V/INTEi linking.; MI">**J ", "

  Javau nh'4t1tdi emtui,. .ote ofusv. Rept1Uen" : '(At6f VV.:'Wlii lltn1 .'&Co." Cnrlril-lIiMr., I AT \VIIOLTMALEANDKETAIL STORE 01SOOT'l,1 -'

  .....l..J::: :: .--- .. .JOHN J ( J I C. .MA I KICK I : & CO.) \\'II \t1l i iiiul\ A\U: > (I ie." ,

  I W.A.1LcLEAN }FSr.. KIMS At CO.: x l ,. 1\1\(1\ l .ToViljors of
  :Irnportcn' i, I!hl.yI; illi!. ( 'ott,,II Tu-cs, II I POOILE &1 OOM
  Ocncral Agent for Bum of Florida of the a : i.IVMTIiKET .. I

  ;Effifa.fcife Insurairic'TpnipanjAnnnal ) ".: n ''SAVANNAH/.t\i \i .1.\: .. ]DRY) GOODS]) NOTIONS( ) 1 ELlA] N1 HYI I linjicf'(-0-, (Cntinlry t'rietitt''! '\:1"1: .. .

  .. tisupsih4.ver s61o..oo. { .. { ; ho.c .. -

  OlTldcn(0 per rent c ; 'dttii; Factors,' / AND STIJAW ( JOODS( ) ) V UKNT II"H-:| mill Foil WIn ixi.riisoi.L's TI.'lolcl""' 1I."t.lnl'n"u"<.orn; riiBsttsJV :t t mill:!t OUR STOCK, NOW WELL SUPPLIED

  luni Itnnlin', Raltlmnra fill, XanaOn.luriliff in., 'Ant-
  Offlco: .r.clllOn.m.1i.: and Whitaker Streets Savannah Ga oii A eu.:. A\t...\\ajw On*.?, with, Spring stud l Summer Gooili, lr tho followingicassc, whkh will be oolJ nt the
  Sept,6,1807., _.. _sqi!I! -twtf nIppIng and, Oenr.lr Commission! Corner Broughton ,
  -- '< ." 't f/, J i > '.. IIIUIIEbT CAHH PRICE! PAID POHrarllriilarollnilliin LovcS't CJrtslo. 3Ei loes a
  ( -0Agon ---::--

  SOUTHERNBA ME R'CH'AN''S.' t9 :For 'OIV'cw1 ,,\O Domestic Goods nil grades,' Striped mid Plain .

  .. .... !Linen Goodn, White, Blown *ml, Coloicd
  PfAC.lP" GROVER & BAKER'S .. pnhl (u Country; Order ODd COli" Tnlilo, Dimnsk, Sheeting and Toweling,
  "A
  ; .. "' ''hI:0 M ol l limcntii'
  Ji -. (: :)- Joans. .
  ; 1chlTG ; 157 Bay Stroot Savannah, Ooorgia.Hi Calirocs Ticking' nnd Kentucky .
  I I r)* Wba1'fi avaniih, Oi.L 'ELASTIC STITCH SBWINJ\ MACHINESi ,'. I\, .
  :
  I ) t fCunilffninonta rvapu'tlully. nulli.tl )
  .* T; \111( 11, i Itjli7. ill-a"ls
  Flour Rn<.k., 12V! ,':XX, 19 and W ll,.., U'I."ulI.\, v '. ". d 1W7."I 1 ;
  t j : I rw ,J i _, -f i c S"i'tutt MiuduM, 1'l.iin, Striped' nnd I 1'laid: ,

  I neatly stamped with name, business, A.C. -(::0rOIIN :)-, MALLON & FRIBRSQNf India Mull and Nnimook: Mannlia India' and Long Cloth, 1
  1 I IIIK| lor Wlieot, Corn,,Out", Soil, tc. ? I I SAVANNAH GEORGIA. Laces: nnJ.I'mhroidClics.: ; 'L'uti'ktnn Jackonet and Paris Muslins :

  Mccond Hand Usgs fought *nd "Hold. -( Pnfe White Orpnndies.'
  .
  } olNl1u: ) .
  .8. tolltle.llo. VlorUIn, kt IniorU rPHR: ELEVENTH: ANNNAI/ COURSE of '1
  ,, ( OAlcd wltb U. 1'iirtlcataii confer with lihu, Inrcjurd RRRS flOOPS-all Sblci, qualities and Prices.
  MrniuIittuft4eil.( t.n"" wofrtq. kc1' ) .
  to InialBf** ....1'II lcmellla. Booksellers and Stationers 1 I.KflTKKS: In hub, Inxtitulion will .0111- In the line of loots: and Shoes, hats and Caps, Groceries, lwaleC'iotkcry[: China t tilaMwnl"

  \ j BuggIng! Kupo Twine Ac., for talc. PUlon'a P.lunl1111.0.....' (JoU,," TI,', end fl Iron ni'\l mCIll'o: inn nut,) nnliniio Hit-FIUST:Four MONDAY mnnlhR.F.UTLT' In Nov lIIhe. ( ,', NaiN Flour, ,\\c., our Stock is complete. O.illand examine' : for yourselves.iim .
  Ildnpa' wbl b aru the Boat, C'lieapcat end the moat .
  Bl iiio Till mod In the FeeLing of Cotton. ". '
  AU Good. Sold a* N.w York Price \ \\.1\\ \ t\. \\ .
  Satnploa of Tie cnti bo seen at our office In Savon- -( 3JUS'l
  -0- or npon niiillciitlon, | to John H. DanIel, at Corner Congress itiul Wliilalior-sts. 11 D. ARNOLD M I>., -.--- --
  n"t' TIlL, who .. ,
  ( will supply till ( .10. ,
  tr A Saniplo or 8 ck can bo wen al thin "Bolt.hitch" I'nif Theory\ nnil Practice tif Medicine.'
  'jO uplloa|) ot Tlua, IIIIjfICrll1< f sad Hope always RECEIvEr KKOM NUUTII CAROLINA,
  t Offico.I I ''K. p. BAuFoET.Bi.it. on, hand, which. will bo fttrulnlicd on rvaaonublo IM. KOII.OCK it!. I).,
  84- tornia. SAVANNAH (U iKOROIA.rpIlK ( 1'nif.' JbsH'liuH uiul 1 Dmcuscs ofViiiU'U nllChlhlell. 100 :IOO2CO Of 1"C>TD ICOO,
  ; 2, tHlf7. m_ F. W. SIMS & CO. Bataniuh On., .
  -- ,--,-----' fcncrul which TIlE BOX Mcrchnntf, and LOW IJBIJOUGIIT
  .Igcnla fiirUcorgla mid Florida. wo will SELL BY to 1'Iantcrs as na can
  A. M. lUXIAN-r C..'f. OMtJOT.ll,. Aui-uat i>, 1HUT. .7 w w, : -- AIjUlltl-TIIO. $MIThI, M. D. ; Will Lecture IN ANY MARKET.Mrrch :i;
  Rome On.. Brooks I* (In.t L _:_ on DIMCIWS of Women nuil Children
  :. r. BTUIIM, A.'t. MAO IKTYllt. A. DUTE ; I I : .\' "l'EN'llt:: IN: I II'' MKKCIIAMSl1tiiiK: : \I :; \ ;; ,mimli, 1 ho<1h''clclllu mr .omplUf iissorl : 10), 1807. 37swtf J
  / O
  Macon Ga. TlinmHTllle, (Iii. nFEH.ds.\ CO, L mi nt ul W. nCLLOCH. M. DProf I. .

  1'ilncliilca nnd Practice of Surgtr-! . .. _ _ .
  -
  -- -
  SLO ,, HOOVER) ? &'1q ., QOTTON FACTORS Aljllllcl-T. J. CIIAIUf.'; Will\ \ Lecture
  4" Books and
  on Minor mid OperatIve Surgery.
  -AND- Stationery.
  COrrON FACTORSLII
  thetitmtnt.
  ,mnab ,
  J. I' REID M. D,

  ) General Commission Merchants, Prut': Matertii( Medicn and Merited! JuriupmdencoAdjiinrl : . . _
  ,
  HdiiHil ItnukH nilil Sulu 'I [ i.l nil -- ,
  \ U"'lui.itctI| kunlSumliiy' I'I.I! Hook, >11 1IcI.Ju''ollJnuk) \ \ ,\ : 0. -=:==-== "
  o'\\.m\6'6\o\ "\I//," "l\\6. 74 BAY 8TKEET und Sluliiini.rv. -K. .1, NI-NN 11[. D : Will Lceluro on
  Midnid JuiispiiiiluiRC nud PALMER fc DEPPISIf
  Toxicology
  4 Mloddard1 Lower hattie, avannah. $1|' ntlunUon\ givu'It nmiMiliig Sumhiy SLHM| >U \\ihiO&tcyi ; ,
  Jl'RIAII IIAKRISS! D
  .
  BAY 8TltE T. July. !' tHOT.__ ._. _l'i.ouIyHONEj _. ._ ____ .
  C.. n \\\\ '6.O. \\. \\ \\\'i\\\1. \\00\...... \\\\\\ \ \\W\\\\ ... Prof 1'liysiolngy unJ Putliology. nilOI.Kii 1I.EA.SU lll-TML Drill-118 "IN
  SAVANNAH, : .\.ljlluIJI-.J. 0. TIHIMIS, )[. 1>. Will Txxlure\
  f JBEIUt ADVANCE ON COTTON cou.liiod| 1 OQIIDON., JiT Oiilura f'rulllihe'Ulllry nil! rcciivu' punnpt( nll"IIIIIIII.AUgUHI20 on Pntuoloj.'j./
  "* j ponl.LJ lu lluvlng our uorraipondcuU boon .iiMlntcd| In A'uw York" for end the l.lvcr-CAb luullho inttorM4; cn A *lm1cKal! Wnlnn? III'Winos 1807. tf.lMlvIt : W It WARING, M. I)., Hardware Cutlery Files Edge Tools J

  ALBANY BT AtUTTONOIN ANIXWN. Prof. AnntnmyW ,


  DENSER, wo take pteaanni In offertnn tbo aainu ID ,LiQuors and S 8O8fS II.i HILTON, tn\4N",". M (CHARTERS!' D,
  tliu public. Three tiles baying bran tested allow a F.M. """"", New \UUK. 1>1'0f. Clicmialrv. .

  f huehlhtutyvorktngsnd inurked I superiority| over the all Improvod others both appcaroneu n. t to tint oftho :BAY STREET,, HILTON & RANDELL R .\.uljflfltJt-W. II EIMDTT, M"D ; Will I.c<'lure Agricultural Implements,

  LIa'I' *. < B.\VANNAII: OEOIUUAHnlit ': on Pliniinneciitiinl ClicmMry! nnd l t'su"o
  "
  C'lrculnra Riving full Information\ can be obtained -- of hun Microscope.W Powder, Shot, Caps, Lead and Rubber Belting. J Jus
  by al'l'lkatioo to the undcralgnod. !
  SLOAN GROOVER: CO., :, ALi-nli I for UMirclu, and Florida of MuriJinwin A WIIOLIiSALI-J) (mWCEItXD::-; ) {DKALKIIS) } J IX DUNCAN, M. D,
  tllo dad'i Lowur lUn"e. UutuldHiiiltliacikliralid, : : : I'AI.U; AII In,, I.I.I. ,niul; Imir I I"monsU-iitor of:Anntomy.K CONGRESS: & 07 >T. JII.iAN'i'S/ : ;., t
  \ I' .'l M. I)., Assistant, I)
  'UVRIIIIOh.1 u. hiii.July vIite; etutuutushithuorauuh irio
  .
  81 U, 117.' Wwl4w Ii, Isuh? 7J" lyifl I ('lIrlllo,. "qll| l.l 11;;;. -I-vvliu !SiVANNAII. ...%.
  pi. | _..__. _. Provisions Wines Tobacco I :.
  Liquors R."I.Ur forfiraduallon.The I -- -- -
  ., I. I'. BOUBK W. A. BRYANT A UNPRECEDENTED TRIUMPH f I nppliilnnt' intist ho IJUlllllu"I i''liaruuti :
  -0-- 'r. Mini have Attended Iwo courses 01'Lectures ; SB HilA' R. R1'IRrrCIp:01Ur
  BOUSE & BRYANT L '
  t 193: HAY STUKUT :SAVANNAH; JA. (lie, flrsl In u Cullcjra of vood. BUiidint l ;, auJ (be !I \: I'
  (Ibrtuorljr! Jarkmiitlllo.) Cable Despatches lust 1 in tItus SiTunnah. Medical. College.
  ( .h.ra.
  Gen'l Coramlss'n ,and Forwarding TNVITK: TIII i i A'.ITKNTKXN'; OF) I>DKALKKS: ::\ tln'h.. 11I1'-&- and for ('OIII'II! fxx'tures, iflOi: 00)
  J. Matrlcnlntion, t 6 00 DEALEIi IN iVKRVAIUKTV: OF)!
  MEUCIIANT8 tl.k tol'Y1iicIi
  (<) )
  : hluIot't.|
  .11111 EXIVFITIIIX' July I, tsi.7.CTHNWAV IMxMUlngThhct( (luiil only onto,) 10 00Diplomu.
  l.roritl ,! :' .\; KtlSB. nf Nrw 'lurk III, it. IH-III ) .
  t lot ll r dlrrrl" Havunnah aO 00
  i Imrtntitl l hy ,.
  HiaHiijniiin Jury uf Iii r
  tireS Ito MlilAL *".." I GROJ1m I ::*ipl 'I, 1ttJ7.! Wlswlm
  \\TII.I.I OIVB I'ltOMPTATTENTICIN I lo lluevlvlnifnnd I 'LII of iiicrll. far the hkl" ilwrei', I
  V V fnr..mllnii (tlumla, fiiloi uf CUTloN, nu.l oil ;wrtHlum III Urn"oI., Biinrn| mid'\ ptlijlil, : I'l.No8 ami '-
  niwlirnmi-nu' .' Alxi kicli for .il,. AlihtiCL'l.LltALh'IllKMINIi3 Ii lie ti'et',. ruliiablo I :Ilivinlluiif' eIiu' "tug ib".: '. I hM
  1 ; fOTTOV (USS. tt. lirrv lu his cnudnirtlua I of I'l.\No Kult'lKf if.:. : Arrow Ties Furniture Chairs
  unit.r.end (),,".I .''IIIUDIo nmiratnilly' atilttltidi, 'titiii,II.I| liiiliirMiiuiilMonlirHiii.n.innliituriialloiialihirv.' i (Jey offer at tie Lowest Market
  ""I'lumhe'' I. I'm'?. $..wly ..11I..hlllllllllll Ilin .IM"e/ HIMNUAY it HUNS- Im'u, Rates$ !
  .
  .III"llho (ullo" /e uiI.ui, h : ,
  I j :FOR: :a LrN'G.:: ,

  CLARK .JONES &; CO. TAIIIH, July, 4, IHOT.Tbo "MAGNOLIA" WHISKEY OLD RYE WHISKEY
  : inrat HOdKTK. DRII !
  IIKM'X A1ITH nMlirU, ,
  .w>I. iillrriiianiAilfiuiinlniilluiii' $ >riilllli>iniii./....' hn, Bands of the Best English Iron.
  ; COTTON 'FACTORS H'ja\s!: \ ?% I ,Itt': : the. ..r""Niv. .Yurk.! ,* :Ilimr, :, ii TKH1IMU,, iuuli I I,, IJOWKHS' OLD BOl'HBOVJIISKEY, MATRESSES SPRING BEDS &

  1'11.\1. IKD4" for irvuitssl. supedudty' "'a ,' .f 0.
  : : TII Li KOI'KI
  tuuulCuruuelk.ui 1ft linno,.._ SJOUN ; S'A 'R'n Clltl'1n .... Ad..pledIIlh., ... .. uliuormiy ,
  ,,,\ '
  I
  4NUM ) I \\. \\\\\\\\10: k .n Iw u.* nl Die l'rL i Hith Miuu fdill
  .
  eClIKKIXEK! \ : &: ttUN.S llv |I.. .>IIIM. Mrvneth.' Imiilfeitv, and are mill? ait
  Agouui fOr IIMu..y'. I1Iiunu. I A (; ( ) ( )T015ACCO! ( 1".1.. l I Itjitlmntl' and Ii,..umiic. coiuluiilM iirofer titum.
  } Gom'ii MercIiaQts "11y lit. I l7.: tisOly Iuouy IIt I 1.\Wm.H1'Ol'1\ ) ( (CON8TA.NTLV) : OX JIAXD. li( .\" buy Hn LT,,ally di..t riii.Hl. HAS OX II \ND 1> AXI II I IS ('( )' :-;T.N1'fJm.'JolVI: I1.
  ,.....,--.- --. 'Iluree 'J'.I' iud ll.VMl'S' "1II'e uilvtrwil. atl.fmlluiiuhtntvir .
  ., .
  11.,11..1 Cvaeuuu. Tnitli In |iiut) "mini linrcliAneror
  : UNCAN& JOHNSTON AGENTS(; ;; roll THKSALLOK: !: IlM .\IJt.s: > Ct'N-IWVPER, i in Kug, Half 1I titlttin.... nnd wo condth'ntly recommend them to nur
  IVO. 1 SrOUDtllD'll LOWEll H.1NI.K, Ecgn. .
  1'11..1. A full vupply, o'na' ) on 'luiul and fur Hilc by
  I. iuui tor Kcg4 uiul CVcs. |U7i.. l 11] July 1 I. 1807. ilih.) ,rof llic uuilrnL-iinl.. '
  nAy.wrtU'I-r.: : qo..tton.J1a.ctorst; WM.H. AifimU tlTAKK.t fur dammiah.(t1! .. A FULL ASSORTM'T GOODS

  ANDREW .
  LOW A. (0.
  avqfl7t&i ,. I (I'.rnl) "'Ul.four i Uixmria and .FlorliU.

  (; GCO't.Jio SAVANNAH, (JEOKUIA.Utrw ( !r NOTICE I Auipinl_tn, ISIIT." awwira _. ADA.TEU TO A SOLTIIEIIN 3IAUKKT.Warerooius .

  .0 -- BRYAN IIARTRlixiE & CO.,

  LIUEOAL ADVANCES MADBOM CONHKINMKNTH l lu A. llttl-KINty., Kitud| U. It MEUJN;: --.-.. ('OlllDll SloD Merchants and BnLtrs.XO. ,
  lTullnliaM> ..-, .Kin. 178 Street
  I'utlou IIhll"|>iHid to uuj |point dfilnnl.H. ; I : 1IVIBAY8T: ., SAVANNAH: : OAplONSIUNMENTSOlfl'OTTON liroiighton ,
  |luieIulwrI. ItAfl.iior. 1'U,3111 .41 guu,4-I. j-17. -., -Rwju 0-, (> itt-i'iTtttilh\ iiitium; tlu Public that: uo nrutiling nut 11111' entire Stuck., : -- AND PKODllk.:
  ('" .... ,. ,.toJ -
  ,
  0 \ IIrlt. l'Ununi'Hu.iillu funil hila .
  -- -4--+--- -- | beet .I"
  E. L. NEIDLINGER I IV.apt.J. T. IlkllS till will sit II our Ap.nl, In ( N't'iiily "l'lltilC' > J' \u.\t'ew'\ ,; I ll.ill.)

  & LUDLOW, HKALIII IK.Saddles ; 'omVua I ( A\I) IfUII) S'rIJ( DKY) MODS: ()() ) ,,1 TallntiiuHti.Miytl.\ ItoG7.!*-Jutoanl- -' i U- -ikiicvd_._6wly...-_-- _. -.---- Savnn.n.ah.

  I 1 L. T. WI1ITIOMBWIUTCOillJ. r. 1'. ...,U...... : G-eorgin.
  .. Bridles and II .. ... .. .. .
  Mauuhtlonva and Deal*! lu ,. I I FJIl'nOOlls.;; ( (.IN'S': I .1. : ;

  I J I.t. INLIj.VrUfl .WPIln\'WMtt;: ; .SILKS, ALPACAS: .SHAWLS I *t: ( JO1IDON, Iun:11: w. lSB1. :uVa) Wti;m

  n ItFik1)Yt1tIIF) CLOTIlINU ': ). "'.I'I\\IIIU\ "'' .\L.ta: AC., SILK/ (M.t\KVnUM' : I\S, I I n_ ___ __ .. ___ _____ _..
  : ok' Imot'outos( 'A I* DAHNAUD.",'II., TUxvj'.i.LiM t! B.\4iS.; <; 1111.1 A110uLEsALU' IALLII II

  Katanuah 1.1.. trItE: lillOll; ) .o.U! .1."..( riptill"; \ \ ii. "\ I BOLSHAW & .SILVA
  .\T WHOLESALE::\ !'\ I KF.TAI: !t,, I'uyliItn1" uienlj. q.1 ; ., -N?, ,
  -- --- COST
  BELOW CROCERIES &C. .. .
  IS4 ('ungrta.an4 t* "'. -luHcu Kiwi, F, F, K1TCHEL & CO. ---

  -1 r t QBOHQIA, Cotlou factors and Commission Merchants Mi'iibitnU" tin...1 I I'l.iiiUiwill plcimcall), mi'l>1 ,'\*iIhiIi0 \boforo pnrcliaaing cKcw bert McCAUTIIY'S IMPROVEDCOTTON" Im'IrrE() AM: () DEAI.KIJS) : : IK

  I NOW In .1... .InlL-n shuck uf'K..ailir cued. GINS
  a : BAUM &. ENGEL. ,
  '
  UAVK
  ..... '
  and H u Kurul.hluit r.r ill (all : 13 l-UYDKAt STKEET MJW VKtE\M: : '
  mid Whiter: Trade, niMinGK Iure4 br hIts, uIwpsriuer,. July l.-'OT. 7-wlv 34 DV 11.VND: OK run'Ka-TlJE BEST: IX C8K.
  for this marketOnrwnlur CROCKERY CHINA
  >!ei.russi .
  partner. Mr. 1IRIDT ftiniivrly. uf the, flnu if MnCHEL, FAELBY ft CO. - -- -- NO. 173 BAY STREET ,
  I ,
  I'li-raon A lit Idl. ba>lu( had louj >|K rti'nc lu HID Irailf. '.

  and lur C4mdtuxji4 our Arm| puaouMtDtf(Q.r .buethun's.: ainiltt!| e uiraua are altlo and to vvvry olft r tnduru.luwta ': Ilily.. cunusiu and! Forward in! Merchants, SAMUEL P. HAMILTON 1\\\s.\,: ,. .".. T' .a: )iUa.\.
  ,; nuaHDjiaaMd. U a wuvUI rv l> cllvQy. In l*hnt.M .,;: J I II.
  I dusting OUt clly tu call and examine nor :Stork;: t lunuuklun i AI'At.ACJU'I..A! FLA March!!, 17: S-VwlV Glass-"r urc Kerosene Lamps Oil
  their ,
  'uiiirluwa DtiALKU IN'
  j Mr. J.B. fcvldlliun*, .UUly ofllie. Arm uf Ihuiry I- t. MILLIH. P. MILICHA.
  Ibrup. .*Cu.U. .llli Of,and uuld tw 'lilrarwl tw ou kw a J. mU1fNp.tnt. I.

  M.B.I.HruUBtbof... .. ., IHtT.TUoa. Ho.lut .t.'ht. Florida. MMin.lilp bALftuwt.g' Line., ia4. .ocl 1.1-u I ly : \\rATCIIE JE\rEtur\ ( AXn) SIL\1EIl-\VAUE\ \ ,, J MUJ.Vin: tb ci:::),- AM() "

  -- :
  t. PIMIAB. ------- HOUSE
  UCIAl STILT
  .. .... .... Ooixxxxxliaetlozi.ifjinf I Furnitiiri; Warehouse; FURNISHING (OODS< ,
  I t'OU.: COX) ( K1':>: S AND WJIIT 1\ 1m STS.( 8AVANXA1I, O iA., ,

  -; T. J. DUNBAR & CO., ';I vr lin FINED A L\KCB! IYVOICK OF FIRST 138 Brougtton-St. .
  1
  1 ; m $ H,1, : %" ( !.< ODs, liaiK.n.MiUn-xl' i IMin the ai jiiifii; tIi; 4 1'. .1 JI'I.l.\\ AKD nnr.TE":1'!'\ : $,
  rwl) IW"I 111-, hIriobU.dmsul coeetbuujt4 MVANNAII GEORGIA
  IUI1>llTfeitS AXIS DEALEHH IN I I I

  ?j -,0:_ I II I GOLD' )'arlt" 111. 111II1.- ... -. :]bMJy-. (licittix.ii: \VIiit.ikcr t. and the Market,)
  I aui SILVER ftII8 "
  111'UIU1iCSVhisliCHo; 1 I I :S.\ lJ.vl., .-..K uiUil u>cir wIts,. U> .... ofJDavant I IIAYNKS= IMIOTIIKH

  ttr II.. ,.... "'clrbr.'.. Mk, .....', I'I (\ SAVANNAH f GEORGIA.
  I \\\:\\\\ Co\\\. 1\\t\ \\.\\\\\*,
  : (IINSY1I & Wapples _
  : AMERICA! AND FOREIGN MANUFACTURE I II. I SD WIlOLEAAtE: OBALEBtl IN
  )10,17, :11-o.ttly

  : '6, (YLtYM k t., Cotton Knctor, C!I..OCKS() I'liiiii) mid irnuinonhil) t'-i; t.ttIt.! tutu| P.iiW i I .e. The Lat t Styl ,Flour I Grain, Feed ___ __ 187: __ ._ n __ ..- _

  .,1 t JKWKLKY: 111"1'10| ..' M rtiiu'iit SII.VKIJWKK, .,! cvOU-ut\ worLiuau- j, and Produce
  tnu L.ITI rou j|i Forwaituz & General Commission Merchants tAhiti! Rust \\aniiiU'l I lu |H< .,1' 1'tiitt: Mei.uliKNT. ::: lur ,I ..nn .."n.fIt.a.. lii ......,:F.or oqt.a.aau. JOHN HIcBIAHON & CO.
  ,
  ,
  \tI. i : ..._...:1;. .

  i SMITH'S' CELEBRATED PHILAD'A' ALES j, SAVAnnAh.0002'5tA.C li1ci & Wilson's' Noisoloss *;Rcfaniiiea& .. tblllmurc. A. Uambrlll, \t..........&.;..Co.. Ualdwta o..Ju.iurn.t. I o.: ,-lull. Corner Broughton and Jefferson-Sta, Savannah, Ga.,

  I : I wtLI) n..M 'nill/ solicit u ahan o4 m> Wend.DHiruiia riaCKTSTJTCH ; .ud t;ieeu 'un...,.,.. i. IsuuhnlL s.n-"''. \bark...... .
  t 147 Bav-stroot, J, .:v. Vurthir lat lncnljr jrwr. 1 hat. .hvm I Mjtj.i. AInIJI
  ... Wholesale
  iiiiBavui In i iullniaadwlllniirullou. a. .t.lla Mrti -- --- '-- -- --- Dealers in Groceries
  i rl suudtue.. aim any' .LacIness. l "'nIIt'd.o.i.r.h..''d.u.. SE"'QVXN'GJ.lI.A.OBXN'ElS.' : : I H. C. RUWE
  BAVANSAH.Mnb ...EORIU.I I I .. nxaiila. I'ullaii or wUr" UcnkauduM. ,
  CIIlaa'and lit.Jallan "... aad HoaanvM ,
  1IqVANNAH. -
  F 5, ltd!! :tl..7ui I> Forwarding or Commission WATCHES uu.l JKWKI.K: NKATI.Y: UKI'AIUEIH.yo\j: ) }>t riciicoaWOlklUfll '- CEORCIA. EMHRACI.NUFLIt'Rto'I"EE

  .. ----- "ii' ........hit, .........,,11I...'Dd 41..1.. .. lit tllDhllOltfrt 11,1'I't1.t WHUUWAU IIIAUI. HACON, : : tTfSAU.( : WHISKEY. WINES, ..h.1", ",

  Peas and Dried Apples. 1/......'thu 117. .\ 1 L.r..' n.tuU: IlXEI: :. III Liquors Ales Wines and Segars IVru ().tt. I F." iJ' .
  lay uinl VIiI'UI l ho '
  ,
  tU15iur
  Il:
  iiii-; ; ;:ing, .Jtc Are
  bbL .IlIt l'ras J. J. !JICXISON.I' 4....Jli ,. ,. 'uIII.tJG..). S. P. HAMILTON'S I --Atm- I 'i OCt ,
  .
  .
  I ONE ftesle '1.111. i-w drlril '1'1,1... *, It Allui Ihu Hi-I, ../ J..u...lit" I u ill tax IU.UM- u.inlwudiiia I t..tu<. Nuur a.Sau. .'..ol lit' f'"1'I ( ( '. IIII.1'itnk'r/ C'OiiMZO4iON: :: %n'HCJlANT.I I Weiuvhira1idueMntaputeil.uj, .. u* a call ,
  ... 1. ".'ILU'U fur KitJ"i, i LCd I'. ''II' ntiac. J .1 lroI : ...r ''nu'r :.u.,olil't'-, :,! Strxvli-. I \1 l >.:.?.IIT I f.'r OlittH.iT' I '.r., il 1 Wine.. ami\ L..j..1 ...,.\\OZ.n'-: :::: :: ;::;t. '''1 ,1:1.: Oll4tlellteA. A Ill "r In Ilk'sate. pnIIUl"hid CD/'l..1II.1kIl .Oll an Ibu..a tbt
  "lWe 13. '>oIIt. iP.wI Not II II ) nri Iv I i\ I;. .-*.1 *vcm  1 1F I 3 .


  .
  ;:..i.------------' -I- g." .4er-', ,-,. ;"" ,"'- ....: ... r .

  J,, J -- --- "" .:..: .""'" = '-. .... -_ lJlL. -1 -- ...... --_-