<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00058
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: September 12, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00058
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
p*


\

SiSyl .

.

rIlir r 1\ :' ", \ ) \ r .

: : ') .1 t 11.I:11IL! : / 111.1\1.11./ I l-l'l'l'l I I 'II M I I I 11\ {I. Iml.l.MW/ IM t ItWI: I MM
I lilt ;'" \01.| :\\l\: Nil ::11 TAU\IIASSII; '; > II'TJ.'IBEI; : "r. 'MIT' W "I 11:11.,1.' : | |I. Nil ,

.. ---------.----- ----- ,- ------ -- .,__, .- ,- -- -- -- -
-. 'wWM. ---

,, , .. in 1111 11111111! 11411040 till II :! \ K NA nit &.00. UliilrVrvm-i I iI
Ml < iiM.lM '*>. II I ( '' 'Hi :rIHCI\\ i tltlH l ,\ li li "s'I \ '

| I, ,,1' 11,1 I I ll wit \I' i It I ." ir. |
.t I < I .' .. .. 1 II ; .m, t1N11'l I i i 1111 ""iiI.' iU i \ I 11 ,
SM, SI I M I II Ml I : I il"I,
.i. I WI I I 11.1 mi mid, / ll.i i'l. 'I "I '',1| IMt, III" 1,1,l ..1, fl, | .",0' M,
., r.t.:' mid dri: Hirkiiiiiii;, St l. N Y
/ >,1,1, ,in" i I tin i |ii ?. i ,i 1,1 .
.
f III III -IIIS l I. n .I ill" I. i I hill, I.I 1
I 0'| c f II- "I'M' I I'l'l vl\i I "I,l MMn .
I I"11,1, "I. ,1"11I"| ',11,1' "I'|l II II.,<"II",Ml-" I, i ni, -
I ,in >/1 ," lln' I I Muli tllMiIK 1 nanilWWr
.
? /" t Mi| IIP, Mi, nl, l 1111<| mHI11' I' II ,41111,,MIlMllI, 1 II,.' II II"|, ? ,1,,1511/p||, Ull| I1'" ,Il ,., rff r11Jra'lll' gqll\I'| :\ .

itlll "M ." I I >" III .III .f III. ll ll "" ''lljll' t .", ,II,
I I Ml"
II i 1" II I ? ( ,I.I ., I, I ,, ,,' 'I"P IIi, '' : ': : :'
'I ..I Illl I f. I I I "II. i "III" u ? 'tn |1.1' : | I > ,I' il Hi tl;< Ikiiinl
(' "1. Hu M. I i '"I I I 'il"1 1 ,ll, II? 1 I I' Ill I II I I. ul ,, ..1.1 '5'" 1 .'. ,
: i j T
i it < 11
I 11//1"", t I ,HI.,*, I "Mil '1'1, .ll, ..11, 1 I 'j 1 lull "|1'1| III II,, |11 l t ,lfll| Ill, 191, I Illi.
1 '" .II- "il > <" I I i ." I 'I ,hr! ) Hint! t, In. ,(L?. Ilul ,1.., .1 | k .II".I| i i ill 1 :' n II'; :\ 1\\-:1'\: : : : I :

I ,MI 'iii M I I. "i.1 M //11 tliri "'I"| "In nil,". i 'I"| l II .1"I I li- I ? i
i MM .. '.' I HM n "1141) I I'NNrV 'IN !I' I
0114.1,1/114| .1111
IIrr IIf114 || |Itl |I' .1'.1I "
MM' "? Hi I I' I I MM I |I' |Ii lltiII Piano Fortes.
,' "til' .' I HI llH '111.I'I I f pA1n* nrlf| oil".''Its' ,'.111| M v I M 1 I I II ,I. ii Ur ,
.1,1 1 1. '" li Iii I I. MM I '' '"tiny, ,' I Int.,, "ft.| ,,,* r,1 I III II l I. .H I 'Ml I''. ,,, .I IMl .

I i .I 'i. I i I ii '" ".f, /. I I I 'I"| I I I ","l IIIIIXll.' ll, 'III. I |I' .. Sciipl.t( :;, Mnnh'1( %;
ll|". "I.. I ,., ,Ill' '<. ", ,I'l, "IS .1 l, inn ", ,1\\. inn*} I ..I

., I''" t. i 'I'l I "|. KSY1f1N" tIIIi'// SISIII" ( Jlll-H tI"ilHl'IllIJlI" / ;: !

1 un ,I'll I .1.| |> .i | l ll> ,' ,1 ll' MM III' I I.llnI, 1,1 I ,| "I" ", \\ Vltl& 1luunls.: I IN

/ ". ,I. |" Hi" % ." i'" "I' ,.. .0i II," II I I",,' ) MHilIMU' BIIII'
., << ;
"I."I/ .I' III I'I
|II|. It ,, !, | ,, .11. I I I.
"I.1.I .I. | |
t ,
ll .I It. .. I In, :HOD( ) Went; H imoru Sinn \ Zt
It.' '" .1 '" 01 '''' I: > 11 H'HII. ,1 \\\\\\1. 1:11\ewt

il ,,, ,,,, ', 1\\ i ,Inv i'4 M SMI 1111
., . I. I I .I I 11 I'II I .ii.ji.I" ,i. i I.'I't| I t < ii i ,'H! I It i I lI'M I I. I I IM! 111 I l'u'1' I I I li: I I KMM; III 'if \M MSI'' '

,, /, ', q.i nnr II .11. .. : ,

., I, i 'II .,,11., i i i It.f i ,.. ,-. IIn lit ;ruiil I I'liwi-r, I'rcHKr1',

I ''' '.. /

I, U I"S Ki\ iI'l, I'l I"I II" 'I Il'! I t. I IS1" !1'UI' : Ml.'. 'I" I II, i.i '1".1"0 I <. Illll ( ItI'. | "

.1 II I II Ml I I I II. "I' 'iI.I i I'1 i 1."I' 1 II"1 i'i *i i" ,'till I '
.1 I II "" .' t. ... I II' ". ., 11.11"f1
.j' I i v i it| ". < Ohl,,, ",. II"", I I ; I i.l

.. I
I
> I III III \ I'IM. 1111,1 I I 1/ I Mill t IIM.iiinl .
TONETOtJCMT:
I: I
I
I '. .' .... I Itll" ..1,11., : ,
r f ., t. h. ",, '
I ? 14" /1 'I I' ? 111 ,11. l
N ('w"I'" I"'I' Joli Ofll.1. ( ,',,"

.' Y.r nl//.1./ ., i I' .' "" ii, i 1..1 in .
'
Itr ., I "It fi, < Ili'lll 1 1"
ii n i rirn'',. f.i,.! I .\ I. ", .1 t ,I'm, ,. .. ,Ill
I r 1
t I
\\' / 'I" "I'
.
I ., ,.,' to"". I 10 III, |"! I ., .
\ 10. .. 0'' ". "I, I ,1' "p) I, I ,I .
A r . I ,.Idlrul, I' V IIIf to' I ,
.. \ It., .1. ., \ .' .. "
I t. ... 1 1.1.1." r 1 .r .. '. . to. I .
.-- -- ... a.r.'r wI Y.+1-'wit- . ,
\ ," ,,' ,, ," ." ,

( ; 1-0; \\ r"'I'T ,\ I


'" I I. I' (UrHnd, > il Pianos ; ,BijflArC, (UramlR(
,
I i': 111: I I Ml I I "i .'. tMKKMIANTH 1SI'II

/, ,

i h..i4fn U I.I'I nt. lol.-a: If' 4. l'U.'f'I'''''
fom+ < III I ,' ( : 4 I .


.0' .1.r W I f frnlrr1, r J"/H/ t '4f 'H'"ro'4( I'MTI/IW! /


t/'flliti t M I Mi, IS,.
.
i I.* t> fiI'

. Off ,1'111 \\ '. f"MM'KMff'N:" ;


:HOOTHKHN: I I.ANJ f \. i "r


{ : IIC awl Hri*-I IMM Anphss. '
''f'JI'I'I'i'l{ : { I l :'t I "ffJflftMJL#{ { .
( J I

i r MI if ,
'. .
,


TAYLOR'S' COTTON' GINS
f ,f .4UI Mt1.r'S n


M s flfHRA; ; t n:t" 'SI"rts.


h' I tr 11 r i i

.retl' 4ntfr ifi1

Ifrnr r.V iii ; I II .1 J I


I -,

I If.j j ,s F


,, it-I, p"4PIP". Volvo t-J, ,

L: .ctIJm It hmrrtgI


I

I


,, A \.i I.: ..


P.

..........."" .. ,... J ......... .- _. ifi! '"
.. ... : .
:; ..
.. '-/110. .... .. ,
.
"A'hJB:) L" !!i' <:1'I c
'. 7" '..... d' ,, rW '_ >


., .,


r..
I wayse.
.
-.. ..--.- ,
_.e ,: "' .i'I .
.. e. I

BEMl-V/REKLY SENTINEL t an"uwh( rrtaarurnt F,)t ... ... .,, ... ,.lfn\'nnni. \ Ml-r I li"lllll I I tlt> /1" f SAVANNAH' :lton\: \ :.; \\nfth.lncntt\\ ( : 1f.I ., ii,' /i I. /.t 1 I..d,it '

olmjii 4A.| tir11Inu4Y |jt. \ . i,,w, i tt .n' ,I "?' ,' illlliI, .
I I...,
I II < I ll I, II .
N.,1C., IAYI1NMl1Ill' I/, 1W17Wimri AKFLHJTHII! ': / : I IJ) THIH 1867. FALL ANCLATH I i' ., '." 1 f..1, |1'1'| .II,,: / r/Yal'6.Honsu/ ( I I' I d' r. I I I / I ..01J, Irl ,,;. ., :. ? .

.. ... .. ..- .,'. '' I, Iii II i 11\I.; fI,' |'oO 1.\1| ',1 I ... I ., / H',. "k.tll., "' 1,1 it" '1.1I1'111r'oliitUiiii" lit'), i I.I Ie I...*> Ilti i."Itv ,tnN 111 ,,, iIn I, >

tuAnhpt'q' ntIINn.' Kay ton's Oloum Vitro I I/" I 1,1|Ii N,1I,' ,I'l 1 U.'l" Irq.I I KINSI'JV vs. CO ,, .If. ." I. 1IS "fI.I. 'il..,liti* "tii'l'I a'l 1 "Cir! 1 i" i .,i',, II. ', ..' '
-- ., ',,,, til' f Mtlllllldll, ,, 1)1' '" i .. i, 'H', il In' ni' | if ,, I 1 i,|1 1'I'I, 1 iIn ; : '
ll I ; ; :
-...... .t e l t I. ," tr,1 ;:: i p.I.r I ,"Lr, ,: Mil-, :, il1n:, nun HiIr I .i t
lllllii .,...111..' rnl *rn innll, 1. Hun Ir. ,,I' < itr t
nil ir* HKIIMAN MNIMKNT t l IR "nI .11.1"ii i., : ,ll nl'MiH'.ii"' / '1 | I I"" pI lllllM'Ht.lll, III III. '. '.
.
11m, ,PIII..1 /In, rnnel.irnttIhn.mAlln/I/ lI 'pill* IHIUAT \. n1'I, ,/ ",' \ ". "I I I | 1,1.111lilt 'i"I1.\ nn: '. '
.. i
.
; III I' H I' MACHINERY I/
fur I' ill"
1111 numml", ,, liilnllllilaima' : (I" ,' "i I I I".t I I'rkt.r..In l' i
1 I Inn ,In Ihn AAllnn'AI.lllllmtlnn, "' |' ,ifMinii'l, fl'irnln,. "i' 1..IIIII'I..t i iI / I
i'Ii I'ill| ... I.ht.1111'' "I. SIR, "I'hliiliir., ,Illni.u7 I
ihi'iitniilliiii! l I'lft % ti nr
Timi'.rlnit lii'lnw' Hi* ,.*.1 l, liifprwljr, 1111".1.1I1' , I liI iii I ,..

n"lnilI NItIt"IIII"lllll'IIIIIKllll,' 8AV I b,, .I I ,1' lli'l it ''I 1 III i n \ !! 1'IIIihI'( : i .;, I lilt ) (' ''II : .MiiliH" 1)1)llil-"i"ti|i'I.i'ulqtxluexetl.Iw'IntF.'i,, ,r..nl,,. ,. i.. ',.. Wllnolllt ,I ,/ !1"\1 i


I In'Anni'il' wliiiin" ", wlllllllJlllllrn Hit Ilrn..l eI l solder. )J".I In III, "I'nltn 1, In !ln'" I Imk' I I'' I.1 1., llfill'i' !ml) l 11 I In J'. n./'i" ,.i i.i ,In n, l ', I 1I I . II, ,;iII..1IYI'n,|!| 1, ,, nl,,| 1 ll,,, I'I.I I' mllt.',,11d't'!| I |l.h.I* Hill,,,, ,1.,l |"II l III',I l'",,,' I Imolvunt lUatoVuiimi's 1 HuticI''.
"nlil Tliml" ,,. "1'4' Jiiliili" &; Tllr.1"I'' :N ill" 'i I i< I? Wllli linpff eland, dofinmlniU' IIr""' nf \VIt&WINVI'rr. it I'I i v I 'i> ni i r. l 'II..in/nl'' ll.i' '|?i iI' |: | ,11' I el i 1,1.1 Ilt1V'.1'i
l Knll" and/ WInUTl 1 i inlt, ,I I mliililr, M" Hi" :iiiu. II: n .. :mil, ,: etI .:fin. :: ,1 I II) TI ..f nl
trim |wMr fined, lull near .hart is lmytd. 'tie', ,iitin'li' ,"', I 1.1' .i'" mil, ,' "nil I'IIIM' 'nl i' i i i ,, Ki.ii, M, liiiiii' i "!,, ilium, CMi.i.tirlr.4 ." I I .,illi'1 lili, In ,lh, I I
In
Illul illl
nl. Iron end ft. Iron 1 merle i iJn itli'M Iii I ,* lu" itinitt, .<. "nro.Ii.III i ,.1, ,j,, !,[ hli, II' ill il. iii ni"' 1.i\' linti .
,,,, H '
A mm !NIaYUIIA' '" IlnedMhi' : H" .I'iirv I J' '. ,.. ,iiill' .lliili iif Itil ,to iinlli. i. lur. Iii uiuti In nil i.i, >.
,iiif ihC.riiliill" I ftt" nnmeennrniiel.. Kuril'Im, H|>linn, FOREIGN AND DOMES I d'Iklr. I |U/ixlhlrl/' || Illll' t I.!. II 'I MI! 'I" -i, ui I: i" ,P t'ii"" "I.III In-, r, iii.I,i .Hiss.i-i, 'I In i ,'Iron' mill' Hi',',' iik 1"/., ill|/ t i niifi, ...,.1 nit" *",., ".'",,,.",1! 11.1. I ,1.1., I ti, nl< 'I,,. .n. ,
M, lhii 4f r of Iwfttr It 'lulu i lllllll'l" ..'" Ii.' Ii Ml II'* "I 1 : 'I'III, i'i'(I 1 (,nil/ lid iirt. r i I" |+d"'1.10. 'I' f*,, uSx MI. ni.I l.'lni l f1'nd.s, ,,.l ,II" ,111,1,1" : '
liiiiii'iUi, '
11,111",, Kw.III"j,. ( I I- k ,In ,, l l I/S.' ,. I" i" 'Ui. *.t,.,,..hllh"1 ..
lmd 'I'I I ,It.I1 I ,.1 b.do.I|i ; i | i > I.. *) .n. ir fin! I/.II' .11?, nnu.> ti | i n'l',' / ,Ill,' ,n ,.I"'J' t 1,1 I iiii.
tmld end f"t/Ir
,, I
iililymiililul, nerjf, *r,/njr, (JAI lli I II" ... ,. Hi th'l, II I .1"1111"11"I i ,I ,
Nlln lulu! I" n "llllMU" (InI' .1!,i-' '.1 I ll/. I i v 1 1..11''111 i 111 ,ecu.t' in I IJ lJ Iw r < < MNIil-.c' I I. I Itl.NKI" o I'"
TII Irnnii7, ,,bitn 1Hirer "his V'.niw., Illim/ llnrn, ,AI', 1 |I'' 'limy'" nl,n'. i > ly'III.I' t! i .."II ten. till"A,.|"illn, | at,| Mil." I'M., ,, ? '"l'II.iI' t. n, I.fill. I
,
lint beikn4idhtmtd, ( IH"IIn,00',1141, /t |- IIU," {i./If. "I'| ,, till h /1 l i, II' ;1111 I '. I ti; I ,; "1It1/
dndleut-t M nil mwl,,' 1..11.. 1'hi*vt it ii'im,, / ,il, .111I111.1'\' \'' i',irMMI, .a, fu' ",11" I llnh' Ill "i Ir I Iaq I ,11
lit,,. Kind of urm IIrtel. llf,r ri'mmljf .. | WniniNmli. |' '| In .H II D'HlHi'llr-nf. "' (|MC / ni, ii'. i ithrl "", > "t.i i V .h.,..,nlMS. AVtrwry Auk (I", Knjlon'm ftti,im Vllni.. Tnkn' 'HI ullmr.n'lil I l (,mill'' "i I i .n. | n, l li I' .1 i I ill M h.,-. llolliciir .
|i n'" I I ;
I WIT. l ll 1r.
......-_.- : fl.l AttlClIII/ ,, .. '
--- lit el'r/ealip ., i'I I I i i ; /''/.,';I.FII ..I.iit /,./ ,
.
0T, 1 ..1''I| | 1""lh" I in" / f / //.. S'il't nit I'niirt; ", I"" n I I. II
WILB kAYTORM flAOle fIIIMM' '" V ''I. ...:. : '
i'i .
'
,. H I i.1 | .. '';
nI l Hinn 'f; .. .. .. ;; ,. ," li--il ( /YI /1 In /'i'ii ( / I end 1 unnlnn'ii 1..
$ t > / urll' r of .III1
I I. J
?ii'rnoiOlxAlH ; I' In .
A N Kviiillnit,, lUrniiNt/' ftrf 0>* ,I'VrJOItH' DO IIIfI'pl, )i "ll Illrll'/r" In y ..j.. -
Whim ill Hi* world I 1nnng,, M, : !, n-lil (1m ,,, ) 'Ii' ""'i\ Hull', ll l ,,1,1"I '"'' ''h .1 h,. : ,1/1'1-, 4' ;j J; ,. ,it < ;niirt. 1,1,1,. : I : 11 I I' II' J i iI

And nil Hi* Inmi iru grftfii HTOMAai IIRAItTnilTC){ 1fANl4IfZA' I I'.I l| :S I'I'Ml" ,. I. I'"I"; ,l''II I '. I K .J.D'1..1J. ..,c.:T",.'!":' .;...,' 1' .l-.l'o. f II.I, ,-, II 1I..lltkl.. .i."hln." .nu",, .''I i "'
And' nviirji KIMMMI. man" M, HKA I'1tKJilJt'J4I4JflCJt: .iili'\r : II., I'I '' \I,1,I \\ :,llll III I"I.1 .M I I. Ml', ,I. I ,' .. },.,'f, t \1. i K '."'; 11'! ,,'. '. 'I i iI I
,. i .\ I IIIM.t I I 11, I t. I ; i i I.
And IIM .(Jni/ .< ii', end I'XlNH, In iW IfJCUMACIl Glaze'd'SasJIJAJ' II 'I 1 I iii.'il', |HM, r> i I ''i, M, ;: : /: iliiii.il' i .
UAMI'r4 '
utnry (;: 'J 1. ... ,.. I I, I i. .I"! I I ( p.ifhi : l I'' ult'l.,' ', II,,.Illllll',' 'I", I.' Iii ,..l.t.'I., .1 I I f..II.." I III1! 11 I,' I" I I l I, II, I I I1
,11'1'0"i.
R TV, (tI If rnr iHxit ind. hurt, )led), I4rNI' 1'1' ellpreelnr' 'I, l p, Q.I 'lHi I|\ > | I I ..", I ll I k 4 ,-1mt'' 'i.: : V"\d Nllll',. I I- h' I.. r" vII',li' 1\.1.t 'I I,. III Pint I ,t nilr ", I slbi" "iliill'n, I I ,' i ,..\ 'I'' ,i ,., '
world i... I IVuiir I I", '' I.I qnl| |''i" null"I II : ; : .. ,. tint, Jiri ,| ',,, ii,...".
And round' tIn Met!.*)* V.|H.hlt. VytytHU. MAUIArea .'IIIIIIIt"II'.I" llll i'' +I'l I ,' 'll /" I II .:t 'r'.Y/pc I' f i Mini, I. nr r .. I
lid II' I"?M' i'1 ,, In. .Ib'. III| i i".ill"ii" :I., ''I'I In llil' mil I
'" Inv mint,, Into lit limn', Mmn4 filnxtiilMr, ftnf>t.| 1<"l ,KntillM.I'ti .I "hnh'led./, I ill i. I'll' >< I I'I' I TI\1. 1. I ml ...1.1t ,, .
.I I 'III' i ,
M :: / .1. "1 Hi', Itl'ltltllF' hail' III''"' !1",1" I I'lll'lll ll' I) ,,, I It I 114y.I I I I. I "p. n.
Mi, diy, mil Hlllimi' JlI. if, ttMtufl Anil- P I I I' ., ,. .. ..' ., .
And .rtt" din( I..4h.hq.tII. III, llll, I ,lull 'I l Mllll *. /! II"1 |, 1 4Jj I ,t. I
imMli" 1'
.' I ciinM .
N UIhm.IMln./n ( If/m vvr i .. .. .. .
in Ihl.. llll 'Ml".III ,I" 11,1 ; 'iii" si il A dtrt \'i. ; .1. .
,.I ..It., .. In' jiihr n.litiiKwiHo" ), uSiwl NEWEL POSTA ( .I I In'" lll'lll' ,... ..Mi
.TI'a/ it.
Win ill tlm' wnfld In Md, Iml" 1 ?'rinirlKinr, *n"l II"it lm< li, ntiirn,, ", ilw II I I Illll'''' ilnnlrtl';'|' '| .ill' 'III H .M I .It I I ,it. ir"h i ;in i ., ,,1. ..in i, "
And ill tlm IrMM or* lirnwn., W.( 'In..1... urn ,,*|.,nd.e| wiM 'njrrr I RI/N'k" "I| "Iii,,'i' Ii' ".niiAl4lL'n"' ',' |I'i >I.,. i 11a | ) I '].- : /'\ M jtNuI'MIKI'IX } 1 t'IES, I' ,' Ur t, on 1/le.1! i f .l'i, ,in,. > I-1" .*rV "li I, 'It I I w.. ,, "
..
And ill Ihn '|Mirt ,In elite, led), .r. n. if. HAITOH"' urge III,. 1 !,!' of)1'1"I( ,I I'l t Hill. 1"1".. | j .'? I r. I I'll:: I..n .I.(,in P I.,I*11.15.|II, ,I"In.,lit,,,i I,''I*I, ""i iI ,n .1 "

.Itid .lIlhll wlicilt" run'' down, HAVANNAII .OKOKOM' .. e.I tI' I V i II'I I. Hit ",,. ft.nl. : I I" I..,'. I ', .,f I'l > nil. >,.. ..1.' ... nl I II ,1 I I'I'. .
.
I' ,
.. K\ 'tint. I"I HI'" 'M'-\ 1. ,. ,, iI I '
I.
I : I I
C'III'I'; liimic, mid Infix your'''' (.iMcn 1M". Tit ttli'im' nil rn4.'re" "li'iiM,'' 'IM .""..' e4, i <', I liul. ." i" i '" i
l I .1"I
| m.., .li ARq.IIMi i< W An i'', 1,1 'IK ifii imlilii, I li'iili' i i "ir 11 ; /M1 I In .
t'n nn ., ,
Hnlmnwi
AII"A''" A, A. iI i I IIw' I'
"
VhMrinl\ '
nelmnA.mmldid I 1. Ifs u' I '' '
Tli x nt And ll, ,, ,. ., ,11I" i.r
Id
| -Illllli I
| .01. ;"Mil" |IIt l-'lh" III' : \1 .1 '.t 11' ', 'II 1 I... II I
I
II"" KMiil yon find plum their Q'1 r A /llhfriil' ((1l Vomit/nthnee..Ilis.t' ,,, "| '' ,,11 .ill. ...,,IIU'lll,,,',, 'lllllll'lll", "I, I;: : V I hII., .,.,I'llH, ,. 1..nn .If I li I :il. hi: :t*,II,,.' : <,,l: ;I I.. ,
Vim '",not Wlutn' ('fun'' wnnt (,rninitf.WA. 1 ye!_"Hutu,?.."r CIIlernya.n,. mil iJ.mn1r1''nd I'nII', ." ,",TiltiiM.. WHOLES I l'' ",i b I i fill, II !I/"> lib, I 1,1:',.' |,,.1.> I) | / .. 1,11 l II i or r(.,) "f Iii' S,, I.' xis, ,. .". ', .. .,.. ," ". '
&d I. ".r, A Arvlmr .
I IS' "
; "i'.IT..o""r'' ., Hi guilt". iiiKtfit' ( invIi"" n ji i i ,,, I'" ,' .n lint i / .. ) I .'
i L. I
Arnnl fiif .. "b "*,', ,,,11. iIUt, \\'". ,III,,.,Illll,, I i ,. .
u1nu(11LI M./ lr ,
: a ( M., 14, l>.7,. | 1"" ,, '.' I I'
L
,
,
.
,
jn\n".l' 18O7. PALIJOHN >,, ,,,i' l h |I.r"\\\ | MI M 11,1! '"
L r WOIATUMhMfa iHv T'lll'ivti'l I l Mill' ,ih'' i I I I I II if' l r-: :" t" .. .. II f,
Y. W, du' "i 1 'f'| li' :Si : : .;: : ., : .. I I I..1'I., "I 111'1 1 "II I
Mumi'ful lrLNAY; ".,,,,,.1..10,1 "liul, nne/l I.'iud, /I"\ I: I II I V III / I, 'f .. ., I. I .' ,." I I. .. ,
,, '''|Hihlun, | Niiiif W.Wh"., .lm, *t'o. f ( ) 0; I i 1 1 hm Iliii,' Hiinl'l' I I'imfiiii ; .' '.10'"'"n .P. .JI t. .
of InfliU "nf 'IhnMina tVlllll ll. ll, : '' ,OJ ., .. \ ; I r: 11 I I I i ,, 'I' ,
Hindi 1 "
> lure !
if 1,1| ll| ? | .
Avml r I I I I" I |" | V .. I '. 'ry1'I'I., I I., .. .. .. 1 Ii
Iruanincf fmpany. .'. W, HI MS fe CO., .1.ImportIIIY i, ,in"l I llu'iiiniir" lull" 'I'.If'' UK, 'I''. )L.I Kn'ry: ; & tl( I) \ .,' .. '. ,I'! ... 1.' ..I, I 1 1LIII ..
( Life > .", .,?!'' MllMlllllllll< ,,, .I,II) Illllll" III, (

.._... .." II.lIIOAAnn. II I I" .| IHV/ lillll' |ltl' 'Vl'lltN' ,illl I II < V v I I I II .1 I : I .. .. ,:,,.,; :.,. ,:. ... .
.
I "
( J \ I u.l,,,.llll, "I II 1111' .Ii' J "I ll |1 I tl I II : .1. I 'Wt -
GOODS{) ) } 'h'r'1.1' ., ,, I
YerrrrbnM'e wAYAINA////A"' ) I .
.
.. ....11.1'.0 N/YWYN'Y. I "thi'In111Ul, '| '" S llll' l i< "eh ''II'' '. I .

Aerhmnrille" Yh.i4 I I i' ,Illllllll", ,, !!, "III, 'II.,til/Ill, '( "h. it' : II" .". .. .
$ IMT.' n4mt/. AND I 1 1 I'.e. .I"t'| in'i-Ci'H" Iii' n''"1 1' Iii,. ,, 1, Ml till I/t. h \" ,. .1.. II..: otfI
Cotton Factors, i .prdi'Irll| .,.., I liniiM,,,, .\' i !I" I I Ml I I 'tS dm,. ill,, i ,1"1'' (I I', ..,"I"
SOUTHERNBAG til lur" I lnir, Ii' i n ...,,1.1".' I"1, ,11 l| i 11" ,11 l'i "d i > 11,. ,1 .II '1 ,,". ,
I' .
Corner Broughton an ", f Inl'in( ,', Mii...ii' < u nr \imi ,, i i t 1.1 I I ii" .h.. I ?I iI ., ". '" .,1, .- .
./ O.n..r.l 0.mm.1., .. I ,IiI'I-t., ., !I" t'7 I I,' ,
/. ( "
hlpplnn II li' r,,1, i,i,I,lui' iiiiiitli, .l,I'lliiiu' u ,t' ':" ,I r I I .u.tlI" ? V II. ", I .,,, /
MANUFAOTORY , I 'tI.' ." / I I', "I I 1 r i I .
,
i uinl' (I' uii' I -
'li'frhii'i, .
'roil hunt" l I, 4l" i I'I/, Id! ,, '.. i > M LI .I IV It I ,
.4% .,"I, 10.,mlA' iI '. .". ,, .
Kxotumgo Vfhut Arannnh" Oft.in MERCHANTS.rmwllnllf I F 'Inns |II llllli'" |" ; "Ill, !- Ill' 1 : "" u '. '
GROV.irIAAS'14C I Hill,",'.III, If illl, I.' IK llll,, ,. I Il ; .))1'. !; "" I ,: S 1 .t, .. r
-- ': . ,
l\I 1'illln' inlllili' '\ l "'. i I I'' I'S / t. I.
,, \\III ( ., -(:u:)a. ,, IIi wil,,j I ; ..' .. '" i 1 .
'Iun, 1ItI'k., I INJ", 244 ie" end STI1 iiiii, ;lii> rut t 11,1,11, .' .; '", ,, I'i ir
,
wtlh tome, Ins./n..r/ i ,.. !I'oO -I I | ,ill-. lur d.f.rp| '!| I I' .,. 11 i' I I I'' j '.' .. ii f.. .,
n"'All'' .m..ot. f..t. MII.Ai'. t.-C.m.lll'1mn1.'' | willi..IM< mil. wlrxidl.prmnf / Any. 'IAI ." |1.10''. ,, ii""?ii"inl| "IMI, ,...." i l ( ) ( ) \: HIM I ,, '. '"
Ih.I.I'll WI".l'ttrn' h'ndrn' .
ell.nlhn' .. i '
.n4 *M>.I4.Wminlwlnrr \ \ }M.I d'di.IW! A I l.1| Ml ::H P.. .I./r r 'v' C'J l. : ,
M. ...M >
....n4 If.Jt4 ff" WHAEDWj ,
"
I .Mil- ,lid, lln |"'llll,i. I L,1 'll" I I \ "
I re. ,, H.ll., TenAwhlade' YK. ., A(. -(tllr1IfIV : )- 'aifnilI" | '''' Ielryii,,,, II .H."I i,. .< '. '.1'I \ \ : Y / ulq: "rii' fionti ">. x .
I .., ) : \ I''P'rEAM
I 'I
,
,.t I l'ir, fcllil, I'V .listI.I" "
** t*MteM II"il I"I
MumctnK KITH" Twlnn, ? 'I Idr I I. I I
iivii" '* ." mr.ilh, // "' ENGINES ,1'tiUe" I'I M il I I ll
-0- M.tl "A III..r.I"/ ......'.....'101. YIm1MI.Inly' .w.'" .' .. .. ,.,,,
N..dnft.. "Hk him. Inft'ft ,I, S I' .. 1 ,: ,
CiftHi "
rt4 Mli M I' .ir .
'
,
".O ..... .... rI1.w trrrM Pr." .,.. "If/ "In- nil r 'lws. ,, I 1 ; 1 '" {' I ,,,,'"
hn.lmw..rnndrm.nnhe.'e
to .
/' */ ? i n' |I'''''','I|' 'ril kil ." .
.- V_',,,,., I:uHm T Iot.d lnrwIl.q. WANF .. / ..
Y.I.M ICl'MC.f I iIAr1IMnw .. .tin, ,I'nn. ,ii U I..." n" IK "i I I f. : r I I I
F.mpk,4Mrur.NMe.eN. Ih.milnn I ., .1,11I", *'11'|M> HM. <, <'kmf>*4 end /llM AMI_ im 'T.M.'I" ..- I I" ?. ni.II "
.
J A .... nf t;,Alm.w.mf4l. '' TI .
.
IM
/m. 'lnt'l|' '' T>. t hi I'M-khfy Ml ."/.., I I.i i I'III Ii' "'ftpa" r
r. mcroao.Mtm iif Tilt mi ''HI urn M mir iifllc" In *.,.r, 71 I,lr,., ", .' I 1'I |I,.. 1 ." '" I ''I .q' li''
I
null, Iff .f.m .ppAr.fh.r. lo did.. d IhHiM. ii tie.r. ,,""//"'. IMInft ... '. .1. / :: ; 1.1n
$, jot ", ,I"'ML N'mlketln. ." Vie. .-. will/ ....,.., ill M.rM. ...r hiNnn. : .. I ",,,,," '. ,. .
"I I ,
I' u A pip ,,, .
cod .lw'te '
n ..M.r1Ie.Nne.6. L.rp.upp/W, lit The/ II'eelei" rs1.nMSNMNM 'I.r, I.1.f.ir I / Iiir I .'. '
J
w r/i se. ..n.A.IwM lift lito' A, ..Ir.ll/' ''oil ,ief0F h.A. ill. / I. f r./ I I II I.
.
.. ,
I r I I' llrMlli
fft,MM, 4, t wennLR) t/rn.i/: flit." Ill / r. w itM 4 4u., r...._It, 'III.. r I ,. x'' I I'.r. \ I ''I ."! a i1 ," .. .

M wnt. fit ,,..,,..,., A/.Iw ,MIrmllr..drhrNA.9Aetelrs 1. ., .1fll}, 1 .I t I}. ,. .
JKOftVEK' C< ArynM I. ,....... : ',. I I' 1.'n ,. ." .." .
HUH,), *, -. M- ........ IIrI./.rA .t $I 1 I .' '. ',

(4rrruN: ( VACK. $ IN DD'tENHOfEI k" OOL, ..' ,-....11'lit .-N..-$. '$i.4 I'A.A.. .d.. ".

0.t M.M.f' := t. I'r 10 IS, ,
,
:::
A..rr..4 ,rise .
.. .
COTTON FACTORS ... ...... ., '
.Inw e eel w llrpi, ,1' ... ,
.iaa 'l0.trYlwwt., i < ,< IMIt fc* ?
f jl
('s+nd/h.. .NM '. : ; ;
T.
I ',1 4 I $I" 1 I S I r I I u nitt** 1'r. 1"
.... ..... .....-.. : I t lv< .,I,, .. Itn, l, fc i ii
Merchant .
Commission .
General I d," ", '
.. r rrnrrrAVAHNAH I .l IM I ,H ." ,. ', .
7iHOHE HAT IITHr.r.T.1IiII. _._. .. I .. II
o., 1 ,, / r.f.. 'I .'
... I ""t ?
-.
.. .._j
.A UM LI11VI.e.e..A.AA ..
t.11. Afl1A IN .. -
iJ. .
I I..r r..d.r.1 lot Awl .tWIt .... u... _1141.. ,_, II ;,. ,.... .. f "
.I IM.... 1x 1 ...,. .....".4 Aw4. M. IMr.A1e. .. .
.1 r.rrlrpIffl,. "" "", ..,.
.
.
At..pIiw1A
.. .. "
OOKDOH. 0"A
.M.Irnef M. W & .I. tI, I r '" .t
',..,.. .. ... IA N I.II .
..wi.4. ....-. T W .---. aeAe lit -., a.w.t..d.A.. W.a saLe..w .... I.....eel M(.wuMr.......e." j_.. .... .' t, .,,.. .. .

: : ...*.el4 II> A' .4 > I" ..
IM | Will LIB i of StUn M ......... --.. .. : .I Ir ,
.......... ..... M ,.... fI 1 M M q.l..rdewA IiIIII11 ... -.
.. ..... W..... to.. a .... ,. 1Mt
DIl10Wllnr.)4.
Y"'I UT
-
....*.a. "> 71AT j .'
........ : MVAVtMM, 1urnnlh
.. ,. .. .. -J .
*. *** ** ***. ..-... .. .\ U; Ii II 1711 .
.r --- ... ._ .... .. 1'I ".
i, r ......... r .. le.dr.r M1. ......._ ..1. ...... .. _.... $.Hr.' .

BODm"; B1tYAITJ -t. 0.1 ..., Proviik Wi{ GoTrUiirot' MIIk (!1'!.

,...J1J., _... hi UVfEECLUUTUI TnOMTSI ie..d i -- ; f' I n h 115e.

o..dJ CammJaCn sAd 1'11Imzdin.1 I .. rI

1IA IfflllAVsTUINVITi \ '.' '
..1 I -

.. ... NP...,, ....n. -.. II M WtSl ; : TIn: ATTKVIJ : -

... IIr..rlrrd .r.e M .. .
.A
.,
,. .'r..+.. 'TLt_ .. ..-&.s'iI N .... .wMf4rt, Tobacco!
.... litO'' .. ,.. I'-a--L Li'i; r. ; f j.t rI
H.-r;.. ..... cm.... .*** q weer IeAI. fttVcue
., ... .J.r-- ... ...d M -- ., ..,
P
=:... _--J-: ",, w.Ill.r'.wwdI. l > .
_..... .. I.a..\ ..elawee.e..n
/ 1 .KIt t'1)' ...-- .- tilT II' is
::t.::
==-: ... ,: \\f Offlkr
:rr-. rw .
COTTON FACTORS ----.....- ,

.. ..... .. .. I
r. .1er ....... s ..... -- -.... ... ..... .= .Ir'"-..eeiwrYiidw 11
.. v
; nn".RI1. C JI.$ :a.;
0.1 ca'1'' IItlitl. --
..... ..- M....J-.. ... Y.M..N "" .
.. /M 'Co. ...... ...
..... .....
aMM/MM Ns M' .. _%d. MI..
a AP..w e .w./i.- t LA IGUC $" If" .* if

Mf .tlM.t 1 Piftpt 1W ..W HP4C. flHVV- .


/ .i- I SAM 6 ...IU..T.M f rwa.."', n4 tits. ""isi..
1..1 A .- ..... ..... ....

I Cotton Faeters .

-.......- ..S....-. ns.wM ,

..Irl..l..I.b. ......./, ,Y a.. ,... ....... ... NC ,

.. n ..... .. "In c'
!fit I7& Hmnghtoii ,
Mss .. Uu.%MM .. .V *' MAIM 1 ; ;. WnrrnMiitti

HMTAUMMT ,.. ..
.
i .- WV.. ..e111M ...- .. V4.... .' r. ..... .n1 ..- .. ... -.... CoI..I. ... .
y II .
i *
v..' ..-.....*. ** ik1". *

e--.r___ __ s A. HKSCIIEIl.. & CO, -----a.. Avt&i1 I ar.w.a:::1::=.
Q.oorwia.11le.11111 ;; .
.KY = : vnonnl1..
.IRMET1L will...:. .. .

IIFiflhiiaITm1i1AvI1M\ \ 711..I.e

1 e&fua..UDl LXflfllir.I t,r$1,11 iirlr..M U.... .,._ w C/tteollrlie.w MIS
lKilel > i* *. ", > t
.t IMlti t11f..VVtf.l MdI .. .. fxl Mil ._ ,,.....L..a.,... -

41t.f AAtlte. ii 1er..xM ..eln... BOlStUW I' \ & SlUVlA/

--... t# S.s -- .qMo.AM ) N at JHElUUN! ..... ....... .. ..J f.l # t ,

.t:1N/A. --.r .
.? .
11
"
BELOW cost'SAUM .. s..cn I rt \ ". l'' 'Ntilllt I>-

.
/ .. *
DRY GOODS, .. I .. t"_ .. -- .. .......... ---I

l >IMM11It*Vl4.. er $UI. WP CRONY CHINA

I 14hfr.. .....4. 'I' etlr Al .. ..... --..a ,

:::;
\
; !T ".. .

,. "a. SAMUEL F. & / .: caocaltlU"&C. C .1&.....\V A..... i rru.etr. Lamps tI


--1 ft1:.:' .r---- ( .. \1 J 'C t.. ...... .AI U ... a.

'.rr'r () N (4 t N's. .

......... ._... ..,. n.A: Tv. 1ILILI.atflLIBi. tin tfiiITB e. .. 'xtE' FlI111, t141l1I. (.( )()!) ',

T. ; nuau co... ,t I' .. .. .... !!
.. .1Ml.rTist'. II/A-S I...elx. .. m IUT iwcsr. .

-.r..r __ 4.- -.-.:... ,1r t el.. x' '. .t,t y'tyh.
.y
_....... .llrler I _s
,
.
..ewML tt, ...... ,w.t. -
-
t "" .Slew'I. hI.Ir, I. .. _r ..- ....... .b.... .. .....e .i. ..........
I -
I. ..l1r Jltkd" .
III'' a.
I; t/i I X ?* .. UII'In' ", TO 1.'l. \ GEI.Gll' .

rt" aada.UIt _.... 1 T ,

, s..... V........ .pI .. \ t '* ''."flIW" .. ... .. .
r i-$ -l'fJrUI.' ll to... j f lit" .un J

... ,. r. .-.... t,w AN *i JAIII_"" k.

.. r Ir JIli.rw.Il. -.-. .. ... C'- ... .; it .....1 .. .... JOHK JlnJMIIOX & UO.,

_li..II.' MSJC x. J t.t.F ..... .. __ 4w ...... .
.....
e1.S .. -" !' ..... .. ". wa. Jf.Aa.. __ .r. .f. ....

.""" ,.. .. 11Ft.. 111M_ ... ItltrAII .. ..-- *. tY.#.r A 1* Jflfl*

rJP i-U fWfili.ffto.iK' I .. S-.L.. WnE..Th. WheUsaie Dealers, in groceries i
C I [ .........'1rll rlld. ,...__.... .. t ,

..... -... .... '. ... !C. ,.
.
lmJ J JIIUfblll'II. .
-ITT
."
-SWGJ. .. 'A.. M ,..
...
,......e, lJ.b HM9 *. ''MlrFL Y.'rMll1LlMt'' ...i..
I I. =: d... e A. .JIr "'I .. ..... f*.If. .AJ/l/.. .. ..

,. > r.,I ...".s. IIIdt[ X.Jf :.-r. .. .... L!f.t w edl/W. N... i.x.i ewe/ ...... 1.trl.Ir MAt, Il ttlJJw, IIb.....

.. .. ; .... w .
--.. .- .. "" .
.. ...
4L' M A"'"c.. -- 'P. -- - --
'" ... .
...Jr.: .
sd1dlY .. jsw.. .

.

I.

.
-
.
.
:
e, ..- \., .. ., 'J 1 ,, ... .,.-.. -. .<........,.- ,) ._ -' "'i.... ,4. ..", ...,........- J......' ...... n ""':' ."---7. .r'r1' .ti' .-;:- 'Fil'';''. .. r .
rr( 'Z.


,
.
I r r
+
*


"_''' .. .
'- '" --- '

r'J .
.
-
;: I I'. E7'I' TAtiLAI/ I I ASSEE: ] ]j SENTINEL. J ..

.
..
.
: -'.- ...
,
'-- h
::-T''r ;.'1. ., 'T'

1JY 1. HKKItlKN OUVKK. TALLAIIASSKK, KLA. SEPTE.\IBEH I I 12, 1807.(; NEW SKIMICS-VOL. I..NO. 67..
The Sentinel. -j'f0r( $ioiuil' c atd &C. I IVrmnlx, Pan 4 I II In, 1YN i 1.141' I, MMIII 'Hull Illli,, Illll I WiMlM,,", 1.11.lp.lh.I I ., -- -- ,

LINN Jim, ... \l | ILI I M', 4 01 till ', U ,', ''h.'r HIIT' unlmui fi.i, ,Imni, 'lln'llHI r 5 "1,11,' CITY DIRECTORY l1'1'httm'ftttltfuti9tlnmlJ.,' ).: ni1tod tcnIu'Mpg &c

Ml, imMM'K. It '1 IIY/ """! II I I Itun III. I II,111 I IHlMllllllllll/ lllMIII 'Illl' piimlii /u, h." ,
.
1111111:11' : MUMMYIH I Till"4\ .
"PINPrl< iv mi,i IMI A, tit? 'I i nliinilir, nliii'l.1w iiiil. 1 1i 'MN,1NMIw.' I :,
MoQUEEN MoINTOail( .., i I' A ,muni:. ;.
ill trtI"/ N II .hll, sI|'Iho HniilliKiln'fi. .
/ In of lln' mlilli, mini, II I'l. IM"d| 4U'I| "| /I'rtllll"Illlllln GREGORY & Pen
n nor m m < I Il'ln ARCHER Georgia
ATTORNEY A T r II. rl I.rlwan' Hallatiasses
I
/ LAW HrMq. ry P.0 1"I .' wlili ("In Mlilim.. end i mill. I lm\iH tPPtI'PII" llnI.I'M '' ,' IIKMIhllt,, till,Mine, IIIHi ,, ,
il' '. 'p.l'ftll I in *ljl,,#, ,Ijlr'Mfll.l' ; I ,IMI I (minimi" ) ,lr, yinii' '"tllll""ill t In ll-ll" 11,1.I 1511trlrllnrn5rpdmlpl. III Mill' I't11' p.111.", r MINNA. .

I I I lit 'I 1 ""''* WMIM, In 'IHI uinii' nlilll.,. I In,.mil n ,' hnNIIIv) S \ \ EI.; llf.U/ rt.1.11roac1.
tin .h
I k Wh'IV'" THK/ I I.i, ,111, liH* ', | ii ,1.1,1. P. .r5' .',..""".q P1101 0,1 I I ft ..tI .
tlm .
I ,, ,. M1nAlip. i I I lI Iwulmtn, I II I IN l .w'' nvIiiK ,I" Mir ,ilmlm,, "mli'1'iilllliifl I )llll IflNlll (nl/t'11I111'a/l. V nil I'M nrn, ItlilllAini '
|In
r i Mm i "' ',in i.'mi. Him." hi. IN ill I III, .IIr.NnN4, I "liillilliif.
Tr Mtn' il'00,1 i .1Mm nf On' i UIIIII'J I i IIIIH, ,.In ihl I In illvl'lliK 'I .|''ii'i' |jiilwnii,. | .< 'Imif niiiliiiiii' h.'."' IIHInli'iilil 1a'hniY.' "... M, Hi' hi* nlil' .,.lunil'TIH r w
l;I/I,l M.. 'rrr, turn*, n" f.r n" fli 1III nn ,INIHH, ,In hl 1'' ',, 'IIH |I".t| "I hot, mi. Ilicy' Mi I "fi. ; )
l ,lull 'IHIIII mnl I | I' rltt I I..In 'l.l| I ,In Ili'lil I Inr| mltililiinn, nti'i wi k mill IIIIMM' 'yI un.l.IYr.I....> /S. .1.11111"1'I I IPt "' tt1Jfi)1Jq1Ui.(

A..C. WHITNER I|I j jArniiurr ,din., II). mi'l, ,I'H I""j", I "ndiii ,"I I 'tin' Hiil.', | I, m I II i I I I."il II.i 'filar.| M. |1',1| | I In, "Phi II inliilln, Minilin ,. ,, .MI, i Hijinn.l, ""I"I"II'ol'r'," 'rfIaNaE .: __ .. .
.Y tr k 'IHI u n Mlldlrl ul| 1111|, I mil .1 mm,' "< ', ,nn4| lmti 'In "> mil (plain I lln uIN' 'lillllI .11,1', <|. i MIIIKII, r>lliliM .r, MISI GGI STS or'SCJIDUu.
ATMW' HAiiHn. t' M.MA/ I' 'Iny I |....i,..l"ii' itn'iK'n I''' ,il.'. IK llml. irTiil. 1 I. "and' I I II I d, ..Iln I.pPNIIPy| | ||' ,In IHillllinl .livliU, 'I IUiiilliiiii >>I

I'', 'Hi .11""Ill. I mill ul,' 1II'/ '." I nil how illlftfi' I I. us1s" ..liarvo, In luau. '* 01 I IHi,' tni-ii P. Ill' girl llml, |/nplnd| | 'HIT. I'MMl.k. : ,(. "I's !

L GarLet( Circulation In Ifac Coaoly ant EUli.AOVIRTISNO l v, ..1 i Ilii'I .,iMttM.i. mi i Phi. 'intni, nl| (pul4biii| npi.ilMt" I I ,In MI lip' rmiiii, r iniinliT, ,ill' I liiilliiiiiK.Krt'' '' nil I IIn' Him.!b il.I ...,111.11". l 1'rt. liimilminHiriiiMli",, '' AT THE OLD NAND, <11V< ) III,AJh, IL.I APfYN. It1a. 'IMr APlghMY':..' IM Iwl, :'1s IM. = ,.
Irdr.
"ni| M 'lll I 11011'1 In' ilnni' Ilium Hill ..
1 I 1 InH wet ill, I ,lit,i'HH' "'1111' II.iillriiliiil lii hi i, ., I t l Ph" "" IAI, 1"....wMN1M, "M_ h.4' .
.J ,UH'I. :! T.I M I.\
RATtSailNTINEL 4 TMIIIMM A'r (.< w AMI Mm, I,ii /nun ,IN 11/" '''' N lilli null, "IdNrIUlMlbl. Ilin, iiiiiiilty' I I'',,,,',' Mil ,UKlnillll, M hull -ill. old,I'I.,! ." I II"T HnmU P",1"{trim-fin. I Mw'' a IMr' dlNU.lr, .
.
| I fllf '1.11."....., flnfl44, llffl'i' ,In Ol.h //b.NY .liKiil., HIM .'".n, ''' nnnlnNtnl., I i nil "Mini H |IN? \ llllftll' "'nnrlntlN11r1hry. / Mill It'll, III I f I"Ii\IIA V I': :, "II.dItll1.1 I ."".,.., tiP A"......P..."
IIr '11'' r.HMl.WmKL niillnn K Hint IIM I rA. / Illli Hi" limmiiiijrii' 'In .I'lln n| llirrnl. mil.l nj.ir'til. ilnlirnli!, *. Viiln, fur l Ilif l I5.NI l 'Hint i /KlUKsct I: A JOHNSON! ( I ,.... TeA.N.NPU POOR

..< .. .. ... .. I lnlintfii' Imnl, ,' in linni-wi' lur,, Km tnlCnri' "fN.'fllnrn ,Lit, llml' < 'r.u,,,,',,lf|Im, Mini" I 'ITM'II Illlkl 'I.H'I I llvli ... I \\ h..II..11'" mill Hi'lull I IIr1! 11..1. ,o/d,/ ".".nrk/. I *'!'.. 9.lT'n. ,..." ,.* *' .M'
ii r>
: ; ; : "' < urN.INl i ., ."., Ihn YrxNl't, .hh rM'.w >mli, III 'I 1 I.,liniiMH', llnillniU, tutu tI... U', )'ilmrun I IUf tin li I llnlonfliii' ttllh I i : "l.urIM.IAMH, I-. "...." ..
.111111' / iinntry, I In ( "1 urn iinl ull.mi.l ,In, In.1.1 .i.fflir. nil miIIIHII .11. '
I 'r.\I.I.AIIA .!'r.. CMiKlfit,, < nr ". .," and 1 1', 141.' It..".... "I'M
PAPY WE8TCOTT ll'milnl. ,lAiiiinl nl.libn. |bUpIN| 'I 'In- ,Innn' mnl A I'.rinl; inuir It.ntiiil-, ; i.i kmin NhNt. |pry) l.illiliiK' ,4 ". II... /rnY r.M..
llii. .,|pdn|. (.MINIm, Mini*, nr li...lHr., | luf ,.. "iuIN1" .I'llW' I'f .till "MJIIIlll.. |I' 11ngNwN1" | | "I| |"|,,, |l Illliin'n 1 ndhi'rIII'.' ; I/unllbh'Nmthrnlnr' Unit" III' 1I 1.1EU FULL ASSORTMENT \rrlr', a ,IAhr''IIY ., AM turn ..
ln. in' 'it", "ln.i"rl 11 lull'IIIM I \ \ Tli'" Hlilii" 1'n/111,, ,.,1/It4, "1.1, I 6s" d "
I.t I .ANMh
> itmri*, t IIKM,rltiiu'HIM ,, Im 1 VVh" V. \ N 'i\ 1.'I\ W wnl /Himnh/ l I lit* 'I 1''In ,i Inivi* Ii5tl.ing, nit.I nn ttit'tllritf, In Mlinl,. .nil. .mil.' Id 'Iml pn/g..ud, MnllUni"v ,NI I AM
| 'H'll'' "lln Sii'lh, "III" ""It. nHin" ,In ,1111|,. ,1lIhlh, \leIIN.Iitl I | ( ninl\ i iMl"uirlilimit-
li < 4 OYorr > .
liiM rtiiin .
rlrurr| .. ,Pulphrr, / 'f.inii'l' Ilii. ,Inlnil, ,. 'IoII""J, ; .. lilll'i.I'Ir1''::' Aii'iiMi.M nr Pnln1/T" 00" Ap r '.. IVATII1xt.l., .K OP.L .
II.I, 1111NI.-r I:: 1",0"\' if 15.\h'dI' HIM- ''hl"l1 ,In pin. with" "if ,It'"' f"f lI.vy nil) ; :.
ii 4 1 1 'll bur ,11.1| | iinl. "InN Hi.. Ir .|,,iyr*. Imi, ,pN'41-'Ird, ilnI I.IMII. JIMII ruin, "',,' in.I' llrnMiiliiw. ,DMir'niffi \ "..I. .,ill mid 11.-I sal' 1 Inuiiiiiinl N...//I. h.'. .,IAAr.IAIN it.orumlh. N *! T M

-. Ottlci 1) MurfiK; lii'ink JIll I III/II-/ I III.ill' v "icll'il, ,, |", ,Hi".i,, ,., ." -.l ir'nlnvirj( omnof 'HIP. :idiulli. I'lil, ... ,, 1'111 AMA ..Min
".Ilnr., i ; A -i. Yw ; i #;. ''lln, Hiniil,,,, ,b. ,hdrpap., ltlll,. N ",. "(, ",., db'Iii| ( 1! ells' ,llli". .,. i I'Inlpanrla'" bold, nr tnrtw' Invm, mi.l, "I'K\1; 'I"'HII'1:1: \, Pure Drugs L ... Nalbelh, 'low" ,

M I/ A rI .. MIH.-II' ., \\w. I:<<....tr. |"I ,11 "hn. hlip/ lu,* ,ini'l',, 'InI I I fnin .niniil| | inry ulitvu. mfn iinit,lilni,, t'"l' i i In? NunIIM, ,IM i rr r .M 1

I rgxn,. ,t I 'I fit. (II IINIw I7' ."' .. | mm,,, !Nan\ rni'liiinl, ,. ii...il,. 'mi.I I ,bt Niw.11100'1 I ,. ,lfiiitu" ...ri |II| MiniM,,, frif ,IhHr .,lni-'niF <(< nildm MM"p'i'il| ItHIIKIMM. 1.T.II.h.\llll. HII 1011.1.._. ,... ...
: n 111 t.i ti *t ;: M PP', :' HI \ .J. 1'1'; ,. U I Inn'I, ,,'I 1 md/A, iHiniini'lry| fnini'l, i H, '''.| |. 1''irntl ("hi ,Ir \ paw' AMj .. III
I I in Iw i r, 71 M 1W' f ; ; I | ,pruft-wliiiin 1'L I illin. r. mil, I*..1!, r .In .I'rf UIM'.I.. .t. A. ynna/' ... *.,. "
1 N / M 41 YM/ 111 I "l.nyr I linn 1 l-il.nl, 1 ninl, .. |"".ii ,I ,i.,., .?,,. ,in|, > I .\ ',1.1"* Ity ymif iitntrni "b*. I"1 I linnr l mnl, Initifririiiii .
II IK : HI M1IN 711 7: ft H iurn.l TT141VPY.'., IT :LAM' TI.AIl4PxY.' / ., YI111NU4 I IS""//1I/1 1" INI| IIIII'|i|' I I''Initii kiniMii// "ni.iti. + .b". h. *, jiij liilvir, fur nliniii'cmHil "f ,Hi',, .1,. I i'. nfriir.mv.: MEDICINES' ; CHEMICALS H YPON.NO1,.. PNINII'r AIN ._......._
n ml, 'It n AM/ n "I, 1'l M ni 1 dull iivrf inn NlarNn Y, iirtn. II.HI, /,. I j .,.
ii l ni llx ,. '''',,1 ffiin, ,ihtlr ow 'h ",J. fin i.lln HinU nit'l'l lln .I) ..r II"- I,>. T.ll.l.+rr
II )', ,,,1. HA mi Ml 'r. in p IB I It" ,IMI, IW| MI" If III'K III | l | HI 5,5,1 1 fI"nnlWAy| | III im r n i mi i '' r-i" 'n I'nr4lmulil |I i RI"r In /II. "* Hlnltiiliiri, A. trtl>. ., ,. 'NI IAA M
,
I It v rnl.1II/ tl /III" 1 H s l ,IVI l I., Hit" til *tt ft" 'H'i rely" I limn //h"It.nlur, 'rh -'" s,.. nnl' ninny, /Hum, u.d, I h| t\., ., Mirh.lull limit.. Pt'.. N
ji' \Ir'il" m If, 1"01( )I'i. lin. *" "n"* wn :nr MIflu u/lllllu'Nutlh| y1lIli.| |prnplnlh, | | .Tr'Lrp I, i iiwvif : I .I'II''il I; '': ; i I'' \ \1"1.jI (, "*., n. TilbfiM, ** f- >m, ,' ..MI .

ulwitf., ,... Nn' mir lHW... *'*.lt "'." F.ihiriiMitiinia T. W OSBORN ,, 'lure HiHr, fili'inln,,, ,, lint, Hull" inun,," \ \ Ad\'utilttntnttl.\ .1.-r. in," firnfi. rli.., Vnnlol.NPnA" Kiirtillni.KHV ". UI.
... Tin' 'llmllf'nl', il"ilrf'" rtirrinliinli, : PA.OPN.. N tNIIN I'1q
\ liHun-nmtMiilril, 10, 'ih" i niiliii.1" Ilii wyi, '" : \uinsi: : ,\I HIIH.JN.: UrIN/N
.
I,it In",ulttiillniiirili ",..,..f ..,,, ,....l.Nron.Arnrr, lit. IIIINInrnflnp / A "ToILS' I KV; AT/ I 1W, 'I.11 M i In Y urn'h""vl/wll'lin, r, IIIt''n,, rrrrwd.| (V"iii r.nnr \\VM M Tl \ \ 00.<< NhhTr?.. 'b mil, III, liilliii.ii. ,,.. ,iM lnin'poI' Oiln, ; ,,I.Ir.rnLbll/P m.. Iv k...rlnr"' /tip r .Y .

/ ir'lnii. imii n 'n '! it. 1114 AM ..
> I, I 1"1\l l 'III V In "MM' Mt.r.ll" ..''''. ..1'| 'lln' j Hi f..ri lln. ph i iin'i', In 'I. nut' ton 'iii'irtiii' IM.n. :' M.n.UMK'K, trtli. ., xxrlnMY .h",
.
1311NIi :mrt.S':; ,
.. N.I 'iif.iiMwIllimii I will' ,h,, rul.'Ponnrl, | ,for |,,iiii, ,nl,' 'In niiy i Will...|>., mnl will iir'innnln' 1'h.bol, ,., tl'l In I !nulir.l, Hull., 1 In.,in,, ,TIM,| m.1,, ,and, I 1I" |1\{i. \ irl.tt II'''.". jinl' Hi nli. .r In /.x ,10. I ..... A W.
'Hiin.hnUY' : iiiimT. Mnwiir fur inUi' rii.injIfni dh l 1,1",1.' bud, m/nln.l lln' Iliiniflnii, In, "11,., r.nirl. 'I 16rr'" H-ftf |prnud.r4, ,, l 'litnil' mul 'under" and, ,1",..1, i iWi < budCommission T'1I1wnth.! r A n 1,11, .. ,... OV.N.IU

t rlUcr.*, irIttwrvlil'""1... mi,ifHrlil only| "nl 1 lk itfri.. |i'<111.iifr Ml'wfll"4Ih..n1.I,, 'IH, I.I.<',b",." Nrf|I.1 nil" .liliii. in ,iHl'ir.. ..n, "I" |I' ,,111,' It". d l \\ lib| |."..|ii"i!. 1 'LI| i ."., ? "I".r| | 'In ni"ifin MIS':!*. I.. ,p.MuI I\MI1.: '....,... ...1I..h. *. r. .. i." .
II11Nr'" |blYlnn" ', ifllmr, 'iiitiM" vd", ,I.n i "Hi, //1.,011'! ul., \\ ,lniilln : Merchants i isriir tsn' 'NIIYNN If 'k"I.III" Inn 61.. ."... PNA. H.W ,
'lii ..ll'l' null'f. nil 'llu.. Klili Hi tUK'niin nhdur.m/' J.*- Offlir, M.rhr, .N llunl ShpI.IIngT.IInIm.1|| |'| tilii ,llnii waN nir, |Ii|n., lUlinli.l I.,In., !.. I Airl. r l I. I II, Y 4 HIf .
I, ; : ", "|1'1II'h" \ M\l. ;JK.v ,oi, I I'll.r 1I| JwN.'Nul.| I
! ,fn nn' Illli. nr'UfwoH.) NAh uquom| r-'l'/H | || "','r"'I'/ 'In rullhr'| | |, "" |pn.da'"', 1161.urrr I .. I '/xl'IIANIII: : : 11111.111-11: ,ur: D .( tnfr"' f M
I I l-rT }
>ta I .
tnl .
-- -o.NIfISCItIrTI0- ,lul'l I 'lli'-V'' IIIINI, *wi| limit, ilmridii' "lit il'" I .' I II I I \ ,V.I Ii I//, '/1-.11//Il.I' I 'lit Itiihrrji/ bud "1'oul.xINnN I r/ Oonnollon. (

; ; I I \
to ill,In",n oil, pun will Im I null', ..I .In. U". 1111111'IniJ I i r"I! NIW v..i. i. t> ("fair mil. MllMnnl' HVM ...111 ,.," I .I.//r.r5 ml/ .ml, ,,..... ..\... 1P1, N.rh xNNlh A..... '''''.'". IwS" *'
*
rd ....
OIIVCII S .n.r, I IA ,/MY/AU: I + A'PP Ij h.olt..lln mxNIY IM NN "NNq ,....
NNY'" ..
.
.. '
m 'Ah"' .... .. ..
The Sentinel I I I.. III." I.. \ ) I' "s.: j :; NNN ... .. _' '...1.. <
Semi-Weekly : 'I IIN'll'VlthllowIII' "I'l-Mlll ulrluylln.r''p| .,.. III I ITlMiKlfnri. >*A IMnmrAlY |.| n4., *%T"... r'vvuv
.. Attorney atLawand Land: (! A/'cnt/ : I II'I.IISIJS 'Iliny will .MIIY l, .' wlnIhry, nnnli, lrii, 1'hrlr : |I..',|. r In II.ar l| PnrtiHilini. l*. ".II", Ar A I I.... r ;
P \iiiiiiiii.IN l :iiiimili::/::: .>. .. .. film Ib: iiii'Miirt. ii" i.tln-iin lln-v, is N' imnn.I.'iliii' \l .'III?I.I H I"i'I .1 I ''JII..I'"! I....,Ill' "I..fI/I /I. II..'". '" ,Inn.\ nn.'f .up., ,P.. ......" yNN, .f IMINMN/r. .M A6 ,
.11''
.
I Mil.Ill: 111Y n'uN.l wlrNh
,1 I J. I sindToihl TMIM
'I. I" II I-----------"- MarI'n'r/ I I I. ,
'
I iliri'* tnwtiiliii, f AIn.NlwrllAhm "" ,1'I I 'ilir wlilim' un4.lxw4uy' ,, |H.linnl| ,' -INYrn i I", I.'nncl JNI I Ii. Ihl
.k" n ANU dMnlrr, ,Irrh.l\ ,than, Ihr0' I. | 'lfi nn.l I Ir.mi,,, llrnwiil'iw'i,,. .' '|ut.liv., I IIn I '.1111., ft. r .. I". I I ///npl,| .Irlm, 'lit /Until, I. .ivf ...f lrn" r.|,.IM e.

, '""IIII 1 1 ,x iiy him In I." I'l flits ", lln .. \l b iiniiiiili.nl I Inf j i I1: ITIIUV.' I : tii

I/ I Ial i II.inn I|, i Hifiiltik, rwi" | 'I, h.. |IbrllrNl.|" || m<- ilrlfltn', : Ilinnft, HuH'ln ff mill' CftrfluKMi ,, xv.w ovv ;v."To" 1
1' yon, 65hII,,*, I..,."., ",tnir, ..i mill ffinrtnintf icn ,p.. ;t J\&icICJ04.& ..
, 1100k l0II' JON fMi-m, WM 8 IIOOUE |j i i. miirni* ( imiM| ''w | >N Ihrrr/ uri'lifinirntliil YARNS i 11: \ !SUIVK. I

.I ll.viliKliii.li, ..""Ii/II"" ,In unr" Jim 'lmlitill"iT df f"rrljiii-r' '6hlugld. "l.y ("". 'Ki'llniln' ,l l'riii'ir \iif, flim r.,. ttfin/ rand| I' "....n'I.' f..rili.nf iK STEAMSHIP; FLORIDA. rl1

nod liMvlnif, Ind| rflvoil. i 1 liiriffi, iitnt fin* ...tfrlrin kl' Attornoy (at Law inn lly ilifnitr "Ihn. yrm' and "in ninnf, | sl'IIU.U
\ I I t .5.411' Ph vi I Mi'" .
""rk >m' Trop will/ ,I." 1/1515 /.1'' | 'Inl'i, | '
, ... |I'Nprri| flint. I tfril, *, w' .in now |>n (I'.'." t'luvn nil. I y n nnrrmriiimiftw ( ) 1'.1, ;"*. -rlr, .. rtiij" ,I't4nf' rV ""1'1,11.|' :. \\
01'' kliiili' nrif'in" 'I'HI.fiiii "n N. Till II.lII" ,' I'rtnunr ". TALIIIIA'MII1;i;, I /fAU'lll LrMitflil' 'In nmu I wlUi" n morn in'. I If I Iln,,,, II15/h| f I I, I l | t! f ,
1 liiftnl "ml,I ilx'tniiM IT>IIIC| Nod| will .lln/ ups| U II KIM InrYJn.. :i IT I-ol'lt:; I ; '.
.
|.1,11",1'. 'In /lln Xmiltiiirn, flulr, unit In I- '.IV Ci""iM,..' M "', ', u '. .1nm. Mi-MIr' '' T641' l< ll".li,." "/rPIP'| "dddp. | I I I I I I /
[ ,
I | I'mlii'alir" kftitillrm ., ,.. .,, I | IUWIYY, III. 'L//A.rl/ R1.1.I ill m.l I lb.41.nl.00 li .n.r Nh.A//a." '' | I,, /"h\/I. Ia./ .rill'' .,Lw I I. I .
g.NNI lll l. I"II" r
. il/l clrrn i i .1' ii i I" Ihrln'II./ .NI'. ir ,P1'," II". rnni', nl, foiii'li'! p In ,t,, .. 'I' \
irfHllf| | ) | of Hill, ? "....e. < "/n hlx, ,. Vrtifi' ''ll,, ," .,".r. "."'"h'. ,h-.s1 n,,ul' I I' '. I,j jJI n'h" 'Id/ M It. ,Ilhnalwr. 'l\\ni II f ivbw .I I. r1,11iK I I('"jJ Iyrlll'II/'I/,'[ ,. /'Illl.rll.11/, :! \I'f'\ I ;

I I..ik.. 'Illu,.h. ..I, .,,11/ Hi..'., I llrf.v l.l.l.( | ,".11., ,., I, I nl<", nl' 1//"' irnti, 1..1, "'<|1'r> vh -r w.1b.h.r..d, I. .oI"I I I IScreven .
I I,. .. '"I I ''lit, ,In i Lr,.i.4l,| I.., ,, pnrlml II: n.nnlly I I.nr/hl' 111( n ..
.llni'' MILin. mil Veiling" I.hl 1',1', 'I.1' >!'4hT III,11\/II.I1\ : I : l l ntKiif li'ilnn" .J!I.'n(). W. ANDrHHON'H KONH & CO. I I r I
H. 1.1. M All "011. nil' ,In .11' inl"l I 1'. ",,11. in.n IrrgMl IIN ,> nnlltnrv, Iif"Hi" ",.1 "Innrt'r ,
I 1\r....K, I," 'r L.Ipf| II If.|,,,,rY ".'il.l" "li.. .
lll'IWlill, ATTORNEY AT LAW I .Vi n ..t.("l .fn it UK ",m" line, lln, I .".. |pip"i.vl !II'n "l'0, ,KH.COMMISSION. 'Hottt .2\.t\'nti: tn1fnt. I 1st Class Dro! Bslablishmeill.IIN' I

I .,. l Ihr I ,0/11" ,. .IKl, ..ddhI.N'd" I Hi.Hlf ,' CEUCRAL M Ml.KAItV; I i ,1fIfA..fr..

, ''M 1 K ITOf. ,: IN: l HI SN. HIV. I I IIftl I I I n/11mNI/rrr. H4'fllf P llw, III. *.tiI ,. .. lrlrI I \\' "'li'tlJ. "JUili1! J:** : w.MN..r.. .
IV
(u f) nCtal r..ohn I ", b.h"l. a ? House 'I GN'IIIINM IN/W fr1Fi'r.xl f t ,r ,: ,'rINlly 'w nw M1'w ::'
flitcctor] l .....rr, Hurl*., I'I ',,,. rPI UN'N .nrn M/IMIMI' ""fI" n ',.I's .t I I'orwjinlfnt' ; ? MrrrlmiiK; ..n'.h : di; 1 :': ":;.a.o----=
/5'tIW'
a "II ol..tt 1,11 .
in rAn lln, ffcnifb. Tli'y' w.'fi iiml..i"l, '- I"., P.. ...... M'N
_
/Yl r '.1Pn .n ft'.K |
t-tr h...l lft. pan' rifnrii") tiny w'vll4' f > 'InrlPr "I'raI.' A''',. .. rfr' 1111'1.. ,i.i .ilfi, 'r IM>II" (nit "lr -"II IIII, I ..:..hs,_.._. '::.k1''w'. 'j .:: Yrw ":',.
.. .: 7l"
I n
.. IMIA! ) H H ''h.f rrft" 7dwk.' I I 1. W*lfwn.KIS It Ph'I ''I .1 I tlir nii'lili'f, ,"i* i",. .. M.5 f_ 1
: :: : "IW'f'; : n111rIr \\ luiv IAII' ( IfI /n M.5 .
; '
,-? -/ I fc U p.r 'l.i. ttirvH- rn/hrurl' n'L i -i, ." An N1II I .pI.Ir..l. +. r li' of K- ...
"'_, .1x140Pmt, P ",., T.n.5. .... I I "/ //i 'II I I 1'. 1 t M.1RAtI
< ...,,..". I,.... fv.ri,*, ,I *nrlwgrlr. lie r if I1dwi/wgrrtn" "fr.nl iml- R/ll I I.w'.t C, imii) ""Iy fr", ,M, r>'liilil- .IMMIWI'ln ... r' NU.w..M1...
i" f il, It 6 to
t I'M II AivoO M. w nit i> 'I .I.. <-< I Ile I/
f>,':ttrtr r 'V '>-..- / *JlMt M 4.rlN.nn COUNSELLOR( AT LAW ''I......".. rhr... .1-1 t ,. P.) .rdr .fNn" 1" '1, I N M'KVH /ArItAMNI r 1'yNMMJNI I 1 r/I rID "ii-i.tri; jiml, .1I.,-1 ill11" i""<.il I I
/**/. / .m" II A ....., 'r.. ... ,. 'I'hnh. '
/ a /1hrra,4 .
.y n 411 r'' .r ,1i.l)II
,. ...._.1',.".. 'xNI.N, w11U.n' hhr. .. II.-" I In iMHIt'ltHIfir; .(<. L. 0111.i'l I REGULAR
14.rr .pn'I. f .. n .1'r ., .' ,",. 1 'n. r1IyM' ilr nIn |'.... Mdt '. GULP PACKETALLIANCE
/1 /;/:...' yx(':: 'l'taJlII"''f''''P'", Kin.U'rlbUfTMAtWMMlvHWlMrVMrMlit., I'w.1 1 1hrr.. .. ", $5. NnrrwO.t,

..1._. ,a/lna I.**' M M.h.r .w,' ...M I M.' ....1 thf M... k. *"lmnl. l ',n,'< will, il,. -I.- I i .illwtr rrr.1NIY
rrr // '
"r nwM MlilM-linM A Mrh O-n'-rtl P ff fft ,Ii I-, .. .. I
I I' M Ii I I K II' h
n M'n .r5 .to' Nrr/rir. .0Wl0Y IM M f_hw./r ___ MwNNNr I r/xMa i...., 5y. tl Imllnnniitlint. t/Irr/ II'1 II
IMV 41 l- ,...." ., ... I
,
4q low li "- r N rnrr 11lip l rwklif II* I n s.1Ii 'Il' I >
.I.HHO J.w+ U ......... ..... 1'....M h5. ".n''' ya1' .* Ur ar.

.._ .... ..rl ""r.c": ,I'. WOf.FK.n't ,a-miff ." ".... ...itift ty Ux tfUiff. "f '/- 4e ,
And (
OrnT ( Mrrrhant
1 J MarrowM ....., .....(I. fiv| .**. ,.. nib 'fitf-""ti *f..,. .n.' ". CwTn Jt'rmdl.GnnJen I Seed.
....,1>.. M M...... 'I It W1iV."Y -h't WW v> N.11 ...Vl-y'Np .." '.. *.. i ,h. a"" If a Mf MrY//, ,| J . II I I

.. .,n"n 0.Y1'1'r I" 1NN1. It.. 'It.v5 'w' i. ml) I I ni I H. .. .. I "
I'YKNAr"IIA, n. .... ...... lb rip Aw pp'.p. .
..
N a all, AINI' ."If"" rrr "tll 1.
I
? i t h.Yl :
:' 1' .. I ', h.1M +. 1', ,., rfr\. .._ "., | .. ,
n r i ,f+.. tt Hot toli I,.. .., .... r"" ".._ .. ..If.. '.. 111./11' N MI/NII I /i\- (lull .ltr.tli'. .
.' ..... .w..1'Y.n I .r 1'....A.nrm ,.MALI.. ... -,.. '... wn r'' IILMOH HOUSE, .
.1.I
..', I., r rI A'IwPSNaJ',1' A. A.KfllCHT, p' MI..TAM r1Ar k .5I', '. b, .hUny

.... _...wJ I.PItn. Y..IYm' ",,.. I..I I. I"d' \I."M. MKMl" Mil.!: ,
-" ,..... ... iltarm at Law. MdirI. II CNlCltJ.11 l5 .......,/ ....l4 r. .ryd f .. .. .... 8. 8 MILLER ..d I'bt.kl. ll.. I'rr.rrlpkLrrrll ."IN/h CfOffCITallahassee. 'APi'.. ct..wm...

,; ;T Ipwpll. 1-" 5504- ".sA. I .. (uIJ, ..,......,..1 ... ...plrrr .
.
..III ...n......... r HAI.TIMORi; MARYLAND) U .. .. w "
14.1 -- .......... y.. ....//l.. w..41 ..' ...' ,. _, ,. 1... --
A #of rr .. 14 .t ....... \ ,.'... ,. .1 I.; "I, I/iI'/w, .. e_ lit.I--S* Ywl.t. .... ... .... ... 15 wnLIVtJ r. /* .... .:. .:..:::.. :..., 'c--: = -: :::
........ ,_, tf 4' ..../r .N/PP U IIN .... wA'..1.) ialA.D t GO /...111_. N .... a., U_ ... .... .. _

._. .,/ .4._....."...-........ ION TIIK I'lrrmrwrtk ", ftTA1.$. I0." 4.- M ..0...... .... ." P -e.1'M Mahogany, ami 1 I1iw I'arottarr Look This Way ....'. ... ..... .-N III III k.M r, 114.4 _

.., r,1rANww t. 1. .. > i rrn ri < .r i. '-rIv ,,. ......... r. .., ...... ... ._ ......, ...'. .... w. ,_ sNA.. lMr-w. s w III N
.l .. .. r Mx 5.e M.rI. .1
.. r '" ,_ I. i 1 r. wAt t'J..., 1"4 ro'-- .. r.wy.o r
.... ....... .. .. ,_ .. ... .. .. ... _. .. ....... '"
.,; M w. 'If. r M w Ira 1 a. ar 'I"''' 40. .. \. MI .t... M ... '. ..* II... .. ._. w p. .
,
.1' I r. .
'
.. ...,..+.. J .AAM11wwwN. _., .. .+.q, -01 r .. ._ ...... .. ........ .0 f r y r d. .. dpi "q.1'n t. . .. ___ ..,,.' ., JAMES E. PURDY. .I'- '=U!.

.4If'" '- '- !' r t:'::' . .IrIw111w .. ..... ...t ,.._ _, .. U, r.., 11'| I I ? |i. ...4 ,--' "- ..r. =.::

I rik.. fcrl N..h* ...*. H.*(' 111.1 M .1'M
.. .. N 11NUI.b'a ... .. .. .. ... ..' .rrr 1'....r. r .ro' .. I. .. .. *" tI'' It( a '
n It A I ffa 5 wn w5 p. A I ii ..1+.141. _.... ,.._. .... .. ".. I : ,, -. .
.. ... -
.
.* r a4' 4 N rn I z Y..wgN iwlN, 1'N
........... Medial I K9tk .a. IY.w .w5 P.., .Y u NATIONAL .i1.. _.,

w. .- .. umtirn. m .. ,*- .. .- .. 1. Y. _II...n Ir.y tglrr Mo' a.. HOTEL (irnU; and I-idir Nuldlr"
*-2r
..- -* :" .. A1'? i.M I ) ........ .. .--. ... ......wvMF. ,_.. ..,... 't5..+ ..... '. < -

., IZTt. 1.41.I ,I.. Na w PI1'N IImM.rI ........... .."," .. ... ... -...... '- .- .. II \I .. ,. ... ..1'l -... to N. Y.
.. .
.
.&of /.I I ... 4 l ...... .4 ) .. .
p.M Y- r .A _w 5..... ... .
+. P 0 b4A .. .... .UM .. .. 51'
M u{ .. # .t .., 41.' I .. BOOTS i SHOES -
-.. '-- ,Y+m*> lw i .... ,.. ..._ .... ._h ,, 11 .11. -..... Irr b .M .. ....... ..
Y..-- 'mi rrYrr *Ni .. J IKHM: A 'I. vrfli t. w. .... .... r. ...... .
-w.w -0'" a>...rl jn .- -. Y. I. ..r L PII.N _. s .mI.Irarw .-- .. .. .. 4 'ot .r 1 ..... .. -_.

...r r 4 r_ /' ._ .. _4 rrr r ........... 5 ......... ..-.. .-. ..- .
M 4a. t .-. p..Mrwr. K 10TMCK _'rw-__ -u.1 ...I-- l\M\\\\\ \ It Nil
0. W. BCTTON M. U *. \\\ M $39.
*MMIM* *I .l.W .d 1 PI'15 .1.1. _. -.neF ......... ud .. .. II. ?
.' '" ..wio4 .wwA..N.I -- ....... -" ....... .. ." ......... ...... --.. ...... .. ..-
u.. -'.. ... ....... ..... .. ...... -_.. ,... \\ :. I..NrgN:" ". A. -4
: -M w+.; M M+ 1'.r .-. r ... .... (.rrP+ lYl.iPlilrLlMt IIrN ... .. 1'.q .. .....,. -. .qll. MYIP.
... t ... .... ... .... 1- .,... ... P.. .. 1
.. -N.MNr 1r r/ M .q AIM ivt.l f. 1rd -.U' w x5. ., I'l" I.VSkl' I HIM > Ui .. .-...............
---- -__ .LM.i r.wYI _" "h" P\/. :. ;:., : :: ;,...: :'.. -. "

...... I ORa A. H. RAnDOLPH .... .... -. It .. ..... .. ... ...... .. \AIN. ++. ..L1' ,-. i IIPIIMPP+PIIAnSIYFII'r.
-- .. ._ .... ... .N1'y /J' I. f.t" .
.. .. ...... ............. "" .
._ .r' c I1.I ,lira: :: r rlrtr.w/. :. I. : .1C; ...... ... ........... .......... ..- .
*- ..., '- ... w.N. .
+ 1'a. M gwM.rm I .*v> M ".. .>... .';: ..- ... .M5 .. ..., ... w. ..-.. 3AVAffHAlI. QEQROIA '''- IAIc'Iw ... ...._ 1L
.. -- ... r..n ........ .. .... ... ..... -
.. -. .- ... ..... ........ ___ .... ...- r.. War .. 0', .. W H WlLTtnUJDX PrY'u. .....'... III J,1: rm1' .. -.
Y -- '
-. ..__ >4.... . ._ r -. -. 1'wIYP. ..
1x ....... f--l .- 4- ... ....... --... I"r .e 5' .. -
.. .... .. .. ... L j (MHiMALtlX .4 W .
DR J.8 BONO of .. .. ..... l .. i
''.-- -' .- .s .. .......- .. ...... ... ...... ........., M. -' rNw111NA Iltlg# ..
.. W -: .1' ... s.J.M.r ._ 1'm ....1'l....
.N 1 C r -* : '.r of M..M .. .. .'. w I C ESIol' _
-, '--..- .. ..... f_ a-NI. ..,rgLII 1 ,...Nr COTTON rACTOHBM .. ..q .. .--. .... .

... Nn..- ..., ............... .. ...... ... ...... ..... .......... -

.. a.__ __ .. h_r. OESTZ8TBT ...... .........-.. '" 0 -- -.-... ..... .-- .- .. .. e-
; .. ..... --- .. ...... ..w. 1. .NI ,AMyyN.-.

.. AY..-..- -. -w--.-_..---.-. .. DR P. P. LEWIS aa-- ....j----i. .. .. H f 4% I '''' .. -. ..- .. .. .. .NNM .....1\,, UrMNIhMy.rNdrI..f
..-, .... _
.
.. .w 11II r ... _,__ ... .. .... .. ... ..... .- M.4Yrr1.....
..-.... ........ ... .. 0# ..... <... .. .- ....
T+ I. .i 11 gr r w _..
Nr --41 .-..... .
COIIIUIOH .. *. ..... -
IIIWBANTS rM -
f* t. -.
...
H .. .
.. .. ... .Mw. w. .N
.-- -a_. -':- .._ ... ...... .. .... 'I.. f Cargo Ice : M :' a-. *rr =-.; :
... .. ", [I X/x/ A N .
.. .- -. -- .r .A __ + .- ",.. _. .- ... -
1 Y w rw1. ... .. ......... \r. Pr ., rM ..... .... -
Uirr aM( SoJr JlaWr. : t'
.. .
MMP i' ..... ) .. .
;"";;,,,;::.. .. ...
A.rrA.r ... ...'M. < W. 1CHW 1IzuIAC ., ... ? IMM .. .?.%. .,.
r. 711. it --.m 1-- r .. s-. -
.. .
." ... Yrw ....... -, ntMr-. .. .. .. I .... .. .. 111E 1 11'"' K 1 N' U. ""It .. q .. 'Frame -
, 5P --w J......... ... .4IIr. ,, .. .. -
-
1 v rrl 5r ... r.#. .. 'Iww ....... ..m41'rlIr. .. -NF --=' PS-Y __s utrw'.

Watchmaker ...-r.. 1'P" @. ...' P # NM r5 .. ... w.w.w1' '/'

I _..-4.PIIMrrt.IlY-r- .......5N.. -1'l..[.. MM..,..-. .....r 1 1 I.. a t Mr1 I tit t"" 'Nil. -. .

r.ww -
Y. t1h.lllr gwwl.+ \ \I" ) JKWKU.KIt.: ... iJ 1 rR Irw-. -.s=-- ..

.. ..... jl'I -- w 1'M Is.w -..p. ......... 'Uw ... -

w ..... .. .- ..... w... ......... ".. Mw ...- .. ... _. .
-- ....... .. .
4 r N '
I E =rx5 --- e- ....*.-. .. -., :S; ol! Scheme

..h- a rwlllw .... r .,..... y ... r f MSB. ....... ... Change !

_. .. .- -" '" ... .

.... r .... ........ -.... .. ,.+ t -
w.- -. 1'P1.5s,1 ..... t M My

I : Mlr w ...5r ......... ,
.. .. !. --- ...... .. M 1lr e J fA'f-r-Nf.; .::..,A. .iJ7t .
... .
.
-'" Il w ---... ... ,.,.. ..,,.-.... -. .4.A- -- w..w w -

... ,% I TI' I X i f .if ,. .. III IIIINMINw. rnwrYIN N ....... .. N *' < i If A.rIwYA. ln 4 ws.'r. -- I1. .. N. .. ..w a

.. .-...... "...... .1..111 .y1.+tI1w./ -. AN.IIa, y wlrlr.lillr.wllr r
.. .. A. .... -- .... ...h grw.r.. nririi I
., ", .. ..... .... ..... '" .. ". FHEE; OF OHAPIQC htin .
.. .. : ::..;. .: : ...? .i51 A1'.. ...+ 5.w. .r1r '" .. ... 4 .. wM.IIA

... ..-. -r ... 1'w i1' .. a-- ...rwNyLI.. w... ........ ..nrNNra. ... _... .. .... ... -I" __. ,- .-..-,. "
-- .. -- ..... ....- ...... '. IiM s NSfj.ISt

;a. 'A'. r. T. JOOn. >lAr .-.... -t. .- N. ......_ tA ... -.. ..... I -YU .............. .te..,ItM "" f11f 11WA ...... CJz.J.. ,ir POZN-r.


wr..w.5N --"Ibis.t.r,> BreklayerAJrO ....Irn.........r".... I Y 'Z 1'r...> lLm*..+ fmmii .S 4 .- I -... A,{ ..... hI11)I) li.w ...r1:sc.... Y -ft.

..... r C:. .. ... -- T V ***!.! fit. t7R w -
.- M IoTlAC:+Olt .., a. ... ...
.
=-a.: ......... 1' = -

-_ .. ... J c .- El ::1 ...... r.. L"iPI _.. *** .. ..-- ....- ... =. %--- ..

....... -- -. re al.--- i.-rr w .

..-. ... ....- t' I I I'.uulwr. ,11rrrluurlM ; ... '- .'. tr', I! .

..... .. ......... aMIIU l/1artlA.! "" ... ... -, ..
.
JtI&Mie"'. / ,11.*"- ... .. ..... -- ,.. -
&
.-* II y.Pb1.r ... ....... ,.,. '- .... --.MIIA P.5...... clllilllll11.H11FI .. ..... .. '
.
.
.. .. --r.. j .. ... I W.I.. J IIIMF.N11.1M_ ... .....
US f *** .. I .... .. .. .
.-f 11M1M11.Y-k .. "" ,., -- .-. .... ....... war '...- I..... alyy J ''III ... .... ..

.- .. ..1... 5r r. aNglr .." .... .1Y 1 r urr i r' r IMYIJMIr -:--: ..... .....

.. .... .
.- d. ... -- --....... .. .:
= -w... fL +r
.1iJ -
.
-"It.l& ..... im
.
"' _. .. -
m f-J.;. 00 <- '" :.:: .In --. r .' .- .-. .
1 ., .
.
.r f. -- .... .. --- ----I '.

-iC'r .

,

;.
r -. I' >It

Sitiiiilioliuil'. ': .4 | .
!
,. -- I. \tW\ ttntfhtlUtntt.f .
.IM1P'Ii 1 ( .
I / IM_. ....IIU. JOIH I'M.IM'I. LIIIsIIIE .. ru" 1'141111U11A1'F.iT
A NONI.K rnoTKirr. + 11 I "'01"-l- I.*ny* ,III'KH-I f-"i"! nn'''I''' i.
:.TI"' A'' fmlH ". HH.' 1 I ,, ,."
"layn.
In rxmnnih rhwwfctre 'the ll'irloin, Mill, yd tmirliliixly, Mill UIM) 'lriiidrc : )| 'M.hrell ri-bK-il |, .. ,
lliroiighmil
TIlE SENTINEL. iw
'Hn 1 r"n"II" ; leg/ i inrnl-h ii.n." -l
Motub, n .', of linngry' xlTcntiitf' 'rr s inK *T- I Ilio inffmflrli1, llinl' i-nnii wrlliiiK "p .i1< met s.t. .,oirTlYkPtrtlall'r wif" ir|vii, Ilnh.'ruimr C THE VERY LATEST. 1 f Charles i A. I II'nlrcl(' lcU retAlnhtuib; r.."MII.Th.II" Nth, i.MllnNiutrfiln'! ''1".1 ii,,1.1; ,.i,' il,. i "1'itiii, ,..Irn.n I 'I-. ,i..

I AI. fll ,i naifi-HliPil, fn."(< of fttrlnir the Im- lion nf \liln lilMorlr. ininnTl ii-f Im "'''''AI |.ri 'n"IIo" '--- ,I Am,.,,"", ..,.. Nul .. .h,..rn i,, .'

I I 'HM.I./II" IC'...,' II',)1i1\' ''nAhl (Virfit nfirt of t f.trj 11'(<' 'h j '..r k'ltf-.l r.tflr ,,41x'" 'i'y'1' ) '(v T"l I "iiWni1 ,- lla the 1''lt.r'' H'f I'"'If1 ."*'''' "f 'ii.,nMt ("M' ruii :' 'ff" "Mtn )"('t r'd' I I f .I H lti.lhl'. a II,' I Iji" r, ..1 I fmmn'. '. .: '

ile I Inrlllll'''''. In order thnt i they mny IIP ,init'iilldl .'t"II,1t: "Iir'il", ,' >T1"1 Ih.| f trt'- 1'\tI.AM.\11"! N "O(11"tl'I I |t.VrUKKT.. Nrt,1'If 1W,- .71n, .'

.1... MMpmMD IN .,:|". I Triili!/ uliiih .,111''-' in >'h' \ ". -.1"11.1"1' l !! '
Into Dm' rvnnt' |, '. 8rel |wllllon nre/ ni |1"-lmflJl'OIh.| > ui' tit \ 111'1 I from W ."liln.t"n-Me nllol$ name fiefll Medical Notice.

I Wing'tn 1 nlnled. % nml Hie King nnd. l'o|>e nf thlinllllnry > Vfi.vflrcof HIP r-ni'tny, tinnnjiii 'il ul I Umifn'i.Tolin ,'tin i f".I"'I.| I--, lifi of ',l iiiiifrK-linn' Ihr II'-.i 'UH-II',,'lnl., .n" 'PPP Konliiriil_Tremeiip>ii' I''. Jacksonville Florida .
.
.
J. B. OLIVIII, Itfltt-r end proprl" of.iY f IH.lrli t'I l N ,to IM- lKelpil')( with tlie e lap| Pr.roni and the f\lin\\ \ noel lnviU 1 Mi" "% "n. not 1%.iii-1 on the 1"1'' ol Hii-'lovriiini-nl In null,.
r plicntn1| to' Inini:nrntP n reign of finnndnll"" IMlif Cnri-y, of I'rl'rulnit "cn HIIMUIIIIH il hey" rl'irll'd"pll.' | 'i-iiiii, nut for, 'nay |mr. |.. olor I I "{ ., '
ft
N: 'WMao .YfA ,1yi|. and grnetnl' (onlit,l'iM and ruin AgnlnrlHKWI Tniilinini' wh'.r' trtytutgdIt, Vit'lili: ml11 rmlgnr.l. nil'Ingnikm| Inl'-rfrrlim, lair ugh for HHJ file, I"'!,;.ofn nl W A-I"'"T":.Hi |1'1 II\ Tin' Win,hi tit, '- MM "Ph'" \1.11' I f.HARDWARE. .imr'i'1'/| Mn-, I I11i" 'iKiifVT. .p -II.-iinlyGunsmithing 1 Am.. .
ovcrilirowin- ,
M oaya wh-keil' unit w.-nnel, Hi lflK"*. ptiMkiui tie SuulU, have cur IKTII' lali-iM.iiiii, ul' hivn', ."| "' i ot the$'" .., Iml lo deli ml. mill imim )liming 1-- --- -- -

r r R a |inr| luau the mntillnen lo |>ru1c11 tnoM, ime tly t- 1 I rli .".1.1 iw In wnrnr IN-IKC, m-i Mi'inli-M" ins 'lain "iiiiri-liiniy, of( the ('",".II ,IIill u II II", HUIMIII, MM I *?. *-|-il 10 Till niill "I Hi'IIHIIII IRON

fn dl tind rVwiieiilly| Tlifl lt/tnHI"in krtiwn one onv( *>.'")i, to, Iot' WIn, niHi liy h""'', ".li'i'lillMMlviii \,nnHi", "I'l'lnn' with nil tin-" .llwlllvInalit' \ '} | |, yetr-rdiit" III111; In-' ., lotil hi-d, ,

Y of the, olde l and mml' prominent men hnnt+ In I her. noliliIniolmnil, I Inn;, nol 1 tina lull ni'l right, .( ,ilu"fMrnl' lilt' "'- ,niilniMlii, | imlhsil ,,, lulu purlin TliIIIIIIH{ h.iH- puhlli', tiiftlorIty 1 I, I It/ 'M itKiMiRt>rt ,n'tn MLNhtNsI" "imtin in, I... "
*., tin-), --ll>T|. -liMiiM, 'In' mninii.lHii'l I AM" ALL KININ' u If it.111i IMI|||| \.
tnvrninnli wlio i I. ilHr'HMtif romplfting nn tin "Inmf ol) lit* gnlliinlry nml, lirioi'.iii nv tlir t Im HiK'And of 1..1 ".,,-tthiiu IIIL' Iwiiily-ttehl Ih""- NUTS fit; I t'I.uu I hM .-'II'IMhNthlma'trInthrYln.! I : -1 1,1,', I li,
I I wnroiipht NAILS BOLTS, ., : fa'II. pint ninnnlOh flint in now hi DOHIWJ "iff ')Inn, Tim rrlHKn of 'h,,' |I"i<". pn-i-Hnp, Hint, w'> nlH-rcni', Tin. ; Pfwldcnl of tin-, lll.1 ''ml' linn imi| ni-nrly. If pot, entirely,ovirruwiunit Ml,.urirr nfiwrnM Jini'mllli lil' ,.,h.. I In "litn ill

., V" 1' hut" owing .to the nir n of INH oflJoc-lrntitlnj; ten I linmlwyncly con(nliilnli1, *) tint (tiillmn I'lKmni !*lio- on Hn rii'litli 'try of l Ih1N i -mtN'r. IJ.l ,l It Will lnkc mime' dnyii In du.id'j, rtrliiliilywliitlur stale., '.'oil luhlm tht-ia"| ,1\t '.. I. din> nom., (I

uplrmy' .10. lin nlinndonoM, for .the prcnent, U,' 1 upon liitvlnx writ/ Ihu,r m,..I I !lononiiiiiiin' I ,I | .l l"::1.) nnl, mi lie t I' -niy-i, .'ili dnyof\ MarthA tinHn'ii Mil- Hmliml eaudidak'iorIiorrnor. )I. llrr. In purr ".11 .111,1, ,nIl' ""..tN .J'O"'
!' Ii' .twit, tinol.jHl frI"I"I"1| Leather Belting lIto..o. nt an!<. sh It., \i
MtpniM
'r>Tl I."i1 IIM"'fI rTIIINAeAY.N 1''nIII11r| tiny more money. until lie run I henwnred of ,lib, whale lifuliiuliirrc Bird R'II'.11' n'
thnt,' the nrTniM of the/ I liy ore not .lo 1 he loltimnii of licivy nmnrniiiir; llii-y 'iiiiuoiiiniiltlir I t'i, ri-ltmi, l" ihHr lnnltT.' mvl, of riMorintf tin, Wnslilnifi'tti' end' ,\'I, .k.h.e I.'tnlnly Imiignlni.il ,-.L' 8k4
,
ra.NPT.1*. II r 11".1" In HIP i.nr! .if Inioinpetiiit, nnd I I Im* trliirlim* ilititli' of ilio 'Inrln' ihii, linlii' l In,' 'Hi' II!?lustily of lln- "1'iiiti-d; !*'ln mid ,lo "n l) |l's onMlioliml '
piirdnn
(xw |ld.,1i1r1, | ., Mill, 0ifc "Kliitl' s fulr liidicttionofih ] middle, ol din honey-lirfoili., on 'the 'M NuMlmmilnoil I, otT'-'rin' ifin-cily' nniniMv or indlni'llr' pun li'lmliil| III ,ilmilit.. .AND- Savannah 8 I dical GOll8 o 81'I

j Lariat t Clrwlatioi> li the Comtf ail Slate.Tr gonyrtl( l fetHvg Oinl, prtrnlUrtjlrf 'I of'lie;"Mill, H"lnl.10' ;iiloll/i-l I...1.1. '. the thin' i-'i-lln rile .. '-*' m in Ihta |pro The rl'unr.lM'If ilieAllnrniy'mtrnl'+ uttlerhow I .' ,

T\ *<\itt-tn goal od (nrther lo docltrc.' I' wily lirt Riitlnnl' lii" ,l>!,iinl .tliroiiili i-i i !1'1 .r, k- 1 1 II" mow -..- ..iw-plflwl; end I "'iv..l : ', Hint H tliimwind'' pnnlunh.id' I"ell fffniitul "- MACHINE PACKING SAVANNAH GEORGIA.
.
the M her to ttw' 'd' II h 'Ii' "ii''I' And I "|H-III. Tin- I'rwi'iil .I l :Jte;": I .h.1 rvknl' lolhirrcrnl Aiiino 1'rm leulflk. "n,. ,; 'I
We nn; trungy" In fnvor ofj-et/ilnlng prneiilCity .1'11" Inliii'l ; Irr[ .
.r.lln. AI.MrMr. ,dl of May ,\ l I Imi I-!. I K : I'
flu I
t 0.' A.dh.rIg.d nlhwlwil Itetil rrpre (>or with I. oljIP It In 1".J"np'| wliPliii-r IJirvmilk; ) nhMeItrlgnill'r >. |MIB KI.KVKNTII:' : 'i:s.\I. (ul'IS-sK: -t,
Ih.
lk. John, A.'MW A. I''lniM,In flu M Kiili-Inlly' .. rhe.k re. In ,.. Ic'he;j done lly ,-until,"le4 Prenldcnt try the people Johnnofl, *ad or Uili OongreM CM never ,the roll) of Virginln tin! 1.111'"II.\ her /'ill ml Ini* ,|. n 1*rnrtlii-r fore mi'ntlonol, lire mid the ,'nl., that.the" mr, lcnrnl< 1-iclodiii s form. niiiii.-ly. nndw I'/IN'1Stbll(1-J I LH, L Lrt oiiUinKIILVr,11JH "IIi MUNIUV liwlllullon in Moviml'Mnext nil! iommcM '

pelfitlnK lof nvrney doe I'll' M(IW* mil In making p'I1.l ; tinjiwt nnd nccdlcm dlnfrtntblnlng l. re'j hind', Dili, nohlfl Imly In now hiltlllmwlili iln- '1",11' 'I, Hn ,lovi-rnni"fof) tin-.orslntanI t'niu.l l Hlmi-i fn-r. lu,tin., the "twin "ajjrnto," Im liidii llioflni Ill-.111 Kimt.. I, nnd, cutiliiiiic. four mouth. t ,
n'l ilmi .
w1. '''fttWltl, and' nnnnil the toculn nnltcrml world; liHm| wbl'-h .lin In. 'li't-n left pm Dully ,, ,,liiinhtM1"WhlriliPils'iind n-iiond, \|burr thin PnMilnildiit mml'abrupt to ('\ 'homli IHHoit,
nre trongly opponpd to th* remoTttl orykleytr I dependent, ; bit miprmrl. In Ilml ndinlr.ihle, In-li ilntii', liy the l"hl Inat l IHClltlonod: nr>K4'''iinlloiipi i 1M no Immndlntii |in"prl nf ('nhliMlfrom ', ltli0ngn I I'STAI-I.K: t IIIrlIofl) : < ;< ) ,s

"
Manta Anttn'ii win,,1. V"'tJconnertlon III ,."n' Who directly or |" h. I. ......,.... .
'd the Ithrot./ HintHint we are ,lei funiillnr with the critienl c/militlon of i more, M4.-rbexA'lIp' ') 11 prominent |II al.|pi II.I In.lrc.tl t. a
I Il'I-.1111.I J
laud a; I
,! ; the. III'1", i.Iing ril ,, Iwo Pi,iI,, Tliiiiiy i.ml "I'rni-titi-iif' MeilieimP. :
mtPinp1iiUnK, n upwllllon Into iic ck 0. our city flnmwy*, end Ibe crippled ftlutc of our with her honored, |loin nl- Mr ..imlMm. Illr.lln .**..".10_ llritr Mnln ntnrmllniKM r11'IIILYs
nrdon
tltl,.ii. genemlly V with r* M.' K'll.MK' K. M "M ,
--- Wllwin n-y. The very iinrii.ol, .I1, of IM nmfh ry l.licMnltiB aNd l,.rf'
our eciidiiry| nldl ntlonn unit the Integrity of I ,,,In.r till IIgbhe rirorty| cxwpt Killed. : : :111,1| I'r,f lilriMrii--' mid IhsoiciPM of
A KOUHTII Li.r. <'f Uti-nnH-r. I In "on ,lo ,I" ijitr ph"lgiii." Never U-fore in .the hintory or Hittnnnnhwnnit r"K'Am,1\ girl'prwtlgeb.IIii'' 'uliniruhli'n .1..I". MiidpM'-pt I t I" ,--.tlil" 'n-i-i nut-re li-nn1 ; : Chililnn.Adjiinit Wmm-n ,",,"

ninninirlrtweiiiend of nlmiM, hut not! diiiK* bad Mil in'WIII., ""IIJ.n'| ""."IUII. tVpl. IIA 'heny 111.11 Im ,.
.1.It.d ,In 'Ism Hire*linen nlremily nlnoliilely' mi-t-wwry to hart > hoot, evin ifn arms ""111'. ; jirMi: "
,4..1111. Newltk.. "Cf/lnI'li'iolll.II| l ,' rye ry- |".llion, from the Mnyor'n choir down 10 1, given It rwnirmnding |iri-tlge, hrp-tof, ,.re. iliiiiin lush .ltl IHTMHIII ,li"iild lake wliitli and, troth Mid. lid-ii. 1'": ,iJlllj.1I iliiy. A IIIIt..4' "m .,"" k l 10) TIHSAI: ( ( "< us..V : Ilinenvcs' Tnot nf SMITH Women,, M.mid!i)> .t'liil-lri'ii\\ ill' I 1",,tin.mi ,.
.,
list city ilriymnrf, flllnl I hy rtllnlile' nnd e.|xrlene tliooe In Florida who,inln' lo oh r<-rilrimi' (1"C.I. liplitnim.' ,"'lifidly itaningt-d. Mr.. ('. KM In
rude. To
lira rd, f tnln The future ,iiVdnprrlly "f Bnvan- parent' .1,11.11.rcKliti-rnl, for iicrmonenl irw-ivallon : W li. 'MXiCII., M l II
-- null amt Indeed' of fI"'IIIII.I. ronne ilr.'Bd lipI I Inn 1 tnln 'lor Ihrlr dnnghten the very liU/lient( mlriinIngenof .\ll ".", in and I/liy thrnaid liml' mention, ":"' llill... t thin| | Itiissiiif Mini Twine 1'rof. Pilnriplex, and Prnctii-e of HuituAdjunct >
YF','N "II :Caw ,"." ..-- YwlIArw HIP rmirw. thM In imniunl hy 'the City nnmelnllon, (..llmnbIH| luiiinii{ n i >'" ,"O".Ullllol"f ; .HUH -T .1.' ( : tlu.:,"N, M. l II ; Will I.Tlunon .-
|",",.,Ion from New OrV-mH ,m l he Wh lir'. I" ern In thin (irrllonn crl.I.V"l are nlniggllng. to not recommenil silly IiKitliutioii' on Hi-,) <'"tilininl i's l ;;,, r.nol' >l>ri.ljiwuii of j 1a7wna .thirrinH4iiilly nwny, ,labor lists dii..l. bill( trnvi-l 1 h not' infirniplcil. Minor and Ox| r.-ilivc Suien
'
that the yell," fr "tlmllm firr IHT wfc emlin InmiiiM out eommercp nwl tn tut purpoiw we M romhiniiig; nil ,llnw \"onll111\ In III "Mini| ,.h'I.,1., : wrr nl1'q"I"'l1 e1c"lh. Ship c1haur1loi-y, 4 1 K. mm. M. II. ,.
hive undertKkcn gigMfle' impnryeaNnain ," 11,1 :
,
< yr '1cr
nim1. ymrir* 'Ire worth' mlllionn of ilolbin to I I ) in (Ilnllimore, under tin: 1"1Ihhl/l| < "f Mult' dui on Ili'i 2d .. \III.| A. (f., IW', Kr.M Hlrtimt>u4.Kirim'iMi In All lit lir.im ,ljllnr.t.,1C J. Nrsv. M.I1'IllIntomou; ,
Hnvnnnnh nml n hk-mHng to tho people ofOeorgin. 'I ill..I ,iLiuuhtirMr i i.-'sir) ,i pre Imnniioii, ,| luring the inwlrrcr, 'tilii-iil! .lurLiinidiiire' ) and Tmiroloj'v
)1,. nnd Mr. Curt-y ,"'ll1wlr 1'I "'I. ll.-' ;ii.-iiiTiil rVliolleldt'l '
Tnn Ai'fitur* Mr in* "fc ('..,..... t I1 too well W.re extending' and jiprfi-rtlng our nil-' lion \I lit ("'6ml,I, end Iliemrfortli, 'f he no f \ 'I.MIl'K; ASSHICTMKXTIOMVTANTIA ,'. II\M A. .11-II1AM IIAUIilSS, M. I II..
,
nnd *. (lencrnl John IVgrmn. il Iy l iiird an orili-r uYtuiliiur. Cnl., I II. II. HornIIHIII -
rond pmJrrUnI new Inlnnd' moan j/nrde'l, t Prof.
nerd word of wimmemlnllon: from nN.lli njntptn, ( Physiology" IIIH) I'nlhoVyAdjniHl (
known tii n
,'"".hl.., linen, prpjurliig t tit build tmnbonril, --- And, Mlii-mii, thierr now etl tn no ortf'iol/i-il J.IW', Advorali. 1' t4 A., tort nil Jiidgpl
|. rnliill, m '11I, of tilt rry 1Iln..IIIII"n.rf and, i ify ,riilrond l>e*mlry ourhnrrning .t innif canPM.nKinTToji IM.K. i.'*/.. .iiiiii-d,' rt-l-t.'inri1. ornil 1 gnlinl,| l riti/rnii or nlluT"' l tin- "I'oiirt' 1 of lliNtlngK' 'Hit* Hy. Tlil 'le AT TIIR .1.f II. TIII" 'M", :. l II. ; U'ill (Ls nunn
ill kind l lit thin' ronnlry. h'.. IKI'n mnirety. r* Mihlk- rctrext-ikrwxylh. Pnrk-to re.pnre to tin!Huihoriiy of hiss I nltcd 1 "'..1..In Ilia Stiiti- PnllKiloiryW
l/ablirlv"I' l Pm* uwn( _,4 It li n1y nwrwuiry ,I" reftf Mir nirnn' ')*, InlrodiMM n pf&ctNy.ter) ofdrnlnngf We .,, |MTinitted" 'putilinli. tlir, follow inn nl flmrilnt *>tith ('""''inl. Virgin, Morlh Cnrolimi mii a tinmteKily for nn i-ln'lion hy Ilii |I.'- Lowest Market Rates. Imo;, M. I U.
Isle Kinden'e ) Dim T lull! ,lo III! the viu tai ".i"loy, tliedi-Hlli' if I'ri,r. AnuUmiv.. _-.
lrerll-menl inother. column flwia ill IIltJI"If tutor more 1m| ,, corre | : KWII 11. 'I 1 i nni'.'', .\1111"'', In .lh!,., --*- lint Imtirovementi' nr conlempuUd. Hlionkllenernl Inug .mid the m-inlim. ol. the Mnrianmi llnrMtMM5l. | |, l'lurlrlurnd! Ti-xim,nml the, Ian.COl .fndgf" "'Lyan-. W. M. CMAIITKIIS.: M. II.
/ I'opp renpood to HIM rjCtltbinn. nnd l-e nuttnlnnl nnd cnrornn) thprofn 'the |'imH.icitil ,. Prof. Chrmiilry.Adjunil .
..
Tan IUti"ii iin '& F..nll"In",1. I .<', VlAnniM ,\ I ) ,II if" u. 1-4.; ; "
let the iMHlnry guillotine IKI net In nperMkin lobviptlMe "", ", Slnif, or ."1101. th"' | oii' :' W II. I::1.1. .
) II.
,fcmr mll. from TJi""..- Z'5l. I I'Vii. | \ from hew lark.NLwYonh,1'1.11TL.Nsw. ". ; Will 'IAN 'Inn
the It''''>n rl'er, lh/M nnerlncol amt rellnhle oflteen, ofuiil\ Intix ore f11 liml I loynllT ilia lioiwd, mtilImf Pli.-mnu-i.iitii-.il .
rilte, ." the fcfVV;whteh In flrrrlghibirallo ,, s who rpprpvnt 'the wenlth nnrt ''pp taWllty.nnd //"n y''I'. //ftiy .h'< ', Ae; ( raik" ,rlau't, I (irniiltletl 'toiln\ no, nil] |i| 1 Vork Cmiiinirriiil R. A. SHINE mi of the Mirror Clii-mixtry" "- ami I I' j-

In length, lneli,llnf) the IwtV" work, l lnmrly I. ""'fI' of our city, In 'inW tint' |.diil\-ntHle Hut, -The nmUl lgnMl i, Ini'niln. "i. '.1"ii,- but of iinrntoi, III 'thi-ir; I'III..I"n.; lo llic rondilion' ointfnir tinilop.i.inO tliai, mend| .fatal ilml., .r.irnw W. |
DfM'AX M l"
runty' lof Ism pwiMirp of the. l,I ln.. The' .| ind l Iml of power may I 1"1'.110..1. and| Inrttirrlnepit .- Jitf-knun county, on pnrtiiiif ullli >on., \\\i.h\ I', i grna in ont -,,',' to tin- 'on.1iuui'm.1Cllr here .".,'rt,1 nninni the tr, Om mi (l .r- I 1".IIIIr A nnloinyI ,
nml IIIIIIIt"If'GI..u., .''lfn.II"'lh -\,' Ijil'i-l !Slal'-n, ] ulnvc Tn11n.hnaaoo
l hwl lforwiriKHlhr"' "illr ripreiw, thriMigh' Hi in nv-iliiim, lhilr high nppriI 1""hjIIDI ,-",,'- l-lancl.' The iliwiwc prcviiU HUTPnhiriniiiKly. F1o. I P. Utti" M. I). ,
work will pml '1..1. .phH-ni. Whet mny w. r'THKitiaHy np. l r> lilliin the liiini"* and' JII.' \ .Inili AwL+lanl I>iiiMitilr.it' I
i I will hr the renultf, I elation of your ini-rfl ni i Judgt' iliiriiiK Hn ,u- I; d! ;"Uiti-K' t'umiiiiiniciiliuii wild 'Hit city I IKIIliiin and Curator.HeqnNlte .

I unit nemioii of Cinirt. And W Ihiritio kmger'data any ri.'iiroiinldf Ititvnlirlfil., 1 In,(;.dn.tton.
--rr our 10"1. A Inlnl' riw luau lw-m rj"irtfil l.\rt .Il n l IKCKIVM! : : "U-
i llMTiior (, .-The telegraph nn- .r.rTUNOIANCD 'J'liey inimlllunk' ywi for your iiiiiforni, ",(. ". iuyolvri\' ',.. '', nithin the Suile In al'/l Hilrtvninih. "Irort.m The Hppliil.int lnil->.1 lx of ,-IKM| moral i .,,...
t I' mnweallrekalhMkrv. Helm, of Kentucky, r*.rLK .HII I!IVITC.Oto "hiri! ; i-rv 'In 'this l.-ili rehijjiim any 'I tcruudhwtl'nullad"IIwntanrar.nfl.rrtnrr 1 l .
I h li inn 'tienrinir, nmt dcmennor during Hi< i""rmwhiM Stiiftir ( ". .111..HH-.
Ihrsof. ilnU\ fid' rniislnnr-f, hv 'tinKOIII Hie first r
'I II... week .f- rewl' Imvt" rewl the 1'1:1 or nny \ inn ('olleciof "rah! 't.imlini!. find the
In lo lo
oeenrml n or them tnrefully
whirh Hnmtny
on ,
: fully nml duly npprekitlnK' tin ri>iiillmnnd | ol. .ai'l Mtntt'1Iiih' IIrl'tton'; nml hin- I'.m Mew Orl.an.-l.li.w 111.1-.I.m. lust, in the vann.ili Molicitl( ColliKiMntrirnlnti'in -. ;
,' let hit, .ImngnrilWin. e".. the .',"l1nll"" ,, .|ieeeh", wfibh we tmlgkM1, 'tiMlny,Jnil n* It WIN futility' with whiih yon ili.|wli' 'ln-d ''ni' im*" "I I tin- 1'"II""t; .. 4 finrll Klrrllan, *.. I'.u-iui, H'"ir, >n;.ii'. I hare.-.

"llinl $f lf. Ihr Heeretiry of Hit MINA' hreomeiting dellviirpil, 'liy n colored mon In ("'" "mlltl., (in.Weito .- and the nhle IiTbilon of k'I/III'IU..li'/fI'|, nlimii.' Ami I llndiir| amiien, iiiililnr\, NK* <>ni.Mft' ', i'lt'1'1..IIII".II..r'c| ', yelli.wli'vcr t'", ,'ollr": """'I'll1rr., yloy ''MI
t ulinll I hnve rotornd /ltlXeno I I o" iiiiuifiil.| | '. ninrtlnl, ,law, .military and' ( .dli'r. f I Iur.d, .':n.I1
; f JoTemof nntil MI tleetVm not p''t to |'iemimln our < ted' .In your omoldernlinnyou ol 'rhlnll" ilmlli for 2.1 1 hour, roiling tit G "'1 lot k. on
tin loii of the hit-
I 'ii> ni privilege '
,Ire held ,lo nrr 'thingi jml n .e_ them A little 1Vhbing Airy |ir'fKrliy| unit I I bq'plnrN l I" .. 1 11"1'1"| HIP' right(. of Irlnl' hy jnry. ore ;in tlii iiiuriiing' Mom 67.In lf..l-if.H-. (ffri-Ii i liml) Sue. '.1, Ina' I tiny. 1"w-kit, 'gnli'l| | only olu c,1) ;lo ui no rmliiplomn. .

Jlrrr"-TIM- from"nimmi ('efkanll over one yrnr ngn, when' we winwul thorn, earn turnol' |1.1'i' ,dimxiToiK,.,,{1.Ili..I.ry.., Im on. ( iho Common C"'' il ijoclkin hunt night f.ir iM'p'' U. 1'47; ,44';.111I I 't'.
rim MWI ally, that "Ihry were ilotng Ihcimelvn. RUM tnjury ,p.ilililiHilli, imlivldnnl" ,dI"'II., .
\.I..In'
We arc truly' yonr, lln-nrilm. "ttrs ;rah nmone\ while I'ntrrr:', and < 1niMMTTKrN -. ---- -
Tk mliral (; magrx'ivrrills'
f < lo hnpmve. inntriiry. tin eniii* nnd piril "if our Tni- in-
l liekel h.Mrl.rf..ml l flue iMJortty wt il,iwnt propnoing to enter nil ll.. |M 101' nnd twilop Htfl IIAUKIN-1 I .1I.i.,; ,and ixlmii' .tivp, of Hie Mt.n,1 re min ftrrr tll'.-n. Hi-gtim weri' .1.l i.Ixwn 'tonr \ t jO SO" r

1..1.1. rl>fri",U, wltrKxit even 10 mu.h .going Ww Mr ,'IIIIt'i: I ,..n,irn' .imloiiKlit, not', 1".r.,. .. < ,il I other iiiunii i"d i| |pailkma : nIl .
Tk Black muJTlly
tnr "_
hPt rlrrtki Rejmlitlmn" ,' lh.l In kink it .them they lit.,.rl tn of wrttlognfiinvl I Ww K: AXiKII-ti| >, I i ,1 I I'.r :illo.ei.1.| unoi' in l..II netunl' iierrwitylor l Hy I'll".,Inn slut"," ul l liUr, *<. "darn ofllwillMil SALES
Hi The WM jiwt
their I..rt intere "m' tit tliem were r'ta, -, invMi. iir ripprcminir {inmirrei lion ,
W. M. HAIOM jill of f IU4 If I'.irliill. I'roiiknt of llwltn ---
t _w- lftil/mfKowmiMl./ There were lint I whlOte I or | EVERY SATURDAY.
: ,aaAklakw VM lor UnrenM IM-'lil. gmlly pu-lied l sail very indirnnnt, it the time, .1./ r M rl.Kl.l.' N .\1'rI..jim.' .1", ., retaliatory, or "lOtliiiivc .jioh "..lr,1 .\-" M'i' ,". ul Ciirpiw ( 'liri-ii sir lit1
heMWM w* pn,. I kern the bft wlvlff" we tonkl.Arxf H II.- -..-r'
1 IsM- lOfmt./ I ..iifend"! lir iinnnnHary diixpiiilifViilKiiip.iiiH .lli.fIl'I'-| .1.1451" AX-HI.! mi :nrtmnn of Hit | W.R.WILSON&.BROtrr .
1 trm "U"'flryt.1(
) --| now, when' IhnMnnwnr them whom we ., M i.VNnru jimiiliip" *. ."nIm*nd, diftfnmchirun I "Ad."lmiiiii' .

fkWer.l l WMH Mrrtln of r.'IN.tt I nivl whom WP itoire lo WW phwn themwlvpi ni.I no'" .,. ti tend In him'" Tlnrtv too'Intl. i
M l MttrnM. A l It CJlAWKIXri, ., firm ri-Ibiw. fnrron UK'Jill -
"n d trii4 ti" I". ,,np, Mid AI Iww.at
lloP einN.Wu rd .1 ('_', WM i I. in N ponitpim where they no nrrtp M .n w Ii 11 O' 11.\I.n r.LI.I. ; i"nutMin.. WhIle I miy (rrlowly cmlHirr.Mi'Mwt. >. on ia>et mi-re "liniitrtl ,In Ihi 1m Ittthlu I'r.t" Drl Ifall.
IfavikNf 1.16. rni.) ..._.nr. Wei4. I I .1 I. an-1, ,..|*.pofiUr, rarriiii. and n"i I 'IIv 1I..n' I

s\ _l y. rVp fit* 4lh If who pmtVul over hy their laws Ito,.. arn iwtin In tipfvmitinii InIh .'.' t err Ki, il I tndnalrr -ntiTirinr| I
'. W l .. \Inape.keta ** wham time will pone( k, IM thrir 1 Ivvffririxki rih 'w \r-l, whrrenn brr, thw iPreiMMrTyK it .now -I** m
Trfc PAN
I *. | w n Nlpl r i o! .+wnlMl' lo IH-| (edur.Flflw, and tn UK roonl < w,1't..N< I .L. \ni J: II\ EIo: H 111'11 :,
.*. Tk Tmir "T. runt .11. -thryripir n> ol kntltig imiroirr mOre "l'r'n 5m*- Yowr .lert et Tivnr .. ,riitf he rlr.I r." ,'>iiou ,.t 'iii-innli-.nil' IIH I ...1! "i .r Yt,. ,n tv-pl |II"in1, L, *)". mtmuMltne -. .
WnY'faMfI fl hlrli'lm'tM'Trfll' .e tl IWTitr tn wrilinf M we H" Thev Hunk we ire I labA r.,. i rrrrtveil ihi i.! flout I Hi. I 1".1 1 HHiiiiifird' 'lamnlK'iii. '
,, ; e ef, wn m> noi- -i- I"| :' '. .U!! jr.Ti .'k- T'li.il.. r "" '..\1: I I'CFI: ) 11.\\1\
Nia .au ." M np.M..ANN 11,_ hint WHHP lr"k to ilw i.e them They weevHe Tin* ..(imnli'W nl kiiMlnew on vmrr (iifi. I hu| .,, toWKW'l. MMm on iu III'. r. of.M., .' .
., _. were '* sal will I.I. l I.- .Ii 'arl.h.nFI t I.( "..11" ..I) 6S. full snit. -riH Jll tolrx
M they /' iv .
.
Iwa d I. NNtawd In .r
I. .w row I" .. !" n'i .rd', ,"'. .-..1| 'In a ". .10.1'| ., "ftl t*. -4| 'I < ".", ,|I. -tt. I msT: : Ul: 'IIFHE.JI'IWX .
., chat we nlim fhnr Ierf I Hilerr tTlMv
ire ent
( Mad Iparrtholtl,. this. 'It .11' Iii' "It of i I-a. 'i i and 'nrlhrt, \f mlr.l" ,u. i large imml''w iHi
Mir, f.iitTvn MIM > 1'hawlwrMw are VTIKV HT 'heir !-. tray they kivrmn ntntf Kf ..Lad. .... the 1>uih r' nimmM. < .., 'I. '" r".". .1.. IJ e" .11..1 aryak.a. '.Aka sash no-I IMIIIU-,' I ly.w ,in.' : 1 ,11 I:

h m rlrrMMl linirntnt ft HH ... nf Mime .w d4.iw. in id* (mfWwk>KH tkey kaow.MM 01 kindly rvprmvl. MPH with ini.. t. ". .n' II ",ttw..rf".1 From E:.rt...., hm lUMll i* iHimiiwI I i. .,.*. .,01\ ,... MtT. '
f... t"1I'' ,_.. .. I'... |Ir. .l., 'il-I'--
r.
I* Mpimy !_ Mm* vnfc The f.'Itf < that rtoy Me nlrat.1 m trait rWm. aHl.ghth. but I ark... fr NV..n.d.4fs .
urribgm. Isw ...... TluU J. .,.>!">.
I 'p1 vMIMx''s m wirnl ._ r" Ir I 1 1 ..-
,
r.r aide laryPl '' Ihu.1Mar. k.lkw "TtIIW t..lrl 9'i -.' r reeaat and .. I.n. Pw4 It tit isV rte Toned +tM ,j". '

Rip hlrN'p .I M 11r1M rrwNh ill a., .I.NfNw.. 70" r InH.Ta ''y .. do Ira .DM IK. Ml pNNa \r lin4l. lit lad Sy"ML.e s

'17 bidaMd f6" fi'r'r.lk' R .pxiy nI OC-. W 'h.'r prw.raI'N. .*.ftmr tnm tit* II.. '.nip W II..... W t hs .. ft* NM,1ir.aIwnark..1 Ihr fnt .b*vhrw K (biSgP 4 lu iMitkM 'lt'Yr.llh 411V11111U111.IG't

I.alM iM yes f i1.rt.r .1M era i .1.V ..err .r lit yaw .itt wim*r why yl n'4\.1,1tk*.irili Un,wt-_.hwi | ".ww +''M II ..w .1.1I ,, 1

"r _..,J& r enr M .. Mir wit M.. 'aka ,tor SKIN wkirb gnm tn im tuf Mir I.. dJrh.m-mt, ... / |-f'l- -.10 LWr ndrth.w. .y6 a.kllli .Ir.0rtwb ....i4.t\ : I.. .

..rwh r Ill,) tlrw I..d p..w M Levi oJ y_ ..w.f _... w ,peek .hwh W. -- .'r ,.. ,'- ,, all ....,Iewe.It.-" an. \... ", xrp) II Hjii i i 1.5 ,b1.wr -, I Groriria, few FLOI'IJ.{ I

raw I. ...IN.Awd..da. __ .. .. h.. _. I. ii, sky 11.11., IN..a INNS ..-.. .ar. ', pr-.pr.'p ".'.. '. pt'rrr, ... ?. w.MhSRlAidlt.N .

.. ._. ,to.It _.,.I f' .. .,us-. was 1..1. .Sn .of b-y '' in.!
ea//rAIl..v lM a..j.Ip. IMw MoP \ #tM ". ap.n9''P'y Nlkrr etoh- art A.i i.
__ Owl lit ,.. .... i1'r ;.a..5, 'IsLNrr.h .Int.. a ar
,.. .".. w.aha W. M. .Yhe.r.1 pa N.. I .ew6r.Ioy'1.dw41h.wrw r 'SMY1.. k _1..I"! .. .a IhuwndL... r 411.I.Nil, r. na li.er... N.Tt tI ,4'_. dap" .,.. A. B. LUCE -.-

rr 1516 r bit *k'.rle I ... .wA' 'at i.tie.- ., .. it 'rwS .h..aan v .earl 41aa.M.1'k. 'b .kwg..A ..rSrE'4 Ikwr 4l' st ,..rA. Proprietor,

a .U ii.... 71. .'t.- M I.) Vs- .. Mfy -.. 4 ... p. ..... .n. ri i "I.rMw .. .. .e..r .
..14 (' .. Tw _. M ''AlrfA l.byhesefl, IS.k.r 11x.11yr k. hrha wfwAM t/M. It Me.. Jtpe OW .ALTIMOfft
I po Yh.1 ... w.+.trid w N. hdk..r ,_ ,
I *. rhw.l.ll h .. aa..d IM .i .. .. I ,., tb'
Mn'w. ._ a alit.. ylvhwrI 'I.-.N.hM.Nkra.'al r .a.rSl as- ... I ". wi I IfcrtflMI MMklkru. y1N Yra.WM.-, gSN'h f. ,aINrli.kf d I I, 'r" t./Nut 11)ill':" s
Wh.1r..I .t1.c.F&.4 -_ Al' 1 ry .. Whir k.aW i./.Plar Ili I4p ." 6kr .. *"i II ,. '..4.p .ra $10 MIIM1 he', tes ... 5111\ttl" silo'' fl

.. el' r.ilb.II at r. PYa1 p1Mr art N. wgwnwxMW .. 04 .._. ., .' ._ If I.y .I f. t 1: I' $Dj" i III i l .
J-t. Thal grew M I..w .IMP aq..ray at 11..1''S. ., eaarS I ., was.n u.r I" -i
'_ I 4._ .al M.'rw' y rho .wpw.Wr..N, .N1M.h b a. ". ._ ._ ... ._ .. .\w. .,w, tt4.' .' I a.'I w wrt+w+b5.a \. I ... t ... .. .
Wsa.. .. w the alia..w..e ..1llhNr ..- SIY,. .. i. u1 ua I .. wtr .. ., ..,. 'IRIP :: --
.
If eo'or .I >kviHW
.
e.m4 Mawr.Ys aa.Ni6a w >>. 4 W wb M *. mt* ... o I. aryl' .t. _. 'M I I.. w .
-.r N.- w ewer //w -!..-... art I6.a I .- rrsk I..1' -.. 111 : '
1.' ._wr..4 a. w.hla hw W4 b. M.h.4 .. w b.te- r M .rarerI cL_. CA ._
.. .. w,1,1..11. : .- .. .. .
.Ma.Sq'.a. .1 YsI.kdlnr a Wib \t. .,.". .< I'1 .. .' Nat'po+rr Ms.C fM (4VM N .. .. ,
"-- -II. ...- .- sal P. ,. a "raYaNlk'ikk'bLe.eYw11a1N/rdn.W.; ." ".. f'l |H l.-, .ll| "
r--a. p.pir b. .- .I.lw w NsIrl hg.W. _.ar W ... 'r ... atth a. 'a u ", r- .1l'" r .M a w Y 11191 FUll ni S Small Pei.C '
.. h111wSr .ad M a.M ...rIs .' .f rho ri MI .

-.law. II are w. ..Had .. S.Sf ." .- . ci .. r COOPER OLCOTTACO
F T -1... _. _. ._ _. Nsiwn .h.S f4 tiw pa.Lear.Lr ". ,
I...ww.kw 1M I at _a.r.wr.MrA M M..arw .- ..Irr sla.e ...- 54 ., Al' .. of M N1S .. .4 \\ A. -r' : U .. IBMk1 '" .
,..... .. ."a./w .. tar .d/ 1M11.,11 .. 'IMWt ..alWalerr. ._ 1_ f_. 5.1.Al.ww .-. S M.e .pte n Y

h. I- I- -.rwd.air 1.1 a.-1.r.A- .... 11 4. rt.r.r, 'air ar '-a. I5. 'fill sal. .. -ua.r. -" --S.---.-a.N w and SUitiormry.CDHISSION .
TM ., OI. i.4' tr w 4 r.a .. .
It ar -
arS.ka -
.
N .r.a Lp IN.I who .
--a-. .I ... fw ..- Ilia.54 4.111A -aar.i._ n.e- r- .- .:.- -- -. I . .
F'
IPM f. ,4 t1. .wax'' W. sas. .. -- w a. ... 5IM S -. .
M 'rr..L w-wn-N.L.. 1r'. IaIWM1I.a. laina.ai I.. it--- sir. <.4I.dk ..- .-. ..-
ArrM..rrwa.J..r.a.Sari iii, xaa a.6. __ 4' .. M .. S- war a. -
". f h> -. .. .- .- t.-- b/a arr'a.I N. .a1 v -. w -- I
.J'"' ... .. r .. ,_ .. .. .. ., .. ...1 _awl tl. ... e,1. t, *- .s .- .ar 555.'twee 1 .a1. M1aa.f.Na 0:.::-a-- I .. M .I
.'r'" I- S S' M. ea ,4 has ... .. .
.
M"-t. .
._ ...N.14.s .4 PtI pa.8. .p..1 M .r oho ..- .. .
.SaI1 r .. SM a1 .
.
-' "- rd IM/I.INa S Ii.IPr.r.W4 -- .
--. ., .1 I. /.w. Is-1 a.aM .. .. I .Ws4N.1..,.

a.1 -.+....aM.w.yMMar .r .._Iff 114 F4 r.nrw M .a1.w .I..Max .. *r.alltA P.r. NpwlaN.n-1 I Idr.M1 1.0 I.r .. 'ra' '.-. .. .-- .a-a1W51IMr. -+ I,

..l'1I..1.I 11h.aa.Sr'r11. .S.-- ... J .. _.r w 1"1. 111 w I w .arrxll5IaI '--' 10.. '..
.- i.w r _._ p Nit a.ralr ..1. ... C _. IYfW M..f .- _. . _. I I
w.
+ .. .i..1 w w.a..W a..Y. -
.
L Ysx4w .
1.piwr r r.Sbw 00 .
S. .IN.-S. -P" S. alak wtS. SSaSi rlrr W r '.
-wa.aPa.SIIN .. -. - ,... I ,..a.S .. 1 .. -- .-I ... '..N.I.S4a.i p.e 1 I --- .--- -.. .
Ithlr 1.a rY... raIW'A..rSb.S /. -.wm M. S.t .. .-. ,4 .a .-- .. -- -' M = -

-." .- ..-b.-1411II.qI rI.Ii M w .rY.w r. ti.- .- a'S Ow .r5.S w M w 1.I.Lf.. .- .. --- 1x KYA' MAUI&I1MLi, aIt

a1.Y.a ..-.p.. rrworni.a.Ix.-.S.o .. a. rr. .,Wa..r1a..1'A.r. .n. W r 'hat ear Ir'II' "L.weer hw n. err, k -
-_ 4 rv .
5.! Mt w -- __ I'
0.4 a.rir ,. .- .- r. 11 ...NfllreW a ''IYS _. .*.werw.M 1di lESCBiKTS

-.aNpM.J r Ar.raas 1rlw-*. W.r rho .a1 a qua. -"r IMAM as a.d . .w .M.t C.iill. gh. .. .

M. tw..ar r.w .a.w.11-s--.. E. .. ivy d1.a .1 .. 4 ,q.aNa55 ..ad4 .W -.SSS-... .1s-.

__I r -a. Il..a l'.1 Mgr .. *S.fl' ...earsi, '. ..Ns5'ar+ S k.I Mal ..I
r S.. -s ItaadMw a. r a, f-N ., -
-- .. -.. ...4.fNa.Ikw .'- -M Nae N-.r* .aM arN.xlSt., .. .. aM a.pw WM .Ian. .
-.--- .. Sr .aAY. \\ :
-- -. fail iall' .. .IIC ar' -
.-, w.aL -. _. _.. I .. ._ -. I *- .y.e r Ip- ." ', 4 UPI ...1.1.- ..
.
M S1I W.NC .a.0,1 M -a
4+.1'1..1 r -- M1E.rrA -- _._ .a4 Mldr .' Na 3 _.
heal.aatur.lt .- .... 4 IMtgta rlr.. M aa.r'IN.a4 .-. ._ 4. I r w '. s.Iran,11 luppUa
.x.II@JI1I.
,S. Ih.+ .k __ .
r .tr IMrw gx .xawMOxWS..M al' .r ,_ I rI1. *1 4lrMlllr __ bMM..a,! 1rh4 .., ,.
.
f_ I, .al' .o Ilia.x..a. MN 11.11aar.1 : ... **.. ) I .4 .ww ,t.. U111r..r,1111aWa + ( >' -

r .- .. M. ItM m.atl.a.w.1ArI .. r a .- .. .
.. .# .4 Y1 dM .
'
t"n: ., LI1wMIrw
'I. -..-.xar(1. a ..
..th11Ma- .
....r r"I 11.1111 L t' '.
-.1w.r.r. w-. -. ...wr..Oa.a, .. II .. .. .Mw -+- n. asWrlp .-- I

1l'.I.N.rr.rI - .....rare..s-.ra.ra. lena vAETQzi

r-y..r--- _w IIr .. ._Ib4 .I. is.al' -. -- Nn.r aW M .) M w 1
f.. i. 4 .a ? rill
I:0.r.w. .
w. ..<'.. ... .. l --_ _.weI.f0u I 1" "1_ .
.1..1111 Ib.r.rr.111' ..-tIINw.l1 o- ,-..., ..-. r M. I.wrw r .I.m M S ..
it M. ... L. a'a ,aar. M. Sea +4w.rx.1.xd b j lst1t ar
aal' .
*a erllaf, aal..M1.w .. S. WMh W/q I -
.
-
-lfI'- 1r N1wa .
.
.
< rWa.rsaall. -"lit. w rt _
.MMIn/r WI.n1. r .
_
.11 .-Ida--- "
-
% .. -. ,Aplwa 55 Ws- WI..r !1 '
.1.11 ( _IIN,4MaN.x i .MAID II
faM.Is-r- I.w fio .. .
t .tNNa.. _r .Ila..aW. rEW IiAP.r1..IW. I--It il:+tiiMal a . .N4 ..1r.111rr-- .. ., iIM ..M.ir= \. ti 111.1'

J i 1 .---F. >wrMla.yr 1 r.a.W..tlerflINIII w C sir rN Neat.. *-sllUl' -. .

. e.rr.r _.Sel1w dI .1 .111 . _.._ ,1f..IIiiif .C= JIiI ;- .S e .

..e..eIS.- -, .. I ..- S .1 w S '- e.-, s MII1l' -.a. C alaip S5w. -I -, ., ..

.- aM'1rn1 wtlRa.as .. . __ .w.- 'Is- ..-
+'
a..ri 1l'n
W. 'T w.111rw.rW.ear .- .wait. r i ..r.r --- .. -, -. _. 4 M "*. J"S ifs .Arr.. fi/Ifl, d6"1< 4i ,. Tat
... .. .4aw. 4-pa1r.awl' i .
.
.
t -
'
.
.,. ... # 8 4n.5 -- :..1.
-
I1I1
t .a .. .s-4 as.Sn.aaaa 4IMrMr .' ,f' .
... .. ... .S.CI.rCN tAB8TIX, 1; rhoK.Ma.e..i
w.IhA..INNlirltlltle C a'u r.a'r Wrier. _. -. n5el.'a a a 5 -.-

._ .. I iIIII. _". rwU 4s.r .. ,Y.IN -. u'W ., .. -5 .S. S '. l I !I' Ww'.ayle. .' ..'
.- Jt Awn '- u _k M *,+ ** m* .. T Gdf.ne
._ J "q 'fll 1U,1 I. w l A 4. tt = 11..i _jMi. tfl.res .NIk

" _. ill-11II '.. lIP a. -' a .sir .+ rMAa a _. 4 5- M.xA'eSNAaSMr "- -- -. -
Is.a
I d..rw.wl111pr.N0eMh.aMr1 '. -.v aB .Is"t.a111 < Id&-- w.. t. 4 dix t ivq 111.11,

: _' _i.. a ...'_ tIMN1i I l sYK.a .. ltlxlINYIKr ,' __ T dNw 'a ,_ (l9Mr..wa _54.455_ !2SK3KTiiMl iY .110
a- -aa- .
WS PI -__ _-. a. -. _. l'I.. .r + 1ilglNl. .4M1S4I 555 ...a.1i .e1. J T .* Nisd.nWaw
.t
.
.- .J1IIIl .
s. .Alb.waa 0554
.. dlbrl w.. A..r1 ,- 1 'i 'r' r_ 'I s'IN ,. ..,.r'5a. w .
: ..rc .. .Ie-- Ms'C .V a
7 -- . -' Wf11i liktlll( -. .. ... _. ,-. .,
.,
,
..'It J po ._ r. a --. .... ,pa a. wta4-. Wi aar ...4a."w
.. M. : -III W. .. .r ui .
V. .. w. .da1r = =
1 ". w. .
-
... .. it a.'. .
t' l'. a ,. .. .- .
j 1Y.I..rhT r IPA'' r r 1 w : "L '
:. I ,- \1---- a-S : :
.
1. -
w -
I T.- as,1111
--fT I ...- '. .' .4 Mk*. ., 45w55 b Asr. i r ne a 4 .
&
ELUfe.
.
Ira .S II1Mrra .
41-- r ._.*.11III11' 4a -. N .- '- S-r : -.1. .

-1i< I III Il.wtt)II.. _+ it tk511pA. .- : as w. S .-" IOAMaa.alaa r. fI"'U /iFt ._-..,

t .. .w Il 1" ..- Ii .-_ A 4 Nk.-' ._.- .to -. 5.w+ .e.J !i. rN.w 11.k aM an CtII'IIms

.. aprx'.5! rr.anad. -? ., .. a a ,., MIm '

{ peel 1. _. I ._ aWra I .. .. C -.- -- I -. Ltd .t .i411>taa/lalI r.1aw .
.1 .. -
a n'.a.Ww.alM. 'U--
-
& - .
.
i 11'---- ,. 4 .. AJ .
. . - - rwt. .M.Md.. +a.aa'sdraw: r : -_. : .
; .. 1_ -- "
..
+ S. _
#N. rrl..M'_ rlr 110'1)' ) -- ist a. 4.-- -- t. al': - -
_. ,. s .
.-- .-- .- Is4 w e a' wa
A.
er .
.-.. ,


.r
II
,. .
-- -- iF -_ : ,_ : .,-. ". _. ..IIIII 1....,. ...... "J ....,,,,..- ,:; _. ".
+ .
...... .. .... ..
.. .v > .. 1'" (IIItr! :. _.11P1 .' ......,
.
. ." ,,- 'r. .- .. _ d____' _' ___ _
'
rwr
-

.
.

... .

.
.
-- -- --- ----- ----
.utnhN'IIt1AtP 1 I'I 1 K.; ,,tinin.I,. I,1 i \. : 'f- ---- ----. .. .

1 J' liE SENTINKL.HKMIWMKKI.V ....I.'' nlttor.ln.r, tni. death. <>r Mr VMnlt, 'ink. vmiits'': iV, hllli.11111'Succs.orq< : a, -
State
Goods
here nl' Hint i." ,'II'nl 1""i..II..I I || II... "tlnnlhrrnlnllirdur I WHOLESALE DRUG HOUSE Seminary. at Wholesale.

w. ," mill mill a'm1drkt it _U'i' tin* .''I'll' to

: : | niul, |rinnplntM Hint h.. e,r iliannIrrlr.,1 IliK nIEMALL -..

.. j\olunblaixpir 1 f.nry farmer ihniM' InkItlmlil".. \ 1 TOAVLK.fcI itYEIZA -,-, DKPAUTMKNT.'pllE r ; I ) )I. \S1 tII": and ,dhar.
::
IIM "'IIJ' \.w''\. ",'r-r. 14, is,7 I (laudly. Pr. Jamil dusk"' will meat' In 'tincilil Tl II.datllu. ph'aa whit. In t'nn'ha.u

aldrrylrlmentfnr111rhatnmrnllhct'ar l Th" Antlfl I I Dealers' In 1'1' ,'I! UNI: mums: \H (tnxvi:inrn: :\ 'I uu .ut I.IMM: / i i' \vni.ISMMKNT: :: ; inn n nr ,pn1k.gr. f..

ninnl-ir. of Iliin .r.,1. ;, MiHillilt, i I. rkhhw"rhlhe.nl ,..h inni"' )I.Hi ,mi.,In 'in linn' oi" I \\' \U"-II \ t nil" inKNC'UISIVK >'K\T3t.v: <|iiN .lirriitiiiniiK-vr.il. MnN SUPPLY THEIR
Ingest J t Circulation in the City all' State Mrptrna" -.'. .I. 'IW' Arab end : HANDS
w" :1"1. .fn"nc.
( '''mti.tl''neivi'1''rin | i.n.* >Mr Nin. I I.I Kit ,

ir
\'.\\ ,\\\\\ \' :kvVI'liiin 111\ .iinllii, I I'' mill ti. ,nba' riK' ,.., tin, "I 111111.'.>r I w er lit K'II 'KI'. 1 N .,'.1.1, I h) .II'M' .f. f'. Ii.IN I
\\ 11111\\1'11 \11e TI".I..III.'MtI.ItI1I.I """ \itir 'i.n ,-.' : : 'Inrtli.,,,,,. .''.,1.. 1 KUItls! I IE"'IS" I :". i |111')1\1'\1.|| | | '" I I'tall; .l Ir'''t\ 1'0111'1., / l'\INTj. t 1'11.1' I l"'l "I'll I, ninl. I'th.r ..nIIIwti" I .1'1 lii
./,.nr. t.Hiiii, ,final Itntiflnx ..n. Thee'|panarpri..... nl-nli-' riplli'iili. tin "S, ",I I 1I0"1,, I I I'l M \ It',.4ns: l.lIInII I i -;". and ill ,ill ii.) .hvniiiiiilU'' rniiinl In i TkUMHnn : BARGAINS

m I.i. 1/11,11.. Ihr "I'ullhnlnr" I-. SILVER AND L WARE, Ir a......In.nnlhall, pagatd.. In Alum, '. La.en. ,. .
'It
1 Ut f thrwn
tr Re rtlrB Matter on ovorv pnpo i I -.-.r. I Well Stocked Drug\ Establishment.Ill \ .. '"'. ?ml.'i'Itmitrr"I purlin, l'iti'nl'', Cu. ,, "f

-.-.- Mr.tltrJt'u PKIITIMI'! .grit M.nlunlln : I I'rlniiiiv . .. .. I In Domestic
f I\tH.$1II nnlNthanl II-T, n1lnlml", lnl,.ilto w' ,' ili. .In* Ciniilnrii, 'Hill.,In, nil-, iitii: "| l llniil., *. i Cons Pistols Table and Pockl COUNT: and iiitiit-i" ,.l, Mi t: W. M.11f:>II. MI lim i ur' I..-,.- mil ,'''"'101'1'' *. 'm" ll,.' i.l| tlnn, .nn.Ur.' In.I-':I.I..ni.ilHnM' : ''. . .. .1 inmi, Dry Goods
.. will'li' |1'1".1 In hale .l i call frpin MI, liirnil, Jim ihin.n ,lor I ll|1tilln..III|| ,,,", It, ,
.
$ nijlfltr) ; III ll'l- rnniit\, Hill liaM.au uIi| | Hrtunity, : I'rlntul. Kinil"i": | Ilill-iol It..tIlC.1".1", .Wil". .Wi'ilirnUnmnu' ;,,,,rash, ,I., .. ,10' I

.4 ""1.0; '" at (II lr nfllr. "I l the ltiiirlnit' .In tin". j 1 .ir Prhilinnnf kin.I, will fish' ..,,1.11.1101 a...i>rlim 1/,1., . . '.' "f' II I :E-XATS
'I 'nt nt t tin ,liiti'l I .t lilf. ... uflrit I. | oar ..tllt. nhinIon r"" rf "I'nin.i, ,, |tat ,al'Y ,
,
ltmi' HI if tin .1.11,1| | llnlliliii.IrHMiNtl .- It'.A NCY ( U >OI I >S.Mhihi A. A.
--. |I.i.| ," nnil. %itHtitimt' nt.'oanu'?.il. >'Ipat" | ,Inn' : SOIOiMOi\S; j A: CO./ I'rrldrul F.lu"a"II'I'FM" I dol's: ) AM :SllOhT } .

it'll- nwnlnaly n hint nw. .,.. k.., ....... and. 1111(11 I !I, 1".7 NearCtif[ ;$,
Ui knrn thd, I (In- H. ( tliirl I' "r II atLhue. rural larlmiicl.'MN Ktijjurl..l pn>
MIIIIII' ntllir l nilmlli; ( i -,-, BrvM.iri. |i.l.| ... Kw: hmc, *, HracrM, !...Wanil 1r n Mir I \ \'\ \ \ '
v, Imn h nf Mmilffumirt, : CT 11.1'\11.; IH :-IM: w\MI | UK: I\1:1111"1| | | | | ;; \s 1I ;'lonntrl' : lit\' ,,\ \ \\'! 1 o\\O
t-MUlKK .
R
V'..niat IHH.I MI rn..its' harrnv'rHulaonIClnont Cli.ln. Phi aar 11'.1..1.' I (It mik Hl rutty A. .\ &
lb.i ultirii lirlif 'Wt 'tnlhrnrw I .iiimlpmr. of lit"niiiMlili r.tf I'ln..II..loI Nrrk. Clithi., "..... lhnm'. iimlliirln ViciHUui., *ill) 1'Oft" bar .I iiflhiranlif. nnlhrt'dn.dnar/ VrIlill'a .Mil,I I'.n,11 ('a-..- Ind liuld' inl- I ill t VttrinM' nnil (/nt erne.tnln. .?,,'. -.\ -
IwdI 1 Ml (I.ilil',i. rd.illvi-. '101II,'. kini1i Wnro.sp.h'ii (Ben'l AdvBrUsin I
: 1 I'. Iu Nflispajer
,
l.it.r. tin. I loiiliiltir hi inn, |Min'lilit| ., wlilih we I III'") I" i I: .

-. .. I I ....",1,1, IT" did, In ill'I-.t| liunniliat.lv. "',t". i.f"Null '' (,',?,. tii q'-| I loll|. .. N.|.km .Ilnl. > ? ,r. ( 'C 1', tC ))1,1-; c( ).':-'.
,II.IHT. r..II..ft Hut tin nrvtfi thirl'IuhMcllnrn MII-MI, I ," ,. ,
; Mil I "a.! it iil HIM hilliln.il' '\ll.ila tau--
,II'! 'h<> .li-lil, In tin I 'nnrl, II..".. uu t""ilunltit, ere I : *.. 1 riMiil* |nriii'T| fur l>t>'iil) "i n1rrr. h.ik- -|I".nI'q|" rlr, .1"0', ,iCi-k, ,I- 11,1 I". '1wI7
W i.iil" 1 hi 'IH'I-I I li nnil It tti r, nt irnln MALLON & s 4./r/
FRIERSON
hinu.,, nla/d, T1.; alt'leak T''..- finhtlr .."Mlr, end 1't111I ,n.., unlm, h'uio 1). IV CJuns, Uillop : OOLLEOTINO AGENT,

I"lulr'dam 'I"UII| ( ,, Inrilnl. II l I. tr|"'clril NEW
Hint, nail. UIH! "|m "tics will rnlltrn lki. Ne, hog --.- Mini .liMols.jnnl I :N'iitiiu-1, ) Huildin-/,', Tnl1l1ll"...1w.. I'l.i.; ', GOODS

I | ,.il.,l S|.,, | and. I h,1hTN14P, l ll, < ,irti", l...-l Aiuurt
1N..- \ :M,N H Ji I...rn l.y Ihrrumlrn| > hi-ki 'I"| HunhuK ..,.. ,. ---
dtairn'dc It la l In ...n imfcnl .... ... .'... mi Hilt. a, sniltl *: \\ a : ,-i," t r H. ookscllo.is\ and Slaliouons I Itf .',lilrvm In 1.all.ili,_...' .' I FOR; SPRING
Inr Mil,,",iI.U't'7rltyMmn 1! fh.Ife ar a ) ( C ( "ni Vnini'lmIn I AND SUMMER '
. . . ,... ..,, ."j 11I'nn1 'I'IMII hi.. I'".,', r Il l.*k'. ii.",. 'tiny.. l::1;,"r -II, ..." lit OF 67
'. WanaaltarePul.\ kl ttnrw'
,
I UitUnn I I linn Mirnl.l( ,all kind., -
,
,aflIlIl, \\ "oiiiii, ttrifi* tliv, cxtrmiui in tin .S.nri...r. .d\tilk-'.. ,INHI Iti amuugthe r \,egad ."' lj' NJKBRIDI'OKI II

.In.i. .r,c\ilkiil.uimiin.ili, II"itol which wr '1UT>)0'' rxtlnd.il 'TnhlnmHl I 'iickHC'uflcry -.-

I., n tin--' :i' inn n< wi ran M..I l wirttn, (1'h{ fin, ,, ,lnk. t KiniKlrof' Corner CU" '.'('>s :11..1. | >VliinktT-s(8.( ( lnU''RU: ), Jr., fit \1
IMtin, ml tin. uiiltrlilt:* .trym u nt our I-HHIW 0"10'1 OBITUARY. ."i,il Mae.,'!*. < .in' "iiitl, tutk. 'I I ilil, .n.I l l IYn rl unn s A fMRR, I
KnhiVila' .....oJ ilhml' K..rk>. IN'I I Km h.'n mid Commission
NndMnha i
|11. H '. .IrMiii:. In 01l1.1:! tllllga) that< Mt hu4r 1 .. Merchant
,IK H. tin, hi, ll.i Unrrliiill: Itnti'c li">l (,"'', Hint,
I SAVANNAH (iilU.\:( ) { ( ; MERCHANT
andhrr JI"...". IIraInhIialllnll8.1lndanl.NNI. : I I. ..ttIT. l .uiov ( ()Ofll'o1. AM | TAILORS

--- a oat ic ot Ililn, pb".. In tin. "kl.J'Kirollur 1 V"'rwhnniii. l'lir| .. Piikit. Ilm>k4 anal IVrt Mutant' r. .. WHOLESALE AND RETAIL '!

".,....'> Bil" In* iHrn sand to in lIoa.n.lI ly 1a'lrG .K'1 i 1 I.I mail: S.IIljnn klnO: *. lilna|:... >MINd iv>i I*,(.,(.iii.nii.l u'kk; *" mil*":iiir.ii.Ihl'iim.I uull.'Ioh.. U.irk t -- .1.1/: l't.'LUf IN

n..bTofoureititens milliln the "put" Irn .lay., In oii.>lnj{ tin1 atxn. ol'itunryiiutii-co lioni nlitrnml ll.i".-.. W'ruin. |1L 'k'. Ro.,' oar '"III'"'',. .LMHI" 1)E.A. .1JEflIV :

wlio knvit' t",imi ". ri.,lnc,"' Snrtbwiird, 'ID Kirrh, of > rf Inn: III. ...."..'lIn.' / ..'....t DOiiiHkOliipainful M.'n, Ihmilnn.llrnflii: I :*,: lrL PIT., unit lnif I I'lw''; 'Cjr|llrilnl. and tl tflill|>|- 'I knhIrr I,:ti:>i.r I meld I'l ALI. 'KIMiH< iif.

In'ilihnr in, nil.in..HM. :MIIJ Iliiir jiiumoliiK" all "ol.III""llhol Ililn .e'.hl" l lady..aii Ilifhonorvil .1...r.lni <*f an dr.1'tlpnnn.. "| .. I I I:i,1111': I ,JL1111/ : ( 'LOTIIIXi(
.\11 of wlnca .o lift r HI th< TIT 'Inn .I( LIQUORS WINES & I
pnni |.Ki.fliit. |"ini"/pf rnu' .,,,1! lieallhftil, ; and may mollirr of our worthy forrmno-Mr n. II.IIIIII'Y. ) |pun Books and .c. .

nil tin. nl.iMirnil, .I'I. ,Haiti Dial HIT lurnktil I'V' \ : In thin. ; fl1icli\1, dlKtH-iifallon I'""I. Watches and Jewelry Repaired\ thrl l brat t Stationery. I Ii'oo Ur, h Ldh I H,7. :JlVwilm .1' ,

"'Mini eiNnluM, wnnl-Guu11; Btt"-( (;od i In;, "I'! d. tier, I liPlnwMi-jninctrcajmiKilliy. or tinidilort. Manner.

,..." 1 and of liar tnrmlmii of the Preaa In u... city f YEW: V ( iOUM l,1hat \ h'I' tilx; .i.. inni\ % hiHil\ lin-ili-.l! | ill, kuil Siin.l' i) N |h..1| UtmkH. MM,, ....II.11111111.. ,.. ,lfcn.li. > II WM. D R. MILLAR : '\ \\\' v
,, '\
-- -- 'Ino.11I""le8'cs: third children and n viralKriiid nit\, I :Mlaliona' ryMIMihdnttathmwillIntghinInorni.hioe'4unds \\" \\\\'!. nom\.

ILH.nnar I I \" ''t. iiuil4il. (10' will iK-wi-nhy i liildn .Ui inonm tier |10... May their kit\ a '' | ) | '' | :Si liooNMlh' .

n |h ri"in"i'.In their inrdi! ... lill in tiavauniilt. with Iw Icnclhcnrd ont M Ionic r hersmav Iliry. IK a* MtDILLON'S COMMISSION -- ,, -

jnl .in,.tl nit j ..tllKllt "gl.o.h, | on haul, a ittrHMJ / u"'h,1,) and aa .InIrom. kill and tapir tin'li death, I* \\\\\6\\m\: \\00W\\\ \\\1. \\\1. ,\\\,\ ,'\\\'\\\'\\;; N.

:;;: | | ill-nil"" 'riilx. hmiii. diKMUtt. 'liiilBrn. r \
Iliflui-, null, we IMII. yet In liiiir of tnu Orelin t :-jr' url, 'i* Iniiii llii'uHiiiliillnriii. |'ininil| .itti'nluuiVii'iHffl \ ,, .1..,".. "'"U'. '' : <}"...I.Mliing. iul"Mt" and'Ibr bra the

f.inrn,, ale man the' hare, ant tern, rnlire will*. Universal Iron Tie1'I'llhM ., 4J-NCI .
jr i: '' '. lii? N nil ........,
I I.,..ih>n. Wr h"11C|, that I nil or their old tri......* and, COMMERCIAL.T.TLLN.IaEB I I I I ;

i .r,iil iff.in> in w unrft, will 'Ilrgin tu ...n.1 l down -.... -. For ardiag Hercliaiii t. V lull, 'uq'pt[ | "f| ul| UMia... ",,. anal f'V.t .mt lt Hb.
._ __ and I an-lnnr.'". \ iMini;., BUi .k llr.l.. .II'1.1.. kl.rbno.l
tin Ir iinlirt In tin'in. "\...'. Ilir tlmi." !: PIt1R11!:!' HHKNT.:: rOBES I'I'T .. ... .
llr "LII" .
I mil Flint "l I ..
IIM' KIIIKIt: IMVIUU' IK.II rii.Hnirl l | \K nl' r..t .1 ring i
.. .. ---- 'OffnE.r.U WEEKLY I Mulillu I Fl.iri.ln: :: for Ih.:pale I i>f lh ;|ui.itiliir TlK .. 1111 n. Inn,' >/lanni-lWhll. ."" l'Mhlnd| !Hitrl' >o. k.
>nn lirurn
Mr .Hid, l'rlIII"IOI. whiI.. nu ar. i...viaml| I..uakr.p
S'n.1m/'r1.rii' tM> }:0 wat.PotarcunInngtrIni I .
A.Ti<...*. ._ I rrn rnn r I 'III 11,. tar'I t innnnrr and on I In mmt rrIMniaM'C

.,I inlih InnxhiiiJ' | Tin illl".III'a r'ull"n lIulI' I of In I..tin nt'k mtdual'Inilmn, world Knnuilt ,. .\1, .. .' V'l'Vr. '\ fl' .Mitnmrclmr ".>. MilApplr BAILING II M prep" |mr.d| t" 'lurtilttlt COTTON. ,Id,,. -rttni. .lu }TAPERVAREJLOUSK I : I 1' J [ () 1 T J I Railroad and Machinery Supplies I" r",',. ...

.
"I l
in,1 1 1 ,,-.a In toforo iniiKKlirnl l holi''" jlrlj .t A BRirmi < i1v(i t rl'ol" Call.
("lil.") V" 'net ri 1 1Hw
",,., .. In il.Ixncrfnl| Ircntinout,. I rtilliatrs with.r >n ''II"",,> y *, nab? nHir Lots to Suit Purchasers. \I'.IIHN. Oil., Viirnir.li.llHtH. .
i I
mil,' niiiiilM"ran I... -'lion n nllrn. :MJJ) tenure fnidltin Prf'li, ,> *. 1"** IIIhrf I II April, :J, l.i1 U..ly
fiili.in" Mirki I i'I.kkd. Y pct s5
I liti: Hnrkcil.. rmrvcloiw rare, and itA rapidly V ill t' A RI'I'Kl.nLrplrnaarr ; I | | : (Cult.,II :Ill'l

"" nii'ini; n,,,10... ..liow Ita .eruwlnt. .....plllnU.1 !'.-- Pun:::; N.irtlHrn. ihv the... k.i l ff 404.v 'hhlnaHr.IMn : | f, I4i7 l w-II \\'.. !
.
K laUl I1 11'n.ll'
; | > ri \ litf*, Ml 203 and 70 St. Julien Sis. COTTON GINS
\* "'nil our rraili' 'n' .ptalalleulIonlo, thrnilttriti f hark '.. .:'.h. .t" .fie in Porcelain Ivory Types Bryan


mi, .nl, ill mint In.r column.I.I.nwr4J.Ia.NleftlLamra.tl'ey. ( an.Umanltiir' f V 'p'. '.. mgt fi tt Ia1'h' 'nI'.mllee I'A. I.i iug! shwa. I

-.- ....a' t' to ."4r. PHOTOGRAPHS &c. ': '
" I'I lil.r, Nwnt Vpl' tniift s "' .\\N.\II.: IIIIIIII.1.: : : ( "rll.llIlIir| ( I .\=" 11SCREWS"
dally ,'<,rn r I.n 1 ,nut; I WCorn MNTFI) old CtII.'RKU: | ; ,nllrr tin tate.l-ltd 1 ',
i.HIM >ri//iiiiitiiiin infill. riii ratrriillar, iniatinit : .....1. .' I** 'h""\ 1 'narwt'nfrr !\ I 1) lay )(... KENMiiRE. lii.l... ...1. (1 with Inr at Wiipiii ami A\li- ( ;I'a"1

\> riMil! nl" rot ton hot lim liftril to l he lH r.il Inln. *. la Rio>.. ....... V I Hi, Tab:"IS... 'tflfiHI.1 ., Ilii, City Hotel or at illliir '.it tin Itnnk. rrr'a
1 I ntt,in !'h.oI liu- i'iM.ncd 1 i- ,..UIIII'. ind' In nit K,ir V ,I.., }.",, .iHir I Inaptly.ta'ndrd' InMr Itnggihip! .u"'ti I
1' LLI l I' al.. at, ii, Ki "",.."' will HI"' giea| ln."lrili U.". n -|iitthi 1 I ,M'ttiin ,proHiftl\ > li<*' 011I1111! \I."Y. liny, Srtrtli.rn xI i tf> i :iiIllil. Plea, In t hiIT..'mil natal, I allan 'Inn.'""._" Hmn : I H..l", ('ullltn' I'rlwlll.1'.1 "'.
(z ::1.t ..itiiir, tIoniietIhriudlae : .-" llry V i. rl -. hag. "'.IIIU..,; In. nil an.I\\',,""r i.Sur., f'i, nnniiii" (. : IMT of nil Kinds: toll l I)1':- ,'rilllioll
, [.-, thrn- day we hate ruriliul pri "Ilinnlnmiilt_,.,. I Mrv.. I' V t' **. t tuf/. ft'Ur.1 UIY Fruit and Klnwrr, Fntliroidirv:.. ..V.I I I -U----, r._I

.''f' klfiiH. frniti diffiTitit, liMiihtii-M in tin. rith I 1' ..11CT.. t.linnlHr '. _.lu.nnl'1 I : l*>7. H..iMjlll! 1 I Vl.RST n>K INUgklotdfN: rilTTIlN, IIH-KM".
I Vlll" ,II,. *', i. | ..... Wlm 1'b', '."... Uni-iliHif. l.rtlra and
i liiitjIiiM, ", liri, ri\tr nTimi whlili" contain ultirii !.I'I"' "'", "h"k" ,. Yawl, 1 .... '" I'M'I I It.! \ rS'rVINI" ; ? I urn I l'lint.n', lUlllmnrt. I
ii.< |1.1.,1.,| ,. Dial,,' "hoe .on'ul..1 pail to ,IHI "llrmily' V C.I l a'a .,fi\ I'I ini REAL ESTATE BROKER I -.m o '. .\ik and WorM Umax1'irttntlnr 10.,
i iIJ
Inhlub.d I Tea,. an >.ITV "i |*''' ;r'Ih'rite'aalk| Hn:, Val', imb: 7 :m ntOltllJtT (.AHll ,'nI..Io:.. I I A III rU'i0 '
. h imi-a.n. V > al i m a* in nlV I'NV I : : I l.0l'l( \ ';>: ;. I'II\'I'I.I-: l :: M.trL'i A dalllSn.IN'yGriswold-
liii' :;UKlnU' ilU/en Iroiu 'l.umliriJ"t. "Prutukiiti .*k.r.l.r fa (
.n.i inUnif> r 'h*'.nt IIIII.n, II.." 1lirlr.l' 'II.,.! il.'nuili pr'"" II. neat' /I' Immigrant and Labor Agency :! \\ \\\) '\\1\\n \ ,, .
N.n" In" Itni.in '
<> lea h" 'I 1:111'1\1:1\1110:1-: : : ::. "".1 Gin
M.... V ..> linvI'nrk 11>r ,i i I' ....|,,.?n |Nti| | id I mintrf' lir.1.-l *iMli, .*.>iiffint I ,
'I..r.wT1wa-hosed11i. ** n.wlnrrlnt'eantei.4, ,'..,. "II, kM, ,a ,l.l.-ill.-. V'hI.1' < !>. 'tl1l: :Nllrlxl. IFn, ha.| ",,|"! ...!,lhlllll.il. ,, nil ,..II'' III .. .ftfIA7 .
, i It.hi, .*,",nnnify.''..m,.. II.. n*.iv iulHrtiM.miiit olniirin I Kirk 1'I.. .k.... ."tea V ..> p.t.aa' I a Hi, "r( S. n 1..tk ,..nh Ia ur h ",'10. in InUl I | :-.1' \1"11\1-:1-:: ::.' -r'I'III'-$ 1 tiny tit root, ttnvai.nali ()Joorgm.Hrpltimhrr .Vii'jidi's
hn ':=
"*' '->rH V | .etc. t *lM .1.! I IphM Jliiil llt.ili i MN.lv, InV .\ ..
.
.1 Hinni' In.ingr.tnpl''Itly"Iran.n.ojrllird"" | ,!,.. Irl.h V 'I'll' I ,.a, A, |-7
! ., \ltffnil, iir.mi|... "t Ihe oli-Tr .b.,. .wrnpb| .. Kir Y.. I- c.. IIK.II \arr \ ( I '
I .'In. larrr, V f '., lutt1111r111r1e1; Wri / Patent Iron Swei
\ r 4, ro** |H4_ way;' br b. nMkini II li,.' ,mtl,*. fi HA..,... l.i\. r* X .I"** 'i. .' REAL ESTATE AGENCY.Mi n
i .i ,litiirth. .ri..r haw,, lrljnliin,." wilhtV, I Hi'|** I1 .*fi'irli ., ,I'1.1, 1T.\Th 1:Nn'<1 At Manulacrurcrs' Prices. ,
+ t..\..'..>l Y vk> I ji .4 w Inch a., ,. ,p1. par.| |r.., Innii.b I., ''I.n'... .... t*.
I "q[ IIH tluiiKttul :-priail "uMi, t'iri litrii ***.,,.. .K4milv V 1Ct 1 JiHh.,1 'IIMIiMt I VM'H:" I! INTOSlfA in, ,Id. ." iM.. l 1. rni
.. )l I> fret ai ( (OSIWH5N.' :
iv* rnf : .... '.. li I l\> tt UJtlfL.
yearImp I' IIi i Ymw.
_*i .,ft. |I.-'tire. tlMl turn r ttt,* .ilti-r ilar, an r x.bd ... alt II VII 1(" Ml ..I ."ha'" r !-1-k. v wirriK, ru iha
...i rrrnmil wrr.. pnwri"'- rl..rtpipaank.iarol, I Mymp rhr'... fc ...! 1 al4p I I.'J' I'II-r| u/. ;ill /Ia1'a'must'" | t.. < (r.l.-r, Real Estate Brokers ". ii I I rtlt. 1-4.:. *.... |. .

.. | ::-. = ,I ,nnT' : -\VV Mil.l>t. ....I ll..,l K-l: ,..,. !' ,
,
'" and wrll hNow..larrhaw r. w hn r MrrC I f 1 ,.

*. k with, MH .* n.Yatr r-nm-li. ,*f a>rol >.... rHin T*... ..,_a V.,.** I ....(. ,., 'I.dl'I'wnphuor! | |I..Kit>il in | TALLAHSSEE....... .FLORIDA. I White Corn MeaL

M .11 .bf*, lik. ftar $1.. ...-..It n ....1/".>.../. I*. !Ir Tr'Ilww.r Mlark a ...... P c-I I u;'I asa G1 I ?. "'.Ft.., .....1. mm* olhrr w.lr.. I .1. 11:1fUEN, J\rt.. .I'a.k-: ::.' ". .. ":f'..n-hwM..:'"':.:...: I 11 Hill ..11"If' \f.. k.,< .- .....'. M,
pn.wlp.l"itM.' tint I Mil** f lrVr ; 'I ',. "..l I..
Y'. ... ii ...,. fl' i. .. t I',. |I'r' lit.., i I,00 10.10) I UuN'h I |..it-H "*{rf.v.1'I ..'..MMl,,....., Twit Urrrtv ,. "r I I I'MAbtlMllt. I.I. .
11 trft rMr INl I.. r'a hr' "IWt. r,.... ,,,..-,..- .. \ -, :'" I..', I II I \ I \ ..wwIi ......, fwH -!al.o-d, in rl.a. \I. M.i-k I I.I-, ....
A 'A .dal in f .r: ..Jw.'r n, .1 Nb.w, .d., KrMKIVKHWholesale \I -" I Ia (.....*4 >>.4. ..*..>TTt* ..*. .1 hMttkrl i Irr. b.., |__..,.,.
... .. .
....-, III- .,ii.,tl !.. a >l>*4nrli. ..n ..! % |. r ntu .rflu.r."n: : A 011.:1.1.: .. I White Farm Laborers ,. I *.n..' "*. .., 'Iha. .. ir" IL., *Myi.i ..,.','
.1 r. I .T....Mr
r
"Hr ltU 'n H- watt (t "wpm M t-,1,1, ? ". .
n.a. d '. '- ,a t 'TA Ives' of Fashion 4 < n* JUST RECEIVED :
Hi Ikrt *.h.l k>-. |- Grocers TMiS-, t|'I what-/I ..' ..ir tilt t Mft I IIt"M'hi'; ; Emporium j.. i. i-.j i i*.tf
.,. ,
.N n r "in" *i il I pas
a. pK1.r4tH
F U -H ..-. li Wftwrki. *.'..... 'OJ ... ., in ..., 1 K I 1' -I''M I Ti NKI"I l.l,Zak... SALE OF THE ; ..J.IlwaMI4 .
171 Hay h tr..t. .,.. .... Corner' Hull Slrrrl and Ilsl 'au1 ; N_ ....
r ''.... t a.fr,11v t H. t.W.r..IM. ....,.. aw. .. ; .. a Ii

'< ,>....Ml.*)t. '"( IkatWn ......-", $........ .' I.. I N. <....... ,1 I .na.k.I >, a.?!"HT''T'
.n lMr 4 kVLInril It .. nar pl.a.. _.ho, a 1 a.1 +trh. HI;.. .1' IMw'I.. ". '' l. Ill 'I, ,Ml" I .1.7 t : 11.1|, ..t -1V It\UI|| ..tllII\.i; rl.A.XLn.c>11D. !I bae.. .writ, arI
__ ..... _. ... ..... ..... -- '-
( 'ppa'. M 1M !..... ... .fc..... *..kl : I 4d .... "' ...
, ...... Iff ...... ........ 'oo ...i4eIR.e'.ww... WAKULLA HOTEL. I y . Ib.1. -

r I" .rnd u. Y.f..a4 r,.... _. Ira ... 1Mu. 1'1"1111. TUB % '('ov MI.ISSojithrni : and Tailor .4 ..rrba.... s..rf -
,
.- .. .-dnl ..... ul.r.l ..... 171 "UJo: V rl'.tI'l Draper ka1a..i..i + ..,._ .ILw
.
.1..4 sr Pqw.. /raq..M.a ,. I t ._...v .. H..... N.-a. tlif j&SiIn ., ..,' 11.,_ '" '. I/... a -." -,.w.-_ .. ...-

.a ..b ,..... ill"", __ ... .. -. .. .- Sulplini Spnugs.fl' |) . ... .- a. .b. wI

4" t.1.' a ... ...... N ; \t -1IlIrr i 'I \ KI'.U.: 'i.i.nxi FI: i : \\i I > 111rlKR. 1' fsb| Srjitroilirr.. P .nLU&
..
...1........ ___, ........ ...' .... ," : / until ScfiH)! .. IT: H"lh.1 ': .\ ,". .L4 LA.TI .Wt. gwTN.l N II t+ aryl f

a"d rM M. .... ..... Ibwr. .. I n./'rpwrN..ne/ aM.t 4 a' ";a ,r .,Nr
|.. i tn-l .IHI..I, Fine ICr.ul 'Inlr t.- lulhi. .!!, o ._1 a, ... 'ware ,..." n .a h.OC II 11:1:1.: : 1:11.1 \f hADd1101Bir :
FOR YOUNG LADIES | It. N r''a' II .. .<.. art **4 .*,**. }. '.. Y .4f. l I
x- .'p.b.N.w Nap ra I.. .. .. ..., ... ...1 1... '" '" .. .....-_. .. r :.:;.: fr..wa..M.. :: == =-:w ::

'-..... Mbr.rb. a -.. d..... ... ..aili II > IMN .:, ....- a.t.i .... /.l.I I I I .JN.II) w a aw.W a'l.r r L.INN lid C'i. tlrthia.
....... .......-.. r r.- Wr I 44 .aw .. .. --....... ...,. I:

.... --... ---, ',& 107 and 199 W. Charfx-St 4I OK( MILK :3 _. w a 1.-. n rkna ..... .
\II. \11 ... ."
...
.
w ha-br
..
.
..
-. -- Hats and Straw Goods.
-... .- era Mr ...- .... I i.viTi\i"ia: viijij ., .4.mn-M...VtMt-, a Tttt h.. ..a'wl'reel. Caps f'b. Atlantic A" Gulf OnU R. ILJ

..
._ ... ,
w.' '.wean J' 4. -" .
.. .. .. M ..
,, _._ .. .
a maw --i ."l* IN to- e Nr..a "-' a. r-.a. .. .
eta war" .. Aa' .* .. '
t r M t \1. .' .. ,-,. .....- .. -- PSJflYZUJ t'.uud" rAJIt' .. ..... .r.w ..-. _-.. r.r.... 1 w _._ 1wI. .. -
.a.vI v. T.wwI gr E. D. SMYTHE & CO. .braa -
le l -wr.a -.--. ... L .. ., ___.
,_
-.1. .Mae .Ns1..1. I irA001t1 UA. ... .... .. ,
; .__ M II.. w# ..-. .-- .- .. X. CT'A1r1r1W
.a .awr w v.a b.M d Ww.ra I '- --

.. ., .... ... .-- .. _. \ _'_/..: M ,_. '; : :, : 'b.ay- ;;-Ms.. .. .,.".,. IMJVIKIMLOOKOUT aw. .a 1a.. ,. 't -. M .N "rt,21-i'MAKT.i4.

a.aw Oaf _.._ .- .. --..w .. a/"':. ':' :.':aw.: .'.a.tp.l.r. a.4 wrab.a Nutl'' hrrCnttuoShiprnt.iy. J
"
... - a.- -.raw a.. r- ..- r.. M tat .. \\iiiiLiss-ii.nit ..... r. .... ar
.rt M .- ,tM.ra w.a'/N' .a)..:--.w.'" w-- Irra 1_. ... ...'- 1er ,.' iniirkEiuiii\\: ; : [; \ : \ \ \ \ I \ \\ \ :
: ; '
A -_........ .....- '1 la..-.,. .. Art.r.a. .w' -rwa. r .a.a ,.., ":tan..:.. PIm Goltl aad SByrrNftthes,

"-- r4r .N ..IIWii ../ tld.. -III r
w. alt.a.w .-. A Hous k.pnr.| I a' I t I f l M \ ai IwSa ". -_ .t,serrei'
.. .
., .... ...,w. INL.yr. ". -' '-
..
._-_ .... 1J ... ._-- .. ... ...'t.,. .. -. w -.- -A... .
.. a .... U" .. .. .. -
--. '|ti& < IN > 4t a
.. r.w -rmT .... a --, ary.-. 7anx: iLiL Ga. <* <_ > >. *.._ *y/y" *" w ._.c_ W -..r..
.... .. .. n., --- ...M .... --. :
e I *w..rlm a. d a.rnav -- .... -. r M.-. I: :;;:;::; -. .. .aar ....w. -

e w t .. =:: Wr.' :'-.r.=: r Mk*: .. : >.,I..
.' trly._ : /Ira/ -.. ... a ... Y .. I I 'varrAn&ocL .

... rJ ia.aq.M..... .... _. .- .MIM .r... N .. .. ... Na..wM.IN-.W--- .

......._ ,gr .... ... ........- t.- _. \\ h h -. ..... ..'.I/1ANM.*.>.- fNOUSK. ..

'IJ 1f .. .....f'III'f' ... j -. : n. Win e 4'- -
a ....'i' -- IIA'a lr...raal.d .,. To Trav&Itefs \
-. .... ......... -- .-v r A- I'riis1"I Ii l f l-M. irifil. ( .ru. $STRVIH .
-- ----- .. ... .- . jia.,

.....w. 4a 4N aaw.... -.. ,11.1 i I'a. 21. 33.31 ...11.' ........'.L Y..

... I. 1)7') ...life to, 4feon w ....-- a. ..r .... .. "
.. wllyd'- d .-. w q l. I I ,111 i a,... MAILW I I.1 ( K.
'-" ... .... ..... .d ... ..
r saw .sera aw'a ..., .. _... r.ear..w.a.
.... .
\ .. :
: :
.. "': ... WhislHllows. .1'1 ..r
-+ -- te C" . -
-'- Will be Furnished
_
.. on .
...... ,... -a... ....ate....- Application. u. .. ,.. .=. a =:" :'r"
ll1'I" ... sar- -- ... 4. S S Mr- e ... rt I a ... - .

. :: ::;; : ;.... -.. w '. era -. -. N N' ..ra.w ..._ a..ri"Mra1.MiMrar.'p.4i- -. -
a + w -=: : ;. ........ 4.
....... ... ... ..111: ,, .... __ -
... ....... i a 1 .. .. -
--- .._ .. _.. -
-. ..... ...... ........ ,. !: '
.. .,.... aYl.-. '..4 a.r.r, ..... w ....... :riS! trr! < s:::;:!-- ..f 4v. lrNrMk: dk.. -M -

.. ....- + li ET 'TUUrt MOKET; BACK I .....-.0..1. .w ...ar Nw 'ierI&Lerltl
T A .... 1t ...... .......
r.a..w..wy1a1 w -- ... .. ......
-- -. w.. ... t G.
.
... ..... -- "An: IIIIINAkY -- .- .. .. ..- .....-.. .

-, -.O' ...._ .. .aJM. _' . .. .. -- a r -. .. 4rp.w. ... r.1cnlJ
: aims
.. .:...:f.-..'. M.wl1.MMw .
4'I MP 1a: : : .: :: -' .. -. ... .. ..a.G.uC t
.o as aka M 0- ... -- ." Tc .. II. 1. I IUI'11M) A 1 O.. :we 4 tasaa ...
alt .... e ..' 411a, r : !
.,p errs arrlllrrH .... .. ..... .- --. -... -- : :. i:! :!

'a' .. rw rxw.f t' .. .. ., n Clothing and Men's Furnishing Goods. tJMllf- .aW Pr. "aar
.
.. -
a.- ..... wN.wb .
a- .4jIlytrp y:= e.w..M.NUrv
.. tll ** lf. "Itra wCa. k.
.41.- I I'.a'.,,- .- -vonIt ...
"" .... ) lr.lillerJpa.4'4 ... ........... KATS A11ID CAPS
M w- ..r'. ITW.M1 ti. ", ........ .... ..... --- -. --
S
,, .. ._i t
.
.
.
'" .. ... ,
K .
Ar -
I .1 I .-. as.. -. ,4. MB w,' h.- 1..ta.l - [
-- ___ h ::= .. Sit .. .. as ? .iw .: --. a
.. ....-. .... ..... ... ... ., 1 .a..... -- ..a.aa.... t-. t

--. -. >rliia 11P .... .- THOMAS J MOTT. fit...... ..-. c... .....,. art HMoo. I arlfte6.i. al t1 Li.., J.Wr. ..N.U.dh ...- ... .. ; .

... ... NYwM.. sw a ..a --. .. \\ .. .-.... -.. '. ... sw -
-ISRirIlltNfkar' wIN .. .- **,*-.- -. -' s-. I& LLt/14 .. S (M -- I....... -- .
I It *. ilea < .. ..r .- .. .i
b..pa.Y.a tt .tbo w alp a.. ,,. --. ": IfT IUIC,. ...... ,
tn.a. t
..w'M .w___, 404NIIaplit1.. II 'tl.04. .1 .:. ."r.. .;. ; .:.::

..bya..lprar ___. Vwrirlip I IMtl/rr. saw .....-.... .... WHOLESALE GEOCEBS. N-.. ...-.Say. .... .. .';: _

-.. war .. ua (tell.r .. ... ..., .
..... t --. .VMM """"1'En. .%.. -I : '4S1T.r1 n
watt .tlN.a.. -..... ... ... N N-e..a. ..- ..'... A. I ftI ..iNI) W' .

.. -. ....wars w trlMk .... ........ .. -a11M .- ,- ..... 1.aa ,. -.-...... 1611..M.aa.1. Vurirli -"on"" -_--- -.--
.....--... c. .ask, ear ...- .II ;" a..1 .-l1. ...... i Ih I Mkk/l.
_..... .. .. ...noma.alF.. .. ....... l rraNa. .
.
_- .ra..11.r. w + aa y -rr" '. w. .I.mr r -.........- lyrl ,. rM1 11- LtFil M.. I

... .... ............ .. .. ..... ..r *'II' S'JNI. ..... .w..,.. .. -. _... ...4a.4 .......... Irk .td ........ ....... _. IIL.W.aml. M.. I JggsZsK- .-- w .

axe .,. r .. a ,.a _- "". .. a' ails
a r 4.- toM' ," .
.
.
r s a w a ear I Il.i

f,
t

.... -W4l..LIT r rh --- --J.. u r --s. "" -

.. '' -....._.,. ....... ,...:---.a. ... -"",, -'"''''M''''>, __. .,' '; '- "-, ";;';: ':"-"'. ., .. -:w .-.,,--....... -

... -- J' : .:..: i ". __ ,,,,,.. ,...--- ., -- ---..-.-. ,- .


!.
----------------- '
-------
--
---------
.. -
-S- ltV' >,KLY 1ENTINBL. $arannaft;\ t d rtrn;; nb.---- Ita I.-.- J&ral1u.th& !: J (d"rrH.cuuut.,. T I : l\nul1h al\"tttitJucnt'. m thaaacc r ldvcr1 scrrttheSMALLW000 tall


,n Qlntt V hi r' t lpti'ft141t1 HU t4 .. .s 1. ; ft!! .: .1 I ; t' I -

'jf" :x; 'fir'HAII4 I i4ri .111t1wtET). IJEAD THIS.Kayton'sBleiim HODGKISS & CO.
1867. FALL( AND WINTER TRADE: 1867. \V\ M WALSH.\\ \ ,

now ,0vTL1 01 TIIK KIIIITsD Vitro 1 '

II.ART. --0-- -.-- I.I WHOI.KHXI.I-:! Commission J i i Merchants I (' ] !

Now nni j.< that Imihwa IIt'lift! Till: UKRATXiKHMAK' : MNtMfc.lT' bun. ,
A.word ol MndtiPM fall, *1 Infnllililo tnrt fi>rNcnralgin LATHROP & GO. I I
,
And, to llic<< 'rj .-.\ |wrehe Mini IUleametisR6 ,
The moM'nlnn IoU drop ell : I ID'RUOgfST ; 10 BEAVER STREET. NEW YORK 1

.i i!!ifc,Ifthtf(fA'tIt' ,who,falkcd: thl tarlk' nhrurantlr SAVANNAH GA., > ,
'M1S.orro': grief end pin' Pain. In Ilic 11:11 k. "

The irnwcf t word o d klndnr.a hr Hi. JIrea.l, hiilotTmillini .' nr Joints 'nl'Lb INVITK; : TIIK: AlfKNIIiiN:: of. Si1.1I..rcc'II.\"T AXU, n.\NTllI': l lInryts h,, ,,1..1' I" : W. T. WOOD Agent
'Twrre pride '?nin. lir-, \\ MIX\ k i.l Full mid Wlntnr 0.) .., '., m."i "I",. ',|'n_- In AMIIMI'OliTKUnti.1 ,
1 I II
The wl'IIIIeotbe roorrM." may :Nrrvona; llnutnrhc, I

to The.:mpI"rlltan."jtl'( ., r.'Mhc S, Sprain; FOREIGN AND DOMESTIC DRY GOODS I ( : : 1 IIK\l.EI; : I Street Savannah Ciiuorgia.
.Sod Mil dcIlRbt withered\ .Iirar1 nll.'II..1IIo1'. !' Bay ,

RderliavJlo.lyd lira.Oil. Cuts: (CAUI'lTS.: : ull ( 'I.ClJ'IIO.'f( ||: IICI\\' I
Me If lore la loot? IKMKDICI.VKS. .
.what It
---
1 t llnu rttiktnd to raaal illtliihlnlade. : .- "' 'uII1Fs' : H "OTH.lIC1Eo.: ( / :: t1(. I
Tbta. sniil nintilr plmnlil, Iw In. ".", .e. For
clay
r. "bet the b.*rm that walU boundTkta I OP FRIENDS HAVK;: INTIMATED a preference for the PALE OF ('C T.
boon tlil "'In.I, h. no rgwtd| .1..k l.A l. K SOME OCR !
,, 1'ilwl
wiurUl ? 1Yrprnlarn'lu.ell| | \ Ilium, ,i"i li 'IK i .u 'iiiiiniiiin it ru'ny \ i-tuliliHh. Branch of ma IMlK at (hid inl,
brtd1 1'0111'111,1",1111
,fnd, apan < l tin Kajrtuit'M Olruin, VIUJi, Taki-nnittliir. e I. TON IN HAV ANN All, 'II" hove a |H>
'" !IOrnl hyKtpmttorll. / .tngnt.l2a. l I 1W7 -4Isr2m:l x hi.li will give them the ta'Iwlttd'uar.'rvi. .1-1 them us well oa in NEW PUBIC
: J ... .' \n;
In mlmk glnrr Mnt.t ,K'" : n.u;ir I RR.

wnrd of klndni-M 'In the Meat, Art T.ryM'i l RcmcdT.'farlbcwiWtifSUDDKNl0j ". I : ell E\(rJ\( 1.:0::. :'
.
Jteft"t lilt porn dirhw. .Vrr fcpl'' (:odry'.'IrTmMA, ACID :oOO \\rV. 'C r''' \100\)" lt>+ \\.e\\\\ ;\.'.!.\:\\\,

Oh. thru tie klnrt obWrf. .h... art KTOMA' II. II KAKTJJt: !UN. ftOHK THROAT, .
Ttnit limtl*"ft tn rtat nr....10. SEA, t\ltKXf'II4.: : CHOLERA, DIAIUHKEA, : aa.IhelwtyinT'WEN'rl''E.) : ; \'(* ENI'IIt1E\I'smlluiaggelw'rdllykatilwmut: : ; : \ "
.11141\ hall brlxlitca all UKJ. life, l'R.tMl'8 .Mil r.MNHj '|In the.'.*"0TOMACII.; Glazed Sashes BlindS Stair French. and, Cngllani1HINTH ...
Sent liy' f tpiraa.for) ft .
8.>. ?tW! ". ... Oren-.a.dr;.11-" ...',...a...."..... .,...). lr 1111.. Critical Judge of Cotton,.

"\Va. .,ii lovely' woman Illta hit faacrr..to Arcu ne and nlr' nt nrr for!>jrnirp htalkal. tm.11I.'h., .lull nilloflt (>l ThrM. are(ho gn-ntrrt Anll-: mil .. (lint. uliliiln AS ,)1)1'Irr.I -I' MMtKKT
tajAa too ... I imn. -mumi n tlmi we con. through' ; (lIc :: AS THAT
awa.inPill. rpU" >nl fcttor*the pabMe. Ujroa eanMnt :
:
Waal. ...aaaJl-;anraun trry >r frt theta. In runt Drltrhbnrhfxi'l" rend at'f,'ma to the kWkl POSTS MMrLIINGS( &d.! C., '\: '., .V\... .\t't'"I10S. ; T. II. I llolHJKHH I \ I iMilliof I
What art... web. all white atpiin Prnprtrtnr. alwl t a 1.. liy: return will., The" abort L : nor 1t I,. I n. II. piml.Kttlll: tixMi-niiwlly!'!" lit :SiiYiinniili, (no "1'11\-\ :Mr I
MiNflnr| ire praoanj and sold by V nlinm willnUl .II,. WIHM! in Ina r'nuNC wllli our frirnt1.\ l
"The naif" art tar To butt the Iroai step rye, '." ". '.' .. 1'tFll. nndCUaaignaWalsinlrtaitIDNk; \ =' : \Clld
spot '
H\VANt Ml. .t.EURUiA'
werwa.whllyd AM
To III nnNn jw U aitdnwarO, or la all ArtUtit Mfllirlal.TtirpfnMnc' &e.French .
wanai >
'.It prop,, Min. ,. 10 lot 4F'aarannahhdrrrtistmrntsh ..* A tn: iS A. A. (Vk::"< '* Ox.r .. Anu.If.I'etL' TKdm .'-*o3llaralrMR.vannall/i., : ; and .....
fflr Thlrknr.iiAll
.. __ .
.. A Mhrral. rilmHint la lt'-.-lllntf,apriiiFT : Ihr AnxrlMn Talent MwllrlnH axtaut.I'.eWInr.andLigs..nfurmu.Itdllal '. '
..' **.*.t NT all DrngglRl and Coanlrv M.......... pnrtoars. &rN.
'
t 11'-..... (.,."., ,, A Ar" titr, and T. ... ,.llIm WHOLESALE HOUSE.18O7. H.- I hav:*ettliirRv I; >d mjr nri'inlm1: fur thr bvttrrnrrnmrnoUllim .
; t Affrnta ftir Tallahaai of the public,anA In ladlllnlc nnrt rx|"tlHhnnlnni .
_.. Mat II. Ml! ( Maor.w.aly I _mil,. IhanslheLARGEST k IPRBSH r NAND SMfflffERGOOS I

W. .\. M LE.1 N, +, t. r. w iicvro! FALL AND WINTER. I8CV7.JUJLLN'O. STOCK

1H.rat A.ata Maw rf n rvai t la.Uff kakofSa.."..a.inil.. U|.,...(kalFtlrkIIJI( 1(1. [ MAKKK & COf .1' "ATTHE WHOLKSALK'AND: ;' ) RETAIL ST UK OFy

"JDa Iiworance fompanj. IN TJ1KSTAT i

.%.im.,.vu!.,-,- F. W. SiMS .fe CO, Importers an
.._! a>IH4.a.l. 10...v.4.f.1 JQO :

,.,;.'Jre.inttt FI..r .IT !rRKKT' .. II.'..'1'1"' "", WA.Cotton'Factors DRY GOODS]) NOTIONS.( MILLINERY[ oul', ( KUI :irt.|>arid In sell)! ttt s K
,, '1 t"I1 t ,....., .1. ( '' ''F _.

SOUTHERNBAG - -- :,AND STKAW{ GOODSt' Small! Muncc on European I OUR STOCK IS NOW WELL SUPPLIEDwith


MANUFACTORY Shipping' and Ce"ea'' CommlaalonfOwltnranilii Corner Broughton and Whitaker Streets, Savannah, Ga. 1 3 and American Prices s. !Spring and Hnmmcr
"- \\4 .. "!1..- Lo'VVcS't CJ vslo. DEirlos: :s
.
-0- lti>; lcnni! > end Apoihixnric will h,11t ,In their nutorlitl .
.
rW1I f";saannab 0.. MERCHArI1 + 9'" I AKcnts.Fo r inliTc lo order from mi,>
s [Linen Goody! White, Rrown ninl, Colored
Ff.awlaL. !..iy ,waadourAla. GUOVEH & BAKER'S Drugs and Chemicals TaMo D.imnsk, Sheeting and Toweling, t

,/ .ratty ataaapnf viral am,..............a. --:0- Cnliuouf, Ticking and, Kentucky Jeans. i
STITCH SE\VINE lIACHINES.IIIf. \ ran V nlftd npon Utlat warVantoil, ; Vt'RB and of HIL
____felt Wbea'.c. ..Carts tIoaIt. *e.aapa ELASTIC FIRST QtALIT\. Great
:: rc ptxthny.tl.Itrd, and *llJUHN li ; White Goods \ Variety :
.f
.\ .1'\, 7awIJ
s..wa ti..i ..aa>.auaal' ..la.raumt tettae. 1'.nI" Sonlh-Etst ('or. Bronglon and Barnar.j"'V ..

_Aaa.T..... ...Ia '. "....,**. .U""U.n.:0 I ?f) /' :;" .UEORfl1.L.1', Swiss Miislins! Plain, Rll'iplJ.lnnll'llIid, "...
IRON. Ixtallsill, );' .-lr [India Mull and Nninxook, Mnrsnlu: India and Long Cloth
tCltht, brpe Twlw.Ar..Iw.... (: :)- HARDWARE AND .. .
-
--- ---- ---
Laces and Embroideries, Tailetan, Jnckonct and I'm is .Muslins, 1
!' r < *> -t-*-. i White it,
Pure Organdies.
I
uili..dea.llawM.. a DANIEL,M.mllrTll". Florida. b Inti-r 1 tt; Rj1.t cirrll: ArrowttTlesF0 :
2 i i..t IRMn ?
with a*. I'artkaan confer with hint ,lurrjcart I i J i -5--- .1 DRESS: GOODS-all Styles qualities| and Prices.In ,to//
'wgi-a' .- to....-. amn :mMmia.DUInn'a P. ;'B iA. I7lIINQ.: : : the line! of Hoots and\ Shoes Hata and. Caps (:irocelics, Il.u',JAUIC,Ororkury, ('hi"" "

:s'.. -iM .t parka raw w arcBat the _. Patent UnlTcrwl' Cation Tln.and Iron' HI TONS 11OI.i.tWWAHR. Ol.uswiirc, Nails Flour, &1:., our Stock is complete. C.ill ami'\ cxiiininu I'ui 'y'wh'c.
._. I limp*, wklrk are Ihe Brat t.1wa..nd. the mat III aldna Tea Kenlei.: t:
t P- BUUTOET.Ot. Mmflf Tn sued !la the Poetint of Cotton. 'I .lul:L-Tfmi\mllp, Tin, 'U Iron '''Mi-al.su.| Bands of the Best Enilish Iron.lhtfAI'ERTIIANHOPE VJ'\\ \ \\ \ ti
+..... :, U.G eNas allnrpb l! nf Tic can (x awl alonrufflcc In 8vn- .al 1\'Ier.. _, .
sat. i>r imn apnliraUiHi tu John K. I ..... -
at -
IMnkl. tln.lr'-mllh 'II..11.
-- '
w .tNs.--r-- f-2..jaaaw.... )I....,....,... FU., wbo wUI auoplT all onlcra. *.al kip. Nul.: : Adapadtolhocl.corany I
t.a.e4 oJ.. at..... ./ia Lane* appli">ol Tin.\ BKSIIIK and Rope,always yu.run.. ".,101<"',nh',), \ ( I rromvH with name fucllity JUST UKCEIVED: : : FKOM NOKTII CA11OMNA; ,
a. T.v..* rvnaaxCROOVER ua .IMIHI, whim will he fumKhll on reasonabler .. t I'oliliir. .. TIN kit knit,., T'IICM..'. .tr>>'' !lh, .Implklir, anil are ....11' ad- ''d
-.r.aq .
. .. hclacum, itallmnd'auil. Iuiuniiice, cumpnulva prefer UILIU. Boxes Of Tobacco
yj"" KLOtt ., \\.rl' 100 :
r Iron Wire fillip-, lij Dm' deerrn.rd.Thew f
..
F. VI SI SIS A CO. Katanruh, (.... ',i.1 l :and ,
% jc co., <>ftl.nl .. r TIES....IIa.1 ..U\Nl....'",s boll" pavo' to linlvcrnl plnnterend MlltDirtion purchancr which "o will SELL[ BY THE BOX to McidianU, ;oil Planter! us LOW iis mil Im1IOUGI1T
.\-c-ci:, WawteCOTTON 'nintu Kiin. I..tAiJt >hll>>. "f ciiiian snit wo eonndunlJy rocoonm-nil: them to our IN ANY' MAUKET.Munli *
rnTl'OS FACTORS ---- m ,.Mi .,k.'. I lot mill rn.ml' *. A full nip ply alwn/t on 'bnd and for ode l 10 y ir:
111:. :, :a.aNlyd., itthtroflhu' ,imtlrriffinieil.: 1 II, 18U7.( STswtf i
ual A. DUTtNHOFER; & C0. 7iIhU.lII..k: Knaini Ihdhuh ld W),.11. STARK A CO., .
:ndoa. wlr MlrkonrHluniURi ,. Airi iiM fur ba\anna1l. _. __
I '. ,. -- ----- -- -- r
fwHtubTititot \n \ al\tw FACTORS lima Mar!* and K.fiord trim.i ANDREW: LOW Jt ('0. lit.r.
\ ; .
.
Band and Imo ,
? limn llnfrp ii'ncrolAiil: for u.vgda and Flrelda
ilnli, """.,'101" Irutii.. An" ,"n-t *!I. 1T
; ntSJlm
..._
_.... _. -- .
I 1- al I Ions heron 'Iron, tlt h1tttitmtnt
c'atcntttt
I -- ---- -- -- -- ( !
: :, ::: .
sit -ntnrT.SAVAHMAH. .. I. to.hal) hill in tl nnil lull ritiiml lioti
General Commission Merchants i ::11'1'1..... sin'|, BRYAN UARTRIDQE & CO.,
Ca. .1 I t.m.('n-l si.,..|,
I 74 BAY !STREET .I I I'VI"*."..Till 1'l.m-: Commission Merchants and Brokers,

L1au.IL1)".ia.':'"+rw EN i. w.0>TT nark'N rid e.e.iaud. ueryhvaI ,......",. _....a.. I II I I IWBAY-ST.! ., SAVANNAH GA. PALM\ LIi, fc DEPPISI1, !1;
,........ .... .......wit .1 Acts W ,bark. JS. .-... ". .19 ro.akby. \\ E EH; ) & co 1\:: \\ ELL.J -of.uNhlrSMENTAOPttTTON-
... .u.\'IT .-r.a&.t'm..r hiYD:' ,n", I -----.-. --- I 1 : ; ;;. : ;); ,: AND, 1'IIODfCE .no- WIIOI.E9AI: AM Ill.TML: Dr\U.II: IN
'
at Lt rate.
.
.. .... .
thesouse*'. EK.: tfb.wu rak' *(. .. he'if.n.0Reriat Yr.u ,-the.meto..... _a '; HONE &: CORDON I II :N- ,,. '170.1I.1!) :! Ilrniiu-litiiii :SI;' S.i\innili: 11:1.!: Till toy-caps..1' .iluwi r,. ninl T lurw' IlKIIN\HI ant:If di...lailMtyll will. oil i a> our Airuit. la

__.......oyiiixiri a>araai I I A. II. CIIAVl'IOV. ,
ta. k..a.YraiiA CEO. C. FREEMAN.
C"1ooc' fWD i.1.rl.etta, Qa ./ddafned : 3 Lipors'aM Seers :; .. .. .. ....... ...
At app/wafwal M'''-0...knfp.ed.pltaAyi ;, E.
: $ ,..I...&uuU.'. 4 war.x.r. ht.tn -..-. BAY STREET i HILTON & RANDELL CHAMPION & FREEMAN Agricultural Implements, :
..........- : '! M
MVAXXAII. CTX RGIA
,
+eprz.. t'. wwllw I Powder, Shot, Caps, Lead and Rubber Belting. r
s--
i r 'o'lL w H. antTavr :, ... \..... ru..oo uay ..... ,.....\o nI' )f.......... A ir i WHOLKSAI.K( ) : : (MMK'KIN) AND DKALKI5S) ; IN WHOLES ALKGROCERS:
RMHAI.I. -..."" ..'._. ,1 I PILE; ALa; n hhfc.' ud ..." .1 148 CONGRESS; : 07 ST. Jt'LIAN; SI'S.,
BOUSE&" BRYANT.
N.r.trft .. I twil.t.I.r,1. 1-\\0(1\; '
-sAN : : | Sll'.1NN.111: ft.i <
Commiss'n and Forwarding''i UNPRECEDENTED TRIUMPH I I 1
Gen'l : 1 i j
B HARRI6rGIONr"? :

MERCHANTS: i, 11W; BAY STRKKT, SAVANNAH, IA., AND (

I.' Ray ........ ....-.. s..rEsa Cable Dispatches !

\\ _.nay.__)__".._ _.. -_-oI1 I INVITE TIn: A'lTKNTIOX Ol' DKALKUS) : to tlu-ir. laws; fled :E>>xr1 'i.DEALIi1tS "-

.:.- --,. ..Ib7 -.t'LTn.'L: -0-- StiH-k tlf DEALEU IN J''vJmrWET (OI'/ l l'f.
Irrtk* SP. IO1 TD plrR oust run EIIWITNW,Jut l,I. lnT.TLlMWAT |
ii-.df e.e..rr..r.e.prU yr.Ik1Yia.praaa..al. :' .a nit"". of M.w Yet a... Mrs I
w ..twitt'I..iRK..JONES r* .,read H I tint' '
|ii mi "'l- tt< i. GBOe E'D JI I ,
a1.1.LD *1L frf ..rlr. our ta. .. =sense,vllOTfrrnm
.... .'.. ... JlaJa l
1 !I.Mn lkMt| > aMt FIAXoS, anil'h
& ('I1.4 mwt nfeaMv lavraihHi.. nhnwlajr In* rraatrvt pm I
jnllw rnwtmnl.m irt PI 1Ni F' HT Ina, with the II Corner and Streets
Bay Drayton Furniture Chairs r
'"i'S':i.dr..rat..f tM,.pr.we IMtaatina.lI.ry. Which tley offer at tho Lowest l Met Bates I, ,
COTTON FACTORS Iii I .. th. abase. HTtl WAT I>O!<$ "turn
.aced rw Wiuetu.t able dlyrlch; I, SAVANNAH. : a

.. Pao, hi'"!lIlT. "MAGNOLIA" WHISKEY OLD RYE WHISKEY GEOi1OI.t--
TW mMl earl en Dm BLtrX A8TS, of ......., I Ite ; I March 1, 1W7. :
.. ., ... .
.alUr a nivnil i il .IU. ell uW .... kMlraT
ai a -
--- -- -
>,. ............ .4 the p rt. E>r*<._. awantnl toTEllWkY BOWERS' OLD 1 HOriilSON) ) WHISKEY
C.lluchuts ; t7ommission
: +OV"..f :t.. T.-fli. Shell. TfTIHOM : MATRESSES SPRING BEDS&c.
> .. .
U. AL fcTMiili > aparknH W Bonlly /
I.j ....._._ In PI._. &.vas itttaCoat, \\\" \\\'<'X\\>, \\\\\\ r*, SetA ,
.,-.j I
-- N-UR iiuixc: t)l'UREINrtta&OY:! : $I,. : W\1\ Iimm8
.....
._ '.
%ir* t.tor na our LACHE ToCK OF TOItACMX) CONSTAXTLV HAM .
.
H-\T 4T8EXT I Jul. l7. 'Ie.Iy auyll I I HAS ON JLNDXIJ IS CONSTANTLY HECEI'IXi.A
; .. __ iI ( ,
---"-- I ---- _

",'- ... : DUNCAN & JOHNSTON, A.:KNTSK; U TilE sALA; uF I1\X.\UI i.UN-rOWPER; in Kegs, llnlf" Kejuartrr '.'.. I = ::

( Kcjja owl ('...-* ItiTnwlyj] July |, 1807. HarUikaKiil with tka 1m of
--- Cotton Factors FULL AORTMT GOODS
.
I f ,__... __aaDaWwawwVrarTi. i Davant & Wapples, f

.... .._-- I :..\\ .\ S.\II.. '.Eur-.a.\; NOTICE. i ., '" "
-- -- Cotton Factors, ADAPTED TO A SOL'TIIEUX MAIJKET.Warerooius ;

In 1 HI........ P., had ,. R ''II afar: t tVe .
..-r t ..._ ,,. rant fY ---- f !j Forward & General Commission McrcianlsI4ulU 178' Broughton; Street ti

'-1- east-- \ !'*'Itt't.if'iilK' ;iiilnriii; the 1'1110111 I i1!L, it, MI,' in i-llin 1 ..;; l..I.r.. .. entire.. :Stmk: I ,

...........Cml: ..l't 119wvwanwh. Gra1A.I ,.
i A. RESCHER! & COD ., {Nearly l'l'l".itc Aiulivw'b! Hull,')

UDIi\ \ It\twif/fIL1 \ ; FREICiAM! J) DOMESTIC] ( DRY (iOOIS()() ) I,: '::t I.>.-**. nawpaadralap.tm>Kxlbo iiaiftillr,lad ai4KU/ Iwrntj a ahae..1"yaan, aa I silt n haM, tli-od.;invnrii.ajari sire

a '.bas.........any brla.n1lu.Md. .la wplirnla,111,11r SLLvannttth: : G-COrgl.1.:
rtanla falioa or iKbrr Mwchaaaiaa,
'OImJtS AND) DEALEE3 IN KAM'V a.'ICII" 1.iWi.

r \U \NTh iaT\n '"..Ks.U' \t'I.|| |I.>. Forwarding or Commlnion, ; hh:! : '.'Iii. SOswtiin!

.ILK' I u I \1\' I'IIK4.;I ...1' tun i"ub pru.pl.u.aidel.pa.LRrprcldlly
--- --- '- -------
.- .ri wa A -: FOREIGN(: and AMERICAN' 1'1.\!. \' 1'1.1.11I.w.; ; .. .anlI'l .

,*5uq__ itaCit1'4- KK: 1.1NLMofall; | ,....riUon.Mm J. J. DICXIS03'. BOLSHAW & SILVA

r... lltrr tr. f.., .*. I.....1 will ..... a II...... a ,
.......
H.----- w.er BEt.O'COST F. llMlir HfnlitnjwMlruriiarallaav J J l>
q- -h... r. r.a :. '::: :-. =:: N"" n II II .
..... DRY GOODS --
-.uss raloe i. ter 1. .aaal" anl I I'atdrr-I |I' e... i. "I"i '. (iinlii'iii: :: !I..ah. r. i T .niT..... r .......-... 11'Inw'1 () : : .1Ni IIIJ.EI: IX
--=:- -au.. =
,, BAUM &. ENGEL.
-- sour - 11'I11'Il'uM11.ICiotmOS.4 )
.. t.M.\loV st1111 Ly.li .
_
_
.
i-r. w +r--- il< t H. r.W_ ia..er - ......n. ........ nVVAH CROCKERY CHINA
,
a. w ""
:r "' -'" SAMUEL P. HAMILTON \\, \\ 1t\ \1, i1\l .

w vr .. i.. _WF ..u --k. to. Ian! 'lYtu ; K.ITOSCIIC Oil
< ..- -. .. CROCERIES, &C. s. 'C Lamps, ,
.. : I: I
4KTIIT. IMI1n>Vri> I sNIt


t -T--: CCX.I ..tltlTT M ab-----Pub....,*fiat* .t.* ._.Hen.a. Lana. lV\TiiSJtliELii"i\iiSiLUr-ii.iiiL 1' \ T I: II! [ J t; \\ : t It! \ \ \ Ii S i L i E \\ E OTTO rr IMM-.* Prtwm, {:-4 rnt(31'r'T N I IN i ..R K I I. IIOUSE FliKMSIILMiM \ I f ()ODS


1 .... ---- h v ....."M.u 't. I..t;. ...> \ \ W !I. "I''i \ Ml '..\ NO. 1A3 BAT STREET, ,

....,......
a 11Ita11I
\\
\
e' I I l.f'rtlt
Ii Ilcmalie- i-L. &t I I..I. .. ...: I .w':-: .: tin. ."" It / Ln .- .11 I ll\\I \M:' 'ItU.: \ \ -TI.ITKr

, L n ELfiles.
Ia. r HUH 1 ., .. .
R. X 1:"i .i \\ 1.1. -' i .llh.i \Itl.a.I
.. .. .. GOLD lid SILVER HATCHES

\ .1 l MII.I.U..: .V 1" '..
.._ C .hkl.., ...... Bridle and .. ._ ._._.... R..- SA1,1I1t1.1U GE11IIGI.1t I f: 1.I.

t ,:;...... /1t.Rk1. r titF I.'urnllun'lnn'hous..*

e.w.RRtm..a ..-. .. UKT4H< IIP+ mEtSl lilDTACTtllE \ .. w. tttiJIlN

-. .. 'a -- .-..,---- .N.Ii" t. oa-3t:_ Tb t..t... Mu1tb 138 Bruu btoii-Su
u 111 m JJ1 IIal1Tid1
\ .1JtIa, VVNAll! I.t.a./, .,..
A.w e <... _a. Me-AI10IV & C().,
".tMallas..
r I tttTRM.... a iY
1.1( _u V- aht.ruIR..r ... I. IIAVN .> A- IUt. rfllta: :. Corner BrougUtou AHA Jetfej-sou-Su.. Sa va I malt. G.....
.. r.N .. frT L ,(MMIar J''* & nm NMHHSH. '

i aMa'J ....... wa lialdAN.iE.xT "'- ,IakhEM1 t .-\. AetttlblhhbL.i Wholesale Dealers in Groceries.
I1P wleNastt 1&.11,1 $
iiwx1'z 1i .C::iiT1ViD8.
c.. -'<< a ar Flour Grain. Feed
..arrjrwaJnaas-we..era .- v ', \I"'Ui 1\f.
1 .
:" N \1t"W" _t JEWt 1I I" IPUu11 ",___..

S 1Uacs"11 T '- Jr at "111. I- a ...=. rt Mies ...-.. ......,.. and Produce I n \is.\.III1 i i.fttli-: ..I.i \1:. Wllbh.l.'IXt. :. .V''_
aV
+lrarafaa ..... "... .. ,It. r4......NIti I. .FN.s 'w a. 1w ear r. ti S.w.a... t.
... )j j1 __.- ... ._-' $ P HAMILTON'S ".--5. M y1h1tb.. IIa). i.. I ._..t! 't 'h. ik, +........... i. I It:.M.... wool... ...

_.. .. .. ... .. ....... ... ,..
ttITuI lha> ka M > t e- Lw- v. --
"'- Iff II. ...... 'am I. .:-: at.I Ilarwaa. .- .lr......... +- I .... ". .turf -..-... 'oW 4 *a-jia. a.)!.-.--i .,:_-nnt.- ,..,...*.f..*.. r ._::;..=. ''r..lawr. r a puc. "j. .>" '> 0' ,5 ," 'N ,...0I4IiJ.............. 'w
-- j ': w? .. .
..
.:.::... -


,I I


-" .- -. .. '. '" '- ", ., .------ "" -
-
I ri .
Ii. --
-
IB I .l t :