<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00057
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: September 9, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00057
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
(
a '
,IlL I 1 J 1 I IllJ.... .. .. .. .1 -:;- -- b. J r

r',)FIIE I I ; TALLAHASSEE I I I I ; I SENTINEL.I ( 'I ) I 1

I '

I

I II Y .1. HKIIIIIKN I I I OUVKII/ I I TALUIIAHMIW' '., 'I''IA' HKI'TK.MIIKU' ; : !II. I IHII7 N Inv sllllll's..VOL I + \' I.. Nil, HII},

.'. .
-- - -- - -------------- r ---- m
nI"llqlllll(1

, The J Sentinel, I 4nitl.alonal): (f.Ma, &r, 011111 15 1 //I////1, "// 1/1j'/l'PIfV/:/ '111rW,1PNIANIn4 / / I\'III"'Ih\ "' ::1l'lrl1a111111I/I( ( ", UITY' nillKOTOHY) ':( I f1 llllilllll" tt ; dl'rrll lnlr8la,, ( ( ( 'r.ttuIt1 htl''''', & 'a


I' ,"i, i./Hi(/ M, r i '''I, //III||, f| /fAt) I ,,' i M, |phttIttI'' '' 'i 'I Ilro( 'lullimiiinim ,,, \\VM I M I ''ii I N 411 I i ,A' n I '" I' ,A Ili'VIM'i' ,
MoQUJifiN MolN'IOnil, 'im' MilHfMl/" / / Mno. |*fin, | In, ,dmI IbNa", "iiilMl<, ''N"i 1'1", n OIIIIIOIIY It II (n u It Y & A hHIIIIH II (; I'm' & 1I Iloorala & 1aIIahaoocotii
ATTORHRY AT LAW I IHM I"III" MUM/ HP 'INN I MllfU'fUf"VVIiMWM ::11 A Nre.tJ: rt H : ., .,' "II" ''dN, Ila,'1",", 11 '1 l41I1," 16d ,
flltJ I pill,, I ,, "INflat' Ilta/51 I / "

J } ( I 1 llr rI 1ADJ1AIIANNI/I!/ YIlIIu, A/lif' ""II".HH'fI"/4 Hi,* "'I/nlnf' '' '''"' /,nl, (!InI I 'iilliilili'iil I mill I >' .HSMIMUM',11/. ula' p.NNu, N'IAi'un' ,MI'H, ,INaar I : .. 1 I t'onc.1..
Comrnlr lon rohnnfl
/ kKMik |l''< 11(1'("} HllfhK" 'IHM ,M,, 'IMilflfi" / *' 1/aI" ,f h., f '1 fltll" Nail, 1''ll'' Il(t, ,,. "ll" ///nlnl' '' I 11 iMlllhllf1'lliin ''''''' ,
II Mli7, .will" ill l/i/ /, i//iMiiiiiiV' .'|/K(7i/ ( ( I u 1A'114 '''' '"/ alldh ,
'
iir '' / I //ltl" ,, { d/sail, I 'tm ,add, ,' .1.I .
4 app' "ps
,, "
I /
1' ,
4 iijfllii'I I alit' IItI1Ia4, ,,,,1'1 '", .I(,in I* "r (' NIIN' 'lillllHNll, AiZl';"'"
"g4vIaIaII, A//FAN/ 1 (luiiifi'l" / ,If" .nil ,HIM,,,, ,, I f ""I"J"",, "/ 'Imnlllm 'N' 'will'''I''' IIIN, H\VHNII.\ ( / nt'nun/ l\\ h Iliali1uriIIIANNl1 / ",
I Miil'T I 'I
;, "
1 a "nl' |,) ||,, '" |n / "( nllii I hlo ,'11'1ft" -I
A 0 WHITNKfl i, "i' 11'r'"I| '' I '"/ ,,1'1"/' /"sal Hii" I Ilif I'/NltIIIf'/ ,Iam. u II,,., Ulll'l' "IHllltlllllll, "' Ill'll/ I I'llllll'''\ "DBUCCISTS
?,.t I I III"\ I "lillf l '/( 'AlnlM'' '' nil" ,I ,p "fit, flu.IllIllJllltill '''. "mill'' liiilni' I "l I 1'/1'' '/|/|'M.I dc.*IC llllMH""CllllK| ,ll A. a III M'I ,'IKMI N't,./ 11,1, HI'" salt' riu' |," II "IK"' I itllnlw"I "' hI" : (" fir MJIIIdIllp/( ) ,
'" A 'fri'imrrCMf' (l4A""Ink,'"""", I f 1'"' nV ('' '( I "'lit' '('Vita| |, "lii |inriilif'il,, I (,/" f f I llm, Aim/ ,I. ,,I ,,, ,M I MI
/ Will I I'MilllMllnl' '', ) lIlliI'lllllHiiHili" /' ,,' l /fUJIi, ,. Ifll'l! fM.f llflli., I|1' lllilll' ,' HI'lllHi" Illl'j I M, "IIt',1/ / n win" 1 1'iMni' ,; A en ( ,' 1/h/,, "' 1111/1// ",''i I'*'. Ill,, ""1''". ,ups
RMlW Ml "lr \ / ,,,,1.| ., li, ANTI) 'II'" taut, '' MiiiiiliiMliMlliwiil'Mi ,' ''' !r. Af 'HI OLO.UND, i I''H'" .lull, '/a/, ,
liUftiiiil Cirtiilalioii, I in Hm / Alil< malt III 'INM Mill' "''IlifMllI'" I IrttM IUjMlllfillllM'IWIlllllHid I ', I IY |' | ( "fllHi..' "I Mllilt" luau ta", "llrttlll, "I linnllli, '. ttli> |,1 I'lr L'v .,"far, 'N ''/'miillii, '[ ,fnniMlnlint,, 'm' itiininir li
I r n n / Comily, ,1 IAM1411'a'I ', MAO' HIM,, //' fill I "'"I'if' lit I Ilii"nun I '' I liifMlliiilifitt' II In phi| (*-'I'IIU", ,'II, inn' I/nla/ "Hi,"mi' f Hmif" lumliln, flW { 11111 ,A tIIIS"II I : (", ""/ ",aa',,, ,'. r ', nl ,ran/n',, "n"l, '.lil l..nanX'J nif Inapt IN
tilled" t (Imf' I If gt), ml H'I niinfiliiiliiH' ninl'h "lliii' ,.1t4 "u!, 1 I ? "I I / +rlLl"
ADVU""O/ NATt 'r.I'II"1f. 111 j ',AW AIII'l"/'I'J'' / '' l)' '' //If I II", N '1'Q'" II''""., AId|,"lill' ulinlf/,,, (Pitt, ,llinilK/ ,III |'lliMMil 'ii|" 'AMiAIIAMrtlW I' I'lXHIIMAf ? Ir11, ? ,
iIn i J,,, ...., / I 1lal' 1411J /MI "/, ili'iil'' lii'" i Ils(" miiifi, '"/ HIM 'IN.' f'I''I'f"'I" l IIIIIINIS'<' ( '(\ JllIINI4"" / 11IUa/mmaalItlaagtat/NN/naa/ tutIM'
"llf. Ink,. //I ',, ninl" ,iif, > "' i.o lii t miff 'f manta' ,, I '5p" ', 'I.
I / |/ 1",1// / tthiili" dI' Nod' Hi+"dill |llMI'li' | l /"llllHlliHi' |" a I f'r III ,, '" I"I
N "ll PAIL > ll "Cifiim| 'in ,,,,,1'r,I ( '| ,N/NI,/ f "fn" ,It-mi, I III i ", I'p" 1 :, 1/,, |H| r II' III iHtlll, a ( I",, I f"" r. ,
I f' ,, ,,, j. hi,t ,,, "r. |1'" / 1111111:11'1': \11'll' ,H Mat' / I ,, 1 '
mMI.WlJKrY: : : UJ tITINJ1hN nfi< | / I l in Rag "nf dm ,,,',".. l5a
Minliih 1 pndmjaalnNtaut" | ,Hufiii.inn,,, f 'imtl',, mul I/ 'In"i nap| tlnn'I, ,,\)' mull" ''liillilliM',' ',, II/ 'I Ii, all ?, Ith1'!/, N
"/ Nrr, YIAIIII4a / PAPY A WII IITQOTT, If, ("fill"Iliif" I 'mull,, m Ia( "imili >+ 11/'I' / "it 'fulfil' Him'In tuNHiiii' '' n 1lIlt'I"/ rULL AOOOnTMRNTI tlataa", .I"I I...Ifn 11.-I II ,
HIM" ", ."|iMri' "llnMllilim/ ilm'* >" "iiir-i, I ,ln,.H flliif, ,, /I| '!!1/ f Him/ ,niilnlii." ,"alai" "| ,iwlnlilMi. / "mi InagnnaN:: :; ': film: :rl''I|:!!ln. fir ",,'f 'e U'W"'v'i I' 1,11 W 4 I jfi" ,'Ililll/' liutt, i I'I ,, ,Itt,, i lulu" ) "Ini" in,ml,,I ,In, nil, I 1 inn'''l I II 'n"''", 1 M I ,,.,in, I5, > 'inI tHiilml" ", mnl,, M< "Mil, "Ingka,,, illiil I Muliillli" '* .
I IIIV; I lIP$ III (| I I 'a5a III I III, mnli'liilfr, mMliit' ,Mi' I niKllfiMlnilIlu / Ir.., ,a.. '' /C flaaat" faN an '" PlaN "utrn NP4
d ,
4 ,,,aM1'n, ,,. I '" '' jlllili" I 11111\;' | l iV .Mil III II ,
inirr|" rAItAn/.' NArM, MHIIMIffllnn / / I I li". "if/ lli'" I ,/ill"Mln' ( ,,,|,'. ninl"I (,In., "Ifnilli" ps1NIYIll'' I '. ,, ,III/, ",,, ,t. au, tVhill-lll,', Will, II'||l I In/I/ ,Illltll-lilllll,,,' ,' Mull" ", III',' I ,""". ",Iaur/np Ir",,,,'1," A" II
.nlillll"," iliml,,, 'III/ III" nl'' ,ullif'f" 'Hull" nnfliiilltt" '1 i ''in"' 1'' I Hid ll ll" 1'II 1 1 III I "
,-, %./ ; n j i ; nil1' Mn/ 1 1 iid'' flunk,,, 'JliilMlfift.Wmi ;. 1"1' 'nil' / 'iillliiin" iltll mnlmlllliilr, ,/ '/ In!' luiiiil" / '" 4.., "I 5V I fl P ,IMHI/ / .54 "Hi"! "I'llMHlHIiH''' '141'Lllllia I /" Pure Drug : !f"a:5" :, ,
.. .. h lit" milll, (lli'il''" "lint, .*III I 0/11"|'|1111' mnl" "id, fun)/ I IliiI I I KM MMmil' I"I Id,,nil." I'" llillilljll'lltlllilllllllll't S "' '' '' '"''!. t I I 1 ?" afat/" ,,,, ,.,.. 11'' "I' N, I
n r r' f II A, ,ln lf !*"("! I'I "| /!" | I "n "dial l a nil' a mi mil fn/iltfH" sItu'" "ifn" Ml.. Wi ANDflllHON'fl: HONfl ifc (JO-' "In1" ", p ....'.. f(1j
M" ",.,. tfl' 4' II'", rti ri III II1 It/ i "pilauNN'I" / ,/ It lll f 1 liMMiiiiif'ilili.,, ( mi'l'l "iiH'dliimi' '/ i/n, I .MMili,\ I I I HHIiKllhl I I I I I I ,. /r/"aIr/ I",all/1" "rNa" ,'
" '"I h 'l.11! i I A, ,1, I'lWMM' I ; ,IhnlltI/IN,, , "' '/ "" ,,,. ,,' ///11",/ rrM" ,arllaantaw' adadml |11'('A (1'I'OIIM" I I /1ungnud, ( "Ib id" "ll l"a/hiUrNad( ", 'A'' 'A'I v h

7'I/ I'J I tI I ?T'<'I i fil! 9 I M,i TV 1'I'M 7 w 4 1 (, II I I! "1" /I IIf, ,"Ina""fA1'iliiiii'' ',4W liHt, "All liWo//, / '. Jim..',,*.", /tW/4,/ / ," /. "mh,, ''L,ruI df,,t,,,Hat I\,'Ihlr, 1 iiili,Ih, |t."I".,,,, "'nNIr''in''''i' (iiliiff.4 Nisi! 'ijn/ "/htru'nb ii ,11,"III, I dnllrlIIAL OOMMIOOIONK J I )I'' i ''11I'111)\\' 'I "Itmlir,, ,'\, ,In, ItiiilM,, (MnlliW'M, ..1a1,1:1111n MEDICINES OHEMIOAL8, ''i"/ a ,," a,,ae,, Il rnlrq", "a" a. //P/ lIlt A5IIINltlNI 'I",' '
(9, [; "
M"/ <1 } W if n'' V m1K i i 4 w filli, | /Mmilfiimi4In4H, ,, /" :I m /((''I stIl, lit" 1'14"I'tt'tf, Im (ti"if )N51/1pNIInnlas' nil' "n i "/ .?. P aI
llo ,,
I/: 4 I":|J ) n>i I' Iff Mli I |/ l I l/l l|I m,ij r1( I l| awl( Nt ''I ,,,ii, f, Hti'l Mlnit/ ': "mil"t ,1""N'"II'I' ()m (Hlli'f" 'In'" ,'It ,' : / : IIIII4" AI'Nna ," '" ,1/,,flair./,, .,
I// ;1I'I"i IW1, I ,1! 4, Wi IaZI t,, ,, ,, 1 I'lMllnii' ,, "I'hlrWnrlilog' ,, 'r.'IIIIIIII4.( 11//
I'll ( W flu A mi llmi "I'/Him/ "la tilt I! "iIII1 (IPa I its a HI, flfifiilii-' l'niNlnHfilllil" Crtll.ll.,,'nMililllMIHilIlH
IIIW OflllOllf// ( lllM'fitl,,/, 'illfflnf', '' ,ilii'f| I ,,, I a ,
,, ,lftiM "I' I df 'iijlni/ ) < 1x5544nllg MIN.1N4AA/N
I;Hi' uliiiri' MIIMIII'''/ nnalnnnlMUIM imp"" f (b,Ktf,t6a,, ""lvaW" A/ NINNM, / |li"'fft Mi"tlllII"l/fr', t II''" "'" ,/IIa I Ijilin,' ,1Wrff f Milt UrhInN" ,,,,, A ''It'IN NIA.' ,IIINI', ," '?,IAJ, I'gilptIN, Oll 1 I It, I r, P "a "" "I'
'j'/lI'f ahlJ j'' AI'TOIINMY I D ( A 'I' I IA W, : ,, flfl'l" ljliifol," .,, "IIf\ //'IlvI1fs'' / |,(, Its,..I I IpllaalaaA6' mil ,llnlrtll( firm',, i .. 'i 'I .' lair1.aSmr/ I II'i
,1/: : ,, :
If, H/ IrnM" h' # a'Iaalfnl, 5t1,1WI44 'I /Ilorutlfll" : 'j"
inmifi ,, ,,, ,,, ,,,,,, g r
l''u't"r'l, MtnlalNIra' / 11 'II itful" Il I
,HIIK, HtrtiM ,. i ,ln" miniM' nfi r', appsal M 11IIIIIIIIII, ,, ,/ ''I'', ", ,,oifr '
i \\flll// > ,I'M' AI<"flf, .Mill. Iht fniiHliiiilnilliJJ / ", 1""i'M" ,' "'''fl' ,,1,11", o f ,p/Irlnaat/ n ., 1/
*5511 i |n"l,11x115, '''''''4 nlll' 'li" fnli,'MllM' /f'/l/ palma". III' "UAn,, ',| fMIA/nil, '" ,' q illl/l)' In| / (/' ( "III'" niilliiilllnflfii' '' /" /ilitiflililllil/ ,, V nli" "If HI'f K' andItsatV" Illinium-' / '. hu I I! rN 4PtAIm1' '1 I.AAA" .
IIIINn1'IrAh.Pr/ (, Mnir4 f MiMliihf, niffiiiiiiu, ;l.IIla, ) ,, II'ftI'tII"T, I f/ DIII', I S1)()JIf K H JiiifiiftwM'// ( ", wi//i III4f/ wn/ //r 'III'IWII'I i
'' mi// /" JIINtN1/tIItI) / |'| f IC" twiiif I In ( I / ffMM" l"( |lll''| llW-'Iflfft, 'llllflflljllll' '' I SHIM" II A., 1'I' 'III, '
> 'tlfiPlitlHilMitflvl" ,111' iirt.,'',"lM, Mil/(*' ,,.W lit Wirm,lit* pmtIIIJNNNIIn and lI"In"'' HmHtttli'Itir ''" ( Hij" / ,Niiim/n." lai/irnni"/" ill,,(,i 'Hi' tr m'N'glnmal ,dn"| 'Ills, /luil/flm" / / ,fil, nf Ull'( :, 1 rfNil'li,',,,nl,, f'f list',, I 'nl, 4 II /"IllrI"A'a 4"I" ( I '11y" Ain" "It4ilANINI. '"n1II I' ;::r l11 as! : :1!I I yapp,, u
l' |"fWfl'' '' "Ml I / (" of WiflWIifi'liIII Iaalrf;:I: ,IaIg'\ 'lit,, ,. +
1 ill"I w I ll r (III* nf '1// HrII mapn 1"...nAaNunllIIIIVa. .." IA, 'IYII ,tl,,..AllNl ",illiin, .It, Pfiiif' it /li'ifii'iy" fI," rii riiilfii ,InIlii I / I//I "' AN4I'n/rttl/Nta/r/ /,' MINI"Irma,
A .N /" A "' ,,'" i I' ii. in'; usColton n .
,
llfr'I'll f: ,I( I iI1 fif. is(#f I tnifjiitffif' mpi' iif' ,Nn11, I I Iv At WOlf, Iq 'am' I0"I M' I II "
H I', I utl'IuAttiirufyrtIISSWnnll1rlid, ,, ; if / } -1/1I HYf ''N""
'flu IAn,, ,nrIf't 1 "N"A JlIIII AliiYMi,,, 'Ifni, "l : :: /iotot' toMM.. ,KUfwuf.,." 'Af6nmIVII I'. I'. ..I..'tI.. II Jfr ,If "i .1tJ, iiot., !! .. .
f1fftrJI.WMkly IN's, ''t'(<" '''''',, WliiW,, 111' fill" IfI a641M'l ', 'I "I1' M'f.' ...WfII ?" f. ,.; "a, alNdnn, < hr.? h ," rla /
,,,,, SMltl""I/ ) 'l/f Mfl, //If""II,Ii I tI"I" l ( "', Ift"//", flf A ml,, (V'I'Imn'tl(/ Mnrrllnlllaas No
,, /&,,, ,,,, ,,, Agt1It'P1INAII1NA / I f" H ) ( "i l N t litli) .i i'Ilat"IHNN. /,nAM/p,4', / ,, AII "nil1 .
I 1 fI'III"f", "i''| Kmifli/ <'nftiroii, j'MhInAlaart' '/'/ / ( /' '' HtM, < 11"1 'naaal ,pal"
,
,
.
,
"" II'' '2' /, *f. 4 I "' ''ft "If aaalr I "n I Wild
111111!
'almtlbrakarj, : \Iffl"i "rf IIIrya i "M'ilf! Wi, "" ,;' I ''A"t, .a it r"n I II d,, 1I I I *Ml, /tY/N' II4"U' ) .. t' ,Hat,
: aax'r
,I., ; :, J JfI" "" '' / rtlnutlrttt ,/ + Ian''''I' lit" I", l"l fIt( IWI f BtWl' mn,.f"" ,, fltlf f fi it tIp' N51r" |,11/1,/ t n. IMil Wnfff> /"||, .|1111Ir "' .I
/ "aaW gV'ah,. It .harba" "wrlM, ) 'IMN ti.", rt. Mif ,Nf lW H j II.M /" I llf(fiifI //I /a < i i i M ii "i.. H N ii HI' "iii / :
.' "" I IW* flfffWlWI'l Of, Hi", "hixMjHll' ill' Dana,," (i I'< i, I.I. in'h i,, r li I ,, ".1.1r / "I" .
W J' tally
/ nS4/AmqANM6apmuD
)4 Va,
n1'"n, ; fi I W)141tYl ,. ttA .
r J T '/ ,11/II (f..nN If' }' *.W W ,", !.* r*.., taaaaNN4afa. unitifiift 1451.1, 'f"I i fi) ,I4"a"., > Iyffigra, "u., ." 1t'III I'Mr. I ,
,
,
WN'N 111I11I/11/ #I. *1''" 'Ir. 4IIf'fI ill II 4 14'itt'''! ;
NMNN AAN IAN.NMIfMbNA ,. j
/ .
r'tlof/' "" IfCIIIftr II/< 4.11".H" ? gn4I111if, $ / 'A MM'faahtI WKAM'IIIPW' I"'tIIIIAI /
"/ m44n' dof'/I"I"'/ 'h mlp I'm nNANaAtu ,1'111 99 MILLEM rIaI .
h'TINA, "IwhrA" a '141111 11I"IfI" A'u' u.m/man,, Atu""oy lit JJlaW, I ti* I ,In, '. 'n.l'fwltrini '"/ atI. "II "D5DjLpaf :"
p if / ''1ft''', frIt/ ".,., ,..,..,." ,.. ,...< tit ,dt //If i it,>. .H' MPWII.''''' Mf f a/r rMnIingany i iI "lp Nsa..",fl.a aR4ANNAI./ ANppla, ,
,, 'rAlA"A1.' / .NYY" nAJIllfllflffMfr" I' M, ,* "*, "m i/f *.1 I ; I MMMI II ,ly'I' I'V'I14Dv. : '"'
sal Hill, if '" to/Wlgr ll It.' fcf ""'if' II" *' "- 'I' 11, ,n "" ,'" TttfottHI V.f "' W II/ "I'UfrffS' .J, "
"1 '!It(. ,,1"I I. ,"I'I '"', I',< I ",' ,,/, '.f ,, "" 'tamp ,I'6 "i "',11.1.It.t' "M IfIyMhynl I ,WI i,,, i /111.,1| ,1 .a H' II HScrovon IIIN/p" ) W', It" "d/p/ hr' la
.
I'h'' Pjrll, "I." n"" 'III" t<" I I'i 'a I i"Wl t /I// 'i /'s!'aaNt alit, f fft and f I "I'lrnllnrt'/ It.
,
f .... ,,/ fin SIIII//Mil/tr, I ,, "
191'I'S'I
i ''I rf > 11'/ "It ad.! ,, ,'If' *"',,. ,111111 NI'I4 1aMIa'I4IMI'i '" ,ff'/II" HiWitf, a, tar, N ". ds, I I ,. IH ''''' 1 1f
aaa ").. (H "ili> W ,"",., Ik Art'NphInlN'F/" tri' ,in N'..l inii .II/lJI.E? I f 1IafIAFlx,. 1Itn/I' If' N
,III r KM nip .. 1 Vl-l"...1 I ''of, fH rmpt1//1 ./ $ w, IIIUU4HID: Jfrfr+fqf ,fa I .,H "III/,?, I | ; AthaWI |;: i, .
V III NMIN.t N INN f IrbMNf f I Ip/N
.. "It 'fr1'/a,/ ra1M mnH pAr
1
f, 4'< I II" "' V 'b AT tAW I.fS. r I4a. ... ''' YIN I, .. ... ,. '''alll' atl''f"f', J Iii Clall Otua aalabllahala l
ATTUXUYa =.r ,...... / I 1latUi't' ..a 11AN1' ,Is Ir'iI t "I a f D"' iI''It' ''awwNMnth' '

..t J I ...... '''' ",t.r.,.Iff ffMWI 'I I.*. fli ? ,........",. ""'", .......... ,.. i ', ?, i "",' ,, ,
((,tlitxii1ICttlpxAA unit" tun, i HI rti f44' VlYHN.a I : ", If ,....., ...... 1/1. < *i MM. irf Hmi8o : '"I \ Mlifto, N"W4Vptwl' f .furmtt V''h'll I Il ",. t. /1"11"Ii."n'N II saw a'Fn j. ,.. a "
s, !'! /fWfrI4HfI/ l of .,,, Nlntl N1i,. a t" ".*' '. "
n "it* ", ll"NtM _.::t 4 f If I c AN111IIt" ,;!,, 'If ",,.a .fR J/alif4/ ,.,,,... f.f. ,p.,II", app taM :!. I... al.afYAINIAIL .

f I.' I ... .. ",., "' fArrn ....Mat "",.. uly." "' a .rAkaam N MI..... W" ,Itt,1 a,* Iu. -la. .
1"11 ....... ... .,,115 0'
4.11= W Nm5
r r
Y ilJa r w "',."fUI"1ff,! t t / '. I lit"" .- II .... a.m.lla ,. 1n IIIfssvfufiln111 a ..... Mr, .4prrl. fhM thfWDP. ,,. .reap .
r.
,
1/1I ,. """, ., 1'Ir A ,AurtA."IrADort", ,.,P .k.-, 'If

+ Iaj' COUH8lL'JJIt' /T UW' rNINI, ry4a" .R//lN./ 1.' I1,11 trttA 1. i IV"f, ti v, v- 1/a A ... m ifr4 4sal rgPiaMlt t aULY PACKET

r"", ; gaAr Mrrn '1'I.Ihl/flfiMl" 'J/tI' "Iv ,., I / .. N NtM'M ..
a r st / MrA fflf1N1 "AH\f, DI/ 1 Il'rrww NIrN
A.ab'+ +t t1llrmnlAllJful t I t
\ tt AI / .r/ .......... ,.
...... 1l .
rt f a' ..1M ra.... 'J "fiftI1l W ,Ut t 1IIIrlrlaI, n/11 I rill k.1 Wwfc.tt .

..... .... .
. a
.
& .. .MnA ..... H. ..- ,r ,, < "..e :
; wf' li W .II Ml4( vin .ALAIrmr ..-" ..... ...
.. SarpNa. .W ...... Na ,' r ...
'I .4tgIAMNA M1A ri tI : N5 .. aft I'aK't tA M ... .rI ... :f aA/nttppla .0k 1"fIAI.Iri" '

'1"-- a...r AM' .- rA.AANCN1. .. ',''.,"' .r..r.... .: "" 01LMUUrf UOU .;, A...... tat. f.,., .." .. ar ,

,rMlra .rAMM .., ,
.._ a to'-- AII1IAN(1k.
N a? ._ _.. .
-- ""w _
'r"- tar ..... .*,. l1SI. Wh .. S+l14KiAAIirJMoRr4 ,
I'H .1fto.
', ,.,...,. + .,..., .f.f., .

-- ..-.. I..... f, IranW II ....,j f A. a .mr.'tya........... A t f +I 1 ..,.. tIr.1: U .qt INI ,
I v -- .. J. fMfHJUn"" 409 MAKTIIAIIJe.1 .
r ,
....
"':4 .... ..... .., .....
....... .. ;' .. .......... .. ... .., .la-

aM.. ..NW WI .fIfHt. !! IAfr *****.* it ,COTTON AO'TOAI LIA. I s. ....j Iw...... ", ".'............,. ,.-.. "" ..-01/<#......

"... .,.. /tIIf"."Mt, +NarrlAta t /MINP ta 4, +rtnuttrauar.#f 11 I It tioht I Look This Way 1JAMrD I .r'. ,_......"-I ""'... 4'_......... ...aa..ta ..r
t i .. ,
ii. _
.. 1
a
e +' ftwaMMV .Iha. Nr ... .' 4 I. (NMIaa
# <**"'"t* ***"* ......
..... .... .. ", .. wo4 ,__ + ..flatIlm Is..NUl* A"COllll181 i* .:: ..amt. "h" *::* R
.1Mmw.Aa ......,.. .MM +r-. ,,_ .t m? amaaAaaar + '.tawAICAL E. PUNDYw :

_.._ .._ -" .111 aw + .
a PIN IHaI IEBCRln! .!L J"J-M',rwta ;:. -- .._
11x 1? JWArN 4 vtillN AYP .
W
>
.- ...... 1 1m rII,7/1tA1 HOTEL == I l
; IJiJi' .
',;: :fUIIt. J.rt 'tIT" -.... Nat.._ .. ,..1. t ...._ 11014a .
.. .-. ... -, TaUaMss8s'I'IH' Y
?"_- _... f1laN 4 r _" ...aeN ........., ,. NIaI, arAN. -- ... v -ijr I II a. $ AAIaMr/MI+AIa. ... ,
m+.IMY .....17 U .. .
: "'" .. .. .
aPYe* 9MV .. raMA.,... ........ ........" p.Nmfllll .NI1Ml.1. .mw. wa

::t HE*!* **. MI fIr AINr .r pw .. .,. rANat...'Nra .. .
.. r, tlt .Fa .MNat". ...... .m.. 11ww. ,WtV f. .1-. *

JIll K't it L } J P I mart ".J ru..t -R u.r..JIICf tlPHM M Iff W, 131 aaV'

r& fl r W arIlN ar asa 4* a, 1041 ....... d1..54APaam. .
I
4." Nraaaa5 M I I II "
....
+Iff n mM f fII ... ....., I R ,,I I -. N .
t11'1a. ,:
'I'I ,f.tf9 .
.... -' .. 1L M. u n r rI "
*fttf.t VMMfrtff
ft* It sao ,# b o r. t Plrla llM- i
T HP -* n. rw ,.. ... -.. .... $
.
3i T,* w>BM' ( .. i. ,. ..... IIA, I-' Fli _' ,_I.'r aV'aV'i,

,wNrr AfA Nt... .HfII/IIIH'/ II .> '*1...ftijm-. .. ............ "' ... '" ,.- Ir

AMIr r ..
a .
I .. ..... NI..41. "

'... | | t MN I .t .... ",, ............ .

i yk J .,j r C E'I' ... -..... a:=L --z;; 11 11II

i 1 1H" .qa tAIANx 1ft -a, oat NMPft llltaar.l4Ntllrr .. .

awtAN .rgMAMn gUlvMllNMr., bIttUw } # **> rlokMMrl A1tNa,. itt.

Nt .alY ; ; ;: : 4II j jrl' t rla .. t. t 5' gA 'N'I4aalNw.
!
W 1
: M" "' W" .8' AI R5 I' I ; 011I" II

, : D ....,nm. __ M j J ...,. gar twj1IJVS ....... i .. ,


f WIft V, ..., ; CI.nlO'' ( ton* .':. 3i'< .> =...,

,
( ; ';
, ,. t ''\'h.u. ;' ,14 < ,: .
1 ..- H
I
Ii II .. .... _" '
i i ii ... ., r" '"
a
'
i 'It"
I f --..- Uti -J .L .. 4IMs

fi fr 1.E..tct: &........... .. fa....,;. (I. + <..
Jill W a P!!!' ,.....

I MN ... ..4.... .. ,, j. .
[ ... ;:; ,' 1ft" j

, 1'1'I. .. P.- .. C r Mn

..,1\ :'>'\> ...-. .....,... ,"" .. ," '* :ft ... .. WMMI J

,, ,a, -. ...- .,..,.. ....
i t ., ... .'- ...... -.e .A::. fIt" t. ...

It P I flll .or
1
.1 I .)11....t iII'4, lit .1L -- ... ,
'
N AIwa
.rII. .' .' .. .. .. .. .. 1 .....ally .wt tom 1 ii

,. "" "''JfY If'- tIi' ,......_,.'., 'j..jl.. _.''J. ; t ,
..., ri'
-
.u '1', ...., .
.. ._ i
.4 "' '''' -
..
.
... $1- A Aap ..... ..>'" .",,.., ""rr ;

rib 1x4= Ii'1 .. .
.. m \II,.HMUBHil ... ... ... T. JI "' -

.. i
., '"
,J i ] .. ... "
.
I -
II
I I 1J. i :
ilJIUI!: J [!II" W [] al.II .

........ -Ara .,... : i\\.... 0
of a-a0ra _
t <
rti'a
.. ..... /III''

.. _!dIlI'l "" < /" aw t / p ... .. ... .. _
.., ," .. 4. -." r., L2
_
> .
r" ... ...- ..... IP9.. .- _.. ,. "'.. ." _.._ "" I ti.41. _, .... g .
iU '''.C--- > "" ""' -" -'J-; ""--:- ;; '.=""""" "" f .: : ; : -= ;u. -..--. --" -
e-
.'lIT ," "' ,. _

oM. _. -
f. '" .' -. . .. ,' r_ .,-_' ..JS."w:'* ;." .
.


I I I.,. r' .

tot", ", ''If "'' lUll''. .'., ., ..." .11"11"" M till, .IM. HIM' 11AIMIIM "till H I'U""! HI" I IIII I .Mill .. '1., I'HM VKIIY ,tiATKHT.l'nlllrll h" dfttfhrllltnto, ,

Tine I SKNTINICI I 1, Wlii'll, "llillili'MI' Illlllllll* n/n/(" Mlili |II"|||, I,lilhiihlillll ,' | || ,. ,In |.ii| tlniii,' "|iiiniiiliiii'| | Ml'" i "I'nlMi' I ) III II I'H! III''t III "If"|" (I'll' 1\ l> ,iiii' iliii" ,II''"< ll'ni'l iilli'iinli, '' ,iiiiiiiiii' '*
li| ll linllllnllj',, ""|1'.1",1' | ,| "''II''H"I|'''' ,> ,nil' M'l',"" Mil i Illlll III'|' "|, ""i ''il' ii'liil I, "I' |''H" ,,'" ,ii nl ihi'ii,' I ''imiir, Mill' ,HIM i 1''IIIM" mi rijil'i" *
... 'fJf"i( /. ,,lliI'mf ,,/ 'MM I, ,I"! Ilin 'IHIIIIIHII'' nl' "M '|"i'lii|"| IIH'ililltlliMIn "IMMMI, Illll ("Ml I'M "Ml' | I II I Muilloal H"u"" "
,ilm 'Mini. 'llml' Iliii, "nf, lfi mninli wmiM, tl""IIII'|| III 1"Hilll'lll| lllilllll Illllli III, /
NI'lMMVl'11'lHl/V."' 1 Me I/ | | | HI |I"1t I 'wiiiiilniiiii" Mlili" HI" 'm ) niiM" "Fin, H" MidliHMIMliii llll'il"Hll'lli/l, III., I I, I.', ,.
.'null' KliiM |iiil,.' 'lllfill|( III I 1'11'11111' ' I'MillMillli Hit liiM" nl, I rinMlniihllli', mi HK ''H.I' ,Iii "liliiIiiiii I ', .I'liiiw' KM'. In) Ililiii'liif,' Inn ,n III"( nn mi' mi ,"llml., ,lli'iii'l'" ,,' mi'l'I"l l'i', HI' ,|mniMlll' "lnlinliiiMiii > .I'-" Illllllll, IIIIlll 1,1', "I Ill'lMllf'lll'l'/'" Illlllllll i', ."."I .' '".. ,I"'
"
"
',01, 11''Hi',1, Hi'"'. Innli ii,1| |ihii,.|.iiliillnii I mi.lili'," .|ulliin (In." ,illnliuliiil" |i"llli|, ,nl,' i iiliill" I (milll'Ml' III, "HIM" |inlll'' !. (ill) 'It* nil imlllll.., (Hit ', \ '"h"II I.li, lil.lti" /If ("liilii' ,Ihi" IM ii| ""lii" |1' I I'" |
I 1'1" AlllilNMI'lO' 'IN IHIIW, "II'H,,' ,' '11. ,,(nmliiil,, ''Ilin/ "ll|,.| "liild'illuif I IIH'IIH" Mlil, |" t "Illl,,, "MUl'illUll'IM' '' H'lillllll'llll ,11I. .'III.H., "' "( Mi, r II H I "n"'
nl', nl' l"l l, Hi" lliliM" vicnl' Mult" niin| | "| HUM ill' ilii,' i "iiiiii. ,. "niul" iii iniHiii'" ,t'liliiiiiiiiiif" i iIIHiixilii I 'nililllMIMI' ,lll'illnl' ,, IIIIHnllli, i 'iinili"|, i "I' H. I II" IIt *' |,l l'ofl ''ln.l|
Mill' win' "iliniMfMliii' in ",mil nl II"I' i iI ''' I ,ll. I,I ,Illl' (In'' I 'I. "ill1"'"
Alllliillll\, ,, ll'll.' 1'1"1I'll.' Ml'l'lfni Mil 'Ilin nl, ,liiiiillliii, M ii'liHi''' w III 'Mill' III "H "lI'illlllMfi Mil" Kill' "I "Illlli, Illlll', 1
III, IIIIH |'ilinwi' | '| (1' "I| |I" I I Mnill,. *"ll, 11"''InnII I
'
OL'Va"' letll. _"If .."" ..,. 11"1"1|" '" iiii, ("I' ,1'iini'" ,in, i .. I. |,| li. i 'Wl1' //"r' iiinl| nciii" wifM'fil' ( ,.' fiiHli,','", "DM, jillflt' '' ,Hull, I liii", (ill II.IIIHI| | tin (iiililii" ,n ,iiU. "i 11 1 ii 1"t 1 i d.| i, "I'' li I," .( ,III. I I "i' i. / 111Wi Mni'llMHIiiNiliilllMi" I'lmAo' ( Mi' VVIiIn ,/ / (J"UHIJIIU'ug, ,

"iinf', ,In nil Miti'l, '' Hull ill, III"). |'iiti'IIIMM'Mlllil"li'fl'1l' ''', ', ''ll, "III'" llnlllillN I III"! 'HUM "Mill' |I""lll'| | II. fllll Hilt", .I (III, "IllllllllIllxll "liiiill llml, III 'HIM ""Illlfml' H ,IHM "il'lf' *, : (, ') .'nlMllll'lll'l ),,1
I )* ,liiliii, MinHiiii, llml, "lln I niiiinmiilliii" '( 11' '' "
"""M Hid" KUllll, I llnlll, Hli'' "II'flnllif/ '|'|"|HImmi /' "III""II"'I* ,In! I'HllV' .|ifilj<<, "Hllil,I Illl, ll"llllllli'll, | IIIimllih I ,* Illllllllll' 'III! |r 'Illll, Illllll, I If Hlllll,|"|,|| .,li ''I (II"("I'llIll'llfllff '" 1 'lull, |i| "iM'l' "nl I/I, MM", Mr Illlil'i, Mill I""II"I ""fif'" I Hli ,llllllnll.,. ,Inl, I I'll" !"/ ,lil'l 1 I I'llVMiH'iii u'l'r''t' 1 't.ltlt/ ":( W.'IIM'. 4.
"
| ', A'Illinium'' inn" imw -lilH'i, | | |, nliiiiml, "en 1 Ml 'ill, iiMmiliiilU,, mii'iiiii' "ill'11'l'ilii"' "' '" ,,ll, 'mi'l'', -It""ilIlifl'll I I ,' ," "" Kill,* III"!,IF 'IIMlllftyffUMM,' /!" ''I')'*, "Hill' 'Illllllhi'iwiiftiif'l 'Ilililill'IIUIM" "'/ ,, fillimiilllM'\' "Inl, I''"Im" ,Hi. *' Hi'I I )1"( ,IKit .,,,. .i "'1'r' ,' I.., ', ".,,n,.//1'" .,
,liiiii'lml, / mi'l 'liiiiilii' It. '
l"ii'' I
l,i 'If, "In, mul Ililniii'li" "Mnvmiiinli, Whllil' linin, '' (1''IfllllK ,III,' Illl'., |HIIill' |' < Illll ,IHlUil'l, "" "" ,I I I "'" Mil VIMI,, ,hut,I ("I'"ill ,liilii' *nlil" ,. ,Ilii'in "' I"Illl, I* ,In,,III* (.III", ''! 'Ill "Ml'III'III' '" .f IIM'llllMfl',' ,,,HllllIlllll'l ,'', I / ,,,11" .wlilmni" I'f mil' "I'l! .lull" mini lid iMIwi, I" ,1..11'' iIllllllllll'
I I/"I'll, III ,lulu,, .
NIMHpl" Illl"III" Did* Ml'"' I'l '/' \h. 'li lln "IHHi "mill, Hn" < I hlli nt, III i '' 'III' I i Illlll, I "li I"|| !" "ll ''II'l' I .| I lliii ,
1.
lii|" >fillrt" ,IMII, "",11"1"' | "|"|"" ,fif,/ Iiiiii" hlnli'III ,,",,,, ,III,' III', "''h""l'if' | Illli" "llnl' |4)M|| 'lnviilfi'il,' Illlll'"' |i'illiil 'iiili'' Mildew' 'Miiinii' ii "ii
( "HMl'll"', | | I iiiili'nl 1 Iiiiii, ,iiiminilK, MlHi iiilili." ,lull. ,i'iiiiiiHIMI | 111))"d"| | |"lim li,,1| Illll' Illll'' |1'1'' |'il'MUM I Illll MlMlll ,MM' liiinlin, .. mill I''linn, ./lilli'i "iiiiii"Mlii" | /' .. Illll't' ('.'H'll"' 'i' ''III/All,, |., i ,llfllllll",,. ,,I I'll' ." >
Illf' I 4"> "l "} l l. I I 'l| (III I I
A* mi ililiM"" ,. ,nl,' lln, Imi'iiiImiii'i'f' ,, ( "', I''" | ', 'Illlll" ,Illllllll', nlillllfll,,', ''IIH' I' "III'1' '"* ,III "III ,I'lI'll ,|It | |1",, |' .||'|h.| "Illl',,' It"I" ,IHlH, III"!. ,Illllillli I vVnllMi" Hie MH,''r Hi'', ,111 nil'' "iinlf" | "jh.|' < ("inrflllll < '.1(INI 1 Mil "*|l,111 'j'nl'| "I ,f I: I I.

niiMnli' M* fiil|, |>|'ilMU 1'/1' '/ M** Hill" ..lililllHII'I /. '" ,III Illl H' ,llll'I'l' "Illllll/, ,Illl II'.Illl, ,Ill'll, 'Illlll'liiiiviiiiiiir I H, >l "lilll, III', Illlll, M III Illll" Illlll'l H|> I',HI,)'.It.!' ill' '' ,III MIllH, ,I" ..1" ,,|' "' / / Illl IIKilMII,, fil'|" I. "' ''I''J.''' N HIJIIil, Mll'l" K, nl, if / fw

'/ t Hill, |illlMillll' | '|' ** Mil'll'll"' H"I'I'H ', iiii* I liiiiii, 'iiii" ii'iiii"ii' I ,iii'Hix" ,ini'f'i" .|i iniul ''MllllMI, ** ,Hllij,,I 1 Illllli, ,,, HI I".IIII14 Illll ,llMl, "Iiliiilliiiili nml' / iciIIII" .I/IHlinn, 1",11.1111I11"1" // '/ ,' I lent" ,' Imiiiilil, ni"l, I 'IIIM "" ) III,'dill, ",III, If'W"IH.I" '
will, "Ililniii'li, MH" ini'iillnii"',, lim' Ml llmlIIMMIMM "li liiiill" ,.illiiii' nil / "" | '1('|' I ', ", *H1 ill") lift HI/I, IIIlim'llit/ "/ ', f fl'ili'l" ', H Un 811 M lc81 ColI
/ nl' (, | | (
'lln' 'IH'r,,' Illll" *".",,*I, |I' VllC'l, "Mny Ilii' m"i'jilt' I "iif I"r', i MUM,Ml, A iilinnli"' "Ilin 1'iir-il", nil',' In IIIMI| 'Mi nii| ''M"| W11', I "illMll, *, "iillll"l| "|| Ill'', "')/ |' "| Uo
'I'A'.IA' II A"I"" ) Mllll ll, Ml "Illl,IM (Hill'" ("'"I'lllflf'' ,Inl Hi','w Tlilli, "llV II 'IIIIIIIIIHII' |llllIIP'l"| '" III"* III",") "Hi 1111") Illllllll* '." ""r III""h"" ,' II'" """""I! tI,, I'"'' ,,,. "I| ,mllll iiiiiflllliiliiif'/ ,,. Midi" "mi* "Iliii' '. "/1"' "' '" I "li l<"liinmi'l" / "I'lilniiinii' 1 mf* innr, llilK/ll/liii,I / "liirtii ,

,"" "'If" 'H"' II, Ilit, MID, m>*"M" Imli, ,, ill' ,"illiili, mlil" Ililniii'li" ,, IfiiMl Hit'" ,nn,f Iliii'' wim ,limMHiMlini, 'Iv. n"' mlil'" ''I 'mi'lliilill \\/1'| | .Hil, ''. Nnlll' I t.l"t.| | Iliiil" ., |nill" "III", lilf ,"llllW'HI I (Illllf'" M'" | ,Illllll"'Ill'l' ll'IH' ,Ir |1'1.,1"I| | ,| ," | I ,III" ,'"I" In ll'ln' In "liiilul/nil' "/ IIIM, lln MMfiliinilI" 0AVANNAK (JKOIUIIA,
.
"U M"lill"' , ,M, M'UliiK' '. mli'iiil/' /fl.! I 1'1 lull, ,MI',in, "niul" 10'1''| |'' / ,ll,." fl, ll "liflnil'l, '' Mlll'll', IIHlMH" llll. .iiliiii ninii'liiiiiillr" ,iiimilli' '"l"l'' ''| ," "lie tV"/ ( ,,|,,,,, ,liiil" In "ilnjr /'fliiifirtnU'l|" --,-
|'|,il* |. niilf" Ilii'' I iiiiiiiiiiHIi'iiiiiil' '' '|'' nf' n .lMillnfiiiMiNiiilHiliiliifiil ,in "li'in MM ,. 'HI ,Hun MH'"* W" i mi t nn ,, ,, ."11 "
I i "UN' ni'ii" "Mm I I" li'iii'liivl', il'illm'' I"'I/WIII' nfi
,' ,ilnliil I, ,iiiinlm" ill" 1"1'I"" ' ,'! il"Vl' '<|'' liiil' n ll'iMM, 'Iiiiii" | Ifi (inyliin "
I'll'. / nil i'i
aiil Slain '" ,Hi/' A" Ilh' i<"lill'n' '| "in mill,' 'M In' II1''i ( ( | Illllllllll/, 'm 'll "il ,"HIM' 'niul" Mniill, niilfil"il' / | ',Y Y 11RV"HTIf, "IM AlNAIt, will,
,4' .
liria,; Clrcnlallon In Iho Cooitlr Illl' M"M" V/llll/ llll/l'f. Ml' "''H1"\ ( '" Illl"* IIIlMlinili'l 'Illl' I 111"" """, 'tIll 'IllllllllIII" I ', ml' "'I', "Illllll, "! ,"I,\ .III'liiiilliix "ilnniiii" ., i iih, iiiiii,,in iimiiiiMii,, in' ,Idii/il' /,'* H' iiii mi'l', "I'lifill'li' I ,ilNimlfim I '* illDM filliiii "mii'iiitf' mil ","u'. 'Ilil" |t" Hi', n.I"IO.| Hnlllll, Mill" "I'' Illllmi ,,, ,,", (" '' ""Ini" ", "" .,/mil,,',,

I '' /II" fur Ilii'lf' ,liilflfwl, l/i fililll" Vjil NnfnhlinliIII 'III if cii'i| "i h", '1/,1"" ( "' 'mi'l ('iililiil' i inn ii"i "i li'iil,' 'iii iilliiili. ,nliniii"iii, "1'niMili, | >i I yi,* niul i.'linn/in, / "inn |ininii"|"| "I' nnf |I"",|'il' I IIn """ ,iM/lf/il .ilniiMiKf'" 'In" miili ,mtiNlW 4 "l, mi'l'" ",,U,,/i' ,,,*
|,li'i'lijll/i, ( ,III Ilif, ||nN "lifj/nllif' fntnulHii' '1 ,Inn "Ilin,., illli'' '"f I'K i/.IllllllllllniM"| I hl4' 'In "' / Mli'"ljill'i InlMUM
'
,.. ', 'dim', "nllinlliii/In, ,/ "Ilii / .Hiilliiiii, ,\ il, "mul" ,iliii i IIUIM'I' HMiiiiiil, |* rfi'iiiilH'liniitly' Hii'li"'" "Iiiiii' i Mi "ilii' | .,
,I"rl''' ". Niiy' < ( Ili'r lniiiill "iv/'fiiil/' ,
""' '" "U"1e' '' ,| , 11I,1111", ""'< 'iHfnii'" Md mil Hill, ,
Mr .liilni' A, (ImliliK', liilly millii'rl,,'il" I"" "I"11.ml ,, 'Mini" //h.' ''' finin, ', \In, Wi.w ..It ', 'illml"" nf lljiilli, ,l ,iiiiniiiiiiii"| '| | ,in ,Dili HI ,lulu. Mill' Illllll, ,till'' "Illll lit nil (1""IIIt"II." ) ,', Hill,.Illlll" |, .iiiii"" lulu' ',Hi",," I Mlmi, Wn me" I iinMi ,liiil,I Milllm/" ","'" ."" '"''' .,

,, dm, '<' 'Miillil' Hliili, mill" < l., .li'M ,I" ", .(miIM,," "liy 1 ilii, fiMiin' 'limn/, H f* 'liy, ,ilin, 'JlrNII'I/II',| )' mill" "n i niiiiiii, ,inllnii, 'I i/HIIIII(/ i mi'l'I niil" 'Hr 'In nil llllMll.ini, it i in, |.iii"i|, | nil" 'iillill'l' '' ,1""Ilii (Ml/mil., I 11'1.' | iiilnnli"" 1, Mllli'iMl, l>.t,.|" ii 'ill "li.ii'iln ,In I f''nil Illlli4' | ', fKjll" 1 ,III NMIIIIllllf, "''IIInl II "II AIINOMI" M' |I'l ,
iii'iliniH '' ,iiiiin, fiiiinil, ,' Ilin rl'ifl'lN' I' iniiliimiinIn (, I' II ill/1 'ili ,.,Mililnii'' ,nlIm I ,,., Hit Old' Milllm Ill-ill'" I I. Oin I'd'" '! 'Iliinff, mul I'l'iillii'" nl' W"flii" lie
iiliHiiiiiif| | Hiiinif' "iliii" Mil"IN"" .ii'l' '" / ,I" "ill, fill") Illl ,I'lfufln/if'" / .,lllll,, ,lll'ill'lllllll' llll'l', "llillli Null | ylinn." ",1"1"" | ''' ''' "I'/f / Ml 1,11
U"4" ,,,4""t" I.I, ml'llll'iii, ', In" ,Ilil', ,iclililim. '<( ,Iliiiiin W"1" i 'IIIIK "ilimm' IIMA Miilnri,, h ,n/ii'f' 'Hli, ."ItII''/" '' It" 114 'Mini,,' f"r"/ MMK' nl' Mi'.|'illl"M'l'' ,li'/lijnr' /. IIIKIM' ,Iin"Mill""fllll /" .""t. (ill nl'lllW I'l'll'' ,II Mill, "''Mlllll ,III ,lull/,, IIIllll "I' M ,K/ililXH(/ l<. M, "II ,

| .liiilliiii, ii,| Hmtllii'in' "lritnuirlilim| "|' "In, (114 mil' Hi, ,lln,,,< I'ImliMimi" ,,,,Idu,, f"nl', H **n- I'l"'" ,*' ''INful Illl, I Illllllll" ..11"I'' "I'l'llll""' ,lllllllH'l, ,, ', ,Ill ,Illlllllll,', | ,tin will" '' In "l* lll'lfl,' *,IIMIIII'IMII Ii 'lln' ., .'iM/fiil.lfilin/ | W'ilillli'I'll HM'HMIIf" "Illllll/'l" 1 Ml/l' |"| Illlll" "I'K' Will "Illlllllll" ,,, "III (IIIfnfiii I''nl,. Olnl'l'li, .niul,, "Ml,*',,ii"< nf Wnlinn, ml,
li'i il "
1411" \' en MKimmli, ',nl,, HI*" HIiUi- I"l'i'l'i'H"'l" iirnl mi'l,,', 11111, ,iili, .,liiiiii" iilfii|" ', we, I'lititlili" ,lhlW ,. /*<.i "full, "il', llml" ii ,iniiiiiillli, "i, "In,. niHinl"l| | | ,In (mil" nl," Ilii'll'," liiiiifl'ilniii' Hi" (MUM, Hi/"/ iiliinilii' |'''' "I'', I Iulixifllr I '!' 'Illl 1 .ii Mill", Illlll' |'l *II "llll<| "ll'll/ II" II' 11C.If, /Illlliimlnl ,' I "Iliilf" "iiiii|" "|," n'' llciiiliiiiiil'r" | '" 'in N'' OfIlllll Clillilli'MA'ljUII" "

'III'''" ,,' ,It"' ..1''., | "' "" '1'" tr.,1, "'11I"1'" ',,,, II"" 'r""I'' ,." ,"," ,,, |I"I| lillxlii", '* Im, "Hi'"'. ,in"" ,Hue, Mlili, ll" fi, "iilMilIn ,, lln" > '| | /iilinlnllnMii', I'1"1', MniiM" "*" ("ili"' I |if"iii|'| MlHl "", "linfi'if' "Mifl/ifiiMif'l,/ ,, '" "mi'lIII Illllll" "Illllllll,, llf'll'fulim "'" ') |"'ll"l" nf MMIIII W'llin, M mi'l|l' ,I.lill'lfl Will, .,li"lllll,

... h" "iiiilil' ,Imvi, lliniiilil" | ,' llml', MlilM', I liililin" ,IIIMnlillii )" ,,' Km nininlMii'Ml|'| ,| "' ,nl,' Mi I,.i,,li 'lli"Min" ,I' Mm" "illlifdli HMHII'lll' Illlf 'llllll'H, | 114 Dili ".',,', MIllllllll/ ,I"i Illll" "ili'llllnll" Ml ,111,1/, """! 'Illlll 'il"l't'I|' !'' Hi'HlllH'il "'. lit.| |iii-f|' ''i.lilimn| '' Vlik-liiini" "llml' ,Iii, nil """>Kii ,II IIW
HI' MII' M,
1"It., ,' ,' ,, / ''l" |II l MlW, ,il/4/ll"l/ / |, ,I" "M Ii"* Illlf, "II"iifif" ''I H
Hill ( Hllln, Illllll' I 1''lllllM, 1It' wlili IIMI mm, Hit imnli Mnnlil ,lin, ,nliiiihiil ,, riiiilifiimi" II W I 'III"'. IV" ll'il'lii"in ," *i iiiliil" '" ,Iii 11111 Ml'iNi"' 11I1"I* Ilin ,Mllfnfin, ,I'lI '' li'ifi'illf' '" I'lkl'M'" |' Hi'1" mllll' lilif''' 'flli'l'''' '', Inll "Ini'' |1'"'I "Hint" ,'i'H'1' nii'lir" iiiniiiHii'l'"i | ('I'll, l'lllllllll'" | "",,1"11'11//" I'/. flll'llrA'll'iml
loy VHi'MHiiiiiiiliiriin'rii""' "'!.',!Ir.1" '."'"" '" '""* " ("hi" ,iiiliii" HUH, nflii'i,, I, pfi'iil, ,"iinniiifiInlIlililMl' \ M, Ciiflll, W II Wnlmi. I' I, Iliiiliii'' I tI"It." Wi" i "illl'l" lllllllil" !|, MII/,||||| |/.. ,,,01 1"1"I' I Iin I '..1"I". ;iliii' liin/'M''Miiiilil' "lifi"'i'if") in "'' ,'11 Nit, I"liji nut ,limul, .'l"i|' nl' "Km, MinIn ,, '(' .I' IIMlUfnlil' 'II i Wllllii'liiiim ,' "

li|Mill/' Mill, nil ("III,', Mil" llfiillllil ,Hi'' Cl'ill'll' ll'll"mi'l ('inliiliii', "IIni'i'ifmul" ., .1 I I. I I'll""'", Midi'" ,, "mil, |I" "IIMI Ilinl, linlllfi'' ', ,III nil liii" "'! l"lni/nliili, | IniiilHliiflll "' 'Inflili'l, '' "flflil",' |'fllii/i'| mul' |K"lll"MMil1 'w, I / l A n mllii'," |K'I| "* "IliUlimiCnil / / Mill"/, iiiiii'li'f/illdd' I| / WiilKi' I*

**!_
'Ml I A li T'i'1' Hi','' "I'linM.li'i". ,, ', Hliiiii", l'"l'ilnr ,III Ml, Ml Illllllll", ( i"i" ,if"IHllrlNtf |" '"iil'iii'' iniifi' ('iiliilfil, lliiiii, niiy' i "' i |1"i "Miiiil" Iif 'I "i Inn,,,,,mi'l It ''III'"ili' """IIIP.II""" "i'('nil" In" "IIIMnf,"iifii/MiMmiifii" / dl' mil'' ,iifMii fII",,,,, I IItl. ''ii'llii' 'Hli 'In I "Iiiiii" liiiiiilili" ," ) "I'lnf Afnl/flnM'' >'ll""iiii1M/'ll/Nl' "Ililfl'iiflii' ''|' | | inAIHI' ,

'iii'| inn) "| |'"',,,",,, nll'iiiniii" Hull" I'lill'i' Id" ml "lln,"> '1'illdMliiji, "I'llli'ii" "liii "Ifmi' N ,Inl" nmndiif till" IIIi" "l III' i nl' "Illl" ,lillllllllllll' M Mil"iii'iviit ||"||"IH| "Illlll-, '|H"/I" 'Hli' Mill' llW Mil" f"f/, fill ,,'. !. '" ) fI""". ",,11'4'" "' /' '( """ //I"lfll|> I ")| /!'"| II ./I NI, .N. Mil Will ,tx'/liif ''"'

,I, I"hl"" "" 111"," '"'' iif' H'liliimilni" I mul Ml n* llii'ii, Mlml' mnIII ,' mul,' 'iHiiiilnl' ',', "llml" "n "" ,,,11I", 'I" ,'iiIHIIII | "Id'' *imin, *lik" h *//i MSI" 'Mi//r,. / ir>' "l". 'MeM ,lit', Mill "'if" ,"r"1, ''lit ,liiiiilin," 'llfif'" It Mill, ''If I "t' .."1'-' ''' ,II, III. ,,,,,,,,,1,.,,, H"" '"." ",,,,

.-.. "/", "Mlflil'll"' I'll' ""I/M( nf,jJ,il Illll"" .' ,| ,| ,| In Mull '"ii MIHUHH" A .I "I'c/lcf, V"lmllnMiifil / : ttiMiiiifiliiifiif' ,Ml* IK It'"ili Mllliilllli'ii"W' '| " ""il MI ,Im, .*' "In/I'/' dill'' "I"("(,* (1111'/ ',ll.ll, 'lli/i, W"11"" "", /cfii" rI I",1"" ''1' "',, .II'IIIAII llAlll/IM/ M, III'f "

"Illl "li."l, UK III, (Ml,. Mill, 'HIIMMII' ,ll"!, Ill'lSn IV"" III""" ",', "' 1 "i7"nllml ,, ,..,,.,, ,,,, "1"/" /" "" | ,. mul,' 'IV lii'lifwni, "in/If/'in// / i 'limn, Mm, rut" "IMC fun, i"t". "fii''* "fiiilii| |, itiiiiHi', HIIlllll ", I"tilnfi"" 'llmiiii', mi'l" "M/,/"' 1'11I11." /.'ni llinl;, ""lii,"nil, 'IHKICI/| "llifiHIfilfi, ',|"I' I Ivl', frnili, Nt y'fliMiill" "f "I'lif" <"l"l"Cf/ me) ,rnili"l"f'fi "

II) ,In lil. "h'fit HillM'iiMii'i"ii" |" '' "f "nn' hncmin/ili,/ "In, mif 'mliil' ', ("iwiiflinlii", ,, 'Illllllll"" Illl' III"'llll| ( ,," 'lllllf|'| | Illlll" lllll'lflll', '" II Ml'. Illll H'Illl" "Illlll' 'tHini i ,IM I InflM'iM, ',,, I" "Iif(in/nlci' .'il' Hid" MfCfffwfiilii'ufKlfi !, liim, |. tut fhiflliniiritttlHt '' AI"" "" .i n rHH/ if' ''I. win 'li"ii' <"
I "
'ini'''nl''* 'In 'i/i// Undid, rdirl'lii, ,' linf i mi II If 'lif'fMlf / It I/ I I1" "in "1'nilinlnyf" "
,) Hii-,, 'nil l III..f Omul, (,mi. nun, ml1KK / ,. ,, rfiiinil"" ,, "ffiiilv" wlili I liHfilif, -, mul" "iliii, "in ,. ; "" If",.
'
( "mill iii """/ mif" "Ili/f' lilf'" ""I Ilif, I ,I1""I4'ft"" *, lit Ilii, ] I ",., """I"th"" 'I" I W II WAIlW/i/, M "If
4'.'I fi,if |,in/| / /In''I t liiiiiliii, ,'' ,fin,fiMini, / '"If Hf f 'Hit II litlulu"iiiinlliii iiliilnl', ,, nffil I,fill, flnl/ii'l,,, Hi' iniilli'li", ,In if "|n ,fi li"f ," ni' i ,ill iiiif,. !f. mi* dn "ilii'" full "id t'.lniit"ifnf | II\ '"II" II' II"If.I"pfl'lf' ""If/I "H''' I'f'if Aiinlcfnf"

"H I, |ifi"iiilin "MlUi ,", ". _,.,,,,,,u'' ,.' ', /! ,In llml, ill*, nillintImlll', ,, / H/I/' n Inn/Hi' nft'l' "Imi'iill' *,iiiiiil"|" ,i" ("I11"" "iiilnliin iIf /'MifUf./* 'lid" "M" mill/ HIHf Hi'imIII I'H I'M 'c 11.h/id, f'nifi |niflli. 'In' MCM Vnrli, "lilf i inii I //mil( ,*, 11"I't" r 7 //t |,,,1 I "./., hut W Of, f 'IMMIrMfrt' M' "IfI'f
,,,,,,,1 """ .'.11 |iitnlim"!" | |nf "liilillll" |ililil" limlllfmill", / !/. 'Ill Wit,,I MI 'linf nlf "If 'f'tflc' infMfrt"ff' ( nr j, i ,il, ff'im'd/i, ( "
.liiilmf< |ii"i' 01'' mil "iit'llllnii "I Hi'" ""iiilM, I* MI" ( Xlllllll Illly" |I < 1(1)111) Illflltg ,i "a "tmi/ 'fiiwltii fnf'Vii i.fli"" i ii I" fif f MHllMff, ,
'M vfllf, i "CM "lii'40 nfjil 1 irtf I/) nl' ,liii"lli'Will,,, *. 'i'i"iii'' (' Mliif" 'Iif" "iif, Millf'il'l" '
!"U'! I'l", "' ,"'"' "'"""" ""(' "' "'""I "'"" """I Mlin "iiii,.(.iii|"| fillfiiiif, |, tttfi'liilliihl, til tuta 'I "I',if, "fiifi, Iliimul,' "liin-ii' .fl Ir. ff'niflil' ,,' Mlili, tf""ilmltlii 'ik'H''l ,lulli', ,iliiillti'" "lifiiKlil/ ,' ill/mil' ,I..y iliiiMili'l Mill,| ,l''( ."il "f"' lfll/ ,,,l "ffnmfnlmffiH((( miiifnttf' I """ "i Hi'f"il| ,ii'ili. df Mr" Mnn/nllff f fniulif A"It'" W II Mf/ff." "f "If WHIIx"" i.

iiliii'd.l, n "1'iltl,, "fiillnri'' ,/ In !!(/, fiw'iif' /liliff'! ",- "," t'I/,, ', ."niul' |.iii Hi nl' |mtli' /. niul,' "nil iliii ,inlln I I'I fcvuliill'ifi m iittM' ,In lie. ii'iiml'" nt' 'hi, ,lie nl'., 'llml/ ,linjft, fin ""11i11," '"I'd, ff ifitl, l I !,"" l I. ilMl" "in ,it* "lilfrhlr/ ml-fii/'i.fy' I, I'lmiiniff-will'il' ( liif'iMff'" mill I IvV I
,-'* "" ,,,,,, -''" ,IIoft1111'11I4, II,.''Jr.' ., lli. iwlilff : ,iurf iifiiliinif "" It"1', / '' "ilii If i/i| < fnll"fiHi I /I" "" .,." "",.", ,, IN''''''
W,1r fiKfil (f" ,Hi1', f,.,,il,m ,,il, """liiiii'iii' fif. "ilii, ,,. "" MillMlfM/ ', iin, "," "'1//1'' '' '''' 'I unit/f imiilliif| "f nil man \\mt. "/ w |'".|",,, "" Mul" (Iff f r'finkll'tiMil'i. ,.1.141, 141'.4 H14 H "If
''4I''If'' Hi" N"w Miitw H''rM" "f ..i,. llmfnf II'. ,,, ,,,n nut' "iifMfi.'' "f" "" ', Minliiiliniln" " "frf/iliiM/i, /,, Mim |<,li/tn'lmil|,'( id',,1! 'in i "iiiif' "iitii'/ ,1I1Ik"III., "dm'itt 'UK'IM i<(l* "( .lM" l h'ff ,,,,1,11"| ,Ili'i, Hti"il HiHfi'Htanil '/", |( ,itili,,f 1 ,tMilf f h'Kfi/'f fm Mf ,,,,., ,,,, A"." ,",

.,., HMflurr 'OilI", "' ("li'l'im "'' ''' */'rl'I''H| | 'ffilififlifwi' ', MI'li' II*i.ln/mf' HlfllIfiti '/ "llllff'| ''.)*/ III'Illllllll' Ill/'llf" ,1" 11It"( ,in,|.1 ink' i idifjiifi frflf" 'w /II, Midii/'f, i'firVf/ ffmnii/ fi ,In ). 'v"'tit\ "t Hi"llfKiH I .I" ?tit<1, tnun llnliii/i'if/" "Cur M, ,In.tmtntfnpMi '''", A.,""' 1/1'' II ff''
,"Ir """ '*, ni'l, liMi/fi ifnlm/i In//, friidfif, ,, (fI Iif, lilm" ,, "! lln Midi'. 'HIn, ,* I", fiHfincnf" i
"'..11I .li'f', I (mil, I/H fffw, /if nmiiliff" i-llt, lit')11 li #* Nff/M/ I IWldlM "",,, I a HI" i 'ln "f", mi'l. "tiHiifilnii"f' ,, )' iiffwf t. i). 'M| tiiHH'' "Mr I 'In "III' |'III'' '' 'Illlf' ittMfM'fn ,Ixcf fM'l, ,,( li
.,. ,, I,',., "flic' ,I"*Ir/l flMCMM film* "If of I ffid l"i'| 'f,H Iif,, !I IIn "I"1f,""-,,"' t'III" "",'" f,IKMM/ ("tun mm nliulilnfil' "''''If'I' 'It "Ii* mint ftiin mllf n."filial ,Itti. .Miiii | */! '/INIII/II'il' #f/t/i Wff/f'" / "f'''', (l/f ,If nMrtf* I ""., ''''''''.fl, Mllllff, "III, *.. ,iKHl/l'f, V.II' *" ,,1ft"1ff l fn'M If "f iwifcl, ffi"f fl, i "ii nl "

""' r'.H 41 ""'."" .. l/nlnHd/ 1ft' "1. 'If l"iitifiili/ ," ,Iwl Ml'il'f' "lit \1,.,. ll'iMni'l, mi'l Amli'fi"",. l lili (if wli'td" i n;li, i II ,I' '"'' //IP( li'iHvn '"*/" l, II' "| (,,, ,, fl,* I Iff if'f* if Iff* 'In njffiwylfi' f"f lh, Mirfitoliimitl "ttf,' ., mil, mint nfii'l"" ., ,,",,,, ,", ''', ,'/lfI, ". "I', "" l"f/fwif*'' "f (/ "nit .
,,,1,.,", "" ", ,/If "," ,,,,.,. II"' '7fill Irfii/M linn nf ..HI """1',,", "ffillittidr' nmti, \ nln fffwif/'Wi' >f /fw frtiiliit' *nff I' "ih* ffI ,In ttlum ,'",, t/A iliitliltnr, / in i ,
mi-l ,
,11I' f ln"
"''if'' ffMiKiii/'fif| > Mllll" intun in n 'if .t ''/ II ff |I"if''Ifiil'; "|iw Iif". 1If'"I"l ( iiiiffli .>lf "f III' 'if ,IffJrt Afkfirflx > ( I I" '' W'.ffrmint ..1' "(/ ,,
II"It" ,, I/f" ,, ,' < rcwfW frnfrti "li nfaflf HlltlniM, tft'lt't k'l'rtrl'iif' ,III* |i//ltfi/ |'. lit / |IHI.If'! "''' "
|'Ib
H'' Miif' | rllwjttit" / .
(nil llml, ,few ,IMM "' |''" ,fn,,1f l lIM 'If''" """ "".i, Mi'f| inniitnif,| ,,, 401" ''It '' 'III"I"" "' ".",,. ",11If ,,",,. ". ., ""If'/" "' ill nfi'Htf lit'' 1+ ,In.t HUH ,t\ttitng\ i f"'.' '" "'' '. I''"' "" ." "" ,, ,,,, I "'1ft.,,., ""I"I1ff1''' 7 Tfcfil ". ,,' I II "_"11,
I "trull-it, "ii|.fi ."'ffiitnli "* "miM, ""'11I1,"" "" ", ","" ." ,, "" ,,,.,. ,",/11,., ,, flic I, MIlfn'lMfl'f, l'wl, l lin lilWllil'l, IHtimlffflt 'll* .'.''''14' ""t 1'/11 .'''''' ItllI ,, "".,' ," ""''H'. ,'"If"" l, fid ,.i M'if / ",, /if ,I/*(,". f iff, ,
f 414 "/!/', ,lifll, niiffllnr lnilttllnfH, III III'" ff lift' ,,1"11 ,'. """" imliii, rwW nil MIA //iMf>*if nfni rfcf i, 'If"'.. .", If "If", "'tf,1f ,, I 1 *n>f flfirTinifirnrflif, f i".ni. f), (Iv/ii rII I III1f ..",tf.1JI. ,
"
'' '' ,, HII.It" .""" ,, II,. mr 'win' t lAn1 iii Imiii' HIM '1") 'nli' HI ". ,,. .ili'l' nfl"li Him 'if mitMi'fi I I, I" fnfif> """ ,.,"" 'If"w|* <'If ,im/1"Kw ,,1/,"." ,, '''11"I"'<"fffum ', ,." ,,. tlIIIII'I"| .' n ''HUM in | ,I"Hi". wtiwn k ", tI'f'II', "iff f nit"f / '.,. '' f,111, ",f", I ,. 'II"' '11III1 ,, ,,. III,,",, "ni,
f linlfmiin" "" ".,..,,. II"''. i> PttH-M-lllHiUrt, 'if "li|.' ''111IIIf 'In" ,
"HiIf '
"I'1"1 I''Ir" NIf ,ri""niili" (1" ,. ,. ,,,, "' 4f"" '1/1, i 1 I ll'f" >,/*<* ," A ,4, / # h/M M ",1/1 I"/
'1"""'"' Wlll'll' l' "Iff"( M F ,IfIMIIIIf '''' ,"''i. ",'t ,,"" ,..."" "| wi imi l l<"* 14( ,lifMt ,., ,04 "" '"" fl< 'h ,,, "", "tI''" Jf ""tlII" 'inI
: "' ".',,,,,,' ,, ,,,111/"'' ",, II"" ,'Iff I"II'/I"' '''' .,,, ".1,/ ,tiff.If ."," 1''''' ."* ._. .. I WIt,,,, ,, ""'', '" ,,ff "" .". .J", '.. .'-. ill" *"lilt nut IJIfIft1' ,. I Ii V/M "M K MH/I/AU I
I "." "" ( Onlf ""I" II,,,, "" w ., I I ''04"IItIf .1",,, f. "I In/x ,too n*> rI ,
,, ., '' "' '' ItH" ."tit" 1'/11''"., 1"I''I'" ."lrf'ffw NII'/If I f.. ; fill lit II"" "_" ', / ,. ff'of l// .
"
,.1"'' ,." .,, Ifl 1""" "" '"' /I i .,, I lit ll ,
II" I. "
,.t *Hut* *w TV
,, w frf
.". /IIMrf (
.,""t ,,,," .."" ",It' ,, ,. "," I ",f",, .H'," It, .. "rlII"-' "" '
'H '
lIu'HI' M H* ."f M If *' *' "'iImi """,, n4f .. I 1' ,, If" -" II It" i fcif
"- ivfiff1
...", flint, 'lint Hffn *"liIbpff .", '1""""'''''' ,,... ,, _IIi ,."fIt" "" ", I ItHt' I t'i f iIf C
>< H N fmifi lunmfilfii unf fankft, HIfh ".f' In ,tf I',it I I I IIf ". """', 'hm" 'I" ,.. "'' .HI ,1fIfIt i I, t'1 ,I '1 ;" n fI.IHHP",. .," *. trmrIwf, <> |4fttofbit / ''> t1'irviriiu
". "" .".". 111"/11, .,,,,, I ll f '" 04 f p/M "/ ,llrf ".. Ww / "." /"., .". _Ittftfttrf, ..IIff, .,1 _.". ttI" I", / ,tf 4 ", I" M flw .>*
4.__ I tt Ht*jnw wiii Mwndi.f P** wcrt( ffnw ,"... I'H.',''. ff. ,,It,,, .., ". 'fwI# ." ," HI ,' 'h" "tl I
/II' }*/ '('l I, fhr .l>inlift* fi' tr* fit l Hfl > <( I Iif.ni I "," ... '" ". ._" ,,' .f.. .", 'orrll'IM II'I ".',." ,. ; .. ft1 "-,
iwmwfM ibnjttft tit* u.lkD* to )IfII" ( I .._, ill. ,, ." ", A. ... .,. .,", -II .t. ,1f,1,,. ,of ,, .,'"" 7 ,:""I Nnr 11.nnw B>fiii m>.f 7 fh< i<.i n >,
.
.. f, Nf ||iif*Mrrtl *, wrtm'" f MM'fb ;. .of ... i nit in t, t *tnn-if .tn7k 'f "''' ." .r""I I"II' _I'" ,. I '" 'OWl ffomotf MH| Mrmr* ... Hw > '.., '

'. .. .. "' ,, It" .." I ..'. .. "'. '. '" "" .II .,....". ""1'1'10.1 ."" '" ",., ." ." A- ". ,, ,... .," r a I'' b a '
.
'' .
.., ... 1fIooooI'.. ." ,, :c. ." .,- .
.", IIf' .,, "" ,. jM"r-i, I. ". '-II ,.rtt.o ,
.. ,., .. ,.,; ,
:
I 4. 7 "'" 1
h. 'ot'" .-"t. If' ., 'Hr 1 .' ..' .. .
,
'M .. .." ,, 'I'
-M ., .
4'. 4.. If- 1If
ff.- .. .,
._ I I
.
t ...., ,,, .. .. H' ". ... W. 1. ." ... .
I -If J .t/1' JWI," anti MI1f."
.. .s..w. 'J.11f'1it'
'
'
.. ../ fit. f.,IX lit HiMiiiflP --.. ,-,. IM* I .a I., .. .. ,I ... t/1'

I .., ... ... .., ." If' ,.". ._ II ..1 ,. t. .". ,. .. .- ., .. .. ".": .. . ... ., ... .
t .. .
/_ "
fl' .
If"
t . toI_ If '. Ia.f.. ,. ". .. .- ,." .. ,. .. ,. '.., -.. .. ". .J . ..

.. ,."IW .' ". ._ .. ._ .0. ,. .. '. 4W . I" '. I"' 11'' If ".. ",M." ..>

_. T II.Ii.., .. .. .. : '. ., .,.., .. .. .
W'
I" .t ".
of ,.. IU) Ir .
1 '
.... M, ,
'M'I" . ". L .. ft.t i .. 1M. _

IoII... __ ., ,, I. . .. t.40f -. .. ... ..... ... trur..t. ... .. . . .ofIoI ,.. K..
-
,- ,. .. f .. .-"oU' n ..tow- ".. .., ... -.11_ ,... : ."- 1.. -. ..." t...,

., fx >.. . .. ," '- .. I t .". ...... .I
1104. .. .. ... I t lv 1ft.. *w* it If I ) r t -. . I'' ,_ ..A1I.rr. tt. *** ,.
l !
iifvMMMf ** |MM> iVf fflMt H& teiMHtf ,JIT' .
..., '_ .t .
.. 1 ., 1 .. ,'
F. . .- If W. ." \" 'r..11 II. .. .'" .fpttf'
.. ... .. .' t.J"T--.JJ=f .. d Il.. '-. ''foIf .
... '
"
41 17 .J ..
f' . tII4f _. \. '. ,..t
oJ ... . ., .. . .. L\III I. .

-".- .. .. .. .- .-. .. .. .f .. .. ... ., .. .. .II JJ' T .

... r ... Ia. ,. .. 11II/ ". <* .. -. ... ...... -g ., R ". __ -. .,-r :4I

. [I fl T II. .. .- . .. .- .... ..... ,-- r". -. I . ..1I J-I .

.. 1 ._ .. .. .11. . . .. ... .- ,t.-- _- .1' . .

.. .. .. f .. II. _.. ,f.II f."r "_. .. '# ._. f .. .. '_ _. ." .-. --. .. .

. 1Ito .. . .- ... ..- -
.
.- .
1 ._ ,
.
= ,, ,
.
I If I/j ..r .. .- -. II I I 11'1 U" . ,1 tI- 11 .- ... Nt r" .__ .
-
.. .. . -. : ...- . ..
f .... .' .. f. .. _. -. .. = '.? "
, ..--..- 1 ., .. ,-- .. .. t tiIiIt r / .. --.- .

.. .. .. [II r .1 I' ".. ". .. .., .$ .. . . I "" .

. ---.... ..- -. C' ".. .- '. .. 1 If' JIll ... .._
"
"- "' ... ,, -
..
.. .L
"
.. .' ., ".- . .. III. ..
.' In.. .
r _., . r ... on-*"*.*! JM**** *<* I Ii . .. b.4 .= .. ._ ., fUt..' :tf'n,

< ... _- r I 11I1 IIW1 ... ... I I I.. .. _- ... .. > ***** ** ... .n... -

.. .41 It 11 II . . ...,., . -. _... r .. ... -.

-. .. .- -. ,. .. ,. /.- ." ...." ....-. -.- .-i .. 11 .-. "

.- -- . ", '" I ." .... ... .. W ft WILSON BKO

"Jt1. t'l "II _. ... .. ... ; ..
:t -.. ..- ., ..... -.. 1. 1,11 .- -. .

.r .. .. '1 rJ .."P iii 111 ._'t ... -.. '.". .,l_.. n. 1. ..
.
_JIll,.. .. ..
-. _._ II" ._ _- _' .... ...lJ1 IT .- 01 "
,4'
_. 't 'II U r .. Rt' _...1. I" ".. -.. f'' -'
riflplr n yIf
.. .- 1111 rT ,. .. I . .
'- T f .
' .. Q DIt u-. ."" ..- . '. ....... ..,. .' JV_ ,..., .... 1 I Ita.11.- *

.. . .. .
"i - J. .
, ... IIt. .. .. .- . 1.. .. "t_ 1J ,.

": --. ..,. . .. ,I I 1., .
....
._ IT _. ., .. .ofIII ... ...

. .. . .... "," .. -ft .,. -. .-. JI .... .. .
u, .. -4 .. ", '. -
",. .. ..- ". .i.< '. -7' .
, .1 ._ .
.,'
'E' -
l- t. _.
tJ IIi I. '.. .u'r } .. -
-
.' .. -- ., J.J .11 HI.
.
., ,
F -li L Ill .

_11" ": = o .< .. ____ .._ ..t .ar- "' '_I \\." rIM"

_..,. ,. .. ; ', 1. 1 T.tIid 1L. ,

j I. .. .r .. .. _. .. Inl .,r .

., 11 IJII IU II _._, I'S ,. 'f. _.q- .
-_ .J .. 11'

-. .. > ... .. .\, .. .,. .

.' .. .I.Jj. ., W ..rf

.. '' '. .. '- ,, .
'
.
"., 1 II .40.. '. .. r 1It .... JI ', ft .* flMifr ."In. mr 1I m.ll

_. .'" -' .' p .. ...1 > .1_.. _. I'.a = ....
., .. -M BH _
.. .,- -- ... ; -
.. .. ." ill -. '. "-
14 ].r L J . -
-. O, .1.. ." .. .. .it _III 'USrtr .." .. .. .

.- _I. '0-.1.1 JUI i .., ". .. .' 1 I'' ,_ it{ J fI'--.

,- III ,... I.. .. '1 ., '.' . .-H

.. 111I ._ . .. =f.r'j TT y .. .*,_ >. .if 11. "1 .. .

.. ..,. . .. . .. ; .. "- -. .. .- .. . .
1IJ
,- ._- ., ...... .. 10.'", ffI1f II - H
"
,.. '. r .I"'" . .1 1IJI11}

.. _. < .. .r .- -
.
I.1t.J6I'I.' __ ,., .. -.. ". -- "'" ''.il t., --a Jru ... K.. tJ1)"J' "

.
.
.' .
.. .,
.1 iII ) "
.' f .. ,
c .. >

;' H" "W" .. .. -

I' ,, .. .1. 1" _..' r
J1 '" ," .. '" ." .." . rI

.. ". .. ,.. "" I.UII"' .. .'. I
,, ..
& I' i 1
.. '.. .1 oj i"IU Iii' \I'II' ..
.' ". -' -
.ii -- .
!
.' .n. "i.'P .-.l,

h .. "..- -' ... -
,. Jt.r"f" .- .
.. J I..
-
"
._ ._ ,
.
'
,- r I ir rue ,. _
,
i .. .. ,_. .
... .

"-, =", H '. ... '..,- .. (11M1 .,..' .,- 1JO"o'' -

., .. Yo 10 ., ., .... .
.. '1 ... 7 .. .. .

-, I .
II'
.40 ,_ "I '. .I ,.
.
.. t '" .
-, > ,_. .' n 1 11 ., '

_._. h 4 .. '1 .' 01 1/ .. _._ .
.
.. -. w .' "r. .I.JJ lI"f
L .
." -. .' 'r w. : . f f __
.. cV 's : 1
.
.. .. .

..., -- U .,. .. -
.
J .- -
"dR,. .
.- "- .. 'if f

1JJl. 1IL ."

-- .


-


_.," ., ..". --1 ,- 11II. -- r1" A ,- JUn'' .----. .. .II. ... -- .
IT .' ,, -- .. .. i Y = ... r.
IF ..... -- \ ': : /!
l
I l' _'I" 'L

I, I ll"il, N /ll l ,,n i |"l'. 41.1 i i I1111.4 I IIV iaiiiiu :
'I-r" I ; SKNTINKI( I4 I// Mi,,,nl. ,"r in,i unit, I "i,'li, ,Iin,, ,Mi,, i ,'lnu'' ,i i I Mli, "HInlill .". 111 ,u'; IIN A It',\ I : I J
'" "IN' III, ,IHIIII,, i,i "Mint' IH Mn ,hdulinl' ,,,,. t'l' I Stole
IIN/lwlnnlln'ii, ,Infill,' IV tutu" ,>""I "mi, tlI I WBOL SAL DH1IG"II" 1I0US I j

....-I ."MMMVilMliI .'..-)' .) > .... ''I I M" fllllli I$$'" Ullllll', / "I''!' iH'lll' Mlnhllthi" / HI Nt i> 4N I I'll' IMlU, Aft ,,'ft" Mal l 'I'lilll'''' W "lllllMI Hi ( I
'' '
"" IMI *, ,IMH, tM'lHIIIIII/ K "| /Iliiftfiil// iin.lliii. M ., I l /" I i i I ,
Vijn I
n 'I'i'"i lol "iiiiiinIn '
'
'' "
I' I
i
t ''' 1 "I 11111, M''' MM-" i" i gulf" | Mi 'Hut,,,' i I .. "III, 1" Ili11. .,. \ MM/ III 01.I II I 'Mill,, .(Mil, "II.. ,hen, ,, '
IUrlllxl, MrMlilim: / Ilin City: nn4/ $Hindi i I tii i iI I i I i I t i ml"I i" 'b" I i I n" n" i I I/l 11\UI'Ml' > l M l ll ,,III .. .I1
In. I "llllHIIH/ / Int I I Ir1I/I, ,,/ illlllllll'' ''' Illl, "Illli/" ,HI'' I. ... I / I '''
'
I'- ,, ., MPI ,
q11111111111111IMtfh,11.lii | I
I ,
Mil ii"in ...... lit q' "
,/' ,',, ,' i / |', | | ,,, I li, .n. "u 11111,1" l i i n5141111114if fill '/ l ,' \1,1( I I IN' ,
i'/aliid -HI '
dad ,
"' '. VK\ wifou's\U'r r ) I norsK( ) I ,
I'111,111aA u11111rw,1,, hA'iuvv111I' "" |. 'iiifii/ '' 1141/111.11111114/ i| 'HIM/" ii & JlWdr"O Y YNIIIVhIIAMIIMA'trt :, III,'III II'11'" fndirullN\ '' |, ,, r'" ( ,, I I I ,.,'
/1'1' ,, ,, yi rot l mi ii !N ..."" lull" 's'" in$) I II I I II I I I,. I In, .<1. 'n" i" .Hi, i I.1', lull 'I'4, Ml ( I''1' 'I'11Iml'' / ,1 '' ," '
'INI'i
( /I"1' / /, / 1 1 ?,inI" I Jill i /III' KM' II"1" ,/ ,Mil/ 'IM "iMI'n, t IMISM' nil") 'Mm t i |''| ( j i ,,, ,
I Illllll" I It I |lii|||"" llllllll' ''' i|It/| ,| "litrlluq..I', .. I / .
| | | II" I HIM I I I iiM I I "'i Illll I "III, II 111111,.fill" .t mini' "n,mill., i 1111111.1, ,,,, l in, '
,Imlil4"' ,, #II 1 ,l'niMini' |' |'' ,lufiiii, ,, Mn,' 11 t "nnl' "il,ii,,in,,* WA HrIInQI'H'ill''rlit I I I:
H.,,'I/1/IY,, MAMftf fill "i Hn. ,, ., I "I'll" i Slull, mi" I, '. I '. .
cf |IM"./ Idttll.lluPin/n'I/III.IIItil/1111I.II'!) I i ,' n'I, '. Wi'll" Hliirki'il' "KinI'lMliiMNIiiui'iil"': "'I I "111, ." / ,'
.! .>, ,Inn, ,I'll'', F "llllll'llHl, "III'' ') .//1".I ,* ilil" I l,,III,, 1 rIf, II" /! III' I,1141,,,. 'lh""I"" | "|+ l
I l Mill. 1 ",in nlMi, ',. ,, "Iinniiiililllini,''' | /',,, (liiiiilii,, If ,,, ,, ,, ,, "
"
"
vl M lli| MHf" In uId$11uda1I I ,, I uiiiii "n4idintlnl I1/11,151/" / ,'' '
hNlullllI, "li I lull, ,i llliill| II|+IIII'NII I |l lull+ il,' ,Hi', 4.. .,'Il' + "IIII" iliti,,,,,. linl" ,' mil/ Mill/' |''inli, | ",, II|l It"nillli,,' I i 11l1IIIIu.APol | / !, ., HII 1IIII'IIICidifryuHd/' ': ,, ''III'I 11'II'I. Inilli"|pl|' "I III I IH I 'f' ,MI,.' I"I I I I H I 'III" "MUI'OI Illllll' III'' 'lull III", IId" I 1.." ', ,,, ., ,il I Minn. r '" nu,1,,., III"Ml, nilil' ,In,. l Ptlil 1, '/, "" "I iffin l,liii/",,/, .it'i In,' ,, | ||, ) i I (, /

",' ill/Ill, / ,,, ,,, Illlifll" ttn" Ilh|l, |llfilli" ||'|' "ll l|,.|l "Ill' "r I"II ,lfnlt/ '" rl 1 41111/15, ,,,,,", ', |I ,
.. .. ,Iniilii' /,,,,, 'Kin'', i "Infill" ,liulll" / lii,, inilli, i i | in ,1 I I "I9'IIb t :
i 11/141,11/ at "HAM Mm- Ald, iin' lUm-i' miki' 4'Y I.' t\,' N 4'f f \' (HMHMM 1i 1 \ \ NOMMIONN/ / / "I I "I'l, hr''.. ,
V <1'114<
,
,NIIIMNL1t11'1.1.,,'' ,,| '" li flMlilniMlll" IVllillMiili, ( IIItVlDMCli II.. .M I 'ii li" ,, i 'I < I I '/' '
'
i
'mil/' ti I ,IL l 1 iyi I i II''"I i i I/1/ I iti i i "i 'n, i i "I'l '| ,' ,',' ,\ \ ( ';;
+ui,' (II lie, mr''' it IDI l "iiiliiilliiffliMiif,,| ,,' /! H, Umi" ,. ,mlllllllHll NA "Hull," "liKII'' 'Mil''''' 'li' ml''11) I' i II i 1111114" ,ilnilMH,, ,''' +mil' Mil'" i ('Illl,' \H: l"I II, .1 I Id,,III.,, I 1111.111',, I i ,111a, ( ,n,., I IHnl II i. "111, N, i 41'. l'It' ,,, / ,
,,, 'III9AIMIIII/ ,! 4WINflit/ / ,,0/ il, u l :!t l| "(| "I1/"/ /' | ,1i HiJIM/, / I ,II,)Ml\ "it' IMI/ in" 1 MII, "in" NI ,
ti uH'iill i I ">H i INj'1tw"' I'L..I('' M ,,11I1 //I I' t 4111' i "ii i t"nun' ii n i \"II"' i Inl'IUIIt" ,0\1\
.4,0Nlw IiPlIfNI1i" Ili '4111Ihu'' >" ll "n/1lu/" "/ ,Inlnlll, "' ,IinIII ,,, N *,":llll,, ,> I ',, ,:", I, ''' 1111, ', '. 1/I/. "/n' ,'.''.II'' 1 ', liltILIIiIAHU a' N !
ll : ;
5111I I I 1 I ,.
td I
.. I I I II. M I II I Ii 11d + I /"" *
I'm I in* Wi iMiiHlMl'/ Him" liifli"' ,"I,' "OPr11114111NhII' '" HI HI 'IIIhula/ ) '' '/ 1 lit#" ,11114'' l Illtl|/r, "llnilillMH" Mil ,
ii"iitwl Iii' Mil"/ ,' iHr''ii/ llinimiir, 41/, i iI'lilliw >,lll'll,, Kll'l' 'lllllllllllllilM'" I'll"' 'I'll' 11 /I'lll'li." ''lllKllll'I'f/ lIv'I"VII"" / ', 111II'" ,niii,,,, ., 11111 i '" ii ,I'll\!n I II/ "1.111, ,'I''4,,,,/", I'",, ,,, |'.'/'"' "I|'''' f ,, ,I I., I Ir.
I .
"/hln" i inn." '" 'IIMMI/ i II'(" |i|""iiliillimii' / ,,II| Mi, A //111VIIIfttllh/11111.11111'" "'" ', / | ''.N 'linilii' '' PiIIp111Nrpii'' '' ,, i ( I 'nut" 'h ,I'/IN. I "III"+, r .l II"$" HK", mul' !N In. i III, "In, n (II"" (li, I Ilinl "In, "inn'lll .I /III'lit' Dili") ,1IAA/,111111', |. il Mill, |piI.,1rI" | i I "IIIiniiliiMinii M'l'H"! "''" "i! il,fill 1'I"ii,''. i, i I ,?HI I'I 'IH i' ii",'11',, ini'"'id" I 'AH."" t ififiiniiif Pill"| n5er','I.' 1',"1 "limHKiiil' |" '''| /" ,, ,,,, ,,, ,;I /' I < | | ,, | | I ,.
111111'1' IllilllllMIII |II l ''''' > "liii Cllll", l ) ","I ,1 I ,1, f ll I 1 ( I N/.-fii,, 1,,| : ,/ ."'
KHllllllllll" | |'' I III tin"IIIIAIIIII / / I I| A '''"'' I'/IIH'I II i il'Cll | I I I" II I IPt 1111,1.Pd/ .' / |' | | > l |
( muff/ / Midi, ('Hllli''' /Inliill" "Min.l, (pro/,4611'' ,II., .-1--..I-... | (''hn'" 1 1 1/, I M ( ,liiMM, , I linli.' / I MALLOW & FJUER8ON I ililI'lH'u'1 ,"ll, .'/414' 'i' |,'1plmrf,|, ;| '" ,,. /,, ', I i
ill/ I lln" > i IIIN/,Inn,,, tfiiiftn' ''' ,In,, |"|"il' illll'rtlHill "' ''iiili IVi ,din,' iilinM" '" i mi', 1 1 lN" mil' .,liuliliii Midi ''nil, imwilnij/.liUi:/ (" ', I /|" | ,, l I
... I'lMflllM' / / I"1'IPi'1NpliAr' III 111,1' I / '' | l. l '.:
.- ,, I .. | (
I I'nil, ,
.
nNn/' ,
if l I/r/ /limn/ nini"// //Id"| II/ I IMII' I nlIn .Nl. .nil" | 'M | i i
*"4'-lll ,ItfttHl Wl Aup/p15V'1III11| (> ( "lniiii'lili" '| hi'ilil, ,lilnil 11111111lutist, ,,, liniii" 1 |.1|I"u'/1"I'yi'yj11 J/m/'/'/ ,'r//.' "ll/llll"In/' I!, 1/I/fllSUt'el A''/I*"' ii," ,I,111,1r,, "i'' .i"""in|..{'",111,i In,' ,'11111 I/ "' li I ink ii MM:rld i Ii,'li:.ti\\"n'," :."i., ':, i,'.;in.lid,,. ';, :, :, : ) : ', :':
u"i Pip IlilumOng,,,,, //,, "Mlir "frinil", "1nNAMIIII111.. "mirf, I', perlulu1( //, < mid,,, iliii, ,IIBI,, 'hill/ (1111' litiirll'ifi" ,In,, ,Hill, Ihn1lnlArnlulAl4II( i, N,1nrbNl/. I ,situ, HI /Mill t t.a ;" I i It 6rl" i rolnn.1 1 \\t i i Inl i ,,11 1' 1 ""i,.i iMI I I i "II Mil" il "' ,/1 "1/I 1 1 ,' : '( '

l.",lll'I (/III/' .l .cdflll' .Ml'.' HHIl" .,", |ill|" "Mini I.IPPII.Ivl'tI1111II111I I In, .I0In ''I'"IIIf", / I',"" '/'' ' '' \/' I ". ., "'." | ,,, ,',, ,"," I
,," ,,' / 'if.imhltI./Nlrf.Iingt! /MNYtl11/ ", "lie ii ,, ,,, I ,. I 'I '/ ",I I
im iin n 1l i MM Aniiiiiiinifiiilnl ,,, '! "II t i .I"i "11 N.rr.i / ,' ,
nil"" fimf Mil" 114I'I'' | | i M", "lliH l iul,,,, "''''' ,. ("In. nKiilm, ,,, I/'hut'" MI'IHK" ,| ii f II" Muni/,' J riI, : :I t I .' .IId::: /Ir; i" 1: .I ,',,:i ,n\iii 4'iii'Mi'r/ t/iuitfri'HM<< ,mul' lVlilhiliiT-lM, I "frt.. I I.HI 1 I i
,,,tNAttI,,,,, /,l wilt'" hunt'' ni"| iniil fI Inn s nilli"" ", *'hIt/ Hitliu-/,/" nil MtiHlil, Hi "Mini, l IVI l IenI11111' ,, ,,, I bpi'inMil'lllii I",. .ti/"-r trill" ,,, ,ill 111,1, ,. I .""t h< > ,, I ,, "
r
.,//I,. Nr41/1' ''''. ." II'Hl,' Vtl 5fr'IA41( "If) "I'ufh' "IIHHI, "dint' Mini' ll.n/ha( I l. mjiMl ... ..-.. ''I'V, ( II/iIIIf4 I 'SA\ ANN Ml. ( I il'.OIMII': ( ) ( I \ ,
'
/ ti fifing''' ,In,, IMtiillliiili'' '' itli'l' '' 'Mini I Ilitti, I ': ; '
t 11 111 f '
: itif '
,, I 1 ,. I nO/l'1
111/rN/I/ INh I II"" 'ill r 'I." '" "Id al'" AIn i M r II'"il, Indl I I ,1.u.' / A
"i1 I / i
I h'' AI4r/" I I I ill l, l kin I /I1,111I, ,'I"/ ll
p/IM,4'" n. NMIfl./ I /"I I'III", /III'i' '"i if,;ll 'I/. ,, ,. I
r.
Hull" IiI1r| I/I I I f i'i/'" |. 'lily' Wild, I ,ii..1 I 1' I liliin" ,,,, ,' .H/rl. I ,
.i/,441
HIII' j"' lI,1'' (/ i, "I ,.,., ill" fini,,, ( .
I h14f' /' 411 /I n" i ii/ i, m t,nd, fnif Ml IK /IM'll ulna" I .", t, II./r, /, ''I It ..,,,,,,, ,. / I \ I '' I
,, I f ll "ILiIqn|, I II", i nIl I |/ln I ,'' //1 I I I I ,., ,, rl I Iin I In
I/iNlrIIII/rNi, ,
a "
(MilIf/ / Will ,,,". MlitMfufiHt' ',/ "Mrni" .ll 'in "Minimi, ,. "MI iflu nMin| | |, ii ', *gb ,' I' I : I ( ; '
'
( silt. ,. ,nl,' <,fill, ,mnlilli,,,,, Innii" 4n .141tLI(,:'I I i: "I,'j, ':ola'; .
iifimlli| > I/fr/ " ,, ,,, /',, / / ( '" ,,, d" il, '// /II 'MINI'' "liC .lIn"||["|'" llil'iiirlli, '' ,IM'll, ( In WflffllMHNll' I Hooks( ) iiiul Suiti; NIlfdn" "III"il"j/ I { ,, /' ',, ,,, I ; /
"II'n111/I.' /, "Hint/' In" .ii l ifnttnffc ". Illtn,,, 1 1 '.I/1At"/ 1 ft I nil,' 'ill,,, ,lit14rolP, ,' ilrlillf,, i nil, I I .' Hi I I,1,, ,n.. i.l l 'I II ,,, f' fdff frhhnH pryiltltl III', I IIII" ''Ml' t Ofll"'Y. I

I bn,1, ii/. itif ftlnti;" AnA iM ,"illifirt| IhAhp, win' i i i "le, unit,, '.. Ittlr1i4I4 |(/ 1
"I/Inn,' *(',114 liiftitmtiti, /III/ fiillift, ,, wlimnui / 1111 I 'It* ,\' /idl.'M,' I' .I' I i |11.,1.l .I ,".. i ,IIr1.I i Il.rpu| |' "ll, "I I .uIop, i l .In,1, I I1.11I. lltd,. I Mi, n IIin/MI. ., |110.| ,.i,, I Jr'. .1.1,11 i ,. i. "i,.1,n |i I/, i ,
i I "in biMHtfttit f t I I- If'tl/ hl/"" 'Mi Ilih, ,nliiirtiii ,,,, ,, "ii l < i'i""n" i \ I n i ui'. i I-iit/ "/ ,
i elfp," n.i finfl'tfrttilc' ,,, ( ,\, ff"I" ( f" ,, ,, .
InifiKlflini"' "flrf Ililf'llnliin 1'' NIFI611I I "IM il lilt' i ri II ln' to"" Ii IItaLlnlill I I In li! I't' 1d'. ". ii fen I *,llliWtVift 1
4 ""hln.IIt, i/M' l It. fc"//" 'flu'/ "' "Iff) .ON'fj
'iitifilif .:I'1t' Oil" ,, ,,,. '' '
'ntrllAll',''' 4111r' 'K.t4''ifr4' .,11"Ii, "il,> "m "In,,10' / ,,, H. 1\11vM1111H \ 'In4i114.. ,; ,'".. ,,,... ",\ \1111/f11/1P'. I
'ttti'''f 4fl11 IHAInfrNm4'' ', PMnI'n, In''h''/ '" "t liIII // / tth, ." flltrp1,11' (
/
r
1.h"/ /A hN htti* ". 'IUnlvorsalIron Tio."' j' nol.I I fl,,,,1,1,,, "Illl ,'Illl,I,It ., ,ill II' .It 1"1"I I ') ''', I it ,or ( I I. I / ,, ( / !! / / ,| I ,.

,,, If'III' 'li, vf 'M *nrli" ,In, HiI| '"If> nl tfi II "I' flit 151.1of 1 I tIr f 11./ I ,. ,, l | I
I
M'III.,, ,..*! *(411,0, "r1H1n' ,Iff! "*,Hli, Mw I trf r itIIN', i I 1''f /Inrn 1 1 n .- .._ '''' ', ," I
:"t -
Hi ("rwi IIf< fcl,* .',.. !

LMPrt. ,Irr, 1'.1'I I, ii r If"I" II 'I'llL/f/ I I, I 1'.P, '11I'/. I ,' I I" I I 1 POQ ST llTtSr l f I-; f | ; I f f"I I ,,| > I / ', /" I |,, /.

tlniiMi" Vtrtlt, *. VHttf *1.liftn f | Mi.li, 'IIn : l "1151 ,P/r1/A" ":;: 'n I" 1// / i /
...-I/ ,atti ftlffcufif" ,fornr, n Hnrinitrlit, 'in in 4.,.. d f 'MA / /I"/ f'ttf. rit 'i'r't4e-'t. | !I rr ,1'
< ,
1 / /
1//",/ I'r ,ft l I. "" "idHtflmi" fn lnI flliAftII, !,l't' ( /, ,, I uguoKs : | ,
'
I'.ra4dtA11/1'1, ,1.' I /4,, "M'ftr111" / ,,, Anfnllrr Mfil,", "fHt\ftt, "\ilrn,IhrPt9 f1,,,n,, J I' .,A1ip/lnr/, A i f" H Iii,': I ,. 0. I II I'AI'KI I I I..: I '\I' 1\1''1 I II: If J I ( ) I H J.I M..., I d I'rfli t IKH; 1 '" "

fffltt Wlllt
Iti,, .4ki' ,fNI144/A, ,h,<, )I. ,pinup" I. "lint. "1111" '1 I. r tf ,, \ t l'urrJIfIJtNtf' I! f HMA II.Wltf/l/' '' ( ,,,, ,; ,
I
split( iiiMflllrl,,, ,,W tftpiilHHitr, ilatlH Mf .iff / f I klw. Ihd'It'I' ,
ill '
'" .. ,1 ( ( ,
nphff, A pIJ4hNA, till Y 1111 if"liHt, 'tHi H

n, "I"I"t, tmulr"1r rPhM flrff ,AH/Apr1Ah.i, ,, fmr ....' ,14 I r /,'rr of 1 t / .:. "'i, ,Yt'(ry r f 'orwifilrfvory! ,'/. ,, / << 'I'y"t1H" 203 Bryan and 70 Si. Julien Sis, t '1DUtrl

IIIII4f >",4r, rb.. f/f /lilt/MlMt'split," ,, I", M N'N r1 t '' I,, 'I a ; o b
i 1 l'lfl1tfJHt( :
M'IIH
"ml" 114.'.. 1 In tinIttrutf, t4 fitrltrii I A Irk farM ";"/
1 HI Hit *.. iff .IdPli, *.$tlSH" It fife 4111 I. i G I I '.r'/I"IlH"'hI'/ ,. \ \ HI II'll'I I I
mnllrtl Mm M4 M. fttHHW''t1rH unitI'M f ,., I1 , r It, fiM 1 f n/ d' "n t. if Hofr N IIJW
"
Mrnwr w I
r i> i-jffM* mt ,NNnAut' f. .
p <
i
I /fi i
d .5t" f f'r a Irma ,.....$.. h. I .411MNIM l I .l I 1 ,v, ,
.". Nf. ttwy/ it .. ..1111" RNMN N'I fI J'. ,.K'r, ;

4_.... .., t 1 n. Ir n ; 1 p '1yp "UU'I, of ,nil, liimfMIM" / II'-1'1' .':: J''' ,.. ;',.. r '
II f tI,...., ,,,,. "'" .--..,. s, ,411I ,1...1Y r : ., ,, 1/ II. I
I,I ..."., t4Mi14I pw4. .MfiM... RIMa.11'IrIrNkg I,
ftHf. /ff K....'.tjftlt- fldt IN* ffffMfe J PHAI p I I I t I ,1 rAl,1'I II I U'R ,. ",, ''"
,. """ Ji NP 4rPr /II.. 5411.. r -J ,t_ $ r FJ1A1H; PnlJR."ffml'lfnt ,,I 47r ...;-. m* : ;; ,
.
... NIIv .II.1 x4. I.I49I..* ,...,. NI II. p.M .r
t I ,
I ,
I I'I I "1)1) f I I I
-rf.I. ....4 1,11/1 At p., ,NMr n / ,., )
? .IMr4 .t.t .M ,......,.." '> ,,..,.., ...,4 :: lHtf, / ,IA1ivthrr,.,ry.I. I, .. .. ... ,
.M.i. ......, II' 'I'l I ,I'l; I f. ..... i ...0.. .._/ *IMI>
.,....." flilr. 1..111 IILM ..,.., .4 ....... II i ir. ,:a- '1 to. ....'If ,p" .M,. .. .11' or. .. ;
,........ "" '" ...... .. ". .. ......., ..... : I ." l I i, 1l > utll
J II nil J ..,..", ,.lI 1 'fill, 'MAt I I f1 I .

III .......... P/r/tMlrlr ,,_ I It' ,, 11 '".. ..i t. ,
.w f....... 4.__ m- r
-..... .... ,.*. ...... ... .. .t ; 1. ff Pi! I'Rt4.PPi Man"; I (;!J.tllrc'rs'"rcc's 1 1 < '; AEA l ..
..... .
....,__ "., ... fill.... \ ._ IM.MN fiurN4fWi .
....rwNtNw4lrArflNw ....... ... ...... nu_ \f1'I ", ,t'I, ':
.w Pi ,'.. .. : tl .
yAlt ... p .. .wr urr/Np-f14IM/ MbA ti .raN I
.
I i* t If 'tlnd trt<
,
.
Nlb1 ,. ,
'r N1lRIW41Wi.N.dl'. I i I>1rt1>tlRreN r111 i ." ", I f
.
...rlf 0, .NI1MM .... ..... ... I I .. 1 A IJ If"."
.l111. !' .... ..."'" '11A..... .ar Wh"/f' (trtJ44r'f''l 1.1..11 11.1111 II1a." wl/r. J. 13 t/tigiO.: : 511.Ives' .r-L ( '
.... .
.r '"i :
:.;r. 1:
-., 'tit/ w. r :. r ...... ...

.N t1.P 1... ...... r4. 4wwr 'r4.. .... .. ...o'NLI' "''tltIAbrtn" J
,'" .w5t 411,1.1 f....... .... .. 'r", -- -I,. i
.. '' '''' ..." "- .
/ .
,... ..... ... ;,. ..... N IIAM ...4 .... w- 4 ., tat. Emporium' of Fashion

........ .
v .11-4.11 A/tNdta .t .
"lJf. ''.1 SALE
:! ::: 1'trrurrdull $' "rrrttlrl l HI1 Iaifir.
..... 4.p.. .. I" rl......,I. A.. '

... A
:'t trt 114 % : ...
"_ ,.t. '11"' ''11' $...44Ii. 't AIfJ'liA, > ..181tL.

411.1.. +e awl. / <: .f' ..... .,...,.
"" ?ii a .+ Nra t \ Draper and Tailor
rv ,I 414/uNGI LAUiGi1. ,
w I ltw.fJ r".f u:; w : :
lyl II
,
.
rsflliWt W Ut J I' f"" I f .I. Il4P.. lI. I df.NMn4 ..
:
.. ." .. ?t. W f_ .. .. .
.
'
r f1"....lt .* I'iftr Ilrrttlt t a .
+ 1 '4. ,I1ylgArr3 .' Iltt/r, ..,tII2'; :.. .

7.. I. :-' .. 1 1'r' I'f
iff'II'iII -- 3tP
41 ..., ...... "'" r ,48, ( j ,M' .. ." .... .. # ... .
---- .,
4. ,. ,- .."" .. ..N ; '
.... "" "" fiJ.: .t M14M liw.-- .JI w IAN ....+ flats and "v'r".tIlMt"lt
BtrawSMYTHB
>ISIf .... .... "" .. '" "... Caps (UtJods.E
/ Y i '" ...... '0 .
v .-
--
.. ,
,
a ... 4."" ........., t '..< 'II .. ... 7.11-
.... ... ISk..Pip 0o .. ._. D M
w4 '"i ,.NMW' ,M1r ... .......If MA. # & CO. -
.,
,
4.. .. l-t _. N.w A "t ,.. I'' .. .t .. ..... "
"" .. -_ ,. JU I ...' ... .tIfof.I tI1J. J., N rr II-yprkl. ._...! '.

-- ......... .. .... t&.' ...- --, .... "' ; 4 k- ""f.... 'u'r .
.. .. ,'- fiJ" ...... 0. IM/
'T pyla a+k .... .
"

4N/.111M1*. r. 541.5p-... 41MI14-p ..N_,v.....4... .x 4.. 4.,. '" ... i ,.,.. 'IN j ... n.....". ". [lltiEI\: : : \ [ o1II\ \ItI\ LISS' S.I 'IE.CI [

'" ,. '....... aNi .... .4it* i.Ir' ....
n sir ., "
y ppr5 -
._... ..... ,.r ...a e. .w p..
.
yp'IA' x n LOOKOUT.Zn"j
".... .......... ..".... ,.. '+ SI.VlwnIJI.CIL r... ;
'
.. .
'.Ix5M4' M. N'.4. 6 tlkNNt+ 1r
..,...wr 7fW .._ .111-1 I I ?:J" : :
... t.
.v i """""," br -
w 4.H. & -
........ 144 4jhINI ,... -
f .*+** ,rkds 5. 411 ? "
.
I.at ifi' j. .
< .... .e' .. .I

_t. t,,'f- "..".- ,,. '. ""' -JG"'IiMI"' '" 1'H.w" 14.v i1FII 4 .,..... 1r.tare *l :

"' .J!' '> ... ...... ....' ,


.11' '" \w1iIkIi$4II; J $ .ir -I. .. /.

......... rr. -: .. ......."..... ... (
IMf It
fl/k4
'" "" I. ,
p .... -.. .. 1"icaHtI. !
.. t ..... ." .... ..
.
u
.... ....... f/III IttJI. "" .... .. .!O ;p. .. '" ..
.- .. """" ,-, a..... .... ....'
4. .rte. .. .-- .
.........
ICI -
.. ;
J
twrIII' .11I. ..' I (nr : ..
Mil ,.. .LJ. *
__ ." ,,JIIL l-.wn. I ... .

.. ..' .P .... r .. **r**, ,
; p.5 .
,"" ,

; .. -'II ...
-- ...r N .. ..... ... ) :: ....'
.. l 1INI t M rEt ,
..
Al
,__ <1I' "" !... ;:.. .
4 .w "'L* SW "

.". .. .. :: M4, IM-s r1l'lltiilr c. ,.., .-...
.... tir H r4NPt.a. 51 L. I I'1 ) ,
,
"'ft. 1. : (:Se Lk I tN51.11.
"
., .',- -- H AT-H
aP. ...... .. ., f' .... ..s.. .... JI.MDGJUfS) 1 I L 1
... JII1I1III L l Ap 'if't. ". "
... ,.,-...... .
"'... -..., ". 'u,"-" '9 t ...

7 .. -. .. ., r 1 1 1 .w4i 111rry1 f .1 .11 IIlt t rri 4.p 1 R. L ... .... ''I
-t II ......, tP .
,415 wd.. b
III'\Wht ... .1.1ro. ri
> __ "' _r 11k I..1 1 nlUl11AItII..IJJI., 111/1,4/ >. .rIJ l p." 1 I "
"",',,- ,p.5.N ,, '.,..M "" .. ... d ... "
....- _.ro '* .s.. ..-. 1 .... l *6.J1 ..... ,5..111a +- JtT!! :,}"' .
II ." _
.. "" ''''' ''.J''tll.I-' 1 !

.. ill ..... liEuTi j 1" '1L j Wmy'1 .

III J ruIuIm-UJrLJLr 1

W ......tjf.3* WMfi '" ." t ,,


.... .... ... 1r 4iID ..... I "" _
.
r ". -, ,,, F
.
-
'
=-31---
n ,- ='- =Lo-.w- __. ___. --.< _::=: 2 ;L! -- h ____ __ =.: : -:. .._ ..l>M.'i'' ''' .;
i.-: :1 Jt8IaMI.WR1UtLY/'..'" .. _
'-""' '- % ._ .
f -I 1- N ,'r...., 7" c<, ___ ....._ .... .. -" -., ..- --'- -- ,
4

,


.... .. _- --. ....---.--- ..- .. .-.-.. ... -.--. .

,BKNTINHL, ,'ut'uunull"'. i1lrirliprautahl, ,r I n\.m""h\ \lh'nU'fnunt% .''thwmuu\h%$ \ ;",lt'cr11 t >_tmsnP. Uhdl.d"( a I" tt (tontiwrnrnto, oJ

,. ... j" 4. .,.jo" \ .' .. !

M.I' "MM Mi.". If Ni'fM'WMIIlU" '"/ INT ,\ 11'1,11"rMl1" III, "IJ '1'1I114.$ '

tillbbll/e. .. ." .U'U".. .... ... -..... 1807 FALL AND WINTER/ Til ADE, 1807.LATHROP W.\\ 1M. WALSH.DEITCCIST\ \ SMALLWOOO, HODGKISS & CO.,

Knytou's Olo urn Vital IIMN. I I

Whnrr.' Nil.n Hill.., mill' lliV, griMl,nfc Mimll, .. rrwr. WIIUIhNALI'; ,:
1liHK," mli/."l I*, rnitNhIrnIIIIINrnl.lln'''' ''''''' || |lII i iI 'IUIIM' IIIIKAT/ (IMIMAN; 'MNIMKNT I IN' mi Commission] () Merchants t:
"I'llH" 'III 'III* AttllllH'l' 'IIIIIpNIINN|.,, .. Mull, / .' lnlilllilriiiilllll'IIIMHlUm ') !" .'' h"I, & CO. ,
timi'Miitf" 'lii'lii/' "* Hi* fill!, 'lqnn'nIuHflI' ''' "' '''''', ,
NM'iiMi'" "W.KI" \ Ni'MiiM" ,IKK,, I In.* ''nl lull, N tIt,,' I'J) I / I I ,
Ainii'il, wild''' InjimllKd''' mill/ 'IH MIMM" "Hml-, 'lllll'IIIIINKu'''' ,, SAVANNAH QA. I r 10 DEAVEH STREET. NEW YORK
I 611 I .'lmiii' I Ih"KHiUI.. 'nli'nf,(IINI'l In til, l'aln.IN HIM, Mink,,' ,

With 'li.|''l'f lififi, linntnlnll'4M'. / 1"hn4. ', llri''".l I., 'MlilMUnit "'AAnf/, TAM' At'lKNTIHN' I OP,, MIWIIAN'I": '' ANII "I'IY'tIIIM' .I". Hi.lr W. T. WOOD
,
'rrnnletlhal,, / lllKl,/ Tart l ', WdllMMNVlrH ANUIMI"lI1'I'IlII Agent
|l Nerl| 'tttflftt.lI.A" .
.
,
Cull ninl, I ,, ,
,.,. ,.., TNdhnrhnlNnFVlnll' '' | / Wlnlor' lliNnl' imw tip'| ulnA/ In ,
""I ball",M ty"lend' f! M fl*I
..,
Jilt*'M" Ml,*(0 I.flllIII'I lilt HH MMflfil/ .>M*I /' IInll1/11'I/ ,".
IIImrMl11111' (t MMl',itf k""tml"n (Id1.I i "KNAI' 111,Mprlhn" ,, FOREIGN' AND DOMESTIO DRY GOODS nn'I, IIALNua / : ': fttrocl Snviuiiiiilit (1 eoi'gill,
'Ind,/nnlhtul'''' ', Aer1i i tMflj,'"lid1. / (mil. / *,"*,"1t""H t"' '' liny ,
'rll"ir*""' ANr) fffcuft I'lrnnf till .MI|,...II.<*mlln, (IlllK, MIII'BTM( ;' Illl, (eJ.fI'rl/H! / WINIHIW' 'IN
hill,,I 'lnlM, ,/ ,Iff, MiHill.//, II' ,,,,/' .,wlj, Mil/ j- Hid'*,IIIIrfNAla. .W, -..
IAII HIIAUFS/: IIDIITH; '' HIIOKH'; ,
'tfii,, Kluiiif" fMliiiiMif/ 'mwl/ $ mml, TInA' 11'11'l "i'Im'' '41 uluiiilil",, /'" (INI. In MIT//" 'liiiimii// fur
1H,1/11' NfflIIlr, 111111,9," 1ft I. r.f/IVII// Itu HIP.,WAN''' WIt, III, 1I|| ,Ihgnrlha, ', ,. iiiniiiifi., ,,il' (An,,,'inr I l'ilii', ,_ 4 ,H ,HOMJlOr" OtrnjIURHtlK/ irA VR INTIMATWI' tr/MrncebprtbeALJ""" r< lip ctrr:
nf 1I.'tlCl
..................-- ,AII&111/l, t Kcfliii'M( f ''11"11" VII"*, 'full,,*mi/,ullmr', |IIngNNAt" | l "' nin DRUG. I{ TON' IK HAVANtfAH", wo t.Yn" i"" )m'III.hI'! 'In mMii.i, | II nrnwli of mil< \\\imm\ Hi 'IININIni' '' | | |,
Wit itA.,., kill,',' 'l/f/ r"|Tir.llnf'', fl L And'INl111( ", 111II1. H'/,:('"'JMI, whlrllI will ittvfl' Ulan .Hi" 'iKwQI'' I If''Nrwr111111\ \! < Ilinrit" 1111 will' fill''In NKW: YORK
'u MtnNM, IiAa/n, a s ne, W v. AIIK HKl'IIKHKNTKII AT t4A M41f A i II l )br.

Whim nil'1 Hi,* .nrM/ l I. J",,,mi, ., I IId, Ar Y!tt ll /: t1'iitiq' 1 n/'lift II MKDK'lNf'H: /(:' CIIKMICALM' ; (! ,
,. DOO A1rv'r1 Wtltl'll 1141 Kpu1It\ :'!;.n\\_
/furl/ nil III "Ifiw*urn jr*" "i, ,11 ri1C1N11J f .
?
ANA.Mfjf' (IHMII *"ton'", 'Mil'', M. 1MA AI 'N ,/" Gltt, WJ ,: ,
,
And 111111 ,tIM I"party" It'/ 11'1> : Blinds ff."flh and. ln.lltlt Ami" 'lui' Inrtnl'tW KN'tY Y Yo"'114' KXI'KIIIKNCK" : "III"N""R" ) gi'"i'nllv known, ,, N* N
I
I TIM''' fl'rf' biHil, mil, / "',.., Mil, Frnty,t/ INprINA : 'I, GlazedSashes Stair r
And riiNitillhii I wurMiiMrfVimr / ,
''
Critical of Cotton
"In** mini' ,h,"'* II*HIHHI, ,M, OaylAMA V,1e4AM1. RfgO,IN. tills, ( ( f Judgo ,
k1" AnI "" 'IMII '."..,lltMf* #lf fVMflMiiMnf IJAJ I.Jll$'rEIIHf IMCUIM/MICHfliS/
04/1/ 'lIfl' dog AI1 I f',1 'M "''II.,.lp/ .. ,, TliM*./ M 1III1{.M Arfilillfmii ,
I'MK rT*>klii' '.a (xHir'lh\. /MM Mnlifll ulvi. rllllllM""n") tutu, w*inn, .lliriHiKlililiit.iililnlii'( ",, AHOOOI( / () "I'/UCKH/ AH THAT at,\ilK" 'r
When," NIII,,,,* .,'rM' I hl Mil/ ,(nil", <,)('ll Arid til/Id ,lf 'Mvmiinil Nu/nNY/.rS; MII hr wiiim In' Our'" M",. I II If. I'oof.K will rmlidi' '"'11I1'1' M M.vunimh"" M well M M,. T. IIOIKIKIHH/ (/ '' I 14,11,
/ MN r '' / AM fIIII.tII "iA MM njr ,
,
Ad.11,the.pnt'' ", .IN I/.IN/ ,"IIA, V,.r, Ih It NAITIN, A lr/xu/( .I'I"r. /( .iiiMiini'Mi' *l/(>n ill/, "mi 'Imml 1,,', .-........- nf W"wlimii" lI'III11"r."I will| Aid' Mr.,/, MA WICK K!wrufIJ In iniiwiHiiwi'' CHUMIV wilt/)mir" N/Jr.Rtrnd./ "Hlili.mimUllirimjjh', ,. n* t In f.IVKit/
/( / .1111,11 wfiwl', run AIIH, UVA""AII, I/K/IM//IA/ "'//JOI[, nml' (; I: '' *, mill/ ,litfc* '" i1Mi''' ItiW.IM OLAIR & BIOKFORD, 'A' ," !1"'llill' I, .1I.ft.!,*, "n/rlniHilrw'nllnii ,|' .
1'rMiplniiti' ''' fmif | Tn olinM,, nil, miNi. ,,h'iilll, ,' l ha ".4411..4w/ ,In hll I ,'1l'ri'II, ItrV r, I ;*)nlfrlitntti ...,1.t" 2r. IIOIMIKIHH&)( ( (:JO,
'rI,.NMNt, ,IAAIAIm'4", Nm/nrlw/ '( 1""hirfriMl' X*"!.!', A. A, KiitimiHti t'l., (MniHinllIllwr .. AUK, n'i"'''', w"w' _.._. iol n" "''''',11'.11111''," ., mill. OiirHMH/ WIMuw' I,. aIiil7l( J/ .*n4 tin. Mrplrmlwr|'' 8, JIiI1.! "._,.,1'

/,,/ grant, 1"11 had, ,, A "pl.Alb.18,, ./Pp1 '' l ll fl"II"H// ,Ihw,, ,MftJHf. M"(li)< ; -- Ir 1 IUI"ANrdr'' ,; ,{|'' Vlnl 'nr1 Whin' pM WAMnunN II.l. NII ,' 'INMnIN. _, ,
ryj1" 1 kr Ommlrf NJirrJMr> nn WliiMKiiij lJin| > ii fur niHlHml' tr
1 1111II'I.,I.' II"" III Ari" ,'h"..r. mil T, V, 'ratll, ,,, WHOLESALE HOUSE.18fJ1' K H; -1 h t*>nlr .l *"', I Imii. M.t .
"Nh//1111 >imm" ''4t 1iuinb'', f! a nUut! AMI? II, ,I'n'" ,1w1rr. MlflNMMIfrMiMll/' I n"l, t. (,III,. P11131 SPRING 11SME1 GOODS

w. A. M'LMAIYIrhrNll 'f.I M/Mq/ <, r, W//NATUN,/ : PALL AND WINTBR 1807.JOHN LARGEST STOOK : i

/I"" ,,AAA M AI.fI, III flirt/" *"M I It*,. hw.MNAY.N.pnhflrn" ''A'' '"W.,WhH'.tJlI.' ( ,'I MA KICK & CO.'( ) IN f TUBHTATK AT TUB' WHOLKHALKANDKKTAIL; HTHKOK I

/Kind Mfc f nitifiifiM' f'Compel' I'. W HIMH & CO,
...",1 1 Jof horM of'
hnpotlni'H OK I (U KOUIIIA'"H'1 I () ( I '
A.fI',Hrl f",lHIftfJ"", SO.Oft POOLE 'I.
Mftffif M.M,M4. tl",.,". i1"/ IJQ
N/IN/NII1" NOTIONS( ( MILLINKItYAND ,
1m 1. 4MNrnhdll, CM. IIAtA IU", 'A. DIIY) GOODS{) ) f IaMrpur.AI. ,In wll At( N

Ir/I,A.,,10/11. **.*1" ,
Cotton' FflCtOTS 8TUAW JOODH( ()() ) Email UmcB 01 Earopcan
SO' THEf: ; OUR' STOCK IS NOW WELL SUPPLIED .

MAHHFAOTOBY /1fppfng" ifll ae/Ieril/ 0'i'm''linen' Corner nrmifihton and WhlUkcrStrcotft( Savannah: Oa, ail Aonncai' Prices with' "|.,IIIIl And) Hninmrr (Oornl'', lit Ida following dam'' '**, which', will' tm *"l'Nt/ "dmXoxvoiot I

BAG -,..- "Ph .ftil A"A".IOt! ..'In''51,4 It ''If fhuI," ",NUIM Cash Pr1oe& i
,rN/Mrf
11Aehngd, Whflrf,MfUftMft. ,CMf > MERCHANTS.tMftt AtsontM 3701 NIt, / In nrMftirm"tm,M liif Itmnatie" (hllli' .grIM" *, fltrlrtivl,,, nn .
-rr- (Anon/ i iron> l White. flri"wn .",f('",,,,, dTI6e I I,
(IKOVKH) & HAKtilt'HKLASTIO ; Unlit. And Chemicals
/ '1Mm..k "
.It'"I'.n,1! T".II",
'a rhld NMI"" ", '111,041/$ W.4l/e/ II I-" ..
(:jIn'.1M -
I _'1 I/Mrp.4. .HIf nMN,.man/.', haN : STITOII: HKlVliNi1;\ ; .\\1AClUN ti. r"H"",. hl.".,yUAAsl/ '!NI, ""III' .MnMd l1're. a,4 ,of ,IN.Nerll4AN .. (''Nlkvnu, THln1f1l Nnd' KAntltrkr t.Anl, ,

,(1IIf', .HIIt", ( '''.'.' Intti info'/IV4, rail _)Ifourprr4NltNNMWtq While Goods in Groat
l. MA W6Mf,1'111 iIIIIorfrlo'' IA,1, 1f! .."Ir Variety :
A'w
,pl,,,,,,., "" 'fIftt,,,. ,"1r/IKII1.a4! III/iai4,
,, A,II, -
w. ,1" "" NIA' N.IIMIii "
'I NAVANIAN/ ) / tt I- III.."",.,.'", ...UN/ ,1"",.,AlihNtpltIN,AIt, -tr- HARDWARE AND IRON.1"II0'w4NM /.,fVM.ff. ., ._ ,1.411'" Mnlf, Afd itlev.k' M"",nll" '1M1'{" IIn", Img t'1/Ak:' ,
N.rIII/,IAp.'riMl" ,d1",br Ir1.N .. Lira' INd' ImlmdMhs'tMkte' ( l fi,Jerknnet ind "I'ltri" t.* NmIMp. .'

---- ,, ,. Arrow Ties I'll" W"If.fl"",
II
N" "...// ",1 A.w ,m',* 1H, ,J CHI Mwa" W, ,.." ...._ EMI INNMM 4 MtIf.".. ..-.. "itIrso" fil/t"I'4-lJn f""', ryq.l th,111,11't4cpN" ,
._- ,..qd I"hu1N..a1 NMj.u""'u.krnpnN :ron f3AYL12'1G.1EJI: 'I! "lli. 'lift* tof ,limit, and, Mh'NM, !11114.( mvt <:""p. ,ftttnt'iiHii; Mif'l'* fc.CV'>',',,, i'k.N"
hww ".., ,,,.., (',,,,,,,, T....IfI4 f r1 ._ 1iI_.,., y.Ahl;. Ilnu, fII1mk 'M rrs'tdnte, CIAArr4IN.mtne. s ,.
//f. net r
.. rmn.nlr.A.TVI'wnc
,
II It __"p1 M III "M..M.1 1/ "jIow.,1fJooI" ""I''! .VhW'*-..... ".., f......'",4 ffM.1w1 '/11/ : ,. .
t ,,,,,.. ..",, ,....-"III ,.... ,.........tif tftnll tIfII1",1r.;;, ,.MI qw,. .
,\
II, I lruormca. I Iii,,.aN/11IIIIh.1..1,11M/I' ,..I 1ft...M. ,III..",....., PalI." .r r.e. Best> l Ira, : ."" t.
.'pt", f.;.-, M. .Awywr .. I-, w .".. .,I/hM 'if "IIf/ff/ Ii ,IIIIMI. N c.t-- ..-
-- < ." .: : ''''''..11IIP1I I ,
.." ---, "t;; '' Vf : : I.rwb C I 'r..M-..... AU/M,- -"uI.A.r- ,.MN crr tMMVKttttunt: ;' r/rlcru' CMJIIIU: : / ,
Iet_hi, .l..w.... 1is14181EM IN ." ....:J.1t; :,,1-l. s. 1.M.wdPM: : n -
."' -, #. "., }.IIIM 7&.t. LA h;+M.nMN' o,11..1r.MAy./
100 Ho3Co or TOba.ooo
_,' 1. '. p w d/Wo/ t f U. ia....... 'N, I.. & :; ... ___ ,
A f: fWM,_Ap.Y d.n:11111s: awl.rNrwA.1JLZWWZO0 .. ......._u.,""...... .Ilpk," .or .If.. "r.u ISY 7191 tlux) t, N..r...Ilnh., en4 1'LMf''' M 'I/IW w ,/Iff Mw41Jlrr
rr AantN t. -......,.1Itte:
., 6 ......,.. IwNh : ,,11I A's" lu.ur,
.AAwwlrl
{;I rrr'," YMSnI:14/ ==...} Arfw; ., .... wW ,. nANrio, II.,.... it, ,.",. .-,...ItJ'
"
3 w1Nf ..
.
,fI'II f .
COTTON FAC1'OR8 -.-.-.... ..... .. : AR/," a tuNi. .
.puiwiisI .NV'iIIIIAN 7..11-
t. """'Iw .... .. .., -ISN l NI
M r srvvAM
rNrNatt d..M..w, .. .., .. i I .. =:.:11 'tntistlmti ,
N.r M. iIAkMltiOMb
IhamJ CommfIsfmJ f
IAV ("Tort, Merchants, / L1p.kd. .,

.1t".MiI, I .., 1NA1 iT7t'1, : ,... ... AIf11iN ui. iflllibIw

'"A'''."., ..,.",. ,,,,,,,,, M/l1AANij I I I ....1111 .. wtu"I I I k/NA1N1.. 'IVAMIAN. AA I PA f,MBit &, II1'I'PI$11,
.. ,
w -
J--- 1m r.r WNEI'" It um! :/
;-:; .,. :-J: 711.I I ...r.S.4iMe IMNnwo.N11t1.h .._III ..il _'r.M Ista..N.
'
uc.t"l----: .1ivr. .... 1011 & UZJOX.glliYlralN Al Iff '"-......_ .. -...-.?. 'Jot 1'r:;'>>1"",!-:.-. ..:-.: .
d =: :=.: -"'"-
:,=...,;.:''ItrA rL.I.MtM / fISI11M,AYrillrelNI .11rihrllr .ww ...,"'.... IIIrdwtrl Citflfff Fib Elf Tom

1NIm./rypl.-- i I FM..1. I' -... ] ,

-. /4 ill WiwIMM -.I I 1., u. 'Jus' '.. ....... ___ r 0 ...wli e.. 1.r. .

., JIt.!.!II..:..tf...r,,..I1t................ 1A'i: NUN & HAJlELlWlflJt".r. fll,4)IPJ" & FBEESM5, Jlprietitlarttl Implrmfnlt,
...,. ..
.... I t '
..... '. ... ..4. I IW Powder, Shot, ea,.. Lead and Eabber .!lisfSI.
_.a a ...,... i iJtJI I II .... ..... --- .... fel4,$.i.K'. tfr l+rAI41' It |Iff| ,..IltA'.I: :
'I ............ ....... ..... !:;;t!_' .. c JI Ir7PptlJM h : rT r !l..t.r.t wrs. ,

JJ1' T.. -I'- .... .... ,... ;; ..........,
.hrU_ '.PrmIiIM Wines Liquors Toby GROCERS
n hf lo ,
tit. .
t I
.w1 Ct'M rt.IAtitt '.mfdMa)11t'LtL
... IUlllirCT0Mf.
I2J n.'r KTUKIX: : ,. ,\VI'II.. ",\.. ,
... ....--.fr I.J.A-ra. rrYrW CI'M..I .
.rnc tint ,tfP'sVkPs' 'Jf.1' 11..G.ur' ..rfI' .-. .;Pr D.IJ'II" .

..-,-"'I ...: ....... J ..,,,... 0l... fIfI III f.trr A..m us'.ems ''
... ...
........"." : '+,
..,...,. i ,
f t.1KK.J1/M s k (II.
.
...., .., .... D1At. Wtlttdl,r niture Chairs
V01TOrI FAC'IOR81' W m n U liwl firtH I* .

ct*..tii*, a1EeI .. J ,
... '.-- NIy 111'11fE"
J IttJKEZ' I, ._ ,.w ......

1I1ca'1'-I 1tr lf. NUai' H'I'; t W1tt,, +.>,r/3YI 00........ T1... nTlJ'JJ8lS8PlIIG; E ;ic. r

w. .. IU ''' .J.,. IIIe'I.wr 1 .. w:..11 A_ E'II1' c <
6.1 IINprN .,. w a1wN Mli.i Ar",1r.i'" t+ All wu. .. ..Nlpp.r #tf't: j.tJ1 NIA Alf. ir (.a lKktNi ...t1Ar11wT1 Mltll'l44. .

r MM* i
.. ... .. ....#. &4..T.._ INh1Altt.... YWII..... all 111111..Mgt... ... .......... m tiwlrN tl.r a.-

...... ..........yr........ lA''T r ... .. .- '" .. E__" J
A 1'T :
Ottn'&ctirs
.. ..... ... 11IDf3)A
JI 1l J J U'U ... I IVIIJlIIQ' ,I I'rvanLeWappletIt VPVMW

.14>4 r 'wrlt Nllhlt .at.'U.' Icttll..l.NNr I
4 ., \"flii- Y'r..Niw 'iJ A It41HtLll ..,*ZtTWItllta
.... '. w h'"
1'r. .. .. ....... .... .. ..... .. .
..rt_, -- --- .... '"_....tJl..I 17N Ifrmiglfloitt "tlftt.

., ......... .
'1 r r
.-" ........ .. .. .In Illlil.U "..
A. JlDlCllEaI5..CO. --'w'WWII '" I ,1s., a .-. 111,1a

11t1.tlKlJ.IB. fIIIII., Ly..llTltIit MitCOST ....., f .
.
a....'Vstilitl.ss... GooralN_
UIfl_.' ....HI... ..= till", ....
I ".J E0..... !tom.... ..... IwI... .. .... 9_ rN---- .... .. flgm erriiTlrr .

.... .. ..r. .A.. 1111,4, ..-.". N TIIIJIIIII
r WMJfcMMMMMM.
MNMMI .
rill LbI !J:4I': 11111111
,
ftID IN sm :::4'r ,Iip. :
........ U I WI.. ... I' x IItlArMiM rrIl'ww -"'..- '''_ 1 IDYlL

.. .. -
-
.
.it:> '
.
r\/O
!! r .
. ........ <

=qR\f\ Ge i t DS, 1IIIWINIAiNrNI.I ..' ... .r.w .. ..,--. ...... .gtetw. **. 111P ....... *.. .

ft ... .,., & tLLd1 '
.. 'C J fl.. .. Ill. "
v &..1':1-.mjI ." .. .. .
-ll Y 1fW Y
I, t ; CHINA

..... 8 i, P. H1kJ l rGN: ... ....... ........ I

I,.' 111 ... rIll. ...a..a.&C. K-.at I..,..., ,

-_ a .......

..." :wwl+j.11riMtrNiN. ( ilA .. ..r' ...
.. .'N .. .
,., #II.'rf]' ... ..... i \tllibiLflU \ UL11-.lt.$ ........ "
..
Ii J 1l 11I.1'lit J A "1"- "" tmJe !" ....tll\\l.tll\ C. 'UN" '.., I

'nRI" JI' aidrr lrr "" rrl 'Jfll r,

I 1UI. ,, 1f' c .... "" .. r. .. .. ..
: ., .. tIIiiI: ......,. .. .
.
,
.5: .. ........ .

.. % .. Jln).', r-_ -- ... .. .. .......
---- F
pB W'iiWp "MB' Pi' jP PBBpw .. .. MT' ... .
.'41L T s4u.. AIr "'Tn...... .,.,.. ""JoI .. .... II. II 1.[ J .. 11 1.11JlfiMa ,, &11\\\1"\ Ole.G't,

.r_ _..
AI! -. T'J. t .. Mmur It..... .... s .


ifft! ] '1(7( J.._1 T lIrlJrI : U. h.1 ". .Nn........ .. .a.. s > w..r QNFaWr -. ..J1tII' I'.""'. f .


II ,nun.LJM ... .. -, -. "'.''' .;;-_ _aJ l tl.J ..Jl'111 JfllLIJ. .. .an'llIt.. '. 'q IT .. ..
'...... ,........ ......., -"
'IJ".JI .. J -. t ;
..
.a.n. taiNfl-. .. If'
-, _'" _-. _c-. !lfij 1 fttlcakt
-- -- .
j.:3l: _. .1t><,..,. j "." 'Na ;"u k&.tkNuiK.,

..... ..- ,-......, ... "1"'
.1 111 i F 1tIIt""" _". ..... e Nis -S ... ...... -, -...... ... .. ... ..r. TJ J IL. II

4. -...... .... ..a ..-........... ....... 4
.0 JW... t IIIN
f4f J.H I
iLiTiTL
'IL.
-"


a. .., _.. ... .. ... ... .... ,. I. ,, .. .
"" .... ,.,,,..,!;, > "' ;' '- -- '4. ,. .. > '_ C .: < <-. .. .. ". -II" .-- -- I C "........ """rllil. : 1l'w. .. '. _..... .t
, .
"
-
n
.
J '

1 t )) lttl'tt I
+

.
-

i OUYKK.: \I'l: vm.r\ \ \ ; FIVE i : DOLLARS: PEt: : ANNTM
! ,IY, .1.i m.iiiiN\ : : :

/

,

i oi.iK iius-V: : : XXIX, NO all::. "(' .\.I .\II,1f-si EE.i : .sKPTKMHKK: H. 1"'i7.' \I\\: :-,1:1:1I: : :.S VOL 1 i. NI ). ""tl,
i i, lETTER: :M>. 13. I lrcii\t) itoticca.fKF WM. KNABE &. co.1 White's<< Typo Foundry

:
i I 'I.hh.I",1 1-10 I i
1m; HPTAM)) ESPFNIiITt'I11S.) :- .\ ) WII.\I IH! : t'wil'lVnl: "IB \1 \\l r\11l HII:) !, II IF

H""u Intel lathe ,1"I1K'11' \ II month ftiulHliliirliin.Ji'HKii1" tin x i-t Impriniimiit- tin pri- nt turn Hit. 63 and 65 Beekman-St., N. Y.

: the rnil: to nun Hill t'hniBi In finu'itu'. I i. nit tin 1 bm-I In i''trtiititt'nrnnrlx -

.I ,, \ mil flilttilmi\ .mil, i>!ttiii I injuri.>u' |tnliutmri ; "
fi'f on a ill Kit little debt deeper : Grand Square audf I -- II
,
N >
ofI'lu'
-?
"?" lonlI'r,1 l iijinii tin n"i'nlntiKtiilitn' 11 ,
,', : until ntVr as hide It will lie H lewd! >nil I lllo'll
lillllllX tn
'
( pir tnilllullnr. IT Iron( "III1
.ptrllll nil' F 'T\IIIMtH> IK" rnn.t iillf'
.hllllhll1l'Ikl' it n ruti1. tlitrt1- 'I'lll tannin
.,,,t tarry : \ nil -mil, nail I 'li Cliff]Ill.1\lilt.chile ; :
en', (i* tn hull 1111111'' Inr fill n \ 1 tin li.ii.il. mild 1 l'n y'r. il l.i rt.l. HI 'liurt unlit ir
' r. tn '|iiiiil II-M; i :nli iinititli nul null" t'I': tin j a.rln I lint, ".. It..r \\ "r..r"r."r .t.. VKM ill r. f THOOK
U P \\l I ( 111'
"i, ",i, MHI> iniiki : if Jinnlii tins }"U will, lii'mmcuill \' lij tun .nl'I'"e.| | tin .ptilillr' a !itli tin lu,,.'t i iI X liWSl'A: PEt:

i.i .In in lln1 irnrll\' t.IIo..u..1. rrntndira Iliitl tiliu .,ilnl] .klll i .in d, t1. nr I ,

'coii'-lili, !In dire InI Part cull prelim, with vplnit .1;:rn'tliii< fur their .111,1 FANCYTYPE.)
"litiiiM!milaay .
in
fnf Him
.
.\ .
111 tn ciitti "hl, 1 1 xvrx i',IKI', In plini nt tin' MIIh Piano Fortes. ;
IIP. ,,If''I'il.\ Ileafield I
,,,i' in nilxli', 'it bet her cnn iriiiiiitiinitli'; 1t11"t.! Imn' tin :
-* potiiui, i- tinr Hiry \rltty
If
like nticw lint- ITICI t flue\ .1,1111., but I immune 'liuLiili.'M. ,.f nun horned In tin iirt il.

hi. n" ed.\ the Ihl' ttollir. fur ntlicr\ and moire dirt uduptrt) In MIII II'". .*.llli', nl n in mill, it\ |,rkPrut "<'. -.- Scripts, Borders,

I pri..imr: H"'". In mike' n |\II'11\'lIt. fur t \ 11111'''', Iuixii'n\. \ t. till .Ii,'s 'III.i.I nlK I

f'r-i'.lIl1'lhlllt: '",1"i< bnuilithen In. linnM iti. .\\ ItiN :'HI.H M I SIP.t. Cuts Brass and

m li'inIf tin ]1,1"1.nr. of t the new hat and I rnlii The, iiriul; (1.1'110:11I Ili'linuit, fur Kin ,"nllll..... \VVKIIIOOMS, !

tin nil 1 "til1 .\ new full, tiuht: I"1\' ill, : V ur.ilufii, 1'aiiift in tin. Mulv. Joint, """II.t, nr I Metal Rule,

;, ill,'it l h i't. I II'r :lilt Nirxmn II, mini'hi', Imillnitlii., I'h: '
.,i.iili! ;lititif it. pnnli" \\mili1i, "I'l'lItl' n No. 350 West Baltimore Street \.v\Wv \\\\\\Yt\
\\\ \\\ :
(lliirn. id1 \!
Uml ', .
Kiip flit tub fine In cninl npini n' Lint: iin I >|iniilif'" i ,
\I.\fII'CI' I Kir. I IIH
..iMi>. will .Ii l ii k tn It anther iraaon. It i ii' liriiiUin K.1o"IUIIIH) mil .uliNtmm! Arid :\' Er"\\\.II.\LTI\lom:. I 1'UINrKHsKLUMIl m:. II) .\ 1.1. KI\ItS

i mind lkn.III11I'r 'In vi'iir fill oM, cl"tln\ "a htmiiuili, H .nil'm n. N flbrave 1 the, ('nll'ln'I! It1 < lin.in.f! von In un.t I'oil" In ,
. limit I tn..., (.Iniiri. Piirilini, rnnipK -.--
; tin In" mil1". Min' 11 poor mint lm. "liwnilmrn ,he Sliililin, et 1 1KU I'
.. Oil I'll:
NilH:
j ntmiiM font "( III', alto hy Cnnfil'i. ) IHN S IH-PHMU, : ) : )Pill.1, 'Pill:M: IXoI'Ut'IEX'o\! : \'" In-ill Infill'

i ". wlinrrr pitp-niiiir (him Im tvi' |mtii 1 r"r 1),\ -|p. p-i;i, l BI1Io"I"r.h'r'i I I '"., "'in ".. l Irk 1 tin Public, tnl iii'Milv Thill"ro.. will of run dearH/Hlon .
,
"f ilt.bt.i niiule tnirriiiltin1 \ m'l\ of IIMMiti llrau.uI' \ mi.1 I i;. ,Ii."r.\oor'\ "I tin I I.i'r. Mmnm'li up in tin n \nlli'in'i'nl.'iH nliniin.ll nn, iiii| nt itnitntni'. wli i li pnnniniiii tin'in ruit' "111.110',1.| ti J\: \ I :-.in ,
!'III'11111',1" h'lnd.nme I,r/Mt pin. ant 111"\\ It.arl. : tin 1 i. .i -pilm\ ; will, 1 I loll nn" ill'>ttn tnin 'l 1'1" i ir I

1,1| linn In buy It. lit' tonlil nut rt'.i i i.1 nml I II. )l'.y..11 tin ,l.iiiMilu, Itimi n-" III tin ?loud.-tfu.( TONE i "'r..IIIOT\: %'. mid I::I.K<'TIIOT\ .'I'\C..

I." ';chit it \\ !i'fit the: 1"1..1. of a wiiUMiinllnil. tlHIH J.IHltlt
iimniint nod\ n i itln lived
Tilt "i rIII..Ii. # un | --uNewspapers -
ml! ti-n riiii.1'11"1'| tI ii. o1iliirn1 In sn iu tutu : rill oiuMiiin, grout pin' t r. *\** rtu.1 Hold, lint all01111quality i
taking tin'ill. et that ore |I'nwi
In alirnniliit) ) ill '"I"II"Ii".II".1
.11.11 .1 t '
purl
ii" ITH
for< meat will! brand. linn *>1ic \\ititnl n Ill'I I till.I xxlll rl mnit'the! ,I.-i'.iiiinmn.r..\nl nlmxi\ .1 "|\\'IIIc'.lhr"1 n tin ttitiic oitik ,heir I and Job Offices

'ti-" > tli" 'n tlli,\ wad thin Ihlll. nml, -n In1" Mink trlil, u IIntilx! t ixiij' inn Hint, their urutit(' 1,r"p'

:"n'' .Mil, Mipltx "tip until IIP I tuna rinii'ilitfi .\ rin-, .in. imtnxir, tinintiil\' TOTTOI.J: : : I 1'"rul.III'III'"photo| l-nlinali-i.f: the Cont uf lirUmiXHriuni of

\ i p -! ."n i1' *tii'\ bar liiKlimnl, \'' will: urn. l.ii-, .llnd'rrh, I'm) II II l\ .ixtmi. .-.IXMIII fill-|' i i Hi/in luriilntnil, uu n|1'1lhuU'| ,,".

1 1 iirji'ff him In l hn\ fur 1 bar loin" "'!'onl,1,I ,In I 1 I ill, 1. "Tin, .1.I \. ,-oliilnuliiLii, : : ., \\h,' ..d1!', ) .

.i "n I n'li mi' .",. w huh,; 'lit t loiiintili, to 1'-, I >,iiUui-t' S.n.niiah, tnniHinI I -u-
Workmanshipllnx l
t' i- i '-i ml tiling: nf pliin fur tl Hunt' 1111.111.111. I J'.r -I '"

., b" ',iri' \jlUtI I "ttlll'f Milt H Mill ,tire to 111(d I;l' 1In tit...i..illv. '111 inn \<.i.Ii..1, n-n'.. in m' lint tin tort I two I tine yo| ,1'1'.r iiuitix. vmrn. III nil h''d..r, the
MIIt.nirnrx I ; i.v .\'ili, r. :mil! T.I I' Titmn' .i i-"n> ,I iniliilil, tin. I.ir.'i: ini'ilnl iiipliiii' rl Inin I liiioliu H i.inilili" u. In .iti 1:"r tn Prnilir nml. 1'iilillnlii'rii,
i in-, In 1 tul, mi a tin n' 'iiirii'inl" tint 1. to I'nnnli .... ,, l 1"1111"+ ini'ilinj1' IH 1o KMI| innlinu, ,,ilh nn tntnrllili. ill inn,ulin Inn, wliliti' fnriliimlillitv mnl I "II'r
.\.-, 111,1'\ TX .X.M ,nniMl.ii I nlnii, 'rhirlu' 'iniliiitli,, ..xi rah' il, Hthi. lour
IIh"llhl"h \ runt and, \\'h',1, thixpi nil. mul-i'i' i aunt n i '!"11, d Intniii"i v on li | |Nlrinmctf
n I. :il \IM :"- -" lvJWUSl'OTT& ,'|':'in l'i" ,in.i- Inn nnrNin' : IniiruMililirtiiin | \ nf urn 'iiiinnftlii' lunliii, liuii-ii" 'hi tin bide ntimiiliinlII ,
that ,' ''. ''tent in'mtuni"4 In tin I IlKtllllK' .
'I i
'lIIpal'
\ ,Hi' Tn'IoIl'I
,- :! -, ..10-, and 'Hi'u< F.\ I t tI hat: 1.1'1' II K: .\ < n .
it \\ ill till t I',ikr (ahem lull" In ,iln it. 11I,11111', \N' Could ill -p, ..il I 'ill I I mum" tn our [lute tin ('ngrcietoreJ |,

t ,.1 I will In liiitlt |it>"'- fill !'Hit ii'U'fiil Itiwiltpii ( ( ) ) (CO, 11,1' ii > ,iu' lit* in III!) II. ,l7: li'liilil

.
'"11 ,ii II ill liUK t,lissinjr; : iifinnl: late uttlilni ;, -

". .n. ,iliiU! 0"1'l tin miM 1IIII'011l1nl| t'lIT''II\! : \"i'OIIS( \ :: Grand Pianos Suuaro Grands u. IIMKIALY: : 1.11'IIohsaIv ,I0., .,

.1l i re... it tn:ii' in-l, x 'in Htni'jirli1: hot" A N U01111111A011 I 1'\1' I Fvi: I I I'll .\1 1.-1'" 1 Illll ,l-..il;

:. n.alif., .I. .111,1| tin' iixx ill nun' when i (<< Nroeeel'
9
'' l' timi tlinn li n
: ..1h i''han1sTAL.LAHA \1'1"t "I ?nt. fi 1'.11'1'' i ? ,
"i!1'''i ..1 i ldr ti IIIIK.li.'HI. not only tI" ti're'' Mil 1 1'.1 II "Ittlllll'll' ,

I"'Mi j", IflV'l fi.v nf lid t lull not OII'MIHI tEE. FLORIDA.. COTTON FACTORS

*n 1 h 11 mi in mill .tiiijx' : '. l'\ tin tinn'i'i -, IHr: > flan H airnnlnl furl'lM' trurs.lmlili i

'."ii'in I 1..'"1- II 1 it,'dl In l lu> hlu.nl! xxith u'liithinnni 1.0t': -I III I', 'I I 1 II lilllll.KI' S \ 1'11ILVi'I'R M HI I .\\11 .
.1.1\I : 1111 I IHi' ill. S \ 11'. II I'llill.I S'll \ >"n I \\ .1.rut: r.'l
't .,'* 'x' mi.1 nt mintln 111"-' cvpi'iwI I IIM I i I,. ill ii I'Minn., IHiiiiN-iitnl, i 111 111 ilII i

I r"r lli"I, *.,iki. nf x ntti !jjnnil IniltiP. itn tint 'til"iki' !l ; \>\> 1,1"I.t" : II 11' ii I', ',',I ii 'I :,r-ii-I I 'II' .I u,i. ,;li:" ". I."J \':";'; ';-, I t \IM 'Ml M- \\ it kMil\ J.: too, III.ii .. ; COMMISSION MERCHANTS,

.nli', i"in, ..wid. glib' |j lrnml. Ittii Inlineix \ :.MH; Ui-l llnliinnin>II.., I.
LAND n-ir }:Watt lliillinn.il, :NIK. fit!, ris, I'I:' f!i mill <:H 1'IIplrari.Ht.
I I.j i, !h 1:1\: '< nut, liven paid (for. mi'l fit] xxliiitixnnxxi'l" I SOUTHERN: ,
April ill\ 1"'':T. HiMilv 1 I
"xi.t I In', nliti tit pay : that 111111".111.111" "ini
1: 1I {lrnvrf: I'l'i/'lnn ami If/i-mjutvulat .'i/. .
,
.I\"f\ 0
Dried
and
Peas Apples.

btirlloarrIhr, llil'li1, "I iirn :II nit loll i1 1111ll I'iJlioll 1 I Connmny.plll i / \\Ibbl\ \ 'I'lil]' 1"-. NJIW HM.KANS.:

'. ."1 In '111,1 1 li.I niPitsiiriMon" il trndllr.1-I-, i 1'''' _.-u- \ J inn', bbl I in ill nil) .\i'|'lii, I
I 1'. 1'1I.l.FH..Iur .
|i ,I "' .', D" lint lint, xnnr in..1'1 U. !ill hi!* atilt I I h ,tt\1l'\N\' i 1-iin-iiiM/iclrtTti. : led) tin ''Inrhrillitli ,,' I:'. I";,. ,;1\\ I)' Mnnh Ul\ |1"7.; 41Mwly-' .
I \\ 1 !. uin, < Hi 1- ----
'in iriiiiiniil with;, minx xxliili' pi'rxi l ilf l l' I Ia: "u h,, ,. U> \ \ II I U s \\ \I I kilt. l'i"i'; nl
1 ?nimrnrrl 'nrni'il tili'vinipxpir, .! VMhs; 'I'I I v.ltl' \I.. \l( |I.'n. 1I I TAYLOR'S' COTTON GINS
t\\111 t .111,1",I Ham BACON SIDES &C.
? ', '1'''li, ." MHI 'bite' tnnmill'\ xi Im I' M llliuK \ \1'. I In" i-nnr' HAMS ,
,. .' \ H -r M i tK 1''>r', i.u .\..-, n! : ( I HIII:I II \ \I IS, I -u --
I .. .
i i' 10.,1. ,Im' 1 li ,-, limn ii given I.'f"I fit .. Q'I
", ." ''' ''' nn"i nf h'nil.lotillhilt'., I I.1.hi tin, MI I I 1 It Hi M-to"MIII .f".. \ _>,nl row I l1kf M.Mtntil,1.1.1 ,. "" ,, .. i II.f \ V'' nbeI I. : u.lN::: A I'IuINTRI; ) AGENT>:; fur theinals! tf
"IIII"r''h
.
U u i MM I 1 1'1 Hmj k)
,, ,.!, *|t,.1 i '!'!> in xi 1'1'1 1 -, f'irrnni" "t mi MII : '1'III" I nriiJHIIV ilHitt.- |1,1.10"| now i,tth IP |I"UIIIJ \Iliult ,-
I, illrtHi-'' '' ill,. lt\ -i ,. nr' I li..(... ,liltttllllllllllii' .10'' Jit iitlt ". Mrfork. CELEBRATED GINS
M null" n rule to pniil I'M thin tin y ,
i Hill,' 1,10| pii, .tin bit+llllv ltll]1"-' \t
,rnl, 'Hit 1 "v .l,. MU, (hnr.ahr, ,, in,' ti hr.i ntntil", r ot I 1:KM" ,t" utiI'ltiiu.'ntiit Lard I'IIIM. *... T am )>ri" |'uin'il |'Ile r*.<..lit* order. rise the MUIH 1'Untow
i ilitrit h' I -nil] : <'li,-in to |',( if. III wiitit fiJhiH will Plot, wi 11''In Itrtvc tint'ri* early' UM th.
i.I"n In i ,,"'il1l1l',1 abu14! I Ilmni ) I Hi I .nini'Mii'i:: 1 1.t(I pt: .1hle: ;: b run I fart.-, int, ,-rtut I lit; till-1" n ilnttir, 4r.-al ih uiiiml Hill' iMilv: Mltim. the 1 nmrnirm' ttirt nunpli -
"n. | (".".tin.Mf tip Hi ItHIM., *- nfwM, ,1 I tin I "hlttlHVi' I II n 1 riHiti, iiiiintM, I., i.? h hint Ala: a, :'IIju able
c. ii 1'\1.011. f-tr. ur unr'ill.i litr.i' U .!'i pi IMin| Ins it, it It', "limit' \1..1'1"\\ .Hull. 1'.111.10. fur r.it-- li,) liilC I if
tin nl, u 'tli tin nh nili tall' t iln i tt'I""it>\ l.t I.LE'I'7.. 1 IMTI'NT
-.-- I 'MMI'tik, hook "r tar, "ni|>tin i-, iin '),',''n nniill,I Minlill" .- _',;-\\1111.; C:. \nttaut.te: (
., apt| |inn un -"Mill" "it "null, ail "\t ,,, .1, ,ir.' .". .. |UIKI W V.V'W1 oAlwow \ 'Y\
Il! tart XM Wit inn! \ on'111 IN (1 iHIIKIIX.-Iti rut' riri/i| ". COF }'BE AND SUGAR I "

...n'11"\ rile. rra.h'uti'Iti olxntirin M I i) 17. "7. '.1 THenry .
"i- n turn' : OFFII:r.: In liii* lurr hlcrd Into the Ninth with petal tnrr..i
='II"'I'Il'.f' the, ahutt be loiuid' tho _t..reulA.llvl'KISit
Cinr.'in: xilin h h"ixi' I.Pen ni'iirlx mnplitil, HicksI -J-\ cuu

in,Iu in Hint in.ti"nl nfiilimil, thirty tliniKili'lwluli ,, P III" ,'ollmt4en MujrT. 1-.A7.. GI"....

nfaj..rity. n' xx "i, rtprrtrQ. the: lilmks xxilli I ttitV I'iK.WVMMM: : Mii'MII oil II,. and lilnrk 'I)'i.a. and -. ... -- --.
nnn'r' ,I" IIIM I I.Ikm',! I I.n 1 1 rt :-\,1,10. "jn".,it, tit>, Canned
i 1,1\ "r .ihi'tit in ttitntx pinluililv not txrrdlm: .lull mil, (EI'I"'I': il II ,Inn I li Hi-, Hid I I Id i.. ,n.l. ,1i.. .iUti "ii:;,nrH ..f..11. kiinlii, fir alt, l>yh Goods

t III" th'iuviil'l' xnliv [i xx us \1",1, Unit HIP '.llhll' la Mill !Lit ",ili-t" ,,"ti,,'ti In .mMini, "Iximk luHATOFS.
III t'n HI..\' h-MIIIIINtt, I 1.1\1.-1: :, pmiiiit, : \I'H"\II.: l JHV I
xi h"- ximilil Imxi' of 1.-t
innoritr nt Ixxintvtlxi
-
| larllao-, lln..n-, ,v .. ,v. Ml h. FTESH ,
\ !
\ ".""', X"w4n, *'< n Punt. III'''in*m,1, ufli.r lull rl'ji- rut'inn11111: it arrow unnt-, tn ;iiiMin ."Ii.r." ti'a, i I- .1 !F \ II I It 1 11:1.M in li l'i 1KiT --

that, file di'.frinihiuiiiint" cnnwqiu upon the ,1.m. '21, 1-112.\ :J.;.III 1 1 Yeast Powders Mustard &c I Freak IVacben, trvtli HOB Appl.
-
------
tin rrr.n.irtctinn, nrN lui] him mom Mi-n-m1" ; -- -- I Fresh Pu&m, Frsnlj QuiucutOni ,
Tt: \-1' 1'11\\ 1'1:11': .
tutu lilac IIII'idI'II'I"0' '/lYs the .\11 tulle /, Blacksmithing.'I'lll I
'n 1101;*", Oj tt''rI '.
/. /1.:,. hr.- ', 1 MH I i'-l: 'I' A.hU| l irrit,.r"II"r( part nilrniiI I Mn-,In.d, i
-.-- I i.' I" _' I ,, ,, I 'nn 'Iln I'h, 11 hit Itl..tlk iI I ,utiKti'm and hrUInu. for Mult ity
tuluubr.tn, 'h. Van I Oil,
nil it ,
-MIIII \IIIIM! ill *
March' "ID, iHfiTa7nwOm E. URADFOltO ..In"ShotlTafls
i mn4'ii' 01 n M Irll..n1 *, li the 1.11.1.1, .t > '" ,rand n it tin. nli! Maud "r II II Ml i, .
-'--'- --
.. 1 ,In n. m\ if tin III' ', mi floe -t iitioiinl sr-. .nlti '. in .i. I'' I.Iv runt.i i inti n >. nl IM \pp.'nl\ i I, llli.lllK &c. -
l" it ."r ,In"Ali a- 'I.r I :' I 1\\1", h"I".I.. |1"1,1.' andy. ,
"' h ,011' Tmo' Mllmx' f. \ r 1111.1) cln.h'r, ::". r-li. .
"i .. .001 u,. '|1"t.I\.1, | hI- Nitwit, I.i mint it n.pnliln 1'fWIIF./,
i Mill i.n nk ,lilx' 1.in'iln, 'lu-rhiitis mo- ,,,>. ,. lutriiui.'i 1' ruin, I A-ll, nn ill I I"'. :-"'..

'!1,11 art nl work, ur ul tin end, of ixirx' inniithK SHUT Cp, Nlkllt,
h' In
i- i'n I. mm n fort lone: time nt 'ihi .ns' II HfT I'll kit ict .

'" of Ihr'vrnr Tin- fact, i I. nnniln-r iniliicfnn 1"W. 2"w1y; i
.7,10..9, ... 'elll.. f'nlbry aDd Wooden ware, for Plate bft
tr the many mpri'limits Find planter-) thii '01.tili'v -- --"'- -- -- -- -- I i
, .' 1) h FIBER UI.LT1M, and Pecking atPLHD1 !.ie... of nil kinrt and T m'rmp Ktirarti" for ru,'. y :. BRADFORD Jot
mho Me heir are going to Hip "Forr Cit) S)

'. in their Ml and wmttrgnoi; !. Mardi U IMST 51..lf Mi-cbjjtii i7cr'..m I.. IIiMUFIRT .1. Mania II lWi7, 'r..itl.e .

.

t


MF --.- -T -- -.-- -. iii -'-- ', -- __ r_.-
_... _- I
'
.. / ( i .1 "niri nl /- '-,ruin' ViM .t .

l. .. I *. I* ." : '
*. AT TIH. N't-ini "Cit< inIII SAVANNAH (palAdreitbcr\ .
i Hud J4\-H:. Wllsoa: I AtUuhmiM .
um
,
: .I till fill too h n Itl ;' ,1 I ill to. tarot'r: : ;
Agricultural! l y/are-Hoiise/ Jftit nillltm/ 0. \' tvK i
.
: !1' .I.t.tinHi '. //. I;'. I if nit I "ii,. //tiriit't, VoTiiE UK 111 t is Tirt'TiDN) : ni' it.--" :

,J" : '", .- ,//, ./,,,/;,.;,,/ t ':,','/, ,'t -- iit iI lhIt'aAt'rtlpl 4\ I IT uttndiimnt" L InM.v!. irivin. mil tht :

.- ..1 I' rp" KIIMSY & CO. I .!r--tnt. I .In Ilrrltt7r'l/' ..: ,1.tIIl I and nit "tin ii r. ."I intirt."',1, or .
it-'tl lit to tin fill I trial, .
i,n .ml I. > iii't'inr tit" "u i I
H. v -t Ail i.,inn NuiiKit, and iI I I.h" in ti ;- it-A ,> .h i \ .* '. month Irom/ ti. I It '
1 .1 I i .1..1. tin ,tit* ,tntljurin ,
II ? -ifnlil" ItIn I of i iiintii" I """h.tj"" "f 1''.'" :' .". .
I ,ii'i'in "n -. tin nu bii.iii> ,nn I. r' > UNUl.A: P.V! N
i i Pop! total"* I- i lit i .
MACHINERYII. .It,
: -inlititit tin. ._u., -Hinlil, firm nl I r1tkLtI t ,
I
r 01 I < ,'''!" wliirli |",. t nil.|| in i I-: I
I \ .' ill 111""I\ tilt "dill' ,,n.1! ,to r- 1,11 III hi'" .F Nniiitlit tV iriiinl and, I I 1'rrI "'rato"n. l'i.l lllilr. Aitnu's-. ,

Iiiliii. full- ill ill it h""Hi I In."ir'"h irI \ I'i'lltllml : F'llili: It Kiillivainl lii'.riiHnnllt W, .luii'' JT, I--,? ISIS ::mrInsolvent

; ... ,1.!." "I| I1..iliml tlltlllf*. till l 1. >.\lll Implements v'. uih"Icutuhls. I

I Mli t lni'lliiiM rH'iili.t land two Kf I" I. I'Jni: nppiarlhf| |
: ( 'h.III'': \ tV "It- (II Kill Estate Notice
'. I 1"1 iln. imiltiliniitid'itl tl". "u, Ihll' one nl' (lit tit lunl,ml". HijnliU:
?i" ,1 I k ,to ,iiinrnplHi Ilir "iltti, "it nd 'itufri-.. tau ( rill .iti-1) ( ?lull, ii-t'I'. I I'.t. n..i\.1..11111 l IIr 'Illrlatu- nr Flints! land In Ih.'tI",1 IIHIIHS 111( lurk* fH1.I| Hi-' I". ,

ii""II" lit .' -ICllU'l I III till1 lltlVlJlli i I ti ni.i "III' Wool lull .. t-. all" In th,' "I.tti, ifih"rain" "r.It and!1.111'1I,1110.1 I.'r ,.rl .V it tit' '*,,,10'.1. 11"111'1.' .. Hli*. dru, a,-. .I 1
llu il-i\
III
'' ilt'ti'intniit. Hijth: II ni|
I'll ,irif tin'! ih.trniiiintIn )|lt fth.,111I) lai" t.""1* lag li. ii m..I1"1 \ .\ ,dtl. for l tit*' Innni-' ? '
i.i ,., '| 1\! ti's nv Will >li' nt. nr d.,,,"' tii Its hiM .I.I imitiK'i .
nti lido rotor iii'intli" ITIIIII (h,' fief i,nl,II,all,,-i "I tills urtr not 11",1.1 1 In 1.1.\l ui\tt tn nil 1" t."" Inning; -
c .to" r nn1.. List LiftriH/ '* iti'ml |1' .I.e< nl: I v' < I :' 'Ilt'1' (din i { N .ir Hi. -,,\\.1 1,111 Mill' tin ",k11 Air intilxoil iiimln-i, UL "iln-t, .,n.1.t tut, .it" tu li':'' "i'i ',itmlMin\' .111nf .

I tr iniik' flotilla vntif : i III' 1"1'11.' .. ; hint I'mi'di, I .,I 1. 'Hint, thi".1, rli' 11011'k\ ,' I I.i t 1'1" the Wilt' flit) t.t !Do--, Hit r. I ";:. 1 .,
Ir 1I."j" I "i' 'I. ,, 1'1'. rotor niiittih. anat. nnx.'Mlri'r|. ':lfh--l '
.."It"I far 'Also. "iiiit-- nt in \ "f.II' t.11I"111. 'i" "1.1 1 in. tn .ii.
.I,' tin mi' mini-it Imll' land nn- .1I1.M. laba' 11'1.1 iui\ri: i-oKrtiii.i' In tin, ii'tnl InlKMIn It, ;Hit huddle. .luilldnl 11k. tutufiti KIT: fill tKF .,,"|111' ": IVA ".

tort' in llui't-, "allift Is flit '.' r? f I.. I' ,t\ I I., '
MI' duly tin in
I'; '.n i Ihriii and I unit,Ml thin till fiat n( M n V II. I-'IT '
t.ri. .. t.U"'i. Jilw I IT Ioil'Rolbrll' 1 u,N IIII; a
'I' 'i |1.11I to mult turn, |l.ropli'| IniVi no II I. IIto'' ,
nil, i -mrtI'ut '
('b I tk Ui.nkiilU I in
I i h', "n i ''i l in" ,ntl. A Ur-rioTf. i mni,I,iltiwitiiiliiltnr- ...__._"0"_ ....._

VI,n I;. i,7 M 4mwIn l''UIIIIIC'.C'i.11 ( 'ulb"I'
_.__ : .

IIII IIIIII'I'!: I:tTP.N .l'iS; .' '/ /'A/ Mill.
TIM
." I'll 'I- ( iii-iiif I Shit'lit / "/ ,
"I'1 i- t I Iit'd! Knrm "?, '
Mi" III Iril.'lil' "lilimullt" I'J' tillLliMll. N ,
k.1f ill
nil I n, niNittttrk wi.ri1 1 I.lal bolt of,' I n"1I ,. illiiH'i lilt ( 'Ifillif In I inn < i t1 t nblli im .11 omiiioii ..1.1..

n'.1 I mil; (ll'ii: 1 I. an 11 I I"n'' i' ;' "' .
nun' Iii tintlmt.i' I'nil, 1 I' .... "t ai,. \ I "i.1:10,1,1.: i : i '

l"l fir thi Itniiliri!Ig' <'\tin-.nii -.viOr I HIM 01',. II lloiUkl.. .. .111,1,1, .uti@, ,wirnW a

"- 'i'l t' l1"Ntilll '
HI'
'". ;
,' .?".1\1( this. i 'iMiiiiltd) In !I.t: .> lit."' : ',1 I >h v' tut:. I I.. ;i. : .

\\"< i utiri' Ill'! -iit-uul'il lialttluliH, c.l'ni'w ,1. a a 's K'llllu. In-titminn, nl Ilil- "tit, Miiltmh Ol, KIIIII111), >. it itI ""'III'I'-'i.,1. .tell i ,1., .1 I
l > injl" alt
tin Irniii )ItC .t. Willin.'liiilii nf : l a : I- hi"ril-v uiviii, moot, !lot It, f t.ilunl atilt 'I"'IIIIlIi"III'"I.1 I.Hi l u\ 1 ><"|iuimi'nl-

i iiinU mil nl f tin' mint' HHII" -Inl |1,11'1'1"' it I .i':1: I 'I'll i i r |I" r-tiii-" ,lull, .riInl I, nn u '(tilrtil II" m'imi'niilil '
.._
tl ii ."Hun 'W'hit. nri In null' |iiikiiji".. *ii ii'i, I I i, til In Ilii iliiliirnti' lllnl In, till titiitMillini '.

HiM" th" I tmir-tl' IM1. nll.1 I miili-.1"1 I I" ,\ Dili Illiititli-i, liolil tin |ir-t plll-liilltiiil ( 'IMII** 11t1. '.HlIn.. ,lttt* inn tinrii-aii'l HM.N,, l

ili'c MIS-IS lirtnh.h, utiitlui' A. ( 't" uri tinu' in I pnnli, nl plun. tifiilii'Htum' oiitllud oil n.i' iu' ri -
it" i --I' ("IM II, A W\\: \ \ mtmKi,1 Sim,. i nli.in"I 'hi' til lilt7 7*IHIIIi ." 1
rift i i iiisjriui| > i lurk I bloat ( In ml ( "'Mill. I tuii'*. It IF llu nlil t t nmtiiiirl,/ I Ml.11" Ian 1Miiti I .. ,

Rif. i !MHO *- --I..r.. ( 'run- \ ( iriivlul; : STEAM ENGINES 1'11'1 A UI-T." | 1'iiilfiiiil' .1 IMiirinv *. 'fMtrv r
wlm affiliation .
: .tmlt"lit (irlup |>rniir to thttrmtii'n
mil Sitiiiii\tln| ,Imrk, runny I.i ls. lrm-li! .lun' I 17. 1 ....;. l-iuiin; ,- .
t1)< tiiMiltl| ( npiin| i ; I.ill ill. fur 111 lint, Svtli\ : w nil u 'lull soil, I EItIl'I'I"I 1 lll\MlV!: Mini\ ... -- .... "mtk*. ,it intiii, r. tit". taboo I MM' t ii-tn>... nm /IH,. ,ih .

\ .lei\ ilili, lint, ( ,tiii-istinj/ iii,' I ?..I1I1\'io..1'\ ,11lunl LI tv' llur-c l'un'fitl.cal'et'es -. .:f ',,1, "" '/1" nt: f'ml.f" I.",,, i 'in ., ., I <' u'trtn'.1'1'1'' < r "r ant IIMIIM'. ,Html nt* tom itintiii ?,
'M viilni'litl \',, ).I- P:. fi.1I1rm: .1 II 1"i 1 .?. '' .r' I tl t tmr' "' "11'11'I '"ittr11 i i ii
11 Int.
luniliir) IIH'niii nig : Ml[d 'ttllllilkV! it WlMlll's\ I u'.'. ur tn 1"11",1,1| Vrltlitni! ',tli'- "r |Ilk 1 k t tnrtin I IIt
ifl. ,'. :MM : iiiKi;' 1 ak"I ki r''''' in. viilnnliii' t i;"lintiiinl ,lobo Pntit"lTi. ii,1 t took II En_111)), hnnih. p.tiil-'M' luittnti I. din ."
Inn ii.il", t'f 11.itpilla top| ,. wiiL-lnni; a.11i< \ inn] Mnwii-[ I CI .r1 M I hem" ,, ,11..1.1 fiat Iit n.'ii '.(: it tktiililML:| 1.h(: i ri pli\ ':' h : '> ,
I1"11' 'lo'il viilui'! nl'rnrvt" (; ii-i Milk I : r-" tit,ii *.- ",t-t, ". .- iniiti \.ntai-lt| I :::tk olu'r, llit 11 'In: rM 'nitu-; 11.. -, ji; iti ; ., ."
IH" mi" ;iMilunl, nl th' i ... -ui J t. .1 1,nn nf li u 'ni'Inn. nt Humnnrn i .i .i ,.U tnruni 11 "-id MH" i 't.' tlniii-iiiu, -tod,, : t .
*?.li II ,-i:I I'I I'niiiiiiiir I MillI I -. J'ni itml' .n., i.irk I I '. }1 II 1 I"1 I ,h'I hi," Hi. i '. ) .,
1'111'1'1'l :fol'I'I',1;| front llns. N 11. II.. n i 1.1..1"#. ,Litr-. N" lint.* ir.. ,
tin "I.I i \prn-tv l fir tl.iMtva.'i1 I )II" ', '-II,, ,Intii ] f- i-i.ir.itnl-1 VMIIInii vt ,I'.iU.N'll' I.. .I 110,11', I i" 11. o' tr I 10 irn in opt| n. k*.11 I' .", 1 a
I"n..n vi'I urt-t
'Ihi I' tin- lintnsil 1 that ivcr ili'tin.il trniii < 'mil, : lull( **i .oil I I 'latltl '1'., 1 ( hnflln: lii'htutlmlottld.-nilbvart'un'hhl! 1 |I. 111,'irlin?k \ti "Ii, ft 10" iliU". }

tin pnri' oIil'I''II"r lliiiin; '!'ln. Imijlii H ". tit Coin :Sin HITnnl, lr-r! 11 I Im-. .iv alr'u. nod f tat', ii..h'Iri11u1. ,",,1'11; Mollie |M"r-"ii. 1.11:1'11:0: :I pi'. ; Hi I ', MM. TI1.'u l Hit lip I
:
Inn"nnil, in n gulred to "|'|" .ir mid pit-nil' 1 01 Hit ill, i InriiMun I . '
.lv i\\i ,I mil fci,Ii tad anil l N\ nl the t'.1rputlflt l Nl' Hi.iinUt 1 \ I 1,1m I'll' 11.iti" i
pn\ / :>'1.11,1', : ( 'i"It", Ull'l, [I'lilM. I l.i-t. Hltil \In ttn> ijiM. I "t M II V lUrt'AN. in >)1"1'' \ I 'r"I', -" t ".l," ''p| a.I. .( I I. .,, t'tttiii ,, ', sF
.il, tbhuu.ar i .J' M ,11'1".f i I' ? -
-.---. I lirll |It ni I Irrtlll oilrl '1'1. 1"1111'I\ ,t ". ,
:Mvi .tut mi'. i \\ v t r'gr't: ,In, n'mi',1 n ,nd,I nei T L. KINSEY & CO. l'si'r.5 Wl-rri'lT. 1 I";.1,11,11Vlt.itlM,, '-. liitintiiti ,,1!:: "'" IH i 1'- air'I' i i 'i '"i

nil,\ III' VVllil II nlllirilll, lit file V\lllfn| till ,11'-I1Illllll .li.m-, I 1:1,1.1: l,. /li.iv. Miu't.t -,'Inn,'-Is-. IN_,;. ._---:1.0.i -i i_,._- .. most illttmiii. I' .t :p','i,11,1 i. do 'Inii.Iov* I I'n'.u, ,, X%
.
fal I ills u-ru, i -1.111 Itl- i' -> t iti
l.milK" it ''it' Muni i I I'i ii, ii( .il- l ink.ki |f f- 11,,I to

it' u vi "" ".' I hotli' -s II liilv .1."J1hlt'f it. '' In ,1'i, ,-.. ;, 1'inr: Iit I /..",' "I 1 "rjt. |Hirtlniii, .. h' tlmU- nt 'lift-hu'-' I ," iiii .. .' -
\li.Inud;, I Dilv, nl tlil' 1'111. alit h.1d: 1 lu-l n'lunii'llii'in il l-n.7 J"I I)' ml 1 .7 i 11 itIti ,/. } elanitr tin "M nMi 'I I 1''In \ r*,01 hi* .I.l,IHNI. .* : '* ?,
fl.tori'' i titiniini I I HJuuitioli' ttin ii t I n, '"
|I"
I I ;New; "ink. In jrnliis: II linn'. -111,1-10| | I l linmtin '. 1:11111111": ll' \ 111'1'11. I Itti'n Hi" n'iili', It. II\ .\inlitu-, i \1'1,1- in' .,lit tin Ir MMII ,-

ijniitt' \plunk and, I was ilinttiinl. I )In l \\'n I Hit1ship I ( .Eonl: I I-.M .\ wi"! -ullt\ i nl I hit unrnl 1 Vrvil I iiiiiplilnaiit. and '. I I Hi' 'IHinnm" nl 1 lilt* i nUnf. If tl |I""IH"I ,, r "t' f

mill tin- vvlinil' I' Our inlotmint" Milisllitlnllirsln .\ II. I 1,1111t. I'n in in.,n 'III i us. Blood all Ill 1In I.nun .1 I II "i-n, .ii-tntni.ainl i ', ( nmt 1 i. mil unMilin 1. 1
toi'l' i Inllm ki' hit I IIlllnllt I ., "ill. ,fir Hit. -ik' til,' Fnirb: .1 \\hiiil-lrilr, : S olio..' iiii'ttttHit tit bk. li.mi nun, '1\ "
"1.11 inln, tinI I Ist r I pi -,I- nl t Vniill.till "M! Dm \iinii tit. Ir .*. .' in In ci" I In tmilttliil d file I 1'''-lh.'- u" i -
'Inr -''"11' sHlinl-. hill Iliiltt, Illi-liinilnl.! I ,"IIo'I'II'J' liiiinuu'tv fail I lr'ut', ii I uhn mnl' I II.\ llunilp till and, line nhn,,'. llu riLlit-mnl, ,I tnil I III. llniIllll" f

Ill'rt wit It fail ,fail" r fif tin II till the \I Ih11) I lint mil dm, t 11".1', mating, tin, -unpli "nnnilv, .. .v.i" nr. C'bnh.I', It..rll: ch. I 'Ilot.I ) ( ''H."'I "'llllllllir\| Millll'! Ill f u'u' 11" '" ; t
tn 1\', Im" until I bit ahirhhvitrtd.. Mill.ni- xi-MugI, lu. | ,rhl rruw d. ami .bras \. Min, :I tinI1| ii itu1: 'li ..liuulmlmil, Ix.'rtt l >I"I.| v t<
\ '
mi "I' 'lilt ill inuli m1v iittmipl' ) i ltli<' iitlit, 'rli toil'- rtl|"''Hi in1,". rat tinnl,} ml'li'in. Putt.I. Mi.. nil. It. L u.li'iiII -. A-- If Hi \ 11 .nn. ui iin .,nutm-mi-A, ,i- > !" ..

Inn till .' 'Hi I lo-11a.1' iiniililiiiit] .M'l I 'F\11\-i: -.il-Lu"-,r11t, bit iillhlull niaililiili.i :'iiu 1'111| \pAluLlu.turd: i fun* 11 11 i.'Im '. '
'
'I'In nvi'r stfi-tlrattr'1 1 l Ior i Ill" 'touu-lAli. tout' up Ini J .''' "S II ui1.IiE\! \ t'in'tthltl',1lLrdolendnul' tlII"'II', n Kin.rtl! id ,iiin ,Hun, n.ad., ,

i lull limn) but' ni.'lil it tail two twill l ; IK m t'ml I.M lit :t1 lriit 1. S.vt t ink, .1.II11C',1., I l/iinitl. m,,,1 I I IVilik" I 1'. .1/.1r11Lrrrlde I ,,tui,N.ltd, 'It,i-1ni.'toIuraw Ji\i, 'hi ;I p-r-it': : ilUfI Pill I'IHM.I'Pnu1kv.I: .* Hlin 1 I.11',-'I, v< .:., '. f7

1 II 1 i i- sail In lloi,), nt nin' v "''IIII.' iiuil, limit' ant >fu\' :I. I-!;7. :itHPOOLK \ U mil nl II'' Soil ill ill 1 I I'Iiu i,1.1111.1! i tat 0" I ,nlii,il "'''1.... I d-ut: .1'.1'/1' 1 } Mi '1 r 'imitM 'In tin 'Inn '' it M i. I' i''

\\ rlillnlinpi' nt, Minn si < ill-.! In r \\,111"1. tinil In silt ni t1wiiWiI; In. n. .In' : It\ i-mil-nil that I hart, *ir tin I 1'1' *iil< ht I I lie 'IMI id' II.". i ti\ i < (' ,
filling, e" ouiid'nlr, miuli, 'hrtl| 'tin "iv M I 1,1; 1 & IirXT' orb n 1 u -Iinn- J/"II"II'al"h. i 'I'. Me. I prnu Ttnilh "r ,11 I I.M i M" lit tnilii'if u.r.d, 11., II" N..'i, ,, '

( lull, ,rl tin -mi i, kris rrlntit.in their smi |I" llill. d'' 1'i".I'| ; mid tn-tit ni [lot I :Ali ,,,,,,1.1.| tinirr.In In. ttiiri: itnl' < r.,bugm,, .rut in ill \* '|.mlir. i1" '. n i '
.
tin Ihl1..r, l',1 ,iplalul Ili; ,1 I in ilil i..,-i', Mitliln Hot u sin, .'ul| i n. | .HI'I 1 u Hi ui) I'M.i, d
miV'IIH' l .Sfl .1 I IliltlKIil\ .ALTIrv.IOhE r.II', '. aitu, *': .r .It
: : : u"i "" u "" 'I"| tn u
| ,, ; ?
four m -till1'n 'III whest' |pt/i| h'| nliiu nl tliUnrilll .
I'l ".TtI. ,IM ? 'irN 011-11. |h 1 I. il
-.-.- \I' II : uPI'fIi'I -,1,1, \ bill, IM illo.| I I ai'." in ,u.1. .-nl n.'iln-t .
tl \ h M IIF- or tin i .. .ii: 'h" .t, ., u i ), i, I ml.nl. I') hit.
I 1\1": i. \\ vimiv 'I InlalliliisMi: ", .iiiliinl nt linn : '""Ilil I I't.il, II'-; 01'lo"t "inliil-, ul' mnia .
'fill I 1:011' lilt Imiinuitiin.'lv.! mi ",,1.1. applied' ( ) : A1il.I.Nil: : I ''l'ATION\I\) : '\I''h I I'll' "* Hit --t(.i. < I tutu iintiili ini nn tirtt.- I < .1.1..1 : 4.1..111:, muni \ //. :s.

iliai ik.i nl 11w| Ni nit m run piilill-litil, ni Hit Mid Hi .liulii h ial I II'CII'"I''
ks | r
our it in,n in i STEAM ENGINES ''' J 'II':&UM- \1'\\ 1"I.' ': \ \< I: +.
Ili'llnn tutu put' il. uld'ro; !lit. il hh'tI.I"I} : ll'.ri.l. 1.Dome.
if "I .NitII and niiltr.i d! !lift.! 1"11! ,Im, "t.linn,. 1-1.7. : 1'. tun ,n,.',il' i--"uin "i ,h,niti. '!.r II !l, tn tin !lull l |'Hlttllnli | "" r AM !.oLiu, : -ft
: I .I. t'1'L1 S \kVli:, 11 HI* k '' pit. Htm','i' :u ii-iii-1; i nm i ti i i it 1"I
I. ililiil, .liilv I Nth, Oval, imr ,'IIIlIh.1":1' ill .! ,uL-i. 'li.III..III'\Io-I',1, \ I /'u'rfilt 1 nl I IITI,11. I > :iuiir-i"" .1.11' 11

,el'I ti"rl.tlhiih) will 1.1-11411h I In-sunlit, \ rifiriiitt tti7rtMI: I'll"I EntiuIt 1 If,"l'. I'utint, Anitiliiin Pviv ,v \\I-HOII :'ii.l, .-llnian,) .1 l t OIIIIM'! \ritlin' ,i II,- Ito in.liiuMill' iniiiini.ti inl., Wt" non :?
iki. tin-- "i linn II 1 Mill. M 1 I I.-t Hid, nn < niiinit Hit i I Lax "*
\\ i imvt Iliniulil' pmpi' i ,In in 1 i niri I fn'lawut., I" oJ. nu !' fur. t miiiiiit.Itllli I .
atop| 11 1 10,' "iti IMMO i-'ittiii' '' tin i MUM' n ml I i < (11Mit'mi ,
''
its II luau l If' 'Ilimulil, DM ml, I i Illi\ 1'1 In'n :il'i.nlwin inn. Mi,'I. in\,'rj. I'll, b'ut' 1,1; 0\,1\ I Mill-, ,liubt-tit-; '.1, Hn. l 'iu 4,11III n ft M nitu ITI uM' ..II'.... ti.. In.lin' iLhik, '.

i mbtu'un 1"in.:! "I' ".ill:! tin ir illllll"I1"c.\ ., Purr unliil.ir, Hntitlin! ; Mill .II.'Ilm'r) Mmltin, bin.k- S I I'' ,, i

ti i "In ,n'11'11' linn, \I hid, is i shit1:11.: fruit. litinuInn1 I 1'1111 I h.v- anil li.ni.'i r- lit i''ilrui/ 'mill lif ril'll'lil. M'lill "1"1.\ 'Inr 1'.,nn, ii-lup "
.-, ml '''I'I 'i In nliirIn, 1111.ill 1111,1"1'1".1.' l 1 1I I" "
Ins atilt look in air v\i- luliiw-' Jii'liiinl ( iI'rvlil111 I ( !
1'111'1"I : I mil -
Inns, li-I,
April| I'l, I I-t7.i lyDemorest's I 1.11;:"i'-ii f'r'I. -jutii-h' t.rnuau. I inn
will HUM In. :inv \c"l'IlI'lj"\ nr ,"ltllll"-IIII'1 I t tt if" ( '""dII( ( /,. in.i I''iIIllIl1 !/, full ( ntir. .... mil"I limit.d. Inn tor-' < niirnt -.'
In i '"III'i.tr.l i limn asivirv' .pi'TMIII IH ili'pnii'iltuiiL'iiii ''I', HIM....-1011' 11 ti I"' I
', ,1".11"I ,uis, -u. 1i i 61 h "I lilt, 1111' nut per" Monthly Magazine, II.,Inn'n \\ K. llit\\iitl, I,1111,11.1mnl 1. \ WA I ,kit In nil Hi.' .In' t'irtiiii ni" :.'", .,"...
Fur itn 1 nvnna,, : 1..1'I I I.rm, ML' 11' r ,nn.,ulfi "II' 1 h ,'
IIIil".1! \\t.II"tit'lunl lo-'hr. TNIt'Fltia.tl.f.l'I 1.,",, I, .1.1 Mil Mmlil 1',". \\IHIll.ll., \1 let Is. I IV, f.'III,ml. IIr Ul',:!"i .. \1'iHti' 'ni'Itu'i*, ]'.)''i il 1'1"'h| ,' i xf
-.- I Inr, Hacutlni \inilltil ili"\iili il tn Hi i.hull l VI'll I : VI.INK: ni-liii : IIIilnlt',I nil mall| in ,,I,I MM "111 I'",
MullI'm'mi., ikvtthrrshitt'rlfre' nod I 1"h.1C"II"c' I I ;iM-inu-M; ., Hut lluiihlili: f'::! ; ;: \ ,, t vi, l 1'ti :""" nunnhulrN. ..,
111. \\ > It i- -'li.lh'lt) in (nnnty, 011! i. Iliiii-flinlil, Miliir- iiun.ul Ilitiiiirl! ti- r.hlo' '' I .. t "I.) il, .11. ".,..,.1''fill i", '. lit i l 1., < niir'' :111",1 ,
Hit II' 1 I- lint u niL'li, kinmn I Ili! 'llu In I I In a, ini 'lald'purhu4utiu ",. tn as11.llo' II I.-11,1rI-I'll- .r iiu,,nmuliIilttt, ,"1\'. il ." >. ,:\ .i t Hit) l IJ"I"" 'it
"Pi 1'.1111.11",1\ Illtnn Ii.,1p, Indian.
t ( ,pu ,, "IIInn' I. VI Hit Itin" '1 1', "
ur'ttllllyd Ini; m Ilir I Ito'I Hint linn i" Ilin punnetiiinntv lint llu HIiII, 'I nIlil .n. iiltul "" iIK tn n Min '
:
( F.44mIttnu 1 'limit* nn Iliitlililimil \ iin-tii r. |ph- Hi,. nr ili ilinrr Io Ih..III1.) 'i miili| t tIn ": ,.! ..... **tit'li ni' i ,in, t",kin .,'
in Hit *-l :ih1, mnl Ii:is I li .. Mi'nlitidprilr; \ | I..\ .tii., Kiiltrrlni: { K\inKi\ " i rlv m H than, our ,1111'1' 'I In-re IIrllllli.vv told it-'. .ll lit' tin l'i -I authornod |imlnilvnnil iirttiii order. orlhtill' lulltlll, 'in l .l k n F- ..I' t ...11.. 1'I.\ .,", 1"-, '
hulls Imo lin ki ni tin n'. 1I"II.r tln IakenflIe m.U-iuiillv\ ; illn-tnili, ,il t w iili iti.tlv l-iuiiuitiLS: I fi,.-, il I i.'tttiial, tom : I'n.ti'liil. 1"hut ""- ,t u r h. pull '..' .1. ,
tltutlfa Ilic Hull "III.1 rilmlili, I'lill'l'IiJ"oI.I'"I'h": I ll-hiiiiin' | llttnK, filth, <-|-iiil nil" mr 11l., 11,.. t'1, .''n, .- .In I. '.'" 'II"" I 'm ,
I n/n, "-
irlmir\
|pour pinpli' there, nor I pniiliii! I tn Hiiltv nl 'illIn, ... .. ) ,, I Link .',.
in urijupi r titihli-hiil' n in' iiVli'Mli ifu wI .fun k a
.It lr\ mid inn-l nil tuiiitlnii it intMit, : :
ui a : ; ;
fear ii'It wiri'knnvvnnmi' rlt.o. : :. ;
1I"I"p..l'lh. intnilv sin : ; ,luIn, fill 'Irrilit nf tillMnlf, air. l Doti. yv.g.lr'It. .
(,1' ,the I, Maui ""11111>' Kuli.iK\ winlil gofur imlliLf, uitli ittliLr allot (fill and, tiiUrtiiiiiini' ; III u '"i Ilitlli Baud turd-rt d.' tills l-t ht. i.fVli'c'. V l It 1 IM7 1 I | 'tnitt. '. rlui''u. .1: ,lit, ,'tram, 'l'1 i
tun. I KI \1'11.-t lit' VNI : 1'HIM Hull 'UN"i1 ..11.1.1'1, ,I"'". ".n.uii-tr, >
( tin. ,It'allii, 'n. No. |peril it rt" 'lint tin'nt, iriinnnilt linusin, I< rk I.inn I .In.ml. lour I tin 1'.I.'h 1 I' and uh\h.hi-1 i uui .. w I .
[ ',"" in'itii ( 'in\ "ili/ ( I, mi ) //, /'.ild A. Hit:, Val. or [lailt nl, ...Ic. mil alliirU] to till uillinut tin MmUlMiiullilv purr ,I VVfuTioTT. ( tmiiliilniiil| '- -i.linliirMu I ,liM't, ,inlur I \! I in"mil;" Iti |'"rum! ii'. 1' .\, "'- C
-.-.- -. iinrli, itipim, VlunlInn: k mnnbi*, I :I. Isi7 :lilt' nn I.-i|' I iiiim n'n ( mi nil r' I,i". >' .'a. .-to"III'
.. .. ,, -- .- I ; m.n.I il, IN iirtii.t, 't r.n'l,: It Hn ', H' '
|
inilli II Inr niiilli Ini. 'i inrlv
MIMVN S11.F.-\itliiug i : nil tuniiuli I 11ernts ; i' ,
A ( -J"'IIIICII'| .V'llr /' 7i--/aunt (l'lilllll'lll ,/./>/(.'< '. linr aii, I Lelia air. 1'.11' i : lilt \nlniililt\ tar riphrs itSuut : .
Ihi-li pniiiiiini ,
> lint linm'in lnin.M ( iiMin; mtv n ft. it a ) ; TMitlliMt ir M'Hi"m,iili, 'ny'
,tin- 'ii I litlil? tout 1\ fast' \14a ilmnmii. 1 Ilinli mmpiiul I linn'tuldts' *7.'nl 'note Iuldrs| fl:!, ami splrudld| I : """" -.\iil lli.h i, l. II,..k he. li.ll 1J".rI"1I1, .1 1 li (,"""/',,". innl.1TIAllfk I\

fill 'Ili-li and, n mirth H.Hi .\ I proWiuii'\ 'i- I the hibit *::1 null,, x till llu broil pnniiinii ". : \ lltilv. siirtltln.lllUni .- : *. 1"Pitf..-',* Food) .1",iltli" r rin Ii'L> .kn pill! '' ,
\\ mi > vt I to ul'1. xiiliii'nln' "r. .\ihln s s. parr-, d tillill' tire. is\ j I:iijhh IH' piritin t i., n".. titn- hat !'"
itii 'h.1, i anniit -nnlt m PkiMt had tit.it mint \t. JLNMMiS likMdliltT.Nn .Imes .I LIt. ly, \UII' tau lit nnn .xru f..M xiul' I I.in-r' on I ',. ',.10 t.for stir.. ",r'r .
10111+-''1II. and. tints np'in Ilii' si'ilk lat irli'r, I U 471: lliiwluiiv" ', Ntu \.nrkHi I I too. ;'N r.-I' ," I orb ll..I....,.u. "II .1.1'I'i Proof.... ,.
nUlil nod smile !. Hit tvvilUlitilnil \\' Ii M HUM I'l"luiriiin, tn, "I'"1'"'. .'.ii ,Is I' fI"'. J',. f I'- ,
ihtit.tbifttt'' u nn i,-! Ninthly, nod 1'umtg Aniinta IniriMni
I ",,,11.1"1"."r ', "It" -. .. i ,.rolo i 'nl "In i it' i -I I Ip
I lit. sA i r"'m',I'llv, In'Ivviin linth, and ni'iri' hon R4. "lIh tilt iirtininin* fir i-at'li. NUIK. : of In-tihiiii.i." nl' iltU-int" I lit'n' ,''. u* n'. ...ll-H | tiM| I I . 'I. 1 'nn h .",
il' I'll.- II.IIlIdl'h,1' Ill) un'1'0.1' \luiitlil\' and nn.. rapt| of '1'1", Talliiliii i I htrm. .li, and tin. ili,ft ml ihl ti 11 I I IMIII I' tit run T \ I 10.. ,I'n .I. --, i ii
,,i., Sintlnil.' I I viar, t-'tr''tlnr, ;ii awl. inti m-iril..re: rniiiiii' | in a finto! : u 'I' ; d i iIh' I. ''ftf It i '',1*. \
-.-.- Mm.ih ."">, lii7.; 4n-.,, lVVariety I MIDI* within ihni; nwAtom, Ik lit .t I i. | '"

'I III. f fnllnvMii, \ innilntv of tin war HIliavc' . .. I '. -unr e. I'. U H .tl Eli.I .0 Aida '

IK v <'r nit'I In 'lun'I .I n-t M ire oCtlu. I'aire." Si < *>wl 1.I III.IIM.n, ""irl' L 1 1. 41c
Store. I. 1 rill 4 ..,iintI'APl .\ II.
I 11011 log tin war .. Ito-l' was ilintrilintiii,; trii Is ii \\ MTMtTT, Ivlatitr- \ITtirill }..
,
iliinii.li tn 'like mi'iipunls' ol till \\iiiilnl 1 ..thuslutal ..111'1'' | "

1111'a:KiMiwilvi dy .hlll'I..1 luliinr oneutnr Cntlt'iv. I ( 'i1 c u'e, Makers I.

| 11'1)01lall) I h nt Im t fill wrttilntl paiti'nt' "Wliv atuinal. ( ::1'1.: '
1"1'11"1\ .. I 1 lot Lraurr'I
nv. '_ ln, von have given mi' u tract" the slit" M. MitOKMICK.BIU.NM I X 11; ;., ra'i'd I'FaiSu\s: ,, ,lout: ..VI: ,"IL:"::: ,:" loon crhunu.; ; F i lirirt.A \t : .n'. rl. ant >." .. i. r1.Lft, .r .\1:11.111)1: I .. l' ttI
.
iluirm';:' when I Imvu iotlinlli It'pi xliot ulf Iii .hit to oink' "primp, haul. '1011" all-- ,und'r.t,:," d totrrUtir ill, .I .1! .tltlil, ., C. .1.1 I-.u-.f t \H" MH> ,
---_ May 151 'b7. rt en Iy ,lauti till I" r-fins ha'hn' .1,1111. "I' demo'I ,I. ..aiu-tr I'l MViinlt \ ( \ ',
.. -- ----- I 11 "id dl 1',1. "II'' pn 1.1 Ih lit doh, 11"11,1".1 l'i, l-i'T. s: ;iwil
f II.ilfn tiii>pnimtnlof j.(1tI1I1I.llillll'l', in n 1111111 x ithu", thus war is.-rill-1fit. lax 'A 11,1. nil lei "ill I... -

,lt -wiitoni'lvvtitir, nmkiti n pleasant \IIJI'I.'r Liquors and Tobacco. 1'/1'.1111/ hint of Ihr ru.irt II IfEt 10 III"I'I\;.

dunk\ and' relieves llnift store rffutnnllyilmn I. r n'C ",h"rll".1 .llurut. fire's-d Tobacco.

tin ln ,rr q:miilitir-ii't, ..ul.\t hinter mine PITns :. ', rl."ntll"I' ,, '" ';
0) |in\l-- him ( ItiitliiL To'arn.
< nri in the hOnt. of pouring down, to lie -- - ---- .
,.\ .' t ) a lot ol bint-kit!: .10
)
of their In tllliSi .
rent ili'lrinit
': \ r t'I.EIt.I

.. I ,in. Air NOTICE. I -. -- --_ _-

fII1'"n. Nit It II' .1I\1II"n.I..lole appiiTlittioii, nfn I ,;;:, IV MONTHS: nn.rI.,ti I lll pnwnl 1 to theO REAL E'ONOMYMtiNFV .
< (irrMiil rninliMiiii i is (going tn llll/xitrd's Porter, 1 llnnonililr .InI!!,' nl Prnlatl,, it i I I.i t-lt i.lllilv r
S \ \THMiirrlinslin'ril! A I r l'iI", r
11. I limit 'omit and In
I $tati ot Hnriflii. inv tit ta rp H- x
.. Chou liiK Totiacrn, .\Dahli-tnitur'1'th., 'lair' of. Iluirv I. HlisP lute ,l imi| ballot! .i lull nii'l| | l i.mnl ." ,; r'" <
--- -- "
Smoking, Tn1, < Ito is Iou klN.vnu' HIV rniltof IniiifIniihtltM l1bors will I I T. i'. TA'ilM. Adiiilnwlratur..film17 I them to nil hurts of the clu, Irtiof ttmr.pril .-, '

,tell thi-'mfotlr-, '' March, tI01.. m..1II i F.. nR 'DFIIIJM i l7 li'.tdinn\ ; \ ii, \-t 4? tI'tyNMPWI


f