<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00056
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: September 5, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00056
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
*% *' f
'
.


0:y..


*:IP ,

: 1

1,


',,: .
r' __ .________ __ '. _. _' . __ __

TILE T1LLAIASSEE: SENTINEL.' I


I HY .J l.: HKItltlKN; OI) 1VEU. TALLAIIASSKK, I FL\;\., SKPTK.MHKIt; ; : ( ;", INi7.; NKVV: SI+; Illl ,ti.. 1'f11N. I I..NO.( ) 45.
The Sentinel. 'rorsaiond( i c.mtl. &c HUM I..IIl1'/M' I Mol I 1114 I.Ml Mt ill'> IIIMV 1.1 Milt I. 't it\'.mnl1h :11\'tftitlfmm\ t CITY DIRECTORY I ?afahaaar, .1 Idrrrliarntrnta.! 1tnitI'OH\\!.. '$ttnm htptl, &r.

111.I.in.n4., |l.nils ,ni' Hiiiin' lulu. i .I.!
1'1'11I.' 'IHIIPIl'! MuNIUVM,, A"I"" TIICRNUAYr '' MCINTOSH in 'III Iln .InNi "limn, H hlili" 4uitnl1,1111' \U' 'I M 'II' NMiA If'' I \ l."Mi; '| ,

MCQUEEN IIHII, "," I .ii 1'' inn" ,.I I tin, HII iliitt 'mi'.,,nnill Hi,, .. ,""I.,i 'I'x rlnl" i ii I (G IRBCORY R 0 R Y & AICIUli 1 II 1 Pen' & Oioridi & Tallahassee
ATTORNEY AT LAW DAN J: m rt. 19 ; ?I i i i, ', '1.p.,,, M II'Il.1"'1 1i h, ,
/ll''III' III' f'lllll'l ,lilM imllll II "im ,1,1 lilt Id|"| d'II'i .,,1.1..l'MI .... .nn, ILIAd, ,

TAf.f.AlfArWKK' KI.OIHIM i "n'|inl" >iinin" and''ltl..i it. in, 'Mi, |I'.ri .i nl,' .1 i iin' > ,", Kll'lCommission lI 1 nll.l1rORc1
I I v \ ,I.I.: Ill l.Ii/. ,
,.... .
<11 "IMP xp..t A '
Iln 'I'nvlili, ,' 'my, Mlili h will (lx' 'Iniiinl' Inii,,, ,iiniliiii Merchants
I YYII'NM 1'IIY;' MMMtl-IMNK:! I ': HUI,'III 111 .p|> "It, il,. i in ,It' t ,/.61.,, I ''illilliM' ,
r < / nm1., Will. pi i. Hi 'In. inr I'fllMtiMrU: : nlli":+. hlprivltrffiin '. \ ,ilu/i n )',',,'" mi" llnli" 'nit 1'h" I -HImilinm 1ml,I? II.i"..". "\' 41) |10','li nl.l, .l.n.l.
". \\H'' ii< "lrwl, IiI|. | HI, InlP" hnw,1'r., "Hiili" mi hit, Im n 'in n iluvn: : in' 11.111111' '. 7if; '::""" 'i1H fJi 1 ritsif:.
lin
H lain\ '"'' III' .s1., I l I nl., I'l, 1 mm' '. 1 V,1Y, Y Ill, IFvrlllfl I I '1'1111-0) I: .1 I \1111'1'I I I .i ;;J"y '" y t; VV. ,

Hlllt llm ( linn" i"ml, 'Im.1 I.1IItll''- Ihba.( II..iii 4y i 1111,, lIlt, inn 1M111.1111.n.1I'sp.lliapl'hn.ha.n' 'Y
A. C. WHITNERl Iln, Mrnr.lliiinl' Mr I I l-" .lIt ml" #n. ii Ynss1.Y1mn1i.1 i n11"llll, I IfSMM\ A r S, .ill n Wi ,, / ", < Isi flR&&ISTS& & CHANOK: : OF SCHEDULE.I

I..\1"' \IHMiN,, ', I I' N I'M limn,, lit Iii/ 'its nn iniiri| ti'inlliitt hin-I I ." i,|", ,HI. II S- 1.d.. I I' ,II "11'11111. t u', i I II \} .
\ 11,1 IIIIIIM, nn, iln' hili" i I.al| iln' ,iHM. |II||. ,liillnl. II 1 "H I '
Will priii 111' 'in l'oI1r1.451111.. KindMm iil'l, 1'1'i| I! ,V .I'll. I'' 'I i n' II ui' ii' "n' Ini I ,,.
< n'
tl, I m7' MVnwly.IAMK8 w". 'IIIIIIIH'' ,In, linn i' imvt I-i, Pluto' In, Ill- . 10,1.' .*l. mil, (11",111", ,. Ini.iiUlllll, ,,.j ",.. .1.! !: AT TMi OLDITAND, f'a, ,:HI, ., l,lit >. ,r.IMIln; : / I .' IDillfrlM iriitii: $im
"Ill iln .It" .I', ilinninl' .ii iln, .I| ttn runty/'I/ li I I1'I "" '"x' ,
Largest Circnlalloo in the Conoly and Slate. > i < in liiiliI "> .,. I '. 01..' "" ''" 'ii'IK' Im"IM l. ,low. H.HB". |. It,it
1. MII 1x |III' II I ?" I i / .
I .
.
I IIsi. '' '
: 1'. MAUHKK I' MH" NInil |. ntlli-I ,In nit' INil.1111451' H Sill', MiMltlilVilIIKN.I : : ''rno. ,' n .n, i r. ,111.nMini nlnq "i 'I'.M trl.ry ''h.",-
IKirlinii' ,In, IhHHiti', 'lull .111)) In. 111,1 IIIIM (iinlly" 1.1x''' I I" .'" lfp.6..I" .h."I"' Y 'h"")" II6I11i..IIsFlnlMIS1' /
ADVERTISING NAT[. /I 4 TT'illxry KHy,,' 1:.ll AT.hn'HW_ ri'irH Arn., "' ,' *"rt''roll'1'KTIr.' 'In M/il.'.'' i. I II1r"IK.".ktntlKllnr In-nty ""|k. |111..11"1. ( M''. "lIh .lilidUK, will i ( 110 ,\' .|+"III1i 1 II' TAI.LMIASHKK/ :, I I'l HIIMAf) III .1'n. ,.rnn41"N|| Uti" MIMNn, .4iTI.
If iniyM. t tH Iwa' l-llllKH|' Hi i itillilii'" Iln Him, H .linn.. nil( I lull. 'I.- ,
orriiKSEMIWEEKLY nsid) H.i'.l, .In jrii Ililniltfli Iln limn. Hllh III* ,Infl'lhmirnl. ,i 1 10'1141'4, !. mil, Id 'lull)) lilt' ,ll.m.l., Onlllf., ,' "b.IlnlltltI 1": l/',' 'i I4lia.*, :' A M.
,If "l'/fT. < ,ll HKDtlOTT IH end, I isiN.y., "innMiitf, n" i 'lint" itn-l NIli' YARNS Ht mi Mill l 4 I Isn, "Mil'." ..." .i,'.I! .-
':" \\IIII\\M 1
SENTINEL, nuliiry WIN I hut' mnull, ,, 'Hit".1' I I1'. /".. i'vi'M "ll I I t". i i." tt'l'fllill"Nxn..t' ''WpMurn
TAIUIIAKHrr' YIAdIIUA 11..1.. .", prlii.' NII, |I' h| linn, ,, "mini in ,Hi, ullili.llnll I,I Hit" ll.ii.ilnull, 16'4,1,1110( ', I I. "/I 1.'hI' ..
PAPY & WE8TCOTT ,. 511111111 I \-inlllMI' MlIIIKIIK' ) FULL ASSORTMENT .. I, .. ,.
,
li In in nn !IIIIIxnInll| id I' 'm In-' :i ( M I II I HIM.HI: n It/lll/ t
Million I Iti ft,.. 1It".. fl 'inI 1 ....
Iso.i '|imn' ("Hi Iln'"r I.l ii'llliin I 1114 nm, AI
if (tinn'. 1 liiwrHMt, ,*. I 75I .1'1'11 O 1'K'11'/Y VfV i Il.1| |I'i i ., 'I I r I,,MI ",,,1', d'I ".11/. 'Ian "Mill*, mil' Mull, 'InliiMiia ,
1,1',, 'Ili, mllinl, nl' Ih..III'II' ,. I ,
it" "'|'"'nf i"Hi" rtimt''*. nil / nni / I win h Inlin ..r r.1. 'r1. Iru I.NWh',n" rhtNNn.I' .?
If in,, -'1"1't tu.'rllxll.' '' 41"' "i innili,. 10"" '" I I.minn'. |11.1'i .1 1.1| 1ill i I -': ; : A M.I;, 'tiiiii: ;, ,
.
TM I ti. \ 11.\" Krl! :, Kl,/ iin|[| I lnINI I 1111,1 I I I 111I I n .? 111', '"'' I' N
/in ttliiiifiiti mi Iln" t ii-iiltilti i n i 1..6.14 i o i II in) 'Hi'''k' ..ht.' "ii.I'Il'IIltll'M n" I i i 1,5 ,
1 t it' 1o'wnlh.r" riil< II. w'un" +dlhlln.l I I,n'I i ,i. m'' .1It A \I
| ,
;" ", r (Ollie") Marino Hank HiilMIn : '' ,t i tMi\! 'HIW
I II
; "
,,
/; lil '
I'I Ml" ?I r Y Jill '" : nn in' I nlnl" III'imy' N it 'Hi m 'Iln 'il i ilukI'll Pure Drugs 'II
Jill M r ." I. ,. fi o' 111111.11.11, ,,, I I '..''h'' i in, .'"I "Iliiil I ,1,, I ,, nl Cllillllllli| II..1.I t. i i 11.,1..5'. "' "
Mi ,, .
i 10 Mil+ "h 4. l 1"1; llnwir \\nf' 'litIn ,, n irnilni nl' ,ui/' .. I I 31'.0.! () W.ANDEHBON'H BONH di GO., i t n I iiiiiii"' 11', .1.1i II'f" .
i -.rut." fi f M Fix' ill fit (in 'i |*, fn |if.in .. nil 10) | I .1 Il IIIIIWli\I.' In "
.
1 'I I n Y' 'II., .. U It' ui Nut! ill' nil, 'I llnfiHI, ,|' in my nil n' ,Mini" ', I '' 1 'fu,1." II u
.
A. .1 I'KKLKK/': : /;: !.'A ( "I'ltH. II Mil. i 151,1) I'I. Kill"" A. Ai '
1 ,In," M >n ''If i vt .IK I1' 'A M nl,' ,'''I' ,Intl II Hlnii'.iiM' 1 imli'mirn, / ..11''imn" uli, n ; I ,
I' i u" tl, 'M "*> 41 nn, vi nt nt 71n '' MEDICINES CHEMICALS .1 hh' 1011'' ,N0xll/, Yn./n".'i'.flB, ..
1TT/InrNYATLAW't'' "'.I.AIIANiKR' Kl.ullllHI '' IsM iniiiii'' In"i:,limn liininiM' '' .1 i ,I- "1:1"111,111\: .
GENERAL COMMI8810N
1 i;t'. \ ml, :ll in ni f,: w i% M in M w 71 1"*!II'i /7n wi W'n |NwI f11.: / lifDrn. tin ....I., .I,,, llw Him' Hunk, lifflri. ,Innirihnni hi MlI, InInkitmiy I |part \In (inliiii.. I I! Hi .id" i in It, .. ,Hliill'iniit/ A' '1,1 100'I' .1.1,1" ,.. Y,,, 'IAA M
I U i rnl.I,I M mi MI., wi, ,11YI I I Imp' 'IM'' lin'' I7H *>iIH "1 m in.I I I"" m' .,idfninin1p innrlinlf .Nni)\/ Unit, I n "nn',miii,, r I id. wwi "it niiiuitiinin '', \NM" Im i,, Ilpk. 1I. /Mid MI
"
I .!1 ni::I nn w| IH/ 1 tm1 IMI !*' t il'l': WI ,in'' n* | <.li.inline mmli' ,,,,, lil. hnQ1.n,,,, hit, Mcrcliauls 1 1i1II'1: ','i.i:; "ti\M'iv.' A I N.t, I I..l b, il I I'illiin.' .. I 11I '11"' . 1"1Prlcllyditlu
'I
H 1 I loi M ui cn 1 PI YIn tn wi TAI /i NnI. / ;
dolly" wmk and,I Inii, Inynli", II .I.I ,in iln.. '10'. "l'i.ni, foll..hd I "fifiiiiniI.ItU 1I'
,Iln,. "ilmti. tnli-nr.,,. nor I low A"T <'.'ll "I'Bll'A.blrrnl.rm. T. W OSBORN, "'linn.. 'III, ciin-wfiil,' iiiiiirlin.., ,Inn I....".. ,oj" ..." .. '"
'I i iIM '
| ''nl.' iiniiriimMiil"il, | I 'lin" llm I'.." will, mil, In .III. ) i I nrnrr l Uml'"in A 'ltr) n ii,*.'. ':I MilM.llMiM'illi: l r : I I f ; l 1. In, Oil. I n, ,, ..,mill, .
IVnitllrfltlfltliriln "'' A //1' I l | 'lillglilmn kVl...,l.-il, IMill I'mnK. Y f ,VI
It S /1,1': AT /I. A W."LI.I'II"TII 1'n 1 1 'Him I n i I ik i n. ,
riz* ''n'.," f ..""milt| "ffi,. i.t, "nvr III,, 1451'11.tor, | ,." '::1111'111/ III'i 'I''iI'Y( 11,1 li mllv I"I In.. ,ii i -' 11 71515.111/ II I.;nllll 1I / ,I.I I.\ '' .' 11, "... .
., .iiiininnliriil.. ii will'" in ,linuri, ,,'I, i 6.45.. ii'imi t rdIle Ihni/ lhr' grail' 'llillltnry''' ,hen, ..I. .5"' i '6. nnkiniwti I j M, Mi'" MliMM'{ 'K *'i i. i. -< .* """" ., .
tl
\\ K in' Iln "| ( .ml. ,"I I II!,,, inlilni; "
.. Will '1.1111111.151.1, III" III TT < '. I/" lurk I \ III,, l/r.bx.' u.t! I .It ||ft'lt III "..,. II. ..
N r 'liil'' and will .
j i |pngxxhl5545a| III/IIL mifhint iirnxiiili' 1'InNi..q.l1lt' In i i" bah rtliUi. p'0 'I. '
'' 'liiill' i 'lillKKt WiKKT fit m1>frll.'llii rtlvlilniilM, '' II iw Hlifinl' "Ilia. "I'.Id.mllal' '' |>ti.|1''.' I IWill. _, 1'111I 1/'I111IU'/ .
; : :: l; mnl nifAliipt' tin linii rnim, nl' In Hn I mirtnil | I W ''iniB, !nN R H MlllftVlH' '' 1 If, W WHBIDNIiI ) MIM i \ 1.11111| ., n. niniliInl.r ,,
HIM rlwnnry,6r.11111/fIhrp.lwr111, ( l'IIP '"ht.In H ,lnlln,. "I, IN "In till "llii-Irnih' hin 'InIhdrtu" Hun. ; .
nr 61h.r..nY Ilii' nrlnn sits./l W ,.
( /'n" I.s..ln ;
r 11..< ,* nnl'* m rq..bl. AVr.'mrx/" Iln' rnttlnirf M \liilflnn' I'll ,li'lllltfnf,, shout" ,IIK ,In Khilhrr' In. I Ini-; ("InidinitiiiU I \ II "I, r- NIIIdrYMY. ." tlll'fU'iI'I, 'l1 n" 1 Int.,,N IM", t p

C m.uIIn. '451.101.11111Inn, ., line w. Hllli Hit it'."" lif, hln''' w.M.hilt' j" "nii ., Mininip ll.inli" llnllillnir. T.llnlin.." n/lilhdNlrnllr, ,,, Nhllny,! .." II II ,tw..,lllnn,, itn, ulx',1' ''Y 1,1,1,, i i 'r i,, I 1.\\; ,w' i;ni ,.I i /11\ \1" \1:11.: MMf.lU, '{ f"i NIIIIIN" '''''to. ,. '/Nh.,m/Ib/ '
'. Kl'irliliirid '' l Id' .
Mm nf w nlr" innln' "|ii'ir. m t"ir Bitfii itnr .11(" Infn, Is'r
-.., It. I<'1T' 'PVofttn, Isist,1n I llm miii r I Intnif, l, II ,In inn- ,hiin.t" r Kitfpmiy I il y .11x45.,7 and. I nntWIInwriIlllllnril.. ,. Onnnnrllnnii

unMrnlrTlna'Cho ,. ,, InMinnllfin' 'if mllllnry ,tililtlly' > 11. tthh nil I' ii. I/I I ; I"l vdotton V/ll1/'IV/ ''' A" MI'l'l'/ ,'I1.. ,,... ",.,". r''1\|" A"""''y"' "'."'* NI' *..*. *,, w"
(C. I I' (c'oo/'Im/ ) / II "' ISO .
I '
.
Ill mlmlh 11.451 ,
10Ih.rnI l I., I 4511451NnpihiIInill,,, iiinlilyn"lir I Itv.nd, .,!fI".." NrMh ",,,,
,/1 155. .Isis, ern' ,'... A.7 Ilm pl/r'n" III., ,t'I., "blind." pm" XJ'Wno'torArrll 'I'ul.'II' OI 1.N TV.I'h' ".' 1''>nl'wflli"' '! .to'h.I|'', ",h.. "'"'""s."" *.5 1' 1",, "'.''
Sentinel 1 In. jlnnil'l,,\', f'lulu+ hi" nnn, |..lll'ftt mill fi'il' 1111 ,I' MLI'MMR/' /{. Illl" ". .It,.,. ",.l h1.!? n".'l,7,,"|. ,-r""li, 'f' ."f't." ?'k'
Somi-Wookly ;tLnwm Attorney ntInwnn,1, Land' ) Agent( "ii'l'ln" ,In ,lln. "I'riililiin' y mnl ,iln' y iny. "llnl'") nlIln (len'1fntn'n( Mrrcliant., II I., II,,,00,i., ,-..".1 ,l.inii. f/, ..../I.4., ", '''. ,
I, ..1"II / .iri-iKf 'In mil I 'b ., I., I., .', ''1""' "n? oIt aI, (1
( ni'iiii'ni -rl HI)i. '' In :
''
.
\f i It".1: Hlf i N' i u.i iv i i i l lI I I
.
.. .1 i m .. If I I Mi'"I I .MIS, l 1Miir mill. .
*" Mt|| I Ilh . > .
",.. ,,,..,,file '1m. I I i, ., "II.r -f' r ill" i .. .. "
,
F'hItNAVbIVA el I '
1'IA.IIII,1 I i nl H M -HI/1/I .t''"
.I.1
1.d,' .nlp0m,111111x', i ,, ... ..111, ,. 'In'r < ft I NnT.Wo, I "ifiiliiinil/ ', fiirtlir, i I |
tt nnr611, "1. III/is II'I.' r. I I I Ml' I 45,1: tl''.11".u/ "/
,4. "H'llillift''', Iliki/ "lill (lllil/, \ S'mi11mNriI1, t I I iii,,it i I1'., N./i i,, i ".'lull, i r ,111 .I i i f. ,ri, nnr, 'n '
11, r., r ,14.' f/.1.m. I ellqwmn' ,Innn 'llii ,In. will, in.l MIV, inunnnlM ,.., ... \. HV .11' 111:1lr'L.. .
I/.n. Y Mi' ?f>n y i v .1 II. wwb/hr7/ mil I i"'liHt; Toilrl it I'114'II'I
+'
llCfl- If llflflllllflll.il, flinn I'' i'f' 1'1'1, '1 I. '' ,
WM 8 HOOUE ymi' .urn inllrily' WfimR( HM Hit- Muily'm ,I'. 1 II''H' :.
8AVANNAHAgricolloraljareHoosfl | 1 .".. will. ,,rtr (n, "him" .1' 1 n II,mr.41'.. V .1.d" I ,.NINM.I/M, . ".mr..., HTKAM-: MM' "FLORIDA.
Attorney ut Law l'i4NI..ilml l |, | |h,, "" innilir/ nhni. /1fI' 1//...., 8. 8. MILLER ...,.
A ,,.'alrm.l, ,., '". ''IIN' 'I I I.* 1,Iln, II. in fit. l to. ., I F MI'I.l, ( hit .
frj (Kifniltr" horn xa1'.rWMjNWV rroll, Imil .s.i ." I ,I'lr.nlFK, Knpplw" '. I.II

rAI I.AIIAMMrr. fI,,' "Ihww, /Im r.*ivi "tiff iiflfnlw A II ''OO\j'H'\ 'N IKwi IT Isf, II', ,It c fS'I'I1' / : / \

r j' lifVR.fi.mii Ill "",... .. mi ,,. '. 'I'.....1......" '',, lwm 'in lIoN. .M 40117" "". IIrIml. i .6 i 11./11. i 1.1 i .r, II .f i. 0I.' "b ,/lwnl II .It'' 'Is.. I' I 1'lw
T. L. KINSEY & CO. Uflll. l ,.1 wt 111, III" r.1. ...In.flltl .' ,Inrriitirw Ibis, W.wg.n. 16 I i iIhrfi pi, I.t". ,1rI It. II I
"
..i ,A. ll..- m.1' |'Ili <- 11''. .> ,, '.. ,......, R/.fhm' II......,. nr..r : Maliotfany rind/) I Finn rnrnltiirr!, i I l I 111,11 i"fniii" ". itiiini'in'/ ." I'> "
|
,
.. II. I tf llnl I I W i' wrrr .tfiltflfnf' ''/ "n "fi' k,.|. ,1..Ih.. Io.1t r.. '
I .., I II I I t I uiillv C"llli'l il, rIsl
"b" w1' dl1. 1'1/7 rt hill ',1'ltcf, w.1..i. w in"r.'l,
MACHINERY .11--l/l! ; II.I{ II \ ,MM"*. I "."If'., NMI) milt', hnfl, n> Of'/ It*. rnirKi "f 'Iln I 1 I I IM'IMIH 0' r e .ni. | .Mtftf.lj .. .*..,... (1w' '!I' ,rte

", .. ,,,... ",. htirnr l lAr41r/n7NNIn./N.h| ) .. ,town, ',/nd I IIln
ATTORNEY AT LAWll.lI'l'r"r Ye ,T rl"..r fb> rntmilml/ hInthIf.1 141 "... 1.pa..M..1M ." I,I I M I.II"'H'1".1.' t."I"" ( iI hotel AilrrrttirmrnU.Scrovcn Class IJruQ OstablishaooI
M "I!
F MJ
/ 1
>
\lurIetiIurtll( Irflllh'lIIf( s sII .. of U,t. Irriln Wr rr rr..ltnl .1111" "WMI'n/Y1.
,.""/",,,,,. nl I titrMin. ,..... 'ff'''iit Hu, > " | .. ... .. ... .. .
../ : ,IN; /111 '\"En-; ,: I III" .fnn I 1'n, lit N..ifM ."!. ", > U11.1: : : : ;. .:. ; '.. ;
I l-iii. iV ,M'.1Nnw. 'It"\ tmgntlv <- IM| > Imttrit thiinfr/ I I House "I li> rnrll/t/r., /, fl,,W liiTffril" ',rt /. I"II ... .. ''NA
rv .
"lb. robMnl. Iln.R1"' ., II ft *' n l. "..".' ". :
I llm .unl I I 'n4",'lrn.'r. ,. .".....-.. .,..,...... In nMrkrvrwiti" MM Anwrv-iid UWp,1'YioINNI..I.WpIMIWr ,iwo ss. i"rtHIbrw I I Ii"II .fIIfI.IIr.! ll"fl, fl.rll" "i'. IlllU ...' h.h p...".." 5,1l'. .,ba'I.+5,...,...,4 '..,..e"oI.

I. 'MI' Hi..w ( MII, nrN ,.vK 07/TY N.rNI. ,I .'" 4P1" "II)II A/m' lr"irHnw! ,. Inn, Il..ar" ww7 .../..... w. i...,.,....... 1 ................. .......... wlrllj/twlrlkN/I'111Vw1' / / ., ... I.. :.5''I:
1.i .1tItft "h9WA. Lw1. tow. .wIfrt N... I0.. .... 101/M'I., .. w,. l I"" M'fir I IM.tII', '" '

\M 'nrllir'l' l i'iU'i- Iris WILkI1Ml/' \ MlCOUNSELLOR ,..... A/gk .ph, 'tll x1'I"'w;.hn,1'.4 4n'I( wo rlru. FA.r I.. 11 "'If'l "tiljr" Ir'fI r/1'/166; 6, "11. .. 11."MCI
'II ,,, I I. I II "r \'".. '1m/fIlW 'r,M. /10_ .r. .1 trfwl...l |>> KH ._
1 INK KKrn If' 'l.. ."."..,. I5I..-..', '.. ,|Ito lirnill ,I7.Yrlnp., / ,n1Nl.dlrl, rtfi" MM i,- ,

1 .IIr.pLINN11.N INfsN/1 AT LAW, ', .,1101h \\ A. \\ 'H" V,+ + .b' *'f 114', ,: I III 'If" ;'5.4' 'Mtr .//.II nil "f wfiOiirclon .. I.
..r ,.... Y/ .,.$, MHfrlMtni. in u..nH r nEGULAnaULFPACKET
'I'1'/IbslisiWM.'t' ., II11'1w I ............... .., A r.lAnwbnfkr.rWNfNA1Ya. /r w.rranf
./10. ... MI..I1. AIf IN' AnlNl.l iMl .",......., )I'lil" I lit: II UJI'W/ Mir A'' x101//4' ,

'"' 1' 1.1" ... t. M h.rwA 1. .,...... N.. 1An ,...INNI.b ... (
4M:: : =F : 1':: :: #: F
..-:M ....... '_ 1h.110.N..n.. .............. M .NNI 5.Yrr .x a/ ...,.. ...

.... n 1.01l I....' .....< b> ._ ,*_( A SIN ..*.>* 11.1.. N. i .
.... "', .A M.1 ,.A.1',.r .... .......... ,iI "ttVltI""I1, Cnt .' ., ... ... ." 1 Ib..Hn1.rVrtrnit
I ,,? 114, wulil:. l lIV M. .,'**** ....... Mi CMMm if -Al i. I flaNNl./Nod" "II'tw' Uufk.I. .

1 Hid.I I k1
'C .C \ "k V. '\ .t \ W ..vrftMta*. .Mil .<...' '*....- ,of .1l.i I .. I .
_
loa .. .
__ ... a14wIw.1Na. ...... r' t ., .w 454,5.y ,
... .. . I II '
Ih. ..1'trill .
P.NI M* Y r10W
.
,1,11,11 1/ 1 11 I 1 1 n i It.I i /.I ,111.x. .11. 1 I
....... A1' .w wi N.i ty s.. .. .... ,
..... 0451, hawlrw. .r ftw. p... .... .w1. t, /" .I.II ''' '' (114t1,! .1 frl I /I.. h. .
.... .4 .1... .>r ...... .' ,ri..4'4.w. I UILMOK I J J IIOUBK.;
.. ia'. r ''' .. ,... ..'. r '.' I If'/ A I.I.IAN(5/ J I }; .
A. A.IeN'CNT. ... .
I \., I Hr "n' l "'.1' 1K I fIIIl HM sk1'l1fN5. ....' "":: ...... 'f.." / '. ._.......

Uny if. Uf ... a QaIattJ .. r..1 .

STEAM ENGINES ... t I Yaw/M2_.. .lww..lir..wn.*** r, '- I.. f (HIILMAimS, A (X)., RAI.TIMOKI( '; MARYLAND I f a.,.. I I ttf. .....t..itTallahassee 1.... ..1..4. _.r t.Mir..,.llR.1

,: .. '.--........ .. .. ....

I/IMNI...+wNWrNI.. ,..(.r.1IiI! ,... ... ... ... .... ,.. COTTON FACTORS .. .. .,.,' ....- .." -" .. --"\- .. .....
!
I 1' -..rU I'" oW _. .I..I..a r" .. ./. I. .. ... .. ... .....
row InS t"n....,. ..,.T'", '-Iff" :::1 ,5. W........... .__110... Look This ; .. ., .. -. -... .... ...
.. .... ...... .. Way .
.1 I ....... !fO- d r .r "' .. IAWYMNdF.w -
t.. lt t -40114' l._. 1.. .-...- a ..1'rp'w..'( '44ONNIR 1'l .. F .. a. l II. ''III IIIfN"
,
..
____ .1010.6rm
1/ <110I" TIM Aar J I --
.
r ... -'- r' M,1' h.... .I.fY.Nra or10Ir.i._.r.l s. ... .... I..YN.I..A9. ., --.-- ..-w

,,, .- .. q..w .... Mir I .. ..., .-....... JAMES E PUHDY ._
... ....,..... .. ... . ...
4u1my1P I. t. t ..
.
j r...-t., 11 f fill ? ... ... ttb...... Nw" -- ...... .... ... C CiiI ION IERCHAIITS! : e .q ......

I .Td ...*. .... -N1'ftrw .0.R. 411 .... '' 4u.N0s. 4.w 'L'. -, A.IY Aww ... I I a- .. .. .'':. .. ..- ....

fI ........ __ ,_. ..... K.u.J 11.... IH :: = /ar,4 INxt RATIONAL HOTEL !I '". .. N'..

I .4. ; ,;irM4 lid ,IAR..R, .. a4M".t.
.,
f. L EillCT (ML :
: =
'11 w- ... .. 4' .a S .4' ... -
i ,., ... ft I' JiaClt : .. ...... ... .
MPMM. .. 11 '" ... .. to H. Y.
.... -.... .... I...... ........ ..... .......... ... ....,.. '" ...IIt. r sN11'k RwM. ..1s..I !t!
... .... _. ... .,.. .
t m.. ........ .. r n ll> Ml x
.... "t"* .._ .... 4 .... .... ...: .. ...- ..M'It Mme'-

I _. 4 4 Mp4A1F 1'.g.. I/lY/""'* .4.e | z1' *

... __.. ... .. ..1* .It4 wHM t ............ ... '.....- ....... w,. ._" .. i to.*-.
.. s" M I rI

\ w. bv. .acwr,t. c.wa.'Ia1"'M ....' ......Aphe ... ..w '.. !! U w .r ,*.. v I) .,? .''.._.. "/";" IM1'1IM- ... .....t.r"s... "" ,! ""trl. tll.upi l a,., i W _"x1" -1/' IA.wrA1'rvPr .. JIftINI M Ml Y TKl $$1.

-... .. .. .... -. .. .. ''t: "' ... ---... ... .
T. .......- ....... I .... .. IKl1'. .'. ... -"ft" ..wwa.ww .- -,,-, .... d
...... _. ........ .....'fw .. -2 .., ......... .. .. f ,-..... .-.- rLe.
.-- .1.... ... ... ... .. IrMI. ..... .
,; .al I'I I.IiiikI I inn ML .
.. ..... ,6 -
w1'* eM.x ....... .. .MK IM .**. tJHH -
..... .... .w 'IMII.. U. ... .a ,. *... 4'...
an. N. .a..o,PNN Y .
N :: = Ay' =
.... ."fl( I...IIIfi1r.+IrM/. ...4 ,. .4.l0 Y.M 1110..
t : ... ...... hot oi.. ....... ... ... NA .r4NA/I .a' '... )
-
'ot H..H I. III .
"r. -, tF;... '. ... ...... < > .... r
..... ft t.A.H....
_. ..........H.M. N' > .. .1wI.1' .........IIM.1fr11I Ak4 r W tt WntWMMNMII [ 1opW. i. 1

.. -. i ..p .. _.." Y.. IAYN..dINR'. ..I, ,4.' ; .
1A al/Ad... i 4. $141441 W I AIINk. .... ..... .. .. .

FAM" | N .* Nf $ .. .. ..... .. N "r- <| .,. .1'\.r' u.. ...r '.
;'i If 4'&",..' 4JIIIIIIM! ......... .. "rMOt' : C E3 .. ..Mill.

I1' St. n 411 .. 11# ,-,. IJ I m1'. ". '. .,. --, ., i ,.. ...+.. -.W
411 .., ..I.z ""
.. = ..-... ........ .... ..... ..... .
D1'IlRTAN : r "" e "- ...... ...... ,, .
'1'w ........ .
yvi k .v.fe. f111M, .., "4w .If I. .IAIINrl .. ....... .- ...... ""' .-- -.e. ..-
p P IwEwNIR.IIMI 1.4..... ,. irw 1MY dMw' 11 f I' .

,1;: ... ...rYlw.w .. f1/1I.. '/.;' gYdr.M.1..,. .. 44.,. '....... ... ..H. ....I1It :...... .4 ,4 ,or.. I YIAn1. :iw-r ," '

.... ,
I Ou 1' "p 10M III .,4- -
ft .. .. r ,5 < ",. '" .........- ... ,. .,
.
) ,
.
m R. ,/ ... .4 ? "'" ,44...... .,. ,-.w1ir 1'w 10 *.**- .4 !tOnrJo of ) tau I. .. .... :f(
,

1 .iIi..<< _.. _* .-' '. 44 .. < l .*+.45.*Jf. ,tl..,........ Ifi J" ... ... )Y P \

.... .. NA

w IIWII.I'.I'WatdJMCt' .......... wtnn. n. .wxM 'It .FL-I"u* .. ItllI'.. 4...... .....
.4.M IICIIIIII II.Q ;; .
"f' '
III I"Ir "' '' "
1 : :
?
MjU fe ttetl "

.e F jfe,. 4-.,._, S. y f nFr '

,
.
** 1 .
.w ) .
N iffrSw111)151

\ \l1'.ti. r'1i1iIt"' t I ..... M Klfgi IAR ''' -. ....

>. 1.
,{I\ ....4* .. .

.,. 1 ,... "'- 1 .'fl I lilt.,.. ., S ,..,. I

t n 44" ...... .. .. ....... .1
>Y .;, .. "" ... ...... ,14'.
""t ........;.- .IY' 'll..r.. -- ....


iJ- a} I. ai&zM1IF i x1' .. to s,t' ay # ... ..... ..... .

: :,,,! '" -', ... ." .. .- -

i 1 t % ** "'" .. ; ; ,11.i .? "' ''1'1t \ 4 ....ww MMl .... 11/II/ ..

i.A1rS..s. .... ..h.rS .* t
,
,,- j. k 'j, '. t4W j .t'c .....,'
'''n .
III.A
.,
"
.* i I" rff4"lr IC JI .l (1 IIL -fir Io1 I-

"" %*"" ..*<,. J' *4r' ffH + .. .

J s ::=i4Mm .... .st Ti*. ........ .. ., .......w..


a w if ."': .,n'' .... .. ...... -144 #,4., .A .'. :r.... '


...... ... .. >, ..... "
___111:1: 7
,. .. J ....*'' .
'" _
-* -I "" "
.
'
#: %m fre ,
.... T. ,
-
MMNr Iir rlrrw'I T ; .....

+I '
f .
,
.


r

"" '1iI -. ...... ......... & .,., 1 s
..
._ .
.
.
q.--- ,,- -"- "-, -" ---'- '--"- .... = -- ..- ----.'". --- -- "' .. -
-" --" --

f., "S
._ .

.-; .
.
-- --h' .. .
.
'1' ., .. ,
-q- -," ,. ..
r
'" -
? 'H ? .,1 .+ / .


; \


/, ,(

\l ,- .
( 1-
I'liII ." ''Ul ..""U ....'.. I MIX I'lMHH' ll I4 M ..MI l.fllt,H III l Mll..r f I"I,""'" "'"' ..' ..l ",".f.C"..H. I'll!'*'. WM. D. R MILLAR

Tine I SKNTINKL.MKMIWKKKI.V. Wi'iAitliiil," lull'r A'I'li'i'M' "UK, ,nnild"ll'i| iiii'ind Ivictim" i l Ii 'hilly, I ,",,,",\\,11",, n| (II'In, t fiiilfiitIn t 'II""' I p. l"Kfiim, 'llml' riAid "., Jii l ;' ,illnAMlMlrrf"i, Miff" lh* ,4lnIs', ,

> ,. "f 1 ld' < I HI., "'.ill" *" "fulfilIn, 'IdU Hint' ("Iii' ", ( I unitiii, ,| 4' *"fI,,'!III' iliniKiil. "Mh Id' I.iJ'uj, "I,''N .,lIn1 1''.. ,III" I '", Illiwil, AA 'I'llI'lWt .,.u"" ff MtM, LAW,

... 'Iii I tI""', |_ ''li'"l,, 'lA'ig'inpi'' I'f I III"I, M'lM" '':oinMv'' '.HI Inline" ,"I |Ii'iii'iiiC| null M l r.Id" 'lillml I ''7;
: v.,,,,: If AnyldliiK' Mnilil fntik ,ii,. full, |Ir'iv'ikf'I, | '/ I liilnmntiv, ,"i' iiivn.iiiiint',', ,. I .< i M'
NI! niif" f Mi lull' ."Ii" "liny" ."If!,',,, Anil" ",1".1 till, 'Inlcil' ,In. Hfni,,llnniin' I Hi'1" iiihillllun" ".f f Pi'ilirnl, i M l In ffAiljidl, '' Wild I tI Ii', dlvd, .*l 'Int'f'il" ,In .Mm nml 1 de l 11"1.1.( | ,' nip ("""' ""II',, of :
".M'Ii: IItIMII Il',' ''H ,IMI':. j jI KjiiAlly' ,|"th, "iirmlvi$ slut wd'i,, il'lol" iifiinllywild |.,.imiinrIn| I fI Ii', liAii'U, \ 'if' ,Ilii.,. mifi, ilcMii$ 'Mi'fnlI'Mliiif I, V'"," i lill'lri'ii,. Afnl, ymif idlMnim', I It'M' Ir'i,. A fiU.i,iiiub'uI', 'In I llnl'lKd(' fm I id* .IM, 'U j An. ,.,)? I II

in i r.'I, vn (flu" |ifml"A| "| | nf ||iiilinll|, >,m,,. tiliir ,hni, jsp.f, I "lii'li. nmili I, (mlill'. J llwn I .",11, l I. I id"" I Inn,! 'iy. i.| fIr,ilMinii", '. '"' "lila, fAwin "'itupfpl, "lit 'I f'I' '//1"1'0'' ,","u..l, ". ,.,., I .*I HIM i I d..', Hi, 1.,it',", 'I.. /Ii! "", '"'"!Inl >c''
i lH. .Ef.pfl.t.f. | of "d'(Iff I H," 9"ld ,, '
n "
r 'tp.f ymif
i. OLIVIA' II Hiiiilil 1'I ''' I'm''my ,l All ipnl, I Is nld"l, A .''"|" hi, Td prut'i'filing' wir h.,."",,"'''| '| o'f', iirtkin.4AII ?
I 'Mldfilm1lffir"W, '* 1111" itmldy| wdddinnny I, wrlil'ii I ',, "I'i'I'iiilnl' I H: A. I llllrlii'itd. fix"inliilwlmii > l* ,,1"* 'in' "llml' ".ld"f. I lot. (KiimlAf, ,,II, f ,huN(
nf i IH|,, m f Oildll,, ,liiwAflit, i"ny A) I linn, whit' d \ r nf 11< ImiitC', (ml' m, .,,., f.,jill'il, 'I." llml i.iI| | *'r,,'ill', (il In. ,ilnvll, I ll I *,1 Mil I Hi"" i Imfnilif mrilmtflllll/'lllnll' I "," ,'ft"1'.1' S"" 1.1' fr'o"ll. 'hush' ""*! will nwiyim' in'tcfii' ,

II 'Inn)' "pfynl, lilA, IMIr' AA (ruin filnfnnmllnK,, ,, ,,, "" ( mtmii' "nuf Mi,'fp., "t AMI' 'ui> \ ;, I "flilTlrtlil,' I | '"t llml" "ii" Wrt'I',' I:Vt ,III. P IdAgnfilrii A'llml', WA i iii'i, |i''ul,| I'",.1,11'1', '" l lllmkiirt ,,,, ," llil" (ll.lilil, I, "I'lKlrn I ,liiil'dl'if" .

I "prnirrANitnn, nf, ',ntinlrm' HOII t If w minimi' f linnnmdr W.M (IMMIirvlCKI. "' nl' 'Ilili'n./' nml,' 'dy, ""r"I",,,, i I" r'1'''' "'' ,In,rIn I' I nmt, I ll'in, 'llodl! I II I I Hi it "., nll'f Iriiin, I hiP, iiiliiiA'| iJ ir'lll"f" I Hmn, flf 41 All l

Id,,' HdfmiAii, 1lnlil. ftlrcnsty" nwiiful, ', ,I'N. HiiMM'iilP, .. Jiiiiimry. 1lili I l "ll I dink, til Hit" 'I'irliI'Mi' dull, In, l'ilrti, II I I, Aid, Id. ,* VI'I;'* I'fAlili'Bln" A ,.,,,,,,, '$ "ni'llliiiloiinl iwnKil, MHi'f(",, dl frmiild|{ .,'lAll"ii' ,* ldiiikrnp 1",1"" ', I Hi", I"|1",1.*,ftP

I II follow 'llml I ,llm, mitnlrnilntlnti, ,' $' ,,, ,nf, "id* I"Inn f AIIdn IIfn" Inn fit P: ,\ ll'libri* !. ,\\lllnl "t t/' Hull, ,In' ."li""il ,nnil" ,'nl, It 'I ,Iii, ,il",III. AidiAl'. "nllur 1III'Ii, ,' ,uYlhl ""I'rliul' I 111 t I tf"., ttupuw'tpl, "f' idi" Hint"' nf ,iiii'l'f, I Hi,, Rail road ami) Macli Intry StJI"a

p ."M ly i nf,rnnt'/il, "Id )hn, <* wdn' 'lining",, ,' 'In rtnllvIdriAli t/ui ii//r I ,, ,imlnkniu,, : 'In ,hi,'* virynni'iii'' .Hi" U''ri A nm. mifllliK f Vu II'11" I ruupuui,f 'Hmi' ,inny ,M ftifin"'! ,,|JNfnPINDh5, ", (

I Atfnlml ntir" *"r''mi ,Ami, 14111vI' ,.W'ifllic" |"ir<, 'lil'lininilli, |' iHMi.l I IM ,_',"lIhI', ,if ill.dmi'-iv, ,. Id" n. ,nri. ,mnnir"ii (In" I lid,i \ liiml, fIr hub'\.Ii wilt I In, ,' I ( |(,,,'irti,.lrii| ll",n .iv I lit "f ('"fiitrnM 'Ali'l" ,, ''",,' I I'niiiiOil,,' I *, V'urt,3fi, ",
our mil
| |jrlPpfrty'jrnnl | Id, illnimnrA fIt ,
"
| i
41fEi lliAt, 'ImpAf, HA) AiinVAgfi, i Aiiimi nr ndnnl'l,, (nit,( lh", i I'iilmiiK'1, nii'l. rf.I.'i.u'" "I' |.'I 1'.MM,''i.'. I 11"'" Ii iii.lt .j ill.'lioniii, MM," ''II In p Hi'I wniM, I OmI II, lullit, niH 'liii ,Miinn,, Hironpij/. | I, A"fnn nil, I" M| fvifiA"| ld," 'icmipwuffK-M,1"'' i
I ",lt, ''II, 1'II1.tnl\ IA 'It Id," 'pAfl nl, wi"', ,lo pit.wfUIIHA |'N"i< 'llml nil AiiMi, mi lilicr' .\Mi', >It"III", "'"i"1i I Ii n tfiimdd'r, Aii"td"r" it Hid' .'f, A I Idlril," l lit A nwlmllii.ini" ,, .mul", l Iiy, x'n.rnl, rnlnfi'il, ,mi"' || Midi milym'' ,*AiH> 'uf r.jlkpf' Hr,im Itwlf M* ,

lull 1itinmrt" i | "Iiy II (I"ifiilHif' liiifiil, > 'r iif. llnlr, nwii,, !"11"'pppn, "lull", your H'cntt. PUpil, ,,, "ivir nf Id"IAW Ilii'llinl" ', ", % ,..
'I'l "r''I \t
font llm ,
vnl"A'
"""11I11I''' it** nmltr ript.1, I l'i i lK' ,ut.l,,.',,11.1,1.| |, Imll I In, |.xr ', 'I Mk wMd'f' HIT, (Ii r", ("1 Aifd,
('Ar,rA.1 Ami |1'' "lni' ,iimildi, r 'nmli, r 'dilr. prflrnwi' nf linnnrnlil'iilinlliU 'I d"(:'iniw ryiill"I ,c hlnin, ( ""," ", noI11
IA f
ti. fw" A IRIII"l rncn" Mm I d 'Imu llvliy" AHIA nlllll'lfl," I 1,15.1, itig Ithui4pC41T10JUAtI
IM" rrrrnnrM: *. 1101.1rEcit "tulng' *.lildlimt, "Iiy ninny /I"N'\ Ami 'Ini" imn' 'iillliit, ,liil.idc. ,., 'Imrici'if P iliilr 1 li'iilHi. nii'ti'iiii.iirl '" ,, n Idlfl" Iiy. Idi) linidl|,' IIIIft"'ty. Hmlclyl I. 'Im,' I ill' M'i' ''li"iiiiTy,, ),".".filAy ,, |f.pty' I HAM, iwy idAt, I kmnf ftfiV) r m. ,

TiIlNflW I"\In ,nnl' ,immlrrttlldiA' I fnliil, 'liltimlcfl,, I "ll |,y. I I (il 1., |"imKi| llml, lIniM, iiwini" I I'Af l in Infill", ) wild' .diir, |",fn, Aid, linn. limp, .von'' AfIn" nl i"inii''I|l.'n war fiifiwnlcil' (', 1 ,," i." "".,."I ,tdAt wmiM,' 'ln<1nrfi mn )lii ,

(tI hi, 'jirojH'rly', nf llm, HlAlo' ,111,11! "fed 1 nf, 'id'',, I ,nil S iilllllll, .Mirll., will) (HlWH' ,I" I Mill'" 'i'H'1' ''' nnil" Imv", n llllli ,,',,"y In ynnr |IN nkilnr I tI".I, ,inpi, "iifvnlli'il'". Tin', ',", "i'f'u' I ,, ,.,, ''I mllliAry unlitA. wlili id,, Sftl'lffi l And AU.' fIt,. .

( Clrcutatlon'ln the CcntjanI, State, I l mifAnnul I 1 ff iimu'wii'ryAmi ,llnlrilmli" ',, will" h iiiiilrllinil'in",' ,., ) ',, 'if' "IH'IIIM, !I..I.! n IIHliirn|' |" riv. ,,il' .\niif'llii| ''',il. "liny will wnlidymi '' 'nllimlnmi' t '. ''l'fwd"tii, II,if, I ",, : | ", idl/i'llnl, '( ["rly" "d"iililidil ,,, uP "'yi'ullluy' "",1, $1015' l.sn. P il''JIf" lit',
," I A 'irnijiifliy' fif itfil'"1(11'''" 'l/i thy ('(invnllonld"lr I "lmlilnif\ iiml' ,p.liibtn. im 'inny,, I In, fnrwiirili'I' t..yI wild, kiiii, iyi., ,mi'l, \ ,i"d *"nll', Id'ymni"i .\ "I'liilf'iim, Mill'lH'fiKiil"l| I l II. | In ,1lvl/fill, 'fiti'it. wd"t .'fy ltiuilIlt"il,/, I 1"11"I (J"nll TiVii ri's'

d .rtIni .. ".. tint, "filijn" I will I M, 'lo flnln f 'pnwirI I Hit), nll'f'l,' iln" |1"1."mir. I ,liirilnr,, pnijcwIllfll '' nii| '.l "mi, ,Hilnk! 'Hill" ,ill'dmi'iily, l I. "Hiflni"In 'I'lii' lid1" .! Kiifii:. | .nil.' HIIWA, ,It ,| I, I I, \ | u il" 'difl' ,d,".,,1","" TM 'itily' mllllAfy 'if | | ,, f '.111,11, ,, r.I' I IVmltiu'," iVr,
On' AiNerI' ( I llll", Vlflfl'"II" I" 01,1''* l"l I "1'f I Hi'' If K"".lp*, I nil"" i IIINO. m, "loi,'. or |'pnlv:'.' Idi'fi' nr" 'immy I l'i win II I lid d iirrlyinl, ," wild ,III"'. II.hit'l, ", I ","'., iMII'il." ,, 'III!''M'l 11"l- ,Imll' I(, ,
M,. John A. OfilMi l I" .fully, milliiiflivrt$ t" fi"I.Y'| I. Sly iinmlrrlng I to, llm, 'bull, nl idHr, pArty iv,. p "Mloirlii I "ii'd I ,'uipl'l.p\', fpu'I'l'5itfiP i .
"'..I", ."l 'IwwH'rA, In ninldlnitl'if -. f. mi,,'nlii,' ,,111'lllinl,'I ,', IlKV" "li'ill Imvf full', III" fly ,l illNhumvlnnkiiii, mi'l liiynl nun, ill'domvlHniillnrmrtiiii'1 .|Iut.l, ( 'liif'ifrilArtliiK' I llm,, I l'i'mln. ill I, Mfn us --V1-
..n" I In *."i"l/ In Hit I minion,'' otldc, ri'i'innlriicll'iii' ivlI I""
mtnrAiliiAllil, ,. 'ifflfAAn'"! In ,n.k'nv' nny.i.I, nil llin", I lliMMKli" .,, ,Hi1', IIII'n'o' nf' f.l i ,liniifti ) ," ;' ,,, liniiml" H'Hilli'im" ill.'liom. ,,nl, fir d"AflllK. VH'IflA, fniHirAfllnll'I I idi mil, mi't"l lnn'l thins n,i'fa I 'In WAffnnl.1 'In' \HK1T fill. JIuniMiMTT'il, ,,, "I'MCAMfN, )
| 2 fly k"tilng, IdHr,. "" 111111$ ,*, nrnjorllyTdy J mill Win TI'.M"' imlfurlA" (I",Ailf i.,11.11111.$ I fimV, ffiflii, "mil' imlr' M, hilt,If n*' III M4' I Inn *dlii, nun,, nii'l, dim, k .ini'ii, : suit ymi will llml |I''mil OifHldd. A "lifl'lK. I,, 'hug ""' ,nnij 1 ,,'I, nl' i Iniriirn 'In Id'" "f "'"Ml I.,lunlyri. Hnlllm'tn oil ''nnr.rliifrii' (.( ( ', M.l lA
i liAy. AlrM" "1y rfimm"nrd ,jiArnl,rlnn ,In nl,, fiy 'liiilliM, r'd,1I1I1'lfi. :.,," i'f' "i'ifl'HICf' ill.lionmly', / In WIIM" IniliimfMMWlliiK, nlmiil' InHi I 'rl," lmrv l l I. primming" (.,\ ,, "mfM'iil' Ill ''''''', i'aii'JuI' ,IA llm' "' 'I 0.1. till Wsnm ,,_.
,1110 ,ink And flln'if ilion' wdmn, 'ldy I Iio.I, "dypr'ifnlntnK : ,, f Ami' "hIP" 'Id' pnrifiAlburn| ,lii'li', AlrilI ,
i l'4llfn I l'ftll.w'Kt
MI'illKNT" AIM I'HhI'g4 "
\ I nf ilill"inllirniy' Ami rHIglnti, I'IIlIl'l'f' ,In | form, "li.
TIIR, TMIIIHIA'i Tini'ii'iiwwT': ," ,; Tiirwill "At". film, Atlnfi ,to try 'ifit, Iiy, f,.,t"r1iiKId ,' ( liolyKiiili' ( | n alp i l'J.iutl'HPll'| I ("lu, mil' wi llml, ili'i fdillotn" 'if ,itidl'if,,, Aii'1
oliwTT"' IM "lllKitl( "1 lit" (:Jipmlnlliw,, "'nIh'inrnUufy |I"IPA| nf f"fifl Allnn, 'nml" "Iiylmf1nilli"imitnrrnnin { ,, |(>Hiicrlftilly| yniif, iilif"llihtiMi, ,, ''iiili' Iliil, lll l I. 'my nliji'lln" 'Hill, "dllif, punt, wiinmli l t" I('if"flnm, nii'l ,l>'Inlly,, I ll 'IIIIA ,' ,1',, Ami ,ld"lr. ivljmilfii'fil'' 'In 'Id" mninl, "IIKA) \\HH) n '.
ll'iirr flil" | I n,. uiiAfil nlnul, kinun HA In l"K'iifldn. '''. "Imy ,pip', if""r IHIIIIM,, ,linn, id", 0'
In AmiiliTAny t,'',',,". |I"nl" yiH on your A : KVynn mi I fI I,,' Hmitdrrn | AltM, I V | | .ll
1..1 'lkwk", nf "m'It, If 11,1., will nnl, $ ld"in .
:,
l kwp" .\ Ill' nf I Kv: IniU ","' ''p ",""ui'nt, dl., Ui" r.'tnilrfwlfrun, ai'li, 'I'ifiK' ., l I ( Ordfrit' I
VI .,, wiin" 'liliix, ,' wdd, d will, iimdlii V'H, 'Isp ,nvil'lIn ,', Tin" fiiinliid| IninfK''" "' nml," ', | I "ol. "it) uh.pu"urn |.(, tfrv us
4'.'" In |'N'W'N"'II"' / '" Afl"f Id,* ( '",y.nfI'n mi'ilinml !_,. 1 1ndill'inA, fulfly ",""I""Y'II,fr'l,, dy ,'
WAN"', 'mi1 'li,"lnK "J'NNI( "I'luim' t t"til .1,lrlkmld", wiul) ",,llp, ',' fnnnldi, flnl"f'"iililnll'ill < ( "vII, iiml" 'I" l lit ,linni'l, yni( 'lvi' fnr, mi lion,. MI, Unlit,' nl' Cn'liiii' (lii All. (1"," ,' I i.inriii, w idotil. ,I t I,ilbvrlmlnAii'ifi, ,( flu I,i/iilnwA, 'II1 Ilnjr. ''ro.Mtnnnb, fn'I'fI.'
",. U" 'ltlf.fliriilliml'iKi .l l In tin !,!' "I work "I' lJul"I 'HiTi, imimmv mil"' l | 1 Id .,ll",
Alllnir liiiin"'llii! i 4' mini "li' ui"II"' wic |IIIM ", ,,' "' Si.PV.tflP.if" I, /.."iyIiIIII'4
nil/ > ,
will fln 1 An Aiiillimil" $ Iiy f l itHf trim '1'f',1' tn. I.
| "
","iMiiiil'niiiw,, ,"| IIIIPII'| | In, I llH' '' fruitful',, "".,. "f i|"|.dniii" '.,.1', iui't" I will "illt ,i" II 10",, I UK lii'Miy'iii"" 'Ilivl', ,, h ,. I fi"il| '. t".lt', ",", ,', mi I i"' upiitnu'" I.
I Al' lh, Kfnlliifl,,, I I r9jl. 'Id, ,* Mdiifinnn, ,p Ail, ii'ivl'l'i, "dir ,illifrnn' I j"'h
ly ( Ii I *" will l loau'" nny
Niw V"ili, 'llni". Tip" "cit"tsti ,Int l It "lmilvMndi |" nut' nltt, 'nllnli, ,In n "d'w of Id' mor"" lu"iiimonI I A %'.'dliivl"n, '"'I'"ft"|' of fI, IAII "I ::10 I n1.
riltli"i 'lil,I."ln''iil,, nfffflnln", "pirwifn oMv I nl' 'fIn, I Iv's lI'th f "n. ymi, "if. l I. li'lrfvl f"f "dy I Id"" |i"id'| nn .t", Wpp., i'fhn, 1'\, \ Pif itnt," 'fnin' 'In Id,* yfyrimvpfiikm fin .'fl'HixIr. nr'.t'"' Km'' If li"'in.iliiiil'iiinl ,, ,Injnml pit liAlliif,. \In nil loinilrlm," "".I(I" nil tifn, nii", 'In i"linn ,nml, fild'f" "1o.hI | | "i, .M"lilnln"" ,, Tfl' wMy' iAif now rtiMMi"l" "'tlfr, ,11ft" t ,lIe., knl$ ''I' s.fs'' ,1,.. ,Miplrn II,
lrrrr .IM rnily | | | LI IIIn '
|II i |I. il'iwnfMil" f"Mi,,, ir, wii'iiil|'|, ",*n t Mi.* I Ihiw" vim liiivc' (ircvnll""! nmniignliivni" (ml' iliivify f' i"rl llmt. ', of Ilii' "I.f '" ( "fin' 'nll'in.' or milw" 'IIIK'nl I'Kl.'l'iil"'i' nf
In KliirMii, wllMif "WAiml| t, "HfnimfAflly, ,.ilfi, "'",.,, l,,ft ,1lqmihIvnnf, AI., fI,, | ninny \ fi'fml'li'll'ill, ,, l Is ifritii" >/ll I.'d"l, ...,
filcf.1 nf right ,Ami. I If ,iM'ifll'fW'iflM'IWfn, I IIIIA "ln"n, f"f"yif AUillHlicil, In Ilii "mniry |
( id'ii'l, wdlln', A mnl'ifliy, !hint( (fI"I, Ir '
"ft" tt" I".f Aii'lA Wwlily" will ,M .""I.ln. Ailjotifnn And id,* In'n'' liiMllnlr" olinrioif i Mi", "liliiinlff, I llnynr'ml I llml' tAn'.' IIIIA 'd" 'n ''"''',1. nil li.nigli ,Id* '|iniii'' '.Is'uiil.iIn| Ami" 'IwllnA' 'In I ( ," ,,,* dim ,dn
f:Viti
."ImlI dy 1 r', A Pll' ,* ,Ix-itWnlnrfl' l I.fIt 'M "yln1 ,1"1,
rflmlnAl' 'lh. I Ih* ")ifiiinMil, ,, llw'If nnlfiAwil ( IA ,M nmt wdllil', I
.... 'fii"f n ilfitli, I Imv, Tin" "inyrnuil, of "l"ynlM ",, ,i *? mrnln' ,
flppfI4l l, (UAh'" TliM', -fifllrf, r I IA A ,,,I,,'" sb.,, ,M, ,wdnn', ilnlf","' (nml"f" ,Id Cd"ffnAn, AM I,In l'i Tin. .f, l In Alc'ilnl'lr' '',.' fin *,iiiinl mi. wlili" I li, I IM ,ln'nil 1 "I'nyifly Kulfilnn: |liPif'' (ly AiidjiflA.,' 'Id," I', ,nlly'" ilirf'ul" "dy Id"" ('mifl, of ( "" I'KiM," "Id"iiiil5""l' I" wifldy' fif g.'itl'.Anil, ', W. R. WILSON & 13W.
,11,11,1' "f.UqI..iul' ('fl.fIfplIfnI" At""f'tI" "' '* iftftslulfJfn'| I I".lii "mil, ,, ''"'r mhr .
(I. |inlin, <"l "f"f I II'I '' 'I'1' ,,1. 'I" I">'' "1i mnr 'In id* Inplnlliin, ".r "Idifl .\I..ir 'pfnynlHmi ml"l I, 'Id" t Hnf'liry "f ,* l 1".1
sir Wml "firtnl,. Ami Al. Hi", ('N."lnnl"II) ,, I.fr f"frMnlnr", will I li, Id* tmml, ImtKirlnril' ''N''lrfiitt | l IN r t |if"t""fly' wlldln' my |hiP"vlnl'' I,, '1'tkIu.hY.'y | i
"". WAAnnilnlyln, Nw I"""> 'I'n ("Anl.y iKwmliliil, ., ,in, Alnbnmq' .| "liAlilfii'-Anri"M, ,, 'if ("liMiilf "llp"Ki"f, | ffii'ltniin ,h,. ,mlirdt, ', mil" M rwlmnl, l\I'IN'i | '' fly, l Io..t l "d" I''|1"''i of "flit', ('".tnmttf' ''' fnipf, ,ifiilly,

"I'lik |iAfl 'In IM llfil, ,Hl.'f ".|.,11'11"' ", Ami, "i.H.,4 i wli". w,iffc. i f"f n "Imf" '''t",,,"' '"I1 linnl'l, ilt'il" nmt 'huh' /1'1'| IIMII,. In ,nln Ifnmm I l'n', 'n". KHIIwrll "dn> l>M>n Your, "Mill'ni' .',vull,'. Iff tow IIrPItIN" from IrwllMT lPlIPaNi

lillir: IVilnr nfllif ,Vrtf I'lirt limnNnllnfj I' ".'". nml "lii-nnllilni/l", ,lilly, f"-! with,, ,. ,. W .(."Hi. "I's'f'.
| ftfi 'HwliAAA fitnmiin'l'f'if IMliihl .,"" "IIt'1"" |1.1"/ ,ii V I'r; XMrfi' AIA
|| |ft)r< "v'l 1 M 'fJ", Oni, rut, I H \ I '"' -
ill. OOIMNPN -t.Nt.Ut. "t. rutiArki "ii "frnmln" iii|',n Id"" I tV wild 'dl. nml ,hut mitdlhif, I'.,liiy
ymf "i lilv"rlinr I Int 'li'n ilnt'"l' ("fKiil,, Pit! f.lMfl,
"f "Hi* On P IfMi nt| 4. "' T Ak"rmin "Hifl'm" : """" ",
I.'" f"1l"n" ,I" "," Mil', 'Pith'' 'In I ldl, '
I whd In
"
I "" will 'Im \1",1, l ,I" .
wciil' nt i ,liilhwi, wild, hi | Td Aiidfn" ", PAtnlfMi |i> "" (! ,"
-. "I j ii .m lit, fur, ,lAl ""lit I ll, .III ltf'41'lL'' ;' I'IA'I'U'"
(in lh
| "tipfMtlrrn'
I I", ""'.'',T,""_,""" ,'ihi.t, ii.9li, Ii4l.Ullfl r** 4'.'. ,
li'iil,
( I if 'M*rfr,i i,-M.ny itt ", And,* rllirf 'vlKps fiAfll** ,In 'lit IM 'Id* "Innlit,.' nfllt *rlinklng (Mlf" fln In'.IIII"l N"W y fk ,
,In 'IM ftly" MM I I" rl "IM l I.l nnmMf lA ,IM ,,,,, gsflyli.g, i.vI.ti.iw" e4 II,, fm t tllml ni! id* |f'iliAlillliy' "V iifrnll'in' fnlllnuf t t ,Iti'm, rill* h (Ii In" imiol' "ifniii'in mi'lHi Td, ..l* ,, l 1 III'I'' '" "I', ttt tttn*. 4"0\" 'IImI': 11,0114.!

//1",1 '",11I,' fM f'iiif'ifll., "fi ivwntfil'ifIM f fM wrlorM fwrifif" *r* Afmcfnir, I Hifn *l,, <, ,lwfily" "fiH' |fil? ,lintimt' wlldln' Id* tit'tl l PunfmifilM I imxl' < nlinlif'|' | rnnwif'll", .d'ifi,.'lr A n 'Ml' "dli."li "IIMiffn\ Mi"fi'M| *, fi'iH", 'Iiy fiMiAdir HiAl, U"hstruu., ,tn

tt>m fM <"t"flgr, l fIt Kim, 'if fli. lriimifi| '>f IMU'tkil lhlA fiflwiAml A unit, fihin,' .p"rIfninil nmii'. "di-A'l )III lh* 'l"vll' wirkitli'ip' Id* "", 'rl, fi'imMf' (Hwdl', ", | ". | I.Ii I ", "imH", HH' II."Hw"If 'lwkit ''I'n : 11'FnI' ( (; !
,' mull ,,, 'lfiivlvrlnly' ,Inrnlnf Iwn |IAT* will fIrn, 1 M *' iinl 'l'i nn 'Im' "Mi" 'Its 'ifffmn f ,
I if "IM, miliwftiiOnfl |Igrn*, Al rm* llm ( fmff f f I In, "IliM MWI fif 'th. ,""",f w* ,lwnly" fl,* ,In ("Ifly| |"'r "Mil, ", mnf" "|",, mmi ".'11'1''| (. ,Id* 'lr,ll ,In "'mlf| ( 'dim I II" ulii IiyHi" IWWI "\i\mi l tips, ,H"iif'l, ,, < '',."'4 mnly' li' "this

< *iK, >, ,i/f >ft. nifnWh. >,f ,itif r'lri. */f, mlly Id* "f'iw"N, d'iw,*f "".1111"1' It,",,, flu nl ".,'1" *, mi'l nit Id", "M, '.,!n! >m* |m w'. I d* ki "!'.nl"'l llml, I tn I f'u I IImfijr /hl'P f'lI'I jVp'piit 1It"W:f: '0\1 U:

4. vrnffVPn" 'lnItnnllu'' .lk" ,. "Inpvv', 'M. from Id,!* l i i, ti.,, >,(./tcrtii tM f'nllf'fnlit'l", lion* N11i lull ,_" ''It i.t.'vfk.n lnn, ,fit, 'I.I.itit4 hIP 1 IA t 'ill i l' rf"r( ,lni"im" lm" l litii f" .1 ,Hi", >,lvll wfifi, nii'l 'dim, A |11,1. *<'," If ff ,1 ,l | ..* ''I'm (fml 'Injury 'In ,Id,* """"" rfnji"
.v.l,,iIsm, IM (Vl lr. ",""1iir 'fiVi( *ifilif, Mulit" frrt fit> ,'l 'in fly'piri"iii' put\ "II 'ln'ifii no'fhfl" tmi "M'l "Hi i> l'.fid"fnMi| ",, ,,,,,,, flit .*"H.n .*,,II ,.'In "fd"i f nf ..-..
,m'l, H'lfxlAjr, "f rVlM lf ffliloI'cnwiylf ( work lit 1*" Xflll M, "lw( i .,Mi ,,'ln'.. fll'WP I,.,.. ,ii.. ii ..ilifil', P ." 11,11.1Ikuti limit' ,in 'I.) u'I"| iltfiy wifk >f fnliin" 'inll, wurkui'l I, Hun IVHI i..l| iMf-inifi" ,In. I'. "" ., 'if (ht iinl", W<. f> 'r 'Id' Vhf' ,lm ,d"''n 'In
iti fM | i 1.11th| fh* i>v|""lnr* will' I l. ftifftififiilnvi. "ilm< .f ,
,, I "rf 'Irioir ,njfiniml, llifii'wl I "ifn"f i,ninl'IrliiUnn' limn (flu, '!f.'". if"'i, ll lit A( Ivfi | | l I I Id' ..itfrnt, "f""' ,',""", M,
SI' Ti.ii.yU ,
"firwi .
nU, wwl im "ll..IV..lkm "nl.4a' .".m HK It.vII..ip rfim"nl, knnw W"ll nlfnily' nmlATI I '
W CVMI WKn > "fy
( p. ilii.ii ,nn'l i.unOftI'| will ovitt "IIA** .
yiiirini'l.
.". Mnn..fs, ymi )n"fit/llim "li..'' ,dffftfrMxItwit n".., >*riii ,In virloi- "|" "flM 1" ,", tJI\lIIII""I" ,,
MmHk (
fH( ..*f, Aivln. "l,_ dnmlf'l, ,In. Vw rl"iin'-, HIAI /Iliffwr 1 WI" '
''" ', fls.I.lvic.4' fr,4 .lfPfnftq4Ii.s :
lit I
,In irml 1
I. full "t."" fl 1.1 li, ymf, ,',11"!, l/i | finnln' A> iiwi'Ikl.i, Mimfnulfrtfig, tInt ,iM """' V"141 ,unit
nfliml tMlwMn *
I, "i..fiI. I rfllft) >AiM '4 IAI tnymnl' In I
"M li..u4.y ,
IM
| WM""lif, tin ."floot irni .,'," w.1.wf .,." 9"" IlihI tr., ,"'" l.uk'. I" "'IIU' ",''1, lit'III, |'ll' .".1 "',, 'll'HHH, ,, "I.I MillIhrlr I f.onfnll.
,I., ,,.. "" "" "Ifo, Inflt nr* nmnfif IMf 'IM ..k.IIII ,Mlrntlh "I'WP,1WP' 'luilni.. _I itny 'In Id. "prlmiti, nt lift .Id* ,nll,,... A "llfl'W, 'Mrk Nitf tniHih '. ( I "f''fn Imiff 'ht, rfmfnpllv"' 'Invrf Hcsf(! Georgia New FLOIIH

4_ ,9Ir.f.. llp.l ,,,".. /III *fmfil, tmntifitt (mll ', Mi r rln| >iifii wr* l>".."", nffrrnf, VHf'nf .' MmMm( up, ,In Uli-w**" W"."...,Jim.ll"wvmir fmvl ''AfipAf ''''In 'Idh.f "',m''"'ftmnlf"
,litcmoitt. oh", 4 '
'r" .."." II..r.i.l' 1"_" '' ft'''. I l lnlk.l ifi l rjr ,IM whM. mcmli, fif. ,,*' puffffn fwn ,It.II_ i fff tnI. whltV IM rnrfwf !m )lit .hll'lrti' 'hi l"lpf). "'..,. will" folding In 'I". ,- 'h. ".
i'w..tMI, ., fit.vfrn..4r.i .f limif 'IhMMW dollnM (irf f.l' IH//1| fllAl ansi ( ',, "lly, .* fnonf lii* hnll'llnr 'In nif sly
.4
,. ,
II .,
I0 pay. 'fIwEftl.nl., '. ,llhi An'l m.'m.t ..
'd4." 4. tpofrti "t kmtf .r. ,*, nurlil Ii' !, "'."'I ""'' .1.' w* Af ", you tfl'.*ffl'* ld"m f'f HIT" ".,II. ymt"I''In ., 'Fli,. nitm* nf fit* .is.'l, ltf. ,.* fiw ,Mrk Al Hi"* l"iwif, liKlM / SNflM
., ,u., oint.. .
.. or,,,' sic "Iff "'"''' i.w.sl.4, ,,,".IvsI "" PP ill 'nf** *nfi.ii i>., 'II,' .Inlffnt at flu1'irili 0"" r">*rIM" (Mini *IA kAifht iif fun" 'Id ., ImldNl, fWifti lit IV Ml "" *!! fry "vhs I'mwlit., I flonr/H. (('illrnffiffiny
I., 1. IM .4$. tM ( f .,,11 "ii.mt, iff"f. i' H"HIM t f... Yrrk n,*f '
Isp.| >iwMINI '.I. to' "" srfkt 'r.If P.7 We Irnrn | fh Wrfflrlofll
fill rfilb, In
wl "
f In
rirmb II k fff f
I 'fr"t.
n' '
IIAUI..O"
x. wl, fM I ''...f (rfnfimmiH .". innrH 'Illiwl- '!'. 'P.f. ..,'It.. -'f .",ill ..mW, fmt I, i ''f.( I'm TMW! $ fi'llir rilH"n. '" "Hi' I. .41 f
nlfwl -
f" krf I.W.IIHi.MA.o. 1.
K* ,
| ( r\im-\
.. .., ,1,11, 'It ll hum! "'Pf' I 145 "IHII hmnfit$ '" '
.' "il "A1 A IVini 4.! ffrlmma
i "II '
rtoMiili' HI
orlMdHritel, .. IM *ITM is' "" .JMjHH'h Anil f Illf, ll"llf"i'l i p.i nnnmmri itn*. fMi
"< will I ,r4.pfa I .| iMn IU "li. .." Kf. .k".. .1 .iP' Hmi fM ..fi .l iwif .f $ "rl, "."", .m fi,iu rty| (IIV4h '1"II' ,fIVIt', .

N. .lt.ckcnf7.p., .. ." IlPil --_..- I if ,'nlr |. ,Iwn mink Hi y
...., oCt, f Will. * 'tif.. ..-, .. "'"V 4Wt, $' ..l ."". p..I, d.h.oc ". iIws flnllsq ., t1 JV45 iIt' ', ""tl \ .../4
II' ." ., ... ,."',,,, ,.,. 'Pit"iIv MI .tisthIfrI. fifPI $ itp..rh. *
.. .4 ,P..I .. 4ls ', .411. '. IN '- '. .4.kv..$ _y IPIN, ,PIaNe11r .' 154 4 w ,. "I, fttl tnfimnt( *( f) '. -..
.jw' t nf| ,|" IIIIJI'OfII.n. .$
... N.p.4.wv. ... .. .It M. iwa 1S1. $ m.p.kIN. dit .. ". ., fi mMMnrt nf Iff M
ppr
.w1jI ," "$. lit 11fl U., ...sf4sf litUlUslU hf llil rlw ,, MMl ..ftnaWI lit ''M' ,1. .. -"r II" .,, J1wsy 1Ioorrf, .... ",.|,i ,* $ '.W f ,,."4W.t." 0..fi ..t4 a, Losa.e GA'W PplIw

lot ,1W. ..ii.I' bt I.JI..c ,. .>ltlr. lnlM .. p.4 I4l.sNI.i .l.. I''r.--" Y4..n.I. W.,' A"Ie.Ir.4.' I I .of, 100itIt..f Pv.l ., M1Ht IM 'iMMl. MMMm hi ai'l* .",.1". I Wo Il wltA .. .,4 h.*"I".. /I wui,,' II """
II ii -i. t o iM ntbft.. till.11III ,..wtipnV. nl'Vl.. kn'iI| ) .l
.* of
'. ,," "
.I.p. .wf .f 0p. H *n4U.n. I.. to. I ., ,. piurl
".,_ ... '1ooorW ."44NfV .. .lasci,._ .. 4.IS -. ... .1w.oM 41w ui4 hi' kWWl 'IMN I. .. ." III.,1w ,-, .. $ .. .. I
I ,.. i '
.nik3W
__ ?ho .ik .sftt.r 4t ..
.. I ,
I. .
ulw"r Ib4M 1w nnw.l 1ICfoo_ nsf .
k4. bi .00. p'cIt H. ... 11AMWM .. IPp..V kit 11w. ..., .. .., '.- ......,. .. I ,.ffin.. ,_, IV WAKULLA HOTEL
r.. .r.. ." PSNI$ r. -' I i" .. .. .. t ,
I .
.IMUVV VlIS bfb.U 4bI1 .
.. .jV. .. 10,0 ." 41P4 WI,l,4' / .u' ,
I. .
pzwno.4 r. 'a' ._., .f PIprus$. t.I .*pP&. .. ,
.. .4 u-.I .. I' U tt 4flt 4 S _. ,_ .e.-t ._.p .N.f ..... I ", .o l* 'f'' ll>- f MKWII !>. ..i.1 .t., ,.... .... ask I 'IKf \ ."k''.
1' .V ,1k. .. l* .. P I
.paat .if u.wU." .N. .. .
.."",L- -. tN.lI : .. .'f.f LJPw 10 AwWi444u'E i Mf fYf.Ia I f.. Ul .".._ .- I NIfII" u.." Sulphur" ', Bprlfiwf' ,
I Jot _' ffi.J00UI Sn0l 01S'l.
.'"_... hoowftf. IfI I.l W. Wb ... w. _.. b.. l.y I. f1JNIUt "' -.. .fi.1w's4i.4-'t-.i.." ,..-. .."..- II

-. Ip .. 4 1V r--buw.- I Htfl .Lni4 I. .- .4 .' ._. I ..- in-full .*$. g1.lPlui rwg'lIr" ."MII-

.4 .wof. .. ., .".-.. j.1.- d 1iiwui4 ''._II.-c." YV'V III A.M Iftw4kf *b .' ... ." ...1.- ," IalIat4.vI .." ,.

.. .. I 0 Ffl 14 l. t. .1 *MI -.ta-J I sv.l* *. IM I fr ,c I.. ... :
:
-. .4--n-1.4 .. .... ... Iki.-t ....a lit .",. rM ,.. .. *w4 ttta.* _fv-r. i ,. ..#. ..'Oil f ,. : ; Irt

I .., ._- --j-b$_. a tsb.n.m .- "V .'SI V.- .. W ,. ..
** *
p ..._r.. .-., .50 0. ..S- 0 ',... <. f ., .4VV . '. -* .,"nHHi". .. '_. ... ffi..1 ., .I 1 ron sti.v.
Y. ._ .
_
r __ I vIIa4. .,. t '' ,.
V. $1' ,- V '
h. .".! <,.*, ..t _, ,..IVS? .W* t '"*"* 0,00 tow .
.. H. 4 . '- -. __ flu' _,. ... 1$01 V ... ..0V.itt4*.. SOil VV.q NNV.i' it"'V ,
V
4. fill d IL-a .S .d .. . -- Slb. 5500 .. .. .. .
-. -. -.Sw I f04000 .. 40U *. *t* *' o .0"' a .... H. ..
.5 m .* ... r .,._ OJ .. 'UI. Jill It..r. 4 0... 'fto I a =- .
.. it.-. -I--- -. _* I. .. ,. 4a
i! ._ Jill' 4.... Pui rt.._ '., I *
.
..- 4 ,
.J-t WT i .. .Is- .-. i ..-. ,- 4'I .. I. .: *t 101 t' ;i .. ,.. ., ,a, .
-T .- ti.4. f" t
I ". f. .. It 4La-aE1 4 .. -.* I I'

..p-w 4J_-___l. .. .._-t', .. 0 -. .- .- I- .i ,"......p I Ii. .. lkiksnnd) Stntlon.*ry.MTAS. .

S .. .- .pw t' .. .jU 1 r't ,,-_ t..4II II'. .. ". .. ..._V. -
. . .. 1 . ...
-,".. w. ... . aI > ltm 1I* i .fi 5 4'I.
f .. . ..
l.1-I ._ b.VU U4 SmV -
IV.0 I 00 V *
__ Jot ._ .
-d--- .
1 L . .. .
. S tM au.aV V .VI.40V. V404 .. .M -* I- ..-. it I .. .. P' V 'V .
4. -
-
_, ,' NV, V ,_
.. U 4 . .. .- .' 'I iit -. *. .. I V lI'4, ". ,l .4aIr -. ,. -. i ..-. .

- ___-. 1'' .__1', 3 I- ,, ,. ,. "'_,.,. -.. ....M. ," .

_"11" I-I" r ., -. .. .- -. tV- h" .,_ '" 0Vtnu, a4 4040.._ __ tv -

.... -. .. ., #_-. .
"-J-U -- 0i'4 J-I T J i --. .. I. ._ .
.- V.UIIMM
-'- 40 -
.- a U I. .
.
.
,. -' 'V . -.01 I' -
:: ; .. _a.SJri .

.. 1 r. I .. ., ". .<* M ... ..- "A.YIfIIiftC. .

.4I-*.- ,1 t".jI -' *.... II t,,. a -, 0V. .<.. .. .-...

-. -4 .. 0. t-- -.u--.- *. -. .. .. I .V 45V.I54 r IU ,... IESOH1XTIHiiltlUIMIM

'". -. S --.IIi.- -11"MtI 4 -" tie _**---.. t .,, ..V IVOV.. 0 -1 _' .

-'" ___ 4 .. ... ._." 1IIIIIIr p '., -- V,1. .. ,IV ->_" 40 .... -s---.. .m.V. .

>It .. .. MI -. . 'V, -, __ V.VI1 4 tHf .'-<-_ ". .-

I-r.4 p I "too 1t 0 51 Ot,, #i.0 .upa, Vj01V. -.. .

_1 -1..11- .... .V.0 ___. .i .11" ',. 40. 4. MUM. 4l40PV V7tt.t.

.. -. ." .----a. ___ _I*** *** .till II .. I .r ". I .- .' r-- IiI .. .- P.- .

0 .n. __ .- . Mi .u wV "If' 1 lUJ.IIJ' .. I ....." I ,' -" ...0V.V' .- ." 1n14.

_. .' -1 ... LtIU I, -- .. ,_ ; -- I ...- ., .
.
-I _._1 .w .lp -. J .; ; -. '0'. 4 N V.I -
a:1: "- n"A V I
] -'- -. fI .. .', .. f" .F . 0 j ,-"
J'' *.fl-_ __ ..
__. T .. ,--1 1. .. 'V If ,.. .
._m-sI .. .. "1 t
_I.. :
-

:I- *i- W -=_ .-iu*l_ I ,-,--. ".. .,- _. 0' 'W#'> V ., ..._ ..rlr".c V'V trJ.'' VVV.'V -. .-V. .. V V' .' ,, "k ,

,,, ,
,
V IItV 1 t Of .* '"
__J1I jf. : II .; ,. .
.. .. .. : ,. 40i
'IttM.U1II .. I 11, .- 'V'V 1'4' W'* &fUV ,

*M* $t4 .. .- -VV -. ----1 ". IV.Vui4 ..." nII ,,..
.
'. V a V 4I i iW r

..4.4 "d '0V.' .t. .. .. U4t0 U u. i .
l
.' ". 1. ._ .l iil .
.. . '*'V V115' ''t* -: r ---k -
tli&is lie.
.
/.1 : IIIIIIJAI\llllllll. g .
fIliU 0 '0 t .:=;_ .
.. U'.... .. --. 4 .aa "......1.1i .1t
d I III lit. J.lU I i
.lIIurn ""'''
'till ."" ..". V. L .', 'V 4 t ..

$4 ,- .,4V ... .. .t.. .1' ._ 'q
.. '. ,
*
.. .. '" '40 '
,, OV VV.tV" -
_.. f, "- . ., .- ==:* .
". .. .., .t.
..tr
.
.t 1 4- ,
-
.. .. .

.. " '- i ,, -"ilV J CII.. .
.. '. .. 1
..: : : .
.V. ,, _. "
.- m It" "

... .4J' 14 .". : : t
.
V .' ,
m4 ,. .V.I Ht" V.Iiur.tI .., ,.. La....

.
0 V. '" .
IIIIIIt m i- 1 .. I '... J .V *,* '***> V.11 .

IK. .- ,. 4 .. w.i. .
a.
k # 4 ., 'It. ; I I

.d- t ttt
4' .' .- a ..

I UL L ,. ."., !> ** W0." .

'aI r *". 4 '% **VV -H 110htI t...

-" .' _, ill' K 4 r A l* .- .
-4'VV ,4V.p .
*V.0u. .. ..lfIitl. -
0 .40 .* 't .. : ks: 'Id

; ..,:'::2 :* ?I&L -' A ic-'tfi, 3- V40 .' VV-$ -.. ,.

..'. = Ji ,_,. S ". .> . .

-V- ". ..
; .
.. ., 9' ,
= 9. "
," .4t4V, : :I -I'' .
.I
1 } tI" J.lU
-. ,- _
k .. -4 ** ".,
.c"
'
r 1 V 40VV. M .
4i'V '
.
"f- 'VU
"
"
... I. 1Lt
-V I- -
tt'-
.. rn4 -. .. .I I .f ; _
.
.
._ 'Ir *
J .

.. .. 40 t -

'
.
&
.1 11II .' .
.. WV" $ .' 4V .
.. .. .
... I '. .- ,

..- I ] ..
.

d_. = L '.' ,_ ." ._ > ,- -' ,'. ,, ,. .
-
-"
j. .,.-- ...- .-- ,- -IIiiII r JitIII _fT" __...

. ,- .1t" ,- .
.
'
'
'
}'J .'t' '. . ., I sy71+11hNIhy,
1
I Il

'. ,
l J

r lifflmi Nil li''>ll, t.., 4 'Ii.i' inn"line 41AIIIi.11I.10a '

Tun; SKNTINK i,. ." ,lfli1.,... Id. il".Ita/l| ,n "l'iil" unn ,N, tlt'KIIH I & ,' i6oxGlazed State Seminary.I Goods at Wholesale I

'.II mill/ "I"*" "Ida, *rl, |." .ii., 'I l lap.. 'I" 'i*' ,pal ,

4' : inn Ih* Ml' ,> Nl">ii ,A lhl' |'il,"'K* IIM" .m ,aalaa ,111 ./0

MirMVI'tKMI.V.fill \ | / .' ,ii","."1 him |/a a I l, >if,iirf I hi, tut ftf Illlli .Idl| ||,, ..111.! im 'lie' 'l'( "" ''J'f' ; A M V (It' IMI Sashes, '" I"I' III ,b.

Nil' t *" l M, IKrm tNI'M I, I+1016arlett I q(.'IK wMrk, ,rnt nnpapsip.1,1 ra l.'1110'> 'li*al l Mm, *" I
| i" a .,N1,1.11' I iiHn| T ni".' '>t tlh 0lrt' M'I' I4Itr4 ll ,hl .t l l w/aaM/, .lll, ail npgrnm111' IIIII/f'fY Tfll ElI K IIANIJI1
Hi.l, iffiiH. (ml' Ilk' ,..,", 'wd.iI.I.l I" II I I '1/iiiapN/pu"FIi'VU, | !( N'It1i' iif 1A/bnr/ I ,

CirciilatHn IB the Cityi, Slate i+lln. It.. M ,H M J w* "(,.,If fr a f flwi l "I k> will |"WI.tilt,lk* l'>'IM'IIKMI mil" I* Nlirf't III', > li'iiiiif'' I II 1' ? I
mil p.fItlii., ( pnlllhralit/lha'" i, ,liwn ..iiw II Fit i G Wilfiii ui c M\MI; ; POSTS( ) MOIUHNUS( ) ( 4\'I< ii" "MH' 4 \f l J..I.M' 'lit ,"/*/ /5 IHt
'. t\m\ II olll ."",, him' A 'l'Hitm'| n-lf f frets ,llol. 1N\ : JnlllrY'i p i,,il' I II, .".t.I n' ,in|"|.rl fii.lr, ,,01 lot' QKEA r OAKQAIN0'
\ .n"'f\\ 1\\\
'\ nllr/ ."".,,," ndlilil, to rn.if>'il Hi" m,'i ,n1'iHKff >> \ I I., ,"/ I I I'/1, "' i J., ,II" i I KHUNI'

I',.mi I/mi 1 1 1/i'H from I/Nfy ,n ww II ,U.l>, .i. will|l| .flii, .file ,him,' Ills| 'i> ,liiIIK' I Iaggl & DICKPORD. I '!' n, .". 'li.ll I.'III '. III ii* III. < '1. ,
DLAIR
"' 1! and nll'i/ hlwn/ r<|ii.l, lli "I I'l' "1 1.ally 1 IIrrVF.n AND ri.ATrn WANK:, '"ii I I' pall ln111, \lan I
I III H"f .!,",, "''*riMli, 5u". I.1Pill' |II.| 1' '.! ?. ,h'l I'n'n l l
N'" Nludlni' MNI/rl In In Pals" I'n',, II' illb
rawprIN p fJoII' Ie
',' Oooclw
,, : Dry" ,
611 r. 'fnrl w//n/'A NY.rPN II'''Illll' Kill,! 11 ,
.r.0 .,4llfl t1K'I.Wha'nnrailnlIhhnNlInliiinlalsAnr. J'lsloll Tc ari' Po' kit (Cillirr 4ftl. f'l'l, ,liii,". -I,h.. /Midi,, '"IIAI111an'lua' | |
I1 inn" CIIIKI, '' li." 1 plawal 1 iiiiiiilnf nn4w nhllpa', WHOLESALE HOUSE.IN07 ","I,' HI/ \."i"IItI" ,.d 11/, Ai,01, '
/ V,uli 'it' HI .1..11. .I.'f.i1I
"mil"In f ,."it ail I (iff ,".l flnilruM IA mmiiiuiiliiill'itii I ,
I ,'. /
And ,w1.iP.i44a, / inf slArnbrn l "Pan'tl. d!*, > "fl'lthol'iilvrr" 'I" "i l

lilihl, / I. I hft'iviT M'HIf fintl IMII* I Hun ih.l" I mill mt "'''', 'Is'AN'YU! H i I '1"4, I FALL AND WINTER. | NU7. H",f 1 rA. ( l/i/rlr' ANN $114J., ;;
4'*>IO- I'" a I,,4 wt, Ihair1, ail' aI i a11n11'h .
Aillinuxli" 'Ilii't I'M 'Ify |M.IIIII a' h'n.1111 rn, .Iwo .awl/t/,
al/w! |'iiTliiRit. "II will t. iilnurt., )Ihal l III* U IU it; wry ail l I. aII.1
HH '
I"'U t
I "I' "Hi"Mi
nli iiMllli, K A All I'" H M ,lim', ....<1r.flt..") "pNWm/ ii'"*). I IA. ,I.(IA kill.. ", i .aMr.1)Ilh.I!",,'/.',.,.',.1 ,. I.I./i t", ...ri'Atf-tl,M *.n< I ,J If > II NI( \KKIt \ (COM'( ) I fir IIIII'' 'IIIi.' t'1'Il\illu;, 41\mvv", k" .

I/I ,Inliii I"I" mi,,11,, 41 h III, ,Ihlan( mt'', t\u ,Ia." NIA A.:1. >* rl'ijrM, MJ .!ll:*"|" >lly) \ I
When wit nit *,ln" turf 'kiln< Mr '', i7iM ( fimi 1111..Mrs,., nnjif jiti'l Jf' ,1| | fit|, ,
"in>'liitiii1| >'illii', "I'lhlnHInn > waf ml l f I laic I'l"ll, I.M. r asp nd, o.il I ,. i ,: 'f i:in Ian Inif ,""rN'i'H" MTH ... u
.. Anal "MiiKliI'' f rrnni I he fwllrr "li'inl,
., MID" Wri"H 0"i AI! I/u/ ( norIInNI/ '. haII) ,In fllil I Ifiicjlc" ,Inf if MVllll HllvrI Wrll'fa \IIM'U, 'UI'I't111'tII.'I'' / '
Ally ( ;H((1ODNII'I'1(11) ) ( 'MIMJNKIIYNI It, 1' 11'1'I,M 1.1| | ,V I 1 O:HNI'JW
NshN'lIp'rn//Paw| | /, AI! 1 111 Pas h, will ,Ixtn ,Inli-rMl, itiir ill) "ln.fl/ i.niDu !>,} |paAnd ... 4150plfbfli
'. pmL I .11.I n..A, N n *orifr
Inv' nor Mi> |nilill,,, a'A Infill' 1 1" Ifinrf loll* futility turn" 'l/i Ilifi-', Mslianlu.d I Idl ,, ( n. (,, I nd.rt Ir ,|4 II., ,., ",1
"I'll "I'l I Illf apa| r'/IP* Nod) I t'lflll" .IIMHl'1 M Will 'I, l iilf 'kirk, I l.rr p. I. I: 'P"g; : a ,,.l : .\ U TICqooU( ( )( ) ) I "NAM' / ir" I'MlftMIK M".."I r li qu| "I !II' M" I'

.rr/. Win'n lilKdl' M !".' anal lilrnH' a" ti' h'li." ." |I'. "It, ( Jui., I Mill"( ii NIIIP11N,I / a flu'.1,"""'."""'*..""'""'. /I'l'J1'' 11141 H'rk'n', "real .n.In, .1 ': ( I00JHI"KHI'icINIIANIJAIIMMCitOJ

""".,,'ri,.. Anatnl4nnllnlhrtNAlnpalbth,,, And IhriiiiKh llm 'In* hail. lidw" Iii, aaAI lull I'| |M|liIM| (Corner Hrou.!htIII1IL/I" WliltakcrHlirrtii, M.iv.tiniitli (On I I II,,*.f I ,l"l<,|,l..|i'Nh'/unn//NrSAINa. ,

iilnlhi| < (I"I! Tifiit" ? murnlnx' M, I KMH spurn| 'thn *ti>nlti| *l",- i N ll "',,._., "f 4Mifti M'.ill.. 4i 'I I Iii
.,N/Aa/ .dIhr, ..l,iil"" lli,.(rnln. NFIIL.Ma/lha, cur ".tll'h*, I iinwn 1ft, ,Input/,, "l"l, rirn,t.mla'alAaar11.A it!.*>a *jtfiili **.i.Iq*,,>m,,i |Ii .ri.,iwf".i ,MH,**f,*Urn riIM ,*. w'iMfurid lls/1YNy 1 i ll., ,I'liAMUnnlInnut ': (1)1;1

i 'I l.u/l".h .lii'l ,I' n II ,U Mrrl/lhr' .*.., now, And ,lirnlhc a (pads r '"' /""' '>',,T.i/I'mlk"., "'..,4. ,.i r1.!..I.A'., ,,,, ", M.i>. PIt", < K A.nllt )19<, ,' n M 'liilfirr' I X ,Il'iiiM iii of IAr.,*" nl
It tM 11'v w i kA. .
"
Uml ... oral "barn ,Iniartmnrefl'm, nn Ihirt, Ail) I Vf f jtNlltPurl., I: 1 I. : ':::: ;
.
(o uVEU( ) \. iKiirsSTITCH ; : M ,lil'iflj"tT'r ,',. ."""( I h''.''' .I0III
rr.mlirnnvn Tlllllf'HM'l, I 11/,1.l 'M, 'III InpV, II W MlliPU" M ir |>i.,..n."III. {,I.rr, .11I I
'h I iiol. mf l lily li" "lni|.,Im, tuliiItnUffh I Ml II, .| M.AI|01'.
4'.I0 illlifl itrlrt In nt II" .. ".i 4 ,", ", '." > ft I I, |II.| ,",, 1'III'I'1f'; \ SKU'I.N I I'' MACIIINKS\ I M (InUlyM" |" (V"'* ... .Mm'mi ".11. ll.111114, A I llllk, ,
."Inn pn1A11qIlN, "/ r. .- '/a'r 11An'' 1A' I ii.I I ,"i. i .> .' t. .k. J i "ll. ..I'/i / : "' "
I I"I, ili'li', ('|1",Hint"" IIMI. h".il>, lliwliil( HtfiliiI Mf" hnifl nl, ill /laId"ha IIrilii, Hi II" .",. ." I', t 1 I' sail \ I'. : I i I |, I I' I | I'mil: .',' !1C/ H, II''I/|.A,;.rt;,:,;: app., ',:'VII ,tM ,
Ilir li"t"i'il" f II milt MM Ilir"'li, I I I. .601 mn? I''
.._ '
'
( of Irf'tliiK" II" ." (' rilIMnllnK'if ,>. .- MKWJIIANT
I'na.I I ) I Ynp Inpra111111( i: ,. -- nil i? nAahNgn'I'I n I I'' 15 TAIIiUHH() (
Plyay/ nail nlflil" nl i" I iliIff > .
I'V t 1111IM' I'I i n.' aulnr.aA'I u,1 'I.I I"
*nf klnil' .IM fln't *<|it'ii'll'l" sanrfI / / : :: : .: ., ; '. ;,
ilniln' a i ii'il', /I" 'Pp.I | I' <'IITI ivlll i II? I/1
.ii, ail, 'Ih' ,lnl""( nlfM .f 'ltrf| Ml' "nr nlffri whth w' 'I'n', i I [Iar' I *x < "ll*,.ii' "I.A4 all i /161.1 ..i.ili''.1.11' ,.nJVr. :!, Inl? '<,,/of. /IIJII' 1.11Ma "d,i HIP i r'lhf / II'' ,
i 'i .111'| 1 'II) -.11.11 am Nna/s" ,pal : ;"U'j: ; .u in' ui I"ic, i I'f
|1" 'rat I4nhasa. "a.N1! fllli' |l7Lrrr l Hj, Amp N/M, If'. ..l itutitrf., (ti.rkIN rM" '# In full ilfl' liam" '''' / '
,,,, .. .," J (lii/rt| ,.A. ft,,,,, *l,'' Uhlfl/i* ,ntlfJIM a I, 11/1, wa/,1aldumla' ft ,1'1.'t.I I0Y
'/. ill, ",oft'I." /p" 'i,].... f* I,luftirftMiiiin .*(,. | | /<
.,.,. I "',..i """ Mnvfl4>f. Ammiif 'llm /nnlnla. ..ii f I.mltiifi' 'tri, r 11 4 .ll.. I trf it q I Mn' fl I H4rl'f .a 4 ar10III I I ""I ft I'N| | fHI"l'' 11'"i" .III. f. II'. DUI( : M'\' tI.\\ISt ; "I'L1r11115tI' 1

MINA II. ,-h ,,,..,, h.,( lh" ffri"n! 1'ea. I llnama1.mmM.hm' l/'nl.win, P4,*niili, .i/ I hi Of 111, Ia ifM""').IV'Fr tl"mrAn"Ia rndatpnr?
niit, fill / hntr ,Inlnml" Id*Man Iraq) are p/nln pup's IIn1I" a,, N A/1/ 00MOOL.Mfi4 .
,
nail, amt ulilrh" I to mur wnibr'd" HlMiJrH nnflr, ,. :,' .
ii,/ ,m iifiwiMl, .",,11"' nl,)';10" t NM alI!, I'fifff 'lh.n llnlirf HitfH And."'ifi And fl II,', WAlthaa' In4 1.1,, pap.O.A. ,In I Ihr halt' tlanMI MI 'roo.1 r 1 i 1 foo" i d'' ', i r f r f"I'4'1It' vMhfirft, !I" r t ,)I'i ,

i.,| .'ml ,In mir ('l.nlif,, If II,'f will, huff ll < nli .re a'i *HI kmin l 10> "nr |."|i1*. tmnn'ti' nap wa N1AAhatl1I ', I '/I (It'.'. i .II, .1 I r,'MM'''W i 'd M. ,Nftfrt. ''h, f I' I '

"i .I I pr"IN/lr| 'nrn" 11" A faf'Ittl \ v IFI y1 y I Ian I I": "mult II '" \ lisp I ,I i.I i.IA' i?" .. A,,, "lv bni, IV II, t'r/111'N F'//I111A''f\I.L ",11111\.. /

i f i" will' ,If HCMWlflf' tfftff, all ntrr ,lh. halt' nirnliimlnc,, lln-m, 'than In labn, llwlr/ tail \i\ >n ..nirlI Vnd' Ill r" a ?

w. *irn mil | rnplalnIt| f "iirnl/i, l.'n.t/ hut. wfirifi 1 I'''r n.liimn' sill <''..101 l>* ,,_ who .. "t I I,1. I .I I' .. I k.. I kri 111' M. H'"w'' Hfa11/1,11,

'I i Inn .,dirt'li' .imlfll.| d l "in, Ihrin, ,l'i Inik' H.'If ,n 'your ail.," i / H /'ta11ttrrtlAI, I 4'nlirecr.q ", I W'. if "|" ,Mr Hi. ll'.il,1l, ."."'" |,,11 II
4..,0 ii"in itinir, ,a *>IIIIM' m.'i,. .n "n "sown" BI, ."' In... 11'II1 I M .i"In n,0.pdIrif. 'u .In lit' Mill i...i
I W "ll "II Wit,,I III. art 1'1'Tnni.li. IIM II ritn spud nor ...,, "I'l'dK'd" I L1". I.I l l llnl ailI- "
l II
.. l HIHIt til I ."of' UMimnH *tftm, / N4 tlwa, a//thhNi/n/.r/ / '00".r t">II 'Inn., fl nal '11"",
/ u papery\ In *"blrli imM rtlrcfl' (If lie taprra/, ,, fHtf ,. .,, .....
I 'In ff if Ir.Uat i r> **rd UK |lof,01, "I 'Iaha ( .. "
,
ill nom III imf Mttrll Hit In ama, ail III.* III"wf /'n I fl ,.. ."4 r,, I too.. nI I,,II. V II).' t" i .. Mad 4nlw..Ilt hfII" "/"" f 11.
"
1_' *Hn.< Ilil.In hia' I.m.4 d "mM10.I'm Inpnrl'. ) 1.1111 ifs 'llluy''Ipglrmg/a. .hwll" Iha" 104. ratrty4, Nalm1a "
I
r6'" r,,,li K'i
..v M'mli" 'fh'.* will" 4'l'.1trlfttftttr Ilt.,::#. I ,6sld; "Dw'n 1 ,imp/a Nnm/a/ air "III, aIlNVwt.,' 10'1 AnA n 54M'/' mpiAI Jt/A .NN ; : t trill
fI .a' ., 111 "
,
., r
.. iii-rV/1. ilNil, flllh Mm rin, Ai utit "f.. i II' a'pull : V-V:1'
.
d1 "ImPawi.n4nnn, p d ll I/",.,1 #1ft'1fiI. -"IffmM. 'J'> II '' bumf! I 15 I, lIt'l11
.
ad' mf ."fi. "Paw II fry him! .*ni1 .*. "If pain and"purrsrwhtra "" "Ir ,IHI Mi "'fI"I/ t.l, f iI'm "rt4f, ,iMprriMlFMkf ,p. ., .I I,. I i HiNOTfOM 1111 a III" ;:I' r / f tN
| ,
.
'I I ', 'I (15Nfl! r H I I I.e IIn1i1Y x a, Rbt.N" .f, 11" "1
l10a,4lnAsf,1101ahmnAI /
In imw pit*.I'l. I "/ l? I 6. r niititiri wail ..r Hit AM'' ,iin, I rnrrhaaf'hAptrmal.I. n hair 1.1 ,.i ,
... COMMKRCMh) I ffijt'j* i HI I fit jii/ ll
,, .. r. f'l /, / I .' P.. 1.1:' i I I' if ft, |II.|
LI "
ih' V,1l 0. "
I tl111./ !' "" '" ., I I I "
ar. I I raIi a a Pt n In I1 I Y r \ \ I I I. f I: \\ ,CI: r.r I Ii ,
''rIAA, Af11.imp.taiwnrllm..n ". ar' now w.u .. SIII I. "pr I I 11,1,, .,,. ,. ? 'I A i' nlil. > if I ,.n mil ., n t i ...|, ." .,,.
1''f M.IAM ,a dranm .n NI ra > -I Wft'fc"''p4( 'n "I'u" ft nal fft r t tn .
,,,l 'l/ii4n *.* 4rTllim II.." ." 111 ij. .t9 .
if | Msl'a I10ImPa' i'Mlmv' 'II' II' 'qA| ? rl r "1 I ran I-a.la1.I frr>* fr "iiinir. 'Hill analA'I1.r, II'.... f fi. HtmMnt. 'I Ai i link-. u. ,' / .n .bar Ht>, iH1, If ?j ifmmfrftf I p I I ..,."".. ." ,..* I "ih fir''ilrf I n f f'. ,." I
,, "oo'" 'r ** '''Mf '* '*" 'I.of" '
'
:I Hit p wtpmfrf 4 M> t KII Ill'wl I lf B'L /
I t. Puflrti, ffiit'tmmn, W* flu" M'Frlnnl f.ilmn/r' .w nt <'in\ F' h. i mftAfliguir Iff IHtttli 'i UgHf Atm11A'.IMiU I ... COTTON
"4* law' llliMlli Hll,' N"ripf/, krk. I " *'* ff V" 1 1 (IIPI' .'l.a r ?M .r t. GINS
I d*, W M 'It. ", "IV H.f" ,( ,< f II /IIfrrrt I 'N./r I. roi.111yyy.Ara
.
004 nth" 1MA Iff ,. ,
p rim<* INIM' Mtrf "
I It i hwsvwsn' "pan 1 mi n' H ? 11,51 pupa ,... Mfia.A .jj' rr'if' ''r 55.. ,
"1.. AAI Nut Mm, of In"al air/wi/ pfiaN 'MrI i Hvpiw 17 iwmf" i ciximii" r << : .1. .: ,
Am1n./1. 4 l::ifVM Mr*' s.N.' wa.aIIp / KAMrfrMMHMi.. w < A. .. ,4.1 't F ,
I . I I ,.. If/.totll, HILTON & RANDELL '
/ nt "t "
V
..0I I alp If/hi
hta .. ... .....11't'I fl .
flw/plwl /., i .Al..q'I i. III .I .411 gerr I' 4 .y. .Aa.s.r I
1 I r* r r.
I ,1 A,11w/N Nnha/I II Mw Iwr rahal.Arr.1ls "
aarn, NI a 0a MpnrgrrpIt i
I .. .. .
""..fH jot / in ,. put n nwk. I I ",.. 'JI"' Imia In lItIotofIJ"y "' a, .N. aa I" a 'IAlul'Iun SCREWS.GriHWolcl
M-
ilr IrplwNl0, +n r' 1' I \VII l if l >KMm HI/!JOf ( St'" M l l Ml-/ "
Ina' A llhr 'ft" gfnfff m, frlMlrf" ,In fill. I tIm-rla., 'i't ,IwF. II, "n I ., r I .
I .MtM KM* 4' i ',",' Ililnf fur 'li -lf'< I I /wayfM f /nA IIL.M mI'k"fnr air", P"w"H

./.a 1 mapalMn" .ilh lli.. |HIM* nrnftkf ', N,. Y... wyr"..." I n., "o M" a .a aDr A I Provi8ionHWino ...
,, LicjuorH Tohacco9Ml I qn Vai0i, wAR 'i ,* H. .. .
'I 1h.M .Ilan fMr p. aas.wA, 1h'If ill., .v Ael4 I/ Iim/Mi.fw "t I.awMw : INt .1 ._ ". ,1I.Ma.<. /
,. ., Imp /A.T ayyr. ,.' .. .
,. prlt.N uaIr > r p
_" .., .. MhW' ,' .I' r .IMlI.rI ,1 1"11 N I it
,
s.w IAna 1.fa,1Mp/N hM.hlr r.A
RN4 H.N IA.r.trs/rhl _lwMaA "Na 11.- aigylw. I ,' ; I 1:11: IIII.I''I I ; \ V \ \ II. f \ I r ,'I ,
"
*- p. |/i .VNI W ? .1.! *i |iR f) ot"'f
.m-- I rfWI/llr/ AA/Ir/ AM/ J",1Cnrrllnhcelun

Ss ,. A***) tkr .. ,pall ftf pM 0. !1 I txm/ani 'r.1M111 11' IIfIotoI If ,a.,4. W | \ ( Ir1 / i i irrr /. IlI'I

.'.' 5.M AAM MM Aql tM f I 1ttbotW" 'IA Id 14.II ls 7w 1'/111/ 1111 ) put Mursbtivi!, ,I Gin
,' tM.f iW Iot >< M ItfVW I'vF,p.wI Any, I f W ". a awyr a :: H I It" imGROCERIEJS ,

.. .llrwl.r. .w.N II wtwd I p4r.41 '' 11.4.... I'll' -..IIK ''iMN .., ,
..q. .1' a .1' "l. ito < .": 'I :; .i. *. irNiity4,1J.t (aflfla vr- v'/HOfKKA/K/ ANOKKTAH% "

..pnapwe Nit p+M.wA.r'.. IN.ww.M,. N.ep. .tI--N., .. ...... .a 'If a t ..I.'IItotI.w""IIt.W -I" ... ..,.".,. I IM"1I A ,1,1,', "MLIQUOMO WriQpi'1/ Parnl' \\m Kern


"._..alar IIpV .nl'00. a J/Nag I11Na. fI ..awn Ix .n. .I. ... fl"tir" Ootto> $hiw,. ..' .., J.. 'a7r.H't. ,. ///Jitti*/ Usefir/ r ai iliemi\ \ Mil"MAGKOUA" RaIn ,. .,

... M. '. .... nlpyrrw/ .r.r ', i +,yw.ayiJ WINEO' II.' .
.
laar'a .w.Iar .1'I 114 gwM' WHISKEY OLD RYE WHISKEY ,W
I m_ .. 'If" Iprlw ... .. g11I1f'l J': r tfrat I I .Y YwN w awl M..t..g1. "I. f
;1' ''r, a ... tI
-- prMwA ,III irFYI {, Ii _'. INWi'lt' .' "1.1', I1Ii' 111/i'' / 'ILI : MI/AILWIMMI. Nff$1g. A rAlurrrau

-- .. J r' a a :- :, WIPH" (u.! M..fJ

... % Mr r1**>MM* M l.tf.w .. I .' a a 1_" .' """". _- .. Is 1taha.l 'n.. Yn .L.Ah Ialy h rArrtattN 11 put w' -...,.
.
# '
4 *- WI'I'whNraIAw 'roe 'ti 'MV b '" U *
fi -. 11, I a .. .n ._ '. > .
,'. w.1pa .E Nr. .. t If. t .' wPt I.
-. .. ..* rt. I a ,. ., .
.
.
u,>.."ygf,war -4 -,, IJ 1 10. r "..ill l .JJu..m. ...

.. ...,. ., ..-.. 01" wKK .. JUST RECEIVED
II .. .. .. .". -, YdItU.It' s
MW
.. .
-- .

,k I .. .. :
NOTICE. 'a" -r'c- ,
'N NrtlrNw.11wA1hwalNaaA. f..Ia AVVV 1Ipuaekeepo .

i. . I. -:. ,. .. '--. "yr tf."H .
._ ,Tar wr 1 w.IMy'.1 /, .. .Iwl .a -f t .. a .. -
.
.
T tG -
.
.TAI w.M..alwwtaaa arlrw '
I. ..- .w 'a 0- :
.. r wg .l li..apiww .,, ._ aww w l I a \, a A I1..Z'1JI ,
L
I q Nni'aI' .N k '" r1.r+ta .., .pMa. ?. a1N .qt1
,'.. .
? ,

-.. .. .. ... .a.0+" -. ,. k..1'' tl tI a .' .:tin no" 1fJ1.; .ru' tuo ;; M is -,..." -f .

fl- fl.a ,.. : ... ,.
i
.10 .-.nLf- Itn' I G Glllln1n"r.1 iOfo "a .- "

f'rIlW- ... W /AtdfhI.R .

... : _. .f .
I .

MIIIt. y r 6W' a.- r wall WTATE MAY.III
N I A-.iMlall I

fllw..wta IAw1Ii. C.1kda._ ,. v
..m" 'Mr.a a + a. KKI.OW' COST: '" ,. arfl b .. I .

a jt t Kwj tl8t"ln Jlnikrr""nom
: ,
w ; a. '. x I.sNn{
s t :, M HAWW 4 NOCL
..Ix"e ,..aaltM V 1A.tI

Il11M IN4 IaIarlwaa .- IaIMI ., Na. ,_rs lasar a f"-"",e..Au .


.I..1 : tfL\. : t a SAMUEL P. HAMILTON ,J, tic..sr:1&: i. fl KI IUla.

a .r.aw tgA1MI. I ,. .r. .
.. M ,It .r A lr H .oAt"'.
0
.a alp' _
4110 I -z t Pair* S* I111r.1IF11f. "


?:;. *....;J:.t .; U +... I _.. .. ... _"" .. LOOKOUT I TNF.[ JQLI'ILER.IRE[ [ \ \ \ \ t til* I Imo wig Ali ftr : t-.k .


==E ;1 rw dl .pt4 "UNNd.. S. ItTllrit1 Ii' lrlftl. rk

O n $1. ItI".flsi,
.
ter .. aw. p .., pwl/Ilra swap iiam-1.r-
." '. .a'i
...'i'- DkM' ..nlc -wM..Nw1.

I .,, '. all waafrAr at,. IIIalii 'I'JII_ idMIlrlllrrrlr
._'.. NIl11 all '
.
lY iyI.N ar ar.W ... al'Mi .. . .
= -
+''J
III .
1"r. PI t

.A,* .'II.a..-.....llu I' ,'t,'F. ".rI \\VI1jIkKI4Pfl't, ,I' ._ IlllJll1 t+'WI1III11 r ''.tw., : 'i' It "df'".'IV, ,II'. i I j ..c.i

.
.. .ItJ III A I . .

Ar 4pI sa
.. .f1 ". $'

il'1." .. rr I ... '.}
-
w
w. .. bt

II SM l \l : :' ; 11.'t

LIAa/ 1"111 .. I'

IifAa" s \HII .1..1 I I .
*- k _
." 'N'. ... "N' I
Yt 'WJ' # .,
4
e I..Nw .. ,. a N r a4 .., .,. *

n ..<. '.nr 141'3 I

t t,.
1 WI It

.. II .jII" '* t Nh. i & .. ..
.' ,_4, "' ; 4 : rrlH
Ia1.'a'I I%* .* .. t '; '. 1* i JII .j) t

'. .! a \ 4I "'i .:4" III 1

It.. rl -1 ..,.. st

N rY ..' -- -' J"1IJfftJ, DItUCM. MJtDIOIN.O"'ltJCN&I: .I,tT"P., J

lII'i I Il a P. .. .. _.. I

> 'rla. 4 .

\\0' ..


k& t, 6J1J 111 '111 T *.' f I poI

.-. ( 1 fl. . ... .
I.
: ? ,
k ilILI 'i ';, .,
IT ,
,.
iii' ro "

"." AlIIxw : _,". ", L I4 .. H M ., A 'I' t : hTk41

'iIfo-.",

,
RC ,, > ,. f" M'1o. ,at 11 ..ut ",

". JjOtol; II .il IL"'t' wJ"l ..

-a. II' _1Mt. fAw ,

,
ft= ffJ{ Ij .i

4a -,
., .
-
,
-
'or- .
wr 'Il''r ,JIf/11"

..

'='. o' -__ ._ ..._ _. ___ ._ ,. I .. .
c __,.. __.. __ __. -... .' _- '_' '_' --, __ __- :""'__ 0--' ,,

.
..... .
., -
.
.
.. '
-- : '" "" -. ,-, .r. ', """ ..... 'W.e. ." -: -.. -. ,- ,

J l tV ,


..N "lW1/V', fl U1r1KL.' I .'..u'1\nMh\ tntt emi'nt tf, ,tut\ufth\ 11i I tdlttntin1L I I 'j1t'111U1Ith( ; ..1nU.C/lw.tl., / !I ,"I.dm. 'tt d't rrl "rntrnta.


'I/(1/I/( / *("H N'i"i, Hi" i iMtlillt" !>. I 1":7': AI'PII'I'IIb( /{"> IIISAII'/'IIIM., / I ( HODGKISS & CO.
WALSHDRUGGIST\
rrKfiytonH 1B07. FALL AND WINTER TRADE, 1805LATHROP ( W.M.\ I I i\ SMALLWOOD ,
"trtntH Kin, AIMnlK/ ( MINIM I i ill ,
OJoum
Vita I

,t fDU4, / PILI'M1MN'ffN.NAVaH I llif' >"(("timid,, il'''f, ..am a. 1VIII/I.PK,11I'/ ; I,,; i Mo hauls t (
Whahr'N/111, Commission( i / IT(
,
flMflflf "IfliM Imfl' /fl'''l IIMI'MAN ( ) ,
,, 'I'm'''* ("mm" / ','''''m'H', i.,i.I NnAluuml ( ) I 1 ,
f* IhAr1A"" "hf( lat" (f v* iiiilci./ r. ,. +
Aal lMiti, "f" "li,.fiiiM" If""- e,4'llI1,14 I IlifilllMfiltiifilirMlll'lllllllll.lll "' & GO
/, I.Mf nAfl "dTwmiinitjiiiltfinitfiidiiri, ,nw /I.,, ,,,' ,,
i ti/ift, iii" I} ('(! '" I II Ns'fIIntgl""' I, / 10 mA: vIm R'rlUf:IYI'', HIW: YOIIK
litidf' ,, //IFldiii.'I/N/,,, IdlllllllKlllCulm/ ,,,,, SAVANNAH QAA'MfM'll'Cl ,

I I as hf/ f II fin "tilt"/ "'.A of, 'Inahp '// III,, .llin'I /His,, h. -,
,1"" .An,,, ,h. ('iiKnn if a.Inns'. IhpAlwl' ,, MhIF.' nt "/"','''', ''HVI.tl't.'IIIV.. / ' 01', MKIKIlAN f ,H\ A'tlPI"/ ',NIMH' / 'In 'Hiifiiinni 'nI. AufI ,," W. T. WOOD Agent ,
41 I ttlMi"a Id* I'Ufll",. ."I'Miil" iinfr, ,,.lflll"I"', WllI'Mf, M (if Vnfl'flP,, /" Wlliln,,' If"' i' ,ii", "|i'iiliii/ li.I'. ,
In (Ian I (1il,(( (i f a, ",1/' ,MMl-,

I I I ndi llflnf Wniilnii l ,r f,III I I*aft? nlll'''')1'1111'1'.1' ', r 1; i iI N/'H'' '''YI1nlA'',Ilnminhr'/ '," )1IANIINrItrhklpwWl"", /' FOREIGN AND DOMESTIC DRY GOODS, I "t I'I "Tlm' : lual I "111,,;; s IIII'N < liny F4lrl s l,Hiiviiiiniili Jcii'ulii.. ;

I MArfM, *'IIG/W'' IM'llllJr,;; / ,''' '''IIhNl !'''' ,
('/'//l''', .\III'III' ''Ml, rMiTIIM/ / WINMOW/ /''' .... .. ..
linn
t"J'. '" I II Im til, **!** iifiifffnwliil" 111
,I it,* dfluii'4''11 (oi,"iiiiif /KI( /III'/ .' ",'IfllfllH'' ,!Aa' I'III I I A "I'I''''"$. IMUCI'H, MMOKH/ : .i'.
1 IAIYInly''' IN ftpfpI. ,,, pawnap11nAIhAI'N'I, ,, '1.,14,.,.. girl'I.iii' p ''pnmrh'n'IA/ ,. ,!. "h.,.,'a, Fp r, humn/" r", 'H" INIM,,,,$,III, ff"ri{ Klllf.NIIM t/ /IIAVC"! I IS'IHM'IWI' rf"iftfwi'(' r''r 'Hi"'' HAMU AWi ,I'ffI 'lli i- h"' "a'pn.Afun' nap p ,
I'"*/1,', 'lilt rill)/ _''lld' III"iNdvniPiil, "!"*, A. Knflim'Mi' I"HIIHIII,, ,,1p|Von. 'raMn/aapfr w"" | | '' '1'j"/ ,,, | (li'iiKli, 1 in" ill .il" li ''Hi il dii, lui,v "I'llu-' DRUGS /\ 'K' 'H IN //'fA' VA ", %f. IIHYM,, Mnu( "luili"" In.bdliuh. ,', n /llrnmli,,,,, ,i/f/ niif Ilimmi/ p nl, llml" / ii'iliil''',' ,,
Wnlllit/ ,* lli. i ''' (n inn II I runs" "fap ,,,'... "ha1.1.NAYn AIIY/P''DIP.IAni" / / -< l I.viii whkl/y I,' t11lt/1"' ,/ ,IIN'/n, HID' ,lK'ni'n, ",'liiiirni'f, /l''i'"'I ilnn'ii. < wall" M In,, "NKW' VOllK( ,
I ,* ,,**, flm/, /Illiifi" I I I --- IVY/ AlfIIi YI'M/'MIYIfA'I'MAVAN" /' / A .
,I'n4np ,Ihn IIlli('", ,iii,,.liMfHII 1, "IUlp'NN, ?
wild a MIIndiirId | AN YgY'Mnn( ''' 1"I"4' ''' frlh' b" t h'11IN:, & FEIEBSONmi 1 I MKIUC/NKw I ( // "; ('''' '',,\\111'\( I, ''''t, W'V W Uf.\( \> Uft "\\ffn' :plLAtk14
nn gnAJ| MALLON ,
"
,, .,. ,lull, f'I'"( //lull nh f"'I'' I f'.V; /
f 1'1
I imiiiiliiKnil''' '' ''/ f
liTiiimrliiill.,,, li"lull" M'fv M AI 'ul) n' ''It'' "t' //cu
Willi("in' I Ilii'"'/M'i" ''*.wu'| "dlnnifiliiu" (",p.nil,, { U't 'I' A: /rnneh AnA ia IIAh lii'liiiHiii/'IWKN'IV, ,,' '' / / VMIIK'( KXI'UIIIC.N')(" I K, mul," lulnv, (nni'ill" "', hmmii im' n
I rl4 1('.' III,*mid. pud' 'Hi'1'' ifi'*, I'I/Alll'1,/ nu4' A n I U )T.j ?
wnlllill, lliMitdirini'iil, it, 1 I OrlUcalJudgo
,
MinldMi-d/ It Ihn Kin < (
Mfllnd/ wllhAlad r.. (" IIH'liiBl" IIN&a V ArI1kU, ",IAr1pM,/ //' ) / ( I' g; If F 111111'fliI: f IKS; ,

' K'" "lii'fi $Hi,* "'''''' AHafhInrmralAn ''', AMA fll'' /..'i4fqMIN" 1II"/1"' "' !rph.k.". ""If'tM'' ,.(wANUplmr "p444, "" IM1' //1.1"'..t Ml",,, NwanpnnanIhnfwrInnpramrhlli/nnhh.InAM1IfftPII'IIlIVP" / '.' ,, .. AM'IIIA'rMAIIMWI, :'
/ AI4gil{' ,(Mill' ,''/,,' "!Ina" F,. N.a, J. hr/a, ,ltA I I, aMp ACfOlff'HHtir' ''''
Wild I In"mall unl,, I drill iiiniiniir' NII''''Id MHi* f\n''",i iI'fiili'Mli 7'1"r., NIrP'.a. ''h'III. papal,In i iiiliiM ,,,.).,A h',,/ r.","h,1',.'h m / 'IMa, .,ImM, /. ; Ill/( Id,* fluw, //II, i urn |ii'M| .n4a1UIP.\ "/ I nliiilii" will'" nl/l"/) Mf VVmiil. 'In 'liid'''''rciitim. '* wllli' mn' /fliiiilnWi'iiw "
WIIInAIhFJnepNlrh" ,* "Ifn, Any e ",,,,, II II MOf'f*, |if (wifwl, in. MAKK'IMK/ I M'Af'( AhVANUKH/m/ /;" "hlpnmgdofhrrnfYh"" H. In, I.IVkll' '
Wil! wllli the," ffin 11"If/ ', .. SAVANNAH (IKOIKHA.( "I'l"ml', .iii'l,,, (''Hi.lj/nmMil.. ''' ''' 'In fnhaun, NKW VdllK ,unl/ ,' HAVANNAI'
Wet wl/h/hpAh,/ II. (II,.''m/ ,. ""MVA I'MIIfn nrlAndA, I I/41V't'flaUN' V/llllhll,./ /' ',', ?' i.fi.,...,".|". iiHiirim.' MAIIAVMM( ", I IIOlKlKIMHiV( I '(/ '' 4 (CO,
"hmii, nil irfdiflinfilif,, Pm itifilii'wi'd, ,,r "Inir "/N",, "> Miii'Hl"r.H'' ijitji.' ft
.,. ,
s/ Yr Dull "hrpman winrt'i iif rlniiMn one"" '11117' upluranll
AmllI.nf( / liiff *'llli yilif| "MliiH' Yh'rl':: '''" AmM A A Na'mam" /I I n Meenhnp ,'f/ :/ : ..
Thai """'''i' dwd wN. Anna 4:r /::: .
I In Hi**nl'iriu /.,$""* fr. llml. nn "Mine. V.f."''Pap'""'"III"'M!''lth"" "'/I"'"''J/1/''""a11I"" /tf' l' nU I / '" A'.MKIfl'lN/ / / / I'C' MI'II'IHN'H,, ,, 'lhnl."' ,rmunb, 'I' ..1111.,1'.t"l | | |. fI I. ", I Jil'li"' !*'I////".pplan'nlahfN.Abina",,"' I'"h'I"/''' '<",' *"""di( win?((11"1"I filw"f. ,
'4'1"" '"' ( J win;; Anhif, rid' 'I I l". 'lull, "III 14/1', ,aril, lii, phgamrar I an mIArrml.a'4: :, ( i.. I I
I I ndi/>r /fbNnlAnQ, / Ilin, di*, enhlrla' /fNfa7rna nmdimtiilliKi, ,nf|lam" Siliilf" ) 1 / ANA utmfitnilnnt ; Ifh,
Witlllii/' *' Dm judKfni'fil' d aI'ryA..p f j A...', fl."f,* Maw", in,tl" /huritllmLAflQEST PBIISH SPRING AND SWIIIR GOODS
,
I din MiiM'ffnfj IM nw" < Books and Stationery.
,I fid f Iliif, fl'it1, IlixllinfVi *1 '* N/M(,,<. 1. r wow' OTOOK

(if,"Ism",. ">h 1".t""|'('/I"'' rlfr""*iff(if*nH*ff/ 'M/a,4AA. "/frpl/NIaa' "," IA.aMWWlaff4Af'n' MII/N,1IkfiknAn, "I4rhrdflrapddl.antIIhind l .. |,' "nudar' 4'',1/,1, ,ffaalkA, MlmllnlaMA11IhN'kanal ," /" / / s IV 'IMC l / A'f'I'II'1' WffOf.KHAf.KANIHIKTAtt" ( $ '" M'KMKM"( ( ( )'
Ilii-l, ,Mnl.li, Wiii'fi" 'lh*|, (nnfi-nii*In'"r"d'f,. 'il, nor 'l'. .d' I V W. "HIMH$ At. ( '0.> ,,.,, N' n'a' <4I "flu' ,. wild' tAt,1'I 1 ,I'P'( | r |fr A, '
I hart liP aM one j Ki,',lnl, /illi/fi, will "i'i' oiviii" ) 'i"I hlnl ,1' r ; / o ; / ((0 | FOOLE I & CO.otm
Willinir, I'n" Jil'l/mi'fil' d4y SCOTT
1 ..7I4 "" / ,,, //hF fllnr, 'tnl 1Siii,,,.,, aA.l \1'U1'U"' l .
.
'/..,. .nd'Rf Imo, luf I IM llf, .r "" ."///iii, TAINT/Ilh4, '\\'f' V"'M., ,!''' "a. Im''a, all n1, a

., I
S" IbAp.lnnnn/ "na'el''I'I' "I'Anpn "
fisnnnh,, 11ArutlsemtutllSOUTH: KI 1f A'unr.s' on rblbpbll HlJf'"JfHl"ih ( )
Cotton Vaotoii, "f 1f', '117I'APMI'' I I.j I. 8TOOK( in NOW wnr.fi[.

IIN old' mr.rlm A friccHurt NpNnp" ANd,f .*mmn', i 'j ii.,,,.|fa. ,f III,',* ,'...flII.I"1! l Ilan ..|,ilr'li" will l N.. .nhf( > "f| |II|,r.ffcifn .,
ih/llfnM, Anfl, tJ.".", AAmmIeilenMEnoHAN1' CITY
I'ORSJST z..O"O" O'1.'A11. P rt 00'" .
,
Y "'h1rJNnp" "AAAAMIhNAnrawiryAn4ruphripmMa/ "
gay MANHFAOTOR alal' f/NaM/m.P9Ah/ma" a maIirgN ,.. ,,
"' Oii/wK' nil fffnilM/ MlrltMil" and| "'''111.
'Mftf llnmt'" Wlnf/" 'llf'iwn" mill' < lur'I" ,
(K1AAlA "IIft",nfl /lIfl/tlt"ItfI, till I I..' If! \VA I : I.I-IIt'S. ( ( r I.. / CArrow;t,,,ml I mil i k 'fnli/i" <(n f IPn/rk, llinfllnsf' ANf' T'lwliiiy./, ,

,, I;ar/, 1 "? ..,vna1HfadOuIArrlh ., I'nlrnni'rlnkfnpa, | And' K'i'iil 1 ki I 111OOMH
ll' 1flS lHt'M "IlKUHIfWd 1I/ W1rm
"" ft tr. < ;
i " ,
,,.
f ,. Wh..t, l'h 'Mr. .Knit" *' I hI + ,
anvA/1 ", ,It',', 11. MK.I 1 I'd'i Mif.j i ,1/) I'lmlImlK f
I.,.". NRNN M..,.,Ant 1M"/. 203 Bryan and 70 St. Julien Sis ,,,,' n ,Ian "ri M'lll' / HIM.I| NIU,..,..n\i.\ UIK il i, Inilm, Nh'I l l 1'.u%' I Mli'
14111....1'arNl.AAN. 1111ff",ftfmh''", "".,.., AAMNY I II'Jf' -- i I Aa... i 1111'1| pnlhMi'In/1a" 1 | 'a. Tift't. fi, I"'k iin'l I Nm/l /'Ana.( Vfrflrfifi,,

"" "# .A, /Nn'.1.'Inp. f, Aa NlrIII ginA "A \ V 1''i{ ; 111" i.M'f'.l' I IWi.rrw \ Ties ."11,1,0 WhMn' IejAnattra1IJgill ii": ,.
If"fu" f1lftf1Mf"'IMIMJ" 11h.Irrf I I ''{ tgH11IM' nil ffnI, rfn.ldin." Aid '
,.. ..-,- ,.,A IIHr ,_..f MAA if lir iKiititmit wlln/ /Ill ,rrtnfrnri4ti lrrMM. ,." ,*ifiWf .)/" 11IIII''M II I aoti TI >V.J tit i* & ,1A, "Ili. 'W of ,:."". And' MhaMN, IIN/n, 'An.I, I Ala., tin'nm' I"( I f..."' ''''''''1 .'Ipn,'a
.11" M/1 I/. ff ,,,If._0 I aI4wwlPIf ',... ,A,I/nw. ,an'/y I Ia fiiii"l, I".1., F!...if, .Inrlnak 1 p.rr/ntp.0 I ,n a I '''''''' It,a YrMMI1Nfi.'I .

A /VN/Y/N*#**-**. '-*<-* *.*. **".. ** flip, ''." fItfttt4f',"IIAJ'" .nk/1,,IM" ANNA till, : fhr,"yp p4" *!$/f yN, aw.nAlA1 ,, I R "III. of (.im 'Bftt f "'{iifk f fm.II. V, pU 1A. 4 1'1' '.
rM, e..Nrh, 41w 'i- ...., IfIfII'"", r"'" 1i/Iii, ,r fIr nil 1illd IHM. IrnI'riIbI "/" "..... II ..
"r fI at nlnnn'p ) /by fa i.$' p Ir.Nlp'a' If
,
f, t''+'''t If 11M 'If"'li' ... ,.., ,aM ,IN rLJZ I I nG'w ,.A rear A. sa ngplA4.p.dn. ./ NAr ra aa.. n rr KM, K''V"', "//(1\1( VpafSr/f" 11fp//r1"
,
I .. nM n MN'r
.. ..... I I'YIf IMInW I'H a
a.a.. JOO nOxa c/r 'VCP31I '.Jr.J1d.
,. ,, tKntAf' .'. h I r W tt*"* R fI,. h. a,1NII,, .. I1 .. .: JlW, .. .
"" ,.. 1N1p0, ." off, pYrl" 'MY 'r"f."' !! J?' n j ly.s.' r
*;
/
1. rA IrAN .
M4.M-AAI
.., 'I.' .* MIllW)+ '..,.... t ,."",., 1bt MiA 1' V > /Mfl'l" i 11./.1 l I I u-; IIemr '11 AirH NAKKrr$4ah

NIAlift jKtmrH A/'par I mrrttf./ m CO ,1 -. ,;& ., M a.1 Rua a) t/M7< ,..", ., ..,

Ifrr"; ,YAr'rrust'1.AfaMIM411.
..,. COTTON'ALTO 11111Hlr, ,: r f" ",s 11 Na ..IA
M/Ip1.N*'. I f juntuhIML1IHII. ,:\\d nfi"mt f',

I IanAah.I.I...,'N-aa.rt ( ral f nmmksGMI M"eh4ntl,/, + INYAMafAWlkfbllNA 1111 E I
Asp nU', ,t it ..,,Writ Ar ManiilJ Itctltrt 'rw Prices.uinnv 0.. ... .i Wrr1AA*. AIN M.1./.,
.. A flf'J'f'fHH' / "
,
iAVAli1AN, S.tRMn .. M*.MN 1a..'.MI N VrY A t t" ""u .tnOwlMl
1.IIw1. ,, 1'.n,M ..........d I .. pHONE... .f#... -
Fs'" .. Nar 'n..r.ant : if** Kfiw1. NI a** **.* ... .> > t 7'T.-::"..:!_!:, .;,!,,,
; :; :! ..._ '
.. ,
4OOHf OH- y A /<- =
.
fl' ... ., ..... .. -" Hardware. Cuttery Files I Edge Tools
.... ... .Z... ... : .. : .'u"" ....- .. .-... ,
-, ."":;1Ii .....-. .r Wila tliffi'iij SlUn I
.. ,, /II"HII"nl .
M '- 1mpl"Nlrnl#
':"ae r. Y MrRA H iw wr"rrr, .2_ '. ff"fI'I"" \ I \ .JltJj\U: ,
awrrwa+ -o- y -- ---- -
.'...... ,M......r 1w.+.+.N a ...MIrN.l powder, Shot. Cap JA-ad and Robber 1I1InK.
-..r lye of fashion. at f "1 i'+ 'p i lGROCERS
.iM *. ,tha ; Emporium

., ,_
a .r.C "* ''', N
BOWl: A DYAW?. .. .. IWiirr' hull WlrrM,. tttul. liny+ Fist.I _. _

.- 1.t.. T ., .>irr ttrtto iz* .r..i HARRINGTON
S. 1.
.
I //_ff < .' < 'r. a .
k. Ida ..4 rd.'wrl..rI I ,

4i'i'..lt'MdlNla Cable-I and Tailor rar ov1 '21I
.
1r... --.r IN.N.hI Draper >

...
;
.fIJ" I Pt,.: .I.I J:f I'"
'a y ..... .... ....:. sax "'1//Irr/ / WKt I( .1., t. tt J' H4 'UUL'
,

t. fh "/'Ida Il i fI, ." .. tftrH'"r. :r.:" a. ".I ..i.... ISrmlv tJH<,fr CliiOit:. r.. .' "'t H" $ ": 1 ... Furniture Chairs,


UurTON YA(1U1' ., .' <- !.... .<..


PBMyHNMttfNj Goods ... ..... .-.. ...
1111.11__. Hats Caps and Straw ""f. p"A MA TRESSES. SPRING BEDS.&c.


..., Hdlasnr
......... ..... rNAR .... .

..-", "fiTS/SMYTHE & C67
O UNO AN ,Wp7Ni.1.a

Cotton Factors A fILL ASsNTM'TGNSS

....... ., .)... nt dtI w. ,,,1...

TiTRJ7l1r A4IM 1 4 tlltiEI''' tll'' \ \ ''L \5S1IE\ !
..a.w. a ,.. ...rsrlrae II i ... .. .... I" ,......

.-vtmAllRlra Ai.M .. ... ...... .. #... "ftLrr, S wr Ilf iN. rlt*. 111+rrflP.. 17' II........'...... i,.trrrl.
.., H ...
...p.-Sm, .. .......

A HIWKItftlfi 4b Ala)", aLVIUlJ1jtl.... Ga.

1 ........... .
1t .I\lttU'I\ \ iw1 .I, ............................. ..........4"""S ..

f IJ1-.rJI. psstiruseDWY : "- ms .. Jt"lt4l"t.1bJI 1-4 ... 4.

.. .. ....... __-__ _-_ J..... I'' "f j III

.1.1r. AINI..A r A1111i .. ] I''" .... .......,..,, I.......... ....... J ..r...... ." ....'.. ,J.i' -'" 8ILSH4W I & SUVA.OROOtCHKY. .

_-J *4J* Nwraral ss '
.'n"

OOOD8

11" wN. N hiNh4dP .. 11to.tN., ........... "..........
all I1N
.
'L! IE 41W
....4 .t.r.! ... ,

f" ..wr. ......... tf.\ .. u..II1t' t.. .JIJ. ""'" '1..411". "...... i4""JU. .... I_ J.1._ ",,1If

_..
.... ..
:_:::L._ _D''...... w 1r JLf .. *** -. rwaJf .. f. | aw"r

f ,, ............. .. (/f L Iff I'i aA. ..Ir1r's rMAAA *.- .K- '- 1 it'rIi. ... M"I''dMll ,..'HtD

: ,;. -. .... ...- ...- N. I f.t ft ig. MNd .. ... I run


E J.1 .....f "I....... ., wm w f....: ...

'" --.

tt i a- AtfD 0Jd'ti a tIIIIIII, 1 4 Ir 't'I"1 ,'.....1.1,"

..... .=-.. II.an .. tIM aJAf1.4'r ...... .> '*NN"., t ..1R..,

-! 1M> MII I .... r .... .... r... -.... A. _, _' ._., .yea. ..? .-,tea. .>,, J 11 a

fMAN..f/ a .,.< .lHH" ......,,,U4i ,*' "It
__ JIIUfl'. f HI 11 l. U .I i-WoIIlI1U'...... a I II I' ,kAaNIpfIN

IU", :& '" f .. ., .. .'. .. .. ,.... .. WI 11 r J. ..... .0 .. iI nUl'"
.
.
fIT-'aJI' ,. .. ... .. Iw 1.S.

..JI!.4.lT. .. ....J..". .11..IT n'" .., -.J .1.L (Io:i':_,., nJl "" .' 1 Jfn, .rA 1r.t4U 1t.wk ht6N'1' II8gMr. "' ''_1&

L1. ..
J- '- JpftMllW PPPf?_ ,. It- v' '
.. "" 1.. ..
J\--\! *" w w a
.
1M.r T.II' l-f ""

: .
rv ... .
-
... a
-....
: -. -- -, -___' > .'.A- 2.- 2 '- '" ''' l_ _._ .

: \ II ,.1I.J 1 _

'

. I ;; r 1 \ \ } \ r .
1


(11\' 'I I IIUIIIIIA flLII.| | I I. II -I 1'1'' I Ml MHUHimrK I IIV I I |lot 11,1/111.4| | ri i 1 ; \\1 M; ; vnl VMS -So fI) -.'!11 'I'MIMlssi| ; ;, "' |ITMWil; | ; ; ,:. I IMI7" MU !H" Illl *! \111.| I N"Hllllll /

..-.,.-.. n__ ____ _'___ _'_ n

". I'Ullll' lllilnllfl'1" 'HI All IIMli ("fits, t' 'llHlI # l'ttl.I'' ( 'llllffl'' ( W M KNAVE f : k 00. \ \ lilh''HT\ir' \ | I I'UII", rll' ,\L
r1 I 'III Id' .I'11' I ,
... ..| .
W In ii 'l"i' 1 I'l'l"' I br"h Ilk fl i IWi'iM' ,. l ItH'fl Ito, III until' u I til.. Ii' i 114 1 ? I I 'I
'I'"ill', ,ImIll.1, I Sit l .1. 1 MI 1 II 1"III"I I' 'IHiii.ni'
III
,
.4 ..' .- KM' 1 "d u"|. HI "i i t i I loll\ ,,11,1,, | 'Iti'i-htMii, / HI t N Y
Ill'I II II' III' M'H" ,'I'I I I' III "Ill' III' Hill" 'l| M'" |H,1ml lilllf'| 'ill I mi' I t illI .
'III' >< lli" ill' Mil I '"" l. .11"" h' II I'M MI I IHI'I l lI I Mil fit I I it '' '
I 1"1"| | 001""off 11tI 'III' "I'1 Iw I.i '" ,lllll ,t."H, | rt t. ilillhil, 4' i i'i rfr1'nlll'IlItI, / tlllllff 1 T I'
II' (I'ill\ i'll'l I'll"" ,. f"ii '"111(11 "'" II I I 10/ HI,iti 4 'II' | 'I-.00. I ," .II. I. ... Ii I
,, i .I ''? I I 1 11'11 I 11n' ,
SIr tl'llI' i i li I 'I' .
... .-. 'i"" l >. t > n i I I I I'
I I' I' I IM r I ,M j I II I I'
| i |1"i 'llll'illl'l' Hull Mi"hrti, ll) Kill I "III Ml" t t I.I 1 I 1 1' II, '
,1 ali "I H' ,II. d.'1. till I II" I ""I I, ,,10'' Jl"if 'f 1 1 HI I i, I ? 1 I I loll'fly' 'I.I''I'I\ ii
1111 ii iiil'I" ,In It\ .il", I 11, 01 .. "ll, ll" 01' 1. I ,i .'l "II I I. I I "
III "liiliHulil"" "I' /II 01 I I I. ,i"il't" ,IH> 11 ." I ,It I I I tI il ill"I". i !I. ,II'I i | n ml I NM, V !I1I'I
I"x'/111|," ,11 "m ,III'. 11" "", I '!, "I"h' I I' > ?, .i I." iI r Pimio i i Fortes ,

.. I "
1 3 d 11 ', 00, 1
"(Ilit' 1'111,11, I litih/' "h" ". .'flit.m I" / I" ." I .. ,. "St.,tl HI tlIII'I/'I1, /
|ill
,, 4111141111 ,
,
.
", I' "iv Hill, rr-Hh i I'l I II" Ii I I. I" "
II II,."rl ill IlltH ll IV t I I 'i 'I I > I I \ 4 'I'' I If I'I 011114) Ih'lllIl4 11111)h111t.II)
< //h, ."i //1'I I I'lllnl" In, I'.' "i. I I" I .' 'I \\ \III ''WI"' ''' l
i 111"I |ii'lMii| | ">' M,"''i I .i '" "I I I I I Ili
-. IIIIII'I ,
'I| |hr, Iliutllll /'..' M 1I 1/|/ I I r 1 Wr' ISiMiiii'il'oMII'i' '
Mu :,1'iH ") ,
f .
I 4&5r't5 \
\ 4fti
I \
.I,"I "III 1 ''h"I"" \" /\ ,,,, '\ !. % u ,
I I \ 'II "
I InI "
Mill '
l|" < |> "
..1. ." I"" < I r' i I \ '. 11' I I I t lilt 'I" I fl'I I I i I I IIS | I I I'l 'I, M I IIlilflil
4 ', ,"''11 |I"I 1\. 1 1 "
| i ,11 n. i II 1 Iilia < I ... iMI illlll I'nWI'l'/ / I'l'l, ,


Ali \ . urn i HIMI; *
'
11
I 1 1 1 II I
., 'I, ii' I "/r .1'1 I 1 1 itt inn il. > "M. n 1.
1 I It: 3"I I 1.", I I'' it "
1 1 r I .I 1 I I \ I .1 I : S1 I I s ,
''I ,1' 1 'I ''I I I 1 "n I
,111 roNitiiil ,% ll 4 lilt "'HI. 411.11111111001111'/" "
I
4I BI .

\ i il t' r I r I I II 1
,
I ",. 1.. I f N' S' fllfll'll i Ml, I I I ( \Mir, ,. .
,' I H T ( 1 ,
"

.. .

\ II 1.1''
,
-


I''

.. .. ..
.. ,I _,
/WWitnle__/ ._ +r J5 1.e 3lrI
I'

( ;( \U\ ., I'tk\, rOt( i.i


> I\ / 1 I fl I' v \ ,1 I I' "1r \ ((11 ) Fianii' rl l MunafO (Iranlls
I : 1:1': 'tl,. I t I "
t I

4._. OmiiiiMon, ( t Urn-Inn" I ," Ie"I.I.. ""u ,I1Ml -. .

1.t I 1.
j'' "I'' V. / "i I' i I ,111 it t. I / t I' I 1 1'tiMMl1'"f1'1t
11 : j II1'.I I
4- 0 I
i f HOUTHMUW; : 1A1411,


h..il" t1-.I nt I f I< I JI : I.
rI""lft"t', i / ,til1I .

I Ir
I
I
.., ...... I II


F' ... -M 'f fAYMIR'SCOTTfJHOINS' ,


r S'' n


.. .... ( ', ',';Rff A Moil Mv! '

f.> lertrr > r #0 to

'I": 5' 11" itIf t. A'1..,4 N 14 f I (. -.l.i.


A..w/, U" r;)' II1. k .. ,1'

I "

If I't


F

.

f JI 1 Ir I{ ..xtpitthir

\
,a..1 .1


"tt.. .. '-
,I"'I. !. l"- _

1 ,

', "" ... .. r -'. ,'" ',' ,'
.
I


1

"I'' p '

HICMiNWIh Mcty, fImTUlfcl", i", ,fim""IIh, dtttfl t'IMU''$( $ i, ,"n"lmm"' h ,


'('HIIKI'O' / "' I'll"'C"/' I /M MID'" II ;II. 1117ICi'im ,AMMliKli. '; I1IAII'rjiis.'; '

M" 1007 FALL AND'
"' ,Mix AHmiHi' M inlliliMIHItMIMMrfllllKHU. ,'
Jnylun'ft, OlouiM, VI tail I
'llf" 'Mm It'iW |i II|"I nl'I' //t" ,,,!. ''h'l,
W '' '' 'Hi* ( '/ "" I Imn, I' Hud',
1 wiii" nIhN I, limilw\ /' "m, "Hi'!/I lij'ii' JI'"'!I.IIIr/I, ,, MUM'' OMI'iA'l')+ ', I/ISII11/' ''AN MNIMI.N'I' |IN All II I
,imiiiiili, iirili" ifi'fiili, I "" '"ft""I"III'III'" ', "fair I
f'U, iinn'I | l s HUH' '
I I I'I "I I INMtl'lltfiJ' '' I III'If" ( it., (IhiuuuilluN" ,,,,,,,,,, ,,,/. LATKii8AVA:: 1
", llllullllHll ,llit
W ' | II
,,, ,.lii'lHii" "nl" ,,' ,,111,,,
I 'ijd'"'! '"(/ ") / l l/111'.
'I" II' "" "Illlll" ""'I, 'Ili''! '"H llllllMMIllllI'llIlN,,, '''' I

I"III M,. ,HI,, llnj hlllli''''|''(" uPr" ',' '//, III Illl',,' Ihllll, ,, !

41 il+"iilli/,,' Ii(1"1"/ 'I('niliMl'Uiilnii'-) .''\I' "', hliI'nl'',."' I llii'iiiil', "MI'lu"'" ni ,1..1111.. $ UMH\' ''Ml. / ''Nn-,', '1111 1 A"Illlll, + /I' I
lit, Din ,iliiiN' ,unji'iiijl/, ,,,,,,,(I "IInillaa" "' Illy'", '''"" Nh'" It l 'nt" IaI ii, UK") win'i,,,)' I 'IIn"" I
I I Illl') I r f hip ,,,11 JI"" Ih' "'" Nl'IHMII" f Hl'HillH"' ,,, |Ii'|"',
14A/'f||IV.' / l I"Ii,,['III 1"1'1.|''Iin(" fll"j' //j/ 'do"' I '14n,,,,1i, 'lid" MpudhNlIhIINaAIlea" FOREIGN AND DOMES'Wl'il"i" '
I''lIt", "', W, .INii IIII' Ilhly's,

"r'.nii'| 'Ijiii" "|lniiMi," "id, iniriiwfiili ,, ,,/,,' 1 ,huiNI ('MID' "/'rl :
I J" '/,,,,, 'inrr' I I AfN Nnr "fills.f110/INA/" / "'
I IYIIIY'C" i Indi'li/" fllli, /(liiw/'M" /I' 'I, Ii's" Nfi'IIIUII' "" + Afl'IIIl/I" ', /" IIr, h/hrr 1 1, "hin'sr r",,
,I I Ih" '"' hip rrlfiid r" mid", ll|0 (in" i iI ,In11Nl's /llll' I'MI'lIf/ lim, t\H\" I llllli |"|/ |I"
'" III" 11,1\,\ mid iiiii'ijiiji'" ,A l / '' 'In ,",'II "M'Hii'' '", II" "IAill'U ., "If 'sill'.,
Wnilliill/ Ilif I JII'' |II'('"ii'iil' '' "Ins(,. | ,."nil" .- "lifriiiiMi'ii fig. KNt')'lnf', ',' ''AiAnn,'' Vlld-f,, 'Illlll/ "lllllillil.r" | | < "
II I
I I'f"tiili'f, I I I'M"' ""''" 1 "," HlllK/ | | '' ""I ''/III, 'iK'ir' I
"I'mli? ," 'din, 1111,"., I lii'i'itm'' H4 WIIINANAME'" / .. ( MlM, 1 -.

"Mil Mllll, nlirlllll| | Mill"',, ,lldi'lllii '' M I r"r IIIIIii' "" r ''I'IJI"J4'l '1 '1111:' 1k 1i
: :
/ 'f'llhiI' : ,, / r :
"I "HHilliliiK' '' Mm'' ft" "lull, / MALLONMA ,
Willnl"lililiii'iiiliiH. I| |' '|'''' I'l> ,mli,,I, i, 'I'I/',, I "I", "' '' ( "/''c qj' I'llAHI' ,
N11 hill'
II I inI Iliii' "|,'''."'"P''liliiiinilnu' 'lips inmji'f "''' "" I I'III/ Vll I, I, ti
: ,
I / Hi"' m'd' mid, i IA'inA' | ,., ",,, /A I II") fl. .. i
I 1111" Ahhl" Ily" ,of, f,
illliifidiljlhi ,Mhii-,,, NaIsrh.'s"
"'/[l' / ( ) .IJoOIHOIIOI'H
/1'\1'/1\ ,, A1111' 14,1.,(,, lli',1" ', ll'Nr' NRllnfl4'' YR/R/IhlIbpaprpfA, r/Ibf' (

$<". ""linillU'Cjiiiii/iif" I '/"' i nil'III, Atu "Iu"4. ",./..ft"" fnM" fi1d'" / r" APiIl'I I ItI"
l"it 'fun' "it mill' Hi. ,,1/'il,' priilii. ",IIIfn1V", 1M 1.1111"' $ *"..I, I'1., ( ( / '1.II..\ l'fr1 M,, ,
'
) | /I1n Mil
Wild, mil" hI/iimil'" Miiiiiiiiir,, 'MllilliMm ,, 1A< KI' I'Fm 'IN HI'" ,n,>.nifimifh'i'M, 1 ,' rnnn,,, :W; f>(ii l'I's) / ,
I ', fiiiiliil'/ ilrl 1"/I /flu' Mini '/",liili,:,, I'( ,I '1 ( "It. Ininlnif/ tin "/IhrllfNNNII/ \ \ \ i/tlif/ \ Wit"liirIliii Wnlllliylhhpr'IAii'f,, ,i'ijii"jn''' ''llliiM, I I'm. II, III M 4 t.'A""M' '!"*,
,
!' | '' '
Will" *illlllii,$ > mill, Hi'i'iriirXiiilljr. \ /'. irnf'ifiir/i' / MA V ANN/1
'In f' AiiP'sII, '", iii's1A' ilif/liffl" "lit iifl'liftifi'it" ''' ,IM hi'
/ lit
,," "hid''ifill "A1rrrl jiiliMiljlllitf\'|''' '! '' .Hi'ili'inl"'' ./ A""iil' '/n., A A iM'ilniiiTi' ,,,, I ,n, MumiiMlI 'f I
1 "fin/ "' /" "
I I
In Hi",lII"1". .' Inn I,ofllny, If' A ,,' "
n l Illlllf 1111"
S'i lifmi'f Imllly *.< t"li. i iI 'lip'sI/1"'M'"I", "njm"I./ / "i',mili'f,,,' f Mi f, /I' I 'I'lll'i) A'I'll'.* ,M"" ,V "I''! '"',//11 ,/IA'1'I,
'i/ nr ihn, I'lil' mid, INN, diyilMn ',' *' }', I.iinfin'snip Anliif, mid, 'j,1fI"'r'' Illlllll" I I ,Illl ,Ill ,III,
,,. I,," "lmjiiil| / ("ii"iil,,,,,I I .r1 I Aerulisp"' '
I I'/'iidi if.. iiiii'" IIIAii, ;" MII, M, l'''m """It"'It "
( ndif,,' 'llmifiufmid' 'lliNgrnrYip ,, Books H'
R/MN, .l. r WIRA1hNInur1A'srflnrlilip'sh / '/
in'ifi'' Mini'' ') (II" *'iif i I n mtfi, ,, ,
ilr/ I Im' Ahi', /,Ini' rl,"t< I'f"1' /, ''''' '' ,I'siA/iWWPu'i'mAl'R, ,
I di" Miilnh I diir' IIIKI' ,iiifMfr.. Hi/ lied" /111N1h's, Nn'I .NIn"f, f 11,11'.11"t$ /, "
Win'" 'it lli"f Imiri"I 'lli''" ,"M,,..I 'il' 'mi, i'('..'l'I if ml,' Hiiiiniii'Hf'/ '| '
I ,nil"f, ,id" "id mid lii", ANA, V, W HIMH. { ,V (CO/ 9
I'.fll"r II""' lii'lfi'iMtl" ,, <1'i' / Aphl" ,, I,,,1, t1"II".1I. "'lfll/ IK 1 Alr(" 'ni"fiiriiM, ,, '( 1
I ii "liAtnlhh,', 'Illlll',
'I"rmn mul, ,, "Inn' 'fn' Hi' 'I'M' /1IIIINIII, IAIA1AllIai '\/AA/A1r1//n \hV'4, W.1

,bnrnnnnh td\'nU'fmtut f ,If). f firdir-, from, II"" "in'rr, *MI'" "1/ IfAttu"
Cotton Fnctori
.l !II! 'INA' ?
QOUTHEflN I
."''i,,,,,,"II unit br11I/AI, baMMIII/An, ,,.

BAG MANUFACTORY, FOR>>


""fie111ANNA, WhA//, NAANIAhM" MEriOHANTO 1

n PAPKH f I r VV\ l
IIr': -
ri.< ,.if .. iii'i I 111" ."$ RnA, 11'I' Ifrn'

i <,li, "I'smLA' .lll, nn//i''. '',,1x11"' A'', ,
,
'Iff "" / ,
r/Inllfxnlblhl'md' I n
A
it',, i 1". Wli'' 'l f'srnn,. ,, I,M,,> full .. f "fl l fif,tpfrf' | /q/'snnflnA/ |,,(( 7

.".", (LA4 NAIA MAININA I.hAlAnnhN'flN /. 203
t(5" Bryan and
)
/ AA11A, 7An1.' A1/Aul/, rl'sM's AN
"N'sAAIAf" II",..'. 1.',,", Ar hip MAll ,II,
I', I///q"/ AA' ,AI/1s., N'MfInAIMnrIAN" / M !/AirI,( '4v \ N '
H Hf's4, a,lift$ n' r'st1MN, .INN. ,//mfrr It"It him' 'In :4 4IY 4i I
.
I/AAI's IAf4 r4'sRr ,.,. Ilrrrl. I ""*Y4, 'Inmgn.'s' Rrn'yrm"'s1'sfrni. ,,
>ff'. N'slnMI" "IM's14NhMne'' 11hARA. fAr '/fli/ "ll''f' '. IMIIV' I ill ,lullli'l, i
n/AM'hMMI /"/ ,,,, ."/""AM ''fi" ".Af"" InWr. "NRA11A ",. M
nt .. J lie"MAM' hip, /MI ff 11w,, 'AInAM .. RIRIi/ IIn. N"A 1ft ,lh's r'sfRMr' frr InAUm's"1lri "
,"' ,., r/ '" Ir ur" 1's ''qr/ nfflr," ,IA ArMn I'uu'r I Of" Illl 14 ,if
,
M r 1fAf1ttUII 110, ",,IwAI Nr,ft' """n '/I .1'/1' "br.' ''''. 1' ,I I
,p1, 1 iii' H filii "'/I '" rlni/h,' Wf'' .11 ,..,...,.
I 'r's' n I '''' 'ifji" "" It...... "u-
.. .I/N's. A m ,h'snA "hkh R 11.s., ,,1IIe/ All .........."'"
,
....,fit "r1rv.RA....... 'n, '" ,. ..... "I'II'MIf: I/A/IM/ 'rwIVEI'YVf.fIFf'Ir' t
<;r. r of,/rtlrF. r M ANNA, I Irr _""' ", fuJ..
Ywn/I, II' lw. wAaNN IMraii ,1'sIIrAMM's. A '-'''''' r'b" "" ",, ,
Iynl/ .,, 1 An' /Al t IA
upIHrrH, A n"
,
A, ntrrMte: : i co-
frr"n, I"M'rnIASN (

..,. COTTON P,1oTouMnasl

NNM4*% rIIIM'sIMA

0 If.1A.'sA r AAAr.A N.AMA, ( Ormmlwrfon' M"th4nu/ '

AAI AA111AAAMAN rAP/ ArAIY1A At ManlJ'; 1 1J

.<.....* a*.<,.u
I
/MA MrAAA/AN1 Ilrr/Idl pprw .. 'i'
b/ n r.'s .N W
MrA S t HOWS J rI.I., ill .P MINA/. ......4 '
; 00110.I
AI .' ... f "" n I.

: J's:; I I ..i
w. vim' UU", lid Ilurs

rw I ..rl h .p,., f ..I I,
MA A WT 7I WfTT
.
sI III / ++ --
I 1'ska
.9 rs

M I Ir.'s <. Ives' EmpoiIWiirr ::

.. .. wsrl "

l 10911: II Y A IT. llffll Nl'

........ ..II 1'a,.'.. 'FI.UTO 7t..rrn. t

"'t I 1fi M14 i'ar...... rl' .. 1 .s .1 y. r .

M'RM'N' .!.'..',rM'I : Cable IitpIIdIrs I r

a.. -: IM.RAR. DraperwtlriKr


.PO r i w .
., '
; ... .,. Af .. _., :' :; HIKHI .

-.r. .-
i ,.$. hrdihw +1N I .H n'n: ..;....'-' t'--z.. I'1/IIr/ llriifltilata

i '. .... IY" .
,
pr ...
''' "
(Un-rON rAUlOIUJ( # Ii' ...... .... ._j 111'-11' __. Caps a

r
_.. ......... .. .
Nrrrs... ..... ..'... ""- -- .
_.
E. D.
SMI?
OUttQAH a '..Ielll..0..,


I II I "". Cotton Factors[, .

f -( 'sN+',AIIfIIIM+MIAIrtr! ._.
; ... 1... wAafw. [ aRtiER'' tll
""nwNArn a an w .*# .* .. .. .... "'l tt8fv. .. "'Nli f "; ,


j ...., ..... n 'f 'sNi0'sI.N's p'' I. r-:AlllU: ti 'IIII iAr1 .... 1nPNPIaN f ? *. IfftfHffifwfIILSHAW ,itirrr4R11f4 {,;f',.t:'I.I< t


n A KfWlHUH & OKI f: LVI UtJI.1 LJ I., 0 ..., ...+.J i !'aNRlp..III I IMNaI*.1.\KtUfW.\ ; 1'. .n \.vc ..-.I......'J ......+......44. ... -...........4 .
"I"''''S w' .... H. "
d' .1 U tit .. ug's '"

.. '" ..... .. ., .. ,... .."', -...-, ....-- r .1
-l Aa + NN airrrtn.Ir ... "" _. .... ........" 1',.,..I.... ..... wi 1..1''...... e''.......

Iiii'.ra _* e : I 1 & SILVA.

k'.. W
DRY OOOD0. f!


: Will)J Ii "h< mk4"' ''' M A"ft I tt.

,..,. i.... wlie. .. ..

mm k OltOOlCJJRY. OEttNA: ,

......; .. ... .. .. )." ....
IN$.,... Nam I ilAw+rNI N( IkAIMIN
:1IIt"!
I JTJ: c.' oft ...>.) ......... I.3I.Arl'j. .,.. 't.'N"" "" Imo. ....

+N...." .III....
': j [r! ,i>I,lKlM! >\ipM1IIR ...
I Rai 4i ..t. .

III A' ., .....r...hMieIMlM 4 .1 .U ..... ---SW' L ] 'nae M ,a,

.. ... ......r i II i iHATH I\ 1; I ; f .. *" lllJJ .. ,. .... .r1I, rIIIII4tn" .> fMJf:" "


", "'hMtLi.t..._";r *> --- Wit! ,. Mss f w= .wds I.' .n.. .k


et I l
"'" AW O JUI

... : .r. .. tit ill .II "lal. ''I1'
nrIIIN ---- .. qI.' r .. sr.. d .... .
,...." ............
I T J Jl4 -- 1fIr-.ti. __ tilt ...
.' INS IMrlIIIr .... ,, ,
-
nM'NAl1A' alI1W anw oJ44t "-- .tI- I '
__ -J71'- ...
-
J Ifllill ilblln, !I J.r11J1I1III Im""r 1" tlt"N". t ., "M.

-" j Itll.1 .. ... ..
.
..
.
*
JI _: Ul !J'''' ...
..
'" .''-'It .. .'... s mil r "N-N --Ar"1. .Nlr 1'. .., .. ..
_-,. '1

... IIIIiIfp .... ........ I ,'- .'X... Jill WI (.' .III ..'..rllll" .. LA._ .r.. ....d. -. |l4lOS_ H kst4M


-, Inl 4. .. it,.. .,., Are. ,. ........

0 1M1 I *1 111.1:1io : .. .. ...

l ... V Ifi. ... ..

.. alw.
-
,

'"" ", ,L ,'c h' ,'. __ .. u ". 'd b B ._, '" .. .. .. > .' _._ ,
-
.
f C Ie: .Id- '
;; 1 1I 11'I. U _00'HHNFr