<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00050
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: August 15, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00050
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
_.. .* -
.
/

\

ii,.II
)! :;J)


( --. .' .- -------._ _ _ _ _
I it it TIrE I. TALLAHASSEE I ] SENTINEL. .


:: .... _.-- .. .. .... .-. .- .. .
'-_:='- .' -= .- ..
-:

BY J. BEUKLKN (OLIVEK.) TALLAHASSEE, FLA. ATI11ST 1. ( I i I.:. ISt( ;. NEW SEU I E.\ 014s (UNO. 7!!).

1 1p
'


I The Sentinel.Vllll.KIIF.ri ; --- i'rotosional- : % (tfanb! &c. loll I'lvnllii U 11tII'i* :>}i iq'. inn-l tla-ll.liltlinlmrliiMi Hut 'ot i (iiirw-IK Ilu1.I1 u>nll" :: :, Jacksonville Correspondence CITY DIRECTORY.n I I iraU4hrrctrntiCmrnt! % ;\ ti1j1Vi (1 : Mii.' l>.\Tt. AND THVR.iDAY! ,'\ilijntiini I! nil In (lie. niiint nf Ciiiij .
,. ---- .. -.-- .- MCQUEEN MCINTOSH, --- I : 1:1:1.: : ; : :;

I II"! iii 1 III:, | Jiiini.ird \\ill n it, i in. 'inii.\ i ,.tahuu.?, GREGORY & ARCHER p Pee i Georgia' 4
"I'K.-H'hol TaMasseeCHANGE
.
ATTORNEY AT / An ? ,
LAW / l'I.
;. ,. ,\lur IUI'I': 1'1' Ihl I Ilh 11-11.1.; lo ill 1..1-11. '//I "'''I* \.ink, N,<,il .ii-.. ,y, .it Ills .1.1 I I -liimlTHUS. I
: TArr\H.\ssr.i; ;I:, n.Mittiu.i : I a,, Arpt.rnt: ( .v fP., Put
toni\ .t.I' .IU..1! !fli.t.uy< | uf '!h ,, < \Ilh'.II') \
,
.
: ja,5.l: Ii. I;". J' 1. \\1"1. .11 .. .
a
.1 'a a a fliOtitiltliuult% ""W.OI.T.\
l I IN 1II I MM.IM'I I IUNK l.t 1I.IMMI.I I Cliimli .lt/\ < I Out nut nt.'il l'ti.nuit.ntil
OFI-II) ;.:; Will; in; i, ,1"I ill, hfl., ,,( llnlourtnbinln; I:up'* .-- --.-. I / "rf".t"I"W, O '.."i". ,,ail/, a .:II..I"rtn| t- II.mii' i r, r.illtilnuwt'O, I1'1... 1 '
.
I "I'r. '1 hr 0. lu.liiiI.I I SI-M l v.: Km Tin- MoliiliTii'Hiu, I liI'f? ,: O"I'"I/-III' ,./t0 libiint-./ftit "
: ) 7. 1..7 ltsfi1tti j I n ciiilimi- !W1.w' : J' i ."
... _. .. l'i'sPqtin: i: 1'1 trf ij.aat W7.1
'4' - -- i I 'A."I 1.,1. a"" rl.v' SI IIIU i A I. 'I 'L. ,
in-"iili-iifiiii| : ) >tiMliiilull: ) finit ininllniiiIlitw : f 11'1 11 VV
\: "i A. C. WHITNER ilonllit in nne r.llih' 11'1 tin 11.1) lli'iA ..I'th- ...i.. U'I"'l'I:t'juiii .Ui.uabut.. \ 1 | | ,1 .'h.llt. t tilt I I'II, I ,ItHtHN; tttlil I ItftMl; 'I.. ERUCGISTS.t ._ I v .

? -.-- f' il ,i' ; ; OF SCHEDULE.
I: MAIl("iS I. II H.A \I 1.1111.In
\ TTII'1'1.W! uI .i"liiii| |liltIut' | r lliinki (kit Hiil, if I Hi" \ t DiNiKIUKMV.V .111 ", --
1( WIII'rllee II I Courts nl the State \ .1.1l kM I II ill I :. FI\ .\u|!u'l 1 I tutu I 11' 1.1.11 U"'rh. r

: Largest Circulation in the County and State. 11., I, ; fwmlyJAMKS Illilh.II'1 llu- \ulinf IhRIII, IMIIIIIHIIn- "nitlit The I 1111,1, niiiiii' "ut r Hie :t. .'.loliti I liter IHVI.ml ; ,lIthi Nst I AT THE OLD STAND, ( ),'a P,;,\,".tt t 'ill S.I IiuaI',rut:! l"1'A1"' | 'tn t".I.:aalurt.t Stub' :: '*I"'i I I-a.">",', oil ltaIu: ;ian.
.
tuttle h.ti.iil,, fII"II" linloiiKnnl I t ; .* .t it 'a-S a at| ,.,,11." :"I.'nl t 'iii,, ,hiiiin In'Inw. n.mrdUm
t.'M.WI.KK.TTdllVKV ( I i rial. 101111t.'r" 1'1 "Ir IT r.II-I'I-llnr: "I I 1,1.. I IllUllrultitmipiluYent I ,'. 1 U'IIIill1 .1.1111111.1. u n"I aaattiaal, '. h"\, a "It. ""."nln ttt,. right lit vary tItri'. r

ADVERTISING RATES \ AT t.\W .\SI IOIH'I'rlll'I'II \NlKRVT.illnhvw. I. -.- --- -- 11111. n|I'lIllj In ptiuri lulu nliiniiil ,.1:1; )II\m1| : ; \\II.I.I.\MS.I TAU.AIIASSKK I I I : !1.'LoUII! ( 1 I I > flu a ir .11.1'111111.

4 'I"rhl'nce 111. II ink I l 'i'.uuu'. larger utility: iiiluml lakes nf Ill,) (lllI'llS, ,111,1 <'lat. tuhuug.'I. Af, rill-.li.IIT >11,ii W n*<\TIOXTIIAIN' ttiaasa !'?.
OF THESEMIWEEKLY miUilltl I mav l"AM 11\11.W i: \N \\ITI..I.-. ( aitlierhu'uI "
: ? itl lii-lnrie 111"1" I M.inilnitilweutt milenlmti' I I t, Ui, ; Ijltttliy!; : 7 -at A.M.
Setigu _
tim.II
'j; SENTINEL i Ii. 1'1: Tlimtiiy, iitnr lo\lnir.v' Mi-wulitiirlls, in I"Iii I., u, M.n.tl., ,i-lln .
TI.I.11.1I8U.OIUlI.: ( .\. | 7'iu) ) mr (.r tier njn- I Ili-r wrilui)' |Iu IIM' i-n- ', TliH evpilKis Inle.I''liy. I the I'nglmh: I iui; : :< ;pin ,i AUCIIKKN : :, 1"1"h.. .i>.n tl 1 to"n l I'. M.

PAPY & WESTCOTT, i I l.uke: I Ih.Ur..hl, fioiiuiilUliimiii-lnil I piiniplier I \ lila alt ,,111,1 Ki 1.,11, I'i, lieanil MeiDi Iii i iriiM'oUUiS t 1.1\ ,Linink, Mil .
iiiiiilimntiiMlnliHi I ( line*. iir li1") Hr t Inwrliiiii, $1hi I h'un'lllr I h''l''llrllll' "I Ann'tit 'mi-, iniilI I FULL ASSORTMENT \rrh"III"k" t aty IIVI "
'I". "in9 Iliimn .,'rlloo".. I 71 :v r VVVKV.vv I (flII.1; lair nun li ( \ Elrll'|niis nt IIHII'Iil'lr: in the ."r jut I."tlh' ,' I Itiilinh t tlnv I \ 1 A I flAliK l \a ph." ,it sit,Iuiatalala< HIM .\. ".
"''n<- >. :lai.i-rtliini', .. rm I 1'1'\1 1\.1 ,
I IIfl.. 'III in.-, 'II lniirtliin, . 4 uiS I In, r 1111'11 Anltl'r. teiininiitiii "II'li'.I'I.1 ( I'l.1 lliUniiiiit, ., llnilir" IP In lit* Klliiilliluitiniil' < or t''O''r .sat" \I a pall. fialliSttuTt) ltiiIll II iS?.

TAir\ir.\sstK: .'r. ) !:1.\. I _._._ 1'1 lint ftnilli, nweis sal 1 the liiiine, of I I.,,,. \ III |I I I. 1\',. "1I\.IIIII.h ,
ar i ; ti "I'. M.
... -g S I < I :! *" i I I Ottlce Marine Bank Build I TllK (',\'tlll II \i It-I li.)' priviilililiris fr.1 j.ile.. IMIIII n hpiinlah, tiflleer of ,'( .1.\1'(1 1.lh1"II I 1\11\1\1., t 'l In Hi,.\ t"uuuialt.1.I. ,tu., ,V, I I-I.',m l\i-' lik.i I UO.llt, i Hy . .. .. ., HM> ,\ "MH 1.
I. i":."... : K I : lug. l.ilkii the stIulillIIIY Mul111'1 I. .. 'III a
g Pi K \:01, fnuiil-iiii. '\1,1'1. IVrnlnr rouiih I;: rixer l"fll" 1\ MiilUi.n .. III, *', .
I II i : I JH-i' 5.i.LfH1 11 I\l J. I' ( ( I < Pure Drugs I 1,111"10'( .'1111 .
.
_H !! : lliiil ll\e miles nlinxo inlo little ,uml I Cit, l'III'\IO\ I ni l I'I.t.
,. dial smile I il' .. .
.Mjrtli.1 Ivir I IIIH
1 !U: II I"al C'ltU-rpilUr iiiuitiiN ) I In llnnks, lllnilvn, I ,ViJKiMtt.i \" a 111'.1',10| ||' || ,a.." .11". o
t 'i t
: fi ; '' UII'II'IIC '" '
xH I > ..
iir f t1l1 tti
|. in tlir l.nko, To this piiint lliciiMfiiiiur I I 1l'< ill.thii" i"i> . .
J N III I": .l *eI i *< :31 ::11 l :-Hi .I isli rollnn u II'rt'. TII'Iilllli.I! > Igu. .I'Y/I.| ('Jg. \rtliiM III .
A. .f."rEKLKIJTTOUKVATLAW.TLLAIIASMKIf I ( ; : : I > \\H I n N, i.iiniirv' .. .. "KI t t'r
:I in 11l :a :.T> if 4.' r-j I M liiw lutarti l "\, runmn IVH.U lim ilnnnnKM XI.MH! ', liy I tho Frenili I llu.-'ileuiil: I. .
l ': n IL i ii 8 $ 44 fl M. M; 1.7 71 'rJ'I-Ir..illl | I lit, -r t loiiii-rli, *, rnnlsinns, \ anil Km nil tutu'. ,..
I il I i & 8$ iii M ni 711':,' 7-s M ViHI .\ .'1.111.\| : cm ('hn"rhood"( -,, I ii\-r i ( I Imi' i unl lime. tie I t.iuilnlMiiere, I In I I"1'.' Wh1 ile.il i MEDICINES 1E. CHEMICALS W 'Ia sit tia illIubtuil A.0 a 1'"H...
L.; ',, col? in :ttn .$.1'M 111 7 I'' !m, !in'' IIH, 4 V hIre up pialrvovi-r the buttu' Hank I 11'.II.h. ,
l'Ike iuui1tuirttI' Uie uninliv lu 1?"::1. ..lnhnH.iiltMiil ; i-i: 11\\ vun iiM; > !! .111 i.tnli u.a 1')1.'
front mid f In | 1111 ,
tn lo 1 II' in from ittuAn li : .
I cut. ::1'1" 1.11.! 1 I'n tin IMI' 11.0 ; m. I .lil't Idi.,1 Ihll. i,11 ., u si tl1rknl ,11'I,
I. '' l'Ol.\OI ti in. mim\ !I. *il s-il mjji. ;M lit *i ) --- I I : il I l'ennlaiiiii tJimKei, IMIIII in I 17U7, Wh.1' ) lhllkl..I'1 'atl. I l.alOSt., 'I Irk. J ,mi !I' :.
I. I r 01 'iki u-i ia am ?ma a-a :nm 4011Thialiotc Si If" 'I I nil. ,.,.,, .
.j-,7._ y"T. ilni ... .1 1 "
; I w
: ulin in .illrr, ," ( ,' imtiuiilal, \ \lt 1 ) ALSO,
wTosBORN Thr in Allmin.i '; ji-iiix nOllh 1.11 'Ol11'1.
\ 'Ai.tUli, 1'llrl' : : ""I.r. j jilimv ,
mil-nan.- our CAI I'ftftl. I I l -. ,,, I I i r t linn "ei.Iii .
_Vtvi-rtliM-imma niincrimipinlud, hy the) C'A-II n III not ,, llio fulliittlnj. ; it'iiillsliilis: -JT"l '' liiiw (II'lml.. tuf luiii.ij I the gi 111.II'I""I,1 I inIhe t'I. .11",1 11/ et itin n mail' run, i ansitas hII. .

p t- ." urntualtinlfon.If,tim nmney i-ncloti-d. diM-a not 1 co\er the nuinlurorin.v.rtlonii AFTOIIXHY AT LV, M, :lo \IVilT-innortl.v| lor tinl.l.n, K., 2'l.illi I :i I I.euoruIiuig j''I I 1.\ W"r.I. 1".II'I"illle.I"I""II.II.': .' HH MI4. u n.; .\. I.I. I'nints. Oils I 1",1',1,I' I ilt.nl.1..k.lIh.,,a I II. _. .. ,.... 1 in, I'. "M t
hV
oo-d. It will ho linu-rlc-d a Im nnmln-r ifNo .\ In Ih,' ITIISIM of 11.1)! jiiirtliiwliilisoir 1 M.iji..uty'| I'm-Imtli' (.. .". '\"Ii..1, \1111'11'I'I"t I $ \t Mvlv'U.l.MliMiO Sit, ill' I 1.11"10' N l" n
I tiTne \\riM' I'K\CTK'K: In the tuiiMll'iiiuUiirthASlut. Stilta apt 1'..".".h . .
r.on \ tI
1"01",111| will bu entertnlntil ncl"yn..llt III any.llllnu > > .-, mill III prom-elite, Cliilini nmilntt IndhlduulK 31 I )CaIN of age wiriin! (dm 'lu.+ttitultuul,! in iinly li\' hIs ion Wll.ll. hi' ILo'IIl..1 ( ; ', M.MUKA; : CO., \
1. hut I'l'ItIPt'lT MONBY roradirrli.|nir \ .lohii-i in un limit aa liar us I.nke I liemji', CllluKii. II".I""I"dl I ," t.I"I'uat.ti I TatlN I-IIIIK, l'.ITVN1tll.
nnil the | "
iitfiinist I the In I hi' Conil have rc-IWil, to nnNlt'iln' > pelt ) )
: 1.\'ru"11 I.\ull' They I
nf Iho will bupi-nt to mlvrlliiM
I two
tile oi cTTile. only 1'1'' ,
11111.. I to the I lain Ill"uhn or In-lorn, tin)' "I l nqiurtuiinla nt Wimli- ilnih iiotins ilin\n (In1 rtiriiwlllisufllii'. veetihie 'ruir1ieiituiie laaOta" 1',1"h. .. .. ,H-lll: I'1.
) .
\ .ulu.lii.ollil. an e.l"cl HKn.iiim.-nl contrary Iwr. 1111hll" plarnl llicriinlrnl nf the, Stale In :111 t N .. 11'1'1 ", I. .'"- .... .,lk 1I I n ,\. ti

ninttrr. Ion ilic. "lib tilt pentu of hum wonI 11Alln.le Monroe llank) Hiillilinit. Tulluli.i...., Itt the liatuls of tlio 111'roc IillI"I ml must the. linn' kiepln- ll.iv., .I Ililllniil, Hull,,1,11.vxi. .\\rrh'I..- ill'' Jiu,!.,.kniiiu| |11 tyrrU .|ill.| .,.. .. Hill .t. M
lo the Iliu*. or 110 wonle, uiakoawi'inix'' 'I.rllll --.- lln liuiPuhilttriuIiI 1"1,1, I i. Journal, I Ihiniii.iiln i 14 lu I'. 31|

l IS, 1'7; -.111 111'11 I'l.lV r' (' uI.IIrrl\ui: \\FA-Tlll' | : piihli-he.l, lit LouIon In I;t.l.' Inn' lest. \ 1 I' M.r.sNi-x: : IyeS ti i ; Connection.
|hair In I llinii i list iuj.ilhuug liiuiiN; \r Ve ,
SMmRII'TIO.VTO C. J I' (COO() : Mn-rilfs) nnil Tnelll'1.1. of Nnrlli (Caniliniinpin iiur!hiilh I tu, II'"llnr.II1' t aunt/ :iiullii'|'|:ir.\ I ,'It,., .!. .,..III.hl11I,11I.\ .-,." 1 lull.-. itt Mitk. far Nn H
lili-ioiii.nlHiiillliii lilM.r, .,,'hnoollll..1. .
.
Mil.llM'IX.I'rnpl Ilii-lllli
111 ,1. I I. |1111t
,
,' t in ( The Ittu luiluttat, ,'h \Is \ ilil t '
IIIC\1111.t110lllly "lllh''li"l"I Miuni'ei" ii alto ti HIM \ iII ittttu' II' iata' 'II' taaaauauli''. ""' Cit"l''r' "Kinnv' I I"air,..
: \ nfli linns ., biniinlli-ss 1111111,11..1'1.) l ill that I "I'11"1i. I ) h'oh "I". IIIklnr.1,, h"'ool",!, tth.TInil", '.1 I- I'M III.- "iiii.
Tho Sentinel 11:11 11\11) Ilw.; 'o ID talus ,1' HIP t "III .
''I .
,
: 1"111.1111
Semi-Weekly I"rlh" 'I"il 'I Ih".I'l7Ih.' "'"h tI ''''III'hll'| I'Ianlati,." raur Ni-. II,.
Attorney LawandLand I HIP Studlavs! I'IP' IIP SI i. I'l'ijov: ) 1"1.11..
Agent pay mi ( I :ilpnuiinniint llor.ilpu1Hififlliis, I Iliul ten : alli-r
l I''i r Annum.. . ..f i INI / 1"1 I'ili. ji-ais lltiiin-., SnlilliM, niitl I'liiiliiLti-s.' \ Mmof' "I"| ., l,,,| Iliilnliililiiv, _
." fit nionihi... . 3 mi !liiui no iirnoticnl r\i-
three monihi... . S nil KEIiNAXWXA, KI.OKIHA. I lii-tlng that the HlirrilT will not ,lip nlloxvpil littUt olbi-r ti lends in 1 l.omlou, lit iniiliIhriu I I tups u j In I i 1:. .\. SlhlNi.i : }'&Ult. and .lulf, 'It. I-.UJ l 11r..lf! t
?' u.llb.erl"tlon t4kclI !f.r IIr vliorlur pi-rlotl thoU IhreolII..nlh. y
.. ; null property, for Iliriioii-pnjiiii-nl" "of \. I the one up Iliu St. Jolms us far us .\"I'II..n, <;iiii< i Itauuat, I '.,","1..111"1",1",1." ,

:Airll|" U. 1",?. fl-wnm ... I 1111'M 1'III.ull.111 ilti ond loath "Mm, loner lriiliuug. I... i41'l ll.lU: V\y\\ 'Va'W O\\\.V. .

HOOK AMI Jon PI1INTINU.UuvlnKiiiuila ---WM.-- srnoGUE Tin. : UIUIMOMI I ls.tllm. pH-al| >iiiR of HIP : house"herp I'ulnlka now i-lamls, ai-rosN the, Kninllv, lI'III"h', ,, utah ri.iiili-m' Hnpilleii| Toilet Articles.. 0-

n-pniliallon of the \\lull) nf Aim linn lo HIP Sunanni-e, and another
ailjlllans our Jon DFPAUTUKNT: "roullmlllliln" HIIannas "I \\.11.1\1111111\1.111.I l > I FLORIDA.
4 at Law Virjtininby Iliinnirnlt iiml "r..w. !"isVo : lip thu N. Jlhl' In I Ijike I Iliiir i*. The, \Mil-il, .mnl H, 11111 (',"h',1\'r.II""I.\, t inirel.li. ; .
\ rei'thcil larii! nnil\ hue n'oi intent Attorney
11111hu'llIg )Just a ; \ .. <
ore for lln-so titufuirt I In .
sorry tltuatiS. upllnof .
IIP lilt i. nriltin, Mja Cnli-riiljp, "in I HIP
of 1'aperu mid Cllrll."III'e now prqiurcil' tuevuiutu llio \ll.I ,
K.
nnrniiiKHhiili \\clnivo' IHPII civinllii'in ( CliMilC f' >
nil Llnils of.Toll I'UIM-INO nil UA Mvurttble.: terms IIH.my '1'\ILA 1 A SSE': : I-LA. for weeks, llu-y" ln-cilio-f.lv ruslii,'tl Into tlintillliy 'I pirit of I tl old truts, ilurL",' Vilnltli all Hint Will li nniKii, thai, ..liuelei.Juici ,

-: estnbllshnient lu the Southern ShiUfl, nnil in im ., (11"1'of II liiili mm piirly;:, anil, 1 '"II HPHO lrh'III.'e of im'.iirenhii! h |HiailesitlieisnninluiL'M ISOlln( ) I I I INTENTION( I I \ .
\ hfluuutil' iitiviitloN 1- {
tonI' Btyle. l'ai tlcuhtr attention will tic j\en! to ,tTu.R. liii Iii,. iindi-Mlini' .1") m innV ln" Ihlll'\1 the I/Il" In-ill llii-ni wilhioiitempi inileilioM-. I liineriilly uliable us In slock' \Ut \ '; .- .
." illT \ 1'I kfcji our ;ir"fI'i
the of Bill Head, flrciihir.i, Notus, Drann, ,titan Kooinorilu-llirkof' tin, Ni.r| immill, '
prlntlnit Oleo II single I.:it-Is, I he can dexerilie' it atIuitlg) uilhoiil Ihl : 3GILMOR((1\'n'lb1tuu'utti, ..
.
nt f" ly .Inlt 1 ln.7JKSSHT. "
k lurks., Ul.mks ol nil kinds Dray HCCT||',!., Bills of tl"l'II"lol." '" his. ifliii/ I unit ki en .I'nllill, I I lilt'(u', riiilirnriiigMry 1 I I I I t ) ',.- .
4 Uiiklni'M nnil Visilin L'linS. Mr.I W. L. (lot ," I'lirnNliMilip t ui tilt ; ,Fat i iiuil 1'11111\.1111 J
1'lIl11l'hI1'l8.llcl" ,
Liilliiri louiul
I" I I nt .
tI try i "a"Ih', nbju-t, luau' alIt him K\IN! I. IIiilg I114Ulllly a .:
BEtU ulih In Ihiiso nlllii-litl nllli "I I "
Irt, Ac. All orders Mill bu nltiiiikd to ulth 1 anilpp HitM">V HOUSEtolJ1IT
his nnik mi, linpnrlunt plaep, : ninnli|! mil' aillhoii I ,
1'1.| I
"H''lch.QJlcucxnl' ATTORNEY AT LAW li. s.ij-8 '
"Titkipoininon miillc'ii : liuanil till Tin1: Ilf"llljll it ecinvejs I ii-speitin Ibe.iboiijjines 1st Glass Hstablisbm. M.I (()'Jg\i It\: ( '
siring Mi C..MMANI.KI.
1'11. ,111 :::.
ASI. ii rink il It 11'111 \\iinl or i-ollrp. inakcH 1 liidispi'iisnblu, lo i I the, lilnuryol ::1( ) : SL( "I\IJo,

SOLICITOR) ( ( ) : 1 : ( '11\ N'IIV( : I Jut il IIP )your rnnttmit ilrink' "for II or 1 I wii-k-4.: I e\ery 1'"III..III.1' : \\'t Iii,::tau llti' ,:alat.IIIlat:.::.\!l.UIS, Na-w OltI-fit toni Nut,, liii tlrtuaiuiu.i.t, tutu I.. Alan uiut I

mhednx TallnliHfciM'r, I-'loililii. "ill 1 mini:"," uml, mi-'ar! I inaKian i-\ippnt, ||" I A. nitiit "M'111i.1 lo I.iilse S ;limn", ninleil.i, BALTIMORE, MARYLAND.KIRKLAND Tin' fm-ililii'S no\v IIlIi"'I'III'I') ; rl- ;J2l.tlala :Ii,'.it iii'III a.tluaa tatt.5: :taa-r:.tutu I:I.Schoonor. la( Ia. Si. .Sidrk tuna, luliut,,:tluuuia ruuiuirat, at :Iaiiaatlu.: a'hilt;

.- --.- OKI'K'K; OVKIt; .SPVIK I; IIASh' I.Ihl'II I hl'e 1 ito enrcil of I IIP 1011.1| uuftru, .I Ianil 11'1 mli)lo 1'\Ulhl Hie ailjaienl inniilry) amiIn I jug Hlliilil'.H| | mi nliiill. I lI"t' it'I', rlii-; .lila,.h.h".III.tr"I"IIl..H l'aatgtal. aluual l'.l.uatug.rt, 100 itt a.. Miii uuay,In tituS will' h. .

; ; ; !Itiilnry nl in, '1''IIil, f'II "rsonal oliM'lt.itinii' I tin' lenoiiiees A. CO. Proprietors.rpllH .. ailitrlirli'M. '"111'1,10 k itt.ltuua h. auaat r"Q"I.
lor.uor-flnvITl H Walker;: n'l-ldoni i', Tallnhniwe.luut. ,,lilly II. iiMily J 1I1'1'1"IIR. 111'C my Mius. to nll'i-r; iimii' 'lint |. tiuiaiauy ulaaay 10.11.1 ,tul 3tt. .\.
bmynmr-W. W. .1., ".'lIey. IVn-iuiiln. .-- -_. !. -. I lIar nws 111'ur. 1tl, IIMI nf innlli-n II"." : and apabilltii'H, of I I"illl \hh I h, ((0.11"'I'llh"'ri.1 U"M" SM. liar ui., utah 1.1 III 00"1'" rink
..,,"'.1'1' .'\',...I.lh''J.II"II., Taltiliawiu.Tohn \\V Imy iioiii- I lull, I IlirIMH lMusr .\ I lUll, II\.
'h"I'roI -. Ikanl WIL\IS( ): CALL. -- -- aienlliry aio; \illi llll'assiulii'| "d I IIOICI.I : n' u|"'niil anal inml I) 'Inrnlnliuil. Ailu lilt tar Itluti, Itt "Wll'I""I',

/', ''''-l-han. II. Awl In, .., .. I COIION 1 TVXTO UK 11'. m'Ilhl HKK.-TlipTiisniliHna itoiiieiiiiI'uniLslieil| l"I.11. uhiih may mil I bit, 1 t 1I1I,."ittliiint In. n ,IIIIIKI, i.npeilor iimnin-r, eteryleiinlMlii I, ami 1 only IhJIIII'I.linJJI't p I IIOIHCN.I Ki-b. u IMI7. *hstfREGULAR a

Itt"y. I'ab.(Int'l innfaII-Jno. I IHal. II A., lolhnlIh.'orh'y.h: COUNSELLOR AT LAW, (Ala) ("" '1' wij's "Wi 1".11 Iliat nninleiestiiif loyonr ri'Milcis.' At tinDm Hi indof :'I'lie' ,-taauahia::,:ul :a's tint nl I :t tilt I taunt:: tituuhahi.tauuiuitt hull;:! I I tvlll,,, tat::, luniiil ut hit'.; lie.tlierrln.,:lit: ;llio" I'll)'niciiiiiH ami olliiTx. arc invilnlo t

i.mvnar'n ht't J'UCCIlf l'rIml.tits) ...T'sn,-."/,,,'.,COHlt-William tt(' Ihrl'h.Fllnr.t ... l.irtfo "-"II"IY. (.rnniiKwoil <>ruii-ii "I ]IIIIPIIIC|| : like (irnrne l Is I Drayton) Island, tHuS !hll.1 ui1I. 11,11".1.1.,11,. ,", ,, mnl KliillnlMi.it, ': uliiuvefl.' Ii i-\nMiini' niir Ntoi-k, 1111,1' \\liii-li GULF PACKET

II" liul'ont: Ih'IIJII
'''-/. .".,/t -.IOIIICb .M. Ilik.-i .nirini', .!:Tmsltuiigit. -u-- vlr"I1lrL 1'lly"IMI..1. Illr'lll II lid, wo warrant.JI'HT ,. 'I 1111': Al h HTr'AMSIIII1ALLIANCE
.. HIP rntlnii( Statusitli the of'iiili'uvoiiiirlo ) about t Inn thousand nl.n., not lii,urn than onu .1 ru1 HI. 1"17. UlnwUni'
) IIICIIM-K In tint Ciinrlnnf! Flu I lila.uiuuul 1 1""lgl _
Wll.l.TTKM:;, i SUiliI'niirtu: nt Wnvhlnctiiii: :;: .- I rccnvcr fur lie plunti-rB, tile lax Unit IIIIH tutu npnlil hundred mid lilly of wliii'h i I. eh'ur',1 I I'eihapHmiolhei '
.
'm"III1' tot UT.ro'T"!"" IHIUir..Mlinil. ClnimM rcci-lve lirimiiitnttcnUon.L -'.1.1 ---
./'/./ee.f.'I'"lIlllln 1, '" I W:"n ly upon cottnu.: I I i is inlpmli'il, !, lo lirinj IliuHiilijcct hundred, milil! he Thu balance Is NATIONAL HOTEL

'fiY/vr-.luniifl M l.inilriun.MIII1II. - '- lirfure llio ('lulluissil of ( ut Milnahlc. Iii' Mi ,
unvr 'Jalll Humnp, only li.1 tail I lan;e. jorKi lii( : 'KIVt.ll.: A 1./i httlK .\li' StY

.*! "NUIT. i. I JEX) ISVtLI'I Washington mnl, I if no siirri-ssh met nllli, to I -inliei l'n oiunj1! grovu 1> t leniiiikably, Ihrif)'. srtu TIIII

..lul.1.",','ur-.,Sinn Wiivh*')! II.linker : : tlio ""PI"11 Com I ; mnl, If llnally (itClutlgrtlus. llio IIIPH nearly hnndreil. luciauhiuig' inuli'l-, 1 Fresh Garden Seed.
t.tIThnn.sl.w.1tF \\ V.' \ aI\\.t: .I.'ar.l. lrel IIKNVII.I.K; ; : .\ N i II> ( 'II.\II.ES'J'ON
: I "II'IT.I ( AV'p lu-ar Iliat our Ion iisman, Mr.! lluir loud. of fnill. This. It pur; t \II"I"I'.lh, region

",,1.1'\ T. t.UIIlol'lko. !. ( .\ JIJ: Cm.hoek.ls. the ngpnt for tlm company In for < iill\! tiling the orange" and iu mole di li II tll.HOtll ItI3'oI'u,

..". .1. Arnow.BA IENSACOL\ ''U.ellllo.1: mill, I'kkina rnunliii Our )planting,
t 'TtlN!. I mil'IT. II/U.t :. Ihi;?. 7s.wly. fiirnild, liiul lid tur givo the. nmUrr nllll,"." the citron MI'I'I't (M-rfeclly, at I llia> lon 1111111 tol.l%l IBJ.elt'I'1t I .t lit ''IS.\. uaiiac" \vliicli. given full u ilircclioiisor t

.1""r.IJcIlJ..I'IIIIIOIII.1.11") -- ---
A. A. KNIGHT Thu biiiiaua grows IIH Inviiriantly 1111)111 R. JOYNER f;
lu. .'< .10 J. Fleming ('IIA'nl:1 CtMniTK FOII ('OSIIM'H.-Oll( a ll. Proprietor. I'llInlillg..iJ. ,
Irnil bountcoiiHly IIH In thu Aiitillux. ThethirmnniLler

-Jumua Uclihu..Otui1rlleflry FULTIIBON. tlltl I'IT..1,1,1'ff Attorney at t Law Solicitor! in Chancery, ,1.1 to 11'1. King E IIi-Rtrr's Mill, on la, 'tMomlay hiring HCtenil, tuy. in July '"11AII'I '\1',11", I. 'i";1, ,14,15 Iy l'h'Mlchlll rrscrlpllnisloil. ( CEORCE STAPLES Commander

niorit lug, 8U8 tliu fiunnrr, nlinriipil I.KAVK: ; NKVV
'N L. Mitchell. lllllll lood ) F. In Hie Hlnule, hi HIP Ulldrd. UMM. fllll.KANd on tin ITU
AND Hint I'utrlik lick liii ( ) luau, II HI der.) I (frlully" COllllu l tin, hinoiilh lor KeyVe.l hut Inter \-
I'ULASKI I I IIOUSIC I ( )
LION tOUfiTY UrCII Kill1..Imtnnnf viI..1 Him the Mrrciiry Until' In I 100 ,h'!. 'hl, ualer of illaliporlii, toiii-lilnir ut Apului.lileulu, on ur aliout
Hid mill on the pri-vioiiH, nut! jug KI-II. I ii, lull?. trawtr" llu> 'Kill: ul the
ProlMti-E. I. ( !;! OK DKKDS) : ) Knlurday 1II.lh. uml Itt Mnrka
im iiriilmul
,
: ufldtkl'.II.; : ; 'omusrlm thin lako HIP "! of NH ultg. Jliku .,
I'ri'M'ives
I'bri llmilt I'aiirt-l' ; ; nunilii-r ol 1"II"'rlll' tin !.! .Ih. mnl Iiuvlnif hi WiKl .
goiHlly Im v IM ,
I pcr-ions pnspiit, nnnniuiil .//011) NS(O)N MJI'AUK( i ; onJtliK ofiuih
..q..f-W..rd 'TtTT1IW.InIIr43nILu' FOll DIFFERENT STATIC 1 nr fix I ; iniiiith lauitahaiitg. at Nl SlnrUnu'
I'llhuvu ur uhunt I 11111 MIll
'. Ihll111 Iln'IIIIII'111
Iiim-U'lfa Cmnliilato 'jI' .
O. May. .. TIE ( : fur ('ulilgu at tin flrst : Look This Way ol u lln ,in.nHi. uml' Apiilnehli' ol,i im iiruhout the Mil. I
1'itf I..orWt''or-l c. IKinllly.Trftiiiirfr
V -,1. I.. pimilly.t LAKE CITY, FLORIDA. elerlinn" nfli-r I rpor :ani/alioii: of Iliu Slato (!ov- "IUIII"I'II"I.W"I.I SAVANNAH GEORGIA "" t l'o'"U"K' I fril glut' ""(1 l'iu"' ><.i>Ker. ut
I I Is \
t .lIor-l.hulll l Hl.lke.I'mnla I. lr; 111 1.luI,1 I lurje; 11"\h Ih | | ,
V "-w .nii(* i<,-ItolK-rl II, Ciainhh, Juiiu U IIli Will |iraitlut In all llio Matu and n-ili-r.il, Courts In "rl IIII !r.int of iilMint h'l tlioiisiiiul iu'res lieloiiKlni; toHIP W II, WILTBERGER Prop'tr -.-.- I'KKKINH.t IIKKHKV: : 3
.. \ .1. Ii. IhrMliJailor -. Mr. wo to cnnvaswHie '
\ no.I.
Muxwrll prciiimo dlMlrl ,
Fi'kln. AueiilH" New Orleu ..
if Irlintnat 'o 1) Illllon.I'brt t'I.IIL.anal In the I'OCIl> | Court of the l'llld M.U.-II. I II'il of I;ii ,nerd: Joseph I lleiu.tndeThis" JAMES E. PURDY A.
rt- I DKNIIAM: ,
: PNtriH nnil llipn-foro liiH
: : curly "- Apill'.l!I. W'T.; I l.tattll:
A. llryan.tliert 1111111"
nail Collect ( InlmniUT-iin'l the ; Salt $ and Halt
U"lenlllverlllllelll.JII.eb L'nml lug Hpiinj Atfeut Ut. Murka.
lit| ;
( K. banuilurii..Igrut ini-nt as u Hi-i-ki-r, afliT ( c-inluaevH' .-
: Fntitman't ll'irtaa. It. .1. L.-E. M. w en.CITV ti', 1'.;. SMimtf 'l'ungrl"iollnl; sllry.- Cicek, uhiili nearly c'nally| ,I hi jilts, l Ilu ruittgli lid NOW U ;('JllnSIi Iliu lHlHtink ( } t; f'nl.iili.a I il ridiii-i-il r..o.( anal delircrvil
Thin li'lcTiiiinatinn ofPnlrkk Fii klin on
nT iuuilit lu hla Hue, '
rflhlr nholu ,. MONTICELLO HOTEL I"ha"- tt Lint lni oolllA'I'"l.e.! |
ibt mid it nnvl alile I
orntBitn. Medical Notice "piK 1 >l"-iifiiid (nkun ill liy mirpriHfl-lint we nlll 1"lllh. Irlmlhl',1 -uruiiKlit to Tulliiliumojii.' I ltviiunliil "f May 'J, Ml. ttOiwtlTallahassee
\\ttiynr-M\M.\ l>. lMl' inie.RIlih lot 11111 II hal di illicit to thu hpiingilwll .
(W,,,.<: // | ) A'd.er. II. A. Hull Oio. D.unon KAMiOU'll AM HKKSDilN, urn' 1"llillht I IIP I is l1r nwprctaMc, if not 111"1.! "gi -Il Y
F. II. Flaeg, It. II. Ounible, .. U. Pajiy I'. T. IVarce. 1'. DOinOHH in tin) prut tit c ol IitiuIlIuii. ; of I the ; I tljstutuitt his taIl Is. IIIII.IIlyI.t (ieiits and Ladies' Saddles( (

1'l luliiin.ounrll ni.-i-u 9.1 mid 4ib Mondnya In itrh month. (Hike In lliL-MoiiroullullilniK, uppoHlo I llupkln'n /"IIlhll" many 1(1111 pnwnt ( of 1n Spring, I Iliu laud risi-M. abriiplly hut I hy orm'l Mrs. L. A. Madden. to N. Y.

"I.r411..oJl'tY'.lIrrr-t..h.r..Ulllehll..o". tlle. .f. M. U. /"I' -.. )' fl1'I.IIIlln.1 fjixiil ((iinlily, nh.it ".II.lll I nl' iviry klml ami ipiallt, ),
Vnrtltal, Ikrlc f itartft unit IM/if Mittbnm'1 I. IASHII.II. .
(jiiallu.Atrfet. / 1. IEUIIIS.)1( |I' Tun, i TI-.NNKWFH,: : Ely.c1IuN.-TIuu: I triumph, nl lermed "liral i law Iiu, land." I lint iilon tint 'I'lllS Flit.'I.SI' III uIsI l: (': limiim him HlnlL-uml( lnulilit JliiKKy' I itt'....., --_ .
JonlractorTiouuu\ N'm.ry.Hrflnn .1111)! I 15, '1X17.; may II mnl Indeed/" eighth. of I hue, "enliie I ii'iinil reiiutuleil, uml I mnly l Ii'fniiii.-linl
I.. tin; |!ru\vnluw f.ii. tiuii, Iliu N. York Wnrlil, 1"1'1 .I'\'el )
anil A..eJwr4P Vnuttry-A .1. Ra" -- --- mij-H 'I'o, roar uml, 1/111 Muluucon t I luau'"'',', 11:11'111:01'011; ( VIA -
IW-l'h.loll. 1.oluK. ibm MtUllinn, Itlhyanilullrll :M hue uilli whiili II IIIIH Ir.ll. it is IltuItt | 1-
iii: HI)ICAL ( )'J'IC 1C.G prmesimly \1"1 111:111ipuhiUil : lal"UI.I''IIII.lllidy
It..hlnulI..\' P.MI-\. P"'I'r.l' IT. Flfhi-r, J. T.I.t. : : the .f VII"I. An un liuli- I him lor "llli\llll., 1111"r.r 1m Is :NOVT OPEN I'tti t atual. limy, Iliiruejtii,

1k,... J. II. Hull. C. II. Aiiftln and K. M. Wot. Aiilhor- 1p1.lrlll .troi>xl inipreiialei" | nilb bine nilh Ir.iei of Savannab to Now York
,
i/.cl to \AcknoMiKL'mi.iit If IK-wln. KtlluiiuUh' W. BETTON M. D. 11ill of 1111e I'Mlinj or |1"Iiy. It 11"111 Innothing. ) | I fiilt'HIKR'ecoptioii ItiilliiK' III hilt uml Mai I lliiKuh, $$39

in.-ut of JJu"i-r, and lu perform Marriage Ccrcraolij.TALLAIMSDLB Wlicn u titan In ollli-eluut, tinoncr| tn milt, not S inonjli honc\cr to' maku it unpiilati Flnii. Knijllrh U-ullier lit,ltlit. until .Mirtln-uln', ,| ,

: I-UI-T 0..le1l-l.oOIII. VT TUB KAILS.Sntitnuah TAI.LAIIAKsKK, I ll.iilllliA.' 1 tlistrant-Iuiso liin 1Ira.tiun or ilcitinn i un be (11'.ihrllollly halo for .lrilkill. Fnllunlii) 111'' est Khorp of of the Traveling Public.

and the North. clow at ll# o'clock A. M. neigti of the lathe M"uli.t Sail Pprinj, (.'r""k i limnniockHiKinrat WUIIlalllll"I., .
'111111<'. M.lolIlI&I.llIhnd., .". ir. ul 30'd'lf'k. 1'. M. 1 f OOIcu at rt-t-Iilcucc. UIOrlllj1. 11''rlllluIH jinn i, 'laa;1' r.tOrICE u
Minitjjomery.. Mohilu 1'ollnrd I'meacola llarrancatf, JIII.8 HiT.; 17m ly ,uurk-tuol moral hlrellKll) im-sonnl or politii iulcnnUofdniall / &* uo ill Hn\annah route. fi'ride, '" Silver ('rtk in bud,I l '
Sprinj I lew IIKhl
-* -- ,
K.I.I and Ml.lillo Florida i IOM al, 'IX u'clutk. A. M. ul jKipularity. Anil when liu outran piopriely &i I 'haiti, I l.i jlhiT ."d I Ili'inpllalUrx" I :
TUi-l'o-Ulllcv (TII411."ioclu<.k, A. M., anti .*at DR. R./H. RANDOLPH lay in re lxtmrt.anil lil'II.I"L ThU In a bold utri-um, half 1 julio
');( o-clock. 1'. M. 11".illllIl(IUltall' W.iiifii,, Humify uml $!tsg. \\ hlprf, laiu u, ninlm t I I.
Not uiien on tho NiiilwthcurwUB' ._ OKKKKS: lull ens VliOFKM.siUNAL'HKKMCKS i'l Tullnhaiuiu: : Its tiilnlt: lu)'. ..i-iiuljlinK 11.1 1 mliipt llieli-bilii lluirimiieuuveiiienLe ss-iuhi', "il( I""') when 1 lew tkiti four fee-tin L han ; {

Urtli-n kIt ut tlio DriiK Htnrv .f ant. .. dnnry the foi ul their tiLt lion f"III" ,11,1.: mid lilllu more than lulfiiniilu I lunj. I Klilhu Whlitit| la'III'.IIII11.'III.' a

Ur. Jomc.1I0..old.. Korlnr of. Ku. Jubn'a (hnrcb.U..n .- ..]iBUliiiU Archer, will nt receIve l I'r.' Nunli'M.prompt ultviilioii. I uliirly TIM night Cillown tIIY. Imleeil tin: 'r"I' I It-ouiiinc. lileJ.rillg.f) rein.tik.iblu Ially. re -.-.- Muixy, 1'1.. ,'"d 1.1..11I1.,11.., nt (tiny ih" I up a
,* orMrvicv. II A. M and 5 I' MUr. ,
John E. UiiUonI'uator rrwhyterhui! thunb.lliur .- Julie '.'7, )'7. uj.fIIII* lii-wtco cletliou KIM' on llio wliule f iiieiiiilnxImHf.njiiiilily. HL-nihling In upiK.-urani'O the ii-kbrulud" Silver Hun I| >Y :TllK' KOI.I.HWIM1: Vital! ( leat Ktcatuulu.iulla' ,. until
of .rviC4-. lux: A.: M. and H I*. M. i'rayur tuuvliui -- four lilXlmofllieHliit nlu.friiutliiM.il Spring, U\uinilcii fioni 0,1.1, 'll iiiaximiimdepUi r1IK|I : I I'N I"II.IMI'iNTII: Will .
"-\'ry TlmrMlay i vi nlnif. al Ft o'clock. DR. J. S. BONDOFVFHS I I'alnuiii, und, lh- I'lililn Hint ho bu. )Ju.t riCargo 1.1.. (' mid I Hiiuiua.
Iliv. Jaim. i>. llrauch l'a'tor Mi-lhodii-t ('t'hiirch. mnl Whit Uieregiatrutiun ulliiutlier| lu tliulijiii1iiltroAuIi L about forty feel: Thu w t'.c-r! In tmlUwts, ai.t''t it ut,1 HluKv ,

lliir, iir"TvlrolUM A. M. and n P. M. Irnjrrnututitug |hi. profL-Mliiniil Mrvlco lo the chianti! > uln .| 'I lint presi'n nn nl 'n of niinerul inultcr In unlntinn CarlHaililha | |nurmU Line Null Turujais.1.1.it '
entry dueday etculuicaltf O'dUlLnil. aid:: vlritiif: y. D.II"11"1. HI/lii' Iharlmrn uniinandi r "11110.I",' .Iy.
'>l hi.> .ldcD. July In.' I l'nti.DENTISTRY. I. the. VII oTTliurbtlay Uat r and i- .i |h.rfllthy iliapLanou.. thai (hIt.'puuatlIeu1! I iiiiilnaiiuitr
** ur cuIuum-srrnsaa COtta or rtoRioa.I I Hail'lle Pailtf, ltii;aiiu.1 ( l.illm,
-- -- i.lblu thte' of Ice
objerl > on 'i'Iii'ltutiIWrtttllie tl'rlum.1
'I'huhiim.nie| Cuiirl, of Florida I. bold lu the Circuit a.W.nli'rj 1 1 Menlin.ly 1"I..I. .Tlail lut. Llu.Ioa1l..u'.J. i
Kl.KIIIHI.IIY: TO TIIK'OMENTIl .V-Till! lUI-' ninhii, M.IIIII I 1'ouiha I lloiw, Ii,auhia .
1ulla nia I : : | of tInt water wuus TI: tItgrecs Kuh Curry ", \tall lit:.11 ,. ,.1\ ,'WI'rOll, llakor, tuniiiiaiidir
Circuit at Mariaiilui. Mouilay In M.m hMlddlu ,, li. ui-keil 1 lielln un'tulieri of I ;
fr"III'ully .
alTaU4luu.". l.t Muuilay III IKc'r.limamuu 1"1 \ I. nbcldl. nl tthhh Mill I Ins aolil ut u reiuoual-leprulll, I li> Ei: I L IMIIM-IH, MOIIOII,l-omuiauikr.

at Ijiko lily Itt In Ft.li.'y DR. P. P. LEWIS, Itiaomlriictiim CIlIellllll uill In- r"'llire.l.| Two enlirprinliiVankee. iniide hit uut'tuiruunuhr \' VIA ST. MA UK'S, tXnilr Line tuall ttmturd.p.t
)
boulhera Kanlum '' atTamiw atJackwiuvlllu. lit hl"" in III Mirch.HUtlT TXUANASSEE, FLORIDA.H. mull" tliu law nl C'liiiKresn. I', lake w lint b kixm nax I the I ailjiux-nt, l andi I mbrai JAMK0: K I'UtKYMarili X t 1..I.'I.II/i J il l>10, Alkum.' l oliiuiauder.
Die Irln.dl,1 math Our opliiinn that iiu- I l.'i, I 1-yJ. Ui..lf
COURT or rLOWHA-WH-TIIUI JllllllAL C1U ] \\IMJ iWM l.t. l with him Mr. J. .. MOW tier oiiilriicliun Ito L lug thin tlrlll IlM-lf. Tl.e land they lain itlayttyt' ,,- .|"..1| Mill. bt Stall itt aull.Iaty| | 111'11ul tll< I' H. .1 t tlMl 111.-. >-,4in.li-] '| a.. .,in New ...1 ami VIral lla,. k
I law
HIT CUIBTI. lluy *ill, at all Illniw, bo alik-<> 1..1 Uw'uflu..ui.anloiie,1thtn | .1 l'fl"| ( "I lln-y will deflex nil IforlK. to entilrolorluuiitifyit Mil lll'J.t nd4.II.IoIu. 'Ut llOlll 5', ...1.! ,lulll, iia, .1 lor 'Mil. t.Miliuml aIr,. ,ini.ur-
Walton lat Tnrday aRer hat! Mnnilay In April and 1-1 will nukv titnnt. 11. ttaitU4i//y 1"t I tliu reipilrtiuvut u\tU, II it in the Mliming M. S. ELKIN'SLivcry )...,1 I a'at 11101 Ir It.". lag..r AiiuiiuiiiMlatliiliii. Tlurougt"
Tm-Mlay aftA-r.-ld Moudavlii Htriili-mUr. tu M.nlkri'llu MuuIiu mail I "IluTtaiUt\ .. .\ ky Mwsm_ Daniels linyp ilenred MIIIUtwenty ,Ill i t'ra nici ully 'beet atuli'
; Hailnxul. by bluuu Ih.att Irma )'. cluUMol, lit" (Ilii Mxll.ui of thu recentKUppleiuculnry II.: 1 ::.'IIII'k ." : .I aU..i.u-0
IIuluuu.: NlTBrMbyjuterM Monday In April and l tand .a. li. AY'.ik II llhiliii.il Ibillniaiui lu and from New
Tili*. uiinrUKi. hat Tmla an t.l TuiiMlay an>r lil Monday In OcUitier. "..tll IICTWIIIH rciifler appointed Ui klrylwl"rry. '
J4rkMn7'4uS'MondFyTu April and !>4 Monday In IMfr.lalbouu. W. any nlUtu III sail inililary(1'\.I.r viufrr tu- r.ll"y. .1"c. iLc. Oiu: 'luau k of thin juti.luru1YlIn1tIl ...-- AT H130M> STANDHDLOWIIAWJ.S'SHOI' P'&iat1I1C. Ilikita 1\. lurk, *311.
SCARNAC ,
.IMlrkl. any "I.I.It.t I um. .fill '
I'm ,
ft ua. ,
If' Tuwlay alter ad Mouday In May and MInrvdAyafUMth Kallruad ami I.O.H; !
I Monday In Oibihcr.I'niiiklln. rnlUil N-ifc II iiiunirifiut( ur fiy dd"l ur bun elevated 1 uf pine, I 1.1..r, : uniph-'' l lti hut,'jun "lair t IraiiNpurlatinu' nil I thtt ) bmy oor ,lit.- ulMi .. /1./ ..

M Monday In May and l-l M.iiuUy iu N" :>. MiymHiilnmtl by Site uultbtry ,hu..I., iUull ,. tin: Uulily| sevoit ludui long mid Iroiu onulu I.\ I.. K U., ,tiial| hit itt" lillnl it ..r UI'| ..'ly U-IIKKR Iw Nut xu ii nh ..turuUIMi
tiauul |
ran |hut-
Haula".-..b'K.Mi.. llh.Bd Monday Momlay In June Juni, and and ill 4ib l Vouday Monday altAr I In, lib Watchmaker r"l"ir..II., tu!:e uii'l .iib.rilx- the imlli ol i.llleeI Ilin tluikM, brooil. Tin- UPCH are n ry 1..r lta, V'TS'"rtV T""jr'*"'''". hloat.'. at 'I'' IIBK::1II II Iiu'ry., 1..; ,.1,1, .1ir..III'1'I.II.t:1.. .I : ; : : AIIiirunuiliicM', 'I. 1..1
Momlay III Novcmbir. I ,..r.'rit.1 l liy hue law lur .11'cn of the. ('uitnl 1,1. L J".! ,. luniwl I from K-ltt.. k, anU tv .-..1011.1..1 I I..I., la 'l.iiu 1I.U.Ut; n LI."It'r"S ; Itiu.I'll .
t 9M1UULB |I birP, olu-ii luorr tliun l Iwo fill in 'diiunttir.I I If.I lila hiaiiki, .".I."U\o| hit. lulucrit, 1".1111lIUhllt I

.......0. tnd Monday.JfUICIJU.In M.irch. .and IIUII CH-U.IHT IT.. AND I JKWKLLKU J "Iat.'1.1 > luUM'. II will \\m .1. rlearly ap[ lie- lu I IIi kory ,".ll arc not unfn.|'ant, \1 Ihui in In11( : I ) risu 'I I.: \IlK.hi' :, .ulnJL.i Jan I. ;I-J.1 of olil$ frli-uila .. lu Ur.K'ilit...!, ty -Mrrnl...O..t. tttt'I.KM 14 lit',
'Irairlliit At .
t
Lil.nykl I "- |nnKius clfl-al or piulnU.-| l U. olliio, uiiilir.VaV lit.unllt'rw".tl. Oil Mo... ).nll.Improvemi '., ; Hr. si.ulm ; >
I.-OU lihAAiluUl.l aiuull of,el. 1m I I"- uml. ." I th" SOAP BTAKCII, 1. :_ .. .
-. April and Nimmber %T H >K, any mtininjial itat/iariy ; t.an dlli chi nl L 1 jtlrk i r. in full bluoinon I. pnpuilr.I l ti 'opl-lt iKith .h. in' -- -
fltr.ut-.4d TiE IT-TY 1111. tin-1. ntlb il t toI" a A. Im. II UJ
Matlianu, ltd M ... .. (LIt 11..) li i j.part uf Ilie proM-nt tll.orjunl/.utiiui till tint: 'at Aii| !
llamlli.Hi.4lh it i-uimot In tonMiruiil tu upply titter 1"OI"t bcller. )nu ipiurler of tt .,11.- d..1,.ii, id I li i riii,; it Change
'. I III lie I IMMIIII ; I (CiriiiUily ( Hlaith
1 .l-i Monday tUn lib' Monday lu April and Nay I I 1.rle1."W11.i.II., I liA.. tllc
mile from Kilrer Spring eouiuicmx the Cliiu'hKrant
iiflUtat initnlicr of Convention
i
lC"A >Ck; IIHUIT.UlajHtu J a .b.. L en-
.
Lvauly 1.1 Monday lu .\11..\,, rhuoaniira .f .:j. tirily tlbwonieuta.I, from, ami 1 In II" way a IriS t of wrt-utcru bnnilrcd ai-ru. It I bImnndid FREE OF CHARGE l..Ue. *
July V. 17 rVKlai olmnbi* M .l : of, the fr.inie "or* iTiu ,f O.l O'KnII 'lIo. on the north ,)8ile Spring' Crockanti Cooklnx MuuX
llaki-r. 41 b .. I"r hat mil Lake j
hut ). ,an>r lib y In Auriltarhna M. S. ELKIN, --- on liy (urjl.cxUmdinK alouj I., all !>ail. ol the illy, every uiurulnxii Wa.blnx VuLh _
:.
., .. thin lake' about t"o mile., rich .
,1 CzIlsiuu.roa Jltiu tHV.-We arc b"ln. M..IH. mud If..'. Dun klu<. for wU liy
\ 1* April .AUc, ION ]EEU; gaIl.f and filled "1U wild licit. ail ( i, .licll tilt tiE
.i.I tt.i.uti.Ifl t In Ic.r thaI ali-rliug jonrnr,! l lu | orange hi by I ,
t, u. tng Man h I-J !;.-:..fim K UUAllFllllIl.' JnVariety
and.Orloner.I'oauly.' a UtAprU TALLHASSCE, FLORIDA iili a ile; rte of wipport .uODI I." I"'f.le mldo! the largest aD o.Ot valuable "r..nu:: bammm '
uml 1 I
,. 1 with iU k ..l.ui 4U lu April a.. : .. l U -.. '.- .i.:. UJ /III'O.u"1 I"ril Tlu-ru L ni .It. Store. Si "

and Ilwb. at.aiy.llavI 'rltI p. :l:>;''. M Mahlr blow j mor ably conducted or blII..r.'I.p.|K-r in John river. Cut up Into ten acre lots, fronting ami Fi-ll. tti-.
.u" ,
1-1 March 16..ly all the Lonutry, and we m-orl the c\i.lc-iitc- on that large eipaiuc of wafa-r ami convertedinto TUB THMKE HOMOfcUVITlio TIIEXEW: STE.UIHH
and thiohIr.
MundaylBj __ _ll. _
_
._
_
i by *1 lii I I iu .rostrily| with ou little atlafuctUjii. In the cultivated orange grove, the C'Um U gr.nL a ill b. Uu ", .hl.1.W l tiuuj luf aule, UVeu ijiivilIruui New Match,
M.Johna.lntuam ad CXTY
0 ai I :. I :. r : W. F.'V. SCOTT, houc of the 5Ui the editor iaj I : would be a Ctt Inmienmi value. ItUu'jwbemm" the *. Snake an.lHCfJlClI&. POXNT,
.\. 1" $I'ILLEIL
( Vola.UIrulMr.. l 4lb Moaday In Much and Master $inc our rauujptlon of tine jmbllailion of iLri a jungle. Tbwo a aeieral orange bauiinui .\IriI3.1tt17.1.1 I Y K 'g'. 'u1ut. S. APKIXH.Xl .

O'al". . 9nd BricklayerAND :i V.r"rl. in X..b buM, every day Las addud lu oo the east shore of the lk.but of unialldiiuentiuua --.- --. M. McCUUMICK. -

( 11 IUilo and & ratlier its uin > May .l. 'HI W..
kampunUtlobrr.. -Slfc"- and CONTRACTOR from the "liJk.Lt-stand/ and eoeuur.jingtut loan bainmock. ely 1" and thc| FtOUH AND CRACKERS. ---- - -ly -- | 'N>\ LENE I.,'tk. .lllulra.al, .W.dneatJay
,
M M ; the oiootli of iu lncrea I B te ellhaw1 YL.ttLlt I ilcauuf mini tarloHoa. the .iiy H4al ka* cbairn.)
Wart i |1'1 July In theiubriiition a
aid liurinx wild Florida .
at .
or
6 It PKEPABEOlociMlnnknrin bolkll. I Ia bl. llM I. reirkm Sl'ILLEJt b., lima of k.vti.g I I harlealim itt f lu Tutdal.al .
,
Ol I "kn-im*. LU pclir. ial.bc ii :.hayt..t .. | Ic-l bu bitn 1 gnat and rapid lUatxeiannoi The sillJ botsywerlckli thai be.t quality of indlxo PLHuivrluw 5. I*. M al t, K M.
l Ckwr.
08U. I"'L C'I.Y.I. ". 4 .be _Ike Itondl K" iteft-rthe returning of o thanks to and tint larxekl The I ] [All lul djy luudu arnuiueiucuta by .kk b naw KctaniUiic,JI'klii .. al a P.
Mottdjy U Monday In 'Ic. / 'uutI1' country Corn M.-, cju iUuya be .Ulkd, Iu 11. Ja<'kMillhV. .rt"-.I.luttllll"-lrdooualk.
I.r. Vei. II 1.1 our lor large of | ( at "o' ..
I''.. t = with fr'D.I.. "<.d.1 bare tune fityoresi.II.U'1 |"tron4gv I.lri; Lake (.'re 1 .any i or- hall 1'rai.ki-n, .. lli .ill cudirakor tu keep| >uilid[ | and dcrivrr aii5til y,,,. aid t'eruaiuluia, t'ruLy 'alloruouu iSlet 1"-
II'bb'' lit Xunday IB AJr.M Monday IJ Ocl.U Notice to Shoe ot 81 Ub and ftn-er orct' uli ut 1..11I1 euatuuit-ra, tnv ul charge Ui any part ot *niyatsittba' rap
Maker The j.rmciiileilut' Uilicrln gnuM ilu4r ( rot k< r 4iid
haY' our aetllen bare .
the
rfu.k Ur. yet rmrrall> "iniilesiun i ity "CO HJlTII,
.
In t
I in ligrolu.nt.ldM-.>> \pnl and .Monday after U Mo C1ALF IKISI I |1'1r and J.I.) I L U".. i unlluc w ill i notinui uII a>lhcrrv In otlur ix> JNI.. w'o 1 ,11 I ,i- h, l.nl5. lvii?. U.bI l'tlMt.i.taali' IUVKIEL 10.

1 It ",4a. ''f \ l _' Mundajad. -.' *. "bt. P'1., Null., iuJ U.tM. : ( ,.,. M,, ',, will W..I"II. t Hale be ittllnl Lu .n) liiiti ..IK/JX'' l"'aitloluud art HavauuahViruawUiia. L. t ILMAUTIN; I1).

'"., i ._ i ill ..'. bid it HI huT a ol uUl ,tiaiii." UI! ,iin Kit.! "i, 'itt '"> suit tiu liiuati ..IK'rl. ->I bUif > .11' K HtdUPtiKU I, I Kl' UbkU: BKLTIMI ud I-acBlUK. it Jatl.kwHlbW.-. JErrktKlW BKOTIIkH.JkkKBEVU .
.
a I V v M. ", Nit 'I P l-LUDV A A BKOTHkUfc S
.1 ) 1 U r' > .IYI Un i:1,' >I'I In m.n. Mu Mutt I t.:.. l..i111.0"11 !,. ).-! $ HlX.KR
July Ii-, IP4I1 'IJo.I, >UM It.f__
-- t
.
; ,-
'
; .- 'M' --.r. \
0---
f .-" .-- --
:
-:;'::' 4. ,._ : j\: - '
Ir : 01. _.- : -i-- _w- .-,
-
.
.r- .OF ,
.
-c ; .f -- < 'r" r .! ." !"
-
a I ..

_0 -
- -- - -
I
F." TIN PII..r.n. "Till rilorf (1.p. 'nl"hW' *"nntinel 1.1 A MM.t M-.TTMI. I.KTTKIIIWIimt ; : 1'110.1 ao.It.1: I, ltt 'I".un. ttrur 4tt'iincnt.

THE SENTINEL. 1'ndcr llil), hmding n butt lintmnnlcallon litingetit COl' lrB\ Ilil"rllill Wt' cut"*. The I InthJlolloping letter II hit, Ni-w Ytot k IfimM The lolojrrapbic new that h.i ri'i\ 'hcd. its by
1la118 i '. RI.Iln mik': > (tlic |fflp( r ..Ilirild.llo1ill, If r."tl I 1': .1","IIAOO. I .
pnlilishcd 1 in the (" !' thin l I- timlincM uf (nltmmv lilt h will mail inre our last: and which dent not appear j
'I Algo\ (,of votluuclht u /, "/11: I 8CHOO
-. "I thrill, tli, (this bnrnd n ii'l./'*n/lrr.IMIPllliTll off KuKfiibl'riilitrmil In other columns, in thin IIP \'cl..1 I Ibriefly
heart of in
may
i l( J fcrfa |iswulvi'nttu; '' .i'" ..' s ptitrl'H' paper
11:1 1(rlM1l ri'fr ?i> i- !l < .1' "Ph' ;. c-very
KMl-W ( .. .1 .1 !. : -A Ommafif M,fr 1'unmttvm I ri. d 8. F. BEARD. ill oqtj to' r $ Iuoil
lr
) ( < trb, summed full"i j to
the time, with the intention laaJ'.f : Thai M Jet h .. _. "r J.vkmnvlll'1 L'niun of (the 10th In>t. \. ""yontlij (: _1 L llniltrd iinmbrr ofSchol.i'Mrs. t( ,, I
-_-. --- .-. -... _- : . ''i u u utiy( tOctebar.
-" mark or two ;" but the waft mi1ni<1, niul lnhlr men left bt nhmnn Ihf\I l.lrl Yew | t'v.. (,.. !* &!-< "l-nei Ms tit-Inn .-pi' linjt tI.ei. ,j juinmoulngof .
l .
clppinj j an- ?| | to Inhabit nurwrif"
":.BTI3tdItICfl. ._. IN 1H.JH.J. the atibjn I rntaied| our memory until we aw It lcklin. MIIII'1 In (lib, mid IIII( other Southern, Malm, ,1,0 hope ( jiirii'* in N. (' and bo allows the | failaa'aec( An 04, I1G.
__ .._ wo de'pnlr of 11Jln the pnier| VI1'11'I.' Arcr TA, Ot., Auattsl' ( Q, 1\0"; .
.
h. taken tip nnd Iiand'.omc1y commenteil on I by an It,ride Into pnrr iiMin| the whirlwind, uf a unli Courts (o hold their regular -unions under the
B. OLIVER Editor and Proprietor. even to thcllttlf IllrcllJ of tlr 1lk',11i.1: .{ II'rI'ulllr: approaching fl''I'rI Stow'n lichoolWl
an1 old .
corrctpondent of the Pavnnnnh Xtf A i: v rrsnl nUt k of Micrty' : nyitnr.Since
h AUf t i I Soi'lely/ in .' !, lie sn-m ."likn mir t I bent, In Ileorglii. The late nllnrancc( nl' Mir( | the dliplaccment ol Stanton nnil lot LL lie open fur (hue rceepllun of I'uplU on tin-
two cotnmunlcatinni ninblUh the I .iatkwinville '1, TiKimlw' Ilenwhcl, V. Johnson' and Urn. Hill stalliition; ( flrth'lI.! lrnnlllll"( (the Cabinet(, HSK In'j $ berrtnforc.By .
cenr1) ilc (the .li.O> of (the tOib, Tn: I", KlUw 'f Ilir : I '
11,1
( have dccrellIlp., Conservative he-irl( Infusing cfTutt, mitt ebwenttcntioii(
fact that far rnl1l. lime /'r./I ( greatly, ; sions lialH>cnhariuoiiloils.; unremitting ( In In i
8 R Aiifcttitii C0IC III").-which I Is ax follows : \ llmnk you fur your mimly announcement In In'o r'Mstance' ( that had lie- I school ilatlcft, shiv lioiu) to merit u continuum, e ol(
anti greenback can lie aavcd" by chipping nil "The Sentinel of lust week ronHfii' a rimmM-', thi no iuuojuog'ot Itimtil in t the iirticli' headed: Ihe new vigor Gen. Sthofield has; Issued an order lIo..rn.1 tee Illicnil pulr'Hrncc tik-li, flic (IlLS rco-lveil( (Irnn

New York freight, dcntincd for Augtiiiln, cia havnnnfth I tiicnlion Mgncilwlth ahld, thai ill- new l'rlI.l tour '.how' in (hunt article are wi gun lo Hug.' On the olhrr. band, (the cohort .ifItadicalism MIlitary Commissions thai 'lie)' ''In'tll IJI' (Ito cUlm-us of Tulliibo'ti-c.

Instead of ChnrlcAton. nominates. a "llrr,. t tminli, shell n'rc-d paper int-i I the \hull-some I Hint I I'Rllol leave I Ih,' city t lid"niornlnir arc "till breathing nut threatening ,; ("I. In their acts, by the law of Virginia. 'i rommodntlont.4 limited nnml/rr at the nf riKluunee Dnv Ibunlcrt uf Mr .enii..Volt.IJOYDE (mid. aii

When tills H'lmMon I If mwle by Augusta inerclmnM ramp of the Blat k 1lrnk", Thf vlmili-l nn- being transient bore, liliont: rxprc- and slaughter while bclwKl the, blacks, and, (the The yellow lever 1 is on the increase at( Ualvcs- Angiust 15, 17. .5uow4tT.

themBelves, what a gnlficant! Index ID I huarpy-io,11 one' onr of 111111'. II ,' Il.r""frl\.j>tn* hog irruOtuih of party I leaden I n'.lrl( Insecure)'01. sir political Ihlllhl( ( prcwnt"trirl l power ',, whiles coon sundry war not, from the third (ton, Houston and other Texas cities. A. ,

of the boundlcM, circulation ot' trade that will I lioptilnrly ct known "n 'hl'11).u.of.. ) I Ilr InlorinaliniTTs / I by Ilklni(the Southern Slates negro States, I Is party Itrtc-(Itt' Uro"H-heiidiHl by Kx-dover-: Six hundred negro troops arc en route from lions onil ShOut Pulnlrr,

:- = -- .' t;iimthTnjli bM"Is!:r.evrlf.".Jo lll| rrcat correct: regnrdinjr (the author of (that( Illr"llli nnd the( people of (Ihc North niu>t nor Drown, whose |Kltlon I Is being venlil-( Ilrazng to New Orleans to be mtulcrcd out of (illiliiiK, Uralnlnk', !.Murbline( rti .

TALLA1tARFlMICIJ *ni tlieni V.'nmmen'lnl Centre ( I cointliuniciitinii, tin1 !sttf ,< .tjK-\ !, it",\.' i-e |b"mntt not nl\ II (they value their. own Inn nl..lln, a will* ut articles( now piibllshlng, in (thel''knmifir service. lit the iI rmt-olllccHluml( (

1881. Wr would Ccl bOle oilier than /grnrrjiig; I, tliut appropriate. ho is n Idgh-mitnled for his 1"1., Thn{ 'SntinelHertl ; i lax n'. ,1"1 If the\\II|IH"Ih'pf.* N shop y. lo think tll'y1" "purnin ,\;"tin,! <,flluity.T? WH ....,.k''.,! .Mreat.apBthy.jon !,e. pntl( nl llho( white voU'r,

TlirttSDAY NOOK, AMit'ST IS, and friendly ID'rivalry between Cluiirleitin, it n!it I liepiibliciin could, I hi- 1"101,1"11, ,d"I I I h an Hlti( nipt, I Ith( Indl nlli"n. olhlni but( arc piolissiilly in reply In sonic; caustic: touches w ith reference to registration cxlsls'in NoT (11,, LflflK4flflFOU

-- '-' antI Havannah ; but we would earnestly iniiit 1 I "Conwrvative"cyn.i hut we: know belter I than j .lalsu isuc 1'1 i piovibly allowxiii h ,, of lion. Ien.! I II. I Hill on (lie K\-tiovcrnor, but( ,and, South Carolina.
i iI I
Lartcst Circulation in the Comity ani State, that-all tiling clue being fjunl, even-there (Ihi"throw, 'lor mud In (on lie It lip-t,lit placi'mu ) no I H"I"hli"111111, I I: I I i prljel'll"tuanlon"f.1"1 'To''n' eheal spin-mi1, the will people keep I Ihc,before( mli fail tiC\hlMl, I Dial vigor I Ihelr author lia*shown ('(iItt( reports, from all Southern( Slaves

. .. rcfU iiHin Augusta a obligation (Involving Slate Scnlini'l, I lor, Ids 'lii t\earl Ilrh''I''cIlh'; ; tI, | them, thin Idea, 11"r martyrdom 01111 thai sort ol'i "oilier( IH'I'II iIlIlB. The (truth is, )however, thai: continue to be most cheering. TUB
,
iriib', dutlc of good neighbor- we arc informed on good, """ II''I'o.I\.JI'( t \ II' i I (thing.: I Hut( I the (true jostle ever present '' Kx-flov. Ilrowu Decuples, very equivocal. Tin; ports regarding ito I'rcsldenl's' resign-t-

Our Authorized Tr*.elln %&rn*. hood, nll lovoofcountl rciuon Imperative and obligatory dividual no far from IH'II;; "hli'h-niinili-d" nn' I lo mind", nnd inaityn rewarded, nl knit) cxI silionnnd. his ulteranecsa.sLs( but natural, partake linn arc ullerly(( gMiindlesti.A .
Mr. John A. ( nihb 1 In hilly milhorlwd to rcprc- A once pnlillcly l'ow.hllplllir, ) a lady. anti. I pvn-io than Hot oVlrlhrO of our ln.lltution .- ,
lent the Ntnttnrt ill this Hlnlc and clucwlicrc, ID receipting ) t assist, bi every possible manner in I her then ilicmiwKed i from (the Insulting, Irl'IY fur Now, sir. I have done liuiublc part( in (the I(I of Ihi! doubtfulness of hIm.1"III't On (the one mi'eliiigof tho Washington. Citv bur npioiiitcd | ii: iii

Ilwl'r. the development and growth of a ncn- conduct tmlH-comlng an l'nllcllthS lali-war 'for Ihn Union. Two ol my sons Imve :(I hand the Conservatives him, and mi I II committee to Investigate and reiio urt, concerning
for due llils ofllcc anti In nukingcontricU !
money Inurt, of her men State, rather than one of n nlhtcrState. and that now he I in so contemptibly I II'nlllll.( | fallen under, the L'nion (flag, nnd my purl has ,i! the other, (the Htulical leaders seem afraid to "II.i thou FMicr-Hrodlcy dilllculty.Hon. .
(lord.erllllnl.PUBLIC as lo lie to the bittercM 1"111 (lie contribution, and not In Ihc rreel1iouutol mil him, their councils. His adherents, WHEN TIlE
acceptable CII.'rVI' I i (to arc I I\I. I II. Kill has: commenced( his rejoinder
n penny's profit during the uutril Hut never
The fact that hn Is acceptable to lion Sen
We will lie allowed t to prcra thin lubjcct with (Iv 'is unfllcirnt( of itself to damn hInt Thank I Ilvf I wished anything but a restored( Union. I I II I IlIIIillo, have been very miu.li reduced, numiii-r t to ex-Oov. Brown's reply lo his "Noll's; nn tho

MEETING.tjf greater earnestness upon our AugiiHla 'friend (tlcll Id, such men as Ihcsu nnmnt nflllialu uilh I theRepublican I For tliis nnd (this alone I. have sacrificed' nnd h)' the late efforts' uf thoidistinguished( Oiiir- l Situation."

Imn mighl ,KCCIII comely In n *PaYammh journal party, but naturally sink to 1.lrI'lllv.1 i nut for the elevation of the n'gr nor (Ihe illIranchl.spinent !Lions mentioned In (lie opening of Ibis i Idler, Information: just received, by telegraph aonouiirrs Whistle Blows!
of the of hut Southern
-I do ni Consernillve" ( camp fnlliiwij-i., i ,people ( mid Influence 1.1 to all greatly cmthu
to bccauM! we occupy (the Mand-polnt of nlintint appearance that loot I Havana Cablu parted( before
lit
Htuti-H. 1 11 I (Ito of (the South ore not (lo
of the of' the' TnllahniiMC I people i j jrestored
A Mcclinjj lt Jl1u and dMntcrcMcd. fjicotiilor. We have '\'e have consented (lo burden otir columns (to o t I he., Union, then the old Copperhead, I|i wane. On (hue Ct her hand, the C'onservntives, the laying: was 1''lIIpMe.Xo further particulars. -

Prci'lncl will bo held nllhii Court House in watched: with peculinr Miliclludv, the uluiOBtsnHTliuinnn with (lie nbove e.Unu: t, not lor the, 1"1'1"'i of cry I hat (the I'uiuii could not bo restored by, !' arc daily gathering strength, and the growing .

snid City on effort wlilcli Hiivitnnnh hat giving that notoriety \lilt h lie FII ardenlly iy desires nrtus verified.! Thn! Idea thai! (the (South( must I i: impression reenn tn bu ti> have nothing lo do -*-. --
|
11(11 ) lie .\fr l'nnllClI before its Slates are allowed to I < MISIX; M iM: <:s 01' THE III flit ,'rr
lo attract the commerce of nt least her to thu II..lre ,ulluug, recently)' imported ; with the military bills, even to the cxlcnl of registering ,
17th August own return i 1.0 nn admission (Hint the war has been an < Tit IA I I1KIJK IS TIIK i'LACKTO I
Sturay, State' nnd from "IloHliiig" to .Florida, by, Iho. New KnglamlKmtgrant : deHtrucllon ( under (lie old bIlls, 11 I is the prevailing
thin. We have, time nud again, H.V Ii ked failure; and ban been waged for (lie I I The dOMlllg ycene( of (the Surralt trial (tnma-

In ) 'to the County Convention l'rlcl (what fact mi witlxfiu'lorily lemonRtt.) Aid Society but rat Iutr, I lout our renders of (Ii,' Republic. I It Is not a dcbntable '',sentiment. Hegistration( )how ever distasteful, at \h'ClIII'I follows : .\1"0 o'clock (lie prisoner wa GET YOUR MONEY BACK I IYOU

to nwuimble nil the 24th. hunt '', vtlitr fily tn tint Hnith Inw, Inailo half miclicffiirlx may sec hol lie Ihdical, wnmii are \\ riggling '1'leflllon-\I'e' did not send, our Ihc sons South.to din I for I least t t:111" onr II right In i vole, but now, under brought Into (the Court room and, assigned tho
erection In
Slates (
thu of
under ''.I ( i iR is negro appeal section of the new which seat I'lIby him during the trial, beside his. _
All lemons who favor lie piirwsc| of tliut since tIme lurrlller. In extend her hr.le. 1/I.MI II'HI"I"1,1 i (In (the great thomson In (Ihc North who cencrouily seven supplement, ( OIwII\ -
and Increase her bui ( willmul distinction (if color, nru IntlUdlo.tlc.ul. seemed in good spirits as he hatted with hi*
lvI'nlol, We have lon amazed, at (the mngtiltudc of effort r.orleIII, by n sel of Infiumnn nd. >enlurers, (to jcoiv j I Ihii HUH (their, object. I frpm' and add I to the lists any names they sec lit) rOllm'I'! Merrick made, Ihc } you get H loath Your attention Is
RIIIIIJII'loIiIO
:Mr. Kdllnr, have bit a tender, chord III report wanted to the large And carefully Bulpctud Murk(
( cut the of (Hint n.orlal I you
which olio hiii ullm. The ngony lonnllllkle,1Iy I reglstr.iliou, becomes a nullity. One's name maybe Unit an would lie made ID him.
attempt rescue
MANY CITIZ.N8.: bIH..1 11"ln n nrupiuU$ ) itt your remarks (loIn morning nnd I know It will'' whlfh 1 keep on hand, couuolo4houo: ol Dry iouiN,
8"'I"'llloIRork' ot out her (hnniiel itt, I. the significant, KcpuMicnn f(dogger.) : title | awaken the "lu'J1lnlH'ne of the people on this .put dim u to-day, anti struck off t',,-tluorroow, whl're"llhe prisoner l'CmCllllltJl'h nmiiseil.Al fancv and >t)plc, Iliwlerle", Yanken Aiitlom,
df'elgil' live minutes pist ono o'clock .'"llo Fisher Cliithluir, HooN and,( hhoi's( I lint*, stud a cotnplcluimortincnt
I
I In ninki' catilly oruiwllileto syllidile of d..f'I'e ngainsl ( this "holl.I.I" artlcli cri l". I Intro piircli.m'd a plantation( in Alaliania nnd II i Is well if the "oor'tbrr' gets ofT even
n 10W bnrC resumed his seat Ito nod )Iulll'r ( ul icnl's ( iuinlK .lino
IlrmrmbrrIhrfell far County Contrn- upon bench ). KuriiNhlng on
to .mirinble .! 'he In T.ll.- ( veweld of tho heavient tonnage-tha nlinoBtinealculiililu "! Is 1')1"1 A side' 1.(1( of, I personal ch.ir- j ( nnd conlemplalc outliers in I the moving North to there follow nud mi1 iimencoiirnning I with (this, for he may be prosecuted pcrjurioitsrcgl (the crier called (loot Court tn order. Marshall land, n

lon.. wrt>, on ".ord.r, 34th.1101. "aan.t.In. nmoimt of her rail-roiul oubHcriptlotiN neler- "tlll"rl the rr or.l"-I Is nrtfidli' bill if I thai u Stulu( Ii lo be a negrw Slule' farewell
*!., "10 be romponed of .. m.., .1. -ami, the of her merchant attempted( ; but (lint won't avail to) remove llic (lo my purchase. Tho rcRnoiiH tot ii obvious ; fn- these views 'olllllll)' imagine thai while rcgls- Ibis time thou room woos much crowdul. The jury-

aate. from .a.1 Klfrllon Prrrliirl In lhr.onntj IN ulplfldmllHrllly worthy log that f article. The people of italics may not see (them, but men" of commonM'lixu trillion( Is falling, even below, its former scantypinportions was brought In nl right minute) 1"11I10111', and\ by of Crockery, Tin-Hare, Urocuriui. >u.
1111JIIIIC Del-lnko ,1'1 'Iglf .direction of ishcr of (.'all and before .
aa the People In the .lrlnltjrm.r .. Ihallly Jmlpo hoe nnmo the juroun sec me pnrelm-lne clxcn heir.1IARKIS
from heart.l
proper to .1. ... let ".II wrll-4l>po>ed.CIIIMUB of all (Ito 1\'llg(tat bclongH to Tatuall undI'nlankl )'lul,11, (ul I'lpl t" lutely-hnporled, olllcc- l (tIn. thank( you again A E.nw II.MUII4. anti what are to be (till results of were called. Middleton, thou Clerk, uddrcsfiiiurthe BKKLHCK.

without. rrcard to peal pollclful seeking" HadicaU, ) ran'l( h'gll to be gulled by, 'that I I Ibis circumstance are only to be conjectured.( Ilenrn Jury, A"hlI: : III"'lIIell of the Jury-Hnva August Kith, IH07. WswSm13TOI7EN
j Since (the nhove \\its put 1111)1"( ', the followingletegr.im
or.l.Unc lon. roundrdon rare or When a paper tliui honestly sort of'-nosling" logic (fl.) I J JStrange how ever, that one eminent Georgian AII'IInOIl.rl'I"lrnliolll you ngre.tlllon'CrdlcU" Foreman Todd. rel)11C0i'C -
0111101" 'lrl RI.telr "
IH published,( (the papers: have nol I hccn able to Judge
.olor.. thus.mevemeni.n their Bid and Inflnrnrit IndvanrlnB cathy pleads: for I recognition of (the merit! Unit ( how much (these Radical, Illh.hnlll., I NKW: VIIIIK, August( 13.-Kx-Senator( Ira is (Ito only "clear coii'sc" and Fisher then paid : "I have rl'l'l'lvlllho agree. following ,

itt hitch (lo / II.lllfl ol 11 nelgliboiing HUilr, \vu llrotherhnod, Ilohl.lllf.n..Ilhlng.! confibCAlioiipromisini I ll.irrmdenor'icesthe letter lit 811Iu..llly'slll-rralll( 11ml thu peoplu of the North will not permit ten letter from the Jury to I lou. George I'. Fisher, FROM. MIT PREMISES, near 'liihhoultooiset.
shall Slates( ( to be 1'111111 the condition of '" In chargo of the Criminal Court ; 2 on tie night( ill tho( blOb; .tu iiht, u
more
I reaHonahly | to see paper publlnhcd ; pack its a lorgery.TIIIKM reraut. ,
XIH'I every prxY'I'II\'II"'PRI'klll ".SV The in lie of Ito United. _-_ _'_ _--dark-lav )1.4 RE, with blwk niniicninl
TO TIlE PKOPE.KOF LKON "' I'1STV.' i In the Stale which fan claim micli I city -st range how Illh 11') rrnl.v klow .An ill-TO-" % ".\I\N.\II. I ulrufbJ" Tennessee of\l'hicll,hoc N. Y. lImWsays / States-vs. John jury II. Surrntt most case respectfully stale tool, ul medium slxu, nnd null forninl-.minio ton or

At n CIII f'nco among cllini. from varloim I as Its mutt n-(and irvtiitly, cliiim I, (tutu,) iihlng all article, 111.r( (the seal of editorial, "sccrcsy) Is Tt'lrgniplilc coiuiuuulciition between TiillahiL In a laic issuu : ".tt (hue el\ esll\lldM( to-day, that (they stand precisely now iw when they first Ix twelve Bonnwlillcubout years old. No(the innrktt Miulihkrs rocolluctcdt, rniKgil fxcct by via(tlu'rc ol

; ncctlonsof Ito County,-hiiuI In this city on Ito cnerg- of their |ioteiil Inlluencu lo direct 11111.,11110 the .rIImllfkl-the( manuicripl ee" tutu Savannah was completed. 111)1)11110 the Heliel Slates, under military authority, arc balloted upon entering(Ito room-nearly equally thou collar. Any InfonnatloD by which she may burccovi'rcd

J4lli nit., u Cuninilltvo was njipolnlvd' to collect 1m' e\r dollar' worth of (leorgin 1110rlll.1. export I Is B'el by no one, cvcept the "rill'r-ill'II'11' I j I o'clock' .Saturday mijrnlng/ I 10th\ Insl. A few far belter ofT in reference (to law, order nnd thosafely cannot divided, auld they mako are firmly verdict.convinced'that We derm they rewarded. und (the thief rouvlvtud, will bo llbcmlly
: possibly a
inrormiillon with view loninweiiucnluinl: General trade to 011Ihl'01:1 the hlBI'> (that In print, signed f t. and nit Ilior the dUlant | minute( afterwards, (the Press of lids city were \ of life 'and properly, than the State( of our duty to tInt Court, und iu view of the coudiliini it- I). W, OWYNX.

Action on the part ol' the People and Ito ti) gcneroiiflly nl.1 nobly ro p
{'lmmlle won allhorl., II In their Judgment nnny Iron arteries conuectiiig her with Ito din- though; .io1nokl t') give his Hume, Immediately I! fiillon., ing llUlth-lhe Unit pent over Ihe line- ernmcn(." fumilics, nnd III viuw of lie fact Uutl Iho bealih

taut extremities, of thnl nnd. other Htnles. ; judgment UJHIII I the private( : charac The Itudicals, arc working hard and have lately several of our members is becoming seriously
tumult bwuo Cull for .k of Ihu iu this
I h "llaIJle. to n /rnl""ICI' I':H laid on Iho *di ( oR'rator| city : I impaired under llic protracted( ( confinement, lumako COTTON GINS
The bent with which to Ir Ihlrlf'r I Can bo powiMo (that the established HH you may have noticed a new
the I I i paper
coiiftUlcrlni this und ask
I'011h'11 1lllUln. hrlnghll Ir1IOlml.erIIIIM TAMAIIASSKK: FI.A., August 10th, H1I7.I !( statement(, to your honor to
nlHiut orglll/Jltol end thereby nccnrinj IIII'orl.: enforce Ilio Illklled Ih'J\'e. I In an editorial men who meet (Ito colored 1 people In secret ,.il' I (the.' ll ."lltl'J"h/i'lIIl./ of their persuasion dismiss no at once.

the Xrim In once or I twice n week, I /? Hi ''''',11I11l'rt.. : in Ibis city. They are evidently, nnd the .
uml, generally, to tnkc such\ s11111igh ni| "| car 111'llhll 'alll'lr..111 if- lmlloll meetings 1""lly. uneasy "Musi resjicrtmlly( submitled.Suucd. AXOrpllK

to the IVopIo test calcnlulcd: to promote the wel. than II 110111 ngo. I I In headed : (their ell. Irl 111 our printing 011'1 and, In I The Tallahassee Press coiiratuliile; (the Press late proposition fur a Conservative State Convention "W. II. Todd, Robert Bill, .1. R. Karr,

fir of tliu Hutc.I'nrsnant "I.IIIKIIAI.ITY: OK MVANAI MEIH HAJiTB." (Ihu, private rooms of our hotels and rIM lt'I"I'" ? I i,if Savannah upon (Ihu union of (lie Empire State iinuoys them, much. Thomas Berry, Jeorgfl A. llnhren, C. G.Schrci-

to thIs authority, tho "Thu great evcrlloiw which Havannuh merclmiiKH And when n piece, of"Clp U put 01(Iho hook, 0 \\iih (hoot 1.111111..1' Float e. What( electricity uudxlcnm Outside. cif, politics where nil I is so dark hoc der, James 1.. Davis; Columbus AleMinder,
1111'r"lglll.1 Wm. McLean, lletij. F. Morsel] II. K SREWS
majority of wild COlmitL lifter l'OIHlltntlll thiui have made lu aMsimlng the dUtrcsscd In In u the printlngoniccs here, do (the, IIl nho hn Inn c Joined togelhcr, leI no other agency ; Slate In doing well.) The crops promising handsomely '1%'. W. lllrlli.( GittiniM,

union" Ihcnuclvcti und with other tlll/.eim, respectfully cncoiiniKement 111'rllr of the which State they, and extended the commendable. to fanners such I nfyM-way of doing thing* iu Tallnlias-i' e" put .a.-mnlcr. nnd business showing some) signs of After thu hotter was read, Judge FWier asked

miggfut that / Convention ho held In and 1.1111"lln raising their crops, I la worthy of straightway tell.lrll' the contents of that I May thou haipy| rcttulta of a wedlock. biibed on 'I waking iu the Fall from lie long I Midsummersleep. if anylhing was to bu said on either side, until why

I IhiN city on Saturday tho 24th of Angiwt, 1807. all polIte, us Is an honor to (the bimiueu men "copy" lo in Jacksonville? i love, nlone, attend tho consummation so ardent I Hon., Alexander, II. Stephens( is soon lo "The the jury prisoner was not did lo nol bu discharged.consent(, and Bradley il thcro said,
wan
of our Tho latter Ro'Uon-lhe nxKlfltnnce" to Suppose, ( good. lslIu of this Slate should, ly ,Imthi... -thu iudisttnluhlc union of thu Forest( give us his views ill ej-kiimi and
to IH corlKl| of BH ninny Dolegntra from each' : cir 1"1 | i us they arc anxiously any discharge, it would bu against the protest of CNDEKSKiNKU bun (bcun ui>|>oliilul( ( IIL'CIH

Election 1'reclnct In tho County an tho People In thu want ol (funds ull'r, clothing 1111hl and,dlfllctiltlcH in IrOI exhibit one half \tcnc1innt for Invchligittiiig Il'iI)' on I ihu .\Atlantic( lIlt Florida's Queen City I.Hl.e.ll'r. they will be, doubtless( widely pifsoncr." Ciirringlon said, "ho would leave thou A. for

the ( e\'el. private f'clrdl. allot for hunting up New England : on (lie I 1:11\1: read.' OA.LITTKI w hole matter( with the Court. Fisher, said, "ho
Ito vicinity may eo, jiroiivr to ,nclcot. And, In IIHlllcl. necessaries of He, has been carriedon ; MASSEY & JOIIXSON'8Griswold
il such Rlylu (that few are antecedents as is manifested by the.io Florida J. UKURIKXOLIVKU: : : --. .- hud already received two or three notes of a
linmnunco of Ito ohjeclo >Md, Hut Commit 1 InldCI acquainted I
proM| similar character (to the one read, nnd if there
Invite the with its magnitude, an there urn lint few merchants R'lds., In Hcarehiug (lou private points, in (hut'loistoiry Sentinel. i\o. 8. uf the
10 carncut l'o.nperUII of nil welldinHised who have not was any possibility t jury aireciiii. bu Gin
directly or Indirectly lent of erfry man <> > 'w* IstltottAuut/ PVuitlol'itt DYKKA.M'AKHAWK.Floridian.. would not object to them for
( cllliri'iiH, without regnrd to pnxt' jHililicnopInloiiH a helping hand lo thin planter. Fully /I /; keeping a reasonable ; ,
or distinctions founded on race or color convinced that tho intcresln of both merchant i we bu ablu to furnish home' nice tliap- I TIIK; I.ITTI.K: KOI.KH. (time-but as ho was informed they could" notpossibly

and planter nut that the to (the flUe 1 I The I loud loves little nnd agree, he would discharge them. Thu And
of children when he
In II word all who In favor of thuConstitution hlelteli. tri ('lrl .
are no framing depends HICC' ole 1'11'1 hli-h tin1 S.ivauiiah Press ni<|Minilcd us follow jury was accordingly discharged, al (ten minutes(
.+ of thu Stale as to equal am upon RI of ( other and A man claimed (that he once followed a plain was tn the world ho called them lo him, laid his piist one o'clock. Ihujurv then lel'i I Ihn courtloom. '

exact jiullco to all, with proncrlptlon guarantee of none, 01uicouut as promoted lo \11111111ho by]I( cjlro| I fallen to fortunes relieve distress of( the us well, public road( until II became n "piney-uoods loot tb" : SAVANNAH, llllh.Ta : hands; (oIl (them" nud 1 blessed, them ; and he also Fisher then immediately read the following Wiflt's Patent Ira SCOT

and country -Iho was followed. until said (lout It would be belter for lo have : "I have now n very unpleasant duty to discharge ,
lull who feel (lint place lbvo (Ito reach of poverty (they path .i 11"lelln I floe TiianlKtme 1'rtai any man I
o"rlolldUrerelC. but which cannot On thu2d
have I'xlen.lellhl and, with RnII"l'll"h tail 1,1clilp free. bn, millstone tll'lllo his neck and, to be (thrown one forego. which lie IH prepared to furuUb to riantera on I loot
the aecoinplbilimont thCo | wlthou { encouragement 81111rrl'8 I I might Tho editors of the Xrim .Ilt'J'IIldl'l'SJlIIIIII (to day of July last, during the progress of (hoe most ruvornlilu tcrnm.
lurlHI.
conll'nUOI nud Btrlfo is of tiIlio luuII. hMlllof every description have \11 lo remember Ibis "li.llrlo ( Ilch'II"1"1, Into (the sea than to lay a hliunhling block in II trial of John II. Surrntt, for lie murder of Abraham JXO. 8. D.IN1EU
linportnncc trust for ( of their Tallahassee friendswilh
( UIHJII deluding
1"1
Rod Allure well thim Jh'cl payment nu II'gIIIO( hunt up Ito iintm'denls of I those (the congratulations( ( little ( hi Id's path nnd cause It to fall." All good Lincoln, immediately after I the Court hud Montiefllo, Flu.
being upon (nnsncccssol the .
pnwciit oll'lely IleCI'for of will nnd sIte goinl 7lMVliiiJnivcrsity (
crops. wjio ( (Ito of : n sincerecNpression love children and taken a reccsH! until the follow ing morning, autO
the HiK'cewi of existing political: am This conduct stimulated planters to mxci thou CIIIH'"e "parly great moral | peoplu will do all I they can to
any party, I thin closer union be enduring, as thu presiding Justice( was descending from the
I Unit (
rtho banished sad forehodimp, elevated how, and ideas" in I Ihll Slate, ami, who dltcoxcr taint.I In I hopis" may make them happy. liut parents lire csjiccially :i
arc, coul'lenty.olllle,1 to nrraylng eon \\llhhearlH wilh crallludo anil. all- I I and, with tho Improved relations, the friendship bench, Joseph 1 H. Ilradlev, Hsi: (|., accosted him of Louisville.
an thou character( of ;
who I wilh (Ihu and
clnrm agalunt lie mbiUikcn Men faith 1'11111 everyiVynWi' '", o'\'t'n. charged care, govern men t education iu a rudu uud Insulting manner, charging the
Unit there U between onotliQr thorn uode went tIding to work with prvhh'l e of IRIII tl')' .dare oppose their vindictive and 1"'UM I ( j i ul (lit' past lie continued! in hlcn'lUIelll'rol".rllfJn.| ( nlllu.lr( own children. Allow mu to give tothose Jndgu u iOu having olforcd him (.Mr. Bradley) n -- -. ---
any ,"tgol"ll oInlerent r'lewI'd'IIr., 11,1 \11 creed. 1111'1'"olli.1 The seapoit of (the Kniplrerelunn: (the greetings net ice of Insults from Ito bench, from lout commencement
thu
have Opposu Had ami ( of who few hints
Invited to their aid News I : -presto, you are parents' : MKDKiAL DKI'AUTMKNT.FAtI)
ore ffllh.
x am 8\'CI'ell'd. 1"11"If and of (the trial. Thou Judge diioelaiuuletl- .
conlhul (Ito I 0 Irom hoc Capital of (hoe Magnolia State reioiccii -
.
( ( crops in a nourishing you are an infamous ) j 1. Government of children. No one
f"llllrd. can .
influence In govern
( movement. intention whatever( of insult .. .
passing -
advancing alinoel I Ibis Intimate connection.( any any ----- -
with her ut more
I F. Ie GOTTEN, lollilul. lutrvcst. every With (Maple Ito promising of nn Hill \e \iIIfor "A"'i Hiyiiuulit' accept( J S. W. MASON 'a child who cannot govern themselves. If uud assured Mr. Ilradley thai he entertained( for LTV I

P. H. nilOKAW. I "IIIRnl, crop, bo able proceeds to pay the 1 greater sue-. nil that the t'I' f as (me uml. (11'1 ; II. K8T1LI-: thu father and mother quarrel, tho children will him no other fueling bill those of respect T. S. IIKI.I.. at. is.. Prnfeiuor Emcritim, of the Bclrun-
WILLIAM : part ol' \1111'n anti make such additions' to shame him (if (that ho possible with any' Floridaliudica 1 J. follow Ihu bad example. If the father and moth Mr. Ilradley, so (fur from accepting this explanation stool, 'i'nortte! ,' or>'.'illrliif imnol I'lihlle .
mlmANl. J. 8. JON 1 8. or disclaimer, (thrcnpou thicalened thou It. M I.LKH.M l.Prur.-Mororiho Mi-dluifmul
? SOLOMON their plantations as will enable them to l'roHe !) with his 1"1 admisshm. cr b\vciir aifd drink and steal, the children will Judge wHIt personal chastisement.( iloaso uf U Illlll'll."L" MirKlul
111,1.JOlN cute their laliora for tho next season more suc AI Ihu The extend its hearty congratula- / '! Eli,, M 1-.1) ",'" roroli.lctrlci.( .
( article
referred to H-jiiiUinin not be slow in the -
N. { 1"11 "111'11..111 doing same things. It Is nol As hn understood( thai no Court can administer I,, .... I'rofl'or
receive (the. benefit of uf "otenbot .Mwli.-a
K. N. : I.o.flly. Merh"ul.two- ,wi, by the return of print' In' Tallahassee, (Ibo (t'IJ was (flri.II..1. ']i, lions (to our biclhrcn( of Tallahassee ut (tin,' com- fur parents to placo their children on II moral justice, or live, if iu judges are lo bu threatened ( "l-SISfiwirlni, and
GAlDN.U, Ihlr 11'lr by under-ground j i of t the electrical. belt which in.tki I with personal violence(oil ail occasions, when !I. St'f1''M.'?!? ? DfnleM oil ilittgt'ry.
JL'NIU8L.TAYLOH{, money and an Increase In business. MOIIY1 Ill'sr,1 from (htMl Iotoh{ heal i j plelloii( plane higher (than (that upon which they theinMjUcs hoe counsel be excited II. ti. U.ITT. M. U., ITofCMor of J'tiuoiooIoory| | auil

JNO. JO. WILLIAMS, bc.kept at home and circulated moro al1 Ilrll.lllrle.lb| (Ilstllel nl which, parrot- :||': (Ilio happy iininu pcrli/ n amount ol tho
111' fbimlrtry.J'
C. K DYKE, great disappear before the present distress smile\of gradually ; lle. It rejieals. We are pretty well ndv iseil I( '' this line prove (the forerunner of Uie last link In I. nile 'thou first Ihings' to bo taught them ; but even his years will not nulliato ; il cannot bo 1) V, 'tANEi.l, ,,ti Ii irores'ur hr Otto o.iciicc tfll(

(1. A. CIIAIltKS, |II'rlly. Every: prospect genial such an I..r.IIlj111 proc-. what write ,11'1 we wry( (that II, name purly tint golden. chain of fraternity nnd good will obediuiieu should, bo enforced in love, not In anucr. overlooked nor go unpunished as n contempt of N.i'rtoulc itOiiNiC' oi,MtkIuio'**' "" i'noasururAaaoityatoi. ( Bum ul

i U. W. SCOTT I nilllllment of wlrml'bo an honor lo or 1'"rl'' who furnl-hud Ihe Information, ''! H hi. his I lo imllo forever (the destinies of (the I.ove is stronger than pa&sion and can punish Court II is therefore ordered thai his name .ttio, Fotitulty
J. I'
be stricken from thu rolls of HAT-rEltWIIITE.il.
( I U.
Committee.Wo ( .llln. _, elferl'rlM' and sagacity of Savannah met, and associated, \lib, in (lie iiio-t cordial '' "(llll"11 City( of the lulf" nud Ito "Forckl City I wilh much( better filed.Some in thl.s Court. Bradley Immediately attorneys rose practising to his Tho next n'tniliir, MMlun will.DenionrtralorcifAnalouiv.couimrace ua Uiu, m-cmii!

concur iu Ibo above Cull : 1..rlll._ manner, on thu streets ol TallahaMcc; (the very of the Kmpire: Slate" of Ito South May this parenU (lly I into( u pansion with their feet und nuked if the Court hud adjourned. Fisher The 3lo'u'tny ilimuetliig in 0 Outer room anil will luulinao huiiminnlon until Otto the i't l.l nl ufMun h.
CMulnT.
I. M. Duller, J. licrrlpn Oliver ---.--- Ih'llclIllrty who is bought to bu madu inf.i- (Humph of science be as the ullken thread of children call them haul names mid fall on Uiem said "it has not blr." Hradloy answered, "Then 5,01| prelluiliMnr Ircture. will Iw otiuimuor.i d.ulv m (too

lamcH. Lee." W. V. Wilne.Arlliur I'N.V.UIN.Ti OF .""... In 1M. 111 (IlC Ilrll.' cither knew that |I j II I "nllllllld moderation( that shallcntwineiuelfi in n cruel manner; this U foolish nUll wicked.A .- sir, in I the prcsccnco of thin thou Court and Uiis assembly tioltoie until Iho, roiiutar will; cilnloil letrtiirfa ln lm lnieUiiu<.'.n. in Ilii' City flwiillnl
mottle
II. Plug Maeon We give in another column (the 1lllllcell'ulullh" (Ihe statements( IIY furL.hUllhu( l'/ were i around thou electric cord "which at every (Hash, parent should never strike u child In anger, ; ,thu hereby pronounce fidse statement iu just tkicOsIu Yiaa-ItoF.tr, ttciiooOolo (till $1C) ; Donootoo.uoo,000r ,,
by Judge, OH utterly every particular. Mulrlculalloa fi-o f.tu (Umdiiullim
; fee a.
l 1I0lwllke, T.Chiw.: W.H.HrevardJr.Wy liv, Medical( Department of (the I'nlvendly of fake, or clsn (they have placed, themselves in (tin- will aid the cause humanity, alleviate the distress never lake time liccomo perfectly, ( calm, make ." Judge Fiihcr interrupting called tho For tuironuatoton aiuire,', j. JH. lulDINF

Chaa It U. Shepherd', I U. W. U\'IU. I-ouisville, one of Dm culabllsheil and renowned IHI'111 of cordial l.oclliul( witli a party of our nation( auto! increase ito Impplnos, ofIn your wrong-doing child sit down by you, nod Crier lo adjourn (lie Court" Mullery, the AUKUHJ3.1KI7. 9a4t Posit of Iho Kreiilly.

A. FIshier, A. J. I' 'ler. Medical tl'\'H,11 ol' our country. Among tin- whom they knew to ho Infiiinons. Take clliicr :; people, vibrating in their cars, "united we hear jou (tell him in quiet, lender voice the evil Crier, said "thu Court is now adjourned" Ilrud- ---ii-iiiii:

John Kvang: K. Y. (lulliigher, Hum! ilisllnguished American IhYMlc111 are horn of (the dilemna" you choose I Mnnd( divided.11'1' fall ;" nnd (that Iho II bit of nil (Ihiiig done. I'su Ihu rod, II it must IH) done iumoderation. rising|.y\Vell to leave then the, I Ix'iicli will Bay, answered now, Judfjo, "You Fisher can
.1. U K.
llotick W. A. Hull
I. W. liowpn, W. It some of (Ihu gradnnles of the I'lilvcrslty of Uiuls- Hut Uiu 'author( If f U competent' ( to defend uho-i' nupiials( we now) celebrate may ever be lotiaiisiuit Lot I your child know that it U the nay w hat you please sir, and make: a speech to Allctoileo! 111111 IW.'I

Oli "'itlrhthk. $. T. I' 'rallli.WIIII. \'\'. I IU t Fncull'llllrl..I. able tutu clel"Ii. lilHcrlfhe( thinki it worth (Itt I Irouhlu' lo do : "peace on earth and good will toward deepest tcndcrc&l love whjch directs every hue crowd if you like." ,
A. M. AnderwJii means of I U the of Uie llfimbKMH. Brodley'ott have no authority to dismiss
all
ample. llIl'n. response stroke.
M. Lively tll'lllllhl''M. 11.11" In.llltII Alllcllo ..) le 11t shown himself lo hI I Il.ma"i.; : : mu from Uiu bar. Thai must bo (hoe act of three TALLAHASSEE; FL.0 .&.
J. Q. Cmnmrllo W. W. Chlldew 11 rent!, It belougn lo a City \hldlll'been 10US."M 1"lli'lrl.. I H'pIIH"III-llrk the I JOHN E. hAVES ('hlhlrclIlIIlIlIl bo taughl to work. It is cruel 1 1In of the Judges ol lie Supremo Court"Judge
,
A. M. IScott, A. Y. ( liiremoKt iu Its licnefucllous to (Ito South. in the \lr.I-"I "lml"I'e never apply any adJivlUes |. Editor: and Proprietor ( nverta.sk them mId embitler their lives thereby Fisher made a reply, which was luaudi -

Kd. liraafortl, Jr., T.I IL lalo.'lhl\'I. .I 1'1111 of iu pressing need. The South ('IIIIV' of thai kind to IhrJ, although we gladly |i We have not rccelvcil a telegraphic response bill they need Ohio discipline of work. The bio to our reporter, and (then left (bo room, followed All bualttcao> eiitru te.d to my cure nihI receive

Jacob Tricitl, .1. .'. l er forget (the liberality of I.ouiKVlllc. and Student) do, 1'1.>IH. Itepublicans.) And h4| coiiimiiniealiou fioiu tIle Mtcrtixr, ; bill (thai paper, with its best ul'lIln (the world arc those who acquired by a large the crowd Court ofpeuions. Immediately irompt[ atti'iitlon.
after
U. H. Utiter, II. Hull, .I:1"IUdl'1 search Iu vain fora i at liool has lo bu the characteristic editorial remarks : "W eI Ohio habit of work ami industry iu their 'Olltb.- leaving room, Judgo Fisher August 1i: Ii47. TtfcwSmIn
I I'. U. llarlneau, -. IL KirkM-y, I kiipe- \ru\1 ( mosl [KAicrlul "dead" pithiucss ) proceeded to the street nud entered a car. lie
J. U Ilrilelu. I A. Shine, I II advunUigeii lo iln I'nlvcrsity. bhot" lo ( wormy Hudicals. (hat lius ever 1 been !I1IIImlli.I join with our (frielldlll'f! (lie Tallahassee press (in live your children reasonable tusks, and sec that was followed 1 closely by Bradley, who entered tilt Circuit Court at t'lori'ta, iliiMIe Jmlicvil

ThoH. II. him un, I -'-'. to them In Ito .0,,ljsd.I their pood 1 w Mies for Uio telegraphic wedlock of they l'I'rforl1lllll'DI.' Never allow them to do (the car, and; stepping( up to Judgo Fisher, Imu- Uiicuit-In Lean Circuit C'oirtOavldUWllon
llnjili Archer, not tear no had already nauseated tlw (Iwo Lilies. hope may rose to his feet, opened it and began to read il, ) AtUlclimiut! nutuou, ,worl|
J J'IIUI IIIr fnvly to know (Unit thin 1111'"r' and our readers wRit much result of uud! of done. Teach them to do well, to do In time all Mr. turned and '
i H. 'V. Mycw, CII'Inllllul so "Jackixiiiville lllol. (the happiness pnwicrily| plenty and Bradley left tho cur, around William G.M. Davis, ) toi fJtiJM.*

1'arkiT Levy, tiro. Wllo.1.1 \, Man ton has, ut last, gouo O\'I'lt""I.1 itt! would ipiole to (them u hew '''lh'I( I'l frll husincMi to all interested.To that It commanded; this w ill give them a certain w hitch un excited crowd had gathered.It -\rOTICE OF THE INSTITUTION ol thin null,

; Deuiilly, J. II. 11111'h"'M. to the ICIUI ol thu IVesldcnt and lel'rll th.it( must 11'InIIIMllg'leut..' auto! bombastic the 1'resi Greetings nbovcIII'nl'l( of w hlch force of character whU'h will Ito of service to U understood (that lie note was a challenge. Xi b; uttuchiucut, la hereby (riven and the dulundantand -

;J. .1. Aibl. I U. R' Muwel. (iruittt,ne 11111"1111 tin following Washingtondlsialch Southern' lUdical "organ' ,. rimc through too lite fur our lasl Issue) we subjoin them in any situation through hot whoolcoftlietr all other iwraoua Interested are required
C. house (
( ful \her' to and the deelanoiloio
., 0'pcur plead to Illcil
I. J. 8. Lt. >r, .1,11 I. l 1''r"llo."I. | of thu 13th ln.t., we luiH| >fiilly hull (Ihu I MI"'nl" cMiltluKly, uf .'I"rhlI'1 "11"sl; lii r thou following exchange ol congralululiouslivlwreu lives. Thu ability and Uio w ill to work are, of Several policemen sprang into hue car, and tui tliii cause, within three inunthn Irum thv lint
I. dim u of anew In (the conduct of national officer MeKinncy stepped to the side of Mr. Ii., publication ol
lobe uotlec.
W. W. Smith, I'liilli. W.II'r. o'f calling and election Mire, thin fall, usTinne.viceliiw the Mayor* ol Ibo resprelivc( cities : Ilicluo'h en, more valuable Ihan Inherited wealth.
coming
KuruiHii Clmiron, I)t \\ atfnirs. The ( I'rcxidcnl(, at and remained in that position while ho remained COUNCIL A. BRYAN,
Hiuilhwltk Jacob ):11"81, Ilhllldlil'Hllllho jtisl done iu (Ihe great intuiist( nlselfpawn TALLAUIMKK, August 1 13, l lt Bryant l'bll lo .1.1 k, A. M.I'11 I CCllUllclliul, to StanI I I IUOU( ;" and w hero, (through wcorrc- I, tittitimnh jnsl said relates to education in lit broadest through the crowd and entered his olllce and Pu-r Hit ?
--- --- I: ( KiihH>iiding him, olllce, us ) 'Iii Maya" vf : followed several friiuls June-, 1007. (06581,10NOTICE.
lUl frl H'n'llry.1 "|11'111"11.11( br.ly ami deliaully (threatens con- sense. Hut I now tjtuuk of what is more geucr- was by belonging to hue
;: You Rk4uITLiI-Thtat Wlr.IUn'llg bint to transfer; !", lHNikn, {I I ciiugMtulnlc( }ou on the completion of limo understood education bar, and a largo crowd immediately gathered on
OfiiliT .
Siiiilheni
T ; >ou may I 1"'lti"l( lauds ; nud wll'n', in un- ally by ; you cannot well
.. to (ienernl (;irunl, and informing him that ,, Telegraph Iwlwceu( Ihu Iwo milks May this tOte corner Iu front of his nAive After remaining .
drtvnnine vtbelhcr them .\ estimate the value education
not luil mi'iiwity it U
or 'u other l'OIIIII'IUlul. it umk' one J. over worth iu thou office a few moments, Brndlcy eamo out
I for your doing BO, we \il'lhl.h., h 'llile tirunt; was (fiiipowcri'd lo act us Scvrvtaiy of':,' \Uatc delegntu to the Itiidicul ('(l V 11"1)\1"1) ".hll i i union ier be IIl'rl\t'llIId.l4u.IIJIllY nothing Irani mine lo your child Ihan money. Education arm in tints with hu brother, Charles Bradley, A LL i irpuutvr I'EHSOXS, ilvi-caued indubled, will to the muku cstntu( iuiiucUiuUliuyiueut nl K. M

k In time, the I'ilol hue /).' "trnlloii In the adjacent Wlr.I.IIII'I'II.t( (lie wnne hum uuthority ': over hi* \n hlnMurc| what hud lonilyso I Kpire lo lulerrupt our social ulldJnslu..u rclii makes the mind stronger give greater vigor nud ol the National Bank of the Republic, and proceeded to tbe midi-nlgncd ; ami tliunu luau nn, :
as sent lo Grant him to act : "III"\ i lion D. 1' IIOUCE down Louisiana avenue, followed by a datum iiKaiiict uiil dcciiucd, a lll tlu>
,
- & conntr). far there have IH1'I registerfdttt \ OI'll'rl uuthorihiiig ; vebcinenlly dcnhslby ( ( t'nfi>" endurance lo lie hotly and adds lo Uio years of within( present iii
tcIliurlfll crowd of friends and curious who two yean from thIn date sill
him of To.thtktt.'cL.SAvAttNAtu '. persons excitedly or this notice
directing to al Inter .lul Mayor
once upon )" .At i iiiiMiu 'I j >U : (that be wds arrested ul 1.lle City, by l tot|. a muu'k life; then il illicit numerous roads lo discussed Ito proceeding nhiudt hud ju ttranspired. bi tilcud In liar of theIr iiavmrnt.

q Chains' (Stntiou 1,) 1..IIn'd. 20 "ht O. (Ito 1'lhlenlr'I'1 u note from :\11'1, | military authorilie* underd, cbar '.-''iinc for competence and lo \ 'IIIta.u educated man ( In the meantime, Fisher returned his June T. 1'. TATL'M, Extttulor.
Mkcuiukle n'lnglbo Pf'hlct'l right, under Iho Cousti- August li, lH7.i seal in Ito car and continued his persuul of the 0,107. 10w6t
: 40. ; coinpouudiui a (felony, Die other ( I'n-ed-( gets higher wages limn nn uncducalcd man, and
Cvntrevillc, t 2t t 1. Union and lots, to miniviul him, w iihout the | man In cruel and shockinj 1'llilS What aliuppy J i I). T. Ibx.lE, Mity" ip ToslZaloaout'e: he non do many inure things. But I need nol note when triend the car moved off. A number of lois ERRORS Of VOVTH '
I 1111"r. IK-reonal had entered the car, and a great
I: Lake lomonlu, t 1M :. couxcnt of the Senate" or some' legal COln; IUI'j blending of nuxUty (?) und vcrai-liy)' (r) Savannah n-ciprocates the congralulalions of argue the question. Scud your children to deal of apprehension was manifested of a person A GENTLEMAN mohio tuflc-reJ lor years of Nor

Wiilluma' Illtllol. t 16 2. inasmuch as the General ( Commanding (he are htw my countrymen! Well uoolgho the Savannah -' TallahasMW on the connection by Telegraph school, while they an miall, und keep Ibemtliiaav al encounter between the Judge and the deposed (ItcU of von youthful DvbihtT IndiscretIon, 1'ix'uiatunj, Decay will, for and the all iooku Iheif-oI
mies of V S .
;'t?; Car'II'LuIUIt2.' 2.: II. U'I bail u"lln.-l 1 1"1 lint lu- hate! : Xrirt & ilirnuluS (lie. 111 HIM m und unite willi her hi tiiu 1'01' (that tilt t.cIlC U loUj; uojuu tote .:1". Doiiul U.I lcm! lawyer fafcrlng: bumuilty, stad tec to all who need lt.11-
; A movement is on loot to India Mr. clie and
Le Jlku. t 6$ t IG.l' 8'I'I'\lllhl aptonimcnt| as Secrclary of War I a local notice of (Ihe arrival; ( of the to ln> derived from the union may be mutual nndlii play truant Do nol fall out w ith their ttiu hers, for Minding Judgu Fi-Jur a challenge tout Bradley it r s| (bleb lie direction fur making the impk-1 remedy
ad Slautou hud! ullcruulit 1ull.hUb.I I'uhllhhll ap.l'N by wu cured Hulfuren S khini; to pniltll
: Doxha'I, t t6 2. IUI.ril. uu e ; ,. (I ( ) 1'niun in that city exchiim. "lit 1 : >tiiig, not as rc pccu our business relation, when hey art iliuatised.A | Bradley simply ucccpuij Fi.hur'i> verbal l u.s lImo ou'.triostrn cvju-rienee, CUB do to by address

'or rlleo, t t: t 24. mil under protest to superior( force. i| politics ore horrible! I" but ulsu in thc kindly regards UicUocilic little( child comes into this great world an challenge, olfcrcd during the dUUciilty which led llltf ill pLTliit euutldt-nce,

Jluilg'uon's Still. 10 t 4.Telhithannee U rant has assumed charge of the War De Itul, long ns Ibis article already i I., \I nm>i. E. C. ANDERSON, innocent helpless, confiding creature not know- lo Bradley' displacement. 4j Cedar JOHN Street B., (New KiDKN York.,

81 170. 1'lrlllnl.(, for the and nl'llln'll| 1('lllelll..lug today before clokingil, thank Ihl lustful aJ'eulun'r.lor j I II Mayor of Savannah. lug w hat to do, w here) go, or how hi shape itt uii-eptlng.The dilemma Fisher is U,liable if Bradley for scndiu'U puni&lmble'. The i>c-n-for Ma> ::1 i, lt<;?. sow ly

purpose ofcolulII'rlug certain fineUOUH *- hauling (the follow ing "mud'1 In Ai "dirtcart,1'for conn*. und if nobody love and take it by the ally b a hue and Imprisonment for live years.

; Tot! 2,1 8fl. wilh regard to the, territory recently actmired : j 'ii.tit': SllOBT .OU PEUSrVB t'OBKEsrONU- hand and loads it into good paths it w ill bray The interest in the Sulrutt trial yields to the Fishier Dissolution of Co-partnership.

: Since the 8lb hue from KUSHUI.Tn i 1 u KM'K-The following is the correct text of theKiiTcspondciice vice and and O and Bradley (juarrcL The jurvr for conviction 1'IIK Foul iKn-turiHv rtooOiu( antler the u.nv..ml
"C'uiup Ui.fkTttATKn happy j 11\1I11nlO crime misery." ,
ti b. \'n par- liol
AUgt _._ 1'.U'lt-\Vell betweenl are Todd, McLean and Barr > hors A B.rU.k, U thu. day dUwlinl b) mo
i kept lu the Capitol from U i iA -. I l to the which rcc.'CutJy1 tiul CUUKUI.
own te announce allarh'| In /pa- Mil, low your children train them UI in ito ,
, 1, M. to 9 P. ) they, will contlumi I FALL ELKCTIOS.-The iiexl i-leciion. |I'r In .'lurll, >e,""';11 having i i l l'r .i.lcut nail the Secretary of Wu : good nay, teach Uicm to a* noon as they n n KAVfEL IIZRZ.HA1UU .
(d.IY.1'ber UtKl-.UK
ti I to be kept open they ordered to olli c Ute umctouaU-iiclcit( Smut' will In- lul,1, ih I"hllr.r) ltI.oUltIe. ."j u.;t ;..1.1,1 F.XLI ni\ M VMUON, WAsiiiMiTu.s,Auguai 3, can iisp tow tu\iut'. pnxiuua pray uuiue. Take them E\rL ATOBV.- paragraph ot on order TstOakanoe Jnlf tub, ifl.
cloned. ut a b thai of \'cnllul. w bich \ill occur on the Ud of I 1 Ill The last uumlwr 1..1..1. .. as I I lti>7.-Sm:-1'utjlic cuuaidcnttions of a high M ith ou to the house of God Dies them with I from lie Head Quarter of the Military Commandant Jsju:

Scplcmlirr( mid Ole day after (he blmllull representation "I.1 I'MctKlilr, !, ihuructer consUitin me to any that your ''! a good home, and when they go out from your of Lit Stale, we find the following
We take It that 'ingle I'oleuc aiuwrra l'"lt'rll.11 ri'x| >rlitl from the most I'ouM'rvativr land dark- '' lion its Sci-rctary( "r War iU be :" .. humble roof lit call I down C04)I'ER, OLCOTI'S& FMUELLT,
every argument agtkbut not rrgktcring: Many other CS\'mly ollhe l'nlol.1 11.". A 1: ."u.'uruerof l GgypL: 'l'loc ue't( will l'rbnI1|I Very nwp ';tflillv. bends heuten'k your constant prayer benedictions.Chaintheir ,! sentence:
few on the 114 MaIne ,, jive on a life-like |x>rlrait of Mother ,--or ,(! ANDREW: 'JOHNSON. "The1 orders prohibit civil olHccn from lining wutoLzsuu.z aND IOETSILCEU.Eit.5 IH
t'I'leulr. U.
cmbarraided the hlea that the 111)utL C. TAYLOR.iTole
good are by ,
men
will Xe month will Uiu editor. The .u..rll'li.( '" lo Ibis valuable To lion. Euwisi M. STAJ.TON, of War. their influence to deter reconstruction in anyway
'ly then SecrcUry
I continued about work.) 1 Books and
b
fl
ll'r 1 j
fart regtblertiiK implies am..r, and will bind !' luUct'lbiny U only 10JI Jici nniinni and or manner, and inipuee upon Comnmndcn Stationery
them t abide the action of the Convention lpH.at the end of M We time the great Stale :1 mi;bl lie cheap at half l l'r.', j To which Secretary Stanton replied u (bllow k : -m.- i hit immediate displacement und am t of til

# There would I*force In this, wen I no that the in the IVnuiiylvauU, anj Ohio ,1 engage ; .*... IHUlunp.Dv l WAB DEI-AHTMKST. W AIH1iGTOX.IIU' 5, I'ATBIOTIC tsTUEl'Aruis.-The MfU'sofabl j jState I such measure** rmbarrss In proinvw or Impede(lor a satUCictory the now succew-ful tomig WU1T1KIK i0 IT. JILI1 kTKUTS,
their reconstructiou -
OoniUtutloo to be formed by the pr Convention jwliilcul ktnigglu- day k..tou'' an ottldal order conlainol iu I j IMi?-SIB :-Your note of this dy has been re rpm entitled "NoUM on the Situation,' < i: of the State Government.'' e. $2 II arag'. Uaage5 Savausak,

b t lie submitted to the "') rati- election being the that 6lh of October.on the lir Xet"t Tuiwlny ill come of tho the lat Morianna Cvarir weU-urolhat, "0"log j I wived bight i-hamctrr, kUtiug couslrain that public you consideration to any that my* of re-a by Hon. D. II. Hill n'rnUy publUhed In the j SpeuVUig of the promulgation of thin order,the JIMIN M- COOPER. I WILLIAM H. OLCOTT

bt which clearly shows that the mere fact the OI New Xu to the kCiihillvv frtling existing muong the resprctttble i iguatlou a. Secretary! of War will be accepted.( I'knikide it tvttmd, are now out tn pamphlet Maruuint Cvurkr sav i DiMEL G. OLCOTT, f UTEHIt-S FAKKEU.VORBWS

doc not carry with it l.nt but ehe. 3t They are York NCwJel' portion of comiuuuity( towards I I In reply I have the honor to sy that |Kiblic form and can be procured by remittIng to thaI "In connection with( lila mbjix't.ii b estimated

(t depend entirely upon the ratfru ion of Uc1'f MI'llud 31lbut. for hU notorious treatment of | i com4ilfnaouofa high chiuucter. which alone office Augukta, Ga. The friends cl ConxUtulimul the Commandant of thi* xoni deem il proper
t I tlichigun, \11 l'nlol 1011.\ ban Induced air to continue at the head uf thin I und advise BOOKS import to eater at New *j
to
Rfgiutntion, therefore, b a WLDa. lioh..t lilo1 II'I the late I direct thai. Government diould form club and i ircukiif nccettuu-y a large garrikon of
during rmlu. hcnby) J" the pfflcvuf nsuoWUoLEs.h.EVRDER
'I\IU'\menll'ulltotnilo me neil to resIgn
& Ctd NevIII. ('ulold vole ( mounted men be sent to this pbice to prolucl $ tltct at Ire Jubbinmt l'fl"
1'1 every citizen to Like In order on the 1 lilhoj' Novcuibca. clone the '8r'lut l! 'nd'apiioittluii ul u> 1:1\al.t Scvrvlary of War before the next niueling ott'ongm throughout U.e country.Single the l-'tl men. Wr ore not authorized to Aagu.ou., ii.

1 pot la poailloo to content to, 0 d hVl of Full 1\lh "i ihi. ton\forthwith I ( ..uinullinl"Tliui cople U cent peak for the citum, but we like the Idea, by

eat from the action the ('oo\ullo tlloLO > *"">. but th ,.iguootuio h. ..1- ibit Very iwiwclfullv yuON.EthV't : To the (trade 10 cent no mouton however for the reason advanced.but,
-
j jI'
o )L bTASTON
: The AtLuiu of Mr.( Hill tool Ike letter that protection may In- afford to the citizen, FURNITURE.
pvcb
'. Fntxhu.lx ( 1 M. ( ip' \ l It I \. A t.lb I tinlYn4diut
'oun'Tb.I'ala'bl"l" : 1.111,1 ofEiiuJnbnsoumcludi.il and mow certain security to preserve hU pniriv \ I REl EIVED. tah.-r Wi U>l
F J ul
(In U Jtr.1' mnmustLl
AT a kit Xo 1 ,furkr ul laM wn-k .yt. lhai I the number "I -.- Sin ii the pnnuulipiiiou ol 01w order out the to and li0c'old
,
orlle
'.tM 8u i a I3th they M name "rvgtiiii'nil wen !'I\I.!) i.'tliii': : mil I 0 Hi. Will111, itch t ,t. n I I. < ,ill A ltnBtMilia I ( 111 1'i .r'IU/,1 l i m Mtiri.Ul.i W" mull "UidU( itnlfr. ii>r .uipai i iitluili ,1.inn1 iSth uli. thr d louolot of ihc County I'riiuin&l WW too, ( (hit

iyere0cs mules l&Yla* o|&web., h"Mllt' bllt' I ii n'' wltti, ,! ,h.11, "if '-I I i 0 0I u 110.( -,' II.HTI rl.II'I\, '. Colin Ins nih\\ m, r. i-I,l in t.I-| ri>uni\: .1' 0> )), o1.nitS ). .(


I p u 1.GEt 1.

_. -=--- -- -- -' 0- .

.. ... -- -." .",.: a "- -.. ,, .---i-, ..- L .. v. .-..,< .K.l._ rt -.

-'
'''j I":


.

.... a .


--- -- ---- -- -- - -- ,"
I -- -' -- -
'
-- -- --

THE SENTINEL. ,pcial\ iUticri.lSTREAD \ W \I. M. Tl'NMKv: ( '0.. To Merchants : Goods

---- :13-A-3NT 33L :IE IT*. JS WHOLESALE HOUSE. AND FISHER EN. at Wholesale.

-- n"11 AT THE PKLSS: : 11.\\8.-\11I011" aluttCommission I _

HKM1-\VKKK1: : Y.TIIII the vast Improvements 01 the preseiit time, the 'PIIK ''II."i"r li now I III 'the -

change, la rrmnlin l I. nol the trait Important. j Merchants, 18OT. FALL AND WINTER. I&47.I I "IIILtnrlll'.of all 1.lrl"y'nIICI IIH' I I tl \MH.ml.I : ,. .,.t".fI., |iuhuhst"Ii', t .muj.: "

<.D\1 N001: .%t (.tllT! i ;. ISBT Formerly rldie'ulntis stol nltrn Injurious ntMortfwire I ; I I. i i j >, ',( ',y, tty s In 1

''I sdiiiuiKtfrett. IIHIII| tin ntnnitnetuliitliiti'' ot r .0;.tI.."KXCIUNGB10MIU \\.111. nntonmr tF.'oll'F, I i JOHN) (C. \ K EH: \\: CO.( ) "I !1( Ul.l. SKI.NIXK SUPPLY THEIR

II one |Mrtoii another, or (mm, one family I toinintlicr ,. HANDS,
lanes! Circulation! in the City and State. I -
....," mul 1 1o1 >' ittIUV t' '
'h .
ns bdlltCC1. lor **in 1111.1lid a eiiuuilhn'ssit.while : ;; 'r. JE;\;\I"\it! A Ol N.-w Wk t, tt : Jliiportri's: : ''P IIT.
lint ne-ri-, lii fnt inuliri. or Kir.i*. Now.Prore'vir o ..1.1\ 1\11. ;N-c; ,.,It...... 1 I.)" H JI\\;>; ,JIlolo: ,t IIIlhirl (40111 S imlli tiitlniMihl FI Twlnrr. Aliii Minnl.tttiri "iii tind

.\\\, ,\\\. *.,,\\\\\\ \\ %\v\\,, \\.\. retnedles Knjton unpplit"'idueutul the pnbllc.1.11I with titus I.'lloc tin, mustifle'ituil or <*4'.B. !ii.l'. --- : ) (JOOD&( ) ) ) NOTIONS.I ) !'II! I LLI N 11 1illYf I I' : l..lllil, inn ill'sli) 'Willow r III ) ix\Vtrt' GREAT BARGAINS

W''HIII ,
,.',',,,, IMr l h '/"/'/, from 11,'.ly tit trrriv" WllllsmM. Tiinnn. Klllol "'nlIr'nvlol.' \ .Icitt.t-, '<. : 1
.
'tut 1 inn prodiitT, with i\pllelt .illinllnn. fir tin Ir I 1'01'I.| llnmit. .. 1"110 Hcltnrv. tli'iirr I lo.irnl, ,.. ii I I /
iiiio In eAch 1111,1 it cry rs-e. In pliieof: tin* 'MitiM W. OllnrAilpiif". f AND TIoons.( )( ) 11..1.. II.hl' 'I't'ItIS' 11.1IOIE. I auf
,
I*; ;; "7iuStrange i iNIHIKM
IV Reading Matter on every page. |I'si |Hitiiini our grandmother, ,**, scat, ue lime I tin' I l: ( ) : t tATS

--- cuimliiK Invi'litl.Mls. of men lesniiil In the Alt ul t Comer Broughton and Wliitakcr Sh'l'l.ts Savannah, Ga "Ia.nd Unnlrn VplnnlnK U Isilinil Domest'h Dry Goods
1..1. ,
cure tulnpte'il ta our nl.'C""sItI''IlIt noniltnl prlevI'pnl True .
ftrMrMnrR the TIIII.hA"t Pirclnct Melting nt yet -,. llr|'alrrd.

, Mil" ('mitt IIiMioc, il IJF lifter to.ninrrowj'S.lurday.1 KnJ ton's rttmttlo consist ofVTO.N'S .\1.iiiili'rs. pniieliiiillv I ci'I u'tsI'd I t.,. \
K \ : til.KVM: VIT.K:, A.gcitt g 1'ci' W. I liKNUY.I: HINUN. : ,
-- -
-
: TI,,' (;rat I lieriiinil, Linhmlil fur Hlmini..ill-in\ No 'lIlt, H. ( t,
IHiVT :o EII.F T thin liivonil.lcipdl. ulwialli- NLSTWITIICTANflINSI;; ;; '111KIL'1414 : i .AI.rllln. 1 ;.no'lS)( $ AXI I )
( pry Nelimlclii' '' rnim III I Hie' lIst I., .tnlnK Hi .1 I '>! IIUII'r.1 ShoEs

. i'r fur. *''''Ins' .,*...1. for. the '"irardni/ eol"| '. HhU*, Ninon* I lli.iihuht. ,, .., t"..'I .ut IiEnlist: hi., I UHO\EH &B\IElr Mm, :l, I lx;; .VVHw.lmtWOOD ; r

: .. . ,, -.*e c. . 'II"nil''.... Hnit\ *' i I ELASTIC: \ ( SKU'IN! : M.VCIIIXKS, MANN \\l\\\\\\\ .
) STEAM ENGINE CO'S: ('a'alAm-t'a: .
i TITCI
To.MUKIUIW', Fmn T 101'11-1.I the d ij si*I snrtliy | K\\ION'A MM.It't, t KK: III1t"a I & ,
\ im'T.Glazed. a t h OBt.E2BRA.TKO
Aim \
:1 tlitt llitlii" |i*> of the M. K. ('hndl South m t n dsy For iilddiu tough and e"I.I.011". "hut", AildStoiimeli i I

I .liHItiK., \ (, liiiuitlhitiou, pi"i, '. III"1rlhurn.III'"* JTIinr.it,, 8m fMikne Portable and StationarySTEAM -ATscorr. ,

, ,. .C, Chiilera Piiirrlinea (''.''" and I'sins 'In
-'- 1' R WILSON & BRO.
( ( ) I ) )J /; ( ):'S.31.t .
.1 I tiixin Hoi'*T. SmvAvr, "hii ion eome* noil rte- I the Pli'lnaih, etc. ENGINES AND BOILERS""! 1'001(0 t
K.H'TIIS'd'III.tI'1\ : W l'll.t.8,
coinliitliiMr' licinii1 mid
011111"11.1. nmy f-ccurc n .'Iti'.. 1111 N..I'ln, in" i
- .'\tlnHpsla\ | Hillons DUonkni" CimthincMi" 8u-k 1.1. M..I
hilr, "'" (''*. toy fl| I tii,1sttsttutu. nil ,disordi. of the l.lur, Stoiniub i f
.
G
K CLARK
- .
and, Dowels nnd, 111II A spring and, 1 medicine, to ,

: NOTI B.-The eircl's .>.C Mis S. .'. carry ott. the' ninkllui( liunion In the "h""I.-Il..il. New Goods I BA14IAtTiAIl .

lUard't School wtllborainnicd, u .. III l he seen 'hy twin /.",,,,.,.. ) WJTO7I-MIER: ,
.
nfcrcncolo I'I1ICfl1tt!? on the llrntday). ofOctiilur Ihine medieii, are liniment lIuIII.' person nciilbe ... .
.tuirtmdnt t ikinit tliini. M I lie)' tire powerful \ unit IS-ti-Se I". \ : \ 11414 POSTS( I ( ) L ) I N < JS &C' -) \ : Ml IN

.-- -. ,. 4all i.e., Illrai hnl !Milrllnux \ 1)'LI ) '
and will remo\e the this'invu <' .1".111110"'. .1 1 1t Fine Gold and Silver Watches

, .1.ii' I.ATR.-InfurtmmUly 'lor u' the 1."' '1'IIIU' t trial will ash li-f)' "-\,'r)' tine (thnt tinji" tuialUe pio.)'. slitS ilHi-tliijs, I'libl Mu-Mii-, .5,.liiiniiiiHiiiliiuii i I .\ I.U'ip.1 -tin lv nl' riiiiiinul' 1 i i I I t 1 1'11.' .

., for. thK nll.l tim lnt>l Iwim! ol t the ... iilnrirc /. erttesari' n..III'er i.tiniutedAddivi $ ."' I, ,I. .1"l l .
"n pnrti-cl t.ullt. 'K Vh"rmil [
: Mil' *
t .. .. t..II.II.IIIII'i i l"h..1 '* BLAIR & BICKFORD ","H',, ,ii,' ,. / \ rmrii"r! ;, !
,
reielTiil% Tnl1ulmv Jiiet about tins hour ciro IIlIlItI" to Prof t II I. II. I\II .. ,'iii'. fiB
\\ lints'' ""1 u.i"iltu i l'iSiillrii
und, Mi"iiHIII;, Mil-' ll.iunillUll.rllHlTillninllli I"tiZ; iN ilin illl I In. I.'aI. >>iilmiiii,li, I.i. I I. 1.r".I. uu.uilhy
t.i iues ]Urn-alter wo hiio to pet them lu nah, (ill;' or to .1 A. Solomons' \: Co" \Vliolctii1e, I tiut U. ,. I II '

th.1I' 10 the I our nailers, the I'IIflt 01 the! liilclyllnif Pruu'(lsN, :Si\ainmh (;uorilii, ; lill.l,.|"iCneiilry i-. Watches, Clocks and Jewelry' .I .

In J line' For ..ik by \DrmiKkti mid, 1 eonnti,,, ,) meiehunltKiin tS'sthhttug' loriHlf. I HARDWARE AND IRON. ItI'II.:1: : xr -'''11' ,O"h'J n".I'.

: -..- --.- .-- -rally. II
.
! STimMtSinie Monduy) ulRliI% Ibo iallicr hneiiiiiiiiiiuiiii ICb'''' (nirj:" ( ,I. .\.r.. .. mid T. 1'. Tut n in, Ni .lylp 1.,1., Lullir, Mlk 1'11 -1 Vn1.1-nn.: toc.

or All 1011'11111| nutiiiniml galeMun .- Aii'nts lor Talluhaisvc. t inlin'HIII. Jlc. I 1.,10', 111,11111,1.n'* I ..e.. I- l I'. 'I''; *'tetely i
May :ill 1T.; tuiitl3'FOR I .
"y ntlns, IIHMJ liillcn In tills ncctlon anil we ..*.'m Cloth Gaiters and Morocco Boots NEW

Irimi ft I4ilc City frlcnil, that the whole cuuutry' III 'liiSs llnllHW:.W MIK: Poor to TMrtf-Pirc Horse Power GOODSFOR
trn t tlmt ... ., I | U :IIiln/u : Tin Killlilul.ni ; FJ'OI ,
then, iihimt() li Inumliiiml.\ We liieercly SALE IM lin-ln W bile* Coin, ln' l It 1 wI ," "1"11"1.

I the ituiniiei: to trnpi, from InaiipplLhiin. 1',11| of : ,. 'I'h..lln, 'I.hl
V I" I .\\1. AR"PORTABLE
'I I lnI'In I : CAS1I-A' ', IIl'II' n.itnlnc' : <;illl I I 111.t.I'.k. 'r..I'I. j'. \iiv SPRINC1 AND SUMMER OF '67
luw hce'ii l'rnI'III" ( .
' '\ i'ttl h.'r may not bens (treat an Nitt iihont IJAyiirdi: lone, tutu frntn :> to .V.J! tIlls hue. Unl lilt, ) lii., Cni'liidiiul, I'","." ii.1 1 MI..H. :Hiunriiillir: ; :' lUllnno. SAW MILLS. I
.led. feet diip( \\ \III\\ be sold etsetit', toreaih. It has nivei, "ni. Null,' .
.---- beet, in water, and Is one ol Its.> tery finest, arllelesof Ikii! linlliilii, Falull> ." "n,. JlllL-MO. '.shil- i'tttt-. M UK: hitvi1, .hi,,> """,'tnnfciit. snd ,itu'I l iinitiili, ; 'wnrkxIII -*.ss-
a : 1' "IHli.'i loih.11111 'III ,,
.
.
"
its I.1I111\"er neen In Tallah i"- ci*. .11'1.ly ilL tItle .1" .1.11..llt..d"'n."I..I".I".I .h10.
- DnnniiY.) The "flnmlmii. 1"0Ilh\: "un 'lcIn'r:5. -.. Iln"n"'I'"I., : ... .,
.1 t ii. : olllee. ::11 lk.k.' NIl'| ( M ,loi MUp .. I..o l.w1. "llh. Ir
4ILrst inils tlmt l '' I i urrv, Win i niiiliM', Hiitui., :::::| \liycYirrtii. rutai-Iui.o'|| toIM, (.Miwir iimrtnr I : \lonnyutir: :' uirircil: I, ,nuniunliil 5 in "\Cunrs' &( l\ltk,

I' in the Jnil )here* lor mine time-nun, of them bilnic -- -- --- -. .. -- .. ) 1"1 .10\1 1"mci'lSlll h :|.. 11""P'| Ills I. I hi_ imhllr
I Kiwis I '. )", I hSui' W..I ilillittltlt lr 1.II'r, riMHll, nurraro Mint, MII)| ,
HMO dl,I the leoiniplli-ca In thi ExpnM roblirrywlultit YiN: TK D. !SOLO! 141 .5. HlMlkl. t I Mil II, 1.1110. II'h. ,I I-r 'urea ntili! li Hiul\ tu Ihu. ',',fn', *
sliiei* l.i* l ntithtsmci'iiUd llnlw 1 ,. ,i"I" :; : :uir,; KiiKliHulliiitninil I, :,: .;: : ::; unit : t'i\ ;;: : 'i MERCHANT TAILORS
wan |'rjietritei\\ a lel'e..I.o -: < i A WilloW I I..\lY, wllli a rainlly. u thin, ii l.hin rrleenur liiuIIahurt.. |*inilia,.|li.." i l-i*.It-re'. .1.ri .H.I -' ..(Hiwcrriil i'tfl5N'.t|
ln "ttwlrig In two the Iron railing\ the to "'111 a eonilorlahli) room or ilie wouldnnlto n |Ih u''c Him k I'MIII'I.III'I., I ', /niviiiliitiiltii. | ./ ry ,piirHMiwhunMiwi) | i Ml S l .
:ii lilim le.lr I S tu .1. immtiitilly nil or on "'
nindow of their cell anil, at the cathy hour uf 8 i io'clock with 11 Miiull lumllv In rcntiiijfii hoiienlth, W It. \I..S11. ;pit:;IIIIIK: |HUI,\|IW* Mini: lt,:tim, ';it 1 h"l. ti Hit'in* hAI.I. 1.IIh.1 I

(tie whole party, ".is """" r.
'Itilt I Is but another evidence oC the will. 8, 1SJJ. 7>wwlt: -- .ai l u tm., s, ,".11.|| I,,,",. tMI Mill,., Line,..S. .', illy' .
-. .- -- GEORGIA STATE LOTTERY II 'inn. o>.il, mil unil, lull, mini.I, I linn., I'Ilia. N, y.IIK. *
': hcxnrtty ol' tho Leon enmity jail ami should senoM I .MI.M, I |hue. ""1,1 1.I hlnu UKADY.AIADK: ) ': ( 'UmilNti( i
II warning,\: to the tYniwty. Commissioner It In ",1 Till' I'KMKIT: OF I IIIIIHI II.I *4l| <.1.I .11
; )
To Travellers S l.llh.M., '1 Un I I'l.lU. ) mun.un, Jr.,
hut, ( a l.ircc to conllnc prisoners In our Jail,Jto-ialkd, The Masonic Orphan's Home .
Its condition the npiatcd breaks ,
lor JmlijliiK ol by t ,...1 Ii.Inly hy WKKIJ: : ) V (COKNWKI 1 : Commission Merchant
,
mid rocapcs, It seems almost llIs easy to Ret out of It -- lloyD, WILSON A. CO.: Klanaiti-ri, 1. 11. .1"'f

an It 'ID lor some ono to get Into It, and on expert' .lltinitil/ ( \\" \' \ \ \ ,, '
U. /VIV;
S. MAIL I-IAOK \ .
would consider it mere chl1
.. \I7IIL l.KUK: MAKUNNA.; .1... fur. jjyiilncy. AND RETAIL J
-- ... .
cv Kin, "'t cry Munilny. nil MM GREAT SCHEME I IH. 1 I" ; 11""ly lltny II -
Mils.' STOWS ciioot.-It will be seen that lid* 'l'hiiun,5i13', nl 8, A M I. Arrltc nt ijtiliuyiuu] 'j
H KA.1..K: : I II
It
i ,iidinlniblc school lor tbo J'oinirf will sume Us eeretaou \. 'r"lav amr. r.ery NIIIII' iln I ueiHlny>n nt !
the first Moml.iy In Siptemher.' :Mrs." 31 I. Will pans lluilialiouehe'o' ivimo daynt 11, A. '1., I IN .M.I. KINDS UK I I, sisu'us'i KnrninhliiK' (Inniln, siiltiihli Inr. the
each - I
way.Fati .itlius.
'
.
& RANDELL
Slow richly detnirves-iti ut lire (?lad to know hhoI .. trout.. ('hnllilhnorlie'O, to Milrliuinn, .find. Prize for $1 HILTON LIQUORS WINES &o. .1'1' :
$20,000 .
I I- 1''oh'llIl-a! liberal patroimce from this toinmunil. Qtilncy tochlttntiooeliii, *, 500"lilLi Capita I
.. olllru III' tint I'lvl Ilinee III .\ full supply, ii| IIKuk, lllni, ,! mid l'ol..re.I\lh.. j
.* Ulllno) 0",111'" I Iln. Mil.I 'Ii Irlh.I, I Mir. !lUUnllm' / :
,
ditirniliiid Purl llllkc.1l illilliixtelini., WIIOI.KSAUm.ocKiN: ( ; )( .\ND) DKAI.DNS: / : 1 IN ,inlCnimliiiirim S V.IIo. II..k I IInl I I'KI: ,, Him'kid
than Iho '
nobler slirht
'I 1ii us there Is no ; ( .t ,tu Ilinwii sIlk S ,
1' I II WII-soN i: ( onlrnilor. '.., 01. y I'tool'.1.11.'r l
llort ol a helpless' lady to make an honett 111'intfl \ July 11. ]IN1.; l'l-\;, 5 linS ,, !K''111.S. I .'"'-lltnflbi. M\ I $100 to $250 per Month ,'' 1111 I'httsstui-I1'1' I IOu uusui \.-III'rllll Dinks \

l by her o\\ n itid< pendent cxt.rtlonh. Whin, un.ild- -- --- TI"t: UIII'IIXSH'lloMKulll, : : -.il.rmn. 5 In, |;" ,In. 41.1'ATS 11 In >,*ll N,. nll,1 I I, uuge, Hlilih wu ura prepared. to inakn upml i'II '

id, "hie "lIt..U the world's bii lnc. >>8 irene with a t.M'Ibl UTAll.\ .il::;S-.OII-S l\5, EIISAI! M'l'll, HhNhVlK.I':, : !I "' AIIII., ';?.., (,n nn \.Iy Hie llh thy ul, Hi"I''I''r| Provisions Wines Liquors Tobacco A S Itu5.ruuvOS, | I'rlin, ',mil,,;;..I'I'I: :; :\ ."? \\I'S'!:' ',; M, nil\ tel, I thu, tnht iiianner nnniii on I Isis "O rcusonaljle
turn-nb
livelihood', f "II'I" |
resolute detcrmlnatloii to stniKKlo lor a IIIKTIIICT" OP FlIIIIIIM t tIs ri.iiiiiy. iiivi* i" CREAT 'wlll. ..1.1..1.
i mi applauding: community .!flionld by e\cry iflort In NOTll'I-, : IiuU.V. nhnillut I will iittemlut SCHEME I ,, '.l SIr S Sure. .. sml nru I till) ; '', hm'.U"" Ciivo UN Call.
1 "' "r ,., '.. nlllniar, ". Ki.r. rliruUrmu.l 1"11I'1" u
on tho" Sth, Uth. nnd 7th nnd. ut ,11" t .I. f .' : Ainnli.iu'iln.i-K 'usc
thiir I'o"t'r. manliest their iniouniKCinent/ and uppri'iiation. "- l.illulinuM'o'' on the 1:th; nnd I4lh dii ol .\IIIU.t i I I I'rlo"', .",' ,' f... r...", m);; HAY STIllWT I SAVANNAH I I (JA., tit' \11'1"1e.| Ali H. ,
ne\t 1. 'her the pnrpiKiol n-i-c-Ic-lug' ; nnd diti" 'rniltiiii, *{ nr '' Sc 2siuI i M.TOI.IVJI/'U., .1h'II|' ''ii. tto.I,
:
I'rlcu "r ,
I ''I. "" IIIr""t. '
Sien can' ('\ >l'rl"ncc) In teailihiK III TallllhL'e.I"cllllllrl : nppe.ilH\ relulhi I lo nn errnneoiH, ,, or i\u s liealu AI""I. .
*
> > .
> I I "r rd'i. I Kih. ) l niliuSMAILWOOD '
'
)' entitles Mis. Stow to the full school ntiniiti, nn,"'',11I,'",'' sir eminiinitliiim, ,intuit I III I "I'rllo' ', lr . Tulsa Ii. rm r. I : Till-I ; .\'I'.ETIO); I DKALKliS) : I : to i Is-il' laix'1: nml : 1.11. R. A. SHINE
tlienmunil, taINI lor the ear lit; I l'rlze,. .. 'n'ii' nro I I"" l l'n
ulikh bile Is so competent to conduit. I-KM'I.: UII>()\, 'Ito' Itt,,', "r, I"'M"" 111.''' Stdi'Iv HODOKISS & CO ,
-.-- A-fmHor HI. r'li., '" 11.. or tim, sari Iti.IcN, .
Jill ?.', ISi'. IJrswU:!! COTTON FACTORS A.UCJrriONlflEK
.:\U"F.IITlbr.>>ENT8.EuIBgCIIIClllolhich' \I" IMzi'rt flumiintlii lo ( ..tint'
-'- --- -
--
tVMRNUnrrlxi'' rurnnunilljiriii-TUkLl.) | A i I.u iik.ii'itof GBOOIRIS, -A1I>---. ,
time ikslynul
the we
iiinld 1 not ivespc.bavc occupied !
James Powell n) t ik| kttu, ) I iuiii'a| more extended notice or sunn. of l our new All the attires' "fril\M"lie, Ii twn. Com. Merchant.

n.lv"rU.'r.t" nnnthe, time, we hope lo iniikc 1HVMI t KIIOK VAKlfK, 31 Kiwi II.HMiMi, met, "I'l AN Or T" IOTTi4llir, Act 1'MIANAriitft : lid limy offer at Market ll1o"MAGNOLIA" GIDual C mmlIJlaD MU
.
:
liimllhc i Niwork, n chin> dlnUucu from llrimilmiy:: : I'liuiim\ ,, ".II.'N.-'II.I11'I.1 >.rnuii I ,,IIHMKIII' min.i '
iiiiniiilt for the ikllniUeuclcs| ol 10.dIlY. oT nil ,mill (irlre'i, hieluilliii Hi.'. li.linili-d. IprlclitUnillil >iH. lit." '1'lek'I.tsr,' iirinltd' Alnt
Ni'w 'crtiRelllellls! now. as follows : ::: te'I\i.\ I Ihu; hew llmtm:: Artimt.: : tin t>t;itdmlotliiiotmKriiiHl: | l | [ -* t>ituill IIIIHH, AND
July H, l's,?. 'IssaliusGUNSMITHING.; soul pbtct'lln usgla.i whm-I:-ul) tho, |:trliM'M: In: nrrunlnim I ; WHISKEY OLD RYE WHISKEY NO. 10 IIKAVKU /TII"'
.liihn' C. .lAikcr: Co.. Siivunniih (;in. ; _- __ _,_ _____ with thuHi-htiiiii, urcMmlliirly Irh.hd 0.111,,) ,-usuIrt-tl', itch w Yo
!.onU,illo tnliuvily, ol JMIklnc, l.oalill<', -0 u jilartfl, In aiiDth) "loHM a Iue''I. I dot I. un* (fan ru 1: :D an.OCER
I vlhrd.o"II.o., ) l.lliifulilf.l.ilrnw tlui MiiiiWr HIM, ) B'VglS (OLD) I'.orulJON( ) ( ) WlflSKKV I -
Kv. ; 1'ri/iv. lOse uf Ihu ) 'l'l.I.AIl.1sIKK I : .
buyd ilrunn 01" ..II..r fum 'ilinwbi'i.1 I "" '" l1 ". ; KI.OH1IM.
.liihiiS. Villi leI, .Agent/ Monticello, (la. ; I II I I IV K:: t OI'K nJI.: lit ("1'. old Kliind' iiiHisltoMi. |'| of,No0, nnd, nt 'llitiMtiiifl, ': ,. ,, .: : 1..1.' I ." .w..I.nnJrl!S4uuusllwssi: :: :*.[!; N, 'a ..
I .
nut dim iirixurruiu Ito utxtl of Tho niiiutnr ... --- .u---
,prize suitS! \X'ivi1' \ \VmktSr I""' t
\'a. \iXtittt.t \\\
.Vhniil' N'otirei, of J/l. lluird, and Mrs.. Stow: ; II'. (eu, .Mi-KiiiiilKH, a linir.irtlio| |iurHMuiil| I ru- liHwdrnwn,' mitnrntxhlliltcUtii, tliumtilkiin, *, saul( a Suit.eV'r ) \\, : ., \. W )t ('se ''.W. >
1'1I1o'1"1t] ri/jcirnt- 4 | 'thin, .rtillt ,HITT// f L.o 1..IkJ.cll, : : ,
HIIIHISlokiiicnard" uhF :' il l.v ( '111,1.'1 ( \\}nn | 0111. I II 1' ) \VIII.\'nXII'o.\.I.Mltd/LAICTI:
II ilo .nil Hurk In At I the old stand of Ilerz ,I: Ikrlim., cm itoorlimn len Inr; work diniu u ill hi promptly .nitenilid Inam1 in"nl.lln. .
Harila I Htrlnii ... I I -o" l'a 'iil>ltuliiuiit| dli>iouiit, and tin ss- nru | rcinI I t llmimfh IIRHIIIKNT I 'I hut,. .siu-I. tililne* ,
I Inu. I II. JA- ; nnls* ,) Mr. ; I. i inIn \I II&CIIOlllh CII, und ut prlci'sas IIMVIIMHIII' liudo CIAlor > WR AHVANI'K' us AN!ft HKI.I. ups nlll'I| \t Hplllir lust huig ,
liiuiiil IIlIh iittraitlto litoik or coodK, limb ic, ./1)"heri DAVID I C. .P.om.NSON.: ::! :> (ni 1-tn- "Itiif l. otic.-a.u-uut'lolAr.tit irch "I'urhll"r." <* ro. .\( ;.K\TSKou; ( TiiKSAi.uoF; J\Z.\IW'S i.irx.I'I\IIIW.( ; : ill I\.j"\ nuK.KK, 111'1'IJlN I'llRTH, or rurwnnl. Irll urroM 1'111f in J,7'u huen .illtiiiiihed t, S h.i 'nni\id I hln Hloro Ii. I

hi hsilliiiR/ nt loin ll/{nrcs ; July :2.>, Wi7.; TJalm 110 .; A iO.MAti.iu'irn A ",.. ,.. (l'IIIrr' Ivrjfi nml'! CWs.' |111.wl.11'! I | I I IHH7.VV I"S.IIIKor; "CJALLIE'S OLD CORNER ; 1
---- --- ---- --- ,
1'. .1. llojde 1 11..11.0.1: SI (n \'...llIlcr.e., ., lit old .\ ItO?. ,.tll" Ic"II.uluoI5. LIVERPOOL DIRECT,

1'iwtnllk-e. STATE SEMINARY. -- -. --- ---- in niir,' frh'iiilii may nn l Hlii I n', ut IIllmO., mny ho 'Iniiiid j il, nupply" ul the ;J
llnr, ninnmllniislii:, trVKI''UI. nru llrh .. Hill pin ,, >cnt. unil I
-- ----- TUB EXEI1CIHKK-; t In tlie MAI.R soul' KKMAI.B 1)Kt Great Extra Scheme ? :N-cYrIcEL: ..,".h"c". .15 the niniket.flKO. !
;, .0VOII'''.lhll
inrtnii'nln of Un Hlulo tknilnary, tlie furmi'r uuderMiiji'r :
I IN ..SrAiii or .\ SON.: -Our fympntlm" were i I"eitiliuily C'KOSS: nnd both anilrr, a""Imiiril nf cuniH.trntTvnellem | -.-.- AW'y 1 aX0on j
arousid n day or two sInce liy the distress" .. a Ill IHI re'iilllntil ou Iho ( W.SCMTsfcCO.Jiilyl ( ). wIth, I ,
CLASH A.Nt.I I wllltn.ul,1 nn luw use ,',1 lie piirelninul ulmy !
ol a icnemlilc old colored womnil wbosebroKUuln.lit ) FIRST OF SEPTEMBER. -.-- -'- If Tsll.luuMei, KIs i t.althIslustscist, hi I ISis. Ily.I'TIOX .4
-;iitei. that she Is a nnthc .Ifrlcan or that bho was : IIEI uii, I 11"1.

r.ii-nlonsomuofho. ( South Carolina rico plintatinim liy nnleritf," IJourd of EtlilrJlllun.JillyVi 1'' tI'I'.; : 1'e.itl""I. -.-- \ : !itfju'i'llnlly! ) ;IIml: I tin- I I'ulilii1 I lliat' 1\'" ani 4-I Min- mil ,mir lIlt lut' Mm,,K, Wonderful, But True I .\ SAI.KS fj

She formerly longed! to Mr. .linos White :;;, 17, half. CA 1'ITA 1, I'Kl'/.K I I :, <" IIIlI") of
.. r : ruli-iflinjj t ..,". INK JKIII'* t.l tho wlaroshu -- -- -- ---- -- --- --- --
'hud, a'lIll.I now li\Ing! on plantation TICK h'fS: O.NK: DDDLMt.4T .
:1
HUH domiciled when "freedom droipid.[ ( lUrn ATL.\ST'fJ.Ku'tT.l"Olfr.fft I:. LEONARD & KBANERT Mull 5, I 1wT.! Kbwll
: 11). tS-
:urn' Is Sih \ 'IhhhiiiiisSitu I DOMESTIC ADN FOREIGN DRY GOODS ,
: T(-n (10)) nolh.t wll'U.h..u 1''le uf
i.uno Into uur ollko Hicplnt; blttirlyund 1'11 (((10)) 1'11.,1111,1.. lirI ; IU.) rcliaiii Tailors JUST RECEIVED '
(, ; :
l'ill'oll.ly bemoanlui; the sbscnco of her ernnt son, :*r /,.culicd uL lIsts 0111cc. FANCY (sODS, LINENS, ,
"
IxaLdi. Tho said Ike. bad been pat to "stripping; '- .-.--. SILKS, AU'ACAS; SllVIS I KILRCASK88U1U.our t

luddrr" (tint it popularcxcribm. ..ILh bo.orhl.ul.'Ol) UthfLESt'tNlKSTS may rely on prompt" ,..t"II'J SILK CLOAKS) TIIIJSKS.TlVICI.IJN TALLAHASSEE, FLOIUUA, I' U rid llnim, !id tunksDiillteld !

mid, when lilt mother ..elltlo look after bis work, HAVANNAII, eJ Jeorgln Auuuit 1m,, \*>l.ONE l. \. 1.1I1,) or..by iiuply, eneldniiiKiiiiMir.y, : I < i I I'.M.S HM.I Hums, 1 tank
full .. AKB now hi Ibu n t -: 'lulbott Hums 'J lihdnlinn ,
OF 1-UU.MAN 1 'TAI hLKEI'IMlCAUH, Iuure-Iuat-re r".11111 1IIIIIh'd J.'r"'I' ; ,
Ike wan nuanl.Hln l Ic-eli; iilirei; IMIOII:: Ilia, A'I'I,' lSMinLiT Train, .1 Add,', .Om"al'I.el.Vra..11I1", and tl luliiriiinlliin, IIiLI; ( i4141.) ) UIl". ',in, a li..,ii MMlinuriis I"",, ., lM'.t flal-h., ,'' IIld t drown Muj-Tir U tes.
titter .. ..II.I.Wlill ".I'I".ll"h. I'I
has trueid him lo Tllllllh..ec-wlll'rc. ravin.; \niiiinh on ftiiiulsr. Tntmliur' nutS l'hitir'iIayIi'lt tu lju .liMreMiU tu l t.surd, ft kcjrft priini lio

inahilnK) a low dayv, ho ",IL on do car and Miy fort III _.,nndurrlvluuu,' | '!newuiy... Thnrnday" and. Hutu' nluyniiirnliuii J. I I'. MOIUlAf. )1""ller'. AKint 1 I lillt'lili: .u pif'S'sSIaSn.pus: mid' tel \hilly run nmv n >heu Hulter, OU hhln.dunliiiT I
COST : : 1
to ; 1.)1 Hut t!l, K o. Havunimli (,u. |: tllllK i;: Ilin Ihnmt |*oml>.mid. Ihu 5,4.1 t UK, ul iburl Hour, UU hlilsu -
tomiulder\ MJusty. to
hugvlm ll.-rtb. In
t lii Kl\OKO"db0 ) ui ly cli/nKod" UKIII| r'lll.Mnn!
/ .1. II. litiS II, TlekcU fur lalo, ulldlbel") t.. bu hoo nt' BElOW 5,, 55, C ? lie nine Hour, : >
"Mu ito 1.11011' what hCKUiueto lusty for" (suid 1 .. -r hu bilsiilii
) ( 'JOi> hiisluliMjryluinl
Oenenil TIc el A ,flit. ,
; JUL. Mi nli mill \ l ,. l turn ,
Iho nailing mother, to us)-"he got no kin motile August: 8, 1001. 77.H It unil ut TIlE: NEW o HOOK H'1 :. :inU \ > .Iilln |1"\'I.a"il:
d.ir." ___ _. -------- --- --.-- T llulu>weT, Klu BAUM & unil ut tint liiHiiPlw Mllilu. kit.luikurul, I It
ENGEL. llvlnu tiuIrWe '
( .luluoL 5. 1'.1.. 7Ictetu1 i : work In:itly'asslis|! < :.slUfortliiti I : |:, Wbi'ru It puunintiKniir ,j lc's: ni:t, ::1) hull. liny. II e-ii.kn Union mde-s. All ef wish hA
tho lntlirinlI'ireuU
comfort the old 1 soul with amu- Is Ike Circuit Miritl'i MuMln
We tried ,
to Ciiiiituf Ill hi: sill OM IOH' us mil lu ulfurde'd, torctwli. hy t
will
./ I 'U G-twly I :aSAEL mil runilru iwrtlvs II in Far lur 1 1"Work.
-- ------ July
In Miuluoit Vtreuit (Ig,/ /,. t'lviueery. 1 lroll.I,1 lll'ILL'Itll.Jttti
runic that he would 1 return after be wcarkd ol nn- A. V. .
vent Georgia State Wu 5 In-it In mil I > ntlim In uur Him, unil will- ,, I'l, Isli?. ILitwly
lIuc.m"! uud her horu found Lottery
III "So ( grkf
:; ..In;hid: .I( : .I.A": i StitltSS, riniinikulili: ;, fur
In IniposHloiiLd sob.)-"Xo, be bin gone 'trio week: Between Hi'null's II. W Andrews' ) P. HAMILTON Slits Ir 'In unly uuu.t l : $ Inn than Sir Ibo VHIYl.im
,Ii.lonl.y: gone; and I come, ax you to 'stsbllub' Complainant,, ., und FOiL TUB ucteriT' OF TiE :; I'lllir: ** cc I: ,s arc iflflrliu (hens:. STHVEN8 HOUSE,
]
.1. AilinlolHtrutrix.aiidFnueli
-utiru Hum, I All. IIKVII.kMKN-4Bll; at uutr, und wli.ltyiiiirM
,cii.lM.rlUc,) him In do paper If no be do /good Lord : J. Vunn, Admluintmtiir of. ; Ki.. Hint WH liar clarity' ) nefil, sit1lull 21, 23, 25 and 27 Broadway, N. T.,

",.urih him out so I find my Vu'-uh gin" "Oh!t" till und singular, the rlirtit and cred MASONIC ORPHANS HOME. I DKALKIl; I INVATGIES.JEIirELlUKISIILl'BINfAftE ses'l'isl'lr'l-Ilue, ,,I, HUM, IIM I .K.1.1"U ilppo.lto Orueii, '
I Ir hli.i.Ill' I I' HlllWlli' | | | I'lHil UowlliiK
ihU "don't auntie-Isaiah '111 come baikwhin hIs, i.eof: burIes W Hum do- I ,,: ., \ .' \ ,
we, cry und Juincx A Medrlll undalriikT. J ii :I Hlillclu I _,*! ON 'IIIK IIOFK.tN .".'N. I
hegils tired of biiyu ..,.oy Irani twine" maid' ;Mi(;irlir, Ih'lendunU.. -:'):- \ \ A Muy :II. 11117, I IVfKWlyU. PIIK: KHVFSI: IIOISK I and ldel> 1
[ I .cl
The poor old soul put on a look of peculiar gigliillunt \ I IT AH'EAKI-VJ: ( .atl..factorily, liy alllduvlt made. \ \ 1 kim .. lntv I' 'Ibu lueutioni

enquiry lit .hu continued : "I done bin ill tbtn eaune, tlmttnoul Ibo lelidunU. / tbi'n In, ( ;JUAN I H SOU 1 J KM: I IILKKKALYsbCO.) : i, ( ( i 0''" i hilly tulluhlo tu nun'hauls' und bu.llle.
Jum" .,. .!/.'(.rill ant, 1'utrlek T. J/elrill re.idu ) un n ; It Is lu iiroilinlty til Ibo hu.luen lart .,
Inild 1 he bin carried offend siU 'Ira In du Cuba.IKy .- COIL CONOKKSS( ( AND) NTS SAVANNAH :
out ol the Blulvol .Fluridn unil hi lion lilted: Staten' WHI.\I\E ., of Iho illy-U on Ihu highway uf saul 1
tell mu do Bureau loan In do Alabsm" fool heap 11 wit : In the tttutu! of lieortlu; It I. ordered I list, {'L\l K. snlc GI'C I'1'NtuiLsi 'Iruvel-'>ml' mlueciit| tu nil 10lliler prlilclpul
',
IIKl mi.ll A I. ltt.IL' I INVdll'K ( I'H
nl'eni otrand sill '"mlll du (Cuba and I Trald diy dcle'iidiinU, Junu-s A. J/elirill mid I'litrli k T Me. I I \" .1 ,.001..,., niiH.it.ilillr.et' trout II IIIW'rf Whul 11..lrllllll.I{ Hteullllmut .h'nl. I
u.iju' my Xa'aU KI dar!" (rll) ; di "I l |iiaraiid aiinwer, or plead und di'nnirr. .\il'S'( < I ;:I.I. Iv<;i7. turi'rr ".....'/ fir Slits fal.|ilillibminl, ,, I."m."r. I t : j:v.:SI j 1011t. .literal sac-essmiissul.
II o the Bill of Complaint( Ille'd III SkIs c..e. within 'a co".I"1 COTTON FACTORS inn liar ever ;111 J In well funiUhid, sud
old tool II .bo was only .
nnsophUtk-atttd ol HUB II'ler.or ,
Poor bur months C"'III1'0" lln.t pulilliution lui
iiiisIteai-5 i"i ry lloo"r |>ro emeiil for Ibo towurt -
.i nun, and livtd 11110\\11. and could join tbu Broth- tInt salt bill will IK. tukiu fur roiifi-nind .11'.h.1 t --I--: : GOLD ni SILVER W ..uI"lIlerl.lllIloL til. ll. liiumtii. Tho rewiiii*
,irhiMHl and hall a vote, how nhu would hoiUte" toixpriM tIn w : l'rjided, 1'11101.' '' order Im (inililinliidunie M.I ill. nmelouii| and will vrsitllatrdluro'IIded allis gui
u, (Aetk I leir the 'iiuiu of four iiiotiths, hi anile 'IIHW- Capital $50,000. ATGIESI, .tut) wall'r-Ihu al.lldlllel I. |iroiiipt andmi>eit
like that! We bojic' "Aunt -
a siu'pkloii \ 1'"IH'ruhll| \ III.od Ibo provided llb
Ol Ihr M..l ( i-Ii-brat'd 1. MERCHANTS t.ho luncrou.l) ,
Stlva" may soon bo comforted by liudii> : her son- liirid.L. -: :-- COMMISSIN ery deik-us-y .iit riiti**!.
., Itiiiie' and ordered. Ihl' lKth' day id' .limit. I l"'i1. & 'I 1 be .UI- 1..e"o
1>"IJh Brown a black; boy about U )CON Iitgt' r' '" II"VIIIJ" "ee. rolDFiIlo ald rtiiunl .

_.e.... Judk'C Middle J.Judleiall'lreuit WAVI-kS: U\kKK.of Florldit.PnrT :. Ubule' IlifcrU ".II ..*.. '1.11 AMERICAN AND FOREIGN MANUFACTURE, NII-. .i, :'is' fill, 'i:: uinl 'HI 1'rI''II. th einnlurl d, tti an.I"I"r ure. tu our (lunls.elr C..1IClor lIsa .!

A NOBLE o Boy.-A little fellow 13 years old the A,:: K'E-T<'uTT, Holiellnni, nnd uf Couunel ; Quarter 13.11 l.lfliUm .50 CLOCKS, 1 1'l.iiiuiml ( Iris ttlastiIi I til, I' 'I', 4 H lisi't, Is'.1 I I'lct'Ia.. iiiTlid Liii-t Stj I" I \. nf Hiyilllll Hull .V (. ". K. tilE: A CO., Proprietor-" \
fur Ciimiilaliiuiit. Itr TkteIi. fur -ulc lu llub.inMY, ot HID New lluok "t J'tllilll/Hl'iutu ', I) '17. uU>*tiiii
,ulI uf a. respected lillMn of tile Nurtb; who has re June yt. 17 6-a till teturu.AuuttittiT.. of JKWKUiV J (u i SlIA KUWAUK. .i's'lli-ssL< W..LIIII.I.il. .11'11. -- -- '
; .111111.,1.111'.11.
etntly settled lu Florida, knowing thai !1.1.! father"t --_ ..- '-' | uml wurrautcd l } }CI..1 A'iKKT( ; :>r NKW; (OIIs: ; Assignee's Notice '

Ircuuistaiiees were too straightened to pay for bis ,S?tiIt- of J"'l"ri tuition besought Ibo privilege culthattng a nur- /"lttll''lIl.hllrt-"i.t'fJIU/' ItririitAItu'h - -- -- I 3!J, I N.7. 4 ; / Mllr'l
i
W. HIM, J. I'. WUKATON, I '" ol MuJ. Illeuard ,", nil per
Let irarden on bis own account. Ill* request aasnitiUed /llelit.ieo. Wheeler & Wilson's! NoiselessSE'XNG Noise liiili.hied tu bliss to make wyiuenlTII08.
:{ but the bait that could be dune lor titus LI.or tea,. I&i-IiiullIuau.| Las ut V-.'., "bntiw, t Cu. TAYLOR'S' COTTON GINS w url N'ulnd ( .

( W. Scott, I .
lu of ,
the way a "patch" was an abandoned rosily If YW.\KfL
Uuui sworn to-I'JT 40100.Vm '
atdlost LlXiAK .
'liurre-ii .and hilL Ilk lather purchased, for f"J5:;, a \ IS. )I. Unrls. I t I.V.. SIMS I I CO., 1cIXI1a. 0 1
nliini. borw uud a fart. The little fellow wetitturk lit K ol tin iiutitutiuu ol tnU KUU cy ulUil.uient ..- & ))1 J At" 1YV'AI-C-DINTK') "AOK!T "I hr .1'! ,r Iesi.useesc' I-u., .Ja'LU.' ISi,7. A.I\C1lu.

with genuine WiMcrtl will, cleared' eilT hU NO 1s hereby given, sud the di-\h'uiuut" and r"r \'J.s: ami -:wl.Ir: : N E.TJIEI'IEH: : I t l.\ .'s-n.-i.i| | .. I jn -I, Ia| ,?. :Int 1

.
"paU.h," fenced -aud then bauled I lua heavy all alld other pli-ad lie tu nous SIte same interested.wit hi are Ihrev required mouths tu ol'IH.8r front Nib ".u-.r.: MtVAftts.il' .. ,. sc'srL IU1 I.rh.-t iiittii-i I CELEBRATED GINS,

i oating of manure from the oV6rui of the old burnt lbe fret publication ..f]Ibis miller (C.\II jiI I II ';,r 4 OI:1.\lm:, at I I.,; '" .olv.. utijir fit* Ib. Miii-r. rUiul > buildings hi the dly. The llniejJid !platter from fUUXKUU.: WEST.! [1-1 ] S. P. HAMILTON'S Si....1.0"... will 0.l ads tu Itttvtj ufdrr rarty. .ia lbtgtM <> -
Ju.tlc..oC the fiaec, llnw Ititi WSIIaI.EtUWti. loMM -
,, .... d'I..I.". *
the brick wjli and the decomposed: -.w", was Cotton Factors ,
( onEs rit
Second Justirc-'t Dwtriet Lcou C'n. : bllluhr u 111. AI.iKL-nl U> \ '1 M'IN'IOSII&OSBORN a
( ( .iml. Wlntiikfr Strtftr.Mm .
jiuit'wuat tbu |moor sand bill ueednl to make! I'UY.W IMTCUTT, PialntilTsatturuejs.MJJ .riitr II-: : ttt ,

"blnsaom as the roo;...." A kcary cooling of tbi S4. 11jtJ7. 8i1-'Iusaw n. if*.
having been: hauled uvsnd thoroughl spreaii over - --- Shipping and General CommissionMERCHANTS.
.
/'4rvti.xwi ("".IV-b. Jiti&ei Y.YA. 'WH\ l\Y
/A/* DRUGS ,
the garden bo turned It la well with a deep plough, UJupt-'it eoiul Vutrvt.Mltthew TAT.T.AHSSEE.FLORIDA.

aud planted like seed. The result was. that this little sum.urloK lHlru' : A. LIvely r.lThi.; I Ipannci' tiuuiitli4 nf thu ahotu INJ fuund at thu Mture'uf '('Ills FIRM bnln2e nu l healer.. rslathmaus
thirteen year old boy raked a crop ol vegetable ..' the "late' 'rm of!l \It..hmrM .u... ..worAnirt > eiui A. Hul-klSH.' I tbu urlucipll clues c nlhe Dow
v.lue'il at liver fUUO: .b...idn. niallny a good deal of &.h.I). .' i,,. fu M Ml AND I Mj| 7. 117. Jlwain un'Im'u. 'tall.u ..b.t..II-Trl. thy
\I.
money by carting boxes, trunk. ,"c., about tile William li )I. Dart. J JXOTIl'E -- ,I.. and &I ...... bal uuMlluauUuiilaifii ASsb.ia -

i it> .Incl hi didu'l kxc a lesson: (rout hi* regular of the inMimiluu of thin ash hy stuvhrn., -C-(: :) Variety Store. "t., .11.l\
"n'boot studies the whisk their These were learned gura. slid HMdeft Dibuit and all. ulhrr urr.umi cbem.icML1I rtreiltlco la Ibo Hula** Dank Balkllnf. asp .".
Inlrmtoa. are required ut appear and ]fmlu she. Me and. were rcUtuI to hi Cither at ui;:blBy Mine wIthIn! thrn. muiiiba from it. ant po'ilicaiiiio uf Cutlery T. WANDSUQA unliUh. T"U
I'(..liioiniU rMnu.Uully aoliuUd, pad .ilrne Jla. hhGl. '.
bU labor alone, he bonntUUU supph 111.LLlbLf't this buuc .. t .I
.
C. It FtshlEa IL .1 pcuuiilsttcutMiu.JOUM ( -- *- 1'ijies nml -
.
Urge timlly with TegcUbtc (their chief JaslUeofthePacce.Bc'eued'j: .... Dt.tiIrt.
nupport) saved sa cxpeuM of over I3UO pocketed Laos County, t Is. I'vrfumcry. CFFE

JL pretty little sum of "pocket change" and learned Part a.*1T, WsrtCOTT. PUlnlirs\ anraui Aiumeys.JaJj -:0: : A. A. SOLOMONS & CO. 'IT. $-..Il M. MtCOUMK'K. J.l'r ,

it D1aDY1claou u any ulher boy of his age whoweit -- ) l \ -V ),8. -- -. .. (". .

to sehoul refuutrly.\ Tobacco.BOXEd
Shot Nails &c. Ureto aiij BUik Tu, andsie'rnofahlkinIe.fursushibj
If there are any boys In TaUabaasea who** parent 8. D.\SII.1uLII. t.wW.1 1a. ls lnt> r '\I.ril :o 1tlG7.iittlstaeu "'!' ,
BBS thUs J- LVVEJ3.1ke I Us)?.
Cbuwing ToUeco as. Waste $
arc struggling to ctve them so tducatJoll.\JUe\ tbrjtire 3 slotoflinnUag diit rvtfsrii to Ifujiottss c cok.I "r.' () rWDB
U""I S
idling their precious: lima away in wy.porta. A. r. IPILLER. an"ma" I'sps, ... Ja3I.eith
:
DUloo's ritcat TU* sad Jr Wet can 1 Ectia "ou.1 Dlrl! ..
we would point them to .... example vl tbla noble -- Hoo|", wbkb Cheapest sad Uw umstliuc .; IL\SS'.lllur.. teed uul, K.tTS
_
FLOUR I t Il .. knots him tiuli' i C..r.rj "r I'rocktrr amid WonlnwaM, fur sale hyalarck t' I.,
little Fe'DucoU hero and bid them ImlUit bis example | TKS kini{ of Lotion.HampUx he -."- -- --
t lliglT ; :
We bad the statement whIch we hue made T>L,\,.'. irlour, Eitr flour'. buperllin Flour, I uf The c be seen at our office lu Ina. ... put iu Mir". I'.. .'iIjI_-'. l I'J" ._4.iw:1y' B BIVruI ..
.it from the lIps of the Cither of thi noble I I RIL'C, just reecived, Iud fur 1A1. beA I ni or upon spbbcatkin Ul John tt, UdUl Variety Store.
>otr .
boy : .
1'. 'SPILLEIL I..til. Flue van will supply M orders r.I"'r..t..I Uur"III\\i -i'(.IV.I .,.1' 'I 111th.\ : ,! ( ccry'a \ IV trOt r. "
aitan erufy I" it> ate Ufti'Y and truthfulness 1I4I | *< ul Ties. $aujunZand .' STt" 1 I..J.,. (IbDlh.ad"I" : 1 1)1.''', pi Klliii inei,
April. 42iwy KP i 1
%v. .;n not punutud to ,lye Uis ,name bl thU art!. .n bnd. .hi. I limit. I IH' IuunsI.Iu. ...1"r I ., ",,< } biii.-uiir irhilful'I'l-n'' n I n'nil* r i in'" u.. K pv-f".hL' ,I White Corn SotiODa
.... t, i In-, < .1 '. -i )t" _' "l :, MeaVUTElOI Faucv iielToilet
'..ut, ,f :,11" laoy!!: 'miugli; w> will proudly > l'lofiU; >; ai'l \KRIAI.F.S of every d ri- n Ul |I".r",' lij .ipi I MEAL, '. .
\ iin
} \ | }
I I. :
)lion. .1' HI Klt\ e Article.
11) 11.
pom1 t. mm ..modi:, thi .llotmClUob met rf in>- i.. tile, lit |
l t. t I
I 0i' "
.atua, :.>- i ..un r .! nt, rj ..v '" \(. I. I...; irr.'.''..:.'' ,Kf*> it r\ tt1.i.* .. K.7 ;, I March h:. \lA nt'oun. Jai. V. MrCOKMICK,
II"i .* ) CI '
4 I :


.. .. .- .
"
.
-_ .-- -':...'.::!'" ;;: .,:--. --;-,---:::. E-:.-- -'-., -: "..-. .' '.p .- ," .1 J I--... -. ." ; .
; -- .. "
-1-I. ) .---.- J .._;_.__'_. ; JJ ..,..,_--- w, ---- ---' -- __ d .. -..

--- ;: ._. "


___n___' ____._ __ ___ -

SEMI-WEEKLY SENTINEL.ji'VVtlmro I ITIItR4DA EallahawccIIYKRS drnti($ mtnt$. i U\'UntU\h\ cJkilvcTttofmcntjS.! .tj4\\'U'm\ 4\\ \ );\ ; \ I. jtarannak, % dn.ti.cantnb.,

; : : .- ,ii av:',". . 1 _. .. j

\' "ux, A"III "T Ij", l'ifli.! : & (G iOIMIAiV. T. IS. M.\lsilAI.I.v::: I'.Uo.: : I AFM.Kl'KO( I, i KAl I THIS.:

.-...-.-.----- .-- --- I I UF.NF.KAI. W.\ M.i\\ I \ I I I CO OIlS ;, -t.-

l'U"U"'L'AN'1' DRATII.Nntlilng Vitro !
I Successor to (;o.\IMls.suIN) ( 1'>11 U'I'IXH}, AM i I'> Kay ton's Oleum

I I -.-.--
In liiodiTD lltrrulnro cornn so ncnri TOWI/LC & M YE US. Lumber :HJerchi ; \\ ::; : ) 'I1I: GREAT IEIIMAN LINIMENT: UiinI
i lie dvKrlpUon of Mitxlmllinn'8 heroic enl Il.ytoIii !
I
nlnunt inlullililc cine f rilicmnulii'
.\ descrIptIon! ol tlic execution of Monln I
'
Dealers In 'I Ni O. 3 HAItld!* IIMKJK, I OFm Itlus'uitinhiun. ,

!c: I flinT, Euot of J.iueT., I I II f't1ml.l1i": ,

"'Put "ben he came lliuuith |lab and unn. !II"U', 1.I.OItI.\. 'DR !

lie looked 10 Brent and high, riD We: ail Wry May at. Hi ','1-...I lyllll I I I II I'uinsln tlu> It.ick: ,
fa nolilu VM hl> manly front, I
I It,esI, !Siiltw or JuinK/
Ho culm' lilt all'adfa.cye- | ,, .1. ,HI 0111 it. IPKIIlt' 1. oft '..1'I I Toi.llmUic
Thy ralibk route forbore to ,ibout I .
.
And cncb man held lilt breath, SILVER AND PLATED WARE, I ,,! at the N''rwllllloIl11ncl.I .,

Fur "ell they knew the hero'i soul T. J. DUNBAR & CO.. i I I M l'( ) lL1'EI: I )I: : : Kiinitlic' |I'rIIhl",

\\n lace to lIce with nmlti.' iI I : I Itrnincs, I\\f hhiuui4t, .

4 0'There Gnus Pistols! Table a and Pocket Cutlery, and IMI'dltTKItS' : AND DEAlERS' : IX: I I | <'uta
,
IIi 1('14,Iurns\c! .
bit Inrthcad I ;! ; '
was /glory on ,
111.undicsrhi \ 1'hit treat ram'ily should Pus 'In every lioimc. Fur
There was lustre\ In hit rye, I{( borne.
J thU remedy bill no equal.
And he never walked" to Imtllu FANCY .GOODS.(0) :J:) -.:: : ; $ Ask lor Kay ton's* Ileum Vltan'. TukiMm oilier
-( -
More proudly' than to die. Suit l by' ErprcM 'lor Cl.KA'TON'tS 1.
nmrlxntly" nn band N flnn r-loik I of Onlil and I
There was color In hU .18A te, HAVK" Watch Coral: Carbuncle anil Knimrl.'riirtl.of ". U I N S" : : MAGIC (-tHE.A .
Thonu-h the check of nil were 11'.11. .liairi. Ibumin hll. jar Ring, Itrae.Je4.'..(loUd' 'suitand
rrmlnlnln I holes, Flniter plain' and with HI.. N Kpj: 'pllan Tteinesl for 1101'"u"urSl1)lIt-, ::.
IIIK'O' I I I ?
And they marvdud as they caw him |I".e- Hrnrf Tin- (laid Nwk Cham, Hold Ten IEIHCI ( :;
COUOlIrt: ) ;/ nml COLDS AHT1IMA! ACII!!)
Tbat great unit goodly man." and Timcll t'im,and;; Gold: and: 8Urer! Dpcctoclco.Siyor \ \\\\t: \t\\\\Io..!. I I I : I, ; ,I I HTOMAUH:: 1IJ'AHTlllilc'i.: : $1 PItH: Thh lB ItT,

1.m r", -{ ('ULvi. | Ware. : : : I SEA SICKNESS: \ t.1I0Llm.DI.HHllft{ :'\,
--. --- --- A.l" Ar.P.' T'! roll French I ', : CUAM1!:! and PAINS In time BTOMAUI.-
WELL PIT IN. spool., Poem ('.pa, tadlM, Napkin Rliur, Knmr" ; !< \ !lent: liy express for f I.
'
:Ntifinnl, 1 and Halt ffponaa, and flna heavy plated Allrala ,
\Adiinw' Express, Office In riillailulplila, York., HKxin| ., Cnp,Caitoraand Coke Uarkcta. SMITH'S CELEBRATED PHILAD'A ALES. ) 1 : I Jrockury, China Knilon'n Vrcflable' D)peptle' rill,

Tllct ,
147 Dnv-st1900t ,anti Bilious DlMinliT Thew arc the' gretUent Anti
Atlantic City Wilt ftlwx made of Inlcliwond and Pistols. BllllnnK ltll ever |>larrd before the \puMlr. If yon MM-

light nlmcMt!! us imntcboard, thus tenderly Inscribed I.iimtnntrd. Hlurl, and Htnb Twlut D. B. (jlln.,hurst Amcrlnin SAVANNAH, . (UKOKlilA.Mnrili h: A" e., not|gut them, nml,In jronr>ret a m'lKhborhooil IKIX, by return. ceCil nmll..Hcini) Tliu. Hi uliovo llml'roirlelor .I i
: IIIHi-p., Kmlth A WeMon'm t'olfa and Coon-r'i| I'ln. Medicine arc pn'pared and mid l lIy
loin, flint Potlrhi'., Powder Flnfkn. "TO TUB r.1I'IIFoII.40r.IIT. W. I*. tells, Wail sod Una Material; null: klniln.Tablo I
. ... ... ..UEOMGIVTo ,
SAVANNAH,
i. wn.iunTii.'' jnnv tsxi.ni' r. w.ftuu C""Nil. ;
duck oft hiuiiutExpreoiminn ,
"Thin pncknxo contains a .. .. .. .. .
and lJockotCntloryllnifpn I 1)\INT-i. OII.H. V A "tutu all nnleni rliuillil ho nililn'mcil. or lu lilMioknilu i
I nothing It.'Til nfCiiliirii, .'
place upon Art l
pray you
\ ALI'MIH'' A. A. Huloniunn A to., Hatanimh
I ] ( ,! 1 be
made of a rlhbon, a straw nnd a Icathrr *anil WnKlhi'hohn'a, fln. I'xkrl Kill...., IliirorKKm ranch anil.fmnan' : ) :M can > I
The 1':1010: nllli hintem-d lordlier. ) Hrlrrorn, CarverS soil Korku, Tnlile nml DuHfertKnlvcn. L. J. GUILMARTIN & CO., I'h'lhliklir.t.\ : ) ) Outfb"A llbernl dim-omit'''' In those. ri'Him; ."'1111. i
ao tngo stiiiiip lIlhl'nterl..n
Kith and without Forku, Ix-fl Kltd..n. and PUi'nt For Hiilu liy all Dniifiilntennd' Country ))11,1011111.. 1
Its ilunincl, Is jouthful and fair, llntrhcr Knlv".. I'nro' U limn and Lliiiom| ( I 1 ami T. I'. Taliiin
owner, a N. II -1 havrenl,:w>iV ; ::: V ::; Mcean. (ireiriiry fc Archer, ,
lint, like Flora M'Fllinty, has. nothIng lo wear. riinniiiHlatlini' ( (if Ihu piilrllc Aircntft Tor Tiilluliafsce.May }
Fancy Goods. COTTON FACTORSI I I. 1H07. MwlyADUTENHOFERlz: .
--
I
hiinlnrrncmlly.
liewarc, then exprcminan I warn you to take (: ,
-- 1
h-fd, :\Irl""m" Pipe." Porket Unoko sod Port Munoute.
or alt kill/I'"hilla Vase.. CI/I"" stud t4aiteur.' h1hi. Tot.ii .,
And, forward this, bonnet with euro and with "l"e.I.Vhitc's | 1 llull'. i4miM. KhWis0. 's's irk amid Cllllnlloy', Wok I 00",1
""".'.. WIII"I/Ur.k.. fluunr, 1111111", IIhavlnll iiairanITottu
itruu.tu'a.' irea.iunt foot I Iluid Olorso. hi.. JX1rtM.aCOMMIION COTTON FACTORS f
Mu,, iIutiuuoe., :: : Vice inch:: thee Cup.;' neil: truihla' Itiuldcr.IeO :; ;
\ Type Foundry .1ev" it all liii.
.ii''CriiIt" -AXB-
,
All ufwlikli w. otTiral, tliu vrjy lowest, prlcoi. MHRCIIANTSI H TAT I E OF) (J ; ( I ( I General Commission Merchants tJ f'

I g.lahll.llI'cI 110) Watches and Jewelry Repaired in the belt ,

Manner. and I uiu "'.| 71 DAY 8TUEET .

63 and 65 Beekman-St., N. Y. I MVEI18 & GOKMAN HAVANNAII, OA. Mavnuuali, Georgia

nov hOly Small! Advance on : Jllly ti, lHGT. Sfrnly: .;
Lii iti'cI \ le CdiHiirnroinplly --- -'--- ---- -- -
--0- /au 'ItthCpih I 4"hIlt/

'IIIH OLD KilT A nt.llln ItO concern lian iiiiinlinillyon GEO W SCOTT & CO. 1I11'lIt. Orders! '. Iilleel. I hand .lIcll., prepared. to DM, at hurt niilku. u,. "
d,',. forHOOK COTTON FACTORS market riitt" ""hy.'lIIIII'' fluid '\ ,' -
rlal Inlm'Kt ,In onh rruni

NKWSI'APKU: I AND l na!i tggiIig} ; i [ I Uojii'! anil. 1 IIIHI '1'il'( (- 'ii. Tinnndc'ivijTiii'il I lia\o removed I In

0 nml )FANCY TYl'K;, I (Ollllllission erchunts htiinlly I mi !mn.Iprll'Jl Drugs :157* :BA/Y' STREET,

TALLAHASSEE h 1HOT. Dm;, i in ) n'llnl: lute' ',,, lulnji .
:
Every Variety FLORIDA. ./ HICMT{ t'sL1l'Y.SouthEast: ,
-
where they will continue to curry on the
Borders OKO.: W. SCOTT. FiaT. II. 1IOIXIK188\ N.V.J.I..8MAI.LVOJUN.Y. II. II. fOOTMAH, J.: ('. FIIITOAS' : (Cor. /
Scripts, | I it II. I1IOI.K() :, N.Y. U. II. FOOTMAN k CO. &
11v :::-/,\ I
Guts Brass and WIM. ailvaiice on and .>hli| Cotton to Liverpool, New SAVANNAH, CA., (let:ni), l I'sl.-ly! General Commission Business
,New Orlcant, ,or Kuvnnnnh. July 17-tf -----_ ,

Metal Rule "---'-- '\\....\\\ \\ \:. ,,\. \\\.... 1. W. ANDERSON R. H. / ,
Liquors and Tobacco. AND/
O\\\\\\\.y\a\\ \U'\\\\\\\\.... A. I
1.\\\\lW \ \\\'.!. l.\\\\ .... hANDY AND I JNO. W uliL'ic" liny %s ill Kcipim blind lar suppHva of

I'KINTEriS' 1 FUUNITUIIE: OF ALL )KINDS I : I \\hl.key. Stock and Exchange Brokers. .& : 1'AINTS) OILS

Hand and Power Presses Uin", Alt', IIi furuuirs, '.!--I'ailulfuuruh A ('"|1"', SnMinnuli., : llolit. MillcrKhton CENERAL VAKNISIIKS.COTTON! .
ANDWOWKN!
: !
A fun Xinnntiuli: Jimph II. Kay, Iliirlinii: H.in! '
I'ortur, ycr' William' A Co., New: Vnrk. : WASTE.iVc. .
:
)MayJI, 1402.A. B5 1y \e. &c.
Jon .JIE8NEtI Chiiwhiff' Tolmtco, -_. .. -- ...__. Forwarding ,
-0-
ol every dcKrlpllou IImukh'lI' Tol.ncf. anil t'lfcrnm, RESOHER & CO. Tiny arc also Agents lor
(Corner ) '
Man,, 10), 1t4111.-8T."lIm E. KHADKOIID.) Jic. ,
ENGRAVING
,
.. .. HAVjVNNA.lI: ..
-------- ------ ZNGEE1.S0LL'SCotton

NTKIIKOTYPINU and F.LKCTHOTVPINU. Makers y\ril.liiiill I on' I I ,
Carriage 1 :Timber J I: : : : ;\ :
IMPORTERS AND DEALERS IN cl'mnlUi', Ltimlwr : ( ) !:: ) Wool
-0Newllpapers CAM FIND StuiB, lint,.. Hpokin. Sh IU, Kcut And,t us ill do I ho liurlniiw ,
.-k,.. 1'iitrnt onil Kiinini'luil l-culhtr or ev- wltli diapatrit| 'to nil .., Hay and
ci) Mini, IMminsk fur LlnhiK nml Kimniclucl: Clolh. rciHiintihlutrnni.. : : : : .
and Job Offices ol ull klnilx CarrliiKU llulta ufevury olr.i-, nt Th mi-mil, fuii lit Ii's. Moss Presses
:
I'UltUV'S. FOREIGN) and AMERICAN ('on>luiiini>iil. and ,' ,
I'nli'"I Ii), 1W17.' 0 ; i; ::: ,
.
: i
..
'", iilKlicil' Cumple.li' ) Eidlmalotuf IheCwt of Ullluii ufvnrloiu III..eh I.), 17.( l IHInwtl .
BRYAN U'likh I liny sell ut .ManuliiLtiirvr's 1'ricca.
slaw nirnliliod, on aiillcnllon.our |'|, ..
ED"a C''LNO KVtMINC: TUB PUIiSSDN.Vu .
Hicks
Henry (Commission\ I A
DRY GOODS \ liopu' tu receive a nmtlntmm'c of thu Tnululorniurly
PEUkANENTI.r
I ft NOW LOCATED) nn thucruier NO. 1IM JiAY-ST. uxtvinlcd.' ,
below Klklu' Livery Btntilu' 01'11tJII1le lho ,
ouch Eilacoinl| | (:IIIII'<'h. llliiJull old Mends nru "atiiruil (UNSIiNMKNT): ( |; : WM.\ D. B. MILLAR & CO.
rxM'rlpiii.o| of ninny yearn' hi nit hmnihr! tHiitliifiM:: vnalilui, n,ia 1 tiiumT Ui 1'rlntiini::, nntl; I'ulilliihuni: i ::: Hint Ito will glvo Sill.'fntinliicllon\ any kind of CLOAKS: SHAWLS! A--. f*,_ C'ilil. J. T. / "I | 1
|
nil anlrtoormniiurnctiiru' which"' U, for cI"l'IhIIlIY.llcll/OlI'". work III time III.ACKSMITIIINO J.\SF.-IIOIII'IIII\ { | Tiilhilniiu'uo., and fulnnid If :: !) ) 1 157 HAY STREET, SAVANNAH, (JA.
:ill .nmrli:|! ::rlly: rjiinot:IMI tixcvlloil.::: a. 'tlm :liinir:: |iatroniiKD:::: WiiiCiiiiii, Carriages,! UIIKK'IA' Av. &c All UuHiinU May I II I, ''''.1. '
,
of vi-rymniiyufttio leadinghoiiKuaIn tho trailoabanilantly In liiKiire ,mtlnfucllon a.'A\II\ TIUAU -- ---.-- Julys,. Thul.u Ii8nn.ini up 10
teritiflu, II., Ull', SOT.I!:! :Ultonly: ... II. Cli IVI-IOV. -- --- ..
FARMER, I.ITTLR CO.. .. .
I'mitrlvton', HONE & 'GORDON.linH ;;
July II. 117. uo..Om Blacksmithing. H'EIt tlii'ir 'law mnl !,"'bl! MlnUil html t tubn ,
() >'urt, lit theSM.ll.LKST CHAMPION ''[ >rtrrHnmlVhoIeilo' 1 "' ., InWines
'II.: I'NDEHSIONICn: ( : Krulfriil fur |I'BIol .iiulroh1 .
WM. KN BE & CO.
uiro' lifini to Infurni tliu public Unit I lie LILAC KBMl'lll : LiQuors nil Soars
IIU8INK8S!: In nil 1U \iirloim hrunclii, SfALK: OF I'ltOKIT, Oil
will bo curried on at thu Old !Hlnud: of II. U. FltU, \v I ,
under tliuaiiliurlnlcndmii'i) of (Jmiivlllu Wuuppard BA'"Y STREET
No. 13 Barnord-St.
Cor Luno
Congress
MANUFAUTUHEUS\; : OP ,
(littler known m "Lin! "I) who uopc-) ., by proinpt- SAVANNAH .
ii,'.. mid tliu quality of.1.\ .1.l'ok, to merit a "linrooftho UKOlUilASolu
public I.II'
and"""" cry ur work, urnl Ihu end or every nioutli.K. O. IITTS.Jill March 5, Itch/ ?. :Ui;\,(titiiiTIIIIXA AII;'IIM' fur (:ii-nrvla:: : nml! Flnrlilti, or )tuntuhuroiu .'c
""Grand Square ; :
,. i9', 1HU7.SOUTHERN. :JItIwly: .. -_.. ------ bhln.IlonnlilHmUh'Btili'lmitcd I'AI.K ALE, In, IjhK awl, half.
II. Al'ITIN (\I1ICH kills Jill,'1'1. It4IIT. 1 2sssly
.... .. ..... ...... .... .. .. .
? UP1IGH'11 LAND ( ::; :: AN UNPRECEDENTED TRIUMPH I

ANDImmigration AUSTIN & ELLIS, : : -0-; Piano Fortes. : a Company. GHN'L' COMMIN MHRCIIANTS \ ( : ) Cable Dispatches !

'r'' ('VI'ANV :Uonrniilkwl: BKrvcobly to Its Charlie' (
,
odltrni
Is lIh tin fulluwttiir : : -0-
tIlts DAVID H. WA1.KEI1, t'ffUU-iit. .SAVANNAH (3EOIIOIA.:
-... 'JAMES T. \UUKK..: vtc Pru*. Corner Bay and FAIID ExroiiTins, July 1, Itfit.UTEINWAY .
ld"'nl and HiTfutary., bONN of New York hex txenk
I*. 11. lIOKAT"'ae",.,,. J a anl d Supreme! Jury of the Kxixmlion' tic -
A. ii."rooiias, 'O''IIU' Atftnt..lK ". \\TIl.I. MAKE AUVANTK8:!: (in KUimliniinvnl : ._. __. flirt (loLl) W'LI :of merit: for tho hlfheKt\ slitters I "I:
WAUE110091S, *;' T. KKMNAIIU, *, > > ul ('ut tuill ur dtluT" pruihu'C, for tulu h"',,', nr B.V..\ \ : ivrroclioii In Ininil. tvinare, and fprlfht PIANOS! and
KhMi'NU' I). llowm, for Eat Klorliln.WiLtiAM the nnwt valuable Invunlions,
Agent \ romlilpnii'iit" > uiir Nut thertu ur Kiiriipi'uu iiirrii- .how''JI' 'the greatest imiHIWH -
: I. Ti'UNKit, AKOIII for isnuuth, Klorl.ln.. pmiilriitii.Vnrvbl" Mureh 1, 11>117. In Iho cointraitlou, of PIANO FOKTBH, with IhuBtnniLiil
'11 The iViupniiy' tacit*.rI1| : .Stud' olhra lots I lug bittli 17.; _. ... _. ImloraumcntiinrthoHiinri, 'me lullrnallonnl'Jury.
Street : : :
No. 350 West Baltimore : 3&Kly -
tu I or naliM, Iwtue, tocontmunkaiont I In ml.lltUili lo lUu liVe' ,
flliHnm| ny sullen, MKINU'AY ft bON: hu>'u
.___.
__ _
___ __. .. :
tntlnii;! : trim i ice" nrrr, 'locnllty.:: \lini>itt\i'iui'iit'; : : I ,
ilffljoi Ititnxlurlnic' n inryM niiintutr or Kun' >|H NEA.lt KL'TAW: : HALTlMOlta tmmltimiitM during tliu rlllllinl.II.. .iou ",>lrn to heals H. C. RUWE, Turn July 4,147.Tho .
them iiKin ihnn\ <.i (HWDltilu tiTHici I'.hi I'M hitrwtt, l I In
till nuivenu-nt| ,upon the.u. ami Monument ''I".lIe| IIDUJT H ( bar,.. (nwil bOC'IKTE I DE DEAITC AIITS.inufltal of l'arl,
ulteraenn'nil ,
-- ---,_.. HiMta, ..largely d..I..III.| | nn hitChed to luiniuu SVANNAH, GEORGIA.1MIOICK1LE rxhlhllril at fxanilnntion llio Iliria of all the ln'triimvnlK -
Kxixulclon awnnlul lo
with moiiibrrtir tlit't
Utitilt any 'INII'Y.' ) hTEINWAY A hONS.OI:> New Wk .
JU'.I"I"Liquors llielr
: TKSTI'IO.NUL
,,
The Hlnck: "hook f the OoniM I I.nuw and putt,, ,
: INSTltt'MENTrt: liuvo iM'cn hrfiira | iiy oH'ii| 1IKDA1. : for
rl'I1"8t OI'rlpl".re ool\\I..l\'um.1I\ \ HlioUtiru.,iivit'M, so our -: : :: coiiMlnictlon In uruutcjl' runcrlurity and novelty lit
1'ulillo fur nearly Thirty Years, and ml"IJ.rlltl. Ales Wines and Segars rianox.
,
IIHIII| their excelluncettloiioalluliied uuunpnnbiuedreeinlnunee JI.yl1. 'UT. M If : : : \ l JOHN C'. 8CUKEINEU4 SONS,
.. -ANP- hut ill|>ftu0iCjuhd' n :( .\100. AgenlH (or NtclnHay'a!, rinmn
which them miciiml'd.'lielr ---- -- -
ii pronouneea | *) ?
1867.
I t'OMMIHSION MKltCH/VNT.: ) } : te.:: July 4ae1y uuyai
Variety Storc.1'IIOTt .\1.". <' .iiil for Ulnln" ""r'a eclelimtnl, Wluea and Lhiucre.IHIIH '' ------.- -----.----

TONE ly .. Davant & I | an UiuiiKh,, the DUNCAN & JOHNSTON,
-- '
)ltatAl'JlS, :i

oiuliliu* Ir""II".er.: awoettiCM and. hue .h'lllIlC' :andetennena .'I .\MI*; anilAL15UMS.' \ E L NEDLINGER, Cotton Cotton Factors
iiiullly| u* well aa great purity of Intonation,
;. throughout Ibo entlr atom Their IICAI.KH iti ,

t TOUOU: : )1..yl'T.: \ .. 3..-...ly M. Mi-1'Oli.MICIC.. : .. Saddles, Bridles and Forwarding & General SAVANNAH, (;EO1KJIA.Ufem .

I II .liIhll'U plluul' found and flattie In IOU many aud.lkmus.entirely. In free Iruni the HAMS, BACON SIDES &C. 1IAUNU.SS: SADDLERYWAKE) : : s R'V %: --0-

.' Alt t'UUEU: ; II.\\I, l.itrilKII: : TIIIlKIILI".:"' AT., to A. HOPKINS! Etq.. and U. II. :5IEG1.NS1SH -
%
% "Jill I I
:; Workmanship Si ItHL HIIOHlllTONANnUAIINAHD-HTS.: I Dulnuucagu.:, ; rcrnertnilly Varihu. ..(:: ; ; Tullatawco. Flu
llntouslilit. 1I..II.t. on IL,'II i III, plahildu soil.. ) Auk-nut I, II6T.; 7toK6mPOOLE
they ale unexcelled, ualuic iiono but thu very iK'-t heorgIa.Niy il-.iiiill>anilnufiwilnMi t
hi, 1wi.a : : ) ) : tiEOKUIV: : .
uuuued m.terial-Iltu IUITJU capital employed In }I.'.. fork. I CIIt..ly II' Iuflfll. "II"'ur "I' .
J our bunluuM eunbllutf us to loop euntluuully &
f Inimeiuo dock lumber, Ac., on wind.'" ...."1. t'lift'M', F. F. MITCHEL &: CO. Forwarding : HUNT,
.
All our Biuaro! | llniios havu our Nuw InipruvidOveratruu ,
i J / aeulu, and the Arullo Treble.Ve Illlrhfll (Until f, 0 i"" "ranlnltli,I '''''" ''- 'BALTIt-.1:0RE: : ,

,1. $lro"OIIlWlla\ would III rail iHxtul. attvutlou to ussr lain liu- :Maiki'iil and l'.ln.h. for ...1,. hy Cotton Factors and Commission Merchants lte.psctflully, MAXIYACTI'HERS OF

JI.'hY., t..I'/-r'I\I K.: Uir'ulUi.' ..... IS 1'O\'IIU.\IIIITItKKT, NKW \lIILX.\S. 1'OIITAIJLE AND STATIONARY
I I' li. Atti r Ihu dust of .

: Grand Pianos! : Snuaro GRills, -- Canned- Goods. MITCHELiitLEY: & CO. riuinliiui-_N's.: II. It.m fur_i:..t'>'ltlujai l STEAM ENGINESAND


I' Ii PATENTED ACOl'BT Urn, IhUI .T lKEMl TOMATOES, Commission and Forwarding Mercbauts, L T .......".0. nOIL)I } nS{ ,

! ;. Wbkh brins| the Piano nearer jwrfeetlon! limn' hiss 1'1 welt Curu I'um, aud Uran. ..U'LAC'Ull'UI."LA.. STEAM:! Fire Eiii'lni! ., UUcl'a l'at.-ut Ami-riiuu

: yet been attained.Erf WH1TCOMB( :' I Torbluu Walcr-Whixl, B aw Mills, Mining
Fresh IVocbt, Kili I'liui AWl,'., Machinery I'ortaMo Grid Mill,, KnlMirlr'
!ni 1 Pino Warranted fer Fire t C, J. MU5NERLYN, Purr Regulator
iy rir>. Kn-ih Pears, .",.b Qulurri, UOLIUU Flouring. Mill Mavlilucrj: tohalliuI'ull'a /:.
,: i I1AINUU1IH.R, UJk.AC.III. and Uoiit.'i>...
t g S.ilo Wholesale Agency furCAIUlART.NEED.: LInes UafM: (I).IUri. riorlili$itcam>lilu Uu. sri I 1 a Iwe. l 1) V.Oy1. Scud lur Circular: by null.
bI HAM'S Cclebraten; PAKUIH OKUAHS and Cut: 'lilaliisttuiouiit'ae. jprii 19!, 44iswhy
i Lob.I'r.l aud faitllur' \ *, fur Mlu by STAlIN. JO' A. 1l0.UVO. t nil'imiu. ISBT.KBAL ---- -..- --
''I WM.\ KNABE; CO., ( ECONOMY.
t Mai-clilM., t"'i7-n.II1i1U: ; K. UKAIIFUlill. Ju :
C s No. USD West BuHlmore Btrtet STAUII: K01JEUTS.: )1-\ \ -
-- -- -- -- -- BAVEUbynun.lia.liiftur.4. "
II' j near Eul.\I', Baltimore: MOVFT F. SpilUr.
" April' 10, thiG?. 4o wly COOL AND II.VK1), J \I N SON, ',& im bund a lull u.ly| | of (;ir.io-n;. -
Shipping) and Commission OO und licruity.ululuiie.[ | it limiat ,.ri""l" ansI di.litt.re
! | IEIt >T CObllKN; IHTTKH. nl\ .)l HI Ira tUi'iu ID lilt of Largc.
{ ,part the city, I Ircc of t'. !
'1t Savannah News and Herald( -.iWiicBrhiM... .1.! .>.uu Iris HV IHND OR April! Ih?.
; 4'ilyDemorest's
.
\ lIeu l :' .Ihh lidiry I tiLfM.alssa)'un Ice,
I'ortcrand Ale aissis.uil Ire :t-.1ERCaANTS: : : ,
,: DAILY, TRI-WEEKLY WEEKLY A. V. 101'ILLKU. NO 173 i \\" 1.\
April 3, lrdT. ,
Pb1lakM &I ,_ _Wwhy ____ SAVANNAH!!, GEOK01A.Airniti SAVANNAH Monthly Magazine,

'I : : 111 Bay Street, Savannah, Ga. Yeast Powders, Mustard, .&c. --- Varcli. fj, l-7. :: : ) .\ USIVF.ItI.\LLYach..ledcd. Model loOriclna1Slorica 1'ar

UAI Till rOWDElt1l. for Mf...r... \\. 1.. )ittitEtiO A l\..'s .i J.- :xiLLcu- - focnu, fcvtchea> .An.bito.ture and Model
k t Largest Circulation YE.\IOT I Sew'ok Line ol bulling! Viwdu.! CollAgen, Household Matters. beau of 1''uUjbl.'
.
.Ia"", l'cl>II>u&l and Literary iK.flaldvpanmcnU
I Ih'IOll Uoanlii, (Ini'ludiDjt >
: \ Literal ailvunee on l'oa.4ollll'lIla ul i'ottou und
I f N UM City"('oafttylllll.,ertloo of Ovarvta. audI other Produce.i'iinleuhir A. J. ) OD raahloiu), Inatrnrliona on health,
ov tfzhjiiaivaiwaj) 00eurttIa.1'1orida. Huvih tar* .. Work. ujmuaetlf. EuUiitrUa Ex.retio .Mu-'lc. Amuae-
I .. .. ,
...... utleutlon $flien tu turrciIhhkSho | :
,. biia and uihcr HouUuni III. Ii it 0. OAlclaluf 1'\1'I.K: uicuta, etc. : all by' the ON' author, uiiproriucl, )
(! ........ It.baa a Loire Carp of JI4I.I"", I I'atldl. Muuuluetan'n ha'. 1 FurnitureTU '" and artlctkally' 1II"lra"Itb" .
M.mlll.I 1'417. :tJo..I ct Uy Eiigntlne: /
Omtrikvturt uiul ) ( ( (lull use'), UlHrul Enibruidc
\ Edtivrt. lifperbn. Correapisc. I IXq. ,) : and reliable rattcrua, '
deuU.jLmatx rica, Jewelry, mud a eouUnt HvcewUia ol artUuc!
; \ lu Edlton an Cal W. T TUOMWOH.kwma 1..11 ... I C 0\1\: : I 138 ; I lW 1.\ uueltloo.1I1a other UKful and cntcrtainlus: : Ultra-
,.' u u.a thor ofMul.. lam' Cuanhlm"Ldiuir bug I rplIC ADVKHTISEK, having beep nttond to lure.
to.\\ \SlI.
.
u f thta JfandMlA! .tf a very uuipleniuedy I No pcnoa ol nfioctutnt economical boiuevllf.or .
". -1' 141105 sad J'uabul.laur i" u.. JfIurld* oIwrNL alter boOnE autfered tor K'Mml esitri with\ I, Ycrelt 10. 117! : lady of taste ran afford to do without the Model
BrtJINKMS DEPARTMENT Oft,," tli* rhoiy* a erere lunit trtectioli,that dread I'oinnuiplloo J Monthly. S! 'les, SU cent ; back uuiUbeiS.a' ,
of Mr. Tiaouuu lUxHa huiy and fcturahly kuovo a. h|",ke..stall kinds and Kkvoiluu. ( EUracli, Sir aisle bySlarrh I -'U annluut to nialtf. ki">.u ts4L.A-USttt: g .to..!.. (I. \'"., ,',, ; : I I :; ., a "' Uiieua. fOcenU.. ; either twilled ....... y....rly.,
.. $3 with
\ ruhuahtf of l Jfomfef *' tenra" the uitiiui of curu, txI>>Unjj imuiii the re- I I a valuable premium ; two copIeS, 5.SO,
TrU1I; lath laet-rMitn I:. VKADFORD,4iL To.U a ipuatu. three copies, 7.60; fit* copIes, |li: and aplcndldpremluma

\ nail,. Iaus..... ...... .......... ..hc) IMh4Woskhy I ,,"...rlpllua, 0uddWto I ; couuunuity tow.rj* 'I In h'P,1.\\ Con'\ for cluba M 13 cub, with the Drat pttluinuw
i ,t-c .JUMUIWerklr ....... ............ .. 0 III ALE, 'OUTER, Ac.TEKFKIK'8 lions for prvparlniju6. treatmi-nt ollnlon |C\'I.I.| '>Ju.1olt'fat' I Ul faclub6tibcr.\ : Addma,
I _"
"mllud have ludui U. JE.VMNOS DEFOREST,
r aoanal. 4. 3 UlAUVMTMK3T8 a so \ :
P luwrtod M" yet sdrcitUml acile uf ALE, Mulr'a do, Mua'a do. Youu- I B.uthllio.l. ir',rclwmun., 1 h.'nll) christ tblll UI''UrlmtDI.tP{ t No. 473 Broadway, Sew York.
,aIm f J ii-r'' uX Barelay. t IVrkln' fortir 01.! a). ; .td, 'III""., 2ton: '....11.11..1. ,srptu.e" 'n'll1ry ur \\ arU I IJo.lUoloaLhl)' and Young W8rt... to
m w. HA O*, '.epl on |Ire, and no rslra ebaneiApril -. sending Ih\HI\ 1 A STS. Kttbcr, H. with the prcoiluma lor cuch.
: lid 8IHIJ] Editor sad Proc, .\. F. IPILLEIL nid ir'S DLluora4'a Monthly and uoe copy' of "The T'h'lah05uisueSeoltncl
H, hId 4'!."!>' iuich'Ic, 'hrI ; ," 1 year, \turKLcr. 14 SO.

I\ JJE: Peas Wit UU'and Dried! Apples. irsT KKCKivKn.: : ;I I.uutds. :. M U T I ; : 4h rzLa. -Yan'bll- 1-0\\-:! l-T. \1bVWfltU-W..lyA

L Uii A Brxtu. .
I o Ou. :. .e: ried .AJ ypIcs.r. MI.LE8-: FfcAV'| IRI NIh Eel.ln. i-'il ,ii I,.such.t, F Inc ril'll.l.Klt' t ( ".uu. : ::t T I I KINDS ur ClI

I ORNAMENTAL
\ Jul4. 13. J6?. wii -1rIU., I1G7; 4V"I> ; I. mar II I LJ.1'11.\:1011": n..111..uloo PL&INAND U ,Ilius.."' ....

I: .
. ,
-- _- _.- -- -.---'- .. .,.. .. -

_-.c. .,. __ --5-I. L
-