<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00043
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: July 18, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00043
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
- ---_- ,- - -1 -or '' 1r. I .. J..l ._.. 'I 1t...

tf"

\,\
.
(


\


; -- -- -- \.r--- --- .. --.. ..--- -- -- .

'


I I' TI-IE'' TALLAHASSEE SENTINEL. i iI..
I -- .- -- -- : .- --- -- -: ==- .- .. -'- _.:_- .. .. -- -_. ___


f I BY J. BEltlilEN OLIVER. TALLAHASSEE, FLA., JULY 18 t8' 7.. NEW SgHIE .. VOL. !UNO. 71.


1 .__ .. .- .. __ _
- ,

j rofconat i \ ant &c I x
Sentinel. $ OITY DIRECTORY ch'trti'tmtnb. nitn' ;:
The % '\ aPOll.
;
ulln'r-s in Inlsit I".nl Mountain (the t liii., l lti Most of our "llel, w u |'icvsume,ha\I rend the I l" Jha1Uhtp ,

.. .
---- Julx.I '. .
r |nil i nl( Uto letter of (kitcrnl IxiignlrocL Thine who = = -
MOintrti AND
PfBLlHRKD THIRSDAYH.. MCQUEEN McINTOSH _- load nut! Imagined lu "" (11-. .1..1.I | MOl'T.lion .
argiinunl
-- -- ---_. -- 'I .I. "'.'.Uk.KTI',1)' KuitlllirlMrm4 : 1 1.11lnl from the bulling I "i', III Ictu nlhll.tll'III"1I"II'II1I". ; ( "* GKEGORY B & ARCHER a P n. & G I1eQ1ii & Tallahag
8.
I ATTORNEY AT LAW, anji Uui ,litI'"a\'c Ulnmi llmiiovVirvvktktMTtuiii "iIOM Irll'gll.( wU Charlintou fn.l Mtmiry, 1"1.,1.pmpo-how. 11.,11"1"IIIIItI., ,, TallrituiMtVi. HnM'CM :.. .... ,.

T.\tql.I.-I:. KIOUMMOKFH :I "' ; !tC'A'1 \1.1"l. ii>r.rjniiittnnl ucl'"l1y a nnacli may Iw niadi* In u ((oj ire ( T, IMOf.l')( X ('(1., ,..t..oa.. ssiStOaY. ttsit.OOIIt ut (U .' R.n11ronds. :

( : K 'IV ;ThIS VMIIIE' DANK HI( II.M'VI.) t aninuKt()', \\lln Ihl' uilur UIXTH uulVorsal or 1I1"IIIJIl'DI.IIt.'CIII 1lgly Impregnable. \\e ){l\v \\ linliitutt II.llId"lIlIry, l liooilii unit (.inx-i.rlrt.
*. Will |nctk. In any uf (be 4jfl here blm >
.rvlce* mv il.. !. Oumnisly llu'inclwordanf( tho .VirVNry .'ldlIlHlI.U::.

May T. IW7. l.\In. J -. -.- \\hit t It It In I lionernl I. iiigxlrei't'" Ivltnwhich \ tuimhiwuhi-, RIIIII'ollll, l iv (;.attt's! 1I1I.11.'h.( ,,'" .. .nTl"i..t.t
-- - ,.11.11. tlili fnrioiit iipprtiprlulli'ii of llene I t' :! ._ "W'V II 'vV. I
.
A. C. WHITNER (* 'RI.n' )(UTIMI.-I'nhlc gatherings too rill lionjpiln'it n. oun if their party by (Hie itinor KII.KSKY: : A JOHNSON.linl ( DRUGGISTS& ;

l| mrrly |i-.Dluetlo( 111h: 11.11. I I I It (Hit. noinl 'lmw pi'...'iilnnt ul Ilii- Moiiihf II I it Hu \\' <',.iU. mill 11,111111..1, -< niiil lirmtrliw } i CHANGE OF SCHEDULE.I .
TritltNEY LAW. MADISON C II., IH 1..i 1.\. ,
\ ( < Rust Icnifii wlirru nil llir ili'Nll following( t laifw
_
..-. III practice III nil I lie' ('nllrt. of till $lcstu.May21 nl.tI ior.iurMI.I.U; : !
'- .
-- InhlltietoutbHKsiimingaimipiwUlon thai I I 5\I" .H'T.1.: I'itlr. Cith, txilt .
mont I U anil rum orUtl ( to ( \ lira ln.ln on
.
UKi7. pllllt | n"'II.I ami, \ ( liithln(
I. ti-aaiy ,
I I Ih '(II tilt (Until In. I.v.
1"'I"I"ry hold to be uitifO'5'ItlCflt; vlr 7 nr *,,*, f A H AT THE OLD STAND. mitT rxprrtnl In aid arrive I
..
Largest Circulation in the County and State. Nil.TIIK ul lli.i, nil .
InJuit ( 'talus's .
"rrlet M < rout 'Clio txmni hrlnw .-Iha
.JAMES. MAOItKRt ( man /<''' M Ufla. Met M: rilnNtiJitil: Ay "J'ioro'/I"/ \. unI.h"h"III.: I iini|.nli.... 'lime, ,'5.r n. niw. *>- .. unit, Iti'lull I tugs niiil Mi"'illi"lui'o. Ohm, m tin ir ,II., I i. 'linn, T ,I
ADVERTISINC RATESOF nxillNRY ATtWM> H01KrrOR IN Ul.VNA "Tho 1ot.1 principle that divided politiial TAI.LAIIASSKK.: : "KIjOKIDAMan ( ) ,
('KIYTrllimhemruvc, btmurid.a.-4sfttce In Slate Hank I jt.ttICI.ITLIAt. KiiiTOHor: Iliu Tribune pnrlien prior to the war wire ..1.'rulljhl\'lnllClI.a. nr.moltltCIIIJ; ;( I inih.MT 1NI MiimnlUTIIII THAIKIIIIIKII. VA.?. I II

TUB niillillnjt If mar fl.t'( i ItljI' iiliUimipliy 'uiiimi! nijrli'nUiiir( In III* nrll- l,1 hv Olin wfctcst Blntegnicnliin anrumuitw ( \Vlioliinili. 1I1Illh'I ill Mi HIM itnil Mnllilnn. ..'''' iJnliiM im .\. .M.
.,
U. l>. I'AIV I. II. WEKTIOTT, ,.. I I, II nlmut c SEMI-WEEKLY SENTINEL ..
.
.
: ,
 • lio anil iloinc 1 11111| )
  tiinnlniiili
  I <, Nun "Sin-op( gina nn .nisi I. anti but l lotbli) r>, ami Ih'iultr" ,In I ii ittn iirnUliliiu, luiiiil-. I 1.1'11111..n .
  tlxl..Urnlllt'' aouyht liomtrfinild u p M|
  l.M.LMIAJSrK, HoltllM PAPY & WESTCOTT ( VltliiT. will sin < ""I of.I li>M" I Im foutiil in Kttlt the A 1'1..11 l lwnt !' I !1..11.. Unit Mil ..
  \\1 fiiurgimy | J.llIlIliUI1I01.n"lhh'I'"III".lft.) FULL ASSORTMENT .\rrhval .
  I l.iku < llv n Ml "
  I tin miiani (III Minion Unit. nt li.*) An-t. .lunrt. .:,.,., t I l lOnr .. < -.-.- I finally made tho sword (to ditermlniwidth ( > 1 .i. 'In |I', \ liotuK t liiwrUoii*. I W vr e oYvftVAv? 1.i'\\V '
  "I"n'| (UN I C.iu\T. Siim' the nniiinineciiiinl llmtllu ol ito claim wat thn true eoiiHtrwlion' nfcomtitiHioiml i I
  linn ninari', 3 I Inwrtltni*, .. . W* ( I
  !law. Tho word ha. dmtdcdtn h j. i1. ruiciiiou.ii I \. 1'11"1' \'U''U\tlu' touMts 1 tt.I. .
  linn '. 0 lurrUoli', .. ... 4 M> ii r
  niliim| ,
  ._ T.\r.I.\lL\ -ff: ;, }'I.'IIUIU.' Ih'l.hlelll.I.III"III.\t smite nl tbitr nuti I' favor of the ,orHi.. nun w hat lho>' rlaliiivd a. | r In Iistka, lalliiiiiu\, At I.."ivi' Kavnuiuib, ... .. H w I 1'\1
  I.if" : upon, tliu Itopulilium tlikil n* tin uiiululiik' fur "nnwrV/tV rinse la bf f nw /*. and arciftwiw. |l.'s,I> Mko I5us'. .. Ann .\. \|
  "". ., ; | I | 1 : I III I Mil"mniM ioiMK! : ) : : DAMON, (.IIVK .t I mm Stat, ., Mill( I
  I Office Marine Bank : :
  I thr-rctbrc nhnndun Idem : '
  \ue
  the it to that
  Building.Murxli I N thai it'nirutiut lIst our duty :
  I SJ. W S R | 1I I "I I 111I ..I.leley.11 \whlspmil 1I..I"'r In dnnirltn i 1',1\1<11111',11,1 rmnltnnKitwAun '. Pure laiivi M ullmin :.. .. in' t; i
  ( \\ not pirnilthls IIP inril In too obioletc and conform to .lImo r"iilmnoi\l| of Drugs I.1.11... .... 111 l I'. VliatiiTtllmtiMHV '
  : ; ; : 5, 1%;?. ;tloHt I' 1"1" Inw" ." \rrtco .1 1'.1""..." .. ...... ... a'in .
  ; 1
  : : ; nn.IIFoa;: .in
  I 4quai I; t, ; ; I nl $t" ;u;: 61' I '!! *" . gtrniicrlon( with Ole flrxt 0"01 nil. Acrordlng to this Itiulluil loRlo of (Join'rnlIxtliRslreet : ,. I . . 1 llrrltoat \ .
  1 .U I N in, l3| *ii *, $ fl M 1 *I < 'A. .J. FKKLKII Wh"I..h.,1II11, (Id (nil. (niinr. I .\ ilnhny, ... .. .... 5))Id \
  -.t.as -- tll It "o nelf-frutrnt
  : ') l'n'I.'I.m"1111I1
  3 in W HI $1' 1\1' 4t 4'11 GI4 ,
  I .. II :,' >M :> II SKI 4$ M1' l 111 7$ -Dr. N. of of I illetl. .' )had, tiled 1 that h will IniHwlcr | In ; .trim, MEDICINES i
  | i I no1m 1,11, /\ Office up ,lnlr onr the tit. llnlik. IITlco( hmim 1 "Tnlllh. (fornurlv 01'l'l1 nil \"Ih'I'III"I".III"II1I'"h'r I (Inn I llUtin-iiPii I" .. In I tl .\ 1rrlvi
  I U il, H l. cII.II1 cnl, in, a KV ii 'in M. flJll liv wl I Hi HI Hiii, .3!! ".1 rnm"o. m. luln. m., mid from tin Dp. n. Tenn_.) had left tu him li> n | ; and Utneral' IAJII"I""L,, had betn ono .\ nl XI Mnrka. . .. I...' M
  I //11.\ net?") ly )11'1,11. IDa (n. .\. I\MI!. 1..11'I.th.. .. .. j
  is. \ col: V) Hill' IWi 9111 1C/11I tI'II1II. i -- ---- -- -- friend, rcccutly Stxitlmul, > IWrWMMtlM.MUNKO. : .. \I'I..11."II.h.) ii> . :,111PX.KMH.H i I
  tlC'1111 MU.UNMO: ,
  51 l I.. I rnl i.: IU _.1 ]Hl Jill *t liu SMil p"ol,1 lianirt'd hlmaelf but ho would ha\C Joined hit to AI ''. :

  ruU1 lira our Lnwt CA-H I'lin.KK. T. W OSBORN, 110 mint of twenty Uinimniul |lotiiuuIatoning. l lViCTom < murderert, nud Inao helped Hum 'Io 'pcr' ,'rlliuhi. MUM; : A ('II., TWAIN, run aAVAi4il. '

  1I'1.h.rtl"'I.. ,'.11 tn. uuncconiii.'utU'd hjr thuCAfii .ill hot othtr dbnljiliniiud to criwh hh oniwheu <'II v lliiki>ry mill (''"li''!('lout'rr, t Ira.* .lu I kiiii\lllii. ''' . fin( i*. \l ,
  A TTOIINKY; AT LAW, -.-.- \\ Hullileo was' inlet! bj the I Inipil-ihlon lfaints. Oils.Turpentine l iso, I I.jku. lily ,| M
  IfihonmiK-yeitcNMi-ddittninotco\tr I the nuuilHioriiiPI nllII'IIlIdemnCtII'IIIIllIIl'rIRollnlt'lIl.' (, lor, n'suni- JloWI.IN.S'l1"l'I Arrtvual: (.ini, (Sik .: .:.. :.::: : .. nil i :: j
  .rtl" I il mill hu lusLilitl a Uw number or
  .I tmimNu ." onltnnl riiACTICK In thu ,'\.rnl Count or(Ito i-COCIIT rVA.\u\L.-TlieroN much lug that the earth mo\ed round I the nun, ni'cord. liar. mill Ilillliinl Suit,HIM. .turin nl rtvfiintnh . aim \. MUwttiLlxMlnk 4

  |>niMifltiniitt| will Iw i 'lit* rtAlniil I : tur I jMytiKut III any W1U. mnl will immi-uitu" Clnlnm. njtiiln't In. 11111'11'1"nlk' nlmut QIN'I Vli'torlii in Knff-: hug I. tlemral 1..IIW Irt'f'.. HID fait ol naluni l'A."N".1t ?,ru. rll" A.n.olt (
  UiInK mill tmiiRNT MONRV for advi, HlH.iurtneortnucf Ulvliliinln nml lii"l [ilin .iiMriinunl In (Ilio Courttt1Ijlcciiti \VM. l 1'. SLUSSKU.tiuil :I:. ,
  uu nbolLshcd, 1-11,' had nvtllud Hivm amilimtiiilliloo.
  wove ,
  JUKI now. It In nalil for Inntnni Hint Klin : (1".II.'III.h. .
  .
  t' >1,1 only..r hum will ItoMiilUiv Innt I H.5 r. IS.
  t tHiMr| or luforu III thu IKpartnitnU ul \VanbIJi ,
  oilY I III 11m.. l"iunsi.tsiuug' i itHttI \u' \" ,
  and Clod. Thin ,
  ( "it .
  ...
  < '11". "",." on cni,>vcial ixrwmcnt(to tho contrary I IflmIc. 1ft 11I lon. drinks too nitWIt wluo ; tlmt her temper h vticIt iiraiunt| wax ilfrnIf I ..... Ilia A. N
  Artlti'al Inki-l 11
  Iii.siIiuI. mutter. l tmui Hues, nilhannvurnroufifiiiowonlBto Hike, Mnnroo Dank BullilliiK, TulluliueMt 'ul. anil that nhn |Is no pnrwlmonlmu IM to limit fl, ,I'I'/'iIkJlt.("lIl'rllllAJIljMtl'Cl'l III bin IIOIIHO' uxinbit J.I I.. ll'liliFFI'i.! I Arrlvu:I :: nl .I irkninvllln'(*i :: :. ..It Hill II) A f: M M: ;

  ( the Hue, ur'ft) irunlts make a..qllaro.0' Mm miTtEub. | l'r"I'rhlorlII'II..I'I., : I \i'.l oMIwt'aplliil I ,
  II, 1hti7 iM.,\riii I the Mtpply of lircnd ant butter to the Ir'onl.I Turin and a rtllth..r-hl fltlIliiluot'-.lSiitlutli( --- :: i Dyc-Stulls; Connection.

  -, .- .- -.---- ('iiltril, Kiul bent: him nud| kl.kl'II11I1I1L' of hit, j. i l.: "I'UUMV, -I IIh'r" ,- I II 'I'In' ..liiinifliln, "Alllilnm" li. Miirku "

  SlinStRIPTIOAThe I C. P. COOl'KI( !, A CO-TLV DIuI'ATVII.-TltO ,WriJ u klc- fiirin-.(knoml IjuiRlnTl. douhthUK, would I ..., 1,1,1h11I111, .. (nirluirod I I Orlinli.. nlxiilllhiKlhnrraihnniiilhbuntlhnAlb nia HI 5 fur.Nsa Hub .'
  To I unyii luWVkl%' nv to htm : "We lint a tight lor, (Iholui anil. Mlllll nf each mimlli (Ilio uliwni.r "Kpmj !h....
  pram pwwcd tlimnxli )Monlgnnury last week 'in, nnd'Sot) licked me,-therefore.' II In M mix, u. .\. SIIINInilliiniir ':. IetIIeIIII I Ii Nl MnrkflfiiTAlMllarblfolil, alum', nhirnntm'(,nun thi *'lb.

  Semi-Weekly Sentinel : Attorney atLawand Land Agent from Now OrlrAiw, for Kiiropc.whk h t'out |B.0 I.iIti! hluliiHt ol.u11I( In thu lilt" that I la oa- .\ ( Itini" 'i'r mul I''"I1II..hl1I'IIiI., (" I IF. 'I i h I,ill.'"".iii. TItIi, with 11 Ih" auninnbli| KUirlila.." fur Ntw Iw

  l.ililisln by nil uppoid' to arum"-u noil"'t\ldilit, A itt,,' .r "uii 11I'. MniMnUnlnry, llntnhrlilxa ."d.\l.
  I 1'ir .Annilln' . fi (INI I Iii IttrMcricil over nix thoufutml miles, I SPIllER i i "
  ,1 rlx uimmiiutum.. . ... 'I I 1''(5) ul. priiponillon 4r! i ihi luinr. will riinnii' I ulih Ih" Tnilnn.
  Ilinuniiinlhi, . . 1NiimiluHrlpllunfaikiuliirar <111I }FEKN: :>I-\\. FI.o1llU.\, allll Kiipxwul] to bo In red'retire to tin* cturn- \\'lit'n Holland wiw overrun by the Dtiko ofAUa in I ly dun"i'Him, mnl I'l.,inti ,n>' Suppllm .'auu /)' niul lillr "fur wwir'

  rhurUr 1"loolhuu) hlriuiiiuiiihtiiu. lion of Maxlmlnn. -whntillly nliMirueiloiiiiita( went fits) I lloliHiidert W. I II. KIN ION, JM,,

  April 11 l7 4I.WIHH; ---- I" rite up, and Into to dlnpulo "Iho( Inw \\'(hull'null mnl liulull, tolllc.'U..JIl.er, i ,V I Him .'. \\\ 'V lY.L't t
  -. cslalillshul by nn appeal to I1roll '" Jlut Ilio) .- .... ---
  J &-On the 81st Otiirivt .t Articles. .
  t'ITn IONI AIKI had, not Ooni.ral nod Ills klndiedKadlinlH Toihi
  HOOK AND JOB PHINT1NU.uildltluin 1V1LKINNAII4, I/ongotrit tl.) K. CLAUKVuli I I.M.
  an event will occur vlilih linn l bell only to teach Hum (tho urnml anti noliletuoralfioi \ 'li'ninkir amid, .. ..,It.'. STEAMSHIP FLORIDA.
  Iiavhg lIIodu tuour JOB DM-AMTMKNT twice lth..lln. (Ito of ci Initial phI I'uixo I PiMir Holhinderal I who not

  ,uml 1 Imx lug' just rccitvcrt large and finn aasurtiuint I COUNSELLOR AT LAW, noininn ; Jupiter will hllnr without natcllllifi. Ally kniw twitting ol tin grand! principle, \ of'Aineriemitu -- __

  nl, P.l'ehlllll" Cards .eIU'C hOW iirti'orcd' luixvculu 811""r hlll"llClllt"IIl'C-lba.] Kxipki( had
  nil klnilmir.IcinVRINTlNn on a. fmor blo' tcrint oun I'ttlltihassoo, l 'lnWILL Throe of ..hrmvi % I> piuwlnp: nt' .HIP 11 right not to nile Iht'III..IVt'l. ; but ol Hint 8)111) 11td 6\th.rtli tMntft. C

  > uttuliUnlimuit In thu Boo tiunru. Stains, mid In anpimlBtylv. -. .- plnnil'mliMc, II.t) the otlii'r will Ito Immersed In greater priaclpnto lalclv dlNCovervil by Anicrloan I IT 1$ ( lJIt I N'I'I'N'I'I: <{>N
  ATTEND 'In cum. In Ilin t'iinnn nl Uirliln >lld Jin Kiuliinllsm, lint IbnoU criterIon III nil truth,
  of will
  The aliM'
  I'urtkiiliir attvntlun \ III In Rlvtu to tutu 1'1,1 I'.11'"rl., nt Ui-hinj.liii, Clty.- NIUIII/\v. appnrvnl nee 11)1 nil jiiMuo, und all huumnlty WAKULLA HOTEL I d i> always kw|> ur storkioiiipltttti t J!

  Iliu printing, nfBill Hindis tlnulnru, Notes DrafU, tlninntrnrtiilKitliiii. -1 'IVH1( Hill nixUc linHiipl' 1,1Iy! niunlliiliDie. Init, mom limn two hour. I Hut why weary with ivimpleH ? Tim limn :E "
  >
  ('hecks, hunk ul nil ktnd.. Dray Kviuliila, Bill ottadiug -. -* &*- who nmcrln dint n,no xetlleo tmth or right Iniinvthiiig < 1II111'Itt'illg'1'1')

  Iliiblnus* und \laltliiK Cartln, l'aiiidiltU| A. A. KNIGHT In Ito wld! M.opoorinomlHoritllglimIxMonal N.:.\11 thlllg usually found' nt u
  tlPNFUAI. TIIOMAH. Tho Nusluillo liunncr
  will) liu nlti.nili.il to withuiti1itmii. social 01 I.\illt-ol-IM, bill'.\
  Brlir, Ac All urdtrn | Iy woithy Till I i: :M'U'IMMJ I t : .sI'lUMiK( ;
  'linn, It fnmi tim miwt tindonlitcd ( to have either n "tllIlIClt'IICU or a G'NI.| ,
  Attorney at Law, Solicitor in Chancery, (! ( II ThoniM lulhorl.tll Wu hike the itwiiu with lanenil IxuiKHtritt, ( )'I4Ei
  ;noi nl iessrge xprcxHiH hhl.J 1st Class Dro! BstabIishmont.1. AItY, ComIANDlm. IL1rlt.t.
  AND and maintain directly' contrary ID his nwi rll in- NEWPORTrFLORlDA I ,
  In of (tic entire ( )
  strong dlmpproliatlon mill Hint (1'iixe or war inn muku nothliig il'liliiiilhiiig ) (- .11111'1( "(K"VMI"vnwn"N.WO.| """''Ai' .1

  Qtn al ittrior ('OMm- ION) Elt C IF 1)EI1)S) :I: ) Ytll get on foot by nr.nlo., an 1(111)(to which win morally wronjr, mornlh' Tim I'ud lit iC14 imw oflViiHl 1 for jji-t :, \1'1I1.S V C''RI"'lh'1I l-l'l"ll"i' uiuti l Isartim's Schooner Now Urktfna Ih..o on II.IuI.. Klh. n.'h.' anil' t '

  Ihll11 (rttword IM-RC "trlft,, nnd. 1111\. --u-; : \hhh w Illaktt WrrhTulilloHi. M.r" aulul raliirn with .
  FOB T1IE DIFFERENT STATES _. ..e.ea.IligIsly -. I ting i HUhplifM on uliort iiolicitiui t t murk Knlalil and '.... ) r. n. muyulTor.
  tiltitl nnd thp country In tnnnoll tinh. .."r.
  = : keep ron.tDI TlloKOUlllll.Ull'AlUIII{ : .\M '. ''lfn'luh'' 'It. Mnr1i. will ILUI ".'\ ,ilnr ,
  (,nior-Davld K. Walkir. rcaldcnoc, TaltohaniHU 'I.AKK tin, ll.lll\! all.II'orlniu. I HAVINU: ut'. liti IIt i :" '1IIK: \llInl. Mra K. Arunii 1 lillMIN to oil'tT) ii' uti(' llllt t, 1'1'1.,1111'1( :t j. mnl IIKKIU iiili| *k. fur illKinh( "..111,1.1.1 li. (and niiinny may. he nnld In Mr A. j
  .
  /Uul nr-W. W .1. ki III y, IVniwculaviTfM riKiiccllnlly, lulornia tliu piihllu that It la Istuwflittu 'I nnrrli-k
  -- --- IIl'tit'IV(! lIlly iniiit-) I tilt t tin' I'OHT A lliillllV. '
  / iui.-In'nJ. f. Allen Tallaluuwe Mill ptiulli-u III all U" Hliitu mnl Pnliril uurtn( In : I '.' pi" Inn uftlnltura' \ i'
  1 Vwrt/i/r/Ww John.. Ifciml. ; "** "" FiiiitiirrpiiiNa Prvrn, 1'lll Hie "'alih,. IIIK u 11111-.111I ,.\.MINCI U..II IIMII'S 111 I Ml. :;('I,I t"III.'I'r. ; (:.rs ,um I In, ,titter: iniulllliiii (fur (millliiKtlinn ,. lust and only iVoin it'liulilo lnm i'H. r K.'h.1t l Hit?. giiuI" ""'hlp*.ii'.New Ir """"".
  Tmu.&uru'-thmi II Ammmmtlum.Iltoroi liirldu uml IIIIlhu Hupn( 'uio Uuumrt "r tutu l'nll( il 1 Htnti, ,
  Inuuluiii' fur Ih..luht Iliu(
  word "On( I" In New Orlini (lucy lull yvart
  I/-.ln. 11 (inlhrallh, to prcvallii TAlK ".llInl' iIE'lNIii'.tt.Jb '" .
  Uy Pub. /Ltiiitlt-U. (orloy and ullcct: Claims. aliiit (Ito Ucnvml tiuvtruiiiciit M'xl.o great rllliaiy ill HIIMU wiilini (In tlinapuily and i,'riiiHiii.nt PliyicimiHiin .. -. In nil clrclcn nnd, Kiili-ral partake nl' clironlo Htiniuimtiain,
  lrltattMrir ary-Wllllar.l Kluliur Cnfedert inrt Uyamtm.iis| REGULAR GULF ;
  1I.Irt f.laillrtaflli Hiiimtiu Vovrt of the .Wmiu-Cha. March. W.-, -17.'wlr- -- of It nlikc. ( nnnlrpnwry dlniiir nt \ Jll, "1.0 WftttUIH, Hi ruliild' ,"0., .\., )la 'lun will known tu Iso m<',ntloniil (tiLlIiiIItt niir nttH-k, 1I1I0t' uliirli, PACKET
  Uiilncy ( I U l KUiumlly uikiiu li'il>[id that liu 1\11' :
  .iaotliite JulkU-.rom.8 M Baker ami Ham'l Jnuin Medical Notice. thr (HI. Clinrlni, ex.Oor. Welter, of California, 1'riBlilunt, Hoard Itiglalrntiou, Kavuniiuli On. bra In tliu MUtu art, aupuilnr' In thuin.Mra. \\'\\tiiiiint.. Till: Al HTI'AMMIII'ALLIANCE

  l un.lae., gayc ana nentinirnt-'fln to (flip IlallM of the No niicli liutruUloiM are nulhorl/id( M'oll aniioiinie 'lIltll-wll.( (hili hiiil.. itt >sara 1",1"0| > Intliu east

  CkCVI" caunm-wnarkui IIRCRITWUDLK DOCT01W. KANDOLI'll lu tin l'I'I1L'I Inn AND"I mwliilruUIHcelu 11PKNDON. arc Montc/nmna nnd w'R responded to with npplnn in the! Havauunh |mH'iu| \tiu will tie or( exiscuime(soUl[ 'iitaiiuai-i to inuka la tliu-Wukulln li'rnihuil. lintel to'aiiaro,, a conifurlullu list. illurt. --'- '. _

  .I-Allcn II. Hu.b.I tliuMuiiroelJiilldliig KuidLHl I by thn law und prcvlou printid Instiuctloun ( 4
  ol'I"Ue| llopkln'n liiiino (fur Invulliln, nnd, dualrablualoiplnu| .. nTor
  ,
  .
  ""/foJ'-o/.m."a M j4IulrUm. Ifecnll .
  Bloru. ( your atlvcrtl""Jwnl.lIy |'di Miiru.nwki.n. IKr tililu will (hu furnlnhuil/ JlnTHKt' 'KIVKI), AIAIIUKMIT01( >' 'A
  t'nut I". J. U. RINDOI.P/A M. I I -- ordur of .Major Uriieml Popo with thu vi'ry lint Unit i-un ulilulnvil In I Ililallnoniino -

  Jo4-. Waylrn llaki r.itorfiuui /. II. HtltMXJN, M t. D nl NrI. OIIANT.-The NiwYork Herald J. N. MM,.INK. ( mnl Ki.h iiinntry

  1 l 11 bt.mImehIS.( ,'lIly. 15, 107._. 70-vwtf, .tony. II 1 1NOTICR utter (rmnd. flourish oftrnnipetii about making (Jeni rul liiMiK'etoi Iti'L-inlnilinn \ IUiK a ill ciiiinoit ut Ill every Imlii thul' nrrlvia Fresh Garden Seed.
  .UWAXHU lIl\I.tl''. -- 1 .\pprtlvrI.-U.. I K. HAN Dritttw, (;111'1111111111,1 ul"' Murkii, anil hrlvatu eOllvI').'''' will (hu fur-
  J\EJOAr) Oonenil Drnnt Prenldent, anti nl'111( ; with( but A A. A. H 3.1 MllUnry DIxtrleL nlhhitt.1 nt thn (liiitul, tlion. who iliialin, tin in'.
  .w-T.. 'I'. '...flllI.IlorOro. I IoI\'lh..11I, M.arcli IIn/llUlib. anill.ltura( In l lof
  ,"', J. ArnowKAaTKRV. I rl"lln 1(11 from nnv tlrlon. hni quietly| The nlxivo highly Important order him IHI'nhniided ri'i'rent Inn und, plriinuiu, itru realism-i tlullv( Invlli,t15uul| ,ilto ( JillI, ) nml ''i-t n entiling1) !!! with Aliiiuiiiir I

  IMCIIT ppmllll' Illjl to drop from III rolnmimII UH by <'aptafn I(wiry 14. Wctmore, with ( K\\O\ thn New 1'iirl HnrliiKii u trlulMurcli /. uliidi givw* lull iliift timis( .
  G W. BETTON M. D. ,
  '"-D'nj A. PutnamiMftx In that lie lem' will In a few ill Innlnn' liiniB from I IloadiUurU'rt| llunuii, lEigiittra III. (IS1I7. !IT.w-4in, .

  ," --l.i"l I.J. rlimliur, T,. AmIblit;, rlOKIDV. Irnk Ihollh jrroimil for ,- 'VBI.,, of Ohio the re.prevnlatjo ). lion to pulilinli It fur tliii 00111'111( OrUlll'UIII..rtI. - --. tin1 |plUlit illg. ,
  and also with mi cxplkitonh'r Hint w o "uttil no OCORCE
  STAPLES CommanderWILL
  HOLTIIKBY tlBLUITUaltl
  Ju.I-.r.lI1e. <. nromteftl..ldcnce. man of(hue repmltnllon nnd, land. rMitmriitt v/Mu tl." 'I'hlll I Ii a nindoxt' r"tll\llIIl"1 SUMMER RESORT, .iJ Ith} slcltuiV PrccrIjd(oils

  ..Iur-lleury L Mllchtll.uoi Jan R, IH07) tTuwly rl'mrnl. we don't Intend In heed ulniply IMI.auiw tiC dtun't I K\VK: NEW OltLK\N: un I Ih" I7lb
  Wh carefully t'ompouiHlcif.FibH. .
  __ __ ._ _.__ on ___ '-,- like to bo ..ldrCtIIICdIIlIM8 way Ity Ither mill AMIDELIOHTFDL lA shaft tank inontli (lor Kiy Wuat unillnliiini".
  tOLlS?? iirriiiMIwl'jt |1",1.. tonrhinic( at Arwlin' hlciilu on ur alMiul'
  nf Prntxilt-K L. T Blake DR. R. RANDOLPH TIR eliiwtoflhclt tary or Hil funcllnnnriii.. ,1% u hml (loaiibinlt (InjiiHt BATHING (IH07 t awtf (iso -AM( ol tlin iniiiilh. itch, 81. Murka un iiraljinil,
  ; JF\I CNllt'o-Thl touch arbitrary amid denM| le! nrdum n* thin Iliu JMIi( uml( luu Init, K"y.t
  ( Irrl I'lmut VouH-Council A Uryan uiillhu( .M of t'ist'l h
  1T1TERS: HIS I'KUI-FHPIONAL BEKVICM to < >ail, nnd. hlrh't ) "av. Hie Atlanta whllo the war was going on, win'nnver Illllo month. l-iin hliiK ut HI Murka S
  /uUnjr-KlLhard Kanndire.tn O ConRIIIIII. any un ur uhonl( II lie, Nt it
  < Jaui .C. the clUzcui or T.IUuiuiH! tool IU Ylcinlt,. millorlal who could \'f 1'1IP. Look This Way! ol tint, inniilli,, anil
  MT |x>rlcu houldir-iitraM| walk ApularliUulu' situ ur about I Inn Ut It,
  Order last tliu toro nf Menu
  lite Aurnoraxit or-lu 0 DimlilymwurorJ at Drag Ori'Jry
  I on hut nit I huh
  it '
  Into oilIest 1I11,11t'1I itt Irlp, lug freight

  f, .VtMivyw. Ulkmlllyf -!iham.niukoIWnlu A Archur..ildi'm.o, will at rccclvu Dr. NasU'n pronnit ntlcntlonK lirclhnn dally to, and they wrl nnd pulillnh the .c.it..1 our oflkir tomippreiw an honorably Ills journal l1.l'llurg..1ex ,IN'lausaMimrthliiffwr Whit 0 S HiilDliiir n I D h n r S D fl1llS r i n s "-- I Ihn, linvint rultt.. I'KKKIVSrt./ 1I11,11'.nll"r4' ul,
  green IIHtSKV.I. :
  1'ommiiiimtn-lMirn. II. MallltnV Jalllfa W ilII. Juno S7, 1W.7. M.,'(inii> ntIcf keep mlml' hail P'1tUt'tl I| or loplod might not .
  .. \Vm M. Maxupll .1..11. ( lirlnlloJiHluc ,'Irllra of the. dear departed I hail perhnpn pluanu thu Itovnl MoguMiio' who lorded It over JAMES E. PUROY AIO'II'New' Oleoll. -
  .
  Criminal (burt-It. U Illlumfrri \.1JY.NII.\M.
  (. ill <,':A. Bryan. DR. J. S. BOND nevi! occtirod to (item (thnt chapter by chapter (im at that' parliLiiIur! pi rind. Wo may bn In ir- I I J.11I1'l I ((IN co., ",."5Ilist.. 1'1:0111. Mark.
  .\ II. baundtiTA but wo have been laboring under time imnrea .
  rJj our -
  (Ihe In Conntltnllon. And IM NOW KEC'EIVIVI tliu l lur(i tBtotk
  .I''' .d'MA' BuruJu. A.-E. M Wr.llirr (OKKKKS hli proriulonal M.r>lu la .hit, cllUi'". ul country making f new ion that thin ahadow of |n'aio were hovering of tvoibi In hla HIM', l.vi'r 20- Vn'lulila( al ruliKwl ral", until sIehJsiini, ??
  ,and vUluily a thundering ono it In, too I Itt burr frvn of |lKhli'niuu;
  u find that the that klc forever toiinlaU IIrGent" '
  : era Tallulmivii.il.
  over w brought Io
  orruiiu.Mayor om al lil mkkute. U July 10( IMA May .1, IW. SUawll
  -Hun. I). ]'.nogtwimuifUaua _---.-. removed Hint manacled a free ra>'.. We bndthl DR. A. W. KNIGHT
  -- -- --- ----- --
  -llu-h Anhrr (I. A. &11. 11!M>. lanii, poor privilege atcorded u* whit we went ( and Ladles' Saddles
  AlL Et the murder of Maximil
  I'. II. It. 11. 1) 1*. 1'. l'i, 1I' DENTISTRY.DR. HOPE mourns
  FUKit Uul1ltl..III. 1-apy nr rni"'onioil witldu limO wall of Chuthum uninly NOW 1It11'f.RItTINVII ,

  latuml.u"nclllll..ttolid. aud 4ib Mondays in cat.h mimtlit ian The flovf rumont or England, I In 11'c.l.' Jull for tlirou niontlw and wit Imvu no idea oliiirrenib rll.rl3J Tallahassee to N. Y.
  will British L withdraw limo for which of uktry kind and .1uuiulby| ,
  '* amid /1rwwureri.harlt4 llulrhitiMiii1iinAui P. P. LEWIS f'ollh" <'Jtln. ring now privilege \ u <

  tfr/t uf MarUt and IMrJtfWfc.. -h.ni'I I IIjuallu from diploiintlr relation* the .,lmlniMlr. have fmight 1I,1f/lIg-II't'U "INlI'I'h| and frco sits Hlu lu unit lloublu IIUIIIIY llurutaa! ---
  TALLAHASSEE FIORIOA *Ion
  .'// OonlmJorTliiinijui ftaerrfjt Junrcz. That of Franco I.R8 nut un
  Rent
  < .Utili It' /tpu| ol Georgia, 'V' ?/ ?*Ivt .
  Kulilnaiin ..d our ur tbtm will make lav or lArtf vlalta, iMauu /y. In (the Tho Frcnclt Chinn- and the whole uuinlry. that attune sort of un vxpluiiatloii > ] |% III OTVartI III Curl 1".llIray lluiiuaa, \
  .\uuriMVUeA. J. renter ('. 11. pbh.'. J T Magln Mimlkello, Madlpon and other ncceMlldn by 1lllble. imliutb. Mineral w.... Ilia nitnarkalikl) curia Hblib '
  .., J. 11. Bull C. 11. Au.llnauilK. M. Wc l. AulliorUra t lllln" ..0 by bkeain Dual p.1 I'-oaatola to bira dcnounto ( u I crime agalnnttlvilizallon. nhould Loc given for lie nvoking of IliUprillige tllU Htrlllf| ,haa made, ate 10 Kincrally known. .. luolivl lllilliiK' llrlillra nml Mai llntfalui, Savannah to New York $$39.
  to nilucua Acknowledgment utMrtit. HnlliMUl I.Io' Fla. (our llfHERZ. It I I. iwually LtuUininry In civil and alii Iliu nmiamly if enlaiylnir upon tin vlrtmia ir tbitmwatiira ,
  mi' 'ut ul and lu perform Marruup Ceremony T.ml.- -- ---- .. All fcstlrlticn In Purl have beta military dipartmciiti, whenevi an order la renciiulul Ul.. ua a ,.11. and w. will |$lv. JTQU foot allw Klnu' F.sugliislt| Uullar Urldli. anil larllniulia, | ...If

  ,.U.H.... rue? omc -4.LoalN. Q9 TUB 1IAIUHavannab abandonedMAXUIIIIAN. Ibal nuiiie caiwu aliould lie nmigued ; HunV. ara at liberty( tu mil, ilrlnk( bath ,, al .np, ..utl 1 (( 4. "
  r"/Ilalldbl.
  ."oJlb.North close al yy o'tlork. A. MOnlucy .& 'BERLACK, and while wo do not mwume to dliuito to Mr. Suit Ir ir'with (Hi") i'rtqinirlur| : al tb.: rollowlliKrliarKiaIVrXrmlh \ ; I .. ,i ,
  Marlaniia. *< at 8 tlork. P MMontcouiery llurlljurl who modially fiirlilda, un to comment ,
  Hallibrlditr. u
  JAIIAIL-ThIC Olwcrvador |,MllP.rVt 1'1"., tort am' ) HI( KU UrldK-a, I
  Mobile, PniMicola Barraucaa.JLc AND itla on tilts Rtrango proceedlngii we can aay that It ek, U.HI ,., .
  ;
  go and rto Middle tiavaiinab Klurula routeKut clow. at 9) o'clock A. III.I .'o'1onccrs, ol )1"llmr HlAtc that when Kdixiinllliut would afford our cttlxena DO until degree ofaalbfuctlon "- 'J-.I.I. ....l.llt.... .:. ": nun tbuln I.mlUtr anil,IIIIIo'I,1I8I1t"'| <, I l'Ut,.." :

  Tb Pout Ufllcoopinaal. Do'clock, A. N., aud cloaca TA LLA II ASSEE, FI.JUI> UA. learned tho wntcnte pt upon| him,ho offered to know the laiue- of thl mynterlou d Kiln. 'WoK"u. lluly| anil J1iIWhll"Iu| ,)"' .'u.oilin'I "' r.t ',.,
  > M nuivnneut.We N. M Uninilar itusk Lin. From W b..t million dollars ) the
  ; i tbo tfablaUbUr I t CuI keeper .:1..
  -- Iba..ul happen Just now to IM II free Amirliitn (4a.IL. H tottsii Hurlnui 1'1' .. :
  uf Hie prlwncr, of eatapvlUhadoxcIra April| III. I"I7. lna 'Im lllilliiK' WlilM| lurun 1I.llIIe"l. .. -'o"1" t' "
  ill/xn Inland ,
  ,acIleU'. *- A I. I. IStNIONMENTu Will., 'h alhanee and we In exorcise thorn linillcouMo :" ..' l' .
  Jamea A. HarroM Rectiir of r>t. John t'bunb.II. .- PROMPT ATT.MTION. 'IE"YI'1 requortedi written prouilno from right whIch neither bayonet nor Chief of Bu-STi I''"* and Team t'olUra' "'ivery 11"'rll"| 'I' ,;$( "

  ... .'." .. HAM .,01 01'. Mlr AprU 1*. 17 *j."ly (the Anhduke, and wben he obtalocil ahowedHie lti'>;lilratliU can deprive u* of at pnw)nt. If GILMOR HOUSE Till KOI.LOWING r-ln-t '.. I
  John. B IMiBiiM), Pallor PnrbylprlaD Ibunb. It lloil, I I UV Mimahi1MatI.|
  --- thIs be nutk the of IL .
  moat ,
  lliHira-wrvlc
  Thursday evt.nlfii;. al 8,clock, M. S. ELEIN gave order at onco ibid In cane IM attempted t'M"'A lr/7J//"l ,,.. MONUMKNTSgUAKK; ( ; flow Cart 8/1(1 MUKU llatuea, "" : .
  ,
  Ibr. Jauea O branch, Pastor IMborilat ffcurrli Mar.,'. LI.-1Ito1i Tue".,. .
  lliMiranraervlcallK! A. M. lad M P. M. Prayer nceliug to | any the guard* thool dim un ----.as- Carl Muddlua,
  .AUC 1'1ONEI mlgbl LEO
  ell Dtarhorn
  timiuiamUr ,
  a "
  Corey itdneaday 4tt.ulu|[ al v Uink.TEB VIUUO. Bui Hi'r.
  I
  lib (Yb') r pon lWllly. Jr no CUIMK MACK < *'-Mr. WlUm, of BALTIMORE MARYLAND. i onnuaudur
  .. .
  HiulUlu' llu|( and tlollu ,t J
  .a or cuur*-auriiB.. IWUBT or ruiftipa TALLHASSEC FLORIDA. Ian inTun Iowa la understood 10 optiOMt InipLtu' :linu.nl ol .tI.ce. *laUu.N.MVIIUHroN. LIa.-N.IITh.an.um r'
  Tbe Hupr.au Court of Flurlda la held In the llrcoll. ai Uia Prcaldanl on the technical ground 'oisIa llorw Ii.nbc., iee, i
  to all I butlaeM In HnemnMed to await the oolYi"lIIl lurry: Comba MUIIB & Ur.."..''"
  Bakutoumander. 'I
  ulliiwa. viaWuutsni tan b. fnund u bcluw ww LI.Not wlmt no htwtxbrt on tfaealatute' book width KIRKLAND' CO. Proprietor. .:
  "Circuit- at a>Marlaaiu.. .Id I Id Mouday Monday In MankMiddle la Urc'r. 'VJtL.1P' t result o tlie election, "It will b inn thai UMHOUM blent uM violated. Hlmiila twonjo wrxilil milt- all of which: will 'IM aolil ul a ruwuu.l (,irollt. byjAMna I UKNKHAI. HIHNK, MuflunCumaiuslee. ,

  Nniiaane a1i.akeCity U (lufoby. .4 I.T. .ltt.wiWe bag the IMW from that thai Mr. Wllm would be Km pirn Uu.-. ...:,.*'.t '
  \ --. --- amlde t.t LII.y r'ulrllll pri- slits lCYI EL d nail K. I'l'iinr.Mun.li .
  Laatern M. al JackauorllKlat ." InN pared to denounce with Indignation all atu-nmu rui/iHir uuwly funssimiictlthrolaghoutt I .".. .DOU.lCk..IIYIIIk.1 aAlb :1
  F. V. SCOTT I degrade and .
  Scnnte ulnu-h'nUm Die Stale odltcra aapene grant maxunrate who, rwiulallii o( a Ural run hotel will lie found tin'ruin. $H. lw>7 littuwifFlorida .
  ctiiara oP rutiuu-wasTiaa jtuiiUL cmcm Bfrev u I after Ibo lumt unsparing and atUfOiiaUnu luvta- '1'IM rourlim uf (lie enlnbllahmcut viII be sit theriilr.iusi Ni.ani.blpa an all C... Vast awl .1101 (... .,
  tOUR. Bricklayer the fxiulb, (rom DM .vemol down, will tlJlItlon.luut burn found utterly niUtltiM, of any ( luluma situ atcainlHiut wuarvn v.J..I.oIrjl, : .Ce, tbla ual,. and am a...r,

  W alto*alter, tat Tuesday M MiHMlay nter,. lat Monday. April, pad lalTttenday Master drle from ofllce a their placr* filial by IbwIUal form of triune or D.lldemU8Dorltnown to lie ;The JOtronaKO of Iliu public (U rvaju-tfully| olU Saw Mill and Lumber 'I Tariff of VMlKkl ((atom b..Atconnnudatlona.renully benn .;/'' Through' .fill
  Heplvmherllnlmea. ltaw.otltdcoitntry. Uitaot No. Tlie 110111. A. k U. aid II. IIAU".tI.
  antnUi Vb Hu tu aud hum New
  lot Turxtay aftue M In and lat ito rtnlnliiiK 1 tluinc
  imday, after 4lh Monday In hVpbuilirrH Monday. April AND CONTRACTOR, ( alllal Macon Ilwl" iluunuan ol Uio Judiciary CommIttee of tliu Jurll itt, 1..7.o.1It1l. : .. _. COMPANY. ,V..k..1. llrdneed fatra. entarlny ...... ud ..' S
  aihlnirton to Tuesday after *1 Monday In April aud PkEPAfttDtoeontrwtforaU kulkjlnir* In hI. I JI. ollr'', any t 1'p.we ea only Ilouae of ItepruacnUUve dot* Uie very oprxmitu ------ -
  Iii Tuesday after M Monday I. October IH ol bnaineM. All nKln Inuihed at Ua ekortee4 no- aar"l )( ." tiolunl the tiling 8un. Ui I'rwldcnt bu not cominlttrd NATIONAL! Through Ihunann .... !. M. yrk, *3C. "
  Jackaou Hib Monday In April and *4 Monilay (Kt'rfalnoun lire. t.. am al law florid* Elchange.rcb "yon. 1 HOTEL, I.l//V/t., UVK OAK t Florid. itukl al tb. l.l Taimday alter *l Monday in May, and lat 13, .]. Iml'0 wwner (, will Hid. any mUlciueaaor nouxjtuljig which lie tony do by auy vf ib. abo.. NblpaMurray f
  .
  'iuu.dayafler4ih Monday In Uctubrryranilln 1 .1 lawfully may be wadt a mUdeniennor I .
  now IH .. -4-
  .
  M tugIKK.NVILLK RaveamueM ..
  ad Monday In May and lat Monday In liOY".r. 1I 1---' - --- .,... -- that when Ua doo. IWl1aon'( daInty 01.10llun "- i "'. I
  haute 1. Munday In June and 4H Monday I IJu Ill NTKH A UAMUIL Alkinllc t'uni ._ .
  kacambu. 4lh Monday In June. and *i Monday alit Ha M. S. ELKIN'SLivery THAT tiuij>, Ao lir..-We Save t '|>iul front ( may be obrktk-d. for example the )''. <; A NUtILMOtU J CII.\ItI.y'Oi. J lt WlKtta.'Ih.rwi..ywstimovtvw LlMBKIt. I IT TU OHDEII, Ui HI bl lu I if" $ Io'.h.t. WIl1r.n.( ilLCAtulvtI bus'PS' '-6-: ,
  Monday (In NotemberniDULB. dent may prefer Iced tea tub hot weather Ui lire liar. II. II. tI.UILtIK.
  Mrs.I I
  ( IViumcoU Ubnerrrr tertni .b.ula I i ufderalbr ISiah.ar .7,
  it'D''' riBltITl and Sale lb ,pl ll'Sml"r' pet That LtrUilii* turn lint u IJEI9YI'N rli.(and t ulllujj Lamher fur .IIoII., au Sisal any kiwi i lnl <.rt>. A. ;fltCLInMkl
  ".... tim ynnilny. Mi Ji "..Lo.. Sthl., IM" <.gold that .fcHjnil by III Uila naiiillwK.nl CoofTrw declare that to put Ice i I fliiMt ord-rcO. rill be toJ .J> Sat lk*<._,... al ..".... TrDemorest's .. A.".." j.-. .,
  .. fit III. ., ... ..... wul nl ilia looiat cvk >rlti'inter. Mu
  Xd lu aball be d | | 1..1 .l
  hahn taisalia
  Lrn. 4tll .. AT HISQt.DSTANUBELtW town, I fi-w werlu Ago, la digging'* 0'ul. mws and britl to La iuiaUimeauor > M .:)lilt, tUiLTII CAIUHISA. re.ie.rtuiiij "1

  H.kulU, Jrt :: :. April aa KAWIS' SHOl1 Hita kf In Lla lea Ur. WUnou'a Mnp'I tit fIt."I.rtalluh.._ .ix ul7
  eon ,
  Jme reau. d | ohJKtion U B.
  JOYNER
  .. development of Iba affair baa been nude Proprietor. .
  1111III.... old : can tlm tut Huory (rbr InataJitJy aatUIUKl. the I'raltifat la a inakifaftnr May MI. 51. *n Monthly Magazine ,
  Hamilton, 4110" .h by the uhloVn di. > iearnr of "Mom" one of and anti I -- ,
  mddI all 11w.It. | | mst be Iraiwatbed mnovecl In obmll- .
  Aorllau$ I*? | TTMVHWALLYa: .
  J ,
  4N.wjr 4
  Taylor l.t Munday after 4ib Munday In and Hacwiaaia < kuowkdK the Model Parl
  April ""
  tinrrrr.UtiyelU s.rvlamud lSranW. andcmaVkaUy.ip( Keutnrkjr awl rr toUi I liberal i. hue colored Dlr con<*rned lu the finding of U.II i ever to till law. of theeOuntql. L'jioa ".IIII'rw. -- -' .--. J lot ''..' of Aiuerka t dnoUxl to Urbilunl( .:.
  l M k> li and hb w left UM place ci|>lc I,. W ba iotroduord loUd un thli prbid- VarietyTIIKTIIMEK StO"l Klorlc. HINBH, Cki'leki',. in-hltCita.t aid JiuddI
  (. CMnly- M 1M Monday- .In April- and" Itttobm.Hivannrc ;.< r. ym. / Itld.l leaving i Ie l the llouw ycaterOav atiopted. the blluwlnjrprovkbo PULASIvIJOHNSON; I'ItlfSE I toiuuua, UouMikolil' Matter. UVBM of Thought ,. ,!
  ,
  ).& %* .. .. 4. ..4hahn. T bhl their bl eSocU a a large cxca- i a* aD Jd 4ib s4 .BnMllonL 1.1.4..,._ Ph MuuIkh1 iT AprIl EARLECUNNINGHAM & Co. bail U treawr Htc -. And 4. It fuitiur nutria, That I Ilia, New MaUh, i liyuinaatli;, Giiueitrhia KknKkiM, Mule Auaavmi 11
  d COQ. laln any Snake tuiJ 'ola. .. : aQ by the ba.t autkor., ud ruAucly
  = as U April were their pi-nun or prnoo who thaU jirevent or alunnplto SAVANNAH GEORGIA l, ami artUtkally Uluatnaeit
  : | a(Itaco.Uy '
  and 1J o tk. I Encnvhuta
  Levy W COTTON FACTO1WoniinLsNiouMkri'Iiniits I prevaIl or otattrutt &uiiitkiii of Uil ail, SCI'J"nYtC"! i (lull .!&>, uaeful aad rvllabU IViUenia Embrolifc.
  11.4 0.. II April AND -._. or ell her of Ui. incu tu wbk-b Uil act Uauppk.tueaUry. .. : W. H. WILTBEROER, Prop'tr. M. M.<,X)KMICK. rk., Jewelry. anti a ruiwUnt ccvMtou of anUtluuoiullk. 1)
  4tk U In April aball be guilty ul a mUdrinujuir, and ., with olber tuelul and aalot1a1111111l&tortt.

  sad Hcuiber. i 1."JUT TU TJ.-Tt"1.lr laloraal m cuavb/.ilun Ibenmraball be hoed In a turn not .\I oriJ ut. K*" & I _W.III.'tIT. -. -t.ajptOUR -. (---.- -- tunr. ,.
  KWTtU tin HIT.Ikarallonnty nrreaue deciaioo have beta I rat-aiding Ave IUOIIMUHI dollar urMM lm/.rltut.// ., .1.1 AND CUACKJrBH. No person ol .mluenicbt crououilcnl kouaewkW, .& a

  la Monday. In Murk. and Ort.JVuluw > Uie kwt Maoun.teut.v SlOuluva-) ynur. or l.otJJ. al lIce dWratio of tlia ourt. : I., holy ul "1<. tan.Hold lu d. .llbout Ik. M: .
  ad Ia I T* tKTHA rwnl.be" MuuUjl,.
  tI MONTICELLO HOTEL bII'StStCUpICTI, iW ccula t bark numbtns
  ht.Jofia*. ." ad ia a. .. .. NO. 'WALL STREET, NEW YORK ,i ue, li> ny teL t4 Talurciu, nvei" tbow [AaluitatWau 1..uIiorr. P.A. aaaplra& lUxnUnatku, ukdlroiJ. yearly, -
  1 .- U ronuuemorailte of bllca l'.loa V\ou. au J, abA a talunbln Hi/iuiuui two *&.W :
  Every -- t tupk
  Job.! B -
  .
  lat altet 4U MiasthipC In Hank n4 rl, Unallwwd. fart. 11r -8r .JI
  October Jtniaa B. .(. I Ihnw cofikn, ,7.SO | tv. couUa, 'IJ, auil aukJidlii
  5. .1 0 4. l INnkm bnMrljr i iTknnu i' ptdler moat bate a tai h 1 l o.s luuac. uu Vvi. 1I1'1T&-WeJ"lu with the frtcr* Hudalratlmra.ovw premium lor club nl (4; acb, wltJ UM Mnl f*>-

  tJ : .6IIt. U 45 1.1- 1.1 .u|I flout a>4 altos tat _1 pot eettL .I! burg lade la aakuig tbfa Very potent queatloo : Mrs. L. A. Madden. Iratkeri anduaieuanwoa.&i..tebi ndnuu lu tacit nnbKrlber W. JENMM.8 Aildrana UlblOKEMT. < ,'
  t
  UelokMMartun. If A>rSOknqrn eneM.kllb.Mikfe4't sad i I van Wo.11 plow and aoe- WIteA rOIl rcfluo U ivgklrr. wbinu 4. you No. tn Brondwny. Now Vwrk. >>
  '
  .
  .4eaCTaZU 1 L Ihaukan .. 'PmsKllMT CUM IKil'tH: 'v'alt' burn
  w- IKJuuraf.
  Muci/kUy dbl a .lplt a, apJur.ywirfrlnia. or your eumje TB uVtructiv iloutbJy and VIMUW America IwKvllutr LI
  .
  Oclufcer fllA& MU. an4 *M .nnia) ad> ..I I Im(44J I but tire loob nlp **. wuu an naoviui lb. vra anti earth tutIh 1 rrcmllnBuvnUxl: -I l "lr 1tin C. VU-\Ul'uW'. .. *4, with Uu imiuluiua tuf naUk .".
  tana.Mundaf I D th. lI t fcamUiaUua od uWmOaiiiHi 1)0."'. Moululy mash von eo|>T fit M Thn Tat .
  *
  "IIwRU. la Much sad III KunJaj la Oefolk. 'rlCs J. PKHKIXS & CO. 'I luted according to tie actiul .lu wlt dduHloo .. dew f far (be friend wbu turm II.ut you all you tat aw4a boll IINOVT OPENVOUI Marcbtaaa. it.sGsa lakamat'.Vueatloei.. t year toetlwr.. *hMuvb 5U. ,

  '. (III lI.&a, Iv -rU.3d Msasdap 1. July T.I f. Imber n vl. thoujli a lib (noel in their alrujcrk to prawrvc UM bunur awl I = 11.1II7 ..1,.

  -- on liu btq tbl, fair taut ," unr fuul old Cuwmuuwcalili r M Uonppr i UK HEAL ECO.NOMV.M -- -
  tIU1 | I
  U vU aM M aAc o LIb
  MouJar b> ( Mgodar U HUB :
  +1 in UeiuWrataumer oldal tubjcri io ump tat. U *ul.l by drug .vII* .. .you have uVu-ruionl. pur- OHICr atlVEtlkrpiinlualttCor J V !pllkr. : Peas and Dried Apples.
  Miialuodarl ia Brilan4 M M wUf after M HORS. Wb aaiito In Unit .". and > bnrkhuvn > IU k4c. on bead a full aun-ly W Orrlv* tbi. aulil K
  !Ja U Oeh. 1D" ULsk'taa tXTLD '. uuu4 lie 11 (>li4i-iiuM .1.| 'I lb OWillMM aavl Reception of the Traveling Public. and & .. k ; ONK '
  M. < (o Idly whlrb hCs' .aLiultould i | nt .' tail <|>liter I I Hw bit. IMW dried ApiU*.
  -- w )4MouMm.May&MM'assISi IR C a c J.. ., L.GSt... M ]."1 I I. '.\ 'lw>n> ta o. 1 ..f yw < >tnn-!) w* .<.u (,irnol. Inn, I." ., tlKW lu nil pun.irf'lkf iiy, true u( cnar r ., r. 1lIt'IUE& A
  I \1'1" $ 1.1, .17( June l t'>. 'OIL ll.wiy
  /

  - ,. r- .; .,," r ._ r:_1 4 "._ .... r--' ,:: ." t I 1't'Lu .  .,. -- : .q .'I : :--- oro- ;-
  .
  ..... .-_ -.- -, -.-- -- -, ---,

  IlIubucAm

  .- .-. -- . -,. '
  -
  -
  --- -- -- -- '- -
  --
  fiAOD AD\U'I.HO WILL TAKK SIP THK l."TF,1T, PHKMHIPTI01By (Continui-d from last IMP*' ) 4LLGItit1'IiicNiis. ;' 1t.PIl..lf"I--I t.W ?t! ert fermtnb.frtVrc t .

  SENTINEL. Never, perhaps, in the hlMII of the 1"Uh" the lU-Ucnl jimi' k. In CV ngrm, for pro' \,01.1"4 MIt!. i! : l.u .nlf ''H I ii' hI, I' tier stu&hrosteel .
  Louidtuuifl V'
  ___ ; 1 lice the HoiHUem Brest tic rJc In ,aimorIrylng kmcing the humiliation and suffering, ol Jhcir I t9.n CntaUoc attempted to uvertliroWgllic j' -."-.; ; Ur ,*.. .'. M. I III"r I;'ire'111n1..r "( /i'l nTtFbri*_In LIUH .limit
  pgtifilon itfctt" : hclMcis Tl-finr' t'.esitlm-Ictlniuf ; ; ( "P"nl ,1t.1. D IW7.
  tl4iu aIhpricuinr the I'
  prtvtrnlr I lib- titofKouA i lif >
  ., ".MJ.W1'1431aY. \, con ''k1IY cormpttngpArkxitb
  iff thAt 1 Ss Aa*4<>a ft">bho! nngffrtmer, I M IhI +..1i ..IctI.C'11I'j"W'' ; JL: Tbel rt.a lojiooj jn.l f tuia three tat Oetvrsa..ttuby 11 r&n.-Thef.5owlivr I Exi.itTuV.Mt7'3Vi'Mu S.I kq-TIIiJIl A* R.
  ? *-- T" : \\I iif $ 4 ; :.Ollit' h. Y'.ru'; '' r '!hh! I "1 I
  y.si ISHKOtt: 3;& 1 Imjferilcdj and i immtrjpt I dnop of brink "dia l, ( te muiit bothoi.ght 1'1OIM.t|' I'inllrtcl.. I U j jreqtnre I detjsof >ring ndUrimeJ Jfihlic acted with iiiunmtj1werkclau of &L(1elftultoo I Max I 'Vu Or KVpn-il' '1.1\rrr. lImit III a.r. iotaf balli_ a-r, I AiaumiMirilM

  toM,, we neNln the aid that clear hrnctl' ana n'rnvd'Mn rt* h"IM'mll| | !., "i-f"k>" ",:1' keen illsrammnrl in *hat rtmnfltntrt itS strength I fen her* bcrt, 4* J : <'bO (raving thm- Dome ui\4Odl'uu-I.mn, | that Kccfrrnl i.nice"rn<>t nil- Praiorlna same and MrK Clark sail CnU of t>I lu lo. *allarhmmt'IM rTa > _Siltn. e*'IftWIIII.m

  J. B.-OHVER- -, Editor and Proprietor. honc lienrii, ; ran give, to f guide public i'entlmentcnldtretttheactionofthe their last pmcription' Itiletlnni, distinctly anti safety community, fV ,rirTnf and iV Wgrhrr .Maximilian escUhued : How beautiful sail eras of touh-isna, may I he set np IIJI caD.hdlllCl' Davis.'onIca I)I

  _. people a* that that the military outboiily. In the Itcln-1, States IH if ill gonlfi, tprriallg of ilt / '," turn. 80I cUr uneven ta-wcU I desired for the hour tor l'.n 1'CIIt In that Stale. In my view there O. M.

  -- the Commonwealth'Bhnll innvr ao dwlt-''I paramount to all civil governments therein and I I""g" they lire pi-nerved uncomipted ami come of my death. AU (lures ol Uie deceased received could We do be not m"intrtirulnrly iwmible nlijrct nwil In members suUi an election.of (' ingress i> nrR>l>rirln of UM,loetitnUoa and the d>ofthh.Dtl.nl fall and hy on atlarlinml no.<>ri<>m'..I..

  Al that can be Oomought) to b that they sball not interfere In any way, with Its 1 forntrd with cnligktcneil Blind*,iittlgood rnorMK urupubu care. An officer in charge of the from these Stflf- In enable w to get Wo flg .l"'r..I.'I Itd.In."IhIIt...". Q"f"'f _"p"d :tOl"Iot..

  lave glorious: beautiful }'olhla from lie, authority. j to 1I'Ilicir re*]etHe i
  doom of|ioor Tcn_ If tbe white men .I i Timid I lie Dlslitct' Commauders have pnwrr I jsubjett life, the formation of socUl order and (it II hap- raying that be disapproved of the execution, but rvklenrc Dial nxpcrlable cItizens' 01, PAr WttmwtT, .Clrrk''10fMJ'tAlon clrcttlt. li nri

  are now '\OYIOI heaven and earth to ride Into to the, approval of the General IIf the plncm are secure, and no weapon formed ngulnst Will a soldier and must obry order Ma,iinll- and IxmUlann to. swear Illlnft to support lobe the mcmbeiM constitution ofOongress, nnil July li", ItKT. flaxatChange.bf

  ;wwer In BI.llJwI1.nh.vll..enr.< Army, lo TOUHHC, from oDlco any civil ofllctn 1 the safety of the republic can prwpur. Ian replied: Child, a soldier mn t III"R>' comply that other, respectable citizen there- art filing

  from distant ,hl kn th I theIr ,districts ou.llo nppo'nl' 10'Ihe'nallcll"l i In IhoM countrlc* where the tnujtct I a amine with fat order .I thank you with nil my to rote for them and send them. To send a pnr- Schedule

  State and 11 want, roil who care for nothing In I officers of tIe, army or civilian That the mmc, waned I :and kxc no part l Ji,''either' making of exI heart far y[nr kind icattaientB, but eiacl that crt of Northern men here a* representatives !

  14 is r I l flp' : it ecetpl| tto'dflVjes; whir* tneykrt* f MilyiAobtain powers removal or appointment., pnmcmud I willing die Uw, ifnonittt Indeed,'Is regarded Mi you comply with the orfltri given you. Mistmlllnn elected really so, ,a)*.would 1 the point understood at time hllyonet(si inny -would. perlm/III 11/

  flt-lf the vot
  tt'.t.hr; :BBKE' of teviKQt'tntif! .f.t'j,' That nil Jhr"I! 'itifiisi" W-"rlii' t'otnmimden ,' \hey ti\! kno,.Sof hula rtnlit'(M more couUalsJ konur. M JLi', H-f| N..* !M''fcilly Uuwrgh; ,..f.' he-e, I Tiot'JtlYolo. "PI".t admllUpg : 1.
  .
  TIIIUaDAYNOON..IIJLT 18, 191 worthy mritivea-1w.IhI to places of power and In removal or spK| >iirininnt, un couflrcicd. ,-he| b to lie deprived of them, and tho Ion he onI the itrcct just before Ute eiecutlon carrying anew such man to a tHon. '1

  trlt-fawcl I long farewell to the hut vestige That U Is the duly of :h.- Il mr,111.f Ki-gtntrn- I, ilcr.tnmls of duty, the mo 111111b11 I III, lie 0&a mere bum babe. Yours Tel truli LINCOLN-

  liberty andjiictice t wjilto and colored citi- tints In asccrtiiiu, ami dixhlu "10 iiinlilcations| uf I t/Jllillf ambition and power. But In a govern- Ju&rcz refuses deliver M.mmlllan' hotly 0. V.
  Larecst Circnlalioi li the Comfy ail State& cello, ia ftiMn& 25I Applicants 'for repWrnllon, and that the mere taking hntri.xYsesa.- .
  1111 I nn'nt like our', popular In Its form, tI1llrt'cnta- lie *ay* It it subject to Uwty. TI ere I Ia great I

  T !L!"_"_-."_-_"_-? 15WTits 811.,0 r I ofcrtcan better ol the prescrilmd 1 oath shall nut lie com'luxivu lIve In ito character, founded on the virtue, Intelligence antipathy toward Americans Th
  hound; th4th1I1. I4.I fuh' men a* proof of iiinlif1cutlon. and! consent of the govrrnrd itsfundmentnt Balm Halm devised the escape of tho Emperor, miamI
  Hellion t Is circulating in Texas that Uon.Shoridnn *- General M i( klcs. The prince of ntiUHirntn, 'thE NEW\
  has peremptorily relieved PresidentJoIitiMin Governor Marvin wi b m kely to Ilr That the trim Intent of the oiilh prewnlcd' 11H | prlnclpln till sovereignty 'bo people, but he was betrayed by an officer in whom abe recognizing no limit to hit lower or the duty ofUbmlwion HTBAMKRiN

  attention to what hey My and write, tluui'can, that any person. who 11M held ceecuitlvei'rjiidic- absolutely rcimlrc*' that every citizen should be confided and who took bribe of twenty-live ( wltli the ooplclio| lice actually written : :

  from duty._ we. In a l.t letter to a citizen of 'bbs place,hoI hal office In the Heln 1 Hlittcs and hung engaged I well taught in all the principle of hb dUly. thousand dollar. Site wa ordered to leave i it letter to a Radical Senator rcrrunmcnding bwn OXS.. I'c3:1q'r' ,
  M have
  The PensscoU- Xaemr.denies the ,sUtcmtdt language which wo earnestly Invite our rebellion, shall not lie entitled! to gistrntlon,and While we land' In (tear of nftiiodcrn Catelme QocreUro with all her ..U.aclllnt&A a more gcnnral unexpected amnesty;General Nothlne chIck co' wan perhaps CRIL tth;. .

  wimc ol the ,'ael to ponder well and net bp at /. It (list all civil ofllces for Um adm'uilHtrallon of the attempting to rise up at the Booth with n view tight will probably occur between Corliim the last man to ""whom the pei plo of the South! : .

  that( clolal raging among fc1 1 i n* Cillow : "It Appears to the gl'.uomll"1 are Intended by time words "CXi. to destroy thou remnant of liberty lingering In our and ficrorobal-old cncmk*.' Both are recniil-( looked for such movement.' We wmld M woif fONSKQtlRNl'K of Ihu IIJidn.l of Uir N. Y
  tu fromThat
  tlmt kindness
  llRhol. 1.1\ interest!,Uie Indinpcnsab1e tltofevrr tlve or judicial. midst yet what .m.kall painfully certain thai Inc the came of Die dispute fur the dovcrnnrHhlpof have expected a sentiment Of the ",ttesmrr from "Nnniih. mind lh. WrdnrwlnrUtomrr ,
  by
  himself t.I.IH'IIk _
  Htoveiis though | from Curl'oll.lh VHf I'nIMluii
  CAlls be |rtlt Ott the In Florid who love, himself famiy, II That ,'lie time for cr'mphcthngrrghilruthon may Uib corruption has already oommenoed and Is TainaullM. ] *. Cortina ordered to 'occupy (time record. he little it on tim,.' ground of loral policy Chub' orienvlii Chnrfmtin rot rmrirto to''.-chiaucdlur*- *". ,i ,.
  "LI"DI!.YU'IW wi hula bo extended till October 1 'hunt Hie Boards /hiivo I'. M, and 8..nniihon \.. ..!.,. at 8. i'. M.
  : train Iwlwccn III In i avery nelgliltot or Plate, or the country,to rlte : rapidly spreading;ts the evident decline of moral RioQrande wltn 18,000.men mi an army ofntiVrvntiou. nud, not upon,any d'uu.t night 'Iorill 81'"Dnll arrived at the uirllfjl opportunity nnd' vote" nl' approaching ]power to revise for a Iwri'Kluf five ,111YII the rcgbtratlon character, on political Influence ,.',It used lob* people* In any tvfcirf I it I Is II tight tnova hnd M. ..UcknooTlllirrlitnv nlOml"IT.lnl"lllh.Ud,'nn Kl.
  few '.. One has alrcwly thank Mr. Sickles for making it, even though, Jnhn'n 1st.. and Fcnunilln, KiHilny ( .
  "
  dl) election lists. and to strike ol we miemoon ifirrtlii
  for nonslble liberal- out the names arsons The United liatej'
  In Savpnnnb. good, ( the boost, and Ole deserved boast,of the Republic State la because ol lulerfcr- the prnixmitlun should Dill glill-born,a* it probably rrlnl otth c...
  --- minded men as .Melll(1 \ the Convention. they believe to have been Improperly enrolled that birth the most disllngoihed talents the ence about Maximilian. will as we understand It to be made to the ACSENT4I

  ; OFKICKIIS OK TALLAIUIWEKnmy They may vote n Convention iftlfty and to add tliow they believe Improperly most commanding, achievement the most brilliant Kadieal Coiigrow. The statement of Mr. Sickles lt.'rIm'lon--------------,1.., I it.. AlKKNAdi' ,

  Tit IhATI deal of late summer and fall pleaae, though, have do tjoubl! that a.malorliy omitted. & could not obtain public power without the Prom Waablacion.WASHIKOTOK that tlipdlHfrant-hisenient has not left enough l-VrtMndlnn.. .. .. ..JRFKKRYH A RKOTIIKII,11 u
  prevent a great decent white'men in the South to bold the edt- .... .
  hlcknoss by being on the alert now. "Al ounce of Ibo Voters v1ll Vote lor holJln| a Convention That no person shall be entitled to be registered aid of (irivate virtue. But those dates .are now ,, July 13, p. ro.-The President\ cos:, gives mime idea ol time Radical clemency, of f 1-alnlkn JnckmnTlllu. ... ... .....JE..KRYI4IlITIIKlt.McCA'TS A HUIKRI:

  ..f preventive I li worth a pound of cure. and( the Convention will be hold. That or to vote by reason of n Pnnidcntbd pardon pant. Depravity of character, sordldness of disposition Kent to the Senate documenU called 'for regardIng which some people are disposed to boatit Jnlj IK, lH
  > ..--s- Convention will hold l I'l IU hand the security ofoffcnucx, whiclt) would otlicrnlw disqualify recklessness ot C l1llllc'.r; now no obstacle m-onitrucUon, cod estimate the expense of m .r.ftteen J'c;'YlI"t. H- FURNITURE.Tt'HT -- -

  PIKE Ill performed ono achieve the. htpplncHB, the t liberty and tho rtftlnyforywrn : him. in lie way of political preferment; In carrying out these Bills ie, ionrteen million In -, .. ... .-- .

  ment.\m.r a recent: editorial he prouc.got sin- In.come, of all tub menWomen1' trtitliH] < Tlmt the District Commander. ,* have the powerto fact, III is quite common to MOO the veriest demagogues addition to two million one hundred thounand BISVAIICK'S utBT 8V.OAIl.-'VC learn to 'nih t HECEIVEn.< HIM 1HATTHASSKS a Inirii aKmrtmimt which of PI Kill IIM.t.,,

  gui sentence of 210 word, any other dren lu (he $Uile. In my judgment,the meeting remove and npci'it| Itcglslers : that no (terson' wielding the greatest t political Influence dollars already:expanded. ,< This la the aggregate I predate thin value of* feood segi r only %hen it 1 I told( LOW for CASH. OEO.
  last of its tribe and when there Is little DAMON
  limn A few commit It ta said that Henry A. of Unit Convc'lItlfJn11I bo tho mo4 Important shall be dmqiwlitled l from' service Register: on aud even hold up o* example worthy Initiation. for governing 4bo e States before the war. This I the of getting another, said Count: Iti-mmrck,prospect :Jnl/13.J:. Tfrwlm

  Vl( fainted away on rending the wmtcnco. CIINIM "hlcb /lice cver K-currcd; In Iho lilitoty of account of race or color. urn, continues the President, would be CODIIItIflt'l muoklng his $IInmnn wl\h great run b, "AI -

  i --.- the Stale If it ehoiild make n Constitution! lu That tho ncconstructlon acts shall lie con- In time better, rill)". of Republic, ,when statesmen ably augmented if the State machinery Konlpg11l1l I hail hilt sing le's'gII'r leO, mind I LOSTHE !

  AFTKit.--Tlte HII'nllrucllul Bill, M flunllyposHod t-onforniiiy v lth sue ucla'cit Congreic tlic'; Con- Rtrucd literally, that their Intent may be freely nnd patriots were wont to command tho operated the Federal Government and would : kept I; during tho %'holc bntthe &H .111111l'r gusirdsliii '| )ANK' DOOK) Nm,. M, nr TnHnlm-M, llrancli I-'. ti. i
  ,
  trellRllrc. Just then I hit not treat myself .1> T. < Hi'liMiKlmt to Wllllum Jnhnnon.U ,.
  by Congress provide that the Iron claduathiluiUlM atlttitlou will bo accepted "Tiy CongreM and UioSlatu and perfectly carried. out applause listening Senate, then indeed it was be largely Increased If time United Stales, by to II. I IIelllolctl iu nmy hllaginntJon III glowing III UIF flutter lilolie return U to limo Kri.iilmitim Nl

  administered to ",1 persons fortiiTcr government orf'nl7AJlllllltler I il will bo recognized --- -- an honor to be a member of Congress; but since abolishing State government, should become colors time tjlbwl'ii! hour when should .uiuuko I I tag Uauk. KHANK/tCtitmg UKlMThK.tJaitmit-r, -5
  LATE DHPATCf
  CII'IC1 or appointed'to cube lu said illstrlcts. by Cb6 .ldcnt will lie ; WAR.FKO.TI T'.BAH'TOP the Halls Legislation have been cou.ertO\lllIto roipouaible for the liabilities thus Incurred by after tuu battle in \ictorlons Irnnuuiliiy. hint I ; My 15. 1807. 7Uw8

  bound by the Constitution of'rio United State engines of aggression-mere machine for manu- them. Before the rebellion to laudable effort bad made another miincnlculation. Ion see .
  'We give to our renders, below, the latftl telegraphic thoreforc, yon were wrong In ascribing tome JESSE T. BERNARD
  -- to givo it mililn/y proli;tlpn when: called iiM>n dhpatchcs that have reached from the f.ictuiingirt." arul iinponinff itunlnlilia upon to develop their resources, and no wIse connect only one miscalculation." ,

  .I U.\TI .W,r ''K.' : Wnmt.-Through% .private by tire Odverfitii'.* J/Aornnt(/ or selfish,, or am- sent of war-at Washington. The thunder of ftIhon'llln.l a disarmed and quiescent people with a view to ed with insurrectionary purposes, these dcbU "And who spoiled your ciilculntion r ATTORNEY AT LAW

  letter addressed to 1 member of our family, bltlou mon gel I ]HnHea.iion of the Convention, radical engineer certain men into office and keep others will approximate one hundred million dollars "A poor drogooo. He lay helpless; both. Iti".nnl ..
  b 11111Illrecle 1
  iindwlilchM writtrii ul Athens, 01.,0 tho they may go beyond what in required by Con. I, vengeful gun out, the private station b tho post ofti Dor. Bat greater a part of w'hlch b due loyal citizens and had been Bliatlercd, anti he was wniling for -ASII- -
  against tIme poor prostrate Hontb w hose only some rel"rc bmettt. I ran I\Ckelall my pocketsI il)1LCt'DiII) ( IN
  I llth InM., wo are deeply, |"lned tolearu that grcH cud( make ConelltutIbJ nail situ) fxalndo : answer, now, to thb blood-thlmly thunder, 1 UUiU' these things are wrong-tadlcally wrong; theyare foreIgners. hi.alllllllntt for Congressional consideration found nothing but cold-ami that would do ,C1L\NCEHY,

  Wm., N,While, vdilor of the: ,t
  .liwl the day previous. I will bo impoitjblo toniipply ballot\ and inilal ignorance' ,, aclflitliiiew and mallKbiylttpower. "Him lies btToro thvo a pule, pllt.uk'II.IIII 1 ; people, every where",aro becoming weary of Die would not Impair Ute national credit. iwgitr You 1 lighted have it nr'd put the grateful 1lllClwOOl1IbI niulle ot Uetli.the OFFICE' oVitf HTATB hAt'a.

  Mr. While's placo In the editorial, ) chilI | r.W'uy cannot "10 Intelligent' No morn her great ryes bum with liopcOil' 11/(1118. agony of suspense,and some of them bold enough iMX>r ought etiirercr.to NlIlICgllr seen bus ever done me as July 15, tm.7 imS-mety

  of the very Ot agricultural. paper publlnbcd lu. IHx'ral-tulttiloil white men of thu Stiito meet : A About shattered her worn weapon,and In hulraluu each duad droop right!( bur hunrt Knights; I t to remind their leaders that they have a toiintryto o"'o..a. much good as this ono which I did not smoke!1"

  the 8nth / the intelligent and liberal-n-lndod colored men Tile trumpet that arouicd that warrior bund trrrt a' vnU
  --- -. In tho'' rl"'III1CIII1[ D If bprbot1i I r cyninjft To pluck froth honor from an hundred fights, li said, Hint rtn iHonn ntrer ga fatHiriml: but -- .. ,
  July 15 Ja.-Tho House
  I imil rtcrui" dlslint now M echoes up the hclgliU p. BillapproprIating GKNEIIAL bicKJK's I.Io.TTEII.-Genel'lll Sickle *uzoessee. niataum, unPP'BOOTS
  Koii.ttui-i-Ui'nabclii'VixllVom, to licglnniwoulil together agree upon| electing gornlmell to Ol fabulous Legend borne to realms unnrnnuvd ; \I lIlt an untkultcrlng tout ID the jusUco, virtue aver me million andhalf forItvccmelrncUon. tells Congrast some wholesome truths'lu Us letter -

  lie the case, tim wretches Ihlllel for the Cimveiitiiin--meu n ho have heart and aoul Mn Vet,f snort,turcuil whilst thou Ibis thou Queen art Titan from IHT reel Intelligence of the JIOOIJo-IA roe P"I'"U,,,,. ,was reduced by ,amendment to Senator Tul1Ibul.1'hl.. 1 letter rccuforcc i I: SHOES,
  slumberingsonwd again
  \ John Snrratl's blood t" cover their own villainy enough, and Inltlllgenrtf'ldnnugh to appreciate' llur ringing tottlu-cry o'er monntand plain. tin-we have abiding faith,' Uiat the government one million and pancd. our argument in nnotlier hrtlclo JwtU Ita-'inoccM,
  Hluinic, aru nlmiK to lw foiled. The pcrjnr- Ihu preneiil voiulitioii of tho country und who Wilh Conqacst blaring on her Bury ero t Tte wilt ofUiQlr swing round to Its original sim Tho bill for the relief of certain deserters city for action on time part of Con'118 to time !C'LOTHINO, OENT8 FURNISIIINd Goons, HAW.
  luc .. sueli drcntl. hencutoolf Kartb's: disdain t was eligibility of to office. .h lit lrj.le. time I Umbrella* Truuki Notions
  will dp tby negroes i ulouterl,
  r, Cl ,Itness bavo, been fully exposed, In.1 our trie. ciiiol| IlIlrI'hRIIlrl juirticc between thy 1 rathlomi, tword ttlll gorM her prostrate lirviut.1 1'lIdty'amt economy, with a full recognition to referred to tho Xililary Committee.. i General does not shy that the ncsfrow Bro ineligible I .

  ../ gram tells) us Umt an alibi Is lo'Uld\ret: as hillytstubllahj'cd. thin two niccs-JuKlltc', measured not by old utandiirds Tbtxe. nrq fio tlery dlsimtclim from the coomyV Slate rights and a scrupulous observance of constitutional Tho President? manage suggesting federal but ho says: that nearly all capable. men eC.5&C., Ac.rtrK

  > Wo congratulate au innocent man *,\Uiltb .arc tlouu I ."uwuy'wltli, but justice aniiiuAxiiiedjby 1(cad Quarters:" obligations, or finally culminate In a liability for Southern Status debts caused au ini- are disframhi l, and that liu feels the need of stock HAVE of now roraullr wd FMhliumhle amlmlcml t a Cloth-hcjny

  '; niton lib pnlpcel' (,I escape from hi* unprincipled ( tho 'lie! rcllil'oni'li' ',vlilcli have WAl\lIll'IOTON. July Id.-In the llonse, Mr. military 'despotism.' Far bettor tho. latter than mated debute and rcpyatcd.donunclallon: as a "wldo field, of ehuke"hlch 'Held must certainly lime In addition to our shamS of UOMK nail .
  Inopportune bo considered extensive enough HO far as 4liiWH. BuyIng heavily at CASH riilCKH W
  : enemies. uprt'ng up lictneerithetwrt, tkctot; Tn thud) prc Julian asked leave to introduce a resolution, onreuonstruction I. the present slate ol uncertainty, agony and eufj nnd calculated to unsettle tho finances. numbers are concarnud bo hits the right to confer (nun the nuuinTMlorioa, enables IK lo coll our well ,,'i'rm.
  enl Prcttldcnl'liin thud the committee report a bill, I A KoraU at Northern Paine, freight uililnl. n-cflvlm
  '
  --- rCI'onetnlClilllllroceellingMtbo forfeiting the lands granted the Southern Suites j fering.I Tho message wn ordered to M printed, and the office iiMm| negroes. 'Bolts- too; tells time ne- ffflukly new htpm0nta Call ant namiiw OmIt itotk IK-
  TI".CI' U" 1 c'IPiOI0.&ulhlo, exI'lnuigcs 1' "'o ll'ni 0011, P.I'q q'M tI J ''rjJ. LJ1f forrallroad purMiecsand| otatlng that there were I I Of nil government*' ou earth a demoralized republic Benntu 1J\Irlled. gross not to think running (lor efllce. In fact, I mrs Itemraihkersf.purchasing plflt ANDRKWH' ruaro Hatlalkctliio HALL. ffuaninteed -

  ; from ,all quarters axituro us the IIlIl vuw lilt1t I .'IIiI.r\1Ji "flJirtHll dai l1,000,000ofacrce of the beat lands In tile South Is tho worst, and of all government ever wa know of no imirtin) Virglnlii, of least.Conservative 1 .Jnla1D.lisT ..,.. ,_70 wly m yH
  -
  Ulllli wlii h desires to
  moro scnHlblo eoV> ( Ovcr'wller i ire (due' turning election, but ho careful to elect lu the bunds' 6t MM] coriionidons.v'whicJi| ,.I de\'bed by the wit of man for tho
  m'plln111 to coo tlic' .IIIII te.lgll of the lladi- good men who will make a good i ConelUulionlor men.black. Wood and objected.white,should Mr. Julian have for moved homesteads.Mr. a suspension I., lit,', lllxrrty and property, Uib mborablo trick- On account of a material clerical error, the called negroes loyally want all the oIl ep fiff, themselves I ,. ; LOOK ; H KE I ,-

  < In the Honlh, and they are descrtln; the Hluto. It In ,,no hum\ for the Indulgence of the rules-rules suspended, VII) to a.i. half civil, hall military, fixed up in hot haute to ICvuountrucllon Oil] wan withdrawn from the and so-called rebels, don't want totem ruled 1 ALL PREtHbjrsWlKM an over, are Jkork hereby haatieuli flouted to 111 call tfr ahop for It.I l utime ii
  President
  I heir standard "Oi rats dvwrt. a sinking tdilp." of priilo or prejutUcc but a tUne for the realization und the resolution modified as embrace only "''I.cru an already down trodden people-Is corrected nod returned. by negroes. Let Congi'ess settle the queBtion. '- 1iihofAnii| ,t, or It will lw sold at aifiloii lo iwyre-;

  We uro w'I"1 that n large majority of the colored of our true coudlton, and for acting ''iuplrll n Louisiana Mississippi, Passed.Alabama, Florida, Arkansas and tile moHt w Icked and contemptible' A mil despotism i A number of bills and resolutions were introduced (Rich. Vitfatfh.PosTAnit '""i".u! C9 lm a Tl BAKHOfr.
  and referred.A ----
  1 ]Miop1o in Tiillnhiuwo ,'IIrler to vote and ol Peace and imrmnny. We ore: to try the Butler offered a resolution that the DUlrlct would be far preferable a pun democracy resolution S'rA\I1'It.-Wo were compelled l to re- ALEXANDER & RUSSELL7"j

  to 0 voted 1 for, by Mioxc are not stranger experiment of negro voting anil If Wo try it In a Commander' be authorized to ksuu $4,000,000 could not bo worse than Uib monthrmt monftnmly"lar was Introduced and pawed Instructing fusu an offer of job printing the other day by

  hUCIuv t t1 praivr) spirit, spirit which tcf .r, h < ._ cat repair lovocs, the assumption of which sliould bo a ,bill forfeiting ,cwsmp lands heretofore lie
  f\- cqiuility of MIC colored man, It may work hi aWRY of the rebel States. We, therefore, advise our some postage stamps printed was quite
  '. a condition precedent to tho admission of LoU lI. WHOLESALE
  granted the Southern disappointed bi-cauu wo could not do the work. GROCERS
  to
  aiid iptatw 'the,United j
  HAVAKA YIMnIDA. to preserve peace harmony between Ibo lie moved rules young friends to keep a stiff nppcr-llp and endure : 1 ,
  't TiE TEl WMea '10J TO una. to suspend time which motion States. Ho "wanted 'cm real bad to put on letters when
  two race ami redound eventually to thu foiled. the term,It will 'not be long the handwriting ,., ? ',. :,_ '
  The tie of lolls adopted by the Cable Com- good A resolution be writ to a gal, nud.tlicv,cost loo tlarn much to I
  are follow : To Key West, *380 and prosperity ul the Slulo. Let) t'. be not fulUi1m The Senate reconstruction bill was repeated, b on the ""nlIIId the day b nol far distant instructing thp.Judiciary Com: bl.ll''cm.of IhC jiiM ofllctf 1 tcnovta. -KK/utngt.! cult AUEKUOKN'AND BRYAN brs,
  PIT with several
  puny > amendment A debate mlttce to
  rambling Inquire whether
  ( Kentucky
  JUryloud
  twenty word; (175 l for ten, IndO cent for I but believing. ensued, during which Logan of Illlnob said he when the party In power ,will .crumblotopieces and Delaware Tile poMago stamp mau was the brother ut i diq .
  I .. ...,. with do have Republican State Constitutions who oncotnlduH ho wished Savannah, I .
  word over twenty. To. England, |M: BO hud no sympathy w 1th any man who went ball none so poor as to It reverence. chap thompcr Ueorgl*
  for over t20 7 Ibr ten, anti f3 73 fur AIIK NeoitoM EUOIIII.E TO O..U.ETho for Jelf. Unvls. Ho asserted, and Mr. Uracley Even the poor negro,Uio more loots and minions was passed by "jo Speaker Tote. The sent', him to boo "chock full of poetry"-SB bis,
  t"8nt1wos' : Hlt-liinoud// could publish It, Unit there never would hiive of Us 'like the unknown Houae,standing 47 to 7., "! ', delighted( / poetry. Wo told him hia Wi,. B. AUIiKDBK.
  iiskri I1hlo hwl > power, quanUly in \VH. A. llimKI.1.
  To no algebra -
  4. uverj_ twenty. Ceylon, 't11r :ftjitrleHs Iwunly1O ;, and |31 S3 for tel,. To negative answer to thin, qucslloa nnd elwiuenlly Ivil or military court, hut for the opposition of Introduced to form the equation and dismissed oDe million .rcuuiulrucllon editor, would do all we could to pleato him and

  ted to'.oy part, ,$10 for tttfiity words, deuiaiidn Unit (OI'ncrull.lt'bIlOel.t) and, Congress Mr. Grel'le)'. He (Logan)would to-11IIlt bo hml when the problem b solved, will spit upon appropriation The. to .WM concurred hi. bis Botoy-Jajie.. !u&mrie1 j Hun. JiIi1 I**. M wJj ocr Si

  i"3 84ll', nud 5() cenW I for every wonl over shell lie heard Irom ''on (Uio attbJt'CL'111I well. the hang Jeff. DavIs and every ono of hula und trample.U under UiclrfVct Uan. unclean bill' goes to the President, --- (

  l /. :.'1 written ftrtlolo: eoiiclndes, Ums '"We; Uieto- Cabinet officers. Tho only man in America who thing. KanwttUtt.Mr. The'', ,bill punscd lost ,wloil, pmhlbiling; the The Dally Opinion( alias "little diiKy! ," tili.w, to

  twenty, o: -I _.- fore, on behalf, of thin people of Virginia, ask bad Stevens nerve moved enough the to hang previous traitors question was,Juarez and the : Editor with UiU, number, we close our re Executive: from treating with Indians was re- Athuina'"stiuik-jxut," 'lint ,ng the, \iln htopx-il| onr Travellers, !
  pealed.. ApplaU8th This IM iilHinl I fourth time this
  exchange.
  Congress to I lefflsl hit u thus It bill ns amended wan passed And went hack to marks. The subject I b not exhausted but ocral\q tide over
  ". "'I;+illm' 10NEI V) DEi.EATe-Vcrhty. ; : upon aullect" will we tho Drat backward.. exquisite sheet has taken revenge on us by
  "light let t\nlng"iipon the cpotUns characters not do YJ bfeVHlailgn tbU qWlMfril'lhi,( present t o Stnnte.l' will not longer trospaa on your patience lest we step '" stopping the poper. What we hull I now do for

  lii| piisqi'f the delegate lu the lute Itmliual ConVKiitlou tcNilon R RI'lN.I>M>ftHi'nii'( Wa'Ulio' ->h( Tho Uio House Senate took,Mr.recess Chandler to t II)called o'clock.In up. the resolution weary you by our continued coming. .''If we The Hoiinc .adjourned. pure unadulterated 1 Radicalism the Lord only TJ. S. MA.IL HACK,

  or them have Union next winter upon thu pretext that have the Uelutions have said anything' calculated benefit our nowa. We weep, wo wail, we Bimtch out our
  That wo
  directing
  in tutu place. some Cominlllccjan Foreign -he'narlle.. teeth, nnd Itccrate our gums nt this great cala [HTIIX LKAVf. MARIANNA, FU., for
  } ,
  been biklnx lessons from Butler I inudo dlHciliuiuatlons un awpunl: of race mulilnr. to lniuir| how Mexican soldiers \tcjo executed jomig friendd, or in any manner contributed !' 'Wei however, otcfttionully! rjget in tee.tlio Uiilucy. Wa, every Monitav and l
  '_e.ll'nl'elliuIho after their He said Maximilian'soperation ,ZJV>;JIPOOL, July liColton clewed uuelmn.K unity llWaay.ntS. A. M. Ants,, H itnian
  ,
  .- All I tjio capture. -
  fuel Btatiid by a Florida exchange tt, j? Btutrj In th, UnionKmUinnlHoutb of rebellion bad thenodull and piping time to the Interest of bales/ Opinion, by borrmviiig itlrom an iutliiunlial uiggor -turn days i at B. I'. M. Lcav Oinncy every Tiitvilnyai.il.
  the and it diialo
  i irpot bag to ')Ir. Mysterious' was .i the tamu thlcgeltellevet.UPecfduuitlu succeeded were the decree part of 1800 ,, have been your racy journal the writer will feel! amply ; 10,000 ; middling. uplands around the corner, -whom it is sent yraliR;' >l ridJrrt! ", AMl ArrIve at Maclanes urns day at n, I'.
  belonging : Will
  would lOid. ;,Orleans, .lOJc.N in order to I incrcfist" its circulation and litli it |ios Clmllahoochce aamo days at II, A. M.,
  right to kl'CIIUp Uic o d.b l'rhDlulI\"nllllll.'M Infllcta oil Union 1I01 1lel1l. Maximilian compensated or lib pains. ehm wsy. -
  fiiinid In thin % of of the Republican ) signed \ "
  IISNlol Ole tho Atlanta Pout1' Ollico ,'As
  I hlsown death that, decree. &w, TOIl1', July:. Monc/"fl.I ; .Gold, H9t secure PI III lII\ Fan him Miattahoocheo .. ... .. '.
  to Hart' nt Congrciw sttU|) [ au'yie us nay. An l we hwreby warrant by signing A FIUEND.Wo to Mariauuii, .. in
  ileleKiites irllli tb'm "
  ( long as wo keep friendly nlq, wo are "
  Clvcntol TlluiJM' lie 1883 HI. .' Viihicytol'hattahoochcv,.,.. ..... a tim
  notice Clinrk ougb(not >" have tiled by a bullet Tho oldcm coupons \Ou'7-illito. (Tall 25.tjoullicrn. .- '
  while enrpnto t thai city, frm this, a ( ynxliicc. give to" l Siinini r; Tlmd.1 SteVens, : cal'IlIrlllhim should have hung him to the ( feel! sure that tho young and the old,alike, $B 23 Cora not like those >\bo mourn without hope.-llriffiit ( Stegn omem, lit time Post offlcl> 'In Uulwcy, mil al glut

  Tho Conductor.Uilnklng that be bad socn II F. Wade, and thu nut 'yl )the oxtronie Itodirnb first treu. That this was not done, proved Uio will unite with us in expressing unfeigned regret, 75al5 Sou, heavy ; mixed, (103al Shir. .JiI, I'oee outlet at t'buutuumbmeelm'e.T...D. WILSON
  071 old wbttq them 1 10 iit.tPLLaiI Coiitmclor.
  the "portable" before, quIeUy took pae'ion ort dial unless they paw plume act orttsoluliouto Mexican to be a chivalrous people.! The course "nit "A Fuend" "Young Men," should close j ; now.'I23. _,. July U, IWl. 6W.nl

  t the game. "Mr. Mysterious" afterwards turned ) the contrary, we shall continue'' to'.hold-that of Uib Government toward Mexico was cow- lib Intensely Interesting series before the ",ub- Pork closed heavy, at |23 23.. Lard firmer, 12u13J crdiy.'Ifm: 1 ; Cotton-mUiaijn low declining day was hunting the I'urcuu to eomobuiU-
  firm grades up get
  ;
  out to I lie Mr. Dick Taylor, brother Conductor iiegroufRro Inellglbjy onipe In ..Virginia. 8q iJ ject" has been "ei1 aIDted" ty hint. That thaw White's
  1 : Johmo1np Uvombly of Maximilian, und sales of 800 bale at Stic. Tallow nose dODe. Was met by two soldiers \\ho told Type Foundry
  i that Ciimw, dIll ;\ ,
  titlIoih14 ,.tl"I.I.. Jlme uyz'. f: 1 Is left m the cMif( \Ht will holly Nyo denounctHl 1 him as the agout of Napoleon to article have aroused rejtactlon and sober thought lU Uo., Frvighuts'uiot cotton hIm lucy wore just the men,to (1 k>U. Price two
  < t Uf nt"I' Congro ivwkt the rebellion and eulogized 1 Juarcr Howard among the young, b evidenced by the (act that ; by'suamur. <| dollars. Him of Uio perpetual mourning line had [loblli.iuJ| lmo.1 1
  ANOTlltll U. CoK.HUM. ),' anybody bellevo thai Congress will do- tfiongtrt Maximilian 1P'I\\ a,d cseryed.late-- several of 3-lOnJ.l,; wheat.: not that amount py l>>rty ecu b. At lout this Will i
  men have
  ( 'acquaintance '
  : bTERI'EIUI 81(01 I) lure. 4t $ t 2 Cr' : young NKwOHLBAKg, July1 15.-Cotton' sales 1,140 taken, sndi dnrkej received. L'1lir4r )vl l lh IIP .
  The oftho House ; negroes eligIble to ofTlcu J PerbaM it will. thTloU8.IIlCUdllleut t each 63 and
  i ( action Yet'nIIY.lnYII | MJue of to the effect carefully preserved article as it ha appeared bake low middlings, S2i 33c. RcccIpU 134 afterwards found out were not worth a tinker's 65 Beekman-St., N. Y.
  L Wasblngtori IleUlgul'of 11'I It has done many Uilngjr which we loud not that the opinion of any civil officer of tbo Uov- 1 lu Uio $lItM; whilst vie know that several bales. -favorite expression. Tbo' matter came to

  indications ell rml.1 It probable' that.CtiieewUh thought It would do. Hut vtcdouolbvllcto. that erumcnt shall not Ulna the District Cmnmwideni ol Ihu most prominent men in this Stale have IxmiBlaossugor'fiilr.'lSjc, ; strictly prime Capt Mill, .can-vulpriU discovered, and for
  even huts Congress or thou snbortllnates, and that Btateofllecrs must ISc. Flour, fair superfine $10.50sU; choice five day they were doomed to wear knapsacks -0--
  tidhl' bohWr no bold in denunciation "
  yenaiqni Ii tli4Fartlcth' Wi collected their "bo around their and
  'I [ \ brave In the field of nud take time Iron clad test oath. The bill In Its prcgcn hearths extra |18.50.: Cora very firm ;'yellow and mixed and pace ronhils with a pole of wood on their
  \in JicWmbW hue movrtnent' W i- legUutlon, soduvolcd have read these article aloud 4jiltS il.li)
  aud
  to them tTAIILIMIIKi .
  state conluin )
  ext foul'tcculICCtlol1ll. commented hmou dera. 'We tell It as we heard it from soldiors. rnncem Sims tw.ln.ll'1
  ,. (eiihibly predicated UllU| .llpt of irnpcebmclii | to thin colored race, .wi fi,." t, /.".,.I"hulHI'-1I The Home of IleprvseuuUvo appears to be determined un them. That they wIll bo productive Bacon, |1 Mal 37.:, Pork quid( ahd firm, |Jt73-- .-. San.ivaHiTAt ; ,slid Is r l lo 111. al abort wiilcf,ot-
  ,' good J jobbing, shoulders lll 13c Rib
  at that time, und may cOI"lden'by Uio making ufjnn etigibh ta, ojl y" to |Himbt In the unparalleled 1 outrage of of much good, we have no tort of doubt; and '' ---
  o\cjudinx from their senta the muiubcr of ConKnws 13uI4, clear 141&15J. Lard, tlereo, 12'; keg; :BOOK NEWSPAPER
  Itiullcal ex\mlB ts 1 an excuse to --- -- elect that the dbtlngukhed and able writer may op- \NQ fi&rt't-UfQyCrif'nl&f"" 'IO fill.> ,
  from
  1' Kcnlutky. It will be reniem- 13|. Gold, 139 J. Blurting 80aS3J New Yorktfght
  their connliluent* for ttellnr. after so much IOEll'.NT OlUKCT TO THE TKIUl: ..IICI.-\ toured' Uiat some of these gentlemen are Urns excluded i.rcclaillthalli fact and.'continue.to Interest the ; lowing' appear'valOaliMt\ r '".'lit Mitor nonud' of

  '1 blunter,i>( finding wyUitng I 'conduct of tho cornHudonf| of the Lake City Vdencriblngn ) and a sovereign Slate denied representation renders of IhoiSuibatl with lib cogent graceful | premium. coffee eotfce, take b one tag, a"4 >>eat it.w cJL When Uio and, FANCY TYPK,

  l'rc wortbv of cctisnro, upon. an Investigation large meeting hold In Columbia In the National Council, twlely upon the pro, In the earnest wish of 'TmiEDrro".) .- - nicely brownroV aha'iWenohsh not
  lOt County, recently simple aswrlbm of Hon. John A. Logan, of IllinoU EVUIIMO : to cook time egg )K>ur tIme egg over. It, stirring very Viululy
  ufis'mouth.lurlln.lo it I b evident make the fullul'JIll remarks: "g >Trulgoullemm Umt ho had user that at tonic time or -"..,. An )'( Ucreanurwe wlU put until every kernel In coated with varnkh, and -

  that many of the Bepubllcau a becoming lP .r color' made remarks, or spew l brt, other they were charged with dUloyalty to the Du.ii: >uu.. 'Toil DAJULSTS.-Tlio.; Savannah o'clock an edition In the of kftcrnooB the News with& Herald all the to press .14 let It Btand a few minute in warm place until Scripts, Borders,

  pri'lieiiblvo that this blh farce bus alniuly of three Mr. Mitchell lu' the' course of lib re- OovcruuieuL The miwt furmidiblu charge Ih'puldlcan an out and out-Radical JI.IllCrlhlll general and local now transpiring telegraphic to that, It dries. This will prevent the, eocapoof all

  kept upon the stage long. moiks applied flue teim .fy/v which gave some they aualiwlaay did give of lhe aid.; council Uepretenlntive countenance.'Uct? i It or, Unit en- ulluile, to the Atlanta ten party moment order to supply our hosts up readers aroma help to U settle not atfecluil the colfeu IIy when nioUtmt it U grown unit the! and egg Guts, Brass and

  --- -- umbrage. Ho wild in, reply the word 'ucgro' couniguiueut to perron engaged lu a'nued liontlllty "The Committee .Resolutions reported a In Southern and Southwestern Georgia' ".'and'"Flor IIOt1.-.im. .
  TlM'1'..P'"UNEI-CCldldl un whether right or wrong WM applied to hum'race to the I'uUod BUte'r ThIs charge b platform for the new party, full of loyal rhetoric ida This at the edition earliest will possible off time. .1.7.f't1 Metal Rule,
  th o'clock
  8
  editorial UptnlHhc l subject ( di, u Ctiui- by lb, world, and they bad tit take'It, like the founded and I c\ery inalance upon| rt imrlt tektlnumn and Intention glittering of Uui gcncnluk"white ipirits"-II wa to make cvldonUy them the so train and by breakout 10 time OB the* next morning p.n., DoES Tutu t u"PTtC'E."Au 'cxcliaugo doe "Liotaov ?mw."vtwi"Bwvv\e*,
  lit with
  ltuIct.cg\! rTf\ I riqbutk'u 01 te 11'nt! t\- sick child takes medicine ellhtt1' with augur or U -n. Lojran. urged flume Mrtinaclty' by general a* to avoid criticism. The black* objected will bo In the hand of a majority of our readers lljUBtloewe! tope:to our !li
  II 01(4( the Ircstnuwd: ,of4,1\1 without it. Tlutthu ua* not OahonHKlof thu WAsmfcUTON, July 13.-The Itupublicaii! to this and in an excited discussion on thin Atlantic and Gulf Road the Branch I Road, in..Uu f\lI.o"logpmlllp'II'I'! ': P1UNTEHS1 FUIUfITUREOF ALL KIN lii*

  pi '$ Ouriiij Ihu war.sud wb l t'IDU,1 name or hU Mlur-that bo 1II Us Creator I l'D11)1Iugl'QoloIUlI Commlttoa hut .tt>nl ht to claline.1 that Uio right belonging to them, socially and,1 This the will read be spanningtbr peninsula of Florida. It I Is stated by a"TIlahasbce'paper: that III or- Hand
  hear the reports from Southern and politically, should be specifically ileocribed a gratifying announcement M our den to prevent laiKo of the frecduibn, ; and Power Presses
  'for l'rlult\Hwtlleed. the .? ew Tri"'f Hindu him-Uiat the Intcrwu ot the black' and Agrnta to con- patrons IB the sections relvmd to, of whom gatherings ,
  hIder the |x>llteal! situatIon and to adopt mean and dochiraUon* made of the paM1"IentioD In muy time Ittguitrara of that district will flrbt vUt Uw
  IYlhat "Ile 10(111'vhimld 10) end hrtw. JIM- "hlti-, HUT were the sumitlmi tllIl'II"lll1ler.- to tQ Indicate them They were defeated have been Importuning ag for aorn* tirns to coosummala country the
  necnre JMilltical dominance In that sccUon. ; surrounding eit,. If they do no fur JOB PHESSfcg
  : and Policy dictate that it 0 inadu tsljay III each promoting the other welfare Geneml Ord asked and obtained. pcrmbulon by their own weapon. It wa suggested that them the such an arrangement, which will give thla purpose only the plan fe a good 1 one, but we .
  broad enough to cover all our tiXBUiirnt that, the blacks had a fault of taking up with from the Secretary of War, to conflno hum no reference to 'oolcn be Introduced Into the at least current new and the market advice are inclined lo tklub they. liav< smellier, object In ofevrrr druiertpites.JNGRAVINu .
  hour earlier ,
  o twenty than by the morn- .
  and the enthusiastic view
  thieve in the platform more of the black
  ltd*! prisoni-r When the exchange of rvery now t flu* Dry .
  ;, rrl1kh lUilVeredj they did iuut hIm wheedled inK edition.
  l'rn- tienwul Grant '1'IlftIvesIA'ftItion from by flattery Into tho belief that they .1 rW"'Vllt'I ,
  .""I resumed, and the skeleton of to listen tui the tnith'. lIe.t. you IJUI to live Uellorall'upo. that Confederate who oppme were not at all 'colored," received. the counsel No mot gratifying uiuouncemcnt could be r TKNrf'm-1oM ''hWt-iksgn.

  \bile 1 ere delivered to our agents, Southern J' wIth lht. wNlb-W Jf-.ty'C' .)
  IHTO r*|>t>Biltd to the iigDalO and bm.o Hit, you taut expect to pnwpcr If they do not the terms of their parole.Jcmrol Illnid and deluded freedmen, yon are the political other news, 34 hours earlier than we now receive Da., Ca- tha ]eof those truw In T pc'l\In
  the North by affirming tht we too guilty Kimo of the i>|ivaker. were qirilo radical and ( Ord cempkUn of iHRlenlly fludlng clave (ambitious white men who dectretoetepto it. We trust thai all ty. Planter* find this screw u .invaluable iiuiruvcment S
  readers
  1'er a sincerely our will
  back Here Iii
  loyal in in
  men MBlaoIpplqualilll'lt for regttratiou. power upon your | the parking of cotton aud licre-
  i-ruelty. Wf slwuldike| mutter little abiui\eof the whiles; were the 'J'l.lati' of Ibr interior show their of thb
  & aUllur. to tjtvclnc case humbug your appreciation Movement ethic ever iiuroduceil it will be- tans to lur-
  Lilluly: &ln"11"lb' 1'11. I chow the name angry | WOIIH, at lea,l In miblir I ...,.- thoughts. Clan-trap words and foolbih ftattrry I Xi&Ikru&L ever the old Woodcut screws that mpenotle'reqnire *u Newspapers and Job OfficesYmflulkrd

  r1 I i b IRb\tbo whlo truth revealed, and against the "''ntl.., it '';iulti' lie tkeuflruei'I : I lUmc.tu TA
  I M ho\eij jH iuuud 'UI] .of mhunuiiiily ly to 1'1'1-I savage uied ,'rebellious .Tby do not\ mean 1111// the fultOAlu futvulllIXIUluLtt i U loLl VPHHU Ire," nuccombea lien iQuondam'l to the per ufl"rigid lve proof Consorvm-that he 1 Hoi Toulsa.-We- lean'-Irasa .friend I"'. t.: L. R tl 'arh cm,vai 11 let .the law bo enforced and the they "1". The mwlnel of the bhda fa crncrallv matter oflkf tall offereri by llmut Oiwli-y. was not i colored man at all: that there -wereno I doouucutthed ceolltauan. a of this --5Tui4otiitnnu1'ii --------- ,
  that he *bus
  woru of the world. h viile." good." I JentTnou Di : colored mrd extant and though he went to pardtia quite racenUy, b in hcmllh.rectum nt1-ciJ) his : n oi&Nai Rm4lik i ''IslIlA"LThc A-; -U---

  -- -- -'- ..... "It apiNiars from Un't'll'y'll.cIitiluoIlY before the Atlanta to mutt a "panel of other nigger" he posed to lake thing easy.good Ue b ol courae i're'truorship -
  of its '
  "VLnr. N! TT.il."-Thcso dgniiicaiit littUwordaiKCurlucoucliulingui Xtw IsiKAkTHV' TArTtn.-Oeuurab Unuil, HouAeJmlklarj-Coiumhtee.UiMhewasarKed l by and they nunVmt tnununerlltcatlon at the I posed tu the abumhialios>reooostraetloa busim op.s, lion flcnlivnibi recto 1'\I baU' fnmi lu{ >bi t curtain of bU friends whitvu salt bucket of the magician fliudgeltofFuuhtyLenJ4wgvi suirk, of NW Uiud.ni,,1'punee- many yean la all
  party nut to bail for Ex- but bucluus' .
  I go d..1 "
  OUt dtsc'rijv- Mfade, Cauby, and other military notable are Pre ldcntDaWhyT Uuraunoit would hurl ChauiciutaUa&i U Improper> fur him togta. a public \ ', lately a Democratic Senator, trAai Itnvoa. Sc article*or nuualailnra* Ha tnnui'r to Prim .. sot phui.-svr'and
  ciprtMion UUk view BOW.-Gr\f Star. which Cut dnnbllllr iran
  lion ol| the celebration the lo Luke at West Point.oouddiriuK the t \ J\1Jo. Stark married Mi* Monltbrop N. al wpmorlly. rannol be *
  Forh expediency of the Itadical |1&I'Ili \II.llbiR b the prty of -- II-. I w iwlled.. aa the lour uanuutf
  City. A name figure* largely o I the adopUag Upton*iyt myUiknlrytatUc*. The "great moral kleu '-the frlcnihi, par exceUonce A CAUOLIKA .Vi.w on TIIS.8mATIOY.-A I --ms.- llaTcn.andrm the In bUnatlre city, New loodon, ; usLimamiI of um leiding bueis ts lbs leads sbiala(
  oo wealth be
  which i ijbh.ck iv
  Uve beard from IpU\1|partIes tL mcr- strength of a ,\ armed with the eulighU'ued sUtcman&hipr A national injib- of June 15Ui, write lo tlxt'' IWUmi Gazette : J I Putnam, In that Blale ha* worked In a Ctctorr Time Mew-York Herald to now In favor of Unl- Jsy? 11.l.n.

  fut and other OMrLoll Lake -front death-dealing braech-loadcr stud ulikh ailmluwl I lice was 10 be |>vrp tratod, aud a ttlatu prisoner "Thing political are ripening and culminating till she Us sand $1W which abe expended; venial Amncaly and ImPJ/tial Hutthtse ai-curOing

  the dingusling manner Qulol little jpu- a far greater number of men being thrown' iunnlere l by faience, in order that the must wicked to a ti '. When several nigger go to without knowledge i.hosbaixl the erwtton to titb1t'm: 1 kite .,it' a;a i9 1'OI\rpiaSmore WM. HOGUE, .
  Into.Hue and dauuiablo faction that ever crowd a.. the blackm and dad of two neat headstone .in the cemetery to tl l11I upon a 'liberj policy-Cnard
  I bag a* wo HW them exhibited Secretary' in order of battle, with ktli tick than I'ongrws *tupU Mw. can tile
  'th The I country with l ihi toIIll1\11Qinal1qu. shuiUd be re- we khall then teO how the WetMre member the memory of kit two dead wire Houtb. OoBskkTinK teat both thf e4.*ier* were
  deck dull bite Radical Cnellol-we are formerly. system b ctptclally useful.I Wiled lu power. reich UM aflUiittiun. It b now fiir b4 to prove ..ai. denouncing the Tribune abort time ago for iut Attorney at Law,

  lul tu b\ve that the little Knight (a. a)) Cw In MklnuUhlng movements a* by it four tune* I the absurdity of all lila by allowing the Radicals Pineapples made from In course on thIs cin'Uon, these ibaugw ore *ugUve.A. .
  turnips Paris
  Le City I\about a* dark in chained b I' the uumbrf of'men can dt iluy from the main .', There b no doubt but that Juare had the pprotiJ rope enough. The result will be a fUriou and I mid to be delicious the tanip, an saturatut are : ; r TtoM. TALLAIIAS.SEE, FLA.VTUJ. .
  time {' DTttif Itadlcak. ft,ca Iw wnrOtTd Maxi-- cvmplcl* ruatUoo-the JIiQ will burl cheatixl ) )J
  cvpupleUon. One thing ; IdkC'itJ .! body in the now taken for that |>urpow{.- with an appropriate 'lIIP.o.11 hick confectioners In flIO' J
  'l'rl III rfMft* the bv lIIiIW) -&Jht' rut d veumeiiki t t t\Higrv and western time iamluM. There will be great !: know very well how to manufactnrc the pineapple fm ?'ark Of It the 1W1JUi..l 1tIIt:1l1iucu GIVE HUB,* attratlu*lu aigr baiiM" "
  need change
  many ldU ; t
  will never tny jn M < c ntotalled may & cease won .
  work 113 financial vnuh, and then the North will the Draw hUpiufcMioa.Variety
  |: bring drill In close wdut show bow well he hat succeeded. recantand deemed to become a auccna.* Bridge tll u*n ill nearly WWl\- < .. I'M' -
  I infantry rvM.wbIaui
  t to and '
  t'. I i I __ "retreat try to retrace many of It* Train now run lo within a uilUjot line tMT UK ar
  4 ; 4hI1Ake City r iJMJr "* thou thin MUiehnnJowePJa I i b known a* the single formation ufi-avalry drill. Hep tenniuin 'it lbs roa.1, audio Uw of

  ( *
  ,' .on the FourUi,lately |> to II uNre'., and abo (WyVTUK We ha\e received the that number uf thb new How TO Ktuuu* ma A Yum.-T k* pit I Dctar--IXd the Jeethesr" Wife f/lj* MiiMllll.K Cvtrict.Tb .
  I Ip. ic1. candidate lor public fuvor, cud it more lisa fecUjr ftnh and sound and then Hater. yon gel _. -. ,. .
  .
  "about em pure 1' but be -
  Tklr-
  uy'ioucb people --- ; only took three cf them raw-I had .
  s t cl te the 'ruhT.Lu GtououK 'Ithutth..rtll equal the prucnUe made Ibr it In their proepectim. Fur I'Vei three nlkin* of water put in one to 6J the lI'It!' funniest ucu are not 1w the lupi \itfor.kvrc.uon PUOTOGRAPIIS.
  *entb $. ) iii" fnsltUi ted uW and of ,
  fflfI J e4j .turbre11 Phil common tall and FRAMES
  sail
  fJ. We Uh it b uidiu It b irioum oft tai-
  \Ii < >t sucrrtk. 1l1tJ.Ii.hed fcltow
  f ::4Vuiimituteui$ Iwtruucut, !.w i i iI' Ua "lulon H"loubIlCIIIIl'lub"| iu that city mo half pint. Mix weD andk* the barrel be -. -- Extreme*Miccced extreme
  J& which four kuudml HliU at Mai-ou, Rx. by J. W. Burke & Co., at about halt lull bf lila fluid then ,ilk dish, kl Thec been lowed Ureat jolitr i Ia foU ALBUMS.M. .
  'b t | : number ) 'Otlai"LccD 1 1 a ,, grunts hues dinuovered by exravaOr too frequently' tjp deep dd<1Io, .and af- McCOKMICH.
  I aWt"'rlt"aelul" W per )esr. doe a the IreUi ffgt Into U, \\nioa\ lbs dUt fttf *. at Kouw, where lumulu and tcrU.JioUciou ; .
  ; hundred colortfl >oien, "uJ thai it tutcuil to ( | Rran were. I *sallies( mirth fiuj aod a it,
  | > It fill with water Uwt roll '
  itef3udI&p'I --- so they way out uckirdbyth.-wci are too often lice .
  , ; ( : : wO .'c rule the lily. Ko-ior UloJ-c,liHlAry M.ijerot 'If! ht luw uivfi- and; three cUUlren tu .ilhoutcmUlnglhe>htU.urifUte>"ll should I __ -ses so--. -_. I rises..f. brukru )btsut
  ' \ 1"Tai.I the city, U Prifldfut uTiliffluU Ii _p|>oaiito, mount hi* IUM)," arc tin' >'m h.lill\r, wnnlii nt b*cr rk 4 the egg "Ul spoiL U vUtt.BtUigir tioBofwbii :: JUST UECJCJVEO,

  "; ''( 'tpAu/Jh. lie a secret hague I'Ih obiluiin lIo'in' .1 ,,1'J."trIJo. io now larger.rarh day, Uuta the n> ,<..j Totm S tight hbstiCiistct5 rope going walk I 'win NIJIIL r 01-S piaVORDJU E;trct.ofallUaa tbr ItSggg'

  I I \ f. : i .iniu \ 1 T.t.m .


  .. .\ I'1

  -.. j
  "hIL_ _. 1', d "._' .__. ._ .------ _' --
  II .
  -
  -
  I -e =
  -= -  -- -- -.. --- ---- -:-- -L------ ------ r J ::: ..: 8IiMI 'i"IT "1 ___ .-.___ J 1r"" < '.  -- ...--- ----- _. -' -
  .
  --
  -- -
  I --- : .
  __ '
  rat i I. '!!' 't5.-\|I.tl.t ,|I.. not tn'ili \ Ibtt ..? .', .i n-rut.i! I..,i l 'v -1..1 ''i. 4 -S 1is.., -' -
  To
  THE SENTINEL. 'I i. mil du' .> Am .1 l,)l" "I'rtiiIltI,1, tIdi ".llr.1 I- "PI .,."'"Y//1"11 ATIU5WATItETAffP ocz ; **afe W A JLS*>** Goods at Wholesale.

  .i. ciiii ti" n'.oldll tin !South lit U in m.\ 1I"'h'w.t.I..,: .fiW.i* ( \ 1 AiJBi nMiN.t t
  ." i l.nn, ..r the Ill "rnl1arhO', ....
  ; -mi ii
  way tn prove It-try us and -u I \moL" ''. -..
  ? l. | n :| "tillt % ,
  MEMI." .:"JU. ,._ .n'.utri i.tIMIU wanurnrl in r* j 't.4 ftI,1 ;} ." ,', --.. T. ieIitttlst$uh. : t ) h IVMmml I I ? ., ,
  l' | lli r | ,
  -- \ 'i I tn
  : I pnrthssi

  MTuaID4 oI OOJLLIl, I8., 'vt..x":19It.'t.utltj"'i',,"""I"f.1.1 i, n.. h l1'hJ.J 11'lhla IIIl IItil.i.u'W. \"HKHiilnr : & (CM'f ', i 1 8yBWfll82( I: ;t t:1; cip{p -:1: i ,/ .,1..1.I 'u n tit,. |I" ?, (,*, )IHIIUK kneuI',

  .
  ". -- : I Wi' fvi4utw't, bryMr \i Mmo three months Him ;f.Gmt luililliatloti ,.t I l till, ,,.. find Inn .il. KlHfV >. '. ." (111.1. sEISl-s.: SUPPLY THEIR HANDS,
  Largest t Circulation in the e City i anl State1e \I t,"IIllol. nnd we II.r lh"pn this Solute. VIn>ilr.i 5 7r /7
  feet t,. in C' 11 flllKR. II. 5.) \ Ini tu, I'IKEic1Tw,
  .I.f.dlo lh.n ,(r l.ttt.d ; I' iii ,liiui
  .
  JuollC i-f lb l'Mvtct i 5,4 Jnllif Pt'lrlct I Mir nttha' fellowIliNl I ) .. ,
  Semi In your order 'fur card<. 1.11. head, l 1.
  \\\\ ,\, ,O\\\\\\\\ \\\U\\\. : wedding and part tc" .,itd any' kind, ol'tduH, Tart Wxntmv riaisHHTu Ailmnrit. SJnIYstlr .I an "P.\'.'ud, .,it'ui. 'u.. I lit I'liter and dialer, III.. GREAT
  '.. _, .
  BARGAINS
  t ah rsm > nO t" \ I 1110"110. 't k.II..
  11 Imalenl.1 prlndngi I b t ; au $ultne4, \\.I.nl..U. .lm',1' '. :
  I )
  Frnmynifr ti'HyfiiHHlirrlytorrrr"ffT { f/: JrV/-MV < ',inrtitr', t''t fi! ,' j IIt U / 1'. ,", Inw Win, \nrlt, :\ I .
  .. ... ; <* .lIi"1 S .. ;w tnrrv ,<"h., JMitt I *. trnhoe T\WIIIl/tlrtll. 'in 'lh, '<\\ t.f
  -- "
  tilt Jmllt'Hit Cimiit In 1.4';, / IXlxlM." ] I to 3V (lark.
  MARRIED
  : Reading Matter on every page. i tp4Itiuis.utugueItdi. I' 1"1 IJOHKVUian4 .
  -- .i .e.. I ,_ CM i/ Court In ( 'IIIIII'H'!. i .= = = rtt ti K llato: .'.orlol.n Uniki > .. _lnhJn" 1'.1. Dry
  ,
  OlUiN'T HCLP l-otnmuiIcationp, and other '.Vsi.L.-8 xKTTViiniiil, ill I n.'I.i. lit 1Io"'JI WtllItn and II. tt''W'\l't roml'I't 'S tuuwi'. biaS KnsmriM ukiibs I' J Uepslrt4, 1"1
  reading iniitter Intended for this J1III|H.r, nnavuldahlyaland \ t".lih' William ,t"t lifivl". filHlaut." I IL II I :m dot pair hickory. fthann lAll '
  this Jul
  Ret .
  city tm TiMVilaynrnlmt lrh. the "I..no !Si>r ir s and Reined Im .rdll'.l'I"I"II. 10'1)\111"' \ "
  I-I.AP
  orr tu another Iwue i I ISi.it [Ir. DnRime, Mr. <.IKOUIIK. '1\tuj.. *.i Mi I, .. > .la. I T MTMHIM.: Hull,:.the,rittatu'rIiv.said ,difindant h, "ffll\ii Ilium U m.M.l Ha m i ithNiuiav i 01"titus Hand and Hoop 'Inw i I IT.,1 '.. "...- .'. I. ,i-i I I1V/ ,. mN: !!\ .1oll)l\f"i' >Y I INo ,
  it tale "OM""t.I.oI tn15u'
  --- OMU BAHKHTT. \Rklrsvnl: or the Suite ( S, tai riiM.ii-t ,' h"n. 1,1 hi t.mn H l.i'i'm'. :I : ":.t'I" Hallntiini, I 1:1111"1'Xh! ) SllOKSAT ( ;
  l: .hU.'U" 1ot.- Sti l.M'.kv: of tU. taluy> .w. (a a in ir t iS "" l) lui I>*KI tH"llt.t ImI fi ". I ,
  We "oo"k.i/'Ih';/ itinilnl I ri'i"iinter'p thai II,,' MM .h-tt-n lauI. \\llllam U M Ilanit. iln apivar | l-lnw Kli-rl, .' M.iy 'Jl, H.r. OVaWlmt:
  .11. .
  '
  Ion ol this stilt (iralnet Wm. II M. 1'10, I'rs and answer pit t ad: t'rd, miirr.tothoblllof I romi'lalnl; I nliilIn ; a lonf'., Stout, .,I' "
  and tender l
  fie" Hi
  i I. 1"1'1'11'1| | our tnxm Tin WOOD & \I\\\\
  IoorluI.t Clark. 1.11 Plain MAN STEAM ENGINE CO StOIJL.1.UUS.THD o\\\\\\o
  I IFeu ,
  I I' \\\ .e.
  .
  ledgnirnln I Inn for, an will ax tho sincere oflhis<' or the Mid Mil Hill br tab-n fniinn | I \ .
  _r ... .., I ivrd airalunt him lYmldnL i Tbti this imhr bt |>uliti I
  UK*.-Tula delicious fruit has hem greatly ,|| wish : .bnl nnri a mvli, for tin pai i* ,fl'nr irionthit.In m>mi,. I't.svJ: ::> vr: y.l: i': 1'I.I'I; ; At r'oINvII.1I { .. .
  : -
  Injured by the cwntlniicd nThe\ usual abundance ) Ibi'lr hung""III..r na io lAiriirt be!i gay lu at (11' n ..,I'f lrw.IlsIicr rfflwwu puIIi-h-d: ifnult in ot b'rl' hirtt,1.uf l'alluhs'ot'r: In ihiMbtrilfl j Portable and StationarySTEAM

  In the t1J. k'.t at tilts's'tawii' ol! iHo jeilr Is sup i l lphutoit Thi'iraulunin 1 made npofnpiwo JIUt. (&; Pellit and l riK'rwt, till. 11 .lit of. ii hay, .V.A tim I I' ,teChChIN .\\. I>S 1\1'\) IRllln\uj\hl\lU I \ t'1.. \"III..I,. U.n-. --\0'1'1'4 I'OOLI')( ) ; ,\ (4 0--\. .

  \>f null qnantlllcaor, fi-tii,rally, Inferior :I j jfruit. As aim sa the sU-epiug Inirnnnjiiid : I lurk I,eon I Intuit nnri, ENGINES AND BOILERS !
  ' when the cold blasts nf IH ceinherI I'on A \'i.TtOTt, ('uiiiIulaiiusluts'tuiCIurs.! .hilt .K MI ..l'\lv majllr
  4 ._._ _, I I .4..1&h'llo Ifo'. later yean, Maya.. 1 *7. NiwlmSY 'II i : \ "l.u III. I lMi7; !,.\t II|
  *-t ', to reinouibtrNo Ii C f-- I.J. .IFi 1Iyj&Pfit.s .

  I'uii-i n>. Cul.UECn.--We understand .1"1( n I I hour ovrr.ehadoncd by lean" l/<' f/' FIIIlot"/ 'unify In n HILTON' PAVA'uMAll UV.h.l.| 5.iew VOMII 5 0. K. CLARK

  "plain" .oldl"rlll.oo! full ul the "O.be .- ,1r1l.l''N ( ill/I't-.l'("/(.1"\.. /H..- S I ti' 't ,

  took It Into loll head' I L*} Tuesday that JO.luI"-1 'a \ tftfttiftin_ \ <'ti d. HILTON & R ANDuL I W A TCH.MAKER
  1otiis.W .
  .
  ured" gentleman had groKsty' Insulted ) :\ .
  ___ ltc\t Deo h%'. Hi oil, l i ini ,
  111111 Into" Holnn three or lour, -,411'UIII the
  1,11 \Iii) :1.:11: : IN
  wont of r*i'li "akrinimagc," hv neemed aathiH.dI I KV1 I > \1.\1 TIlE I'liKSS{ : S.\\.S.---.\IIII'1' Win C:. M aliiot 1. IvltI I Sinn,, .ivnrn lo t'.irlit\ lit>. wnni.KSAi.i-( : <(} ,.O'KI.S)( AND DKAI.KKS: : IN (

  I but\ the jfrvat injury done hint ",Ills all k ar .III." Ilbll-\.,i't InipriiM; 'in" nl- nl (II |I'r"t tllllmlliitliaiii I ,- \TIM I II'K of I lie liiAtitiitlon tin, stilt 11\ iii l.itfi Finn Gohl and Silver Watches

  -- -- -- I ;" III n moilii i k nut I tin' loa,t inipiiit.intKornurly : .- xi mi'.lit I in In ri'bv tlt en.. uthl .lIt" ,ibtiinlint, ..miltllolbii ,
  iiin-oiiH Inli'n>li ,1, mi r. '|1".11'" "I'J"'II'; t' V I.. .I. a I 10. "11..r".II'I.III., I .
  (0111111110 PT aft Anvmrit>*ai.'VTlaB ellI..r..fthe rlilKiiliuiH, unil, n inlxliuis Provisions Wines Tobacco 1 r> a it".
  .
  111 IIJllrlll' unit pU.nl to tbe ",tuit(', wllliin I Ihr. nunitliIn.in' Liquors : { V itiiimi, ",I i.I l'i,.inli, oil nlrlilvm'. '',''''ho,
  ...Ii"'l..kn".let1tC1l1hO.c1flilrIY..cur1lCr .," \cr,' udutiiiiltit-il, iipnn' lln riiiimmtml,, ,itiiMi .I I Un Ili-t" pnliliiiitlon, nl I IlilinoiltiKHUjlltl, : I "I, J. C- "''' i i, ,1"11"I III' nfhoials, "....11) k"r'ln'

  1I11a.'I. liy t1ie.'iauuahA.brIimr. We hope Ihnt nolurlhtrexplaiwlluns one 1".01 to atlol In'r or (Ir"l, tilt 1' I.imilv 1,111"lh. : ) M l. MkST 11.I. 9 I :
  will he given or asked, by the .1".II'.o..r t till 1" '"''', Watches Clocks and Jewelry,
  er, im lor oll'h ,
  situ
  a ?
  bl'lll'I."d" .I'h "IIII.lnl."hlh' Siiiiinl, .1 ui-I ltie I Hivlrnt I I'n Co.
  m:, BAY STltKUT SAVANNAH I I (JA.
  Jifirrfinrrorourivadin. Whin "'I Wllhlnglun I I hey Hire, In I, u.i li.<. or 0 nr" .. Nn,, l'\i'i i\. \\K'Tiurr, riulniiirn .11 tuurluu.sc. .hI I I Mill"H \l I -1111111'| | Sum' I-' utttlwttrrnri.tocj.

  \1.11. TullauaMM wr ahalllHi' as much delighted i rnili,."MI Rti) lUll siii'i'livs the public a lIlt I nin-l, ? Miiil I I. !I",;. !oII-:1m'I\ ,

  greet Aim an any OtlM r "III tie" editor we nuif know I i elicit tu.il romi'illi I I hit, ,',IIIC"h'I."II. nil ill I.'\i Itt> I Dli.M.KliS) : I : I." I ifi.-ip: l.ui-r. :im.'lJ. : .

  uf. YOU undtrotuud u'. L'nlninl ? I I art "III'rulhl'e. with t'kpliiit tltre-t ltiis lie tliiir In llit Ci'i'i'itif Ciiiiit, uf'fni'iiii' Mil C'llI1l'ldl'tll.k; .it' ': 1 I-u"*' l *nly
  .
  Jiiifft-tii? Cirinit. In I, ( 'ireiiit j --
  -- 1 tipo In tacit tutu every ,'Ie I In plutuurtlu MUSI f//f. i'ii \ .

  A NEAT TUIIKUCT.-Thu Southern) Kxprvna: baa j jloinpllniintcd I Uv potion* our gnitidiuot hers "ati', we Imvu tin' f"sia-f. GROe m: From lour! Jo O TO-FITC Hone Power NEW GOODS
  lutlio'art 111..11111., 1 1.. iledgt IIJ '. I .
  : uur Uty undid! gciitltniaiiiy agent running' liiuiitloiw of RII Ic'lo.' nt l .1t1.1I'III"nl I suuu' sn iii,n "

  ut this, :.lIr. Win 11. Mji-r* by sanding, him ellr adapted to our 110.1 h.. it pi la llllam (,. M. Iuls.l f u 1 *.ttI7tI-.i{ "thu.' \ M wl nish..I.I.I1I"I" FOK SPRING '
  k a beautiful E\pn \Vn un, 'und a pair uf elegant I'rnl.' Ka)'ton's con.UI ijfK.'f1oN'LEptV11.E AND SUMMER OF 67I'KUOItll.S
  ,
  fllwtlu ut' thului.litntiuuul thl Mill In. lit"" h Wbicb off at the Lowest MA Rates !
  gray 10111'," We ore gl.icl 1 tu obutna Hint inch an i, .NU1'II'E In ..v given antI\ the vii'ftiiibiiit, mill they r Of .
  .
  .u-kimwlcdinmi'iit'1 li.w bum) niutli ol Ih4 IncrensinKbnsine Tinircat (irailii. ;.I.Inliu iil lot KlieiimallKin.Xi nil ntliu "1N"n* InlemiluJ.. anri'iinlrrrt In npniiruml | \\K: '' uitltiul' it '''.. -5 s.-

  .< of the l'OII1J'"I1IlIlhlII"ee.' I and of their I "lImllla. l'ill11 iht) Hurt, JoInN, Itt-east o Milhlii l lind tint-inoiitlin lo, the dielaniUun Irom tbe, libd ilrnt lu 1'1tI1I'1I1I1I1I1Ihl tbl IHIW, I "MAGNOLIA"'' WHISKEY OLD RYE ''WHISKEY 1,1,, it nC; ltl.I I: 'Vi.1t; Mate' !lft-st'Millwlm! :I lVlhi'llllH-:,: .h, r..rplnipliilh

  iipprerlntinn) ul'the a0'inl who cninliicta it no Ilior- PI klt', S'rv,,"" Ilcailiiihe, Toutluaclit1tniut: ', nutitt u i-tliit' i i tiy,riuiii-ii tIH'| -rtn"Illi'ee, tn i ,m pnwer, MltlhTlor I anil: II'naiwoti reiumiiiv i nrrin nlti: t nil I: iroIIMII tuI ; A, fI I. \\,

  "lIlhIJ' nod tytctuntIealIy. I '}pnilux, Ilruliich, HIIIT-" itc. UH Mil. A. HIM .\V, I'h"I"I"I"(
  1'he Southern, Exprens Is oini of Ibo hot Express I! KAVlO.ViMIAtillClKKFor : t'lurk I 1""I'ielllll'IIIIII. Bv.) icus:i OLD JH.H'HB'JI( ) ( r\ .'1'',r".. lUuAM'ir'hulUr', nionii dm' Mirfai'n anil < >Un.
  I'AI'I' .\ Wa.T.,1T. 1""lnlII', .llIurlleJ'I ill ..'.' II lut"h'Wt.'' tin, In Hi* .mi.si ,lmr. ,jumiT., mnkii"
  CUlllf'IInlCIIlni; tlw t'nlted, Stale, nnd Mr. 'Jhoralaone tuildiu I'ouglia and Colds, All h"1 A.1 Jnnu 17, !.'*,;. I li.lwiinoIn : V \\ l\\\\' '\\t\\ wttYtl.u u one t.iului: iii,< mimt .I..n'I..M.hr.I.\ |..' I" ""', and MERCHANT TAILORS
  ut the roost energetic and faithful n/onts In that Stomach, Heartburn, Bora {Throut, Sea Silk ,--- \\\, -a \\, : ,_ e (boy I tAli am ai.adapliil. tnnvi, ry imriHiaii, ,whonMHtwi-r I. rtinilnil, $ "
  h. 1\1.1 .hur'
  rtl"1 Oil
  I 0' suit
  new, Cholera, Diarrhoea, Crumps, and I'aiiiK In IA.VII Circuit ( "I't-.lLiddltJ Cir. i.trtn[ 1 B8TicoFTHAH( )(; ( > CONST( ) A'NTIYOV\ ),) .I 1 HANI.". ,,,"ro. 1.,( I C tI \ lrlu ; '
  COIIII'OUJ'7 1, : III.'I II .ltrAI.,.""u1" ,.1 Ii., ,..uuuluhtVIutsI '<"" 1 0,11,". \M) tKAI.FR8: : IN
  : ; ; : the Stomui, M (! S tjf' I"/oi.ii/v.i.! -p. .-.-.- '. .. N.rKIM FNtelNKuuu; ,
  loo linn lliiv.-It bAS ,i-alncd'ln T.1I1I1ut8ednhll".1 t KArru'8 < MnVb t.W Bt. 1 1I111".n "In,'. 111I ytaIhu' it i9liS\N, V "'fly.
  .1 '
  Jmo T. i
  J e'Pw.1'lt.t. )l TUK: 8AT.K: (>I\-! ( ; ) ) : '" .
  AdKNTS( : "Olt i ;ino. .II"I1t:1' y."UIttly
  ,
  cAcry ilny I In July. When not nlll III\. the Fur Ll.t.cp,4a. lljlliiid' ,., SiikllAiifatllu J >g f J-tFuKrlliaiiriuriloMipgi iI 1I.7.A1II'SIN.I'O'hJW 1.11.. "IJ'h.i\.If'ltl1.' : .Ii' ,! ,f., 1:1JY.: I .\ I In l ; ('I.o'l'nr( ) 1N CI1I
  o/tlie" I"OII)| hilftili. \ a. \ H \ .d.) BIT lllnrh.r 1\"J.5 R"I C-'llJt, 10711"I ,.
  ntnlhcr la damp and cloudy, nod projudklulito the r In.n ""'rde. I.ver. Munav: It Al'I'r.AKNi'( b>' IIffilnvlt, that UluT, duftnititnf 1'I'T, .': I. I t inU'.R: t IRIF'OILP I > Jr.,
  ,clopmuut of the gro"lug crops and the maturing mid Ho\\eln ; and an I spring uiul falllllelll'I" to (the pi'nun entitled to or Interested In the."llIlIy|

  ul the peach anil other fruitsnow ripening lie larryotrthe rniikllng hiiinorx In tlm II.HII-'I'i/| of redemption In thu town lulu luttlv convcjeil b)' ( '" Commission Merchant

  h.i\u' heard mnny coruplalnti from 1lallleraofth.ox. titan JlittitieiTlicnu \? teorge Uiininn to thu tltlciittant, to wit : l.oln' .TO..T fl1TTI

  i.i.Bl\e abmrora. If they continue ninth longer thuloddtrcrap romeiliis.ie. iiinufcnt ami' 11"(1&" jha inii5era' ha nlnrty county loiirauil quarter nnuti al|I Ibielty>>idiiIII ottaHaUniT'' t'u nutliIliilTo1 ) I I : ASH \\ \\\"" \ \\ \\\"\\\\\ti (\oov\s. t t,0

  "II bo greatly hUortcnoJ.! U nptjtotallyiltklroyed aUnnwlut Uiklui tbunu titlbcj, are IKIWUIuml -, resides i ..y tdrtruilluilta. ,tof o\lIu itiui if.* ldrlilu I

  onft tforton wIll sbon IhRhi'iorbdtndnhed f will reitiove the dl.,',_,,< ollll'nI'll1lu'e., .1 but within the lImits 01 Ihu t'nlted (Mutest -;-, ----- .-.- H9 SA ..4N.R rAI. .
  The leather la vtry hot, uotnItlutandlngthu trial will ttitiHfy every one' that tin Ir t unit he plop- It Is, Ibeirlorc, ordered, that) tint siild deliinilaiit < M ii vi iH'ulM' t Cs I -
  luke notice of thu tuttntldn of thus said Jamial.Mntliee .
  fifiiucntihowon' ). "< crtlei are lint oVer intimated lut'inn, tlitj I INililfc' tint i-iiliiv D Jl1A] 1 "Ur.:i it
  torlnstlrute stilt IIHIH thu mortgagu givenbyilufinilunt 'Vtt l'I'tiI("' ., : W" HI'" -i-lliiitf: out tun1 Mmk I ,
  _-.,....- Addreoalliirduriitorrnf.il I I. I II I. SIIMIIIA. town Inla and \TV'l I AUK: NV iniiUiig ClntliliiK and Imi
  ,- ;.I 1 : Kaol. npoiisiild uppurtenan- .. '
  j If ALL KI9IIIM CC I Hiiodai snllahlu
  ''' ( lor theHiatiin
  i 1111'' Kiitlitnlilng'
  WIBII jc (Jonnivm.i.-tuningourilnubluciildmnSutnnuahaihcrtliiementif Inll,1a.Dr .(. A. Snomonii| tCoVliulisile. ct-s ut the next term ol raid Conn, and tlmt hu im I }, .
  to.ttuy, nill bo found $. amIitli 'Uetirgta'. .: "\ thcr.'inuku ajipHuitIm' aJndV- 'O' 'IWR'' i'oRS AI.MIj,
  n \( rtil DOMESTI'D'ANBiTODE1Ot L1Q WINES .0.
  D ; a\or'&lld r" ol tbu eiiuily' uf hew one ltt*' this Irmtytiardnare' bll".. Tbe I ?i iJ fT'' Diui<. '' mid ","' '"J'll" ;fch""h tint lbM Town lotS ur auqitkalprItada I s; .\liilliiiipply' nl Ilktilt, Illuu und, Cu.luui rut (101.

  l"ve.lrrbapI. the largest stock ifliarilHurc of an) J1'n 1.C j 'atiti tint: pnimcatlini of this nntlod aliuft 0* ) .:1l'J 1'11.111' f ii1b.Pltu'.) uiiiU'uxnlini/, niK, VontliiK, Mbiik( I Hi'uli II'Kte, black

  liounu In the ttuuth. Their Iron and Stcul gouda nro I".re. (I Irignrj ,I; Anhir, uinl 1 I'. '11"1. made lime ierttvn wicks, fur ut least lour I/t4Oflktfi: ; I1 A 'H 3HJi uml Hnmii" Milk Mlttiirvii l I frauoy Niiring, ('itesi-
  months hilnru I he Ii rat iluy nl tbo raid next torm ol tq $250 Month. .., .
  $10,0 t 1
  Illnu 10111111'1,1hl."IIIIl.I.I Nsu'y lIe"
  per llii'ri-K
  nil I TitilulutittMay .
  from ;
  Imported directly Euippcun ports. They I Agonta SILKs.LI'ACMI. ,
  Mill this ut 8IIAWI.S.
  Ir VIIII-Ill n
  publUibul city ,
  nuvvspnpcr
  make
  : and I Ilillllnux, lulu| h w n lire pn-parnl to np
  Import Coffee also In from the countries 81 1MG7. ..#-?" li "Tiilliiluuwee eonntv inn''! Ktiitn arnrcMiiiltOUNlll. AlkKNi*, WANTHII u', "\,';'. 'In wll lit. Si w
  cargoes 11"s 1'1 U,\ Is. Inllm I 'lunl .mil !h. must roasonablatirniH
  I. .\. IWYAN, O., I',11"f/ f ff I .lu (I ,IijI1tlI, f1. .' 4 '... ('."'n",, HOIIM FAMILY NKWIMI. M\ ."'011" mi
  lu bleb It It ao that they can Bell such u 1'1'JtAVEJ.I.I u '" .
  grow ; Clirk 1.elllll'h11 Court H ffMilHhlriiur ; lIIINh| I l-rlfti nnly' |i'. TII.'I"| ""'_ m-rlly. nil

  KouiU aa low aa they CUll bo bought any when) chic f **' } : '\Vrll'It., jjn ?. '. iHuimiiu 1111 'i' hr (111 it. kid -ii tot : t I< 10 iK, sf'u 1I1.II"\'I, \ I' }'I'_ Uln.li\ m rntnlly for ,lUred MMvnil y,ears,/ mill>,i.arfl trrnftii lMnn>..>'.aSilliiii| iuut'utuitu'Sr amiMrniMtiil Givo UN a Oull.Apill {
  .
  In (the United Slute Wo \ .
  not too '
  .
  tan .
  cordially ,
  'uluti su; ".r qI uttirsIuulti' inu.\U Agiiutit" ,a<.In uSMALLWOOD usu
  i oiumcnd this linn to'the patronugu of'our ..donIt Strange yet t' True !r / t/iti, ( 'i""lIit.t\ uf /''/""'",/" .JJ/'d- ,;< BfiLOW COST u?, 'll1I\"f"I'\I'f\" ; '\ ths. tJ', TOLI\'I\U. I....
  .1. \ U, !I..?. Jlnitly
  In composed of goutlcuicn nl Uio moat ualtud ilbiitiflcfiil Cii'i'iiit--/it WCoirii ( ',1I'8Ci'I"i u ;1hrk't." 4gett. twlH joUI"-O hI..... ..

  Ininiiter lcnd! IhiiradTcrtheraent and ol the rtrictect In, nnotlier huslncM column.,Integrity,. NOTI.I.l .I' S.IXt'.Ir William it ,1/t Naught In (_anti'htznut'y.ilutweeti MoioliHhU.,. putt 'I'lmitoni. will' jilciMt: cull, .. uinl I "'\Jllllill'c'f"'i'. ", 1'1I\/lj'fI4I(' | '>i>" %"rfl\1 \.| I to, f 5- ."..u"-." ....,-. R. A. ,"SHINE, --

  -- -- J. nnS Ol.mond, morihanli and BAUM & .E.NQEL. HODGKISS & Co
  partnern dnlng IniHlniHa nniler I
  TUB FLOUIDA LINE.-We can not Improve the fol I 1'C7. .11 LJ '.1 I ION BE I-t
  the namu Btjlu und unit ul' Vt- .Inly 07-nwly 'I 'COTTON FACTORS .A ( .
  Inning local Item from thu Savannah ApuMtaui.It DULL TIMES Naught& Urlll""I, ,
  bus reference to a new advertisement In Ihlod"y' \ D- -
  F.lljnli B. Kldlty'lmd (liiorge W. SAMUEL P. HAMILTON' I
  paper' ; 81'141", \I '-(\iit *',. lL laisaat* 1 CaiDmiui Ai.O'l MU Aant Com. merchant.

  Tho. has well been kuown temponrily atcamer\Ithdnin Dictator from tapt.UIO Coictter mUte- w. R. WILSON &BftQ. n. rlllflaruCIlZiI, {( ty.lbol"Yllllllul" lu thiS D
  I niail, '
  ""! ( Elijah B. Kid a I" IIV I
  1.,1aIIldl'; :
  In Florida aud will proceed North hi a k'n days for hiy, rmd| s out of he State of Flints anti In Its I'nllwtHtates UHALKU 'IN J J )1 /JIilILUJftlttWl') I t I .tNI II)
  I thi> iiuryuao at bdng atcilianlad' prtvaratory li> the lu-ntlf In the Hula utUfuni U Is ardoml that t ,

  supplied lull bimuws.by the In swift the meantime and favorite her atcamer.placu will City be Ae still lC'tclviiigNeV.Giods plaid frndaut i: ord, 'Elijah nurMUl4bmorriilnilliitlllodlB II Kidloy, do|appear\ and atiswvr.tlllnrausa or '''fCIIEN/'iE\nLltYJ\'NIl: \ \ V Vt IHVAlrE' BB'3?IW< liY: R1I.; : GrR..OOEla.

  1'olnt Captain 81m Atkins. The accontinmlatlona within nmr Ulunlb.rom the flntt publlrallonof, this or A Ii / !) S m : .

  lit known the City Point are, onmrpaiiacd,and the well. dee him, :ur I'roTlilixl.the said Thai bill will this be order taken"Iltll.hod|fur, niiirosavd once*a il \. .I'. $au.wssil'J Furuiu'r/,' HjjJJjjJJJJUJ'jf"',1"j''{' -I .M.I..\IIAMHKK-: :, .. KLUK1DA.
  chamutcrofC'apt. Atklua .
  to travellrn Wa aaumrlontguariintiiu hut'h".. of liter iiliinths.n lOll, '.. "hll.111I : W>Nfl( UES( $ ANI I > Wllr'A 1 : \ .' '11' ,
  this route. have known COlt X
  on uflty.aj .1.1IdIo.\ la I In atliWIi lujlijKl I Irtull 1'I\'kfJi. > t4 if .; I VI .
  / 4hhtFJ itta, : } .
  .uptalu Jlklns for the past tweuty-Avo years and turpuletuitu* "' ', : . 1 1I1tInJ'A .tllUf Wll.l. tl'lkNUTUALI.8Al.htfat: ; \' .
  hula seamanship mid ifGiiuomaitly .ucarlna harewonfor le.ndnrdlhlo (lliflufntaliT A: n Ixirr IAH"'I'' l 'I 4 nrvUo; m>4 forward" (twiuiU" un Consign J
  him ttuf rnnllUein-e and cbteoto Of those whose n I.. llliNllKIINON. f it ,-t'ii L,"A. f-Al I J "l.HPI)5", liil.i.rl..l| ilhn I rerun Ilia nmiMifur' I i "II'.t I ,ilielil '
  k'dod fortune It Is to be thrown connection, with Am "".1.IYIIC.th'O.t ClrrkUankiilla <"ImiltCimrl. I P'rit3.Ifi' r>|iriv>ly Etur lulill> eoualallliu iifGOtuli VV tnt am |Iur.itii.l' | Ibmnith' ilK" ",'"N'I' AiiKMK" It.t '1 IMI, lulu pill ii. I.hllhi| blilno. ,\ Mplllcr, havingtiiususul !
  him and we can cordially recommend him to thu l'AP'L.t. WasTfOTT, L'omulalnailU'' Hnllrltcini" 1 t AlWAiy'lM/N .'HI HKI.I.' ('I"'N" hl.alUhHIJTBHPOOL I liri'n itt, Im 'luir mirttil' hit MUue to I
  ''rnvrllllllUIIIIIIIlIy) and ouru-Itizens gcncntllv. : Btrai UedlslUntiiKrt! : ( j .. ; ; ? q 1"- ntffi ,"_ ... .G ki ) .1I"1'1I, Sr.1V nllIlC"1I.1/ $, "f, fl1SI(5F. Eiu.rIlJLNR 1'111" *

  Tin-City 1'1.I10'II'olllk ln< first trlptrom thla l'l.lil Mii'lliiK, Ja I CJireuit ; ; "QALLIK'S OLD CORnER,"
  and Hhi'etlnKK. lUll // tin Vaiirt uf ['';,'nli, .lll f.t11J JuilMilUirfutl I .
  port on Wednesday next, leaving the Charleston and DIRECT,
  .
  Satannali" wharf, 3 o'elink 1' M., lor 1'alatko and (.' .hrl,., Balmoral MrlptH, Ldle.' -/" JUiulimin C'imiU ('uiirl-In Vhancrry. IHonWirbrnYAI Hld'aiVn liC 111.,1.' >! tmy le-sfl'r. .1".1..., ut till (lutes, .may hu Iniiiid a supply" ul I thutiimt
  LindlngK' on the tit. John'. river. 01 he SUit frmhiiitOIXO
  tiC ''UI'' lnii hi 11> :hurillll. am styli will rIP.vfilts
  > ..L ... ..i,,..,,.'. ; < jj | and )lioct.' Ilk MltH, UommtUuvmlry Between. Hercnlea' R. W. AmlroHii, ( Jt\tRI K i I: ";'::'.f'I".k1: ..rll"IIf(' 5fuh. ,
  ANFOEION' iAtfFAtJIEI
  eJru.ui ( IuiuIflagt 111111. it f I 111 I OHIZ1.JLJLJS
  n-iut. .lIf'tlt:4llRM"'d ,, ) ( .r' .11' ,
  k .
  A tar r a. :
  j.I. r Ui, liiinitAdiiilnlatrarriBiaTMl, 5 V 1
  'uo, \>1. to' ,,1 C..1',0.) \\.1"1..r.( ( ). .
  n tilth we are profuuodJ'll'IIlolul. la unexpectedly UulHiuiM. Coraili'. Enoch \anu, Adnilniatrutor uf CLOCKS Plain nw J jOniiiinuntal) ( )liro| tutu I l'liliii: all and the und tredUK JithyTtE. TalikM.vC. intulilliiliiiii'iit In t Ihlnilty.
  nailed to im from WtnhliiKton. It 1 Ii all the more singular rights 1'1.1I i
  gnitlfylng, that such man, us "Dullaa" senda .It. Hu New Ijlu Hmipii.,'. .' silk Hun Ac., uf.Charles W. Horn deceaacil (,f .IEWKLUV: ((0. w.poi-1.. Hm.iiint-111.. ) HIBVRKiV'. .I ] &HH f |.IVvm'w| '||

  !I' acknowledged to be one uf the very ablest no".- I'rolirella. ac." '.adl,.' and lill.lrenV. I Patrick, uud T. MHJrlff Jumna,A.fcndanla.McKrill, and Kltui.jiind.warrKUtcd JAI liu.VJ'Jr'1* !!*1111'! A- 11.Nr: lur I Wonderful, But True I IIMK JtCTONUS:

  paper' eorrcBjioiilfiastn Hufuonu'trllu In. at thumi APl'EMCINO .1I1I..t'lorUy. by ullliliivit, minlu .k( Jt .iIT dL .L ,J&a"' .i. alyhoololl 1
  I ;41"di: JKlllla.tl.Kin NI H"'IyII-IJ I I'I EVERY SATURDAY. .
  'inn lime a gentleman ul upotlCM purity oftliarac-. Cloth Gaiters and Morocco Boots. ilu thU cause, thttttwiiof theib'limlunlntln n.lu, '
  .lamwi A. -VtHrlll and Patrick '1'. Jl/udrllf reside & WilS 13 lNois618S LEONARD' )M.irth. I-al?. iltawtt
  ter and exulted social ". lulI. Vi trtwt KRANERT
  / ") Bluycruly btateol Florida aud III thin United Htates
  1JII liilrkela While Corn, 5,000 11 D.' '., .. out ofthe $ ,
  Hint It will bu but a few 'ecka' tuvgiji'bcfuiWbnr > r i "b :' .} i tiviftt fill the hOW of (leitrciat It I..od"relll thatdetmlanta
  rcadera will with the ol o bhl.. MOM Pork. *ttrott Ham". .'I /? Jamea, A. JftUrillriwid I'atrkk T. MellnlC I
  again, enjoy us, pleasure asctnlwodl.ly I I Iercli'tiil t Tailors JUST RECEIVED
  taraiidaiiaer, sod dUlllurr.Lot : ; :
  chat with "Dallaa'i tlmough thu columns heSS Ibs. Laid HMD Ilia rrushed, and 1'uwd huipir doaii|> Bled or In plead this Sm wxr'c1Ix1. (t < ,

  of tho SnttM. Rout brands Fsuilly Flour four the months Bill of from Complaint tun llrat publication case tbla, wllhln order .1w ''t il 'ntl.V:..' ,.iKWEr.UV:\ ; :\ '.' .KATIA: 1i4iiui': 10 ., 'rALLA'fO Hd': :'PH n.bII1VAI 1"1.! i .'Ol'Itt\IIKII IIlI\;
  .
  Knowing and appreciating1 man. aa we do, oolftr or the said bill will be taken for coiiescd agaiiiaLthetis h. .. .4.. ,, 4 1 u eurad Hams U rush..d I
  1111) k"l". XII1'C-I"11)fiOd t Provided That that order be published once workniuii )ut tUu |'1tn'tt't| imtii'i-! W.ji "i I ii \ llnllltlil lluuia, I eosklalbutt
  tu him reader .L'ruiu.Sisal
  lAHKlww
  no apology ur to our fur making I luiIs.dIplilhDtitIatiuis$ anw '
  a wot k for the tpacu rf fcmr m"mu newsy ( .\iI1 PAID) for'OLD) ) Klf.VKi J:, ut -t .11.l| es Utn njiKl awl bosS KuulUk, ttafina anil t _ llama, 9 hhda.Him .. 'I
  thi) following fxtnvU from bit private ittlcrif We Buy lor c...ai au4 Mill saul be LlbEIt. 1II1'er fMW&ft J* t of & Iii Kn'uiili, (;l.aaslvMi'n avl iBfujid l.luih. If- ,, u hrowu Hiitfar, U tea.t ,

  the ISth Uiat :. a Ilil S. PtMit'1 J .. _________ Lard, 5 ktga $prliuu liu-
  "Undur KOLDt ID : 1 hMtHtu'ifi* il JtfniK 17.S. 0NaL 'I I 1''Un lh\lM\ .,lUu iif Talkha' >s tho state of at Use .
  thlugii "
  eXIstIng Suuth WAYI.KU ItAKIICS ( 1'111'1' Ct.i.1.. ; ,IIIMIII .Ul. the burst BiM.l.,anil lint nivl d".1 stunt I -'. f lurdner flunr. W tbh.| ) .
  i don't sco how It Is possible for Dc""i>upcrs to bo l'rjro uisrjUou4u 1"0"1"' hasb'',slurs hre0, I \ t '', MJ.ldI&'h''l 1:1. o"'lorw. .IN1' -1 I' t1l' I..ti'"., .\'. .. ,10". 10'" .. --"l iilltn, III HIM mr .. orlilio t'hmr' hUll I

  supported at all, hut I_truBljoli will retclvo all the W. B. WILHOX DUO. pvtesvvdmUtora, Mid or ttlCllI.,1f"rVO"j V : "J p ni; tIuuitulislsOale, :(JU) bushuUVtaryruud
  .4' : } .11I'.IrI
  and 'material aid that 'lID. j { 9 Wbllo Corn, 10
  rncourageincnt Thu Bcntlnel you deserve. ."I'II.'t..1.' oowly mar < juiie'ifiTTwr, '05,4m" J ; &1j'O iNJt: ft m't: ,,1tI1 1I1 1.-,,& \.., I "IIII'" '.I"""" cc. kits Utkurul', ,I
  entitled to the substantial 'T
  gratitude _. of wbL:1.o
  -- iir -i>MIiiUvii| | / ill. W.b. .h"'Io"I. :M) bub a hay :II lanka 'Haion Hide All
  uftbe people of Florida fur the manly mid dignified Jrl I- ('il'iiuri7jl; <;*".. MMlt Juilmut ; ixwllliullruqiil I !! ,.' .tu'tisv. I. ohlorlii. II''" Pay fnrthf will he Htibl IM low aa tun lie atturded 10' rash. by t)

  bland which It lisa token and t for r tbu wise and pru. SOUTHERN LAND n/1.it-lh.lAn.. .*euk .i. I A : Corner Broughton and JetTeroii8t34aniiah) i : Ga., 'I.| Verki w bad In rail fMrtloanir_iiiliiM' liietir fin,' and, 1 well .J I: ?. .thaw A. If. MflLLEK..liinull.H f\

  dent counsels Uwtit Jut'larpt bcrtfe the people. I lllf/ 1""II..tD If. it -.Illtll '' David C. WUwu )l.Al14ehmolll <..! ,d&IUJU.LIUC MMIMMIIICN, ,imtaalil' fur Iy

  hope| wu "111 both live to nee the day when the William LM" 'DavUll'' ( : frfi-' sum sworn I efOrocerje! : Iuuelr 1.41w. 'tastily I'HM'ifcH and.si wlin nlwuaiiiif i U a.,an HUi,d5r1iug!5.a Ikau ilitni fin, tie, \ hltl STEVENS HOUSE; i

  prtM of I ho South will bo unco inoro/m. I reckon Immigration Company. Whp'JeI.p h Jj IP.M.l 1 S 4AI.t. llVfl.EMK.S- nt ..n. aiut .iu.friiurMlvi
  OF TilE INSTITUTION 01 till suit '* that WM liarS raw ii ills | nwd' ui'ItiiSM'IsSt'ITTII.DUJJTlkd j
  ill t KINHH fun :21 23 25 and Broadway N. T.
  wu w bothhave something to say, )Jf bit lu llwmtrey -0- NOTICE '. la lioriihy given,, and Ibo dulendant ; : | : : >
  scud* that dqlll our IIMlmo." / rpll IK CON rAfY onpuilcvd acivealily lo tu('icIer and all other pctlUlI.lllte..ted. are ra- V.UItlMflMi i I"fHlnri, M Wt.fdh'ihShl.tliug, WnnKUM 'Oifilt "I'MI! OppwUu Howling' Craen, f
  .. I wlihthu' rullowlngomet-ri; qulred to epiucarand plead to Die declaration filed ISI lr..f I o M'Huron HI' TalUhattuv, rivrjdaMayllll '.. FLAW. "
  i-t I. : ) ; tWO.w"( l ft.NI.{ //.y.i ; : ., imlwlf ON TIIK KIHOPK1N
  lli. Exrelluliry, O\V1DH WAI.KFB, rn I.K.nl.JAMKHT. In this cause, within three months froth the/ I4 iAjojY! jtuAiiic, W.I'W'E; ) *' !, T. .,
  /"Su M if rftou MT r.iENp .";The best friend : MAOBEK.audHxrrrUr Mn I'nwliknt .. publication ol' this oullco.COUNCIL Guru (Outs, Hay FiMti itti'l Variix, l/t"II..Hr"lO.( : 'itrhtr5'lva.l1ItJ.st4 " &' :&*;' ,"- r' ''IVIK.1 'kiiuwn HTKVrNM Lo tIle traveling llorHK publlo.'la well Tha and IqcatlunIH widely

  ,..c emOamtt to' the colored maarln the lute Budlvnl f. B IUIOKAW, Tnawirtr) 1 A. HKYAN, '.W.lllvI. aU "J"I "1191\111t.',I.. .. ..I\J I H. fl1KKEA11Y: r ,' CO.. I.'lully ftultjhk' tu tu-rubauts und buslncaamoil
  Convention ... one Duncan. W. heard a .\. H ttvosr.4ei..VJr.tg TKu lirt. 6.lit. itlerk. lon Circuit. Court.Pi.rr :"fatrr .vaavtwi aenMuiAab..1I .nftla_.wi. r4i V''A> | tH Wn\r'# alillijii{( lliirtiKlipart thu ; It ID III close protliulty lu Ibu businuai part
  k WnmoTT PlamtllTs Attoruiya.June iirwirliis .
  '* wunt prusvul.
  BaimAMll ,
  rpetib which this Iklloir delivered lu the Convention a T. for EMtFlurM 27, 1M>7. OOwlmo }. 111"" ( ,uf Ibu clll-l. uu Ibu blxbwsy tkiuthcru and
  rmiD llnwia .Aru Iln..lr ... : .1. Pt II.. bI holcp.Juh Gl'OCt w"'. ." travoluud ailjattnt' lu all thu 1urlnciyaiIt.tihruuiutl
  that put tho whole l delegation luo| a rhapsody WIIIIAI I for south KlorlilaTliutuiiipaailnvllci ,

  tit applause Thl good gate Ie a dispute uf, oy s.la or planter Jesse. to and oummanlrat others hatiM at once lauilnti 7)) f ,i yJJiti.IrtateiNoti.ia 1- 'DRUGS .( !-I : sit.v ami! Htoainhout lENS llOltdKbulibimlnttuuiuiudatliui ,dipnla.Illh 'r

  h"eaklil f fio fitUntin: v>Padfl..4.Hi4)| { ,. '>f ot tating prtc per scar locality 1 taiv'liupnivvmenls 4krTtif ;(411, WufttKN jL'lc'ICK1'r.I.I.(( hue \\M li'l1< PuRE mBDlCINtDS. COTTON FACTORS lot uttr :.Hal Kuvata-.-il .Is well (furnished, mu1uJtnu5Mu .
  wiliiaMl &oItal tIJutit y design Intmtluclatf a nunher uf RifmfHMiiImmlfrmuU 1V ol the uatato deceiisc II. bav ."rll111ItJ'rd liiiproreintnt fur tb" com 1
  ( jWh during Uw eamlta bit. and desire lu lucalulti .. .. .. ". .. I' lu... Thu _
  furl and tulfiUiliiiurnt ul II. mom.trulsluusmlutis
  ,
  lug been flied lu my ofU u by lee d4/JJlo lI"lur, ;
  half an hour. IIU glorlfltatloii of Ibe colored man- m upvn UM boat puKslblu terms. d In AM
  title:! muwment. Iii aueccas of.wu: a tlfaniuf l. notice b biirtby given \a all purwua bavluic claimsagaliut aud null veutllattd-provided with Kid ,
  hkj aiHMtropbo to radkal rclubl1cowwn-weru stunning our HUM ujKia so lanMly dcuunils, an invited 'lo connieusesia .UI taUtu, to Hie the aauio |I" my.ulttce, w ''I.i.. :uIC.J.1 $11I1'; I;; # tI; '- .\ :4 i)-.' I 1.II.II1H1A I ( l (I n { i uJ'1 Ml"it'ritt'c MERCHANTS mid ..u.'r..laololldulle.' U prompt anti rnptU-
  ; built wan the touching bUtory of tbupufiiuittuns *- wlUiany awniWrof ta. Company. vr before the Jttth duty of December, 1>ft7, fur pru COMMISSION" ,. fillami limit litlilit la Ktnuruualy provided witb
  Tb. Sisal l, nk of Hi.Uuniwoir Is liuw\xn.. said rail- ruts 'urdiuK to law, u I 01"ry delicacy ul thn staxiuat mudurato rates
  take Iyuluetit
  be bad received for I'nion-oplulon'e I
  OCllpI. an solicited from all a bo denlra success la our nifurubbfd and nmud-
  Thu runiu hivIng been
  or
  that kept every baud clapping and even toot rattling 0",11. E. JlL.\KE Loll, Judge County l'robstu, fbirkfa., :: : J ",". :,Ii.; .',H, tin, DJ; uml tu; .Pn>
  In fli'o, Convention',W I tonW it iliaJ Mil RUkee j 1l11 -t1"iftfrf l'f'l IIt .j'.j'il Juno IT, 1151?. retwKmo : l.tI.IWf-t, : miuifurt and ploaanrv ur tune
  to write till*. (It wa known too, lit wont of .- .,." ." 'u... L 1I '11\"rfr.hlll ellU"I.t/"f. NaI (.Et). K IIAfiK I ('0., Propntton..
  JIIII'J I HIT.' uuaisaui
  ,
  iames
  the Convention that be wu, once, un ardent (Amfedrntu Powell, NOTICESIX ..-- .-. '_

  -had voyutarlly) taken an oath to support I tIANO rolTTI MAKEK, M [sat HiMslim hlimt, MOST* after date I will present tu tha J.OOooa I : O1U.F.'tSS. Assignee'! Notice.
  overnuientiuil that be bad bctu, an luiieri-| 1 New York a saurl dUlarn tram Ufu lar. ,'.. ,"," Juilguof Probate of Loin county, A. A. SOLO 'ffiJ,
  iiut and cruel waster) Tld.lltIOr. outrugi-d .T imled nf.I1 kinds and prtemt Inrludinii the eoklirawd 1'iKliilil HUlo ul Florida my Dual aieoiint and vouchers .1.,,'" fj, |ift>7, KtowtyTAYLOR'S rpllK I'NDEKtyltiiiCU$ hat'luir .u appointed
  l brand wild the turn Brsa .Action the estate ot L. Bllat late .. all
  I Admlnblraloriif' lloury 2 A..h:" ol Ma) Kliliard Uayward. per .
  lndl\ldual, mtde bia telling speeib lrod"'I" July K, 17 __ _9-nirtm ,_, __ uf said county, ilii...''d, and auk to bo diaeburjcid.T 7 I ; i I' ,. .lli'u I I I 1 PT': unt kid'bud lu him an required tu make payment I
  'M
  lie talked II out so eloquently bat I the Contention P. TATL'M. Admlnlatratur.Juni vtiiin,1,: Grcorgta.\\ I ton'.
  ; : COTTON GINS.
  .
  platvd him III'i Ue "O &r-ge mil ti cn l .
  '

  Our narrative. / vou&t tiutbett.s4piete! kbout the :)U n rauicdlu I1BU' canlre awpui article darn.kiln-dried In any Jj torn.; .Mat.wI 16.iu NOTICE. : I. I :' :( ; tilhli"" '.1 I I i' I IJ.) II A\'IXI1111) WON; AI'I'O' .Ttlt WaiT in laaliutu talc III' 'isii.sit .'., Jan.rA.mi SI, 1HHT. Assignees. .'

  I bbL5tsi PEIWONS Indthttd to the .lJI. tit K. II.hrp.'tus"t 1111 '
  remark .r I.I. e .. I I" '.', .I1.)!. Si"wtf t
  following Icons the HuftJiau tit the loth : -.Ira White Cum', A .s
  i tt'/i-a will mik' _
  e Uotnedlat"lyiu .
  i . 'ln.J"C.t,1 .. -
  ..
  & LjU. i-.-liltiM tttlt it u CELEBRATED
  I I wa Mt.IsA ItELILITsa IIa5T.U.Jr't" sI91w 111 du XX An do I ut tu UK anol rslgiufd ; and UIWM) bating. ... . .' I ., ''e' : GINS,
  said d-.e unil) ESTATEAGENCY. I Iol'I"'t
  tLcii.ilbln
  pKaRt) se M Uu Utnlaa iXV tin ... ilawi' j.'jjnst |Tccut REAL
  TpofiIsc.dek4eshistILtdk4 IpuvunUon 4> (jai u>* a, d.' jIeSi/' lou yiars Irom this flutt, ir tbl. nolim will \\ 'Pl',11| rail the IU-nlu.lli/r! JvO'i 'In tin EX'Ui"'J1; ; ; i I I ,,I H(ii 1 us.uiu wualSJ(45u:1J41adlii, I' ur.-4 U: cec-iIurb-re thJ4.9 fiuu' tluuu listel uur c4IlLap I'I'"I.'. .
  I jr. du M<-. furk attn, b> iilrud I. bur nl IbHr iru. iil' IT 1r ft2 'u'LIi'tc' : ; .I: ,
  which tart Uith white, I I'-nwiiitaU > iirck4iriaUlrtiini rvrllin iy .y.! I'VtJiat Aiilutl' eI' UAu. ist dVmaiAl will uut> alliiW ,lb. -
  u di) Whiskey. II "4 luprr rsIltui T. V. TAT! ), F. inliw.Juucfi .. 4
  VweaUMtl.-lIcll.11 I..uurtt" '
  Q1QRN !
  M11tSIL
  iiV. J. J. lyuuirtaiaauiiuiaruu ll HUlK Also
  ,, > : | were arrested f-J I 17 CU.Wa4B I."b. 4.. ".. 11. ,, I Iclm > .
  the Live il. of II
  by Military authorities at Oak on saturday M. Milks tt
  .& while on their way U> their bouiei In Hamilton JaIl I. tin r.nlfl ,! Wr i Il j q1\ "wu-u.\; : _,11'V uiitlasythu.I "''I''' 'Jf t hl. '." "nlIves' I 1.1 L"i'Trll PATENT i Real Estate Brokers
  county carried to lke City and abut up in Lie __-| .( C J..t.rrlt' : )fa) h. 7. 4.1"" ,

  I guard house. The chirp anlnrt them la that lee .1'It.: ADVERTISER bating' .IMU Pt.." tu _, __ _. . I" .1.0'' : V.V.1tr'\\ \,'\' 4 TALLAHBSEE.FLORIDA.
  S FOREWARNED.rpllE health III ILW weeks by l .u I
  tooi alleged ottence they took a negro to a swamp a ery a very simple
  and there beat blat In a matt cruel I and shocking remedy, alu-r bating aulfrrul lor ,vtal) years with 1.tuw 1..1111I 1II.la.1 louis 1155 500111 will atr..1 ..uut.u.c.I I -
  .: This U l If don by ," PUilLICsrecauti'mcd against Iriulmc fur a sever lung att tti.u, that dread dueawi I "unaunpflrtrs : "..111,1. ut I II ii'' gist I' 'M' 110 ('allll.II.. ..tr. ul cr111riin .hh'runa.-du..h.-.
  I
  : f :Io"lo&u..., bUb or" A-B truesuuttiurtbouar of Fashion I tiutb-r.riueip.iclliu-suI! l Uu totted tIla&ro.III.
  theta would .1. |
  be au end to tlw tbuflU ol iMifnattonTainting UuIIau."u. I. Itiunsu I.e bie hliumwanI- Emporium 'r A Iliil'kIPu.Wy7i'5fl ..
  I
  1 IB Mlutieuikk. wit.II WirwIt.it I .. t4' r. .. w pWoI Pls'itatlme, Lniluer Titn'te. Jut.thy
  ( through Radical thruita. Qua of these fUtuit tort : .t.u.t
  up I Hund yiikht.'IlM Mttt luntoiit -1 nOt... Hmu I III "'n.jwctv. stud all iithcinalsiMau locate In .'Istda AUbaua
  mae ,,11 : Dnncu, flgurcd prominently In Ibe on TQ all wku di ilrt it lu will tend a copy of the awl ion Iw, bwl putaibk5.iv.usta4e.
  Convention, ami cuuiiuitUM to url riukhtU, fur f\l\.41. I Oil W. W, Ifcrla, f.. : preatripliimuatd "Ifrw .f rl.a..' wills the direr II .lli.tgi.s ayun "Iof ?
  f spiMutetl 014 a J .
  report on and *.VI. wade payable lo J. H. I on W. W IJI I i and Uw Corner Built ,rtli i iI l lUiMtiiM rtlat r J.i Variety 8tori5I'erfiiiiifry. ,
  waa aIaoBade uutragea |>crp<.traled on loyal wen, yia. lor IM4.ii payable Io 81.'J'. Harco 4 Ron ; I &lIm.Sur prvjvriiig. ualuK saint, bleb thry Slrcpt t I r (tale l Ii Ilia Mariiw. I.llulldh.II.r.IaI. ,
  member of
  a the Kxecuthe Commit-- K|U 4ft fw *af CvtuniiiuUm" AMIHIIM, it.IJJ.lT""tI.:
  lee fur the 0UU Kit nun to on *. on W.*truntea. "* f:tl, gIven I '*: "" lbv war anti Umnckltl, loughs, olds, and sU ifroaC alid Lang T. wJaa. (*
  truly r wonder what be will say report lIt this outnfis UtUl.1, made tiayat>la ,". V II./00"11" : .<.U un on 8 .Ideitluus The only object of the ,dcrtier In t If..af I:; :; [tjIIUi{! I % : IHHl)3iM! ) ; : tCtitky. ._4, 17.. _, IfawU.COFFUB ._ .
  .twInge* bktvvin I' btrtngcfIur ( rMii t t i .L'jl JjI..l .
  ? try proper (irnon, Indeed fH.ttIOU.tt. J \RO; IOS.ohu'Ulll.aUlti'b. seauiioK Jla pr i iHjt !amU-U : t 'I' AND BUQAB.
  Iu order the FrinxJiuca .-1l11lvf\IIIlloo wbli-k ha II
  about ae one ot the tiecu- i ruoucives Uj be iniuijualic .
  live Committee June \lit" 115;?. and be bupta every soOiTtr nlll try lili : : .
  Word an wanting; to express the loathing, the UWvliuo I I remedy a* It will Mat him notbta/, 'and net, .prove I Draper Tailor II .J I I f\'HW 1l'l.11. J.1Ir&E ,
  apd Mi'ci S
  : 'IIr.I
  dt -- -- > ,
  uttc UU food a& toe I: .00. -"T.' ,r.
  will ulcaM
  eraclty and the anW MnK b}' Notice Shoe Makers !II by return mail addra )
  cuOs.cLe4tt the aliqcwl tnataoenl by Uiese men I J, REV. CUWKD A. WlUriX, t iMAKKUZ .4S I Shot1 Nails, etc' IIT Urocu and black Y.. ud

  't Mlpl appcannoa ktim o*.thaI t.but In rage.ul.and Cuntentiun their. I I k'SanarI fpjwrauJ ial. nVilnw" LtaUrL.lig'i" snJI.. taszs 'May 1'II7.WUu.-r..1I.!.Wwl O., '1 J01Il- 4I1iiRT I (( lrpVJCJt :AND 11Oiiu ./ ,; .. ,, itWti. IIi III all klnda aW sa!<,by

  .that hick ) stake I,I I'l liD' .. |I -----Eata(4)ha iw V ii ii hilt I 1', IT,SIUJ'r 'Lt.i.itihi. I K.Yuriety VIUIIFUIW Ja-
  In ,
  no pltJMBns rsquthig tbe faUwt any mure than 'I March li, IdO?. 3IH.tf ] ITH. I .
  we would rejoketft .b? a4tfe-.t/other act of law- GtSTLEkfAN .100.. : Fine I : .1IIaK rto_ '
  ---5-tn-wIt,4-I ---4-----w- -- > tor ,. of Vrr Rmitlv 3fncli5ij'jfi'i Clothilfr ciuctjisi 111e __ __
  Wtsslmissn, liii _,
  lot violence bat A US _, _
  ; plcaac at able .
  bctaf ex1 1 1 vona IMiiltty, Pmnalnre Ueeay and ill rUrrl
  .
  \ OOSfJEXr JIrflJIL. LARI &c '' iar- (' .. I' r'' S. . 55
  vvUan wit redact .
  < "nr
  \ "n T Mia Joutblul ladlacRtioo will, for the tats '.l ,UH; B. BRtDfOKU, ". Store
  1 therefore to be 'dc- >RfMt ' Bnlttr; teal lard, Frata*! Laud suffering bomaaity, tr+t tmt la all who ward It, thirorlpe I --'-- II I"Y'OCr 1 hI .d a..4 t6hl I 1 11 II I oJ ) ,
  bat tie eU4 ialawUJs damaging 1 fine -ipv t* CbMMr.. Hati Cbec ltus.ivrJby IUd dJ..ctIc4a. awal. tun simple nuiMlthv i. I d 1! 'j q lJLllDlstilY. iii Its Lull .'e 1l .".. .It, u.. ,.4 ][I March III, i.e.-------- *;.,. .I*' .
  Ym" the w.w".wb 0 delade U'f.l loud April *. IS67 4Js.lyI \hA.t&ief'( _d1.Ift". ... kt Rosa ot .'rlol"y .Wll IU ; St ...... -'WM J rrl eM ,.
  r.it-jfuJ & their. 1IIc Lu ,.rfott 1'tJt1r. ,,,r':r.IIe r! Tj-xrrtj| a II'JOI"I"ull'' .-. i ut it Uu same tun* fmuruUing, "IU ) L BfiEg BttTI V(; and P>rkhi .tIt Jrt'qt-tibr'' 1 > oinnihuMi Thf 1I\.fIIl/ nunil, ,.GOoij -- : Itt11j \ f"II 4'lIt! of ._. Toilet Article .
  and aoa'jriue Uimn who a cumpwiv rlW.|> pigityc etta4fptttst :.)((J; w S rrtol Jurinjr .. w"k U of tW .a C L; I .5'-. -'M .ioztcx
  ,!I i1i .t I MaKu j i.-i I I.; ..tI V. J.. 1w11 l qtw 1f. 'J/'; Jritl"y Ib. .>.ruJuu.e.r, MJ- Reception j r .IA .n,, I... 1.ubf "I"r '.' .. . ,
  Mtw.g ::1'wsk 't M-
  I I",, t. u '. 5 .41 .,

  is

  - i.__ .ai:1. : -'- 4:w .., ':'.r.a'.cifEta 1 '1T'11 i.\ti : -:, IJM'1 g. M*' ;--- t __  '''''' --'..-,

  .- f ;.-J-1I. -, -. --L, .' _.- ..... .. _'T\_ '-.-- ---.- .. _._ __ _<- < .
  I J n.- ----'OO -- -w_. -- -- If ,. --- ,- -.,, -. ,.
  I .

  I II I


  -
  -- - -- -- ----- -- -- -
  Savannah (turtirm"'t'% !

  SEMI-WEEKLY SENTINEL. nn"hjttt d\.ttti tmtnt 5aranuah ,dtrticmcnt. rf1\l'4nman;\ % ct ntif.tancnt iaU.dtastt. d.tttitmtnts.fRESH 1

  .. __ _
  .. .- .u
  - -- --- ---- -- -- -- -- '
  :
  \CHH) I ,iTH. KAI 1'JII-: .

  .'fJllIl'I'\y X'.h;; ,.,' is. J7.MU : ,

  .\lfTft"f": I I.KAP.ITMA. Now Goods !I'! ,I Steinways' Pianos. ''V WALSH.\ \ SPRING? AND SUDER coons JCayton'sOlCUiii Vila? !


  ; : dniil.t' 'the' In-l liiatrnni'nla n..w --u--
  The IIIl1m111l1( !'I1II1'Ii"illa, : I"win I\A niiltm i WITlIOt <'d III I1UEAT: GERMAN f.TMIMF.NT: i i. Hnlnf
  1 \v I II.I i I I I.EoU;:' I : hTOHB; OF
  li'>' 'teritI Wnr I II I. lAlKof\ i Cimlnimli\ mmnlliir I I NOT. SPRING 18671TBaDIiE ,KCUOt'KANI; : ) AMKKICA.: AT TUB WHOLKSALB AND J UKTA1L 'I'III''m",,' "lliMe, mr l IrIui'Itiiutl

  $nn ri.tj.iili>! "Clhe% win* ol I I do Bmkii"" MlnliI :\ ; !) '', isui,.
  I i They dare Is'Wrsriii,4 thin fiitt<.Ir. i mxtuU
  I(11(i "'\ ilcnlli'\ "fl< gliiriiinn; Tnrtil* H"llIfI-h..11 1 liv*'. all r iinp. ..tltnr., and irrrlvrd thf rfriit\" i".iniiiiniI Nuutruttgtit' ,

  mil' illi the "guns "if Cliii l'nlll.nlt". Wr n.|.IIII"Ii.18It I nt the Worid'a Fair In Lunilnn, l-vu, 1 hi tn...t DRUGGIST".A SCOTt: FOOLB' & GO. lill'! .IIIMHlir
  di.MnifiiWird 1.II.toIIJnre. 11..11II.U 1111 ,,ra. HIM. \ ;
  1 by, IC'I".$.. |Hin.iTa nil the lalmt, Inipruvemi'iiU : I I'nino hi Hi'1 Km k

  I mil II%lug Fictiil, lUlm;: -.--- PATEtTAIlft4PPr, THRHI.KOVKKHTUFNU KniM,, !KMri nr ..TuinN.NenotH .
  F.hlM, fin .Im'o" Illiliilr I..t. 'Im: : NOW urFEiUNd A LARGE A'I' :
  \\
  Ai.I 1 tn "."k I'luViHi'jiii: utitiA'*.. \D OUR STOCK IS NOW WELL SUPPLIED 'fiiitiiistIs". .
  ft iimi' wlifloil Mock ol
  "Il,her <>n tlir cvrnlnn liliuit. nn tlilly : ( BASH.Aipnta livm, mi tit, ,

  I I,4'I llurli t llilne thy rm auln, nh>, 'nml! Queen how I Iliinrmr.llinrKi'li ,miinnl| .'Mir I STAPLE AND FANCY DRY GOODS w. si'g 11,1. and, fnrnlih Hum, In Pavau : I II III t I i !'si.tinu( ,,".1! :Sinniiii; 'T f..o.lH.. .IIr thr..H.i, \\ ill ; tlawcs, wit icti will l lit i oMXoxvofitt u& the I Enrm, In1, '1rniulIlniiw"t '" :
  York .. 1 IMI'OUTKKnMd DKAI.KI': : I
  to the liearlntinlo nah at New Factory |>rke IIlch )" I'.tn .. i4W0-lI'uiugs!; ,
  Tliou, kn I tlnnil- Ilini'l, A ",,, : JOhN C. M.HRKINKUAHON8,* | 811ll'laio .
  | u i I l.M..Is! ill Mili'-, :Stnpcil; ,
  1I.k""lIero" Btmllonernand Mnnlr drains' lIlies!, Illll'lit,,\.t'
  lintiKli' : HIT "w...'d l anil% Vi-Icrau Ic;(luii" lofDR.UGS'1:
  Hir Ihi Ir raRln. hlKli nn iimri: I \jlY"' (\ \ IJI'IH..II..uIMklllnu..v.nn.h; "la. I.iiii-ii, I lio'iKVliif/ I lro! II ami, ( 'olorcd, Thin Vniat l mntnlv" ahiinhl,, l'II In cv.'ry IIIHIKC ror f.
  hniiKli, my w..k.I.IIII..Ue''IIII.. |{ .'aKin May 21, l7.' &.V..wly Talilc, D.1I1It-k.| Sliet/ 'trn-f nml Ti>'\i'ling, horse thin remedy 1 liiu no viruiil.. .

  TlHUiuh w ilntk mi ullltrrlni Ai tinin'ii; Kimr.U(fulnl vhurc.iirrtiiuclI'rutiiIt ; MM'. llin.land,, Slioc-ri llnfri mid ( "I', -T. l M. MARSHALL HIIO., j I 4 ':di,'IM>,% TH.Idir"aii'l; I Kelitiuk, Ji'nni. Ark I... KnjUin'iw" Oil I. 'mil VitaTuki.. nu iIlii-r. "1
  I Pint l hy> Expn'* 'for (1.KAITON'N
  In In tin Ir iiiuti"r'n will
  I muM jicrliili liko a KHIIIIIII- i fient"' l"tui'tiishuttg ( issIs, tV.?., t\:c., IJENKRM: I IJdMMISSION White Goods in Great Variety : MAt.lC C"'I II K.

  Ilk Ihu great Triumvir,, Mill) (; ) KlIiri'lNO AMI! ,
  ; :
  I uhlili "i' an .,Him at the I AN EgvptJlltllwlIIl'lly.Iirtltt'I'I1I'U..r"tlm.N
  MKWCINI) Swi-w .MiislniH; 1'l.nti St.i/c.1 l nml I'linl: COfOHH 'oLUSSTIUlA., AC'III!
  CIIKM1CAI.S:: | ( ; : nml (
  1..1 1 mil (Dm'i.nr'ii him $thif ir\lli.. ) I"hllll""' IIII.II'stock ) ) 'Lowest CaSh' Prices LlIIflJC1. Itlcl'chnnts'NU. I In.lhi, : Mull nml Naiimimk Mir; /iilu, I ln.lu; nuil 1 l*.ng! I I'lotli,, tIlt IA'II. It lIKAKTBfltN.: "tOIlE: 1'IIIW.\T.

  1'niin' ,. tIe" roimnn'n,, h"III"I, i>Ii'v him.' () I Im-c: nml Knilnoiilirii': T'iilitin.l.ul.iiiiia: !: ,HIM) 1 I'.irn Mnslms l "M2A: SICKNKHS: (aiOLEKA() ; DlAltlUHKA) : ,
  "I 1'\111. lilmm n tlinl *t rm 'k" t hn lilowmr 2 UAUlII K' Itf.ICII. I I I'uro \Vliitu/ (Oijrniiilii'o.IMCESS CKAMl'S nml PAINS!' in the STOMACH' : .
  110 t.tlii'n pllltiweil in thy lm>ani, The I'nl.ll'- I inrllrnliirlT( .Invited l,10 mmlOKHirHlotlilirfnrv French and EnKII.hPEUFUJEHIES >' Km: Mi Mur fnilivi iiiilu| IflP n)', lirfnrv. .IUIM twbi.rc.l Our motto I.. (II.,, Pout Lincoln HI.,) I h ; I WIOIIS! -811 I sm"s '|,iriliti-.mi'l: I I 't'U'i'*. '
  I Mini I II lio ilnink with t Iliy rnrPMPK, 0I4"ANl'fAHt C GfORfJ' I In I tin- lino i.f 1 I.i.tU! ami MHH-N I II hit:. .' nii.H'M1Nlin I |' ..;-iTij.', ll.irl,1 mo, (t.'I"'J.er i \ Hum Katofl'N %. ;pt.ble OJ.Pf'I'U". PIli..
  .1/idlylUiiiK) a world nwnrt I Quick Sale With Small Profit I I1IKKJ5 < MI .1) fur racivu'! ". Are a mrr. and ploHaiit cure for D)pp" M.y II.., Ii'fl7._. M.wljrTBOC. I 1111I""lIaro:. :NullFlmir; t I, Ac: :.. our Moi k i i- "cmiiili| ''!"'. an. \aninn jmi linn and Bllliwa MMndm Thiwan. tin.infra(. Ami-
  ,'Iolllllhu, t IIIIKU ,ili'lirluiilinn1 ( ritItI Vs HKIH.ACK -- -- t 811I100.1'111. ever |iln '.il brTmvtrm |puilillr.. iryon ran
  ( I. HI,(III All. linKIIT A. "1I1.TO.I V.\\ \ \\ mil art Shim In wmr nelKhnnrlmwl, urml! :.Uln-nli' In IhiPrniirlilnr.
  I nsMiU,, inv fuinri "t liuiiiiVI "', /1110'> dour north iif'14r.! A.o'} Hpihor'l)1111111. !. .. tt' mil pi a box '" n'lnrn null 'Ihu nlxnrMiimlnea
  \ I lit' liable Oitiulji i i\','. : : ,
  iilllM
  ti.'rii *| a.'U.1 I nre .' uin-d' mid, mId liyProf.
  pn (
  .\| I' Wofj wllliln hir ,101"11",1 liiiiin1 __ L_.._ I
  Bi,ik 'tar, *''v tin. uii'l hr, lulil, mi1lturn T. J. DUNBAR&CO., ; i, .ir.si JLCU\LI: ; ; HIOInirin:( : CAUMMNA:( II. II. KA1TOX,
  < nii nrx, <'In'limf '11I"- & GORMAN 1 -u- !SUAVJAH.! .. . t.fOIWIATII :
  tar lilinid, ), illi) mini') niiiiiiliiKli, ,d I. -
  'I 1 hut n : i ,
  Vel.hlllllllm"1 1 ,! t In' I Ilirinu' it l 101"11', IMI'UKIhim: AM) ...,"'\ IVnindicH. I )AIN'I'; *. 1)11.5, VAItNJHH, an n".olle **.,,rim< Mtif 100 :Boxes: Of TolDJtXCOO, pp h,,:m .ll oriUrs.. oh""hlllll ndiUvwrd. or I In Inniiliralii "
  I <. 1'.1..,., Art In I Mau-rlsiI.t l . \\ Agin! A. A. "HlumtMw, .t (0.. Batannih'' '
  TuqHiitltu. Jtf
  Sucoeisor to French mid. (ii'rituui. W'tmlow AI Inr I li-i'i K|.In.1: Kicvtillini: '", 1 ihtiknpM' ( f"" A Illn'nil illnoiiiit, In thn'i" Hflllni; aplnhnrNalu .
  (iliinntia noli,, ,en1!" nl. I Ihu, NHr, Whiskeysi All: ih'1 :Amrrirflti l'nl"1I1 MtftMiwtiMtniit... : )( I IN: ANY: MAUKiri'!: Iy ..nll.dL'gI.I.ll'mlUlrvf'.rrh.!\ .ml.!*:
  )I.lirhl, I tins, |I'Hlh III //'II)) 'ihiirrtiriV '1'( > \V.fJE & MYKK8.Dealers : I'll' re H htfp arid Uijuum for mMlrlnn] Iiiiro.t.n ,Ar Men, ,Ii, IiI, iMiT.; aillr Mi-Bar*. '.'I.\'II'y\ .\: Anliir, anil T. I'. 'let"iiiii,
  \ ltd I Ilin plrmliirn.. "l thy Hinlli. N, III I hsiviinntmrgs'ij;:;: : mr 1>romlM'" ri>r tlic: hitter:, .rmnnniKlntfonorthc Am'iits lit, TiulIitinsi'v. "
  I lit, I thu (Irnor ,'row..o nmlnri, 'hrit, pnlillr. and ii, Iii 11I10'' .nil, expedite. Mnyll.! 17." ManlyCorner I ,
  l l.eI his hrow I Ihrlnnnl) liii', In (t.i I NS hmtinttfiKenfralljr. I lisp" theLARGEST _

  I 1 an .,'o"lh. Hdinlii'a, ttliiiupli", H. C. RUWE.
  1'.llIlIIl'hllll( III lo,c like.. Ihln* gcumnah dJntiStmtntfJ.S
  riD Wat Au: aD JnJllry "W'vtxc*, Vj'vv.! uv*, &t.. STOCKIN ) Hr>an and) !M.t Julian8VANNAH 1 ills., nail Monument. 1 SinnmQEORQIA. .

  I I.", < )lmr, KMI( |. il)lntt| ,
  ,
  //urk, I the Innultlniifor'iin'ii'it, irf .. TilE --' C "LI'AU IIIEil.ru IN I
  .. AI. aUINTH rOB
  They" R' liming i quick mr .Io-Ioin/l.
  li t me front them .ru 1 rtii.III '. STATE OF OKO UOI: HARRIR6T( { Liquors Ales, Wines and Segarb!:;
  I I A' E. ,
  .1 I nn my,limn'heart. ninhl cxiill thr lug linttli1Hlmll until SILVER AND PLATED WARE, SMITH'S' CELEBRATED FfilL&D'A' ALES. .I -AMI- 1
  "
  l his i iniiKlnlrlK, friianl tliec N.llt, I COMMIHMION MKHOIIANT.Al
  pin vnpariil, I. cell at
  (lcouilrn) Knnii1'I Fan.HI II' 14.7 ::EInv-strcct .", At..nt fur IJIiilhBirViilibrnUil\ and liquors| ,
  ml la-ly ,
  Gnus Pistols Table and Pocket Cnllery and ..
  .. ,
  -- - -
  Small Advance -- --- -
  ---
  BAVANNAH OKOK01A.Marvb European DKALKK: I IN KVKUV VAUIETV OF
  Th Old, Old "MCori.' E. L. NEIDLINGER
  5, 1H6T.! 33 w7inL ,
  In Ihu bright tnornlng oru ,day gonu tip' FANCY GOODS. --------- -- -- and American Prices, UKAKK.,
  I Innrd I tin Kladaomc atoll '. 41'ltllAftTIII. JOHM rLAWHIRT. I. DHVMNONII..
  < i it| hive "columned' and) triitnlilhiK(, Il'IIIII -(0)-( ...... ...... ... ..... .......... .. ... .. .. ........ Saddles Bridles and
  rimnlaiilly) hand HIM Block of Onld) and I'hyrlllau.' and will .,
  hla hive HANK. on a Amltlrcrlra| tnd) It I"I Ikrlr .1"-
  nave Walchiw." ., rl.II..lu..ol'. 'la ordi. ,
  1011'1,1) r ral.Ia.It"clo: and Knanuhxl Hatlanf fruni mu, aa my Furniture Chairs
  I In tho ripe '" .. t 1II11.nlllll'olIII'.v.' .li'wulrr. IVfcom I'ln' Kar Kino', NnuxlnU,Gold Vi-.t
  HAHN";S:; SADDLERYVAUE:
  J. GUILMARTIN
  L.
  & CO. :
  ."I'liMlahiln' Chalna, Flngtr/ lllnea, plain and with attla, ,
  Ni'ir, 10"kelllh" nun au fair ond bright.A rtrnrf l'ln I ,>. Hold Nock. lhlna;: I ;Kny.: ; karma, (told Pen : Drugs and Chemicals LBATIIEII TRIMCV, VAlISES. A<..,
  I 1'lory rijitcd o'er It, and Pi'uii-uI, fax-*, and Mil I and rllfvar HpecUcloa.I
  It' .la like colt IIIIOIOIITON AND IIARYA1ID.STIL: ,
  a lowly hl"Illn'.y'r.|
  .' I It linn'lull my lipa u inouii'iit, wluri'Ilia Bil vcr "Ware. COTTON FACTORS ran tin rrllnl nnnn, brIng warranted I'UUK a.d 0.1110. Navamnati, Georgia;
  I I rlinnim iiI's| had kliwid...lore" II. FIHNT IIUALITY.SulkEast MaylJ, Mi. I M.'"ly
  "1"""',., Fnrk., Inp*, Ladlpa. Napkin ICI" Hnirar. .. ..
  . i t 'I'h"11 mule a l'1nlldlct') gentle I mi'e Milliard, and" Halt III.| .'">, and Bint h..., 'I.Id:: Alnala\ t.r. nrt.Rto and narnard MATRESSES SPRING BEDS &0. -
  A""
  yirk.. Hpnnnii, 1.1'| ', la1oraand' like UaiiKiila.I .
  And i-ro II had) )inuwcd mi'r, BAVANMA1I: UROHUIA. Savannah News and Herald
  I hid lilY hiirnlnir(, I.olll.hhll{ fiiio, ino D. B. Guns }-Utl 11'100. 'IHM.lyi. ,
  tf axi par ja :n. A :ii
  U Ithln Its rightful: rent Ins (1ln'e, -. _. DAILY, TKI-WEKK1.V: AM WEEKLY
  I iV The lioaom of nil lo\rr. and IiHtols.tanitnitiid i. w. ANDERSDN. R. H. ANDERSON ii. W. ANDERSON ji, HAS! ON JI tND) AND: ) IS: CONSTANTLY KECKIVI.W; ; ( Published at

  H hat a.etlill I the tale lit' told Hiii-1' and $tuib Twist, I). U Ouna, beil' Ame A. 11. COLE. 111 Street Savannah Ga.
  I Hud bt'cti ao oft rtiM'iilut| tlinn Ilifli". Hmlth A Wowin.. (\,"'. and Cuoprr'a' ,I'lal \ COMMISSION MERCHANTS Bay ,
  Hi oIlier" lIps| r ThuiiKh! It was nld, l,,l 1"1.Bh.ii. i-nni:;:he., I'owikr t'tak.1 Oamt B fit Blcy'a D. JNO. W ANDERSON SONS & Co. HAH XIIK:
  I )J"v In lilt It not untold C'i| Wada and Man Maturlal) ofalt '

  Aa liy that :ladaoinif innniltifrfjtiitiilFIH.I 'Tallies aiitllookotCutlory SAVANNA! UA. FACTORS A FULL ASSORTM'T GOODS Largest: Circulation

  -.-.- CENERAL Hie I CIty and ('utility hut' thlNTllon GeorgIa, nml' ,)
  1C,,,, .ro' situ WiMithi'liulm'a flnn Porkft Knlvra, ttaaora COMMISSIONAND I ancxti'liMvnnni'iill:: I :: : :: murUi'nnrlfl' : I Hnrida.:: I HoNIn. ('no:-
  ) :, I Mil.Y AND 1'lIl'l'II..I.\! 1'1--" ninl HrlHMir, ('...... and Korku ')'.bl. and f>caaurt Liliri'Hl, ndvHiicct nmdi (ill ( ViiriignOnloni TO A KOUTIIK.tiY) il\ IK E'I' Una.n,( other Hnnthini' .. Slat'.. II' i I.i llii'O kuil" 1'\PElt
  Kelvin, with and without Fun ., beat Kltcbon and ADA1TKD : Savannah. ll tm. a large Curpn; of
  KCI'IMIIII( ; ill tillSulllll, Clltilll'll, tn \olo llnithui' Knives IIII'nlil. '. iiroinptly filled, at low. Forwarding\ Merchants\ Ktthri, lifivrtfrt/ Cvntriliiitan anil (!'ur>'''/ m.

  tuiilcr, ; tliu Sliuniiiin ) tOmuM, roiiiini Goods. tit lit*.
  Bill. Fancy '
  est! nuirkct rllle (Corirr Drayton & Bryan Sis,, r1IsCI.OOIILS 178 Broiigliton Street Ainuu: It. 1::<11.,0. itni <*nl W. T. 1'nolll'.ON. well
  li> tutI'tuliit'V ami. nut tit'gt't; ; Ito liillu\\iii| \"MIVI, IIHIIMI I'liir.. Porknt llonk, and Port MmiDalci MAV.A.NNAIL..GEflU IA .W known aa uiu anthnr uf "Mnj. .Jnnn Cowtahlp.I ImiKKdtior ,
  nrallklnil,, .. I hili. ,....., LiiiMnnd: Hanrrw, IMIr, Totlit -u- :' nf the .Yur ; unit lir J. L. Jonr,, fnrnicrly
  |\al'a:1'I1'1.: ; : | iVniii tin' Limi-Villo Cuiii'Iur; : Hi-tin. 1.1.| ,. I4iiaiIIrks. and Chlinnrv., Work AprIl.. ..!21!l, 1W7.. .. rmn ......... WILI.ai'11' : on CmnralMtmi. Cnttnn: t Aim Naval Hlnn-n' Editor. ':'I'i' of Hie: Ftoriillan; .ft Journal: :
  lion> W.llh,1C.k.., rbinnr ---- -- ----- i Produce :
  Ntrnp Hhavluir' Hatrititit Lumber, Ural Kutato, and MITchandlffl !St.\ Andiuw'o Hall Tho BrSlNKHN: KEPAUTMENT In tinder the OUIKPnf
  t We liiuc! licrn iiiuililc I I, I In I IiwlI itYI' II Timili', llrnxliiii:: llrcanlnu\ runitm Hand dC llamw, Ih,". *. runmiN: I, ". ruoTMANR. ,, (Nearly ojinositc' ,) Mr. TiiBoiwnK Hi.oifi. long' anil. 1 fi>nralily known, ..
  ' ?4pi, ,.. linnilniioii.. Him and tile Inpit; India tintiher And will do tIm h..ln..r, ItcK 1.lnl1nn" Knrwnnlfn., \Publisher, of Ihu Murniny Xem.
  li II1111I1111'11 t 111'1111' iShliiiiilil Ii II. FOOTMAN\ & CO.
  t tugltt ronwiti u t ""it ,ll'vtt 'try nf all d..II.lIlIlIo. with itispatch" 'to .11 American aud Kuroptau I'urtr. on
  t I not l'I'i"h'I'1I11I1::; I \ SAVANNAH, OA, The lunal faclhlh afliinjid. Curtumcra. IlKllv I pirnuuilin, ... .. fill III
  1 I'i'jtirtltM1 t they cult M tc or, I 1I111.1 as I I tity! HCiniiM'iiti !.O Watches and Jewelry- Repaired in the belt I'nii90nniiinta I and; tirdurn pullet: liii.: Trl-Witikly\ I IH.T ili"i. :: .. :::. :. .::... ft t :IHI:

  j ) tint ilu\i of Ihn rli'ctiuiirt.\ I It.I Manner. 'W"\\\'l\\" "' \!. \\Y\ Foib- 'e, IMII1. Muicli[ tiii, I ISHi. aI\\HIII: /sISVEII't Wirklv.; IHT ISKNTh milium' ,irl.ii.;; ....1 a'r ndvurtlMd..vcnlt'::1'to nf

  /: I tliey I iln lift wi"h'l" \iitc n n'iliHt; Cull. MVEItS\ & (10BMAN C omm6'60:1: \\ tVuttxX*, BRYAN, HAHTRIDOE & fcO., Itri", M. \...

  t M-ii'tiuii; till filet I I lint they: uro rt'gitttrt'i i 1 1t thiS In 'lyHO .. AND rotnmlsslon Ulertbants and Brokers! .,d:1O: tfj] Keillor: MASON and Protirl.li.r.WM.KNABE&CO. .

  t \\-ill I nut" t.i iuttpvl I tlicin 1 !tl': tli"t I It. I Hut IlwlIl.dl -- Stock and Broken. NO. 103 BAY-ST., SAVANNAH, fiA.CONKKINMKNTSOK'COTTON BOLSHAW & SILVA

  I they I ini igltt ik'clinr, I for iviiDinm Mil- (: I (), w scorrTco Exchange ,
  AND riumiuK
  Ih.--PldttI1on1 an
  (
  .t couch Hah
  'upe, Mip Knhl
  \. i lii'-tury tlicnisehit.*, to vote, utguiult4t craliam' A boo "... .tiwi.'pL H. kay, Hontiin; ; haw | :( nt .liKlralint ,
  ( 'i itt uuutii 11, \IIIHlitlltillllK HO i iiiiul IlIlillllulI!$ COTTON( FACTORSOoiiiinissioii ye!:..Wallaco,, :, IW1T..4(!ct.,.nn.ht UawljMACHINERY nrk. Tallahami r CoIL, and J. T.fi.rw.nl.UBuKrAHUwlll. If tI..i"d) act .. our. Agent In IMI'OIITERS ANI> HEAI.KUS) : I IN'

  I oiircwi\'(> niiplit do jirittcnttHltlit'ln 1 II ''nI ?I., II.I 1"61. Mawty
  | | \ ANn _.- ..- MANUFACTCKEHS" : : ( OF
  I I fur "t'if: Iit'itttiiui (hut I they \\'11111,1I' A. II. t.llAMIMON.CHAMPION. UP-V. V. FIIKtMAI\
  f Merchants . .. . . .
  . ()
  , 1 retail; !I.it MM u iniiltiT t of > ittil I I'iniito ii ul'I II 111'1'. CROCKERY CHINA

  t I Ixitli, I tliuniHt'Ivrt' and I their Mitti'K; In TALLAHASSEE afflE

  vole 1111'11I1111\\,11, ninl tile)' \\\oil(. l In) ill i II FLQRIOA. & FREEMAN, Grand, Square anflWi"ft'TJ

  .4_ I position, t I to do, it. Hut I it' t they Iiail.I lioi'f"Mcruil it ; J.i nut; I.MII.I.WIItIJl.:( w McoTT.rin, N. "Tr.Y. I l II. II.II. HOIMIKWS.rtlOfcE\ N.Y.N.V. Stationary Steam Engines. Kerosene l Oil

  ;! ,I ninl I t tliimitatc IIl'lhiilA I I i i ::; hlmiili I WhOLESALEGROCERS CiJlaHS-WrtiT.; uiis, ,
  "\\ril-l'. adtanrn on and ahlp I'ntlnn: In U "nxnJ, New HAW MILLS GRIST:! MILL :P I 3i I C4 H T <
  In1 ii'iscntud, liow tIi wlIlIl.I'IIJ'
  ( ( ) -'' I tin I> Ynrk, New drhan., or""..lIlInh. July 17-lf
  l>I liiiiliK'Kxuiii i ? | "IIII.IiI.whi.h| i liml niailt: -_. _- COTTON GINS AND:\ \

  t tlii'in jHiliticul t'liiiui'liii tutu\ .th'1it1ttI| \ Liquors and Tobacco. Wood-Working Machinery .1--

  I thrill of!the! ability, III "I I' lw, II lilow ill IC.\N\J\\ IIOU8E FUHJ\181IIN{ J GOODS Piano Fortes.

  '- I k'I t'ttt'c or I I ut'ir, mo tnt l wicroil: I t'gI I t4. !Ki p B SA W'e. DELTiNO. ',

  one uoiiM t'iiy llieir (t't1iIigrt"IhlI. nou 1' Wlitki-y AND
  Alrienltnrallaebin Fire.Proof safes &e .
  mill.I tIit'i 11I1,1"1'11111'" wake arlot (Ih"' Air, -.- --
  i I '' one >"I|> liS; 'j'. .JPLL\N AND) WiYAX STEETS,

  ",\11I1'11111.\'," I'".".r, zx. \/i.: vivxinei'/ : :L'rVi': 11

  \v\ 1.1:1.0011:
  -.----- cai.laalTlo ,
  t'ticatiig Totvtn.tuiuiiking ( I Itclntvaliil.iker St. uinl thu Marki't',)

  W 11.\1' i H: Nor. ( 'nviHY.--It I iri, nohiirity '&'otao'i'u' and) Clgnrn: Portable Steam Engines DEALERS

  to ; \'tj II I to ( lie.. i.t l't't't! No. 350 West Baltimore Street
  r I jn'iniv Mim .
  bill. iw :i; "*iliu K KKAIiroKD. .?.. SAVA\\AII <1ItGIt.; i ; ) { C
  nieilieunt I I \\liolii u Untiling) I I irt kliotvnwhile i, --- -. -- --.. .

  ,u \ut,! 11Il1! luith I u I iHHir man I out I.I' Carriage Makers Comer Bay and Drayton Streets NEAR EL'TAW, JIAM'lMOItK.{ :

  *.. t.iItiiIiiyutleltt| | tor u lIIi- l'I'ulll11illll', \ It i is, May?, '117. St-Hxvlv
  r'1AN K1N1 II" .
  "
  Klma 8WkM. BbalU Scat
  t |
  -- -
  not clmrity to lic'iit ilo\vnu hcanihtivK-t t<. \ I tIcks. I'lilnit aud Enameled Leather;; er HAVANNAH:! GEOKUIA.(

  ; ftir\atioii-irieu u | \ ; to let her hit in >\'ueluthin t UI)' "klinl' ', ,1u'IlUk fur I.nlu.n,1\ / RnimclixtCliith SANDKRSOX) : : ) & A\'IKK1NSX) PIIKSK: INSTRUMENTS: liavu l-i'n lirforc,
  in nil .kliuli. (I'nrrlncv llnltn\ of c'ert .ini. at
  ;
  I
  ;; wwilijj all liiy ; to ilinltu't fiiin rlKDt'8.! Much 1, 1N07. 'Uawfiia WHOLESALEDRY' Hie 1'ulilic for nearly Thirty VeaiN. nmluiiuu ,
  _.. ilK".""" I IN tbiirtxcilk'nt-cnliinuiithiintid, .
  p I lal'ilil'lIl" \ \renitiiielMtlon& it' thu Ktornilel.iyn I March I IX, list?. IllIoIiU. -- -- -- ... an uu"ul'.b..tIlore.tillllllcne.
  Llch |I"UIIUUUCCI them iiiii'iiuli'il.''
  _. OOD1n:11.: i.on. |
  $: :, lier \iiromjit\ iii-mal. It I U, not \\ -\\. VV.. c \\\ -\\ Tbi.lr
  : p
  r t.llIlIil.10. ttiko; a |MMH' relative into youi Henry Hicks GOODS TONE

  ]; I'.i mi IIy I niiike IHT clave to nil \'oiirliiinnanil ; 14 NOW I-EKMANKNTI-V I.OCATK.D out t.... WUJ@@IMS&. $.\ ) ) HA KHWA: ) IIK: :,

  J,' : I taunt' her "Ulltllllllll1'Ith, her" t-itit.'itiiin. I It I it charity Jilt, iinil Pilncuial|, | I'tiiin'li. Ida old frlunda are ... I .\M1.MI. HIMthUP' qnullty 'los II ell in crtnt |iuiit} of liitunutlun, unduwuiui ,
  I t t not : i cured thai hu will glt. ntlnfiifllnn in anv kind of -u--: : LATHROP &. CO. ,* throughout the entire stale' 'llalr
  II 1 I 111111 u i I I I II in 1111 out into thu tttrcct" with'his, Kurk'' In Ilia Ht.ACKSMlTHIMi: LINE-tt |>nlriuR I

  I Ii I ii; ', i liecaiiso liu rum lot jiav' liin rent.. Wagons to, Inaiire Cutrvteges aulUrnrllun| Buinflra"'In,a Ac.FA'IK: \ *RIAL.,.. All bKiintit .. I Having arnoiialed. ajywir with lk. tim .f 139 and 141 Congress Streets Maiiiitartiirt'd( lA-ather Work.K TOTJO33CU

  J h Il I i U not dUII'il.tu. exact t the t iiteniiosi Jan. ail, IHtiT. :."5iiwly Four tit Thirty-Five1 Jloreo Power. I I'liant und ,'I..lIe. mul tutlrcly frcv tuiin. tinntlllin '
  ---- Davant & ( _sl' stile Mnrkft HtI iiurv,) -. liiiind .
  I'.ii: ii huutg rroin the wid.all1' Wapples | K lii u many ruinu In
  orphan.- nA.MS'DAOON
  ,
  I
  SIDES &0. :SAVANNAH; UKOKOIA .1
  I It t H nut chanty to give with II himcrlliiiii.i CUKKU: HAMS COTTON CINS. I SAVANNAH, (Ii JKOKOIA.; ( ( J "Workiuansliipthey

  <' : air und ) putrona) .an if ( I ioil l hat Cotton factors ) ASK! TIlE ATTENTION! nf ,,
  " Sl'UAIt Mctarlh, HIMKB. Taylor, flmtlturn, Eaylu Amiriiaa' "VUCI.I an1 iint'iL'tllL-d usliig vision but the loot
  made. you I the rich man, ot different l lila x1'hnii uui 11101.... Cruv.'u.; and tindilur CiMlun Uia., with KacluD.or I :: I boneposer. : ; ; I,, .XayJI, ti7.. SStvlyi _. seasoned uuitcrlal! -the large capital| vinployi-d"cry III

  t the hhi\tiriii' jvcipieiit, whoso only Mi,.rt Poik. T. L KINSEY & CO. ftrwartiii & General Cumin! lerciiantsIttdULB Merchants and Planters, j I i ---- -- -- -- -- our linini'uae btulnau stixk enabling lumber u,.A.C.to: ,"keep'on Iinnd continually uu

  . crime is that ho! 1 in |1'"r. It 1 i-t nut charity' 1..1.1'1......., SKI d .u\\t Jon> '. RIsKs, Bay ...., Havamiah'(is, REMOVED.Tin All our Square I'lauiM butt our New lintiruvtd
  to IK' an t."t"I'IIoIII'I'II"t though yui -__ __ _. __..u _ Savannah. Q-eor.la. to ChoIr l.iriu; stock'' of (mining male, and the ARratlij Trible.
  Imhiii llntlrr.Mm We would call ",Il'd.1 utteutioutu our lute Imrinivciiieiita -
  licfluwuiir. ahiH: liyCliu I thu.illitaitils.. A. RESOHER & CO. mimtnilly solIcIt S shies a* si, frirnda -- -- in
  kun I and, I odndi fur pete byI..h I
  --- -- Per c the UM twenty ; ara I hay* lrmniiraanl FALL AND WINTER GOODS(
  In tilauUng. and. atlllw 1 CoCUm. M wall. a. MtrrtandlM '
  ) :m:. ar.wiun K uu vnronu JH. iui'lclt.ipiii'tl; haii': rciuovnl toIGV Grand Pianos
  nut HfKNTKu Iicvt ix'iiiedv In. > and any ba ueaa entrusted to aw kand.. ciiarjr :Spare Ms(
  -- -- is.nle Cuituu vr other Mnnbandla, In be lot IsO?. hi ,
  ouuicd ritnlembir! !
  fur luiriis, III any htiijrc, i ii. a Mrtnij) } M'\1nlii.ii \1- Canned Goods. '
  IMPORTERS :
  AND DEALERS IN BASTREET
  of, HpMim'i-alti I iu :Forwarding or Commission, PATENTED Al'OtST: ; Hra, ,.
  water. The /iipnt ."ti&'igil::; UII.I l Juuntio fir) }' (><"'us. IhW"

  J ii it'atii.ij oncu relieves pain and I liealni I.I I. lj1 KS1I 1'OlATOElt.l..clll. will mrrtwiih praMBliwM and ."..... "''lIIl'II', Mi'iiV mul Cluldri'iiV 1 limits. lure Ibiy will umtlnua to tarry on the WhIch brings the I'luiiu nircr irV( <.tlun than bu

  I takci \placu; with iiiarvi-loiiH i'uij\,il,I lil\'. Corn t'IHU med hiatus, FOREIGN KaeI..IMI'. IlUd Hh...."' iiutl Kciuly Male Clothing. yet been uttulued.

  Our) |litiMsitult' | c\H,ru'iii'U' fnrniplie.s. aev- ... .. and AMERICAN ,. J. DICXISON. l 1).lIIl..II.. at FlIl'Il.r.PI'
  | rre li IS. b. krr.h Pin. Applra, Hellrj.ia: "I'b General Every Piano. Warranted for Fire l>ars.
  cial I t iiirl.ince!. reinakalilc/ ,. ciii'es fruiuthe P R. An.r th. lost. ..I ".....ot.1 will ban a knnM a IIIWIItin huul.: Commission! Business
  hli.h. ,Piari, hnohQulmtt.drifn runandlufnf Hix lrlBja: >drurtiaidilia tr.| t. J, U Sole Wholesale
  I apicution] |! ot'lhi't I: ready ivmitly. It-II --- Hnlit* 7-S Brown bliirlinp.1 :: ,, Agency for CARHAHT NEfHAM'S -
  _... .. ; Celibrattu PiBUiK
  1I110.U and Lin: Kill
  tJ. *' 1>vi.tvr*. ---- -- -- I II.J"
  AND
  --- --- -- DRY GOODS t. T. WHiTtoiiB. r r uuiinuNWUITCOMR % !
  I lol.htmist' .'.."11"..., for ..I"! brMai .. .. .. HAlUIIIIUt'II"W 1. KNABE &:; CO,
  :Some; of the churcheK in Kii: ;.:l.uid I /are Slrint-il' uml White OMiubuigs) ; C brie liar) will\ .Iii. 11 1. un hand large uiilU.| of No Itt. West Baltimora Btrret.
  tl'\ ill '\ierinieiit which h III. I-".;. :r.uom r nHuir<>Ri' J* & { Cotton YIU1I4 iVr.Ourictail 11 nrar Entaw, Bulllmnrri .
  tg; mi ] : I to KIV: I tint -I. __ HK1MN ,
  lri-l: i h'tr\ roiiMilt'i.itioii. I in t tliiscoiinliv. I i i I- TOOL ANII: 1IVRU.UksT ('('( MK8, SHAWLS, ..to.Om.Ktlu.lr PAINTS, i OILs.) Ai>.a..J. 44.i.wIy
  .OI.II..a CtlUM IaIlofl ( ) : I I Il t U 1 that of cnfly' inoniiitifi 1'\ ire l.llSHkS limm.: aluat.ulllu-.
  ; .l Mali* I'In..'..>, ul... kti, : \ ANt POOLE
  nn' thu Salilmth dtifiitj,' the Mimmcrnn \ I IIp| Puijti.hi: llairv "k.*.)..t*on. .1...,..... lie, \\ (VVt \\ \ j>Ietiin' all itlirsiiirliiv.I ; 1\ I"I/ l.irjjo WOOLEN WASTE & lIUNT,

  nit hn, and the iv-siilN are aid I t to In. 1'''".'. unit Alf. .,...y.un I.... A. .... ttl'ILLKK HtlM k of II &.e., iVc, iVt) BALTI1.4:0BE": :

  hifjldyTwo tucourtigitig.. April' 5. Ivil. Miwly) brR and local .iltHlnl, I atiMl, In CROCERIES, &.C. -0-
  --- -_ .u- I --------- ) tUeSM1LLKST Mtl'ABTIIVH IMPROVED Euigh li-h ('ililiets! uml IIii: ;.:.s Thy. are 01.| .. AjjeuU' for i 1t.'XTF.u.rtRERt! fll"

  Yeast Powders Mustard &c. Oil) Cl.itliNViinliiv I : I'ORT.lIl.F.NH! STATIO.VAin; '
  liouis n'itiiitg; ot u giawl| IUWKJIJIHT : I
  SULK UK PKOFIT.No O OTTO 1ST GINS XIttDtjt'iICotton
  \ Slii'i, l.n i-t'uil.iiiis & "
  ; >, ( j
  U TKAi-T \\'IHII":
  | UK ]liritittnhiltt 111"i.\ lioiii Murk \ I STEAM ENGINES
  I IIIIASD UR roWCB-TIIK BEST IN IKE
  out of twd,,'. 1 lie ,lUniK-r mid lliu ]>rnllllll .1 }I".oot. 13 fianurd-St., Cor. Coogresa Lane, : :'r- I lrI'r.. fn' 'iii 1'l.iiitcrii. will 'l"- 1 Wool, AND BOILERS

  I I dl'illor\ llJlllllI.V hlllllllil lllldl'IVtHll.I Io.'UII NO 173 BAY STREET t.t'in' -itviil| : iittftitioii, mill at low ,
  -I
  tllC Illill: 'kl'tb. KolllCtillllU\ til kllow tiling t AVANNAII, 11EOKU1AMaribi : 8'\\" N.'U. IEuI.IA.; : JII.i..,.... HayandMoss .O TEAM Fire Engines, Letl!I'. Patent Amerkan.
  tliu111110. to &|IuNI.-_ \' J": llal.lua, Presses l'uhlc Turbine W4Ur-Whuil, Haw W Ilia. MlniiiH
  Ih. its earn 1 S7 33nI t.uiTi Uiu.liiiii.ry, Purtublu Huberts'"
  MlU'tb I% 17 3A." ly Jum-17, I"tl t7.STAKU.V. tIo": lUlu OrUt MUU
  Purr
  11"/1111" KiKulatnr, Flouring Mill )I.cbitn"illa"iulf./ .
  Candy.Nut. ... .. it.i'ix. mtiu luia. ---------- --- -- --- ----- --. \\ bi.b uy ",,11.1 Mauiirailun.r'a; ..... I'ulU-j.nuJ Liiuirer.. .
  ---- -- '.. . .. .. A. J MILL$*. CP.. .IIILU.. flu .11.. we.. ..'...n. .. ucutn. Bend lust Cin'uUn;" by moll.
  nl..III'I..h'rMII'II.I : ) I" 'J'I,", \\ h"I"il'\! (' !'Io'kl... AlL .1:>D 1-:\ \tI"1K: TilE PIIKSSKX. 4h'rUhtl\. Hb7.. -idolllly

  in "taking, N'.tIIt'IIIIII) };,' I lint 1111\ e lulIl: l Jrllle,, AUSTIN & ELLIS, A. J, MILLER; & CO., KOHKUTS: : W, ht>|w to .....c Ve .5 ontiimaiKC of the Trade ---- ---- ------ ---- .- -

  ; I I lli.-ir I IMI.-IIUI. -tl ,,, 1'1.' ..n' hI i lt', i"'Ii- Inrnitrly iitcndid. :SOAP: hTABCH &0.
  I.a\'c "uli mill kintla t.latui, Kiln !. Shipping and COilhifliSsiollMERCIATTS
  and v I. fui M byM Furniture Warehouse
  i.tHlniliirv. no\v it -hil'lo!| | (Ml i tu t lliciu I I GEN'LCONH'NHERGHANTIJ WM. D. R.
  .r a fnh. 17 ;fiwn E. IuIuiEltRh .I... MILLAR &; CO., 8"ilia"
  ill Mllilll I l, '1\1".1! ill I"I' *
  "X". ''"'' s inva -' -- i II.
  4 I't' rh't, Ikitir nn'lifli.. i, 138 Broui hton-St, Ii7 nu' >TItKET.: : S\V\N, OA I.i .

  j -.-... Blacksmithing. SAVANNAH UKOHOIA.71LI. : hAVA.NNAH, GEtJRl4.Pirtb : J-AVANSAH. calllll.'I'ul. ; : ; \. i July ,,, hIlT 5..v-ku ap lF .'as4les.

  V f TJj JI'UII.I I jury ut' Allwiiv.\ X. Y.. i 'I'hhE I MJt.Ks'itiXEU.nitilul: ; \ | .fur i....l Mtrou-" 15, P517. 5.wIvS. _.. I'.uk, 1..oIa.Wa.Joia. .
  ( I acm. tut, la Inloria the public that the KLAl KI'M F. l JOTCHEL! 4
  1. Lad iiidM-tiil (it-it ( L'i.irge \\. < VJi' f<'r \1'1 I 111 1I1..I. llEb5: l III all it. ...,\\uuo Lnuiilu, \\ UKIlV.St.'U: ,'n iou.ljuiuiula (fi. HAYNKStb nilOTHKU '' : CO. i.oL!.
  V > <>t Cuttuaj nlhir sale for :Mcearp. W. L MitUti r .t t'u. .
  ,,1111 In- ,'ar.i,'" at tlui. Hid fuud of II. B. Iti,.. vt prudBtti. how here urur :
  '\ tinier in t tho iirt-t lll,;rt.'l', fur\ killinj/ uiiiU'r Ihf. .uin'ruiU'iiili-'ULti uu of dnnvlUu\ $Sheiiuard.. .Lliiuifut$ tu our Nuniicrn or Eunnt. toriw Now \urk Line H bailing > _IA. Cotton Factors and Commission Merchants I :M&tcbs.i ud )tasui'. RI.CIIAi... (. GtaIe bl

  fOU, llarrii' JJiitk] 1& t\:1\ tItys; ";':". ("latter "ktio' "P'". "LII;.") .bo .hnpc" b' $pruuiplHIM IM.nd.t3t.Man hi. tKiT. V\c\\ vu\ Co\\\. \n \\.\\\\\*\ Ul"'hlad\loe.. oa CDBbiguiiuuU vt iiHton andtiiIot iLma IS, ''''.''T.-r.... R. BlUDKoKD. Ja.I .
  ( uuU the nuuhly. uf Ph. work, tu uitrlt S abantil __ I. __ __ _SJ_.I_lj __ I'n>oluu. C a I''YOIUIi .TItIET. NEIV ULLLt.MITcBL ... --- ..
  -- --- -
  f -
  t, --_ Ibi |uilili-| I..troualTuroaa, CASH us dill*' -H AND mUOLKSAlJt OEALEIW IN J'.rluular atltutiuu clu-u to .'lII'\b_ ul urrlUa
  ) j hilvJookijjy to rj ul| ork, uf't tbueuil ul ever: luuutb nuuc.PL.SII'I r..pi.'C lor.Uut." FeedwiWd lof Mauutu-tan-re. Ar.Miubl : FARLEY a: CO. I Tobacco.
  A iit'gru jrirj in Clutttiiiioofju: \\ Eo.I.. ITTo.Juu > lain : Iiu7. 8i: .lyHA8 .
  ; wiino ruUrtJi{ } for mpfound -, -'tt. IN,? :2l..1y : !.Fluur. ExU" I'lunr. Buperitet! \ )1.,1'I I libpubCU | balt1 ---- -- -- -- -- .- -- ---- IHXES 5ij: Clrgtu, Tubaseu
  J I' *Miiiii# ___. '__ <.uv dauaiurMlflA I> : unf! Produce CDmm nioD! aui Forrariui I Mcrthants t
  a ilianiond ring.IJwtorf4 VOHTEl &c Ki ItI'IJIUurke & l abou, I I SP1 LLElt I ltubvfbunoUng till
  ALE : .1. F. I SPU-tEB
  AI i :: 4oiru the! tliu day DUdv arnnctniinta I'j vkli !h see FLA.
  ; : -- JEt'FHU.tJLE.; Muir' d..,. Mun't do, Voiio- -. --- 42b's1)7an4ctRkIiEB Oil* uUb ..aJI'J' u* '" M n 11.1I alai). U >u|1'11| I I' lla.a.mt .. m .'urj,-. aud' U f lav A I'crkw' .'...Ior, "laat* ') n..l IU ....- ;- _.. without Vt5&kk1IZ W.ohc"Xnrn.,, 1'k... Ill "W "oh II''''' in limp -ulud. and drrittr 'oThwv
  ( ) ) h.lr'S1,1 ,.'",\ pit 1'I 1 1l C. J. MUHHEaiYir, I IIi l"LJ. .
  Joaid to lie j'n &ring. It I Iht' ooni'1iitiig 111"iM.rehl the nIP.ALn'il "\bW..E: OA.
  .\I.ril.', 11tII? 1v.w1ya : :\ lM) g'icv .. l '.. l I....;. I i.- > it I "l. F'-'iiLe -.. ,, \ ErD'u IIF PIINAD t.oItSAoIEST.J"B\
  S
  America. vi I. ... .. .
  ( tiJ ly 4 l'I\lSTIS.! 'AII, -........ If 'hI........
  1' v' 4-
  ( ,.r J

  .,...,

  .
  -, .... ."-. .
  i
  c < _
  .. :. -
  ; i. _
  !! .: .
  ""
  _-:.J. _