<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00037
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: June 20, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00037
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
.
\ .. .
--- ---- -- --- ,
--- --
rfr

I THE 'FALLAIIASSEE SENTINEL.III'; :- ; I!

.
I -.00_ -

BY J.: BERHIEN OLIVER. : '('A \ 11.\I I sEE' ., : : :
., JUNE I :20 187.(; NEW SKI? I IKS.. VOL.( ) i..No.: j'j.;'


.
--- -- -- -
.
-
-
----
-- --- -- -- --

The Sentinel. Sen1i- \V I ii,. l.inli.\ I. on,.ml timilu'i-\\liiir ll s I. i'wfrcsfonalMCQUEEN\ \ ,m\\$ &r. 5\dvcvt\ \ torment \nn'\ttf. &r.POD. -: -
:pitcII \ : irmnl1J\tlft)
eckly. Mi, i.i.;" 1 lit. ,,ii: 'tin P hunt |ni -. 'Inn,, 'I, .,itI. .1I c tr"U1sr.ipt :

I I.: Ill ,n.l, --ml! In-n, 111 I "" ott, lint. mi. ,.Idl.*
l'III\.I'JI :\Im.\Y": \\0 Tlin in" 't i his I' Mill on "" i> "iiM-n' --:0..

ADVERTISING- -- -- HATES Wlllli* "ulu.llklllll I Iriililit.ut HlllllK till.InTli.il*vi> to :.Ul.illni.(Nl,.tVil"1111 I |..".Inlitanl .'. MCINTOSH, THE CITY HOTELoriXWITETHFrVHTtil. & GB OOi r ia & 81l3S3e8 B I ''Change of Schedule'

or THESEMIWEEKLY : / Ktvfliy"Im"I ,,1" ,11..1' "p ilim ..11'11"i ATTORNEY AT LAW, !

& lor l.livh l t..1 l nnfrif"iti: '- il f''fl/-. i
t.r 1I' r I.III.oE : KI.OUIDAi"t R.n11ronc1.s.l.ihil .
SENTINEL i I Al t tIp,' 'Inn- nl' tin IrMi ..lInI'IT! l Ci.vlit, .. ,o..

; ... I, :. ...i nl 141, IN) ,."III.|, nmlit.l' ,.. ini.rb. / i iv fitr' iMPtNr" I it"iM i( it'iMitM. it' tilt ..w 11

'ALL'Atjsr.l'! :, ztuts.>! ,' I. .-,"..11 lulu tutu Uif lit-lnium. DM ilnnl.l liinil.vMl .>. ->,lalMAIM'. iniml l rrv-llr.'la i w of ll.r I'uurl| ntu-tv I lurrti ,;< :TALLAHASSEE. FLORIDA, :: : ;-1'T1.,1'l'l..Ii: ; If . .

"".>,,,"nrr I ililMlllluil,, Hue.' .II' haitRnt( 1"'rI, ..u.I I III I lO'tlIit| 1 l.rtlltj 'I ps .1 i ,nlmril *."II''10 111,111Km M liu, > tvt; ll"...ii,, I ;
utrUiir, | **, !. .".. lIuu.. I IBi f IIIautt, -.1] Oi tn. '" i mil. \I It. "I"| ,. ,11"1"I J | |I,"fHi BY J. L. McGUFFIN..I' ,S*'_ V .iJLU _W I
'
IH,. t InMrllolI', i Won .J. N.tilli ,',"hlh.II"hl'I, p lit.fl. 1< t KIT 7jj. .
.IwlI
*iiiair.| II lOTftlhuia' 4 W lib I lit' Itiiliti-ii.uiliti/ t 4tt .1"i'.l) Mr t, I lt.it, 'i-.. t Unit in"iMtlnkj A. C. WHITNER : ', i "i i ili. II.!. iliii..rm.tl, >rililltin'1i'-nillr| CHANGE OF SCHEDULE ; "
I' ( ( hibotilli! tat MIiiuial'li. iouiii.1 I .,"oJ,| litiM-l, i.1", |.irh.iiln' llni, hi- .llllmti*..l'.llii,>'lila .
', t 'iT.ii.sn: I i.\\v. MM-HON I' nnV ,.\ 'I..HIMII' llie si l>n>i |. .. u< ,,(ill To hi. ftluniln, ami. ar .
4 I Largest CircnlatioB in me and State.HIMIK nltl .\l hllonifllluil' unttKI hptit| ill "nlilir .. AM AKTKIt AI'llll. nil>ntllri i. .. II. ,., -
,
i" Count
: ? \\1..10.' | 1 1 II p ill, till lOlnl-tll Ih,' flltllMu ".minium II i I. n.i.llin. i In -Mltllilln* 'hut In nil ON) u a.Si.5,rTlirVKAV ,
.
,ordt&IrS. 8'IS 8 8 g. I jj lint': msn nf Ih,,' Tnliiini1tih. pu" n (-|,, t I. :1. i.ni, .v iw it lit 1..1'. rminnlnlitnn.' 111.1, .tr-int-i-pi h>* w.rtinl. ai, that ll.ill ll.w.l-m, .v !I.' VIKIII.Mi ',,''oo I I. II.' ..1 I it
MI' ,. ihiMikl' hr HiHt Itt tii-iki | hriiiltnii.,' .'<. tiftini.ti, | tin- ".1 .,. : : : : : : I ii |'il-Tlln.iw: 1..11"I hmlnln ., ,. "
.
'O b" |
,. I I i \\P JOII : : I IK lii.iil! 08.,,. Mi.l. it lll Iou nnni.li 1 *t anji hour In | "' "Itg Hi. I'I.hi P 'IE.M( lItIcPA.'rcrL:
l'II\rl\ if it' nml i.'i.K ilo ,11 titi.t (liar ill ,.ttiitiuiiiiTil. I NOTICE.Ui'l ,,,111 tin 1",'h I'. TlwiTlta'FINK him, KI tln-lr 1 slim ri'tlmi ,

.1"1", I! '; iliiilfi. I' 18 l'I 4iiftl'i III; III .Nt ;11II -. 10VII 10'' .,Itthl-, t.i ,itJt.p" : |1" ''"f"1. lib., t louii.cni/inii Hl.liuii. \ iu (tin-,- .ilUIII'1I lii-loit, $ iiinrui'i l.-vv ",1,' I\\111'1.1'\1! \ 'tI> IIKCNIMiN, ,mi't riUI.IMT AMI. All ,',..,|"If', '"' ,thti't, 't.tSo" .f.t ; : ,
,
: I in MI I.I wi, ml m. i$l ln *p HI IIII" I.1.1 Itig |Ii-' n ", 11,1 u I.UKI' .I"lliI'. .'I'Miilin.'iitI iI hiiiii' tIp lit' tli.t! 1 'i--Hihil.il 1 In un i.rnrl I I. r lit ni.ill., .lur BAH ROOM. I.MIW .
it ,' tit, at, 44, mM.. tMl ITI P'II"' | mill I'aftl", | |wn-it hirtrrnliII > tint' mnn n'tnirttit liiiiiii'li( t tin-inrritiil' ri-inxt| Hill fin, tin. MIIIIIIH' \Ilinlilnnt, iii'i'iblli' llii'kin'iI | ,a ;- UniiifrfttlVl HI l'slilii.p.u' i.at! A .M. (c..i..| I i. M r. coxiriTI'i) : !: :;.
". 14 I -Ml I M' M in TO nM1 M W..1"\ nl'Milt, It rnlillli, 'tin-; cl.-lninl. ..1iu; pita illnir o''.it mi*, lull In Hi. 11,0,1. nln 'Ibrtn Lli-min-rnn hofonml Tul? ., ,. "
u ; H l i l 14 | III! 46,! .' n W' III'|, 8'' l<" .) kind' of.Ton. rltl'h mi ,,* Epnt.it' ?,?,' ti rniat hulln, 'In Ib,' ft"'ill-Kills" ".Ino,' nl Iln l'liilini.hirnf | II l\M! '"|.VII. M I II ihriniiilnnrthui, : (HIIII| |rr|; i i.. i ii I h:!slqsn a l>wi>. "Welrl ... Iuitiil-t.hii'ltlrt' II III )ii.II' t 1"> .. -
''J: Cjiul., IIi ito| WI, Wll 11.1 IIS I I" IKI1 I ITI lii, \ I tin I, iiiutliirii! t filutii- : In ,. lit '' '- JilnrHI ly 11... .
1 llif Trilt"tIi) MH.IWMI I i' M
un u
rut anM HH Itll I 1110 I 1:1'1 1"1" ">l *M'' tMl1 t'IIIII. llu-l.bUII"I\1 Iattt itt ninl in.it \InHi.p .' / //MtMHiN{ M |II.I I 'I "' i "I I. ,,l III, toil-I'l I I 'u' ,M I III. 'iv
\p.. ,I ,. ,Ik-, 1131 I 117 !:J!? _tm_,.-.' rwI :'t-Jft,: I."I.I. )! 1'..". ... tulithJU, Hill UL "i it.li, tw t'tlMItiiiiinlni' | iI inli\,, Mil, 'il- \\iil', i I'-|1'.1, I IK \i.a. tl, !I"<.. M:: *>\ tl,1AM l.n Artlii'iillJlkii' I lllink: Cll nVl Mil', I I ,: 'i,,,;p, :,m "nut-Hi ,,:,,l ill, \iilin-ilai,
> ,
1..111 hI"I.r Hill, ll.iULUl, ,..r. Nwl. _, llMllr, Mi, IM-.K iittiitni-iiil llir. nil I uf Ml In-iIi" } ; WAKULLA HOTEL rtl\l Hi, .NK.iiuinli. linl \ MniRHIIIT iii,,.'itt-i" i i i I'I" t i i III hi.-"I',.MUI.. ,.. Illl III, I..|,,r |hip."| .1011I.] "I'll")hip'| r
I II. ihoC noun" arc Mir LuwtuT AM I'BM p>. in iiMiiiv In ,'Io"\H him I'rinu II i inittni'' 'tit IV T. :MAdMKK.I'lliillMY i i : r M ,- : r..r ll.t.n. ', i.iTii.iIni. m n .
(lit ek', Hluiik* 'I| nil I klu? I-, Unit. K ,', ii| |to, HII1- nn II' ill l \\ .:" ,[.,, ? I'| M\
X.lt.TlliH'm'nH' immcomiHtiiM ky Ihf t'*m will n,1 tthlrll llll hl III h." lllul.l; 1 luilC \lltilimil1ATIil. l.u't Sal "I" I II Ilwi I hi"' .", 'I I I. r"llIlk .
( 'I/ ti.-
\ ll.>, In. 'r rill'' I""'i,1'1".11 '. tI "I'vi
l Hnnln.-, ,, 1'inli, l'uniiili'l. | \ M.WM "till irl ItHI IN I IHS .
l.di"l.; u",1III'1' | :NI.AIjI'll : ," II. I I' .,
., ntUiiUuii. / ;: : rili ,
"
'h. : a \ I Hit.: I 1'III ill,,I---. Hi-rill' untilIII' I Mill.I Hint a I v.' Mitniiimti, '.'ti! }I'1 ,1'In-Iln, ,rtiliw. .1 "phi"'IiIIo Mi.
i-nili.nl d.iri nut tlic uniiilicr, in- Bill !*. Ac .\1 orili-r Uc ,nttoiuUd ti wilhJNiatiti Intuit lit.' Vilt \ i ,11. i n.ti"11 I "rlilltHli 1, tn',". ,1111"1 LIII
I rih.- nii'iif' J ciiTn wil II I i i- |1.10-| '-.itit ,ilini.l UH-., IIIIUI"I,1, ,. : II''oJ" I' in.itii, 'mat\ tr 1 lIy \i \ 11,1\ i ii!i.rth ir*
-
IK? Iinecd l lew numlr uf |, i-; M 1'1.1'111'1l'lmw I ( I: ( .. l I.itx I."" lIst -< |III| H%"
., I It.HI| unlrml, II "lll $ h'- ti' htitn.iti lid In "-ronti'iu'l.ili-" | ,- ;,itt'1 .'. kill.I. I haiti. M,uliMiit, Iii" .l'i h4..1.\0 I'III

1 1 nil.tNu>. .-. . lit-.-, |PIt Itt|hili'il' In tin lii-tii-r" l.'i'lnm nl' hninniiiI M. i I' 1'1'1 mtirmir, HI -. \I'' ,lvmn V.mll..rlln ,.Hi I *it ,t' M I Ihu, ., I I II \II\KN;
111 bf nilfrl.'lai>4 for ,pnynitiit I ."Jiltiii I .ilnl -t.hitCul \ril\iiil1itlliilii. ...".. .1 I'it, '. ,,,, .t ia IiI
|riiHKiilliHiii| ? 'flP'IWNIl four1 .mirt (K\v I 1..1",1., |. | ) ( jilt lit tIlll"M ill (tlir, i i "I| ,-iuilin "" ,. I .1 I 1.111.1tI11'1'- A I IiicH'KiM"
i I I .
U.n.'Tiil.ln.; '
I If
VIINIT fir.4 Vrfltf'Iflg.I hlIt" .1. Ihi'Jinrtliii, FLORIDA K.n ? 'I I I t : ,t ,nun i ,
; 1'iiU'i RRINT ntei'4 In llil_ |itti I' j"oIllItt'lIt "I i t t! 'lIlt'" nn NEWPORT run 1I;
mi*or I Inn cnplm. nnljr nf the |i''r| n III hf mil t. ..). 11110', O'k, sit \ ,' ?1"1 i NnrkMnmll lilt tiling PAPY & WESTCOTT, l 1.\.1 ijuliii ) ''II.I ,1,1 I',1,111:,I*,'MOM, ,, '111 'IKmik\s Mil I I \M I t :KlHlKl.liIktan lllilltllKli;: ,:! ;

""I.'". ""I.-. in tntmUI, | ai-1-"'"'! 'h. I"1' mulnirT !II I "" ,fIlhK'nirft. 1,1 itrtunih.'iili.iu1 ('amil Cheer I.' \1. Mr Hrrrliv. V.m II-IM* : : -:.: "..t,,, I fii"inllf itt .*miiin.nm.iN' '' III I.I". i 1I.I I., Iv
15v.l
.. \ \\\ V.'X'I. .
Will,' '\ nt .'' lull liiil a ",UmiU'l I i liiinl 1, lay }'niir nilnn-w' In ,I I..'''' TjlUl,; ta.. .. ", 111"I
$In-iliil. m '"1'1'. trn llnr- Ifilh an tir nvt uImpwwl l 11"1 s"III"I" 11,1 tniin\: II .Sitilln. rn Iiintt., .,i"rif \ "'" i, ,. ."I.MI I I I II I VVINil 1111 "IIII""I''HI.\ l'\lk.lI11 \ 'h"I\ uk .'- I ttf.vl V
,in 'Hir Iiii '. nr'.il! nunlK. tnnkc aqnn.0 '. \Vi' dip 1m I'"I'! !llmlhlu. thc 1-1 t uuiiilKirilic tuil '"Inn nin ttliilt. h.it' ill. nil (ui Ii: Ii., ,il I I""ittilljiil T.\ 1.\11.\-:0:1:1: :. 1-1.1I1:11 I1.\. KIH KMSIIrl I I' II IK lit.1'1'1.. MiK \. I..''''' HI.I. Ilk. H oi ,ItI OL D SutfEGKLY LINE.
.
l-iiiiiiii, "'I IIltll.*. Inl.irina I tin1 puMU I"itt' It ,11 titus Virh.'ul 1 '".h,' .' 'I I f'I. "
Jfdullllic '" HS' .a 1t" Ijijljk, j uuyurintroiliuinn luiU'Hiil; \ In .\tl"I.: ':i .,HII\ I,,11111, 1' I ,
nfil-lti'M .
I.n I rii-i-i'linn
"
: SI I; BS ( RIPTIO.V I I I othl' rcnilvuiiii rxiwixliiwly' in- tl.' lur ntioihiT"whit,* hili," viii -li.ill) lin ittitli Otlice Marine Bank Building'I.II.h.INj. ,, "ITI'I| I i. f I'KIMiA\ ,nm In, I lu-lti-r: : I'limllllitii l.il (mill, t-it. i",.111 ItiSI'. lull "It IS' Ill -I'' --

jilhif( wiiTp-iioniUnlln. lhi nrfni mituhrr, in \ tail lliu, liiinin' ul u |Hillii, : i.trst'iiiuti., in \sAll I : I-, Mn I limn, Ilm Inttt'liii-ii. fur tliuliu-t, tall >wnii, Tinfn I.,in.' .1 It, .."., lii 'I' ,III., I'1 Leavti Every Tuesday and Friday
TO uilu hn- tti'i'kt'iI, liii iniili', n put'tli.-n ,u tit.il ,i Illi-iii _v nl I llii'Mtinti, .IH III. Ih,"KTil.v| ninl |',-, I I.u'itt,i'lj.k'l ll. u Vi -
The Sentinel: wliiili Uiu 111I., is jtil.l'ctIu.l.V, > line. Ion Iill". wa' |1'11'lg'11"! tlml1111.10.,11. li '",i'l 1 I uitU I ",' ,it. I'lirr nl i-linnili Klii-niiinlltnii, |11"1"| |1.1.| ArrU.'iil' I u,. link i-l p > Fill i ; I'AI.ATKA. K. KI.A.
,) Semi-Weekly fclllL 'IIII,1 i I. liutuitl 111 lie U'U' UlitolillUUntng --Atlinttti Ojui.oi.Ii.ll A. .1. ''KKI.KK.II'IMISM 11.,111.c., \r.. In ton in i'll known I., Innn' n .\ii1. ut Man' plititit" ftiliwi \ \ Sti'Sa.'at'tii .

; "IVr Annum. -Ji Willniiullif. I I II.ninl It li-nni.r.illjr, mkiniwlrihriil Hint nn ""i I t.". l"iiu at Iliiin-ttli k, M. tliirt'. I'rriiinHim '
\ Mill 'h"II'lhhicl t its S 1101 0 1\ I' ala
.
ulliui.ittly, .l II.I.UV.TM.I.MIAisKK.i
{ l I H.tlHIrM .
... SI"llnif In 1o.t 1''I"'u' ;; i: ; "-,0 In I tin- Mtati tin tii4-rliir| I. tlivni.Mm JnilKuiMiiir I nil
,
I a 1.'It"
.1 i.III. ni -llii-.n.i I Hi' viii Hniil 11111 II.MIKII.IIII'M .fI""WII
I Niithht; Inn Tlnir-lu tSru' lork.Tho | I"ttiti---s b. ,,. haiti tUtnirt "' -iIi',''In minli i iIi' |
II lllh. |I" .
:111'
mnnlh' ', . 9 1"1 1 in t.i 'I'. m. Hint fmm 'Jin l 5 p. min In., Llvrluk, III. \. I'111",11.1 "
' -.: Hullinciiv iinliwrv. I'titrgf ,iilW tuiiiinl'. ], NiVink t-.irrt'stw.lt.t'i.| .( nl tin, I''I..it.,. I *i t ij t tinh.iti'l I itanli.vrpI! In alit Ii rniini-il tn .1"1' tin rtlorl .\ I "III I.I ,
-O""h'rll'"u| ,lnkcnliTKr shurtiT pcninl IhHu tlin'uiii.Hitti } .,1.\.I. ., "'\ "'lt' In tnadu I\\akulla, JI," rntiifnrtai .\rt'lt,' il .hrk. ,.) lliu' I'I Iln p n, ,mil i I I" 'ml, i It.iiil |I".i", kit I' ,
*, op 11'1 boiiutli'si 1"ultl., nil- l rII'11, til -111', .''I'III"ill| /.?tli/l"- t ilett' i I Iniiinfor, Inviillilii, unit a ilunlrulili-|'|'lnit )I'liui''f.ii III"'

tlic curly' rcnlinuMtl, iff oflf iirhllctlnii.Viv ?. omnn.v of our k'.nlliu mm II.IMjnut I InKIIIII T. W. OSBORN, |i'uaurnHM'iki'nt.| I llirlil'liHill l lu, r,"itIshitul, I Connections ,

LEliAI.; ADVEKTI8EMENTS.' ill. ilc hat tait'tlvct t t.l. all onf ro.ul- .jw-| tutu no man*, more an: nlmni |1.110-.1\1'l I Iwllh, ,I Hit- .m tl"li tirnl. Hint,, inn I.. iiMnlm-d In. till" ihti,' '11,' >...''|..hlIII..in u,, I II'I "Lrooo I \. rrJ1. '
111'11111 with llu.Ii- f.nuilit-n, fut .\ I'TOIIXKV c I .\ .I'V I I I "" anil I'liitnlrv. I I' \ f
( tiniilninu' | I.ui> .a.mil.illujruinnn 1 lIt'it ilm. AlHliil' '' llni 4111 i'fi I. Itmiilllll ,\11." llu'Mli. tiitll 1t I i iI
t lo the. well wriltni. lomniitnliMlort, ln-tnw. .\ ll i'iiniii-ii lila train Hint nrrlvi-a
UN iK \ ) hull\ .,, 1
I? /?.III,'lillll; III'! IlKtl. lit AllttrlUHHti.-). Ot. UlU llH'n IlU tilli r nx'rls thai.: U,' gIl at 1II..p..li' | | I'llI'TII'K: III thr atta't.l Cumin ul Ilif., 't ut ll. ).I"ark,, ninl, PrinilaP l'Iltl"tniin'H' will h,' fur Illl'l hi Mm, l.fur ut t null\1"1.| u in Mriilit., i III. Mlii UK, .m nl Kin1''mill nuiHuBb'i "I"| ,n mi' i III.I III',,iliHlhuiMlilitll S I .(f 1/" ...;y .
fraught uluuc mlojiUouviniM '
,, rail In raiw of ". _rieII.t ni Ii tin now I till nlmut lln. i-tnl ol. .Aniiiixl ,In
I I".r i tiy .1I..h''III. nriv: \1.1. atlhihiitil tu'i illuiti.ittiablat.a I II ,
I..Ijl' drain
: uliln-il I In llini s ,
S
n wllli (In ?
.1011' 1-liirl.liV I.IK inliiiU -
". tpit\lull! ,Clnlni :: i.. I..o .
Ii ill inilill'luil' ) f.ir three' ,miinth ,In uniu iwlillc ucninif ,i.iiiiiil'i l ; iniMiviilr .nfiilnsl .J _
llni a 1'nnn Inunc' I lu tlic fioltIt tn-i,1,1'| hi .
: ;:: dlctrlct.lailil'iHon ; \ /' irroiitly clh"I"1 |iru9iirity ol lhoroIHU | ; < us tilt ".111,11., anil n-iiliinl tin, 11"11111111, I tin. <'unit, ]I hi i-i-iiriti ullll'ullil. mill \ lolh" 'uni'i-l u ..... .-
1 ) | r nulio in. lliu. hui.iui.Hi ,'iti i i- ik-inl I > liii ,itp'I Vllnn nr HtiitiM' tti'lni'i'li' l/."IIo'V.1k""hrlll'1. .) ; '
Un 'I 1 unit
wnrlJ utah' heUu.liiuu.iblv nl '" .11"" 11'10'|'| "iun mi- n-i-M-itlnllt| '* -
wlioH1 -
In hf .
ttii "I.' mil' \
I In l> \ iiMiliiirli.ii :
nit luliimui lore ut III "
iif Huil la furtdiif' Wiirliitiyr. Nollio I uf til "t Imclj" mi) tI'II"I.II'IIIIO ills 'IMIII, will ,",",. I wllli III I'litlii" .
1 .
N.'W 1'iirl trlnl. .
? Innilitiiloii: : of null *l common 1 law; to fop;.u.ic. uwrtt Flnwcra tillingli.uu, i eup.c I |I. Tlir nutLlkint In Kit i I tin' frllnj| II I .Spy\ tl, !f'1' I'lmll ". $ k :
.' ;"" "h". trnofl arc onIIU",1 or Inn-nttcd ta. theriiliv : i'l'iui.ilhnv they, in"r nI, t.aal.Ittg. innny' : .". i till t.. M'.nroi- II.ink IKill.lliiK, InllnliiioiiM.Ml.li -, | M.nth, IU, IW't M7.nlin.. &(3 .
nr nilcniptkio, K lil.t cjm 01 .he Uplt pf Uipjn- 'jLl C'kuiut 11 }'WI .\.-NoiliwilhH.nnlilIK I tot,,illh.1t| ] t 111}' rent (It' ih-i1, < hit,. tint I If I lie ,

1. i iniiihll...Hi'tl...hcil r the In my ClOut Mtftppr I I. whick mil.I may li.h.d l hd.At.In IM4blrlctnlirnln "hill UI. hva\. ) 'uilliu MtrallKCIo. Fl'i.lo Lriip-iiihiiulil 'iuru out iiliiuiilnnt' tln-v sav t tin* 1,1.i I I.. I Mu 1 *." .wlill| iGILMOR HOUSE NEW YORK AND BREMKN: LIZZIE BAKER

| tinmortaiuTd pnml..ii Hi-. once rrr two the |1"1"1 ."'1-11. iMiinali-il' : uv :,.ou.tliuc ntc iiiilti'ulwtto W.t-t II ill ho u (iniliuililLinlonu'i (Intinril-Iho ,

n....'Inform lawl four nitmUM b.r..r thy Apt d>y of Uiul I c.lal: Liu )i i .. 41 l mudigrcntor etui "f .\ ..t'<11'1. l-'unn' Ihu Ninth' hill' lillli I. C. I1. COOl'KH( STEAMSHIP COMPANY. I rt1il.' a. Ii\I I I i :

t Hi, ,' u thu C., ''.I f.1'linlMHitiiri uumlmi. ,. \'"I':. 'I 'Uc 1 utu.ijunly. hoist lliuii'-h. II it I tliiniv'lit Hint' I Iiuit', I llii'rr, MONUMKNTS( UAHK.I :

Onrttitou, of fua":1*!$ WMM JUf IhI'IIUU( ill] lUILU"IUrU "IHI'IU'j| (niunirrolally, nml |1"lili'IIIIII"."- nntt ii lint, I : M'MK: HliSTt I.AIII t ull.'il' Hint.. Mill' ''li.miTI. i.e.SYLVAN "
) hy Rwatnrm Aml.I... *n unHi'iMuU ul 4t'nixuu' !tI..ir :11.,1. and that, ilic,
( I'uiiiio .hll"
lieu 8 11111.111't -
.1"'.l lij law to MOM <*mtrt .'.: .t MlllJpUco b>MhuJ| r at< 1 lialUHU.. Xottoo ..IatAuw lou .In" U linjulinlKIX.I. wiicic cc-'i.irily: iitii-". lilt linpi.ni' i nii'iit ,, I BALTIMORE MARYLAND. ; \ % VIH'. NII.'IK SHORE ,
"r niu-i.o salc. mnft be glwn l ,In imbll latrtyil.y.reiuii they tuiitulUvuU: Iruil, iuinn\u| ait ,
S a'' iUili".1tn'iIIUIIllllllllle'lcall -.-.- i I .1\11I..1.11 .iiKriioi-oi.iv C Ci ..1.11'1'1'1'1:
| (lu U dtiy or. ., : |1'1.| < 1-:1: :.
: UIU' I" ITKNANUINA; ri.OIIII I .\.
( ,
K'tnlc lMor' n." CrrdUmt."Notice .\ IU urn' 'I TU. Nil ni.--It' ii Mated rti.it ilmtil I i ufittirl I It Ltll"" 10 II' tillS lull I ill n f i ii
IO''eb. nli.kl', \) .I"cl'c your \ II I KIRKLAND V CO. \MNl" III :\ 'I'|'" |i,11I, Ilhliih I I., Ih.. ,.lili.
Proprietor
& iioiHtonufan utc, mnl"'l..hl.lurdy.l Illh.j..1 I Iliisiliij-nl. itut.utir. ,Wi,. 11IIcrc'L.t -- //1'\111"i In lliu lai: ;li-h I'l'tlnii' hmin.' Iilli.1h'lie i tur Hoiillniinptoii 1 mttl; Hi.mm, n, liiklnK I'uxf'i' 'nut ml"i I II I u Itli an "iirpi I ..1 niniii.nl' ,ittmi'ill ttlllhaviio.nli.ih .
I u''nf O"l"U, n. .Ipll) "Vu"iiii'l (tu niiprnprlatetlieii' 'xin pint/ fund-. imniintIn ..Vpill a s K. !l'i,;' I II.\l.m, .\. II II.\M '""" "' 'e thi Court of ClnHiMTyfat ..h 'l Ihcll. \\u .hllhl, c\l.ilcl l \'I and CMcnumgoinnit *, in t tinlnnp\ > ol in ii I I! Ihll.lI\. ltii; ott,'., |.uvnl'c') li it.'lil <'r Hi i,.1111| %.,h'II'' InI : ., 'I.;;n' I Iln' ,,'IIMM| ;: !j.laiiv: thu il tU.niMiuki: ':" '
win filiMimHi .1,1,1,1 t" I I ,
..11 I uuV$, niurt be Plbl.he." fkly" f.ir. thirty can.1'lintnbliiilnn within onr powtij "IK. IIJIPII thrlr.. ( bill ii| I UK III! Nll'liulumill, Sontlli'lll I ll.il.l, N \ I ito LuniliMi 01,. I'nilii, I t-i' iiilillll.iiinh, I' \1,1 i -tut u in ilit' Moniliii;. ,mil, I liii- I 1.1,11Ii.plt|, t i \l-it
nirn'mt.
Irh'l''it| tin >iiuthi'rn M'lli .l' (the A nn I lii-iin I 1"1,In v ,111111111111, ,il trn ii'ilm I kI .
.. / ". ".-Apnllntliin Airl'lt.riir.dnilnl HIICCOW will ilciR-nil, in I smil 11"'''''. the l.l-., WILKINSON ( .\ ... Clll'lll, f'llI.I ) t .tnltlon niont IN pulillnbrifdi : 1'nli'ii ll I ii kiiimu but a ituall. 1"tit lull II the {1 I II'; uii nin.' will, I h.I.1 ln K'iintilli ii.i'iy MI,,inl.it,
,
lure nml of Ir.iin .11,1 I limn' t.i Ni
,,4 lir, iuli.i.ion from' Administration, ,.ckly. ". 'lilh. \IIIII) iRI'I'IIII'] ""I |IIIK|would, clI'I'Ic, .limed. h tin -uiinln t 'i"- rplllH 1111111.I I n ,,|''11'-' nml, \IILW|\ Im,main ilI ', llii'ini'ii 1I.'lb.llllplllll| > anil Ki, hi,'.,iv, nrrlt Itt! nt Hn\.nniiili, eta-i-v, Ttnil.iy, anil,
1
motith.. city mId undiT 'lrrllm.fRnl" and >ihi-nT.m- COUNSELLOR AT LAW : I lliinin.'li"iil, In II ,,.,.1! -'I'I'\lIi''III'r.| rM'it \ nk,_ FIrst I'tililii, fill); Hii'iiiult I'"ill. t n. t.hau'iN'e 1",1"10'.1i' ,i i ,i,-. In tie" |I" niiiin, t wltli Uii
"Thl h tin nil-Kill vltv* HIP,. NnrlNcm eItitslittuld ntt' I i" ti"l' i rr.inli.lli-nt l |ha 'llml lit'' linti I nill hi' ltuiui, tlii'n'ln. ,.4.I. Ni'\t *i'ml;,i, .1.i.i.ir.. ,i i1i.luliHi.i i-

not Itt ii fi'W vcHtW' dCTivf Irom Klnrlilu likely thai .Ilicm Mill Ito 1111\' ilHln-nlh in i lie at 'iiv I 'allu hnl'll'o, F11 IR. i', 'I i hi-finii'1 In i nl. I MtiilitlMiiiiinl. will he nt I tall 1.,'u..l1" '.'Ii kIln Out mid Iliinn-, I ,' '1 liiluUlll, ,, ( iinii, I'mikum. Cwlvlulu. 't
; those nr iitit( ,Mlirnn liirli ul Its kU/ it-leil pill'tittulitpui. it \tnuld I hit aUl -,- ,iilil iustl, ntatlnliH xfiumtMHit, nhnrvoa. 1".1'. mil 1 all Inn. V
siimillc-i' vn liny ('ill'u\olli. HID h ), )""'1'11,1 I lila', dl.llI.l SI, i 'i.:' i nt lln 'i nn III! M I lrrlt.'i \
: Qcnttal) \\xtdm n ,w nbtnin rnun, .Ic opjr It, Hflnwnre nn ,; ,
; ,, ', ,
> .
I ,
!! VlrpinhkOpr ? H""fI"I' m"v''Insomo II'KII! olmtnli I I. its hnDiiilMti ,1"lou. l i-.u. i l .ll, i till itlll "-,oh"I''I.I."rF.II.,, '| | 1 I l.rll| Iti, IHHT. 4fl.wllm mnisii tIntS IIIIIM ,rus' t.nii Kin, inn ivJuno ..niih III 'Itmiu-riinl I ,inlilltliiniil, tnri-unlnrlatH, ,.
mill' RoUIti! vewh t urn prm-titntlr II,".'. )'I. |'WI.II.I'I\' '31)4 Ii, July I Illli iiiiilUTIh\ .1 "\01 lull' Ii 11,1I ,
_. ,
- "IIII'.1 I HIM I lur ., hut UN tin* burt.ieIi 'llmf'h 'in Mum I 11,111"1'11, at U.ni. ii nln, auilr.
Ihi.I"1I1" 1 ; t
uiirrrltifr: Itt$ mnl tojetrtWtf Ki>w '. l\h.tI'1.II'IIIIII'r? | Ilh "",1'1. "'Inhi'i' Mli aid I'.MIi ,
',,,rr.oc--]) vW t. V ..ilkrr mt., TaHakwm.1 h i 'I' nl (Uiu bullui lug i ill admit nl mi, ih I 1,1)'. it hut NATIONAL HOTEL I tin nl0 ,
:: ; Jtiirlng 1 thc ., ; lair Ii t'I.hii '
.. 01 ".ib'i
[iciirh ttI5.at ''IT.I.I. .lirwy1i.il A. A. KNIGHT i'1t' tue'' .. ,
1' 'It-'S : l-nUlit i.i t 11 ,
lull. (..Mierft&-/' WoTc W.llc'nj.W. J.K.ker" PuluMuaila.v.ttfcivfi e.impnSkrJobu |. iliirc 'iniillitpfinhd.itu 'lm'r, n1iipta4iit 4sU.- been, piupnsul\, I M,,ud liitvtaidii poitinn' 'nntt '; ) .\ MKYfc.1! ill' -nllliuKnr n t n all.i I u i dink on, .1. .,

-. Tol.b.. and rel.iln np.nt: until in h I lime a- might he. SKtn inn ,\ .''I_ I.-tMllltllllt, I I.,, !
S / lk-ard, (INKI liiukcLi., nf "."." rml a .. Altonicy at Law Solicitor iii lii'lulit nr |ini--iif.' .' iipplt nl tin* ..u" toe ,
!, I'nafwrfr, -Chan. U. AnBiin, Ptit .lul'"RI1. ""n.lr'II.1' Ii\"''I for in nithdrnnal; Cbaoccry' 1'1'1.1111.( ;. lIp, 11.1 It hull" I. i.i, ,I'4'i.gih.aiIN.
.Itiurnry ''- II. 'hml ollhnl' hR\'f 'I.'t' 'r,1 At iiiidelunnd, ii I : : \ S II : 1'"hl"III.\ Ih".I,,,1\. Nun \ tol" ". .
llrij. ll*.f". -H. A.1.lilh. did not pny' r.,1'the .MhlplII!.Ai.i.c* 'I.I' pri.iM.iit inure urui nl. no piopie AMI I.IIIN11.1,1; ; c'II.\JPS'I'ON .llIlIe i i II I liT.. 'iiOMtiini I | | ,\ ft 1 SMMilMM. I'';| ","
ly. more neii.\st.iiis| than 'the ,"111'11"- little uldwiniigs N. II. I Illlii l 1 1,1 .iWw,' I I. .
..;fl 1-rimt .' .'I. -,. currying htrnwhnrli-iCM.-hiMM-ljr, I run il.illy ; ;I.> ) sll.i| | rfinii'H ,
(Dvf'oiit 4k!r>.<,. of tAd HI"or'.IU.t"r' 't. / 1'ha>. during the season, Irom t'nlro IK ,rhlmi> ,. lliwhunilrt'cl ,'\\ \\\iii nml r""L lire mid lliui.l in t 'CI nll----IO\lm) : (1)1') HEEl I il til.no b IIKPOTV, Htr I lUhntliiiV \
VulBcy. (tint Sontlurn Stiitfs u of' Amerieti. .
I .
stud niilw. Kmirtif WII| HK'IN nt
ii/Juilitrt-Jtrnet, X. BanTI JimnimuiiT lirty .
I Iouuil3. Ua"'rD Ohio lime lay IIUII1]iL oi>uitvn ut M t.'tugl. -.-.- FOIL Till!) DIFFEIUINT HTATKS. i I I I 11.1 I MIII.Ht'IITII C'AHIII.IS.\. I LcctIa1coIt.Look' % O VX 5-i V. NV VX-\ ;v.i\-X V > .

tine. WilI u( U>u uuiguilkum SuJ.iliu'ii A \\" ut .-Over) the I liter, in ourjjooil H-- i iIITLASKI ,
(ItO "1' I.VKI JOYNER
itjaTi'- "TaiiN JuJ f Ir,1 LuurcJiuBsnLtld.ciutiflil : ( 1'1'.111111I.' \ R. Proprietor. I
-
tar Mule of lirotxin; tl"-re nm litiMlini; thr.iti;htlic ; TEAM-illip

.4 'ni/pr-Allim>./,. '""- .m.nmb.M I.DruD. I vilLasttttrriuwki, : wiUi I "3IWiUH'.! or onuiilry Mien Ithll |1"11'11I'111' Imve Still Is'it'tIv, Uiil," ,'u,,ii, ,. lu.1I UK Mali I nnd ..-." n.l, Ci'inlii In I I \pII'lI. 'l'sT; isan I This hay e FLORIDA.t .

.
KI01ILI' I mil IT OIIIC.WIOol4U'I'I/'p1' ; ft' ito Uiu nuvi'iniiK'lit tur, M llnig laud *-.'I lip tolhevl'ited I H..I., | ..,11,111| Mlfiii "ii. I',.,rI uf III,. I.I"I.IH., I 'at!. ,
c- I l aujfary: fig, >iuc)ardiliangiUK Hiiih' Tiny iiii".II tIP their iJlI'rollt
/.,./,? -J Wai.n! ., llakrr, Lt uitli lbd ricji laiU'inf. IIcelI'! | ] I nil, l ..ll, I' 1 11111-11., ,.1111-1 tin iKiur) ,.,,. iniiicniMnih .
I ; .
Wd "r.m I U. stephcui'T.T. vy ( i biIt hits I that? (lie gu IV4'l'lhtllt'lit Mill in i n ,i11,1'" norsic( I .
.. ivim frinl vLiki Uie mun. MiiUhuu |'iuitiijui "f cntill eali', I thr liin.lt' nf' $Siiithi, t-ilnte, men .mid I .'/. l-rv :Ii't-ll ii i "Ul'

IPUWAuNII "B.t"T. "'"I' Mulv tuutrUintc utliu' ii"iiIAII'rtIlI', \ICIII..)' SLit' tht 111 U> Ihu huat iuui'I' ..1,111'1"11I, l nut t
: 1./.,. l I.piir.PPI Icull/: at CllIIIIIII'U' uud iveullli tU.il mm anin-" live ilillui-s, ii L'Iihirg'aI, |It'; i thc-o tin jlie.ita'-, and DR. J. S. BOND I ,. \; '
.."#/ I"UI"U"; ""I. lUiuii'nu Tiio "! fitalJiful I .. ,. I I.. P PI ;
iw>lu n Out muiu Uitit oht.iiued 1, the Miiim.iielH' pi mi. in tlieittnrk 1"\II\\'IIEI.t'I\I\I : .
utm<' u* n 1 J 'ut naiL UiuiUful portiuu ol/ Klorijj] um.,u i liii'llynf ol I Imnrl unit ulealin I ll 11101In, mil ,toiivo ( t H'Hts l.lll.llll, .)it.) |,...t:111., -"i.lnil'IllllVnun. :: .aaI 1. t I" (it In iilU> n a ill i i SAVANNAH GEORGIA I If l'I ji; itt. I U nf 1..1.| hi hla ha t'-. .-.5. .- ---

."III' Iklj.\)IMtjatni t t ;i! *\ pour lanJ_tuu |iuur liar thu ujiuiniicil |.rulilHblvpnMluUnm out liil.iri'd' people a timely'uaniinir. iuuiit. I tUieso ., .,t In* riMil.'iic. (U""I"" ly I IMKDICAL f! lirinnlit, In Tulliiliiufii., '. II .".1:1.: nl t --tc.o .. .. _..::.- ;:::.

",,/,, nvaifnc. ".f nuvli cxUaiulivu. unif' ito ('ol- MJip jJl' 'IIIhI. AIUi"iijli' tto lime not jlilbiturd W, H, WILTBERQER Prop'tr.I I .. ._,i ito_ r..l--, _

.L..U. "'VIT. toil, lul*cci>,Ku nr uiul. com i-\u.'j tu Muall1uU tat nil)' nftlutn munn."l (the I tnt'dnien, III ) ( NOTICE I'I'I Gents and Ladies'; Saddles( j jul
"'.' .I".Ulfi t t"I.r,1. ; but voulMiw ui"utuiiliWM) uf muiK lu DID this iti'hllllI It illlin.it be iiiiiikt, In' >pnad their I .\ ,ii III. lHjt II-"U: ,

-,,,* 1- ; { f ( 'I foiniN (iCjimrJi.iivcT' ami ponJ mud. nl'tliu liUi- cliuni'trr In. mhanec their footsli'pi -,\.11"I > '/'- t klml, Kinl. 'I"uhll. \I. C fLE.Hr.; C ''Olnl.\1\llu; :.

LEN UFVIIi..fq '. t 1t clixrutUJ- JunLiitcd ulciiUlnlly. tU.it LuiO- I ,11, Pi. f."'t) Aim. G. W. BETTON M. D. : ( i I' :M I 15 I': L'S HOTKL I I mo i iMiiKh ,1. 1,1 V Itrill'KAm.Y' tViim V.wiitlniiKi.i inn
<'l'T \\III \:
,.. if 'r-K. I.. T. Iv tin eighty acrr tract i tin lie lotiml but luis u i __._ ""Oniililii', IIII!lIt 11""'".>, i In. I lii\ .,ia, IMVIHH Mutt UiMai, wiid.. l litlluioul|
'' 11! tait xiiilicirnt. -- JM .,i,n. HI". uiii, ,. .. ,,., ,
ilt'iit Schooner Mr
u. V/.g. lirttit >au. In luanuro: I iltr i iit'lL'tiluirin I \II l I MI I > I r'dU' ilm < .i in ii
\--11. -I II l .iii> \
? | 't.rl-'DI. .' IJI/III'llIr. at ,'Ollltl'. I Ilill.t."I'll Ill'll it''"I.I 111'1,1. I Kl.MMT l : M"'FHIM.l' -ThP, Mnilpllif ll-dlilill, : I Tan, ..1111 ,",1111.: Viil', WIIBIHI II"",mi. ..1..! !"Ii to ,Iii ,IhIpt. liiHTlii. i I., h.'. tli'I,, nip"! Trillin' .l'lii. '
.
ti ,
z_ 'hlt.c., may ,.C ..,11 In ,"r"1111, or MnriiU nhioltlinreIH.TD edited hy Admiral, Sunups. iliil.iii'K in. '.11"1 nl : ,. mill ui, i I' -1,1, i,, I i'i i IIJ.II-I I : ; : .. < ;.l'\TI.KMHN.: : : Hr< ,"I'n"l"."I li'frrn.11.| |, i-.i-,.11 i I inHinh't.ui\ (> hUt HIII himrfjiilm, '

I'nr .l *r vrfl L."!/1)utIly.1'"NlrL.I', IVmllly nmdc to yli-ltl .It kly *ml iliinlDtitho, CTIKnf | li'luale ,"III'II; !",. 'Its tvni'irk, rnnl.dii 1".lhilll .r,tin t-i." l l"-ilv i I luI.IIJ'.ylllllIlU', in.l" iil.i| U d>II i if.t.Ji, ,, MII.I ui.iuvy, iwiy' .li- ,luiil ,In M'' .\.

'/u"r.. ," -It>lmni Rtaai. rottim anti com R,r twi'nty-fl to turfy ytntxtith 111'III' ililfi'renl trom lliu ruisnn uij-itl by t: II .\ S. I, ii l II1 i II KL J M h N "ihit.CtMi 11I,111111I1Ilh'. mnl Marlliiituli' i iI ,Ilivnm. .' ,i ,nl., I ",II i 'P ,,," ,,1-k
II. Oainlilr, Janici, W ll- iitlurs ill ulnx-e iniiidi Ibis Ol'lIldll'l''liao nbuiiicd IHIHT i llllllllV .
: I'vaula ''II.-I".f .
.
. ,llWin.I'nl'I'iH.! I.liiminut. .tti'Ul.-1 1U.$ 'Ilillnn.. iimntiMM| of trie t bcM fertilising$ 1I1II1"ri81111Y, untouched u lodgement ; unil lertainh nnthin.' In tatty' I !!1It1 II', "PI..III.| | ( Ijiliiyillr rUiinii-| I iI j Kin,' Kiiifll.li l.tii liar llil.lli, ..11"I\ i nun u ?,.)' -, I I. '. T-.,* V ifHlilihi|IMWIf;' l 101'.11',I .

( /.,! CA: llrran. tkmff the udjoinin rrtulm mid rivnr*.- i nnvli'tiiin ot'iu nhtdotn\ or propriety, The anllnirtty .A. U C T I ONEEU ,
_A. II. hauailcfitrmn even of John SICI\ sri Mill irainiot i NK\V; IHII.KAXH: |,A.Kuxlixh tnunil, unit 11.,1.l.h..lQ'I.u.III'IIj.IIII.IIo, '
.
lly nulne Ihcee D tnml OifioKits r rf TALLHASSEE
.l' .iu.pgo R. A. L. R M. Hci.1. FLORIDA I
1' / ,
; to UiU the 1111/1I1 biouury uud I bitthutn-
nntiiml niannrc, o hm, Ixunii & .in\r IK ..
I
-- --
.: IITV orrn-EM. iiiaile: m the pint p, the "''I\t of mn'tnliln, inir. lnLTown.TiBil < I lie of sill the iol"'IJII..I'II m II".' I litiii.. tat t IIIII'I'. \V'ILI.1 < I,! ,hi-;M I ,IKMII"-it;. l.in I,IHI liil-lni"" fiinnil, :: ul In till hlii: hUlil.HIM.. ; unlruolril.t i In limll.ml : 1 : TIIK: Al,

jr II.19PP-Ihio.. I). P. Fluent.iK all the fruit thnl IDlY Iii d..in I.- I Iii- uihix'iiiy 0..11 ill Ii.at 1 eiih.miuhio: I npnl.i, -l.|" : ,, Krimh, tiiriiiiin nnd HpiinHi.. -lii| .1I I I'hnlii 'I., ul In "11I111"1111'I | I 11.110., I I'po

,,. < ..wii-iliuh .bo. O. A. Ban. 1/.",. .I"mol.. Large hraiin;win Hum exi'trtmnjr hv haul. .1011'. I linn 'iu ii pnieliral Mutesm, und unlv nerveI .1.", I I. ,IM. U llyHEHZ 1 ki n berr. ,'
, -. F II. KIWA. II. II. ooiuUlc, M. U. liiiy| I 1'. T. '. \\nrtme, 1< P'nrll"O"II Ing b> IIHHT 1".lIlnhl. I Inlinw" that h,' ,N fitter for Ito, clnsi I thun the ;i,1, 3, I WIT.H.rn.lm* 'itu. IJ"III u"IIIIOIU, vv Hill'-.lilll'r.i.-'li"i I i'4Tl'.PIlI1I'f
I I' lalinii.
-S-- ...IIdl"...:an.l Itt, Miiiulaa, In aih month otio tOI re in trrrtt |tTin 'III mOnt |1'1"<'At ua ten intnuil fluiirlii'r..-.'' >/.. IH*. & BERLACK IllillliK sv \11"| i, lu''gas ...illiii, |' lit,

.f_ .. l..t.t.M.Irhl. ucn* In cotton. Mi It '' nut 1N.I..iI""- no MONTICELLO HOTEL
.. / !.' -- -- Bnifity, 1'1.. unit' 1.'11111 t'lilkira) iilnirt il I. ,. I il''I'| I Itlun
."r a o.r'. qhl" much nor so rich Iftml *l lt niniruHO | T" ''Irr11.1'10,, tJrind, Army ot .I1-i.io "t1one ere ; ,
'' lTacrrt niiliU ctipital) or labor"tth.. Tin ItnMnrwt, }N '
.II--Tnl lint Jtiiuihhe. uiu'irrt |"1itieiil, dark liiutern n" in ,
unit ,-Tli.m 4. lUttl. ..*atitpr anil tillnut' of mori.1 'ittmn( rtflnliymbite p
T.\ 1.1.\J I I.\
sEE F I.lIItlll.uU ( I )
MHiutinn Ute huiunu'lH 111' .\ .
i.m.'n-L'ha..ou Uitit'grti "ullmj eILnlituJ
Lorln-f, Horn.
Wh'.ld .
Xelil" under tin1 prfuc'iit OuUMitMir ciiiinlry I'luw, I..ml nul Sliani ill.iint.I ,
I of the North Mrs. L. A. Madden.
:
I pjrly lire liming f.iiiiiT
l.hn",1"
f. II. Fl.Uir, J. T. Ma-. Thu 'rat uiul aLU'll"' uu\l' .t tlc pruMJittime '

r '" .. .1 II. nlll Plop'I'r.\ I..11 ..0 K M. W"I'I i ho iiupuUlion. That IB cuuiiu; an foot perliaw j.ir-thu: ,filling,h'r theinw hrs lllinoii A |mrtii ii nf pro \ I..1. .t.I..S\lRST", ,1IM, : .;I 1t.. 1.,1 -Ii..

I u.il i.i .I'D.' Ack..I,1"1 u | us it can. Xinrly tin frnil nruir- ajiilmukulgtutUiuuii M"I'ry' cnn never Mom.teh ,rovntin !"iU" I I'l KM ION.. 'I '| 'i hit P'l\[>r C"'I. \"slHU'HK I : hatinif II I- U Mil.Hi. l'a'l.| Itiiii-unil' 'lullu I ,
uf .. Omnonj.TI.I.AIUI.IK and 'I,-
c in. lit I. I prrun 311 urouud tltueoDtirii ciliiy ba>ialuauly ; IhrMten ti> if the order HIIIHIHHU tIn .ld,7 i.'h'tal, rc'titly. nwi.tilwl ,nml nctily uruulHil, ALL I A N ,0 E

;; TOT iirrac-ILUIIMJ ur raa .*.u. ijgnifliil tbilr iutcmlou to \cunie ami any i muJid.ilu Civiirin 'iI.' Thu prohiihili-: i I 1- i I I l'Ullyl'1.11", I ulnlf, ,, IIn-, Iii. ii I., ,V, t.

"' n A. look Mauy otlicr uill cvmu (rum tUcVi,.t-- ly ia mat tliu diM 'Ul<.r> II ill lickitkid out, uri DENTISTRY.DR. CKORCEW STAPLES, Commander

'('IIII.b'' v. .mllbolrb.\ ..10'1, ,at o'I..k.3 I W. muM dh Ule cst; liunln. with limit. We uecilruilromU they nre aid.I. to be few \In nnmlx r. while! the NO'W' OPEN (Irllil all ul wlikh ufill U ."hlal .u .". iilml-l IM..III, lij i 11.1. i Lt.-IV J ot.\V "t.r..I ,:1 -J* till illll :'

\< I.u.tgoIuwry.,,K.I:: rtn ''IIII, mini-rullanl, IVnucnU, =:: uinuU, hUiUinliilM,. citi.. t,"o. uudvilhgcm. jidmln of Hamlio are lar.'ely In th, mnjority P. P. LEWIS TIIY. J.\\IMlt.I'IHlli l .tl..Iti- w.ir'.r .'h 10"'hllllt..III'"i.mi,',nlli I I.,', K.vv ,.-.I ,unil, 111I10'", I
|
., To lUu vtln to -- im i.r aNon I
.
t nnl MiIdI.FIorjdu.cIooit9Po'rLuk gcttlicoc, pwiik urn !
:,. | I III-' .'. .
'I 1 h"ii'ilucl I'ort tftMcc I' "plul so'il.Kk, A. M.. ami, cli>K9 it siipvorl nod l build them intul firnt 1.IIt.I"III"II'Ik. MKTII'> of HPKAKI.NM -Tln-ri i 1- "r"aklirHell. TALUHA8SIE, FlORlOa Reception of the Traveling Public. \I.,. 10 I 1.. l',; 4ai.utl. .. .:..1..1".il., .iI'I'i'III.it. :'in.nil.. Hilt' ,K tOil. > vv.a M. I Murk I uii'tlnJ* mi,\,.r',1).I..l.' 11'' Ii

.'.., "| nn the -iilihatti.. We unul IKJ vulliug t" M.1I "nj uttI$lair: .|.kinn raoily uurtukingjw.tIv.| tInt *>|M-ak- aooHntrd xllli him limnlli.' I..."), 'II'i'r' it M.Ir.. ,,n nr iili.int' tin Ktlin
: 1"1 price. Ver)' WallY |>unoiu> 110 'u't ntuctuUr ini( MllaiOhlltiI)'. It i. otfeiidiuK a ainM Uie bitch nIVI Ii til all tat,,.., U ahlcki: :::unv MIMr MM'n,, ', Jinn I, 'lit tHo..1I FLORIDAl Ii | t''"i i II''"P Hni II.' ,n,.I I \,,it, ,, |hi. ,,I I ,.n 'r ul""llhIr I 1 I ,

.H' H' '''. that the Iiupro\ciuuiiU nutdu by 1I1Ic"U'UIKlII| tu -r>c.ik ul' luiU'rtiiiumenl, iMfnrulbv indi.'intof ,iitulun, ul II,tm'will auk* Imiut Sd,. '!1Mb. ...ooGIl.. I Iti. I '" IIII .. i i 0' >II' in.' ; ]n. '.iIi unit, |i-'i nui."u i. ,iirK.ltKl.Nit P I
"lr Jaim.A, IIurrul.1. Kucuif uf "I Juhii'a tbuna iind Mild him. i-uliance the \ulue. .if the remain NonnJ liniln, and m-ulth belun I the inflnn "fboiiw ",11. l I'>. M,"IW.ll >mJ iilluir |.ta&o ..11.1.. lay ,I 1 I. ...
I' M. It.'I' -.rl "i. at.? (,, Sloan umi trm "h'-nmrOJ.! iu HILI'TIRYI
1."r"r"'nt..I.\. hunter AII .1 I'n5..l,.li-ri thurrhlt..ur .- dcr .In a nearly i-iiiul| extent Altar |mpulnti.ine **) ami litrul" before one .1m' |lout not uiaa 1 ..... r\\' (a.-, I ll CITY DIRECTORY. I i COLLEGIATE Y : llttKeK ,

...f"I.F... 1"l.A. X. andNP.M. '.>yrr..'ollo need'diietl' mtnnA1ialinn n jilt NeuYork. 11I11" s cI.l (Uioi( : ui a wont, tu speak| ..' '. iiK'vn\xi"r: \ I 'nt,"..' it p

>. Tlinmlay l'>i-ulllr, at H 'I 1" M ab- ikitdj uecfnarr .. Ihu |iwo your pn.porily Utire iuiiM.rahlv. '1 lii's tunveruliou W. F. V. SCOTT \ \' \} ." hi >'lnfll .
kMbui. Aifiut k.
lti .l.rnr. -o 11134!llnncb.A. M. and Parlor N t ,thumbII'.ir..rr.i'In |*rity or.Iac1.iinvlilaanl flf' the "iruiliutlpirditieralirMir I/.L'I'. u trutl/ind' Ihuuiuiuulviu nhii. h niitn- sc4; 'T i', 1'C"-Jf.E .:t I.. -."- .

i. ryW'iliiurdayeuiiilzigitnu'clork.> .I.; th. river. A. .ou. so Wiplayiwoad rally rl. In them bctHivt 1 tdeir tonditinn, nmlit Master W..ltoDIu anil K.-taJI 1 thy I'.ixdt: and bort'rIe.* I I! 'lilt* 1)'I'I't 'l'lU'4. amvily (.iHitiii f Uf ".', iv. I. II'. ,. ., 'I l MI, ,. nut ii, linnl.i,
BricklayerAND p I'M-' utla.il In. .i''Ii.I.1. 1,1. ,
fiddle. tiamiatuiliaBil to tii.aurltiatoua.jasit i.ecvL :
ytSIN crrnik ullng. i iH I tvwl,ar, II'.1,iC 111. Hil"aniu.' WI" I-m..l "n ? .
9 run.uP "l'I1-.l'PU.' uiuar ur P..I.. m tmf wilt rnnain an ktsicniOauil burouirli. MtKlllKISA AU.KN I, ffl.l _"...,,. ..1,' lh.eIarct'tt I iIalJ| I. I Illi ". '. I-a : ""II
The ..ll.rweCur of Florida I beU la U I Ur ll.. It KUH the ntuuiiMliiji' Unit m.ujo bow -4'.'"- -- CONTRACTOR bull-Mile and Ki-UII l rj .tIw. (JlTllIIII'-A fciTiTfhonM, In 1",1'lIh' : Ir. TarlV
\.nll.In.11, al 3il Xun.laj. in !Mrrh. UKK "With II 'Ins ofouMa jtcaauiuiiia, barmrtho I-. lllklKIi, I-, nlnrt .Tall '..nlMllwM.> 1.IIw 1Il\syr: k; JMIIX.SO.V. I! Kr>. I IUIU.M KKNNliHK.: : A. II. I'r.ak't i ul l I. uiI Tallahassee
.rlul, the Rnlhw |ItvlI TIne N. Y.
mine aa a nvtv
at "' Irt Mou4.y la IM ,. Hi J0h115igitbirl7.. and m.ikma: up lull | T.KUTJJ I '*l l iai.|>ww. Ml, Hnl.hU I, mud I.f. k. to
.II" ''IIII uilU the :. Is-psirs M lbs tn> l uw 1\b".I., uu J KfUU |lr> du"tl. anJ.n; iiU ,'., ..,. .,,,
-miuini. al Ll. hI! in t'rtff.y.tru frrlgMa at ollw r | oitH niIII ot hrra. untIl ur huly 1.ullliill.l. on iitiuiwl luiditr- tI' r>n be u a tli, ?lortdia La' b.n4r 1.1.1.| II Hll\.M. > uf Kl.lu lJ .I..I
al luiMHtitri wrf* nKlBduit thnu li New mat tint ouly! IIIl1l.io" haiti -111.,11111,11111' K-i fl !.; ,..'1 ii.). ,.
J.Ylle..I. own running tu -.w.
at in Marcnii.i : i lolamT: aVJ.I.I.! \ MM, 1 ,\ KUi| >K Pail' fn.f of I,
: II i tithe till Of Rnitiiallj! "ti'in 1..111'111.I nndt I Tt. ?.'b.t.'L : :::: ::
i
orit. TIanhoru hi th> nuertor "Hill "" 'o twit ) ] Dry \ '
,, "!!H him liltiin.lti-l rontiil bar lilllr ftiiwr: M. S. ELKIN'SLivery ( I I Mltwt whli I It. ; TIIICOI uii VIA
"" ''J 1 ur ru>mu-' t-ituk IIUUIAI.IIUll liitini and rattnwitir IcnaMiatiiKf HI tlita ell> .1,1. IUffM nlrllfl thy | il.hrCI' t.r n'I. I.I I.

IT f or I I' nill Iii'I liroiittiil I nil ocr the huu. ('UI! -M thai wburcai 1I.0 ..unll huly ..b.00 hui-t) .an 1"| in i j \.I. I.IVKI.Y. : ,. IK* iMMn.fiai'v'cif: lit,*]I.tll': ,, .

Wall" 1.1 Turxiay afcr 1.' N'mday la .\|>ril. awl t'1' tncn J.itk-Jiutilk, ; .i' "l'SialI,H'li'ijl.' ItS.' '- i-", .r 'd8llll. loI IfBW YOfK $$30.al't'

I -ir.lay,.-.uflnv. irt .Hi-aJai Uy *.M hAlaarvrilln TltaaJjiy ,il Apnl b"ki uf VUfc nuilttr: ill cwui l, i-'cm.iuiiiua her ,hand. Inn Ix r.1t .i i'h iiothiiiL'' !,: lin flu I \J.cUEI -- lusitli at' .df.-rI.I. Iv..i '..,... .". I,' .. .
'IHbJ
TI "tl.1 .fKioKY; ; : ; !h.
t-nili UutdlIia ,
I etny attct M.Hiilay I. tipnon.br.W..htutu. will luivc Lcr atukunkUli rennill" aDdimniVral cor AT HIS QUJ 9TAKOI.KLOWI.AWW'SJIOI' t.'I. Pat iu.
... I. .wiL. tlt.tv MboliNila aa-4 lUtail Uriuja said *'diciut-. I: 'f. Nsb..J ti .."' sIlk" a 11.10"| | it..ml I.Ill .
Tuof tSf ad usdq i l will lid itfvnnj hint ri".rid. rh>rn --- I "41 Apparal.. .f1t

I.L..Tu..tay.IWrI.tNouday k n. 4k $.ida7h, A hi October aa)4 a* ) "(, Tamil NTalitli] _'. JH tulp tiutou1u l. i tail' ,, itlalli0. 11I1I1001ITI"TI.c arm.il of immigrants : I 1'ltATOKJl'S: CLARK, I I TJIJRDII&I .

;Uhuia. lMTM.i.>affr.Mua/ & what n'i. v.will a*atfi JuilIicoTrr >*lrr al( New V rk Wnln-" ran bn f, \'IT uuSill I |I'" ,- -
j lu.MUranirlthM.ia.dajtBtfcfehcr .I. .". IB- itt( aJbrniUa tltlli: Ul tie |mc! trUtt of on Jay, from s.HIF.ar..4t! >'flrVfaV.. .! Oil tlMr-. |U .. I .. .I.&d'ssur. said I' i.Ui". Uu Uth ul I. ar.....> l (
'1'raiiklin. tt H.iulay la Mar and 1.1 M.mday In Nut'r" r lin5lMfl; J'ftIJlUt ... : f.irrtfii rrxmtrirx, inad a Vital '.1 I*v| |I"'U.- : 'o. .I..k, saad ..._ : RTJRKI11M: I II Cku.kalTacrc Iktii'iL f'fIZ .'. fi Jhl
.anHueatMuud.fhaJ..U44.bmdae UK veMtl from thai ful- sel "-ad.i.iip-rai UH.I hINsIpbt.iia !
k; Ma7khMau.ania4-aK.a -.-- They tmmo m |port n< .. ..'IIrI' O"itiUr* Uaalrr. In I wuaVs ,&. .. ..-. vi .
.. )Ml.n>|afaa<.1 a.l iby A JI.4K I.wl / llry : 'i''= .U ,
hiss .
1 hn lltltctu. Uiltiilircinui 'I .
).,.y ,.Nuirabrr.ia I'Mirt ra. I'ltiu IP*.-We are jUJ Iu copy U1I'1..It4cr\ Jan ( '. II- I' a ". .
w i.a tOnAl. I tlit MluHio M-DAilik- <.'!4j\urial\ urtt. I 1.. fr.. tin lice -hip, K f ( uiecn. Iln.mm. >H the hlp' .. B..iM ran hr ..1.. In|.f1' l<-fj.ili.-. "iiI'nt. t pla'blUSOaataisliltiait .
.
:' l u inil Mundair iu aad Urti4n. 1 P( ) )HolE & HUNT I I> U r la Bu k*. .Ilttlltllv. 11M.Ioot| ,.,." -7 'I. a, I .
: .. .. >
Li; r: tl 1.nI Sm nUMli JifpuU'i* ; N'I'liino. 'IMterdain., the, leant .Meiilan. Itreinin.Tut ,"" that 'Itwcuf ntnu.. I..I.-.r .,'.. "t .,is..I' .
l n HU' ;' :.; I r;trJfiEYOS., .
.
U jkulla I.. .. .\in\l Nui 1
--- I 1JtaIo r In .ir. '\.. rr..aI.lon.,ta 4 furtiiiuriKHVAUlniiAl t.Mb tonal, U-.i .J ih" "" ha Uii ",1011. I" 'h-uaii.lM4a.-.aI
.tt.r.o.j *M .. .. a&aJ wliltty aII.1IL. rmn4.puraJavla1. JI&\W >.lul ftp-.'uf ,,ittl.n ,.r ".,. .vh.A f: Kirfcr.ttr m K :. .: .. J I' ..ti.... 'lL'rolii. and
,. .1duI4. ::1.. yTht&u&1o( uruJvUtm Uttuujli *>JjM.ltbc < Kut-Mrir-..au"it-Afur -aiu.i, h'J 1 \MTAITfRKBH Or | : ,Kr>;:i >. .'., i I IHMllMUd, ht U "H .r luMIMtMKmUf llnHr 1-it|. II ,
l.mll..4'h. buuUt' iu wtLkUbUt and tin l... .b-"I .t Durham III N"rtli Carnlin.i, i.< ...-. K H'l'Kj .
I !. .U Mumlajr aatl Nu* iiaitknd IMM tuikl l'oJT.JUXU: : : KTASTEAM ( .\I \ Wkoiaal' an4 Retail lif.T'. I I ..,..)'* '.lurI .11 T.h4.t.1
April .
:L | .
1. 1Is..IuI '
hil. j II I4' Ulw.I
... i aataa. before her tti.Ia4hanM iu UJC L nfu. gi rjtkniMii will''I" him Mr. i'n--ul-ol n".n.( We 1ft .wpriord M hai rahtial lid tLc wonM lib to chirr\ you .1,. ,11 .e .11'1 ENGINES !! Vt UuCUKMICK. I ., I ,... ) -

14U'.tfrtusnt,, hutM.mdmy la A.I 0. ..11 k.as li.1 ittl I aa.ha4ii bulb jUt ar./uiiJ L .'' The Vaifet IM_. ixU l> kr LM trirIU | I
.uu.nu. :'IC enur r a yuk.it uur uti "- l j r* ia I Lumber tl'c4uau .nail %. Lnv .Thurwlaj ;
oJumhi. M *. .. .tini gvt .. u.. Lundiec.ute sit: .4 toeQ. NL". b..II1 tI..t.uy lUll |i 1, fkk
Bokrr. nh ,. smut dad tmij i ia &he lit.. Lnts.i w Joha .U'-|, "'lIn; ivil authnrily 'In ray' H'till'! anil \ !\o. 'b A. LlCJWSU-\ (...KM A I. WlUkk. MufMikKUHHiaUw.nartr ttmauiiilrr. : .
I I.L Imcbna
HrKlfuni I.: ._ l.i MuuE_ MMtKt/b. |I! / *ti. .'111' .. e. LalIia'ds,.,

\ OrtwtwrI ''''p''1 of the IJi&I'fiiun. kbu Mr.Uiwl l"illi a.. l.r;"r.. tIJ .,.I.til I.rant > *Mvb,ui-.nrrj TorMw. P..WaNrWhcrl tjblr lrt.t,, lC1ft"t.!. M lib. Mlulntr '. Mt'Mo: ".\l/iE; n,, )y f fI'I. 'bUK.. ,I. _I8oJ" Ji" I
aatJ *' .
I ** la > > tiwlo I onr'. Iow> From lh r WnM il i.r'l'urb.lllul U Parr K. .all_. rv,'rtai Mm W.Ulawo. KfwIltBtf. i < Hy ll err limit (.4WtV.zliufi.-n i .Jt I'\IT". 1'i t i "maunrlii -

-b,jI.r -Ii i.lall loCjU Uif to d. ah .JU. i rh mM, rrtin. tvtbc 'I | l -Jin,, nf i If faninr- is !I.. |1..t.I"| | n !' !. aiwt l.tai.tni.ad&.4iasaaan LUMBER YARD i .. ,'L., \a. I4.1 ail rlr.llla..
.niiLIN& 'nUfl
ua '. weJnlJtJ't.b i-ai uo p's t4 I .
: ia ,. auuL.tKll 1I! '"'. .shla4.fLlt'. .,.13
.1 I lit ii .. ij ; snout
,: uzn&iu-lpsZn"R ul ktiiimi hi4'a-. *
f i JUtIl' .. ,
iMIIILTIIL
S prriite UL.tIt(4. II1"1".1' e In p"tII" hyi' buti ha il !i Tl.. il 1-47 .vly I IWr ana tIoiI.ori .. i I 11..1"I '"i' A tuwa-Mlath. Tlu.a'ti
an-nutfl \ .
> ) arc nuu.iniii TiHlT ( tlft I Vw

I'.. ii I. ulyMjn.m. ... cIIIr. .Ia3.ZLiiIkJt1atIun l'rftIliao. aaj wbow fouoti!mchIpsofFty'unl oiike bn ".b I ; It t.. uarkrt, tilni'.t 'in a ,innlr at ttr :1VM.1. i r. sr.us.sEii "O"J... ... ..o5..a.. .! .Si.taiai.utW I.Solo seaa.. T.aiat.lbI. ". '-.. '.. 'aim .& .Iaal, .I' U. Matin-crully' ***, la-.nn.klrd lu m .M NCI.rk oillk.

's.' >"" l I 1,1a )U.1 1. t. thai turoadt towiS lomot lUmnMrurtinn y ia ", .: a .TV-M ran In It i ha gxwl ..* I IUl REAL ESTATE AGENCY. 1Jralr ia HIKUK furnwuuu buuU, *c-.... t -,. mm.oP .5 ."h tI'lli lh.IsWih 'iss.- patch>-; It c |: n i..uri. |,ruui. 'tiu.juj,tic.-
"J.Im. 'ia all .hn rysiasat I o/mr a..t &lu-aNntXi
h._. 1 ,. not a work of vearj :.11, -pinl 41111"' r I. I J. L SIKJUmV.ProrriHarCtt. I m\T: 'rbraiai5b f. Ml.. *| rkM. to P.. .rk, 'J..
.aft Ita Msda M rk sad (juihl 1 ia Uc aluuBur.Tver --- ,
: ;1 I. ia I ) 11.4.1. ..lolUt tuiu O..liL'i.titflt4thi. -4 >*J HJllruaU.a-jJt.iH4;
MiIVrnsiltVdSIMMLN..Real
0 ; }' tut of cotton hat M Mtn tbr thtl4a'i,' LU.t:1I \lln.-The Ujui..UIe t t until "'- -- I : 1 ho .i&4l.M ani.usl ii _4il ,"he abwTu ahlp.
.::: sad :ia: IfVllUI grmrlD; 'U. hut triM kofvar "< ..a., utisM UM Ul t.tJue.etLi hualli.e>ikni J. t I'L'KDV. t I\.T.-- ... 'L..L'155 00ia1'I < .'....10 .ta'.liM

:'a"; 1rr &i sad nuJe gory Iiirnr, I* a yrmV4 nf rm>aatnwtkn. j Id M .\_'" hu at.ippv.i l trout tLal I-UM-I Estate Brokers llano., fc-Mkrj uW L'a Ms.n'-'. t.ao' 1I1'rft1t oR I.\ RL .(,L.fe.'I

.. If Mr llinop wovM follow the arpIeBI tcnlysii f7 ItI" 4 grain anal) prorl n. for I tOre 1 I Vf Wk. paftl*. a 4n. I .ID *lk'.s lh. U.HII.Iat Msgsbi.I.ise. !/lIlLIe A u.&Jc1'lJi ; UI
.
k.1t .. >.. Q .. r: a ttconr ke piVht remember feat in lie | nr1.. .If 4iaith TA LT.A ESSZ. FLORIDA. K. .\. SHIacti.mutr, aad ma..atl.S*; y>Mkv Jsuulf In UM eI l.iL,. It i si 1.I..t awlfM aJ l4UT.U.ff b .kiatal. 'I' Llis II II \RhEt l

1u47u111 at.i.E.; 1CVtT rpiaod Iei..ill he nldl"llilyrt. nr w I Ip \ hm.-v s.d I4ai.lkiSIi t. hrf y _. iuijia ...0. &. 11.-a L..a.\ .
| tawa v-4 f mmfmit- a* U<|,adrai*wa*
i '1q01Yflt ..'J.-..... -5. .... *Vrm. *.. ,.....
sad N W trian.bUbrireimrniirar more )i.i lo.r M-- siu.i Utt UA'I'UprtI \ u
.. ,7T,1LL .1. aiZ.Ib&t be bail vaJfc) irren ia min ,1 P.ilJt_. of i lap ( uninVralr -y. a asth.ii.ia.-t.JkMsi. IalttO.4 I. .. : t<*T turn-** .J&# H I*; ....11I

t ? I.. 1M..idaIAprgiadai1t..d.yisoegn. I --s-._,_ 'r.j' baa bwai Mi" l." .>.;.law lor tanua; br I _, Ie.a.1"Ooaj_ 1'Ioe._. Ls.se_, T'-. ..'tat, ..-!, --. .4 -'..1'. .. .
0 'J- I II
) Ei'iXflt.IuY
; AadMuiysIt-y4 Mo.4t TV Ant Sac ota DC.R.1dIo' tun I? tegt'diaa Uunr< tLmr. _'oirt.. ,,tbs p-a. W.II. KISINI J. iriiI ; KK.M: .

-. Octabrr r. : WeTl Itaax tl-** no tlut Orw4r aVuil 1.IiIorv. & .
sal at i.eamr. i. ._. i. i.5..- W.O& h_. I > > Iuur. .,- rltiW, 1 I tuoi
M U. full tirvIt
ut.u.IU.
*a,1; :;; .p .U., : ap lr IP*, becau fr hrlunl! n >vt J-f Nih.his. i 11'4 1>*M Hun; ban 11lt ltl 11qLsi.iia'r t.kwf nT.. iclud "' LI'. .HI. 4 aui'i'ljr
_., .1* I : t .,. ; '' K. CLUCK. : \ ;' .AU.F.R r, | | it bse.a I witx-a, anal 4clhr.tkrlat .
.r r a V.f > U W. lrL.ci.r'
,
f I
'1. K :. J. Ie..., tb4-bu..l..riaa.1 1..i 'I' I"; \.it.: Itt' itil. I.p511..ahlai'.: .11). lrm'agc4tar.Ilstyu
wI't
I .
--
.
- ; '- -
-D ,- # -
= :. 1'( : : -
..
- . t
-
f -$- . ,
S 1"- .
:- -" _
'
.
-. .
-q --- .
( .
-- .
.
,
- -- -- .-. q- -


,
.


..TIIK MBITWi .'Nn IH"U" in M. .nn ..*- ...U..II". Our Thomasvillc Letter TKMtt.ltAI'IIK'' : g'rs.1- fJmM' tl-illlngti anolJ- rllircn of Richmond.diP.1 I.. The -s from hasaaatiei Nrlr"Wflnu Vorfc* willmcnwool iiminl jtslerdsv I ll.iM.HItrrnoon.

: irftti ,lniLiilv ,, .". .) thii i/lmlktamsii ed to Kirsi I.-, ,
THE SENTINEL. Urn vliv pipi I pie 5.41', momilllj.Tbe lstsitha'iStatCOIli I ( ;
arc \ry glad 1 know (Unit n IJC"'li' ,.M liunitt, hIt 1 If ".\tlaiat.a lnt ilcriiictofhlidr' Iuhllol.c. will be taadcliy From >% .hln-tnn. I' wfck'h to intended t* uniUilloiis.liHinbiui I a, ninvrnf
Attit > mmlo fifty preDtnaCnt'
lil rfflllirnllir over
55 I % S Ibe Ixulic if Iht "ri.11 lr"rIBI AMotbvHim < "a i /-1", ( I they the A-iUtiilrof Uh SMI.- irra'aps-a lit. "Itutor' I
HK.MIWKK.IU.V.IN tkan lliiM-uft a it liar ,1 I'i"I- 1ii"f".tIt' h.nt-I 1.'l'1I '
I imirntil k'fuar 'lI 'IIn : I j The rofn wg.as winliBM.il mt us ) 'SI.nt
of June. >
. Saturday\ III 21I.y HM S.io \ ti4 I \1'IVf'.T ...'& UI.IIt1..II.. aal'55ajs u1II \ -- lull million
= 11I1'1.i i.lIl1l1n- .01.. I. I ha- t ,", flis assi'-btks' "I' >y th? Wortmmi-nt umlpr th vpropriotlun ,
.> wXill': 3i'r .l WIIr'Hiil %Jtor bow .>. t.K.HT" "> "II.I'URY a lOHMtM' I"IIKMUVK I .... i- Th1'-/-- I !"-
1:, r.t,1,1'tuO0. > :: IIPPH 1111"11' I i. ''a. .i."-S : S .5j.. ''Ir: t' ;1. .' "" ;, :. ,: --a.: ..,.t!i llaa- ap..r,1".1 1 1S tu H lln hai'aaiagtf'S
,
m.iny indixini, liii'lnti' uf wini I bit', :r < .IV H, "H" Hi adllci! sat :
nrinv! >viniN j J il lie |I"'i"!>i 1 1 V'Ilorimne ". 'i 1 i a.a i ? ii", .llIh'| i.VMM'. i I. 'n" i I' --II II IJIa'. .ntlnnorkl
alt 1
hcnvcn-lilf-tl, labors of "'iv .I Hi. ? a '
J.: B. OLtVKft, Kdltor and .pi.t ,. : Hcl.ly! HIP (Mi noble il i is ever t tutu mid alt (ms-Awed ..iii'lrverK'iren The .111,. il- <4 the, halls .! IIn' Vuv S ciiHinsmsliinlmttliiriiUioiiU -- :, fir Hi, '%ltha2fl. IK slant in 'I.) "rrcIIO they >h. 1 TUewukJ..id imi'U''h! <|- a-\|bw'aitia aim Hint va-'aa'ial? :,

M Itnai'lificing ladies', How appropriately Mil h, sinsntion its iti .. i ilu ,lollovvnm, jimjctt I, a i il l..unpcliug Ibistmvii W'.III.O'. .1'11' ," I 17,.-Th" npinitiii uf 'star Hir italiti .,' I fl, )K: n.xki-r, In i-on eiiienc* of an left F.nsrlsnd* hsr Afriiiv i rT" k ot URs.f l.suu

.," ,. e.t', lomkimrty have Uipy, tvinepd Ilicir grateful re "ricl. ciulorinl. mull, tin In .,thin .1"".''< wtlt eits. \- i feHli Athantt'? ; U Hi'' (Mil. link', .\\'''.') lieiiciiilisliioibdHir'itr', tat ,Ivle -rnph ankle riflpctin vn .IbHr lalhir Tb .hast tsaalYai ? I Thai hattbaut *a41 Aii'u4 Iaattusa 5 a a
., h ,. inemliranif of those who' 'fur .Ihi ni Who i .. ... ., iii aaia.m I ol I Hi. alt allat'Iil
.1.I' in;, ond Ihe t.1\ the ludffing
,
/tr''' I I"e( ,' -_... .... .. ..w'LaluilaUJJi.lvIljJii'1C' 'Inl.l'lI a' I I in Ihc rjr $ 'asatasasa.-A. sass.,.
dull, llmMc HIP. In the flnt 5. ,TrMrePtsIfrS.S-W
't 'Ir" KoM accnmpllshrd: IlIrll", l'i'mlautiM 'flip k.iIaajss .rIooJ. i'tli t-tal t'5s.., U. (Jinl l I. tomlorlaMp. 'JIt the Mi 11 J'et 1In'1I.rtnin. j
.to"/ 1101.11,1 nnilrninii'l' 1"110' Tin I.a. ill lblPIHun an v.ry pr-nnl-iie.' 'Iffl-I Mr. ) llllot all II,. iiiisi.i.| l;,i hal- Its 1 Ii.| i
t-tlttZ
Iw"IV. months uf thr existent* of the, "J,111 ) I that lull Uuim |reibimili.ile'' III I lln l I..a >iliJ S 1",1,1\- i in 'su U.'deiiis t. 'shVahaiIi; S
o uu m ik I i 4)) mid, I Ihe Binuoi-sare. Imrdsl' v\uik nasa taca fl$ eivt ,
Memnrinl A.Klntirm* J Tip i I lilKirfM' tins) lim.\ li.irriiiiii Inn- mil I 1'1-0 1 1 III iiaujs.a-a'tilahu| und." r tl.r provii'Ht-, olilii a uaa al 4'ui-i.-
bt I
ICii
., .' i"| |I"i. -|I. |I.'I fir., ufii: .|irudi'l) ,, iii,101 upI fir o the il ain
.I tlli>- nh.irvi-.nv n'll
,i'
-'mi' primipnl i- i fl >
nfHIP u i .
Tlu-sP nulilc ihurilic* ul "huh ut
IInol'rrton'-lhf IM I I. lu i uinpn liPiiil sm I h, an olbi ial a- llnJoMriior t from ......1..'.. .ia ra at.t SJa. .J. 11.5 l
0111) workliu.wuk, kir 11110. Uslui'tiiili\' J j I hi, I lu ;I"|. i ,Hi I, in f..r ni'iny: yiuprevim' ,- -I i4"'e I I'll
| louchinir pipnls| fur that nrccprtiiiily i if, HIP of S HIISIII tusta." raN'I tied I. fsiuana3 a, a .ivh.-i-i -
l"ol-lle nl Ulllllf'rl"4 irai"i'd Jsj. J.. ." IJ [ Mi .11'') olymir rui.fc m sl.ould conn: ihi nay' I'IIII.IV..I.I'RI\. June I If. -TV vK-1 Council I j
to h.wrillen "I HIP history o allcr' anvil), IxI the t-nuter inyn" h Ii" ht J.4a" I I l liicnies itt IImlr I lay suite uf HIPmilitary i onlln."I. .- hrkl a meeting to consider a resolution pn* d byCouwil
I >
oTpl.r.ns .in't whll 1 It i Ikr. futart-Invl'l moro 849leenohutiip th &r 't. ::1'II ,'.., bu, att4vki ...10hou'ICII lie.ommuj.1ilum to I ijjitindi ) [' '1 Orliinlv. IIP Is nnt .that Oovemor recognlp.l which wan 1b.ttntfttw.ais
= "''r.J.f.'rftI 1M-'! hulaI I, 'Ail ",,\ f'JIII-bK) nm-- ItO c-alii'tiiipnt.( ,) ,( isainiaulaa wtlcomtag the resident', Ijcn''
First an whtrli Ii I tin- law* of thy ti'.I"' "teal by Ihe
TAl.t AlIAHKKt .nnlvcfl ,111 imbn toa 'ill" ait III hiatus . < ,Jj j jf Kn'ftt o"lent r a ten : iniiHi.li-r.-ilKin In lnc.ili.ni.ru tiny'
no tutnpirting it will fail to ncknuwlI.adii the ami ilolbed nuiliKiihHi. '
ol Mule
nl'l''r |iiplc M
nor drlivrrtux mercUiiuili-K- ami till Ihiliac 1 "II 1' ,. main qoestkmwns pII t, M ken wii no((nufuaHth >v
HI,MABAt IKYR'UNWI'.JIB t 0, M87.Lariest c4t I" ,.. nr't il pIth |I''' !1'104" JJIof riui|p.. 4nii t- I. "" iJiMlcunitiMir, % | Nor i h hr appiMnlot 1 R(rmblcniM bavlng WIdhWIrv. ro Department,
flute .-. fiot\{ t 'lIi"i "*.'< *. 'IIII it"P
,*. hwljl not iv here you are I Be outsatisflcd Itl\llkAIIt'giNIAlI'JR bi be."lntiln? 1"I Icturftthlruirisan .. II liltalult',' I aa"s'fliaat taf 111'o1h... illl" n. iS I' Jill ISIhIN t'tlaa
Northern, imliMiy, anH ?KoiilM-rn iiitui,i'. cdit.il, S-miWiikl journalIhe f.'nlriJo. .
Circolatin ii the CflQitj ant* state. ; ivllh Ihe pure, and holy IAIIr of (lie pastCrandi and, il required nu (,!in(! ufprophist, .Iciflirieih.ii" II hia I h, ''ml-, l.iir lo! ,iminoHili7u) | mini)' llrrside' inIM I:inful.tlovcrnor ifmm rraawlw ((aM h'Llt.a K: V. .1 It 1 ."' .1' lontslmil! lhpM.iii.i! I,u.tlrcular a.
and Holder iitkii attend 1 Ihe I 11I.h-r the, ul an e\i/ilin ncicvsiu luuii I from tin I ll..iibii.irtus I | I o
r I tuition pieisuic
< IHTV hat )juirly mnuol lart its, HH next' 1 I I'nsiili I'liillietion. I ; S AW FBAUCBCO Jane 17.-W. H. HlglyHqmblicM
I.I I.
niiiiili.-t. C. I "I JeonH
.. .. .. .mil ailj.ililiu, $ iHMtilur" jsh. hells Ml tumiiiandlnit tin )i lrhl AJu
uf ovrrllovv 'heart" ofoiphanagcand i'\ v usus-lt ,11..rj1t., 'thu iulcnlioo uu ikniblvviis
j nut solely' lug | ( ) has blest nomimtrd tu Congresn ill hasini anal Hiirliln, slated Junc-4lli.t I I'5O T, I henlivtlirtit l
.
Uuv\N( I. Inn mid .ltlltl1'ICI'IIII
:
Issau
ore THK P..LIe. ; n you for llH!WI"IAI.ly" "If the III"". -md Iniivliil\ |>"rl"I' ul t tin' rn.lt i lu Istahsa slut him III tall 'liii- i-n nnirocinsioiiJbv tbsl nil vacant-leu In u-it H o'1'1' '1ua )lufli'i'no
1.1111"/11,11. cat ech'iol who arc tmntf In' hull up n partr. .inhe nm. II vvhoiu lisa "r.lil'l') lo Ilu, 'h.-ck Mvlholojvi' i iUs I the Hccond District. nisting, or which msv IK.-nr hrrairtrr be t Mjurtwt
1 1 lie hcrflofor cxliliog U-lm tnls ( vranlInimtrinie 1-- it military order and to put( him m the place, ;
nun
iMrlnrnhip the
to KniHi. turn Iliiir in alit ', Hun nforoto to ittixun Interitl. il
,101 1llchll/ tq taut If r)" the s 5\1.1, 1,1.0, lo liom.iliuiiM //"" pn* I Hii TIP| total remittances Irom aj ifc prow r uHlc-er* or ,
Ida itnilWHguril.I l ibis ila, diiwohfil l ly ;""lu,1, : l lrunvnl. I Ils i Ilc\ !htnblc apn-| .l to if HIP Sorthcni /litaTenK, tI,. lint P nu tlmiM IheView In 1I1II1..1, 5,1 1'1. .rlle, n'niovnHiovrrnoi( lu < tidily' lIar rlluclio HunilM-rn Belief Awocialion amount to |T.<,noO rothfe department. In ttsa' rn liisty niimnir, nicoinganlrd -
:. ." lor rcnc'nci! zeal lu the lutnrcOh its ithal hsitv' II tenilem, v (tncuottliilr nnluramliaiHyll %%.i) alit a' ol (he olliec ns prut skit bv law. b* HIP niimn nf fllt.iWc pirsmn tu till
All nMMinli> iltic llir "T.H lm.. 'i- SVnliiicl" 1 ali cneg lsi .e in liii i, I,".',hll.- :' I'I"ilt.Ksur' 1 K vi lo.vV .tgt-aat" I Is lil re iliijx.iiuif IU {'old. th'M vacn iaM Thai p-luiis ui rc.'umincndednnittM ,
1"1' "Tin- law l hushes olH-
( i s-iiuiltl! youlravil wuveufi nn u.augnlr.suiaasat.ouh an emnpTrrwn UKtli imihllc.1lioiis of tin
grunt { -
I j, mint tic paiil tu flit parlntT cmillniiin, ? .wINlmlMioHu! ctuIrIi. Wc sti,|_'tt nhafSveltiave r.lii I ami, atiatIteliacs lu Ihu' anlkltm. He i ii irt.iliux : S |amcniliueiil lu a ihi
hkh) has flown from c.-i.l. noah heistlolluil nith nu itiilliouly or color Tbh-4 Article 4 the ppspuMtl
i Iniriiy
your past alls aaid tan' former (xxusioin hint III luw Ihnn u ti"eat/"/" and ..10'11I1111,1ir', tin' medielm .1'"r-RIII,1I DUll AT TIB Wkuuuio IN TORONTO f r4ttutkm : Ibait 'iiha fsy Ho P " (tin, tnililitallim "I the paper. if)on clul hear the, ,ails suffering orphantrf Iwo year*, nuuiy of HioM, n ho tare now Ideiilily-' 1 111,0\1'01:11I,111,1111, will vi/ii vuiir asia, ul iiiilli'jrilj, -"Mv (4A W.1II0" I'l AT aD on TUB t O.. ncummiiiidcd who, luivmr Iauimai-lY taken ..i i,
J. \\ Kli.: : (Ihlt now go out from the wiualld Imunts! or"hl",1 my tin ",,'h. wifti, the ill Ah, i'a at I 11111\ell 11'11 I. "W hal fct trillas lu that luveinur i I- ciiiallyInn | IUN-TRC (HATIOW *c.-7Vr",''. /""' 11.- Mth u a tnciutK-rof t'omirtss, or us an olhrti nlIho
mIU- Will t be found' bitterlv, deminfr Ihal t hits e\er lion m\l f.dl. of Mr. Hyde United SUUw tarns a inemhir ofuny (Male I.PS
'",ml'Ih't would Atiir- 11.1" (II,' llllorl'I"gi-IAlile. rtirulivu' and 1 jildii Mr. Davis allt'l1dCtII1I1 wedding
not on
you
S .1. P. IIUCKALKW.; ; : .Indlelul
I itiiiighit ntDlia&I'1II whfait l 111.,1", I in1driN, my m M t liMnulium here at the of the bride, a Mst Hewon, Islatarv or as an Kxwullvc., at olllcirolMITSute
J iul olllt rof the Slali'. I II HIP mililnrv rwmest llnI'm
,day nfu'moon' n't unite in a new resolve to futile ttrgTi-'af lilv.lI' i I i uiuimimlrr tompport tin-imiHtlliillont.f I
T.5iii."iJ.. June tlh I iy.7. .1.1) bl.'IH'iIlIIl'JI\IIIIIIIIIo.' .. I clmll I n and after the Trcmony the ofjran ftnick nn"My
i r lIt. iiuble objects, that n (rank and .imlid J"lIrll"II'I.IIt'| | have" m. my / i-an onsl lilac from Ins otllue he can 0111Ilu the ex.IW- led StiiUo, sltswanls cmniKCtl in limurnitiim tar Ic
-- !n'Ile.llh' or/117A' (111.11. 11"0'i III a kw slays, :ninl for u linn.1 I li"' |.'. I Marvlandmy Marjbnd. an iK-tlitii .a'saiu't tint e4isat,.atr );uvt. nld uml comlm :
lion of the ) llihl".IUun l | to nld, in ( I leiilin" e\Hilalioii| : llrilinny I lii nil. If IIP cia si 'till uneaianry. tue asia. All ,\\11I"1(1011111'11101' the church (1i'\1. .ImweH.) ctaetaaias tltart-aah.
PI.1It aloc', II tl l'l HCTII IhKl1( I rrliiu We *im i i'riIy"tlltlIIPI..mnrlll.H.iHII"n: trust Hint tlicuiiitthiig! noTfr rcniiicd, laid if I Hie 'I"Io'rn 'andWuHlern \ "Ill &s-sesaa ilicwiiiul"'ilnu" of \'II"IIII"lc..IIIIIIIIIlL'I ( 'usurp, nil s liviljmMiUioninlo while khu'i.'u crowd culk'tUx! outxidu chcciwlhi to this' n S. WALKFR.jovmmrof .
anil, lrs\c the rnlln1 "hidl HIiiWuniKlthiwur ibe North nnd,I i uSia i I. )1.\1.:111( J1I'.T.4II a .nlv. Ibis is nutted l l"II1II'n.lyllO'\\ ( Plorliin
t ( nfflt <
Htinrl 1 inIroloftliociitalilWiBieiit directly
nom llir e. :
,
,
bin bunds, lie hands |Isu
own t ul this
inll.d il I Ihu, ( 1 Siiturd.iv afternoon ali or a.uj u
.
S iii 11,1. tni tIle gnatiusth. nri nut on the i vi-ol a a Lrreil: | liln ulri'volutioii -.- his l.Va.1.liff. Attest Brr4 V. AIJ.EI.tkrrelurv .
), II) the tnixMil in\. lulu ;i, :;Ill I'll. vv ill be, 1,1' liirgiL i vi ir IS''IItllhere thai will cnisb ami' ine.iinwa.imli| I -. hi1I:11, hold their Kppointniculs from him *ml Mibjecllu DuvK went down to ..ml..I'Cliknlll: ) nl ftnl.Thu .

l'Arll. ami 1 h"l thai I'M- |wlr 1 HO LiuiimlmiI'unrier "Iu dscuil
i l 1I""llIrllll'I'n"rllll"1I1! le.nl, ttten' nil the 'I irtininl uudcrIhu
will coutlimc II give their _":>i'''In I'apl. \11'i i iVER : --.- InibealiuiiH un> ut null" I tin sicil liine, : ur life. nlnt' nrcnrfluiS I" ff"it y'> v.ry' rn'hl! siciin-tl tu the' pcoplu by, lIe, Bet.I'llIillly captain order in nf I the Win Cuufetlcrala M A dor Stakes vilte.anuy Mr. Maauurcuiaina haiti to the tiUlii! ol Sccritary tuiatHouo ul Slate
'filE: HUlK UliHII.nOM f KKM ( Hiiknit I is ri urons enouxh in the Jauau 'JJ, 1s67.
tkicrvw.II > > _0- .Se.sfr>/ t/iall *"1'. If ymi I rovt ditdmuur you : power hern "Ihal''t. Thia cmDavis' _
rh
which) he |
4 t hljr : IA'. P IAiTOhM.I rri(.n4rBtr .f Hrmrral mill uii.lNlirrlrfiin ,1",1111':11': Ita nvvard. ('IIII'i'rIhrll.! the empliiMiu w hiofc II gilds Wild all its .severity Ihe right; ofeks trip lo the WeaL Wanted -'

h wl'lh much njliKlnnix llml, I *v\tr in> I It u t the naiiiisinlilchiH' burled, I by, Uw CI I III ol .this inipuilantH-riuilHutstMiitial, | lu ting I Hit'Iron n nfliccn is still' jpft with 11oJH.'III".IIIi,1 The wily thing lik, a nview wiu loadu beforeDuvlshuruycdtcnliiy. .1 Keeper *

cUllup(111 ntlh the IITOM. II l Tullnlmi-ni1. 'III' VoikM"I '
h"ll| il will I IK only for tirk-t |l.r.I.' nii.I l Hint : Knxltilid: inufalily nnd rtlhi'; ,n, hud Iitii I (!'niniiof(liineraladriint nml Sluridun, nlulivi' irssiouof the' atlas,.aiiai. 111\'h.oJ the inv.ui.dile "I 111I11-1 nut bu iimk'rstuutl, IM riling limits lu liuulf Infantry n,,turned hearing tall lln men with WHS their arms and I esu iirmlm.u sal isfataart ncniiuiicnd.ilioii", I- .-I i
tiNt "taj Ihu Ihruiteued, remov.il, of "! Tlm 'k. Hu end xAnuinndcr, (lore* an exeelltnt aattlaithlfla i l hia gnt.4 I.Uiiil, .t i ..I i
iiHoiithern o\ernnr the
joiininl.oh Hern' military of
> pun whiih
ut uu diHlmil fiiUire, my crccr, i.H Jmirimlii t 1"I.h..lloy ju | l.iwHol' tea'1'11".1111"1' I_ I the laiaatIuIIliaalas of wh.ilis use piKftrd them' n before Mr. Uoultun'i door, at i hinniMiflhe most- In-allh) illle' In I HIP .Soiilli. ,\
1 : Inn e howled Unit IrluoUH, iniin, isis II.(Ion, of 're4. issial ( ovcinoi'VelU h a ofliuui, 'in'M' in loitrMno 11I11I1I1I"IIIi/i'"IU liodul an .ittilal iu'uireetionurriot."It \ Davis wag standing.Dr AUIITE WDM \Nuni5"iiud.jliRl.

nil! again be (.uiinw'lul nilli the Illen.II( ( lliUiNiMiiiml ,> 111 .NM.TT, at. h ilu' impious; ,..11I1Ilorml! yet, itIlioeililuiial laoa.TliiiM ii'!"., net'online: us,it is wi-II or ill -H'lil.| )) .pi inlhieiiif m:iv haul"''is-it that, nil insinieitiuu in one oflln Blackburn a and Houlhern intimated refiigir thai, severalMoullRTTicfs vlsiteil 'I rhasalsiltg llml ,A patti holm. lI.millon.t'tIlcn1a", LHiNE, tune
C"|>iul niul this) nro\iii,>iinic.I I ii i'1'iin'. jilcin, niili' of tile OIK fi on (.iiiiiiiuiniuiliiMis 's ci v MIIL; our: Inuinonlhii lift-) hnppiniof' that tthidi U lu l follow. I ',Malts m.i.v' lie so geurrul" aud lormirliililcajlo in hi situation were going to lake ge.d iaihury, hit, aaalataa'atauaM

I tan nocr, if I nnukl l'rl"licnlr the nii'inun.if :| \\hiili\ie tuke tins cMnicl I lielow In nluborei .>!", nnd nllboiigh frciini'itly. reliirrad, l.i \iiluoiic 'hKradiuilly brlnpilurwaid; iiirom- ic.iiiiK.| the timixiniry HuspumiiiMi of nil civil up their rcsiilcncsi in that town. lii 1)11. 'I. .%. tQ1 th.'thl ,

S Ihe kinJncwi and inccmrayi'iiit'iil, ( I IIIMIri- ., leiutei: ; criiiei-iiis (the InijiriKlence of Huiilhen in the I''' air Ihu counlry, huve iiolyvllitrnpulilWicil. I I'li'II'.IIIIlIIh"I) : and, Midi IIlIl1hHII': i u'.a's ofItill Koveiiiiiient.Hinl. I Ihu l'Hllllolitthlll"II..r anni thaI -. <> IllWllllTil Cliiaaabu l.a

S iei,eJ (ij'iu thc good twople of TulMutsw. .join imU ami rmoni/ing, tiNin| Ihu Uemine of the \ without imonsiik' Into rifjx-cl.ilili1' ami Inn in Ils plan mid Ihu same thing limy lie true THE \s.UlllllbUII.-The( Louisville {'nuns r, '

''I !!!tlilnond Tinirn. Referring tu this iorrisiuuileuct| Ihe.II .hll1g. I lianiiiil a '| sahal :age.' Ittit when nature 1' lunieil, ant .. ; !TCH| disorder or tint Iu reference to Hit I speaking of patty dixtinctiuiie in the Moo lb. this (OS.) .1.: MOTT.)
tn itn'ggIItig> t 10 pnrniie my iliily to |tI'l nulilli1.luilrpvmlvnt (Hi IlK.NNrrr ton In/illi'/mrrr rem.irkH. Unit "Ihu civil Ihe deliver KM.-If : lIaausv5 Suiiauil I iiiiiuuirntut Puiitl."
HKNM-.IT I Flrel iant out lIe, ililorinlly of I rogular a "slit" u, disorder lAkes plnie, in Hit gU"'IIIIIII'lIllIr city or plncu whcru ll : alit l'atpcr ituouger, Talltihuwri., I Ilu

olin other conKiilcralMflfi. I hii'In h benni Unit l It ]& hut'! own eye and then nlytl I eominunicaUoiiofCen. :\.ui I) S evidently, pre- iaaa at al, ju-l as III hue ve;"ilulilu: "orlil, If thaw bicalts, out whatever power i i* nfcessnry to meet "There are |mrtivua. of the iicoulu who have I 3

4 1 Ihc Cur.M In Ihe paid, lu rotrlxt Ihal enLimragcinuat 1 h Ihou see i-lenny I lli h mote Iliat I h In thy (South' mimes iiMin| MOIIIC iningiiied ilL-iKjsitton ,II' ii'n. -urine piiU'oilli no UusMims, in the summer sHch ( inciKenuics Ibo mililuiy" couiuiauilur may axes nn'uwlihcd lo grind rulimMoti, who arc in and furor are of prompt exhibit and :: Peas and Dried Apples,

1- .. which lilICiit). or irHisf| wMmuInili l'nll) oilier''. eye.# .()H! h Ihu iiiornhty: bin owl ';WANT to jlcld to the sujrji'."lioii of I lirnwpieconlideiicc. IheruvMlllM; sass tassiiti.: iittii, in nuliimn no fruit. proH'rlyerciM| -. I euiilinum>sclflulbu pruicrniilhorliy | tt.rfr, activity to the JaooMm, in eager Ihe work ol self- bill. Mil I'cni.

.4 \ viriuuiH (m?) M'tiOii, l Ig hays : It nil) lie nnlitrt' Tliusiiiyrinlioii ol the foiuicrUtu l thy >u, yuiilh 'IH- 1I'IIIc.I'IIII'll.; ." without I impiove- uf Hie military (" "nm"ler'here|XMcaami abasement, hoping thus lo Itucome conspicuous OXK I talC I bU I las-as diiwl Aiik| | -
t4PlLl5t.Pt
U to scuait 4. l I. : : hug piece, Offt'WH tu the jiioui |H.opluof Ille laat l di'tn rrcdila1ile. (icner.il; SIIMIIDVS, mint, mnuliood will lie iiintemplililu ami old unit prevail nnd vv hen peace, und order dopavail ami commend thcmnclvn lo thu opprcsnoni of 'hue| 11 1W7. Wswiy vl r.

InI\UW. \\,101., llml pXiiMiu' In North Aduum, Mai"9iieJiiH'ti ftilhnut u sinylu ininlifli nlion I by peiinne, U iji; lulsi, 'niblut It is mil allow:ablu lu displace the civil their people of!the, with nflicmi the view nnindpr of lu becoming IHI dhdrilmled the reclpicnu '

.. hits been guilty of "nil linlimcrellmi." ,JUAH feels lilniartf AlP, to.iMo: t|>-l| .ty 'i$'<\: #":]: ) Th''ii, hut not the u4lt4 Iii ul voulli tat.latta rCII ufimpiovimenl. ollta.rn and apM| >lul olhrrs tu their placts, under in the Sooth when the IniquIty of rwmslrnclmn JUST RECEIVED :
AH ludlcali'il: liy In dnlc. (lie iliNMiliilimi nniiinici'tl mil aiicl irHlidcnlion piveniment uf that havu Item lilei uiht the coinmandorcan better shall
nii at llml oTlbcreertiul \'f greatIaiIa.s : Knowledge will lint a Iliac' ,loyuniinhi'liltn any military liave been consummated.

alin\r hail I lirtu Uetrriiiincil, 1 HMHI| in fuilliiiuiu ubuvas iia-u-icil: Hoinii tim plunged iu ol lllrIt'r.IIu'I'& liiut (kslnn.liodHo \, and solicit,: 3 tier uciephiDiP, whi'iito |'rfoim, hw duties and carry out the great istu r. "Tue men arc demagogues and kmve, ol baatItiASKSIsI,4tR I
whom Joe Brown la flaIr sample. s' ta real llnms d rsnhri.
Lien in HIV lust ktiiv ul n ,ii of 1'h-loinS II KK'kct tu utimlbiiH I liltlWiCtl| lu effect Ibiii "ln n manner cr.lihl'hlc |"KMof the: ail. hy the wf civil cfllcun of of UaorgM, a
limo In have publnlird ; | | mi ; nor yet the 1'1'.1) ul mankind il i comcn 'only by work np.-n.-y The ilMoiior ol tbeuwf Ire* or if their Htale ha* i. Onlll.'M Hams, I utasi.lK >

Tk' fitntlitrl. The nirnoiiiH I'tncnl n'an nut tutu c,ucli mi imlLx.rulioii rot Hint of the i tliu' lumeui 1'1 IbO IIIIIUnrrjlliJt anil Ih y. tuid nut the, nnd labor. ImliOf In m>m'h drunuu. I Arrive his uvv n i linkf, rather i Hum by hay law ful ineum- no terrors fir theIr sordid mlndt. fletfaRgmiiHwincnt Talhntt ftaui' '* hlnliHiicbrnwnHngiii

Ceiiilemiin nko got hlmseir fined two linutlrei I people, were to bu flrnt and lunt thought of. nol :Miitrsilvtdiy, \ such vain deluViuns. No mill bent. h ibeMbjecl at which they aim, ami ri frlltae, !11 l tif aa

t. inailo fi>r rruwnn wliirh it in not 11.lry. orprrlia : mid filly dollnrn for \\liiiiin| | < loLl i.liiliHo duitl "The mild reproof ol" G"no'rnll( !n, \,\ aha -m h lei' what 'may hf your uiUantflKCAof bitth nndr.iniily "Tin1: ai I sives bim, no rl' ht lu suili, usgcsav)' ...>y fmml4e nithk-d' npon) crerylmng lying in __ __ ___ stieM'" iluttM-, .II bb'l.Fltnir .

\ $ | ., Irl"r. now lu raculimi.( hnflkx it tu i! Neillier\ nan It of Hie elninielcr of the clcrl"lIllo.I HH ml;lil havptircii niillcipiiKAl' 1 Irrtfifii l lifMutMihlier. inllneiiec, I'luviilenee, hIatt.' for.vniiilike hilL doesIYC( hUll the I light lu have a sufficient llic (patti schemes.which' leads to the accomplishment at'their S (i.utitier aaitrflsau },iisr-M ,bill: tyjS

iy7ttM! co..rlurn"li.uul"ngr cxlxlt-tin* wilt' I disi'i-elion Ihal Inia touchy been, lu Uiu coirh'itIid, I llut ns thing have Irllll"1II'UlIIIIIII I re- make uu exception a still I violate Ihu eslulilihed inilitary fast vi' lu sisal he him. to pi rfoi m hit. tin -*. t'i- -Is Outx, '.W liuahil ILruattWtsitatCorti I-

I/ control and proprietorship "Tbc TallulmsMv I i IIllI'rt'IIIII'r )'1II1I1I t\iMreiiiiml.luibrrccteer, | 'poll' I, it Is seen that Oenernl! NIKIIII: has littleicjfanlcd urdii, I.ir il is written that I, they only irf,0 tilts, and enforce but ant lasrity vv itliiu the iliittrii OFH) bEAPOKT.-rttTauMli, thttpt0SUiit i51Mfla .- I, IDkiliilmki.il

S 1'riuling II"il;,' UK- I lihti Ii nail'lul ueconnls" he luul rcmlerctl It wi tie w.iriiing note! nf his i hit I I.Nitt I.:' as ,4 njti finhntt/ fhnU fintt, : nnd iflii.i a'f. lo whiih he If assipipil.Ui I. ranks as a cotton port second along the whole :5U: lasatus Hu>, J i a-kt Jutuii (Iiati All ol n l.h i a

tIIIllhuIII. .JIII"'I'I I like none of these. 'There AS no connie brntii Uiut\.NS 1 ii'i L'LIo.llIiI 2, 16.; iit Hi intti-'tili'iii tttl4i'( >

: 'lolcII)' Ilic 'iiiiili'nigni'il.. j|II ily, In I lliin piriuI, nor I over cn eruitH for Hiuorlil's "'/(i'ni,< i. & (Irani: men .111* 'likewise, exhorted h If m/tr-miiiiinl. Int. miHlaiy' comuiaudcr is vv holly independent of the thus fist cieeud ihiwc ut Mobile by 9,000 tit'ati A. f. .tl'll.LKI..

I :J TIlbll l>y the cxrienn| tM fi l I llm \11'1. lie lull.v, ilroi"*. I Hi' mlmlied one fif the alrti'l1iiioh.mn "I u IniiiHinit by miill biday) n cdmmunliaiiou //t.( In i
nppreciatot the weight uf rrppnniiliilii.t lalnir !i in that !-'nnd ho run nil ay with b'r. Irum Ucn. flrlmu! In wbicb hu nits for Ihc remuval ,,'/ nliuvo all, tu n UK ml*r rI,... 1'iratw in im-nt of eriininuls} and otfciHlcn, be may wiper Al I hv present time puaungrn (cotta Mobile STEVENS HOUSE, '-

nnd arcHiniiunfxiKcleilly (U\nhciluKiii, | him. ,j I II I nemay ju.lltc by, the HII> the 1'lIhIII' "IOII'(: like tirifllu; iifiov.ThrockmortiiiiorTe\a: ( I 'leil lit, iln/itij, / i/tcfr yovth.You ,. stilt- that' civil jm isdicllon. Ills power I htobo and New Orleans are going Jtortk TU tfe- 21 2$ 25'aa4 T oadN.Y. '
on hubs I that he ,
I' siubjet uui>ht (lu )1st> \auuah which Ibly can do cheaper than by ,
1 pi>:uiiini' look, al il, I their wan no harm in that nut low IhesuMih r\ rd",111I tln'""e special cmugcncics uud Ibo my -
lint Ibr will all I'hrtTnill.r a nnicillinpe removed ulI.llli'.r I I will be obliged lo 5 lem.ivv fun Ncrioitsly cunlrniplnlc other route. Hteamvr leave Saranaah three a)iataUsitti hltaP.hug ( rca-ta,

I will h IH riinpli'il, uilh I'lili.mol'tbuiiobk'lilHrnbty In.I' I lilher ; f,,hile llir lilegram n hk-h J ctertlayI tinlioverupr pf/xinklmi.' ; 'lit,.,i,1aiii| <'ilii| <' ill.as .. .inn truths ami, udmoniliuus.' They cunie 'lu IIIPIIIIS lire put into bis, hands hy w hirh il U to be times a week. (Jolumbua derhrea dTaolag from ON THR Kinol AN l.lt.

IhAllhl I ,. %c the ihitiiihg.5nlhcil ll n easeiifsedueliiin i l HIM 1 "1II111'1"Ij" he "-11I1.' \slut in IUIlt\III1'C; nHrlinH'I anal luiichinK la IIH aeei cveniscdthat" : Is to say it "iiflirienl military this cheap through freight aid paasenger conncctioii rpHK STEVENS IKK8E la well sand l.kli

5; ul' Ihu |hilt i iPliAI' ul' S i le'III'III"I." ., \\e me 1I..lIn.lo-iLiy: ..h,"Troy Ihlll I IIt 1 will eummciiee I hue registration nl' l.om-i.oi.i; -nls, nnd \\aural )'ou, alyour |I'cril.llglIllI"llhc! i in.luUemeiifliljenevi I'n'c; l III en.ililu snih ""Ie"I'I" perform liii dulka All that bencAy our railroads, experience| 1 known to the t IriiTFllug pulilie.? The loi'slionIs
as sMiii' as lay KIII'I'Io'1I1I'1I11I1 bill, 'lies .
olllciully.
I icm me lenchea atlvnnufs
Ihcpiul.. We uliiill iiuiliiiitK In ilu I lie best nc nns "i iiil-. HII imliseiulioii.Ve inucl, ni'cij nnd dissipation. Vou-liouM' and lo enl'tiice, uiiHunily' and milil.uy t Irilxinalsuf our city, and all that poiutcsiilong cspicUlly- Miitjljk to mcrcuanta and Iniuinrmen -
our Ihoreuirhfan awls to a degree the cor- tt ha a tier pruximity 10 Hot butaItaata purtul
inn Hnnlyri'ljliy iiHiii| Imnml imlutli1))', ilrirlliilcjrily j 1111' glut, lo henr that the pniHoii' li.is lieen (guilty "I f fail turwll' fully, (spial lo I Hie m-vv t.isk, liv. nil means, salary tin liijnnelioii jour i liai.utei liii npiminlment to try and |nmisholll poratiou. We hope mure cotton front points Ito nlt\ on tbi'. ubtliviuv ul Sinitla-ni und

kinihir I j uf$ nothing wonte.Vekno\\- I Ihal weslnilllaemse. lie uml, hope, ,to gel, Ll4ttuiVlt uUli iluuiliUiUlv 1..1101'IIlIhl.II s' i- now tat'sstiI' own fniiiiiiu, ; junr 'Italy lou ) nders. wr tul Ibis may hadrian toHavauiuth. Ills vifi>:ii. ... ".I t HUjuufliit tu till (tao piiueio.ilKwlroaJ
'
nnil llic
I and ttremnbtm .
a KHIICTOIIS t"prrtn.THE St1
"ul.I. II '! ol mirering impiety for UHing .iu h IIIIrIM "I 1 wild) (.irilllu'i I"'IIIIt'IIII.is in tsar on n h.iiids.' rUlII'IoIlIil., "h"elll'l' slih a -lly mililuiy IHUMIS lu he eiccu deeklodly a cheap expeditious anal stale ronlo lutoiiimcrtutl 8TEVKNS HOt'SF. hlibcrM nccoannoita
mid this
an orcr-ruliug TrovUrnte, furmtr wircmIn I nf 11/V/ ilnwin oiiex ul the Clmich ; hut i III ll not ii iu.akiiig; I the In"m-lit oliiiir aiipUcalioii' judgment. It U I is|ITIIIII mv iniiuliou ,' I 10.1\ 5.' mil .Iii oMaiurd eoiHplulr dominion ovei ;, led by sat ill tttty uulliorily i.; jiul by' lint civil nui ceutrta.,-tW. fftin.Whenever lisa, lot tasr 'Ml suifU' -it,1s well fnrnlnlicj, unit

i HIP hCU'mncii of our n liiiionn iUi' mir IHIIparlnrr.we 1! very I'miiiy hhiilig t Hint ll ulionld 'In impl.niH' !iu i ii tet lo iwtkt.liullW) iinmv.Uf; >i .'"II jour picjudicm'' haute not lucou.1 xi dc.ily| 'i Ihoril.v or by civil ofllcers uppoiulul by him In *. .- uotMmves sail cntirluiiiiiiint every muilem ol linproveuicut its liuinitcs for'I hut the, room comfort ,

.i hMjieakliirliim scontInueiivjfIuu' i tomerily hulk ol l these things when iliiuiil i ) \\r -T. ir srfWriiiA.v: loolul but' wliul Ihey tas.sy I erndienled ; 'C"r"I'lIi"II" 1"'lliIlUI ordinary tivildulicH. II these emergcu- an article of benefit lu the lsnbcpreernts are pmcimi| anal well vvulilaliil-pruviilid with IT.I-.
S itself, It b the duty of the Journalist lo
lifii IIIII' fl'lr ri". In ulher.H to tie Ihieni?" '1i J I .Mnjordeneiiil, iU. ; flu llxed but ,be S lies do not liappuu-ifHvil order in und nsti-r-tlieattcniluntc is prompt uml IWJH.I!
i ni'iHiragniifil and kiudncss, it huih h grm'r- I, 1\ ,S mil so saalv. they may re ,prewncd, vail attention thereto. We do thk with a full fill-.-.slid the lalile Is vnwroukly iruvklud nith
-.-.- lii'ived : ) onriialilic h ,lill Holl and pliable: ; J'lIlIr'I1""li" and crimimila arc duly pron-cutcil by the rru' conviction of right, when ws refer oarm fully acanoKlnljrni ; and \1 ulncciHy,. I"IM that J p5Ni-j: vj. .i u VN /< }|hs.J.t.! I II larciiminal Professor Kaytsin'. mnedlea. Theilcmand Air The rooms luting been relnrnl'licd. und u.mod
j TIIK s. .st )u IIJ NIIIIIT.-Mini.h'r CuinilH.| hh ails hate nol )'ell"'I'1I debased, by oiniiu. cuurls, Ihu military (lower, though
iiinl.il (:Jiu.M I' ,In the these remedies understand in, ned we aura cnubhif to ollct cltrt tinIIitiw tsar i tinciMiilorl
S hilt carver, lu the lie one ol iiiuillojrcilpiuspi replies; uliovi a. lol we unprcccdently
rtlr {S lIl'lIllill' iniotiKh North III Nornny tow.1 tin1' auat Ions in lont.u' t Mvilh, Ihecold ilmiilies' of :tin-world 1'1'1.:111.11I11,1 remain passive: lId limiter| I'u noi larqu and daily ou,the Increase, and that, too, and phusme ul our Oiiot I *.

,' 'illy nnil hnpplners.) ,' midnulil. I Il I \\nil III lilili;! -{. Nuilli lulijuil, voiir imi'iil' UB'_ niuiu uud vnuiuitall; your i tiun I Is loprM'ne hue IM-HCC, t I., act 1 promptly when they have been befbre the public hut a (.Kii.: CIIAHK: Art i.> Propriit.MJuticli

J. IlKHUIKN: ; The, lid Htoo.l uiiil dill' fINK) Eel ubovcil 'W.I'III.N.I'lil( 1 a. |M)7 has an irs. imlctd, are l Irerr mid las I'ml'AI'm'd' '. when that ]H-aceis biuken aud rcstoru order.Vhcu .- very short time. It very plainly shows that our PnlT. (Wavvilm; -
01,1\- ".IUtih/ "'. IL Hl, ,.jI.'or (I,tin (.,.'-
--- .\niio $ea. The ilewriplion cays : "The. oi-ea **, 'haiti lln.v will 1,1' tat assay rllluw lilll. |I \ that isdunu, the civil nuUiority may njralusukly jwuple know how lo appreciate a good miifcly.Kayion'n .
"I 1 vvuuhl, udvise Iliul val-.il : IHeuni Vilv Is German liniment far
'iii>ruim> lIiivi'ruuiKut'MiilM it WHoLESALEDRY
.S .lint So.-Thfi followIn remark uf Hiu Lit- : ,rrl'ldlllllIlIlI\. sil"1I1'I..Int." iii our fill I t ll lit' IK II"ul..1, Jll'I'IIfIJII.' It I lAniinrsiiuniuiw' The .rc"I'IIIIH ".I'lilr llic "".I'rltklllllll.IIII'' rcKiime iH fuiielious HIP military power external nses. Kagtoit'i Magte Vn for Internal

l 11 range Itfparttr riprrwca mir wnlliiicnls uml : sound of I l.i WHtubM-nnvly renchrj our airy lookout Under, uonsidiialion whether iho power exisi.s' i .n nm. "I i wui .at')our life Impiesxiuus' itt a' "i'.iily I IKK'mum ainin; passive-hlitnn guard and watch- IMtfns, and fnylorit Dytprptie Pit for Dyspepaia

i.irreqonds| r sclly with inir rtptrienitj: iiuay'IIIIIl'( Noilb I Hie, Im) old mm m\nnj limb I tie law,to remove e\n pi hy .11I'lalll'I..f I I made, 1111'11'.1011.' [ 11IIIIIs.clltI'e, likely lu con lid., Thfcj. In my judyvmint i in hue whole scope and all dtsonier of the liver atomach, bowels
I Inn, thu like, slow I'"IIIl'', or by trial under Ihu siuh sei Ii.'ala ul of thu militmy c'oufcnud. this noilin and blood. For sale by droggiato and dealera in
"Hnm of our eichanxm "'cumplnlii uf having I nloiiK hori/on Ihe heist uf Ihe I Imuu nnd form (lie 1'IllIlIlIcllllllhi"'l yuiir lilo I;) I inlu puvver by act, GOODS !
I the net 'prumnlL'iit In Orders) !U.: mcillclnuR. Send stamp for circular A. A.Hulumona .
,.S (heir edllorWa copied by eotfmporarii'H withoiiltho 1 I peinluhim'I in Ihu tall link in our. (iruudlalLcr'" I "I' H OltANT I Cemi.il": run.. I How very important I b ll, I lien I llmtjouset ; aariu big at tills! construction uf the net I have Co Hiivannsh (1st., Agents.-tme.jfeiri .

credit. Il U MI ,M-lilom they nrc Ihiis | pallor nirnel.Vc IIII.to"HlliI"III| | looking nl I -.-- I out atlas'iii your larcer In Ihu I li.uht diaeiI iaaau. '' not found it nectaoury lu r.rll" the sliict con. &lltmltl. S

h.luOrrd pr llml, like I .vouiij girl with her, IIM uur null''hen. Whin hold 1""III.ulllle, lugillit : .a\oU..o".U; : : ,> \ l|. a-Knowlid' e Is jiovver," but knuvvled!e tomes I,I slim lion it Inch U allow able. -

S bean they wnnti'frrj-hmljr lo know iT. Article i, nt I I'.1, inidniitht h hiv full roiluil\ orb biinj' Irhllil.I I lly i iileienee lu this prmei'ilingH, Ioclll" "I I Hie nut ul' hat .,...ueconl ; III is only acipiiicd; by, HieI FromWVIMM. ';'lIaltf. SHOULD C'WUNTV Orricrju ItRuis-ricK?!-We LATHROP &. CO. ,

nflrr article I U appruprinlctl( from our tulmiim, inHie I I| I phunlly I above' the '"0\1'-11 bridju 5 "!tsat .lum' 17. Thu
Cnhinct had
name wnf, .111 )ct no netrr 111"1111 it." IlIill ilue North Hpamied the wuters between I ilK thai lien. I'ori.: hits IHTII lunileoiisly( iiniied i: tu", I iii It. This iinnib.ujkcj'fi(" lichiM like ""')lI I. 4 : led pcchil h session lo-day. I It t I it ssttetl! tan AI""lrIII oilier duly of minor parties offices who,bold prior county to the,inugislerial war, stud who and 139 and 141 Congress Streets,

and hi itii. There, he shone in ,-ilellllllllll'hIV" hkhI' bait haul cdgi, cuiuu I l\v work and toil. Start .If tail '
---- \ city-to mingle vv lib thin, liti/ens in ufrii k jour aiilhuiily thai It II'lIIIlIrellu! roloiu tile, civil afterwards purticipatcd in it, to register and regard
j knevt no Mltiiir.; We I invohmliirily, I'Hk uhf our raiii-r a \\lili llu-sc principles as miide, and, I I j lucnuulve a* until SAVANNAH, ( ;SKWHJIA.Vi ( .
Tint Ibi'UUUND Ti v>.-Thi.jiHinuil has i'eHsed 'I' ndly "lrilllnll" mi', for "im>,'II. I Ihu ion,Ii yom I'Plccrs relieved inlitry: lu last ''. hey will be votera a concnry opinion

to cit ; irs "J 1 lll hat iiij l"cl".1,111 Hie bain; no vvord vviix .,101. (Combine if ;\11111'10. his'iii of affairseiiiniuitliiil I I 1 iv:11fI1 f this, ae it ,.'IIIIII/1c'r1\rfll'1ir i }our suUv a""1/.110.1/ un Km-utiv: order, "I.it'h11 bei his conHlruclion in iHsutxl by the of the Attorney Uw exclude GuocraL this class Should of \ Lt.U AfK Tilt'.jrtttN. ul

S lmwlvh.| During III toiirse, I wIIM .", of Hieinoit I Ihe mi ml brilliant auimel mid minriiu joiiefcMtntini I lion ol' 'the City I'uiim iI uf(Situiiunh IIH < minenl A KUir.M". i iM>ncd lo uaaa arraatv. citizens from voting, they will of course not cx.

IrliliL mid forcible journal in Ilils iiuin- | il< beauliett II ill pule! beliirc' Iheguigcuns ly 1'"IIII'II.1101e' > 1111.11'1'\\ and we hopu'1 lu HIT |11'010,' Cuulimti, d. |., -- crease Use right lo vole, and tbitw registration l iii- Merchants and Planters
.
try. niMlcrly ability Mr. 1'. II. Ajletl. loloiiii' },' vihkli. nun lil up (''I'III.h''IIVCII am I tllI'l'1.lIlI"h'lhIlS".t. iinil'ilid by TIIIIJII""IIIII' -- Prauiai ''.M...'.... lain may be canoullad. In the meantime they ,
0 I HOMII .ll>K.-Kplg 41411 Suuudi'M vu.s ..1..11111,1I..lh..IIIU i' are tmlilkxl lo las benefit of all tloubta tint
Ilu lalu ctlitor will Uenccfnrth, , I I b \ to r 4 I i rtailnlay uiglit-bul al Miuubukiu bv.liiine lisa re- sulijoct, cud they should not heailato to go forward to Hich large oloiV of
1 We will sadly mim Ibe 'riuuiuM lrllll'"lellm.n. | up IHIMI plibly un its beul. Hit! volura t-hmi; il tlimn' Mitt h uetkaai athak--4aitltjaLjaajsSliliiJ' hula- (15. I'omfcr. The rirt'uu1tablataa-LM w lu- teiveil a memorial Ii taut cilucus tat'Texuaq5 in reguid aud register. The time far registration h

t, mla*,' I bo wit and ladom t hii h ul' moinin;. u f'esli linxvc i lipplitl' over lilt.I lilly 4 if ian r I lulu-s into our < i\il and miiniiip.il I IMUIBJ lu' III were- /Itemfowlur i-.tlhitl ..L.11111111' | tu the rc.-loratioii ot Judges ItmtMi umli limited and Ike opinion of the AtUirnoy General FAIL AND WINTER GOODS

cite I.11,1Eldl 0 a rcluhatitns.S | i. llonl, one nonirslrr utter IIIIIIIIII'r plx-d| up% III lluive orernmeiitill lie I the boil |nw
-. -._- ; 'In biml' us-- we had: slid, into imolher iliv"Till : tIm m jrlvv i>f out hi''Hrlv \li'i4ri14 <." "I"| rata; Siiimhl .1i1'l.'Cle.r it hired man In saddle, his Ihi-ir a MeKi.iiioii| by the Legislulurc. The uicmorlalsityf [

I In llro iiliiw'ii Hlnte hi* mililin, 1n diliUralely j ----- with them lu (tlie 1II'iilll.rlltiun', { tat, latat 11",1111 i hoiw. "hkh I he rclused, doon' the ground thai; ( I "The military couimamlcr at El Pax- to Ira OK.IIOU| tiiptimbi-r til, 1&UT; In

t.: Imnlt'rl\ niUiuul nny ulhcr r I'MII III i ii: :: or uih: : ""'ii ti Es.-" .\ 1.111.1' Ihu maiiituimine, 101's lIf.h'r. not Ihu' hurst-to IHriddi'ii.!had Int'ii. Niumlcrs pinning luxisleil nil, iiiv uml ai taught- '(! tIia.iguts/ shed Ihe lawn uf Tuxas, dutiiul tu county filial| atfertion lyiN"-As anal Juve-laik n rcmarkablo) philosophy instance, we present of Foreign iinii ). .-.- [hi-v ( IIMMWtiiiionVj !--.

i4guitl i than .they, were ('iiuirilrihts. \Vei.lire Inilid,I M.vkii I h.'hthtI.sis' llliistraleilMiija/iiiei 1 ; asI Will not the' City t''"l1dl ol THll.ih.iweu, urn i xlrink the man with II elick, ii 'lain 1'ondcr jMTscully oflltcrs Ilie right to exit uiu "itc hlato laws, relusis.1 the following : Alt-n'i* ;s unl ( 'liililreuV I IIm.itiitul

I MW an en ravinc; rcprcNenllin; n mud bull I Iheljiieeiii'l' 1 i ibn >lonllilics. 1111.111, I is nut 1111. haute Ihe euinmendnlile.. priideul. .:iind wi I .einu' who had nmuiiHil MI tilde, gut ulf bin horse and\ I[ In, netiKUizc* the ulllcc-ra tvp"]>uintcd by Uu Tuesday, a lad of twelve or thirteen year {slioc-.s, uml Iti'.nlv: Muli: t'li>tliinjrt.r"ii .

'I pilchliig into a crowd owmW.'d to ulint-sha | HUI'Iliy nl' tn! hit hi. The July lui'iiU'r' nbieli hit ; pie ul NivnnimliT nlcred I Ito hoiix MKiaikia, )! Hint bt ,,"I.I""UII I' Qovt niur I Hamilton ami that lie appointed g. of ace tIdIed 1 Caledonia (br a tloctor. He found G ; : I IV'iiier-tirs) ;tit Fai-fi.rv I I'rinhva9 .
Iliddle at home his steals and woke
t.t-It las the tlifllctilt Sunnier U stilted taking him
(to himInrtietl
kl.i/.a U of the i-ulpriln utauiliuj uu the t i nine iiirly l III li.md. its gorgi'ims as Ihe moiit .sit IHiBdt-r aud struck him "In a the |, 1 isn?a.alas, with aiitluirily lo ruidir Jmlgmcut and up with : "Doctor, I want you to come and ace tin lininl.:

.alnld. .lh the haitrr; Mtmd his nit k, rinuikidtotlie : |Iii repiiw' .nls I ll t is hrimmmjr, full uf KUIH! M.,' Of fit It ...' 1,1"'r drew a revolver usual tired one i-hol which J I iiMte Mi'iiliuiis williuul allowing lIelllul'll tile dad he's dyin'." "Well," says the doctor* "If Italin'7Uii.vvu I: Ml

t oilier, "hlnw Imky. Jaik, Hull "e uie | rk-4 line ii hiit nitiiiiis, IIOUM.li.iM' hints, and K'i.' '. misM-d and IlieH tired a socoud with fulal prctisiuiu bt.i.v: providuilbv, law." It alsu kUtlc that "1Uj he's dyin' leant do him any good." "That's .5 5 it sa -

u1ibtur'S w'imiimMe' fIIiu.tI'iohl IIh.lalldill ilial Hi, rilo .|.|llMs lit a 'I o't'll. lie rciiuinut: in thin vlcinilunlit HtmI j! ciiii U ualiilcd by hick tuikuruisagtorthc iI i- so," rejoined the boy ; "he'll lie dead In km 'a .t .
| S I In ins saulaug when hu left thu ueihliorliu) iiu S
S --- publieai w| I It issiiul from mi "Knipoiium: III Juuu U ; I Wit were tm{ triunds' and of ioi.r, Ihe unlorlun.ilu I I'Ii.als ; atlas i, tail 1'1\lllI'rIYIII''i.izcllllurEU'| ) "Well, by ling, we've all gut to die sometime or ('aattati .mi-, iVi.hiil .

MiMlim'H Taui--Weinn 11.1 li"'I'\'III' 'llIohllln\l. thu c.lilois do hut ilixluin n Kl.unf ql SVVAA.NAIL rntl JSOT.-Cimmil 4nsl. tnjisiiini killing was the result of sudden luat, ititmlTn.i*, his: Wn loallhctucd aud wild other and dad might as well die now as any
|fo for *'ial I I'n. the
Id''Ibl, r'llr of thin trial I a< la LI" \1"11' :I hilly its rbr iii,.. and, ..11I11 of lIme bml liiu III M.ivur, Aldermen Kurd. pvuibif IIrlllIlIlI..illlIla.I nt. eunplwl, vt ith the dangerous: practice tarrying I I sinru the iluxot (itt: wur, under ,..'" issued lime." 4 )ttr : ilcjmnniciil uill l.c vm1'loto

4.. nl in % liiDKlun on the I" Ii. The Itiliinniiyuf ,I| prtvuilingTiivollkii, tt huh ue liuve evir sci"ill1 I Ilimler I tine, Wjlly. Warinuund )Ia" t-r. "III" slush" arm*-Hurulum, I IW/i. I 1 I by Ibo Ketk'i-jl District t Court ol New Mexico? in taLl it-, li'tii-liu.-: A No !l.-n'i.1
--- -- a :
luft.i| M DVL, vn Hint dny ibrti'lly iniplii lollilil ill Hie I"| ')'' uf "1', ,i.a..rt.i.: To I Ii III' The Hiiinuioni beini; ft'a.l. tinNliyor Haled Thu l.oiiinmn.1 Naliou.il Riukof New Orli*us, Oi-BltAlLHOtB-Having had occasion recently ,
tlftil lhi lo vail mail Uttit' uiudn tsar;' hue I IM.IVII. tsP Km: -runs.-Tbu follo ial 1'\111111" and down the All. A Unit Ueut.Kailruttd ht.n-k tl'Fuaguasls
( ul! ; lopttss up
i purfui '
"I ti* St'KHiTT m to Hiu a.sahIuittisn. i die living! (l.ir:. troin inelroHililun| l'clIll'I", II I IiI : un its fo' /wry application has bcuu tliscoulinucd -
( R'l''I' lell'hlelIor, th-llI'rnl.11I1&1I I'IIIHI and, Klntfiui .al 1 hicmnw Ul Kuw York tity show tkut juiiru.il- we were much plcnaed with in greatly
Nu nlher tntliuuny .111.IIC"I.llhll ilitW \' :, .I|,tlallyaluahlcand UMful hull we uiv aunt \i i-au il Nnummh. in luiiiplijni'e. with hut \|'iivsved 'ism hats, .strung claims tu rank' uluuni thu lutr.i-: ;as a pusitury last the public moucyit itiltllinunci.il improved condition, hoik M to road-bed anti that : ( '::51)51.| ( :nasal \\i\iiff\ ,
I ..kopc te furnish a e3 IH>PMS of nil the ttklenceiu I ; I I -lIrl'rl..llblll.' many ciul'i-i" It "lnilit.piHM winli olnoviHTil uienibtTHolihelkNird. \\ ben agent of thai Uuilvtl bulk's.IlU arrangement for the contort and eonveitknce of 4 Iii Cl,4li a
live pii.ftMiunK at least iu the ,
the raw, in Mr nnil.V I, I'h''I.' .. sill's-I italians pikr 1 I. ta:i IHT Jen iiiun| Aldenuuii Hue offrail thy follow ing ixxi- ( inulropolis ; imdurstuotl, in ullicial circlet that Uu Attorney AViml.m-
hula ass, it lilt"Ii vtns unaniuioiishr adopted I lloraic lintk-v; 187,000 ; U. J. lUy'mI.1 i Too nuch credit caaaot be given the efficient Slci.lcs: L-ir.l'iiitiiiii"iVi; ( : >.
-- | St lilt n bandauuie premium m Ufmviiit uml Ik.Sn'iiii'one.viur "\\Vherni Ills I bOI"llInllhnl| Hu onircr iuiuimimnd inoiKi.l : Kr.Lslin1truuk.-i, $:(O.OOO( ; William f. 1l1"Il'rnl. in his opiuiou just prepared and rmvgviic euperlateodeal, Mr. Wai. Brr- _

corrtspoudciilofllieNru% York 1'ulurilisIrum hair .iV! uf t this military that' slumkl Uhluiuihl I:;in .in I. $"I|,tiil) ) ; (.. Nurdhoir\ $n,10tl; "hllrl,,' holds thai the reronslructiou acts provlihj mr sun. We were pkaaeut toaee kiss UMkhtigable ; I )l'da'I suIt 1 aj rIUI L5'- ti i I I it-

t Clarlftll. Kmlh (isnitinii, that 111: nil A.lilresi.V. Jtv\iM.: I l>Muin.Kr, hh! liruaivvav.Nevv ," iulo pruiUial luuUlituilb om (Huple \\ ml f sthtkJ; > ItulnTI Ikmiier, t-liiUNili- Krnnk iI tutu :'IWI1IUCl1l:1.willlllr)' and civil thai bulk efforts in the uitarmt tithe ruad, went duly .upracwtud > cuivc, |uriil: tulleithjasti .al ls.tulariacs.

"'ul, ofllie !'Jlleu'l Uurraii hnIKIII iinilJ i. ""lk.li.rJ",."..,, iilone, ami, Hiollli and miinii'Ipnl imlhorilh s, and Hull an n|'|"'iiu a I.a-asia-;i fit..Ill ; Jului It 'OIIII1200.IMIII; ) ; Win.MMIU..II ,lire tolw "III')e.l. uud thai liolb are pruvikiuual by luc Uiruelury u evklenoetl ui hwretkvtiun ,
tail) I lit nllordnl uf ublniuiiu Ihu fnlloM kiiuul .flMtNiO; MiMt-klttai-li I, ,, floui.' Win. tu the mate puailiiM.-JiidaaunOt
1, In guud; faith, by liillueulial IIHII I i' 1 lorIi, <'a.'<./ ,and the >S flhjIa1.S t- Itnu' 4O.MHM: Jamil tkinlon but lo .- when a rcorguiii/itliun ol tin State
letliug mid j
11'In' "IrclI..ntliur.: tonducl uf lKiUi.il[ ; 110.11I11.11.1 Tint*. June 17, l's, ..
I M-nt the t'lnrl"lol dlnlrkl lu I'nu:'... Ii.i i4rL S -.-- 'lH'inibt'liu\isJ that IVoiu u Ir"nk and iiuiih illicit *.>!i-l"i.'. .l.imi-adonlon lleumtt .hr.. |7..vm.: | ovcrumi'iit takra place lie nun ULes thu positiun iait.ihsai

1 ub>nee Ik doul'ful. TILMACOM J.
A BRCKIWIC HAIL '
uflbvpuslat Coliinihi.i. i i. lmv< rt- The li..IIIIIIIII".r lit' ibis ".\11I1. 1Ihl''III.11I11I faullal4cuisrte.. of \it.ilimiHirtaui I tSiMNi' Tlitu. Tilton |ll.UXI; Kam-O'Ikmut'll. rUht- uud for the Kutu. I BASSETT
.1,11. i iuo inl 1'1".03lllroll\fl. crv ,
.I tie M I'al"r 10' 'c to Ihu iiilcnxU ol NVllullullllhl) the $9! tiist) .IIUUIM MrConncll f.4iM) ) ; Uoojamin, ,' h prc. "Calm aid serene ii our trame" ta relation to
rived a UnlUr ln>ilatkui. I> |loe. und will be iwued ;.1- suun a> the publUht ; I Mule at Urge, are uuw In ami It U umatli ; \\ sand. #lNlnilO ; K. J. 4 )ttatr'suti. 10,000; (.. P. I Ion uml I lie supprcuiou \'IUIo.'lIl'tllllld crime. our Itail Road prospect The Ocean Wave, ( Lf..tIi.LMi-lip1 FI.A ,

..'. t get :t ni'W preM |lull ni un it hii h it Is lu torpriulisl 'r of public neois. lly 1\.IIIIl'\ Miould IHlosienxl 1Il') )'. {"uuo, Krank lit-llow, i3XW : U. A. Tina Is lit) uiilburily iu the law fur the removal almost tu gunwale sunk by ItSt tons uf talk, U BLlGKSIITflC( )
nnd proiimlnl TuwiiM'Uil. *I.17' C. i>. Halpiwt. $ 1.0IO daily tipertod to furrow the Souad, and w* iIACHlKIST
vvbiih will mil bu liirr: I than the 15lhi ; by the military cummaitkn ul Use pnjpcr ofiicrs ,
"u .1tC uttswhi I. "And. 'In-rum, Major l atbu
IL''UA.R.-r. -
i insiiini. 11" ill loni.tiii' the first 1'1'1'1'' r"r" Mil' | !: uf the Male neither uiecuUvo Bur judicial, tu be sluflcd with UM wherewithal to have those M.D S
iiiaDijriuir' our ilh deal ulkill. ,' e.imuiamllnx odlcvr ol thin imblarv tbsirii t,, 4h.iP l ( .\. Umu tJKH( : (I J. W. Curtis,
S Tuii ladian monelary UK l.ir the plain 1 *;I and tin- S riK'iur'a )Llu.I." u iiiil| tu the Vuuu; Maroon IKiM-tot* the I"'",'r. aucl will dotiblloU firrienec | -' .1t.1I1I0. or hue appoiutmeul' of their nucconun, but Laiitstuiiut and other rifle apiked down U their declined lied.KnnfUfk BOILER

Wil rrs. wilh uu illiisiratlun: ; HHl !imlnL; ul a in'u Ihe desjrv to ski the lily' III the I'ru.I'1.-.II | -M. I I1.1 I tuprutctt' that civil uffiucro a military tha4ril. I .vas
.IP ren 'lu ci eretkil: ; \ i:> Wttl.Tli \T K:rw" W.U4!-"Tiding I Iul _. I14fr.rrtlWtms1; a .tl.t. 'ti'al''
: 1M rl.t'Ole "lllu.I. ...ir)' Tale by Mrs. K.ud of lt..iuella: enlilksl 1 I' sjid Vs ork. limiltl 1*, niu.lepr.il-linilh wipuiin, ) i-iHiimuudi living regarded aa a tonkcnalur ullln 55, itali atastsiatcha.
rry show| fur Its bill. b, the lalei l lurlkUl I <\vitliHutiialurunud| iuiiurlauccurtlie| Ih' euaae ui.ntjoy"tloui that Tunes ciuivcv lu the ((11.,1- 1 A wrik in the Bcvaonah News & Herald rio.IAhasu-T.
"Tki Uulcuiu4U III l.'rtru" with nu ilhixtra ",And uhcrcas il b list'dualist "I' the pli ul l.<",-:"" lliMinnniui1) .1 MadtsonclU. IK"m i :.md not a an .il.rugaturuf 1'1" -
report luc puttlie liintm cMtm tu Inin the Judge of Ibu batttern
lion : it Kkeli h uf N-nrmnI' .IK'I'r| jIb nil I illiitniliun *- |.I| aufliuiiiv In iuduopli ncrd I'",' (ont IIIIIIi"I'N.I- u,. louder Dili .. tiuliernatorial; hairof IhU fair .\ jurv was ,ubumtil IheSiirrullcasfloiUv ', Circuit urges fur name apiwiultneul Fkroior lu the bench (' ( UiCI1UES.(

ti lii-ullhy ''.tllll w imuiblv.Tuu : u IHK.UI iaoil Mooly ('U"," ulthi ala v.iiumli. haul Ilicollkbl tourte mar IM-CMCU.!. i uminouMcallU 1 llias stIlt ul ,... in 1'1I"'lII j I Ibe wlm.li will syttaithu. trial uf the .' .' mlt < vacancy An excellent man fur Supreme the place Mid as i l.I-a i itjail, i'lao hurt.a
t. -- ''nlwhiihU I due to hiiu a. the CVmui-iUikr i iA Uovrrnor no nst.r HHM| er lie w IUlig i _
iht.t! ; ritliin The l'l md." with uu illininiu.m .I.II 'haisualay.ultta4. the low-country has acwr been rnimeiilrd hi a i. --l U-au; _5
(Southinifwpcr wIiwIi holsUxl (hut' 'lumiufUeuinit "- lliin DiMiict, ami Hi.il bis IrU-Uvny mi-tist, : ou.1 ubUMul ho.en TU4OI1 (ruin bim t tllv I '
an illlI.I.oII..1 l KaI. : I 1 nMiiH'ralum .\ fur (lie 1'ui iliu 1 lUilruad m tht lah- ,j j tlie Court, we would add the name of that aW. Krunn ninl Crnhed, ''j.ta
4oJ "> liiddk's Kui .,tuu". ala imiv b. vrureil. (irunioligz Ilie inlcn-.Ii. ul that I1IlJ'IoII1..i ka w. f ircett ntchiffh i 1..III"n.
I
tt Grant lor Prc i Jtul ) and venerable jurist, Mndge Wllnant Law of t'ntk-r
and Ten
I 1 U'MU : l It v the >w.rd bu brut tluuu. Ililntxiuve jus I"rui..i",', hi arrangiil In Wa-sbinglun lu ob1 I II 1 ,
vUier lori| p"*_, uwwlote*,!'te. The bief enjHtri uf uur Mulu. Tbi-rt lure 1 IK- II > I tiavamub who would honor iii
I i IH'd lor bent asked Miolhrr any >adkifd pansI nnts (
Vice h by tllh. "N-Ictd f l .V.J "d / ,. tat, I lie 'Uiriti lila trs'e as a "in"ering lay.1. I 'I L1IhuXL1l FLOUIh a
publishenluv* ulrmdy rm-iuil nuflkjfui| m- lag tie f .1/t. nullS' if i rn jorD.I"Wht) has tl'l1 Graal d.I'Ilnl, ""ih. That a t'onuultlev uf three be apiointedto 1.1 uuilcr inoe! fitvorable .iispiis. nd with uiot j ':v.t HKLL FI.a IL II
foufti emeul tu iusurr the | isetil. be induced to accept n puritan of Ihe sort.-**- thto. c (
; n-gulor of I IHie aliktc Pilot-k uf
F In- compelled lo carry ItunUfd'n.j publicatkm tall IINIII (; 1I11'll1 1',1" '. uud iaiile taint lovbil tirUIi.ua "pnwpccu, but bliudly did lie 13 br cos, Tr4rA.
obo1 b
Ihe paper mtue>ur4.riplk WoI)' IIU'lio.i.r.: \ uur tit}' ou Math day u m.iv be iMiixenk'HtUn gulden OI'f'Ortuni\QI1iJI' winning fume aud Thod Menus hans rill"uI'r: ur,t-utly ti-s: 51

t \OK..I.l th nionrr Tenu, t00a\i ,.:. ""Iii"alt ,.t' A'denniuili'ii.i' I) | ilie t tI Ia.5> .IIooI l'li"" bin ft'.|* There rniine! !"!inj .-'adaan of.'.",! .s S --- !
'- ..... .AiMrtN J W. Ul I I l"" iii.'l'.iumillix'. uplioiubsl. Iu iua-4 l nf .,n' I law n- .' liuLtuvn uf men lit' completely Itretakleuit Uuua Mtiir liciJyioqiUr] i in bin -fuel rmuia 4i.a (tar nu Jt ianta.t M4rfc, i ,
IUAb r.-Itead Ihc "1inl"l t4.tttoruiy liiuml HkK Jc I'u. Moron tinmillion lIb., .M.i" Akkroieu VVK| jRiriiri.uh.im Altematrs lailmx I" in..il UieinM'Uut of the whautagv ali I. i speech at Raleigh Monday, Where are the T W. RH>iiN A 4la5a5
.. i ilUnmoM
fermiiT 1 i i 1""I-1. in luir lekxrapiiicculnmi. .. : Aldermen line; liurrou;ht uud VilU i liii> If dii.iuiul.| Uor. \Vcll thuukt hare made Prom KlckBii> | Smiths sad JOOCMM We aaw n paragraph a CXtTKE
It IliVHiunh (I'IIUI"\NO sfqWtjl'ltid luM of doUralddifray !. sagas lum-lf oneol' the ""nile miiuls of the $uutha ), Juue 17.-Kcsi lr*ii"iu lotuunu-: hew days Mace to the effort that John Smith had AND SOQARJA
eOu"IIMIII.. ,'IIIIO.n luil fl I'nt' \en lave Ut JIll to i I settled 111 Memphis. We haven't th slightest turrEE,
out" thcrxiKUM-uf rc'/uirutiun under adjourut-tl BUM au llUOl' i ted iu ouu ward uf this tity todayAl uijjht
o\i"Dll' 11f1".I II" JAMKSMTKWAKT: : dO lilm _-!' awl be nskina to |"\ life ,t hips lu the world where the Joneiea are.
S -- -- | Ihe military nrnntnirlk act\. It i U otinuteilby 1ft? vtkitco and U4 bUcka haW been: rvgiftcrUj 'I ltiu Cus.a.
ith few [
I'Urk t'f CiHiutil"i 11 friend and the kincere prat er ol the Lgacbtsrg &peUkei.S .
l"suwii Yu.-hieuernl Wilhtrn, MuturolIoUtokeUan nuuio that this alll.H1II11I111 full hir .luirl uf Ihe l ___ 11i4 bLcI
I Teas.
> lulertie miib the 1'rtMikulou ; iiual opt'UIt l.-r 1Ie liens it i. i lod tlwl "imilitary the rtlirai ul 1sf. tan borne. Should he ... il Rvgoieruijf nUo commenced in the tuuuly, We Icun Ltukt CapL J. J. Dicklson. the hero ia4
T I llic i I'oIllIUUI.I.U LU.TUe teller of(?asi ucussr ,"ullll.- ct' kliT il a .pui>uc uUaniiy' I 'i of Florida, U about to take upii residence ini ".ir. ul nil kind., far Hte b
\ .hk:h U h loft rred thud qucahuM ilciMUiuu-nt in Ihc South luu tkrve bundntllmanbtoflvelstRUioii. WtlU Ocnrnil Hivrld.in where at one prccinrt only four vokt were repj j >
toiiuin. ,
T.y.1 lu v very Kxlt: 'Is.V O. fT'". i &vaun&h, where he wlU go Info the cosnml.eIon
v Uolle removal* ia mill, nudttiikdz Thenare fivrdelurtinenU I nirteaut i iinputttlion iu rrzard tu the aU*..ineoJ a**.*. .- intrrud during the day I busincM. That Bavinnahlana w know win ex1 E.HORNS. 1)iLtUttshU. a

-.-.. Sp and UV1I ImarJ* ia uIL ThiY hateS | liruural Mu.ri.Uu! (runt >>.'. Urk-aiu al the lime Mrs. Si..vte'' h JUr.1o Florida b at ) "- The lint Military CommLsMua trul uxniuuoccU I 1'I tend to li'uu that meed of courtesy which, u a ManIa las i S5

JtAkkz: : who bout'bl ibe trai-" already bi-M tlieiratxiuno fur "11111.1 mill uf that J uly riuln. ll bu alway apunxl| olnguUr uu tki' M. Juhu'. river, about filtwu milool tisutb t.nljy. The due wait that of Hotey, a teacher 'i jUicr and n citUrn, he ia aopedio..i 5

Lunut ( U)1UIU\profuMtu itU hold Ibeni for many lu '.'JI1E'. >Ju.h liimitK b.I I Dial the utiiunundiug luteavT ).i-mT.il tJi.HilJ,' moke ItIunch'nl JiukMiavilki.. aud vnprW a good attunIng| of the \'",'. who had been arotenonl by I! Era.AdUm !r
( I rvtul'ariot
to f 10.0 thonly Iihsasutuw _
I i [ 1 li.jurf and font kundmtl acm of Und with halfmile -
.tuiMiiau lu utulbir lit I Il''kI tight dulUra a lay Eatunallug kit thut in 41V) fine anj .IUlI W', luti>rukmnwnt. pWKSTr THOraAJtB CATTtK IKkS Afc I 1 a
S tint unbrtuoaU: h UlyJrlTerauu ( ; uu m- a "o- vi-u npiNrvkuoJiid.. Tbi" nul- a river fc-ont total meet ortuigo frove ol 'OlIn. pay GooAton. of Wsyn*I county, IndUnn

4 : tI W i t hen tiioa| each board \im-tuding nil Hie rmim-a* her in 11'ruiulyi. til"rilly of inVtMtIntkuu. one hundn-d Inuring tree, with OB annual production a fur whipping a buy named Hub, who hail lured a Ikir maiden, and wuntej to marry her.. w wti-o1tk a

L I SI -- .- and uik-mLot, and three himdrett b"a hl! lo ivi i --- of .Ut.. llioii n.l oranges, .Itoo nuincr.u been flmsl one cent toe eowbliling 110.,. The The fair maiden had a sneaking kindness fur a ---

I V.," a. born iu To-M loiuili, 1 of tli.fire ntuiinnhUand, ,<' IIHM- .1111)! elu .in. iiruit I.". I- linipluxl, tti tcu.. SUi-ri Ian >. "\ouns trtw The IInul1o1 ropof oraoKC" i io jno:11,1 Unprininnirals were clilje, and the better looking sail netter -filler," and toll Tobacco.aBoXtj
I Ih.il lh i. i i. n. until in (Ih,' rriHrt Ibtis sta nr-* .r\ "l'Ih. .,1M.I. "."llh. pri.x tui.l tir tbrubulepi Adam GOth jo 1u go and hung hinwdf. Adamtssnldnt .
% KeIIUtL/Ly, aiid .."ivy jrun "M unthr.uiday : I | -u. 'luiiu l hoods. .1 anal' lui ill' ili-iu-in.; 11.| 'I, irtlallit' I luiux-ll "iir., ,1 1 .|j. iid .t n I,,r 5- w I i- iliimil' i 'intv n\. ateuliar'- .ui, lurr panic- l.r."IoII..r.nl'lll. ; UrannMiliturjr[ we the hang, bat kc loaded last -hitrtn lunctI<,. win : Tel.asissaa,

; :, 1 otJuDe..U4 I 1.i- tar ''h,. .i "ii'l- ..l -HI'j 1 md MPWiii whit link hiaisu l ii. ht : .La't, t -I'll'

-
p -
-

-
w.--11\1110 ft\ -
.,
;' ,: ."Y".e ?_ .
w" vl_ ta .t.I .
w- .- .
---

WllO "III *\ Uitfali.fitlh To Merchants

SENTINEL. l.i I"?|' .iii..n: II. h' *nl ..d GREGORY ICE !

I Ih"MInil.. not u, hii, i ,lid --\ii.il) "n1- ih i..at i. ,, AND PIS 3f RMiN.: I

r.- ..?? ho till II"IM-II..,11") thi-t M. n ..irnilnittr I 'IMIK ivi'i,' .11'1. ,'. 1 i i- 1 i ,. 1 ., It IUU..I tn tin, II
1.01: I : I
MKMt-WKKUt.V.: | t We ninilil' *.\ hiaKo It if W8. wno nut I 1 '"JI"d' 1" I" I' .., .ill. I L ni i I 4._..
'

tt. 't'ALt.A"AB8 : IHIIIIpHlfll I inmii-lHinr. ,10 (III *forwhlrti k .' 'II.I'At'Ij.l\IlI', j,. U \ T I: E & J [ \\ E \ \ \ \ E \ \ E ; 115\I1i'41'i\I"' J 'pill, I. rtltt'tlut' II ,.. |,.11 UInlunehr.
I i.M "> MM-.V I ,I'l""" "' 'i" I III. i.'ililli." I lint IM lim, Jin I r.
r" N'ID11 "'RoIIIIU.. Jlftfi ill, Sr?.: (l.k1. liHtr Ir, ,'"' n'. il I ..1rnuii "i. M i\inu .'1111 "I, \ I I I \ I I 1,1 ,
-: M) 1'iHi. VI"11'11.
In.f .
ungmy'anal( in halt 'llu \.ilm 1l| Hi. s I I I l l I I l

\ iOlHVid\ \ \"\\ \\, tniili-iiiiiuil j Tl.. ,'.;. .Lin: m'i., !h, at.oft'x"lllll'IIInIfni.Ih'4uIti' ". .:: g--- !Klin.... .'I.. I .rln" Mi> ,I.. "" \ .,.
1 I ; I I!: I I' ntdltrahr. I
.... _. of Ice
Cargo
'" I in' Mil'- 1 > l '.['' :

Lqrgcsl Cirenlatioi in the City and State ,dull linlm. I'lin r "* m ,11| ".illll" u lii eh, nautJ4| I W..I.| ti "Ui VillnU .'. ,

II*. i. lyil.iiiipnl( | '* I.M '. t'll in, ''II'" l.h.l I In l Ili!| .intil4' | !mn'rwilli'| .Ili)

lln.itl'riMi' > *'llH "lt{'. ;,, ./,'>t'. J. < *i v ,,ik.ik.i. ki' T.M.I. \H \ l I : / : vi \ >i. II.ttIC: 1, :.
At\IIv;, .\lY M.tl.VlT Tilt: \'.Irnlll .. ,
I I'HIII'"' mi hi .11'1 mintTIlIlugtrnnhlilt 1111

1 n". I adie" .f the "'III..rilll'rlll'Io,1I' ..Ir"1." tIi, l.n ,i'i"l, |..n-.i| 00..i, '. i I" ,ln\ Ui.oli n "|1.lnnl"l AA lir. I'I.." ','! > ill' .. i'' I I t ."| ill ,. "Ill, .11, Ilirliinh) jii.l

(nriiritly rpqiic'lvil" ? lo mwl( til tin- ( ii|>itnt, nt i 1Il'.0I hil( Ii ihe, /./t, "' hn-. !I" n .Iniiv' ; :. ",'nll II Nun Ili'imlrril.Ino' ..1. ..|,.,. I., .,., .h, ti.,b t.riil",i Ir.Hli 1 ,

.relink "i Smimliy nlli rnoun the 31 in.I.- 1' J!. .
Cplelnltl| I the .Antiullt"thhiilni'I1rt'utlr., | inil'ml'i" ,1 tnli 'II 1

1"1,11..1 i! Anuivrrwiry of the AksocmtioiiTlir '! I If wi1 enntinoi' IlkM iad "'lIci'* I hi HHP tatun-, FULL it I NV IIKNU\ .lollN"1IN One Pound to the Ton.
\ t t .. .
ftini'lfnii wQI pk_ rrprM thin notk ) I j N.I I ut\\-I I .1 rt !:tri.i I.
n e MI"t |o.i<'i-t 4' tim of UKlufi ti 'nth r i I !
1 ,I' ; plk : ; \ ,t i;'t" j 11:1.I
..-.. : due on our liook" i lint 'I 1 Ini'luis., ,Ill iii.ni.ntarr I I ; Miv. .i. I l'., \, ,".::1", ". I

I' 1l '.-We are il cply 'p iixxl K> heir.JnNIn ir i I mil Ii, "!- t.. III'.k'IIII' nut' 1 i.iiU. .niil.il.l I i.wtfriT. i. II I ,| : | I I .I

in> lo PITS', of Ih" ditfh iif that rutimnhlcImly Ind t now. ,l.n, pio\idii.-, | > .1 t n--' Dissolution of Co-par'tner'shipi .
; JtrtHjIf.j. > tlbti i lr t 11, |
alt n.
;
-1
1 -Mrs. H..t Wiirmri.o. She .lIl'IllIl! lirrunMriire H.iiiiini'lit4| | IIIJlt'ol"t'I'. ," i.-i'i. Pure i! f[ : 1'11 I; 1'\11( NKlir: tll I' hi'11Itb't.| true' I I.i;. I*. ii .\ i. t"! I. 1I1lhll\ '',; hi!,.t',1..1'riUrV"fi | |
.
IlIlhi. rhy', M 4 nV-liH-k Illi'lllomill l!, 1'beplaLAtj, l 'I.u.1 V\, tit TI niy-l 11"I nrrllt I \ ,'UHIII11lr l I : alt,.- llu.,- r. I.
day .ttlir
nfli't niio week's illiivst.! ill |hi. i.inni'lii.ii Nuts. \\lui I, \\ill h'-i.ui.l| l I 1.1.,11'11'1 lull h.. vftil ..I i' '.I lt 1iM|: "<(
Tin frirni)' unit.1 nninnmlnrntlir" ; ( l>mil.r.HIT I: (10..1..1', non will lie uortli a' tunili ,I" i n. ..1I'fvil'Jluii : w bit Im.I.t, the all,| -I 11111'I\ 't i In: AMI FI TliAliK.liu : .

11I1I1I1'nI'lI'r, fimiral rcsi-i will lie. a lew inoittli- I. lfl.'j\ 111"1\1: K
lit itril (I..lIIlhl. / 1111" MEDICINES ; I : : \ ; \ I. I ,

ili'ttcc.) Hi 10 (M-lcKijj tomorrow, Kriilnr morning.i I t filnm"l I ; \i) '. i I.; ::it.. .' 1 1 ItllT to |p?-|.,nlcd ,, ",'I'\h| ( !I..II,, I iii. ,null,, Ki-li, tin: fl
-.-.- : | i 'tin. !i ii-ili' i.t tit. (Int. |It. Itt
I HU'IU."II'oIII.-l'llt\' MmM' .-llw !!. 1 ( ,; : I till 1'.1." I.| 'b.l'nnu,11ltnl4uruilhwny' PlnuuxlCHARGE
TilE: l..iM'KKT DAY I 11 the \':\11lilI llltVUfnniennilgnni REMOVAL. .II.) il. -li.il, iMliirlnu, I :
mix rain line ttkitt( )rth.lilii4! .111'\'
bclbre we grctl unmade gin I runty 11I1"1 ; 1 I I y:. .1 II U.1\thll.t'llitlutptlydnite l l nut'.
'bavuisiU'd! ) lUtfCnlit'finrrions' .f t Ik. I ( '! I/ 'lininorh' t in iiplril ti, M "il.ii', I ,
1 18 lire il-H'lf "like ) | Ihm I is 1,1'.rI
olmrl i n HI'
How
) within the la*! four l dirt' Tln'iert.'iiiilv; .I I Paints. i I i I : t'' '111. I.. Iii, Mini. 1."I.III1. FREE OF
lull I" ) all who read\ iLk |jo xnJ ; II
|1.\.11111.
; 11'1 X Ir d; I i.s. n
nun rnii \U ihu nlm.wt :"innil I I1I "'I'II"'h"'o'l I
happy 1\lnii (lie larlI.day t 1 nf (lie )'\I\r ,IiII lit t etich I shower l.e a |.'.1 and |>i>l.ilii, 1"III I I'I'I., ill !i'' ,it-I d 1 IIi .ill, tV it iii.iinniii. '

'hate n11liU I' I II'MI1Ot.II.Wt otir p1nulrhTo I For the Season !
___
-.-.- I f It'.Ii'u I :
wrrc flml lo IIH,| In all, i I ; 11111
\\i\n F> '' |' I |.hn\HM'vi'' 1. 1
ultkc! nit [lIIla)1'. F. .'. 1'\oon. tin1 Trawl'iiij lithe teh'' riiphic line tiom ,,,.II1I1h: tn I II I I 11.11 -Lili, ,Mil. I iu, I'11 I i, ,r,, ,... ,.! -i,).;!.!"I.:. .\ 1.I.' Pillll-l, ,
I I l.iellikill': Iu I'omplelrd an nlbrvopi n ; tli.itiltl' n.. tl'hl I. ','i .1!." ,t- 'h '<..., "lo
{ .tgcnloftheMacon7lfigr.iph." We -Ini-rrply 1 I .", "." |.'|...1 I' 'I'll M.TH ni. .|,t i t I.."
ill In 'the lallei |1'\.11.. : Ab'\ work, ultl| |>htN kcs ; ; I o 1 I :
trust 'Hint the Dr. will marl wiiUaliunitaii'! suei "I"I l-'isli Vr..
Ill I1'1'1'1 aliniM a nrnon-. un\i|' t.In cud tilt, i I I <\ni.i-; t :10 ;
M" .
ofIholii I '
c.vi in uuiYuHhlaj tho State of Florida for one M iKiin'
graphic irreeliinr* toomVnnuuuh: ; tu'iclihor-! I I : ( ., i.. I ,, ail, ,Inn,I liuI '"I"; laktnthlll
't pupflN., ptllilUlied 111 it'iifgltl. I .
. -.- : : : : : ( ; I ; iI I I. I
--- Goods Wholesale. \ K !
V K CuN't"lnhklhMal.1. F. Ih.II'( \- i i ((' .\\>i.li tin 1 .- A roiid Ih..11?lot mini, I r ulm Ii i ).' '/ (' I 1 J : ) \: ( 1 )' ) ,, \ : : : l : | at .\| '" :," ) "IIIU.11,0,1"
..
,
I
,
> riilly! ul tliis place lull noor.luekionvilk'' .) hal had Ill u |ueuuruil for l thus. nnmU'ia; 1'\1 a;1' I I .. | ., i <| i ,' nu J I -..

It en n|\|xmii'd| C. S. ColiuiiisKioner for llu' Clr-- ! .
1'1 I ; ,: '" I I", '" I.
mil (Ciittrt t N"rlhl.tIJj'lrkl of Florliln. M.ijorI out. H; ; r i < I 1)11\11 i i '' i 'n 1 I I"n." ." ". I I' I. .

I II I'll; ciiiirtuoiin, 'Iulel.| IIn..re"'IHIiIl| ; goiittrtnuii AudV1L.Jl'hIp"nnA'.tufit.i i : > \u.._ .. x !, \, : I I FOR ( AND SUMMER: OF '67
f
'
AaifJ Vm II1UNU
hose mi rits! n c itro glnd, to arc rccogni.i'din I t SUPPLY THEIR HANDS,
.,'1.,., Ma'tcr. liiiin XI'r 01'1111\ ,',: at SIMurk' .
tliii linniiralilc anil ru>| ? ram t cvtenla)'. Toilrl( A '\I l ,,11.1| I I


Titfc .'ms1''I"IT.We l.clicc Una the Hat r ': ; "-, GREAT BARGAINSDomestic I 1'/\ 101m( s A, u.titk.
'liiiiidor/;an mid inotikry that Lire vhitwl Titllatii J I i I" I II
r ;
*.''C "ClIre frwdoiii dmpt' liu; been here ilu- ptt'iilla) i Ofllf.i < I. I I hIt .

'" ring Hut px| 't wi'i'k. Who diNilila that \I e nru not i I 'I" I.I 1 MKRCHANT TAILORSI

o <'iack'mlhe-world now, mid \ho will deny i :-4..IIE.\U WHAT/ TIn: I'KKW II.Ytn. I 11' 1- ( 1 ; I

that thin l i..genuine fviiWni-e\' of loyally.Ilk( I 'fi.r xn,"I t iiupru\cull nt4 ot the pii' ,.int HIIICH 11114rliiin j it tn UINII ? I. I Dry Goods, I 1IIPY |1\
\
'' .4 1"11 11I indication! our "early ndmts'fon'in'to. :f in rviniillM N mil Ihr Iced linixiitant. I > .I I '" | | || ," 11.11H

c.1 the I'liiou! ?" Ftnurllvlldnutou, '>. bind.I .illi'ii Ininriinin; ,"i\IIIl"+ I "'"llIl'h.It| : I : I! '' H.A.TJS
'
\ '' 1",111.11",1; tin rr.. ."innn.niliitii.n nlIHII' tlllll. tlMialK \ : !
\ lipo'l !
;
-*--
: ; MADI) ; (1'I.1iI'IIINIi( i
o I-'INK: Fi.vvomxit KXTKMTX.: N'tnt': of the 1'1'1",10' auntie. r.'or Irxinonc r.lhrt."IlIIt,( ,- I :; ; : ; ; I ( SIKH'Xscn'i'i1 ,
biting "uuuil" lur -iuh tad -ni'li, 111"11
cr its ; .1 t 11'1'1111111.'| 1
linot Ilalul'111g ( ,tl'llctsII' have ever BOUII ruiirninul ulillu Ih,'> wuri-, in 1 l'UItel;' uI i It "11.1.19ntr.nrKulon .. SUM I I I | \ : | ; 1I I 1(
Moxrc. (.liir.iioiiv & Aucnha.VC 1st Class Drn I
hy' 1
|' | : 'upplltntIn pnliln ullhtli. iti.iitI'lkituid I l'\u\1\\\ \ I'1u\tt'a. ta.t "
mil (:-lad, In note this micress of .homo mnmilae-' ritnulli'lh.it. iihii'iit.I-Kill, .lui-i
i' iu' mal 1111'hYk 1\N \iuutl
tun' The cxlrwi'lH, i'.U>gncn, liiltcni, &,, .'., I'UIII" "'"'. ultli "I'IILiI.Iie.lio'II'| Jar' tlirh I i ",\ ,I \' ..

""r4'I'IIIt.by mir own Iniggistn, asq frt'k and) pie ill each Ullil r tiny' able Iu I Lau, iirtlll. "'' ,'; TIlt' t'tiilitir, | I I .

//i' -iim1iiost1mt| ( run mil nlw j 1 he (, liirnn-; IVM |I".tillll' (Jill' ;'.""''' '', ;:M-. ".. Imvi- ,ihvcnnnlni I liiiiX -iipiilici ( i 'un I 1,; A' co.'s.lu .u-

I nit toy there! Hiri..nneil|' I I'I'I\J\\here nut! liroinlit \ Invi'iilinns of ini'ti Ivaniril, In tinml' nlrnru I

line from abroad.i atini'ti'il' l t.j our nriv Mitics at luunnin.d, |'rlcu.rint. I, lili-.\ us ({tll offer i l \ > HI.' IMT; >.', i I \\'l. \Ia.! :1'Llllo' I lullnnjt, "tnl t t tel
i rcini'iliuit .l-t of tin1 iil.l-.l'.M: 1 jti'liili"V .I 1 I tli'incnV, ;", -. -.-.- Kiylon\; "\ : : I. I tin.. .ill.' '

i Tin: Itr.Mvti: ,.-ThU ghMuull'UI'k l pru;ivsv \IT.K: t'.ir, Kin'unialiMii, SUIIIII-I; ; hi. I'.iinIn tin I I"uutlUlLh ,111..1, t t. ami n\'||| : '! TAYLOR'S' COTTON GINS. ,
II:
:i i Itui'k, .It.hiV/ .ItiL-a t in' Nl.h', N'ir\.nir /llv.i.l.ii I.
en, with mediated. !inlrn't it lliu Mitltoxlistt ,' : Itn.II-r II"{ "-. liMAC.lOCl : .I'II\'i'li.iIII"i, : : I, I IIi ,. t
'
f Fawthll11111. I 1 I! I I : I '1 1 1 i i 1 i .II \ 111'n.l| | '' "I 1 lll.nl.I Uln. and 1..1 J lulu.
'' The prnyrr nu-etings lire largely Hi- I ''U: furnddcu. ,I l'uuiltand (IS.li-! A.lliinn In examine: ( our I i II \\.I'i.: IUIN. : : Ai'iiHNTKii' : M.IAI' ,: I rn. t'h.-t. .I,i I| .",1 unslnnlnx, \ thug', llhi.'k l'lul H'Klu, Him, I I '
1"111ill\" thu nioriiing and the Church Is gonernlly Ai'lit, Htoniui'ti, Il.'iirtl.tnn* ,, Sin." 'rinii.it, ,', S.aHli'kiiun. I I j ( | l ; i I It. Itt, did, ,\ lit.nn Hill, \lltim'I'liinf, Mining l a.,1! j jI
\Mv:'it rant.Jt : t. HimH.itiin, I I. \Whltuiin.l, '''' '''' ) Nm Illicit
i nn UN >
rrowiliil nl night. Arct'iwioim ronlinui- to ., ('hnlrrtiurt, .) tact,, "l'i, ""|1',11', .,, ;in ( CELEBRATED GINS I i an.I. { Ii ill. 'inr 1'iq.inul" to iilukn up|

!IMJ made to UMJ Uhun-li( tllliI)'- -in! lumiy latiUncekliy the Plawa'. hra, 11 nun, Ills. I HVSI'KI''I I I 1'II.I.S fir 'I I ; : i ''h,llilil'"hh, t 11"1'r old, nu tin: inn.t rtuxuiiutili I
I 'III
lie '
| | i Ih -11111. t'lnii.i'- I'
c tit rao from Wlllllll, H week ergo, sitcb II move Djr.i'n.iu|. | I Kiliinii iliMinli-i'... I'".tl\"lIl"I ', Dk-k ( I I;,. i In 11111111, iwduUlur I. Ill In n.-,1r.' ..innnl.. '. "M .nil' ni 'Hi'in '' t h"1
I. h nl / ulll' null 'ill.n. Iii, iiiinniltnlin.i" "I.." runilviii i
Itendnehenndtill IlenlJrrnllht in fluiiui .
wnuld' Uuvo liven We "r"
uever njucttd. .
rcgrui I (" rl. tin, U'"I'.1' "|nli.' ,I.." ale' ''II lln ( IL.Tpth, 11 Call. f
Hint. amt of pace fiirhids, a uion: tMrudcil, ) uo- mill Itiiwdc., -' "'t't' Kimiiftut sr Hi'i t.1\ : I raft, .r I :

of Ihrw "hc..e rrmcdhe, afro ho, ctxl4nud' 1a' pr i'ii"4".1" I I I : ull.l.ET1''r IMII.M. \
lire
z glnrklllmeclllIg :1 .'
ni r'ti! ;
iilrinnnl tdkiuglhiii, ) \ittli.\m., ptu'rt"1. \i> H.'t
-.- anil uill mm.ii' Mi. di.a.rtunl'Idtdtbuu, : a I I Fresh VV V.V.A 111L1IV\ \ l1 \ I

r. M. MKN You owe II debt! gnitilmli tilnl 11111..1)i J I''C'01I'II..t' llu If .'iliMlh.n, | | |. I I :I | Mini i.inlull."..III.'...I 111.., lli. '.Huh, ",11, .t..0, .11. II I| R. A. SHINE,

to Ihr man whoudJie.si :i )tliroiigh the elll irti.'D ,nru nut nti'i'. 'Ii.le,1.,1010, :nil "..rl, ,- I I In"l'kl"l

;,, iiiiinsof the tfrntiml, in a tart of irtirlcs-lliulir to I'ml.' I 11 I Ku) 1 till, -I.I\.III1h., :a
.t til''hich npiwars today, bended m a>M>re. S.il.ninnm X On., fl tail, '.lie, ilinu' !ii>('i Nnunnalj, i : i.i.'oiii.it: vr vri.; .o''rul': i F

ti The rxulledcliaructerol I the writer, his long lteur"I" Illrtllilr, alkali ;t ; : U\\Al'l-4, | | Inn, :, ;

uVulencc In Tallahassee, UIH citizen, 1II'rel.HIIII. Miiy ill: |MT.. 5Huh I'lll'.( | llalltillir.irarrmlly. I <4:0".1: ,. t try rll! lolr'lIl. i Com ?
111"1.,11., i i ] ,. >
|
hm earucnt! soh'uilutlti fur tlio of 1I".II.I' Merchant
sl'rify our
lIn "
.. I Iii llir t |Ii|I.IM ol fl.irlilii.
MTtioii, invest ids lIhlllllllllolltllllh InrinoreIliuu Kilo ;r 1r Destiny4 Y 1
1 t Ph3 (' | .1 I Iliilill ICII la innunlliinl.tl lull. '
} oidiiuiry iiitrn l to )'011. We Iriint that M \I'alt K.; t..I1IIt1nGMvtheKreelJtitllrh'AJ 'lI' (1..1,1: j 111'tnr I,.I.nil- nl our 'lliKrl.' ut KiLinniih 1,1 'i' !

call will preserve these' arib.lea, us they pMiir| 11'01"1.1.; l C'lalnujant nun, 1'0)' liiiiiu,.Iiioi.ni, nhn 1 ..", on. it, '"IIL nl, Ih., ,mull ,tacilillin 1,111" ,Inurep1"nrythrtorrn ,. cBCCEF
Kltirltl.i
'" "'iiiiIITI.II "
Bud (lie them for rcfereneu iiiul inc uatuaUlii'il, the .,'-IIII 1'lii.isi'ii of ttiu Olit, I i\\\ 1 u i",r | | 1II'"h. 111"|
jjiijctaurc ILLS ,
away e I i | | n| i tiiislii, -i| | .1111'" nlq| | lit| | l lMr it +
:: ,1.1:1': :: :: II:: ;I; ;: : ::; :: I I"LuUlh.tI.
,
lb. fxhlre World, Inia nun liiiitiil t In ,mil'at llinl-.iii, N. Y I I I Iti .Viumniili. mi, tlii'snnn, l.rnin,, ,.i 1\1.\1.1"1.

-.-- Mintainu Tb"rlllllll"c.| 'n.'li II","klltlll'! ""it" W onderfl !1 : : ''' ln'titiatl.'i-| | .-. I. l

I.OOK OCT.We h'iffn Fire of bei'mnl blijtit us lo L'naliliIn'i'" t0111tt'ait I l knnul-I l/.u "II, Nl'. \ \ 111' 1Iii( l 'tint i- '\11. it 't lNI'l: a M.I.-" t M.I-.Siil.\l I'lln.N.t
*
inn Companytil : .I\IIM: Jim: : wlI ,
; I..in..I lin.'Ut
rthegrcadebtthupurtanreIGIlit< I < ; | | I 1 ,1 rii'ilic .1,1 nn t'umJgn
g ,.; nu }:II/o lU', iu TullnlHUK'C TIM IIIl1eI''I \- 'edge | itIhir1lmudtied I 'nn-til .
nl' Htbrr'no:. TVliik.! In i tili-il |MMCC' hlniliillniitlAi'tln' I' GEORGIAT.TE lnnllii.1, .iu''I'| ol l lilin. "[1.lh.. .I' lull Iii.
I
'Jy too intirli-pniM'| >rly i n hourly imperil cd, "cryii-at" *!(. u( tljiJ.Tiqn you inc f LEONARD Im l..o.I'.1,1.' In 1.,- "i. ,llm..I I .1 '.r.l.
lair to these into '
to make ni'gleet got things ope- thin uIdolanhlsrutnen/
to merry, tff tin

1 llil.lolIl'r! exPtiwililc in our I'ilizclI'III.I,1, propi'i power. kiniivn as the IV clniuioiru.r,. ', :" 1"lell"1. M c'r ( II j ( /. I: I : ,: -. i LTTiiJVrun ( ) : I "OALUK'8 OLD COUNEH,"

I ly 'Iwltlurs. Uj proilui-'i' u are.11k1 (,ltllI""" of tlio fill nn ; ; : ) I I / ,, win "i. .it nil ,limennii l III> (l.nnnl .1, .<"I'I.I| | 'nl Hit

The Eonic lu.ivrancc Company might tatter or wifi' nf llic u|>i>lluiut., tu'Ulnr ultli i datu 'j I ,IM.:'| uml In.lii'itiiln. .

have: ul1i'"h'lltll'lI' llIlIe 1111 Engine Hinl pay for, rlmji', I poalUiin/ln, lUei Inutluic tullla1l .. "IIfllllll"1 AliI now In ," ( ( ; | ; : I, | i pi 1III: IIK\I.I'ITIII 1'111.Masonic .
< Iwnio loves &e. Tu! IK ImniMn. IlIA! Uiou .inib, of ( GrOOErXES,
J it Fire Company than o )have the It ao writ no Ida fliitfk I I \ I
has siiHtninetl.We nbila Cult ,Hubert. 8bc H III scud, n In n ilc,iri-il, u icitil'nil B..''1' II. rn''lnn r. t Orph11111' I! I h \il In- suit. ..iInn. tit run lit pnn, '..,,tit ,il.nu
s ., .,' linn, nl, In 'llil- ill)
notire that we intend to I'lrtlliculc, III'lllIell KUiRiiitci' Hut the 'I 1 lit- (li Ktli-nu ll uf TlI! | lomo ,
give ,
now, promthiMMilijoLt
( ,
plduri) In "halll i purlw> | rte to tic Hy ciii'liwhitf II I 1) iixm| 'Uln{ the tlitcvt ' '
AI'CTION. '.\ LE>
I until it ge s Uilf, or uuUlKliU'ilii'tter ( : \ ounce In, llirVKICY B L I L -.- I jf,
union kitk of hair, and 'tat lug; |iliin of lililli.)i ,
Is made in this behalf. I II
) SOIIIP movement : ;
uud cguii.liuloii uml cucin lug lllty ,
dtpijioltlou ; 'l 1 : lilt.\\VN( I EVERY SATURDAY.
t4 i'.tlt $ lst nniit apvclg> iiMi-rawf, to jroumll; nndIL1MW.Ipou ( :
;r \SOTIIMI nil avow IX THE o'u.l.n-lllll (utlifliilil )ullwUli, klitaapletilntand driiretltifgtuurUnn our work to glvu vatlre I I : l ; : ; I I \''I. h '. I.417. ..1,1:
.' I "
OPEN PUBLIC
IN
,I |HiIeniIc, lint |lw huce-rinl. Wo really II' rcdrnhinit /lnt1l1l1nl"ull\o, ..1, red I. ..11. ,
K I'. \\i* h.', in full < Hew Store Now Stock !
La llioii;lit our friend "MACK" KLKIN; hail, Mirukill' Iidl'ulI..l.d l. b In iinilldi'iiiT )1.1 1,1111' I, r.'I,,. t.'d;.IKItUf-.M.KM; ; 1'1

IIIC jialm triuuiphantly: lint theru arc other Tll.niMO\, I'. U. llnx !!.i, lIulIIlIo' ; S. Y. I! \tlii.lrlH.inny Lit''I'ItIrBNat: :, ail' : .:tm," :1, ''I:: :
Ftl 3' IM1T. Illmily : '
It "M.u'hh" w ho iinj/ x/ ne on |I'nI9ltJCb-fJl' rather "'A II. liKNTI.KMKN. : ; .'titllltll ( ;ii ('Ill: uiittfi-ii'ii"! In" .g' hl\I ;11011 Hi.-
-.-.- Hint ..' I"" :i'gil, I uithaillul'rnlbdua| t1.111111 tlrlnilylhul ,
4 :4( 11.-, deserving the prl/c fur the largest 1 t'Itl'ESho $ 'TiE I.. !
I
Irinh pol.itdi's' grown in Tulluliutweo thin HCIUMIU.iDuiy MII)1aE''crr TUB- BLOCK, fiVHtori | I I II\ I
t o.. Minirm; Si : : ,
know whir "). Jl." is tt) : "T /: I tt' lll>
anybody Cooper Institute New York. I .M.iyill 17 \\ .ur.... ... Illlli, INUI t Inn.VrdlH' 1 .1 41':1.1.IHtM
We three IrUi xjlntoos that acre
-i nl lo weighed our office on Monday| by the tincst liMik-' II A I II) L K VU.iintiintly I i N ai1 Axes > \ >...July. 11.. 'INn7 C I... I. SAVANNAH STORE ,

, tug mail !in Talklha flee (them now, r e ea1 tell rucult Ing; bit'|{' III.\IIi,' ol\ I HiKSCII: -.U : .\ ,:, : rS0 1 TIII ,*

t, II'IH! name utterfull,) mad they weighed j'tut HintioiiinN Iii I1N.\, ul' law uml' hl'.Iutlfu'' e6npr, III ofe.null .\! "HT\n( : { : ; : lt

| the: iihiiul celling I'riiirWlnte | Hohomo the Hllllle for "::111 Mold h. Si \l door i.i till liiinnni, i Iarniliiiii, Mini itlnn.In .

y We tire Jtlrruiiiu'd; to helicvu II\l tloac take Kixvi'h t'liiiu l inin.i Si.r.| |;>| |'IIMX 1.Nyi To flhi'i \\jib a W. | I I'rmiuf I .ll .H- f tour : n III i.lujli Icel'| on ll.illtl u J"I","1..1II'I"
.. .1 I I',I. '"I M U.I fliiojI ,
? 'iva 41 7.IX) : .
the piiinium uulil somebody bcuds larger oucs .\ : 1 ) I; : ; : I t'rl/utif UlUiIlN" "l1 .. 1.1":
in dUpn.vc it. There il 1M hut UDe'It lo dinubnsi'iii 11 \\f, I ,I'I,"fr Matuf, j.uriliK., .Ull 1 I'llii ur A (0(1- rt.II allo
) u *Ti. ," i 1.50 I I I'rUHiif: :'i Vifi -
)"
\ : : : :::: : iU "( | '
of this funrliiMou-nemuul have tla etidtmcli'vyildji It" I1'dotit 99.11 \ tltll 1/'I'Itlru; '
.' 'tllKdlldS.lflrCfr' II tim.| '!'fin Ass 0 r t m 0 n i ( ; ; I ) itl I'rlM'nui ,tutu.wt 1''.. ;, ''I'

bcforu l IIS, gClltlliUiril 'rclI"ul'ull"IleI8.; Ill duals, '.' :'lO .In-l rrii'iM-'il. watt l i \ 'e. \'rl"'o\ of 'r9i ". Irvin' '
(IX. I B.! Kditors:, are tile ury bil l judges of all U'o'n..if inlt.' t'W ( ,trill 11.111 II- <1,1-; .
Aleo., fauiv fitndn; hi Chlim, IIiuiur.'Ici..1ollct&b4 : : price. uv \>t !I''mi It.HMAI'I'ltOMVI FIIi-ltl)
'"",.llhjlll'.) Whltu PirUi.ni BUnu.W11r111'. anilUlu.wun. Vrt'.td ) : ; f I ) f I t'1IUV I'lCI/ts
-- --- -. .', Silver flailed Ware Lull ry.:1'., MJJ '!'I, le.j. : 1 % t-u,
:M equally| low privi'ii.{ Oootln | \ :: : :: ::
I :
Y lit. \I'rn Ih..I.1'11Tho! hot v>ealheruiiioilu | Ute world, liy c\irvMur| IIllIer"I.e. IInn..i' finuUlihnflioiidi itlIu 1L1 ) i J ( ; ni. ;no rt'irmliiiitu ,iiiilt, of HIM WIIIM, l I. n nl til'
.
in l I.nrn v ri tr.Kcnn.nil.tr : I I Ihr tw 111g :lull: .I et 14 all' I I. BOOTS AND SHOES
; : : ,
-. ,lid, ninny tie anting. Ilienutelvct, "where I HAIll.tV'rt ",hlle ..r Ihe 111". I.. ( iUKAT; ';(' ; ; ( ; '( AjiiruxlmdtiiH| M-IIUlltlMff I, x.1lta"l'611 1 I'riX'K! nf fWl-JllIM Patti! I'M I itt ttl' '111'llfIlill"
-hull the to avoid Kk'tcneMf Nil cuiiact.-Uon' HltkcuruiiHtorui. I In Mill tllala -lli.ill. .i.ll.nni. r!
we go numiiHT Need fir C'.Uluxuu. N't/- Itonwlmr lti.MHjiNi'ri/i' | *. IP- I Mi'Miiiroxliimlluit I\h.h .tnrturf

"hvtJllIlIloel lid uf the.*; chills and IhU guue- Munch. }?., 17.. U'.ib! "uuiWonderfiil AND TO H.\ ; : i : | ri'iiiiiliilii:, : : I'rt/ii null: nf: r tinH.IIIII I':**) ti.;,; d:aid(fur tic Itttnun' :: ,,1

i;latitude und bilioUHDC&s' To all such we I ,No fliuuliitf' lh.) f Ul.iJfll' Mro I "l'I ''HunniMt.inn.ili.it, Imj ,
W Xl.i
N.I.
: : II"I" "
r.- Ri ', ,pmlunlluDdna|,: : :: : ; If |taal t ulifl, fill I'J.
the nd take "
rlioudILmw| physic to rtog but True Criii-iK I ,, ) : \ 1 Him ri'iiitfinlnif' unitr" Uf, rnulu .\f 'tli'S -
(
.
+ nip' to the !u\f.lar.c or New Port Hpr'tugD.l'erbup .- : .. : ( ilnirtlituihuiiiKNt 1'1)/. 'iu" ''.1 M.ll. wlLTIl1nI.IH.: .
I |b,1 I J'rU f"1101tuIi|t f 'UMlinnn .
<
) it
) 1.lpprbulnwt| .
\ .
> Jim nmy nyl kilO 11.1>nl the w.1er..o1 AaU.ar.G1IWI.M,Y' Guild riu.et.l Attlt.tlu 1 itijr, 'Iail :l iii'ihifuic'inM-4' .r ti.IHIK) > it-it of.Iii 11.I.:I I I.. lm
''' iiiiti.ilitttic. "dln.ulhll., 'in' i iliiiriitnntMlNUMl. uml: ) trilxrl| | I ) : ; : 1 :".. ..ImuiiU (U-I.V l Til/- I 1,111,
o'
Hn+P > \r'a\f> aru Ur ajuiirilifc' iHiliilct! pawl| I : G. K. CLARK
.>ltui'iiU>.lhu\iTy fialitrviiof' |I..r."" )<'m an inury .Ift ; ) j I
: ,
door for ilinliiin.es ) Ul 1'il/t ifh'iuhtin/ 'tu f H- iMtWliuli
hero lul.-
duil at
uuture our
by" very .u4 brll cai4ur u> Ui.iriuiw-ut 'ifuilulM: |Mlur.knnwn .
incident to our climate. The water amiin i ..I 'Ihn }*,,fyrhoiiotfl! |plAnitil..f ti* prndutflf a I WII.'I! !! Ti.kiU"'. t Ihlvi-. *','. i/u..ti- iuiLull ; WA.Taii-lMlA.ICEH.
l.rirm, i 'Ml- fl 1 "
ball .mil.u'
,r ,.t iH'iieHciul! )iu all LAHCV of bilious disorder, rfcct load life like "cturll..1 Hi.hilim' liu.lnuU or wit.! J: | /
and ff the'|.(illr.nt, ..dal' uf nurna,' m i itMtiu Iradix : ;' 1'1'' Ito' I'",,, ...." .1 ,I I' ,I.lf t .'. \MIHK.\l.tlll.N
indigestion; dyi>pcsiH, huadaebt-i g"uer,1"I.UI'C. i q.y .1', 1"-; lllJAlll *|
j
lrau?4tlaurtm, tt. Till-' nu l.ni.nl.". I.aFwuui'.Jlhunt.hnherlnuaa
) They cure chills and ftM er suit rips(. *en Jr M f1n( ytK. .f : I' ItI" Fiiiu Gold and Silver Watches

a tul.l1IIIa"" iryoutlclowcbysklr.ullhMneytirikaida / .irth. a't.II uMY4. e".n4..lrh I C J I I ( J I 1. : ,

there, are gnod hotels at the Spring, .IIl.A' la.a 1 Sbmp.al COy $(..daIoro.or ry ciu k ji n>hi.NllttrandI'lultrl11are--agtwal i
!
i ; ; : Of these Great Lotteries andErPLrtTlur ., ft f1.tnl..nd.!
atlrer .i you_11tl main a. P arc,1 I'-. t'atllbtr.Ilbdeth.ilUou. ; ff\ m. ut Cartrllta-n 1 trcillU'ir
IIUH !
\\ : Lhargui are reawmablc. bit I tbeir ,
ally
: lk 1 tit!! 4i'n. ra'' .MjM'il"n'.III..ro""I. lia kipl In
121.Alklr.gw ,\
.
; roo''
Haemeul.i. std die*, if yin UUMITO densurc or 4 paYldrw K.uaull 'UI" Jl.tau.u I 1n I : opHi. OltttlIV/.N. "V

health make mind tinit the iII + I1KANIH ) : .. fnini I 11.. 'i ,, Watches Clock* and Jewelry,
up your In 1'1'1| toN, ru.. Bu* 1/1, ilTnrlUwT.t. ? llf:>T I i.tiinlM-r. n n .i.n. | ii.lin.xiiil 1. 'ih.ii'iinlHr.
i / .ill 'III.- T|. ,''" .,.< lirlnti'il' "l.n. "I"| .lli|..r lit-I': \lItU: vr imitT allwnrrnntoci.
;IUleoj"lIru.l luonUi tlwrc.ILwka t..h.f. lift. tr.wty. ; / ; NUTUH'
'' ,
101C'U. I 11l ifil.il with/ niflJfniU -, tnl n" i .ito"'
| !
i
I; : I I" : :: : : 'I:
run daily' and a duly wall lt. n n'itad.l.VV. : ..ettwa.-+-- \\r.I.I jll pn/-.liiim.irti.HM w,nu l :;l.cm.. : urr
> < '; .
MCK p11,1..1 Mini) .tuna.d. nod I pb.t| i I iniiilbiinl4.ii
.' (,<'Ilhol! i we arc doing lie pulili llollil A Yob** a..1vaftI .1ojuum .\ ( I win.-I tit' .>"i" I 1. 4n ilu ot.'Uitl. "" 'imvt.
..few_".U the city, w,.r mug!'*..1t ; 4iliulI..hl.d.61111, law smut ..,,1 I'll'- II.1 'llu r.h n i.I I..; t.'"t<
lii lalliiiL- 1lhutpmtolbeaeSpriugr. 1 ; $ i.inniMr fnun it.' u'l! uf K -
n
Mc4 la .ti..r-' ri'111 ia Ld \\1..1. Ill
hof plat.
>,
R. R" Mills j .. .
Ha.111. IKIV ilmtA4
> rr.m 'It.I
--- tnl' "I Shot Nails &c.Sllui
',1 t r.
t rainp.11
lace, twkxi a loft ruby "".utn'i| I .Iuwt.4! Tin inmlli,i .nut |.ri<< j,. \ .
tI1IJt.'lf.ll: or OKOWTH.-\mouy tlutuiaiyi UKxMkMM W4 Wart uf way Uirtil .hl' nap) .' .,,.1 t r<:>H nJ mil / 1, liilillv li* ,llw BiMli.'Ui.nut, Hlkiut.'r (.rijw iiiuii' 'bbl invUtiiiit 1 I'owntlt
ttri- .s bal ciiclitaoa rpm niquirj. to itw sure uf-. : Hint iiliunltu I I ttiu r la nf ilutmimlHr .nnlll.l. ,
videnci-suf the of lovely city a : t
growth our I I 1,1; 011111.i U rila| -1wl'11111 l ill HiMl,>, H. il.nin I ; .
add than lint lunMittbitL'IBCAKSIAN 91M67. Nnli .1I -
tchuue tef'mlf May lal-
king ouu it iepriaeuudia preparalioa Sir uvct- gut : >mi. ,
.. auol cuin-idertd il I ill ilitalulilcojul I '(lii* Tli li I I. mi. trio tail' ,u IU! A Umim" 1,1.i 'lt< I II
bH'Ji the old "..Bata"lid .. I i loiku .u.l.1I. .li-u" 6 ti>
iug a large building on >iUao tatuji lady wile ll> iu net uy Ijulyurknllcnuo Va'i Ira ilhUM lUI' iluerrr' 4iul :h.I. l.ilut.il .n IIIMI ) \ .ni' .r 1 ,
; ; ( ( :ul llwTu U. l I vuriiix ur Kahili.:I l lh ntn.: u.. .
opiNMiio the lliuuoic Hall. It will ucwnie < cm 1npnr ikrlr ,"i.l pfutrtnct mbaidnd I ....U immlMrr. Miu.,iiiutvu Wlink' Tiikm, |'rU* ill' ', K.'llltADH'llli.. J.
Ud. It it U oi comliliuiUua, M uum : ; I HlUUHItlllXIHlUI{ .
13 1 fit by 160, win contain t\e complete More >unpl* '
.. rfIIt1KY In I Cutlir\. W W /. I Ii /t. '.'". Man II l I'l. li*;. fc.-w.lm -
..fSI frft 1 fruai' varti pad will be. .IITO complfiixl timely I. flmpW. yet orMM tl I Ilf1. ... thaw.Inaapartar anti I \U. .\ ,1.10I"O. ut.tr I
tOmb .,aa, 1 t "..t:. !; : i-i'i h n.itlfjiuj 1 1'tJH.j, 1
I an ornament la that block ami a threat aciiiUiikin the ikln' od conplnlri By i" .lirrrt, idle n on ; l : '1 t \? ;.in.trijuU.-ut+ HUJ my.u : unit. :r1.laptyuudn.l.'iJu F. F. MITCHZL & CO.

( lo the city Tallahaiuce.. 1hcuilclr It draws Arm It nit l II"! inipnri.i. -. Uudiy ImilD2 : 1 I l.. Tklf'l h twit >rl>>w.$i.i..j,,,alit"".va"tlI".iii| .r.t.T.. Cotton. Factors aiii Commission lerclants r
The foundation runt kaa already been cumiiienttd | tho MUIl..II4 klnj! the tulbrr, Data K inlcudud ,11 ". ,.. J [I' ItUllllAI II. tUiuip-r, Aj.nl ,

and the work will be pualted forward oat It .haald ho,tkir 00I.tDOUth..4'IIir..l.. fnta (t. ,, ) I M<> II. IMil- Isa4 ahrllI pia" tie -.t.Iwt ;r, l'oVII.,1'RtI'T NEW OliLEAM*.
neat 'IT' mall uP el_'. on iweli of w order by -
to have: the biuTdhigs ready,if pooible for the I
,
W L.CLtltlitu.lbnnnu( MITCHEL lAlt1Ey & co.
tall and winter trade. No 1 1 Went FajBt si kjmciu. S 1 Corn Meal ,

Mr .\. S. Xm, woo baa not naJe ball The I.>/ Anwci-Jl t,Aval t'4 ll.I! u.Uull) u u Comiiiissioii ni Forward Mertbauts.

uiisuke,pcrbapa, lor yean, h certainly not making y,", 1-1 'fIow1 I bawd, l,

a blunder la thu Investment. were glad --- ; I ) t:. IIAOt'uIW, Jn. .tl'.tL.\ Oll'OL"LA. ,

that .ut.b. Gun vfcwa die rick and mortar" Free to Everybody.A :' : : I -MJN/kii.I't&4.,/ -- .. C. J. Ut IiIEELYN. .

h ii">tion In i iu proper light is Tallabawec. Out large li pp. Cu-iuiir Itiiifi; luturuwtiou ul tbrKre \,1 r. a'tI UUSBIUUOK, UA.Sl'JUElJ r

-idcof) the (act that nicb an !meat neot h IvsaJ 'I/-tmt LniMjfUm.-e to lbe)OIlPI of both MSnb : : ) Variety Store. I AiI' 'lurull& "I..ldl' LI.. .ut1.wIf 7

to pay a handsome Interest, then Improvrawnti the It detpiMil*anise Uu mpti-tvU>r tJ k 4 kub, sad'l;IU_ionJKrti J Urtritt lutedXji konlilij, Ice I

rid pine a public bte 4ng to thane nwrchaaun entki k'jul4 tall WeedthuiriJdrr.e | NotiutM, llm ij> luuilv lUTuOKtmcuU by wkk-k tie*
b'lse liiirb rcnu now almu paral iv their bull young bill or < B I IIIVKMUDK .' t'I.:} I lI I HAS ..>,"l van .I.uya tauivlKil a l luimtUlo
uiul ..hi IItAdJ, I.ytr- E l lw o.
r. ar.tp| a.1.r
-. tf..jU uilitxur lo kelp mpi'llcJ, ui4 dt
no- :: and they In.rlnte a Latent pro (i Tity in turn mail ',,. .,.1.1..,... '. I Ic.il.tri. Ii-.. river tu ull:...., tl*>- .t rk./'It.. ..,.n, part nltho.
.'IT' ill which' w( ai.. ln" Ito. sliul t" \oDo,1-- \.\.ld'--- u li'I, 1 IK. Mil'iiUMM'K. ..").

.'. /I. .I. I..7 \ i l' ." t \111 -. ....1, \1'/t y1Nii. U..1JTHE
I .._. c r. 1 .- -
"
--- -
"
I- '
:
: .;; .

__ 'fe. .. ." _. .,- .. .. .
.
: ---- 1'" : .
T-1
. ." --'. --).- ----- --- "-'C H -''' .- .. ,. r. .

.
4I
t
_. __ __ -L::


SEMI-WEEKLY SENTINEL. '.flIaIhcc\ \ \ (h.tttbtmtnt n ivintihSteinways'j I''rtrti!iU1\t\\\ \\ t 4i'1utnnhi1ut\ \\\ \ ..fU\t1\I.s.\ \ Tallahassee J\drtttisrmtnts... \ I $, Saranna gidrcrtisrmrnls.A.NH I


.. .
-
I I = ( tJA Y NE l11oTIII-I; : ) : :.
S.
(1.

Till KM' \\' Kvf.XIN. .It t NK: 1.11.! 1 "'n7.I New (Goochj'! j'' Pianos. : w.\ M.\ : WALSH\ \ i I I t \ \\\\oo.


;ftI..U TO ..H IKVOI.. \ ] i CRAND OPENING \'\\:\\\'\'\\\W HULK'S, n't: I: IIRAI.KI. :: ;' INi \ ,

I F itt ,M'1 t ".Ott, ,' II"),. !*. I I liKlnmmit-, >" i I
II. hclirt'il liir over the iwatlou ,....,\.. \1 inn' nl ii,' I it, 11KI \VIIM.K| :> AI.KDRUGGIST i Flour, Grain Feed ;

While, ln ltll buy.. Inrf I litt "nhc*rm timidly nil fhr ntiT rv"iunlint --. .!(..". I IN67(i SPRING I HUi7.TBADIJI I : IMM'K:( AM II) .\ AMI.IIU: : / I 0 0 11'' I and

With Illf ripi'li* *rl. 'Ili'i. ii,.\. li.-in. i .iwnnlitl, tin III -I .tit' iiiiilul. | I Produce
I I1 in i r n'll, OIIIIM' IiI..,.*. ".nil,I t>-> < Urt) I II..' ,liNt/ )I'n ,..,11111 I ,
t h."v im.,,o.l. I he tirinik mul,, Itirnicil, I.. MII- il II. V\-i. ,",.1.| irji: l.uiiil',11.' 1 1".1; Tin ni'i-i, I touCh Iru. "'10 .".IIJf liaf "I< K".1' ur tluaa.i'n. ;

Wit ft 1I1I..I.r. Ini'tHiT" "" "11I1. ill ',"'.II.b'.I.llti"hl'tcrc"'h'I"III.IIIIIII", I I II l', Ii > MODS i t ninnah IIIl
( )
(
.\- the t two "Jlh tin IvI li.ml ,Ii.",t, nutiili" r. il I 'HiI |1"- >.- < .ill UK- 1..1. Io"I.fO\relll., : i tH JUNO( \ SUMJIEK I Hfffmii' H \ Uaml'iil' I., 'tlallinniii, X.ri.i-"" ,
Ivor the elovrr I.kh'IIIC.'ltl. .- rrI.ir.i.fltPPE:, TitMii.i:: Halilnln. ,..!tlm..,. Vuu'.u.io, ,ml 'Haklwhi, A'I '' Mil,,
I ': lluik. i liarh.m
I. D.uIriIi i
,tflillle) mnliti'ii! 1t..1fuir you urn, \\i i: Alii: NOW Ul'TKUISi; \ ( ; .\ i I.AKUK: ; ."1' AM II aMNcwlork itt: Iii lotI7 ro ...1.
Wild your eye* of heavenly MmAnil ; 1 tlllil. al'l I lilllx -I'liTtnl, 'liti t k nl I.0\) II |1-{ : : 'F( |U{ (t"J( J IL\t s. :, I AT i _
,,, tin llmiOcfi) .. I'luyeil, : on :your c hrek.1, |-l.i\
WM. I R VILLA II Tli' iMl!> .IAI' I KVIN.
I Mn n rwe \iho, clroiw ...r.it.. .. STAPLE AND FANCY DRY We .IIT Out?.' Airi'tiLs, .lId Ini, nUh t Ih. Ut ill rdwi"I I i i )
< GOODS, I ',..h"ISr.\.o, Fji'turt \ntwM'iliwn, ( i' i i iI. \1 "1.1//111'1-1: : t.,1, ,ItE,J: tIN t.EI:
\- rln.v, ttitt mf tlic) dnii'. ol 4e.wUln'ii blot rll".I-Ir.lorr.II.$ '
high.' nnil Prln I .
: .iiiHirHiii ev "Ihlft11.1)! k (".t In .t I'Ir'I".I." > i & JOHNSON'S.Now MILLAR & CO.
KIRKSEY
the lirrtKM tnnrllv lilonnilyo luuspule Ihitii' .\I.n JOHN t a scuiiKiNMt .\. N\I, ,
\ \ ''irH|i''tt..y wrcKif, 1lnl ..1 I lln 'ljwnl'1'fIn I llii'A'i", '., !ilKiir.-an.M! !\ ; :.. I ..tiuirfliipi : -.. : : .
1".eh. aO'Y \\ 'lti I'iititi.tt I I lliniHi'I !"ii",nil"". I.n 1 II. t 1
Iho nioinlnK, > I lud'li d.,... I M.i) ''I, ,H..i.; .'\:;-,\\ l\ I General CoiiissioflMentals J

H.IIV fed I, liuw 'they titttikli'd" aniMiu' the, Rn- : |n.t.! | ,'iinl! Sli.ii'-I I lint-' .nml ( 'luI.I ''. 7uK..v I
|1' '
:l> 'D' SI
1'1-1-! 'ti kiilhi niivrn.j.in tc.kI ,, .. .. : VX !I1EH{ .\: l.'L'.s.s-: !: !.! JR,

I II". patli I, 'for pci.nI) that! lio tilted fitr vuulit I i, 'inixU tVi- tVc 9MKIllClNKS. Hand and Nil lit M I i. IN
tUo niUow-nlniili'il) rook. lii'iit- Kiiriiihliiitj.; .. :: .. WHOLESALE GROCERS i( on Daily Arriving,
I ,
Mtiec thru I Ihr fni;(riiiit tiloMimm; Iu\c ,,'"t ..I" 10 II' "i. .. thug' "t 'lIt.IA'CSt tIlL' MlllliliHXMt: '' (fill(V >. .N'T I IKtmiHali / ( / : :;. (CIIKMICAI.S.; I J( / I COACH FINDINGS HAIR

To I tinIxin;(ha, u">i "liniiiv"' n t timeint ; ri I IB i ; :Sl'M-INIUD' : I ) I : \ n lirhlRP I In OMT I thr brook, tlnit, '.nuu, ) (Onsli' Prices( .. C ......'=1.. latelyof
.\. ..r. "M. tin plcn-unt. rhyme.mlIno i I I !'rr-li. iVuiii, t Ilic, r fliiiiMih'hi'aii( ( ,! Jn\f.turl'N,,;\ : l'on..j..t all kind.sul'V Moss Waste ,
\\ .. .K. A'' > <. < !.I *. to \ (III I, 'Ml' French, and EnglishKli'l'TAIKIMKS )
(", 1''lnarla'lIl".1I' | the tank. : Tin' 1',101.! ,i- |Mrlli. utmlt' luvllod In runilnt usur-I..' k II., 11 l I I r....
AII i.i'n lit"....' nantlfriiiX! wonla, litton' pun hii-lni rim to bun.. Our miMUi I. '
t lint I hey talk iiflhu miuiiiipy, 'hn..l. iln\,. linn IHlf GOOnS I \H:1": t :.,\;\ ,'"'
.\lIIllh.I ... wulfb t tUo Iniiliflnu/ / ; hlriKllnl Quick Sales' With Small Profits!' a '1'. 1\r.\isn.\M.v: :; / nu 1::0.< I i : I : I I : I : I ,, I FOILEII1AII) \ J\\ \ n IUnUSTlC: I : "i

nrtrunm there lattllh, n i-i.niili, r lion IIEIW: : it UBllLACK. ..i.KNKIIAICOMMISSION. : :
Axle Grease Varnish

Anil With to\tra a plrrniT,,11c'\ ,''aaililer''K.'to n M.IIL'ilinrre.nl. ". : Mliof,l..In.l l. <11111') ilimr imrlli iifMr.: A. .F. $|l'iI1l'I"; \ ( I ( silll'I'INii; ;, ..titI4IIIIIII' : atu1.1 .\'**., A''. .linker. : : :'\,1, ill"-. I llil-::! .mil, ( ';iu' 1 li'.f-! ( nml,;; ;-11"$',,: ( "It('ItuIluiiitt) 1I..hun.. \ -.wJ .

.1 help: tilth iithi-r nlonv'o.! ..,.., ',' .'1.,11, 1'1' I",!, __ ..... _4."..!!!.'L. .. I' uml Willow w.itv." Tin, \\iiii': < mi I-1 "i-v. < i'ori'rir" >. 1.1'1"1":1'! | :: .. <
/0. :: 1IIflhIIb$ --II .\ .mail: ) lit ..r lircKwiiK.vi.: ( ; : I 11 I on:, :nt NW VurkCot.iiii ( '.I.Ii

-.-.- lIVERS & (fCRMAN: ) ;N';'11. s I IIAItli: :-'s1 II.( i( 'R. ( !- IIKN: i"riiu.u; : : ,,.lllti |I'" I I P.: i.x ilu-kiy.. HEM; (,Olll PJL'Ii.tItI) ""'
.. 1'UI.I.I1'I0"lI'hllllr : : ". i .
| \t"I')> ii t.v V'MtNH| || tn P\fctiKtti-" nrtlil'itt
'tlt.l>. I'.",' Ill., .It.". "':11,, '1... I ...r I'tultttt. AillrM' Mfllrrifll, Tlllji'lltllir.' A r. t I'lirrliM-i'i--"' will 11" wi'll to rail iilnl
4 l I'rtMiCh, nntl ivriii.niimluw UH.., ul d."IoI.. Hiiil,. -tilltl
\, hrlurc .litt ,nH| >'ki* of I tiling Successors toT ntt win: i.IfttliIt. tliitktit-. ..( Stock i A1.WA1K /). JI.\ W. AMI LUU.LE AT
Thul liiiMimry IIIIbn I II)lug' lirlnnAnil -, \nthfnicri.an' I IVI.-nl' MUtiti.tnut.. ,. Examine our. (jonlph Cc I
kimuil, inn all tin! wlilli'. < ) W Hlfl AtDealer J'I.Y.14 LS Mn -It' l-r.T 'n1fK. I'ttiv' Wftnnnl( 1.ltmr' | rut roirflttnul I tmrpwf.' Jtv.N. .
Tlirn. allvr HUIIIU ftllC"1.,1., *. II I |:iii\ci'iiltnv1:, ;,;;: 'I lull jm-ntiiM:,: P 0 for the IK-HIT ,nKHilliUNlilinti < LOWEST CASH PRICES !
"In' .eellleII\III""Jf, In r 'ilottun 'mill MillAmi II Ii .l'tuifliS .i iI ".u" of. |liii'|| ,lrrihlii-.11111, 11 (1"I11, lh'II,1I, "I| I then, nlic full nnlvcji. In I II. F( II )'1'1"1.\ A-CO.( : ) I"'III"-I,, jfim-rnllj. I lie... Ih,' I
I JAMKS I i:: i KIKKSKV.I : : I.. I K. .JOHNSON'. 1'I.KhES1'( Foil JOHN WATNON i I U.'"

'1',,,ii. eiilniiirr, Ilii'li-'tl I, uiiliiinii,;, nu rrlnmou, luirca full fl'UlIlh, I l""|1'1110.' ad it I ut'il( :'. I h'';;. 4 :!-Wl1I1:
Anil Mrvw tbufflvvul r Mcrp.I Fiat U.K Wry \ \\ \\\" \\\\ \: '.\'.!.\ \\\':' I Celebrated Axle Grease

I wnniliT. ,itbwil IMP ffarili'n milk, I I.N'IIIK: ; 1 :
.\11,111111"1,, on nil the happy liilk, \\\\\\\\\\Vo.. \ \\\\\\\\\\Vo !
\lI\\ i
t'oriirr .Hoiiljoiiirr) Mild I oiifirrMi M liaii.
We hat: lii'iu'iilli tlio I iiinuaml I I11 'S'i\ { AT I i E; (Ol' ( J i K: ( > (Uil I A1flint AND SUDER GOODSATTJIK I ,., t
( FRESH SPRING
\ ulttlnx,: liD the Knrilen M al, SILVER AND PLATED WARE, i iGiinii. ... ..\:\ ;: dn-vrnxxxmlit O*%.
I Ill-mill Nvnlnninlhiml; ill In') /Icrt: Stock and Exchange Brokers. I r
I ilmim, uf othiT' I linicii. ;| ItfcKMitSc-K I i.nautttu.t :l1I'nl",1, lUiiltduKl' Olhi '
I I tutu .in thud I IS *< It ill II :G-
,
IM.MIM.I'nil.' IfmilA. I .i|1" "il ilitnili; 1I,1e1. 11110. I II i
; ( 'H'pililrh, IAIT, u tirn KU| unit I t i-li.iliH. Suit''. uu.u.I.. : it.I."h'I) !! |: : ,, I I ); WIIOI.MSAI.JAND; ( : J I HKTAIL I STOKK; OF t "iii,. ..r"I".h.,, _.
Sill' wntclihitf IIITU tbu IIII.hlllj.k", Pistols Table anil Pocket Cutlery and "..IM.Vullinv i .,, .1.1.... S, iv 'I nrk Siiiiill Advance EnroDceii I '
on I
.
Tliu l ""11"1 mid the tea : I 'I.'Y'H.I"i.' I :" \II.I Atrl) II. lt T.A. '4unuiluii: -tr
Or liuinl till",! rhllilri'ii In Hut! IIIIIIT, -- ----- i .;
I'"II"" hilt lionio tliu hlll' ,'.1 wiilnAmi -. I.. i U t liii A"T". Juituut' "lv'.v'.''.1. ,I. II lull''" is'it.'". 4.: MtMFH. f. M. MII.IH!
ahoullliif! \ "\\1. (k'U. li'ANUY OOtS.nVK : .... and( American Prices SflCJi.TT'J P aor( LOUR GOq ''' .. ....

lint t, ln'n Ih .' Kinijit illun itt ii\ i: tutiHltitilly nn-(11)-IIIMM( !) n ituic ..liNk. IIr> (.titlil, mitl, 1 I L. J. OUILMARTIN & CO. I! I'livuttlin, ,tutit,! \|1"'Ie..h".'| .! will. Ami it lit tlh-n. "..1..1.I A..I. MII.I.KU t''a., 11
.\"Iohlp., triiw ilunky In %Hit, IMJ, I I |' 1.1 \Vaicltii".<'iirnl.'orlmiiclrnnd Konini'liyl lfinnHIM I ; I j ri.il, iHlttt" .1 t tfi .,,,10. IIUHI 'tnt.110 "1117 -' -
'I 1 hmu rcrolli'ellonii ccii".' ; ..l .l..tt, :.Iri. Iltiouulil: :: I'ltu.I kiir jtlliizi, : Iln.ec.l.io: tluIil 1 % ,. ( \Warehouse
Ami. In the nlloni'c of the nluht.llrliht '. I hiiniiihi. ('hiiltiN... Kfiiurr" 111g.tultilli| II.nl will fcitc.Si STOCK IS NOW WELL SUPPLIED Furniture. ; ;&
!' HioiiKliln that fliil ilraum, a- Iniulill.'iiimiiimlnito in' T :I'lti") llultl N'Tk' t'lmliii;: *.II Krvn, < tuition:: :tulil. IViiSilycu' 1 Drugs and Chemicals ,
: :
their uituil, I'i II ( ;tutu .. flub (ituki lutul lllicr $jotelocl COTTON FACTORS wliicli will bu .01\ l IIteLQwoBt ,..too
t ; pi'ai'c.I nilli :S.iiu| ami( :Siiiiiiiii: I tinuili, uf tin. ; fill lowing vliuscii: nt 138 .
"\ t.in, .Ix ,n hut "I'''''. 'In, it..' 110''uuuutu'ui, lit KK uml nt.""h.' Brouq\Qu.St": ; \ ,
I Make, tutu ate! Ihu 11I111111111 .1.11', l'
)( EllIoT AI.r'rY.SoiiIltIat Otvsla.I Pr:1oc& .
IJI :
.
. Anil,,,' hiiir Iho lircukrrn nil the Imr, .t Mu I SAVANNAH: GioitIA.Munli : : ;( t'f

Tliv vnU'ui on the Hhort', sp.H.ur'mk"' nml H4ll I. hHniiif.CIIIIK.| T.iiilNNnpklii tutu\ Ilialitmvy. Klnur iilith'il. AI'MttiKiirku Htu.ir.Miiunl : 1 Cor llroiiglon\ and llarnarri.K I luiin'-tk') (eill".J.Is. till p'iiilvh( : Stiinii I | | inn,) 1 1'latii: ll!', IT. ;iafcwlyOomTn ) 4''J
U .\Ilhell with tein I hinu; In hp : HHHIIIH, 1 CiirtorttiiiiJ:: i|, :, ( :I Cako IliifMln: :
t .\i rush a thin uimounili'il, Nca, | up' CJ32 If irti.i.OOMMISIO \VA.NXAII.: (....01:1.1."I : .\, : Fiiiinii; (iuoils. Wliite, \Urown. 1I11.1l'.I..I.I. ,

With\ IIIT for evermore. li'iuo 1) Ii. GtiriH. TUn(?H .. i :an), I..uuu.-ly I TuliliDiinask, I Sliculinc,: alit.1 I 'I'IlI.Cl Ills; tftaion.limingilMuimtril .
.
-
u 1'. W. .f. Calii'iii'K; Tk-kin;: 11\111 I Kentucky" Jeans.
I JUKI .flHtOlM.:: H1M8, K. I\'IIE\1UX.<
M. LIVELY MIIIICII'ANT8 l.i tt.< tul 1 'it tuu'uuluuu AtiP. I
i |
l.-initinli'il" hlii'lnml, Wlilli..., '1'11'1'111.I II. liiin'' >. hcrl Aincrl : White Goods in Great Variety : Wm8UliIB$ o
mi, llllli.? Mnltli ,I. \Vii..iiii'i<, t'...11'! nnil,, 1 I"I.CIHTV| 1'1. I 'W'IohS'I: "I&
...1.. Mllll' tutu h.'". I'llHlIlT I'lllrk I;"HIM'' 11,1V, K\t:\ y'.II.I IV. I CO.
\ C. I \\ mill, MilliTlill, nil klmln., ...\\\N-iAII.II.\: .
|111"l| llilK hull III :-owi. Mti'.linh" 1 Plain: Stripud and I'Jai.l. -o-: : -

: WHOLESALE E AND RETAIL } I HAVANNAU. OA.. I In.lia,,. ); Mull ami N.-iiimiuk: M.irsalin; Initiaainl, Lung! Clutli,

. 'J'ubUuuull'ookoLCiitlovylliitfi'rinmt I l.iu-i's Etit1t i uiub'l'iu"u., 'J'lIrll'\tll.Ia.kullcL: \: : itti! I 1'ai'is: MiiHlin.t "inj.fH-tviUi thu lIne ul tIP
.. I l.i! HT.il,) ll'luilHT-! : III."nil* nil ( .' )!,||- I and tutu .
Wwlln'hnlm'a Hue l'iut kit I Kllh'..,. ittlOoto I Factors General .
I 1'iiit1 \V1iitn, I )riIilulj.u. .
\ j DEAI.EJl)J 1 IX Lltu1E: nnil,I Mi |I-pub." Ciir\rM llnil 1 I.'ntkT"le nhil 11"1 .
Knltc*. ullli anil without" .'..,k", lit'ot Mtihi'ii. tutu ini'iit-' I Onli'i-) |1'1'11I1'1.| I.v lilli'il., .) tilt |I"" I liliKSS, : ; I tit II IllS -all i StvltiH, '|iUHltii' .!
llulilii'l i l lillh,.t. : 11011: \ MISSION ii 1I IlCIli\NTS\ I In lliu hue ul' I'.niil.s: n\lll l !Slmi-n; I lots nml, (!ai.-stiruifiii"t|' I : il.
Fancy Qootla.M '-t inarkrl: "nilc-. I lil'i-.s: : >Miru, VaiU: Klmir, A.mir Stork,. i is cmniilctu. (:J.ill ami uxaniinv: for yoituelvrs. Cotton 1 A-if\ tors, f

t," 'I'biiuiii, 1'h"1" I'uiu. luu.I llmikii, unit I'm I M..IMI.I-. M.llill 1\1110.\ 1 I1"17 'M MVlilil1IIII ;, r V; \.' \ '. \\ f_
AMI J/t\1: Ell' "II 0
:i.fnll l.'l: hell.kliul.: : l.lliip llihiaVin.1'1.::;:>. Muiilrn\ ,I'uiiinml Wli i ho mill Hnu: ( lilillll.-y"rti.;" ll.ill.. .Wink!luul.| .. .1 "I' ''I\II III Mil \ Mill-I I i I ForwanliD2! & General Commission Merchants f{
11.1\ rh,luet lli'ik) l.i/.r "1'1'.. HhavliiK, I llulrnnil. Produce Mercbaudisc Lnmlier Timtcr MCOTTOIT. --- ,

:. 'I'lMllll Mi'ii; 'Ihuuuuluiuute.llllll,::: >,'ll..' '*: IIIT IlIuu..: :nut llltf:: Cllllllll'lit i|.|' ( ,ill.'|.Illlllll>. ,nml\', ,ttlllNI'I'M.In.lln. ItnMnr.Ml t Cllrl; : ;:;|* I JL'ST: KKCKIVKI FKOM:( ) N'dliTII( ) CAKUMNA: 8"'V''D.I1'I1': : G ci-Itti.;

.1,1, "r till ulu. 111,, ..
i ti \> T. J. DUNBAR & CO. .
nl. till. It ,,1I1'ralllou lu '.. I .
n ue witty "i'i.II'tl"l 100 :Boxes: : or Tobaooo, I \VOtJI.I) ,rrfiirctTiilly solicit u fliar ol DIY (ftienil k
I """"/""' "/> tiun. RrnrrlfHUn(, >JIr/I"', uiirl, mil it. OOI".u"'. For the In" I...'".' yram I liatu IHVIIrnpiircU "
Watches and Jewelry Repaired in the best I 1111'1011'1'1)011111\1.111"t : : ; 11 IN: I n-iir MriH/ Attentifm/ viliirli. \lC u ill SE1.1! UV Till1:0 J : : ):\ Lu Mordants tutu I'lnntcro: ns l.tjU' .r, inn Ieliot'lillT ( In iiliinliiiKatul: twlliuffi'iiuon, .. viutlaii !lli'r 1\,
: Maunci I rbaniiiii.anil, any lnn.lii.. cntnieli'il, to unit h..."., rlt lira, '<
I i ;< > < ; I IN ANY: MAUKKT.:
J.J.\lI.\ EI': : i'i.tiu.I: A.t ...:I.1.11 ITS', I'u'ut-tritutii" iiilKiirColliinnml) 1'nnluii-ci'iirr illnuanla, I'ulloll..r 011... Vi'rcbnndlM,
1'\ .
MYKIJS: : A: ( JUIIMAN) : J.III : I'alldic"hiI: : -: ,I k- ,,11'. fur .,ili' fIr .hlpiili-lil' '''''''imlnl' 'In .UN* iiln-il, MJH-I i | I 111\ I ISIJT.,; U'sntfDEALER .
: : \ << : I Mud. *nr .;"'''1"'. iltuul) uillnuikvniltiliiivi'titituni-li.'iiiiiriilt" .. .. :Forwarding or Commission,
"liuv | Iv -
''' I
I
\\f I")FI.I) ItKSI'KUTKl'I.I.Y: \( tidi liii' alliii; I I u'luj:; : l 4 i iMCU: :: ntXiinllerlln. Vluilih.. "Ilnii'ir-l- 'I Ill nirulHilh, irumnluoi.x.'find. Uifpalcli.IoipeiUully '

I f > 11111101' lib I'l'lom"lIll'uu\ uml (lie |I"hlli.elll'mlly.1tJ | .. ( I E(O.V.. SCOTT & CO. I ( i JIN I S |I' 'il"h'nl"' 'In, iiiirliii lufiiiniiilhiii.\ ,.tni'ii' ,.. mill". uinhiii Iii', In im-imri'il' couferimuuli' .li...01'""..him*."."'will''''' $mnnalt vcticnirnt.SL $. '"
well nulcrtvil' ntuck sifIriigs ,
; I
l4iiiiiriit"iiiiil fnnilfti Hii '
|IIIttnrIl'.I\IIII; ulliKanil KIIIIC to (milieu' iliiti* J. J. DICKISON.I
.
i I,, ,, j
iii.'liiiirlliriitixlliif.
'
: ? '
r (CO'ITON( ) (TACTOKS *. PI.11... .ibr flint, nf Jauunij-' I will haft a liuuv a .
I \\I\\\\' ", \\.l\\'Vo. \ I turn ;;;-t ,Iti, : IIaaIRgToE; Knriianillna for cel\lnx; anrl Knr\uinBnr. .,. .1. II.
nun 14-U
1'IcdiChlt.Y AND I 1 :NUft YOI1K. | )1.i ,\, I.*. ".\. '''L --

/ I I II .,, ,..I'. H I I.ill i linn.II; Oiiburt, I'rra.. 1 It N. I'1""".|. : .1| .II. tin. ,
f Commission", ( r( luIl11s V.. ,i N. II. II. 11 : I II II. hurl : .1. U. lit..- 1844.bl'ULlbIllW:: : IN 1844.
.
t 1 ''hl..I..1" "uhhu1hut,
:
'. ;,. AMKIIIUC:I(( I. \. Tllimu.,
CELEBRATED li.-'l' WllllXIIIIl.M'l.lxTA\ '
SMITHS PHILAD'A ALES. : .1. .
: : '\' .\. '" \\a TALLAHASSEE, FLORIDA. I ,l.ir. '..1. l U I. |U,,". Iliirrulil.1IUSTO.V.E.: I'. Him IN KVEIiY, VAUIETV (OF)[ 0 W. M. DAVIDSON

I.Kit.: \V. :hCDTT) Klu. I II. '1111111\1:0.) ; : X.Y. I I0 MXNNAII V. AI l Wait SIONTttEl.l.li.: \ "I.,. .Iii.. ,
.1.1..1"1 tt.I.Viuilt' :N.V. |1'1'I). II. I'OUI.K, : :..Y. :1-17; :Dnv .<311-001; ;, l.-y. I'".. (' II. II. .k Ilk fn..Lin. uu ,\; llmnll.I. ) 4*
I lUl'ORTfill: AMVllOl.KbAI.K' : DKAI.KIt' : : IN
-- I is, IM17. :_iut.tvlii.I. ; '
Perfumery \\f 11,1, 'II.IMIIICI.'. iiir.nnil i>lili| Tuttim' In l.lvi'riiiHil.. NIMVViik : :-0\\"X \ll. I.EIlIUJ.\: I .
1L ;," Ni:>:: (;ii"iliiitii'iirSii\iiiiuiili.: I:, : I: July, I: I 17 tl Fine( \Wines
t M.llrll \ 'I'Mi?. :,"\li,iluU. I. W. ANDERSON R. H. ANDERSON. W. ANDERSON ii. Furniture Chairs Liquors, Segurs,

A. II. COI.K.:
Liquors and Tobacco.IIANUV. .
TOII.KT( : .\ l '1'ICI.E:1'( ::: : ., ,h., I II JNO. W ANDERSON SONS & Co. T3': A..S,
) : I I t tLEK; ; I E.\ IS ,\ CO'I ,

} Wlil.k,', 1 K ..LC T 0 It S Harrison Gtmipi Ciurtc' '
Inili 1",1.l ,nun tuii'Mni' nnil, olll ".'ll\ n. hut ii i"mil Iiiiiliinlul ) 1 ;

;mull: :: :M,' iillirrnlno,:l.y; ini* mulilltliiuriil,, ullt nti-Ku: i :In imilnil: lli:|;:I HIIIIIunlin.mti'iillnii.: :,: "nnil'. n In: I.ui ..Mr.I'l.llCI. Wholesale (, ICC1'4, I I GENERAL COMMISSION MATRESSES SPRING BEDS &0. ,

lllli.l itl nil Inn |iila'. in i If tIlt Innrr' tutu In-ru' In lMIM1l ANU 150 BAY STREET
'\ : : :; i :: ; : ,
I:n. :':'|,'< I lf.it lihmdr., lila Blix-k .: iiiiirl| fi'llioriilliinlli.mi. i i COTTON FACTORS ,

lo.: I.,luu.ti,11'11' "'iuuletu... ,,.. I Forwarding Merchants, SAVANNAH, (aowtIotI. :( I; !1.\.

li.% UIN ..INE.ii Mlllikill. Tilltni.. I tl 'illlll Clu'lirr.M.IH | .'XII t'ornrr Drnylou & Bryan Sis. HAS; ON':" II \ NI II) .\SIIIS CONSTANTLY UKC'EIVIX: &.i, .
., '
I A i'iit for tlra title or Mai ry llnsiuu A Co. .

; I" I.. I'l. l 1..1. i 10'1011; K.: VlU'iildi.. In ; t-IAV.ANNAII..IiIgULA. : Ni. nllin'
liiz.. miiil7| | tir l4utlliliii holcu hr.ulIl. a.Ioi'" iiii COMMISSION MERCHANTS .. (fornwljr : wy I & 1..1 CKLKIIUATEU\!: I'llll-
,,,. .li'li )l. l.ll U.\ MI.I.M'II mi, Ui>iiiiiili..$liiii. folliin." Illrp. Nnvnl MI..,,
> \t .'\1.:1.1'11I..ur.) : .
Ainl1| '1 Ittit.. II" I)' Makers M ;TlmKr: ': .l.iniilHT: Kcal i K-liiU': ::; I'nulu.u. nml: MIT Tlil Akla' nmiili''iiii'M'lyliiriiir.aad | .
Carriage I 1\: .._. :.r.:. :'is. ii!, >. r.ami: ; 'ill I'oMlra-. I.. II I tuittllu'iiit, I A FULL ASSORTM'T GOODSADAITKD \HM FINK 1: (I'ALITIK.:: ncnj iU citilutioltcul, I'.II// .1w.
it lit IIII'h"' 1".I"e..ur, lhi'ci'tslui1,, auuul, Fri, ""II11
I''i. ( I \ KIM!) W,".. Huh-, SfuLc! *. tiltitli... Suitliiks ,, It lilt. ili\ '|kinli, 'l.i nil Aiiierlcan,, anil Kiiriiniin:: | "ri.il>, oilI'll. fi.rc the' war.March !Cl
)i -u- Ml), 1'uti'nl uml. KIIIIIIII: '' h il ittil tier,i'l iv* I ..u 'tu I .:iJ' 1N"tI" utuuil 1/.1./1., .uh' r,'uuuiuititite ,.nll' .
u.l.,> kind I IMnuihk", hit I Lining, nnil Knunirti'ilt'lullin, ,... ." ll.uul rolhllo..n""I.d, ......ier.. : tt, I.S67. iv3m, 1
nl till .IIIIII'.i&, &'"o lliillH, nl I'ti'iy >l/r, ill t i.ii-li-iiintiiK uml dnieri', .ullrlMI.. I ) ) TO[ A SOITI1KKX( ) { MAUKhT.Wuieruoius .
I'l IIJ\/I.! > :\ EolUS.: : : 'lute' 'II.If( L, T. WIIITl'ONII. r. e. u.uusi.ru."jtJCtI ..
I'KHSIANHKALINGSOAP .Miiu'h 15, 1101'I'; : \ I .. .. .. .... .. .. .
I M.iuii.I.'. INT; iiKuuj I BRYAN, HARTRID< & COVfiiuidlsl '
178 Street.Ni'iifl.V \ [! ) .to (HOIWON')
.. lirotigliton
U Medicated. Henry Hicks ( u MrrrHaRt.i aid Broker, ,

Highly NllW I'KUMANKN'll.V: < : I.OCATKI: nn Hit, j Florida Saw Mill and Lumber :Ml HM:: IIAY-8T., SAVANNAH! : (10.\. "."'.NUU hultulLius, IN

t '1 Pll hue l I'18 P.1)Dailil' ,'I IP 1 Ui-ail.wirw, (Still:Iiiiliiu4|'|Idii'inn'luimlx' '', I Iniluli, l'lmpl.'"I 'fli'imUin "ni thu, IS rnrnrr lirlnu, KlklnV I l.l\i. rv :Mulilr, o.ininllr1lii'| \ I : /iK.NMl.XMKSTRJlfTilTTOS I AXK!I I'lllllUlK' I : I : ojijitn-ilc M.I .\I It lh't'V'u. I Hull.I ) V1.yrRT\ Itt'i
,, COMPANY. ; : :;\: : ,
l.ill unit 1 FI".I."llIII'.h.'. I UK tutu It hilI' : ; ; ; .
niu UN-
niirin, 'IVllcr, H> Ii. UII.I,,'.'. I 11(<'1... .I" Ii nmKi. | | to Iii lii it l'buuui.'ro' Iottlt.ilu o (luriul.ttu.il ut loot rflh., .
'11.11111I1. I h,' nil,iI! K\\r\ hiilULii'llun. In kin.1 'ii 1 1uurk .* ,
'iinv'' : "nl.I..1| 1' 11I:11'1(1..111: I !| an an mir '. 't hi
ii I.tiulj.e uTvliriuy i all\ |nilMiniina hither"' 1111,111.BiilinUni'i'ii ini'ilh-lnul, II !I.|iniKjrlli.111"1'111.111|| > lit till ii'' In ,Ihi'lll.Al-KSMII'MIMi,, I ,.: I.INK-lii'l'.ihhiK: / .I"i "w, /./ 'r/.f o.ir.. / '/,.,.;./.,. tall'" .....'". and linvuril II ili.lnil Sa.van..1'1ah., G-COrg:1-t1.: GROCERIES, &C.
\Viniiiiit Currlapn, Ih'III' Ac,, A.I* All liuninili ,! M.ijr I II. INH. 5&i\rly
,, fur the li.lli't unit Ixilh, It ri'lium* tilt
ua
1 hiT
b ill mmpa' In In.lire' -.utli.f.11 I lI..n. U II FAIR I Tilll.:I I.. :MiVAIITIIVrilHrilUVKIlCOTTON :
.lit,,'"..ililiy.i ;:ItIlC.. Inuil lliu '.ec mill 111111""",.. llii'skliiMill. uni J.in. W I.. ivU?. ..KlitwlyS ) i -11--- M. Krauss & Co. M.uvli l t t 'Jii! ;, | M>;. aI: ,\ Ciltl;

For, i.iiu, nliuloulc uml rt 1.111 ul I lie: 1)1 mr'; Stoic III -- --- ---- -- HIM I: I IIMIIKII I : u T TO tniiii, : : (. up, i.. mi.-i, I m . -''-' -. GINS ,
.
BACON SIDKti: iC.UiAli I I. "I"
f M. I.IVII.Y.: HAMS 'I bi. nitiiimny Hill uii-ii I .."Ii 1. liii, .'.tV ,lit,, Sit "I'll I BY HAND OK 1'im Eft-TIIK I1KST': IX t'SK:
huh| II':. TJlit.; H-.ttly I ; tlKKI: DAMN, I iii.... ,",,1'I iiiiinv" !l.uuiuil.ut, ,li lliillilniih.. MI lli.il ,,tin 1.1111! BOOTSUi"sHOE8 A. RESCHER & CO., MACHINERY !
..I; II......' utritu'iiiI., u.,,, IK.* I Itlil '. .nit fur I hut ."|"'11'''I i- ..iltinMill i I II ,, NO. 173 BAY STREET
I Un uli I.t.t,",. !'. in ,htirl iittl. "11I1..1 li)" ,luuii| ..,.h |I'in.n'MI ''.- ,
: ..
-; i. u uiutui inilK .1.1
i -- X.: \II tt i \ l.hIl.: "HI\'" l 1'.\lt-lll.t'\ IIIMIIIMl" 1.1"t'lISI:: : ; IIISIi \UOODS ll\l\ SAVANNAH: (.Kliiilil\: ;! 40
\I". I'k., -"II..r M.ililililrllliin-, llnilncw .\, I
| ; \'' I .br.lla.Truitk.&c., IMPORTERS AND DEALERS IN
\l.i> ?. 'l'u..1. tul.u1tiiSOAP ,) :! Stationary Steam Engines )IJl'1h: J'I. I"i; :;J5 vt\\\. a:
(CIKHCK) : HAVANA: :Sl-XiAUS; : ; : Lulil, I llir.>. I! -- -- i :NnKitrr. AMMIHWS: : :; IIAI.L $.\> ANXAII.: i\: -- 11

t rpllu.HK l : nhnllkiilliuwl.ii'ciilliiiili'illi" /,) U 1"lIl1illOlIlolu'III ; $ ,;"-h'IIIIII.,, u, j STARCh &c.I M t.t> II IN,;. ttty I SAW !MILLS lUST !MILLS, \ II. CIIAHI'ION. 0 IKO. c. naiMiN;

1 will\ In' Jii-Hllllullii know tutu'I u rliuii .Mm,,, ki rib mill I'INI-I| | | Inl., >iilc !lty AITI.UTKI! ( >, ItKAO: ) 'j'JJIKayton'sOleum / FOHEIUN: and AMERICAN COTTON GINS,
.,'111. liiiu.' be hud l ullhc I Iii ui; liuro' ul I Q"\I'
'. M. I.IVCI.V.: M.IH h I"'. IM.; :I.iim.: .. K.: ni\iin'iu.jiu! I *: -Jt..T l) .III,10 o I Wood-Working Machinery CHAMPION & VllEEMAN
-
.Apl'iI .:, I lull':. U..It ) J i "' 0I ,
Vitie !
Canned Goods. I u.uu'tti't... !

(: -Ukt -it on TOM' 1 \T'KI:", I i"'l>ilu louut.u.Vti.luluu -o'pills ,- ,: DRY GOODS 8A.WS BELTING.A .WIIOI.KSALK.GROCERS;

''t t ] % ; l.l.i, liUIIAT; l : liKKM.VN, : I.1M.MKNT::- j- 1111 l'icnltnrallachiJlery Fire.Prnof safes;, &c. : .
1
1 I mil, I ui n. t'i'iii uml It*tin". .'11111"1111:01111IIlIe\ : \ lurKll I
Cn\ ( UICI1: AUD) :;.\ irs: M tit I..i-.uuuu I \M.i-m' IlLukinu, I'.H >,jh, !10) lh"lIl11ali.lII., : %1r. DiE. .A.DiEJJ": .
Fii'-ilV.uliv, | 'n.h lIlt.'' \1'1'10.. CLOAKS) :SllAWJ.S. .\nt': .
I"I I : M mil l'i, IM;. 't;'\ l4 .'ltl'It I.E I. IIIAllIr"r''I'.1' nut II,' 11.11., 4. ..1 I "..10 IY.III'lfh t II Iiiuiu.I.l. I ,
'I'III'''''111''','' "1".1"" "... "" hunt, K""I..k'. 0",11.l "1 I 'llll.ill.: <' i
t'I '1I..I'k..lellllh..h....11I1......."h..llllh'r"I".lh"lIo'III")1....1'111.1'iikiliiiI.. El.i.uii:, ,\"....1".1,,11'" "I I ".."".' 0. II) .ttu'. $100 to $250 per Month rainin II...' lm!, k Portable Steam Engines !

-H4-Ii'tli'lliiIl| || 11))HIM lilt' !iii... ".fcrililisll ttlU'll liitniiuii ",,, u"II" |t.uutu-l.i- u,1,,, .nlll" .. br -ul, I.1. I.) Uli-a-l Si.lui. i.r. .liiil ,
AMI
n..It I 1'.d."I' t t.I.Nut M'AVTKU 'iu I. o. II !It.. 'it. ii li 4'
iiiiil I tiJ iliinir..i.i.Iil.' 1 \ : "t'AI.' I linn UiKraiul' ; le.l.li.lril tiHk, lu
.1"I l'ni.mj.l iVBikHun KHM- \ sf \VI\tl M\ Tnutlmi'lii Orrr)
h t..p.iilcul.liuatu. ,,. ,
lnrvpuiliyilpiratfiaitiSfitriHuii' \1. I 10 "lu. IM.7. :ri-i\iui" K \1111'111' lu- ,, ", at Hit'SMU.I.KST
!. ,In'4uu villiui.,stidtiJUir mul thnuilc iligilii.r.riu.uri: i Iiitliuiuiuitiiliii; 1 :';of niili.I ilt,;. 'I lUfniintiilrvu. null::** ,1 1 'MlXi* Hi: lH11lll I'lirr."only'"tuu...'|-i 4i\i( 'I 1. (>stint( rn.un.I i.uitol.itli.i.,[ |1"r..U..nllkh"t. Hllll,J :Nir\ou- ''1. I IkailHilu'.

Mill ID ca"r uiK-'inlt'Uoi-U'lli tilt' hili.... ...."'. cool( ,\ \i > IIMIP.IIIXI' : u.tii.iiiiul. rut ih,,'!' "'iti ami an- tin jtmt,. -i 1''invtuliitiiI I'M: ai lie, hjiiniu.i. : sriLK OF PROFIT. rQTLs'iiDEALERS
,. hi ilrH'iiUliiL'tiu iiihi-n| u. >- Kur" rinuliir .iiii| U-niu 'lo .,,.tti'o .. .In"-, ito ;
It b much I
11"1..1.11'.11011.| .
"" uuululuiiiE | | ; ""III\S Ill 1TKII.: tutu il.> oil InI I at '1..11'.1111I.' ..*. At.i itt(1140. !'II t'IIiiin,
ulMtrutliunurtbcaUlimitiul vlMvra. .. ,
.
> *. nlnflt Irr.tt
110"1 l h' IMI
Tl. t i. ,:tonic: : unit illtfeptiw not: vlluwlulii., jiml ilrn-llr, "i' Knli': >li l 1',111\ 4 In ..,', UHU| >-iuti, I In*. .! s M.TOI.IVl. I II!.Atl, ('Itt,". No. 13; Uai-nnrU-St. Cor '
Maunrirlun
Ajiui" itnStmi'n" Cougreaa Luno
hut .
'I t
I.. ii.. ito ii...ot!ii "fill"'I.-iiiirm'riiilif! ".hl'"..! mtiMltyliiriMlIv0 l'i.ur, .mil Ale .thi s) nn, (fri. ... r lit .
htilliul lMilultii rlniialuml i l-'i &> \" ; .lIeituiuulAssignee's l.iii.. I lIlt .
al.I-| > |" \. K. Mil I I U. Ito, Vi.'Ihia I .
anil trill li> tone tu,tlu, iuiuat.b mul tn.w cl.. M.iniifaiiitrctllur .. April 5. 1.M1I. ll.ul I I'l'ln SAVANNAH\ tiKliKlil.V.; :& ,
l.ullllll..l> UimlJ h 'In i pitS house Fur I t
M. 1.1 1\K1.V. Notice t II.IIHIH thii n'iiicll> hut no equal. I I.h' i M.iiih.V
: tsii. :ICVwiIm: |
llrtlUtUt aitut .\,.ltuttui.i4i..IuuIt >. Yeast Powders Mustard, &c. I. : I I.i' 'k h.r. Kits_ tutlt.u 4 Il'lilut \'il.t.t'. Take nu ullivi. i i II I
i: I NUKtiSliiNKI" liuxlinr, Iwn I > mltilul
:1. ''of Ii n 0017 i u| | Corner and
t tu'I' I' Ill.H"I/ I I .-|,.,I1"., lit, \|ltu). li iarl //I.I ittirit', .ill |I',i i I Si lit 11.5 Ell"1.' 0 .. sTtuu Jwt ........... > MI I mn' i Bay Drayton Streets,
\T. I[ HUH" linlrliti'il hun tire niiiln'tl| '111'ut.iki- (i'u. III"1 K"TU.'n\f.U..ln:. I
I IlH'
Savannah; News and Herald 111.11.01. I \ '.. i iTIMS I s.r.uiShipping ,\: ltllI-J:1': : : : : !SAVANNAH.
J. \YW.\UI.. AX Ktfviiliun:< Ufiinilv. ti'r' the euretuf SL'PDKN: CKU1UJIA.'nnsu: ; .
t
DAILY, THI-WEKKLY JM WEEKLl'u.II.lIe. \', "",'\10.1.) 0 CIHiAU: U 1IKU1.IT.: : \'lit nn, ami l'1I.t\.;. AsriniA.! Arm I I1 and COHlmi ionMERCHANTS -.
J )
,.. :oTml.\llI. IIKAUTIIUltX.: MRK\ : TIII5OAT. I !
.1 '"''-'' 1'-'.''.'- -- Marcti 1, 1*.;. ; ..1iI1I
ll.il-lll '1 tt I."ii"--"'":. fu., i4iui. t4, lotiT. M'.A: Mi'KMiS.1:;;* fllOlXUA, JMAIiUtUKA! : ; I -. '.

111 Bay Street, Savannah, Ga. (.iaiiib. J.ili. '.".'. IN;. ;l=li.lf i I CJUMl'S: mul I'PA1XS) lu the S1'0)1.\t'u'-i : : Four to Thirty-Five Hoive; Power. lut. .a. CLAGUIIBN.CLAQHOEN. :''.iNuiu, .
Si IIII liy rxpn-Mitor |.1.I t.
.- ';\ TUB :'q SAVANNAH tiKUltULV.: &; CUimiKGHiMJ"Wholesale
Notice to Shoe Makers .
Kailuu'i. trgrUklr D} |> .

Largest ClrculadoiiIN l'kIo":" I.M.r'! S>K1N I <. l\1'1".1| fnti' I.t ttttrr.. I. nlu' I \n a >im ..4 platpant! tuf .>r l>>..iiV'lonitiu'. | Ii IiI COTTON GINS.Mit .
| | : .ti Id' hut )h' .r.V.. I. 'sj. '. [Retail
( ., I In.!.. alul IlilhMi. lii-4tnl. r.. Thi-w an Ilir .grv.itrvl Anil ,' MiCuni't A ( : rlliy. \I....... TlfWir, "' ..,be.... Kauhi. ..'''''''Do Grocers
I :tinIII I :} anti County owl tbl. tL:: : .I;.eorl.i.; : ni.U. otll.., 1 l"Un*. I'h. 1'iuNaiN.: \V.i.in.l 1'1'I .ut. I I HUH,,., I lill. i.i, ri"ithoi itt .ht'ltiiv. UK-, imbllilr>ua run :NiViirk l.lur'"" ,'l >jiliu/, ; \ ....-.1..1.f 1.UliiniLiiltaniraou \.111.... .Kicdciw, \!: CutUwUlu, .IUl tugiuu.oi, .hurav
,111111!Iuu.' ImJ ut I't UlU'S.MJI.
uiiib
sti'i I ltti UUP all uf b.orzta. nm* DEALtUS) IN
iiul' v-d: i ihvui in >mir uvulifaiuliuuil." Htiul UIIITIII* u> Ihu f .', ,, '
:hue: tied oilier twHilbi-ni, hui.1' *. Il 'U'Ibc' ufflcUU\ I'.U'tlt *.I..tu..u.| till kmilMiaiil, FUviiiin' ;: E\trwt. .to. f"uj, >AId b>> j jWiinhVuU I lil.'i, IN',;. ilu->uli'Varit'ly I ln>i>rlrtur. am) t 'l a lois liv n'lurn ....\\1. TII,' at.it> I IIlh,'. Lrouolunu1urtlcuhur t'tuhsi.nuutu'iitv nl ( ,1\\ unit "mi'T L. KINSEY & 00 FINK: WIXKS
.
,. u lu>I Larco Corfu ulKlilan I Miinrllli- |:in't '.'.I uml tulil IwHrol. J.lQl'OlCiS.) : TMJ\l'.
Iwi1i. iiiui E. IU.UiH'Il( alien Ii"" ;ii htll to pim ba.c itt ni'hlUa w I *; .ly Juun'a then, Hijr atrat, baiaiuuli' Ga. '
I Itepotttr*, Ibhtrtimturt guild. I'urnfpuii'Aiuuutf -' -' -- 1 $loi'e. 1&. ... lk\TU\, t l.w )L uuKiitur.-. _. ( 0. HAVANA/ .\ XI) lHlEs-::;
-
d.. l --
i I IJI'\'b I I. l'Tllii0 i .. 11
; Ito Edllurt. arc ('.1. W. T. Tuou*..... iwcllkliuttu Blacksmithing b-tYANN.Ii.: l.El'Ul.lTo : \ !SANDERSON\ : & WILKINSON' TIC PEdAliS:: ,
S.UMISUUR.. nf "JiaJ. J",,'.' L..hl'.1. limit ..h"w1\ iinKr buuM .b.* 1IIItI"-.I. ,
| IN: u. blAifiQla I
,. Edil.rtuttbuWwuu4ut'N..** ; auil |I'.. J. L. J.ihK. furluurly 'liE: NIKltMiNKI: ( : ). K.. t"Vr! ) hoot ,lulrun1 'lilt: ..111. I.E: MOM>KII' I tTlu W,1csalc. .\. A. KJuuiuui. & \.... baiuinahA I IL At .... l.1Uw.a: Uu.AUSTIN coI.ft DA' AND DRAYTON STS.VA" .
Kdiuif.... JlibUakvr "' 'H'c PlurMluii' *' Jvai Ml.Thg .IK.!', I lit'...'" t" inform the ,public that the Hl.Al l K New M.itdi' ,.' I DEALER: INA1)1)I.EY =-.\ 'II ffOI.1; ; \.
BmDiU** DBPAIITMKNTI-: uud. the I ihri.uI 101111111tcIS :toll, In all, IU nrh.u. liruncum, ?.' lib, nil I ilKrount' li> Hiu*** n-IUii.: .--iin.K.ir ; "SItT.'rL"u ,
I .. of Sir TuBiiuuya liuHn l..uy; .".1 u\oraiil kiiuwu a. ,,1111 In' rurrk'd on ut the tllil KmuU,, 1 nl I I. B. 1'itl.*. I S"a.lIIhl: ..ilt.> !h'.i.B.hull,,1. "u"d; l l l.mntrv4nd:M ..ly iil.M.iyll. I & ELLIS, \\ \. V. ,"L' \\ "\\ II.1V...... .. 1'Iau1a& u.. .t.ttii."hl1 1'I1'UII"lll... t "rOuu.l.
,
Xtvi. ..
I'ubll.hi-ruflUe Morning iUiuli' r the uiKrlntumlt.'iittt" uf ltlllI'; Ilk tttitli.urtI| | SiM'ju'iii Igtr.:;' > -- .. ur 0nI. r">Ja Due country l'"I.lIy I ..oded, lu
I llMllirkii.mu.ui "LuK."l!: I ul' li"l"i, b> |1"111'1.| lIIIM | "' III. lJ..
TEUMtSDallf. )t. 31cCtflMI'K: :.. fim
uiiJ tIle qiuihly ul hut" work. I.' Hunt, a ..lt.unlurtlit L. NEIDLINGER :; ) ) :! ) __ .
'i'l I pcrauiiau..... . .*W I.' )1" II. hI :' ,,,h Jt\HUW.\UE. -- -
t Trl.XVivkly. per auiium ... .. ... ... itt l.ilhlKuitroim| |:''. Ti'riu. t'.I.lI. nn dcllvrr GEN'LGOHH'NHEIiGHANTu H. G. RUWE.U'UKU
lit ,. ..r work. nrul the clij) ut l i'V :.tIJvEu11rttr.Th' 1 1'i'II'j.j.;; .. l< per: adtorilwl. ". into I ulM. t" u, t'lTH. I Jl'ST; uriivn.I : : : I AND ALL KUiMOK.Maniitaotured Conwr flrsa stud St. Jallait IIU. tad Mouuuup tiquuuv. .
,- / ::1I..ii.! ; $!iu.ulyALI ; Saddles Bridles and $SAVANNAH mf.Hl.iIru.L ; : .\. 8VANNAH,
W. MON, 1' '1. \\'(ultlNu0: t:"lr tjufaiaind.fur Kv I rmm 1. Leather "'orl.. CEORC/A./
: i 1 -. .\. t'. SflUEU.nn.t.u --- Dr>ItB '"
Li iwib-UJ FAltorndPmprbutiur. :; I'OKTKIt: :!:, An. ,\iwiIjre.A- ..gIyI I J I AUX: E&iLKiTHrJAtiiiunrnritniciLUm: ..".'.\ : '.\ \ ,
.. I MAKE 4.1SliD |Kut aide Market Liquors Ales
-- : : / llIlr' .1" M 11I1I'.lIu.01111'1 -- at. .4.0Ia111. Suarrj 'Y.and
: Segars
,
'IS0\\ Vl1H\ ..rn.t1UALE.. ,v; I',.. III"* I \ .,"CAIIHI.K); ; :.: ui' >'\.n a.>irii- r .. .liK-tli of HX\J: thllllloA ,\ I'uttm. vr tit*r \......"...... Kit ide urrr,. or ,
k>TliMiii-.midM.ivktni'Uirii-| I I I IH'itY'u ; / \onneliwn.. The arntuJ' (,>r lilpniml I' our S"rtht'f'l1 ur European\ rorrcsliuittIi'it1o. S\\\SS.-\lI: t EOJGJ.I : COMMISSION' MtTlCUA
]I'. s, |.,.I.EU.tLuril ,: I : : >r-r.
\ {
,
i.;, .U l lNDiI OK I'LAIN AND OIlXANENTAI., ,:: ) !.1, 1W,: I'MxU 1 I M I .1,1. r.. IN : 'in'.. .\\ 'i I'>R'i'u-1'; 'IV. \, .llfI. ." ill .11 OI1. ilbl ,tin, |lori,. nvi'ilotbl'l laiJfolyf.r .. \1"1, I. t' .; :!." II \11. i., '.', stun Ai.:,. *..icnt '"' B"r, -.1.10.' .'"'I, Wine a.dl.1'I"O".
AJ.t /; iuuulty .,teI'lI..I.1 ;tu.su.u.t' ,Ii'I'| 1 ""1ul.thil' '"fn 1, I.
I I J h' JI. r.oI. 'h

\

,


,. _. i
-
..
-- -
..... -i.
.Jf' .-... -Z ?z


__===-- --=-- --- __ ____ _p_ -- -: =-;'
___ _
1JY-J. BERRIES OL1VE11. | :SITPLIMINT.: | FIVE: DOLLARS IM'.R: : ANNTM.

-. -
-
----- --- -- -
---- .
--- -- -
---
.- -
-
: --

OLD aEMES-VOL XMNO.. -7. TALLAHASSKK. ..ITM20.157.! t NEW 1 SERIES, : VOL. 1. NO. rtl.
Joan of Arc I of our reader have: ,,1"11'1; I I-v -,Vn oi.jiic WM. KNABE .CO. OO3S4I E

, .t'tac! b.uutifiit! i-t.ttiii'iu'' i in one 1.1 tier I I II ( tilt' \ Hook Store
To t'W
l the Maid of Or. I danghtc, of L ,ui-> I'liilippo, the )l.itoKinirof : I \

J, all of Arc, Called at ) (rime, in whichli"" appcir-: MANTK.UTtUrUH UK And ExaiuinoJur) Stock !

i- IIIUlhll'r.It Ijeii'iuit clad, in armour, her sword I bln>rido.. I IrrrrGraml

liini.inti.oi.-.r';' y"rrlllll.: I her head: )buiv. and her h: humcrofted! \ \ 7 K hm, o |lu.t rrci'lvM train tho Iu1ill-lirr. A umnliv
I else WII,. ". \1UI\ -.' alld1 % > ,ortnunt of|Mv uMiul.iril. tMiool, Inmlml, ,
France.lyhere employed 1111servant j her 1.\11-1\ graceful tiitutti1) its the 1, Square mild ittlur\ w art". whlUt niruppU\ \ u t httc' Not ON,
;a \vmue; vonng: *nu Hind Illellhlrl't1t,1,11111 of Arc, tlu heroic andillf.ited Iron! Hit \\nrtj>|Ti.,ell mithnrttiut our Tu Ulllr*
lit n little in... an well si-gruH/nt, m ; M.iidofOrleaiH.TIIK ruro"' 'rrliii' ; 1""IIII.I\| \ win fully inert file "I. of
,
after theIor..e till *ltttiMiI'lii
' the Atable, atilt "he likl hooking! ____ __._ __ I UI'HIG LIT TV nn few lion,-. of the i.i.'iM"r mint, butter
than wnitmff 111\ the !jrmKThe supplied .. ttti the tlminK\ \ "rll'IT.Tto ,' :
t' letter : IFnr.AND FIN \M i > oi) tlrrhurl.: :

mitort.uH. of the iiiii.liiii ul'I In t'\\ of the dibt $ EKY :
ntnnter'aellaolllerd wing! a long resume :
lit' her

; l Frllll.e, uw, atilt fill' ,the li'itlg talk ii religions= atilt' and HniinciM of ( teorgi.i. I the April I mini- I' Piano Fortes. enmmnrrbdotr. : .(!. TNiH-r.*.l. unnlnl 1.1.1"mini.. ,.

I'1, 1 tllllt heat 111\11 ill'i tier of Hunt's Merchants )11I ;:il1.illc Lath's' irilt ,..1..1.
1111l
"he! ..
i Fina r. cllt nod pl loin'M.nln'InL
npireil I I her \In hh (':1II e. says : -- -.-- .. Note r iH'rniui tnitfim I '.. 1''

In HiiMie: lm(1 nn Interview u-hocut with hThe 1'1'11111I,1.) reoiuce'* of the Slate 1..Oon." ,ote tfrt'iuh I'o'r\\ ntt.atilt f lined"...Rw.I"I".,., In U'.,..

the 1, ..overnorof VamimleiiPj theretoll Treasury for: the 1'111'1'1'111,111'1"( | 'Itt! tiTi: UAKI'IKHUIS Ftwd"r.' '". I ,tier l'.ii'r, nu.-41\ and tiUl ","..,1.
the
6-a.4
French court ; Fnmrh lni'r.IHT .
her, to the areei-timated "' ''' J.-V' .'i.'i., ; nud the 1'I. wlillo null' blue,
that hull! had rilere.l. her 11'fi"'i.: ; i sold:: hhu I : l'onwlhlt hatl.e 1Mprr.
them ... II rap't' wltlr
of Orleans to f..n.lu evpenditiire: nt ? T': '< '.oi". The incomo No. 350 West Baltimore Street Ilrnnon Hgn r 111111' htiuh1.} white mill half,!,

'+h t,, ni-c tlie siege them anoint .from. each hour vi j.. tlui' I.t illlH\t',|: t >m> kHl KIIII :I Iujw; ., 'A.lull.I ,, ilittlt.. llmtl.;.. :
ntlll "
the I lIlIl'hill to Iheinla, teiieral tax, ::- 15tlnuu' ; t.ion hunk XKAU El'TAW, 11I.TDliI m:. "I'tltT I""!"*' Knu'loprn' Note Kii,*)Inpe.| own end,
accepted.'trulcd .
.
her 'r\'i'l'l were ** HMiMirti'il rotnntl.tl
F him ling. l't' her and railroads: each. "'."'hl. /lwll'lI I loreign Note IHiiry, Mourning Kiuvlopi'd,

IHl-l'ic. the which 11\11IIt bile rode pert her ; in-iirniice I'lll'i it'''', III"I' : taon \ __ _'_0_' -- L..I"v.I." '.**. wlilt.-nml*' 0M,'I) t'llll t-iiH.,

'. : MHI, the (!race with banner lluor| hales, : 'ii'"iiii ; dividendfrom\ Crv1ul Fn'n, h \ Mttttj l ail.. .
iced un.1 the holy UrlFiul lkmnl In 1tot' ,
milk-white Atlantic and linlt! IJailroad.: ::,.''nonll! '! '* lit Its< Knifl'..
carried hel'ure her, coiiuneed the of We-tem and 'Pillar\ t: ISSI-UfMI'.NTS: : true: ,been (,onus'l I'luiiut,Iril., ,I'HihowO>!"
" the and net eariiiic" and l'rintrW. "ants) .
_ ],file| that she wins halting by Atlantic Ilailroad.: fJ.'i'.niMi.' The di+- Hit I'nlilUtur. .,I""llil"l"e.i"111'nlv' Thirty. nni.kiii YI-IIII.1 im-M'il short Vii-lr, Miotf "ll.'U-. liifini( 'll.'ii, II'Hk f'rI'lans.
thrlrrrllenl i mil liuiutd
li tlf 'llul '
upon Uiink lliHiku I tow quin.
eouuusultl of (fOll.Prodigies tor: Illy4enibly wWII t.ronouiuIlicni urn.malul.'l I. .. liiilrm,
biireinent.include IHM.OIIII )l>ii*I'lnintm, (Kcfonl lUHtk" I Iu | .
ninilbv
lIt''lIlur were jierf 'In. .Ir Fulll..II.."lyvf.. 1 I.quln .,
neck .\ *jfl.1I11I1 for: the ,'il; c-tiili-h-! \ .. .1".1., I h''I"I"( '..
'Ij mill l when wounded in the .. ...... .
.loan TONE \I.lr Iwtlnd .. sod /onrnnlN
: the
; III1'HI.wl :!( 't'r inlcrc-t ,
"Itiriser : !:? lIj."llo' on M.Mummdtitu 11,11'k.. ".sort""' .
she ..ll'eit out4aving; : I. iv IIn 'ks "cfI'IH -1"1,1.
h'v an arrow, ; 'I'hcr L, ilinchuled ill iitnniinlnin Hunk*, trill I itl>l'Mitr.IMiink .
debt. kcl
llows public : : ,, .. nod llm 'liiiniirliiKilltx. : : : PUf.
blood, which ( limittlie rnmhlnm,''') |"" IT. 'l'ltiei. ; Uci'iMti| Monk Pntlt", K.-rt.lj KiArnrft
i ) not of di-ln-, ; '''ii.iiiio; nf h.I"II"II11I1.I",1( I HikHi ci rit>l,
the e-tiinitte 'II ,
: : :: i :.in ir in wi U\ a* clout punts Hill HiH k.ti'rv Hn*' Moiuj
\\oiiad: ;" the Kiijli>li th.II.r,' her I.m.111,1 i\cnniri Uiriiii,liniil ImuitliTiuli'. llnlrTOTJOXI 111311r.. .....,10,1.1..17.
fop the "incut of t.'lo! ul',11't 1 ; "; .
the -i\oiirof! pi\ !l1.'r'o"y| 1Ik'. ;No 1 1n IU.
hailed : .
i.ndhe wad at ::: lot( :.\ ;.. /: fur; rtii'.rawn; biilmiccs ofold liivp 1't.ol*. trop, iMintviiii, 1I.k.,"nmtordtl.'lh"'r'.I''I'Y Now; ., lUmkn,

I'l'mice.li.iuiijl. appropriation" \ :* : I '!..111'1' i'lOi.Hii.V: flaw rn|>v IliM'kit. man lull ki,
raked thy siege of Orleans: file 4'oiiiionliltiii. Hook. Index. ..
: Martiand rntlri'ly fn'O trim' Vtiu1 '
nul .. .
1 oHllo' Iu'longin*; in the ci.rrentear\ I. l pliant Iu\oliv mid. LvtltT tU lilmlui, Alter rn: (*
crowning Cliiirle: ut .Ii1\\ ,.. 1.11"\111\ mi mail) I'liiniK.. In .
-hi'iiiM.-tcd .
IIMVI I hut tile I actual : ( ofthe I Mt"r Hf1iiif.t
maid clothed in tirniour lug tiec.--iv cNpenes ill PujN-r for h tu-r lMM,k.,
Klit'iin, and the State lit tftiVi..ii'ii.: ( \VoikmrmshipnMiii lUoithiii 1'11 Nr fur li'ttur tMHiK*.
I
her \ictorioiH. )baiiiur, I-nui: li \ I'tl.'l: ( | : Ink,, "Id', ('"sled. ink
mid, di-i'hi\iii'r it" \ fnk.Mm
; -.- .Ntnt'M. FHiM.' < oo..ft"* it. list> mood| ( .
--
; the Idll 1+ hide, iiuiid, unwo--lno \ ; iiinii- lull tli.'Mt. ) lirnti..a .. Ink.ltitd, )> IV.urh 11 a.
took her place .. filly are ",11/'" (.I.\
y A ineitul \\IH Iris II"I"" t i.I"HI: I that the recent ,Ii. ...,n.il nniiirinlIlif, litrrc titpilal\ eal|,lu\iil. In 1'.. k..t InkHiiiitilo, Paper Klli'd, I'.... Km k.,

the ,1.III, i.ftl.C'I'tojile.' turliaiice;('( in; MobileIMI: | ( iv.'lli-v lied iiitell'iii' stir "ln_nn rr 'nalilln,: IH In k.op I'onlinni.ily allauto "10..11\) .... I Ji'llrHt.tl., IViit,
in her honor luin-in.:; on one 1, II'11I'k| ol luinlit'r .Vi*., on I IntinlMl Until fear, lH' t tHilUlOolil | \ .
trick holilurn,
from the cl\; in a uocrnnnnigunboat uur 111"111'" flans, ,bn, ,' Four N.lni|>roM'tl I'll- ."' 111..101. r-. 'hhll'r" ,sad sifter

hand" ] : oiiginatt'd\ \with! the: U.idie.iU.! I h'r-IfIlIl'I1"', and tiniralU'. \ Tri'lil.'. laic Ini- Uitlil Lend' ,|l".81.iinlMh.r I ,11.( F'nho'r'illu.c.IVmllIMitkU'iilnlf.. ,
'nlli.M to nor
W'Mnnlil, call uil ""
.p.{ nlhblr t hind,
: \ The "I' the or\!::ait of theCoiigroiional
( ;II.t.! and Ch.irleseiniobleil Mippivs-ioii) I'rll" nn nli IllGrald l'nl.III, "
of
m iained u l'iy, the aid i I i junto, 11': the publicationof ( IN-nill, ( miller, ln-niK) TntMT'i* FnL'IMi: Hlntoo, ,
hc-r family by the name of Ills : I'uiitiiion, MHti'R' Tnlll'l..n.,1| Miilvn,
incendiary nrt ii-h-.. ,&1"111.,11.,1:( to incite Pianos s SQuare Grams IM'' Inn' Kiiiitu.-*.Irv.1 ,,,,"11.
.. the lilil"'II'' her bummer, and riniiiiL'rniti l-rumri*, rii 1.,1.. 41nl' the freedinen: ( ,to i!"iU, ofiolciiii'. { : 4 :nl:;':il I.liuioL'niiihi|: :: .. riiiin; I'liKiuiinit*)h..

pi\etheiii 1111 e-tate. 1111.11,1.1.. clearh -h.u\- where the rere. 1"TI(\n:1I"III''T UTIIVliiri I.,., I. Itui kirnintuoii. lionnr) It.-'at| |lust Mulclitf, .

Our horoine next went to the relief ofC.imjiiepie :1lonability I 1! ,t.. The: joiirn-d I.in iiie-| \ l.iinis' file (riiinii nearer M'rf.'iliini than hum U.--! ;: ,HMrlinm|, 7anrNt.'l'a.r, !Hi:Aw,,.I If'HlpTA:Itunlit( ; i.I Knltri M.-rl, ( Kniir1'iirtriilliiN ,: llul, ,
ut'11111 ,
besieged by the Duke : utlfljued.iijery H., I UuliTi. Pay-mu' ltnl -llhliInk,
\ tint[ undertook' ) to teach tlie fi'eeilmen )et bees NMllirlt'lT HOHl, !NIIM 1 Irt H. IHoUllltf I'nplT,

Ibirglllldy: Englihli "; but the on Hiir maki'i. inidians !! when and how to n,o tirearmand thc I j Piano Warranted for ('I"furs.. Tra lull 1Inl.I'o'r., tenon 1..r"n..II.III..r.1'I..ylliV S"'I.| ,

a sally\ she WILl, captured by I military: :authorities deeming that an interfereiue Ni.\ln| .I )armtblot. rune,
( who ba.elv wild her to the Kn .!lish illlllll"oIiale1'11' ince I Hole' Whuh'.Ie1"II ) fur <'Ann.\II! .% NF.F.DIMM'S 1.4I: W. YNot.1t111l P,
their .
; with \ HniiMf unit ( ill'mil H H IVittniiii'lilH.Itnptlci
Duke ofliedt'ordcuiinneii'edaiiroseeiitioii -Imitin lilt ahult
The t'll. \I""k..
tlionsiiiu'l livres. And I'n.hyl.rlllll Hymn
for: ten and demandedthnt Y"'lhall.t
ounced the | roper> \ \II.uulwatwo ( Ilimki,
] upon\ 4 minion I'rnycr
, : againaliar WM. KSAHF. A ( 0.,
fJ
$ ) : ; in future the, proof, t-htet* mn.t besubmitted Iliilinnini'Sli.'H. .::1'\i fu upul I.I'MHUIII*
IIl'en-e,1 her ut'I'Ol'l'el'" and impiety NII. :U.VIrt K. boo I Honk's
and to the commandant, of the, i> near Knliiw, lliiluiiiuu1.' K.H.lllKoim Ihk and Novel.
the clergy and tIll Universityofl'iiris <>"" I ly ""hh"II"I., .
1M17.
:f. \ ; The IJ.idic.iltdon't : April 1\1. .
,111111"1
jMfrt fur examination.: : lltbliIHIVI{ mil! *m.IIIlh rht.ps.ITII
!!
their eternal disgrace joining -- ----- :: ; ,
to like the )but it is and I --A- l I'lllK't I llttt'l,
;arrangement MI'S- .
tt'lllHRFKHM hunker:'rAi 'N,
J ; iu tile accusation.Hie old) that "dociois di-like tot-wal- > 1 Al IliI't; : I:IITO |.IIH\I.rn' cane. ,
: ; was brought in irons before a adage '" 'the .inn..III..ft Hill \\ rnt't' 'i+. and a great ninny oihrr tiling. too nilin -
111"I"
.
low their] own ph\-ic a r.1I 'sort< lit five emu t> Iu IIM iiilon.
r I'l-ienty. tribunal Ivoiien, and being! asked I week.. lit 1I.1i.' 'lirlVIO: J 1. 1'. l'I1ICIlI.oW.
aviated the coronation of -- N i I'v: II t' s I I."I\1"l.IlC| | | .ll'rll ft, Isit7. 4JhwHiuSOUTHERN: :
r why hhe : In-Ill' > .in
Two .C'AI'll.l.MllK
"Deeaiu-c tile Tim Ciiii.ii Mi; iiin.ui.ii: I'iN-hn: .1.:Hill" il.-iin.. : in inoili rn ;
Charles, replied\ : 1'1'1'1111i,1 Tho \ ..ril
IIrM lHI AM;"; KtriY I I"I.I.\I'-! *sr MltiH.'. niitiji |Hiiiilii'ili LAND
bad right toFhiu'e I ,,,. II bat* 10., It
who shared in the danger iilnm-i nilnn\ nluiiiniiiin
In
"Lind I 8,111 Or an .
York )Ilcrnldut'iundaybays: .,,
Ilntrn't
:New Kill tin- lnii-1
Lull.I.in
I title lit I'nrl' "
the
with nerd) hv
the .101'\' Charged hereby AND
in .
who tittle Ninni'M ill all (innluK'n. nlll In' ,1.t"I. -
but her 'calWIN ley, the preacher' / Mime iigohiiped 1" rune.ifi'lltlri'vatufiii'il.iii' i U nut ulvin in rMr\ Inn
1pealefto the mil
; File a\ Pope, 111 /] \\ ] nis, child to death! and WHS im- \It tlii-niuni'v, ulll In' .11I".lIl1y ri'liiiulul.. )',10-.' h1 Immigration Company.
clrcalHrftnnd
._ diiallowt" and toile Wl01111 1'111- mil I fi dud iiiil n'Itpitlli| l. t1. urw rijitlvo
l11.1KO11e111i,1', a ,long h'l'lIl.11"( recentlygranted ti .' : 'I'I': in.il1'l, free: ','** _-u-
ned to death iw borccrenfl.. nn""' '" A ('U. (''li.nl-K
; coticlpdeJjeaterday utel.t.u
a new trial.: \ It,1- NI. y-i s Ilivi r norm N. \ COMPANY (I" fir 'atdrl 1 ,"I'M..ltly In lit Charter
The fortitude of the Maui of Orleans : The bole AL'inli! : for tin'; I :nltt'il hi I ilex.Fell. TJI I ilio f d1uw11111 nilli 1 1Ilia .:
the jury( failing toairn-e./ I DAVID WAI It Kit, I'r..Mvllt.(
iinnWinicntflie !31-u.ly Klti-llumr:
tbixKik her and to advoid .*!, Ism
now turn I'rtu'Moms
t JAMKH MAI1IIKK
.
di-chargtd
the ; ; .
when jnry wa- ; ,
---- .
-
confeB.-ed that sue had been prisoner, I -- -- --------- --- unit Hi- ri'litry
I I guilty man-l.i ugh i1. n IIKOKAW, 1'"M'r.
1.11 mMed 1 by illusion ; her hentenee wits ter immediately in the fourth pleaded degree and WII- H'nl"'lI'n I \: ; r -.-*I i'I \?// A. It HrnNKiAkK, FunilKtt, ,. Ajint.KIIHI .

t;:,. then altered to imprisonment for lite, by the court to pay a line ,.1' two hundred i ::: : II:;. ii-( :n\I/it| :;: 'IRA' mi'I'' l II for1NAl111 Ilnw.:: ,". A"Hit: for -Mint small"ttl.II11.:

but' her enemies in her dungeon a 8Br-li'\:1: ( -- '. | : ; N lenIo I rPIuNRIi., Aurlt 11th,.,. 111111g liimtnit
i' and I
r '
dollars. IIvlts pluntt
clothes ; till] fifty "I'| |,11.,11. Tur : : ,
suit of men's and because UK* n..,. dhprwo" \\r't: : Point fir lens. 1111 nn,1ul n1' .tan Ito iitiu
: ---- .toting prlrper lilt'. LN fitly impruvrmeld. .tr.I'hr
tempted by tho view ot'1tlI'I'S" in which hair .i\i. .tI. III'I ,, 'yh'.I,,,, 1"1,111I ,4141 a 'Iur1" unulbl r "r 111rupnu:
liuivv Mii
i'1cwhere.another nr ,
+: bhe \iind gained MI imieh glory, she put' it CIlFI;"; -c.tTUw'c piibli-li"ol.I1I1'II1lI"TUII. .' I sot boron'Into HHifl.uny li% tii) II"wM.> [...hlunahlN. of 1'tini.( ttnil I iinilnn.in lit,- hnlrel" wit 1",1."I"h."'"", d"h"> \bent 1".II.h'It,. |-not| It'riii 1.,11.. 1'nrlM mid 01...1"lnli'l' Itiliiuittlit'tit i.h'il I In'
DIMM Injury )
be'burnt I inanifeito from tho tin nu>-. a "lit lit: r> flulu. no .h" U thu lullin wrl.
ali\e 111"1
\ on, she was eondemed to : I ii .. *> null i" il h'il "n f. nt the btnkc.In ] Stevens, on thi point' of whichho i ", ). .1 I In ,. X.'il.i 11"1"f"h": '-. 'nil-l. lit; nl. titir Hlttniiiv I Hum' *,f::'1111w'r tamely, l fir d.!:}iii'inU' ,,uri| ,

seems to be the mole champion.It II 1 blK.I'.l! N""M HIviTMnvt. ',',,'y. N V., 1 ticHtiN k Innik t>r Hi"' "'"11I1"1.| l I. nuw IIH| 'n, mid fullprrlptlotiM
y 1431 she was burned by her Brutal, that ho narrow, ilownhissehcme NullArulr' ,for, II."lIcd Hatim am ,11111,01 truiu nil miiMtCHliuHiuitiiii) le Our
in the market place of Uoiien will bo Keen F /ti,1...)7. "U.. 'ly "11n'rp1150May '
\jifisccutora to payment for: lomvi cutaiii- -- -"- 17. 101. M IC
She met her fato with rc-wJutKrti, aneen- cd by 'rebel rattled.," and] a ImmiNteailfor ( l --FLOUR----AND- "CIIACKKKS. WAN TJD.------- -

ling! the funeral ,pile amid the ill -lIltz! of each in the South. That i is EXTRA Fl.OVIt,

the mob. "ItletMca l hI Gild:" were the last now his programme negro' and it is worthy PLANT'S' Flour, $20. Agents Wanted, $20.

words she uttered. Her ashes wel'Iwat- tovl 11) tbo only
of note that it is not 'olltill.Ith f"5 to .goo'l"r ""iiti. oral< aiiil fuiniilin.
tered to the wind, and thus treacherotisIv it if he whether\' Hmlj CrucLura, IIF.NI; 'INK COMMON: HENHK
intends to out, can,
died, in the thirtieth year of her age, carry under KtiKiir Crarkrr. and HAnil.V; MEWING MACHINE
altars I the South agrees to reconstruct 1 Mafiosi hired It" III\ hem, fell ntln.li, tuck Wild',
tll' woman to whoso memory tho military bills or nut Stick a pin (.'.", 'Ino title, furinlo by Would <|iilll and vnilinililiT bi-iullluJly. I'rlvu inly

,Y ought; to have l been erected as a martyr there. Jlacon 'Til It. IIIIMlFOIll, JH. 14): Including IIlInlU"' ar..e", ....I.r, turning" "
,
and her just; h.'ininrr. tully uurruntiul fur ate y''' '''
her her .
to
religion country,
I'AIT/o'/-Ifwnru, ol thoHCurltliiK worllil n luiitI .1.I
----- a "lain'
1-W7.
kill March: t'l\ under. tliu( miinu nninn an iium. fur
;! ,. -r I Iran inui lilni' ,
J.f' Sinco her death she has: been Mel Ira- An exchange; Buy, tho "!'i.lal ('nrdopes -)-IntER-- -IiRI.T1N1I.nd- -- -Pun-king-) -irt30ii drciilur unit term mlilrt'Mi' H. FIPIiHtrtil('. hit W KH8, I'lillutfu v ID ,l'.
mh tired are 'd VA
and recently M> greatly It ITUD
tell by (historians, poet, painters, MaylM, 17.! ) M win.h .
: tf
"
nothing more than night-gI.iW ilS..L March 15, 1S7.'
N-iiljitors of various countries ; and mot,


h


\


k ,
--
I

:rte- .- "r_ ,_ ._ :-- -
---,- T1
-
.
1,
-

.
u *., lit ('1'4" "-: 'f C'MTt
--- nf l"t
\
JOHN. .' "' /.;......., t'r /.

: (. 'f.' ,1 Cf, r-

The World AstonishedAT \ .' 'I".rd. ., ;


TIIK WOMKH TI. HfF.L.TluS. lid. .. I.1 II',
i ft.M.JONNIlv .ri'iri .
!MAW BY TIIKUUEAT I : ASTROLOGIST; ,, '.' "I.r. .I.' .
LAU OrCOLLIKOIA .. : J. : '! }A'' I\ai. '1 '1' 1 ti- of I I. ,
MADAME H A PERRIGO. I \ w th. nM of 4 ,,,m
It 1-lnlam. W Illlam il M "n.
::- e. c. d. I.' ''''murr. I"II". in, ,
,
10.... ,. liE \ It \1.<; 4-, ,; ,ortml trip know -, ; ;.rV'A you* .., ., KitblnfiMirmnnlhii rnnti, .1> .
', .',," ,. .' 4 I-I, 1t"1'1] | I'" tl"-' vilio, Irm,., .1.,1. tltl1l..rrbl.Ir".nrth..I" hill ..Iii! I I
'. .1 i .In,. **. in lull. 1 In,". I r.' .1.., 1".1 I _a,. r.-.1 ..I. I' .him : 1'roYlded. That .h,.
i I'I:.. .. O-<- i Ii, ft A.' ., linn 'nivli' t 1t.1 title- .. ..... fit, the Plosep oirogilrit ,.
'i'i'r' tiiij,, I ... ', ', '''''1'' \\hll./Oed/ In th.. rate ..r I I.
.
.1 il I. '. I. '.roo.us I. : 11 ; '
,
.
.. WOOD & MANN STEAM EXGIXB CO SOEL.EinRA.TED )11.1,100 'J It at 4.1reraft of th a 1'1.,
Ir II.j"I
ill
"inrni.iif -
., lull nil.Inn all "
.
i DR. A. W- KNIGHT I' n.' .vast .,rJ'.d. this lot day "r Milt .
;., ':, I r." or -'"I"III""I.r"| I-1 i-; M, iHi.'liilli I ut." it ,
-aalilll' d t" tit ',I'Iin I II
:, ) iilnn- t..1 of I : I.. .." I
\I I lnl \ ,,It will in mot .iititMful, iiin"i" -pi'idjin.iin Portable and Stationary v n -' i-Ki.'is-PMi-: : t'AI'T't.tr<'ITT, ( DITIPINInImInt'. .,
'." used It. II, ) 11" Hit tiry tin) >'oil ve MI aware. I 'tidy 3. l'tit. t,.. 411II
XIi-0 inn ( hi. naiin, I lkilwiekind charge, rlthol 1 ; I ----; -:-;- -- -
Ui'iiiKlit'. anil lyIHT STEAM ENGINES AND EQ.LER8 'JIIJtu.a: : : '
u-rv
ii, I..n.alum' niitiprnutnral gin' riid* vimr|li-viss-4p, ,,,,, ,.,,1. flit dark X wel.h.'evill.0 I I .V/Ie Iff'YwiVrf, Lt'in, ( '",

nnd hltl-l, II tnj'ltrlCT I i.rtln. fiilnrtFrom,, II..- -,lurtti -1t "" .0. .i. ( I ./Hiftcr** dnn'f-Sfitinil-ti .
., .t. Use lirnmt.i-tit-IUnim'fti -I .i. :1ii4..n.i -t .111.. '. : : .
'"ini' air iirtiliiiiiliiiti- Ih,- toiillRiiratioti-' i } ; I \\ Henitir Amusement' ( r ,M, ." I.idtttac.mOlf.. XIi

tin-UM""11* mid Mrtltlum til II..- |Phone I. and flit, of r"-\\ "' 1 .%r/il.'e'vi/: r.1' ;I ..r' ''j I fit- 'r,",, .. .1. ., .m, : III' h
I"
MurIn II..- lu...it-n. n< tin- time "t 1lrlh. .1,,' il'dn I 1 $... :;.r I,li.-nuul. ,ir .' "Ira,I ty kn "ui ."- '"- I ml- Oen. W.leoll.. I
u, es th- liiliin, ,I, .1I"y nf mini i all not" tinniiiiilttli I "" I 'hI.i. ik.: 'i 111..:....,. of "I.,1.., ''"? "|.'ll tl"l t 'krIlive, 'It ";'""' a-Jln"t A Sum nfornti. _j.; ,
irrt-ili-1 ai-tnlnKl-t on larlh. It I 'Palo ) tell lull a & (., A : ""iI. ... I.,. '.* a rail uud ..' wlllirl"nrni \ <" il'IIII. .11"'" Win. H. M Movies.NO' \

trill- unit ton' folio in itr aicnln\ ban- Pit fnn.niliU, ano \ [ If KitftliplnMIMitlnn: of thh ,,, .
|>|mrtiinih., l'n'n-nltallon Put with likuti'iB unit Iit. Gfj i.--3: 1I'\.III'r'\ Wirrtv In cit, ilrlnk ,..'lit'. I--' P. and, lit nt l I. I'rrly Klvcn, nnd tin. ,1"| t ,
a,II dflrcd Information. fl.'arla..-. lit lux at a dl.; ( \ a' and bull i'li IPrqrl: tor. at the fnlloi.lnti rlmiv"1 all either pi'ruling, lnti-reMt-,1, artminimi,'.'

Unit itn iiiiimlt fillil.0411141 hy innll KithiiUiilrali | i" r-... ;. Per Moralls. .. .. . .. .. .. .t JJ'.J: [ nmlpltadto[ tile "me. within thru m" i .
atUfurtlnn, tlnniMlM-i anil III r- \ t'f "lie 0..1 publication ol thin noticeF.DWJKll .
to ,
>ly and |I" t "f 7 1 IVrWiik. JSV
run A 11111011,1 explicit( rhurt, wrltlinonl, with nilIniiulriitiininwcrid l VZ L P.-r :: : : : :: : ::: ::. :: :: :: : : : : M WF. T. .

I latest Ilkt-ii'i tnilniid- I. nul toy : 'fi 'nind'liitlM Kotitni".. .. . .. Exlia. ,11I.lIr.' "r II i I

: nf alxiviinftitioni.d. The f ,.r I".j..J ,. Willmrn. } it. fin. A Second .TII.II'I -'I
mull on r'' Ipt prln- S II; II rvil "- Hook Uneftom oo. III.,,, i '
ftrliti-lM'.ripy vo, lll In'n.iiliiliiincil. latest all i-nrriv- 14 / -' ,- ,-"O'Yo'o- Il,"o.f) 1 II";.I 1II III I Itsprint-. Ptrr.fc "'TCoTr, Plnlntiir. .{II"rn' I ,'
iii.ndi,I m n-turiii-tl or iltwtniyt-il. !M-furencels nf the .. .kww ,' A,,,'11 0. I 4. .JII.nlJ May :11, 110.; 5o-tni! .wIn
._
: _
:; : : I : ___ _
hlulii-'t nr.li-r fnrnlnhi-d lhom du'lrinic tliini \\ rite j.'l.X ;If'4'I -_ -- --
jiliiililvthi', allay ol' the iiinnth and )inr In uhlili Jimw !KJot"'J: ; Demorest's Monthly Magazine '
ITI' linrn, i noosing a "mull felt I k nf hnirAddicM .,! ..... ;::'->.-fwot t'.A'iJ"f I tdi'i'Hit Ctmt if / /'/;-;. ', .. ifillJntril
.Madiuiif 11 A. I'FKKKiO\ ; ...,' :;' + .. 1 I1"' V!, J-',01 I 'IIr.
." 'inoi-. ...... _..- !::f r\IVFI4Ai.t.y! [it. ."" lwliPtl Ch.,016-114 I. ,
V, II. Irnwtr; 2M. llullalo S. Y.Fels. '''_'__m' '' -- -- / lro't) ___ l"J I I. ir Mu.'ii/iiii. :: Aiinrlin : ilin.'tul< In OrlvniiiMnrl'i
: I h said, l M'( Mt I <'ii it Cmti't.Tbon. .
:no 140. h\.ly "' -- '" .v _. ":i' "'K -. I'm,, in', k" ll'lllArthltii line "
-- ": ."IIII": I!: ':- 11-m-ehOd! Miillcr, In; ., .r lliitmtil, ... II.JIodB.1.. 'I' ,11I1I"'IIIII'nl.,

"A ljTcTEDT"NOMOltlfi l'i r"I' and I.I" run 1-\: \lp. niiiluillim; '|It ilulilt
From Four to Horse Power.IPORTABLEJAW f '". "'; "'.
Thirty-Five '|>oiltnintMiii (hi-lil.iiiM, IiiMriull''i. tin llulth. Wllllmii G. M. Dnvla.VOI I ) "

l. iiiiiii-lli' KiiiKilan; "- I r\ir.Ni.\ MniliAinui! : IIf Ih,- In.tltollnn ol' this 'nll .
SU11'1FT lt v
ALSO ii'.nt'; 1-. Jll In' tin lii". iiiillinrmil! |I'rolll"Y: il ""-111. In lu-n-h.TKhrn, as fill tin Ii, r: ? t '

WHEN HY TUB l'K OK Dr. .OIN\IUKH KLTT : : MILLS. mirt| ; iitalit::' .t1lI- t I "I .. ultlu.i-lly Fiivniuiiunlull nil otin-r |pronliderested., artri'ijiur' I it ,
1XIH you can tntcurt'd pttnimni'titly .,,,1.1 n trl ( -1/! ,. 11.1'111,1, ri-lu'ilv' rattinw, F"llrhrh. \, and 1-ii-i-il to the di-climitinn Illrd In II", .

111or's""fordoldnitoonqrPop 11"Pholveth: "- nlfli',-t. larct nnil, ni""t vanijoloinorlap .1 I. -..Mlruti'l a tiiiintiiiil minimum 001'urI"h' nil liln I tire-,., montha from the first im' 01, ,,.
\ sell it blimp ol"h'I'hl.I".olu.| r1H.-M"Ul.i-.4k'V.t(1'X!; ,! ii'lv..I> ,", ",,'oulln. iin\illli-i, luili utiior u-ilul awl inU-rlaliiliitf, lltiruV Ibis %at,t Co..
ahlr 1114-41101M for 1'/11,10-01011"/ l Ncrlala wrukrn. (kntral ,

f><*MHiy said) I'roffirutlon let that Lease, nf Maps of yotithfiil other .:U"oI'Y.ImliMrt'Ion Jin-- nfrtrtim-ifl'iirt/ihli'hrnjni'. c... '|n",-vur and seat*)>*"enn Millo.111.orhwl.. uhiiti.. prociaitcoloil'by furfliutilfciiv. llIro'.> ptir-on of l r. flm-iiH ht. I'uiniinili, 11 liini"< nil'', ,, COUNCIL Clerk Leon.('io.lllV\S!, ,.

I I"'II'Y..OI', ri-liderm ft thu most roncrtiui'iiri-o IIloahle pro'Inn"luli Her dhstov- | t xiKFlw, to tw tmiHjrlur tu Oil>' ,.r ollfrul to O'hllh ul 1 I. ti run uirmd to) ln %. ltln>ul Ih- llotl.llalmillilv. I. I'lt-T t Wr-TCOTI, Pliiliitlira.ltturiiM.Jnnr u. i

.n'd. thet'l.11alle./: ;I antonnt nfhollcr rixim. ore nrfact* said\ r>1ind Mimlu) cI.I| -, :P1 I", nt' : loll' k ii"iiii'iisi IT, 1.147.I KlnllnioIn : :
It will rt'mnall hrnouoafTcctlniiii, ilfbrt'pulon.pxrttvniiiil. > ,, lUciiiU : ulhtr iiinlli-il Ir-i- \ tnfl", .
nuke of-vehilene
: :: 'rnnn. htth Hetrtxetn the miitl hunH |H>HtT, -----
IniApAcilyto I study or do biicliitM, UWH nf memory Iwn .. ?.'o"I'A '
ropli
valuable
utir Knirtii": tit> .",.t (MiMiTliil still rtif.iin-r inm-e ; mid fa: ltlin |iniiilnni ; l.fUi"'lt t n"-JIiI/
ronfii Ii:lori will, Ihont/htHnf Pelf drutructicin: ,the-fiarwof bullish I liixiiiifty:nf thtwu, Ihi-y an- all,'ritual votes.*'1 |nirHiiH' H lit npuw i-f in ",.,111",1.All tlirx-e i-niilM, t 7.80 ; five cuiili-n( flit I: mid filiiiilldprcinliinii ,

At.wait> lin-rdeptroycd iv'toro tliiHpiMtltimifw It hy i'iiiunl exruHn orc. M "pruiilcei"iitinir notlr, .Hlxm. con.tjiiitly uu hand or furnlfhul on short fur clnhi ut *:ll lui-li Ilk Ioh file lint |"iroiiiluiim Clll't (:if flufiihl.
'k fear.W ti> "II'h unli'i'rllii r. AiMrri"V .
\ 11I"". IK htiinhninri'd no more hy 'MJii.n -
Dtfcrlptlrcrlmiliirf" vt fill prlrcllitr. i'Hl on mmllrntlnn. .II.NMMiM EMiliF.r: Jllm" T. 11I/llI'e
fit and lirtiorant praclliiniii-rN. hut Post wliiiont I itdny \ I
\\ IHIIIAMNSTKM: h\.NK4'0.: : .,
for th. KHilr. eased beat oiirc -.tort-d I t" h" nlth ami hup* firtinblflive WMaldia N.I. 4;:a i llriMiluu) Xi'irK.. .. f Kon-t-loiiurviifMiirt.: : ,
Unv.N.Y.Clly.
I'tnt**. A |Mrfiitcitrn In ininnintci'd In every Wristlet*. Vtlra. N. V, allll. as ly "IIII'r.I' Miinllily itself, Yjuu.Americas, loci Malachite Keini. J

1, or four hoitU'i totinr iuidri'i fl llu'r, f I. II lth ""'- '" "001111I' low" titch. liy nfliduiit final th. .I' .
site twttlo la nilllrlciit, to tflt'ct care In all ordinary"Allo --- -- -- --- ------ \ "I "llaTalInliiixiiSiiitliiil IT.MTE.Mtl.NC .
|1) innn >t'ii Miinthlj and mnn|'} til or Inti'rtMi'd in l lnl

Ir. JOINVIU.EH HI'KCIBIC l'IM.!*. f..rth@ SMALLWOOD HODGKISS & Co ," 13 cur, tn.'illiir.I 0; .Ml. liili'iinillim In tile town [title hildt' iuiiiiirL' \ "
'I"'dyad |HTmaiK'tit run*of lonorrlti, Oh'ct, I'rt'thrnlJXirhnrKi'o .March 29, 1N 1 ;7. *I"-" ly (! 1) Jiiiinnii to tiltdi'fi'iidant, to Bit i itiiiiiilii'M

Omvt l, Htrlctun. still all ulTi'Mtnim of tliuKtdnrjN COTTON FACTORS ..--- nlntt>'.Iniirutiil iilni'i\.ntii.| III" N.
and lllaihlur. dirt n I'tltTtwl In trunionotoata, nATo CAPILLLThniwitway (mil. tinI'oanU' ol tin-titv
.
REP iiOMrli-r nl T.i, 01 i
.. from cxtrnrtitlmtaro
'J In' YO'W'lnhlo
lay y am prepared .
harinli on the t-ynti-ni, avid npvir tinitm-ntn title -AND- uwr f r.-i: n ,>/, '. .tinr Pull' Its,, >our xrfIn (- ii-tltii'i lit tond I Hitlimlii* ..f "" retail "I( t 4N
ttoinnth or IniiireKimle the hn-Hiti No clunn/n of did :[Unvci'Moarv fU'iilhc\ 101"001.> rI..III.h t III'* : lint nitliiiitlitliniltKiil tliv UnIted Miili- 114,
whlfo. ".IOIlIlh"III. later diH.n '1..1 Ir nttlnii in linyiiitnuer Glural bmiNion mirchnt i i,,,,,, ..?'< (I. i mil.M.iitiiful. t "note it-'.. in,U lair, It Ii, tl tii'lnnnrdind" that the .ild\ 01 i i iI .
11I1.r'r. with hiifinuitM pun-ulm. Price )i. !\iiiKlnttnliHtl'.nti\ pull "1"' flat n-orir ." 11 I
Bllhcrot the shares mciitloni article will In wnt tony .' ,
ili-li'iiditnt 'iiid loin
udilixfli, rloHL'ly vou"lud. and po't ..1.1.) hy mnll or ux Capilii, allows tovn and .1 li
nwl
iirvaa on Addrrti nil' o"le"lo :00.10 I!GAY EH STREET n". ill tin- nut ti-rni id aiil ( out, tlullltii'ti
rucelgEig /,10': SHILY1,114 Jb. CO, In'm-r.I I: liI: >TCilil\i hulr upon ball In.uK (fiimiliiliir iiinl there mako ')"lliiitiun, im t
Elh... 8H6ltKrrHtrfcl, Troy, N.kY, asr 33 'VV"9'4C) :n. :is.: I.IOK ; iii'i'iIt lini l>u\ 1. t.,ill. ii mill' 1 nml, tnuiit nl' Ion,rlii-iin-ol tiii! t-ijniit, rl ruliiintin ,

F.b. M, lnf.7., 8101A Iy I fi.riinia, gnm fit! of ll.llr ,llpnn tin' ttli r, It I lint, fill MiMi\ tttrllntl 1'-',, IMI- in, 1I11"t" '"L' m
- -- ---- J. L. Sx.1 1.. oi.li, I IFoni'vrlyr'iiiiillwnoil., Kuril4'n. i"iui.: !. Itvlll Turn, tin- l I."t" In tjinw! Uiuii| II:". Mand: Hint p'llilii-iition nf 11,1nnili 1 I .
Coma. f J. 1..I'IIooII"d.t|| CM N. Y. .,ol....tlt-l i IHI :in liuiii In I 1.4)1 I ) ui < I ks orlttilrtii.in "10' once t-itry two wi-ilo' |nr ut I, ,'11nimilhi m
Crisper THOU W.I"'TT.I''III.UIIIUIKI--II < Late lloiljli!", Pcutt & Co., >. V.
I). II. Tool.>, t.n. I IAl'K |I"-" itni slant iH.u'tiili.iii'M base' a..i,it'l>l Hut there mold| Cniirt, 'In n "" \I'.pIl11l'rlIhll.I"'dl in III'] ,
Oh! nhn nnn bwuitlfnl still: fulr, I- llnlhlnir Hull will lornnr Ill-till: till kluntlmftin. '''ulluhu.." -, county mill Slili'! llloro.ItI.

Wild:: ntnrry; yea, ntid rnillnnt hair.tendrilossionentwinevit. linlr\ in.,. limit) I /beir atrMiiiis tiro |IIM-'| IIHUioiliiiiiN VOLNCIL: A. Im1.I'rl. ( \'.\',

KDchollled hono cnrliiin the very heart still mind > > :AOVANI'K nm pn-imn-il.! ox tliniuiili AMI hFA RESIDENT 1. ro'i' mv AOPST1 in; nil I 'iht to ul li\ lUll II lliit* i ( Inuii" tin'Inm'n vvn'rl-\ Leon ('In 11111.' ,, ,

HorTllfcllX: rums, air forward from THESE I'OKTHlo trie.-voin liuir. wilni-8. lint nimiv. will: MI> ln"v April 26, IViT. -l-How-tni :f
CRISPER COMA, NEW iUUKor urii. to diMhmMi-li tile ui.nitliii- I'.oin tinopini I. ___ H __ h__
ons y It ti'rtuliil) ii ihllinilt im nil i-i...11, ., Iii tin f' //lit Court nf FI".id" .
J//;
For Curling tlio Jliiir (If vithtrSx i into LIVERPOOL DIRECT, ditli'i'int, |1'rpiir.iiiiiiH" uil\i'rii-iiil for tin h0ruilitt'l .

Wavy and mOMMY Jiinjrlctn or ai color frlcnrti may prutur. luiiril tire intin l\ '.. "oltllll..Ht ami, > un limy 1 hmonliimlv Jutlli'liil di'i-nit-InYinii\ : ./

lciivy Sriwiti'vc Ciirk Our roiin.Ttiuii- UVKUPOOL ore fitrh. Hill rives tliroun iiimi large ninoniilIn HiLlr I pnrrlinix Cin-iiit 1'nnii-lit C'miifiiy.Pitni'tn .
otircii'lotnuni allthu d\an nttfiurthut nnirktt. *: T.iDiuliuv "iiiilil fu\, trtin- Ki'piirulorCiipllll
Apply to ; It will t-UKt )ou nollilni* nnki.ii it tully \Vllll.im J/i-Nnn ht and
-1 )Y I'SINO! this nrtli-lu Loveliest and lentli-mcn rim
:: MI
13 briintlry theinitelvei a thousand fold. It In tliu JEO. W. :SCOTT & CO. ,'..".... up to our n prc"t-ntiitiiin. It our ilriuuint .IIIIIHK Orllwlld. iiii'ri'liiiiiln nndpnrlnerM ]

only article In thu, world that will curl Hlruhrht hair, floes nut hurl( it, Avoid luonriluiliir nn'il '%cufliffr. tlomj: bin.inina nndrr
and\ ,,1110. unnic lime give It a beautiful ghmny up- jnly7-tr. Tallnhawte" KlJ. nurd It, poiit puid, tofrtlitr with ft n-ciipt lurllm I OIL niiini- Htjliand" Iran nl

Tho Crisper( Coma not only curb the --- ItI0II1jj1;, nhidi ulll returned pots on uiplUiiIluii| \lIu.hl iV Orinnnd, I.
Jicanineu.lin iK'orntu. bcantlllea still chaniies It ; It ciitln' ,niill-riit-tlon 1.ttsalell.olddre! -.. mnlFli'nh .IIC'I
In highly deliKhtlully perfumed, and in the fit ood, EARLE CUNNINGHAM & Co. \\.l I.. t LAHK.V: CO.. Clit nilitK.Xo. II. Kldltviind George
3 WPM Fat ate btrn s N.; Y. li (I'liilunts.IT .
roniili'te| article ol tile kind ever offered ti> the ) niuusi-, llnidli-y, <
American pnblle The Crisper( Coiiiii" will be edit COTl'ON FACTOllSominissioiLlcrcIinnts Feb. *I. 1MJT. !ilK" l) nppi-nrinif fiitibfaclnrlly, b>iiflldaxit ninili-fntbt., ,
to tiny addresses l Healed and pontpuld for f 1. -- ---- -- -- ------- ..., tliHl one of like ;I'li'li'iulnnt. Ulinli H 1 II1:"
Address all orders to ANP inI'llE C 0.-:111..1\: ;". I li-r. n-ldi'i" mil of the Hlalo of Florida( Real In Ih I

W. L. CLARK A CO., Clienilstn, ADVEKTI5-I"' lm\lni been nslunrt to, M ili-H' to.wit' : In the Santa ortit-nrula It I Ii nrilidilinilinit. .

No. 3. West Foyettu Street, Hj'nicuae, N. V. Ii in, nerj' few Ueths by" Mrv elinplt.rcmuly ; Elijah II. Klillcv.; iln npiK-ar., I nlnlanplinit. er
:Feb. M, 1S07. 3hwly ultir liuxlnj,' still red for M-\ t'ral yeai n wllliu I I ordi-inurlothelti ol rnmilnint| lIM in lnullliin < .
four luuntliH, from tin- tlnt piilillrmlnn of 'hi.tie
ui'\t'li1" InnifallL-rtion their driud dlatintt' (
Vuifiiniip' .
r, or till' ",,101 hill will hitHkin fur rinitri-i-iil ,i.- '
tiou-In unxloui. to niuku knoun Ills ftlluHsul'kn !
:Them roinclh elnd' lldlnK' ofjny loall NO.7. WALL STREET, NEW YORK. to him : I'roiiiktl., 1'hollhl. order h"IOIIhll'h..1| ) im. a >
To young steel in :uld. to grunt nnd to ,;umall : ra file nuinii ol tnrt for Hitiiuci- offieternionth"Jo voinvni-HfiiitMrpiili" 'iIn
Tint bi-niiljr width once wnn san and More, John II. Enrl, fnnni-rly Smallwood Eiirio A Co. To nil Mliodmlro U ho will Bfnd a cop of tliuiiri8frlitlun ; Ihu rlly of I a lidunutt-u. fit the Middle; I> tree fur: all, and all may \HI fit Frecitattes Jnnird H. i'nniiliiifnntn |' used (fri'O of charge,) with the illnciion ..11101. Mato.Dune .
Tbcmii J. I'orklniformerly Rmallwood Earlo 3t Co. and for irqmrlni land UaliiL' the sainu', vhlt-li they and ordered thin 4th day of Mitv." A D.. M.:
By theu.eot. J. L. Hnullwoud Jt Co.TTAVIVO 'A III find a Hire run for Conpiinintlnn, Antlima, ft. L. IIKNIIKIIMIN.C'hrk ,
Wallklili.rr'"l'ullrl\
Bronchitis C'iniliii Colds, and all Throat 911
CIIASTELLAIl'SWhite and LUIIK PAPT WEHTCOTT 'omplninanl' SuliclloreMuv .
'lonirrlinc .... 17, 67. M-Unw
I'"heru pnothice.vato ".II'lh .1411.11 I'll ,:" inillnvlbu llon U benefit
| to the nlllirledIP
i i and are jin-iiari'd to niuKf adv.uk '. fur i\ :,uh ..,1 Im-c'urij.1. \ -
Liquid Enamel I "I I IP II-IMI" 10 \0. I tin s miceir'" tu In InAuahl
*
toTHIC.S. \ Ii. .in,' 1 1.1' Imp' i iurnllirtr "UII'ybi. NOTICE.

OlUMPHOVlN'a and Ht-mtllrylnc file' J. PJUIKIXS & CO. ri Intel uit ui.l\ (.oM him! nothing; and nmy' "ru'cn
I i' 'I'litUltellig > ni'tMt itihuihlH and pt'rtit:: :: pripiruilon,Conapluallon.:: .3, Ilea, .) Jllly 11-1 V TAI kha-cu. i'n.[ --.tiir. r.ulU' ( wklilnr,| tl.i' tireriltion| fa-c-, SIX MONTHS taller dnte I will prwiit to It- 44
lliui kln Itemttllul Hiirl .that IH only -- -- by return I mull! ,,1111'! "< .-,i- imliln.A Judge nf Probate of Leon' COIITIM
filleted: :: I tti: palate "I It.1flukloo: !:' \ .I.T'I.:::: I 14-tlileo.I 1'lm HAYWARD"LATI KF.V. FIIW.IW'IJ.. ()S. M.ili-iil Florida my Html account and 1111" '''- ,.

1.1u., HtuMifA. '.. hnllouiu Kniptlmii': and A. F. MillUiii'liiny' fill.". I'"., ::0..11' f urk. Adniinl-trator of tliu .. 1111.01
nil IIIIIrlIo.r! thu kill klmlly h. nlille I In* MUIM.IIIIV May :S.: 1W .Vi.1I I lj euld CUll Illy, deceased, tanduskilobedl-clisr-0, ;
lust tin okiti whlh'III.1 cleaver* nlnhnoiir ltd iiMuiiiinottn'd ( (11ITALLAILAtIAER. IIIA -ril .. .. Admini-lrnt."
T. P. TA1UM
---" - ---- ,
"" by UK iltMHtnt ncrntiny, flint iH-litif itt>vi'tut tiepnpiirnilonl -- --
I Is Hrritly luinuUrh i:lo thi'i.nly' nrtll, oftint 3 c-3M-MZ-"A3 CIIV db C.Ip- I.IMIOMV Islip \ III" U. June 17, 1%7. IKiHtlmo 4
_
: : __ _
:
kind lined hy the Krfiicli.nnd 'I. cau.ldo-vud Its lit- i'urtinn u
\ 6.I'STI.I-il I\N olio I MI l.i ill'.r \-nr. fif .NerJ .
an Indlxiwniuhhi to a pirdtt tollit. t puitnlw nf IMPORTERS OF WIVES AM LIQUORSCommission NOTICE.
,
tlilrtv '//10"111111..111.'. were nolil durlnu fail' |mm ynir, u \ \ oti11 lilllii, I'ruiiitiiii-li' I I i :i'' !.i dull I llu i-|.
ctillli'lt iiiHriiiiif nf Itn elflinc y. I'"". only 75 culum.bent .- -\SIt-- fills" \iiiiiiifnl. tnill'i-ptliM win, lor tin, r.i'i' or LI. PERSONS Indebted to the estate nl R H
.
by mall, pot pniil, on reioipi! .i"I:! : r. !hiUElUjUt. mill'rin,' Imimiiillv' ei-ml in to u I II h., lived 11, III's J.\ d 8."dI'm milk iniiinilU'patinint ,
HercitandNo.
.ii-puiltr, C
Hill TIN t lu-mlMi*. r. i l'f| UUdll'; .'' Won I..r 1I1.lkllllllhe i-jnipli rcnudvM
ISi; Itlvcr hi., Troy, N. Y. uhlili \.UTiirul.. Siilliriri ulihlnt 1 ; to iirolit to the- =unced ; and HIOM ha .
Fllh. W Ivfft UUftttly : ilulniB niriiinnt nulil will |ire'viil tl
nilEtlTUECT., :OEYUill... In tin- uihi-rtlM, \livirluncecundI ta liy uildnssInu' 1 .
:: tbta notli, 11 i ihi
-- -- ---- -- ulthlotuoyearestromthis date, or
Ki'op roTifiitintly on hand lar,.v stock of Hue old Wh ,1'irkct' .IIIi.1c nice plead 1111 bar of their parment.
EXCELSIOR r EXCELSIOR !M r rCIIASTELLA nine 11-ly JOHN n. (ootinN T. )'. TATVM, Evu-utnr
.
4JV-durc> ,
----- ------- --- -- --- : '''', New Vork.
Juno 0, 1167. OOwOt 'e.
;
MayS, lst,7. SOuly I
n's STATE S11.'JIFINA13ty.

Insolvent Estate Notice.
1lm.\iW: lUm'mW
Hair Exterminator for Jr.,
KITTEN SUGGESTION 0Ih insulin
The Female A
Department 01 fill ,-t-liit of Henry L. Bliss, ik'ien-ul. I o

REMOVING SUPURFLUOUS HAIR. "1\TIIL ho n'-onitiod! on.the' ttoothof October, Insofar Commission Merchant I lot been Illed In my olllce by the lilniiiii-UJ ,
v f ctmrifMof int; It* \. t imu KH KrvMon* and %its s. nolitu U hereby pixio to all I Imilni: i "
pro THE LADtRS, <>*p<>clalty, thin Invalunhlu dipllnI K. KRMtititK with = ,
: iiUimiti otlii
toryrvfoinmeiidn, liHtilfan hlnir nil ahunut' .ndUH'm I | ; >UMn ., roniiHinil Oppnrtiinliy ANDWHOLESALE iiKmnxt runl rslittito tilt the for
article to finiiilt locality ; In anllv upplied din** not the\\1111.best nirnirthfd pfntlimrki tn pllffll" any oftliu hnuchev tllllhlia; i, or hi fore lice lUtli day of December, IN!I7, lur |pros

hunt.' liijuru tho akin, hut act* directly on Hm r .'t.. It TKRA1S AND RETAIL r.ita I'uytiH'nt according to law.
IH mirninled to nmov wupt>nhioiiM hair from low Ton*. Per prholiiMtlc ynr. ondint .lulvM: l"' rr.otip hairpiyaiiht E. L. 1'. BLAKE Judge of Probate
11I..I..r m'III.IIY part of thv "' .Iy. roinpti'U'lv, totally Florida.
In the Leon
ndtttnrt fit* balance ir th of County,
,iniHith,east radically;:I stood, : :vittirrililf; : \ Is file i KIIUI the *only, (ratlin statute I Hie nkin. : won, Primary (" '1'1111"111. .no. . I I ......Kcbruan-... ... f )) I) TS A. L :TC IIIS Juno 17, 17. OSwCmoOOSHEN
allied thuKnuit
hy ltilcr.ti-dinote .1".11".111.. . . ........... ... lu ---
:h, land: 1 she'I'n: mitt nutnm: ) d pilntory: : liuxluli'iue Citit ,t|< ul lit'imrtiiu'iit. ... 50 ALL KINDS
I'rUf 73 fair lavocIL'iqoseIII I.viet-lut; ,of In allysiddreimi Fr-ewh! sold Iiitlinn: (citra.). ::: : :::::::::::::: : : 21-1 OP 11UTTER, LARI, Ac.PKIME .

uu alvet 13L ha(uER.of. uu tmh-r.H1U I.hv ISA TO., rhouiMn, Ituldtiital K\jM-upct. ..... .. . .. .... .... .... 3 LIQUORS WINES & o,lien Butter, Leal Lard, 1'riwd I.jrl)

t6 Klter htrett, Troy N. V. Mu-ic. Ialltlingantlotlieroni4iiii-xt4I; hmnrh-. nt tic .c.MJICU I Apple Cheese State Chu..... Recrl1.
1'.h. 11II, I T. Ul a vily usual' rhatyit. Bo.J'E I !Thso by 'A. F. SI'ILLtK.
;-t *l-ti President n. l.Mu 1'017. : ....r.11 AprilS, 1SU7. 43t. 1 lyASTROLOGY.