<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00036
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: June 17, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00036
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
r .. _.YUw, .
.,+? .Y rxxyr -- .r .
i of .


.


I I :____ __ ____ ____ ___ __ _
-. -. -" .


THE TALLAHASSEE SENTINEL.nTI]


J
t
.
.=- .- .". -= _-;.:0i = _. : : = .=:_: ;. ..; ..__ ._ -. ; -'. -- -. .


BY"' OLIVJ& & 13I JJIDAL I :\V.' TALLAHASSEE; FLA., JUNE 1 17, I Isil7. NEW til'If11; I E .. rOLe I I.N'/( /. HJ._- -_ 0 -- -------==. _. _. --- -- --_. - -- ___ __ L.- __ -- ----


The Sentinel. Semi-Weekly. I I 1 -ASTROLOOY----} 'rafrgsianul' afd.sl &ca liotcl' {t1rt'\'ti: rmmtr.. I i -tUCtlh\nfOU$. 'l; Itilronllr\ ''trmu.Ghip. '_ & ,c.


I


I'1'R1IrIINU-I ADVf. MONDAY MTISINQ.-----ASll- RATE.-TH1TJllOD.\T"--- rK -. ...' .'. The..World TII wvNMMTt Astonished KIVELKTKJNSH ATTORNEY MCQUEEN MCINTOSH AT LAW, THE CITY HOTEL Look This Way !II Pent & G Georgia r & TallahasseeR.n11ronc:1


OF THESEMIWEEKLY H HY THR ORKAT ASTROIXX.1ST, ,
-- -
TALLAIUSbKK. FLORID.A. I .
SENTINEL JUDdE H. A. PERRIQQr 111"1'' III, 11'1 It I, JAMES E. PURDY

/ v'Yh'AAN TAR MARr BANI Rfll.plMu, '1''>, ,

'r.tu!AIU EFV i'LOMUA.i : : r III" HKVBM.A crta nn ''It.1 t l itu knrttrulaTinmraUitro .- \) tain WYlrwaalwrurdlNLMmwMr'vlernttlM .Iri ,SSr1FIQBiIJA: :'f.fn r.-::::; '
1 pDr ntd/Nr./ Da'pie, hue "i1,1,. avert gala ar den\ ,-. HN'rtV KKtHMNK: : (11. I Ina' Ir t tl -
n"...tinarr ,iliiXInlon' linr- ". 1', .r? ft irwt'on I"! WiHI |>htts in>a-r In h.lt. Inv ol, n'. I! May 17. Shawl f BY J. L. Mc QUFFINIul r (, 4. It..1 l I 'I. "illIll 101'111I. > J ,\p li vkltP.. !

uimn| '. aiawnfciw. in M IWlmr enl frUnit ,liw, uf 1I"ry. Ac hatrtminuidrfpumltnt _. InnuclltlnTldlnlnrrr i itiini-iiil- I IdViils Il

*. .tln+irllonf- 8 VInnriXiMn Shi trliif toititlni, lhtw HuKee'1| ; A. C. WHITNER CHANGE OF SCHEDULE.
oniiiian '
| '. n I".rtlon.. I Ml' anted Klti Infnniintlon cotuiriiinu nh-i nt tru'mlMlovciK 'IMM I i lrmi t :li i ;i", n, : "' 'I:' :';II\\"1': N; :I; l n'd"':I l and Ladies': Saddles --

rcMorvn lout or .h'.en. l'n'I.'y.ldl. ton : > I.W.IIII4I1S I'. II rl.A. nnl\
I A ? fin nl| tAp nhn i plu to 1010"+ IIlFund \ *MIVrHl Alttll.' : .
p t I. l l t I c tbehualncmjnu are Met qnnllmM. M |>nr : : : ; :
: :
"p a jfl'ARYA g s 15'' I Lac Cic In WM>IOM will IM moat unHonHil, iuum aitid| ) flay .'I. l..li' :*-.. h. : *, NitimhtiM, ; tt,. !I.' : I.i ..". al i u i I'lplarunllnnrrhl !. I i.I l i\ii\, knnl nut, illiilit, .1 Ou,, .. .i ,ii.iiiim.I ,.nritliK hnnn l I..'lot* imnril_ ihn
tc. uxl till HUM daTvmkttlll, rut,.10?i l*.' ,..mi"i,, m,i "in"I'I ,', I l urnpull, ,. haunlr. n I .
I. : x II II' : HiarTtaarva r you try ninrrt nlug lIIe hghl to wrv llleM,
llu rot lion IP- M.aitli, '. I"t ,"h,1 tt boor I"' Enna .
ftTM you tile name, llkrnnn md rhnnutiTlMhanfUM ) t n my "III;;' .uul DiiiiMii HIIKKV; Mara' *-, a Ile! .11. I 'that,, :
: ; ; ; ;-1 ; I ; 1& .ar. ; ..kflNTlr w n an. aM- rod r" terj tuouxutx, and by NOTIOErhlk"11HiN tulilhi IrtuUr The i> 'r H ,
I I'. hh 1M' IMF tae d>Uuuiu tavur JOB/ btr alracwl lavrmatunllmwen, unrula tlicdnrkant RAVWH.PH ANf1II'llNUltta *' j i 1',",, rotu' mill Kn, lulu. WloI..n; llnrnti. i inn'ni *\ni nil"" "us rhAi, i UIMI L NrIal
DUfl.n. \ \ IJOO.M.)
III' nit" 4t lau wijrMerlm of tki*rnturo Knttn tlic "turn lu tbr ol mnllclne ; FINKl\ I 1 Vttllir\' 11"to
'I 1" IH I. n'n I"" aA /a 411 ml' Wn LrsoeadiNaawrOW ifulhling 'It t nil pull! HITH tlihniw, .>nlvIf.u Tilll,
il
"
'rrhe. tkniirr In Ute r
'' ) 11
pl Ii wr 44., GII 67 TJl heloj w. ere ,liAUi. in, the Inner uppriU| | |> 't .
1 I". 'IT ol wvirr uu. pNiwrad tiMUunU In I allmhidlnthi IIuI. tth, h.h .I 11 1101", '-.111''h.' In 11,,0\I I' I I'I'1t.h. 'pllV.
tb eontlRiirutluu-Diun loo '. |
DIM ur prcdoailoit *
A 14 'tI 3tI 4fI l H I Of 70" 1M lOt, MMl Pp. i I I.I.. .,
lit hI"" '. '
HI lieu Vdillii.'nli) nm il
I Lu 11'tlnrlnpbww' "
iliiii-l
II t.
I Itli nulUl of lhl'- Id i- II In
the and of tlic and rmdatara .1 I. II. KAMXII.l'W l II.
II I 111 netlrel. 1I.n"I."
II y plli! IN AaII m Wl all k Jon PlUiTlktt ,. aspects "ositlimn I.1..1'' ..
d.1 tt -i ili "
: 'Ii III lOlI: w in tat'tW' inn tnji | OlW t la I in the IIIIIMIM allhc' thin nf 'iilith she iliilnrm /. 1) //KllSDON M I u. | 'Inn Jl Inn ''IIII"hII.r,\ .Ililillin mnl, \1.IIlIh"h I 1..1. .. Oak Mil 111'I"
I I. Iwl.i, I" W 11x1, ''I UII 1' "I WI a/fi' any .t"ht.hrlcutl 110 lllh.'rl !tll 11 aagxnlfUli the futuri iK.tln> of ninn. .',1111..1 IIM on.ult MM> 14, INIT VIKWlfJAMKS \nh.. .IIaArHv|, Hal "

I. Iioi., ra I 1.15 m IK tin!!' 1,711I. .wv_Y4ThrllxrT'nlGefnUllrGIYI I'arttiulu4 utt ,utiuu wWW yivrnto the irreuteil .t"I"III"IIO II tnaUou hut r 1 WAKULLA HOTEL ] "tt' "loiiinl, ,oral\ lint 1. .\IIh. |11 l -U'HIM ill liti \ Jl I.

'Tl'AnYI'IiIIA/. the( 1.lnlll ul Bill l.nd'l (.'Iruilnn-, J.h'10, trifle and >ou ntft> iiLXcrutfHln bare nnfixonitik'iinormnrtnnlty f. MAGHKhl1TtiHSKV :l ,
l'hrkeUlnuk l iil ] Rufipls, / CuiwilUtlon fin, with Ilkcmaft and I'IUx, I .nl t nnil ! .Vilu-rllnni' ,'nU 1D\lIl'ed' hjt the ('A.U itillimtpiilvratunllon kh"l. Drnj Bief all di.irvd Information} (I. 1 iiirliilitlni' ut a diatJUicr AT LAW ANUHOIHITOK IN 'I IMSr.U M 1\1: Irl t !mum I .I ill nm I'
tl
L:'lni; (.', lu.lnc. und hint, Curb, riuuplilitu' con cnnnult' Uu' Viidiuu tit wall ititli equal| 1\ ', l I'nAehnrrr I FlorMa, Ulltn! In Male I llnnkInilldlni I i 1 li,.nn, 11. tllI.'r 1111,111.. 1111,11.11., > sV 111nr-Ltki 'II) tJ .\. ,11

'll tin at"f j cnckwcd dnrt tint corer the nnmbcrol in.ortion Brlife, \ Al Irdcl .ftl attundi'd to wltb mrVtj and ratiufDCtlon tu 1111'11I1n.. If In |I"'rnm .;. mar tl 1 IfM nn: -111'111 i i I1'1:14: ) ..". i ii I..,.. I llti. link I in "
onlrrrd It will kc ,liawtid a Ira uuubrr of A full iimll it'll.'It clan, ttritliu nut. with all -- I \ .iiii'iii llnitiit' and !:l'iti' \\ hll"| 1'11'' f roll,I" I I. Ern+,. M nil.n. |It'-' .
.
olll"ldl. ..err InuiricNnmwend| and likticaa unUoaul, -