<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00030
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: May 28, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00030
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
"- .. --- -_- 4- 1 U II ---- --- 1 -- 1- .- _. 1 .__ _
r---- ._ .. : "
4 I :

.

--S. .. -w- _- __ --, __ .- __. -_ V n w __.-I.- -- 1 -. -- .- p ._ ._. p I t" J-
I


1 TALLAHASSEE j I } I SEXTIXEL.] ] .1 .1.1I'fl
.


I HY OUVKK( )' { & II\'I\\I.E\\( FALIA1IASEEI, l ;; \ \ \ > '1117; NKNV sKUIKs.\nL UNO.( ) :*>7.


._ u __..
._ -- ----- --
'
--- -


The Sentinel.Mill' SemiWeekly.j 1 I"I I". I ,.. '.it!h'.|vilinl 111.in, IUM-"iKl"J ftuiOM'l (! Im'' ,\ t. 1h1trl ,\ 1\1 n'll' untnt !. .!ftiucIIs, nru' ,.: ,ii,I I1'l'11I1 1 lrntn h'l.n.' ) vJIANOE \ ('

'I., .1 "Iut't mi I' I *

> I'll' I I I'lll! > I I nl" n .ill .1" I ,
n..l I ,i. i iiii-nntin I | | MCINTOSH
'. 11 Look This Way Pon & [icoria & 1811a1188s88rt
,I'.UH \ "! m..i ilititlini. THE CITY HOTEL 8
ADVERTISING HATES ) iii, li.rl'. ,nn, ,ih, inin.l! nl AT LAW

Mr liltSEMIWEEKLY I >/ '.3 '' 'ill. I'lmntlnii I, \n'llltnlt.sl, I 4..I b. 1

I J' 'th! ii t,tI.I., tALUIIA "U. KI.OIUDK "I, 1rczid.
'h"'II" I"i i I 11 I' I Illl I ti'hTItt JAMES E. PURDY
SENTINEL it it''" i 'thl.l'.IlI I, nili! I I ,
.I. \ ii'i I .u, iiimli i I TM* Minrvt 1' NR fit tll''" ,'I', TALLAHASSEE. FLORIDAtBY
.. 1'1111'! \ ( Will Mrtlis. 'la HB' nflarCiiil* .I li, ,. 'i-" : .n fl'.rT'i.tUr.,;
'I 1 it 11.\1.." I It ; .t I 'f I i .Ih.l .,I- I.' lhh ,1r .lrp? I l > N."\1111-1\I I | | i. : !

,r. I., ,"" ." '" I. 1 ,. c' .. ,; ii- 'il'n.mKDNV1N J. L. McGtJFFIN.j'lhu ,.. 'l .1.11"i I.n '01-I ,. I An It'll 0\' 4wv 'at

I'". ." .,,. rI I I 6W' I I' i j.. i .ml t .h'in "I'| "' I ,, (;
t.t IV' "I" I 111.1-, "in' |1".t..I.| | |" 'lint? 'u i I I: ) Jii'Airi't I I' I "t' i V iII''I"? I ui't'"" OF SCHEDULE.
,1.1111. ,. ,. ', .' unit.in.liM> (:l'Ii ills aniliin.li I Lallh'' lIltlll'I '
.i'i'" : > ( ;
., .. '. ". .1'.' ,.'mi ii, .11.1.i 1,411 ; I -
I Ii ,
1' .
>'uui> I t .
'\ t. *tt' ni | t tt'Atllt i I h ,n li I i n i.'flu I' ti .1'I ,
pii' i'itu tKlMritnitiillun! In lIst '\\; lii ,t'i uV ; ( '. lIsp Mutt: i ,.1.: .. hI n .. I.t.. ill ( )I v't'. "' i '. '. M:'mi Olt I IT, iiir I tnln, m,
1tu. I :
',, '. i I Largest Circulation in the conali ..mil\ Stole.lrt I I .. l' tnlil, tint's% ti. I Hit' 1.1 h I, u 'I', '.' "," I"' ",*> '. I I...' it.ml.) .at "inn, .I ; 1 i. \| .t.ilt.I, ..it,, imtirrlfitr ,
". .r ; l.fuii, ,'lit,' tliinit till id. ', i i '', .iiiitiHlml' ,in. anil tin I . .-"i J t II"
'.atIu oj : 'i i :i ; 'I. = j pluntlijr I:nn, n n1,...1,. tl it',. i. I n;! ':. : .,:,irinl: aI! ftnv hmir: IrtVIM .nil!.111..1111II": flu. I i t ;,r. ,;, '. t. ,thu IIhl 't\ ''h''
W. II. WIHTXKK
.. 4 .' or : ; : OP IMini I.iioil .I. '.. M I I1 II lit,,! '.-"lull 11".1" In, 'Hit I '
:11 .
I ." .S t t4 f II 'I" ,. "l'. Ii', '- rJ '1.'l I| \l I mil' u''illir-ltl H'' m. ,,1 in. .i. I .III.minium u' -.all.. nml,llh,u, 'h""I.r I' Af L'.IIU'lo''I. ntniin\' II : 'iivK Inn. Inn inI, ? !Kit \I..It. U 'it, II II i ''" I It ". .II t' i it. h,4h4, .."..UH
1" It-I.| ,
/ I" I '1'1 ,, 11 ?Il, 111 1:1 | HI i niiii M'Im innit' m In Ihl ; | on lIe t'nrt uuthit> IHIP i InnU" : IJOOM.( ) ) 1 I '
; III It ** t> I* PJ i i "".1 'I"\ n- I HI,,1 1 ., .1 "I I I h,, ...1,1 I .unl. in tin, tmnliK I i nl 11 ni In 1,111 inl I llri) II "hIlt -., 1 !."'' I I i A III.

i :u 'ii H v< 4 i 0" iI fl i 1 ii I I'l.if., -MI, \\tlH i.fM.mti.,,, .11' I.i. killillt, Illl, I nl nn.1 lilt! I..:. I :I :'; :" \\1' 11'.1"I : 'i, 'I t I lilll' fl 4HttOllHini| I.I. I i ,' '" '111,11 tl'll' ,
: Ilililli"
"H Mp 11.11"1uh,'
l Illilnni -
|:II| i.i. ; ,: .un T. )1.\umI.: :. 'II I Ii ., 'u 1 ;I. i. ii l in n n, ii, i rnI > "" ,11'h.\< 1 n u III, I; .H"Min, ti.n| t.,11- -i ..t I I 11 I linil tinimiviK b I'niii' ul. .11""It' 'ti' iIthlI. Ii' I It I It ut lIltI tu
I O.lil' tt Wl I O '.. lit i,1I'I Ian If. JinJ I .uI!' Itt KIM, I liinri (p.r i AT Mm AMI lit l'I! ll I Hull!! !It I I II IV I itt' VnulMi ti .11.. .,I Hiji|| i Mnninil h I i' 11,1' l I' II
,l VI *l I 114 I") 1Y I* $11 *"! 141 JII ; ; 11.1.1 i I 1'.11"1.| .' .1 : *\ uItt'.I.t" i tin ( i""h'e ; Tutaia.ST' Pliirlilt I nflli.. In: HIKH, n.,1, ,, I. ,, : I,,: q .. ::4. I ..
'I Irnl I ::: !0.1 I II' l">i :I"* ill'' I" ff W $I"' ultrnimit nn ,'r.1'1 i niun : hilly Cl u WAKULLA HOTEL 11..111..1.! I 'I' t ," SItu, I UI
u I II
urn 11 *slnl' .11.1| ( I

I MII aninit! .', in' uni !l.'itr-rl fii I 1'lm n. I Mll'I r.'IUIILM' .1. I MlMI, h I l.tl I'uI"- ill/Ill, lit,. 111)5 i III lsiiiih | h"III"llh ?. i ,u rsn MI I in 1'10'I ml' I mi,.191.LI' lit 111kV. I VI,. Ii' VS 'i ,. .wlIttIttI.. lttIttt "t '.
\ii.itlfrm.iit", ,iniin..iiiotiil] | ?,! iij t Hi) l *.u will,, i ii I I \t i mil M I II: ; I I '
,it I in ,
i I"r 'ii.
IK
.,\i. it"tuition '. I I llln, ''K UHl.lll IMlllkH! Hit I1IHI| | | llllll I,r.I III llnliwl.itt i | I 11"ln. I 1"11110", i ,II.'lh'lnt.II"II"' | Is i I i ". u 'it, iiat: I' II
Iiinlumh, l -
nI'uiy iiitIutI 4lnh ikiViiI tioirr Hi"' nuniliTiiliiiiiitli.lt ) .l.r'l I.irttliinvl',nmlv I Imti. il.-rnl. | l I. I s itpnti.1,'""inn,ilntv in ilu itt,t 'In i-l','i I A WB8TCOTT, I 1'11I--111'111! 1 I I ,' : l'lINt..NNEWPORT \ "iinn. Hum .nnl'' litM UhiIn| I ."i I I I. .\. IIth I" 'lilt.t' at III'1 .

., imliml!. It11 l I. llmtl'il a ln< aanri" I lOr I '111 il, uml ino-l "."1.11' ,tl.i I i '1.1 I 1 I" t\1 I p.ni-il.ilitiis. uF utiruniiin NN \I' i 'I.",, ",it III I/III'.
Vv 'I
'.
,,.. hhP.. n- .1 l m it-.lit'. ''I'| 1I"\ l''". ( iimiu niiiistn .il.n.| nn nil'iiliihli'. In VVlrWYN Ililllulill". liriji' ,i--ilin. nllliai.1 I tu, ,I'iii'tlul1.. : lilt .

.s4..fl., 'I Iiil""1".111"11I i i ul.KSl \I, !I"tI.,, t t'nI.ritlItitI for" ..ul" rtltliunn I.r Tt.tIfl.IlI itt 0") I I linn In.ti. i in \.un.i| Ilia 'jilvli: In tin i I.i il I I 1.i: tl .. I nl i iiuthI I. In"l; iiniii, unr I 111" TALIJlUAHt KF. KI.O1MH FLORIDA ,, I'ln* .mil 1iiim 1'.11"I". t i t i ',i I I.\i." u. ''I.,0 11.1-, it "I II 13'


", .itu t IUM|,| "Mil if Hi'' W'' ullll l.,* 'Hi, ,I" "iII 'lln' tti.rsi nf Inimiiii I oll"'I'I | nlili '11'1"| Ii ,1 I I iiunlil,! 11.'r'I". ,,' " -:,': -. Uml, i iI .," ." I PI ,I' 'ill t4tt lulultwlltVAfhtt'.

i ,. I i. ,ui NW. .I n I i -ii| nl i:'iiiiiunll'illi, .flhtfIIr'" ,I' I UHI.IIKII; ttiuli' "In. Hi iiinliilmli, 1..1! oninii I IIlln I" I im.in.'nl 1lilnl: i. ( Marine Bank Building. I I i .
ni illi 1< i.. i inil" l It I'r.it M I sni,.|" ni InmIII "'"''h'. In, iixsiinlilc, il li'iisl" .111 I \\ISi." IIHHiiil .IIt' "t'I' 'lull, I '.III ,lllil' flinl ILlltlO ( I .t '' tltiti 11 1'1.13' nil A U II

,.,hi .,.,,11'"r fi'lmwiiliiiim I, I ,i4m. '1'1 "iit}' ",.1'' i "I IuIu'uu I I u't I.M; M I |>l1nj. |Ill|| .Sim, ti| I I, u.' -..i inmill' ulln i-ininlili' I i i, 1&it7. .-ltltA. I Hl'n I I UNHID Illl, HulH I I, lllH'1: I I -i ,. .. 10" U
'"
I (- 11".I".IIIII" Itt",mi, I il I' I'nl II- llI, I .o.nlilli1.1,1II. I t I ,
.nih' I lui ..v 'II'. ..rillink, )' fqnliv' .. i. f r 11"1'' mm lit. Iu, -1" ii'.i' ,inn .in"I njn, "! ilir .\ I "'"..mi'it i. tIlt' ul.jis.iui\. I I ".,, n 'IHI i Hi. r> .ii 1'1""i nl 01.,"mn< I 1" .
-., tint IkshlttIt4I to t-tnuit, i i, i n'ln' ,li.l tin I In 'IM' I Ihr PE: f:14bll: : ,. I'lll .
,1 1.11'lu-,1111 iuln| | t. 'I ill! "I'lilM.1 'in 'M" 't. I''" .11'' h'i luilliIn. I Killmil I lull ii "it '','

Oil I liSt U'I''U.\I I I \.lvpiIIUI.I! ll :lilillitful UniunllHl iniinl-" .i.,nl ,is 'I..'.i< lirrs, mnl, I uk ltlg ) I II *'r I tW.TMl, MM' sfk: I I Inllll't: I Hi.m tint I, ii l I.u i I.i Hi, "l.-l. hell M.irIhr. ,t. ," I I .
( 1.1! hUt 'lutith n"11.1\ "hi I II. 11'' I"'- 'Ifullv hut Ihhg Inrttnnl' | ni tifllmntrr' ihn Hmtf Ilink, 'I.iirnn! I ,.,n", Ui 1l'1I1 .Illi.ii t 'l, hIt <. hili' hi lit tu.l""nit nml, |..ir, I I nn ) mill", Mm..' I ltu5ul'-" II. it. 1. Sill ,1,1" I i, I i "ultIul'i't 41

TO : "lnnhi.tii I ii'miiintifiil I /lln' nt.ml, ,tin,': .I imim' r ',il i l' iimlul.si, 'itxllini I ), | i iII 10 1 p l ta M.d rio,, lo J p m ,m.m. 1 itt 1 Iii" .I I i ,''m lil.iiiiinill-ni. l 1"1"1'1.| | .., , I"".' 'ii' .I 5t41 II I El
II II
'lnll"I nl h .101,1.,11' I i 101.1 'II.i I" I ,
Sentinel l il iliMmit'" .! tt it itt tnt I \ Wi"Iuthuult' ,. .Vl .\ i' "IH |1"" Mill klllllll, It I'll llllll tu i' i'i 11141 .\ ttII
: t.U.r I II. I
The SemiWeekly ) l" ,11..1. II' l- _, ,ii.n.ll) tt'ktuiitt .. ..1' Iliil' ,mi u iI .
I""I| Ihr I i'li-i| tat'I "IHISI'Ihtu 11. ii ui Inn \ Ii nI'l I \I'l Il'itin. : l''uttt: .tl\ III.Kttl % Itt
S "."' I MiI T. W. OSBORN I t. m In Ih.' Muti u -111"| tii" 'M tlu.'uuu, ,
"I. Miniim' ,im" I in .-uniiKjUiix. \ I n'nn ,ml. r lln ( .
r "II'lul".I".I'I'I.| uliil.l. Il.lil' Illtuil till III I .ui'u I ,
\.1 MM fill I. i \ 1 ii 1. V I' II
|iiu ... II
",, ,,.,"..1. ::.' '"' iln u is ,'rii, ..t-" il.tIT.1 l.'in 1(1111)(I II'lh"I"I, I Imt i :: tin, 'lit VI 1.1 11. I tin. hull l-ii-lnr' \I- ill In, mini, ;.1 tuMnin' Itt ill.'iturivpiiipi I I, I IM nil I I, ,I.i. ii H I. \ U
.. ,'h' : '"" 11'n'I'i"g. tllil I lust milliml | | | I '( .ti' ( IN : Y AT I 1W. I "ii I "ii. I ii 4 Itt. S V
,lur, ./ I" lt "p' illitululughis ';; ::ipprillm; i 1"1.1 i t 'In 'iiuiki llnViiUnlln, llnti I, d lomlmliitile V .. I, .
'MI.,\I. ,n'| '" HI" nl t ''i .1 .Imrlii I I".il."I Hi .i uI Ik'1I lllllil-ii.ll l>l, '.. 'Illl 1. lllllllll'' nilI llll.il.Illl.. Ill IfHttti' hum. I 1,10; i ,t ..11,1.I .uuui, ,I &i'1"1'' ilil. ..I"I'I'I.100./ iti.r FLORIDACOLLEGIATE I 11 IA"I i
11' luiuutt. ?.iuigt') I \\liili. I Inn,t' gh. iii n-pit | | I I'KAITU III till .rtriaKiiiirlsniihn i.l.n"'iiii '.il., I' H. i l ,1.10 n'll' L. '"1'11 .h,1. Connoctlont.

I"" Mill'' I 1.11 Iifh Ilii ll"| ".u lltt:..1( llllll. mil" il.. III.. l """ i In| !-h n.nn niln' "nn ., a.,1, will pnwpiiltr (Milmnimi. .t In ut lIlt, tin. tut u -Mlu.l I .u. '.. "1,111,1,,'',1 I III Ih"1" I II.
"j, .J..n/ and anlnul, the ivrrnnirnl;" In Ihr 1'1.,ml, 'I. iin.l !. ,null AND MILITARY ; I"I' ':' .' S '' lull.". Ml t|<, k> till \..wI
', lip nmrknl lit O' ul' Itittsliai, I I ihlnl., rliiiiiiiil. IIM ; mi. i i'i' I"I, ,, "',,.,, in. nti ,:r'dll::; ,
IH.M. I I .I'AI th"I" i-III. Ihr I IN rI"hiteltI I ul \\ u-li "III.. i 1 111"11",10111", I 4 i thtlttlltt" I t'mi t itirNrh I iiiiii,,,
I nr 'tirfnro ally ul I 't|" \ I I It. h nil 'i'ui' nl I viu 1 u .
\I\'Utl"b\Ill. 1.1. unr i ) .lii-mim V\ il II', inn. M. hll"rl.1. I I I ,inn '.,il I'-nlllil' (! l n ""h"I.!" ... 1"1111.I In, llnnlhln '"" it.0'' iii I u I utli 1, iuii I,,01,. "III """ t'plST'' .|...
it "II", _, "ml 1114,1 '" "I IIa-, l hi'. ,
I u I itli ,
,, soA. 4 ."h".I.t Nnlni i.lllirliii.11till I n".I hlllii. i, )I.. IttIu't'" i I ".... M"nroeI.n fltilhllnu' "I liilliilin--. .. il I. nt Hi,. Until i. 'iiilli,.>.. ttliiiilnliPlliiiiiIntnllil VttWf V'V VV< I .,itt ,.,,,11,10, "I",'I 01. "'It, ITIIVII1II"'" ilii-riii.i.n. ..."101.\' 'lIlT..7'b I ,
.0 ., il' ,,IIit.Iuiit.'l.I' I I" '""'. lOr in" r.'.t.l'lll'" \\ .lining tIu'ii'iu't'. I milI gin niliinii.i'hi I linn in IIM: ,.mil, sts's'naj 1 In < .tu. h '.1 I I lii ,ullh, nml., tMli.inli.. '1''" 'I' iritu.S '.
Hill
.lisllli?!!.Illlf' |,uiiil-liuir' I'V: "r ,ilirn nu.ntli" I" ,"'"' 1"''"'"!'' ''''' I "I.IVIiIuuilV| In, .HIP |u hi''. mi' 11. 'uii', 11,1\ I, 'tin.It' ..U''in:mil' l tin. ,tin,1.) Iml I t |sit7\ >."\lni, "II"'1 riitlliin ,11".11,10-1, "'. I i."'I'/i'" Ifnllt Itt. It', ,ilt I I '1\1' I IN-I I'I I"I I InN i. ,"i..",., ;Ii I .,.ilI I "u I" ,, '.'I,. .'it,t,. .'., I Inn.. ...Ii IJiiln > ""iililit.f" ml A'1 !
iinnTi.rtli.. illftrlrt' I |1".t\'II'i', .,",I I-linn.K. iutIiu.| ton, mil, mil llnnk. I I pit' i In .1".1"1 ,hi,Un '""| t t.i kit. i lln Ni P.HI' "I'"'' .u lil'fMn.h ii.in.niri. 11.-I.I, I ,ih. .niinn III, u'nil I* ." I "'" tul,. I 'lit Hi I vln, _

;. iiitniii"i if .*i,/1'" I'll'" """ 1,1 It 'IMi j 11" |' "'!"iulil".in|, il U I"". '' mnl, I I 14.'I( > :!. ,u I\i IS'. I I-" On' i I "'h(HI I ,ill." mil, I, I',. ', l.. ut I tl..ii, I I It s '1' '., \1 I Ii .01

*. 1"'I""I.j.r, "nil, m. ''''III' I. 1 f I'iniiri, 'II.n.llv ., 'I IttthTIil, I ill, I \.I Illiuhi)' I lnlll.l| I II I I I. ,rn. In Shut ii I'' .1."i'1; (I-Iii I : 1 M' II'I H"l": ,nnnil'l''' ,,,, I I"M."w. .I tl ,,01' ,, ., V't, '

t.'.jI, .-. "of hm nilrniptlini|I"rMiiw nr. ,,< "lh..1' ?"t I",",milIn., \or ,\'lnt.T..I.liinlf" nf I Hi. jut I Hint Im itt."ii"t' III in tuth Ji I t it- I In-, 111,11,1 i I .ill lln I lli' in' ili-iuiMx'l, Unit itt, ,, ,\MI 01 TiltoUM"1 Nhrilllll I. I 1"M Imlita' I I. \";II j..\\i tt .ill|,:' HOUSE ll.'t"' I'l'lMl'l,' l'i M Nttnlll\ t tl I'uiit'.i i I .'i" \\\oV.i\ .
limn '". "Unlull' t I sVI f Hit im, lilitnl, uuiI I 'hi i I 'ml.ilili* ilnjrr I r Iii luowrf GILMOR
ih,ll.nni..rtln'i| .ml In M. "Hit nil ru'ii hnl'1 un ill I l liiilijtHi nn in i ,...,. mlh tsultm II .HT A tt t. in nnllni.I.
I \
h.. 1"1.11,11", nnv inMirr| | |1,11..1, !, in, I Hi.... ''li-"l twit'I IIt .Iolh;..,. l : '1.|. imtri' .,Ihnti 'nut' uf"Ii", I, ,ulln ,'"rl'.lill..h In.1.1"1( i' l ,'' (Iir" tlfnil In Ill' |in... .i.tlnn of.tIttittt' I I 11 ii nl II K itt' V tl l 1', .u-.in, ,n i ",_II''. in'j in,"111, I HAM-HIP: FLORIDA.i .
1.4 ""
it. ,,,,"" |1"11. II' 0 flu..l, i.r.!. M'l i III ll!, lil'.Kil, .,mil |littlhlti' ., nl i inlili-, | | I i'".' : I Itrpurtririili will Itflui' Lnii.unllr nr l 'nn l I I ti'tit ,
i.i rik<. I". ill' Iiml ", 1,1, Iwnin1 Iii i ilny 111'1'1'1'1 .iii-ij; Jmn It I l hyI' MoMiMIA'l) IL I H-tJL\ E. \ I 1141.1'. I nli.' iili .1 i I'mI I I'uut, .1, I I" nml., II
t in." ti"nil sit lilT (',". '''"11 I I 1'I !Iir .11".llill. I ill llc. J'AI 'I'In' ll.iHnt. nf 1.1; ,nittlin.,\ l l'tk'> .t, .uI (1'11'\ ,it ,ii,.,nuitlili .
I,hiiM'llillar, f,0 It,uliliillii. ,Ml "iilu.ifI I Tlif ",1'nr$ lit" Tun, In i I' i. it't nnl. .tI nu.i|' ', | | ",' in Itt '" "..nit lln. i"., "..t. itllti. ll,. nn" lining I ,,nil, .,uI'tu 1 i '

I Iitii' HIT .:viui..i". A.linlnl"tnit.irm.i.! 'ilininllmw ii.n an nmtKI r. 1 Mint. llfllftlilM rn '1"1"1"| h iMnlilr, "tllilnlismill" : I I :11"f. ')1\1'1'1 I lie .trill utillo ( P. ( ( ) H'EH, BALTIMORE; MARYLAND ,In "lln' |htuTtthtitIIu',IIIIIMI 11 I 'Itt' ".I...il n|1,1.,nli t tMniKiniuli '.,null, s,n," il, i. l I. i iInn. iiI m

.in''ml lit liwMI, ... //,1..1. \In ''" m. ,iil"l IIMK*".lIu'.. 11'1' uiilv.l.iil. I. nml ilirniit' InMm 1 i '1' I r.T of hIlt t.it s.."i dim I .. w.'. t. I I' u'in'li ,nnl I ni-ii-ii: $ .Iii I.." I i...uiI.t. i.i HH'', "
) .lihi l l hi' Hi., MilminnM till, i' .)l.o. Kl t. 'I"1"1'0 "'" 'C'."""' hunt' "thur, Inl, ],1.,I -iti" HID mmiiliri; ,il,, uinli' imp* inrrlnl ,'o'lli'rllnl: nml \ I ,Innltli" "10' nlli.nt.il'. liinti.ti i. ,liin-i| ..n li. I,-.i,. 11 i- : .. '
"i h"1 hil
,, il lVy. |irtvl.1 ... hi Ihr tiny' nlwililltlal .i ; "lintti>l 'I b' llmtit- uml,, ii tiil- lit' I ,iliis I 11m 1"1,1.. uppuM.l" .! I atLaw and Land ARCKr.UNANUlN KIRKLAND CO. Proprietor tilt.''.ill,.'* nr unnnll im in ty, m I It'u i t .
I' I"II' I II." sli.Hilli.iuilil..l" I | nllli 11 i'Iuii" "' .pin. .1 .ilh i S inI
: llrlilmlttiil IrflililK V"l'ir. 'hut .h.hhl.. ..ulrr.llltiniuflil "th' rnuvMin| '. tm' M-. I"il. ,1.1. tin In Hie I up! ( ? I I 10 nl ti' ..rain- ..
| |
S n>lnte, wn-lln. plllill-lii'l' Hilrly ili<* I linimid, Hkilllnl, flhhlihil) nlnil..n' irillv' 'inipnir. I sum: / "1111 .1 I Ii". 1111. 1-1.1111111.\ .\ II IIS "KIN', TJ3X11VIMII'll ..r,. W. .ry"t' "_

loarl ""f Orlliitlry. Isurr. to .vtf Soil.' .' hull. ithulilii" lull 'Ilin ,will .i HmfntiKlily' ; is tin. i., : .\ I.u ..1""I,, \ .10..1.,", mi"nnlh.I in II.it. I. N. \ .Inn,. I ,.
"I' onllniiv, Airlnn, %Hi I Ilr'"l..I. lii'li-l'" \inr i inlln t m I M t." t. I.I ,' n
I IIIIII.h'l t" tin' I .nit t lily' run shut. Hilt till* lllllllll I \ 111'III \l I UII..I' M'lll, lllSll.lllHlinlm tott' 1\lluI. "l'Itt i't'vtl i ,ilit. Inmli "lit .' ,nnl,,! llu ,.I.". .. "n Hi, I 1'tI, ll.i.I I ,"i iI ii"

.11.11. ",, "iniiill-luil, l Wunnfnmplilluillim\ hlry >hun I nml, Hi'Mi, I- I:in. .\ h,1'1.' ,"))1 h II Vi -1,1"11| I I In ', tu't 'nu 11"lnl t l I"; I Ilsalust'ItKINSON 'iiN Iiml' I I "|1,1 I ,ml, IL nh '"IIh..1. I II ,l.i-'ii..it 1t"I'| hilt, nl t" '
nil Horn
*I..II..I,.IHII nmriliiilnlrtrallirti in"'! ,,. iniilM.iil, .! ttukjitot I tiirult llniMttlin riltlifttlli, 11,,, liii n i I I' 11' Hi' u ilh unt' ,11.1.! I II.! ., .. lln." .m ,In.nt in i 'iint-l 'n['.''ilnr 'hhl'ttuuiIt' i tu't 1 1iriinliti > \'u itnnr> h.'i",iilnn'nl'. o.IlId,1o I'' I.I.AIi'N: ( < 'iMVMiM.It'll \| ..

,h.ml"r\ ,,," .\ilnUnhtratmn, tw klj.. for .,\ Ilal..v.hIYo t nit I.I f ('hI, .lil! ,1 I ilnr, mil,I I .IZn' _hit;it I V I' Hitin I W I OAI.U' t '' '' u'l I" i itt: 't' i I.:"' I hull:: :I nlll' 'In;: ", ''t'I'III I tutU';; lit'' I lit,il I It.|ht'tiVt'T'rthrtt I I:Ii I i III I i ttl I i 41(1.5 i Iiului Nu'u. l.fl.ai.-l. ,, \, .

t""th.. L'"o" tnunui'4. 111 t ill 11 I limn I' '1'r.I'llt,' I ihriiiiii-.il I", I II I I u, :. : I., 'I l il,: -.;ltluIuhitutu, ., ,,, nt ". In nl Hit,, 11\. I' mi mil ,n.i.,In iilitnlntil xltit' ,i It, 'r''In ,11, ,n, I bill, VI", ,ii I, it 'Ii 'II ,.,, ,i i i. i-ii, 4,, It OiVjni. nn til!, huh in.I; I
'lln I iilnl" lulu in k I link 11\0..1 I 'h' 'I, 'ii' '.'"I I I'' mil' it itl.iii,. ti r> .. ', 'i1i. ''I..' "''I', Schooner Un' ,t htltut. .nninil,
. ) 1" i iifn IIIL 'WI ptni ihy.itut I i\rrj AT LAW inliritliint ttinrili.rhu. th u'- I M, ", I li 'Iii i i I IIn.in ::,,: ,, : ; : :: :
0I I I I' tlutiut" l llllll, 1\1, I, 'I''IIII MllllN ., .' ti Ii 'I, I u' ,iii iii '" M Ulml, n-linn, WIlts
DIRECTORY. In nmKliIrr M' ,litli. ll- ..iiilli" '. nn I tin'il' '|1uitljflu'i-. ; I "'nnllglil' lint tn he > I I \0. I" iii ; | ,, II.." 11"" .tt,I i tIlt?.,"" ,loll ,I. .1-i r' i ',.1 I I"" .",. I -'ui&t..i., unit, nili r.

CITY !tini"is '"i* tin ilphnluM It I- I I ah'!' I '. .l&aMce, Kin- I 11'11"'I ,: I'',,nilm' ,tiltu'VKtt h iminlv \I. 'I! .I| I it ii "itt it"i',' I InHi. ."i ,iii '" I tt,1:':' : I...:',I I''::, ,:. .?11 i ,t'i :,:,:."I| Mn,kwill: :hit' 'rjiiinnl '
_. _.. I t'ul, uunnhliui'Uun YI.I. t hil'IIliltiihhit" nl tiM" us :I nmli! [""Hhrlnjiiij' Itt Lite I -- ..".1. In. .'h I mlh, '.iil.i" P "". .. luihn, i ii I li. I Inl" i. 'I. 'I l, '. i n i ,i'uI. i iifv mm h. |luIth in Mr \
,
-" I. ..M I i 1.11,1.. 'nslns' In fn I nn ink',11-I in lln'ir i FUN II Ideal', In lh. ("iinrimil Klnrnl I nn.l' nn..llllll..1.. ly Hi",, II.n, I itt l I ,.ml-, 'I."ti 'I iii" "i'i'. i iIt. I i i I i" .ii i "i ii.I'h, | .
.lri'I'le\'lew.b'J' : .
". i )I : v I .| ( ? I.loalil' tin'" Millklitit 'to "n"ill' 1..1.;I nllnl lll'.si I nnru It It ssiuiuillu! : I lit, NATIONAL HOTEL .. .innllii. .. I H'I'I". | ,, ,...u i 'I-l.li I n.xr" | ,In, .1''tIt litnItyS Hill-mi.
011 10011. 0 10. ., I 11'11 1"1 t ..IhMMIi.u' "1II'r''.. |poml."h,1I, | II i I It I I '4.11 I I.i II ,1.10"I I I "n ii ,
nln mlv I I i.
) .. l n' H"u.l.| nniH.ru ill., Wf ininln 'in .1 I il- """IrhIIIII: 1111 I )!, INOIt ll.. ly I it'utui
,i--ijjuni 'i.IN.1!' 'In n.liiliii, .uti ntli ',m 0 I : I \ h. ur.11111, trtti t nn,.

\II\IIX. ALLEN. a I.'r.hl..I'' I, 011'| | .I 1." lilt wI", ini ;, ui 1'11'11). ,. m.i.'.. I A. A. KNICHT LEONARD &KRANERT I REGULAR
GULF PACKETALLIANCE
\ IlilmlllM( \ ), <." 1. '! "' I"h'< J b I ; Iiml I Hint < ,
\ 11,1' .II.I'I' i4"| ">mu I I" .1.1 i'u lnip > lll'. ut hut t hii.1 ''dilI11.1.1: : : \ N Ii' < II .Mil 1iluNII ;
\ i ..f (I.in.- I'M: in.,ilI linn I- It |I. rnli In''" "' I ::1.\\1..1111.

KIIKSIV: : A. JOHNSON.htiliKiUuiinil ( ) .liiHHliaiiiK! ., rli 1 I :,ilnt 10).11 ion I U lU'tlt!. (lr-vl"u.in', : i 'ii.. HI tun 1'1.r I.lllifllitCB I. I. 'l't( itrltt'ri AI.III"'IL': In I" at Law, Solicitor in Chancery' U I 110 III l.l.I'OTl, iVkrHiaiit Tailors. 1'111! .\iu' ,

\\ iiiUill Lit I lil.mil-iilnllii. I ,Inli.ti ,.
1" n"jI.In1 | : II t', In | A4flIM1sUNEI
) nitTILLIAMs, r .I 1"1'11" I v\ ,'lll I -tiv&ts'u. S't i iluttnr' his h' 1 I .hi. iiiliihl,I lOioiinl !1,. ki"'pi I 111.1 Mill \. Mil. 'III Mini.ISA' TALLAMAHMKrl: :, KLUIMDA, .

I I Hit' Ii;., Iml, 'lit Ihl1. : init-|111 I ul ciminn lilin., ul lltur \ : In. i :\plan ulrnln, _' It. HihiKil C :( )\ ) : IIIIIEEII) :

; "'0"1 : 10 ":\, sill,. nu 11'il( ..r \In .,iluimill I tumult, ; Hitn until imnsit, R. JOYNER Proprietor. vJI llrHI'll: IH l I.M Iuul.iuu' ,' l lii'>. ,n' i ,, .I I .
\1. 1 mi ilimicH .1! iih*<.I-. I, i IMiis. hit ur I lit' vlh.ntra I iliyls I STATES .,
IIVEL\ '' TIlE DrmSIUBlIT \\ I 1,ill.In-. ,,.1 I 11 1' ,inlti? l Mnl II" i l ii.'
:! I ,' mid !IMnil! lrninil( ,I aad'"u.I u. 1" .. l.tnli. no nu v ut. IIILII im tiinil, Ito. -tit.11 Inml!, ". lot' "'' In't 1' iiml/ pupil \.lll| Ii; I -i,. !I'. l\ JLL.'I' n..I .
Hint ilucmiul Rnnnliiln'c, tin' IIIIUIIVM.I\ h iln., 1"1 I I lit in)' lutthhIit t i until'Hun I I ,Vkk: LIIY: 'rUHll( .

I IHEolItIE; ; < ; ) : ; I :, I:>lm ill.M. Imml" inn ,* ,. I IP"tilling, Merchant Tnllorlny Estitbllnhmi.nlilllln :
| I I I Hi i'ttu '"'11 'tti'tiit lutu'- I 1IIIu 111 | .rlli ,Iii all l| the Malr' mi .,,..1"0'1.l iiI : IM LASKI 1 I IIOISK) t : T
\h"Wrl' I' I .\uIIIIIIIU.IU.II.k..I.I ru Phi' lmill ,'I'.II'llo I lint' lintcn :" hl'III"I 1 I ( I i .'t \\l il i I"iIu/iii'.i.\ .". VII ". -', .I .,Uf'
A CLMtlC lh "lml..I. 111'.1' | I". "i nntv. | nl, I iln' nrgiithtthtI I. i In fit..ml' I > | I "d ,la tbr Nnpman Cinirt nf 'ih. I 1'11..1. Mm-' I..f"-: I

"t'UVloltlUS I :lot ) : 0 ilir !lt.i (i It nlI F""i"i, ':.1.1. I il i. innl/i in.I I Im I',..,.. .Iii' IHV| hi ilnv! 'linn"ijli ::1,11 I lintt' tc"|.'..1 i lln m prn; | ( alms .,.,..' lk<
;".11".11. lIe lun nml mm hl, h..n". II In i i -ini.lril, I \ i nn In: ( I
i ,
I ( < > i ; lU.UKIIIM.; : ,,1111 >Cuniv' ,1.1.1.1\11' I,. att I'iulbhtui', M'!'". .110.. I II I 1. l"ral. 111ItJ'r I 111,11"1111. .IIto.'r' taIl IMwlf SAVANNAH GEORGIA I n. tnllt. |ii, | 111,1 I Itt,. .Illn, i I I I 'i. 11\1.I.I ,

.1(1'.1 i mil Hi .II. r 1.1. Hit. ,l.,..M-i \l., iV.i l .11.1! ..k ul!\ Im, iLls nil! lur '"1.11"1'l i i| 'nn"'lit-, I, !nt, M"i'1",111, .hiHils, Vt I llllMIN I I I itt Itilli lu IIIm CEORCE STAPLES Commander

Ii i Ilcliu.hAr, Itiih i'" till klllll, \ Hi R".I..I> ,' ).I I- i :il.lv t::nijlitlinnnui DR. J. 8. BOND LATEST S'ry LE \ \' I I I 1\11'I. '-I. 1OKI' .I INS: tt"Ihe IHiTT '

II'EI| :i : A' ( 'IUI'I.o\ \ allhI'. lniiii| >riil/ nioihiKhi, .I phut: I ii.iiUii.lu. im n ; kla MH.MMM| lfr,kf' lo thr rlll/rn, ..I, W, 11. WILTBERQER.! Prop'tr.illl ,. I r. ii,,.i"II I ,In' kt't, Ulcl llllll, lull I 1111'

I t .., Cl illnlli, h II A'. |iUmin nn.l. riii'imr. '"1.11'\ grushi II U -11 ilslnnot" lln'sulij.it, ttilliunk ( ) 1 H. ..f slut Irlnll j. ., ,,1 I full-In, II.'ll nm.mli.ll' iii .'ti i tin .I..n. i I ,,.I iii 1 II'" I I l'Iit.' : 'it' \l>,il.n'lilrnlil nil ''tr> al.ninii
1111.. Innintifiil' hll.1 1 ,ith 'tin lo-m" ,tifiiI 1i"l tlni inipnrliinu' | ISIS .. ,..'... .duly In h It \| 'I. I". I lu 'Vt !II! : II.: 1.'o'J'; : I I'::::.,ntli. unl, it; Mink: un i.r. iilinnlun :;::::: SI

:' hIlK: I IIO! ( ) I ll.nt' tutah'-t', .ml niMiillldi MX' Inf.rirv. .iiiiuti'titi I lln.t Itr.thhl 101('tiit'iiliiulhI .! | -- ---- NO rAY I II"". "".11!, .11.t ,, K. i U-t "III"| .M itt'Iai I Iit

I I. ..I." i I I,1 I. I'n.ttionmil, I111, 'in' 'tilt.l't ( MUtt uni': IIUM l I 1 nl! ".hliili.ii, I R. U. RANDOLPH HOT( I i K; i I. ,.,11,. I 'ul. I liit.i, ., II 'Iollk. tilt i>r lllinnl" I lln Mli 1
t 11.llf.clul'r. 1'.1 .. Ihllll ,h.. I lln tint .' 1",1., I MIIIII, i.lilt, "|1..1.I i uI I M-IIIMI t .III"I ",,,,,,,. .lit, \t"hl"'I.| 'Ii iii I 11111110., 'HI' j
i,: ) MI: I' I.UMMOUM: 1 ): JK, P.IIII' 'mil ., : "II" 1,11'1", ) ,". nil I r-liniili! ,il 1 li,uy nm I'UOVKHHIONAI.' frn\iKN m I ,, '
:11 111'1 ( 1 i.f ; anil In VII ,nml, I Hi( MM I'.III \Mihl.iLI.i4| I Hllll" \ I",11\' ii' II. ii ,111,11.jll' I ) I In lull! titnl pn M nffi "i- .1
T.ll.kaP hilly
Wlu.li-il.. iiml Idlil.< "i"". 'Ilu mv.lliH. i.ilnpiu.il' I vtilli I hh.u'W', t.1 I Hit' Inn" Hi,, il IIMI nun h '11c".III. ; krUI 'Irm l IIr" m. inf 111..." II"'.', it ,lli 'III i iI : 111I111'I.I., Itt.. h, Hi,, t l.i'll.. 'lIt, ,11.'I', II., I .''t .1. "

111.1'11' llnH ll< |mllUillilli1lllGllliniiltlnlN.MI | |, | ,'r'I."Ill 1011.n.illl: '' | | Cn. will nrrlif unimpl .lli'"".MI linn lit lIt" II..'nil. n 'I 1',in,iHi' II II 'I,in I \ ' M ( 'I.nUMK'K.t' I TIIl"ltl {:, I, ,111 i \'r)' h.dl, .I\,> iliil'f '* II fir N I'n'', d.', 1"1 'Ml InnMKDIUAL ;' I F.111.11 I'.SIIIK, Ii |I': NTI. I.MI'N \1,01,1', I .. |ltt4>7 :Ml.t Itst1.i til'ltIt 44t'tV, 0.10'11'

\ t.. (141s.r.'. ,",,11"11 11 In I;, Il"1 -. ( .".niniiiii, 11111' .uliiHil ,. hlfll '' limits, ."..n 1I'r'l, lie! i' -- \ l I\II: 551.

I Un' hutliul, tIti.I irtipl$ hlimlv .lll.lliPHhuiit, \In 'unI Tll I Iili 111 'oljhllo :ti4 C 'I ( ''K 1t'hI\s i I. I ii I I' \11 l ; i : l. II".. .. .\f""I. 1'11.11 I,.

\1.1.l : .\. J.1. nnl, r'lilu 1 ", .I I 'Viuit'lhi'eti| I I (tlla Lil'r, I Insiirani't1 Ooin'v i ,
!) : Jl ;. I ilu UIII.MH, .Ii ln'I': I.llho mtll 1.lh ityi ( I : "' i .1 MU ,' ii t .In "I. i ..I.mil, ill'lln'ml ,iiI
I I ) SIIYSII'IEr: { /. I\hl < vtir "l 'ii t I "|"I"|..i-it' lnlii\ill. Hiiiiu|' .
\ \.1 I kiii! luiiiF ul 0'wUI.1! llul I"I. ihi- tvnl. .1' i 1\r tt'l'ii. I iii, .id iu i i u n "I II l ">"5'

\1\ 1:11.; M\H.IA; : "H 0.> iliniH: ." n ,., 1,1,, il'1''Inl iiiniimrili.il.IK ,.. '' A\'' .. In'uu ilimc In W BETTON, M. D., M. >\ mo! I.\N ', iI lIn l/\ I ill(' \I'I'I'l ) ILI ). < 'i NNASHKTH \I" I I. I I". :tIbWhI

I H') I Il.uIt, u it' miH, nl..'tltuhti 1 it. nml |iimi.llijiUii. mi. nit M, 'I i ,nml,, II-IIH, ,,11111..1.1"., tlie .

tii I'y I 1,1'1, lint .. --ulijn" l gt..ti.i in' ""hililt.JpniKirlinns pr.iiniilP. I. 01| ( ) I l ""''.:, H.'l.ll.t I II

\"hS |LI \ ,V M 4 OIT I I | hut" wti"""'t1,1.] | HI' II, nml,I I II theiiKxnmnn Inn nr Il\! bi i$ a Tallahassee to N. Y.
Hllllinl !3GIIss.ill I II _'* II l rrilil'nrr I ll-li 1'I"" | ,. '
;
1.1'1 I u mil.1! mil Mnrrnnt 1.11 Inning, lln ,iml ic'mli,!"' ; hit wi' ,
,
I lilt > iti' '' UI' iihH-minll n< vi.u fllnl, till illuryisrh l'i innlf ('nil''KCVn inatsi Iswr ITiwIi kill )IliHpiil .
I I'. | | : : I ) 1'V I .\ ':. I I"', I" '':III'' --

\\1 I I"a"'r iLI''HI.1"1"I Flr.hl", : ' I I iln lln.nil' In sinnitm llii. III.h"UI''Ic, t M. B. Ja.1rIH. I i. i i"""" Jai 1st 1867 $$4,401,8331.rp I I \ I I. '111 J ::01 ill' I \

,
t iuill0rnltt > hf'EUli|hit, h.mi'l.'r In I llnv Im'MiiMililiLnuk ,

..1.I I I "..alrFs.l'I'Ih.u| 'll. ) Iliiltl' I,.mi-liiMl". l' I :"'I.''y_, .m 1"I'h.I'l'"t.innllitmln, Th"I '.\ ..I,11 I I I iln',t, It lIP nut Imtlrr able In' I LTCTION WIi] |It U IivJccfl''coII.VARIETY' ,' !. Unmli to Now M $$39.

I ill'' du.i. l iirCTmt In 11"1'/.1! Itt 11"r', iniirr nillinj?. TALLWASStr. PLOMIDA, |"| |-< I "11':0.1I..i Mi id i I II 'II '

.1. i I: i rruhY' I ., Iliink IhonH-ii nit"! winni-n wl" tt hi I 1 tl,11, tin')' inislnj ATTKNntOalllHIllnrM! In hU lliirpi.liii 'I I 'UIIL.I' .\,.l I I.. "II I ,M.lll' .I I .I. I,.ill ,ll' I IIlil. i. 'I
Ihiiii.--. Niil.ll.it!. '. mill I uiri.iIE. ..n'll I I"i. limflmnl,I liili.nlii ,, .."'!.,, ,in.,,.1) I '''AU,", il HIP "nine nitin : hW Mn> Ian Iw roillirl thk: 1 Ml',1. !Ii",::, ,Im'm.I, I |I"ii '01 l f h, .' ,.I.I n .",..I tVI Ii ,.

I unMHitli, ; l.ir "MM. uplillmpof I Inn. pitlild mnl, |".r I .ute Intrriiliinr hun i p. r.t''ltI, mil .ilimlMili n.ln MiIUIIM I t i'i' ," .
I :. .\ sllINin.lli K: ii I ri nftlimi |iift.< unipn'liMi i .\ .,r, ".ri.. < r '"111 'niniiiwrliiii, it h."t, I I ,"IMil 1111am.I iinrr ''.1 kr.l! mil Im Until I iii-ilrn, ..I' Hip, Inml:' Hhill: I -- I II'I 'itl' !. "till 1"1 I 1I"'a'( ." :.. nnlHtnl. I ,i, "it.-, .
& BERLACK ". :IUMM .",,! l ii' mil., i I I.ml'. ,1".100.I.ll.miimt i tuuii' "
; F. I : : I M'l" tt. n very liwriiillniiiliv'il, "r'uf III, .Ititi li, ii'i ', in rlur.lnv|. .j. mil mil' i.lln. i I .Jliiimiit' IIIIM il.,.mMM. "lit. ,,..It '11,

:1ii.IIU( ; "".".I lli'., .ui.l! I'lmlilV' Cuijjw! | t |HI. I,.y Im k lil HirnHH ur Vt hilt? ul' '('( VII, il "lll' in. 10k" nn in it trurla "" 0 '; 1 xi e o r.I. Htul. \\M..I I "II'I'U..

\v. II EINIIIN! JKlmliili | ". splMHit ul hUitfihi.' :' I 111.1 1 proirction Ought l ,t. \NS.il I i II.'. minn uI" niir ',.". I. I lliuttI I I i..in nil! St!. nt ".I lit. liii iI
.10
1 atiul.I H.I...ill.'ml.. Imiiir.HiKii: I .V 1.1... 1 I II. l i UK I.*<. .tIhlfll; i if ilmnu I ltr, HIM .1.111 11I pqnnl rinl wlih O..gl.. \ ..\ 1f.\HAET':, nOKII) I UM I i ", ,.. 'III | ,, I I.. Hill'' III'. k' |I'SOIll.tllillg WI.. ,I r \ Ntfllll 1' :
, I the iinrl tt Ills nil,"I II I Iliiininliin1 I \ 'It'I 'IIIKllI
"I.;. K:. "rLMilx. .I'xeulkmi',IOrlil\i 11,1.I ,ilnrlni I.,. ." tin- w --0- I I' lit it liituuf' "lit .
I lIt"urial -t" "" "III!I t us 'CIKlh"1 of I Evei'ytliiiig. \ t ill. I ...MillM u i ''II I HIM.iU'N.I I l .i I I !Iii., hIt l ."..1"1".1| I
i utiul, .I .1.'>\I' till' DM unl,, -lilt! ill' LI I llNMdNMKNTI! Will lull' .111: I : I Ik. '
Wutl ,.0. r1 t \"nn nl. ttU (..ll. inpnlillllio; ". 'inure impn gnahlc A ATTIMTION ,nil. ii. I l-Ji', 1EQUITA'RJ..r.i""i 'lil. '. .,. i l.i I ''i -ill ( IniMi ivlMrmt > iu,4
I 111 il iln"'I'" I Hut tin'v nil arr will" 4j.nlDEHTIBTBY. .1". ", ." ..," "
\ "', is' ill inn,! lit.'h, inllin111" lulling i Kurj: $t IithC nnirlit! to | K, tAil ._ /__ *. I.Ini* Hull 'IIro""I II

11 tho (Cily Itakrrt ,in ilmflini;' Ilt'I:1141I'.1.111,0. | : I I ilnirvniiiil |I "uI'.t h.Mils. A"111 nilli' S I1II-ax I. lit, "ll ,i i'.. .. "'mi ""I.NI.O.I II.. kIt ttr.

,., ..1. 'nlhI.. l iii'l I II Kluriila inicbl In ,.h i 1.11'1 i.: .\ > oI'lI'I.111: i< 11'1'i .

VMCONFECTIONERY I ,tin I _;r. i> 'u.tiiulnii'. I I" "" | J"I\I' Itt -. | I Imi iinniin.inil. ofliir liiRlniil, j l .,1 t .i |I.n, I I' mil ,mil' |;H 1.\< 4 uu-l Mull .. .. I.10,. s.ll ......., iII

) IIP' IIImil ttiUbiluini' '.,, nnl, In .r ilp<4 rt Ini nunH "hic P. P. LEWIS Assets $3,000,000( () dishlllMllrAM I !! >! > I lIN(.. | 0link. i l iimnniinli i

-nliilui.llInl Hi ., guilt! tutu ul, nii.ni .iji.illi! tin' "I I lit" .4)osf) or A. \ Prices (. I" Milt I. IttllM *, M.H.ui ..iniii.lrtI .

I t', .r Uhlll.II!1.1\11)mnl jut I If lln'iuuh*.1 PIIIW nut TALLAllAlltf, rtomo () tSMtllV \tAt 11111. I I.i'I il liiilr I.lur *).11| ..,..01.01 '

/v \ 'Ie, ", ., In r is unpin !.ml 'Ui" lie, not, nt lull fanrrnluii, ( iMuclated Mfa him! >r. J, MMMt. *> I *, s 1 1. V % IMI II, s I. k.ir. m i .umnwlt r K I \ I
1.1/.1 /I'Sf ul hit IIU'flihlttd. .V. inn Hln.nl.I. i.nirn '. In 1"1 I 'mnl KI'I n'inly' u |..Uiinn' in 1 :will, M all it_, I.. ibis In l..p IW uWrr IIIKI I 11)\) : 1 ,01Si'lluN "ii 11", a. II 1S1 I lullS I l lI ,l''i'' I tl IN Itl, .Mil., ,. i .,mil.' r

\ 'KIU: |I\I I.\ Miniiliilniiii., :: iiiiii."II humiiitf ul Uwlimir without,' r""h'l,' ilrumi" m'%t ''olalur a.ki"I lur | >(llv. wlllaMk. iMor (Ji. MM.. ./...i.//* I :mlli I I..i tltfl', !::r'h.. ; : : l i'uii' I .. ii ui:ii; .I 1' "uI.:: I I ,. "" I N, u Ij-l 4M.I, tll'llli, I .

\ > i tut" 11'' |H'rlMiinn'! lit l"oll".ot" .II by uu inruMi ilwir, in ,I. withoutIMVIIIC I nti.m Irln llo, V.11*. M4 orhn ,_ ...... I I., 'oJ l.;' 01 1.1:11-0: Ut 'intli, ...11.! M.ir<.. Hum an main l .. .. .I. "''ill, 'i'i'-t.jVt'" .h f... I.I-. ntiilr- Jim) an tutu.
1.1. II alu kf KIM* .ai fruw ,l'. ., i I. .. 1'".. flr-l, .mil in..l 'ii.ntnilnil. > .
nw 1 Ilil. I. flliiri i ,
.
'iin.ln.tultli. "' .lihi ilSsti l .1"1) | | "ilirn. Ihfl wIk. I ,tits r mpnu'lil nn,IOllt'l of a nunlrpmltv | .. i" .1 I II..' I >h'i'l., V. < OIIIIM.IllllllU 'llirimi.1 1 1
lir '
I Fla. II !I. l..r .irfinillt '"
[Ih' I r..lh'II.II" < | .
inn .
HIHl CTII 'III\ I iMlt.fl > liilli .| ut nhundl I he ( ,1'l .. I it l i i. 1,1.1' I 1.I: t l I i. ,lit 'lilt? "nl."I"| i ill mill,
"r."I. .I..r..1 I HtOo' 'v "> in arlv a| |1"0\11..11 tin stitftht'| TI.e I liistltittlnn | 'lto\ |sii\s| ,.1.l .5th. .,,,/ h..., Hi KHiiluHi I lit ,,ii..uli', i S. i t \ i. .ii.ll"I' .' i, U"I",1! | t rnnn, >, ?
\ ', '"I..h I "gPi .ii'l iiiiii I II.. l.h,1 hit' /. ,. 'n'" age| sIt 20 ,! ,1,1 t ft.... Ilu IMI ni>, 'I".I.'I".I'O\! \ > .' I I'
lie ,'I.r"-I" I .Ilhe W F. V. SCOTT I I i.1' ", .'iijninln." "' .mil' 1 <
l.." .nil. rlu.1 illl.. ) ttilli I 111..1, Inupnm witb .] n'\llh'' );" | *.. .""I'HIIII".r N.i.I ( >t i.k,It. ,..,..,,Hi. ,itt II 10"I., .'". t> lit,.,.'Ii'.lIttIti ,'"' ''i' ]I". iu I II "

.\ t IIHII I ii: Ju'lut.i f.1I'dIIlnt: : : \\ h."..ttuilillhlit lo nm/iiilt, m. 'liii 5. it. I "lrl'llu\ I'II||i'tt', |IP: It ill Hunt lOttlw" VII Nii ,ti. Ill' 11",1" I I""it' 1.1.mull rii.-.ai. 'I I. 10.. lit N, t ark ,tl'. ;

.i't.i : .., i l. *,I. I i I u Vt""IIIl, l.*Uiw u.m.| ,iiiiini nli't" |..rnlM'. uri amplr ami'( Bricklayer I ion i; I r uittit\ ..,ttnl. lit. IttiIluIul| .. .\"" St". .I.I 10,10,., II'. '..... ,. "III.' i I., I 1" A i.j. IUilr.a.1, m.dt.n t.tI l ll
.1,1.1 ,
'1 llu' li "irinil.1,11lt. I II likiningtlip liljbrr forinn llnlilllu ".tIt' |I",."'| HI ,in. t' lim.l'., Ili-ii. .11 I i I' l -I .'
II h'II'r
.I IM tui. '.li' ,I HIV' III I,n. .'.iII
I '
'I 11 iii'| I I'tl you i III .
-- I I In. Lnilil| tnntint.I. t hi-Mil.in,. I 't it prnfiw.rial h ilri -hmihl( l CONTRACTOR I' \ \1'11 (1'1.1 ;", 'j:: i I IIn.; IUI1P; t I t KIIIIMll Infill I

nl CPI rub,,'"' antI of the ', II'* lln I ,.01",l .. t.t'. M I I. III' '. t I/11..1'1\11.1. "I.I. .,,,, I ,. I '
\ : \ ) : ( ,1. .'ARID ''ft 'oalI..n txiidino >u i.i.i' ". I."I. I I VS II| III I 11.\ I"I 1.11111"to ,
la11ln IHIISn. UtRiI5 Uttt niuk l ilirntiaiiiiliuntii.li ,nml 'tin'ir ,l.( Mnurtil .
11 luuiy, is "I All fMlr. l.tb.d at .,_ .h.l..t' "" It tit if At. Ar. ,1,1 I I II II M'lirT, .
I II..IF, MIIM ami, .i ,.. "f "HH-r. ".! i I"' i j. ahv"l! u | lli.tl ,il lit il In If Ilil "limil.l IH ilnnr, iii at Iba Yll5InMKoIl.l. Blacksmithiiig.C F
h. usht1| in llu' MIII"' t in..Mil... .' un lilT unwr mwili ItVVt II. inn-. t't 1hu |... irwimi ,"..I..I"nlt"' ,. IW7 ".1' 4..54. t lit 1,1,41411. i
) il II. .1.11. \Mci.oHMH' .1 IIUUIIIHTUB 'I
.. "hi ""., 1IAl. l.rii,'r l Iratrlluc tirlll.M .
.q- -- -
.11 ,1'I Mint! ; M '.I. A ii nl llnai>|..llnni-w? Iwr! ui tin' luinuiliati.mwi. ,the htntc fit b> Ihi ""' 'iII' l NDHiKli.NMi' ...i.inlui, I i I'.ist, ,I',,',it" I ",I. till
,| .13.: I* 1r. l 1-""' ,hitcrnthitaten'. .. anil |rjM.iiuilt' rincit.il pin. tin' iillrcm In turn br r.' M. 8. ELKIN'S 1' ,lu 1'1, I..t, : h.aII I nu.", l"'i<" In liilinin II.. |,n'illi' 'Hut I ilii. III.Al KMMIIII r
'.. I ,lli i till" ,, : |I't'' i,,it. I I.ll'i ., .. Irani, I III .
\I IK: i lln I' ,III'tIvpnt'M itt the ninilln culinxl lj> their 'u iIhr Ibiniii'li"! tin IN HIT I (HlflNrH.1: in II i 11 .t. -.
-.' ,,".'lit* ""and 1 'u ""i,* 'I lnM"r, ,li-niln-n i iiuhvl, hut lit ilmnut tiKin| *s 'llMipatliiR Hint I and Sale Stable . IKM '111. O 'J""VJ. villl Iii" arrliil.ii' II.. nil 1 Si i .'ml' 'i II II I. unililir For Palutka Fla. .
) ,
.
TO Till i: : I In,11 I ll It ,. lUina nt II"'IAI, hue tin, I'tlr I ..iilninn. now 'i ""I'Io-| | Iv \ l liiiiii ) usitieM Sewing MachlnVANTKII -?s. I III.. >iiirn..tnl..' ,i .11.1,1 I iii i'li |I'Iitlit' |
.
; ... .. '
InUfl.\\'I'S' It'"i k" I i.i u .1" I 'iii''0' *. MI" \ 41' i% til, YI'ItISl .ItlKM r r1
Ii
10fnll \ !:' .\i. Ill'4 .I'H! I t4't m'Ill n.. <*, ittiil I II, '|1",1,1 "I I hi" w'.I'i n M' ': i .
[ii.ili III I ti'ilnli In. 11. [ ": 'lull hit caun.'tin Him ilt.'r' HIP 'i;bli t'Ittli \\' > nil i'knnw- l.tiul, '| 1<. ai ll Ih" I ."'IttitIti', I I ,1111"1.,101| .. ,. lalrnniu, I I. .1" '. I \11. "'.1 I II ItrV % '. i I t > ii .t.I. ..11..111\1.
; } JIAWLS'WDERI |
:iki til", iii-tn-f" Hulk in il. lit luuui.lii'ttlttl hut I,, 1'.. 1I..lr sit :iimn. woiiM, I 1"1101'. ll.rll.lt Hxtinu| Mi hit,". .1 Mil- Mmbllllt will ti" .1 unr', ", .it II. t..",,I .I l i ,It..nil. I. tMtlM.1.

Florida i Georgia. ,tin, it Iii uitJIilnJ It firuil'}' Iii its iluiv inn c.m Ilk. r.mli-li'inilc, .11I,1'! 'U.yt tu b. thona nor" ami lIuijy .,ill the w.irk ilui *Mlii i.iiuim any IohIoJ.rt.| "I I I till I : Illl :Nk.U "n1111| :

h,' "' 'his' |1'" 'nl tMrMin.il; 1"Uar.li .niJ ilii .ti wIt, wy .If e..IIt'If" In" ,SaINS4II.HIIns..II .11 11'! ll.l.a.aBunK. lii. niui.Inn.' .ui.1 I I I' I ul: Ill. iiIltI limiud J'rji.li.lt" ,II "1. 1..1 : ;.wi
Imliil.liuthlimill I i liiw lawn I 4551 InlIflad MIhT b, lId r. .1..1' n. I Ihe nlmiri waai- "
iliiltri .i l.rln. 1( ""I "lllr Th.r I !. v"r a nr I > llvi' t. r- |I"n I'
sad l l
tu.$4..ht ,
il: i" lr> .i.-hi: ., ","," h .1.".. |il1t. il'\| \. iii'lIMittii I I Ibkc ..u.1t' Ih.HiKlit I (. III oH trln4. u I Ii III.. r 1'.1.lt b J u """,,,.1"'. I linn u .III' II Itini Hint .'...111. Ji.I I T. J. BASSETT "\'''T' !
- in 'u-.r niH.n hin |1..1,1.|,| .. .," im ,i ... liu ':',.."l""I.I.1, ., .l.1j l.1.u, ,I I". Ii.. I, I,, n. It'I t... l ",' .11.1. rut o.ilrm4il | ., \ ; T ",

Wxm| lu. |niplli. llniUti>li' 1'1 er"r. ui", I I niiin ami H'.lnan 'itt) anti | II1.1. .VtU Ill. .\ .,\ ,\ : ; Vi )yj" :
I. .1 itt' I I'll t .
W II I. -l.i \ui U llUl I M I >. 11 iliOJtUU.'. IH U 'u"f.., "i..n.ib:li' '1 nimlv,. r..r ,' & IHTNTM ; ; t .tt.i JMillaiMplili .
>
'VP.KJII. unl ll ..ii>lU, Dry (.tula. at i Ni.t > .. lu _! t,1 >' .\ .1 i I''". I" ...... : : i
hiT. ) iIJII.ly 11/10' twIt', lull, 1 "b.i lutte ,,.; Ibat baa nit I r Im'n kni.mi | "liCll1MI8T iI'; BUCKSMirHO( ) WflWwB: Sil .
.,
Our rtik'i'i'lli'i'liiil, l-rouu l.tfliJi.V tV "."1" I uml imt. 'iral ntilnlity. I.' tin Hi.rl.1 B.A.LTXMO tE. 'I .
'Ul' ,
'. nv l'.1.111 iMulbi. .11 "irl''c. ''luli toil 'K n llu l liliurt'. ail u lull nl hue IIIT W.ur''u' .a in i nil ctrAl."Pt'aia. K. IIJKI.AIVV; : : : '1). fRap _- rI i
UUIl 11. .
.,ju .. hi. 'tit.l. VurAuuiTdVa.u1.uaat. i ol ) ."tutu u In. iifxln t>. 1"1.' I II-a"l '- nnurar ibi. .,,', | 0' ; 1
.
-.i iu CREDIT. 111111. :rv1AKER.I : -
ii BOILER
M.hIlbIM 4 .LU U. ,.1 aI.. hIlt iliiu I. I. "", I I ... 'j.: .', '-i'i'"' 'n. manlt | I ItI.1. .\ I ) STATl\\i\! ( I : 'Vhult o'nlt ( j

.1, '. I.; Jl.tthy ttlwiu l. 11 u k.."r "'e.all lii, '.nTy, |,Um.. I "!Ippiiinlniiriiglil* I'UCtI'! i e :!. ,." MIIISKIM, t' i IMIM-I"s I
; KutitU'-l tutu' h.ul lu* I immt kit'I I' li hi.l| til' ; (I'O U "'isnml'. ,I ENGINES 1 r.., ..n ,n.u'i' itt I .11,111 I 1 1 l I\S. ,

Liquor Tobacco ,'u.hi.IItlMt 1..1 .i li*- uml! "'1,1 1 .j.anlfd pulltluil .' | COTTON FACTORS t 1,1, I',. .lIt.VL.OUR. o.. .f.fI

'l l11.lilluaIa'u4 $ .'* In ItiilJ! tli. I .if Unit li.'iurnnnl.! HlJU'. ANI HOILKUS: i DJOTATcR. .
0\ AND :
I\\ .ill. ihiiil.uBff UUS4 1,1 hat* ret,.riiel' tu ua nr i CHACKKUH 1
}B ;.-11T"i'i. .* ?: :. 1 .ia' ; ."P' ,' .", '"H1!. \ I Iat ; : 1r. Fright, I 'ITT- I't'i. .' \ 4 I )1 \M' <. V111i4 I'l.tI I Iiilsrll. .1 I II U\rT'IH :.

14aifrPiwrtIit.t! I'liii "I'i IIICIIhPtI' in i T rlHn Wat.r. W.Ill.. .. M, I
I ugh I."wl" ,rrt. KktaiUMy, P141.111. OrUI ".11.. ttlll.l ,iu COMMISSION MERCHANTS t''I., .I. I. ,nt IittL.E.uiIs: .tut'. fill
.
1.1 I Itjf I UII
nt ralh'r. I inn.l )
1.11, \ ssrt14 i I"' '" < t '101 '| .
) III. 1aI, U .rln< Mill Mw'kiMrt nUulimn U.J .\ \ n Its llSjtts'h, I' M :unl \ \ \ SSll
ii'tf. .1'l I s till liii i' will uou Ui t l \
filviut f \ .1. ) a .4 Ut. b..M 0/0. .. .
P. I"'h'' .i I I i i' rU.UK Ini.| Inl. I Ill, ilUlt Ijiwlm.
.. Ih| work lU'X ur' al**."it M .lr"l! ; i Uivir Utiitit. .1.I I I ihl fiiurui, Mtuc' by d-ib lot CtrrulM. IMF uxl. N ... :" '. :,* ';". .i;; "IIi'' |1',1.1'|| i l. m L II Jiibu'* Hit r .i.i-i \H I Itt'O jt l lI
i .i : 1 ..i.iv irmi, .MOlVidUl i .1 Itj'.n lu iut'I45,411ahIa1IlI.l4 ll rturt.U 4W(kc In | | III '.::7. kw.1' I r ffwfck iliM '"' I I i.ILI,5 1 I' M

1.U&UMi. .,.' iiaajjtl. .tlh 1..WlI101\ \ lU Jill' iut | t.;' .. ..tt.../." .i. ,".'' ItlvtHfUlualit .V. I ", ILl'| i I .r Iii. It n.rnu..., mllKat l VI l.Al'K.V tr. k *l Sl I> M
.a44utr.4trh ),$ ... CAKKIM.M: ..., i ,st)
".ll"T. I uSVut4 t" .n'' i"l" hgistul. .r 1 .Ul1..r .'i. ) ut 4. win .1 i ntI % tU tiirS 1 I 55luit
l.ll I Id* 4 I' f| (UivCillUjH '. t I II UUVWi.lU'' 1 1 ., 11.114 .1< 'I u.nk-urrinui 41 I l t15R1-I 511(14
10. 'ti.-I... V J.t.t 'tJh'l.I I K. .av'* NKUM'l. : 11111.+:.\ \ ,. Etsuitii lllUl' lu .. "I Will tltrInlu ..ttthFi.terlt
rr> I'I'U I'. !I" ."I. .i VI" 4 Io j |li*i .!!' d<4ic Iwr ilui) \ I" | Nutilj ,_ F3t14* iu l Hill.
tIGo"U I oit t.h
Notice to Shoo @' Mviiite ta 4 //.11 11..al.. IItIfCIJtlA'1V n
'tl .I. KMT In >{iiI 'tr iss'ilr, Iqupi tiJ
MaeriWI. .
1
"' II 114 ; II! '* ItIS4)1) .."' Will .1.. lull ..!. It* ) ,.... .. .'it .. .".. M J.ilU. I. v. MIlo. ': j \\K Ul'HtlSKtl < \-.- "I. ."'iMk-r.. Mmsl.li. Ii I & ..i4 I. I&4IIETTIIK.S .

( 1 Usurt.i&il4 i1lMdui- 'or"n' ill r j.Htl Witt. u4 "." < 14 .!her Imiult M .. n* IlUUJIlhP1ta4PsIk.s I 4! i \ / mt., iU>, M" ".",. 1II ".. I. I -.' 'i..'.
w.( 'I' j4flst ,. -.1 I I. .i. 111 ., .Ji/i. i'd"uatU : ... iIJr ...I.. I. ". .1 Kill \ A VII"S II lU4y.. I I uIIit\|: :| v llll\I I i ii tseiiu 4.SI'
a. : 4 ..it j'J 'w 4.llf.hl.'r- "f lit I' I ,>, It; > ii' wIt l" 'I., I ta. .". 1 M.is'I. tt ICII I ,. 'i 'I .

I,


-- --." .

;i rr -- -' -.iItP : .: _C -_ -_..- .. .L _" _, .-. j- _ _." -.

.ff III' .. = -, -- ; '-, ,, :.-T--- -- 7_- -- -.-- .-. '. .-- -. .: . -. .... A. ._. __ __. _.. _. __ -------. ...91s --- r. 111-I-
tr" I '
:
'i '. 'H""I" 1 II, I 111111"" "rlU, 4 .. .. % ." II ., -.nt .... "it sit ,, ,.ton. ( .
( : THl\ : I It .I' t.I. W nRhin lnl1 (1nrrf' .11111"11"1'.
: SENTiNEL
I I"l. .h"t, '" I '" is I t "Iti".1, I" U" I I ."' h I. "I'. 1 i. I' .' 1" 'Is "il ,I'' II I. "I "I 1 b II"! u it .rb : - -

., I 10., lull it Ill sti hulls A"" t "h".I"I, "lit, liii,. I ., ,u' Ih.1 till '11tI'lh In..11I t
.. I" Ih' IAII'llh .. I 1,, "t "Ilh.i 1'1"1' I'lli. "IS iitluui ti i .KittI, .. l I ,Itilbil 'jf ''ltCI piiuiKslh1'l'1

S ..: "' 1:11.\: $ : I I "a"1". in 11,1"1'I'lb I. I I. I I. I n" I ." I II' "iiiiS, ,jb I""i .. tii b I'' .it 1 I""lit ,1 "" .,.; I l I.t, ,, "' ".1'11I1\1..1 I r"IM, It 'tti, tVAqoituiuts Mil3 11,115, A ft h14lil. '1 Notice.I

W 1' I I 11 Iii!' P'. I',Jt1lIpti, '1'1.,1, I b tt.l'u'.b ltlP b I" "I-It, I Il ,, A, I. d'f ..1 ) "' I'' t'h. 'i ;I., t5"iut ..bih. '4 'iribbiflt ttiiibI Thu II Ni.i5IliiICt .
.ol' .Ilii&a 11i.iSt.
,
1I t ills iii
.
.. ,l I", .11 I b, , ,1.\11., 1'0..1 # 1,1s I/o I" ''''''''''' I hiitl lSbit ,
1I; ',"II.I""t% l" :41"4. 11 t I I' I 1'i I. I I. "I I liNt F. 't'i', s I I'fltiKy ('oflr'0fllItis I I. II Phi I i it'' ft1

I ,I. I t. 'l. "tt I tillill', .1. ..1 'ibI '1'1,1\\b t" ,., i I I. 100"I..hhj. ,hit '1 ,. /S, 'p.. J ESt p 1 .t.itti.. # -410, "'1' h 1tI.. 1.1. S rrhis'ii biu iS.itul tO its' 1uihiiKhi'Iitit hi I I '" ii U sil I I' '' .,

OLaVUt I.I l 'It" .It l I .' In .It"III' it, Ill" ,lttu 'II''nIII' ,. 'fut.,'."i \ "" i" .ilti' 1 ituiiiia ssu'r'h' "I II"A'' 1:1: Etisipt ilfl' l ii iui iAy t: I' ? ''i Ii' i it I '' I 'I ,
'tat ii' '
. A 8UCKAUW proprl"tor_. 11. I"r"I..pIAII"lh 1"11. 1 .1/.11' / .. I l'ilt C' It K S lull ('ilihindl mrbillg iii Ii it i t tt

.- Iti .. 11.1. f" I ...,,1 I.i, "ii i.....I .1 .I I I'' I" ,Ui 11\111 bitt'nfift.lIflt. 'I'li', I 'ho'' S tj') ,.11. ,',".. III i 1'1 I I'h. :tutu 'irt 'lillVttuhiiI'ii liii 151 m.iilrtl In ih fliPbiflf 05a Iii nit fW i, t .I hill, ,ii'' .1, iii,, I Itis'

1, tl"u .1".1 iati, .1 ." 1 tl."t "I,l. Ii !11" 1'1 "lIft' 111 IhI' tIbi' 1III ts4i' ittist a LIulilin' III' "llIIh, Iiltlb i I... ., tlllhal'I" 'ltIKh'l' lIon hlRM "ietiIsh ) cnhi.Itrtl'lt Mtittiitl30 upinini fnt tliti first( 'i uP.iiuii'ItislaiK hi I
I S ng i.eI
I .,1. I I"" 'I. is ththnttibhp fK b to ..1010 It 'I .t i". ,ii. 111,1, 1 1. t,." I 4 b I.. i tttt,' 1..1 b 'oo' ." ( .tei'. *fl't I) ii 0' I I'', '\ '

;MS\ I '" I 1 I It I Ii I I., ,Il 'h II' t ", ,.,,, ".I\I'tJIt. ..1 ., '. It'. f" "''ri' : ," / "n 1 I. j.Vi.t.t. ,, lb 1,it.t .1 I 'i'" 1.\ ,, '. bit' 015115'I, I io ihisilt.tilbutt'.l Jhhitl, Ihi th4' bttutfl'5 buS pr ,.ih Iis* ( tthuli S thsIr', is! h/t Hi 1111 I,
t t \{tilt, I ,' ,' ,,'. I" I Ii' lii bhr uliifllui if tie" fltb5lS ?I'4 Is ditiS it I p't. st ..5ri'lt't
'i. ; I"ll' I' I 1 flu' "''1",11' .1"11.1., n. I. .'iF.u hill, '1I11t 111,' lit
f. n i t.rt
& .
inf":" f. .1 .1,1. I It'll" t 'i 1" I.I" "n'II" f li'hti'li 115,1 that hi mill 1* ptylhhiIilb1'1t hit mnr l' l.'r (bit .lll'
_.. \ "\'" I Ill, ''hI"ii 1 I tit I Ut1 .. .to..II.. .,,".f... It ,.," .f 1T""II: bhilt' Ill". tie" 'ituKltO, ill' Ill tut'Ii ro I,,, sit ill I, S iii. I' I' II i 51ili

I t' 0.1. Ilrf..tl' I' n.h"1' I ii I' 1..1 'I ,. h I" i I is F lit isI ut'li" it"P'P1' UA''ii'I '
: iti titiliutiti It till ill" .\ h', h 'I I lIIe 1\ tI t..tin' ii ii,.rsirt'4 "". .P," ', II, lilt tTt" t "I '1' of
r 1,1 It I IuIu I : 1,1'1'1'1-.11: )t.n fl. I 4, n Ikihi.'?. u ..Iti lii b dsrg' I isot SI ttii'O'fl kit .1 I II t i I Iullli
.f .
11I.oft'l ,, t"'I" '
'it ,
." i"1_ I. I' hlil''" ",ht I ,ii I,:.' ,'I,' i' f fI' ''n iii, ,11, tit" I III ii'h,, "'1' t 1" ii'hli l5i"$ 'Ii, hi1ilith' dioty tutu1ihi' .t, lull', it is its'''' i' ,, '' u I I t I '
: .. 1.1 I ,',, u fl" ,'I', I II"I t'. illllll1 ,luistubiial pi uss'Ilift itgstrtiiiig it i ''ti '
n-.c.- "i'' I .I.ti. b I,luu". 'oJ I"'II.t,11Ii I Kill h ui: '
1.10.
p' i iit t 's 'I" Ihu
J lt'" I ",1"1.1.1't iii' "" I Ii' uhi'rter4 ,
; .
I I"I Ii of 'S SKI VirhilnIN i
1.1. h ltti11huihlV t4ta (tihboil ilhius I ii ii' "it "
I Id ,iii ih'i ,' hilt -lull" ,' : .'. '',", .,,.' ,. i''I'11 iui IhR'' ltt' III 111111., ,$4', e \ I Iliii llt. lulls, ., 51111 'd 4 ,.,,1 '1'011..1' K Ills lii't thlIhl'tt Ilir ftI5O"Ib0tt1 tloittu to uusiIgiii'
il.1'II\ 41 liinwif Iti
: 1,' I 'Iib. II I h 'I I ) t I Iit ," Xf f t /4" .'''1'11 ,' Ih'lo.t'11y.' oft iii th'itp'' Pt", "'.. -rtl".I.rlll\. A.t In .snirqblHfl .ilb'nl i.hms ill %ilsr ti I- th I Il.y

,d --'rAf..AII. "MI4"" : ; S.rll 1",1".1. 1' "io4'rh,4', 1 I.'n" J .,,1oro b'ttmti1( 1\,.". 5ilfl.lS\ hr it I ilK, t tltnl'flnv ''An $ ; mllrlll"ni In Ih1liliiiI. l up. 2". it itTo
; n'\"I"IInal'
I I t' ,' 1/,1/ t t i U. p.lttloflITrriouuret
tuI. I. t"I. I" 11'1> ihl'L I I ttI".n, sA t/J' II'1. \ John $. Viitifl lION lCl K ip1s4iWd
u 1 tIll. iuitul'Iuh'1
tI14DA ,,flhtIS'. ,, t 11-. I Ilit. 1'1' I t 1 II", fr 1/,1/" ui II l 1".1 ,..1, ., Iii', ": sVtliu 'IP..ifl'ifl _, lthtli'ui; J ititsi 1"IIohl) to.l i 1\\1111. ';1I'hllll, hR'' I ,

"., ",u, I I' ..". 11.,111$ tll u ""IIt II ,! tI""u 11 .'I ,ib' 11IN'lilljl"r but f'I'A, f.oI,, iiutiflhit, i,nrl fIr 'u', Ill 111no" Iff t II I t'i' "I Itll"h1 \ ,I' h" 1"11111" lilt nhii'ii I tsl ''hHI R tol".1t "rI I Rent !

hhIt 1/I) I.. ,, .\ 1111"." 1If' hi 1,1, tUlle liis'ii ri1'K' 'Pit II"I\tI..1 i1tPti, I .I iltimi', 11I"\0', 111",1..1, b r' 's ,It lii tuiiihlii I Iih'i
,I tI ,'," 4 11"" : ".1: 'll. ; 1 'tituN EIiibiv.; < 'IIIIIIII..r? '11.1 II" FruIt titus.
CircnlatlOn the .r.onntv and Slain 1 p".II : .
1 Irve1 in a II',11 \f il ''n'l' '"''Itoil' rol ,bIILl..u! .
I!. I I. itii,;, ."I.... b '. ".t. tIl ,, .\"'"'J i"U,,.ia i.Jla. lOt ii S 'ut' thu 1./1.,, lIy, I'I" III S .I''I, I h' "i'' i '. ,b''rll' "' "I'ltlt' MI"IIII.\lIttl. $3-ATTINKd. $lPliiKhihIlMiurti i.Akb.b uli I uuMMilIut, ( is l1slslltillr
.I I '1'''11III 1..1 biitu, I I. II ,"I lilt )I.. l'h.'i, ; w YViU, MIy
lt iliuutIIif 1, "'1'1, II lull \uIt iii'rn ij.tt, ,"It I"-all'" rit; lu.., it II IIlIu..1 .,ttlitiillt'.I, ; ii, 4, hllIv I' II ii, Si II Itk" ." R .,l'ildr I f 'PI i" hits III" the IIJI. bu hha, $,,iilij. nh 1.1! r' i Itli, I u1n
.
.. h\ In,1, th11", "" t I ;t II' ,ttil 10uonl,1! hi 11\.1"I Catutil. frOIfl 11T&IIs 05 I liii ItiuihthhhiC knit it is Mt .1 i, i. ,s ,
II I h..11t. ltiR.1. I r cI fill' "r ItRI"g
"nl'lhlll. .f'nlo'I I o II"l" 0'III t .. I,, Iti, 11" i'IIII''IIII111IoIIII'I.IoI'' 111I1' I'' .1lh, .slijhiliii. III' itlil "I.ihiliii'OK" tii' Ii ,, 1 .. 'Iilufli
0..11. %Sa.te Ibnr1nll' ,1.IIII'II'h.1 'I" Ikp' il I.Ilinl 1, I In. I'', .t. .1' 'u1e' u I' Tb fl sm it; ,utisntlu'neut !tv p5t ,, V 'I' i & .iS.u ISI
'. \. .l; .. 'h s iulil Nil liutillilt' 'ilHih, suit, I IIII "nitul. I Il'riI ,,, ,
JI/I '. IIr- .J .. : ". ::1 .c.J., : u. .ubaitip' Ill .1 I : a l.l' ustlus 11.,1.1, I IN sitittil Ii) istli her Ii, is l crIu I-t'l'' ( utith' t t'i'' ,
,I; 'h lhlll'$ A'11II1' bit, ''..''1 I n.1 II" "" p ':""/11 I r I IlutI' 01.1'. 'bui h iin The' lksiirnnlflt hiht ,t Still I'
.Iit '1111.' d4ro.c
I b bM
jrr al it lhiituul'10111 u I I. I 1 Itn gIt lIt illS ifill'' a'stlfs'
In CIaiiIitOtI f. C. ? "uiuliii' r.. .I' ; "ifl 111"1111'11".1, TIui'
( Ctiii.tu
0..10 I" ,1" IUltt"" I. i.s 1110 '" tilitClihhi' b I. intl. "'uu 11",1". !th ;ii"',11".1$ ill, 1 ia it siliiii: of $ 170(1(1.( TIac Allierteftut iy i. ltit7, :. tsIt:
., --... I i I tull w.t 1,1, I I E'IIIIall,1 ,\,,,,',,,,". rr"Ii'Itr, t II I, -. I II".., 11',1"111 i iit 111.1 lDtt'rty' ii tiar 111,01'I t .1'11I,111'110 ,

., tir' I... I .. ,1"Ihlcl"11) \'I'r I, '1\.11.1, .h'lll'. RII.llr lbs I ;,11 i''utrb hr 1I1I'"r: ttulh')t "silh.1" \iii "I"itt,1 liii' .. .J"n.' iaal 'bhs'si II h\l h t 1"1,1 1 IrIlmll\l1 nllli si 1141 tc'rnit tIi tnnhhi.'r iii VaKiuiigIiih
tIii ('ohllnllllo 1'11111 t iI"" it" i 1lidlly 11,1', Jrt.tl ubi. its ",it i s.ubitlnl ) idiot
Inr"tlwthnl .t lir $IIhl i, '1 h"I'" I. n'hlnK' 'htt' flu. RII"li Ii % tt tol I"lii' X"tlh !'4nflbign, !bfisutrtui k. if Ii tertury rhilhitntlliii Dissolution of Oo-partiier1i i
III II"llIfO, )}" t \, "1',1, \1"1I,1101111111' i nil' nlllil II lisusu .11I1 tiunilsu lIilh Ihl' r"clillg' j jti
IhllllOlll.1 'IRIl. III 1111..11 : ,atb, but I In hut i : I 1\11\\1111, I
Kt
.It'g Itl Ilk" lp 1. .I"'k Irdte I' 'I'Ihli"li nnl.l.tn b $ ii'l! IiiiIb 1f 1. Iltl! flrII! 1f.1 I "f lit II I ,i1.Ibburt., 1111111,1, it .\. I" 'I l i'V' I Ihll I Itttthiui l iio ts Ifi' iuI III t hhllihiit'r its tiur ('11th h r'NIhi' p'ttstttiii.ittt : P.ftIEllslIii' iitti'titiui s ti-tI, ,,
th"1) Cit) n.'r hAIr IIrI ?hlo I s I Rltl. t., 1i ; I ," fur tutU $11111, I s u 'I. I" 'fj' ', .ft,,$ 11.11". it' 1t,1' ii tiKIIIIIIIII")' II" iriol Iii uil :
l "1 II" //tI l, "fl 'iilthithi' 1111'111; "ttt't'( I" us tuit' il.1t 1"tlll"11 I ".., uututithiiit 'hIlt ,'I' ; I Ii ,'II titirlitti has' lrOT' iii'it tuscell M'i4liM' l'K & 'It iiit'r'i'i; iay i- t
Iho pIflt.N.Tac I.1. ." I. Iflu..b' I 1"I' I".i lit if 11,1', 1'''"' AI" ihi-f'Ithiiiii.. f'11I' iii Willie lI3.4'5 .
: 11",11,11" h1K"ni d itiissIt ci li tflntiiuI i'uuu uI 'I hi ,s hi, ,,
JI Ilr I I lit,. 14l.l, Lu "I iii- .I I .
ii i I fillhilI t
IRloge.llh.tI I I
'' I'i'll.I" "r
1 .h'101 II"
..-.. I.I Whnl "" "',11'1' .r i.Ilt'lttlli. ,It ''tUn''Io,1t, """Io'nl I I" h..1 I"\JII'' 111,1 III" "ilh smith t he ipto unit Is Ili is .ittiu'il t, 'Ii, I u lltt I Ihil
'hAI' Ihollil Irn It'I m Mr i 111I..t""III,1.I I 11,11 bit, t I I len, I ltiii't ii iii liiiil ly bos c gout' iii IsIAii.
,, I till ...itnI h.. lilt huis 11f, w riinoiuus hIt lie tiil, .iiiii,
'1"1 I lti I" I bit. h.lr, fIr 1hh "Ji. giiiitiitt'4' : 'II"1IIII "
(
) id".1 hIl'UtI"1 IIr II" "" 1 I In I I :) \ ILL I y "" "'"',' 1"1', ,ia,, receisc'i'M
1'hlll"1 1l 1'lhl" ,1.1 Ill".ur 1\ Iii Kuslil .11111h.. Ih01lt1. .,1 11111 tIr', Vera tilt? itntr't' to the huts lure M ti I ill1tii I,
,
I"
tiblItwlsniti
1101. \ I is kll"\\
tustirl list 1 .
i 1ft "II I 1lohlilAlI.) % tliPMt' Irlll", ii ny I. f"I'II.I" l 11..t"1 "I 'I.t. "I 'n' 1\/1'/ ( i 1,, u 1\IotI$ %'II"" IHIA'llt liiiiii'iit ii III ,"ui'utisit .iia.sg' 'hI'i 1111I11 ssoUulidll In attuu4tng in is, I.. 'I'; 11th I I Iursyjiui
'' hill
li. ui 1111", 1'1'.1. iillitbilii 55110 Iiy
i iitittiii'ii'u .1111hi. I I' I III .
bait'i 'I"
,
1'111111 RIIIIII 1"11. .. I ll ".tuIi' .'il. hu II lbiii li.r'lll .11,1 ,, I l'Ojlllllmk: 111515' u.s Ii, 55 "I" II,' IIII' .f ;; itti isti
: lie IIIMIt. hl I rtfllt hilui r'M'III
,00.000. < II'"II"' I Il'ureha'e,1 I lu ltit .! '1" t"t v .ill Ii ,, intuIt ''' ) t., I'IIIIoi" { I"hi luriuiiIi hilt 1llsrnI t.lhi.s ItU 111L 2'li'I!
111. l rltl .11'1'1 I" I C'"I"nrl. Iu Ih,' I ',,"r.,1t, mh' ,iii ,uui I .hllil) 'tt"Pihiii I I
rll' '. Ihr(1"'hii .hihIiitliiu I lOr ''lilli' )
) '2.,1 I h 1 : : ''h" a hilge. .1'i ,"Ill I Iultiug
"I"II.V" ; ;I" ispiutcut byuiiulturutwit
1
HIlhli'hl f" el 1'1" .1 iliiia, ill" t ,uhiiiIItbi, .I 'ui 1,11.1, 'III IIitOf' I'hu. ('isistle hf I lhrlhUltrlHc WAN
ii i \ I "illl Ills tl"ii. III lit' II'III.I.r, 1111 I NOTICE1D
._. I ,, t ; III, 1"11'" but's IH"
itiabit II"
-- l 1",111'1"/ ""' Iftitti ,i' 'itt Ih" 1'11 I IIh.I! 1''s I .
Ih" I'nl I 'I.I'I .11 i I: "I' lilt' Ptuuit, f hl.rllll"1I i .1'111"11',1..1., WI"'' '''' I'l.iltIlfl'1 t tllIV IbL aras .il Itt I' I"'lIlRlh ititu retl.I I liii tie I 4th ftI'iitI' N fierce itrtlgiiOI ll,1IRth( H.lKtt.l'll % .hI llElttihi t'.
t'Rnlilla \ I '
4 No %Ih 'njilr RII;i rill' I ill lulb', I it Ih',1, .1
I 1'1' '1'1' tutu 1'.Ilrnl hiuuuibu'f'a,, : ,, ,'fli. I, lInt 1\1",1 tI"II'" Ithll Iuiltbur I I'l'Isil Wistu 'tiwilleiI 0 I
I Iacclde1l1 .. .. I till'i i u I jti'I I 1,11 h'.iiuiiuil iloti II.ihOl iii I iic 1r.uu'b It si 'I iuitthl' ''ut
illlhRI II'CtIfII, I., lillI" "I" "u'trIlv' IIUC 1111'1111111 i" ,1 I.. 1,111,II i 1 Ii' 1 11.1, 1 I.lf' "I"I"hl.! ; I I I "'- ""1'1".1'1111lilh '".5 liii. i'li 1" I. Iii" illS I" thu t hall'111II'1' Jf, 11'1."" III'I".n"li'I'h The, ,'orlb ft iii.iiti', iii". ii.hit' .1(111" $1551'S Iltice Iii (Ii'' :utiinnije lttiiiibuttg, ulIi.i.ite I b,'

1iiiIili IM% t III it. I4I'" %'I 3i, 1,111111 I". I 1" II' I' ; 1 : ,,' t r lust. ii .II, .,' I I i I 1..1.1... IIr 1IIIII1R .1"1111\,11", Ih. 141/1'' hit liiiuii'I It 11. illiui its IIl1hl. A'"I' I""Arc" 1II... : lur',
: 'b\ 1. Ilt I i h II 111'i 'i.l":. ',11'1\11.: 'JrII I\.'h, Ito" .I' '""'11"1."I 1)11111 this (15 h 'nee Vrnm Osli Fraiittscii. hi, ii, ilt\ihhiii'//
.
I 1 iNii fir '0',1
thin fr Y"A" i:' 1,111" 1 l'I'IIIh.' ," )I"rl.v! lbs K'' II. $I.'I-r", 1"1.'I't. : .. 1111' 'lKt.. \\1.1.. lItu.ll's "" I" ":iti.i,. ..iutI': \,11, 0' tbu' r: III,1, thus I I. 'I I''"ii (Ih.I; that ii'', "'art'ii's, "ilh 111111 itO flIt" thud auidI I $,Sis I' KSSt'IM'tt, Misy2i-Tlue tlIhtaeil lnhirflK 'i /RSilIt" i luMit
-_.. I ( I I I' ""," AII 'lhIIlK r"r bile i''ii., ..1.1 lIdI It, 'Ci -SIt'To
%" :' I I I' l i I. I 1I, Ituts luau slistuii, I
"" : I.
1''I II.I'\llhl.lld'I'.h '.III "'/RII! lit Iho 1111..11 '"I1It11t'wl' a4 LIIejl'u I i 0'111'I I "I"n' nil"" l li uwlht hiss i'lascd. A. W. liuiurinsi. oh Vtrinlasi's
,
AN (111.1'111'10.) 'P'I, ; I"N/lI.II.-lIllrC'1I101t I I IllKrllnl ; u ipiiu.\: : ,, .u. I ? I ,! i hllIII'II. S"I t"iut. ,liIlii'uil' ''II111 i"l1 111I.I ,luiib' b Iltn': 55 ,iii gll"1 iii", s'.iiisu'Ii'flu't suil hilt hc i '
I .I 11. I" .1.1 I"lli"ill' IhllI ''1'1'' '' ,I"" "III"" ,Ii"" if II"" i'siiiihi r" i H."m'I silo, ius utliui bite ('hithitilillihi i'tir
I
Bnnll'lIIcr' the flllhil" ut Frt'r 'I"III"hl; :I b Null, .u 1 ,it I I. ""III l's I 1",1, iitiiii' hail I ili'llt. fur "iIu, 11111iiuiiiiI still "'111', 1\ ill hllll In i lila 1"11.1" I IIvlllg tirliiro, } 8ton No $ lock !
I" li"I I. illll"lhll 111' I i r I I'ui, itI utitlil, '. "lila'. I il It') r"'rtltI'r, ,','Id, ii hut' 1\ hid, III' 111'\1"? I 11111111 "'ll/Il/Ih',1: I IIIIV
; i, Iii re (' I% I i "I i t ,1""llli"lI, .M'I'I.lill. lIe, .11I1111 ni'I'
0 Co .ff l.h"'IIMII, Ihld 11 1',1 ll :' 'I If 1.,1 i'' 1.1. ,1'1 b .h'I'"VII' .hI"I"" .,,11 is"l tIlt I 111"1', 11.- '.IIIIIIUItIo L. hu'h ,iilld 1/.1, Ih : 1111',1., hut' 1111 ,.It1' Ihr till n"III" "r 11I11"1'-1 FroM SW ori.s ..

UllfC,1 regrcl lt Ii,' 1"lh., I), II. I l h.1. "1"ttllltIJ I uu.ii''i? Is'lulull'' I lir Ih" i'llti'ttlluli' "I I.l i i'i I. hilt Ihl' 1h'A'h' tor II ) but if I II I I. tic I p
I nusli3'r 'iii: uinib'rieil ieKtl
; It iiiiiuthit
ul'l",1 ""' 11'1"' lilt ji.ts"fIti'uiu It.I. I iIiiIh? : gis I II I" him I Nkts IbiiIJIANN, May 23.-Seitator WilsIhti haonri'it luegs ;
..- \'. "In ,lh"I' ,b., lit "I .luulu'. I' i"I' ,.1"11" ,'hllJr%, ii 1'1., ut's "it lintu hl"'II"n II ".llIr hilt \hhlhhgiib5 'nnil ( IImnlpol OnlllhAl elI liens ij1 'I uulittiuus.r'e: till I s 1(111 Itt', b 1ii I I '
'I 11"1 .1 "I trl' IIII' ( 1..11.lit" Ialm 't.u ,iu1u I lie '
''A' ':0 I : 11\ I ni' I t'tt here anut game North. Speiks nxnuy -
K I II I I I:. Iii; 1. ; fllululiulu. .", irlb? ,'" biuuIbr ill hut', -IKI. 111,11'11, ,1u4, i sid: hit' lIalll" "I' 1111' lih'l Itt liii 111 tho, h1 flf IIIV hllh hull be t uis
III 11 I
JOI" tM. ,,11" "Iirll'of ,0"1' ll tl'l 111'"I"11. it''tui' IIII' ''I.ly. lor ,hI IH '1'n 1'1'0'' ,but ,hill.iitiii I 1"1.1" I"II tI'l'' si iutluilit I Rill \\lInllJ Lucre III die; I ufihaegenernl courtesy ohufl him.TI4l .
su'iiusl .
II 1'
'"'
"'" II'"I"
the lvln"h Illil Iy 11'1,101"11. ) l'I Ihl\'i.I : I. "1111'' II' B'II' ; ; 'I Thr Iil'gi'41i r "I II I" ', III 1111' ,'ii li'IIO "I' Ih"" rltrhl' IIr
11' 1"11 The '11I\II,1111'1; titru- "I! In "1I. 1111I11 In B fro got.'rtni .JUS1' ( I I'lN 1I ) liiAN'll{ ( UI" 11i'
,liY \ (''lIIli.I'r f I I rlil'II'MIRlc I : S"llh I ., kaui ii' .i. ": ," I 1'1,,, I 1..111.1.1. 'i ", fitl' SilIti'l iluti'iiuirlui lit 1'1110I I t iii. tI" ,irh"r, 'thus' oiiiiru'.ss'rl' IlIlh."v lilT
nIIH'\II',1 r.lnn "Ii 'I""ull".I" I'" I I/'I.Ih\/11n".t., ( .> "'ul'1\1"IIt"h, ,II, 1,01., "r MHKIIT'.
1 ('Itn. ; /. I I h"I"" : Iiulr, lii't hisI'i, Till' 1(1" nll..lllllr"1 1/1 uli' 'luieiii' : I lid \111..' III' lirhtlili, "III. I 1111I 1111 Irblalllllll l h)
1'"I"I"ICArm" u taut I Iu
(/, f" (1'111' i I", 11 hl"lll.t' 1 11,1,11. ( I"h''hl 11111111 "id.11, "II" I' i"tI-I., ,II.\ I. It.. 11",11".1", "l4tl" h. 'l't'ii 'I Ii, it'll" I 'ii"IIt"Iot I "irl"! ,II'AII'II'' '" lit. ihtilllbjllil hiy 1lIIIIItu Ilis'u'r t LIS Lililiul., Moy 1h3.Es'enhug-COIIOII i'Iia. SAVANNAH STORE ,

I,11"1''"'' 'I"'nl.lhv- ,' 11,1 I Ill '" 1'1.,1., I. c"'II111I1",1' it tI". .,1 it lid' f ',.., 'I'M.I ii. II' I". 11\ '''I (1'1"1"111. 1111\.11I,\ "'hil'iit5 I" Ihllll'o\\; ,', eu quiet t ihilittillilg, I Id ; Orkisno, I I d ; IINIe'SlbMNt I
: ,
rg'n fbiiie
( CIl&r I bill hIiviiiilis: Wilhill'l.I' I% jig I' ilii'it, ,us.ubu I. 1.1\1,1-. iruuiii" II" ", II'" ,hiuiis tutu, ttist' it I.. '11 i"1'i' !i'iMr. tutu' 1"ldIII, % 11"li\l' IRIII ill till' hlllld.1 sil'ls'rttn ) ( lttal's, 1.lfllu 0It fltj.NIW IS TillS t'i'tV ,
.ia. r I II. l 'it.rljilf'' I Irlll, U IIlntl' I il, s .otIfus' h"I I 11\11I'\ IIn1I, hid
: lilly III.h iu I" ,I",. I 1'1.' t lii lI'rll lI.hlllll.1 Unit
HrI 1'-TII aollrMII. 1" I' wht flit
.
"u.trIIIII. .1,1I I i'i itt ((us ks'I'I; I it ar hUg II" dicuiusi. '11I,1Ih. !
I 1.111I I' "frIi"? "iIIIIII', II (Ih"IY oM' : : YOItiL Mity 23.-Cotton dull isiit, Un. tiitiiOor to (Itt) 1)thitilti'lu), I hituIhtuhi. St'iu' is I,' F'
.i rbgit I III llo ,
n. \'A1)P hc '! Ihc I "IIIh' "I I t Ihi, I elln 41 I lilt :( "I"illl"IIII'II') Ill I'IIIli, ,I' I ": yoke "r..p" 'i
\1 fll' 01 \ 1'lln 1011'W I' I''n 1,1 hl.I .'" !tKsi'' iJ ItIr Ku: u.n'r Ir. :" "", I' 1.1'1' lu',.i, I vu'ii fll' Ihe, : he wIll alwiiy. k&dlt iii iiiiitil ii fail il'' k 1,1
: In- I'"I"IIhIII"'IIuIh"l dull L
l lI otten
"1111,11 l''I'lit' phi'll', J. IIIIIIII I s'hsngrd ; 1,400 baulro at 27c. Flour ,
,
it III lloe
: ItIpcr.' I,'I'rrl rejy RU RI"llicM'rl.11\ I 1U1,, (list Ii 1"1" 111.111", bits "r 411) 11' 1"1'1 I.lluliI I. 111 R' i.iitgi., ,t.d II iiii. ,it II bu,: .111.1. liuiiu t'is'l' it iiiuiuittt \I dr.1II 11 1I1I1I".n"I'" III IIfh' 1'1 III Ibe 'loll III 1B"'IIh I IIil
, We ",' Ihe itli' : ui'I, iiu't, that "bu.p', RIIIIII' h.k I II I ibahuil'u. TIll' i tfllI dceltnut IOis1c ; SUite, $10 35I13 70 ; South MCIIt5 BObt 111111
hOlM Ir"nl 'II 1'1' "I'"r ":" '' 11 1'1'"I. I" 1111 "lt thu. 1.,11I I, R' I ;I I lull' 5' "IllIldit'. huushuit, I"I' lbii'i"' I\ hIlt'b' 't 'ollrl..r j JII'IcC. I Irellllll'h chillln'lI life ,

; U fcilml 1,10r,% ,h'lintI ,,11 il!tI't'' I..' I iurl'41i1., : ,..I""UA"I II' uui,,it I rI'h., ,1 L I 1 II! I i I"., r.I II ''i t'III1II1",1 "it, b III'i "u nJl.l' IlllurItttlliit. iiiu.iI. I gIIIIIS ut' liii', IIIIIllhl'j" b 11111. n'I'I'I'C.. "n,1 uier'r ill L... I\lIl1ng nunttiit.1't' em1 413 2utl. Corn1 mixed Wuiteru. new. $1.Iial '
.
I '
,
h .. : ( fully I liar thin Ill I "I' 1'"lit.! bW'lttitl'I I..n, IIIIwi"I, ''hAI iiitt'usb ; thus i's nll.I., 'Iuiijg ,54 tI" EnghshII 'I 23 ; out, $1 21411 81 Pruviotoul quIet stud % 4 : ''s
ssluun
tl'Rlolal \.elll" 11,1 lilh 11,11111., i' h,1, ill".ik, Sir. l1i'iII ,.
11'11 .1 ;I"" 1' I huh Irl.h
1" i ell""I" ii all nf ustil,
.: '''Ihillf hll' ': / juisi 'in lung \\11\I u luhi. Rice finn ; ('orolino, 1Oa12c. SugisI
I 11'' Ill \. Itll I hat 11,1, '.%' ,111' itusk. .rllll'"l\IpllI,1: Iy h"" 1111. sIb. lu.III.1l11f1, 'II' 1I..um..I.h"I"hnt'i ) ,; I 'hits'S', I IM'lInlng II I" hr II lIiI'ilio rigid RIJ I Iuuui! lei l1'Iiis' 1".it ii.It h I I.s.
) AM AN Thr ? ,r y"k, I "I it MIllet Miusc'uisutdn lOlitlIle.Nc (,4t'iit ni ug t ut ii
,
11" IA\M ,1'TI" ; I ;11'1' ." killl' ""'1", I i.i ii" i lt".I', Ih,' al.i i I. IIlIh Ih""I1I.I" ,,". I:tt slut, ,". II 1.'IIII.e i I ItIl, I.h'IIIItI III I hit "'"II'plt it', ImAgllie Ailil ,uli'vI'st 1111 tiltS IClilSiul ;
. Tlml I .1)1 il t 1ft "ltI, IIIrl'Rllln.I I., )I""i I Ii'i' i : \ tub ,' I'J"lil. i 14 IlI'hilll CII',1', /'otnl"ju till. I iiiiiii' "I', ; 11 r"m, 111I'\1'n. Kill ,'rctl III Ill ti"IIllhe t :', Yui, May 2t-oon.-Flotii. tOe low
,1111" h"I.1 III It iw'fiuii' IiI. ,
'! r I" K4 1 t I" '"I"k Wi"l, "I"tlll"\p"lilhlllll, I.. I. 111li. i ,.lii till' iii4" L1.lr I1I1'1ttiot. It I It high, Ijlll" .he i '1(1. gi'i 1 u I 11.1111. .11 huilhtilt! or .U.1"Hrlllluol.: 1 hilI"tI I 5 i ('Ii eouiuLsIl griutco. Corn, ide betIur.Purk .-. ,51141,
1'IJorM fal' ill i 'lul.'. Isul -.1' i'ru1uujl'l', I.11'11'1"111"111,11 I. : ; ( ;
-I. \ jilln III M Ir. isi III toh.., .101 I tI", II "I"h lithe ,hlI', "cI'rc;' I fluriiiir all hilI' .IIIIV
"r I Ih' .,. .. %" : \I "'111 ilub! Ilir hllllllllllllllll' g" taut ,,I dull tul L22. Lsrih I2sl3c. WIuioke
1'"oili11I liii'
1 Ilollll' .111 II" "\ 111Ih. '1"111 01 I .\lh I I I I"I It I Iil from, \I linsi" t""I.it. I. n1ht'i't, bihit, ,Ii.t.I, lii.Iiuittiil Ihnl: I ,ilh IIJ "i'I"1I' if TII 'lay 1 lInll't'' '. lil.N.h' : BOOTS AND .5HOE.'tVbieb .
Ihu 1111 Iii 4 ld I till 1.1t I 111".11'11"11., nil,llokilll' Itta' rightful, I : (hid. Cotton qUiet. without s clrvldu'd change
noll \II MI 'p. uiiutt\ itittii'iu'l I "lTc
tllhc"HlmIKI. II 1"II"I1"" I 1,1"" '" II" I h" 1,1.\, "" ''";I I' ". \10' uIII hili II null "I'1'.111' tSiui.ui,"I I'Ilht"1I1" 1111'111 Ihe pun,
trout ) I "J9. I" l .I I ''I; 1''," ,1'1"11'1' Cf tI".oI hi"i Kilt III hit I tit "I th"k.-IIII' Ilhll'rn' IlId, hl'lIlr\t Frciglsl thutli. Stocks activ. down
: 'III'I ; I II "" us "1'' I'. 1\,1, 1",,1",1, 1 lu "I'll' itS ,thus i : 'ttii i III I I5hitt lhiu' ,hll'l'' ihlf'u.hiiN Ithiluui" Pt. lot 11.11', 'ilitit "hut IIwllb"I : I itadlug ; be hujil t'il ot I citutiti oitt'aiut iuei u' 'kcost.
I .
, II I t.s ti, tluss, Ihi. It is lit ollly he htI/\II.c, Ih bin hllll",1 itinli I loITer tlII'III, too. in the nlllllr"r u3 cotupoits, IOOnlOP. ( old. Vitbl. Stultithit .
t C CCtelaKilge1
I I. .
= its i. 1..1 ,1".1 I 11":1: I "" '''Illll'li'III,1 I I Ih,' '\1 Rill .luul, 1111"11'' .\ blur Ihllllk ,.
'RI- -IAt'll. .I lIIihl lit "'1,11.1'' till r f'II. .1'III IL-II h a I.'p\e.\ I I I
; i l (I "I l'I"li.I". 111'11 111111 but .h.ss I" ,
I 00 9.Niw
.
;I' ''"11 tuiiil tilt uftuu' days
,
, II. fhl i h.li," lll lil; '"1' luau I lu: jill's. ir 1'III"rI I.I I. n.// 1"1III' blulgU ,.ft. 1t.'LC"'y,1 .i's .''I, 1 11"' 11111 I. tilt itittigli I lilli'' hrre IS IIhlllll II ,,10'11(1. < titutisut Ill Piiuuauuuuii hit N'''. III; l4rtuuu Mt. I
} )hn I") I 111' I I ',", I 11:11': ilthiliu'iiC r t.. ""Bkclhc huh : ibbi, ; Oii.uiusi, Muty 23.-e.ic. ni Cottoti I Ir
t'nll.r tlcl bt"l IlrlilII" I'MIt I \\ I ,,111,1, "111'lolhllk 'u 1111 0.1 ;'. I... I'L"I" ,'hh-lIll'rt.-, II" "III) sS.. I1nllll.,1, I. '0'II. IS bit ::1 rI'1I1i1'I'III lill I. I Ihrec Ihllll'.I\1 IIIUI'R I
t m.kr Otneral I" ''rMlk nil hi. Illil 111"" ';r. taut. h alit ?Ihr'ir 11I.lilTrl'rll"C. wl'h' rdf.'rhihu'I'" I 1.llhr. u iutui'' .IiliIII'tuiiutl ( ul" a111I 1111' 'hiuiuitiy; 1 kll"wI"" I suit 1101I"r'rll t itimi market uuuetthstdbutt esiuler ; 1051nuhilihling % ,I KII.FHHEHl.Aiisltuu .
.
II" t .
.
1 Idol"l. I ) t".t" "h'I'llhll; ululul I"" 'a q /oI"II'/j"t/ il ,'a 1At'th''I'll. .01., i 1I11're. Thic 11,1,1

!' "hic I 1ft ..1..1.1 R' ,1"'rllllll I rigi .."I 1 I"," h I" situ n'.1 ,instIl, ii.u .1 11" HII!II .t \\,1, "' 1.ruihiiiiiiiby, I I- Ihl1II1"11' i i, IIUO'\, ) luetti' 1 "r AIIII'il/ll'l, It: %g..111"" ,1" 'Ii Ii,. hui.disy g"III'ruu"" Iri.h I 24aa241c ; receipt., 481) holetu ; cxpiinbs '
; % Ih".e h" I"I.i" ii I ,h it" liltblu Ill L'uillit'i I., I" hiilulli 'Dlpll'Ihl7. 7g' hike. 8tugsr isnd inolasniss uoiuiinml
I Isuilehisluglul.
II" Allhcr IIRII' 11,1 \ 0,1' WI.II ,11155 11(11' hl": "aLi: 11",111.11", '"l "1'11 \1, I I'tlt, cu '. till' 1-1"1.,., Itr bit,' I 11""",, "I I thur : I' 55 lilu. StIlt ,,1'11"1 '''ttl'I.lhc 11I1111 \\1"1' ii, sin WANTE1)
.
: % Kill, ,flit' 1111'I "" .iiij.'i'b. 'itit nt ssinlli' ltat't'" 1'1111/1,1' IfillhIn 11'1.,1, Ihr Fhitut dull .
InVIIC" citreniety ssupcrhine
( /
\ 111 of'fllt'M hIlt" 'I 11" I. Rh"II.v, "I'"II "IIIToII-II'r, ttu.'fltuntlyltriliui ;
.il" lll" Ilil/ ; il'I".oiI.h '; I I. ",11'111"' $"' II liii I. IIIIW Ii'iii "t'sppu'.i' tI" II1uai
'I
-. II tI"'II1ill'.1' ufhi", Irol', '' ..r.vII h...".. tiust, 111..1. '"iV "III1.'IIIII.llr, ill, \I rllll ( .ill IlIh'BIICt IIr ultcreil ill nuuiud lots, $1 I ; treble extra, 00.orIsKIeKF .-: $20. Agents Wanted $20.
I Ill"
111 ;"rl"'I' "ioi"III'h s 1\1" I''I Ihllt IlIA ii ,11I" U' III I ,' ill .
) iIili
i.itttlg I .t\\tnri. I'I.itwll'lc.11\ I\.IIUIII'C ,
A ; .. tTK"I.-1 II .Ihl 1111 ( ;1". t"ur \ 'II ,tut ill "" 11(11.,1111 11m hlKh"1I1 Inlrrn'L..r blue ('i 011I' "I' Iiltstrty. I In.'w ( Kid flrm ; yelliuw, $1 litsi 50 ; whiii I ia ti s3iper as.uui. malu'ti .uul (vi.ii.l'e. .i'll lii. ,
11. I 101.' h.lv 1"I"III'.lli'I'' blat i'4.utuli"u. 1I'"II'lh ltiiidM .;.1.1.R"IIIU.n. : IIf t4c 1II11ical 1".111," ." I. 111","I. I" Mtil.i'S. hill b. I 110.10 I P 1 tjhl".lIuli, all ho i ; '
h. 'lurnL.1 In M WI"h. ,, tiIL'y IICC I" II, ttuul lilt 1111I11, : 2t. titiil) ''inlet, Itt b095C. Lard-its tiurcis OislilMMt'u( ShNSLPA1ILV
.
"h.k J.I.iPIIIII ,I bhu'" il hiI I" ,,1"1.1.IIII'I'ial., : ,I now Itt Ii'. hitltfdinll )tit llot i"snif, it I Mtust, "r titut i Ohiitili'i UII1I''lIIr I"rlhoo.1 ticlht' C, "ith ii
:, lngtlin. Intent I 11'1' ''I1'.rllrrh, I'll', oc"III'Io'H" ; II iliftif', ill till' 1"/:1.1" 'M. I'ihibihhi IIhle liiutl4ti In OFbtitG IIU'UISIManuf.ctnreul.
11.1 1111I111I" "('T 11I'111'1101'' ?ilr. Ls' kegs, 12a13tc. lisropt tr ohoul
UP"I Inlhlll I, 'hl" "'Ill' 1 int't'I" 0' II "" 'Ills' ''' h" I ) I ;
"I '' 1'1' 1uIi JI"II ; h"'lIa, : 31 I r %Vi Ioic. uf .1""" l1 r ,\111 i 1. ... I II will ln'itu, It'll, ..tiIi'ii tuik. I,,,,
lItC "r "I'rhlll i I Ibiitii
luiisit n'I\IM' 111 lulls .
I 1hem. ,
"r ''hn O'nltl' lil iii' r"l Iril"I ss cllR''I'' ''' ,\ '!' liluitilly 110,1 cullectl'Vyt den,. Vc ; ribbed ,ldtj I2 e chit idei, 13 ..
1'1 I, .. hn\II" +
c
; ,
tllnllII'1 II I"' "il"o" till I \ 1 lit ansi eitttintiuit'r Irh.t
1",1 ,0 11,1 1.,1111 II .I!. .n 'tii.u 11 IIVT1.RR RlIll WII..I1.1., h.St 'hIll. lily stuut'i're II"lllI'nlIell Iiuiuiti.s I stint I ilul ietittifuiiIy. ill i iiiit'IUiltiii
f."I.. le Ilpc" II I ) I.,""I I list IR' I"I. .s, 11,1' *:'. "i' u. lil'u ill gthI.t'lIl'i'' IIIN'O hiM 1"11" I. a 1'1'11I1'1 l I.r IIIIW: ihtY lords M iutuibt l'i'nI t isis iInll rut $24 25. Cofte! active ; sJr ii IsIruilie ktisniuni's uti'iI pt'tit'r slut ',nii tutu huh,,
'II. !I. 1.11 1f 1'11' Ih"1 B 'l"oIt'nnt .tnt he fil ''il'hhl, nt rltl" 1111 i 3's.bI \ ill bIggest IUIIII'
1111,1 I hcmtauer. ,
Ire $uirtiii' ( inirt 1 that \ ii"111 kit k IIS l IIId"I..illl'! .r hiR ItIMlr "'1 I" II" ( Ftitly suorrotiteut ftur thee eirs,
It I 'he 24ii2je. Jold. 137.
1 ;
lle or SterlIng
I"" 1",1 titu h 1""l'rtclY IIII'll fly 1111"11111111! Lt, I Iho "L..t. eichang eltlis.l CAL"rlous.-hJc'nars
1.1 'f'r'J1.ftr. 1\1. lit b Ihllilill\l' Thlo i. ill) hI"r I"tiiiib I i Iiftiioe t'iIiuug ssurtihl( c 'lust
S "uIIIon Ih) ,' bnsPlMa, I.'UI'II"I' 111 I h' 11' .. -.. I" "' .,,, .r knnt Ielgt'! 1hrlllllh: II". IIIt ill ,110' lII"nlh .lu III 1",1'IIIIllhc I 1t'lI.' ... I dish hIts I'Hk, 11111),' t New York Night. 4 diiscouuuh.ItAl.'IIM1)PIP5 Iron iutacbuiues, uthuier tin, iitunue 115110 his OtiS, I '

', jurllcllol( -t I "11I1'"III.' lor II I' i''Iy. c"lhl'.1" 1.3 'fclII i lorI 1'1'.1' 11I.1' 5 titi tu 11I1\11: I Ilf; I" '11:11 h'"II"" \hire OOtl''' S MC lit Sit 1'111\\ May 21t.-I'rinie Riuu cotfer licit I Iut clrt'ulisris out tt'ruiuus iusitr., U. thu )WF.itPi .5. I '6 I ,

--- .\ \\ I 11.1. 'I 1:1': 1'1 I'' '111:, a I i .\ IIII". h.1 t' ...11"11 i'l' IIullisAl tutu,. "IIj-j'" i'rLtlt1iiiied ", :"' B Ihill': lhihu't ," 55 lu'i'i I"r "le-IIIIII.. 1\huU h"I'' :m.II't\,1'lII tIIt t S. Filtia t'tt'ti't. lhuituii I' '

4 'I"'f 1".11 ''I ..1, I : t I \ ,' ,.,. I ,. ? lirA uui'ti.ti, ,11''t-'," ill .III i 1111",1., "" IIIIUt '11.1"' list II i 1111 this ;1'1'\ ii.tl'illbii'ltilhihl \ ii44IslNe, ('nra, for tshite, $1 13a I 13 ; yel t. ?il.sy 21, li'1i. riGuu'IuhPL'iU'IIASErSINCE?
.
) \I' tiuI' )it ,
1: I ii
111" 11"\1 ( .1"
$o.-Mr. IIonM Id ', ,Is i' llIp"n hut' i"'II? tI" .
I : TI''' t1Y11' \ 11111 I AIIi"II,1 aliii' 5 It'1fI%' hol'l' itS lilY hrsyu'rllhtl,' III 11551 $1 litat 1bb ; wized Weolcr $1 0t. 1'rrsisilmIt
!
''f! hil''U' KIll)' fAII/l tie )hlll\l I l'IIli.'R"i tl 111"10\11.11"1. : t tj i'' o"I\.U"I." Iohll'lllIlhlOnlc, ui' the nilililult'r4 (ii the VliNilt'i: RIIIIII. I I 10'101'11.. Ihal 1 .hllil 11111',11 II/ III' U ;l'rRCr' III! ste'sti ouiut UOChttiiged. Mrsi pork $2; i'iii :
,1,1111 ii lIp nutlir( uil II" 11 \ 11111''lit I sL'ilrIui, hll' 111.11 1'1.., ,
u tIll I"I. :
t'liIbr I Iii 1\\ ''or '
b II hn tic hll I""RI' II OII".I'.hi""a 1111 "r 1"'WoIII'AI'I' ill tI.1"1.. fir. tI.I 'I\lglI'CIII' a",11I ;iravu'r for puuuir. II!,I 623s2i, : 7,' Vs 1111 !
sleru I
118111111 It ItIr .\1111'' 1', ,Ills ',,1. hr t'i.. 1111', ; I III 1t'1'IA''inw.\ tlftlJ4e. fliusonliiutk -- (1EA'I'{ DI'1,1NE IN I'II'I: ( :
M,. till hIs I'I'hII,1' .lI\n.' ului I" ""111'11'' 'Ii' '''"''I'IIh"ll'1, lor liii' "uipu'bs. ''I'I hi. "" tiuiiii' 555 iili'.h. III 1."O''II"n" : 5'' li'r' hunts. iii rellaltIlli I" this (01'" .
" IhVR. II II "lt. I'I hiy otuouiitcn.
113. '
Ih... II ri"'r" 'i'u''l'i :III u hl., I Ihll I ,'uulhIu'itt't ".,",,111 1.llIlIlii".1, r.m",1 thiiltut'ifl. 10; I ,'itluii, ? hiu tll1'Io' :oIIO'H""II : ,..nlti, \ o'hYt mlll'h hlllt 1"11 upokr'ih 5115 tlml 1 tuhtits, I Ic. '
A.8IJcIIL' .'uNI)
U' I IIU. Mill 1111'' itaiutly ''RI'I Iha 1.1, "r I 'nl 1\1I1t.. IInl TO t.t) ltFuElvII; : ) htYW.R.WILSON&RRO.
c'II"rnl.Mrlu tl fllilj 1"1111' nrlhe .
1"1"1'" ", still', 1111. "I' IIh..11I i ii, ., III' hull, I U""I"f" llicla 'uWIU"'wI, 'I me'linit" hcltII -
I' llW huts
11I.1) "I'I' ,
,,,
IIlgIRg: Iy malln,'' II diy 111 I'I. 1 II ill p"" "I'f' WI! ha'u tu;1"11111" n "','lIlIn"lI I p lii" 1"11'1"1 n, IhIgingu" .' iui, J Allld,". I .ll'IIlro I.htLtu !
: I., h,' III illt'l\ .1 111IIIo'r, IIII' a'lflt"dl"' lIt 111.1. h II,' Iililllt' iIptais'isiiios: i'bi' irictu-A Nu' ) .
Iha they 'I"I Ihl i I I' 11.111 ".1'.1"11I, 1111,1, i'i,,httgdIl. n",1, R 1I"It'rl.il '. .5 Ihll'' I iui'svi, k"l'w ( 01. J\'IIY'N InII' t ( rlcblii

Inlllnl pe.stscd." 1"'nl I 'Nut,,. kit huh'" "blit I. i'l' iiiiui II hi, It "ill I "'\1'11 I ,"II lIklll.hlll IIInlll ia'u'" I Ii.rtt jll\l'''"' uiiUui 1\11111 sit II"I' I I lii,; ;' illt ,\I'". I lit's CI' kill'I h'n' ho IIwlIn 1,110. rtt.jlt itili'itt iritte, thi' f.iliuiw iiiy I IIl.gisL.rtS ( i t- ) '.., ) '.u'ul liiiIhr

J'tln ..e ---. 5uli, itruiu'ui Ihll, '11'11.\' ', ,\.,... "uj.4 11)011 "'""'i"h".1. 'Iii Ihu Stain. li"I"" I 1111I 1I'14I1..i' ,. (I.'to I"r.", 11111'11 I 1.h.. ." ''I I ,,1t'1I1IIf1i1 I III'.ml 1111' 111111I'. )itisss'y, anIlOUII I 'jhnt ii shun lisitic V' I ItuiIl Ssu'j. I his.hiit, I'.iuu'lst ;
It Iho' lI.h". '. 1
lIt "
ItillicIt 'merlin/
:!c ,; )11 PAV" I/ 1AIIMIA-TIi,' pi.I'' II Ui.1 II. II :" ill,' .I uIulIg'i.t 111 111111'1' ,,1 II,' I'dllll"" ,' I il hi I, J !"pill w'h' tilt lOr 1111' ,,11'11 uiuui I till' 1'1" "ill i.ttlut k .111) Ii"h, thr..uigii lIlI'III S 'II huh' t ,1 I l\to" "s. nut, II.w'hll1"ln',1 iii UUICI'II shhutenirib 'b'n'eduhhuluSsviull.5 $iiinitel. $tumiii'I tiht. iiiul S55'I.' utile

.; IIM., win ".''I 10 I.., R' llr.v leil 11' 1"1"u ; r .,"''" t'"lh l'n"lillll 1i1. huts -I ''h'.1 I ;"'itgij' a. 111.1.11' < 1111 At'ss"""IIIII", sst! II ill 1.11\"' .tutu t'o; I'"ill''. I 11&11I'I IIrl..i". i iYill Irihs! WI'' 1"11. 'IiKiIniul l I b hal, hAI'" I" ilu iiid'. "n tllIIl labll' III on : 1111,1' %% Iiasl VishI luhi.nn, Sir 1' ? iI3' liushiii'is illitail," Jt .. :; ,_"-.

1111&ipruirntaIy' 10 1'11'1' Ih' ('nifl' .,Iii," 5' ..' .1111 illl1II1111% ltl' ut,' lii' .' "l1lh 11,1".111., 111""i ilust. llial ,,11I,1, 1'111111 ""I"'I.lti, ," In Itll', 'hll'' i itIi, till'ltll'lIll"1I1 I I10 I ;ku 11. ii" iiI 1.' is ''lit" ruittu'i Hilt' ",, :011.1 I Iii I. "". <""IIII"IIU'n "'I. I 1111' In'r: I NutkuuaihI3. hit u.iit'etsri' 's, I snow1 but us bitt his wuir other name?". IbIilltlll.. t'l'., ii .
..
; l'r"ilcnL Tie MlnleAI IIIl'1'n"II t. hi-.i.I"II', 1-11111.111. III IIII' Inlh" .tail, 1,1iiia illh'r"I. u.i. '"11' "IMh'. ,.." ,,1t"1II" lIullf'! ,! ,. hi hit I" fti" 1 ;I''uu ','nl I I tnllll-" thO'"II,' ilhV slabeiluL'ii('"Ih ".i II: 1111511' 1131'" 'tIll II ""ing; t '15 tiilulct ltusmr ? (iuiud lie iuuihed fur a I ( Ku 111111 scsi i.ui, tui ksus'

( ) I is II! lit" liii h. ii'' I''h', (1'1'.1., illllill 1I1Io-h, \ ., 1.1'11.'I' 1II'1'Il\i-I'njlll.\b, ttuut iti tiu44iI; I lii Ii' I hll\'o h"11 lolllllr, nit I.i I. ilient, 111111 uinstvereul In it very ulni'vrlAin tnItIl. it, w'liiiMiu \ ; ;
; Ulb l.ml.omcMIJollrlI'I'"kH Ir hil "I" me. 3 tIll Fl I i'st'i( till 115b i 1.1 1 1'1" titus c iitt'u tiui.s' rrolll r/lllllill tiulder $, I'sl iui ui isR
( I. I. h',1! 1"1'11, 1" .,,1..1. fllIII ,h' .h',1, tullilt, If, I I" b 111\1 1"1'1.' ,.llh. 1-10"' liver 1\1"11I' 11\, un' ,I 11\ dill III n'llItl"n I" ,g pier I My nnnirs Jiines I iwlk.'e.
I 1\1'\\0:: l'P'
11,11111drDI tl' hil' M"I"'I'I '11..1 I':. (('hllillll.III II 011I11111'111"; r ''hili \'lts Iii I.bstulitu.lt I. 's hi. 111. Jiiiiiis, how iuuiug htne ntuldis I

'0'1. nll 8R)1 "Ihe 1111'1"1.11";" Ii" I, :: I.. ",, iii nut ,";'" 1" I' 1'1..11' .11' III."::. ill 1 1I. I I :" ., uilis. I 'Iiuhiliit I 'dill' .ill "I 1111'11I1" ,.(OCII. $U.i"'AN', ill I h II., ,' latt. 1110,1, hrullghl IIIIIII.I! lust 111 et I.iii I. ytsi ( )UEI1{ E.

him )'." i will hi. iuiuv ill liur I" ''1, I. "1'li., I\h., '.1111.,'." Ih', I 11111111:11111: itilili' .1 i'''I .1 1 I. (1111"-1.! .iauuss it (I" I liPWliitIi4t ''1111111 i ill 1111 lUll .,ut I,J Jtlerr' t n I' .l'4' h:1I: jll: 'licn, ro"tll,1 sin uuv 1".lIuIn"III' WclJ 1ttiit fnniv tiisris,"

IIII"I'llall i4lU1 1 ,hi, i. 1h.. still iuuftlti 101- iltiuiit' Sit Id., I"'Io'i.I., I.1. ,, If 111.11111: fui, 1I1,.rr ,? ",.,> f.oIl'\a._' $,r-t ';""111 '" 11111I.. IIh tiittt I .uteniru'\ 10"1\' IhHt Ihlllpal"'r .rc ,oll 'rrl.iln that ShIll hiissc lit'tl her i.fItrt i. I hush Mitiu' hSIlIllliii'his,
111'1 tm lu'rl'l IIMI 111 "I 111 ..141 1I11.\Sl'II$ ) : II i hit haiti ln luut IIIV IM'"n--1'' 1.111)11 II hilrlih y55j.u I.tiuutu.( Lsrtl Cuuuii.I .
It''tltliIuit, h ,,0i i i' '1111011"1'.1111 lii' I h 1111' illlh,' f'i'u"'II', .
'III IIUI
_'_0_ I lo.lto''"I.I I. r..l.II"II.I'.I'II..qIA'I.' I wl".e? 11I'1110' i. III "hili -.1 )I'JI'rnrlIt' I
I'nl"'I' I liv. 1rius
ls'r. lint ( ,
-- -- l's 5i tar, forty ysrs. KlIi hose I is i1Iu.iIlIl Suit i i ,
'M' )I ILl t.' A I I'HI Iii i iI 'I lit \I I I., : .I I. hlll'II"" I. till' ".11/1.10'111'1! i 11'1",1111, hllll III Ih.1. 1.11.11.1 ..; I"'I'I'''' i.i' I 0 l 111'11'1.11'I '" '\ ,. ,lu'iik' lntw I" llt'II'''" ,'ul'. iu, Ihi. I 1'"lin. tue tlth5 "''h..r th.l'hOIc, IlIlhlil' .4 know, fssre tic tarul. I Ilsu' lsnre tbrly s'enru 'nitu'c tluii 1i'ts,

I hCl11 '"Ilr UII ''hii II"i\.1( 1,, h' ii 1"1 I Ill;' i 1.111.1..1 l n\,.. ,ii III s II III'' ". :,ilt't IlK ,'Pu (Ih.'hT ThaI. ,,1I1I1"hlc(, nint ii blilulls 0111'1'\. thin, W..llillK'I" ,, "I ''lIIlr.I'. fln,1, ilui'i'.. i.t ill lrll,1.illll, III Ih,' lilih""..5i115 I 5'itt' lui's h":" II bue.'ii III'. I 1I"lI'r..u ill 1111'11.air hun IiI'S it'd III"Th"It s'll, Mr. .Tonrti, how itlInre yin ?' I Ill 11111$. ( ) Ilhll U. -

3itIiiruliy Iii "its rItilu i "I"" 'tutu' h III iiitutug. 1,1: ,, I !,' ""11".11.11... l hulk """, .1,,",, "r tI". ,ul I I.1 ,I.I I. '., / 'A,,.'. "i 'ultIhtltiiIti'S* ill II,' litll." 1111; It".., t'l'ltltIi'hlt 11,11., r"'llIii"' n'.lIr htitt ;1'11'1'' I \\1'1"I "ist I'll' I ;I'illl'cly lilt, It h uiuui suite 1 III"y 1"111"-h'lI\l1' I I5th I'rltaui lio thuirty.f.uy years lit, Ill u. 11l1.t, 11,1,1., il

.t ." ,-.1 I ill I ;. .' I.. 1111.1! "ui, !'''Ih I l'Idll..II.'III'1I I I l'ill''rll' ; IIi: 1I I tIl' II' 11111 I.' ii 10 11.1' "II ....11 ,'" i'iIist .i'llhuiu n..11I d"", ." lung I 1"111", its r'Iur I us's ur 1111 it ; ,'ciit toter dtirkey for lhi ii'etktii e&siiedowuijiiotiUed ott to i't'giiterssI Cuinoci a 4it .'iqi, ii (tiuiiuitiu'tui 1,1 uuiu. til It

WI' It. iriftil.ly, "11,1"1",, i Ih.II( tl I I"IN'I, 'I' (II" Nitl ..'u .ul whit h Iltuit' itt,. 11111.)' hlhlt, .\\1\11.1 .r.'I\"II'l\i'-.111I'i ; I )' .I'h-T.il'I I 11'-.1: \iu, t'tst 11I, M I'uuIilll5ii "I lIIilllll. i i. I 11..1', I. 51.11" ill ,'101"1" ,'" 1II\1Iill.I'1II' I l'lhi.t'hllc.-)' I jun iui (urtia K IttlluuiIlidlIfl elsgutt.o(ionohiiuitl.uti s lit? i Ii l: ?: v'cJ1iisi

"i hrjII I.siirur, 'Ii" .1..i"I; "I ill II Iuu,'ui I ,Ii.iii. II' ,.,11 tI,u''.., u .ill 1111111/ ii IIh" ,",, ..II 1,1 1010 I 1.1111111 1"11 Iii .111.1", Till' Ill IId.IM I lINK, 1"11 rittiltIleth, I 11.1'\, ,'" ,. ill ."I I i. Ihi-, ,ihl-I. Ihi 11I11111.1 1111\1 I ,,lIilll if r utilI

: ;IH, ., rlll 11.1' .I "C"I.i I 11"1" 'IllS h.' 'ii"' lu-I" suhib, hit 101",1. ',",11\ bit? ..', ,,', I Ii ',III u a.u ''.. Ir.. :"I mll,1 on ,\ lI .hlllll"-. 111,1111" 111'1111" AIII'I"lill' In tiIt ..ttfltis, U 111111"" '" t I III' hi'u'I nlll'hi'uuusgreu.t'tt I 1',1, I"Ihl 1I1Ii'Ih l'II1bhlllo'lIl.' t hili i., ri Clistli Uult hui, aiit iii iuiscst, luu.ih'i.u I It Ii -
hull 1"
111'1,1.: : uI', 110,' \St.t'. .1 I I '; tu.hi III "r I'' uttipiug III' 1I. tt. ii, uvi 1.51 u\ ,t: lsltu i
'I.k,
: gu.ltus 11111 I il I" 'ui" ih In Ihr 1,1"1' .I I III, ,, ,"i ,itt'" Uli 10,. II' 1".111111', it., II'a H"I till' 1\ "II. 4101"",,", .1:11111'10: III1II"li"IIIo., : T.IIII'h'u'.i;ill (hut' .11101" 10,1'I I ''l1l1l1itlo'' II"" '1, "'1"I'/ Ih alt u.',"' I. lifrll" 11\111"' Ih,' (Lit' .r II hlllllllll hilitIg--- luuuui'. htMl .hiI.i'. I'Kuatw..t ttItiiis4eliiist geitiiti.tiuutts '

i; ',iIuuitilliui' .11 I II"H'li"I u ; "I ...'111.I Ih.,1, 1'11111I1' u iu "h..IIlii"11 l"AI"h..II.I ",",11,1,1, II, I" ,,1t""I1II': ( 'hlll'''''', .I Ii, ui. 111,10" i'ttsvu'i. ;, ill 1111' I"ioiI'N'\ uist I h Ip ii,IIhillyh : 1'1111'" I .k lur n" ihilh"i7: ')ly 1".111" titus' 11111'11 tif luitisiat t&.lui, who tiukeus K "fish ishiske' Nails, Axes Hoes Iron &c.
,
I II I I. -.- .- lit'" st ,1.I'll.l II itlt..t 'suit lit. I 1,111I11., h. ill.Ill \t'tu i'uhilI1. 11,1', I "", I. I II"i. 11.115. II I.l\l'r ill il 11I"11I1"" r ul''Ih. .'tiiuljtiui't' I .nnuill" 'Irsis,' -nut.. euli.hlhuui iluil R/IIII. hili .1"IIIt'rel., I'. Itt ill tiu oblaizuiblo ptaitsureiu ol the towu. luiit :141 KiS: ; ,
I..II.1I1It hlIIli' .hllllloll" .., .XEs itoi
Itrn"
'
,
.\I "; I"" Iii I. $i I. '.U I. III'-- 'h1".1 1 .\1'I ; tl"tilih II. su la. .111 1I.ltullll. 10'1 lIlt' "t'il'l'l' ,. 1I''iI, ,it. ,hull, I i'iiljuitiLL 1t.\I.1.\' ,. linitgiiig 1IIIII', hilli'i'illis, : ;: :xY. i; ;;hll: ; Iblisit tvetI.: ultuhIsleul lit is Iut.svy tllnuer. look much tuhs.ile .tSiWlitI'MENl' III' IICUN
I' ::1J.4 t 1! :: iii tIe t II1III titsi nut tt'sse toe boinu unstht b1'i
I''rl.,', 'R '"" 01 '.I"II.hll'" ; h", 'iii'1 \I ilh "lull" h 111",11',1, I.,. j t ('till, I" Ih""I" '111"101111". : It, gUi&i1 ulil". illl "''I I II iii' ,il.ai'Iisirus' ..1 I "IrI -.-...--- prlsohi ItPtutu .r I l'urllIll1' } "hus It is. iuy 10'11.. 1 tl ti't'iuiitk. Ui. reaehliag his door cvrrtuuiliaii5 snd I lliuhlhii II iii tuiutl sliuli, istuuii

;. ..1." I liuuuui' iitIu: 111. ,III" Ih,' ,11111'lh"". \I h..". I I" ..10h,11I, ."'. I" II It ;111111 oJ.h ill II. ..t I 11.1\ I .."::11I., ill till (,hitis illt 'ttIu I ::11"1'1 .f tI.I'"lIel.. I or enuirt., tnI' 1",111. 1It%. h lsiuing ll bits uiglitks'y. he lwcaine otepus iutth1itt Tiugu'tlier us ih Ii 5 gitisit lussurblnt'lhl oh

1 ,;tie \rg. "r 111h', .\ I<;11111', 1111'. I.nk I uuualluui ".,I".lh," ''h": 1'111' I."ltl :,.t't .aiuiiii' 'I'll, "I1I111lry wit,, .I'IrlIt..1' yrtuiu'i'uiny lIt ,tlut'I 1,1.1 I II 11 1'1 I. IUI.lhe,1l'h' h u' .11.111"11I,1 u"it'i't'iltuliee. : I. 'iinuii't.irs: ', I am SIll'.''h'lII 11-1, i'In. ht hu ilt 55 etitucthttIIy vonvtuIailzed, and. fluit ( 5. I'( n ii.A .

: :I." \ ll 111.,11Ihr I 1.11, .111th 'In. I f Ii. ,' 1.,11": ""''" 111 Ioh,1, III', fh' 1111'111'' 1,1lb .liii" 'I' I itil uutuliuuuiuu'i'ilii'bht' lust' ihiiii :""'h lnoli' ,', iiit': tti'tit'ii" l. I \ t'1t-. "r' I 11 lull, I ;l iutll,I, I iliii t IIn\l I ,hllil .Io c: True It I. IIlI'e IIn' Ii I tri ehisely In hlit enudItm which is good husbisndshilllild
I "I 10"1..11 liilIihthi'hI h"iI ill llil'lllllll I 1,1' 1'1.11I'' li'I'IiIi/1'- hkh 11I'111111" lute III Ihl bt ,
ltld.: ,'. III' 1\11" "I III; hid 11\1111I1'11'- i Ii) intisti it good wife. ( llAe.ortmont
ky. IN 'autiuuisiy iii.riuig
:: IIrtuuM, lii, ,1\,1 'I I I. 1,1 Ii'I I.i .
P'luiliilI.l ,, II' 1..1, ,
I
I "II .' : ,1'11'' I,1"1',1' ,4'tt. otIr U"inl" ll-oh'r. ( ""l' It it I tlII"1' Ii.111..1111''" h'.1 relllllrb Miii glue ( the lull lie stoppeit. I'iii'nsst

B:"', ur \"I, .\ ""1"11""'. III. i. I..,,11 III .. -.- I" .I' .. I ht' \I'rdgll; 1"'Ih' fIr II Ik'IlUbtiu ii\ I u ,. u"l'tit' hi, .1I..lIi. I IlIlh,' .'III1, tii Ih ('1I11 n.1\. 5 ,till, i i, citlo"1, lit' II hili I .I1..io tussny I. i iiii. usarl Dl) UDUIC, istil iifltgtlttuitatNsi htnseelf is moutsint tlun%, of Hazdwaro.ltitt .

'S .nl.t "hfltIl, wlh, I ly, IhItI, who .1, II 11I11.1"111,1 .I 1i.INNI \liii. \l, 1111"'. 111111'11 'lui,i, u'uthii' b I htI,. I" "illJ, lire (lie
.11111.'") icI'. liii., '"IIIill I ..1'11"' 111111tut .4 ""11".1,1 b lu ti., '<''' '''',' s'i" I l' .lIn" iItiuI' I ,,,,1,., 1111' 10 awl fisnaily were asleep. Qusictly he took ottl5'tlUtltit rsi'iuuI tuu'i' II ur 'iii.' lit I itt 5 I ic usil1rit
:. r"r ui ( ., ..,1 hhIl'kflS8lhiK l4. lfl II.II. i.ututlly ti. 111".1 luuIbKl .11 '1'11'11' sii''1" u bu ii I 111'1""I".lIl1h"n I I' :a. "I"'f.1t I hUt 11115 (huh' III 11111 ('hIll h. I :, i tiny oil'' lJltttI3, (tiniest Uti lull lIghil, It'
iiii
,1".II.h'I,1 \I I ... iii I' ... 11'11"" !
\lh"'II' I .lt I"1'11111 'u. .III: 11I1111I11' I lit II a' tutu it IIJo Utll'h 1111 111111I10 nusceutls'd
"III1I1I1II'r"I"I.v lists si lowly 0btilr .
i Ih.. I "? t il .1 "'111I"I h it 1"11 ", it lull! ..., r lily to tiutiiily ItixI.ruuotu, heist.liii tv tt, s Il.u s ,u_ Itltt ,.
lilt. .. 1 hili
i 111" t i Ihl" "i I u
iUl'n'II.1 h"hl..r 11' 11 i 1'I /t 10ll'h h""h',1 ilitliigd. 11111 I'll : s'iuii I lI'IIII'IIIIM" hilL huluwluug' I I m It tins, lusihii'ved Ito Ma ti4 1W1.
I re- :
liii :4-i
II klylPips ,111 he n"I",1" I"lull 1I"IIII." "IJ" II \k., but'. :'hl" ,It -n.' 1111I'. isgarhilug it Mt I.niluttiiiIti'" I. liii. I. hhi uwtt mllllJ 10 r qt t'uia oj'be I .,ki.. ussi tltlhiu, ....it,1, "''11I1111 1IIIIIIIIIrr'" hl'H ILl I 111\ her tuienulily enlt'red, founul gu was turnitut rt'aatnslily tiw. wife right, s IyI
,
.-.- ,11111 ,1'111I1111,1' """ II 11.1, I. hut' 1" "1.1,' 11111.1 I uhti 11I1I'or" "tr 1'.It, "r I iKiIt. III' illinhtill .n liul: "Ih ititi III "i h"III"" iii. 1"IIIlk .\ r"it liii'" 1"1: Ih.II'. -h1""I.llIg it. II" t''I&lal1' I lhtrentlY iKlfiaiJS. tliuiugbt tube I
wo. tisep. ait
( i iv:
.\ l ..\ini l&i.iv.t. \\ t ,' 'Iut lIlY 111111L 'I .. 1-1..11.111, IIII' .,ti Ioj.. I "I Ii. 't". II "It I,,, lliu' ;: l 1' I. I hi'r tI" I'll"I fI.I.1,. al .m',. X" nu', It lit,., ,lii Ihll: I'i'r.t ,ldllhr Iii". IIt lila utah, ,,11.1= ." I 1:11.: 'iuty h"I' return rillll"lilh down, l'rntened again. no stir ; Itegsst to undrvuuis ; I :; ;

\ I,,1; 10 lun, Ihll h" I.", u i\,1, I 111; ,Ill 5"I it. bi ii "'.1..." I'01 I, .. :, \ ''tubii ,' 'i' "".h.h: ,"'" h I. it. iIt't' Ih.1 IIall.III lull' \1..111, III' lull 'lii)' liiu? 1111"1 .t ,h"1' yl ill hi,.hid,1 'r "II'hi.I.I.. 'I'big rUllllOll'lIllO grit ciuud, vest, Psnit ulrWhirIl. uutucking. sit aa&ly
,
t. II I I 1II'rl iui'u ,11-11 I II'l' IlI'nl.
li'I"ldl' I 111.1 I'< ttti I olll1i-tll.) ha5hiit'i'i : iiiut I Ful.nlll 10 tti
: I Iv "; I ,1".1'1.\,, .", "li'" : I ;1"'lt 110, t".11 ,ii Ill, .. ., ,1111.1 I" lu IllS ti 11i"1I ::1111'' "III t"lI'tlII"'II': hum" till 'iii.l, I IIIV tI''In.' u : 5515 Journeying crcfliII'.v taiaruI cuuugli
11.. 1""lI! t" t" 'rll; ''.llh. ill 1. II" I lutS .IIIIltl 1' 11'111"11'" if II. ,1t-1.1 lI"n 1111111111.1'.1' 111'1' Ihlll thud. su ill fll'gl,5. lIIe,, liw II/Ibl hit'n wihu of his toiiauuuii (juisull, seked ctHKt'l \
11I111'1' \
0'1. r't1 u,1"'llnl'II.,1111 i 1"1'1 u.1'ii is I 111' \ h. still till ia ..lth I. I, 1h",,. ill mIll' ,i.u l''lI' ,1I111t I1'' "lt'i t'lut 1 lull 1'\1'11.' r shu.K'k biuruuuugbuIi """I' hip "'1'''"i 1 i's'tis'lt"t, iuui', III: hll.1 ,ltuut In;iiluii'i'ti h.lf, III .III., I '''IIl'IIIIII, hllL.unlrh ,., Ih'I tIltS Fiji '100 "Coming is, tied, ulcer ?" :

I .ljs i II 11.1 5 I .u. Stub ii115111' illi. .1/1'.111'1..1 i reai,, II', II'''' 11.1 I u ".iuius'u'ba'I, It lIlt liii Wr usa t'stiy it'I' 1 hili'I "',,1 .Iv" ('al'' iuru'eru I'll I"rl""I.I 11111" l'hI""IIII' ; 111111. Ycii, Iuuc"'VtlI IIICAI'1)i4 Ii? u lI1l.INl.t l.'II.\1uul
II
-loll'II 1.11. \\11.1. .1 I iu..it ..hllillti_ III'H' I., itrit '.. .;., Auljt'uLM.uJ lll; Lu L.tlh'l 10" I 1t1l' it rut ih'' I 111I,I iuitii chic In, hI" r ItACi I NAy '
rs. I'MsI uiiii 'ri uitu
d'I.I I. limit III till" I ,. I" h''' II.' II 1111" I bit'i It:" t I" .s I \\ I. ,1.1Ih l I ,, 1to, "I :.it.i'j .'.. .ftI&LUII,1r tI\I..1 "i. n Jir'Itd. u' II deft?, litittii'I 51111 hrltt'i tiike suit iIhIr t I. Mi If1.'E I-
"iiIi ,
,
Ii" .hll1 "I'"mi1',
I 1' 11.11' uiui'.b hll" '
I" 'I it "lit I 1"11I'111",11111111' "" : tiitIsut! I list iiIhitIiIb I rl us ill 1"0, bat't ( TulI.i's( I. kli.I.lkI
h''% 1.111,1, ul.I.; III .llhl "\\1'' I 'I I'tiiii; ,ii I 'i" Ih,' ",I"11"'hi",. ,1',11, ,. I hIll'ht' ill',, 11'' I II h. tI.o t 1111I1 t. ,h""IoIIIII\'I"'I'IIIIIII'.II", .. ,II, 1 1""lhl'l'" ''. 1111,1, .1111\.111'1' lIt'iulit .1 111'1' 'i/'d .-1 h 111'' ,Ii, ''"'\' Iuu'r r.llIl'IIIi'IUII.' nllllill 1Cl tMaIlS, ; II ,

; Ilfl1aIr..h\ 1.. liii I I .,'111,11' 1.1, IuuIII' .1111111' tu't'I. tItiiitiiitt utpauui ails th.. I"lutS I'' ""I"I.I .h,1 I:S I t lu'huuu'hI, I lit II Us ,h.. 1".1.... ii, 1o"JIII', uiitit'tikttW"ill"l'' h..ai" II.ehIlN"'Ih 0"1' 'lie, \ Uuralslgh Il', I"" .,,,, ",1-,. hiur In Iit'r "itl'iltiiV 111,1 IIIAjro", lbs -Ill" of -.. .- Ii.t111), .Nl)

:) tit. 111111'1111.1..11&1111""." tI"1I1\ ,' ;llil. Ih.\lII', lijll&.",, 1\ ..hallt "' III "11_( ,,' hi. luiI' .Ilti, I Il.liish. us itti lile f'-I'-blT.lI. Tin 'h..l. I .hllllltin.lhl'I"I ,II'i5ii5 ,htttiutil lillhe 1101 hI. t4yIi hliMK.-Thic Ntut Turk Tinite (RtpuIuil.cani .
..1'',hll'', to" Ih.I lits "* is tiilptl'tl'i) "II 'I Tht' R. R. Mills
"hli h"le
i i"'IInlf'lllpC.( R"l''R i.eII II "Ollrl cuich
"j j ..-.- 1..11 h, "It'lrluII; "ii" a I \1' ""III hilll ,h. ill'! II"", I 11.'" -oil: 1,1I.1t.. hlllll.Ii"ltI, III I"I'iii' "I NltiW5ft' "IH\I.I''lIlIllIlaile ssy4 : iiuff,

'" 11'1.I.AI" "t 'I1I1. :.i'H'' .\ liii ", ,II "I" l '11I11'11I'' I I'! I' ''ilt 'bull. \aln' ,Ih' ,iauutliitg, hi. tIll' ''I' ..uu,ii'I'alll.lllit.df"p1: II Ill ill, ; I i.II'"I". 11111. ttiihi St 1\1I lI"n" Ihe 'nl'llIh! lUlthitilti ril'l I" 'iiiituS II 11"1'. situ tu'uil'i'i'b"ilI'r us itt'' hd\lg uI Unit ill nil earuih'st- "If iiuh Usca to tue i4oiitji who wantonly .1 lIst rtct'j.l is iii tsr utti his'

\lii vu 1'1 I I. 11111",11-.,1.1", I. ." 1.11' ,It liu, ill t III I", tii .1'' /1.lt. "I \' 11..110.. -.-.. It' n'I'Y' "r uslils 'It r ...usl h. 'nllll I lIi,1, .1.1.I' npl "hug' 1..lilc. II'' II tua.t 11I1111 likely II hu tlllil scrioiiiiy hli II" lti'iuuit saul cuisaupersie the $oulhern people, we11(1St \ IL, 'Vt I.si ''N k lilt' I,
hush Ihll.hll"" uf UI' ''11I11IH..I" .u1aun Itctk 1 IIC tulciant lu Judging tiC lbs i1* 9l 115151. :
in
11'l, lenIlier s 8n It
ItT itt ..ul.I'.m FvuI.i Iuuut. 1"r'III1"'IIII"'I'I'ltalttlh I I" 'h I I 111'11. h'I.I.11 ,1.II'r"M' h,', IIIII 55 Ill I. hrn I"lhr 1"11111I&11.; hillYlllt
( 1"" i 11",1 II I I. u \11 ni'nl\ his "lhullL' I. ri'itiit'r Ie"I" 1'1'1' iitu, L'I'IIIIII uulik'h Iheir insulttu ate receturtl. We do uot a..

''11M hull 11 intl.' ,1,1, hil' I I "ii. iii' Ih' I IiIt.I"IIIH' hIt, Ill 1 ltrIiltibi: ,h.1. iti ti' t 1'.1.1.1", ii, II' II '\III.\\hll Ill' 1"1' 1""II.IIIt',1 I ', Ii 111101. I lIe 1.I.. Ill" II '1IIr"111I1I f'r, Utlu'it 10,1.11.,111)11'1'sit' iutuiiiiicred I II. I1..lIh i. ul"'rh' u lerl, hut "rtgtit'' oh' itsu Mouth to riiatsit them. but A.C. WHITNER

.I tIm"I Ihlllh' ,.Irn.1, :is' 1'\ji.,1, 1\1; it'i''' ..alt I fl1 I iui "t.itii', 1. "III', ..1111" I hlll"111'II. "' tug hit ,".hlll RI "'h I 10 lIuler tilbiM? tin 11111"d' i "'itt ruin, 1'1111. tub tu IInnll'h.(111, \' ilhin hue lIne''. wit ilal llllQihflesi 11,4 iunuiunntv, unwiel', &uiul unjis.tinhli ,

'0".1 hill itc hllh..1 1)'II'I.11,/ ., I Iit l. ltshi'i' '1111.1.111' IIlltl h..", "h lit t'I'ti'u, I II., "Ill Iii i' 11..1 "I..1t 1".1 liI It. ,.III, Ih.I It II Iii, .a '1r..1 u.in't'. II" ultitiit' .hiu iii- .lt..1'; iiiIII .ihi.tui, Ih.11 nil isS'sils I4lgti'.tl: 'luhui, 011"\1'1. ( lIul Ilahlilolllnenl I. this I :, the Kitirit which ltrulIis hO It) Inflict .1 1'TuHNE) .tT l.tv. Mtttiuthu i II II
0.1"1. is's l.ung lbs tviul '
ill % 1"l.I'I W' tttui .1 "'t.. ,1lIy: IIh n's Ihh iitcns, Aiji It is, fat better for be ill oil ill t autos i liii hbb
w
'1. iiIili ii I"" ,111111,1 till iii' Ih'h, ,, "I 10. till IIIIhII'iIIl"" ""'11''' I I. ;.uist't' ias"u uSi ...1. I .111..1 1'\1. I.' K .1.1 I'WI' "'t ii, ill .n iqlv': 1'1 tI."It.r'\ II. i h5u' lit t in I IldlIlIl.t : 'iii,i, stint' \I ill he ;1'110\\0,1, l thu Northeru men ubo will us $rigid tsiii Inanidisig M i i. 1let t. ,, I)
go () In
111'111' ,
i gut, lii liii. ,"hJ""I 1""li.;. ,1.1 i.tI.iui \' i I .- III, ..11.1, thu 11",1011, ,' ;i'"It ..1' U., r,. iti. irilit'ciu I I.u ,1'1 J""I ,,111I1 $11/111.1 tII II 111'11' uiisl, I lii' luu'u c"\IIII'IIIIIIII",1 tin ''II'I '111IIuo. It'hl t III iiu'.iili"hl1l1l1 htu'it rh .. :itiit ItiIIIC'"U'y' \I ill Ic I latt full rettpt.nshtiillty of their asying's and dolug..

u \Ill .( P I. .1..111./ 0t'III" I '.,..It""'I, 'iIi'ia h'I'' : 151 II. I' '....!t'l'liiaI: iItIiuuiil ., .111. IIlIlhl'IMhlllllll.l., '. 'ill 1I11'.II""V I'. III I I' N'lit" 1'011 1'0"' husyu:" ill hid liii I.. I 1',111 I, I. I .. Ilisu it ha to I.e ovut'.qulch ho rdosnt iii fthinihuli 1.HII4II'$ Sly ,,t 'I'll.l.Es .
t" nlI61 (11. 1\ \I.'lill"III'III.' lut5 1''lb.' it. :itu. 11"11" II .n.1 .51111 dill \I rill CuIshu ::11I ,111.111' 'UII OIK I. 1101:1II.IH'I.' 1t111"d I icily. J J1 isiluhatuiit Southern men for resentIng jstsulib. ll.EM tN usbu. sihisitsi .
itu '
I '''. I is I'I I b I. "I' I ''h. 1.1IU1I..i..II. 1 1I" Si .lIIt'I liii .ll'ul lIlbo( lruth or tuen when hI % .hi ''I I
111 r / ; I aught .rhK'III'111I11"1 I tI" s't.j'it It 11\1'11111,1 oultie 1'1' the tl-.tI lus their duly Iii sIeeIlt them In .ik'nce." .1 VsiUa leballhs', ltrsuiiialiiru hi i tl iti I I Iccba

a -.-. I" hi i h.I. III 10,' ts lilt' I I' C"' hilt" 'I Ih i.i, .I1'hl I... h'\I' I I".II ..1"1"11',10lIu.1 titli'rtul/ 11I1111"II. 5 t 1i15 1*. 1Mto !4iITE IIIOIIY a II"'C.1, IInill"1 hilll .4 I "'"1'' "..r two or ( of uui iufiil tihIhlt.Cretlliil, II iii. lttr I lie .sh olSDCrthi
1\ hi
ilLs (iI I" Y I .'t l I. I It I ihittt hit' M"IIIt'I, INS. Ili' 11.1'IIIIITIO. 1,1., h""r,1, Ihal he (ilcaghht II hard III dlt *- liumisuilis', In ,
I11'.1. /IIH 11111 1 I: JII'I..ih* .111I"1! "I'' hi.1111.'. I I I..1"' 'iiIII It' 4 hllll' Kill, II I IOU oeii) t' I uti is ill, tia's'tI It t
: Indlu 'ltrtIt. 1..1 I II I I" hll tti O tt hi' Itlil yuuilihg 1'111' )1'1 h. situ lIullli," h. (ii, tiIn? Siuii'Oiue oh the that'at iron I ittiIiC 1.111* sjirt'itluui. i.r iiuiii.iuit. I iu,
n.li .." I.I I I.% ,ilit' I Ih, b I.. 1'1.,1., .. "I' gtsI Ktaituuug I Ih I I'n"h, h'I" glue auuiy iihil Nhlpts (bet I' iii'b
I. 1"1 Iul I ui '111'1. 101'11 'it ,Ill' I ". 1111.1 'Ihl(, I liliti, ill III" 1111. ii gtt halt' 'blat' I hut' 1..1 III h.. ortt lIt lilt, ,ihi Kill III "..asliii' uttlitno if rign I ltr hits in dttrt.d unit list oil 5'tCV VIsIted our aiers arrited hiert utcru1as- I huich It,' KIsVtlrI'ul, Slibli I ihiui4 i I
lust .
Kill .r I tl' IIII..1 I .I 111 ,1.,1" I" 1"1 Ih. tutiihIu'-i at .:'' '1. .ullt, S,. ,lit ,. II..II'II": '.' I t..5 1'1I11I"111, RIII 1o.l.r halt ,101 1 ,iauu fl (" llu'u'tt' IItI; WUIII',1 i trout till' hills 1I.ln,' 'It..h.i uiuitiII 1 iii bits s 15151' 'It 1is, lunutis'I Situ Is a Unititult teasel, nanteut the Attsttwsd, itl that' tuturiti-, u'ti Ihi lu i ibiii ,u 5 11,11 5

::1 IluIlil II Ihq.Rh lil ;1"1'1';' hul II i. 1'1.' ,h..1 .1.1,11, Ill 'I" I ilsuil, b'liuu' I. \ l-II FI""I.,. I" 1111.1. '1''lhl''o.. 1 .1"1 I. 'iuatts I.I Kt5 IIIUIi it t I I- (IlK ill .111', h dl--'It., IIDI1IIJu'dluU"II.\I rill. liii'IntUit' if I it' 4iahlrL St as ituitiuiiiuti't cuinulianded by ( ai(. t'tVTCUIlOfl, intl ha toitity. I liaz in iii itb 'Ih ''il ibu i

1 Ilr. MuIW. Ih'lt' 'l'h I r"ihll" i. 1"111.1,11." i urn 11,11, lull' ii 11111,',.. uai, ''lIIi111"\ I" nlo'1I. ', ".,,,"lli;, 10111 I. 1'111. ut tutu IIUtI I" LarI .. 111111In\'IIItII\1'r I IItMf.. 11.1 ii 101''I\hl il\I. 'hits I I'iuieh'J 555I1'e lVIuitvsiuts', iti liii tIti 1550 lIla)!. fluiin (lusdaloupe. in which IKirt islip IliIIs? Ii uti.ltl'.u1tsdisr'i.ir'ri ,,
?
1101 ,It I' s'uti lattt, "11IilRJilin.llh... l'I\.h.: I Kit. .I lull ttttitttl. Ii urttiiil.t 'ii lii.' lntiii'.hi: Itaus tirluulglit a cargo iii fiiur littihltlKLI iaisd ueK Vt
.11 KIi DIuJI' The
I. t Ihi
"' I ," ) ; "' ;I' uiis' I" I II.I ,' I. iiiuat it," .I'liol It .1111 : I D\'IIO : ,1.1111.1( s .. hlfly Cutullnis ? : i'ui t
; 1"\1' lu,111. 'I, ; t "I'I'lt .111 .11 It.1111.I l Ii Mill Ah..lllill"I%1U 1"1" his oill, .i.t.t"."1\Io",1..h I. HII..II 1\1t. I'S I 1II.. 1a"1'; i liii. I II l'rt'.i uhii C., Itu. .Iaitti at,. iu tue htiiit.: ii. (iFtI U. trout ( hiua, thirttcti oh wbsnt tiled oui Ibti pu..

I ,lI.41 r 01" .I ft 'sftIIu., .UI'r il.hl..liou' SII l.ai-, IIi..1 ItI ,ill .111. 'lush 11 "I' 1t"lf iii Ii"., llittiI ..11 stti, alijIhitig' ''D alt UI' U. I1'Ltlla'h"I' Ill'I'.11 tuul 1'larI'nt'il on tiit 'tbhii dss; ''I hint Utalttii ot i.iigi. IIcrbuulI iii.istsand iuuaro; sreaht Irnu, oust

; \ .llf i. \,1,1..1.. ul\ ', I II I t 'utJ-l, .' -EiIus:, jiLt' j, Ir' libtug' till -I l.it" .' I 1"k.. -IIIUIi"11II1 ,,, i'i'Utui 01. t'\1:1I I"" u&dtiiihisl t. a 't.t ttiiul hlst'jr rs.'inttins tha.luo.u ii u I .utiu.rhilng 111 I hisi ilggtiig Ii cuwpoeed uf ri. She is coti. : REAL ESTATE AGENCY.ieISf .

,"thy I''' I"CIIIW'H'"IOJ' ? 1''M 1 hl I 1't I I' 1"111I,"'" ( III ,I ttIiIt' .t 1t"10' aiti. t'nltti'4huuII -- -.- stat in tIlhSt') % utuiiii: il 1 t ukl.,111 lit "I. thi' s'f iwr 1aj'sI I itigitesl Its t (irttlti & ion s, ho s 19 hind to r fiur '

"rr,' U.I r., t. j \ \\lllu.1 l I.. "..11l.hllll'.I.rllhi I" i 1'11" ,II 'It I tliubli'' I I. I II ." tt'\ "I""u.' .. rut M. i. ". .t III' "''IlIl'U'hl..l.'h' 101".1I I MII rnr..II' Ihl' .. eniler- ,,,. h4'h Liucrpatol sir Lont.isu 1III uuutIufl.'u.i'Il ( t t'I ( ) I\ .
"II,1t Si.u, to,,. I" Iutr ) mlirulilk' 01. .lItI %t t% Miu '
( ( .itt.i b st Stir I.itisl llihltt. ; ii u ii i I ;ihl-l,5 'ut N..u
.1
; f"IN..I-JI.1 I' sit Ii.u",, .\ "Ulltl'I' .1 Ii-, I liii'it
llt,1111 It iUUlllM "' I ieil. St III(Ii .1< .i- II"I.n .r it1 'I. ,,101! ..1.1 UtI1; '
\ 1" t4llautt. 1\1'1..1.,111', ,1 \iu' ,"rl.. ...111... hi Ihi Real Estate
bV.r..SI
S all I o"lnc lu itue Brokers
liut
ulti I. I.tI. I ,II1..1. u hue
Iht .1"iluullut II ) lii 'l'III.I1 II "I 11t'.Irl 111111
1 .nnl"1 I. I 10'1 S.' ''ll' i' .1< : liiu.atsittu \I. .", Is"a.rl I" (l.nfiuI,5 's't ( I
It IICAT iuar-'h
II 11..1" fli.ltt Iti I'i' b hr .il' u.lh.It.I iss'su Irtuisu ,
I Ib.111,1? 114.511. r..1' rI,, 1 011.11 "tiltsS Kuttba'itIsvltu Ith tilt i I. Ifticle lwtuuus l'ruiti iii. lisl ittibil', htil
iii '
,
t" ., IUIY'uUII'II'DL' h.t"1tI1I'j\ I" Ih h.l' .I' sit
.
I'' 't.l l'tIlIuihl'7 KrIuuIsd Isthinta
tlJIlI.I' .
I .1 I I" t.uti' ... I It. It ",,' 10. wt.4. usiiil hl.ihl$ It 1.11nllU itt? a isundreul iuiihs'n TALLAHSSEE, FLORIDAP
hit lor luliii. e'ItV' IrI.II..r! It ftiiti.I 5 sit us r II h.us i ui t us list t uis lina or uiiuiis., this
hislhuig to
b 1'1' Illio.ll. 1..illA. b. 11.1,1, ; 1/11'/ I ''' 1'' i il .n rt1.A .1 \ 3t1 ''h, l4..4T. .r "..r1, ,,,.,,. It 'S I 'I'I .,.11I") kh"NiiiiPs' 1'1.". us gmwizt hwt crop, Is of (tilt
1""IM' 5 ''i Its. 1110,11 ,
i;.r h",ii" .tllU"" '"1 : : '. i, : .:. iltul! ,ionl 'iu.n ..oj susts'ii .11'S "",'d III Illell"u". I hi4Vt. ," ;1'1 III) ili.iui' I. t.4 uk .I..th. I..r lid 11.1 tri'i. is,. :alo.tI I hcerisug chuunictur.N ut lunly as an iuu I 'hIll I tIt iJtittiuifSflhi.thV.ls., ,, h'ii.lii, .. n.t ,' u.s
{ h 1
lt'I.11- a 1"111"111. i.'i .lr it .1 I ''Ii ,Ui. sat' ht .*1.uiii tIlt ,. vs ItIhlit r-bisuihl thai uiial lureatIt aou. hut. .o tar itt tht' pnnt IpisI .'iii, ,,( ih. I I
!' .. .. ., Kill Lu's tat II .I 54 10 'rI 11..111 till 'iirru.. Shut IItIII'1 fU".I.n lhc Mi I i.u ii' (lull auth.i ns we can harr. uIs.'ti tutttt.I
; btil 'i"r iii' 1illl'III. II ,ui.l'l: i
Ii tfl..iItt.uiilu' .lln.\II./I t'r 141t'tt to
,1 fn.uu ,
IIt 0t1"1.11; I Inllr ," Ihe I Ill Ii .It thuS i r'ii I."lIr.'I.i 'h,' itt "..' .oJ usiuthi I ,I.. MIl Uti" ii a'I I his, etilsir, it 141 11W l.i4 At. itI It. iitu all dtrestiiin., hiss Is i'ri 1,1. hi itiSIks In lii,. I.Iai Ilauu.uuiou, Luuiulut'r rsuiu I., Si,it' u i i15.lht'riy
1" 11"II'III'ul \a.1 usin I ,' ub all uilat
or It
11. iUtu'ik I to.,, \_ iii lilt'iitiuu't. I Ittittltt' blutita.t r nisi .lit. lu 11,0 IS. Yt.r'I S I
f.. Ilw 'oil' 'l..1 : his ,1t,1. Put.ltl'. ;u'l4uuit'tlt.iIis } h"'llid.q ,: thsutAl lit I It ii liitr degri. ttnlUlklflg If no mlsahle'f (stit itj4 ,
iuI .1. u"II"u ."..hllIl"u .1 I. ii, 5 .IU.Iii, ,'. i 1'11.1. u II tuihul it. twlaIIt Ure'.lg it ntir. I, lu (Us U .1 '
.
( s ) 11 unit\ a'ruu JII..III.\\.'.... I' Ii., El" I I.,.. .:11-1 tlttrusb'iiplk.ii .ilnIt: 'iIi' t-, K Tusk V h? .1-. t hhit lit hisS l'ltas iu I t 'si hu tlieii ilbio issiti ihi.' 7kItl wilt Cte.l lust sit say (Arinur eep $4tiltiht'Ic-

.ld Ilmcll Ihl 1IIIt'. 1f 11'1" .11,1 I.011r : .1 110. 1.1., IrII" I It 'U441i'. :t.lt' I't.:11 "".I' .ii 1.1: "I' .111.,111.11111.' .1 1\. '. sluiib' ,1I I .M"' J'hsc"4 ,'aI .M ,.1J4J5S hIic. iris ilr'u..' a. s '! i uu tlittitl.i'flihttllii lhlii.. tidet i'tiiitatsi4 Ujit t'ip ul irS Inililutiiuu isIs. .a, ui N4rili' itlill Itilklt. up at,

r twill Ihe allr.r Ihl'& It'gi. r .. .' ,,n.,lb. .' 'CIo. '. tiu ; I Ift.n' SIC tK5u u.f Iii,. ow'rt'tii',.. iui i'uistss'L't 'lll tie gstlwrs4 Ii'ilsu (lie sniltulkis 51.5)1 ).C tI t'II.lI.
: I. o ti4liih 5 III Kuftit .1 "t' M "iiiuqi''I"w( 'q'\lI''! III' i 'it se are ii' tti I t Sc t.siIsflty.
... ". ". I ill. \ul.llf\1 I ""I", r ill! .., .. i.4htul*. i.. .1.11,110, 4 Itll0l I Ki to ft.I..1Ih..1 ; 'I I .hit t' l'I''o' 1 ,lit flit ":IIt.. "1 lIlt. 55 1'' ;jiit'ett t.t lut'litfl' liii tutu 1$ iii urutur tuf hhiu iliti htUthl.'tllitigthsil ) the t.ttht t&il'wv.MARINEIMTILLICEpiCE. Jam t. LIIt. til.tIf, SbIu'r.

1 Ily : I'ui4 It 1I'I'I1l; 1'0 .."I,. h.. t 11I'111'' } .1' titliutig \II" I hate ._lilt 4 botb! II it I. tI Iii.ii" if.i: hhiie.Ttn kItII .i hitoL tIillUlZh) (5.55 u.ibiu ILtIi cll'.ur. liii hi

i l'. h. $I. ill ttut4.Ki.. 'I", .' ..:...'1 .11j'Uh"tk-.1 Kik IwS flu' Ii. uu'ie.t, or lb.' 5'vt diuttti i $45 iilEIt Utiuk, r
I .l'ullll.\rJ p t'iii,"., / I'u ii ,11\ .. hrf'tm.Ij.y buiuI .wt) --.- % .' a. htftrins"i tiast Mitet.d ,
t.t Iii.kii.t.$ !","..hlt"'oI. iib It. tier ItIlU" .4IIrb ... ; uthh ) ? Ests' ItultI. 't .
.
'
.1. IIHUlt" r .11. tiUt. I u't\ II ': : : "' :' K4ti iSh.hlat! s niltiiwii sat 1-4, 3hr1... i44Ih'
I4I.II ill "-1' ti, tu.t 59' .. desjrunu oh lRT OS tT. .MtItI: ;. I Rut Js.i ri. sluist sat I 'r. It its
\4) b15u uuthiiItil I ,10. "hi. I ,' It I''" I tr ,1' II usu Li r h..ot Eru.u* au'r iuumtiu lhu4.i 5 GMM4i4 i. I'isJuss 10 %'i'r tuuthii: tttlt tu' sitin tkv list

ftu lu UtK'lie1W I til'' sitit ttis' ,.... "\llImIa' ..'.. .rl..I ,il .,, ,V"'I', '' aliiltuiX iPNUl ,!littl.; lIt 5i',Ii' tisithi Pia.tniiaiter. htst' rvtoniuwtiutu'tI .% 1" Icl'il.I.ll:
't
.I 'i 111'I'' ." 4 titu'- ,.nltr., 'f''" ,itt. .j.hl1': i.. .u. u .tiirU iit;, 4h.uwIy
.
11.11"11): ii UII) "lh.1t. llat'541iuiI" I Iti't .I..itll Is ii," t 41 hlslrltusftt hue oh' ulisIsrI
1I1o\'lt btlll. 1".1.1\111 cuhiirr.In
Stlh name a '
ibui $ will Jr mali .
Ilu I'loet. 11"I li I.'h t..l.i! it" 'II 1/1\-\/ V tF. 'j"I 1 I."' 10"t.1, I t"i 'I I ii '
tiuti
"ol l't'u4IIw 11\Io.. 4trI'U UIk. lIu' iu.tlit" .\\.t .4t4iri; tub otClllll1I' .itii to thi.sshii $likthtCl. Ii My -71w luuvauu.r Wpr hrniib. (
'al.l'lr"r' t .la .k 4ii, :t. oil) II'I l'II"r' 'it titi, "I I I"I., ; !, ,1."I'i. ". his It. lipist ub. V tan tIe. iu4ii tri.,.* 'irU In lii.1iut' her, tnrt %pabchlcula t lIIi hzi r.icudje tliuith. 5n.

117. I".t'uu-uily.! us\tuui I ,i. .:..."..111; '1.. no 10:1.: II 1'1.1\ \i.Y i. -' riM 0'' 114, ItW.itbi.rz.1Utrs. .-I'II .1''.I'$"U'Ilit"1U". us"I'"jtit'; 1 tl.s% ? silly tiiut* 4M 'lu lIsts cuwpte' (Jut t., .? I)' a. U. 4.tJE. tuad t.uuticr 1s4 '4 tkswi tu u.n, .

.\. U. W1u t.\IU: I'wrrt! 11111"11 III I"'I.I' I Is..e ...1. Ih'If 1\1I11 ,.tlfty. SSIttu IiIII.WI11.4siujg 4hfltkUItit- It. II" :II i i'OIU'AI.a'flfl't II..11"-. I. rub .'W III"III hathI hhhil.e u. (',tlflv St ItM.t "thi.itt lU Mrs et J.wkris Tbumupouu .1 J'i.I luecluid i.)
.ut4. Uud.Iaat. 5. 'piu:
tjluhUI5 '*5' fl H% ItUfta is.ItItls
.tIt in Iiiu tiasst4t3ii4t' a11tI '1)... t h& lb' (
U'r "m", iuv4 ilJa.4 .. LirI .1. %Jh 10 I.4isagor, agrivt.4ttPtiui' .tIirU a. i' ,

5'. Slllt. 1I1t.rU1Ul1IItr, \ 'idJl isu &II'.11: ..,. ,4 r.. tilt' SKUi? W1t1 pitY'* 1'1tooJ s.14t. Susm \I IIZI IitltitWt' ). urt.IVia.$ 1 Iw I 'itsimsi ii (res1..IttJtrt'Iist .
lthrgui
';.h. ,. Ittl.t.: .4..1"\" I I. 1"\1"\11..1, 1 ."L1 1..1tI1N\1IIItI"Io. ) l'i .1" 11,. ip.'l'i.ut. 1\ Ii I ii ciiryitp si it t. Kl isIKm in .ttroIsit htt.Iilv r. lioul t iucli ut.rI
Itllit tiirIt' iii ht't'bw. SI'
II.z a. Ib, mast. 1 '- ('le.Iy, pIn puttis4
i hi t t5tIsl'i sirtin } 1prif.! .t4 u* lii. T
1'lth itt iit, tuifluPri.t T.upt iitiKhli1Wit.llI\
its,, I. ':?, (M.

,.
.

.
..
,...... -- ..:I-- ".. .. -:- ,_I '- ., -.' .-- ". ,_", ,. -. --- ........ .... fI" I ,

1
.... .

,_ :.J"L" ... . .. ,.-1 _O.l.LJ'IL -_ n.' . T. n. o.n":: i&'" LJ.... -- .-.- .to 1


SENTINEL. Lumber, IGREGORY & mm SAMUEL P. HAMILTON I PROCLAMATION WM. KN ,&CO: '::.. .M MI 1 8O l''talf40i-| nf.|* In t.,,, II 'I' UN nil let\ i Ii( \ 1111.: 11\ "I t I' ,
MlVVtKKI.Y, ( ) ( >
: uttIN. .. .
1TAttniIAgle ; T o.qu. n.. 'nt.1Ii JIIh, a ; \. s'/
.. 1 I. ,

r fillER' YARD j tr'riiii: : Ji: [mi'i V\iiMiiiH\ffE\ \ \ .r ; LMi. .

Tl MKtt tnftMw.. Mitr -!, 'IMt. H 'I'\ Till hFii'l' fF I 11 Sl n'I'' iI is I
: 'it nt 'n It 'rm..lwh i '? Intl l '' t 't > I' 1' I I'irfl
; : : : 'I' : 41RBGIXTS
;
Niftn' ftTtitiit iMihl, ,lit n., t.'IImun in l fWth'tvup
mm, I.,1. ''h mi* nn "I h", ,.. .j 111\i" I I'I'I I ,1 \\1t; 111r

1111Ytle!\u\rlt\\et\1 mll't; :: !I I.. ,lU1M, 1 1 r r J A Ito $ u () (0 R K VV /\ K I U I! I I IMPiano I c.. I'

d...I. 'L:, .. .. AT TNC OLDSTANO, 'r 1 '1 1 ,M w d n .. _. .. i I
1 LcrtrJ' ClfQlam, la Ba Cltf I6t Elm, 'f1'; ; x11Y.1kIitr' 111. ";4i it n". "I l \ \
'f* t lit ft* i y\inf, Uitrt Pm infttr* 'itmnili, MAI' i
1 Mifi'Mint ln%, .nil (hTint bled) '.f lift to htn lt'r !I M\ii I l : (oruoitint ,

Mill (tax VI VllMt''' Ire |'intMA''THt', II IT I I IliiU I I .'I-..r (nitnT 11 h.1:in, tlir Iwrl',",;. pI.h I,'' I 1 ?,. 1'u'd!, I'":I,I,?I II, TAIJ.MI \:0-:0-1,1: : I ILOI.'IHVII [ : i ,l ; i il I I\- I I' I ] !t O\\e SIl

I'liH inir tKini'li, '\ ri"hlil/nth>i Mrliiiiirtiiru, ( .ml.oI.n 1 \"nr'. "if 'Ki' "n"t ,' 'i'i itI .
, I imiw. rnwi nn i 'I I I. ,nn"P ., II"i WIn l \ n. 11fl \\' ,i/.v/" ; ,: ,
M Im rcn1 mil in >il iti in Aim tmn linvi tin II \\ MAIM Ii\ ,. a ., .. FI \

O"'If'rni' Ttllv'I nit.VUTHI' rrirt"'iiliiilii| ', we fn 1 tf... N.' nSNIMif I I Rth( MANUFACTURC. l d U I" sll 1

IxxtfulU lK-Il"'lIk im m< rvnint, real\ und milt 1..J..r "
| : !(I. CtlU : I'u u\ \
t II i I III M
mi I llii' earl| i ut tliimi, mend.R..1 NIMlrrA 1 I r 'FULL ASSORTMENTPure I lilt I It'I' i I : 1 1111, .1 I to' II t111IN11),1; ) \
''j'
WATOH UER: .1 .1 FWFI\; : I I ; 1'' A 1 :, I ,, '', '' I II 1" .

VKHY: Or.mIIIK RIWIM imvlicrviititl. inmrlv .r 'hty't tl""( n '1'1'' ,t,, t 't' ,' \. .., ,1, .. I I]I I'I i 1'.1'. mil*" !,, *I'.,:; u-i iII ,' Nil '13'11Vt.\ Ballilh\Jl'O
\I I\ I' t \
Hiipllculliin\, "fn. A IIRHMII" : *<<.ii'l I !i, .. .',.'1 'ti


\\rtr-emfutltimioiliiriiilntiiv-.- t < "t Fiiad 1 I OoW and /Sil vt r Watclios i, ;I Drugs Wheels l ,l'' & WilSCli' Plo solossI. :) ; t. \ J JSE ",.'.r?. ilIl'-,' .'.' si I ; 1:1': i uiivi:niiiiM | ; 'I'I1.1


i ,.. ,
'V, 4" ; I'11 "" u n i"M"il\\1\1.I I i ,'i 4nt n I \
}r 1 I'n' .I" ubI" 1/1\ .
'i '
__rtm, nf I'MnN' unl I ."",1....* livillinin > ill\ It'll I 'M- A _._._ \ I
.in..ill lili1,** '' l.mlj, 'nl I tliu Lnkl',, like Dilution.triini rlln I+ .nil .?'tirtmiiil nl ._!. ii-nn'ti'" bap'| ,n JN'G: !V1A..C'l.'XI: N m l. ', I I'Ii: U\ ,, 'I "'

"ne of'lh,' nn>.lfimll) .s \\.lnlM, Nblu'. h. no. I'I II "
Inn 'lull' fur IlIl''rl"lnlhl.!,, Watch, Clock and Jewelry, MEDICINES : CHEMICALS ,1.$ \1'1111' 11'" ; \ I'' : ,, "ell ,.. 11 'I
iiiiu1 Inv N 'III I -I IS-I 1111 Ml L\ 1'\' 1111\' I I..MI. I 11111L.
: I I \ II- !
UI1'llllrh: \T imiHT SOTKU' owlwrirrcuntoct.' i \\orliitn, ..ii -t-- Mn I i .1 '1511 I I Mlihi( "in in' irh 1 1 Ihirl" > rnr: Mil
MtM:: Vii n (1.-Mr.; \VtiK- li.n mi mli' ,i (1'\ l'\ll> '. "i-I I 11".1'! 11. i 1.l 1 arM h i ,i J,!" tit i d.tu'Altalued! it'llilni'tllrhil-n'' t ,

lI'rlUot-IUUnl..r liilrrrtt In all KUIIIIOIH. lie l i. hh 1:. fie; xN'N '1l 1110 I'S. 1' HAMILTON'S I:I In" :I' ''Int.'i' 'ii;I. ." i ul:" i i I 11 I '. i'I I l lifn I' 'l'4'"' : I; .'1-, ., i!.1"'1(' lii .1 h l lip, ."1111111.11. I Ih.'III 1II\C'III "l If '

nl"lIIlln trine' TullnliMMt. lint wilt n..llt" mi fur 11' I I. x1111' .I.., '

1 Ih..1 1 liu in,iunl bit cmnnillml lln -IK' 'h umlU'niMi .- NEW 11.I TONE
GOODS Paints Oils .,- .... .. .-. -... -- -._..__.-. REMOVAL.1t .
IM tin i'\u'Hum' ,mllli .
..
in tml I liur' *1H';'tntnl '
-.- JOII .llr.HAHOA: ACoiner 4. ( ) I ) \ H .I 1'h' II I I I '" v 'III| Ihloittilinn, AndS 1 1ntui1

.1"I'III rrTran1'hrJob:> I'l'lilting dflli V i>( Illll FOR SPRING AND SUMMER OF '67 : : "I'I' \i I v M,' S .i uli 1 III'''IrTOTJOIX i

4hliurli.( j i 11M iimpli'tc 11M All.\ lathe( South 'tii t i I
Turpentine I 'iFor
(; Bnni'Jii'ti\! : IIi'! tt\ 1"I" oii'SI) I-: ; ,
i i i. Cu 'ukhml, with 1Il'1I' fonlinf I tjHMif| nil tliiriitinm '-, -.-
il I ni,,1 "HUM,,"h. Im limn' 'InI
| nti'l l of I he IIIUM nimlcrn' !AIll" .\II I I" t"i in I' 111', .. In,

nark ,ivii.uUil promptly, with lane nml' 'ykjll. .rKllOllllS( IMKk. Wholesale Dealers in Groceries the Season !

'* f i 1)1'l'. !1111Ii \V..i' 1III !- '
and at rciwt>n$i>l -.- :I'll. '" iI",;. ? : .
hut 10,
iii ii.nti till n rv
t '" -1114
Ti":%> .....-\\Y return mir jjintrful mktiunl-l MERCHANT TAILORS l\\tfl'\.FI.III\ < I I :, i < | M! I I. :' \1 :. '.\1/-/ : < 1,1,. \\ \\\1-\; .M-.,. ,I ., ,'.. i i t nl,,' in I h n n.< |1.1 iinilii\nl,| I .u'i i

i.ilii nit nt.i to Mr .\. 1)l.:?'II\II, fur fll"I"I'III.I'| i ) .... !t. I : n, i1',111''., n, In, (nip >ittiltiiuiilli ii
11.'olt'II' t ..in. OIK ii .i\ i "-, i i ,1I .I l I' niii, ,v "II luinili
tuft' In tin\ \\nof :Now' (IrluiiH pnH'i| \\ cmi' \ ,. ,nun. ,11.10 I .1.1i "' ,, \I ni, s h ii l'I, tun- 1 Inn. niir :Ni'n IIIII'I'.1..1' I Iii
AM II UKA1.U I ISi
+ iantl| iinili eighty' utilig.illuiiHVi, nnollirrlrn : """""y null| t.Mtn ", IIt--. i i ,,1..1 I ,II t" \.I' .111", ,,bl., :
| \ | I" ,tit. Milk' '' .' 'r. ,., -.u. 'I. ',' |I' i i "HI." nlini Ii. .HIT I 1010 nnlintf '
nil, in M .Mink, iiNn lot inotlirr i ln'" nl IHvur I Must; 1v, ,;

lull' liii pl''I' rlniil niiiilriij, ., (not tlu% Iced :i .l Ul-JAtY-MMJK: } : (OTIIli\[ (; FIIIb-""u1 I .. ...--... _. .. --- -.---- Goods ai Wholesale. I I \ :I.

ol Ms in.my luilili1 'I"Dlllj"8,1| > (invent* us InniiifiiimrtiiiK 1 l Pianos I Grands I
Ills imuiu mill public thanks \\(1 i I I 111.11 sue. X>'V'V'..a....Aa /:E:. .* .. i' Sure s,


-..- ) 1\ "II 1(1,( I ,II I"! t I I ll I ,I I t". M ,*.*. I

Ii 11,1 Kit IIY A HKAII -Thu MnJI.-oii .Mtttenyi i I Toilet Article* I I "I I I I-\ II I ,1 ,. .
l\n\\ \ \W\\\\\\\" ..... l\0\\\ ". I 'I I'll!""irni'"I lull| I tl
nl thcJ4iliiii!! -l".rnnlulm Ilic following ilom ., ; I > f.iTison V \M **. I'1"' .h- I"" v I I 1,1',. n, ,, 'I l 10" ,il i ilnIi

We deeply| regret tn barn tlmt Mr John 11.Iullh' ., > 'lilt,,, 11u" Hi. I I I I'' I' I I SIJI'I'LY'i'HEIIt: HANDS, 1

\ II I '(III/, Ms i Clef i: } I'I.uIt111tI'I1I1lydforrltr'tears\ ; .
who removed' front Uiw Urinlu nlHiiit' 1 I, 1 \

the ,lint III' the 1'1'I.'nl year tit Levy itnmlwus" Iron and Steel. t / I 'I ..I i I..1.,1'.I i. i Mill Mil 1.\ M Ill'11 I \ :
1 WK: AKK: NOW rinnliiK' IntliuiK and \II II i l I to' I l "I' 01"Ii"II I Illli, IV- Illll 1 III IH II
killed. felt dniuc litar. Ho i Inul t aim!
u (! liy n t > > tanibhlUK Gouda' mninlilr Im I lie
:: ) ( : ivnvrnXIn :: : ) : GREAT BARGAINS II.L'----. ,
mill wuiui'luil' ,' Ilic Hiiiiiuil and' iii|>rnii<,ln'tl III fin KHIMKI' U M h \ Mil t.?. \ I u1,
Minim with( nrpTolur wlitn the 'IIPUT (!prang! MM 11 it lll\Miy%* \krrp out .-liHkcoiniilrfi1. : \\ I 1.111. llliiN( : BoI'i, .1 I ,' '" 01'I n ", ,,III, -, ,., I II \ ..'-I il.1 Illlllninr, ,' <4n"I I,
'I -
:
I ltnd11,11 I / lull,,;, Ull I .Id, I > ,11 I I I' 'I' S \ stir, I-'iitiiw' Itittlm.iiiiN'nv
(him cmi'lit liis lirail, in Inn,! luoulli midi 'niliiHi'iii'' 1111'1'. .
.
ilion| I" I'
"
,, '
.\ '' | ol llluik, Kim nml ( "1.,1 (lullm I '
ruilit t tin' Hkuil. Whoir lull, Mr Mml.n. | I the' hi'nr Iny davit, side by s'ulil ; IllIId llrimn Silk Mlitunn, Kuiuprrin; ( IIT.Jilium. \ .
Him' )1"11I11'1.1ilc, \\l'ulllr.', :N-;.. Dm kn
vv
._ .
-.r. :, and HlIh""., vliiili nu ,me, ptipiml In iiinki', niin Ill I--! "|"i,.l-i lii:" 'u. 'I" I i i I. I 1,1 ( \ ( foods !
l 1)\)1\ I. Curing the ncrei-i1 wln.UirtftitMnt the 10..1 'innnur': affil" nn tin uul'l n ,isuiiuliliCJivt .ILL\..rJP53.: \ '

\toiti-il. this' lotion on Turmlxy Isil, u niproin.in / tut 1i" 1st Glass DM Est hlishmeilt. Coee. ,

iminril UIIUHIT: Ltv, wni Iron mil in l.nkn Us Cull.Anril : : ill I :, //ll'I'' : \\l: | -> 11'111'11,111N. | | .:-. ....
) n il
,liu.k-oii Ito win out in the lake, iu a rely I

Miwll liotil, "hill.,' at tliu time We learn from ,, '['111'. t'uililir-:; i < ll i\\ ullrliil" \ li: >l l' iii Ilinjj I. BAGS BIO COFFEEOf : 'A II\\I\I" I l67.. SPRING I Iti/t' ( I ;
:C, 1 IXiT; II-tinI I I\ 1000 '' \ I
i 'uuUt" \\KI| iu 1't tUt Inke I .
gt ulna Ins Bight during I .uijilii's| } ; mi uliiirl, imliiv.; i'ii.i-

the: ir\i\.< of wind, flint' the wnlin. rrr p-cntly' '
Mr\ nll'ri' lull t'icli' a..ti. 11t T'RJ.D'1J' ]
ll-i )in innir I
iliHtinbi'il\ by thv rtorm-thr n'avtt rnnnini; IHhivli NEW GOODS ; Direct ,',
llli'
11I'lil'll'.1 lni\ Init
Ill 'III' importaiion
I
us on n rough!';li wnNolnurol :"I 11 111'> | | ', 1'11111.1 I | I .V (Ml-I -. eI .1
: the lion!, tilling roil or nut' Ihillg' ] lil."t, 011101( nllls I'llitll 1 M.llilc) "'"""1'>4. :

I'lto hurt bcou fli'itii:11111III1'r") illVltl'ilIII ) I 'i'! 1:00\: III MMI ,Inrllll?' I",,, .I '" 11" ." ""I \ \ i MI: sow, / urn'IMM.; ; ; .\ ,. \11:1:t ti '
diM'tnoredThrbo of thr imfort '
: ( V : .IH' \ .I' ,
JUST KKC'KIVKI( ) : ; \ ...",,1.I 'I. i //1 l1" I '" > ., ., iii\ 1 6'u ,i I.i,.,ik ni
iiimli mini H us uinly wart hid. l'ul'III.11I1I rote to VMIIIlilM1 iilll -tm"Iv, Illi nt' \\ Ilii.IIii 1SI'lPi1C j 1'

ihcHiirfsoc, mi F'ri'hy, pirthilly' Rutni lg1Ms A1li- i! -,-,- 111' 11 111'1'11111. VI'1'1'111 l A < ormx'll( TAYLOR'S' COTTON GINS \ ANn\ FANCY DRY GOODS,

gntiH Scxrnil of tlitui' horrid ptiln, mmlrIhrir I. .

HpxiiiraiM.voii| Ihu mnfmr, im lire Iood'yr'' lee, 17E.IIW!: I IN Kiini-r;.: : ok ),1:11'1\ : :>0_ flu I C: '? I uhn: : I .rN",I, "- '' .. ""I '., al'' Lt11 ,'a 11 I h'HI."v. ( ,

I and """IIII.IIIIalh. Iu leave their "protuwtO 1 ft.1. \ ( $ . _. .- MV, ,n.; : 'killl' !

Him M\M, MORE.--.\Vf-hAlo IIb mlY nuiinl \. I I $.Spring.. UrUilm.Ynulnrdn PrliiH,. --ti-.u : PURE DRUGS. :: MEDICINESA. : OIl.lUlt/\1: : / '11111: UIN 1111'1111'V11 ,

nolliellml, we HIT Iu pay'' an Intoruiil' Hue .... lluanutbtliu,,, "'. ii mi 11\I H.. vt I I11'.l', no 1.1 1I i : I L'.1; 1 I "lux, .uul., I Ul'. ",
I I1'r
i
nrnu U" ill I 1. "
line 1,1t'I'n.i .' T.\-ti t.iH. < Mnnufni:lnrrr<, nn In fell ill1\ 1 In irp. I ,, '
l.r'.11..n... I, "iii.. t." i t t'1' I,1' ill I I. I ,1,, /I.. "ml ,\ A.. .
ionic t.i\-I'oll t 111\, ('(ily Inv, ('nnntt'.. l III', :Nlntrtaelaxtae18X3 I'r lIo.I., Hrpiinlliii, I :f ,:i/.I"
: I nifliili: J 1"iun-. Fresh Garden Seed. I ,, ,I,
I 1'1"reoi" ,, llrillliiiitAiiiiil Hi'nth I'.rnlri 1.'hlle I.111.111 *v I'll/.V lfVf '

:'io"hili nc\iy Arc \\K to 'bv taxed for I \\ il", Niilu+niiki, I Cb.exn.j C 1.s V'.v. \ V VvV \\ V, V ,H to" 'sI t Cash' h Trims !
( (c.
irtiyttiimi: do-n will us for evcrytidug; \\u : Turlelonamul/: ; ::: : ': << : ; ,
\lt'torlit l IIlnty. ( 'ill .Ill'l) \ \\illl Alii .
ilon't, doWe'd LLI'I .1 I'ala\"I-1: N"1/'in 'uii. IUnuA/,1'1., "I'' "., 1 ,, ,I i i1 .
tinlBli
Mull \:CamlirU 1 411: '1'' I
I! l/CII"llu kilcnx jml evnclh that HP (DotKd 8wl'ca" in 11.-ic: \\liicli irivuM; lull,(lin-dimis, :1 M ,, ; !1'0.' ; 1 I ',In" I enhh.ryu/ludmil,,, ,,. ,i | inillnl, to.walur.rNbtta .
l rNrh b"7.Itui1rn''' Diir mniliiU*
i arc' "I.iunsed"\> to Uo. at juiiriialuUi' under the Clirtallllllll'UD.'DIo..lo1".l"d".t.,, t: ,lr Irliultilttr.PIi t I
.
Jf : ,
.
I .I..tI'1, 115111 'f1te.
II Military Hill f We know, ery \\'ell.1111I1 tie .\ luriro lot of l.nlli, ,..' inn, ) Mi-.c.' J'.r..1" > IIIII4AII Quick SsI.a l With Small t tlilM.'y1 .
\ S O L O i VI '1 0 Pt S ATO. f 'f do 11I.III'r""''f, ,. Ml: : IM.At'lC.
.u4 sicians', 'f'f'fiJlflull". .. 'l. Mull I h IL.. I.mil' .inIn ,V :
1 ::.Ml f II'.Ihll'U DiixtLrn' nt' AL Q ( '
And \ could, be gliul, to he inlitlili'licil/ nn 11.Blttlll\\ \ .M.I,.KS: Bt tlt."I ;ia." '\\:11',1.: "I'u' I I I I, I. in. in I nil, .. ..i,1111'.1. (F. !* ..iit< 1 r ,

the subject or the "Marmf.irliircit'of II pnutiugiiflicc March I I., IstlJ .Vull:; I carclillls' Compoundou.I It.i. I Id/.v._ ill I I.if IIn. I I I..ul'. '

too. But ifs best\ to Like these I I', 21"TT.fllt0.ltit. !;:::r'C'C'Iwl1.L. I I' 11':11":!! II "u nil'ii t ,,, .1 I \ l lI
perlmpH: Y.I ii
: u, Ion; '\\ H Ml
EIWARIIIRiIW0811: ) Jr., I I"I-i ", 01.1 l ?'"> I '. i .it I -,uui,,,,,1 I' l ,,,i iin .
things' n< a II Iieudof, ours suggested/ tonnnllnrliiind .. ,I ,mi .ii ","I I ."I ll? ,m, ,ill,, I 11, btu I Ii Im, i ,us', I!!i I.Itl'idSaw! :\ Mill and Lumber

U" HIM hl"lllllll,1r of Inking the 'Silimlion" I Commission Merchant To Merchants I I.. .< I I I ,. I. ., ) J; Is't; ,.,H.I 1"1.1,| n, I II.. .11 I I,uL'I unl-I ,uur, ,,I nil.. all|[| ., u l lil '
I hue' ,il I inn' 'In. ',n : I i I ?n i Ii, i ,, I 1". COMPANY.
1l|
-'b' IIIuw it II hole and' auk nn 1IIUIIiunll.| We IL" Mini:: ,." Ii :ii; : :. .::mi, I:: : i n-:- i: i l;: II'| t I Inu j
\ iniglit take "dose"I two tliat the ; \S'DWHOLESALE AND FraHER: EN_ i I Mndluw.I.,,, I IU '
'K or uyif
U ,, 1.1 I //1\ I'I \ l11,,, ;,i.,.
!kille! wax' not i hanged *< oftenKMIMHI J'IIK( ; Suh-irilii I In HUH lueg'I.'utal"J' I i In Iit'muuulurlmlug '" i I .. I'll II "v I Ii Mi 1"
.
1 I/u I 1\I I NI l f fI
AND RETAILDEAI4EB
---- .. I 1 ul 'nil Mini", "I, I \ i .ill lln ill.. ,,1..1.1,I I ; I >" I \ I 11"I I i I 1'/I I. ..11'"i. 'I"hu", _? ; I

1:16111': : : IN Ki.mini\oiight 'to lake the II .\NI I *:tNi II I-:: ;, \\1111\1. ,ii illNn' n, ,1111" 'n"i ii1 I' i i in..1 I 'I',1,! I.I "I'nn' l 1. Uii/" 1,0111"i Inn...
: : I | / IIMhll' I' l I |11.' IHII'I' If "I'. I'l I'l' fl'I 'III
:Sniiiliun' ("elfin/tit'/ \publislud at A i lit us. (:iu., t I'uUiili, tV< .. iVi' GEORGIASTVTK I11\/I I :I N, IIII'

I by.1Vl. N. WIIITF, nt | n year.! Thi-rciBiio I IX: ALP KIM i of I. 111.1; :AEI\i-":: I 1I\1I1'1\slII..I"::' !:I :! l l, 1'I''u'I I I I I'l' I IIt..n I i "'.1 I I It.I Id',bluu.u'llal ,,,, I ', us .5'11'uoi ii" ". "iv, o"I..nlnr' "i'' ''ur. M. .>iii
Mill kinil
i J l < tit" i II: I ilinlii i I 1' r MiillihllK'' ill HII)
our cof the incite numbers that i It not north Five 4I, .'111.. k\; .:|-!->. I I.j ,i.i; .1 I tl- 1 ",'illi.,, I i nil' l'" l.00'' 1d lur ,Ilii' l nrniilr" ., m.I'u
LIQUORS WINES &. .c.I'Irl'h .. .. .. ; LOTI( ) I KIJYin'1" ;: : |,, 'I, Mill, r h.u, no''I I I.-5..l u Ik") ,IIUKI. fwd, i.r'i.'
Dollnrt. There In 'h .
-- .
no HIM agricultural mnnaincpnblihlieil l Iw"I"'h' I iittuii' '' nml I'Iat\ T-I \I." M.IIIII TTrBOLSHAW I 41.1 i' 1' Mull'" .4I' II''.1 t
r a in the !South ; I'ltli 1 isii. :.VMWIIIII I I L1,1 I tun i r mid. IIHI| | r lit11'Iui.i'1t II, \; I i I.: i: .II, 'H'lIN I'1M"IiIk1" ,
Kcrynmnhnlia9a ..
,, I''" Ill' I 'IIII" llu l u..w.' 11".1.' -1 i'"' t
tRinlin even ought to lake it. III', Indeed', nle ELECTRTCITY.Kruni lull Vill.iU.IH.. I & SiLVA I 113'1, ? ::..,. _:_ I IIt.

:ulnr Fnmily Kue\ilopi: >dni," mn,I ought tube\ '

(in i\try Sontlit limnc. ) IVrLr.JERET" Unniiiir.rulie- Tuiniuiiil; I Masonic UCph lIollw' A. SHINE

As an imliiei'inent to platy, II copy,, ol thin "Kd-: : : 1:111'1-: ( : l\l'uii! I ; i II".1\ i i I" :I' .

uuitcd. K.irmer" in the liiinds of each one" of our (Kruni till"In, Y'ruin i', t>l. \ mill Wuolrn HilHHlllhnl. '..01. -. A I' '

'iiln<'rihiTseprcpo\ :*! to hauhh.onoupyof! ; and Krpalr,'4. I

Unit( ,and one dully\ nf the .....ii/inrf. line Jiur, I for Medical Electrician, Ml iitihrr. 1'111"111.111. ulli nilul ,In, CROCKER CHINA: |I" Ill' IHt\U: "> : ; 1 1Grt.

mi ",,''''r.. ii{ -ne" roar milisenplionH to (Ihn V.AI.KP; :" ''uol\l'ly In the tixulnn ol Si'rJ \- W IIII.MH: ..HiINs.Nil. | : ( )\ Com Merchant.
fAotgqdCbru. le mo_.., Bkfinimlhw.. SDH ( ; Ill. <. CiiUtrt Htrv-t. IN OPEN PUBLIC
-I. ,el"Hllunl( Mild ill >our. onlrni, fur one of the I rut -i., !'>mlTi.l. .., Ajilniil IMnrurU; t>v.|'M..rvla' Tnriiluity Hull ,.n

..11.110' II-onl, and" \nliiablc' "('lltl"'llo"'er' ,: nl the l.hrr mid ) lnss-Wsire licrinciir A \l)
: : It).Io'fII. by hie! nrw iinil HIII.,.ihhil. innUonriiiplniriloilrirlly < i : : : : : Lni.jis; ;, Oilj' i
l'l'"ughllllluar' l mxm Ht.Ilt1II t > ) i loInlllltln .. |' | ; hiihli, ho ..lll\ iitumd than\ 'I anR: I II

-- kind nf 1I11C1U1L.1'1'11' to III* sill<-. at IJr STUM LAND r\111111111 I ( ; < Mi .
\ 111.1'1'111.11"' MATS (l'O:'>VV.'TICOS-" I txB'HruiMinr*. lisp' "I'g \
April V, HIT 4J-Um; ,\SU I 11L1.1111rnII I n.miiriUMI \
:-ill"I the arln.|e. headed! "wonN filly Hpnken' : _. ,k :.._ u*.

1\ m Net up\ illl type |far this [paper, vtcliaxvuoI I Assignee's Notice. InilIllnrltlioll COlllpall) HOI<< si 14; 11 'IC.1\ a 11.\; ; 4 <(1HS< .
.
> tlrhndulunr. I'""* I hit} 'I I L. < I M I II Mi ,Hi \1./1.\1./ '.
I Iu'cd the. mil of "C O, It II MIT. l'h, irrnull of the ..
: I:MKKlK.Stl) ; :-; ;N11> 'In" .t" M i" 111,1 I I.'sa'd i 1.1 n"ut* on I ""'\\2"
rpllK liming in nl'puintedAnnlverwut | | ; : tt/hp.dNi lull I I2.1.. 'Iw41 11w..Ii.
I .
Htiite !ItepiiliI'Miui ('OIlIlUI\\&:(. dr a !MUte !MrpiilUiianCniiTi'iition 1 Mil). Rio hint Ililnunl. 1. ill per.ono | r'Ill"Iii".I""Y" 1 orrtiid'd ,.ri rablr'utt, t II"". ..w'
with ib<* fiiUnwuitf filtlrcr*. I Hi, "in, i"., ''h' I i-li.j, "I,I Minn .\. Hpillir" luau,
iiiittlitiMl luui nuke
1a tu "''oCllthlill TulluhaMco tout urn required| Iu iiuyintut tf1. Mual :ms',1tAVID'4NAI.krl\; :) : | '.nfm" I,' 1. 1.1 \ ,\ \ I' I : I ; ', \ \ \ 'I '. .... ,1 01 I h, .. .1 I 'I 'In" hi, n tind' hl' Xlnro In

oil Hit (lib ol July\ 'nr\l: It i is lo lip roinMiKilI | 1 .t' 1HKH. IIAVWAKOHI'.Mt JAMYMTMAI.abe! Idi.'nt!anti. ...11oI'-. ,rll"I ,

<.1 I ikh ;nlis "\\ \\ilh"iiui-linrtionrr! orrnlor' L. IIMOHI: I*' I) Illll IRVM. '1 Irri'nnrKimiknll tii'lu' 'ini> I Ihu tinitil (lor 1'iliuh; Mouth.l I "nnlLtt'II OLD CXHNLH: ," .
I ; r Il.i"I ; 111.x.f, ,: 1 I 'I! ,
mid, lilil-l, "llu'nfcur. In a Colon'(1 ('ulnemlint l, \uluiiulilUHtinfr -' I .II. ". ."' "U.. Yunign.. .t..rhlI u .. .. ,, ,... ,,, ,,
MII .(.,". :41.I IXiT.LIU I d' .. II'. .." I I'd" sr. "I I. u ""II"r i 1n I I I"t i '.llpjil nl III'
,;' tilt hungh the "1111'"' mo\ir in 'Ihunulli'rlsH :.f, iHi;7, ''i" irI llnwmc'Ajjrnt fur f.."l KlnruluUMII I 1.1.t ..r *s.151.1 i 'uUN.rI., .,
...lh Klorid"ITH ,11'1 L" .d .ill'its, I I. '
I linn'll fur Ci
> uynnt
'' i col..rh'"I'' plain," individual -" I.unl|>4T Ill'M.'r (I'ilknun roil Ml... ...,.,'.- ImHlr siVA.\\.ui\ t (; i II.; 0 U I: t I .1..1.III \ I''qr""r, 'hill.I ,. 'u. xxoomniaas:: : : :
.
Till "call" udilx, firru and,' : ID (the I I I., dlat..r, III ..k ar I'v ramlukaII m' ours I Il'In. .1 '" ,
|rtlnemy $100! I ... .
to ;$250 I 1r an I Iitt
perMouth. t lralli 'buplwahrnl.' 4rTkay.hl.l.a
1 or7it
; "Iaflyt
'rlil'l'ulI".lrII". and nrrnu: nut bin regard our : Iti! Irllydadlel Awl.'r: of ftnn,p (iftttrltig : I'rl I' .. ...' ... II' ., ,.. v." 'i' .,.1'I I ., I I"u .1' .," 'n (I'un "".nl ole
< i'nmiX'vilNTRn r4.ryshrr&. Iii ..II Ik,' \r, I, IIIml"n", Situ romln, ...11.) awl o\'d\ ',> 'Iwair ''r'Ihlnt, 101 .u1 I .1 i1. I I I I.,,' I 1,' ,illlhi.'II" .
..'In.lion ol l it us iliniieiilU' "l.lortlmu.) | J\ .MI-. : tin"m Ufiil| 'the ttCRl [....11.... It.riii. .. .'.""'. tonrr lnl Iti 'li.'I,.: 11 .1 I .." 1''err. ,d, t.. ". .?."
I ikeasit I iiimili, l n Noluverone Ilia) in'li, l IS6' ''1'lre i.nlf, |::11'l I'hiy.("r''''"', |1M"1'k.1daof '"rIs'. ill fhlN n.11.'I. UMin| lh" .u..r.... nf wlilrb Ilir' neon w.l! I> --t I I I'i' I's'I/. ..I, III' I..411' \11'1111\I I I ... .11 .I...
i f'
,, 7 Ii
family M.WIUIT ( >4 .p. rft-ct Mii ftortln<..lf. i"tmll.d/u" | iriiiiuilitr !
1."rI', J l..,rol'' hh,ill ruler'd, "'.-HO It nill IwdiH-! v.rniiiUMl furthn'o yrmrt and An 'Iii,, ffrialrBl inirlilliiliI : ,' l .|th aojr mrmtitr of '.. nmiwojr. nArM"rKyw: \1'1'//1'1'. 'lnv I'll I .I'l"'
I vtlbrtye, Yorrlnuisnand| term, litAgrnUrydn..u. 1 b" Hioch' buvk iff 'ihr <'unp ".I.I D"W OM| 'n unit .ntirrlpili : I 'J11"11 . EVERY SATURDAY.
i HJ' J" i' 'afrl i"IJ'
1f'\I'i d I Hint not CM r>' inlnrlixt leader thl I, al! MiiiilcuniLrv' All "" ,, .. ire. tuMrttrdfrttm' ill whod.*.lri .n..'.p I"our i.n.\j'1"' Minium" iinli nl I Hi .n i r' h, 1--u', "

";Intv' m*H,fur Y tlir TOIIVKHiKlMminffii'lliri .... itli,.rli Malr' I II'.rprl.Mny 177 M tfMorlHUn I, S,, .1 ln: III'III;.: /:i..i, l'; : ,, Mil. h"u I...,. .->%llT
I \ "" NI7"Is'! / H if tit1'n. /Ii '
1 | | l
'" ... lAmHtel oflheniiih l-'li 9 I\l t l7. :llxUhiiJl JnmN'
luid qua nnnditrinx I' 1p
nl: "
rnpbDancing n4uilttlj' "> 'iiillI'l ''In >'i'w' t I. ii nl .
NT Hh: KI\'..U, i '4 s l": ".l f Ui,, /pHM., j 111/.. IN ".,.. ho Ladies of Tallahassee l

Ui, iilkisi. tin 'IC-IKI,tiibli. .ni, ,iiiiliSiiatiMliii! I I 1:1\; Kill: SUKHl: HllIIH.H.il' I Irony U.il \\ 'i.. .0/ I I Ml IH \l I I, I I', I 'I,/ppwlla.tna. 'iM| n'1llhd.l' ,.'.IllllU,1.- ,u"II I I' '..",in,, 'I III I h ,f.., ,I ',l lI I,

., ..,.., ; Academy. ... il I. mln.Ml' 1/n/ ,...1'( ,.i/, I., \ l l'I.I "n'.' ," 1 n.Ilnll' mill-mill. ,that
tnni'illrullIts'' I oiuinllon. In Neigh will ,". t'uslubl/d.fruln: 11.11iu, ,.T.HI / / ,,it ,1 ... ... "

'h'' i l"r.lI'h'l" and mnliMnt' tin ulnti 115111itINnn HI' Mil ObU." 1.llIIcllod.III"'f'I'umnl. ', .- \11'I'.l: .{, :::1"I: I... ::;'; .il,. I'IH" Ii,. '.. MRS C A. LAMB,

Ih" MllXllta\ till 1 II<,',,lllU> nl tillIU.Mlbl| I | '.tniian I'i/. i b',JM i" "
) \ .
1 ks Illlttkld lljlllrANH
i 1/1"/ n tilniili' "."".1 I H,. .in, ,. "1'l i '. Oj j'X> Maker and Milliner
"part| in thin i SUli ft.. Alls that tbry anilisinlur.li A. F. 1'11,1..11 PROF. LOUIS FOREIGN AND DOMESTIC DRY GOODS 1'o. dmuu' i | |. ,., I Iui I' ,
\I.ril Jt. .n7. 4Nru hIllL .
,
/! / /< ".. ill\ and liiinelH "m h. HI= .wnu.1! liU DASCISli I; AUFMT .1 Ikr ':11'01,, tin. ,, 1'N, i i .. .1 l "ii.nni. "i York, 'lurilm
r"ulu "
\ ,ink, t r"IIII'IIII"raUI' h Sintliirii born' irlnif nunn : II\KI. A OKf !Mr. J. Y. I', ut t Hlnri Muur, I If f i .' ,, n' ', '' luting' tin Hunt' .link ofi' l
,
oflii'truitlou fur jiiuiiL' ladies, nu.... .".111I.'tr". I "h iii\ ri k-i, ,1110. II"ire to 1'' I1.,. "+ "
.
ouvhly't'uts" : IInlll) (jomrftil' unoirlniii I 1\En's'' l.l'MIKS' III': TTKK alwy.tutu! K. on TU'J"UyX lliurwJi/'. mid 11101.-....).., tt t tVahi' h,. /1'.I,
B. MI ulr 1 0-1..1. I I' u "
-- II. PI KlulUh ashy" I'lif-, .1"1'! on Ii r ,i'i IIM k, I' M I and l fur nth-nun.. Hi o r'j", \I'" ., MOOCH ,
W .t"\, ,'''IIII.t.LThio: i is llir (linn naiiii'ol "I'urtrr.mil Air. alwaj.ou' Ice M. saute days Term fur win xJiulnr' tlSUOfwtMJ.IHU I 'I'anlu' ...'
A 1'. "fLI.tJr" : A.1'durllnluWIll Ix iuadrtupnonauud: I f l\Llt I I tItllllilll! I ;(( ) Mi 'I'.11.I.t111"s1:1\ : :
in' u nl i lie< lar;;ei-l 1 Wholuwli-IUriUari'Klalili! \inl| 1 .. ..., 1'1<"', mv mnri tliai.. uiii .,
,.
1 .
im Ills in tinHoiitb.! ,. \\> riirnily rm.k a Iamb. hl 1t tI'7 N n Siivtimih f i XX. IVi '" "
'ul'u.iH.
; ; ( (
,
M.K; I'OUIEI" Ac.
hniiiirh ilii-ir IIIIIIMII-J ilmilileliHf.mi, llnnixh, i Of thcw Gruat L-Jttcrjc tl6l "" 1'1I\f.: "IIDIII" : : Iii Ii III"
I'IFBIF.'n M.K, Mulrilo, Mnu'tdo tnimt'ir ) t, aiu.
'"'n !'ol. ill sitiuiiuiih. and Imind an 1111I"1111111,1,( II J '. tin. Barely .\, I'urkn'i I'urur, .1.I JJLii 50 Barrels Whisky. '41 .1',,'. null! tin'Hi ii t't. all! luI1IIII..Irut:
N' "IIill' IIItItIll.w.'ii.
.11 rM'rnnrnt' ul'in x'; ..N .n llnir mnl ilium I' in I I" i lId nn, i ttrj d 1 S:IfI.u.
inrifiA V -1'U.I.KUnl. : \1.\ I UC .1 \\i.i.I ."".. ,...... awn 'un '1"" .1 iii, w' I "ii'' ni4iiltul, .,.I' Sl.H: l.miUiUMtl.nn
'. wi did Out IH In M allY IIIMIM in 1 1"' IMIIHrL" i.i Mblpko lust m-riiul. ltd h* >.1 i ,,,1111. .d i I i.4.. '.'t 1.., .,. I, 1\\ lrl.\1" f' '
.- .0!> I __ r# im li I'" "? flu.I.1 II '1 '1IoIuI: tI" ua.uu
' .1 l .llili/ 4,15 euhin", ..II' III'i W t1' '
'l'h0uglgn'ul' ,.....,. In I tin war. HIIM" niliinun ') HAMS BACOIf BIDES, IcC. I'$ Wd .......1."I. '.. "" ,1I '| 'I t,. ml.' .i. ...4 i t"i| I 1I| in a,_ r I 11 / ;: I i ,_ ilncftUrrt', mil III M,...
I ,. I ""IIlIth" .unl l" _. CftUbtL-Uf. .
Ives' of Fashion :1..1. l I Ii I 1 I '11'.1..1'' IUIV4 ry r MakluK
imnluuiu. ors bnoKlulUur; : bunlm-Mi upi 11,.Ml IIKFI) HIM"I'rk : GROCERIES.. Emporium ",1110Io10'.1/ 1 I'M u' .,I'I. ,..' ins II' .1. Jour >/Mho,, KlrkMjrJL Juliu....'.,luil
? !lur;:tr "scale than' Mir, bUorv Their .tnckiiibrux I.1 .i> il a. ." .>!.. .Mint, ., r..,N. l|10, ni'u I .,i v'' I '" I Ii ...01, 'Iu """Io'.I"'K.t.tlHI"' out 1 bc tuasI
S I I'LLV""_.l.rl.ne.NM _avly. t. 1.w1. 1114111, II, II", I i.., 1 qa. t f l, ,u |Nu': ',,," ,,. beI-'lullal'.es l ,
n it IK
', enrrytdndtliattsnlie/seatfirIftl.! < i lIa.v 01"a. | A auk Aa. *''r", ..W" /." ('A tl .i,* .JI'II' 'F-> ,.'II'! ,' i wi it. IIM I, u, ...d-----
.I w v r.i\"r.il.\ hi Corner; Hull Street 1 ..ulfl l I lta\; I.jHIU' ill4i.4b. ."' H., ,: "" ..4 a/iu'r .. ,p.la t \'l "..I I, "iMii'; '. jirumiil) unit .UCii.lurit)
t'I
'u' 'Ihinlnin I '. aud \UII'fgmatinul .
carr IIKe ;:: I ,
Y.\ Wrl.h / i.ilU J .
to W'I'' a lv? m+ l i1 ii I Ile' i tli' itnHtl 'I
.* liT-: ; ,,. : .:: 't" : ,. : ,
I .
> al (pru *" that H ill make! n Iu the !ml,'reot ofuetiluiy I' n Wll i n I Iiw"1 U-,.' 'u
f I..nl 1 k. t.et.u.hr SOAP STARCH, tf ,.,
raJi'billy' I.. ntr Ib.'ir ,iTiIri I'li ,1-11,1': f'I: \" IfIII 1'1 I" I I.. "I, !tr..t.! i'4J'J' ) le.6i'Irlr.. ...if | III. I'u, .'u' .. ntG'rd!, l lI .
IMP'(4u I .? '1101.\0'1 l It.'". /pa'ns',. .wl f-i.. / Id ? Jir
i i ii, ti I tin.N ILL rullu ilwn w'ml Ilii in IuN Ice! Ice !
? ",1Tto. k.l t'wr/ ''H al.,!uh.W.,,/ +",:-I I 1'q'
Turk TlM-T fHn r'II lower limn tiny .nun 0I, I sad nul.il fir M':* l to, SOI.\J' "'"'' .ji ," blnu f r rot".It..',, w .:1' 'I 'L" I' ,
..,,, ,
I .4.11 "" lit U'
',.z ill .-.1 i Mich g)0.. North, whu. ka. (u ff kwt \I. hI"n., ..Mu. t: tlUIGrUI.JII & "" Draper and Tailor ,i ,I / 1 P l.VfctlUiK, tilllk.1il.K1IK.SrM. : ; TO Hit \I L
/.Wk .. t't ii l'1 i Ii K i' ,11.1 ilw. Imi'irf nlln-ul. wtaraukH .
\ 'linr tWnw tbrrr' nt the ftri wul11111 ? 'H" h'1r'.j I nIb. rllUruoif rtllalUfmi- al

,iMh4i" .. 'the footb' nrdfixiL i i i I Canned Goods (.t.ku i'.' wale. '11'. ". '. ,'. uNI 1. ,." "I .
,
L"I' !>
flu \ kii p o. kawl elm, alt Ia.uwiw' "I... !k",..' 11u"11 T'. tTUYAii I I Ka.hiola.ls14r'k : IIIIT: MAIv''.' | { .; :( .l.) < ) \ Ll : .\ \ IJ JlO\II'I( ) ; U.{ uu. 'ri.V,.1, s, l,. i:':'i i I' a- t I'u.I i..:.,i. 4, ,,,.,,
11.\1\.11.11.' I
rt l. i ,I'uhthij' mii>in. lij' ('arj>r.. disc. l +WI M.._",u ilia<.iail fIIt.alo IM11yIbl .11. .. 11. "' .
i n ail i urn l "'" aiul b* int Itl'II.UI: :
.1 ,in I 1'r': 'i.n lfl jll j.nljli ttat( eullell! ; .. ..... \lot 11 j. '. '. .. .. ,
'
t'40 --. I..MY&I'twr,4.41- I"'A\lHIAbU.( \ ;' .11 Uflt. ii0*> t ,. .rrllll"'l\ICllla( ba kHlt "t.
,,,' ,.' .1.,1 fi-\/I.\ lot}. S'u'fJ mfc furkf* (Mk MM. tYWrLFa. oorrxx AMP BUOAB 1.. .a. 4.1u11iII.[ OJ.1t.: ILulattw 4 Oorn U\.'I'll Mi:..l mil !>!..). bc'1'1Io.1.| | k..101
rj& Iu "bay J., and diM :
110..11.. willIIIt..r uH'li.
Niler .. ..qi1lr.. Vm'H'Y.
11415. """
) yr '' .Mhtwlre.tyrefaLl11"/I.* ..Jrw111lb
; '
el.r'rItb .
.. .If .. \ u r1'pl1till
,
'
# j h ( t .
".1 aIi I-KI ire kuooB, it* UjU| .luiuil, haul ._ d.e..- OIIUMMwckl J&n'u. I .
: \1'1\ :", t",.1 a6elyut
.
) ,* .awh/knItIN .u.w. .i .4cs4Ui'Mu.htslhb" I.:
.1t"nlt'III''B and l biiiiiittrma: in riw-d} llnl IMbatr.. a.d iteudW... foot 10, f'IH' "Dta..a/'r .
.. .at .. ., ".. i ill ,>f.
r.hitld er.1Iba' ...tr.'J'.a'h.. lieua a.4LByl T... eed'd.U : W'I MiKIBHIN l A \M.. .., .u. it'll\III(1': 1 .
J. ma Straw Goods
'.' Lu. U'.liu.\ ; MUh Iheat 1'-41 vii' "ill "tiny *. MRVF .1I..w I VZUdukU ..".. l.Ma. l.. ..... .. 'ih.:1, ''''7. .. II : Ml\M it UHllii: |I'.ui.U..ui. u1. .'. epilht..
.. ... ....... a41GDtrat't ',pa'/. ""lid. lulUulj| uf (.,...rlo.
'. Gtfp6tu4Arflllr: ,; ..... I . I .
rth : _
.t s1' wJI llel-1 ii .1ara.ryhy putraiI 1I ( D1.fl.r .
) I' ( :.lIdti415. I IInul. q.i; I5! a' Iutu't I..rln>, ..J ikUtnii.
"
"
I, rilwir, "n'h-1;'" ,* '" MMli'l-'i'! I ill ilmi, N .aI,1,I ol '.h..loa; f, "111111'lI J. I h I'i ..i I1 .n ,. ".filurif.l' ) .
a j a .i; .yll toTHE
r Y.. :: 'r.. 'I I


/* ?--vf" -


,

.JC'-i.; :: \....-" ... ...a..1',.,.. 4S

j -

-- ---,.... A -
.
,. .
,-.-.. <. '. -, T' ,_ :; :-":_ _,, :::ifIt __ -

(,f ._ a. --
-- =
=--
=c- :
: '

._.._..1 t.' .r- l'\ ; ; {' Mfldrusfl.\\ !\ \! \ j I .j

i ulrnlr. ', \) \ ; $$cc i\\tOiItineait'l..l'\ i ; ,
-- ( ?IH'ltnnnh :! Ilrcdiarnlcnlf, 11I.11"14\h. \ 11\'Ul ,( \ iitxa ii'ltt ..-- I \11 1 1111.N 1 f 1!
xstlv L SENTINEL; :l l.t111n/111\ \ !' :\1\1(\ rti'lunut, ,. f t 1U s R'M Ii B ::1111.1


.1't ,I '. .1"1' 1\ .... 1..l\j\ \\V.\ \\1. \\ \11( {1i ; 'I tGRAND QPENINfiS1 I : MILLAR & CO. n


\ l I Il'' I'V ,in" I ,d' III, Sfioinways'Pianos.11'IIII ,.. j 1861. SPRING 1861.$ t' General G Commission Merchants G

', "'l \'. 1 Ut... : 1 d" 11 ''I"I. h' .\I.I H" 1 ') '( i .
I nA1x'I,, nn. ? ,lit 1 'tN 1. (.) 14'I. Jlfl 11'("'" "
JA i't -- I II I IJMl'l.: VMll> -. IMI: ( \ i l 1.I.. J' "

IIL ,I, ", I I "' ."?"111,14,i ',' ltt.tly, ''p"i lIIJrCLOTHING.: \ 'ftH'{ J Ji.\' '
ltan :
| JVt HAIR
'I' .n IBTJ
*.\. \.nlinll. |ITI 'In-thr | .I-.I.I .I1 .I .". .hl" .,.t 1 I. ,V. ..I I III In'tr' III"I II"III I ) COACH FINDINGS
.H! I | MODS ,
CSTI
< Bit
l.ikPlfl *
",11".11" l 'tin U I.I" r .Hi 'ln I I H'l, \, .> !-<..' Ill'I Ili'i"I Sl'MMU (
I m r iireiiimtj r...lr iks 4hl .11.11"" .,55'' Inlrlt I .I.po1I.II'| "' .. ,II| ..II.... IIr.I i K1NI( I ,
,
... 'II!, "1,1., I Ihlu"n.I', ''I to Waste
,1".11.. a III, ,I ,,,. 11, ,aI1'" InudYIAIII'harIIItI | I IA' Moss ,
,
, 'IeattlnhlIufYI., '' I \11\1 \1.11\1'11.1111111.1.
, I.IT. lidnlil) I", the I ri.n ll, Nu! .II11" A T

'IMwnr11115111, Hw 1nk1.l In1I, 1 Ii! I' \ It I'.A8- . 'I'\I\I"\" -
; II t \ \I1.: II/ ST 1''IM 1.I. '* .d I im.fc ,

.0" \1ilfi HI..I
\>.l i I V i nl, iih", MM l I i I tin" in in i4ii.iiillinl \ I Utlk' \ 'H I la \ :
i
"',Illliiilllll, IILl11'11111." 'III'' Mtilti in" $i't.(.'If, ,IIl,t..lt 'I V,? toil >. i I'm |"II' "!. 1"n. I KXRKSET JOUNSOWS.Nowt Axle.Grease* Varnish: ,

I t irr nnntntiV, |bk. ul-I 1'InnftiiltI I ,.IMII' .ml,nhUI., i I.t!, l I |"iiiil-l K.IIUKNMI lu11',: I: cnll.IdllM ; ,:t-,,cWIVII. { Stork t << of'i'lotliiii"1' --. .

.I1 I ,in IIf, ''H'"II"i l.ittnt' Ini.,.. .,.,1 t'Illr-.NtllaitnIb'I1t.at, ., ,' ', d,1trN. I. I .... I PAINTS. WIIITK I u.II.I .
IV II li Sup,;"''I! lnl|, mill liiriltr, rm. "|1'1"-11') I'nln-1 ll'itl-t-, Hit milt' .ill, fi, \\'Hthtli, ,., ".>tii WI..|'.'..> Ind,, liwails .< _i i i -- -a i .
l.r-. .!,,,.I.TiliM{1"i it id.I fnitrif I.,, ",,1,1|, I II. M.* "I 10,. ,', nit fc
U ttitttinii ft.i ,IIIII till'!, : 1',11 \ u i U; I K run I I i I.. .> : : :J:>>:E&"D"c.S: ; BELL ('(1111I'IIIS'I,1,11111. ; : & ,

I S. (0. IIAVM.M: .IMio'llll'.IJ.: : :. and Daily Arriving
t-fto. l I. in'l inlltxl .In '1I'"II'f..' Ifat Hr ,inNiiiitiirlNtr, ... Ui\ nml, /I. "i ...", | 11'i in I on Hand ,ASI Kl'll i/hh \1
M.WAT.liNIIAMl.:
11 till" nu tIMI' IIrdanAh, iMirt N 'i ) .
liifiv n I '
i (jinimljlf' lull' niMi t .
,nrhlili Inlit'. lii. lil.I'n .." |wnt ,'., \\\' \'\\\ 1'111151'1'1111 rI .\ :: *....rMar t 1. r irrt. ',7.I r mitt: lit'lO:\* ,1 .
I In) the I"!i .1 l 1'ilvNnr 111.11111\i1'I r i 1111 \M" M> I '' S'M.niMe, {J1I1.1I1", lately} purchawxl, PRICES !
HI M H" I' < Ki : : \ CASH
'lI"If' II \ I.IIH.V) : SIM.: l-AIHh: ) ) >: !I'I 'rf'" ,'" ofL'.1e'J(1 LOWEST
111:11)I'I1': ,
: llir ran 41 1 ,ti'lulil lli,' l'>rt"lir -. 'J'II ffliiHriM: (>hmwnMWii\ "
lilH, tlicllliil, lurk Flour Grain, Feed Ira JIIa\ I IY yt,jl.J : "la> .
;
.\..p III 111111/111tikrlrtllr.hlrg." \ Moo 154 Congrodr mid 7-1 I 81. dulDUl' -4liiMA Fronch end Ennli.hI ( 1 iULtAURNTYVnI/AtUilIYiTWL\; :
III l bill l l.> liliHIlhlimk and Produce I I

Pill l. mil inllul., nill, Ii .ni.il, tin1 |,m'luuur nu' ,u., .'. ml I
.\ sir Ilii HiiMMl1"il, *.0,11, )>( iliniluru 'liiiintiift,**. null %..r.nxlh.I' l IMIi ll'.rtrilllli I PEl: I : I F ( ,1\1( I E I.I : I ES..I; .nd h/l! / lbs.40N, .

'ini.iii'n, ili'l.HiIn riiiiinSi 'I.-., "111 1 r ll\ 'iitmlitlll (I.n. llnltimin-i, \nu1., ."u....".. inmn iiAt'iKf r w iAi, r x."." VIII 5555,1'' ;1I1'i1l'!, Ilardwt% '', 'Htld .......... IMJUAMorrhlut -
In lfli 111'1 I't t Ih.t- '1
I llnlllmnrr.finrtwnnl.llninwitiA f
llililwln : .
>, M'Hiul'i, 11.11.111', | | In. .i m.iku' liimln. A, Vi'it Ynrh I I. llamtirlll" ... Ilittikrr, t liart'.,lin '\-1'.. II'I'. .\ 1'nIlI.I:': 7\\11111'\ ? III'f' '" kl'rtis4'I''t''rIs.l.' l.vpnifnull < At'.. .1.1!. ceriofSaTitntmli.
'. .. ,,, w.iMff'iti.m\ '. '* i
\\ 1",1 bur uF'u. 1 .kill \111 I I'' wlyV nftl, \\ dl t'n.l.INr'lllN Wv 1"
:
iltniiinil, OUILMARTIN & CO. \'l I l 1.111( >l I U.I : 'II, Ni', \\ Turk Airll 1 111. MIT .
Ami., mil \\111 .il Hiirr' liiinil' L. J, .\ l Iii< -"I' Ul''K\( ( Will: "
u
'I hi ,I''-'". b if Mhi will ... : ; i11VII.I\ S"'O \ 11.1,1 tiu'krjA iT .' r Mil.l.li'
|1'1" \\IIHI'\I : I :: : ( : : ::: 1:1: TTI.U.; : i Illy/ltl" rti" I A. 4. mM.

Urn' In n imrn...i t, unlilfrH"" n Il\I'- ""." \MI\MII' jiii .'..'-".". ..-.iii'm1, .1J I''' "'1111 ,nti,,,,01 I
A lill/li.T. ImlliT ,Iril-l. "IH.M: .KICIN.t5 COTTON FACTORS I .,r.I, ,. \IH-I.' Viiirrlnl, Tutimitlnr *' 1'lIll'iln'fH\ill\ll'i& \ If .J. MILLKU & CO.: ,
1'li- "uMrn| | Imiliri': ul \In,,*'' I" \\' inhli I miicli.inl,: ;: I il.'in.iiiiViuilim,:.,: ; :: I.--; ,: ul il'.nl.l'' ;, I andHmH Stock A. .
\\ -li UUK, mil HIM.i. reel \.v.. V V U V;\\ .' 'Mill'' lilii"Ulllr > Exainiiic our Complete ,.
Mnln llnlllI'll 1
\\ ,\ \ > \ M" 'Ill m !I't'lit i't'

MIM" ni"ki-+ IIi. IM.... n linlliini.l "I'( ''' ". V ,,.ii U'\I 11111YI"., 'that i.!\nlnivml l.iitnn;: :t>,my fir: '|:imnt', 6:'l1'-d tan' tlro.b.'kip;:; .. l'"l\1)I'I:' I > : :tJI.I' l.t :m\. 11""-1J in tilt- ('il..J. .\ Furniture. Warehouse., .
lid limn nllli "11"-" ..\I III.I'I:111.: IIAUKWAIiK.: ) : ?nni.lnlli' '', of 'h"I""II., on.11..I Iirtltaiii4iiilh er;MUr,, !"r I \'r..ld\' It'11t4IA'd. ii-' i
Uli.ili'n' IIP, ln' II hnlo"'" r In- l"l- 0- :ra N :m n .A x.. 'i.,ninllv, I ti',.!*.. tinLARGEST' .- U K. JOHNSON. 138 Broushton-St.,
Hnd" Him. Its d1. tt..LAndLI .(AMKS; I KIIIKSin '
\M." 114 I I t'' II' "t <1KO1WU: ;

I 1',1 t (,",,! h.iili"" |, ul i'' InluliU iiiinnWhii'li I STOCK 1 1I April :, I ,>fj.:. J-.1-1\111'; SAVANNAH '.
wiiiiiini, infills. inlim' Hit Id I. I tif(1nlIJ'InrvI. IA'alller.. Work. COMMISSION MERCHANTS\); S \ I , I March U>. 1S67. m"\1! I ljB. \
I iHim-r' nflii\t I.t l | ,i'Vii"r1 lunir. "
'1 Hint 'mini' "inn 'li'1 er ))h I IIII I. I d.-I I I t ,t I, 11.111"I ....III.III'I, IN: 'I IIIK: I II Y/r. iiinnKii.W.E. ill. Ill II

'I ,hrr, ,' all till iinMi'l |,i"'"il-., Illhl' \ 'uminI I111111 I111111I v 1\ \.i\; VII. 'i..1111:1.1.\; : I '.\ \'.\ \ :\\II. 'i.\; I I >: 'l .\ 'I I' K; F liE i i : 1"01.,1.
'IIIIIt'I : 1.11.1 l t llalil ALEXANDER & 1'1 1'1I
.
I I.d.I.,1" liliiinnhlli I ISmall ,
Vntl nili" ml llnnnili' '' till'" il .,. 1I ,
\\ ilnp> I run, i. IM" r lii'.nl. II H I a" I.tin'ril mlMiM'1'-' ,' niM'li,, mi t HM-IUII I am, ('Mi'i'iitU" U, "'11 Hi I 8TOUK( ) OFsCU'l'l I
\NIU11'41Ih;
\ )
.\,,111",, ,n. 6.trritk'1111551111LIy. i -iiiillnM II:' \1.1',1\\1111: : ,1. litWHOLESALE : KI'to,1.: ': .. ; WIIOI.KSALK:: : \ : .
) i I Tpr 1lneP. .t.t.....Illf 1..111. : Itn'' '"nU. (OrtltlM)\ |ptnhlplll|' | lilli'l. :ill, ln\\ $ AiTsncc Enropcan WHOLESALE GROCERS j;,
b
,
.1 I ll' tl...n .LI'. at'eerr'F |illn| t ininilli, GROCERS
linl,, liiilint, "* felinlIn i -I liinrKi,: I Inlr' AnibTicaii Prices POOLB & co.
and
I "II Mll.lll 5515l5; Hill ,\N: M'lH. COKNEK AUBKCOUN) ami BRYAN -HTS! ,
luting ti ,
\ nloruilh I r i Mituh,, I'llli' l-H'i. a:.li.nl.inHIM" "

I r Shin, |I"t'' Itfr, liinttii'li'iliO linuli''IIK V't hitlil.'I ,' ...tt Hintnli. C.rirrulli. I'u, ...Ii". nil 1'n6unn' NIII\\\ tlinl, I It! 'inilirtrmnirt I I .
I I n 1'1 liifiIt, tt crt' In lili lil. t HI, Mil II. llfMIt, t nil I I-. ,IIIt,,t ,tut,' M -I.J'il'l, |< i fn, .ni, mi II'\ IIIDrub'S avwn'h Geor51A.
il hi 1(1 'lit 1'
1. A ml flu il n tt ring Nni,1t1N.it.I tN.1 '

! '.bill, Ilii. .,... nil' -.\1" "'.1. I/Ii.1 Ilun,, ,,"(.Lft11155Iiotlir > Mi. II I I'.; .ill. ltT and Chemieal-:; OUR STOCK IS 1OW WELL SUPPLIED ,

'I : lulu I. 1oI.t, T. J. DUNBAR & CO., ilh S'tiug And Siiiiinirr, <;inoil, "f Iho,fulloniiiv;; ,'Ias.,,-' which will lie, noM Hi lilt I I Much u,.1'*!: . ._ .n 111,1'11C0213111l4 .. _"_ :
lit. li.'l. thu t Itntli, i ,liilnil, li. luniililinl I1.. M\llsll.\l.l.iv: I'.l.'o.:( ) It ; M
.\ inilili-l Ui'in" ;:tt.lu, |pr.t 1 +,1,1.1, ,nliol M qni| ", 11.,1,4 nmnuliil, /. J I'l I.K. : mid nl the' Ijio-wosf Cash pr1.oe 1 311: 11x1 iI
.
I.I I' I.I'M:': luriUM'i.icAMI" ni-.vi: viis: : I. |IIt|:sl' 'I'I' I 1'1 Usmiilii.T.t I
,, Him \\ \ILkt- 'thu pallet llu.i in, k, < tin ,".11I. titliprd, ; nu<1 I'hiin;
tillll'I'INIU. : I lrtl.) Dnnivtlio! ) liicnlnil I grIdui( :: ]
1'11111-0"1111": 11D1ll1arll
\\'hu'lIIhll' ninl,, t lln L'i' "it.Mi' : l III1.( liroimlon I
inuktii tin Inllni, i linnm, lln. (,il.in, l'I'Hndit :-: Whi'OIH! ) :-: Lilli'll t linii.N; \\ liili', I'liunn:\ iiml Ciiloii'il, iJfSmI&8) .
/'/",,,.://, !liln" i/ii/ fill,* thr ,Idr. UI"h.'I'. Ii1'rclhiullu ": v\ \"' Ml l.Ki'ld.lAII. : Tiililu, lliin.ixk' Mn'i'liita), : anti'I'o4'tliuq !)

t\ ,l-i"i I lyV K\\II'I..I'+ ."'1111<. '
I ;' hit.I I ill //UIM, \, In, >.l-l. \: v. 11\ VIMIS: : : nun 1 u..IM H III J I :' S: ; .1.| |I' \\ Ill' \'1"I I <"licOj"<; "+. 'fickillJ:1111,1: / -- ::0---
.-11'1'<.,It..III". ,,, w141k,9,| I "l.lll IIIIt I.I.I ( I I. \ SIMM.
I'I 1 !IIK. iiliirl.| fnil Hi- 11., uiM'tillni. miiIl li.nl, III.I I ,,., M I I I l.r" ,.,il-i\,' .. liiialih, |,,,, >Nn, I I..,,n.", nf \\'ililriMiintiin. iti n White Goods in Great Variety : ni.lng nuUdnnelfnIlls. Uwimi, i"I l '

I ill. ri\ial|\,,, Kin nilli,, "1,1) ,|iiili krI i ,In ,ili-i t '"i inI . .. .....CI.I\ I i
.
'I I lir Kiinil,,,,, limn 1II.1I"'llh'ro"h' I ", ,HIM" ,, ,?..".>. \\\\11.. ... SV' \\\\: V.\'.!."v*, Sw v F' W. SIMS & CO. !S wi llH.Mllr.lils) | I'Uill :Sllill'll; | ,I :Mini Pl.li'l.linli.t ; I.
lemlm' Inn &
: nlvI l
I.I. Illllllkllnl, and) tlintlnllll'l'I tilt "it In t Cloth Davant. Wapples
,ninl
Imli.l' ,
l.ung ,
i iI Naiiiiiiuk M.ift.ili.1' !;
) ninl ,
lln Mull ;
nun.
"-on '''0101'' !
UulnIIQIIhsiiIbl.t1111I1'' ,,. ,, I .d,1NAF, .VNl'It.. (.4A;. \ .rito AT F.
lliiA.W. ,ii nit, "i'la Id"* kurili nlilir Inllin, in I II I ,11111, Ills Mif nutSMITH'S I.artlunl" ( ElIOtwiI"'i, ,,,. 11u'lrtan.IIckult' etanA )I' .

Silllli-11.T, .. ",.rld, llmt.lnill II .uuh11,, ,, | :. I II.I rno'l'MAN.VCO.) \ : I I'lireMiilo'Uif.tinJit'; .. fJ \ f J tf4 lill.'W 'j Cotton lAiotors\ ,
III, 01' ,11I and General ( >
iniinliiHiil\, ninl (.Inill {iiin i HNI ALES: Factors lrVi '** *..' wIn
PHILAD'A <
I he..k. i..lli, I li.rti with in mllw BOlVANNAH CELEBRATED l'UI' : :>: s tiI(;'iii.S'' | -all Mliiimliln'4" | i141 l fc Chinslj.tvnnc : ,
7 I Ililldl 1 "FlOllS hllfoe eo.... nlli., InIlln line, nl' IliMitv" iiinl >luii">, Hill ninl' ( ':111'.1| lii'iH'oiii't.; lIal.IIIllt'.l.'ltlcl..cry.; : General Commission Merchants
,tin-
I &
I lutim" l"i |Mnnyf'' tiW "Mutt', nnil til< Minil.Nnr 1\\r\\1'511\t'\. .!.' \\\.... ; Urtv wti'ootVANN.ll : I ,,'k j uiii.lutti. ( ,lIu".1" ,H.IIIIIBD: tat yonr( h'e'{ Forwer.ui a awvwnnah
\-3J7: iIEIICIIX'I' st 1-11
tliiii I, in,iili .t! tin .lit .1.I l.v. lI.ulI'IIIo"I'-, I iiiiiiisio: I i11 ';| ', N.tiK, I flint, \i: mil < |

Mil- IIT. v' \I\\\\\ \..1.'.N\c\'r111\1\111: .. :- t.HiKi.l\\ I \ .\\.'\\\ '. \\. ,;',, \\ '. : : Gears1..., ..t

r \ \1' tMI 111",til:!U' IPrudorc IN nMlrlt > linro itl uif" (hi-ndi. ,
.. ,, iriwclfUlly'
M.,,.,,'h 'I, I'ttii\ ; .ixt'.lil: -1.1U'I' IWlKJLD .
II I VorllM iMl IW. Ul' ,MA.1 hire 1> Hripum
LIVELY Stock( and Exchange Brokers.ll.l nnil N'lllua ('II'\JW\ ...ell.. Met 1)){
T.M : ] "
: Merchandise Lnmtiur Timliiii1: andI I 1:1':1'1:1EI; : : :( )FWIIIHTII CAKCJMNA: ) e.1556oMe. rntrurt10Ouh.nd..ellLnl\
lit III ,, ch.odll1, i .
., III''Ilmd6lnp/ .1 )? alllull."h I 11,10\\ IMl 4 .itini lut A Pnlrali' 1 lMII II' I > >,
.
,. > .. .Ids Cottun; or utl r MwrbaiidlM,
I In.l I -. ii 'mi 1.A I I | v |I.i II?-n"n -i I' TPoTaOiOOOln.li r rrf I
rtiilli. .' I S, \ .?.il. I' :.'I'.llillIll: : : 1:' 1111':1:1'-: : :;. COTTON. 100 Boxes Of: 'or Commission :' :

WHOLESALE RETAIL llot 1 'I'I I It" -,. -.1.1I 1 1inrns I .n..I, ./ .n 1""I"'J.oI'f' .'kJi(61, 1.t1 '...lIl1'. I I \\ \\<. \vill sKl.l:( I'.V TIIK: I1"N; In MVnli.inliml" )" ,! ,,,,, I'lnntci'. ,, M LOW m I-HII/ Inr.un.iri Forwarding ;

I Shipping) and CtlIII1llissitlilMERCHANTS. ? ,i,, s/i/ t {Upturn) ,,, J Jl > i AN1'I1L'KFI'' I : nil) mntirllk i>rorai>tucii mil 11lal.k1.Ilrlprethtlly ,
I :
I \\ :itll'frt11PI11Pnta.\ \ \ ); 1 IN : \
I tTlnw, (\ :.fl( \ :;7&1111 ." 11"
'11.1',,, ,' ull.iii ,mill 1 I'.h"'c'n.' Mmli I l'i. I .,
....1l" h I Ii" ''.111. I J, J. DICKISON
,
'In ('I" luit.ilsim. I ,, --<
-
Hi'.M.r.i) ; ; : in I ui.TAI.I.AIIASSI'.K. ', I I : : a' nil.. I,1 1 "il. n" .-lninn|, nt t.iiim'. ,,IHIIHI \ ,, :
II ,. IM", h''I'! | ,.mil ii ill 'in ik> inlmil ri in" iiii-Unnii UN \ r. N. After IbrfltM' ifJulu.snItrllllSreahuuars. \ .
I 1M.\ \' .\N: N .\ II. I I1I: '.4llit\; i a.\ nl,I Aq,111.,|| II' (1nttitmtnts. VramldluIrlrltcrlvingIntl, ; KnnranUm. .1..1.Is.
I ,.. i lnl.ir-l t till SavannahB. (
A; cane 11111 ''I".IUIIN, inn., -IIH-IIH li\MII'- .nut ul putt11| Mm iiiiilinii'II" I Imlili, mtli I I., him' Mill .\\ \' \ nut 14 -If. -..

\iiil"lm, Mi..rW. I. Mi i I.' tin .\ I ". uln.ua.111. lillni' .ml Inn. 1 Ile 1 1*((119,111' ,il" lii nduiurom, ,, i mil \ ,.{
niiiiiil-iinil. ,, nnnUli .Iklnln.nW, .I"lw: In' |fftll'" iilili 1844.
: EST.MII.M1U
> wll.ilirnil 1844.
Si, a t ink, l.lnr ul fhiilmu n> ... il.niii. ..liii4 I .
tiMir f,1i
| Successors to .mlTaiui mi t''''HHlintiii' ; nlul' nlli.n I ntnl,, in
,,, : HABR1ICT8IDKAI.KIllX '
.I art "I'niiliiii" u IIil1111 S.
r! 'C > \v 1.1'I; : v ioi: I I-1, r.iilu,, j nUr' .110'"",,,, _IT* n .lu pun| In i nt, 1'1'10.| | \Ill \ulll\ M M ,nv" 41, .: W. M. DAVIDSON,

I i (I.t, MiilllllHi ItliriN, AtM.inh .. II I nil I'l, N S I Minn" ,. .I I ,II I v, I f'
W Dr.itrrs. in ,, I I. IVi7\ ,i I';." I ltlUi'Htail \ A N II 'i li: I 11!' II II I ;ILi'' I H: I.: IliroUTUl .WHOLESALE:' ; DKALtll 1 IN:0 0:1':

11,1,111::' "l'1,11A': :I',5gin', ,: .: 1,1 : Id:' I ". I.1 'ItNsiur.1 I 11'1:11'1111'1': \' OK
suulu' III'I I 'H I 11 \ dl init., urnld ) ; 1 : :
I AV TI\ '.i-M\.v, n II",", : ti,,"'I'a\ "k I ''orll Fine Wines Liquors, Segjirs, i 1TEAS
'
: Fin: 'W//t:::n;; ad Wry J >, \\\SS\II: \\ M'l, I Ml.SllltllliU" "III I1, ,. ,

:;:; ;: :. l'hHll( > AUSTIN & ELLIS, I IGllNIL li t I.. I'ra',.,, I..l'. Iv II..,II A. Ilk I ii. .9'X IlOauI Hun' : 'r.-11\t&'


1 PLATED WARE MllRCHAN1IS; : ANDERSON{) I is; w ANninsiiNi.J.'. Furniture Chairs Harrison! Champs D fle Giiir.tc '
\\''UI..IIIt, .i'lI'IIII"I'I.I.\: ) < in. n ..1LVEU AND I COMM'N i w Amiiimm.{) H.1I ,
\,
nul lln inililh' ,
> tin n i.l hi hired Ialllp'll' A II i ul I lot. :
111.,11.1', In III'* I Inn1! iii 'lniHi'1'ili'l, I t...' ,n I s\\\NN.\ll. IIIWI.\, .: : : I 150 BAY STREET : .C.
SONS & Co. I ,
Cans! Plstol' ''I'ahll' : 1111,11, POl'kel' enllc\'y\ ;and JNO. W ANDERSON. (JKOUCIA.Fnlf II"
1 1 SAVANNAH -
.., i 1111\ cirrc > us SPRING BEDS & ,
ICli'ill : 'ILl., MVKI I MiVASi (FN 1u oi.-i, iun niul MATRESSES 0.I
i t -
: \ \ .
1)ris j :.:, I > > I .illiui ur ulliil,. |iliiililii, IIMid Inn, 1.11.1ahg11nlit1.11110 COMMISSION t A/:dil fur that Ia.h' "I l Mj.)ry llubinn 3, .'u .
nO< ) f ) '..IIh, ,nr littnp/unnul I | 4 GENERAL .
I II'\ANC'Yi | i '| vu \M (r.iniUTly M.imr) Ciilllll'i.\ ,, &. (o ,) l'tI.EIIIA'"I'IIII.: \ : l
"' puudl'ul, | '\- I
| '

'1 ."A 111'11 \H'\ It II I 1111.1. :,.50I11... I II.'mt, ./'''I iln::,,..rliiI: :, ,',"I ,:m'i::Kin.-: '':'I.:, 11111',:: I. "Irlr::: I..lilt; :\' mlIlln <::!' 'I."., h I. l I";i ...Nnlt. F\ln\'HJ'IiIl\ \ ( llrrehallls. HAS ON II\XH .\NH:' 1 IS \ "'1'STrIiEI.'E'I(
'i l \\i"or.
,...llll,,, I.. I.,1. Salt, I I II',.", .IIu;" I .- 1".1",, and: \.lIh, -, II-. A. RESCHER & CO. the war.MnrrhW '
,ill i riiii.iii.i .>. .i. i h""- I.. I6nun. >. I.lii.. I'm C lornrr lira) lUll JL Drjaii. \ sis. fl,
,Ill .1 I "IVl.ill. I '.t.tt'.I, lnod.lint' i"1 Oti: -ii'i| ,tilt,. ,ll IV,7 :A.ramte1.INOr. }
.*.\\A.\.N\.ll. .( il'.lllOilA'lll ; i ASSORTM'1''GOODS
Perfumery I! 4il't'I1.r/ ( '. ,. : A FULL .. r. C. ui.milllWHITCOM1. ,' ,
.
I ."I....I. hint.-. Iup, '. I hull" Sii'Mii. ,,, \ UII''... hu.I: ,. IMPORTERS AND DEALERS IN \\\\ .I'liuli,I,-, :,, .Ml r,'I l.iimlii 11ulIr' I 'r, 'II,mil,'nl I'I 1-I iillul: ',';Ill':" 'IfH I'nrla't' I Nil.;" nul::,,N..H Mil* .. .:}
i \I",, ,nil I mill bull" *|II.IIF. Ind,I I1 In'.lvv lilitl.il' Mli.il.1I ., ,..
.,, ti..' Ili-ti ,Il I- .i TIIKUN MAUKCT.Wnrerooins & (JOKDONVW) I
I I. Lpniit- I "|.' I ii"'tin' .III It 1 Vil I ml1 ili 1 II"1 li.-hn-, < nl l Ilru! mii..in.l' I "n u mIilii ; An.MM'KIi) :) TO. \ sol( ,
TIIII.ET .\ :'I'II'I.I'-:: .\ A ,10,, ili-inli, in, till, \iiii "'.11I iitul 1 buiuiK.ili" 1 I'nil, ,I. nil .
i l 11'j\ll'\ I ), It.I ( inns; \ : :, It'illcsi I : : ami.MKKHN( \ "n "ii-nii,I,.ilili" 'It t''in*. "U..B' .,AL.1M, .0' '
; f : rniiiiuN: \ 1'1.I'' ... n..,.11"I Ihll"II.IrI., \,ilnlilrtpt
I IIntl Pistols.: : : I I I' ,, .ii1li' '' I Street '
i i .ni li.'l.iiii' sill dud oil i Itnl.i
MIII".I.I", "ill| '\lII..n-, .1 l".. .tiI,' i 11I, ,i., aIIIUYAN. : : .178 Uruuglitou \1 \a\"n.\ (Y\\. \ \ \ ,
.
,, ., Unlit" '11'1 I l.i, i \iiitll.i
84' NA.mbdh. >hil"1111.141 I,1l II H.i niii I iiiiliniiil' -liil l 'niilsiiil' Tell l I' It 'm.
,, ,,",NII sir '"'rViM..llt n"l.|'' / '''t to|ynn11pl, ,| lUmillni. aid I n lilll,, Hiiillh" A \\ '....11.-. I nil, nu55,I I ?,up|,ii., -.ri- I
u .il ''I v. rl' ,, l.i.h.. ., ,,. l IMniliK. |1..1..| I I I li f i t
I M4 v 1'4'41: : ;h. knlnwlu: ;:i:: I
.IbAl.l, : I I (5151, H,I T>iiV ; ,|; ,|- ; \I I I"I l| III. .Illllt... Mil.l 'l '1 1.1 III ill,lull, k,"..1,1-. DRY GOODS 'ntiii Ilrukl'r" <"\ tuI Aii'lri'wV' Ihill.i) ,
i oll
fjSqfir'.T |
"trill l< I ,, t ii m miss iii\ii Mrrrluui. : !i, f I. ; ( > CAI1TII\'SIMI'KUVUCOTTON >

't'11111t'II\ III L i POl.lil'lt 'i \it It 1i:;' MI lit. \1'I.: 1 > \I 1\\ 111 ,i..1llNMI.MSul i.\
I :. I S( b. G-eorgl 1. GH TST S ,
!Qt151N1N1k .nrt II.x-Iba. 11.111I., liini., i.. k, i uul.. it.nul "nr, -11- 1 Vq..111'1 S'
Ih i: I SIIAXVI.-1. Aivl .
..
'1.i .,",. Sit"\, .n, ,i| I'ik-, I. ilih .nul, ,lsa..tt" CLOAKS) : '. 551'1'551II| I'l.'i.l'l.l. i.liul BT HANK OK I'OW'Ell-TllE\ IIEST IN lit: :
,,,, I ... In ., Mull, ,till, ( ,, .* lit.-Ini niklii, 'ilil' IH "I raiurirlii "' .
nl Ifniiiliii/ d"", 'b..nn1., ,, \h lilt'rd ,IMIU.mill .11,1 nil! I I I.ilk I. tl 1'1 "tutu. -"I'I'|' r. Il;.. .. \\liin
11mMr.11,1I11, I \ .d l IiI 'I.'f'' 10 ;!! 1 1"
\I I 1111 111 I linn In." 'ItultiM |>l..l T tit:II MII: will tut ni mil ( NO. 173 BAY STREET
> lit ,
l.ir Mli I .- --
= ,
... II"' Iia I dl ,10.. nul' r""I i n' II.'x,11" ... '
\iill ; I I. .. ;
I 11'111\\\' ( ; ontl1al. Mi. II l I. 1U : SAVANNAH t.II.II.I" :!f

I ? -i I..uun I'1t"| ,i- I'., Ul |',..,.| id, | 1'5511|, M.I .,,.,,, ?. Fill H- li; llirn" I.r.. Atd. hr..holl"\ Mink' II E.. D. SMYTHE & CO. M, ) '
Khl9lW7 :
., mil,' XniinHull" 'till ( & Co iiiattlyA.
\ Inill.ill' knots. I"t iliip-'hlnl'\' I Fen-Mi.uli-i."> t.II lin-i nkmil I 5'Milt,' .i.. \\ inkHut ',IsU11LIS'I'iivrii.nl. I IIIr 'I M. Krauss -

I \\ rlllll' ? |iU", II l/i.r Milli" | s|,.11''".:. Ilm mill' : ,
PKUSIAMIKALIMJSOAIMMwlicateil.' \ I 1..11.t HninlniH'i.III,,1"-In.. II"11"1' .liu,, I|iin'l'i"HiliIl.niii' |... nut l.ll luilln, ,..c Uuli'irii I,,In"Mm '. : si .an: OK.. ruoni.Ni. '. '. ..III" I ill" l ''Of III'"' I\ I IMI'MinT.UK\ : AM: linAI.K'i: :"' INICROC'KBR.Y .It: UUMl'ION a. I II.I'lMt

,li rili.n.lli.lnl.lil ,' .,,. I
a In ill| nil A -i | SHOES
i A
BOOTS
", 10, ui nilil\ Hi,, ..1\ L,1. "l,pili, a. LiuuVA.NN
,I.I:\ llnrimrd-St., Cor COIIKI'OHH I CHAMPION & FKEEMAN

Highly \! Wiitchi'8 uiiil\ Jcwt'lry RqiaiiM! \m the Ll'll l s"' \ : : VII iKlimilA.Muull : llnnilMi: tiKM'N! : I,ntNMrlV." : ..""11' IUIH : flak f

Mauurr.M I nliri'lln, .1.' ""..*, ,Vi.. ,

'I'1Iisl4t, )I... .11.... thlll'l" 01 bnul'" "I'lual,,\,t1. ?,,I.,,sin.. I I! l-.is: : lioUMAN) \ '>. 'IXi;! :XlMtl.lil;. '; ,I\1116': .-I *M' trU' s |II| Ml. i.\\ .\1N1114I:.
IIIII.I., .. "III. 'Iudotnll' I 1.,1-' WHOLKSALKGROCERS:
,'. 110 h. .1. ''I ,11.6, ,,,.. M <" 1 11 1 I'6 I ; .1.11)1I1.11"1'11) I -AND
I\lnl' ,:w""". 'II Ue1. Ha h. 11..1" I '" .

5tairylu'ul""''h..II.e," .till...1.,fa6wunl..ub.I.4I.). 1.,11".1"1\littoranalIt.1iilkln.llpIuprllb, ,nad,','I,Iwl6.'r.'II,,\IF u.Fipt,II, \h'hnia'sillSi.li 01., ...1 .,b uu,. ,all, I:,I (: EO.'OTT? \ :\ ( & fOe) \V. i* lloluiisonnun l : : \ ) < I...nr-An. t : \ THIS I, ((i LAS SV A |HE. I.I.4M'

kti .1\ auJbraill
nud iLIhi III+ > "
ln''r.. 1""I1..e forms) ( ) : r.uTous( ) \ :: )...MI K 111:41..11 INHe I
y.Vurulr ttlnili'njlt mill, n l.ul.' HI 'lln 'l.iuu' si.ni 1l, Kayton's Oleum Vitro : --u11C1'SrAtA.iiut

M I I.11'tLVpsil' : /\ NI > II' i I\ltfc>rhlliti k ni tiimilHiiie" cwria: IbilAU nrr brrutardtivlijrHwiiliatitiitkull

/ :., I.A... n uit" I ('ouiniissioii11Tcliaiits( ; aiii Fancy Dry (Ms I 'I'lltt.KKM\' 'i.HtMVN; : UMMIM: .: I i ..uiI I I II.I l a7a.lnnlltrm. '1"1' : nisi. .."'i> mnl M'iiivuuvi' : '' A;;rnli. we ,i. euaiilwl, WofrrLow i(

I t'- ,,IIIIIIINl Illl lllllllt, .m(' IIIItlll II'
1 AUUAHASSEE FLORIDA.t.lu NOTIONS &.C. Utll Ill-Ill. 1 asSthey can be Bought in New York .

1I I. \V ,,1 11'1 FII! I I II lli.n.M| >%. NY Viinilui.i: I :FtroV"i.s'n.D
Il M" n .1 I.hllltItAlnl/l\\I / I I'.' II 1'suq.F'N1> Aura. llpilu'sIW!: : I'ttttr luruVmiilt, HinrrlivMvliifl' (lie .pnri li'th rl4l<- rtira rxMliau| nl Krclcbl I 'lu'iiraiic' and. u...... .. Rod .
ant .
; oI (' l11s tin An U H.l JI I in alki., Ilif' Unutilr. ytuel.uttkelmpuo.1'.aa' JnM,..r '.11''.ur.l.w.rbdt, ntti, ,,,0141D'DiI' "DI,01I.hl.I'oud.! *lllbzzorrain '
1
1\.1 'Ili.\Il:;' \\' ..11. ,,.1"! I.. 1.1"' .. 'l"l,' at. ", '|?, \.'W I Ilrtn'y'WA,, ...e4 i ', ... ..., o..lr.lkm
l'llll'Ilrllll( SHOES
I 1 1 15aktiI| n .. u.,' ,Ian, ,,1" nli, I: \If HOOTS' nul I IHil.U'Ul' || \ QUEUDNS'VV.A.n.E: : : ,

'III IgF.list/: : like lli Miliiu' ulli'iilnll'.t\ ..il'i.n.i.itllmuin I .\ / t'lll.tf, ./-l/flHH; ', %..t\\lII' I nt'11aLp'Itl'. STKKKT.: :SKCOXU: \ llOOU) : WKST: OF HI'IJ. A lt ,
I
( ,.Ill In1 t (rNtlll.IIt.1111114\ llul .1 iliunt Curriage Makers IV"I I'll1'Nr1AJilr! /'/ Iinn: : he. lol"55111'"' |11111 i lUton.UTON: (

qt 1 lit"It limy \\.0,' tint' ut tlar1)rit:: ,Himt. ulM I IlllliM",. Snilluiv.;: 1 lEI A.v ANN AX. Cil 70ZitpFIA.1.rri' .
Hun nub -ruk > | .11., >411 I II
I !..IVIr.A : .\ < \ rlM' l.'s.\7.IirA,1' Tali."
1. .. >"> ( iinl I 1'.11".1. I wlbu" "I itIt ., WM ::CbnSm
"Mtlikr.il.nl I \ 11'1..1\1\111\\ Corner and Streets!;
H I
Ifclt" 1..k I I Bay Draytou
I .. ,
,,1tU Litd. Ilm., k ,l... I ,.a I i hill lutla1'l ,
K'l
,, s.\\ANNAII.: l.l.i.Ki.M: \( Illin I ::nul l mils Mlniultl I la In .tirt. In.ii'i'"
I .dl\ kniiU,, t .iril.i',1, Cullnl ii. > -i'i ,1I .
,I'1, UII\'I< b.ir.l1' till' niuc.lv, .IMA uu t.tn.t|

.1 I, \1..,1'1, I., ,Iv.. .... .11 MStiVV s .IS. t Idlr.t'tuol.: )>f huh ..! Hi J I V k i.'r KII'h.' < iH SERIW TRADE I I.o SAVANNAH" : liKdltiilA:
; %,.I., .il.i'lrl| In tlirII. ill' t'l I11n1F-by fl .

I \ T"V" ni.n 11 in.
Henry Hicks Mjieli' I I. I IM.'i. .i.ui.111:, ';
tUAI; : ; OK'IIAUI: >.\ii; :> i 111.1.61111.'t'vt: .F-11141.111Ib'11i'dt,1ilydl: : | : iiii.'Ol |"i.KA.ii'l :: .... .
; M.W "I'KlJVIVNrMn:!: \ .HilVlHit.n 11,. silt" '. Cuf.lK( VMiniAt III
Iii|
1
< .
,
Ibr Hl i W II. l ll inlllil' I I. I.., KIKlll'-: i I it.lt M'lllli.. 11II.N.+,./li III,. '. Mt,11' irl'ANII.i.1115.1I.IAr1Is5U\ >ruM\t I ii. iiK.vuiins.MiiiK' : : : iiiKnvr. : Wholesale I "II. I UkHI>ls. I''''). I M.l\"n t'
1'IIIN: \::,.AHTK: l t.rlntfal IKi.|, lum.uri.I I r.ll. :mmlliuiii'. .'K:nlin hjr. :inill-i, : .i.' .,,1 I dual,, Ii'i, .IM| t him It llk> old 1 IrifiitV. An. 4I.il4ll DM,,I')| HI..I \iiu'4 MH.: i. miHillullt. ....h"t.I. .,\. SKV: Mt Kxrj-H.:: tiioinin: 1 \UKIHK\: Department : CLAQHOEK & CUNNINGHAM, t
iuiihUutMilllul4'' FN 0'10.,11.' ltll"+, l.xom h.11'. d. III | .it ll. it all ulti *.UIT-J., t tlpll III Hilt kllnliiuurk I \I.. ,It h. I'll'. :; rtul; I lit.\\ll-S' bull' PAIN: :- Iu tlir, I H'list, \111 .'

::.;iI:.iUiJ.uau-,::I ut.a, :ttl ,r."nrlhuu'; it.. I.1'k,:.u lln.nt It:rt.lt, l I** :' \Vij.niLiiruigi in 'Hit III.M. K, ..Hn.tft.i\111111'" 1 1.1K'.?1 At 11,4irlnt!: |Ml' 'Uiu.nu |( \ uru; .,. ,>.. nl,, liy ranfu list| tll l Boots and Sloes BeaJyMeByLATHROP&CO. Clothing .I \Wholesale\ i Retail Gro er( >1I.1'IU4
iM1Ul Goods
uldluwhlu It.tkradclnuarr I th.suF11t1'IRI'sL.. : ti *KL r M Dry s
j'W'I.I'e' I U
"h ii : In d.;n5ttgrmrul.: :: ; i.t..UII'' -ll 1'' i tat ....I'.... 'a..I."'" I')"prpllr'lllqto ,
l.e.1..sitl,qdlcbi .'.!-.. l ':
It I .I..u. : 1 .1. > "" \ is
WYwr..udd iu uwAuaw: and lb.' iliruuU dl..tlleSiI'UilltuimuiltH: ll ':arruuv.) <4 IN*r'IKrr v tmlpl it. t -- < I ii, ..;'.j urrald ItlH.Mi.:: lliMHiVini::'tA"f" : \ ': : .111,1 Ann: PINE: \\ : : 011'I:
.
,..... ...ullo .....'...' .U.h| i.ihiiof.t'-fii. Irul. blllarr..I .M lit I ."". 'I'lll. I,1 (iUi.il "hrlur. Ik.' iHlhll. Il tml. t>un. 'IXI'l.tfWClI I i
Ii... It t I. .,urb u.abgdl1' | <'ln>.tiitaly.Ailiiiii" .l< ,IM in) Yeast Powder Mustard &c .,.t .II, 'h..11 >out ijUlHirltit.ftl. .. nil, I IHi.iiU' '. | >, lh ('HAVANA\ AXDlMiMKS f ) ) ::
,
,, 1'10 alga
iittitlMinMiioiHi/ibi'itMi' iiuiuii, tUti tj l'r..LiUlul not '. I livft tit rrlurn u'All. I I
"if 4 .
.. ,. ,' '*" soisiiiu\; IIUIiSEI11)l !
: .J
\It': "
II: V Savannah
III. Itrfiii *5il! UiAVl 139 and 111 Congress Street Georgia.rK I ;
.Uiu.*. tbfu>...11'"iI''aN.ndy.iii' rude, "tin ,b,"ki'iMl LIr T TIC SKtiAKS.:
1 .. ... lrl.l tl.ut..Ial., smnaml ) I'ral. II. II. KIt1'151111 %, 1COPtYEIi
I .II and, A"j bY'tip''1144Ib.'polxxhianl15555,1.) \* ut* 'Ma )llgllt. \I.r' .t.. \\\AU. l.Kulll.lV; -.-- BAY AND DftAYTON STS., :

.t lun il( : ,, .11.Il lit, I rll 11L.ar as ...'-r, 4swld bo' utin, ..,.I Ill, to k1." AKKMiVV; nl'KMXi.: I. Uii.r >ltK K UK sr lNl. AMikl'MMEIi: t.txillh; l l1 ..Lil" r11'A) IAU (.kiH1 I I 1L
\I R II 1 Iit-i: IV ( it ) 1 A..'hNnta.. 1 I., gtauluh ,\ .., .... .. .
una:..' ....1.1..10..r.. I \ ( e ) M I Nh.d..t4 4 1tlto. HI iitvilcllh alti'uUuiiulliut.rr 1/ IIiVEtUN'1Tli iTI.' U\I .U.Ii.. Cull ....,,01, '
I .-II. I.. .'I",,. ,nd mlll( ,.. "
I .tprutl| -*;. 1.1) .. If' \I.U' la! Uwvuut I., IIM.*..'....lei.... ....4411. .. t :"IM>. Fuiu-> I'lint. ami Miifliii.tM( > l'l.il Mt\\ !-McijHHl llouu\ ".i>u>is IPtk4r.t.ucuIry1 aI.115Ub" +.b'I
h.w l.nll Uru:4t.t.urd ini MnAIApI.u "
I
\ illtrllll.I dart I Iwwup.skumlr t'>'KliU>l ..l I181 --:' .t II. I"",,; :<10..1, I'I.c.: UWi'liitl,, 1 1 Slai-tinp.; ('\1""- I'l.iM\ ;)luiiu hull IVtH'iuulri.' ')I U<'i. ':1. !1111 j. )1..iI. ,

.JOHN ( \U> .ki i lid .. it 'u,,.> Itiou-ry. til" ">, UaiiilWri( .liiftV, ,\: "'.. 1 J r

I t Lk. P. 'I', lit !III.Irr! T.TNGER11. l'.iU_ Hiinin'x Striinumt llwlinllklbN! t--1l1uAl ;.-> ln! ,''' u' HiirtiHi.Kilt H. C. RUWE,

General Newsnapor Advertising .\tI, ). 11'luleSl nll (Iirocel'; : '" -1"1'11" brpu". u""J, '\ .pt Allt. 110...ru. 1 t 1.4 Prvrmi '"l' 'fifl-, UnitMrij...,l anti U'liiicO-juityrii\ r' Cum, r Ut.u vuM Julian M. mil Moutmi.u', ..." ..j i.jSVANNAH.

MJ I i -AAtrCOLLECTING .hA.1,, """'iIlt' ",.11. .'I'., n:\...*i.. i iV.i 1'1" '.1'1Y4rcklr. ,(Y'/IIYaL.d.fllwytp' higlu4l;! 11..1." 1:1'\\: n ('.dtaR I. I1 tlc" 'uttu4 Y tu'liti. its:".,witb 1\ l'LLll 111111ltIt' OEOROIA J

.1 I AGENT umirwt' w. .10,. :\p" '111:':."J;: t. alldIb I I..H. -' Panel I I lln... lit.llt( l Nt.iiiifi.,, Ale,, WIUtOtLt 1>UUIII" \

It.t. FI.'I ,..\. ... k4) .' t&1 IA1W44WaJk' ) BAY STHtCT, ,,II;J I vine\, .:Onllbot,I,' II" 1 .,I. ,. "'". \.11' I ", .II .n" k I, r?rr ._j c"-,.- 1It h', VHM: |> uUtl Slim-'.. (4':1 hNe Wulluru' S:>L,>O. Liquors Ales, Wines and Segalst t 1.11 1.

1 QI'IN'Y( : \ \lI" r. wf, CI. If.. 1':.i-t- t'lailtrt'h'Sbar!. \ -, _-'.' -

7'' u I t'AI."I'VII'"J'o"'t'.! /hat.. l'll'k1 aul.I -'\ ( t.rum.ij t Ki: .,,ti\. .1.:i ...u fit.tiun.jr.,;' ; vf ..in iiMiattj' ., tmv.U w..rk. w."..utt..L C1A1Dt11W..1<< ()J1 !II.UOMA1'Ii.' ...

Ir ua.x11..ta. '4.11111... -0 Wtlu >1wl caf4, l. A,, p. :'!111411-1: ." '1'' ; ::1!lON :l&ui \Iou. ,A:,. r r.wM 1 >,I .lav. ",nut I.' .' j jJi
...,wloAl itrn'bl r?
,r101. M 1'1 '. !.... %- Ih
1'-tip" > 4r
155 :
t'to,t I.. 11w.1. .1.,1'f' INlar.Apdt1 | i I2 __ _

...*. 'D7''E. Tjpf i d MUTILATED I


J
l I ) 3 __ r -


.
._ -- .-- -- -

J... ,,.,,. _...
!
.
f.. .. ._-,. ..
I
'''' -, .
.
'
u. .. .. .. .' --- '.
1i t


.. -, ... .011I' i ,
.
':-' ... 1 ;
*h ..'..r \ $%",, ilitrtitnttrts.WM ,. .

-S :VLV SENTINEL. : 1t\1\lII\lh\ \ :1111'l'ti: !,onmh. : \ : [ (\ \ \\\\ \\ \ (I\'nli'onmtr.\ -tl d t.I x111 IH\G.tt .;\ h'ttiislff tl.lJ .l .,._ i raraiu1It, .i I... .11 I I

(. JI/I"I\/ '141 h..
t U.. : ii n :MIM \"

,. "'" 'I" :!". ''''Ij \ \ {1L''

r ql.l\.. .. Stoinways1 Pianos. \ \\ 1 liCEANQ OPENING MILLAR & CO ,

'II"'h,,, I""I" ". ,
'
4 | rf.HV.. I U.I..".. \\flllliil I """I., Ill, '4n -I I In-ltiiii, n'' i '. .i i iVV :
,"nniMiirtnnil' In Commission M fctanlsMf S
| : !11"\I I 1.1 I II G8D 8 101'8
//Hi.MU-il I 11 I t t.'oi'i.: : \\i: II> VMI;iu: \ jlfiIH') ,
lull-11 I ,Inii u LI'
,
''"'liliv, 'linlU, ttln'n )jn Hi, i. |101 li 11. Ill i hill ,Inn, I, "oM Ini, Ih heel | nin,".hitil I 1 d J 7h1 i {! ., k. .IVFHa'! ,, 'It'
/
d
T .llIrII..I.l.e". t .i nl I ,, tlli ''ltii'|" lili n| ,,".I! i.l llr" 'lit I "iiri ,Inllltlt : I lJ
.
( 1 "n'r'{ 1 the !itlm vl hi'r ilii' ''Ar' II .UK VV ,01,1.| | run' 111 I I'llull ii IH.,i I II. initpl I
|
.11.11" ,nl'l"| | ,1"., |Iblapulr4111.4IIto.11,| | | ,.Ab.r 'I I 111x1 G.JS-T I 1 FINDINGS HAIR
I ,,bcarll., | || ttln"i. nuua" hi.nliiallt p I "...' 41> II II.. Idle. ,! 1 mryluu]" "il. n i al 1 ,1AII iSPKINd{ ( i SniMU I l: ( 1.001)8)t C0ACH ,
,, /vjuuUlulhet, rljlit I ,nint. ''' i ij I'll\111.1111'1 I/11111,1. ,
I lii'r l, "'rnlIMinKik I
(un.'M: .'hc 1 tnlnn tin., I Ijj "I' Moss Waste

( I r ft a. I Ixmrern* 1",11(1'. 0\' i 1..: 11: :ST: I u: I' \ It IL\S-o.: 'r I h. ), 1 A. T ,

'. tiy't1YIIInKI'I"lxtl,' nl ntliiMlll 1\* 111' *. : Lull,' ,,1.l, ,I Iii,"i "'flu 1 MV. '
i nini I ; ui I :
! ., Ihntiiuli, tin Wat, I.. ,iiii, ,,.1 I I till, nl MI-111x14I F.i. l Im i pu. NIIIxd4A! I'tin ( I ( t : ,.ml I lih.Vl.KK 111111 1ti' 1111111A
Ire II"IIIn,,', kk1 I' 1001'1" |, 1.1'tii1 1 J" 'IIIN ,1' ,.,.''', ..ISHI.\tllllSII./ ( i KIRKSEY & JaHNSOH'S.
..1 1111II,r IHT.II'. li.nint Ildr, Ihu* HTl! l..ti'.ii'naiiil. MII.II,, <"IMlrfa. ; \ >;!e Orcnsc.; Varnish: ,
Wll'i, rugged! Mil', iimfhnnlv, r i n .t 1 ..,... I I.
"I'I".It"I'nl.-III.| | I I 1 N natin ill,. hr M.1''TlkH*. .. ... ,lti.H|I4I I I. 4 i. .., .. 1 .. ilS. l I t'AniTs'l: ;
I. x+nunli a .rr14. doe. i i_.11 ; II-: AlBKLI ".

' Hw li nut ciilluij in Miinturr hint. I (li. IIAYM.-:: : Itl.'M'llimi.) \ ; J: I : i : : : : -c:; .

tIlli.. nmn I., ,RnlI' HIP .11, .null. W ,, ( ) !. COIL11, .IMIKS'll& "; I L,4Rt1, .,

Niirnlih'In hit lit Ilia.lili/1".II..w.' hi. I lintn |,"nl V\A \uvvV'o\\\ NX\ vv\viv\\\v'+ ::n W.' | ;=::: I{ I :: :\, i <, I I I I; i: .Now; ; on() Hand, and Daily Arriving,

I 1 VND: .MI"I.i i i "in'. vt Hiis, I .. < III MM, I I..... .M.WATuNIIAM" : :- II. AND toll. ttAlKl'
i \urI4, !I. Mir "'1,11.1 ,htllllllh.l, lurrilirlilit't I
tin'Illnlv. ,'' link.Vi.r Flour Grain Feed ) 1 1 ) riMlt.; :I'UAIII: ) > <1'111\! ( nl :N'M-Miiiahlc, : (, (.otly I lately purctwMdr] ,
In. I Hit Hi'M ,to lit ur tin i h.iri;. of LOWEST CASH PRICES !
< U but I tin'it I hl14udy -Ini,.kMu i 1111( IiylN. 3 ( i,


1 I. litnilidlli.il our, tlni InOt'. iiilh-iti.il tltimuf *. 1d. ) "iinllu 4 "WoO"i -.I,.Id/ I i.I 1q, I 111 lot('and HI .Fnnt Produce.. nr lUnijiriismaiiHah ,'., : : :' and l En".h, f c J[ C11 'r 1 1 W' } : I: lr'"l I D8.JII" uLrAUESTiI'rt": x\; A t .

.\' our l tin, ih''''ti,1'I InirnliiHmil. l ... tl "ilWH\ \ fillSllli
I Or in tmr a dr1111A In rmiliiVii. II. r.I i.l.l. ,.. fl.l \ ".''''',,11I I'n llnllimnn. Ninnrt I l ; : ( .\MKIMKS I ; I : I : i I Celebrated Axle Grease
HiMttlii. llflllliniir.. Vtnnitoaril llnlilwlli, A. I n Illltm I i i ,,
II' mill IIP inil\"nl'"I I Ini I ". .iku 10 and. I
| ,. i .
Nrtv Turk I I.
11'4.InrulellInr,' till\,.11kill. \1.1111.\ I W'1 iimn'irlll'.8 .llnitkrr x13.1N1E1w | ( Imrlpmnii' 11.1'11 A. iIt '. UnkirN..iiun. : >. ,, Ida .. ,,..H I ,"I'.| 1 INaI; .i- Ill" ,, I ': 4ttsi.. (IJutllitr1; hard; WS e. \\'HII RMMKU.. : l I.** I .Vinl. I mil; ti III ill lirr, liinnl. ill inuiiilI ..
Tht I (IIII' I'O-i. lif tlH' ttlll Mini \\ III'l1 vviirit'fiti, 'tt.irT'' ( lAcKiif.. t .," 'nt". I u1INl"'| :" &r" .to
, : : : ") \ ,v \vii.Kivs'tvIII'M .\ -", ,,,111..1..1'' I'.l: '( 'KU'III'l; : \ I I'LI)1) U:. al( NiVoik. .t(l.doMII.N l. April 13. >W. 4t'4tkd!
//era. In n imriinvi r. hnhlrrpl4rrr .
| ; ;: III: 'ITI.I: !. Jin, ,il t ''IN ilii-ktjf, --
A. lilifln, hiillir lin.l" 1 I, 1.:11'-; "in |I''ni ) J
: INX II. flu nMiMK' n Mural, A. I. MILIEU. 4' r '111.1.1 n
"h. I Knhli. 'n ,limL'r 1: i nl l lutiIn tti inhlili I ,....'10,1..l'IUI' "vt1I11'. Ar I l'IIII'IJYllnr\illllf'I\l I$1"III" ;",,01Exnn'.i"t
\\ Iiiit'| tun. 141114 null ""... I.It-. ut, U'mbl .tritium ( ; \ "'
> \ ,," \\ J* V. 11 V.tt V.11\f A. .J.) MILLER\ .t CO.) j
I xlit: in.iU<.. tin' Imiin,, ," n li'ill.iii..1.I |pd, \ ,, ,' Mi',I1', in,.' xtotii. our ( /OH'plt.tc' | l Stock, ,

\\V.hull Vinl,1,'limn,,.l r III',with\b"',, n i ui'r bole'/.." MHI-.,I hi| I 1"1- .\I"'Uln.II.\IIIW.\IE.i : ; ; ) \ : : \I ;;; : ',:,I I;';:;:::, my cur ni'|',' 111x14111| I 1U.b.ut.r: \ :; "*'' 1

Htltl" 'Ilirn It. .It, .rat ..Mill.Iln ,I. : 'i ,,,, I ,..iu.lfof tin. l rlhkg.'.. .n, .crfn.li|I" Iff ,1.1 .pgo.1t11'r11d1\t'd' ii"' 'l"l I... I I. M I II'It> : ;-< >1I.lI.t l 1 1 -tiiv\ llnii-ic' in the ( il\, '. Fn mil ii re. Warehouse.
,
I .ri.iii| bun |'ilniul, ii inljlili, I IIIIMIIWhi tMl' Ml 1.1 MM, "I .IAMKS KlUKsn\ : : ; : L K.: JOHNSON.Apiil ( 138 Brous'hton-St.

<'li Wauummrld" 'intiHi{ ,\I n hiI I ,
,Mamiliufmnl. lt' I.h.. .'. \\ 01'1.1.1 \. I I STOCK i
I .I INIi' ,rr of ,tat a ,Inr mutt" hour :', hii7.': I'--vv.iiu: ;\ SAVANNAH, lF.DKi.iU i
I Hint niin:' mil, .. "niter ti.j. hi I I ___ _
11, ; l .id t h, \1111.i --1".11".111. i is I 1 mi.,: i i j ji larch III, 1M7B :8144 I,
1 I h.'I'"' oil hll') lii'Wi" ,l J.IIHII-. '1",1''"um, .
i 'I 1 lln.li,' "inip.l Mitt, In iihiilVnil .. \ \ \ N Ml I i. III111.1,1.;; : I : ..
| .. .
4 i'l 1''"it ml l Ililiinttll lilt, u lull, I h *i 'II41uu" ,. l : \ i ;: < K lil-Olil.\1 : i ) : ( I PRBSH sPRiNG AND SUIIBR! GOODS .UU..II" KM 1 'III Ml It
VV'hih' glary i rmt n' IM r ,hi..,nl. VI ,r 'l I I... .. f ..J j *

.\IndI14u111rgliIIt11,114.14441'V" QIfl i i : ,| ( I ,, |'.uiU' t t. ,1'11.10 I ,< i W. E. ALEXANDER & CO
11 I.E.S.III. : I : ,\- lit: Fit: IhI.: I. ,
II
iiU I Ii Vi; JI..LJ l The loot',...Infill'..1"1'' In'ml"/";" -'nuulI.. 'mi ',I ( ) | | { 1.1 I '' I AT Till ; \\'IIIIJ.EI.EXU) : ;) UKTAII; !, S'I'OIhEOF

'bid Inilin.t liilliniiii'rhiilIn / WHOLESALE GROCERS 1 I c Enropcan
r.1 I t WHOLESALE GROCERS
w.nl 01. "ullurlmhtgs. ti, 11,1, VIII.III I'lIN V'.IIIIIII'.IN'11N" / / ,
hitll t pi" 'nvi Ilex lnm,,,rhxlil'. litjilI I ''' I, : iiini American Prices s O\t'l\ 'PQ\QLEj I\ 1 & GO.
T"'h.I I i \ ttiri' I" hush. tin |ut, ",11 IIIIIIHllf I.1'LYSIN. ,, :
.111,1.1.,111, lll11'riI, , COK.NKU: AUEkCOllN nn.l BUY AN.,NTS
x ( Idlgbl.II ; I | | I (tH>> "ill|| Itinl 1 It tO lll'tl' tlintl ,
11x, I f: Vll, XtM'll,, II. .V 1,1' 'IIIMil u III '' I I .
i i t i tin i4 tnv
"id I 11..1"x,1,14 MM.,..I-1, huh{,:it' I Illnii.-lif, I, II II I I I',; ? Mtlt ll
I tin. liiiilliur'B lute tt la lili, >t ; OUR STOCK IS WELL SUPPLIED I"ilb /9I"'A''I1' Gear.1..
lit her HID tuttli, mind. 'lit tiiit ij:;lil, Chemicals 1JOW .
T. I I1!. M I.\I: II.LI.111:0.:
\11" ""hh'" Ih''lh'' 11"1'.1IIho ? Sill>| ;; null' Siiinintr < ;ooii| uho( follow nij I.IHSCS,, *vii kit will 'liu. sold' nt tin, I Much U, Km I'.nae' I
,.1..1:1 i ti , I'l ,I.I1: And "h. : _.
ttli.lili. Ihu |1'intti.r lluil. nniki, Iln, in...in :i: ;; ': : 1 / flHinulril' nl" '
1 hu ".,hh' mul,., I Iln. atil" I I n\I\II,"ItN, :-01111"1 INI.: .\to: |I'' I / Lo"VVos'ti Cash rloes: I ton>Ltn ',

Mn./'lini ttutktrt'>"/>i /'mi tilt. liilliiiini"In. inbuilt' ,Ini V'mi,'iltlln .Hi,? |Ida,in : : 1 I /( n llllarllilftl. I Il.iniMtio, : 4 Iis; ,,1.. nil "tri nlt'M: 'tl'ip4d, | and.I !'Iaill. I

Id11u11e1' llier'cluuII4n : VII .1-111.1.\: Lilll'lI ,IMIII; .I". 1\ 'lull', 1 MlOttll: all,1,I ('"111",1." I n ;; .

.tutu" 'ii': hi.-I' (.I//ultui. ,Ir, 'd'e. I I 'l.ilili |'lniii-k' ; tihlclio',1(1111: : ", ( 'Intiiliiiir! ifr:0 },.
"1 ixiil /<1. h..r "niii, I "lull 'iiniii' 1.11' :\ '.' MM.Iilss: : : 1,1.\11,1 I l\ 'l\c"L'
lIIt1..1.. ( I tAilicO\\"', 'I'It": ?r nod i'Ly.11(1u': ,
,
11d I I."! i hut, Hi-In ,{i',1, \ ,
.
| | .1 I Jo' VVIIhMilNI :
lilt( I foul" I I 11.10"I .ll.' *-l lV l ,
I k lilt iinil| nlrin :'lh, uinl 1 ipili', -ki .liiiliiiinlln'Knuil u l lI I "> |' .I. dntlllllYr,16lulfl, ti 1 ,n -- : :---
I frnlii' ill,nod, Iln.u 1 I,4,, loud, I Ihr i .(,.,"." > \NNVII, ..I..lIet..I % | White Goods in Great Variety :
mill. iiiuiikliul, ,nut. un19 -1 her,, inn In l luu, I "'
i lU.Inf .Miiuatril. ( niTMlf, nllli III. 'm, nl( I+
\1'I\'j'' !
'Ixii; "lvi
,, ,,, & CO.
Anil tthut limn dud linniiiin 1hrunur. nand
irltnlui, Sinit \:'I'j.lill.' ., I'l.iiii siripi'il) itinl", I'Inid t
uu'cllI liiilininililtHiinktir ..
jlukiM' I : JC ..
i 41 4 n I I".4 i w t1. 1.4 I IIAI
.
4 It T"r1J f tlm ntiiill It 'iiniliii.' i | H. C1Ai.' I 'linli.i, Mull rued, NII uiMiuk! M.irn.ili, linli.i, :and Lung\ Cloth, Davant.& Wapples
innnliiHiil,,,, iiini, .11(111! pen" Hi, 1 i. tt l I., m, ,ill II I !. II. FIIC ,'DI.\ N A-CO.( I.1re4mu.IIu161uillurir.1'1111'La14.I., ? ,. kulwtilllrl'1'1PiI L.1 it
IIIc1lul, ..4I.t ..k. .L14 ..Iimxllhuu,1,, I .
.
1 III. n...<4..t ll'lo lint IIL "' HIlutIbr. SAVANNAH. O/V [ : and General I'IIHUiloOi\ .'unlit-, /1" \ $ \ I << .M"li"W\ t'
HK| ln\iTtlpTnl"BNt"" too M"l.; "1A hi" lihtnl.Nnl ,. I HUI.NS: :: fa 111/10'| ; -all Mtl.( -, .|ilillitlt", ,1,t*I {MuHhl! ; '1 W 'JII 'tI Cotton l'llntord, t

thin in.1.\10.11111.\ 'lil"K. I'V' I Ililiti I .tl It''I',1|', X \\'r.\\\\\ iK_ \\\"" : t 1 I ) I I In the, lice nl limit'. Mini) Mint", Hull' ninl I'c t'gwCrnlerir: |' ;| -. ILu'dx8r1,1'fueler, } ( Illll;" I

Mil- II \' v\\\\\\\\.,..;\\>\v N\v '\'\''''\\\\'+, 1: \ ,\\lElH i 1 l IU TS I I 1.;I.I 1 ,is'it iii' 'i., :\.iiN, I I'lunl.ll' ; .. mil :-Ol..k i i- uiiiilulii.'|' Cilliin,I ,n.iiiiiin" ft.rll'SI Y OnteelepttV 1 Forwar inii General Coininiiisioi Merchants 'rh

\M> V.\\\\\ .. \i'\. \\ '. BAVau.u.AI1.+ iw.
sor
\ 1 ; ( 1'1'111 I I.IN:
M. LIVELY, :Stuck and Exchnngo Brokers.IM. .
.
,. .. .. I',, ., ." IllllI Ir I.\lVO'JLD ....pr'ltllylIrll' A nhitn ol ui''Y frirnil
9 .4" |I,11,1'IX f'qn'; i II.| | ih llulil Lumber .
Tunand!
I .t '. ,, .. .. ,, a V !!:\ i WMiMfK For ll e I.., tw< ulf" nut i bloc heel
"",., "i" I '' .,|"lmk.|, I''" I II" I ? Nm I I [Ii; ii; KIM: is DIUiiM Noli'lllKI,1A: ( : .np ged nlllinMotVui, troll 11 Mm
'I.i "I I .,, .. u I : : t I:' : : : I : rbAOd11q :1.J"Ulh'5 .* /'otrulkArooorbuddlbn.S. ,
WHOLESALE AND RETAIL 1OO D3O3COS Of TOTOCIOOO, r rffirai toltun vUc MmTlunillm, I

I rallalulcl\ \ $ccllccrtionutntI1'F \ \ \ I 1 I) ; ( (; I ",1i.y( I. !;IIIYIIuI 4J111.1, 4...() -'" ? I I ttlin' ,h tti- ttill. 1:111.|; la 'I 1'111': (1:0I.:( :'\ l' Mi'nlniiU. ,; :nnl,\ I'l.inteK' R.1 LOW M inn l Ie Forwarding'or Commission,

I |1:0!< i|r I l.a Ill' IN.. ANY: M I MtUKI'I: ; .
in-: .M .i.i: : i\:; IM in.: : .. ., oil') meet' will itroiuplutii. : and dUI|..Ub.KinurrtfUlljf .
I I I I I I '' I I i.lti.n/ mil "I'lHhi' "ill i' ,, f
"I, nil I ,
/ I I" "u> .I76utl
.
,,
( I I "l I III' I l HIV' (1'"Illll' 'HI, tin I Ultiil I ,
I | .In ,'". .nl".iini-'iiliii'ii-l, l'uun, (,'N : J. J.
111 :' : :. : I l ; DICKISON
ICS \, fTf .. Mol.li.. .' ..II... IL.rl.l" ,1I"[. ,l.rr-l 1 ;'rjlllllj' r. K. Arn the. DIM of January 1 will burc huuv .
(Stf 'fe.r '" | """ ""Io., |"|,., ,x11111111,1,,, ", 11 III '" rnt .r..dill. for Km'IvInK and KnntnrrtlDK. .1.1 .ll..
\ I
I i I I I ,, .14 |pmu'd| iiiniltniin i.". x44. I nut 14if
r r 11Aj I SuccosBors toi \I t l ; I ;/Ytng lIud 11"1'| ,In IIIIIP'' thin 1' II I "_::- .-"'-- _.. .- -,
I I '
I I 1844. ESlAHIMIfcOIN 1844
I i r< ) \\ i.\\ ,: A:, :.M vi It1<; is; ;, .d I'.r"Y u ; | I | | i 'IHI: \11 i S.: HI i HARRIR6TOirDKAIKIt 1 I II Ii r3
Illl ," 411'111.4 I I. I 1 I : '
) w '. : W. M. l
DAVIDSON
,
( X5,1 Df.ilcrs Ins \ I \ : N t MINI. I li t A' I I "
,
I! II I Inii, I'II I I. !
1 11 C1 ,,, ,. .
1 I ,,.. ,, 4 I I : 11' 1\11, ,!',,. !111' '1)1. 1.4' I"ho14e14' I 1)1'011'1'11:0.1\ :.\ \V1U>LKNALL IK:.\LKII: 1 IN
'' 4 'I v1 1.1' ) : : IN: I J. VKUV VAKIKTY: : OF
Finetk/ ..
t n mi J 'MM.iS I. I ?
: ; s a Wry r
T.\I.IAII\SMI' :: II.( //III: I ) ..1.1111)LLI j I, I I : 1,1 ii" I lnC tins 111111"Hi"I 'I IIi l | I |II.| I 1111,, Fine \Wines, Liquors, Scgars, 1

I i l 1 ; ''II,.Hill{ '

) Ir1:11'Itrlh'uII.1'; : I 1 i til Iln" ,nut, ; ILVEK AND) PLATED WARE, /' I Furniture Chairs T E A. 8 ,
l; nl{ liii Ini'inl'{ |.ilnn" ,lull iln iml.lii, 1 I I / I, 'W ANDUMJN! II.

..i ni'i.illt%, In. liid lurgi'" lull tti..II "i'l," 1.1 I II"i x. 1l i I II I I j, 1 I t nl I: : Harrison GhamDa a no Giaor&c'l

: I I|: : I
(Guns; I'ISloss'I'a! ''', is ,1111)., ) I'orlcl' ellllc\'y! \ ;and ) ) SONS & Co., I i I 1
I 150 BAY STREET

1)r11g.:I" iU..Ii.'iuc'-: :, I \ \ \ ; US ,

> 1 I i | ',', I i i MATRESSES SPRING BEDS & SAVANNAH, (iKOIJMA.Kiilr t
l li'\NC. YHf-O., { I : 1 I.1 1 i," ,,' I | COMMISSION 0.
-- mi I I'". Agilil k.r lite Siilu nr llunlnu ., 4'u'
\' ",y \, \ \ II "dui ttl,Y.; ,Mil it.,;Hi I hm413; In:'., 4lnil Illl: ,'loud, I 1III.I ,Inr,:, I;I: flluk ml,::, I:,lllllllPl.il.:III:t", 1 I.iII. .I'll:'\ CHI"Ml Ullll;: \ I ; \M I ( Mnrtiry ('nlllli'ii! A.l'u..J MjM-iy) I HI.I:III1A'I'III'JJII.' : itrurmirlr

d,, o"".. .II,. I'l-,, |".II III". -. Illl," .Iron. ll.lt.t' \\ i1 It t'rt''ha11is
: II .\'\ n\ II INII| \M: Is (rUNsTAVM.V: \: ; UKCKIVINd': : : ( AIlhLI'IIU: Mf
mill Inllhnil) l 11111'"> "Ini..ii I I 1:1": '.1,1."iln ,.mil null IIi -. : Thin Alt I U Un.mil BiiirrMlj fnl,n11e,
!- .nl I 1'1". ,.,ilil I,' :N. ,. klliuii,. I., ,- I liiin.. t.(,1,1,' I',"(, Y
I l in I I I'ru1 1, ,II, I i .n..1.1.1..1. I Mli. SH| ", i ut"h' ( !" 1 81') II II MS. Kj Ito FINE: @UALITIEM' : were ".n'nhU.hII' / lung 1 l.r-

Perfumery :SI11't'I'V1111. *. ( > !l'.nl: {< l l.I l.\ l I : inn the ear.31.rchft.Iui..
I .. A FULL ASSORTM'T'GOODS ; "S.a.a'",
I -!p..unV" ti.iU. 4 .II. I 11111, > N"I i|,kin llu.",.. >-,,_.11. ,
\ x,11''' 1"lull. Iiii Nil" -?"n. ,
,
I
MII.I nil mil ISiH "lxmle' 144411, I (tlni' 'h''i.vv t l.llt.il \111111In1. I .,, ,,.
t L. T .
nil-I' "in I'n.h r. mlVUr ftHlTCOIB.WITCOMI
;
,, r. u. u4lNuu
I |1"mil' /1p,'' 4'rw.,1dl i I i ik 'II. ki'"Il I- I .. .. .
I
.. .
Toll.l.THMK) : I I':x A..' ,v. .. ,
i l ., I ... ,
iI i l lII I II.' .11.I
ii
i" i lunllnl.
i I II l I.'illl' I ). n. CiiiiiKMIlfs: : I : ,.. 01" ,nut\inn.kuinJt." | ',u "15111.. mii ADAITKD) ; ) TU ..\ So lIt T1IKKX MARK E'I' \ { & (iOHDO.V .4'uLI.AL7
; )
( ) ( : '! i I ''' '''' I ,
I .Mill h,' I. uun 'nt. ltiii, mi. .) \I ill .ill.,i.liitt d i. .HI,' In null Pi ttuli.LuuIll t : ( kd. Oi-lnnirn., ,
] t.l III., "i.. Utilir-. I.i I. I 'I,. ..ill"'Iinl, I ". .... .'
.rr".lla.r I"' "> MI"limu'l'' II i .. IlCO'' I
,
; nlKilluii, iinil, ,II IH I I-In I "II" I M hi'T.I" | I II II I 10 u" I. I tunll.i '
411,411 OI "q itithiunimiii i ( .. Wnrenioins 178 ) Street
'
"i I Ill!"il' ",lth.I. rn.II '.1 II mil, ,I'l. B.'oughtoll
H t i "
; I Jr i < I inn in .up|
miniirllilr. } i "i i* b < in rMu
In .rkr'fA 111'. f n,.'f| .jiji \: '.."..,,,,1.... 'lb. ", "",,,;: ,11,1.,11.,I 11',4141 h., "I'.iiul....rill'-I 1 ilni.. l II> i" I'.I I IIt i i V'11YR 1 I1'"N ,
\ "I' l |1". Vt "I'| ""I It .in t|1'1"1' I inlUinil.. & CO,
I

'i'uIIII' iiulIII I'/rl1 ll'll'lItlt'l'\' I "' .lllt It: 'a a1/ IIrlll..r', : ( (I J I > r""'' 'aiflr oTif| \ "!itu M i 1. Aii'lii'wV Hall) GROCERIES &C.V.CAIITIU .
/jlJJNI 1 NIO.I : ,1 ,. Ii '
: .
I 111\\111V I. V SIMI'RUVUICOTTON
... ', .
,
1 \111'11,01"| Ini Ihu l.nV.l 1I./ I.1(1
mil, >ii 'n In. IIIM I, nl Ink 'I 1'ibli"Iioi11 l 1 I.. .. I ( ) ,, -- Slnv 2inAh
,
(
.',uuln. ,Jwn' i., 1 Ii,, .11nl'n1,1. i : : Gcorg1.tt.L'r,11 ; :
I 01.,1. .
V litivr miiilt| | .l l 1 K..I. null[' mil" 4,1111'011" (tlnl' I 14, ". 1 I'uhIl' ,11,1, '' ill'''Ins tMl I 1'11'1.' I .. GUNS I ,
,
I I.I", a.l h. VI t I I Itll 1 I V .. ,
Hill
In Klllti :
1 r r i 1 | |'11 (41,11,41w1 at liibl NIT.' 1''
\1"11'1 ,ISI; lll.lllI'EKSIAMIKALIWJSOAI1 I, l I l : 11\:\ will' v M "' BT IIAND4JK ln4WEaTIIE: HEhT:
| mi n mir ) IIII i ii :!/i. | si;7. ..Kvvi'.inE. : IN ISENO. :
,..
., ,,
14'rllll'\!. ( II/t111X; i u I I i ii n it II. i
I, t .1-111 :- -- u- .-_ = :.S 173 BAY STREET
I ,
11 f I VI 1 ,1 11.414414' I I'"iil'.i| I 11..1.I ""II'" 41." i" I
I ..I, .,ill In il- l him 11.1 i -. l 11l'. ,ml Mm.i- I'.II\ 'l IIM 1 !I t :
I SH. Lluup| i|,. slu| | tt.k, V mil llilnniii., '" ttnik' ( 1 ; & Co D. SMYTHE & CO. SAVANNAH 1,1'.ilylIA11.r.h :
I \\i:,.. 11,111",? nvk.| lli'ir MI..),, sinin.:, : : Hi,, aid,, I INo /
I (I..Mi' Hi.--., ). II 1 M., l mis' Ilmut, | i.h-' ii| nn 19. 1541( 3vuily: I
t : ( ) \ 111.11: ,:, HuIiiv:: ..., Ills. ,:: mul;: Iti.,:: 4,1p mil, bull:: IIMil.,, ) ili : ( : (, I 0.411., I\ I
I ii hi 11 nil il 'iln Il"''i.
I l! \1\\, ., l1." I" ,.. ..II," iiili. i.n I lox. -i I |,i? > I i SHOES I UII'IIIITEI11: :" : ) |1I1'\I.folS: i I: ; INCROO'KEB.Y A. H IIUKHO-i, 1,I t i |IJ14.114" k'Sr
;
Highly Medicated 1 I Wiitchrauiul! Jewelry! Repaired! the l.csli I I
M.uuier. : : :' (; : : : I {' ''" "'.. l,"""- 1IVIH )
; t tr Mirivriiiiil. ,. i I I CHINA CHAMPION & FKEEMAN
'I'llls.xi I / | | 1 l.niil-,1'Bupl I |''I. .mil t 1 I : ,
1 1 Ixl't' ..I"ol" ll.u.l Mill I,berms, linMiiil, I'I", i \" I I'I: < ,\. (.OUM.XN; : ll ,, : ,; : ; ," Iriink*. A' ,
IIngxnrlu1tt11'r, 1111 li,, ILirln.4'- llh. Ian' ,nnl" ,1 : : s 11\11.I s\\ .\\\ "I1 "" .
u t..ry tiiat) Ijlln, l r mill, IN 11 1,11,14441. |imiitll|" I I,1, u i iImlli "" In I' ;: I I I, ".I,-r41.. | I
I( ull |inlbtiiiiiim,, ulihlmn, in. II I IM i-nuinii I I., ill, I!! \ II I -AM: II.* WIIOLKSALKGROCERS:
( JKO? \U\ SCOTT( ( ) & 1O.tl'ri )
'
1l lu'r mi 0'|Mi fur Uii* ,11.1..11.,11 I Iq .,. It I iinint.nil .
iiitiurliiii! 'hum, Ilii luii anil, tiitK., tin nKini-iiii itinlh I : 111'.t11'I'IIIu : *-.

I ,.nil hiKnrfuli. \ ,, I t't ) N I't"FiII"A.Nt' ) :: : : l II I ( i I LAS Sr A HE.II .
"h".1 t,1.,1 .llh. Iliu: 1 M 1 .tI I IM

I turn' Vitro ;
Jpnl'ba7 i '\ : i II '44J'it I --
f 'ouunission .Nerelluuls ,,
( ( I 0 l' S
'
'lyl- : l II \VE UN IIA.! '\I, .nilr. rjnlmtl ' ,
I : ; \ \ IINIMIM: u. "ml I 1 M.10\ talk..ttHiiti..ikiarkck.JtrliicUln, >4 IPHioil.r....* anil Mainifiutinrta A,: nla, ... ... ruahlvd' voter
TALLAHASSEE FLORIDA' I < ', ,". Im., iiiritt't'l4eIIpIn', l f\- AM

It ""I' I, ,1 1,1,I Is11111.1141up ii U H'II"I I H', S V' |i'II 1 I"II "IIHil"111.1"N"II S V :i I : $ I. Low as they can be Bought in New York !

: (
(t'iUl1L).. II.II.U.1: :-1.' ; \1:0.I:: I 1 1ylltISp I \\' "' "I.. .. ,' I. I ". ,Kilt I 'II.I..I' \''. ( "In tin tin. 11I. H'I 41Itn'n ..M IIM. i.Uitr lirtArnittli tdtrrbf M,4n 'th. "pur* I..ub, <*Hrm riiHn_ "| Krrkbi' lu'urtitr, ."d O"'koa'. lad :E='rovi.s'n.DEA :
vt \It; : x ii ?,:: ,..; ? (, : :d;i. ;i Iii,,K! i ir I I ..M CiI..tf ,., -l 11111.. nllblr/Iolt.uftr111141141lOllJiuhtwr| Iiu.1(11.n11Id4 '.!.<, rtHiuJniiijt Obi, Mlrabl.iguud.. ..11& h* .
: who like III. .iihn 1, ,' ullniilil. li uti iiiiiiii. !I IUtmin vs.pllbr4YQIITs1
tt III 'In' KtHtiUitilt' \klnm 'tfait:' ihtint. I I II Carriage Makers I i ; : I ,, '11.... I ThJ W4ilt7] xx O'tJ'IIm! ,
be hail ul llu' I lirin.' llu. ..I
may
.
I !SIHUIMS," I''ixi : ; $TmI: <.:'f. EJt
liKOI'iJUTON SKCOND;
|l/fIUI/ 1: WEST OF IM'I.I
.. .
k M I 11 II.'u.lll : \ IVS H\I"IIII': Iliil., -I'lik "Imll >. .l 'I"I.lh"e.' .. ,
JrlIIIJIf'I. I llx 1.IY! I ( Ktitk1'it.. ,nl' nut I I ,nun, l ,1 I I. ...11" r ..I l N4441,4111.t ( 'UN. I &.A.AVANNAII' GEORo-X"
/.,14rlb.. I I"in. .. I II I .n' l.llh.l.-' | | M'rei 5,
,, ( ItiUItinu, -.A, I 14143 S1.530: .
.I ill kM.I.. I "in"11.1 li"ll ''I 1 I4 "i' it : : ': i
I. \to .
: tilt In.u I i Fin Corner
-- .. I I I 'Ianl11', IV h .Anil It 1'1111.\ I I, .... i '1",1 Bay and Draytuii Streets,
I : j
II I' inn \iti. 'lik'I a n*.'. Ihu I
I | I I ; I I TRADE
Henry Hicks SEA.IIG i SAVANNAH: I.MCLAQHOEK : : ,/( ; .\.
\
( oW'II.IWII) : :I :- 1| "U..l< I | III. t!

i 1 | > Mitt I'HiMrMM:I: llilMIH..ii Hi ,' : : tir Hit. i urLi'fM" I |1111.\| :: .. ,
"'111. AltTIl I 11/'U ....nllr... .lurrtl. IH.IU. 111.. nibiM'1, II. I '..1 III t I Iv IH I Fll.ni- I "II, 11 Nltilll,', 4rkLmlydFpdnpa. | ll rih ltnlii.nl'Hi'iiliukv ""II. i.mill I 1 I Ilk, '. Il, : | |; .. ,. '
,.i 1I|1"1 nun nlI IIM nil" .r i.1(1..i > | | : \ : .. .m: IIIKiiM.
'klrkulwllliil, .fui 41l..ilh I !! : ."'"(1u *.11.. tf, ilM (.111I.1..j..llbllhorh.ll1'.AI .. t I I .... ,
| ,
mil 1..1,1lIurk .
I" h .tili lnli..iiln' | Wholesale r
Ullt '
114,1(1(1 L..II.- .
4 .
: : : ,. '
-. I.141"Ir. l \ ;; :t, IH'UIiI'l: "' \KKIHr: \, Department : "
'1o,1I1.\11\\1I11I1\.IIIoF.| : li; ,
ill 'i14111nJ11'aiun
,
br5Ilu..dIx1arcnk ,
( draUu4ulna14.1.1..retltiugI| 1 : lu dik, HnM\ll' (
-. I |tn-i.-' ,v" ,\. Ml lit & CDNNINOHAM
and rN4YtIl II.dui I unup :
I' II Lae.1arlallyIMItr a I .\. fn, ;.:;,'::i :;rj'W..b..I..lr;:: : : "..",. I h.\\"."..' .i1414.1k." ,,. 1-iiKVIl. : '1 IU1VL: & I II I! M I : I I | I ,
.'. .aldWtb. dta..tllr t x7.IU r. cll*> .'Iiu.'y1. I....: 11417s "Fri: h I I Boots and
I lu ..Hi|. Gools Sloes Ready-Male I 0 Clotting 0 y' WholesiUeSHoluilGro i (PIS
Ii ,.
... all! III "'.......! VU.IN I ",""ur d.. tti l.ul biltir, M 11, ----.j 1 i :: :: tu IW :::.r- p'u.hu: ,
Irw.
h ,I.u.s.rh r.I .'u. ,1 b. .1"\\..u I4 pla.llm,. 01, 1..tI"I i Tito-war, ",*- .Vi.li t>r. I.FIM IN
Yeast Polders Mustard &c. ... .
, 1 ) w. hlt. II. .
I ( I
'* uttatructiuoi.llbeali.li' initial i'< uIVIHH |
'I'' lI I.\ luuk, ail 01111. .x14, r'uuukuuna, and d"01.11, .. ,! I 1 ,..dud. ..1\.1\ I ., tnt. to. Ifc By LATHROP & CO., I'lNK: WI"I1.IIWoJ: :" | ( |: 1'0I| !
I t Illf uul'I.III... .ml. .,,,- ...'.ll'Ib.. .biiki'iul ural TI t r 1 1.win it" ; ; : ) i ::r.:" :;:: : t> alum u 01.,l Tlf, Uvt '
:
.... .... i I l t (
I lly '''' bu1 ,1.1.1" ll narl t 1,114 \ .. M> I i.l kradx&Mi/M: ,: *..IMII-U' 141..ml, ItMil.. ) aiiiiulunillur Ilu I D. I II II. Hllit'', 139 and 141 Congress Street, Savannah, Georgia : TIC

I 4 U\tl ..... ..., I 'Ib; 11101' .-- Kl\K.s.; ::;
I HIll:,d\ ....t.1itk" ..... I ....... I I.' y ,." ...", rr ,14 b,. C08NER' BAY AND STS.,
| OHAYTON
I .Vl.rlU.Is. II,1,:) n.u.l. I | I | ; < 4k.4na'mr A 4., ....4111414h \\Tf.; AIu: 1I1't:\IXIi A. I IM. <> :-ItH it i,,' "!'WI:\.. AMI "l lull l.tmUi. l.. "Mu 10 '
VV tti "iiitilt. lit. jtUuU\ ,,u ul I u),l r.. tii m.114ta.1U,1Aulu.lA.
I.4M>( 'I tlttl* ., lure ., a
.101IN A. ( iltt'ltll! > I ( > 1 ASd. l....111..;H t.-4il.r pl4u :1....,. FuiM,) 1'iiiith 111\11 I Mii...liii-. t 1..1.. .I'l.i'ul std I I"lrilot..1| I FIyiiit>{.uiiH.. ItiVEIUNNT1aTLYw1.rr1'. Iw.'Ian'.Iu..ncI rlmtll' u(4d1 a.IWIw I '
iW. : so.lt: (I"Ndn &10. cu .._ .
t'l1M..* m''I..IIIl. Sltirtiiijr.; ( 1\>01" I'l.ii.l( } ( ;tiiiyh.iluiuuj; (\.tti'li4'ti.>, J. ary i.m'I'w.Ii'u Ito ['
'
.
General NewanaptAdtortlslu "ffl. "'\ t .u4> IL/.ierv I / (tUivt, HumlLfrtliu, \<.., I

*.:10.. '. ,,, 'GER, I.iIt'. stiitiing. I"tri1"- UIIlll..iIll) Hala.J..
1 -AMICOLLECTING 1 ,ru Y ; : {111"1 t.to Itrlwu: ., 1irti"'to' H. C. RUWE

I 1 ..,h11IJaIfMMIlla441' "n l. .' inrK atmla.', ,... "4V: 1 yN,1 I ... Lf1 IM" HIIc|! 'fJ Bnwni. '<,I4diis! ISiilw. 'Mriil| ami White! <1< "'1! Lwl'J:... I> (""", rlltttu uul M Ju .... u .

AGENT, I .. Ib. ,. IJuUftMiin! t ..rt..." I lirilK! H4kM.rvl ttwiVttni..A-i-! u aad Xutmiu.t'
I : I. .h.. 141 Vi; 1 f UI111WU "I : "f .god ; Y ,"U aaara 1111 'Uh't'1 SVANNAM, QCOMQIA
FI.A., ,.,{... I ...' l.ulii., I luiuv Jln) ... Ju..ld. Niithf I &t.., 'Ro4LALL UALUI
'II .
.hi.{
\ Ml J 1 s, !) to": 11114s
J f' 6.4 IW+ Melt }lVvt uo1 lS>bi .. ( ';! i. WUIIIM*. ?Luv .
Ill ; a (1/1Waw. "Nlyl/l" '11, \i-,, ......... I'uM4k/.1411! vuTyi, j 11.10.. J W tliiUrt-b', SJn-, Liquors Ales, Wines and & acs/
"
p 1wlPtl 4 ".
I..*.h cLladrwh6lpIFMWW. .W'IIIYf, ,'kIW .1 I 1' 11 I I I' i 1Jt.atI\; : 'uwiU-CUtthiit-! \ ; nor 11.11.11141. tw; '. All lyayk -- A'CU"I&"IU ''-
i 1Favm....i.
It- ..W. .. .
4iAIIdMIAfIr./, elwl/ \I"a\, i : .rot \to i. ti.7 1: ";,,\ '::1( I EIWHAN'I'.11x
1 a. I .. '1 ,a'. "rur.4140,1 r. .... ..I i .._. m'. I. ".... 1f

F W. t :J/IiI'/ II,


I -> .. 'J ) J' .

1i -
._
,
-
"""'" -


...
t.. R....._ .-r_'