<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00027
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: May 10, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00027
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
.. _____1 -, -"
-"
1-- '
----F .___-_- --- --- ,
.- -I

'. : .. ..- u _-*, I- .
.
_! -._ ,--:-: ------ -laI. r .1 __
r _. __ ._rn I HE TALLAHASSEE I SKNTIXKL.AI'l'' I ,

.e M-r oft.f"t"- 4- 4 t ft t -i- -t \Jt ". t M. . -, .:. ,- _10 (OL1VKK) : & WtTKALliW. TALI. Ml \ssKE. FLA M-VY in. I Nfl7., ; NEW .stUIK.s..Y: I ( ) |I.. ui\o.( ) ,vj.The

H" .U' .. _.__ ". ... .._.n.. ._ __ _ ._ _. . .___ .
_--L '. .-I .- -_- -_.__ -_- -_-_- !r-- '-. ------ -' ---.- --- .__ I
; -c-- : = -- =' i.sI ., j-h---- r =- c .. T : III
: I 1 {;trim tin.:;rMn
1 Sentinel. ': Semi-Weeklv. I til -fr .f t.. UlHir >t! MITT, OITV DIRECTORY. t'tl I 1U 'd tmtnt !IIccILutou'' ) Ililr i4 J ltamhllllI' 4

l I'*."U.n .. Ptorio.

i i fl MI I4I! \'I I 1 Ma EwirkI: I Mil fr"* 1"1'. I i .-;1. ,li'.t'1 id I .in, i on, i til,i I. I II '. : a

I S S a.. I tiit.. mi) Hii'' 'rA&" ill' .ni'" '. n o': ". I..01, m' ri''i"l IMHIHI.. 1"1" H ,m luilTH'tVt ... Look .

APVTINC' RATESSENTINEL,1 (1'T'I ie.Cr' cpm'.liton ,if war ?II!* Ittt.! h, nn ,'\ III .1.1. I I.' lo 4 I. "Ii.." "' '. THE CITY HOTEL This Way Pan & Ge r la & Talla 88HHe
,. '. Il'iv" I.t't'. ilt- ;
Mk do itn.1 .u.1 l mi 'I i fit,' i' ) "' "I I" "1 a ,
"I, 1'1' I It ,'H I bitit-s rft. ,Ist.in, pq.io 1 l I. n't tNt is I I5P .
I uljr hnP"J jl "il i|II| M 1 -I l *
II..r l.11,10. S iiiiU. 1 ti| .. I ,
I is 4"! nllrouct
fl ,
intniilrr hnttiMi ',
t Mt.WEtKl.Y } 1 I. .ti .r Ia i |isit '1"I'" \ ', i l, '. ,ii'i! 'I.' JAMES | TPURDY .
:In1," "Itji' ,.. ,
I '", 'iitn"* ,( i'" *, litt |1'ili*>' .t'I'I \ I
tit I l "'II'SItltltiI ?' Ui.i! -t 1 t n.OUIDA
I.' lI.tlo.. II t IlI' i' I I tL ,IIM, nnmii, if iii "ii'itUM P i lOll i iI.

... ''I ... ... .. ....,oti. Ji' .,. I I I It I. II.I'111111( I. c.I. t.-I m aM "JI.11 I I III. ,. mint i W 1r ;"
.a "I' .
-, 'ibi'v 1I'OllIM IlIrl"I .''n, I I BY.J J L. M..QUFFIN.; "''-II .I flOwtu I' |I. Iliv i> |
I
-I', ( "t "I '. a i. I 'n FT'flhi, (ami 1 |I'' 41' 'I"' t-i' 'li.L'.Il'I.\l'I IilOttIpIit, ., h''''.. .,.". lit'
'I .
't. .1. .,lI.I II .11 Il-s n" ,.1. ,.., I II"t ,
.5 l I"" I' .4iPb V'/ .itlirt, t''1\htMl PtMi,* \I' imt'r! I t. ,' : .- '. I 'lit! .t .oiw-ti. OIIANOH OF SCHEDULE..V
I
.. 'M ". III mnftfv htourer, mid iiu r(r m I i ,. ; .,It Ml\ l.l\ A .M.U.VI I I. InI, I.. l t.MillV"h 1 .III; (;IrnU t t- and Iu1 Irs' Snddk'4( I

I I T f u f.tnr'1, Mimut! 1 tt !rii'Wl\. !\ vin \ : t.a ..h.l! lit I I"M I.l, IIIMll'| I Il ,, , inn ,
CT'ifilrr' w ty am ii iiIMMPeasfl.ps.P Mite. I -I- \ I"" 'in t i >Hi i i "
; that itiM 1 ttttp'flltihti ,. ,
i mf ,
: I .MI' M I"ii i : ,* 'IiIl I -.1 I llMI "I I I II pita t -.t I 1". Mm I )I. '
rttr kiinl' ltji *" tlH fi'
Iud "
,. ,,':. I II .: I i j i in dm-to t liP '?Tfitrnntmpi j? i\Vr! I ) l l\iti\-Mt' 'I 1 ", ,' nitf 'tt h.M'"iriw, ), i tmM il t.'

J .trlfi1 lilt, hi" 'I to huh, iis .to'l I Id Ipti Hit -S I -'J: HOOK > r> lull rn'"n. p-llt1iiil K "nm. ,i i "' linn i ., I : 1'I |' HUH, ft llnnno, \iH5'V'V'i.t '7 i, ., "' >

." '" 1\ '14 1L., L "J .. .... II "11. ,'i', i .1 .1 1 1PI "I'.ii I."f'I"T : .till. iitil'ttnn( "' ?) rnntln, < Iihhtili I XMI I.I \ Ms.lift 1 tots. f'..in, miKIl' MItts" ". ,
11M... .
l !, 1'Ui curtirtt 1 tiud den',,.11' t' : I : "( 'I'.ll I. t- SW ,
'i I KINK
; : : : iilffnt \ nvu I I n ( ))uI.eli ) : 1. 'In I ''''' "'
: i i ... ,1' ,
I IU !S S' S S' ?' '! ",1 i. i il.-' .11"I f i Ullltiiritnl .11.1 rM iM of our |11\01'1t.! *ln.iil' | i" f f i lli.lUiii t ; I c.r> nil' I till Ihl u I Ie.I U litVrt. I
4 I lIT' I PH.. .1'i.l ...1.. ..... 11 t iMtcutrll I will li p ) ., J. T tl'I' \ P
If':* S *" -M 1" lit "t I i i 1. | u UWiuIni' liiHngpt-Hi will t 1 nvnMml.iili?.\ 'I''. M ii.- iit< Funk.I S0

? ', ,"i I" 1't n ?t .1 l oft W l''" | kiiitllil I 'i. I'm.u" I I .1 >Uxuiulilv Irrinij .. Hint Imtnonr fir tlic "piTK'iit.!" in I ", 1 i iivtifiitfui \ pill| HrUilDnm,' I P nJ M"'ili.'l... 11"; .1.,.'. .-, -t I, ll."l.l"!i. I' l IS Its IV.li "* I 1&,11"11', &Ittts, otid IIIfI'"rt'h-e' I I'll".. 1111.l.,IMk4*,.* |1'1-,!" a
.
I li. ",1.! l 101 l M W 1W t I1? !If I1' f ..' "' flir ?tlir fiturif, ', : .lit I_ "II" II I I' I
I I-sore ,
'I 1 'r
P ifU.1 in M m fU :Mn't"' ,1111. i i 1 I PIlp,1"
,,7'. c' vl Ml. I 11,1 |PIP i |I'. I* 1<4 111' ,W t.. riii !f. I thInk nn.l,' OT' I : '::1")1ICTrl l ; : :II. flu". ,.,,.. I satIn" nriillm, pith,1 1 ""'h' ", I.,. r.. tti Iu
I'limly
", ''u. I ,; ""f"'II _' i ?, ,.l I -t I I- 4.1-1, .11 l ii, 'i i '0', 1,4"II 0W.,, lot
j I t .,i.' ,' r'< i II. -. i T \. -. ninll-. I ll.it In Jn It. r hin, t try in l I.'.' i I : ,i vt >i.sI l,' mill hxi' ill IVuiri mdl' M t'1I'rlh' WAKULL1hOTEL !, 1 1"'ii,nl in I flats "II I "' I.Oi,...I .10 I tIP'
.. .' '"' L I. U ..t 4 "01 r.". I ,4. I \put.0 ITI| irtlrrly lu tlit-pr". !ta' ;., i ; IS i ( o.r 0 IIr'tttti4
r-"eh.:. Hl.if, I- ..' I It ,Iii ,tl'.il't.I nilNiilIrdlm \I'\lI:1t"' : ,\ ,H\,1.I 1:1\;
l .*. ,. .. i.n.X'. 1 1.fKi.Wlii ,' .1 I i n nM, "I I (I.'t'11 Ir rn'jTfliTlr" i-,r !tin '' VI, I lhi., \Ml, ...1 Otig.' II,loll Of.n..l" ",. .n'11 .." ohoOpt' 'lOt'", .P.tI
Yt WQOp"llif LI trlt f I. Ihl',1.\ \ ,. ,|.. "'''1,10'.1.$' nt'I.1 oil. -ctnqiit-r "III' it.4li, : '. I lulh. ,r s, ilrl. I II ill,,<
w 111 14'-|IiIa ,<< oil|| ,,rrp,| > ,%MI tti Ml-nUid In P llh I I (In .. 1 I I.'b.' soil "''1' IIaIlrt-w. inn 5 'II i |i
!IrtllH "44 a' 'IIII i thi'T MM A.III..I., l i i 'l' .I \ < M.: IitI1ilIt : I IIII ft I i III \\i, M'KINUM.NEWJ'OKT I l bAr Ult I I
., lie ...".4 i !*.' titular, nf 4', ,pnl "liMtn ihf tljthl.iliid ululitthi', I ,liilltn, !r, -. i I 1\ I."" i'1' m"
/ 11 l '
S '. S I __A J. J'\IIIII' i i : .iiii": .i:'"i ivit! i ,lull-*. 1;" 'I..| < 0I t"t': ttiit5 c, "I I tiOgP 111\1'1.. ar5r ItPIaIdOi1 '" I I Irtoi- *m "' tII

,' .' a ,li'i .' '' 'I I 'y"'" '"* [,f tnf u* tn *tihm \ 1 nil, iii-tt thtiie, fit. in i! In, l I.. I I" i "I i\ LIJ. -Ulll.U\V: ) I 1loll.., I.,.. 0Sa'trIlII'.flI. 'iaii31 tt.4eP .1 1,>tUhhlM h.i. ti\ it rUio'niiKiutMO 4 b s-i ,I' P
I I' !F. H"
I nr\ ,tw ,i l'' fil" I pili'lkim" I itlr Ml!I. 1 \ 'LOR1DA.
aCiiuMNt Wu lf ro".I'i '' ", "rrroni' poMlMr! in-ny" ii'fi"ijniirtm ,', I'nil, ri I In II 'V. CHII.'I: Cl 1. .0) .n
.
,. .4pI' ..I&i; ..1..1.,011'1/1" 'III 'I"jto .4I. onrf rmf ttl-l tl.I.j' im | I.'> per minlliwngt I ,"hft'"IC'1' It riiVv, 11 tiri' _. H..f. *,, 1'10" .inI t... Cnl"". at aet dolOiltttItt \'lu" PI .
I .1.1.11".1' ; I II II.I I 'I"t.
,, >* iH-n I f..tS.W mllli 1""IIIl' 'nt..rr 1 Ptlr .
.. 4 .II .t r III" I.I I. i .or ,
... .. 'til Stntf OPrtnuii In' !t.. I 'Hi 'I IttIt. lift'ft'Mrj I )llni: i 'ioii' iiilfjliiiijii"M' IPIt ttItOIa's
-- -- I 4
I o. | 1 \VlNil; I lit., ". 'I i lit \\'A II.k:1I .'.Nl'I' rl.,1 .. 1 ,tIaalaa "II''I', \
I 'ti "II '. ,..";. f vene w .," 1 tit' NiioAtt ,Ilk UiUi-l'c, .Ht 0 tie lUilirnlii, t.( 'li-ii, pmTliW.hr hiw.frir it?o if, ., '-.\ AKIl ItUAlVoitl! *, JH. II 1t1'? 'I'H'"lr"! '" ,ii'TH.' '. r H iii.i Al.,1.. Ituon" 'Olio. .tl. iI|irk I.1'II' H M

,\ ,r .11'urti4k' ..r'. i tm Tinnr,', my lmi'nii'| llin' 'rnln" M KNMM.Wi llir POT* ftFkxV wo nicri-flin' 1 i > hi'lri..'lf ml I Until' (. HIT Kntii.'i, ,|Tllilli' .',10'',,.. I n',' imbllr. ,11t l IS mm" I i Curl, 144111)). .!I.\ ..' 0 \I.*. *,o r It )
iJI Ui Inrtn tVngtlHirlon itnliti "ii''1 a I, I I'll i .ii.lii I (" ": I hUaIja I to
; *** r LsV pyr "nut hit" miii I Ui'itr' ll, > HIT i,''>iiin 'Vti: i : -
, r "fb"1 ,.tI .. rtnimtlt, 1hll"* win,? l ini i- i >' ,,1 'Ie" II '11'IIIlII'1'1'o.. IIII I "|-l\i.!! :.t .Ulililliill, |I..r "dull) M,.'.11!?. i'tto, 1:11: (. .n\.11| \ ,...... tIllS .. .
BilpttlPTKll.M4.v. tOfu I t" 1"' ti' I V urn I 1 1 1."e, ttn4 l>f ltt m Itr.h'tttirt tIti", Him-" I 10.-, hm ,I- ,ii, f, Mi, ,.., tin Vi-ti'i 1 l Im I I Ii lIrIPO
: I IfHii.l"' !l-'i', ",: i 'irt l I. I I' | Ihivi tln0tt- ( '' i lln m, t i ,Hi' ,. l i L-'ttIl'' > MtuiU'iiiii'' ,I.p... .,it005111",,.
Y .J. t >Mf% 'I'"rr tiAtM firn4n;lh>ti lu sit iw .1 l ,i1' ) I,i KtiMil i .u alIWII'ttldO| noli"| UIIJF IIti.| f'unlii >. ,Ml !I.t. 1 III I I' IIi
: II I
j i -I I ;; I PI"ii -HiiiiVtu', ,if j pt irtiiio t "lniljr, In MUrilnif! tTllli Hi"rt'iiit| '-i' i I '.''K\. II. \ I. \ It.111.111'IIY IIIHIIIIII' "aI'l', I II I I' 'mil"lull (1'\1'\ | rritiM' L.I 11 I.|"J. n.ki Jl,
1'hc.'eml..W kly Sentinel : r''I' AND' UHKKH MAKIIi.1I'l. j. | .iMrilll. .ti A l' I M W.Ktl In III "".'11 l I nil ,) .hl-li will b* ...hd oh I mwiiMhta 'N''", liv 1 f
tlii t in In ii I TIII.I" all ., I Ii rht' ,!, tp I I \ ii" u' 'l:10I10h''
y i'i jitaf z i \ety ntuiml .t f'laJh'ln' I ll'iiiPii, II ,H ",,...' ..'.M".l 4Nt4 ib.i ua it*. iIIM HID A Wi
1
,. '"''."' t. M'. ..-.- rr I'm -. tt hI Piur1'' i \ ? '. '*! TnfII: In I Hi' iaI"I I ,., '.Hit I 'in. "iwrii p i-i ftII i> iiI \'" '' i .". t. i\\ titConntcllont. I

,? ,. I", 'I 1 1 k-.v \h""M. -r'tlniilfji': inJ Hru" nl"w, .r" tin, HP lNtJ mlrtflifn\ $ WHttP* !Tn1, r l Ill 1. Ihikoti so" 'OIII"'eIiItPI'P | Mn. Viwn" < i. t* ( ,'I vfin ftjiiMnnfi. 'inI M-ni I I I. ""null, ,
t'nlon nr "," (Vnft.UrnrM Hi,' f"I\ ( 1".10"I,, 'liimlu .. I IIW 3ItIl P1 "I' \t j
J''" I I i Uuiii mini mi ikrwinxiiilo M 1 1'i ."".IiIot.. *. I 1"1 i (till' imiMi'rlnl' !Inn* rii ." ,1-t ,il'-i" ,' .iilnVmrtriir, .i, .rl" ,I' ,.1 l ft. I1*" "lid ruthrr } 1 I'I') I I.. 'Ill Airli.) Il I. ,1. .',it-1, ..1"1'I' I .\,", .t .1 '0.1I ill It
1 1.1 in il" 'liinln.1, l 10, .H.r nfllif) jiml m"I"I. ti tn Irlt! ,tlifiiml? 'Mllllinl' Killii.i.1. | FLORIDACOILBGIATBAND I I" 10 I' II
., ,,,I" Sa1 \)1'1" Inr |t.h-a5tIr| '' .' I I. II i i."|1. s ill In nmillmlit ,
,
brtwrun
T:7.T':0I1 : ; tMilrunf? : ,
.1. f''J''1111 t.rU''n "? 11.f r:, r.rotikott 'Inli "
1 .
... imtlrlh'1' or ,nvnTili-rt'lii f'Ti 1I \1-
." lto"-'I |p' ,.pI., And lilhrii'pi: Kpn.1) nit tlm liI, .tIrI .,' frlinlnnH'iiH' n i !II .i'. i Itt !nniiTFiiinMilniiliMiK" ,;" ti ,t I 11111, ,t''t'til I MILITARY 151' =I' .r .II I. .. I.pn-p 0, 'Ip.p O.p '.,..
'
1 : .I
:
,0 "rtmln"t''I. A II.111. "" I' 'h HIT I'"h.'h.1"' a 111 1 It Ili'
.. .11' '>' i't: > 'i'i I ,urn.1: !!" .1.1'j j t'! ,- M'1 id li, i UK It.tw.) tnngttIt mill 'Irf. ,' kr'I'| Ml\ b bI I. M..LlliN.' .1"1 Mot'ik., ,II i ,'i"i' i ,iiii.'i, ,",,, nllllitilui, qr,' t.iOi "r ,itII, Mr" ,till-ltilIi"r.II', APt... Io'ittb' .ltit'" ,

,'h"i ,' ( J A of .. i ''i" i i \ i'l I I"'I.t"I':; | "li ,>' 1 r \'ul.III"rc"| now wilntlitj' 'ugh(11 LitbIlrlI" ? .sIt.rtt" .4.jIIt..I IIKhlll l, ti i t'I '" ,ill I, '.Ml I"It' IllInvulirt vo \.t 't''.. n M: ,: WheSl- -r1. mHif ;.11.'
of ,
llijIH. ,
la'ini M i.I.r."J I ''tI I StIll :
; : IjTilw, ._ J ,I" ."I, 01,1 III t.laiI liIp .
..,-i, | h, 1'iiMI ."ii.' ",. ,..ti,' fAlM' if I tt'mifiiia. ,. th w ," i i mi.I I ti4itinili I 'I') '' t -0- -I'S Ti.r.Stn inn

'uI.a&t4pIl1M ii./- I I .,!. .."> .._-.0I Tin m.ifilr.unlit.. ir.tt huilt1' *! I. I 1, ( J. I;. L l: ;i:1JI \. nl, iifiin.ii I ,Il'a',1)) ,IM *. ,. iv.ii'uilniii, inrtn.l I 1 ffntrr rtm < I t" .i -.u- ',, ,p.. u ifulii", ,
ftmti., li.iiilHuK'imni
I a4.S44aI m ,*" "V. >f'>", M'v .ji''I' "I fxw 'Iwm whrr* I In1, will, flinnlil tw1 '' ( i "" ,II I.rlI' .,.11 II I"111,1, i S": I'''I" v- 'a iiiMti fun 1 HWUUIWI IIp t.f MMtttWMlM fI..n f' ,,10 "I- h.'?,, nil -,1,1,1,1, I ..Ithih, Ir.lm' M
l _
1111. I 1.11I"0111 I t f!I.MI'i I S a "JI. 'v i" t: iTti' 'lrl'| MltWk IiI -in *
I i ITU"rn Oi'
'"1".r..i.' k ",r.l"'j" \" "'jll'" \ | I.: IIIII lhi mtlrr *M ( f.ftil' i> rot I I"" ,uiiilir I Itt-Oiuu.I i.r itt..J I. IMlM- l II I IMI I'i.ml,,
? |
:: ,. Of. ," ,M '". II. tt$ I'i < 1'' ,1"lol.1lrlt K .\. Ui1I : .-. -. -- | V' M .Knliit MHn Mil lf.4M.nynr I .
.11 ..ot.of ...._..'..ttlo..U. t 1111"rr s in!""j'I .* ; I it1! t\\\ ,lit mam 't"If, t1r wl'll, ,I, p--I I\\ | l
0..,0'in.ll'.. OI :h. niH: IK Ok ck MK... *>. linmtkl.kill :uI'i| Mill' win, -P "ir''!'jli ,ihr, vMf" "rpirVlit' Iliunt ill 1""nl I "ln ,111" ',tat0!, ,I, I o..aI't' .'.IJ IIV.-' r itt,1"I""ao.I .," :.. 10,11I, 'I' ,. ,A.r"llt11t fr"II.> ." "r I III AtllLntto & Gulf i R i R Co.
l. ..,' .,".11. '.. w.. ,W i_ P.k #h d w ''t1""h. 01 n. I 1.1ih' .11.1111" ''., ,fl-lIt.k, I II ,
,
... ... .IttrFI th..4 4tS .. a ., I '' II 1 it 1 1unit :'n IniilluM H 'ir ,in, i i. l I' '1 11"1 "1.. i-a. t.I.1 "I" I h ? I'II.LKIe. I I

._. "r.ir .1" ">. rnnrinn' ". nLkmp Ik.li ,lt' $' oil Y ,' '... -. !," fc-i':'ili" r. i"iMvi '.? -, "I| 1.llhIIrl" dvffMIHI "!, l.Pub' : irautrtnR '.' ", "tt\ill!C" 1 1hi t ..,itti'1, f...ilh... and I'Unlitt' t$Itl|.|IaiiI ,,.1" '""% kIp l'nfft **unmm n 1 ,11 I I + '. .

t-niliH ,IIM"'nrt 11"00 IttUon A i. Mfi Lulxnuiji, tP.i.PeSf of VP". .li :; -
I /,? ,. ,- ,'. I.t'M **'. tot ) ,I'll, 1uI. | t..ilt'l. .f''Ilj. 'H'. .,ftaitihleP t n rAMrr thy tlirlf i I \V II. KINlHiN' I ,, I lhrll".nl "f K.l.i., pit r.", i."i", pat,11 i.l.tiuniln' 'Uu. ) t rt1'a.
.., .\"I', '.. t.IoINJuwIt I.' Why WMI rtimiM Hpnikn, 5.000 'I .SI. to r. _,' ... l"i.,.l| p1,11" tip -.lHi {. : J .
II I II. .i 4 iJII> it-r o'tpl" i i"i' in u()(.'i.iun lurm ,mil, nliiin, tnrti i i iiotniiJ M I 4a..pIr| .,1/1.011'' *Hifi" ii..",in.,"* ,
''hI i' .,I'.1\ 1, '1..41 fl4l' ) thtenlnird' I, In t lib imnuwttrvl, lltrps..Ip
I ,.. _. I I. ,.oL too.II,. Ihr ,Irn.lincv .r ilir $ jwoplr Unit? IbM M.mih. 'dflpa ttf t'I,50t.ip, I
.4, u. WI. TS PI ut will' ) I'I"J| nminliir" f n I : If ff.AIIK' MlfhMnttl. "*IlItpl| H I t-t. "prll"" .Is.I
I I i,.. ,"J",?.t I. fcl"Itfl lit I |I.I"M'l p..... ."It""IlouU. -m.- 'nd Wi tl; Wiin Nnfthrm wen" i \ I I win #_". ...*.* pod ... alIt In H.iIi) I''p,i4" I 111111I1 "II II. h. 'lIP III .11\
., tulo. n fl Atnl, wtiy itinnM f t | 1 Wnlct' ) tiinkxr i(" ,l..tp, ,ilinltli in, ir..i.lil, 'III.K..V,., t,' lit,u* .k "Liu,' ,', kt ..' I Multllo
Cnllitaiii, "' .Al.ilMiiiii i U linn .thil'\ llm, -- \ \ ;i |,mmii, .inliiiMiM*> M4>4i Florid' iiml IS Woitniil'iliut U UoI
'. !'t tH&Mt *'t <*ut.lnN .uu 10 dpjiWri Str.UtFa iiiiinl < fry tr .Inilutncc, rhHr wr to tu'llr-vc t I -- -.1----_ Men r ,\\i11lb(1 ,'
; ( ( I ( ( I 14. o. h.1 II "tIpS.01 qIlO .1'-11 k.. mil 1 .' nun I '
iitbl! *
f.wi .f'.iii.mu l IK ryiwj : 110
| ibw Inltnh-tl lothrntf II.
vrtm -j 'lt in iln NI""'urn 'lltnr tIl' ft''' '' I TII | -It, \1'1'''''' I'tII.Ii ,a... I I ,tanita, I"II'" :
;..inM4lU( HL'M" ,... .. :fofth'nut% (!: td. &C. p
"'II1'SI. ml/' '' l"i. ', .. f..rtthtO I." ,. I"ll't''S 1 1 MI.1 In1U"\ \\i\\ ( iHitiun' 1 lUcj"J "ftl. i Ir Itt4iItu,4 qtt titfrtiPp anc 11 at. ;t. :! ttTUI IP1.p M.nilli.llul.. I t.o.mIIt II- a
,
I' I"! "
.'' 'I' lei t sti 1 I Mjilltnn) I I"tt.pianartlt, 1
,.'1 11/11" .'pII'I"" hM, "" I k IT .hlrmli"-' MuTi ,tNitr ',",1 lutlM'Hr wi'li''', ''' 'I., ,01.' ."il,1I I I ruing ti (qnh.t eta. <'1 -. .- r.i "1'iiipM, I-NI i n i ... i tppp.pp .,pp. a. 4litpJpt, ,.ti. .. ..If ,ir .OlIPat, t., tiI5ppfl III''
.. t' fVi i 1nrernnitrntTat'i : ,I-i. i'II titn\i| uiiliti' ,. ',I... P ilio I "a If'I
f.- li,fl n* f' '" '! -lynliuUnn' JI' ; IM tAut ''Ii .1| ip '4i Pl.lI.up 'or I II"...
.1, i t ', I 111* .' I i'i l u ''in*' I" I'."."'T1*' i 1 .H **. .' ..ttk IIjll' ''I 'jtliii'i }'" ,I. t. > !t.f" It' iw, thm, l\p till dtil? "ttIM' ",,-t i li\MN) IIA1JT (*n..t, of "l.'pprtmiVI I II' H IMIM.' 't'I

.1 ,1 .in, ,..i..ii I "111 'in \UninNTii.i., ? -. --kiy' 0 PIE' )* : OU '10 ,,1\1' ItI14i74', ,41 oo tflAtY *h i I IIIotICAT' \ I
tY
.,, '! .I I ..l I i ti t k'l1 rlnn HI fe $ ,1 'I'.i" \ MuMI" ., ,, 1.ll.lntNi'. )IMyr>)W*. S '.L'lllltI l I' 1511151and
... a t f-o'l,.lhwiri, \ 't.1O i1.r, r..t "It,. M; nrI'lir I 1 ". 1 i, i., ,i, i i .unitif tOP I II..IHI.M' u ?i''' \' T,i-' [ I. film, rluitr... '
tloctloo *
tin -I/
.fll.-. ito" 1".1\1'111", h" rcsigt .1 .9f II (; 'r. .n>K lii J 111 ..IIo..I. NI.tA..l., 5,5
': II 1\illlC tt Charleston
Florida
l All w.' U? SoMii ."" 1./ : -" SI Mf Himirlru ,. "... ,* ,1./11 ,I-e '_Ill II) ,i I
l1rntnHt'\ \ctoYn. '.I f lo c"Md 1 tfmi.iiiiti i w. JI. WllllNKU. CLOTHING EMPORIUM i i'i : to. ik. llktc of rmmilwinllii-Plinr' \ if r.liiii n, .ti|. I .
'. -'-'- fl Wnv !lOt.! VA MAVANNASX.I a

... .I I I. tt'T \NiiiMvir, .Tn' I-nl"i: ."ivrf 1110 Lihi mlhl"mmr oT *\ "' i I Irrtwr | \\ ,i r"KMt' i..I.AW."IM'l "iiri. .lihr Mi'll'i 1 H' ,p.'"mil' "KI it ..r..r.,, h n:...iinlv:nl': liilllnti,' Wi IlI Cvt:.iMIiw.*.*.NiiMaiini'i'(rhnWr'i li rti*>i Htn..In: lIlit'In.l.i'I-;.- .I IiMiiuliM. MIKhIolIIiI I I'

.
.. .', ',.,.,1! 1t\V. I'.lJ!. 14))Mil lli>ll ml I ''I I"dl' mil "ntgiw." n "pIootstnIo\ >i .o-, it i 1 I. ,iiH.'rX.1) 1 .:. .II! lij Ik. 11,1 nl.l ".,iMli.nur t.ti r.ni.4-1 I. I I

,',: ,, I ) .I 'i1J" I,;:: .:rI.' 1'"Ih, r- h"... Ip. lJ'f'II''a-'l br I I." n.,' alIt ,,.1\,. with II mmprriifnirirt m rTinttitiy( i1 : .1.)11t;: ; L\Ci\lEl< ; : : i I"< i.\\IIIM' Mia aI i iIjnr IvonmnlM 11,1-4, "il .( .. Ihanlcf V M Rri'KS>....: I IItar ,[ .
.. /.. I.t' "./'.," ''t .,,, II.J' a.:" 1l'\.1 "U h'i 1. ".1' tIt' Jrof ".,"? .
"nl, Ini, mi! I'lii an n. ,,1 l 'ii fiii, i nl 'Hi* IIcrchaul
(: '' '.i'\ IJJ V ) Mt-III f\1r FJ'Iid& 1ft" fhl'll 111' iou It! I 4 liiKSKI ." i ., rrnl" i .01'.11111.1,) I L u, ..IfiH.i I* .' I I mi i'iilt'1i 'Iff "OI'n rllt hmnllflljllu fimn tti' ,f \ 'M!, :1.1: !l. .I0I ....-,.. riurll. mrir! in si., a'i H.'il.I flnniplclp t of LEONARD <& tKHANERT I IH |I II
,
t ". 1., I .r II '10,10,110 I h.tiilhii. .'Mi. 'I l i' ,
|
,,. .' *, III.. In" F.llmrt Sntl chi l itt rhr. M 1 1 1 II
I1.'I'I.
/ 1 | I
.""--" I/f"J' 1'I\w, .. L ,'."u."' fu '; j t "II, lion wurki di.11 v kwiv-- II, I 11.1, ; ( 11II: ( (' lotI1II1U' ; :
till. .I'lillliU1 I" H.l', ah -
'
i Tailor
I.i Jn : 'A 9m. 1'of/ A. Mil'. t Iii / llld.l I It > '. Ilp..r.Itil \ rror mind wh.. hi. nativity "T wlwl DR. J. S. BOND I

I II ,il'itlil" 'I"""), I On)., not -. "111111II' H11 ''t "I, '
rHi .Vll
wlum,
Apl?, .,.".-J.... II. _.nd Sma'l 4>lir.nt'ttr ) .1 *| iui u.i. MUlil kiiu hn jut I i hi' i Lli'> li.. prt.fvMlun.l. : *t.fi| I,p |I.i lli ,l,e.i". u t\-I' I -, M- 4'01Ic"rA.rcrt
,' lug) II.,' Illll'. ii. ,'pli"| |. i lulv'l 1 1 "i.| i "la'' I ll'lkA -*. prciateci ud kIn4Iy\ lr.-aiod--A. ..... r TiTl, in"1!. ,n 1 tlrlnln? I I TALIA IIAIl&NI. VLOHIDA _
iff H 1 kl.' ra,i4rai* Ijiil. 't''" I hA
I t > uitiiKt., .* uK'ltrlm I \ Ken Ci'') nniir.if, |, |, In-' 1 i iij "Q'I'II| I I. *, 41 f tp< ii I IOMI, those .rc lluiii.t ufA iliil.i t I I i II'' \nuilllKiV' 1 IIDI' ss.|; i

., \ II. tin.n lit tl il-, M.'lvI I bIo&'IIIi! : I i ,r. !I'IKLIK.: : : luloiiii' lilt > .". lIP m

> .'' .1, ,tin.-p M l..nI,Itum. -P.e.- Prices Suit 1RKfcru.irL.UT' I t.l Ihry I ln, .. .
to the Times
Ii.w .... Chlh.r .., l .I)Iait.L.\ M I !I.AooTt.lohlousoK.\ \ : :I liMtPMi I I r.,1, l. M l (m.VKri'KH 5 ; : ,
,,' i ., i ,. .
lII tt r ti k 'I I lit 1 ii Pine PJ'ollt./I.-/u"J' i l'.r'kmi>. IMI ..... .I.... 0 Ip 'Ita' 4a! IIk, IlIta PtI .
ti. /i..4. '1.1t. 110'.. o t i .P urn ** : I, )I" '. .1' I I. .P.t Ii, '' 0 1I..n..r. I IN 4 I ; ,I'I : Murehant T'il* f Iff ti1.hn.hirnintftllhf Ttllfl F \ T .ind tt li,, n i''"iji ''II. hUmiiit I n HUM ill
'In 1'1'1"' il nl, .I'll' et'I. h/ll', i1lIt,. Mo :
nn "
.. ""11 I II. *Mi.iiiiti." | rII I| Tin MrupklnAtiUii'-lK nl' M i"> 1 I SililS :i 11[' !FH<1 1II It AIlYOIl6} mill, hifwrfn I'hint -r..n iiml, I'ttpi'Ot.
.. 't4tti, 'i.' f think, ."vr I iliii" H"li'I i.ii'.rl' .r I .\ Mnanirin. n"iIo1'.lo". VIII" rl" '. ,,A' Lnn'Mnif, (it rmninitni' *.. ,1 III, k-.nrlll. ,nn.l. .''I Int.MHlnlM'
.r Wf *f!. i-l t" th "taibioWing
I OR. R. M. RANDOLPH l.iKjin nn st .'..h."I
Anil J n ill Init ,lukitin1 '" n-i'" ', rnn.ikIml 1LII.I U... mr
.
J"',, .r.'r 1.1. I S M. vtti *'iiewtrV ?wtn I WJth.00aU. |I..?I I 'l.4liin runt, Krhlir" .1 in i I' M
S It Si hilt' I 111111" lUiI I.nn.it W 'wl I. J todo ofllil PflII' II l' PIliIt'lStuINAl| ', tIPS I in 'h. '" I t. I I I' ."I.I I.,
"" .1. II v .11 .UIMll, *
Aimed B0 M
I Hill ." Ikt MTM, *)..4l t .1. otl'iili, JK'ir' ki'\] i : O' :.I lohSka.,. ijal:;! ,Its SI,, ,tI,. ,, ,. .) mi, 'lull ..K'd Ki olltirr ,H, Tr M < 'S Kl L VI II, tMilllll.X. .1.1"I II
< mint' .i 'lifi'.tn." I >.i" lllrllHl* ,, -.ss. i Just i 'Hi.' 'Ill ilK III"I v HI ..inllrrIII |I.rt It.01"It", I rOI"" f,1.11' , H ,,,
,
if o'niiftlit fwtirpi4ttc.i) .-nV'birIt, 1"I..t| | S I MUA
nit .
.trriiin! uiiHii' I i III. V V r Ml-. I.
lt..u"r l .
th.,7! .
1.1)1 'Hilt.
'.tillt !)
"II't'aa! old In ,. ki i' II i. I. '. i '' M .
i iiiiv a 'iilI' HI i livkmIhii |>* | HI.- | Ml.l UwilM' IU lull.I I '-.Ml' ,,' ,'t,1l.l, ,i
\ 1'111.0, be found f>ir mnMlii'nlliPil I 4| V u < 1"1'' I 5lI-Il' "1. "
f'lll I | | 1 .
tt I ,
Ami 1,1' I I .
li ..i in r II. ni' I, i 00 ,1' ,1, .1|Its .? I
." r '.' r's"iIi? ata. 1 1'1", to"i i. in ,i'l i in: l |>hjruL&_i fouj 0'1110' .1,1"! | N II' .1.| "il w rnA IU"I I ,. I., tl LAT' 8TBTT'LEB.
'I 1 In, I 1.1\' s..1I.| .1, I I. -" -|1" 'I'ik, Hi, >,t '.Mill\ 1 I' .MMS A I" ,
"l HfLN iI.'Il." I tlir Mrlrupvlitaa "roll''' 'I i 1'r I I 11 Ii. 'ui >? .1 ,it I j I I
|I' r .1 1. uuit i ,. I I.
''lc.'Hiii., ,niiil I Hi .In\ li itrrivi I >\ln tin, it "'
,I. ,I' I.. ll-, |J' n Trrnlnhii1 rnmttr lor. I ",." k,,"" j. woomvAjtn.( )( ) ) :. Vm.k. 'I', "I, I .'I..t'.La.II."II..I' t IPPISOVS II Itt I. I.I I IL" AkUN' A'ul'jjilr .
S "' I II, ,, 1 Mltili.M, i win' n 5 'n mi "| I ii I' l ii i I .ri j. l I" IK ,mlrtil.'l' all"" *iuIt nrrhkp > in ''i-ini, i toll i all ,tI.I,, i i ,,", \ I IM.
I I,'., ,'!I1111'i u", i i- .,1: "i'-" unliin "! 1"0 | | 1 I I. < l tb \ ;.H' Ml NM'I.UJlt' 01 I 01\\\II.I\ \M\ 1 thai 1 Mini NO PAY I 'il Sap';Piitt.tlt'tris
,, .. .,. |" |lr"J lllilUt.MHi. IIUU ..Airl ll .I>,., '.* i \ i, '- Itlos'< riituhi--. r KIMt I I. 'hit I' i .I.I ftliilrv, I i ,ff I v t IIIIIITIrIt.OgiiHapt .
,' ,.,, In .
I ; ; .lliiT > Hiid, "It ,
.t i I'i irnrns. I .
,,
kc'lbIJIr. ftWiiiiil In m'kivJi, II' "' i tfi .r il' t / ff IT HUl" I U, '41.... (..!.h14 i I Uikl"Unv MJ'lliullif' *,1 4 ) / I i 4 'I _, '.. >t t-iiy 4.n. I u* lltv ptiw .."" ui cliltiiU "h.ll ta't' I'll hutitI I. .PltIt'r, IlI.p, 101 I "I'ltill'' ) I II, P 'I'. II
.
< 'Z..*.f i-tS.<:."' >i.. 1 1 I ",. i"',.i .tl1 "' "I'I.I".ItI" roi'l'irtplttlcn ttrr ('yfS I I' !I. t ,iwt 'n ')vi" ., 1 ': 1 "I '. .,intilira .f 1 .* ... ""Mltt" ""\.fIIIUII. i 1.01'1111.'TIJI', I
>/ .,' > n. t' Ml ''I )Igiitnlnjsioal, htTIIpftIIIttIr'P4ViI"IOII" .
f IkU..U'U.- ,
j.tpi'iI I ly ha .' II IN lpot4a Iaatt. '
,, .In i. -i Vint. I 'h f"t'M11' W,,". I 1' _. tmt "t th. lUlrwiiT'i RIK! l i ; OenueIlInd.1)artment. ; huii ill" Ha. 'li nil.-iin ii 'finni, rill 1(11.1( .,tOlI, .

/ -l.*, i.\lI:**:7I.. (. .V-iHir'vv3 I 1 fl iri i.ii ,wTTT'ni A, I II . ''III'It "
.
''I'... 'Uhini 'Illll., F I ai. $ : ti liUMn) lliriwl! Iliu njr (rum mi ':,"i u I' .A i I', I 8tjAMlIp FL4)Rl1)A.) )
....... 1II, I I ..!.,10\' !'- J" ". Til : I" kMVMvd I I.1"'
tn4 !1' the \
,
wit htr "
l i 'I i "'iiriTiJ J IM j
I' |l.i in.li.i COUMSELIORJIT LAW .. Mim: Life
Insurance
v\ ,ii It...vit.ll .1 l II l lui-ll, .'on IIHII "l' i' i SI in ta mi, ,, Ooin1,1OK
..4 unllnr *,Ilosi .I indIn "n }
... >"ii ,
,
i" .! i i> ( *H H .l'.ll' H* ,I. 4t;1 Ii: ii- So'ltli ," 11'1| Mlall' .|"iliilni"IS, ..'
0 t f ( ?'ill I S. __ epunj tolWwi'V! N'tfnil 'rallalH1.-C'if. It'1n.. < iT
,' 1'r' last) S H, i'l'IR"itr" 'iJmlllii.' m, 1",|.1 i l grill '1'klnlmiit rkaa thcawlTn Ia lrii ul' (il i 'fl. 11A141'I'flflIP. I'lINAN4ET I

'f/ . ) w-.p.t. ff 4 1.--K M \'01 ,10th Ii Hunt. miM *I-rii", ;>. nlxnit "II'\ minimlil .1.. lurniiafl M .lln.-.. tin- cktr'tjtijn I t'I' 0't? II tnrpe..hl- Ol Itl'ttrt.. ..t ?i'Ni.Ia peIpt 1"I/ I tl, ,1 II'' l.ljj.ljll

tiv f" 'l 'I 1 ..:mat III'V4, ki*!*.. ilttirt. .11 V ..MMIIIHI I1'.
Th .HwnnvM
Ihnlnlnt M nail .
I '11" OiulII \ "I llu, n,1..1.1 Mot Uir itv-Lntt. ,1 0 lIp|" tut 01-P'\ I '
I I i 'I I i n in ttlll' ii-u'lit |.n.i. |il I MM llvMCDICAL
0 II "I' t I' lin ir 0 l.ttt I 11"t mil in i ,nil ,, htti iniiiruiitl'i : All thtkmUM 14 mij''M t m I'IK-I lliiik" .\rtlirr. ). IIloll.. in-' !>>i>V"i''. j I Il lIlMLt' I""I I Mirror teltowH | rfawi '' jio \-i.
l..11 i H ,.n.Jt II ifMilikM I II 1.. ,.I. I I' 1'I I' i I L W UlJII o%'"t. Jtv'i l Ci'HU'Uti"'l' Ik.tliil ('-.0JIIp ..bru''nrvx, *ltk I r.spiot I MJ .u.hl," S ( XfyriCK

i: .uuull nnni I' ui. *J i.i.l *. M.'i ) l>' .* kwxnlk .> p I.h'iI' i "."t"lIInr ill I..t: | .ft din ritup throe ur PHU pn k* t.t t (.itrtln.' I | I JaB. 1st 1867 $$4J01.833,86. ;

'. M y frf im *! < hurl*. lfiiiiliiiiiiiii I'l. l ..Iof'lIi..h, ,1.1'-- "nII| lia't, I'lii-iiiiilinnil. liniill |\0,. WM K-nl Alit IhO lnu\f wild" III, '
/' I' rt qt Virl l n" t "A'. "t tAi"ki"t'1'i I t | iifi 1 hi. l ..vi .mwn J lint-I ir< ,u MI mil, ,i.i ff Al I. .
I', ll' II tMlUwtiillllllliJ' ," nil "ImlliU,,, .Illll it trty* prnuirr, tn rlf \ ; 0 W. BETTON M. Dn
'. ,. 'I Ihnm.i.. r> kn".Mf uoi of I' Ufa.uk t". ,. < ,IMI, I! F- I I. O'l.KMSY1I) : I \ '.ItlI.

lfi.'j.'l i 't "t'I..4 tpE,. I. i IIte4.I, I> I1ttlui.oMI; tIt"( tli' lu .iiiour ti Itt, ie cvi). ( iJ MfoW< i | I I 'if" \ '1.1. Hfittll'1 T"MW WMI'/m' / ." Hi. ai4oanIi'if, .

ii./ : 'lo",. ;i'IIo..1f' ''.. .4tS, ".'. a ,,1Ir.WIr\, IMW tIn I''IP,4II. dot 1"Il" p.'r ft w old bunts wrr *'iit lu loin LI"1",' | HI .1,,. .tapi '. lp(4, will i tat '.''IHi 1 taricr 4M l.. aid Ur4H .MM half, It f.il \\lII.I Wkl.I III.,I.InrrHnj.IIKOI'\ I MIU Ol. ,f li.im drlm, ,',.".11'10.*, SI! !,I ,nh., 0.,,n.,' !

I4 '0'-0 \. .1. I'i. t <..4. 4 "1. '. Hull. ,1! uMI C"lIlitf L .,uulII.I 1101"11I4'' 114 4 11thii :I mid wihl,f Btfle drniW tfiit i iierf| > :br"... ss .. liU'Oaiiii UNI.1) '.1. IU 4lt4i'H4 UM4iljt) U 1'1 tI.1. I"I '!?.t* ""'' -.ho W 'V'. "-. *"-"",
n ) 'IIII .w' Miif .1..,,, .Ihr tvdll, Mill, ,. .
.1 ll'll?''!. I II"o". il lliit' f M *. ., hii. .nO .,.14 III.let .... lIP II ,110.1,. \ I i ,* .,rtiii.nl ..1 I |Il r i it I. I t li, tl>rijl' 'I| tUri> m,1, rotor, ..i",
Irtu '.i Antvln.XwUwflU ( |_ McUujill.b 'p"" ... -. Poll IM Ik** MI, tlttm IkMkMntf. i I 00,41 IjM, sot KM. ufn H ...r

.fp.itIifl.PP.tr al.u to |*rr.Tm """.?* i>frvmonj,. I I "., .1.,..... .. sIts i,, *"' '"' 'I d.II/j".1adtrtI.) >. of 4V 11tJIGW.7b. .J SuabsiNs"l nii.*'.m.. M. 8. ELKIN, '\\\ >> V VV tXVVttVVU'tf, \.\'"'\" I I1'1 ii.I"',.,,,H.UMt!T/ii/Ai/ u4 it|",,liKurwl,' ,Ih ,jmhir I,4I'R&|o"'L'! .LI, ii 10*b I I.*,,,tI's.',, ,I <**./thi q *,-001.'SPi31.iiltr.. UBI..II' m,.! ,:".*HI r II Il.'.k: h Kill* I:|'..15.l ,I'.., irii.1 lit ,!t,

rill.HA ri-i *<>, 41- i.i\. .r ntk M*<.. I Lit"ii ,.110., .Mwli.'l) ill UMI .....III.I tl<'n nf : ho Hi.il.jr Jnvncd ,lifraowii iialr" 1101111 .n MhPS (imiewo, fiaa d''"". titee to. a' ..ot I Ivi III. \.< .I.I "''t. .iJo. rn.kI'KHI I

.a ." o' '.*'' ., *".V"l- tilt I ..fI"III'!i 'I, I ii-' Hll'l'l' 11"1.. It il" I'74 In* V h. lUHnn hoa It I .\ I lif'P; I IoN KKIt; I. I :'' '.' ,,1.1..1101_ ,,. .\.Ipla MPs ,_ SiOPPIMIlIp '51qI S i 'hliln .t t 'llnlllll w ll-,.,..

., .r" M,1I I ", W MM tituS tM ritmn In ,' i TALLHASSEE FLORIDA -Ilow \\M, i It'I\ 11'1'11 I4p.a i iilHHUok I I a. 5i.. 'r
S ,i. ."a* A .,GI ntjiuti..i bo .. )I\q )' 1iII4I(1ia' long* 10 tile at wturhM wrMti. li.| t iLrQ3. I LIL\rJ\1 .w..L ) ',01.1.
t t-1* % fII \ II. I \f 'li' I tk..b to sU builami' In k*. Hi. .h''...'.., "N'A 'frt" '
; I'ltih..ut11.1 I I"'O"j Mll iikihilPi o.i wuulil ll ,J,. l.l, I.. IbuKl .' kit ".,,. *fl'l* ELECTRICITY.it .
r. ... h .. f
.. 4fhi' i1"\'ioi tid 1 the tlmri *UHi tlit tnnfficdlnt < Hwl.1 Ii -
1 .
..., I I. ,. .'h'. .tab.;"I., "Ip ta'. --11"i.''" 0.1, Of, 1.1' ti-ijonittul, .r'I wlthovt rm armnf This |Hnrm ? ..1.. 6 ".; ._.- -"I1 i r"no.I. .r."..) ., .. F,1:5. VILLl-.1nE'

_. i IIf, b .",'. l''.,II r gob,. 1111 ''I", i 1:1:l ''i .ft, the lliiMniial IHMHI torty or I.AIUIs, : liriMUTTIKNT.ua.Ni, : "... 14 thuEcT.7ITABLE_till .

,. S I ., M. 11'11'.' ."." or "''. 'nllU > < I."r* I.104 I..,.. .r s'iir. fjr.to41. 'ta ,iiI1ot'I .Bj lot notnt Urn Me M s Ami Ai.o. i DENTISTRY.DR. I it Mm .... ...'..1

I ii '. M I I t fIt', ? ""I'rrrt.TIl! r'II ttit., flI't.tI1'P "1C1"'ic ---- ;
;, 'r'I I Il.o. P1104..P: }.:_. I tIi.I. iii ,r.uiU f. .'liuit Ui' P. P. LEWIS i iI 1- I Medical Electridau.
"Pll ill &>
," ." i M i"O'j'i J I 1'\1| |1',.,. r lBnttf j ,1.41( .. AKrtl l HAM'* fiI.N'nn I
.
I .. wmff "I1 ,e'**iw. l t Tli., in t. n'I.n.{ !.. it "liiti>,1! t"hll'r., '. Ikvt Mr liini**, 8" mU"aISfE. rtomh.I I I' I i.iiV-, *f i I I-i [ L">' V'HI, ikiluuiil I lu Ii.. l. .1,,.,, >", ,
.1 o.' .1 hm, !It' 1'u-iii- )1"1".11.' i tiii4iIH ,, I rmk' .,'.a' /i.i' I ..MII., I I.. "MI," It'r'.J.' .lit. I''I I I'IIIMO I I I J" ,' nut. iTinnl., II., 'Ill" 'um.lliui. .. I.P01111q .
.. '$" A M p.pt *t.W I Irs," "r"r1I' ,' tikb.ir epro rr.vT.a', Au' S.J h sl Hit,1 'p I: 11.\1)I .. a0aII.It.. pitA' him ..1. S. ..ll0 I. I M s f ASSets. $3.000.DOO.( Ca.'I.II II, .1'-.,., iI'I10t" II) ..sa,..s, tls ,, 4Ii.' I II

li'. : U'4I' .- tiftawa.jpta., (It. 1..1 i put" tlwpinf cm ipoa Ilir ,Itowt lur a a a .l alt .. .". to su-ap.p i i.i"In' .1 I 'ilu. IJIM ni4 liLiinl 1'i.i.irailiiii ul 'I It,
., 'I" t.ItIOD. ".''AU, '.
-J" Slit .
1 m IM0s 00 I4t IM IPOPI/p l II I.i.'. "" I '.
N.it
IOIro"1 m'wiE It tint pta_ I' .'ttl w. '. at t.k.riIlIf >ID. ,_ Mal, 1ski .- 'P Ol-Pi' 4JS U..1IM' IMIM aaIM.bh' taq t .n at ,n "ly. i 'nI.a.I .'--''nl ,,.".1"| 01
.a.I. 0 .'i' HiltM.II.I' *! <.">>' JI riu.' I ilir fi Iitit Hie ri..r-.l| ,! of .. ---5PP -- ) It. UI. ii' ko: Sill .4 Ii. 4iI'"
) mil nn II/ '. ';' ,.... < .' in vI.10,.. .. Iw III''lII' ."fPit tin .k-. i-uiII' it 0N1,. M wtU till MlOklu <'iii 1I.. III' ,-:: tar, "tf If \ff I Ifc'iUI' pal' IN hip ML uH .sf'liarur. *|[ u f1[ (*fl, a("i|>| tf :,
S. -nhW Viw M > I riillr, It,. '.,.. i* Ida ..n kinw I I.- h.n, ,J 1'P. >2. I ,talu -.1-
W lofO < r* PclOq ''. I ., ,
lint .
\ i. nT; linil' I' M.' r i iM I IV .11 '. ( Rioter i I. t O' IMIIIII MUM sad '. ucMM.. M ... 'i .i i'WI i;
t I.4.1k M .' : \i";, V ,--'rt.: I I, Cfll'in.l c lVt,." Mr ns-i* f-fwr t'.stiIt.gi.I'4 I II UMC kMiMw ta OM 4r M<4 MJ .. W F. V. SCOTT I II". i. .r t iiUin Wili.'.' 'bd .. |. '|'.|',''.! vi"'it I |1.11 ,, uxiiiu.JOHN
,. I .1.I l :"ilt .1' f.to I1r\tT( Uh I ."* H Im >)...*l rfMItp. ,
"? t1IPUCC |iwr fkJBnri I'SPaS.SiOIe
111.'
.. ; : I I I ,1 } ir utliu j i I* CM ii kr K" uaiimsityWiI.i.w
S n. >' i fl 1 r .. ow pOl.LlUIMPP So ( ) A. r.iinm{
.i..rr'II'II"1I;! | W- n |I.... .|I'y ilinTill m. Master -I I I7i- ,.. 1 .
S .;" II .' I| .'Iw 100.. Bricklayer I' ''L' ... .. 4111 J l I.. I I.' 4"'' 01 iii 4 Thl- < -ji '..1 *Pi'O l,: 1 nntTir, iVrtiihl I m Lbn i i i. itm Hurl : Ml I Kti.i.>ji- .M',. vtm

I.,. r t'fl.a, .. '.' p '%,.' 141 IIIttS I I tiitiii'iwuu m.11 I 1 n p.f I lutwl Putt ku ,.... I II |I i. ..d.iSs4P.ith ",.. AND CONTRAOTOR 1:11'I VftlHU' HoMKt-'I'h', .' ,.H II "MlrrH I 'Sit tf I.sib,K-K f,. *1-u nl \i.- '\''T if..1' I I Ocnernl Norrsnapcr Advertising

.. :I I". 1 1i rwiry M ID Mf w iMlIlM Ilea knura, -'I -fl'i( : I I. ;! ., ..,luW Ik. l llUDM AM>n.M>' 14 SPat fjhu *"%'l. I'I
I' J ,
'v 11. i',t ".j.n., it4tn :'. ;,UU-IA.I>itili '. k s.4 Lot i Kifw. p- [Itil tfwi r" tK>kl. M* o.& I I IMRM :, Alit.OOLLEUTINO* i iI
..
.. .< tb" I ni'f'' btti' q nt let tLf Ju'f of Lout. > M> AR .ppip'u sMP.4 a the .- VIM*IMI fu> ... ... .., Mli
S..11110 IH M.M. *il>*. \1 I MMUKI. An Ht I IMI I j. IIlIj to Ia. cnlj* t I Hr. .i. iW -.itP.kM4.U. -i. I N 11.1.\\; 111.1' Pull) ) I HI I -3 i boaK.j.. AOENT :
v it lu N'I', l "- I ". I I'I I-. .." \JIPfIt.P TVll.U ,
S :j.S l1'.e.orIW..myO.Ap.I.' aS* lbs .1 t. MlJ I&. ,
; '
. -' i ,"> VnwIMla AfMtuiMI M M MlM .1' l'. I' '{I k'rpi out an M..ur.on' iTfflr.-.n I..,i I. ..n.It.. ._ IN larl' aPohI J li ..".."I ila II'i I \f'1"1. .\ I
A.
-"... l-i1u"x ._ kl Man.1.1 M M>" W 4 I'' t lit: .fi-t* r Iii. I \\1 hon (iw4 vf oumtirl IIJI'ff'Ct ..L II laM ".. II \'': A. KNIGHT, I .._
a alI t lik Ji.*A- i*.... Ia l ; .
"' ,
It I "I." I' P5
It.,. kl MJ '. 'in M.,Mvi III. i'-a 'o >S' : 'I. UIstir: 'aa. (' .isdS-1 .1,, 1IIS1. slit 11,t..4iPssEIaNmi.Ipi.as.. II PAPY A WESTCOTT .II 4iiuti Lajm* U.I" u. .. ,, .JJIJ, inarntr at La; Silicilsr u Caicery p.- ,-I St. OtISIpUPI, I-a 15. pt4.pl UI ..,".
S. w :a. .U H (nUt Ia .... l>iiU<'>>Uf I* ,ItIiI.t .t.n.l t'I, ",
I-P PO.tP Ik li iMl4>J MM. M WIN..!.) P10i 41,.' i.ltu'b.ieaIfltiWtI" ,I ...- eM .- .It. .., I .
d.I.aP ,P P.... _. ftAo1:1. I"Q| i .1 .t1S 1" thi- f, .iers iiit4aIi. 1.IlIA I A't't 1V1VHY/Y VY l. SN S-" A OlD IllitIr I


.'._X. UD1I'! :'" -'to''f ',, :"" tIw: ". Is" ini',,.', .. .: ., .. ,.. 't '. w. 1M tetii&,- TALI.AH.iMrR.: "'''"H I UMI'Ii.\E1! ( ; 01 1 111:1.:0PO" M. 8. ELKIN'S I
) .5.. -
\ .: ., ; .I 1 ,. ..;.. Boot Hud
m' lEt P n.Wp', 'lOt T nk". Purl .k. rT\I' Shoe Department. TffB NTVPWR, WATP Livc'rantI! Sale Stable J

II."' !1- .'... .. "_ .. l/rrl-Aurt ''r CUI. ml lw I.ti.> i." uMk .r !I 1 1I ".. I 0'dio; (; Marine Bank Building.! ,

.' fcr, ll .- I l . l.KK I IIV. tWIHV, "

Iar'I VI uij'in, tJ If" rpt.I lK I ri.tSi-1'L144 I )twk"" '/0' it ati i I Ion '. rtm*. I A CtMUM f rt-I >MT fiMttlJ Uui. : 1t'rl. I l"Wt :nmtf. :-'IItr,>: I nwoi.uar.tnQ 9

oar. "I III t'. MMU m SIt IM tw M4 rmrt ", \ ... Ill itKI.V: Ie.\ \\'l. :01101')
,' hIt,1, $ $
,furl I a
,0' Iit luail /f tti*
10\1% 141 11.\10'01 jJj iI"I. it* r Jtli] IU'j' Ia.' > ." .. I I't, Ul .
I SPOPOPE 'I"'T.' ( "t",. 1 I .tPr.io-'t% I. nfl ... 4', 4ipP 1. (U lti4 ui the tir >t ,. fr.Htk 1 T. W. OSBORN, t iMJ. I. .'I. f'.I. 0' .11.. ..._ <\ al 'to I alopi OIailIh I WllCOt. u, l-itlul llir. nil Hu '."
,
P .U d".1 ti., ..ltl". $t.w 'flt pips .tt 1..1 rrf I'. I I .. I
'v jO, lo' litI" "'.d UOIMPP. p.sr IM M u 4Wt -,. .4 '-"" i iMu Ia..pIM..SI ih".e US ta i4i H m .11 iifcr. II. r.
: : I 1)) Icon !I' .1.1 IHKH'I l"l'i' < >> J''. .- .. .I. Uooa FTOUVr.V' .\ T I. .\ \V. jp.I irtai ( .' ktti'"U| u4 I... >WIN, >IM
JJ : :: .. .. un .. i It. ipioP- ant| ",.lot..n, iit. .,. II'-"I'
I cio4 : Ucji( j.rbiiimf kuiiin 11"-- tlI.II1.M&L ".' I' I'I.!I. _... I iSI4IPtfrISI5IUSIP4I41gaIbp

,. \I 'i.1jt ....11_' I. ,pr .._- Um.nl, rr ,.ir Iktwrj'n' .- J-6J. Vi'.l.. 1JUVTJCI. u IW M.imJtwiui I ii,". J.n I. '.. I
:.. Iso .M4 si : W ''JI'1.,. Mn. (' M i it It, -l...11 VI l .mat, uU Ctwin .iilii l p Blacksmithing.'I" .J
P A. I a' .1 I ;.-so-: (l I. >. Mr.minniltn Iti. fsql : r'fiU 1' P UI'.btIIRrtl.tIbMchho "
? '
.. "'t' uUltitHI I 1) 0 *H ) i.)
,
'01 s 6Vr 'in- .n," 'tVtf-rTlIt."t" n .'tl-' -i, t I. I J ". i (vbl
'-0' ; ,10- i ) 'i .rtt "Ii" ".t.04..I''O'' .,' ,..1. ;vc'ror i f .. H-. Tint ''" i ft 'O OIr'..- .. t "'Mf Thl I .. ., .. ". ,. .. '..11... u.. M.AI.K .\ 1 IH .'. IIr..0&I11t, 'atO

'S., .. .. 'w r. I, ,,I i 'OINilil| ,' i I 111' 1 l' ih| t. .V..11I'r. \t tb* 'I r. IKHoHluf tlM 4> ) VjlllVtVidM Tailoring pm'tnient., .111'It.II.'. .| .. U. >U IU tklUJM U44U II'. >\ \ 'h .. '
,
.,'. d ttW of fi'r la $ jnr .nnl'l.ft *os< tUnf k-in, IM l.MiJ.ta tflk> *uw M .5 I. ".. Mil-l.a. I. -uofli.t.s4.ii.. ". a (111 It1. UK, .Ul>t of MJUII ul, II. H till*. ItarlM, l..1,1 '.. '1.. Thi Mx-Mm- mill aII.
4assttIP
'I ?.. -. I ',10 4..c. : M.U M.. JUO.UM k t .
"' V .w ,..'
,
; tuff .rUir .wkrlr Vl ililU JMil I IU1 l_ti 11154 1&011" .. p.ataI pa
,
9J lu i rt> IM till it* Awmtikf SM M ...11.! ....'> ul In" wrk la bull p .KM* >
<_ P "43 >. )*>. 4W ptmo.ii hu or h'l dirti hir. Shad Ib* fini REAL ESTATE AGENCY >. r TUt.fIW-) Tilt: 'tunll."I uU 1lU.rr.''i"1 T" CAVII: an t-ii "ot ,,' .. ,. ,, \.. tie! I' ." SSscor I .

.- "I, "."(""'10' ,f for ':i.tt'ia.a,, 10.. .\ \.l U'.iII'vJ. Itl _. rio of .,"k i 'ul fhrmd ,iI sort, moMki 11"_.. friasat sIIs I." that _...1 apI'
H' t i a, t""I" I. ip4 .... .,_ .
fiT _. iIPf..PUMI 11I11.'n %e..V ,.twi'iHAille 'rr'40U. MVh, | tlir ihltf H.V linur. mil'.) r m ,in i ti "1".041. I 4a. "SIt :.1 h.sI", r MTI II \II. A 11 .

: 1- nt.S .s iI. t.. U IU'Ut k. .i'l \ '! '". ...i ..i'. .. .''Li.H.: p.4 4 ....t lOt"S. IL11a4-Ifktai.' I. ;
.; ..' S . I 44 Real Estate Brokers .',i/l.I iH l.. 'SppII
I -I OA TI. ....eW Pap AI "rl"w.J 'oti4M.otj4 a! WM" .4 It .1 1' [ T. J. BASSETT f ;

.. ot ,n' tIti ,.. "","". '.' flt 'I"MS, ..tPs.svL41'i 1 1"r. j: I II II. WtU os.

I IA-i 1, i ,oIif.1 l i in .' .m'i' .I I tittrIIS T1LLAH53EE. FLOBIDA. \tvI.v v 0 \ \' \ \' V." '. TUJ %U tr : PtflCi1IIZT1 I
.". .P&. IU> .11. 4k. II S4 J.a I' ".. a-I '. I .\ li44b. vi Af4ia., te.t **- /
c.C.l' III, 'I"l I IK If \.om, loon..._... ._ .. Ih., .. a a'," .'I : i iJlITa( ) CITY AUCTIONEER ,
.0 \I. ; ..1. titt..ts 11oAo .It I..1 ., tt'- .iitr- ,
.t.a Oo.j 4.l1II..w, p. '* I,.. '; .I | I. Ik* r Mti. M
a .Oi ..4jaI Mtm&. ,o. .- .. ., .... w. t.J.4,1t Ut.EtJId '1oJ t.t ;a-t Yo..I""t "lilli I 1.' IM* 1IM, 0. '". 4.1.. ":1 NEW CLOTHING EMPOAIUH SIflOII4ER : QU1NCY. ytORIDA
( ;. .\.P ..1)... .\11.,1JJI I I pa I t. Ft '.J..
'bae'S -I"'t'? '" i J.. "",-U .. k- Tii'U' Ik'I ... *.
oI. !. .. ... W f.611r' 'Iu NtESI .tN .1.1.I t I b lite -.__. .. |> J. BURKHIM MAKER. \:1. I. _.4saMI .
'
ttttf '' .!- IPV n.Min-d uliipcUr tf ** m Nw II. U.M I .
'4.ia-t,' alp \1'.1 at 1 1" 'a k '&. n"l! 'ttf ,.. DOOg fit _. 44 .. ft ."I 1lu1W .,. i. I&ValOlJe : H St Ut''JIV .1 il k KIM4,1, ,- 1 i ) l'i'l"FI' UN., ,m.kUr .
'Il.MIM4 ..nUIY.I.
.
"., tai Klu"- ,

S f : p0 P d4d..I ..1... .- V wr.i. rrnwttArt.iw.iiny nwv .. -- \ .. .... ISP aa I.-.. 'P'a -
. ... - PML- T'___ .;_-_ -;' -, -. -w 'tIIIIt.ifII'. &Ilif u.-.. .'a .r -- --- PIKi-_ ,. .- :.V"l. _., ---.--- '- l u I .IIr.-IiitlN-I
l 't' -- _
'- T'r.' .'-'- -v_. .,. -' ._ T --
.
___ ___. J1, 'I '
--- -.--- l uL us----- <-1- '' III' titp.iiit ..' t .r" 1,14pIsl MciNTOSH
I'll.' I lisIPI II .111' MCQUEEN ,
: I 1 "I' 'I iIsl'
inn IIM IftHiMt M t00'IIa
1 lidltorlnlf : (Jorr'p"'lI1ft"W", ,; ,, I I'"t
Tint SKNTINKI. ,, i Mil III .. "I ATTORNfiY AT LAW
I" i i i < i I i'i | "in'l I I' in' ,
I r 1l
I i i iw 'I'I I. "lu II 1 ,- I I'A.'

t I It'mi''' oJ Uiti"ii'IIII|lwitj4tli>' ni "in, nui'' ** 'find' ihm' /. f.'d /**" "" ?/ '.',, |'a | I .,. 1 ', I I II. i'I! tin "'0")li. I I I 'i. I I Ir" ..,II'.,,1 ''If, "to. TltH14H' I' I M I "HUM

.t* w f fH p..Ift!'.0'i It" ', ,"' It ., ullll'i' I" "" I.Iu .". .. f h.,.", .,.,' t.1I, II T' \ i 1 In ,then, ru of' ,,i., ."pi" I hell .1111 I ,' 4i t''
"MI \\1w1 KHhvI 'I. r I: full' hnitil, t[ .n.. 'I..1 I I II." I I tirii < ,IN 1*tll rm i tM" i 'MI I
""" ft ,U'l", tt1tmI.'pmutPtl' ui' '' pm 1 /* o Vii, ..i >v.... /. vW IT biLl t' I I i''.Mfl I ,.1 "I"h '10 : h' t C CI ,,I .. I I I "
i"
,i ,I.\1..1\1'1".11', ,I'IIr, M I III IMjlfcytl (JULIVIN rMl a.I' 4 .. ,
\ i I "
,4 .Hi, IVi 'I'|''iiKlrVlki' 'In f f' ,I II."l Hi n,AWtttl, I, I\J.h. ult Ii." uP", lOP I 'P n,11"

", ".!," ",? ,tn ,"i II h. 'lIp k Mlihtlh I i I I II lr 'ftl.t ", I II ., I ,tt I : '
l.I I"
A RUOKALtW fI'o""".". I I I f. "h.i .l ', I II u .' I III FAYLOR'S COTTON GINS
,II ,rtltii 'Hi, i, itit limn, II., ,. Hi I uIl'tSl'IIi I W.u r,,' ,. I ,II
----- I I .. "I.'1 ll.it I'u.II.oI'.I'( I "'1"") iii I""' I I'M"* ''I11"1' I II
< 'itk i.t.t! mrilrllinMnt' 'in 'Iht fnrmtiHin, *4 Hkml b.'sI"l'sn.1..111/4 l ,,,lb., ri i I. .". .. '"''II ,. ,. ,,. UnK ." ,nPI.I II4 f's.. wsuI, .s.I4'' I ",.., n.* ,m *.m' '
u I. ,
,, '11. n I t ti' ,
I tn i I' d'.1"'I.,11. h. ft .1
., uw ,.v. linMu. <, I li,'I' (II" i"'|1' itf nifhi ii I IofII I Iii I., i 'II I lit tin" W .l. l .i I I. Wriii huh''t '! |I' i I II, "I. II I Ii i'" I ) ,', I : rrlulj'iiujni i 1 Illtt:

I 'I li/A, | .ifiit 1. I n Itty "ii .I I nl1.' klii'l sit' ,IHPI, ''I. I l loot i ri tnrnln" |,.itli ,11,05, I rlot. ,I ti J rtf ,I/S. .''I' ., I I 15'.II$ '. I 'Io'' I I'' .'I 14 '1111. I ,I...
( A ,, l f '11"" .'I I I' hI '"" | "," <'"J (GINS
till, tll".1| 'u'' CELEBRATED
> .
tsr.-. fihhi" | .1 I' l" n,I nimn I Ilii" h. I" i iMnf. 1, ii 0tiuIti'i fr>"m ill *'' i tim rmlirr" n ut| him, \ t 1 ....11I ialll ,1 p I i ,r ; '. ; .I I hull(Ti t ,
.. j .rtMt >iiii'i I Itffl)I.. i0W .
,t.lII.rl'tr'' 1ft. ''A''A ..''f..,, ". ""1 $, ,tf1ort' .,. I, iu0' fl. AJ b< i t T''I'uit.I t ., 1I".r"i.,; "I'". '4 1. .' rPlu, ." "Is I" I S '' 1141 I' II ."It. r i ii ,

< tml HII,, ,Inn* ,loll mln lh .lift will full* 1 ti l Itt 41.. \i I |It | | i I. ,1 Ili( ."rN NHHii4minTfMi, 'i I -I I I.II"'" "I ., ,. p ,10t,4 ,1"'i'. tnl .. liwfc I ,:", 'I L/i. o
I 1..1.l < nt If iii,,1'1| | (fwiui'flgil 1 IM ,,*'. i < ,, I ,11.11 t ed e 'it$ ,. 0f'i 0III ,. *, .*; 'l* ik. ''I / ,
t If.'. It "ATv ".iiV, 'I i "",,,hIflpi, I/, 4."rn 1 '. I ,' : l ,il' fIa''''. f kmtfM M IM I ;Hi, 'II I, ,' "I I ." Iff
,', Ill* i'IK iu'uil I "I'l niiltan' ..ofo* bt m.I.'ons ,l's ..hI lilinnnMti I Ki I liffri ,' .' I I Is .
mi '
'''" rnr. 1 1 Init 'iml m
!I" i I) 'hit) 1 .ifc' I '. ,,1 utI .
,", 1', ,' 'I'i ,' I ( I .\ <* 'I I .. ..11., PtI.'Ilw.v"t
4I4u _ifr Jo,01 U.e io44.b. i ..u4.pl of "no"" -"I..t V1k19ui. S. .splp' ill riMfHw.lln-, I I. m' tM, l U inji I lu'4hJ4Stt .

.1. i. i* 101. .nf itinr" f UK, iMi,1\.4'1.' >.
',f'Apftti4'p,4qJia4 r' Aft A (Mr* I* ,i "MI,' ml' l, i44JM ,ft, ( PI. SIlO' (('.inmtll h 'M, ,>t ,U = ,",
t lifniitillf "
i.1'1"i "n i "in l't' ii n-K M4'tlfVifnf"fllllftlM 1 rr t ; .'." ''
1 1fm l" '
"n ,p|" pt,1 I IT I l,tn.n. 'III, n, ii. ;, "* i / .pdI4 .' e IaJ M 14' I 'I.'ii '1' I, .,.i;,IM'
1 1"1 '., ,lltfnrff Illf'''''' I l M,h'I', i ill i iI <'>fy i fif1iti| ', ft", ?1,1' p i : IIn.1' ''II'
llf "
n tI''. ,1.0 t.lnrClt i4! uf It' ? .." |rn,.. ,, ''ot't uli'mi' (In 'iHHlinl, 'I'I <4 ",,1! tl"1, tW 4t 1tf..11'l11Jtt -",. *i. 1,1' wI"
A |*u4 1 1 (lIkrli|" "nn,,4'i" 4tt 1111I ift 'Hi' r." Afnt'* ynilK. niilllii, 'I" I ""I.,11'\ I | 1,. "fflortit, tut. ( 'iti' i loll -lik.. i ,ni '" ,
frilfn I liteIII''''",",,' I t., l I.II 'Ill It" ..1I il ''f't' ll"i,* I ) I 'us 'l's 1 0 .1.i 'tliln| ,...I 1. *n<( hkh .lli"i' Rsku4tIh, fttt, 110h11thI. tM us'.lilIi4th.cmft,1lItl14puiiuinPulhtfllth and Lumber
mull' in,1 I |1''l, u..r. ill i MjJuUMW* 1'1111' u "I Florida Saw Mill
ClrcltatlGll1laa t 0$ ililt' I. i ". "i I'- | ..,,. "I I !I.<* I I" n, Ill,SI,I It i I.1 ..r j. (DlHliti I H .P"JolI' ; .
[ !!! !! !! clItf '''1 I"*(Vm (if tVf\iti, \ os .rf "4 'MN i "f I I lrtc hi ,liii t lkilt 1 II 1; i.itmirtlnnl "." u "'wpl.I 1. ." 'I"i ( ii 'j I'I luJnr ntlhiliKtUirtibiln" ,Hit- (un,, "hW CbIIt J..lk" I

0i00, tlW'i ilnin *)rMi>ly .H. oisl I rtrflu f"t ".", I I "",. "" .tn... ,us II ,Ii, l huthi''ts Il C lit II' I i 'HI. i ," .,". t miil 5 h tml. i.TI f) 'if ttlil ilijs'ttilafllus' sit I ";;"MrI'.hr"11" tirn-,t.. pfr-kff'Mlhe, t Innl ,.' COMPANY.

lfKt) >!)? ftih* l ii rMit*< I Mil kimwii '" 'I Ibnl' *' nlwHilil.' IK ji'iI) ,Id I ) I IN,4Ellhrp4u1l.pilllVt him nlxnu, ill rurlhli |i'. "I'mId" i I. | | ( t 'lush whin' Mbunf' tdil "i|"ii*'. ii" Ipi II' tllm j
: / I"f'I'I n .4. \ siDIng k nn ti I II I I Minnillir; 1"'ttN."U" ? ill( A' "/., ,'d.,
irltn 1"lo".IIt..hl tin, .1.1'1:
.Inff ( M i. /
i hIt r 1') r | ;
In 'I I .. ... .. ,llfNlH iic ,In I II, fnlrtifc.il" nlfti.. 4l.iIT u ,
.tnrkiill Hlf <
,ill/i'II Minnty, In .IhHl flnlc' ( tl\ | "' n-j I.''I'I I ',l.1| i ," "t In, tnr .nr ur lutn dl! .|..ltit .t, 1IP'it hi Nrt Vrk. ",",111,, wWi, M trtl

..lmti, Alu 1' mi Uie "Cth, of April' "1.iMiM ". "thu, 111 I li, .Mr, i'|1' .lln" IItn It lpui'llt" .n'" I I iul htm lip tin. MIHIK,, ititi. 'iU'it\ "W Mr .
'
l> I ''luu'-
'
.-.- l,nil 1'lr, fV",Hnfi MrluKlfrly Id, .IH,1.!,.',, ', 'Hi'' I ,tu'lcrtIn'uI l l 'In ivl" ,i.li'li|. I It -ii.it.I ,', ,., ,, i 1 1 ik t I"i thr ..1,1I1111I.,% ,II X mir Iniu,, ,** :\ ," .Mi 'ul4lIll, I
,i i, i I ttntnt ttr m iwrv! ''I '.> t r.'
I" lrruiguil.
$ hi "I)
rn.n', 'fin, Tri Wnfcl/ fVnHtttiiln W* i i.I I Mini,, tlnijr '., Ix nAiwMl 10 I...,1 I tmii,I In .ntil, 0' l'ti, f miti' v ii'it, |I"" "ii i I Inn I > .''hi' .v ill, I I hili' l>.. "I tiirrrln' nr fmnl Intn/ 1" 1i IS 1111,1.1/ 11I,1t, I 1110
I',.,(. tn "1nT. II i I silts I rlnit, .tin" unini III )Un i qniti' milil, ,uuu'i I Hun, In" I H I I I""t ,II I., n"I' .1 I Ji,..lh'""iiti',' ''III"' ,"ll ti4Mf\ 14s'.is l ,stl' *., *."11 luit MIIHp'lHtlt'l'r
.1 nl""h' ','.I I ni-l, I "n S "iii"'"it nn "tin < ",'nh'lI' "r 'Ihimill lull' ,"x lli It lntarulml Imdrui 1".1" "CW*. tIll I Ii K mm lug w U 'tin Imui'l'iil, .1t"I"Ii"1| !| lit( ,HH I,. ; .
II I I11"". i t' i I I,, I | I flu pI'l. r nf'li I r u,( tliu : ,; nil uln if lln M I 'l'irint'1'M', pn "iltliiii'li i I""in In" tin'tnMntirnr, : "lit, )III l h 'iMti,miiif, . ,illtiil41. MM,, *, lltt.- .i i"M I",nliK, 'HII I Irut,. I' H fnrllM nrilm. il I itml Jiti '1 1 I. \llml llw, 01. (1.11', l | "' I' .' I T *' n-4. l h. "III'. PIIIII', nh) llI"us ,ItO i usP 5rus i,I' I

,' ) ''hll'l'' i |', ,I"h',, illlnM bM i n" In i n iln "I"i| IMin I, 1 In ,In (Mf Clltiill1. utalfl' ilni.? I Ihgiluliul'| | | ,iMffnr |In 1t,1.,) |,,lirhi -Uting lilt ': '( h I I....'Ir. I ', ." I. I Hnlltnlli A I Unit lUiliix Complin ggm 'r." Inihrfn.. 'Ell. .,.lt plush, iilll susis' 'mu,ib pi tm si 1 ;, ,tu ,. V,

I imftflliit| ,%I..Iii t. ""I nml, qIp ,rlllflllIlI" I pt.4I' 'lipu.'" ". "' "N4j. W. I" h4vu Ihrfr $111151., tin- ,,"'.lr. unit winilnflT" iitnMi ,in tush|k ,inw >i I i | 141 lit'*. .HI"riuti, ,mul fHiltirui. U "nl 0"" I Nf 'r > "!!'P.. Mlt" )' 'II (1'.(>,II u ,I"'ill' I"1'Itit ,I""tP'tth' k,1.hfrItty tItflusl 1(111 II h'/s Iii'fh ljY,
\
", ''''' iii| 'u I" I iiHh'iflli, Vrtli fiuin, '
I iiijiilnnl
,nl, Vi piitnti, prnHilt", Imlift, m.. r'm" Hi' .. f'M".IIy, 'Ilir nr Hi.' h'ir h., ,imt. in ) INI ( nut fl I. "71l" ,'II'I', 'It' 7C' MasI 11111. .0 ,t 'iu
| niink4 I ""II ell||"". wllh tOo ..1.11.| '|.ill'i' I t IIWIHT < it II ,.1 I ,MM .m l ,I" \Ills\ ,fi unin, iiln A tymriclit" Ilifltonl,,' 1 I li m nil", ll.mtllml Sipp'tif Isujll4 ,II 'I' fl
,
I h"II"\, \' i (f'l' fii'l I ,i"Wn< f ii '. fim, 'J| .11.1111,| InK linn, mln ''iu'If ,nr Wniivirj mwnrnnci,, 'If'u li"> "inly wlAiMtf I ;; ., tli. ni, $ 'r Un nup Ills. IIl ''IItII'/" I' m",' I"h.I11" 11ltl, t ti II I ,O 10 41.11.I ',"n't"mn %? l'slt.

..-.. 'Hit" inniih'j'< i HI i 'tin'nil'lilfjr" |tin Iii'14 1.1 nfrrfHi. \ dkilnim,, (' (ml pit il'iHufudn I l/'i' ,, ',I'n) ., .f mi miKrowliift nnlof llit, nixM't iH'i',l" nu .It I ". I t. |l.l ''% '"t'I.I"i I ; l III" I

MASIIIHIH L",1"| i ,| ',,".' mtllMfiUil ,' ," .In I '- w.il. In tvrfr. +f still IhlfilT l Ihl l l ilhMm I 10"11'"? nml .niU'l tin I iiipplnl l I" .. u 1 in' himill' ,- "'Ilu.l'' ) n.'iit ,,1 | '" itliHh. this tfnritulil. ''f ritrtinilil', I Mditrnd nr "i. tl'.l'I'I 'S '. .i( : "11,1,1111. "I .,1 Tallahassee to N. Y.
"Iml' tin ilit'iliM., ullri, linn,',, ''l"tII"II"" H* I I rnli ur I. lOin, nun Itiiml Kf"<*''nH ,old I Ii
I I. urc! I ', SOl l I "l1 .li.I Iii :: rt'li lUI" I I |
'U. uI'" H
"i.J.ui! lunuu.1II slow obslusiy hiOr.na''Ir "Ii mnin ill in." Iv in II.IIIkII. '" ""I fin" ;, "if t Hn tplliil' ilo-k nfUm( .\UuUc A ('lus''i t .\.1 I I.UNIIHHI' .

,.*V* \\liinnHliil., I, mull", t "Ira, thnl' k< *nf II"" ', lc- i. "iii Ihilt i.'hIt, gi 11I,1,, ,liii I 1""il'' I .' f mum' Ar.!, vnllii, 'i tin" r. UK ,im'I "I"I i,i.,' ,l.i, ( I ,H'l,, "liniicfirrul uiitirmill, !,I Hifiuiiii" nl, t,' I'.J"i i 11\t i. I in n II, II f I i I'.flill 1 niviAt .

ttiip,; 'Iml" uln n fbi nlinl/ht, ,')' 'iHiirmt itMnr ,In . ,, I" "HIM" I' i I'. lllpil5llI (,I' "'IL, I I Knllr II 1 fiUHpnu, *. I, ", "I' I. iMfliD ( '( ill \ \
ifs|im.itliiH' IninnH" '"ilnli' Imllnl', tin jutl$ "linn. : frniii, sill finr nf / .,liI nni r "tin rnrihrr, ui,.li i "I'I 'thus nuuiL, ttln-nt, inl'-t, I I.MTintrn : .
,lnullliil'' li inn fn Mm Am, it 1 1mti4, nf Oi'innH'ICVWM.II pI.4 nfny pui ,1ulu .I H it li< hi I 1.11.l| |
ituuii l.
'I,Ih,, ii jrlircil I Mnl s o
i "nil. I Ilif wUuttitM
I b I- fin, r ,
"i.nilmul, uifiii'ir i In alj I} it< nnlillmlty, Tlif itiU'fin" .niMid toe ftwlmt, .1,1, | In til A p411. "i, f.HiHni' lurHnihnJt | 8p&h' York
I ik ftmiiit, "Jt-niM l I. >l.mitfli| ( nil I,011 inlnrnllt, tin ill Atlmill.' ." kilt ILe\JrcMIJ Lvuipimt' <( HH PMnlf i NIUH.I | & $$39

!I. |I.r, i 'll, Imini, imit, .. u.i i nm IMIIII\ i nllliiK (II". MiKrimi KMriijr f'P'ui llffiifi' R.illlK'intlmljt, mil' II'llniilili, :. ''I' II. .;I ii h"'u., "I''|I i .i I I Hi' nf nU 'iflloi.r< end eiIuufOt'JI' IHI wul Ui"*) ; ,t'', '. Kr. i, ,i"" inilimi.fi, I l*.ilr.Ui ,

tin,, n 1I"k., Hiln. I in. H. ",mi "f'h"Y""I"' nniKT' whfinc ,mililndiirlU, I, In '",.I'h". iiliii.pil'l I! I"' Ii 'it" tls.u, 'hmliy rn.Mu'J. Until .IU. I Hi' 'i I .11111 i "in > i ui'II.| .1 Ih'ttr : i-.tMi, ., nt ill Mr'IIItriiwlnjlo
I 'liMilt'" '1 Iii iii.H.I "Irllllnn tilMMii. (llMilnllii. I dull' I. |Ii IKH| iuputu. I 'uf 11.1.. (iMtit/rniit' <\xlnt\ in ntt .
'Tki. wrtiinlI ,iii/H' 'id in'"miff fIr Ih" "lfiilnp, <'r.. rtr licft, wIll ,{ ft" trlurtifihunt rH'f nliinl, up" Isis ., "I.jifM' .' n "r |. .. ? nliHki.Mvtr.ul If,lb., hiujDict; .sIP l .. 'I I 'rtm, m' 'ntTmnrk l Mm, fftHtl
unlit. '. ,loin I 1\1." uaaj l1
II11'' un M
'MM a"l
",,,' ,in inih, II," "iii'ln-lii, pfnifOT I* nf, (hi I.. Mid* following ,Imninnlili-.I. ,Ilim" ,hIi... l "f llw, itl'l'! nr.ndi lUllncJ' (rum Lit f ll,M .'l'
.I roui liminnir' tin In UK" ,mornlim, ii r #tiliKit 'I ulqli l Ik 'flt.1..n.' *. 1111> $4. 'KOI.' : 'tIt. '10(1III.I..IM (1.
.mil',','n' in lli I Ir i Title in' suIy.suiui, uwuiI. lush siifi In hi I In, |HMM*>.inii' iilililm, ..1111"| "'' M mi, ; *lnlk' On ,ttwtVDWolilAOniilillit. 1101 l *. IlIjl t', tnrt Tell
bmnl i ntlitnr, ,innki him" -l\ ( "I'" I" i UK- ." Ni"I.M n. 't i..r
nielli, In "y Lieu rial .1 I .
\S. iii.il. "r( Kill Trim On I I Nn ,Imrm. In Arnlim, rlnki Slip 'I In tinl l";unJiiry HIM U'twi-uu I'Hltolbi.ru '
(luiujw'" tin | | < Klnrlili' n iii|> inn nvi ? Nl.llllltU.il" Ill-l, tll' > \
ni'inlhn, 1"11"i lint' II In .ii't It jrnti .& n MlllnnlI ,nnr wIt, ? ,{..1. tml (li urult, i>*" 'II'ln| the i"nnuii' ,'h I t-H\uf. 111)
I I"hlr. In" yilii ill t Invirn" ft him, ml.In i>ninM <\\nimyp nil dllPfnpM In tlitn, !Inli Uiiiirm 'lint 1.41 It nut, ,IHIW HMHI lm.t iiilnp'l; I tlifIH.MI, ''i, I ,."'I i il'll l\ 1 1,' ( in i"wur)' rrptlit ul' MiJ wt MHI uf lk' ,m' rw l"i( 'T4

nr it turn Iuuuuvwrpsks -11.." osol .I..trnfttt" o aysLl Iii".1.1.ttthi'i n "nriln. nlijitt" I uuf'uIh,| l fmiStrtty ""mi I mi, <1 Iho ,' '''1 i:>IWBH nf rnitilnx.iu. r .il"/ Ur dill. nM1iM.ni Jl ls, 1I. I',." I lull "''L Ill :;
mM I I. 1\,10. In' 11.1hi. immrnm.liit 'iiiwr.
nl'
i "iff 'in
:.. I"n, iiIqiM | | llml, rcrjr mull Hmlon thl I.. ".ml''' m'hi"I ,11 v ,, ,I il),li. Nitre IJ?o (Otk ...l $tb. FWrWii Iwmi' ctntikiM 1 ni. M* '" !'Tt* Hi I .. m ',
''II'i 11".11"I I mehlic
., in pt
lIu
,I'i lunch to' Klmiriiiii't 111 in
wok Im 'lmlmiirl' UMwc
'
.. Mirt.Hin, I Im-Hirnl 21 f'l '7 frn,"l'>n Him -
>-<*- I 'to n."lln Ihu i xpuuv4 Ui junaihf ft I" KtllllltMNn Klr-l i UN. Mri u uI.
(
'Mil, llrttrvx' Ihirr itf* III" Uit IHJITMIHlurntr nn. ttlilli, or hffck, han 1117 limit ,fit \14)11* "0lituuit .H*+rlfif tffUnHtlit it'Viil'l Ir iitnftut lluin "',.rI .'I It "t< II pit'"i I | | ] nix.rnllni UK sushI. runiL \ |n.rk fJli 71 Unl l'li kinki'V. D'.ilil, I nIlir 14i15llPIIIl tir; Tu''s.ist' IIitnrit I,''I I u '

iiiltlniim nl' HUIIH ." ,,.".I% it Ith, HIIHmnl ii "Il 11.,111"j' tf nlwi I fiu.Iny, /j ,uir I', pur 11I/,flb1 vKf t* ,tun,nl Hini/l nnifIhrt "Is'i n I I r gil! tUnn '''11t I l hM ffirlliu: ; .iH-dinJ, ..flakf". J tml\ ,ili I mil V

it I 1111... 'liin,' il l ilniwW tVniflififcW CTlHi, "rmliiiil, nrnl, inny, wu boil romini ..,.il I Ililn ruiiililliiif ""IC' in .i. I In I in' .i, I '? .. Hut. tI|HJ wU dekuilnul, lUu .\I1.'h'' i, '- ._ I Inrrti'H l.ltir lull fsisrs4s.t
iiill''i:| "tn- I''
i'I iituftilMul| Wpi"i| liulf lUilri..,*! lowiimut, 'lu 'iuV lu. thus, I,tn: IhwI.Hii, l', mHMnrt>i t P IIKJO ii...
""d rt 'i rtt $1.'Jtot 'trt'hl"1tI m, mitiirtMnu nf itir nni fimn' Culliilm" i iI I. ,. .1111 ,lu I I n''ntiHt1fnt\ Iull.uulll'rI't'
,lioJnK! 'to (I'll* JH"IIWH Um rye.iw this initKlitnllmi' rt I ui' I n iu'iiiHiljiip irl, fmniuKlljijftirtiiiiii'iiit, ( i
,.?rtMntnnlr' wnuM r#'in1rn MnHnji Itnluln, \ h4i4 4Ir'I4 ,.,U.Ihi... a I Hll (Klllll WlMf ., IIIIIIIV |'illkllll"l,,' ( ) "lUtll'l, I'I in., 'I m, |I", rutipl frnm' that, I"rI11\ iv' Ute rwl "x 1 OHM iaii ul. II. llni iHll 'lIp sis ..lnjIIFM1AM s :

.,*. whnl* nHihl, pII" mir .tIi tt. Mil'' r. _|h.)1|| MMofUj U itW9lkar, UK'' r ,m ? I 1 !,* frnm, 1.lff luk rltlluii nu lti," l'i, uuu'nU II C'l I'430Tllul, llnkiir, InnnuHiiilUK1MMAI '

unit Trnra" mi.h ( ; c it iI.'t1ci\,, I %hll"1., "I' Hr.iKii1'fliiWirXliriiilM| ( nil |11111.\1,10||.| *>, j I iiilmkln, (lie tfli rniKin Ami I. n.ll) tI.., in il( Iinirr.'tng i ,I'",. *MHI| ,1".1'! .:, .; ) | .Inninilitrjr.,.ln. RnilriHil knnb-l. lIt ..Iliu n ll bkiV.itll4"'III iM tlnruk Ml..1 I .tin,In PUBLIC NOTICE. NtHNKH. !,! ,Itall 4.urlsuu.'sissuluIaliutI'iItmipir. NklnMnrH/ i

fli" hut, I It, laM .Usip .fUIiI I 1III'1.nl' ,if ttic Hip .In In, |II> |I. 'II **
11I' 11)4'' Wi" 114mc" tl I., I I
nmt .* I ,l'I'' n I 'u I' of Umririt .(iil! ilsu i ili" iMa ._ nM km ilim| %Hfc Mmi$ tk*| wnrt nlotn will* ('wit' wlinl, wo htr hrnnl.' nf HIMMttof ,siuiuuiutl, Iuh4u'u, ,., 'I KU I it nl.. rntxtln MM) '(lit tiMjntrf -u(, nuofttlng' his J l
Inr Anintmi PUCFHUF. Jrrr I I'A\ tmi u4 .ViM) In4 rtnlur bU i bk ImUt Uiwl f* n* H,w, r.-t HiH flrnt I h-

'IK Ing hlm-Mji innUrW, ")" *tf A* Mild FVHltiK? slid Hr. tn>nrH
1'nMltMitV ti** ,K-A mkf Mi* .I1IiNl\ <>( ,,'I'! 'Hif? 'In Inn ('.CnrtpunymS\\ \ ttnl Uml OuJi ft' | d w HlrtT P ." HUM nmHMlnlliHMi*. Tknihi.1TtrllT
ftirin, ninkitin' --- UK "Ih nil, il (Miff 'n "iriltl<", (Our'" ". '/'/ /' I 4 'I K' > liHHI K. I nf Pr.'lltil Knlr* M. nnHillr Ki .H akstmt u fill
I II"lh.t Mil, ,, ( I I I"u" I I I. IHI n runt i ly IV' iwdi uf it" Prml J*. .
tII..h'IVII 1.11., l 7ih, H., *5 A (4 and P I*. Ht4lKNHls M mud nvm Ni
r.MO.NllllM TfffcIN l .t'ATMt. 1 II i
)
f'lljDfflni' ; Ti."lie nn. In if"i"ifi U II," iinlyi' nwllv. ,Inlnml I I"1 I u II > I'"ill. f'H'l 0'? 1 fl 1 kt furtliur. oriUr!. djilil.l Mil. U.rfl .1.l i'.li, SI fl ?nii hIM.'., n>nrlhi "nHinHntM nml I 'I

'Ut n1IvitTht'IrtijisiuIhhti tM'1 ( *leff liutln 'I h. New f"i i .\"1& M...ell..t, "C Uul .'l"lii,. J, HI, twitliiltlnmt ,'i; 0I i i .i i Uir, ilrHnittql. ., Uu nkl hu.wsuIAU.uurglu' 'PlIlH' OtM4K l 'w nt u' .il| .'I' mi txUu.1 i.fI pat(
Inning I .Io"III'r.I )
'. IbAl ,_., ntiO ,llrj Aim N. i lit IIII llriMnl t.\III Ito pgruttsiuiI1oeu'suind sitar 'I "I'\,il nnliiS, I 2 "in i'i I ? Thr* ch Pa.magSllrkMa 14 N, % psPk1 :I'I.H .
Sit, pmtib w I. .. whepu4 111111", I ,,'It ', .
"
1wi.mr
|t"i HIH, hr ilmimi 1 ,In nmitln* KtltnlTiHtl, UnitilriiiiUnllT ,I"It.I$ 4 I' ,IM t | ,In tml. .1'11I.UI" e4hJusIIIIM14 lbs f|.rnf in in *kM'h hi KTIi i knt mi irnn" nf 1.
lOll ,, ,tUi "linnloM.lwanAfirTini tP'i'i.f lun.1' tin MI.Ui ..l khi.Ulo ,limn* iHIt $,iIui S. tSiis5Hlir. 5.1 III. I'.s. .. kMtrwJ, mill..
I mi Kiiuiiinhlp iuusl ", ,tf'uii'l') I l lI wlllliu I h.
'tint, plnrf, Knilnnn,. I Mi"1"" uiurtil,I ,InHilnk I 'I'.01 I '\ '" 'I i "it >,i" i nnkr of U U "')rl.lp4 u>uo"4Mt>ftbv dtllm 'uIuIIItulIsuths... I ,. ,i iV, nil' .". ,1 I- ,i.lfuntuiil lit WT nf nmjiti I'llp,, .

tif pimf At'* 'l.ltn'ohi nrlJthd' ii liniuli' uf lln'd"i11lj nil f hny WITT mnMly hmn f/inlitam Mi. MtMi.l Ii' .ulhsiIhly' Hln" Inn Ikvml In i mini' itttm. ,tli"mIml I II I m. .".' ')! wliHib Ikcy luxr ,'" I. JW [niiKbt, sir I!,. Hint' ', irntnlu, I t. 'im'',, i 1,1 I .li''in', tIn" nf MtMftitirhftK 11,1.1.1atrss's

ht< V! .nr1p" l (nil" f *tiriTlli, ]; (n I tin '| |. Wi, nrr utMntalwi. wild UMM hum'l I /t*. btiRikwl grnii4 rlillilrmi', ,, tifl I I. Imkn l i i'jtliii .1 hr. nr 'ih iiK< inmiry' nf,r Ilim purtiuti uf Un cnnl !Dillon lInt fir "niv mippin I "".*+*. A.. ftin".I iHililnrhiL Ii?," tIl'0RK I utWWt,' tlItfllh Itislip

f tin- ,taller Until,. m<1 .mr tjiiirpln p"\n.I"" '". .,, in, i"'nl,* l A tmt Uwrc IWlrimJ U Un bOUHilwT : II I I Al I MiV I i Mil". IrniMirprHut I plmL sisIl H tiAl'Kh1.,
.. .- l'iiilIIr, %' tnulflIVflPplfr4PpVIw., w. flIrllK'rl 1 Slush| l rmr, IIM ryi' nllil); IK !I"itt" I 1,11, ,'Iii in, .1"I i' t,i I ( bclwrtn Ui Rbtto lit( VM'Uoorxki\ in Vm. vi*..t.tt *. A *LFJIKKV ,

I l ''hH"1, (V>I'MT.-Tfcn U A W"lrklI'niirt l." tii4uiIiiiI hiM Miser -'tt tn '>ll'iw I1t \ 'I illtiiminl," 'iiur l Is hrr nttnrtl mn .' .' II ,I'' ,lI t i Hi, t that, hiss tnl
flit thf Nirllirrn I IMnlrtrl nlFMil, '*: II.., ,, Mil' nili*. ijtrn" tlic mni. rtnUnMM situ. II nlintwL', ( hIp, ,liii, Un.
HiUMri Knff J n"Wlni'" i'"'1"111.111% | ".k| >iiin |"ir.iluilii" ,| < I HII.jr will 'gn mil 11.11) of mikjMnlH Till, ",|I't.| I| .. Mil,. pirfini| ,In '\ "Ii I. i t'' ,".1 I Iilinr I II I"Isuri it, I "''.Y V cnnm"TC/itt.>
'Ihh tlty nn Imt MmnlHy I ,' Miwv'litt, UnKnuk r 'l I \hI fi'i'i/'irir i-iimM' fur "fhl* frirdlf1iiy] ( | ntnt' | I mul II klml vrnnl,I I", ill n i' 'ti"',,ii Ii i in ,in I ,' ruiHini'iilt A (1'ifrKlii JWlfyni..t! (>iaip rt ,

''H" :, J *. i.f Hlliim l It, Myiiw ikt dm Mlnfef iHtmnli MI'. .10",, uy.,. nfii' hush I s Ilur, iilmi., I I I.114 i i i ,tli II l I' .tn' in"', l It tnfurllHir till U
I $, ,. ,I ,.i"ti'I\,1",1'I': <\ fiin\lHJl dv" Mtitiej? uoi llg1uii? liCllniltl'iii Ir!tlvttiVUU lk<*J'ij.. MU| kit' ft nf ", It. I ""d'.' in.1 ( ,"ij luuu.uln A OturtflA Ibulnwtl/ twl Iliu AlMntk': yYfjP.WIL80N, A BRO.'Sliuyl'IF'h'F
'Hntrft t'lt111" Itutr HnllnitO < niUHUiy ilu tif *t ,Imfwi OKI I S I KIts: mud' ".h., ui I I I"" .. I" i I'' iiI's'>
"'< HMHMM, u i liiiflm, i ti u't u Hum I ; ImiiiiMhili'lv : fi''id. A .'M. Vif-l ditii, 'to 1 111
rli",
.. ? 'n i I I ., ,''in ,. jii't. 1 .1 I, "k "
r { ,."'.%.*. tl..I ItU I liiUHlH.n,,tv .Ukr ,()Uf. "u "I' 1'1 1I'" "I'* -I'H'' HUM K 01
rin M'm.lnrdtM "(:nil iiiiI,I ImUfi. M I. 111\0) II. 11\II"" ",. 1:1: SlIP, pllKhU.il'! 'In'r 'truth' ,"",Ii. ,I "il I K I'' ,,,ili.I i ,i "tin lilnr, fliu lOUi Itt UMT, IWif. l'i lj.i cu r., If 1

'Inlnili Ttiri" ,ii.lmlltiil iMuiNuU '. "''"," 'Iiikiig' .\" W hUT"" "fl Itnif Ilinh "n.' ,.n, unlil 1rl.III'IIH.,, mul wl|HII' h"I,, 1 i i. i ,h. ,In n "5 u, '| l | hwy IMTC, why K jocvivt*. tlitU' i I"'l ,In tf. SUFFLY THEIR HANDS,

..* l la INta |HnMl 1, hud m lnli' I tile* ,iwlriitril, unil, friili' tnil 'I lit UiU CMC. '
'tin Miulrnt| nntlii A" ft I It'ltllJ'I"III"'f I uuing brightly HII im i- in m\' .'.Ii' nltli ill Ii Ihs'r.s'I| .1../ tlUUUky.MtfM., Staple Dry Goods.IHIDTrtANDSIIOKS.

Al s IhNwmliin 1 tiiiT*"*. l"Oill, t'h,' InlmM '| |I"'''r # r't'hllu"d.1.'IIi'.t i | I Uinl.if I Ill'< llw ..1*. iltyn In,UK Hyiu'. d.,i.l Mi, ,.4 i I I"I ""I,Iii .I lii. | I ''nUl. t UlNU) II ,iii n.,,i y .

I lee, hitrJMil' fcnll M #** Uralr ""in" mi suit, .' tin, 1 1oI".h 1 uln, I till ,
|hilt PII( ||i'iiIIi'titlI ") W ) "usg |irr rri unit 1" i r : II'" 1 1 I. n..01110.I k'"V| '| .r.,1t, .IIIItJ'nt'.jlllIlJII/.lId..Lir., .
.
Iitii..tt4rn1LItWtIthJt'. .. '. .Ir "I' nhin' Uiu. "liuuuliiiuiM( | <*, iniui.il Imtlhinku y .... .111& p.bu.rii'h ui. ..i,1I'11',1' lull I,' Iuupj4ul' ': l ,.1 1 u t,.ni' KMHituti, ., t.- j GREAT BARGAINS, ) ) .

I1 lkwn J ', lV"' '|"unt'. '>. liJLpftwi .i 'I', 'I''. ""':" .. M.. 1"",ti I If.Mo ,i t.tnI0y. uuj" i "III.r u 'hhM'vh'I. M I I II' OlllMIH4 I.' *"T', .'

,1qbi'. .... Ml I I ti'H. Ii I tin Pus 'iluii, l IM y liinl 1 I In.Hi r linn1 ,iHinii- In. pmttlnlily Klmli'il, I'J tin, HBHI.III, ,I Hi,i','. unliiiiiii ill I : ',' I" "nl I irrtlly. Sisal fli" .11CMt ktumirffil. tmt "Itnopi Iii) Itit si f'M I UnK I 1 ,' \.Vssuitnrt.i Crsuil'u itI

-- 'Iii vWU i 4 llKV.i| ,ikwl tit Minti<' iiihrrkHIIIM .''r ,iniitln r. irt Ill, Imnl ,II. ",.i"> n i n i,' 1 ,', nt Ith the nrMnnl ''I..rtrf OWl, IIII fhh. nI11a. I lillIl :irr, \ -inki, 'Niiimi| >., \'illriinliiH1

lln' 1'1 |1"1"'| "r mill In "1'ilir.linix', h...- < ''in | | | %%.ir-.i Tint pit lulu,' i.*llc In ,ili.. I I! K.III! Pup\ ,,.ml 'IH"lulu' "if tin liniilK, i IHI-I, i 'Hi | ,, uy IW7Wltin Domestic Dry Qoods,
( i "itt I l
I IIiH.
StuDs rrIttsnl, I "iiit Intlnl, ,inn,) tin', null ,nl, tin' ,I I I *, Ax i-,
'I"'I,1.. iiirril, In;J.tnn"t",1 iU.h tnn1uiiut' .1.111.11' j IIi i'i.nlii L HI' 141 tilting (II" IHU ill riulr.mij' I Hi. if< ijv>n "I( i iFiArt I'' it. I litn.i ", 1,, I I *!I'I! I f Itlllrt, CTIAfl, ., nf, (!<,|I"'i'' | lllllnlT' llt I i.ttnti
.' ( hluig ttiih" theIr pr.'tliKi. iilitt, iiml .. ,nllIami I t fr0l'Ilth'l' 1'IT < nml l'ii| i'.
4 Hl.-mn
.1 ."il"lki". (>f |Xiprriiil'| > IH'1 |, iiT* sum mw | ri u |" n'u Is ul I i llnl lUlx ;" ; IXATS, us.

I lim FIu' Iit'c', rtny' ruilHly Iii "iiml0 I Ikwti' IniniiipUio cl1lJJlt' 4 1 iiiu,' ,!rlIlul' IlltaIiAli4ltbi' lInt' ,, Ilin liir u. limvy hurhik mnkiii* I IIIIKMH' ."il I l ,01 linn, I : I''"' "I I ,I ."il I I t'"t j '' ozxo-r, o-vcrDzm: : t...

ntili nltnllitr H"'I""n'" oh<'">iri'uiiil f. m".f" III nliiiirj, ', niii'. nf iniihii." luii.l but h Inn, *o Hmigii IH nMinll'In. ii. in II.' ,,1 I il ,\1111.1 $ ('tiq 11 no' II. rhl I' I Itui lIS AM I I) IlI'I'' $ '
: IH disc to 1'.11_ .l I llmSunlli | It \ Ii, ", .h, ''I''y' kiI.II1I4I(1ItAlIiC TIIKHAVJ-. I1IISIAH!!! \ I 1:1:li I
Iln nrT nfntlnil )
\ iii. In iirln f. Mttr thus' fnml I .111.I it i "I I
sit .
nlmiilil,, tt' li't l I ry 'thrirgtmtlt l lI I uIIIN'lIPSI| | '" i nn .11' M"iv i Hs'i \fiO | .

il" '"lhf' Nitrilu, 'liii' ..,,..-,"'. 'h".. .\ 'pu'lwht0l.fOhn' : ill ., |, i I" .,till niiHif" \tlllllttl, lll,.l ,.ln.l ,HIT |II l \\l 11",1',I III I. II ..1"II"/ l | ,I \I\\\\', "\\\\\'' &f,5 \\'IIIIK\iunrii: \H'U I Itttu ,Nutltiuisxult Whit. CniHMnTT MiiKlIn 1 In ,

Wi-. llfItiIWPItNh1lttflIJJI., rtim'l' ncn fit 'n ,Inr niniif In "iilnul4| *. .sid innnlii| )( t wont nltniiiihiHi.1 Hill, rtliilc, tin luulifi nn .tlicilliri, nut' |'|KIIIIInn I II u it. j" I bi i l i NKW8.rttiiiMniitii I unilulirrimmliK,ktkkoii.. Milieu I,cut, nI ,iml '.

Tin' mnl nmrnl, If 4., rhi.w ".. ",, ,' tlntl, ,Hnuumi . I I I.tl. I ?Ir I 'r HiHfr Ijnlln Si I Iml
Nmlli, '' ) |Hqr" 1"1,1"In. ,)" i irnirn/rc/ I"| M.r ''CUI'll,1 kl t5llu, ,'. I 5uspmuis ..
I Tue| .I H K, Trluni f
\ ,! lw\.1 mnr .1J".hl! I Hn fnurt-h u\- muy wII.Ilh.o.u.W /1&1 c'1lh' "r 'iiv tin'111 1 Is, fun.. tin pin 'ml |"nniil'i, "I I Hn I I i! "O45tli0.N. I I iluils Mil. I II), Mm* mnl niitnn stInts',. nml -

nilb i>nnr| \W "c '11110 .miHtli| > ,,N,kill. ,li', 11 till, nml" i hiuu'rl,",, ,("','"lIlIn nl list -''". II I.'h" l I. i inp l is ..ill', ) h" tier Ilimi, II .* Hi' .ItiN n nn, ...t? 1-rjni | i I i iIn \ iltr' (I4. :' $hiIOfli0 Ci.iut' M'O'IT' "I'i mil At I '4 O.KMI lIIIuu'l liuu.

I Pit ,,.,"r.( ,, ." finnli ihui liNt| \Vm I ,"II. ,P- '"r\IoIrt1I '" "If' l\111.n" lOr bar. tcnr lin.rtr Hn. rtwin* th* (irey Jniktt Md nu m, nf I -U011W -

l I.q: h ,Vrii.ld." IOu! It inni'. KI nlli' in.mlt 'ninn h",1 i '. 'fIlI..C"t.." ." /111.10,111"11. | l.lvfi I ttk w frttitnltf iloiiinnl, In In, n |"il,.i" i nl. ,. Thll hIiII, I ( ". ihi' ilrvMuniif. Iholimi d nTfl.Ainilfiiii' *. > IO.L&41P. IATmCAPITDL 0IhLEI.

In not b.hi t ,..1 hi .tin inniihtH'tUHJf iillKlnif!I 'trot.,, liwiHtni, if iilini.l l\rrv. kill.). 'llm4n un niinii iniKirlmii| 'i 111.l .iiinnin' ? ''li 'I 1 1 t't' "i ,lullS j I Ii iii,1511, .1,. I :, (! l>r nt it frtff tin' 'nurl litlit. (Til'tt I (x in

.-. y Uh.nl. tlkmlly hut tin' ,mini: i.nmiit. wlilili, I-. :i"tit t. nnlitil I"pnlk I I I ilniMirj mtu-nl, I 'In", -. hush litlnuinl -w up i tul "r lb j.lmM uri'pt- HOOP SKIKTTS.

t > Nj'l .Y"'IIt A Jf>HllH' 1ni 1-'MIH' <%tlmt MrtNMl' .MI ,tuIl ,h" h.>.'"loiKlliy 1s4 will, "'IIt'( !UJ. IM". nluM, |1'1''ti' iU 'llbttin''nritit : I. ., ., \I I II \ hy' lit. ""I'tIeI.m.". ror
I ,,,Ill, i,( niinii t ,inmliil, Inrpi." .. nliiiti' nml, Iml,
|inik It1 .t'"11"' ".'. |4NrNF A mil ,t'i I. rnii. nf iM 'ii.ntllv' IIIIK ..N.jmtiHi, ikroikm 't.i htrllj I'tlltHM it I.I" ".1., till n, HII 'llt.i 10". 1 l >'''nn IliUnnfit,1'nm, mi,1 '' I I.1.I ) bi i
inn, .nwl nun'h I"",, limn I linn Ivt'IlIIi4', fm MHIHnun tyl'l 'I'I..Itt" 'f t41. Ijjf.W' 'n.1' I.'U InnJ\ 'II_, mul. li I t, iIwuupIi, i''"tliui' i I i'iImyi I i, I I I' .ISnlt ." l 'Iw 1'I" llw |_I.lIU I .0e '

I iifiiiiir', llny M fr*rttl) l4 I"itit InHn .IM, r UU ltlllt "f l"ttI.r ,,1' .,,.. ,null, "",.1 liniilirr Inlo..1| nl, lln" ... \i'" "i, n,1 I Ii |I"I 'IIJIKIH ,M .,"t,. tit. July I 17. 1M6B, ., NJIWII M Sn *IPIPtII* ; < Wl H.II Mil I I. llii-t; |fU..L{| I I. .

tliIlp. Iml ihi' }..."|nr ,ifitl k>. iM'h.mhnl "i.",*","1inx liin>inr>i< mm Ni-| .,is \ |IIIli'iullus'r | I I" ,niM I df .','" ItO, ''h,' pci'scitr. Ihol 'hfuthi'M0tIul' GRAND COM131NtT1ONhIs" I'PtIlhl. lillul 14qtu ( '
I I's.nt i
.. .nI'"IIII"h',| ilinirlli.' hiiruul auu4 Ml 1 r .
ir In nml .t.ilin,
11",1.1'" fyft' > 1** mnl nni'iipmillt, ) ii 1'ir.liln I II tHimth, ,. nolU' i'lujo% usiuy Ct-i. (III uxHnfuItli tin'illLjr .

""'hi"t "d.,., s.Lituick N 11141 PWII"I.nnwciotueibtt14 In i liii tulip,, f ,iits'us'r Uii,'i 'IIIAV In It It I \ rlmti, HM'nl t (I'''''' nt, nur pit 11.in''' d 1 li lnttn( <1I .< I mwliwiiiMrcii MntiNi( Min, blink '-41--

tlfrtliIilIlIll) tin 4n.i ii I"ii'h""I"'I, HMl\, Hint, 'nun. tt )Iii' niKni' kirt liM'kin! Uirnu li 'Hnlr i.MI..'ni i' 'I In- +" f- I ",. tml 1 tnltnil Inth ..n<' to lnhir, fin I

.r | r1lnii rinWil fruM (hit W'.lit* l-i n rv .1101 I ill "llnil$ nun uuiM uli" I, lirnti "Ill t.h ,ur'sppie 'Inlilloliiinnl' '. mill. 10"". 'Ini'ii, .'"I.'i..1 I ,I. 1'i 'nn "II ui'ik. .. .flnlmr'. ,, I i .I ', .. nWilinM 110.' IhrtNi ft fngnmn't fhr pus I I Art and Science. On i SfiH-k lit < uIllIIl115 i. n* i I IwmIy t'iii

'IN t"111% llnpnrHiiVH.. ."tirttxlnlntfi, 11 |I"|'' .4I\I'f \ .Iut)4it t.t.'I''llh'' ,Hint, Un( )' nr. 'ttllln inniu, iidiiMli't| Innl InnNtnitliK .I lu inn u i '. I Hn I I I nl fiirtlcr, jifnvf TIe/ ctt/ii|/' m huts fur: $ lhi) Wnk: f, 151,1, I vtl1! UTr i

,1-1". Hn.lllil "I'll. I till .1 I ttllh B.K .t |Ji Ijo.b. II"'f\d$ .l) 'l, W.duuj4 hu.N aittiiuiisI unmiHiriiitf, inimUfln) mul i iitlin,, HiIninlNi i,I Kl l I',tt f. .," In* rl,lu |
i hIM tun'. tl Homli" .)/ll inf.r.lii ..oliI, 'lo. I lull. fin mi'r |irnHril| )' mul |mliiliiil, riiniliHMiUi | ,, fur tin. lniiUlinjri* i.nli'nil \S'u' ttin" --lill i, i ..v*t | ) .vu4cis. M H ..... kxMMItkHnrr *. tlmr1 *.*t. isw -

,.,tn. wli I,. nl I"l', "".11 I Ilr| ..1'1".1.| i IIlIul III "1/61"11""" pkhs ki4 IIr iii, I lull", nrpril l In lisp Him In n I. it nn, ',nllitkiHf ? I 1U.ut 1 ,im,,01. i i I > Thronlrr tl* fuJhrjfVf: Oi. TirH.. i PROF. CEVOR '
\ : ,
\
I tu I luII, (hit', f"",,,'" .QI I lie _llii< hl.i, iNMliHi Un Jiim* Imln IJI" u 11"1 HI ""I''ot.. it hll,' 'Iml.Ht' Inn. I I' |il, i M uh IKI.Hi|I'nl In', I"' 1 1 | ,,, rriiuUltf Ivt InUux.il.jit Wit tliH4| 'ii i nr, 1I.q. in tnrMiHH4i LI. EUPI 4' IMI.I'MM .

.,,,,.. 'in mnrlinl' Tkn |1"1 tmM tkkimrii "timiM dn "wrf".fN..,, % ("In UMJUC UonMHiM slips. sisiul iln
'luniinli, TWt' ThtMt* UUlwt (. o.ou. IIIMlOT til tM. lUUIII hours. .HHI. lillmU. \.>' ,II'I, MI a In MirwMHi .
II I' .usy ( .11 I nn Bmmnm il. H Kit I hiiM>ni. ( live iillU
whlili bi tlii" '. ppmi, &l In :.. ,. will ,uI". llf Mky "' to .HI"JM) t I. tin.4 0i*.s titrrpriM, ., rnflmitnl Iiv nun, hi,' l',inn .1 I it,4 tA t J | w Mi* r"i'eeia it In A"t rii
I.Mi.,ml !Suithwtril, nt .mii n" "nr i n'|'w,...1 lytnr IIn'.' 1Ioiirli uf llm), Awlbtn '. r.ssqwrst4usn'wuin \.- Unlkir unit, I'nr-lilit ttillihtil 1,1' tin.I ,f- m I 'ti.HjiUil i n I't I" I | j jm I I ,11,111. k-inot II Ik* ll*<'rf lli," In'Ig D..III' 11 I lP'cilPi: ( Si? ft U WILso.N A. |I1It! | ;o i

'llm m ,..'.1. 11"Ihi" mxl I "l onpt t CI.", 1". rs'iuSi'rsti.uisIs I Isu.iusuuilvsu i I plm ('tin'l '" .mi nl' .Un in""-i ..Intint" I 'iw'pJ, .. .v. spud Urk MukiMHImlfci, (mao] Ikt Pausttru Wspy T, IHKT M., ,,

--. .._- W tMnf l'l.o,chug nltiinl' MMin 1 i, .,' 'in <. I i
I tirtH i I i piK I I. 5sf losilsdtni*. .1w'Fitc "lit"
1.r'"e' ."II. 41v' I h l lnn I",0' ,*.IITI' TSII' lII"'tI.U.. air ,tll' '" ; ITALIAN CONCERT
I ,th Hiniih, Miss Im M milrt' II ,II. >I.' ,il I, 'w'uud flu Li' tv' lit .Ita
\\ii-lrmtnW: rllniniMr,; ilrtil,\ till I .l.lt" Tl.i fiM, I i iI .tu Corn
S l> .1."Ii .-* Wlkw 'nulK. imiiilKi I nl nUiii p II nil. uIIltis0'0 I 1t..I0",,nll.it 'I" Flour &c.
llrnmli 11..1'
tin (
I iiHi.ni "I' 'In .1 I .I l ,h iyi> j 1 Vwkwl w."ttliatal--11V4I4IJ1IIPII .
i iiinnnmlinii" ""r 'tlKHi liln, uml" m.lttirtn I.1 Jill, I .lallt l tml hIm k, Imti ,ili\iml' || inmiimlilrnMii . ,
<.I'II l -tinili' .. mi 1111'\tliHlil.' "u\ itt 1 ,I' ," 'I'. i. )' l tb. M> tnT tf>. krk4)MUttvlh'H) llw 'vnrVmrl I "I
I' nnlti wth? inti-niml. k. t Plpmtoi > Mill* lily 'hi'It. ikmtnf m-whr niaili.Hir aMJI .. I,, i h\r> TllolsMiHiiPlnh Whit. i
I .., ,\Wit, .Itl 1.lr, Ui'' fIsh 'u i i' J I j jrhl' HM i4rrn "w >nwr 'n. t tatirt nrTlit urn
"I Ji 1'.11' ) .nutifri' ) ,,b inlhil ii llw, Iknlmm N's, bi JM Nwilhun f''Ioi&m Iliu Imti; ,. f\ I"n''of' ii, ,,.' l ishi ,111... OPERA TROUPE Mil PIMSIS I los.,
iiuemptu0l uisr
limit llw libi iif lh, lint Iwrh 1 It i n".It.m. M In rhJ> Mlmt Mil. .. I' "'.I'bi."' 1.11., ,

,kin Thi ?aiTney, !r. In ill.* itr.out lily. intii-' ,hut' Ous.Isi .. ,Ib4r iuw '.M, ..1) kt.<. Im* I .,1* t (V I' I l I I. snlftet4hile\ eO.irc.nS AM Mill rtTr Mi 4-1_atulII'uu'u. 'i 11 ustIt., ) t IM. T... kUniIl) rhnr,
""... II' 'I 1 Ml "II' | .1. HIM .1.i' lhr anis mm Il i HM-IMK will ..
nml' In".ln' In | | In*' p I.IIJ' ..till lit .hlallllC Hum *' I" llMlr' ) I hwadaIC
i'o I It I i HIM'
I.n' r"III. fl'inl ,Hn., I..k :'.|"4ii. thiipilli' In,', i 1. 1\.1.1I I I. I I Tli ..( l ... rsn4i*. b.tIatr luu.iug rll"'VALLilO KIsUi0ITuis.. tugSTEREOSCOpTICON
>-itif. TI." II., 1. .|... ill| 1"11 .. u. ,..11 .." 14 tiM, Awytk. .II nlh 1 Oil I.. iut. tIIJ15N5ltrlSI'fd 51w. .
I, H ilttii. Pull. I' |II| npHnra'| tlullhi, tinMiiili| u u .* ,\ Itutt |TIN.'n nTh 'I
nhmiM h ( ih .. 0.fII..II.I ( mliuM
,1.1 upliirono I .,i4 t MHT( tBltnmlk.il I I I
"I".I 1 IIHM, Uin ''hIo"t..1, sIll I In-p" < ..1.j .. ".. | 1..1.. .. IIIPSII.P, to I IIl l 141.1 l KtHlrrn II.T
I' .1 _11.. ill ,._ ,1.1" .'s', I. II", r. .III"'n.
Tmtlil I* i l .' .".1 llml, Hi. Knpiiiir ioo .nl'i.'v .1'I '. I l' i i .' ikl '" tPir, hIlli,., SI tit homtrttt w.k MxMf fe nrM* Two I II p "II Alllllilm n itfp, iwl sifl is. IMll. Pu a tuiuIui'I'' II
1111o" ,ihM .ik.fi k inril thinl' 0 '_UtiMi' In .
t ( us \ 'I. I.' .
I il-rlnMi.l, *iiI nppll.. t hi> |. |>iaMkitM vbk-h nntt.r : .|.. in ibniiut* -i i 'I III I ..i IrH (Ml* dui.. Itnl Ti mIV rr. hIps HcvtulMlk prlrr.
.tin I In OKU ullr :
< "uniiy" KI pllU.WI
|
.., .1",1 I In 'iliph'Ill' tml' nultlr .4 l tinllinvivkrifi tkcjr 1"I In'n' HI liltli1 n liuni I fc> In .pUi ,I III|l'.." SI.I. > ,I "..'", I |!I m U II. Uiw4l.v., IkVkrMAtLHwr Ii" 0s&h'1UUitS tIlYIl iui\" \n"\ .4 M PAhKHhi1i1l.
,
jfinjx*. W. harp .i*.. .. tn%. flurml l. tI rl.i lllhlh
.Miniilhiiii: l iifllftfi\ "k nr ,I. twit lull !'''N. 'liiiwrver ilinitlt. H' mil "II"| .' i ik rini .. ... m \iriihnt, his .nMr *4 U .. tit UK "fU''I'T ill TI Lull'
> < of Thu Ini I \1. III 'T I'll Jsi 1esnhth' I
h kte (ml Itattt i* suIt I M r% il'. I I.
,."O I",j.ht:lrnl mtth n IIj" 1..I" ni ..nip" ia..ttnoIJ Ip-.l Io, Ntt_ I.s4ciwwu ui I .<.r Irm UtnMnillrtl, l luu l Ihn n.-"- ..l Hn I.i I. 1 A fill n,* Jli Inn,''kv t I I rti4t*> of War, tnnMH-kig DtM Ifc. nkniMa --.- .- si, I t"i'T s.o II

xnblmut" 0 lJw ff i l* ltnltli ussr tml tmin...tlII. 4us tMI ..l I llw, I Imp. I Suit ,I ., tt rnrtNMM_li._hira4Mi.VH/|*'lr| ,
I. 0 I Ijf Mt-te t wli_, W lirttiM Ibry in .,.1.' .r ii"li/.i' (' | I f1flil'PllIA'l'iIl .0 (Iii-' ..<.
I In tlti' rinif.rmltf mn 11 I I.. ,! "iful| \''', MlllionlMTIIHW ,, I. .t.iii nn hub, In I I ..ntwvft' witllb Mr IkAttVMr 1'fJf1I '1ha... ", II. ,t 'lie o. ,.1', I .'" .( .'lu.asnik, 1i4httnt. u lit tlr ( '!r< i* ( \> Hf l-'l,,, ,?', I/,,

,I.. nir >nlnin' illTl... I I.i. .I linlli, fc ,ilu 0.. VontntilM' IHHI. (kill. till II. '\WI tu' III III full) iiMwl, i ttiMtHbnrrr ktt P.4 ht urfumi. kn IN* 'I .Ihesybidl... .1- ..Iiluuua ulul Ms, pliuil' Hf Jiulifiul I Yrr uit In I- '" '
fi,\*T%Mlll I* Wit' k t BMtllf ,'MM _,'rll tfU > I, ..1111 lLO'lh4' su4I's. t ..&tus 'Si.' 11.. u.t to lIla
iitiMi (MIltNi.l0: ut Ihr flip ir mIMH.IIilr IIooof II" ntvMI >ir ilmililnf, 'n I. n.in Ml niniit u I I I"lliu.l, I. ".. ,." .15.1| Mbtikvip. '. 1iIjIII..Ht* ottw IIV lp T. iliu.i.i 'p. 1ft .., "I" w'uHwO mil fitttrlIn < 'AvHluulii'y.
4hi' >t1'l -ruiu.n> 1 11w 1 ) *ul .Ikcv: i JiIml ,' i" i I .11' us s' I I" ,, .
--- I.ii' ..<. (* ii h. I hit I llmi. |mil" .ln.,1.1"I t llni t ::1'101",' l i I I".11 I In I I ... .--. .ii.s,0uq dii J' :: : I. a Slav ii. Ig.'l. : Ni)..jHIlI. IuI.i WUHM A, ktafMHl. OlH.l I. t

."..*.. \"l II..H IH lur ".1' .wul' I I. i ''I'( ", i 10. ., .\ |io 'n In ro "1 1 I,1 II' .. .. If III wirt.. Ttafi _. ki. ...1, Ii itusi4 a I. Canir b..J..N thu _,44u ". r till .istnl. silo
I I' "i nuilMvtfMlt' kj ,IM b.liiiin, *. is si..s.too toJ.ft jis4 'iu. r" 11 ,liIV1 CItlIuui'4' Withisa, (I N hmi, ftp fraMII5. I IT
flu \. \ rk tkplrallu. MiUI, -. I ,I it, li ..MIlIUII .huuuv' .. ,,11111.' uhu Hi t a;. llil ;llvi |" I' I I lalrlt ni i. Hnnthpr? uprui:i. np 'I i inu tit' htt ,'. ,Ilil I i .,uI. I ,1 l n |h..Ms nt vmftfilf l. wkjdk .1104 _10111f' niaa,4 .4 Ie us.i ,lbs. ".. mis-i 15PPtIuitSi sn5lsIs4I?. 0, sIIIlitu I, '

\ I mJvunfc ( S.mI ..twiN l J'tnm lMt ( .1.tu'hqs .1! Mivluilwii "" I .. I 1'- 1. .f Is .. ...... w.s, I lkhsso. Iktl llHWli 4.fr'silow.u w'tNlsi. I. SI I .
MI i ?W
"'al iiHiu| \.o\ili. ." I ".",1 lit 114 tuPtlust4ai0hlI I .I" .. l rl, ni : II., uWl.stifIwyiap. U0 P'ln'liia.ud si Wu I IAssn.
,I,.' Kmtli I .rt\ i ,'" Ills "'., iiitliiiiii' "I l [II In, livMNritili | 'I' fnnii 1-''. ,. Our. liv IHII (Hirh. i tiki UiMIII "Jl.* *I* I _; II *t* IMI .t WI0IIP,0Il,,' : PJeaBin[ llutrtBBtPICIN ( M sO. Ia uls.. mIw I.asi.h$. 41II's

"DM' ,". ii ilJ t-lni." mtil.ii' 'in II,' ti. .nl plwr I"mvi' I .. II i I' -i.-p" nil", -u, i l I II Tkt AMk Pw1 thus .u045i+ Wflh5 SI it D5 4.5
.1 Mud
..Ull 1.1' > n |I'mi i u I I U ilriiiiU' huh li|
i|. in a,1 I. .!. ..1.. Ii...|. ., .' '!. .I v.rt. I .M. ,4 .pt .1":." llwdmMiiirthm, llv, /.Js.j, III''" Hn plnit. u't t Intn'' 'isu {m *. II" ,itin I"I i 1, 1. Uw' wt tnt to tW .'is III I... .PPIKIi' .It iMP ri .LIt. I ..u Ill, ,dlau.im,1w. i M*. Wltll, .VIA CIt. ,ad 151PM bill tan.,y 1..il..laiu Hi.. I II I.
"
sit 'Tin _"' 10. r"? iho .,.. (_ ,. :.1tkl I "nt i snhu4a M tIMrio'1 I A ,'._ 1 ,.,.
"rkij' jmlu li'iii uJ'IWI| UK .. .ih.4Ilq hiisw'.J.s, Iii .ituuIo4 'p.su lit 4 p/1" .lib. lix A / w.i.usitl.ptw.t'u.u, 'IN l 1'' ".u'.uI .I""h"M'It usumIosil hid tPUIhtu'll. Tli.l lhi ?.u
"mln.m Muh nn. innri-ritM, Wust i. guI "n. ,.1Shititi 1411 *>. Im lUlili. tml HH lintiinlii.nl I it' il I,> il$ ..nt-t It 4 Hi.I < ",in I Iy Mt'I'|_ l.. ...._ thus I ,.-I. .1 I ''us.. I Wl l, ih, ,, ,,| limp Suu.islthl4 II i
l> lintVr thou nil l> "u.hl M 'li .1.11 l In i. i ii .\"" lin:: 1'1"1.;' ; *i> iM> fcim.i 111 iiw ii) I.r T..IIaeas...
..u W t'urojw: lOis .i. HI. Ihur l I''. \ 'l'I '''' pnrt tnii> l i' u'fI'I"onll.It| \ .itIn ,1 I I I nilol, 14''InM1 ki.b* null I Iniiriunlit "/ I | ,, .,....*. W-''Hi II l Inf ttltrn' >. i. ., ."Mit u, LI.: I .'. I "l', y II. i > ., i'' "u. M s Hi IT.) (Si... I.I .|.> I I Ml,, A PI"H I
.1uluru.pi t.lu 'IgItjiua4huy' l\' lid.. %Ilmi4tin1 ,lh.. Itral ,M4 HHHlim' .f |iushu1l'.i' l .triHiium I ullh tin mmirr' I I.) (Mining. I'nm 't I .1 1nl i iIlin a i I-| \J I I'I' .' "lir irt H .t vtVrtto tP.rH <") isO I hui,7ptn. _". '. 5 \i U. A HUI

until Hie lluili. .4\ l t. ? 14w '40. as..t. ,1"11 Ih ,... h. II .,"'*! "'))k Mtflun toil {a OiU b.,1! J'\1 ( 'li Turin 5 15kj.mllfIiSltl
'. mi|>ftw4t> I '.) .f| Imt thin M "..hlfllll." i'w (kin !'. nlliliul' ,. nn 1 ht'. ? : / try .:ii' 'i ui M Psl't Si ..,.u, i'.pu1IupI.sint $
I wIkli.crucudUwluuJWuosouMm&. flit I.ik. .). .ftwll, t ik. t ,t I. I tut M tk* imMrtwIty*.f( UM Otfkk wTV I isWlaIihiIisVtalaOuUui ui.l I IIq
I| tri t I ill tk> uj Uv'lkJ) ill .b.fttiuitlI I' *'- sh. .4.ui. : i
lkrr, ..1 I..wl Ui tt ''I,.KH lilt I". II 1 1U I _llMllill 1M III'b 1rtI. .\nJl"lt tl\lII'

I I...'1 Jwl .lit. qsr.h* rt Hxsnxlntutti u. \ Isitu .o llui." 'siuusln .11.111. '.JUIA "liii *'i'| ..-. .. .irrkmUrtvftt.ni( uiii, r )m l$1ttrW'4' hnmi kiMr rift vr kl I M'ul.I I'I lPucl't, a'14 "hl'A' ." NOTCOE.V

TUtt*.. M-tliuii.. Ilu iTkM* *\. 'Hn I 1.,11.'1 -V ., ,l ? t'iinrnt \ .
; "U"" "1,1..1. I" "bt4rutq4ituj Jt'l."U"'u'' ,''l' I". "lit lu k |II ifn. tim ." I -uuuJHrrj'i I "IhI1ut Ottil)::411.. )Lt.

I J .tI" l V'!, ncri rhr m..'n, I It.,. in i1. wiili ll.I <,n.,. t., miw kiuv Utut..U 11I.1\1JIII1iMII ni> InHii SIr ltl lI.h..'II", \. .' I-. ..,1 ItIl a. | \ i_ inm r.v.rflg{ Ttte: |'tr I, n I Mr l Hit. !1n"tII"ui. 4 i.irtln PFRwiVH, di. i'aiis.I Ihdikud, will t.uak., Hi. SWsaw.m-u oiIf u

I, Itiiu'4.tu the hrthT It lh. tinti .111 KtnU k. U *. autck ... .> _. w iiil4i >hr .I I'll' ., ui'U .1" I' '1 w .rtivJ 'irfrr bit m i liltli Cmd> ItIeI. UI/.hi. nunlbitki siludrrshgiusij and II ui"t'" tiolnt '

'.>. I lwcnitiptOIIh t tm.Inli.rtrrrni > .iII", "1 HUH. tu MT lli.lhillK 'f lln iiuillUr ", r 'I I ,V I i snr. frnt U.IH ditr ur niilut slIt I K
Hip
) tn M utVtjr >It .U ,ltl Li .lb. | "o| .ll ..1 taut II* IttU tiid dl lU t>r.Au.V nit HH) rbtmin. iim lMn. m' ,iu I .Mn r I ,'.. kuanl -.. MkiMiJiHl (OM! MfIJH PprdJ lthxu. 4si15'.W&u, sJ gr.t Wn.l t llnlr (

1,... nrl U Uiair ... 'inif IICVHMIM, ]! -- ik krw 1,111 I p" .. ,,11 iui4sik0 .ssusea ''OIIftMI\I "P' 1 1 rrt_, iluc Pi'Iitrii,, .....U..z.1It to "i." "ot 'P Stu. .... latui'tlUiiH A j3g5I% S .
..11. .t'ft
. ;, |HUtb.tl) pmtcljnlux R will WHIII fliul Ulttr ou.i" I \ .. NI 41L r. ran V".1I1J I'usiu & I. ut.uk .iiMHi i rt U j J4' n' ", k. \. JI&J'tJtO un Isp 'D' kIpMl Ill ut ,1--. ". -.- : "10". t 'p 11 _.iW C 54il_ M.j 4, iHIT
i ., O'w I. i I..". ,..
Turk flw \ wft uf 'S ar I.'Iat
Tki Nn MT ) i iI .
ktl..bIt'u.J.. WIIIU"I' ,.r ,,. IVi.I.t ,,,. fhurvli. ,ill -It, nit ttubdi u.. .. 1
u'et..h pEN.
.
.I.rJort.' thust 01". ,I' "lu.u 11w ft.'AIIIMI ,II ) I 1"' ,- "'. I .... 10 '.....r. ..1I .. % I 'VII.t .
Iiru.PwrItv nwrc lti fli rtl tntl' th." < iNmtn 11II'n I, .v ruin bi* |1.uItIII.| UK hi mm. ... .ca, PI.r. U4. t .
.ruTLiI.t '
1j4 I ,,"--"h..I"1 HIM obtjmu' I. "II I ntiq ismi ts.luis.t I.. MIo ..i., UoII ,.,. | *hu >u Vnd kir nr.
I. 4i ''''''1''' Tin ...a..1i1. ul lln until uir Ute' k..U uf <;- Vt ok n..... of (N-nlUi Wry tt Uti l'l. <'. tuj ib t"U Uli. It h 'I. un' .1 I ti ,I'd. II u' .i. | l I .i-Mtl I.la, -4'.0sw4mI 1 au's .. ,; .'i'p ..1' I t I. .t.,, .....111_. _. is IuulSI rvwmt rVvuiun-Ih.ji. ntlilto.
I trtir' dol" .
1.. h. rnl'shuon.J u.S Uw.lilt
t tuuu.ful '
nidi oil I. kit
;
InstIll U4'. HHlwixbt' ( ,,I '<.- lit allrat., ikr atuuIniu W'' 11* ill _1'' .rr*.in 441u1 r" .r" ti. ',uiri lftlltrVMJ5'57iWtUSlrttfis4u ...... e II .&".. "_'.1. nun kiH,. Mt. M'H'I* rrii.4i Irr.,In sit abu' U5d
I "1 >iH1b ra '.iu.4! Iktrw, In"" niitniilwt 11I1' 4 lrtui ..ui I liallll..IIIIK"t'D.,. h. .ftt 11''' 1.1" tit .1 Ohmik tsiTh.111,. Kim, ,Itpr"p..rti..n ", ..11-011 .., IIItIt toe" Pr, Ill *114 but LIIUIII{ th SUiMW fI I, '
.. I gIs4Jii 'UU Uwil OK .lot .ncmw rmiwil >lu I" i iIn II' 1415 kut, ,. .- t Hklek t
ihuit ( > W
u
"l4 ikjW4' irt' ..'IuII.,1.,1.'' tit f 'un ibtl 14.0 ;..1 uis w I' f .. ... .loft". ..- *' t' 'Tn tu ttw sputa - *w rtml tuH\r, r. I.kuM tI
) lIIoItoo1 nwlir, *l wnUut.t> '< tmt t tII |1''itbiw r- : f>t tin nil lultr u't ,kput'e, d.. .4' by Ii' '
ttlw1l !1).' .'iiMIo4Iu, .'fl uMft l J 4tguMI0IIu.utbJv 1If"-f. uf >4 Mr rmMvui: *)H> muu IHIV 'I. r I II tin 1Utt ..,_ ; .l/ Ifcr 1raIir .IInhsn: .. l1lJU ,1. For the IIIL II 1' rIp it ciIt4s IM i u i0

I' OIM'I .,"1 IbIt' .. &l-.1 ill IIt1ifJ Thr I f 1uI1" M...I ..b..11 I I'him's ..1 I .". ",4 .. 4A4I,4III'. ..11". ul" 11. aai.I Iui4 .trar Season Jshl H tshuluL.a.Juss. \

trtbwnK flit ijliui4t11ti l tfl kuuU ul, ulwrr lUink< tUi* &. It. uisi. l ta. t>. it..i r rI r.. MasJ to&flu' MeroI, /W4 D hal. ,.s.mn4ui : f' 5*
Ninth I nrUi <_Iv tujniiluhbl U HO) tti ii .111 U US I II\ .wniL-\\ ..... T....". .. 1.. 11IT"ct. T41II1"rt.'L'T' I.. ,
r .. tottI> KM MM4 Mull In I- I J $ III.r., i'.,.', _
"I t thrift 'al..l. itt 1"1)II.i I !II U l 'I .. .
ify WMU "| Ii uslInR'Juj rw buMiw n *. it "II. I Ii4 iini4llltt ." .It s .. .. H'I
(IsIs. 545 l. .
*.tis''l..r WiV o u.. uul hle'uu1lhM5iq 3--Ari.uhu. .l.i & _
(It J it {aid il4i i tui IM Iji UK.KHfur OuMlilt. .t1JWtI.lNlPVu1.hvu .1.\1 \.10n..II.I ".r ( 1..1.! Hr pr . hIlt ,'I., ,r"on fIi, ,utlllf fIi'' w ..) WIk" IIU'I.I. II I < I- II.III' I ., "Iti..l I i g) I tut' "4I 4 "kr..r.WI; ,.. .JI ."h.. .aOSII" us 0
;
I ,.01 I.iHir I. I 'In, 'uu* ui Uklt, ''UlltR< Si '. II '' ,

: uf lIU II' 4 pis4A'ri' .. ,, ila .1'

-, -. .--, -, '
I 't --_,____n_ ___
,
.I b -.. d --- .. ., -- --
V
w-' -"., ,>. \ .. c. ,- -aI_. --- -: V I '


.

I
A .


-I . in I i iI u.tItIr. ." REGULAR GULF PACTTETtiir l rr> ivr y M. 11 V 111.Y WM. KNABE &CO. NEW GOODSFOR

Till SgN1'INHL.r .
; i .",'' uJt'I .
.. \ 'TIALLIANqJ v t 'rO Hio \ OMllookSlorrAnil
I Ij, (
I
v I I I'
.... 'I MNI \ unl lt.. : SPRING AND SUMMER '
I i .1' .. I I' >'mp. ,n i thttit" i- 'Ilini' AIL 1 1I t'\1 OF 67
1 WHOLESALE AND REf
w Ml \\ I'il'tttiV.I : I

r .-_--4-_ -_--_ _-_- _- _ I I'' i ''ti'l tinI, that 'hIts ,1"11 \ Examine( Our Stock 1 1V I

'I. Ititi ; 1.1'1,11 1 1I .. .
I / t "It .81. .1'I t I.1

I .' > i ',ill'1. lo .Illl, <'I'III.| | \ Ii 'I', .", i !i itt I I I I Or1111] Squaw a ar an

I HUM lOIIMMt, it % ,III, I Kilt. I ..'. \\ I 1 i.n 1 rR 'Tnnl" milk, ,
I '.li. | UhllM "'" "' |'1 > 'I I .
"I" 0 I .I IlL "I II, t 'IlllII .I 'I <-il\ n .!it h, 'i .,1't .". t I" I

I'.r \ d 1 'I, ." ill|11'( t ..M'1 I II '" I I" ." .5 ,
; \ lOV UVTWU \\ I \ i I' u I m i I I 'I'I| MERCHANT TAILORS

I, ,11 u I I,11 'I .I,II 1 l'bt !IIlsi'r H tlwllh .1 I mi "111'"' /)

\ I. "1"I 'In I tin 1'h; ItVI .'rl, '"", mlNi. ", "tl" '

; Largest Circulation in inn City anfl Stat t. l" ,t'l 't I ., '|iul| i knl fitr 'Itl.t e 4rAlt1I.ll" \ V I' 4'I U M, l Il'I.Ffl INl.'I.AUVMAhK

_. ..-.. I Piano Fortes.
: .lu '
'I'! "t. \ in' mi arlli In OtOMOt aTA LCftt "'I

II, |, |I.|. M I \.l\l" I tSl| .I'.o--tllt-I .I .. OOfht"l r. .il'. II.,'. I
j \ ii i i I.E \\r "I "I. I : : : rhmilMi(
il, ,lilt' |lt,lll' III)*. II Illl'l'" I ,'.h'1 ,iti.''n- I'M, thilritfnllln.nTi I lit I .i>I., v vi ',MM I >lii;, tl,,. t.l, i .. '> f I ..1.",.h 'in,,, t tit \ I IM"-1", ;! i ( ) I i 1

'" .. i''11' ,in nlutli'ii. X-, o tinttlii,< i tin ,il tin "U'h "'u'l l mlii" illt i. I" v I 'In i i.q s I I1'I' ,IPII' | 'rtl. I.,.uiiito, .' vthf i Ill., .' .i'l'' ..111., ,.,Ii'. <
Mtl .'I II",. m will, I \ "l \'i, I l'l'M 1" ,,, i .
| 1 "I, 'I itlll 1|, ill'1, 1 -11 t ,|.11 n|' ?it I 'I '
I f."I.t' t I.I It I Hi, \ I'I', I'- IUI M.pi t tin' Ill, ,mnl hat Inn K t 1' '
> ." limit e \lim' ir. lit |t"t, \ I itlmm, p tf rt HnH datrtin-
"i ,IhilK ,ln,,.nk in lin I u .IMIIM| nil I in > l lMm > I'hI f Will-Ill 1\ nml, i "h t ft ''1 the' ftr l Mti-,, ,, .11,11, ". ,b..i'tl.al,...... "! .t"h. ". .It.b4sl' '., ,. I I 'I', ." t Ii't'ir Taw-r .ml. .. %... 'Hi '.t.. I \I I \ I I \ ..! I I I : t7' t\ I II

'h., :." .., .",. 'I"'o"' ,\ "'.I''tI 1f"JL\I' .. '.t 10't'1! In".! ., "vt, .110..."T"./ ,i't. I i I.n'1" '. .ii. t'iiu.| r. lltit t1|" riil"l, .i'.l I "mint., I .
i"I'cinr I I
% .I'! i I I lalCi : \\ \UFUOOMS.: I'"I
i i
nil I ) ,. .,' \ ,tlml I, l hHftilliK ,.Wi., Vhs ',.. A. 'p' i tf ,11' n'''I'I din I. attlti* iil 1 '.I'MH .
.r. .1.n : .' : :. : : ; III'\ I I II I I I I N ,,1'' In .illninnl 1 .
ii I 1. ,, tin. 'tIlt I" I 'ttl.) 11..1| M,,', v |I" > l I nn */hlti .nil fclw l .wiinjTlH'nai'I'll" l\
'n'' it In ho. '
AtIl' n! m i iv "
I tm i > II'I i "
lm' 'mil' "ii ii nilii-tli; .) mini i . I !H.m'.11 I l'ii"| r. llfflilal KatiMin' nklt.-anil .1. ii 1\1,1. I I
\ i :
rv ir n i "'. '*"i El 1 I.ni *t "I ..1 ItiSl, ..I"'l M.. ,. I "'I I I, ,.I 'IPerfumery .1I No. 350 West Baltimore Strwt
'llt "J"i > .MH, in "In -liilitli..i .) 'u. ,' IIit'ii' 1.1.t. I" ,
,lahni") I took |1,1 iv .''I"n, l h.t \ rhliv M Ii. i. lln" |I'M? ', ( ilif-nli.il, I "I ii,. n nini|1.1"1',11'. ',, ils& toimr \ '. VI 1, W Pi1ttu' ,us4PI4.'cil.utiItPt., ", \\' VHI M/\ ... 114. I I "binir .>i'.l I III.

lti|{ 1C* nth' nit ti v'r''. I hn.. n liin \ts 1u8i i MnlitMil i",",''t II"1,1', r N ii | .mini, .il" tivtli 14 i,III!, .wd I !|fBOLSHAW f :l". iV.i ti, .1 i ,:. .Im M All : l h iii.ii' ''i tnmMilitt., II"MI., ."1.1.li' I.' tin I .
111 Kilt.
J.ihn Ilianl. I 1111', nn' II., u .,i.I. 'Ol .I ..m. .11 'Imilt ,"'. .i Utvn, > .- aol 1..f.to..I..U., i f''I I i I.' ,I''i", tan it hlft.t .n tl$aialtn Imt : i| i tt"1'\\ U\I..I\IIIE I 41 ilil 1|
if I liii'
Itmini,, ']'ti. Inl' .1. luini \ ,iI"I.Iii' ''. .1..tIII, II Iillul.h. .. n 11111., I inn *.1.1| | in n- .llil-1..I' ,ir ',hrh'l'hn" I V r 5i Pl't..4i 4 :_ .11..I.'iu'p. I I II AI.WI I

'1.lI"h\ ,I ,'," Wnlk,'t mil. II t I \\ \"j\>t!!I. M 'tun iliillnn. ,situ,,1 Hilt. ... nl' n .iiKiinr, I in Iii'Ii.. ninlii, |iiinliiii linnm I 8ILVA I' I 'I' "*'ii Kill.-. I \ lull .'/.11| i.i llln.lt i |llii'| > mid I'I'lnrnM Inlhmil ,

I lnn. ... |h," t..II| | U' .Vni ,tint' "1. ; .ir & i nil. liil "Hi''"..,. i.I V"I' S .%'-/,, .., Vi-llnif.. Illnrli,, l thai t H'K... Ill. ,. kml I
: III\M" MP'n"H l Ilii li-l' h w ilutvvihltr I It ii :i-imlt i *im,M /, .., ,"in. | 'thnl'.n'l) UHi I \. .k' l'i'i.: \ \ ", It",. Ii Milk' Mitiurm, limit' Ki.rltit ( i.tlin I

h..r.hll.1r"IIII', I \In ,1,1., pill ,l.l'llti, T'tritnrt 'un ,llu ".\.111,1,1: ; v.t i ,1,I'IITMI, 'I i (Milli.l ,. I | l I It" 1 INCROCKEIIY ,. ', ."\" '. ,'J.r:\ I, :miH, .hill' 'I ti,-.I.'",.n..1I. "r, ,.. \ I 'rillM': : .I'11 MIMh: II.,', ,IK, n 1 l Ii, hill Is,, S L.. lllu.,. t.111,1. \\hIlt.| ,111111. I 'nlu.rril X.I f? I llmkirllllnx -
11' III'IIU'H"1 Ill' i 'll'sk- lIhil itlikh, nr I" ..h'." ,
i.TFtmhlii. |1"1..11 iMff' Inna H IV iii I -'Ii' ",-1'$ IIhml 1..III.il.h'.111 .' I.tI\ 'ii. MV I!. nl" H..I I I''lii" I I.'i "nti -. I Ilir '. I 'in 'inl ii' 'l'itltl'I > IllI' mulI (II In' I...it .inntmri" Phil, ..I'r'l..r.,, | ., ttiI5IllII' '""I'I" I|'

iliM, -mn i "tin n'ili-1, Inh) .,iliit" ;in. 'll.it. "IA"| |" |1". |1".1 l ( t||, si' |.111.1.r, ||| I III'l.'iiL'ii. YtI. '.""J J .itw-.i I 1,1 ii Wf' I Ithihl I huis cm'rill in. ( ,,1.11' atllllihlanilliplinawili 10.I ".
.1 -nmiliiin-iil.iL-iiiil' .\ i iiiiurv .) | r. { I I 'iSt': !>' "nnliii : i i piv '"1".", '' nlili, h Ilirm nniqiulr.l, .
-lllll..1.1' iitIi.: t "III- II" II 1"nl."III"I, I ,111 tirt .I tu.int.l., I I. .ii. it. It"I"'r
i :110 nit> in-llv' -: el.Mlninn- (hi' fruit "M .i. ..-.."i,.,I 1."I1", lli.ik-. '.' '. II OlV.NEW lr" II ( 'itli.'I .
M I.i II nni-l, In, mi in I .iuiI,I ''I til'" K .>i.,1' to tin' li.iv-vvli'., ,I. $..li.hsIIMntK ,
III iv. t Ihl. i. pi'Innii HH'm K Illi I k. M l "i' '': nn \ 11
\\ I 1,1.1 l h.. I:, ';!Iii.:<; ,HUnk Hi;,V in f < H, :lilr H-Hfi. ',n I VI I TONE
'tii. 'in'i\ "i.nii ,I" I.HI,. it |14 1\\
I liitti; .. ..1"1'!lu'tiIi, ,In, nIn u..."i. ito. M.HI. ., II..'.V' .... ,hut, '. I. ,. "

.\- Ull' |1'''| pn.pl., tt .,llkltU "II ,I. .."lltniti i.ni*, ""i$!'i'I I |hI..I.I"I t N,'. t 1''hi.IKI 'ri in i I \ ;'n 'II.i A. A. I U 'hit'Ilb.,' 'Illll" {IH". 'I -11', || ,.",1 '"''I I' ,"I :lllk'
I INifi, I tit (t'III..It: Dial, ulllim' Unp "ptlhlhtiinlilil. 1",1\1. i> 1.1\ .nit" .1 ml"null 1 ,n in.ti
I In. I Inn., l .t. til. -I.' 'V llin.kIk 111
i i
1.1 i.l.nut, | |h tin < 'lIIN.4LAtSS.Vjt\ .' | ,. ,
"mi
'I'I'I. I..I0 \ { ,, v .'llniiiiitliinit' tin -.h I In .Ir
,,' II virl.'IN rlt'
"nmm- I'hit $tint" II1i' p.nlv nl IB I ,niini.iir, >i Hi', : '"11'i u'ti( .'i .nit < i. |".v k. nmUKhI 'n I GOODS
1':11111. 1. \ I nut Pnt Wm li' Ii' I
In tillk In i'tr'rhui.Iv. I 1':11111"; ,hip ilili, :Illnl ." 'III' IH-.I,, nI| II .|I.Wil'"h ..'.. "iiilliM' 1 I f nmpiMHtni Nm4i< In:k''. I ,11 tin,..t.I'I t Ii, I I I. ',. 'i''..' '" H'I! ", ,.,". .I t,itl.,. ,i.m l.< TOTJO1XI ,
I II'S
intlhlii. ,in till "tin. 'inf tilth 'Iliiliviit I iilniiHt; I.innln- in.' ,ilttiin, I inning m it : il 1tt.t'.t.IfMIWIl' Icilitrn' ', n. ."..i.' ."n ni",11, .
i..p. :" ? tip t | It 1.1 t I & ,iji:, "I 'U, I III 1.1"1 iiil,,, lii-d, ,uiil. ( I. ,, f ,.
lui, ,I. 'Ilin- I Inn, kituii : ; V 'P' Ii l UiI i i ii'i : I 1 i i 11,0 h. MM 1
I mini, 'nun n ").ilil nr i k 1III""itt" "f |1in', I. .111"0.| 111 lug f I i ; I.i h4Ic1151'ILSVhNlWllPV :: I ,, :i IU; i :,,1. ,> I i.w i. I ttilti" I,. t.uinil, \\1" ilium I'" ,, hiIlti ,
thIIII'l"t 1 it i 1., Ii I Ih.,' lit, ["r," PIf I% l.Iht, tI1u., VL .irsT J UKCKIVICI(
I Iliil il .1 I. I ,mAi' mil.. Ii .lil;, . I". ., ... I
IH 1111.10 'I I' t n nut, ni, .' ,. 'i".1 In n Im m"i 'IM| Kn wli VI .Otrnlui '"k. ItarM f I "I'J""
1\1 I \
i iHf h'1ln r ci'l't\ In- ""n.'" nn tilth l'h., ,S 'Hi"I' nl "'i '. i II. piiinniil ,H 'tun' '. ,uiI,) "ihntI .i'PI,14i, l .miMia. tnh alwcnd K..'Ink I 'V'tL'1ttiLiIh-41ti) )
kiU.Sr.NK: : nil. i ii' "' $itut. iIikIUd.I..iih.itI" ( > r l 'I IN I i NR: ; I .. ..
I mliiinmi.k.I, -
lint lOilm-' I'lnrn I I"}' Inl' in iinw rlptNrvt : Imn-i nl 'impi I i.p.l| n 1\\1' I h. I,iilit.hiIiil,.. i
... 1. tin IHIIH' 'pi''I|1'|' |I. ii, 'tin, n ui, un niiiiinltni I IVit, L'iMh"I Mwrl I |1'1' 'iiw. .. ''I" ,,1 u' ltiI., 'II i.ii.t, .III ,1 Mini,i itiil' 1 (11' In"iv" H|iuIthIh I "nt|.1"11"| i |
t I I. t'i
'i '" ../ ,' I.UHI.I. ,in lit, Ii' nnikiiiL'I "in ;4 11 In .itniiiir| 1 Ml\ .o "tu-liM* n ',|I ,t. ,iiithntul$ 1 Ltt.UI I IN ,KM HI'I "I if) Vt ,"" .tMKsr- 1"lilt." 11",1' III'' \\1 \ \ i it.l "PII' inl, tl." .h'? (tniAlm, ,, ,) I, .11, .. 1,1 .iii'. 1 h1 \I 1111\ Hint','r-In the Mti.tt Im: I in \I ,inlvi.rll" nn nl.It I\, i.i., .it -. m,. mmnt' nl .inr' i ,nititrfolk \ i ,n",1 I-i' s.'I"i i 'n.'u. 1'1'; ." 11'I.,, \,I'..1 ,l's" n-ii l It S it.i .,tM It n'I| tniulii, i At .. ml U,mJ. ( I'll iSIM
nl I I
inr : lit '. :I. I lint., .1 Ii ",in, in I Itmili.ii, nii';1 1I I i I ratio m, ii''. : \I.,,:iptUM' I IMnnttH )m\i mil, Ni 1"1"'| t"\i "il *<|'iilli., l 1'.1"I .11111'
| |Iii.|| Vl..WMll, I Ili .\., ,ih IIIH \ t., HOUSE FUR SHINa.QOOPS.. |l'l'i.l.i l i I' ,i I iit,\( .n1, *ml. 'tin, V'n"iltt* 1 n lilt, "'"ltl.. U
IIK" "l.
m
111. i fi Ilium )hJI 1 .
I ..iqI'l ilt "1.1.tI"' ". I III II.,V IIIiill I 'I".1 ,/ : I :Ii, ,* 1\ 1 iHitt, .tit -I"| .. litl ulhntH'iit.t HIM ,Inl. Y..iihut'ds' .
I .lk nfii, .linn nml .i"il't "
;it curl ,
II ,
II'1) pnim "' -
i' ij I I' ilaii.l'iiiiil.ii )
".Ii' Kimil', !IliU, "'1'.. I.iii .. .\. h., ,' I'."*). tVM 1'In-. Irllh..t \llii') nlmli', 1.'h'j' iirinirwunity i Sam. .i.alld, tilt trr* K-tM'-ti.. in.p1',,,. .,I., ilii i,.r"'II"".. .''' NUI., .. |I" "\ mi' nlIn' V ""I'.Hilil"..".'hl'j'' .,....


I tt.M 11,1, : t ,lll'l| lo'iI"I'' '.lh.lIltilIl? .1, 'itt' ..' I n v. "11th,ir, ""liii' II ,,lI-I". ,,.tll.iu-l llu'this' |I""iinlinilv I \1..1..t Inrl..rl"I" ,"..WIilt..s't.4. $ ,* \.\.tt.. I ,I l .In,:t*:.1'.i i 1.4i'lt.lhP.j,l i4i| tin' krai'lu-t u-I':' TTiiln,I'hu.4rtuhi nut'(\(hh'r.Iuh.It ,:.(). \lliinnt I'KIISIAMIKAI.IMJSOAIMHighly I I I \ j I ( ( ) \ Grand Pianos : Grands SI I I'm,.''t, ,1'l.tPIIuIu'p14 S nrunn.ll., .. ,

h Ii V'-viil, .' ,t''I i Iii, II -" 1, ,,, .v IT llu. piiiuiln' I Ik "M",,",.11 i Ikklnl., Id.IH>.IIIIII| M ,id' In fI ; SQoar 'V IiitIIhi I I"n. "',
hill i "' 1 .iniit.M.
) tV. "huh" "I\ 'tin,' s'titttttly.' \Inn' .Im iiiL'Un. li-t, v\ I\ ''-H. ( I:IL: :-. m ii".I tt :luua !IMwhL llo.IMu'te Mil ht'; r' MHmil, HrllllnntiKiKl P nut. h "'," .1., !
I'lll'li N.tin" ,III 'Iii' ,,11'.1".11 I 'Inl"' > "I'r. 1,1 in I I 'ImirHaVraart, Hiji.Sf Hnkr., flit u'1rrFhl \\ ,,10', ,1,1, I
I II11 I Ilii. "'..it' I In I .i-mi', 'If I '. ,.|i'i|, ililtnii' In": pirlnip,, <. ""r. Ihun' ilnnlilnlHi. ; ,". I Ii,'i ill,'I Illll.\ it., I I'.,...|ui t Illll IIMr, 'Ink \ ( h..1 .uh'| .,..k. l
ML 1"1 i \V I II I, tin I rUini ,' linn Ilin I ,
'" n iirt r n V
I.hllui. t
i..11-1.ii.| ltI'i' u i-, 'Hi:ii' klnl I h'Irt.1, a I" i H.nti, I" I In I IIIllg-! I l'it| Ml1eall'l1 1 | 1'1"1/1'/ .
.. "I V .
: I I. tnrln I I. ,i
.' ilMoiiliniiiil: \ litnil 1 '.I I ,In nltillllnlKtrt ,
I Inr \I'd, *n ...riu'I I II" pli" nli" 0 .,i-niti I",. tiiIiIutIrlll'l |i '| ti. > vtiih' Ihf'.1"11111"| .('o.1PIU; f "" ...1.,." 11.1. I'II I- :-n II' l I.., I '.i |'| .I I Iiti.1, .I- I' !'I' .nlliI ,. II II i'ifl ll'ilnh 1.,10'10'. t
I I ""11111'' .miiil tin? .''i Hi"'I.d\ I' -t ,1 1 I I.. N''I Iiti' | tO..I-, i I .,i'',i 1' in.i'''. i II i I. i .1 I Il.5.1. Httl'urn, l lI
ul. imillln\ Inlk .III"l III "" "11" s i mn 1'1& AIH&H.I. .. ; = : in. / ,11..1.1 1".11'' ,1..11 : rIaa. irnilr. Cit .'Iu '
) litV't kili ( iJnmtttl t ) ,
.1'1".111 ,mil: ni HiilM'H'plii* ", it..t 1.1 ii"I t n"| I" I I I II I I Id.t I Uii l V .a I nrtiiln "MtiMIn. U
."1.,1010'1.,11.! | ." iii''Ih"I (tnm nl,I Imtli! pt.1'I I I In"m'i' Mi iiiinl" IIMS .. 'It,.' -iliiMinir' I Iirr i : allur kMliHi ."M. ml, '.1 .v i ,il I v. i I' mil.amtiri ,1 "It'i, NW.I. . i I.IU"'j", I ,III",'I",ill IV V 1.1"I .I '.V II.l, I 1""II I Ii iii', l II,i. 'n" ,,11"1"1"| 11,1.'Ii' .II UI Hi .tIIl1t.iiIi'h it-I l I.mill.. Vtn.tll. ,
nI Mil'iHr Nnlitti I, "' nlli, I 'runt tin il I. pic-.lmi Iii i ;lilul mill |.I..VI, ',IMI" ,l.r ,llil-.,, 1111..1, luui iilli'rllnn, lull, .t. .t.l\ il 1 i.'i-i < ..n-imi| .l I.. gun" MlIlIbt. ".. ,M,,.I i 1 It. ''n.mn, 1 tt 1,,, Ilk' i ,mill I 'I-'II'.1 'II- nl,. ,ntI ". H. ,it I i up. i'Inr I Ii.nil -iUi i iMnl. .1. \.n" v Inrl \Rtt \ 111.'t I.1' \ Inrui"' lot nf Lull, .' ami\ Ml.< .' ('y.suI., .t
"''I i lIV'ii I i v IVV' i 'llok iillp..i II \ H i I'tHinH, I H
"h" h .'t i IIIIII/C- inn imliil'lt ii.imlrv mihl "In. I iilimilt "Inn' tin' .1,mi"ui' t' lion -I. unvlnua' to mi.kr knwvt i t. In-, 1.1.II .. I .ullti'r Hiiilpt, l.n, tin t 1.1.1".1 I I i.nil.. .. nII su ,"..,. ..11I \ 1,1.II". Hi."n MI m hull pin'' I U
with LnlN.' < ', tin.urn.nl j Tin, .ln-, > 'ill.. nt' (emu tin* mi > curL, =#' C, H Itmi tin I I ",klIII t ". -kill' -,It mil.1II' UI II VIIM"MI U '>.' Mm1' I.linn I tin-ten' ,. ntMiKIHRIN' 11.
i iin.iliirM '
,, tvi' Impif, Ilmi pn nh*. M'inlmi SI i r : . i imicl.iti II.I" \\ K A III.'I' .
,1. mil' "I il nil Int II I. ttlll -, Ill u. | > "I I tl"proiilpll.ni I .i lV 'mil, NII'i,'lp, I!I : :: ,, S\lt. i i A. At USMai.h
.It I..k. hit'iil lit ,
'1 ., AI tin-e ..lull .lull,, .1 ivi In p'JiiiIii. r Mill I I"nhlrliil In..mi' I |1'"iI.1| |: .t.iu., Inl "ith pi'.ol.l.ii'i, , ,1 vr1 llnv ..I,-lifrtai. "lili lISP #M'IIUNI 1.1,1. \llM.'."U. I .,,,1. ,h'I'I ,ili mil' i'd.I U" .'II Illll" M"I., ..1.11 .1I I IM '. ..! U. .t t "!. Kill', I, I I.!, HIT ::1IIo.'fLumber i '
% hn"imllt. aivnt. I('nrtnnpaiiiiii.it I",' nnihin.vt ,! I \\ itO II ''h.,1, 1.11, ltr pn {* ring ulul u-in,. Li i.-.iiti'', vtln lu h I lln'.t I 111111;.' lnr::' ''I..1, ChIli .iiI, Killn.Blill, .|. 11" IIMII '101"'l1lllini,
|' t.I I I tin lutI.ittlot'tutthititt: il i ld 1"1.1" "''! Ill IIH.I a Hiiro PUT. | ,.".. liii \t'ut', |.nIlink. I Ii ,1. I i 11.. \ : \'lll| I'', I"It, Mk. "tT
vin I I.v in., lev un.I t Im i ...ml' 1 np| IliiilliinHI ,. wi 1,11. ,1.i| nl.'it. .1 1 ,- iI'I", l | mil .Hnnichlllii, OciHtlii', I ., :,L"'j'"I'1 1.1 I I ""Slirirlhun p o.i .'. 11'"' I I.. I II I \11 '

,, nnr |HIIII|,| ..h"I.1(11.\ .' up ,In I n I'llnin'l ,'lllln' ll,,""I "IIK"! 'In i \, IK, iti ,1".Itl". in I Tim ,"v."h..)., .t l 'lln, .i.i lt.illi-I i r ItladliiKtli 'I IL'..I .i 1 it'1 IM i_"",1. Kn lliilliviilli., II i"i ." '''' Is''" I ,

hut mu|1. rat* lit' Hijnvim) i ml I t I"'I"'Y'" 'hn' ili". vv ." lt', l', ",I,1, .) I nliiivm I "< I pr,.rripllim' ,In Ut l IM'ii ,in,I 1 Hi. .illlnlnlina i t. I '"' .It-, t I' i :Ill' .: I Nv (floods] !

I Ifitlni' ft III fliiHin' Inl ttinihlrrt, imii, hr i ixndv, .. flit t tin. imiLiilnl. ,lull, \\i,I' knnvt Hint I ,'h"II., I I. it .i'imU lutnrinutimi V hIili I In' s''u'' 'Li' III-I"inhinlilr 111 i t'I.'ll:' II.IW .. I ( I II (I \l I tilMHIIS I I I Ull, iUl ., till .llt\J)' h, I""""I.'
1,1 I u I ,
a .,1 Inliopm rvnrr ;. ,Ixif lay
I ill.
.|, Inr .Ih. m ,I. ,li n. :,- Un > iti.il, iin. ..1.,111" .t ) ;I
til'.ninlii., full | : :
flit.'Ill :
.n .it l.illllr' 11lr. ,1I. fl.Iliedy, n *lit rlhlntknli'tv ,. I i I Ia I.It I : I II I \
-.- ) MIIIIH ,him' iti'i: iilnins' i il'' ul until '. Earths. ialiiim tin l'r.l "I''I"Ii i I lioi I .. .
'
11111'1.11'1'I .n' iln |."'n.Mini \ ;iiilin .1 I .milnln\ 'itnili1' list pi"-HiHt| t ani,I IHI l 1'1 Tntar mall will plrar a4ili. I C Eu I I'IIII'III\\\Ii\) : : I i iII LUMBER YARD ,

'HIM' 1.1 ,llupiiiiinn,, nt In- 'i li.ptiil, -tuir' ,fr KFV VH\V\fll \ \\H-nN '
'I iI.) \Si. \tlfllHi. ( i.lllii i lull II II '.III.,ill I la iu nl 1Ii, 1 III lull ,I.'I I "''Ill' |K..pll '" II Illlll Illlll nil! WUIhiniabiirK' K Inn-' I N. 'v I"ii, I. I 'lIIMi') iii'.1', 'ill.. It ui'-.1.I ,1..I.I', I I.. ,,111 I |SI7.(; SPRING IN ((17.T i 11 \It INK 5INltyIll' ". .
., iln.l.inti m iitli I i. mi* .4 ntirht In maW II t*. 'th* titli' "t nivi 1
linn inspii""itinnRii; Unit wi'diiiM, nml.i a i -iniiIII ". 'llu.tiI- I M.v X, IWT. "'" I II" ,'I .'11. unlin.,11 h ''o 1.\ i ._ ,, I
'tnt mi iiniilii rvmnl Int* In Tutlttt tiiliinlilIII '
Itii. la.lv. )h". 'lit u- "i ,In Ill-mil, .. I .ilk. ilIn itt't I I ii 1 unit Ii .I .il I lln I I', Ii '1 Inii' .! ,, ,
'iiikiiimliilitiiUM.t t In II ( nni' mil 11.,11. ill l I _._. '' tit "lt| Illllll illffli" I J(. wUlllllrMl'. VIltHlltillill' lll'IIPI *
dnvi-HIM' 'Hi,1 Ilii' I'M.ili.| nl ,. .uli! 1"1.| ,. .,n,. mm tit t .JI1IV'IEII.Il.II \I I.Ittll'. .I.\.
III.tr1lin"'n'' liiKiiu|' |Ii 10'1": | "% mil/ < nnli Ih.I.) all.t, ,un ,| ) .,t. ,ifl.ii | K I ML-NnRKTl 0\ :11" f' I i i nni' hill . I I I 1.1, I I I iii'1. I I I .i t tI tI. KKNTSin :
\\ .. iHiiinilt. "riiKvu'i" UK kin.I thuinr ill |'.lnn l lI ,1"1' 1.1. I linioif, 1 I '. T I .
Invr t | tinNinth : > | l
\iitmn '
: i 11 ll- v 1.1. 111",1 .
|' .
'1111 11 :JQO VtMhola ihil famu (lull ininri'', 'J.llt ('t'IrII' I i IMMIIKHI, *>|> M,'U in TilUJiHfftr* 1li:i pMl tiv..I., .I
fttilUI.' 'hl I hi hi, '
"' Ihnl in-l' n I I'l
$Hint tte 'r I plum- I : 10 bbta l.lnii' i R, I Iul li IIIHI, P 'IH *>liii, ft Urn ttu I Ittromr rinn I in*' Mint .
unll i imil'rH\. IIl'l'n'l'ill",1 i| N\i. i..,liniiil.' I llu I ..- i iI Ih... ..Ir.l., 'hl.I'li ,, -I \ I : .Mil. Ml\V : \ I \lii.l; I |I'',iiMiMini, :,; 'i Imiinl, : I I In:: till khulnrnti, .tfiiiiirti( ,.r

t uIlII" .if' ll.nvirs winiiHliU ,lill.i.ulU. Innii, I ", 1".. $< II..". \.'s.| ml',,., ,,.0,| : hut |I'.r, : 1'"llel.1 $llanu-, .. ,,. .. ,."I. ,. ,,d1o, : t\ .ill,,0 I nil, hIlly HI.1 li,.W"UI:1 I ,, t 1 \\li.i i"' i."",'. ,.,ut., | ultl H.'lu. rllu luinlHiil ,,.', ,
,. ,. t. \4til
nit l"i"! ;Iti it tlly 5 full rly II my I U"
\\i.nN\Mnlli. f i l Inunpllmr. I 11.,1.I nl l I"h. I ill .h..ll "I"| .i u .I.I.I, PItT. "I- V of Ice < I : nii' : : > s\iis; in"it I-iM-ry, tnHiot'U iliiil' "li (I. ,. turn Ittitn M lu )Hin' h iiliiln ". ,

.\ ..i. 111111 riMr luinitrll.m I I itt 'I'iliuiuui''i't I inr 'llu |IIII |p.i. ,il, ""dhc, I 'pi* 1I 11\ 1:1 STAPLE' AND DRY GOODS h ., ,,, i tiuiii m>.. itml, ruin mi"IMC Nnllilin*'m,II.A\ M\(

I 111'' t '1111" I'll-',l .I.L. ,Illt, .t II ".ll.h-lilllinl' I- ...1III rACY ,
linn i u
.\ primrnw "" 'to | .
l I 'I'llIS % I I "'' 'it''.I I' II' >l ,"' tltr 'inS'\\\ I V i f llnI 11'.11 Ill SPI 14
.\ nil" niitliiii: ni'in. |'iit-| ,' nl' intti.,ilu. lint IHII" inn' t iiniliir, HI ,."I i ihkh i 'Barrels' Whisky.I 1111: ItsI iI.I'I: I \ ,ifi' ;. i II| t i :ill su," I Ii nil;, : ,Ki Htm,,:: lo ,;nut,,: I I* tii ","ilhI5I| ,li It': .".I .Ih''".: I In 4 I.lil, l I..'liitII ,

llu -nilnull MIHI. nl' Iliril liiuiily uml, 10.1 I i llu'l.'ll.mln, ; .iiiipllnii'ii'nt! lulu ol I I,. Pr.l'ir \ 1:1. I\I\: \ :. I HI,,"IIhhi'tc. fimdti':;: f>i:|"i Kliilnt|:,'.,|\ I:>rl'lllitMif:,:ilti,: iHI?' I'Mtp< V tluiiitl; (I' ),,..ti tilt)* Nnlf lln.M'ii :'u*!. Hi;li|, 1..1.| ,,",-. .M.I, U Yeast Powders Mustard &c. i

"linn I .1.| .k< (i IMIL'IIII I ;'. "f mm'v nll'1.1'\ t nhliliwi "|"v fi" .mi, ii ,.. m' hunt, ).n, Ill' HIT "t )0( IH ''" ..Wh''', )' .. .| .IU 1* II,ui, IIM'" .," I,. 1 11.i t "Hi.Hi,,. i Mil. It liltirillil. lin \AYn\VHl\, \ ,
". ih I., | VI |H ., I "l tin' ..ilnl,! ii.'l I',: 'lit,Miii, iii" 'ilt' i .Hi I'"M "'"II'
nl MHnmrlil "nun illt 'd. i A .lnl Hill I., .fill' I I. Ill .,it| |I.'t i nii
lull-. t. ('I.MI''IIII1-| | ,' rminlllii: noun .t. \ 'ilijl'l It;U: "J1"1..1",1 "' '| ,I'lltil.. I" |l ,INI .,ii ittllt, "I'l'l'1" '$' 'i'1' Hull, ntli.t 1111'lilxiir' llt. li' I'fitli
I I'l".. I I.'u, ,t.' ". IM. *""iiii" I ?In..nt |lit.| .\ l in.'' lm' II i .'ui.0", I r.' .'I'i' >I' I i I n-nnnlilr,' lirnuInun, ,,, | t' thi-llt' it' llir Ji' lit I,"Illv i (\tilU-' I'.ml .,nnl MIIM-" Illll-, ,still( I II | Y.1'., ,. ,.

tutu )/iiii,iliin "il' \llu ( n "itm. '. I 'mint, ,I'. u'ui. ..ins ii |hh|. h tin, IM.IIV, I I I.u,. tinn 1"I\ ::::: :;' ::,:: ;;,:, : I:,,.,,,, ,lull: ;.iMMIUlTtM;, ) lit lln,:. ,IHll :(,Miliiilrm 1'11" "

Till MKMDMIIMI-I. .I UM.M- -'l(IIIH, ui.h.li.\' iliil, ,I'luilklll, ,i "n" l I", iii'III',u. vi.n.1.1.. ullv.oil".tnIhli iini.tmi,., .11"nl inn" "I| IK.SIII Im I 'ntti-iinlontiulinir. ',"-' : GROCERIES. ; One Pound the Ton. I: 'I Illnn:.nml I hi' .i;i:i',Ii'lu'puh| ,;I| ,'..-I,1:1:1;,:i :1 :lnni,t.l,:|.:il'lt"'ill.:It;HI til, :lull,: ,' HJ.I..XMHtlnii $i"lnli (11,1"; ,, I'llllll-lllll'J', ? < ;.1.1-| iV.' Al hn,.Mini

I.IMI l. nf Iliil II":Illlitn.\ |"|"11111 i tllll.Hltill III 'Illlinn ti.,nl it I t.i ti.lh., u' tin'u. hililn, lii'' Imll, ul"1.y I. I'l, ..ifI \H 1.I .'....'",". nt'rf. 1.1, ...0 I, .". ., ., ,,.1< I t ; i 1'!i'Ii I':':1i iuhl:;,'tnn:" .:iI,mil,: u'ill,>:l iihI.','-II.':) | ::: '-ninutilmi I,M,:::,i.rtli .nit tli4.lti
I,milin, hipn' | II 1 huli't, 'I 1 llmiriliit WuIniM 4 aaa. |huJitt 1'1 i '-IIH"I I I II. ll (It Ih, ''I, I'M' .till,.ll.llU, ' -, nl Mi,*... HfiiuSt, CHMH,.11",1.,1".1".1" Innnr .' ,, tu,. Mil' ,in ..-, .1 l n in.m i nlltinlnt 1111, .i.iti'.. 011 'I I 'hi: t i iiST : .fl.Ili. 1.", ",iiiu. i"|,". it-,, liint,, I. ,iiil' *"t..itu|.Mil ,tiinlni Milllt.

i.xi !liunm*, h .ttr..lill! ,111.r tinmtlinw "- llniut u'. hill"'I."I' illnilniititi, *iil nlIK. ,UhJrA.. ; t.in,,: -- I i.,il, .,ii,,.11,, "ilM.,., '.i l.ill,. -.1.i' i ii.1.1.l ,' M ".,"n. I ( Prices. i I"''..
,
,v.ni. "',v ,.t .it''t .'tt.'t'tt" I"I".I t nNI |
\ uuiti-rsil unlnt t l'uli> MiH .u ull i luiiimlInl ,I II mnli tin. I. "II'1' I. KUKSIICtl F1Il M t I IX Kit I
nl 1..II"r' miiisvvnl ,
ld" I I. .. llnli ,l..i I ,ill'.n mi I In' I li i ,MI, mil,' ,nli.in' I I'M M...
I I I. iniii-i I \i"
I;" II Til II" It .iins' I illHpIl" II' ill < M IV' ('lilt ill, I IIIn ; I"Iii iiItlt I ,",' ",,1"11/. ... nl 1.lhe inwkruilnnii IlK that alt .V; : .In.",, ". II," i I "... I'.I".v i I.i "i.i I: l R; ,mil 'liiivln.' .".\\1'1.I M' \ i n "lv S 11 lic I nlill. l I. ,iMill., ." .1''In i imatui 'nniI",,, IIt.
U ,
1UI ,
.
I, '.. V I" I., whi' Ilin aniltnt"*, .
iI'Mnuil ttnik, \'I'"hlli."I"! vvltli..iit iiiihtnki a pri-rHon amiiiimi uton lr fhini ilMMav n" _,- ."" I I IfPniIaII' .Im |inn Im-InK r J.lll.
uml In i ,i. ullv ""'" .,\ t'r.,m i'l 'hl o''l.t. k until\ .4to i' \ I'I I 1111 1'I I
.in' imtu-lilil u .Mi.'iii) Alpniint l ,llu. in.1.1 1 I"; "i liiit |.nr-l ti:n tint,1"1\>,| I ih,, fln.ir' I.. llu'nim,.lira. ninl 1 lirll 1 9, till?. 'l: .tll'll Al 1 Ihr IikcryCONFECTIONERY Quick a.I.! With 8m_ll ProflU .hl| ,iH .11 klnl, .,,11'| I Initiliix, ktMintu. Itil ..,IP l lMiniii'iih h,

for Hilt ttnti' '. ii ii m ,mil In 1.;. niui.Hivtlninn -, I llnii urn. phil,) 'I.' inn v VIM tin ihi "' nl nnitnn.ll ICY. VISIt TK\hl.I 11) ',. .. J i iO
tin' IIHIIII uuuluuilu.ilhti, In tin, M l I" |I' ,1..' .dill,'.' tin t. .,'hlriiilnI i NATIONAL HOTEL ( : .\ \') < I Ii IKKA: : IE\f'l.: ( MI 1; "" r niMiirnnii. II

wilhni I fiUii r 1.. tll-IH"1'| lln'ilflil, ',' l.u" "lliilii'I I'l'n I ', |'t.itiun Hi,. vnlin, nl' tin, hi-trni. '. I! I \ il't.'i' '..

tin' Huilc' or .llIin| ill liil-uiiiix "n'IIII"|>ant' Li tin. "ImiiIn'iilh." ,' .-i.ivviil| I ,ui'i\ | .n,I tin li-i'l" 'm I I. ,lilt n 'rii.n..1 r .tin iLuIi'illn tint ., tI.11h'1 .> ., tit 'i Hill I u'. 'U I'iiu>ti,| Uinitpiilt $liulli. k,. ,innl I II.h. 1 lit i iiI \I '11,1,' hi. '11 11.11 ,! LIllyR. :lil.I K. CLARK,

iimniiAii 'Inn1 tutu, itlo ,if tin "KHIIInuitir, 1III"\"r c' I I..", l I. Ill 1 H KI I
I: ;'::1'; :;: ; :!;:'r % :'itt", Int .n >;i, tin; r In hit'hi I .nn,, ".1"0. .. > tt ,ith, imt a.,,, mlu 1 !
pn-i,. piniiii-iiiiilii, nnlriliul'nliruiK', ill IItIII.: ,", nli'i.il, ininli ,lb., ilillina., .'. ttulinlwoiniUiil \ N I I'' I II III 11.,1,1 1.,111 A. SHINE WATOH.MAKER
'."I'h'lIlh'I ,I..!.. 'mil iflrU <".I.| .nl. I I.JEtIK $ J. i 1. -.I.t il.'.1"1111 i IIFREE IV'.I I/ /. I III.I.'F I : ,

mi' ; 'MI |I" Ii III built' nnniil, .t.'lv. nilliniilin I 1.lr .,.,I,< ', |I" rl') lonlinnnl. I i. II;..v o."C", "D' : ... ,). \Iri") I \ 111'01'.11' IX
I
ilnn-l
.HMI.N I l M
.\ ,ili-piriffi: III''I. ,tin u iuhlthhiIi mnlnillini' .d..llt" hili' h"",. .1"1 1..1.11 I'lnk., Ihk I tf. I \\'l.I: Mtl mull. .1'111''
I In OF CHARGE > ill ,nln I I li pi'i"H I iliim, I l" '1111",1, ,, nl.II. A IH'TION I KKIl I !
'
tin luiltir. wi1 i ,.IIIIIt'I'\o'' r t" *< ilnwnnl, .1 nmln I fnilurn, ."1.11.1111', .. .".nl ) 'Ilh., lilt uml tiiiiit.j." m, |"uaM | 'XI.nIHA ft'lAlf' \ |I...i,.,"ii.--i'0,'. .. ". nn, .. ",.I .1"1"" ''I ..'rl.h. Fine Gold( and Silver Watches,
"h 1 Fl.uii.l ''111.| .1! .I. li.n \ 'I' I n.. -iii'I nl' 5 ""il'I'I-,I "i.", '
in' kul I"lIln' Lt I "| mi' | (I'l" I l )ii' i ii .in, In I llniiiitnm i' .. .1" ,
lh cini-i'li' titimi, H.i I IK I""I.I'-"il' ,1.1 ; R. JOYNER Proprietor. I I ..,ill, "I> Illl,: | If III...I Illl VM. |I".l' I" UIIU'l t I i" COMMISSION HBHGHANT f-V I I.,, h.-I.I .t.l.i, ail,. i .i..l" ll.li. tA .. ,n..l!
mniir .11.
rit ,1 I
mil uipiulicUMill ( I. V 4 V ",..,'',''ni uf It'ltiU, itml l .""',.... ,ln|{,"th. U
tins (1 1 **- ', I If JWj lit 10 ..11.11), ) 'ivmtitni nt' nl' "itNMl. "."..11, k"I"| "i.
\\ -h,11 fi In nl'i. 'iiiMKlMTI.IS
n l r \ .
i 'i .H"II!( 1.1111,1'I .
I I I r \
I I 5
'J \ I Iliili' Ii iTIm
I 11.\
-.- I tii't tin. Mint t'it: .1.( liu-miT, ninl-i lhiirlJt.l.a2V.t I 111. .
; I"" l1\. "I' .. ;, "_" "I""tht." I .1 I i. ,I. i' t'', l.nti, .1 t ii'tk' 'III i < Wteh., Olooh" anal J wlr'" .
I'M I I>IKP. T.hi. .Itlli.' '"'" III. nlIlll vi-UHik I ati'l utililiiix, sit,.1, i MI Html' Illhr I NNI |, w I n. I MIILAI. tttt it* "ii I." ni 'i-u i i ANI

"to" h.I.I."flh..I".II..I.I ,V I I.Mir l' I CnlI >". .1 I I Ii, I HI. i iii' 'llii m.itl", -I, -ltli-.nl. tin. "' I I 1' I I I 111'1'\111111 I-MHIIT ''T'vvnr1.nniod.'' t: lit,

I ..1. nil '"-1! V ilullt ill 1101. fit i I lUl 'lull.iolll' Kill I n.Ir,I mi-Liiiilv CO. ilIIIll.l. Oqom:
Wnl all
.01111i/ > i nn nml 1'1 \H1 '3 \ lsI' I 1,551 HIM.Ih .
I"Ii ..re ..l In liil Int lit 1"11'. )'..i : K I II.mli M.T.Al & 11 1.\
nun l
.1. i sir.m' I',vtn m, vmmlrt" | nil. mini,1 I (Fi-ll. A'r. i .. I M I I.,MMKHFt.: HII I
l .uul. Win II.ill' i. .',"III'o'. IIV iiKinn. \\ lf"I.1 V 110 ..,i. -I.i ,. Iii.1! .. i ""Hi'i, ti.I-, I I. ,.' 5.1", "li 'I"' 900..1,
.. I ,. I I "', Ii' I"il,"h ". "' .
,
I' ./..rlvl. \\ linl.'r' Ii II '..".,101..1 l It Full, General totals nilLUil'' 'l'i'I. Umiil Im -$h. ,Ult' n ilin., II' i ."i.I'.., : ,' .r F ;
krll iT
iin..) I I,.n.ll. i ""inllh lull. ilitnt' I t ''Itl'I..I\' nCllnkiliiliuImir .a Gofflipi! 'I.'I' 'I.| til' .I'iK I Mil .1.1I": \\rill.AITKM\1 III M.I. *.\IEInlVY l ''.11.| hWiII 'f.
pin nml ,Li A K "IM I.I.Kit: i l 'U.vt Jin ,nml n">"i'1 Ivi* "" fnrwunl 'j".I"I l ( '''1'
I ,1"111-"". III ..111' H.IIHH. n."""< .ir,.,lih. tr'.I.t )9uLi1 1 I I \ I l il .,Ii'I'U') 't tun.:' |hull inly" t.i i nllln'
fl .I )MU.' 4.' ly 'j"1', .. .. Commission Merchant
t1'IlI ImihiKIn
ttlio I, :",. pri-M' 'lit ill .llii III'"i hug" Kitin, ln, |I'mir ) I 'ht' ",1.I .. I lull, |,irln I i"lilp, nl. Hhhn % Hlllrl|
,
MARRIED. 'in Iran tiuivol hU Ml.m ,
| nf rm, ',ili I )'. tlml tin ill' I K
n. i.Ui'Mil ill' ini" DM''|ilmii ill" < 'Inn, i iI ( COACH FINDINGS, HAIR, V JUST RECaVE, GILMOR "OALUK'S OLD CJOHNIK,"

.ll.'t i 'IIlh..1I."It",; \ ,,". \\11. I lil, Inl in, pi u i> ,ntMl In I tt In. ,M, m.I, it lI.iI,"iiittt.L,. .lv tin I H. r s \ : \ ( WHOLESALE AND RETAILU
.1'k" \ ; ill lima-. 5 In, .Imind ,u inppl) .lOw' \
\l-MiVI: Hhin nl nut
,i'iII., ) I '-. E" I \,.. \ .,ik, LMl plum( amimtar i un .1. \\'I\ < I fJHE.? )
I i ( Jinn tlinlrm nl l/xin? 'I"InM.K" 'klml.li i- ..n1'11.I.t. f' Moss W I. lu.* : Iwl .ml fimlnvtli )KA: L 1 K It
,.s M\H'i.'T.' 'ii'ii.iiI'| i .'I M\m Nnkl I... RaqI tiH' 4uuIthif. I
lit nMilnliiin, I. III 'In lln ill* return' ii ilii i I I.1 .
I IF.," "iii, ,,,. M I I 'U ""'t .."r'. BALTIMORE MARYLAND. GrOOmr-, .IN M lI. Mill"' I if
11".1..1, Dm i ,lm, 'In mill inn.' Ilir H.II., ) tin.pnnifrli I ,# FI'iltt ,

: tl'tli, 01" th' ( Ii' ill.ilin, ,ii lui, livii nri //.1 in i/nJi".i". I 1",1" ."",. 11 i 1.: v MI, (')hI" .. iiI \ \ .,\ \ .," 1 Illh'Jrih.' ", Pi.liiliK-,. I |, h olll I.b ,' ..illI i-, ,.. i, .1,1' I.I pill. In I" ."I il WINES Sec.

.. I 1 l" "'I l I litItluiti., ,. i., Mi-' llrln: I .. Ill, .lnlill.lmuni", ,, In lhl. ltfAIVTIO.N ) LIQUORS ,
' ,' llu 1"\ i
i 1.Ih. n> Ih II".I'"IIY I .OH priptr n ] t.anl IJ.I. KIRKLAND Proprliitsis.t .
Un ..11III ,tlic H.imln. .' nli'nul. t.. \\ "i/. I 1"11: ii h I-, in.ii.in',.' i Gl Varnish '1"" 1Ie, tt".hy TMtCO a ( ( SAI.KS: "."". hi'I ., 10. !IIsIT. ....ilinMOAI
u 1.1 in i .
, s I i Axe :c ) 1 ,. ... ", IV pi..L 1 I II IlkM.tri, I." ''I I 1h",,n. "II l II i kllI

tithi t.'t' \\lin, u mi .in nmrl| in an ii.ljiiiirniil, unit I II .IllWi", '1"o.I ",' .. rMNillllllllll, .I't 'I'llHlll', I |I' /.1.i t i IP ,lit" ul' V ,ni ,i ku' i BTAHCll *oS01'

i I' 'I I tin' ?!". kh.'M.' r*, m\l ni'.nili, .liim ::lilI .\ MARINE INTELLIGENCE.I'l l.I N1's. WIIITF: 1.1U', I 1'"I.1 l 1 "I.J.i ..,d I -it 'HM In*' .1' ml', EVERY SATURDAY. '

', kli.il I i '. I 'I'llll Mm I I i "I" 'i"I' .,.1.i, v ,hi'i'iHi'lI ,
'I In n tt" n ti u't.v ro"I"'I"I"IIIIIII"1 i "II" 'I. 1"ill 'I'' h' tii.7 :CUntl
,11: I ill' XI M lRK. I 'io; \\ )'N I "I ', ni, n m'."t-n,ij|1' 5 il I"i iiiunin, i > i IIi \ "' :.
'
', ,Kr.. in ,illi'n.liini i 1 he riinlNnl| ,tin iilli I (DRI) .. >, .. ,1"10., !l I I 'hut' t I I i"I''

I i- :nti I L' m I 1..I..I, ? .'tinn. mil I tin. j j.fillth' nl nEL PUE' UI i" 'I| | :'. :. :: I. ::, I :I., *;lnl:::IlI:, Iii.I"\I.I" ;:" ;:\:!; I ,:I 'I I:, The Ladies of Tallahassee i .i.il. *

Vlllll! .1 .,,sI'. .1 1 n ln.rt. .
tin If.iml I lot .Ik'. |I.t j.. 'ir, ir ."..j.lu..I'| 'inIN .\ ."AY uMUtU>4AM" {'it.! < ON HAND U' .1.,1| | | ,1.i,'UU' 1 I .'I" (' ,
IAinil. lln .1...." i .1,Im, i .t AIRWAYS | il ''Iu'.u'' I. I 1".1,11\ .\},11.\ ,\Mnlty, tin ii"AH i traIl InltiiiiM il Ilmi' .w'ki1)rPi.I U
I It ,1,1'M') liil, mull tin, i ;1uI.tI i iI \ )
44 mm i- 1 | i > it 4
//1-1'' m. N, ) .ik, .iutu'i, i''t'' ''" 1 ;. ln.; ttliliif' hntUH
1. II ,I' !I" ; '
tl", I LAMB
"' Itll I- m. nlnnili.i,' 1.1 i .1 I I l''ttiiLtltiptcLi 'j''j'I I LOWEST CASH PRICES *"- I' MRS. C. A. .
-.- I <" h, mush M ,IHMI P Ilia Unit. iw >'i' lij

, .\ l tij'.ninrKMii, -t.iin, ,. nuftr, it'i'I CEO'. DAMON'S HERZ BERLACK I
AU" rtM mil* & Dress Maker and Milliner rxn.t.I i ii. !I'I.; *;..MI, K mitiiHuni I J I.
.I.ililnI "li'tt" \,- 1,11111..1| lljil nlulil U ii iloticro.Hint 11. f 4 ,

tlllH I'lttltp 'I'III' IM"I ". '. Illl. Vcllllllllllnal : I Ih. 'Ai&Muriaaaia. .1" : RiltNTiTltti( : ( : STOIC) : jxi o 11 o 11 o o r 8 ,i.I i l ,iiluriHjl. II, 'III Ni Tink .h. n In Canned Goods ,
Celebrated
\>- ti"ii >liin .ii-lril.l on laM Tua,kiy> ni[ln I HMt I I ',k "" ut i ar. .In .. 1.01'1' tIlt Ilin >l .1"., 1 k u
.
,' I i.ntinil.iM 5.1 fraihrr* ,. A LARGE SUPPLY OF 1AHRESSES l i i i : KHII ruM 'Tlltr .
I < Hint it iuuiul.I) In ,li trntnl' 1 In Illlln 11.1.11 1.11:111.\
.1 tin apll'il' ,. .. n l. .
.
'Isi's '
l. i. I U1
( I
.1.1" .. IiIIiJICI i ) 0 ( 1 ,.. i .,ii, I un' ,", nui Ikvii'in
.,tHl.l plmiinlimn I'h. 1II\Ir.r OB: A.. aVXIB". ,,
ni 'liJ 1" ti li In t- "I, pillIii, ,10.,1 I, in ,lln Mull, I PlC, ..&.. x
nil'I I 'hi' .- Inr ,lUi. l.iliilH' nl, "tin I .* "I h < i. 'i"I V \it 1 l l I II : : .. ,
nirnMnii III"\/ \ 11.\ ,
u .in,.I d Li li"J!,''' '':' i .iminiJ,, j f'N/ ., .11'' I ; I I'l'.Ml-, h I I '. I ,I' U i 1\11: III'iTr.J.) M.t alvwkn. > l li I'llii t.lr.| |

\\hl.iv> :mil in |'Innml MUll' us I I.n "i"ill' 11.11 fl" r- 't It' i-t. n Ini 1.11, I in mn, iiI nt; lln' "I'tih 1' .' I I-I .' ".10.5 .. \.ill .. .. I ... *4 JI".'illi." t|1'l' n' i S.HI,. ,,,1'1, tut I 1.1.'I I- ." P. III, I' "'010 .(,,...
'
I
I I
S'I'flhJIflI I LII
Ul4'l 4
i Mlii.lriirrnttrUiuiinnt .i ii-i"| 'it.. .1'1 ithi'I', I'', i 11,1 t Lii' tn illt ,11 f' f. ,'1 tii'1 Vl \ ( :,:. .:: : ,, ; :
I :1 ,' Ai /x",. ,/' u 11./1 < V \ i ltN proii I -- millttAr VI Si% MM' Kit: : MMilr-; I... ul. ,. n-l-|
tiiUiJ .'a:i.-nl .t n ,li n iujIl.'. .n, i trill' lit. ri.it'| >liil i b ill i iI /. I. ;". ", .S;, Ice Ice !
I ". 't, .. l MltA roll 1 l.l'.l. i. old, .rd''.' l..r MH" II}
I Hull "f thillnll4 nnl lln sought
( hnra.liunit\ T.Mn nv" "ii.l I tin- I t U ml .i C'miti', iitimi ,1,1, I I.. Iii |li.i m I tll.ili.u.'... : : .> n kiMiifht. urn .I'
'
I <.4! I Ul.|>rrMllUUtl1> HM! Will 'Hill 'I I n ltl: ,till I \l.ii', i ite 'tin, 'Jiltln.l %I.t ;: J..* T M.l_ (..nrrl.niin ri'ii.. ( '. I1. ( 'OOIEH.: 11"1 t 1. tH| VM.Itlf. .' l- ,HI Fill 1.1. .\HIM"", I .n unit.I nl "1.1' itut) Mai."I."I'S.' IMT d.4u4i K, |iH| KiiHf in
j "1. .11. 4
., ijil.il
I
v.xiUi. IHRIIH inlrlliKWH uiit 'iti.mt| ,.ilillilt "I u .\ 'rwm-i'\nH'lmf to KII,| .ml UKOmwt I I I ". I" ,' ..' V I.Uiui. '., 11 S /1' \ 1".h.., SISk' _. *
.
: I "
11 pi | / /1 f' .. 'I'| II < I 'I I I" "U.I I U. .1 IIAMH BACON 81DM AC.
''t IIu.hIuIu,4'c : 1,mil llu I Hi illume" ,| APPRAIirM I,t 1, (11. ? .",'Unl, I Ilu .'.,. ,: t
.il.'ity Icv. C'hlrl. JT naiiiUia.1.o..1 f .. Hit 'ills Attorney at Law and Law A f'nt \ II tli |1.1'-|| llH-HltK: [l.in. hJ-lli' HMttlnn', tall .1 M.. I l'Ii( \K It:: Kill IIAM"
Tin .iflmr \ u <'
.ill ""I"i.1, i tlll.III..n.II' .11I1..11.1.) .u.1, I 'ill rill i'nn.nl-"I-in' .U inliiilnm' ,. nn ir un I ,uI ', 7> 'In lln it I I I' ,n*..., .ll I II ...1.r I nit nl' .1. ,, I t Il ki. l.t",1 i II.. .'ii .l'.

l.i<*rj mid w titl I..1M anlilulljT. il viiMiUI U III I l iit'l I I ii |., I'.n.lv.' I !I r .. ."... "I.I 'sIts.. : :iV.sntNA '" .iinn Q A. B. CHAIRES i.iiv,, ImiiiU'.mi. nml.. h. .1.1..1. .1 1'' .. I:
1,1.11.1. r i"1 tislt'ftIi. t |; i, nfti. .i' I i..''. "> I n) it It. t .1'. in1 lluli M "I..I.I
ti.li'Hi- Is, .Irtt" ii 'lui tli.-liiiili.iii' .,". '. 'Im1 'II>' -in, ilmi 11'.11... .. ..wainiiUt. .' ., itIaM4. ul the iaM: li.i iljlut .Ml I ,ill la prmnpl' Jinl MMI ,U .
id '
( Ir.I..1 .. ,I 'Nd.b*). II.' HVl1)Uitjiiiikl" lti 3.3) \ H.. i It M ,Iluli 'itt.l Hn |''f' <>rii r> ) .1.,1) I .,1. I tl, .,
Hill, Mill diM'thnilusls'. i ttlm < m n .nun., .a ih i ,'I.i.1| I .11In Urn llmllanf ,.. I ii"it' ., Mn I.. _. I \\ lhIE.I'd. .
\il I ,, "l f Iii, i1' I lint, i I' i V i In.-i -linm .whii
.\ 4aa l 11,1 tl l ,I l in 111. l i ; ,.... ll I"I. '...
Alii r DM trrinnmll. Kl-l Wll i iUVI.I''i'. I .1 'Ii I th.i i ''l' Hi" I
I
,. .r 'h. iil.nui'iui 'i$4&ili 'I" ( :" : ; : :
I .iliUitiu .uI'IM'r| | ". mnmumnt. Tin Inl.l.:; :' / : I : i K .I'...I. ,hbUiiIi suit 'I' 'IT. nIr,.. V 1I. ,i I ,,ri.' II.&' I.s' 11,111 li i.l II I ,.i.II',,i' ..Ul M. "I"I Ml.'I I U''li,."t"Ml) i H.n.ui...it, ,. ANDREWS CO .. V,, : 4,.1'I .IH.h I." ... I'ttl

\ < PI'.I I tin III. Hill nl DM. xiui' .11I" .,. 1111.1'F TiE ILfl 1'I ., ,,"I..aa 1 kiw'ta .( ..4"r.. .( .' .,... .I4lJl\P'J 1\ .tl'\' ItE.S 'h'I. ) .4ii'I 0', ,.,1,. ,U'S'.l, ... "l I II.ii.H'4,11.,,'. i.tIcr."I'. & .nl I. :i'S ln n..." E lull \I'Ps'ltI', nAssignee's
1.1"
i.k| mini, lm'Ltin "el. ,1., 'J. u l"it ,. I ., .d I SlVl'M." 'I". ",'". ', 'it'-h i.,* i" It Ii. in.t.11"I akm ... 151liasiItI .. "" 'I; \ v \ tt \\ ; Y. v\\

I.4i. .1 -. u"'IC I Nlit..II.II..II. "lit I,t !! u .\ l n) 1.1: \ 1 t .... ._.- lii'.t' 'r'. ,- "' ,. 'I'. "1 V .VANAH. GEORGIA ....I,A'"I." ,,' ,I.iI'Ill'.'. ,'U." .i-I'1", Vhs.r ii .l.i.i.h". .I l "Ii H.t'I 11,1,.' _''o I, .\Sl ..StI.Cmiion : \ Notice

I.l ml-' t .ri. 11..1 I II.JPJ..I "It ot'lu". i. 't.i., ","t'v' n'i1'u' I ii. n" v 'I' 'I I ItKNl( ( I ., 'ii Ii, i 'I 1 ... Ilk H KlttlN .. .I''I'I| "''.'.il4u.ll "" 'I'IiK I l'III.'K..I.'tU| ; tiIikSu( tsI'.e ..pis.lu,1c4I | J

IIIi1'1"1I| i'hi' Xfbl funtM-k I**,* Iii; tin I. Iii"\. "I| ptrw "'"I'I l ; .' ."f4.. dl4'i I. .Vr). .two.w' u k. I I 'I i u .I ,.. W. H. WILTBEUOER, Projj'tr It lm lerchat. t-lniMT.nl iish'| "kh..01 ...) ..., all |I. i ;
I. wttd 'i'
ta-l./f lbanda> ..fiL. t..j I i i :1. .,.< salIiiliSid II Mll.. I'U4IIIISI' l kl i*4tv |."imiilIlllll
,I il-iul i 'Illll r.'i- I Ii '
.141, IMMiri Ut M.. kMIMU* .. :!! I ; I I" .I' p44tl '1 : UU '011'
usrr> ar s a 111' He nwcmUlUUHi i V\ tuw, I'wiu'i I bin "lUnui r i hi I l.. '."i |1". .. .1..I .c.t.1 ". "t ., 1 .. t..W V 1 >7.

IU./ T'. 'O I l. \TII.I \ \ ; II. A\Jl I: IIM.IIMoltK:. HH.tK L IIKKUn
I
> III'' 'I 1"t.I' '1"i MAI\\SII
lit In- tit M'.11.rw"Itli'"II' q '. I I t.l .nu I. J A.irt''iiII.itliar
'' i I I.tl"11
I. "
Itiuui fl .. | i huh J t. watlTKN ? ) .
.'uu.sI $iwic .\"I'| | 'lI.' .1.1',"rUa, nwunir ii, '. Ti ... H. I t* .Wt1J1.IZ. 4ll' I J 'I1ld4i. 11'1'' A.. le I r \TT>. STI Is .Nrflt.n u I., tl,. l'ur.' h... 411. .i.ii ". .1.

"I lii. IR| .ilh\t m hwl. < \titils .1 l I. \ I I rn-ll.h llmryl, k-f-r .|.|,> on II.' "I. .d -.' .4,l>......1 ., ':.. |x,7 'flawll
Wcr..dl.
"I "ll'.
I : I mi Ham .1 I i < .. ,.
l'up|. i & PINT liiia$ ALi am tit xi > ,. l 1.1
I 1'LE) I ,4' br.. .II..1
\
ri'iltiIM .| I li.n, I u'l.' "''".1.' JH..I/I, ,, lM A 1.I'UI t I ,1,1 (Clio. anil v \ '" tin lain CortEx AND SUGAR
-ii" I tht' "1.Hi 4Hint' n bat' .1 i .f .,. .
M".. .'at.:) I.'M!. in ( hiun. I... ir Ir*, T'llkl' HA.LTXMDREP&V1'l V I l i' I ,. .il I .hli''l: | C '&UI./vrD' .. Cntiil A' \ u.rtill.f.
I Hunting I *et ( HWmHin I "n .n.t Priutdilm. Ti : .. Ni lit. milUitudttrtHCHi
\, kiI4It..w1.-i T |hIiuIii.i nl U "f .. I >I ...Whie. ." l 4 U ir. i ''1" ,. ,Vu dttH I kl. REMOVAL. .1 A ..I'f' l. Huhrrl. ..rn Jk .. Kullim.ir.uin .. JInn "', l..
,.Iv.r '. .. : 1 rtt. tl. tllfl'llll ui .. ik i n tuiiuwiii H tt t """. t uN f
M.I, VvHUliim .i' nuii wmlt' gfl4IIl ,' I .I. (<- > ,. .. 'dl.' | ) !: : : ) i\iiM\\i I I IV: 1 trI ,"i l I. t > i5Vt'i$ ... r lh. IpwI 1.1 '. k. \ koadw t' cl \ ,..
''I''IIk. .. ,p.inhl.! I., .v vni .. ,I .tl, rl. (I.( arni t "OJT.JIUX1 I i ri,. '" .. lIlt b Miii 1..I.. ,.. > Vuik. 111.11'11. ..IUM T .u.1
.,.I.l tin \ .1 Minn U.MH I ; I) ) .. '.. I brut kin Ixi A I.a W .
: '' rlnl "! felnJ( 1".1 m lar*' \ H.I ; at uai.a "uihkILng i d.i i. i : .. 11".od. \ .,.
-\ ttatauaaNApril M_ ul | ( ( II Hiu4k
1.1 "I STEAM ENGINE.
11 I
kinU r" II U"II.r T
'ir fr.'h. ) I t.cll., I.IHII.f"Id; ",.. t.'", t. iin 'tiiirt ? I III'.1; I. Ikatl SUot & Ay.SUn Iii. 1.0 t.lu 6. IIli.\AIf'\I/Cp.\ .It
-Inn' M'w4'i \Vu..l. llaiib 'inl\ M 4j11" ta
*'
i r.- "I )..r'r'h: H. 14''T 'Urt tmi .AM u BoI.EU.: .. I 6tL,3T; i mTpI.u'I.: .... |',,'i,,.,I' hPIU.KU' ;/. "on U lit. P*! ..

I In .. HUM ) i:. ull' Bn Iit b. I -.-.- :11' ri' I.4iai.I. 1. \,. n' 1 1 KIMH 1..1. r4. ... l r.1.I ... H\a this Ujii ...I..11.> 4i. Ii Nil
.v O I \ \ 1' M. al | at luaatrul. HAMS
I D'.t14" flbum V.st |, t. M i iulahi I' I I'.i.- MM- K "IOMt nni .. l 1.1'1.| .
i
i.-t-'rd, l1i: & ..ol .I'1\. ,.Rb.i i Free % Evelt.I' : dis4uRs'r. Potst.b. irt.j Vila.. k. .i' I A". 1.. t- ... Ui-will ".d. "ur './ |> ''II,11| lint dlltar ". L1.PuklZ! aitiaulb' tJutt.Siliji'IIiIIiI'4t ,
t
.11"". I .t Mep pp (IfiuUr .*. id law fair 1._. YI.SItsItU Mitalacft al"' "n .. .' :. .1 4.Ilj 1ILUI I njlk | I .1 I \. *. lUC.t81PU5il >! U* .ruiUiium, fm.IS ,.I" 1 |1.1.' japIrvuli'4ti1Itil'14 '
I" .
< t on. I Ugdrrp .. JatWiliii. the | .\. tol'ILa..UI
-rv.it. M Jwi"-***" I" Ik* }uuuif > 1.1 I V I
I In "t ilk 4jr >t II 5 I 11a'II. .
n1' pM *U Si M Ii.J4'r.1.Lrsl. ) l Ifcal)
It, ILssitvI lii, ( .1, ,Ii,4 '"aull" .1 'lIUlt.l. IJi. /. Vatts \1.1"7. 111II7. .''In, "
.!iif-miio r ''lo i>>' nuuijh<> ..t'I h" j4 "Il'. .1. ** .i> '',. '' 1 .. ilu. 1.._' : !
.
jwi.t (
u. 1U. ::
..i4 '
!1.11 it 4 ''Ion' ltrIBss k brlv .tl '* I % U'lt4pIti ul, bil I" -4i N to "" II t. 11111) U.J White Corn Meal ifU\O\V. t. t' ,. fWUt;.
W. r I n\t.1 pUkllr
iI'.. ""'f'_ wcir ., .... n.u'l '., otic Sho Maker ( .WrI. .h.. t \.UI'; r.&at..a fl1 i"III'tIl IIuur.
rlvr
> i t
r' ; ul rltivt .
.,l \ .. '!i..k .4' .t. / M''t I .| I ,.,., ts 't 11 > U U K H tA W eukv m, ..r.1, \lrnm I ..1H"( \. M "'.-I.tli;) ,, .1 k.-i'i. > aotl>fK> ( w.". j. ritailiesh .p4 ill .1.' b, V
( ilUitvn
nU"' ..1. .", 11" .t m'.j '. fk.nh'. I'-_' Ntit. l* .' .r-.l' I .' I 1lts.tnpSancvyIw. ", U' I 4114 l.lflti. | al toailuln prt. .\ "' I'nl-fll.
., lro. 'I "ham'ii4
bt-' : I'l| fl' 1'1"Itl. M KlllhlS t\ tlUAltI'.t&I' i ,11"| ,01. il'
I I. 41' .V I .1 t '. t '| l j 'I. P \1; .Ut I % !..; 4h" put' I l;, I't't,
'. V /
UI I.
l f. .."' \ .r

'I


..

,


l


-V- ___L"-' ;; -:: O .' .. -
: t. ""_ : -J- 11r--------- I I.
_
'" ... .
: ...... "" .. .. .. .. -".-. .. '" . .. -' . ".", .. .

-


Hit ttJl': ''li .' .. """ ." ""ft _. Q... A. .. ...... ... .......- ... ",. ..,. "" h,. "." 1 ... JIll. .r ?
&.. _!

SEMI, jY KLY SENTINEL.I'.HV.M ltaU.\h'\'H\ \ I I i"\1" )\ % I IfI ,U UJ1uuhdntUununh.. 'i'Ut'Hjr.l'1' \ J h'rrtl. t.' fi\\'iU\Mh\\ \ ; th.tt"'I"I t I

.
tF u .. 'u .... I


_1',11"1, _! 'I"1 \ I"_ I".7 .BBESiiiiT fI[1 H n n 0 B Y tv ,i\ililithh.\ 11 r: Ii i; ''mG; H aPRiill,: iBtif3'Ua.V4 %JU ? \ "\ M., J \II\ \\LSII.\ I I I ; 1.

OPEN
.A. A M-W: .Y 1'UKII.. / GRAND i: 1 y: ,I Vnl'IIIIII' ::

"
jlllf 'l"lli'lh g Iu ".IK' 'mlMvbMf ) IIIII'''''
., v., no, ) K"DRUGGIST I' "" ,111 .
< iium'.ir ul II* Imv l "U) "'1''''' at11rb't4Ij "

sr,1nlt rr I." .. ,.., ,rt' f 1I, |II..t> 'MIC fpruilarlltm I* intir.lt nniltiiiitit | '
I II
J Jf' :
the hkt l. nlicfi tlrr., JH.'I| 'tin'' ,ii: '''' 'J' 'i t 1 SNA; ItA '
How, rr..t1", f*'.. JG J I '<8I \
I went I In lie nil fir ) ) t .. :
J"t
And lump( .'.Urn I : { : .. CL THING( ) \ ) ( I SL'I' it, 1 I It 1 1 r :

lAbill rtdtt Ml t Mi .n Ifif, *(.in" HIM"Vmif A i II', '1N0 -
knew Mm I Inn, ,n |IM|I'"' J 11.11'I .II
I ti lur kl', "Mill (fir I 'n tnntliM.' J! 1'Jtt .. i \\It t I\I\ I J l$1 I I/r/ 1
,l'"ir hf PiiH'll of ln "lift 1 I... I
I \ I 'i. \I1 I I' ""uU I I1'11..4 UJiA, ,Mrr ,

1'.m'i' : . 1.Wh OJ a t*
...n". 'lo hitif thr -flHrl'lilii, \ k "'.If .'n.u H / I < IFlls?. KIRKSKY&' JJJ li3; d it'S'
;
.
Ullr ,iL'| ;In ". "'I'll" ,'r r. "!" \ ,
t I
J frt 'lit would' n niKiliiK. . .' .
it"' .1.' I. j
III. li.lr wu.cnrl.,: I+. .1\ 1.1 kill.Ho I1UI.I.. ti.'h 'Ht1h j 4.sjr .. ; \ I f' ,
tf* 'to *..t> KTI iiM' .A.d ,,,, ."n,1I Hniikft, llll
r .
I, I

till 'In 'IlipntUlt 5I, tut nUlii.Mikr IIItl5, '. l hr rnrl.I Ml.tri.itr'kr'; fl.t I III Now on Hand, and Daily Arriving, ,

apn'$1r.Intl!! ( ) till 'iii'irnliiil/, : i inIMA." < iii.yirAI lh. .
,Will.S Wlu\ IT mT Atdu.I Pure -" "1.!: r :r.\. '., 'I I' : I 1 $ PU \ I ., .I I .

f, _lIo..nn.1Inn'...'vjtff. ( RyP't foil dInS cry. ; ,", ., 1 .: I I 'I,. /r.nc1141n1 Sn,lle4'f 'iulJ\ t'lniii id't i I

Xnn hnw ."IIU,", o Ilimtf II \I. I
To nrnnh t nnny, I IV" Mw' lull, *,! HfTbv MoV'l''i

: li'lj .ltmil ",, Hit liliriilnit, ,, "ili-i.1', MEDICINES : CHEMICALS; "i I I I : F L" J E R J E s IIIl1IlU'y II i VH' ; III"S)
with, t lit* 0541 (iniiniii-liil fJli.Tkert.. |,n 1 wI'Our .. .1.. in. .' iiiKifc. *!. : .ay.I. { / l ,
of the f'' w 1 1 nun 11lll .1 8.
n
"feint' "10 "I'nt Miill.it.M 3iQ1 I I ../ ,. &" ., .... I I hllkA. .171JI. ..1 u ,. i t I J. I" \I. .

: ry ImdtllltkImnli."dad. ......,Ihlbl..,,. P I+,, J 4gIt4MAI.' IN ft M.) .. .,till. Wllli'H i | I D nv n u tiJ(1( W to 1))> T I.+ I) j (fH. '
l.tJtI. .'...1 h"'iC''' l1tni..t d1l --- A shell' Ivi i. RI'S J / ,'. .
2 tf1U"! .. ., "r" 3 It nJ j1 iOMIKN lit n'' ,V .
," (u; I. ,
1 I1 'HI-" VAHNISM, m NWN,1 fMMC>. l*
,
ft u yrN'lltltl COTTON FACTORS!';I I1. .. ( l IMI I' IIr"OI', .
I .
.
I.., ou, lay on, > udnf. I -"t.Hi' t. H.IMM. T rwnU A Pm.haIM.t, \.j".1" .
.
:Mon nnntK hut lilt h' 'hi-i l 1..1" ". ",rl.,ILl. ..| l4.,thB. M 401155 4e41.. of M.III .0411. .

t' I And"" "I'a"(t'lit/) .rtgpnIOttln 1J1.f.j:: .'.",1 It" V'.Jf I J 11.Hi" I 'i's "1 i U'( i I I', \I V .i .I Io'I, ,|ill,I.IWMM/I'.d, ,. 101.-nMfMal 41NM1/wN1.' vi'r .M, i.N :Exu: i IiIIii', A11I' l'f,, r virtr i iI 4. II/Y.) }''m/tJ': I'IIIIIIrkII5ft' ( : tI3i119IN1'IIViICff' 1 Rl'I'tNIII: ,
:
II I k.Ki: MilMv.:, fit MMilM* flit Ik* kMI r M-
(horn All-"" -rhh-|iiill\ \1'1"| |. IIVC ; J1 I c' uNun."I..t.; .,i<.'ii'. <. .tI'.I'h.." i' Hill" l Ib.l.LARGEST.MI., *niwfMlH. ... ... ..,00111. I I I i11r, vrrire, ill 't''j' i ''ii-i '," ,"'. I! .,1'I i : t . I" I fill rl a YfAUSIA G; t+rlfi ...lrYr.

If.I I '. oJ' i Ifl ,-tr. "i1. 'j(. '. ... '
I T I
..fAMKMl/: : ,I I .* .,., ,
; 'f..m. I '? "" 1 1" ,1. ; "
I MI /1'rll alls I I t ."I. :, C mHU; l ; ; IRSION[ 1nnUHAN'I'R( STOCK ". 'I I'.ll'l'l" 1161. l I "I'lKO'VBllti. r' II.. I I. .
HiT.'; .
April li. r .. I I III ',11' I ''I II, -.t I' I ,
It the niul.t. UK' nicli' II..'- iKutiitirul' nlulil' I IN TUB I "t'I:: :


With\ whi'lilnir. IU, ITIIKII,M.inili I1.iiil.im, of'liirt,I;, r ul Hiuhiiil.be I nod ally,,,ll.it.rc uru.SSIlit'll ,h1! ul.,"ll'inFnllliiK '., 'G f'h' ..i ln1 .5,11 :. I II'f'I .- I A 'I 1 K: OH I U KGlttil: ( I A'' |I p' l'I'S"-I8'[ p fl""N"&i& A"M"n'S"n' "J' 'rr' ''ftr I:;: *1'I .''n DOS.0' S" : ,., ... .':;.'..p1. orCauur'f1il'IIy.:" .".::I... .iJ.

"r""l'ill/C'" / bright" 11'1&1111.' '1"11"l"I." I I. "r- !
,, -"fill KlHI.I'' .' .Ilw, \""...... l I I :" D1ullr.'J' lfUt.\.j. l! hti''J! !' ) r'14. H" a.. '' I 1 !i.t. I : ,
) !
/ ;n I ij( ''J1j I I !. ,j11, Ik 111 I/ iiij I MI trpeM HJ rill N I, J. rmrll"O?,

U Ihr niMhl, tlm rluul. llw. ln-uulilii! "Mild. I, 14 Haul I \'iI f "II I.. .", if.!I 'L! 1 I ''tl' .... .AI"J 1:1: : . 11.! ..1. '" .Ilifll' >-4' ,> .
ITiiwiiliiR, l"rlllhI11" itli), n "Iu liliM'tlnu' lit glen iliiwn( > .u,II "niKlit'Ilirn au ( ..' i I" "i' 1 Sma> ![ AlTance on European A i'i) IiI'. iI fjdt "'n', unI" l 16(. r. ,vlll. ,.M r..">- '("Ittf' I IRI i

I I.ikrnirtyUrtwlu.I.ttji"- plui'l'H .IhI' "Ii" .
..
( I In' Inns,' I ly ,,11'11' ""J U"! dm, "_..",,- nt.ul". d '''''' j"
011') III'' mrlli i.' Lr.iUu.' I \1001'1.1\1111\l \ 4l(/Mil:; '1I 'Ij4, Aierlcu Pncci S .om..rn 000'1 1.11 + ( K'Mi I'1'' M'll-llhl'' / ,if- (I'' ;' 1
1' 'i'uiIH.I'. i'lu Io ." ." It..1C //j. : .
il the' ul;\Ut" tlir, ul'I.L14e, hc.. "illIllt", |". J ",. .I. t. 'h.IIIP.hN. ... NIb..c -... J" r'1'
tliiodtitu tUi worlil wUh n nlnrj 00' liri i,,lii.,' I 111'HDUI "III Mil I ('III IT' .In.u'i ''.> ,.'< 0' ti.i..,, ru'm nif, MVtDrills 1 ___. .. ... W. M. :DA'VUDSOl1' .
1Il..ln" nnd flnntilnij il""i n:, I tIr

.' 2 8lppingrelhwnru III| llm b 11I..i..'.11"Ilhu.6vsr16rxW' n II. h ,,111",1.,,, I,, .,. 1 n', "A I,, ., p". / J. DUNOAR & CO., > ); arid Chemicals OU11 STOCK IB NOW WilLL: :-; l1Spring .) ;., !Il l pl"1 "I I11,1 I ,' r I : .

A.I.! wild Rico I II.! r'l Ilnnu4. ,- I .i''" .n.l) Si i ,1.i'.iit' .: l": "..l"I lli', full! .n : ''i'''''.. ,, I'
,
1'.011'1'111'') ,iul'I i'i' 1'd i i'i' ii. liltv "|r.nlt4' fVRit Mol it MA' ini1Vlnt\ t l I iAtqullh!( I : ,
'AMI III' IVi ( }
I 'i-
>; :Illl'I: l Hlf Ili'llllliWhfii : ulgb't1'hrne ?'tat; iri: r : //11) I t1It1IrFlI'r : I ) I i \ : i'II'. r" 'it;I '.ifiv I t t. yl\I'.ar; .
i "
rtitJ'I 1 14; tZIII.t LOVVa .t n l-4:: :F" : '

i nip fry "r, I rltn i!.1 ."t,. t t : ( -d.\I; ,.\ '- ,-!" ..' .t .I. I'HHd; d'yy' '\1 Ita ipo; 1.\ i." '.I'll" 111ilirl;;! < ill. UtOUflDI ADii ..ra..1 lhunrrlil,: fau'li; .rr .'H, !IK'i 11")... : ,1r'' I T 1 J! : ..\ :

ulinti' Ihr ulirlok nf thr.1. lurin, ,Y'.I I Il I. n',,e'',. 1I'f JUIiJ,1, 1 ,11 I" ,'I .. 1'. N tIIIroRIYIA.I (,I Ii t l.ini'n; (:imi'KVKi', llmwn 'in i iTulilr ,' ," .

limn) til*.plulnlh,, "' "Iny.I t .II ): : If ; f Iy. .. .. --- P ilisk.|,: !51lydhrp1'! -j;'" "Brtit! Tt-vi"!b' H; [Ql'J'IR11 I I (I ....",I\iJiMI I\ (!{lujmb Iij! tr"Ill U ti' L'.j:.

I r pIg t. nl ::IttjlIr I ..I.J,d' ( i I .X S. i \11 t-nH. .1 r W"'AnIC, ':.lv o.1d.I'ljl', NxlBrI. : l.l'i.' L :
,,, ,
11'.1' (,h. '(5511 If Id 1 .J! hU '' i, .1455'
; I { yt"ibMaquII| } j.Jl'ixim'llilfr. It Pn
.
\ 11 II' Ihc Ite'r, I i In I' Whitetikods' in Groat V : /IfiO) BAYHTK! ) Jr4il'A
.liellO"r'' M tn* iii niiuHni' low t16t Clsss11i1iji: s slanli i li ljjli dliiI' \\ \\\t\\\ \\11\\\' ''' i.... ,. 41. W SIMS'&OO. > 1 '
,, [1 .
ut the Lrffili' ttbtn 1")11111') 'to 1111.111". \ tII !I',
: ,
Urr .Ur rv tlwii ditti|). I Mwl", I"III:', 195111 !-ollil"' I 114'd, I'1ul.l! ,, :

.-- \M" \l.t, \ t I I'I... .11 AN..N.AII. u..A., j i linliii MulJ anil., }'nitiM..k 1. Vl.u-nlix.,,: Imlin .1., I. ,,,1..11v'( ii I r |11|,iHfll.. it Mmi4. \l 41, .

NUN/I.' 'I g, 'l'l .1 : I I.I.-I'P. 'NIII' I I. "::''lIi'hllj':1: h '. I'luiji.-I I N I 'I. : 'I'' V' ... I. 'Ii" i t''. .' 'r.l.N imil' ;'):'11

!*I lriff' nuw upon 'Ilii lliitl\ sliui.. :, '.' '! :, '" "IsII''I"1' IIIIU 1 scmiKRATi: : ;!) riin.Aii-A/ ) MI:ti, Factors and GeneraliiiniiissioxiIERC11ANTS |I 1'11';' \\ !,,!'' l'r| i ills t tnOJH 'HI" 1 1 iM i -.. mini -Iw I inri' i 4'PIIFVC .

\'Tnr, 0qilil'pt. ol thynoujfi\ nh. HIIIna 1.1. 7 i '. III. II' ? 11'! '" tr,11.\'oI l } !\" : -i.1 ',d./ |n. ,mi, I.I I "illlK'.i.' J M4I;1. IIC 'Mill I'll ,.
orno1. IU lady
dhj\lk nn
fl'frthr dark wnM". In 'Inc .? J."r'i.1rtvcY1.v1.: !! -.., 1 1. : \ } \ \ ; In (lie lini':, "f 1l.I!; "U; :'Y5AII "it ii' .. 1 /I. ,. .,,
:ttti. !I. \\ ,t" ,, I "f 1,1, f
4a1r' 1i.rr. flrtitt OrliM linrk ,1 1' > 111 I I.rIIJI 1It / ( /
,
I" I III 01 I '111'. II1Lir inn .
II'? II ; : !I .
'
1 I/1111I0( with IhiT, Hi ijolildi' rnnrn. ''' \ \ \ : '.: '. "
And n.w, nfl I ihjf wliltc'' I-ITOI ,il I \\',m' -, Itll\ I'lilnd i, I ti'i! t IIfIlil,t eu'P' ..11' it i .1.1I. I I :; r .'f. ITV .I'lfi ... \ ., r i i.1' I.It win, I. .
To m. ih. wn-i'k, l I. horns .
.
t In I'MIIIMII', li ''I! .i.< .!':. Ill ) '01 '.' ', :'',it, 'I, .. '11 ,.." A 1 1" "Y' I i I'Irll t"i. '. tA' will 'I"1MMlnnOA' ,
m ''eo1'I1" 'ehutl\ -01. f J 1 XJttrUfJWJ11'I'' '
'' rrnMituBUi'ti'l,' tWlirrcnn \\ \\ 'il"I.i: hi, C H:) : '!: : !
/ .\111.\ IiIlf'I'i'hillilill : "
.,. *. 1"\) ", '\" ". nir i1'1'' Add, 1 un' '", .a I I ; : OTTO : 100 Bocfit 1Jo.1''C: ) t .. GUEHABTJ, FERIilU. & Ci
11. .110'11',1 i Infiiiifl'fid

nr\'r m'\IO.nn+ "tin.iiritv.' 00"', ( : .!!; 1/111; / ClHilltl, ssill1l"M.L I./irtf: {>A fftJnKfi itllnll4o.... It-iltnttd.. ff4t/ ..N ,.. | nirl.. .. *!!11! SELL\: P.Y II III'. !iI'!'"X t \1 .
.
lln o kill If nlimu' tin nII.'n1wnl"n'andll.pr.rhnn-.liiir.. OHillT/ ; IN ANY MAliKCT.. : J
J C.n:1.A: : : l'.rr'rs. w. "M I I, IM-I, "111m'ut.nf, ('nnnn.nd'' | ri..4iir.jfwr. i ii i ( I"1 .
i huullb' : lort'1'Un"h
| I. '' .r "liiBttiiii' I March \tn. \1N7; ''I o.lon.' "
I' 'in HIT p.xnIn lit* rnil'"l ) iH
And" tlnv, rrturii im innn'irki. r. I I ,. Hf tl l \ .5.-
t\ \ \iI. (1/111,1: / : \ '," '' I I
'''If". \MI.I.4 (. M..inliflli.i ,,,, ,. ri.irl.lt.,In tn,.,..,. '
r1UAIII'.111.1 (hot M>I IM ii. :Sunn' lnn| 1 '" < ,1.1 .'' ''itnl, I I'mnl.'r' r unft'I.' wilk him .'iUi a \ \ \11\\ \Utj\'a.'fH: # "
.'
\ Ml VV I. ,. ;r \ \ l! t, ,
( 11.|
.h"irwr nunll'ini'il, lhil "l"'iH i'N'taMfhtrU; u'kiflell.I iiMHI I !I.'u''! A I I." S i t'l' ti.iiitiiin U .pnp.nd( | ioi4v nr' a5 era ; rl
+ : u lri'll": ', ;( { .
| ,, .
,, .
,,, v \ "d.I Mil. .I I 11 i> \ .I I I I'iM'l-li'' '' H "'ifliK''' .'''oIlI"p'' in iwrMri tUlpMhM.II / i .. . )
In' '''''Ill II//: InIt.. P T..h't' in. ul' Unli-iimit t I. I ,., ----- ..
-
,, --
I 111 "nd" I It '" n'' I I' .
mil, lirrn Imt i\rr tjunrr'!: "I'.ill- ihiiii.ju: i i ..IMIMllnlrnny I ,'. I"' .1., nI frwm'; fClIIIIIII ..tflil "I' 'I'ha1li',
fnll... in .l.'ilin' HMI, .mil, ,lli.il' i in.'". "., ,' ., ,, ;>.CF. ; } I 'f'PI": : t
ninn iiiiini'il\ Hunt' .lii'l. 'lava .1)1"551|, ,| :ul' ill.llmrnl ", I ;:1.1 I I f r.. ML !11'! \ .i"1, I!I vl oll'I In I Ii \ '\ u 4..t.1. 01. SH'A R'n.: : T1r.0'Y' S I

ilii.. tM'H'li'nt"'.. lln ftiml'iv l ,ln.1 l Ilii1 l bud
 • >,l'Ilif tyrono (uuilii, ,t '.Ia i,IBh ..i i'li, rll '.ml.liiHt I "WL} I I IAN II II II H II b.rr..1 II" ","... j
  |I"
  ) .
  !', ,,. I llftht, r I.Ibh: ." .V C.1; : .,......... ..' r! ."
  \"IIH1" -
  nlifri'lit\" JniiiH'i1'| fiiini Ih L." '1 1. !i f +n I I"" nn 1I" ,', I o* 1I | ') M ; /
  nlllMf IllV, )_.] 'li4W.lll'll4MMUC.irU, li'M. I 1\ I !.l : :'; '.-"V.l'.TV,1.. ", ,,,,. ''iTS'-N" '- ,: ?,,. 'ht'?Aln.i 1 :h'T Tk' l ,, 1 s I. > rll. .H-i'' .. .i nuMf41.l\ i n"'...fflm .... i i
  '
  aCt.t lifftlii li'i'-lm M I ,
  the fur niL&mli. > irlitn i I 'I.
  'HI I lit-'
  1 1 H .1 ,inn.1 l.1III.III.'i. .;; '!o "i, ,' E'rt'l'I'ipliuufr \ AUSTIN' & J5JLlia i> o., \\ i\\. Ml W I I I II! H .IQtn a" 111,1 1.1'1'' +"oL.wY' 1i.1 ad./a,. w. ,1,11; -.."+..,
  ,
  ,, l
  riArifiliilirf iidrad ttmtl\ ( tkiMmil.biHiKI li
  1
  if "nnuiiiiPil (C' lfll.'t""f' 'U"'JHII''! JJIIt'fl. ..n 1- 'Ivt 17 l14.M.w '.
  In nn uprlulil |I'.ltl"' | | III l 1',1' -nH"' "il 1 1h i _. __ I Il '
  ) 'lIlllh"f tiniii.ilurliiK" nhiflillii: f n.ilu t In I.MIri'iiuriil f HfiN'L' UnM n MIIRf1M i11I]' 1 'I IMS'.N, '! R. H ANDERSON, G W INOfKON. L.t Furniture i .I :: r".I"
  .
  I. ,
  lIf'O'III"II"| | li" n in "in\ I I.? i ali.n.' i il! Hhairs ': 11.' .;" '
  wUil I.Mntiry Jxittdil( i Him 'llm) rili UUKU'W." i* t'' jA( H i ft (1)11( I ( i : ,,, .. 1\ \,."... .' ,

  M luiiiv.'/ nrbnirnti'il rl-nniiJt'niril} ,, fnrf tI".>.hn\r: If''Ah,1,11, id j\( %. 4t j., 1 jt' tJ l\ \ \ 'II\H I ( I h.411l11t; .iNO.! i ) W ANDERSON) SONS & Co., S 'A. I.'"'f''',i.' vniuiiiii\.5" .. .r., > ..,.. ',

  -.-.... a I H J I : J r r,6' ;t It, I 1 K :\ ( 'f' ( ) IIS I'1.,1'1\a ..-1".. I'|'r.. H WtlH, .rVl' \ ..u1. 'I'I'
  Tn C'l'iin' PAlohIx ( 'I1111k1' .. I I1 .|ll11 t *' \ VI ,\AV (la I'1 ? II "ll.J .. .
  1 : | 11'11I.
  ,1 ?
  .. .
  l ..l.. I..! i.. v.i'iVn'th 1 'i i' r .
  '111,4/f1VlIf1Aw! 'l7li.LiuhJWhA i .,., ,,, .. : EI'UflAL: COMMISSION' MATRESSES SPJliM t tif-- 1 '.
  v i "
  I .1..1\' \ > < nn" IHiIMl'OH'J'UKS ( 4.rl I- >
  I ---- T'1 ( > \\ I ,1/I. 'I 1 t., I J', \ :-., .. AMI) j iU.VCf; -1': !Had l : ,,- ;IIif.; I ,

  k II : >tA .1,1 l 4..') ." ..9I, I ., 1 ".,.\\0.. 1 s",'iii. 4 j,..," i ,
  llj' llaucutwI : ,, !Fnl'\nll'lfn( Merchants II Itlll!) ,1.1' f., ?
  hr .} ic & If1 IIIa '''J j .
  : 11\ '' td"fh '. 1'' ..
  -.. .,_JJ ., R'fj4 .'IIEI": &: \iu) i Orllrr Mnjlon: A Bryi SIR, ,, M,'

  rjn Wat nu II \ > ANVAM.; . a an Jiwlry:
  JYAIIETYSTORE: ,! ." r1.' ftITt.! 1 C v !iV rTT'o'I\( { ; : \titllil'lil\; ( / ) .

  J j '>< ., i ANTI' DEAL ;! lt..'' ii'' 11-IM) < I I ,r,,i-.uu l.tilKK.. .,i. -H".n."l moon K.l.<.., lllN rt.......ru..: .!,,_ I A FULL "iJ" w dlfi.a; w N I.J >4 _r :.ij nunlr'' ,., I', w .. rx .

  f! V.r.j;' ANJ) I" 'A' ,101 WA "i3. Mfw11, _...r .....,..l.'...A Po...""1I"'j : .
  1 .i "($)..r.n ., It'" .. r.... \A\\ l1I I\\\J.I'\ 1A .
  J .. U.* ) \
  i 4N $ .5. F ., : W PtlflHIJ'J\{ '
  I I I' .I 111.7liidh \ ) 1 ,
  i"t lA'11 I'"l"l }. 'r..Ir' '''' do 1-oftjJN( : Hilt! .i.iDRY \\"EU 1 1iI \ :\ I''" u.v" r''" I dl.u. Mlnrldlo, MI Ct"CCE.
  .
  ,,, ,, ,, c.
  I' ,, ,1 .
  \ :: 1. I' I 11'."'" HI' 1"1111$ Pi 1T'. ._
  ( i J'lfftirt.[ 'j'i-.1'. !"! ','I| i POIWl[: CililU'Y! ill i!' I ;5 .: ; ,r I I I -- .- '

  Sotiictlltng ;)of iSvefytliinti.i -. I 'Vnr rtiiI1. 7 eLl' 'h 'jU'II..', A4 .J
  \, .... .11 t IrirA( )4 .lit ) S i/1I/ ;; illlrl ?' .t1. .t'.t
  TO ( ..
  nii.niRniAXTSOF: : OT'I'O N f J f f.V .
  [ "'J"'hfY"III.' b'A ;N'N Cii >C ) l il GOODS .. .
  c-
  I J 1. ( : \hl: .H\i! H I! |I'tlll ,
  1 1.U\oJ: -. .* "* It lid| | |I''Irl [I'
  V. : "j. "
  : '. . i 1.' 'I. \ .. '
  II i- ... ,, j .<, '" /j ""r. v.< i '.: Florida i Georgia. NO 173 BAY :STREET;) tgI
  ,
  uli |"r"nl.( i.iil. n .1 \IU I HWI'osf 11" I 'i" I t'Lt)11141 j 1 : :> ti.\\\' I.- 'a... I 1 ,. .
  F.3llntTttliza
  od'.1. + It
  ,
  w
  .
  '" I" l :ll.I.,1.. I '. ; f5rMro"Rr l,111J
  or' V. Vrh :.', r'T'' \ '\!- J' ft' 4 I: It ,b,' '1. j. 1 ., ,
  ( \ I Ii. '" l .;.
  :'
  $ --- j \'rh :. 1'-7; '" "

  ... f1i\! : \\MVIII. -I.II.T I \\ IIni' Kmir." 4'l' fifltl,.. l..I 1, c-1fI r l fJ1f"tiJJt.: it : i .
  iJY| '!! /111/11)i / .1J1ij J ,
  N',.,..., ..., 1 I 1 +11114. : ''MsiF, r1 : ) ', ., :,; "< :"t .. ..a .ooI.It.'II' I. .. ) > I 1,1,I I'.d'Ih.mrdh" .,| | nn lixMi.. .< If,. Torti
  E.
  "l-
  1 i v* !I. i L. pill > Uov D. lIE
  .
  ; I"I..ttII.: : : ;. 11)11' ,uno,1,1.1" ( I .V''r t'.1 .tff.'i'i' ,' 4 frjwn fklllinp M nrr ill /; )
  .. .. .. 'o
  i M 1.1.,1 \
  pnM "MM.M MrIM 'J rIL\"JPO\! : '\
  \ ,u.i: IIf ""IWI'II'. '. v I, I.. nb1)1)11 hi-. I FUgK" \
  : iii' rim
  t rin\\ 11"ltt 1..il& ; : 111''
  ; ;iJ' A.4it1it, %, i. i : .I!1'. ,,l. .| J T'itj\ijiJ
  CWIDIT.i rt : \ '
  0101 IOJ .I f l lCRUUK1UY
  I ,
  111'1 1
  .
  I I.i I. IiNUlN.4LL.Y I
  :\ ) ( )N:o.. I 'j l' ifl: .\ 'llt.e C.-r C 4i i f.IliIi i 'u11Y& 4tf't&1! & I t .. __ ._. __.1 '\ "rl '
  1'111./1'' / ,1..1 : ., \. : I'' ; \ Ml .1! i >'b.r1( I (
  ...., ; 4- li w"I-."i--t h-..I',,,1'iyi,l\, ',i<,t- I.r',,* .., .i ." *..,' j ,.... .Al It .' ... I I .. Liquors and} Tobacco. ; JH N A ;:
  ,
  f.rVU 1 I "" 1 J .
  s ; ...nll, I I ..

  rJ..f' A ,'.. ..Ir., A ,... '\. .ri 'II!i' 1 '//i, 1\ ',K; I 1I tl.lt'' ; it i rt'i'l', lt'I',: .\: W. li. BIolMl i( It ... F111 'i .j i" -"4.5. ,. 1 I I I '.. II .,...''t R o v.r .t' ; st

  i 4.1114NII'k<< \ IIIIIUTI' If 1 K-3.}" .*.':,>, '',' t :"'">. I,r.. :' ,. 'rJ uin APOM'I. ;
  I i. ; I L SV
  , ; \ ,." '.'. ,.... ,to...." II" ', y. > I A .1\ is| j jn Ant")

  , I.'t'r"'H" "... ,..... II
  -- I \ ( M; ,,1-:. C .1.. I -.

  8 U. UIJKIAI.V: : ,v (t',11 I."hnlt' I. -Ir'v a. ..... HLttu l 6 ODd! Fancy Uil lulus .. I., .nIC1,+,... ..'S .l'M. ...
  .: t .t t n ''''''T\ .. ... ,."or : >
  b \ ,.. . .. .. ro I
  ,. W: I 'olR. r IIK\f'1I 1. .11>r.dlntY lu I n.A1' lit 1 t. I II" .J .S 1..f
  ,' 'W'tV. .
  \ nlt 4 ) : (, :, 't. _. + Ib1N..1..I pner5.
  '" l'Ut.t'I'ro. '. .,'-; '.... ...., .. ,' t tI NOTIONS &.C. ,
  \I I., .. Balm of the Mountains Low .
  '1.'' I" as they can beBought >' { .
  ... .
  'n
  COTTON FAOTORS ,"' '" ..1" .". 'I,;" 'fl.iktill .1'. ILN'f I P I.lY.., MllWf PM>*|, j jI. 'K I L : 'I.t "
  :. a (I' > ... .
  ,
  I I' nif' .iM.' kJt-mMM. M.tt..a, : MOM I .. ._ -...., .-, ":: r Lri > ,
  I"" I I. t .,:l'.I4 t : It. kl y.ttUl; I I -, _... DNa.NtY. ltrl..,...":1-. ln'f", r .\."-,i..- .1?. 5.1 '
  1,1ICOMMISSION Watches and Jewel.1SU! : (/1' \. '/r;i bl' '. (;JWw L : 1-l..c'nt.3.: t i'I; Ut.w I u ir n.| i nof'ikr km**. -,... SppEs" ,..d... I. '.1
  .
  Z.II1I1If': '.! 1 .irviolli.f. .... W_ mi I,. ...uo vtM .
  ; .
  1J' .j1. t.. I 1' ''I''' '' ." ur InI". .,.. adeeN, qUEJ.mNS'VV.A.RE JJvU": : '
  't. .. .., .. ., C0f11i1') Bay ana '
  MERCHANTS, 1111 I. I : A I \ i'I r / .4. I.- I*' ..11" .ll IfrtH't lh .!)_ Draytll>I lbl:! r'
  w. MH.II "Irnn5II< Prtr ,1 1 1(111 11ROCIITt'1'li: :1'I.: 1 4 111 t' ,. ,. ,
  .
  .
  : f i...L,.' ..,, |. ( ,l,. .u LiWnl dicnfMl h> w.A.1't.II I ,
  'iI', .'.tI. !S'. 'IN1. <1:1! .r'..1'1 I i I 1'" .11"..- !'t! .A.VAJItoTN'.A.1X'. ,
  f 1 f } 'j''T'wMH i .IllSu Gi30IT': II "vu""4' ,i1
  Ti *
  .1\-.1I
  .. .. I 1.1.... d. .... t liKO.M'OHV; \ \ I (ro( ), \ \ \ t 1 01'.. f 11, I ,, v> f stS. 1'nlt.mi.... '.1111.1'. a-kL 1.1. .. .
  1''I//b/l.II. I 1114 .1110. I I "'" =--- \' .... .
  H __ ,. I. .t".. ,
  '., .
  4 ,14 'j"i. I' .1\ '
  \')tpm; .\.."\ .. II'. I', .\ ,,,,..1'. .,<,. I. $ l wo ,U) $250 par. Month. .S' DR'1' H'fiJ .

  ........ IIJ, ,'In, ..f. I. LtCoI I 4. .,r ,. \I"r 1 IU' ra.5e 10" tY '''i. E. (;j outuiiGH:;'
  (
  $ .
  -..4.-- .. 4 f .lI." issiuu ,i ij tereitlllil'rT11 '. 'Jr\\\\. \ \ \, ,, \f ::''Ipll.1I....... J ..rr5r.bAILY.''' !' : -.rt": :a/Y'. .I. J I.AMjOP.., A !

  lit hi' )(IRiI: i, s 111'0'1',1.) s 'h'M :I I r,5.y: :--
  'lJOlt'sllc
  LC.V jIIH"U61!!:< I. UAIUAIld ," .. i i i!,"'* IM tlwt..11s, I I E If i''Iai( t},r(1. : .
  tt l'N'IT', 1\ ..". I "I.. rya I nu. N .. .
  K0FA.MII.IK ... ..... t U, Wholesale lJr ,
  ,10' to
  '
  It h.W..I. J. .. ''v t : "f
  ; M i 'f.
  .' I" I .. ...VNII\.t.K.\. ) It ... :. u: ;.., .J .. : : ,
  i .L .II If Sl. r 1Y. Iw51be. YWw : "
  :> ..n.lOKNTI.KJJK.VW : : : ...... ...... I if, ;)t... tl tv01.
  \\ I. ... .". ....n_r. .. .4.. .. .4'." '- n Dry G Goods B Boo O U) d 3te! R'H.:: : : ,. ..
  I
  VJtHi"J..l.) ? ..JJ.: ." Mtvl ..leAUyNiWltnlN..I I 1"\0 wy II IlalNlr .AYI.U. an. (\ ., : .
  J:. t I It I- ... f
  "1I1'HTt.lt.ATTORNEYS ,
  ( '." I..IIty"1' A.Art SOUTHFR'N' L' \Ntit.Jl111111W'8IjUH J $ :

  S %S S : OKI !BAV::: *. 1.'I' SOl 'l'IJUI! \ (run KBi AT LAW, y4LATIIRu ..JL', it I 'h"1. :. 'f' 'II' ,\ .... .


  I -- llllllllliH1.; I. ,\ .. .....-. UtUIUUA.; 139 and HI Congress Sti-et.+ 3 a.'' .oJ.." ,;--grgia, 11'\1"i;' No'" ,"...>. k4., .,.,:,.".. ,, ."" r...111'.' ..: '

  &:P cn511. lo'a. h .Wfl o..4IIFMIII'4.rru 'j'" I Vr. I, 54..45 ,..... a .-. II.,.. w 1.11 h"' .! .
  btt'eI t ,II U 1 L 0\ S. I" III. .. .. rR u"" SeR 11'koMit.
  : ,1 I 1111 )1LI I'. ,
  .'I'rn'.1"" : 11.\1:11.: .. 1'51,41:0: 1. i I .. ..tI .!. ,.ro.f'.:. 1 'tl f :
  1.' Hicks It nu'LJI'
  : 1-\ Henry o.v .
  + --- -- .Id I ; I I. I ....... I'5,1. 'rlf, ; tt1. I I
  Y. In.N..ln. ;t1 r4Es \n,""rtw I''. '"I. ,.' .. .
  N i 1) luyd.fbll/i.nu ,u Him t'j-0 j, ., 1.Is' I t i I". .1\1.r t..1'tIUU''L14..4110...:.. Aiktn Users' ...... "" ..'fet'11'-'' 5n.r I Iti s, )IN M4iMn"' :... A y .5-. s' ," f\j.. .... c a

  Y14iIMittr, \ .V1: 1, ., {I", L, ..t t I *' I' Ii I '."r.l. lli.. wUI mruU fii M w l'w1.11r....1" U,' ck,1154a. : c, rj. c i I.
  "
  \I !:f, IIIIt! : ,
  1 *"'1I' "1 ,
  ... 'tI I \1 1' \ wlr. A -.h..IMoe. 115444., ...1..I "hhirrI.' ;: ,.,.1 I......:
  i ,, .r '. i f ... : \ ? .1. oj 1/1' ,11 1'111.. bL1Ii.nYl1111a1Ua1W.141.1AI ht7,1rI,! LItt''tt'f' .. .. .:l'' "
  i t.. .1Ui i 4J4.It1I' .'tl" 45 .... I IINI9NS. 1Iow.- .> .%. A4i". 11..1& t itt u +fttr...,, it 1 r ; 'r St.,

  Blti4.1liult tl _tfi.o .rl I I I Onrlin t 1 I I I 4w.1. 'v t to. oI.(70..1)..... ...1.....I.. .. .rUiLA4 IWU* 1"\1,, ..tt II t.--. : 1: ..

  n< ,. i,5LS h.11)rl' ; .
  -- ti.A.4.. .J
  "'" 1MM .11 U ,a ,. i ikl .
  -. -. '! \.\11 ..... 11,..,'. \1..... ttoJ....... _
  n755d'IIURru1+.. .',. b. u/1,. ,.. "i- 't S.lle .
  .
  I NrJuf.104 ,.,t.'r I Iur.I1 ....1.. ..1 ........ to : r..4.4"i" "L.r' 4IW .M..l.--! :: : .
  ". .I\StIlIl'\\I 'I"'t' ...1'll 1 WnFI. '. lit, .... 1 l '' I ". 1 I 'I
  A'. l I": prat, ....'h 1. I

  ap


  4011

  .. *- _. """ ,. r .

  "'.... ..,.; .