<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFlit 4/Wy > if"jItIt"oft Npltr//" .. .5| M. fhm. ., ., ,.. Ina ,.. eta II J.... .' ;al'N.
iV/knINtIM/ II44 iw M Nr0110.5
.
.. 'I .. ,
& ; Mf "/ ..mOO iinin ,Nnnn.1" In 'Illtt* .J.,fr.,,. ...bnl alt 'Imh0,011, ( 1" I I .11| 5IAN of 4 101'5, .*. .,. ... ...... r A4A. }.. i"" 5 <* tt. 'If p ,N,....IpN. II lAal 't/,1" \ .1/ J'ttfJH: : :
....,.,.. -., 'I........ .HI.. Hilr, ... '10 to 'll, h"'4fff' '* tnf.0.'INAMfww I iii .5by.IMAA.p000. Prlcfld,. to fltilt,,,. f h TlniM !

.-I. .. .,. ""' ..r """ ..... .n ......'" ,.,,,,II/Ir"" ", ,, .....'- m rro/l. ..".- N'N/NP 1111 ....... 4 i I >*i/M4T,, 4 r I... rat,.r :':NylAN! .,1 ,111'. m'1ftll""II.' .

... ._, -..-'y,, _' PAl1 otMmIh.1. HFWlf MAN.. ,Injni .r". .Inlil Ihr. ....tlft, ii> ". ".. ,: : : '0,1/x0.1'4,, tE..: r.-.r0 -l
1100 A 1P ___ I 0114'/J mji f OH rt. lint ."" 11''". r,,t dr. Np/0 w. i IIIIK In F 4011!! A AA0I8! !

.. .. .', ,'is,.... N.. 1..0 pmN.P* ...4 ...,..... ..." tm.h, A4A. .* .... MAfm. '
.. .__ MNwN. IIItIt .OMNp. 'r"-" ... eMw'N1 DR. R RANDOLPH .. LOOk) This Way !
r. ANA k.AM. 5 Mfr PPk1,4/11 ,11' A I0 .,5,5I .. .
.
4 I .0x.0a. 's.$ PNN 'N'A'r' ,00 1,4 Ir1N 111'u.wp. "r '
.. .... r5 ", '.. Nl0P S.pMh ""'A .. 'IMI .... m nJ .._...... ..., It< ,w.1 .... Nf. is' ...t '. A... PIP f ,.INNN: N' ,:: -#, ..;. :; : ,,; ...,.,.... ......... ''1'' .......

A ... ...... .50k..... MNPNA, ......... N.._./.1I. fir. ...jI,.r1. 0.11.' ...... '1' 1 N ....,., I '.1' ''::;. 7..;..,..... N.. _.If" ..*. .. 0. .14rA, on' ,.' .
JIT .
i it* b r t. _....,.. ...... .. .
...... N n 0I
.. .
,. 1 PURDY
... JAMES E.
-- I.A lAN'.. Nr A. ..........,..-... ./....... ,., .It N. N. 00 L' -M -4 *. II .0 ..... AI,1IAtNUE.. J :

,.... .... w 1 ...5P 'if AI1gN fwN'A./l.rw' n... "....'" .........**** M, ... ." :L.. '. ..
0 ,. .... .... ... .(..A. .*.."!... --. ..4n....
...1.. 5w 4.m. ..... .A NNA.rMI. ...... ...... ,.l *0 ...... .iI ,\ I W< H ,f\VMII > "pill .. "" to IOentfrtnn'n '". .f'. .lf H. .
,
.
I ,,Jrt..C' ,= ,1.yA. ,50/., ."N/r./5./... pl ... .... ..kAnfNM'MA0 ........, ... :,;. t r'1'.::' J: ill.... ... .....'_ H ..... '. It* 'I I 1 fIr. wJL ..-.. '
= 1..... t ... I., ....r, 4.S ... If" 4...IIN. .., ,... 1,04. -fMM 41 ""A .\ ......1t .". ....." .... .... _. -. 4 :'-
r: T.. .-...K. (.*..* 4JH I *. "'. -*.*.' 't"W"" ._ .. INN .00 M. -. .. ok.. 'r1 *! r.
:; z.1 .. .... ,It f;rDtN iinil) I HIIrMl ?+ f
.. '" ''''''' .- 'M M Indwckf ",M ...- ? ...'Jl.-: :: ::', ; arhllrtf.05w' I 05 s
,. .... t. .J: of" 'MM ikM .....W >>..>. .IM, *0 fie ... 0p. ,p. ... *"< *
Jtt
.... ., ... w_ ..... -.*-.* "",".-...H"" -', IMpllrtmantf .. .. .... .**- .* MM* .M. r Jfe>, Jf

t" ;;;5 ...... ,, -' '-..%..... ./5x00 .$0050. ..W. ", .. '. "tMlr, I I60UNSELLOR.4rY, f 0 .. -' -
.y ..', .. "MnlPV m.M. ... 4 ru,1M. sN4N sAur.y .

... P 4_...*. W1afN11100, .. .w} NA.INM *9"* *! iNMM .. ..-.. '. ... ( AT LAW .. ? ? +., .. .....'". ....... _;.t
.
.. + g 44u ,
AA MIN1 .I A ,*.e_ ..1.' 1 .,0,1... 1110 O00.Nll. > ;*f.. .. ,.,.11-. ..... pea, .... 1 I" N..10 .......

.", ....,.. pElu. ll AkMqta '4 0., 1A1NM' 1k J, .& ... ... w.INNpp .,..Asl,1RAltrltl

40.0r / w0. 4 ,0. MP.M I .A .A. .00.00 'Uts 5IIM. ,...-. 11 -- ..:
( S A ..... ... .....' ..... .. wH... 'r is, --.<* .I WAWeLYr1qS
.
Ir Fw. 1 04 a .I I.rw I It ., --.c-
,'. N .... A I1N... .., a4rIIPNAa" "
,. *., ,w0 I 4 k II MgI, .. ". .... 1 .... .... l.. I. a I.
.4 11.11. 5sN411.r/ a.n.11NrMmIMPN..I .. ... IM.IIq .. if, MM.I.,f .\ 'I. 4rtrt4i: 1P .4 ... ApM4.", .

*... ... ...... ..
... .- IT' I, t oMIw1. -t 3W"'t. 0'I .. .. .41.
w N An 111.. "-Ir.L"r f .. ,1Ar 0101, I. W, BfTTTWI M ft. .
0,11,0w. ,, '.. WK4pfeJffMi 1 ...... .,.
It
NwSpAAAlr'NMflk

'A0/pr/ .. .. .. .... ... 41'* '4'4'1F
A.'w } *%Bpfr .. .. w ( .
A.10 gj* 0i .. ,
.d MyL' 01x.000 J .
U. .
: ;.: .. w'' H ... 4b ./ dl
.
wSo s' u.1. .. T... .. Ass ? ..' - ri .. ...........,$ ...-........ .. .pnA ",, t

p ,1. a4 .... :a. ,., 91 S. zLim. ... .... ..p.'AiIPL ... 4r 11.ItM1.. ril' I

...- ... ..f0 .... ..... .- -, IM I /r1 o, AiMhw' 'IVi >>iai=3.. .. "L B1

.0r- r -L a..rNAr w 1010, ....... JI % I r r I O ;N It K: MOE5TBT2Y .

.144NAM.i. hmA ... P 5 'N MFAA t '

.w ....IAr .....Z= ":"- ... ... .. w,
1* % '* +v "; \\ : :W-I. &:; ,
..
.1/' .... 5 wlr .... ... "" ... .. ""'"
:
-- "

...1Jr"1. ft! 1 '$14Y 1si l lI .. J.. .<. ... *pr ....'... ... N jn M ... It

Ikr'NfW4IImuLMI
.. M /MMMAAI. ..-


,. ......-- .. .. 1Ur4tt r ,'
!
.. u41 .. j(..
.
'" '" ... p. .IMA '
.;4 + ...' .. ,. w ..... ... f.wi 1./ .. ,


'' N. ..rlU* p. 1110 tj'
'. .. a 4ru-It: u ,a ., '"" ;
.I"1 *' } ,.... .. .. .
... ; .. .,
.... .,, l ..
'\I.
.'i .. i..11"...f>rrlpp .
.
!:. w yp a +l lf

"B ,......,.

.Ip NW ..... / .'-) 4. _:I lilt :LsUut14.

'
-

.
;,jJ" ,..-,.. : I ...


... Jr. 4s4.. ... NM. Jf,'" ti


+ro' ... ..... .. ..N. 3u


''I''iI" .. .
Mss -
,
;!; +
-I"l'n'! : ,*, ;JIIti: .
"- pY.lf cf Suw US

.. EM
-
'ur .;!' -'
If,

J1.I ..--
.. .
.. "' ". 'it fit< .

!'t VH Jj ...........f ', 8..fi"r\: \ ;J

w".1' I I J. '. .11.. t ",. "

'P i. r 0"I -
I I .

:ta """; 4IP.. J
'MIW' 'I .. ...' ..

,, .. ,.... 4..vL .
,. "' ,
,, ++.'pMIMIN
'WI" 9' /; 1 co t'.1
Jft"I I ',,"

.... ; ... ...F -- ...

AA : = Ii>Ill.! ._


'<10 ..
r
., ,.
'''. i" .
'' .
1'0' .. 1.. 'ii I11l ...flI' Ii> > *


.. N. .. y.


'
1 1a

#.. ._- ----.,,---- -"<'r ""' 1o'Q1l. ) ".,A." _........." -- -, __._. -.:" > JI w., .,,jj- ...,,_ ,.-t1.t1!!<-4,fA "' -Il; ",' .,-;<,j..->;.:;"" --..........",. ,.;- Jj-! :..-. """t1,1.;I ... f ... I... -
-
: ? ,. . ,.....".. "' nW "
"" .
_
.
_
''I.1ii"J"
fC rWa -." .. ..h ,. ,,; C" 'f ,,_ ''', "
I


.--

J--- Jr l III' 1 "Ii I tt

r w n .. -4------- ..t' L __ J .J MWli ( .''ff",| ,II i (|i"ll'l"lilM ,,' )II( :! ,. et,." "/II*I'" M ,$ hll. ,. ,...c ,

I.t aiii .. ... .U" MIIMII III till I II M4n1, II"' III,p.hli,, III V111141110I 11:1./:011.\1'111: / : h t ( g\\\\ hII P'si'iii" 'Jilt), I I"I II A00II. I 1"'I I" "

Till'I ', SUNTINI'J. ,,. IJI '' |'It ,I Inn,, i Inn, \i, H< 111,1 I |ifi' <|1'', *''(',|' .Si ,Ll, I ill >" ., I I \\ ", !!1'''''M-' n"' ', 'II '

,., '5It','i 'Im '" ,Hii',,, lilyi SIa.I.i| | ,, |n.,.n.,liiin" im I "lit If."qI -I '0 ., "/1.1/ I II. II"Hill,. I I It"* I 'ff'1' 1- I .. nV' ''!,' ;? ',1r / "'" -
HII HI' I
4 lb.W4lp4j I III" lI, 41 fl$ M'"' ''I' < l I'I III I "I I ,0'' '"- "'
.. '. i i "HI' i p1,11 i iit I,, 'lni.ffn' ,, "fri4 I 4 ,fll I ; ,
4I I "
i' (,jii.m | III" .i' fc* Hi, l" >' "4t'(' fi iS .II I I1.4111.s
F .
"jI'ff \ a- i !JI0f4i4', ll ''' ''' l" t
/I,, '$', ,"! i .,i4. .. ,,,, ., I. nl" I \,HII'' I \\lt\\\ \\ I" I"I.0' I" I .. '' ,' '
I 4A1 II If"*, III I"M.I' ''rlt'I ",I'41it14s, "L. i| i Ifi +' 4 "', i* jil'" i ii'Ml l / I t- "M'iViMi
4 | i ,, Ifair., '" I I' f '. I"l. .
.p,,,..I ,,. 'I4IIl, '" I ii- ; ,"..yV"ll, 'II 4 < "
I, d .i, ''In d'uti',, !ilil" '< "IIl". nf I'' I'dnddi' in, 4. illii'i" "nil"," rf't 'It' ,, II 4 "M .. 'Ii I "?" .. ,, '
'
I ) .
| i
W' '
"Mfl" AIII.IWMIIII, , I IN I INOMVIW It", (P- 1 4k0 IftbN"I''. 11./1', F 0- ; .
i.i| |II.l ,i'ld 4 f If.iii,,, llnwi.i I A,. IhI I I.. ..44 n "'nft' I t toil
( i IVI/CCI' |5IINI, iiiMi'iflnirl I I 04v A "P4 If / It' I''. i 'f.ij .ill! ,iWr infc', i 11*i '
(II.. tt4 4 j
,
I "4U' ,
I
I 5", a 41,4- I I Mlllilfl'llf ,
"1'IIIMl "
,' 'tlMilli,$ Mm' , '
'
I "h | | iiHif$ in I l I fl lull," III-I "|, i ,I'' < I. I t. ,...11. !

--- -, PIg.fsI. -. -IfbIi', ni.Mif,/, l I., i"In, ,|II.| ,"'lh. ,,,,,'It ,1 ft* (I I A |ai ., II'' ,Nt| |"ll'| *!."l, I I IS .' f "if fl| Aril' II.1 'H"lir '' Ai"II, ,14. .
i
,
fpftMifiiii" "If \1 *' u M' Ililnki, ,Dm, I |I''MIII' > 1 fifgi l 'Ikftl'' "M II 4M4lHfttfMii$ ,, I '11, i -4I-fffiU4.qV4II.I ', ,I ; .. I P11111,,, S Hii.iliHwi' | ", l i.'Hf. MflH' '1 'Ir'**"*) 'ill.ifiititi 1 *:. I ., 4 ", 'IWHll'l''' 'A/ "I"." MnlImll {
,
aid l IIA'! '''fif' i III Pi f I At.lnflt.n ,( J"Uf'v', "
: Awl II"", pi.4ff5A, ", "l5a I "IftI' ff.$ PlIfl4/ ."5t" ,,,,, in"ti'ifMi'' Hilw'" dM'>'f' '' ttit
i r nut |'* *'*'' '11I s ,, ,i '''lip/ "n i i inn' ''tw'" "|''''. |. ..1 i 'I-ft44 1111' !5.0. ,1, ""' l' a ','i' . r i' .
'''iI'' m > .
&fifMriMt ""I'' ..."", fl'llll'iM' ', "I, 'ill i! '"l,.' fflllll,, III' *|"h l|| Illdlif 'I) dHulll" I Sill,, |idfl# "fit" i .tli-| iff l 'i' '. I ,qf,. ,I"i, ,tI,.... ,.*f ii 11I1fI.' """,' 'Mi'j I I'I HIp i't't t | 'III'' ,. 4 .".. ,. "d'I 44 4'I, ",,, 1"I.'t/ I 'I ,
"
III i-lff' _* ,IW, llV't' ILlll, !" ,t'dt4I ". I ,' ""'" 'ISI ,
,, ll'inidif', "ilii't" no tilting' I, I ii ill'Iii'ii'iM I" ,in i "''HIf., '",. i,,i,> I n, > )ii", I 'in ''i iIlil'i *nw "aa. ,r4a,44-, ". t'Mf1f\'f!' \ 'M' "f"' "'
t t14p ,
ilrntI" .tIP$ ,ftfffl t P t "4" I .Ii'' lIltIlli" Pill' 'MllllUB1','' "I I I''II11101! Mir
ptr'f "
.$ t" It4.
"r II PlN 7IPI1 .
< wlili, 5 ll, lliiKld, ,h) Nlllllitf',, "I'l "iII 'Ill hM IVUI I fll, ,| ,, .,, 0 ,,, I 'II''flf'' f ,//1"11' 'I""" ". ,Hi" 'Ii
IMIfflil /"| ,. '' ; Mini INI|'"| l t ''' "M #* >l'Mi tl'" t-ll I"$ f o/flt, ''i'/Iir; fI" H I ,of ,". I If' -ni P I" Mjl. } fiMl 4 |'4s1<< ,", '
,
"
.,|I.' ll t'I 'In,,, 51i1! lif "M I IliWrii-. |,,,liy UIK' |1(|, IF | II II ,I'u, .I ]tM; ,III', it -" ". Jf W llIt "f I ".fI itI "''I//' Jbt WIILIf I II", t, 14 .11. "I.-i/ 'I, "flN'' 501t1,. I '"'ritti ,,

I I |" |"|l4.|"l| l I. |fllll, | Iflf, "IllMl'l l Ill'l" ,,II|, i ,Mi ill' iii"* if 1II""t" "," 'h" HIM, l llilni fin, fCiip&if, .,,,,,, I ", 'fir"" ,. 'III f "I'" 'Mlftl$ ""' 'I '" ,' 4'' 'flft'a' IIt'N'' ,. ''Iff', ,,, It""lI., -U'" IIatI44I1 ifllf! ,,, I Ifimlil'li,,.,. Ill'iiM'W'll'il,.", 44 'jIl' i 4 t 4 'U'4 j,44Il' H' i.I.,. I I.k I..
J' It I ,, ,, j-i I "n, i i ,.1) i, i.iiiiii, i ii .' -044m' 1I "-
I Iii. Iii i l"i|' Itf'f'' ii.fli ,Imiil, Inll'iiinl, KniirtHii > iiinn' "iii in| "limn', ..ff'I .,1' .nl" iIIIMiHHtlk if' "sI-" "' I Ii I Ii .4-' ,1 I .. ,. ,. l4 ,.fi,,, iI'p' ,' I I hltc vial I 'ItT
'
U ,II .l,,, it.f, "111115k ""h,1, .., 'N'IM, INI. 114 I. 011 ?,, Mil' '' Hit K *' flMi, i 1/11/ >" i Ifr> ,' I I'', .11. ''1: ,lItof''It' WI i',III ,Ml' *, ,ffc, rlfflM1'.* 44 ."P 'I' f U fI..1. $ Il "",. I. \ Mimm.'' M 'H' "',II"d/I'//' lf af.4''' ,

,'11,1, ", tl""I 1/,111111 "Ill ,ftl" ,,.I, ,,,,,t/It II, "II'Iff'' 'HID'' ,) i Is' 'Iff ",.Mflm" *.. f** 'v'' '"itt '- 'f' 'I. -4, I '{' "I"' .4 I < I "til", 11111I'' I "4141 '4 4 fl lafra4,! 411' ,IlfV. .. I mi! 1 1 '
Mi Ii
Of"" I I fit I l |i"ifI ,.111tIN, r.l-i' 1111119.
'
4 '4 *\1, |iifHftf, ""tII. ,"' 1 ( j I I" I '
l l iiiti< (I' TM ,Imiil" nf "llfimi. Mil ,1,1 fll"" ,S,,, f'l"/ >i ,I'tlitl'", $ < irti' ''fitli II ,. 4,14111(1, .4IIi 7 I
I' j1I, 4tI S ,q' I 'I" ,, .."It, "IPtfIt." 4., ,l-, ,4.-' ,I,$"$ I" """IflI'I' $ I ,.t f"off"f1" "' ,I. '.1''Ii" 14V I-P' ,CtVllrfOfMllllrlf f .
, ,,.,"A, ,, A"I,, / ,,,, n,. | <,'h" un,,. ,n, flfKl fiilo' rllfi'ft' .l'dk, lift' ",,,,,,,, 1111 MimwiifWi,* 'Nl (ft'' Mutt" hi I ''ii' dlf I (frtlHim, lit "I'''dffi' If"' ,In, kfljlf." !I"'l f fiNi 4 ,,)t 4 If">. ,M "W$,. .,1trnIIrIlI f *!* h.'I'"tI'.flSfIN''' ltIfIt hi IrIiA flt/ttM/ ,fl.lt, .' .4UiltI, 0-l'l' I |! ., "'''''''''1'' M I' ", I ., ..f,.fI ,.

x II ., ,,,,,1,1, .,f of ,,i Ip ,+, I in' inn,, "I ,iil i iiiiiiiiiiil"i ".1 I iniif" i *..f ,IrtIn ,14N/ "II" ,,'ttf'lH' '11''''. 'III .1 ", dll'INllf$ ,\ dffif I Iff*' WftftfW', Ifl'Il'' '* 'fII .,..4ta' ,,,..i A ,4qft41lnq, ;, 'lfP 'ItlifffiIt' ,, ,1114400ll 'IM ,!?! ''''4I4lIt M'lp'f '' ,
? l ,
< '
M '
'I ..
I ie. I Mm", "li i "nlnl" H .,lulldl,, ,In fi'tiwin" il I .1 i I if "In ,,In.,, ,5I, Nl, "tI.4I II"" 4 lIrtftlk, .. ,, .,II, 4 ., ,,''t ""' ,' riffnull/ j |II i iff"" .MI 'm fit/" ,iN if/ l .n '10 '11,1'. |f44, "I.IC. )It 'II" ."", fl,1t, f .""A ,f4'afa "1,4, 4 '/lItI h"" "" ,II ''\'.''M '- Hi' \WJIIJ' *. ftll'l'L f111i4.til.i ; '
,
1 <<1 Circulation In lin Cmiitfjiil, RI ,. I iff! 11 I l ,fr'f$ >l, I I. i ., '( |" .f.l4" JftII! h. ?, rlfVtiinN. j ,, fI..ff".f. "-"' I I'h ,* f ", .
iii"ill t'i'ti tii fIn. .idl., "in M lulu I HII' n," ,im. ",'' ,If. I. ,SI'4\ I .,,4 ""Ift v.t4m I ."MI ,II fifiii"l "" It- "- lit'" li
.4., 4 ', ,.4 ftj I ,t,I,I "., t '''_ I -j-4. "" UI" 5iHf'' ,4-.. ..fI'/I'/ 144 /l ,ft fI,. 41. I Il
,l.nli I. """ llilliN', |il"llfiilil'''' '''' l. )' I ISltIII I'nAffiff "trNoo'iv'W, 4'I "i" .. .," ,.". 4f1, .. .,,Wl, ,./ ''''' It ,,,5flpi I fill$ ,"*"si.v I "II l bill ill i .i 'l4tl., I I" ,dl i-IMMMii" -4, .'f'''' fi. ', -I 1 I '-" 'I', 'IIIto" 4tsi4t,",, ', M t "H i., f"lli", "I, .|."..
'lAItM',' \" A "II'tlON" ''It, vlIIaa., 1If1ft"."'. IN'l,,. I 'Il.'l I ,'lflll, I, ? 4 .h'
I 44| I -If I I'" ,1 > |l 41'I$ ', Illful" ll'l| It Pp I ,' '
., "I." '
I Mil' I I'll'" nf, ii"i """"'",11* mi1, n ,|ii' ..f iiil, I, "''''''11I If'fffl 4.tI" l, IM, ftlKlft, IM &,...."1, l "* ..,. 4'llll|" ," t l ff ''ll'lll"! Kill',,I I I.>l II 4 10'f I fi'l, I II", ill'l'lli'il .' I o I ,,,"t'' ", 4 "- ,1 ,.1, ? ? i,'',, nlI
,nil.lnilli' ( 'f I'lf'll' tmtt'lni "Id", ,I"") ," I.,f (lift, lliiMlnfi/ i\t\ tM, ,. .A 4 4$ "dp In l'''tffif. ,li'i", HIM, I Iitifv IK, ill.l.' '..I'M" l na',,,II4 '11114. ,v.11 ''jot/ltfr M"di.j, ni.f7ij"fi''li/H.( '| ,//
M ,
\ flu ,
ii ni" ni "5,1., ,I' HM h'' llHli, 4llW "III, "11d I -"". ., II If "' ,$, ( "ifwrn, "ild'ln. 'f5fI,$ 'i.4 "i '' I 1111\' s\ Hlh '." I II/ I I .,. .I f.okt "1 .",,, ,Ill.,, ft, 1400544" \\f l,! ilrlll.lf'illll,, ,,, M 1 ll II ." I", ''lI '

ml, ._ill, (' >ISI | ____ I",,", II",. Illfl' llfflllff' ,IfffnlllHllI, ,,, (lid, f>i'iliiniifi | | < I"". i in* Mtil' NffhNfH'. Iwiffi inn-Wiir, If-< ,i' ,ill''t1 -4' ''Is!. "uiiifi, *! Mtli, Hi',' |a'4fI'' ) 1 //,1''MI.! II.. 44 ', 4M'I'1"1' -..,1/, /. .,lId l-,, .-I"" .
/ A"H,, I 'tit' "I"sItNf 'HI" ", ,in, .im'" n > "- ; of ll Altlvnt 1 l I'' I liitdliti, I H .li" .
". .. I"* ",et11,11'/, ( fi\\\, i1 iUrM' ... II ''' !lid I t'Htf .14IIIH IlIlI4ftt44' ittt
ihiiif.1I / 5, 'tillf', I4IfIo, I'' ,* If,, 'I 4 I.t ", '44.'I''H 'i' "' '". *p'I' '-ii,'
'
I til' ('-"til'tlMilli'il)' "lit nil,, MltiltnjfC" IliiIMIill q5ff' 'Sm ,, ''Ni' kn>'* | -P." ,, If II/IMI/ ,,,11, ,(, ? i i i |f4
sJIw'Aa't'4'' 5 f ,
'M'l nffl / I
I "wf" WA .f A / *"", i 04 f .4 'IIII' /I".., 5 h, imilil, i -l" f* i i 'I. 44 "II' ,.,slI .., ",.. I..V' "II' '''' 44-IA at I f ..1/,11 ,I
I 1, ''I'M', ,, 'IH"I'-' I 1"1 'UI "fll.4, Iliil/itufi, ,, ,, //t "lf'.ii, .ll I 1 ISSI s III '''' ,lrNi, -III,4, I t-I, ,5' ffoIlfI fill. lln1" I miftf,, 'if" I.Milttf, .
d *i< mlli'Mi ",,, ",ft"'I." ""fnt fniftii/ ,ihnffi, ititt. < Hi IM'fi( >t f-i 'i 1 4 '. ", iiO., | 'p", '* 4sf, ,UI4III' "', U J .
KII '
'lit i "#' **/* in ; *ItP' Mmlifildlliif(', ""'.11' II II'WHuinliii '" "' '
4I4KI b.I '* #"<"ftf"' |
u '' f" ft M"5111114' / /
I ill I 'lu.ir. ,,i "'1ln 'ImlntfiiMii" 'I 5 I'HiM" "' ,,I I,, mil I ll'inlldh" "Ifi, tin" itnllifliiriil,, ,,. 1111141" NIM. 44.4 11I11'11ffft"' / ",il.i| '' 4- '* ,I.m t.IftlltHIIM I. nr iilfii, n. Mfffi" i A mlii, / i n ii "n ,fit,I f IttMfM l* ,pfttlfMi' I'l /Iii" I h" h'' 1 ( )f- idllfM', t l(''lit ,. I,4, fl'f4' 'ItlIlIlIph" |" ( I liII I fifiilri"' Lni, ,'ii i- I.ItII .
ttlil'" IIMi, '!." < "ill' I "II' lliifiiMdli" l f I I'' .4 /I .11"" I i < .., "-fi', 4 'II"" V |. Iti0, .
"li nfiliii ,, "mkiHi't, UK "iiffi' 4. ,|,1.' IH i i tlflFlffel' 'ft I II., ,, .HIM I' "t. |" '
,
nfliiiiiti( ,M"ififi ,iiiui!) 5 in, ( ''"II. ,11" 'i i q. ,,lttt't'its, ,, ,,. IIII4 I ,t. ,, ,'Olin--I i I I.4 4
II 4 < "IIs .i5fi" Ill
,
I l lill. 'jIfII" nl, ""'11I' 'i.tntiiij| ,". >if .'hlili. MlIV mil,1 9 i .ni niif ,I" i' i >i'> "'"' II -" -'III, I MM" MIAMI Kill" lIlMH n I ( t. mill" 44- "4 i .11(( HI' r ,..If. I .I.f., i ti,' 0 11/i.ldNk/ "
'lit?' fp" ii !II! ,I'l$ inn 'I I 'iu 1 *' "lMlii'll t '| *"' ,,. ,t-l, I, 'NI.'flll/hIt' / ,
| / llhl 'fl' I l PetII., W'11
, <.< .< .nml l IlI" ". ill.i S 1I./ ditil' .4 i I li'i' i in, iiniliiLi | iintl, .... 'li" mi I r ,i .inn, i I' -I, iiirwrtlliirjti' '|' | 4"ini I I I4 uI' 1 if.1, ,4clinsI" '. t .ill'" ' 40 "' ",,,IIliI,, ,"i / I"III'", I 5444 ..d'I II

'I,lh'l'i H'll"' ,Inlll'Mii,, '' lit WIIIVUH,, I Mr ". I ""..I'I' ) |I'i III'I I ,,| ,,,,i idrl. Ifw, i .Kflfk'iirtti/ 4 i i-fll1" "fi ,h 1 M' t 4-1. fi, i, '1'iI' lifv, ,! f.i, T"" /I f'ii' i ..s. '4 4tHI Kfifff, *' ''< t* "htM "'11441111, ',"P, nil1'' S 'V1a' ', ,/ 4 I"$ I -.. / Ili 11101"," ..II.., I ti -llllilVll') l/lrttilil.jl' / liilllrlr,, ) I I ,lJI '"_
lulill. 'I'
//If ,i. II'S| l i "ni,. Mi.,* i II"| ", 1 1 '''''|'I'ItI.' mirmln I I In ..1 .Il.t, f k "III, fin n p* h. Iliiolii, II- M' iit, ": I. ifi I H i ih', "H twlill'i, i l UI' 1', I II.I ""d""5'f$4$ 'hl 1'/1'14'' 4 ''"'' 'Ill" ,S-, I"if- l4. 4 II$, -- ,t I ,. 44154t541, 4 5-I"Il 'If.lfh:I I,. i,il' lil'HI.'' l.ftl".i'i I I '" (In" '
I ..I $ (f. .. i..".."fI"/ *' SII" '111 r ,. I l II "h-t, t5,,., I H, 4 ".f. i,. lI" I'I .tll"'I'l'" 1 ,. .
"filii "I.
I ,, '
I i i fm, ''Mn, > "Hini, ,.niii I i\iMt- \ "'C- I fI,,* f iiiiiiiini,' dtwl' "iliiifd" "ihi.i, |. .. ,i .i.iiin>nt npint' 5 II, iniilil,, . i" I i MM' /ij' ii j i 4 nft' I 1" '1" I l I' : "II. "I..
.. .
,.. .
.1 1111 "fl 4 "i .4 I. ,I "5j II fI, I'' "I .." ,-,' "I", 'a, .,. .*,p, '" 5, i it I I M .
I.cbI, J |$1 1,1, 1 tu Ii li I "ilii- 4)1'C4IM )" I Hi''ti, "fniMlif, 'if ,iffi I i"" tlii-n ,1.111.i .
/ n 'ul if dflHirt "iMH I 11' /ii.fll! "I', !' n ,..tffIIJ "tI4., II11I1I' If '4- ." ,. .
( I ,, "I\t\ ; tIll4! $WWWfciirt'fill. I 4.4 |H.I i"i (4-- 4 4I
4'.I ', iln I i I In niiiK' dliili"" .I! ''In" Iff fiffUfllHil .,,'i.,, iii.l, li-Is| i -I( i I,, '44 \11''"' /I "" "'" 04 ,4- 141 mni, .r W.ni l 41,.,. >1-Ill, I
''lIlII
,U'/, ,, i t ,, 'IIi'''' .'//1/' '1I /,' 4 I ,\ ,. 'HiiMt'iil 4 I T hi' fit' "( W """* ,. II, ,,,,.,, I IM" ', -i.l < ;
"PvipjiOSMI,,,,, ,, ,, I Will S "- mj tI '" /lIJoI_ '11' 4
I' ,III Ilil, lf ilifi "4 .
r Lull-/ f ni' 11' I, iimn 11 I I 11'I 'l ii' "II'' I"dft'' Ilk 11'11'" toe Ice !IIi !
f-'fO-
I ,,,,,'''ttll" ..it.'I." .fi.. ,.,if,. 11I"1"" '''' iflIfr'Ia I "' .ili." ,/I "slflI'11'$ II "" I "II I '11I" '''ft _a" "I'" "III""i" "' ". "t" 440, ( //If f ltfl.1. ( 4, ", .tfl, It''* Mill' Slid N"'lH' )'It'< 'N,''It'l", .. I IH. 'h'I eI. I If/lilt'144441,! "+i, rrl" 11"" "4'" ,. .of""t'IIfIfA" |
,
.. ... ","II'I"d'' -i f'fIm ,,,,,,. ,. 'w'1" II .Ill" in" i f i 40 III 444" I "" a I I44441'V 4 II414l' Iffflftt ftI
{ Il.
,, 4 1 li .lillli'l' (in* 'II4II.II'' l ,|"| '1,1 in |t NI ...fl" ..t hi.. ii"I/ IW' '1" ,k..91 4 ,.. ,, I ,It "Iu If. 1//1.l I I.." .1 .l, I'' I, ,'1"1'' ', ,1110,, '
,. ,'f"I/I i I li,* 'il'lii" ffir,* "1" ,fri .., ft.sta' I V'I I .. ,,-4,III lIst H's4o's" Amp" $.$44 i I I (IIIIUII'. > UII" M.I, WIM' '
,,1., .. .. i4
ll' "tilt""t.
1
,. l I li "l.iH( |5. i .h /" i Hit < i at,f. i ,iirninil, 44." I. 4 ,l"l" l 1"1"$ I11 'It ."It 44t.400 h"4. I i I unl'itftii/l' / Rnli' 'i .,iln,, in.I m I. ;.

UMNM, Slum" n 4 I .nl.lli'f.( l.* "I'' ,HI ,i" >.It > "." "n ap AIIII'i nil HIM' 5 k 'I'liH''' '**' 'in Hi* A S.iiii I. *II tril' ", |1II',' (lhf/ IIHitifMtti| 'ifMldlH, it: ft$' I If.-4 I IV ,I'.*-. irfilii I ,iiffffWH$). ,iiil, 5 54 P I"'" "iI".P44' "i.,' "IIItIIII" '' i 4titIl." /I'+l 41tpI "l .-4.-1 .I 1 I 4-, 1,4114.11/ I ''I, .,1' ,If II4'II|: ',:.|." | .''. I !I' I 'I/ I Ifl
... ,
|v'. ,"l lil,I ,III 'Mlllft' ',! ft, I I. ,Ifit I lllll ,llllll I,, !I.,,' h'mtlwHflft' ,lit fft f'itlrf f .- "Il''"1 S Ut 10' II' .,. .... HI.' .' "' ".""" "
|Il ,* III" $ >>
w, ru'il ''it "," '" "Hl'" '''11/!'''' ,In, ",,'ff'I '"', 'limn"fiHf 'IIThK' ? 'I'l4 '0 '" I 4 I 4 .4t'vlialIInItnI 1
,'Sf4, //I "i."il." *' '.'I, lnlllfM' ,III,, ''lit, I "II"" I'' .4. It,,, .I "|, I III, |lII|!,|l III,*, llllllill. .' I II II .14| ,,i. 4111'" Id FtnUlM. 'Mill 'i, l"ii| III tin' ', 1M, :' )Wl| ''ltl'''M.f'.i| i "1111W wC-m"t, ?,( ..lI( i f.",i1.. < nm. II

-I, '.. ,1/1"" A. i Tif[ fv, / ,.. ',", II I ",',t/ft" tiff'$ t> Hi.. 41 ml, }" fli
I 4 .. Wl' 'IS.'
'1 'In V .m, "" //I i i \,f.iliili" ,, l Ut \,fi'f ,"'NI' llNsfffc, T11 fn "t- '*i *9& *' n", .. (
.
.,, it.Ill'1, .MHI I lill t| ,III'-,' i t | .4440ft.ls. 'fit"' iptdi i "rat" ri. din' .',-f .1, 'I''" I .'''' II''C iisrrtitt4yc. ,
1"IIIMI, I ,,,111111'I i hiufttnt. 'iii,h"ii" W' Aft 'ii"|.fll 4 'III I hi dllfl* IMII ,K IIIml, l I .! ill, ..0i4ptuc.. ." ,. 'I I ''I,. 'illllth",$ 4 4 I' )( ? < | "IJ'44-4411MWI4I| 1 41.1411111" "Iins', Ills/ / .
'1//I" I 5 n |"l' .,l1 Alllf'ilH -I'. II I .I f! '". ,Itsts l h"l< '.ilr 'tril'kitftliiif" I ,: 'I,; lit" ,Itil,, ,, 'ffto4. ." ,l 'limn,,, "fill' ''i I I"INI. llwl' I!" I'. i",,," 'III'' '! S ll M'lflll' Inilii I ..fit "" .< '. fttttt.#. -s- ", 'foil' ftt-JPl4I" 4 I IIIII '. ,, (I$1)t4, Hi, i ('I. .' .iicuwi, -,, f ''null. ("htil' $ "tIll .
,,, ,'< ,Irt ,lrt 5 II "'11"1" M' / fih, /iMdHKh' l "I. him,, 'ifM ., I.,44 *# '* ," v. rflfKtt'llir" frffV'M I Mtt rf illl'*l lIh ,c., 5 I I I I 'I I 1
..ill' fa ,HflMMli'l" I I Ii' ,"Hi* 01I" II.I', / (Mi" ,flUlfIs., ,. '" "'""'f. It,. ,. it. "It I "It' .I1' I .f 1/ "' 411". 441$ 'tptivja-' '11'''. /INN ,ifIt"'" 'ftw'' $df$ '. i" 1 '
te,,*, nfN"'$Iii' ", It, .IUI. ""l5'flh', .s l5"., ''ff" "'fII'''''' hi,* "" > I 1.4,1' I ., I H' (,. Jtt!ftf.fi.l$ I 'L- fit'*''' I Ill' I
''III #,ifMfW,,, # 'Mill 'lKa 1 ," I A ,." '0411' I MI\ ,,"It"$"""*" HIMI1" .", *(.| "I ftf,* Mfta" ,.
""."""*. MitiJrffM fidrlll, mrI. 'id. .Mi '.fdhwl, .iHfl1, itf.l' '",iiS t rttnftl, ft i 'I.i 'lu.iir. $ 'ml I ) "iiWi| S IM'n.'
., ,,, ''I h fit v- Il,,, "4""""" ..*. f "'h,'l' "H ,f'Pst, A V'I N lOB flANK
I lIflNil" -S Io.. ..""nin I.. ,' < "n i. n *< .Ox* *HifHiMf. .i, if III'. .01. :::1- : > i ,"t" l4.444 i cl, ihlfwll i il 14))

'AfCI"ffllt l Upit ft'h Mil ,tPftw, ,,' ,. '''W ii"fi i". (din, i ." 14 "ilmn' "M .ttM, .. 4w.... .. f. 44, tt1t /tcff''f' '/I ,ff,$, I 4. IIt fjl-u :1$1"' i (,--I, ,...r.t,; I' 4Iflrf'" l Ih, ffl'' > tIP" PlMfM/ 'IrMl ,IWU,. .. ., I'''444' WllrlD'HWI

(Mi, M'M', 'I" l"iiii. >f HNII OH IfiiHifiif, lit,. f ftori ., .,.. ...... ,"tftiltlltltr awffiv lfW I ," I -
fit. $ "" '
I I'l iif tVfirtiJiiii I i.1"11| dll) ""ill" f,l ,mi, "' Nf ,. ,SI9 # 'IWWNt". 4tp109.. "h' $ I I" "'1" "0| i-nt'Mliiili I 'iillW'' 'I" 4 "11..1

"" KM' ,f'iShii4,,,,/ ,In,, (In" M*. <"rfc W."M' biff 'i rtliNn', 'i/ni' ,lifiidln" 'MiMi' 'If Nl IiwflffI f '" 1.. 1Ir .. H.I' rl, Itlfl"/'It. w t'W V" I ""! ) ttf'. I "ft.MfI'' ha' 0w" I'41! lIt .. 041.. 1$ U. ...MilH">" fI" "M' '" ',,".oft$ I
'ft 41 i. .
mid .iith,.i i ii,> |M'l"r', ""In ",. i fii'ifiilnn, ,,, fh,* IIW.VI,*,,, 11II,1111 .liKlt' (iff f>M,ittfl *%| NIH1p. ,. "'fifIfifftf........' $II' 04 II". -4, & jpU Mft-iM" ,'" U, 9.-.Nti ..' ..*.,.,"fIII "". i4 ..:.:.. =: f ,i4ifiii, | |p4 4 iiMtd',i i 4'' ,11li0' "H ,imi"1 1 0 //U B, OHM AES

., 'lilfft, liltll-lnl", till'* ,IIi .. ., .. ftWt ;i-HiM'iiri" "" 'i ." ",''f' r.",f 4- ,
1 III!"H III nf) l <<* ..III f lnD,, I.VIt4f, ,h,1iI' .11'', .III,., W.4 _TfItifI' HI r4P $,*.'. ".... lit. 1'4'" : .1ti' "114. 4 f4 ;' fit) | .t.-r'i'i, ,
.. ,' SI .,. ,, 4,. "y't. !! l$4l l I'' lli f > Wl4w.l'I.. ,l It i j4.' I' I"I $ i 55I, ,ixi'i'im" i, IM, i ,i,
'f | \\ni
,tI ii
i lltlilf 1 1I'll II' "'IH '" In.. ,In, tlflf' ,lillfl-llW/, ,, IIIW''lf" H|.<'> ,t "Iffitffm Ii4" ,,,** ..... 4 "I'l, 'I045W -t ,, 4I1't '.. ...' "I''' '1"U91 fPvtWfP, IftIIPA" In ""f 1 | | "| ''ll'll" ''h,- l It I 1,111'H1T I

,..f4t'. "kIId. ",""", fib "mp$". ,,//I ., "'',"""j "",,'! rtfIt! l II- i-ntnf' ahI| ,t.45t| l i. tptiS.544tiHt iIf .. I. 411. "...411W. .. I. .. 4-k .' 'J! ,t." "1. ,: ftwNK1 .If ., I1M' t' 11II.... ,. ItfIf 44, r ,d I ,iltP 11''i, I ,'II' I II ". | III'// ."", q ". ., I "'I'tt0r" .
m .iItt..U/If d. ,n i l' I Ifl,1 'Zl/jl' .
"Illltl f I. M > 1 i Irt _.,.. I'lllfli 'I 'i ,I'. UI 4b. m ?l.. fi-, ..',.JfMt..flI....fi4p .."" I |l '44j' III." I II, H
1- ,
.
"."" '" 4liafllw .f'p' .N. ir .. ilI .11" '. 44 to' ,.... I .f.. ,. f V $HI; -I t.. ",.,,,14 ". 'm' .,. "4 ,. ,. tI

>'- "*.','M I. 1( ,II. I I" .f".' .
.. .e.. _, 1r4 P'B' ; T"f"* ''H I.to I. '
"- ''. ''f :
lto .apiiu '1 ""Iat" p //II It .vt, .,.4d. //14ttII ,,,.. ., .. ,,1IIt '!tit "' '' f. M_ I N. .4 11f1'I .11 'I 'tp-oI. "* l-. ;li thru "'.1j '.!" :k> m .M i ..
'h" : ,
"V 4JV Pal f
.
:: : 'I.I / < ,# '* II i ,
I 'hI 1I.n.III h. f I .,. ..."I v f"fJ, ""tI.s" 4,5., i.,""' ,'r .IllifI.. .. /flit .: Af III flap44... I .1 a4"lIaI ,.. 'f""iIfII fffMM''' ,p,..*. .*"'' ,., I.4 AlSPt I 0 jiiiiipiii, ft lw tlflflh., tiff -' .- "h 4 'H I 'ml I I I. if, I ..4 .4 I ."
'IIJI/lft"'iI '
"" ; # '' '
l'rtIfIII' $Ih P "I ,I."" /'III... ..It. ."t. "I ''I fr s4I Htctftllfl I"," ,...... to .....w ., ttIIf ti ,I .. f'n.. ,
,1Ift'h'' "h. ... .,. .,.... ,I'..'.. _"I",$ .t.w ".eI, I. ., lit W" $ _. *. qr4t ..Iff t (JIM' I'", II rrr* 4fv in' fit* 4 t rf* *.M-irt pf firw IN .' i. 4111W b. $ 4f- 4W PP ..'f'4t 44I /I t ,1 l '
... It 1 a
p
,
t .
11,0 i4L'
hf'NK. .

", .".,t.I, ..,, ,Jp9,.,,,iot., ,. .iIttr., ftf ...."NtfItlg .,,.f'.' -,.., ,. ""'.-, lI.... ..SN. .. ... ,lSW'44a. ,. w4 ,,.*Ll4. .' ..... 4.. ;4- &. ,.it. ", fe,**! ii<** IHC .fI........ii ( I Il.p .444"I' .-. ,H' I .4 4- 'f II F: (J ('ry IfO'I'II1'

tthpf'' l/I 4 b9V ..,. .,.,. ... ,.,. .H f.III.. ,f It... .w..JIf.t :; ;:.-. = il .
1 t .,....lwI .., =If't "w, ..I1I1 .. rI1' ,11; "fU '". IIta.. ...... 4 I Af .
140 I dji.. .. .... 4 I .
:' '''' 'If ." AT A t?. .. 'i. ; tttititJ ... II "- ""t, "l-o',
I' 'of'4f ttf ,. If lltir t n Driinit ShuurcAMrflPlff
4ft
r r r
... n : a
., a ......s ......,* .. ,.. '" ,I.I I. 4. ... *. 'I ,. f4O' f" 4 .. 'il- "' u
... 'I. '" ,.' At...4ah.4 ........ ". '!Off-..... ,.*. ..... "$'" 04IWt t., f, ; ,. ,
.. .
I.., 1..1 I 'I4P, "II4 I 4- -i- ftI If' .* .* .pp. i V.P ('" r < I ) tlAww.
hI.e.. .. ..1HIt IIIN...... fl.1 ,.., lW lNI f 4 -I.N'.. I 4' ,t-.J. *. .If ...,. P... '4 4 ./.t ... ( IsO -Ii '''''

.. .' ,' ",$ "....... \t If .. I 'U ,/ WV ." ,,0. l..l0..... -41fl4' I ftI" )ft '* ff I It t 4 '"' 44tffiI, U. ,........ .*1 4*_ 44"<< 4.4.. fIh' ....' II.-oN .ii.

I "i ,awr' 41. N411 I..-... ... I .. p ,. .. It" .. ...444, f-p444.... ... ."i 4'0 ot. 0,,1 IH 4tIbP140. .._tt 4 -, 0 ...44 "' .- -IW4. ) 14A11S19P4' "

., ",1ft.. ,., .. I 1111"1\1."" ...*k .11 I' MP*' ... .. .. _pbb_ ....... ftf Hnfl.MW I.. ."" ""* "M"- ".t< ,I-4 II4II00 44 4m04 1' ... ,., s....."fit/I. ..'- .. tt Ih 4

...I ..4.4. .V .... l.""' ..f .... ......... ,_." .... .. If.- .. '.. __ ......-. ,.. < *i- M k. 1Ift1 .( .' -.I4t j MiIIIt .." .. 4t4 ,. a lot .44$44 ..JIt t-0.$ 44. 4V4bV 0- .fI. --0--. ,.". '.-. -04 .040

.. ,lilt cw*. f r". a ......... p ...44I,04J .... .... .0 ",.. ". t .pff. ...." ,",. .q. ...... """ ... ....,4w.4 ._ '", ''I IM """ 1.4I0W'
.
fijifW.! ... .. r..... .i{, ..
.h. tji p.. ,4 Ml "" .". ." .ma. .1 "" V 0 ........ .-.. .. 0' ..IUIt -.., Lzr2. L .. *.*. IP' ..*4-4P. "'" ........oa J. 4,;: :; 4:444 """"' _, # 4s

....... CIA .. .. ..... I. 'b ,. "' -... .... \ .. .. ... .+ f ._\iltt. ..
,,,. .ii**.. $.. .... I .' ....... .. i l.. M l- -*. .. : ..J'f .i\i. . ,.' it rt "
.1'It. _. '
I. ..I ... .dSP tI _. ...,...... ', II .t. ,4. ..... ... -. _*...... .. .. .,,,, .1, ; M ."-, .... f-..... .11I- *.. -.t 4t0.4. -...., H. .
.. .
.i .. .
.4 '" .
4- 4 a .4- ,
..u...... .... INI. .tf .... Q! IMIt... I .. I' ..... ..... .. _. .. ,.. .... --- .., n..f.. ..-. .* i, -t> '"' ,, -.,. tip ''r otft '" h.' "
I .. .. .. ... ''''II I : : 'f" ,
... ...... -.j" .4. ., I.. "bw ."", p *.,?-: .w ..WIHM '.* >K .. .! 11\\ ,4' 444, f" *44. fIIItIIIifi

-_.- i t* .** .._ ,_ *p 4 |. *J|....nHfil # **. "" .. .. w iIMr..wI" WIM 4* .. .... .. ....':t

... .. .... ,.... ....." t, ........... -"... .4- .nijiiBiir !...*. **.. "p* .. .. ,. ... ... o/iI '"* ... .. .. ..... t4 ., 4441

,. ....f'4 ._.. _*. ... "" 4- *-*...*.<* ... f.- ..w -.. Iri.7 mtiKft ...l ,.;f\I\ ,.. ,/4- 44 ,,,- < .*' kM.*..... .. .,. _t I ;: ..... I r1Mu I If'''"

C ". .. ".. ... t44 .., ,, .. ..., .. ,., gtt.! .. ..... _
.. .... ,k Jt1'I '- *P 44I MM'MMMMMHMil' -I40- *;,. ... t ,, "'j .. '. fIj'
I ; .t&"if/I r _
..... ..... ........ 'L f.: r .t ,I :U .i ..... .......... $ ..... "It'4" ._ -.Alr t' ..," ,41t.. ''t.

......., .............. ... .. .............. .... ....-, ..... .. 8 ,44r ... ., *._ # _" .... .

.. ... "" ..uI. -- _..l _.. I --- ........ ... *... 44 .- ... .;>IIrt -4! .. ......
_i_ .t. '. .....""' 1 I' -I. ........ .... "'" .-..., 4.4t..., ..I. ""..,.'f" '4, .. --*. tkH't.. 4. .. _.,.Or'W.. j ..' .'\1' ., !... I*,. -. I. M ". ,,.,t

_" I. .. ... .I If 1j4z. 4. .r .. .' It ... ... ... .. ,, t. .......
'If
., .- a. m.... .. .I --....- 4-. ... .....' : .' 44 .t' >,j, ,

4 .. .- ..... ,.. 4t..... ..... ..... .- -9_ 01.. ... .... .- 4444p Ilk ,. >Mil l0 "- V' 4 44 r"0. 0M- -'" _..

...... ,. ...... .....,.., .....- ... ,' 4>tNd> ., .' I,,, ,, ...... ..L ft t %.:ftti lit's I

..... ... "' .. /
I.-- -- "' 4 ,. ,: .
'I CO" ,lW1 .... ,....
.. lb.. r.. .....' _.44. .-...- .. "i** ....... 3.t ." f"I' 44- ,. '" 4 ..- II. I '

.. .... A---.. b.l. ... .. .-- ,b m mT1nEfl! ." IJ>, *p4/ < ., .

a. .... .. ... ,t". .... .. .._... 4- .-.tjIJIIt": ., !\II- ... .ftt.....tI!' .. "., "- "I' "4, t" "' \\IIjo''' .4- 'IioIII ..."., .' I .. ..Vma 1S .
,,,
..... .. ... "" I ... .. ,, _. ""'" "*)I't I '
_4. .. ....... .. .. Mo'W' 'j -' ...
....... w. ... ... .. .-.. ... ..... ... .. *. .. 4'L... '" '....... ","', ,-!. '" -a wtIL j .
f
-I'
.... ... ... -"' .. .... ... ...... 4 \Ift-" _, ".. :: ..... .
,
# ..I ... I ....... '" jII' .-.,. ... .. *.*. ... "* .... ...... .. .. ,. ,.. I .. ,. '"

....,.,_ .......... ....4 ..J ...., 1. ..,. "t )_ -4 4, -t .. f->M- ..... .....' ..... <
'
-Ii'
..- or.- '<<''iI' -' *'" ,
9 "' fi '. ,.'
-I f .., ,.'44 44444444. .. ,. ... .
... .
$ .
.
'- ,
"
,
I
.4- -- .t 44f ''"'",,4 "

.. -.., -4I .... mHa. h ,4. 'it4- -Mi.< fo404i,'" l0

.. "H'" 4MHIIIM '" ._,. "'" 4A ,. ," "'44'ir *" t-- rJl 444
f4tt b' "'; -
-. .... "j
.. ; 'It"""".
.. .I 4,

... ....... 'Jjo.,;>I! .: ..."; -.. 'cA-i. .. .-. ,,,-,, i"l'it 1tII, >i.,.

.". .,. .
;
,, l' I' 41 !
.0 r "'' ,,,," .J .. ,
11/I/ j'
<
,. I "' "t '''4
;
'" 4 ., '/<4 .ftJ>
Ji. <110" <' 4
"Ii' 14 .." 'f 'j 11 4- '_ ,L4r / '. ..

41 if' .Jt; c ...
:
,
,t! ,,, .4- : j<'
I
.,.... ,,., ;;:,11 '' .
'; t,',. _'N"I. '.. ...* ..

4 .4 ..", J ; I. ',. .
.

4 I I".. .. ., ..'q' \'.11' IIt.I ..JirnrJ. .nmtMiN -- =t ,-: :


''too,
loft :
_i' 1Ii.f \
: ,
,
r. >10 0t .'

-- .I t I .,. -.... .' JI 11... ...
:
.
.
(W & .,
... .,
... .*" -- .. 111 ''':' ..J.'PlIlii. ( I n IIVAU./ .... I

.; *! *!I 1' "

,'" ,. .... ;lt \ '" .
'
... ..Jj 'IJ!
-- .
1- ".,. >!!f ;;to $ .IIt."r .
t "
.
4 H' II Id j .' l.
". ( '* .\" ., lit ,.... .....

-d 1- """I' "''t ...,, '.,' ", : : .. ,*,

... r 'P'
... "0//" : -
w
1co !fft .. .'... a.w.w .
.
,!'iil..v, ).. .

,.,. '- iI .''d' .


rt 4 j / .. .
1 '
tl'I 'g'L1
: :
.-.
'" '


".. .' Ft.irl t


4 7"1'' ,"il'j.l' "I ",-1 1.r; ;- ,

.-. if '11<' < -. .
., .-
'
0*. .,j' :i


4 s.. ...... H I .,''t.I JWj.,,
\\\.
"
iJ" ""
.... ffO' 1\1-1"\ ... .. .. ... 11


''tl >! "
; 'I-.... !!-

.
.... .IA
_"
"' >1; a"-0-tIlt: .' 14' ....
I.j I.


.. ,!;>'t


.F ..... 1*_
.

,,- .., -...

I
... ;:..< ._ _..1'"c"e -' < '.. ,, _. ,
;e-_ < '" '- '" _... dei ," '" \ "'" ""' ... !" <.' ,,- > ",.<:

iIf -4 1II/J.

t .l. ... ... ..T J ,_ J ..".. . '"> ,' ',ii' ."-., ...>, ;'; ''' d- J ,. : -, .' .' .
1


I
i U. ,.Id. I J. j 1.1it\'l\ J n J L II J .IJ '1 J.r" ...... 111 t -n.r I l. J 1 L J


101- ill'', Sl'NTINI'.l' ,. f. ,, i Ii", .u" Ill/, ', n',,t///, I,iNf, "Idrpdta4" I I",,,,Ntlr4f, Nor/hllrt/ A CIRCULATING LIBRARY M I lilVMI.Y' ''I'll' I!l IHAIITIJlIII! ,i I< ''iIIKSft1UD ; EA&OEN1NIt4iI1

Mill" "I I 4( ,r'/, I ,
""i.tf 1,1)1, ) 11 f it"| fIIt
.
I 'II" 'I I I ,III, N tlr/hfA ''IffI/ r."pr III' 11t/" t" ,/1i, II,,,11(1($,IHlt9' A Now Jinn ofllinMMWHOOKHTOHM .
1 I, ,ttf' d*' ,"It. ''If' r f 'I.f IhI, mtilxnfi'iHTfTiiM .k,> WHOLESALE AND RETAIL

t+ / 'rn rf'fiiriM, ''If Mfitfl|* niAilffi''''' I'
?'' tl| I l 4 InL! I Ii ( ) '

f'. ilfi' itt>"i| ifririf 111,11' nfid' ,iiiii 'ii" II'" I AND UMM n O 00D3i'uII

'I" .1. ,IwtII i ''In i I.t4A. *'fin 'nimi'' / nut* Mil. ]1'I'N, Of'iflJ'li'l I i 'IHPA'tfallir"' "

.... rill/I."/ A11/Ifs' III linhAh' ,Ita/AtaN' I M IIM, !I fill|Jill* *, jl f Vi lii'iliuMr'ifII InH'l'ili'n ""' '' .'j-.f..,"It 1'l lMflWTlfHl ,'. J M I ? ) { I Nj( J jSni.I 11 11'll': ( If U JI J
-- V1 if"liff IM, 1 Ifiiil ( *"
"" ''' ,., ""fI' 11,1., ,,,,,. "II "" /) ml i irflufflM IU A mW NINII .
... mi/ 111'I
.r:1I: I l (' ''' '$ //t Hi",* IN l :
I A//A'AAI/ \ II'|
I ii'.l' (/h, ,flii" ,ifitotffffiri, ,,, ,rfflitttMMimlli, '," ,I an I '''u', '4II9NI1' 1, IM I1.) '", itfiii'i'i' I I C
Mi IMfHimV ii. dm" n t Ir., full, !I.fi/i| / m "tin" f'/|irfiii' .uNlalr "rtilfiM AUNI! '/ I
'lnMi' in" "id, fMf.,| i ml "pfitilijfui" 'I'i 'dH, I '' I 1Is I i' i Hi" ) '' .1,.1II +
"to illii'lMi, 'tit fly,' n\nf\ flMlll t ,,, it, .|Hiifi w. n WILHOM" A nnnr'p ,
\ \htu..ntnIHltr.IC2 \ I "IIIj'' J'*"l NNAAtfNIi, / ,, .ht" "tINt1111, / /ll't' I t4lII.INI'' I ltfl| little,I-1'I,, <
,< ..11''.* ill, Iii" '" '1,1, i i KIRKSEY & JOHNSON'S.T
INF r'', rn "" 11t 1I l to' ''fl' p/AAt' III IN'I 4t" /014 IUIntah'' ,. iflMilii" Hit fiMb 'I I U'' Iw'tt'" rult'Ifh4trt, ) 1'11111/lv" ,Ifii, J
r,.l lrr I .1h CII 1i.MmpM.lhipl _! Jhl. "Iftfllf I .ftI 'Mil, I"'I |N>""Iu,' "Ifiih, i ,
Jft .
,, | 1 mtJft' .1 I il *"WfNN, I lit 'Hi* 'inl I Hlff ,,Illli, o I dll" I'l (ml ,Nl"| l', I Ivlt'tilt'ltiXt I M\\I'I I III" ''I I I I l I l I i iii t f I' 4 if .
LI/1r/17'/'// I .t' r'tt, ,
\ \ l / i I n r ii .1 /liptf1ttl't / \i
"" 'D ".I..tfWhpfi, ,, "/..''ffrfHftlf/ff/ i + t'tItA' \;. ,hfN, (:y" "' ,,! ,Wnillflj, "a4Ii11IIA1f1 nih' I it t.Nits
... '/1"1"1." 'f 'I'i i "n nr"i| 1 I'1 1 1 i 1 1 ii > 'Ilatidiiuiil ) '
Ii toni "III /11ft "IhI, 'IhMA' IAA( AniMfV to| ii, I1NpftrulIAlii i on ( / Dully Arriving"
ti"'I ,ln .$ *" ,*, | Afli-flffftl' ,.. tin, '''"II+ NIIilll'.tAflfrMllir, i I i li'i'iig.i II' : I 'f '
\ i "I i Miil| tlnillil" 'Mfiihut fI"/I'/ "lit, iij'( / trhhdirh1Nf 1 I : 1) I.
,J i .HIM i, in f ''liiflM? 'IH ,, "/ 1t11V" ,,.. .fr'" IM Ithh I !.' '' aut i ir j Iq if;', it ,Irf,1 ht'" lI ..j

,)It") (Will" UN .ft t' ,f tu1 ( i/N/neljI1Nf I, /", it "tlllmtI; 'h, f ,hAtt. i ". tFAt'M'fI I t Ntnll. A, t /'sr t i "'t i 'I' Nb, "/ "f'I T It IIII', ''II"" I ,/I I I

tiinlri' IflHi 'NNI/llp.' | ." '. It" .N II ,IIII x.111 ,NIIIItIII, ,,,,/\,, IIAr/J, I t 11'11 r 1111A'tNMMIIr I '' it lf.U'h",. I Ihr' u "IK "li II HI, f'< |i t"I | lit"< I tl, ,

"Ir.un ffIJ wi, i P'II" "#/ ', ,, .,,.,,,,.. ,if mt ,liilirMi,, In. .
.. "1(111( ,, tI ,"IItuai44r' ,/ .""ri,. "IfMii' ,iiii it fffIllfllM, ,, j ltll/h'/ 9,, 11 t4M1AN' I., If( I. t 1 1I tI '
"rlft, tytfA l y/NN., .M +Iitt lf fl+.r///./ /fit trlf4 ,#tn<# Aloft" IM "ii *liini, i IINt| DM tnll'If ,1AnlnrhitNtiN, "< W AMnUfA 1q'IM I I I .II i'tIIUWII: ii \ \ \ u IIfnUSlIL:% 1111'' I1IIIIIItitI

,lit .i'44, 1ft"'ft. fiII'm/ // &filM''tN Ifif 'iN NNIIIIIA4hf, / rtliiHrtiiir/ii" (( l ( / | hKf' 1IMN I $ l ,' Au ,/ .. h'' "'f t4 I .I11II /I.... I' / .
MllMl'' Hi 1rf I t iA lf .fh'iN" 1 / / vI n
'ININ/0' ,,$, 'tjti14ihNfn'FJINl[ IIf unit I I1 ln i'trpttA .
I ttlrruJrAP11'I1| "" ''Int'fi' ', t 'lim t I f fl! l '
ill" lY'A "< 'fi I "
,,*" 'ra /1' lA/i .. "Mlmill' , I I
/ flltt" I' "I IiUutlthe.Ifi JfilrJ' I>* ,.
.t i I Ii, iii' >,ifl/ (.. 'tlim' .irt "fftt\ 'Ii 'Mlf / / rl,, I ,.", .1 i "qu, 1/I"'IIf, tA'ill" I t|>I tl< 'tiM1I't'lif I *Ul PI In'*ii. | I ,I It ., ,
"
I f IIf ""II I Ntlh" dh1" AIHf1h' IIi/ "ptlp /it i 1 I llh! flfliM .il, |I'"II""HII'|||( ( ,. "Ij'l*M'Kfin I fMidifli' liHI I'll if< I I.? 0 I' "i' I 11 1111' f 1,1,1y, II.
Ii/' t IH 'II" t. It.l d( I III. KIKlf' II H' illllHf,,,, III III" ii At Nth'i+'| 1 ,|r lln irf I 'i "II I 'I* I f fli t III" i I I II, "I'' i

t tF f lfUt ii, I t ii'i' .. ,Ilt' nil' !I. ,tlPI "il/. i iI 11 tl t( i iHflimfi' (lK" > MMHifll/ nl, Ihf, ,Iii, ,. ,. !j'NI'i iulr/; Atrrf I If
I i fII|| "11th(,, Iff' 'tllj l, ) t... If(" .91'1' I 'ifiliti ,mill, 11,iittni" HttW, (Wil c"4 ffilif, tilt" ,*I" i ii It ,.i ( ?' f" I I "i'II'II I t ; ; ; ;
i Hwiifwi i iW/ ** 'f''Hi r i i IN, Iin ., $ '"< ilrn *>M WNi' "* ,mini, f I "flu" ii II t* i m"II, I II 'NIIl! /! 1,1/r' 'i'i' rr11/1111/11, / / 'HIM roiHJlfHfNl'iW NIftII, / ,

111 I. "UK Mil III ,IM' ilfol1fl/ llil'lltt ff"# I'll! 'Wd' "tld'll.l" |i6| "ntw'I.htIfil,, ,,, "p|ll ,11)I ) I.. ltS1 + l f l A .
,'tihii/ ,t./ihfl' ,lit$4 M ,wM"M( / hutU'' '"$ "ft, to" 1 11. "i 'titr 'INN"n411rnllit/ ',., .t i I hl'., i II"I/" : I'; rfft, i'/' ::7ii : 1 ; t tI : rAMft'f cifltcflt, : 9I' I ,,

III' l I tnnrf" Hi if "li li "I 'tlw( I nntllri i il ( Itf ,Infnl, tl|> tl tlI,MMlPII", INI'I" ''f 'Mif| "ifl'rf ml t I.. If i ?itL'Y'Y M/ // A InilttlhJirj+ : '" h II I

I ,f 't't x -,11"1 I I lr, |"|, t, illllnl' ftif, |IhI||l iilff, ,", It, rl/ ( PHJI I J f I I'I "I I I l I Ifi I' .
I Imt t
t ItJt'gt.ri,VMIM IN /Ii, inn 'in irMili I fifOf "1 1 fin|| "Ulililt' "liff, llil 1 'j .' -..--.. .. -.- -....- ____.... .... .. .
II H ,U .I ,$" 'It "Iftfw'IMIt I II I tJf" "" 11' '''1ifII F ,
,
HIH'" ,nmli,, ,; <" t i i4fr fur Hif, i I.n1. M inili '
art 1111, "ptNNt9tAfim., / ,fflfritIf"l "it\i.\,< ny: hr i, 1
'fl.' ,fb" NMwN **. ,llHtfi '''' ,."" ''''Atr tf/tIf/ "off" 'If( /itw( in' / 1fIf'/ lNt, 111,1" IWt$ .I iun'''',rA /rj// t /ft fta i .' ; I" N I AI' '' IiIN ((1HiflHNriffNrlrNhllitMMrpI

t tlflnMMlMttPtf" .,.iRa" "" /lit "wft lit tfF,. "p AIhI ""fIftftlffl i, f1JNfltn' "' r t II. i I r I ,ifi VH11HTY %ffllB!
i iiV v1N/M/IIA t, >I" '' /I. ./. tli "lHf| 'irtJn 1 .i Hull 'fl IIAI,. I I '
I II 1.1 I Itp" f ,
,, ,, "" "",' '
tii" I (fWfr fit Ii' fl.j< PiI( trhlnN.I '
I ii Mitt "/lft ? iM'' fa' a .
Itch. '' f II' //tffN it t I I I fI "I't
.urn .IIIftI i ,ifHh hI, ht1I. 'IhI .I'Hm' + tfii" I tlhtftVltp( ., "tflf(fltl"* *ll'l|" tr "fit ll," "'//I'jI'\' '" \ INIY 1 I

11t' 1I1t1//' Nett 11/1'1111* hMdlh' Nn ""III..tftIi N ''It' "///'b (ft'rl/irf/' tt, |'ltll"|| |li hfdfitI' "'" / ktI Nifu11nn11N 11

l?+ t. fVl, .tl ,,"ifillfit. !1tJ. I' 'I" It I IAI(. I tt') ll, "Ira.I, "II Itt') / li' I ''I"W'H' "': ti IiIIIIIItiI/"; ''' / (" ,,I'''r! A RllfMK,, \\
: > Ntt't, "?. .flllllnl, ttN|.."*'" iiiililiHn,, "' /I ( r.tr+. Nt MMKIMIIIANT ""ft
M, i kilt> r f ," t ,II. mi! /fI.'ff'"I" "n 1. "MIIII"'* kiffi"" ,,. HfWlffih' mil+ > I IH. I.'ht" r / / It Ib I 11 I N Ntt'II 4'rti'thinp' 't, Yi'ivihllir'''
"191" *u r 4 ftt#>" ,*III'fI"I/tttf/ In I tfti4IHftt "" 1flf, ,,,, ,Iifi, 1 11' r I AN IiI"Jiy,) Nttfiipnlptilttt /" ,' ,. Hi, t I M"I'i, < I I f. | f ftH TAIMMN(

f/ 14* ','1"1' .j Ii ",.//If"! "pFF "'''''H''f itlw"" ih I, ntl '", I I f l It 1N Ht ,

IIj fill"' ''*'''' #( !'*' f rt i ii "., 'fn ..h'Mj' t. "I" IItl 'inn ukm.irtlllilll / / / ./ I ". / "I." r IUIMMI: n M I H K IIIIIN N M XIIIIIIANi H { A NaItsr1,
(Ehr( ft 'ii M. ''j#*'iji> I l .. '9'ItI l I' //l't'' I .1I| i>"ftll ,. ,, ,niniiliin Inr N + + I I Id ,',' ;J IIld.H.I r1 r
I 1.1,1' '104 *r$1* /HIlt f ? ftfft1. '" I Mill' 4411'. 4HHHI' |I.I I" r. I Mr11 / }. ,, IJ, i i 1' 1 1t l lI'f

tat1I, IIflfIt 9 '" "'1'IfI" "lNMl/f" / a""'" / ..I, .. ,. '/ 'M" 'Iff. II !ffJ'I //11,41 r I'1I 1
'I 1 11'1' 'f 't. tt'ff'fI.l! I I l i t U' 'rp
.n, 1111' 1InsIdN ,.;.,. 'f Iff h fIIIftN MItt. '.r Iln t t tflIlril .1ft"tlmllH, fl" "., I t II, 't"t t, t4li' U'111" Ifl' "Ml M "Ill" ) i I "II'| + I

1 1 .f,."",, Nn I 'If_ fi"1It 1 ,,1f'hJII if f t tl i i'ftiifrfbfii, ,, .ii iiiiiid + IJ' rt I tt'it. It, /N if "' iPf "
t I ICVrtrIj I |, I"H" t, 1
.. .
|.1l (It ,ll ? I I ll I rl I It ( 'p I
At firm/ MI ttr-t "r 1fwtr11111M .
"M 1, i'1 I f. nt fin Y ..ttr
i 'in fine' 1gtlt| It
/ "' ..., iitli'f1ItI' .. ,. ;xt <* tN VAitrN1.41411, t,4jtrAtt
l": ,I ,n #ptA/ ... i h 0.1- trrh' Itt', ?I ,h I IPN4A, i''I I 'Attlhrt'. r \\ tf
'/ 'tt' tI tp/ N9IMbr" .. I
't !
't Ntn"" .. .. iDP, froIII, / 'It'I I
I'f ,, ,, 'ft!. ifili'*I An.. tpri. l fpnA1fti iJih"I ) .,. A tMNhtntN,, I I t .
I fuir+t i 1111I l "NNrtdi( .|..f. to'
t fh"ttt',,i ,4t$ II' t"frltt'I i It I'I' i / f I' i II"il'
; I .$,/INtht.' rtt.4uIrNMlPIN. ," ft" d'.' I i m f M < .
F
atilt t ?h1.tVNrttl, 'Ndip '" ''' ." 'I'
'
If If NNMt1N,. I I
runs rt wl ( I fI'J
,4A I.'if' tMh 'Itf t f'C, f ;p' t
f Ifi. t itt II"' fttt'lItf h'NitI. ; } .
1 i udM"Iw t"tf4NRf lfitf I> Itt > M' uI jlf'I ,
., .
,
t ft I J Il If '"
.. .p' a ttf4 ttd 'fI' I ; !!;ii.
I. t' ,tl'l| "i, II". ,0 t'' ., ta + I t H. ", "'iJi ...J 111I .#i," ilk .
J I" '" "'. '" A "1' tIW
# >
.fit fWtii_ fW IIif .*.'t .111114. 11M 'h' .", ,. t "i It : f ,.,
.., n : .L: :.1II'1'J':) ', "' )wF
1fIt.
I 1 IU$ 1r itf IM/' ... I I.<11' 'Ip x ,"rl 4V
... ., 'JIIf" jl.. e ,"...... f fk
tI
"' '''I .. 'I ?.. ." -,. .IhN! n+ f.fJNAHfI., a KHA'UUft'
1' Y ,
,.. ,,f k t trHnwr N NMt t"tt off r ,, '.t .. I wt""", I....., .

t A Htt' rf* "'"' IF PeF 'l1 f r h..1 ." .. .. lfltt Ia t ., I tt.' t It + /tt 111K/t/ .t it 114i VVFP'' + H' fltiAW I'1. t r /I"f If rrrlnnil'f' ''f"tnr1tt "
.. t
tIe a111Nt 1t'it' I' t *"r. MNINN. 11W4 t IA.t.awh. ..ti :1
I iii't. t.,l ..'' f .. .... r i. '*l ?,. ,.'IA! .% \ t AI : : C E2 .
... .. ..... 4'r ,. .. .. 1t/A ..,. i11111Tt11#
K "4 f' r.....! #... t81n1/pA t F i < f !
1 ... ..*-. t 't t .......... .. .11;". I. *. *+i 4 .J t tf",I? .. s., : ? 'n'4lf Ids f ; 'fjff 'ili","q$'fffWr F1tftt'I ,., .",

tI j. ..r..... ..- 4t N { I
<< )
|
"t. 4"' f .t,pWt..0 ""J.t ... f ,-"' ''.'. ... .. <, tl *.**.** #*w d**##..""MA. .< -

r Fi
t x .t I II
!.... .. F I 1 .IMN.. .1''r' jV

..... ....... ..... II;. '*" ." ... ...4" .t'F M'
t .. ..:, ...._. ,....r:. Cargo or (Ico,, dM f, RM 'I .CUTllI. M. 1881. s.cf OIJ1I 1M, i, "19,
... ...... 'f.of .......... .... .." .,.. .. # ...8..H. !" ...... .\ "' 1
., .. .. .
.1.. r -e +re wx ......

''t a ,. i y Ito 4a

.. '. II lf r riff arrt ... .. tJIt, r-, "f '

.. ;tt_ ,,
.' wl wlft' .
.", I ';k "a \ +II r .
-==- '
I -11
I < raM.i f.tfti!:i'" t14dta ... .. ... 0.11" '.1 J 1t w. ..

arft'4, ..ami ....
NEW:
GallS
.r .
< !
f-:
Hjf "*.,''1Af 1\ .. .lJ
.. .
I
-mss .. f <
t 'JIJII" )
I \IIIIIIII'I'\ O-,4t' to. .r syw ro ,.
r, I, 'It 11 t'ft" i trI

m tt 'tI911,! -. ."'- t Ift 4" .. "'r Ii 'f11 RJTI r I r r ..... #I .... .
h, a
I f
a 1 yI _

"I ., <.1.;. -4"'. < ""' 'I> ,..-.. 6> ..... ... ..3f '... .
t .mot "
... : r 'W' Y't pt'r
.
'"1 t f i4' ; ., .. .. .1I1

.. ." ... .. ,. "

.n<< .oHf. "'" ... ..... -;1j,1 .........Ig kI ., I"'''' ."-' .,h : 11'"
.
'. "f..ng k '7 .Ji. .' '
'Ii 'ilMl' 5p i ro" ft ffiMiirJ.: ,

I. '", .j t.F t. 1--- I Lt '$Y lI

F h. ..",.,. W1 -r .. .. ,. I l

I ',4'" ." I
,. ': i ".
a. 4'" ""' ;iiJ :
1
,
kPv :1/11/
e. "'. "M"flt..'. ii';, "

.C i it\ .... :.. 1r DhA\M.\ [ tz

'.' 'e' 4 r .:& .
,,,,., 11 '--'fll- 1.1iJ".J 'T
,I' l. IlIJ "t.. t.. .... .,," I. ..
0' fr' f ... J' [II lilt """'y

T .
t >" 1 ,
.. T_ .... .. '

tr..wjj If ..<. r i1II'ik,'" __ :, tI ,. ."' ...' e- '
.. ..
; '. l' y < I
,
.. I .
;ff.'(. .
i,
hh .
}
... .. _zrrr I r .
i .

r t I
f 1@.M

I. 4r .. .... l ..
I ... .I..h

I 9 '.h' '1' ..,. ) ( \
tjai
11. .. '011 !l.. '\

"'"'ff'' 'y" '" "" j" 41-< .). ,
t i. y,; I ,.,*' .. Jrll!
I ::' \/ 1<, ..JlIlllll.l.
;
,,!\'" I S .. .. .t ,. "- .. ". ,.9fr m l !19 .

:.;: '' n .PI. .. La ,. .t .' .-,*,
11 1 f\1111a\ III ] [ JU [ J JI JV.I' *

<\' .. ... -. I
I ..

jJ"; I J111''' ...: I 'lJlU .lL.I'
I I .
_
II qr, ';'
I Pt ,- '"

',. ." "',,,A.I .. .1WI>"'-"
1 a
Y

:-,; .. 111 [ III III .n.I. .

.. !ii.h! rJ I .


,, -
t t N"I, "" '' .I Af] ,.. '. I I
'.". FI I ""
'. d. I ., .. .' ..


''r I

4,' .
4 F
....44FY7: '" I .. --- .- "I'; '


,

!


.

JflIII


,. _. .............. --' .... ,,,, ",."> -. d. .k .----- -- ...
; '
, ,. -- --1fT\--;\! w_ -'>8""' "i-"' -- -k'd-: = <,,'._ _" -"c_ ,-_<>"",,"' <' ". .-",.. '., :'. ",J\-\ ""' --- ,. = ..
-- -r I Jl'.. '. ,,,. ,. . ,, .
.
... ,
.r'
'' .
} '
'fIt '"' ,
''' ;" '- '' .'" t.'F' 1'1"' ., ... ,-. f"' ..,'fI'F... ... ."' ''''. ,,' .j.x. 'I( -

i
..._ 1 ......
....tU 1 r I 'T_,-, JItrw...._... l rv .. I I r r n II r II 11.w 7_ : : :'- 4 Jlili"Jf J ---- .. 'I' ra..J I 1 T J AI _,..rp1.rML1t IJ;............ I r dtlfI

H MI.WI1 M'Y,', HIU4U4MII .",, aIl4 $A.'it IIIIIrllltrlllaI I4t t_IiIill$r, 11gh, ,ilildiiiilltl'f I, ,/ I, I ., I ftltnnll j,11, ,, ''IMllllnf'EtAn1trtHJ dIIi h hit b'iV JIt I It Isttllhrlilrii t I flU.UIIIth t 1 ( tllttlllll'

.
II
I (,Mf- '11'11(-' ,. -.INull r..AAU' -I'' J.1(. !... I"I "IIIIIIrIIIy If Y /Ii A If Ii1 II 'IIIiiI'' ( "II 1111Pt111,1'1iNI' ,, SUMMJlIt J \11111/ I. \ll ,\I I \ iJ I

'irwr'' H""rYI f8111./ lt'IINl( ( lllll'l It I'IUISn SI' lNU ANII IUIUDSI I'lifiillHH'''' ''fUrf'rUtll' I II '

I A I'I ''MM'I \\\'II"'IIt'\ f I I r 111' 1\ I I I I I I I I I I I R' 111" I t I 1(1(1( ( !!n.itl/ii. !, / .fit,,

If I t f "If *Nrl' "HIM t i 1.tIU I... 1'1W \ II I I II /''I''R, I
I VIIIXIi(} :} S SU01tT! i-mUE & on. ,

+ In ;!i'/, r 111 I 1'; i Mlf AiI !!/AMi, (fJI'I', ( ) III(1 I ( ( .1 W .ll!! 'ILI illYSILVERWARE .. -,-, ... ..... ._...... ..1 .M

-1i-. "/itlli' flnM'| / '| I IHiW WliM: /!, RllM'Mllh"" W i ft Al.flXANIiMU'. MIWIIOLCOAI.E ,
I ''i, i i I t M f 41, tin"
1 i
1
I I I "ll I I 1111''li / I I .
I M $ ) r /f1 .,, t1NI.t, t. 'Iriwll. Jot ,-I ,.,.H i tII L nnOotflh
P I I'If't II i4IIIIit' ''' '( ,III,' .4'IuIIII11f'''' ''' ( I 1 I"' I I I II ,
I I I /I. I II' l f" 'I I
, I i, .".A WIllI Ib"" "1111.an I I I 1 I I, "Ii,,1, (II'I 'I, ''I I I "I." '''I Idl i >||v |lll, ll'l' "1 1"n"|| ," i iI I/'I/" t 14 I II
I "" t fl 1 ,, |"I I, ''I I ,'f|('MB" "I'''"I I '1,1''''ftI '
4L ANMtIII,. 'M'ff"'! t "
It<
'I'
1 ii I ("f| I M I i ij ,I '. I (iI IIQ' 1f' i11' III/' 'I. ,",," I.

I.,"" //j r*I 1'1"/t." //f--t;*'! '*1. WIt IIH'. t ''lflllfH 'III t I It Hull Viii IiIIy I I I ttl M Uf1I""i.*, U 1u/A1,4.' ...

,, i'',, ,. I "M I
'I'HI'OMfDIOIHtl" JJI'I'' I'('i4 III' 'li" 1 I i i < | II 111, I II I I I"' "" II II" 11Ut... .. lIu.H"/ ffIIIVIIII
1Pw.Ia4. I I' 1 r I \ I '' '
M Ml I 'h fn .. < <'N I I Ii Ir ,, I" 1\1.'1 I 1 ,1Y1l
I I I"" ." 1II llU11\ tV 1JU W..r .
II> I 'iltiiltN/! ,t, ""f "f J I' ,
,
t/l ,,, I, 1 ',
11 I 'j
OlirMIIMII P I 1 I AI! ,,1 I't t I 11th f I
"l of '
.
'
,
I'f r
II'. ,,, .1,11// III' 1"l' If'' 'I'f
,
Iif
,
f I I III I I1'li .
'It< "" I M1tM 1 % II i' >. > fl f th. '"

!I 'I Ji't! rI i/'(,' Nf1 i ,1111111 MAftffU 4 'IIIrlrl I, "rl, 4' III w.. 44IIIttIM, t ti' .I II / ,t At Wtllllllf',' p
/, 'f4 ot / ',' M "M I"$I'M' f "lit'/ t 'f.f'' -tltll'" id"11U0 ,'" I P
/I'"t",.. 01'f'MfjM'HftJH.!-. .
.,..,-tlliIIl'' '" I I ,rliJ. Af, t riliII ffl.jt.UJI. I'J"" 'flrtltEttr,4' ,: 1 'I"II. III. I l',',",, 1111, H. "
::1'I""J.7+'( "1" rlI ,it'" I M ti mi" /, 'tul''' I ,1-4\ I I
t r ', Ill' ,M II II I M t. 1 III t 1 I' l PH ( ill I'I I i I'' i I Mj. I rnr.Ar illtli, A nnhrr l Imnnll t! ," lnn ilrrrhppillAafllrill I
,,, ,,,',,, ,,,, ,
.8 ::7',1'' '' i i 1\:1//: 1 /'/ 'M, I'H Mil'Mf / """ /. ,. ,. "/ /1/r4/A1,4. I
i 4, I //7.1 4 .. f'J WI, 1 HM lIIiI l i
II., ", "
I I' t i 111ft"HIM. t AOi 1 I KMMBfltr lit III'IIIIIIIIII It J\Jd\ d''i''rlllbUlilllh t JJlI .rI II /; '' "J""
,//tll" 'l ''U"'H.I' :: '/'III'i;: ;u.41
4 r l'' nl MIIHIIIII' '" Mmffm( NTA "rr\lWfrA'1'1"1,\ ,II 1 JftWJP'' t,//I'

i r 1 14I < I ''I',' I 1 1I ii tI r f1 Si j. I O.) IJAl\l\tHt\ \ ( '1fOH' ( 4 htdt' Ifl.. M tnltll"iuflt"(; q
+t k4II? "IIII'ilifIIIIr1" !,,,,,, UPI, "-4th I I / .

+ I v I I MV \ "M (Ili'' ? 1I I tltl'/i1( / ""H

4tlf/fl. llfllTollH .. I I I' I I I I AI lift I ..I I IMli f'1.
1 wiI/ ,,, ''' / II.h" ,- t : ,: al{""I Alta"!
jd ,
H' i '1 I ,.4 r rlilil" ."" ,, ,
,
,2. + I It I of'" mil I
t'' 4I 1 ., in s It'll'!",*, Fnmlt/tiro' 011( uh's.
I. (j 1.JtJ, f( :iIdl / W M V"HUN' ,

PJIi f I 1.'An/ ,' j nff i iIN' 111 i HI, '" ,I I/" / I l 1hltit' I


'' \\\'It"\' ..(LI """IIIIIt hll'QIIiI' '' r
1
''I 'I"I'I' It fI' 1 r. I M 'f'JlJMIUI( 1 U nf'It" NU fI'' ''Jntl., ,

.[ ? IIl'ifIllIIfA.' ti illwlllli'iitI tivtiII.VEH'WAHE, i''! ArflRflffi'l wI ,
OIl" .Y

-f'J..,,... ..'ifJ tfI" 3 ... (IIRrrl I nd dIIhAh r: m'av.u h tHd r rhciA1 f,

,, ".It tJtr'"r rI
III I1HH llfUM lIUIII mnl I IA t44 I' ?f44f 4l >- A FULL AllotITM'T : GOODI .

,,:;;.
.
.. ," ,
j' T"J; ,.P'4. f 111 I 1\'f'fNlI I I'' IN f .1'IINI .
..... I l II""M _
,\, f 4.. ,,"1ft. I I"
'f I .
,
4.. fir, 1 I i i (. r" ieL Af *Ii lF... .AA *rl Ii" iht.IIiIf. ",. ,..nlI I i 'I If I7N"'" ,N11'f't .,1411 1 I,
',. W ...r. ill', r/llflfl. ,- r'IIIittllflll'''( 1, f1tt
ty

.J\( II F.. t,...... 'I. .&'/ji I i'-,... ." .. "..It- .1 I.".'.''.It t NHftJr r k '11.1", f'?'.. ... ,III"'"

.
; ,. ., .. ..... t f. t ,I1,t t. ff ff ftMTff N "'flKsrfti' I Pl" y"HAMtI

Lt ..... .. .. r'.WtIMJr Ii ,1f,
....

,...f;,I'J' ..'"' g. !:I + /.I..wfmllI..1 I..,iIII; t r n% ,IIi\I .1i If'. t r.. nf "f,' 0. 13 I $'MYTH6ROCKKRY $ 00'. ( '(,f fff'"t'ft".s( /' ,, ( ,


,. ,
jIi oot 'I. '" -
'?'. .;iC ,..... "'ll11ff"fi1 @lJ.'
'" tw If,.,..f iii'" N4f'fflMlttl' ..

... niki, : .... :ice ,.., ( 8HIKA
.. "
.I lB.1'1t
.
;. $ ,, \ 1 4.: i 4 j I'>';;"
I
.", A..., W .... ry "
f" ...
ItOjp M. F''"f I a".: \Mnl i JIII IIIJ 1 1lit Bte "

,fii
AIIM" A HiI''.''t'" : t.... N P %; ..'t R t ." mV'' P..... 1 ;!; 1 '" lI

: 1-- JI 111'11' 1 lcr C'

.. ,
'.j; ;>/ ,.,. btw. /*" .... p/ _MI4 1wi Wi' f.,.... -t.idW i "._..\1.

.
Iit ftJIr) / r I4 rw .. .. .rI. 4 w' ,.

-- I..' ;d I ... 1_ ., #Iiq. '*."....,I .. tpt

d4! 1uu.I n '; .4*. ...fwII/<' ", .rratJlMe n.\aDI t

'{ .Nrs 'qUT.'Jf'a. r.1. r- '''1M'"i'' ._. ft'. ... I" erf .

I J liT .. "if i f. ,_
.,. ._ __ .1. .1m ....-. ; : ,

.. I l.it..
'. .: \,'jfJ'If ; ,/,,. .. .. .... ?KT IW Dd *. AtIh I +t .. .. .. __ ,

,. ".,,"'1
..- .-
.
.
.
< .
; .ji;: J t. .'. '. .
,,' r

.. a...... ,*' ,,>ij<
1F+e ''JIt .
ar''il # c ,. /awq
IU ..... .. j'q -' "'_. -- -. .
aN- HIi* 4 ; p''
@I.H'I I f1 "I .,r'J :;iP' ..liIf'' "J'-,,lV'. "", "'1 -.'
'I'
.
"' 4- '
.
I '
'i
",. .
i' I t i.,I n1)$ Ph''
!' 1:<' 'fr
v'J I-.....I.J __-. ,. '.+ .!j. [...........,. .'

'j, "" ,,'. 111JIll ..,
<10. '''<''1
... .. .
'an 11I1.. I .. ..
,.. .,'/,... 4 4>
.. .. ) .
'
01>:-' ..J. "'II!! .If"" .
,
'I": c1
t
"J 11m. III ... .
.IIHU) LII'JJ
11lHllIWJIIIU
.... "
.. fr .. 4' ...
._r.
..

as """""""4r aI 'lil Il'.rm 1111J tlru.I : ", P ,lBt? "
i ..u.iJJiit., .... fTIijN! .
---- ----- -- .. ...
\ s.i ,w t; 00, .,,,,,,! .

,
> VI'<>; ,". ..),_ .11111 /, '

it .r". .l _, .

.. [.:.::.. I,.. 11111 1 0 IimrrnIt JH. 4.1 -- .
r HI' .

,' l/JI. "" '.II\:_ I_ f .' :
j., 'nnl / 'llll.'rn. r. ,
., r -
AIIIIIt -' .
.....
.' .
1
-*""*, "".111 .. \.... \
.

N .. f

w

'IJ'.. ,', ., ,, ,, ."" ;" ., .... ... ... _,_ .. .,.
"--- "' : "" <<0-" .i ,.;"-it: ; "it; '"- "" 'E>'> 'b. "' '' :.. ._.. .
I. IiJ! .., c 3".J .

i. i .. ..The Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00023
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: April 16, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00023
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
X.XF.

X
I ,
M
i T" .


rl'I I J TALLAHASSEE I ; :1 ; I l ) SENTINEL.I I l I I.JI1"JJ..IIr


1 ,...,...-' :r .+ ..
ft Lr m. ., .... ..... ..


\BY\ (OUVKU) ; & 1Sti1 j ( I\ AI LI.f.I TAU/\ll.\s( > KK:, I'1,11,4ti'ull.I Hi.; 'h fi,7. ;NK\V MIS/1111y..Vc'l.I..h': ; ( ). I :".


.

I ".,, /1.10ald. ..,...,.. -

The I Sentinel.' SemiWeekly.Lartnt "I 'IIM, IIn'A1' ,lI.1101'apr//hn.v//, /If., f. CITY DIRECTORY. :told 1111 i i .H""nt"/ tAnnhfp ttItL tt" HtoAdItam.. / ,ltip', ,' (.

,.'P'lnlrl/II, ,/ -10 I Im
> '. Ilil' ) /lirii I H I ,."fl4 tIh. ( YA/1/ItA. / I ...., "", ,.l4Pr/ I.55u., ."' to', .". .
,,"111w, lot"i nidifMl limit irnnl. ,, ". ISIi. !? Ik. j'NNIfw1' '' PMnn.N. 'L. ,l.u.u.. .. A n'A I I,AI.'I MorU: ,find"IHAVANMAH8TI1AH8IIIP h-n" (fill. ,ui''| 1..11/,111111111'/, *' K K
I i To'i 4N/' .
.i"rte.could: i? i I. I 14 Of THE CITY HOTEL
AOVfftTltlNO' AtBft ; 'hllH.) 'Mil'n/-. .n'I, If .
MI
'r (ISo i illoll| null. 'IN ,ll.>i>.bi." "tilr'ir r" |
> I 7 1d/ (INn 'MIA: WOK
mr8KMIWBKKLY / I I Hf "tlitfilni t IM lwlr" i. ii ,1 M liii'h or "(JUUJU't.C'I"Ji. .
,n ,In I hllr" b',liiHi| ) III I4 fl".1 tAM* .,f f*'l, ,t,.*... ilKllU, f Ilil' .. ... ,
; ( 1: 8KMT1NBL} ',. I''r < t'f I II >1fr'i .
r'I' S/110/, M ,It. "a4/.u\ III, r 4nhf ",.'P 4'14' j Irt'i.. 4.I. .
,
I 4 I I \II '''lYY.. 1//1H1114/ '' W-i* |I"' '''NMf., "fI.,,,. in '/'m.1 iIlnrniini i tftttt"Yw 5 fit" "iH'iiiiii iln .n", ft.m.li it'ilhr..> "'*,. ,i0(.... .k.. .' 0111 I TAI/t, Ii,, A I I'MJIUDA' J .I." ,I'nnffl,,, I, ii 051", .tn 'Trtt"nlrl!

r'I", IAMlpknNh..ii,,, l.'" ldlx.ru'N'IIm, I'.I ."liM Mvwvin ,Mil I..,, ihi 1,1", I DY J L. Jll'WII V 'lJiit ''i/"
.. SII 0f..h'! In, 14AmpIrt/ ,' fl n /'.., MI'1r1I' "Pun/IS( /0 /v ro., I IIfh. McOUFFIN
niK ..,...., /MPflhl, ,, ; ., ,11'' P '' I*' P 1,1".'. '
.... .,. 00" WI,, "h'mkltIMr, , In ." dm .. < (n it i 1.uhuIl.'w..ol'to.hp' ?,...",tr t"4 NHifll "I'll >i'",,(' puff hr.." p1.VIKIIsIIIV I .'1. I 0 f I nl..(. r,. 1 .,. .. .Mly" ., ''Oft.n ,n4 p' ,nn ,
.
......,,,,.,. ", 'I'111 4.1'5.j I. PS 'p. II I fir. "l MlrtM I III .
.
it ,* tint* I' ," '" ,ll li.4'ifc ..' ff NdAn ( 'If. ,
,0 ,
/ : A Hf.f'!';!*, .. ., .... P k. IT ....4Ile / .1511" r ,n ( 4 'nln.f. (
/ N pdN0 l, nM HfUM.. Miliif. ,,., IMd ..1I
circiilatlflii Ii llie u.< ilalt.N 10,7N.c
/ j : H j J i j jII 1 1 J J ..... Comity, .. rI" "Irl.h. 5'Pd' .'IA', .4 f i In |H Ott.,' ..0" ," : JflIffI'' ,I t. .. ,,..,...r.. ? n p '.ri.. nh' ILA'In I . I, .I rttI
KIf1ktl'1', A / hl
.. r : ; 1
,,, ,.. ,1'.p, '* .
wll ,
hutin HDiHt I ,
10,1
'
Infhc .
A1 tn.fiiifMi f I 'Iff ttfl f. *t ft tH } t N
0 *.ft. OKU /.* frlnllNf, "r/1A51"? ,thsh .. N".II'J.' ,,"',.... ','' ft/'.' psI.H'IIY.Irr I ,', r .. ;,, s IrNIIt'I'II r ,." .f./ .y f , ,
"" 1 n "t fit IIM' f.t, fN: H'u llm, "- i.l| Mild/",,B.I I,, ",, 4n* "ImcinfUlillf, 11'11II" i ISi 'ii ti ,, "'
in i i ,
''N :: IINA/.f/ "1"'!"'''' 115 Nllpf, |' ; i\ir 1101,11.)
,:. $ 4, M : :; 11 mid, liiltlii, i/.1, | rto.1 "1. ,'1 ."4* 1111,1 rtnr .aprfmrltl' In I l/mmtilk' '' hMln.n (f..t.eM| | nniil" Hnif "n'i, i (IIIi H'I, I. I l -. I'I.I, .11 lt,t ..NMI,,, ,! J'I

,. ""1 I ,1* II'i4n''' M M It l M M lilt 1"t* *tlIII> if/ ,ill, ,Pirt9" *ii,'I 1 1 A'IP. HI" ',".' |,r, |>rvl, IMPI 1 dr I"nlfWlllHll" ; t t", A : .:
"14 ft "' M i' 'II' It 'NMI.1 ill hi'iH', ,,' I t..0l'/A. ",p' in P. l,lir<,lili, (I.inn, M ,. .. ii. ? i : 'J' ,
"
nIII |, ,inA4151., dpI Vem4a. mll 'I ,.,. "IIMg0.s.4 11.4.4.! / r.i '11,1, i | i iHMiiir' i I
u fl'|
tot UKI 111/
'rf *! '* i I m .w |11i "' | | 1 1r.LrI ",0. "N? 1 1' .H// ( III ;, <
I Mill
i ,
111/p'/ *miliifii nn4 ? > .,
"I', vi I m i* 'N i." *1 *tf *" '** Ipnllhlmnl Mull, MMK.iiit l I. (. l. ,i IH A tout '" In, 1."ii |INtm4r,, ;' \It' IIrl1 '' r fu" n fyp, .,. r A 1,.
1 n I II* Ill' I oot I ifn in* /to W, *" .,,1.| "'.'lk! 1' llfiili. /| mil i,, al i.,11 p 1.II. ii. i "r'H! I : y.4 :. : ... ,, ?, 5..I .., XI ,
." ,I4lnlli.4Nil, ", ''''', uPlP, If II" IPrNn." WI.Ad'' l iiiH,' IMnll. l Dp'i.' ""nil .14" /phr'SI'IIA'Itlilll'Mk WAKIIUA IIOTKIi() (,I rt.Ilk I psINAI, i .1 iiI &. r P
IlI.nn r.l..lrni. Iwr/nA/M" l "'l'" hO.IS, "ll'illlf, lIsP h.* "hnIkIth,,. 5 Innili 'I I ,h. II.0W 4I15.' { / ,
.,. nI.miufr. ...Mwnlrnh4,. hI1., rAII """h.1. 'n, Murk* ,"...h' ni' ,Ill 1l/ulo" ,llfi.t ,... .Ipl"| Hllliol'liiix I mill" hp/r. Io'n ImlH, I In,' I Il, n., ,4|n I !I. "m'l, 1 ; '' \ : i f.uiK, ,: ,1 :: ; Ilrl: I. I Em&i: /
.. .,ill. ., ( ? Ninii.K., mil! \ i.'liinx) ') (I.0 !I., I'.Inphll/, |, Pin"" ,the, .., I kit I''".'.., mill !Ik'.I.' I r. !It, f.,,.". CrtfllUlllIf' .. '1."*. I 1: /:, ; ,1.
,
,
I nn ( '"Ii'I' 'I''[pp \ ? r Ilrn' 0I
plwM.NI.. AIM. NM.kph/ n'11111. n, Nrdr, 4, An ".ral.i. DIM 1 1,1 n..iil| I'It, .II" ,' .tlfill /I.. I 1 : I .. nxh.M., ,, ,
h. n 00 'ml 1 ,. ..,,,,,, ..,,,,,,. ', ,, 'auwh, J\"fllIlI'JftKIf'M./ I I ,I'll I I I'I I (III | ; ; \ Iv M" l: :** I I ,'tf'." 1r
.
.
.. r imii if N \ ,
.1 II .H i rl i ""' h .I1"I.'t"f. ,, "'''' ,0// It
'I'
I Nak _.r.1r.rq .h. ,. hllMkni>".Hvf..( | ( "' ''' I Irfhlr.04 Umlff' |I'if| u""
1 ,,1. .|m",ll''fl> .'W'' |p! o' f> ( "" ,If 'i/ IIrttNA/u, WITH, ''intt.. IhrOnhl.' m'4,1, ,.""...,., ,'Ll, nr: r'1/r' "tII.4lt; ; I'I i NJWI'OfLT: ( 1 IIIItIIIA.IY1rr. \ r I' h tph. x4.1111P111 r 1,1: g11151r' i vMniuiii .P.1.1 <* P u P'rrAMI
,. i.. An flikf, JiMlMi, .lm ,,, ,1 i t I MlphwrlA., i? 'i 'N "'i '
h r nn,*r Yn// i '("" .' .. < friiilli 5,1" 11'4,11, Ih+i" M ''It Nu.kp. rM l'w: Jl
"lid' hmn11'4!" i-nliifi-il, ,m nit, Of i Ilrgr.4', I II ,. "f *i'V < ,
i"*. *.4 6,1,l9"t' 'rw "H*in "" "/* '" AA.N. Kiffrf, fi "M.nM."' /"",.. ><,'I'|i1if'iriU'' riiilKii I H M., I ; M.W 11111,00'511,0 l "JIB WiHU'l-K IfIf 1" ;
...in' .,. ."* .. ni."i' in ,lfc, "inM' ." ,w ,llii'"| (.i In U> "in |i" n rnplNinrr| ,In, 1.M.MIN'r' rUn, "MeoWs AnrtrMnn "AmKh 1 MM'ICIKIfmln: "If4Nu1. /r I ", "l.flf ,

'. linlllln, i hill" n /.lun.l.' nimmloiliiti, *lilih li, Iti'irnnrlnWlKrfmnti, / ru,4hnn.n4II5NN.M,, IIIUI5Un1115' Ny.NuN/. r' .. .
t.'... |'Ht| ,In llllNtMtlnf, Ihn.4nlnprA I I MTE'AMSOIIip YIAIIIIfAtl 'ft N/f 514." I ,,
,..'II'' ,." ,I' M 'AM'. AIIN, lit/fn1/ 1hllI0.' "oft'A/" iifi'fi-( l ,Inn N..hvlll/ Irtflirf. .". fciiirnril, wlihi. I .'IffiMn' *, mull, "ili.i <""il h,/HIIlir I" 'h I {:.IrtIAllll, till' "I'OSlll'& J,. I 11 I I ,NIrI ,M.'rimif' i nil, 'H'IM.I' i .
I '
,. .. ,.,,., ", ,ft"li"I/Mf .n f l I.> I II' /1"w5n1' 400111'"
1 'I > pIMItf rrpllnI, I i., |1'Np'4 n |vi n>iM unit/ fniml" l n ..I. n', n Unit H'H( I. h.fx| i i fn "

,_... ,.p,, krl '". .fI,1f't/# "Arhn. .l "6'4115Nn "" ''I'lItf'I'f" ( J 'tlfUf'ttl4, I 11|41.0(III,"! MI'NIIt'i'|If, l ff llfll.i ,If. rMK..I i r IpOtth .I,.IIn 't. i"" ....411,, 'n, i ill !

'MI nir" ttniThf "1.1.1, irn, Ir1, MlpM11npp', I111IIMAp 0,14ArnA" 0 .If' h/4nff4dpMA" In,, rm,"lrlrlnhf, ',' rpl/nfhh'A" Anm .Ip. piI,0 M AMniNI "lii-f 41. will' Md! *"fli,, fithmf I I f .I, H I < tht 5 r f ,I M
ufI 1 n ,1 f IIHf1. (' .""". ,It, ( '" i'' II. "MA/km." ,, /l"i- i p' "'" t "Ilf
( H"t"j.Wk'" ;, '"' ;7' 1r'I: : /I In1ii,n,,.ti. (H. nmiihrf| I ,liirlK/ 'Id "Ilii. "*nitlinicl fff 111'11/wl'krsill" M'hrnl', "h/ fII'"inf' fiIhn I, NII I.//At/ Uti "LAN14IM1' '' "",',,',".. IS l' i .0I i II i ilfM 1/1 51 llr.t'r : plNMt| 1 I i
r.:
,, ,
,/ | ,
,
mrm W'n1liil.f "'rnil"tmnlf i k'r hi
| l" f 11' i'4r ''MotI > 11.d nfps i' //
,, ,
1 hl,, fif, l'It Tifllifrn, AnA) tiftti" itiufkHiiThffi' ,
., ,
If 'MA.IU'off, ., ,. 4)' < ( ?? ,0,00| A..rt I SO tit
I MI 'If 1(11 Mi'ir, : ( ''r. .r.r. r nuN
"Im nf llr ''' iif A. I ''hnll I ( /
ftr.M'p/nllnn l'" K
,
"hI II h K 1'NI""), unit,I rimnflr'lr''' '' .t!< (lifI I ,. P .h '"" .l, I" r ,
,
..... "...n0'A III, Ml IfifCl'/ llinn" In,,, III'" Nwid1am I II" fiflnriiWi" mif imllofml' id'M tit "Hi* ." ". "f Ml, H fc", /'an5..IIMMr' ,INAN Y.h.. /n".. "t q"' I ./. ''Mp1' nI b.nn"nl1An.,
I 'f.4UrIly' '" Anil nuni,4".'f Mini, (1x'.1,115" I I1.ni,1'f SIt\"' "flfl A W rrf" I .//4/0, I" MAk' ... N.INtp.II" ..,,1 If' ,III"" _." "ti', '.4t s If. W0 .. ,.
rn ""PvHI ,5,400. .tits "dp.NIL. ..... ,..ll, ,.. ,.,, 1h' A5 A
IAY N ,
,
"
n0 ,
rA } 4505 ,, N'" nn.Mn."ui.hln5f" I, iil,. k""nt "it ,in1, .11'. l rl i iij 'prlna' r' r' 'u'i. Pi r'' "I I tit''
't1PIP, rN tli .HmmnIm Hut 0,4dIMM, / A.liwm ,i 1 II" ,fll-MHr-l, .. .f l .iff, ,M n" I '"firiif.fT.HHh or1,11U': I rif +1Arl'Itl', 1.01 "I N A I"A .......1.I./ M 0045. .., .
NI/n.0/
/MIM'NIP ;
I A *nim<"liliiin I| I' ,N, f "|6rrlN.Ih4| l ', Inf ," 'iin m 'rl IW, AL" N' W"'fl'" .Ir ,,,M .p rl, p '
Iy1141, 'I..PNl" .d/1110 or", II.pld.N' ,. ,II n "f ,Ion ,'tul.0p/null l | | *t,1I("I"'J'(. "Miiliml,' I (|i Y (
ilni Minn nli
II
/ e I tfi '4'W' A' I I""5.0'
,,, .. If .lib "ixnt A"m1I.'. irhn" In flfirfn 11M. ,!fmMW'fl .0yprb "Innl'f 'In /lion*' rmnl.Mrn' ".0II1f., 4 ,. i '", ,, : 'i : :, ,
rrrrl "''''''It'' t. l In I'liylnnif: NAP |rrii| m m 'ill r" a h..P01' .rMl 4 l In' -f ( "' llnlli" fi'I I If II"' 1I I
.114. pm' AI A"It*. .,,,,. .,Ift'' Iff ''h. ",,/1 ,liv f",mpn./' wmil.l, l lif. nliinliit.1,, ,, ,In lfli /INI.NiftilNif I rn.". Iff l INp, Iw r.n't A,*,.pm' .U'pfd i, 1/f4II'rrf/ i ., I, p ,, II ''lifnt r *W l.. 5' !,,1.1" t f I f, nf,, hl( ,.il r rHh,/hh "..t.i 0 :M r.< l I Itl'.IIn.#., m, .1'"11 I I I T r).A.nP.' ;:Jt. mrti I' 't'. i.in.,
BUN" ,1 i i nnAwWlhp ? //.q/ n ft i i 10 ?
r,,\:.:r.1 Ir" ,/y", M N4h.INN i In. *.,. ",,//'h''1,"' ,4''7.,4.. Iff.. r'f:rNlre." n.."1 ; (iifnliji ,l111/Ihr,, ( .0mr, ''H iin |pumpknl'N | /' I1IAInA| | ) | |( r0nh' I .inrf'u'I'rN II"1d, .,11.11hp. ,!Jflolf. 1 In. i ,,1 I i 11! ... ., ,'It. "' ,).uLijl' .P/, ',' .",.r I{ 1,, n, .1..011. ..., iII tt"
h i rTi .
| i I fl if|>i 5A( 'x m 5 P / .. ,
f p. AN A N t
,'r", .4'1.. d4rn.. I rfit!| < A milil,, i rn.l0, A Mtol1hnF ,,, An Awlfdlnfl'' ntinp* (Tfmfi-f hM"ifn"" ,IS t. I III J. J,. ,I'I', ,li"IIY, I 1,5/x, .I, .v i ,",, n. 0. .' I",0.''t.0,1.,,ff,,, SIPS/pio4. NINA
,.,/11..,,,yII? 4Wf/x "'lflr" ", Ifllff"/ 'I I' in km* .h.*.,fi., "(' *nnM Pt i tifiw Amv '.". .. n4 I I, an. the i i h I "i It' ,, t "|", (
0 14I f '',10.1II '
Ihrrnpol T.
,
U,00441
.hr 'uANal'IM'd, !It ,rmv"..), "M'fflf./f'!'' 015, M I. h'H* ,trt in ,If. nfcl. will' w.mftif, nri> 1\ llh umiill" 94: |II, 'fUMen i ..." 4>M''W..7.| /

".,.III'./ ..'::1 w 'prNlp"", .,.m.,X.'.pI ,,.,.,'::J.'("I.Iiq'lunf" ., 1/1.,' ,,, l IIi nr, ,nr 0'I ,In"irniiili. "itklb.1I11lnd.lpido." ', ,,' ll'irk.. nf fn llin miff "Ififn' tfnrk "ifi "IVMniMr, ,It, '/ ,\ IIf' r. I n a111 ,. ....."..'..... ,,(lHf n ,,

?I,""//ims ,' "rlt" l l .""N/l" ,.r( "/ ,.1,011tinpqI14 .. i In |iri'mlli) i. n' |( In ti' "P*- '"> ,... p.r41e/l, '10,011",101 hH ,11" n"Atl4' OhllrJ""tfl"" 1111(1It'IIrJd11tfA ( M pf .it f
,
0 .h." ,*| I lF mo'VuMf, FUii f" 'hi l f.piols/pr.,,i HIM 1 Ini'l, 'wi |K. In* 'lit / A4rr .1 HttlffH Ten. rid Wi wrrn .|"MIH. Hi,, r ,Hiin.Kii" ,
.... A "IrN/" ."", ..M M( 'b,"' ", i n 1411.;; 110' ,,O, 00J", 'in, ,iiii-m,, ,llif,,, |,fltil'" iniif rMln, ,, < 'In lli> t<**4 ,..... Kmlif' |Wff nf .Mfi" nmnHiirllit.. ,, ,thin ,m"tnliion ,. I.mti 1 Ilrnr,5lrl" bIA I'lu" 0 ApSpi1.I NAVAI'IINAff.IYIU ,II/WI .. 0 I/"

/.100,1IM' INM I" 0'001',4' I All 1if. d ,In, nn MiMiilirtn,, r1." .',,IAl, | ","/.nili-miin,, "lint. "Ilirllrlt 'IM 0M/hlAdIM4( "dttar/, ,.,. fi"iin'' ,(., I I MNfiOV .. '"ff'/ '' I < > "illlfi ,. .
.lo.frp.141, ; : ,, : Hlimil/ ,, llifflwll, |"It.| rmiirhi, ,In, rilnf,, rlfi-r W II '' it, 4 II" N try.
? I r 1 N 1'Nrhd.In.IM.n.141.x'I i, ,",. ,.,/ i. .."? / ...*.,."If'"' "..rI <'' ,.. 'h:1"..' "M' 'h..r .HI. ,......., .."", Dirniff" .if unlI IIN/'M" IS NAf0. / rr.o4.ll. hpn. IIN111A, 4 kv.A. ...rtMe'I'd.. / < inn 1< i '(,"' IMlll 11* M4.04pf| ,., .
,'.''r1: ppI :I.1.rJ' : 0 ,." ." .'IN' ImA.' I" ,linn' 'HP ,lifrrAI't" lItllfllt' 1./,4 IA /..H'Jii.fJO ,fltMplnN, I"! K rf.XKK' It" I 1.0.x' 055r( (".0, "

"AA'I.. ,,,0.,,.,...Y.., MA. .,.4"w.'lrl, "'iI,I0.A f.M/.fW.4" 0.I, ....... 'Illmfe&, ''. "flfI'"" "IMOpId/lpp, ,s' .. AA"mAR5Ihpnm "Nh mA.5pd ALNI f 1 HJ \ilII1 f.ft. I Iff'4ni..r, .: 4lllMMt, iit......'"t... .0, ', PPI :
.1 "" ",01'0 pwllt.i..4' ,I'r.rll1..I/'ltrr, "
I
Wi .iifii" "Pmiir, "* ,mi, ,Inr, ,,, tltfd11101.N "m ,.. ,..
'
r m.itff t
'.114..4 Ir'r/'n w 51 O' (><( (|| I1"' h i'roftf011AI( QtttdL Ar.r
'! ",
.fmpi.Atoss / .. .
fiilliiWIn/ .p.c.P tl//p05001V0./
.... ,,. ,01"i... "" ,IY'. l.<> WVmll-11.. .
"".. ""r" 'h. 1I l'tllH-' > "III, "" 1""' "', 1 M'is i flii| i tI
l.fl .. him' W. itinll, '11111'11I rlmtiii l ihn' iwinkllnfnf .
In
rrll,' .'M ... o, .', rgnny.W" "/ ( I tit.,.....", a '.
I. a n A IrMfr I1. .' .. IIIInrfl, lulilt, Ner.llNy1Itlr, \tllln ., eliki505I. 'n i>r II When, 'Ih0/ptnk/p5pwrmll./Mh,, ,, | | |, l / .AOr I, ...../It.f
IANy A
'1A 4.1.: : ,. :. "' .. 5.A n' ; :: "Si'" txrk lull' '4IAvsj' .,umlnHUrmiil ,,, /MIM, ,, lit m* ilnviifml' .if tilfiK-f" | tin, .nn-r'iii" I I .iwi IS, ,\ luini / .. .
.. '" ," ... 1., I hW..h.i// ,, ,* (inn.,.'l, ,lit'lii, > I .. lilt"I''.., "' *n UIIIINHIM'q, '04 ,1ttIf. I 1 0. 00 IM, 1'I.
.
Mkh "Irupr 'In *titili I IIt'll "" ..
lly54.I M PI .
.. | N .. i "/.IIKKTr 154 i *4ii" ""i. ri/'.im MN'IIIt, "
III* Dilrlr" nlnili f'mirr*>< ,llwlll' I I'\i,,.,. '1..I'Ph., ?,< i .U N..4'I, !+...'"' I ACLOTHINQ fi 1 OTATO't1 /N w 44 I ., J if
Nnlllnp l| | 'In 'llfn Itwmn* llwntoi I mni'h n* III* ,i 'fMof ninf'itrnni) |' | l rim" i.,lh, ull'n,' "Inr. I "'lit. *Ia. .... -I'I Ahi.
tfrntf t I ,, ,,,, tp, +In.l ,,AIrn0,1, slm II'uft if nnit of nw .(rp/min/Any.| *nn. ,p,.t I i \r rillMi 'IU"" Nut.4,, ... ". 41n ..50 ........ pp.....f '14
iltrcctar1 II I WIMTNKIIr I I :I
l II11t.hml5.0n' h..r1'd, .Ilr.fl, 'Hi In* mtmit| I" fi'litr *n iitnuinnlo' m"fri \\ I I EMfORHJMii'M .0i J. ....n'.hI, 'f'I "..r X.in n i i .r I I'I'A i iM .t i,
..,4V.. < .tim, If* "M .rwin( liHnK ,in, hMrlmlr. 'M'" ,< nH, <>i (MM, nnif .Hh, t rlrh 'lurk ,hfiwn, i' iniilriii'iMm I\ ..41 I" ? ,111 'W i W *IW .'<*. !..". .. .,00x.05' pr/0xnImd, 1 beom00. <.'., ,ft l ,,,,., 1.11. r .. '*..... 1
r0,. N.l NA nAMrr"4N.Yt rIM, I .lxraI..l .hlf' ,I1.. mpr.rh.mn" It.. I.. .//111' If" i M ,r '"''.''''' ".. *l I"""', ft .., II
1111
"
;: :i: u' wd4' ....:,""! : fl.r"J' ': ,"n.kN HrMlln "511'ofhnsh' ,. II lot is ....lIt ".rq frum wlilrh UN /00110h, .it" ,i, I I.f 11,4ffHf., ., ",fAn. i If I .
"U.l."fr.tt 4""" f, M. I.'r'-//A/lvM11/In| ,NA. ..._","" on/m kmr'545'0O | JAMKHrui ; r ', f1IIssFN: : ..... .,..*.M.. ., < rt. "Ktfiti" (., 051. ..r i." I./Nb.t/ nM ;;Ji'
.r0 OJ' *
III1, .MtwH nl *(,.. ""Wfitfl'. _,.,.'r |" rfi,1 *Vfi-r ,,, ),'"';' *T "i,4w, .." ...itr/rfi.n .i 50 "II' j hrya" I .- ,iiiniffi, 'I'II'k( of I".k. "..rfll 10000] | aM i.,.. : "lit ,
":Jr ,,,,, It $....... l Iii '! '"l m iMrrk MOM ,\ .m.r rtiMMMM ri,*M '>,-. ,in ,i' "If" 1 is ,0
.
.... ," .,. M.wH, d .,,mt, "nnit I (,' <'nllKKHi" -'If '.nlMlp* "*. ', h.. ,I'' ill '. a 11
,. _. ..... II' ...._.r,..,,., torn'n. n, 0,1,4\1 111.11'114 .Ib 0", I ".,."' whit' .,,,,}. 'hy |...l nn'tumifi'. Irnln fVuniWt ail/udi, tI"df' 1'irIhINu.Ills it 41NPNIP1t't'1411r.Pp.
.-.....' ..' ..., .. r' I :: rpa", w.._ "' w. ih" "y "M fl.. ,"." pt, 5'h,_, DR .1' S DOND ,/ REOULAROVLr'AaKETru
.
.. ".. Mi.l HM4. Awn fn it.M, ,11..i t Nt i* ,,, .. ,
._ IMW 0/6' q. MII 'lit i* .Mop.1. >I' II. '1 It. ... ...... .. ..., ,. "
lii "wIViiln./ HArhi .,. ....h.i....II'. rN."r .5p ,,M ".'...ftt""/' '''' f '1'.......4 :ii.IPl.frI' ,1' If' Jrt ANr.'fININ"'. i