<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00016
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: March 22, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00016
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
1 JI )
.$_
-
I.. .. ..
-- ---- -- -- .-. -- .- .. -- -- - --- _? ..- .. --I- 1 : :


Ii T HE TALL! I I A I,, 1, \. ,""."."1 J ." ) Ji6 N.I 4.A .t : ; J _-1. X'rfJJJI I J ] Ii


.BY ( ) LIVEH & 1HJC.KALEW. T.\I.I.\II.\"EE.I I iL MAtU 1.1; I NKNV SKHIK.S..VOL.: ) (() : ; .


-._ _-_ _. .-..__.-_..___.., ._. .___u___'.___ -_. ,_.___--. .___n.,._,.' A ._. iW_ .. _. ---- .___. _. .___. ___ -
'- .


The- Sentinel. SemiWeekly.military I: CITY DIRECTORY. I \ ,) I, I:.1 .)\ ".' 1 :I \ IIUI., ,. 1Il. 1\\ 'I" "::. uI -.dH'l'\ t tr11hiJ: .) .'iu i1\tt"- I : .h.l\tt., ; ;;n.fhp.r.! \ I 4
1c 1'1'11I1"IIt.1I TtESnAVH. A.NU n _KHIIMTNHIH ___. . I'1 Ml..I II. i i 1 '... I I'. I.'I. I, r 1hl..c.-' \ H I' A J u lTMORf and! A V ANN AU 1"1. .'. (ht.; ..ml' Tdlllh'-\SSw: )'\ fi. 15 1

::- -- never *ptrd| the, eiirn I"MI .:IM, i t ,. I. :II I." t.. x THE CITY }JlUlfiiI 1

and ".no.' ju-t M nll'h rum in .me, |..riit.ninanollu. lull, k" ). tllll'llll.-1 > |. l I ,$11111 "sit 5.i .: STEAMSHIP LINE eHA\U.t OtC1trJitLIS. :
Illm-tiwv Thell-t t I .
fill
: .'!. if till l/mul I I.r,1! \ "mlj hi. i iwith us' t /
ftlmnditnl /linr'-i, ) I will pq nnninth HS I ll> )Illlsllll -* Ol lull, ill... \i ( I I Inrin II .
.n -
.
i. luia Hub lulu.- fi S SS
?
: enoiiRli I situ I he liuml'le himipvi' I I ly.IoI"S| .HI iln -. .11. III t Ai.i 1 A-1-? ; ;: : 'i..HM'! } I \lI''II' I' 5-I 1 1111. '. 4". I .
Ille who drive this plow and hoe the ,'"r I I,' ...I..rm.ItI.| .it II* .1.! .'.' .' : \ > 1 : 1 5 S \ J; I';.;r.-r 'rr.i.:. .f.. .' .

rrfryNnly' tlwnill, "imi if DM i! i 545 .JoL:
Jr""rr. BY J. L. McQUKFlN.r1 I t
mini! ImslnmTN I. i ; ( I IS 1I
St'OTT. TIM A' i iMli.t. IiI II 1' -
}PS I
> Will IlKVf suuuiehu, iuiul III <
", .
| ) quit
altogether II Illillllkill". |"and it | ..,1# ..111 IJi:. I III llrx I I "I., I x I I : ,r.. .. II I ., ,-I .' .'.. .
wrlinl fa"ll' .
. I've d.nl,took artists im 'U', iiud | .' l : ." ,. I :. :;' :",, "

___ Had tnv life inmirod in the Knlckerhoi. ker, anIlia 11 i 1..1111110.. ; i u .. I ,,. .' ., K-JIB iiiSilS
policy wont allow me I., rxiHrw myscir; I Ii 1,1. .t r. ,..-. I ,, ., .T

. >H nnri .!.. rrinlln jump into "iiniirccM)' peril Tin' inilitHiy cm 1\ I\I\: .\ .1011\\) \ 1:. -Ii. '5SS, '. 55tli I I I .is ','t IS5-s, II". 55 5 ,

H.ii" ,inniftiti, ..ilillllon I., uur ilmi IlicriHf MIMml out write' u* anyhow. Folk may" the pen I IIntlghftet 1 lit. sill Illlxl I l- 1,111" I1 I II. .' I. .,,. --r ." .,' : .. I ,. -

li.ii i Ifl. 'iii-l n-ri'liril d lurp' mil U".' ..Minium than the alorl. hit jnu jml 'cm imiltoprther 1 l.ol'.KIM1ll.l I I VMS 5I 5- ut'- I. I I.... 1I."I..h.l sului .,' S 55 "IS I.

in.iiiri'il,I 'turu'ilil, and'. they! 'ft'ink :tu mill mij of' "hut I : 1'\1'\1') ; l : ) ',, i ;It-' :: .
: "I| 1"1"| ini'l 4 l'.iril-. tiir. mm | ) I II IVl, liinslnl i ml. .,.u.r.h. ... I I h\.d\ I '.
fnvonil'li1, KTIUI Iv" nllll be: his lilt1 in doubleuiek, \ Th S l I I ,t5.'sis- 11',1,' NORTH POINT AND FANNll: I 5,5. I
if ''nK I'niNTimi' mi i* ,
,ill kiii.lit ), town hnd lillle blllei ,I"il nil, 15 \i 4.S \ .' .. SS
Mayor : :
nit, I'-UtMli-limi'iit' In thi'Ximllii'Hi tMnUv, mill in I OnienJ Tl.omns the i day, nud only, runt' \\\:1. ti'i i < : \ \ ""i 1 I S II t.\ IM.nl I IU \ i '. II .' ,1 I *
IIth1 |. I! I i.ul \ 'I.' ; : ; .
I'urtli'iilnr, ntlrlillini, will lip girni; 'liiln ; I'.I "II 1' 'l- 55 I I I Illi l-l'| I
..1 I-Uli I out t"jii.d' hex, ), though wnsi nl HM opt, n lid 1 I ..
\ ,
i ".11 'iti" S X.IHI' 5 III t 'III r 'I'I, I i.itfll.: i *- 'ill t > i ,
I |'rlniliiiiil Mill, Hi'ml'sllrriiliini, Nulf*, (trull*. nor n fnir, fight I thoujht myself that it llr.h'r 4in.I\;" : ,\ .\11:1.:' : : 'siu.l t ii .. 5 II :4l.il::: .1 II St. !,. 55 '. ,'l, l I MM, I, III, I X. I 5 I. I I II 1 i I'1' l \
KiiiJ. I Hllli "I be n* h,' l Itrk k IVuiirrii ill 'I- : I I I, t. .1l' \ .. ;, ,. I "515 5 5. iiiI
1 lurkHl.itiUH' nl nil Dray Ki'Cuiitii| miiHt a hla.II,1 ) 1.1"- I. ,' .. I 1 I h .t I I' m 1 .. .
.1"1.
I l.j.liiu. I
"-. 'S.. All iinli'iulll\, he ntlx-li.li-il. to will mine out in n rnrd deiiiiu ..il hut I simnliniiHthat h; \TKlJlfS.V" ) : I'l.MiK. I ... .1. I I ., I Ill, :" s '", So "
l I l u.n' I'5 ,: : I s I I I'I 5 5 I I.
it wax a. p'liMinc ,1'11'1111111- i! '",11' :"1.1" I .. S
J..IH"'r'ul 4.1,111.1. .
I
.Ii."," '" t 'i''I --'S i,1.. !.,fill f -iI--l'' I I .1.
I mill think his /1/ I i I'l) I mnuo a. 11 '. ,
JAMil''litiUKHIM. I .
: 5--S S 5I ,
) ,'nr hence.Well Su SI'S-' \ tISt5u55' I I ."' ,SI -
!ll'i-'Mil, 110,' limn., (''"rit t | I I.lighllI1 I uould bnve j.'lvi i ti I lotlilcr" illil. Dc.ilei, !lull, i .. .. I I I !I II VNIHiKM .\ '.i.l, II1.IIIII.WN : ,'-. I. I I'. 111i: s.- S 'J 5
Vaiiloiin v.ill .' ', r ." ,.. I \ i : ItI.T. \1
Hill Iris .n Ihr MIHBtlonlii.Mt n hundred hiI' .ptavcd \lii-. A.In I I M! >lV lI "I,: :M i, 5 :
' him one h.llr. .1"11" IUIM, 1..1 turned, loose, u" I oLn1'1"111: : I\ S. .. ,'. .'. .SS ,

: I : I'll. Mlt\M t T. 111111'11\, N.I:t I IMuri nl'ilrCN. nil I I'rer, no ;;, no imi, no I 11"1"1." ,I ; i 1..1.! I ", .. ,. VX >IV.Y\;, \ V\ :,\ XVsnvM .I.II l l-' I' tl... "
no I would II" C !i t I' 1 1 .
U M, 117. t tMr II1 \ 5 '. -I '4 "Is\ S I i,, x i. ,
J 5
grin on Tutu, tor six months :"u> Moiililinvc enntg: ; P.I II. I I-lx.. i.-: -
: I>Hir FLORIDA.M. [) I I.,1 1 .11| ,' -
i Ivlti.irMi: iiiti'iiU'iu' %\n' l I" Imti1" reiiiaiin made' \ rU'ry-bmlv exripl t lltii I, k l'i>meiniforKvl I lii ,ihr in, .in,iii-, ii i. ,I' .. I I II I siu 55 I is11:1. .t' St "

il III .1 HimlliMl 1 (ili cnrit.v I lie mniill rt'iiitnin I hint Deast Itiit'lir tl
.I I im ml1" r.tI'I.| i)Ji$ v<. Ionlmy frltin1i, Rob I hue, on their miiirmiiiimily '" I 'tell yon s that got II\V.MI;| ; | 11\1'1'1:1': ; '| ;; | I. ,1 In.Wl.I..1 o.L .' ,' I .. 'I'. M. v .

X'ltn'Mi, n.icMii. Tip mul, iii her 1'-111'1111010'11'| that bunt) hen I knew | .Hi'i, i I.< ,' .
me, me, M 11.1 uniciienniiph 5 'I I i .1 nlli 1,1 t tI. \I
.- 11' !
III l mi' n "I|I nil u'x<- 'Hiil Imlli ruling, wvm In IN' m.'vjimnimily in n yhlp load, til'till situ-li i itostipiort t""I') : 1\ : 11,1. I., u. 1. x. .iu ill ul i .I'--' i'li'lx
liim'8 mi'l Innlht nil ni : : ,. 5'S It .1.i I l! .. VIn
.1t.I""Io.1 u ) .ilniin, i hu ) | | hoiiri Ma niiniinily 1'1'011'1'11:1:11' 5 5-- I
hut .ilium, ,ili
.' rimiilrv. 'l hip good!.IIICI'.I4III .Vtlunta 'IiiiTe poi hit 110 ", ,. in. I win n full ofphitaph f 1,1, '' 'i' ... .' d' Connections.
"
.. "linkv'in I Ilir Cnift, mill" lls the. duly' ofcvdn' ; I tin Itronnlow I U, of I Ijiuxuaii1'tnue MliXt.: A. l.AMI':. I : 8 i 0 I I''; i ii-uiii' Vluiii" I.-.,5- "> tl i, I
1'1..1.1 .
"I..IIM' ,., ,
from irtadIiu MII.I.IM-in I ) HI. !! M 1'1 1. i t/ : I ill:! ( 'II' mil X i.i l I" -
;;iHiil 1 i. ili/iti I 11110.tloc\ ilUi'iiT | to me BH>ntnueoiiH regular Idde-lilU'i-s, .. I t.t t. SiS ts5i, f r i- ', sItu l -II fl). ",ti ,nil i'S -1 $5> '

U' In1 ii"ii. I haven I 11l''n WiuOiiitjdnn, mil that \lullll'd,1, the I balk S from / 111,111'. \ a t II \ H I -S ., '.",t fl," .",tlus t-'. '- : 'II ; tii ;I".!. i,ii ,111.11' .iliifOil5SI, 'iitli.,' 'ilit'itt 5
; ; : t ,I-1- :, .
; : ,
Mtitiiirl wiitdi: tuvr. (hut nfilisrri \ Hut 11.11'1" I 'iviii i" .i 01 i to i.
in II
mi : I1:0. .
'% iuhllgiituir. lit hu l h.
1t"'I1I"" .nn.o. you 8 S S 5555 5 I''u'i I I "i' Sill '
iii ii hIM <'i 111' inIv4 silo Ilirru l U n pmtrr olIn I wait In I the Clint huh;ol.lv. and Imd. In "nl"II'I' 11.1 111..1 I o.ll.v.l' 'IM> t tl F.,,,. j .,. S : .. ., .. ,. < 1'\I.'Y (CIIMMWIMI: j.i-S--I S --l" '. I, .. ,t'--, : ., \lsistit, ,.. '

-* mi linnil,\ nln'UI I "'iiiii'tliiiii g. 1'iilitix's lookMiiillv I have tone up nit) I I QUoTA., CCORC.IA. 1 5 I S :1,5 5. 1 5 li-.iiv mil' ",,!..'5 .x llti ,iln' ,I't s ,iln' i
try M'llIlhilk I N'tiU'T.IS A "it( : ', 'i."' V 111.111:11'i I : "nti, N .11 1,1' n vi" \i, I
.' .
tin (1' < 'I I I--- t"oo ,'
Hill Sherman : U'f 'n .111trilvttl
mul I iilMiiiilii' overrun wlt'ehadeiil. t I brokithe 0 .. '. .
| : Hivonirtnvoiirt' "lmlouI"llm mil \: ,; .1,.1VM. Il. : -lilt S i lx 'Ilir' N.xr Ill| ilt4 ill V.I ""J. M>"I< I .. .
tiiiiiufv nii'.l ili-.li'n.tol niul 1-Bi-rluil iiwuy nut HCCIHK. She is m \I 1\,1.,1. I S u.i' 'I' 'in' S "
pi'iipuiv., I ulI.I.III'his. lirolher .'"hlll. linisliinilii1 _sl.\| \II lul.relin woman, much dIntmlc ." '"" ""' 'U.\ v MrH 1 ; \, I I I'I i'I:" '" 1 1: ,;,, ii;\iili,,: 'i. in: ,i'ii::, ,., ,i.i R"Y i iMI < I I ".! III t.Ilrir.:: l.l fmi.it ill iii.itIflllll
: I l nnut! lilM'f. IloJ "h"1 \ I. I1. 'uhti"l.U i ;. I 5 S i I i..in. 'nun., 1010f'' '''' <":, i hi"SI> 'sIS < 'l. Nl. t J.llllllll. I. I. .!
"I'| )jnli i In' rolililn im of hue right In theou dayn ,)1 numerous mid I liielv i nil', I '. i" ,1 ." .' j" i'i'rs. ". ita !l I": I. III.: lltl' I ,IHI.: "III' tllu--1 Ill'
"
S : : : :
lies. our fnrriiitlii-rii: ;' \ulil. Unit-mi Tlinmai l I. but ( au .'H'I as ordir SI I ,',.h. out .h. 1"'II"III"'h.l 5 ,;. i 1.jiI): ni, :11| 'ii'-iiriii,' ;! < mi' :ih I lull ,nml; : : i'' -I. .

ilixin: Vint'iim: ttltli- hiK:11 I "ivrilcw pnttinluii.x slrlngl' .C1 "grogftrhrf1 nnil Mr n' go/' : I .a .. ... II..1 .' 11 : i l 1 1 lu '-S Mtil l. ti ''II''L us' in uii 5
| Inltlnuin willimi tip .1. I ; i. ..: 'I,5S,5: I' 5'.5..5S ( in(,,, h "5"*1 ,[ K unit, iiii'ii, V ni II ,Il. ,fillil. ''ooI? ,1IhMIXM )r .5-, 5 5 5
1"'I'I"h' ill the, Imtnu'k"' fur HiieliasoloMilriK-as I hate 31 1 I "tlll. 5- i-"d O'i- .
:' /"I't. andjenl II.ilcl. nls.1 1 "t| the I ':tulsltsil i .. j "ill l It ,i-iuuuli'a 1 ,1 III l.'l ill tt ., S..II' 'II 5 : ,I IV u11,1: I li, 4l, ..ill, ,llhl' .
: ,i,i .1.11',1.I I I ., lla;:-uoetivln UK (if nil tile crimes in Ihll.l. week ft a 1 1',1 heard lu I III'I '! t4ht8tttvtcfuuie. I) '. Ii.1 S I-I 1 .;.- < i :; ; ti\ : .1" \ *l I .1'.. fiit'l A ltuttliIi .

Hit1 ,iln iilu!'iu- ;; shill h* munli'r Uru'U.V, TUpr,. ISIii'srelils to taken delight in h'I"II" i ,',' 4. K.I I'L'iWY. 5 't i ,). as. I ( "I-s5i''s.i t .1 I ill' nt Mini, Iti Ni'xv i.,tti ..inI i ix -.Hi Ix 1I. ,. \
'milrldc ,, ., ..i u i.i.i, "h," 'if- tn.KfBEYS I ,.. Jl'-xxtl I
soil .
'1'11. lutrjflitry' bigamy. perjury rebel thug on the title pace !' tho light ","1 Iliinu',. $ < "rj ""I I I' i I I I .o I I. in ii\ "., ", .j I I
lliruM h ni| in .iiir tri'lli ,llic, nmKnmiimity ndmiiiii'Hienirs lltiunu. il lx utu in my face liermw I call m>'" ,, \ .\ :' ml' S ,\ "i,5 i I '1" ', '1" 'st- III 6'.',* (5iHl} 'Jt'st$ and U'loridd V.. \ v .,

i a< I In-Ill oiir siilety' valve from ilcfilli' wlf a Union ".1. She xnysllmt' |INlrl ul the ordeiabotttOen. I A. I':. : .\ I"t"| .. u ,1"!> I "u', .00. 5 on \ i "It .|. S

',:,.1 II, l'Iztlm1l..1! gnicion-it, II hat unnnfulpinple Hanson's I'dIUIIIII st.t liimuUil', onvcrlptttrr : Alii Si''*'l tti'iM IT" ,iii.it\*".I'I' -.' M l ,i'i" "fK. l ]'' H'JI'.SK I l 'l'r A"-" VIVvi T111 ,I'i'i" {" 'i \ i .

I ne nri1' and MI was -.II., nl 'iul S .I |I. X. \I'.1t .
Ami! HUM eoinet .looi-pli tlie "4'nlinel' ) nilli lilt IJencl joliHlon's, for Holomousiivs* m l->eli,-,i.'ilien :. 5 ,- I : 1 1S : \ \hllll'J'f'l' I. OIII';:".-.I"11" "' uS S I

i iiin -Mimleil nii'ssii! : < vouiolalioii, tellingly his Is lust, tsr 1111111 a ,dead lion SI'IL.EI '. '" 0" \ .. .. ,
: ) "that I lug dog iii' iu.t mi., i r.iiii'' us HI I'l'iu- S < \ u t '" S
I .
!I"\\ MO nnv llee trim the wrtii to r..mc-IIkcc'r. My Is I thai il n ill I be iniHiihle| to h.ir -

in Ilir |" .oili'| in uh.,slI,. ttii,
; ., '1"1I"t iiiitilv, him in such a luirrv f H h)' ""lc'l H will cut "lio|1"' of il. I Ihlli \ I I: ,, ."I.Imi.I >.I!' ,,. i .> .i 'i' S . ",. 'J.'i H I I""S .il I I.,... i S ,
h.
iliilnl I h,' keep -ilcm-f for I' Tew ilnyi until the vr- Thomuii lutdn'l n \ \i .. II.., .,
il Uen. 1'e1 IlCili.. .r1irrr. Cl' \ .1.ui. CjI" '"" (& ", .1 I II -is I i iIM'X 1M -
:u :Inins .i<;iicil. iiiul till bill II :i- pa'wdjVhy wiMildent have isnucd. l it t It uotiicil.1 I ilmi s "I" U d.: N. Yr'uiK.n.li', _" i .' "\\1'',I"'I' ''' *, \ l I I, I I 5I .

._t iliilnt lie )iii'i Mr ileukiiH./ II iliinire ? If the a Virginnlnn; 1l.he Hills hctivynml I'.i.., I lie ;glia!) 1" ,in.i, ,,1.1"fr .\ ..i,; .u. \. ". : ,, 1" "tt 'rl I u- I .i. "-. I l tl .
5-
. ..
I limesa* .> |H'filuiih, \\liyiHilntliv gus 01111 useefl further over 1tle aide agiiiiis than anybody. : -- '',,' ( tt I'I ,,ii 't"," .' "' .W'M.- I I n' < I S SS ?

'I I"'. .li. II l I.ill.. mill, pve him; huh' opinion In prlMitrui'l I've h""f'' ( the 1II\'n""I,1" IvIwHril.lohnson : .'..,.. .. I I I ... Ill,,

: '.i\u nil this evnlenu'iit 1 Mr. .lenkius' Is theiiieriinr .' were tll ponerftil .. ..10., and, .:iu\\ et'tL: : .i. c.H t i. !:: I .. i .." ."', .'S S .55Is: I II' S Illf Mllllll'U" -I ",1 t ,,1 I .11 s- .sI,. |l .

< ; ; In1 Is tlie i-einincl on the wa"h toner got mighty impatient I..nn. t Iheold. dominionwni :: : "i -i., l' .55S ... h 'I'l4.l| > II' I I. ,. Us!! I. ,

he'' I 111"! pH""l" ol'tlieolil ship ; lie'n UiL', |H'oplu') a
j i Iii''iii. lie I 1111' nil I tilt! 'Ixyislature when ilhniiThNiry. would lie gobbled up beluli she ) A. [ I ,. .1 r I .. ",, s--i SI .
IT I lii.' N i ill ilonlit nlMHit II. lot can runsuit II I.K nfccf. they nay' old. Ucnciul SiotluotI'm En\\ rT\lr S S '. ,ii I !1">_ i II i ti\rn..i| / :. ,'. ,
.
, Ice |' I :
i I s
( .
Mith Lumktn ami" Culih $nrt Hill and, C'nopir nlxiul this Inl. and, took "em up i":1' : high .\ | 1'11''I I Mul-! i .. i i.I. <' S I | "l. I 1 I I I I.-----------I| \,--s.. "" I I- III.X ..11I -" I ... .5 .5 5'S IS "

niul 1 tliinlcmnn: ami ( rilnim, line! Brown nnil l1uIIRln. and. ..) 'em 'a k i ng.hs''uut or, two, .I. r l.no"'II; ; 'h. .1. i II I I II I I .I 1,11. II I I..III.I ,ll.tl .,".1 1'iHll'l, 5 I" I I ttIiI "

ihri'l'\ \I liil: ought' to U> iloiu1, nml tin- )people thu I '' fell down u and,I worsltiiHHl mid ; 1 I I' I .IM ...,,.' S r 'S till I It-.I-.I. I I Inllili.' 5 ,1 I I'. ,III,. "illIlh I |.1.,11, "|,.01 nil I l .1 l i iII I II".-I" 5 ,, S 5' 5

uill I I lie ",iii llnl 'ut{ \\ hilu .tllI' ihip IH in -: \ ./ 1".1'" iuiu hihi-iut.' I ton" myIriends. I W. II. WIIlTNhtflW '.1.."" ) I ,. 'W.II'I".IIII'' | ,- "I 1 .liillll'' "IIXI, l 5 5 ,,:. .55 iS I'S"I -
I -
let alllhe I leek ,\ silence Tinnrl :1 /nhll"1 I.1 . ,. 'S I / ,1 II 1,1'Ull I'llllll'Kl'ltl' I'M II I lllillX .,,1"'I i'I1 'I l lI I "I I 'I-. .1..1.R
111"liI'I1' Koinuiipoiiio, "
si.Mm lie
,' ought to "II.rul"h"lIt I.. ) iu.tt'l': 1 MMif-iiN ,Kl.i'l.'IIM. :, Vi I ., ." . I Illtfrllllllllltlll- XI I V ''lIllllllO" Ill, *i I' II
\\ I Mill "eoiui. lioiii Ih I'apliun soon enough.Miy and thN Inids mu' to s k :: ::. ::, : lli'titk'i t : mil '
111/,11.10UIIIIIII' 1'1'11.1 I ill'Ill, ill" i.iulill tin1 I III, -I. ,I' iilii; '" Iim ..11..in'ixli.inlin.$ sit. \ ItS t
: I I. IIU11"h/ 1'ec.ls wirttr responsible fur M,. (to oter I llic \' .i- '1 I, I / I'- ,
IU,1 .J"IIII put I : if l.l| > 'I. I I I I j ( 1, l.tlllllllljl. ( till I 'III -ll.lJU 'I :G\JlljHl HUIJP P1t CKE'
llic Ii1 he'- '(11111. in. Mity lie hess rcpc4iliti 'for HUKMl HoitHr to his Mute .. M IM "
I < 5 I- ,
.. t5-i. -I, l I
OClv'I'Qlwlo I I i ,1 i I iS ) 'o
.Hu. iliilus he Lilt up ami the netxlii dWoril IH; hlllt h"1 my friend. l>on'i imagine .TANKS T. .M.III1TOIINKV.M.W ( ; : :: :. \1.. _..._ ., '., ,. .1 II \lld'\ u Ill f \t' .'1 \ I u .
snniil. ,ilnrin, Ihu' war lint I ,'"uhll... I ilon'l 10J pauten and Ixiwisti, ti II ,ue in nTerritory. S S' M--S $ -asfl \ .S 555 ,il t i li.iili, lost "
injuns I P i I IS It'KKV.
his ainliitioii. liis vmiity sees Htiylhiiifr \-H: : -: ,1 ", .. I I 1"01'1'11:11'I I : ,V I n .
I think Don'l miitiike llnrwiu' 1.1 I.e t tin; a \ l lliilMi'; -i'. I'I.'iiii. t'li .1 I IliisuIiiuiu4sujup.KII' i i'rn .' .t" I I
Il looknlikn lie IhOIi/CII& 1 :! hCHI \ .. : .5 I l'a, I in' 'iI S.inin .I.IH I -s-S I
S
lint hiMiun inipurliiuei' bear sign. Don'l, fuir it IMI jnovcil In Atlnuu ami hu WHHtiiiMrunr wi ., "I I 1',1"\' h u 1111"1111" uI I. :
Hie I'apitiil: wiis to .\ S S S S .
.
i li/IIr'' ICIIIII .
.. ,
1 hltlfllu V, I lllK.ll" "' ,1".1.I I ISI "I-ill.
: still. IU'nlViiiil .tin penplu nil! 1111' hIRlnl., ill i if u u m""II"il.: 11.1. : I'EE: )1,11'1, I ) ; I III : I l ..I KllPROVISIONS I -t-.' i J.. '
lliinK lie'- ,1"1.1.llIoJ' .ju j 't IIHHOOU us n liig Ihill1'1'10 / Inn FLORIDlllllllG1 S ,. fl '
I till will he well \,1 more. my i iHIHll' -. .... --.- F' /
.
\ I II ,
1 %
) i\\vvi
the u\M'
nml lillle bcibre he clutcheR uecnsinn > I
|' '| tin, wl.'N uuitstls' ha' Ijegun .\ Hi, ,III-' "-' !:!' ;Illllk, .IlillI'. *\ 1 Iii | I 5 U ) r-u- .f" '5sS .

i -ei/e.4 the OPIHJ..IUlllly.lIllh'| sets tliu title'"I'itv Ms, mcwui'in a I'erim Vi uilurs5 ri-gs Iftillj I nnv ul "ilti* r.dii-if, win, I ir ,,* ..en'i I t tJt I II A')In AND MJL1T! AI ; Y Y1 .. 1, .2H i.ttllHI\ '.. ; -. .. *" ,\ .
the t
-tir-, II >'I ii i people, Hill.:' i A nr. "| ; 9iiui" I t T 1.' ''

:- 'MI I. KI is his nume In the Herald iiml\ Hie Tri I'.S S I date my Ictur fnmi Ili Shnnij."u inlicur I I S .. '.. ... ,'J ..

tujuu., .10..s I 11.11';, 11 II II hal". tii !Icutu,her, ii uliu.luichiiliui| Ilirse Ihrcedigirlns, 01'1 to h.ite lh.it,( n.mi" DR. J. S. BOND \ ';'; \ \ \ \ ,. 55 u.-.ul -

I.ime, hi-iorv Mr I Junkins nowhere Millcd/c- Lot IH Iliunkml we kimu wl.ra tire .- .' .- I II
sits ni ) (5 KFIK In- ri ," I : { ) \ ; ( ) ; !
'
i; i iiinnin the mncliine in I."r I-
\ille .loseph' A. i/L
'niie up, for years Its twit doubtful. nhether, we 111'1' 'I I I ualiulu-t .,..',- | mm 1 I 1 t l I i. U'fll i 1 !'" .O. S I" TANGS
,
I II
Mhuit.i in or just. )Iy opinion now Inthat are out. ""\\.1 In-" ,ii -nli ," i i I : ,' S .. .,

,11. I chm't kiion II hut ix III the lioltoni ill' and. I heard female t oiee uv, II \ > I ,, "i..I't i I : > iOn! : STAPLE, C'IOI'IIIni'lfIN, )
In"llf
ill 'iliiv Imi? I 11111I nl'nM, llmt while .limcpli" HUH I I II.! ADl.MimioN A. .1. !"EEl! : : I I'M\ : i : S S S .41St i'SiSf't' I '' I. I 11'.1111.' i i : uw KI.Is: ,.i.: 1:1.I i.

u in WfUohill ;Mtuiilioby curried him up on to I I" :;., ,l' '5ttl' I S S ,5'" J \\ i '. '. u" r. ki Its..1,1,1",, ,mix i SII n

;11 high IU".IIIIU.R".1'll, 111 in u Kin ilnni or u ATTHMHul'TII1)11' ) the Ull ill I \'i'rmiiAT, : .i ,\,'.\ r\ii\ii'-I I'l'.k., i.i/ ui's 1 iinuiii'lillli I Ii 'Ilir' ,' .... .. .. I ,I, il." I.I.M." "tiiiii'li'i- oj,11'i lstssI' .-Iisl,, n'>

luo. and I hu 10.11111).11I0.1. nurHhipMtl.| Tlnwlitlle itanl n cominmiiolioii ,..laid. .ftr'llic Senate: ; lllllll till.I Ill-' 'upI III I i,III ,1 ,1'IIJIj I.". ,.ml"' .5- .1 I i .. ." h'' .. \' i, :I j i inI' ) li/ i I"h MI!'? .in.. i I.,5,5-;: S .. .iiji) 1" i---t-- ,1./:I 'l.ii I. ui ... nil.,

', I 1 kin;doiim, llmt tunn MinietimeH MX,, from from tlw JsMTPlary of War' 'Irniinmllliu a Mali', I ml Ij I' I". S II 15" t 5> i if. ',' I" .' I. J I I i SI'S- >1; in, 'ii< I'M' i. mil ,' ", .l.t I 1 \ > "?, fi, 'd! ,., .,

I Hitop ol' I1IUIIIIIIIIIIIIIre mighty demontlizliitf., mcnt of 1'oiinniwiiincr of the S "t.u 'j 5U ,. I" S '5 i 5 i.i. I i.x i i is., mi, 5 ii.5 i 5 'ill I i ic Ii'' 'Li1 ."1 i' ,It t1"'
1/'m'Rlllw.rd. ,i5.4, .I S . i-----5- 5SSi I. I I''i.- '" ,it I il 1 '. "I.l) ulii'lll' (Itlii ,H
Ihlx "mil" which Jowpii S n. I i .M i > Lt 'II| i.i S
uuliee, that nil resolution "KITXIIS ,
h I'.ill I to ol RAWOO |
-' .I'I.lmcl.K ", 1""I'l DR. R. M. ,5. I.,". .' .u.5-I "tsP. ., SI 1 ,1 1 .. .. I I
hilLs kicked! up Is rimflncd to the Umns and rilii lie Seimln culling [lor in rc 'uril to I ; II" "'. ?

I i, n liii ic a heap' of I liilks, live n ho haven't got rxlremu wunl In thus Southern Malm, us, The : |I \t iillx'-i' |. ,III,r'l'iillilil.lnnl* I'l.'iil: : l't't: | il. t i .Inl.n.M'-lf-, 0 ? I ," 5 5 .".5',. .. I'..1.J'- "'. .' S.p".b 5" ,II I-h'......'I": .. ".u. 5., "j'," 5' I I"j. SIi CORN; uiiiirn r FLOUR 't.ssl. ,1. lbl.UiN: .

nun h uii.Mhiiip to do. The fiirmen ilon'tkii'i" t'port Bluti'H that I from oltlelal 1 fajun:!,, und i onirmi'd Unlt'lH h-rillt 'Ill Ulll- Minx' I'l tt t rl-, '.1"< i ,>. I iiIiiii'i'i 5 5- ". ..p..1 5' 551 .\u II u i. :" ,"

I ,lunch iilHiut t il mid iwru IUM..-(the nliulc by ernllenirn from dilferenl xeelioim ofbe ,I Jed. ni'lr'! i1.l iii I", ","',' .>Ui.'ilni' : -d .,I- 5'I."I. .u -l I""' I" I' f" ., "S s S .f'' \ '. S \ I 1"111.: ,
i i. irood send lu MMMO lulkli. I know that ;t2Hl'i II.-i<0" in. .uu. l Dr. S "-ui' V i n 5 H-i I \jilit.' 'link.$
i "in i S in ;a Sulh. UcrntlniatcH whil. ,1.1 I __ li'Isli Potatoes Onions
--
iin nlil I Mom, out politician' ho litw liwu |poking : () pcnplr will D'CI fossil J :. .' 55:5., 0 5Cr15., ..S.t 1I -. .
shift tn revive Ibr Dein- 4.21 11'111I1'1' A. ) I | ; .. .. t j .. ,. .. ..
tiMinnl' t; \ ,.i\ niuti lr> jog iHTuru the next .'mp/ enn \1(11\\I.. t.III \ii, '5ii. t.lu .
iii'
i neialiiKtrty' ( tor.. n livin mid. now hr', In till clu- "lltH'I'1111..1' of ralioiiK ..111'01| 1)1'n'J.I'10 inonih. 5 I I I' .. > -I 5li.i. ..r. ",.., _5 I'. : l) !U( I ll'D FHUIT, (CAUBAOi I:, AITf.CK; {, :.h'r.Ai\J.Hh? ALLIANCE.Vtijviit .

: ,JIM nt Panii" :aiX' fonnln find Die old I lick kill will IH 170.701) ; ffir fl hi- lmy' I II.' Mirier( like the New Era uV lime ,it-'ijOUO, At 2.; cento pi r nilion ., .1.1.."" .rllniiliti I lint 'linn M' lit i.l ,\II'M.'. ":. "I >,ut l>|ij,.lrtltlIII, )I- t '"i'. i \-i', !. 'In, i II"ntQ !,' r.n'iiHbf' St. Mtukf/ Flu.i
JI"iI. lit 'li> 'Hit ,M c* tumult Uin I .tv. .
n' .'I ( if._ 55'S:
IHHIICIn
bide he the 5I
""I--I I hrniii tike, a "IILJoin wi1lhueJi2.it1). iii! ttW.'i I I \.hlh ,
CIII / lhj > .1"l r> < <,> "lu'.tl"-:i' tiM'tit t trrm
,1 I mint commil Mmi-cli' he' kecpin an oM>nic.iras "0 ".lr"n'I.' "" RI'Prlrl""I. 1'11 II fl I I.r'.* I J.I'i tmut' i ji.i' i 11 l! t. II. j 'I.F I I.: .:1 '.', I':I ;nl.Kt.i'1'J dSti"F : 5 :; 5 I I' ill! ." .. i.e.. ., t'-.I)i.1) ntt, I I" .

4 S tin Krasiv.M.: (II wind thai pur| would 1.7.' II 1""hl.1 "IH'/;, I. ."..1 1 1 I""ii ,v.h"".' 'mvin 1..n.. wt* .i'-I I ', ,j. .., ,.. r d Frail Iki 5,is-, I I .j ii i .; j -5 : -I-I

I .-.. tin u.lru't'lIlt'! } honed a. folnl" \ ( | : ,:- : ,I ';' ;,. S. .41''. I ., "-S iI.i.. I IS '
rriemlo'c, nl 1 mil'hill In hv huiiiel \1.1'1:111. I. I \ I .., .
Hut. il>- I Whil. hIliu'k'irgiisilI "
i : .. > 1'
.
my 'I-- : 'I' ivV 'iii ,
1.t ;
j ,.h. u.iu- .s.i-iit'Hiti s 1 ._ ,
n
,
I ol !-inic I ihr, Mar our puisiiit" hiive been 27,110 9'u4ut' I / 5 5' ,,01 I 11-1', b Ir.is--,
\ COUNSELLOR AT LAW l|. I' I, ,- .-.-",, tl-, I-" '*-Ik-1.1, ,( i .. .
MI I'l'nl and' honorable, We nmlent humiliate North 2110)) ;.,. n. .1. r i -i.. %,, I"i I .01.1 1' I '1 'r
I. 1'lr"lln. aIMN .. i. I i", x HI t SV.' l i'-V5 "I"I ; ; ,f f" : ,' i
'iii' ln u> I tiru..liIi feur ul nhat humttiikiuil can ) s.llI MIFlnrldl. ) in I '

,do I lu It-. I Il I tlie lindjenU{: IlIwmllo confincuUJ IK Imlh l'IIIII. .II'rsuI 1,0(111Ua'iurghit1 I 'Luluhall: FI' J T I I ". -M! .. ..t3I.. -" \/.i1JS t ]! HORSES I! i U ki-l. ,! ,, I', I II'

hi'i" M ill I do it. mid no Ul'lelI&Dcu"fBIII.rmllll.& '.:O'' ..INIlohllll. It'll.t.'l'lhXI UI.UM--HI ,, u.ii nil I "I'll" 'M'i itiilItiltittiIl't I .. i' 1 S 5

I I ill"I \illpre\eutit.' 11'11011'11111 our Cnbbageji, .\ .. ". I ;, .I- I IV.-.I' ,, I 4fTftiT.QC'i, L .,:..rri5sr5.5.r' '. S M-l'i! I "i I S
'n.MMI ,' .I I I JI'UoJlJ'JI; s s
nlliTiiim Hill < miiMitimHi '
,il.I i .ire, jciin III hiuc'L'in. 'If they will rid over Tennesiwa'. I INs' : l'l.hn.t..r'. < i iin; .iii.|. U I' 5 i I i.i i. i5 1 I llssus-, 5' I S
IIM '
t I '
"ii1, I III .11..1 nilloveriiuolht-'r. 1 II 1 (they disregard MismuiluausiquI I l,5mt2 2O\: !, I II i i i. i i I... .'rt.s", I .
\h ..luliiixiu'teai argument thcy'l diBregiird.inylhiiiL' Arkusnauts. 1,1111HlinlUlin. : I 1 55h'V ode A ton i'jiic. ; 1 1t v*_ J 1 o 't'J 0 VV' fl 5 5 5- 'i5, S I l" i iI .
I \ .
An-IDICAU : III" Sli! 101",1.! 5 S
I I-
5 I
.I I I l. itt know lm\v il is citerBlly, hutS 1[/ aUI) am) ;OTI" '
t .' J'M !* t \t\f\" "A O. .' \.s. -4 sL,1 I Is-.
!II" n iiint mi 11111"'I'lIIllIl',1,1111' \ 'thin fountry Slnru the ixiuii I un. hutS ii up ii MiiU'imnlin fHI'.fP.CASIIHKKB;! : (GOU8; &;. 11.r I t s .n"'I I''55' V I IIL"I -
,ni'lilihi loiui-ciitc loss" to dirlureil. nfclvial Hit- n-n"i-lmlniiiiiiiLiiin \ i I I KV t I 1.1.\' \ .''M. .r.. .
) they (guL 1HM'1 ftiiiii I I) 1..1.ll' ,_ I ,st I Ml-, ss s S .u S
BETTON "
I I.' ,pMidoiiMtlloid.: Noboily known vi lint they imi tin1 iutrrnor nl. < h"rtL'rciilh\ \rciliii. I 0. W 1 ( ... .1" .. .11 i" 55'5 I Ii Uti t.ifi' hitil ,in II. 5' I I ,,.,i 11,1. ..,. u hu. "

.ii.ni S do h or M hen they II ill quit doing II, and th.t niiiiiiinl til till l tiituti', bur ii 1 ir. ,'i iiiniiui.i| | | S i .,1.1.1) UtDA.WU.) .\, I'HUKiO.; .. .. .. ,: ,q; : l S. .1.1 I .' 10.. . ulnlift. 11..1: Mul., i i ii S i 55,

nn, advin, i i- t..IlIf'.ranII..lr"II/l.llIdll/'C.'l'ry.l I'm li not ncnmnu'uiUM fur s;s'rghi IHIOHmi 5 I 11.I.l'.I'I I II i. '' S I (1. ., "55 -0. .' hi 5 -, t"tc i'-, r.tu-----I j r I ,1, i"i
S Hun ,utd, n"lhlng11 Ul.wl save liouorIn inniliIxi'Til. llmr-I r I\'I\ I ", ;lt' til.--. t'i't, uiil.i\ tmmlMin I I 11.".,- -ii S '.
; : aci i pt ithrr) oMltnut' nit II ff lull t.it---M ". wl". skui ; I It"St i i i* i .
4 'lull. ic f'"M ft1''* i o. .
,ild sistu tihi.io'I, don't lick Iheb -n" Utit'laic.l I.-x.l I > Mil- to f'1 ,' .' it tt 'i 1 Ua 1.1.itLl"iivcIy g. -.MI. .tl. ,,
up your 011 ill.I"| 'lln. I Jail. H .JHliI/ '.'..I'.L.'I..I"-..*, I-.XM rt; .iu ft.', .. .. I ;5'i' Iii. r----------- .. S _;_,, ,f t. Ssi
the blow. Ji> Ilrovvn's banner -- S S
I trike c .
to "
> I ,. I ". : S .I._ iill5l: S ,55 I, .
.
j' .
is.- "all i- hit -oie h&otiuirtitl that b only tol- Ib.&II'4TIOJ 1: l'nuTo.-W u hiiiHii| | In II M S. ELKIN ., -i ;: ,5' .'- 1(, r' }: : from tlicPioduuir( II .11t I 1' s, : j' S
ruibli: I lliiiiik you, il crow* 1'lIoy.nd weak."- he this uwniT I f; Out urnnwut nute-in. sutlornaruhsgretiuluuM.k I I,I. l", I I"su ...uI, ," '.",. I I' t' .4i, Isiii I. I i I. -S i .n' : : \ : : sssi |ti.5u.I; | I I.I\ -

Id IMmu lutvo ri-imeulaUiin in Con nx*. : Uu Inc.'lli.iniH in i tin- : u!. ." S 1 s .' fin 1""CI. h'h ,,., it .', ,Ii 5Is' I. "I' I.- lIuli. t .
NI\S II A tJ C T JON i Il-U.: .. .' j.t | i.M liiH .f.'i.' I litl, |I tt"i !.) I 'IM i t l..lll 111 f ISa. t
Tho take be litl imtli..uid lu ou buy luifk j it lime j ., .' s.u I.. .
\\holivf A man can |pay, 5I-S ;55 5' .
cln ,1"1 "nt :; iA.: ii;;: J .1 Iii,. i I. us" It'rfU i,l It I 'suit| us Ill'! I- ". 5 I'
can 5 IInll'lIl that iiigg)'' > site. Who want TALLHASSEEFLORIDA I ..':: ,. : Ass -. II.: 5 h 55 'h, .HI, I "
Ylu I \ king before lie "L'xiTKU *KTtrK OK .\ nutu Is I -In I IV. ''s'I I .or'' ":5.lud"i, I 0." 1 "5.5. ,Illl I 'III I I I \ -
would S i nch n representation tin' Itndirjds ami in lilt ciinflwallon? l Tender 'for nil debt\,UII'A.T"1 pritub'/. I \r..h.: : WKNIIIi* lRu: ; ,li 'i' .1 ;Ini.I'M:: : i. .., lUlMl :,. 'I .ii ".. 1,155 I ..', .1,1,1, ...- .1.) ." .. ..' siiSS'5. '. ph. 5' mirooan FRFJariT. i" l .li. .1' ., .1 .

join : go 1.1 dulic iulere l ou limo olll.ll, ; ..' )ul "5. .. I' .. .. '"''... usI.i SI I 551 p5 --i-. j' "ISIS i-I 1 S ,o. I -SIt. -llll.ll I .1 S ....
i Ii! !\n comrolled, uiggcMoUhcM 'tittl.ii.d | | ou illl.r ,1,1 ; ,. .. n't iN ,i-ji'i i i. 11 .-It, I. i iuul i M "". .
t i
1'I.IS I. "
J.u In,; -I 4 A. : S issu I I"I 1\ .
or an tiling t-U:. 1)o'IIU1gol\ulIOt) hkre .!. I itlbllC, d'hl. o/id it: rjrhaiiyttilJr fut I' .\ HJ trtut. t :,' t 1. tiT. ."r.{,.v", f"Jf\ < > ", iii-i, n.iii.ii, ; ,
) l. '
kfiU al the plcu. S .. tIrr.. -. ,i-. l'' II I* < .1.( 1,100..1'\ | '
ui
., l..lIi.Ibc, iU1I1'1I1I1IIIII..II..IUII"< rdecl"bl S rtf i t .' f. '|TV1 11 I '
:\ I.
MUI.I 'If"t' DENTISTRY. I. .:
1 KlaUit ., M I I >f- I I -i,(/ 1,1 .. I '
tii. at!
'mV II UI"ll1llhe i i!o>oruiil I'lnck We tontioU I or .f'r IvC y IIr. .. "U l I I t "-' *. H* .0 vum4r ..i .. I' tl II dt l I.. n" c' r It 11(0 II ( ,
: tI. tileitrr inHuemc in Tennaxcef-why Turning lo' tin: latol ',lIu"'I\"o llm >>to< k '. 'l"-I'i''i;. ; $. ;i ::11. / ';'\ ? .

I llroniilm' and hi* pnrty Tcnnewer htm done I nark.-, ,v lind that e. K "ie ".' Ate DR. P. P. LEVIS ;, .I 5'iP' 1'. ,' iii' stfl .," t ,S .. i-s I .' H 1- ps. t-4I ..." .1-i. k.i I Mtl1"' ,tl,* *t ut< ,nit [illlHli 't till' ', ..iiulS |

i ,i-i what Jut. i'.ronu n'anl", m tn do, and I'X'k I Mscfl iicr IC.nll....IiUlol in, he who hiss ".,... iSiSsIIiIsk" f. .Uu4 ,'it ...1 I ( 5' III .(. I .' t'W "ul*.*t 'I'' Mt Stub VU' ill '

,1
)
I'oI'ru..r: I .' ipve one "' .,",,1 sir.5.. SMUli I ,1.I.j"' .. ;. .'S it tistis ",j' 55-------------- l 1.1 i! i t. tniiiHil" u IM .
Hut.iippost we Lad ''Pfl'IWWI.' unO hud the lo one hiindml .lIt nveu dolUn in. lins'it- 1 11'.u.! 'touts ,, I In. ..,.'I' .I'J ."''' "" 'i',., j ',N ihu;: \\\l;::\ ;, uiifl-.I: : :.5 il ,;:.4Fus -or': 0 ,' "$' i "t t .f .. ,; ".' '55.,-S. 'S i. -.-U f- I i ui..I" 4'.

I In led good fair iust sullen i uluit bm-k Ihr every ftflO the Viuu'-Twcntlvss. tint\ ui",.- .r thrill -vl" m/iki'/ ("-,. ,' r. fl-ll' ,1, I I. ."onm f\nil HIvii.. Ui )HV t4, "<)u, .-,1 .., ., 'i it SUt(' A. SIll nl V i n ..| l,..4ji. If. 'r I '! "H'MM' |I'I-' I H ,, I.I '., .is.. .1.!
11 men u.el. thUr Issu-0 the ( li.turmueul refuoc tufitlnll ti.'I".U. dIn l|lIlII-.s" .wi i i ,.oi'.tis f.. .,. ... I' I I 'j li' .. ii ij <(iUrf.' IN )Jr t IMOI
I ii i *
Him 4 I
> "hi 1 t do lor iwT JuM Hull With 1 .. a' .1.,. l, -1. iIS, I.4 "j :t5' v r'.I. .11. ", 'H LINK.
II'hilt the ) its 1 I N t i I ,:/ .. SSs4 t5I j 1 "" bit : i. s ki> < ii i i.i; n i 1s, i 5'.1,1f
prluu-d i*
I tin //.nl lUdicul inn.i'> our loir. I I I Ilirllli"| 1.1..1 .1 ...tlila ,' ,. il'| i '( (I.' .5 5- ; 4 O 'S PS' -a 1' ,

"tuh. anything Unit hini Iwn done. and :i IHI MI| A who almuhl tell. t>iI ,. 't ..' t '" 'Is.- A t *.t"ll j J ,|| > ."""" 'i" "'till" .III' ),.i!
\ '4 U !I l Mlltfl 1i -
: M lib,: .. HI.lcll'J ideul they, 01111 do .much I I I give bin nulr. |>yabk> Ave In( l.cnty: ycun ., cI WI F. V. SCOTT ,' I I I '.' -ti. S -. -.. .'( lIe.ii4i> *i" H" i tlotiii.'i' "" 11 'ih iii>v .n 1I..r'.y.1t,1.'I'I( |
all Hlomvjivi I slKrtjbl null bin drbi alreail) S ; :i ; 't. t" ;. : Mlli 't.: ,
'i"' I u J slat i Cv DI.D.I'r" ,, SSs, r -: r t 1. 1m, ; .
I., m I" 11'1".1.! more "r"ll.| hiMory in rvpntiiiKH I, olo would bo CNIrw! flh..1' '; but If bu j Master Bricklayoi' <- .,.'.,I'm.Wii| I,., ir "...IO ti s, h' AK '\..: I. oH #I fI. r''b''J' I' 'I t I/LI\'U : t.

rii time. l lsnny 10.1 ripmnly no it Is fax no .liiuid I : "5- I. .,. '. $ -' ,.. .. .5 .r
.1 tin i "i i ''II muic tl.11 \ 'J'. .'I''o ,. j .. .. h 4i' 1 lOr'i1siic' l-- I. ,u : .
\
S refiiw Hi \
its i Jou llnjni h.l. hut Ueni! and 1 .llul.1 nrverllu hiss : ,. . 'to
| 'I."i .j "
.
PI.ni..1 hll.t .1. hu do it, would bet csu>-nied a biinfareliwlodkrt AND CONTRACTOR S "w" : "-. .f 'I 11'1
( ''inline II O'K'If' "10100,1 h I. I t t5 ; .. \; ; ;.
i.i' "I' na I"- 111'11111 I like takIng cl I'RRI'AHEIlionlulf: ," .,",'. .. I" M .. ., Si '. .>' I t M. f I I t.u" Gomn.CJUSPER s .: .A.". "It

'.'"<" Id wiridd, urike, Ii.h.I whole jankce "tion 1 If Uie Trramry will oiniplt rol"11 ur fun-l iisIH.Us I Is bn. ."- 'it "I"-. 1tn''V, .i1 Ihi.. i.i-.wi.- j5s :!. I >" .. ,.m .. .. <'.." ... **.. ,.. > S 5. ,-"" :4" 5
l li "It hiM rk'r wlv ."| do, run lw.- t.ii ,lfit Is iii Hi.I I Ip .. SI ..
ii \ \xi |Lie'l> .ii like h.roih'r. .,.I..n.I' an "Iinll.II" t I t ,'i.s. '. .
tI'Si .
.. .
Well make short work hut and. I'. ,.. ,I- : ; .
unhuf'rin. I.gl'fll. I .
I. 'uuithi and ((14 AFFLtCTEDtlf
"
oiii 'St
ons. "i l "s- it I s P -sl 55sl.uis S S 5'S '
:1 i 'I 1.. in uol. ipetiiltori in d.'txi : :t "n.'lluf plnjfd u Ti W. OSBORN 1 : : 555 ft -i. ,r I .. Hi.In.. S .js -s5 .
.
'.1'! r< i il! mi .. '1"1l thai hu .IIYI""**' cbrrk to Inflation bu'ni'tsfthi if she T"In T. :fCHJ' S 5 I 55 15 h A ItsISSLIIS.I
S. will fulfill iu own toluuLiiy atlpuUti'm .: .: i- -. ;'
S simply
!I' i for .1 radical, than "h'la. and O Hro ni \\ .. : ; :_ ; 'f COMA
l | loruailu EY'J. I. A WWill. ( J.EC
fofcMitl.. Tb.rrenhsek.ta4ngikssnlvii \ TTOKN. : ,
k.j. | l uur .
i> \ ii ( *
/Ullhe i..II..1 JU. br n. It Mbe more IncuiiiN-rt on tutu 'i-1(lit .ffh.fl '. S f ., I. t (. '11' (1 i.> I 11".1: ; i-illll'l) N x. ill!c ,
i how lbo .
it' chn'f to r < ,4
t
n.lo > t < ( 11"111
I Ml,. silhit, t'H"U"I..n" h" would ".I.IW"o the fultill .Uie letter 1e nmuRtmi uu t l-KMTK'E: ".. '" -.a 1 ir-i.r.il'. --S p *.!.. \ ;1. -* ; t 5- .. 5' .t > \',' t -.",1' I L liii"-t-: | .i,.ilit MM: ( !KI f I \' 1.,1.rlll
.
) .
and uf the I' "t-i ., '::11' I .
nl be We rail of OmtnXM, ,.'. .mt "in i1" ."I. > i m 'i- vn.illilduaU I' *.s.
kind a \ ,
hi'i"I i' that a ftii's 1A" S u \i. -; .i (t'il':.
,'I.H.. \ t.t"U <. ,iiuIi.. iii, in i C : S 1' t.. ,
t" Ihw arauinitlly unit ; 'S ,1--: i"1 .
,"' .ii n-fi Ih. bkiod I b T""r. n .. ... .5 '. I I \ \\ > M. !: 'I 1 1. .
'ul'J""I. w.r /rr I .5. .' .1 I. .
11Ie \\
o unuluuwi1twpowrral *- .wIJ iP''F''f' ( I Iti '1. l1 i "v. J.1' ...d I" -." ,in i < IMJ '
S iikrnin the milnli J'Ilal" Irl 1"u'i hi, ..l&l..r.. "-S,5' d 5 hjl" .\I..I.I I i : .ihll-'M I It. .HiU -S 5, 5 i 1' I SI I. 1\ -

'tit 11 tier, ,I ibc I'nion I tatiiP. kumclMH .11 Mil pliiu ami ihuy :* u5... M. U-i.1. J : -i T 'i.' f' .: :. '1: .. i'' tu l. x.ijikU( 'ihiii xul tarl .iraiu'it' !I MI, iS ,

.5. .1.' \In re itirv goiiitf l 10 du wiluw *- Congress for ib .111.rIY I n.-riaa s. ,i i ,i .t 'I..i-ii.t'ilu, : ; "' 'I'|IS S
i ".,,11\ trio; n-. tin I'nUmf* OK* aJul I ha llw imperative duty! of I'nn:. :0, It K.U !1", t'* o" 'Nt'w 1- j I S I .. ', .; 'jll. I4 ,'" -il'U' "I'.I UI4)) 'lit" t." TUESDAY] March 26th
uiailc of flush Mr John Wicnimn. u 5,5 hi-se. i m.. I'lminuaiii ".f .5 S ." I-5't -. -. ,It'l.! I lllUM-.i. '
.' S 'iM t l" 1..1'1 mibodr. lliev I" i x> > "t'< 55-5 sl.4( I. r;"u4b' 'I I I' -_ .. .,stS ,
!: 10.1! tin., aud .. awl i'ut'II.lh.' fIII"om"II hi .I'M ."- .._. .s.a 5' 5 I (4I" .11... .. ---S .t .n.I! .: ) ji. "(.>,.' .1. ;",J 1 i. '1. las ,.1 S "I I S. "sI, I'' : "I-'It'r'

'I'i'ir'; tale hl II tie .nr .\erll..o.a.Ilh Dol we fit lu act, we rail on ,. .,, 'nUntn REAL ESTATE AGENCY '. S S '. .10.. 4.... ..,. .....i. :I" llr!' !, ,' ('- l'' 'I"'I' ii-r .u..1 tu ttiiI ''ii" l :nt.l1'11.1.: i ,
il "S' I lu iiutiotUveli is- t' S I U I. I ( "It 1 <'.i II ..Vllt 1I
n'l 1" I
,
.,-".'- aayltIy.1 Tnyn tbtpublk cuof" 14 ,. S II -' t Ml UHUlll," 4. lif.'MM.
.
..I"I2.nllo.I bl. o Ihr Areilni ",u I*, *.* I ". ':" I i.-., .. I ,(0"11.11) | | | | ,I.l 'Ic I S 1' ,, .. .
our I'khlo." ,'" ,'I Ilr. 'i 10 lyuig by 11" rSIlit,11 M.1 1 \T" SH AM' i'-s! ii-| : ) .." t-1,5. Notit1t. to \ .

'"in-: 1..01.n among 'tin share k ..p J\lt"-\ l'ri", 1t/l_ 'f .. h' .' .. ; i i1K i It I u 1. ".j.,-.
"
".- .1| 111 ia '"do njrt $o kip 'jnirt --m-- --ut-.s.* ...' 4.-i \ .. "' .. :.S 5 '.'. t t""It '|* W.-, t lii! 5i.t. S \ S. ELKIN'S

'n,
'" tr.itl.lcTi.il: Ifikejr ear. thrir '"&.h" our 1\1.Uhi. hundred 11.1. iii l' ...4M.iI . .: ,' ". Liven and Sale Stable
v"nll .
.
> ". it ,,"'I'rllll sisal they want la T.I. whu ma |"tbeir a larfv 'r.. ." il.bAUtxiUidit TALLAHSSEE. FLOEIBA. :i J-5! ;. ., S I S Heury HicksI'.v ti

i .1I1., ,.lw"r ". ., .
I.I 'ii.j AT KISOtPbTANOr.Ki.ow
;I'll J'M-t'h. afr id f i in't susan. a mlltutrt Umtjiight ilyln ;' U..i imttntm J LU'i : '.a. :: ",;" ;: : 'r .. : .uti.us. .' 1 'TI', ..\St' vt i-v I
5 fitnrnl 'Atl! I knu lu. baBuHaftog. won't do Uu kit a iaTl 1 iKquraliuaf: hall o' Tnt ,tiu-.d 5- .5jS.-. 5'- 'I ,. '.' uiI. .: S I '. fu r- i.ifo ",.',It. "in..i.m iii u. \ ." 1101'*.
weatth iLiUUrvi I.ki 'i15 r I... -.UuMrwfc.,I Hi '!"! 'f. .,I. _n ...
jmli kv ...
,:-h.1 ring rrialun, but p liatcaiuod il. lbi 'I"r a II.- I. \1. I. i '.,' 5
tin .' > .5 I ..i' 'l.-l. I.- ill an. klml"I ,I'1 II! II. i 5 I lt'i.u4 Uu .
S 1 rcuiwuui .Ui Ur. '. .. s
: iiawhile: \"man 1ft eand" mm long o.laU i.l- .
l'r. .O. 1 I 'I'I.- I < jry \.A"' -i-l.il tli.s'.uS nil fI... b,
( IlIrllr".jlIt'l."i.inn
Unur CK .. lo be pint Vj ben .h murtnt' { I .: '''. 5.-S S .... to. S K u lk .. lUlll '. .
ii > .. )1.lil; t \ uUi M Were mt.. cbanoin I H"m .. ll.t.. I I. Mui..' H .s. I. .' I S I!.. .. ., V li. Lu..1. ;i Oo.. it ; .-.UK ,,! n. > i ,in,."
-.5 "'11' ;-n < 'v itkiriMkj! '' a <l. ': 5 I- .1 I I11.. 5iH? \l : !h.l'.
i ,I.-- h;?*>.1 Ina TintinorSlienn'in . ,
I 'h' ,:. r 1 "\1' ..,.1. TI" .f, ; I. /

.


-- ....- ..., tUo.-iO' "" ... : ttim :
-r '- __ -, .10. 'tIr"P f"
S _
_.. 5- a li
t. --.
'
-
- - -- -'. __._ ._ aaS e
.
-- Ijtt'
.-. -
; iE
'_. .- .II ., ., "- '- --
,'. .', -- o ." h ,,_ .< "" --" _"
'4 S-- -- -- -- -,- -. -.. u,_ __ I nlll I ti-ititti.. -- ; :; ut

41 I .. .. IM 14. ",ip 'I'' ,t' '" "
"I'nr lotnrnilnii.I >nlrus tolrns.IlintllM" IT.I.KUKAI'IIK: :( NKNVS.Y : 1"\

THE SENTINEL. t tuul'I Ihi'suiiinli't.' ilniisi )it- i : '111, "ir,. i--,'- in t '-I'. l ""
1 : llllLlv. Illl" I'l ,,0 0'110, ,.H'I|' | l.tin .ii, Ui, lilt Mm.li, t |i, lli 'I[ i i.r. II' ,sit 1 I '!t' i "nil"tn'n' "M MWU III; MlRI l it .1-1-In-I. < .,- : --
mite I I. tlirt, *tniB, in 'the "''III', ','' "'lioii'" l.uMV..X 1Ma
-*- :N.iti.iiiil. ,, lFItfi.' 0i / vilI liiih'; mil ton JIIIit" i ttu t u"ar"II/IIlh.I "jiii' i ulnili 'Irihf I.' "- W.tulIIClius hit II linn, 'imti I.il.-d. Di.pit. 'Utf "Iniin' .tlt. uiI mil,, ,I' nil nu. I., it. 'Ii i 1 I" slluuug>> *'V lit litiult', 'il. Ituultiti 1 M l uhs'i|, ul ntln i '"till Mi 'I ii ilHII.N t. \i il I !1s 1- i

t* MM t-W KKlttV.KH'l'Alit.lHItKU ilu-ui'l\ ,1.m.'r"IL.' ilic I lull, I Ibnl HIP lute.! t'iiittup tlH at.1""Lc"'IU I 1'111.u Pt tiui |rrlllf., ri 1"I.. I ,Ii ?ih, fmt lit' i -u -i i i ;'ii' I '' 'l.u1iIOI't' fl .'.', I I-eel*. MOvr
; ,
I to 1'1.t .+. (".,i. m irlnl: I ilmi' illt. i At" I '" (II, ,,luutu--te tutu |Iuttu | iii'
---- mill., : .:,. : :til" .1 ,""" t'fiiifiitijiin*_ at. s 'ITA1N't'i tu 'ui ,
sily "jiin.lr.l t non KI liun, OH tl,. p-itt "I, Hn. 111'J ..11' M. Luluw < """i "ui-'l' """L'v.li'Ti.in lit snnrn < \ iA' n"!. i''
IN IK;.. i 'i hi in" rliitinf| from Ihi ilmniti'lfr.m 1 t VIRi.l.MX MCMCII-AI.I 'ii I (rum '
1 | giuitiDg "onlhTUMMIII, \ "*, ll 11 lO"AII1..11.I |" ..'ll : -. tnini'hin" "I -i' !hii'ti' ( -- '. SI--' ,5
,
il" North ')1.,' the 'iie ai, l',111 pnrljsliulllu lii'iil C"tinmttp, tii I liutrn't'il, \ iM.ltl'i" a Inl'i\ i'Fil'fli hi _'iiii 'I --I I', i- i li Mi hthIltl'I h q
thr t iij-ht' Knul ui' tt |i-It It. ini.tli'.n in ; .. hi.. vS"! :: : i ;,. -,? ,liii, .lii. .ir ), t:. I"- '
Mn nn r ; MI.-I
OLIVER BUCKALEW, Proprietor ilu 'UIIK'lliillit "l".l.1l'l' > UL'uiistlllili'ili "I' jalnm' lit. I I Ill' 'll. pflBlillIJ; ", 'I plltrtl' 'itii' lli lit" MMUIIIUnii' If iii in ml IK % it -Ii I,-, ? -,hi -
'hut 'unvctilion Ihm Mil) Ii nuwmhlnl,\ xl the ( that in-I'l'ii'' '"'
hi ton I tlr, .iiljiiurnuii-rit uf I ungrrw', : Trmni'tfhr ,.inl.,d III. liitiiiii, "11.1| "InliiMi' '' ii' t' I I' 1"C.iturC >, ii.n i .in i liii' n rti i.'iiiui | \ sl-\ Ill SIMIHK' \Ni.-li inin; -, ''t<
ti-ill i
The lnMliifnifi till* Ilic '"Illh, nu.JMl ,,i m mum of I Hit- Military' roniman't-in$ !. "'liDiiMlu.il ) ; rrtnliiiu.il, |\.1| b.< MM n" inrillux ; II, r.', -tit' tetIi-' do 'Cc u--utttu'-i---! '' *' f' I--hi. Ii I, n---in l.uin-l'.r HIM-: cuiiwl''r.il'ioihWl't : [ VT"1, "''* 'UC"
,
plainly MJlv
p tl"r' MjKtl.HlS *
I-
V- fk--pli vijiMmr mi'l m'liun IhT' ore ... ., 11,11 t.iiktis r l-l I ii.iniii' '
.. ulialM III' ."III.$ .. of I III IlKblllOll'l Ulk. |1..1. nl Hi. .M oiMi i"r-liinfii UK nu"Uiniiis ..- tl
I> [ iu ( vtefchinu-iii-l I fll t*,
Mrrr. b
h"PIi.Ir. l.il.I. lie u plinty' ufmenin our Hur |but,u niUnoilKiliniiniliricil tin, flpph rurh'al Mil wan ri-niinwl, !!rttriil'Hi ? th<' ,luin 'itt tuttlis
''im' $' ; ,'. vi$ 'in- i.r..d.| nlliuli-il' to.I I in \MVurk | i
hlll 1'811rnpl | A' ih-li-xt'ti to tlml, 1 ( "u iii\cut' utttl, "iili' auttu-nim, ,it?" 'turc 1"\0' .1. rlh It ituz' a Ieetui: ,ii' h-itti' H'1I111.1,1I U".I' llti1 rliTMor' the teirlta riwllnc from SIiiit $$4110 lit'NDhTU iinVr, "fln7Murrll 1r lu' I, 'u

\ \1"'" it pn) IAK\C lie !Smili fin, to nfiiitlirjiniinlTiniri'iii | whom we WAY fplr Inml' "mir liut, onr |itup nut >r' Itt,. inxloin tfi i iphln\ 4'I I rl ."l" *. h MMII I ,In Tin ii tI cost "i N"V urk iIrutn 1i l', ONE "".'. l'-'r .ltKIhiibi.'t .' A I.IKS

Mi>' nut uf thr I iiiun :"idro ttiu' ul !I. iiiuiN ,il,(id-'it, hill' nnl'MiiT' '' i'i t-i-ti' iillr f nil Mf tiwbi.1 Itt'e I i INI ifiiuUliuiiNYi.uiBtrulv
IIRdlJllf"'lc.ll"nlto'l IJ.I n> It WP "b' 1 \\ kxintJUrch' IU -A I I. I i t'.i'ii,'ili'# tile' liti? Z'hi
imv. il \ilio I umn' (tote Itluif thcj lun-i-nt' tu atnetiituu tit* ."ml'l\I;," II. l<.n,...nr. ul I Iititultinv ,
.
| .,. "I'I."r.| |
Imvi Hitch ft v'nurpniiun .A. "tr> i >t>tiliillfiit.tna.uf I It"$ in ,tiir "I 1\.uI, t..rnrnl-li ii"u- llrnnnlot .mil-' I'uMin A. Ill t't --
liii' u.t"tie'' I "rl 'thniifh iMlii'luil liom C.njr' 1'c'I\I" r,'imfl. In I I tiC inlxl I" l I IUIII ) For Sale.
I ; \ the I. '. Hut win-it i i. propo-nil' ,to mininlllipin ) 1 hr PKMIIII liuxunr, ,. ifr< UTAVJ.p [
I KlmiiU liuin tlu.- thee tnt "I Trnm-oi' i : II"ii .I. Iu urleite rI. \ sM M.I | -r ( I IM Mil Hi i
tu nllim mynii's ID. iur|'" \.rr .\ .11"" ""lilt h'' 1'101. inijurtt) "I 1 .Ihr ItI'Ca rl" I I I i I Phi I t.li Tin JlonlifniiwrT !

TAt.t.AUAHHKIFriday : -: : inli'Mih, mill hull il i- l I" in i 'lu l.iki'purl I.i' in, "iijflrnt > [rOMM\I1I AIU.l1| .1t"IoI..tll, Ibi.n'lilnlniti, lint! tlml inurilimn I '. Allilliti., I .I..itioli' ,..!.liln, i. l li'III'r "'I"1" '! r.-utuste-Itchi' lor ihr loll'min:; n Ii"111VI.N1,* Ul': .

ls nr |l trti nie4 l If M"t't| St'MM-lt" ..V.:1" ." ., I I Imllllii' ritfKttnH ",tn t I' tlintl full .il. tl'tpt' 01 i t l.'l tlllililllU; ", coil) itt,." h' ltrtueiut. A. I5iti&i 1 I I lncoriln"htr; <( liiiiM\iiaiiila", | Iii thila tin' -:7--- : Man at., !i-e.Z, Kitll

Morning, March 22, $1807. An ["'"tnlini'iil itul-Iitij, t 'Tt.ilii .1.".''- I to Ihi ,utith 1 hi'"M-iinti! hnppli'lil., ,nlal,' hill tu tiC takcll "I1 "I"1 '' L-iiit '4C! t'f 1:nlii'-' ln'i'l glut r tl'tl' wt' '1IIVI> **'tt
| itt I linn A ( For Sale
ikt Min ie h'ini'l I in *
:1'1 uishiiiKln Your \lr""I|i ,inil'h'' '..". =:r. n,' ', ''h',; .. ,.j.N..1 I ".., ail'hill., I tin until' I hut C tin I "1'1,1I'III'ur' l rri.('nliatiun I fihU.lsiiiHkiHimoaniiMiimUwiUi n |wr

!1. :. .. ;i. 1'' .if I.K *"""I I'j -nil iinhliiviln .. ,. ** Mill In, ..\tunftir I or tin. Mali' L "l-. ,ii| tVuhili'ior.iic il pruliwly willi Iliimmgrulunsl I ItiTIlIVA1bh Vitti sit. .l1-t, --
Ihr CCltii-'| | ,tin ./" ; ,is nh ,,,1.,1 I ,to ,mis, At ntni o'llcv 'flit t iiilp win it ", ,hi'tl ,liner l.n 10 nnuiiiit & W1'.tTE ,
Reading Mailer Efery Pazc ill' Id thrin' 'iuilt'itt "to, Slip ul tit ril'Nms. nml fti-- irnil IL lit the hnikuf '- M, t'Ct-tiu't tttti
& on ) !I. IUIII.KII > alternattM itcuhu (
anil ,
hTrr ,
11'1I,11111') | "l'lr| | Inh.l ,pmln ulnrv ..I'lliMHflniiiU ', ; iii?i'rt.l Ki'Tuniu i-t.f for t Hituntil( 'hut tur.- "flu IJ a..1.11,1 ulhn hiP rilihotvi lltilli r In hut 4Manbtlli 7. iontTA.A.KNICHT.

liii'i"i: 'lln l '|",.li'in' will 1"1" nV.iiiuMin| mil- tmu (I"., bUt ti In tinhit.ttuilt, I ".nil, its !i .4Ci lilrtfl onrhnlf u nitlliuu |I' t 010) 1 h' t Ihi ill..Ih.in u ThIs Vu a. t'i t I itt n, OIIM In VK'hiln Itr-u'u'tin IIM k.iM In i viry i niiilmrf iliixillim. Though the ii ('ihlof "

If1 1w Liiti, ,., ''hr$ M."inn 1 .\.1." ,." .". ,. lIt, p.'iu' I |;ur r"tlnllllUllhc? I tiiun "pMiKMnlly | "l.II-.C", loll .h'III.IIo'll'; l"hlI'II\% .1 tun ot |>ulity wit k'fc tll'Mint, iiHiiT, I'M 'th Wur S"\.' anti bill" nbi'ii-sliii'' I-". null "HI", t'. ,""' nut lutn r. >|iunil ilif i-(HOI ni"' u m.iy: UMnjarilfl t nuc tu I Irilling ,

'int'fitt',1 I tu ,mm ni '1k.I pli i, mi "'III\\, AH Kit ('lingua \hit then IM' nn nl''I'II"o'iI1.' for lheA A/rVt lo m : H"r 1'I. I'.i.tinviit" are --- I i.1I'1II.' f #., t tu .* rnr ,In 'iipi;".it, tIe I' "'.1,1' uiiclltiiUuii., II III. i.h'rili'.n, i-ut I tthlitun I Illllil hnliuuiil, nj the

:IIN. Ill" h g 24 itl'MlixkV', I fid" 1'0'' 'it I. n. (l llc nml in'" inuri', ,ith their Atnl the, i-siu- putNitiPtuillnit'' this *ltfiM, .*. I mi lifliml (.niiMuj 'in > IK ul.ttinn.$ | il II.''ji"i. I. In till .iflh itt t linn 'tinInim "I'l'itfiiiL-ill' h..in .'-* rm I lini I lli! C' i uinwir-nl Uriinir at uticu highly Mtorney .a! Law Solicitor in ClianirrvMl
,
." t to solicit n full, ,nt.i.,.1"I uir-n uf link', knu\ui t. ill with"Plln"II"! tiilfmi nmliih his Crilil I Iim fulled,! nl il The "-''1''' Cut, tileS >*''' tiritli-i IK.Id hy tinrrwurf'i| l,ir Minimi, Hinkiiuti ..u hull "I the 1I 1."r' ..1 I tutt. r. |I. ,n.lih' I tin" l "ii null ill'ills 1'- ,iu i 1' ti1i!' ul t foml llu. nniiiH nl ill"H

''oh".n'o''II''hJ')' t uhuli) ,i- 'tn mnk<' 'Miiiti -',irv L 'r'1101U11 ncxrn ini, ii' I IIMP .ohsirTi II t lormtlv" ln < mm 'I it i Hiid .10'\.1.'\ f'((7.!#,0110nnoA ihtuHuli vn-nliiiKin, nut', ",01.1,",.' niiiktniclnl.. u mini, I II i looks IINIn Mirfi-i tl iiiiljiiHl Did \

$.l'.lrrt$ ,ion? for tin' AUDI,' ,t.; I II">iuimltnn. nr ''h.$ flnii'. of 1 ,iH-HiiiiililirRtiun" tifotr IdUcoi l or no rc.tirntion. > l ply mltl-wilUNI, pi'iiple lo n ..mn 'unulin>l nt. ti"tt, turtii i is HliiK, whlili lttt. I.." ,ii I flOi. nli' f w. trlnrf puninlinl.il', a.hh, ..1 I 1 I hr hill then pi .'. ilA I it wmil'l' tint I" nl .ill I "itprNliiv II kiiiiiu lonilfru it III- ltIl't.uLt .-

ntir Mftvd, tlir l lANMVMIMIV I. lo'nll" thHr 1in.ine' .. Wii' HIM "u il< nlmi! I I- I I, ii,(. "i.i nl-m Hiiu in nnrth' uf UIIP, j".litUA"tllN ), ,. ."llItI." allu i"ia siwin| .luiiultliinilii t !t'.' ii| Hit! Ion tutu'uitg. llu' i.rnilir 'pulninM luring

Tiny I wuillil then hnvo Iwul, nn "rp'I Illi'y' 1 loih'i'lui inlflinit", Ihein1' From ,the Ii. fore, it nlmlinure Ihu iiwimli r "I I I I-------,- >' .' Inl" !p t'ut-tit Ii', TUB IMKFBRFWT WI'ATKH.IKK .
: linhls ..T.I', Mltrtll 1 IT .i 1 111'* **'MHl Ht. ll.lll: pH 1 1II I I. tlilrdi.
10'II $DI-AII -Tin" nuiiicii1tin1 nn luit.i' III.llelwcn the n"Vrt mntin could Ibr t nimrt! hnve ...II''illlIC"' i I I t ,', |I
Ln 1il.' MiTOuii'il' $ AS-.n :', li,11 N'M 1 1"I i.in.li rllnil uliiti--. 1'1' nn the, hi lnl,11 these 'lhtiiimi ( >' tj'li 'tlllHI f Ik 11 I .. lnlloM* A ',-..h.1I"IIIf., '' I'l'n' 'hit, lii'lnii'i' > t ununitti, i I Inmqiilri "'Ihi I'liiiin nml tin' Cuii-liliniuu" Is lice icmUiu '.

$ $, soon will the second, nir.ihmity,, ul our', nn finffl nn i._ .."I. II tiny rvi'iil. mil, there IiI I whithirMtrOiml, !h., ,ii ( un, -"litnti..n ut lil.. iiI I Iroiignw I i-r, "Uulliitli I'liiun .inill'iiiihlllutioii''' pmiil. u' In all tin- Menu. ftti.t iMil-nnil I .it t'i s,
The Sli'MniSI hill hull.I
t ututuit't'itu.lIsi..urtte'i 'Ht *
1 I !II.( nu. h h..I.) 'I 1 llmt hi Pm. rv I'Un.lirr, 1 .1.1111 I
.
,. I ,",'. 'i\lrt' "ii- K.iiii'H'iii.u | Tli.il I i- tin' iiiicsllun. nilliillir I tut,1-t-qu., Imi'i, I tluut t I'tol. il '(he'
$hie "'\llltd.\C.,1 I,l (l ilru$ I 1 Inupon n' Tn tla- loving I thru n-ii'iirllily' u icltycy hlll.II"'illll I m 11 ""n-'siillf \ Clnrjiln
1'1"1 tn pruvi'li' lliinurs! <,in'. ni.n'iin: | ,'ry I lot, ete" uwniTifiilion '"otMtiifltHJiit, L'I html "I l iNth di.'ri-t ntmlt, IIKIMI Aruahiaii.utt I!t' I ihck li.i'l 1 Im1" uhtr lu u f.iii.ixr-.iliilllir t )' M)
liriirisul' Hit-Tuir n"tii'n)" of C'llimilnis' (1.11. h.. .ili'.ni, luinrintiun nml' :uliiitinp| n con. nih'pl', llI'lini : Inj wlml UnIta'lii.il nn.l Cull. I rhlniiurihn't MMI.i, ., i..'inJ t-c-i., i.'
:1111:1' It tI lii' lr "rotilrlnphiietl,, .$ t the ,ilisfinniliimmi ol iluiiiti't'ucu ni i Mt li cnuut, ur |1"nnli" II huei' ,li.l -tli.il llu', I'liion ii 5 t"
ul'
I hmjjs tiniii'ililof) I -lU'ni-liii'hi' i t! iinniM'isiiiri i ', 'll"i, ," Wih 'ihi, )1..lr. upon the pioplr nl or the pn, -i.nl Sluli, f..Ti'riimuii" hyi.rw II" tlir rtiilc ur tjstr-u t 'In hit ,ill-irn t I. nlili, II .hollill r.rnliili, ,,,uri'iili"Hiliil.ii'-miildi-i'liaiciiii u ihrutinu n MII-IIII-IUII pm: nun ni<''m KV Unit? \\.ini. inn n nun Miub r lf ..fH

iliiilntill, m:ikr tlir'-'lilli$ ilnvi.f.\piilli\i'. l i Ilirnu/li ri < ,"-lf.in i iiini'it )"I' ,lined. 11"1'I.'ilI.m.I.I.AI'.IIII..II.I'.I..I'rl. l orKnl/Hti fit, hun I, ii utut| wln-n 'HUH, .'Ctttittuh' p--u.ot'. 'I"olill..t' III nta Il-c, i.,0", a hI ? mi-ill". 1,1'l< ilralltil ijxril I hr fuiiiul o' ,ili-liiini-'i tuili'iir huh it ititi Hi'lrijllt
uinliT-iil'l l"" Ii a' ( ill!! Mi'llt'n- nml! n'ltll Illl
I i tli u ninn-Mi'ii' r turt out i'fit utt' :' .
('holl' I nfnr..,lil. M hi Hhirnifin" l.ill.1! .III! wlniiliillI \ 1844.u u- t Au't.h.ulu.ht! i\ Ig.JJJW. J
'ill '. <, '('n.I.! ,, wliiili tin1 Ii.i : I ; : ,'
nzt 0III: t npnii i'ituiiigtu wn' lo Ink. plini.lln "lull, il-it' II m\elh. A liilnl I iisuliiiuiii u 'tlul niuii'r i'" |iliini1 mirtI iNi-'ilil' li.f, _\ in.iii v. Im it ni.],I Hiil unit luinli

''Ijii/'hlrr- of$ the Soulli. 1'1''lI1lh" Isiisipn" liiinimhto ) thriirlniil'l'|, il-t h"il' \ it hutsil-: |] .1..J..rrr nol. I I''litre. tulii, 'M I Ihr lliMTinr- ( until, i I prm'i-i-il., ul "'inptnl", '''.',- he |iilil iii." tin :i-l.ivi'ty IK lln Iliilirnl "I'lilun1( noiihl IH.lilhoitl -, '

tinItio Gr.imli', will nwi't iitoupil lln$ yinvi"I I thud rel'.IIII' ," with the lin/nrd HI" Trlir In ,"i. f.tmu' "Mlu$ i'U'll tin .. ?/,, ii'Msulnuniiiliuti 'I I the aitlt Innl nmiir r lur, nlHini") In tin |Tm mi-" ; 'I m'n", ti't nil.ipti.l, 'lin .1111111111110" link-ai ui n light. iiiittuiih> III' In.tiil: ('in hi> M. DAVIDSON.i .

ImtuU$ I nuoittnaini.t nis I'M ilnnL" ruin I limn p.mlV'liiiiii i "I' AlinlKhtv, Cud|, 'tbnl I mn u i illM Pittut" "II ih in th< I I..iib .,iin1H ,.> hi' t. HutM ill Unu \ I) will Hint Im iu'Ii
nl$ imrili.i'l' nml null ,their nitu I. illor | |; Tim .**:'tii-l\\m tigM) Im It' I hnnlriH i ral "'11\",' nun un spinal' "pu'il i
I I tint, I ,IKM rhl.,1| in .ilvl MUti-l'ir, 1'nii'ii", M.Iin: iti'-pii't| Ilio.uli the tli tuijttiuiue
rlit-orati* ih! thmirs Ihi-ir$ $ .f .tin" 1'II"c"| : lun-iiminiiii'iii lurwhiih Un, Nurl/i/ i isiTjirtiinij '- > VMIi'l -, I iii! M h I I \
t ii' | litnHpireil llml Ilie iinti'in in I lus rjti; i :i muntlm' nil |rvi iilnitf I llnnilriv, unit not rf.Mr "IMIlinonntv ;: inii'li1 il so niipr.it In Ilic iui.ii'iimliuii-: : : \M I \l >

M"ny uioiiinin;; himrts will timl n -:,.I'IIII'uul"'
iti{ |\i1ri iiio- | Fine U'ines" Liijiiors SciKirsT ( !

l I"'. .sli, ,. ,1".111,1 "111" 1.1 1- M.inli, 1 is t I.-IHI..I I Iliunii" ...I hi..IIM. hug tIlt line ils |lut the pioplf1. lul! it hut ruguul ,
milTh's
iitirih" i \
LnRI yi'.it the siiu!,'sii'in nmu1! (fflI I Imp; : hut, mm < .\ "" I'rnlhiTs" ol' i rent cr11.it llrnnn I 1'ini"' uut "lo !Iii'tnutit > fur pnrtii- ;|1",1111,111 nut lirlMnn, nr hit I MMI' n.s, If ct-lit-I
nlnl'i hit nils
I n.il'uin' i iiiinot IH- Inng hcM thin ii tu thee tin I'nil.-il WHI.T Icir r, lin I'liulnli I. 'I"I I 1.11I, '.,"iiiiii.,nil ut l tin I It.u'p.rllin III' "I Inis n i.nliinl: lo hliiinr u
C ha\ o nn Hbiimlnm' iol time, I Igtnnk' throb ml.' ihonl it nothini_ ( 'nll- '" lm wl'iiel MZ-ii'ii1' iiur \\ nniil iiiii-lliii\i'l'n'ii 1 I'm' nlliii Kinj the 1'nimi i : 5" t 4llrsollCufl .
I ti
si-rrnnrc III tht day nhul, it "o"I'II\) i I.'\.l "' n'.-' liinn nt mul M'ngi'.nrr. The mi nhuei I him, "I' Ihi1 iniln.'lis loiitl. he vohiiitnilv' n.miinel |Iltd I v.''i"t tin' lvn M tin I'nltiil$ .$ Hl.nHint' I II ''IiI iiniln' ,rlinnl mil ft. ",-,.,1 I'hn Tcpih.; n Ilillo I utL-irk, tin'I It.nl.nil I'liiuff u cull hiiM'lufii
% III-,
In linml'-t, IOYMJ .mil, ('!iey. $ n.l.ln-sr- ii k .lo I llllhe I ohi llrrs will I 1 I. 'thrust. on" 1 I b.. r nr rrt kpn mimthun. nn,"mlll'i ul l.omji' '< ._.'.II"II" thus "'ii","inmnliir, tin'liilnl, Mih'mt' rl-slil I Hi'iM .inr, Itinliral ili'ti) ilV I Oiijlu-
crrry In nnrt, Inn, kh- Ihr IIHI. ks ol hivuple -
hI I Tho carry on ;' lOr liii' fnltril f'nitr. ,>r 0" atu nih er ..f HH., l'nll.,1 i "Irl'l lill'ln! I tin .11,1, "rnlH'l' I'lll IllIllT ll'lllll, it liii- u tllll'lH.IWIOII III litVllkill Oigoi&c
In' nfl',r 'hkh } nl .
deh'"l..I. jroimi |' | II.,, ., or niKtnncr ofmiy PHI", lAgit-tauuut.-, rtnittli' > (I'lilii-iil I I niiisl 1 In'- tiKitr wiuinr I In nlniliBlihip ,

in imv-c.. ir otlu-rw. !INC, cl I trpHii i loihi' IM in- lid hkrciw the Hmllml nrenni/ntiun $lOfC'thrr A mippli'mi fltteF' ., 1'1.t iirnviilin h ; I the IIIMII' nl ur linllilgl nfflfi-t ol my Aim". 'In 'iiipi| "rl I tlir t.rlllJU.11..I: IN H W .\NN Mls lIt,- true t'tiion. ini'l 'it ntri'l I fiilhiw, thiil il'imi1 4.SAVANNAH.
risthi nml I \Vi- In > ulu | |' It |
i 'li-ry, lionrinit 1 /,1"111.; ImpfitiT'papir err> in: 'the Shrrmnn lull into' I e ie'< ution hB' Ciin-litntinn' of I tin I'niliil.1 '4ttult'' ", mnl, alt< i 1.01..n.11 \n >.MTt, Innll I' 'I lion, 'Ilioii-ninl. u n., Bior. WIK-I gt ,

In t thr Sotilli ,1$ ml I) niii-n'ioii i to ltlttiPtiitluit II nnliililK will !10' ili.lruvis! been Hhtpeil Thi Plump's the mliinli, ,, mul'\ it I in m'urri t-t tint tr litllbni ."nl".' i Hit lii.l.lupiiiiln, iiiulniMln-riiloibi, ; t ). Thin' mM'tbiiiwhlti ,\'itintinn"'U! > i'"" u Ee.ikt liMitle

these Mipg "
Ilintlipnn; the day npp'iinli i ',il Irn-nl I ilimisninlsolKtAtchil r 1111.,"" i ul t l.i\ .Hum, ii ill give 'luiiii h. piirlKi<, mn (ho (woplr, of Kkiriilt In pturteutIhy Dili "";' lull, I thcreiil, .inl t Hut I ill lulllifiill, mi|1'1'| iil' t I tin i I uutuli cr-ui 'uirniE, iiii"l lliirbM' lo sit niiron MARRIED. A.IIH Inr HiXil'- l Ibu-' y H"*''"i ..tc '

I'ni'in nun i H'i ucliu-t,ir ill ili.. ii-H- I Iliuss nh.stsjk ., ( I'lit-litiiMon mul tinnfllu' I ,it-| ii| Niutm' i I Mini nnlrrlI.m. .. Ki
honrts inny; how inprayri i IIM r .tin srnM1* ) [ plruii'ntiil nit 1 Ihnflrnirnl' ('ninm-iu.ling It ri. : nliijr m nipiliiu > ffu-ith-rtv Ma iT l'uitlttut > -' I rH I r lilt Ii | fin

ii I 1IIIII"ri..1' I'n.Irili.\ .. mill Mill, to Iht'lu.t ol ahithi nttiimif' cut'tier. 1 i .
my '
of I IhOI luililo,) inn'" who f"i i":' > r"II'e.1I11111' of tin,' ; AIEt.rlllAir h Till" .\ i |It ti'i iLipir-dt ILII.til -
'I. 11'111 ni"i. qulreil $lo isosPB rrgrilriitlun ijnnliflpiloleclorii : In'ueI
tInt.hilIPC' rmhcr
$ j At Ihr, rr-lili'inTof m-nr
,
:
the Suiilh \1rlllh) u lo Imp the, dI.fnrr'' I the i -*.-.- -- firtl' lo I hr nmiJiAo' rlo'linn is thru l'ibe ImliiMi'IHHV, ndininlitiTrit no 111"1' inc Cud lit, dny whlt'h|rit'mtriliii mth" ur' ;ntliiiimtltin ufllrcr. Nrli.fl.'''. Order on. AHUmlna; < annWHKll. 'IJ.t l'"Uiui''ij'' luunty, l'la on "nnJa> I'lcnlns, ha P 1 "u K Cj t_ iltI hui iii I ii ill t'iiutihi'tutI' t-uiu,
POOh (JE1V.; LEE.
':'tllli' ) Uy of$ April nnd Id thr-tlmii fillrrinjjul $$ ronv'-ntion mi'llliPH W .1. lJu\al. Mr. liKNJAMINII. ftive thiA war. i iNitchW
orcfrn-it$ for rleU-X"1' to it i 1 1n at ,,tot I *LI lion ;'n"Id' a that U'r thu coinpIMIouol \It-t j llllh liihl,, l.i Rtv. ,
I "Klourt I.iinil'$ Hint ihn Inmininmi'iilcd 1:1" "". hr tins urillrn n moilest nutrni'iiptill 'llu I'llliiMiuUfii'mrnlNlmiliM, ut "11inminir I and MIM I\KKU f. 1-t.T -.lYi'uiVIRGINIA '
our /1"1.111 i I $ I cnnin III) .linir for "'01 k .Imticni nmyIhenliulliHe the- ,,Ilnolion 'lii'ri'hy inirnliil liinn j. Ill SruiK, ol ijiiim-y, lln. ,
I / n IIirIIIIC: ihiikrns pr.wiiloil' I li\, hihiiMulH fiiimniMi'l, of $Ihr 1 Nl I lid"C ltutI. (Ininti' "
,
) l
,nil IIIII""I"nlr.II"IH-' .l I i lo omn purpose ; heart mil tiiiiul I mil Hutu' itt tiK-h tlnio huh| $pkiif a. t tin. ('(itniniinilItiKllinml ; HUWKVI -

''lellrill."cror. I lli'iin I'fiiii-lny I III liner him with II hrnvi we'll IIIllf" with hiti in nn honnt I efliwt lo return I .,till I 'l'I"\hl.| olwhkb at .Un-l, I llilrlyiliiTu' -., uplrit inlliii'ni'r Ihrruinmnmltl ul? ll>,.i"III HOUSE

I I- It'IIIo',1, ,nlilnnnl, li'inlrr., I Iliirtiii- iloulillr" : -. tiH t Aicm KIIIT DIMIIII" i /
,
.
nolke flmll ht ilci-tion KlmllIK
------ good men Mint true to the OiiTinllnn' : I'Uhllc' : liYlIi. in) ST\Tt VllnilM.

I'lol Di-.Him$, II Ili-Huu'i. IIvI"{ '" 1111 Mill'Ims, n Irrlinx t M-nirinl.Niln n of I thr, inniiy inCHUMnlilti i thing. ilrpnul III">n I liD ch.. rtr of Ihr JoYO'I'\\ hi I hi,. for k" g.." I l itt o rnmrnlliin fur I tin, jmrIITKI. ; KiiiiMiiMi. \.1. Minh UK: HI, l"n 1 ; \

'I,ml. \ ..-* H"husty| | ,iniinluii'' 'to which lli,.- for Into Ito hr b.nd will be rummilliil \ ofwliililtrliiii'' !A cimitllnllnii' ant ihll itorcru I urritt or rnK Mmi-HiaKiT KITIIIRL, I FKKX.\NIMNA.) FII.I.II.A.W. .
(!'lite* elect I.C-.I Ii I OUI'M I1t.! I.I I II E'ihluutut-.ir Mum ii a, IuiI. II'inTi'S.
nit:')lire* ii' Ii-, Tillinnv oflii e winsuhjictnl Ity 'mint fir .nl"h Mlntt' l I"vot l lo tlir t'niun : mlil. i.m
the lull mnmil of the lilMirllm Ihr people 1 ; I Iii ronii1iiinii-\tilli| : lin'null I ,ul' tin1 l'rriilvtil. Uul Iniin, iimilli'In. nntl InnitlctluiK vi'rr
'nllon In I Ii, SlulP.'nircpt: ito, Hlutcnl Vlruuilii '
vi '
Ihr L-rrnt, In.Ii, i r of thr hits Ihlr, ul'Nuithfin n '
liii iinn 1"1111:11111!
Hill il of/ flit StKte tin- ..h'l.itlllI'rcior H-wiiini'K '
TinSuppli'ini nl. Mililniy n- l'a",1' the /future hope '. innllrilN t itinlt| 'C V : .
til ("iiniili.* of tbi number, nt mcml't'M I illtiltsui -
Ilii1 Suimli', S.ilunliiy: ni"hl, uill $hr I, mini, ninlritin1 Vlralnn i i < lr, I i'is Is tnurr" |un uluiehltI' ) I Hurnrlimls Think you "tfint, the di'legiti'ii .'nihlril in NHIIIV HH i.f ln' Kii-Ht I DMrirl. :Simouf Vlrjrinin, tutu Icr t tin' ( inllnsrv, ,,.. IsJUiihiMlnu
uuitirriiin tu-inili nl thou Htite' t I.r I.. ,, in .M.in 'Jil I 1 If 4hI.I (I?.
ul Hin ti u.n ol ,
: in thr tie. uui.-.t, tutu hiiiliuitr i t nf Ihr snuiiul'l ni't' !Iuiui \h r, ,
lii'inl nill I In hnir Ijutrttuuq hiw
li'li'ginphii' Comeniion i-nonjih In I I-AI.' I* Iii.itltiirthiitud| | iniionu 'tlir foeml' uIlt ruts| I II I All iillli'i'is iiinli-r Ilii'I'viiMiiU! $iMnvWniiiilXiiri I Mthhhuu, .
-.-.- ( ( lih, n.iin nn npporiimit.T, fIr, rflnilnK| ( Iciii-i lIu'iiiK-lvos% Nrvi'r In othi-r wonl", will tlK.rilistVanrhlse irinnliir' nr purli-hr 111110.| St'.lt'"l li) rnnuniiii'l 'rnmi'iit u if! hue MiitP Virginin will ninl'iniii'to '

PIOU--UI .\ ,.." I. nl 1 Crim$ .. irnl. i"ul i inow i. I :it t ml, 1 Ii.iu' ,iirininiipnludl.v, r\i rII'iI\Iill/ Illn oI Ihe whiti" nml entVnnrhis.1. the I '"I/.rm'NI.| n'lflng to nub rqiriiitiilalitr In I thv |I'-i, tlrtn tinilittict' of I Ibrir IO-lHMliM, ulllcisin 'i1etr1i l.'h, itit'A

!4t.ve.ei. \. ulil WI.I >unni; Inwns. inIi I pnil\I 1 Miinu'i'i. lo iinntnil him I lo nit m'liv hi u kit tun,! turn the Slum' over into' the tuni'l ul i.tnnlot| h,. rrjcmtrn d llin iwiitrnllon, In MrKlnimlKll 'i'online, In liiw id'lIIl111.11, nnli.i iitlicrwimlinnilVr. lluii'Mitrii.oni I nrilrrril ptdn% 1otkc

I 1.11..1 for tin1 miniitiy', I I';ianrc'ili'iih.ivine: I -iipport'iil I ".it'IIIIIIIII'1| 'In"M.llrc.lIholll'1. free teroutend, while pnrnVs ? Metier life nn.i1i 'On.I.1 l t or tin mini, number, "I| 0",1">l t ixM liiill hi'in duly inllh pie ctnl' iiinl qnnlifliil In ncrunhm' e M it Aiik.'utu Ci. -t hI iii 'Ott I

I'J'in'nil l.rr's mimu oif.nis" in ,the, jiilldr titunl rrprmviitt'il the 'len 'tory nrT* loimlllnllu' Tiljinin
,
I 1"'II'I'IUI1 i I r 1II11i11l1', .' rule the ImliiiKC uf' om O.iyu i HIHIIoliinlnril I with till' "h..ve iinniiil' net of Cungri. Free to Everybody.
l hum, tin Ti, ilium ihiw ito tciul, i ir In the Tnwl etnua-u' suite hmni-li, nt t thv I I.IUI-IK
-.- t nttriuivil." \ )' suhinlt to the ilominulioii, of mirh,: i I III. Il i rti'sinilili .lliRllhritilliliiry" rumrrLimit A liiru.' ii pp. I lrtuulitrLitintl liiforiiintioii ol t Ihr ALEXANDER & CO.
0 illi. i lliil. u inlttiu" mnit l'i.ill-nil ( iiniTHxvliii turi; ol .inilSldlcf. hi llm M.ir Isii), to l>cniiiiitinnid | | rn-il In t tin' I U'loie ini'iiiiuiii'il I I Im 1"1. i-n-il, ,
.
mid hute Bu, iulust nf Imtti -!.
fixi1It
lgtii1uluQtt't us nit tnthr I
1)1 ; Mill I I.' -" Hum' nil'") \I'q..n..Io' iri-itlt -t hnporltiil- >nnn
I 111"11.-1 a< ulnrfoMMutton niilv 1 MI 1 bur; ns nwv !lit- III'C."I'Itl tuu niruiiiilUli'|
tiMinr Kijuii'I "* I li\o inoii-Iritm thiin Ihrrntr Tennei u't'h Kluriiln n ill ne11 1 I I ti arhu, Inuv S tl'1 '"H inn ti.riiuii-hrantlliil,
t..iiitigti..t, tIiteei.i.;;' Hull < ;iin 'I liiiiinilni\ nl" people thiu' u ihI.. cite fni, hiih I tlml iii i-I- tee "'""li'I\'I'.I., )

lug ih'i I'ii; ..i Ihr IIIIIIIIIII4 ul' lieu. Thinl, Milil.irx, In f.rilu ijirll II uirii'Cll.v. Is-tin-nmniifinins; lonsrni lu p..v "iirh H prk lepreM-nintlu-i' t Iliinl. 1"'lth-II"'I.1. .",1 clri tuiuut- thee' :mil,I h tin1 .lcr..ln.,1, .ipjicaU lo I huti pi-iipli'\ "tVirt'inn t tin! ili-spiwil r' i-i'i t It'll, anil i l'i' fur utstti lo\nl WHOLESALE GROCERS

'.llu'lil, thr Tiilninr. hut' is hl'i' ,i.pl-lirnl rfitir ,i-linll ,,|. 'lur- nr i".1".. ,mnnvuilion ininriiiraii'minilollirriill lull tntli ili.Liiiciutlil tail lo atnilIb'ir ,
.
lo 01
I Ii-Hii'iimlii. in- lliuSl.ili'h. ul I .\ / the Niitiuiml U'Klshilnrr. vilnnhlr m it niijjht. \"IoIM'illl"| ( Noontu ) ,
I
\, 1""I.in. "ll 'lm-U .' I 'I lo l.ii in u iiiii-lllnlu'M' (I", tin CtHli'' iinili IlilLi. ulUup, ,in r"I1.h..lh. nw "il\' lortlio. i'\ri- Aililrus.-, quid icttixv .Hop) puat paal I'J ir
futvlso Ihr "Ii"
Mm' mil F'lili.ln' lirn .luhii, I'upi' has IH-I n .litsili, la. I'm mire, nill not > lu Ilium I voting' In, havoc nl m.'U tiiiitonlloii lnllhurr .,- ,-Ihltt I Knilili', liyiiii" 'I
"U'r think iI .lui. in.iii I pri-on is.in"i lu hr 1""''' Itnllrr i i- nljlilIMIWIT I ntu ute | tin n niiol.Atlilresi.. C'' 'tliNEl: AlUiKCi HIS .tii-l, liv: ; \ \ s'i"I .
';:II.II" thill Ii..;!,! I 10, "Iit\ iittlnsr hrutr, ; luintinimluis. ii lieu 11I"\: lor pursue' .udl. rmirM! M this Mtmr "II' ttrlltrn ur I'rlntitl on Ihi'tMllot !I..< nhlililliit. nl..lit'II". In tlii: liinrn. IIn,111\ imimriitil :uliiiiniIrntioti ; ->- I'. e II, I linincr, '1I)

.. tismiiun-"eviii tflilt .qrtils. rti>.t.tIn ole' lur ilrliifpit, .. iiiiirriiiilil I thr nurd* "hr, H of pivtiri, ,to nil i lmvu
"1'1",11.,| I I.. |III', |hlI"| | illl| hllr'lt, cit-ge I III lu-ti i4.! I-te h.wlv
i
TinHrliii' I I.lil' lui ',1,1111", M 1,11'; ""' Whi'l' I)""..: Unit, thr iiiininiMiiylin' $ ,; null 'nny t'Vent. the i listing fruvrinmnit ii ill "ill, rot,' ''" ," I llmin,I lim' .v.;iuiil mull ioni'niionrlwll : I Vrhuc I ctutu'tuilh'urc' nfllii1 IIOW i'i it-nil' -iiuii llllly'nrp Ml n.I IU'II'1-..iinnl ()c1 c .u .

.Innr." in-i'.Tl, :'Dili, M.inh mhhl I limo tViinn-il' iiirvtmit' (Hipnliir mn sin' nil ilnlil I Ihr "eml, ol' t the ;''..,ut ) ,'or.'III'rh"i | |llIntitr.t H ', 1 linnwrlllfiior, iirliitnl" on 'hrlr !>nllotv I I ihi, <|1"111'11"I"I'"rtr.n' I."nilDisliu ,
$ j Illi : ,
un .I in tot ""Io.lilll| ilniicsitt lluiiliiiiiili" | r" Truo VniTh *.'. imir. -c. i cut
"ilh"I,1$ inlxi i rliil htiltii'" nuii, ni. "III1"'II&!! pi'limps' .ill.-r thilil.ui rv-"rjil ill IO/HI' M' lit.Militwr.' I'ommmnhint I'"ro, 'ituclenul: M i on\vnti,
.m 1"1,111'" 1'11..1 'Hi .11- lirlirnil" ;"iiupt, tUlH l lint', Illll M u r nl lo iuit.rhru'thihu !Ihu 'nlmintlriiihin to ''I.'rI'n,1,; tin d. lion ami nuki uirturn .1.l M I t-u |>, :'t t flriuiiiit ii,.rhuh r-uiuwuuat i I rututi
\V. I.AisI: I iii.I..i.: : II hilt ilu yuu think ul thrVuul, ininijt'' ?" "in" tuny IIII"I"J !, !, ulillc in ftntriiirtiiit
I iimi'rtniitmttirlUtlPt'ji'r\fi.\.iit
AlTtuirelit Ihr 11I..lIlilllr.I'n' ot 'tin uli> .iertI Ilicrml', ,i hut ..111.111 Hiinil.MO'W'I'wriin1' S A.
I IKlin "llin I l- > lillli'pui'-r ul, 1-ul' h 111'11 Reward !
I' i 1''lIh:1I: M.II $200
.. I"IIdH)! M V I'miMN.Aiilinl p "! ttt- Mi i t'n' it* P thr t.ITV f-ntnui of Ilu'jKr-iMt yun me toinirrv
.,,1101"1. a iclurn nl 'the \riir. Kivt'ti loi mnl uiaitu.ia ,
-.-.. trn-iuli, hull1 in.nh up Im tun.. uml' p|. n-i' n\\\ ulUiei of thruli shinihl', hn huhi 1 lu il tiii i I III' \ Ailiul.ini (..inir.il'Inn : ,im., h\i iitu- Clii nf nn, fu-Iiutn. nt of Inti r-nc \ -i.kntMliif .

< hull uf lln "linmilioiliuii -- Us .\uiii'h'is 111"11'" rr-umiioii,| ; ul 'I".it. pn\ ruimlnhi1ilThe' Im.uuUit-rt-r-s. Mpiiiiill.r."huulil \ < onrrittinn. Hurt tin I ioiiiiiniiiiiiiM, tiiiifril.I lu I tlir !-\rJmiti,, ,|n.jif 11 ir.iijli'0 to |nmIliT' A
IN .i 111- 111" uuiuiut'or" ".\iupl' (tIth: lu.ui, it-I u(' apples' mn, "h"III'h. n I.,,. hllll) || br inidi', Allah "." rl;:nn iinildtilun ,I -.-.- V-ifirt ntilUr.1 h,. pit MiftMif UK inliitf lui-Mml up ttikf ,

.1.\ Ih,,"., CI!:e oil'. ,itntiojiil.lii h. 1 nil'.ni" 1 1"1 u- knoll it von \\ ill In -o pto.1. hrihi' .\ ui hr 1"-1"' ti\ with Ihe nliniwl rix"tuflhe I I tinIntntVot., i .' In mil'h Ktnii'' 1111 md LIMII NP" I.m Cmt| P M" HKMI'I lIe <- tin "i,.(. h tut A Ciii it uS-' u-i flIutut'tigC_ nt <' n tlim IIMI! iF'

Ihr ',"iethiig iil i Ihrl.1, I '! nisi Tin tin i..." | .."I It Ihi'ik Ihi'sriprnl, 'Hint ti-niilrrl| K.o. tin-M-UI-II I..". K" ihat win n it.I 1-uC' 1". ne 'inny pn upmnl I II I .
11.. u """ 11"11. H hiiiiitritt. til I tlirOIIH :"rll on .\ I,11111'':" .\. "-A'n. ,i' t ttlinrni < P

t 1, luveorhjiiiiititl:, I Imni I Krrosi'm I 1'1''' hh, ,101III| | I is lim still. ulixr", tutu 'Hillill :-I 1. .,Ik mil ii ilh h' in hmul- I thnl thiurut|. bite *lmU br 'lor M i.ont,"lull,, I tln>n viii'lilOIXrilllotI I 1-1, tlli'n.: i rviiklull MI. 'inpi'''.iM'il, t.i-rr, li.ilnHH I uhlmul, ttniii'icr' t m.ir'-iit I li> ti.lMj pin* cut l

v 11 10)-" p.irlH: u'this| loimliy 'I'his- inny nut IHi llllil\lt\l I II I Il! .. lilt tle, '. iiilnr i4 f li2' it ml Imit, cuclobln
-.-.- .ltUlI| | litlii "I.| lll'lllllHllll |1.iI..I.| | | i--I1".' til'IlsuIhIlt 1 : Hint lliiMiliior' hit" iln-i-.l. it nu uti1iti-'iI-ti HIM
.
-I i MTV ih I lu 111011.1 "r"illg, :at inihl.iiy > i irvul ,
.
.I.ul i il uiutib lt In 4in.t ,."ti''I. t linn iln dui', IMlaniiml! nivvlt'in' uul-Lri'asrul lojtutrfilf Proclamation the (hvu'u
te "ir li a i un" nnu. liy iftt
.I l'\\ .. l'III ION -Thi I I 'ohnnhiis '11 h ,i- I.e I t.I I h.1 l nmMi? r. Im'.i-"' tin i tniiitn it.t-, inorllnm '-'--- up. nti'1 that lit 1-i no" ili'ti,'rnutiril lo 'itt'-i' lit n I ull'itMH' tUi- ilriiiri In- ittti'ii tiuil, hugs-hhiii
: h louii'iilioiiliull' !hit- lit ,t.l, utu ihl,!* ."- ,' ,. jitu
1"1 'luMv mlil, imI'o.i'il 'I'II'i-
that hit "II | | mi* r\prii-l\rlv' 1",11"1. 4tul iiiilur! limn I''rcllit"' iliiin .tin, .
\ ,
/I. r hitch I Di-niil t I : it llli it Ii -iuil 'uluru; U iufuimi'ilhyIlirn-it- tipuii$ il' |I. .,.ir( to UM i II.it ,ih.'KAiy ii C-Ut' (tt "'I\CC''lr"I Ct 111 \\n\\ mirli rmiti'lilinn' nliill uul In ,hi hi nnli .. unit.
% '" SUN illl illi-it l un' |11. I Isi il.iplrnitii'l' .\ Cit ll-l'lll'll' Thi HIM l'l.i' ,", ilimlillii.-",, In I'lllimiiuln I \ It UI"U"' iif'.ilniiIt. in iv i n"i l.t I ipili'', njrirenhir lor in '.'.u: $111rio' jonlT ol nil I "nib nxiili'mlotim' 'hull I IIHTC v.il.don .
1:1.II.\:1\ : ul tin 1-lilij' t "iMuil 1 I I. oil I IeulIhu! t in ,In tuii 01 I III ,ir HIIIIU ,Ih1 wh"11" ;.Io"IIIIIr, ,ni li the .nlviri, ul\ Itill .\11 t ;. : iur t o tt-t ret'; t I t-.i V \ \.i.iIV'
u ot II ,
itf I thi liolHnu fin iMnti'iitlon
41111.11011 .
I 11 I untlniicil Irum IMP! I'.ip.;- i i 'it I *.I I'-.vl I' \\'iitm\s; ; ii ha, iif.rn m.i": ). ,. i.
pnhh-lii'il I in I impi1)ul) I lln1\ Mil'1Id hr h.. mitiitnj, '" ID -,.11'111 it must irinrmhir' ii' Ihhi",1 Illl1 L'llilUI, tl> I 1111.1 I lit U.IPilp'lllTin ;
is i \\
t" \1.1.\ i i. nn hillnx nt Kni"tin: } llnnn' '','mli"n' 8n 4 1 l Ihf loiiiiiniinltiiK teunt-ral l cm'h |II lili > that Mr? K It lnsh"i! ei't-u inu-l .- iuihI)'

-.-.- i''l' Ih"it H'ii in:in i1'. In- 1'II-iI"II'.It"IIIII, IIlli11.11..11' ) ,ih-iiiihl.'n I lllli'ri ul t UIM ,i'tl I. Ibi u Io.f' "1"llIgIh" "Ul linll npi'iiliilneb' loj.il, iilllnrK nr ;in<'''' \f f:,., AI3N.' Phi, ut munlurrdhlh a-l.i'pni In-r I'nl ,ii \\ ,,
l mul he ilu that
spiak inu-i linnlly tutu It Know Thy Destluy. ilu Mnc'.i'ia In tins ,
ctm.ili M.i'e, Hie inclit -I!
.- Iii in ci r.-un nit "'."lChllj I thin t in r.. b Ul i.iaist I ll\ 'Illl IIIN-IUI IHIXM> 1'11. : t un
in" Tnm.-(Hi.r 11''I.I ''I.hi| ili-iriln-| I" little puuile rll.h.I: <,IIWIII| nun: lIm bell.Ihnn ",ilur "I' Innili- liiremlni: n ilrinmiil I Fur 'Hi. they tlic'jMh uli., uy h lu ilni 'ii nntni-1 .J i> uis 1,1,1 K-

lucy huge" ihy)i mill I \ inK'n-siinu. '1 Iii, ;uiihilion .i nn'ioii, liollirniliun' lu'H1::id i \C. trust' ".mic. uml .ilno cciit inlualiliau' ti il>nr) 'in t III" hn eln'II.II." I. I, ,to niMkr"iii, rolni'liMi'tliiTixiiitriition I "I'lll-lllfM' I V- IHI 1 4M 1 VM "'I'\ ", 'I't. Mtl'tMh l K.; 'llUiRVruN.- ll.l'liniit Knil.-ll AlIruloulM mill tlml stud lilimli m'I C as ',ia i, L r-. ,, i ,1 ,

n'l Ihu ulioliliiiu'ollui.'lulil "'inl" i II"! thu ul'l, -"I'hri- mint"ir _ri'ni ullliinhii' pruviiin' 'nl,, h) nm-iii( its pruilmli. 'lint' I llniiiiiinlimiil t>"|\'ri"III.' I i Irrtli n mnl ,tiuitcite. I irinrnt. Uf 1 1',. t IMIU'IInliM I 4 luii vovinit nml IVt< limn t tilHan, ' in the N''II'; 111' iiic .I-"Ilil 'I. .luiis hinn 111 il. iuii.i| Iim ,' li.ih ilbloiiMnHl, ( In- fU'f'liillll I it' 'lrM'fc of lItS Old aimunlol I TWO I III I t '. |-11|;i D D'll' I,1 MisIn I
; liItti dulls u'|' m Im lC '. wnnlil he "I l lTiiit, Inipinlmn' i. tu n>, ." tin >ntr, u ll-l nl Ihr inli'iH mnl thi |I" 'HHH i-r| I. .1.1n \ iil"I' uhlu I lo kiiu II itu 0 chill inlriiilIn ,

I It I >v. .Im, IniiWN"Hi.l! iv ri'-i "- ."1'.1111111 In i- iilluj ".i r imin Inu Chill mnl''I titutihi nly. tli"tui\ -l.i i.it tlinl' noliturj iii,\ Iuqcte hi n I'luinlilj 101| ''b,' tnlii MIX, 1. mill .hllirn ,In Iliinoniirili'linn, |1".lkl' ul 1'iivl U'tMliI. h.N tinn iH.iii1| | lurailf.nt fhulnn, S. V ilenrmi'l liny pi'Mnii tiiIiu-ur''linn pi'Mi'iivhu In imjnl"'lMllniri-lf.ini. i'i.t t I Ii. pim i,I

;.1 P."II iiis.nl' \ !II louk-\ri. '> mil. h like' 111. I I il,I hc I lui' ii jI ii- -lit, iln'ulrii op'-iioriH' iimm ",.! "'r.) mn lIt t- I.:, I Ihor ill 'IIIU. >in' Killiiullntunlit n.im| ri'i rninn mnl, n turn I bu "hull oii u Ilif I Mini ill nt .InliiiMil i I. NVi' ansui s-r I _t "''. uliil I Hull I I.m, Ill u \i.iukuuit1tiiu'tituti- 1uiu-t -i-Ihi- Ci uuiuirfillI-.tis'u'u- uut.uit gtut lii ititit Ic-u- IIMI

\ RI' ,lit ,tItiet wki'ii" lu- .i.'. Ih... tutu. ."",iirii"i Ir.nlmK, iiHi'li'i.iiMhu h me. ,li.IlinIho I 1.111'1.. ur lh' iliininiRiil, s.nmnl I tin' vntipatliytlim'i ; a.t-C1 tlhiu t the let' Mint s'i luteU sit ililuuMtr* uul ntuKipirn "tin' 111'111111." lini.lu rl- iii'iiiinTin- 1'n-i- 11 Miomlitlu, n* t ii sui.ebltlute h U liuiuiil Luuwlul I- lliiHimus] UP i nni s | i.ini.Li. 'ii uih .t.l"i.i'iURMN i \

\i iliil "lil'h. mniml.rmivilh. : ; thr ie'ii.! ,,|s. V m."i: linn IHI Vi "i.v ;:tliii ,uii' :mnl hlnhly Lint! tnnirnnlt I | 1.11 Irum tu iHiiLilion tlirriul', anil ic hi l.hiu .l\lf dnIrurn ill nl ,Int-, III" '" cihll''lIIlir.1!' ; to'l.iM ,".11\ i .I.II. 11i- ul tin Kiuttu.1 uajHuUmi, luUiuagijfli tic nmi- vu. niU-J in HIV \uniiv' ui 'I| ,inpi, l'n
,il'-I I I1101., vtiimilt plin-nl; ami iniii-h i'ililii.Ti. I. nmnilrrnl, Ki'in'Mtiuii .1 hit- ,
ull,
i tin' S iitli' 11111,11,111111" suit 1 lurrtiUi him ups-i| ;IMIIUI uI ilgili Cur tti I iii unit In
.h"1 in \Viishinnlmisn : Ctt.I, I ""'"11". .i ntlrim'li.* lilur-t, "li.-pn llnlh.mil"it ." ." lit rut Ii,ill \Ve titus; >.klilpnllilr nllh t tin-luilm i i ilti' I tin' iluli, i'l' thu ilitllnn ,"'IiI., thi' ,10| 10 gal u it t u .. > i I latl'il cults e' -uu, \\ hIlt in u utlthct ol IMUUO, fthrtli milil I'l on tniiuuil h lliti.li | 'lu> aliniiliti.1- u- ,iti I I1Icltir'8"

._.- In ill' 111'111.lh'I'"Ii':i 'l'.11 |K'MIII| : ,' Bllil luok llpnll IJII'I It! AN hh. biet tlii'llil urinlili in coiiTtfiilion Hi a t inn anil nlai' 'r to triiirntloniil in. n\v niMiiuiii u.m1'iriili -lim'mtho urv tt-tcttiu Ci of thu jnnnoiinn tirutu lilt t ui--k. i, .hI.i9i'll1' | Inilhnil ..Imwaril.

1,1101< l il WII''me in huMi I1l1lilll'" 1"1"111111\: I hnl this '. hug rnnniil.' it nil mil nut lull. Sol unit 'In I Ihe "ol\i ,'.I11111. mnl ilili'nim' ntitin,, ill ..li.hii-onV uf I lie Nu'inun Iti. innrn find! l l-v I tin .till til an iitbtrutiirtit nl ititu'n.t anil, he appu:' (lit !Tj- "hI.lahib! hill'| 'I v'initill
iiiin.s. Mum M. tie "i I ".. u .1111' ilu : .Hi-nurinm. Hill ha-t ri'tnlurnl, liin 11.""'- iiniiiorInl Known I 1n( L P, tfiiannf' pu.Ivi'ii \
IIoI'rlll | "iiinh.it 1111, flu i I. rihut -"1'.1'1| tin. 1 I-. .Iliie' vinpHHvil; li'twun the' nhili' mnl Mm. k ,In wbin or;HTii/fil, hhall fit.1 l d< trrinnii KT ti lotvnbrtliurit i (Htwi'i itt % thoiiiniriipi' (. nn.lir nn li.mil nn.l tti-- (.r-ut -, .| i -
.....r; ; .luiirmil loi'Mniih, I iit.teittlhi.y 1 u.i"l.lIlIIilltl iHl iimuiiif tin iiiiilmi, ul lit" nil Hi, 11",1111' rlll1 ,' 'lite nf (tic fit I Iiu tmiu1
MI liis I "I'nil- > a i Ib "Uli fit HinliNtiti'' 1 1loi to iMOihi. ,1 litt I'l' Inn: lire .
thine ul I Hn- Wrnl. Inili", it h. I hr oijru h.i-1" II n> iHoplcof 'I 1I111"1111' imn-1 I'Millnlur Iii hug. hUilmliu'll .Hluli-1.| Hnil.lit. nl tin-1 I |-utu.l| m it!, i ,
ulit'iiiiil. uml 1.11ii'lliimui's I lo iliiy tir wlfr 11 i "in a lonMitntiun ulul ilvil guMTinnrnl, minimi I I | l |
| "I ligil.'I. 1."Ii. )Jiijiil Imilmn( fur iitniilur ul' ) nn I tint no tntlir I ; .. lit i is In, Lit:, ,tlir fin .Hi-.t lit'iuiitt'' Ii'nili I rI

1111'. II ilil.ll. l II" I'l'.v-. 1hII"-\" Inn b i, ..i .- NHlioiialHlititytfii, -Ii ..iiiu ."Ii.lh i, ) rMi-linj tntn-vcn the ,Vmlnnml ; lo tlif |.iufiiiioiiol 11,110, art, mul Hit' ..11"i hit h II I 1.1 I'uiv-liliilnin' u4u: it UMin.; .I il' tinAmrli 1 i. ( .u2u |nt-itiui! in titi. Ii.iilnij h lfaiUi'1' iluiavUr, II\ itt
$Iloii.HU mnl I"I -SI 111 1..1. .Hid, $ u pnli i ilishiil I IhL'I\ hll'" )hn>! c )IMTII ill llanimirul u t Hint l the t tin* .:lIr"I"111"$ '*. the pn-jinli' ,'. .>' mint, !' uniipliimntnr ami il no, nball proiciU to ir.unr i-nn |I" upli' lull tu -".I..il1 him,, hi tlii- Iniin' ul lIP : *t. 'IliN 1 tno lui'ul-iu, .liiMiiMiMh itl\ I li-rniHi- U. K Al.lhX,

in Anuii-i. .i Tlii'woik i |'| ne'. |Ii i" -ilil* : Smith ntiilil t tiki- nu in"-lion mnlrr Hir 'J""I.III' Hi at nl I in Culifornlii. 1..1"'nI"- I'liini "r. Nipu'ph "it .'''Curt, Ii Ut utin. 011.1..11111. ciii iutiI i i. 1I.III.h.1I, i ,illl1(1.11\ ,, t ">' ill U"mhPlulii- lur nil uliU-1 lull ..-' 't'I. *1i' tuhhl -u.d.. nlun 'l.-ircd, n itrttlliil $-'ee'ujh.t uti tiI,
tin (inn ,lo wIlli. liliri'r. (\rnn.ii,, .u.irnioei*. llmt tlirJilt'llilL 'url'iu! it'. 1-id? -,
hr iiutiinltlol" I lo tutu i'oiiTrnllon tor '"III".lIIIII tothr : -
,
iililiil.anI$ Ihr li.inii-'l tin' nliluri.111.11111111111, : -lie hlehuuut'uu. lull, \\illioiil; ', V"liinl.ii\; piiiln: ipatjui') i In, I tinnmlil. mi' iiiurr h"I" 'ruuuut I lli.t.unut .
I n' Ihl..1 t nn rlnlion I In t undnttnl I --- I- Ci hunt ll JtlnjH.-' ,'e !li n\ It)' l lU'luifllg; Rrniall
I huh ii' i, ii \ ,ilu.iliKI'l'ini'il; b' f"r the ill iton n tnii> .iiisly: u LAST: I'I.iblllDiiii': hut I. nfliair, .inl -I.ITIH. i t' ,K i' iti| Iijrtli .i t*.
\ ihlsiunit, .i ,-1. nc MI- I Unit I Hn T Hri1 thi rmjis.1'" ufHII by I tbr oltli n npiioiiiliil' Ii> I tin ( tittu.uuiuuij itt,, WAKULLA HOTEL

mrilirnl nml ''ly'i'I prulrssimis; lull Illeh pus isl the I llonuf I ltipiiyiil.iUisI'll ,' ni*>
.-.-.- ;,I Inkr Ilie iin| hutla ol ieu.luihiig u i .imnliuimil II I. t Irnr huh 'Ihu unIw-e| mr rUiii-ulluti ituil| nit nlwlMiuninii tilt i tul'II| | tel ittit ,IhlrM I il"Irolll, t tin ilutiinl liotliftlun.nl. I 11'1 t iminlui ul hunt rn "-lurl Iliu' llnim'iill.1.V Oiiil, ** >iinlljiii cil nuliijH t ,i'Mi'- ii tt> iuUtiflf, Ml u: u!

.\ 1'ntsrNr I mu 1'.n, II III i it: -Tin UiihuiiimlDispati i ,"? ul' tile u uim, ul p. 'mil"ii, i HUM nl mnl, unli i iil ituu t i ul' our MT, nil I tvrr 1''- in I airrmh II' to I hi. KKIMI I b,) mid (.oniiuiniilliig (.i-uiC'i.|, ,.1| /',' juii It ill ut 'lv ilif pn l II' .ittit Jtu nl luliiruiutiun

I h, iI''eV..,uiiieMln.. 'u.ivs. ;u up., .n, lln, milil.in' i I'lniniinlri Mi iiiiuinnl IT UVTI' tin in'icrii. I et. t tinm riuii nut hI i uk itt .fi, Siu \ If Hi I I'viKlitiillon .,.111" rah I "' by n .\1... h"lt loimlv 1"1 1 I I'M i t_'i.,iUO 1 1\ "u lirriiiiiiin let n tilt ti null. ,\t ll| i iiitunut K iim,is, r-iirrvdly 1011i Tinsrmin: : M-IMNI

I tie Sitni'ilny 11 late,r h"'I..1 ..tl" .'ii ii-.h lu .niuki. .. iixistiiitiiri. I mnl I II. tinli'i, an I'll'j j to.II"'I.r.i .hu.clh-h jilt i iii-tunrh h "..irnin, i lli.it luaiu'lIT' nf' I thr ,,. i>rtbt'ilwtor'. 'iluhtlCd' nlu rruiu| .1| 1'/. 1'hat i io nmro linn; iii.ni--, h i fliti iiil.ll. \
Inn niilli inliimlh,, pns-ril. IhliMl'jh, ''hi-) i ili'iir. UM n (ottI i- il'.n.. hi IIIK rtit-wanetd. wr iliuiiM .Uo hi', ri, .u l1Ie.1! rnn piin il. i "-I, lit raid, .trrllull. al. li'aH mn' ,to |'uitin1_ I'rf-lili$ m -uilnrj |t-.u iiiitinrIi i I Timn\To\*. t >. HoxV 3r. lttnl-ii.ii, N, V. NEWPORT'FLORIDA.UAVlMi

ni ihiritriif, i llii-Niiilhirn' I 1\1': .-- I 'uiiipanN ili- I mull i iiuiii;' :uy iltnts. ",,1,1 il i j. tin' pnt' "I| n 1-1 lu 'b,' Mmtb niuMSi''n ,InnltnuU'iiit, In minilni, lull ot. all I Ihi' "ji.'it'ii, il riHrrnotini! up in til*. i- Ii |lAst tt'ii tlml .li'iil.m I. run. (liii' inlnnniiiunlili : Ft-is !C1 I't ? _?_lsitly .

l.ii" fur liar. '"it.nlth 'iniiilnn ol Midi rut '-"IIIII. I ttat jToliluil" Ihi.ivimiitinn wli" IlIlIrI'rr.111', Itu-hint hi -
i.'i'i-il$ $ K Iinili r. .11'"- i Ho" nu n to n i ""11..1.10 !ihrm-'Ki- i iiiiinunl.inii iIlii., '"ti-u. t huh fury nu i u-i t il itii
a- f.l."I. .. .1 ill.lltr JUh rrnl In Smth. I m., .Inn. tinliUtk tttnill I tniiiiil' ii tepv ul. the Mini., itiil,,) .,k- -eu.e Ins 111..111.111".1 illll"r I ronniiVt it iii si, .itUi retihuauI4 t.u li.'u OieuttU) 1-titi atuei ii
'Ihr ,' I..trlli"11111", ,nh-. TinihitU'ii ,
'
l II ( 1' 'm
.\ .1 1 1."r". ". .. I NViiilioiiiliiii. 'tar i tn .,1. t'u liii-' an.,1.I in i 'l'1in.II..u. tin rnmib nt ul' Ibi' t'mtidflalin. irlm I| \ : hupi', II.." I IIIIIMT mil 't'u nr trite ; -5)i)tiuill of,i kH iutuilUntil t it t lf>, w iibunlU Is*ii5tiI' ilii
,,', .. wis. 'Tit-t .\ mil t5lit I1. Tin n. -.-"". mil NoliMi. rHipuliittoii tir in, u.lf In t-l( -iii- a n 4nm, ritrltc, ttii<*titilI'd 'Illi'liiil'i.lll.V$ KM'VIIUli I v s >
I tirevi
ihi 1.I'alII.'llm' Cit Cll., mi "",'',,.. .*<- tlirv IM, Cutir t nit'' wiilun.tlml hall fuilliwUU limiMult the pHint lu & '":"''', It ini "li1I11' TIIIH, 'I'I ,Iii., "I I lit ri.'li.lu. Uiilriiivl I -tu-ti i u-i| tuft rnttr vl'n, i.f iilmiwt unililri nil lii'l I M I-. MrKuuiins.i.illull |. {

iimlirlhr, luuxluion-' thi- ."I"rlal, Hill I I1.1'1 ..ill ticit hue-' ,.1..1.1111 ll minimi ..niuinpi thev tui pprinhn; "lc ,...rj Hrirlj In iiiuutH. t llulul i MOII: and if nui 111 ai>.II.n. thru liiiiut'iHnliil upnail III iinolhrr iiiliiiiniVi' it rti.IiuI, lu *.i' thill I Ilio. uut.ttliuit-s.* 'Situ M hti.tce c-f rtnnji'i tic-nI ihr.ultC ,,-uii ii- | > hiluiint, I'',, i.ulK; iin, it| ,?

-.-. ,-Iml .niifht, '. m mu'lii' "Io'.t.I\I.1, why CUt U What in vt ai>iuiblliiKr ndUpaldvuuiitlliiUi>iicliiil, | n.inirisIn, HH nun:ill mul' Cliinlail.in iiinkiM'ini- ui'on for (ho nii'ntUn \Nii.r| ,
Hi.' nhltr piililutiiHi .11..1'1'tu i MvniltMit ptfrfiirt',. t'iwin tui'i-itl> vH tn Ihr wit- of4i > TilE SI'K1V.4 ,
{ ( i lit,, (
are Iut'luut- Ltiuthutli, ),,! ,, ,,, ,, -
-'.,,1,1 .ulvisi II lull u hi n Ill l'I.'il'lI.' I'Jln. I "Imnili.Hi to, tlnlurnl, ( bv III with 1 mrlum I'HMI'' nl' tVnininlimi'' njn' 'II".I| I i- nillive ) r ? '
.IInln.u iniifuriiiltj ,
,' "' ( vmi\iM., :MMIA I ir liiHiclmulsiifiiiinriiiinlniis I mrn tt'iliu < i iI tbi hy r'ai a rtentr.ttt itutttl, li-iI tite-ttt ttiui cli ill, Ini; limn they Inn e ITCH lui t hit I i i t,'m nil TI,.

'\ -.!> I Inii.w.ol 1 I I 1.\I I I'..., nlli IH. .I" mxnio, th' .nlnpliun; ul. ., tit'"e". I 1\'" iii I'luluHK\ t in t.t CrC.hCu it ii unj .\letiulrii'lln !U. |'.rvi\l.lom of tb. ail tic iiiikb tbU l I- mippliini'iilart ,, Hint- 1\111\101111'10".10 I ,. i (-I CIt AH' MS HA) '.1. Nii.l mn-liliitM, u nn ln\Mlii.iMi- irru.it IB.--) uf Ihi
Wa.hlll'OII.t"'r! lln. lun-lltuuiin h\ Ih"" n lu. ilu HI I. 1",11111 upjiliI'liion 'links' nl llu',e .'11', li..n., ti t rCC ".". .n.1 m II ami 4hi-r prwrhinna ol. aUl m trlull li.noIIIIHI Tin' ('''\I\lil' t uixiinli| | .l tu\ ) ,lln' 1'1' .uut" 'rvof ,_ti-ui-t uI ilut i.uI i-u t- ,t. u-u. NIt? iteiIVuC iimurut can- ulhnHiii; Kln.iiiii.nii.iii. I lu-"i'-n| ,
imiil'i in
tbliL' Ihr iwruliiln
.1 lit.' v.'tflruIitt" lip I A 'Ih. .nI ...111 I'ontlilutlon uliall Inupprmiii r'lmuU In "lIIttIi1tit I'l rsh .li'rian t'lmuliIn'iv < tt, .11-men .'n itu, t-mr lull |Hn>nnKl Appfinunn au JLo., Vi.., IttiHi aid kuuiui t.l I.., t-ua,, n
; hn" ..InnIon; Inin: ih, I lll"n, "li.nn 1 inui Ci 11I.ItliinniKlunit ttuti, "ulI'h.' T'u: luinuuu* ibul I ioniiliril| I ) tiuiii.J. It bLininilljr iu.kuiiwliilii.,| .
llnulitilt .
si. .nlli ti niiiiuilc,$ on :)ilMh of in'\l .linn'. will 11I1'1'1111.I V'' leer llmt 'IIIIHIMIII wwki litiitulriL fhiuh Ii I. -liuitu; ttu iii eumttttcttnn, a. tiuiti,e t nut n > w.uni
lbi> Kuti' "h.lIl.e ,1..rc,1 |
I lutu Ia.. mini I. vv lull'\ this m.ir.nxi" 1. ill put mIlllli um, l hJRiu'il" \ nilh n li It iiliHirr' *" h) i'linKri"*, hi the Slutt ..ertuiutriu.r ''o I tlu-ui.
fouuul llu ruiitiuil i ''I tin I I'l-, *' |1111.| .1! Honalora, and, 11 .i IrumloiUi\ ,il I II I M in I'lihln. n'litfxiiin-vniris hit r.-li in uihtilt,4t-- t Uui'tulrt'u-Si-tt itt ill cffir ti 1st It-lw- I Mix VIHII.- |I.ILIHI.U| | li> ,
11"11 4 to .iu M.r- ,
'tin.in' li Hn lull- tiU ni"tilt n |ltut'1ul.itK.ti, |1'rt I a' n
toiliilMnl.i II. .
in I lln ;; Ills ;ill III. inulllh-ul itteit nliuh.ivi .ihrl.ll: lui.(hl lie bh'1 ; I will Hull IK. hilt! :.iml, Kuhiig KMrn i-hi liii!, ((114 imKirili| <'* fruin fltwi h&lni itnn>iin nttilhrautiI fin" lintel litt4tuttniutittrtiahniil t.. ii.i ,
b p'nin'-l"r ii u
Hliii' iH'ut $pn $ atliiiiltod tbirt'lium I.tr.
i Ie-pisri i'fl I,1 < ..11,1:111.holl ti I : ai t tbcninprvnltd
Ihii 1'IIIII'h1,1..1) i the ( ..''' tittil ul m lumiole I'Ulili I"It.1 Iiy i'liir llmt, I lln. unlsi ul Hn-i |1'1 l Thu m VI I !lit>'-' NilihulU Uuiw rkkrs ill In ..i.iil.imi.sl I rlng the vkfn an<1 romplrxlmi I'.y it* uhrrri art Inn i vrrT| iiMit
1.\I"nil"lil( s 'lln lumpililiun 1. i -. lU -1I'lh. \\i-h'm ol' In" il.iiion I'liuM run nil) \out t HH lih 'lullon ol llii'h implu" u" nml iiiKtalliil iinl: I lie MKur.inu'iit uT hill itl-- ttiil te' ft ilri.t it fhut t(ti! Itbeu'nthiu hhuI-tt Ittaln Me iutuillt rue itttiihjulu,_ phil u iloMriihli.-u.I ,.,,,,, .,' .

\lii-i i. xlnHit$ ii' hi-.'' I- \..ii \1"$ Inl, Tits 'hlisiolls u 1 lilun uulil %Uo If II,-) wire i-* ,'. hut wi innliiinrmbrr cut i ti All clitlloiu |hi i flee HlaU* 11Il'1ij kiHiid In.jirl Miiiri| | ..iiliniiiUli'risIi ? the nrro. Hiid 'i-aMic tlic .nrjic rnturt !ltitrucihu| dIt fur pluiMirc uvki m I HIT I ttlil) mil ,,, n"i,, iae.iu, ( .

Tlill 111' .1\1\' "-..1 I'll' Illl '.Nil, hut' I I it hiiii-l'i i nun iiuinihoiii mil itlkUln', In rrilti I llmt I huare ul It dln-n'iil MIP ami.Ihunilb t. ail i-hnll. .dnrmi Ibr tju.-t'atbostA.aJd .,. \\v l"\ at t nmt U iwiuisl lu lifnr Ibis ltuv I Ii! KU .tiotitit I'-. iUor *ift niudti, uol| Tu-mtlftil, 't'rkut.I Iwbt t. (ii.aCiUU jilt thutu htitut ici k'hh, Ictist i utlictet.t tliii Otis Iii iii '.i i Its t Ills tIll

-.- l Iiuiii ,Cii --Cl\ 'in "'1'1'111':1"' '- "'1'1'I'U Ibrir luttrrkU may In- ,,,"lk.I "ilh "'U.lb' ., twllol and all otUii'ra luakinv Mid rfi.tralluu ultiitoi. i ,. huuu :. 'ti lnwc nifr uilirilulnl in this ..IHIH Iii' miUlur tjin' mi rccflpi uTnii ttnlt-t bjW hitti uthil tiuiuitiu- in ;, iijiiitht ,-

( ;!!> Ihr tin 'I"i1"llhi.| ; kni'l ul' I'fishiliun in i nntli'.ili uf mu's oil! rhun it.dl. M. Hiid rscisdit'lIflg' Uli' rh t llou .b.ll, IK.lure rnti I I iwu it i'ikmiKi'. ii !- Mt nlTwU'il hj lliftru-iily I. \KKJtCO.CViuU* itt StIitt.., :, .t I-i-. i.ihi i'

Ihu; 111. \!I.ollo.-I, ; lUil In !\i, i-<,inplv .' u.:u I icuUinuri', \.n'nl.1.11. i uiislsh'm j ivithiinil'h I ).hllllhi u not rlmi uur i>i> uulin'l, I tUm. l iii C... lint iII rliu upon Ibc di.*.harpj o| I tlii'lr shut u., take nndmlMtriho | as lo iini-r ttlcrrailon uCllio mlml. unit t Him liiItitt. Xii, 'iWi i Ki'tlr. St Hiricu.i'N, V.The Hirliiil.InvaliiJ.iH at tin liiitil, |u tliii-i. ui., ii.| ,.lrr- tin in

u nmu .ill' I..""I"Lil his |10. ki.I- nlnl' h'- I | suIt "pr.im" Ipli-t tt" mu ',"1'1' hilt, .lily ilrploir nuulilliirr In pioic (ml MIIM-I i luiisl" I.". UuIH an oalU .lallhlullv to (loo'lu'lIIll1"t ilutn ut ol Iii In.unUnul lu bin Mum in tvUtiiCticv. Uli. n uultitt 1 l'u.7 i trab A. a* ioi lln.il.ttenl-,uf Uiu MUI*. ril-rynukie.. -andp.ea-urr.' nhulhmlHi.,,rt huh. |t..iII.utlit, lull>! I inln,, -C

IsI immlh, him il. will 1luil. 1,1111OU'' .aid (1111,' Ituol IK'' until ;pr%-.-rnl,.,l b, hut itt ; ii) etie this Suw f.
|ilM'| in 1..in\.II" .\ lln 'ta'i; U Dili's i I l" i 'ii lilllli"U.il' ,! i.i>irllhit |- "PI r I'rl'| !lit imirr this. v ", uppnnid nSpringn} Mil,

i uim-' mil' Umnl' %ttk h iu niiin ul plml,. iiihihhfvn nl ,Iu.i i'tii' ,i- ni'Mi' .ilivrlulhi I ,1.," :irx i vvhii'liIH u. n ,ran nuuhl I'uutrlliuli' mori'' In 'H.... HMII .nHililK Julj :'Jd l-V). uitlH.-a ".\11 .,11" |>rt'ii'nbtan Tilt IIOTOHNWI T cutrite "sillTII -It i Is -' M-inh it5. IKI,. ?tiIt--ht.

In I' noulil IIn 1 hit '.1. ".y.wllui "all ufuniiv"Hut with iunt jn' llmt Ihr $iK-ui'l'1 u '! I Ihr %t.r'II iilhf 4 ew swE r..u4 Epoi'k iii MedtcI l
.
f.lII\ "llill 1"i -i'l 1111, HI ,. .,.1. r "I l ihnijnhlili' I it, i. piuwiul I I'l,* f-l" I ui-ln'.ulnil litil ticitli in Ii. f.iflflulcr u4. itt-ut' Mi-dit-itI u..iciiTi.uquseniul.crhutens"h.u.ta.t
tlMl nuuM m-jkcn mnl irruliiil 1 Ibat liKurinl ti\ I bet- t'ilill' C nor.l ofuuiillliu't iniviTnnii'iit Liquors and Tobacco.
ill Ihr poll* ; .11"111." .
cunio right! ,lu iuiii,iil.lie. tit-i-lIliiIC-' 'it I'c hut 'u in llu in' i 1 tlioi 'b 'lli'MH Stiuos Tlnirk cuit..aahIctew. i'ukubh.ti.e
Ii .10 _I',} Nit, .pou-ltlon trout the otlu-i imr.wknli iiKii'l.ii- ,...."t. 01 I') urt limit' UN'* IooI..oIln'.1'1"111111..111. \ ItT I'ungirw IIVIT iotishc a'd .uuut itb b, uuuus, tutu., .111.1 Iii, i-fl .
't1ii| \1"riu ul inli lieu I .iml\ ol$! onl'nri1. v-i I tunl thil: uur ililulon nrrs<-ul.uu i at Uu-l until |atl.'- iiuiii wtii n en hotif unit 'u-p u1tit 'jul t'-rm
wuuhl tfiinliill.t ,h. sill?. .. tile AmiriKu \1' .. h Iliciiiuuilcr ttiute iMt. Miall lie .
I ) ,,
11-HiuKi ilee i>crlU uf IhP trliuillou bv uiMiini.iiuu tn l"O i 41,4. i titni-w.ltunr- l'iUrn iput cii ttia hit i( BIUM'1
.\ Ihy 1"1'1.111.( 1tettt U".1.. -ti; ihiv i- ilu '111''IIIM hi |I" -ni', tluv' ue lim"'.11"| : .Ion, ii. eon ilutn? rii" fon 'I." l iiniBi.nl i uiiini..Ki'rlicn |1..101- tOut l ..' *.< \\,. ). in lb> Tua.urt ami III this-t i 1.1 )iru i-li- ii'iMily 'I Iii nruiy 01 the nni'tiliriiiiil viuIcut i -rt-.huticut tIn' 01 ,suttf.rnhuu.gPs&l' i

:> ."ti 1"11.. I iuliu- ", ,, Ihul uir; inih" "iriMiU': | inn* el l I j.il ".Cb in" 1'1"11| | no lu-n, ul tin. -vil, Ai.u, ,. .1'IoC'U\.i..1.; fixwwnii in t hue nitlwni k.tittt' *;no lungi' rtu 11ui r..ttlii', ,tIs ill Ii.-"' is' ><:'''*otiutT-.utA.turn i **iniiii ui5* nf i'tutaci..t thc 'lay. L.i. .V.

hit- h"I..1| $ isiupr$ hi COt I Ihr lilillliil, ) nilf ,'.1,1. ..-.- "-.\\IIII.oI\UllI, ,..ul..lu"'i".1 itulu,' u-ut, ... 01 M.i s Ibt rti" ii4iHi ..* tau Matt ..1..11'r.\ ikMni.v tins Miihi'rti < 'ouris.U'nu j but to ucuBtruii'llio ;5i-i-u.tt' tun'* >I- MU.uu.t'h- >ml Nklrv have

h-ln-il I'V Ih,' SIIMIM is Ii,. I tluiiUL-li, hit .e. rTk.. Tlirir mUrriUwuuhl- I-,. ,".IccitKtwith .'iiMtlliin IA III l"i,1 cull dele .1t "hl Anu'iinn I I'liluu mi Ilic bnracorikdiiiful Ciui-tit tChci tiraW C.. ptthblt( to th ,iu.ri.'.' tutht ..0iahiiI Wl,i,
.
.
hi .- >, .\ t. "\i I ii I itt t 11.11" -''-11 I | ull iti i u'.a" llu i i iMiii ; 4n-1hu.ufui1lIi-r. ii..j i.Jisi. 111,1.1. in-huh. hu&t'.usiti

tilde nl Ihr Snpn 'in< null, 1 II" ilililniti-slll: | ,; $ 'it l... i'l. Tiii'rHl.i' ; > iml'li\ liil'1', lullun ''ijs our, BiiU llu srwl jT.|iuCteu4C-rtiuitsu! ,In IIIIDlr..or- ot rin ulllt"i''. .,.01 a't ul lu-vlu *ulbi>i1 .dum'.Miry tsimlii| > Nu title r limn ut mllilnrjlmi hihutiti) d |Mtiiltil M iit--'f |I' M .,tpun t or the e-i.u',0: r.,
ii'ii I nv .
,
iiilii 'tu I llu' iivvut fni itutitu' >
.l.iuviiurnil |
iiihi uil.u' l. < is
is ""1",11' Unit u i'n' I hr in.nlr mil ul .I HI i tit lI'IOI'U.lh I'VIITMIM ul'1' itt >ulIII. ",utttCh t-CauIit i" I pri.trillion l u> > I. ji, > iiiiatBiil tkt i ituo.1 ul' Ihu ..I. not, il.it-trim1 i ,"I C M'lfeoM'nimi'iit ilm-s ii it 11CC .111 llu-t tot lull tahiti ,tSit' nitHwiiUyitt' iry for *MMMhr.a n *in. h t.t-.ict.: mnl i''i ,im. IsI ..aii i ,

inimicipiil, .H .\\\1111.1, ', I 11111 h.uli-stun. s i' 'Ci .lit It I I.;:. IN; i : .t J.nu .i Tli. Ui'jro nn;til taCt h. rtiu titbrr. u.C I'rtnuUd. II'" 4iall prur uli' lui thltt > t-rt-t'ii- ut it-U t4t tutu C ic'% t i ltltttttitl sit ti Ii u'iiistiI. a i'l to tii-ol. U.tpvi'I'iii, II.- ftl.fi i'-uii tct.'4iUiri isa ik hiu, i, the. bua.h.(tin and in
C.1Iiml 'trntuk *
.ifluril i'-' ; ;
tlii- i i. IIM M-nlsiim .IC ,liil 11.| .. ihiu. !h. iutlKlll i .-.i Unit'I U |iliiuril.. lint oiiU !h. [nrrU hI HUV. > .iii.l iwtlit flout otauili U\r i.u I Ibc uropt'il t) 'Ciitt. .i U uiliiiiiiisti nil I li'r.iiioiv' ; Tin tir-ti.uiili t n'n lf r the it i tulle H- it t>M NT ,t .t 1 1 Cti, f. no ?! ./*":** f. IIHM'li' thl' tCarriage
; I i Ih.IoYII.hr rv rlij hliii-i.ll. hr ",-,1,1 t.,- : '" tiu-'t'.Jr? t.- ay tbc Mtntfv nl i it> IT.M h .rtOil a'u Jf Utt uvii
I'll- 'slllllsliin1'l : .\,1 mini' hi Mit> 1ul4t) (\ lion i..ft H fi\i uuu I
tiltli'OUIUurs: till MIsJM-lltllll \ i.m. nl, i.b I ll t inn u .1111 fivitNi-U iiU tUtf .
'I .u'V) itilm.Uil tt fuiuL >bt rv ii HMOIItm
| "I liuu in' lUftmlu lUrji i. piuiiile fur flip mure i1lu'InnOM' u.11II1II'1I1.rI. ul'l' tu liupru )Ins ...III..w. ''"I ''I t.t h. mil4iailimllyaimupm M. Ibt xunlaitnU'. in liii! ..ilh111'' .. not rt-U-lliuii.. ih'lliiii$ i Tn isau i .muol gii t-rtu t>-- ,- *----, it U ImLi-rir 1,, .' *nU t Uh* qua lit* Makers
liiluiw
I | > I furitl'lllul' It.. '- I'l-in-riiuM-il' ui Iitt'tI 'Irom .*, inhUtHIP ilinU thi, I. ...1'1.1.111.1110.| l >MI.lined -Ii ttl'lPI| i be piurmil K'uy umw uunirurutlMuic uiakt 1 1. m. !tnt-a w-rr ut'tcih! fdr Itt v--tit of drl
,tin lii'l! Mull 11r tlii1 ail I I In |
mt.iU; in ciimmnnil" ot i thu r*"|1tct-eI-e I liorkl1111 n s.Inntn ..ininmni.i'il" II"1' Ihe in' I ,liIuII cut IUo il..r"1"l.'ll.. ul ','HI let" IIIIIHI JPI H ilhiwt tue I''- .i" uuiut'm until its Ufu-ft wtilr I kunm unt vmpiiv ttii4itr. tru lit 'r' i 'AN MM> him-, Hub., et| u.atah, ?,it. -., ,,,
I 11".101'1"I; | \ t to lili.. iltoliIbc Liv e&liu..'uMHit t lui tfl.cuiiit.ahIututu..i t4 M4hjtel 4 P Isi 'bulu-it '
i hit, 'hi- I'vU-iliix' *"i 1,1' :"" "iint. | 'nl ul nil i uui.erm il. llmt ... hull nfcolwhr.1, .hoald IMiittmciit iii/ens Urumr luviit I Iliii.. puliry fc-MrreJ > Uib.i.4 ) h<-ru uiMiji il 1 ilu.1 iiaj 'iiUUU S'l uuh t"-1"! I L.. ," ill .
I\'rli'llli \ |I- ""'uitiuii ,im gui 11 mm turn nhi-rr .1. tan Ml! ,"iis '*> k hI lb 1 H"U. In. iiiiifUtniKt.K tu tnli.tlii s4\b. .t i l IC,iii-, ctrj| iiO,,, .ml r_ .
t llniilil l.iw 1"I i F.n'l111"u; | ; Hie MilllHn, I)llii liuuad "( aiantiu. It h. tiM Am "Hier |1tsClil v fcti-nn-lty luii.u. it' ..ttj. jnd Diorrtnr* rliw it Hnn ofhtvn uiaiikinaL.I. ,. : .Ic "a '"
.ni"* '11":1 uinl !..etIliI rumi; lu itt luvaUot- tlii >s-uili, Am utliir puluylNtra bit ihlL'IwtCerom. MbVhItttiaiayi.t. ,ui4ihi.icanoe. ,- iu.it > e- ; ;
--*- .ill i limit's.' .ot Smth : llu> fc eUiiinlr.i.M'liiif 'I I ..I'rflllr1..YYIor.'" > 'M Et'ReI', Any ntln'r |mllivtiurn .> iri lit* .iu .)ln.t.ti.-u Pci.. i IM1&Iuhi' hen, bt iI I tCMalth \
.. ,"..Ih''-. trmii tlii tUi liK .l uul S tin in-iro tu hinifiiiy' _t _..Cut 2-, \.A iiia, ,ecui itt ( tisiuibsrt 'I?., IA.; ,
lu 1 C,i> urfimul in rv 1 I\ i linn ii Ii iIK l MIItfunlcd |rumnniii'l ul' lln vei Mi| ".'1..f t linnINsf'N II', riilj/til 101' i-uuuruu iis> > pul-nliitU'ii. I nivttiMjrtbil-lltriintt: rutl-rn ..is!> ,u lllf hoiiKOul lieu A hut I nkNiil tiC I ieirI "
II
tu im,Hulilu ".annii, *. IU} IU' NntinnulliuUi' the I'lMiUiliou uf uuuylurr.t.lc.. itiMxalUmJjiunlij. Viwi cm I .iml Miukvit-t-i. jiul i \ili'> I tdir l atullU, lo )iel'l1'i lyCounterfeits

fir U'm-fui'lui ui twit utlirr* with .I.1.I. \huii io.>> .u UHIIIW 1it-uawrisu4i I.M u. t' kii tl.fS4lor i tiflN.urilI .tU tilu.jit4in.MiLe- iiUUi4 trotel Notice to Shoe, Makers !
a
,i l Isi 1.1.1t1. J4 I I' ,. .tru Ih'' MIj.I i H.! .. I t. I i nuiinu-i., auJ whili |uUtihans lun .sunMli" l-uul V.H.. ..t 11I.- 'I..I'II .iu, tin t.UIIH.rwr siCfltttV in oj pitesdiatisiultW to'utiu ilc., Counterfeits \ 1ii \ iALKKIN'flltr.! I ,,,| Uai;
tluir iihlit-ivliuli-. '*|if.lull.V ,111 I" 111.11 .\, .\ 1 l.tu.ar\ut.' N ciill> hi Mi"., lu. ri.turned .\r' V --i I .*, ,., ..t.lb > -l., t
.
t / ."... I .\ .\. t.. Ju.lj.e.h,' 'Ih' 1I11t1 I \--1. .Ljl. "rilia*," uiini'tviliuHran .\ nriliin anlili Knip. St M. PArrTIES al-i mis-ist s-ilu' jwiKluBil '; >|_V C. Kkiw. hhui' *-,; N ,, .' u-ji ...l I -it-. ,'
into mU.luiinm'' Tli 1..1" "IJ IU. ) inimnluli mtrrp.1." lit! A Uix uuiulur .. Jr"' % -t.C.tIti.'ttu.hti'uhe.uuittn.Ihu'auj.., giJ. ttniI + ill lt.il.al.tUi '
1 tutu tiluuii I" unrumii UIM.> M .:h in s u.
,.iJlrO UJKIII$ il. lulr. ." "dli I Ihiltit' .l"II"t 1 'Vllliiul .. -\. \\hnmp. 'J'ntil4r.itIi "t, h I \\ua, at ,.ollll"rn..i. 1"0 .. tcutetsi.' awile. initi IH.MIHUI. tul I itirikwl ji> ut pr .jiill.iUKiiu.tippribioiirj Lhtutiltu L.t llI-i.iitt- t'itc t'ii.rut-eti- I itt|- I' ii u -", .'' 'u.it? ). ho1 iliolti'i(it ,ut.itiu.u rl t I' r -AttIc,*n i vit-is Mat-rio 1 I.u l- .Atr

1,1| (mr lr 1"1 in I. Nuilh. Hut. ii. 1-.1" ..! :'l.inn V J II I' .' ruj.n.4 1'111I et.ki-tUi. |I.u|. eICI* .u4 aut ; Vitim* fci.tiitf, ILcti'. i ,ut OlU ..-vt'oji.ilui u| ltctttOr. H.Nuil.-',. (.REtCht tim 1qtty..h itt., Ilk, H. -

I ilie hIlt II s4.-tiU" l''.' kimlui'-s I) Lutntlin: lUt.soulUwitlf -.-.- lieu .1 .. u (bill -ur|.lu. iu .lu-uliiwn, iiili-i ,'rb L.i".' lIUWlea'. ut >'..ul.m U*"t U." .1..1 ini hiuiok We ('.oittt II Kiiirth' IVxu.liH litxi4.' $ Always oa Hand

it. 't'Uimliiiiii'n.: II &:,(o.. t." "II lili I 111'1 IIn.1 -I bo' :..II.III"IIII.plli.'UII' .... lir\ In iU>.U'i' hit ....t. ul wutU'ViJi h.bl" $4 viuoutlt U lor bUb lriw I :atU.: il" "Totu tiro u link* lu>lc4tij Ui t i.uiittui Iti N ofvrtki Ktul.ts ti:4I_ iuh4c'.IUI.jshu,

; led from the IluI.I.1' il". ,t I,M( Illllre. >t. .' >ttit. .uI\la' tMin' i'\") iirrv" .uJ oHir nut4tiliiU 111. t.ri & tHrtit lAiuuiilKtil IU 'ttiwif' iiu.. .%hthtilt'. DM Ta Mini\ot IIHTIII> of urivrnl thai loa jralUu omiMau} MISGUIDED MEN, | "- I it Ici (

un .' *** : ",.i.lu. .' a\4> .UU 1'uiiiiliilk.ii ,.r Fur. T.rk. lll l t... limdr, lib.iuu t-a
Ili-t lullu Ttr
.i .nil io I lie-i |>ri-H.-. It- I". I I i. umlrMMftl iij .\":"- .virrTO tbate tittlitsi hart ibnIfil tUut thi'\ itoltim e-ii-tini' tint A. the Lav of Chanty aui Xcrcy -
aiul 'lu !111\'. --HW !IIIIU' .1M. ID tlllr linn', f. J uuuiintl iutbuftljtluft. 5:
|I'
loAuiirimu .hl.li"u-h IIoWlUI s > '|>. lu I.MUT -ileCt'Utt.p, i: iI.. Jpi'a'' HMlutiI.Miir'iv tlir Itriauija dutti8wd l io itii' It I I". ..teCuuL r -
ureaJisgract
they IIllI'i"oJ"'lrllllul'' .iHuu lubur. Out ". II "".' nIe 4l'4ttill t'--Iise tis YV s nt, ft, Frr, s. sVw> gut 1ll,. |
dtLitC lUt Irud wetuinutcun HOWAKP
.
MMbuMtti. li, '
Ike
M 11lur. "II Mm haU thuttuiu.I lU'ttll** T,1ITTOte'CoraMealT
Ilalu; Ulll| -'- l. m.li piul; .1'1 "... ommHuwiirnilliH i .'uuuiM4r tilt. .
lui' nu bctii r t Tlur ",I.J i .Ir.1 ii lid vlsi 0 auai'. Ihi Ii.ftc .Iu IL' cait
.
.1181 the V"uU-e mimekU.mI.1 li,1 ,1'1'1,1' .1.| .lui( M I i.orit., i Ui ili'-l ;' lUi-rWUIfU. tihu "nil. mid ih. Ia. ..>tt. .ik.lv ill b*.t> u rrli.ruiin f.l.t ,-| Iin hriatIutt". iVhanjR .e% t'i'tstti Cli .liWuttitiuit! | W I Ihi'il .tt..tti ..j-i r .,.. --A .i ,,' ,1 l 1 it5.' h-'i. tti lk1'1; *** .uihr. i.
Il l tits .tnw ill.I.U' I 1 .ar'iu l I'.Hi'il.' l.h ii ""', .S 1 ut-ti > A \U ft i..iw AVri ni I I iand. ti
$.,1.ruILii sit IMUIUK I'JIU .' til-. I' > iluil ithLtT' ltnriHTbTlis'
T'HKk' > Ii
I 1
.. ill \\ Itll" !i' 1 -u'
hn'ii ci i min .
lulls < ,.
iocU ur i 1. ,
if Uldlll" !1.1\\1.' .uJ ith. Ml W, I'lH, .' "" '"I'l-Hl-l liut.IIIILI l l .njia .1 ii-t.lui > u!\ ;i miii ti .s lii 4e-tpbi. I. bbhMlit.cEti
Wiulliul.. n" C U* .w uu n in-"""''' ) '" "/ .l.lii.I I .uii.
England I'Ulwr. Mi ". \1.- a vi P S lin. ''i-j-' .5 !ti l i 'S 1i1 i:.
., "''I"I""l'r "uCo'', I 1 ', ;' ''I ..i i.
.v I. i Mill..l niul .ie.| .,:&-. .! l.tj 1..1II1'' llfuUll II"' '" I Ii'I -'il'\ \ u 'iL
,>JyUi."Ulyw .11.1,, !i-i 'lie vi 1"1 t II'aw

,or.-


.


-' ,_ .,
> > -
'
.
-...

.

.' ". "' ..- ...... _" ... "'....... .... --......,,- --..., .. .... ", ,, ....... ..-. ..... -. ... .. ,_ .. .-- ,' '.. r
1


(I
,-..a.r. ..--,. --..-. -..-.- -

'- .. ... '" .

I I 1'J J i II'i : ) i'.N'1': I 1\11'.1: .., ii,'1',..i.t1.I"'I'. |. n.i illiiiiiKrriV> t.Rt.| :i-k| ixi mm! M. LIVELY
HCHBR
\ i i. '' I, 11 r- i.o! n UN, FRESH & ,
.. I '''Ifl! V I ( II ,' 'ill-, 1. SPRINGADSDIRIDRGOODSI r I"Ii//I E iiii: : 1\Yf\\\\ \\ I IN uSTl ,,I

I 411 v'Mt J..I".i' ', i- ii njr 1\ ,) miln kt-J tin-
"!.." WHOLESALE AND RETAIL
.. .. ,
I '!|'|| .II.1'1t. :!tewj.-: A'f : : t I : | | I | I "

; <;.. < "I- i .> .. I !HM"i' "* "*"ip"tinA ttr.t C7CRRlDflty.I .
,.- : -'. ,. .. KKAIKK' : : IN PUREChemicals
.. .." _t ,"PI' s!I. I 11.In; ::111-.11 I'.V I'(1NiCI( I ( .:s....
,II!.{ 1.1q' \ ', .1! mil, iT'' S00TT
; !L' 'i > i > .t.i, I IIIUI1J11.1.h' iniiiir' FOOLE, : lie GOI.I '
1f, : .
.. 4Jh; t "! M'US" ln'ttW-! : I ,,I VlM ',44, Nn), "I .1 I ,I.,, 1 DRUGGISTS S

.. . .. .. ..._. t\, /I" II! 8.: iri< ,k. It 1.l; ___________________ i' I III111I I I 'r'' II I I\Mllklll' i' I I IF
,i'i't: -'l I lv ,,, .1',.1'I IIntnl."I, | I .
i i hi I lli.illuhl, >1' l I II'' i .Hi, Mr... > '. :N. 1\ \.il. \,.
.i .' "' f ";1.1 HUli' I ll'-l 1 "11(1'' ?I l Il'''.'t I OUR STOOK IS NOW WELL SUPPLIEDI ,, ,..ii, < lUiik, )"Iliill.liOi i .
l .Itnt", I ; t AT THE OLD STAND,
fr4ltp" Mom" M .: M licit, :22 IB07. "
-.-- I 3p1n1and' t Mmnntrr InmU, veil follvimiiiu' I '" wlin'li'"" x ill I" ,..1"1'I t 'id.'' HI'nIH'1! Ul fl'nl1l1hnl'l1': t
.1.. ''' '. \1" '111 Tn udnnd' Ivy. REMOVED

\ i\v \'VV \\\\\'\\\\ \\\ 4 !1'11 i .' ii I -It'i.I -itl'in >.'.ti'-i1 I",', en> oiir Iii Ulli'II".I : 1,I Lo'V'Vc, 't Onsl'1 P1-1008 I \I i \i I 1114'1' { 'in i>n \1.1,11 ;4I'lFII IIIkl II i I'M I I All \ >.-l, I. i I I MIIIi : \ w

I .1 I .-I 1., |I'. .," ,.iirtiVj 'ti i |iTfrn 1', |1)\111"\10' ItiMiln. All G
ptaili'v I iiinl 1'l.un.
". < ,- i i d.! "imii-l I I lill iiln IIIt1U11111'r.I .1.1I I 51441 1 S'IIAllaelkduandnpwmlanrrlnl' I Tli i
; | '
". "I .. I 1 I .n i ,11 H flVUtlh lIi ,' lt. Wbl'"III't'1I11I'| : | I.IIIIMI IHHAVhilo| l 11..1\. ii .in.l I fnlnrwl, .I : -, iliHidin| I 1 till-, KuMiir::: Hunk mill, Inkr\| i "' ,
| Til'lo I 1111RArk, ,ift'ly 1 in lmi-tv' inl+ wir 'Iw' 1"III fcni k lo lit,' ili.HMilti>i .
... I' i 'Mm, tl !ill!I. .1. iin-.i I'l.i- i M 'Inimiii"M ) Shirting/ niiil T"\\'rliiif;. prolrllwluA'nh| '| ., i 111 1 wl" ? .110 ,' An |
"" ... .. !'': ,i i 1''f'., | < t 'lIh( ,-,"',, Tickling,' K'-t'tnrki' Ji" II">- till. ., i i .-I I ',, .li.'ii- I'I ,l ', I
.-. '" .- "1,1k.0" I 1M .. ,.". .? nr., ,. -. .I." jAl/A I hint, ,< t.!, ''(, 'l,, I I. ,1,1' (I"" i I,,' ." ,II,,?., .'I". FULL :; 50RTMrrJTPure : ,
1,0 ,/ '.. |I"r" "I' ill, III-, .1", .1 l'?''?' .) itiiil .li.llv u 411..1
\ liii'S,, .M White Goods in Great Variety ,.'Nl
.t.Lnl1Yu 1 mruiM<< Hi '''I''iL 1. 'r. : I .
*\ li ,
t I t'i' Mi'. ,
UMI I "
,. "!, i>n ,I. .1.1' .1 l'i'; !<.'. : 'i .\ iii.l,', AiM"-i I ,.Gal. V .l.itiu. iiniiuil Onuxlw/ 1'i n..1 i I ''i..,I' 'I, "Ih, ,.,|,10,. m, h, ...,,,,,, ft ill n rit" .ii'!I.. I'.MNTfc.I \ :
,. I ,I' ',.1 1 "11 ** ,l'lllll.t, IIIUIIIllll.' IVIIld'IW' I Ii. !M..ioA (u"hus I'Uin SiriH"l| And I'Lini, ..f It h. i. |x t'i'. liMfctill..n' : t'i' nv.nl, 1't'' i 1
'n, "., !ll' <" .111111111'1"1| | : : ; : ,7
i ,1'11 "f'( v : I 1111 iiani. .in., ,iii'i,1r; ,,. ,iU; ,, : ,
11 ''M I ; 1 i., I 1..1! I in, !'in\Miiii, \, i ui-itii: '{ .! fl1I f fln.1| (ulillulIlIll1l: ( l Nain"* nk! 11Analutludel 1 ; '!'" and,! I 1.1-\\' < 4 Jullt t ,III,,..r.lII ? I ;.41 4411.4
.1'I i h
.in 'i I' i \t'I"I, .,- ',1,1, IKiKi-r \lt III' 'I 11Atr 4l"lntiilnth'' il, ,, Drills
''i'i,1.: in ""l", (l-ii-i.. In1 ni'til In llir 1'nrcViiip|, OrpmHiv; | |1""ttiir' no |liinn ->
.'iiwl iy "iinr |1,1 iii 'nw.I'i' SiVir i ,\\ J f. 'wlti.. 1" :v, 1.tI au, } .r. 'inlMiHiulim' ('OLOIt.4
.
I Iln;:"! (KViDS-sll) Si\l-d.I ".Illti, ,', iui.. ,iVnix.In he h-piiralnlilllil in "'tl.1\\ tip ** 'I' ,
'I .
,
| .
PHI ..h..Ift.( ., llAllnmirv ,
1 i I, 'I II i ,'i. I l1$1l t'rlwe.tar I
l .le I'ltlMil'. '"d' MlM'M-ll'.l' ( Till liitn\V| the liar nf ItinMn mill Shnon, llnl Lull 1'NI'( | < irn ,-I .". llii.Utir' : I in III'l.'I' I I hih.i, \ H T''NKI.\KI' I
I 11 s .1 i I., ,'4 I li, "H4 "i'u> ,tint.I mirt< < ''i 'I.r I.-! ,, Nail ,, i hull-Hum ir A.lvl.. ..., "'..mmll.. 1 II' \\1 INI IIH\\) < il.ASSKSiVc.; \ .
,I.I, .Mt.Hi.n I, ,1 |1'1"| 'ill ,ill ,lliv I ,44,641' l'IHl I 'tI\lAn' Klnnr A-o., mr "" 'k i i" ,'nllll'\'h'| \ 1'.11..,'I( < \ ,viiiniiu' 't"' t I.t.,.Ill| '. Hl\Mi ..
W. CHEMICALS
.' WklwiKlt MEDICINES
'I, ; t
i i )jl,1 (, !iiiini'i', I "; ,,
I Amine Cimhii'iSiiiniiiili ,
? 44111Ii., v'i' in i > ii I .1144''I. .if' t, "h' < ,I-- II"..,-, 'if' '. it., nt'l' ,il I llinil.llliltiHII I 1 1I ". \\1\\
'Mil' !1 .' I A' .. tin" ullti' l'if. l i n I n I imi" .i'' i Ijt"l| NN il\i' slaiul\* _._ L \ ; NCMVS\\ and) Herald: SI1yJI I I now / ,
;
1 I.'. I M"! i, >I. ,,- I1 I ,. < i > i .I'Mm, 111' i I"i rlpt." .111, 1 IJUioirrHi'h"''' .l II I
'H'l",1' .M." ," ,. .' i 1.1, 11 .nvitnli"( mi, Jl'WT KKi'KlVKMKUttM:! ) M >Mll (CAUi'U.S 1 + \ fllIl\ Ilil: \\KKhlA IM,< WKrKH.1llhlUhr.l mil i'i 'III |P1"41'14( {'voiy nrticU1 that t
I. ,
: '
r c .1 a 4J', 'nu. ...1" dr.'Mi \\r Vlltlp"! "r "I L ,.I' 1'44' | "- A', Ilirllllll'I'lIlK. I

,Ihl!,I. ;o" '& "r Yffl 1 .,A 'Irliblkfh'4Irrt1' I.( 'i i. i j'' \ ,i' i ii' n.' in i, ,,1.11"' .,;lail 100 Boxes or T7oTo,ooo.M' n |
OIL'
'.. .' '''|1'0"| i l '/ lluplhlht.441111Inrlxnl" ,, | | U I Bay Street Savannah Go 11111. ...1t""ld I In- 'I': '1111.1 i in n ti..t t t'IR'4Ih'ii !
.j i n ,iin m,,.. ,'i' I'M, lily I i irlpii'il stimuli"" li. IIC hill SELL: I. IITilE I IlllXt{ \ I. 1I,'i |.ho"I M-,1 ,I'l.ml",, ., | l'UorOMT \\ ? .?11 )I.,. n Inil, j

"t!,' ,ill", ,r'.", I I'i. liiclctu MS I lilhniimpln'" INNY MMiKKT.Mih'li \ .
'. II' .:, "1'11'I IIt 11 ;11441 1I' 1\ yr'" 't' t'I'! t ', i i ,J!,. -I I i ', t vnriii' I IP, 1 1SGT." :.I7swll% l.nr'sI'Irrulul! ( f lax I II' :.: 1..tnlIi..IIII\t'IIt.:

: '. t. "Hi, i i h ii,,, .'..,., I', I.. .", I"I?' i I. 1.,. : '1'1I11U'.jilu'. ,
I -- m .". "?" .in., ,. ulli.tl'r .Ir.n'IN., KNiinlh-IMllil., IIn I M.I I.IVKI.V.:
'
"li I t ,1'44( Hii: i II i ts (IU ui,1.1'n', ", i -. mi.'" niinn tin, Hi. mil", .n1. "\i-ri.. I
,..h.;".' ,,' "ly ,1 I, i. ..., .I ...., I, ;" I ,.' Look This Way E. D. SMYTHE & CO. ilfli( 1110,11" "II ,MM, I I liril' l.'ii-.f. |

,. / ;, 'I 1,11., M.,, I ','iI .1' nit! C... .

_.. .... .... ... ... _"- ..- ..- -.---- l'.f/ ', U 1/" :-; IIIII;'',
iMniim.it( VNM I 111\11: i h; s IN \iuli' it* Klit.n nr l ,i W.I .1..tio. .i-.ns .-
I. I ,1" I'I M.1 'I''I.' rill., JAMES E. PURDY 1 ."..,41 ,. lh> Miilhitt. ,if 'Mi .li.it.M' IViirl-Iti",. .I',") .
,, .,, IM. I l..r. ..fill.V' I-.I..V .l..I I 'llr .1/ I .I.... I I..'.
i .i I I I -I I I..1' :l t. ,"..i.i, "l.h. ,,', .",1 I .I'.i-l: .,. .1 II,. > 4.udlr'r,. ',.

;' : \j t.j eI\ I i- s\, .i.l.1'1.1'i| | | (, ,,,? L".t..t, : CROCKERY CHINA Iii." Ill -IS I--' I I'rTVKI I, lnl\I' ,. ,.....4'I .Hi." 'i.'' I IVlrolruiu .
"I..I. i \ ..* ;& ?t t' -li. ". t-o.iil, iu lir| ,hnl i-via-1' MI, lul.q"'II', HI..I-, t i. !.M1,11,1' .a.11.0. in, .'< i. ,
MI- .
i T/ i .- l. \ "r-I'rr''h1Id'I'nIIuhit' ',. H,.,.. |I"i ,iii-litn "fi1'u 'I l-'iMi-l., t 1. l nil. .VHI u.q V,. I
\ :. I f""? l I 1:11: 1.t: 1 White 'Lead.

,IIt'll, ,, ', "! 'I'll'! ;; 1 ,1\I ni ll.it' |I" I ''''11I' 11 I', "i
l (.
Life
Itl.HI' l Saddles
'Ifltt'lluRI
Il
1 ( am ( ( I rl\t t I.i.! !l-r ,illrun.., an. 'alu'allet i
i-i' .i :. \1.. klv" lM'1,1111111' 1/., I+ .

, .' i'i' r "ii .,, .1 ..I. '11. killil, il.it <|tlilil: ') ( i L I A S SV A I liJ : I E.: ,,il.Au1'h'111P1\1'4144', .-"' '11 pet mil' /11'-' .1.'II.I i I I II .\ \ :a il I ii-lj! iif'rlmuvInnull' I

'! nil- I .1 ii '. I" '. ". U.i I".t'll.
i -i i. r' > .
,
,,.1 il 11,11'lli.': I i. 1 |"l illn -. .
..
.
i ?i ii ih I I. i 0'' :,,. i IPA ', [i. .HI.,,, I"I i ll Kil-l.i" litil I' "I'| "< '. f a'i if I h'm nrtirlo,
: i i ,1,1 ,i. .. 'mil -i., M'li.' 'i\ ,. ." n.111", 1II'I 'tI'II/'Ir&. .. I
.01" .t iii.iii.; f .
I I'I'o
: ji J I K \Iof! HAM: Mad. .... roiiftUiiily.!, ivtii. .;. tbI, I \I 11' -K>T vfIM" .K nf il. ,ihu\ ,.,. slur. 'Ii4- I.r. /Il/ /ll'll I'flfUlf n" I /" f ''1,1,44/ I, .
\\ illy' il.i- |tI"', h '1"I.fc'tii' .Mfrfiiini fni' Ci I .'.id lull llmiiiif; ,I 11'\\ ... are v r u
( : ," i In thr,4n1111rn, uurkol. IWnjjrtlnpct JmjMiiii'iNtittl' MtiiinfitrtMm. .' .I.< it|, ... m.t 1.u, .10',1'' I I i.tnilt-r I r..i; .IIIt';, I I 1,3-
;. ,. thrnr ffiMidii' prleer' i Kfl v II.,11' IV., HlK'M, Clllll' |>l.lllllllll' I II ,
il'i.i! |
I
: 'I'I,1 t,1
: 1"l"I i ,,
| t .
i ti; Im" .Ili I". oil lh" i j II II" :I111d.u|! ..1 I Mat' "In-ill." a.

.littl:' ,,' i ui,.11111" ,:,11,' 11.. J : i, 'I"! I i'i+i. "- u ,'I,1 / Low as they can be Bought in New York \lv I' Kl'UI.KT90' ; I" (,'".Ie11L.C\C C1 I ..._. M. I.IVKLY.Pure :!
i i i :1 li 'i I,I. i Ili,, ll'i.ll", ,iiuil M.iiliiitrulir.. ,, ,, .
", -i' t .'N! "' '", ''i 1 ;dI,,i. >, ir, ,,, ,,, .j n'n Mint; i "I, Id.i i ,I. I...1".1"I ...,. u,." ,',
mlirr 'th,rcliv, Ihi ItitM rltu- \Ire FM I.ll.l.ill.. !, Will r I II"{ t ,,1"! ,,II, 'in ,,.?01.! ..,,
,, 'HN i 'In''I'' Hi. ,,, I lUll"/ ,: ''III'! 'dph'; ur our .rth\r1l1. alit lug" pan "'Xit upi i of '*-I' h."m1u. iln i tin" nMn. < 01,1| "?'
i 111 In i {pill.'; -i,1111, .Iiin U tp! rtt<*',1| t'intc, ., i uuliinnn"oh., -iiiM't." mi,* ,ill I lx Iii! Mil 1 1.11\.1.. .1' iimiiii4i| '; Iv llu, II.n IIn1.I, .
".. ,,,,;lit td!''|MItl, 1 II".1." .I I.1. ; !. | |,1! ,.! 11"" I .'l 11! ,I'll'lMllJ.' UllllIlK., ". III..u .1'1'11'.1' ," v I I I I"" 'l.l. I U-i ..I'h I I III "..11,1, l .,.I I 1144" 111. I" I n I MU i ; I i\ 1 11 1 1'I KI.Xi" :
; II' 1 i 1 ill n H'lliiK'' ,In I ,.,,11'1''' Im, II", Mlil.M.In ".
II ii'uiii, A.CUIJ |
!.1.- lin ,r.-.i I 1 iii..I.: i.I !'??II 'lll /" tI Q'D'mEINs'V'V iiousn I f R I ii'M '' i, i i I "". 1-nlliLi t mill I}I llniip f llNlkm. 1d" .mil iu" (1n.un.II' i tmlh.'i .1. r 'in >,01 l |I'
'finii't, ( ui nii-'tfn(! 'iiuJWijlfiii'ti! ,: L 1r 1141J,,' !i"-.t' nioiim:( ) ( x STUECT.: :SKCOND; : ) DCH'Ino.1'' : :: nF 1:1: J.J. ln-,, I.I, ,nI', ..u Iln I ill, dm' nl Kiliruaii t If*}, up : ; III'III 'It'll'' ,,1.1.1' iii I r"I')
'''1 ': : tl.ll'l I'll'! 1 | ', ,!. ,") |I.i, i.I' j i. %'. ... i', III- '?,1! ..l.ll.. I Mll OAV III-] lllnU meal lllll I I. { i' I'ntnlliip Iliu iiiiilcnilutii'il" FH| . | IMAVANI\TAIl: :. 41TOIi4CAIA.Mn'h .... a lll !... otIVi .1 I f.'real. ,., stir I I-l Mm, IliiiiiX n -. .'.011. I'nii'l': 1)lsl ) '\
(. > miii ;' I iiii ." !I' ,. -;- !I. .,,i1' 1.ill",,! I IK' Hid!.,," Uln, ;" '.u,; .'. -.iliiKnl.. .' n. '1W7 ..CIoII'I"", I' ,1.I.in Mm.I, 'Pad;. IM I'l.uiUli.'ii) in I.. o1 ..."nn, '; I
.JIII:",!y >n" ,Inl 1"9 '10. t Iv h",," .,. Ibi I.Vnn :Nlri'|ilii,','. nil ,4 .llu |I"'i"| ,>
ll-i-- rid* .'in d! | ";'IIM' f''ll.iu i'1'rvi-rr, ilisi ,,, .
) rip" -- --- -- SIII.Ild1lnllnl! | ,1. d t I'liM .1.| "> II.IH.|| | ,liiriik EnglishLINStiED
1 .*.t..4.1iit -- ,, tiiMK'il" In tin \iiM...'p \ : i.\ ,,,: tin'h" ulIII11'I'Ii! 11! nl I I.' (I'''.! ti'MI, LIVERY SALE I I"""" lug 'Ir-erlbw111111,11.rlrl! : Glass CS1hliSIUUSI1I'?
5.000 rh" it'J1l4'final/ I I.. Ih,' i N F <. nl !Si-r '.", '
In-' iin-i.ill.v. ..,ml lin 1'.at < .lit? ,.,.et M. Ihllii, .
I11 : iulv ,J.II ,; OIL
l111'1! d| ijHiI 'Ihi'K "I l tin. N W "IS I '*.', Ill'K.: '"J ,nl,' llu,
,I li,"' Si'illIil'Ht, I iSpl'l".' i I'lit !In 'lulu 61'| 1, "ni'j.inI.I I .ill I .' i.Hlli-., S .t '4 ",Inrr'JIhn' I ,. ,1l,I lhr> N K li .IIt'I' i' I ,
1 ". I j; tin U ..I,.In.' N <1\ ,"I I 10"1. 'i I II' "d! .
Ir:! "1 I', U. ;:. ; |1I1t..g"| ;"i. r I t'Mliii, l.u. II HUM MI| l I" I ,
; -M.11'| "I'.i'l, 'l.'ii.: ,1'/,1.i /, I Men Wanted ..I l II b., ri x ''t .il I ,,'. J.I .III \1\ iil I.Ill"1. ''4 I H..il.I
Hulalld .
!
'4 i ,ml.iiH;, 'Im .I-" 1t''x" I nl,11151 Iftii'! \. i II i ui'lui.l ( ..i4. !.1, tln-s ,"Ml"I \\ '\ i,1 Ih., M XV 'II ..I' 'Ii Ills;: II II, "II I ll"l' 11 I ii'"li""I.1' i : fo.t'1I1I1.1'1
I ,, !I. .. II 'Hi.! I\' ', 1,1 l .-" '. tin I-' "I l Hi, f*
'Hr'I'L| ,, i M\ ,It'i: | iii-.ni.. ; .' "i" II.| l "".1. II .1" I r.riiiv: | ,\ |
i lili- nll'i: 1 lull li
"toii.'i'I. u i.i-I ." mi.i tin., \\ ', .",h ih, s !J.: ', "t. IM In I' lli.li.- I'n. :1111I
1 I In 11'.1 .. i I.d) i of ilii', "iiiii'i in! .,,11 I 11. II Mill, in-Vil. I .'t t i 1 I'V .illiil'l, 1.' prnllt. l I'T.UVI.rt "fill I 1,1.111 1 S' .' ill III ,b.,1 lap) :, : .', S 1,.1.I .-. .1u !11 iI liii M. LIVELY.Brushes. : .
.. II1An.111'.I1! I ill 1'y ,. "" ,. 1'IIIf.L IIs ,. \11' ,l\ liiilhj' ]jilll I ,. -
,
.
tTlii'r.-1--> //S. ni ill'i, nl l v.I"o/j.I.| .." l.i.nnu I u' in'm, nil .11" Ivlll; .1111.. hi," '111II

'ol"tthi,"!*, i v.icll.ifilii: ; \i fJlI'I'I1tt{ : | | ; I' I'l" Mal J. BURKHIM'S' !: ,u"Iuuwnlu,.,. .iimiii,! \ "l, I ,. "n.IWt., I Iliiriw" ",rFI'4unpnud4ulIII1'uIG,
'/ 'ulk')4" uTnda6,: ; \\II, Crntly' I ;IIIIJI'II'; ; 111,I- i. I i., I I-?; .j;. ..11 AND;; I I<:KXC1LANOK KTAW.KS::: ', I :VI. hi'iot rally, .Ml' ....,1 tlin'i| '00|I I.. ml,) ,llov'n/ i>railium I '!"I.j'i' :, .iii'l. In-I-l / ,11 f in" i il In"I IIn

n:. .ld1"I, ,! .', I' I'16't III.! . ;, ,,,... \ I'I; 'I tliiircul, run ",. ,-..111..1.0', ',, I rlmvilln, I viniint' dull, III ,i'i'M !li' I li, I
i i : i"n ; ,
MiilliTi. 1\ nu'' inn" I'IMHH II .wd I
(I'Ma: : \; \ > \llJ.'nliI: : \ <>i: .n.. 'iiiiiii ; ? I
Elroftcl /Otx-oot
I"," 11,1 l, i, I 1, ,1', i,. : '.. \4. I .,? lnl' 1",1', ', .Iniil Ullil lllrllhllfl, I 110111, I ll'll, llrfl '.,,,,1

iii-ll\ n I'ff < in luiiukij liiin, I'ci'Hi'l, 1 I 111111[ ,th'.t. 'IIMMIKIIHiK. 'l.Kiid.l\,| I CLOTHING EMPORIUM I'I! II Mil' III.., u Ill III, llllH' Hllll I'l, ,,rlal' lilll, ... I:, \\1\1.111.111'! I

.::1 ., iP :. ''I :. '" \ i ( /uniHiission; :Merchant -O-_ Mimlir.lollN/I liiClimi'-i'h.V.\ .>'i'\", I ,

_._. \ 11I Illl Xl "illl'll I, t't **ll|..< T TTO > I'dI i :.11. 1-1,7. :il.,ul !

'. .. I 1 W. E. RUTHERFORD Proprietor. i ,II ,. I
.ii .1 ptflliln'-J. '.n.l.li, tr'. EX .\\11\: 11: umLarge .
I I t ..himi., .I I iu.! I'I.'i" ; > .u, ,? ..."t. WHOLKSALE) AND RETAIL -0I --
I'h" lillu 1.1)1)) ) Clilit. (lp til.' II''U.I' I'1.',, nAn FAMILYSUPPLIES .
\,,,I .1 ..,. .. ,,,.. ,he d,' ""t.. .' I IliKKFr.: n."IIH'loI. U:". { 'Uttl. llu, lip. mid Complete: Stock of A irii'luf
I ,4416, d1t-. I .inlInbd' ,, dtr., P P: .A 1.114LIt i 1: i : i 1. WHICOIU, *c.. to hire at all tlmi. 'f'lue Hum, II ',11.1'1 II'/1' ',. lI..t"l \ ; .

,.,. h l ,'. i ..i., fl d.| \I 1 if"":.,: i., l.-." ld'H1: I 1 \II I 'IM % "., HI' and Mulct nl..,r. un bund, for 1&10 orfxibuimv.ManhK Ihmch''hutc.' (I'lolIlin2' '

J..I"', wa-Jl.riliik! Hi-mill:,, ili'iirhf, \V>'.lnc THAT 3'111: lf !!. Vai: nixli, :

1:." ?.lid..: ::1. nu. ,, < ,. II': ,I ? '.; ."., l IM' "" d'' ,1.I, I II IIni LIQUORS WINES, &.c. LEONARD KRANERT \\ I".'"I" h.,. I", ,,I Imii.llli.l.I | .I'I'J"yh. ( :Jai'dou( SIMM: I

iii iii.i I ftri'i'i.'j. ,I" "" 'I'm'/:' a.,! .i.r., PII i in t,
.1 I 1 l'j .
r' > lolii. ; .1101,1"| | i . ... I l 1"111'1'l ; : FWJM NPlflJllm"
ivi''i 1 i !'t" lill' M"l ,' -.-.- I 'ill ,> 1.,1. l "i" i n i'' 'II'1. i\ il" A I
fill' t'' |III''''. tlllll'.. 1.i 111' N ,
( | ? | |'IUI'l'l40l Yeast Powders( /! Mustard &c. White W.r h
|Ii!li,> ,'."10:10: llni> ... ..HI, lil-i-" "t' ,,"I, to Suit the Times IH.III.-I. i high I 1! lull, iiin i ti i"i"i -iI'm ,
,7.I i \-i! 1'1'\\' 1II1 u-: .. TALLAHASSEE, VLQUID A. F. SPILLER
.. i '; 1 i! >,1"1 l I :inK.I. I ami 1111'1 HniHlii'x tin- Hale
\ : ul i + by
r-i:, ,i 1 I'OIM 1 lit i i M '. !I..i( ,,; I Iis UiiAM'd. 4| KKM'Kr'm! : 1 1.1.1"1,,,,,. the i-itirrn. ul' Soils to Fit AnYOnB ,lAiili., !1I.' il.', ImI'"" .\: 1.,11., i i ,

ii-t I 'I( ,,. .. .. h,. ,- ".,' ,,.'. ni-ffihi-, \, \ TitllnhiiMM'v .".1 Tli'initT' ; ,) llnl. Uiaj, ImvcLai''f
] '1 I ". I'rAI.I/ : IN ,n Kill\ t UilKI u I Itll\
|' i II'd.Merchant a I I .idilll1Itn''IIuillli.)) .. "" M. LIVELY.hi' .
\1 I, ,. ..1) -I., I i. 'i.,, '. ,!lini I ,!; \\\ K.i: I -
t.t
j IraiHim, It t'twt. mug) 1',, ,. : f'ul'd"lItIlCI'II""C.' ,.
,
E.tabllehm.nt
i-.l',1' .1 I 1 II lli'i'i., lumn'1.8, I nI.I >,i'i Tailoring vi MI \\ -\"\ I in htu
,null,,, I ''U' .1",1.11111 l Ml.+ KKltlM l :>or..x.i',',.<.1 l I tit' G-Ft..C> CErI.IEJ" ( ', I.,, (NIL VHuwtf
i" i "
| 'II .
.i vri'Suiernl! "f"". .t'ell' Ad VOHIVC IIoi411/I .Vnin. Mnrt illhinn.lurr Hi- krrp< II itton. ,.
| | HhMi illlhinl" r In' .h,1.! ,{ ] ,1,1, : I h, ; ? I I" uniHliiAiiiii.-i: VlH,, (5, AUiI, 111id III' it I t' ,HliilrlliiU, ',, < H">ii t- 'Ih" |II"t ,11in, -

,: ,,,:, ,n, li'ni rlipmaert4ltM'ifalf 14. nnt''I lit ti'Mt. WINKS 1 ; ( ) ( ) I IiS{ .
I |I'ppl; |h 'mi' IIIJM t.u..iu! >iili'ni.I'UI'li" | It. Io. ) fully I'i" p.red I In Pillirr. I InlH., 11",1"1" | IX. iHI-U| I l I''t : LIlyll ((1LOSIN6 I f OUT !

.l"i t I. i.I'L'' ci.;,, ,IIIHU! j'IIM..illg, | f llu .1,1,",, I Iy I.I 1'IIII'h 1 I ...I'"II..u till- Ullll'ri .nlcv" and! HIM' ,111"1.| | ( ,I" lllf. IIMtH't. 1 ,
'" .,, 41'< Hi pInlh'rislim/1n'u(4) | I / U1'n1II'' Jul CUll. flint. <*(.iltllH|. t M"HI'lt, + ill ''I'll'1.' ul lill k"d. PAPY & WeSTCOTT
i ;i r. r- .r..11 l>"..I..I' I'I..I ilia Kumus' |1..001"l' l bT LATEST STYLES" l'h1lt HumIA. .in or* truth' tlmii'. |t'nt.r' m inGentlemen's 11 11--
11u 1.1. ii'i4i'i: ll lii'ii/ ilirv.jisii !-It\\,." ; rhnlr

.- .h h nlH.-/: ., . i j ., ,,1.l, I- ''.. -L'tiiun-. K; "I.HMHI'ltll-. '- HVIrOUU ", HttliNfrii-tiuiiKunraiilct'il ill e,.'.* ,iintlHiMtt, it nul -... BOOTS AND SHOES, I '.v'V" ', OV>* V \ 'A ,s.'C A II x \Vi I'llATolMl'S: ,t LARK,

.
..
.r Vl
| fr.
AND ORACKKRS.i.vr I i i II i 1111\ n I ii I I'Kii'VUllic :
p\, *... i.M-.Miyi',, 1\. I' ,,n, -11 ill f 'rtl.i-l.ii' | I:! '} Kvrut i 'I.'KI.I.-: ; NO rf-A.TE' Department. WI II tlll-\| \V\ \ 1:1.! 111.1, ) 'I'IN'I 1:1.: az.aoTH=m1.-1&

i"I ." jJ. ;i'l ) ; ; Tlu-v Imt oh lund HtiM-k nl l KI'KINI.
I I'lLiitntli, '. "'"" I a tiinurlnr *! M. nutt' lUnk UuIIiIIII.tlaI .
l. it ;J'. ',11\ : i '. t II' ,11' I ,l-U II.lIlt"1 I '''n rho fhu, ,, .uuINI'NNIMI'ANINNFM: I : : +1'1.01'1114.'F.IT1\ 1I I'\ NTS. AMIMERCHANT
Till V MINOS> to which tlirt Inrltc Hi' ultitn
..,- .., '" .: I: ,.I'' iln i ;' :Iulnlipua) | I lij.'l'l! .1,, I I "ml'I "I'nik'iM, I lion, of 1144' H. ,1' h'u'rn c., .:Tenna; N1'll /;'TI.Ytl: | .inn' |.,iir ""lIlII. finrn *l.'i'i' t-i i.lull' Hatsl Gaps X11 Il ClolhilP.i I 4'. I M'17 .: 11

'i I'll- ,, March Ill. lilt;. !W.wljr ,
? t'| ii'iltll." \b .i, "I'l 'iif TAILORS
M \i '
fi ,, ( n i ( .VIS. '
i (I.
.w| i y in juil' II ,
. ."Ml\ I II I .",1' i i- .li III,,.,, .'. !. / ,,, TJ.JI.I 'li', t I ---- --- 11111 h PLAJ(
I ii.ti 4,1 Kin ti.rxiil hr 'Inn I'uaU, Iriini. f-'U: L.. t I l.nii. -
t. :-i I I"{ i I. ''i I, ,.. ', I.,- 'T- tin tomE AND BUQAR. 'I'M |!ITMI. M M III- I'l: ,. I T.M.I.AIIAHHKK; ;, KIXWIDA.'

'n,1 .1"I.i rhli; i., ,i i.: |I' I! ( K tlRAIiHiRD.' .7p I lUvVRLRu.1.e.. 'V isi.: : I.I1'IVU'IY I'M'IViriKD |1"1. 'ttoi.llllt I n,: H, I ,

,"I", ,.. "'1..1 1",1,1, I,I \I 111'i.:'i, INI;. ;(7", Uin JAVA .., :.TiO. VCMtM1uI1111IIIloR'I& UY |tu tlllHllJIM, mil 11 U.f 'l..'..I.I"? l1) HliH-k. 4.1| !I MASH, Oil II.'ON'Ah'l':' (; NIW( ,\ II.:ij.i.nl. \ull nl i /.I11I1\4. 11UI Ilhel, ...II'.t... .. ef

..... ; e I
-'
; ; .1. ft. A. SHINE : f Irrnu and llliik T.'.. end HATS( : : GROCERIES I I'" I ,
: 'J I I i" .j, REDUCED PRICES!

r.. i .,"' i. ', i I'I! |i\vin-'-.. i- < ,"; ,n.-a,. il ell>! kin,)., f.. ..!. I h7 'ill. iln/CH. II ,,". fii'lll 11.' M'l.U" 1 I'l ".'. '..II.HI VVoin Out (iokiii! (.; Sl.uvtit( !;,

I i .. .r i i ., A l uo'.rioN J I iij3i: J u R. BIIAIiriHIU.. / h I1 f I C9'N.: ,lull, ""..1. "'. I "b I L'I, I.. .p". ,, d, In' 1'I'! : \.iii nil! i.i'Iii., I Ihy1!, ,'.r vn'' 1, ,. uii.. .. 1'1111 ir "I'lik ,,1 l iimrfinU, l'usia| 1'11I1.10'

.",., .. V. I'.r Huja ami Toiilb ... ..1'l 1
"I*, ll'-n t o ''
0" 'I.'iiiinil'-U) 'Yh11'kIJU) iiiiiiu i ; ,'-tu ili\ itiii'iili Hunk IU. 'IMtr.' fittnmBOAV. i I I.. L.1 IlKMflJ.KY'S: ';
-i\ .,. i I .- ----Y -- :.11 iloiti.'ii "'..IIC-, Iri.iii' j,5 ii-.iiU.'' In rAu.iAnJ ..1l.1" unr nf till
.M. / \Vj4| 'k''u.rll'4;;: : I. COMMISSION MERCHANT I ii.i, .in1 i I i I i \ i 11..

':'J. E,1 I'q\.Ij.Jj\' ''; C\IJI'F'\ !!IIJ t !! !. ,! !'Ind. STARCH fto .1 ){i.-iii l.ll; n.....'" .Inp. ul nl. } (1111I pt Atlcntion an11I.owE3'r ; I : At !", Old Stnnil Best: Clothing Houses in N. York.

11 '. J I. l .II"L.1 ,

.. '., ,04'1,10, ,' S'I.iJ"\( \; ,i'q A\i; II "'"* heat ; x" \\\\U'\\\\\ ; tttttrt\"', PRICKR: FOR (AHH! ; i I I"I", 't1'I, ,harry,, 11theMar1111enIi,1Oehlt.laen'aY.1.

': ,.," ilL 11 iiul.lni'. ",,.HI.. Midi at AIM Clnlba. 1'uilniTM and
<;:.. ?t. -LC E r-t.. ., l7YHr.' "vl'IlJIol..nh..I.| |; .. '. I.yi u..e' l.inrii. itul, I'sl,+r CulUra, Itlll,,". Cutloa
.
: LOW *f All' .Mi,. "' 'i" "" f"lU'r ..... .',11. ,,,,1"| iln.. hull lluni'. ('antmi rinnri.1 and MrrinoI
_._ ) e lout 'be<< Iouobt.W..hl.,5rorl., P.RICE_ > HIl 1111:1: .. ..
.
l ,I 1.r r.\I.I.\II.\lI.IIF.:: 1'1.4111111.\ I 1" G"4 ", I 11J' I >lilil I., Kid iii. llandkerchlefa. Black aa4K.in

'1.I 1 '.I t:..,. u r hI I II. 1.II. 1.\ ; ., -" \1..10'" 110'; : I 'I. ',If,.rliHiilii Tk..InYal..511: in Ilili lit". a Rrai-ral aMartmnl fMi

, ., ", I .. .:;'" }1.r.- \} U'lU.Al I KMi: f"" M '1.11'11111'l.1'1')' WI lilmnul II.-", r lll>. liinr. .Inrnli !pUahk G. K. ( r ARK, II. ,,ni/ iiuM'iU". /In i-lii. .>
I ". '., '''''''1" ..1 ..... ...11;,, ''brf II, r Ml I .I. '.'1'.1 lir..rt.; ,"n, 1'nlrlen I '
III, InOT.T.."il K JiHADKOMI. J. i, nil's': IMI: '.\ IUMIM.I'KI.NTS. ': I
I' j ,.' I !11,1, ", (p. !I..... I'-' kh' ..h'uriM, f IIhf"' Ar Pplllir I, ,% it, VARIETY STORE! w A 1.'n I j f'IIA Ie JLH STOCK,

'; '" I "' i1HatlW, KnuUll .;, .h'I. : a I. ;
' AJr< i .n : 1..1..1113 1./" t 1111'' S, rI., v' 'it-1'\ *..|" Mir inilui > MM "III.l the publlif a
I'', '. .. : .
.
: '
I.-.V '" !II.! 1"I nlure, WMAKE
;; NEW GOODS ,
'
(;. : OLD UOUNKU
I I I. '''ir > I loU' liuccal'ri.,, fioin IA I .
I! ) I" i llt'-. I *, In ''I < rut, 4 1'inr (inlfl( :fiini ;oilvrr; 1ti'hi'i'" '; TO
.1< -. I I. I .1.1I. n'fl"- -II 'IH'iiil- ,.,\ III "",.1 'I'J.IJ'| | Ul lto. ORDER

I., ,. -! .; (f. .."** "I ..k -.j..j.i { llyvlIII.' 11I.j.; ,. tczT I IM.AINKS./ I ;:: U'r- < \' //I' rr Inn rum'ul.rb"'Mr lu'1'Ihu 1 / i ? a ., I lf, **( .11.i l I d'( I II .* J>.111; .. muck uf. liaulluliteu'a; ware aliott uoriif
,
1 >! opoa
in ,
Inn' ; nil oix'l I I'i ', li, Iniornili. ,, 11, |I" Mil llwl i-kii 7lrtMci- 411nr'14.1aak'f i 'a'l''' '
': 0 '=:Bc1.LES: : UST J HEOEI VEI. pitx-vK" 1 Liiina' : "I"I 'f.- |1' r-V.... .I I"' '" I hv 'h'.. l"H.t w.irNruen, and 'InJLlM latixt dabt.sallwll .
I Y. hi:.. "
', ,i. i'i- ft/If 1 I >' ", ;ilH" 'IIKI1- '-'II I, IIP |"HlrrllIM.-d. III 'FI.ANNKL; S"IIII't.lIIII "I 1 Every': tiling .. ----.--- -.-...
: ---.- i W.ill hp a, CljMikb: lord{ J v>."'lry hailTHE
1 I 'III .iV I"c'c[ ; "'J.III1I1'I, f(.'it. .'C j t I" .11. ""I I| NEWtare!
'lug I ii l 110 II".I
.. ... 1 1' Iln. ,1.l" I Ii
.
.
.'I p!, "C1kn : ( \ "AJ.E 1111E AM. I IN Rfo-irr or NKW ,-mv. ( ilXUllAMS.2ft : I,
II '" ." Vy' allure.MprIwRLiur.. SmLL it.tilt C'1.'lt'll '..ucl.I .

,f ; I'te$ 1. 4 I tV V.i '. ,i.44 i .;VLaY SATURDAY. PrinU. .. : |I'iin'j; 'iinjili4iiiis: (; fi"i"I" I I" I. !1l', ., '. II' ,, ..' /IIH.HW Book

.. I, ;' ,U.W. i .! Slat 4.i, ILL ',,0:1.1': Y?I..oI., HLKACIIKI; ( : ) DoMhMM .* I

4 nligr'1!> jii: 4.y iV,1 ,VwJ. 1 11. IMJUUlA4u.. 50 pirrc* frnin 12 t'i !f 1 i Coroner's Sale. .
: ;' 5 "Ihxil An -ht-rrv, irtil) Coslor' i\ \ Prim 'PO.it/flllI'll.;
;.- 1 CM';, I 11.? J T'nV, ., .,,1! Fresh and! New .1 ",'w.I1r.. / JIAH mEN: RKMOVKH:
"SBJ. :M'HP.H i i l u,111.1 i
I'', 'u. h. : \; } uI 1'rnil.. d I nrFuudir.' IIOMIMIOI'rO ( I1,1r I It i h.
.If" : Jht", + v' 1 lfkhf1.A.4 Ull..llw' III I ul. "Mll. '. ''I "I
..' h. i I im.fc I.j, '1.1 i I", 4 I ,' } \id.. ft. I I "K.I' Ir I KuKllnh: I U. n.. I ', fruin | ; IIAUI''I, ; .I, r .iKPiM, ., t4' "I 1 ,? .1..t ii
) ro' MI t" lA ISII
,, I' pf picuo; to 2:, ,
; tiiiN.HATS. .
.
VIII'ro'\I Brilllinli Th"
1.; iti |- an ) )Kn in' h (I' -'roh", i i.i.k'n- i f. i i.i I "."i ,",
'" ". 'I. ,i... ,...!. ,. 'In".u 1 ; .' ;t.o,. White do, .1|. ,. '" i.n' '.. I ,Hi .la. ,.' ,' ..f 'I"! \ r.' To the West Side of Munroe-St.,
; kl' v .1 IIltl.I.r,",,,," Nalw..rukr I 1.111:( II Iti1E'4.: : ; I I i '1.. .., I ,- ,lh dell l |1LM i ,. 1.11", |j,,,, ".,,.1 l nil
.
'I I ""II.I.II-I .
,
!I" .
,
1 / "11.1" .
I....4, "T.I! Tani'l'iiia unitktJirM' La. ii.. :IM il'Hi-u la'li'-\ III"" Inin i t I. .' !!, 1'1\ 1..IIt'! W. ,I4. *.!.' t, ..1'.1.. : '' .? .' ,I'I ; >. \1 III Mill Tat KIRKMY a JOMt+AO1'R! ..
h 1a '.\ i'ir-j ... .. H.n tiiwh, Cwulirk-. > ; .
... .. "- I"."', .",' .. .. '.. ." ....
Ih.tU.I! (!!. _-Si i ;. ;. ;
.es :: Aloaii'lPort: : : +r, iirtjin Mollni.rju --0-- :NuihiS.'s\ i i'I | ,.i. -.a.. ... ..I, ,i i.l II. ?. .. vv IK-P' uur ,... ..... ft III dad. lOltoJLoe
I i' r.. 1 II .. .... .
.
1 1 1 1- 'r- ht'ridarrd: I'wlu. W.I.p. I '.I I I. .1 111 I '
.\ J 1 1 \jb, ", ,..,, II, I...," I?'II ..... :.
.. I | M I'' \ \* Put i.r Ijdii a' awl M-: i'alar.4.. al 1''Ml /M.I I 't' t .r
r .. I I. ''t,1., ,. 'a,. ."1.n. \-virt\ : 'p/''I1 i--i t 4 i'' ,'f tf. fi (I. .11' olootlorx
t Boot and
Shoe .
k' 'r A'< Department. .jU n.. 1-.. .l'. .. 1r'a'ry''I, 1 w," i .1.' ....?
I I '!! >li Mra' lJU. ii Ih'.trm.1$1! ; ,
.
> 11. dip! I'urt.r, ( \\ \ .\i'lifjs.; | ; j ,
f. '. 'VIMi' ;i .ii. I \ fI'll..'IJn: NIKIKKl4" A All.kS ri'i i i VLv .11, OF
> '. '!, ...l.0'!! hili" : .t1 I a It 1.1 Vari'I.U.. I 1'417.' a.11: I r i 11161 tt.>* '4",
I Sffdl-N; .t'" .. .
\ 4
1 -- -- A. A. ,
-
I tr'i ini! I i I.1'(

1 -14 >. -: :V Q rt t.t':i'Ii'">J .ti hm> .*< ui .. CaUlWl1"; U/JIIJls/ Chewing I,') < '.,.OJ !-oli.,,,,,, fr.iiii T,. U, ,I" WWi M.I 1:111'|; |, h .\. IIHKII l '; $100 to ib2bO \pl'l'/ Mouth..I' ( New Books
"if! d', f.. I 4,,,. ,f, lI 1'.4, 1ft.. 1 Tobacco.IN ,
: iMJMVI! '!*.<, i,:< II >'I'l .s I. ; I'd :.aril. !I' NIL\.h1 ,, .;" i I. M m. \ f
.
\ :
Fl\Ei.I: / .: 111 .. I I't i I4. '.: t mil: -l.iVr; ,i. 111
.. '. ... ...... ." ... 1'\If'' ,....." I' Ii, 1 Mfy, ..... ..t.1liitu! "III M It ". "1p" u.l II' ,11." 1 \\ear utwaett',
(I"'h !
.
I' 4 a'A. III liuiit: ll'ihl, ..
I" I.1 .
.. ', r : >' y. Ill'") j l KKMit.hS > f.lin. Balm of the Mountains L.'.01' a 't" 11 .' .I,*? "H .".1 l
.
.. 1" .ctll I' ., .....
t. ? ... JMS7 .... ,
t .1'
:.t :. "' ,i 111 # <1'1. '. eil I roK ": \HUiHO.. humIliMH ,,- ?,. u' i ? 'l '' V.51 le. w t.ewl. u UVIK&CMMWWAssignee's
..:'i .1.... .. . ., .t* hk.kA1. .. ., ..... . --- .. ( .I ,/ M.IWI. .I"J.I.:, : ., -,.n. .l. *l.t?i.| r'M hllj I --
.1.1 1111,' "1. II .. . -1411 'tw.+a S I Illlll- .ll| f.,l"ll. .<1''. '. ,I"'.... ptflm.c . Shot, Nails, Ire. i.,. iu.ra !*..! r Ui end tt- .., l1 ";, ij ,* ,.f.n.. ,'... 1 \V .. is' .. ........ 11'\1' 1 t
,::1" N/I nia..t
jiwl I. '/ r r i-un. !hM' uqd' frarb i M, I. Pet
tin I', (llHIlfcH. Tailoring Department .1 7. 44enl..N4 : .. { UK: I NDtkJtli.NKI: barn ...ppuintadI '
ii.il r wtt '' .. -- JdIN.YtI w W ral1P ., ill,..*.. 4 Iuu! ... IU |il,*_nilfl',' a .,11 ,,,,,,rl tb> a.., t .\tngi ... ut MV" nlgWre4I.'_ \ ,
.. ". 'W,1.. tiii,t 3UMH*> ,I ,. .. .. .. HI' ''. '''.' ', ,) IMP.. la'rM I 'n.li "' rirr.u' My.4 nn'rl,.; 1h. .".., fnn IWtI.l 1 ,,,.1y i.,l l, l Iiwa a., .oaIt. pylsest

i'! ,. \. Y..t, ;. .....o: LAP Ig4rl.'dNadgrtra.Wa.k. I la Ui a d |iariuii III I )Invi ?.1,1, "I| II"|, ::rfrierrJl.. .....rfa.lu! r::...:". 1.oI..I.--. I '" I <.:o ;: '" "" TJUMI. RAY WARD

d t >. :> rMldk 4. b I 101 .. NrI ''''',ITf'f .t 'u I
t *'.Ad wk' 1 It" "__" Just R:cuivcl; ,l1. 1I" K. IIIHlI'.U I. iK: ., ,. ..
,1'I I .'I. 1 IDfh; N 1 I 1l's t'w'a ii. .
.1. 't'1Ihsiyy '. Kin., .Jjn "H l tIT.
.. ,
.' : :. '"* ..... """"' '141I U-oV. ..:&.... .. t II.,. k ,it. P..s *;_ who an Kii'ler my 'lum-'luM, up," i...,,iiAll I :. 'H ,,. ". 'I U1. .4. Jju. st, 11IOI7. ShutExecutors' /
: .J""' "'I /1...... k- I |I. -r. '. I I'lIIII''II'.U'1I1.IIII' ,t "....
.- I) kinI. ..r i ntl.' n'. ( ALL WOWS XUOJVUtJUJI .: "114 I ., _..
"' I !Iil, I. P-- :
.
> ; ., ,;.' r. L. u' iu, -.... i !" ''r i' I RAYS BACON BIDES ?' v .,, n II ral 'h :
.. tC. i ? h .n. i i. ''r ., ,
,t.* '". 9 "'11.1.' K : 1I1I.le| up rru1111A11| '11.,1! alZV4VF'tt H EE OFT CHA.BGE. ,, Ilalnn.u I "rw' ,',It 1. .1- '''.m11.i,, ; I '4au ,"_" J Notice Iw. | .
.. ;; : ,,1. I I.4M ILKLU HAYa. ntl., ..it.11'it,- .. I I"J.M .
; j't.t!; <4ft....: .iI-tI.ta ail \ fEKrdX: 'inOHii'il to th. nut '"f Y1 :J
., 1 .. i.n'i, ,, J t. aa -, lLi It. j..". .) :...- .. ..-. ..I'.I./' <. l6t S' Y... ... -'- \ V.'Q \\ \ v v; \ :2! ".1.1--fliff...../ ',... iir*i <-IT M. 4.fll ritiyt...|ili. .h..j-i-* J.i t.j a,i I" m 1 .-..>...-"tu j\ [UMS .\. Rrw.e. lulu of Uom nxutlj, Oc...... If
i- rlv "mi tolb.'nw...- 'J i t'!ri-. |,..4 Uir I I. I I'll" IUIT: '"fie." ISWn V J l"|. ||., r .. I--, ., hy arc r.fwyte4lu| luilki- _..-.1..,. psyu..IMWuadt.ulu I
... It,,,, ".,....Ipol ". ..*. JfIllladd. ..... WI w P.aJMI I.1 ( mi4 i... 11,1|l( .. :" :;.I ; .'i-'i.I tJ.I.1 I'..- .,'... II. .001 all HHIM" taiinc. rlMB. aniut' i >
I'" I'M. I. ml -i .
( I / I P.dAW.! "
? i.j n. wttloutr. mil) mm ..
,
.I '. .f prvM-nt duly \ a.tkwsy Imlli.tl
r. .. r117/0 ,i.lMl..1, I. Woo II......, Ii... 4, 'Ut
l I' "u( !.' 1141. II I ''u tI.| e. i. ,,* *' ......, ... .. .I NEW CLOTHING EMPORIUM I.., L.IJ4 r TU IU.t"I : I'I. I 1 .silt i..1,1 tki-| .fclrj tiui'',n 1 I'rvuirit'fd I.r at IkrirROBERT hj r..ohq lav or. '!lie _It. *

"S -I I f"*' i, !t-.q l '. ... ... ROM ann.Y : L RRICr
lllMilIM j.I'.t I ''i; jii-| L BURKHIM .\ I 1'11! I II .. a.c.1W
'U. .,,,1 1 I. I.", RI. 4.: "W ,
I ) !I- v'y d I
.. .. .. .. I
,. 41 f. Mar biY i .. I
r r -
. -" r IIIfJ '. I : Hv\I : YOl JFr X that M of ... ..pr. ... J')
In R' .. low at IM.lun 1l. 1
Mai, ,, ..:: "." 1 I 'I"U.ll"II. L.
,k


-_ ---"j---- '.1..v. 1.l a t.JI>.... ........ ..... : .,...- ... ..- ...
r- ; ....--... ..- .,,' _- ..... ..__ _' ___ .. C _. :.\"'-
o---J.-;: ..;; ..,. ,

-I- ', ,
.
I ItrT .

: ;j : ... -- -
.
.... -- .

"'. > t."...- rif.J> .. ..., .. .... -, . '_" <0 .. _

... -- .
-- "- '--'- ------ --- .
Socu'unn"dnrtiunrnti! .

W.EEKLY SENTINEL. c "nIdcntistmtnt\ ? \'iltUU'hh.C1"' \ UHnl! ,. Jvnti iIor1J: Jlt'tt'tt' tbunt\ t #wannah: 1 drtdixctncnt .., = ...:."::. -.. ,

: : : : . ; ; : 4 .il'ff: ; : ::" 0- _. ----I IA r mi tin-- .... ,. .

.I1 T1't i 1, 1!..UAa' '; AfTrl SAMUEL P HAMILTON. JOHN T MATI111fS SOW&; CO. : ; '

_.; 1867. SPRING 1861' SpBIHG, TRADE I .\. .1. JI11 .I.I .\. < '"
DI.AI.Ut:- :
I.t t I' : tP1u1.IIw t'r" 'l.nnmNh I Iua t'E11\ h'rllt If I111f11n'\ .i \! Furniture Warehouse.(

,.." IT.: \ .


'Hi.*)*'.*,. ti! !IMF. KintAlu' Ihu.IK AND FineVa1cli I ( \\ ( < r/JONRITo" i, ,.f' 1,. l J 't'*j ':Wholesale : 138 Brou ,hton.St'l

Department

-.,'. \"' ."t. ".....,-" ""' .. sltrzllac cnR.CLOTHING.. [ I.Ul III t :111'& 319.troah'aYI, SAVANNAH.farvb : l Li: bfl'l:! l

..: IV. W; ":Ian I.

-, -> .ft*. Mfaiifark .). _U.,11. JEWELRYSILVERWARE 411MRM; ?< C. tII'WI: I :' Cloying _... .
Boots and Sloes ReadyMade
'liry Goods
NoMurr lw'' rn-.i t. $, "liu IMH M I liirtii"AlNftlnt ; s. .\. IICTESIIUKIK, .IM' MV.I llll.l.I .
"',uSnnr..U .... fThi1 ........lu& *i";. ", ,IM.; I INwnn Of.......... ,-,,. *;",!,..! a I m
1.hal.rd .......,."r.mllt'lo' M tlrhbmd: .. ... . ,
n fsA1r MIMII..1fOtI4 tllMWtm lor ,UniJ.. :\oslt '
>I' ,1 y >
T" :r.,1i. Iau..tVrde, .f\\,b 1drrA1. hn.+ ; II,' .'1'I,1.I I'M' ,l-l ". "tl,.. .,!', II. >.. .r..P!!.! 'Mf.I A Card to Invalids; ; By LATHROP & CO.,
a wa f' oc. e 11 hm IIt A. DUTENHOFER
hnlen.lIK.nA NnMr rn Mime wrr.nwM1 1! .. I 'U-.lliiVMVN. nlui-: -l'lih.' in ...mih, Vunfh .J"
A I Mini. AM I. "f.L:' .r.n: n" | '
".1 rla-'athnllhl.i.' i 1'hnr i m her rmtMil I \ .i.i-.i.infv. .,..". .i"l 1' i ..' ..ml.mimi.,I .>. r w "hl.1 tlii.r., ml .luniln-rliiL'.. ...nnul. ..:m. I '.. .1, i. ;.N I ..' M.iki. .... l.'y ... ilm), ....-. : 139 and 141 Congress Street .
n.1,. 1 b.UPtalyln., ''''''''' '. tock of it-; ', .r.M'i-, .it1. iii ..'. """n..r! 1fI1'1'1 INT.( 1
II/fna .: .. I"I'1I'h' $( CIOtll111g .. r'1' ... .'., ,., +ArMO -
j ''I..t.\\ I I C'lnloto; : .1 I ,I- I I. .II -III ,14 l.t i II V.I "".1 I. '- I' I iht'
t \. !. ../nll! nnlM'b311, "'- i. ,,M. fiiml.ti"iu.r.t .
l -il In tli-! n wfcUli
i-.i ii "" i "PIUS"SIt IInHft'II".III: D>N, l I.
1llV l nitltr,' .ttunl'-llll" : I In r ptiratr, hr.i.4 1 K.'I' i' dl.! i.< ", lhi' .'n'd'.I.lIIlt"! | '*..,iui. .. \t ,}. VHKJiOW( m'KNU A I.AUi.K: !IITII.Jt fI" Commission
N hI.I. .Ih i "n I or Wltn'Kali.ml' Ill ,Mil. .1 1 Cor Congress and Whitakcr-sts.; i.'. I win" 1. ''I !ft.. nap.l M |"" t>"r'>,|, _nii'i''! H.UI w \liwUat,, 'lit itl ntf<>. of Ixircni, VII Forwarding & j
-.-*- .' noil" '
"
i I." irilisj' i 1"1'! heel mi* II .
:NKW: VOIIK( I T 1 KICKS I ( ; : ; SAVANNAH! ; II;t-\W: il.l.; f. '/ ( 'itw'r FIIII('! 1'riul-! MUBiin 1 (}a.IeIIl'lajhllttrt-lriJ't..III""It"'l"U"/ ,
,, 'rU.l'. .
.
1 I.lotn'It.Nanl" Imu.d MII 1 M.ti II.IlIIIt. i iUi I I" I I"i I I."' i l.i.i. I'Mii! : ..UnvmirI I .. Cnf f I' nit t ( nrul 'It..IIRIIItI
I ':i Ml I 1,": J'i4.i'll: :: y! INMAN.; I r:1I: .CII Uk.tJcl1i..t Sltirtill" lingheln MERCHANTS 1
} .' ,inimnlni tui, mir 1".001'! jv\I In l I twurol Hit) .. i! ,, "' t. m* m, i( 'II.V 1Il.Jlllk'rl"i.r" &.. ,
(j"Il'} : ..
'
: .. ." "-. lIr.l'J' : ,
III n'",|1"'"< idw llfc'di' oili.T liyu Idh, ,1 ''h 1 I" .I Ixp 'I'r, ; .
n\ in i.HIM, I j I ,,r "*" wvi| a ra-mrtl!' I'rlcr antt ,..,Ie.II I I I,1t'It .SJlirLitl AtritNi/) and Ik'IIIIIL. Itnl.r" 4.1 1"'I.i 1'\\ UI"\\11 :NIIirliligw; "" 'I I"

DPt'! U I ft. LJall' Ilal.s I Ilnl 101''" I LnaLnrl: 74 Hay /&i., ;
u J WOOD & MANN STEAM ENGINE CO 6 J.4 [;I'IJ""I'lK.tillW': I'lril",1 rr
E tilT \ MfllV.N0iv 1 ) f )
i ,IMIIIMMI. n '.INI"h: ,'''j t'", .'i i niiiiti.il' t : ItIItsIlruX11'uttwl.lh'db.linll"I.'ttuntnrn. .. ,\-r .. will, :a full 1I..rllIlI"II .,r '., a
INr busIt.ni l "" ( CELEPRAT I AaMAamA.A oil l'ou.l'II'' I-IH '11 t
II.batI.ultl. M. + '/1INIT.. Ib'nh. ,,lrRnJlnrunr -i.KlitV FinnIM':*. t wnIK! :\"t i"c. ,-., If'-ILVL t/" ID NtVnrk mul\ "I'liltjili >'I'! !"' J,
IM and
A.l.li.ri', .. I Congress 73 BU Julian-t.
!" iu-hair Portable and ".tlolll-Crr> .
I 'illllitf lH." >'-n.l.r. mr inn. I.II.I.ITI lullnJiVSW" I Stationary1STEAM 'ik.7sMcJi': 'r 'n.| .i..l.nn, :>!nn.... ( ViVMIIMII'. :slim'hillivi -. '-- -

..". \ '), .INH'J;'!1,." .I' I i SAVANNAH.: lib: nu I., *> *. ( 'n*.'**< ,'- M,. "-. RMDELL & CU; : 1'j

1 h.1". fOIl .1 .>?ht7lw'in u.i.itti, li.nn- I Muiiit'" I ; 1 IM; n.>"iin e .; ENGINES AND EOILERRS': : I I/I.h! | nimh'I'1'.thin, : ,, '. ..1 .",". iM.iinil'tftnn.1., AH wmk MitiT.'iiilf'l.; ,,'

\UI.ar1r.(Hft;!lifhl LIaI;I VI'lientillp UK MimM: wl.I |. i.i' it n 11.11,% 'inn*, ".'''"lit r.. Ill."rU4n." ] 1. Mmvlt .i.I jMijr.: :::I MWtlllrk :: J
tit ii 'In MiMjhl 'rr tii'1, mm wto, n. WHOLESALE GROCERS
1'ho'1! \ ,I. "h,'" IloIN',. w.1. ",,wn i oI-Jo- > -
.. 'l.1.H': # ,hot', .Ih"1 :''r.III! ;,r'pI, I 11' ," : I IIf' II \ ,' \'!;:fNtAlitt; 1. 'i ; .5? i '"k. II. KKMxIIAMT. ,
'I .
L J QUILWARTIN & 00 First CIIN1'4 ( .CHHI .
4h'Ifu.utlaruulhrrnnownu" .1..1". ;, !" I .. ---..- :

>t lli.uk nmy cml cca-r, !. m to.nntrui ,'.r d lif ,.:n,_ddlu.IUluw. I. I I I EJ .A. VAP' N All: : 201 and 203 I nay' Stu-et

\ mn> liii; liniir, t 1,11 t*1x:,.1 e'lo r nm Ilad; UU'UI\TItIJ nil;) r "'HI'1 III I IMEL11Ufnctu1 ;
IVnt'rhnd.. '|IhotrnuXlthunthludu t ud i I COTTON FACTORS I. j

( t"II TrftloJh II """ : : o1.5 4. B ;EI1Rr West of Barnard St. Saviiiiuali (Ginnlilnncr.
I -1 la.
t 1..1""H,*,,IN. sloth. I Ill dust'I'Nbtnl I l :. : ;

!..,lott..rtrtunn. l '",ili IvlCe .KM'UI-Xsl.Y J J : I'OI I.! Tills: .,. .1..1I A I "7, OO'niid 71 Bay-'Streot, .,
I'Ilhh.i n T fnun" >nm onruhddI.uro ,,lii' I ,I 0'1, ., ..
.
,, I
tbrfr" bun from >fkiirlHiiini hrltrlii' "
"I'nil'Up. titir" I tiiik* from'; \mu ;irinMI, "blI', 3iN7CTt4.LCOMMSilON: -! ,, ,. ...... "'II "t ( nl"nnh: CooJ."gia.:
Tniuiili')' ihrni il.inu utili | ilile, 1 I ESTABLISHMENT I .' "Ii'I t- imul,. Alliuli.m' i G..1. i- .,.iMiiiiii.'iiiir'l,.. I't.. ,u
I J .
,tl.llltut.. I ..-ilMt.' 'II! e"-il!,, 'til ,1 li, Milu.ir ,- M.VSl'FAITrRKfWSliip ( : IF't I't \ .1.,... p.,:IW1 ,7-Idm\
I .:.. _
\ MM" the i ,inhkiiv,, 'Ilul.- I :! I/O -
'I hrr trll tfit tlr nf ft funn.r.Inn, ," MERCHANTS, t."n. !' of Flni : i 4. 8. "...'11I,.. IdU: "I"I'I'.
Whi-iT K..*tltinf d I-.d() ..f tli.-rtiik.-i nn-h uk : Bread-and: Crackers !
i .ipthc > tUMfl-..X. '''' *- (GOLD: I
rf
S'I.lM ,... '!':" 111'01'\ t :SAVANNAH.: : <:iA.1llnTnl .f't i
j Hu l WAwajulth 4 _. __ .
.. ., 1MX1 ASH CHAMPION( & FKKEMAN;
J '
I '
/ iholUcr) |KI ll' 1till I.ti11 (YlJV, 500\ \\", ,1\\\v:1\. ,
If yrIgnuumrrdwer. ., taild." I rviHHf( 'inailo'' nil. I'utr.in I ay1 i 14V.EH'\V.1.1IIE 1 : From Four 10 TbirWiYc .Horse Power
i I
\>ftlvi.jr a ili.iin, llniU bkdr'rtrr ruwwJ .' : IJKMSMAirr: I
A HI.'O.:
I I ; f I :: ,
.
::00.1IIn In-Aili. lfMnl
uur "
tour
? Lii n Mm n.
., walk In "r"'kn'II""grnaL uu'nt'. Oi'ilciv. pfiiuijilly lllli'.l NII | |I>\T.cl nl,. I the iixwl mlrliriiti-il' nuk'' > 'm, I! ala"r .1.," I. I l.'i. I IM'II.: i; lstv\v.'ni. : |'KO'RIKTIII| : :>. WIIOLKSALKGROCERS;: / : 55 '
'PORT ABLE SAW MILLS.
..1 tu.tIIt.. .1'o'ght I a r..ol n_''huro'.1S I '
ec "!ilh ,lUiYi 10"1),,.nnnvl marked rltt.*. v J American and --- I Ik'
Maaufactrc'
> nnntu l hr \\ ,' BLilu., ForeiiBCLOCKS? '! tl'hl'il I ,Hi J, ?'sL t I..1 I .. it I I I n.i t ( .'wpbs' l> li >MTKT DIRECT S I fi
F t r InrlnnIhi. hringtu.rL. with jvnnt' MBnli I'.MIi\ I I"I"n; 'j I Iii 11,1\ nit") mnii' 4 r|vtiNt.| '. tin ..niiTbt'tii hnn"r %<' rji't n rlniu. t ,, nf I'In'I4.8ncpwP. .. ,anil 1 ,*, *w ,>1tn"Mitrh., fnriiiU'Ui :.
'I iK r Miiiptt' a > |fin.< r -1111)) "rr.d.uq offiii'l. nru
Your riirinnn wonltl wnn to u" I II''..'.. I. Ill' KiHll IIPMH Hill". : "IH, oil',. it Itv WVJH 11-' [it I liiruit, tint ti>uiiyatci. uffiri' l Wlli I ', j .' ....... ...-
r
.1IIuItinuumn-tbaun. '< pnhlic /rp : i 'J .' 'I r1' _
.. I' 'ITt" irf'Tt ihmi.u" ,.TiMi.t rr>h.in, Hri -,uirnuMitni,
Tliink\" 'IOr Mild'for lunil iliv .11l1.II! mm ,u nll it anil' rind l ll 1 .. j I d(' r'iiti .1, \\hf'*li nI< K'M| ,tn i1.' 'Io" lttnui i>mttt, male> ,,, Tilt 'I9I'WBlh.l ""U.11. .. IIIK AflKMInN: : u!( ""I.AIU.KIu lllklH, I-X-, ASKDKALKItS; .

Stillsand. ,Irvv 'nt-ntlt' the r.nlt. d L""i'II ,u.nOU, T. J. DUNBAR & CO., ;I I 1'1.,111 .till I .Ur.un.nral,1'r (JUac "ml 1',1.i {I d. '- lI'' '. --ln -1isl); ..If't .
\ tnlnp mi b'Ilrn..rl.) ut-l ur SntitO'er .
.
\ .In.nu- :>!.tti1l\ n h lutiil n riniUtnil.UtiItUK.
lii-arl whire lln i i '-'''rl'.1! I II I'i' :Iilt'.1\n: : IIJoII": ,IN TIIY. I.A1'p11'' II rl'4F..IrJwI ,I'; i, r'. 'r ": 1 S '
: .. wM'4u1' r/rr"IN If'n 'UrllS1icdk'1neks) : acid. f Woods =
'1'1' ''I''' r h llTtAu'lNf.1 I i'n"'f' t Fancy :E Drovis'n.:
1 \\ Ut'Ot' M \NN *TK' UIlr f
1'11I.:0'"\ 'MK( ">' I.. M .-A :Nin V" k :nlhom.,11.kkU, : I IN.r. N.Y Ill
Hi'iiiKlies ,_ .. \\lti -lit)La j : te Jn'fit 1 ifiri\t-il I liy KWKVI'( : ARKIVAI.R (riin) VRUM Hi ,
L'rkrllxilcrsitlatLelidI.: \\ ...).( '" II 'Id1 Whiskey* I ij. i N \ .M- ;- i. d .. "'I 'l'l'u,1' j1'I : : i U. 'l', .
i -
,imiiilUiTiTinjr"' III Hit Ti'iliiinc ulllii i I *- 1.I"' \iimniri-t'iii'' !!( Vrc:. IHHV' |*,rlbctul liir nti-Jvinjj :" "RRIMllrlrlil': ] ] | ". Their ill1tiru -

One' d"v ii.l 1"'Jo.04rf' ; triIrvnt; ( ran nli I ( S .npetb r...1t1 tl.t., ..i. I SMALLWOOD, UODUKISS & Co .- i... ...&.....ku-lliUiiiMfk. l t''I""llu| l m 'iu (lilt! I 'IIIIII'j".3 .\ ; ,
.
1..i"I"lIltf\U,1Wh'A"IIII1.tr'i\lr.J'! limit' inc .
( i I IN S .
IIIH rage) \rhrn il Milne In him iu |pawn' ( lirmlr.l SILVE'R' COTTON S r.-
'
"liichnnl) iho Tliird! ) H Itln h.IIjllllililtl' ARE' rt2:? ; (( j V.
''I1t ( A l.'ll'j.'f: ; :ilnl fir/II'rii| ll- ..'i'1II'Itt! ill
Wny'i:1: II1Iphy i(! 1ll.jaulMpdrin11th1 /: I J \Y\\VW: \\\\\'y.!. i5LV I,I'r Corner Bay aud Drayton Streets,
I1'-"lft.nlI1J rM!' I(+Ia1T N1Ir11., T1,"','kt .. ,, .
"I \iilU nl ttUTk.I.II. hip. nuil wirnwleil I" ,* nl ; '
coulil t1CI1I.,I('. lint, liotv il' I" |I'r..llllllh'' \\<>..M, I l.c l | \\'., \\\Vl' ; v.y.'vn. t.v :a 1 ; vtr \\:,, \) .

: .\*:HU be nn>tr.niiV'llMir, .. .. L |n./n In' ha'''111',1111. I *>h \\t\ 14 lull' P'1.r :Moto.1.: ; Ge G D rll Coy;mmilli n Mht r ru c a ''!o fir:; ; r.u1'.IILiG .- S.\V.i:i : rtjc / It "nmn" in .
ami jMSiiVl>l 'n: <'r "At 1 a TTINII1:11
litirkroiini" T' .in.1tllixun1'lith.LIh1111;: lln: ".1\ SMITH' CELEBRATED PHILAD'A' ALES.L47 ; : :: ttlr/l.'IfA _; > : TO1"1'11 III ('.\ '1', '11.
1 -- \ T.UAVMI" TlitfcT.isr ': "- .. M.rch 1, Itfe?. ;ri;:'H otwMACHINERY: ,
''hl\r" J'UI.I..i""I'\! .. cil 1111,1 c"I..u'clIre : /\v: )/ -,rA.. SOlXJMOXS.t: : & CO.. (liiti-M.iw.) .
liiiril, nl an lIra salary: lavi,>ii-.r ilifyinn .*. r ... ,, -- .
: 1'1'-\,0
: 33 w hcortx: :. .I 1 ; Itt
,
f1. ilAKKKI
AGENT.FOR :tll. Hl
: XSny wti'oot .i. > SAVANNAH <
read,. his cup i j Hill (iiiir; liilry! | lialni'ii tin1i i : rlItl'1. CiA.
\i it litn rilii'xii'-, .' iiiiir.i' ,!'' in ,iliis'linr In mic -trwl.i, I ...- .-- !
,
>
i ,
. .' t11n, "" "' : ) -- -- --
,I' IIIH hulk\ imliri",. hi' l.niK, llf 111".. it> nl 'iiuilinirnni |" : HAVANNAU. dl.oKiilXSTAIM \ : Wheeler r & 'Wilson's! Hoiscl I r w ,., I' i I. -- ".,)JI.ooI.\1 NII \ E. L NETDIINGEE I .. .
ss c T.
I :Miiikiiiiv.' '. ;;1'iaiijr.. pin niuliiiu, ", \II. ,' ,It' I- I IHTIIittR r. u. tnnmiVlIITCUMM.Vr .
| )1..1. ::', I'll;; .; .. .MtNr. '. l I' i1', .' II. ", -. .II.1.. \'t'" : arSath'los I I'
'II I14. 'li- 'I'll'II.llhc" \'l'I.-.hc. 1 Imiiili: r g."I| I I"I I I ,1 I.I, > (/FALL.It1\r'r

it ." 'T\-\ i .' ''. '1i.1i"\. iiNrty\ = -'li.-. Ittylou"Ilotikntu.tant .l \1.11 J.," In,1111'.t, F. r".Tr.n V'.f.' .,, t .1-t I'r'i; \ (KOKDON( )( Stationary Steam Eiisincs
1r11r'tT ,
-- if 'imwui-d'Mimi'.i., UffPH' i :'
: -\Vliy i i" 'I' k.y" ,, ilh; 1 : AUOIIITS.1; : : : ::. Urr.\ nv.M" .1 i: .!'. \MI. >>.II' mriii', '111 ,,'IIK.i .. Bri Jamess w11n..\1.n .Xnl I NO 1'rM 8AW Mtr.LS. (4IJU:,l'! .M1I.I.S.
: 'lOr I itirinmt'i'; lit t T"nfii I irum 1III-.I I: rat9T! r 8S
unhniruti. HtwTO!/ | ntbt!: fil'.FI'ti 18(*>.1 njntinuiiVulata.ft& ,\ \KU I: tiil.Ki. x M Iv''R \ : COTTON CINS
1II.III y V 1 ': uiy >.l"I l FtN Shipping; anti( (!OIII111iSSiIIMERCHANTS () LIVERPOOL DIRECT I1KN. .

\\ Ik;.d'rchrlJ, Til.n-j, tiiifil, nuliiilnnl.tTaUahittc.ee BELTING
I SEr.t\ u llAQ1IIES.E .. GROCERIES Wood-Working Machinery
: If.Ud1.Aq tin-lir. & ,
.
uiii .
.
--------- --7 : : itnprnnni-r, lnii::< hi; 1 PnriHil ,. .?. H%. ',:ill .. IIJ'SADDL ;! ,
SAWS MELTING.Agricultural .
nuriu-liinii.1' ill\ 'llw I ni> .tl ii. 'Ulxl ni.rt.' MifAlmiY'MIHl'NUVRUOOTTO
r.rVlrtCtir\ r \\\ri\t\ \ .11'.IN\.UL.Fi: : : !: VAjunlr .- -.- RY WARE, j!
.p \' \ : ( $. :; W",1'l'JlD, led nW&IJI': ; ,I. I f'I1f.'iu.. :(hhhv.: 'Ir.I, .,{! << '('\, .. T GINS MachincryJire-ProofSafPs: k

kir MM rt.V.. I U :MI t 'tI A !'.. '. '.\lIII1D( : h! ..r,*"'" '::4" '''11''.. '1Ieubit.rtr' ?. n .I..M, 1 '1J.ATJltt:; I BT IIAKP I'll. ANEW:
_
i, ;NMI t ink. l.h..1. "Sultlnir. VISM-ISI 111.1\'\ .. ntl' ,, )' r
DON'T LET IT PASS 1.,10".1,1\0", $ v> ,III.! Cult-i';III'l "! 111..1' i ulIt II Jluli i\"l1l 1'WYIsnr:111411Cf' : :I:. I ISo NO. 173 BAY STREET '.LENIT.n
.,\1" Timliu'i'l".irlMul.ir. EARLE CUNNINGHAM & Co. l1t; ,
i r TriirikslV'ali"ses"
iilluiiliiiii Kivrii ,lu |put< ,UHM nl nggdu.| P.ILUucrlNl.tier ( > : :-'. ; &c{, i SAVANNAH.' : UKOKblA Portable Steam Engines!.

.n" N'T tfr THIS cn'A N CE F'O'I( bur \M.iiniltK-tnrrr- Cuimit: I au, .1 Wlut.iK-, i Mn' ( i "COTTON! :( F'4(1'iIa( : : '-t:* ,
1 Mnn-li I IHII;;. I March I ). I":;.
I. Il'kuly .1.11 I 'I!ll.i. t'yyMw.il: ? t'i > r4 j lii-u.1 j s;.+wlyC7ommilension|
. i ,e Cor. Bi'oughtoii and Barnard-Sts.:: ).
> l ..
(fr'nt..IJlr: ; <> n illS Pass; /11"1 ,. II 'T" .1111I..P! TIII'' A.jNT: ( ( / I tf .
''
i ( 'omiiiis.sionllrrchiiHlsNO 'd j-< 8AVANV.VH, <".\. vf
\11'1I.I. \WALSH.rnnvl \ \ ;. .. .
/ r* ; '.j tUIIAauA i! AUSTIN &. ELI4S' I I" II {I'd.; YtrxLnF I Ul /f',4; r.or." -
.. "
I 1\'ltH,'.-EY ,, uL.|, |"|. ,I. II.' ."UlliU' 7< WALL STREET. NEW: YOHKi ', .- ,. "a __..... I mmfd.
> 'ih.-lr i iI "f' .i
.. c XV. "I'J J. f. WIIKATOS: ....
l I -. .tn
S
.' .1.11 i II I nl'nu.'S': : '' --iu.i.Iu., : : :. ..;, 1.1"; 'llrl.ththIn.I -" ..
l'ff'fIIl'! : >Ti >LK 'n1 ; : "h i.} "Ulr iif H"y ( t.MNNIIdrWhnlMul'eF. ,I
.
1CIIIII,1 :.: 11,1DUgtg I I. .I I H I''nm IILl.un.! :\1- .
I IBladkcfs ; '
GEN'L GOMM'N MERCHANTS "'""lIIr.' .l "IVilil-K, inn VmVlii.iijl'. E.I. A i'A I'

,\\t L\ \\\t1\'\\ tutlittl'Lib i i MIU'IIII, : ..I AIn ,, W. SIMS-CO. II.'III. ; .....Kiitnl, mr,,'if tt,.h 1Itto..r

lot1Is s an o 'a SAVANNAH.:: : 'l.Io': (a.1 \\ "i\n Uni.. I-XIMJIIMI I *'. Intl. -...M.tit i'j.tti..i tiw* n..1 : I
.i.utuirii' MMiUfH'v wdlultrl:1u MyYVA.N'SfAlf; tJ.\ >. '
'J r l iniHliir. pr p Davant
I J" ; '?.M.I t., 1 air ,'tl4l .1 111 I'.. litf-'SM'ltAf.! 1'., will :UTilt : & Wapples .
'A
Ladled Dress Goods atNEWnYOFiK..pOST : I Factors afaGeneral ,
11.1. \l\Ki: Al>\ AM; K;* on .miM' (ni.trnU j (:
"11 1 >. .1. 1'IIt:; I IN' V (o.i ). .
i4 4 .,l l.m ... nth endure, for Mlo in-rv. ,*riut <
I... -hil' 1111"! IMII ;NmtUiru, nr F'tny'.nntolri' < i .i; !II Ti'lik., ...}- !I1 : Cotton Kot-tors,

.Gel" nrrh'tlaud Cur -.it., *i tin. 1.\I hI' "I'Ith; I t. lutlllll, IlllM.tith- A"II. .. i.. loll: } \II1$19N1tE1tCIIANTS$Si i f ,,
1..1"h\7 t'A.F. IAY'WARD
| Forw artini & General! Commission
tAt" lU1T T.c.j.u.: ; > {- If r ." Merchants rfllll'l.' Thirty-Five( II.r'u IVwr. ,

.",u( IJKls. rstnrt'aulilti. ; :ami I A. RESCHER & CO., PII'\I.O'! I I.H J :a..d. l j Jt.. \ 1.J.1: t : i \ t ." 1.L III..X1.11'I ..niin. An ..- CYN 11'0 sAf iiii..I Ooor ln.ll .
.' &
l. .iii A31 I' : JXI\-IPSON: : cb o: < I
'
'I. 1 .' i iI COTTON CINS.

,8R ,t,1.y'ilpl'''r.It''} ;" riiJi'1 lninl; .i; ;; I I\ 1.'ltlll'I'. 1 1: \MKSMI I .' i 11'11"1-i ; ; j Produce Merchant! c, Limber, Timber mi I ':: :lit tr.n..Ct/ullj. Klllcil" I .h.r.,..
L ., .. I ud..ll gCmhw. wash I'mT/HMI l Klrrlnnr ittim; : ,;,,, "I,... :
-. ; ST .'" (''""" w Me. lioin. NIns' KII.; 'tit I 'rimw
l .l'L' IMPORTERS AND DEALERS INFHl .OOOJ.TOKT. r1.n .ndallrlg4nralenlr.1.t.dtoovlel.l.ehhtu: ::; :\ ''r. .
.1
I'.I I I. ..ll""L'};'i1n" 'if-i' .,. : ( tluiui.siJI) : i ( M'Cl'lhuut: ( '' '" Mv"y.WMf,, *', inn! .. ( .. e...nin. Coll. or lr )I.l
:J:> 17CSS: I Ip ..n Mlirt .IWiifMi. .n"1 2 Forwarding" or Commladon 111 !7SSi1 Jili"'. IHKIi..IIy"I.I'I""h, in .
:N. I. liEl eruim'xeN: : \Ukll .

]MVEKS "'t, ( tlll lllt () laIN(: 811(1 ,\ IEUH('\ N I I. "im.. 11' .C II' !I.i ti't.t. i.'i, !fi.ind" a la'',." yuI> ,M, I'i ,.I: tAI I, .S''|1\1,III I|!,. I'l'H r.ii, .t>"!>|li nr>.'lM'llllli>'lilivM| Ullilil-'Cwltmi 0'", ,inliil tllil: ,"I'ltMlllCr lithe t;'..nlnsl BfT i,: w., '.1,1,11, pruapla...... Ui..-, THBMiSHAW&Co.- m

.
?& i M.it.' i.i l-iii s"'|" and ,,11n"k.\ .d.i, '. .._nl. tt"'i"'fflrn,.
: .
la30t ft tJ 3tU03 : : 'I : I 3 ('Its'JAI'n'\i" I. ii ."',1! .'' ''1'10" nN. J. J. 1ICXISOH
,. ... WIIUUMALF.: : .
I' .1"11\| : IINIEl.I : i.f M.illlii'illii, Ylulhh,1. Illlrlit !- DEALER ICROCKERY
Successor to i I 1\\\\ Idsifl111'A 1 ... mir int.._..... .trtitii't.. iiinri-rliie with him null : I.. N. Alltrth' M' .'I .,..-.,.I..ln .oor. b_ .t
., .. ... t'JtC ,, ,, .. ,,
.... d. DRY GOODS I'Miiii" nl! tiriiriii.tlli'ii III' t |tn (vinil tu mlf.. nnriiii.rlL'llttll YrrYNfltq F.i 'ctmuas4 I (tirnnnnoc, J. J U.

}! l1l )WFei'i MYEI I L Frunch hind Englii, h : _. _'. .._ ni '.li ui lit-lilllKutUI.il Itimiub,. .... 'III' -''",/and_ lnHI( | M pWtlr, d'| -liut II -U---. -.-

IL n., ,1', . J'" ....1.1I ') 1"1 ,I.W. AIBJEHSO, R. I. WOEIKWI j" W. ANDERSON- --Jr
,
Dealers In I I I. I ".I.!, :iMiu.: ; .wI! !<' ;I,4I' xlirnr.e/l
t -1 If f 'L'u.lKSX11.111'I.'tt\I: : 1'I 1 hwt.aM, .+! nnnur., "'J"| ..i ,..iMt n. tr.ll \ISt \"tI: .\1I U. U\. : .,. IL COl.E.'
J
Y PEl I u i 1 r1 l t- i i '' i a 1,,
rluii' : :
II ; ,1t.11'
.F ; i II :
.
: d' ; II' .iili.ul "14'y :NA N CViinroc' ; .1 "II. JNO. .
: NYihnusoof .J' 1 II li I I II( II II Ilirl ; J.'too.. W ANDERSON, SONS & Co., CUTLERY

Fiuyjti3.anSltVEH!, \, t; !.3 ? ,welrYI: y, !,, .\', A'- ..tI I 1.1S'I EI.I\ :' IMiilMU I I. r- "I'4.. ,'v\1.4. ,11.1'1, ;,Is,,.Imtailiiin.U.IPN.,I '," \I \\ItH''I'.II\: .Th'mu..".. i iVIINTII I.' FACTORS 1, ,

1i11,5 ''fk1'U\ t. t' I'
.: Illliibul lil ....1..1 r.u| I..L| > llrjttid'Nii 1 tlilel t ,, I ., MulIlimll. GENERAL COMMISSION : ( .tIJ i S-"I'.111il'1.KEROSENE
: jilJTLATED ,WARE i < I 'liiiifl.lit.. ; tlirOIXI.I.E.ST r > ". \Ilrhitc\ f t ( ; ( f ; a I -I I. \t.\I'ns'VNVMI: I R! M.W .1III.w.t.M 'd '. A ':JI.. I1Y I AM\) j, < : .

i'll't: al li ," '; ,'" t S .I.,,, l_. IN,: .. ",,1i1U -
I .. F"llt. ,,II'.' 1't rl;: : :: da.: \., Forwarding Merchants( i irm
!si iu. : or ritonr.' | "MM Oils.IIMMII.: in .M' n-ii. .1 01 li.l| ? l I I', I I' Ins "
I ...l U4 4., \1..11'1-. .....*. ,.<% I oI" -I4., ., 1 I. '.ko. .St' ... hI' : LAMPS
Y'-d Ml ..,,_. ... ... jiKl. : pnikIv.-.M NT. EMkk.: .''PuII kfll'KHAllll.. 1 1111. "HIULI ,
> iwtu UlM l cI. iyrwa'N '
Gull i.. Pislilvi'aWtHii'MetCr.tkrMudI ) : No U; Uiimnrd-St., C'or, COllftl't'tl.'l r.,,,,,,. '' t-ri.1: : >0.-,Ir&M.itWI 4 ,<.. >(<*f Mki f t.Wyt C ff* IJ w I' ,.. 'I'I ,"nht''oI,1','.I. I 141.kn;. ;1;:binIr. 1".:,n.dh4\ Ih.Fn. ,.l1-"":. ": I, A II II Ev...LU11 NIY I' < .. DraytM ,.. 81711 Sis,

I .. E I','. n. -AI', u1/allLar, ... ." ,1...4I 11'11' 'I II ..- '' I': : 1'4.\. \ ANNAJI. : How'l.'tlu'uiNJiug (J (OIs. 1-
I k. "' nu CtKOItniAu"r
l\irt' N :
..4I I f4. iMl
:
blMu. '

,
:. ..\ \ .\ ;\\II.IJ'I'; :' .llah' l\ .. H...4kMi cublWd. inrvi
.'".'...Nlquw.1 'Itlr IHI'.IIIHIII I 'n..1 n n'v. ; '.': ,; ;.: : : ;: : r> 'h.lnuh.:l..tWIN4M'II411w:: :' {;' GU. ; $ <' I -. ('--1...I.q. ( oiI.t like. .
\
.I..N'C'GOOT )S. .. \4i N.r.l Nwrn &
1 li \ :', !I..> .....''.>.. I I'-w ..mirailI" I I''Im, Uii I. .t"pl.'Ik'irw'nMb, .. udly.'I' 'I.', .' I' .... ,Pod's. I.un'ml 1'I.. .., I < .........: r: W.1' 6.taw: I'nd.t., W M r: ..C.

liN mmf.rr-6ii.; ; t.J-. w, ....M' an.t. '.(.aims' ,. "L...,,.,v .old, Lams: I IL.; ."' I".t s'r ,. ,, .
1 u Mlvil K: "Wtl.'lir-* ( .u I lat ut.dIlJ. \, .1', Nn:: "" Ir.1 -,. 'I', LARGEST STOCK ,P. d, "'".l'"' ""r it. tl'rs "141.I"P\ ;i LhA I .II.1.d.111. 41"1r*.IM'u all.oI".t Rw'irily. Ld Y.Nnnt.ly... e I' '( IJ'01:0.11: mi 111\: A.V 1 .
P kd 11. t4..I W. < : Itohiiison ") .W. ."'1 W I..I\ 'twrlp'' ; ,. bs .. Awns..d 1IJi.-. I..N.. ..
*H if Ut Nql ?jj'S; :== ,' (. [ rmat.e letTbe.wldrllrtk.-
IIIIa1.W.lY.IY. UI.l.lu ion.. : : lad a 1r., \ I. ttMJ'Ul'W( i ( .S.nIn1 ....._
1 f'tw' 1
e TII
-.1,orf"1'kllvjl"''''.! HUM L.'of..w.'h Nu'k al.nn. Kr> .'.t ilr.t Na-L.1'- .U.* I'nUii '.' IS IUI .. h; 7.a,. 'S1 .\.ItI-I.....6.:1': .... lint,,, ouIicM.. Kavaiiab Gr.rgIJ; .
WllnI.K| I.gAIl.K IV
.. t tS.
mm Ki :$1.1'1 i ; ui1 (Ii i iLtlU1/I1'i : i -' -
\ .
EXCELSIOR 'EXCELSIOR! "*iu. ..., It .11
jl ..." i : I soirERNImporting . .
-
-
.>, l"urL I ''I'I I .' v :.s l I. "*." o : Stable} and Faacy Dry (Goods i-n'taiMti'. I
|pM.l cud I im r. ,
,, .:t'II..1 l MemllauI.I
""..."and! > "itlt h. iMMKfci i*.>'*' "t'W1' AiiiMfc"'* 41I.1' TIt.l..uM: 'UIIIIUI".I I' !. S. S. MILLER
""
fu House.

e .1 {fT't'i3 lC n. 3!ttilnhnl'l"j" t. NOTIONS &.C. '.: Small! Aluucc on Eoiopcall ) Hair Exterminator for i I I 15.iv; :Stnvt, :Snrauiiali.: (ia. ...iiIi IN t tMaliogony .'. '
'
tJl.f9 ViqJ..,.:,, I U-, 1 +' ( r ant 1t tau"Plus': iiEMovino supua?Lyous HAIR.NNF I I Wl\LNIIT -
.
l t Aulrl '
: :s s.f sDnigs I I HONK
&
WR1)ON
I Till! I --1| 'I.- ;ii.i .iiul.l. .1. | *
'' ,I' !I" "" 't, .. l ,. .. IMVW. Tlui'-f.' l ,
"I.1 I -l I I..j
Unilllialiil' i I I" "
.i. t !- IT .11 tn UU Am >lllu 4lo'IANr' & Pine
U'lll
flu Kill.!. .. hmni I V\ -- i .1 I '. I" ROOTS till I IIT" SHOES,> .. .. .. ...,.. ; .t'n';: r .'. tT h 8.14', t, Nr4. :A x HI Y. rnjwlr." .uVM. .u "in Mlnllgj FurnitureYNEND ( ,
lu'I'd'' '''' ly! it ../.1,,'.'t. : q <*. ..."..'...,,:"M/.'I..tJ.+, .kit I.:,,I.1.'. r.".t 1..w'i.i ,\\1.1\ .......d...... .1 W!". I. .11 ....'I. ,. I -\ '..: l> TJ .' r>.,1"I"* ill tb. ,I'.'l-, .IIi iu' '.1...i.n.. ., ...ft'.hl'!!'...s.1'.....nl"I.. to i \\\Ci. WU.ii& w .). iii; I iM tuu : in ti.u. i* S jlli.iti' hnr ir m' law i.- 1 >t..IW.f.I.!! I+ I AND:
I ( 1.I.t.: i< .V/i d. /i'rs. i .! l'run. .-u' r O..I.I' *. Ir1't tin-\. I..1.w.plt.i' ir f.itl I* \- I HITTAUK" ; < H o>wii: : .1.kl' s i?
'I'ttb1eQua ;I Pv"JwCltJtl'\ awl Choiuic-uls ::l.1 l l-thoi.t \lll, (.liti< ,lln PII.!:f. h*"> l> e ; ..' .>. #: .'lh iml 1' 'iiil-u i' I H! -Hi, ., .i\I rt'I 01. '-. '! ") .1.. LOOKING
i { 1'1. / GLA3t'ES.
Ml n .'llll-' : I'. "I t T.ll !' :., "I.' .. *!. Wines LiQuors ui Soars.1II"
'. .. t .. Mty
IS la
11.,1.1 Il lx: h. 1 I': I AI. nnNa.d > 11. .r-buud "Ml ,
,
II". .tllll'l, ..,... I...... H.II.UI.1.\1 1 I H I litaid .. ':'' : :' J ; : .. .1 Vi.lt.tvt. '> ,
ln.l.I'ttw 4 .t : ItKnlu ... 1 llll.ll : fll.t" iHll 1' ., :. : : r. 0 MATTRESSES MADt: TO OHIJI..1'
.. -i lth I ..d 1'. w1/JG"y, I: h"I.I: I tad \\ VNNAII.: : iiuKi;|: !: ;| l 'l ;l.\LlT\ \n.luiu', ) 1.N.n **, '
!'t. i.11 -III T
t.
d I'< U.W t -.a.. ; d.I 11'ucnr.: I

.Iliiiihrr.f noFtf.111" % (i Ofl't.1",11"1 I 11'.1.1I":....... .11)oIliUK)1.1: "tkq> Hielur ..h. Ito.- ..1 '1'9. "..I".II: >I 4'.r. 1"(1. lIuurl: ".... .... .:, N 1 L...'raiLtAt..'tit 'He.. UT I''I f.I I.....I.,itA,. \Hv"U t.k'_.....,WaUir. T.ILha.w. *W> ..-.*..Ha' SAVAX.XAH. ( i.I. JA. :'to". 1-17 Hn-ii; ;: lit.in, Sni t.AVANAIL i. .

i i"n *
\ \ ,l'..pr I... I1'. ..'.- I 1 "l\.l I" '\I.., .. .. \Tftx vn t.t'ttttla : 10 THI: nEuriiA\Ts' ,' IT ''''8. 4.. I.... No '11Io1II... $ li"\ .
,. all kiud. iuiua V n- l ,-ul-.t', .: 'U.i..l.,,. W\\\.y It t \\:1\ 1b G. lNh l'I e"IIa.LT41I .o "" ......
I I.", ""b. 41,1. ', W'ltl..ml. lli.iuuviVVnk' ::: I I I ... bM..*ur A K. AIL.. I 1'0'1'' t.. .I. ........L .
I Ila IJA..J,I-"" ... :. Itllr aw: 'w- t-' NW.Ir'KF.xIIFl5IFt1 -
M -
"' '''''' 1jr I j..lw. ; ......... ...... 4 "... jMluuraev ..I I.1NI.wd r ,inl HJM Mi 'RI\: I .. a, n--., r. I ......... ..IL".t... J1IJ t
I.. ,. .:;::3 ..Na l I aIA. 1rNIY. yrhhl 1 > I IIMI' III YFR.>. 10 n"I"dlUlI| ) ..i1 ual.. Florida Georgia. u ra wrM d"" 1-j !' Url; 4 4Yhotesnlt STATE SEM INTA U Y.
I fu ,,, . .. (
AHui" '.i'ti d."I'. (A. ','' .. M..rxU. ..;; : "" -. ... : : &:; MiLlli.); )( -
WM. H. STARK CO. .
S '1'.N ----ru'l

WtkhallE&Jitirlrff'ReF\sedlathebeit: T. Mil"'*** I .. IMI.I.sonniK I I P.wl ctAGHORCUNNIBGBllI; The Female Department
; .
(
-- '-- Groeel'
U.L .
WHOLESALEGRCCERS 1. b.rr.pr.rdrfua'tb.1l .
ct.l.
..II&i1nu. \1 : u.
,
'" ,
I r ekart'oftp.elk.l'N.tui.Kb.u.at.JM- -
\\
)! : }tl, !l p'l l '\ 11'L ttl. .' :a-\II I ,.. Wholesale( i, Retail pro erO"'Y'b \. I I. NX.au..rb rt>mirir>i w ant.| i<.t.r r' 'I
I ..".U Xpi I': .. ; ,Jr .. .. y d \_ r\ 1TI HAY *TREET I II :.11 loa .S.M.d Id ur..U Ly otbr, b.arw. L. ".:" *
.., IM' p.5.1 _
111 10 I W'e&
L. .. .. : :\ IIOt.SHE: 'r';'. '' ... M,." ,-" J. .. .
.. '. ': i i \ ;' \v i 1\ KS.: : uji'i( 'f i:>. TIIUl' ; \ NNNauab {\ : YEll )!
.
toyiIt
r* .rcEorw, (;(rr... & n). ." .. CREDIT" I" 'M' 11' \N.V "AKAINIMI| ( EIII S:: -\\\ .I Miry"...t1 I I.irkutoMk/ury. ,_ik.y rtdnj Wuixr ut Jt..,.:>.t 4'-..u t?.Frt.i u. u.lull-,' ..I r

e Conmls'on( MerchantsFORfRDIKG ( II h1'I1C.' ,. trr'a : :>Kl.AlU -" '--- i if Ittk_ 1Jorput_," .. .. ...
I, r cO'r'lU.'r'\t' T"I( : ... -d. CORNER BAY AND DRAYTON ST3 l-.u _, ..... .. '
.: 1I0LlUlUE( .\;: 'H. ; "'.1''"SMl i.FuKi.IV. f \ LAKl.t AXD llhiUK ..TlKli nf :rww....., ........ .........). .. .. '...
>> '. . ...
P ,::0. :' SOUTHERN LANDlinwiirratloii II 'I a', Tvi!*Uf u. '. >iuj ftii .-.. .. _ni. lour Tobacco M..... hstfiptrJ.,,11. '............WonIoo.... .1 !11.!
i I'jMlla- and
*
Comm baItaTAI1AIJMSJ ) t ..?.... Uwwl IJdutt..... Mk'' j&r tt\ 1. 2 Segars '"a tn-J .-. F rkPtr.
IpILJler AGENTS "I', i.'t t .i d( 0 : rt ._ .... .' ..' l 5S

.., ., .. + 'V .T.\J\'tL1' HUll ---
Ft: onto '
( Cuiupaji.' !) I'' .. BEAUTY !
H. C. ads 1W ;"" .
'r.U 16.)1......... :.VYW "laolt" nlc' ( liro('t'rr. i_wvAUSawJla dMtu' RUWE ll a; \nana. kOLon. rtAsn .... RULE) i 1. i .
A I 'tj1111IU4Ak.j U. U. 1... .I.r.. N V'q V ..... 115.....4' *r_ t ItyID r u s4. is 7iRAiFINrtIID tawendhtb.-. .jpw.t D6 PtcEt1 "1.1' I
t .... .
_
'pit.1' M 4 .-* fc '" (M *'ft rklNNk.. ..' AtNj'tN.riMdaw.
.QgOIIQIA
rYiMI .. ISO V. ..K'IIiER.AITORNEYS ..0a4 ...."""'-. MIr ,I .:u.- .era '
.
w 1' 4'r.NA en alit airs t ; 1."ir : : .
a ; : -11'" n a
.
.,5 .* ..?--. .... -y 181 BAY tT .eIT.r _.... ..-'. .... Ita' ,' ........ .. ._. ..... b ,::.:=j'x.: .ii..,..tea: ..i I :. -.

; PI1I".I./ Ui t.'...It' .1 ,. I :: : v : Nlayuur. Ales, Winea :arid Segars, AT LAW -..... 0.... m ux,. w ... I-. !',t. yt

1 t/..!""') O\\ (( -\\1"' 't l\. "..' i I't. : U ....... !J. .'", ..:.J. .,.... 51 I "'u\ IiU'R'III. --- I't nt.r"Po'.in. -.,.. :' "
-.U. IIWMV
AllI11't,1I'r .1.111 .... it.' 't.4.

.... ,.... .11... l)1 ..e. St.... Y ..a... :tor t
.
1, n"rn-i LJ- \L '.to ... ... ..1 v' -t" . !. .

.3 ..*. .


1


'" - :. .- . ".- .. ..- .. .- -- .

... OJ, ,. .........- ,

..,." I. I LSEM1 --_ -