<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00012
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: March 5, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00012
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
.:j :-:: :: -: -

= --- --- -- ___ ..__-,--. ____ .


.. -

-


THE TALLAHASSEE I I I SENTINEL.I I ]

.

.
--- - -BY OLIVER) : &. Bt.'K \ TALL.MIAsSlCK i i I'LA. MAIiCll i ( .") IS1.7.) ;M E\\: SKKIKS..VOL.: I ( ) J I..NO.( ) ::3.;


_.
-- -- --

I .."H'i. ', lu'iii. ,i-Inrni-tn'.lni' lc"ittt-' t, ,| -
'Ht ,
The Sentinel. ; SC111Vcckly.I .Ii |Ili 1,1 llilunuhi.iit, I !. Mi'iil Ihu linnlinti : '{ CITY DIRECTORY., i'U"h"' !. i''." 3 ilrrrtisf incuts. t'flilih( ip) j'hti.\ !.UII'.Ht' ( trmn lnl.t) ;. &r, ,.

llil-t, h', '", (lie ll"llsc |I' tin" \\ Hill !,|] t ,
: "l EIAI M lllh"l"I"
I'rHLI..m:11 AMIADVERTISING : t'\1fI\ is ..
| ini!' Hie h.ui.i i. lull "I' Inmriti." ',, I i i ti i ut T 1.,1'1 I l i ,in, tit i',1., ri ti

.-- -- -- --- I 1'1 ji'iini., .. ...111"| .'. \lux .tub,' i nine 11'In 'lei" I toll, i 1'1"' '|. "illiii.! ill .-ll.itl-t-. .M I ,ill .ill.-. ..'':;: LOOK OUT LOOK OUT BALTIMORE anti SAVANNAH Peii. & Gt; and Tallahassee R R.

RATES : .. .. .4
I' III III I. ''i' ,liltilll-, 111"! I ,ill* ,II'
I ritnicMtr| ititi) ntt! lIlt ili->.i'piiintnl| .1 Allpink j I "lh' .
OF THE I ISEMIWEEKLY : Bll.lllkli |I' -tilllillll.' .', Itlllllll-l I 'It ii) nil'") ..'liilllllIII -, STEAMSHIP LINE CHANGE OF ,
-, tin liiulily. the ticln (Kill, illirls, ul 1 Ilie ; FOR THE ENGINE SCHEDULE.
I I .1 ) II".t hib \ 111 hit I'tl.'ll |1. tl,.I.| ." I .,.1",, |
SENTINEL 'Iplnti" Inilti! ,'itnl tlierl'inCurl-' liunte :tirturilcil, ,
I' .
iIlio I I"I-hl.| sii| r..llh.I"" ..'It"I I llm-i iliril'allHAX ,' -
TAIPMI.WKE! : :, H.uKIDV' | ,' :0 i "'11I'nt'\ ,-.! }j--ii'iif's., .'1 On" ; ', 11"1 'IIHI1VIU. h..I.( .1 t 'litli ;,| n II '11 I II s i m II! I I "o"" I\u? I 1\1 1..11'11 ,

"P iti--t,11 IU MtI.I.t. ,I., or l k '"i nr.l In" rn.,11, Kl I i l.I : I. 'utt.' \-pli'll'IM' \111 I' I' In iti. iiitisiiin' tc,1 I 1-1,,... mil .uli| 'I. nl lli .-i'! .t |In,i ,.1 hit'" "Jf !t

inf rimri'|'' Jlii'iftl""'. I :* I In I le t ln t llic l (Mix i nil\' nn i'l..It ,utli|, | |I' t Iiiiil" i iI Phil lit-, 1 I" : in' mill' LIHI. ,il"llir-i ii .rI Whistle Blows ." ; .
,, ,
I I I I ,
i I'I lh
rin I mili'
iinn-l'tnn-' '1 1 ln",'rtliin*. .. I lu II.II..l, l l1ilt. .\ h""IIIIII, ( ii i- iii 'Iruiii 1 1I I ( i .'. -., \1 ,! (', '' ,ii' ni'l., .i"' :
I'Iw' ..... H III..TM..M., 4 01 ;" .".. .."' ., I i.,,rIn i l.nt. ,. ,,'d Un',
.I" i I ,1111? lull-l', nil \Ililll "'lull hit -nil" ..111 ill the St 111. ""PPI I A I 'p. .. t ,u,, '!,, I p.tit, to"I.,If! lilt Pbi
; .' < : ., :111'111"1.1"1 I jniitur (.nth* 11 ,ix. Inn, lh.it. tiltpupnlar 4 10..1.. ..11. t."II Mil I i...xl .m.Hiin.iiliM. I i" I, '

SJ0y \ I !i !1"1 sf :; c I 1.tI ( i .101 hri'iMMi.I NT, I nl 1 i 1"1| .i ttIhutg .' : i t :, I I;, us ,: : :'W'4t.t 0 llItO, '." rt.t
.HI-' 7' ::=! ::- 7' 7' 7' 7' 1.11" 1111 11':1 : ; .M.IKY iIllllS 4'! 11 '
Sql" :ii I iitul I luuiiui.i jilt "p i\ ,1..1 i I uci mil tlni ..i-oitin.iit 11111\\ i ijii'iiii" i ."It _
.- -- -- -..-- -" .. .. ? !_:- I ..I r.ip, rs ,mil, tI.1', nun |I'i |I'.' .1 11.. \.I bIb. 11":1" | i niit| llu it' 'ti-niporm.x)' hutnc. 1,1,, I.i iIhcx | 1.11, l itt i \ 'l..nnl, mnl l .iiti, ,I...- luullIIaIl 'tun., 1., .' t'Ill., .... mini' 1 4.. ;'iii.''i it..M A \ I'
In Unit nun liiilin-, xxill nn 11"hl.I < I'lll ill iti.i'1'' I"n "
I k.r" f' MlM $1.11 I 'is; fl I H $1u, 'l'l I till Klnilnct', .I"I'H"> riN tli'lillc, ., I Ii. I'. 'ii I
"I 1.1.1 ,1.,1
J N I P; II '-It .P. 12I I liniise, I\I'\
nsntic nl 1 the VIir I I. It .'. ,
111 ,H r.' ,m ''I'. ". _U isiii 1 ... I I imi' ",''nlli.III',111 IlicSonllii! i "I. -, ,,1,11" a-- 111"1,11,1. 1..111 llllll l H, 'I.U. 1 ttl>H ttiH'il'iMhl ItlitM, I .li I ii I'lHini"' ink 'ilwut. .1 I 1/
I".. It' 'J.'f' II '.. d, .Ij H: : o.i.l. OII I K* nth, ntinn' Mill 1... liititu I 111 Tut, |I" h,' I'luliI nl I mix ..rtl11'111 I NORTH POINT AND FANNIE Xi i. .it l..k.- it il'i'iit' .
t" IM "" IH r.t fi1 ;sm Of 'iiIIH I II.t t"It pi,ices nnrlli 11 il Mr KI" IIIT; : : \\II.I.I.\MS ( A SACKIPICKi81ocko1'iools( ( I "i- s ,I' !", ,.h!, 11imi, ,,
r ,
,
H, H rol I" ::1-.1 4,.'. M 'I1 t M 'II ,W. I IIII /1' (irlnlinu 011,11"1,1.l I lidilirNull. "-. lirall-. i \ .1..11 Ihuttuluigluti) u' It I I'l \ I f.'f
U. Of r..I.:1\ UI. .p... 'in H,'. us. im l; ".., I I .iI.-. ., Ill, .II I l.l.l-: | hub||||. ,| ,7uI! k-'lit ill.-. Is 'Mn' mi hit r prupcrtt.. Kinlit I itt ) I.,.HI,I- .,.I'I li.ttnli. Sf f'l \ :Hi. I II 'Kki'l I: ''I. "II'I'I"I' ':: : ;i' \ i ,i I|; tX'i s ,l'll.,l..lll IMi, I' "''|'h' lIuii| mis,, Ii "l.I l.
I". .. r,1 t ::\I n, 'I g I : inn I ivi!I |t' 'jni' inin' v." 11.,1..1. ,11",1. "lt" ,"I ;' ,d, ". ,," ", I, .. l ,. <, illi' ,tin' ,h"I. i, i, I I. si is lull,"tli Ii ,,,,,1 1 .
"I
i i |I'
,,, i ii XI
; 'l.iilinu. ii unl \i-ilii,4, rl-" | | | II itli liis n..l mi'l\ liin',1 MiDil'in l ; M .
l'.uuuti.luI.t. -
II. I.I i: US 1 IS7 |I9 'JI"1': .1.;_ 'p. tr.Tliiiitxni' .. I.VI I" 1" | IIll'! .I 'i.i-ir, > M. 1\:1\: ut.i I ., -I, I II IP' il I In ., I I I I'' ''.\ I l.< .i ., I ,iki l ')' nun .1: XI
I Hi II I., A, All otili, .b. nil! I., ibti. tutu it t.i ("till is "'" !.II.1 I". I mil hit I ili I, Utl licit I', luin i ., "I,' I tI |>l. V. I I. if III Illl, I'H.'ll, |t.\' ..
I ) .in.l 41.t it .
,inn'" ", iinr I 111\ l.'T I 'A-H "lnn > I II 1",111.,11' ilt- mi.ui.M'ia I .. I I., M. ,,
.11- III" 1,1 "' I ,. i u'bl ilHini |,, ,
I.I I.i ] ( 1- I. I. .1" I"" I" "II"loll tel t|
luEast l
.\h'tll"-ltii-iil. ininri ''liit' ;.inl-l, I 10), lln-Ci-n iiUlnot h-I'1; :ike ihul liniisV il linliie "I rniiiluil, 1 Im ii;,il.r ) ( ( ) ( ) ( I".. ,.,0' ,, .,< I", -Io, | tt | I I. .I II.!"",? ,. i I .1: ;' t .\ Ai.riimli.ilir.il. : : :. ,"" ,0'I. X"\ ll rilllhl'-v'fl'ililll' ,,, I I'. 'I I
M'1'ltt'HltiiiilMii.If" I'll .ul. XI I l, \ ..iiul Kilml, ,' I Dm..HI, ,1"h I < im t In' .1 II 111,11-11.11.. .1''lo III", nn, l'l| 'Hi,' .X ||i- .it Un. u 1,1,, I ,,li III.I .< lit ,l': ,1 : .
tinmoliry rni io.i.iI ili.'. not roicr tinniniilK, roftnMTtiili' Florida Corresponilonci1 I \ I ,Inl.' 01' 'II.!.."' lit!',.'. ..1'''' ]iiiniiltv'| F'lIsbIul. -il I'I ,.. .', .ontt tl I I'ljlldln, ,.1.| (,, ;.HiHi .
itnl,.n'd. It ulll IH 'Un-irlnl I n I lf"i, ntitnlHr, nl I (1- ;uliiMil miles 1'1 lii: I..I\lh., un IheI S. 11" 'Ii, ,
1'1: \ ; I 'I| ttlt" TIUIK" "I I S IIIMI t. .oHltolXttlt\,
I'sf ,
x 'l\tI'l.o ,
11 mi* I I I' ,'but 'jlu', ,ui| tin I il" '. ) n in'nk:il'lc' 01I I'HIIH.l'Il., IM Nun in i in IM. \1 n i :Miiii: I II X., nts" ."d. ? I ,. I',llllln-M., llnnilXli ,
( XStllll Its ,
M t'. Al HI-MM:, )PI.X Kill I, -,'.' ; X".hill ,11",1 II' ,1..IIIe'I. .-.1- x-'in Ililn |III| II \ II
Nil |i.r.Ii..iIioiI' ''. ..III''I" i-iil.< n,ilniil, f-ir |ntmi. nl In '11111 I'l tilt n 'tin nliiiiii' (he p|"n" hum t a till. I Nm I it' |1'" 'in\! lI Ii. I In. I '. ..,"-.", I.. It si u. XI Iii.. .'llH'lll .lt I' 'I
I Uilnil. "ill'fniiiiNTMiiM1t rorniliiTil.ln.-, ";/,,, .NfWIt I I' i \1. I I., Ii. .l XllikiItiiilil, 1 HI .

Hill".,, tim'"i ,1,1.|,l .. oiil. }'- Mf "III" |I'"l' r ill 'h... -. III' ,Ii, .III,., ( IIIH '''ulr,1, Iii tutu Unit, ttlnlr 'iiiitiliin; I iinpiiii.ini. p.int.. 1'iinit the plme "ul ili. li.uk.iiiuii .im< l.ilhiii; \nruKiI u .:,tout I 1".0 DI.," in It, I I .I .V. A I Loss t tlmii \,0 \ 'N.' VV O Xt5- till--" ll I I' iilhulll.ob ll.xllIIIV.I1I I.TIll'll '

xcrtlnrtK. HUM., nil ( -i,'ilnl' njn'inn-Hi' '!In I lln. ."iitt.i" t ,i- tlitniiuli' x mn M:"U" iHiiisi.innl. I in tie, I 11.1' 1''lh.WI'' .oil.I\\tu M Ailirn-lini. F""l. enhi | Wholesale Pr ricos.F \ \\\.V"\ i. i 1IUI 10,404 ',!.

mil I'lll I :1 tI,1 1"1 ,nnli-i ,1.tl"I. in ,an' cnsteilv .illinium' mnltlmimli : ( ; < > S I I .i ll.h-.lltlllv, .llKllllI 4111 1 |I' XI
i
Holl't niiitti'r, ,It-it, liiic". 'Itli, mi in fin,.-' of Him-, milto ,. | .'"I""II"'f xintt x ilu.,ilili, nnil "cxlin-'mlt. burt I tint iuiprincil' nr iniiiiicil' lit .11'1""iillliiiipiiil.int Pl\I \ 'Ill'III\, 1-, M,ill, ,,HI, u A.II 'i .'1 "l. ,lit. ,lulli", 'MI. rl>. .1.I ". nl l ,>"n., ..",.t'" ." STEAM>1IIP FLORIDA. I\"I... Ii .I ,it,I Ik 1 I.I.it... Ink llKUlt, ..lln.lll, 1'II 1 II'IXl ..

IIIHIII. -. urHI i "(,,,1'. innki H "iiiiln| '. ,! 1".11"1"1.. | '] pxinir n II''lIt mi'l nniiiitiil| ilisi" ,ii ii|. ; tut Iho nliute '. V's I ,10.111.1.1 II". ..1" ,,,||",tllll, "llH.lll, l 4| \ III" |

-0- timi uI!' tin1 imlnrnl' "" 'II. 'in. xxipn .,,111 miuM!" lues teaiii 111" ;ilIII.: : ; ; II.\ II\ LOWER: THAN Till; LOWEST -", Ml ,IHIIS MtoM lllslltI
>ln I-ten ..
SIT BSCIU I riio I % 11.111'lr.lill In t'xi'txtuc" anil, luutlltlty Itlitslici'it 1 "IlI U'I..I.II! 1.11I.Iht .1 .lh I il''1. 1. .1 l'lmi-l, | | ,, .111,1 llltttltlul, .' I ,. o "I, "!\ "t.. I I. ,I' II
Icnlite In 1'\11 "\\uy In ui iniiilii'' liuin. siAiniiitine I-,1,1',1 Jilt"I .". .Ui I,.i.u" ., i.,"?." I I.,' .ii.I.I.," nik' I'IMIII' l.X It.
.) llic it ill tutu riistnni nl' HIM | | l.i n i I li : : : II : : : I. .1 hit.. I 4. i in, ""I i ..i,. i .-i "Ml i." II" x tif
in
1"1' "I'ar.i'li-e I In ihe 1 0..t. 'In.lnit.it EII\ \ JI I'
i : ,
Inill', in sunn; unit Muiy, Iii"- ) 11.1 ., .) I t.nl ., 1,1 k KIM", .1,1,1, > 'Ht "I1. IIConncctlon. |
The Semi-Weekly Sentinel : 1""lli. 0111. .uttu icil \.1.i .limit, the, t 1'1,1.. ui/i. ul lh,, untilttuilil I \', ".11 ii"l i. 1 1 1MII Il
I 'if. tin Ini rinii' | ,tinItutii ,Vt .
I',', Aiiiiinn. *", ("' II is. '1"1'1" N 1 i I" hi'n tt ill ''1' pei'ple lie. alili I I tu.ippiiiiile l 1 'I ''llhi'h; 1\\ 'I iir.r.irrs.: : : Gentlemen's I I'i,. i. inli. ,,,,. X'llni..,. ,. too.". 01| II| lit,. lorSiuim I
-. .I lt month, 1"1 ,.", .I EI: ;!,ni'l, Si.ill.nnl' niul' In l.unl. niul" ," >l lof \ Department.I ., "...mn.,t in.. .1.i ...1. 1", ti'l, i Ill, .MII.IH "., i.in.
.' Himiiinnlli,,' 1'!II' ; ( tilt 111--1"11', ; | | Hint. u the In ..mix ul tin-1 I h.n'nun.:! "1,1, I 111,1 ..nnlHie IMI ti. M..I. .1.11.1 1 .0. t in' C iii t ,,.1-.1IS.I ; .1.... I 1'tl., MI 1 i, I, in...,il.,1 ,,, -I|,. ,uii. i siinlt. I, 1'.1.
.
1'li"Illhll'I'OII i u.'iI Hi'nee ili' i Inn.liev' l'i t -inn' sf Xlok-lMI I..h.. ,I I Il, 'lIP! nll'i l,' "I- nil lilt' Illl
Nii.iitwriiliini|" tii.ui i.ir ,itt, Fhorlu. l"rl.l "ilmn tim" ii 111'I cxi Ill. thins .1.,' 1.1"1. 11'11 111 Hi.it, inninI,I In'.n"I, 111.,1 \ : l U.; \ I\.MI5.:. I Il.iill .\ \ hill' .. ,"I ".Hi, vlli'li., i nn-lilp, t'1,1,1, forSiuliiIliniiiilil.
"Is .inHICK' tu hit
lldl,1 Ill 'lrutugil ; MII i I in xsii" IMMS; \MM h ""
1II"'h.,,' \"ill 11"1"11,11. lit' tin' inciirsimis "I| HHiin" 'mt uiffiiilt tl 1 .. I ",. .I 0 ., i"" '/,"'"' ., mill,, XItriltnl
< I I Il.i- Im I itnl tin Ilii- lu'tuiiIuubui :". I |'in I 1',10 i I III., "Ill -I i 1.1 I" s"."I'llI'MI M.I O'l.KAIiY) i : i 1l I ,,,. j
"lII.l I'ii I
"
/ nf tynml toI. o, Inn-Illl.! MI'MJO 1 | | |: I '.1""
: I.EOAI; AI\KITISKMKN'IS.! : I lln-y 1'1111'' hialthi, Im.'iiinil: I : Mli.i; ; 1t v' I I'll. 'I 1\1\1" I I-i. ".."

._ I Huh, luxily' t iltcH, nn.l I,,ikes In tthlili all lull, u I ill ll.ll.lll, t. llllll I Mill.. ll.llll, ,,, 4 1.\1 \ ,litliiniiit l Ill ,s 'in i I. .1.1 itin: !t xtii Ni,I ,x, iiilrni.. ;.r, ,:, : ,, i M 1 I"I,i i >:,,Ii.'., \nnl|,,:,, I

llHI'lll m lf !"'!> MlIIII" hi. '1;oiii, v'III till-. lll.llliill'iiiuf j just |1I.h't ] : 'In onr '' jircnt ninnilt t tic li.itr, I I 111'111'I I'l'ISI I. I ml-, II.HII' sj.". |I" .| itii" .",". > li" "I'l 'ii|, nn. 1"1"1'1, SPRAY iiml lii'imriiiM' nl I'rtilii* nl nii.1tr..iii

I If, imlillnhcil cult, I'V, fur nllH.-limilil.11t".h..' ',' ,In ,i lli'In,,.'riinnpiiiilli or .n.ni n-l.l.\.in.''uliilmll '
\\iit\tfr, \ of I ilitdliMrld.HttlftttniH puss' lliu-i'. dt" : ,111'1... !i" in,i.-nitn.li: ., 'IttilulIlt pi'inl ,11,11.1..) i.,,tilling. |1:1: unl' inluilniitir 1,1 ,n,, 'I",,, li lln, I i.lln iil,| ,"'", ,,',.'' '.,, 'I" lilt .
11 "I'I.i. ".. I \ "III. 'I.! 1 on I lilt.'| I i .. , : ..
i 111 | -J ,11HATS. .
/ nf .',,/1'1) >VtfWfw. ,'/1"/'/"'/' :O'.lh..r 1 tjin:, li Sl.'ilc' h.m ito I liters the in..ijutitt, nt ttlnih I 'I liii I s. ninil- .DC" pnl' ull I..II' UM. M.I'.S.MI: :. HiI.11""I',1., .I, I, ,, | i i I XIn.".K i I.,,, t.i I 'I II. ,, ."t.t,. l.t, 44Xiit.S.0.I.: Iff .. :' .i. .: ,
Ilii' Institution unit nt iommn lint' to ion I lu'n ninrt- iuutu. I'liKum, I lli-iiJii; I nilliiili-i, I Muni-Inn-, .I Ai Ai.. I .11,1. ,(1"1" I. .h'I""I|| | nnl l, I linn" i nil. ilii |I.. I f
irithcre iK-riionHiiri'i'inlilrd. to .or Inlrri'-iiil. In. inn bIn"' nsi fill, as ttcll iiitiiinnnt.il, ,mnl. 'tutu" all .il',1 :mi,1| Ti'iint prupnetuts, II i III Ml" IM. I II".il! flh.t" ., "u I i | \ \v 'W: __ v.

:isinllv, (:if of ri'ili-mlitlnn.the; Court! I,: .I III rculilon: wlitcli, .I:lii-vi.iiil'mm; limy the Inl linill lTi.ii'lil.: ,ol ,llnJiirlnllrlldll ilinllIn :- in'i/i'il. iU"I. Hint. f|" ,ki I ul 11.%' tin. |1"1,111'|,| | the |11.1,1.lli"1, Simminium' tin I'lllill.' :.itc' .1. I.. M, laiFF\; ; I '.II .III/..|"l | | | .,11 1,1 |1.1.|, |I.| ..: .X sh'., ,, ,I', ., IluultIll,'. I v I II II I 1\1"' ,"II 1'1'1' t I" t-l M 11'1"I II It 11%
11.1. 1 III .l | \
unMliihoil. ,In,, nay ueHuiicr|. ) r |iiihli.-tiiil. In II.. uIIirji.t' M'sstnii tin'ii 'iiiltiintn cs, in tin' must' Imiinli'tnii : \n"11'1 i nun, iinli 'niuiH i ,ill ik-cttinu, i the | | i., 1,1 I, III-Kl .Iil.' ." I II(1.114' : .I. I I-- "I''t. | .ul-,, I Ill I I.. s...'11111.41 I, ,H 1 . s t MXIMI
wl.11 tliu m..rt'L"d primlfii' Hi' OIK.C curi I titoick / : 1"111"1 I MIII I : ix I l ,,1 I IilZtOh, t I ll; t f
., for ot rUI. month' the n.1 t .ilny (ifihf 'Unitnl iihu-e' l.iliur i is ,In In-MICH Ifuii the ,link -- -- 1 I
I.r". .1. i :. ; 'I"t '"I .,,1 .' ." I'. 'Il'Ili
h'n of Ilicronrt.twiMj'mr' '' llIb- | | | | ,, ilium il.. nulsi'iin. tuiini inn' sti.iinei 1. in the In .uuit. Inn malice "II\\ ;, MiniI'lmn, '.' \
#, Kftf'ititrn: fir fuvuJiuua.'ill\\ nalei.. ulliiti.l 1"'li..tl''I''IH II 'II I.'. >.|i.lliU| i tlllil i I.' "', .0..1 :i H"clii" tn *:.'.ini !. I "boO 0 lIlul'hlu| It 'ItltlXI
hv Pn.s'nlom. Ailmtnliilnitor" or Uno\h\ ,",,. nn- .... .jllo I. 1"III'i' Hull, nhlii\ ,11.1 ritcrtmnl I In r-, nn 1111- h.11, In s ul'tthn h h.niK Ki.n 1 Inllttii.inx I I atahah' .Itrnthrmmt I. .u 'I ,. "eu .1 i x tis

qnlri'd'tir..,t,lo the ,flire low, lo whrn-he nilvi-rtlMxl the rent cctAhIn In mine finnicd U'w'I"I"'r| | NoriniJlhituwliiiniiifl ninri .- Ilk.,.. .\r' llnic, I id nn" n.ui ttdtinn in 1111,1 I ,I'ld"l,11", The 1 ut-ncr.il; hnpiuxi IS. A. .si I INK.; Aii'4 :1 '""I"II"i .i i .'i 1111"1( | I I.mi .Xnun-l. .it.lllt . 1 I. i. f

,IK- "Iel"e,,, | pi/illc thirty I1"litl., \IKI I ill iniikiknuttii" ,In iln ttuilil, llic 'inenls" on Ihe pl.n'" Suituk 1,1111.1,1, the AIM liuiH't,. ', i" ittiu, r 11"1'.1'r.. I Ii'nil I V\lVA\'s V\\V\\\ViW\\\t4 V\ Mtl\V 'T r It ".," ",,"..1 ..ll, T ,111 IM
it'>* I''uri'' hl''* to thi1 > cI\ i c MI, l I l l 'ii 11
liinilc the till 'nnl iinln-llt, ul tinprupiii 'lulami InIlincni t \ E F MilllliI I r \ I T r I II III..t""I' '
1111'1' "il. if six. I. : : .
e\lII"II"
t'ltnf* D'httHf nnit (* I-Notice ti> dctiloli' ilmlridlldm 1 ,1"'I.h. II :1'111':1. ,ll I i'nl"ic'I..I| linUiniis1 : I I. in -.1111.,1, ; '1.IXiilti u
( of an ciitniL' 1". h) |l"hll.ln'o thirty' iluy. 1".1"\1'. iul 11.1 11"1'11111.I 1II..t", 11,' ipiistnl' h.ippx. "Innin-, M-llli-in 11"1 iI.I. '1 C..ou u j h., 1..11'1..1",. ".-In' Sltil.tll-| I | I i ..1.\11'1",1. .. I t ii

tlmrtnf fjinaru1.qr* ,..v/A. Nolic ,Ilml MiiliinII..n | | ; N'uitli' mid 1 Illh. tx In Ic lllltilu,, ., I jIll I lilllc a I ten tiuii nn t unl, I i PH ICES_ xniii, \mm ,,' .. ; .lii i i .. ii
t III Iw-mnili-ID 1'nnrl of Inliinirv' for l.niilo'll I i 1"1111111"1",11.1'1 1,111. \V. II. I KIMMIV.' I .Ii. ..0"

.: 'I Innd, mutt hu. IiI\ iI nukly: for, thirty U.ni'ilmlnmltilint .,, \h" ": 1111.1{ .\ nn lit urp,'11 n,,tu.,11 Nun' \ill set.nir .tun '.uiiIi : 11 \\linli'siili' ., I h li.tnill" "."" ''1 liiiir.lliKi, "I i .\ ,. I II. i. I Fine anil Plain of all Kinds I I., inM.I ti"I.,Mi. .III ,I-I--I., ,. '. |tituS| |
it 'i
] f"rI. MII /Hitxi'
\ f>"" | | ( I ", .
,0Ih11.1.,1 lbtb.I r, tbb I'.n.i'lisi', ttitli' I.nt hull : ; \ "
\crlnin nf1
I..t.r. Ad"III.I""I",, 11" 4 nk. i I unHniiniri. : I I I I.nlli XllJII-t.l, III ...H-fi.t; | |
1 I. dl.ml..lul fl .\dll""lluII.. HULkly, for HK | I'uiiiilicic' ? WI'il"I'Mcinl,II"I .tun ..1ttarin (ilni end',it' lining i ui n-puinli, 'nt i i- "lein hin !'
mo"ll. I : Kieitini; mnl. Hie "I mn' .""" I the must inn "ii-'lin, piiitiun' I his, I.'tinVY \ ., Illlkl, i .",1, .Ii (III.l I IIDVIN I.i \ ; IU-\: I'I'YI I i'i.: it -i I 1,1.11 I II,.. 1I \ I -' 41 ,lii, .141 I tllll. 1",1,1, I,,II I Illllll', Illlllllll" I lllllltin
h"'lh..tl.
1'I 0 "I GEORGE uf ilii 1 ,iinl ,I.,1111 1 nlulil, |in--Miu'i r I t"\,\",- nl" fim
DAMON.
l.imlVi'S I nt'iil, licit tin pres-nrc nl'utlici'in.itlct npuiiiimeulinnns ( I -. I I linniiitrn, ;

Qtafp uldlu Pn UU. and FI"ril"I'11.: up In.in _ibiD. 1]i-ili.iias.i, : i nmpi I N nIn .1.ln. t. ,tin l h.lllll !. ofcuik1thI!: % (.! iHt% !,. I'l.'INTx: tOll,.i, 1" inn"11,1111' "inn i llllll.lI'o' Vt'

( Cly DrBCIOf l>rilil flllf' imiiiN .\''". lit .tniir pnlict lion, out III-M' i-I, I Kn: N,:.) i :. ( mill' .1 lit.,:lllslM.-'. I olliiiiII.ilHnnl.; I III,',;Si II, II.! 4; II"I\I.I I,;,, '; ") ,|",n\' :" 1 1 11,1.1' I II II.

: 1..1 in M runt-, limn I I' I lu I h 'nl , ; mil Xlu.l.1 I I., ,its->.iinni.h. ,.il . i tiirli .
h'"ltll,1 c\l('nsitc nt. nut Int in) unli im, --- --- ( i "I ".I nnl. niI' |I'll. I""), r, nlo,' 1 ,ihl,, tin.,, in, .
ruif uui.IutriuI \tnlkcr : .1. : \ I IIAUT. toluli ,unit' t "tlluuhI I tlnlil.I ,, \ .it 1 llniini.iill, .it T I'llM' "
lU'il. Om""m W. W. .1. K.'tlry. I e".I'. iin.l an intlil, iin.l in\ilinias, j nvin sunny Him It In '1 rinlc (or pillIon.I1urlitbIu'ibi I'nlllh. Inn* for .cue I 'dl 1.I I MX" : : :ullhil.ili:::: : ::. ; .:.I t; i-tui':.1.I :. ", ll.li.u|| t ttiuiliilH-.iii.s Xlli.ii.ili,:: :::: ,| .' ,IIIIIIHI,t i, t nn, : I ,, "tu, 1 lliMinii-iilli', ..it i' ,ill, I f

> fntnrvrif Ml'r-HinJ) r' .\1"1. TaUlh", i linn'i 1.1 I nl.l :inininsiiii'4 iliciinl.il' 4'll': :H.'MX M' :I 41 I'. XI: % tbltliItlukltu'i" : till I l \ I In-. i lli.lol, I iiiiillin., i'i in.Hi'rut In Hit- in,ok, ,ii \,1., , ,ii I i ii\ in' c, IiI .
: :
"H/'I-.lohl, Itoinl .. I I :"ini. me I in pulitjM JM Ihibit 1.1. ." 1"0"" .., ii! i\ ;(.i.i.lli., ,Indi., I iniiln.l. l Hi., 'iltllt I .In.' I In 'Inl, I I I",, nil, | I Mill |I'|i.i i ..11 1..1 I >,-.lilii-| '. .'f In -J.ii'. 1",1 -I Im. I II I ISL,, Is-ntl
r.-lhl.. II. Annilii" .. "IiIIIII'ril}; in .t ""I IKIS.IIIIS. nn.| intitr nil t.i | ,, us In anx "lr"l .1. It I It "
.. 1'1..1.111
I"ll"r
II. ( ,
\ .nllinnlli.
ItryV'ft., .',",/,-\\. A. C'ork'y.lni I 'jinnl ftttztiiH In i nun: mnl,, sli.ncnin: h.iipiniisniul | :. 1Ilil'o"II'I, M-I k \t'i h.ivc, In-ixy stm ks 1 11.1:1.: I .LSO

Ifllifjailin. ,'. l"riialit of (/ie ..'' 'y(\\1'1.1.1' f-hil,,-"., ( hull tluitc "1 their iinlii-try' ,' nnil. ( -.II"" I hepro, ill li.in.l.. ''I'! ".11 trii"iii-- lull 'it liltut, hut.,: These"lnil \ II. WIIITNKi :. ,I |.u ". I,1.."" I I. 1,11 ':, 1.1. 1 nl.I. -. ,i 10'\1".1:1 i i I: .xssiiiii: xti.si ni REGULAR GULF PACKET .
: 'V"l'"'' 'I bOll 'the ; ptnipeit Ir.nlcln" I Ih Ipnlilicil \ xr i.xxv, xixinsiiN I IHHIIIU: itiiI I
"
..\llnl'olil..!iiilncy.twitr .;.,,/.*-. Jnmra M llnkrriiiiil 1 xini'l tou.wIuututtA. dm" ti nf the soil. h till', ',illilll.I, I"lt mil' II'"I 1" l'lill.1 I I Imnl i\Ti. :| :,::II, ti In; ,tin- .u,lri- ,the,: III., i I.Ili'I; I In., lit: < .I.\ < ; II.\MS. !! Plain and Fancy(: Groceries 'i 'nn. .\ !si'r.AMin'ALLIANCE:

.. I.l'l 111 Ill-t t.lko tlKl.ltllCnl llli'M. .'butitl, 'I il'l xtlial' n"l-itis: In ,' II.1'1
the Mlilii'iaiH. 11,1, 11'11",1.1.I, t t I 'Jii I'l.'. I ;.iii-, li,.mn, I'lniii '.' I I In .I'i, 1 1 nN.I .
nfliii i : '
nriginiil' Ii |
llunic Clniil. nfLaken. 'l .
: "II Ill ,
MI lut h
\1:11. Ill.III""J" .t i Ill' .il in." I n I 'ill' I iu.i , i
I I.
tlltl flT UtMT-.WtoTKH" 'IT I" I
t"O nnliiin tl is ,their, interest" lluuiu'tltbluhoi'thiluui'i i .1 I WKSTCOTI1: ( ) t I"l.li.oil I lIllllll, l-iinlilli, 1'-11'1 ,
linn 1111 j t1l.\t:
/ ,,; ,.- Mini H iiiirti npptnpii.'ile hub iiiinir'! \\liy 111.: .IP. I : ( IIKIi: I : ( i "I' .Illllll '.
ii-t td the atisi'iiee it| l.ut mill. 1"\1/1: I' I I I Ill,
... M. : 01.1,1 i 4 I : '. XllXsst I KH."III.I I. ,
."'I-.U. 1.h"l. 11"1 (1"'I\rh'I' FrUI its. 1"111 (I.I n J.u kniintill.il there. I'pun thi-, < pr.'li-vt', Hie Snnh ,,'il its I A ;"It" II,,\\:.;I.. llnll.liiu, ; i.io-lli.|,| Hi.: -I.I Xli \ I i ',, |1'li. .cimm' i i t.i 1 ii Hi-. ,
1.//
(IITII.K ( I'l' ''T.t is cMcnxitcly. thriiiij.'lniiil tile assumed' !, nut the I nlim, piiixlsjnnilrntein, I Iti.pMlH. '' It.IAMKS I !
1IOll ",
../.ill'ilin?/,/._'.!-.Nun Wnil.-i I D. linker Hlrplnll"i I'nili-il M.il.-H'; us il is ti-iic.l. 1 Ii.v Muling tcsscltI'min Ineiits nnisl lt I'stnhhsheil in the pi,ice" I Mi.i\riiTH: : ( : ) \ ::' ( ': SCOTT T T rOIILEf II I ;
pn' sent' Mate nrtfani/iitinns', Tliluimli, il pi .J : i : T. : i ( I ; i : II I l[ GO I : ;
''Anrii lR."r.t Ihl..I'.I."r* port in the I I'Ii"'" M.it"", nnil" 1",1, L'"Vrlll.il' xtlidsciippiiinlinenlHliiill'' lie' .rlh"j, \ 'iriinsrv .vr \ ::1\0111' ( II I I "I |I'|'l 1C-' llnlil, I.I Iii _':'i I 1'11. I, I

t .. 'r. r. Lo. tilt luniliir ,MIM! linilii r nfililli Inr the, i\ ; .I\.I ill'I. r'I,, ,1.. i '
:t ; GII.I'li.il' f'I' i xpicsslv :0111 Illk'I.: Un "Irl' ( I'mlllllll".i| / ; I InrlilK ( 'it Ill' ':, \ \ .\ '\
: .ii- !.. ,.tIru.l. r'"II
KArtTBIIS tlia IIIH In., kxintillc ii. Hilualeil. nn the ttolr|,| 'the IIullhrl"Jh 11). <, .- I ..b"/, I I "I'll.'\ .' 1,1, llnlil I I 'l.i .'. .Hi. .
11"illll'II
./>./,,. nj). .\. ''"..1.I..II.J "I 1"I"II'" 1"'IIIIII geIll' :M. ( l'KKN .Mil.VroSII( ) I I.nvo jnHt XloolxroclSH ,
:SI ( ritvr, litciHili's, IIinuntli,
"oli," t..III"' .1,11' litenl.t b Ir.ini : ., .. Ahim, .
lina 1) 1 Oi. ,"ll"I"li! \ 'i rousi.rri.I. \ \\' -i 1 \ I\U\NSII 1 I I ; ,, I IM CEORCE STAPLES Commander
I'lll"'TI1FHN I III" I 'ITW'iW a |IK'lllnlol> nf, sny: time. Ihniisiiul 1'II.lc. 'hIgh may IH. 1,1"1 nf i in 1" '' II huthlthlIuue, i\ oitl,: tn' lIt, sun, |th;ink, Ititilillii.,, I \\ ill iiiiHlm I I ,
I \i I. SIIX HIM.I- itli
.1."''.. (tIlt'"I.. Inm 1 ( pis ttniki u i Inildn-s of :: li.1 lirlil 1 plaiitiilimm.; ".. mines, llbittMl111t4.i t. iitiv n'I| Hi, onrt,. .U't' hi--i r\hi I / I 1":11) .\ I I U I ll.l s11I|;| |, | | l I in'nlli "ln If i I' '- .nnl Illluiiiitill.
IIuury I. Mltihrll. ( "('I 1) ,ileiiniiiinatinn, Mining 'Im 1' Hie "Iil', I 111. h111" ""-, thoitIlIg l.iiiilin ny-ler hanks, !'I' ; Boot and Shoe Department. \ .1, ,I. |I","t ,I.MI.101', ll I Xl| .ll.ll Illl Mil ill """"t
,and, ( iiy lull" at culllltllu'rill' Hiinllir.ini.s( I ; will lilllDi ,' ,,
( III ,
'lil .I tic nnl M iirill.iintlh
LBOfc ''lNT OHK Pub- (In'n, liNn fur Hie !i. ill il.iily, iitninnni I .MILKS: II. NASH ",,I 1 1.1. .in
Mar ,., WlK.:. I.. T Illnki-. 11..IIII. ."I'lli..llir' lo"ol".hl'| gullb inllj"" The leinjioriiy :. I I : ,1, ,, t I I., "Il' to. i U t u'I "II.' iiI.

I 'trrk I'trnHt timrt ('..".1 .\. I.)"III. cll"lli'h' NiMintlali) lit. lailro.nl; : anil ttilh Hie, : nl 111"11"1. ,'' I lire. and / \ I I ll' r. Ill: : VII OF 'h'ib"'llbl| Hi F. TXI'.1.I XII Xssn/;, |llc'I.| | : "','',"I, I I. "n I Inn.,', ..1 M Mini-,i", "I I ."lli.illl, till. Mile)
-1.fHIcto.rd Niunduri- interior of Florida. It li.is, nlsn, tun sulgili' Iradextill, tl ,ailxanla' e I \ I I-1n 1 ,|.i II-I.I u-I.i 'I hlillr;, : XI S't.ii, : : ,' tin' n,'','',Ill'. ;.ml, \1'.o".i.I| MII iiriilinilt, tin. '\11.
CIII'
O" 'ttuici I! May. 11"1 shoal ll' xtho (. ,111 r ,till.. '11', :Ml I '..c.eslim. I'lnin ; "i i utI .1I.I. "ill. nn lln' ""I I 'urn | t I.I.I"1. ItlI., .' ..,11"| |>M '
pip ....,rnn.ntf'i'w1 I 11(' Hi. null)'. ""I"I.II'" ''" ( 'I"rl'I1, mnl, S.it.innaii lmth'; II ""llll.h"II'II" .1111"1..1. I LOWEST L CASH PRICES E I lie I-I uti,"II. 1'1"
t /V l L i-niilly.. make' :any h"I.11 n.\ II .il''.. nt ho"1 II DR. J. S. BOND : I'l, irhlS.s.V.I
fV>::; :t;J:, Inhini lltnkit leg' Hiere on Iheir May linilur 11lhe liter lliu uli-
, 0, I /.vr-Itolirrl II. Cianilik'. ,J I.nn"i \,il- The :> "Heir rininin' Imm -l.-n ksnti- \H Ht" hi- -''ttiil' oirvlnthi t Mir, iltt/ili-d' I ,
-lie. Xtlil. \1 Mn"'I. J II. OiriKtli.1'ilijm -. PIII111 IIII'I.111111. ,1111.11"1 1IIIIIIy: .nnl. ( f :'I itlt.ul: ),.'u.o.-<.I mi'l::f'f'I|II initylltlil :: Idl'.l--( I Il:nnil I llllll| .'."" to. ":,.illTaiIoi'ing I i'toiI \ \

luiirlH. U. IIillull.I t ille to the tipper' St t I. .Inhns, IOIK' hiii' iilll'II' I""i" 11'1 o'llo'' country III' 'III, MMl, ,,,,,IK. i IHH) 1 I" I IV I X.'llll, !t. 41.11 i...
I /. I': A.: llrmn. : "I1) 'mid .thttlIhilIt poliiii' im It i is their tnmi' I .
SA.iVlf II Niiinileri1it laniliiig nu I the river as fur Hi Inku I ttuy- -

.\ t'lrnluHHI't, lliriil". II .4. /,,- t:. M. XX'n-l. Itto 1"111..1 anil' tul/t)' 111111,"I, "in ..li k-om illi- it and,1.il.IIIlil'Iliuir. cncitr.v, that,: and Nhonld their, lIttle inli the iniimnllinir | advantage .\ .J I'KKLKI; !, I STEAMSHIP ALLIANCE.Fi'iigIit .

CIT orm !n. Tin I ic aie m.iny, line, sinus and.irilimii: -- inJ. "flh""IU'i" i l' the Ninth, that 4 T""U"I.; \'. 'l'.t.l.tll. I0I.h'E.: mniii, v Ii ] ,' Ihuu'l "I.' .
i
Iftur.Itiut ll I II I' IIOVIIO I I .ii ksimtille, and !! (' inert'limns mid people nlIhe I., I iii: I'iol'il. \liken sen 1,1! 11"1'//il 4\ bIll|||., up .1.l r 'III 1,011,11' Itlllk. Cnin' """". Department j
fou.uu.ituio.ItuttI Anhi-r, ft. A Hull (." Dunnm, ( xti kmili the penple, lull are pltxlied, '' 'I' II III. |iii 1 |I' III .t'II ll'llll, j tO.'it\ til I for St. Marks Fla.
K. II. K. -, M. I ll. I' IVaniT. city "el.ilile I ill lt. tiny '111121' ly I I Ta1ff ,
"p.. Tatuim.Flaw. I. (I"hi. I'"y.| T. pi 1'I"I'l) /1 re-pi :110 ))1",1 ..iuk Iiy I Hie nit II,lii. ";t ir \thai U Im.c...Miilly kept\ I. IIac'ul Siin id. .

*'''UI if I ",.in .1..llh M.0.I In mth iuu..tith.I 1.1 111.llg.I : Ninth Ply pnlitiLid partisans, lit ;. I. I I'.nni-11: 'MI < 10
'I.rk ,. 1"11".111 DR. R. RANDOLPH | Ill .1'/.111'/ hI I .,,: mini nl, lln | ( 1111 I. l..1
nl/l'-'blh.U"I.hl" I Tnr Southern i\prii-s: ( (libthlil tub Iuu, itc avety ,;; 111'h'I" "1"1' people" ttlin' "lid thai I ,I. '** ..MIII .., ?;.

If".h"I.' flirlnf .'ll"'i /Wn. uuuilQuioilu. 1 line iilliie nil li.iy .11''I. ,. ) tilteui. lull, I ill. y .u I"i I nl i:tei, htlthtlg; 'ilill, fill I', andtiho I /\ I VVKJIHH Ills I'KIIKKXSIOS; :: : .,: :: ,XI, STUM: I'! l I." to 'lln. j i KISI; nn.oits l n 'mi': !O''II)' i ittlld.llc 1.0, I s,":,,,, I < I.int. ("MI l ..i-k '1 1.11.
Iltull i-ninl II" vh '
ffiivft lb..lrnliur-Ttiuuntos NnrrvStflnn .1"1. .ire. I ', or uhuuii10rIlll.| i n-iif T.lhl.l. Inllillnlirs il" IA' < I Iml I I .mil,. f Jj'lulu'r'| .
ttwi Kffr ''-. 1.lio*. P. 'If, I" : 11.11J.I'lohl| lenni' mid \ ('an iuu'P.1111 l.r"or. .1.11111'1",1. lillul tin* 'llnu M"I'ol Xl"p>n>. I ii"'/" '.' .III ,. I I1 IMl II. ."I- I i IM i Init, :ji
Illlili
itf ill 11"1I.iI tiny ( \|h11 (, 11 1" r c and I'raud the I',,1".1| '. l'u nil) rin In' iroln'l utti''nllon.' I lilt'. i'I'lo".I' Slljil Itlslun I : \ /lIIl.iMel.ll.N : : I" |o'i
| )
tiftnmfiiIhnron, I 1411111g. lluurui, Mi fllnn.| Kill. ) nnil( i at nliiu .t II 11%' time i to inniioKili/iiiKil, nl'Hie ."hi ," 1 "I.. < Miil.ii;' i.i r iMiunl.It.n I
111" ,11) .Iri ilg | ,: ri""r' nt-'iil' Hi Ni-ll il" I II1'I u ""iA. < .. .
I ;ii .
: I Kin.l- nlli'incn' ( lulliin' ttill: I. ,
I.I"'h.0",11.. \. .,. I'u.li. C' I. FI.tu.r. .1. T. M.IU--. I mid\ n'I' tin- itbrIo, ili.!Inn" 1 i hug,, ;ali kiii'4 up .,in Mali's. Thi', ,1,11., an "| onl to ilttllii' "- i "I : H h llnliinnnl, fl.I/l ,. /lull'| Kit ;'11
I" I'l.lilliii"I I i 'Inrt, :
I :I.., .'. C'. II Annln' nnil' I M l XVi'-l. .Xilllnnlia Ii tin" n at Hit ir tilt tt ill! make lot times' I\VMI\VAI1( ) ) > Si in.i.li it1| .| iiicl, 'ilVVYV t l'u.'I" !fir .l
: In wUni-Nn: Ai.knnul.d/nii. 'nl, oflli'iiN; ., Il.Iiuiutuui.ti." .:|: ,: lriighit and talnalilo. 'l'i4! nl -. i N I sineindiiatnr 'tor I ihem-i h..- 1'1'1'1 I', in mi iron 'liarin I h J": 1'1"1.1 : 1,1: I III, ''_' ".iII' lei I'', I I",. r tIll' It'- w"Ih" .

limit .,llowvr. and 'iIHrform M.irnn- I rreuzhu.tuy.a "I''hc'lr''I"'ril'| iillheiitt. Thl'rell'. r In Unit immediate. ') 1"adt.inicof, II' UK ill"11'1 I]1:I jV liriHIShV hull,: 11,1'; CIt, 'ASH P4' ,I ru 01,I'I\sH.l.dll ltLl.I .10011'. I Al. 11\Ii: ; XSH miljilp" ; \ > V V1 V.\* \\\\"V. *. \ :' 11.1.\ 1'.1.. I 1\, I et.l, t'I"I"""..''I'r''. I'r I i."h"t I I j"::,i

a TAU".U! TWT IIFI-II -I UWIMI III- Till. aP.tuI .. I ,1".1\1'1'11. nll 'lid nitt-papirs the .liiiiiiisnun 'that xtoiild otlhIi 1)' hike .11.'r. : .in oiiin-t' ,/Ill 'III' linn1it I..M.I I i II II, I : I ::, I""' l.h. I .l
j 8 \ililliiili lOud IhrNiirth, rlowinl I tlv o'doik. \ MIJnlnrv. Flniiiln, fWf'ii ,11 --piilili-hed, ; .JIb theli "',",,1.1//lie" an ill"III.ill or l lit ol' 'i, nl XX I'liln.'lon, I'lll .11,11-1, I. III', I'll, ,'' ",Ill, L tIlulI'loP' :. I ,II I' me 1 tllt: lien, i I .. I Ii', I... I"" I u.1, I Ill
!iariatuuia.i llalnl I .Moliilr, rolkml, IViiDncul.' Hnrninia'', I vil.. There 'ill" in 11, ,1'ln""lillnl: fur Pilithitli' I paitisnns IIHIII| :|'" '1"1'1 I/ Iiy :neiitInl ;. |I I ttn'. Jinn', i 41 1 'lyWILKINSON NEW CLOTHING EMPORIUM j I' \ .1. .4 hIll I :A 101' 't u K. I.. :.
Af .
hiltnniiftli tiling
'"I rontiFj 1' I Oll ; I I h I Ill _
.0 the tslatL'iil'F'lotidii' So iii "
h J.iik.inntille.
mni' Inr 'I" \'IH'lllrd
ocd ndtniiK the road 1..1. ll.
MlilillaHMrlilii.' ilM--at'IV l toiL t M. loonr
; ? ;: 1 11"1 \r"'ril\ ) I "CALL. J. BURKHIM i ,i.ir.h I' ll" I 'A i I" I ",, III
Thil'in1 (imri'iili limit Hu tlmk, .%. .. alIbi tlo-i Pill Tl.is xtnnld,( hiring tellilhLhilIllltit" 1.1.1. .
IIV; o'c.K-k.| M. MIMHIIIN' I .1111. II I" 1 I 11 1 !i ,..1"r" K. g. :id
I Not "I lionol I li.itcrnity aftiultug'all t III jM-ople.. bli'J"I a in s .. I I/ 1111I
nn thu Hnlihdltlturn TI" | t.- PhIl
t.p.n 1 COUNSELLOR AT LAW \.'kt 'luSI.n j i 1..1".1. .'O' 1"101. / I"
On tile 11101 li.ink nl lilt M ,1'ilins ruii.li-n" 'loru Illoilli lit IUIi.. f.lUd ,to Ill 111111' i 0"1' I b lrutlCl'o u.,1. 1.11'

nri miles Ii"I .l.ii ksiuitilli-, | inns I 1 U"Irc' 1 ,I, l 1,11.' ;"i hChcnK ol' the i ii t.i"I. I'. 4 ,>"ii I." ,'lo, I iullI- I 'J' r ",,". I"" li.'i. ::.
.lip .Inmi'ii, .\. I llnrn.l.l.'. ll.' nf, ,,'. 1,1'1.IIIIIIClljll111 I Fla. ... Ioolt'r '
ilor M 1. Joh I'linrrh Imnihcs in Hu- immediate .1111.1"1" I MK, ll.ihaiKcr.: \\ hIlt hitu'.iiu'I 1Iall::: ( I .lilt tIll 11.1 I" r Ktj i I'
II.mn..fn-nici-.il A. M 'ninU: I' 4. .11"1 ; nr. ..1..1 '' ", mi .'lil not lie picdiditedo 1 ilihiiibtg. ,i. 1..1. .11, 1'1.. I" r liP' ii,...
llr John R. llnlliiM i *. J'lirtlor IA.t.)trnnn Ilinnli. tiiiniiy "I' the I'lniiinL- and iu. 1IIh.'rll"l It'll.l< t'l'lhMIl" .' in He i ,"irl-l' l IiI', ',I. mnlinlli. 1 sAimU'I ) I ;llil I hi: ; 1 : ..1"1. I ,hIll ,1.. I .1) : r ,. ';
) ; )
llouror .irvl i-. ll A. M. unit ii 1uu l. \ I'rnv.-r. IIH--IIII/ I Iluoi"l | tin 1,1"11111. III"I"I",1" 11'11' of f thai inl':i j jmons 1 > ; l .- I ,inl.il. --I..I,:.: rlH i XI .i.Inn; I.:, I Ii' \ ::1" 1.1'I", I" ;,
j
i l Trri 1 linrwlay i-Vfiiini- 7i.'i, In _bulk r'i'il/'j' ) llu ir piim-ip-il' I l'UI'"il' '1.1" : | .1"IIII'jll' in 'II. I Ito ii Illlll-.,, I ll.l. I ,'M..' Hull Mill. ,IH'.i"' |>''''|i,1' ItlKMltlonIh. Ihlo l'i I"ki n"I", ,' l r I ,' .
11 'I.V n-pn ;bl 1 10 liurcu :
.turn.' II -, .1111 1'.1., i.i r 'Jd
i .leo.. ,,1..1.a 11 1"'h.. ".I.o.tor 1.Mtliuoliot M. "Imrnu.-uito. Ctinrili talilt' -,,&. (II lie cry. healthy. Tlic, titi r Irnm i C IcL_. I Im I. I Iiy, Senate, lull, I. 'I, 1"1 i I 11.1''ItI : HARNESS AND CARRIAGE tOOt, I 111.1", '.Ii, "titil'. 'r IhIul.. I :..ii,

truly : ropotuuir Iii I ,.. k. JIll kxnitillelo., I I Ilii-, i hue, i is, nil i o ineno oilier ..11 nl >11.nl.i"l1| l an'1 Itlikit", |I'I I I""M I Mill |I'r Mail Ii. I lul
1I'I"r'g".II"1 ihorily ,.1 Hie, Stale,' ; \ "" i i.. i- !I .' ; ( ;. j Hour ( nil ni < lrs ) lln.-l.-i"t.-i., "Ii, I I"1"' I Iiilmiii>, |I" I' U'iI \. lull
TZa. nr nn'IT<-II'I-IIIHB nu.",... ri.niniiA.' one mile n iuil'. Inn like tIll M Johns Illhe tiny inmpmid ttitii Ir..11 f"mlr. : I 1'i IMI I inn ,. | 1(1.TIJ' I L-TAHLISIIMKNT.;: I I I : i iI | I inn', 1'.1"1.1' lOt ID 'I tllifi, l'.r Ninl. ;:lI

The Kuin'inc| Court of florld.1 l I hi'M III Ihu ( 1",1. .. I., I Ijike Inll.j I '.1 1)' iriitinliir il \1"1. it >;ltyr. Iiul, iiiidiTlhiK synlein | ;'/,11'1'J'I"1' I I .IIu |I" .,., I'U, II. ., ,I lull. h Inr Cut
t?. follow. Tlf : I\IUI / tin vi'iiul it ; G. W. BETTON M. D. i i ...111,11nlaiilj, ji.,1. Ill, |I'''r lulc, :4l
,'ilg MiLi'o-inn of lukut, 11111' rI ill hug mid exiniilnit KOKUI' | lo/ilo ir (" III | i I IIUK-HM' IIH 1 X ( .
; I''ll'lrl''', HI 1 M irnum .I M.Ml.Li in Xlirrh I ) .1\11 1..II.t.'H'I"I. \ '''l'| ( i "i.\, uii XX Im, .unl. l.iniriln|
.. Ih 1 Ii aliont' and lilt 1 ll.MMlp. I'lll'l'llll, ,' I |
onlia en 1,1'
I
*I. Ii' '., ".. I'l M"ii.l.y, In Ihr'r.SIKHIIDH | ulleru.itely' Irmn its' noun to its month I lurpclnalmic i.il.i I nil I, .ik'u 1 .ili 'irt'ill.ill '
at Ijikx. City, 'ilil in rtt,'>. il'-Olhb'M, xi hull I il |irnlmlilv lie the ,'r..I'A'foi 1 I Iraiiii I II I XII X--H. rl"illi, I I Iif .,11 Ki :< isIt 1 .' I niiji'lin- |, .. .
I i !
I lantern Inlsitln.'ni I I ,,')1. Illl II "ii'l) l-fl'tll. *- I'tlll.' ." 1".1"1| I.I 1
HI
i ; ,
.k..II..I.I. I. l.llb % '! i m n to 'iiiri-oii 'the ."" "tnldra I .
0'! In Mmui. \" v. Hi/on-i. 1 nillir ,n, i t. -..1 i I"" r In.-lln.ii.li! ,,ul unii'li. I I II P 'ion'-.. r Ui, ."' I"',; 'r.lMttr
\ juou lit ( Itirlihigil; : | a I ,:::; UlM-.
"I'I.il''II" Jin I I. t l. ." | Illllll I llll.ll 41..I |
i unci'ir t.I'RT or rwnl'an'% "'1'" IAI. bill- ,\.lul ''ifl"1" li.'!) lriit .1,1( 1..llill., -llu.i: "tK"n.lr nnxxoitliy' 'II!luritla. it i- r"I'iI"r.1 I s.1.1..11.| || i l n ( I < I' .

i' I" ted nn (hue \bat >ide nf 'Ihe ,inr.l is l.iII"e I ', I Hie I I) minciiirt. poliinians Hint "(..aidmay, !I" [ -,. h"I"O..r.. i. it '.ht''i'|1" '1"l I
Ualion, 1>t Tui-xlay iftcr lot In abut' tot' xtntked", in liiiiiin-ss ln reliv rich,. nlts M. S. ELKIN I 1I.r ullkliuK I II. !
i.r M.miliy Xprll. I h.'I.I."I'i' ," nu die I i\r. Iti-nttmd 1 h)' MrIteol / xxnx it ri> | I I .',,I.,|I. ",,1'I ) riiuk', NEWYOKKaujjAVANNAH.MURRAY'S
Tni-Mtay aflrr V Nviiti nitwr. ,
Monday .
in .
mat' i.HIM tniiii the sm' Ii j ). tiinl Ito)
i .1hl'lrv oniii.init" saiiil I." tljrdii
: : ir.
ILi luuii uu. l-l Tuiotuuv jRi-r *l Miinilivlli Xnl.| ."d t-l | o !-. I ll'K'keV' rif .hilgitohtl.( f li'l; l Tin T( >l. | I lll.liii..,,..,
I
.A.1JC NEil I
1 IC
Tu pday aftur Ill Monday In ril-'nilN'r i 0" : an iiiny' iii )incvil.ilily' : II.IK' an iiinuini r.il.lehol T.I 0 ; C'o.. l ,
\ InV'lon..I lulin-KUvarur: 4.1 Moniuiy; i in .\Ainl|. ami : nine Ih"I.I.II'. rex in tile |hullflttltij11,| a ubullsithi'. nl imui| lull lIt Cr., I') | wililu I Ii \"." inn, ll14W7. I...,...
,1.111" 11"1 TALLHASSEE FLORIDA ".rl. 5uuk "
l lot ui'Mkiy alivr l>l Muuilav In u< lull. r rnlile H'ition nl'tildi U lei, tell i'i 11111 I is and\ lijItI', .. lhtu I'UV ., .1 I" I.UM.S", LINE.
| 1 nn. t Ill The| I" Ujr' hy tr I ) ,- "iirluj"' ,
taknm, Illl Monday lu April nnd 14 l ..1.,11'. '. i I I, XVI H.M i'i i: I'li'iii, -' ii' inninu'i'il' 1 j \ I .1
(.'.III" lit Tai'.lay .,IU'r 14 1 Muudny)II, M.iy. ,'1 .1 ,I t'nited 1.'II""il' me put lull 11111 I I iii.citidntthi" I kiioit n .,I- ill piolli, ,:,trii kles-nes>, lriildniii| : ,\I,! ,III-; ru. : III I''IH. lll'l:, Jl I IIIlljl'll.:: l,, |l'.ti I Ii -.-.-
ncr tin Mouitay In UiIi.iar.IiIuktIfl Ion e. '] -luill I CARRIAGES AND BUOOItSuliviryit' I II
U Minulay and IM Mon.hi.:: 'in Nm r. l'II'e' 'tor I Hie 11"C""III.I.I"1; nf UK- ncijliliorliodil It xtill I* in thi; |lobtIti ill till' I" I n I l I'..? tl-,tV I II ( ; e; I l/ I HK-I I ( I I\"" .ri'i'itsuivIuZ.t' :
.1",1,1. 1,1 r. r
Mnu Kow. til In j
Monday and I'll M.iinUy
I."h... Ilk Monday 01:1r.-, ami. Al 1 M.il.ihi nOi( r lull' i illannllon 1 ul tIll Hontli, .I"piop'miMl, milluiry IN 1 : I II I ..II't.| ., ,I, I : ,
"
M'.a.l. IIIIIKHMI, pnm'y in I l.n.-e "".\ ., m.iki. Home projie' 's ill : li / ,
:o'.mbr. *ink '.. I. MI.I 1 r Mul J'I..II ilon o Ill" ili> ,, .
I ( onditioii hy" strict ndlicr 1ne I Ito DENTISTY. '
.ll>l>l.l Jl'Uli IAI. I. I 'T.Uo"1 'j'i'I'"f.1 'lixt mili-K I nun J..""* ''lile.11 >'h minS" Ilir''r'I.n. if aHcmlm' :.' iniiinly; >' I', tin-ir mn I Iti X.'ilil 1.1",' li, "I'I r Uli. .Plot) !<> sfXXISdi I I

tiba.rtY,11, luil )oo"y:.In M.irtb- :.10(1"I. I' 1 1'land ttol n.le of tinM, ,ruhn. ri\ it nprniy nil itt.111..1'I ..I.M11 (on Jni, i: |,, Ill,,I |i DR. P. P. LEWIS, i 1 X)/\MINI U.N -k. i I'l llliY, 'I .if', 1 ;1' '

,-.4.1..,.. .. .. I'l.iie.' I li.ua fine 1.0.' I wliiih I ilioiitu i- .> 1.IIII.ml.I.. ami, n .. llr"\"II'1, Th.'il" .' "14 t \
."onl. h' April aol ..",I.r. Oil nt' of ihe, |I"! )pl"ciuc tin ir TLLP.HASSU FLORICA.I .
\
iiixnlnU 10
'Iliuliuiil I liinl Im 1 ,
Medipoi., tt .. .. ; 1"1 is luoMolten lih' uto, II hIlt llmr nppnw>urm.it billrIo'I | I I'I"i I '. I huh' Still' Dr. S. ItI)4I \ Blacksmithing. rfl' l I. .
,.1o"ni" .. .. lhlgil PIH//JI' I """il/round the fl".1"Iront 1 I" ir 1 Ininri, \ miwt. t ol, I..I'' .. /le I I \ ., o OI" .;:.d Itt": :Ia out, :: ',, "''.m o ,I to-n, ., o n. r < o '

1ml 1 ,.v i.t afti.r Uii. Voiduy In .%|ll1l situ.taIr :., midnulli' Hide | tile ,ling .\ flue itliurft nun, Ii inll'K-ni' Iolli',1'1\ puliln r.. .upb, ,,, ,F Ii." ..1..1., .. I.u', ,r .PArer:' ....q.llpI i 'I'llr.I I SUHtnll.NHui.lMl" hap |IIU. I joe''' .,-. 0
I "I "ih' .N'buti' ". .." ,1.1.' I... .lllp "y i I I I I l Hi. I 111.l\ I o.S r:3-
i ,im i IT. *tiild, lar nut, into Hit' tIer .\ plimilixi .. in ( omrrcsand! \ .u the North, xtlmleter II .lu.1. Il.lIrlat. .- .. I I olOalli .,..i .1.. itrf, 1"1. In liilorin, luililictlwlllii .
,
u n- unmInumt" .,
I : i.i. n, i vault. 1.1 In, l .i. In .ntHiniila'lli'ltiinr ,. r. Tn.gt.. I I ''t\lll.I i '' 'in i .
MoniUv I.
Mnu,aiuuiru 1..1..111" tiny i I. "Ilhl'I\,1:\ on tl. \11.1 mi tiliiiliis .1. I ., .. .11! I... ii M.iii.l' ,ol l ,U I. hi. "in I\KII.I; ; ;
.1
nlumbia .. .. .. .. --.- I I mnl nl I lililitllli |,|
!k, .. Ilk a .. 1..111 1"r the cmixej"am i "I I lia/K'1, '!"' ""'Inllier .\ tilt --Two | O.I! lij/, n. U i 'l I" |I.lir I"11.1.1 11" I", ,, iilm li'i'H' | t b)11"1'1.,1|'runi'l'| : E ,
.
1."r."I..t\ \.a4it.by .n'r j'b' Moiiduuy Iu1'1 nrlu |I." fur I tliv I Il"t 1 1UM.MH :1.1.11.n CfUHfOU ni "* ., ., I < ,...1..1 l o'tl I. to Hurl) i .I.lr. ,
\ jute I
I I
( A ( '
.d h"\'n.\ I 1"1 L d I II. .
I. .111111' ]J' -IIMII." I I. tin, (.AMI. '- i IE111:1,11"
I.iia' 11
J :v1. in AI.I'u'I' .U, 1 1 in1 on tin loiiinnin-. nun Hie U" 3 J''li'1' < .rl",'hi'rk MI., ,1ilt., mil, I. rV .ll.mitllK a .
Ii 'iubor .. '. H-i'ile' aud jill Nooiie inukl y\\i\; > o : ii. nnI \\.MI l.l.KV\h.-.XV XNN XII Hilt NEXXHl.h..

uuuIji.' ,. 11. II1.I.f4 ', T'tfiil> .i ik'l't mile's r.t .1..k-souxllle. on tile ticiilars nn to h.m I he nol tin'/ or lit uliomliiInvl REAL ESTATE AGENCY. > ,... f'. I..; : "- .1 i, '. 1 ,.." '11 .'''' ,,< I II I r\l\\\ l.iiixe fj.
111,11.
.,.. nu .. .\p' St Lot Iwiik 01 'hue rlii r..1.i 11..11111"1"1. -it'i-i'' \\1' ",", dealt lit Ou,. ,', nlli'iiinil. wliv ; .. I

.1 '.. '0. u.un < IH l'IT 1 I ted on i l ty, or Inke At Hiiplaci 'J.| re ia lliit lixi>In ii. uutlin'ttn ir ,Ii, -t.ttil l.al i'"' ""1'.1. ".tt impn i.-nn Mhii-olliru.; Iipiun.t Me I, JTo:1 ,\. (O"UOJ) ; I I T. J. BASSETT, M li.\; ; II'I.; : TUESDAY, March 12th.

!.'. tuui. l lot b awl ( :, *,. 'lioNpiinl, ujiitirietl| l IPI Hie I lioxirnnieni, f.>r the Ui.il road dlrl"t llu' 111"'' 'Ilu man: t I ., t". ,.1 I.I I..... "II. '\" rl'r .111.11114

!-;'t'hn.: :: *\\ X'ItI.i I l.. :: .:. uv of KnvdiiK. and in iliurte of tin Freed. \a* mix'ViMl'.to I. I J."iwl.I.III'| I ilii I ,d .,-.IM, Real Estate Brokers !' :5i i.i.i.urt'--il: :, I"i. ., Hi'ft ,lU'Htll 1'tS I 1 I.<, .

I-J'Dm.' lib : in ., :I lit I'. Buri-aii I Dr .\PII' lall h'n r..ilell.'" 'll' i all. d t ill 'lull Hial !: yinmi MACll1N1ST1> BLACKSMlTflO( ) \V Ii i s k v 'v HI 'I Elt.\ ..\\I'H.t.
H'Ntrrtt 1
1.1 an.i itt tuiiv 14'11lli4.ll..' 1..1 l 1"1 drn.'ifid, tin) .mil. r"III'! "I TALLAHSBEE. FLORIDA. "I '".II"h.I.rll *
) a I.' .
11UtW.1 .
gol.lnt..ulll. I..uulifull.I. (1,1.1"ilh ,. VAn JlU 1-. 1 101' ..11!
ii
.. .. i lllllglIllIillb, | oitkj. and,. TbUmijjlit //.I :. -
; :U.a"; .
: U' lft WI'l.J.. -- 'pills FIIIXI lialiii.'t-.iui.il I'.i.-u I .I. .. ralallMl.I I I
I.ampt... 5.h" .. I'"4 rl". xiry opprupriuu-lj. Iw i'"I"I.'b' 1 ..1.1 Lit of jlUKiJue, cnr< iu .1 uutil I tM..t J It, lUe pniuiwl"' | Iti.-, ul I (In. I Ini'il'0.lil, .,,'. IT uimrr BOILER AHER'. 11:1 ''I

l". fib .. hihultitt3 't-uuly' It U nltt ted a. .couvcukfitund Il JJh1tl m .i 'rl'nqJl |jwt'| rVlicr.. >. > midOCTBiM t. ,.. .. .. ,, .i ,llli ll .", I I I
t l < >
_
O'u. liililiy :jilaeel'ir I "'*I'I'a.l n'birltXk 'I"1 > .l>< ;'ull''J. J He \ lit out lu + i .i i i | |IP i rii. r. i io,|; 1 I -* <"! and Sale Stable

JrUKUL IlUtIT -U for M Juhiik ritcr 111"1"i"r. r. "l.- "Iv. I Li.114111' : goiM 10lI.j,11; ;, In IK" Vir.niILii.k .lhiill.ii..y.H4irJ4D | > 1- Henry Hicks I ,
(
,J'du..Xoy l Mrrh a'1 t Mud I i( tpl4O % lu' PltttM.0 rwk. \'\1 > ettr !I. I i 111": rii'u'Inwanu. re 'V'I' 'il lh :*I''ii%I'TIwtI !, FOR RENT. In %la'\ .,IV l.< AIHl: ... lite AT tUS OLD STAND

: .II'.1.4'1..W. t t titttt lut.uut" mni 'ii* I'ljktii l. t mulile, '|, C llmI
I I. in (
IMMuniUiu. Apnl, and U M.atda ft 10 I [ UAWLS'SHOP,
'J.o' t ; i tl' I, tuu) uiilt f irtUi"rIM III tl'| ri>t7 fnmi JUe"- I.trl. JI 11. i \ .1'l.tSI; 'i I luiS ,1lOau; dIP leii.I 'Iy .mi) Kr'iiiwl: I bill, Ii ,Ufnlil' lri 11.1, ,i..llf..t > JJ I\ ,
u Vuodai I In and $4 I Munia aflW -.- \ lt.lIiiIhlOISS. aiidul.t..rod.| %l.it -.: th..I. I.. will /Inll.Uiuu In 4111 ui'l hIour l .lil hI' 1110114 liii.. Ml4j 11' 1
0.1, p'l ; :. i The fine J"I.IIIIIc|" tiy )1.[ I A I \\ in ; i Ut kMtm Wi\\\ \ '\ iniwriul.-J iltIIIll, ri.uun.uA ". In .XI klnilM.I MMiItMmlnu, lrr> l'":,ll:Ill lliililtli' litIlI.l' ill all I'M". ll:r..

.. ,tlb \r1 \Pla' t M.sdj&tfl Ii I II rl'alu. I",.-. .j4pnrii'I i- 11' Ull flI'I'uISJuu 4 he 14114 Iw.'Wa Ilk- "I' lwV ill] iied l WllM'Ml'MHMl l... .f I. ... VVm-uio, 1.11.I..r. ..*, In, ff\\Ir 1 ,tu-iuuroljrtuh.itt.r. ). vul cf i pi,1Is
In .. I tl- l. I II nIho lu"I'1 II. .VK- mil I mud k' il> >l"i IK UIII
.
I.Pr. diii lbiVJ1i oJ..p. riur \ U. .I .. ti.41,4Nj1luuftOIESTAJ., ki. It.lbW \li T.. 4 .IU". K -1..11. 1 j1 1 111(I \ .... '. 'JUI WI
Map Ill !
V "
I
la Xnr'r. 1.1 .
.n.1
I "I I lO. 'a'l. I I 4 1.1"1. .1 t...j>..uI..lii I 1 K. .I*. Mtwtf "t I". ':I. 1'i.;:. .... 10.0> Is .


..

'.'
S'i

,


i44 )

.


- -= .w.R J -.i -- = .. .=.; ;'T : ..", _.. .- -.-. -7:._ ___--'r" .. iZ'- .'
-im
-
-
C 4
-- '' ". .-- ._- _. .7:1' _________ -


I I

v. :


TIIK' SKNTINKL.HKMIWI.KIil.Y. |I'lllM HI Ml '111| : ;( I ( S. .' ,. I 1 I B. D. SMYTHE & CO. ,

4 11..1 iai.itS.is4." I'RM IVIII' TELEiL\PII ( :I\ I I ,,' i .

1 I I 'I 1 1, I : ( J | | I I I I 111 i. .u '

-. Illll "H n lull) |151.1, Ilt lit. () ', tin! nlllt Klt( M \\' .\MIIM.1MN( lit' I | I i i I I 1 'I I n' 4 I ,. 'II'' ,.h IMIMIITEIW tNt') I'WLKII"' { 1 IV

; : I Ilinrnll'i-. Vnilli 1 Imi' I""ll-hl' 11"'f..il" nI "'I I ?, i i ; Inl.1 13 ..iln "nt, Ins
i iI \v \-III\I.TII-. KI ii '!'! I .i Mi I, Vi i n I : I,' I ; ,
I I Illllllillt, ,|. -p. ,IIMll' \\ ,. b'l< lint lfi.l: tllf, \ h'l 'I1'I. j r !I. 115-, nnl MnlI
'' not ill'. ( '"'tsslsitbs's'! I 1'1HI| fist I Unit' lliMHtthi'in, > i '" i / ., ( T'lf' n .,irlinm,
I'AlllilKt: ; ) IN 1.:1.: mnl i I Ilii. tififIuuihsr Jmw iw 'I" the j CHINA
'I".it"I".r Oil, imi' nllitl f i IIP" ini < Is"l! | I ( I b ln, 1'11' ill M I'I\ CROCKERY
:: i Iliit, "I UK. lull iiHin| tin. inuniri hilt I i' luil' 1111"1,1.1" 1'1" i""II.. I' 'i i i ; !' : I k'sii .In i. 'I iHi. ,

OLIVER BUCKALEW Proprietors. nub, ''lh., lull, i.. if. .mil, in it I' i':ttt <*.i nntluntf; Il, in iiiisinii| | "' inli',:rii) "I .'un 11"1., t .I i' i i l :: i i) | t ; ] : i,.M him, tint,' "i''

1 lull 'lln i'pitH"hm| mnl, ,ill-Inn li"tl id South, 1 till" I tnili" Tin "n |mrt' n ,i.I"'i,1" I ,o.I'I'I.| "m,, I ?, I i I '' ) ,, I m, tinill 1,1 I 1 tin* \ \bl .

tl ol' ImiKliiM. I. 'I 1''his' ripnrf uts. iiiilitl, :"n, .1 n... ." ', ,' i nki'l il f i Hn r'' "t t

\i'In' .Ii.Ihul) tin llitiirn 'Im" 11.1 tins! In* uillI ilM liniiii| I ll ] '' I '1511.''I tin', In )
"I'nlli''I'' ( I !I. i>tuI) t'lusl1: > ,gil'S I
:' !I |'ti.ii' ninii' 1.II., ) flub I ilini" pn"pi'rill' nl' flu'Iuhs 1 1ili'il\ ii I i.srs i 1 ,. I I ,? ;, ; "' nl inmlim. HIM ( J L A :SS \\ A U K.

T/* ,, I limit mn the ruiliuiis pulit. )' i>fiinniu.ipiiI / "'[' | : ) "'..,
Mr innxil n nlnii'' nl! InKiilml" ,' I hail
mn1 f l \
-
: SiiMini., ,tn, tin" ri-siilt' "r flu" wnrI 1Inlhll i
I t"III..I. I ;" \1' ,tuf >'. nlihli" 51 In I 1 ,| I t ill n
"II" f"fII"I ", II
11'1.111.,1' .
I \illi /1 Irl"11,1" xiniL'iliii; \illi nn ins ray 111.1 ",\ t 1, '1ihtulstl't' ,
'
4 Spitiku" nut nfnnlirIliv is I' 'I I In "i I"1" % K-T hT'l K .1 flu alimr IT- h
111/,1 5 ,
I! lu 'inli"i, ,l In ri p nr In r lir" .k I'I 'Inrtiim' in / 11:1; t. ,, .n" I i I I : ,! | -> .HIH' IHII .HUM' I J \ \ t.S HAM 'I'' I 'ss' s',' ;MV.UlttVrr( ; '"'' .In'!5}1St'i r"t 'l Mn.Mi.tnr,. r *- 'l< .S s'i.! ,, (I
: .
nn pi ; ; 1.Ihl'5l' I'' ilh '
'bu
1'1,1':11'1 ii
,1'II"n t st'S's'l
i I !
| In rllintluinl, I 'Inin i ( 11r"li 'Hn Hnlt! "I tin
"I"lllI"II.nl'II"f TlifJ Jlilll '.. ,. Ih,' .v \ il \. .nlI i "I '"'I' .'
t miKn-w, ns It lu f hsut: I 1"11"IW) .555 I I ,! | I l'"'ki 'b I I" "'II Bought in New York !!
(I 1'1',11' 1811Ihr t ui i Is, sis'b's'its"I| I :" sI I i i ', I I" 'as can be
liny Issi
"
11"11 111111,0h. !! b ) H-HM i !! Low they
i sml lu, by HIM \ miiMi'nl I ,
.- -_.- I, 11'I. h"I"t"I.,1 ) !I IhiltoiiHi', l i'< In ((.nniiiiiiiK suE| HnSlini, | mi 5115 l 1 ,, ,' h. ,".1 T-kitl II t''u f 'p habsh, ts.isi'es, S 11,51, 'tIr'' i i'SI'
"'""licit lulu n rnrlli ll' l H nnl only ","1 ; t tli ', -s' Itus (,urthuss fhiut 5 t5u5 155511's Is', ',,
! TAT.T.A1I AMHl'.KTuesday : 1"1 1'1 I tin' \ | it'',' ol. mtlmi sr ,tiI .51551'? ?t.rlb ,, s I' hI. '' lt'1,lsltwt, L'I', "I ,5.O"st I'1,551's, ,, : s'suit 'sis
tin 11,1.1, I lliflf(' '" utinliait. h"1 11'1..1.le) I\ril i, ,' I, ', In u-pmmnl' ,, lIf, sfshtui' l'l''ill St I Is ',
1'1
)fiCATK! -.toliiil hi. Difnii'. sub| Imtliinn Iiiini l ,
I Inl pn : 1,1 stu !
Morning March B, 1847. : I it sit atti l.l-nl. nii.l 1'1,1"1.1, 1m'll tlile; tn I ( ,stsb lln lillMi' J1WAXt XXQt7F1 .
1,1.,1
ii I ctJi
( 'u
'f .nh| u' "mt. lull' 'tin, iii.luslrlni. lnnl' <"u nhfrr'xmntnil priniir ,1 ,, : '1'''" J"
| w'isi:
1,1 \i '1"' 'l.iiiinliniinl; | Iliinnii ''nil II' ,1 I I Hn! i !l.< '' ) Nl'' Ihh'U)( I
:
| I i i I'"lili. in iosTUKKT.' .
!
Mailer : nflln u ,. i iuuhiy.u "itnminc. mnniiriKtun's jlli.I. i Sit j ; : > Jis,? ) | | |

Reading on Ecry Page.llllllMnlll e. I'i" hltt till:111111'flu', m:ili rml liihsresl"" nri, HIMIi,' I ( i.iiniilM-I.iiir. IIInl.r i >' it( HO"'III, | iil'illar' i ,, | | I i \ | I iln'."I ::11'01' I In.IKI eiA.vA.rori>rA.". cc'rl ci-x.n.. ,

I nml 'thrn" linkitllli, .aliriiiil'l h\-i'' ''',. t 1 ,' I : 11'1* 'lull
i I lln tlili Mil, Is, liinuul-li. mnl, I hi ui. 51 ,ss I, 5 ".
I : IMI I T tt. Ultsst |.:.-({'nlli nil\i ( I 1.111fr tlmiismiJ, iiiflilun Imniliiil' [ mnl _i'I'1 Imii !i. 5 i \ I ; I .
Iniinirrnli| ion tn (thdnuiilij nf I Isa ;, : I i -
I li, iisiie I trnli'' ,! |I'romi. ". In I IK. "..pihr.lnp I Inltiniillnltininri'ninl t .II-hl"I.le. I iinil dnlliirn, IK lwlrnll, i nn.Mi'11',il I In t lln u'sC li '; AN ORDINANCE
i'irutuli'; ilmrucUr craw Cnplml mil i iml \ ticr .
:
lln, nil, n":'inn nf immlrt mir .I "i M'.k "II"I'Iill" Mr! Siinimr' winl. hI IMIH nuuu'" "'. IlilsIti : I, FAMILY '
,nn, Inifslnntil! -properly Mill iti ditto: 'inI I i I IS uit.i'i': ) s 10. I -I I ''i.v: \ \l KHf -
rmiinlnu.'TnHnlm1fliiiiMilrcitili! I In';nnl 'in'riilmn, ulinnlil IN- ili infii it us nun'It, n pn.i m,:
S'l lii-'inilliinir, imlcnl will prnsKr' | hUt i'rltne, 'I/ ,
I I | | .
.
nf si"I''rnllrlr, &',' 1',1.1", On' i mn" mils, prml-lmis; I ItVi Wi. I |hi'| liKllMM-H 11 'MilI I I IM l 'H M l'nt '
: hu1lh IM'l li-in, ntiiirdii, nml rmifusimi JIn/k 11lItllh tin ) ; I \ ml', ',mint,, 'f''" ".1'.1I IIII' I .
.. In, tic ,hll'l',1 Irmu,, U illlllimi t In tins lit-- Tin :s ",10 ''sii'sius'rs'uI' lln. .\ rmApi"pui| ibis .! I | I'lllnliii-H., .'.'. Hint tin' il.li. \\ill.- ,n, i IItttt ,
I \1'r. hihlor:, *, inttiilid 'iimniliK, i ) |' | ssh Imlll' ,s's, t' .' nlili, nl MmiriK, Mrnl I I, ll ,Hu, I I', 5 u..ml,i -I I Ito '
.\. Ill1'fI') I Ii n nill?: -il.: t;' mnl "ipili'k Inn nl" t'l. linn willi prntliiuii slhihuuiuul.I 'i \ ?' !
ir. ; | SUPPLIES
I Ill InImiml' ,' '|'| I lln' Kn: li'li 1111111",11. I 11" ), I I.' mi' I I.'a' 1 ""I. l|.'I'ml) itu's'LI, "Iinil 11' I''nnl' m I'limi,! 5 II l llinuiin u

Mlnini-liii| niililniv '1111"11, SIIMIIIIHII| 'nml Unit, 'IltlIrfl p. hug' miliiiik in the imri'|"c' ; : .iik !' 1 r In In' l.e 1 I I u 'us
11 nil lu Ills ,Isunihy ill hi'pints 1""fml'l : '
1.,111"11" rinpt) --; I .Ii i | ( '\ ssi l nl llionttin' r "r iivtin i-snl lln, lot Inminon .
mnl nil I nr m'nli il '- I Is l'uiFbuiiIlu'll, .) (
< ill ni m u-tstij tnrSntitliiin n nipini/ntnin' ,! lshi I' suuhI
l.td.. pilim II"'H. sus
It. 'liii IL.' Ynnninv' think lit fuss. ,. nlii -liii ttnlKs Inaubil, 'I llnttlil-I ''i i llu uiilmll 5

i "' cut: ,In. I'mi.'lit, <|ilili'us i In'"n in ih.nt 'tint, Unit.1..I'In llu unlit ( Mijrrisisiiiiinlly' ,iuitfssui' 1",1, It ft"if. In I,.. ("'"' i : ,' I I 5 s |I'.-'< |I' .isb ..5f nnl IK iiil'iniit iniHI ,ui nit I ill-i I nn, 'in, InIIIIK

Ililliinmt'in-Ni, t nnfl.li utlv ptiiliil' 1",1"1"I' iiii, 111 )nn' run I llnnsi, fur t'mn in run. I i.\ : f Iin lint-, rliilll In imlill )In 4 I m tin n' w I I II ,
\11'1.1" lull ,n .iiigls'' singe npmiMlilih, In liiiii' n h"p, I 1.iisls'.I, lu lullnlii m', inililtuu Hi inn.l.i, s
llti
;Ihnl 1111 Ih11." Itiilliiinui' mnlHnimiimli: lull plmsi, ,. i.tplilnil: \\i vain"sunn .\ '|1'111'11' tifu! milllnn II ""1,1.I' "I.n..ri.I.1 i "' ,I '" ,, ( i ii I I 1 A. F. SPILLER 11-"I-mil I Intllml iflln ttmkl uu't, t il ni,. Mil,

i '111'111,1/i / tin11' null1, this n-iimi ttlilili nntijjnis 111""Ic,111 In, imiHirin, t a 1 l'Fi'ft's", nl Ttmk t .1',in I. I ) h I ,, ,\ ill'luh5ivhl m' lit tliilriin-t' nltlilil tttilitt ilntli 'lull,' '' '
111111 | hnl Ilic Tut Hint i 5 ii 5 i ''i ,
to
111'11:11': 1'1.1 : u ssf| tin'' ,iIIi'l i Ili-i'Un, "I, I'll-' "lilitiniii, nlll I IInn I.''
In") Nttinrk. \\i ( th',it '|i' "inluitii '
Ih.I" p-t nl tin' 'mrklull In' tinmiliit
lln ini/ilimn Mlim "I ,'nl Hi ni-l '
pli-si II'c' ; nn 1 | || IN I l\ll.\ \ inn
; liiki'n, I In' tin. ,l"hl".I"'lrl.1. nn* n':units' nllln : 11111..111 \\'.\ '.Ibtb'hsIN; ', ,. ; mill utt in r m s5 l'u'r' isiS ,Iishh In n'il. I Ii ,
'.tuiu.l ns "I I'inilsiiiiiiil ( Ini 'nlK (0,1 : I I'iuets li .V
i mini II 1'11. 1.1'\ I t | ,I t itnnl nn "tin, 'i' I t.s i'",
"Mnniitni) 'ntnl ( 'il.I" Inmtki lilnrnl, 1 'inlinti ill. In. \lush' ,I.." flout niiiniiiil v Tin, rir'li' unlj \S'AisbIlNsIss'i' I'l.lull, :lit. 1'I, 1''Is' Illlil: it t )Inrjiin.ln .'" : I limm Iriilni,, nil" & rGsaRinsBOOTS I'u'ml tin I 11} I mini, 'II, til'i IMIH '.1' INIIll

i t" In Smith" ( :,","lil'IIIIIII"'r.. ;? -.Ihr:inlintn, "'i Inlu |i l'i,imi- it... Mmpl)' u Kiiiiriiimnl nl HII...IIIIIK. inni 'In tun u n I"lit .sus.l I \\i-i \ ngmiii'iM I"I lii, I i ,I : i --' it I tin' 5 I'M' I'. 11,15,1! Ih I, i, I i iMlint I

I I:j st:"i'tut.,il by ll'.1 1"IH" II" urnttin, i rnj>s 1,i I lln" nlii, "luuu'tiIsu. ,' "I '',,, ..11". nlnittinii mnlI I tirljiln' (.niiniim, its Inr tin, "lir-l Mninliin. ,;" ) i |; :, ', lit I llnd-nil I N V ,V,mli -I,I !inHi si,7, niiiVM'N:1-lttlt, I Its ib.

Ililliiunn-: lil fI'n"l: "I Iitr s|..Miii-hip. lmi"? <. inn' 1 ,Mil, -s's ; 1 I ,..uush.'rltuh pntn n' ixis: I4IQ'O14( _
l --'
I mm t..IIIII'1. Mihlmy .Nitriipf) : |H" ( l I I Illn
Pu 'ii,,. ".rsi ll "tin' thu kit 1 ni" 'tin il hhippni', IHIIMIn jill* I tin' I nn.lui.'iiiin, 'r lln1 l'I"IUrI. Illl", IlnllM (..nlllllllllM; ,. ,1 Hn: \\linii nn :NilMllupirnprifilinn i' ,, liilnipiit: I ku'nil AN ORDINANCE

|; '|' 'tin "inlli'iinl' I till tins r"iI Inii, ,",,111: -ld h, un, hi-it II..Iril ill Is nhs-nlitti 1'11 1" | um' $SIIIHHI.' |hit' l'ii-m.i( | 'I(lln, r'si, i l ? I t | Hit slisuzbe i.rliuil, '' i .11 '
piiriimniinl / ; ; .' "I I luinlIn | M I'si"s' ::1 i It'1 'u' nili' l"i tin1 ( nl 'I'I i iI '
tins t-iust "I'ml, .In 1.1, ,' .111'11' Im ,) i ( ; ( I 11,1
siiun" ( ninmittni! lln n MM stud tin | 'l'bus'
II'a"r"- Ij usuu'l I hum' 11.0, i i-i"I' thiaret. iso | 1\1" IiIIII"1| !;' f I'5Si 1111 111., AND SHOES I huilii.-s's l tm' ill' 1lM.il I
; "II"a1 | 11 ) :i I \i I'll' i'HUH' I 5 5
; 'Im
mnl luiiki1 liii., 11", pmiil "I supplt 1' tj |1111"1> il lln Nili, 'li": | 'nnllliil, In nil Us lull iippinpi nilis t 'I.I'HI.,' Iiu !,, ,
,1'1 pi Illil i 5 I : I I i'i'I Inlm-' i lij mi I tin I il:11' si' ,\plil. I I1*' ; s',
'I'" llI mnl, ( Jjn'II"'I'i '' ,.i Ifs ( MIkitnti" finiu (III .I HIIII-I.. hisut I nninuin' i bull I". 'I null in lln'' | ', .| I .. MI.,u,mln i
-.-.- 1'.1 'I"lllllill. II | 1.51's'| \I" nnl 'UN M'l' I:I ''IluN 1 1. Hi it mil.innl, t It I tin' bits n,'hnlii ,
h 1.,1 "XI'III'IU"t "', il 101"IIUVC In.i'n inirily mini \.is) '"II, pi' -*-"'ul linlii I nn /flu plnlii u 1"1"/" / .:, | ( i .' Iniiln, itiis.I'iitsb' I \\\\HOHI) ) \ ('nliiliniii, I loliinil nl, Jlil., ( lit, nl 'r.lhli.1I -..
I linimr'liMitiu-, "i \, iilm I: ,1 .
I"i. ; : ; 'II\'IIIII. I : nil ninliii, liitivun thus iltil mnl, '"\"'''11.,1., 1''IIIII''I'I''IiIII",1' t i \ I |' ttitli dili' id' inn 'I I tint Ilnn' shah. IK n'-i'''-nl, Illlil mil .1 Inl 1 til I IliniiiiL' I. I

( Ati'isliii) (2t:' lust link' snis. lint: Innn 1"1,1",111 linnrs tin tin" I J ( I ilnriil't,, IIIM, '- Inr tin. IIMII, ,tin i mnini, IK m', nn I illlptt I,'
11'11'clll a 1 'Hi' 11 I,
!
'mililiut. ', of iirgniiKiit' nml' nnsnnj hl' | ," pin' i i iI. | '
t"'UI"lq 1 1"11 11',1 .ilit "f ,\pril, ISINI .
llhi'Ilnn I KniiKiii'Immiisnl, llniin'11"'ii 'billy |j inii-l gh't' WiY huiflire flue ,mtnril, nail flue IMIIII-. unlinks, liinl n "" '' ,' ; ; 1.,1., lln,. I llm-i' : i 1 l < ; I -,Illd-i, nl tl-tllim Hats (Cans: $ and I1 Clotting, I, 'I Unit_, tin'luunl, itnt | ii'ini hi buss rlnll I l'tii' ,

In IIM Inuiii'" ill \SllHIlIilglUiiS'iIkei| | | i '"11.\ ]I in'b I 'ilii-niili. u ilillin h 'mo I IM'il'; | 11NH7i I 1I0j""I.111| 1111.-1\, I ( huuu'I k unli., ml m.,ikiuI i ,0>l I ,I I l u t I: ,, ,f i ,, taut tli'>in tub, n i nl I n, 11'Iti' liir-ili' unt ill-i'ill ti ni sI I _'"",!b- tt n '

I Hi liirnnl, In Ilii-i, (iniiilit iin Vi.ti. I 1.\1' 111,1 tin |, | i l ', Iliil lln tin'rt,'li;uiill/i', ninl Imli *iII MII''Ii irmiilttnri' "- .1'

--.- 1'1'1111'' (i! is. llnir/iiir, in hnl: nuns, ,i.x.r ui hntiMinm', 111) "r"/ s-is. :, ,,, II lln'lii-mi uI in.. n'h,,mili/i', liull In l.iiiMtuiin, 'I fi"tiusiisI-tS'.h, ,i inn
'I'hus'I N"'null1 lull i' ) ) ,; tiliiitit,, m, nn'n,'lumN, tt hills i i' tin t i li, it. I Illm ,
inn Inunlln u
I mnl, niMti'ml '","h'H. S|.III" i' is'uusut lug i 5',5-u'" "IM i I i : .! 1, ,
.\ 1"1"lt I tin Ki..,ill t i' il\ IM MS I MHMil I', I i
| IIIIM "iniilisinliniM inlionstiinlmtis xirtlislo "nil) ( mnlnn l lln ;iMlliHnl : | >
"I'
.1,111"1 i I ilnlii-liu, l'"t' lint', "I 'ti'rtin It |I'ir-mi'' m |n i- in--ni lii5I. il m, Im ,
'iinuiinltiiliU| tnl hli' 1.1 I lln I I u | | | > n, '?n i I'' In m i' I I is I In | m mi
11"1"1) Tin Ifs! inliir. ( tun ml nml. lus his'ui." sillier' pin I 1. 1 1".1' ,I l ,',-nl 1 In tmir-ill, i-litlil.i,' iiiiiin| 'il t hul miKi |iiiitiil\ nliiiii uhsuI.,I
i\i-H lit 1'111'1''', Hi;in in lln 1'1 .1",1' "'", i | mill, In \Mi'in, ,:, In nil mi Hn 1-t ill- s'I' InlOi ,
1"1 li imiiiiiiin.ini. ir 'lln I llnn-i lull n iliM.nnir'. i'"1"1",1,I inli' 'l. -I Innti '-u.il, intmiiinUini '
ruin Hnmli
I In ; ))) '
) gnu In '
"
:M:iii-s ( iinllinil i nili-, lit' Mr. Mi in 'IIIIH .H'I"1 i GROCERIES 5 'tnl,11', itniiiiiut, mil \irll, "I tin ,itinuiiil nl ? ,
111".111,1,1 'H--I.i II) i i 1 11111 Ii I sills lunkn s \ibis l'IIio,1, 'IIH I i Mili-iiiuti, '. nnliniiii, ,In, h 1 : i ., i i t in- M 'rnllt nm Hilis Unit la' m h tin'i' liati, s' ininli In I lln' I tin. .' tinnilhpn ,
tin Hluli nfilnm.'M 1".jl'lh""I,1 ;
\, hil (,,1 lily mil .1"lil' iln ,, ", 'inliiuf innl nil -uiu'Iu! 51111 nli lllts 'lnl|, ,,it t tsp
out" nn llm i luunlIliil "iiipnim 'I"nll''I'1 1 1 1)1) 1. In': hug Hm' i "1 1 1'uI151Y1115e u ', M id mn' K r i ( I li"I u
hii
Is mic, I ,, l II hull :us, _;,nm| us Iii "I'I"I" 1,11"1111. ,1",1 .,,' 1 : I i N, V. .'. 5.5 niiiKliiKHn-ir-uil ritnnit, pit' Inlntlit ult 'Inml ,
lil'I"'I' haii
hnns-i- : nn ii|"'num.,, !. I IsiS .,usul i' I I'''i'' '' I'' i' .
1'1" tin-pntti! lb I 1111'" 11",1. "in: iii| ,titrul nnt, ]her t's'l't, mi Hit tuumtnl, mUin
'
Nnrlli, t f tli'1'1.11 In" "11111-1' II ynml tiiniitmini I "" ) t ,
'nf"lill'l 1 I 551
li" i p5,ninl Its [In .illl-l Illl-rnllt lush Its huu'ttts'I'bi" 'lln" liKilliBim("nl lln' .Nnlmiial I ink" III&)' : nnl. i," } I -nil-tut riliirinil situ lu tln-itt s'st, til nnt |1st i
iilnlsnnkilhil" ,mnl ini-tnninl, in llmlst ,1 null or pi'rsntirt l''f'iis.hlig (to tiinUi., fiirh turin hull
lln, UIH i I' "' l mill : "IIIr.',' Ilini' lillhs "rlh,." In"DM. '1 Vu, ill,, 'tin! | ,
luau In | | 11.111 I"u. True ]my tin' tu\, fur tin uhu,us nOir the tvtiinillnii, ol mtof
Ia": ; I."t"'IHY lit Ilinkn; Ii" lulstshi'it, In liniu. l '" I ,I ,\ | Prompt Attention and
: Ill p i) m 5' inli"'"i.-l I tin. mitnl1 nlllul iiinrti.| Hull It -li ill In I tin
I olslmnU. nil r..r"il.. \1, | I ( ii. .it A-tr.lnjl dull "I, tin .\i-i-inr, nl Inxif In nssiiun' ,,11.11111
nllni N.tfiusi'sh lmlk! .
NIIIIIMI I. IsnI.I.I.M'1' : I I -'llu1 1"Ih', ill | |1'1 I 'In-1'"lIlhll'IIIII"\IIHHI'.J 11'1 I "I i|' ; In ii tliilr\'Mint, tin'inn..>unt ol mli-nl, sin'h Ji' |nHi, i 5' ni (itt| |liuuii' ,
( nniKiinnl'| '! inli'ir"l ,nu' liiilinliliniisrisi, I m." titus, i iInly ", LOWEST PRICES FOR CASH iinl, tn ,n-ti-4 Miili emu in ilunlilc tin auiniiul nl, ,,
t
IHIII" HiMiii| |>ir IniHinnli-: I lIii' < i'I.I; I I"J\"llt""lr" W'I Inn' knmils, ami, it 'llninfiininui ; l 1,51'i innii im In ,
I 11,1 j .J "I "(',,1. I i l I ufintmjttutr., ri.iiin-J| win'ic tin. mli, MIII' ) "
liittmi, mnl, ; l i nlillisii in tin,' 1:111"I.lllte : i l | lull li'siui''s alau ut ,iln not knnnlluil to unit, i'Mcntinii tnlMtui, iiiust s-uit'Is tit I lush '4
a ;
,1,11 hh"II. I I 1 ,, si.
"
'l'lss'I ( ivil I '
II' it jnilmi 11
| l .Ilir, ,, i | mm / Hn' nlniM, ) pit'Inn I- uhiurht'r liinn tutu Apprnpriulinn lull \uis "n 'UII,1, .,il l t : | i if .Ml I ,n.i., Uil, lit Int Its .niv | .ill "I till' ill) tiiulti.rit, Hin, 'li iMinlimi to lit, tulkilt.il lit I IIIiiiml '
: isti-l hush '
11. uili
,1. 1'11'111' f.lil. N Mrnl N iniiliiiiiiin. ; ] tn I ilbL I III- < II M.I.I.Mnrih ,
"iniliirs in \ i is.'u nl, 'hits'thuus'uuis wuv;
tin".mi' iiiinnl llu' lltxl, nl II"" I rl 1'1'11| I "I 1"1.\' pniM I Hut, un u inn nnl) } st hrill"1"'I,. \ m,., I \ | | ', iHiit s |..iti'>ii, 1 hu ii I :J I pull nil IIIUIM, 'Imlil, fniiiltitn,', un'linlm, [is'I' I
"I| Hn | .
spi"11'In.i m" 1''' II 1,11 I in In. lln. mm' 'In-iini Hull sin'h I I 1'lc:' l II uli.ri'fiirmn 11'' 'l.h'"I'| Ilgsslu anil -1,1"1111. i i-nli ; ; t : 1 \ ) inipn-ltion i ld'i* i. t H 50, ,t.iiill I uiiilnlliiitnti'In', (ilnli, mnl liiliilii, : Ill-I triniiiiita ,,

tl Ililldl'al anil nnlili, .. I Hut; il ""' inusiirInr" {'suuugl'uii.u' I" '"1'1'11,0,, IIss'lb' pi 1" u 1 | ,! l\\\ Ft,itftiu'11r| *' 1st* 11nl Illtt tiliM ml ititt' Inllnlli isiiiis't5 ,ihIII.

I"'H'I'' tClilli:( ," 11.1 tinSiiiiili.ns i' lllI "pmplnVi 1h'Irlc,1, ulili Ini'mis, 'llnsijinsinui, his llniippmprlnliiin mnl. ( ; I) ] ,,ish lulritnliiiiln/ III,,., j, in Isiltul III NM t. Mil i I is, .'in.fJ .

iti..11. HIIIIII '11''" It nlii' nl .""I"'H, '1I il |I"I I iul'.,, huh I iisi nilnn'\ nn mivllniinntfuiiijnilliil u I / 'kill0, :,nnl, i 1 i | | ,ii'i li i.'* ti| tu >"iirf I'pun nil iuiih'l'SO't'll| usutul I iiiihiiii.i| !.il I..UM 1 1,1 l ln ',

In 11.111 (In-It i i tin'kit.' us ttillus 11"11, \ uhuiuulsuv.: HI II' impnsul' uhi'giisuluu.. Ini a wipi'rinliinliiil nl lln I 1'llil.1| | ," 'I i i f ,, l '(urn in,ill, 1 si'lIt'l, t ix nflltti' utilrt nu t't's'rV Is hiuiiln tlolliux'i ilillnn.nl ,
'
hl.1.1) | | II nils llnniinl, Hi,il' Hn, N'n.,II.hl1 1""- l I Ii I
lu lluiliiily' I HUHuill In.n linn" i. sunn. 'Hi:iin'Kimnl. mm in lln 1"illl. i T. J. BUNOAR & CO.
g itIllinium
i'HI..f II I" .I'i"/ "i pnint in ikuliliM'Nissinn' ;I I : i t 4 Ipnii nil ] lininri t'iirissu', -, mnl, hljussI| nIt Inn '
|
,
In'n piml, limit, In, .11""lij" I Duly flO', ".\' lln. Nnilli nl, (In-, iiniln\| wlililitln' ''i1, ., 5 ( i i I IIn | I (, IthMIM nl ilinuliH i.t'hut| t lu tin illi, n 11\, nl' lilly cint u ''II t temv
| ) > | I \mk, .
IMIni.'ll Its IMI III M I I.IN hundred ilnlhiVilnp thnnnr
In mnl the :I I aiiiiMit i's'slug lap. Ki: M'\ .) I I I I | '
eli. W"'kl.,1) "'" .1"II"h"II 5 5, .
1'Ily 1"1. u 1 1 L'fsiu ull uiutlnll Milt lnnl ,
i.t n 5
I nn: n',M\NS 1 mi: I\M > ; Iy. oin nil 5 S in!
.
hi I,. "
: tin.
- upon itroti nunuiiit nl nik', n turns I"s lie. i,null ,

Pill. r"I'' Ml-N In' j I- i \ I'liiMiM-nnrSi:. :1"k., K<.li. :T.- A hiuinni, ""Ii", 'nt /in" 'inIn 5 I i T t .> limn, ,'. ntlri t 'aiidics WliiskuysJ iiinlir uulli, in frII lug, I"> 'h'st 1 -\,--tssu, ,mil I 11 u< ti
Mi UK 'I I IlK: in --
:11"1'1 j I 111'1\1'1-': 'Innil. I I" i i '' S i-hit llvri'u::ni", il lit i haiti mi tin IliM (In,_ ul fult u 5u'tsia'i', ,I,, i '' ,
"",. ""Hio"'I' ;"", snm. I t'''111'1.I) liii. 1 'I In-IIM-I'limn; li ,"llh,111, tin' \rinti. 'rislin uhu'usis'.s" thus, xnppn ssinn "I Hn" nl' .,.,nil.' i ,'i | $ i \ | t ,| '( nirlll, Illl-ll tush mnl, \j; n!.

,ninth' In rntls'i tintmill.r. nn'n ) :,"11 inln ;/ lillil" nln \S'lsMhiiuighuuuu 5 nil Mxpniiili''''III nl llnllusl linn' ninl si\s: u isMrnnxi, 'r 'Hi;in" i M I imiil ilnllin,. I t-1 : 5 : | : I Iin > ) | of JtIiiH -t uiuM I I';. L I'ou nil h uiKi'm. Iniik tsit'ssi'i-, ni j I''i rin, '

,111 "ii'lHlnnlK; nnili Iminlnili, I nli.nil I ,I ( J I IX S | ir-iin ilinlllli; in, ixiluui.'i, ', u tlnl mn. i.uit 11;'''n
ti-nlntt-, limi, 11. i is Ilii'i!, .\ ,; "i / \>iiftiltilitiimh;.t. W i ii\i I lnnnalKn 1 ) \ i i'lhiu'u'u'1 1 | u lliiic flu r*' illv ii s) inn liuinlriil, dull, irs In iiiiiniiiil snbmiKlit ninl I If

lirtore Ilit' unr llnir Intln IH, ;1 11'1'' iiiHliniiiK tin. Inn pnmling i hitil'i1lrsshuhlMsuh' tin lillirnllii, lln llnlixh sslslis'i's'u" mil ""11,1 nln'in 'i suilu's, i inl "'511", '' ,, ,,, t,I i I : | | I '| I lu Mm, tin, .r-ln i mm iiMillh<'f ru,, 'ir and ilnriiu, tin' 5U" nixt innilnu I lln, Ul i iAnil

( liv luiulnnrk mnl iiiinlr brIM 'I'll, 'Inil, mil nnt lire. | ISIT
iiminnu t
II'' llu .t'tj.tt's.
1..1. : i ,
( ,
it nn ln\ Umil.U' 7. I pmi ulln.i'tn li'B nl InMiiuin, ('"uiimiU ttit
tin, mnl, ilnlilrin, n bliInIlIl'IlIy. .Nnn. p "'J. I 1.,1 I is, Hn 5 innliMi m (CoiujriHS( Inis nnr ts ,, I '! | | I I u
iii., ") "I,| tin'in urn 11',11",111" pnnrli, mnl, him 1"\,1"" 'Is 1IIi. iiif| 'linii '$hllll" :nnlhi I, {'4)'l'I'US) l''I'hl1\, ( DI :SII 11\ II n ') 5 I, ': , i | ,IIMiatm| ) \ ,\ nn 1'Sl t'i 5, 1 I 'is t t.s.' "f, I 1V Inr' cint, lil'iin' tliu iiii--iiiiiiiiiiit nl |I'. '

A un nn nils ,nt"Hiippm') I. '1"11'" llnntin, ) llutt I lii' "" l i ,\ niumiii un'Itnl fur ninl, Hn '
11' i in M iltH r'c'I".I""I,1 nn tin ''is.bhislrlslss'buisiuug I'MII. M.| 1.1 nu, '!.T lilinnlni I p : | ] ,uiun, n- l5liiSSs during JUH int |jSI I
in lil, In l"ill.1, si ullli' III tin'ir nlii' \ 11"" ; 'i' I 1"1. ., Ilinsu ,"I In tin1 "'I"I"I.V n.I ,.\ ., : I i : I 1 I1'dtiu I Hm d.ilt nl mn'li 55.-si s'isi'ssh.

1 :si'null, xiilisiNli.-. I ("I will I lie fill '. I Insi. I ,"h'I'I. ,"\', nn.I. nlli.H! isug hhsu'I hll'1'I'"" grin's In Mill' 111"" lin\. ', h"'l..II"1' tlll'HI"h' II| "IIIIMI' | "n i I | | uifint- ilili M,nml v hIs IH strut nil) &&MI1HS! CELEBRATED) PHILAD'A ALES s riini|, nil nmli liilmlnt;mis I ilttn n Hu ._ I 1tttu'isl'siuiss i

"'ml. nl In hltf nldii In In 111 tlnil' i Iiihlreii. Ilnni ,! nr nn lln Imsisol stsivu'rsiih u.usthuugs'usiiul' uusuIs.ruuisl I I II 'IM (bitt' In .II i)', I [ I i mnl, lilly flititmn, n juill I 11\ .'I I
i iiimin \ SI''I| ilr ilirut m HI n tm dull, ,II',
liililn. iui nlll Inive, lu lirlp thrill IH md 1 I IhiH11111'1 ____
Miinstrnns m l 5 : ,
I siv. IIH hlu'nmin H is, il IDIHnn I '>t, MtMU In il 1"19 Iltw E1 oot MnJ. Ilt 11 tiiillieronliiiiitd, 'lust I
| ,
.ilulilul hi I Ilnn' 'li l lIn
i liii,ugh li til every In lull" nt < m-rny nl H 5"'11'1'\ u ixiipt tin, i., I IIIIIIH. i i I'ltOM 1 'IIANIl: l:I.; -'' | I , IH initiin' inl'tiilul I, luinl mnUnllic, 'td, I tin' liillmtuu, Im'n-i- .

mm, IIIHe liliu Ii)nun rttiv liii 1 \ Inn I TI I In')' Ilii' j.Tnilli.1. Hint It Ki. .., ili"'"' I I | I \ | ) ,,',ml, I Tul_ I IrIs'!< .' tl. s\\ \ \N.hIl| | ( .1:nUdl ,\, 1. I IIIIH nil nn'ri'li,mlil.iiil.nl .i- 'siu'Is I in,, iii I,
"IH| mn-il, (iiiixnU ? Tint in a "lw..illll"lh.i ill;.Inimlnsi" 'n.In |IH,' nail[ I Ihllllll"1 Ths'ulliiffrilu'h'ui' : HII\ 1.1.I 1"11.'n.I,\ "' |1!:I"\\H I In; i l ,unli' li\ iirh l slu lisle nl tin. pin.. ilnn-h.'.'i.n| i 11\ 'I| f ii, II i iI

inul. iioVlmilitinnn}'llllhrl Is nuu 1'Id"ji I I I I,.' I nn 'tins lia.-is ll15>', ssflui'I ,,lli"III; to (''" ri-Mi, I \Inn luis m-iiiil, I piiii, I inniimn' ,' '1.il!' Hi,.,it I In' mil, ,I Nnl l | | I | 0 5,. ('li.ntl-t-.r, M l in s Ei .s, I 'Jn ih,15 iiu I)' Sits dullnl., |t'r'5 ill., 'il Hint,, ii Iii Is tin ti suj) ,u

)pnsMKHlnii' win. \ I mnl) li I !I T.S MIIH| 5,1,| unt null iiitiilnul ,
"Il n"hh'.1111) "f"I"\'lil/ linn' ,inmiinl, ,uhi.l'rusuushuji', Ih,' '' 'llnI i :,11. inilili In ,ill ml I iin m nn n :i s'uIus"b' i \ il l i i i l S\IHIIIM', N, ) hliill su ''I I Itx.nHllic
IniiiHiJI \ lil.IIIII""I.\. I hsuhiu'iuh.! II-I ss.i'" I'lrl'H. I I \ i Hun nviil I i' II IM l t u I .lltl'lII slssIi.unlfls'lu (Itsi' IKUI-I I fs iv -li,, Mli I'
umlml ami bus mnl in 1' 11111.I h'I"1 "I I",1 I Milt ur llu. cniin I iill n I.nli' lilt ,
i supxirt| pnrinls, '"il1' 'ipli,.siion nl I "'" linn li:, | S 5 1 I 1 pmi rcnf-i mium null h.pi.n
II 1. j -.-.- > in, nun,' It this .
Ihn i ninlltlnn (ii tin ir tli"'i'lining, ,' n IIIN, i .,1-1 t ) HHlv ilnhs m .I .pintiiiiiis Inpiui I!
puMir lln' 'III.' '
J isle" In si nl "I
Ihi"I'H //1"1 nn" |i illa1 K sos 5 lit k y llnii'x'rnlli' Mule I out ill I Inn n | iinmitilitIt's llimi, ii ipi ut I, n li\ nl Imir luitnti, I IsI''bIsr
1 -.-.- n'rniistnn'linn '', liiin-c( nmli lln I I : it Hi'tilt'Inr i' -, mnl, iipmi, ,ill I't'Isiiu'l't, nl inlii.ni-| |hi.1si' ''

I I ii i.i.iiy i> I llMl.I ( 'uTI IIH:,-," II'k., the i','i"II"lllt"Ilil" Us ilisi.nssinn. all snrts nl I"\\htnu I', Till -'. |lM5i;. I. : i | M.,'ill. il Si.tiint I III illilltltlisi-| | > ttimi n Ulllnn. mnl lint, Im-II I I'( n 5,
Hirnii ., S |. i | I si,, t'surt''tI.' Ih' St'I'IIEHIlOISE() ,s iln\ iif, lintiditd .
li unnnllinlils.ui linn
I ? 1" nlii IHIII l" mn sh.shiisu'i,1'
I lln' ( 1,11t.111 pill I i'linn ,inU usluii I'IH'III"III I i '.55.vt'hihiubt i '
11 | *! id '
'f''I".hlt .IM jiri" in iI
"I hull I I itsu '
'I.illl.,11 II | in ,
i I isis
WI.hllllI.1 i, -1..1,011.,1': Nnntin, is i I Ill,', ill, r'shusult'l| |I'''it tinii.l Imuln\ i uI I I
< : Hum ( 11"1'III'tl. : t".I"y iinilinnipriiniisnl' In. "ilh.111; Iiut' ; his u|its'| tt Irninj IIIIM,Ji, ul dnlliri-, i li-i
'III'ldll. .I"I'rill Ur'I.11111 tl ., Ihll sort' nl hlh">Hcn IIIMT. j i'I i I n I suru'* his' nn-t' -hnulipu's] nml i-pintm'u- t! ,
"light !" lit'.,ir nl linn nn pnlilnnl tnpiis, 'I'1", 'slihl .i1"1 ]j \\m. (' I'ri'Miiii, cri,In'I K1""llr.,1"' '''11,1\,11 '1. i us.siis'rluui,, iin.l 511 .sl.f, lit, I tin ui In In: sIs 5151, in Hull' stun, .h, II l lI
IUI.tl'H | ,
.i; I i I | su 551 lii,' ll.Mjiriri ,' I,ikni mil Inld, In 11' ntniltrs h lir lln ili--, ,,unl, n ;
: q|
'
Mill pining 'Inl inlmn, I N : ,
; inni\
"Fhr pliUoMipliir I (InI'nhiniu inri\nl, in'I 1"0\1"1'.11,1 ri I i | ssi Ii,,' I..) i mi t n limi 11'fi irt thu luti'ml,tut, nf hsit, lug >
WI.hil/I"1( tMI \"I'IIIHiIC.; ..'. hlI"'lIhll\ | | ) "1! f I Hi 'mm rals win ii) r.l.h.hi""M Ilic I I' tin this t t4tiutt' hls'lt'l. 'I lie' t.I\ill 1"'Ii"li.' ', ", :-n : 5 :i! | '|" : 1 i I IIInml, Stlti' luti- I I 4 n) | ( I nI'.i I \ I I'; A I Ci.( ) liiiltnltln' inliiP In lust tlrntik, s'hsuil In, rupum"su p! siiiiiiniii lull shoiilil, all I ; I I 'flli n' u'v "I its' i n
int'h'I'"I'1
tin'
I Kinl
: I ( IIOIIIH MMIIC' on 'hlll.II.v I I, PUSH Tlp"il"II ) i ninaili : ,. l.iu'li imiili' l luv, ,' | nv his'i'u's' ti\ nl Imir' lillinlri.l dull:irI
'\ to \ pn i ,, ? ;I, I' IHIII nil Itillnrd, luliltn intid I I'r imn
"innrlinliil toiillunl flue ruiplinn sjiinkirnllnx 11.11.1.'I'h ,?,' ?,? af ,it|,, liir., :i itn: '
hI II li'I''olrdl'o ( )1sserusuus'" Inlm i I. Ililin, l"i; I I.il'itts'llillll' -h, 5 II
( I Hi liiinsill, iii "aII: I l1il '.| I nl I'j i 1..1 nil, nl nldihinri, liiiinlrnl tliilliiir. ,
arinxiil I 1.1"1111111.1In.hl MHIM S 'rnnr Jnlui \\' Mi' 'miu. I l ,' ii, ''Ill,,,nn, It-,1 ml,, I ml. I, I '
I ."uuslilille--liuuubtM, Ill-i'. "" pinlinnls' I .I"hl"' nils s'utiu'uusu.lv 111, hl\ passi"',il nsnn It \ nn r nlnnxriss |ltis : or nni'lln i 5 i Si I t I'll. i pmi tint mn suns's' di it 11 unt, u tnv I i i itn
''Inhh' liki. HIIMMII-I-' 111 nl ( InilliiiiiiKlucI ; illill'I" In"mint' 11.\I nillnnil,, Ills shguuuituus't.' ( ); |;ni,, .\I"tl'\' ("i'in.ill: .1,11 HII'I.' II"m I I 5 I 11, .n, Hn, liMttil. In 'u shsiist'-, mnl siuissu( tti'r% tutu Imr-t.' uhis it ,, I, i
"
'
; ; in Hint
piiiliiliMins 11'11. { i \ I 'Inr I I siinlli .,mt' | | | iullss'suls' iiljttintt I titt d'sbissu1. ;
,
|
mnl, lilts "ili': in lias 1"1" ili! ninl 'lln 1 IIH I 1.1",1",11'11. \lilr.I.I\.1 : | 'Hi, r,' I- 5us in
slink a ( impli mnl lt fib ill.lm., 1 1I l i-pn' ,nl! w Hhin li'n "slu,us, sub' hi.' M'li : t.\ 1..1 In,,1 1'n loin"j Inr' 'I .'' i .111'I \. I hsti.: u-i; .1 i i i ,' I I l' I, | |,, n n n LHI,,' (thor i I J, I |IoSi, t ti'ri' itt ,, h'ir-t' ttii mi, u-i',d Im Inn, i '

-luu"ii i Inl llialiit; ( 11'111' flhlllI ; 11"111"0.i I miuri- mnl. Mr 'Inlinsnnmll, .In" I Im;,. Ik i,"'i : I ) i'. '' I DinsnnI ,i-n i ;, ; I;, i I I : tin, ir lii( i'rs'n, <* Wliolcsnlc dirorers tniidillit- iipnii i'tirt I iulhil' li ni,' I.Il5ih I tuiiiit
I link silk limnlktrclinl, Inil 'Ill uuuuuul' In-, link l a- ; s. mmpi ,11.11.111 5, I 'I Ilii. I.I Miiitk, | llti' dnllHimil ii|'on t'iu's n -iv IMU lll'si5,, n i ,
Mini'.1) In.. au-]" nl MIl1111.11' "Iminllii nliuriihlulKs Hi,"il! tn hlnm Ins huuiiuh'I' : !I| |nr sinptiniti "I! Plili lii-ni.unc. /. K. u ii, |" h I r llu' iiuu-.it it 1,1.I dull irli -,

." Ih". \\hnlia\i' I., uuslghst Mr. .Inluison j jlln :IIlh. nl ii I I I, ,, ili-i i.. H ir,' Iin' I I 5.
; iivcrnml I,big; HIM,'inlluiM I e, mnl .il'nH, u' In i rj |h'nil' Itny l.Ittuy Mid.l,11 I l.tt, sul| ssiss',, I,,, I I 5
.. Ilii rt'niaiks | hut ,id i I I I I | r nf v ,I l.'l'I .
most 1 nmnnilniliilik, h,' I ," i lining : IHIWI di'II -
uilliilllnUmli' Hiiiiiiniinliil, 11%' a Inil "I lluI ,; piiMtiun. t'uuu' tI1 'i. l .1.1"1"11".1 I Iliil, Ml., ii iV, Illl IKI UAY STREET irt .
this' r.IIIMMTI I sushI "I' : ?.
i haulI's'utuisk' i
: "U haulm
.inn' 'I..llh. .1 :i I iilun | iltri ilinlpnldlil' tI iiuihis.'' ''I IttnriH
I isliinn, nl limit I nil..Ill, '
r-
tiarMiiK" ;
"II'I\"II ., '' |! Inn,I In'i.n umitltil mil, '' pirsiiniimi' /5< il : i i ) | |,||| | ?,.. ?sI- .susl| ,,ii|| ,,si l, mnl rcluitnlii't,', ivnpt Im I Hn' tiinlu. i iilmtft
iinjli' .
,Inn, ,'k nl his \In ,ail, mnl U" lining "ii' an nCImlv "PiiliipA" 'il nun 5 \mi \ >nurIIIM II .
.1'11.li."IIII. mil ,
iII I III.ll tutu "1'11..111 Inr I lln' (lust xlv \','n.; I llialIn I I"'I t I h I |' I > | isfuils 1,1,' s, lit lit tts tn i 5l'u hlso \ 151 lit-i' ii l tit lift ttn liiunlnddiillil-' I'' 5
i
Ih"'I!'in11'1'1" ) -. nl ,A, ii| mn t'I's'ry 'i-si.ii tinlinj, ,
milni p. Innknntiln
I 5 ; '
... h\. iliil MIU kiik Hit shun MHII,. V" nin-l rstll InriTiiliilinn. llDiliplnmlIn 5 : n-i" : : 1 -, is'u'
I. 'I Insl UIIIMHis" I it' : ii, I ri.nr iillicrintriliainli/i, ', hi' (gift Inllirn I -, ,i U I
Mi, liiliiisnn!, a | lhsiiii.hu'hhsr..oss 1..1.1/11..111111' 11:11" Mnoli i, Is.- '",'Ii.llll I Un. luiiuliodil.iliir-, ,
j
\s.II \'' l Ifuuls IT MI\NV(, -.\ n' i ili i-II"I" 1",1' ,1:1.1' ,"il\ null KI'muni, |i'.11|| l
1"11UIII'I' I 11, in Ins nil \\1' ,11111.111111,1 1.1 s I I. lltittl .
) IUIUIIIH ,
a\iH. ktilt ii Inxilinn liiindiilnll ,
|
hi III tliis i Ih' \ i ,. t I i 'Ms. is "hI\, | I I (
/
M ( : ,
..rII1111 t" Ilih',1 di: nil In ru'uiuhuts'ul Inn In linn Ins I I Isnnnl i h.llc 0' irit und, iipmi in rt l.ilm I II l'sist', |Is ,
I s in p.111 1 inim 'I 5
\1'I-hlhI.i l : ) ) If111'11. .I.'HI) 11"1" Iii l III' .,1,11"1 I I ,ink ninl hlnl'I'I.I! lln' ,11 nl lln ( I | I' I | A. RESCHF.R. & CO. iitslirNilumi, n lust .1| urn iMInn.
"I'I
lln innsi In h', 410 usilulI j jl.i.lull } '. Im-ln.,, Mi. :
uniiM Illil-1 |
iniinU I ; MIIIIII Is 1 ts', I ,
< sshi ,
nii I Ili"
"llhll I \. Hi ill.I. mil', fur Ih.iki'i.l'1 .nIn I I ,, l .4.1 I. II u.l. ,H k 'uus t'uih'r' ssh hsstls'st' 'I Inlil-, .it,, i
I h<' "IIII'I"\I"'II"I"'II'i\ ,Ii "lllh'I"I l nielli' lln Minis Mininl \ill shmiN' Ini, "I'n i | | i l | ii,,,ii, u ,itS,|, .1 ? luidolluliudiill; in''riliiul-' : ,,11 ntilliml,I i I' '
1 1 11 111"I., 1"1. lbuul; C ; I'lllilil i".ill| .. ,", inusiul' 'lo 1",11'" t1! nxintnl" |'. Jnliii Itiw. kinri'k'i. '1,1 "luir mniiiK' an sit ; I | | | | ,, ,'I'? ., 5iisis', Itiiniis Inpini, nil ks't'i.s r, tI hsilhisiui,| i ILK.., .11|| |hss, l '

: ,lr..1 111 suit h 'nna>niis. mnl. flail : In-i"I'"li. 11,1 lln i'in'nu' II i "II'J.' nl I lrs'uu'ssuhl mnl, 1 nlil-ki'.r. 1'0,1 55,5 i ; : : '' A till'IIMI: i iv nftlr.iirf, sIr tmlK, nr I tttu nr I buiur m' 'M h' ',
I | | .ill,ilu.,, IMPORTERS AND) UEA1.KRS IN ',
Hn' n IIHII (mil' I "uIut plni .in in\iii,1i' linnInln -.-.- ,| 4 lull 'I limniis suit in I DmiMlli,. In I .s' |Its| i MIIIIK, ur liinkinr pnliln iifrn.t ., n., ,1' 'i ii

ii purlnrvniiiAilinii" .\l I''nsl, .HbIll i rlui'.i i i I i j'jl tin) In 'pu-inu tin' pi:IM'I'"I, t ., I, ; is-unl i islsr'ssuif, uihiKti' '. ni Iniri Mihln., hun i'
;
pnldliM, iilltnidir, .
Hn Null1 iiranl I .uuuh li, 11'\.1.\11.11-1. li.I"III'i.1) ol Kill I Sins, .ill ti i ili
In i I pills .1 \ nn-pi! -.-.- '.s'Sil ;* 1 ,' I ill '
.tll' ,I' Ills I In stIll) Inkit-.iill iI'ls'b, Lttpr,, ,hull, ,,,., ,
I is siiul| hal 'll ill Hll Killlllll'Hin l ,1111"1111,1 : ,?
I jul11 Mil' llpnll-) "I'II'I 11\ IIIIIIKM-C llrpnbllrnii oiulr C nilnii.XVWIIMI lln ? I Ij. FOKKHJN() tsIllii, lisuts's',. rtstuiirmilH, ,
AMKIJICAiX% \ 5,5' ss i-lu iilnnu liinniil
.
11' nppt" 'I' inilt nl l Illl1 Mali' IIIIM. 'Im'1 Inllnutil s 111.\ I"ii'n ,. ,n l'i lln i s's'tsltiliu'Sii'lls'l"', I'flu l llu ,."'" i. ; ,' pi'imll>' ,iI.| I..ul.It il,,' tnt, IIIUIM' 'II| | n i
i iii ISI.T;
l Iliu iilHulnnikHK CKlinn' in nilIn lln' I ii I', !, lust I''i, Imt tlnlr ,
\ ; \palIIIK I 11.,1 Hi'limitHi' \1hil1, | I l I : nttiril: utuintlmiii, i' nlln-_ ,,r hui'h i ius ,,
inliUKlnl. llial nut' ,Insimlinn lln lit' nil.In 'nn Mid I ('iiiiMiilnni, ii ti' In lil :ditriMid: inni 11
IIIH'1' I I (I'nllliils Uill Ilnl In lliUllnl til Illnkiii | I1" i i | i iinr-ii'il, :nnl ui'uu i .itniIlll I '

)piiipiih.innlit nsli> j"ill"n.; "1"\111"1"I "' I tIll 11 1 sulius i. i'in-imn' 'il 111 I tin| 'irnti mmii'. I.it' In ,il i\' ( iSs\'. liinn nlnn \.,i- ""lil'II'I'i.I un I ,- i |" i iim Illl,',I. lIt t..t| |, iRMd|| | t.l.lui, .i, (lb I ,555'5'
fIb d 1 (
I > imn tin Inti'ml,, .
Miit In lie '
,\ MH lalmii'! III'" IIIIIIMtliii ) '' I :" : ml. i mmli i ijind I '
.ink jnsllx iniiilH'it' \ pinall\' In mull' ninniM I. ,,1.11', I uluiilu. .. i'lulu I HI lit. mi luinnlmnKisiiliuimi'i l.iu; I ,', DRY GOODS IrniMiiir, unlii h lltiln-t ssls'slh| || li'.l l I'5 i' i iUintir 'i l '

ruin uliins, No ( 'nmlmilil; inliilani SHI'It a Th'I.IIII'I'I i |.i..Ml-In.m "al'"lljwl.'I.! | I, I Ss s'ru iiilnplinl sillin. iou Ih ,lln t ( ) ,, ) luunl' I llm.it tun',
ir I : | "
'in' In u In', 1"1.1 tl.iiniipt \ I", nil ,ill ili-inn, mlii I him ,'iuii,,,' ,
| sin li II 1,1II"lil; r" prim ''\ il lln us'hsustltl.' ? r' I '
1.1 11"1'111. 111.111.1 pm I.u hsu's' iII.r 111.111'' Ini ; 1 1' liliu, \lulillimii, ::5 i lux nl Im ,,,,
11"1.iu, IIH a 1"/111"1'' ," "\1)lulu Im. |I I"I ,11. t" pint .; 11"1') tti, ;, ,'ut mil I ""'Ifll'j'') uli. I Inn, ,. K i 'iMsiirniiiihtiliiii, ('\lilliliiiiiH, sluItsu; nnd ''i i ii '
lln MIIIII : ,ilhim lust a nid nm l ill '' 1;
l"il 1"1 Iliu A risiilntinnviut .
nl.1llh inlii 1"1'1 II" ;ant. ,nimihifImli l"iII,1, "I rUlc'rll Cnnitni-s. I -.'! '5 i 1 ) 1 < 'I.< )iKSMILs.. AIrH ', dull shhh.srs, f\i\ ill hi luinl slut t'nlli, 'i'tut IlAliililtnni I.'i' '
ilisl I 1i. liiiurnnn'iil I Incpinpiilx I u is |I.i\ ou 11"llh1"llh\ "IIIII"'I"llcl'unh. : mnl nil.iniiniin-U 10"1',1., bust: 11.. pnli|' nlli lii I I \ \ '1 u his's'is'e, ii, nullioi KI Klutli lushIt l I
II '
Ins iuuuuhiiil I \1"11111.1" IIIIH I 'I"illhh' ( lailiHnl ,, 11"\' IAi.1"1? | IlIilll. IIY I. .1.hl.t "nni'-si"'(', I.Kikhu' nl' r.,il I li. I II I. llmiuisusilitlr .. lii", sIll blih'S I l Iss' nlitiilnnl' Irmu Uu Inltiidiiiit mnl i',nml.'1-1 ,,
id tin InnnI .
r 'Inlinii 1..11. in tl (H"I'mll'"I'"I\' | limn' ::1 I I 11' ili,ilm'Hull-nm"I In imiililil, tin III; inlnplnl nml wmm" ,nl this st':"ii 1, I"" I ,1 : I ( It I tin Irtu-iiitr, uudir is |jut ,ilu ol dmii''I'I I II I,
Hn' h"nl nl inn Mm,' Inn in
npilal liinn I tin t ij UNiisMdtl
nli :1 t : "' :
'l"i,1! of 1,1) i HII i 1 1.1.. 111.1 li .\ I : '
) hil. 1'1..illi" 1mn' thus' mini' .nl ,Mriiniiiiitirnl lii, Ins I I. I
sill
"
Mihc linn I man I ho ni 11 nunlt'" 11 inislnki. "".11.\,1"1"| |hull nun nml InnUm ttlm i-liill iir ''
minil' i Inl.In, %% lus'lhus'i'l hi 'in'111 lilt Inln tin" 'Kills, Muri.umi .
pins lialili Un' ,'Inn, intriluinli/t' fm Mlt, In tin
I ll"r>li mnl uiifnitfiiiii$ I I ''|1'1 i I ri 'I5 in' | 1 / \ : tush ii I ui' nl it 'I i |l's t., ),. |l'sbust I II ,
flue ilniniininl, in 1.11'I i. )1"1111.' In' -' h ,tuns. nr inn Ir hii inlull Ilill.1''I i| 11..1.' 'llial lit j is .lln t liuitt' sul| I's'iutsu' .. l I \ / as, ut UKMM I HiiiXhliall In' Itt mil nml tullntitl u tnv.: id Iwu liiliuldiillnr. I
$ parl' .' V 1 iti-Ttiirr
nl I. 1 I u : Jit .
1. i itmk I 'Im him, mnl, nn \1 I 5 "II"'I-"Ii, Im Hir \ ,.. and u Ikinw., |ho mi ,| |II| -lull, )bss i
tti'il'iinil\ In,'In,' llnil H' lUb, I .I" .
In | i f ,
\.h"I. In"IJ'II..r lli":1,1 ni ) I ) s'I'tuluus'sl
llolll.lIlL '
\ Ilnn i,' liinn .Him, :in In In n nllu I lurnlI llllPlllllllll., II- ,lllll.-li.l, IIMliiultt ,' '
I..I.I. I lini In ,
i iillllni' 'In'! .tillMUknl. I ) inllllMllllnil( 14.. .. I,..1","" ui ih' I uushuuiii' hinn' 'IIIIHI '. i| lull[' I lininas i .I It'4Iut'.5hb.l' 1'In( I .II'h'l.il.I'' I i m t I ', ; i. MM: I' > u.i: or I'itoni, in in.t (if Iniliiinm tu tin, it 4 i ti''ui1'1' Is I

t"/1 r. I \ "".. .pn.I.! Im; -inh IM is 'I : lulu I |IIIII.MI| ii|, nlinli |','n illt nm I it, n.'|,n' I
t 1
1,1"1'1 ",| 5 timing I tin ,
| uVtiitimi I
-- ,1,1.,1 111'11'11i, 11. n un : ol tin liiltiiUjulBKI ,
1..1 h nt. mpliiii' s"l jib .1"1."I SIn n'i'. "ril Hn i nliiiiiiH.n 111.1 lihl;'' No l.) Hsrnm-a-St,, Cor, Congix-sH LnncNNVU ::1, Id It liiitliirwrduiiid. llmt ill nl '
;
: '" \ i' I
I IHt"s nt II.\IV 1..111.11"1" pliiilin'Imu .IIli.I, li's tmiHiminl illl'IIIII.\: [. --.- \ nr p.nl ol uiiliiiuuitB imilliilini; tt ills UIL n

.'1. /i,)!itiflunluir "I tl' h'II'. "'I tin |irmhiiir. mil: In ilnlutiiil, I ji A l.ontii\" I In NinnikMi, Hut" ",'1 ; | I I : : shIll I -<-\ \'.\ (. .riilti.UMntli : U'ul sills) imnniiiiri.t I ilii, unliiuiiu, Ui .unl lIst ,, I
.Inn' lion 11" afiitnliil, 1 il ;1..* i. Ih.I1 1\ : Ni> !sits i .1't In '11"I.,I in ..1.1' Ph\I. | un In'nlii' n |'iiilnlliilmuiulmnliippriiitil, '
II Ilimii 'linnl .lii.' Nmili, mnl < : nni-l' I I ,1..Jl M h"n ( 1 JriMlst Is, n I rin,in is slit 5.I II l | i I'-n-td
II' \ I
V"I'"I) .Im Hn' iii-n| | ,miiiiinliii, lui I II" '' I ) Inni-t' I .11111.111 \l" BuiUliiiir. 's, ISi,7 : ; l lriliriiuii liili'll Is ili'
mill' I IIHIII| Sin Hum ibiulii.tbY, siin.li I Inl u I Int, .mlin' iniplntiil\ ,I .1 i pmli. in nl tin m s'b'ssuu tnininillisl! tOlls. I isis' 111.|. ; a "j"1 I .I I I tisttini; .', 1 l'4s1'

J.IIIIHImu |KH\iilnl 1.11( inlliu in"r '''- i \i it iliil, 1 himmli" n' tin, .111, I .fjh \ sbri.silIit'. |istil-tl ".I Ism us I its. ) | 1>, 1*. llni.lr;, Im' ml,. I

| .Mini.'inc tin, il\ .11111.1.'il.1. in Ih.,1>' lii pintlntlitt lab tlni-r Inr-ilii. .5 i | 11'lil; :iinmnilI i'.l| ,In -|1"1111'r)'. tintnr! MI"I"I". | imillI 'iln I \ R. A. SHINE til.(--(' I-, I lliTi I II ls" '\ Cluk, ,,
1.1. 1'1"11':1' ,
1 Ha," iniinliv iin '\ I I rnist 111 ..1" ni li'tim 'it'L, I.. : il | Man 111, t'ss7; :i; It II
pill: I .I \ 1 ) "1"11',1 tin \"u- "- I m 'm 1 iv. I I" lbs .1" Ml.. [ I"r.'hl. \ ,
I: wln .1,111'1" s' s'tl unit HO laki I tin1 liimls npprnpiii I"nt ) I l
Hi ,1 luJHi n < M-I ,
unl
:" : ) li I: Inn, :mm-; nm 5%
: 1'11' 11"1. '111115. ,.
W\'fOt .1 liil' In In'r Inislminl fur th,' 'sus ,twIrl. nf tin I'nniU, 'si's 5h 40 A, Iiusiy's, S % I
1.I.hi, .Hit' sb 1 '
( '" 111"1' Illi.1 purilu I 1.,111"'I'' mill, i'x |1" iisi-lm |IH'III., but' .AUC'TIO-N: I .KKI6: I
',in inllnit lainln to 1.,1'11 ..1 t'INHiiHNi.' l 11'11, alh\! "". tlnluttiil ill"\ Hint. isis s's.b tin' muni' In iiurilusniK: 1"'h'l' 1 IHIIItn \ : I I .'lt'U 1'I1-I' ) I .

lm\ii ulimnlnmtl llitir in \ ntnlHninnirUiliilU > Hit'uns, t'fussu.hIIlils'I| \Ills 1.\ dmI I I I || '
1'1'1"| ; lln' iilu'lt iiiumml t \|"'.1 h ..1 tnr I li'rlili S \ ,. ,U
nf tlie ''UIII hinit Hit- ' IlIl''ri.II'\,i si 'iti u ; i inn r, COMMISSION

ii b lila lUnliml. iMilitui.ins lit 171- Unum: 'nmnfulh j, m:it '1'1.11'.1,11111. ll 111"If'itiilmlinn' n> nlliiitiil : .lii' look all In'r liilfliinnt "'1 .1,1 I Ipinm'tl SI t'I 1.1.1 Irs MERCHANT Shipping ;and CO1llhI1iSSiJlI

.1j'JL"1 I'lmitirf un nmU .his 'iuuiku u: I Im 1 'I b's ilili/implinlilii.1 I I nn I llm 1 lui III. The fn-l Hum I" nu-e' inont)' I.HnilifIm I nni lore | I t l '

\. : for th,' null' nt 111..",,. 1"1") u,1 "I -,'s'uI punlii-iil 'I'r; '-usajuug ,mil pliiilini mil 5 i i essusirsslhsIIc; ,pawlnn.. Hnirnliiili Mr. liimi-i' Ill Ii' : .\ N III MERCILs.4TTS
> iiniiiniutttl tlint hv tstil.h hI','(' wilhln' I lnn.trmill ,
Ill ut'uII. flint f'w, \liii UI.' tt Imv 1111"1'llh' .\' <1 In ili"'ilm liil r Iil,1 I I I (

an ill | : tliHiimsl( lout-till,. mini, : 11'1.| I ll I'us 1"1"ustu I nrmit.ni lln \ IUI.I.011/ 'hl" 1'11",111'1 I 1 1 I..n. l'silllu. in | I -\\ANN\II, fFt: ; .

,Is" UI l ,' isRtni.ml II'1111111.mnup ,.In ""hi",1, "'IIIII'I.lillll.11.llg.11, us1itt' nt |.'".\'. nml 1\ .l'irh.l. liistt'., S uf'si'I is. It 1 ; 1 1 : | : ,, c-1R_ C) ciiir&, .

'mini, in tUul "11"11101 1111. .. |I.' I tin bl.1 I nlli'r I II. niimtnl: i'I'l I lln' tilliln. ustiulhr'.lsI tiilnnllMiinllli. f | ; : minpliil "n nl II n I MlllsMh' 'V1'r M'-'r. ss', I. Mil 5 't '

Ill,'. -.'il ur lug A .I..I.!, ;... .. 1'i'i'xnl' : tin-mn tlmnlutunsl: ilnliutnullu, t-> 1"1' 5 Hn 1hl.ln.1" Mrs, lirmtstli. in :'i",m ; |, i, ,I us.Ish! | 5 Hi.l.lin V It 'I nrU I.,in, ssl t.suhssi'r, %'tss-s'k| ill
hit iln.ptr ;l !|ll llltlK. ui'sl -i tnt i I I u fi'usi.[ st,
,'ll//i' : nf Hu' Innl: "I Hn I I.t tlni., nf' ; .. 1".1.1. tl.,1 I I 1'. h'b'hll 1' I 1slst ruh .sstt isits.u nu .tD>Uiiiiiuit. 'I i

-.-.- I .1:11.1)'il",11: I i'.rr'n HIP, ilm .. pun' 'hist'. it pur' 'nil.priiniixlr\i Isis h to 1",1 kill I"'n rain, null 1"1.. ll"'" ''11'' '''"11. lit, u.1 1 : \\j \ \ MllllrMl I Hi Ml, i. U| |I' ,ul, U ( n.iN. "tin i I'rntiiiit, i'I| I l '
!
:; t 'I au,;, \x.T"f y.in .I "HUM r"hl.. iluiMtl MIU i Hint.luti! .I'' 5 ,shssb' I. >It. ml i .s .>,'il'5.151,4> .'.tH.mi.l.lili'lrii"1 i rl'rlK".lur.all'-1"; "'k.t It ntu 1 i'iss's' Ins' u-i 5,
\ tl \\'lus'ls'. nut i"i'psu' Iai",1"1, m".I ') Ilic ,i --- | tiinil un r tVi
bits pnnliisisl: li> the i'iistiini; mid is to Mtrehi,
I, i'u17,
:
lit in 5'.sui.' '"" "W" l ptt |ly
)14' utlilnl' h lliiiilmorning I" I ill I ius4lttI 1 h"1: iipnii, tun hlilhl.1 .il .\\ |hOT MJ' nrl'tKsiHUNH 5 buss mo I ll ; .1 f, Ii' 1 "I I"' I lunni _
: bi. ,
) W..I. I" .turnip liir pin tiling; f > mr- nntlniij' ,'11 ': m : L",' war i'r ruliny | 1 > I t r.iu'iu.1 hi. Sttsrt' i,,
11.11 Ihl':1 5S1 I tl
taut ,' llrlnllhl' I NOTICE.
.vcnhig.I uilrs the lust
il.lHttnl.u' | rt | "111 l"rill ,% c'ur ,S llu Ttorlh A na" l "GALLIJu'SOLl "
: 111' 5 C "II ) COKNKK
-.-- -- liU Iuis'sutsut' i I. i.tim;Hi "I I. i I I 'ui"I'l -Ms |ff|
I.k. till: inuutmniu, ulm MIIIVH) tn III M I Ulnt ,
( ntu.liriiv ; 1
!
.ill J.ili u t.. ln! "ikiiirn!.,!' tta: iimiiui;ilnl I |' |11 I .V liiimr "hinilil .inukc rilunintl'nil, 1 lii. I\1KHV 1111. .'noh.y..n Inmuli, flue tssp ,'I'l 'Imt 1511' > '| I v. nl is. ru itt 'sib tin,... 115,5%' I'v ls'sss4 ,s s55f.siy( 555 till n,} I uiiipiinirt ,Sllsuspsu'sM.us'ths / '
) milnu flue Inn |
nt hint uusIi. tin 1 Ihtlu: 1'1..1".1 tour .uiort'i\ttn' 1 I. hk'kortn. SC'ltl'5'4'I| li ul he | F, 'I'bU.b-ui.: hVhljutshhsf5.hWiuhs
lot U.\'lor nn il.111 irgu > .I'I. "' (
t; Kill h is ,uh ; j'ln i | l ; I l'.a I'.ttIi755'M
uttilirni. .InlniHiiii HIM'Iilg in 1!.,ill ml I .i.niini' I ,1"11,11'1'hlUr uilitnl 1.1 nr 5 I 111". i i- '. '.1\h'II'. """lli. ,lun rnpkll ,h..I.lm !, lit* ,. .' ,
.1"111.1. 11 "lie ;i I.'" juriUnir 'hiirin.'t' >' ',.
111. pn Ui ,I 55 s .11'
K. I 11 I I, llhitll In jml-l tvlntlnra! ,"1 i.i is I ( 'I SI '
111'1'111 Hum tnuuuui'U Inr;' uiarl'> it 1 II ll "s ill l ...liU- |lit ,,
tiiuirurnt ,
,
i Es.lllhuhl'ts'| Ilnl, i Mln .ilutrlillin lu'tin Till' 1 ,' : ?* I u. uus l's' ?? ,,,. d ?
-- 11 I su'"' tutu in uni i .tuhli-ltiuuil, in, llu, tin
t ussr .Iill r"llill"lllh"llh.: ,,,I'r a ru-lit ntt-i tin' 1Iirll 'IIk'r II .n.U. 1"\11' Hu ; : ; | t ', -susi si' hitt'ru'd AUSTIN
JSiuttnlutt IIIM i-'tnil, "; .mini l "" bus 11 t &
I 1'1,<" 111111 ;p IruI"| ; Hir prinri' | I"irt 'InM nr ihvlrniiil nuiixil .1 111'1. '.""j'lIo ", .\ t'tl'ItiXEVERY ELLIS,
1it l hu '
dint liv "'IH < all nut' luihlli l" l'fo'' 'llll I i'l ihD |..iriu>. m llu ..ibiitiiii-, .,.mitillur \\ iii ist i p un.l.r .ton h.korj hit '111 t'l' 1 : | 1 | v a'I'1l' ,' s\M-s
1"1 tsR I
t vilt1otr. nliilimi theist Ilmn Ihut tbst' Ilt.llr'I.In'\'I..I.. \ | .hl'I"rl i\i- : m tin l t
I'liiuii U" H ugaiiu-l I..tw"1 ,1
1 to Imu till
ttnrrv
ttmlti' Itnul.ltlu' | || ,In I SATURDAY
-.-- ti'll.Inr nml UM> |1.11 ,1 COM1N MIICIIA1S.
I It 1..1, "11u'nl. lidl.I. ititnipi inr i 1 ) i u ,
_._ _. Mjrvli.%. 1 IS ,T '
S \1'lli dcrii ultunil tlniurr .he fs.hl.iiIiuit Luisl. -- wi. S h ; ;u ,, "WlI

& ,*5 boV'U : 'l.i gmu 4i.fiiruniiMnilllti Ihtrurdw .V Vsis.hsitsgtoa Vors't'ssuiiuis'sut| "1> "1 ltl I" iluiullu 'I linn' hi' pri.iiiiin.l ,ui-slnui lu ti.eo u Ibis. t | ) $-V\AXX\ll GEl lUtI.t

I"YfU ''1. II'I'"II'' "hi.," | IM _il in <'nln, 'r of ilu', ,11. ru.. ul thr t'upiii'li /Jil1ts4l: I iriiwr;, ili.u lie li1* iil\ isI'' .. Chewing Tobacco.

.-.- t-outsl. 1,-lul.ill"I"11. nu't *.ma- ""- lumjrrj'. rnml il 1 'II' it IU' "mr\ miluiitUil .\\ | |', I '4MtK

1 nniiian lu lu.I"I. :'. 1111') iintiT' li.i: |I''itainl'il .1.,11 ln' I.I. I. : U 'U'lmv it .:it ktUkiiu (ln. omiiili all |l | l I I I'5iI Ft'E'i hIt %% l'st4.Ltt, U'l : AII\\\U' us* ,1

: >lr. l tilin p. Hm f'hIUIi Iv'r nwv-r t, ..a all itMiiii-l. u nli 111.lof iilnHil timl| ttitjs'uublstrl. 1ts'uik'sIg"I I.H, ...1.1" I i. -ii. t el $usr no* a ( it 5.51. 5 ISM.r 'flIl: for 'Ilus sr 'Lhs.r Istssdus's'5 (sir ,,,I
.
-lii-4l. ,
: JI"11, to ..11. slunshUi \'I. I I u' "ll. :11 : us ., % l PJll.Vfl' -.1 l's ,x 1.,, I, "i5ILLEa'i IIssht'sit.k1p.. 'si .sr ) trs il

'tr'' II 1, lsis ; 1 _' lrP

1 ;- .fi
.. __
'
A q' 'h= -- -
u" d- f \
.- r : .
J. M _
: im'" .. ,- -- ".. .. _. . '" ___'. __ c--..... ___ ___. ,- ... """ .. _. .- '(
r

-
J


THE SKNTINKI "I.... .'I". l ... ., I SPRING TRADE I VARIETY STORE! imiliORY & ARGUER : M. LIVELY,

,
,. '' '

..... '.. It'l' ,In. .1 I II" "i i 1 linn, i, ii|10 i tit I'' ,, WHOLESALE AND RETAIL
,
"
.. .. "
-- .IMt ->\ 1.KK1.V.Tuosdny ; ; i" t." itlint, > nih $ |I'..ti '''?, "I.| ,I II l t Iditi I.

1\ ltl'I < "liiiiii inn' e\. Imttvt that. Y miiffliMltlil ,-. t. .. l'AI.KU f FN

.,:'" .1- I'll l.lhlHltlt 111'I.l I. Mm ,In.M i'i. '" ." Wholesale Department : U111\\, i 1'lmChemicals
i i
,,; ,,"' ,,- III nnl i'i '.11. '. 1111'tiiH Itrti' \\ ln ." .

,... .... .'u., -.' .\ i 'i II h. tt. 1 1 b<'. i \. pi, i in '1 1.i
t I'lttl-' 11.111", ,Imll', L"'tMu IH'.li'iillM, t. i.t.inNMI St1l11d hili !.: 1.1. t.\'t'ryt: hll1 .
Goods H Boots and Sto Rea Y-Mao! CloUiiDt
6 I. Dry S s (
tt I
\I'u-' ." in." '" 'Uin:j it .tli lln I'| til I'M nn .1 .. ..

'" '''''''
AT THE OLD STAND ,
TALLAUABBEE. -.- HELL ,
By LATHUOl'&CO. !
MiM\> ,
i i .iu. 1
Morning, March 5, 1807. 1:1,1". .S ,,.'. ? / i "

In til !'
.!! i iII. Cost Y V Prices. !
\ \VuwVCIf 11... mi' ni'il" .llll \ .,, ,\ : : \\\ i
."- >.,?.;' Hn .h,,"- tint Im In.1, .ill. .t"| ,
.. 'Hit .ilinti.. stun liiidiiililul ... lull Iii t' mini iiililnl' \\''r \KI, Sn\\ ul'tMNi.' 11 I Mil.' ) -Inirt" M ,., 1\i. \Ni:' | H' \1\\1"1.\ .'ii', .1OOt t* \\111". III\: ." 111'" I II ""I "Mil .
II. iinlli' tin. ,iitlinl,' '"n ..1'i i I't ,t- t
Ir.\I '' I,in'tin ,imrl.imnil, A. 111.,1t11'I .. tinl.ni mul inlinn.' ] ..

1 i iiiuilml, In "IT *.11.. ".I."II.tllIlI.| | ,unit, "nlli I It inriUInt| Hit>|...'Uliiil\ } Cii1I'limi I'lint- mil, MII-' ii ( i-i" I II I'l dol 1".1" Miil'i'il '" "'-| '. .1;' 'EIII: '; FULL ASSORTMENT ,

i ill, 1 1 monk" 'mill """iil| fur 'thr mniili -. Mn'. M 1III lIu"'I\T'\" I 1'11
"W -.mi tliut 11'Unmir, lljll "HI M> .livllulnln'.nltli I --.-.- '1 rt,i-nri i. (l'iIO! ," II.-ic'n. Iii. .. -. I 11,111.11"\1! ii 'i'tA .. 1'1:111"ltI': > l I I'A IMS.

\Io"wI.,1"el"II""I.1, ,, nlkkt 'nilMr" \ n'l', "' 'Illllilltf' Mliln'" Knl, I'*, IHU -. I'l'iili : I I Mini 7 IIt-III" :sliii'iliirI'rti : -. "I ( 111\ ... ,

I it' ti,',,\II f"J.nil.' ""nili tl ,I'liil' II.' a, ""1\1.11I11.\ ,,' ,ijr) ri.iliuii!. I il'h-linn. .\ tliiwn'" nl i -I'lniil.triit i'i 'iiiiiiiiiiiiinm, | Im.; MMIIII.i.t.' '" Ii.iii':i- .ti.. til.I .iI iiipi I -- I 1.11'I\1"t I :" : \ '- ::01 I'.i'i. :""o11'1'\'I' | \ U'llltl. < I ,I'llll.' OILS

1"I liu ul"'". tjilnii.il, U'lti.e, .>|1""in| .irnl ni tin, I i'. niilniy Uni1i'1'ii\! \ 111.\.1,. ;i,*\ 1 1 "1 'kitUi Ai 1 lull" | !l"Mll CnM.! .. ((111'1' -. Hill: ( '"" .i.|. ,nil-' Ai .11 ; ill .I lli'I. l "ItlWtlli'ljiilir lull\ I.I; il"<" i I Pure Drugs

mill nf I'rldn. Ki'l.til' .in. "Jn.l.: In 77li4v i ..I! .U 'liiiii.-1,, Iln. ji, tl I.1 I-\\ i'I II|I"' i.ivV.i' lntlijiritnl 1I I 1 l''iiiu i Mn ti. .. ..1- .\.i.i -. ,Vi I r.\\i .\illi; 1 1"A I (Ol.oiJS.llMiV : l
: K K Vt III| l-il t.ir (
|1'\| '> h.i'iiiu.: '.'..I.,. :lill: I..!'K' it ul'turlaid i ._.- -. (1'1, ,." 'It" ..I. .. \\' ." :--i ,, ,. I

," in' .'ipf ,in.it In, II" !1':11.<1 ,I'lumuI : lie '...-i'tn mm ntiliui tMUin li \i" 1"I iiiliimh I .t" I 'Iaild ,', '. :-- .. '. A ., A < A i .v i \ (C; | .,\> : AT.l ,

1'I 'in' lliliiri' II.M.\..- ,,'tiM in \Ie ntn unlim I'',, ., Inn I'li fill,i'In'ml". f'T Ii.iii 111.1't lln" luiipli-' IIt',,,|>I\ HI ,nil 1"1 '! ,, ..' .I'' mil 1t.111.1, i ,i. till'i; .t '' i\ u.i, 11 ..nib. 'IM \I\IIH\1I'Ii,111111111-' MEDICINES CHEMICALS :
ilii Uil, Hull tin* 1 li.iritIllMtlllll I ,
I hlll-il''u, \I' l fi" .
\\.1",1 I \., "11I.' ""MI"( ""' II flll'll.-... nn.I'l.. ,il.MK". lli.il. viH.K Ih, lu-iii' "I ilu |I' I II' :livli I. ls'i"', ; '!_'-W'In:: i I I. I f!, I-I'I "I''\\ ll i \l\ --link I- 11\\ fiillii'c| | ;

Ihi. / '.! "", "" Ilii. '" "\ "> 1"ill.I"II' ''', '...
,I'Uillilli'll, III 111 ,IIIII"IIIHI.III Tit nf ".. 'uiVninr/ flit'. I --.- -- !

ii.... Tin 'IJllllHJ lamii-aimall' .Mtllll.. tVMJ (>II 'lllll Hllil. lll' ,Hli' Uil, "!!> I'.M'II: II..Illlll', iili.l i | \ Ii., Ilal

\*\ .nii-i'.. II.IM,.il.',I"1".11,111". .,nl', tin"'. uiin.i.iiipnkill i ...Ii,'" .In ..t", ." nl I.,\ lull'." I In 111'1" h'ml.' )' minril:: \< tlii' iiw ."" nli linn .I,,1 IIHIlifiii'lim MIKE LIPMAN'SGREAT ( LOSI\i I .. I ( 01.. T "I'I.'I .1

.inut' ."f "iinnlliiMil |1'1'1',1\< | | nml i ni.nnii nl.I.IIHMI .- iti'tinit willi pins inK Oils I IT 1'iiinnl in I IhM >->
'
'
> (n-lni\M, t tbt ."..' with. tun" Iiilrfl-Ui ulttiI -.-- 1..d,1 ; I.;
l'I ill.,ilu..i't' u '.i to iril lit"! ,i. lull, nli'i> tliinjri'\ '; iiitniIplllll'll "
,,, "till' 10..1..11111".. Jmtirt' t ',nlv. ,, liu. tii ..I".d."IIIIli, 11"11I1111" !
I II" Ir-l-llllll'. I'.t.".. I 1'1'< ''t I, 'l'h'II'.| "'11.1 .. ti.'ltttM'i) In ti.iln| '" lii, .111I"hll" Mil.li I SHOW I I 11 MM., ., I .-i :ililMmii} 'lit.
lllll,, I"i.h, 1<.. "i.h..1 \ll l > I : COMBINATION ii.viniMi: : : .\ t \ .\ 1:1OLC : \ .
Mi' 'r''. W
'Hi.. /':.., ;./"." nlliiili>', Mirih III' l -i' "i,. ..i.ui i.. ...-.- .1 I a1)c'.Sh.U M I II'EI\

., mil." \h' utir.i, iiiluiiin In luiLtli. Irfiutl ".\ (...ilh.uiul I'. A II I ''''i'I\\I'halll.l', l lii..<..> ,111 ,,iiliitll, I ..t.11I "I'li \ \ > TE-XJE: : S

t iiikhii' nl*,' i lirl\* ,urrdnti. unin.mlii, 'Hi/in' lint- 'Iktttii'" Iti'liiHi" mill linlii-ttii'ti'' .1 MIMERCHANT

..iiliil i llneiniin ,,ilu.ii.. Ii:.\i lutithiiii, fUnntuii' Illllll\ i Hi.. i I'lnl\ In, ili-i. i-t .ili'l .,I':'. .- CJR.C"US: : \ ;
.
'Ilii 1 ,... onlv i viti'tlini w.' now rt ,"..tnl...r, I" IliN ,"1.-. --.- TAILORS :, -.-

1tin.. Inning :NI.H' Dili, in- II. .1-1 Uutl.r cltlunlikli. Uli\i- .i Nil! } nk, i in,. i In.limi Ilk.. Iln... r 'mini ,

Ill mil hiiinlili' I'l'liiinli, \tn. mil, iiiiLnlii fiulno" d't.in-u tin' ()1111"u' innli ii- 1 ..inn-.

'' -n In Mill ini; 1 limn,, Ilililf",Illnl rluiivlilultriiii: :" tin KIM' \1'iiiiii-. ..\-:1): ..: 1 I 1.\1.1.\11 I \ -"I'I I I I .I'lillM I'Hrolmin

''' 'Ill'l' ll"ll| lilt 11..10".t."'.. I I."I'e' Ilf Trtl'.,lll.l1.. -.-.- ,

nt. ''. Hull 10 l. .il\,1! hiniiliii.. I ID .ilimlolm,, I'tilcr' .\n i \i li.1111:1 -11,1(1(' -lHi ii itlnli, tn i I.d". i .inI'l VI.I \"\\ i i 1.1"I I t I''.. .i nni" i .. 'u ,' White Lead.

\ ( ..Ithilll, III iM.lllltlll'' H till.. lllll 1\,' lll,"' l' (tl". llnllllll-, Illl.1 1.,ll\l ll:III nl, till. tt Itltl |HI ". ...1..1REUCED

Int.' ,., the iikulili, til thc iiinril, Ktit.iittr| inn I I'l'' Trained Animals !Ii IiF [ PRICES !Ij I.'u.u'. :and

-ihii'K.ilht.ii.1' ; ', ulni-i. iiml'i'l e..III.ill-, ,"""". ili"Ihi \ 1'1....
\ ,,n lld 1\ u '
'
i' li.i-li, tin. "'ui 'I'" I'll"" iULIL I M.ARRIED
Iln .M. .,In. I, I "" il, I."It" I'ml" i>.1.1.1.

.U uni xtiiitl. 1"1111I110.' .iiiliilt., |iibli-ilii.il ill ;, --- \.1.i |I..t M .i II, .t .i, ,M n.,tli mi.. u.nt ", "lit.nnl-, lln, I IL'UHJ '
a l
I I }
Hit MIV,, |1'1'| r \\hkhr/.I, iillinln rt 1II."h'lhe mii .I 'IiIi \
i."in., .", i in..lit nl "ii lirillliintiifiti, .-*:'"i "n :ih/iil' In lln- Ulen, Mi'inlns[ nuiiiii:. \1'il.rimur.Hi I I : ( ) \ E: \\ (OULKANS.) ( .,InIII. "" .t '111 'l'uil'C.ai'ltr.

,\.. 1 I' :! i Ii\>. tin i It.: '\ [Di. I.nl,,,..., Mr 1 Hit II \ 11.1.:[ 1 I I. 1.\
'I a
\liltI-Mu KAIMOM.UnlTI t ; : : :. i-ll'inl, i ,. Best. Clothing Houses; ::; in N. York
'iin "( 1..111 r. ,iii, i mull, 1 i 'i 1..1. "m I'tittjiiuilj I : 1I"" 10 t I! I. II. .1 l l I. "'
l.nluri 'I I him' In i n Itilil. thil: Hit' ml I'i"tt I
dn tin u l ttil II lIe uiiU t I.tu liuiutiLil, .mil UiiU, .tit.) .nli. ."Ipliii''' Hi, i I h, ,ti i uin .i.- "inn ,,, ..I 1'iitll" ,inn., I niiilim _._._ -- I I I I \ 1'.1'
IHI. It If tnii, Unit Hit. .urn' (unit. Iliitii. tli.iil'litl lo Srcoml. Annual. Toiii'Thi'oiioh. (lie South.. ,i.,",,il\- -tnh .i iin.'... <<< >.'Ih". I '"i .h.> .. .. .,,i...1 Ii
|'IK, .IIIL':: Illllll" lilt. 1'11\1,1\ I" tillI'lllllllll, III ,lllll .v"'nut I MARINE INTELLIGENCE. \i-lin.-' I m.n .,mil, 1"1''| > i 'Hit Mini i \\I. ," i
.. Illlt till. DIM' Illlllllltll, ]I" t .,,"1. ruinlit, tfn .milM, 'it"'" lull II" .', I .ml" "" Hmnil.. I mil, M ""i iI !
, ..'1'liin i.l. Hull "'/"< >/ /nin /"i/," llull" will Iliit Iii. I i I" d. 111' ",.1 .\.1. i l ,,' i I I.. i Hi,, i I mli I -hilt-" Mill.li'ti' 11 mtll.it" Iml-. 111." I. ."I.h II'IM >II'| | ; I I 1'J \
M.\IKS TI\'II
l Mill., ,lllll, 11"1"; [ .-IS ,,1I'IJ.llII,.. N'ciolll' Illlt till' I mill: \ ut hi 1' ; I ..m, t I I""n Iin, .1.. .mil.. i .-i m i .il i < "llm,, n1lln ( \
"I.lnllltt n..l1'.. I 111"UK, II) llllll.. |1"1| III. ., ll'lllll'I .' '! ,... I ". ..I. m. tin,' Inn 'I" allI.\' ;1 "' 1"1'" ) .111 --

I |I""I'| | ''.- thit; i. IIIIM it ( 'liillin,, l.riij "h"l'| nlllu, .111" mi'"i.riluiiiiiv i. COLOSSAL' EXHIBITIONIt : ; |II t, m' .,n'.11'" 1 ,< ,1-, i m" ".u i ". '1., i 11.il': \ .\
... .
( iiittt\, (.t.uiililiut! s.il'Hiii In il I. A.t '
,' \niin, !. Hit, '
:!j.-ll" filioonii < ir "
.
III iiiilii;, Hull n Ilini-t. inlnlil' ; In niiiilt.it' 'I'''' i WINTER STOCK, I hil' n-n.im. ,it :.1it
Ion, liUftil, iluniil, till" .ilm I litr; Ni" r"Ii.I'h\ I III. 110
,. Ii li.tlliiMriltD, In HIL 1-/1"/ ilni"
," (,1111 .11 In upi'i.ii iinil, hint l.n I1'.' 1"3..1". ,," '," /011,11",1., I, llmUlii.-, I I'.. 1"I", n' Hi 'inin' il Hi, M.,,n, i i I. i i -. i i "1110 I'' '11 lit ,,1.111'' It. "II. "I'' I ''I" Englishusirj
"ii." ..ly lin.iilliii' ;( tii .iiiiit" > nl the I'tiuM I .. Soin-i/ .., Ih""I.\" ,, ., ,. .1 I, ,,, '
I I':.N i i 11"-1,1" i I "i i" 1 h m u' i ",I.."" .
ilitn 'In thltM, an> ntlari'ilj" wliklunlitr.iilH, !< (HI .. .' I 1:111: hI 'lllll.llljl. ...11., .V. ( 1 Dru [

.i Kl.\ ,il.'mi'lit lii.iilii //-/in/( t tli.it.. \impti', iinl ii.1'.1Ir,1I1 | I S .. .. .. \\lil. Until. ,V I ',1 NOVELTY CURIOSITY AND EXCELLENCE M .\Ki I E: 'In iH.'UKi: \ :. iM Cass i lstal1lsllncnt : > on

Unit.. |1"1'' '" r Intu Him. Hut Hie "fjilij, )JoiiniBl' .. .. .. .. ( '.,ililuill.v\ Mi.nlU !- I ,.,
,itin. ,only 1 "in Hint Iiul, Wiineiiin .11 .. .,ii\,, iilii, ;,, "I''i.ml' '' 'nn' 'ii "I"| MI I."H. mill." .
..llhillllll' 1'Hk.h'lhlll tin. t'ntnniu.iiiinlHin : I h ])11"" ui... sin IIMIM A. L". .\II.llIl1h.i I"i\-hiii' L \n| ,iuli MII" i "I i turn,, u. I M, .. \ l I.. "i i ( t .."I,i j I' i II" 1. ., "" I I I,t 'Ihi I I" I ",ll I. in,. .ii ill'"I 'n" .''h'' 101! "II hi"i'I. 'If" I.n ilitii"-, ; I l"l; ui II t .
\ ill.l
\\ I in-', .. .. .. |II| l. Ih'h.\:, |, ( 'nI. I. I I. 11. I .I., "It I I 11111'1,0 I..IU ., I'.Mlllll. l'"l -,: .
,,ulluiliil, uitn .utl) ituinliti',liii I I hv,. Ihi nil i, i 1',1 I Il ,10 :0.1\
; I. M.IM-. llmnl.i, 'lol'iii"''. II I I. Itilth' il ( i. I! Hi'; II'II| | | "n .I"I "' i \
,. tin' I h> itlniii; Ho iit"n /"<". ulirn. hi* uinu
tut nl i I ,11 I l IIrl, Hull, '. Mi, Im-" linin i .V ( '". Great Sextibule Combination 11.l | II-. |I.i > I Ili" >lli> I lull, I'lr-li, ::11| | | i M \
.tiling': tI"'I'ulIl, .I, ut h'.t., 1 tI.11t, inntiiliiuln' ,! Hirintit I 'In.- CITY HOTEL' "li'l 1 1'.1'I
I HUMII"" 11 li.l.tiiii.' r \Iiil \
lln/ .yiiliii'l/ Unit, w.i I."-" ill 1'iiiiit nl In I t. Anil .lli.I. -. ) Unlit' I .
Iliinlf, (.lIill'\ C""NuvV
I llnl l>i vut\,
Ill it !iiiiurx' nilhniit u WUI" nl i utiiinuil.' .ilnl nlllv I'liilU H .li.llilr II"" '*! .I
t 'ilMlilM.Ni.: : I 1\111'11: I UNI.: : IMMI N'.I I I '.\\llluN: I 1'1 n\l I'lth( I I.: "if, .\ HMIiiiL | :\- I.t. '
( Mil' lOllstllllt. Ullllll. '? Will Illlll" III* M itlllhK HlHl Wtluvt 1.1.L.E I inv ill ,
-ii
l'li\ i
.''I..al.I.'I.I.' i :.iir
\\
ni\vi ulluniil o... mini, d'r"III.I".,, innmlLlilit'r v\: \: \vov\s. .

:; 'limn.' u inirifi'iiinlinl" lu ii|1'1"| In lint 1'---- I" i \ .llil" mil' -.1'11"( :1.1 1 liii, I h '

inluiniin, \\i inn I'I'IO.hll'> mm., mini' tli.in a si'imIII I Inn,. nl. "IIIKi til \\'n HI" "SKN r.M t l lI : : : SE: : : ,

( ,lll.,lil,,. VOIIIIIIIIIIIOIIIIUIIS' ll! llhl-t Hit' IIIIIMI' oltli.iljiiain.il 1 'I'II"h"I"I ; : 'i l-.t ili.rn.N l'Il lc'I ( ) I'I \1:11:1,1
,, : ( .-'lln ,in,'.nKi I i. i \tn ,nn. lilnll. .hut' III .
iintinnlin.
) unttin\ h.v tmiiiucl IliC ni.-l "
HIM' Hilt. Mule, ,.mil, .. uinnc, inipli''''ml In 111"h, .: in. ,.in.l,, not ,ninth, .uisl.lv' '. inimfi ,itiil" ,I"! --- : : Brushes.

I'lll.lirll.I' ptiti IIII-CP' U c itiotcMnlllui. | : I Ii I
ll'a,!!
/ \nllil till .' .. '1' I ni' \I" 01"in vt. I i
I l'"u'I'il.1' / /" N.'fx.rn-, I'llll-' .... t'HHinlinirt vMil llll\ ) ill '
|I. Miilillin.. I I.n't- ( 1 nil,II! "Hi ,il I ""I,,n, ""I< i ,i I I IM. I" II"II
,, l" 'I" ''il'xr 1111I1.1.' i- i
\11,1 '
.ill\ lit "I' I 1',1.' I "III"" v> > Iilin.ln : .
.III' 1.1.III. In III'' Iiliil, I I I.V''. t II Hi' I Hj A i I .\
i litr>:v mi .Miit', In thv o''iI-II'III..e', lt\ Iniil. & ::41fc"ft&i I II"!. I. III I .ill.,ill.. <'. 1'.1, .. < I' 'IXH, lll'HIlii .,,.1 1'.1 11'\i I I"H .\I I'.I.'I..I.1.llrcsh I ) 1.11' .I

"|.| tu" mil till inn'" in ti-iiii"ir..iin' nl ik.iliiu', )jii"!' \ II. IIHtll'ION. '.1" l. I 1(1 'IVI V.fllAMIMOX ? iiSv* ., imii. ,III 1.1 v u ,n -i ii

Iv \\illi tlnni ,nml,, ul "dllill:( tii HI 'lumlil hi' tlmnIn i I tf& Wi* Xl X>* (' II" I ,. "." ..linn ..ll"." I.."i ""III""' V.iiiii I
.' fV'IwV* i .tin' Hull I in' nl lit Garden Sow I.i I.
III I.II M.I;' III I.: \ "' i
N'ttritl" liinitt lui\i Limit itnjti-t ninl tinl.iir, ,>. ( ( ) & KIIKKMAN, : : M' Vl\!: M.I: III I. I "i I1., i nil.

Illllsllltll, lll.llll1' llptlll Tlit ... "/,",1-11..,.,.. tlll'HUrll, b'i !I",, Jl-mil, !

Mil' inluniM- "I' llu'V.i/ ".... !Sin.h llnrtn iln iiiIII. I e i '.ill .1,0, :1 I "llal"! ;lh', \\ ill .\l ln. WinVli., .

IlItlIII. lllll'" till UI e 1 lllllCM,( til.It.IIth'II1II.. ) l I.I I'll'111llii 1 VlKtLKSAI.KGROCERS:: : LIVERY SALE .in.:ic, \ltd Ii, uiu-- full I.., I
lutlillt, ("iiini'HI| III I nlliilul- i t. Hnl.nnnlh''' t.t. tlll'

i IMWJII. .IP, lljulnnt; 1'"t.,,.' will Kd'.uinl, IbiI" I .\ \ II I.: \e 11.\ \1 ; L T.111.1'::-'. ,fill'; 1I| II il' ::1111 11111'" IIII I.. .., li'l "II,. J}

IK'III III' Illl' /-'/,.. ;,1/1.1/1., I.

\\',. ih. nut "f.tl I Hi".it It Ih niir-'ui'. tu nnlni.ul : ;I11'ell.! <' II'.MMII ". ...,.. I'lisii inns' \t. I\"EI.Y.
,j l'n'wlllllluI'c.I..II
.ill. Unit, ,pint' inn t.t tin' 'Itllliv, ""'"lIIlIlI'lIl1l1l1l\h"| ... ,, I' 'i.ni.\| | | i

iliu Illnl innui.iiiliiii4, iln''Inn" tlitil tiiiiiu,, i if tin l'Iu'I' / C'OIIIUII'II. ,
I hi i I. i -i.'I.; '" \l
inn,, I."nliii-, nT. Inllnli.i.i'i. "1'1| > tin Ir \.u iilnni" IH
.\ MDKA'IJCKS> ', I' 1 1rlHE
,ilijt.r*' In "uhtKipnnth. ui" luiiinU. ninuflnin RUTHERFORD .
W. C.
mini lntiiitnt.r nn n to trnnlili1:: ,' t'\fnlni/ Wonderful Trained Dogs I Proph'IH.I

!ti,inl.ilili |iuii'i-ir ,'' mil &ini4t H..it Hnn. )>t'nItnllti PROVISIONS) : \ !
>> PlACE
..( l.l'11;:: Mi.ip-1, .nnl, ,. (.'"l1hlh\,: >IIIHIIII- ; :E :rovis'n.: : | /.Ufc >
111"J"I""I..I.: I M | | | || | \1 | I II d.l ll
f\\ .u ilnplv pillntl In. .'"''e Ih..1 ui lui* ht.uil I .,(' 1iv l .in ICl:, II, In ilu, ;Mir klllil'H:: : :
l.inll.Mrim.riil. I .I.-IIIK, .\. ,1.1, iiif, ."ii iiiivft >, M
tli.it "Iln
limn' tiMiHlmini" nm Im. ll"i, i m""I I Mi,' ,>I"i-t "i I I 311 ASS OR mON CASTINGS -
\--,,, 1..11"11 III| 'I .illilni-.. :' luti hull tilluihil, ,I t.. ill i ; I ,
PROFSSOR THOMPSON'S ''
I r-.o. ,10.1' ... .
n. -linn-" ..ilniiiftnfnl.ir tn tin* uhmi1,, h> 1hni'"ii"i .'.10 I". 'l ,Id new li.ni- MIHi. in-i 1 I
? : I'n!'< ll' .OF 11.\ MDMK ,itut '
I" v. .al,1
,.h..II'. CMI.MII" ; I" vtilhlnilil HII, Ii 1.11I:11.::: ,:::fIt'itn Worn Out Cooking Stoves, I 11'1' i tl |I' INI MI* nil) 'MI tin nhtik ami 11'' '

.i "ininniuM' '..:y" ;ii> ) G. K. CLARK I nit, ill nllii i Uinltil' # "I. 'in Mil, lih, i iiU MM 1 I.'N "ll K< Ulll I.V I i"'U "ll' I Hl\ Iti
\\" :HI" |I.|.. :.1 I tll.lt" Illl' l.llllKf, lllnllmill' III Cornor Bay :and( Dray tun Strcjctss, i .i i>. v ,tn, ', nil-. .,MM.1)
11,1, ,I-'' ">".\ ""I'i.| | i" Hi." i.iniiniiiin.iliiin, In tin. /'i,,. w A lBl- L. DKMILLBY'SI :

I.mi II will 'mint" "* tin i inl.'initilin>- tl., ,,'L TC-I-1'A I % HIM' .\ Mi VII* Uin,. CORN BACON FLOUR
.\ :' :- \II. 1:1.111/1.1.\: / 111'
,"..1.. nut itithhi.h thtv r.tfinl::: ii.II ": \ \ \ 1'111'1 II'' ,
At tho Stnncl ,
thi'-i 1hll .1I..lI h.iirilk'il nl til* illiilli'ilft "', ,I Ole .

"1111'['|;' '' III'| tin 111111 ii' I..tilt. hull Iir''n IIIIMII! I Moth, I I. 11.7ItKIIMil ; :;' .II"'" fine Gold and Silver Watches,, I \, "" .. I' "" "" Irish Pot aloes, Onions,
i t .i .II "1'1'I |I' ti'' .id "! II M 'It l'i.III] ,In i i Him ,
I Iii Ilii hunt In"in'ilii limit 1'(1" litinII | .
'
ii ) I'1. i 'I 1"liiinp "
mull. 1111111 : ) K. 1 M'N./: \\ \1 K. |H .IM-H:Mill: .H..IVi V I linkI'i I IIIII' ,mi.i I 1'1.I in'I I Win, n. mil : \' if' MI ", APPLES
i CABBAGE
> i
fi.lilii Inn FRUIT
in In tin' iliilitntr" 1.,1.1.111"r: tulilim '' |( lln Ii i MM ui'' ti' nut' '* i''' IN : UHf ED ,
1.1
utiil,, uii'liiniK' \\ h" ".,,'.1\.1. tin I liiinltlt' nlll.l I "1111'1'1'.1'; I K.: .'y """':: '':, M'" ,"i I ,i :..i, .t:. .';n'.::i >' :Html.I .' '.M" ; :'|.l ihAi :,I'Wntchun :' ,.mil,.iliit f 111"1"| | u-ti '. '111 i i HY 'i on. i |I""ii ml ii, .i ,

linitv. Hill," '" Htinl. tin.} ini;:lil I h.iM.uti i 1 ATTORNEYS AT LAW : ,, "" t"1 I AII.I'IIIh I '1 Ailkli' ui 'iliuanil

i .1"l I,. i n nn.xi III t I" f.'ini' .11\1::;:; limi i 1 1. i llml, Im" {n.: Clock u imcl Jovvolry ,

,In..Hit,. ]'l.in to ull"Vi. tliii I'iin''lilnjriint' ,, -. j M UON: il.Olti.l: [ ( ; [ a' .) III i,. MIII' 11' \ -in.111 I MII n" i.: inn' REPARATOR CAPILL.I"

--.- I .11't ; "., ." ""I 1,1., ,,. ,. ,,,,, .. ., : Gr;;;: Fruit tin
I iiintr. o cl.Coroner's ., ,. ,iiul, iml UMilh' i It"Mlll'llDl uy .
|I'i oMtii' MI tn n I"t."t | I \\ ,lIl'r"| liii in "'.11" 'lliil ti.i' nil t. ; '01-1'0:1 I" "" i'I'Mt' "
,
I F.h..I'I J.I :Ilulli : ... \O .,,,,, ."" ,' 'Ht'""t Iv Illlll 11i '
ll, ', \ IJ-IMII,' 1.,1,, till.. |,Ill-Ill'" nl 11iinilin | 't'i-" I "I. \'ll' ./.1,.1. \" ''''II "" "i ,I'i'' ",( ml .,. ,ifft. ,

';: .i 1II1I1..h. ul 'tin \linn' Ili-i. l'.ill lltilii'' I I \ I
i I'
l 1'1'I 'IU. ll HII till, ]h| 1t'"III.' ,,, b".II"he Ill ) ,1,10'1\ ..n.. \ $100 to $250 per Month. Sale. .Postponed. Ueoamtur Capii, ,.

"".I. I h.tu' litKnt lln' hhi'tly. nl r.mrlini| 1! 4 t.fMsM: ; 'HI t.rtttli. lii ..I1'' N.i : It"'jtl\' 1..11 1".1.. ",.
\ liiiiinit'il' I 'minium' '"I.".". r\Min .M.VMM. MtIllllSb ItS Ullll I: 'I i M i I ., I I.i 'ill.I 1.1 ,I '""\ II'" 10.11, ,, ...I ...,1 MULES HORSES
'ilf PMiltnl tin 1II.'h, Kilhonl tin' kinittltiLi' nltlii J .. :l3ears I : : : ; :: ; I' ,
I'riu ulilv' f"' '11." |I" '' '",'"i I" ,. '" -rrain.ed: I I I lU ,lt ,1 I ,:li I i l I .."it il"l ,Ii, 111 Mil 1 1 ,,' "I ".. 111"'" I", h" 111
,, i-ln tin Tilth hilnw l.mM. -iiti-fi., .tl.,1.. uinliitiinilnlliMlliri' ,, I ., "I, ili ., ., I.:: 1"1 .I 1. .
uinll'liiMi' fmni>* :: jml kiltil.rfiiiill)' "'win',' | .1 Hi i. n I" I K .in" \ ,. I" "1"'" I,
ttur.. Hinl, ur' 111.. .r.ittit miiltoii' him i- 1. 1 I.n- .. "' mil' Hi., I M.I, tnin' 111.1 I I II I ,1 I. ," i.1' I.' < :
.' IIIli,1,, Hi.' ui nr III l ,Hi''' :vuin lilt \I Inili, I 1.1111 InI {' .\if ,tin I ,' 'H.'I' h..r i "nitiiiirnnl li ni.i. ,l... .\.< 1,1. .inluii.it .111 "!..ill i.l' \ i,,tin In, 1".1.'.."., "lii.lMir, \ II. ,. 'h. I.. '" ",,1''" '' I". I,' ," h. 11101loh \
.
.1, i",till'1111 in. "I Ihi IMtuliir-, who knnll} i:uti miii M'ltiUntit'' I .\1 1.I 1I t ll,. I. 1-1 .1! I I" III" III', II. .. "I' ,1"1"| ." .I" I I"I' "1"'" ..hl .. ..t. III "I. .1" .. "" \ ,
.. I s M 'nil HI.US. "l "-. l.i. '" "I"(.util, i ",,"I. j MII In-l, .i.u.i. 'n 10 I II".I, I... "... 'It.'llh.1' I,. "
I 1'011'1.
-tolln' Si on'rHiMik, 'nll'I'I.) ill:; 11.n* in ill- I I Miiitiriiiniiti., .\jiuirrui. tin.inn.. .' 'iii .sim, ,' I"| ll .Ml,; I, f..I. tin ,I.MI, ,, "I. ', '' ).."I.. I 'll', ,.1""' ,. <>i 111..1.11 I. I.I." OOVS ,
l I.ii..I* .lo hi.llt :Nmi9lnitwi' uuiihl Mi1, :;::' it l', tin.'iijlinttn |"'ili 'I., ]1"7. tl>ttiiiiiStill Hi. M.ny' i 'm uinU "'" ''' '. "" ,,' .' .1 ,, ""I \ ... I I' .t .I.Ililii' .. ,Mi. iMll.iitili ili nli| |I"i "|" '|, 'nit I. >h.i'h"1, ,11.,1' ,,"'tl,1) llull ,t.Miliiilin UK 1.0" .I ,

,, in.t tn 1,1.' .iv ntv.iin wilhonl.i ti.iniK'tinl, liuiik; H HIM' .-' -i, hum, Hin" i"v..11 i '|1" u SHEEP: CASHMERE GOATS 4C.

t niiilii t til Hn. l lull" |tn .n. I I.- I Injun uinl Hal" |I'IC' / / ('ill."it Cllllll III 1'/",,,. I'!I/. ,l I I.Ili. "'.niiii MlIII" .1,1",1* lll'll'll, ,. il ll.l,, i ''i)1 11.11..1..1, ,,01. u uilm'"n Iiul limit\ ,I.1.." ,

"o l! UK, i il.il ilmpnlir Mhlcli ,,liiiirMlhlnihtli. // ., ''liKE IJI"Lun\ L\T\ tlnIBl\\T\ \ III \ SIIU\\\\ i ,.|.,l, ....|Illl l|., Ulll| : ; :I.I 1'll'l"Ilii Klllll:': "|, I, ,Illl I'h'' II.lllll I.!,,1'| ;'.',:. :;.: I;: ',', ':li '1'\i'I',\ i:"': '; '::" :" .::1::,', i \l, ,iHi.. ., uiiiMil,. *,iiililv, IiHun I i '1 "I- li.ui win'' 'inI
11'1I" I"HII. '''" //.i. ,. .. I"I in, ill' < M ill mil\ ,111'i Mtu itAlol
1'' ,'uililiil K.nnc.1st '. I ilium 1 |I''u '|1..1| "in.nl 'tin" |I.> MunIV .1,1", III /" ." """ .h.'I..1 I. h, I | ,I. -.ll' ,HIM Illlll, 1 I.I\ "ll'illl 111" IftMIIII' ., .11") | lit

Nine. 2ri Nine. I \\M. K KI>I.FHT' ;'IU'ln[ '"' )i iI liliuml, I.'i I'i ,inihl.il Li |1'.n -. ,,' .n .."nil, ..I \ili, 'i, ,",,' "'''I'' "H I" iinlli" W.nlil,' 'III l |I'" Illllvl" I IV" .IK.IIII ..It .., "" "..I.) .:....,111... .11..1 .\ "." I,, I.. .hi. I .' ,I".. "I, |I"M.I 0".1 ULiK', .I I""HI.,| .|IHi
.
\ ., """"" 1"11 '
"
MIC I UK: of. u .1......* "n'lull-nil, .IKIIM-I, Ih.. ,ihti I ,lli.ttir ItltliiKHJlir. K 'in "I i 10.- I,..I.I. i Ijnin. ., i '"' .' .1 I n. \ ''' "'"i, ,111..1..1' | ll"im.ill. l I. .. I .. "i->. nl .,110"1"1.. .. : .,,,. I"i'ii I iiiit ..llh. $>uullt, > I"UI'| It... r I I "
Bll I 'nilimt,, Nin Ill'.hi: ..rlmi, in .1.n.l .ut-i .m ."I ruiib ". liinni.,, i Mnl. i,,.., .n, _. i ( I, l I'' n. ni''I". n'. l -In. ttllm III' 1".1' .1,1 1II. .1\.11. : I .it, v I t i\| I II
'. I" \\ ..11". O. II. ,, '11 i l \ .1.111" "" .lll. ," 1111-
I II '
I : tI i llnMitil I,.t\ nl./ ..1.1I1I..rI.. l I.....V, l I.> 111'II"it, 1 llmnmI I'.lli.Hinj; li-t, ,i'.mi' "it-in. "n"I.' MI," i '- <, I' > IK.NH\I: M' 1"1' II Mi)::'.'" III' Ml K.: Ivt 1.,11"|1.1"! "MII' ."I" 1'I"! HI ll \MII. ," mt I
I I\.111:, .fudiii' "I. tllI'l' irollil' I ""''I "I thi Mnt' .'.MInif 1 1 in .'. i H I tit fnur.' .t".. .mil 1 < Hill :) u from the Producer
iLial tt
| not' K1 il. U" uiu .1.11.
n ,
.
/ ,I.,,, ( ) T Ah'TISTS: .III | I. I 'It,. | I1 Exclusivey
tin Ml. II. "
rlor I Will' .
"n.lmi, In Ui.mi-i ( ) NilJKSS( : ,
I HIll. T.>I lut., i .. 3 li''IIII.: | i ; GUKAT ( ) ,HIM) il' |" i-l (Mill, 'tnK'Uifi, uilli n roivipi\ (I. tliIllllll
unlit..'1 1 J .1 Ilillnin, II t..' I I "h'"I1. uinl j"I"ltOu."e.f. liirthti .h"I'e ln.nltIn. .. \t \111''III' H 1".1, JOIl "l 0 'j'I'|'ll "tl'tt. "" ..", "' : I'l" 'Hi Im J" Uiilllik I Ulng
lllllll.' f .I' I 'l N ""''int *. :I ..111 I IIIIIKC, mi tin' 'lllll ilnvnf I'. Iml, "m-, 1 I"' ;..7. "ipiiijiiitini LONNKCTt.il: : ; ; WITH!1111M ill.l.: KXIIIIII11'iN: : "I" Ilii: \1-1:11.1111:- : : { I.M;:; 'I IIIillU. : .. .T'lviJ' tj"Ill'h' id-lift, ti'iii, I ti'it' AH .I.I.. t *, I .' n .1, it iiiu "" Hn.. imliiMil, "r tiitr, uiitl will
II. 'I ,,, lb' 4 the IIII.It.tII.1:: : li.nilllt.1'IVitkltu ; ; i \V I I. V i tSH '1.
I.ILI "... .1 l'/" e. 71'.,. I 4 tlitrt. will bt. nlli. n.l fnri'h' *.n lln' M, MI.II I : 1'\11 '
it 'f *< N. >
v\ t } t rn i FREIGHT.I
ESTE i THROUGH
*. !I. a I II m... .Ill.. .. I, tin in Mit. IstiT. nn tin. iiliinliitl.ili, In I.i mi .uiiii EDW1A CKOl V toV" Xl U _U .. .1. '::1 i .
"u. I I'I Ii '1 J "'''11I.1..1.I { _. I I tt ,' kiiumi. i 111''_ I.:, .in S'.ii, |.l.nf." .,,11.ul, tin |I"T"i'" :i t -"> I I. \ I

... .t,.. 1 J ,1.,h."i- rINMM.S ._.. .'J\ ;"I i. 1'1'1)0.1 uinl rU.I. nfi\irv ,il I. ,ri'li| ,,". mi nll..ln.l i 111,. Urumill DNVH'-MIU'-I: I- I : It. 1 | I n'. ",,,", illMR. I'lll'-l 1:< :. "Ml- 11 i"nil.\ I .In I :.mi, ', i.i'.li..I, I.,. :I..I.I.I> il< ,mil! I.,11. i. I I ..1 .".HII., nil <.,MI,. r'I""I"] .11.1''1'i.'"" .
.1. 1 in Hit 1'r'H.L.tlinii\ 'in ..iiil u.. cnubl-tin : i.l. .,, ,.. ,. II "irln- -ml.I 11,111.- il.Much
i i it I ill.i ." I I' u .. I 1,1 MI iit.l I I.Hi.l | iilllll Coirui.III.
tin (..linHitt:( .Ie.eihe.llell''!", vi/: TOM BURKEu ....,. ,! ,,,. ... .I,. Illll", .! Ijllllll/' .,.'.."1''IK' .."III-' ...t I"K.HW I Crisper I' .I
I "
'1'111" "I .-" lt"li, I'., tin :.N' h: 'i'ltM. ii I I MllllMl" \l.l-Sr: L uucr
1'.1 :/1 ii'' n II.. t.: nl' tin S.I' Vulfii.. 'r.. Iln K:. !i.iiltUtr \'lili' >l< XI.' ,'Ill ".."III..1-1 l' .1,lllll, I.i I I" t.I
t--: k";.t! ('" i .'.'. Ih,' Y.:: nt lln. V E i,-nl. Huw II 111"- *ll< vi .I* ,IM ildill.l, 4 ,I'l' I *.. .
I > 4i-wllu' ,,. | ,1,1' I .li tit.III tl,..| tl I III* .t'lUM 'Illl>lllltlt| | tlllt .U"I
w .i.rih.'N. W. J.. ,"i"i. '. ".1., ''h,' \\ 1 > ti *" ,1.1,1' \V Illl | ill.i lllll i nil ill .1 .
HI.
I THE EtE RA TED tI F AMIty IllllllMl. Ml' ,Illlll .' t'" un It.t.ctl ,Mi the luutilr .
.NV W Illl I ''Illlll.' I M '> b"'I'' i- 11 j I" )
W. '. :illnS: i.Hln' : -
"llh. i.i.fMM .
-- .
I II ..I d..i .i.i I. tin S. J i.llbu. i., i.l. Ihei.I' "I I ..1",1 Hli'' tirv 1 1 4 S 1 T..I.I T. W OSBORN I V Hi L||, t'ldit "i 1 ilMIHt ul tllln I'I. t Ullllllliil tl.
I Mi II. thu R. W Vol S.'i :7. Ilii K: ; "! lln.. tIW. CRISFER COMA 0
ilIII '
I <
I I. Miti* t iv'tuitiU it unU ii
tuv IHI*
t. .111.
>iiU, uinl, 1 II.. tt ."flU I' K: ii,' I .
II".. ,, ) J 4 I .i ..<, I 8... .14/.ir-;'i, nil hI"" ,iitliii> 'J!, 1I.1I1I1It.: N uiiil Y:" nn 4 Mr. < .i."i"; :< ,.r.': /IA; <_'IHI.:/ Iml;, ii,. I.?" ,. v.n.i,,; .. ....i t.. 'I','" 11111.. ,\4.; A rruuxijY; AT i. A w \i .|' ( tilling: I llii'] llnil ..t. i-illii'i r iA ill") ,,,."ll ,il. I'.litM f-'ii'- .I\.ilM.In 'tU'ir'hl/t'' I Itvur.i, I nil,I) -lit.vi 1 Ihel'1 .I (I.I |tnUUUHf'

.inmtf l.Jiiu;: "n., ull *ilu."t \ 11.11( il. .-/-\ Kin"li'l- wI> I lu.ilt.i--. MO\h:)' HI t HK:( K, .hm>t .uitiiiarfti
..f..1.1 'iin, Matt .I' I- litritl.Ui." ::1!>11..10.
.the.l.i.tt..n ruiintv. \.i niiili.., t ll..r-i. '.!*" (1.1111111. >.| H.n .n, r.KUNAKI": : tin l'"iil.l. s" ,,,",. i ,, it. ,"i,. | l.ijiiim.,, ,, ,, |I.. ,)1" ,i. \\11. CUM 'III' t. it., .11 "iiil, ..l ,lln, \ \hi--iti ( iflII I. |' \ nf It i* '
''' 1 II II nIVn It> ..ti I 'l.iint.' Mint 1..1 ( ttillliki" -III in '' |J'ai 0
JIM ir "Ih"
Vi. hn.I..o' 111.,1 Mi" !I'. VI 01.liu'l/l ili 1 Hj\t jm I.hiMi .. Moll., lit 1.1.1. l I... .nnl In-, \\.ilnl." / ,,1,1, 'I i.i." I II'" llti.ln.iln, ..ii,il .i_ \,1 l 'ih.| l ,..1 nun i,I ,in ,tin I I ..milill 1' I 111'| ", ., nil' I. I I. uh'iiiil" l.-nll. '"l i ji. \\\r\ .Nftitli, ,Mill 1 ,;.M "lit )h| Illllrllli"I'1'11 0. IIIU 0P. *
nl.iliI, I In r< nl u* f:m IK I'.llt.Nil. ", I' tin \\ii.i H..Inun, 110,. 1'1. Ol". \VuiU ) l nllt' Mi.. 'I. r i "","-.11,1.,1,1. I It IIh. *'i'' -
"i,'in. :Nut. 'Hi.' '' II.y.. Him-. I limit, ,. Untf'Mni./ < url., "'1,0.. /H.K. Jinl \\ i.vui'i:, 11.1")1.1.1"l in) ul' tU. Ilijaitm nln" '4t > HIM. il *,< \ 'lilt in
i "i.i|. .mi nl,' :Nun. : ii. Li'thli.l: IH. J-w' ,I. T-iylurvJ *l | :::nr ill'.n tw.li JH'I ul'lullr. I l"k'! lui, IMI' I :;ilili JOHN .NAU.HI' :, tlm must ill.il.l.. ..I' KinM: ;: I i"t' i ..".111,1 I ut .ilil', iliiliduH\ tli.ilNltnl 11" .til) .irli'l. 'In ,tin ..,rhlll.11..! ,mlli .1.41.1 lull. M. e oUVKi :,
U..t,. ,,1)1..h.J.' II\.b hi. l''')1. !1.1.111" ... nnl l'r..tl-i..n.. i I Ullni M.iunv lUnk Illl,"". I ..ll.lii "ll.f jt II' -.lll| Illlll 1 I. i. I, .. .. .'" -' ..Hai '
.\1111 tU. I f trill'. II li'l ul Cam f.V\S-. 11I11.1. ill tlint. ., .. ill film" 'I'nl, ( I"' 'ilii'H.SM. I" nn 'lint I 'il-|,.. ,, i wA i.nU .ml-ih. ,, :I.tu". K'"I'I'I)
JiillN: I I.II.I. .
_._ Ma-li/ r in Chilli' .) tli \ 1. M"lt'i' : .\\, hi tinliUilii.n" ; |' ... ... I I.. !I"" 1' ,v'.l.i, h.. Iml 'mti:;uiuli1. *. IM .iillillt.* .tint iltiili-. il II 11. 1 ,. I", .I\I
nnl | Ili/lilliillt li rliinnil. uinlm lln I
Nkt .\II\IIIThtilOlO.-/"H": < 'Ml (II Kult Ibe I I. J.,. l'''.r ll.vtttl. 1'.A. ; ,"r 'I II' I II''I'S. t..I", fill''" .in.l 'I 11...." I ..t| \liiluil I. -In.'li'v.iii.l.li| .irfnli,i nl tin klrnl' q..r ..Itiri.l <.,111iniiiim ,

...It'll!*. Illllll.-, ... .MIUWIr ." \Viii.. :Sniitli],, Mr. larl: ,. II. \\"oiIOIII1-: .Mi. I:. '. ill'. \1..1.mi |I" 1.",". M I.fl'tm: stun. W. F, V SCOTT \ I'tiii'i." '" I Hi* l n"ii. r I nun \1\1'' "i ., Assignee's Notce. ; \

.\ C|1.II.r., nt tin. '.I.I .tund ,li'l, ll'st lunil.hi ,,. .'..1,1 i.l'h..al"l' mil |.i.-li..t4'
THE NEW I.: MM.. I'' UiHi,.. Mr. II. Ju inn- I ul .\' I.\t- .Jllllirtl'K'jUlln. r.r I II-M.M..H ul'l'.nnlril
,
I I.: \ siiliu imIliinit; ) IOIUIT' ; } \.lr| .ill .nl ,f, I.. 11. 1'11
.j" .\. \\\.u.I.II. ..... ,' : -, .ni'l AI.M'IIIIII'IL' '!. > -. Master Bricklayer W. i. < 'I.\IK: ,v cu .1 i.ni' -. 1 .1:11..1I'J' Ki.liiinl, Il4> ,* iinl, till |I'l J 'q'
1 ,' ilrilliiiini...... il.r. '''1.11.1 n-.iil'lln. .In'I I II .,.. .i. W"I"v .I. I, "" .mi-" :S' \ *'fiiiii'Khi' .. t. ,ni .1'> r n'iifi.il ','tuiiUL I'M)iuLuli :

"I 1 I'. Miixttie. ,\ l"u.. \1'1"n'. W..bllll.. ... ';0'.0 I' Book Store .\| tin n.i...' I I'ul.," '.1'I 'n l il i- i1 E I I. ,I t ,' I. l '1.4 I'i, .,. .|.,n .. .11| l<) AND CONTRACTOR 1."1. !.,, I I"' \ ''"' lllnM. II UU XKDI I".Iw. \

\ I I.:. )Ini, iini'jrti.r,... .VL.; ) IIIH'\KHl": < > i ''' l" 'MlUni" i > I. Ml L ".
11..1.I ..ii'i, \: Cu.. ri14cm 110..110\1 i I I-..I hi.:;;. .. M, :"I'] .i. .:.:!, .I >t u,, .::, t, .| i::: WHISKERS .\.11" I
I'' ,"',., .\ I.i luil-irtiir-' ; Ecklarl's fforU-BBoneii U Metropolitan Opera Bifl I. I .11 Iw ,.I, .I,' ,, II Ilull..'. ti i.ui '' 'i. I i I.m 'i, ,";.
.;.. HAS' IKIX: : ir.Mo\Ki: : ) : IIi > I '. "I'l. I I. ... > ll .\:1 .Lii. .1*. I I..j. '::.1

I ''I! 'H.LTII \\\ ttre nlrrfl.l.i', HI am..,. I.. nuuv I STAC HES _. ..__ 'I
'. I i .1-01'" Jin "I \.1.' I I... .' "i l rl.!-.r. l h |). .,r.it.i| < .XII it ,j 1U
', .' iivrnii, ailtfrtUii,];;: fiitinlii, Inr iiu'li-ia I"'i llrixiil..( III 1.1 I M, j'.tli 11.!,. t.ll t. I ill".i I I'i ) > I'I., t I I... ;. I', i"(..until. 1t lu.i:::.. Office County, Surveyor *ulli' fcU | ,. .,. 1 1" ,..., MI,. > .. ". ,..."" Notice >
Side of Munroc-St |, Executor'
.. : 'n.ii, ..f. _"IIU.oI.11,1 yti ..t. ..t' M tun. i i To the West .k IK JI>*U( ) | iln, ,,1'.1\. '") u-tiix In rfeMi.NfHI t III"'hi .

\ I.'(,-.in., toiljj. wliU UM ultjl'f.' 'rh' ro *' \ 1. ii. rrm- '? .I'li.ii.. ni> ..r. ,,,. .i,,., I MM, I.t IKF: 'li" HUMI ttntiil. ,litil .I l.t'uS.': iiHlil.ttil Ii. tliv t'M..\ ..I MiHIU -
K'11
I NU., in1,, AiiiiH.tiiiriiti.il. .' ''It It.llur I .1 \l I.. tin taMtl I. .
I..t tn-M'f. M.itt m i ] 41fli \ Hrni Lit' .il i.n t..uut> .
i .- u.il j I'-i-tiri.. uK.u uur Loluiniii, 'ii-t nmi. NK\T; lilull ru Kll.h-H\' : II.UNMIM. I I till'.'! r> .", ti.j .ir 'n. ..\* i >ii'.ii, <. iintii "it.. iui.l.t, .1..nl. ,.,. .,.I iu ii4liui, i tiuriM, ..:i; I.'t"I'\ |i lul l ,* .1 ni "u.. -till i.i m' ,iKi.. l'U.t tu llnllUtl I
'>. ,i. ,i. ilut w' luu lIe," u .I\II./lell| / ) t.ilt-JVt ,"illi I M.'ltli.'l II", Momi.iv. M..M-II) lit I"IJIIIIII' \ .. \' k..i". ,n, l i|1'1'| '' lit ii| iu.ii "inn, ". 'u llw .III.' "I ,'.r" Wt'l ''A''J'| < ilh" Hi, Mn.litli. ." ,11 f ,,11'.Uiti t 4llU ttU h.I.t.. lUUIt JUillPt
t I l i > .Ii' i.ul i| Hi.' 'n ... N. >il. .. | Ail,II) *. ,. "I., | .
m | < | i >
uii- .
'. ik'v, : in'rtU.'uitnti! awl v1l. ,-, .l.n. M irtli :: : : : iI !. | 10. o.ll. .mt UODI ilulr niiUx ttlk l< >lviitlinilii
i t iiuur\ \\ b r> i.'ir l'alrMi> "L'I.-! .\ T'i4--' ,' I liih.l.i.v ". >l<' > HI. I I t,.f""i| .lil .| lit 1.1 T 111 III.HI I "| "IMl" .1.1"! "Il lllll." .M.li.MlH' IMM .itlll III l l> I II'm. ". il iit.t'j, pru> .
'' ..- Wt. are toiu|' :IIci tu nuilt uletJul"CJ- W. .:. Xi.n-li i.jili.\ i. M, ; it.1 I >. > "Ii .'1'"j 14 '" 'rli| K,., -tint.' id" ".'.., .,iii 'IM. ih., ""ll / ".'!,,I"I l I..''J tnin, |"i nuiltil" '1lu" ulhi.I., !
Tall"II-. '. = ,.. II ''m iu Ur ul tlit'lr n>'otfit.
'MM 'mil 'j| U wl K'l'lUil tl i
.\1 Ii< putu.ul fric.lt.I.1 vuiU .liallft t "''''w liu Choice Solcctloiiof : \1'"U... ill... 'fI.uu'lnhr..." Illli.I. I \ IIIkl,; l.t'1:;:; .. :IllHt.ll'jl""' IIUll.| .1 ft. .'> %!ltlll.B I ."Hlf' Irul. \ 1.1..1. 1llrl\ I. 1UU./; K KM.: ,in."i U
'''' 1'''' III 'Inc '",,"D." I fill I" ;I-... t .11.! kill TT AIM l M. tiii.,. -J.ni. m, 1..1.. :..1! o
-.- HlI4"k..IIC.'Iu'. 1-1'1I.n'. 1nr"1&( !:..I.t. .1.1..1. WiUlt.rWriil.'Irw, ;. ,
C.;.I!. W. ',:. r..r iU. I uin .
.
.
\ I.t\ :\ It. UUu""afe Uci-u ri.jUt ttjlut.t. ,
Executor's Notice. to l|, *. I-*. n''r' ,
tlwt aUKbvrvtloiij nn'crttuw; to4 "I "uunl Dissolutioii of Copartnership.iu .

"tia 'iiwIitifalUloli _11IIfII'CIj1l",1\ vrK.'..iIt. I. New Books \ .. "bH iM> .MI I. '.IMI i.i &,...'.1. 14 .i, "i, ,w
t\ M u >i ii4ftu -.'
i I.Hii','.' tiWjl m IbU' j'lme If amlll\Jl.. rtxtni tm .\III.i..i", '. ; ( Iil", . I I.:! .I !' ." '11- '. I'" d. JIIt'I.1 .) '. .." 1., ...1.> .....''.''I''".01." ''.' .: For Sale. .. .I. !.. "
-. .... vl.u U..lrt tu ...t.\0.1.\ orV ... 1 .I.i".1.! "IU"" I.I | u
II' : }., ,', ,,' .. "-1 !! "r I.tfin
-
) ''' lltlh.'l.l" .1. : 'I" I li tluitf I uli4 I ll IU." 'U. .'II..i. .I. ". """.:
'. n." m .I iii iIa ...1..1,1" fUUIII 11\\\\\ i : l ;tlli I .. I l IW. .. \
|I' IKUIt. ; \\\\\h\n\\. ; I', I ,, ,, 1' '* v j. r: i. > -.rj| \ .
JJo..r. "
.i"i .i :if i -
..... ) > \ .: ," .I.II. &
"
.'"i. -".1 to n.....*.., ilr ttjli lit.- !11. !. t j' t-,- {." I' MilIP: v rii iii>.W \ 'rdll I": ..J I.. 1...,.,. .. ,.. .1"" 'Ib. I\ ... # I..:. ..


I

.

'";" '" .....


\

-" i -.bi u_ -- :=:;......... -'''- '-" :: '-z' I---- _a1 ..........l A .Ii"'" J 4 "_ _


1 I
___ ___I J SEMIWEEKLY_ SENTINEL. \ Jt\rnH.snnmt.\ \ .!'., .\ .\ '1 \\l\\- ti' 1 ,- "'--- tlt'CtjCL1Clit9.I t Savannah |lvfrtbrmc(! ; t $,

: \\m\\h \I'\nHo1\t: 'lr -\rr'.ll' t \1\11"; \ ; Savannah. t %% % % % j


Ti "u''v M.HtttMl. MHIII !ft. I :o\flj; ; .5 D1KlpssVFIt: .1:0 M I, w. HIM., .


inir.'i jour mrtir:. I, THE CITY HOTEL SAMUEL "HI P.11"1'I HAMILTON: JOHN l T MARTIN'S.SON, 1!1'1:' 'liiIihii 1 I ) &. COViilchcs ( )I. ANIOSUXVILK1NSON\ I ) : ( ) \ \ ( )) Uf.A..t itniuli,,DUTENHOFER Ill ,ItfhKniil, ,.' t., .:,i.I Him'. "1.111| tout, lilllo I h.."I In hllll'nll S .
.\ \", dir" OI'f'o--rtt TUB! ) \rl- .I. J Jsi'jj1 \ \\
1 ) "
Anil" live me II..\\.,uuils.from ilnnr vnur, Ii.|.. s nf mini', TALLAHASSEE FLORIDA ) ( II M '""OH ; I HI" urn! I!' Ui's. ... HIM! :: M." Jiillrtii WMTls .It1hTuI'II! ;


!!" 'I'I.|I. Miirr Imt tnrr I Immntnil t. 1 '11! {, & I'// : ; ,
\, life till never .IIP .ill rtrrrlt., 37 BI'Oir'HYr, gyv.vja.KriM-A.il C3H3on.cnA. Forwarding & Commission

!<., limit! ,M l )'011' iwn lirljlil MimeI I IItc'I.I BY J. L. McGUFFlN.'pinr. I'I I ,

Annie, dr*rfiHi JEWELRY tOllJlmtHA'
'; VOUK.,

r icuI.| with Ini"' rrv rum.Annln I 'mil: li.;;ti i... i.I 't.r', ,,ill;:run.n|Ills.,' ,iilni:i:;':in'lltni;i.,:n.HI I Is, -till';, imMi lit:' : -, ;in''.,:,!;,,I,, :I
dir, ; .,II llii' .'IHI\I {linti' 1'iitnM In. /1,1frl, ,iii'| ,",,01 li! ,, .
\iiil,. iuM I U' }o, with a !:KlIldriiiT liiJ. iii|" iintftlM II !I. n'ill'--, 'S it ill.l,, I..it t tri I', I' ,,
Annie" drar t ", ,'l.l" .i. .ts(ii'inl' S in, in..I.I tr ,n, ". >. I I" it ".,,1\t.l I it ,1, A Onnl to tn I ( Snuiimuli (;ia
I Kill In..Hi r thnii. nil\ir nnil. .In, ,llutlnin" U.s.I' !, In <. "nli,es.i .1.> Cr',, I", tl" ". .i ..,,,,,,, '1,1,, ,,,,,. ,',,I ,I.," vil"!. i I', \ : i I. mi"' ?4 Hny Strvt( ,, ,
IMtiMllilll t nil tiup trunur.. llnv linlil. I III, nit 5 .ul..s,,|I. M.. .1.| ulll' I I" l 1.1., I .I' ,IS I Ii., ,.', '., \ 'I I :i I"" > M "> l" ': "
,
,
.1""tlft I. I. I 'l'l' 'i''t. SILVER ,
Vi j Ilil" lif t hilt I thclnlf.'f' Im ,' IMIU' I..44| |. WARE "' U" I' AIiiis,."iiini" ni iiii-iuiiiii,, HH i'. "st 1* Is.
"
.\itnli. tlinr ..' ," ": Goods. I .,,;, tilt, i .1 i. :'Ss'0'.,ik mil 1 l'h.I"I.II.h". | i
I'IM E; 1JAR: ROOM.( ) ( ,, '.' ,, ', ''"' I'," '" Harness and Saddlery ,KI1> dm,

I.HMirv,, liv,". In nlinllmiit, inRi" ,.. I '. .; ,, ,, '
Annli, ', 'ili\ nr 5I',ili..l I I 1''In 'III ",,t.1| ul,, r, I 11.' I I"I,/ji'I, .i I!" I I' i"n,.1 I CrhOIJ'I"sl"JIIWII'ltak'I".t I. .', '., I II Isi. ,," 'p' ,. "
.Stiil nndft, it. Jiiv* from, it KIIIIII| | |I'I',10' | |,i II. .. ,"in,,II. ,, ..,,III,",. "|,,'.1 l ,i-i'" I". ,"I I 10. ,i. VV l i ?., ,' ,. .' RANDELL & CO. '.
.. ;
.\",,, sI.uuI. .1 In" '.5 | |i 5. ,nil., Jl I It .\ \NN\II i il.i! ; I ". 'l 1" i '

Hut I..' |. rnn ussr n rtu"i rill ,tin. .. 'o I: ,:' ( .
tint, fiiMMiini. with |lto .i*|I.rrrir*.t ui i'' ". '
Vint, ., :MONTICELLO : ,1' If" l I' I i : \ I:' I I "'HM, I I Ir. ;,..
itrntt full rin| 'in IIM liunililir pi in s '. '. VI NI "I 5 I"I "I i
Amid. '. il''nrpiii I" : 'I. 'I I /I, I II I 'I I s ,,0| ''Ii' 5 ,Ii. //1'', | it'' ,' rnsll-lil' I \hll"' WHOLESALE GROCERS


|.lin 5. ,,Pull' IIIIh'I.111I t I .,! linniinilt ,' ', <>wrEJ: : :.. : ::0.I I' "\ '
,\ ', iluirllll : WOOD 11 YrlAM: tNOINK: ( : : ; SI
I I I I' I i ; ''H,. t : ',,\ I i I ll"" I its
\ m\\V\ 111"11 kl.1. fllllll, Vnlir" ll'w| lit" Illlllliinli > i i i '111 'i rj i I I 201 and 203 Hay Street
.\ ', 1)1) '..ir ,IT: ,
\\ hilt ","rv HI. I fur; tin, Mm,,nn nl. I I.lit', 1 St1ioi ," I" '

rtir lust, MIII"r'i |I..t i i.r tin.. "imtlnl I Imtilllll MKL: I A. MADDKV.) ) : POltalJlo) al ui r'y r : I f.,

\\ t lu., III. h"hhI.\ jillllt, ", l-llltl, ', I .' I I" 1., I 1.: I.11111.1: I I: i '
Annli'. .ili'nr. STEAM BNGII.ES. : AND) LOILERS: : Vest of Barnard St. Savannah Georgia.
-.- TI lll* HUM' I I :. ', 'I"I.I.. ,,llv ,
/: \
I iiIss..l., 'il mil'' I I'i i; I 'I.I 'I IHHC I- a5. N 1ST .I V. 1IST.&i1
IM:IT: 111: ;*). I I S J'L "T -
N'ovv 11\.1 -TKM; I-.I\II: i ''K' 1, .I, .t ; I

111 I,'IIIHIIP MtMll" I'l lI Opcn: 'i' :
'; .7 'I I'" "'' Ill ,Mi.iiiinn .tn ( .,1'" NI i iiiitiHiikil| t,) u i
1 f
I\1""l' I.tin : tI"0"- 'IMF Fiisl: Class 4 ; uHI llillliinii.Inn' .5

fl. 'titniiti; tt. I uric I UIUM. itHHun\. R l'CtliII) ) of the Traveling Public. :, 0.; : 55. .I-,7 I I'-w.I''"

MInnf, inn, )Illiin. fiinilnnil.\ .ills,.,. a I
Hi in'nlh thiir p nlli' uel.I m hi., '. li.. :I..... 1\1'01'111111'i '. ):i I I.HM I nil I0" N' :
1 11"1" not I.'.IIIC'* lulu) trump',, I 11,11. -- ... i iUiocrtlaurouc.% .
,
But iell, Hit nnil, lliiKii-i-IW,, t (> \ ''i ) Goo
i" \ -tVfl)1M'tJ .gjn.
I
.\ .lnli es ,Ihl" Iii,' |'l,'''mint IhiiillM SCREVENXXOCTSUES 3MC n.:1: vi f. o t it r* o i- 1, \ -- : ._
-
< II''..... ill" I.p i5. Hill." tll\\ Mil I I tllll 1 1:1/)1 f. S
I i\ 1'lm: : .- 1 I I HI I : l illESTABLISHMENT I" : } : Can& elirifill. < 'otnincr limit)
'I I h..... MI,. I II"5',. i Vi"* IY 't.l :1 M J \ I I I't( 'II I I I.I: J I "' I"IShip

W''isiis: 'Miilinliil In 'Hull )lilnllini." 1 ,
(1(1 slit' : h .
"
I HIM lint' ti. In, tfr.',ill' lit tll..iAnil .. : : ; ; 1 Has Logic of Facts any Influence!
: I
lid 'HIhki .iiilrtiiiiiI .#,} .- Bread and Crackers I
i
-w ) .IV ) I'F.'I; f: !a S//V .
11.7
Il" .1'F. \
I In' pililiii. limiin ""11".11". ( j /" "
rrinii,,,, Idli' niithl 1.,1011": iliiv :.SAVANNAH (iKOIMJIA. CullM'lin. ,- "I I I I' 'ni' \ ,! ." l

M t v Intuit. ,",,11"1(1,.'1 11.1' ''l* t : i I IS 'I'MKN ir .n r...ill Its.. rnllimliiL' |.r..nf, nf ||, nimit.rllil
O, iimldin, turn tliiMi, i .jn HWH> H. \\\ O 1 < |H\f<'rf ofI I.
I ii G ID 'llf O X ,,\ Ov M O V V'v ,,\v. .\\\\o.\I\\\\ V.\\'A.S 11.\\
---
: I Di i.! :.MMiir i ; (:" PII.I.S AMI :SM\H.
I I
'i'HI: JoII.* Ji 1)1.1.. u 55 .1'.4. ;. 1:1': : MMI' Mil: iiio.: : ) ,
: 'I'llH i'IIl'i l I I.">SIHlH.' | 1o"\1", I hi. ., : \ S SI Th,'..' unnlifin' I \\lilimiifnriitiim"

I I "" '.I".t.,I in" Is' FI.h..IIIII", I".I.. Its SI I 1 IVKI I ; I :JAVATCll I 1 I'li : From Four t to Ttiiil -Fivc I :, I -ii 1"" I i\ '"I M, I I'l t.n|'Ml I I I sIt". .11.1. 'In *HII. in'm 0.1.,1', "'1'" )iti. mvrli r uf |I5riI,
\ .1 liiilt.i I hut. mi. I tlii. intl ni"*'ni' I., ,. 'in''li. ,I rl'IOIll I til III",HI' |its|l ,till Hi,Illll, : Horse Power, 'tIll' ".',1 IIi, ,'" ll.n, IM s in, ,nut In >"," n i's'CIsits, pn"iitrli )
A ,MlIn., .:If. i iIi In' II'.lh i I. hlI.I""I'I: ,. i 1.51, ..r II' .1? I lath \\tn\t in..rr klmuti tn'fi n'. ,\sSl')' ,will
", mini. sissies, llu, "m""I.l .. .1 Piui, I li. |MTIIIUVITT'S. ::5su II .Mill ,in",-t, i I. l.nl., I lil.k.i" II 5 I triinn, '| n' ii. .tili<..1 l IS".Ihh',. |Mllnirtii,.

Nnw cull. ti i ni" 'tn "Ills," PORTABLE SAW MILLS DIRECT IMPORTATION I .1 U"J1:11:; \ )Y "'fi IH"K.\K\ .

'' 'II",i,,. !i. mi i.in.' "','' MM. ,in iinluil,, .Alol. ; '" 1 American and rompCLOCKS M : !S in, il- iiintfl "1"hI'I.1, nl, rnrin li. nt Is'liIlllI s'.' .
I" i IM" i I P' iimil Ililnu% "' t\lili'lift inittixli to' intti.IVllu
Th"l I IK .' slurs IrV 1 llralIII '' > .
IIIIIH is ) ; ; :: : ;; : .
\ |,' II, ..I1"II1I1.hl., tlllll tn si"iII \1'1. ., i ii ,i-ui,, ,i iII i' .: ,'i : ,Ii ,I.: "'I, ; -.- ntni.1 .k"I'.al I ,

,llll,. I.i,, is ....,.lIhl".t. :"" :: :: .'.':;;:, ::; ,,," ;'..:, ,, I ":,, :;':,H:;i:; ,,:: ':::.,': ,:', { "',"..,. ntl ti" n tnj ttiu 1'">.tntt*. That, ntl Ililn. lbs I I..,.".
i I ,
::: : II ill ih* of .Inni', 'tin.nnif lord. Ihnniiniiil, '
.. : ::: ::: : : our oni
I is:./ .01 GLOBE HOTEL. .;,: .I'' ', ,I":.,. '.. '''I' I", I" II., ,I, 1 ::. ..1 S I I t l I I I \ I "I '' I 'I I I I Ii I ,In ( I !.' | \. I' ,Llit tuiliilnil, ,titiil sIlly, SI'S, t""r'',nnllyraili, .iiiI'I'Isll I.,. s' 'j
f '' 111 I II .. .
: ,. : .C" ItS| k. II nit' ktiitun Htuti. ",1 iKlnircluly I vMttni'. "| | '
If r il ,.,, I I' I I'" I I" ., .' II I I I

' Kt.rMi: "t.l1t'1 i .\ ';'110"I' I I'stj.i n|r1| AUGUSTA, CEORCIA. .1" ,,,. .I,, I, .,., l.. i '. ', -i .0", .,.5I'Isii. I S SI, S .I., **i> Inllnwn, .: 'ihist l hi 'It. tin,, Hull, irtmriil, ilt'int fur Out ,
I ,. .M,,1.I Illli, SIlls l"t""|. |I..i Illl, ,, | "i I I.i". n,. ,0 i,, ,. l, ,i ,. I I I tnli f nnil" IIs'itIIItl.;' : n. I.' tin'n. irtiiirHllnii|::: :< nrlni.ll.
tin. 2tI .Iiiiiiiiii SUV. '10.111 "Iy! 1.1| II.u"I.. j "s.l| I,0"| I |I''' '' ," ;1 S: Iss.' kliimn nM .155 .1 Il.'1 r'lr I.r.s I nnilsMXK I ,

Itnm the ili'pilis nl 1'11"1111. IHIV.I ,linni', tn I'"hun.1 I \\' I i ,",",,1'1"I '|.i"" ""n.,',",,1, ,' "i I', I,, i'' ,.,. "| ,,, '"''' "I." | ,Ii ', ,I IMl Urn :s. (' I ( ;a C r I m\vrrr I : 'ii U"di.iUs Its't, i.f IHIkllnnlul, l
Illf: I 1" : 1.lhr
pit',' M|> tiiMMlin i nlinm Itki HHPM nl ihiir : : :. 1\1'I I 'I :1\1111\ I I "Is ,"'. 1.t 5 1110 S

unit <."iinliv. in,,'ar llu. I'nltiii' nl tin' I ;\uixilinii, '! l II>, I linl', I 1.,, ni I'l T, ,'I'S' li I, ( i | "! ?' I -, -. HVI-S IT'ie.:\
| :
'iiirII ; .
''lliH' Kudu linrnlili "Irolii, llu i llu "Inl mil, ,",,101 I 1.\'I'IU"'I.nIII"I'I'I'III': ," : : sp: V\ ; ; ,;,:: VI, V: S i-'If.l| |: I"r I: ; :,|. \! : ;tillr : :\ 'l i wlui'li, !, 'II.IM l I""I..j"i ,ta. i li'l: IM I .\iliv\l-; I I'll.i' :| | I l.iiM: EII""h." I j I I- '_ I !i'lrs't'l'SiiMnr. e..k..

< iuiuuuie", ,,; 'I'III. Illllll..' lilt'. Wlllll, iI Ull- ,llll/lllL', .I 'I'llh I ln, : iilnlll, ,.: lliilM.P i:P., 'usuls'r, Iln |.r.'".'nl "I'ropin'mr ".' I I .. iris I' I .1.. IN, Mniil, I I.'in, \1 5I I'I""1) Tin. .III'.III.' "'Illl II. .it't'" II' i'I I$5 i li I.,ll ,1' I; il Il's I hil;; ,,ooij..1| || I | | | ,. .. Th.i., .. ill.,. \11
1 > luin 'I I h..ro.chl.' il'uscfl ,,ii'.1. 'II 10 piilnlnl mot,,,I K. 'oJ.y : 'I'loi Junn )
li" ntl i miiivli): In.splil' rni'k1. inn,, nl Ilii'in II niii I I r"ru'.h.' I''. miiM". e'"si'i"I lo no. Ih..Ii" in llu, s.oll' MI ." ;I il"| ;I- I. I'I'tIsI, '! 111,.n. Kl' I;". 1" ,Ii I Is' lll\ III, I III i''HI Illl 1.hl' /.\ lilt) MAHIIIPI.: I luki pinliiHriti of I.I" l
mil,, II his n tualiim bill nil' : 'I iii, < li il. "Inn h"I', 'In. ,III.,,, lion,, ,' Iin, H:" II. 0 Sly mrifrtalr.hi .:
my > I I'S | 'Mill' Ml Hli'.i.. IIMIIIHKi : I .1 "'' I I ) HuunKi; )(; ti CM 'I nnil I llnil, llu, imful liiln I in, lily plili, h..I.n. IIH nt.
\\ill iI giI" I ('mil. lstv,,, l v" AimlliPr. Iliuikinj illlll'I"i. I i Hlln''' "ml, IIMH Illll SK n.r lj.l, ,,'.. mil I .''I."m.nAl SMAIJWUfI. S l I."h t \ ini.*. oh. 'iliM-tnrl, hnw .'

.) 'illllllllir III, '",,'c.1) Illlllil, III II I Bill 1 JIHIVII. I Iinl lMs' .. llf"i. I 1.1'S tan' hTAIII:. uhiri. lln. k'miil, '' )"isTi's" I NIII \Hint I inn t.i"I''''''' i'h"'J"| I ran lit'\i"r write IhollkO UI''I11(

S .\ ii tlilr.l tlnis, wiotii. tn hiM lallu : I he ''I inn' I i\, pniriiri'il' '1rmtv\ For |I'''lin''nr' ''I fortrlp. 1"lh. connlit' SILVER-WARE COTTON FACTOKS .\ ; :" "il,.il I ',''s i "ii"'I! il :Ii' .,' ll "Ii'nt .I t r I,,nil llifltik) ,tin,,'TIIII il'is'isii:: ,:uxulii, 'i f'nil\"ml, "iiftcn,:'iiumii'r',. shill 1. 1 onlil nm: ,ii.tt Hurt :Issip Hint' riling ysll:):I::

In'Ml lt> p'.iv" lit I'nrlH \\onlil, MHI IH'lii,'vi' ilv i il i i \ nMl In. 35511,). unit, 1,1,1,1, inn \\ill, nut, Inki1" ft ninli.1

l Km" illil| ,111', ( Unit. "' i. luivi 'In'''Ii 'Inn' lily. "Ill"" III" ,. .11 III HI,11,111 -Ill) IIII tlllll, ,lllli.l |I. I t., "I I IIxiio I ,\.,\ \ \ ;\ 'v.'N V. JAM EM: M\YII"IIAY'IIIU.; I
li:11 tint lush ii "tro/i""II, n Milfoil tinii' '" ::Ut i. tdh"'t't1U"' ,$. I 1 \ ) \\
G ral mmhd M n '.. 1'hk IK In. 151. ,itilv" Hull' I un. illfdnruiil) rrnitt llu sins"
I IKm 1.- ... n n r nt! .
,
n' 3VHo1.nl.AGENT null *'h ,"'1,1"1., iinillui\i, I In'i'n i lin'0 hy l>r MHI,*
.MII-. ..t'1I1h I I.,1 ,\ a. ",.iii" |iitl ,v' ,i i .1s't'| |l'IIIs', 55 I1.N \Ita'icy.
Ah M l II ili'li;'nil"il\ i iiniliiliili',, $, In u inniiiitl I ;; FLORIDA -.-.- IIII.I: i.". \u 1.1 I 1,1: \1/111| I : ) : 'l \\'I'i'Ii\ 11:1'\1111 Ni St ''nrk. April, >, l'f",. !r I'11 SIC""t. .'
II' I Il'I:: I I: 1' I -
',".1.1. \\ lit, \\IIM HiipjMisi'il 'to )IIIIM.. I ilimiiil' tint 'l( i < i\\s| ( ) .
| ( ( ) .
| ,
'III I. ) (: .' ,'I'l Pin i.iln.im| i I. m ini""ri Ktlni m,ss's' nr II IIIHII, <'nii>)lnu,IIn
t" \ | 'i''ti'1 1 \MI| nl''III".r lin-ilininl,. mi i li" ,'timi 1 uli 1 1\. li" C COLiEGIATGAlMIUTARY FOR < :I .1.1 i I. I I' | I l''i ; MMMI / mi. Inni "",."I,ulin.In liniirii/, ,;/ mi'lltil ''ru" 1111". n.' .).
i. !
tin oiiiK| | >4ili' PHI' ilj tn tin"' ,liillim. in/.( sirs 1 1 1do : :v J: : : I SHIM: I 'svx \ \ \ MI, .1\< ; I thai' 55 ai.iliiiimiM"| 5551 I. iiiiiciiliin txplnpinii, Hit1. ts'lit'l, I.

; ,Mini,, U.II Mrs.. ,11ml' I Mill 11'li'l'\ Pill l lit ii i in UIIK llinmn ,nriiiinil' nnil,,., nn hllll''In n .IM ,r... .hhowi.
t 1 ,timi,,, Is,' un* ilninlfiillt,, '. 'Iii I .. ftiUnuiin' crrtlnrnti','
(In liisi i.iinrlimil\.| |, ("iinr nl |"IIIIIIIMIII-: |,,| "Pus;1' I \ 'A' \ lv.\ tteler & Wilson's/ Noiseles : : .::.. ; .. h"r' .. ? ,
.. |, ;, .,: : u:1 E. L NEIDLIMGER I 5 I "It 'HI IIS ,, I SI I\\MII1 I | || ntllML. >. I I wm- Lixtn lo "e ly him MlMint" tluht tknnDt r tht.ilril
hit t |"ii>lilinil M" r\n .i"<. :| -:" .". ,, ,; ,; ; ,: : ,: ,. \ 1'1 I II stIll I
"( in. nnil, till Mr I I II I ."niiiiln' 1,,' "iiplx' 'mini'. .I ''I ." II I Nin Virk, .Inn. ', It, S'
"" P" I'i'l'i' P MiiN. .li.rii.rl, ) l.n.ini" n- Iln Mil, \,' I' II I'" I M.i nmni l 1. ,'lncnli. IllICIt, I ; I jnui l-oiiiiil.: ,,, tr-.
hullS isitilIg) lit,' niii i. Until, 't.suguI In. li,II linn, 'I" H. ntl I",,,ir\, \\ p5 l nl 'Ho, ""'""',',, 1110 ... l-nouln. .in III-' ..\lrJ I ; IN J. GUILMAKTIN & (CO., I Imilly. Imrnl' t.v lIst irmi, ) 1 In nm Nn\imlir mi In"t ; .

Hull:, I Miinl' ii in u I IHHI I' '11,111 ""i, lint, 'Inniii I. -.1,1|,,) .pirtlloo'' nnil' III". S ihnr'i ol' M 1 ,'j j .1 I I I. lltuss! lu'ssIst,, inn. 1 11".1.1,, T11t55555i55, i>i'n' on nI.lS'I Hist uonlit tny, nnt
lui" hill Minn t nut" \ M l ..I.'I"'h I '\|\: nl'. .mill. ., I I""h'.'orl ol, Shills, mil" \N'tSEtt'lliIlclES ';; I"" :, I'i"I : I :III'1: Ml'I I >I \I "I: I: I ': ,:" I 'hull, : 1 lri.il 1""II"1 Silu, '. nnil. It. umil nir In H ftwU '

.Iinnil I I -,' Illl' "I" I I'"I I ",. I Ii .' I III I I "I MrI :. H Saddles Bridles and Cotton lhH 1 Illl. U ,, '' },lllll 551155. iHHll, (III! II.IH "'.' lllfHt,
Harness
iiI "' i II Mil'.ps M-SMiilll: : M i |i'r'.t'.rollnlinami I M Mil' .' [ SJ .till." k"s.ls's' .Inn, ,5' IsrI', 'vinMti' .nm,, .. ,1. II .1511's'.
Hi iN ti |:11.,1, ,hiinji'ctiin\ ts ,Its, !IIIIIII! (rini"- lii..I ,,. I.,, I kI 1 'I' Factor lIVI.inmkKlrtiitAMI.MI.I .
I 1.i.. ulll. Hn\AI| .. I'M.I,", -P'", ,,,l I M'iin.ri: "",11llh I I.,",,! I '
iln i hid'1'I | i of uuillli is tn Mii| |.h. uaiiKIn '" : () :(

linn. ."lninr, nisi'"" ""I..t ii liniiilii. it chIli.,.'.5 \ I Ii"I.{ ': I 111".11. nl I'.niI'rol. of I'm,, 'h' S I 4A \\ \ \\1 \ I \ I 1 S .." i i IVlflUO", i iII 11RECJ BELTING \1S I H, lS55 I ,
i .
... K.liliiill.in, ,,, L J I i. I Ini' Minium I Hit IHIX of rill4uni.in| kin hv rnnihii 1
lin Hi. tIlls limn tl. KIIII-| II., ll.ur.l of. ; I lsk."" "'r.'sll ,I'.I'' "t.usr I In I I" in" I : L .,,, ', ,, I I I, I iiil'. ,. I I" '1.5! 'tlmniL'li Iln nmil, lull nf ;
,nll l. 'in, iiininn, ,.,'nit 1'(Its'. e.s t imnl, ills, It". pi, ", "It' "'mililmn: ," .":" :"I. I,".. I;" ,11 I .t ,,, I llV ,,, ,'l\,' nn. iI,5ii1155 t ,, fl'iIS. r. iilinii"t'n..h. ...nnr, I" ,1.,) nmiilHetllti, I .,
ii 'ijki thi'
,lo ('to I i pli' .. ) ,. in
rlii.'I'
: l! :: : .I..h.I": : : | I t I" SADDLERY WARE Mv ,ilifllniltv of liniiiliinj, ,Im,,. ,
: ; :
\ .Iliiiioii. :I ls, ,,,. Milhiniilo.. N ilninl' ii nit ,, lIPP'ING. 5I \nnl'.1..1.% 1 Itflm tirnd nm ;,
> I.I.O.:, t \ M( 'I( I'i"i'I'| | 'I'' I |Ils|,'. I"5.5, ",r Miatl, | |tuIilIs| I Is ,
( M
}
iruth\hMMt'\ (ch'n.tit'mt'nt' l 1. iiln. lln.k "Kri'ni li anil riirll-li: uill I li 'liint.1,1. iipoiliiiillli | U VII I II' ,,i iisl, | | | | .1 \ .: \ 1 E'.I'.
1, ""' iitlnnliil ,houit.r. "Os |tsr. ls'tls'h lit.",," ,loHtti.p !' .Ill'It .IF'\\I\. 11:1 W.TMOS.
111 .
,n I",)". or" ."".II,,nix unit .,'l 1,'. 1Iln I I'I '|'| | ''' ,II I", I IIn ,,,,1.1 "'' .11,1", I I I IM Hmlkl. M.. ) .. J
I .. Si 10.11., | rotlitiil I n III, ,n I I'IsII"',,,|"its' 1,1, III,,..1. I In'.InI. .I IE.\'III! EI: .\NI; 1'
"I. ",1' .'|'IMDIIII1 55' I \ 'II | .ill I,ulll, '.1,11,1 I I: txrl..r,55. mmi, i .i,7or.s0i I.bTTh'I.s 'U

DON'T' LET IT PASS TE I 1X al H. I'. ( > \.s. EARLE, CUNNINGHAM & ((1 lo.,() [BJiM1S8ItJ11 .r .,"n. ru.i; 'titrlHn'. rnilll llilllnu (.hoik. tun, .ifyiiitrlllli.cnr.il 5"
11III Trunks; Valisos &c. I ""', mill, I h"'I"o,,' n'Inrnuf the. nmlHllV
.
"holiclli 'I 5'S'. indln Inn HI. |I"slr, on ,Imll, pit ,"
M ,'ist I,' 10".tI'.',''is... '1551,1 I'Ih.. I 5,0,I,., s' on iln, 'I.lh I ol" boh, tsar, .1 I 4'.I..: "' h 5hISs I ( ( ( ( : IRCHANTS J I OtlrilMlori., S
HI !I. .11 tt in C'IIIIIIF.I'TI'I' I I Irmtiilnii' fir iltrnnii' cnnetilwtllnn' 55.5Sl'iI
p DON'TLPT1IISCflANCIiFOI( l I,,i-.1.. itt, tli ;purlin','nt, f rfl rail.: :,1 :II, nnil: nl IIP! miiil;,) I uan:: inrnrnliliiinr' ,::
I I'll lit,,, icy I III' 'purlin' ','nl. HI ANT (Cdi( '. I'liMi' litdii :mid( : 'I 178 Bay- t. West MIII..,5"I rill, t unit, miI -..'
Isis. Idi lilnl KM III'ISMi.', I I'I II lku'lml.Sts" -5, I 5' I(rh"III""I"I ",', "" I >
| in" n Inarl
f limit( .. Karelins.. ; .hiss; !! I "In ... Hrti no i'Klra < 'linri'illoflril '' ( iiiiiiissiou n'I'f.h "\ our I'lll" nr,. mnrtt.."1..1'1.. pin usss
inn ,In ohlnlnnd,' 'Inprltiit., funllli. '* Hiiid.nuimi',' \W. ,,11.\ I WALSH.\\ \ 1 I I ( : n'' 'I s \ \' ,\\s: all| |. i i.I i.\ ." .\ :".\ 1.111'1 \ I I "I 1 ,ml 1 for.another' ,, nnil. km.,p. ''h"1 In 'thi, tmltHi, "

i Il.'r ill' nnv tltn"l Inilo* hiss Ni'.Hion'. mnlitlll' liiliniirulIron ', II I "t tSr. Mik-viwl. h..fn',1,, ) mv hinilni, ',,, uin "
., lh,. liinc, of "'nlntnii' 155 lIt,', I It.-, ,, of hi'vion. nlnlH.trrnn NO 'I WALL sirLr r .1.. I ,. '. 5 I I 'I c.'. Imir I. is. rni nfnnr. plllit, to niv lint,,' "hnOI.ch"k':
I X.lllllNsilN! : ulll "slier, ,Inr 'III.. Inl. ,tlihlt ",W"1iK ( \, .II,! "I"'" 151.1, Is 11I",1, AI mnriiiiv,. 1'1n (I. nr lillli' thtni' 1:1,1 w"III" iljiv...
I KIHk"M:,c. ;,,,ir I i:"i, P h lonnlv 1\',,-, ,.r "Iln !'sltsstslls'' liiIln.. ..-hI I In. II I.. , I 1 'II- I I '' Ill \ I I" '. II.I.t"'," I 'u.1',I s' ,,"I." ,1',1. flli' St.'..'itt, ,." 55 h. >I lv IllI5.3, .,r I inornniL' If ,,'.\ i "" '
.mil, fm. i.f inlllon, l It.'" ml",oln -", h .5 1,1151' ,in ,Inniilnllinli \ I | ;I..,:,: ,"" ,", '". ,:" ''I I ,s's I '/ ', ,"I I 'II. '" ', 'I, I"", ,I.,,", ,\ .,,! ,55., I ,,".,I I ,,,, ,",, 5."5555 is' ,1,.sisIi. .I'', ,Iss. 1111,,: psysI,, ,'ri \ our lox, i sI. Mnis.li' 'I'ii -nlv.' i iinnl 0.nf,51551.55'si. In th,*
J i.N'iiui: ': :I'TOl'l\ II"I 5 .. ., 'I. I't II", II ml, ,.lot l I innl, 1"1' I II"..IT rs.ls.| uIt I \1111\ I ,, ,"' I 1',1.10., ,I.' .SI.. I' St, I s S "5'I .1, ',, I .., \,1.1..1. 'hinil 1 rnlilMil, mini >.i.ir'-nli,., IK'lilnil, mv. tarnnnil,
'" Hi. nt-s' I.
n"Dunlin.
VXv \\ \\\.'\\\ i\v\v V.' \ \\\\\\'.!i, I "II..i,11,1111.. II. 1-vJ If P I'r... (llonrdof H I 1'1"1:dm I ilnni: I I ,,, ,'It 1.,,,.I ., I 5' b1. W. SIMS & CO. i' "I.1 1 .' luohnT,, ... : I lunntoin, forn pixirfninll) ." S

COnIu.laslonW : : 1 s'"i. I".e"5 ilhr: "''''I'I''I'l 'ni)' nil' iinln' hut
I ': III., 111.'.11. ill. ,, m,' Kunrlh .
Blankets.' Cloths amiLadies' : ASTROLOGY. DRUGGIST I I I I ", ',, I II i' ',, 5\ \ v. N N iiI.I I .\ II I ."'..iiil) "... (In. IIO, ",.MI rniir,,a .1"lh."pllli., S
L.I 'lini-llin
\ II I "" : I..r vonr NlUt lit, nlllin. "" "
!' I I '. I I I"sr. sill .1',"..I tin' Knlni" ', nl..nlioii ,.[ mini, .1..,
Dress Goods at Factors and General I 5INII.I'l'M I irs' IH' ,
inn
Illl .1 I lJ ;:; Iil '
The World Astonished I I'IPjI\I.\ ,\\'I'CI., &g. : 11,11,, tliMi tt itil l..r un>'I" ', ,

NEW YORK COST 'i ., I 1,1., I I I ,, ,1, I I Foi. hk:.l/l/( .>: 7>/.Sr'ISSInxlrilim .

\.i' 'Illh; .t'Iiiliil'ItP: (> l ill:\ H; MIoNsMMH. S IUU: ) \ 1 \ I IIs ,. U.nkniH.. I,,'n.nil |l.ns.ssIlissI.! ,,,. \
.In-l. mi Itiil still I fur Mh? nl" lliulKWI-M:! I'IIH hs A. F !HAYWARD : \ \\TS '. Mni..'I > I'UN In .| \\miluf\ii'
1"1" \i r"11 'mi i Its-cltsst, : rs'sius ,
5 '
-: r.Y'lllKi.KKVI; : : AMUOI.IM.ISI: : ) ( 1" ." ""in 1', Is,,tliihulniirDuvunl I' II.
'HIM, |J1.1.i{ :)11', s I'uik, : I\11'c H'II: : i ; ..mi i 1'l.\I.I'.I' i 1 1 ; '' ""' '" ,,., II I ISSWEIH:11\ .l/l'.f./A/'S/7//S 1, .1 .5'Fi "'.1. I'' S
.
MADAME H. A. PERRIGO J 1 ( An nltnn-l' ""1..11" Ihc.el'( 1 1 155, anil,I.i run r.in I. nl. 5
:"ill IJIils.,!" \lul' I'.llilil: ) ;.lli'l' :E.: iir'cxiv: .f OIMI < & Wapples ,I m'i-l 'luniiiiinniiiliciltoll ,


HIK.k\\ln-it. ; Flmii, l :\FMH mitith. tto iihiil' .iii. ,'s.'r P.us'Is' ', .1,1: 'I:'l.s! III, UIMslin' ,I i"SI,I.I I.:. }Pl'0111111! Mtirchiilise: LnmSi-r- Tunlirr!)( : IH Ul.ltll lI.I.AI'i.

.\ Nn. I (Cj".IIt'1i! ) Bilttt l ;iinl StirKl' .r-tnn, ,t. In, 'tmi' ..l,IIH,,''' HHIM, \\lin. (115,1,1', ttohInl ali ( l <\it' I ssllll.Ig:. ,,ran. niu.li, .mnrt? ii 'llu.i" ,riKlinlni'iif'""' iHfiliiiioni.,mm limn. ', mill, ll.i.cl'IIK II Ills, tssssii, U'i'Is'lrslsss.'l

l lI \i "1'In.I'.I''| | 'In. .. ii,Is5M' tn 1"\1. li'-. id I rtllltlllll OOTTOTST. 'olol : ( < )rs, I I i.iii.iiiiltnni.ofihi' '", 15,55.1, ,sII.tr-Iususlis''sr, ,. |,". nm.iMil. U
( 'h"4'1', I ,llhil, I Illl'IHK, |<.fnl,I IIIUIII' \ At II.l\ *' lU OHM' I t 'U ItI 'HIIM, .' iiM.li.i-nr.' mnili, oflhrpiinrlK'tTin '

!I... !Is, I 1. IIHJIYKItS. u.10'.1"I.| \ I...' hoillU' I li'n': Hi.t. tin IM' IHII.,, "; i-in I (11 .i \i l' : : 5 55 .I ,/'j''i' / f't .' "' I irorwanmi&(! General \ \ Ii 'inti'nij.". '

nrilMl,,, uii-I iiilnriiiiititin' .. inhitf' 1110. Ill,' tin liilntn I G I IM ,Mill/ ,; I I'l, .KH .5 \., I ill..., .. CoiiiiiiiiioD Merchants ,I 'i 1 Ilii I, i ulll not, Inrni, "Iln, ,ltlss'l ts'tnsiui'. nnil, S

& f On1I1\N u 1m"I'li-iui i r,,%' rI.sl'I"-\.Hijin." '" |lssI' ||Mfl.i.r .1..10"<|inliil.il, \l1t5i51'h. \!'.HI(I''iir-iu, li 'II-'. ,S5ll lISP,,,\!illu I I",'I',, ",., "'."1 .i In 115.1," I ", s-t., ,I, I ,lii''I II MM I. .555551 ll' "II" "' I S I I' .'" .1.1,1. '..Il./I ",II, ,,,III. I I 1',1,I .' I,, S Sn n1'1'n I' i I iiftl:. : 1 Ills, :,.I.'II.| r III I'.e"0"1",10'fl.'o ..-..* lu Hit )Illllg"sl 5 I. IH'l lt 5'
I I
ills ,,
; Ml Ulllll' Illl 5\ ill hi ,"".1.11".1,1., s llUIHt rI's|"Ulh, 111 5 :Si" I "> ,,1 -liiimi,. I I l.i,ii:, L I'ilII, Ii. .III,, I'I I 1..1 coar.t" I II <> ('1'T.I.5'i'vs1 S MW/iJitttt
.. Ml I"' H IM :>>. ( ( .I- ,.i I/1'' i.l I ni?liuik"' 's-' .. ,, ,, / ''
i ,
"niiiriiiiu'iiinl' :: dlli OH (llu try ill \on S ill 11111 I .' mi i 'i'" i is ii'I'
3 > .
I'IE\II\I .1 I <'I! I iiin)| .. nlhIHIIV I '11' I 1/ > '11. ...,Inn. 5 -Is,,,', ol nn rl..j, \,11111"1''|'""". ofthi' rkln, tinnil., ,' IIII.IHI' IsstlsisIsIs', ,
L'i\.r-i >ni I ilio iiiiiiK I likniiAH' mill' li.inultiL-ln'-' "'I| '' |, : ., ,. S 1''" \I s i f.,., i III ,, I i II Ill's| ,'* not i hints,' ,. ,
sMH f\l' 'ss i ll.i 11,111,1 j I- ,, Ills vsi.n I ,, ltl h.,1 'ls.rusisIIy | || ? irnl. .
Successor to l tbi' [it"< "i"Mi .Shi' n.iilnIMII, 1 \u>' thoiiKlitn, : ion! \I">\ :!U i',i ( d 1, 1\'tHI i. "i',,: si,n, ';,.- ,ss'I5's.1 |t',. ,n;, i ,:::i'rli,4' \\I; I ItI::i : .1\l : :'_,'.i:1;: ";,,!;' 151515' ':: ,' ::::I.-' lliii' <'iiiiiiii.? 1. Mir M11ml I :ulili Iln in.,, LI, m',nn hiiu i ft.'rln I., tin. '.y 1" 555.1 p.| nf '115, ,
u lit r iilinn-'t. .111"111"/1'1'| "''I fi, //11I\0,1., Hit. ..1 Iii, I. ".'It,'.0"1"1." ",5' "? II"" i |I' |I' sti'i, | |lsaIIISlI,.. ., ii itisl ill, 151511. ,'nhsi.lp'l; :: In :. :,:,I"I"I:: ? ;Si I "
ninl. hl.\.lII.\. iui.Ps'rls's| il l .lbs' 'In'tun' IK tin I Hit' t 1:1155: French .nd En li.hI'KKR ,I.;..,, I.., ''I, I r.u",,, ', i ', I "i"I I I""in' I I., i I'i ii 11,5.tin, I I'I I/ 'S,I. I .,."""55,5'" ,.Hi I M I' is i' itiili-o. ,
TO'VI..E & "l""J. 1'
I H, U4. -. I tI.il.IIII'"I'11, I lit"II.h, lit, cl.ii-ttiul I otitoiiit ", '', II' i ,\ I I"" .s.' .. ." '... u.ll', II'I :,' I /*/,'. .V.< ', //'/ I'l I ISfnlloulll.

tir |i',n .IIIslsllIs', ,, MI tin i .s.IstlglIritlIs'tl' humIln "... ."" ,," .. '., 'I I |i 01wudin: 01 OmmiEOD, j lovirinlilr, ,, inr 4 Ih'", .' .ilrii.i.| .. .\.","",. llnnrl I
Dealers In P /1'1.1'| I nnil .iiiinm( nl I Hit ,nlinu' 'l' untl IKiilrtlll 1/" ,, "" '' ", lIlt, l i nl"",. l lI I"> : I, I s iiniililiiiK' | liiiL'li'. i'sslsls'. c.'tss'.t, l ,, ,,.,....
'. .11 'till' ',,'; \. III tilt I11H1' nl' I'll.III, Ml. ilxlllitNlIti I 1 : 1 t. ..MlIMKS 1 I I 1 :.." ,HUythcuirOf ""' ,, '. ',.1:5,5 I: Mil.U M\ M 11%. i\ 5I '' "il' 5 5 mini I i"" i"|1"I'is.-' tn.l' .!'I"'th' I fI I is>,I |MIMJ| "Innrrlioii,, Hit,|' I"d.lh'l.l'I".I.i' ."| A.ni*H.,' Is"5

I 11I11r' sl.l| IllS nl in,in tuil, mil ,in S miMilltin .. ,'IiII, .',".1"."?. "l'is" '. : 1\: l "'"o/, I "Il I l 5. ,, It" 'I"| t ",,1'. I S i'ksi lion::,, slis Innmil, :i-,', 'II i:;nlni: ,:In.: !In'''I p. !:; ; :::;': ", liilt,inii'," 'I
l iIl'li'lP t l i..Isisl..t t sIll until. II iiiflh \ llll Init' ii 5 \ 'II. I "Is. ", : .1. ,.... J I MmkniM. lIver I nmpliiinl' I I'iwit's.s isf
Fine Wateb t ir.i Jrailry.J lI 1 iiinliiii',,' niiu IM'ti r IIIHII li.i in. sn I,mmili| nit iVi-. < : i | { I '. "", I h'.s I I ,I I .1. )LKISON.S .1al'.III"'I. 1"11"1.I"lIlhllllllll.1, ,. ,' .
a IUI. 1..1.
a .* i I
I''l'. : T"1"1"M" :' I '. I; 1'" .
|1'1111"11| | 1'111"1.,,, I I.,'"', is Ills liUt,in'*< tiiiil, \. l'IT\"II\r I '.11' .? 'i.\, I \111/, :' /{ I 1 .U, S ,III, "ll 'I i ., J.". ,,.. I 1,111| I h",.' ", i h.",,. I K:.\l'l llii\ l'IST.\S"| u I 111,1,54 4SI. "I'JI.I. IN A
.i P ,.. l I'.Mlii. Ill lust; /I ili- 5 : I .' I; !t ." ii, ""lin/ i I Is'' I: tn,I, null, I ,. -.rn| .P|. .1.| |/1,' IIush':

t 1.11 li's's'"'( ni--iill) ( .1". M,ul"nut. I Iv,, mini, wih,! .iiii| | \\Vliih1 i I Liquid i I'Kim P U'II" 1 p"" ? II (- \,.<" g. \,, 5I'iI'IlIum5'! ss ||"|,mnt, ,, ||.. .,'it I

Ml,1(1.1 Hllil Mltlbllll, "tll'll I til Illl',IMMlUlt, tl. it III I''r.MI 5' II I I,, I\" ;i\1 I: I II", A i' \i"" "' "."I.I! i.I Ii:I'Iln I I I'I: I J J.II W ANDERSON' R j t.lM liiiili, ..Ilk """11,1, "..rl |15,5115 1 ,I..ssi. Mknnillt, I.llr. J.Si.M,-

SILVER AND PLATED WARE, -. \ lull ninl i''I.II'i'hll. n i Ills u sill,,". "UI "I I Mil s I Illl l''StV I INl.: ""," .II.. ,11 II. I ",.; I I I.. ., 'I. H ANDtMttN, G W ANDERSON Jr, ." S"II'snlil I 11110"1, ,| nlilrhl I. Alinit.
I In,,linili,' iiiihwi" ,,n,il 1 ,. inilitstil, 1 I[ HIMnils' \ 11\1| || ",, d., ? ,,. ,?, ,,,, ,,,| r I I' in, i ',' "' I Il'| |1'I"/ '' i I .1.1 15.Sl', \, II i ul i tlinnuhunl l' ,. Hit bt nil | ,IsIs'rp., |I" nt ,|IIs|i |Iiss'M
( '
i Il l Illllll, mi ll''s'.11",1| | I, .,limit liiiittit'lKit" 1 'I Iliirtrl. I 1,1, l "'lsr' Viliritnnl ., \ ,.,.. I II',' ),nlini,,, ., 1111 1111 "Lil, I li ,,1,11, ,','1'1'| I Illll, ", llul., I's iiI 1 I"'l'rils.t.| 111"1"\ "t and ( nimiliiMil. :''II'I. r "
.'ti-t I .t.n-\ ulll I". "iIslsllSIhIIlS'Il., ninl ill 5 ", 5'- .. I h, .,.1.1.| i..loins. i I 11I.1.l .it ,.1"i 5''t''I .1",1, ,intl is" I,,,,,,I,,tn"il| | |I' 'I", Ut i,.!! I ". j.n "', I I' '.i i I; I I'l I 1 I: M. I' II I II I IIIUIIIUUERA1U JNU. W ANDERSON unlin .. nlli.l ,
.I I, uIi.k' "rMl > |I'i" I II,.'1' .It... V nil,I, i ,,. I,. '. I L ,o. SONS & Co. II. Mil inn.i 1 '' JI.I, tn .I.
> .
Gnus Pistols Tahlc! am Poifccl Cnllt'ry' and I 51t55Il'511'1' It till sts'sI co.lll"ll"\. ... 'il I. Kl'tl ,M lilt nt I tiltiUliii1 '" o... tIll.. ,1..inI I'I, iln I" liii "i sI.iiniimif ,,,, ,,'I I iinr' ,tloi, '| III, I:. il, I,1"1.' .,lii.; Iiii. |II'o..1,1| ,', I a i I; ", .isal" 'h \ ,k. No, I/, I I'imIr.'elI!. Vttk,
I t'hsI'l, i hiinUliiil, I"liii., .15< -li I iltg, HIViiU' hlJ .1. "I" ffwnif r tint fru s'ls' nl .
'
: I I'su'.' M I In, ,, I IN ,' hIis ,, "nil tin'ir | li,| mi.l
111' rin' Iii Sill' nninA( It il I'' Ii"' KA C'TORs .
I E 1I |,lnnh1h.I .1\ iv' ol llu iimiitli, iitul 'Mar II, ln h > ouUi II \I llniti.nl: : ,;_, 51| ,im i I'::III5', Ist I: ili. ,Iniiii. .1 :u ;1i|1:1: i: i. l; l.t u ,1 I,,', :I 1-1,1:,.:, : .;Ill, ;" .it.', I 11',I'' ruili 1.'1 I'" ''I I IH ntimnilhv. Mlimiii.iiuiilriiVfur. "' >!,,

5 It' I I".,III. "i'I".I.1, ,, INI,,..11 Ps'I'ol, llliir i .'iiiliimliln.n. .1| KM nl'ln' ,"nlhli, ,Ill,' ,Its" ,nl t \mlti| | |I'tt,'Iln'',I- (l'5."llu II", I Is.Mil. I 5' t I''.I s'li i tIP :, ', 5 GENERAL S If -1".11"'', .ri. IlI''MrS'
,\,10'I' ,1.11''' tl \ I I1iIiI' 11,1', ,....11.. .. ,'ni, ,1,511,||, I |h., ,, 'h., Hi'," LniI st's i, 11'Is |II". |I'r.' I?, |Ii ,",,1 I. .,,1| ,' I r... t,"i | ", : ( ), FEIIREL1.: & CO COMMISSION tint" I .1., ,. iinnnt IM.. |I''innuni. | in iniirn Uinn. 5
KANUV < KK)1 I >S. || I1 I II 5 pniui sr. .!"L.:. (tiiihilii, N \' ,-Isis,, i- 110.." ". .11. ,,, '''t'' I 1.." 5 "I.sI',, I I II'' '"'.,I'I. .VMi I ."ld', I r"t"rol.Is'r. II,.iinnii' 'y )I.. in, .I""i|,
IKI F'l. 'i'!, ;; : I '..,, ." .".' "lit,. ... ...1 ,'I ''': .' "t.r. A1'is5 Iu
." I.' [ 1 I !
K niu.lunlly. nil li,,in.l, it 'Din. .10. k t.l l.tilil Mist I.LARGEST STOCK "I" ": ,',."'. 11.1..1',1.' 1 1 lyrJ.4L'z'Ir.z.A.xj
I II'\\I ...r tt'nlwlli'v'. '""''i I''III'h"lIl, 'I.'' ,"",.1 I hniinn,, il I ... 1 It. .., ':. ,I"1, .I ", ? ..I, ""?.'" ?. rOlldilgCldllts -.
..1 l .l.'Ss, ,'In I IkiMim ri".. r-if III,,,!.. Hnnilim' I;mlilninull AFFLICTEDALT1i'1i'1i1N ,iii'iii. n II; '-II"'I I" ,., IS i I" s si (Cotton( ) t( 1 ( ) ,
,, Inl,.1)11111),; 1'10,,,,,.. hliiLir II"", ".. .pi nn. ninl. nun .. "'. IN I ) I lt-: I I. '. ( S ) | '
,.sirI "I'm linlil. :Niik' 1 IsiS''',". h'tliirmi.,, ., I...101 "I'. ii III'I', ::. .l'4,. '),.., Ftl-1 ) \IrJ'{ ,,
.iinl luiill\ I.555CM. imil ll.'l'l/ ,,,,,11'111 .r *|"ili'l I h', J : ( ) MOKK: !
S'IAT' | : t 0 I |I.> (Ci i : I i Ii;ii.\I .A\\'XAH. UJ 4'HorA fIU
( mm
tt'llt-N lt\ Illl' : I hh: nlUi JolNMI h I II.I KX(5iiSIOR; ( ; EXCELSIOR "
t'\ilvOl' "iVn i'c'. > 1 | \M I( \IMII in. ,IN susisil, : | |ps. lhItIlsILltl: :., ,, uml: ili .t IIIHlMllrt4 ; \ I s',1's s Sill ,
'
P | '.1 .i'iS.: : 'I'':,; 'l'' :II: t. '11155 srsIyssrs.. EIHIrN'S
I ;
.., :Nl ,kill. Illll,, llu "...MII,..Inn.' .P uhtitiht-' i>ili.il ''hi. litS.5Isl( sissI I I 'its', 1".1 I I"-' 'it .SI S I S S 'S I I'I sI. S, 2p II, it' : I'IsIsllsC. ;''sb'I: airr
"| "ll-" t..tk- I sihl.| 'lil.ll' | "" "' I I I \ "'l'l l I : C I C ; I ; S.
ni.li' 155, Is. im. I I'l-i mil, unit Si iLiii \ I.H'nl 'utll"ill ( : ', ,
isis I
VH-IUI.I' '.lii.l I Null N'",nin. I II'" In .> i' .lui.' ii I \tlsh.. i\i 5II i m *" i" in rllNltiliiv 'h'l'dHltl .1. 'Is ,,.I "I '
I l.lkr. SMH| ,,ll ,lipt! ll-llll"i Illll, I :.Ik.:: .PSi-)k. I' .1 ,..11.1| |'nMrtilitHi..I I. i-Ht.i. "". islil" l-Ui iv, Isis .. "I"! ."' ,Is I., 'IN'' ,"", I"I' '"11 mil' Ills l"-inU.r: '.nl"| ,,. _
tit it"'|'* III JMV Ht l 'Mil I lrl.l IIH| IMt HI| tl.llllltltl, |IHll. .l II' I.i Small on EnropiMiiami: for ,l-s, ,5,1," t.i,,",- 'I'in I'" 5,15

h'lmD.. I IS- Chilis: I KillcsJllld : ni linn, .1 I Ili "n slits."I r. ir llu nn. ,-t t .5Illl'l. t pr |ui,nn''' 1 'i illHV AvauG Hail xto1Jlinato1 Il'I: |1" 1 I. *'-t': .Illll' ::ill. ( l.::|. I I'I'Ii'-i'.,'u'':' 1 1,1'"1 'ill:"I.flssj,111: ,lst'i''t ul.Is ,! I,',"sissi. ,,,. tr I CIIAUTIUII: : > nvAiitiii.l (( ) (CrE-i-i.: : 5

Mill IIH % ill .111. rnnmlt i timi. .1. ti.-.iini i.M II, I ) KEMOVINO SUPURFLUOUS J" ,, ", "'"t ,
01- | 1
l 1 ti-t : I I 't
: : Aiiirriraii" !IJI'II" HAI. |"| Mimh :1.1'i. 'jHklV ,
.Ml.. Ml, HI"" '|1'" Ml t ..liilv| siF sill ,Ins-hIs, .. I li s'I t 0"0""* I p I )i,, r. ." I im | 'sisiP'-| | ,H ,1 h. 11,1'I,, | { ,: I
1".1,1., | | | "I \ ,'. 1'/I I II. II 1.1515'. !h. I Inn,, ii.,iilii-iuti, ilii.'u.liiH, ni ,M id""1 MI, HUM li",". 1.1 I "","," I i." ti", "" I 1551,1', I 4. Iin., .'' "" ,il I i I inl. .|1"1,1.i : \\MI I '" i t i tiiliu I I *' I 1. : rn-H|" II, I i. t
., MI I I It" -I..M Hi ,In. ,tIlls HIM' .I : : \'I" : : \ II'I; :: :;:;: : "\I1. ; \MHHIT, ,
I 'h""I'I"III.i| | i iI'5\ sip l ,, I .. I t ,: ,,i Nm
II I I II.
mill' KID" Mnllh" A: Wi-. -. I'"ih'" .iisi|. < i.'l,> rl'li.l ,- I II lo't issI 5.115.| i in- ''I i III, 'I' l nlmint ; 5 ; "' 'i' '' I, : s I ; i 1-ntn 1 1' ,ii "5 55 ii SOUTHERNImporting l's sits 515,51 .
11",11'I .1 liMViil u In .is-sill s ktfMI i.v |1''m Ilr. > ,, , : :. : ,1 41. 5'1'st.r Ni t. \rl .
I"
I i > n Vnn
,.. hlnil 'fi'inlii .. fumlir h"l.i..I, IMIIH. Hi. Hl"i: II S I.. l I I iili I irnin nn i mt I ,l | "u i. ''ii I 's.d's i : i \ \ i. i '. iniu
\\' I I'. lip-. II .11', | 515111,, LII" M I his 'III "r,11 kin,..I'. \ \- KIM;iU HI.11115'IIIlh ii; ,IM;, 'liMiMliii.|IC: ::',s1i'Tiss:: ;.I;:',-im, IMII,:limn: ml I:In: ,;',i5l.ss,5*/uul.' ilitiv I MiIIM ,Is'. ...1.. ,'S' "I ,,,. ,, ,,5I'I.,,," ,. I. '-, '" ',', ., ,Ssi'.I ... .. .1,1" '.i s., 'i' ., ,.,. ', t:. h.lle,' 1.'lk 111,11., I I 'j
I' i I t" 'h
Inr. (Ill Mi\lt, "".11. ni' unit 5.555,5', t1ii.I li>',ililiHiiil, 1 '
rl'lI 1.10 IlL(119'oc1cetLLt1'ry I HIM'.. A, |I"'rli,'I I II,I., if..11: ,II Illtl. 5 III l 1 1 Illft "hii'I' ,,| Drlgs) ; ;ali Chl'lila\ ':::'''';I'I: ':'' ''I : 'It." :,Ii: "' ",;. ; : 'I.,;, Kit; : Vla'q: < (,, House. :I Brunch Tnlljilm.N.s.c'c: : ,

IsIs fl I four 1.1- l .Hi.M "Ii 'I' ,pill'" ., ,' ,
,1"
Ih..,.,.. lllnl WiwIlH. Inilni llm" I'.. Ii.I hnlti... u", ,,,,, ill|"|, "IM,til,. i n"I"t.|| I 01,1.| I tllti, III 'I I'tilHIHVIM ,, ''l' I I 5' .5 551 I'I,,'" I|ii UI. M A *.|| (. ,', ,. ,1, i REMOVED
& t' h .1 ,
nt ) ,. I' ." S
unil., mrtiri. shut, l'sIb'. 'I'nlIo' .".1 l Ih-S'hI S 5 < .i 5' : 111''M I" in 5 55,11 iiihil I 1'1.I Is si I Ml : :::: :, ,; : I.. 'I 1 \ 'I'I |I. 'I, ,|1.5) -- .. ; MTIMNIKIUI : '
'
htiMnrK. "xs ; .Ii"sl|" \ | | t : H s|1.t:1: P IUt |I'II.I.l.|| | 1.. tin ti. I 5' I I" .1. 11. N.\I' '
KUI,5'I... ,, nli: iisiel! ..III.ul l-"ik-. 'IM'.l Io..h'n. iiinlCJoods. 11 111 1 ,1'11\ '0/,1 I I"I I .V .I 5' ,1" IK > : lFHl'V
,. ")Mttt) ,'. "IM nn."" ,ol! I.,,,,r151.1 i, ...1. I .. P 0'mlliiMHir.ip '. I" i.i ."i. i us u. ,.. M E: \ ( iO) ) S
Ihll.I. r Knit- l'ruvil, l'ICI, "''. ."i.I\ ill. iitittiuu. ..t! .thKiilni SniiIt.IaI, : for. Irl&111 ninl 1.11:111.: M I, ., ,.,.; ,I'i < > ', '" I X .,'', sI's !IO i iI'np'Mtm I 'lI's: '!|ITS ,,| 4"'I| ,".; ;; /liiiHjnlr.| '<' tM Th.I
tumi, ." hluMi" t I I .I II ., l I I niiHn. ,1, ..\ ,
n in fnitii MIU loilviit ,1 y | l Its "| |I-
.. ,
'I'4MZU1'y : I M 'I IM v in |I'n'[ririit',.1... ",.*ittl>'ti' i\irnt t his .II svVSN VII' I.HH.i l\ t, "MI,.,, H \ I I" '1', il. ,1''s' l lII I" I t t and( ..,.1. ,,n ,,,,ro" \.,i ,...,iii ltf. k llsiuk, '.11. ,I. li'I.I

\I.l ,.. liiiuni,,,,, 'l'iHi.| l'i. kit I I II.H.I.- .iiiil I'mlM, ,,,,,"il,111 '. .in liltliili-te,.. nn 'ih. .s -l. ni tiiMlmv.. "! iniiMiilt, thiMiutili .' "", 55 ,5's. It K 0) Nil: YII.KUI. \\IMir( ) i ., Wllulesle DpaltI'Win I i.rlss, l|1.1.l ,,.| nn.n'.1. ..11..1"1 h"1" | .,| f7r. I. Ill |.iimil'"u" ,
..,.InllliinlliintNa..... I iii-| ,ml. ....,", '''". 'H..II. 'i iI l.'l i i mi'in. luil,' DM. tmtuh ,s, e ha"i,,. .il ill. I.1- .U' ',,i I l"'l'" ?., I '! "h'Tin ,ni "I\ '. "' ll5' I','"."" "'"I,. S
I 1. ... lIiliSM., ttl.k., $ uml lliininn-. Workllr HtlHltM Wlllll, ll"lll till III I sssi.l- till ir IllMMIIM ,sIPS I .l \ h I' ''s. | 5 'Is '"' "' "I-
II- Umpi
Inr
|%,I,..... Ulllllv I I.l....k. IM'.ir ....",,-. MnmilII, "mil I nt'Miiu i sIll i|.n, .s MIi Itii-nit". inn i" "' I'm. tll"1 | i 55 : ,V II I -; ''I V.I.I.; \I'"a'I"\I I U 1 J 111 sissv pn.it mill. Jnl-U ninnlli... Ii'JVifl'l
.
iu
)N.\ s .I. I I." .1.I t ". 1 .
limih Ilninl t.U"i- I In' .1'. )
"1'5,51..n'lh, lI..noll.lh'llrnllllnMUJ. "' .ninl, HI i. till"' iiinl Imllit, l lK Iisll's, Hill, I "Mill" .,linn III. lilt,' .Uiil ..,., Is'- *. ..11.. *t s Id" t" CO.Florida i Georgia.WHOLESALE I., rI I ,. 5,11 ? I m s UORI! and SBarS i 'I!' 5isis.! 5 Ills, ""' t'IssirI l f. a .llvi.li.ll I.
.. .5115 Mliln <-* i lii Jv it" 'il iiiil pitil i III> i \ ; ; I Is, '
) n rh .
..ilr. nl' nil ilixrlplliilllul % : : :: : :::i : : : : .nniiii. II"I.S'.llsr| us | nniti' iii., |
iit4
; ,
.\ HliliUwt ti..n..riil tut' vii) |I.ii". -, |'II. i r omi 5 t* i i't| .nl I HI,5 \itiln ill i.nd r* ,tn H. STARK & "," S II I I l\! .fill' "'1,11' 'In iIil5lI5ih' Is. ''h.. C II ,'.,. F
.,..f'I' \ :I :18 A 5 ti i 11,1,151.i '" 1> -11: MI.' i 11'Iii' ''l"k U". '""" B'r W'vss .hl 1 1,1. S
; :: \ j <; ps'y Rsi' prnnt
l'.u' 'I, 'I IM.X..N CUGHOR.N & CUNNINGHAM' iI I hI'.I.,
in the
Watchei and Jewelry Repaired best I', '' .1'. 1-4; 'lUMlv I -- ,-- \ \ \ : 'lis.lw'isl.'
SNA n I flIasI 'isi
planner. A. :Kl n! :::.: 't' InsIst, :. "l"'ri; ::: t""IM''I .Kstcltrs'tIcs', S
- Us.
-- \
\ liuliNile) 1 | H ; ( : I t % sls'pss.lu.sr. ," oIii,' hiSs
MVKI.S( : : tv ( ; 11 I 11 1 /1 I Ir 11 I < v j"1' 11' ,,,,,,p, I''f. ...1-'.1I' Ni su a'.,"I. I H; I I 1"', i ,, ''10 "I.hh.I",1 t" hi "".1).llbe /.lh'
in,,1I ItJKO \ ( I I I ks S \ 1"I.'m". 'sew (' '
Factors and Comim Mcrcbauts \ \ \ \ ''j'' 1 .v, .nr.y.: :'1. I .1 .: 5 s s(1Miimis'on S !11\1 I \\ I l\ '! ::, ; ..l//1'1 I | ;. 'i'l BEAUTY! ': tr A '"l'U\IL.\IP.
.. llillrnvtnnf
Colon ,, 1'1\1' '. Ads .
',, '" ',0 ,.. ." '." t. II \ \ \ I.I| ) | > : A 'i. "1.5.1'V'X' I : I j I HUNK:' W' HKRSTKII."n'I'' .
(; I \\V. SCOTT & (CO() .', ,lisa a- tT: "EW a"- ''. \ (p\I. fl"'I.' \ I
CI ii I '
.11 "TH ITARLEY vII I (' ( Ylorcliniils( ( I 1 ; CREDIT' "" 1.. "\ ., l l -. \l-li'OHSEH ; 'I I S ..I 'I III I.Il l ""., hSis' ',''., : i ,:I.,lIssi:,. I.:. :,: I., "url,'r..! I S .\ 111 i..iiiirISTATK ,
MITCHEL co. I. s "h C ., I
I 1 BAY ASD DA4YTO8T 'It5hsS.5''
) & .
FACrolJSTALLAHASSEE .
COTTON( ) : .
II
S S ., I. .. SK IJ
''I' i\HY.
; .
> \ \ \ SM "I : .II. '.'" S 'I.'h*, "t"I.
it.t
AND Coiiimm and Forwariling ISII! I I1 I S- \\IIN 1 1.1 '' \, ,", ,IiIr, l., '' I','. -
., '
I : ,
Mcrhants, SOUTHERN LAND II I i I I' ,. : :", ,, "I i .. ., Il-r' 1.1., i ,r.ul,,iI I.'". I I The

f Coniiulsslofl 'f'hunts( P | .\ |..VtlIUi>l ,. t'& : .i'-i', SI .5 .I' .t' S st'iliI.I', I:Ml, ItlHITTs ,. 11.1 Female Department
\ FORWARDING AGENTS$ I' : l ., A t ,?...,. .

FLORIDA' C .J. 1'H. mm \5 ,I. j I I,t'?,' *..'',II 1,'. 115.1 N \ I S "'i1lber.rIsar. ,, : ';' ,, tbclssbe,, lusts"
I
MUlHELYN. 111i I'atn' I 1.1. i-n. 11'1.1' "I"... t: K..i.,. r\ I lISHI EM PshhsRI insl Mn M.
00 n ; C. \ ". "' ... .''"". ,
1.:11.: W.I4l'OTT. Flu TT II. '!OIlI.II".S.J.L.aULl.M'II.'i. ; V "IIUI\I. a" "" .,., .,. ca-n. fnllil.\ RUWr. .. u' III..Iml.b"I'u pu. .. "," ,' tiis' basich.0"1.
lh.
:';.!: I).II.I.MII.... %. \ ,5s, II." t1n. ,I"MI..m.hll'lln. |. .s 1 I I w 1> 5 'III- i UMI \M S 5 I' % I 'ISIS Ji, 1.1 ..v.. MISGUIDE MEN I "M".. ) I..b' L

on ..d ;ii1t'oIi.th;.,.; Ill I.'""' "" x." \.1.I .. I' ; ,.' ... ; '';'''55' ...111.. QEORQPA And I MtbSsLsi.tIr ." .. .'TERM,. *.
tbe 104
"\ u'onn"b. Juljrll It TO PLANTERS .1..1 1 II .. -SI: 51', l.l' Lai o of aug I .'!, ; J0155 I.'. 14i7 11.4(1.11',
I iurkTj(... 'rl'1ln" *. ur \ ,) '1 ,', I Chaty Mery, Iii Iskuc.. i 15. bsIzs. u, tk. U, o1hbiIIrPrIusary
-- I 1'uif, J("i lulu; am I I l 'Is' : I.' 54 l' ,",.1"" I" A15ues! I ,5'WMTh 1., 'I D"phsrSi..lit .
'I'Ilal : ,. \ 4h ., ..
I
Received Put '."Id..n.\/\.F".T. "" ". I'OI Lquor. ld Segm ',, 'j.:. ; 11. lUI.'rUir4s.ta. L'i'iflsiirt . t:
\\J.o
T te.55..h, ..
Just .' 'f. : t9Shrtm.fll _
ll' : .: L U.Is's ; s 1 I.. .554 I' ; 1 S oo.
II.UUlFI.II.ltl''nr.R "".1.1& FU>I"Ifc is *"> .\1'.t\ I>1 'I /15,11'V.' : Iul&suijIIiIt I tsP I4in', .: \':" ': 11, \. ', :1.\\11' .\u..., N ,,$ : U ; .: : ''fi t'i''' ,' .' ii, r r,' "I.I ur, 1 Sis irir..t',l.p" t..M. I'MiuIt5tnt: i : ..:.: ..:. '
'UAI'J' I '
: .tt-ft po....lIpt'.Urfll". 11.011.: If "w'4i'rr. I I', 'JK4; au. T.uiiil's''s .Jiii >. I.; ,:;...r \.. \ J ,s ,.. !,.."' ,, : '5 ':I-. "' k'.' r I I' I S H I I 1. I i. .. : h." :, .4tlln.s.. ,., p", j! 'MiLtI',I'..,. an iini'sfs., : : Irw'I.,..,, l r .'1.t qs.s'".: as.i. .'h.'_al.. :": 1: :::IIrIUc"MM:::::; \. .

5 55, P
r I'.. .1.! Ill fl.l'l'el, .EI'P.""" '"


kI.\.

4 .

.
--
-
-.
\ -- .L _

.. ." - t .
W'a" -. ---S------ i _
S .