<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00011
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: February 26, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00011
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
.

'
-


..- .- "
, TIlE' HP 1-\LL1-\II.L\SSEE SENTINEL.I .
.
-
-:- .' -


BY OLIVER & BUCK A LE\V. TALLAIIASSKK I FLA. FEBHr.\JY; 1. I 1.W( I I ISI7.( ; NKW EHIE -. \"(())1. UNO. 31 .,. _. .. -. -- --- .
- --- --
-'


The Sentinel. I ScmiWecklv.llooii ; Pen Pa.to and Scissors. CITY DIRECTORY. U i I .dt.l nrt"t l.I t tfam hip &h\f c.Pcii. .

) I I'ln hur., \,,111; !pi''Iw| is ,I.h'li'i t' "Iid1\ IIi \ I

PI BLMIEI) Tl( FMUY* .\S.ft...\. 1'r, nadir, il h .irt. "A >MI\I, nn tit ti l I"" r, ,in .'

I The" linluitisin..' \trv. "iiiiiilili.oiiii, in Ncv [r"' I tin I tMhu'ii'.il' t'II'IIII'*' luiii- tn I illtilms-i, i ''hl 'an Tiuili I fum Im'( \oiif l BALTIMORE and SAVANNAH & Ga. and Tallahassee R. R.
-
ADVERTISINC RATES .1 MtAlM.TWII. ,.v in' ,,"hh'oIl'nl ". 'i.t : ti ii.hiMI'i lilnnillt., II "
Has Logic of FACts nny influonco!
OFTIIF.SEMIWEEKLY I ,, u uniiien in 1 I'il.hurl litiil I utiim, t.11.| tr Shall k..I' Mitmlliiic, lirrvufUr ill our w'liinn- STEAMSHIP LINE CHANGE OF SCHEDULE. 5

I'J. ;;W "I' .111-I iliun h Tit) lliiii-lurjr, I'lielK lit-lo l I. lit 1 >utl" tt' 1'1/' i .\.1.r /. //IV II .VI I /' /t '11..1.I /)

SENTINEL, : : .\ ''t.Z:I M I \"1.11 m Q'lrliee' it luiiui.'d.I" Imliy' j i..1- tin' I'liMm-Mof ill.ilnisM'1' arrant rimid. 'I I -.-.- -

Til'f I I a liial nf, lilt iltnii., t lu IniM1 tlulr tiiitiii-s hi"ni I I t. nllli, pun .t 0 PIIKN 't- ::1 lu f '"nt |Ir'."'h.i, u tin? non,1. nn'I I 111I: --I'i.KNIMUNI: ;< I'Ab' I' "'III.\)I'/lII'
> I i : :
TA'.I.HF.: .Vl UlU.\, f 1\ lilt t ;. :;
.i i 'I
. ',. .,,,, I $11 '. \ TI.> :.,..IjI! t'utt talk ..> ni'ieli I till" tnmitli hll.i, *S i .III ilo 'ii lit I III I .' ,i'a !*in prill id tilt!;) i '
inMir.l: -n-f'-i 'fi t. ) ,'
% :"
mif' I'll.
.I'.n' I'1'
v. i t Insertion I :. ';. .., '. <. I t':ii. i .1.111!; .,llr '. nntsi I>, i month.' IT iii if,t'.ir's; ,ii titit : !, SMVII'll 1 S'l M III.i I II" nrt 1-lu |II,?. tin. trunil oi
.
.
llllf" "111' 1 S I 'i. 't-, ,, ,
I fn <
s"- 'lu'l mvf and
., I 'Kill"' -- t I I. '111 I I I, '111 | "
One 1"''. 1 In..rtlo". : T teli'uripli tlii'ijuoins, '|>ie, h imt ;l.'K.t);:l ,1-' "to ,, a' "' '* r i -i i i u-t'ii'i' n),, ii, ininiot flhlIltNtlbl
"II .1 'I 'v I 1 I I ii" I 1 1HI "
I III) Tin IM ttcr, TO IT. I l'u ', 11.1 ; .\ I I''i.. ( 'i".ilii.| I li"i"t.r Mi-rOne,, lie
one aiHMtv.| ft tiirtflI* t'\H'nso| $lit.titled n :11.11' "Uil t II II -- II I. l I' "!' i ," 5 I ii ,111. """-|1" thjht Mtar thfrr
." l Joh rrliilliia.ll.iiini \\ h.t, .,,,10 Ill H, 1.,11, hit ii"u-iN\ int Urn,.i'rts. nt, In 'Illll tII.! t. n 1 I. I" I t.. KI I i. ,\1 u, -...">. \ i', i i ii I l''ii i ai II il' ii 'li"n lu'ti
llntr.ilit' IIHI n tilti't! lift It tfnes 'iinuiiil, the """1,.. r.trl1l". ,iul .. ,"h I'''I i, ,I' run ii in I IM ii ti i ,
''tmoi\tios THAU 110110 RIHTI
,
No OPSol'Atlll" I ; tn.nli. "nliliMi'ii- > "'ir l"ii l III""T\K'T. lit I -I"JII& its"piry litnks" :I :"''I't I II kh WII1.1.0: :\ .1 i itiwariv.'isrv: ) / I I I Lit. tjiiii.rj ulin'it, fjn A. M
oj oj ji 'i : 'i.R nml' ,Iii-l t ri, Iti .1 l u ilni I hill" ",.o.t ? ,
h."lls 1.1' .Wit an.inni'imnt Is In'Inn tiiudr in I'.nli M | Minli .,itlr. 1111111.111111'l ti t > itMiU Rllllli".tk! I I In its niitst 1 ,uhi5tttlutttliii.'hl"i 'ii fnrin' I I- ,nl tin.'ilif.iilr \iii it 1 ti'itu--, itimnt (IS i4ij '
e. n ft I t ? 1"1 t Pupi r. lull ( ',irls, \ti I iiri tin .t jirip.irril' Int'Xt'tiitc \\1' ,',! 11,1,11 uill In* to 11,1! "i''i.' tiiMiMli' ,-nil-it, I lltikl i.' ilIsulti In Ii '

;q r. f" .- til l fl4 $14 aii I ti'l li', 1111.I..r, .1""II"'T'.1.i i. I Ii;" ",.,hl,' in inu "II"ll'.i"I'\ | In I.Ilitit" ilkttlliiillA : i 1,11.11,11111: ( t I \.t'h' 1111' ".., ct,1itlt lb j j I 11 J.I .,,,t. Moi.in.lli M nli-on. ,llnitll nlniiil . 1 ti a-j |I'i. <-M

* t. III M.: n 'I J$ "HII: :'! u lilt istiil'liMuni nt In the ,, tdlnrrd high M.linnl Ims 1"1 upend, ,ill t.olliv f \\httl, ..illuuhul! hi, lull 1'" < "i.i.1.| ittitt UriHfrti *. A'.i..; ,iV-"i,., >n, '',, ,. /';.< II. it. on' Hits. hue tft I iitti I I. us I Ill' link .limit !tvi "
t" III) f\ ... :,\ a4 4' .I :., } "t"1 :111".111,111 ti! ,tit nl .1's] nr, > i I ir I ,>'ht IhoiittliililttM NORTH POINT Vmt.'nt l.ik, l Hi ,
: AND FANNIE nliniil
Vlinlrr', Ilio quill 7 (ill
( ins.A I : \ : : :::: 'I\h.l:: : : I.i.\. \ :
isil : : : : :
:
4" I, :H'J 41 ::.i Mi I i.J7n ';17 71 1"II.) | I'nluiiliii l !) iittiiitlnn'1 ,Ill ,In' 1"1 to \iil. II'P.fhc' ,liiiiilrisninl' \ 1- I I't l Ii ., ;;I'll, II it i trrtt. it 's''Itiluilit ihisut Kulu I.PlulluihI .
r. 11 *' J 'I M ,J 7' IJI IUin this 1 uci.r.urMI.I.IAK:( : : I ikt I k. ,to III"' lttii. II .!(, '11' h, ,111 I l.iin'iiH' | Attorn. ,1, I"". *
: V this Iris
Nrw
,. h ..'. 1 0 83 \V. .1 ''U 'N >1 ''ot In* 11'1.II''I.r'li' 1"11.' I liinlar-, NolillnlN, illh.l.mln ji'iir m,11 1 Hi', ..,,,-,,1.| .11I.1) I liiihlnic. ,.,l ". lutbiuss '1'111I h'I I-ll,Io u. ','.' I ,'ii .i.,nt in Hi' \\ 1 Itt I:, Ill' :KK't. ; I !tttV'(,!, :.. ', '. t'.ntimi: ; 'U.M li 'it 0I.| s ? ho tI ii t Sili'ull 10111' ,tluu'.uS W IuI ?.
,
1 Milm-il\ ) v i HI'I i. ntlK imh M III) HI! \ \ I ti
1 liii in IS in
It. eo'J' r. VI t"l 111 ]in: Its I 1'"i I 71I"i ( luckIll,ink-"I' ..1 111.1Ir? I > Hiivlpt-, IllllsntLulliiK huh, I 111'.1 \:,''II.ft i i I l'II"III" '. \ are 1 <- I I' Milli"* und, .1o'\h'hI.| ., !luthu: '!I. l'r.' nri |1...."''". ITlilvilMni ""i H nl, 'I t ii "tu i i| i *"i tiU. i i. iin I us' slut lull, it1 lt.iit that I' MN
.
1. tl1I.11'1' 1,;.l 1',1'I"| zi l SIK 117sIf .. Vl-itln-,, ) ::11I I1. knnttii, Killlit I, I'll.I'' ..11"I' \ 1'. -il 5 I ,,01.! ,' ., I I..5 I it, i it HHIIII. ii'h' A It
Ih'.h'' ami' l mlI'liiiiplihts. tlll.W7. .\ I 1:1:, v, ,, I IL U* i n1 i .11. I nl'h' I Ii u-I |'I" ilI I v >
Hid\ Hint ill fnl'onhi' null' it
.i.u'" I M
i'i t '
4 I v.1.I t lit "i'a till tI 2'::' .4L' 1I u itlin' I" 1'10" I I. n. I livi'iuk' il.nitt in "
'. :... Brltr-, \, All nr.lii-, ill >I.' .,il-iiilnl In ullli i 1"111I I u 1' Inltt .nit.i ('"n I Mnwut! llt-it' ki- 1h..l.tfil, u'lil Ki l.iill'iims), .".1.1t ttI., !liii., Iii, In-I ','I Inkuon I:"l.I! itt' ?. .1 i li Ii-iiii't'i: iif ;,vuk* '1-,lit i I.I, wlili '11'|'. Hit! ,in' tcitn unit, It i t,t.u.> M nli-nti ntxiitt In u
.
The alim. nitcit, tri- nut Low KT ('Afl l'm.'r. lllsputlllTAIII 1. | lug i the; pii', iili'iHJ. toil 1 fI" I I"' nnwlil nnd III1I.H. :. t'lltullt' II 01),1- ,,iitul 11III". I hll'"I' ,''' hill*.- t'lfit IriiM'lh) 'itiKlt S I 1. u. Mmil.iII, ,. tiHintrllti II ill "

.VlvcrlliM'iiirntii nitnrcnmiwnltil, liy tin- ('A>II will nut not ,,1 In ,ili'. lined,! 11:1:1,11111:1; ; :< ; ; : :. I. u'u- I \\ i.i; "i m' ,il-I. >,|'lt'| \| mk.linn ( : | I\ .' "it Ill ritllnlin.fi >' alitltilI'.lt. .1 5 i I'. Mj
I .. ill t.'it' ll i'tt i
|, Kn'M" t .n..1'.I.' Itio rurt "r I'h11"- n' ,1'tni" <
rcri'hcattinllon.Ulhiniiiin t: \\.- "'. si-i-y| the, 1,1st lYlHIinll : .\ luiiKriipl; nii iiiiuilHror' Inwrllnnii
tlio .
jciirliisfdiluBslint' toMT : -- <- I 'I-snl I
onh,rt'd. It will l-c |1.'h..1( u h'., lilimlH-r nftlnicn. (1"111111..- 1 1.I,', nf, M r :IIlii'lllo' Chun ll, In* 1 Nit) ui t luiil' I that: hi' 1.,1,11',I .niv. hitMil ."'. i 1'1\: r"III'1:1' : ,, I'llI. liii,itS I uk, nit |I"I II.- Sit' 01| mt iiViil 11,1'-1.11 II.(:> !' A IUMK I :)I.s. .I ..ltl.. 'u.mttHli, .t liailsTnnt'Pluhilutil? Alit tillillllnnATION
S IIIhad Ilir n'11"1 imt tint II. ittlnl: nnn mintlti' lit. Ii n 1111' il' 1 I t.st' fibtsIttiu-'so' ahiliti . Ill ho A Mnm
: 'tulusttitNint IIM Ut.NHuil: .
lUlMiu.'
(It ?, ) II I Ih Ill'i Itt:" .L "'1 il. i. ( lui III"'', itiul |I'i< thIn ii. i uu lit' r'imil-liltil, i'oil-' ,
.Ilk .1"111\11. .. | > 111.1.t ilmik.io, isis in" .In, '". ''h. dismr, in 'iliinki'ulI .t 1 ii I I" "lob; *,., tniV ;;. Unii n MiiKcti, r, xi
S"I''I..IIIIIII'| | i III) hu cnti-rlalni'il for p":i) mi-lit 'III in)" TIII.I'als. |huh wi ,u 1.Id) tilt mini, I lij, tinlinliis Yolk lirwslKivi andisriilm I u I ; Hit* I "tilt"tiil' t I.ill ... I t-oni., .'. i |1' 1 in this r tIll" ii" <"u, 'i 101I >l I ills') .1 II I, It' uits'luii ti "
rnrnilvfrtliliionci -. \ I' ".Iitl .IK.hi .I.t-i 111 1:1' I : I, II Dr.(1o.lhhl..II. I tlmlia', inli ...on .".1' ,tin .mil .nn .nrvllml' ton no \nlti'u ,11 1 tltnlm.iMv i itsiulu wto
thing' but I'l'iincit Vu-ntY !" nl i iitlnt, <'i'tg.'rr'aiii'iis.' tutu iniMir' liy rrj imt n :1.111.Ih.. spt ,. '
al,1sl'111"II'1 Ihd..I"I"r II.ulltii-" I 1.1.: "t Iii Iji' nritinto O W V \V VU\ \ V\ \ '
', ".I ', If tinI I IIII.r "HI 'h.' .,-lit I" ml j In "ttt' ( u \ i ,in lit,1, (11.1\\; .rseI uuio u-li u4VItit,
>rt ocorlr ) nlili'il.! tlif ( .itlicln In tlictri'iiiiscul liriicu.li'iirc. i (Ciinirtrs.-'oiily 111 I .tell" .Hid' tii'i, t "i ttlll not il to II Ills
.,-.11..11"1..11* t''|M'tltil; ] nu-ntini'iittntlic! HIlt ntr* Ismnl' 'I : ---- .1 I'll'1: 1.11', tin \1'' I '"us' Ii, hIuuslbI,, ti'stuii t p MH
I ii rniipiulili'li) was pinprtli, n/pri'i I; IlinlA Thr nimilipr, nf I imnikrants utrrlt ..1 m Niwi I HI.IN 1-:1! A I 1lt'III.II\\I I l.'llSi I.ak, I lie st''it II "

: York Irnin .Imniin I 1"it. I tn d? W.H: ?,.i.l..iL'mnst : STEAMSHIP FLORIDA.) \rrlvu ai I oI ik alHnittitt . . 7 iII "
-.-.- i I'hll' .Hull. rs III 11'k-, 1 M.ltlnlirl' ,V,' Till\ l I' t lo ii'ttlft tIc ii I tin i-lu'> Iiiiri'i-l fill Hi unitnlllil'mxili
: In ollhl: nmllor, tell. llni' nltli un ".tnnui; criiliicwdrilto I ll.SMt Paine: \iar' I ,, "I'liirlmii. nlnlliiti, In n I'linsl lit Hi, Mn' i' nt "itiiitimhntiiiilrr1 II Ill l \ V
tUu line, r IKI .. ninkc axinim-. t '''1. 'I IIIMI. Ilts. CHilcs, | iliiiii u I in llni tl'II.1 .1,1 1-1 I Illi- W IIM'N II M.\I.V ,
I I .tr.i'iiK; : ;' : ; i II \ \ht' 'iX, I iSsr'u ii t ft liSt VItS I it ItO Sit
.
j In-intiri-illnsr In" itintk'iiHii, "h. h." Vnntk, Mull tV. *7 I'lil NnITil'Inllnttitu'i I
-o. \:ci i\ nl.I'riilri hun" is tlic ii'in.nnl .I [-...UII"I'' I 1"1.. |1",10111 i ,1,1' ''''rlo..I.\\o"II..III'IIII'\ .. I i t '. ss uiuiillhl iltIiii HI) P MII
Is li-niti, thai! Id ,illlleiui.I '
In
fill ,
SI BSI1I( FT I 0 % llnil in' ii"l'I'lnl. In'c'ri . ,, , I 'till' ibs'lil ill A M
-h"ulll. |Ii ilii I I in l'ati i. --- "ilII "ui's i lii.nl'' nf ,uuuio'' inn'-t' I IIn \ Inkof
I M1M
TO : ,' tr.nl'' in ,"Ih (1'11111" i! lt. 11' 1''lrl'''hllltiu' r.im: .\1:11111\111'; | ; | | I :;:1'77iu nil Iron. t-'iinn.n) t.ttti I <, in |I'otnii'' I'n,'lIt ,linn' Iii, ,.l II 'I'k I I ri ti\ 11.'iall 11. I 1\11' In, Krnnii I\'h"I... tllllt ISIS> ,lliniliilll| .l tti I.i I |I'.' ..n Ii|1'I t.i.lt'M' 1 III I null'., .1)
fuuttury \is
A 'tn it 11111111. 1.11 Ilhi I
,, I KI-Tinlur shipped:, Il 11",1"0 .ill "trOt" "ii' ttirnttn rIght, ""I.n "lilt. In tliirt t -li.o, u .
; The Semi-Weekly Sentinel : I.I \1" I 1",1 lt 1111. i the r.\hlhtoti.! '11 pri/e \il lie'nil' nnd h,' his tinrtlt' Ills ,lilhllli, I Hi .fnllnttllu' ultltl.it.u '
,
4 Annnm. *"' "the liM .iririi tOil, t.\itriiiiLr| "IIIIIfIMIollh' () ) 1100 mid thr |price "Il t In krl two (" '1"I ", '.I"I'I III( '111 Jt:1; ; r rs. tm,, II n I- in, <>t nn, i',,i i' < 'i'\ ,tk. ,11,1 i,110.' ,n. i I Oil I'll I< in-,-i., itioiit i.ii-liin, lln- ill Mliiin nfi'iiilininlitliKII' I".U. M | M (ikfor llntHtti I ,N Ifltti,'
Per ,
0 HnMi'ii, nlotii lit 11.111 Tliis! |" t l : 'ttl.ilh \ .uu tt Sri' u ,ml l ltthio, In ( ,nt. ,h.. drill I ant vftlli nl i-in, li niinnli tinnt,'ami-r .Stnty"| liavi
:MIMI( 11'1'1 tinul iintmdi \ \ \"ik.. ,lm, IM'I, ,
fix raonthii .uh."II. | "nn who him n wile or 50 ----.-.. < II. : %:: hi) M nk., fort> il n tilrot s i. nln n' sin-1inn, ,', is nn tni.Tth,
.J '"" lirlnri, Ilir ,. ,'i-l.itut'i', ; ,... Mt 11I11"1. ,I i, ..1011'? 'n.li I lo,, ,in In n" I 1,1111.1. i I I. ". li "
three motilk*. I \I.. 1'111' 'i l.i/i- l it not I tn lie \In-lirieil in 11'lllll. I IT hlo.l. MIS.ii.; I A. I I\MM. 1-nllv 'Itaiiil 1 I lt lii'i' I ln"i, in No, intn.r ln>i mt limnslimltst )., t III mnl J'li nltli tin' -li'inn-lilii Piortt, I. for New I'rlimn

i-liort.r tlinn thru, 'n""i )nniinrnd) tn inipnsr tins duty. I nltt.ns sure tn : iilmitt. i Ihil I 1'.1.' .' l I. ,' tl'M, ttonld nnl -
Nn-nhi-crli'tiim lnkuifnrHr .pi rind (oi;.' .1 Ll' < Mil.I INHIV AMI IMil'MS: t \ l KIMi.Ml'MIM i "mn iiiiinn "" i"n ni I V Ill i'' nf siik., ,'. hil'ts'i'lt| inlint. I1nlnlirldic and At
I irlid Mu.-iM t I -> il< mil ll 'il,' Ini In'i '
In'til. ini< It' ttttiik"
I! -- :M.i (0'I.KAKV.) ( 1'iiiiir, till) i minis t Stilt Hi" 1 Iriilnn,
lllPlltllH. \
' IIC'.I' Htnnr' in I Inlc Iti-lnrr. said Vt' 11'111' a i MAlzi-IA I'Ills' I. nit 'inn Snl 1 nn" t'mii ,m Il.". -ii nn ..it ll.ohth'.lI.!! t b

:Nil Mdlll. llnYH ,''I II V AllMt --H"I! (lrnilt. ,,111 nlionl"I hC'1 picked..* hilslmndi, lull t I' ; Ci"., ill. k"l-ll C .I"'h1 iii' ,- '..11,1t,1 n'.. .1 t.1I Mi\(| I \\M1I.KIS' .lllil.l. I. lilt.\ n,mNi'nltlUhi'lii.iI | tIi,, u loll..nil. Ilo. Mnll-i.n mnl lake City papcr .

UlAI.lnlnl; :KMKM.-; : : In iirl nl,ir" Jnsi ":i\s ilmt 1.,1.,1. "liojsj n.'hill' at nil iilinitt root I 1"\1',1" ltt..." i I ill\ ll.ikii, ) ami. ,! t iililii'linmit., It'll S''i'nIt 1-11,1 I I I I I" III. oil" li'iitlnj, N,.'s' llrlnin, ,,nM (tilt, ,",1 ,
I 1"1"1
I I J'.l.I loiiin''' 'In null hi.-mi'' I'nnnlhr SPRAY "
frtf .t llI. hH..l. llif iiutl j I nnili t r Ilir n or Iwi".ntIHH uill nut lit" t'lili-ili-il .\ wh" emer-t hini-r'l''! with rnsllv appaiil I I I ,\ ",I\N IIN .\ s'< HIT.I \iiuii-t I I',. hut; 11,11.:, Ilni,, : i un nlh, ,:. tthl.il will I nk: 1 lIt ,lnl,. iil.iMI u
/O'II'h. 'L '"' "Ih..r ) 1:1 hit MtiiulM tin. ,l..it l-illriiii-liii.ki'ntu, i iiiuilig. 1 I Mnik-nml n'Miinoiiilili, trrli nl mnl IX'initliire of Trnln nl and
in hIlt nml .
; uilh nrrliitl "r -.
I u "
liv 0'' linofli', In ( 11'1 .IIt'I", i IAI'II| I'm' lIlt |'iiiiii-| '' 1"lrlil." niiisii', HIM,) hisniiiiil.lslikrnnr, whiiillmmnuli"( hit, mnl t 11,110..1.11., .."". ,. nn Irom 9iut ..
Inllil "I :lollll, I llmtlljll, I till until I'lil, < I on ''i I'l ton "IT 1! iinin' ,1 I 1,1 -kl.in, bit"i"" 'li Illll-I, iilni, llnl 1.111', ,, ,' It III, 'I!" mil niiunliv <*
oh.1 hr imliili-lit'il. ". Uirro) l"nlh.I"1 I"hlhII" Ki I tin "tilt nii'lct\, milhnnU, ; In-iii Ih,' | (t" 11 ,|(ol'his Itnti-i' mid sits uitlnil lit Iliri I .. -- -.- ,'h"III'I"11, n"Hi r "III'''.' "i.-..Ii .e.uI I 11",1, Ink." ) iln, inMt -1011', | I I liilllllXiii' \imlii. 1,1,1 I ,, lm lull' 'nil;' ,111.1, ., .:;!
|i ftlicili"trkttnitlliilimi I \ :11"1111'1i \\ \ Ml I 1,1 .,'-h..1 I'l. ., ., ,.1 ,
I'. >sKli.lli'.lli :. ililtlinlit nl "liliik' Ins u- iin- t itiiMlni' S tutu li'ml.in' (Ili'I"| '''hii n
of f"Hl ," f'oi'rtuit W.rli'Sul I, "r j ,Ill, ,lit: .t' Hit' I :,- Smin, nr I'M' Ail.jnl.mi' i I d.irk.A Illll'l i lilij -ol Mil I I I. Vlll-l, I. nnlir in.I. hl.l' ,t "i t t 5 in, MI Mnk- ,t IIIM 'I. ''"I,I ,' a't'1 '
of fill 11 I I" forprliiiimnii, liil in I III, llnilf KnrnMiinu ,l.inlils, .\.'., .\,'. I".I'1 1 \ .: stuN' ; : ; : : ; : :;: : ;
the Inntilullnn) R( ""11111'1 I Inir-hfnl H. inter n-fiwil 11 >illl"1 I tipi 11' I nml, ''inn, h ill-gmli, h nml. "ninin' 'v lusty, I lu |till, In Mr A : 1
'. CBtft-. %fhi'ri'livriinim 1n to. nr nil,"n-ii'it, tn. ..h,' I ( ;li'iii'inl nl'lln1 Ainu ttftir" hItu; \1 iIIl iitl..utihI inline, iilllep, wliele funnies" ...1. I IV tlt.u', ii 1 llrnokltn, I I. I lip ,"A'. 10"i ii-. innl .ml tl, "nm risklti"t' 4h3'b '- p l4I
rtsii-miiiliin.? n'i-Mf tinllmlm, tifthiJitrtVillrtlnniif 1'11" .1.I I I.. Mi"HUH IN. I
equity of .1".1 I ititldi.ttt, llolllll
nl tin', "
: '
tie ('nun In which .nlt mm" lm h,,' -hl. nlmlltw iniii-nl.' ..riII" 1",1 01. 1 savtnr: tint: I it,* nrxrr 'ut. till with I ;;1111 I tort it ll. I 1'II I /'' nlll '1I I I lIill1f.' H11..s'I I \,"' t'lSIIit' in Sin, nil,'in-
,, 1'.1"" .\ |" HIM i | tin l upll'd I lI'MIIM IUII IIOIII Illll V -svxi.Hl: I I'Tllll
In I"iinli trlrl \ .
,
uinl win hal .
""hl.IIlln) lilly iii'" |Mir |"lhl.h..1 n ; imiiM I.01,1 Imyswillnot Ins hfrA I' 'I' ,I" 0151111na1IaIlaci.
iiL'Oil, |I'nl" nt'c ftirv mnwirk I' I"ild. .In.,. t-tiili" "ninlornin, ,,',. lunioii" i holii. ittoiftour I 11 ii\i i Hiitiiiinuli it s i. M,
-. Ter It mlr.,.t four IliolitllH. liwniiw, thr Urn ,ility or lie nifiuil.Wlllll. I. 'tipsy liMtfi-rmtslimk n tlnlicl.imp whl lel |.'rsi 1,1.h i E.: I'rltl.11.,11'. .<"'111.! tin'.1 on' null, I Iiiti' ti nl' no t.'liiili' "I lln' null I ,\iriv ii niuuniitii HI .tl.l'hi'. altiiki'i. .

Ih'l.r.Uk'Colr. -.-.- i fit, "\\h.' ittti'lI| .rni"hl" "I'll I"' I" mid heI I u-uS,111,110'1.) i) tiinl I I'uril.njfii.U. ii.lt itt Mm.u . , H r. H.
I 'Uir his hot d 'nn f" i hinlilr 'li' liiiiillnn.' ns \ttrnthrmmhi.
'
Aitmlnlitratnrt.' t'fffn'ort,. ,o 1",1"1# ...ili nfInnil MhKit: 11.." W"I', Till \Vlsliinreli i "ir q' hail'l ..II'ki, lh..I"rll'llll,I I ,- Iii.': )' : IIII': :1' It, nnd, ,: ,nl. li-t -tiiil;;, 'I I sits tiniiinlili: : \ ;niirMitinlilal'illsiiiniliiii [ lltllV IHIHN I'tS'lNurilTIIMI
by ;...nlo". l.hn\"I.II.\ a tin1 i li' I 111".1) I:. A. SIIISKin : ,
quirrclm I..10 h. nd..II.\\ oItii mninitr| | ncirr I ( t ( !:ictusionN, I Hn! > iilo.i I iluil' uliiliiinnnininil 11'.1111.' ,, -, 11".10. I.i' IVi Itt, ill) ,ll . . . 7 A. Ml.i ,
"I I ii II| i 1.1 I. rill-.it lit ) olntll
"" .1'1,111I
\ 'lii'in'i' nml < 11'0-11111 tiu' 10.1., | |

ol.l th.lii'.tlic' Mli-l place mildt I her hiKlirn! tim" real.II t- 0 tahIn,..lhl..1111",1.''II.'. .Null't IllllttlUjm c' I I slnnil Ilir In nl nl'ti i Soiill't'intin"? mnlL'ivi's I, Miss wh'il Inivroil" ,done tn lie, a'h"II'llflh/1, I i diiH-tt "" ." h\ ,, i,l II."I'll-I ), i ullullhiu"uri, innrti' I lint ninI" .,-""I I I.. |1'10'.1", lln I linn' '< ' h ,.n .r .it liiLil'tt fs.tuutniili. it ul ., ., ,, ., ., ,M 7 'U'i 4.1 I t'.. M MAtriti ,

4- provinuff lo the doy l (if .. : i /Ilic, (Idll'iuint, i IM inminl."Tl | 1'11 Idil-li ",' .Sir, whit hive the runs nnd Ilieilriiwlierrira I r. M'lU.i:!:. I'I, Mivl'll, i I "'''innl,, .in I ,I" ill., In. Mill nilsilirnnii, (('Ii.iBKETrnmiFBE\ II \ E: T F [ II X I r E EI
I u 11 I' Mi.nr I'ls.KMiru runs
i fttntiMturl unit Vrttlllim -Snliot" ,ili-Mnrc' .",.1 j jcrt'dlnirB uinl lt"n i I nnd, I lln' peailiis" dom-, th.il: Fuiuuuily (iMii i I'll ., mil ri.uiti, M' :0111 ,plii"i, "I I L'if l lull ol iii' "I I to.i ,ill- |I'" IIIV ,tilts. |I., rlioli'i, |
In-1 II i'in 1..1 | .
uf an mtnic' mum IK' iuilili! .lii'il tlilrit .hi)'. I I ,c tidi .I C'OII n,. 'Ihryldnsh" I I lotliii.' '1 lit' ,1, in ''iMU', I lln? t tt "l n, ., Ill,) li mi s.Nitaniiiili nt' . . . . 7 tk'i. iAiilt. -. M
Ctmtqf (Ortllnara. Isuc, la vtf Nnlirclhll I I ll|>|''llia I Ilion I, "'lr-.Ilc'ol"lcl.,1" li\\nil who .'.Iill In1 tlic tIuuu.l.i, i iiimniii,' '' i > ",.ml I I \uun.i.ini . . I nil A v.
( ill I be mnitu to I Ilio (' I ( fur:; t li! m to i'I )" il l.i.II".
Pelt tand.. tuna lH'1'iililiiln.'il. ".'. ri. for, thirty dii.t- .. 1 Ilalll) I.\ \ '. id' 1'1"1' intuit}'. nskrd Ihrninniiiitnf his, \,,.,tilt h,' said' "Nnlllii \vt hull -.ill'nml,IIt'I.III'I 'null 1 li..II' t i.llnl.i,'r.V ifr.mi.,I.l. I '.nl milI 1 ml.I,,'IIs > 'I I -ii"" i I t"< >'J. ,I" Mm! nit < n"Mthe Fiuo and Rain of all Kinds'! N fcllilir I IShpili.ril rusts

: Ailmlnlltrntnn ami' (hr..II.M"1.1.1| | | ,".".4n furlittrnofAitmliilidmlimi : ', I .,.. his 111; -" ,, a-I.II.I'h' ," 1101Ih', 1 I woikcdlor, the w-vrntli.'! mid de \Imsbiinlv, in.nhu t..I1.1:1. i ( : I.. ,iui,| 'n II I ii-\i. I 1,0' ,l.n, "n |u"| I limlU'Illl'l" ; I I.. .IMS Mi.. mi .it . . ,5 4IMM..

.,, for dlimlMloa from Adniliili-.nillnn. ",.,'k'')', fir fix I I,I linn-l\v, our 1"11 1.1 Mr I I lim! h.11 ii. mi-i' (lllh. tlurlnr, I gut 11 tl 1 UlltHl ..1",1.'t1fr l ; -. .I .1"l'." fill' |1,1. I I- I. Ill} 111 !' 1'l.tH.. lilt,! l.llllli, \IIUIIrlll 111 , . .H 'i'( I'. U
month. : till \cnrs iil' ilgi.':, innl, "cult. did II,' nimifiim--; look, : 'Illllkrl .111,1 i Iln nn iln nn, I t"'ii., ,ttorlli i i. "to"Slull" .' I ,II M 1111 S 1 MMH: \ \lllllM It S.It illI.III ,ll ,. ..'> it) 5, M.
.\n lady'! tin iiercmil t nl distill- 111 I I. ti- "I t."in I I111 b I-
I I 'Sli'oil nils( us I"- .ni,1 'iiml: 1",1".11,111 scrTinprodm 11,1 1'I'lint I In- I I nn' li itf III", i l,<, sol .i -'iiUi'lii 1 t 11'''"' in.ill 'I In1 MIMi'ilioHlc mnl I mt ilnii I milts ininert Hlthtin1

; I orl.i I ';11. 1.1.1 ; wusi jliIIIII'IIIWYf", \hl\11,1.' In 11'1111'1 I I.r till ,li". .i' ..i II. hi.'". .I' I I.)lion,i or inn" .. .i.. GEORGE DAMON. up il u ,nnl ilutt n nkoiit |iii.r,('mrir Iriilini lit Oor

i, ti I li,:"I'l-s itfi ,", Illireii? II.h.I..r 11' har, rxrlainird"I 1"1'1 Ilt'II'hlI'1 ) \ $ilnt''It' $. Mi;;rlil:I fill-.in' ;;i, I Miili.it' rin" I iimlin
StatD Co and Biroctory.ql.9p 'I i I Ii uul.'i ,,111- ill-it ant, nlnlull '
,
: |i iturtt. tiiil,I siMi'i'ii" s|lii k" nl 1"II'r. In-i li'n luiii' 'h..II.'tll 1,11".t. I| / niMI'ltpIM.' l HllNill lll'lit-l'IMIIs: I of n-il' ) \M i, i MI 1,11 I r 11111 un in-- inn i i.HuiuiH.iiM !
ninf, I II I/I//I / I'lM I IWt V 'u 111 I' i II',: ;;. ; ill :
i nt ( :anr |iiliitncs.TAII A ttirrnloim: wlm hiul, nnimvitljils: pailnrr nll.iui' il>|rn.r \\tiliiiil. \-li nnl Mini.n I pti'il I II II
I \ . ( lil. Ef11.11') : I'lo-l, I" ilio.i i l tt. .iliin--. i., I n. ,1 I..i..Iliiil" 11.11,1', r t.il |' ,,| > 11 i i.li- in.Ii'H", Miiht-l .nln' '1.111' llui"< nntt .
1101.- Ia\lil) i. Wulki-r; I nhj'dciirtTallnliiwii' -'- in tin' liiill '" liv jut hll.I' t in;'rl., '""""I | I'''' MITK I 'I 1' fills n Ill l h.. I..1111,1'in i Id' i nnd ihiiIy. ill ,in,I ,t limit, M..,n, tile' '\\imlriiti''nnitkl'i| n I lull' I iiiti .''itlllill.ill it . .'i \. M.
; \:' : I t. tiua-ir: ..J| | is ttiili) | | 'r"-hn had, I , \iriv..il I II Iu.uuu .iilli' ul . Illf, M.
It.'l'e nnrnlntrmtary tel l
Unit Lnrminr-Yt. W .1 }. I'i 1.\1'1' 1"11'/ IIII'.Illlr'l i 1,11",1 i I "lnltNM" M t I \ MMll'it.. I llnHltn' Will' tllusI/l'"P/Il' i in s i/1/ /. ? i ltilIut-l' I <'" i" il 'I| lion \llii,. ,111 t mni'il" u i
tf ."lfl. lluij). 1.1"1., Miiliiilinfrft'oinptmllfr ,Ih! 'n winet"t ,UK, 1,11 1"II'' nt' nl 1011 II, i-itt- pu-niI : "No. hut I limn, I. In"1 ", 11"11 .V ,i. "t u .n, ,lln, : 'uI, \ 'II:| Ii.. Mill: : ,'. linlnl.'i,:, I : ,i.uni. ,; tIll ,lie'' I'I"I ,,1 I I'' iiiiilliii.Mtiri.fni.' I In Ihl, mnl"I I ii. I'll. 'Ill i- III .it ll HI *. M.
4 Di'iinl.) :: I pli'in nml, Ilic : 1','. llnll d I ."' !'in An iliiin-t, nnlti I "i-1 I" Ill, h ,'ii!" !I. .mil ,t SItu .in IK-, al'no.i I --.5, \iilt- ...1 sit .11111, ,ill .il .1, 10 r. M..Inn .
,
"k "I"il'l.111 1" 11.11 ,
7'rarr-Chn. II. Atn-iln. I iinin/ it' 11.1 t I II I If" t'tSlll ll
.tilt lilHl'Ni'lil'M !,, .' ti'i, ,
;"itinnulln
. AHarnni (UtlJnn.\ II "'nlliraltli.? I .1\ i 1"1 .\ in N'-tv \\ WIHTM'.i: : VlIlll:/ Illl'IWISM I I .ALSOI
,. Ittq. I'all A. Cinltt. '; lu-i 11.1110'1 -"'niilii". |ji 'I"| I I. or tin'I uinii'iii lllin. 1',11111111"11" ,
<,nrcrm>r',L.o.-I. I I lull 1!! Tin; I is I'IIIIL'' tinrlliynlluiliinlar i .c'(111 1".1 ., "" ". 1'1"1; tirntlierand I V 'liI:i'mn :In 111 ill'. I'liKlinllt' : '',1 l ni'' Itt :tIles:' ,: I'lll-:: \ UMI'I KM I\stnlll: MK\f of
't. l/ibf "", J./ S""I'VWlloo.1I'81"nlf" linn : ; Mnli s ri' 111,1.1 "I'I \ nl and! 'atedl I Ij \TrollNKVAIM\W.M\lllxilN: 1"1111111111' I In: n ili.in-l t;.: : in.luli;: I : mill:,: ii- : I- I, ,H, m oin: .,:mil I :ll i tsuuI, I Ii I REGULAR GULF PACKET
lr1M. H"l"' 1. I IA."laC I : """,. ,nnd \ | mn il ..1'11. r".II.11" dnnrs si 4\ 'I'l nll'i III III, I ."nnrlsnf, ""Ill, l In nil i oin' omit. ,.1'.111,1', I"uu.u, ,11,1 111 ..III..It"I u "inn> n'unit, ftI

DI1'ODI.Jiatiat-litmn M. linker, mnl 1 Mini J.lie. i Ilill. linn Ii tli.it is morally. .,1".1"' I) r .illinli-, j l lirrsi 1"1 hllk. wheie hlie rriiriimd: \ : it" ill!III '1 In M i< nn" ,It. in" in,nil' ol It,.' (hilt rlI I Plain and Fancy Grocorios 'I Illl' AI s'iKAMMIII'ALLIANCE'

> icmlly nnd niidmlii'l.itoms until netiily I'mn' dl//'ll/ ..',.
cimrli'iitls" mnl I itt. | I I.i.III/N.1: I /
! .IAS. I\vis'rn) ; ( iT. I
( lilt Lt1'. Ilinl sulisisi lui.lc, tick tin'htu jiiill'linlsincntioinii 1 A ot lilipiilians wiru I liruuijlil into tItuti I '1 1''ill \ ti '11"' li.trni He" ,nioi-l ,di Iliiii-i ,I- ,in.ill iiniliunln, Ml of i "til\h, I In, .ui"u ,nl,' tin In,,, .i |,.ih,' 1'1111, I''
" I Mil lIT Col RTS- WKfTfllN pnlr .
| ulti-ii ,ill, .'.'.1.! "i'" i -' ilh ,1.1.'.. "lolli', -I .ll nt I nnnlrv, I'iiMlniilillllllnn. ,
tin ) | nl the in I ( I'uitsKYAi'iW.TU.I.MISI.I.I I : ;. 1-1 v is 111'1" tIuIuit. t '
I'reslnn. Ct I
liils IIho\1 kl h l.nlv 1 HIII ,
11 .
H. ninth Illk.I'IIIIo'lhr. : 1:11I\: .
/'irffif'-Allen ) : ; : : \ .
.. mid lln-ir II i\ mill M.IIIIO; liuilIit' | | ,,_'. oio-ll'| | III .I'll u' nl I "ii,10. I. Iln I II I I I-KCI lm
llttliltg ,
| ii and hall
M. I "d Hum
HuUfitorlatnca ", or."III0I" f.inls 'Ighed 1)1 pound it ""|1'1,111' nut', If.IA.MKS I lilt l I II'I \tl'l' s ssii'S,

linncst h"II',1'olrllll"lill'" ) nvcrIIH I tlipnther littlenvtr 1\1 nnd n hall pomnK A ,lii' H'" .I Ini'iliiiilili,
. "IIU'U'II'I"T. / till >it. "'|1.1.' Il'i'r -kin h'I.I "ui "
; .Imlci-I. \Vaylen Ilakcr. 'li nthrr's Mtcrcss.Vli' \ iniiiiiit this spiiit InntiivcMil ladyfliiRrr nng lilt tlieir nnn likely T. J.\iI\EE.< ; : : I It do,.. mil hull ,'thmillt, .Sill,' lit |ninlrilisnltli : ,

I oIkQ1Itflht) I ll. hifplii'iiii : v Wt- ImM il nji us t 10'11'I..llllln,10111.1' l iii' ,uuu.i-i I .".hl"II.,) itm "" t.i I" ,.l'ltl' I 'llni't SIIITT: Ioo IAI lO

I of itttiIutiiuit.--.l(.i.'"." | A .Maine paper tells I haul, situ"ry. "I"ll 4 'I 11 I'l HIS !1.1 Al I' 1111 AMI" liI II I I. I IN l II \N II (
W.NN" t tin I'IT.j \ <111"1' : ; ; ; : r'I: Lt
;
. --' -.-'- I iliiinki n in:in in Saeii, it Itt dinppid frll i\ I Kin.Ttll.ii' lli.il'll, illS Mir, Hunk' ,
.II/g.-T./ T. LoligT I t KI | )i\n. "-Tlit-Al.ili.im.i itt lit /pin. iof l i.nu'Krr lit was: './ln. I'huh 1 I hllllillli..|ip'i''lli. I f' Ifinn, linns, "I.,",' in It.-I I II.M.W'KIN nn I tni.i-in I : s //1 ,

, .kII.-G.o.J.A'l1. Tm.I\l''S11 little thug piKed. ate il. I Int, m" iMr' I'M 11',. fnllottin .n. ,i-i- I II,, I II ,.il I
kw diy.s m.d. ; lull i touting nliirt imll'llt..I. i up t I'l'lll" i 1'1"I,, Kir-- ,I. .lit, ,
nun | i hit,1"t'llll .11 ll- I "1 III.-
I KAKTKIIM f lIlt IT. 1.'lal.I mid in h. up ? : t ( ) | : : \1.1. INTOSII( .
11" U" 111 h\'I,1 "I.IIIII I llt-|" 1.1'.111'.10..1',1.! | ., li'lillllt' Iiv.i ",'. .V'n, JLikyo< .
MittiniH | [ I llnu .Jti. ( .1AMI
ft Ii&lct'laIIi
Jl,94 .lt-nj) ). A. I'lltPllin' ( ill lll') out | II 1..II.il ( lid) Inn hi lors an-now rniisldi: red \. ,' I TI'KltSU, AC LAW 1 \ lit I lMII:Y. I II I \ hklntli.: i-' I II. iii:iu. li" Indui-ti'in, ': Iiillin::. :'i' / I"'iln iin, ,
I : : ; 'I'I1'1,11..1111 .
: ; ,
.
.OSlrivfl4win 4. 'I\.tli ;; .I.I. ,,. ll Ii. S | ,
'le"II:: m.lol niinUIn, .' .Mr. J1lu1111110 lilmik, lie i-ei-snrs with Imt s I ituiii.,: m, ini.Hi, It., ,M.ni.lmwm. 1 ,,, iiMHIn.'n lion li.u.ii.l tt..il, I i "n| liliil ii.--- ( I ,
one ,
I1'lm'N.( , |, ttoini I tlln iu lulu itlonitill' Illn 'ill 1111,1-,1.1-
ttln' lii- diiliidnn
ROLTnBBM t Ii IT. I II ant ill tli t iuiII' n "I. mi CEORCE STAPLES Commander
1 .111. without llddlis.,\ : i'IIo HII""llivCM nlniiin' /' (.ill I i\IHIIii\lllM\l\siMnil.H: I INK: "'111.I IN I | ,
./ui/ c-Janit'R (ii'tf L.) Mitchell. 1 1101 tusk In iidnrn tlmt tmlilr, tin'Ic I jiln' 1 the "singular iiunihrr /11 ., \, rust-. uuI ,III.:5"tit ; \\ MII.'i; 1' \\MI I I. I I'U K SI W HKI.KXSS tm tin 7lh

lion/-I.II.y ( Ih1i,' ill its' itiltri. n rare i rnlv si'lmlurh. \its, when told In iniii'.KUlr 1)1) :. MILKS: II. NASH ,'. S'" ,. \iini, ,. 'null," nil,"Imil, lln, > i nrlni, | I \ \ ol .a.. h nn nth lm hull< I oct innl, inifiniit
f.XIIX) drl'KI'Krt.Jurlqi 1"11"1 11,11"11,1 I iItt.it.-\ lute. 11.I'll 1.1.Irk. ,ir. ,,,,1 ,liii I'lil'H'" '''N. '' .Ilidl'V III .1 lilt. It i ," t l.iin Itilt. it Nn.ilin lilt ifs nn ur itli'inl
OI'T ni>. A inimo nt III. Ihll1 I'rlal" 1,11' di'i( / \l I I It..' 111. Ml I t Ilisl' ill I I'll |I' TM I 'ItO \S-H-:. (,III.I ?s. tt'k I loii.iinl.ili' I It? iiln.ii', I-I. loi.jIf tin _'..il,I 'nl tin nth. unil 8t Mirks nn itt ntstit
nn'
nf rntxti'-. I. T.: Illukc.I'lrrt ;. 1',1., "II"loll.1' of 1.,111 I \ I H..H.I.I, -II\I\: .: tilth ;Ur; M I NKIIJim s.l lli,! I I.:, nil, r, p'.li'l: i :' :I. .1 i;, iln. I I- ,ii',, ..11,1Iliriin ,. .- !I .' ,
hlh'lllor. tin .MIi nnl Iu Ki't II flu Uil ttt'tat l liII
nrruit lltiirtroniK'll A. llrj.in. nnd : "SVliiui' i. the r".11 Ilinl, 1 nun in lit ki--i, ,n hi .1 hut 'limit lln, I Ill, ,1 t M il, n nn,.I I I thiti ,I'ln-! HI' S in, |I"S i .liuitir i'"l nn
"mmderi-. 101 1. 'Ih'll I ill II 1:111 II h"lol" I ,, u 1'I'' 'I I,, I Mil,, ill "I.| Muknil I HI i ,llnilll IlllIlll
M"-Rlrb.,1 i nl hi t while wimti wnild id kis-rs. on S lni\' i | oiMI '
C. May.Tor iriasiiii'd in I, nnlody! -"II.; mound' : I. '11'I"li., lniili" 'I li trenl alinK I' DR. J. S. BOND ,. t, i- i,? i nMi .1 i --I, ,', iini-i, I i" ,oJIt..1: I t 1.i i illnilo'k LOWEST CASH PRICES ..? I It, t uu''u' I II it nil.I, \ ( ilnlin t I.t.t ''Ii r.llnnit Ill,' ill It.
.4,. uram.< ( 'II"-L. ( lit'null). wliii h .llii." liojii "I niilhonaniK' 'i 1,11. 'Ini>nlIt \ ,: minim-- : 1,11 '." I n I I'mH", t \ "ii' on' tin n I ni ti til It'| tnl, In. Inntlil ami |l.t'su tnti-rn nlM

/Vl.'rrvr.J I.. U'mlv.b' ilu-lili'il It lilies to 1,1-ln., 111,1, ilcsd'nds .11111 iilhel'diiv. The uniiiL-1'nh 1: In''I,1 I I till' iimrt-rilMiiul -. "r.li.- in tin-, ill/ ''I' ..1| I'.."",, ,,, |I' lo.l.I ,'".nl,,I llnli I 1,11 ,|,ilill.i-, 11..1', I II ,, lo.ti I I it It.
( laiely .Surri-y/r-li-bani Ill.ike. the liki'somt' ci-'lly j!i .,. the men IniMsnntithiii..' 111..1 to I.i-- J 1 II ( ) .f ;all,iluiia I >t <-ilul: ::[ Vl I< i Iliil::: ). I nl.lvnllllii.n' ,. I ",.I 1.1 'loll..,, I in'in,nl UiH. ,I.i Mn, I'FtlKllIIIisly: : ,
1'titilu """""*h"-I.| UK: n II, 10,11., J."o. tt ilUK .1":11: llI 1..Ih..llr. i' "I". i Il,,i.. u..... .i.'i.. ., j mil" Ji hi" ....,lilt' hilly' lit' \lyJ. tl; 1 1'1 I 'n .,IIIIM, ,t i nl I IS-, \tri'iits, Nrw Orli'ain-
Wm V ") hrli-lle 1\ lii II nml Imlnns, In .
'I I. pisx l"oc'l ih 11101''q i II 'tin ,nn dn "tin, uliiliot, S i I. |I"' unil,I 'in t'tui' ,, c'c tlon' ,
Jtiilgt if ('' ('''! V. Hilton. the or Itt nsf t flu { 11",11",11,111 I l I I Ii, ..,. ,I" .1",1 I I Ini \, h liR.MIAM.
I'K ; 1\111"1 : 1IIIm'Ioi A in late .1 I I'IIIH h n lit inoi. In '
: I *
C.: llnan.HllrrtJ II"i's ,pit 111111..1 ( IH-I St.t Murkit.
tltrt J ) 111' / I A. J. I'KKI.KI; : : ,, .. 'ugu'uul.
.. K """. in fiinin' :"<" to gibe IIi \tonnty' I lil"hllllhlcnIII.t'le''IIII. ; the lnhpnnd' ',irtl ,I' l"-i I" in is hilliiliill 1
< i Ir. l lIt ly
A,' .* rnJ* ii Jiie'iR. -4 L.-t.. M n t.t. the inline "DiMu"NoT '1.1 1 / I il w/i'cIII,t poi' keb rIl'ltSRV AT I I. \It', 't\l.l.\ll \'sulK: :, ." ,11/1111\(
0'11'1111j \
, -'-- Til' : will- imiuires' "Have/ \on lost yourwair'hv" I tI Offlir up 'lnlr. t\ir the SItu (1I.k. onll11' N.ATZON.ALrHEEIIU'S itt I IIflOhI STEAMSHIP ALLIANCE.
lT orritcus. A Kin I'l.i.s.-'Ihi' Snilli) C'lirolimun I Iis VIII And he Iln.. .nun, "la til tn I ,I' in ,lilt I till, 4 'Iu 1'I'1 Mi
l I'. ll'Vlie.' l'I.I.I' I.lltlll. tiLl JH i ly
.1.-1.1"t"-lu I ;. Ar. tier. H. M. I'. 'I'. 1'i'airi', T i Frculit Tariff for St. Marks Florida.
F. II n
Oimblu I'apy SiIe'
'
[ I I V \ \ A\'INH\ I \
I.
P. Talum.Counril. I trims, mid Unnkn, i Ilir ladirs, ol Hit- South ell tin .i I Ti.1111)' Ku'iilnj .llllal'.y" "" li,'mliiiK, DR. R. RANDOLPH ,

I mCrttlt l and 4lh, ""iia.In each m.nl,. Uit' "ink' says. !i i, ii ry pt ,1. 1111111 of New York said, Inns I ,
,
fcUJVIIKH: lo tic'
IIIlII.'th"I"" \l.
I '
a t'brknnri Tmuttrtri'brlt) ) ," lilnAonItarthal. (OI-F-ltllM hIt it l. Hum, Mil foul lull, ( .ink hipS
rlertiif Jt'lrlel wit, ihiff nl /Wi. tain) I WIT11' l' v sin I will srni' ,,' ) ,,'1.1.11).1 I would willitiL-ly draw my ihwki'r "1'1',11'1111,111., t Iclnll. ) .1..11 S ii.. 111I r ;-.
"o.-I .. n thniuuind ilnllnrH) 1'/1. In I tird. ru I li, n.1 lln 'llrutf M-iri' nl' Mi ... lrn.'ir' > IIIInin'nt mills ,
inallo.ttrtrt (" ,,Sru.tnr-il1liu1a Xm'nr. her iininlv 1.I WH rilirt' .. 'I"'I"iIllhil| ; ;i itt'ithnwill 111.1.,1 I. I tnj & c'ut will rirtltt tirniniil, allrntlnnIbvldintunl rztt npnn.y. Iliut' ii, $uig.tt I ifs I ( lurt't, |.ir I auk, ..l."iiI

tituS ('',, ,'. hn 1"11" il II'"I"PU"" J|: 11' II'I""lh'UIIIUllill.il'l.IIu"'WIIIII.Iw'rrw I I" N Antis." it In I I.'JI.III> "; Iitll I ul'i I Innt unit l.i'inur-
I-.. .Crlf h'r'irf j '''v-'h .1.11. j I !| 11 illuhlllt": I. TEII-: > nv t CDNIJUKSS.I i ': Ilutu to Ill' !S' IH.X Ml
/" ',-l humili. l/Jrilic. lor. M. tl"I'|, ', 11,') .llnl make lil.hi.1 lire sl.ivu 11"11 cl bunj ti alavtj I j li'III. 11. ( 'II\1 I ; ui per ,

KiflilniMin.Xclnrtn. i to I""ill; ('Uf cniiluuiirnl| 'toinirottn "'';, : I Iin 1 .\ n arlisl. t Ihu, I rlvt'dlh.it \ L WOODWAIM( )( ) ) : ) Si I.J lln 14)) ( '.hril.uts', IMT iKilinU, I
r II. Kl,.li .1. T. Tli 1 Itikins |11.'lli.IIIII.\ I:. '
I "oIr-\ J I'eel.r. "r. ifbrr. A 't.ii. I >I l"< 'ii, "I, ISO Ik.ruli-I loinn. an.I | Flat, titr Kilt, ..tlHsli
.
J. Aumlll mid .:. M I '.1 ,'.1. Ailtlmrlyrd I \us dour during 1.1' ; Ki'ipllnpuniiiii' : ) : ) ; I Inwas kil ..1 11'11" KIU| Pork ""
I 1"I.l' I 111 'ITt stiN KY ASH I lll'NSH.t.OK: AT I.\W, AMIXulK I'nliilmi., 'iii) ,, llrlnl, |llu'r liov, ,>
to .Il...., litlL'tncnf nfllittt'-, li"'I"I'h"| whril, lin/iinir mid, C""UI I "1,1., nl woikin humlilr I \its 'n'il' In rendir it mialler by l'Intn.lng .J\ ::\ .rlii 1 Italic: rj.Tillilnt'Mi.KlorliU; i ; ;II': a Ill M 1' IIKU.I'I: fi'.l'l'iil "f. I\Mlll.lir', I ri" H I \ Hum Is iiiiinirt-s nnd lri'lilil, |l'ir 111111114., HKiiriutiui' >

neut of ,, uud \|1"011( Marrioec LerrmnnfTALUHAMKB 111,": liny lioiiie iiiiiiniDii: : 'Hires' in "tr&tir. her Ii, I)u, not lroiibli- )01..1..1111.* mI' Ii,',. In fond' rll.ii ,inh( ili"ilriii"l' HaNiir.vVAIKKII' I''" 'iiml lilll'i 1-7 I "ir "iml. Ni \olk l\ninijii| Ai'l'l'i-i hi per, Iiml. *JHII.IIIIK

, 1'"'' urri.E-l |.O.IN" .r hiP "A1I.|. I "" II ihosr liom, aliroiid'\ ; innli'nt h"N.1 in hr- tlain,' I'Mlaiinedlhu t ; 'ul 11.1. I nf ttn-liiii.'liin: I ; t :ills; iillind, : to :lln |I''ii'ii, i tlon I; of Inline, ,, Kl'lMlli, ', ," II., MiiU'lllu I' IIM-i I'nrk, Hi itnnl I |.tr'llirtv I I 7"illnv

OaTannah and the North clone at 9t" o'rlotk. A. M 1 ing> in-lit hull not ulI.al, ; : .111 I.t'k, : will draw j'our fiico without nny lit I I iu-url- tliu 'If 1lIirItIi'lIt, -> nnd I inr Huh-, I7A

Vuincy. Mariaiina. DjInbridKu. Jtc. at 3o'ilntk I I*. M.MonlKoniery I.Ir"Udallh'I"! ':, 11. 11.cll'< tliin .imirs I liruncli} in Tnllulinsscc" } lo CAsK* '_, itS I.", Ice, |jot tank, 4l.urd < )

. ) ; Moulin.I Fullanl I. IVnisK ola. HuinintJii" ,, \ K''> 11'11,1,I III hole ul Hloikinpi. I 'rlnmffii (flm'K' nn In Hnulhern popnlutioiiin hIts I la U'lilitki) ..nnlU per ''llcnv. 1 "rdo

Ac go tia havaniuih ruuiu. imduh'il, I cil's'! urilalilioi -. I tinlai, t llmt tin Tburwlay "f last ) (CAM,. REMOVED Ini'. I VIllarr per Keg, MMeuinircnitnt
Bam and Mlddli- Llinvnt Vk ', I'Ik.\ MTbel'ni't 1. WUI.II..vhl..1 111\'rl"lly NKX'I "li'i'ilt' l' < 1 Hit /11"111'( l In ( 'I'linnl. I IKIHin fridifbl,
,
llfflrf ni>'I.rd.' '.' A. SI nml, tliiMUlltt I r-hot ..1..1..1,11| 11.,1ltlll1, \.J W ) 1'rly.1. ,nlHiut / nail. 'truth, COUNSELLOR AT LAW IIaII)4) Pis I.in ill I HI, I VIItili.li. ) inr loot. Ji>
.
cliKk. r M lull uti liptii i i Orleans with diHulbiteil I ki'g
.
;:; I ) Nulls ysu-
mil 111) 9'
Notopea oa the haMwtliritrm llll's will inTkr lip hrr ,mind K" unly li-ilf, I 1'er''lus''lijanI8' ,.Ilrti7.il, .barkNmori 'i'tIII1h1iZii4i'-IP) Fin- I I It\ t.t'StSIt14 num.|)I;iii, :1'ii-llnl nf: l:Mt 1 :linllnr In:,; :till-\ mid l 5.itltl1.: niwMril:|: Hunk:''ru I'I l'I..II'I I'III'| ; Hiirri'lt Miilniu-n-,. I 'id) Slits,,4 i'i'Illlpll r ntit'ko, IK)

IIKN.Dr uutn I UKur sland.ird, indun'lici hlhl"n,1; ,I It.i I h"r i 1"1"1. "ominl up the i liter uithuloinpan ( s ."r.'v' nn hi'su'tt. mill 1 II III" In' |i."ilil Inn k I" tin' d.> (."'I1".j i,; sIts 'II I Ouiniftii unil LCIIImn -

jilmil rcrn nnd till his hnn- in .h'rl. I I 'III"'i 1"11.,1.' mnl. 1,11.11, .I Hlnti ( nllid' \ fir ll.irn I It II.no-, I ;'. r liux, ?">
.Jamm A. l( I tIll" h ) .eru" ,
M. J.hl" 1..1 I 01 emllr.II. I H.L ATM I In II" C""I."I" Hnrlda nndTT \ ,
10rhl 1..r of.
.tii 'I) nil nf lit )
lnl'i -l 'ill on i Hiini" ion op I'awiltr
ll.non I Ilinl I .1 I.'illll'iitxini Ktv I IOU
hlouFanleentee. 1 | if otti' ill I, mi mis ( onti ilnitiInMop ( |m I per ,
hy i '
1 try 11',1,1 -*- 0. III itt I nltid 'tii-s 1 unrU ill' Wii.lilin.1'in I 'I 1') u.lflluIi, "tin I lihull"li'it" I linn I nn .!' I'l.pll lor _'U .mo, I'.AIiUKI.H: '
D' John E. .., Iflml.F ir..ilt.flnhl l'hu" b tin, suppln\ till Nnrtliirn min, rs I I'luliiK for rolli i il-in mil' r i-i' 'R.' tV'u''I'' utli'iilionMKDicAL In lln llr-l ill, uf.lniinnnd, July 11I""If"j' :, I" l I'1.' -I 1 W) I'umtit itt r ItS ll..- ?
iIior. of nurlre.; ii A. M. and 1 I. M. "I'rar D'II", lilt' tlir tin ir\stmk in Irndi, ., tinSmtli TE\A: T.E0": HlMlIT' .-A llirrVKmlliilwriiins | '| || I I I" I JI I. 1551 I 1.1."ly 1 y.nt i firXMii'n"11' iln IN r mil Mmt.In, I lUmliiH{ |K r lliix, :bl.Itnulcu >5

I cT.ry: .hiuday Jamca II cbenhill. at,. ; I l.k.1eV. (liiir.hhluurofenica \ 1.ll"1111' 'linmnial totivul-ion, "ill nf I" Hives tm ttpiod Hor> 1.1 I. -- .- In ,iiiiiniliin' ultli' lln' 'h..h.I It 111"111111.1 i.ir HiklnUK Hup, per Coll, '7'iUkt
U."d 1'.10' M"'h.I" Ids '. red, liinli if tilt nil I ill'"l slur Mill telt.i lilailunt' ) INIMII.U. ,11Hiitlr lItre,' i Iii
I tnitb nl H huh, bo pledp-H iu hill. 11 piirplu- I' hit ,
1 A. M and 7 7' I'k.I. ).n..fl'n"y \hit Ii, IK :.( will tititi.i : I the 'hreud f i tin-" ) ( .VOTKK.( ; hit It ten," .lM" In inMllion" i", Hi i< .nlur Ilitin 'l l'I Flour nil "Tiiclcs ', tick itt, rut Mi.141, ptr Illlll 451'

Wpdu'o.ylln.1 .tck i.iltt-i' I Ilir >nrrt"nili r i,1 I.i r's unity, \prolmlily, Maple 11"11.1 111.l'II1I'y anyllilmtiiiiipoiH'd I'"r f"rl.nf ..1'11' ,I 11.. Mink, I". Ih" fit 'l"t'i ilil" In |wy till> |tsr irnlnlnri .. I ( ( ) Illl. kits, |t'i.I"' I / I IM) Mult, I'irSaik. I IOU

IP COVIlTil-HII'l-IIRtIB loiN ol rLOHID 1i\o 'hiinilrul, inilliiins, dnll.iis( h.itr l.rin .x ntto If clel ; *l, Hni( ii'i., itt, li I IMiO 'I I ulwrio, |"T Uox, I.i.1>
.I. Hlioul Ice unis in fulianiOne AII".I..I. .,.10-111 I ",1'.110',, 5 11.11..
lieiiig an BH < N
Tbr Snprtmr Court of FI"rd. la held In the ( IruilK a. the North liy tinSnnlli. nnd thrn' .'I'oiirths? of 'the itizvns..M'c, those luiru' lint njiiiid Q. W. BETTON M. D., All I lit prom l.il',n hIt hut di diibil| I." Hlllcrs' Its Inrn'J'4' Idl.li. t-k a., It) Tuba, pur Nisi, 15'Ilv
hklilWI. : that: amount has glut (hilt the liiinlof nnr t lit'inirs. II fr / 1111.il' nliri'ulidHrni'liK: I I oili', [iirsuik, I (JO) *, lieu, for Cot-
W.'o'' (1tcnIIat M inaiina 'Id Mon.Uy in Much \Vc-havi-whi'ltrd knIt,. Iiml is nl our I \i.it In a relutivc iu ( 1111," '. Him I, '|III I.MMvrl- Hi'ltl\: | linn l '"ni-slnlill-li., ,, d l III ttuutirty ill the I nndli, Hturi'li hull tilt, jH-r bale, TjU

at ralUlunnx. tnt Mnuday, in IhruiitH lime hits tl when Is""\I rig tht- unity ul'Hlnat flxmV in lilit vim-, nn III. 5. tutu, Ililllinoii,, 'to Si w (i'linIlr 50 KT.Sii fftti|>, Itr Iti( UI \\ laos mid Uiuon| >ludi

hunaiiim ". atUkotiiy. ad In .1".1 1"lllhe. tte i .hlllll' 'ii'r.' liKation' prcjienlvd bini with I L'enuinuwheiit .c.nl"I"(. ,. -inu', t A IIOVI." .\"h""lh'l li,,.ll Illl I JnkInn -, ii) inlj'ihtw.iii'r null.. XI

houlaern Eautfrn al.J.ck'\le.I'T.rl" .' In In hh.Iul ." ,.1.1. -.-- 1'i-x' .uit ,In lie u'nell tn .bnf his dI'lr"1" Jan ui.iia| 17-ttf, I li nnn HUNK"in "f Vtvl-nrv W t KIIHI.|"" i ihlsuus, I ( utlon, pi-r Bilk, iw
a
on Ut. return. The j'I"'Y1"' 1'11) II.J Atlllii; t a-lin i 1 t c r '."i, |sir 'ikittllM
( O I I Irish .
ciruTir cornta up rt.omni B-TKIIN Ji' nn IAI. i''II' i 1.-\1 h"lkl"'I"'II..111| i nrdi weiithc'rwann.Ho tutu reached I
:
red n h.tddiM I, t II"rlhl'I.II".n M. S. ELKIN
HIT UllKT" |1""lill' I ,

Wilo., let l.lTiK-nUy.hur,Tupwlay M Mouila after in*I.pli-ulk!' MouiUv Von'Ur; :: r In II11.April and"no I-I 1 ki I'I IHulD.il I huh witniiii, tn lil.1 what I mi the ttdigrtcuitt" "'_ ''UI'I" -the 1 1"'l.tci''I') .ull.1 I I Ids. in Th hll.due","the'"IIIulln..n..li.rhll.1 I".ilo ..I tn from 1"'ul"the 'Aunt tow:."rIIIJIry. beadedynnmMcrH Jam",? A LJC r J' ON 10K:, 1 it Male and Female IlmJi SCHool I YORK ni JAV4HNAH.MURRr $ .


Tnemlar after 41b Monday In .'pt'm:. .r 'i "An Mire fnuii, oath,11./, 1 111<1'1 / iitt' alllhc'1 wllh.Ih'1" ill high(; TALLHA8SEE FLORIDA, W11iPiILII
\ and : ,
Wuhlnirton. dairafl.'r.HM.iniay: iu 1 I I
lat Tin-Mill after Iii Monday In (MhiIrr.Jatk.oui ,i tisir.Tin fli' NIhi one' of (hll in.idfl: hit, npluiaritnt.s|> I ATTKNU in .11 tin-in--a In I.IImi I ei.lril.l.I : ,1I | :,ti 1:1: '
t'X.unini'il anil \\ :
Iliu :: :
i ; ; :
4lh MOOd ay In April ..) *1 Mniuiay'In (heir i'd |.t..I"'U(, k.. halt pp.iiuuin I wit Ii :Itsiii ii.il platidnu the Uipof |his| MM uit, ', hid un I in hO r-nilid, at kl. l.tutliii l I" Jefferson Co., Florida. S LINES
.anion.. latTuitdayattrrad Mundny Iu Mny and 1 ,. II Hbiih lie HIM Itill" inK Oll..tiltllr"u5Iy iliwl .hhl', I
-\Vi. ii.: wiid ". d .'IU Jan I. 17 lht.wh\ljf u
Monday in Oclolr |i | IU .
Put critd 'blow
Tae. miolher
Ile"U Not < 11"/0 lhti'gil .luke, 8\\'ay. C I itEKiul"I.l I.. I li,, a-*" Ill.1 Ih-mwlM (JIIe(4
Uav and M Monday In rHanla a
hi the -- < HJEAMSUU'lirC'KI.KY.
,
'l lilt HHsT ILAMii
Kou. : In Jane and 4th Moi'ilir: I In \1.. .1,11',1 trlum..tlly minting t I III I h .tub ilaniwl I if thf rrittT don't |nko "lIl'ul.l. .1MIK U,, ilnrji. "r ,i' lit, 'it, ,In II.. I...', mUltlol ,

Kxviobla.. 'Mr in June and Monday alVr till. I t.lt.. 11"11' I., ,hell nforn Inng1* TliP yntiiignli-ni, who bud uevir DENTISTRY.DR. I ii',',. rjt phi s. "( | 'il.ll-' *intiotiiIn:, i i ll 'liIniif ,.
,
;, ,, .
ilrtifrlil .Ir
Yt tin iiluli' nulan '
!*->im right Manur >! rl* i ii Hit
...dlID :O.eDb. .\ | I seen a Ijfcstuit iH-lorc.. thought tlity iurruplnn 1"1101 tolirnil.nl' III'. r liM Of "I.I" allnn.' Hirrmil't 111' Ul' Itt -MnrlllU .
\ iiu'i It '
th.it fish >pal'lint : : :
:
ji i :
: : ;
el. ;
IDBLK Jitnual. U.I.'T : tl-tn, IUIJ. P. P. LEWIS : : III.; If tI'l''l'. "' -all-in ll'/li ll, tit, 4dtiWiillll.ilftlulrtljllij ,

March and ortoltir' ..e. 'liml
lao..ld XodylD ultiniln UU jet ll.c'tn'r! :" return ..ii I.4 tX'I' ISo
> ( fruII i
leon., l, I tlir A Filler Cornis's II.ITEI.tmlll'r! 11\11'1' TALLAHASSEE, FLORIDA.HA 1ttyttt'\ \)\, '\\\\\\.

'..kula tl .. ... April. and. Novi-niticr I 1"J t l'Ilrel.t.- 1,1. (Jdiiitm, t.i .prei i, In the wl"I'rotIt\ of M.IHHUI I, bust.tu, uppllul 1 10 I I ; n.Mrnitxd! : with I l.ln nr. J. M. 1MIU 4 thiirini.'ii, 1 in n U. 1,1. lii nut'' \. ..Aiuljll'al C,. It.

Jptp", *1 .. .. C. it. I 1) "ttai' to .nun the |iropi' r uiUliorilic* for M 1i(- 'I1" to kivp a boit Hi ; 4> i I. il ui. i.iiio., l>-. al!Ii to Srp lb. ".Alt u oprn', i.fjlii.irintloii: \ 5 nli"t5 ("..'.." | I It n c c o .
lol..n..I" I !. It18> '...lied .llmt lie lived un a bvefjud, abil'ii., ut" itt, 1 will iiiaaa I,o..S Ihrm vlalt. OAnflJ/y. '1'1
1.1.. 11 I.,1".1/ the e apri.i-iutctu.' : lint's I II. I;I M M'llill'ill"' ".I,."" .("I. ..1/.. r ,oloU a<"..11,,.. liylamia. 5 .. UK n' i in-.1-. 1".11 > 1. Itt "f i i.s *"INTIH "
"" .L Monday afliMih' M"n'y In, .\1..1.11: :,vfl'WA |I.. \hi 'I ''nlli'i nil I I'elltny'" little traveled\ I and\ where '-i-nU-Ttiilmm" tt.v' .I.! Ie.III'.1 a' ..tiiI I 1'1 h"'Al1I up.", I,' h .i ,,, -lt.H'l'' ""III ,tlil, I"h'. .it'U" : .5

6. MRCtlTUrayetlc i ".\ utslml. I of ., doinopnil>' ai-ktd for. "I know it, he innuir- .1 Kl& !'IWA'I I if lo) .ii 1,1 I I \rI"".'Si''l' Ki" "l. 5,5 .'IIIMI .5111) W.ltill 4, ,
OIl 1liln'llhmk t.4'ei.
I I. 11I.1e 1 \ '...,. i I' ( "iisiili ruble' ill. iiiiind fur .. 'i.i..t l Itt
('ottnty tm Mmnlay In, A UCInlwr I'tit srmti InnIns & ."" hl'I'1 i. I Uini It':1'' r Mam. '""' MI i I5AIJUKI.Sii ;
Huuanureolumbia *| .. .. prilo iu fur LU "l',1111. I.or..e(11I1'/ t&itI tiloiutcisbt ii f 'i"1II,1.] 'I lit. f Wi'l, Ik.Hi I I.- t Hi" Ii
< id I "III' nlti l1c .U."I.1 )'uU"1 remit HIM. tutu bin applii utioii WHS gninb'd I ItrunLtoI nit1Lmtoui. )1".1." 1 on "I1in. H'l'i, Ill, 'I. "ti'' .'' '' .I1""""!!'" > i iI
; .; I
.. .. let .
Baktr. : man IC gl'1 l.i .1 a'l 1' \1"1 libnrn '. KntcrUiinmcnt: lor andlieitst I I 'fit'- Act, sly !I. ".' tt-'l >'IIa.I., l llii ju stills| j jI
II' man
bradforrl.aud 1 Monday after I'll M.mikij In .\I.r1 j, firing any, J ti.1"0'1 01 1"h.11 '. bour bu tmttlr fell nir I I |.l hu-y .'..... al.d'i'liii' 'I 1\t..II.I nflli.liiuUlllc., |"I"-< d I Ctiiiinuiiuler'II.I.
Octubor. 1 agftia. Itt JUt n-tvrn. and fr..lIIlh"t In I Ut 11,5' cl liltty I r ,
Alarbua .1 In nl"terluU. thru deliver cijlltition tvr'Mitirii little JisupliPared from tin list ol/ '.'".1! lli.ar(| can ''n I, I i..' ,' r,,,. I 14 to tu dollar l*,'rI ,
u/ can !
on
and ,. \.r11 j I I REAL ESTATE AGENCY \ \ I KAVKSAVANX Volt NEW YORK,
landlordof an.I1/.,- """'
Mi"'D"'I "
l\h. '
I tincouutry reIlloTld
.. .. '
In \I.r1 i 1IIIrl any r..II'i uudrrsiiinad' { I .1 \ t S < IIIM.KNt "l-rmilpa) .1 > \ on .1 t 5) .illman ILrsDAV. Leave &i-
and OctnI! 3 I ___ -_ i I IIKS.MMJ.N I ltD A-Mlil. lilill 'I ,
Naaan .. I a-ki'd 'him V but in the : MrJNTOSf 1 '
; 411. ID hit h.rurln..UI flints' | I fc OSHOUN) In f I 10( ill! *
and u o I \lnl I' "::T""I. I P 'IM lilt: ( "lMK 1C hly; M'HK I uf i umiunn ,'u" lliduitsj lulu I In ink ( .. li & : t) TUESDAY Feb. 26th.

CIBII IT.Hemaudj. ItituMA nntiiiu huu li\ij in a "ulal .imsfnitii.'einallliv" teiue I b"d moat extellc-nt n noiu for the I I ,
Ii'
"' K.i tnf trtl un- ; Real Estate STATIC: SEMINARY br Vci.I.hI it I 1i -.1. Lavini[ superior Ilitotu
)
Brokers
htnnal ("ln'1. lo h, M4rcb 1.1'\/. f/I, ul'Ilic"lilJlI| iii f"rt 1 ruLstr'l my tiifn I 11..1. 1
I I aa'dy I h, "Ou' i, 'furtiiunutnofl U ui !', her hnsl.nnd. unj act i iitlmul (haul bivl\ Mut, tiliitlutlnii- lbs 1 'I
ly nt i nu.in.. uinrt un of, lit tn-ii I Y Ii i k 111, NTKK.Ti.\MMtLL.
1, J"bn.. lid I. prt'p.irin. fi.r the funeral AI s u v .
il, d lUtir b' uudii TALLAHSSEE FLORIDA.
to 6< /"", llienisrlvet u.p
41h Iii ; inc, The Female Department M HUT dIrest 8atuunali, tiuurgln.
Ui- ( untl j
1.1 ,. h' M.wcla Mid i I I UttfcUbiirui ( unII'l f 10"1 titer blgbt .\. oou iu I bunout my ifa, in} : -u- l.m Is, 1st: 'JMititt;
: .1" Jt1< i I culk-tl in di-C \ !1 ...... ,,. .. ._ .,
Imlr'la. conoul" an't i.iu-iu. U.-an to fall nlf and in II nar of UUirlit VI'Illo HUM liaylwffi.ruii t \ titi 11. ii"l'ii I U. Whi.r Ikrlvlirr, -nidw
'lll.l'
2" d | "l'ulle. On ronilna into the \11j.. \\k,* 'int. i .1041Ii SOC me. KM-pIn/ It ."".1 has .1 I :Ii 'Ii'| iiniiupal'i'. .. "I ll' I nllnl Mutt't 1. tn,< \ ilur"fin>tr. 145; It-, .: ( M ;. Cut Kawnoittl 1ll:I Mr It. inn H it

(.:.. l' .. ., .. und |I t.I.: I"1"11 ( iuitn.la.it4 1..11ctI1".1 uunixWA t.n,'.pared, Inptiw. .Pldniiiliiti'. LnnilM T.. ... Mill. lily I I K !It an .'." wit'' i '.,,t'1 aMUUula O|>|MjrtiiiUywill M. S. ELKIN'SLivery
;. 'I mid ; n r acid all ttsr nvl pu-tate itt al' Iu !1..1daIi it.' ,""-, lt''r.t, U.J Ul U.U br4Ufik Um.ltl UI'hp
t.niii.I I. 'rcLa 'ft" mark i. I.. the I. it 1..11. .
Oo"
.. j..n .
.
8xnl iIi or' Sale Stable
Vao e'Q .d "H'liy, Liirmr'hnw nhely I you ..un nji and
lor tli luutraJ. eii.i ,ilniiiilunIj.r, "u< :: O'lQO Hot ('"...-Tll' lotnl. b 01.W ; i. ii' Wl ol 1 IwM ,1",1111 I 1cr.2f
... nU1AL tUT'?. t1tttriite' why do ti II YKU tnrrieil Mr I > r > a> ( iuui id "- T I"UOU.MJan ; .M.I..D..h. i.i in- V list WMi UtPEWo.S'Y AT HIS OLD STAND
Monday March stir' v 'iii' iuid Mis ritncie'ii TUMT.nn <. H lib I l. l,5"l 1urinf( Hit Wiiiierof l-Mi"i ViW lEllilNKK1I.V: l.M'.MHl uu IliiI'nr -
u .u4 *4 I. 17 Mraif I
1.1 3'1. 0. chic"1111 Pnlutuag, his tltl' )sl t" ieItts k-lkm' hiss-ru.i Oliil.l j.lti'tli' 'SHOI'
I lfl:144)ILVf.: $
.
I' ; .lti..I..luotJ l :$W'ii tlic li5tI _. iipi ,
the mnll. Junk ritfht 'ionrt. 0. ( iireiuiii wInnaii .1/1. I lJtt.'nai.dI.t* J' ."""' St . III
l'I'lbJ : l t'tiusrli. llu 1,1.1 Irlfuu
-mil -
lo'. le 3orll'( ,pr(n4 .)"J l.. dAr; 1'llbre' ..l''I. -. )'. lieu'iii ft"-JlI't: !.Ilt1ioo.! IVI/iVi' : 1.oI..II\'ill,.. Boarders Wanted. '1Ita.o/Qol1M. III .. .'41 Jail.UPi..l ILSOI t-tiw.iij|in will "itt' -.itl'f.u'll"ii In our utah UHju iut UIIEHK nit Iv ftiaufl H "** and Banrv.kTvmu ..
kw I.$.'--I MilwmikUWIKIII.' and. '1/I1'-I1D"IIIIo t'rcMh 404 fafMirn AIliivl' ur botiiUv Uurc M aU HM*.*. n+ 6*
"y I u4 *) 'IlIlpdal tatter *l .itita 1..1 pI I nurk In I'tu BI.\lil\ll1lM.! | | |Li' kl'vtstrtl.4
.
: I. .
: 10L slid rseiui.htl.bsdIti. )
Wo ( ; l-pl )0 "(>li, no tnv 1,111 .".Ul OC > Ititit. "I.I.II lto I"r C.hlt.tIlihl.,I Cillti.p..U t. I AM HtKf\tttn i I. v '. auH laii. n liWi.4l'4itl.-.I< a4isJ&, '' \V4i-n I .u-ruiifc., Ktiiieu'Ill ic. All In1 !.1.,___Jutul.rlumiHl Stash,, and fiuui titu'sitlkiatb UtuUtk)tuuccU ibtf U cniliitiuit

.,.jIodihyi.: i 4pi an4 4. Id.IlI.r -d alal.k-t."w\( di' \ .\). 1 .' .bj ... Lied, \hiti "', I.mdll.ll.111"'r ..I4tr.a-sHHMi r .id V KM-, iif.jiWto-. tflp, rm'X.tfc J.1V. w .'IMW' Ap.lyt..uitt W/ I tIWtI.1.rtaa&t. .tI.J.htor.-.1aI* ttrttf. tv.ilTlto tn.nr..ilMxtiw, U f lilt 'I Ill II.I.Jan. "> ufol.tfTini,!. n-h-Aiv.f"IH'ny.t

Od\...i 14 I I.\". .J In Va aw< "4' '."L, n '." 0.1/! / : .. in "1 m>'r< '.J.I. ftHUI. nn.l 11I.1\'ln"U.! '14"" I*: .-" '" ) BtSNCTT .11, If 'i'nuit4s1; I $SW'I EhlU1UI4. M ls & -.'.;, h ks. < s mr. Mfc-wiy f
S
a

'I

r

.I- -T a- -. '- \ -- '- -.1 '"--Ul-.-. =' f i"_" -

._--J. !, r ,-
.
-
--
( ILfl.

------


IF pt.


. __
.. .
---
.
.
_
-- -- -- ----- _

hI''I % 01' Till liDs IIKMU -- lit I nnWITH, htuu i i v"u
THE The Proposfd Mllllsrj 'atr In, IH'south. J I h<- tnltm ()fl. ,
SENTINEL. ; Ill'i' .lit'of', ', ",,
: twin I" u u '
i; ; rijli; ,, niirt 'ir.l'ifilnf 0 1'1-:1.1'1\1'111; :< ; ( N1'\V. h Hon-
pii 'nt..r' I ll l M ll I < KIIH 1 Iu. t hit ( ,,'lnillin Ill I'll" l t'lti''t' '' "} lions, llu .lism-c) ilim" 'mi-, ''I I, m i,,' i

-.- .1\\ tug nilinlrnlile, nrtkli from,,, HIP Illilininn",,, I 'lln hit tisui, .. .!, Uniliv! '. or nut, umltv >k".l I Hnumin.l imriouli li ( i li,,in i' "n l lts i
"
H KM I-W KKIUV.KHTATIIiIMItlCI /ti'iKitrti/ units our. luc itiy cnncurnnco nn.l t :lt""II'I'' |I'' i -i ni|. Hi it, "mghu) '" '.1 I id,. ..> .,. r. HIli \III".111\1., 'Ii" Ii. '.1.1' I I ninVii'iit nl 1 tiuti r, '"' hit''i' '' tie' 'i''i' v

\ thought, thou? IIri.i nnii 'Hi'nlli, s '',mtmur'u ,', (Iull., it .Tnim ., it 1.1.':.. muir huollitt, ',' "" 'ut,,: vft
u.. it'lopt' HU InnKiinirc ai our own I t ul" nttl tt t'niM.T.s ( '. 'll.-Tl.1 t.III r, lIi',. "Un. e.inI ,. limuiity umut iititu I. nn.l Vi'' 5 ii"i", '
I (lhli-lil i IK, I IIM i-nri .h'ulllii' |I""T'I) i I tithe h,. i "i lurk mliliiiiU, fit t tin, ul i-u till i i 'I' toilEt iiioil'-si, li"*hif( '-'" itt ; l-i'in t 'nn' .n1-'I'! 'i f u"lit'. to' ''I'' .
) Itt .:.. WI must, tieur' give up' the >!ilp, 1 lint I In I., I i'sui'l 1 lnt"<"n't n ';' nn" linn,.Iml' unit I "'Iv unit! M till ItliItlt' '' It
intr.-l
j lmiiriii.4 nf tlv m >lsuu<( .ll" ii',' '. ml tin I i-i > u ii 'I I tie ui i i
Hi I i't' ui f
tuit'.h I-'in -I I ) '
imlri II r.
*. ; i tit) rill .. ItrlJi I' It
nt Hu, Ii -III .f 'likl, tlilf hit ,
I uf | 111' u' x B \ I itt "
nStntc numt not Hl'innlon"' Hu. 'IIr. tuL' ti |r $''Ill i .It to I.'i I I
1/"M ,, nmo.il to -
a' Htfip.l.Mll.-v- } ,iutiil, Hi t n I i'' ir.t
,
tniiKu' it. bat ".t| I li, ,1"1'|'ili'>n. |I' i | iinK'in l .1.I I t.. i n' ii', i iI' ,' .,tu' ,.Im tl,' .nil, 'nrlnu Ii'i', .rtmvm.lItPli| ( i I l lii'r utiuti., !' .
riitlit nf 1'11. it.t' Hn 'III,
OLIVER A. BUCKALEW Proprietor*. in.tinifrii tlmt Sit' mint, I'tml, Pit kn.wl l !t t II i. mil, tin i If it ,l'it,, i'' .i-I l H r Iii I ''t't ,

Ills, h.)' %' n't I. nny ouinslimon Unir, i I ,>.I'hIC"\'III'1' |, 'niiilirlln, 'itiipl'' ''t' 'n'i'| III I. I II. I 1..1'II,,. t I.. ,..1 I tl lull 't'u' "I.. I I.I" till" 'III I K, I.H..II I,t It '"'. ''i I ut is mnli. i I Hi mlhi utu i I li'pl"fttll I I 1 ', ,| __ II- ll I :Mil 1.1 '_ I I "t '

- t tlml In C\1 liimj) i,f ,mi, in' im, thi, ton.. it' n 'liint "i |iiiitoiiliilpun ,. Iii, il i:'ii'! |I'. .,'u.' n'II'.1' I \f.I,it t I., M, \ ".II,. r .. ti'u n |.f,hit,.itHi' I!,. ntninniit' nl i't' i 'u in! _' i liii l It hit, in. t'ii' -iv i l'u p IK ''nm'in., .' 1' ''Im I" lists 'I'ujt' ..

.", pull' tlirir t'onstttution, unit, IHW lure Bliolinlinl .. 1'.ill m tin, littl'. I iin, ,'l!!'/ "C' .nt.lt mr-'ll 'u ,niiiiinI Hi'' I IIM, .ini.. tlnir n lit '"H- I lut i..
| uItit'i
i tlioiijli' : iiiitnlii, ',ili- lmth-i I ii'.tT., "ri u ,mufti r t in' II'Hi itiirlinr tin pr' sent ti .n' Ill : < ; ,, .| lu' Im ,i i pi |
fish tint I the community in uhli.li tlifv), IniHlnlnln 'ull,1 Tli'. Itiin-etlnti I inttl I Mu up.' ; toiii II 'mi I Hi"*' a'u'Iu 'tuu ", ,. .itih. rn.mi'In' *.tpi'it'hi'.itt| !; futlshi' '' IJ''"" _'Ii 'iII
t tin, Illl. .I.f..lill\llll.vil
i ;
t' I thi r.n
i tlMofiliiinn
| for
10 liiikrilnf, nil nun lior'l* I. I 1"\1' nl'a."", nf' Wn I ,ih .-iiiilii.-nl' It'". ,liilmDr 'it'| nl", ,|itR,, ml ll.oi.tfi. ; I .,'' '1.1 't.'tt' s'li"If "! _,,|, n. Ii'', PIml'tl'T i. tin, m I'.snlnis. '
lvl"vl'rlllnl IIl| Tin unl I .
.I mid neil
I "I' In Hie, ","rl"i.1,I ,u :unit s.i.1"'r..111" Tin, nn H II hIt" irirfni '< ': I : 1\ ir'-'u' I ,tlth;I il-i.ml.t,, I t.t I'''it.. ii.-l. ut tl nl..ir '; 1 iiiilttorlli.ii l ,-tiuii l n'' li uthumg!'.( mini,' thai inn'
bUIII""I.1I" nl
"V"j" ItiKky "llnlll"a. 8,10111., \ \ I ', \nlnll"ti,.irv. ,",iip, "iii, ilii .Im'! thi, | M. I tin-1 lu.1 I tin' huh r-lauj I tu tin tuinliiltta, Him npurttil i.t llin-tv, .i. I.l.m. It ln.i. I Ililt ,"''fj'l' nnl' .!. ..p-rt.ns lint' C.1 1 tlm, line,;, il rlj.t. l
n ( oiiitnun.lingOinirnl) wlili iufllc III'II till IC' IItI' M-l'il.". I uI |
A Irl 111, lliiii'ii.it'ltnllitln, | \ | I .iiHoiiforM.lillnirtli'. riliriinf j' .ntitiu.' It'' m It hit I innv nn, Mt lilhu I lilitlt I '.
lllltl'lll lln i I'' '-
I I ""i
illMiin niih
Upon' u ir |I"
!
liis I luu k, ilon, not mtnnlly ,ill'p'ri-c I th". 'lu li!illiftnhtortnftlic \ iI. llitlb r", vr Ira my !1"1( ,.r!ltl'n''i twi'ipirnintilh, ,, 'lilikinoiit I, '. *lnulln Iill'. I! ,n Ilitrlutltutthm: nlh.L'h. I'iHl.I cr.,1 tt'mIIhia, ,

,. 11,111".1"" tiilon' ,' ''. In nil In-tin, > In-n j \'hu'i, $ 1 liirti.l 1 .n-t I Tihimlaju'. | \'fi f t. ,,', iM-iiilm.'lv lit flltil .m '"I.1"1'' oh Ills
l'i'' opk, ntnl hlml up DIP tourli, I I't' Tin tin milii. ,'mn,< UM" i' "ImnuxiiKi thing \\ t nnl.. mni"irtri,, i snl ll,
.ill, lilitnitiu' 'limlj,, i.filii 'mu. | (, ), "Inni,;, tIi n 1 11"ii'M. 'tiyii'| In ,iin I IniiK', '' uli', vniirll'inr' I I a t isli!i I ''im 'tuit,' "' ,
Jimilrp, unit. dupcrriile civil "ty or.lrrfrotn I .11,111 1"1 nm u 1 1' u.,1 I.| ,it, t t. o u1', m tin. niupjtinlinlrn I ) Hn'' ifllilio, u-i '1 itt I ," i nit t iin n I"I I f' 'I""

I al "I itrio of the DOM n'tncnl, -imliiit. v hit li nsnumto .\II'II"%' xnMnB, .Mi,.'N fliuilil'inlhi ut t iinteiSBiAtr nix 'S It liln u im.mvritnlt. I thi. lommt :miin Cil, I b ill, 'i''I' ii' i I'' .t 'I" 'hit' t 'jr-ui'' t",, ,",
_. "tll'MI Lriulqtiarlura, \pnrc tioitmt. to nnmil his Iniirmlnu- !i.. < mfl> Hi" i'i.li'l: lu 'itli' ""
-- ho, tliu I If. t'il, < Mi ,inline nf nthiiKfVMill | | 1 Ib' "
tin inllitiity Tht .liirllc, fl t it.
I"lrll"11 I Inrt I luniiiiitt I*" I"'I'I'.1I' a I '
I i. .I",1 i '
tlvil antI' iiruiMU hutI I *" '
TAf.t.AlIAHArem f'Alli'll, our! p shlllai i PI|.UTRP, nintlur I I llc-w i .a tfi'l'l' ;
: i ,to In time ofpnl.wn.l. ; |I""'i" \l Ills' npntnipottiM prntlillnit t tint! a ln ni |mpertf Inn Lien conll. l'ciluiHtiontiinl! iM"-liii I'urtli-ii, IIM ,
upon' the frunnntio both' of the fltotpvi'1 .< < irl til irnlnlln.lti' -iiliitm. rin, N ,
I n
nfliiitl'jii' iinkri'ilThro .\
: I ,. \ mini 1 I I., Itn I:.jtitolirnto' isu'?urtIa. the furmit I ti, hut Inn&
hn-tlli il tuif
II'lt Hinti.'liIII j I ll'inur. Mrnp n ltitttaiI.) :
tnur
( 1".1.1 i1"1'' I rib, ', 'i I .'' I'' l lilciv ,
ut t. m
'uik I '
Tuesday MonlflgFb. lln '
20. 1807. in
!I 'IIL'rn 'nn.tl\lhLn., pro'l": 'ia If tllro ( .> h IIIIIV.' isuut\, l 1.1,. I."It IM ''t I | ., till, I | iliinntiil "llml t'itMM nmn' r ,lintv 'tn,ik* 11'iof. I Iii.f. ,.. nln hItiirai (.'"'' f 'lln-MMMiinri'' httli u-oil lo' vtiipmtr hutS I In ( i

vtirc no"tHiirim'now, iltlilKTntlnjf" m WoKliinK' ) tin 1m I tIm.' 11'1.u"ilill ii'. n i n< nf,Iiitini" iilwlni' i1l.nl I "mtnl-sliiwr' ,mil lln I, tnllllnrf i uniiiininli' r of tin. I I, loiititntiK ol lln-h'tirl luui' hiioim, iliv i.' ---

TUB EI'UEIE: ( ni'n'r IWill I t Inn upon (lie licet Rin.! nurcnt inrtho.1, ,,, 1"111"1' ii'iilrnl," nl tu n.. rmllnir' f.nlniK liitI ,il t.'uit, n'uiin' t tl., "n i-i "ultt" ,'illiimlllis ,,111.111" i MI'Mlu h 'l h.. ab' m.. iliitiiloii"! ( it) hi'', mnl no loii-'i t ] dKM

nil 111111' 11' |l\ll.Ms; I I hit,, ,t.eutim, '! llllllllt' lltll pi ,hum|". IIIwho I tu a' I HillAliiK, ) nv-lll iI flub,,kli i ilmwirrot Inni Iff "i pmn .i*>iniui tin'm i ti' ,
iomnunrpNiii\l| minion for this I II DmIrul pling "1"1' rixlilH, ninl, mining nil nrpiinivlliumnii % '! I tin Iniiiiiiiil 'in pu "'-.1," nn (II. |.rrsriitntinii' "I
)
; rillr' ri\in."lnl', 'moml, tinilHKit t 11.I'.I\ I j tin hhiiy itt tIi, ilirt-tnlilpipi) I lint, I" pniuulTint
11011"11111 .
In HlRlH 'ifjiiinIn i tit < i"nilni4-lutii' r'. ,
'u'h.ty ,
our W, miiHt .ilonn l i or jnttip n nrlitlrj iluii"!unninl lmrn, S
I in thin, lily, (in ,dt1UItHy, ,, tlio flu ,d.iy. of ni', m; itiiisl not ,1"0'1, | f'.l."f' i t tin' tutu"''uhtuifl, '1'ti 'huh ol,\I" i '1 ni'ihliitiii i 'liln |.tutu ( t tin i,1,1"1111 "'...wlnn. imiriinl Ititln( i.ntrsc. Itimi, I nti II U.IH I' I V'N \\ V K DH.IiUrl.Nl.ll | >,
only nguUrly c'III'1, nil Ilet' | t to tin. in I tt i- II.il\ .1 r-Hn ir nil t
'
Mirch (blcf ilimtiii'! Di I'IINT, nmt Ammrlitln.Instli tlMofflum 'to ( one vciy titiutituhiut" tin* 1"11,, mini likiti 11".1' 'Imm, hit" i innny ,' < 1.\.10..11'11\ h I' Illtlt,,1"" I ,"It'I", t .\ I'll! ttn Inlrinliiiiil' lu. "hlltlll t Hi. inilml.I ) 'I luxt I dull 1 uti- tlnir nil- lln Iri iitttljl'. 'llntfil.lv. ISu' I lultll| Ith, -

.1 'cs lltKHinnil I Dot'in I.AH nn nil i xpu'tul K'ivi'rnnipnt anti l nr lPfr>1ciUon but dllnrtl\llol' ( hi,, "",.111"' nil'. n.1| .c'"Ihil.h.i '. ,. "ft'iulli. : t 1'1111..1,11I'1'' fir 'until, (','1',11'11'' |1" .'nis In tin" vtorsliippiil tm Hut lii'tt|II tt M''I| nru aiiomplihmi ATTORNEYS AT LAW

"Ic.t IIHI nil ufllii, mru win loiiinl' ,in h,", '"''Mli"0, in iin, t on, | lllll'. It rii'I| "iimi'ml| I Hi I,, pi''i, nt upon nit Hut uui''tl.'y. imiM pnnliuI ,

to, be prcrnt, nn the on| ,nlnf; of) "ic I eUllrn..M. \ riry 'Insit. anti nnwt' upright lli/pni, nml. tlmne I iliimns .If i("u n, h fii'l ,n, ,illllll' .vi .n', I I, mil nluii I lj. v to tin nl ttnin inlm"il, I II | olUl\!
,' iI| M am U ,' lili', ,'hl"'I'i lor I II") suwiinrllii i A jiilnl ""''1111,", to 1',1, turn, I tin, t I.it i 'llu li it Innn' I j > vorui I 't\I( UN. -
-.-.- 'most, In Imiiunuy' with the true ticnllmiiil ol the I Ir"'I.1 Vitlnnri, I P.ilh.t| il.IM tin flu I hut Niillininl, I dunlin, tin minim I ''I l ill thu..' km n nn'' l limit
ii hilt, iniin, thnl 'lolloni hi- pith, 'l I In, : Diiiik', mnl'i'' '' hut rulli, ,c ol' tin, I In utaty,
.: 1111 html, on whow, Iricil nfllir, .ill i'ill | .11' iilli 1 pilt nn' lor I knon t .' 1 imini l in itt'h, I
; OITOH.: honor
11111. mnl utpiuity ol l'itiliiinMHnlisinnti, I | TI niHdiI'nr. |'| ; ] I li.pimrtiniut. tins hut n.t.hmut'tJ. uiilpiMut; ,I. I I : Mill prnctli-f In, Mnf iinl PH.., nil t ,m-
| 1""III"olil ; mnl! "II, Ilk. mil "Inn, :li ami vim, Itt 1 1 I'll* lit'' ilN'i.-' I i Un "m"rirun' | I I. li "i, 154! il-tuif
iwuuhuie ,
For the want of our nsniil ol' 1'.II..ri,1 ni' rnnrpyan men ,, will rcrtolnlt' \-11111.1' 'i I In Hi "
null |
iinitn in .
| "hI ''IVh '" ttllll' I II,III S-l II itt "iy |I'api J Hin-rin, .,in, hill n' um nilult'V 'Ih'pnih' I r i ntirnl 1 t tin- pirnli- nl limn' I II ,
lt '
matter, to.dny, our ruulm, niiiBtblnmclliciililnrttliol .! iii hill I"'rill. take CI, RO far 1 tll tll aVail, linns, Iriiuliliftrials,, 11.1',1 nnii tin j lit, mi nil 1'.1.1| null" I tin I II.,mm., lit n Mill of"i I LIIlo' 7 nntKllu I hsti m'il In' ll.'H tvnr 1 'nl Invi mnl h"l III"}
.
I ton I ,, < $ iOott25O Month
( %. tlic rllir of lliln). "Tin worM inovi'i'. nfnut/ "I"lt"trmlt/ "iIi"I I ( mi ilriiiiiilnii Hi': n lint tMiniililil ,npulnl,, "luiiiinlitu, nppuliitiil'; II"I inipun;' luut'I In linnili'it into' tut 'in I lilnvul, Mm I Itrusliil per ,
Mpf. '"II'I'I.111' me,' 'iniiili, ,, .: I li,> I tin' in'\pi rii"',ni'il, ,Ij j jIn I noniliil" IIM tIlls, ,,, to llml'. ii .
I IIill it it. '
anti thnt iinloitnniili'* elms' nillitur M $l futili. ills 'l" i'I 'I a utitui''il it' "I."t l5i'.M 1
) nM Im
r.llrt o j jour In- tin II i '
'I'r'I,1 hm '"vn !
''lilcidlu" >rn"mo\c," hlsti "'blift iIlIP. I liininkin II frnim-.work of our civil gimrnmtnt lie kept 11.1' i "'111''"' 11",1'U''' utlni, I tt nitnis,, "ii., "i" II"' I IIIINh. Irlu 'lilt till II > |jtti'rt i I ''rfjUh ilI
| I hugh\ .luu turs I j 'Iti." t lln I, """'III"r..r III' II.I'r, liirt i'tiulstll'i ', ,unl, Mr. It p. mil, nl' Nurtl., I .nulnuhut I II I ln-lii it I Ihit.in- ., ion l, i i ,.' t it if.-'muh l I Iihnks I kitu'I', | in I i ,u n 0,,i-n If, u I -.1 l.Etii ,, mil -_

); I lie bnngi' I'Will the most ,il>.liglituil'( lionnl, MitinliiiK.' nut.I All Its' film,'tionit. In full 0Ir'8Iilll. lint", ,a 111.,1,. iii..III"'"11 ,.id" h l\ piopo-iil" lit' Iin"'. !! An It llilnl| | m tut fill, ,. Iin.n i'tninlin.itt 'unl llnIm, u olfln-i I In' tv tiliil! i- li" itirrilil. ill.'rill u'' I,I-, ,,Ml". u a' L't-titi, Hit, MM',.

in' lionii' nt \\lilili '\I ttir IlIhl'l1I".I..1, I< | onrnrlli lmt" I lln' i'HIM'nn, in n timi',, like Dili, olxi 11 ,. hut tlllll, tills. t lllll.I I III' 1 tmmmuum, III, I fllMlfll'Illlll ..' I Lik'' t"hut Ucliliii| s''I I I lln i" 71".ihiishI | t ._ li tuir -' I lull. ''I Inr hut in'nit t) ol Inn' | III M' MM f lu,, nti.ntnir,:' I ,11 V.on, i u' I I I. ri, l''u \Ztutis 4 iii'n" ',

lo our own pmiiaiuiil) "I'IIrII''I.hll',1 i > 1'1 llC. mint, mipimrt, nml, ctri'ngUicn, Hint gov t"l I niiintlmt' I iiJiii, I ., lir.f, umul,I iwiilml I Itt-| l Mi n i I HU hit i'iu I, -it I till, i i' I IMuh Illn I. y t i'tutl,u Ii,, .< ? ,
) \tllll,
ll is Mllltl. Hell' \1 1I E\ '
|"""'|; .\ rsltl 'lit, (11' ptill, | It uSBIV spnihrMl im in mt ,rntt, mnl tuthimn M Hint,n I lit, Hik' Ilts fu Hn ",i.hiniMil' -

homo," mir linn'Im* 111"11 i loo. nun' h imupuilto ) "irnimnt by tin,'Ir conliili, 'nru, nml, 'ltCI.| mil llto rlpli: ofritil nil'' ,mill lo tin. I ,.1 ,miugrus-" "In/ml I| ,\ tin iiimniiir" nr Hid" HiiHrml inn'.IMSlili, Jl t.- Inli' .n,"In.'r, limn,' M.'\, I linli I Hindi i lo mt mm hupp) ) h"in'ami \\ ll 'mit t-' ? 'I1-\ll

give b the iiiiuit ntti iitloti to rlIl.illl1, ''ntWt .- inniiiliiin, onlinmil, ,, I Irampiitity ant
jiinticc no, I that. ,. \ h In 'liif ut|''IrltV ulnl' rmsKiH, I tin1 I. Iri < \\\lntlnis\ h,'milii i iul'ttlt I iii. ,nr itt- Ill Ifit, I 'Ilit ( i,,, ll /I'lli 'HIIii.i
hope I" iniikc ample nnii) 'niN, in HIP no rxruno nmy he till, IJtlstlllll' ni'|'' I' I I'uu tin l.,iti' ul .lithstii, itithln htiilir sipiition pin III
111111'1 Illlr nirtl Lfirm_ til .. ,l. ., 11.11" II i" 1"1,11'11 1"11.1 u I I .\ rn.tioiii.lti111, .Im" litiinilI .. 'I 1 Iliu I. u I kuott not. : Iml. I -t ,iml, I iuih'ou'u'< t his h:ir ut I |u-lii, '
Inr. tiniliflc) IPIII lei 'if tin- lit Pe1t. 'i""lll" n. nfl. .ti.n. ... ,..nnr.n lUeriilfiiriiiiininl' .1 11 time I tm ihua' nuki- hiuot'uhiuutuI ,, IIM, HIM'H, t ninpliilniiiit, i
,
tint I I
il.1 In iuhm ntvoifi -
Imnililv | n me unlit
., ,, ,I nnii I "nl 1 iln ( rn/ t-
-- -.-.- H"rlllllllllllU1UI, IUlrIIII1.'iol.' ) HIP. "south' ol (tim. I'l'Illlxxlt. till!:I lllll, ', Illi I mII.i||| u IiI : I MIIS,' ,ilu" ';'nilni! nhi' ht.i>'h. I UM I', l.iilninnv' I liikinlinl, )r

Kind Word (.rnttroii. W.rdu Ill ullI FuIIIM outrnge 11IIH. 11'IHnwl. I,<'t i'r, iiiiil,, (hut": ,Hontli, ,, I II sit m nl t hr "ilp'ainh'ulif, | I lour, "N tliui tus, luttt't' In lit' filliu' Is HUH
1",1.11'.1 .1 1'1..m i, ; .mu, ttiH 'J Illl h.: II\NKIII I'l I "IHI.I.U I., ) II V I II II! I 11 I I: of, i 'ti'! i in t ,' u ninlirul ikiiln'l I lln, ill
Krom the noblu( iililorliil I I fraluiiilt' ol I'loinlu, ,111111,1( Hr win',n the "ilmn iimip), if "I"t ,In tin. ,1")111'') of !no Iin milt_ linnl, to hn ilmn, out nl,t Hi. nun ''Ininiiin I Iu I jl.nl Vim 1 h. ', ,
) ) 1IW" iniiili, ',nwp ",'ril'IJ.,, I 'i "I."III triuv rns, I-iii, ,|! -.\ T| "tt. hart. I. I Innuoiknu iiinl 1 n UK m in. niln him u
i i
i n t must, I iiml jt is | 1 'I-l iln, 11 .hi IsiT hue II 'l'iitui 1
,, '
ht 'ni
( ii-orpin. mnl! tin-ninro ilmlunl inimMoiiHin 'Oli on n pi aiclul nml, nnii. ,'rlyiniiiiniimi ninl, 1 In, -i'i infill' nli, -uu lull tiirt.' is
h ,,, ,
popiiliilul tin niilloiiM ,
HI''H' ol I'Inn' nun., 1.I.I"ullI I it,. 11.11.11'111,11, I f.tuimiliiimtm-u, : nl' til tm.' mnl In'InIt v I'll'I sir' I I. ..n.. lultri ul i tin' I liuili I 'uiirl ul thu "u" min

nnr sii'r.i of exIniigri., Tin,') roni'* 'lo imlioni I ,} ijuii'lly HiriviiiK l h, 'f""illn uliutli 'I IiulHij) NiitmlmM."I tip, : ,UNI linn, i\ ol ,"'iSiin. u Hv tut'. run 1".1., ,"i nn il ,In llntti' Hn-niiii' itn| 'slums thmlt h nm-l i| |'i .il toi ti'rtft Ciruiit, inliiut In, < 'I imirt lir lln' Mull

lliiwc tic know 111 Iiv-Iri' iii th'wetti 'n''I I Ini'times,, ntnl i lictrlnlly olte) itiR 1111 nHioiiKli mi'nl in pi rft'11 iMiiiiion' I j""I'" m Hniii (hitQ.u.. i lllnfllti I |11,1, ) kllnrtlln Hi'iM' I J.I I Unl, K: in mils smil_ \\ i i m no i"ti-'i l n luin I I' >" I a 111 nil, mnl, In pm-uiini: ul a hun luci' ih n i in ul

Hluit out, from all the l hiIihiir l fiitn ,nli ,l 'nl.v \ ,I I In .,rrlllll'I ln\t' |iiilHiilniMU | t until_ ni i' nnnl I 'lln, Imn i'l'I Hut -'mitt Isup u li-u ul I uut'I n tin' I Illli ilit i mt 1 til'rimrt, !I'm ? up|

11'\1 Hiitt -from : luifo, ('1'1. tilth Ih"l we iti/.i', : ( noiis I'lltlflh llf till IllOlt, llllfjllll 1.,1| Mil jut U' :1,1'| || : "lili, It I 1'"lId.cl' 11"1 In r n .t n' I,UM"is. lih .11'. |I'. in ?Ni ,uu mil!. Hinui, ),,'lit 1 1I ,'in Its I fliiiiitt-, \'::1' ii'u muiuh'- Ii.'1"t'-1 ttnuiliu iiiutiiir 'Hi mnli, r-i.'ii il 1 N'ii.1 il Mi-tn' I'irlliiti

bu\u honestly diflirul anil luau hate hil'-lhIH iinnnlurnl ) IIHD Iui't i n ,pi'r. ""'" IlL-lxlllllVI, : ,. r- I i in i i'o-' ii.ii mil In olliriufiir uili. on the SMthihtrl
upon \\ we ontrtga 'llil., 1",11... .,,rl. Ol t jil.tu.u'| | t-iliun' :Inti ''II'CII Ullihtiil" 's Itll tihu niiu" I umtl rs on, ilta' "'ii s'i lili thitit' noli iti iml Impiami *

plumiriil) polilirnl Ilnh"lll., nnniimln"'nil.- |lull" inili",it\ Let. im IIIIVP, not only tile Uwllmony ofmir Htfitnlt, 1'1,1, ,ten, vi lioiiN, i linn', Inliiimn. ", 'tnliiinlhi'i I \ l if lnrliiiisan. ll'illn" I I I', tul i ..il, niiiiin I luti: hi i iii In unit m" nti"in eilIrmii nest turns' In tin .Nmili :unl in I:ninpilhi.ru knuitn\prjl n-th, l'u',. ,I,on'< .uiN"irli I tin iiuuutitluin] i'' ', nllnl in I.um Hn lOiititt plop,

Tliutikii -furnisjt MUCH-but h nml nil I I omi ,, but Hint of nil tltlli/ul, utnl tin Iin', ., in I II I iiisi-ol. ,t I lit Him,' uinlirlln .i.tr'' at'I t IliuMuit nit I n utul tutut,I I ofiurt Ji jilt
1'1. ''II 111I"r""l'r iniiliiiii" ol oil'i' limn. .llnil' itni nfl I I" .ml, ) ,tin. minfjut' lih. Jo. p in.-lln' elm 'Iillll ,iuttituu, tire : p. i -' s'' tiI'i' iin-n
'1 fm' woriU, of nml '"IIIhll. tliiitthiri'I wMlio |fi in'unit,, ion,. gi yin II'in lln , I all istit't'u|, |, ,itf| i ttlnn lln,,' upiiitiiit'' iutiii'1ii'i limit 'I in flu' |it-, in i Im.-In Mill in-i lou'Hiiijf ol
)jour Illelu"g.II'1I1, I ( ,Ieit.- riiiiHlilnli' MutiH" in II. 1.1 ""IH' ol tin "Unti' Klllt"l! ll'innol' u loriuinM iiuiilr. in 'I lln.. Hninn nn inin'"r< art null" I'nn "i|' thi-i they tin) hlih lliiinsiltis, Iroiii tinKorllsioiii t tin I ..11 ,, in.1 it. M r Lul, I mil',, tilln I/ :

'llny miiko tit! Hlilllll or I iii''"It' iiirnnil, itlml' I on I ,, our, I"rl. nlllll', pn Itncc, ofnecuHHily. to pro-' Ti In people mi ,11li'll I loiln huts" TI IIM' : 1 :iv .mir. .lillMlalni'fls, dmi.t] tiiiIn ... .I t 11,int. unl hairr-il ;iml linn km tutiui I ohtain S.i i nl it iilluiiH i Hu N I 1':, l (iii,| $u's', j.,

to ill"'.'cni' tlitni in tlie (fiitino. tiilp t lor |III"I nll, ) Nirnrity In JIHIy. ( n nlintlisnnlulioiiiiry (tui MrnjrL'li'' up inlon' ,' nf I In1 'Inlnkllii.'nl,, nn hHiliitIin '. ,t I In in. rn l HI nl 1 itt,* i ""11..I,li,il) lul MI.r..no.i,1) >ti'uiiiI ..m, fliti'i inon pi'' m'nl, I'il't'ttttt't mnl Un,' Impi tin I 1. ul lln' \ U m't't| u lln' h. > ul,' tlms

n" \' I ,,, |HinirIn U'lmliinglon' In 'r)11I1 ,"oilllll 1"1"1 ;' ),'It i tiithing, nn, inlnii,, ,uira. tp '.\nnil.iin plitu, 'rn-for uta, Itris ,,1I'1''h|' ii. re 11 stilt itinii. \\ lntmil i this iiinl Hi t lit tti( r: its, ,u' 'r?, lit' J: ,, of IIIN. I: 1 1i \ f -'--- Jllgill lila tmihhimg" In. : I.h.I.. : ,' i iii'' W ifiiflliuN. W 'i I -.u', Ji m;, lln, V\ >L
ui smlili, Into. lid, ) 11 "II 11,1 >a., nn.,' 'I II i 'pull nl MiiM'ii, I", ,,,1. ipilrnl, 'soiilliirn "slilis, 'iutumit sn', lln n i-room'' Imit 4
"
nly tt iVi >
niniri mnl III \ '
N I. IIM.ITii,. "liy, 10, h.I' '"< ,.hi'gruiuhitmg ,to "'n-i' I honoi, ,' .I V iol-$ i'_ JJ, tin, H .nl' tin, N. \\ 'j
rulill ; I.
.r 1/1 'HUM m m : t mnl) ninl loi it, Inn I ] In Ip lln uiiloitmi,
"I '
l I. : '
Hiniplii, Imn"Im.PI) brute I lornIxt, / t li rulnilli" I'iir il' S i ',1 t, if's of tin' \V i.1 I tin itV, S nlSu
lln Inn.I ntnl\ vngua lil' (rnpltiij, ,imp-is II ., IlfllhrijII1 lit riiom, :illation II illi, tin pinpli" ,' nl, "iin Nnrtli, \i I iiMilihsliAl.. ( : '' I h;iiikm. ..tonir fin nnii p iinin'c amikm ., I II I. tin,' s. \V, 4 ,,mr ite ,7,11,,' |E. l ,itl,| (tiuu s

llml, un. planting, ,, mnl, buililliig' whiten (li 'nilly Ih"r", : I intuition' I i au mil uk thnl toil.. will Inns \lv, nl s, ,uuui I tin' \V ',, ol f t '
llu SiiniMts: "\\n.WIN-Sim II..uI.UhiIIt I ; liill imhtnillt in ( it l''i, i t Iliimu'li' I 1,1. hmtii-, I \. I I II," ,lnll, ,, ,ll. lor', till, Intlllllll,, ) a t1 : tin' t < nlSu
.I ,, lit' I -IMTtV : knnnl niih ,' ,', |t't Unn' IJ. nil In Ilin. N. ,iitnlt',_ ,
ing liitriuoniiiiiHly ; our l iMlntiirp ; nn as possilil | tI I tt isnppm tinin-lilp 'v nliituliug
pu.ssi.il bv. I lie Hi'mile, tliu 'Jlllh 1110 nli'l on nt. tlnvil'l: I II I ,ill nn on i !mi,. lout In ha-li
on lust 111,11"10 ttrone's .
,1."r''I' .
/
v ".niMir"lili.11, t (mult I nonl, I n jniit sul t Un p i-l unl g.Mpiniiiisi t .11 in, i '._ ill oil utuu.i! I_ I Mil.; n 'nl 11ns, \ In
\ -'h,
lln I 'I
.lor liiiiiirnl iilllii-
'
,linen not nirnlnli" I ( for ililtr "IIHiI'rill 1"IHlf' I'r''rvlll' I tlio (:n',ilii of ""II .I"I""'" d liln'rin ,nnnilii, II IIIH ji'.\ uiili' j iiiiillt i. ,,".hut. 'L'1I1'I".I',' l" linir" nt Hill nl'jrnoil Inr tin liitnriill flut' citututlu 11 I_ion,, -t it. ulHnlih_ .'il-i :w ImlI1 u

1101emllll1rllllll I HIII, : uhuvs'1..uhig, jmlgiHtiii. Iti'i, I tn-tl' t.i ''',111111'.11, linn Iniiili il II" tin i'u.t ii'tul lns| nKlil,' I I.. pri'ti til, fli '' rntli n. 'I liuili I Hi'rsi' J,nnu um. Is i'I Ilii on' ,
/; Inr
niniliij \ IiVt bier tte lire, I In bt'e iiinln, ,' I" 11 1"1"1; i ilium Hi;ilmn" II this .nun, ,' hi. .'In 'nun tlnlt.1lnl \\ ( iilliaiim,' Kimllit, yzui'l tin' Kiioi'lu |
11"If"I' HIP 'In'mil 11.101 ,\ i 1'in kit I 1"1"' :V t) In ul L,iilli', :id In ,nl Mn, 11', ,iO In, ut I II Kor in
ailiuiniitirlng HIP IIIWH' HID linnltt luonl ullli vtlii' in, il us ,"irtu 5,1 Inilshliii; km Inn ttlinh h nl '
I Mult" mlorinl or Mibltn l > II nil iiiiiioiiH' Unit I 'mi I HUM. I 1.1"I I n : |' miiitlilnn', unit a nl soimImn mint I lln iml n-1 ,mln i ,illiiliil.; nl-n, 1 bin ton.Suiir .

imphulii: liy tli' 'Ian!"I'rllelt-, "1 10Iver.III". : <: 'viiuilinii., ,,, II all .. uml. tin,u (,,iVcil In' till1 i.illllll'| ., I ,Illljc III. .ollL'li" ...., I I lmt, I il!!um- Im,. n' a niT, li'llI utmiiit,' unl into, llu' i mm ml In- iti', l isilnt Inni Ilium i -, \\ 'uri i: 'mit, I ant, Plnns, lion, umlIlllllltll'l
u i I
1\.1'1" 111,1'/gll'- I ill hil.,,, I it.h.(.mi. tin Iwu INI, III lsTI, ,| Iicimn, by, Not null;, jo\. I,nt,1 ill, lill'III I H,,i- l ,,infill, 'il I'I I'. uf t, u..i!/, H".III'.I'III I I iiinu' up. Uil-uiih, "'inlnnnt, into Inon. I ill- th in In-. I will li I tntl nil mill u III I lo,.' titul I lit! ll-lls, I Mil,I (1miu, hit' ) lll
in hitter II | In '
i mini nl Hum >' g"I'rl'II"11, at .I II"1 .m" nut 'l llnl' h In lln itt-i" 'ii I mini I tin-Imn lut I ti tt'-i ilusi toll IOIIH, i' ttun i tu i luul t ol t ,m mil 1'r, tiinuiHHIN -,
11. onlpr, 'i'lilllntf ,tIll run tumliiI'i lit I II::11,1.1 ,Ml, Unit,
t
ttotilil, puz/le tin-Kruil ( ni' I think, I one fr"l, IlnI'111,, '| tern, dllIY", I"tliolopioplp inn"lll"IIH| nn LI in Km,n" mini. .I M n,11,1 11.in,. | 1I1''liol.| a pirsnnnHi mil u pi'm mil 'I" l'iltm'r in, lln Inlnn It i-in r\\N, .
,
? 'III'ltlltl' I I HUN), flu itir. linli, ,il Innn, mini I ) lln' |rn.umil| Cinintitllliiill, toiii' on n to Inn nn, ami tiiliioiiiinililton Mnsti In litunirt. -
I

U'onil
,
I lint pnnu -
,111 o"lpCI"I. IIIII" lit t Iin' I II
. 'lo I tetellilille the 'l'I'9Iilllll'' 'lo I Iwl,1, I Unn. 1 is, "In,'lion nml rulu, IIIr. 'i"I'11 'ji.lltll. n r pin: i I "a"1 i I bi i lln Illin;ili, "III.I tt,Hi l I \nn, ,tutttii'imt, llllll I''; M.1",1.1, rioin, tutmi: fur a m uri siinin mnl I i muslin wnir t ,ntli : I.'h, tO'>, I'i.T HlsntilAFFLICTED I

rt'u IIV, ( 'rliuIqit ill HII-.I' I !I I 1111 tilth i/bavonitul nil their "I, ," ", .. n nl lilldlli".I, < lai" .m- I i I Iti nil" I Hint, n'til i it I ,' ,, _
"!/ KIHI 'mm, I iiiii"! ) ,11 nni"Ht kruii, "nn mlji'r m" In nn. 'nn''minis 11 l .1 i nti ntnin I in fniuiinti nmn kintl I'lntiiliini mil -milt _ni' ton t

Hlnl'. 11'I"j, ,IIIM,,,! nn I l'ni,. nti r Hn ,in., lint the i"lgi" nf MlinniivIM i'I''r'.I.' i l III "it tin.' ,,utli IH *-'i pnl I li,.ul .tnlillt| I ir.ollinMt ,, H l ,iirtitiili, 'ni lln,' -trinjth tin; I Hn, ponu to nimiiplisli _turn

i the, fin in'.ill I In. limn 1 ninl. tin'n'Ion,.. Iin' ',, ,inilnii In tin.. ohjMl t.''' .1 I n/"l I'K" ,
.Vu cstiiiiinl inliinpiiriny Ins: loiunl, hl""' in 'inis 'lo l hum" r o. mini MI m in 'In" 1I,1o.'F"' l nth,rt',I 'in' inn'' ,minimi, ill i'InrinK' Unit,

Him mnl i iitcliiiiliiii,,I loiisiiilmu Iiipll'M' mnli, I' \Vi'! 1,101 not .til tutu tmitli,, rn. ttill inmo, loliil" oil I to tin.1 RII''II''HIII' )'. thus 'in ?tI".1; I '., I '' hil-I. inn,, HUM omit In in.v ,hlninliu', until, llu' nlil I i nmM I.ill nn .,",,uill.IIII"'I"'II', |" ''- s1J111F-14J: ItKOfIM : Io1 E !

I 'llnri'tinn, In smut, iiinHiiUinlionn, .. ofI ii,'ill fin .,, il ,ul I Mi Inl I r""II,1" iii'ity lln' liil., tub" 'n"> "mt mil I M luuIimtti': s:ml, i \ ,'rv pnhh lrtv'i 1 l i' Ion 1a-i) N '
Ilii-lull, I limn hut t \ (not rl"l |1".11. n "u I- "ui, I Iniilnl' 1.1.1 Inn :iitilnnli nl sllnll In. iiininl. 'I lln' \\ 1 tel IHI: 1 !: nh l hr. nilNMU f N M,
\II'lil"II" it jllh"1" I.in orliiHliip, ,0 \ 11'.11,11.1', I :, ,'.llnnii, I 5 ill I littulltuly, 'It I si'u i' prnptr, to'5 In'Ip nitsill li > > I l\1lt Mill 111, '' < ,iml IH.|1)l, Itn,, ntU', mitil) t HI fl til
I ) I iirliinlt.) Hint' mil hl"l. Iii,, furloni our MO ,h"'II.1 ,Jih""I', us I I. ulsu!*,' ,iviiiInn u '. Ulm, ,.. !, I'n iliumnn' etutujei' I lo. lit,. ,nutluiritt nf tlni, mtiil this milk, is Un'n' 'unt iuutltn'tjtnitlv in U''' tliiu'' iiI

1..II..I1I.IIII..IIY.91"I.I., lOin 'iir" .ur i ol 1 Hiohi n linlli,/ .HH *nllrdiHt, ,. Thijnni iiinii, ; Iin hi';11' in uiii.,. --li"" I 1.,1hllll \ihin ii"aki' !' Mnlito' In, iilnh,', .Iml 1, nniilnliil' nr HIII')'entilnl tit ''1 iloni knon ttlui toiiim'in, : : lmt H' ,ton I t In' in-lMiit-hhi,' fin,, t ( ttt hit li lirH tutttiul, il l tin* limiliiil ,
) Hti., mililMrt ,
/ lvll.l I I Iiinl I. ,nfli,' tln'V. Imvi mlili, 'I nm linn t ninl, Hi il' nil iii),.i.tlmiii mnl'r iltll uvi,'rnliuntt nn, in to jut'htittutim llnl HUH i h nt'iliiiiiL tuur I lit\ -tt-i i! inti Vmiiit mnkt, ,t > r ,il Igsttiir Hirir In ; isaiitllinlu'lin-lt
; *' nliilinii tin! Nnlh < m Di' tuitl I ,
iIlit| ,rids, ovil. im li nl" huh li Hn' I'lisnloul I lonpnilnt 11 piif "I :nro inn' | I inof ", I In t tin li.in.il i it I tinI nnilinlit, biliij l'ro-truuit I 1ot m ii Mn'i, ,tiltir I lt'ert', I inIHI.
IH 11" '
,. it I" li "",111"11','il, I tit, Unit milk, III In mnli, it unl ii. Hth, ,
"lIIu Hu ir Elliot bill nml 11" IHI"IIM il'Hrrllnd III L-IM' ton i toutistriuk y orun i un-ti| t'tuu '' ( >MiitliriiliiuiiMr,
tin ,
| n roiiiiiiiinilir, limn' t'II tinny. 'lluSouth :1'1 hi, \VilMon, r"'lljl' I illl lums'u 'iiiiiliinlilnll\' ,rniiini: i intin1 I 1.11,1,1., in.iiiniil,? Inni I.i. i, I II In,' 'il..10 iit-i' 'I'In,'11' am'I n hr-t h:in r llnti, n inli r- it th,' im, ft smittlutu I pr |I'' inti',n 11I'1"}
I I inm" inlim nl into, nln'In, I m limit,,, nml, Inim,, inlniiM, ,u, smiuth.t,| |. n,, i xtr.'.'' il'I.I. ninl, .1 li-pi': tut'' id' M i> ("i'ni'|'.inl'in, Illlnl, I iliu' Tlrion ( in it, tm n-soon Mai lolil Hi u'r'mI.lu .
Hint lit us tim inn u hum
din my HIIIH.I' I'IHI ponii" in lint) < 1,1" i' niiilirtln', "rintisniniil" ,, (I.Mtnmnuiit' hn lu"hiililu, It lit remuuuv, till flu..ivi iirHltt Him-* tIi're.-I''tt' i'tdunn
tumuli. ,ink lo nlnke iou ilottn to ntli nilu 1 li' lime "It ,it hltli) ViI ,., ( it Otis ilrmtniil, Iii tin null. I ,. .
liuinls ol, llu '. bin tins uu "- i I Al r atI i"I'ill li,1 ,1"h",1" i Milling inililm in nit'. : ; ,tuth'i" 'lln i I""i"U-i'iii-i u"riln",. :IJJ I, M.rll""I" Un,' ( 'ast-fi-! ttuit inlitMraiglit lit, im njntltytinJ( > i sur il itt htiHfm cit, ,nxftiury\ ,
II'i.III' '1'I I "ill" I Hint ,,fl'r all hurt' "' Inrnt livii.' milhnii I"ut I in mu "nI"'IIIII.II'III.,| ,, { :iuul I -nnnl it m mi s'r i nnfiHlf, tlioiiL'hiH, of ft \ttl'Inn tioti fiutrn i if 1ti-unhv,
ill IIIK In J HII'H'I. lire pirhnps 1111 1' i III MiiitiX'm -. iiiinii" j luli".1, .\iininlnntitiil, tin, I.,n-t f-einn. Ac_ ft wIM .' ,
pin-t cnurai ;thnl; ( I ill nppiuiil I IIi, omttlio 1'/ I Ailnj, ',toil Ihc tonne in in t'nn'' 'I I IMM r-tnn th i| |M tit '_ n nrthi' (uititi tinbocnh '
ttill Hiik I mnl, di t: ons I 11' "1111' xhoiilil, not I" ,Htrlk. In II |l'Ii.lllil.( 111 j"lh Illl. ill til", t'.II'h.' '" m ,,1 1, Un'' t lln sit" leg ''I| I Hi, 'in"ni tin-" ,, ',i't t inivin -. ?<1I ). ; -- a.- t tutu i' miesuru'mml<1 ft I iuy c, ,IHII, ,tsi i' II oppirss Inr \ tiit.li,,,, 11 ,
rlol // ", 1".It / /. "/ fnl.Hi iuiug ittiuutuuttt'i t to more 1 i''> aju n< k l Ii.Mt ,
pinjili', I Imiinl" <' Initn niililnrt' iniiuuiiinlirs' 'nniitilnin' ttp laiinot, imihl, "11. Ih"IIIIlr, _, ui iniiili'n' an :ilnu. uill In. 1''I"i,1'| I llnl" '! < I i,' .ilmn In, i "'"'111' tilth. tin nniiinlnnnlis .Mlirum I DiMsttas i in .Noil I ilk on 1'inl i\' t iur- a,u,! Lnmrnrit, ]irmtltn, mtv, lint ','nu HiilnMii, il iui liT ut,

iilli i'inlv, unit, tin" .t him, nlmust IIM. nun'li pottiriiuili i on I ,.1. mnl,,,1 Hm "iimiuint' tiC ,still poasrHMof tin' linpt' nl iliiniiii,.,"lii,',il i semi--" ,i"in,.11/1 I inn. 'i in,,\) "I-.4I: u-q//i/i i f." .1"\ ". "1'/-1|' | It' 1 I'i"i I lo In: I ii lint,. limIt, nl 1'unn-i' \initin( ; n Irnii'l, i >r the. 11 A:|turn iir_ nml 11 t ui In,', il i it,iiti,.11'innOul n,'ti>nt)1olKtiUli)lu fury, iiiff nml,mil list'iItiu'i. S

I HUM, 11"'IIIH" liimliil: ,ilnn nln' us In'lli' lit "''1"111'1,11111.,1.1111,1' mill ilI.f, I ilminl" '!! I I"'III' Illl \ \ .. ,. i i- mnl, Until" II. ''f nln'i IJUHI;; Hi" oiiU 11'I'til'li' )I',[ti < #1_ nr f'',iir lnutkH liHint' ullro8_
tin1, .
r I'l i ljhl. lull! iii HIM mil Imti un' 11111 --- ..-.---- Om, I-.lili. tKMim, Iml to tiTttA I fn nil
; Imn" M uml Inili uu" n. I .' ilny tin'\tlmli'.Norlli.. ', 1111; Sxithi. stnpIiH, ill tin. 'Innn, 11 m inllon. InIniio 4 i mis, toting nutlln jitial 11otic ut-umi cure onllairyAln.
'di'rlIJR\AN'H.l 'liny" IIIL" h"I"I"'I'I liml no "tI..II..r IIi. I ll mil I:> liil.ili,.,. M 1.11". lllll u riiiiliilinltnl, ,I to,, ., I Dr '
11.1', thank us tlml t li.t' .iligmlliil, pinwin' rmiHlnnii ,,10-.1111,1 I, i ;,''n'. to pom. i into' oin" u iniiinn I Iiliillinuls : 'IK I tin; ( olMinitIn MiIMIIII I H MUriUC l'tii.S.! fur tin, -
I IHin-ion to nil itllnl I I ->h |iumsitituul tit, of, ,
I 'ou'i'' iml mtiitilliin Ihlll', -' 'tm" "hi, si, i ,n ,illlni JK nn t' i i nn tinurrii'ui, (.ici, I rrthril,
l lo i I tin pn-si'nl lorn'nl,' ol luwlihs, a ingi'lliiitKttups I ,ninl HI" ml hlu,' hue lilon, ., I nl 11"'I.ti'.1. i l ilnp ,'- a.r uv'l, "irniun'. mil' ill nlTtrtlnnK i ut tin'
,lot" Mr I IIII.IIiA i IiflIII'K 11"1'111., : "i|1'1"I to n linn! i \lil| .itton in "I'HII-, in. |: ttt ,,101,| I t lln 'ut" tit.%' .\|'|'Kiprl.itliin Ilill una ....n up inulnlnl Free to E\ciybody, KMiiMK, ami, Iii ittul<[ |, r_ ('urtNiiUtittl, in rrornnm, ti> fl\ >'
ntir tin' linnl, tti' into,,' all tin,' i h nun. ., Is nl tnnli, ,' mnl, liinini',
)iiutp nipi' IliiMnli' iinilioiiin.s c'I"II.I'I t i"\ 1 HI\llhlH" priinmsliln "lit i "1 uis| "nmli, nih i fOr f ilu. 11 n pipir! .\ | il h I. Iin'lii.lin, : tin. ,MHtiun. In 1'.1.lilllll..IIII' _\ Inr fit |II'' Ciunlir, |;itiiu inloini ihpn 'nl' lit ii( its I ,IIM m' ]n |i'irti' t I ruini g'tmtile( i ttru< l l's> that

isd'mi'' nll ,nnili; 111h. mnl. pn.tlilis thnt, 1 11",11111'1 ni. 'linn, 1"11.,. .r ..hilll'k ; anti, Hint, in II, limit. nl' II. .\lIlI'li11 l\il! iiillimitin '\' I I li, It'l'l In' ,hum Lou,|"n sini' -"itMoiiu '- : |i'u- : I i.i;t in'nil 11 lit,. 'tiling' ', ut Ii, It cinitiilnti, ,, IIIO.hllllllll tn Ifiiiili. st ini|',orl inn lu hit > inuit nf Imili -,'MSUt t I an liinnli M li ur imiiri.iuK--, on tim, tin-v, hiii Im, utli, uitd_, No IIIMT, i itiig rmtMntn,, i of tin, tljurtoin t Mmr

:, ntlirr 'li Imiilisi,, tutu vt i.IIHI.r tin. "tiliipixl nr ilnl/ t hot,. i 5'urInriii. ill coli "M.,iti"- ol' lln. I'nio'i, i i- l III. l lmilinlilinuti tm;. ill In. |.unit- ti'htfrni."Iml 1,111\101.' \ Unit, nnlirn. ,",1111', HeIllIniu, t tin Innn, l\ unit, Iniiillli' In lllllllll tI I I -*jirwnl|, ,' ii-oicth, ,'m, in ril'H"' iln, ir ,m tnni hi, tiny
i ii i ,
I"II iVLipl mn us linll In- n n |"n-si' nli" i,11'1| i a 'riml. Impiml "- I in mm i fut, rf u nuih lmllll, ,- jiirHitiu trim', t
liosin liy tin1 nIgrI mnl nhitis noi I-IMII-|| | gil' up llti. ship ,, ,, ,lo, lln oinnipoli. 'nl 1.,ij .I'll i ,unlit i h ,HI, ol' silk ."m,1 I .,1,1.|,| "II"l1o';, Ilit ,mill' ,11'11.1"I ", r,'lat' inin, in;lltui') npiiHtli'int. Issiiul I U, tin ili ii-ul i -| mil tin' I n-ikin I hut-ut 1 l>i:i\ fl \pr

-.-.- I uy .iiniiy| Id. nl tin, o, llnn- "lid I illl.I", '''- "ill. -in,...11"1'l li'nln. 'lonni' ,1';nn-. 1,111I1.Ii'lI"d, jam'n nl. ,: I tin I'n-llint, m" MI n'tm ) nfai', >hull In. IsmndHiiini Nut ilinn'I lilt m ji nlli InnnIninl I hit lu mini ritlnriltlii, ,aliotu, isif.uuu't'1 irliilft, ,ttill li,' Mtilt l's'
\\e mild, gel, tin1, \ nm, a lilni-, ( I iut''tt) .u ,mi''i I, ,n il I i iit.i.I, )it ,,ill
'liHI. nlniiK i'rv jio-t tn tir e\
11111 "i .\ DUrk Rrr.rd.lln Mini', \ lihisli., lot", tin" nnllini-H, ol nna, "nn' m' ii'tlui u l I I _1: ,Im ,il mipli. 'nn" 'in-" .I!ii| .m' \lillnt-, Imn.,. jut |lu- ;h I lln 'n" in nl nf I llu mint','. tlnirililn -, nml, nuiti, ,11 ipt pi.-t l ml, It_ l R I I''rtr-i ui t 111 i Iim| i <,I i jut ut i ,\H In mill nnl* rto> ,

I Il] .\1 tht' olh,'r nitiiiil' liunl-lups.! ..1'e', i mnliInnnsl l\. iii urailnito lln 'lrII'I"I""i, I ii, 'III' 'Ii .|II"rII'5t k tin, pivilinns II.. :n"In,..,ilit i lii r,inli. lln I II"HIM unit into,' Innmiilli, i on the Iniiliiiiihitviiin ,) turn mnlM.lus 1;I,KM;!(, Mil t I il| H .V t, a 5 u 1 h, ',tnr,| >trtNo ,
I 1 ,HI c or.li"Ic" 1 lit, .'nililtiililn hi' I I'l'mi" i" lln kirn-i"r I 'CiltlvrrMn i, Jrm .S tREPARATOll '
I nn our foimiiixn I ni'tt ,"-llllill. ttlinhttt I Illc.,1 1..11 lilt IIK-I n-hip" r Nam 'hitu m"u-u" nt otirniliti ,' lllll 111.1,.liilUitt .inln I""k. miss. P. I il I, Hi ,i ut em', 91, --, ,.-. ,

1'llIhl.h'fil i to ilo iilnyi,'Um', pnli rin'! t.'I"illlle'I' lo .,' ..lr'.llllil.' III a fin" 1"111! IIHH. tim, _.e. ,- hit-i, "is' ,n in nl,1.10 I .nn I ,"|Inni-'n. ttho. nm.,in'"ol liniihni lln] I Iilli .1.d.lil1.t I I",. II j i- i ,' thu .il Unit, 1 tin-n initi-nil. piirit the Kill Kl Ii .li, I's7; .;l l-itlt t I I4
i 01| hid,
) I JIHI'riinn nl ,mnl" :ilnniiil II'I'il' Ir'r sub llu,' I Ilh I II.,,, ,Mninnltpstiiiln 0 M uli, tin' I lluiinc, stutt-iuuitu'ittmi, '- -
\ "illr.\ iiiinpnsi ItiirlliKltl 'lull .'IIIU' nut Inn.lln il I' .1. it i- ,to I In,,. Imp' .1.I nil) hi. nlilli M I CAPILLI.llir .

i'lll',111 CVinKiTim* Dm I Mr. HIKI.I.IIII.tl'I i )' 'limo 11"II.f i Hn I Iloiispol. Iti'i'' I 1'1"" IH| ,n l- 'nii| 'linn iiilnik III" nm-nn: i i"l1 nl lln lln I I,, muitf-iiil, ,I tt''rni.iiii; ') ihteltiiil'|, In.Milhini, Know Thy Destiny. I ,,\v n v nr t Iti- Ini/ i >.,.nrit It'H, \ 'mi ul,

ibiiwo) % InkiT nil ,'h ( rr-inlilm-, :"I''r, il''hI,most I It millions hour,, Nnitlnin lit',''l'iu, mi,' nlii-nl 1 ininh" 'Unit, .! I Imn-i, m. I'"., ilillll. ,ilii pm| nl nln. ii i. 'pi,1| HII| Si 11I1I"'Jo"I',, i "i. unninlnif,. nl4 i Is iittiilintij In Muitvii t I i. 1- Inolixros, Hn,, nl' nl I:lull, -h \ If -1111, nv, i T' ml n iml nul vvi rth u iti*

im ul% clmllu\'I\ .' ',,f, IWII.I'II ni illl'll, HIP I I mi ,, ,, ,. uuevsr. iiinnl the tin"'.y ih""in', .mnl,. 1 ,mi, ut' 111",1. nun.' li III,,,il, I lln..v but, ,li.nn, nm. ,ininillx, i \isiin i, _' :III,t I 1'iMn, i"II.It.! ,i- St I'unstinliut, I I t''i'1 i.-!. !_ ( Inrioiitit, ,, ml l'-\.holn' Iniiili.,, Hint i\ntli um,, u i., il i_ t ,''11, \ ,,\,tlitul,_ mi, '' -Iv in, 1 I_ill,,
.- .I 111""I'lllli.rl' nillnrliiilhoiil, I < m \ uriiun lt tttda imir,
II 1 I. II.h'I'II"I l.ur\: j
,
,01 li
\nnt\ i'1-ilniin I 1.1 i iii' _' ''- n" 'hut, I iutu: | 11 'l" nl' \1111",1. I Iiu ,il- Inn,
aMiiiilslnil
i.lmosi. Mihsi'11 M m. i to tin,' io\nl muniliili, : It i iDLinuillt i-iiiiii.l"l I Unit Hu ruonliiil. will lln t'' nntilli u 111-I it i Hit i nil I
It. is ,
lint 'j
lo HIP ,
loinlilion ,
Al 1 111111.) on ,111 I 1'I'.lIli'hd' \ h i- -II.Ii\l'.IIIII. Ii" nMI I 1'.111, l"hi".II"I.I"i., 'titi I.- .
1111' II'h"ri. 1:u.ghi'ti. HIP., ,1.| I Hii,, ill ii-pn. II tin lolnh nuiti 'tin hinitni., 111 linn.., 111,1,I titolln,- I Ioilllll! \\.ul.l, lute n.nt Im itul lul II nl Ilii I-.u, N 1Mnlnnn. Separator Capilli
"f".1II1'"K"1 nport its hll' ..il..1. "II!: in'tir, m iiio-l lilooililnrsltipm I allH |1'H>.M"I\| "mil, 1 tin iiinln, nil"Iutt" ,ilni:, il llu tool mil I In, inti "ml 1/1'1' -In, ,
H.main pnhlii alh in tin. .that lit h In inli Inn m '' I 1.11' I '.'tilers. In, u.v.l nnii i I tin.l, ,,'i Inhl'Sllll Ill'niilun pniMisHnhtt ,inlufiil ) ..unnot I I/HI'; M "liil.lNd i Inili, I lull li. ,,
t<'li"'grnpli. 1 If lit piirMHt| is ,IH ,ill.. li 111 I l'rsuiti, 5 .I'"li"l. ilnl, HIP i pii-ili.in' \ "': iinlllottii. ,ils. mil! Inn' I linn-i m: luluuill \ '- 1 uliuti| nl- ll u''i
ilnll.I.I' at tin i lo-i, oliln. 'I ,. htiutnl, hi.'lil, u- tu situiilt' Im I miliill'i I I M i i m-i' it inn, Initi riilin Otto ,
mull ol .I..j. nit npitil i uir; Inmilhi ,in I, i o.r.I Im, I'- in -I. m.,iki' n' .i. ti ..I"r tnlnipirlk ) anil
| m
VPS tin |ti ,
| I '
'licHoppMiuup 11 ,
Klitnliti IH lo IK', II m" tir Inn %iuitril | insi .n lur n_ i _KV.Ill i f linir un lln fu it tins,
I 1"'l'h' nrr .1"lIh'I"I" i ri.hl. "IMII, nl Hu iig it, UK
"IIC'"I I il ) 1'"IIIII'.cI inn' n 'nn t I I"I m nli'n "I' nhn lit ml I in ,tin I,. < It.I 1' Limf-l iiiipiiitaiiii tutln- iminh or nuriii
( sr iKUnniluy, 'I hn,, bill) tiliii li, pll-in'il, liy tollnl i ,111.' ", tiuts, mis injikul"1 uu IliKhlit bIllie niilil |the| i'u1ut| Ii ii I'' in Hi' In nul tu lirutt utluin| i IInm
.(m''rl"r I lln'M ti'nil Miti-.mll 1 rijilil Mill n"minis lln' nulil to unrU 1i.IIi"I'i, I : ) lie 'liii'I st'u it ini-ol tim't.i', fluil (I'. li-inl-, il 'nl i'ithuin i PI \ \\lili* m i u s-tsts' ,it I i train ', MHil ,itln-t l ll' In In tIss liii, lu
t KKI, 'In 5i:;, huinl.s hint of the unpin' of It in IIIIj"II'rulll inlimlnl, Unit! ," tin liiulmnl 01 ill''11. IouIc'oI m kiosk 1"llill.I'h., 'in Mini,, rinm, tin I II ui-i uninimn, 'hi4 II11 1".111:0" ufMn Ilm'. I i rlii tuckor Imin
'"I"'llu 1.11 'lorllimlli mnli IJIM ir''' ''iii', oiMinn' .. ( 1 it .Tiit'l, I hit; % ,ii I it'-tin tirt l.nltir .1' tin p t mi n'tl nntu | on t I' ilii In nls in, limn, two tu lln'j I'ltiutlis Vi

siniiliir proi'ii.ilinmnl, 11111' ('nurlH' mil imlIml 1 I this, 'H''I. )' II'r In inililiir}' w'y.nlll'll.' For mo1.! ili!mtii,'il innisi" tor llu' 1"011"111 Malilomloptis .' ', mil,. lln. Intti -lint', ,11, II hid, j is 'in h In, .1"1..11.1|, I 11 i 11I.111'. lull niih it", IIIu"\n"I" \ nun it, uitui I 11 tin, miii lul m hist, i'unn tit "f hut, i I ut Uiiorinl, pi ntiti I 'nni t lint. uu.-iut'I, tint tin ri '
; t Mini I \tlui li i I' >II'rIOII',1,I l 'linn, tin., Uill, ?: ,.. .., .111",1, I.
,lln. tm-milh i nilIlllv ) si UIII I ,1'1., t i it""IIt.f, nihti' /1'1.-t in m lln hi'null, i oin. int iiutlnnjf Hm lull Corn or I j-ti n tinru tli.'t I
ruh, .
to, ill,i'Inic" Hu-lun Thi.I I is n .11.lw.1 Hiilistilulis this, mil nl an oil) illlltlMlV, '' 'Iml H. I'l III\UI\-- '. iIillui4ui.i I'ouii klniiMl us tin P-,u $h.nnolH'i gulmiit., tin, Inn .' t li Hi.,
In..I'tllli.lll. Illll'-l 'Illllll"I ,ii I I'I, lln i \lultitini'.'i- 'n nlioatilol < mnl., 1-. ",",('U'1",1" ,I II,' ili-li'.nn'liMn r ml u :ir .ii-iitlun. nn fuse IF.

1,1,1', IMIJ' "I ji'Iting inl II t IS'raillv. i mnl, 1 tti, t tI i I iin 1 'I' .lln' tiilniniil' I "I ujuilgi. ', It ftirnisln, I I Nlouil Hill llns ,niih\. applnt to. piililnnl' all ,niaml -. )', ,:;,ililt "H ,this, .tut m IllolinlitIllili, 1t1_ Ilii I Iiitt"t's' 11.| ,'hll'" lll-iltlll, t Iu) till II,,Illal., hilt, ttlllll 1.1.I t. tl ti; I lo |irmulu'e' u lih. lil.i I'l'!' I,in of Un,' Intnl., isiiei'ittl: tliun-nli,I- .,,I lit 1mg tt ilni,,.-1.1 Ir,nn tittott tit 1 :\p' rlum

I I iiI, 111 out Snnlln rn h ; Inti. t Hminiil ,ilinni, Ininl i .1, 1111'lf"l.r, % I niililnrt, "inmuiiisum Hi.:il', in < vi rntln. r HIHU, tin -oiiiliuiM i- ".i" i.I".1 'Ill'l.. .It "lIi.11..1 I \| | '|ut| ._iiutii', ',"'' tu i.hrl.II..lillC. I Ii or will nl Hieiippln; ml, Inji Hnr ullli il lute uln iuuuin mini M t tutu lu tiitiitgtul-ii In ir ttilini tin Mm in,,,niv ml -_.} Imn

II'rlrii I'm," I muni' 1IIIIIII.ill"11I1I; tnnilillini i .nl '"" 'I 1''m, .i.li I ilv I. IS km nln h, iiuitli. .asionisli, lln' III"I"i'I", I .i.i', pu-iliun in lili, li';nliiit; I nuts tt t'tmiriit r, iri iiimii'iruin lise m.tuuiri|
ami. tlio to lln'sin,, mllnikl pnnrwul' .lrllll,1 t III piiun | ol 1' .''nlniMin Mini if In Inn mi-v It u rt iinU I. ,ililhiiilt,
'1'1I8' 1'f'C u 1"11'11 I I ,..Ii. I" I I' '. ItuI 1 itish, In ","I.11U1II1I'. n-nin tintln nt thilillirint '
tin 'u i ( A 'I ,
; l nn os m u ,111'1 lili I iti'I I U
on > i ini ii i iuiutuli.uu. ft* thuil-iinl-ut tiMII ,, iuus&t ,,.
I llml' Hi" ,. fiji tIMI. .Ill nlii'rill, it pinllin, llu ", l hut t tIt I It ; : ; ,ilinli, 'h nuiti, I tin.,, Soiithiin' Id | ri | inliuin. inltnii-ul i I fir tin. luu ,nml,
1"'llh'* h.II'III,1 m I'hdl h,mils, .h.I' linn I an nlininhiin, i nlnik, lnl.iii, ; n' I i illn lln i 1,11,101": .. inn ,iml II.. ,i.i.'i.niini, m nl ti'inI '|'H-I n iitntnilmt. ils eutu t-sel, "illui,, I, "Inn il iueirl a ten- I In, unl un. i unn it_ ''t'rllili' ,i. utnl,, nu liiviulluidt ,

t. HIII'I I 1 nfiil tlm, pi'i mine' 5 II.a ,Hipinil' nflmto' : ,'IV is \\iuk iniiiii.li, ,nn np\' ,'11I I Ininiln' :,in,,1I I I''li,' 11 .\ 11"1 n ill"i i' |1"n ti5 i lit l nm,'n, nt I Ig: t 11 .\ miI u "nl.1 I .1 tnlil. In I tin' nnliiirili, '. '. Hi I ni,lilil tnti' Inrtlii Mini, t Lrthtite, or milii n itmitrmiutm'. Hu, lit'' thr inn unit In.'i,' uniuuiits, ,( } In, nnv(lull lieu

HIP ( ITHIIH, l'ir'. ( mis to I u.uum, '. 'I 1 h'r1\"' pliinl,UUHHin '/i/ I M I tus' lllll' I. .in- Inuu, in II ilia-i 'I lo mil t ttuiill, ,
I I. I.v-'I' Inin' ,,1'1' 1lllre. 'hh'l Mngistrnln" ,.r Hu I 1III"Ilh'II'.I' lil\! lj.vpliiu: im-n unl\ i llinnli' nl lemietuing i Hiei ol, In- i lu it I l..,.,lii ii.',,i.ii- i., I., It. .11,1.1._1 : tti. m I li ry Un li{ | iriitoiiiiniiB -
'1 i:; .I" \ll$ : sins 1 I'hal, ',' ill' ",.1,"r .,n. il I i nliiuili' t'ii \\illiolmt' I -
\ I"hl-I"'II. I'mini MaltH. I tl t IntiiitHii' t Hi'in, 'ml milt uttuM'u' mt.riKii in u.'itnn. mi iilianl' mniliiu lili nn i "iiiiln" linn, Un. |'iiril< I
I Ih,' .\Igl"ll ( "iitliliilniiiii/ifl, innin,ions .plnns, ,o.1| : plnmnl, ihiiil I kinriHaii., ..1111-I ', u in Inni,; ,I 111'1', lln. Nil, II' cur. -"" t 1)11'11110.' vi illl".II.'i..1 I .. K..... mi'i'luu I'Md.IIII'a"'III. I II nm ill In' l L nl Ii nr, uml( i>ttitin.; pliu itt bin it. lug ifli upto nnr n | UMIU inon. It tmir iliu'i .tl
lull' pottu" 1' 11"1 mil' t linnl iifliisiiiuiititiiu'u. Umils iiiiin to .ilnpi mnl' \ 10.1 I. \tlllillllln >ini'llluii utnl i'nni 'li Mini uml I Iuiitumnl ml- mil! kiop it, ninl us om, ilnllii' mnl tu u will ImI ,
Ill ,11..I..IIII--lh", 111'I plnu, llu- I : ilmlii; suain-lnp' itills.it, Ihl1I.oIlli., .\ mllm; ,i li/, I _._._. -- | eiiiio.lumg nil} mini II
11.Ih'llhl.II" Hiiliouliunli' tin liilora, nriunl,, ,I ih. uiibil,, i- IIIIIN to iHitlilish ,mnl i'mil mil- t.i ItusimutImIlt i t 11I,1, I Iiiiinphli i i ,lii Iii, Ii.iill; 1.,11., \'j ii' 1 1 t't. ,liming In-, ii-u inipiil t ( lit, it'l.s'. nilUnsM.ll I tii >niirstlf, I ,, pn-l | nl. intiiliir It lull 1 in nipt tor,tin,
\ toIII ulinh ,
I ,' I'l, iinnn t ut ill I In'
ihIilu' 1111.11 11'\1' 11111. thut'i: 'Irom HIP ; ,,1111111lI lro'lI, li nltiitli, amitliiiiHmnls i.\lnlnli, in' I inn' ihnii. 11,1,,I nm" Dimllu" siMiinntit" oi' HUpnliln tun nil! rii.iti tin, i u I tiiinul ,tun "n n|'plii'utiuiii ,
i ir, hit' Km Urllw., -inn|',; nn IKS' .. ls'l'I plitnri uml ilisnul hifuiniiilnni, i I IIt |'tntiiKil LIIIIII, -,ul'Inl, ., is itt
.1",11' 1'111'1" Hn
II.I.'IS.I '. 'Hu' on I I 1", III'J.'IIIII"V.| ) t I"!'ii.;, khon- giti'ui \illn-,
$ I Iml mil, _
nfpiKii' to -11. 'in mnl h 'iti 'In n h li .1.. .1"1 h Itt
l/iI"'IIII. li.llilg i I "" .HUH ( HIP MI i I lo Uns-inii' oininii > ,ilum it the ill,In, riluinmnil t ,Ml loimniini, iiliiinm, 'lullt inn \V I, lLUHiV..iit.liiMiil.t.No t t .-,
I limn i I tin* ('I\\lnl\1 lllll llinnmlf 1 Is pnslllMlvIhc hr"II"II1III.. 'ollrl.illl| lot, n"H I Ii nut" I/I/III-III"-Ia"h., 1'111/.1' I 'i 1"n. 1,10.11, i- ''n I In, -I 'i ut I ill, i -1""lIoIioi I tti.i ,Mm I lltlMlHU,, huamiiitig nun inti UM Ills $ | .4'l 11.. liilnitinl; _\ililn-n in ..nli.I' :, \\r\\ | ,ivilliii. u il t i' nut'tt-e, N. Yrel. J
lln
Mnlnnn'
lnini.t, .ld'l u m. I'
nml sub lirlili. liiiumu -
nit" npitlou i of I In rm-i ami ,' 111'1111', .., ,ronli'. ., a'mui' II"'r mliifhi .
Inli'Bl' ol hilts I llis'l'liinl I l \ II 11'1"lk. nru( Mippln il t" I i iN i' hint. "11,10 .i i. .lln lid lint ir-nl| lln Snuttim ,1., ISI.T il-itli
C'llllllill n 'ti4'. I\I.'i.IIII' ; ici' itmiil, iii' 1 lionsros, P, I ll, l.nt, '.M:, Ilinl-uii, N
Ilhill' M not 1 V_
'
11011111111110 I ln\enHiiiiri' I lilli'to | linn- not Inn' Hoik l"l' nm all,1 I nml, 1, Im, | h'llnl. ''Miring' lln -11"11'11'1... I" ". pn KIII' -
ill'us 4ti'tins' ,mlii'iiu, Inlil in luninii) nmlImiinl 'hI. hi.I''I'I.\ I .hilllll"I-I'" 11'11111'' pat nn'nl. f1II.I1111I1: | ; 1 iii"M,, In' Uhnltlnlii'inil. ii;, iii?, ;htt
nil 'I'lll'n' i. M I I ilmr it
In nl li.I'1 '
U I nliiii in nrHU
,no, II'"I'H' IIOIIHI hlup ,, stHrili iinui'ii r.\ m m in turn 1)1\.1 i ...11.11"I 'n tin 'n.ilmn' .ihfi!C'I 11"11'' Coma.
ilonii to ,1'1"1'1,1.' Tinnlijul". ol I this' 11'1 11 .vi,.i. his or."r nl i .i|'' "Hv' tin.ii. i".1 i I I. hi nl u u n'ti isnl M h ,iloinii'. \. \i t in I Ini, i I', I i ill..II..IfI.III.IIiJ., .;I SIM I 1 ; ; milking 1..1111,1"101. Crisper
,1st Inn'
I hll".I. \iinpt, finui' MI/IIII' bin,/ anm'xi i".Iit.; :I "i."l::, -t lln,
lit I '
)iim. is lo iiniki-., 1".1'11 It inns.iluisI IIIIIII'H ,I IIHI" lnllniH.s loi,' i M'1'111.' u linli'M'r In. 'li'-ii" nl : 01, 1:111111"I: tImn .i, hinlt,, in inl, .-.11.| HI 'anniiiii: ,oli ill in Hn Wonlerfu but True !

1"11 'univ'msul I.. 11.111; uo maii'i ll .I'n' limn, ,;, ,' inlth liunsiiu'"h,' linn-Hi' 'n/ili ut I 'Ilii' --I"lh. t| i iI otil-i, .li. tt .,ill- "fl"h 1 nnk-1 .'I I" I'm- I't. .. ftj.;!M eull I III. ami, ininint. uli' i-hi, I f., ,
I .V ('IIH.illli""II1111'11111, ilu. lining, in i-tuppi',il ot > l l-imituts i \ I ; V,iu .\11'11' ol ih.hi httttuo hbai'.i"i%, ti tt'i' tu..,,,teiuii A'ti''ti" u I- tuMftil Uid mir,
I I Itilt
"I ipiril. .\ ,limit'. (illln I'r.i I Iliinn mnl MUCH' linn, 1111,111111", I li, loll utu' I li, II : Hun .111..111.. :1"11I,111"11'! in In. .ilitili, li'hsuich m Un \i I'hftinv i t- niid ruiftint,, hnrIKIM _
I Hint,. ninth. Hut, I 'Hiio mnl lln- )In'ml ol' .lln' t'ln-. I I H"II'r. unlll..III" ( i 'I'llI're I Ih"htllll".I.111,1, t In I niioLilii 'lu"' uisttt" *f'M.1.;III7I! i 'in, an iinna-i; BIIIPI,. Suttiuuuuitiiisuic, C ituru': u..,, mtilt, I.., ,i luirtntu, \\ I ( irilu, t, n In-! suit, nilu nail, _
.I tin. I Inn, nro in in inni i> | -. I lln ,slim' ''IM'' III I ill "hiI, ?. ,
I nillilivnl, 11I1 ilu I II., ,
unit. } louts' at Ilti/e'll'N lioinn, I ; .1,11I11.I I-l tit", (iii' tert tu u ,,, ., !_m inin, iti ,
nt 11 !'l"in t'i.' I bitt' u r-ss I aim tl '- \ii\ In i ,,
in Hint
iinitil
it1i.iki'" M,u'k I Is I 'IH'tli,.r H'lol' t lliull tt lull-. 1 mi" n lo Inni 'tint, HiiMismiiN' I i loll.in' in. .thus |'illliut ,- I .\ .,,11"1.ill'lll I \'Iin-I.- this ilu' coin m ih,' it ut mr uiuuusrrv
',unl lulu limn HIP lint III oi mi "i Ina-utt mh.u l.isi'h| ; iuul, tm tiuc nll urim, .,,,
Inliult, .l'.utul',1 tlHi tutu .r
2. fAt 1 I bar(' bi iiuii t'uuiI liluk' liiuli-hiillniM,,., hiI 1".1 .1 \' lln \' xliall piMiit, "III .llnl ir thus iiuili, I I'" .111,1,I i "living nl' um hh.. Ii lln |III..i'1{ Muiijik si,.,l. .i,11|| IIIK tin nmiiHinl.limniit kutumt ii a. lim, l'. ui I'utmtut' CRISPER COMA
Sin, b II lull iiinkiN, H HUM kit,ij .true! institution, I mi.ilii| (ill In Ip \lmti-.lI, l'"hli.IIIII.; xln. mil In )Ip (I In. (pi 1 i't'iuu'o'. t tIn likinisi. vhihitiil. I : ttluli' ilminj Uu' smit pi i mil tin'ntt i litulfltn.1m giturtmlu I'm 1mrt.lm u" Iltutft't ,
mnl II-I liiliIllllll lo \uiti' tt In it* II'11'jrl u I "I ( i \ -111.,11., t ian huh 11 (i-i' uuf f i II t ,jl4'j; ril I in aunt hr, luke I'lsiti ,,f lit ruutun ,,, j I'm' ( mini., tin II _iir '
111,1 I I ll I .li'spi-is nil llu, grral hiilf'il, inin i 111'1', in tln> \ ,uu.l I al<'ha nt |i'P-"nil, : :ili'l, -"II'' I iul i! i I <.100..lliI", III I ttlnti. iii il 11I1I1"III""II..fl''h'I; t I t'ulu rint-3. it uei( ; nl i'iliu'r ,>! x in ; ,
i Is iti ii ,'
mfi' "fl"'lnlll mittl.ltetsitl, I' ith ,i4i, mi ,, ,
uir'it
'_ \u'
,;. Trn.'i', r om. ,,'-Imiinl. tin1 Ininl., lo Hu' liliu.Kn,' ,I bin'rlt.' I It t t Irll"lh.on llu 1',1'1 ol prri-n I 'n I.t I al iu'nit.till'\ 1"0.111'1'11, |1"111'1 lull ill l'i 11.1 I "'1111"111" |I'1111 i 1..1:lilt:.. nl'Not HUM a I'lll-lllli fin.'li' nail'tiolls ol. si (111 n( -n' ill ti l ,,101 In,'in-,., n-i I |if An i t tviu I tMi liLll Utll llotn- ( 'mitil' %'ty, .- ln$ trill" of siu It',.' I'r si,, 1lui I. it', I,uultttiuoum.iit1 ilttt.us It_ ,I Hi I t ';unl; (dlu-\M! luutili't-' | '1,1

mnl I liiir tt Into I lihuti., I I II"lal, ,," '1 I "I !Ints' 1 "IlIHK", It nlvK, 1 1.11111'111'1' \inrU as Ilioiuli, till \ li ."I'' I '' i mil' ,nn' 'tin'nit loin 1I1I".h.I'I'.1, ,.1 Iin"in.i' i' to l j I V im i HIM' ol Un staktli'h'hi'l'- uI titi'. ('uititptuuv't | Iiuunhiiit, ttluiiimi liiutt'tash. t''li li .ttill.m,. ,ilee ,,I itt_ :i- m ( uiN.! '

1'1111 I I HII| 'm i- HIP |iwollixi| Hxrili| I ll I iurnnp's t tiniil.lit / not H ln>'ml, $in tin' Shut "N"', ninl no oin It; II 11.1 II..,.-. ,,III,uh I Iin'; I nm 1-, ,.. TI| | in, 'ns lull) 111 (UIH utt_ ti-imli) fir tin i'In lion o st| bight, mut , ,,, iiulmr, ''I '. uuui, Imusi,', ,uuuul uuei,, Hl l MM this, in tli li. Ijiilliv iiml in, ,nth, nnn, um

.1 I 'IniiiHlfr, ( tliu ullii hull. ol I tin' 111,1,,.I |ii I MI| I nl I piopli loUarniiiin 1 llvtiimontI Iml IIItIlIlh'.I''. I PI'I"'II..t| nl nil 4mm'l. Ylld I IIi I I' 'n :hl.u'ltitmily. in Unit M nI \ II III 11111,1 i i .i iltutut I n''I| I liiin tornr' | tin-, o'tu'.tihtity'ar uuutul I lln "iluit tfl ci ,ii,,_ anti ?,uiiijtsl i ii,, lu. ,, ill r.- .I I., tutu. ,llitllN I llnln.-ihn, u I'l' ,ni-uiiil fol.l l ( I- |li'
hUill-.MitlMllln
Hi 'IromXitt' KiiHlinnlhiti : ..I" t I'iriti t 'n I It m-n tionot otln i ItitlmittlsS. \Vcliati' 5, it ,mu tutu rciua' ilut litr, t, mil) nlul I, m tin it ttiitl that uu ill t tin s'irui'hit Inn
IK ill L-niitirni h..r ,% I I lion iu r lit tuutli, ,
I 'I iniii' II '" mmgl i" .nm-l I iilinn u punlirhi'i' '|', 1 111:1I.c': ,tin' pint ) ii I'':' tttci iiml ,
llu lni.r ,
-nn ut
the
t Kunninlv ol itrHinl. Itnbolislips ImI inn' I inn,- ,
jut ol t fist glue ii
:%. \\' till HIP nn, Ht i' tilniis Imti. ,piitlt,, ( } l'r.lln"OL lo .lions, ninl 'I ill h.Il'1I lir:, moii. hlll."lIalll'j I M 'iiiihs- ti ill inh"ilni 'tin smum.slh'i, i t'ml.lnik '| Ini l piiHditm.'s, lmt mnli istiiinl Hut Uu all t ,fluruisll'it iiiininm 'I lln. ( I l'j'u Conn a Inaiitiful, feloi.i up
n ,
I lioinl ,' | '
,lush nl Innlom tun H i In tul_ null Allriin nut nnly tmlsiu I
i Ir"l Mi/mi' lliniiL'li 1".111'1''' r. illl'IIII'I"\lIII'III", ;se ,loin i MI i I html,, till. nl tin- i\nptmn nt i.mililiiiit m Minim I.MIH.I in iii ,, liur im .,
nun' li ilii'limit. 'Irom In"'iirlHHinl, I i ilm 11''IIIi : 0 llnnlioli' irrnup mil I In i II. loll Mi-wrs set mi VPI ti., Ii,inlnii. unit, ill il it
h..1 Nil"iii"ii i
1,11'1 mnl lioui. 11. I I lihl.rtrill in" i','nl.,1, tin.m I limn tiiu nn n lluoii" 'In .il 'li-pl.'it 'I li.. m'u 'ih I lit ttoinl MiilpinnInr, nhn h H".i.1! f ( 'sulumli iin.l .l"hn, sto' ',|,|:u,|, ut, !liii T.'%, P li Ilm fi;, WLI Irm N.u \rlt I- htlilt! mnl tl, ll liiinllv riiiiiinl uml U -
tin
iliiv! Ihu .1 lIt .1 RIr./.II. pi lu -I t
nl il"uhin-tI
.II..H."I 11 le. set t (suiy n'.I.) Iril, bt' j jnit' nf nnriHirN. | Tnnnigi'nl HIP piilunl nnilniK,' 0 jib I t'Ithiimg' Ininl-: r II IlL, 1 I j on h h Iii 'iti" ''I 1 .\ 1"111.i fsia i ilnniUol. Somali I n tIm't lion Tin-ir pi n, M ut sri hlli'lln, ) Kill 4). IMlT, bt |t ininplitc, ; anuli nl, tin kind, t-ttr nllirnl to I II I'
unt tin' m -liml ghV Iii wlioli" rouulrto II Him I11I1.nl'III I tin i In lion, nl Mi WIN .i. 'Ittu I, \illilnn'i -- -* *-- tin ruin itutliu Hu .
Krofn nurr 'I tamuh| .
> |
mm up mmnl' IHI Inti tntpir l iiniiwlll
II i 'Im ; In
111 |I. i m tt uiinili 'mt ilniniiiti \ tin to LAID suit;
'
i I .
umiliuirt.
.llli"I ''II nlli'ilxul I trninplisiiipmi Oil nun I HI lit n -.Mr.i.iIVi ninniln. in Inr uniiini, hnnn nlimn I lo um' iiihlrifnli ,il
'II" I mnl iiirsi-tmt lilmr i ",' unit iHibtiiild
iour -1 t t. in.l\ .5 i in in, sul'uiii" 'tort n ill i ,Ill H'mrii ( furtlliln. I.
If ompliii' mliiia via f.'
YIII'C HIP, nl, tin', H iiinnili. in ur, rin, Hush mil .\, ., jll 'nli toU
rwi.iiU.il I ra i
,
prirngHlitP win' ,llu' 'inn )
liii' mnl n N.iilli, I i- "'iin ,inon, nn tin, lnv.i! ,,1I"e. .
1..jIIII.llllak m
.
I : N"I"II |([n .- I liv Inr ,
i:ins. "isslsinl friiinl., I In luiute'| ,' ,, ,
I
u HIP t'tui't isll, rhuts Iliuniillionit rlllllldl'ru'I"'lill'. -hi I Mint In n u. ninl 110 ,ut I -I. In t'iih rn I | f euro rii.iir, Hindu il I < |..\1.K u'. bIt., I Inliil,! ,,
hIlt Mi 1
.. I upmi" i ngainst -mt" lid li, ttnrkiin, n. an Inmlv' 1111\111.1, 1 Ill I I If-At llu' Nmlh ll,,' onlmni fir', .h,' hnl N" :t W' I' S
.oft l
IMI- i nilit ,, it. Hi ,
1..11.,1 l 1'11 I.:, II. ,:I 11 '. I I.,I' t.. I ,. ollln" Snpriiuii ( 'mill I I 1 I imtulm Ilm,, will 1111',1 I ii hilt hunt' nnisiili, ilmn, toil iiiiinnh' j jI I In in i .,iunn.t mi 'Ilio uu'l, I.. nii.hr tin,, -npi.lint, n mnli 11' a liuili s u.r,' is MIIUI itt u'lil' y'isisi. lor .nniollin.'.., anil lll.teml nf r nmloil.ni tuum tliri f >hi. ,.,>l inn,1,1 I, I'1 t. 'it, I- Mint:, |"im. lt, un .S, 1

ilfiurs I Iin'h KII| 1'/11111111111111 nlitim' .N;.ilmnt, lit' ill- I' 01"11'l .I III/.iII", ,, I I Unn' lint' !? r,4liu,|| ,,, :
r-.oiikliijiikthi') 'l iHmturu i mnlrii: 'tor, u put* miilii. to MIIUI' liilHir-i _
piixnt : Inmllmt
II II I IllsIniion m. lignum ,
iiKhtsol lln lit I u'tuiui thug lpui In
:
I i/Ilh.
.I..I.lilll.II,1 p.lrv i. lo th ,
I 1".IIc l kit I kilt,* I'.till II Ilmn: Uf hull Kill kit k u Hut In tut. f.,'
mat limkin, llnnii .
-- Inn
.\U'MI' tU.W/iirt'/ ,/iVunplots I llu nUnt' lull i im Inpiil. in I lln' I.ri ol. Utt I is ri'In tilt' 1'1111"11, mull ; mnl "Inn" I lln Nnillnin, Iml j I .\ at. hoi, 'isp u's'l till lit,' Niintli. ,they niHiMiih, II-IIL'I 1-r.nt liluiii.i', .In, (Itlnlt I.,1.1 tt.tit|, ,tlt,, ,mt! .1,,' ,,,, ,,1,1, .' EXCELSIOR EXCELSIOR !
I IH lllirvsUN
'iut.iltoit II iltuv
i toLl ut |
Knii 'C in "'11"111,111 u niixl' pnini''IIII'lil'llllf'lid. lilon, 11'llil,' giiibnl' tiKilinuiti' (mvtir II :j jl I he/lll.'h,11I1II1, the -.niili has iii'ii'rmiiii-il, 'to ilu i II ) sstlulg li Hott ttlm nn :is si rtmnlilianimals, till inito iniuiiul ll I\LM, anil cauus.tilrml| I It an hut usttiitmi,
m' "'in miil | I taut '
,11'.11".11111" HIM
rqill.il
I Iu. iv
I I a till!ui" i 'Imn 10.1111.1.I hciiim' In inr lit, toi Ul
III"1'' fly il. ,
unit hat shi ,
.' i 1 II lijHflnlsiiiiiiupilMtiiivi ,
> u" |,
; J :, asmiiuuij i"shtIuhf'| .' ol roimtiiil, .1 j ,ilurtiu iluHtm. lliilinim' '. a lull litiit't'tlttln%' ft, jut lonllnnIII, my iit *u _
i tliitrilliil ,
1.ml",1111 tnus I mnl it miitir nfi nil It,,
iniimn tt ,
11' ruiiinl ,
I II I' Hun VMS nm' tiruui nf 1IIIIIIH.1. in, i li"j I 111"1 mil nnl'! !hi'mlMti !<>KIVI' Inr, Unit stun' in II"11I1I'nlllll'II' i I l.v lln" -piiklm/iif I.il', 'I' i liisinrt limit i.im,'i-il: \inliiuutmi, mnli Inniilnsl f.ilil li | ''l'i,? ,??, ? ?,
II inn luu nllln i I !
: I | ititthiih lamp -uupie |lit,, ,
,ollln' \ '" ? | ,
tola.li |
C''Aittlflttli,,
(I'oiiM' 1 ivulitf |mrly.. Mr l .Inlin-oii) niiKliI i innntn' \i. M. inn ,riti lul tt ,. ln. : n i-Hi i iiiiL'hlt tlirrc' tuir> of. ll h, if ,. ? ,Itii, ri Hair
n III.11. .
1'1 1 i Hn, 'tsit.' I lir., agi.- <'fi//i /,, rot .lnuti.| i Exterminator
01 } .
In-i' 10 &M' a Inn'wi. ." olitirt I Ullnliolinllj, l'111111.1.I hut IIll1dl itt aro' 1111\1,1, llii ii i ",nhI mi.iinMM'I m iu eati( ? |Iii|, ,itt-ut| for
y po-* --i i m oi, t tin -hilllll 1'10.1 liit.., u n. Imi urlili ,
'IIIIIIIIIIII Un from ,,
Post \ Hi isliinnliln,, lIi,1(1"" i t him h I I nl. huliiuil,
SUN- it VirrHiqIIL I.
; V"I '" : i5i-ii. sat I li,
iinsiiliilioiuil | > 1..111 1.
I -" | 1 '" ,. I j jol ; ilmn mil ml'i'l,html. "In' /Inr u'lmni'In. f'in.'tin .kin omit REMOVING
Inmnir. lit% olyLil. pnu'M' lor tIitluu'sutIuhhluhhh' |, it.t'. i.11 hlnuls, "ll hut r not.,. hint lolost.i, I II, -.-.- mini ,to ,lolliut Inr. hU ; tin I I In i nm' nl Ins ri i ml M rmons, iirn'liimutiu.. nil loinplixi.ni |lI> it. ,)iir, uuhi'ui,( oh SUPURFIUOUS HAIK
I In tit '
; 'IM _
nn in hint, ilh titie' tt lilt I t Iti li _
I In, nnv unit, \1'.blblv', ,U. ,'IIrn,1 In : aiul 'i tisI.tilling to ,"1,1) ttlio' ilo hull
llu coiiilUiimnf 1 Y'I' (' tinItmlntilH, : In liki. iliiiiiim in I.il,MIusluIs'| I ol plumli, i nnrunlt ,,, "Iii"' a'uuttti'.s-h.' lIlHWilislilll, Ullll' Ills, 'u alIt II| >lll I'IN. I'l itiiiml ..inn i nn'i lots :al fi i llihi"l' I Hi' ttii.il.! ,::, ''It.; I'uj: ij -nit, noun'u altill|- || I' V'"r'r!t,? f _, ,, "imlun. lun.i.l.iI. I Ill art,, i ,. nut'. ,st.Ilv w tliti'is't St'Iulue.I.' hiihi.i. tts' i,- '
t.uuij,
1 iduiyrrconMructioii,('I the Insis ..t u ; thy null! mi Iroli ulliiiv I ...lIIl'llhll'.I./I. tin- mini' 1 linn 'iin.ki| ."..clli I ,I. lult,I nkt: lol.l' m it'm m oin.? Mum tulyiitg. in' will mt nur itt' -t'itui, Irt- i r iiJttss', itt,' 4.uti, ,,, ,, t. ,lr, I,,' 'i, II,. r' '' I.
i I".lr" pin : slu tinilKI i seLl? lu is i it t.t.l! f ,
)lo\al ts I Binl, Miunnii' the 1'ii'kU ,' I 1 ,, in n k i| mill hn nl alit lii or uia.uuis zir, ,'t ,, .r ,, iS'.t' r' 'i'u,;: l-.r It. '., '
'stir I ttler l.v l.
.I'"I..ntl'I..llh r"l'lio',1.lIn' uol 11II1I1I1.I".I"I.\'I'rlt "IIc.,1 I In tin a ,
\bio Allfn'l. l ". < r-, u. hits I, i him' i'inn,, mil, )III I' tliuptn: nnlj Ito uuu Ii' :i.i'. i It-ui,, aiiy Ituri ,sr tilt' Iin.j _ _
"I'riy. / \ ,ii tlioiln\il' iiml tin. ilitp ttholi. .'"llr. I nr. mnl I tin "1'1'1| tell onlk' it alit, tm" |I'"lth| Slut. I II 1 Inn MI uill p.'riml "ilu o np r '-U' nlli illitlit, iiiiiu toiikt' inutonr ripfoiuU' I U I, MIK ,t its iliiral.i. ii,,! tiulis aii Sltu't..lt, : th,' .,, I ,tamfllt4uSei u tIss' ), .u.t. i -
) II"IIII"'UIIII .1.1.
uy 1 lii.ll I '' lit '
<' wtnisj HlnnM liiipowil'li'. .hut. -._._ I Iu t 1.1. Ihi'ioinrtiinuii; ; ot t Hn I'nit'iil No I IW..H-nii t si uutsh, utuot utiumurii, ni. ,.
m:i\ omr "" \"ii stu ir 1"1111" no lui.tir i llu list, in In* nun u it .' Stutm's! Hu slurs ??', N V I ,, tI.' ''lull sell. I.' tuil, I '

oinu uiitrscuIuuwIy An bile, CI" stmnls tin.' .>1 '' tlml tinHnn ,iollhl' t..1111I-.1', "Kin \ mi' I I.h. .11101 I > i/ til iti Nnlli-in 'Hun" '' 'llnni-ht. I I. lur, arthss slur a'stltifluii'llu i.t. inn i il tli u Hi,u propliii. Tin, i'ult \u, rlun, _', it-frtl' ,1 of i ut| ,?, '' ii,''ssud Is, il ,' ,,, u. rit a, t.,,, ,. ,, ti
lM tnt I
mil u ii U : Iti
iiiuium nt. I'miuw 'II -10'1'1"1' ilmnl. ., .ill uillmnl; lull) IK tiilfillul, ,ml Ha | fl, : ,_ : :; '- l" pssutl Lu
pn mi1 inoniitil npintini' i i r i utiiiir tin -lino .I : too t I- u 'I .II Ill luuii I. .111",1"1 iniin l'r.h Alnibhit me.in. __. 't.tt i ,
i MIX, I,I.M-|.nnu' ilu Huiii Is.iul fuii-tiim. .
i lilt -
.
t'alrVlulcii, slmll it ,U Tin iliitii nf tin' 1111. ; Hut it .lull Ill
.: | ilttii ulmn' t lor t. in thai tIul. i otpirjur) I luil t 11'111",111 I I liii, ,., a 'ti lilt t Ihr,itt nl Inr !' M'I" aunt """* pal h Iii 11s'all, I ltu.I !t -in_ rr.t_ 10 CM'O.M-
% | ,
Amcrkitu limilutn ,1111 --.- "h.1.. tilts liilto.l -. I ir haiti ;l. li. 14ucei, lru > \
JI'llhlc Illh,1 II\I1,1) tin-in.I h,'r tin' 1 1\1'/11,1 I I t r i us (Ii' li.iinul.r ,'tmi 5,' 'r Mu'.lit ui i i >

'" ..-.- -- ', Thl'I I:niprfMi Kup: nn ii afniiil nl'" ii.rpnh t..j j I Jiwli Hilling -.t'. '. Coiiiliiiifi/' thu it lit ti. .I "nn N!h1I! ,'irt hki h' l.iir ,un.- I it." luau! f _i t sitori i linn stile the Mllnulu, npptur.l) -1'ltt 'lUuittuttu'taiti.ti aluti Itsfll, ',,. bfls, VisIt iii, Ii. ii u.,. hf."at bta'ill tit'ils ,, '

.\ Vbio t'I.iirAINj'tiV! lrc.4uiuittu, muislHIlkb i I uml ban I""'" to 1,ls.I I "f timpir ami .Ini.l I' >1'l'hlj nt tt ,ih r ill:it >l Int out inuu mnli r ut 1.'1 1 Is tin t'i"i ttlun Jni t-liHKl, .h.- UKMII to 11'al.| ; I I! \\U} Uu lnnr.l) liki' luiiimnn MU-I'V lln.in-i Ihe usa,, is it,, n'.ts A, lIt.'. h It iltlt ii, t.,iut 1,1st, %t- i, ol, iIt ,'- r WHISKERS

I Itmrll |H'in'tin. I ul tin- loot nt H 1,1"IIUlllill.IIII,11'II1I, ilotvii lull s.tuI.- i uu.u
; "11. : --.- tI\t lit)' '--.>IIiu.III.III/. >ipriliii' >; troin laili t inge I ,I m \t l nliulitt lily ii.nv.piuU'iu KIUSI lor; u'm t jniui ts ilts is Itut ut ,,, uS Itt. Iutlisl.'lluI e ru. 11tu aiu.-1 \Ml
:: httiuuisait,' out ,ii -;
"All lists 'wbl'ru' |Ii limn'iiiulH', mnl, thu imltiinkni >' I.li..I,1 i mliir. iiUmg. In. nt'lug mnl I kn-Kmltnjf sut '.\ "" 1111 iHillti'' : thu (''lhi'n hug Ilioulle n r. sup'NJfi, Ti it ,IS"jr tu ,u. iii, rb,, l' .. Isirtr
u
I )' nl %It I I to iri it HiIt i ii Innvuif-'i' Hi il, i i.1"t."Ju",1 ,i .\. I Miulil.t I n port t llintlluu nlilon.ol hiihniC, litnlir tin. lunik. lion lull ut -Ini'li' r. 'No! in* iii.,w (rirl : lint l Is not inv ;i N\Ut i Ia tin uutlmrol( ilnalniti' liki unruui Eti'usr4iusar, cur's: all Ih l %tr IiIJlut',''it r.-.t mu'.inuftu, f Ills ,tt t7ST.A.QI-3ES _

tI ".. ) IHI n 1'11.1'1.1'.1. 'IK imprisonment I! Innn lint .0Ion\ u>,, 11'1' ut .'rn,, in I ''lt''lit'I itt, Ii t. itta liSt C ,'. : ,.
iml lln v UI th.
,
Jill n ,Zs iiMrinu. m of uuii.ii' llu- u'uihiz ,
Ullll linliur amiilijrnliyto I : In iv iii. t tt.'miu.utu.u
I' HIM. i. .
( 1S4 li'm
Ill ut.
un '
Wtf" nUill ii juit
ul h.IIII..IH"I, I I lilon iti' iiulmiiil, l Itri- iili lsiiuutt, ,,V utit. r., ttuut itt 1 l (lit ,a t lIt- i,. ii, , ,, .
1,11"'IIlI1hllll..1 -il..ir t'r '
I ttitli it fuels -P.'I.1's
lir i''uu ii iit ; url.i ; -
tulitullt, ,
"" I > notti j : ii. tti' 'I t''i' is ii tu'u t Ii 5 it'll
I' I
im ,
/ ttii1
tlltC ii,
hlm'It 10..1"I' ;, !11._. I umit Intuit hti. uilI.; >iil jsiurtmnultrr : i l'i.lIl'ulll. IIIIt, ,ti ., .jll, nn .it' uinh" ., 'I 1 'Ihoii hl l lI rig.. thu art .tajjtsi ai IIo'sl, I' l'uli.r lt'' Of tb sts-s: ii I'i ., ,- u ,0' "silt-ifs? .- .
)," ,' anti Ih.nul I Inr more, 1 Inliliu. Tin llu-l.mnnil. linntln.iku, lento, huh I .. ; -- '* tuuut i4Lelu uluil sul slulati ui tt4ii' .uiu,; Il 11,4.51 u
/ >'lil"l 10j"lili t tlo lo Inn "implmir iti ton in ilu HUM in'.I..'nisi thAt '11 m' o'.ais isi ,ilstu'ttuls- I it it it _i i ,, ,, ,,,.,
l h. tin mil i } i.tt .in. |11,1>. g!>t up1Mj| ) imiign firthir'I tan. tt h't 0 of '4 'Sit) (Ut.llihlu, i, Ii u.- a tu lut t,, u
iilHiut b4stll I ,,
5 '' for' | l.h.I"III\ illlI, un :mt trit. 1. Pull.., '.f I'i ,. ,,
i
1 1lll'li Inuiit -tie. hl.1 ,In I'I In. w-l| a't't I Itiar.' lii, ),, I tu tuit tf ,, ,, ,
tint* u hull'
1"1- ,tointaiit; i ler to uis liowfu| wm the u Ikrfiut out.',. lob' 11w oi.-bt ti ii ''Is'. s I ml il _V
| iiilicr iii '
ill' lit niormn, il
ill uu'
k., i'l ilinliruu llubtati.1 : I Illl 'I. l' Inllar on tat here.ut tIp tutU .. ? ; "rfini-m-, 1 aoss'l.r the tumA-b e.u,' Sui il'Pe'hli, 1 .. unl r, I t .
TliWit .|if' ruuuiilili' vo ia> i rimii i bar, th surly hint illS lslrtt$ iib sit l'uts.uo, t au tt ,,ir, ,tl-t.suiti, -,
JakvVi 'b
-- .11.1 lulls tin' unnil I 414,1 is u, 'yl ,,, i 15,1 tm ;, ti ,
*- xl 1 niiliuiMMill '1 kt't'i' 4ii rti sui' mi Unitlvr John I is In '. Ut) i'tiattt'ss Iii it rut-u, i it. 'it lli i, ,ii' I, ., ,, ut
1 a o'ml\II>IllegalSriu'Mi .\ |batiiti :Mnbili' luu. nn" iml) ..n Ii hi ,. 'ut. In-s '' uu \\liil: io I i intor I onn *'' rrpln.il thr I. Iili'uttiI, I,, tlurtiu. Ai ,. ,",--Uj.li'iu,I If jtss fu, r iiu.s I .r, ,i i I1isi, .1 l i.
in .\ .1"1,11", ;
.111 ty- llnluu mill M s U I luu' : lu 11 It : uitl It- the n.
Infill l"ul $ uus-ru .
ring I. ,
I -'-- just i hi!, iict.k for >untie b |n-fiil. nutlier won't Ut me im a Mi3 I ).tsilli r uhI,'. It I. itt, I ',,ris4s,, 'Tb,, 'ni is 11 U t I. ,n ,; ,,
j j him
I Mli' tutu tnms t 1I1t.111I11I"un 1 lastlu..
1 u iII.1 tilpli'l. pntioiislt I Ia \liUMlotUulllilt W IllU )OH Vnri in W4NI nl i hut, \n'n' tin \* 11w RWatit'sUu. tuf) d.usiiu. list tiutidil OIlta.LLi, "Ill r' ..
.
L.VNC.I' wir.-Wlul'1 "'IIc'lllI, flu' ) Moluli Itiginlir' .' -o I.'irte u mUll). 14 t 1' mom)' ).iumu-l gm uti nt 'a-.llhl'| uothiii ru'4 il I. dllu nil '' isi lulls tuuip, t ku-re.1. tOtif t'rtuj'liu.Ii.lie .,iutp. ,r,st ittt*1- I 'i ut-;, t t, pite,

fpuikwna bill on $haturiln, nlgl''. Mr I 1..lnh.I I ___ I U'ns| tour .itk HiiiUi !' --_ VU: 'Xnuii ti TOI A' _-v mini auJ\ .'ttisc'i StOu'utituuil.hst Isi fat-i, Ii by I. 'h.in ssruiuulims.d, ,, Ibsi u l .it', I j r., ', > ? :, t r.u.yi..4;! ) Sai..

title li" ,ilJ I In 111 1..n. IK'iluuilinjrul Iniutt' li.,1 -.-.- I.IMII i i'u's |lit| -r Tin 110.101. 1 I. mvt piu tut .inti' tilurh -.a ii'u.. Luhli as.i tjlnt,,, i'i tt.'r, biut.'Iei', : _
kuli] I"amcnll..I.I. ..1.111 l 0'l oj |.UU1llu MTIT lUm uiiitriiiM ash| fill tjil, it u. -, till aah' ,
I> I Isi i>fn miiilo. m. ('ushi At a Kouuli oi. Jnh miration m M iruni 1 l tin liar Ituttit. isi., htilt,1,, : "
mgit ,"II < 11,11"111.1".111I:i l (he mirt UOKM i.olwhtU- Uu H.1.W rust.t. ,u, ,IluI t
u I. thtJslti ii ( the Ii
'l .IIIoh. miiki.twv.utlur .s .ltiiu f
but In IIIn 1 Ms't,
.roilore ch II gsvernnuilit. .0Ig11i( \nf 1.Ihc, illm-ui nl' tier ihilti. I IJIi. lonnti* \ :jvoimj U.lt ,11I'wlll. l>'llo% t i K"lIfU"k'n.. ..urur >'t > "I i .t tt' liii murur ) Y.k s-u:, -. ,, ,''j' ,, ,, BEAUTY!

l, ihc Mate of Ixiuihian. [I.ti.IIIIMII.t.' In tlie yulkriw --- tug "II1'111' 'Tlutlum! \pn.-i., \.n I i i. i s1umi.tllIln.ji.u.Psls.issL il ( jt l Vl.Fi ,
\t < -.HH! !l. iwlthE tI .II
.1 "I'' 14'
I wuigleJ with' lil-w*.] .. MmUin Inu. In.l I.\.r lull in I".iu<-.' ;I IShetkiwlutuii uHmgUkuul' Aiwrkit UiiUt arum mir i 1*0.1- M. nilt '...all. Mr I.UKI.IIIl It |> .l.MliU'ul vt huh nj iluw tlipcc great lurcntru I) t I It''5_ %, th ti- ,_'. ,,'. )'rO( ja l1jI ;' 1 1:5-u:

t : -- -- | ( )1.u'p.$ Ill Uu'Oi ii l her ic'th' j kuppnri-11111111.' mir ,11IIrir n\1". UU w. imn. I \\ anitt ,..u.4") hi'lunIl \ ilii'tnuu.t iu4aimi upon ..itwLt'tytha CounterfeIts 0 hUn-I: 'gu4Eu I. ) 114r s. W4uil.isi. :ivrMsau.t to t _ _
it uris
,,
M uuau mjiiri'l.- i.4lrt4i4M) t lln--lhii Countefejts ,- l'ut.I' .
; ) tht utfl. l'i.'i
j jI i -'-'- or t-aqj-hnv I I t..bSi.lbs-.tr Iiti u''
; A tirtun u\I'lchlly' aitul j\lou.ly)t ; 1"1 --- -.-.- rI4L l4t Vuti -..- u. P.t14T14a teetu'rl'tj ,$. p _ _
"n'/lol. t
is'tuJiit
I Hjameil, in \ ". Juni'd| "'II uf 'I Ki-nmk.v |bs I 1'U **tuilrnt in il* nivcr- \VtihtWtits.fl| v it im nriiiiii, t.>w. f 1*' ".. )' i 'IKS itt "II" 1ft.I "J...II..IW64.1I4lrlolld't4uti' "'fi lbs). t tittiUe u't tte' tutu-s u Un stu'auy) wIttsditttal u't-"t'n''r-_ ,.',., i.,,it., t nLhtIteuijt4, i,U'tisisiug 4J Nistutu, ,: : ;;:; 1 '

; I hrl..t''.. \11,111, II '1 TI'1 I"( lt K1uh4I4k. _Iy. Wtn aw nllinr. in tint Wnt'. \"hlIl..1'i'n,. 1 I"" t. I jo, ', uliuianv lr..m tin v ;mr-l.inktit I. the tt.rkh, .' uituf j W'.t'f ltVtt.'nr.I'l.'H 0 ",,, ,,,;'t ,'ttPist.' I' $hIIU ut. css c.t-rni.; __ _

tJtuFt: : .
: J 1 '- i< 'ai
i- I this ii 1,1't-, -l'' S


\ :


I
.. .
.
\.; ''' c, _.< ., .' .
; .. .
.
-" '
: t.
:. ,.Iii 4 Ifi '

.. ai; 4,__: J -- -----u .._.-,-, 41 ',
.
-i-i-: .
:i- -__ -------'- .-.-- .- -- .- 'f 1 ,.". '
.____ _
r .


r. _. .


*\ "i I \1' :, .. I ,. GREGORY M. UVELA[ MASTER'S SALE.
r THE SENTINEL. 1 I ) & ARCHER LOOK DOT) LOOK OUT .

II" VARIETY STORE I 1111,51 i \ \lhi: .I i il, n ..I HIP Him. J.
.. IN
I \,t 1 ttik. r .1 lui' !,_I'f I th. tin.mt Coort rut
Hi li" .in |I- I.n-t u "I..I!| I, ''I'i. i,1.,1 I ,i: n WHOLESALE AND RETAIlChemicals FOR THE ENGINEWhistle 'k I \1..1,0.. 'I I thrlil l irciht "I I-lor nil, sittIng, 'In

!.; Mt-wn-.Kl.Y. '.1 rid II- I I'.u ,1"1.IIO''II| | |, I .. I- 1 ,.." I I I ." I I I 1.I.i ,i\ "1 n .11'I t r tl" *".nntt .f I I""f\ !tatiol
r I. I ,I'I'AMI.Ii'I-', "lI"lfl \ I.I.I
I \ I"" N Hi I I ut \VillUm, llrrtninv I 'M..I, ',
"I' I
Ail, ill" .1-tl n. '\ ,in.1 ,1 ,il I I"' I'h', i ii in \' I 1 NNl'l I I I' V I I'i ; \ I I I ; i \ 'I I : I 1 I "'" I I .,il... t,i Hi* li.'h"1 Il M'I' ):'

-. ,I I ',-" :In I 1 i- nliniinr 'i'u ;. ''hI.1, V ", h ," h.ler.. .1 I lUll, In'

.4 t I Blows I I ',t Ill I i .'"if I II I..n.1 'iu tin' 'ity ".l Tal''r.
Something! ot t' Everyt1LIii I t 'I 1 I' i II ik, tl hi' l" '
t. i 1"II.'h'l r'.orrl".I..1
\.l i. .ipiit Pi, ii u iii; I
til I nil I
I "I \ \ -tit ii/
Ihl'.I.n..- : ;i \.1 i! ;i ill::1.1' I triit:; >t.r.:: :lImIt known nnit ".0",1..111)

i I -.- n O'S.'S.: I| I I 1. .. ,k. ..inn-1, nlt.ilMUM,I ? I 1.1110 .mc .
i .
TALLAItABSJ.1F. : 1 In 1''li.\11| | I K.nln.(I* tin '* Int. .'. n .i SELL THE OLD STAND, : ,,Itl1' j,1 Hi,. : 'ilh I I,MIT.H: .t ,1ihartr( ..r vrtluti tilnUn-n, aunt
.
i 1' mt, .! I II' '.iiit-fll | 11"1"1 .t i i ,.i, 1 1 "ui 1 .i in1 1 ii** } ., I 5111 1011 I," l'.l.\ ',..I M r .t tli. ->iiiitiU| ..t '|iurU'r, onil thrI ,
Tuesday Morning Feb. 26. 1807. I -.- 1 \ ,\:f1"" wtAS f I I ,.' Mt i ,it I tin Northi u I u.t 'hilSrttr| ot ".',' nm*-

I_' *' ill"iltli Ilk liitiiniiid" -. n i ii L*. -* I I ". ., tin ." I:t.t 'itiurtir? iii'I 1'hi* Smith,'
| | 'I ** f ? ,11
i .1'1" 0'1 !''Tost. \ V.IMrt ..t.'h''s I I 1 ll.t ) lll'\! .', ,."u. I n I fVliiilf: ,,r the ortiuV'aI! '
piyI or. I' ,
\IVH-V\\ \)1\\\\\\\,1\ I I i : u '1 1.1( ,, .,il.. hue Nuthi.W"t'
_, .
I ,it\. I I', I I. '11 \\>t )itiirtir, "flIt, tlio Wr..lt
I Jill.' II 1 \ n.1.lil *( u I i"u) 1"1.1.. l'I,,1 I, I .\ stntinn( { ( ; t 1'1'I I I lit'\ I N,., tii, 1: |11i.itlwr. 'ilttl, the \\tii linlfur
li. h
'i.; II ni h |
I
,0 Sf fIl ,
,' ulna
':' t I 'I 1 I1 'I I 1.-1 1 ,1.lf. Ill I' tiuiutit't.t7fltn' ; ,
If ",. Jiini A. CKimii"" our' InMii ml .Ngcnt, mid I I. 0,111111'11"11'\ .. I I I ii I "11 I 4. "i'l, t n> i I' II '' i "ml tinKitt: 11.11,, .111)
) : | :|;| I Is.l : 1 .
to iliiil miTIrft "
tiitlittrliEt'il rtic VL mb-rrii'tt'itu Ailrertltmqc 1:111'1111 i .1 ,tnnt" r, inlllii" \\.lhiltlll'S..rh. ,
( .5 mint VI ,. ln,," .wpil l n iftniTi.i : 11
| hn, | ASSORTMENT ,
1.11.1. FULL ,
r'-l' !
tlli? 'cl rannlCT ('ill mf\ fur Hi- WITH .1 I I Ii i' i "nl Ih ,, Sorl.I.1
I I 11.II'II/dl I, h-it. ::1,1 .his I hltuk. ..Iw1 II \l'I\:,II.I'tl" ':". SiockofJI t ( l ld! I "'I, I lln 'ti- .ii-r, ill tin'" nortli |I.r I,
a. ( ( ) OU( II' i"I I i ih Nir'h' \V, .1, '|turli' r ,'cl,",
1 fii'lllHtrilTHIMI 1 t "11It'U'Th.; Sr..r/.liS o" ,
\ L'lfl III .\IHttlH, I Ii u. .I III lllnttll h.". ', II.I.I \l u\-" ,"I 1'\1 1: I llS'l' "' ml t 1\, !:,' ..uu't hcliiic ,o of
tt U ,'. IIH h mi M .it4.i! it mnl tliur.,iliit ifti 1t .. , Niw I'urt
i tn |1'rr ..11"h..' tt I-. II" Ill'r.| :a pil 1 "t "i'its I I I I. I I I. I .1.1i I" 'I iI'Ii'i ith \1"1101".1'
filiti.U : ; illl -.-.. i ,,1. .t "inir.i, 'I| I tin' .
t rt: i i l.* Hur w "u diriut..* Mini' n > itn.nlil S- "I'I i' \ 1.1'I.W."r.
Ii l III: I II ( \
.il.n, -
II l I ,i 'I 'nN 'II t Ihri.
i mill hi, lluii aIcrtI., i ?limit* I I.) nnnii nf (1111' ,1. .ik ,, .1.0 \ Mt\\ I lll.lli\l! ): I \l" I:Mllil : Ii"
.\ 1""I,1 nut I I i'1 II \\f .l mil .1'.1l 1I Pure I I I ,,i iti "i ,'l l .,', thirty' oni- ,11I' -.,
. |.iitli.iii". .lit", .\Ih 1111"1 I t., llii "I.tlt| .1 wIII Innir. l >i ,"I'r i I' i'" I I. \\t 1'1,1, I H I hl l.s.A : Drugs, --I'll k HI, |1111-41|uvi1)i I .tl.11' i. i I.S ,.II i P1" 11*.,ith \\.irt'lnl thAI \Vitt luill oll ,
) )
.. ttit IIIM" 'rlli'ii ul I lln mli. I IMup| | til ami, 1,0'w tn t'C )11( )11 ISNVIXIMW I'11..1'. I It 'I.l i''I,::1'i of -.tl! .n 'hi"Y''M' ..110

i ,itni.ti| I.ulili, niinntiitiiiIVfTIVM I'liitl'litin. I liii-, : u'-liu'ri'huuitu. : It h" 1,'111 1 h. 'm : i ., A ,V .\ .\ I t 1 II' "u. ,. 11? .1 null h i.f mlil ('I lifhtli ,ilt I.<
1 L Less than Whol sal Prices.M "illi, .'ttli. M.. Ill., ,.",1 ','. I'nrt mail. All ..
liutitil I if.'iii"' limn in rnulKli: r. :lthu'th
I I l (Ii SLACKS; I : Ao.ls .
In
Mil l I I I I i "I. I t..r,1 I t Iin.I hl'I."II h.hll rannxlilpi
I' II'U.. : n.ilkf III -*.. 'IIIII.111111 MEDICINES CHEMICALS lti.: I thr, ,'. N. : l (tho NnrlhI .
II '"'IM: i 1 ''I ,. I 4 i i I'' ILOWER Ill i .1 t 1.lt : .
.\ 1 ,,."I."I'lll'-{ i I[hi tut;il h,, i "I''II' ; 1. .' ,I's.; ..'. ,,1,1[ I I, I."I t dli' : i t ,ilh r .i-t, '10 ,vt, r of .itInn
1111..Ih.. r "hll"I.cc' \\ ilh'l. t ,11"'; ; i : at 1 1. I'i'i, ..';.III. i- ) "n :\ : -tixk, !i. tn >\ I I i.I v 'in I 1.0 II.l-h'I''| ...n,'. I li.ihI.! mr i, Nortli mnlI ,

,.. I : '! i ,imliiL'tlii \\liil.I i "'t I I Ii., 1. l'I.llldl' THAN THE; LOWKS'1Gentlemen's ; I i : 'I. 'H,. r .i.-l, h.dl,111 I N".rth tnntqimrtir: ,
'I 1".111": '. ."h.Ii.l lft 'in. nl! nt t .1," (.IIih lll.ll II'I."I:IS.'IHHI' 'Illl,' pll-lll'-i' lI'u'lI! I IIi 111\ i .1.1'< N 1,1,1, t '11.1" i 1'1' Hi'. Nith i'a-l: .|1".1'
1.1 CITY HOTEL .nut ,..' ul l \ .ntiilc l tli.itvllnlllil '. I 'I ,II'l'l .,"* i I ,lI''I', I 1'I t. ,1.1.I I Ill I *. U.llliri" thiri-,
A\'. :MI-II i ill I linn: i"r* inn.,iii' ::1".IIHI.1) | : ; ". lnin;'* illiHI.'IBKI i | > t'M : l I III i" l0II.hl"111"|
1"111:1.1. .llld. $. ,) I'i thi'iiurth
i : .1 r.Is on
l ., ; ? | .I",1 'ft
\Ih'"lli. IIlal"I'I. I I -I tlii I Illi.t ( SorlliVil. ol ,
"1 .puirtir
AM.r'kl'II..T'k', '; p -1 hI.. Mn" 1'i.iiiniiiulmill 1 ,o.lalI.I: :IL'II pin' ki.il, ,'i'i !' :I ; I'il'' i. Oils I I I' ., II' 1 \ ,
,
I l tit lsnnl( lif |: | | | | | ill I .1 I tii-t t I I i. 'Ill |I"Ill II 1.li'> "iii 1 KIIUI: Him'. .i.iiitlii
ii)1'I'lIlI.I., iiinu' t linn lu-t Juir, ,1111111' iiiltiiiuixi.fll mi Hi .'.'ili'T'i I :1.t I.,.inI I 11 7':u ii. LmiUvilli' |11| 'nmIliht r :111. I.J.olIt '" I i ,i, I I i i. 1 h .f ill i L'liih .. Ho north,

till .. "' / ul \:mkli 11'"II.IIlll.I.1' I ft:ioliHtMH < 1.1.1111 Dcpartnieiit.I I \.,I''I't" ,11 I N. < r'rt roil,"1. ., tin'
.01'1' '
i 'I'' il I .I"'I'a" !:irt tittl 'I. I I"
up.t I I K-t.iMi-litm: \ ) 'ui. 'I inhi I 'I. i::1 i I 1'Ii, '. 'I,,0,1.!, i |iuiit., r. .Ilh'le.1,
"li.i. unitll, ,' I II"Mlill., ;."Ill I, .11.. U I Will', i111 Illl .\ I I I tMll.lll i ; t KtlltlHtM II* ,nhli I ,, j I 11 I I1 I I, :I Itii .1, lI,. N."t, I: 'iiitrtu, | Ihml,

IimlUH, I "!-* It tn ii" i inri,.i lui 1. ,iiiul \'I tiii-l' .Hit .,11i""II"IoIl.I" in" i ,to tin' :i.Ui Idim?; 'nl >'I I tin :.tin 1 ,ii I "'" i ::-EE, ,H' t i I I : I,, .11' I ., .' .. .llhl I llltll. I", IIilliiuIg I.ll.uO1isI '
r mil, I" "11..1..1 ttllli t in,ilhi t tin "i '. iiilimiii ill hi -u. 1"illl..I.I' : 1'111 i', M IIM'.IA: 1'1: I I"i",, ,'I ", "11">n ,'lu" In 'I ml ttslilp olli. U11141:
| 1\111,111 \ I I t .il, Ih. North ra: .t iiutor
.. I'liil l I.'I' 1. *, ,"" 'no. "ilh i t (
iir 1 '
,
'
,,..,. IK"r our Lulit riIIItI. I""r thin t npul'll-liliit mi to' mi'rri't' a ..1II: .'l' nl )1".11' l iuh' tin urn' --- : I I Ilu'.Stuni | t'11 II I .111.111 I I 1..1, 1',11, '.Ithi, N,nth \\int' .|iiutir t mnll ,

-.- uuitii.' uit hill. 'mini ,I lh1l'tiLt'1 \il ifi" ml. C'f( 1I I 1\ '|SUul l Ill'|" I ,. I, ill h.,1 11 t,mtliN <'.1! ljtu.hrtl| r, mil tintlnll ,'

.. :nutliiiii, Mit: '''i i II"; I l Itt Ihi,' in, tt In lln', U nn ill li' iti t Ilh, i Pi I .,, ontli.
A ( ",:* r l lim' Tln' Ihi | I .hI : I / \ \ \t| ( HI"| \ r. tin '"Ih ,, m Mn T i t i. I \.1 ,,1 i inirter .11111.
1"'IItIIl1tlo" ininlii, ntul d'I""I'III/ i tlili, nUmi If $:"\"llli Ill lii'l,' in-t\ kl't nil.''u ik ill 11 .,illilIn. \ / 'll,I.,th I, i i ,"t'I..1"l I.i I I 11" '. t, IluliU.li I ; 4 unN, limn fj.ml I In J I 111.( I I:. t (Mnt, 'I "I I Mi" ,"nth I I' ,i-t 'inuitT, Snll.mliinti

I II.'k. Mr! U IIMull ''Hi. am m. II'.1 I In.in.i ,illi. li ill'p i-t -i't <'n Ill,' I I I .11'1.1, .'I I Ill i 'Hi III)' \ !"'vv I I "i\ 'in I "'"hhil .in, '. /Cnitti: I" IA. Ninth( iimlI
tin mulllull. we Mill fill ui'uti Ihl.1 t'll | :,, iih.l 'the nil t.illonin ," at 'I 1 1:ilm- ul hilt p illliiit I I .ihtit,, .t'i I'1', i ''i ;itI :ti, rtlimil, I I i-| i-. I Mi ii 'I l |1".t"'I' !
Liii.rui.lli mill, olillt'itiir AUI lit, ul! .rliil. l..t.l. i \\ ,l ., ,in, "I l 'th Noirlitil, I < Uiiilirol .itli>iillnlli.n
II
I I Hi..n ,, |
.
''I.1..1.. 1 iniiiiiiiin-, : :i "'''' I I.I IIlh ilnt ot viI in M 1 I n \I II', xl in t.,>llP. :
,
I !'II1al.II' tOII 1" I I In I .itti'hlp tl.iligi' Ih.e i', NorthHiI
Tlllllllt.-IIII"fo.d| iniilliliiiii that lit. .ill'I1I' : a lilt' pi-Mi" ? 'n m Un nn. 'I It, I. lurui .mid MHiiiii.iili.iii-, lieu-u un,,I llh. ..,. of I'hihiuhuIt
.I II'r "Jl'III ) > ,1 I. M' "illi' Iut <1iiilit
|
.1t'lid"I1""i.. \\enr. hlllt.It",1 ,t. It. i'u itaiiiuili, j\ in lln,. nn'inhu', "tilt. l"t'm.ml tilt 1''ol'lln : Y.I. :
Hl ,
1.11111 itlu'ii.lilliil I I.IIKl 'III I, \. n' 1.\: ", t I '1 "" | nn Iliii":ntitu I Norlh :inI
'
,
1 klnilm", uflii', hut \ii4ii-U mill lull "tiiun In'IMII'n II 11 I 1'\ White Lead. 1".1.' ,il-,.. ih, ".hll' SV'l t '(11"t"1 ut 1".'liuM,
\ill'II"C'II..I.li I Ii!
i .,H .1. II ,. Ml, i".
Scll } ur I.II1Lr!*, ttintt' bill' limit' uli 0.1"nl. I tinNl'tt >,I."I.I, 11,1 T.le.lllh'. I := ''.I hutinj' i's rih -.'. IM.T. 1:1: l III I tll I I1 Ii 111, 1"1 i.'11 In :: 111'1'' 'i I I. .,. ii",, "n' Uintr thr., N.irth unit.
M mil, .. 1 i ,il I I. t I 1\.1 t hilt, ol Un' Ninth I-..i-l iiurl I II.
\II"h, : I (u il 11111""Ii" ,; mi i- ''I' ",u* miiili \. mid tt.i,111 i, I II I ,,1," Illl I I UI'S.! 1" |
111..11.. I \\ .nlmilij, milnil 111,1, : i' ill" :"1'I.ill' I -i I Ilii- ollliiLIVERY ,' FaiH : l i., Hi, I i 't l li Ih ..I (lu'" N .ith, 11% .'nh >|ilntir, mnl

nih .ill In 'tin' mm inn.' on I luiu "I'i) llmiiliIlllil t"11".1. 1111,11" ant I II A \ lil..l"i tl i ..I ,|lpi'u sni|, ,, ii,nn '.". ,', m 4 1 I". K.'n Ih", Nitii-t, ,(1",1, i "I I I. )*nth tv.-t ,|liutlrll, r
: '.\ III'IIII.I.'T'It..: II1i"I'1 .1i1..t..ll.| I Nlllllilutlutru'iiri' I : .I I $1.1 lion ilnili u 'i .1. I 111\Ihll"'I"| ', |{ iuii.' ''h.,.
Noith' I I i I Vl... th.' lull" lint .i'r-oinil,
SALE .1.,11 | | |
,ulirtli"'iiiiiiUMllMul : \n" l 'I i IltllluIlI i / 'I--," 11,1.111, I 1"1
tin' liillntttiigiiiw I I Is mm iln i kul Ih'III'1 hi .11,1" ; : .I 'Hi il
JiilKr iiniri' ; tllli' faki-Cilt ( ( 1 :) ul ill--! ,11 II I It I li',. ,
n" I
',1,111'.ut: l1" 1':1,0. 1',01 MM" '. 'I iMnl' -, ihjitr' of simki I
Kuhn I lliIKflln I .* 11,1111, tt n\.' <';1 1"l"iH'v.. : ,"'/ .r.I/( I AND E: \ t'II\ \
A'iiit9 tiimliil lor HI'" ln4 )1.i, Innli *- / i I Im; ..1.- I 1\ I,.?-. ,'I i onitiih. ,' s" .,in. .mt hill "'01.I ill 'hluut: ht
fillluir X3i-oncl Stloot.IIMMIKIIH.K I Ij II "0,1"I "' ,. L ,lh..I.I .,' Illl I t Id,l''i I Illllt 1,11.. til llLlltir ,

*|,,iritnr Cai'llh I 'I.II.cr .",1 .I., ,,In 1'11'1,1.,' n I "'Is! hIll, lliIlIti'iIlu'hltI' ,
: u.11 'ilI.IA:' l : : I l WMUiil I Jr
I ,
Crli| i r Coni.tIkimtf : MARRIED. -.-.- I 11n \ \1 I.
I Itll
nii'lMilk'ii, mill, I h"hll'IIl'" \ i \hiI5ll 1 i ..t li.un,' i'ttI
: ; II I .
-.-,- I i I. IM" JlMlll

U .tuut t we wcrc t'lilni; ; tI.HW I Inn-di* I-, t.riu.iis I-t. ut' tin. I'i.-I, .tt. I inn W. E. RUTHERFORD Proprietor i --1 I

Im:hint mum'hl.III)',i.i.-I i jnulli I in tAut I that tin, t Iuitrityittull I Iliinih, m tIlls uiiy, Ir ill Ri t l>r. liillo-i', Mr! .' --u. I I II\'I) \ i ; I i.viT.vnox) i \iuis: iiiiMnivr.) : '; IiIilthi'lihiit' 1OllOllSOk8O8r8 k D *

to MNM1II' .
II -lt l'KINiA ol i
'
KM
to lit In hi t Unit c"11II1 ti'i'lil' VMM. II mu l 1't.n" \ : | mil .t.k. '
fiilim. III. dm uillUil our : I'. .lnnlitiri.r\ ( oo. .\ t"mom. I'-1: nf I ", : r'Al-.f i alI"t'l: -" .- .
'Mn f..rjII"". nil till. ; : I II"H"I.II"III.n I k-. r | ( ( | :) ) ( M"II I .\

(I"lkllllin( Iti. imiiuiiiKimilU of *'n ,litilthitit MIIiin I'hl'I.lo.'" I 1":11'., A,', I,. IlIru ill nil VflS 'J i ill\ "Ia'I'II| 1'1 ; \ i.I i.-.

<.. Till IJlllm% )' I'viinmmirritlt/i, "n\ I Unit "f"i 4W lttiti ( latin' niniii.ftln; I Illi. It lln' H"I" I lint 11"" rim. I II,11-9111,, anil Mnli'* uliTM ,' ; : 1110 ;:t : : A FRESH ARRIVAL
I ,. I I I u i runt-, .. li.'iii' I ;. I.. I 'ulKm -.
riuni.il, 1 iHlilig the iiiliui druAA'?. (.t tsMilii.\N'; to Mi,. \UKINNtMK'iY: i>.il! ni l i \ 'lniniitill '' 1..1 |I. >1 1
: ,. 'ti, 1 I..:. ;iOwir Pure English i.: 1 III I "'1.1 I ".uSt I IM'. I Ulnll ,I.M I.:
lunril the oicm-lnn '|Pk(1u tif tit innirtn nil of Mt i I P lNI.S.
\\c Imtu
1'1 f.alll .. .
I ,
- .

Cjiiini one (UK or In iinilIuM.il mr (lie iiiii|iniirlPlmill|with null r"h'"IIJ"YI"lIt.-ultur, \liin I'AI .1 -il ..-'I III-(HIM*:V. The Post Office IM bldoblJllty! [ St1ihIllOll1. : I4INEEI 1) 0114 |'1.r-, ..1 niH.I | ii.I!inn, ,.. .jn I.. .' ,'. ;' .,

'I 1",11111"1.hco, to git oim real nice t tlilni;) cmiifup .,lullu', in.' :1'II"c| l ti I nt I i in* h 1.1 I on.,. -n1* '\ I nNIM, ; / j : Jes ,
III tin I nilnl ihiinuliinnl, I ** 111 11101 i' HID .i.itvnnpat. IEH\f.\ESTI.\; Kn'\1HI I In; tin ,
niililv. to. the nJslsliURi., "llloe luliit Kjili I' hI" (I"011' Hill .. M IIIIIHctuit .' ,' I I : 'HI l I hit: tluhft'lr:
i 111 II Ill lilt 1.
: .1111 > 'i
"IIIIII ; I'nr: 1111
Fit nmlM' nail. imiidiilt. i. dun-' -.>iA M ,ill. ii-. "I I 'lu : \ ui. t- Ibllll.l. : "
In I wpmnu .h.1 1 "t.1 .
I 1 1lilti"\
niiuli furni-lii'il 1"I.oor I ** liiri tin -" nil Ii! Kup I ,.Ity I. I I I Ill'ill: >"l I; ui:1:ill' 1I t tI l'M \

srii, Rue anil TIIOMIIIAMiTinn tin,' ,1,1"11, linn .'"111, I I H1 .1111' .1..''-'' nil until, th. 1,111\. ,' 1"1,. ..itlili.'ui'n '' tin.,' .11'1.1| ] mi) ,1/1"/ iH.lii 'i ', (.n::i ilili t:10 10\1,1\\' I ::. ED. BRADFORD .
.
I II I' i.il.lN.H .
--.- III oil. *ull5l. huh I of t f..I..II.ll"III. *, rl'I, ,1111'. II'r ,. | l'n'-h ,'Ii.! .1, i '' ( .iii ll' tl'.in I II" .1"' ,i'iii.i ..
lnlpII.-I'I'"II"r Mils I linpniiiliil' A 'tin tiih-t, i Iniliit, .in-. lint 1.1, li. ,. I,iu.noplnr ', '.' N'iirk, \,1.i : | 1011| ,r iiuiic )ut ) t 1 IIl'I.Brushes.1 i n |I'll' s mis "
I iiitili, I LiIi N 'II .
jury in Hiinil, .i\ nun" nifi tu repair to tin "u\_ iiuiic Init' tin1 ; I.\: ( iu.i; > I 11\1:11'' \ ; s. M l\I"IEI.< : : UhhIlE.: i :

Mr! (.iihPs A. ln*inrf, Inr tIn In\ I ,hnkuiti,I Ist I \ : < "t l unit I I
of toiiin"' ili-iusi n It.11111 lii t ililv ) 1s.' liull-i '-lI ,
)1..l."I.1 : ( : ; ( I ll'llll I J J'l
IIUI1'IIIII" mldiul 0 : ., I ( Uliilriluluklr. alo 11..1.lialI. .1 |lui1h'5, I t" I I illitI I I ( tt | )| | |"|
nil I a innl tin r..f.--i.ui, I ul unolliii 1.\ .
"IIr4't| 1 ; mi hIIU",1| 11 h..ly "I iti 11II"11 | 1.- I I pi" 1\.11. 1111"
"I.llhl it.d 1 1In
; \
iniin nuuiiueul (,EuRuE UI"'?' ''' Tin |ui\ r""Ie u.nm" lor-ornr* mil ..1 Ih,' ,..limn'-ol' I mi.i, lil (F r,:"nk I"11 i .Liuliill.i.k.ln''e I 11, 1, !Mu'_a/nii' I 'll'Illl'- i lld| 11111-( | .ui ITI \ I I \ 1:1\1'1: : L'\: | ) .\| |1':11; | | | ':.

tlinl the mill OiuteMi hul ronii tu. liin iliath tliu, 1 t.r innli"hiinin tin' 'rtlliu... ,*., t U hilile"ta', } Hni.kI ,. I.'allill'"t "''I"k al .I *\lli'll II I 11'1'' M i i-: \inn : i 'di\; .
.. .I I 1111 |lhilll'I'", hum' I ;, In 1.:> ii, hi1 -.
lioin dnuliliImrnhd I Vi tit a I 'n
CYCIII1/) Ion I'.v I gull i Abut wonnil n 'I Itul llatti,' lit tit dila" h.le hoi in, unto 11- *.iurIliliii | i I i' 1.,11111.' 11'1.1| | .1.1" \\ \all:11! : t. I I

1,; KIIII, In tinhnml\- il,. Vninr u I I litiNHUiiK.ikiilond I : I ; niori I limn nm Mipiiitithm nml 111 invt itniltiitnt I II Stationery and Envelopes. I 1 ILN.1 I IMl \1"\: ( sii'is' : ,

.
f ), mill tlitlr Miilnt iiionoiini' < A tin mill 'I nf In tlnlr inn,,1",1 l In, tin"ind .
I'hl"'lh. i .1"l"1| I .,Illil'- I I ,' IllllU. T I ,1,1 !* .
flAI1uIullIIfl "iiillU' II, 1I\1'." .i- 'II |lInt' I It. ill .1"1.| ,1111 (II.." i .ol t.'-I."l t... -j. i 1"II. UI'1.1, I i AMI:KONi { 11. :.il i '1.11111' 111' EI 1.:, I 111:1 i 'IACKIIS'; : :
> I
\\i 1"111 that I Ihe two lIere" iiiiirelod|' nnrtlouclit .I'Y li full to il'y., Old .ill Iii, old I Him' in.ln.ii, l linlin I. ."t .

willi n\i' nirlj In tlii-iifli rno I. 11hll.1 11,0 i ( .M.tM: .IN .\ IK; ( i.I i.:.
tin ', lUiNHiiiiiim ret urtuud 111 hll"u8eilh liliiitlltii" ilnn THE NEW ,
> A \.nii iul!I.
elI M Ml, I iI:l\Ml \ I lui 01 $ ly
I uIutuIc1urreCt gull' '""I il'lil'iinti!}' i-liot Oil' 1"1n limn; ihb hhoaldi, l liit.hn I nut, **. ** ill .1 1..11.1 I Boot and Shoe Department.MHU I l\l : : S.h'| ,

MuM P ), musing Inslniit Until, I liiid n ristim; | hn,'o f.ir It ti" ili'ilt'' tin uoil.l, |I. | 1:1:1'111

--.- inlin inn' I.,lit Muln- "mt im.r toiliioiin.li, I "In Ih., \ ni .li,
p
"Tur SroiiB."-'llioioiupltlo i.t.,ihln.litnintur Book Store Fresh Garden Seed. -. l l; "l*' .M I.I.IMIS; |; *
,, .
YAIIFr ilnuIn, *o hi.rih' ,innl-, t I'i 1"10. Ihcl il "urli I IJ 1.1'
IIIIIIITTS I
onrlrliniU MiCcliMKK A. .. wll twr ,,m.I, ti r runlt. I toi.i" I. I lln' in ut hU I 11., I kKollm.I I r.iim 'Id I .u-s.l "l.ut'-, ll.illl 7 ;, dI" *_',"I". '

,I.-'C lull ulitntllcnnt IIIU ohoTh. } { In I tl 1.11"alv'' oflii I'"'. Mn--i., I I. tin' llmMuiiiti HAS in: : (.: IIM; : I < > : :si 4 i.\i; I 'l ": .111 I \\is I ,
t ( limp '111 the ciinn I\El I :h
..lolhIII.'I'Y; Ihlll"--I. .riulH kiioHii, iii tin .ilnul pioh-.ion; 1.. oh, : ( 'al: :,n iu.I I u''t : (': ; ,! \\illi AI \Vhii. 1:1111:.

III..loe inn l 1)1hl il Tul.lh": .. \\i- lnuuiHilo '.hII', ht nut oin' HIH i 1"11'. 1.1" |1'1' I innl,, : uliii, Ii iii\i's lull;!, \I I In t I';i-i. I 1.! l I-,, In" in, *.'.'nil 1 I, i.'nn. LI/III>ls; IF| .Ml. KIM 11 s,
din'di"I'
I tin in \ uocprikn
e"lol.lve puiiliBM-u 1"1 01.\ utinnl. tinritiillid I. nnd liNSiltiopiruti .. ,; To the West Side of Munoe-St. 11.1:1. ,I
Irl""II'I ,
ti it ,Ihul.Tle t .II, niimii itl i Ih'11 upon 111'18.1",11,, innl,, I l t'ni: r pi.tilting. ., al'. I I 1111"11| | ; ". ,- Ii.\ i INISI' 'II( uin or tllE\: 1 !
t |Iueu.u uliuu I tin) 1 .11'1 t1 :
1'llr'I'1 .
.II'IICIII..1 lmlutihiiili all mue' and "I'r. nf tin kill I Nl\l: Ill "14th III ,1""J.r: \ .'IHllNSllN-' .

IIIIIIF 11'11"' u 111. mini Ihiinii' "\urlilt* inr iiio, o III fuil, ui. Hunk I'IhI.' l'ili. .,iui,I Nili "u.'" tin, l, > ,ui4-jlhIIs'< IMrstiiioiis| ( nin1iillf M, ll\ I I'.II\I 'i"i\' ; ( 't i 'ii,
for tluu'Iu l
us to emu* 1II'e" TajLoiljng Dopartinont.
uoinlt, r "I Ihia iciituit" innl ti un' luppt, in I llnthoil i \lip i", i.nr I 1'0"" I III tlniHOlioloo ,,( '
1'iitromiti' that .null hi II.,iltirln to '''I-lol.lh. lit that,, infill' olln"i-. our' htilhrili ol tin"' t > ,
) 011'Hllclr4
<
nlin I II .. I I',. I ; ". nLOSING r\NNI : : \l'lI'lu.hs.: : 1 :
I 1:111:1'11:1
lIlIu. \\i red I Ilinlllmi 1111111 |l'II"l/e, I" iiirtnirrii. uitli u'. \\ .. t*,mid, &lili't, II t.* ..mil' 1Hi iSoloctloiain 1. I.n. .
would iiiilorM' tin t loinj linn lit I, I i'17 r-., iiG
iiilluinii
hllllo' ,.'it .ill I 1.llil. |lIrut. hi| t llnlii-ih., "' null Hi" Mil t ; 1. in tin1 "ii 1 .' ni i "Ii. ( I ,
"J" I. .1" 111" .1 4.'ol.N' \ll : ; i \ \ s uN II .\ NK.DON'T .
I Ihrin. (Cl Il' u 1.II.hlll I ( omit' ; 1" \1 11\
IS i u lonlilpii* Iiol- ., .,it
'
lli'I t' I'H" purition* it '"n fnidk.ipth.ini.' ,1.* -

I tin hurt'-I ul I lIe i in -who IIIM' ruintit' \hihilid, I ...!. ,to llM1, tin.". ul tin, 11111-I. I ''ti'| | limn linn, K. CLARK C'( ) I : 01 I T IIMrui.: : I to<> ;; i i\ 11 1 I: iCI'I, ..

".t;, 01'11111i"i | ot' ,le\1 nniit. uuiihl, iikti ? 1..1. I I" I : I I I
011".111"1,11'1 ../i" "I.I I I I"I I n I 'i" i nu. mini h:III i "II ij III I I I I.i"
I | 'il I thut ** i ouldin} New Books I' .
i 1"lhllll 1'I''I'h I' :
\ I lln' >. I I- '; I II.mult' WAT01-3-3&IR i" '
/ I I. I < "II. .. < I I1 I LET IT PASS !
ot t tin 'III. ) Hut JH' "> .lnlt' .U ,1 I" I ul ,- .1" i I' (1"II"I 'I I.

t* ih I .ilitnr, e'I'II.ivdy.ilh, tin' \*.mil; MOH tuniloiir1 \M II> HI: 111'1 I I 1: | | :: ,\ (c'I.IIOLOTIXEFS! \ 1 I |lr.1 i t'' I. ,an,,111 I

illml. I 1IA1O\. t \\ tvv\ti X \\\\\1\\: ., !I'\l.l: \\\\\ 11\1'111 1""I

.-*- O"I'I Fine Gold, and Silver Watches \\V ttVO V. \ V" \\. V \ V, Vs. JON '1 I.I-.I'TIIIHCUANCKFOH
:
I
tIle ) .
I 1'"I\.I: IM I.-\ tulle iiniiilii' "I Cclla .. %tur.l.h "B\TIMtt I II I "I, II 17 "limIm : ,
Tllf fHI .
I It.uuuuur! th %if tin,' new limn, hue Inli'inn. ul IIIH. ; 'I.ilhlii-i., '. 1.1 rmrj, l. l-i..; i r-t ll.-l.-; .1 I' ''p h : olW, ulIll! !hiii "l\l' in ? : 'l'IlI' MlMERCHANT I I.il"' I t'1.' ll I llM (ircjil: ( I Hjiriiiiins! ; i '1'nss; !
: : : \
.IY Vj\ .,l.-..,iln,,,. i,:I :i il fl,.I I I. .*:I lit, ;I .'rti 1,1, :, r I, .. II,. I Il'jj
I In1 Hilton cr hut, Mali l'I"llrJ.dll ; |1' in. | 1":0 ],"ll' (1k',I', l In -. .". ,I .1 I :..1. ..I'll k.*|ll Ill NEW CLOTHING EMPORIUM. .
In' n I Iii litjuint, '\ \ii.<.":iliniio, 11.111.I nnil ul' i L.ilc.-lmvt. ( ,hi. I ,...... 1.,1.h;. I li IIS, d' ,
'I I .lit rOIl till III II i Illlltll
iln 1"I"llfll'f" Iiilior, linn lOut t the \I.he. nt ilu ir ; prli.. A'I : Watches Clocks and Jowolry, 1. EURKHIM I 1'11'11'1"l ,
,
,, .1.1I. I '. ; The Astonished
lininU, I'liiiirnt-t '! laull I u lull' uulin 1 : .I ,;: l Mil ill r Nil IK I: .","In1'1'nItoc.
iii.'iinn' :: l.uu WfII'1' 11 ; Word 111'IOT .i .\i i i i ll.Ilhil\ Nl, I ..1'""''i' I lu ?II'll' II i I I':MUM.i; VIH| 'f K I HPVX
u most, '1 \ I UT I' hiill I \\lilt' : I 1 : .\' i : : 11. ihnt; I I..NMMM.I -, .
ulll.I"II"IIII\I.'O"'I" I I. 'is. i" 'I 1' wViuv.. v' \u\\\\\\
'. ,\ I '\ )Inuu I I < :.\ AslKoMsT: | ( ;| 1 Mi I iilj I 'I .' nil Uul.IJ ',
ill! 1'I\ar\.1 r"lr Iholial'\ 'rlcllnll If f Nr\\: \uk|! MM.KI t : : I I'l'l I ; IY: 'IIII| | ;;: I II I ', I uIhCI, "I, \IU.: MW l I 1 11"1 Ilcr' ul .

Ill rin',111.I'k.ol, ill' 101 (luirv'iii, innl Ninth \ \.IK. tih 1 1- Noon. M t'lII, t (j .f 7 |'l''I MADAME H. A. PEKRIQO.S' I ,' ,. ntREDUCED Blankets. Cloths andLrulim1
I .
tin) I illilllHiklll.\ I I II .' PROVISIONS] {) I (
{ ) !
( lull 1111.1\Mllllll |)ill-l-l\H frtltiiihlgi'' m ,1..J, .1 l :;ell.1' I.nll.l.Tf.: THE PLACE PRICES Dress Goods

I toroik' intiM'ling |I..1 takr lull Inlljc.f tin1lloiniMiinl Sen \IMIK I : I till,,,-( .old, I:;'.' ; at
u. ,
4
\ Iit iii.irt.il' I
I Ilh I t: lf! :Vt\l hi i ri Iii no tir uuc'w -
I I Hill .\.lIL. >.!rnl,: In ",.lil'" "I ('utli.Iu Ill.UJ MlhH .I l'l, l 111. II I.II.I. .IllllU, :ln' -t.ro. to |luIjIjIlilu| .' HniM, \Ill,, from .ilnk. '1" ttKIlul. ( Mt t : HINMO: :"('., ; I.I: 1 II tutu HlHtiui.i 'It" I 1, .l.. K.linir I .1- 1.,1.\ I' ,nt- "ml I NEW YORK COST !
Inf in, lot h ol rv Ht uin, LIugIlil" 0. lo' rt'i kn '1 iJ I ,, ,
Irs-ui C rf \ i i ,1\,1 I
mi tilt, II(' | ] IH ,1' ) upland' \ :. ntrli.nr 'nltiilniil' V i In) untpImn I"I"lil. riitimtri'i II t 1.,1.i I.i III

liiiul \A\1111'1 nil :1111e 1111'Inll''I'(It..l.\.IIII| tt 0"1 IIII.T- \l.il, I nititi 1111; ,iinxiilNiftiru, I loi'(i\ lo1]'; iiut', I, A{.'oinh,,? lit'. hrilhiitA the, ,hritiK'i tons ull..y1.1..11' thittiiim, hut\? hiiomid \ pip' BRASS OR IRON CASTINGS, fill' .,, .I I li, ,- -- i I i ,. "u 'l 1.,1., ,''II, l.ls%% rsl I iitlu'I.'

MUIIIinn lia\i' ,' ? tllgll) i i. inn 111'1 Hun, ; I"W" m. "-, fr.il'OM in, it.d, Kit I 1111"1111"1"" "' ulmuit 1m hid,. 'a Ui, .jr. ill, ) I inn, IH.IM, ,.. I'.nk,
) I. c"I"1, 1"c. .1.,1. Best Clothing HUUMJH; in N. York. IM I IM l t |I":( U \I I It \ ItoMh:. 11,1 I 1 I. 0,1 t ,

P I"urmtonnlott rt 11'\ ,
mini i IOM \' iillmlnli,] til(' \\lnii mini Hummr or or .1,1'1 ;prop } 1.1. toil II |JI I 11.",," nth I 'in I Hi, .''n.I.* I. tint LI l MII iii : 1.'I- UiiiU Mini\
i'hI'l I IIn Worn Out i \l.n I ,
hikt Stoves
tin I on un to : :
: | ) | J l11ihuIl Cooking ,
: Kol'rS: MMKr! ISI.ltfllliHil I'.le. ', M'Uiiu KM ti h l i 1 I n uih, i lull 1 i ii
.
'
.. I LI "I
hi ,
Ill \14 In lii-pmki I in-tniinf'| Ins iiniHt u.tilt! 11 Ill' 1 hiIll (III. "' .itinn in .11.1 !
SiHI i 'n dyin ) lc'O"II'
; nm* II'a,1 rih I,. 'Jl-F tilllli. I '"11"M I ilu .1.| ; \1..1' } on "i, Il cry diiyoa 111.will | till, .1 1 .,u,. kn*.1- ..f U'.ik III 'Mil' Mil,, I. "I 'iMilnifH.i.iilm.li. I n' n..",,, i 1,1.. l S.. 11" i ",nlt.tm.ii I"i" 111,1,1 1,1'| till "I"* H,nth. ,I'i [1""' I Ii, ,. I liili:,/ K'In il I ri'.ill.A '.
nf tin Sintli.i ""r
K.iUitiun ( .II'Iu"II'II'"llhe
I.alo..11: | l liolln 'lu" illnlni' ) lln' I 11.'.nii dull mid 'Ii. lUiiniitirlfini, ( \ In. i.. ..",.1 "I'M. i l .lln-. 11,1.I'.,. N
( } > I < |/ Itiiiii nii'l
.I.lc .1.1 .
11111. :1. 11' UAIC. 11'u" L. DEMILLEY'S1."t'SIII ". HW< I II '
:
I. Fl. I 1.1. I
ttill M. hull II"l 11,11,0 i u
,,
HiN .1 I .
/ hvInr
)
.iji' 111,1..1 tcl .111011111,1.,1 I:.' .I! iiilddlin I irl'imll I <-4d i pi r-'Ill Mi "' I V1> tlioiiKlitiand' CORN BACON FLOUR
lh,1 111111t8.| ; : : I .iliuostu "iriuturul | 'imr-. lulls cli''" I lit I .,. Milrls. hl.l'.l'.M-, .mil.,,I ,tl, f". III.. 1 ..1.1t. I Ih i ( 11t'... 'I'. \ '. '
I liki tlirriM' nml | Ilk ) llop. '
Olrl'aleIIII1111,111 ,,, | | | ,
| ,
,1. .. I I uud, j hiddi II iu-l t'rles ol t tbi' Intiir.rromtlli I i .lllaI' \SI nF/AII h .., .1.1 Ii.iiil-. out i u n.i t TI'lI'l" ui III I I i I I.
tlniiiLlit, t*mil\,I IK' h"rl'l1..". \i.\il Illl ili- I *ti.i: in tin llriiiinailitttn' "u flifcturnth, t it utirii.in. At the Old Stand I lte I lcI* if.xiih) in' thi- ,,, Irish Potatoes Onions "

il.it&." linniii w JIll joy awl ','linliuiOso -,' ;, tININS\1l I \\liht: I I' ,' '.t pndoniliiati In I tin eOIIlI"I.-I''I' 1 tel" lAIIA-rKK. FMHtlltAI U'I, ,, .iiition-I I.' )I"' ..t .,, '
I ,I""'t' ". ot' ] 10 'i in I'; YI lmtfll.'I'SO. .
l-lh ,1. ,41lu.' JI' 1".11. I'I'I
-- ( TI, -Mnlllinif' nlll 11'11. ,
: 0 I In tin 11 Ha tlmi' h .|.ihdiiiis I ''II 'Ill.lIIl] |1.1. 11'intiu' ,1.1"ul'\ I rI.* WINTER STOCK I
C : lo Ittliltlul! jmi : rtiij'i'rlmi Hour, *!i"7V, .! *li) '2's ; ii.rii 1..1 TliiT't.HUM .. : .1.1'tin liitiin, Ih'"y 1' of limn. .1 YIIII',1 IIMoiKilttin ) }, 'I|,|K d
Unit "/" ilullur)1.11.i ",.lri"lli..u.\: \\1"/c1ulilll" I lulu I ri. 1",1., l *J' hii.on flniiihl.. tI''' ,.'. ,ih, o. trvut--i; ..1..1.11 oui4itli.4i4hiI, I .. | u )oil lint n I mnjr-1 '""sill t' nt |1"1", | >'f IIIIM< ''i,1.1 t i I '">"".'.11'I'''( .1 i( 1,1.",. ;." (, furI III' n Id. r -Iil" I Iii' unin, 'in i.l-. 1 hI. I IIi') |"ulillWi ,, i "Ih',1., ., i I. ,in, iii,, II Florida f
o i
toll L r a. \,0 I Georgia.
I LI'"I.le.I I 11'-1' .
lud, U5i" 11,1 11) .
li ; .
.
I lit iii 1.11,1, :.' I 1It.t.I.\'I" 1\ I thc finnh' olKv 10"I.lh.: 1'.I.IJ 1111c. *' "".,I.ltl r... Ollll liki ,III Ml 1111 1'1.: -. cii till'I i.inlliiin 'In I

: I l'n.i.I'lIllh'.O. I fiom iiiirum hllg \hilt IIAlllMnliFII.KKl t ill. I di-in,. Inform' '' lii by II. .umil Inlny, 'mtli jl *i..,iiul ', ::II.VF* l'l.m I II I. hl :''uluv:,l J.d': ; ; :ill I\II 'l! ( olMU.U.l : ; :. 1 I'
tlmt.klfir'iii mil. All "liUI \1,1.11' | I II .l I *> )';.Hi1uH'l: i '" .,]uI.] t.r. at ; l txnuillI and Fruit it Li iDe. .
.
: B.t"II.r{ ; U""I", .'. u. t1.1 (.'..lti.ii, hint, iil.u.ltitu | -. I Mint) mid, ., lion to Ih.'I.eh.., an if in "r I II I II h,.,. iti.l, I IlllllO.'I| u.l ..,I' UM'I, "|"' ,, , Grmry :; --" -
.IY ( I ,I l .1 i l.ll II* '
I Di\Ls :11"11'11.1 nml 'luliil; In nitiiliipllll .\ ,,1,1 \1.\) il'hl"1 I U "'". with ill ,Ifit i., .lIlt 1 ".1 1 II"V ,I- f j.'IT "III "I.! .l-t,0. I\ .1 I" "I"| 'II .
: Inr Imth hIlt "I
'tlnr'fH. .1
:a I : t' Cora tin at II ,
,i .n .
u 11..h..1) I liii iiniii, out l.v l\> Illl I 1.1 .t.Hklll' ?. ,| Ill (hi'I I 1..1' 1,11." "
) I IHHII lft ulAiKiipli | I'.' 1 .
\hii' WIhill'U mid >"i How mull mi mi-lit' ul ano, (.' III.,\'. mi "U"U'r 'I hue I By the usoof t. b I ii, h'.; !'mttly UMlll: I HIl' I \\ 'll'il: 'KMIP' all arulci.a fit
.Iuil ,I .trlilmtacir. >v will! tie nmliitulnid .ld iurn \ I I ,;it |iMiiMtl'',; I try fttwMlo, at Nut* TurkithI
In lilt jug t lliini-iltf tub I II' 0rii) >mi. ; CJ 1.\ : ti 1111'" .I-,
I turnrU ileMrote.1. KL| r" me I
illicit 1iouidiuc! ur .r lie' TEr\ L I .if lll .1 l ',''I| lirunti .hl.1I1I." U, virri
in-lnunrni: (1MMEICIA( I I I L. I ; OUT i I' nii'
7,111.1111 I iliivirot r.1 ,. liKhift' 11.1.. 'r rllml.II,11.. d.I'11""in Wil". T. .J. BASSETT. MULES HORSES .' i i'll I ,ill nit) i x.unfii,' "Ill. pilii ht funt yittt iltiiilri
I ;" "' i \Villuilltull i.i l.a.III"1' m 1lI'II' |.limit tin ihi> .llh i 'In It'III' y" While Litjiiid i i lOnaiiH-i. I : S 'Hi to 'ru' 'it, ti,ur r,iir (MM"
illmu--Inlimrt nml \ \,\ lil/ .1..0.. 1r1.isslurrluhl. M.II' I,i.ni. iiitliiBinij 1.111.11".1. i nl, huiirA'Idrts *. I.MK--IK, CM ,:. l :,:.:I -.,, :,,. .

liiitriilnl, i i' '\ lug, "I"'U'\1( \ mi'l |ii"nliImliliil a I ttrikM' lit I I \1.I., I A.' llullalo"I'rhltH.O I N l ll 111'1\1:. lilt I II' ''*',,1).1 i* ,. '' 1,1, il I". M ( 'c I.. I : | ( ) "'; 11 CREDIT.M.". KIIIIIIN JI M.lfN:
nml 1 linm, di.n..il', "Klf.TI l I- I. 1.. r. 1 1 I" flu ,. ,' *ue'l j 1" rft ( "'''n'.M n. frIll BLACKSMITH ) F Jlf I I t. I li I >, *;>tl I'SOUTHERN
In'ilit ul, A., F. BS>irLKK.l.FNKItU tot. '17 :yi.*tl I> 'li, -I- I- in 4qhitil' I 1111 llMll-Ml l 1 : ,
*
Ji Hi' I MI : |I"
i;u) \is 1.11"1..1. Il :; : : ,, 1'1";::: :. : ..
f.' un ftu j'Iii Ji '(*lukly l lUI \ Ir Al'I II,: \ l :3VE1101X:
mil MI lifditnl'Fur u : : : i UlklTnTnir : OCVS'1 LAND
mT\I.)1 hilo|
J'wftti''
.. ;ilf II.1'1.' .lii kl1.Illill. 1
tin I ,\ 1.1 e i''rn;il Inmiirmiln'* W F V. SCOTT di ,","", l .IUb. kmtfly bmjli,.' l< : : MA.ICIR.yqp
"II
.
I iitnl: liuutitile ; tin t nlin iniiriM>iiiii. nluml -- Pit. I'' 1 ,nb' Hi dk''ui itllltr,, .")<1 sfriir.a MUtiflif 'M..11..' ,,".,,, I SHEEP CASHMERE}: (GOATS &C I .\"IuIIIIIIIIgrnhiouI
\. -li ru.; I' tt* hI.1. .1/1'I .1'.1.'.''1. uiM U'li' 4 v>'jf' i 141.11 l '.' ."' ,' ,,
lutttrilI .. I fdifcilf ., Master Bricklayer IP iM-rfu dirinJ, II If U > J..I"fI\W "r\.II'I" "I 1.
iMtrrtil' n tly p- u it '
t li, (hue 1 5it I : ) :: :. ;: : 1 I. : ill :'li'. "0 I u ) ., ''I. i, Company.r : .
"Irlu11' r ;ha "UIr II"J .CI I Ii kind ninl fij thud' Irrtiih uid 'ci.Idurnl l | .uri t'ti i ri i I"'ii t.. ''r Ml I ,i d.I 'u"I.I "i '"i I I InI
.
"Kit\ tt $* 1urllsr9c: \ iiut I ; ariimijiumi \\.1 I .1(1. I i-i i .l- 1111.1.1..11, 1 I.. t |Ic rf.I toikl I |,'ml" "f I 1.1,1., I ,"i ."mi', Ii i .1 I "Hi, i I III', .. ,,1 I" .
,! i !I I liwir'i"; iirliinl!).k.'UI,\ u1I" 11:1: .,., .iIk . I ,.. : I AND CONTRACTOR, ..''tiirt> '|1"1 1. tm.n' u,14 I 1 Jurlnj. 'ili |I". }.' et .1,1 l, ,, ,, !. I is I I II .'", I ii.' Klin,. i ,I II"| I I"i 'I ,

I \ru j'"KII\illg I II jjimil I Kim! .\liriliini'II : I ,";. I I. VmhIt rilllimMlrll.'l I II.kM \I.. \11"I le,, i I IH PltKl'UtFIM'Moiitrn'1 I (lIT ,uIl ''mili.mn-, lilo line "n..' I'ly ...1.. I-,1'" |l"iI'l f 1[I'i"ji.rffliAiy IK IIH' of I Pill HI.i,rtt"lily li' *Kv 5 ,nut (KM2KAI M 1-IIIISIVNIifSI.tTI.SIl' .t 5.l" Ir H.ikCli.IHIII,, '.Ml, .11'| ,., "' i 'I I I .i I". i. "I 1 in.u.. .i .". ,"I 0I.r. I-.in. I I-II1-- i ':'I I tilS,it-) I, ni'" ..*ml. : ;'IiIl,, ,l l 'lilT lItlIlIlty: |, ,uI'::: 'Hit.all' .I|:ill rutil lull
nii'l\ ,ill-lnMit .. MI nfftlrflri.lut i NU ; .in' I "i I 'I" I"I l I' IIIM' i I" ."i itriir .
ITh Mi |
I I i i. illalii'*'II'o npur| Hie til' :: 'l' :t 411: .1".1"> I 11' ,1''I.II" IIh.jtu. t hi.uI.' I. 'uuv.l lii, ,, t.I I II. IrwwLuv III. ,, i,, t,, i..t-I r".iiiuiliii
,,. N.flhuIl., ; il.t ill I' I. t tli' 1 i : I *"* .
k.-.i lii < .( it 1.1. tJo..I f'> (( M I > ,
I,
iiU
tight M 'mil,! 'the oIlIer = 1 I 11 '' : I "U" I' i -' Ill' 'ILik. 1" iiliilwo.I Hi"
i
} tv ;
I j. ;Irll..h> .1. iju t" 1 it 1.1 h ,4 1-4T Il-aly I ltMK-I tlM.HKK. "I'n.lil.,
.
\\nkluiiKtoiiwi-n IIj.1.1 ',. h h from the Producer ,
'rlc I Exclusively Illil UNll lltKkH, nl>i?
A r"I"IIh '' il '|>- .1 Hull, r irn.bi: }I t IA, AGENTS WANTED FOIl _, ,.' .' '/IT'l' ;iii_. .:..r .It .-.: 'I 1' HKHNMI. Tni.unrill .
li/i'l. I u.l l uitli, aInn* .hlrk.1 I Kttih Ill I Who Wants ? r .. f;. )
liloo a Boy t. II HnruLiI
; I.l
ciulillu f : \" -' t.'it
\ "I < uii.tl-'. I. : 'u.tu,1' ..v uvIMIIil .111."lv't l )U'l ," : |i''rt ''"I' It r jl| IillIIlllI| I illi ,
!. Mm nr .nil' l 1\1.1; \ \.11. J UU tthi, I tu .'lMii| iiwIlU I tlif f <. ,(''ili : : tii, nillr .1 I I u |. \ 11c'"h 1.,101. '"
jii-ini | rcldloll' I: \W) [ | I M ( t 'I'Iie I hUe loiters( Ac. > 1" .1 I i, npif "u or i utter itt,1.i I :I. ,, I'M.rCoroner's '
I ;
.lilfirMiu I Hiti-iinlnriM i hill! lo i up *lwe.e l I. '" .\ r ill mill tia. I 11..n. ttiU'rt-H} : ituiu .ti" tiui 'UI'I"t'| ( I SIUt'IUI, I UMTS1 I : I. .. ,' !|.;,15111 i I.., I..I:.11.I I Ii :1' ; *
: : : ;
:
I'liniinii uu.sc.iiMC1I' :-- l'ldr. Sm.ton #- >'tif> il l' .lr. ,,imt uit'l. r Ut JM'mmitcul imiirwl. uf .uIHM ,' I "p i >-.iv iil.M Ill I 11 in > !ilIl i iI'. huh !;,' |I II
tin
:"it." li.U'iil"r\ (; a U, l ll ] ".. iu II., lit. "f 'nhuuhr .nmu.lltitnib.y i.f I "!.r-l.l?|i.i* .,1," I 1'\. I,",r.I i, ,l..l! I'lllOll. THROUGH FREIGHT ...
tti-lml, Ii I hilllilt..".i il> hunt u prifirrnlKin '.oulu M.ill I.\ I'Tt; .1..' I )larl "." ,i'' i. ui I MnK ",.11.! .Loi.l.n. li mini ,.. .i. HOD ALEXNDER H. STEPHENS I nil lIlilr'uu'I- |1'.r' I .1 .l",,." .1'I I. wl"In..liinI..I1 Sale. Postponed. I
I him su.tllli.ecss' : I luff.kIll., : : .ui't t tlilr' tti.t h" ,. UH/tit lumrii a I Mu I : I '.t I l I ,
M p. I u.'t Ill .11 ,
I
( .1111 I
lIIlirlhI' \ Ill 'iruli' 1
hill .I.Ih. :1' : ; : ; : :: IU IIK'-ia; LM HSll l .. U'I'1..fVI 111. ,0. |I' /1'11)| I II *. till'1'1 l K..f4 -'II .T II, "p li l lit., uu.11'. h IVi.ni Ibrrl. ;
I 1* 111. 1"I.le.' lllltrlMik t .I'Mtnnih ) I 1 ('""o.. J.lt>. ..... 4 'i at *., ,;t rt .ei haIi I .< 'lniA' l itt* rentf ._Hiii I, I u h; t* I .\i I. I It I I. 'o .rlinUllltllil, .:. ,1'' I In .
1. 1lb .
-1"1 10 l > I unl t tniill ( to mu illnYl
I I
I .. II lltlS ;* I.
I *
Vt tiiiI.i
j"I" t-V .1".1.I 1.1" tel l' I .. : .lIJr\.r :: :. rt'\'d. '
,
ot 1 ami miiul !to "Inli"* lull lul'I *-- /l I' I .1".11. ., ul' ILio Ki itit r ivliti u
Hour. V '. /w//rtflr.' I I" I IA .' It I l *. Till! Huh\ Ill
h I 1" ,
'i I, I Amlrin) .1.;'.".II l Ill' .III;Illhl.. haM n'',t .'I'MI. ailor.| II. 1 1.1 1"1 .,..,. .-..,. 'I I v&11'i.Ir'" It u. 1."I -...,. SKMI"I"'i"*'i n, "I I"">""min.a c.'rt .1"lt.i. iri. tinti..-I nil, 'I I. '| I urli Il ii u cr IC.ili'u? I ItllUll It.1 Hi I I.t'II" Al.>',' rllTu.t 1..1.IllI.. v I.Mil riaiuiiir I', \,\.lniiiilxral.ir, uuil Ki| Minr haul, \Kanu.I 'Ihiriti .. .\-1.

"" nn i ,il I tun-i ) \ | tiitim 1.1'.1 stil.tl.t ri '. .
i.iiinji .' I 11.1"1\ I I. ll.1'l wUiit" I bite b sl.d 111..11' 411,1 will
!''m < him,I- .| In.- |I. '111h' ""li. hue .N..rthtru. u ., 4 .1'''_' Office County Surveyor, i I .\,."" .. Assignee's Notice 41,. I .' Ill 4'.., 1.,11,1 .1 I i 4llUj I il*". '." tii!., tl |.nhl.. ...tiiry. nn, Ih.' Art M'imUy iu
I. : VI I I. 17 | .Io il. \/.01. I*.. l I, rui i'll.' ilwir.ir ti,. luurt lluiw the
Wllll'ukJ. 1..II' iu
.11' .
Iw '
'inn* iln li4mi'II. : tIny ; Jl. 'I'll!: I U4k tmull >n iti.l' i Ill 1 i( | :w-' U tlif lutiiitr
I ., nm t..y.I. .h nun uun4,1 v..0\1.\11"' 1 1".11' UIIV ,I.. III t 'jr '-:'.. rr.ulrlu,, n.y .rn.... "iu<* ; ---- --- 1 \.. Inty.' J.J 1.h..1 1..t''. .i'.1, h j.i H I.,ti..,t'iH I ik oli., it.'.1| I lit 111.II' lipis, .111,1, ,,lflu'ra ilty'I pi l'SIt.lbIl.ll'I) Ibis |iill.iwtuir di-Mirilivii (inHnnj. iu II 1

,.1" 4. \"rin lil'rl111 jIlt; 111.| I< 1 : mul .: n '. \ UIITTrH"I m1*"! l"f utll :tie prwnirfly *ii* r*>d i T. W. OSBORN *.n, .1.1.| 1,1, .It t .it \J, 'It |1" 'tin. .,1 ,I I tu. I i I ,,.'.. Ill.. ,r, li. .n' l 1.1' "iiuiiii.itu \i"i, \.,. ill 11111! ;i". Iu Hi N'.irlh ,JiliHlliin ul thi- ill. ki
!"" nii'tit 'us.".I..lrl',1 tutLutnix ., J I t a Ill rim: m) tut- l'.* uitrnnluMtiimi tUr muddle ofn r 10 II- I' ,|lt't. 'Ill'* til", T I I" '\' ', |l. ,,lll I J--I1.-1 ,1II ,1 i I 11 1 ,h..l-'r, lllll( hit' hiliruiuiiunt| llienim .tu 1
| .. ..I..r'II"fI.'r.lh' r 1.uluI.1 I I 111. i I* N.i ''Ii IMHI .w'' Ui tifMtr (but 'In** titttil run-) tt 'I I 1",1, :'tV'Ii" <. lIt'I I '! 'I'it! tilling itll.il .1.I 'i-. 'iu. ,lluICTiS i.f4ll il..finiluni mil tu hu lulil" '
"' 1 "bl. I \ ,
'n km I ",mllien-niii'il 1..11.1 Litjiiur : \ 4 I lhlrtnd A i rrollNKY c : ; AT I L.W. 1.11' I,1 ,
.ul'juJI,1 I f 1 u P.4. 'l4| 4uputM( tutusir : ; i I ,ill. i I..,11. ,I. II" ir U.uiIn I. .101< Mil .1,10", ttM 1 I.lII
: :
,
:''n.n- "I"IIII.'r. in lo" tin mv mt r ..11.1 .a ce.uii MOSn ..r I I K i.l u 1 11 1 Ie, .,ll_.* tfilw ,lui. >I. ,ii i ti.-tiiii| U ililit tilt itt Moil
III a
A .lit.4iit
'tl l ,
1 h'!!? }co r* platiiu.I fur %.u. rk4 lo I 'II4uilI.Iili.. 't1 *' 4 lus ll amy >Mi..H. .. wiM? V fit n 4 '..., a* to ,r vrutni* \ '1t.L t I'll \TK E: 'in I" ..*"I..ll.ur. 14"tIle .". L..I:, Ir .J j :1! ; .1." ,. *.,,1, f*. IL Ut liHvLt 1 ""Iwr. .
"'. ,,I wi M,. .' r, \4lIl&, liu '' r" lu.oln. I > > slate 1 1" It I'' :! > .. .1 1 I- Mti, t.." .
1,111"\ aiiirirs .Iu., ton -.urn joiir > < w I M IIMKKpi -i i' > .1' .j .1..111 J IIA. f J, IM>T *U I I A ,1 I I 1 t'I' ii 1 ii 1ll i "mi i mil' 1 tar I I 1.1. t-. *t.acd.MISGUIDED '
.1 1 i. ,ru. 'I 1.ly, ..war.llil.lr," I\.I"h""rjl\ M-iirt. ,.L.( ,. iIP' E kit. 'uu4 r ,j- i-t.: ..lit.' I >,liti.|,,> jnl, n.."," the "."\ ruiutul tu tJ' : 11ill. ll,'J 41i i '. ., .MM i ,M 1, .1.1.111 ) llJltx I If If11 I
.
n'"III..1 ..ir 1'1' '." .LILI.y 1.J' I .t M Uiui'Ill '*I"c inyoluInp rtll4riit V..ItiilAIAIo .1, I' >*'lr" ,, I I MEN

.' I : '.* n.h. 'I"u.I'J.tw, 'Ib. .0"' tt 101 ,t Notice. J I'. I V ; :. ,
\.11 Jiiluul.\1 .. Executor's Notice. c Mi'iir.M -, 1 illaluw. .. Executor' 1 (J J
', .
., :
kinn' the< iptiti.fr \ .,. "II. t..I. : i of f and
'. "n.III'I"1| 1...I. I'I U' .l I -li'Ji.4.I'.rl ,mil. ttnl in it>. ul 1'<, |II l I fl',,, |. \l l.l I } : : I', I ..1.| d i 'I| I. 1 And the Law Charily Mercy.ytVAIUI .
:'"II11 I l...mr .1.rl| '11"1 (pMJltlh.ui. I" I \ll ,.It1....!I..On'l. ..t MrHnantMti.unk ftli I Vi i HM #fc,.riu 'S ,.U,I Ur'i" i I.I I I.-.'" (i..111it, .Ii..ui4, I I ,II. ..i. ,.. 11Blackslnithilg. i U
l'kl'l '
4 KtYS bo Akaict nnd Untb
'
I" i d.c. runa -
'i .
dnngixin : I Ira | i.4. in | uft
II.nl lrunnya rn' Ir. fm i-iuau ifcym .1 mal) rlw 11 I.'i H "i
l w p.YI'.II. ,-, lull h rilIli, th 1ii S .t ( nt.t Maluili.lX
'
-- f 'ilhi'u | .1. ,lui- I Ii. : .1. >.'4tr >! '"i.l .tat. will! .n'-e.ul tip" mdttlv i4stpI.rr4iu.d ; owl .::1 l'su In* bit- u .
,
j..b III i:rl .r u i'd" 'In.rl.liIy > iku iul oW1rIiII1
. 11 t ui | |
1'1. itAll 't'IT' I&-llr uinUl' ',r it lUi < Kmi .: t : ; ..u'huli.ll4'l. ,"hi. '1. ".. u' .fliel .., 1..w 1eubi. I TO PLANTERS '*ltl r.tol.will |.r.i. I it, '"Ii' Ill ittiiy .juti,' hii ,,,) I. iT ,... .11\' ,,l I' liar iiit. in iii'd l. ". r 1Vh'I..
S .n.Iu. *, r t atit/ I ( 1.\ rp *tilUiu1li, iiui I ', .
: ., ,
.1 I in a uniit i I.IIle. 11/1.11 "ti 'Unt Ijl.luuu. l i ir.. I, huF p /b." 1 (I"rr 'I' I.w. or flu n I"" lu-. \lr-! U I h.lll.lHOluHlU.N
> \
-. n 't 4 tn. UiVit< jt. i a.l.it .I. '. $1tui IDissolution I'1"8". la"'u AM .,' eu.'t ,.> .A, I Ml JkUAt KM OS? .iiu'f mill 'i* |S.1*i|'d In ua it Unir rwx.viry I I 'II .. I I- I | ,'''if.lll. i 11.\.11\11.|' "II.'ib.1. UJiiii' !'a. .

L* upfriotitiiliriit llafiiipVv tru.t '1..o"I < .1. I T".,Awl &. r.n I.b' | .t UnHHl; I I. tl t... Km.i. I -.,"'", I',1II.n IUl.ll', r..I'h! 'K.Wllll I Jn, fl. I-.I 1l."1m

.1 .t. ..IIL.I lufljin Lxcbt.(uir "oru, ttatl.c : 'I'J. : "Ii I .'AS \1\3' 'Iy'' "I'b\ IU"\'IIIUX. ". :ft. I If.; M. RIl\iiMfc 'li sit .I ,.riuu* l t41lLlIll,
!iu -..i. i.. bi. tirkrl iT3lljhp| t.y ftvlaf huh t- of Copartnership .h.aT MJfHr.l al 'Mil II II. Pits ,
I t FOR RENT.
Jlt: "i. r,0
irui ,. .
f T.- ,1. .
I' r th. I'ciiiicuia U KiMd: t ti.: ,(1 ( "!"> t'lunt:
>...:I '. ,Ii-t jt II lit prtwut tie h..j.w U tell a .10.tl..t'r. .:: Irttehn ., *, I 1., .i Tilt I >lj>I> "I'et.l,dn UTNt, rHINK:k"Hlf .<.. ..-. .-.lof.I! For Sale "MI>.i ..,'I..b.1 a. I .1.,4, '.j u\.1'1'I \ I.. |i1UtlAl4. \ 1'1. '.".viltOk 4U.i, DVD.WIle' bum* UK r4aI .)..

I.Li*.'ink tu thr f U ....1. trill I '1... t. I., .ui'Il i ".k inn m.i, K.lUi ul 11. -.1. Just Receivea l, '.ewl I.11 imtl'ly' tl. .. u'' nt -ititreI I I I .: linluiuid:tlltu iLlliI4hb'lll: .ltlrx ''u"
ton n't..i
J t j f"r..'. I hi, {.IcuMir I.y( I T.. ., ;I jk: ,:; b b .4he tM 7; "I .Mi. |1"1. | Vl('>IM T'.1. .ll .1011 Ill ., .1. *"I'"...1... .. Ill I" r\ll..
lP. 'I" 5. I "
;Jim. '.luti:..njjf. >' t Ki .| utiu.-iul ., | Ti-o. .. II t.. ., I t )tN? : ii ,mimriiw. < HER wtfi I.* IrA.rl.1 } .1I. o. .i ..I .1 II' "'uI t t I V. f>i, .
: ...f ...iiI' .I lli : ri," .r .1 l.w. are T.. i B..l. :il: ,1'" -mint? MlIn. .r I'i'" "lb' 1. .. q:" Mil"I 'I' I II It \\ .\ltO. T4lLkt_.
.
'. S'I
.1.1-14 I .. \ r n : : I 9' I i : *c i SI "'n !tI"'.n; ..1.I, I. I I I t. 1 s (10"01ii ,


,i.
U

,

,
1 = :: '...''f!. 2F.'
:T .r- ;
--_ _".__ __-
:? ,1 __ ---u-r ;_
-
--- ; J1LL
-
( j -
:


I
--... -- -- ___ h__ __ __ __ -- -

SEMI-WEEKLY SENTINEL \'uH''nmt.l. mmmn11: h.nUGfmmtf. ?1rw '! : \ \ 4rUn.h, % % th'nthmOh.

_u__..._ gjotrlTHE ( ) "llorktrutitnnot.s-: f.uvannah\ dvcttionncuto.\ \
----- -
,.11' h'b'\Ft.t F :Ul.u" '
,, ,
u u "I"
TtKKIHY MIIRMVII:' I'miaARVSti.: ; tM',7, I SAMUEL P. HAMILTON '


A .nt': IRTf.UTONlt CITY HOTEL llf, Mil i : IN JOHN T. MARTIN'S SON & CO. ISAXDEKSOiX'JLKiN80N) ]{ () \\ L J, OtHLMAKTIN &.CO.,

-Wholesale\ \\ l!::1cit1ti.LnTaor t fl. "

.OLD HONK' I-OLD Factors

OPPOSITE' : T1IF': eM'lTjL.TALLAHASSEE. \\ Cotton
:FineValchs
f ftft\ lluii my l I'lioyliooil' memory 8 pluliltiVlicro luvo .In),',I IviiiK, : ( ; ".III.IQII'UTiN' I W(>s and( 101)) ) nr "". anil :? SI.. .Inliait Micoh.S ..

1 J. the while i thone deiylnc.Mono FLORIDA till'.'
I 311 & 3 319? EFO1Wy1CO1UMI3i
hi'rO; \ ,
',, ; ,. lii'H '!
( u> crncD1LcaI.I.: : ,
J BY J. .. V N' N .A.EX: ::
L. McQUFFIN.'PHP
1 .ur I not lint Time rliouM" meet JEWELRY 14. s. C.
From HIT lit.art lirr Inmcr nver I --.-_- NKW: yanK
Will\ the ml role'c nmrtnun ceer 1 l'r.hhietOrntlI. HnfllntonnMhn! I r>iiltltryM| rnlly .1 Dealers SSiJ'EING-
: : 'i I I I" Wholesale ;
I lylbi Hm\rrrn* | in jmrUmlarllnl, (Ill' PttlllUr* *ml hold I I.' "
!tone tuld I Stone M\
.' rt
> firihnifhr. .>K>VP (tlneonBof nl .* u II I t to fir 1 11'If.' tn PUT finrlhltiir, ; hot t 111.11)
VMilli'ill-Mug' FaiHi t I lI* flnilturPimlit (frlindr, nr<|utiiutiif.,rrAtir1iMrAMif? <'r* i tn would, My thai, A Card to) Invali'ls'
\ ..It lilt, mi, \\lhIlY''I'"I' nt MMililHH' *ro fninUli, :}I.< !t. rM' ,,irm'1iMm' hid( trt't I'I.I.I I MM"-" r IBHCIIABTIi{
; COIIBIIilON
Anlll hear I llnTlty, \ nff'tntp. Mi" Hi* will I IN. furnitlud, .t any b.utr, inPllUthi 4 I:nui\vsv: : t i l. .' "'i' i"0 ". '
( mjneirrrm-nt'tiir, I :.. : .. \ ,, ;
\ > I lrilMl,I"P Ihtr' I 1'0 SILVER WARE i *i l'' v II l''liil r' .1 t i i -if .i.i j ,
Stone voIl !Slnno, "IIhl'But I. .I i if 11 \. tlii. I\ ik.",. I... Hi ,, ....
..! ''I,. I rllmr).111'''' I 1' nit .1.I .,i..n I "t...'i..t.I ... trill.."i It Harness and Saddlery Goods. .
I lay MT' lore In tlnplng FINK BAIt ROOM.nttmtiflri ( ( .1 I I-,',nil,. ,rlir, ,Hiiln, on h) Imnnlul, ,,,I m"it\ > n I''"'-1'ii ,it I";I.. ln mr 178 Bay'St.1 West of UK, JJio1. .oV !, ..
.
.
Strho 'lo wnk her, wllh. i .ro." titvf. "twit, iln'q.lvthP..l( i n* li1.) .t.ti:< i nit, .I.l
my '' lot in. Muli"I, "'h<.ru .tin(his .11"1 iii,torn cnib"fuim1, Cor and I'r i 'i"ii | .lp t, Ill"ill th'' ( I tnJ lttitlt'l'' 'I III
Tmlh Into lirnrt itlll i Congress Whitaker-sts : 'I" 1I'v.'Ilj: I : : ; ; it: : \ \NNAU. my ircopiug.atonu I Tin motto ,or, 'ihh, I Ir..1.11.l t M It IM* MWHTK rwn. "w. I' 1 VI ,I !it.( ..h.l'' fur |,I, J i. I, .!, I I,-Ilk, Illl-: \
rold HiO'ic' culu, II I ptrtvr .toplrjwn, J".clIl I/ I"1'Ill 'III It I ""11)" 'I I tie, I'III" T.I ,1"Ii J '.ll.'l. I 10., 'III ..1. It. -.,,--- .
I SAVANNAH, (dC'JK'.IA; ; ; ; A,.. '.,f h.n.p I II
,..,.. ... .. letut.',I !h :ilI. !., .
i
? u"
: IIIKH
,
lien I !Ding lrttli. uma l'ii.' I |H.| |i..hil 1111.I .lt'| v.in'" / liilNVI| I .
UI""III'r, .., ..1 %:!II.J, ,: .ln it'j'II'I":: ) I INM\S' ,:. l, I IH" i "i "I.lilitlni ""h. .
.
I Crt Innd t the. \\.I.lh.1. nun" her ; MONTIOELLOnr "i 1 'I I" II, III'.'. II.,.i.' N. v. ..rkl S Ity 'I'lll. \I f. III''.I I tli ri.nl.IIM;( Mr I l.i II \ 'iT" I" I",ltii1 In -til' I .M..l':' : .iml !ltiI'J.l' !) U: tltiiI, kI Ill "nil"r."II.I.I ; ,"| I, .,.1"II'! MMiH, ,: hll': '" i,i ifnrtlmti ,
.
Ellin, mm. rr huh))', "lionitr' I I, II I It.. ." !" I nl 111.I ,"II,, ". Kldinti HiiMin., t ..irl'H4 'hI II''. ( I Inrli'Ulnit 'nn. ur tin. 11111'1'1'| hi! knicll-IO: I 11111.| r I."", '" '. \"..1.' I I'I"'.. '. .'\,
Hti'W' ,'cld :Plum' mlil'Nun AlIt. W. 'Hi Jt"Olflh" '
I <>-r x. hut, l"|>'iini. I C'II11..ir.vi" .. ."

I 1..Ie. I tin I";,:AMi ,1 }EAM; i.NOINF: (IDS) .\. 'DUIrMIHH-H, : JMt.MV Hill.

\\ .I Ihn I, lip* nit l t>ni.1 l m i", .., . .. ". TI.D I ''iii' I ',i'i"i.t't!i- lii'i'i, ",liit'.iii1.,, : \\11I! !.t' ll..' I t.'\\ i'-l! IN tin (Cih.. Ul **n\iini" ,ill h lit' ,u ::1! f ''I I' I.. ,
lint tin tiiuih,, ii''t'| .'' lin.iif,,| mKlout ;
I".":hIll:.
'ItChy
in il I HIm' I "101' Portable and

It .Mi./; J .\ MIIiIN.SI )) ; ) Stationary
II hi'' I UIL. |ink d..II.lec''lIh, MIIWI.re, tt.V t 1.1\111'1:1.I : i". I U. 1:111'1111:1'I A. DUTEN1IOFEII &CO.,
f'. (nil,, thi'ni ,,00'c'l I I Iniiii, hjifoiii limir> --- -- oTEAM ENGINES AND BOILLkS : '- .. I IS
Him'k tonxli lion, 11'rr me' Inwi,'rn, TJ HIIHTMUHH hhlII4IC, 'during' I,*'n nwully, ---
Stono mlil'\, Ktnnr, rnld'! r'ninutel' ;! niul lu why flirnUlii.il" \ll HAil .A. V .A. N N .1.-1.. :EX i tel I I1'rtN l;, ,

\\hlrrll' ,'. JeST RECEIVED > urge/( ,m.l, I ,,| ,

.n_._ :N'ovv Open.f'OI .

Till! I.HE: 01 I.It'I.: 1IIR First Class CMMS: : : 1 ST AM SAKJlRY) Forwarding & Commission

.' ,
1 have hud my nil), Reception of the Traveling Public. u

Tuttd every plm-Miri' ((57; ( iJ ) niul 71 'tIP't MERCHANTS
I )ho drunk my 1111! t'< ii. >, 'HH minute IMI'OKTMl{ : .DIliM I Hi'lM 'I nil.: Hay ,

Of the |l'IIrI'' ''' iiKniiriIt :. -- -.- \

IIUH I 111, ,.! Html, MLt1ttILLot: : : ; U.10 o i* Fzvc7fliUi1i: Gco1"gin. 74 Hay Street' Snniuiili, ; (.'a.. .-
Sorrow.' |, in, ) GiuM(, SCREVENSAVANNAH .. -
Oil I Ilio his iiri'lifitrr, .; Ill, tvr" -1-
'
lIve mi rift JoXI'JJ'-: : ::: \ (I'uu) | ; 'MilsESTABLISHMENT Il4Ellt I I \'! I tin'' 'III' I luuI'u'I 'lyi. i 1.1-.; '"111- i '..
J.\\I'F.\I"ITII'I--: I ( !
: : I :: ''Ii"| J } mit ( 1\1':i S. u \ < rk ,inn? !I'll'I i I' ,|tulu,,I: .1 i

l.me unit Illli&,d I Hit. Iniul I, i <>-.:: 01 I 'M 'il., .

Running,, o'er with I'HUM.rt, Ship Bread and Crackers !
Mnilu lilY "I'ry niulDrunk EANDELL & CO

with crimitnn klHr.in ; : Cu""I.Unl 01 f Illl,' 0Gr I I ,
:SAVANNAH; (; ____ _
1 Dill I Irank,, II ,ilrv EORGIA.r I -

I Old!J I.o\t bo Io-'s him nrr|iiuHid' till,\hr mi. blitir I.v. ,, C> La D tv '\\'I"' \) ..",i \) V.Y'I"'V.. \\\,\, \\"* \Vix, \\V.\\ :i
---- --
ill, nit, tile'! WHOLESALE GROCERS
---.- -- .AM I ," IM.M: : : I? II .\IT! I AIMJi I:CI.) ,
"j HIWI:\ t I.AtsildlH.I : liii", 'liiKliicnri-no, .. I

j WHAT H THK: INK II.I M,iiincl 1 ,.,,1,1,I tn,. nml liniiu, HIM In 11"1'411"lb.1 riirnUlnil" ,, I t tlirouiCniil/; ''', In now SI I I4VE I t 'V Al'UH JiH: From Four to Tlnrt -Fiw Horse Power, .. ,. I :i. J 11.7:; I ""U :!III -- "I'l'!"H'l.ll" I'll.-: i.

Wlml. 1 IK the line of mmliii' ; tour lull.$, I! I.Es>. ;\I, (ilNl.Y, 1'rrjrl'tiir.'"' 201 and 203 Bay Sliett:
.
I If jnn do not. Intend' tn, tarn t I'I .Illl. I'l, Ii7/\ JUI.HIT. nrtln. t inuhl, t"Io'Irllh',1" & nniki ri, .\1.'"

\\hiit If you i I. (tin nicer' nn lull-nil' (if, your to Honing nnirry 1Wluit II 'tiuilil 1'-' .--- PORTABLE SAW MILLS. I DIRECT IMPORTATION :


HEWITT'SGLOBE\ I American and Foreign Maunfactnrc.CLOCKS' \ \'Etii I' #II 1 ''.1-I' 1 ll 1';::;I Iin '' 'ia-i "'ill.1 1. rk' West of Barnard St. Savanuah Georgia 4 :
1 'ft t the! nc '>f V"nr, |t..MI,,)|lug, II nut, ,. i \ ,, ,Hi, I: ;tilI..l;, : :;i sni: : ,;|I's;,,i 11,1.: ; i-u:::II: :i t.tIi: ;..,. 1,1111;,; I _._ .. I ,
I II v..I1''v r Inli'iiil. ''''11' 111 i iiniitnn, ""1 I'rtllil,, ,' hiiii.,, ..ml. III Milnlihh i' li.rhnilli
\Miut. mho I 11.0 fir n dwcllini. lur\ Inn, I | ttv. rnnii',in I tn, ... |I"mvr 'uuiut,, I "..1 IM,,luiifTii,,01.I lIEU .- -- 't'
,
I II I yini niMr" Inknil, tonluno, II .' HOTEL IS,.Ill', ,,.,i' il i ly, i."|H.rl.. in I I., tMipti I lur ,In, my, i M.r i,IN n"il ,lit ,, Tini\ IM' HIIII I KM.I i "h i mm: '.nitniMins. : : ,ui,! l'II\.tH, : \ s in TII .III 11 i l.I l.tC 1-\-: .
(ilO intilii
I 'J I (I,I''. irn,,it, ,1111,Mint' "''I I li.,il, r n",'in til.. 'iirftn' :"inlixlln,., C II I '- I I. -II" h k i'l,. fir. ii|,, u ill,' Aliintinn'' tniinliriii.in' '| \\'Imt'n the IIHI' nlinir; lin, 'lii, II Ititok, I l ill r 'mi n. wli', h \' k'lii I lull" r it 'I l I. |''MU, r n o:ikinnr tllltt.llI'i'till. I
ALIC USIA, CEORCIA.W. ,, :, I,::. ,:: : ::; ;: ; 101'I':: ;;;: :,.: : ::1 i. ,N7
II Jim HUM 1"1"11." r"II,1111, I'liln "innl Drniiininliil) ', 'lr (hue lUll I r.irlurHlhl.A1MrsiVI.Ktir' ) >"-' I H.liM Hi uu.ulli-I I | "vi rluliiilil J '| in' u I Itliiynn 17':1MACIIll !
And wliut'n the ice ul ii ,'r."lIr to I''Hi., "' .d"I..I'} ( 'tin \i"r> |iiirini'' ] uli" ru, IMIVI, r ,i- "i"I0"1.| l II'IIgS) llcdicincs( ;nml 1 ( Fancy; ( (Cood: ( (
]
I |I \ll "l/ir. I..1.,11)'' '', HM 111.,1. ,or ,luliMixl,, nil pliitrl, ,
Ifyou never Intind to mill It 'I 1 : : : 1
I (c. I HK\VriTPiaii-iun.n.I i : : ) untiliHirlplivi"I'

Conflicting- -.-Itiiinnr.It I,MKHK.. IMC./. IIHWIITIIOtHK: ': ; ;,' \' ;llniihrKnltlipin,) : ': '\' u I i.1"'i\' \ |/' ; I'i| ill !lilliutllillMllilltMS !:> ,' ''. All ol'wliiili, ]' II.IM Inin. KM, .nul,) l jlV. ItniM: I I i .\M.I\\I! !111111"1> HM\I': |EW'I'I', : 'ERY !

!l it H uuiHwriilili" ) fi"IV II ilia:in (In I HM'ml !hiM linn, I I rplll! t: s lilnlll-i : 11./1:1.. / :I "nml,,, ,br I tint tin.,r,.,nl., l'r..rl., tnr Je-wvel.ry-: I titta V \' .limniiiumii"".' 'l'< ly I.. !hal M 1,101',, 'ii' I.inn. ', :N. V. City Tilt1[ "iiiniiiriiiii'nt.itlt- turn | "ii.,iti't; ,.Ini,) lit': '! 1'( ,...h tlg .Idoli, j"al "C" ,|.| ..-. 'I In.ir ,ii| >. .

roHtiil)1y thin III lisli-iiinu In lln' tliiniMIHII | ,ln. h"11 'I I Id' ,'.1. ] ,. I ________ ___. llii- 111,1'1.1 tl) :
'iiinii' iiii|> : liiirniiL'lilv 'nut' in" 1..1"1 nil'"I) K -in" i- 1". in:,iKi : t iijn' li ,IM\. in ilii'.. I'linii' '.\

ninl inc "iiinmr* uliiih mull: u' IrninViililiiL'ton |I(,",,,"'|,,I"i'ill.',"'d., tin mill.. II Ivriiriiiiil,ni", ,' I.,nn,,In, H 1111 irinil' Until' IIMI!III Its Ihn hIM Nnlllh. HAHIIFKHIUI AlI ( II oUI'.rll| I lllhllisOti lliellh. ) i 11'ltK ..tllll.4US. SttIIIIU1'( }' Steam Kn incs

\ ; nlxini tlu> \i.\iil,I 'iiii|, ' llI'1l|" linn'nt nml, ( "iinipiinniw- .,. It ::0.". I I 1.1 IM-IIYNTMIIK: ( /:. "hhh'r,' hulks naI, II...., ... I svw MIU.S ( ;iu"i'COTTON MII tr-,
1'IIIIIIIu, a bag lofjetlii'rlui\ iiinllii'lint niulnnliiponisllo huh II1' pnirunil, fur |ilnplirii,, nr (,ir true, I In .tlincuulllryI .S ILI E R- WARE3ul I, .\ It'i':, :" :al") ... "" "' ..I' i .
I I II"v'll 'llitiw\ Of Florida with I GINS
,,
riiinnm' 11',1.1011'1I11(10'( 'tn ny iciumtIlieiniwt /

I liimcnlnlilc triui'ily:,/ of tin* Kllki I 'nnv cxc''II.1.I 0 Morkiiuin-liii., |' ,innl, nuirunliil, .\ t.. l I" .'IIui'a : I 1 \e'a': \\\\V; V.V.W'I': :e\:\ e "r 'W'.",' \) !

inlM ()nitilnno' liuir Hint lint inilnslrlnnH. innlKiipi ,,; :tUi (tthmtou.$. Carhart'hitlill'l\\ ( ) & Co I Wood-Working Machinery,
..
...
'r> iT\li'ciililr I Hirnl l Sinilli I :Cninlintt, hum'iih
yr unlUtl) or cut Ui<' Onnlntii knntoi' "r'c"IIII'III', -- Mtci1.; I SA'S. BEL''INO.Agriculural .

tiiin," 'nml .Unit% tint !Nnilli; nml, the :Month; will -.-.- MllllC1ll8F[ and Wholosalo l iiiin: : i: \\11.1.\ i 1:1:/ : .\Tii\m::: / :: i > 'i'm) < I wnn IM\ I-VKMI( Mailiinery; Fire-Proof Safes &r.

.CIIIII> In found, 101'1",1,l Inlo, I''h,,, iilln'I'H iirniH, ., FLORIDA ; .\. A. :MI.oMSv 1 ) ( ) < ) :; (CO.( ) 1 )1:1..cbl": ,
with Oir and; Nimncr! \\ iili uplilii' iirnn, ulii'i
mi; (Ii.. imiiriiiMi1 lu'iii'Iii'Iliiii, nt llir! lliiairli' AGENT FOR Don] oiriiic ... lav: .1.,". I .,.I.j..; ; I :'l\\.lll: Muihll" \ :-.II.-\.I\I'i: : \ :?eN.ilt.=" ((1;'l'i. XX. 3VE. V3VEX7dt >
COLLEGIATEA1 MILITARY
"hl'IIVY lillIcl'HIJ? ," II"", m'l r/jll/ !,l'fl.C" ii.biii.ATtn

mi thin iIninil)" h)' tin. i',ninlmtini? ; nssniunii' Wboclor & 'Wlnnnl-' !
Unit Itnlli, InciiiiHlifi. 'rullnil, nn I'nnlit'! nl In,'Injjnllnweil '\ '\ \1' V.. $ NoisolossI $ Mdium ana E. L NEIDLINGER, i OOn1n11.ssion. Portable Steam Engines !

,' ,In. vit.il tinpliili' ilnsi| I III t Ilif "S'Iuiti'I -:..:-.. I ii oarnULOTHING
I","""'," u llh II linnili nl ,Ki..h..Inn 'ku's I *
rpllH j ,tSMIII I 'II"N' riirintrty' kiinwn, 'nr', (thu.' Mate III':Ai.i II. l'Itlt11s I
1lJ1
,Milk l iliglit( Imu r'lncu'hI ill Ins .ilivipi;/ tn impi' '"in'li! I s.:nilniiry' \\ -I ,if (i lu;. **hIhhhlsls', :lit,: r. Mnowiii: alIt I iliZlIDfSg.I
tin I',......idl'lIl. 'I'hi* is (lu hi1. sihi 1'1'i lining( \\ lmlinniM < r-rt-il' i |1" nitim hhllhI.F 'Iii. o1l11'I"J, .1 I I I.. KOhS. .
\'. MI.I "iitt| 'rlnti? ''lull' ''in'', nntl, I'ruh'Mur nf .ttntliutnatIt (
I .111., .-'. nt iiiinni' "nmiifri' I'rs ;gi IM(i' I In u (II In,' tlaiki I 1',11', 'lii' I and
I M ".1 '' i* s 11 .
tnml! 'I't",' IIII' NnliHini'il,I. I II,,' Ilk,' link ... JJiiU1UIJ 11 Ul UUUUi -- .u.-
.UII ; Iii x ( HMO.?:* I1EMhhuI:: :. \ "\ i 1,1,1 .r t.r \lAtin\ I
i'ns. tin llinnih rnlU, lln li hlumf I1n li. niul mil, (*ni.kI to the) of
> the
nil ) lies. nl ntil I In I t tlI ll H !H IH', \'.\I.. I"M r-r--ri'T r J-M.'Hl., .. iIiii I,, "11,11. H.C: 1 I I I IV 1tnrI Adapted want::! II.u? ,i L' h-u'l ,.. .u nn- \\iiliiluitrm.f! ,
lih"l! ''' *| } |hhfth'o .111 IuighlIuui.';: Ii.Io \\r INn lLe\ \ e III E DEL TINC I

.10",111,10'11111, lilnn, \MIH UMM M nil \Stilnisilny, : In .\ .\. "FlII"l|I':. I l'uiti, .h>. nl I "'",1. I Ir.r. ,,l, !Kn.,IH I.lliolliNtrd I... % I l Southern Trade.( '
nil, Hie i d'.I'' 'hug i IIC'\I" "I ..IIII'I"C"h\ ) (if Filiirniloii. .Ink,"* irnnr .iilomun." in IH'inyiilil Davant &
*' tit innitiK.nil,, ("In* "HOiimt, wlih itr in'fturortrniiUntti.nt Wapples
*-l"'\ni' inliinlui' ; II lull lin "Hu1 mini, Iliiiinl" ,, ( I -.- I SADDLERY WARE ,

t /fnI, { I'linn'lit' ..lliniiisiiiiKtiiimiiv, j ,, MntiH. I \\liu,' 'liiiinnnnlH II I t I hi,llinniii;; |!niininiiii:,, :h:, M i:..itlra.,nr, :tin.' \LllhIllhhllli inopli!::;; ,,,, t*. Siitiiml' hdi.nrmlilin \KIII-H: "I,,,, i .n, WEI.IlSE \ II.\I ICE( : Ii i AMERICAN EXPRESS BUILDING ,

In. M'ry lillli' list limn lln. nnmliilulnninl I I lin 1 ik. .Vrli. Inin.l, ,,I ';"/.'Ii.h.) II III U iniiihf "|1'1"'| >rlunilli .I'l hCIl:I) .. II ,
,,, li\ i 'lli Ill I II niirkniin' "il ''h.Io".Io'.1. I Cotton )Knrtors
,, ,, ? n nn un".I.. l h iwi\ir. 'Ill larhil'' pit* li hroiu, II*I ,
lln', 'nt !Hlali' o"'I''II', niul, 1 (In- .uliliInlinn
pHM" I ,".111" '. U\'I': 1 1 EJ: : i
linn' 'nl"' tii' L'tmnll'tn, 'Shill Val'IM t tI I. I.: ami' .
'' 55.5? n> (UI I Hudson
p tin i'i'i'l, Ini. .,ht iifniilil; \' ilislin. H 'In III. inh" il l II>\ 'I li lit H, HiMil, 'U |I'"'' hh',1, u lili, ii l'hlluetijil| | nl,' nml, 4 IK ,inli (I'.Wll! |.nll, l.irOI.Diill' .\MI.,, "I| > sM(
inililnry HiilmpN" nl. tins hued,, !Itinlunl{ w"nhniinl,,' ."il .\|'|i.'iniMin( I Forwarding! & General Commission Merchants

'I Ii.. '. 1'u1l11g1';: nl HUH 1,1II1I.\hl.\,: \\ 11"' 11111 41111' 'hi.i'$. TH3ZT3VISI: S. P. HAMILTo.NXI ) : l'ur I Trunks Valises &c.

i 1'111 Miullu'. .ICI\.r'"II'.III' innl, n'tnll ill:"il piiiiiHlnfpi I 1,1"1 N( h"I..I''ur., | > \ iitiltni', ,I IIIIM,,,, :m,. 'iMil. on,. lirtll "pnrtil '"run* 1 ('nnui, a,. iiinl Ulillnki, ,'r 1'1 ImliInn I : i iI Sn.-vnnnnb. Goor5in..
ll\ 1 1\ riuutuu* 'I'c'rr>', Irnin tin1 I'liuns In Innl" UIIM I I 'h' ,lnnil\niH,, r. innl' lln. ImlniK, tin tin. I titiof' Ffltriinr\ .,' ,. IN, I1'*. J"',,:linVlloll.s.l' rJow5ircir1. ..

'r IIH 11/111111./ \\',' 1II".t l'lIrt..II.lh''c.,1. ,' Ilir i ItriHlml, H...[1"iiriini''nl''. fMt, .-. --- ---- -.-- I t lIllY .aUI [ Cor. Bioushtonaucl( Bainaid-Sts. I s'I: 11)1 r, 'IllEtrIllyutluit''' .1 i-Irir.i, ol' my' fri"'inly I"i tiIi to Tliht-Fi\f JIoi-i'Tnui I 't i.
iii nlinn nf (tin1. lit'm'nil .\" 1111,11.,1/ Inn,. I'i,hlll.Ir,. ) I Hi. ).."11I"11', :*t )'h'rulllul.tl.' | ,,nli, |hid, ; tiu'Ht,, riin, I Imvo, I,::,'nrnll'il ;

*i"1,,' tmt.*if// ,'( liimtittnif; .1"/"'"' tin i. tut.',,. I lilt hh'"I'I',,' I.ip UMlr1. 3lhi ''V.\ ''V I 1 HODGKISS & Co I !', ; ill::, IIImil' ,:); :111,1::,I-.u.lllli.: ;C :iltim( ,:$ b'J ''t"I M\ ,i
( j AI. SMALLWOOD :
,
., I' 'I n ,nn mi xtm, iluiri'i"- : A I L S II Ii i :;.\\ ,\ S.\II. 1I I..\. r.iimlipi nut in\ liii-iiim. tnlru11,1' ( r ; ; COTTON
!ift ""N'J'1'. : / bllfu I' bill"il"/II/'"'' "I f r"I" /ilI ,/ f/: llnmil' run lit' .nlitiilnoU' I'h.' ..*.fnnillli, Muilt' ,,'.Cull ,I "''.",,,1. ti'ltnii ur 1101.'t Mrrthuiiliiw" GINS.

mil iSM/ii,yirtl"inn* nlliil dun/ft' '* I Hfunr'ii ttii;* i ,nil, i lit.,nny. linn.' (liirliii, II h,,' HtoMlon. umlulll, \ 1 i.e Imr\:H COTTON FACTORS I I I in ..:.: I lu. 11.11 ilIuu Mil'.irllij' llniKi.u. 'l'ib\tr. Km.hini. Ei:i .1 ti Am.il u I. nnuin.iiiHl ..
!,f"r'A, I/if .Vii i f/niiilil, ill niiii/ i"A.1". friMii llu I tI.i nit. c'l l i'nl'runt i" In,111"1 I | hi .r>|nn, nl' nirove' :: i Forwarding or Commission, I' ,' I'siil-liir: I'ultoul.iiip, ,'lth. hnui;, '''.'rnrliurrt
F t -IMi .1 I I F. UIIF \ |IslN, er.
lUutlftlllll I / If"1"" /. nttiKnit,, h., il\ \Vixlofitn, hnuiitintt,,,,,, lint tin* I uelit, l tum \ :: ; J.E \= 11G I 1.ui.i uI'u.< I tlul.u'u/ | "' i uultu. lit" i'I I 1,1, \\hmlni, At.I ..II' ill" IM ,,ti (1'1'| ''''" niul' ,lli.mirliHi | 1"1" -
Hut 'ikH Hull: limit. \\',1"11",1,, ,I jii.I t tin. li ill Hit' ..nil,, fni nf ,tnlilMii,, ,, I d is. i si', ntliiilur HIK' 'h nrltolrtr, 'lu I liu, : i i iMI I T. L. KINSEY & CO.uitjiuh .
'nnpoititnt' iiit| 'ilinii' ,uHii" nl ''unpiKlniru' tnnil I ,iiiritilniiliil,,,, li> llu II.."ir.I "I' ",,,I..I.r.,, ilii. >lr "..|"rttthi ,. I -iu| 'trull, "., 1 I .1"I nnmini. .. lIly ci init u I, h",itiiiuli, (in
I iiinnlirit''''', 1 I"*. :""I'f.M.I" G l mmb i M nants F. W. SIMS & 00. J
IMU'hi. ,tins'nr'' nl ''|,nlli'li:"i-liu! n 1 \\'ut..t.i'-i | I InIn ,' ." II. l l'1ii tf "I'K-, ll-Hirrli-r f'liirnllon; nu : n r : J. DICKISON

; mill"'.\' I lirkipt III Hm! 1'1.!..i ik'< tall.';' inn >llIt.; I I C I1 'i. .M,"rlh/,.. llr-l, "I I "IJIH "ir,. I ulll\ h...,. .t i till",.,' .,? T. BOLSHAW &
\11"I"'" ilt"i'nml,\ I Inn tin III In nn nt II inn' DRUGGIST -'i'ANN/a1I. CJA.. t., ,"iniiiiilin,. ', r.r Hidm_ nun I I.'u"iril'Dg" ,1 i .t.I |It.l CO.
lhItlt'i( consideration Nnu Hint 'I 1'1",1.,,) hutuixIK IMJOSPKtTUSHi:( ): ; ; : ; r \, .. l in IIBUI I'll !s1l:1El':' i i"XT 11111 "II tr

.
iliundiirlnit/ III HID \','r.\' ,Itor..r. II...' I illndil! nfMiilv u Factors and General 1-----: -- -.-- iNCROCKERY
; :N' :m V'V : 03.X: :151:, \IIOI.F"\IF nF\.FI
lI TIIIIW I IJ.W ANDERSON R, tl. G.
': .niriiKHIami us II )1'1I1Ih;: "itiliiiK 1'II'.r"I'll. ANDERSON W. ANDERSON k, .

... Sla'iiiliin'' ; hi:imp ma 'lilly' ,da,,).' dispirsttin1,, I AM'DU'OHTEI t. ,,, .; ,,..,,.. :" .1. II 'fJl.I I:
I l.ifjisl, / :UuiT) like n HIM'k "I'Hh..I'I| | inil,I a ig.l;: ,iniI OOkly N IlltO11OllCOIlur I 'I. I. i11.Illis, 10151" ., I. ',,, ,iI.\, .t\l'\"' (;fnBIiSSIOX)\ ,mIWII\\TS{ \ \ ,

.I I ju'i'l I alii"'ilium 'In Ihll ,suiggi''iii.hui, ;:I \I hn'li \ti' hud. 1'11"I i III.I.,.hl-4. I 1,1, 'I | JNO. W ANDERSON, SONS & Co.
,. ;
1
,
tin siilnnlttlii'Hiiini' I llmuMmr. .Huh- Ii'. \\ 'u iTT Hi I Ill Il'ut&I'.i& I. II.It .1. l"u !l .
linnorof -
; I : im.i. i IIE.1.1:1 i :: : I ,II. II I i'iuu III I .. '.ih Ii | I
ilHIHlt llllllH. I I . I'r.I P"- IN'Produce K-A.CTOJJS: ,

-.. i \\'l', .".. li" |I'' 'in .1.I lUh, 11., :h I:IMl: H:M"' .M.I': ::MS. tu i iI L GENERAL
"'iUt men, liki" 1'.1. i\l'I..IIIO /Jhihi'l' ,thy. llio11VI1I5S 1I'.ISII.01'O.IJ.). c. I >> \li\\\il i I': us .\M: tt p.1 11.1. i nl''l.is In nil ibyMl Merchandise Lumber Timber and I COMMISSION CUTLERY,
r rJ IN )
-1",11\11"", '.I.' : 'I I 111 t HIS t{ "liiHInr font,"inl IMIIII, '1 IIII'-K: luinfIn | :\M
:Nt\\ \ IIU" 'II : I
--11l"I. -- .

I\Uillm\ $rrun'ti(\ rmrnt s'thl i'I.I.NlK: n'liii: hIhhlhlI'flIIhlh l'liII llllhllIlIii, III, : :) 17<;S3 LIVERPOOL DIRECT, I I .. .../ ... ,ui COTTON.Illu /(l./.. llllll ,W/,"M II.J. lFl'lull II. I I .Forwardinu) \ ( ;; Merchants. ( m I I ." .
; :
I :: I ; ; ut;till' Cl'LIV" ,,;li.iial:: 'IlIt'lilgeIeI'r.: : :, thu 'IM''ill'' 'III ii till" till I* Ul''' !i r, .. I I z
1uitllttitl'hl : : : I .ih/luu i / .III bIll ii. 4 fOI'IU'IIra\ ) toll &.
\
lu','" e''d' I I "iiI.1w UII" h elll., ,,'''. and will, h..la, I I I i our,, luiuiuii,, ( .<,nin.,. lUMil'iiol:: ", *.u h.iiWIll 11ft |, ) Itrjau MS,, = f Iramr. _
.
.
,,
illthn uluih uttlnt C hit
tisl'l' lhlIh r'hm''b: : wakiy! Inn IhlIhhi.h.hl: 'iitiI nlirui-lomur, ui III"' '1.11 II- t'IuiI.t.hlillb.", nt.Ill ,' .mil.,, ,., I P ,, ;, \, 1 ;; h liii I \iiiI,' aid, iliur lypa. .\1,1.| l Ml S' .,. "" 1'iiMliui.' in r piiOl1SOUVfli$11i1g
] A: f)1r.1t\N() Ill" .''n"'II. ,Ii I",,,'. "lila I'"U'" alhI, "III. o.ia,,' 1111CC' I Cliii. MEDICINES tl! I EM [ICALS !: fJKO.V.; ; ) :S( '1 )TTACD( 1 ), I i. sin b '','MI,11).1', Iii:'r"".ih|P.i iniilnillmiki",r.lilpm., ", in', lnniii' .1.h."llll'i'Vlltl,|111,1111,, ,,in.lcllI"'lIlr Hi,,' j'.1, | I .. LAMPS
,"hll.b..I"II' ,,11'0' 'cork. i 1.1.I .11 i iiinilwlii, ,,. ,
luc' ninth lmn any wtiy | ) n ew ll.il. c''.liiln.lii''' '''*, \ lull ( ''''"10. IMu I. :N.,\il:,, si,hr,,' ,
li tohuuiK, w 'ill I IH Nt HH, ('hIhIihlIl'IMl'' A riiulturv ),,,1)1Ir. TIII.'h..I"' 1 1 .ions': '. |II i\MM: .. llinlHr, ,,, liiinl., r. Ili/ Ill, .I-titl. I'nuliii. nml M.r. .
'I iii':: lii-tritl,, :,I'W:: : I IK, lutirtMH:. nf Id{ .litfliiii, Mini:: i i i _. iifMinilnllii. .lo'hl..I.. Intrrf.tiilliMiiirliiilii ,,' '. I hwclI.
Succeseors to 1'uliiliitl' Mliirf,, ll ulll riMitnltt 1, nunttir' 'Ih [I"inrtu lIr lull, iI I I :I.IH;\ ',:iln: ::ill lur:: ..nn,:il.1:::: [It',irilm,''l i. Ilulu: : (.:rim. *nli: lilm I ulllI .: \iul ii,Lit ,it I.,. Iii;.. 1111.11' .. p. i,':.11111. l'Ir'lrlihiIl. ( ,
I I in ; !
i.ri lit.l;>,liiiinl f! .r.'I kn rriMtKllii, :nml:,' \iM.MM-tlc: .* ittid',': M I IKimrtimiil irL.Hlixm : Niwtt, ,HIII,! UH.; : French and Englleh EARLE, CUNNINGHAM & Co.I II I I-Imimin: 'Ini., In 'ii-ttir.iuli..mil (uurlul.ti, ;.l| lluiuhltlr| Il"III"I'inr.it, |'ii"In In nd I iiirlin mu? inn.I nlilp n" "i.c.h"Itil ,,1I'.lIrl', I,!'CIII.'. ,Ill, : 11'1 ""',1";;1/1/,. ,!,;,/ /1,1": ", .III.. l'rha. UII;, ooc

.L'O'VLI & i\tY1iUS, h tif.r ii"iltuirtiunt t | '' 'ipii, '\tnlnttutilutiuill) In cl"'" nn 1 lu "-"111',11111.' :,1"\0-,1,) \ lulbtlulil,| ,,, r.. &
I In mi iilit*' shIll' IIlhhIii'fllil a turpi! nf c 'lttt>n> ami n'lhIrtt'tN" Inirulli COTTON( \ ( ) F.UTOUS: ) l: ; i I I''.H-LTIIII. ,'ll.;' nml,,, "ml,'r- 111.1., ,, ). & :;e., .e.
: : : '
h I :|: ,I tlnlitti;: >l. uiuHt: Inurrotlntf; mul rtliHlifu; ;I inulltinu I : lLti'rltI'C' I : lluI I"_IrSontharn '
Doalers In *.. nml, to ntiku tin' II ,,'kly tllmiul. luti'Illtnnar' Ini PKKFUMEIMICS'i I I : I : :Nh.W: Mil.K AIM.ON, l.1 t l.\: .
i.\ ry ....1..1 nilrxi.,.rla.i. NttttntiHl, Ni'wnintixrM i i ,, : AND |I 1, i.. ,,"'. II irhirt, .l'flli N j''N ('. Cluihirhi,,,, .1. II. 65 T 'lL.liXI 101 Uia.VN f"."' C
i"iB.'r.
\ lllll, Illl )Jilal! (iMIMtltlllltlllHl' IttiHl'n' lif till' fi 'II- h

Fin Watch t An d D Jrary.J ;! i int.>riluiMiitoii 4Mt\iiinui, mi. llu Ill. ihter.1 II", ..uiiu, "ft.Io-,1.h".IIl"III,, Hint,,,'the' ni I''ntim rted. Call rtKhl" hntm '* :i \ '., ti.'i., tVriIIMNIs -. I: ((1omiiiission1IMTliiiilsNO) () ( ; I:j ::'AN:;.".';,ii,\\I..111".,K.". .,II.,,.,.,;,"ii." "ii.". I!II \l1t:1I",,,,",! ::'!,i! hilli!1'''. ,t\.:.. .'I'llIltIlll., Iffljorl! and EXDortCOl p

; : a l uMli* 'llmrl.lituorriuli( abut I Iw rniHHtii| : I I ,. ,, Sataiuiah (.
!liv: h.t.IIIi';: : : not, lriiu'hriel;! :: :h> niilnr.::; ., tint, UtiWlvNiiI : ;: I I 74 WALL STREET. NEW YORK ,. .l"'I.! It. UH Ilulti. IX'.V-Fl:: : : '. IovSUXNNMI ,. ('oria.
,,, will' ."h"h' tin n''umllu" .f till i
10 il" lIl.uih'llelr' i \\'. M C \\ ,,,,1.1 P.A NV.
t",mi'tit'nihiiili, ', '' I" tin, 'Ir |>(lai. hi HIP I'"i"n., hhhl,. this .b..Unl -01. i, .',,111111 Kill: kr..,. ,01!Ii ".11I, .1t..I.!! 1.11': .\ I... lo. I'".- 5' II I II<< A Itt ,' I ju MilNIHHIO.* ItwhI Hal.m 'IUU, )' It l I IV

PLATED WARE : ,a tn-t.' ninl, iiunl|!I: :.,n iiruwnlatlnii: :: : In ttl''iil?' nlili: |I.ti:ttliiinrt , IN;;. 'Ji''. ; .
SILVER AND niul ,HUM Utliiml tulliki', lUll hi HIW MM-IU I mill wlni' --
.1 I I "Ii"1.14. VA II' tIll, nn .1"01.! "-.,.rllII. 1,1, J ..- .1 I I lu', Aj0i. I l.uiuii',,,, ,uk. >mllu, ".I. -;III' i i" iu.i, .I II o- a 1,1 I IMMIHVMI. ,.. .
luMiHl 1 'nltiitiuti aiul 1 flIUllliIIlllIllI in HIM/ nimn II( H | u
11 1 '' uu ( ,
,. ., .,
,, nf Anii.la'l MalirlilH, 'I'tllihtlhilli.I | i' .1 I I I. Siuill Hi A :
n' 'luriii 11 iiiriiiuiiy nntl | rtt pi ritjr In all |*rtn this KIUII truiich. nml (lirmniilmlun, I Itila, .. III l iltml'U ,tndrii. i I t:.I. uht:' 'llMll II n. I rHIKIII: I IHHtM. ills' \\l E': VULI. 111: 'I \1,1., I'N Ml
,
(:try' tinliln' iintnr| ,,: :i : : : [ .: \MMI. !'Ii I i S1" i'" "> \ll" 11 .1.' I ii u : "I' 'pu"r t.I"," Ill Mnk' 1-
1111111 ril mill' [ml 1 1*>t rial n'slIn'ri. In Hdttllltui' u* linMiluoUf -1I'h, ,,' .\mrl. ,' .. I II ., ., .,. .\. (M I \\ (.: '. lot' ,. ( ,I. ., ,, ( ( : |
Table and Pocket Cutlery and tin Tnltiit M 1Ii In. > iLuil I I nil" in ( r.Hl I.I u '''I'' Ilidhs i '''f"I'| "i:i "xilovvshi( ill ?" "II.' "'' .1' li "iniii '"" Ml, ; ; : ( .
Gnu Pistols a intriillniuinin' iuniiMHr| | \\iiklySitlnimlJii I I'nri \\ inr.ulul, I ., .. ,. ... I ,,1,111, It ;, ,, !, :! ; 1,1lIE\IIEDiI. .EiI.
.
It'Uui' ( 'iuir will' ill ,''''ry nHrt| '. ."|,|/,"' plrttinfaNu' : u I N It \I luuoiiiUrut, ,I.i.1iu.n.;:|;: l ,thy fi'l :tilitltthiil|'Tln.iA: I l'r iir|r17:::: ;.,A,. ttiiiHitHlNlluii luui.1,'.- in. .1 I in )''I''i'''t! l i"I i.1"-i I I.E hlluililI I I, liy '''I"I'11I-1'' )'ut":.' 'ii.1l1oC..I.'! II."..,..I"f'I 1 'I." ,

ljiiii, : : |,\ulirn:,CJimiiik itiUtlinrtMtir:\| : |MMT It:I will. 11 :: Hii'imlv the\: :, ui wivktyItiitiliijiiUin (ItulU V. ''' ( of. ''h.hll., .. inul (.. 'litiilllnl. ". tniil,, I 'I"| 'I" "TIK GUERARD ,lIE. i",1, ; ill Ii.; ","I. .. !., C''I\' I 114,11' \
I imhlUtiwi''' Mt .. FERRILL & CO VlioIe:1e (
trinihitt, ,. ll' r'iha, wtili I Hinltfinln"" u( tlio I'liUm. Hint' I nil-li'" pu BI I",, r'ill). I IIIIM, iiiiLARGEST .It"'j ( ;::' .1.! i'iiKix: : ,\- m 1 ) : Itea'- :
,
1-\-NcY ooons: t'nii.titiiiloii, IK **nor Ihi* 'imp4'; u rlmibillini, 'Ituil 'lh"I' ) ill I; l ti 1'.Illl,h, 'i-',', l h., European Goods
--lul) tii.itilt' li 'thJ, 'truth ami\ 5 lo tin'IIH' tint/ (MtrtotUiiniiilm ,

I H I \lim\.K u Wulilt,,,.,",,,111"., l sun''iinil" ,h..1. iirhuutk a'II''.'.. s.tM,0..11 I Ii KIMUII>',,l 11110.I liii; .!',iitil'"' :Ki:';| ami, '"tln h/"I';i iil/: *.|, win''|:|i':n!lii I trIll,.u'r Ii)ami tlnli.', |talrii:*. toiinly tliiuani: ', lnuii n:|:I pntlni. :ham:: I II STOCK !I XX. 1". :XXOXIXNTX:: : : : ( ''o1tOI1'actor I. aiulil,I lu, Ill I r ii 1.111,1,"' IH. 'tnmiHut, I., three muu':!.<* lint, I ;1 l iC.\ r 'TIna: ; '

.
'..1 I IIIH.I/ '"Ull. I -1,1,1,1\ hik-ulivill. .
,
.. |lir Unii'.. IiJ.'ld \ t "
rln i
i:f.Wh ': r'I'; Unmiiit:Ch: : ln>. 1lilt",, :Ului.1.:,: :I'liiiu\: :,"mill; %5:Itli; w ll"; ix.titTii.V; iNK 1IIK I i'l- Hoiinn, t: 'I'I .I'MNF I A:.nl. IJtirpiMl, '\\"'\ "\\ \ \\ 0\\\ :'

huirt I'm" hold N<.! >> ttisIil.' l hl>"' thisruiis '"'hl'' IV" !' "i'iil'4.: | AIMMR 1 Hint .\ t' C II" NMNl.lUM ,
UIIll. l''li.::: II thi.s'e. ,IHI, l"ll; ishiil;1 Ml,1 r blisthMSilvor | : 'I l> ",",... u.,.lla, -; 'r.'j' I. A/int' |.a lliliillStnannah ?.
: ; IJEHX.\I\II. ----0--
.. ( 11111'-1'1':1( :: :u: ,\: Ut 0, ghuIlI TaIUii.1001''
'
I III I''I''. ..lll' 3 'Iir. I a't''II A'" -b 1'' la lull'"
'V al'('. 'l 1\ lIillIiIW, I ro, n _
.. thru, "iimmtih, ,,' 1 U I) Mail I sin |,r>'pan-d' lu ant ut a [ HIIiLK.Al.k ll",.....11' 11 j jForeign .h \ I..\KilNI; : Ululcr.' lTIJk

101.>',''. h.iiU, *. ('uiliis.|, I ,"olio. i1kIhi| I Kli.L<< -. ""h.iul. T'* i LI,,'.H"I "llt'ml" ('UIIIIIII, lnn, .Mci'chants \ News and Herald
7 WU
.5 I litii tniiu*. i 1111' tar. intuit io" "i i'Itli t1, : ( and Domestic Hardware .
iin.l% Illl' luo\ liluKilliMU 1 .. : Flour '
MivUriluutl!l toilll' hlmtm" : :: ., : "lllll.lll( -. -I AO' Tobacco and Segfn-
!rufi rtHnu| ('upis.| lirtimuiiUlitki' l' >l.il' '. ,, *' Small Advance oil European HUM. 1111FtII.: : ,
4 'IVHu
Ihrii' "iiuuilliM' .. i NO in mm i I..\\ "lln:1': : I III:11'1'1'1: 'I >M iu 'l's EIKI.V; \ .
.
I Hipit, oiu )..... U iJi> I | : Saxaiinali; ; Ua.; HublUh ( '
H. anus: I IlilU's *' .* H 60 U| 'OS""S1Ir UN IMNIIlu .
1 Kino 13. ale" mouth' I NEW YORK. II
ttlffci Itililtl, .. 4 III> and Anicricau Prices. 111
Street
| |'
mid ..Pistols.tjimiiuiiilhinlmiilMiililit: : T 1 ii t"r. :*' 5Wmn | .\hi au" rn5ru| ''UI.I| ) alliiiilul. .\ tn .lull HI I fit Bay !, Savannah, Ga., 11, |I"ii. I J.iw:$ JmWM.
im.iitlt-. 1 U .ui, 111.' .''u'' "'" '"""'".5 "I lim'nr
\\ II I % .
'il 1 lli I n. ".''III'. I h.1 .\,,,inun ". .. llirn. 11101,511-. .. '1.0 I I'll al U.11111' *ml .\.pllii't.lnil'n' ,, will ftuU u ID 'lUc t innli I 'lll& Mu'r, ""IIi\,:|\| ,' luii.i.iimilil.Hillillnl!: ;, :: I I"\I:b:n C Tilt
Kill, Hiniili, A \\ i'i'':!'1. 1'"H:I '" mi'l:' i '":'I.' ''*:gr 1 'J 1"unity an1h'is." nut t<'ar. :15 'lU' red mi rt..i lu unit" r fhim\ nit\ isis my' | A. F. HAYWARD dalru4. HilUhiinoii.m I lu.'ir ( in N.B York .. largest: C'lrfulationIN t M. Tl\\0&'o! ( ( .
: : : ; !: \ : _
; l> _
lulu. Mini, llmrliM, 1''Xili r lu-k" tlMuu 111))!* Tli 14\\ uioiitht-. .' tt Mthut isitit "' K.I I, nwlinililHraUainr' >' till the MiniKrrUJFNirS ,
.iui 1 '1..MUlI..I.!! kln.I., .. ,. .. itTi "r 't vLitiiAAoRt:. ri .1> UITII' I 'the tit\ ,, .
11'.1'\.1'I | Vlis '.lIn ) month. U IMl.r ) null"'111111 111,11' ,II I", ..I ..i"" hut ,
I ,HitU 'liuiiKoriliu B" S ...".h, .,.., t.I'Iity5 isilli"
th InMliuiiHii.' Drugs and Chemicals .iluiu ill I Ii. ".
"
Eo f'I"I.I' BANKERS
I SnwFSON: : d): cclMl'RrEIta : .. .. ti'Itltl' 5 nn"
'I lriwiHkl')' ,luti, liki Ii,," H Ii Vhiiluuiiltrt U. lint t lhtiIIr. WuhilhilIflI' ,I.Itu, It 'h., .
Table rend3ookotCullory "Ii I lifli,lull I 1''l.n' ,
1 .lo.iut.I t lira aI., with 'Ilieir. u'uust.. lliit .ltMtIMtui .11. l'IlSlilIllhihl. It hB. :
a IlIre .
imiTwiuihihuliu. '. .. itmiitv. mitt, r.ui.. I uiMliuli. ,th., tMHi| i I. ,..I"",.' rntVtiviuttrioiitfiilini I Ill>, U i..ll,d utiou, tali! uarrauU'd I'l'KK AIM! ..1 'I,. u \II' "' ''t.:0.11: Lh'I'hli., II,,'IKU I lljlKMrniii, Oi K, ?. KuaiinjU l.. I lull 1' 14 r ; '
hue I'u. k .I I Knh. r, llsir''" uI' filttaiUifiurhr I'miitHton, V .
llmn.r Aqitr-uM| I. / \ \
: ..... i iltli \ 1'in-tnl Womj "'"" r- a lll If thfl riHi"TiiAirn'. nl (/1 J.n,', "J.'N- \ \ \ ,
mill m rt \
mill lot I.Mr Cttrer: unit l-urki IribK Nifii-t. uu, .U. ul" iiiut"iiiulni'. .numtv \uiUi.ny Plll'n. ,1,, ill ",.. .
,
"'nh,'", uud wIlU.xil' rntklit "KluUiu' nlul' i I IIIl1llh'r 1 oomnisioi1'Mevehtn; II'mlir .t.IistlllllI'il." .ilu .
All rKUiiiimiUHituii' .1".1.1'.1.1"l I .1'1 |to ; .
Knh hONI0l I.E A iO Somb-Lasl 1 ( or. Bronxton and Uarnard.h ., i 4..I1a I I. \.1", "..:L dll I I11'11'.iiMil.in. lIE,' i',,,' v'p TI"wt.s' I -ASU-
Kl4fll' tilu' ""b..114' .iu I"el
Ilisnl" lij ,
iu I
:IPuney GOO N. I'.. <" U ,11 4.;'uu 1'lIhll.h.. :\4tioiiMl. \\*.luu tilii''IUk ioi")". "l>r.t .\\' \NN\II. OH'IH.t\: { "l' I Ii tJElIn, I' ?. II 'lIils: I hull.11111,11.,. rliut,, U. .. 1I'.II"r. 'I!'.II.IL": ui's 1111",'". Fla. InlEt EuiiIOU) I'Ijttulf It. Ill,' 111111 V,"I''I'utllll.ll/9 .1.".,' ...r.1..1.,I.. I',n".t, .P 'lIrtnthhp.'i I I., .r"t ul.C4. for. Geueial CommilsoJ! Mcrcii.n, I '

"txhoum. riM| 1'o'k1 I llx>'k utul' I'ort M.I., .. Ill'sisS.. loin. |ty 1 K. i 1" i "'ii-imitl., '' I'll tun I a I n .. .. .. kSADDLK u I nl. .'' 1 w" i i i Uii" urn' U I'm. .. ,u, TI?,' Itl'lNEa S 1' ; : J""I.;
l kind ( lillu N is. I'n-.tij| fum.n.! II..II.I "1&i' n __ ,11. "I lbHARNESS IM.. v Illull' ', \ t K V hllI ELi. "r \. 'i'Ihlel.llluIlU I'\I\IIo.l, .. i. 1111,1 r 11w billitU. *.U || .Hll'.U' ) : ;
Wakulla Sheriff's Sale.t I'uimj"
; ,
11.I: :hill':*. .i"4UUp.:| l'Uad'I.: \Vlik. nil Uluili, ,, >.. Woikliolhll uu .._: ;V II : I. lilu: -vill::' Hi l'IIU.h. r "rt". .i/u'lhli/, .V. u... 1..rI.y! LthuIl4ll .. \\1. ...
%rlllim 0..".. I Ibiwr. hini? |'". hlmliy,, "Iliilruwl. II oru"", II rill" ia.i, u "II' I I -.. ,?ll ul' I I.. .I.HHIIIII,,' .. I'll, -
llru.hiu' l>ru lim uliilw, limit, (.Iii. ...'.. lUi. bY \lllll. I I KUbN l-XMlllIN 1 luur.1: ta'Uu the i I' Ibi,. '"I! ,1 HUMS; C.-M.I r. ',, .
: ::. I > ilt llu' lilt I' uf W akulU ) iuuy) is, .u> I .1."I"- t
r.hll. .. I'l"' all: I'ii. t'ilH.;,)', : ,nl, mills UuliUrJiuilry 1 U ik > vitlci I in ni rt rouiilvuli 17.I lI.ih!, e 111111110' I '.
.
.
.
>l I'' ut' tlmil.tl., II MN tlU I A VHtlUnift uriMliililt 'l'ri IS 1; hl I :j, .1 ii hI I. JI"\ "I. I
All, uru.htth uf nil uc diMrlplluluWatcbe uhf! 'aet :tile. %U) '"",'.II'i, ,.". \ nml IIAIII; :: II 1 1. .!4't'ni. <*,,.>'. 4iiU M.Mh. Malkor. WM. H. STARK & CO. ". UA..U",Kk J"ll, < I ICLAOHOR. .MVill. ..( ".okh. ,u.r IlIlilliflI.r "m :: :Ill .r,". H. "\;. t'ln' 9Iil! l. u -
I i U IN it'itiulltt. \ lulti I' *lwl IIIMHI, ,, anil Mill off" r lur .101) \ : ''I
EICTICEP.1a:
',, .,. .. AND CARRIAGEI .. & 1., .,.'r ., U "
'IH'I"n'lh" I '"rt Hun. d. t i ra funlt Ilir uu this flr.lM.uiu CUNNINGHAM nh'.. Ier"0. t
and Jewelry Repaired ia the belt > In Muixlt\ n"'. Mllliln Ilir u.... bonn U Mli., WHOLESALEC1IR1CCEB1S .I S. S.
Manner. itu f.limliic.liMrtlH I .I |>'''|'''''), to HII, \Wholesale\ [ Retail (tiro: I ". l. YISq:. MILLER
'tishii liumlri.1, .in. ul Ijtud niun, vr kM. blue I ::: .\ nusn.Mr.T.I : I I : ens I II'ELIm .: I i Iult.r nQd rnlprh'tur. ,
MYKHS i* (;iOUMAN( ) Ill lit Hiakulln rltr, lj.l. N.. 1' \luid6.. 1--------- I'E.ILCII I"
rririliinal. :: I'al'Itillla ill tl.url.lUM .Ufll. and known i ilii. m* : : IN .
line lu-ly ." lulfiiiini 1I\.uC.\ ... .'",,hrol'\\"" ik .iMtrtlon uf the Pus. .0.I [ vv :
\I t. Ii I I' I llI nt.I'' \H.t. HMlKx I : : : I.Igl'oUs.\ : TIIL( ) '. A1N''T.
-. -. -- l latlnn ,4 II II >%Ialk'r I Lrvl.tl 'IWMI| a. tlitf p'.l'ar| of I III, 'I. \ M HlStNTCASRUOES | \(. SOUTHERNImportig "Xl.
.. .
: .
I Miirllu: : Walkir, ftlxl, lit .IM M.M lu aalhl:> l> .Alii IKMUIU44 .1. b.lu.h.' l 'lilu ''' '
( (0. II .VVNA: \\I II) P\l)\ ) 1 EO;..
GEO.V.\ SCOTT & CO.CO'l''J'O ml, *ual 'r nu ,,(..I,", va.h : &
Pine
I January, b. i. A. IULI-. t-b.tilt ( OIllIllI OIl llt-rcliiinls( I.. till .,..ii .11,11! jIll,, .' si.1,11,.-. Silt :M-VKx; : I Mahogony FuniitnrtNrULM.II t
Fih. I. 11 .4"I.. .I tin,' l 1..101> "nil p n I.II..... .. House )
}FACT011SCommission :; Ilnulu I > i ,..,trr M.. i ft tm' '. CORNER BAY AND DR4YTQN STS,. .\ 'OTT.\..
I ... ., ,. p & I \SBEItI 1. i -
1AWl
I MITCHEL CO. .1 1 1 'Ih.Mui. *"\'A'" \u I IFutIuu1.j; I

AND F F. AND I I .1t Jindlii-: ',f :istl 'leblida.; l .rnJ*.. nilIIb.l.. I II'.T VN ft\ ,.i. h,,nd t fu,, .ih1hlIy, ,,! of ,.....,.1 -

Tta''lllt.l'" .........1, I.t Tm'..k.. llaii'i i't" 111. [ Familiii 1ION1 E tOOKING
)Merchants & ( IU ) GLASSES.
I Cotton Factors and Common! Merchants, FORffARDlNG AGENTS jk and ttn'. .. UJjI\1"", l"'" ur4 ia...rroUl. tho e.lis4hIg: ) roa'J..I, .", ,'ud.t (I." I (( ( "
I ,...,"-' Tri_ ... Usu. 1, l 4* liHIiu t tH.C.RUWE A.TTRESSES MA.UB ORDER14" -
TALLAHASSEE, FLORIDA I 75 I'U\'I'IIAI l > STHIST NfcW,; OKLKMITCHEL \>'' ee.gllaJidtiI11t1ab.- Importers and Wholesale T
itu'e; ati4fl., iIn4.C.aiIII: Rut.. Dealer
(; W. SCOTT.Yln.T. II. IIOIM.KlsS.; \.V.J ,"FARLEY co. AVAUUAb. GA.1. : tI.....) hi. ",01 ..I'ri...... --I -IX- xl'). I Hmujrhtou. : |j $j
ru8MALtWCxin.NYD.II. fOOLE, S.Y. 1'rtan. unuitu .i>d fc 4 j 1', ..., "" lit i :vinmnrm, "'untrSVANNAM .. : "tll't.
-- I

h. yrLL adv ore flu and .blp_ l'uU" lu Lh'i1.uol.' '11.. Commission and Forwariinf Merchants, .\lw. .hYde. d,'ikt. ill1'mr : AND BUGGU6t .ilDL&Il.E. DULlIl'GEORGIA. 'I i I I ffines liprs' ni SCarS a.p' t_ 1.\4XS.\1. \; \.
n-If
Nuw Orti'iIuI. fit b..auab. July ,
Yurk, < duon'kIll. -
--- APAIMIIIIOL\. IVnuian ( haUl) aiul' I IW*. r.v'q IlhiIhu* 7II': Liquors Ales Wines and SegareJ i' '
: V1.1H\ ,I, "'',.,,, .. "Ie l.. u FIi I U1II la.lzU.; ; .1 ... .I!:. Ii... P H" Bu II.II'1, LAW NOTICE
:
)0\\ -*MI ,,
C. J. MUSNEBITN, I"" t: i
PII<)0I1'11:1tl': of: Linu "".:Sr'KI : :" A: \'. u"I" ..... lk.i..., .. tlI": coIMIsmx: \1J'uC'nAx'r.: ; > I ra.\'E !lht S'iy, 01 I 'Whuli'1 I u f u'
SD .RPtMENTAT.Ju.It 'B 8IX IIRU1I.f; :. IlL I \I- I \Y.\XX.\I. ii.\ \.L: yorsI-'ur.. I.
f i. A II. KJXDs OF HINrRINTINln ( ,, ,l.r .. "l'n .. I ,, .w..l 1 '' 1 I lntr..iiIAbt..uli.
I: ...ill> i'rcntri .i "". .fI, f"
.
,
'" ,. ..

;
i. -., j JJ" '
__ -
_
.
-f- ._ .:_ -. P< ::: a r---- i ..-