<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00008
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: February 15, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00008
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
-- -_._. Hl '
- -' 1lI. "' L
t iI1" -- "''' -

'

'

\ 'It

,
'
,r

,
----- ---- --- -- --- -- -- -. - '

I

,

ti rnItY

.

THE VLLA1IANSKKTAU.AHASMK.
MUTILATEDOI.IVKH & lrcKAI.i\V.$ 1 : ( : : I'l.A. I'KIJI.M'AIM L I.V I IN I H'! ,( -J.L.j ' '

,'.,;. .."1''." ., .".. .. .... ...
.. ,. ii, :Iii' i'. '
-- I I II )", ;;iji, ; ;ii i I;:;
"' nl'"h..1 it tiii rrrf.'n.' ,
I ",
SEMI-WEEKLY SENTINEL. Port Pnatn And Seit Cr" The Sentinel. CITY DIRECTORY. .lt.0fliflOhltf ; \ ( mt $. h'11h.' ip ''o'I 1 I ,"., I'I."i1 I 1'lit"'' n i,"'"h i'pkuiiiwn:,-.. "R..er.liiinl. twa, ". I

",,11\) j. I IUK t .tit. I >: >1 U'. |H'|t'l" t l trnt! I a/I', I/'f )r po/1' //".', }.'

-I ,, ,' ,111,1,I. .
I Mnl'MM I ,0, I 1'1 I Rl 11rn I 11 I I \> \NI"* I IMIM't-/ II ..1- l. "f .It sit .itu, nn n' ""I"l r. ''II: lit .' Ii' ,-""" i I. truigili a.I .
IMIM1 1\ I" .. .1" ii I VntRSl 1\ R n rttIRSt i H; tNdcRSPN) ( "li Ali ,,,.. .I i, 'I" ; r"" .nt 'M n.ifnonifliiiiMli. I 'fy <
II \hi, I ''I I ''I, I l. t < I'' -.I I i"'l '< tit I "1 !I. < tll"< |I' 'till t, III ''!"'llirss IllMISi .. .t I IlI'lltls-M I' i .III.' V BALTIMORE ami SAVANN I '
1,1, ";"' t..i' I li' i 1 .1| i 1 ; .
; ADVERTISINC RATES ..11,1..1. I t.i. > ; lii 1".1''" itt|..-' t MIu U, ,"' I"' i"' '.1 ''hi-, 'the ,in.'n I

i1 EI""I"}) tl> li; 1 1. Al.lHI' llttlMHNI.H' ") I ti'Mainl hill' ii;. UK IIISEMI.WEEKLY ) ,>'lt 1 ni 1 1. '..II.h"l. tiAui, slit I in, """i' uliitntia JNO. W ANDERSON, SONS & Co., STEAMSHIP$ LINE I ".t d'',"... ..,,: ,, "1l1"rr"tl".f." !1.1" ",'on*'r.- .lIinflaOt(1k h i II.T I
,
:1.i \ nlliir .', ,mil -- I..itt 't.irj. Tin, ll't h.lI'. '> "isti..t 1 A,,t'j:, .,. ;I" : < iHi II' ,,01 11. ,,. .itiii" 'flilFfl itFpFa .
l.rr I II h f
1" '
"
t SENTINEL I tintiiuitt.,'.* .'f TAlUlubi, .. I llii.st. tlifiring I K \ I'TO 1 HS ..-.. ",""tol '1It'IIIrorth. .
;A fllllllltlll i 1.1.1.I"I, tllll' lilt, HlinkllIIIM it* t it .t tut* "' "" ". ,

1' : I, iinrtlii ini/i'il' '11 Hi-.itliir.. I It.I.o", HolWMlhif I.. I"ii .. Hulliiitiitfs 1"'h.I.| nllh-ii.| i "I! GENERAL COMMISSION"I' I 11.1'11I"jllt.. : I "' i-IKVM--IIII--, .'I \.1.!' ui 11" .r rll.liiflt,' ."..1 M"'I..;

,' ,. ii'int. t'. .'nil iliivi I nt'i ]I." ,i-l 1 Milt" I :, ., 'Iir' F0111C1 ItfI'MIilT'R
1 Uin I I'liHi'i-lnii. h" I h.* 'u Ilhihi| | -lit. .i .Iiil II-IH' ..t>iiit. > ,,1"nll"I) Jm, < ., nr I t' ..> .i il.' ,'rim fl I ,ti' .iy j.rirr ,

\ iil'( i .1:1! Lullxiri! "IVr 'iiti'iti'l'I i iii. .|iurr. 4.nirt.i, ' i-lltrs| .t I .r'a f \ N.tranr' PnMlr,

I (MM "iiurr J hilt MtiiTi"" if :iii' ( \ '! \ ( ( ; : IIItJI'Jllltm' *, Ne"\'erk.
lu In.in, j, .- ,' Ul\ illlItll''halh -. ,
u 'nl"n'I'I wrrli th sit Ml t II.I u I
.. :. ; 'i in. i.u-li "I"i.11'lh. nf |ht i< 11'lin'.1 "'lit "1"."." '1 !Itt.. n,,"-. l ,*' S"II1.IIIIIII." ( | ) : A t'tv. l rli.,. "Ivi.-i. i.l1.i nnl ii.cli I .

t'N i ,au I Hn" I nut.. Stilt, .Is r'.01 i ii- I Crnn l Ir.I I"'I.\' Ir)31 Hill ,l'l.tH'l Is .. f.-ll-.M. -I'lUO.' I. IWIMsilV.IH t
'till. I'lHll ii- I.mm.llllll.lHlll' ) jl-hl1mts| | '| 11.II IIMIN I.i"I Oh..n.I' "!? Rrrlt '
| i 4 4 4 4 MAV AN N All. Ml- l m.at ,
Mock unit Jnh r.lnll"lr. ,:ISUl.'tiU' : : : ; I:: | \iiiip 9 3 'I : 1101\ '
1"11 ic (\i ft yr.irl'ii I\I \ .\1 ,K\: I i. i ijiiim' > nI KVnilittj I bi I'

II",in, ,mail. ,.ililii-.i! t i. .,,11 IMI". liu. u.n'i \ susitil.( o_ ?. : ;_ 7 :, o, yl l, Ml" \ I ll.-i.ll ItM.U.t.n.lK.KlliK.Nin II , I i" Till-in i .ii i iI 'I ,
,
) : .,11.1..1 II." \
In- ? \ ? 'i
\ i tin lilinn \ ? ? ,
iilnjil.iitt-1 1".r.hiI .. : : Iuu luttl N- .1 III
: I til
; I
: i
.mil,, 1 li.iiin''jii-it nri'iMil' a tin vrr ,.nnl, i m ISMI-HIM nt 111 his -- 1 'i''i; I 'nuil:; i* i I It!, I li, I.1 I., .nnl M.; i \I",.-i,. \. i. ii I
f i ''IIin..1| : t '1,11"1'" nl I 'IU"'.' *'. f' f" fu | i n i (li. th f..V f JJ f*' : : .\ .li. ., I .m \.WH .
,
<, ,11"'I.'r.' .mil ( .''t. \ ,ni" I n. > | |I" I .i' M 'uii- 'j" it u ,. I'' "I.I hi itik alI ir*
HI t W ,
: ., i >l |' ilit-il. lit VAII : I I' i ?i. 1 *-i .1 l *. %ui \\li.il. -. iitnl 1 .Kn.,1 | l\ .l.nnl. .nllil. \ (lii... fllisiorKir ,\1' I.1" Ii"i''l', ., -f I: M >'. .lllll K.'llII.Ill, I I ,ik i llj .i ii 1' :.1i t | "
I'lilNTiNi 1,11111. i HI $ n j ,1 '
kinilsnf.lmi -I. 'h I .
iII u i- ii\ '.i t 10 i'iij "I 'i".i\'II.\ : 1 \ uIi.l'l." ,i ": \ "" in I'I I I I '"" |ii" i in' I'.ut. nlIlllKllltlll it NORTH POINT AND) PANNIIIii : \i, Hn itinililtI1 R fit" r .
(' I 14 VM l .li .V 'n Mi. "'';."". ".
csLililii-liiiii nt in lln '"It1 it-ii, ii i "Inti, .. niul III ii,, Ile" '1'1111, 1 liO :. a 11 s' "v **. I M I t1 ; ; : : \\ It I.i\t'.. I ."'"., 'iji." ,.,I- I I. "''ii" iiI 11\1\
lilhliluhhihihIl, I- ? I'lMilain' I mmiMi III". f 14 il. f. M. M V,1 1. Vi It. I. \ \ I i IMi iti.i': 11 i .in I' r.irtlt'iilnr 11 ill IH I
; :.H'd ulylt iiunt.i 'Iuh.ltl 1. |II lr ll.u. >tl I. Ainl <:'''' ..I ,1: ""tn > > ,:: ;: i: .. I: ,; ; ,, :,
.
; ,iliis. limn 1111.*, iiilir-rilty, i In ihriuM, U. u, ,ml I :.f. mi, ', -n 1.1'. UI' l la '*"i \'Ihlli ,if ,1111 iii.1 I ii ulii.- t' 'H.I i I'.t. nil Hsim miliill'wi l -n iii.ii ,ill "ii! 1 lit A \lntAP c.
,
linn''n.! nlirNut. ,
tinirlntliii| nf Hill ( liulKt I'. ', .1 l Iii) vi i M't Iwt I |I' jut 1 1111 l | tf;' "I' ''inn"'ii' I Ii''" l.aI.K hut II M
I. eI.', Illnnl' nl ..illklmlllr.n. I:. ,,- ItiUilI ;, IJlltll: "I III1 NliWlltlJ, I IN. l'1"I |" | Illl1"1mint n I rut uS 11' I 1.\: t I.t II '' 1.'r,', 'p1' 1.11rh 'f. I.INKH.Mi.ii I .' )vTminji? t., 1, nil', 11 I I Ii I I', ,iii I '". \ "I t liii, i ,ilv it ;.... ..
I.L.llll' Vlkk. t is ., t t11
I nlinHiiiims) %, .-.- niull, ',illnu I 'uril, I I'umi'lili'lHrltf. mil' In I IMIInl .I.ililh'III'I'| | '" 'ullrt.jt? : *. 1 h** HIM* Mti"* nn' "'I I 111" MT I ";-0 liih" p..liiitii.niitiii \ I |. alAilliial 1 4? 'i "
liy tin* i iil it .ill nut' -, nut .,, iit, liiiiiiln.l, 1 nu.ii.: --I i -,'"* lIlt I lip tin .
.
.ii i" .. uuiuiMtipuhkil I UlliilMwt .
All!l "nlii- "ill .ill.i. "J| t t. iHitllspiili .ut Ill *)
I itti-r' IIIIMKHI .Im, \ tiniriii VnluninTts.i !
i I :
'| |1"1\.1".1 t. I iii'i.iiiliii' f t.ii.i.tiia: : A : ;. ""10' :tl\i: II 1,1'iln. i It fi'in:!: 1.I. .
'tl. : '. ,ilnmi'' ii "\ -1"1'1. mi Nrw \IIIM 1 Itlllr tin tin't .''.1".1..Hm-., nut i "" 'iti., ,":".h..r i incirtiuiir \\lii-| \a'IEI I liriiii .mil I .'.,.1' i",...,"n..II.l tit. ,art-- "r.tot.( onliad, I Ii ill IM* ni" rrlcit, n "I. n* iiiiiiitiliii "I f .1 \1., "'". ,,1 ul,,,Ii,,"- Iii", !tlll IN' |ilittn.tlv| % f.lln.tnl. h.-.' .I ..uiuiiii I 11:11..111'1': \11. I 'li\l\llli\l) | t 'Ins ..III OU(
.1"
II u. ( OI,1 ,I .II\ iit: I I'IMKrmn .. .\C. ilny.A Firm li i I Mini 1 'i-irn No i I.n.l.."". ,MI I IN- hun mint. fur |mm* ir In (,itiiliiiu \ ri\T: < MMfs .1 tI|.VIK: \ laliolal.hlil Knjrhu's Vs| |r.\ "HtNllt.s.i \,.,'it.| SniitnnnliI V \
1"IUII"n.h..I'IM" ,11.1) 'I'un u.i i nucNT M..NFV tormUnli' .tHt' { ... I II tM'l.l I tts t..n'. lll"iiii.nX .. ..., ..
) .
i'l'i'it'l hl : ;: ; i liilllli'lnut It' I' "ii"ii'liini.! It J.".il-t I ii ".lhh .u. i |lip.i A UII
taiimi-i'M h.itni' < ni' i ull tin. I,11'1|| I"il"III."id'"I' hit' in 11'1 h\ i h inn. I. 1 I IIM. t li l 1.1. Ii HI iii.I .muH'i| hi K.'n'i incut (I" 'iti' otiitrttri 1 jtn 1111 1111.. : Mlill-im: : \ j
I 11 11i I'd |I' M
Ii : i i\ I
% "- ;piil-li-linl I I"'t! Ih IM>IIIII| nl ,"I.| .1\1'0 :

'" Iiuuii it' in:"\" "11"1'1I'l% 'liv, niiiulli, ul !lln, .\ nl": "" i i"i.I.. .. 111:1 insuiillnu 'tit ."1.11.1" r, (< n II"-, uitli .in .uu'tii 1'1 .M i 'tum' tuitihto i 1(: 1:1:1\11\1.I 1 ''u |hit I|. t ...,1.\h AHI COTTON GINS \" \' \ 't'vSTEAM"l1IP O \\ \ V-"' \i i'I I I iki-l I I" H' 1:1nI'I.II'I' : "
ln 'thi, 0'' wnr "K hilt, ." .'I""n'| : ,
M.iss.irliiisHts \ |1'1'| I'.1 I I : \ 'It| M" l nMM'.l'V. "| |.iN MilMiW
.li 11 So -An M'li.inL'i" olll.lIlIli., Is ..III'| ( .is -.. VVooil-Working) "
.
(
\\l-ln-\ ,' iii.i*. l'i i\ \EI:\ : : ( (
,0'n.ihlr'lI i niiivtIn 'iniiii, ..t iliiL'. in :t'I t HIII'IC i it'llnilliiinl I II i St I II S II' I' I IO \ \ c1:11'111\\ Machil'IJ : FLORIDA.) I hiS I1I

"111"ill1111'1? ) nnv. Imiinriuiihmit ; "hI' I timil!; 1",illl'in Ilki* .1 .illli1. tin? lit' (I, 1" 1 I", .. M.iluill.'tt' .til MA.\VH. nii. I 1. i ". I i c. I., %"l.-t t. MI ,
lo I ".II.|| il 'tt-j "
nihcrlHii!! Intlli' nftin' pnni' nlmillviNn .. i''us(' slit iiiulil, '( Iii l he "" 'til. if nil H- soon im six .niiMiiii; : : ; ,; P\ lI A AprniiliiiMl: Hacliiiiui'v! Pio1'Safts' &c I iiivv, M,.III,." II" U It Ii '
lilt diui-H' lit 'lit inn' Ill. The Semi-Weekly Sentinel : \IO\ rl'G' till, "., .it I'llttlunn-' 4 l'! ,I' Msl'
I "iiilri in "i. I'n, I.
J.I'I'IIVlII'' : i-tliiDr. s.nIn I 1 :nnmt 11 'liiiniiniul iiiiiilili'' f. .. .: f\\
Tin ,ilitliiiniiIKIMII'II, n .jiiiiiiuli-l' niul lilt I I'. r '. i ,I.ti I.. .. .- MtK"! > IKMN.
Icfiiu \111" ,1
ininjiini1' hit f'litnrs' will IMM i' .1 I linnnnliv -, xx. ivi.Portablo E 1I '
\\ili-N-iinr h ".11-'itln-li-; ,In .ni'l 1 llu'i'llmmill ",'. \ : : : : : ,. ,JI" I \ ..
l i. iilli-i n li i t.iuiisii-iiM' "i ">|,\ ', lIght| I I' 1 I, "" 11\\\ \1:111:1\111:1 f I- 1'I i' .' i Ii l s t N

-illd tin,' i" t- 1"\1":, 11)11111 ilmilil tin- ,.1.11,1,11. | umildliisitui Lit Us ,In ..1 I.A "I". ,,,iiili.' 1 ,0' 1 I h..I'.nl .,"llh tiiil,I I I.. .1' Sfe3//I ., : : I I.i tin.. ..'..1'I si M.nkit i 'I iii.- Hi' II ..

"- IH Im; I 1'1' mi hi"Ml' huh i.ni.1 I in' III -li.i'i.; | nl' ,i 'Inn,, )liu li "l'i'us : :...nU, .. riplinii, 't.iki a r".. ,,h"", I 1I.1 I, ii ''hi' \ir I < ii\m; l I I K\ I msr.iTi.N.I : ( Engines .. ...4t5is -. trim u H I .ill,,ill I....,i11 |4 | N

hit. llu HI i mill! ilotin "I n .il i men" iii'iufi'ini-iit" 11 n I ", '''h! V',mii 1 It. Mm i .mil 11. itli ii it, 1,1,1,1, ri. StrJ d4. ;: ...n ;\ \ ,'., ". "I sit, .'. I"'liii'| "I tJinnit, lluinl.ll.li" :' ..1"1 a'I
,
I'lllMHIH, ) '; .' ,, ,
11. IIL.'ol 111.1 "I ililiiif, in l.iiniliui. : '. nn i I "ii" I till tin trim-
Ulle r, tnld il t :nii'lnlh I allo ''. 111' Iro.111111, t t I l Ml I :M Is, Ml-; !. 'ii. A. l\Mli.I I ; .. ',' -' It.'tlHflVM: I KKII,
nmr MtiUili'iitly 'linijiin, i p.iup 1 ,'IIH-IIIIIKI i \\ hrii KMliiM .\,1,11 .i liustisililt.. ''I. I hilt 1 | iii't'i I' ll tit it I toil| nil inlrnlrrltnl ,
I M'r **> ] I'IM. lln ,' t,." it' ""? "I *, ii ?>'/ \1"'I.;; ; > ., ul in,.nI'liictMif Mil.I IN KIM{ VNJi |l'lrr.|: M VMM I ( j
l'I' mi l "a'Ih I ,"011 \nn i m' | 1..111 \.111 .
1"01111' I. 'I'illl"I""II' pintt" \ Hthti lit, i .[ *. 't. I O'l.KAIJV.) : : (CI.MMVNUI.I,
.
1".1,1' % I I mnl
Ii.: Ilu I ru,' s. Nth. I ( : llrfiiirliirr off Trnlti.I Nt aiMifffrnni
,
,
In- \
't I. r-tmll 1 iMthliolMtl.' Tur hint iiM-MIln-' nnut; \1"1.\\ I" \lt'Mo; \i\/i.t t | : (rn., sim mulatto. ..*'.
.tullim nl. thi ih.it, llnii.,. 1.1 MI-i ll.iiii- iililm "I Iin ,ills'IMIIV. |1'1"| I ut( .1'tfM Ii i flit. ., ,\' 11 i ins 1.11.1 i tin I *i I h' \.i tiiii.it,, i.. ",,?
Hud" tin- fii'at mn\iiu u |filift| I : 1 i lit f mul I 'inn I limn M ,It, III, n11 'I.in:\In.' N n :Iliu-tn; ; :,u.:M I I./!'. ml"I :
'Kliiiwled I in lit iii! in .. honoultl ( ''iti\ilint', ri'inis' mil 'l"t 1 ( .".iiiitnll.'r i fttt'<'lf it ;"f ::it tn /if'/it/i'M i ::/ 'ff/id4! NlMln.': ; .---- --. .
: ; ; : ; ,
i' 1'1. ,1 ii\ "rtl t tll< Iii'iilii.ii| | | 111 (til It I lllltllllHtl, t III f> ltl i .f>l .,1 :: I .inn.' illn tie siin' '' I'ti-iiillir i SPRAY -r"- .
: ,; -Mi ;, ; \ I' ) IT l it, ., :',. II. ,lii::, mil : :, .... "in, ; :
Imtuiittii i ,. in i mncuhul dillir- ml l"> in \1 "I'M 'nl _.I4* Wli ti "p." .r\* Illltlttl, IM, IT '1til III .11: \ ( I' \> li i lik- 1 I. lit i l..C-: 11'1.-1)
.
cut 1'iTiii, )lus nmild, haxi inlili.'lllstlfinti I riitt.1)]' ) I. ,|t iiit.ii.ii.| ..-utr." tn-Hlnl., ltnIlintl,'"-* i>( 'Ilu Ju nut, I liilllnt.lsail. .."," \.. .- mul' 1 iiiiiirtii-ttitili! ,, Inllt nut ."' uti nirl"! il .I.I n- ; 'e. 1
,1.,1"1 ,\l-i\ii, fill 1"1" |>.illl..h.: .nlitil' "i is ii 111'I ', rl-liiliiuinrilirl nnrt iii tt til< titut. tit'tv' hi- i.ri.iiiti. I 1.1 '' I "lilli'l I'" l.i.l';,,, in., .) '," ilin-nlllt-t.I, im, I V 'WI' ij;.'kt'M \__u w [
% ; MIIIIOin. !h IIh"II'1 ,t* lln 'Ahiinm I Ilii, ill III-, ;" |iiiss.snh| nl nllnIlll IM' 1"II'.lroll. jiiv" ,iitu'|'niHr| ,1'iiMn-tiMl,. In th,., ,.h.1 v till.";) KllilllPt:. \ it -\paln.l\ ',: ::,. ,.: .ill:: .Hi;; 1:11;: :in.l:: ,il,
111."Illil ,
\ I' ,
\1. 'i"
is ,. "h. II rt :ul iiritniMt" lu*. v\rrv (I"tiir .Sf':!. "i-itij' 'n" .10'10 nll.iii I lu iiiti.. i'I ui, rnnr "1.1,1 II Ml Hill "II \ II 11'1"1 I M,"It 11"I |I' 'IICIINI \
; .O\rl. I'. 1..1".11"0i.1| | n it| Imn-l" IIMi ', ,., .l i I'i I fi,, in ,,i t i, si tlmkl l'I I I lnunt.IIM :
ik' r I KH: AllMhll-IM lilt \llhs i k '!* 01.10 i i.l, ) I I.
I'.l I III t III i i lit tt'tin (>f thi' i'our i I ) "''' \ lilt ,tiitlil til 'II lr t
111 ,1"I, l 'lim 1 N i mi li .,, Iliil' ,, ,., \rihiul, tn-riiatt' tit rt I t.i r vAI .
ii.i ,
"iIC ,. .0 i l i in ni' i.iu' nkIliil1
\\Httft Mnrf't Ml-nli
UJIIH lllufiirtitid .\ ndM.'itisw I f "'infant:- clt I :
IIu TImli : 1.11: I ln-v.il.,. In.I jii.| iilul: linn. itilhi HUM-l,l.u. 1:H ) | Kfuitur*. A"
4. lust "eel*ir I simv; mw, .al.Ite In. .nil! |t.'I.I. .? milt h -nun' I li, 1,1,11, *l l h. law t.tit' Milvi. "ritual, tu ptiuti.' IK w .|tnN"r in iirM 1"1"1'1'' ( II"I', :, ., .t I .'I"'h i iI. ,*,HI., iii i sinji, in "W 1I.loili,. hIll t ,hilt > I it" '\.IHl I IH ISl.iisMt.
:
cou tiimo luiiue 1" t paunl'' ,11111"t : i>- I plan vJurt' .ihi MI! ,i-int, t I. tininictl, Nnhxi .", I I I' < ." "
.1. .
bi-llowud "YI I ,! litrli- Jill sui-l, nl l (h nnmt, IN il\in in n utiK| UilrtilA \ I .I'"-nit tali. tI
pen fouco, ( I' l.ili l"id ciunr ini 1,1 I i sun nr, II "II.i. |I i .1'0 |1' ." I. I. I K) : .
01 I'I'I\ I |I. il K I II
\IILIIS
i in i t M
> '\ t'i I ho of Mir
ki'pt nu i nil : I I'MI 'III' I'II' Ill' "ll I t I ll.l. lilts till i > |tin ,, I. .
111,1 II ,1111 1 "'I II |1"0 11. I. 11 i i ". >,-il-li.il mul,, I I ,'" II"\ hull, H.ilitlllttli, .It Tinpv
f-'tdf uitil .I".r. Nuir( aii.li "I. l .Utthao,1dt'ntiH'mrnt
I. ( %
rrjiij. "I I II \\-ni nil. I 11:11.1 I i i'I .Ih/"f o..hh" \ \ % ,.
iKPIl'RMK! : nv THK?: PIII-SM .\ leading N'rk ," 1.lul.I. i n ..11.. .rn" tiitiuni, "t he |lulll.'o'hll.I.' l > li. .\ Finn t I in Tlmis I IMMllmsi I | ti, 11"I' "'.IIr.111.i i n ii ** ,

\' ; in I l ruent M rninn,. .dcrlnrtd. liii.i H"01" I \ \ tit Tin- ..tn Vmk. I I hiiiihilit t wttin nnhmirysin" ,. ..vNutiM// 'llml, npplitinn "i SIII\I. ,\ ) I\M-I I.i, UM.H rit\tiiiiiiilt' ill i (Ui "i-. It.
"1"'jIIIIRI. will, I Itt 'ihc, nf, Onlhintv f.r I tin\ < <, ( iiiii, ti, nti.I ( ".linn ii>-li 111 \l. r. iiilr. "
( S
Hint | nl thai H cu'.it- 1 \ I" Illl t.lllll: lllllllllllKIIIIIII; | | | lilt IIu'i 11".1 'o"r I \.1"11" ", AlllVl-. Vll, llsl.lilt' I .III' t. Miui
H I""nr "a.ln1''lel, ? '"- dl.11.1 II" dm! Him"s ,, n I In .1'11'1".1. ">'II." *. lM'puhll'liftl. uteklv. for thirty Htlii'nm .\' COTTON GINS. \ I .it, Mm, i.ii .ti ; ui. '. Mll.l'

mid iipiniminftlii. '".. | 'tin-"I imiiiliv' limn,' 111. 11".1.1.1'I"li'll 1'1'1. .1.\ >ttit<. uii'l I"md".h1..lln'I'} | | fin. SI'IIII: :. :ct\ DII1TF\ i'iiiI'I'I'[: \ II i: *. *. ,
I't".lHO't'Ii
iii'npli1 I li ot i Mir| | I IIHISI
.I .\ sili.ii 11'1 I Iii I "" II, 'Ii ,,
1"1'111 vuiiiit" : ''ual Hi. wnlutin' .1".1. 1.1.< I 1'111. 1,1'' t it-, unil i | I. u.tu, S. .? r 0'1'| il.u"
Mil Ihi-pulplls ill i i.( ** lii'iu I i i** likitintniiiiii ; \1); '.r I."I..I, rI"I.II", "". '1 .''Y. fur ii U 1'1.11 :111,1" I i.i", iu "1,1 MM.iii t i ,i, ,", i i >, ,I., li., 1111'> in ,In.l, ,i I.l ..01'I ,'"" nl, 'I PI II'. II.I .
Wo 'HIP did im-.iu" tin- i. 111 ""' I ll'llt.s,, .
linpv 1..1 I I tlIIiislti| | "I| l JT I' ttf
lint il li I KINI" > N A ( (
Htnilil.Jijnl 1"lg.II.1 iiuilhy.. :nlw.ijs "H I in 'in I f'r/': 'C.. T. L. KINSEY & CO. .\rilUHIIl8iltllllllllll.ll., . ..'":.A) .. M e
I i'it\. i .. ,
( ) KIMM iiiti'ri.-.t: '- .,' i'4u1..i' tvlulnH ,\ Mi"lln"li-l, iniui-ii I r in ISiniilvhii' \,i i' prisi-n- I SI :, ( OHM't IM> ( on'lnms. ""I" I." i ) -" > I. d. .1"". III. I "ii., > MI .,","r"h, ,i.,,, Fino and Plain of all Kinds lip' II it. 1111"1 ,Un ...1 < i.iiiliiii haul iiiiiuri.1. mlhMi. ,

ln. htnniial: aliilitii- : \" tltt- I'l-lnmi: .- hit nn
is Msmil. tin-. lust ilu uliii-hn-is, i in 1".1! ii MM hUI.hd"I,1,\ 1"1' U nt.'h" iiuilti r .mul, .hit i I IKDWIN I- T. H. t"" ,
mi .1.1'1 1'11.1"1' ; 1,1" lkir n-i-itli, ,' BOLSHAW & Co.
1':1 .i.i"
.I (.1.1", \.I 1'1.1. n "> 111.1 i'I\II Ili, |tit I II I' i I 1St' ., I I" Iii 11,111)- .1111 t itUIlilsPa'-tiit,
Imliinur I Hit' I lui'lu-mmith 1,11 .. %V j
t nmkc nut 1 .I.i'l .I / .( ii'' W.I 1".1.| i l'i 1"',, .
,-,. ... 5.
an'OII'I.i'a.I' \' calll"II1lkll"I': .\ hiipi-ilti. fl .1 l lii-iL'i'iilir: < li 'Mint \MiuiilIn 1,1 "nl.. lit I lh". 1 hilhiln r GEORGE DAMON.
.. In Illl* nl niliniDMssil 1'1"1 lni./ llmnl", .' fr I |1.1U| H l ISCROCKERY I ti JVI n **,Illltllll ill i t M ,
Unit I
lul"'nmllalll"flli1 II' .h.II 1"loI Ti.rr I h," I Itlitlln.. 'h1nat ..Ht! III'I 'II tint" :ll' I III.,111,I-l,itt ..ItI ; ::1"1', HII
n .IIIRI') ; ,,11'111111' i, I'-mlish cinitigli in this u.iKII.III\ : *!. I is h It HiinM In- .1 111."I.. l//nri> / "",'/ -Jut H llHllirmlli. ". I.(*ii\i" I hnilllllllit, ill, ..\ HI' 4.t,
lall..ll1 tiiMI-IJIMM' I 'I.I Si ,,
: II III
r i' hlcll'10' ''I 11 c-ditnr. wo may ren- "Inn'li\r' I 'ii I 111"11"11 11"r.i"'V 1<'irlWi""" iMnlt''II....,S.I.i.//ry",1."'>\.\'Illimn" I !i"lii r ( ., ..itliI: mi; ui. ti,. .1.1,5,1., Wiliini lis'll; .t ,\is, | '\.h 'aol'I| it'll'MsI.: :' \10 i u .ll >:llln ill I, ..ll ,li) ::11'1'' MlVl.lt I

o Unit. tin* nruoiinl U itxiirlly ,, ,. I ) 1 nf. xi ii .ml.I .lilt I M irlil. I ,,'hilili I.II.. II \1-4..
< I'llllOMHIllVllll, ) ( Hr .lntlrrij l/i s ,'' i\ml < Ill' s/ t I h, ,\ inn i mi Hun" nn.u .
"( nitre" Itnth III ri'i-i,'ipts and. i\pi'ii4itiiri.. Thistnti \ lIs; "|11",1")1" (I' "illn| | | | lltil'iinl; :;: vuhtrjrl ,: ; '' 1I' lib .iil! it limit', M,M'ili-', '|1'1'I| : nnlrtiln -* 'nnl"ii n ,tunt '

nl Hit iii-i1 i i-, -nliji' il t ;"prnrmind'; uiatlli-, ilu* siihVriiiir |1'0.11'1''' 1"" tin 1"1'" l.nii'. .t'l'tti" .Imni,M M llnk-l-ini'l 1 Smn, I .1 IHIII.MI \l I HHISl.tl I Itt 1\1'1"' I I'I ||"I.'r| liitu"I' :: it t :lit\ M ri.IH'liHi|!. Ki. i r.iliiiiiii-lii' '
1,1 : ; :: :
I .iii. :" ill IHIIIII II .- I I''i.iiigi''u' I. ui,i-tin, In, lln I unit' '* I., ,"II. .lililu" 1, ', ,i" > Hi'.' ,-i -I I "r I nn.ii 'I- hi iiii. :K. I IA.TU1SO REGULAR GULF PACKET
and\ ciintiim that 1"1
t 'Inns. > Alit" ur ) c.i.llllh. il.i Vl I If
"tll ill".ill tilt : I Inriml'l!' hi> 1"1 < ii. lir wr'TClis iiuiiii .
highly) : II" II""III"
1.rlllilau'i. *
Art llr- Ml.-llll I I Ill-nil. 1111. AI ,'I'I'\ I-oIIII.
i I 1/'I""ul.llhl" 1'1'| '' i i" in \:.i-.limiliin; "utijiiv. 'Hjt.tit'f .1.",.. M.. l.uiilnimMltltil, I \. \1':1:1: CUTLERY,
j "Th.'I'.' i I. hiiirtiitililry
.\
iot" iiinirnrynyn| : man up "
I lug lit U u- h"IIUII\1 i II.j""I''C"I'. 'll "., I 1 \ i nMI'l 1 I'll.111 I 'liS'01'
wlio'nlniivs,; 1 K I IN. I IT \1.\1 \ 11' < I'
,p.iv- Iiip.ipu: I iniiiUntire. .
1,1 Hi \ ,
--except ili.it "li'iivv' it In \'iis filM"titiiutett' .' |I" ,, ,- ill Miilill. nit
He iit\cr, il.iv his, / /'/ .1 II itt. Illlk. F. .
I li.in hid sick
: a m Ci"nrril" : .Ink-nil: al M.IIIIH-US I liap, -, ,/", sun I ui0li.A''PK, |"iln,lie. .1"1"'f I Plain and (iroconiw !
lite ; tiC\r had' nny tinrnn or loulli MCIHhi. pntaint's 1Irlllr"l I I .11. OOi6, [l| ", Kancy {)(:

Ir\1 rnt : t the' \\ "IIII"\'I'al.d.i-1 J he.I, "'I It .J .\S. 1 ). : I '
: kills hm ( tun' nr )ln-.m-, *. IM .'\ Mini ili\iin- "iici1 ili'iini'il "I'luil uniilI ImlV T T 'I"- \EI fT g'nfe III <'I| ,ittl|| Ii t hit tlltl l M 'ill' I I.MM >l |I''llMl| |".MM |I".
lnrm.I-'I'1 : .t 111' 'His ni i iu. i i 11 I mil.' < ..b i.rl 'mmlit, ("nuliiti
t \
hi'oel'1 cry il t Ihu night ; and, Iiinilenei.ii. i "I 1'11101,1\' ,' l"is iu\ ilnxy' lirtrmlnvy N ;,"111.1 .;iJkiis I., 1 '.n"l .1 Ii., I Hi., Miin.\: ,I Iliiililln,,.' ',| i i"iHllnIm, ..l tit; .lrtlllliit, ..< |hi u I II I, I IHMI :'Im

ol.l. -10, )11 who hllr"\,1 u 1"1"1.: I lie" .Him'ilnv'j: \111. I Itl II.lial": u \i. ) ,'UI' iii' i I II."I'|i kin-' 'n" ,'. ii.I.1I'A I KEROSENE ,
hi* uns too Htinirj In nnlv t tun 'dnll.nsyeur \ t l.nuilii i is ,. > i n nuntliirmini's
pax .1-IIYh hi.! B-n] \ PulimmulifiiiT
tor it t, UHS hkk all hi'll" with thimit 1 ; p'nriy".11. "'. ) 1,1-tt In .1'P. Firming :: T. MAMIKK.( : ; I I
ho 1 1 ( ( $ ( fIIdl. MJIILI'llill.hU.IIM T T I' n It Ii E t f : II.Xnvo II.
:
a : 'om' : ,: J J
RUI'rIllldalill 1',11 1"lal .\ in \ iiqiniii "li" l.iiiuiil: "titi his n" I .'"IO ilKi I i I !ll'IISh AT' I lIlt VMI Mll li I Hull IN IS ,
.1 Ids I..lh 11 nnili : | | 1'j1 ; ; :, I.II, ,
Ickld liy i 1'1'11'"II hllk" >'i'nrncttiil lliirty rcnin" on l1fq! tolinin r.f.Inmn! Ui-ttl" \ I'HIV.: 'imlnlia'' ', Klin-Ida Hill.i, In' % 11,1,1.huiiIitiipt.uuiI.i ALLIANCE
'1 rotted, his ,, I
ItdiitI
; 111' w"I\lll"'ll >\ [ .JFtit.- tfrmj L \ liiliitti' H llrtiisinr' < uiitv. ul, llM. ,

t ,'vc"r cor, Jin' nte all hi-lieaiis: : Dnulitk'rop.' lienlll Imlniiin ot'ilia, I Rii4 iilTy Ol-ril PMnf & ( '. ,\( '. CCORCE STAPLES Comm.nd.r,

rbi. ,Inn-vcrrry ; IiI- hnrrsilnnliilii- hi, iwn liooklng.I'liKMTIIK Iilll" jminn /. /. I- : I. T' ntal. ld jfiiMii.vrnsn: : I I ) [ I II I. \\K: \ W HIM: 1.1 I ISS: ... III.: Kill,
tTilh; ; iloa Killed. shet'p. In- )iitg- ttui;; r I ir'-'iit CoillHil .\. Ilrtnn.ttirtff LJ4L :no( l"ocl U'lll. .
j 11' ,1111' J'.r' I: 'I.M 1 I I l.tlltssH'I:. I ll.t I : ".l'li lii"ill Ii, rotKi I \ \\ ".1 itutl .Inltftucillitlt
\TTOUNIV\ri\W I 'I \ "
,and. his nnili- I I 5 .. ? rnItiiiiiir : ; : ; ; \ f t 'hi lui .
t ,1'.J" ,
"HI' Ihl"1 1\'llllillo 11.0\01.1\8.. 4\ (tilt III it MilII in I llnllillMj I tIll? |litIiI' 1"1.' I.MI-I 'in' "il I Viul.i.lini.liiiniiir\ tlioullln
.\ LI mil. uspapir but I"-)\ : I ;"'''trl Tilsnn 1 \\ hit ri'rnitly $ | ".i fix .(ia-,'.' iiI I tM'"+ti I..(' 'll.'iintl Mi' illi) ul ''h,' ,ruinlHlii, 'r., I In- i-i'iTii.-, il.M..IIII' ;M.I .Ilii. 'nu.Milt, .ml I .*.I i Mittkn mi fIr .bolll
linn nl hl'nI.1, | tin' liuu'iu inlnnijii: fit. purilinitl r,.,..' .1 I. [D.itfiiy., '? '.'S ,, I Hi-i. '!'Mli. nnl lui\liiit' K.V.rit nn (Iii' -3I. i.rnrliuili
Tut,: Si.tiin:. t orSifir-i -Ai I "i 1,1',,| I jiin \ Sr.i Ul.nul tilt"it in .Iiri\in: tvunli'iKiwr. thOu Hliikla lllllDC. S.UJililiiih; (f.'urgl.t. ,\ i II \\ ll.l. :.1.1.1' .\l I IL "' l.iiiililnit, ul Nl. M ink, ii mi ur ubout tb. 4lli

to the "emin\ies| | nl u I lu.'i1 est,, "'nt mNi ," "IIV.III'I', I | ,' lien ill ''luMitr"IlUI1"li" (to the 1'111' ..l'j rn"mill, ,:'..> n.I.'r" .i,,",,//,1. .Innli \\ll- ) :. .MI UII. : .\ :! I. i ill.t I in-.nlii' ,I ,in..1)\i-nUi' lut'til-t mi or uliiiitl ihp 'lilli.II .

'"Yiirk, Hit* "tier nf' HIP .-II"IiIII"'I.; in ; itt! Itu I || W",, M VUK 'III I.I'hi." / Vl' I H i IM M1 "I I'--I I h' I Illt'II | |:, lln" i luiiilrl, I ]' t l.t.lii.. fii'tl-lil 'lIhll'a..rn..I,
\ ; suit Snty- stm' itf I int Ph itiiiii
:tl' II "hlll' h t No/ i : II : :. h'\:\ 1"111 t" : .I. 'Hil l I", .
,
the t nurse or n liriel' liistnn' of n-emdptn, ::} : r: I llnnusAfVjT ::. / I I Inull' I-! ,i. ,HI., tl N.-H i 'mlm

n manlfolUI'Cr. Ilhlh" i In his indelited- .\lllil"l. p.ipi'i.a:I Mi I Iii, it lin ill.ulln ".""ih.. \ i tun\, I'HIKIN-IA. IIHI.MKY.;
ij jrP the iit' ] pies. 'a.- Hie < 111'la 11""- ,. li i- liti n il ( 'liiin'oHi 'Md fr, "liti'i,'' llartau.I I.1 j /, K;. M. \\i-l 1 1i ." u.n siii "iN iu ." ". \Lfl'llli4' \ .w f Ollt nilf
1 I. \10111 IC"II'1UI liinki-il) DR. J. S. BOND L LOWEST T CASH A H PRICES E \. i DKNIIAM.: '
hi- ;
liy nliii-li' lie ,tinpnlilii, | ;.it 1"1"1.' siihl i tit tun linntinit in omi rnf.ljl'l Ml 7dM .,.
; nilli 111.111'111, | dnun them to him us cnntoincrn. 1":1.1." : i'a ) ; \. pill i it, in his pinktl \ Hull II I I' ll'l-'lll ( VH Ml-;* hiiiinl.I ::. ..iiuiiii: I "M.K- ,I.i ,ill ill'! ', n- .,1.1I nn 1.: : ; ,v K ;i. \Il""I
;. I Hi .:"i.111. reminded, the J'H"' in lliniL'enl \lilt tiiliniii'-1-;, anil hkr I 'Iill. twitniluin, lliljtlnliir, I.; \ ll,ll Int. lUiil.nl,. r I illilin-i., unil: : M-llilti, ;: : 1 : IIDII 11 STEAMSHIP"ALLIANCE.
Ihi"'Ihk ,-. Ii, In- limiii v ii. fiH-.v. ii iimiiiiM ii ripi. I' 'r. iv. II. i iI hut.. it Inni.I..IKI Unit in It I .
this in I ,
|
:., cmnjiftitioii, 1-1,1 I..rll flkllllll"1 11,1. I'r.lri" dl I I.. ,, I
\hiIl ..he 11lh'11: I" Itotlirr. I ,1"11.', ni''io: 41 mid ilii Miiii.ln>u I 111 tachiuiiiillif \hultU If' ( .'OCt'. .
by Hint means n\i-riiinu-U III* :iidvivsuil'Thut '-. I'll unit 7'tii.r* -Chart.: ". Hut.' hitin.niVni.Unl ; .\ .J. =, rorit.
ali Tin I"III."", I llrlnlil" -l\ Illl' 'nullll' of IlirInmili IEEJEI 'Fionia.
Tanil
Prinulil
I lrt i'f, Mitrld .wM /Wn-.s> | : Mark
J
Is to IIY. that 'lie who ,1\1111'most jutliuinnslr .' the 1'"dI' lo.til.( isni-ntlv \ : > ri I \\\', | |: H.HKIH *. /
: mill I'Mensiveh', l is nut in rii p tinu i imnpli'ti'il' hllh, Tin'c.lllh.( "' "I ; "ui'1.! si ,|iii-j.n: | 'l.I>' t iiitlpitrliir-Tliontit, Nm-rv \ TI'UII'I\| "II''i ut. ,,|.. 1.,,.. hiP. II.IIMIruni'ia I i I /.\ \ I I ; I t'f': in' I' \ slsIJjicon ---if--
,
II "lnll' 1 < 'ri .. -I 1, llNUl-. in i. l u in unit li.mi' t in A in
ceiman" lillitlIg (in S.JIIH'I hHIHPIIt t tlH'lfHI '
, : uaies Hum I I. I f I.mi" dull Oil Liuk HI"
.
mail .
\II'II'llilllh. is .
I tniiiplitiil} \ In ;1111. u limn lint |hi tiliuli liJinuuiiCliiii'iii'lnrllir.' It"rn. It. ",,11"" |flit[. ,ml,. i i \ ., 1'011,
J .1 .
: by its Illthrll.onll'll: ,"- '\\ \\\ \\\t\ \ nulls. ;:
pillr1' 'llh',1 .
liniu 1 11"
CliiiM \ \ \ \
., ill : :'Ial. ; :, I.JX"IIII'.111 1.1''IP. I IDR. IInrr.l., Hni'ti., < I : .'illKIMInrtl .
nl Inlrl I' ;"tuttlui tmrr, I't-u wuiildhue I : plnl'lllllj, It.Illl' ( IIIHII ll .r..I.,.W-A J. Fr.-l.-r. 4II, Kt.h... J. T. Mate.It : .Sides lur.-t |I"r ask. "
' eiillnto' eoinplain nl' small I sales' or ill 1'1,1 I ,..I II Mull, I Ail"fin I.: M.i I.1'1"' .- R. H.RANDOLPH ." 1 ,"I"f / 'iin.t' I,iiiii.irx,
i -
HIl" Lilly Hit I tiiiinlht' 0,0 of tin I 1I"IrI. 11H.U.( ..U" | inrlmi. tub I
r i VM i in tnitk'. i/< u tu it "IO'r u"" ." 0. JNU"'I'.1|' III'.it I in*' i'uon>>i>*iiiN.\i.I **ni\ii: hin; '
i Iii nt t.f JI.'r. .d 'to perform ". I ; ; ; : ; 1. I .1"f i NI i t ''iirtlnir..', lu r iimintl.' IIIn.r.
'l ilu ti' Mils .n."UI'' I illUi'ti.'ir 'Itltihuu.'u'l .mil ll i i It Inllrlli.l. i ,
II.I dl.111' 1"III"r \l. 'him iiin 'I..Ml.I.: I: .\ I Hull I I'. --sill, K l t ( ,Is On.innn.I) I I :.11Ml
\ t'l.h. r Kilt
I.sTmiiiit, .. \'.-In tnkiiu iluri;:' 'nt'' 'niyinUThriM "Nit "al"" I ni'\ei ( .in, n "lulii-l. Iii,' tilt, Tt.l I *ll "*'" .'.-,IIPI-li fc llnptsit I Iir T"r V %1LKiMiimiiMind I' ( .r 1. 11.1.will III.r.LLl.i llrtiu M.iri'i.r. ill.nll.NiIt.1.1. M..pri. ('Ftiii I. I'lllllllll' s, Mult (,I'l lrli.ll. IH'r I.... :

.( -, t Iheru i isntt-ii'hid mme" m Inn npmiibillty. ; "- Il 'am li .v 1011"\1: I ".\Iir" Miiiliiinihcr, Ilo"h.: ,i, IHM> .1"1 0 i liu k.I'l M /lu.1'' l> S"I'.I l.roinl.l il-i I II I 'M. 'i.ni, Flour Tobacco and .inn r II: \ Ittis; ; : It,nr. IHiuu' ,t-- ,'in.l tWlllhl.1" II.., lilt
SI Ac I I' M, Scaurs
Vocl'uk.
nt I
) Hill in .a-i-nmin1.'tin-11'hllnl' nl'a: pnlilii \"IIIIh. :l'.1 itrnun "fh.0"I 0"1"1 ./'I 1.r..n.o."br", { Pi-n-Jll oln.' llnrr.iliiilAt --- : \ | | |" '. tot l Filriillnri', tur fiMil'1. 'ill I'I'1'1' '
$i'lrlllll ,"-. m-rnnnliibilil.\ I is jr'111 imit-a-id.' I :1"1"1"11",, li-l uiir'luinni't.. tlmiai ,,"IC"'I itiiiiliiiti. ) ,1'01.,1., III.L, I'., k. III 11 nullHJ. !111.11I'I ., |III"' 'I IIt'r.'c. t.7.-i I
HII I 1'ih tin little ini- ;/ \C nnili, i Hake i! 1" \ : l ii lit'. ">' 1"tih.; "lirnun Kn.V: L--I* ;il..l MM.IIirlorliU: I rl;i..., .1| 1'. .I1.,li. li \. M hL WOODWARD.( ) [ I ) S..:., I '%IJ'\ UN II tVIl j"14'-i I'ork I .. t '!'III.II"j I r Bult., I I. <..r.IM .

'the Inr the;Illill.l.. ., and, jjiM.' ,'1.1r.'I'I .ilu.n I Ilmiiimi u III.-! ".1.' IIIK itO III K ,"CllK ti. .V M nll'lll.KKIIII. I HillNI t 'Ill lil SMUMHI: .1 tl'l.\" tMl I ,,, .il.1 1','. I'.rl II.k, ll IP> #
Ilhl. Tlihili : 111 .lar. ul.11 I I.' i'link M I. \ : : :I'I i ., ; : t 1'1. I Iii u'i lIus! Im' ll.iinU. *., 1 ,
"hl.
Ii ? ,leelinir. i. .. po ii in inmmPM'I I'lui'ki lur nlil h I iti uiiiiiir I r, ithIi.n I I itlilui II. it il '\ i.inlV Liirtl ,IN r 1 Irrri', I I.7.; J
; ilmpnnl
i.ir -in .
dir'lll "Il. al" tin Htin-Ui frmn ri nr L.'I .. .
mii l 1. jim- in ,I uii..ii ii llu "drill ul lir-ilit .1 \'UI \ lui', I..ill i' tin l |1""r K.','. 'illI
| itli iiiaiiy, ditlli Illi., nnl aiimupamnlnilliKri'at ,tlie: 1 ;I ;uMnilii,':i -" \\ Il?, 'inv. .ii." "ir, ,MIIII mi mm v iiinipmin flit.. iii iii'iir- rumi'\ "ui HT nr .."",* lr IV ,' .,,,.,,1 ill' ,.. ,ii".,.1, ,I.. ,It I 1'"', "",..,.."., .',.,. \V.M. .'I. \n I & (Cu( I. t 11..1.. I i lui' "I, I I KM I I ".'.u..II1.lItlrdllliL. '
1"1,1 '1111.. il"-.llil \. '<: ; tHr.intit.,' Iii 1"''' ill. mil i I- I I. ir.iniultt. nf I .inin. 'J' llnrr.lt Inrd, 0 iii!, I Till II I |"'' fn.it. J)
'I I lii -iipr- inC.witlof I'l'irliJx ix liiM In (Inu. uili ... !
know' the and, IUUIdepend ._, JU""I lyWILKINSON' ,.'.*. k.IC.
"I "I "JI il. loll.im.., i I if llurrflX 'o Ml l Hit ) i Nub, INT fill \}
iiinrc npnn I.u'l t Hum 111 t | -in irIhe .\ 1 1iiuirtii:, ni '|| | 1.-t.,..I in-lit' "Murimnui. VI I Mumliiv ,ii, M in li BANKERS I" I' \ Al 1\ ILirnlh. M..II.MS. ..., 'lals, i htinh aai.lt, (Ol) ..
tlnv lias pns-uil" ,1"1I, lubnr, 1.1 i 111'1."I'h'h/| .1.1 .till. >l Tall-iliKM-i-r. Iii M""o, i.v In 'Hi"'' J ) ( .\ i '. il.i 'II lining.s' .mil l.i-iu'
ut IM ii 11.,1, in miliiinri, 1.,1, In i iiinsnlir' ljik-lit .M I I I.. ,f h'. JI. I.
1111' Mint-inn > ,
; Hitrii-ls I HIIIIUll.tl.ill I'ft.i IIIIK ,
Ihi-itlmi', \ -, una i; ,
i \ |fop
1lle.1 i-liHll |. gl.I'ful"1 I p-ijHr: Hmii.| .1.1( -aimpinuipli "..11 n .'l.\.I'"ir' ; mill.linn nf i t units uI,1.,) f.."'." M .'laI..tiItIi', I Ui ii, COUNSELLOR AT LAW %'. o c c ; o 'ti V -(\4''v o u Ilu.-. |I" I Illlll .i) :ill I'tKitl."ir KIL- 1,151 l li
II. Hi l I.l Mtrcti.MII' ,
(hut tutu ply iithiT MMKHlinns-, |. tinnniiii? \ milr.--' ;! "Uli'I,1' ilillmin' sn 'li.ui- .llh.I "h.r. lamp in ll.U'ir.liii', |I'. r H ,iltl.i 1 l -tI I'.ilnl., |ur IKI( (U., T,i

Hmt lit in il. ( iiiinirv. 'I it 1 ( .stan i lipniits| ; Hlmnst. ai itmi 'I IITI .r riuntiit .1."". IIM" ", ui i ill' Titl.ii.mHsr-ii Kin- \ |,'r,11 Mil >.1|4llnUm I mi filshti.i. I,.. Niul- !V'' .1
i ilmn hiiin niii' i,.i. m t.\( hiint'i'- .",. U. till'HTMU |I'.i lit kluIKI ll.iiu( | |for I'ml. iiin
.\/uil.)( HI 1h.I" I" |" .Inn III'liml"'h) | I I I llit'.v .irc.mily .ui huh \ 'I ui"li'n! l >l<.1.11111,1111"' III., 1.1' Ti."iUn1"T t I-i M.m.lifluiril .i.i In) Gf |..iiM.IHutliT -, ICK.(' |..1 1 tire, ')..fiOMi \
'I II I \ f I tNO Hi < ul J-i.-rnt' i.i)1I. Meichunts
ill ., ,to riui III nn .liii. lln \ 1 'I iii-Mlav hilt id M-ioday in I N. Itt mlurll.ilmi U *luitii, ui !:: ; w'rl COIIIJSSJOI : 'I ', Klrhln ? rinirnr, pi-r II lid., !.ttl \
,
inxitirli nmil The : I .1 1 Jljt .1,1 10 i lilijt I'tUt '
) d
vet < h
( I i Ml UK itt- <
I
;iusu I IIi: 1'1.; '
IIfrl1 nnlinmy atltT \.i ; :
.
I"' lull nr.iUv *l itt
'iiuuxwlogiiud.t Il tn"sli.up I > \t-m.lavlllAprtl$ I.I .. till kilt. .' it|"", I 1.1"111011> I'-rSiul.. IUUiKI.'liiluini
'
.llllh"I'1 itii'li-rnf, I I U fiat ;' t I la in fur .11 Hull Hill fin M' >"" .- l
i :In I. 01 \
Ir"'I''I'rII' 'I neMjnh alii-r iiday P..pii' lulu" rUit.huik'lin \ ANSMI. ii I iild.l' t .
i 't | it. | 11.1 1.1h. lluiixli -, "J'.Ir I 'i bus L'<.)
1 lilly mu pay' ni 1 .11.1"// ,. I lli.il Ihi-t I urJj..* mit. I In ,NII-I tt'I t I. \\WiH 1 Nul I> |I"'r ,
Ihiiifc'- iic main k.iliui in Anifli.ran j. Ijr.i.| .
:..dii MIHI.U 'lttl.,I I'I.'I ._.- ( '.h. 'I''l.ll-li SkI Ii n TII"'r Mi-at, ;:.
after 11
II I
1 I.l 1:1
I I-OKI' IIV Mil TlklMi ., I'\l-l.ll 'I llUliarkaloun m ns 1" 0.1 I ,linn ,HI ui-ll its ".., t iaI ..lak u..iin ) M'tnday, ,Ii .April) slid .I l M-.t"liii' HI <>. I II r I I t.IIa'. I r .... I l W) I Tl'-.. 'un. fur l'ittun .
I ni'l.pi-i' tutu Hit1 pnli mir nl. 11 M Mun.U/' and 'I'I ( ) ( ) ( i ; li."i"i. I .It "'" ,\ i i, Sint Jlnll' ", M.inl/aiiil l.il.- .Vl r
I (VA.) Kn-e IVc-, -ii iisSome: lime l.id"IIj 'rh,1 .illnmn. \.1. I II fEIH\r :OTJE. u.a Flour nil I'vr ,
tu in (.'Imrk'aluuu n *i | r. 1"111,1., nnl ,' .n'iiiilinliiri'inn.tnl, 'tin- i U'i: |N> uftet IkU"L; :Oi tolwrrraukllii II .l "tti. ,1 I i I h..;.|,.,M. ( I1II(4)) "':'I', I"" r I'''' itt 1 i I Will N Itllll I.llIIUPlIll| T ihJ t
.. ,
.ig.i. 11""il,1| | ,
l'i t.tu .
agrll"L" 'ut"dill .in- | fiituurta. r limiuin H : Ma< niul I-I Vuiulav: In S. :r .1.. i I" n" u..1 III)) ( a,k. '..11l.lllllllr. I il.-ntliihiia.| pop fCHll., **i*
DIP \ !
\nnls hit
," "hlll' .h'.llhlle m i ihelinHiNnr I"Iii 1"lii",1 ICI **auta, Kii.a 4.1 M' t4ip June mill lib M-inUajr in '
W. BETTON M. D. .- -'
idinmistrnlnrs' HmmiK the, eredilni.Ni.tin, t t i.ftlie llii ;"- il 'I"h. ", isHtially| I I Ewuiuliia, till ..,u.jr in >Iiiu autl >t \uud'1.n.4tti G. I > I lii lull, INT Uulv Oil
Kudltnr was in the \Vtsi, \\ r lnt\t- 1"1 11".1 I.JMIII laitlyIn j M.nilay In .NunmbuiMIIIIII S. S. MILLER Ull :'. \14.1, ':1011I1
1'Ii.I.1 I I 1 IU.I:, Ml V. -I.I. I I I'KIH.INN .\. ,
.
I !
I if
it BO iutjicne| .l Ilmll(- cridiiorKUnidini., in I hr"i.1 "1'111 1..llitlc .. rnit-lly R ii ".lit i llu i ir. "it IlA:;. .

I .lfil porlimi nftliPiiiunicv' tt hit had: i-ollnl. i II\aII. .1111.11" m \< \i Enliut.l. vthin. tliii ;' l.a.lnl'11 \,0.1.. M. .,Ii Hli.l.1 O. ,Inla, r. 'f um'1 ',Iii'h' F =

&,clv ilnmir I.' the 111..111.1.-i.I.n or tiirht), )linn, I i "ifit'ut) iimial iiliuV, Mi'iu' ii" niMir| nil) iiiir.ltu.3 j.ii.nj/' .. .; .. .' H, 1M.7 i;''l, .1NUT, HEW YORK and $ kVANNAII.MURRAY'S
I n\vt-il I t Imiil ,' ; l 1.01.. .
tie it iitnt .rl
.Iretk dnllnr, Irmn tin-m glei t nl'l-ikin. ;:a mint} 11'd.llli.\ -rtli.I, ., nl. U.hl'ri.. 11 I". .Uilculla. I .. Suril aliU NouuilH. pIrruoli. W- It II (M I tv. ,.-.-
,11..t1..1.1'
(>.IN'I'| ncxcr liPiinl nl'tlic 11.:11111111.,1 t tini i-- iiiiruiii iluiii.-i-' npiin 1".nI"le"i? aw. M.dn.ri' ,, 1 M. S. ELKIN .Maliosiiny() & h'ni1
| ol'tliu. undlliir hud I 1"1 ."Iil't 1 by I Hit' \ "I .' 'IIIHJI'C, LINE.
1'.1 ull-, liui' l.irii- -'iiitmin.: t MI utimi- "l-rl.yiuli i'I ,
1.,11"'b
I Ther Ih"1 iiinit- into, 1111 ,, mytnialmul I I .yl. "' rn-r lib Hnlay 'In .'I.nl.| ml ui' A. uc : 1' i 0 N I iti itiit
\llY
) I tlie (ikelihood nl'M I ,Hiring Ih' il .1. t 111. IIIIU.ld.. .. min, purli.-'lm-ry" hit'f.' in the : ( I "I":I \MIIHIIAI.f" t II.\ Wltl.lt: .ITILOOKING -.-.-
; X-irlln'rii I Tim iif tin- .t. .. ili' i IT,
"lali-s *
inllitl nn i ..1 1,1, themutter ntiiMiij raphll'iiniidiiiL' > TALLHASSEE, PLORIDA, nh I Ilk. f HII"I I' < 1.1'11 iKMtUIt|
IIN.I| 11'01""hl".II in-t.iiii-: l I. ni.i sii 11 MiutliT' of !hiLl). tlCuaN'jr.. 1-i 1 Mntvl.j. in ,\prll" .' Oclula r,
and inI mll.lli'III"' .hl\' h.II"r. 1'1 1111'1 t'u..tin'". It'll I. ATlKNDloall: l.iu., .ti I lu I.U IIIIH ..nlru.i." ,, '. .1.1In GLASSES. I.MSC : .
: : : -ill | ; -
Hun K\i-r: .ilnn/st : ;
unit.is i 'I ,.
1 Malilr l
lit tlH'ir owl we i )Inir, d tin ,m iri'i-iifiiiy "rl'I' u uilu.itl' :.1 l.n ran i an 'i' lu'irul St liu iit
lunncy" prc-mui 'Iii-; r' '.lied 1"'li.1 uiri tin- full., ili-t.iil-: i. siitii.mi-nU'il| | ''i\ .'hJ. ''L."I. .",,.,. MAV'I'RI,3BL;U J. '..llNn. I
tn'dll"r Inr the ilfmlali"1: ..u.thilc| Mill l, t niiiroliHkiii It I is )Iintutitiutfhititl : {" l.k.. h'.d. .n" liti M'ittjtiy ..Apnl J., I I..; 1'.,'" IDETISTRY nJ100Kr

I'llri.ullo I i .h I. t / "I tbmc .'1'' (I I.hc. 11 V. f H 4
j.j Tliic Intniiil :I Ir.- 'I t Hut tli.ipthocry, 101'I"nl'| C'iscsli.is .%t. hits *1 I' III A|1..1! 1 IIi 1 Mrmi lituii Slii'i-l ,,
iil ilii to "iii'l '
1 m pnlihi ln,1 oruiH' &aul Od"l. .
.
I :
ill lat tlurn the ris-ttifti.-ii! I h -. i I .. .
* I it i i. ri'iii.irkiililt too, Uial tUt-" great lujjnriiy of I my I I" lu April
II '
tonlurHim.! trout -Jinu luulix'- BAVASNAII A
1 ..r lull. luns tintlxxu in aaI Octnii.I. I
'hill too t"'lime" tJUl1t "h" DR. P. P. LEWIS ..t Itl.lll.
lIke i lidlier.IutPOllTAT .
; I II. Inr' "ill.. but' in rptlcl rnnnlry .., .. InI.j #
h. uninftlu- lu" li" :'gil'1 JII'iI '
? luin.uNearly) cvrvdi ri. .ni-s.s TALLAHASSEE FLORIDA
TO illl KAPTI-I1N I tut LITliikjlCvgnif. ,
t'II nt\ iirt-si-nl U tjiiu no i Ii, tint UK WITT'SGLOBE 1 !
I receive olduliiriliir\ eit- 1111 w'lhl. '
) we 1 |Itt tfuu.di7 in W.t. a iii tjcttiti..p. \ WHIt tim
,
j I.ili war. w liicli itt rrllm..1 to |"rh'lir.. ; rut : : 11'"Mol."o P.6.I,0"
thrir M l ut
i Inning ) to In.1MUog I limp Inaw' l .. 'I'
"I.rhlul. .1. It
111' f'I"W li pupiil-Uinn. ulnili ulii'llimt .ulivcly I'liipln- ** II ... o ;a i 4 i ; o
U? we ned nut no all. .! 1> .Job.* : .! < nl i tU.ni 11.1 iimllij lt't'"r '1.11'. .1 u. 'iiltuin ,
', oil in "' 1'iHnl 1 i i' sun to iiit l-ulium IIIQUI Mm'">. MiHI'/in$ ,ni'lI.. 1. i p'.4... vi- ,.IM h,
abniil 'lopping il the cry ..Ia.Ihl I li."o'$ i, \pirifor i 11111111, TI..Ir Ins.11'1 i .I \ | 1.1 Sill p I'n' w"I.I.0.I sat 1 I ruunitf! I..'... In *<|L.IIJ IhmV ajMBi *>iuuifil4 |(* I HOTEL. ,
'hick y lint* paid' ( nir' ruk isnhime 111111" 'rilinl' ill tulwrllniui Immitf to. ''i 1 If
.
I 11t.t I ( 'J( I I. I'o; ( "llIimi..rII.
wi' iin i 0'111,1,1, t II.11 ru iii 3 i.mi''! 'in n.'i"I #l .iit, .
1'.ltDInl \1\1 1.11'Ji I Hit' us hilt ihini i luMpi. r th in it I is ', -I.II.t.1 I Irt"lr I AUGUSTA GEORGIA.W. in I Ii; \ ItJ.I5"; ,
tin' Ilh In an .IeI : I. ','t, dIal ill.' I. '. ,
uu lal" I \ 1 \ \ISIL 'oK K" \ O1t ,
I Hut Ihr ii'jul' iii'lillercut I i I
: ,
:a-ii !
v-itrs
xnski'ti. p
, mill nf llu-miiilin Ih'll i.lIIil..II.r.h IiI ,11.,1 IK toll, $. V 1 'ii ,1"Ii i u ill, 'tTll"I.\\ l.uiuc tit.I '
\\e t I it 'fur .i-'pntt I l-ili\ ,.I.tlnl'r. a- ui I ". tn I thi tnntsiitnt M<, ;; Vli an.lI jU cfl\rOU I J I ; ( ...titiitt
1.1. rlr'if,11'1; : .: :.
Ili !, i. -I I I. gritii Inlit. .ii. IJrr. I
| I i- tit t % 1:11':1.111
en
:K
i
! .me we mu-t fur In'III I l I,.'|[ -ibi! | III .J. 1 I" ii .. qI l lin
..'' in : Inniluiii-ulul' TUESDAY Feb. 19th.
f Wriuter nut" : Ott mir tb |I.II-If" I iiupl" .h-r..II' nigh* f'I" 141' -llvlir' I VII- Ti: 1tWITT IIUI r>y V'PIIK \ ,

| limn .II In 0:11"Imrrou .Hie I""IV Irmn
j itlo that tmiiKiiilion I. nmr -lu,% I o ; : ,it I 'I"'gl' l'i i I .j"I Ihfc l.Iklittinirl : .ui.ftLttai.wftt aid 'lit THE CITY HOTEL : | 1.4. ,. MI rwuarlii' K. III,>AI?.|. Ki-utluli-4 anil Hi' ...10'! ".-, 'ij 1'101)i I I., ** '.I-nuf VuUllh I
I tim tliiino "* ) \1"1 M.Mniij ib ,
| hilt ul."ripli," bi.,k,1, it'HI-MI-) a i l"lo'r| II. l.iU'l .1L1Ih''. oi-il 1)1iiox 'I. i511i.hruI.p .-h'd ',, ..h.and ln.|i..s .,1.41.,110 Klwnl,mi 11..11.IUU I Know lk Knglb HMlBKIIBllol' Alp III MrK.t li\MMr.l.l.. :

without |ntv from ii i..k.. iln- iuoucImninnr > mill lln 1.1.f.f .a"I"; : anil i"lb'I b l"o KlU'-iuU/ Apm .il.-1 tl t M, lutt) I'l, i Nit l JUii HMII lllll sK I,,, Laoll. mitt '...1... u IMUKI.; : : : <> HI 1U) Rlrti-l, Mafauuah ticunu
'" IUI.1' .iii sAti,..l'.r-uili' Ih"' .r ( !in tin.wll'r. nnnin > < O U.ln r. I Ianat Alxi.X-i I .IV111.". .l.-r.ll., k..udlr.-- I lju. Is, ; HI,; ;JUknauTM.
&
1'1) '. lib MuixUy .n Apr..I) 1 tl Vonda, u, r .1 iM't.da j '.I'I'JIT t i in 'm I i
Wiili ,
lime us ills ni kiri. 1"lfink, '' al.hu.in..ln .\ imi-ints in Uill l'rc.I.I'II.f" ) U. ( iti no I 11 i uf prucun-4 t r |1010 u.nlur \\npt lu Inr tOOthily' i ilov

luiiul i unIII' ti'mlriu, i h b_, di i. siidi ivaiiipliIxlnri.- 11.1. It i in mil tinnUtrutIttiut Slumtl J."Uii. > .ill M.j ii,d 'H y..I; Nut r Jl -innw I S. ELKIN'SLivery
.
'1.nlinl a ,1'.1'. \p.ir mcal| \liiii hi-lime rum 1| Ih"I"'I.lc ,nt l.irijrlinull) fis-l _i 111'rl)' to TALLAHASSEE. FLORIDA, --' --i' \\ his i k t, > \
lituftinlt" ininmi'' lit t F. F. MITCHEL ft CO. .
. ( tliilinokif. ui .biNiMtlntilt Ino1: "II"t"l and! Sale Stable
lOHilillg nur-tlM-, 'Ittnl'.d, : '.ike lui'lu d.l> ...r ril 1- \ )r 1'.rl OHO w." & co BY J. L. McGUFFIN. 'I ) ,

whiri| welime hut 0 "'. tin. nn nlijeitinnmoney ._. SCOf Cotton Factors aud Commission Htrt anls, uii 'u II I I f THIS QUO STAND .

I.. : hln wnling. niniiev fur; sitli : l r.n i-ll-.u HukrfiU'l.M'I ,
| fpllKIi'j ril' tniUu ,p
.rlf'r.! !-nib"bexwwfli* innisttmnN i- Hnv Wi"1 ti.t. < \' !It I'niiiit, ii'i-'li ( OTrO ) ( : I *o-u i;4-' lif*. iu ; (ruler ,lUitl IM; vllil, H\ct: i liii: ; |..> tin. .urn MSW (oiiUN'KITCHFL HEl.oW KAWLS'SHOI *.

ukiire, 01".1... winililtintmda Ihl'rII | iuLsiIIM| I I uil.1 l"i.m s .u nui-r .Ii itUt .iii, "iiI d U DCoiiiiii1Ion ("rTb .1 tlif atriirt jiUu' Ii <'..li d] 'T'. h. fri| .l.! niwl
'b':1\ | I It ti ti tutu u> bt ku>4 lion.al 4
'
tii.Iti.iw Uf < fi ilikllt.i'/ lit
| n ( *
fi-li ) TABLET & CO.
our ".I.I.I'.r I", tboo i tho i aiit vt iinxil t !1..1"Ii 1 irjp- I. Irisufi. .tjuaiaIswai.sist.irst''u. It* >*lM ,n tlul Henry HicksI fe1AHrRK; lIur'o. ail l.ti. :-t
'l'I'I""II\g lu ,llit. tin i.wtI I ilerchatilsTALI.AHASEE. ; .., ...... ...
U WM M-I-Q .. It .r.I.laU fr.1 1..1.!_ .Jl .u.mfli.t4..tu.s. a..l Isul I..d ibtt".
Irr t'I lui dd .lo'I tt4iu.rlfu "t"\.tril." u'cllItl. \,'' .uIJ'1I) ikiM, ii.> j0>44|>, \.) &.II.."ml..t 1 ni! ao) b-mir IIuitth I I Commission! and! Forward in McrcfcaaL I- NOW PKHM\NKNTI.Y 1.\Tf'. mi llw aiW -111"uanta IHn Mnnnl
,
1Iu.inrl. '
I FLORIDA iravilir < i'i5ki tM'lauith .. Iu'. i PaJWS.4nI4flhu1lil.asIuds
1 lr- 1 iml.niih It nnyrin ..1..1..1..l"U| llt >UW> t-UOH 1 I* P"t "Q' f. .I..tlIII".w. .1'.1" f
..t ..h. 1.IC' bm iUt3nviite III',. u hiIut *<. Mllllll (ii| \ ft*. J.u ait4 E.tiI"CbI.lh 4 huupt U. lid ultl Iruiula urn .. j .. ,
..IAI l"ri, in wol I" 't Ibu. if ItU: U Mill I.H. I'. II lli"U.KI-i Sii ri\K iuu UOO.M.iti ( ) I. .wt 11ut& itl 11,6utj"r..IIm.; I. nnv Kmilvf -- -- -

.lienwe liu\ ,, -. uid. tlmtiii'U ,11..l'n. ii '"a 1.1111- lUl4 1 l t.. .I1 |1.\I.L\'N'ili" S' V I II' I 1111. V.V C. J, MUHNEELYN. work in tillHC.U KaNf! flllNH | INK:tltlrin| < 'oII. \\ \\\ \ l\ .

n.: 111..rll.) lIllY lift "1H .t IIII 4? ta- ., 11" &w' ,., .., Itt ||. "i.i I tttit'.illihF I.uliiu'.riI' i.wu.l sti... 4trLitn.. I4'tgtra. .r.. AI.. Ale Iw .
iinn.il flvr "\11 |iyiiienlWm '. .M iu.* .' jw 1.tk r .ui. I &4WTit" laU- '1*w I. \tIf. '4ioa. <* an .Uipi.ji:.." I f. FJ. I \. 'I'lii il..U.iii.. tlvl.li-. ii la-! '.Ii, l ; tt.i tttt'Nkilie.V ." *aa4' **. .'**"' u" 1PItI'f'fl 1-

liisinpic,-"/Mi I'.*...l.fr. Ship >l'Pi. < tH< sli-.llll. p"'VtT > > vrt. s. .inI.->.. ,., *, Htn.h sit t; ii -i, i, i..,t't' ," I U ". this. "."1' ..H..h'A! ,.i \" hi J *.. .& 1"1. ';ti\iu'Rl .\ hlti"t&u..I* rUI."D, .ni'.liOa ii CtIIU uhou4.i.! nT.\L,. J\tII


c. I

'I .

.

S

.# I I Oat.'a ,lt- I

- -- b -
-'ifr z.I""Z' -- --- .
S'D
___ .. J ; IiII. J-0' .
'Si ,

'_, ': ; _," _" : ". t'

,- _u __ __ __ __-- ,
-
"" ,.. .1 1". I," "". A R"mlnl'lCftnt'--f --- -
lh! Unwritlnn "
I I, ,, ., I. lory of Till "h""uc. TKIJKiMAIMIK: ( Ni.s.Wniiis ; Syrup for Sale.I PKOYLSIONS !

o'"a.I 'I.I : 'I, -i ,nli" |I"i i.i,. "n In-" m i ilii i ,,1.,1, ". fi i iu ''-'". I 'i KIN- i I'tiioR JI. >HIPintr
Ti I II U .ir it .n i s., i P A O K R ArMinIt
i 'IIP| .1. ," Hi i* l.t'2' 'I"I i i II "nl.i' mn <|1"iint'r" nl ,i leiiimi. II... I IIPslirl' t I:" I W".III 'fC r. Hl.tKn "t "|.|.l> i"ib mmr m Mlrtn-nklr, ri*

icrtbcmcntsrTnc 'hinter' ,lir !,.. lilnil-01| tin tlihi ; .I" 11"111.1l111"' wen ''l"-i'/ | ,iink', uilnliblii [.\ IMinn n Mr 1"It" f f,. I".. .""

r* i, V I,' /1"", .Iil '1 |.l1| ., l j Nnt I,' ivhPti Hn' lull 11",1.11"1111,I ; I I..n, 'minf, n "II i't ttj.lt,' i 'I, i ("t. .i' Ki..t ,'" l 1'il'K" OfTlce County Surveyor,

;;: llniiii, ,I > .tfn-liU. ,|I. .I"il') .' ni ''h"III"t' liiprni "> tin
i "Ilitioi" iiisti "I .1| dit liKin. in, niHi in .,, ,,0\1' 'Inii -, ill" I li,,in .|ir me hiIn 'Mini "f th' Hot I'nltl'h', I thi "tuiifiMnt, H.IM, nRIH. HIKiMK.. 'ini I," itrrl
MUTIUTED\ | nth Hi' "' mil
1..t",1 i HI. in > Krultii
l i I. r'II.II' II'I".il: I.i,. i it "in, ,Iniiilli"' i ,,. I'' ..MI '|1'1,| I. Inn, "I,. nil. I U hip' (-I"'It'.I .II., 't tli- |1'1'' .1 I Vn li'lmii ,iii.t, lit' .rrr>nin- 'MU THI IK'iitiil.t I nnVr tut > rJ

.. 'l.i ,, i ",tll I, Ill'llll. ,II, II, .1,1., Ill,, I. Unit III., IK'' ,? ,, ,|. H'll'.tt,' ""I'll. In I'linhH"
d 1-1 i. ,
"" I" '"ii" 11 *"il Hn i ,l"p i "| I I. tiriiiilil"; '' "" pi" > 'in M : i pini.| i ,
1 .
"d' :0'' uI nih.'lnai., ",! ,u |I.. .i ir."uiii'tini'i-,
i-II", ptid. N'i | .' > nl llu 1'.111''. I ,in ,piWiil.iji .'tl, ,
IIII.-h. 'tup \ IIIL' tin ll'i-tllltt" "" til' plllt.it' 111' inllltlllillltti
'
and Pis'1' "i'"ii'iiinii' 1. inliiiiini i i\i|, "lir., 11".1'.11"t '. lift |,t"i IM-| ;is ,tlliVM'tt inii'l i b. |!. ,,iii t ,(i 1. nf thai, nnk pri-im,, I'lmMtht 1.11,1.11, (,.'ifrtiin, nl' .lint, "it i j. ni"HIronfull..hi CORN, BACON, FLOUR,

.. 10 I --1'1I| I..ili,.,. i .l.lioninidi" ; .< Nnr ,h.iM, '", nn\ n.iiinin, 'mn ill (in film I'll t Imlmil"" I Iu, i .1' rlitiirml III' nluili- |I" "pl'p 'i-'ii'iM'" fir ui

I """.m.,In\. ........,.*..! 1 hope, Hint HIPrntr will lirUts, ,,nnntllirinr; .-h .f I.r/rht. tfnv, hnnd""nii> !IMII "''.'.1.1.001Ioc' i l fit 'ftixokiil 1 lit inmtrlwr* .,purl"*, Ih" 'fltn"inm Irish Potatoes, Onions,

.-iiilii-.li'i in ;." '' "iiliin mu Uh.it I I'I.1 I hi'ilnni"" All idniil thai.,, urlu'i-l. 1.1 1 um ..1' .If ,luikli it 'intil i ti iti ,t d"III. .'1\1 i iti "t""I" t tuuu1li 0, K, CLARK,

Q E (ttl./, .in.l.nt' llu. ri'k i 011"| ""I'llu; Int.k IK HIP .lnr.y| 11"1'| |" pnpnlill' m nl, ,tin, "Kin llil hl'lon, (ifhlil Ufilmt mid, IIII "" I 'iliillllKilllll- MKlliiiB III" IU.UH1P* l'.tl"hiu' DRIED FRUIT CABBAGE, APPLES

,.ili lit till II llnlii' nnl i.i tn 01 ti. '\i tti.iilirtuki Illil Unild, nnil IH'iii Hi'-i "'ii 'npplii" Mmh" Hn 'I''illi' il- nl 'Hn. 'I.i'I 11. -miI IIhi ''. r"tinl'd ilt-t "ii tin'/ iniiit'-t, .iiul tin n miImific ,

In ii.iii tin ... ol'i ,I'Ui.il, "ilpp'il Hi, .1" nt.um i .' .1..1.1"1011..1" \ 'I ''II "tl,' I VMM |l- III till
1.11. tit |11"lrll .,,1 fill| "l t.l. 'IK ,,. .111.h-h"- II Ml' unp'.ind .mi \ hmil" nnii| h'Mil'il nnl" Imhlmnlti '
mliipil| iiimiiirMil" t.n ,'.. 'till' "I'J"J "I ," \ III 'till'II > ,IIIil'.iiiliil
| | inniliiimi, '' ItinliMi, fitvnti 'liv, .'n ..I1, \mk I. "'11.11"| 10 n U IMII. HII* 'hiimi ninit in I v IMI in Hu '
InI'
|III.h' \R11|i 0 nl. (ho i ]I"I ill 'Ilicttftr, it win nnt tn tinil. I; tin. in.h lit Idi nl llir /11"11" 1"11., III''' Hn pridinnl |I"- "I 'Hn Iniilli uml 1 f.r.1 1riienfhl" Hi. I li,fk'l I-ll'itt rtlfi i iui-iir.iliii lisil| f", ( ,..1110.. .fiutl'im, l I."i, Fine Gold and Silver Watches, aid Fruit IkA

.867. Imrlxcn e\I.| i uM tlmi Mm mntlil, linvc 'Imni | niriii'. >itii tn 'Hint rllj f"f. 'Hi'- purpn.i I llu'\ rH"I.I"1'.11.. IIII |ih' di..nlntp indd.iii.i'ii"i unit", n .mn ""' >inrt t. ri tlton-HI,| it iila>-1" '*
:i iil'li. trnrIn, 1'1' *5L i |,-k .l.tt.ln iN.r imi Pint' itt ir 4 "<"lfJV'
1 'I roue I t'n licr ''fl.t nitlrnnil nn i mplmivl' Hmie, iindihlppuMiMiHi, tint, hnve iiMOj'hnId.. 'an Impromptu "inel 1 irntr Hi''" linfimlitni ut' 'lintllintiiiii. ( """!!" '!! "f f'i-t"l nnl I urtrlrlk'M li ..rthrrirb

TUX I'.M tlllll'llmm. ': mli "'1'" "(' nlih llu'! wi.lfnn< II ,,I ini'ilnn-i, ,I ;! iHinlnund, Ui hu. nun '"Ih' IH 'ni"; inniHi,| .eil /ImI (n'I,1, 'Hid til'lll'll-l' nf thii"', fnl-i fli'lld-.hi Mf Flll"1f ftpiirt'il' ,I tlir Vrn firl'Hii. Bin) ,i'i''t.nml A I'li'1' (.' ri rel A.'nrtmr'ni irtf.mfl n itiUf kipl inh I, K ii :
I
iiiiiinl.iiui| lln' linn liiiul-.. li"r Hn nuH' nf n-ei .1 i deitdli. T Mr, li.ri'r. rr .>r'"l,' lit' UUP
|"illl.I', lurI I pm1, fi// "*' iiuintirrniils, HLipmi nn n an kT! d | iiini"Hiv r>'I'| "rtMr Watchea Clock* and Jewelry,
J imtiiHil\wn\ inlejinrnltM'il\ / 'I 1' *< Mhi, r. "'11.1",1, t Kllnill r. Hiri',..1| l.til ,
..1 II,..1.1): I "111'/11)r"'fMiyilu 'lir i IIM'MIIHI VI SHORT Mllll C. nmlli
I 1 "n"nil nl' tliv ttnr .\ mi h"IKI" "I' tin1 :1 iii.. Unit vvn" rlmrund ,I tlP111 .;'", ifnmi m -i II di h'n-i uni niniii I }! ,In |l\. hiis I nrrestid "ruuiiiil" iu I.null-inn Mr. HI1!" iniurit" tin- ,
\ .
.1 imMittiil nnr n'.I.I.| rni > I'ri'tl'iiis iiimti' "iii nu the lull .
I uhiili | ( lir 11111111.,
ilrmvlii- itil''it
nuini'ol lltotit ttcri'rr'iliui'il., i ligshilun| ', .In iIn iilii-idl.nl: md, HitniMi, ilini i'C*>
|iMHi-r.| Inli'nil Ilie-p ,ihllli', 'nl pii-nn. MH'it InIn' KINK ii.oomi3VC : : >
liillilln, thi. ,
'm in irnmif.mm1 ; rl'iiin .
h
ii jiri ipii-itliin
[ I I tif tuny "nliun, lifre, the Jml; tluil miii'llni' lieM I -''1.111':1 ,\i'inl' din-ii in KninH:' | and ,pill, iipnn III"! 'Inr lii- hie Idllnlile mntlii rHnlll } n uiti'iif t'l In T) ) tiinml : <
tliuii nut 0 npl'Ti'l' I ,
II tnnnili \Viin tlllll.I'nl.| ,
nyi> I |
umtliin.llii| iHC'linil
J I| 11111111 linnnrrit. nnil Inllurntiul! noun, nt oiu' IIIIHnlHiiil 1 I lini ir '1'1 tin -iirpliM |"' .1,1''linmi ". hin, -i li| Si' I ll-hl Mil Illlo IIIilimli liinlliillttiri : 1 1 0 13. OO WC*
t inf-l Hint tin- I'fi-i' 'nl -i/i unit llI'I"11I1', 1'111'111. i mini til .".nlflirnIIV> .".Itnln ,

i .tunrr nf llir |mH"r limy IM lukt'll II' lln> |Hirknnwli'ilfiiii'iil -.| I ilu-1 I'N llu' tinr, "M uinyiiKilaiiii II".1nl.l" gl.mi"I' He ptnpi' l 111--, 'I hii,inn il.II'I'i..1, li>!l'i"l'illI ,'.'" '.nlep il 'Ih'1 MIIIIIri Infill ,t" nJimirtiMt.'l.tl :

ui> thn niiiki'" nl' Mir xrrnl lilii "ii*>il' Inn, Jit" ,.1,. (Tluil ICIM HintHer deinlid 'In Hie inn'inl' nli.in" in. t"l .tl I nifiodIn I I hi -''ntinri PI--III.' In" ,Inn, ,Hn. .I.ilmam' I, Mi. HiuIt i tpi"-niil' ii ,ih.sin. I'M-lpiMii1, SHEEP, CASHMERE GOATS, &C.,

nnil kimlni", ('INI( 1 1 mil IIHII i ili/"I'| nud 110" is llu, ., nl.nlHie Hum' m i .uh' oilnilinn' hi .i IIMU. lluiterlui i thi fit'., Hint mi uihi r> "iilil ',ul tin, 1.11I.! ,t'ut ,
mlhy nfnur 111"
niinii rnii' pairim" At fri't- ui-'nli i ,1)1 I limn mil In Iiml in
Vi'r again rrliirn lirinllill 'tli.iiik lollinn 'lurllj.it hnihnr MI., it mix II'"IIII. |1"'III'II'III'j' I rn''rli.' e llnnks nl siili.i ripljnii all li'in I Ilihril"" LnnkitlL' ill 'I'' ,1 ('ill r hnlll. -he i- **tlllliimlimr "..- III''. ill,,, l Ii i "put" .it mil nl tu- liiiti.l III,* li li1IM.NAV7VM j.i'iiiKtllli (. Im liin.it);, .icil ntlii i i itii.-, Inn

till. She luni. I nn i him ., he I 1.1\ : llt'ii i', 1""fI'I"i r. nrili.,ri-il tlu, timlii nh"li-nli iuirrlinnl linr trrnu thi' larmi'r mul
,1.lf. Horrent II"I npf n 111" p nl, the l'IIII"11| n\i i thf tatplinnk K. mi hi- hard Led ',,11"'''''- ":'ito |imilui.i
ff'nrnn" ii'iiilminliii Ii < liiiliti', In mm In "I" Wi-bnt\ Mr" r HI ri illicit! iiri'i mul miikr
liT In llir-liipi'inr nf tliu Ul 'HIi she I Klllnlt: mini il nn niliniiinnii. |> il hina>nirpriiflt
win. willi' nn unnliHiruiteil mul, tin 1"'I"r nipniluiiilmuld| "hu nlfi'rid iinn r C'II11" l igi ', inMiint', 'andilili, hi tliinnl I nt. unlit' out of tin1 .Hotitlirrti
pri'nl' I" our rriuli'i'llu\" limit1)) iiru '|'mM r1'iililMii'il I rtirrit'J jinrtliHM'r, 7utliut.iinInir -
ill Mil' Sliili' nl' 'h. 1.1.1, I Imrlmi Tlmt lini wiirrely 1"1 tiltniintliH 'Inr .1 .ennd' hucslmi' ut, aImm' I he ti"iluie' nf ili.-iwn on r Inr fi"'. I In, r 'IminJkiti. hi'.I InIn I, 1 li'* i xt'lt. nitiil Ihi )', I lui)
in llnii-i *
a n "' | ,nlinnit '*' > the I i .M -, ,",.11"1 l iL'iin 1.00".1111 /rli,T. 'I tiiil.it un-mli us'-. h. r.I .
| vill
every 'jmrlin Ouinpuiy' '
"IIII'rll "
-
-- I 'lnh'11r. MI.I.II-, Him, il is .uul from the Producer
h".I" 1I"c Exclusively
111,11'1011"1. it'lniim'
'
linn
.. T.n: 'UAOF.H": O"TIlr. "';1\1'1'\1.1. Hie Mnilil, un .1.1c""I/ /her "hl'l. 10, M \II%r palr'iti.i' ', ,ntrl,, h".I"oO"" tl A I ii,, .11. Mn liuilnui irnird it.killill 'tin ,, ,lu. hill nil-mill' lu lfi'| n-l-t'' I 1"Umi"illllinil ,
I tin'pr "
"'uiu limeH" "I llnir I ilurp"-nnil I I Meik. drnds" mii-l Itut nil ,md -HIIiiHii fi",1' ,',,,, Mi M I Kin' uml milt '
Tu.t.MIt-IK, I''I.\I ., I'h. I I'.1, lMiI'hc I nn pienuii !I r."I. in i nmpli-i' ) Ihiu Imv'iinpiinl 1 | I'll till UlUt tliHIIIIlll.l'n" Ilill, IIIIL'lil.* lint 'li.u. )'ir itul tut nil tnuilili' I >uiii
tluil .hp dues not send nu (hi "hed hi-'lnnk ilninn, iiMrhlm, l|in ilihttrln. tin llm rnilnnnl nrrnir, niul nil!
out h | mid \
ri ,
nl'fii ljlilIn iniilidi'iiii, hiiippidiid h..II.lu"IIII'.
piilihi
uiiili 'minimi Imvu UIH ilii I }' I'lili'ri'il lulu n nr/"I"( in nin- .iiy 'I hiiliiiii Klllntl itrtu ulltiolts'tn lililr lim I\ < MI'MM K Kith tniimrnu- <>li| HtHnm*. UnimtilHiitl
Iliemen, | !/ I "nilwhilin nipnnlnii'liilinliid, diiiiu UM i his ni. -, nrll.ilrfinrl, mil I Ilim 10111,10'1.,1., lint nils tiiiluitli fll \\ .klnMimnl lni'IHji-mi.1 Imihi -
|
liv"lo."I- I.lhr. nnd MI .III11.II.
iurrHliii HH I'nlilMii, mill, .. "lcl' ".' THROUGH FREIGHT
in-full | .ior of j ,1"1. n r< iiiii.tl It \\l\\\\ Intniuh inlnr c flu. J'ltltiihtu: *' ,.1,1, Tln 'I Miry MBlur .le'mu "hnilnWH unyslreani" lol.\ ..1". in -11' iu-tnlltiii" UIH 1..1. \n'ding tin nl llu inr-i, mnl' tmiulh--""'/"'/' lii*-evm I I itii'niplil 'pr.. nliiiuitlnit, iiflir IVTJlilln| -t'riii': I
llll'lll \I Uillllllll" I ,llllll'TJ. .11"IlIIIIIIIIr.. I .m l i rut -ill' nut. nin .in"... ..\ ..""" ,. .........1. .L- lii- limitHI n. n"tI.1 1 :. I 1",1.. .Innil, S -. "" '."f II 1.1;t-_ [......I I I, niiitlnn, In niinliil, tn knun Infiirt' the tut'1: nni iiti tdittitn trnt>i* iltu It uhlh ulll *''Hirintri IMIMT.| ami| uith will n miiijln* H niul innr rltnr* t I'-Ji'l>]M I ulll ult< lid t<> alt mitrrpr"inpth untl prixtiivpirtfc

1"tllll I \Mtli r | I iuiire'tiil \1"1111.| lii 1".11..11"11, ; t.k, 11.110.< i < lln pmpoi"" itti.in ttiiulil I'h"'Iio In/ninttt r thiiti ntty ui>( kh ttnblNlinJ frtntli of New \urk "in d | hhiLtfc nt
h'II.I" 'I. ri'.u In"i n- li'iilt up n*i giminlh' in Hit" .t. -- ilu- -i In, mei II.IJ".I lit liv tlin itliiiifi'lfnii
'. : ( hill. III-n" ''''' lt*< iiiliniinrill hi if\itcf1| to Ni M rmmww ryrintl
/.o'lnl. Tn-i'iimi| n' 'us 1.1 ilnnn nlnliilr.. AliiKiliKifur ,, i il lirliuiArlflll Inghi'.i In Nnl nliK, tin ImiAt I |1" ipn, sthuis I'rllI".r.IIII"hl'r-, tnr 'lliolnilii irfAl n 'ih, |ntircr>t .1. 'l'ilIIII'1 .It, i- I. ." II In,. tin Ini'llil., til lii. hill I'utliirnlltlr( It
Unit ill
1. 1'II\ llu lialno I| iniilliiirhl iu .irti.pl.inif tin Iiml- u MMituhi n pillar luptjrtf of < onyn
inltiui uilli
I Iiml nrtcr iP.ivlnl sin h nnnili'In iIhe 1'1 l i"lr..I'.I. in 11"- l" iiiu n.ihli" .d In nnlir-t Hi'" it ill ill I "II. ,illluliil, nf I itii.it t'roi I'llfti.'* nn(I )>< iinrtnn iti N> w*. ntnl tin
lln III lu ,i-iii'il '"' ( iri'il .tinnl' Milt'i<'il tin'nil. met -tinnk, i IniiL-lilini' nt him th.il, il l.itB-t KiTLl.'ii unl IlimiiHr M( k -tilt than tun IM* unit ul tin* ulitm I it
| (1"1 Ilii'nlxivc Hint I lir Tin. In.M ll'itHi Hint' Hinll. me i heap nnd, ,nlnlilr, 'l.ih.ii.. "hut' Hn mer, llu' ri'iuutliiiilliLUH ill ihstn.l' tin IIHMI mm i ilio, nnilus
,
1'1' itli't I "nl tinl.'l.,] irlllJMiit- hi I Hi titlnlt Ml hi< *t\fll
: sp" |h.i t'll | IH i il u < bt ui < tin hr |>un ILI*! il in tliu count .
,111 i'iiiiil HUT ttllli ( 'lii'i 1 Atliuilir-"itu ri.-i' luii/c, nt min ii'l 111'" it> .1.| ". im Hi. '" ntll \\\lnl' i'i-, hit niiliixi'lli'' lit In linn, I Ii" ,, hvaiifllilt' nnd r}
I"IIIC. r''IIIi.I.11. | pm 111 "'I""IM' MII n 1"011 m IlieenI .1,11,111'. 1\1/1\1.,1, / ,11 (hull-mill! ol llir I """/lllItfl' nimn-roii rnriinf 'ilitor* mu) r tmrtrr* Inii.ivi.i Hn\iti In en odiit iti il \\\ nintiv tii nils, and "tin i*.

.1.11. f 1.11 i iilu' llir I'lililiiMiiim iiml I'mpiii'lo" "In put nil ln.'ilti-" .UII.I' II /1111111.,11/ : lungplniifli I ,I.H.hl"nl' "I,| ,i lim, nf sh, .mil i- ,IM --nun |, .. IIt", Inm' llu" iinril-, "il i-t I -'Iliiink < "11,1'| '|11..> uii'tl'iii In D'li'iuru I'rii.illiil, pi'iulhut, Hi' tntim i-n.| | *M tl.rhii.-t| hmiiik. umfnt t' 3 ul tllb Mill, I (ll'tt'tlllilHtl lliroK' >

nllip III 7/ir TMilnlmt; .VlirV/K/, ll''ll ill III III!' ililn' llu'liiill'Ml' HI. .Murki lAlnl, riuv llmn urinff d..HII"//, lilt. -nil I- -'III' YI 'till' ill tnli'il IlinllilT li.lll i iiiiuiiipli" : > tin" in 'ni ,,,111(111111' ; 'Inn'nl I hy u ..it'rt| .tiinii iliiniiinlu it>1 rPp iintaiiiin|* t nUr-t Hn ju-t f la h'un-iiiiiiiniMi NtHiotml N 'W iMiwt|Mp r'r.* itfthc tnrritl thai| tl p'irlli'-li)> ijiiri I'iitrcnlx'-\ilitM\i.I>*, I"f ulllhnw U. nnt) I'-cl Ilii-ni irfurtU lieildiil -

jiii'ii'til oliinr tin-tti'iu'l'lii'r, rl'f nnil |mn.iliihtU" i- 'I..I "N ri'nni siig ifl.s, ID tin, tin* 'foul ittiiinlIrlliTi ,; lu 1.1.llol In iuiinitiuu| lnl"iu" i iu .. 1,.. ( I, ,. t tin r'.iiliuu. nl tin Mil nhhh nnnhl nf- iitiirrnnii tit mi ih< oiif hunt nnd ti) rc cr\ (| HjlitcorilieMnrifiriii ilitt.TtiiM1 In (In (r lnuiIn

nl' tin* pihiorinl 111111"111'11': nl Hit' Pii"| "r. nl' thr nninc'of! Mul 'In Ih"l llu; fl".1 ,; pinn| >!>e <*tjil'liihiiig' .. l'uiniiiis-.imi" !I.| 1'1"" ., II TMi| i >u nliiili, I, Inllnitiil,I mis lini 1 i n 'liI""h.1| ,| i up) .iu hum 'I In" muii.ilti, .irr mn-t -ulnli ,tnilnu < md riuK ulillttllit rliutlicr..rtt'lili mnrtd'nt* I w tbit li flinlMir Ihi* rnlminin rccitrcled hrhru nlli-nM-niil rlulltliiki- MORnrHIK< K* tmii t nftuliiI'ltnv -

TinMTI| i i iiiir>hilrr tlmn' llir 010"1" \\> ,1 ( 'it) nnil Hie "FlimiT JiHiiil" "\'clcl llii'ini'tiT l.i\ii"inl| Inr tin 0,11, of inilon 'Ihry dn umi ,. '. ,, lii- It "III"" i rut,III"' ,"" iiinri,11, 'liiir;'i'ilnilli, I I Iiln -1.1.11 Hi'lt' 1'>.piilill"iuiI'h' lln' n "ii'intn In 'tiiin'h. .ihtW liv It'in iHitlt il Jntflhc'iu mid lint tntntirfnilH or will Hl\ortitc hy dth the> r,n'Hnnitiim thriMkhNa of Iho4tttltlu |'!'n-iin ni iMiuiniinitiilii'i; nilli par

npprrrmlud, ''hl'I"'ul( II! tin1 "'"11" 1.1"1 niia run 1Mllll"; "r.) i pi.tpnsi tn -iilu 1 I. 01-1"1.1' li, ,,iu Hie pi.mli "M.Imi Miti'lt' ol' tinpiNniii'r II IINI| |,in,iiair mi- < riiHtiifi tn (h. ir ol.ir.. ti> tl,. I ..!.. .... iK.. H..I- tlt> hinitli, nutl trl c < nrli lnlnnnntliii llu > tnaUK' \
t-niM.mx' l-ili I- -IMII inn ,1,11 <>f ii |ij 11..11. clini ytt-ml *
ttliun -wrrpnn iippiriiliii-, tlu> olil, nllli,i> I Hill, In 11'1 ,., I Ilil -Inli'infill nl situplrIm Imm' tin rVtiitnh-i, ,!" '1"1" I." inl" thUcoiiu him' "hill llu IVkH.ir.: | '1lIil.ool"'II, : -. llm m < ''"IIIII.i"". mfKi nlm, ,kt lia-, littin mil HIP HLI tuntl loiKifu, mid will time fKM.ii tulM P. M. ( lUVKU

,"1 Ihe, "1"1.1 Duck"-PDIINU nr Imtrthe' I It Wltlil ,'iIh"1 mnnlliH lifli-r ","'Iliuj: lii, uid "hy liuliirltij; Hn'm ,, v'i.uiu hlo' kholdi i- ii-imlli nlm' mnl ili.'iuMi'il, 1'nli. n.n. iiiiiii-.l himirllrinl tmnal pmlli.iiimi .md p ronrHmli* n n- tlit* tin-aim (ifri' ,
torlfn lmnwinnd < rlty toallmrlf of the Kllttiiii
pro p \ < oiin Ki'iitiKki
|m\irr <> IntUT in H 'lltr yrnrH'uimuiiii' | ) tillliii'iicml ill"'lk'"I'1" liill in 1""fIIII." llir "1', audlinring Ibc n.'ininiHUH" on .ili-. limy /Impi' I II. intir tiiir-l, \Ijlll'f'1 ,) -- t ili li. .' "II.i.," MIIIlir I 'Iln hill, riluinu'' ii'iiipiimnl" III" ...., imirn IrrI' tr> niif) tin- |>ropt r di iit<>|>im tn itf ft* \t HUT) ilhmiltiiliit K'I' I'', N'T. aSittll6BEGORT

I .: in Virjiini'i, We/"'//' lliu "MUMII-| liln IImtUd, LiiimiilHM'in nun I limit, nun innkinhmv ; Inn" lire I Inrgr Ini-liu--, nt llnlr inli rouls' and .ml iu ,i 111".0111' rniiinil 'inmI.i 11.1..I" tin. .Imliiiuri' f niimiittrrIln it* A rtl.miKTlI HI i d tnr Iiiiln-triul
in;,' HticV niul intillrl" lit cillii'r.of Mil' iilmtctuitpon )' Hilvniift'i of |1"iIIII"| niul gm'I'"I'I.' In Hint 11 Hiich mcrclmnlH' will not eonflli t, nnd Huin I I it,* 'Inllnn tin -. "I" ,I pii-niui 1 iilnrpisIIIL '1 .tudliiiri, C miHuIlIti'' I tHritlul I In, rtpmtiipmi h'lllu't ni I rr H ill, iti i u ru -KI t, Mipnh Mie pbt f tf n Nattotml -

*. We Imvc Ilc.III1! limjjcr, RI.llh"'." the mi'ily pluiili'M" h"lh. W''I' (liiiruiiinnilKlntlil.i I, g.i.KhiplllentlKll ml"lull from Illir VUlinlH /pnils' IIM nnil (hi r,iii/i nl. llu, .luii-Ui 1-4 ,1''"' llir, rxpiilumii nl n mi-lihitimiiil imiLinlunlit | | || tilou| in of tnniiilL'M ihn| tliirur fnpi tti r piibll-luil II will'its ntIti Un?* (M till>n oM witkl n\% & ARCHER

nil us ln'lliT. fl'lilli' ill-lit'! tluw, lion ,', ri inllir Ami nlmt In, illit "i lint nn I'liuuMnl il"IClul ofKf\ \\\ ncHllerml imimix Oillisren( IIOHMIn ', l.lki'nu "lIgl,. '. "II'DIII hii, i .lyl" hi ..tllllft1.j rvli'inhng" tin, I'n., hi,1, mini li'.rni tnnix jmrn, loiMiiimtoii mint ui It n to>*wi t vith tii tln Hitfrit|mpT mlnf n rirtulntlon thu I utut i nt md j-tull tin ,

evenIso of n griirml siiM'rtl-iiiii| | DMT Mir Mini llir ullirr 1II'IIIIh nH'riluinlH ttcrciniikiiiK (,I"crll"l. "i br c'ul""lln1.1 anil, Hum pay (II" 'Ippnillll'il.pill., 1. Ill.Inn tt III,If notvImiils till' Inrl'iil'liiig\ n n .1.! "'"". uml nhiilihlilng' t Ihc ofHie i iiMhli' tl to fim d ih iriith anil to nniiMthr patriot It t T'Minit.'ii'i in im rii A, tu ,)
nt \ i' I'n .hl. inipiil- ti| (fii'pi'Otilr in PHTV Mnln. tnwn 1min
( .I'li'.lu i | 1I111.llh Klreliirul: roiuitj
lohII of the office, ttr ,1111
all ill mir"II..I'llrl|1"1 pi" "hi lu llirHiiplr| Kloridii. 'i '.'I'li.I",1 ("."'glll,1 Klniiilii, i 1'1.1 I 1",1' U'u nK'iin' rrprnl, Hint no heller Inveittinenl i milir rlul, hili .". .1 '"'1" iiiiiuil, ,il 1 .ililli" n nl I 'Iln. Kllii'tt l 'krupt nuil.10/1110'1',1., a Ulttr Irani tHfiilt.'"lillll' "In IIMI.Mr. nl"d
.Nftlllr.nl
I. .
iiml In Oi' rmiliTK in nllirr Stiiioi" nrw-pn- I I Thnl llii> Sntnnniili, inrn'liniilH' mi' nnl 1"1 i\. flle. 81.11 (IH Impi' ',d lhat Mil", nen" rnUT| ,mi- 'Mini \lllllll' \l, M I.II It.Mlmul) ((nlU Neil, 11"11"" ., Knuul-mi nl Hit, n'lt'liiHi uiiri Nrtllli.nppLiilui IKItMs.AIIUllV| IN .\ DMI.I'm .

'lift1 nortliyol' thrir |l.nlI''niiir| Wr nuiki- miiiiM'rlillv I IICllUg Iliew! 'lutilaifn In unr uitin/i pluuUTN wlm will riToIrr nl (11..111,1-, I mil' i ilil u-. Dial, i u Mill A Mlppll III'l Inllll-, IUiilU'1 Illl'l illllll '" Inr, a !ni"il, giitirimiiiil' iu Knuiriunii;

; d" for "" wliieh i il, dii "'" lull tllllfsl-" ; .1, Hill) lu "tllkl's' itltllllu ,'
ttnnl lln'in ul-.i
| | ",oli.ro "f our nliillit iu Mir "ArtI'ni'rMilho .I N IIKiniw Uipymi 'lIgel"II. rti it-iilntinn-of Iln Mmithrin" Knjinllpts1 A-sni'InHnu IIIP>, nni ttur.OIJCIliUlllllM.

ol' till ArlHi" I ml il' linm-tly ..1 pur I IpiMvmvl I' iiiinlilf In tin HO. Tlii., tio tiiMr Wr ilrpliilr Slni.Kllol.lil.ltI ..hi p 'liitrst" 1. 'I InInilllnl, ,'"01"1111I.,1, I r sMiihtl iinlnrililL' HIV lull, 'Ilie """0"1",1111"| | ( Mil Ilin-c mnnlhu.l AT TMEOLDSTAND

rll'iulrtiii 'lu-cninplwli nn\ llio liulli, tthili' '"' itluliit, liriiuiM', .,11/1' -.-,- Ini- li.loI.1, iniiiitrn, In ,,,11| ,ihelunli'i I hi. III:! |I. H ,

1II".I., ,. I i uilliii, iiUnlrri/'iiyt'c' .siv.iunnli In.NYti 'il r. I'rioI" \ \ -. I'ni-. .nnl i 'LI iniiiN' 1111'I' I --.- urn ntnni*, tint* tftir, tonlio '
; rlr T RIIA
1"111 .I"r.h,1 lu "I t I'll Hill llu mn III i.i., TttitKThe' Mnnlgmm ix iniinlli'. ,
-
"" 'thin pi ti'llllUlllill' .tl-l ) I W > ,
Nntu anil iu 1H"lilil "- ;: Huy uin no! ingki,n i'mp tliii, yrill' ttillinillHiiinoiiiltnni ,111 I I.urlioluf ".11"1| l He 1.1 IN | I'-l'ipr l tli'lll' 'it AilinliMr" iHrlmenllt" Mitt The I'lliue ilirfp nmntlip '* 111
11' l'IJI"I-Tnlnll" tluil Illil..I.I.. pinlri linn allnnled" tin, li.ip' \ iiiiu, \1 ll \1 l slntitnl, iln 1il.II'a', I hn, ( fti ii pii' ontMtar. 14 0))>
.it-. .I. P. BlCKA I.t\: C upon i mp, Tlmir,; conililiniii ,, : pnnr mginl.llHiirl men n lire .JU"I nott liitnenting the prns. Mt iiinnthii i' nn immi ii
... i iOlhl.T i i. (/; inn,. Ihl'l 1 I. Krnrriillt' Tlii'y 1 hy his liirliil" "lvl, the till'IliK of Hie "Col iiiuili,, him ." I muni.iln' ,tn.iiiN, iu, llu, Mi'VUMii I iMtinn: IIfllll'.1'\ ,. ithisHiug' Pirn lairhrueenlIK i IlifPO tnnntlir' 4 i1

<''C..jll lllltillK IttllklHl /01 IU, Mlllliml Innk, In l.iiiTplHilIn, .nnii..Sr; /Mi 111'1",1,"Mll .S" 1 Imi 'lax," Jk'lmv, Hrpn-i'iil" Un mill "1,1 nl ., ti :n tilth f',1! In k Hit's Um.', 'il i- 'litu hiMiiiaa oil'111 In think .tluil trade ttill'IH' I't u t nidi' c. nn< v*nioiiili\*>nr *> V* FULL ASSORTMENT
*
) In .
( t>r"IiilroiliH.lory" ''I our ",11c'", ttr fill ninntilimnl' /iwi/lnr ,ilrllti-rmu'r finiii "hipmliiiiitiiui .11 li.idiiiK edilmial in llir In-sl K.idii.H, 11I"1'1"1I"i'l l in In- "illnn" I...,." hi pluuuril 111110 "llni llrrril'Inr "l.y.'"a 11'110111 11..1.,; tntiirn 1II.li.il, up", ,mid,InHtcailiifsetkiiiLr gi neial ttniling TW ni iliruLiiioiiih-, I't 7 :i "' ,

Iiml luit lilllr n'tnniiM In In* suld nn tltl.- dial Nrn \oik, : If Siitmnuili iniiimtIn ( llir .Lu ks tin ill //IIM > I .piililishtd. iu .HiSiinili i ii, lot k'.ui'n, ,nn llu I'liul I 'uml t ti.iltnh'"i' 'In i', 1111. 1.1"1"I"( giimg ""Ilidl\, thruiigh', > u'pU*>nn.nth-M oi' % *-., 'ti .N- fill* ni

liilli1, of 1 i'iiniinriiliu'| Hlntii r, ,.111 Iliun nftmrrhr I Ip Iliriii, ""'.' in'i'l K1'1" 'In'1)1') "'"" "-, iuiilmiiil'in Wr ulhulc In Hn,' Havnunali l!
*. Anil tliiii lmluli'mc| umlcr llir < II- "nil vflnrl lunku' ,, 1 SHII\|. \1"1',1"1" > .roll/ him, /hu, |,i '. Itii' \ ,',1 h.liik "I 'Mi--i-sippl s,>n|"| In Im.ilr'" lhesi, "rm ,lonleul In plml aliiiiu, For tlm Iri-wu klv hit -Hi t m ir, IIM tl INI ID Pure
u "t"lll
II \< i ill 11 .li'il ., unnisi'li. I'r"r.. 'iimgslnii salrs, in tlle'l"ic"clIl'.1 sii1i"t rlPM| i>liiiiild loiuanl. Mttli thir nmncr* Ihr IV I Drugs
.illVlli
llu \n-
kluil iiiu-e sih' ihuii -
> | Ingrnnltil liy nur nt, ih.il ti lu l>lflrt t
nl"U *
MIIYJ- -
Man mid
'II'IIII"6r. "I ,Il.rUn Im, h might lie i mmimuded, lit, jndiunUHlt % uiititv *ta r towhirh tin* pa JUT t to lit Mviil, ,
until +u''I'I'h in minimi)' 'IVllin HII 1101.1 .U, ,'rn: > ":f'IO ." ..10........ .:.. eim i n,ly Impe' Hint t miiTiess. sri,'m tin i ti''litiitL' "iliii'ii''li. tin' Mr'\irm, 111,1 I'I i'\ in,iking knnttii tin ir phlres' of 111141111 1, nheieIhrpinpli U In ni ni-irr nti of iutt\t(nm-nilfiln>nli n rn-tat rniftirv MotnOrdir uil| >> tlurtfft

prn. nllleer lflh.! I'liilinl hlulm Hiedi'liaiiilinrnlnl ih-lii'->iil Uiubuulli lin.inei,ill)' mitlcmnnivii 11111, ni I "diotll 11.11'.111' 1",1111..111.11' It.nu 'In"in iul ionl'1 lir as-siirid "I heing iitppll'vl. All ( OlllllllMlii ItMitllll'1lM IH ..iHtlntl inSM
\1 tinny, Uuin| will Hi nn ..,rly dav' rppenl' llio 1 liin,, |Iu\') ill"| mxi l .,ihHIM.i! nlih' hi, inillr iiHn ilnni-.inI, mill giiml-i, nl the in.u'kit I rnhs 'I'hu rimed >U. i oM K A to MEDICINES i CHEMICALS
tiril u
t Ills | )
I
I In "
111111'1 I"IIU" I..lln'lullr( 1111'// Kgimenl 1.111111.1. i, iipmi I.IM Cinn\| ( It la y Hijnl, 1II'III"t' 1111.111, lull- I thinliire 'Inr dull liniei, in In "ndtprliso''tthnlInn Fell U, I*. | hriNatiniml hiii'lltcnucr, ,
; iKi-Htl
t kolilp' li|.. olltot' ff UK- .lanlM vyv\\ .'UII r. Ihill""'" I jeiir ugn, n'lilnl n IInr plantalmn lUmi/vd, and 'i>r) opprrMi !- mul\ 110 very prop have "Im' .saleMM \ra lii'U't in. D I I

rfnV" !|n l<' lie wrti .lllnl'IRI find Knmimnin I 11' li., iilpurchased his -IIH k, pimisimjs, "erli. fI'"r.llhr '1m nlid ooI1.ooili"ool un, i> nl nil Ill i hildn, 'n pi.11. up.iu Hie simiii-li.pi .I' tin -.-.- (I.H I,

Iliu tint N. liinik Ai mid p.nlnami, su'UIHIS. I'.n Un ni'l' hull,. lii \l ul l. Mill', nu 'hi-I"Illn l '- M. LIVELY
"Irrl. KHHIKT| | 111.1 nenl In work, ilf""I.. rnih/r I "1'10,' li\ Is uniilHl' liCMiim il ii I lrn, d llruii .h.tiii-'iu loi' IIlI'rltJr.. ., Darnel ,
"Illiri in New Yolk niul'\ liallliiinrc, ANrruauKlirn I 'I"| "il} 'Inilune' ,hum 1 llir "lultuui nf the slaplr, miiiriinl, Hie piiidm" ,/ I nl the i nuiitiv, lllliiin mi. 'i.in' i km" i ,isU i n-'i I' iUehnnnliintl| Hie *'"i|" ll.ll I I.mir, nt' //iI"IIIIIoI"'IIIII"II'. hmKrlmld, I isnnu Paints, Oils,
"
.. an fiiuil'| ("iniluer In OKI piililirminn nl'I'lir lill'1"1 -uih ollli ,n- 'I hl s mils [ 1 1...h'IIII1I"\ hl iu hki, in.mm'i In lnd, nniuin .011,111. un.iil' lil'llll'lI I'ni u Imm lu Hii-u.muJ llu h"ippt thr imitliei nl, ,1"'IIII"I1 hn\. ttlm irjni WHOLESALE
1"1111. i 1 1 s m name' nl .. Itm, Italian AND RETAIL
"" Jnliiisnn
J/ ..i'J'J".11 Jnekwin, 1.ol..II.i.1 I IIh 11111,1 hiul, I ;iiM'il Hgiiinsl ilk |1'1 i| nar, lulu "|ilm ;lihnris" Mhenl, ryv or miy: ntliei "I'mdnciKiim Itlli M I Hn I'll Ami; "in "|/ lliri li.Ilimi. l-ni iille.l.i' 1 -t--
'
| > \"IM1'11 muled Hn re wmiHi "Im n stnini olnppmnlinil. In, I. I't..o1' wih imI ,ill .nnl, lulh In1,1
,' "" id' 'ltui"(Ju'i>l Ic'ol"III" ., II' prlMflill, i't t >ett anil l.riind I. h.
1,1,1 11'1 ,1.I.III""II "lh"r No IfirislntlM to".lv1",101. ihnii; Ini po" llnlii Inr
: .I h, Hu,' I'l.m Ti hK.M.Mi : IN
,
"
'00'' \ 'inli.lliiwnl iln >"iiihiu ri IKChemicals;
putliy fur ('hf ilrujKlliin yomitf ConloiliTac) 1111.1 .,,0.! this urnlhniimi" ,h'IH'IIII'11| eninnianilidHie i ,Io"iI. 1"'C'IIII..1t( js.mimirllnuirl| .| ,.1 lu-i,, tn Hnsiiimt IIrI i.niu I ,I- 'tin' Iniunli.r "fit nrll tttiluiil SiHlini'"
hiutlo sUouklcr lumlut in "ICI a 1,1 I i 1lhil "I l'ilhl" 11,1. wllh Ilirir uay uiipinl n.i luu i.uiUn -l.'iuiiili 'mnl''I"nhl| >' 'Ih,' linniliniKl ultr |I''ro', ..in i'In
"it in iliuiulhorixed, INK HIHII 'il I is hi Hie ..-.. lln* man nln, rf.lnrt-4' lirullh unit, Dje-Stuflfe
A_) war n-nclnxl ili<> |mnilini "( l.i- nreil\ linn ,nflaliiiieoIliM n mm' HI'I..IIIo'| itlth lioul
JIJI. ,, / IIU "IIH| .I nl' MII ''r\Miil| ,h".,', Him h iiu iippn-imm" 1,1 HieHpuil Ax ImiiniM Nnini nun lu Itm .110. i-ntnmnlltinrt I'lll,. mnl riirr* tin* lauliirlili ,
1('n(>luin Artillflry In Ilic Krmul url nnilertliu rncrvy nnd allcnlinn In Imsloes), ionpli'il' "if the Liiiislilulimi, f'lIl'l'I.CI'.II' ,' 'lit i"Tt'.. liillu ,llm nr rui.f hli. liiiliil'Tntlmiil All
: Mini tl \11..1.\11"1; "I \1""I'.IIo.'IIl'', In jillli}.*"nlii Tin's.* lit., V..I.|"'lnr..r Hit II.M ,tiirnr,
immnrliil .,t.. After liiuiug\ fmnlil Ilnll. nllllllx' mUhfliiikl' 0'1") eii...r,nl |,ili( ni., "II h nppnie' nliilrlhrn, M'i. .'fo..I.1 ) Idnt: piiii.rsi.ilui.'iill| i mivtriitui. nf Ilit-ilm I Petroleum
.h, :! :j: ; IoI''Wr: \;
llrrs-nn Ilii-iti
l.v Hit wboli' f ur, lir furnjiilrrixMi) ,'II'''"' lr "liilh, earl In Hie ." ''". III. In llir giiM'imuriil is nnl l.u il nnl null diiiiiii.iges r'' 1'.llIld- -pri hlh uliiel 1 at.iiiilmi Kitrmrilni, in inrt'it, [ I'llh, ami snliu, lm\.' ,
/ I 1"11..1 II"0..1 .,
lr'Mlgl ) tin l.ui : uHn, nl inmimmilim | llnIIIIMI" lu UN li-rultli IHI tiflhe i i
llio wUow ktarnl' nunt Unnu IMurjilli I / 1'10001'\1'1'0011' nl U'e' ,1"1'1.' m ; i : mli u-l In nil i.ill. ill 1 n '" nrntln' rnml ,
liujw 1''I".I'i.r' inpi "hit Ii HMI 'an IIJMHI whlrli M> III| hit HII
I I'li"I /11111 i j I n.II,.!**. Hie 'pi ii. e nl' luu-lunf.. :md, nihri ,iniimimiilj I'lmnli,,mlu Hn mime "t'o.Io/lII''I.I. L--rrli- I.HU:" ;,."I'I';: |:: inlnl i: JIuTiVl 1 IMIln art' nnl nl ;tin
tin* fitrrn ilix'rrc uf 'I'.ile: ill '\1.1| | ttn.I'liurtlliiiirnn \ pillar, and nlhi"r ,,.'.1"1 piMenled, 1'0' 1.u.4. uhjih rrltdilLHu Inndi" u nin imili"> lluprnjile ,I'lu-- llial, ir -".I1"'d liy Ilifiln/i'U mnl ol' Hliii II rirn Fat und

lliriuruuir'il'li'' lull ilu\' \ ing n lull IVuiilmi As it 11", lm\e\rr, ,liemadrInllv II ilini mii.iur-, |1..0111.11'1". l|<( and .duuiiilhis ui' Hie .uiiimpli-lum" nl I nf 'in IIIIT' | Him will i lint, ,,,11.10"11', naii-itti iilHHilutt. nixi'it-lly fur aiinthfr icy
nu' In il I Mi. 'lil'i.
rill.unit
I IIJr. an IIM'i.i e imp nl' Hie uimili.v no. .' HIP 8111'1.1,1..lh. ,", llniilii. ""-11I: iipili i 1,01'.1"111|i mme In IlnInliiip' pin-perily and. Krenlin |. :if, 1 :1 mill; ,r tun.;: :tin,: -11111111" I :'li, trinftun i: lunluiitlifhiiiiilii;! HIIJW :til' .I mnln Inn
1.1' 'e In ineie.i-e" l lMil, hili" ," "Illn Mmr "inl'T tin* -.iritp| ll lil unit, liiintnilil Th"'I. nnirtl'lliin.
m> I i 1I.II'' III'i ni vIn mini .ml. merei.i IIIDMII '
( IK n : tlwliiiiA' he iliH'H, mil plnul. hifaiise." i Im Mi "it I imimssi ) nn. lion In' tin fi'rnt nr 'tiittl"n] If tnt ,Ilii-r" Toilet Article1
"I.I.\ mn> "
1'1l I 1I11rIh" Hie peiiplr. Ail iu"\\ Hn umnml nl, 'Mn ih UMHn" Hi 'mk-"I ,'/.in. pinph' lor luInmi'ill" Inl.:, :,: t.:'il ,il- fiiinti.in-:" ,: :;; <> riolurt.il., : : |,iinil:: If lln* nt rn>'iit !? .
iniikii
hral\ JVmiicnilir li S. 'In
inmtiiv
< "'lnllrll 1111.1'alil. i 11. I.ll& 1'111 I. |11.- l.it. nlisoilisiiiiirlv nil Hie pnilll," lint ui.nldnlln i : ln, I- I III' II !ir tin lui.r ilt'il 'till"I U.I liliilllnniki | '
,
l lllnll-'mlhl 'I"
'
eilim linl'lr : : ;
1",10.,111. ;
\ uf llic 1)11110 n nir. Ilr CIUIII'N In IH xlrnujly ;- ;, "etil piiie-, mid. />"///'i./' I" tm ,y Ihtii tttitituijtiiniil" ii t-i' iu"riur tn Ihr platiti i It I '"ii"ie--i iinnl'l lln' in ilh hn'tir> ilL'-lruhlt' fnr; the mininf, : :iti I

c.'lef.tll1! l liy men wliiwc, imnuiif nil revereiiL'O. lie inmplums liillrilmul, jii.sll\. '. nllliu hut imi'iM1' the tna In-h mipelii- MI nM,) IniriM Him, h he l.ilmiv." I I l ,I hut.i'.:It" .,\linjiili l.'tiinlr-; ', .titil I lifrnli hi 3ln'I* >uml illi.iif| frujiliii', iiml! limit ill-ra-t-s r if: MilifL'Itt'-imlllrr\ :: ,

I 'n In llu. i unitiilimi nl Hnl.iplr, and |1'1.1111,1 i iHulls .\:0 i millii" iu nlm hall rimidi.mshmild, IH. -l,I. ii, rni'. Ii Is In-ro Hiiuoiintitl ilnl )1,. "h'l.| HU
impifMlifciitMs' ul.1.1 u lax Ij'1 uiupliivursMlifufHtUii Mini mr """ gnmji In ii.i-ie uiiiild,) "hr" MlInrdmg ... li.inlit.iMi.m' nml I DUrrhipii I I'llla rnrt* tthrrr nil iitlii'i* TAINTS iTISoL'UINTKNTlON
lie lias 1.1 the Koniimn ul' Tin .riin/nlUu, < I / u/kiii 11 nt'jni: tutfiniiitt. l ( |bu up- n i ""1..10'111'e I I' Hnn hntdiis, Tlnn ," In Iou 411 mli Hal ,.md, rH'ij'illHie| fill;; ttlnl,: ln. Iliirn': "IMI:\,Ililll.lnln:\ I 'ills ami:: ,:ill: nliI I (<
I 1', u In" ii'ninnn' ,; n-i-\I" /(1.11,. i HIP imtieeIn !I I, ..I..r Hn .kni., tl" iijiilfl NiluIs III rill II 10100110| ;il\v'iy> ki-rji mir stwkHi
npi
Inr" the tinil tlnO innnllis. The l\. |>n riipliii nlap 1..o"llill In m ily 1I'IIIhr I ltyl"l.t..WI : ate eunuch' ihlhi, ullies m Hie imH ithniil llir tux .1 Mt,,.IM" NII > ",10| ,iimliill Driiinilris, n4jtiiln| | |ir
uml' 111') ,'h Miii id d "lou ,l.v nll.S
; I iioin r a pnln\isiilnmliilird '
|.'iiuuii'u nl'llic JIUJK'r during tluil tliur--limiililiirliil er, it '.11. nun r Uein Ily iipnn the negni pl.mtn III. IS, |SIJ, '
.
\ Hie lielim, )
'
Too Tl u in' u. 'In all learhirnl' pnliliiiln'iil J iii"; iiHiially fiiimd
nmnni rmrnl nf it during our nlmmi riiiul Hun, lalinieiKMllmnliii' jit1st
.
iu Hn-. Mali' l..iiing imi 11. ,ili.m 'iniultpupil

liiit 'I"i'l. ilignifliil ilepiirlinent us n rliri/i'in 11'1 the l.ilim, ,"Il nitfiii m.m pin Um..I.. T" n d.ijs 11,1". -..11Hn. Itiilmii'iid, -, u I li", ii ill fm iv.trd Id Ihe Kditiir:' nl Ihi- p.'tpi Counterfeits Counterfeits ( ( ,< > US.viNnmv .

:,'enOtmait-lully jimiifj im, while <,mr. I dilil"' ii\ li.iles, inllnli, ui'iliiii| .1IHI' piiuuds' l I. tlnii iiums' and ntlUis, a itipinl tliotiarllr ; \l' l I'AUIIKS; MlMt UHrillll! BLIllllMl' 1'lln' llAfitlUlilL'
| h. 1II.Ih'Io"III" 'U :: : Class
ask 1,01. :
frUdlnl"j "I l-pati| HC < ;i'in l dliiilllu" Hill hrnit llnir, Innnllis ,itl 1111iinlix.! mil.UK::I. : n ."I,.t-l. Mii: >il Hk, \ DFHE EstaMisleflt
In rniiKriitnlitU1 nnr rnulen thenniiiMinreiuriil Hilx, nl .Ml i ml" a iHiimdiimnmils in C'IHI' : ginluilmuly' anili trotih ) il ( ii.AssKs vr.Mv
.n. 1101. ] ,1,1,1'0 ; A fiirnd, ha'JII.I.-illll IInni .di'I.nlnl i Inn I r.il.I fi, ill! 11"11'1 ntllee 1111.1., IIIHI! | | ii.r > n nh lliu FH>\ 111 tutlln-i'dlHl Htlll "iu'hHim ,
"I .f MIA l'l M D Hut mini warn iii iilM>vt*
nl llw eii-MrlneiNlil| |>t ulimeJ. 111111"1: the in Blur's shine nl'lhe i nip' at nue ""h.. litiigmpUy. nflliil mimuaiiilil', limn' Him hllwillnppr.il ii ill In m-'l led, iu-line lulnmin' "' lumgr' M>' tri> t.ltKitUKt dEAHiilhli.

It. OI.IVKII.: I ', nl I.IXHI' "ninid his share nf luunrl" Hill 'Ilnl In, likeinntli 1111"1 i 1.1 mn I Ia liin' iilijniin ni.ikiug this nth i miy' lir Mil -iiH-k it ii"HIIII \\ ', Tlif fitcilitifs iu >\\ offered fur gettiii --

-*--- he" IxMihiimlrud dollar). On OIIP tliiinwnd. pnuuduorinltiin ,di'ad. ( 'iiiiledrr.ilrlliim a liimg mu nnd Hi.H,' hr 1oIl/lv.llllod, / : r siijijilii-s, on L<>rt nutk-e
llrparl *f the N. O. Rial .'.niMlllf>f>. IIP Hie Ue iii.sh In nlloiil\ lu 1'11I111.; ] n iiniiiimn meilium wiaMIMIH -
hlll.11 11..1111 nhnm Cn'i' HUH mm\ h tnme lr-.iKilr in In,Mm, ;; ,li.iliilnni ; nl'eiimiiiiinii'alimi In ansisl Hiriu n. Im aiiiMimm c\i'i\ ,'iitirli' that to oHi-r iimi" Init IVpsli aiiiartii'lfN
'lie reMirl oflhli ('iiiinnitlce I << -
| u II'C"I'h. 11in jli'M 1ii\l'. linl H Ihl'ly" hill' Inn Hell' -hels "
; 1- him' li 11-.1",1.1' i l.iy, oorli"II"lal.l..hllloo"( iililaming (MMiks, mid itit.dnuurs Iniin \V I

nur lelegiunm' IIMI lrn''Miin lie '111 : pilled' !. IIBI' II ,llilif' 'I IMIn Hie' I Ilil.1 Mil IrsUiiM'ikmenl Hum In. .,prutetl\ Inrnvll' in hlll.lill.tI.. 1'lIloh.Ioilll llnn-i-J, nlthilrr.il ofhirliir vlmiilil lu- liiiiini in liM-da lii-st mv mme Imt the

lull. We c\trnrl I. -11.111".1' rnlliiv\K : l"\-: '11'III'n.' In limitilnlUnt, nr near ihiinh ii aliisl .1 \'. II Mum Tlie r".i>mi iHiiil i- Invi" alreadil.llihliul a imrr-iiiiili-in'r| '" IMHilmlli Northern Hay.I a sny : tifimrt'Iialile lunisOH.
"1.1'I.\ \ Mi', iiruhnin nerfexHiiuneil I 'Ini 1 Hn puiHi| >unf hung alilu In ..fliienilh Pli Mriniixinil
h nneivlh nf his imal iurnme '
huI, nl" "Ti nllifi'
4 hi kneiv Mii.ul .lli\r. mid, all a iv invited
: HIM .dm them
in ii'irnnl\ > Hie m Inn luili' NuithtTu llur mid luri' l>tiilili Iinicii (
.
\\It| tin1 11.Ildll'n.. "I Neu <1111'11'- i thing' ,AgeiuV'nf ( 'nnfiilurilo: limernluent ; I i.y i to p.viniiiif of
j' l.'hll' 11, tiijlnning null with Mum I'fc ninwn" rliili in I'miveiitimi .it MMIII" eailv d Ill' tock, all oflnVh
TJie 1, lini ilie nll ilie W K IHM.U.Y.at .
HUM re, ,1.11.,11.1.- ', |sn nliM s >eelielr: is hiliilnllurr' 'I'hat then' ale lull leu 'hers
,1 i \ ""
,111 | ,l-nl. .. Imntd 'auinngxl Hi.il L'lill.ml ollii'el" inmpm'allif Ibti * INMI' II Ilie Mnyiir In .1'1"'J| llir ( .O.I'llill- A ,".tll'll that taxed nil iUgie.il lei p.iprr. The miir i is limn u Wi.l I'ullllllllll" I ly, in the Suiteand Ih..c". H..' "'snillered I. 111111'I It-it i 1-11: -t ,\\,\\ M. IJVIilA '
The "", \ | I'm, hi> 'iietiiniin .ininKlilinli.il' reason in 1.1\''' "I' Imhlmg > |I
.11"111.. blh'rl. c.c..I..II i Anun'es tn tl.lr I1II"--'llillH\lllliol| | \ im'n Him knelt Ilnl sluail, w.i-" kinnin In In-.nnii' INiiitentimi._ ,Hir-_- _n_ urr.il on ..'. ,..Ii""i.inn,_. ,.ii..n-i. .,., ,.... !, T. W OSBORN
n. '
Ilie ,. The ( ln'llev
Mint
11'1. "lllil' < npriii ,! and ImiL'lil. 11.1 1111 11'11' 1111..1' nrie Im mll.l.\ Ihe ".,;'( 1 "r"lltvul, :" irlnlmi' Inimnseiif" studies. iinitntmit,. til'1' lexl ,

'iniuil pixiinnu'iit I N Il.hll'h' .1"IIII.I.,1 : In pllnhllM'llu I !hlilwted, INMIII luniks, ,\t wlnlr .'' il'II'111I.11'.111 "Hniild litonly ,
I.Hll\ Si M A I'TOKX !* ( \ >
; 1,11.111 "llil1 1 '"I1'I | | |l'Oil| \ KY AT I.A W l M.AIU.KI.Ul (it
I tor the nl lliu -I'iniiil.iii, in the ""II... nlmll, MiiliaCmi ,
pniliflinn II.'ull."I'lfll""III.| i I I'I'' the iiejr; l.ihnrer nlm \I. D\W ininiinl ,I Inpa .Mv I1' nr IU, iut.(" 01'011' Hmti'in nni-l.un: rsmi' Hlilll'lllllillI', urni-e

tt'I.liIIUI.! giml aTlllir.ir that p.nimM'| iiwiliiniiiril \' incur Hi:in ..,ffth: o.t Ills luird e.irned, infoine sin h thnll iin'l hi\e Hie |Irasuie nln'mg 'Him" nl our' pi'mile i nioif in Senendly HHukining tn HIP llir lmioi iillru-. \\HII.\ \ I'lltl III K m Hit' M'trmU flint* nl thi Fresh Garden Seed.Cill

.C'vnxrew Inr ii. 1,111 Suit) 1"1'1 in dm 11 ,miiiiinnl, mul Im'ai 'I.IM U tbriemiynlhir Mill, .illhnugli sn 'nrur Mm Onltln.11 hr. uniild I imi irr:lniilii'ii | Man mul nill pnn-ttuli. O.iiin ai uii-t inthtlilnulh .
mul HLftiu-t tliu ttittrritmrul hi (
Inr mill
like lii li,ive .Mm dine n iili. him \\111".1' 1nilmk
MI
niul .. s
11'11 tiiinifl-'t ul I U/\I'lol' 1'11H'IIII| enunliy utidir 11'ln"II--i. thrieauyiillirl tiexl t. I ---- -- i.tlUiinis m In Inn1 im) "I tlu. l>i'iirtiin|' nt* m t\ -|iiiujlon
on halnrilny Iverptnur "wk
(:IIII.i nl'inne 11.11..11. IH' 1IIIilll,1 I piirlinn .I llu.! I'niled Mutes uhelu 1.11",1 I Imsr" otl" mi'. If .\ nil please "Af"I'" 'rUIOIIIIH.: ; ; r nihtt. MniiriH' llnuk Builtlliii;, Ull.iliMMv, White Lead.A ini | 1'cl a cal.'ilo iii'v i\ilh Almanac

the I'rei-iilent' nnil ('111'1',11" ilie N'nalrAn |I'''iiy..i lav like .this \'nniK tViMinnl 1,111' mi1 a plii, ,v In iT-t tnv liitr uu, 1 11-. \r r ir.i lit i uliii-Ii nt** lull < lii'PctioiH

d'c'\11 Utr ii llovi rnnr, l.lent. (iiirnnr, ai'line I / in'tit | i II| lUil iviui' M I'". i liinnilis' '"lflllll1ln'lho""lh"I lilienupun tilT|. IW 'JV.ilDinT. fur

> Ullil HIKI-W nl' ReprcxentuliMii i- '/ liehilil Ilr.1"/111.i iHiiphdning, 'II"I"I"II''llh'IIII 1",1 linralli'UII lliunftliw .1 V.;, 1III.II" inn mili'M ninl.'lliil'lea In'innd. Kills Chun hInr.uviil ..nimiluUiljU.I, \ IIIIK| .." >.ii. Miilii u-. nl A \ \ uf rhoiirliiimls planting.Plij .
i wliu-.K'lri
'
in June niul Ir'Hli"l tin" ,1,1.1, Imn .inil. I Hill ciiri' iIUeti-tf J. BASSETT sic Jans'
ml 'Ilie unI'leetinn
11.1.1.) ,' hl rb.iramilo u'liy '
11.1 1"1. 1011.1.,, IuII linyj e miKiier iHilh llir noli and\ ( iiillm, > intila Prescriptions fare-
Ill.nn'-'M-i liutli 001 t tllfie hillllt'il
lorim'mhfM. nl'n Stale ( '11'11111. ,liIH' I Dial 'nine .. urin'In lim) plmilltUiu
'H'IIII. muj
j piny iln liurlnt.mi.. T.VtiLAllAKK Ki.t ; df i lii- ailirlfM. fully t'oiiiK
niii >i i Tlif kn< Ihcrf >ni) lel
) wiwiuiI
hi nil the 3il ul' Oelnlier, In ( i| HII Ihr I. "I' lii | < ( >
miiipt I '1'11 11.,1 lutn the ptoinlsi'd l.ind "IVnliv Ij." ; "ni'U" elidm-ed I olonrl
I Ih"1 "I I II..'"r In nt, tlii.ii, IrM'rnu, titliir ti' lump I Iln niirlilnr iMACHINIST BLACKSM1THOtMl !' IJ, ',>7
linn mul\ I'r.niie n X"'i'iiiiiirnt 1 t'nr Hie SialeAl linn', 'lillll1',11111,1, trA
tn run' ili-ia-i, MI.I lumlMii'\ was In u hiit'kudtilki ,
llu** JMHtr nlheiw nlmllulu --- I Iwve llm liouni In tli.it ", in
I'lt"'Ii'I' 'h"l rqHirl IIII"llIlIn'I sr(1' .'id ,nnl 1111. uu ilinl 1"10'OlIO 1'111.11,., Challenge
iu4k' tiLeu1 C' I nllvtt M''''' .': .iear ,|!|. Ilimx. iiiu.xi I "'. wi. .11Th, .'h'r.11 ( siirli" Hint Umi' "'ftIlI.II.'c ui. mi 'h.nllluv u,um' l.niiri.rr' uml all llir .nljinuU ul niiiglt. Ill to Billiard Players !

I'lar 1n the I Mini, .il'lr nlilnr .1| Ihe llahd'riil.'e .iti.i I .lii/, "1'1'1,11'| liHik, 'hrhind uml I nn-wi"c",| BOILER, IIVKIAPuro IIJKhKllY UIAU.KM'K any rcidftit nr th
tI"II'" fr r1 nr "llr. H II" i / Imtli", llir t ti T" .milt liarui-, "I| Hit 11 i >e,'" Atlimili'i pla ttfnt of
nl t 'miuii i lumilli Judging Iri'in his > uiw nuitrh ol HlllUnU
liixer Imiiarnii'" Ijlil.1 l tlieiiiunlivInn" unit' "",,1..,- lidijiiiln .nil pinphn t l I.. lullilllnielli >|'''il\, ilttln fuifl. 1"1't) ,,' WIW>|IIIIKIIII in, imrrvup ,' Itiltir ili>> Umi i.'iriu tinlii u- -nun1HIIIIK tr I,, vtnil H'HU-ill.l.n, I,M tl IIINBItl l tl I, KIMI1 llltndnl t THI point<* P Cdrniuf rl 0 i on tour |KNkit jfiiue I liflhii <>r hiiuah nf I (Mi

/rn.i.uiiliill.' bikdhouaHi, nl July til., 1iS: |"r.niilnl. i i'i ;h HIlialli, 'iiniiimi. must' i.uuisiU.'. the dinnir iinirt' Hum' fit'-uper-tHinn iiiul ilr i n" en rtliijmt tli f t .7 .--itlf Af *< I'lAiiCi BnOihfrbampioniniur.rt tbu i hulh n/f to hi* tlirMt ti'

lll.il mix. nluil |itr utl lll"I"I""II"I.II.| ,| ,i. In pia\ Ui HiihmtiM .is limn, \\"ijllI..ll .I.I i; II Su < iuMII.IIXNI nf hi Hull ni.itle-1 IJllh.It., lu HICM lx' .. ... tU earn.-"t J.'L M OuOm i tKftttniaiilfd M forft-H <>itM Id *,
1",1'11111 lo he iiU '
'n
..111"11111' mlrr ( I'lniil.iriU ;1"; mil mi tndl\.lhi. Illil" nip al.I.llo'I sl.ipleplmlmts -.-.. il.iinl, pnivtitAl .'ii iitn*. wliiil Vila Ihwry nl > striil.i.t ; 01 n 4fivpiur. i tmi wt'ik" "ftu Ihf djit ul
Mi IMM.. .M ill \\U l.ui tutliit anil ul] thr tilil K* It I*
onilnit. 10 the iniinii nlIn ..111 1"lh. Hill lie htpHit| dim | ,InllniuH irinmu, .1| rim is Imie nuiiiNii dui \uju-liuc LXHIIIIIII

Ilie I'nileil !r'I..J""lor1''III'11 t.lc.1111.' "llltl'U'"I.' i.iuuit /: | 11.llhll tin' s"'iiMiriu "l'rd""I" ill id.l t i. inutliij, "I eiliuis.1 Ineiiin llir unmrdiAll mile,u- 1,10' 'in tin. MIII .mil iiursi mul lnr.iKiMlliinii ufllf MiliTilk I llli'll IIIM II llmi r. riti Illui ainl* *uniLwud iirifterTerMid lull In irk thia
l.rt.itli ilmu
hem'tit'I'nuail I ..1'11.! I'lmidi 1.1.1.111. wt
(
all his ,
tiii'uniindihilizcil uiihin ilu nun punh.i-e
> ('I t.ul nihtr Il ll'"Ir"lt.I.h"t | i I siime 1'1,1.1 \Vr Lit \..lilnnd.> .lii>ulilii hi> ItMi ami M. ml,II|
uiiiy 111.1' In llirr' gimdimi m.""'..Inn',il at Imnie mltinixn 1 mm ihuiteini) the .I""I1liI..I.1' ( 'miip.iin/ W iIiml irs .Vr CLAKK EnglishLINSEED M i'HiivrKFvr! I FPU
1lrln' Uml j i. liin;; I'l.wc fnr It tn nmve lit' ttnrlil I I.> | \f E.
in the M.lll.um.l I'omitr Hie ( (
'lilK ofekx-lur onler ;nl'lhe ,' ; InllnHiiig ri TI' A by .I"nl''ltl.f I'1"1"I.. Mill nl'a im.im held tin re on tin -Nili nil Im uinir jiuirnl Mc.lUnpint mil t"tllI" nu,n 1'". llu *tri IIJU lt. tl It |. |
r".r wUltlklhlilg the un-lt nu u..llllf.I I,., 11'\- .1. ., suilii U m' pii'du.iu ,lurin 1 M ; UmiIn: MI i-oiili. UI..Utnrm bun tlirin *l ".mrk

1.- uho lure .hn l > lieen 1".11.11".1 ,"llhJ.hlu 1"11.. ., ilu' 'liilliiHlug io nt iriulis Ihlol"I."M ,mil, i i.T mult tn *i nr tin in .1 lu- ,IHI klii OIL
Millilili 1 Ivi'ii Inlliiiid >nthipiiiilrnl .. /,'..',./ Th-U lxiuksuf ulj f i,.,i,1t I.'I .10" \ MIMERCHANT ,
U' uftrr li. ( Miireh. ,, '1. (HIM iiH lim-il' In Iln Uborjloij nlllr. Miuniil.' Hu MH--I 1
/ | .the Snnlh In' Ih..r lht< Siillll, mid i.ilnnlili 1e",1"I''IU\ Si. .\mlif'- lti.in, iU.ti.iU" kiii'Hii lu tit. .. Kiiami
'""> In tin re .to..II".C..loollll" uloIJ"o.I H"ilt'il
IHil hc(111' I.II' c""I'ir. Ihe 111 nl In IM ifn' III.u, ks ilupuimsi M.iriimu.i., tliriiif luannir' |mlnl on Ihr limiuii, l-i'i-sili-li\
i i "
nu'iily ,' TAILORS 'I'lllSl
I. lit MIIV 'Mi Hllimu IIVPAM"
IT ovcrnmviu tnlmleal ,In Ihv 1lil.,1 | ill ill jtiadlii" !: \\hitmnf nui, lii u, Alaljillltt ljur iu Uel rlundj K t'l" llnj ,il 4iDt lltsiHj'tlf and I Imm '- nun l I.i lirit nl r n-t*!*!

M.llll'M.il| tnlnli1Uliln\ Ihi.iilnwr (,( KI.I) ill li.ixr, .Mn il li"'ilim.ilr n-siill-In .i.nniniii the rr pivtHB plnt. kUm uieutioiiatl' \hy Iii' 1 IIIJII,) ill,1 4 VilUkUllil 1111I h .1101. .nnl klIIM) a\v\ M I.IKI.V ''ilir .. .Knijtiniibtiiltinau'iilltf.> nu im riti ncidn 4 lHri.iA Llt' Uik. jiitiniiK?,.

Hiilw'rihiu; iimler n.ilh Mini' .ilirMilhiiipiirrlimwhi'll "I' ,llir Iwii (... 'lluiiipi |MI''>IUI it"|NKiivt.lvpu' | >iiilv' -] auj twui'Uititiutil flit Hllll' nlH lrlll llllll IIHIII| llUIII. fl. jltlUlllt I KiilrwllHll 'f (jiilitu hr>uM b*>jivd iltlri DuHdat 1
;; ,1",1111'1'1' .h. I >>r l tu
| \ rn\. .. t. ', Ihiil Hill ''I'h ., iili'tilid nu n'l'ilm-.l.il llir''mli dj 0.1| |M. ill >itam) nliir ol tin -km I, tiUutM H'KWAUlJiVi A KST.
lirin him uilhia the pni\i-i>, iiml thill hiuill """ "III."iol) will, in mil hiiml'lrjndgmi' nt.lnI'nre until' ,mxl.nildlh.il. tI"'.' IH, kepi i'|>en .it' -,iiilpllltlnl li I li,. I i 'Ilililk '1.' %'r.\.III.\ .." Niltiir' > Hn. III- Mitt l Ill.-lNi. nl lliu.. ruti. tl,,, k "I A tjtni Uitlnwcf Kitaiuuli Oi
liriir tnii .ille imiie In llir (;o\1II"'n'' cj' .11" ') | (111 .1'| <' i'IMId.l\s L liU itREDUCED l. HI; ,';*wt II H. \I\FH..
; ,: u -.n.11" I hi"'. 1.1 sinp.iss' 11.1"ljl" \ .n Irt .l Hu- lenluri', mnl .. iix< bill'I"| m, tin i (ti tit>nil IIIN rint \ ; nl tin' llu Nniih ,H' llu "VmlIfiifl' / I Ihul tinillirn- i'i ... ks ..u4iul
Vniteil Miitf
tin .IM'rl..II1| | Ili"l iHM.ilul: pn-itit II' lli.irfhl Ilnl i"nni i.llnr. ,1 i.m "I'lilliiin nt'1 tin
'Ining iiitmtiiIf and *irt henlit PRICES
ttdj* !
nhr Suit* lir (.li.ill nreiten tri -- i m ,I.TI', mil' ii- Ui u.'iiltl uriit'>llt ti.nnx'llli.il 1 FOE
11..f.uu.I. KENT.
ulluud lUllmud
iiir' .led t > u jjuiit ml' milting t I.
fil.II, cnlltllnj:him n> Hiteliilnril r'hl. """II". WIIITI ","''".- fin .IIIIU"" .' IK. hi Id in the Inn n of .M',iii.nma. mi Hie > 1'\| 'jillli lltiiuilllo (rutlil'' UiWWcIlM WHU l)r M JI I Hun tl.'tkI iiitn i-. liutl'mil ..mJtt VI'LA.NT.MION ilKKJt Ire
mil.rmiu
In nl MiuAUnlilir Mil- lniMirt.inl Mil'jeil, nu lil ,' I.lo' the ul'inmurUKln4 {\.I'\ |I'" panUuii at un' and ,' stvitrnfttudifUiirvtl. Iho nl)
in 1,11 | .1.lt'lI .L'UIlI. pnipiiM. *, Wcrf I1"'H' f *"> *l 1 >i- | >rM'i H..I.ititl V"iitliKMictritiil ill IKKUI.. d tlnlvtn.. m Ac .
(IKICULTu: (yncinv UK lt "Tn.N. is Ki.nnWjiat '11. kulblimnil IIMI l... utliiitani 'I, In' .u'hul' ; ki J |iimi'iim| < this ureut aud tmhlr uuderl.ikiug h.syt "u j- 1BW l *ui jl tin imM fppnrliin, "* Hint mi( el tlit \ Urp* ntl i itiililb'I'UuUii'iu uninujtlluU" Mtirr In tlit\HJ! ,

IU.. -1'1 1 \ 1' Lanil mul IniiMijTjiIiii' loinisiui Uii> tut mii"uutul M pdbk'll' (111' .n*> Pll/'i/ II .Srtfc'SM' Brushes.A tl-nly lu crfltn uf tnlliCt-

(<"a"Jl..DYUI! t tU' J.kul 1 uf,u I lt.111'. Il"I'lnll' >ltM k Kin uily >IIM ",.'J ui'i'ivuir) lur' iu mvniiixutiiin "Ilrtl JltialnJ, Thai the Cliiiirm.m uiiil Nicliiry lit X \IM*.. UiWUll I) Best Clothing Houses in N. York.Tlu .IM. j' IV T im AIll.! THUruw
111/J ; IN su.ir
I ol Ihia itiei'linj m-iint'leil In intitp ilit. .
niul. '. 1n tw .. .1 nni' i ; -
Cirnml MtmuuLl. ., lur im I IMIH |irtiiHn>i gu ..
tmite cf linijni-lnsl li.iilm.nl mm in sonlliriu limrgmkiul } UBU A Dili A>soitiuenl t>f driitlfmeir* FurUiihlug -
tumiiipl) tlifini t "riiHit mil i.l tbi Huulh h, l.iiu.J. i;.Ju.Till llrlib-U ",iii| Kumie Uood uii'irU i>t' BOARDrlfH
In tariiMis U4.I ttitr 4 tutlit
| lim |>rupcnlng "lluI4 I {'Inrida. li> ulti'nd "",1"till'\ t iti/eiis nu Kor-vth ( w Uuarr aniltine
\It. llu? liriii ril, lu rlmrtfr .liNk of IhUtUUIliy wnmleAnd\ M trrdiilv MI--IS. Wildrr \ ltn t tnrt l* tvr (* \\ A ,
tbilapitJl olliint Otalrtattnn
\ tllIIl .1.., hi* illll'rlllllt'e ami .iliti.- 001H.ilrOii.IIIlIIJ.lill' IMIHIRTABIE
of : Aid | 'b < |
la tint iliUTr l Kmlyraiil 1'1.| A ROOM
of Uw WV. KiUUrinu, far Literpunl Hli mid vT ,
tb u Merino lull HOM IM)
Kluiiu4 !
lu. IUbtTi .4l'"l III ulll Illlllillll i.iw i"iii4- c&utuu uu | ) Lower
Society, of Tt>l'*m'i''ty tu cnn'.rm- 110.111. inn ift.'Jn '.. Uliljlnl .1101". uflu'luni I ST.fH .!.- t ndtr-Miirt*. KuUU-wiA H4iiUkt-rrbiff Blckftud l lntd API'lj *l Ih.A i n
DOQ. of ltI'lua .. If ntTr iurTU') date .. .. "I"|>oiv| I tin ir butik< --. ; II."III'J| ,",11.1 t lulr. m .. island union, Fau* f Tu*, i>*\at nil it ufitmil l% iir1ai Dt (if

|1'\lllu.\ '. In lnt tN l"Ilka,1| -uUcrli'tluii' uml .. lul.- ...h..l., < t.ilurgl '> Jt .1. MIISI*, l;| nt I ''nlllllllilli. pli'pnt.i iii'lK iilUi, 1 U7i;.,t. | |"'imil-. iiii.ti\ :::! Iwliv "I| xmi : tlu hr t uKb Mi tLU liurH

o olIB t 1r.l I Ihlll"111U.114 HlllliVlll ul .ti'tk '"1. iUlUlttlUUl>, Uf111 IliilMtl :","'h lillmr Im StillHiUfKliru tienrxmI lntiji|' C MU'ii, HI lulling V4 >7 J i.im.lin.ikinj\ .' mu BU\OH! t i lii r out our iint,

pro\o nuflkic-atly iuuiin iulini{. To rail, "'Iil"d. It .lll ..tntlii' [Hijln h.ltll"lh., I 11"111';'" ili i |lu> ruuiiii M>III" emifnttimi x-lit me- .m "atffu.-iil tit, 'ir.'slil" 1 (IMII""'. \ ijntj 411 GOOD PIANO

lieu. MtkMiu.l. bUcre AgvnCW. umUrlUud iify liiukiui;, ur ulber' fnr|".,.lii'K. haumil mkrd ,.tI liv l.is n iiml the l.ilmrri. 4';IM.4ai Thi; i- .tinlar.'irf ,rltU takru mini WINTER STOCK,

tUe. takrm M nWrtinn IIMyw < Had wi' twin vnil inner ludn} "r vuiilil tli'UUMi Iwie Uiu ubmiiktl thrull,'U Jinl.t1oi"Ub. IUIpnrt lit, ant -hipmi i llir war Mu ViW efltr WhiteVh.. & ''
ta. | l .1II.&I..hl,. kmli. lu Sew Turk. Ju.iilt ill nlm *f rwrtor mdut cinrnt* !- nf put 111Wi I n'ni'111
Tlkitu onT.
Inlt'thai U U iu a tu I Itbi' "bUlol'I.\| | nt it> n ui d.it-, ei i iujf trvnt and |U7! T"u
I*very f Tnr U> ImprrvUHl. We vicli'umc .iutkhoM.*.1.1.| ii h.u..wdllld..0 Him ".\\.111",\ ". tif uNir.. HI' b> gvl tUriiH al,1| ai-Mi'| b >:.f h.r; .I ".in- .md all i.mu'enuJ.. auJihe ii.iiiniur |.> fup Vb t* W ** "II 1" I "'" nf "' AJ

11 till* aonihrr iS'n, t un llenu nt ami "bl.1 r.IIIIIII.ld rtllllhlt- nf pit'ple IIbll ,Ul imike giwd fill- \... .''r\.II'h' ...!' Ij'l'a.till'' 1\,...., I KI | It B
rily *f out l.li-MliiC" lu Hit entire ifciiilb.Vr .* *'"* U' .1..."".. .,....,. It__, "... M.VKK TO OUI KU,
|1"1 I. \ -Jnl.i-lli |kM..l tii ". For
'. .. ." ... -- -- M. UVW.Y. Sale?

"rf a" '.''' hnnilml fiimf, aU ilnily in. U>n. .", a/a4Ill"i tk, I"m 1_. .. W. II' 'w' .+Ii'.I.'fll .. ..'I 'fllilt .\ 'I\'t 11.\l1 11.1" II "''H' .""1'

tl ; 11".i"f o) i.I..h| > Mil' nf WiUtl. "1.II n.1I.t' ,Ii. .. to"" .. ',".
.

Jr1 ..


'. __a ; -ti' .'
-
_
J. '- ., : '+. : . .< ..... "J*_- -ar:; .. .- ,..
.
."
------ i.. -
-- r-_=
-- -_ \ \t"q"
_
: I \
(


\ It IVI. ]

.
". .. SL I


..
_
_------J-- _. . ,
-
-
'- -
.
.
-- .- -

p THE SINI'IN: 1L.I = >,I'lHTI.HII"i,I IM "ill, '','\.i.i. I'LI I, till tin, :I Ilk I, ,I ,iliin III, ,| III-,. ."I-1, 'inn,t ti LOOK OUT' !LOOK OUT ',I DON'T' LET IT PASS I IM: ;" ,' :, I .' I'-. ran Truth, f'nmincr Ion ?

'' >', .1,1'1',I u ) i 'it.i In, 11 li* s un i .I h i !11"1, i,, Has Logic of any Influence!

-.- Imu I I., ''In' I, I iii.-" 10. .I I _"".N. l h, Fact

$ -> r-.MI-\VI, ,.".,.. "" tin ''u'.I.' ,"1 -|1"i.ik IMI, Ill, .tup Ivi"-. .wit.t'h"III.n i i vttmiii'tinIt.I ;I FOR THE ENGINE fONT t.r: TI3CIANC.: "OR I I i\ 1'' IWI 'F'I.'.. IT''Il' ntnr 1 I spp'.\' ,I\'I} _


lu, .', ,Ik.1.W t ,IP,III"ill ti.,,, -I' .II. in" ".1 I III 'I t,1 1 ti.ut \ 1:1'2': lS. $ \ 3.r. "
I ; "M.'tt
SENTINEL
! ,t entail" ii.Hiir tin,. pui'"..1 w,Hi.'Ul tnt, llmliliuMm I ! HE
I \1
Ih' t tin "., IP' h. ..1. d ,in t I...,i iilinjlhiiuin.m : Whistle Blows !!, ,, ,. \.I.IH:' I'll.l XNiliii | :\I\L _
.. 1 I 'tSsV | \ "" ,
.
'
\l .rCi ', J. I ,
I ": 11 ,: t \l i I"" s I I'i In "i" n ll i i ill..h >nii, MII nn uf .cut
Ij
vli tin. li, .. i. I s ti 'ii' I It' 111,1|! i',> yon mjrti r hw
j nl ".|I. m,1| lh.\ tn Mi" \ i\ ,; i
_ 1 r.Miui: I I : st liii 1 I ''' I ;:t "- il" o. I. npiMlP'I '" "in n n-rfulB, )in.p.-el
; --- ,.nil:. ",,1 'iliil, 'HIM .1!, C' |I i irun el ", '"o"h" ''ht i I" hit.ntu.n known l' "O.1..

! T/S.tL.AH AE5SRKf : itl'.Mu>lmiint", nl, Ih cc knnl' hi t lln' SMIIIII. uiuy \ ,\ .' \ \' \ \\ 'r "I' S I".I .nthl..fnr.
\\ \\
n nioii ci" InlI' rrnnlilfiin lot a lilijh.ton, \ -iiiiiSil'.Ptafli \, \ I P I I.: I \ T I N ( i (O) I T I F I ( I-: I ? "! / 1 IflP.I'l;

iCCI ci _ ." i I. "t ,"'i" "' ., tiiil \lnilint' l .. .
Morning Feb. 1&. 1867.iv.J. Bl.inkots ci I.uuth' "
FrIday liutif.l fitrw ,lti ? tli Cloths
f tifnilultl 'iM l nM "to
, 1 .11. h'I.tl"11.| ant( 'u- I It ', m '! Ill i I. ru,,| "rid, pnoosh to Mtlfy

I l. !" l riMTIIIIII' > ,V ( I tllkll 1.11' It'll, ..i tu ,|. Ladies' Dross Goods at !I' \u\, \ -I "t'l 1'1"j I \ 1 1 II I. \ !.: .j;i \ 1 1'1 i I | I | : | ; \ | i.h' 'h, ",,,n., .'. l'tt," ", '": .

Wu'tV \\ ,\\'\\\\ : \\V.ti 'ikinion|_ I I lu ".U ll/! nllul,' hull ".I?hnuulil I 1,11/1 ,"I.Ihi'm' !' .If lu.hut,, j in t,||, I' .,it- ,I Il, I i I Iui-ui., 'ui tin,'.,tilt ihotiMnil tn,'nI '

In' |1'I.tl.I''| | It, un, U. alt\ "Itir" nml' t mlMrtliliii'liI "' ''minimi I ,: :iiniuiiu: ; ;; p: -, r Hitirtuly
NEW YORK COST I I'I :1 \ : _ _
SH'il A \ ,
: ; SU'llll'in I II: ,
I'.1. I tn kitran ,is "iiili .
'-it"i until I'tiiiiiini''Ihl.i liiinl-uniP. ., .1|.1.1I I, '" "
.*, \. Gill R8 !is tint (,. "n.1I'ilL, ninl i I' I' .I I i.iini' \ ihit' hi-H iiii- -irrai'nl iiient foe,
) itt tlh, i'11n'Inllm I i i i I in'"i i l run I Ii. h" 01'
..'....lied lo ri'crii.r .,nWrltloti| "* ..,"I..llrif| iilu ,iiMne.' ., -4iifiph." ruin iim"1 \' ...ii.I MII I 'II"1 tn MIII m I iwrcr \, ,, ." ," I'd' I 0 0 Presses I .Itt' 'nil, ,",:,*, 'uni"'.',,IIt:; ( ;'I-mlnl Si \\.:.,Mi:I'r'i{: '' |(nrruintiin" mid $.itVK nr,

collect. 1 raonlM mil, rn'i-lpt fur tti' ,iinIIIK >., at .II'|'u n ii' .1,1 i \" < 1"1. IU.N\ : "! 1.,1'| ,, K Railway Cylinder; I I, Uni I tin' riitlniiin, ,,: ,,tf., iti,'. ,in, Mrlvitlni rnplei. tn _ _
.n.l. nrtn, i nun, 'nn I., "i ,t.iiitli, in' 'friivlMun ., ", .' .,.f til., lin',', !ii'ih"," 11.1| | _ _

.., I I ti-i'.. mis !h. Stork( of ( .Jo oEs :.1, 1 KK. ':1:1': t uml\: '\ ninl 11"J" 'p VI'TI"1

CH*niTf' Bull. /In.: ixv'it i IM""I"II1.I. -.-.- ( )< > ( I Ilili ls\\lii'it; I Plum. I. It. ... ,' .,. _
liiirii, unlfl the :iMit. 1iit.I .. wmnirwr r mJTnuo _
--.-
l Iti .. illn' r, I \, !'. .. .' '. --- 1.1"
Iteilt i
I I'MPUU( iMP rolHK! -\\ ,' uh-cnrImin,. the )* iiilupliil ,' II-M i ,> I'-l:Iite.-t' itc.iii ( ""I M.'. .tni, I I.k. HIT |I" n i h' \tel, ll iia nt
llnHit ia tin1 situ sill.- nml l iiI.ii.Il; il in UK I tiiln] I ,V.M ow HCTAILIM.' ; >n 1: i,0,0 i, I M, l ihit' thii, intnl i,.in ,mm ulifi'\ liul,'ffmcmi.1
,
I rom ullii lintn< iitllif I'olii-*
1".lb.I'eIK'b" i i. r stl> :rlJ i I llimli ,li .
iti: iiiHIiln .I titu
| 'lu Ihium L ){ \'tr h tOt: him tlnnkriil
,in iltltrnl nil of tlirtn. im unlfurinril, W> n.pnirulIt Stall-nhlili, hi I' II I inllim priil-iljr .illl"r' linkal, | vtill\ch I ittu I 11 I 1.1'' ..t .imiKulp. )1' I Irnnin'iir .rltrrnoncli|
.ili-itullur. //,. 1.ilIitf* ... vruif// .\. .Iii ,nui I III < nn t-nin 'nyiin| iti.l im nr- 1101 sir
ron
.
I .tigeI;< l I tlicmluptliiii u( .1 II itil." nil I lu li, uuin, I I'JIII MASTER'S SALE. r, ill:)11\. f>l,'tll of nil nit, ,'rri.. I pnnlil 1 not h-lp, wrlllne
lln'ri lull' '
Inm I. nv trliiltl. all '' ,
',' !I'lllill' rvl'l'! uf Ta\l"I.\ ".. ii.l.I. 1"CI 1110I. less tiiai ffliolesale Prices s I ii ii I mil I h"I', | tnn .I inn tkK II iml'p,
-,-.- In ii lt.l' t in Vnul: ,mil,, 'ittuhlue I.' ,it. Hut it ..t'- Iiul I IN 1'"I\ l V\l.ik: ..1 I i ,1" ." ,I tin II..m, I Ii \ \KM .V Eltl ll'i .\..,"eD.I .

M I. lI"nul' ___!lln ul. ..i nun Hi,' ihnim" id ..WK tlmi linlnci'il l out' fillinnu I II. ",", UM t to,, I VMIICl,,. ), , ,' ',. \ ,isi.! Ilik, t ,lu.li., ..1 i 11. 'Ii.,.11 lilllllut
I ,, .\. in"il" hit-J I'.H III .MMlurimr ti" I. .1" OlLOWER -It- I hh.nl. ( \it ,'ml ,I H i"i .,, .ilttlu inli I I i- -Hi,. lilt' 'hI, I I' .lItc|, lurgril fniin lh_ irmy _
I ilmliil,, M'inij ?I.," II.IIHII, 'fl.''' m" Imhr. lurll iilmti all olln-r 'I t\li n I' "tt< |1" I ili'i I 'impliiili 1"I",' tt' (,1h't.,,. i in.II"I I it, I .,.,tit," > .| ,I i..".. 4|,,III' ill' '' '''' : It, 'ml i",", i. imi hI,- ha'n : h UK

,lull, 1 l It \.i-.i" ill''" ,lunnrt In 1 tin' |1'1'' im 1111 I, r nflIhi ,1.11., ei" lii' -. \\ilrn-lth.il i 1 it tu.i\, Minim, ml THAN THE LOWEST I.i..rid.! i ''n" u itain, ,I",I""-, \I".h.. t .' IVui II II Ii I- "'Ni I,,-, \f'I'I A.nil, ,Ifo 55 'U" ,Street, _ _
,, i-liMirnliU'In I ,uur rcnlir* .0 i 'In num,, I""- i tintt'l t iin' .mi' 'iiultlUiiiu' i iiiiiitiiiiv I I h. I lifli 'itt Itt' "If
diiiitli, |"h'' F. -inh'u 1 i MII.IIIII, mitt |1'1"| '" 1.,1 I :lll : : : : : ::
-,licitut, ..b lurrUn, I is ull" teal I.
II '* |1..i i n.imnikit K i I't i.lion in. l- in nf 'raulo '!
In tin-ni, '% 'HHK'' 'r l prlnt, nf tinila.\ i'I1 : fort' l(1t.. 1'titth ,l\ ..| MII,, d f, n,'xt. ,\ |I' Iv.t: In I nilixti; ;::: I.imilrv.: ti :: ,ri ,\\r: *i-i mi-ltcd i; ii Iron mill''I(Dtnifliuk)! _ _

-.-:- MARINE INTELLIGENCE. -. -" ( tin' I 'nun U.IIH, in tin lit ,''I I I ,nlluhiiMii., ', i'' ,i i. .ilnnipftiii, ,, H.h.i. ,,'.. ,''|i.I*Inn Tile meitedI'
MUKI,. Mtiittis -,\. HUUII, ,, a' .. o IIM- up n "" ,ilmipplt ill, l it.1 I h. ,,'. tin .1.1 li. l lu'lunliiii' ; ,ili"'iill'nl! oil, i ,,n ,Hitnnn" ,,, 111,1., him In nwtftrt, ntiiiw ,

I ul J-npi.1- mi li"mil, \\i> liupi I h.) hI.l', 1111111iiiipruMinHnl I'liKT II l \.\ lKMIHIM > Gentlemen's Department, ,iitl..I |.;iliioi r-te.u, :'I.,Irk i, \I. nl:. \ :I.i iMl i/m.! knunii ,01,1 I ilim "I" il I ,intllC .I\'1.1', '- '" I it,';"o"lint iti-:,: ithtm;.iriIflIl:;::: tiMiu": 'lli i lilt rullimlliff mik*I.ftcrtit\ e: i _ _

nn I lie pn.nit tippiiininreu.1! Tf t "n. 'lunik, ..ftl. I 1111"". ,it I :MillI I 111\I ( llli.T.II, Fill I i'M 1 ... ,
N i. \tk itci II. ''J''
/uii'. liv !- -thill i : ii litll', II''''.,.' ",ni.iriliiiil, lititit' ,lu (Hu n, I h,)..'. UK illuwn, tllflhi'" '.i ,.,10 I II etti. t iin nn ,InntIM Ffl'iflihct, ; I III wt*
., Kilnn.il,' l I.' -. Tin Ni" .,im-ltip, ) 'i.i.it.Mi" MmlnM ', 11n'"lh, le.t. I '|itml' "'r "I I MCtlnii, tilnttn ii. mulI "'ti,"ut, lint 'lr'' In (oVrctctttia.l : .T hunt
II ,nI mnl 'lu.it ul. 'tin iliir mil |I' i_ I 1'\ 1: I In- r.i-t 1"1 .1 t tin :"uutli, \\i-l. Miniil.i.' uitul) tinI :'''I. el-I..hilt I lint iiiiinliin' oil' n iii) ins thai wiiiiUfnntin
-.-.- I. K MiL.lir' in "' ii! lln- 1""ill. tl'W'' Nru : :::: :
\ I- .i-l, h.ill lit" N ,ill \\i-t, ',,11111111' u| i. Unit ,linn 'I. Si j ,1 M l until- i>r. mnl lltir-d mMn a few
I HOWUKI,) DtT,- ill Mill If Whlcll. C hid \IMVUttf' I hlo .ift- \l, '., r, InnIttu, V IHMMM ;"ii' ('in' I ,"I.. 11'1 Vl.:>o t.. > i.nn.COATS. I lull iil-u., the Nortli, K4I-.I h itiHiti| .I.I'h.) > 'mill! 'I; I.h.:, 'tl\"il:,; ,\ .:I ': :: :' ..I|)' ',':

d .'fl thc pnbiiTt ut' Hi' liniinf, i tin', riionMrnt I 'Hunuf 'IF Mil H, ( ( ) j i MB! '|1ituillcC., mul, tin' iiu't: Imll "..f i 'HHV ,irtli \\ -i,iItuiilii ; ) i'I'i!| 'i, Ill' .1 I linlia'
.
,
"r .f-.li..n tlilti\' ii.", 'tin Sutih \\ii
lln, 1'" ,illn,,'rn :M.iits. a-iiiiiuil' >"i IuI| '' ''n, i.i'iiiiii'H I Tt"ihinnur, NHun I .ieii. Miiftir, rli irnl on l"'l' I'i'ti.' .. ., lit; ,ill, ij.tilt, In s |Pitt'. .(.I1rl.,. .in.l, 11.. x.ulli \\ ,.-t, ',,"," 1., ,( tin W.M 1 --

nun, iII Kkir ,"1011"0"".. "HII,I :s, intur Mimiviiul "" In-t 'tin tinV< .tin, ,In-. illi' Inliil" 1011 ,11.( Nuilli' lIlt l .|inrki ,,,,11,f \\-l, 10,1. "I| "Hit Minri, I li.. I..,, ,ill i'iIl." "...\"ttltt.t".k'u| I 1.1.hy|HW rnnllii

,,1I..r.. >i\i, i :tl ,ul' mil Suittli!" ,'11' M li.m.i, q A ,in K-1in" ',n )' I II I -. Mi ,11.111') e i\unn u M.mm "illi, "i ililllnl'ii \ 1 IXI'.S.: I-,..1 .'I"| ,lltl t nl, -I i II."Ml MM' tlltH | ''i I'N' \\ Ii liniinih' ''h,' mull" I hut, i 011".1 l'C mile Illln muliirit i,> _ _
Mil Ninth. I Ii.t, ,,''iilt 1" i .111,1 Hi I II I1 1 nl ,Mi.A \11 .u itii* "Ini'iiiil, mln t l. ,, ttimn Sic I tint taken tli,4nM
Hiilur.liu, t llu! in'" I'l'in' In, n llni',1' ,nii'lyliu,' i ill I i khiilul I ul' pa'''n.r'' i ,mil I I. ,ihll"i, i limpi, "_ Ki .'.'.I \-.I l ", lii'in, 'h l.nii In >/n. 'mill'' U.-l .|1illt ti"i, ,iiul t In \\ -I hull ul h,1 \iitlliI > .ttihllillt. > ,:.r 'iniiihliij;:I, lie, t,inl.linl' I.I l'kM trnt me

M\II| I 1"1" illluil u.1'I'U.il| |' ,, 'ii 'iipmtul| t I tin, \\M-t. .1..I. ,it. ii I ,III ll.IVOt I- i-l 'limit. i t. ",,1110,. "".1 I Lilt, .,| tin Nuitli 1('-I| I Hi I .I..\. "n M u-:|" | |lihii||| )", i Kipli'.n

u' ', ,iiiillmUi. il, II"|" niiiMi httl' oh. liii, NEWSPAPER' ) JNKWATSDX: ,
I nil nu 11\1 : ,1..1.,1 .1" BOOK l AM PHLKT:
ini.iKiiia \ ,
\.- nl. tin .t t | -.,', ti.utu, I til' 'IlihU'i M llnmkljn, I I.I
\ \' \ \\ \\W\" ;'lO !\111 1 111s 1 I'lOHl? .Ml "I'l Illl' tu >>'.'. iII. 1"\, t\1,1, Mm ud I"Ih.\,i 1. 1,"'I'h'r.r. nun.10 ul ,
Viin, Tnoi'fANii! \II.III.AHI) A MSTIIltu' uiIxirit. ,'llhlh .if In* tint Hi nl M 1.1, i. i lln ,mill,,,, Si 1'nrt .\'I ,I''IPllf riri< injfHn

Imu I II lie, "ii rnji'! inmtllili, n I M I ,tin, unltnl, ;si 1 !1 *. I toiitl ; tinWnl' hull'', cl 1 t MM' Smith *I I ir- > i ; \ \ > | i ; \ | nml', I 114, III'H" '. ruitn, lullum* ( hrgie. l.. .nfim
\> 111' : ; :: : : \ : : : : 'lt I'I\ : II tIit!! .
ili.i 111! .MII hM sPNTIrl IIMI li-r (il iilnm, Ililru llmr tI.u.I Mm oTIII co .11" I in nil hu' Iiul nunluiniif, the .1<*-
ill 'l.ililia!! "(', MII> tli'upi'iiinj) ',: ul' lln lullninun '' "llu... l-.l'iiunj, I l.'i. !i1i; i till,' ilien" Slitit-,; ft'''nn 71) i'out'In I _: ..iuiAnJ \tl, IMI-I .|iiuiUi, nl' .. .linn I .ihtm ,inn' ,ulr.i., 1"q" ,, ,.
hunt lit}t. "Ihr, Mil- MM I In-, "... .. ,(II, I iiiiuN -Nu pi'nt 1',11''., ; i hiinui" .Itln u. unr h la-l h riI : | \ I I., I III, nil, till "II..".1 till I )"lit, I Ill I h., \\ "i-i 1""I" h >II. i'l,:i Ii:I I ii'.l-"': 11 ll' 'il In'i nt ::ilil::. rlinitllf I at, InriintlnV.roli.lltMtlilll,: : lour, IK

,.r UiitiuliKu' mil ul. Hie "Kui'iil' ,iinU,, .. Hi,r"' ut thi I |I',nl' 1'ii., i -* luiilinin' "-liolh'',. : ir elitt' al ii'..ni' i nn'ni' 'tin,' Snitli Kiut '11""I'I ol -i.ti.i, !huh .lui 'iiultninivninx \ : Mi, I, I ". <,,;l tic,'

L'lingnsna" iminitnl 1 (fl ) ,nixru, lalmrui" I Imik,, ulUnit. I Mi I,Illi- ''U'lU. .I.II Inliii; -" 'linn li i..|1 -lid, U.lttli, ,it.' lit. PIM T X Vi G. I t:ii, lit 'liI.t'lc.iII.i i 'I i MILiilrl' 1 a l'lli' ltnVl'ttlc' Kwnimiin -.
\ 'Hi. \\ \\\ v\\\\ \\\\\ \\, niillll, nl tin1 M 1""I'', ".untili,, 1'1" m.i.l .\hl tin. \ >""" I I'lIU, ,IIlillIrVi,, Inn* "
Mr.I Si, Msin'Lti : I)I.'rititeti. MiU'lMn"' ; .. I \ .. \ ", .. ul.iiu. ,ilni h ,,,1, ,ii I I mil, Ic luuz .ini I I 1.111 In '1 .iii I ., ,ml h Inr. .in.itlti. ''". itnl, k,'"I'| thorn tn Ilin h"n>i>."
...-- r' l.hil I I' M. i '.10"I hHiurul, mv l Innikiitin Uni uitwilinntlr."*
,
-' I ,,it h .in' 1.1114., Mini N ulli, i.t.i., I : ,II.", .11,1, \ ,, ,
I ni.li in1. It": .lu-H. nN' .\stit.u\t \u NtV('ilMAIfKI 1 1Nnv i.ut|1 I 1""I"illI.1LO' | I-.,1-1 ',,11.11 I In, I ul t i tinSouti: I",1'-1.ituliurt.| u. .ir :Wit, I Ilnn rln.I u 'I I Illi liiirnf itt-ni iinniit' I','''\11111., aii Itimylulm' 'fur' iliiilmin
itit Inmlm :
'
i ir.'ril, \l.t1'IIhI< I lh.it imiii.1 ul. t II... .t "li iluiu-t I Ytittic. Kill I I'! Cotfini aethi I' nmllumtrah OPJRIOES.Minis l.h'I' l\. In luutl-liili uni' ', liulliji'. t I'', N.illhuilijI ,I'' lii' I 11".0 "II 1\11 M i> ,intl., ,it n, lilil o\o'f\ ::: ... ennil"iu \ '
lln ,liid i"'II'I" till .lui, t tins l Ui ) ,, -", lln fu-l lull, ? .il''Ih. Sum, "".l'II'| ''' '| \ !iln ") ."." ..,".it, nipnf, nnl'. In tin, _ _
M iKtn.Mit.IO t n ) d piper .-. '-'.,'""(''hah.I' lihli"o, "iipl.iinl." ?,, :i.ii tl"'I'' in ,mil.,''Ih, N.Hlli. Wi'.l l .|iiiit i., i nl t lln North t:"-l '| I li, it I nihli,',| ." eiut i. y.irf, lKi iM-hlmlmy' .r> .1,1
W'' hthilt 't" lit., I'It .uiml, f -j 1'HI'i' .lit' I in, nl' Si ,ll.'ii. lUi'. I | >, 1"1 Iii- "l., I I. it .
in' .inii.iiiiuii' ituruitit .
.tl\i' at' a, ill"ilnn' "I' :'i I"" l"i' '. ( urn I In .V, | ,; ,
t. liilinltu.il, t > .-Ih.. "\ hilt I.\,, .iiieiuKil. ,,," hj .m ,ti'f ,'I.1 -1- 11 .ili.l, E".f: .,1.". |t" ,nit' Ii, ,i., nlht t mil" 'Mi \\:,, \ \ \ ., \\\\1\\\\ II.'V v.\ \,. ''. M, ,n,,1,| nn,, tiiultutirt, I iinil' ,'.uni' fur 'I.'rlmi) ,'
'
,
i il| I II I In XI I 1:: |1',1-1"" | | iliill mnl! ilu lining \ 1 "" l'.c .1 I ,1..1.. ,inriili, | I h 11,, ,., tint, ,.
|I. 'lit "It1" \ I -I h"I) II",1| ,' ) | |"I hI | ., ,
Ii" ul I .tliiil thi' ,
I".d"ti'"| Illlilli nn. it |t. i ili-lili.-lli-liul I I'IIIo.'r 1'11. lhi" illi In in nnrlh 1 iliilltr., .:
| \hi..I.l ,"< l. I iii''n'rl. |1"" I I nrpiiitlni'. i.i: I"I i; ,iui: ; 'I'. I .tiitliilt ih.1'l"' II.hil'| "|"|, li.uiii' tin i .;,"till 1 h ", liii| in,,' | I' I 10"...I nr yntir titll.
,, 11.
\, -(. rull\ > 'uil.iliiiil' tin Hiiiilili- I n |1'"I..ti. ,In u;; L,, I r, l/hi- .|,11''h' I ,\ cut < 'MtlMit |It u"I. Mil"lol.iirpnii I.\Cnl "I "".11..1.1 I III line ". HIM" I hI, nl -ml' i iirliih .i- I".II"h"t | i I I ,' %i I llin I "'tMiv .fftif vinir MiiiviitiTri'iririi mill "

4 lim ulruiilj V','ii.iiou f.isiln.ilhik,
sinl u I'rufminil' ,, lli'.irllilnkir I M'Ulli I.f: ..' 1' NniMii. .| ,|iiuil, 'i. 'mi',) (InUM, \ .1I Miin;!' I: !I'lllninii.Hi.: :;;i 'rlinlinrnnn I :
I ._- --.- I, 11 INI. 1 II t \hRl.l i I'KINT: 1 >, | h,1, i'l' II,. Xiirlli' l.n-1: (,inn, ten 1'1'1. |, ,,|Iuitiit | I '' ,ilii .'ullliiill-ly .u,ii> uutut-
\1 I'I nM I" ii MI r, i nl''Ihl. vl lith. ( i,' l11t1ii.iij: i.
rHOtliliissI'miMniM. -. u ld.ul( huh. l I' I Ili Iii 1111 I I'N'' ,ISM ri, h. I 1.. 1'-1",I "', hi.ttiziI'' I \VlniilIlnn. I I.it e j I'inun I 'ni nh, In,in !I."> I t. I IH n, niH'n -, "liilli-.i,,, I nl Mi'II,Hi lilt." hi 'I u h'I""jllll", | UI" 'liniiiii, itt, !I i '" 11 u c'utci! .... I.eu: 1'11'1| ,,,/| _

N., I .it *l ."i. l ,, ,line| t titll,, :S.inili, I .1 l Ill, ,. tin '1.1,11 OUR ', 111".1"1.11. dl 'I"
"niK' In uur uil\irtl.ini! ruluiiiiitin'' nil)'nrl.inl' aniliH'portiiii'iMiiiiiiiiiu I1"" i ',111 iti lit 1 11111 ii l rii.l iiIl hit i .JOB DEPARTMENT |I" i n Ml wnl flll-i 1111''Iw ", l ni ...,., rrnnnly,
., "i tilt nl uf lupl I'1 J ninni.t ulKlktun N" t .ll III 11,111 .10-.7. ;"ll 'III .., kl, dills, t.I 1.\ :E: mill' I lln' r .M hli .1,I I Mir Ninth' I UtM, '|'iiiulir., mnl,,,I I'I'I ,.'un11 'I I ".I :

I ; }K) I In tin' il.it, I'"..tt. ""liluu ,gr.ln: I iilutiuf | I thiulh .uiil iiumnial' 1(1 IIU, :. I ill' $1 l 1:1 \\ hikiialUTn I |' .,, its :I uiml I llfl.iniii"I ,, vn!(e tn :"ic. tin\\i-t i-u--I h,1, h,1 tin.", Sunlit tin. >uiithS-''.1 I ,|iitrlci i .1 t. '"(,iiiiiiti.mnl' I'tin mnl'Ninth' ,MM' ,mint\, ''ilttv4'0.1 ittull., ,,.,,i ''h, I, >h rl.,\,,11 ,,I,''c.1." I h..1 .
in ir-nil"I'-l I
KCllu'k"r"'III"II..11t il h Iniiiiiiiins, '! 111"'". mnlliluoilnl unit mull ,I. 1111"\ Cottmi ilnll .lit' '"k I I Hi-l ,|1".11.ir nl the :"niilh, I.,i-l ihIlutii'n| ] el| tj, tin ( |

,t hnrxi". Pmp" in In It. mil IM. sit'' nu III' I In, :,1k', I'nniMi'iln Uiillinnl ll''>llu. 'liioiim\l"lu tu I F.\E 'llinl\b rl\, In liiuitHliluiiiti', li,1111,1' t" o, Ninth mnlrul I 'II.I"| | l,| U I II I I I Il'l 11/.' nilim i //i/'i\A.s _

.. riIe.i.r : lmll. '" it' 7',... 'In !" ,lun.iImilatl ,. .'.1 | | ) II Cull' .:"i In ; i'nil-,, ? .1//.". tin .Xulillirit' ,| ''h r .nul 'llm SunlitU \i:'Hun.I:' : ;nlnli. i :ui: iiintii linnlin: :.I tIc,' ,if run its,, ii cc.c I'lll.
luall Mil" Inn)1 linxr ue".I,," to iiilniiimiil, III" i ; 1""I' 4i-" ('1' Flall. .1 I i".1 1 'i""h'l| ul tlir Vntlt, Ui c-i |, t ul' M,., Ii"" Hi, I h, ilin f, t in ,1.1, linliiiu, i. lull ,II l fill, ,, nnIII: ,, utah i _ _

; \ Iii" in Hiii |'Uiili.i''r ul pnni-lmii-, i.i1l, '. lnn,>.., ) lull I Ii I.eu" I in- -liailv, I thu-i", ,il mlal ( i il.\ill 1 ( ; / I.VM.s.I Ihhl I inn 0', I 1",1'| |'iii. H"'Irl,., '1....., '"''lhI ,I I'."h n,...niilliinl-t,.". ii ti.,, ill Mil, .,imil,m,.,.t,|,.1.1"|" ,|,, -,.iltI.', .,... 0'n'11"0 _ _
|
Ai ., lie wilt i
r __ | .u I ;filtluJlHIIIh, '1'I I II. ,I i.'i 11.1i | I Miitlv tlic'. III | |. inn tun, Nmlh mil, -readle : I ?A.-f, 1"( :, i olliitl\ >.\.
flutilit, '. ulililiir : 1"'u-hll 1'110'
{ right. (pint" i', I Ho itrlniiih iiijnf) NfW: l eill.IN|{| : :$ \1 l UKt.h I III 1"1" Kii-l, il-'", ,' 5'I 1. t .",,1 1 ,Hi i ,, ill mil, I h.uni i h,, nu-I tli'llntl' f c'tlhnil-,, ,''inI, MII IH'

\ > few po.nCHn, fur piirtlinnini; HUM' Mipplli. ,,uni.it ,,,I : : ." uitiK\. rib. 1 U.- (.ntlcii linn" anil | i IU'I: ( 1:1: lx( I MI I -:>'|'H( >, ''hil. ,In 'I "ie ". )',|" inn., li.ii.,"". llm.,,, S.110,01".ml, jl',,lit-il( ti ,''h e'r"1' l | ,his,.. in .thi' ",","'.,,-l
tnt* ufIIIIIKI' UI' ,' il-n\ tin. W.-llull .1 ,lh f,, V.tlli, Iuit .
finrUh "Hiroiii ,
be tu i ) tiullit'i ,niulir '
; (irupiiHOM" } wmil'l I 1 1,1111, ';1,1, Ullh 'nil- lu Jit.' uf I.MIUIiiil,, IMU |tutu||| | :01 ,'. ,i., 1.11 I :! I I.,", : i ( l ,1,1",| I III, rn-tliill. nl. tin, No,illi, \\i-l i "innilii' ,' mi) | ""'ll l t \\I-OIS\ IHvittbhll'tn ,
It iluta '..lIIlu un t Unit imrtlut imitit illnitf "I' I tu.:Mv Mtu'itr Hun, I Iiii,;, Hunk, Ii \ ,| ,
I ; lln' NuilliiKl |1".1'i i.l MM Vntli' 1'.1.1., i iul "I. 'iiiliin.| .llh" -kuc 'lln-Sulinl Ic' iiin.l, 'ItiKlu.M', '.
tin.Ir IIIIt'rrol l 'In Minn lib ",,1111 linikiim I llnvriiribnin ';' I i : IUI'II111:111': : < : 1 i ( ) ( s. Sit lion Until!, t HIM loviiii, >'hiiioiii>, hhiUi' MnnNiiiMiimil "M inn hull int. ',lily Minn,,., ''ml, imtilnitf, '
,I .h'rll I'l. h ".l. M-' ". lln (1,1"III, \I'.mil, i-niii' unit llii-nui'l. .". hl,; II, |I. i il Hi .r, rH,| .? (Ibc!

.- --.- I inn |jujl.i-t... t fniin t I I,1.( /, .. IH| litIllIli I J1 ; 'I

Jlli'ltiitliiitiun TOTiiiiiuniTsorFlorida': : ( I lln .i-. -,1. Mnk., dl.1, ,hunt, "I'| Minkl 4l
AllTMITIIFilCNHVl. Illll .hlll'I llhlil.5 S
NrW | IIA'Ls.ni. : -. "ilili I innhiiti.lnil. .\ liiii'll|,, our ,Imnilnil .mil,, hilt /i 1'//
tu Un'in itt llu- -ili'l.!"' nnu until' ,. h... 4I.' ..ttilu", '"" MI 'limn: I vIlelt' .In ,Iniulilil, ', ,nMi,",, PII'ilui' ,.i.'h"., I lUmrl,
niurt'.piiii., jiuwlriiilul,, nntni, "hi'\ itt i ului. ; .1"1 Lulu-, I If.its. In, ,till, i", i ti. .'j.;;nt'. .h\.t" ,, 1',1., ,i t- 'lln \1.1 i i ,"" ,10 tlll""I., ., '1,1 iimr| "."'I'linil-' i.iii-li., i ".1.1'!, I!,,, \..|",>,.

l Georgia.0 ,mnl,, Miinlix, "I'lmil, ,,uI I "it-| ,m,,.1| 'Itni' ,h'mi'Hi, t'Hi-i.ln| I! ," i.,I,Illnili.M"I.llii, h.1'1'lnilli..ilin,| 'Ih'Mllli, ,(,iitliirntn,FI-TIT, imil lnH' AJUIkm.lit mmaspills .

towCut. .MMM I Ii Wl'Sl/ori: Ic.ll. I I" 1,11\\1.'ihuic'co, ,
cllltilItttlI
law ..tnt,' I I. .M l 1. Illiki- --0--- 1.1" In..o
P. W.I."rll, : Ctipt
,
%MM-II t In 11 iin, M I "' Ultiti itnnn, 1"1.' ,,, ".1 Illienm .", ,..
i iinnluri: >or; 400 !-ullunan.\iup' Im Mill I 1'i.iti u .1"1 ", ivir. :i-" ,iii., I t': \' II ltii\ i ''I\'Ii\t| |II nl.l.s (INK: IMI.I, IN \

llm mnl llurk, I'l'itltk'iK, plot", 'ii"ri, littit t l.ulur-I -- --- Boot and Shoe Department.Mloi's Il"".

rruviniuUf, nliiik, ,vc.-Ixiimlit 'lur '.".: per' nut i I FLORIDACOLLEGATnANl { *- NII I, i Nun, u, mini, '' HillMiiit ihu i'Mrmvi-,1
I I IiiI l,' 11,1,1.,, ,in mini.. ,till ,h..Ior "l,5c.hvcd' "v Dr J MMI.111 -
e"wIIII..I"u., liy 1' M OIinr.M: J. 1.I"rl'h"I..h' 'Sill.; NUT I \\llnjt\l.h.:: eli iltihclie' InMiriti. 41 S, Y"1' .l'i"'llil.'irllvlllil, I" ,. .",.
.\, .\ro.l..I'. U lioli'uilu mill l tiiii..tt,, < | r> < "H i I- ;it Nottitk iv' 4,1,1, I 1 'III 1"I."h'" oh '' .
mil) I
: R"llIllIrll"I.1! : tingorj; |, { MM ,inr. Hum <1 liOur > > 1 : | ,tl I,", ,,,, ,10"I ,": ,il,,,, I 1111, ..1 "" ('limi'il", ., i'l Ji'nt'.| r
eitul Retail Uruij Stme ; W. M WIII.h.I'IIt.I ,. all,1 t I.Uiliilni' I.:. oliHk" of" Kluuhul .,uuul, llnmn. **Nuiin,. ,i- \iirylic.l ;,,..',, ,,, 1'.1,1 .
M .-liu" !,i-t .link. In I Hu $tute. ul loellr"I.-- j tiy. ( 11 UKrtlilllM') nir I'lICi- ,tnlort, MUt. ,itd.ii1In ,) :-ui<'J I '..,"- Mine, hum, 75 cli. (n.iI *_'.:,n. MILTARV ,\1; inI;I" In, I i,0'.1' sin, I, inn.i' l It .nlilri'Miil Cu.It .,
: I I .'" '.. ,.in"(kitirnr. itch' ,1-1- .,' k '.. I II I I I'll l ,,,',,I. N.wlnrk. .
"I'iMiiiuiili,, l.ii, ; Nortlarn I ll.ij, hi' W E. IutitteHy NolMm.Sf..Hli| lH 1 : | 1'iiiienu' I Ill iirin lutlv' t nlHHii' '' jiuMplainfcii aitnilvnlll
T F Hnnirll t MaililnM! uuil, Blui'kinillli. jIDE j CREDIT.MiklllfilN! A ALLt; 11: ':- | ,,, .li. ti.,tin in :il ,liv: Ailliiulnif."" :, .:,,,:' \ei tile 11cr ".;
hh _. '1h ; ""." I ; I I I h I'" I ISuiitr; *J.tlU, e to f:"i.i'H.'" : jhcl'o\ \ 1'" nl,""',nl' nt 1"1." il.iir .
; -m.-- -- I 1 .? __ I li'l itI', i'-"lt l ti iue fininirU 1.1,1,111111-, II u., su IiI I I iii,' inilliii--I' I iiiinni, Inc tM'im'il 1
I TI : : : i 'lit )
u
It until IlL | i mm, U.lirtln. 'num, t iti\r, nu ii ni ..mii M \ I MI : I I > I urllc ,itnl, I I ,nil fnruiiril., irnintn,,. l t. iiirlMitf", "ur.'cUu.
N4 rio" A! I ISTFI' i 'n.rsi rit pro .. ., ,, IIt"I | ( .1 Mn\' | : | | r
i nil t it.| tiiii. nnilir II..I.II. J I.I III h-, ,, I 'o'.f. llr.t'. "," ., \iili, .l' mi 'in 'I MiifltitOMt
iMilnptii.jiih' iii HH Iii urilu it IIIHK iirln' 'Ir' lUscnptuc IffiOflllhtOllOllSOke8OS '--4Tailoring -- V M I MIIK, .rinli' ,|"nt, mid t I'r.'f..T nl Minimum I I In I
w AnluiHiil JouniHl. It : ", mnl 'I'm inKM I
ul (the \llI'rll.I'' tins "Iy \\11. I I \ i IIMII l-s 'KI-NMiilll-: M IT.il. -", nl 1 I.IIIPI, I Imnl \\llllllll I, I "I.U' "II. III III) 'I| 'hu.l| | |his (III- i III'u "'ii t |1'," I I
mil nil IIM'r the Amcriuiii (.nittmuit !licfuruuur iv I _. I"'k 1 ro.
I intrniu. itiiinuKCil, 'mul uns ucltr.lnlilUlidl .bifurc | Department. I,lint II :* ViA'A I I. ,I'mli nfiinil" l.ntiil.; ", fin-,'' '"tl nllh ISITFOSfnVliS '

i unr fullii'i*. lielurk';' ti1-, Una bmn, 1'hu li'flikr, .nf. t Iho j julil A FRESH ARRIVAL \ \. t.W"r: i I'liliin-lliriir, |i.uilrruu| U, f I 1'1",10 i I,

I Wlil|{: piirU it Imi IIh aT. 1'i'in un utile ,mnl, ill(,'' I Imlliil ,.,I'i.I;!' ; riinnni, :i.f;nil, J-i.ui;tin; .: St:\\.r::::, I lik-'a ,ulul ll'i.tst.ru'in: !|i'i.-i|:niupr'inilatiiiiIn ,i-,:nr: Ill', IK':In.: JOB PRESS!

: MippurliT' ol t tin-I'liiirtlliitiiin ""I fitlicrn. I Illn'Inriiilciin (li'TttEIIllLIl.lNiItlhlhI: K I I Ill till- | "tllli 111' I 11; ,'" ." | I I"|" I I Iii.' lintuclilgi' in | ,
uhlili n In I Inilh ,1"lil 11"1 Mli.in.ii.'li.!: : ::: riiiiri-: ,, ,"I''h.. '; :: inilli-, \iilurll.', ,' '. i it.- .
,. IIIIr 111"1I .01IC.tou nisr: Ttii.oitsn i i ; sunn, I I.ullii, l.r.'k' I'M,nili I, |:, |i |, uiii I ,',,.h',I up'" ,,,,, \ ITKSTRUE 1 !
hinh muni a- 11,1 iwrni fur tinin[ j jhirMitimi 'I'UI ttliltIi,, ) > nn 1.1".1.. ,. I hUI. ., i 'ti I""' null Imui'h' ?, I ,
uftln' Aiiii'rhnn t nlmi, liu\e& nut 'tent, ri- G r 0 "I lice, .in ttiIIr? in) inuiii'liutr, !Mt0Ii.ktituIs ...1''. in ["itt lull, 'Hi"" tnlv, -. I I. I II I And ite !Latest and! Most Approved' [ Piifc
ceries ? .11111[ 'II.I HI 1.11. |,", &i) I. ,Illi. ,i "l'ini..K..lil, | ,,il .,lIii, | I )h"I, C rpll\l I I ill iiii |1.1""i"|| )! nrlliliv, Mini, n grtmt
Invil, In tbcui'liiltii ilujMif ii-uiiiliin; mnl t trituity I Material
11,11'1"1"' -
| '
t'f ; ii-n'- brnui'li'
'iVntli I ,
.
,. .
\1 || '.tJil I il 1 in..i' I. "" 'lu Ilnl.II. cnn
I I. .lilh.,iililiit, ( tot III'I ,W'i) :",''v""'""' ul'1 Lou' : .\1 ii : TFTl I"'I I i,iiz I I I liii' (I.OWKHT: nttlirWlirri' I
|] anI la' 1.1 I.
nl
-: ."litiition.il Ubcrty-Il ( i-HII t I"' ,\,.i..uu.a fih, 'lid.iiul I nji I'"I'I.\| | 11' ,r s. IKI.,ii-tti' \ i.uutI.l iIlu., >tutu, lit l. 'IM. MIII tin,!") |. .ithli WE ARE NOW PREPARED TO EXECUTE

"riluri'.lliu,, I f..kl,1. ,uutur "11..e'II"I.I''I.'j'i I IK '| ED. BRADFORD, JR. I V..V.\\lV.\!. ) VU \ CV. ('i.lt-ltiIli iii.iiltimn' l', ,m'"I lih,< I ,ilum. *tn ih, I tUtu', i>r 1 I'< l'run If "),1* : l{f {f w : .O STOE 1

\.1.1.
rn' >0111". .\. tin vnc.1 ul Hi'. I I'rhimr .
:' n. ( potinxi ((4 iiiiinly, (eni'i'rule' ;,mnl, ill? I ;lite mo :t calnl t tlio I till iitnl t.)\1"111" 'i*' JMIIM 8ti' | I 11:1\: Illl M \ \\ \ltlll| ieutlIiuIls

/h1-t"JIIUa tin ri'llaMi CIIIvl'>K;, 'I \trn I li In I Hu', I'HWJll l
iiiliunin Ui in uilli I ICIIJII. i"'I' iiti :irji1-' 111.,1
11"1-hl.1. 1..1 NEW. CLOTHING EMPORIUM... ,,, ;llt ,,. ".lit t Mill' ,l hi"|Ill jvtit.' 1.111". ",,. StiidHiK'dlU, ,ilf ,niiiili* I ly .hl"'I"V"I I)'
- ----- --- --- \
> unit ill" .,.1 lliii; in'iw rml nil iinirton| iiflhawurlU t .r ,'' .".) ttiii' .Imnu MM N.'"-1.Ii. I I. h irj, .1 I ll I nil, I liir luililllnj '
-:2 'I In' \Vnkl ly Inli'Ill>inn,i. i-huulil, bi' on I the : I.M.Ii: I (1'0Whl.( / ) J. BURKHIM "I",,,,,. 'Iii lit',''' ol i niriiiirit' ,, lotlii-dMfi. tif"I"I ..II, ,11, ,,p **''ncLull TREBLE SHEET POSTER un IIM, |Hlrnli'i'liirits iruimilme|, | t>uiln.iiiiinlih \\

,iUk, .it..tit t the Hn.lil'MifiuTj. :.,"II'rl% nml North I 'nh.I. I lottiitv" lli-i .l il. "ii,,,,,. I lnKM, rlclil, InMint. I "I"I''lc.| | /. so lltul "I inn

-. nn' I.tuittu." .. iinm /i '(KI.KS. UIII'IK 0( IN! .Ni'kl I to SIctt.-.ul i '.. C,> til I HtilUml\i, *. KIK' -ili-.l,Hin I Ii .hoi,.,ir i hi "IT II "lIe" eitIt ,1.li"1, I ii'ilni'' iiinlliilij llmt lu.t
0,1 """,I""JI.t tli" 1",1,1.1' II I. I", IllicItMONTICELLO I i\" ," I H'iV.&c I i'all"'I"r. in /1,1'1"111111 iiiK elli'l
"41"1 TuMHui. \."-III unr Itt', ni' itlluiluil, luthin !I\ION; (:( ) MI IKS.i ll.'r U, |i-hc t'I( |'n- ]iIiIul! ,; .t Mnuili.m, THE :
TO DELICATE] ,
I Itii li.ii.lv Ilillltill mill
I1)IT,
t nii\rlniiil' inuM "Imli.t u .do,""', ii\ini.il|, \I.,\ II 1.k..Iy
Null' FllViIIliMi: tuuniti
I Kiniiy'
HIM l.i.llrt. of l ,iliinii,ii-, (.1., tiC ) nInn.l ,i ciiACKhus' I TZ 0'.z I'\'r\
1,101' r1'.111 I 'ISIIIIU'ITlm< ; : ; nmsl : ; h, I I'l lh' P'liM'r anilI.IIM
tu ,iMln\e. Die IIH .IIII:whit" ol I Hi" ,fimilj III AT LOW RATES I : e'h'iis.| | ,, |III|| :.\l'H, 'I"il

our l.iiviil.-lnii! ,.v Ir..hl'll.I"I I I', I will viuliur I r.\in\\;( | | iiri; :, -E Fit l E E II MAN'S S I N ns Nulii, "'" 'liilt;, Uiihi's'
rc'iniri'a greater II.ltinl. rr'l. Hi.in ,a, (.miniliiinliulii I I I Illllll NilV I II l'.l.T|' ,
to uruiiM' In. /.,' ut.ity. In lint I I 1\11 Ami( in a Style which Cannot I bo)( Excelled: ( Smith, (of Nuw: Yoik. I 1'"li"llel. 'Iin

ri.iiirilVu "i"II""O ;i n\ i.ui': 111. S.\ '1. AND.CHAKTDKKIi I i iii'4 mi'I

.c \ tullitl on ,, I DlNKI.I"> "i il.i\" in t wit .inu1tu i I Mi.L, : A. .MADDUX.) 'I'z.tit : : XVi- kii'.iith.t, .i an.il; in.nurn.l. J", 10. |ii |I"i' I l'INJ', I'li'l: \ 'I'lNli ,In .llu. 1)1,10 WI 1''I'r.
k .1lle I I or ,\i.iiiM: { is: ? ,, ",
,usiirtaiii liuu, m.in\t In thi- piuinl. mnl, ,irull.iiit II FIOL' II .- '-1'--' ; ) HV ( 'O.Nj( |II-4.! | ; \"llli. In r.iil;. 'I'i I lln'I .in 1 I I Imi 01.1'i ,' I 11"1" I I I,1'1 I I I I I". il, ,i Mi,'1.Ir.''' ,". ."11'1111., l"i'

uuMirutu i-ity riuiiinhiriJ' to tli 0,1"11 ulur 'I'lHH I Ill-l 1 II.\-S. HOI' Hi.I luuli, i linn i, uut""f I I''i ie kd IS ,illi I I., l.i, ) tiV VVul.

.1, rMIIIIli, c\lrell) im iw, the -ninil,,' thl't111' ll\l; ;
.hu it m,i'iTiti' in 111* "lllr"I1'1'\ it",, .4.'/', hue r 'cw M I 'I I' III VMM. .. I-...I'1M! |I' J I. I, \ I I I'.l I( |I' .,. I ) Just: as Well in their own ih'. Kjiliun, '. r, hr\/nUi,1 I
In, i I l : I I 'K Open ( I'ltil", I liuitvuttiliil,, ,
luipiitiil .h,. ill" tin' /,1.1'1' milluII.'o"I IIMIII II'lol II'1. I\I'I' l rutiuii.it, ntll'i i'i' < tlnr Mntr, NMmh 1\1" ","lull
stilt atlii-li'intiti'ly r, n "m.i |>tn>plc, t 1\HI 1 11 Y i-: (* lit-: liililt, ,HiuMiiu; II i : \\ /11"1 l imm'. till .\1"11" I'liuluKritpb. ilu,
.11,1' 1.,1 Ii, | 'i .110, 1',1'IMi: 'I I ll i | I ,' < 'lIU'.l| ; ) ;> 1 IN. .nul, ll ..ilh'llln I 1.1 kit I | .\1111', t'alY mnl
tin 'I'lil-li) I mil 1"1'1'
-i 'lit .h.I11' \In-ic i- tIIui-1.u 1 ll\I.I 1 : !' ni Reception oftheTmvelingPiildic.hilt 1" 1"1.1' I .
I Ill\n Ilml\l. I < *li ill ) ( I l'lt" I rl"I., [ C'ai'| 1'11'| ,
cit\-l\ri KM, ;i "nppuil ''r"I" I l.nlj, BI.II rrlldl'I' } I k i- il ., | ii| 1 I I 1\ 1"'I.1
'I.I"I' .Ih'd"o j, tat! ,*,;.."ll I 1.1 "111 1 'iI'I i. ii |11. i Ir 1 I i i \ .I mil ""111"i .ui InF "'rulol, ." |"'r. KimNKIHIIIIMKII '
.h"IIII.1 bmdiaui uiilugIii) ImimrInn luinillntiU I )- I ( '4 '4 I.I I.t I. : c "I' |1'1'| r. : | | ('il-r)'
., I" I Mln'if I tin1 iimhiiig nl. uf 1 11.\ \K\'I "OOOU'lo luIfoltN : \z4Ii':$ ..HJ/' I Dliirliw nf nil
ijlfn d"I..I' ] ,1..rilli I',", ,
a.r.tariuiitp.iYcrIy| ,; | in lln tii1ih;' uf .iii I : EllRoSld t REMOVAL OF ASSESS$ $ OR's JfcST rOB IWr / I 'I"-'.. Mitt!" IlllIIkmil ,
r\\M.lt' I ,\ NI I' \ /; : : .
I FJII. /II.T\JUS. f I of MII' poimr .iil i.i..jr.inuivul 'II.t h ,
.- L\ V i4! .\ nlinonl t"' vilml'ul thin him IK*' u puiil'T I ) ,tilt:,:urviKM|; .IlHl: : !III: :Mllo\ HuMh.'pi: : lUlik: Hill I Iil Ii, I.. |ttI. ) ), n".r1..I.llli'

tviiurthri'i '.', ,' "' uf unc.l.'llm I. I "" I"..' .|, "mil, >* II1 i IH |I"nlfl "iMt I. Ii, tin, iliHHlhtrii| .. 'I
c1ITux :13I. ,
O
p. ; 'UII.I'1. ,, il 'rlo"ti"o Uiiirfainill" ru\|; Mi\: \.W \. tiN ISI ,. I I"; um' "liul| nii'l. Mil, r*'*> ulitti i.illd i ,I.., ') : nie kgkiu .
ditfurcnl niimurnitif 1101
tile .
L ". lur I hiI. 1nt"nt (illuwvO tin Ill iitini il II. dollar ,iiu l ]> l ,
o '
I Hi,..,( lit, ..irri..Ir. lliiill'htli'-n'-I ... I Hintjlluwm.UM'liki I '.i4nlwtiith. .hiMlinvi' IM., ," ". .1"1"i "tIe .I u in'i.irvtltitif ..Ih.I' 'o "
10, -I .'" InlWakla l I.i '1., 'tf .1 I J.,ily in tti I ll'K.kj. t'lll | | l ,
: I 0.11'1'
I Ihli., !.I,'",li.h' t U"1" SnnlliT' t .. I. S. IIV(5IJII(, ( !, 'ir .I"r I. frORDERS FROM ABROAD t'liiuhiUor I'm :

; ,.i I h. ... inline tt. their *." Sheriff Sale. lit \\lnii ,,., a4Mir,'taiit, uttli tli ( tuit,r, 4 1"1.n tulth. .
1.'cl.
j ,lt ,,1'.1| llnurj lU" I"do h tic |M. .; I t 'hii til shot, .
(/"'. (trout tliisc'i.iuilullirilunjtioiiiti linliKiitlii -- .. '"- 'tit' ,uMltitut I luitio utilir' iht.rllu > I Ink.I""I.111)' ,'1111111.mIM'I *
; I KXMtTMiV I j h'.t.d l fn>m 'Hi* :: i ihu-: t.: ::.I. ; Iv, \\lll Illllk 11' icuu' .lttnlthlhill l ,it I lln | i. ii ;t. n nl, I tic, I ., \Vrnin Klui'l I
't In nttuf the Ilium Hum S'lpuliuuii Ciiwllu' r.venH ; I U\i Urfc iim "f *h.- t ,tnniM, iirt of WakuIU: :louiiM, Ill r i ..i: ii I. 1'.r t.iru.te: lit If I i :; !, i ''ij i ; h ltn.lt, hc. far u |"> |*4 r ,' |1,1 |I' nlillllir ,1,1 { c''I''I|' IJk.Cumi"t lul,
t .tiki' m 1.' I Htr.-' -.4 M. '-iiue.|) A \MHlAtn I.I U I ((11.1(1 I nfKlnti.U'; I II.I is.MI n lli-.lfr.iiil I ll.iiilli., ''hit r -t t.Ml It'll luk. IliliUn, 1"UIU1 llyma U..b.l'r
lit Mill i u"try' "I I" mil" n* mv /Iu !l iuit..lp'll. iiimlt, lu l liitd d hi Hi Hint ill 'I.
.. I ,' ,ui'i' l 1' i.t.t. | i. 'm.t" .ml1. irtlm. W .'lkt.ri.lhMirliit i.e V.rriatdlia "I'ur I.. '. ; 1 'li 'tiirlun ) 1 I Miuouk' : Laws
nint} h... jln' nil. } -Hit.. m in .huii., IMMLIIII'' arI I i i I'liiiihfl I I h..M I.,' (I..i nNiii4ii'l| I wUliJit.r. f"ral, .' \Ii 4.Im""I'.I' "u.i..!.,' .anl ultl'I.,..1,1 ,li,." .1.! C lee ,Ml" "ill,"I* |inilil" '"I'miiTlM I (Jiv ii'. |lt-lit ,.. ,' .,, )\ 1..1"cit Km iMinry.CriiM'H. In MIIDUIIIC' ,

ri-rh..l IVnm I lln i lily ulI l "tin I Ii I iu'u..1..r J thi .'
.1.1. mh.'h-n lKf.u l I ill 'lM.i Ii / 1,111 ill .
.Illd i ::; ; .; ,I. Ii.-i\I ,11'I.. I .I I'UoMril.V ( lull I. \ld II (
Mi'ii'Uv i In, Murrh next nithlu ,tin u'ual h tnr i.f mli > I \ i nil--, twIll ihalthi'v're- cW .I,. ., ;a'- : ; \1.,11' 'IIHII
Inl it..l \11111.
I all Ulikibi .. A -- f KrIIU \
"
i Hi., t.tt.iie' i""l--'n'" | ) lu I A
.1'.1. lir H.H10.NKIAKK
"i I''ll .
I \UD. 11'
t .nli < m.1 lim hnmlnit im cit IJHH,!. t nr li.... i l.vini* ) .. I.. I *< ri- .
I Unr il, 'ni .i ,injiiifi.lin! pl.ii1'' t is| th< "un : I hu..lrllcu cf Ahvi-rv ".uIului' ) "" 1" :

.. m tint nftjlr ll liiuv, M.KIII uunurllit. i'l ,mmli.nitotliiiu. I Mt-l i iioitil:IC:> I''UM" .ti'n M;,:tktilltirlMr.i.f .trtrlt''n( lAin: -uni\.M t I. awl 3. l I,.,I nw no.1Cni. Ii ;. i HUNK. ttSTATK %tl.II''ltitiitlhiji C ashilc -- -- i '|141 Pruur .tli

Put all .lnh 1111.,1 cuter' into the I cl\) Loli" '''Itt.lflt-nre. nitim, ,Inj, u iK,ril"" .f lit,- I'lwn THE PLACE r UI'I "'''',, K.

li"'tiir, tbul\ I linn, inrMr ttrilint; tl', ami I ll'',,"!- liicmiuicl lit Mjiiln. ,Mlll' .I W .il..n.II .\,>lk.I.e< r ..Lit M Hi,.| IIH"H.l.".r um Iu"'II'|| |.It"").i'f", rpi HH'MK; 1i ill\pft I : Siiu.t.'l ,,')1 NteitiI : SKMIXAKY.The We have Purchased New Material for the'C''SltiIU'r ..).Ul..ul "I

) unimportant. 'lo lln' n I lor> /<.', I hey .o* I 1.11,1., '..' T.l riot .it.I.ti! cr' Htf. m BnijilM: t,Ill.| :I v kiti'l,; cIt : I L 1j-: _'" W )'.7 .,
'''"h i I": \ :
t.i.IJ
r' .
.r- .,,1. aliriwd lIlt ininl. VS 'l.lilili lu liirnu-li .' I.1. .1 Id (

,, -ui-U itt Hi .m frum a.lalblia--! ,' .!. u luntrilmtlull, '' ,I i r,1 I I. 1-4,7: h'J"- __ ___ I BRASS OR IRON CASTINGS, Female Department : ) Department, oi our) MstiiblisliiiientMAI. l 1 I I.xI FlulL t

'In' hi.torv ul tin. t huh-. : Coroner's Sale. I Oil I! ni Ih,.. ..1"Ir "t--., MOSTPOPULARAUTHOR&0

1""r.1 tillli-, ).'l I. lu r Iri li the lIthe' of .niliri \ un-i f: "C.. urlt' inij I lr,.,iuf I Worn Out Cooking Stoves, I \ 'I I ii. :f Ii f, "l II| ill' Mi, j<'ttM. kfc.1 f iir-iiilifr. :null"VI .\ |1'' ./ I/ s'Al| | / MI !I' \| \ : To| \|I.\kI.
I IIV rtl.lr'4c' ( > \ I U tui t Hu at I MrM --- -
uni, tlu-1, uI.i..1; ,l",'>jtt ORUII |I..tilt .laluH rl,'rkoflld on.t un 1.II..ur. "d.. miItnei I.I I. \\.hj, .
,. w.k In, 'till Ill ii I'I I II ;;; KckWiUff | a..u.t eta U3'p4rihllulIttli ,
I uf i>
*. "f 'b' --titi n \i'l' au ll "H r .111..11
"
ink t'UiMini, ,Ii.I .1 uu ..iuud.tAsCt I II .1110 the I' H II..ita-1 "h.'I(:- "- 1"1n"I. 1",1",I ..nut,, I Iii,' tarih, l Hmitia 111. M. iriit-lit-, I3.'i[ ,, '.ft tin, IfriuclMM t tin .ill I* if li lhvi tie.' t iliil .i nimble' : .i"/l'l i.

,1.U.r|| Kkiib )uu \".<\t .., "|.I'1 111'ldcl. Jjou .r* Mi* ,"I"" lit) > v "til. tu, %dm,nl-tmtor' nl t M ir% \ I lt rII I IX L. DEMILLEY'Sliil ,hi, btit f.cicuic.ii.'C" i : S ETI\EL; I I Imurtluui u1"" lulling, tell el" lee
I (.ti" ii-i i I. !i"tUit "UKHI iU'1 will m M i' TiE l., tn.iki 'tltl Iv ; .HMALI.OMVI1U .
I n-ifd lint ".>, tu liiunl, in, at Hit' ','' -Ibi, ""'.' *>.. I >r ..1 l' o' put-lit nnt( ry on tlit Hr.i M"mU, In ,, ttFI'.lH" "llni- I'.' hulii-lt' v K iuihi.4 I 1't I 14.7. mr ,I. Ku.f ) !.Lkb' 1"Ifli i
Mini Mi nuliU *.., .., il' 'I'1. .1 Hi i'ottrt |lunu. ,n ''h' 1'.1 .. /1 .. f
all U. rfcihul iiinl r I..I."I IUT'' M irrli I1*'? I. 4'iinr. I il. U.IIK. i ; 4| ftH'itrflBi i
iH (>f TaU-liw1 'h''' rii..It4:' il'nuind i At the Old Stand .1 .. .I ol' the thirst t in hit ) ; ( 'UK IIIOU.I
< Our
(
I""I-il"n to \uur mff'yf'"' i\ l'n' iitiul and 1 I itt lu.rI.1I I I I'I. rjr 'lh (urtUH Id I I'apnv \ .

r"n;!!;, from lictilii.!! 1141,1, 'm! t "'1'0mj.. ; ",. o. 'ifiinil'lio. II i 'I. N,T'h, .ulilitutn. ', of .Hi, init 1 ., un-.il liiiiur.i. > I'',ni.MlunII.II.MI.I*! .1 1 |ie. ." .," n' I l'cHlth'J, I I, 'I I I"WI 1..1
..' imtrm< tin n* tl, r m |I. mlA ". '. 1.. ; :
s 'n, r<..iwjull,iot Iei.Lhle,( IMIII' 'itt' )jit'ring taint Him.iniu .- I l.r1'.I.b" .' "ti.i"il.11, i.i .1.i "I''n' ..1 lie L,' ...1'" !i..TSOUTHERN ..rc tnt Jt,ii fu i ill in, it ; \ Ml I I u. u .I I I'I ," I .
I
"
tbi tctth nf Mr I'V' P.tihuhupiibe. ; Ul'.'.. .10.. ,, "n..o ,ii. t. odo"n"II.p I" i
I. b'.1 I ./ I M I' \ 1"1'I LANDImmigration '.I-M I 1'1. .,1..11'J r ni t'"m .Ill \trtxk. > 'tt UtBu Male and Female 111 School
-,"Sati. mi from tii\ fncnilH'lun -. .,, I I.. I""d. .,.l .l.ir.. K .."'1',.. W >T.\l 11> M.IMMMi Ml. ) Ml 1 I'I| | | | .s'.VIK| ;,
--- I' ,
t I'II.K. Mml\\ I 11\
'tlu> ,i. |I. rlu|,., "'I'inluhgi M u: M u I .11.1'1'
I.UI.llhul.
"-ci"
(f.. 'I t ,iluinl,'". will i"IIMII 1..f tin' ri'-iilt ul. tin Executor' NotichI. I "A E. I

Ii "4.r.uil I Tiinil.ul.i' .....,11I. whlib in llm- adnrtlv.dr 1 I. 1'rH i"j"t,1 !.> "" i'./Uli "I1.. Company.'PUN ) ( m:41: :' ; i ;'; 1 IMIMOVKH! / : (OI) I1{ & IIICklI4E. \\l Jefferson, Florida.
.
.1 r r. IhUr of the Till. In* ,. I .::11.l.u., I.. .n, .uiintv .Uiiu.i-J. I
dI1.f. .. nuki,' IIIIIIH diuti piij in,nt to theututluF.iutIi Excelsior Brick Press. -u. '
1 be 11"1,1. 1 U a .cln-ln. bv ..hitCh ni'.b miif in | .. .1// t.it ..h..twid :. / : ': : 'I'lll. I MirKMtAMI latin. l.Ul.J
ihi.- il .1.111' COHPASJT nIIe4IhI' '" rl" I Ibe..I.
a :
,* >t inn nd tUinllifof Mr. : 0.1' f : ,
u fund fur "I 1 I In lila b>iw i'l uu Acl..my lu Ihi. place,
|i-.st- f.IU .I.jll .h.t' will h. lr".<" 1> in '''lul_ ...1.r'I"'d"lhin i 1 ,nil uf in t h "r _I i I'>.l /is. pnimpl ., .t.. rillriKM.| ; I. 4i.i t I i.4iifu, Ui Ii' .hMI "ulit-il, chars ul |MiMl' i'aln.igt- It* thtulfM4ii ole.t.
"'':.. t llm. .. >hy 1,1W. or I ..i I" ,.. clue ::::: *. I < luii will KfWlii 41JII ,llrtrk |p. r dy' It tafili '1 I '! .. 1 I-.. I 1'lii. w. Mriiur. 1 lu '.. hiai. uul lu ., Uuire
J'1'I',1*' "" I tnkix' "I tin ir in nury .r uf I heir I .. U in liarurtU.lrrc.tn I (..fhI. :; ,o.f'i ;, Iild' "''lir Clay in, ,it. lutnrj) >ut, I,'mu-t. it In .. '"''. vclKM 1 U.I1 l I \-11. l ..lU nf .. <," .
'iindiinii inarlirli.'. Daw'r lii! blu. tn d .11. 1 1.1' .. u .. lkr1 i'ruiitoli rfliiMi .1..1. Hurruut Itt A u,
*''eof .' .* Ki'HPKT: I I. HHUrk: :\.. "urj \ M.tniary4b..frT .. Mealli-,. tie. 4N.i tlLI.a1.i. .. <,) '' h 31 .il It| ili'l -- -ni'iu, 'h '"",, ,.r -..1..1.0 in lb>. itdtuciutul.f
nil afolual in c'S .lshhl. iIth llttc14 in
.lll I\KII ) ,
,
l.dl. ur irinlliuun < aii ..uil either InirnU ufupr. j oJI St.: I I..; itl ._ I 1.'k.'f Tt-s.nnr r i wl\ diiraull Ir; a :''I il..> linkui" .le r'll'tTU AQKNTU WANTED: FOR Administrator's Notice. 1 pbt.I ii

""'. riif, or ",1. ; Ji,_, ..Ii. rill- '" .II..I 1 II.a.e. .\"' ....'h '." .' I I. Pit > ,! >lt. 'h i t, HI,. .i IStIt iii Ur Juhii U \ \ \ \ \\\ \\\
i" Uiu, .I'likln. pnrtraiidtnclilMrtu'i Notice. W'LL" 'I.'U Iln' 11." I *l**>" *" I thiS' ttu. ujjv IM .fulu I'iruw i, TIM Sj'.cIi \n: : 1 :\ : ) .
I. ,. )
I.. I Ashmee's n lit..tI 'llV' po4t. 't.. tiffin* wiv rubiill, *: ..r..U.N. 0 t 'I'" it l llUlUlllll' .I .uel .1-c-a...) j'c. I I
1., 'In home knit tix.kiuiTt mill o.. planu. i'iii: t : IIiit" 1.1 t I. ?:. HIA.i- ::Mltlilll, MMr. .. I.. ,.. lit t to Ib tHIIMl, .Uu'll. .Illllb' '* I >",1 iU.nub.,. ym u, jl". s> iikct mid Au,"l>fll Cuut.tuf
.*' ". "r 11100.,. .. :/.I R' h., II tfa .1."lel ;VI I H -HlK LKIi k "I'lfFMI I II luivitu' i mil- iuu-t .li itf wMt IM- U. ilulymill :Jluwiruelurti will pur.","
I. th, jrtul..jr. rwtiki'd. tl.I I. nuinl" r.niJ I '\ .1"1"I. ) ., : I' IH tt I I k. .IMII M PhllHl, <.lUll| HaL ALEXANDER H. SfCPBENS ,'MI, il"l uiiluu, 'h li,.HIM 1' .rllml ly las < 'III. !
.
'th .\\.ino .onuililti..l. .1.11. l 1"I"lr.'II| ,itmk'pnlmul:" Blacksmithing. I ,1" I" ...I'u t' ".iI .",1' ,'t 1 I.. ,.1 .,!'t.|'h".ho''r" I ll.Uts 01 TI IfuY..111 uk ltUi. >SIII> .

\\.L.t''ii' 'tii .in" a. t .I, an the 'l'lH. ,
.
i I. .I..I.m I. HW..T.ile, <' 'I. imltlii Uiul HI.Al Kewli HEN: .. I. '.t-- ituic.tr ,, ..r..I.1
fr\ir\ numbrnMl' on I I. 1111" MISGUIDE I''..i ci. iixl t''" '"I I 'i full 'I I Ir : Inkutet
.ruwiihirtidi" -.1 IIllil \ .\. .. II ill .INf:>l*. in all ll* varuiu* I>r4iiiltf a. > .' .* .4th. ...,w 1,1., ".- > ,I Ik-Ihis!! h.nIIc'm.. .. InI
d tlu !. ol Ik k. noi-lnv. ti.UuiJ, a UUr r> I."I "..tnEV. ,he.. Jail. it, I"'' ihht.eIUJllIi4ll1l| ai'. 'lilt Illli, klau4 Of II. K. II"" And tig LaIN of 1 and Mercy N \ 1 11"'41 I'l IMIINU I U I I Siu.hauahlouoElatnusaIYkla.cr..ib,I |* w.ili. iTb '

'I' i linndn.l, M."uuirt UI l,,. 4W4rir4| IkUoldrr. Jill, 1".I; .qi4'o-... tu|' rwtcuil, n' "f I.rum. ill. *l..|.|"r.\|. Chariy tUluiui .' -t ItE' TO PLANTERS I .\I,1U) UUrsv. ".1! .. .llllU >,
> "' ." Iell In. I l. **) plea xrutiiKl, *IK|
.' Itut ti Lrt I. tttr LI.. a' .u; I "". bj 11".1111.\ \.1 I O..o i."CII.I.I" .
,
1 ., .
.n" ., 1I'p i i lu J ) I wf lhdrOlulytihithe
writ
\,h l- I'll hi> c' M"i .j..l. lu |iu'.. Boader Wanted u ",....1'llu |iuliu .t lii.T. .I., i'I.,\i.hI mi I l.ln II II., fir.! L.Tl" u, 4Ud I I' .ful. I.4p t... *. .. I \ \J.I| .... I Sail \l\| I Si >.. IIN CUT. I', ) U "Idlbl. .r II .1.
,
| l.jlruii. ni' ,, Jut I ,,l I i.l.l.i <> ,
1 i Ioti nit" "Ir In ,1 r I. f .I ll ,1 I I II. r htp Rceivel li\ \\ll AH aitiath.
.1"'" -1..1..: i.jw.il; 'bl| n..lulaRi.hIi4ti.flue, I I\\I t i : l ; l' '. .> rt "I .' ,in, "i nl ..! '., ,"'InI frt. .flUir-, "H" II, I -rIIIIIKIlillri'S 1 Hvlllll I I II I I I ., 1 .1.'o 1\ I .\ 11" IS, llVIM.I."U"\-'u' i n vs. lheel.FKil,

-sr[ ,'" I- DHHI".L. .' ..1.., ill '1 lall.li-, c- -uii.f' I .. -.. *tt: "f',. (. I" .tr i-t I bi ,, | ii* : I I" trl- ',I .\.. I I. I ITi :II. ,t t". I' I USin 5 Si..r l III' l suvis I I \V Stile l'lolt
C
.I I Ii 1,0.1 I Un f I I. -, i I'
I '.t I, t ttlt.I" l.rmlTiilll'-, .. r ; .. .', I 1'/1't 1 >
:1:1Ilr4 :1c
.. I. :


.
.
,
.

.
-
b _

0 ._ ,.,_ __v. N -- 1 .
.- .J_ = .h'.r _. .d .-. --- .- -
J :
.-U
-
-
--- _
;

".

.
/
.
S

_. _...,._., .. __.;=LTho -- -..- -
-
--
.. --- --
----------------n- _- -- .- --. -
-- '
. .
-

\\'IH\\\I'h .2 \\\.ntitcmrnl 'I.hl' '11! 1. Itl'O'I mod \ .dtcticsntstt.wAcxr I ... ,; ,\\I\n"h\ \; .:\t\'nti( \ cmtntt. ..anH\I\c1h\ \ ctruUcmcnb.
} Ini-WoeklY! eliue \ \\\ ( !, I \ It t \ lUhitr,, ,, \ .. \ \ .' -

..
: -
'
f
...-, ..." r IMiti
I'" t'
"t' I r til I

IO IHfc UMont:: Ur '1 Illr I.AMFMIII I SAMUEL P. HAMILTON, J OlIN T. MHTIN'S\ RON 1CO.\ ( J Jl'tll : :n..e"l1V <;'c Qd

J. QOILMARTIN <& CO. \
UOV.IirMIVTHIMl.4l.I.I"%. SOl.TlllfillNlllllillllllUM( ) I

,,,*,"; 1..1 tti II., \M, W,,, .. ':i I ....., .. \I.UII' : \ ) h .,I\\ ,!, h'tth1\', !1, ,

-- ... .. Factors
",.l'ol. .\ "! llt.tilit "
]FiiieyLt1Is ".. JQHN5TON -
( (
\- klnk. 'the mm nliiiiK UK). Vn lit. *kiitt.l <*. JBc: :>USE: :
\ In* Iimt rnv in jIIiI-I.lr 'I lnililil( Uir*. [ I-i III (it I 117 71 thoii1'ay; .
: Second Stock] this Season !
\ ilcncr rtcrpcns 0 ir th. Imirly mini'
liftliunc dark dwuller rmiinl tlic i in |,ul.rMlirun .
I with lr.n., the In ml I wit h ,,Miut t lltn., I''' JEWELRY t CLIJttIt1t4I." '' )
__ r 4I\/ \ HOKK/ ? \]
"Ihl;: ilr rrn "i. wriit. and frit wt, ". ln.11 S IhCKiiililrniil,' l lot. i /' I.i., 'Ia.. ii ro'. I
"L'hril; (Viimihc trll.: | IIIIHII l I" mnil, Hi' II i iitrt ., -**
mnrmurinl *ln.prn. .tl 'to hIps; imlitr' flion : .\MI: (
Dial, IK.r liricM' 'ttn Itxl' ., I to ri)'> 'nn mnrrUliv A ('aril to j 11 vallrlH.

wnpslluil. I IIIoi., "n uli.) in K1':\ """ .10' "' ." SILVERWARE \ .', Mill Six Km (from( Now VOlt; anil at I urea ELY Heiliiceil: MERCHANTS I II ( II) B E: t l\\ t It

Nur In'PiU \\\w\ frafcrAncc uf tit r nrant11. ?<"" < ,, .' 'I I I'. 1vI "
Why molo a .failnn i.n that l Irnn lir.... :," 'I I 10, I ,in' i '' n 'I.. I. in ,
\ I..t-'ba.l ."e h.< ncrrr knmt II Mill nn* ;". ',.,i. '"'.'mil' .',.w" "- mi mitrr .i ro' .t*. Dmi till)* IIUIMUliK I ( hjhlI l."hl lit: ) 1t'ti. J
W lit Mot* the chllil Hi. |ilnj? thrtr April, i.M ."i .i-ft" I .i' ,inn "'-''', cm" ,"M') t 1.14. .'o"I r. nirl. Bay..St.. West Iftho Exc'ge,
litrti i > j .. ,Mix .tIlt "l'tPhihh', /!: I 'I I iin.l, 'Ott'lIi' AT
.\iut( tarlli tnd ilr i >nlrinii ntlllnn1* ln>Mntwti : Cor Congross and Whitakor-sta. : \
.
1 lt.'l' art'Hi' t. 'II fun,-ti. nit iB'i ntitihl"
| i
.\ ) inr< (friffrlfml. lt. ,!nAnd. |>.H i'''li'' 'n, n', n ii'. .I I ,n... i t, ',. i .1" i \\\\\\II.\: : "
Anti anlrentl\ ", .. a d.lni' anU '. \\\\S.\Jf. .l.n.i\: '|:' | III ; i : : ::
.. ,hll'I wr 'p nol' lor' Mm' "hOlo ill I .i da .iihflu". I ". ,, .. I' -i., .

.\Fe rollfd trllhgrunn tnni.. on (Ih.. l.r"'t "linn\ ,* I ,l't .1. I It1 'I' |K, \\t\ ,,I .. i ,'. .. ",r.I. il..irl" "I.1. .. .. .i'l WHOLESALE'I
A Mini In Olnr n flrinnmrnl hnlhmtHut I I. & Jolins ( i:,,, I-: I. ,. ,. .i... ,IIr"I:1, :! .n l.>
'
In lu drtnlj ...y. ",. lmi irri I II Kirksey : ..r f i". ""I I M. "- I,,null/,.. mil '" IIlitu'.rtl', > n : 'I
I llmt uplrnillit tin tliit HI tin. !I.ot.t"I,. rnk I I"..,' .. .'.,' IIM.a .tI
Warintil hi irS', ",,,1',1,0110',1""< n m. I | -' 'JI.rrtt!
fviry i lion)()I V MAN fi'U'AM\ J i1NF: ;(; COS
Nil ipnt ippnirrH: upon iu I guild: n yum t 181 BAY STREET
NotiiflnmiilliLlil-I. ""Ii"n."I1.,, t. uiSinoiN t't'1:1.1; .lut- A'J 1:1' I, M 1 K II I* ti.I II...M.

I |,' t.nuvluu.l: :: :lulhi: I tip 1. ilinlnmi lniwlr :1|:iirlil MI| .'t ,,I.t: I Ini I I;h.Htriatn ninu; :' i i.: ,ninHI [L'oi'iablo an-1! SUitioiuny( i :-'.'V.'tSN.II: 1 1 ( i iio.l.\:( | ( .

Kitird rtitr tiar-ilnip ,Innn. 'tin ti nili, i lion WM. II. STARK & CO.WHOLESALE ,
I Hint hint, It* ]II IIIM. I.IIM A h (tliiii-lnriii'i-rinle, |>on i iI -.-- -
I nrln'pil the ;.liamin ifiln tilt'li<>,, \, hlllI \ .. S1'AM!: ENIilNfia( AND BOILEI': ':;. ,
ullrd ttiflhuahrd mnrii. Irntn llirMilirlrm ,III., .

\*.k'd tho .Itlo/.hll', /! Irinn tlirir Oh./.I/ ili'iilli'lu ; 1 I II I "1 I.M.HVED: lnvt.it. .,1 Jur LUirclitiKus; were made Late and[ : 1-1.\\: .|hi,I\S1)\ A \Mir./ ; ANtI WI.I.I 'I.M-.
IirMilhcIlio' Inujruno' .1 t belt Ii \: a Urge | 1. i't!
'10 paint the cbLrrkf" fklil and r,"//,1 d'bu"rr., Ppii? ( < I I ) I (I' IjM' I I ) U N :

la all tlic loTCillnmi cf minimrr ImnraVlnt .) I First f Class Good we got nothing, hut h, I'A' II 1 > PKOViSJONSUln.li
\ vould not feel Vlirn, .uh ann had i I, : ,
The deept norrowi of a loin rfrcl) ,

uh, Allen'.. If within your loin'Iv KIUM:' I IMItlKTRI UIKLCT HtuM: Tilt THE LATEST ( .YlciThaiitsMl ( <(< ; : .\:N I\I

Where .unrnmcr, tropic! liliinm* Inn tir HUM
1 be annnda Honthern "".', Dial iiuw m. IMUI"' ,. : $
TVL n M. XX fto t; XX X* 0 1"' S
\
Could pitrio ild iiorlaln l I" thy piril. rar, GrocerieSr
:
In ono 1,01. drop, ('oiifi'ill''nil" Ttilrn 'I,,,,,,101 rl I.i !
And lulf rrpur" thr for lli,, '.i'Hlli'n. fX: ""I : E---I.:: : Y 'mi,1 I : Tlll.sESTABLISHMENT I : Fresh from Foreign and Home Manufactories. t
lOnlrmn IHrft.r onr, hnw dnnliU j en: it' I ARllING AGENTS$ I ilii t---. hr tntliolnnli. "I. !"M I.\I.I. Ml
Thy (-rlrf,hnll Lu Olin tiu.urnlni; .lf.r| 11''li.t." .I \\\t Kt.il;
.
fir TVRH.. |IKOII, ti|hiiis,> purity nml I timi : ;
...n 0]>li.nilul lURtn tiMiinr'oun lnlilil,, nun. -.- SRvna'-1.1RJ.: NEW YORK COST.
Rut glorIous dtcdi fLu 1,1-. hut Ihint itlmii1' '
fr'nine proudly apnuda. tliinn with In.r I trninpi"t I tuni', i nii-t,, -MM., .'I| I- lit< I [ .. .
'" l I"fl;. ::1,,, lit
Till evtrv |nilno HUM llnil I. and hrart' I\n. mlrnilVhrn I Onll /turl inx.nxiiilio:: : oxtxJNTow: t* toe It cr ; ." .. .1-, iiI Inn"
\ Allen. K'roat and glorum"*. nnnf tin* hrnrdnil' I G-OLD -
: (nraoinr, ",1hl1'IIInel! : Hint woulil. n.IIrl'. & I I IVlllM.III ( .lItd ( ..
l lI "
\ 'I I ill.:Itlu E. L NEIDLINGER
To twrrn th,' ;:oKlrn i ImrU-i ul $""II..r" lyn I .\M: \) I Ifrom ,
'1'" hrontni Imr nun gmit' ntiniiii in "nuirtiiil atinnd 1; :
.\ J jiuint Hn. hrati. ,mid 1 trni' In I UllIl'Ii, pruinlthrone -A1; I4'V"II\V'J\'jIj: I : I I'4; [four' to Tlnrtv-Five! \ Hoisc$ rowcrI. F FALL AND WINTER I 'III ,- .. ,I' t.r I .itIIt'. IMAI-HUS I 3

Ml I Iht ,'lrtlln. thul .""r'II,11II' Intmt" ''I tin in.i-i i' I I, Inil "l 1 inuk' ',, \I. UPPUPCC
1 1 hi' ,'l\he (.tldIAIII, ula ruined tit.l ,lu r'oRTABLESAw MILLS; udllllluo Bridles (a and flaliluoo 1'.

I onre proudly !proapuronn, and truh (tintbonnilli -. I American and -'IM: \--'i-I- '|; | MiAi: 1 icr| '|1'1111:11':0| | | | ;| : | :,. |IX |1:1.;i \,1\i\ .\1.1'\1| | ( \ ". l.i: 1 MH:'\/| \ SCREVEN .If'

.\ i'brcrhUK KM toiiMi,hadow', h'rll o'lr, dtHnlMtlun the, lain" ), and uprintl'Hi t Hint, Foreign Manufacture.CLOCKS \\.I\'hut'\' .'. I:i It':,:ii'l.:':I ,I : ': :::':1 IliiO'llull. YPln:t'i.i.l>',., I. ',II.,,: :,I,tr : ,All ( 'I >'lSI"i; .SM> 1:1-\1'1'11-1'1.: : i l.itAKx) : Ml \\\s| :M'ltl\\; ( | | ; 'I BELTING \

I\llIn.II"'I., "iro inliiL'Icd! with .1"1'011. ,i't l I'rT "II.I I I.i" ..in,,. Md, I -. \ 't'i,,I- .iii.. ,1 I, i I..i iI : MlHI) :>.. lll.l.MxlM: : : 1'1'1.i ...... ,v ,
.." .11. :. ". too i I ,,I,.,I I .'I"iitlii-ii, I..II.t I I .III .
1 IIR troniblltiK.? ahlp that Hi rrpljr, at'irnm..lt a... ,111.1...I"I, .till It,II. i \"I'|)" rl- ." ..|I'. "I'| I.'.. '.. .li\ \. ".ii., 'U I I'' /\il'il.; ; ."" <1:1.1)1'11'-: IIII.I.KI-. ; :, : iit' M' SKI u:'is, r: \Ufol\I.: "'. icti: .
And liplplo". Ktaitui'M! the rnhlntf R ,
'1 nrn liuldiy to the "ave', that would o'cr" ,:IniWhintliL I I"hi"'I,I 1'' 'lit-I'lil, '.IIII rita! nlti',,,n'.' '.I I I,...:. .,.,1,1 t I'i .,Ml, ,.., ..d'' (LMN... silill'l.liM: l-LMIi' pul' (l.l.sl: : I' lti\: WII< \\/1\I'III'IT i; ,|: '|; sI I I SADDLERY WARE, -

t nndanuted pilot Ukca I'bo liclinHo ,it I. .i.i lit' I It, titti.-: I I., 1 II., I.ilul, I,it.-. |I". ,i ,,, it, I lss: .. 'i.i.ov; |:.s. IKtsll.llVM ( : :
nit Ui tiuinr.nilmia might thin mantiT'a Imtiil, t'l,,". .,nl i IIM'.,nn". ni."i, |I.n nili,, .mil.. I'niiM, I ii t- .,u.l..' I I.i'lii.--, Hi. tin t |I" II' ,itiil.tiitl.tt.it.i'.t, i| I t t",, I I.. ."i,,1'' "Pfl// .Nlt, ; IH.LMM.s' ; : ,,, | ; .\ AXNAII: (liEIIJIHA.;< > :( {
!"la>'cil ilrrtd Doatrin''tlun'a, inarrli nmn| I tin' hunt, I tI 11. "II.. III.".l|1"t' ll"tl iii. 1 ttiifli-' Wll II |I- It I ,Iittlhi.'l| I, 1.1-\1'11: i Et; i :, -
.Mlli, ..,,1. Iniiil, far. ,ul, .luM' l li.t i." ,
I'IPIII hid tin btnli'' ul i n'ilil', uinl it \,0"0 in in un .
orpin1 ,, .
I Illl.i 1.\111'I KIM I-I.I. lit ,MlII, I !
I In ftlncwrd atrrtigth, H Kla"1$ nn hi* risi., ,
,..hla., 'ikrd in hliiiini, I l"|> '\ ; n i.l'i''i': :: '' I ; :|' ;I "' r *'
I hf tmrrfn fit aKnln wens di" ." : :
I \ M >II I I: I \.t'.l.i I ti 1001cvtx1 Trunks Valises &c.
i ,
I ni; I iix I imiH'I.
I IK until i.ilmi'd 1u the II Uinint IIMIIIIIlinnalliiuliuuiiiirroii III,..i,, I, <>lli, '". M.".I" ,. I U,,' .' \ t iii,'. '" I iin itii" .I I" i'tt, it it' ,
Je-vuelry ,., '. I 'I\ln".1 In' uh I 1'1I1I".I..lllJr"h.; } "'. 5 IiiI
I ttIntuit in I the I limn" : i I I i X iii.--' : ItFtk .
,,
I I Ii. Itii. ,in ,llu 1"11I'10'
I the wAI.h"I'nltll., .. ul thi1 ni aa,- ,
irnpltu llUnrnt-d' I tliiuiuli thiiirni. with heir nnilllnK: "I''nt. I ""'SZ'' an.k..ee 1'1" I i.H >. ltfII.'r"I". : ) ; it '''' Coi. !:rniiilitf> and Baiiiard: -St.
; | ;
,
: : I lI'e,7., "Mt! II|
tt 11111-ri(' '/ I ttutiiI.SILVERWARE I :
'I lucluthi' tin tnikfd nml In li'rri the ptHir : l ; 1 PhILIPS.of t : : .
Aminiliful, !tram in anrni,,, hiit i't'. weir \00""leI"II'Y ti ,
.\. '' tilli-d 111'1'' irtacint, tiornW r.\V\NNMI; t I- .
In"'u In"'arU, grew fulnt, ill dniiL"! ,r'. darkinl, hnnr' I i i 1",, IISI'II': i.itiilis, (IIF, .\1,1.| | !IxINlJN; I.KiilsM;' si.s| | )|;:;, < 'KillllM, ; SOUTHERN I .

\ ni.n di" mmnl WIM mulf: un' All.I .'n'a I.OKI. rMm Florida with IISMIMi: 'I'\I.I'I.I-'I'\S( : i; : ;: 11.1:11"a.! l.:, \nnlill' : ;, / :( Jllll II, l<.?.__. _-l-H.'lll' ;

S I, nunilnniM,\ ,ilninfni'| rVIIH, tin'ply Iirrallii, ,il I. Ill ,, III, ,' ,. I" ,. I IMiir.iv; : ( 'V niu.s' 'HUM: ( i.nMIMs : ; r
l M III 11',11'1'1'I | .11,1| v III" til |ii| 'I| i ,.\ ; : ; House. : '
And 111)1" with I'untldrnpti her lirmr i nwitntlKil I : I, i ir"1.1.C (Carlmrl.Vliilliin\ ) v (Cu" K W. KIMS! .1. f. \\ II1A10N.latnnrMv .
I lit I"i' .wi'pt "ith liantl un puialim* l t\ri. ', ( : ; VMM: IU\|< (iN\M-Ms'|{ |: l.I'-: \M: > i iis.\ \\\\1:1': .. 11'1'0101'| IIn I lull't'r\XllirVMirninit| Alu

I lli I i. nnrdu in''Ijjj"hh" \ ..111'1'0"' n'h.II.' .. Mctn.1. II.'I'SI'l''S.I ( II"" !1.1.LXQUOFt. .")\\ \\ .MI; :. i.l;(;< >( 'l :iii/; :>. ,, I
'I I lionili ,Mtuik' III i'"....r"h"0' rlliln'tl in fl* 11 1, I

..t Itpart lint. unaKpntl tfi \hm, urtttt nppuil -.-.- I Manufacturers' II mid Il Wholesale I IS ( ) E & (.JOHDON( ) F.W.SIMS&CO. ,
'Ilia n Illlni.'rnr hranl t.ilnorrtu,,' \ p ilHrm. I "' 7" c_, c. ctC.r.f' I I
I Ilii I rniily hiind k'n\f In (II" nrniiKtd! n, ill,'it-i.I AGENT FOR I ': !>4AVAN ."AJI. (*A..
I tu tinIjit' -\111\ all I hut 111111I ,,"IIIh"-' and i Wholesale Dealers
I I"'"nhiild tit.. IK Iplt\, .aa wan hut lali,.tit t art' Don 'I'M :litriii I I'lIK, 1)1) "'rit ,lll .1. ".II I III .ill IH'I t-\ IIIIHII' "MIL' ,"."I I I III'lull., ,. |I'.J, ll,,,t-IHK, I. ,,, :

I 11 t no to tint! luM-Irum hca\t'i,'. ,rltlhtn hitighil i! ,! i /I 'It .I' I t.. ,iiinm, 'I I In ,11 I ,il( III. 'l.itu: I |I', -,ill I,. |I'ui''i'' .1 IN- I Factors and GeneralCO1i1ISS1ON
Ni'' (ilurvV $tittt"hem" Hun: rink dtt II in ni,,,lit' Wteler & Wilson's Noiseless$
I Inn' I In the hut-m Kiirrun'a. tnir.drup Irll, Mm and Ooarss I
I I" hrokin, lipurtfi he badtt n Itiat fitrt. wi.II' !, ii THE HIGHEST MARKET PRICE: PAID) FOR COTTON. S LiQuors! and $Sears JIEIlClL\\ \T
.
I run, S til the luat- he aan I tin 'lH"t I"LI,1 iltni.\ :
,, .oi-ht 'In In.i.ln, I lun, .
\ fi.rrlgn! t npurtIn I II" l\v! 1I11'1., 1 1 i I

'li'iii' iii! liitnl tlnil linnlLull l ; ih i'I'> CLOTHING} J IAMI i ;s i K1KKSKV.1 I I ; I : I I. K.: .j ( ))1 I.NS( ) .\ VAN L\lI. ( A. UI4IPIM \

NIMH, oh Iivt' lit laithrnlgl\ \ kiikIU .. I Mcreb\a Ib
tsfrangera'( hniula Hluni. 1.I'l>t"a "" ir d".ul.II ) |. lo tin vviinl nl 11111Sou1.hnl'll :Nov. I Inn:; \ I K I I-,"HIli.i Produce ; Lunilicr Tinier and
I Adaptoil( : ,
I!*' MnuiK;<'r<. handa hla lumiiclid linil.n tonipt.rilUN .
l% elnuiKurr,' haiida huts alirund ul, inurtial I t.I trim: .- : SE-ll'hli F1 ; HKIIINGN' \ e N E t MMIHI M\| ""'.Htti OOTTO3ST.I .
I Ilial nuuwu riaplinili'iit In I Ihr "unthirn, I lia i ) ( Trjulu..mil ( \
\\ u* WMipud' ', tilt I varnily .,','r hla nulilr, l.n,if I .\it .i111"hl'ftti\ \ ; ( $ mrnt$ I ., &; CUNNINGHAM, i WAuyttnii.nut; Ar>*ift'tjiillti .Vi//rt/n// i/i.1 ..,//1 rf. f
Millim Ha, luliltininro rnlinlv ,,11110.I ,...t t1ltl ..-.- ... .' ttifr cr, ,.S .III.." ,,,.. !

\ l tipt", 'In rltitln.' in I urnhh> ,inanlluini. I I \\\11111"I I I ,'11I1.11.1\1:111\I I:I :\R\II: I III: AMERICA. N IXPHl: FS: : nUILOINU( \\ | Retail (Jro et's.IN I
\likt, ,nndaiinlvd h.I.t, tin, aluitnMike ., .
(
tlity I I' VI IIl I' : I .
<.\ i nn ivn I in n, "il |Ihut' -liuilttnun. .. .
A tin'ir alatnlrwi inirltv hud ki''pt, \IIIIH 1'1\1.1:1: I:),.! :; I II nlK fur ..h. nrnlilpin.iit lit itiiy pulnt In tlti,, ('.II.d .
Mikt! Hill lit rqtpttiht'nsMl.' ,lurid, ini'l "rl't|'I Ilikn ,, I .: r,,, 01IMI 'II 11111,1111 \ l$'lHlr. ,,r t:nrnit|" ", slid mil m.iki tttltitttct-criii unnL'iHnriiuami '
\ In trarrt and ultrnu hid ttnHT, I \-ll |I.I.I,i I I t''I, ul HSU.Ml I l;. .u I 'Ii'q .1 .. SANOKI.SON&\ ) : ( )) \ ( ( ) i : u\IM.S.: : i.n.n'ou.s.loisxc( :: ( I: clit1trni-tilti.''' -a

lininurtiit. ;. ih Itiv,, ( ( ll.\\' .\ :NM: I JllllV. U.s N lEt.: uf Minitlulln' Murldl, I. 1111....'
.Miko I me I tht.tr "titii.hhi'rtti!: S. P. IIA.MII.TONHIM : Stt, 1111.. ..... i ) |lie M.s.|: i S,I h. InlT ltii.iit.p.. anil uarlln tiiufi"ring wtlli Inn' nil, )
I 'IK1 M'iIJs( ; olitani all Inruritulinn, nr la 'n mil ,
P ttt1S'I : :: IIP '' in ndvani r tin ctin
I 11 nml \XliilukirHtiiilW. ,
111 i I.
Hut' nulih' Ktitilaiuna un thy h limtHtI .ttgtt'.n; II i .litnnitnt'iinilftiriihiIbKiliipinilH. | :; K. 'I" liurtliship,
I hv' IK'm't Mhm shall at luat lint! n"it, .1,," h. I'l.; 'fit.i..:III : o'v7SZ'ciric.: .. w'l (> iiml lou Hi\an .mil 7: St. .liiliun Slrcch BAY AND DRAYTON STSit Itig lot "r Ihrunh "'. |1"

Ilit I h'I1III.ln I""', nrr, ro'IILIII""III., n'i i, > ''I '...IIISMAI.LWOOD .\\'\:0:0\11.: : tiiuItsI.t.I : \' :
; Mull inuUin' 11111 I ItiriKl'Mts: : : :
I huh!11.1 I thy thy,pruud nublc till daiiKbttr( ttmlrrtarcV Ktnitill '\' Al.' I WALSH,\' \ I I ) 1 HDDCKISS) ) ; h ('tiJOTTI'ON S.A. V .A. 1'1 N1ti-I Go- IIcit Q. X : I I ;,E.tONtTTLY. fur I1nnlinlimi' on nml Imnil tamlllixiii.iK!a full\' ,?, ,I'I'll,] of (/,,,,,,. ?.Ii W TOItK i M\< OV: IAliiii : 7-

.
titling I burial for their rlilof ".iTt'ttt', : 1:4: I i tnt-,. r""II., ..,,"It | iitti.tuliM, lui '. 'p. II. 1',10",1! '1//. f. Mutini,1; I'. ('It-
\jul' bvur him hi\liilj| \ nlili \pi' IIMM> I titittl I I 21 I. I I"' ;. i 1.1.| "tin >, A' :7. '!! .; I I1"-; H lto.{ .. ,"

'lu .tliudnn,a unrtaliall illv ul'olap tIm niliin and 'ralfl'U1'diadUh nuwnt I'hnuii, I I1 I ( FACTOHSM Wholesale Dealers : ; :zI' tl'i'\r:,; \ :,''''hllo | ,'1lE9; Uta. (,.\. Tlttitttnp,, ,

.\t.ui: ',T \. t- I U H U.... !,
IJIt"'T"'oI; ..
Alli'n. tomb McMAHON & .
In 'Wd|>nilnaloii o rrkTcnt : \\1 1 ILls/ : \ i.i'DRUGGIST Cod hor. ," .-r L', l.. I'n w.
VI'lijii' raUi. .it OH hl|{)" the Murulc pjrannd, 'HUXSNXH-U! '. V t W..I. I \lIIYI'I\'U.I.O. .1.- Iii
HlmlIi4l: Iwoiiih the her du.\I" I! I t ''i' l BI'II"ltt"" ittiti| JiiU'iMiii; ... I'ni. '. .
rlclilv h1l1\\ Glnerd Qlllllll Merch ls IN: U 1.1.I I MNII- III ._ ) I U II A. Ilk t.t KO & ItiuiU.Ion
'\itI ViiiinPolWiedaurtnvfl 01'1 cn n IS IM.;;. \SMtlim' \ .
1 IhiMrltoil; liki'lttni u tl| hun nnlili dtml" 'I :-'tn'l'h t
N

I 'It|, II.uli f utlhlnlli, .) hull-"I i.Iliciittetbi III IIUXM: / -111.1:1'I ( : Harness and Saddlery iur 'tho ....1, "I II,.. (,.iiuM., ; -t..I| |, it| a. ti ( It iuviiti (,"-11. i. rltNIMAS.


"' ,trcmt and n..hi,>tiii, ,.11 I ... .. . .
Sly bruken! In'artH wiia in1!'r innu, ,,.'d.To i I II i :N :Iv.r Y C> n. :it.: .
bMiida ot tldur, ft nohli ktiHtlt': iI I &0 (CHAMI'lo.N; A: Htl.EMAN.Wholesale : : : .
!
\ftiitiun'B handa Imvr nun d Iliin Iriml',- I I AM I ,1",11I, HiuillufHH''' I nlu' A I .. .. I .
lu !cuard: a hrro'a aw rrd ilimtMi I".1 I, "ii i.i.viiittt'. I j l sin 'IJ*"*.' A ('ii.. :N. 1I I "MII'H.: !* ir.''i-it. >,irli.i. ..,,i.lr.
'inorlul ul' a. I Inn' iniin I ,ll,'.. III t,nut, *, II I II "'"'! //1..1.1'' '""" ">","awl, l \. lilt ..s4 tint rnrth Mm't' tnnu hi t sun! I I Il-i' : .vi.'l I I .. / irn'14 ( linlkil, lint .
I-I .1\ II i i i. 'Ill! Mlntun, I IIIii' I inl.lUX: 'IFlU'\'I'' i i- mill I >''' 'ill 1.\101.,1: I I"\II'I. ; | ,, 1 nd ;
I UK I i lunrcht brlKbt, flue lit i.uni claim I IMI'OUTl.liniiil( ( ) : Ij') ..\ LEI I' II I..,.. .. i I II ,, i I "" Ir <'ru t.ti-t. .1 I .nn|11'",,,.1.| nil sii.-ni.'
tili's. In | ,
1 ,,111.1\11'\ i:i Ini' T..t.lIh' -, t nil.it'l. l lu.lin. .nunm i. Im" hiitI"| 'I |hi 'I| | nnli>li, i iIhll. .
on l'lm.tlnll.lnh"III"' ". NSnrrlurV IIHIIIIIn I liLa Hill I "Hi'' :"l 11))'" -t.it I I ,1 I I tilti-i',,,
I liulla nrnlHilum \\,luIy (hrt'M. I \\ 1' ,.. ,. ,, ., I 1 ll, I" 111'11'1"I \l.l" -., Is. .. "I""', I. II II', '\':. I ,|i 'l UK..liltlli-l.mii'' .oo"IIII.. al,.,'r. .t. ,.|Iuiltr.i (;ull EJt BAY AND UIL\\'ll/-Ht': : .,
\ tnuxttr in tin 1(rtkM' drl...,,.; I' \ > XllVl I h ";"> \SHMill" > ,I. I u'|' liiN' \Iii nil lh.. :::i :1:Iiii.iii'iitla, .snap, ,:, rti,VI,,:boxi.i?, ihtl, : null: :, ;imlT:,'; : ,, '
I In trattli I liild the lint to hud. I I sill> ,"IlllliX= I'l'DO..i.. M ttnnl. IriMn lllhSK UHITW I (I'll' !' I'lii'C-, II- )"'1'\' ; '\''', \\ill III lilt' liiXMt' ill till1, (CilX.. I ,,, t L.,tui-a 1.-itt )l-inl: 'itt, ,.n.-tr." I. .;ititil:I limn 'i; '\\,.\"\'\'\', \',, \\\O\\f\\\: .. .
"I'|
.. .. I I.. M W MHIlMiLJVFIU'OOI, .. ,,. :
.V tiu L'r tif atnniKtU' In tim 0111I. il I I i--rii.l \."..t : .11 .,tli,, Lin",".1 I i 10.11. ,
I tit him did J Ult tnt, inn r (run ii, IIUV It>"hU .III, '. .' )'.'"''1' *'.' 1-1.' ",,","t'tit iiIi'iiit: "".* T"I ..it-: ,
l> '. Iruti DIRECT I ,." ". ,)'''.! .
I HIH I hr"I uTI' ntj IIIIHII, I
him frmn hlnblilh I i :irnic: I ,, I I. t:..\. I I,, ,,10., 'I "I 1,iii ,, :..hiiitIhii.|
And Honor gnrt: I. Ii. ,01. I :
.\ 11I"1II..III'lIIuj-'v. uturth. I:1',1.., III I' I I I /: ,,i n ': \\ M IIM-II\II' t i i I.; i H. 'Itt \ l I..LL ."i\.. ".ttii, .\ U till,Illl-, : JIlH.M.1,1,1. ', II"." ",,11\1'\ I., iksl.. 1- anil ii.n-iinui- lur.1";; anilu,. '
I ,, .'" 1'I-, >..inH"|. l.iiud-, \ .
\\'hilu mrrty amili'a;, rneott itt"Int; n't'r i iIlia I ". "I'l,, ll, I Illl I' >.i I'v..tii'. ,' -'lii! II III Ilk --.--- ---- : nrd htui' k "I :'
uuimdkiut blMKinKo, I.. HIP JHiorHI i '|1'' "It I., I
h', p, I",'ro. olec,. real l'ttt.riot, rf.l"Xmnni" MI'IUC:: ( 'INIX:: 'HI E\I; | |11'\ | ,:... < ; i r.o: )I. \\'. :M\t'1 ''I'I' ,v' ( 'o.in I I.I I. S "V .1k. N" N" .4. :a: with a Full Stock of a-p.o cEaIEs,5tttI: : : ::.,

& thu lifarU that' loutltlni' lipat '1' nEARLE I. 'I --i, .1", '. I I'I I 111111)4: I IN:; 01 I /I.INI:; 1:. j.
Lunu an' tin aim oil lniU .huillolllll, I I ,J Ja & '" '1 1ii.. ..It.r '. .." 'Iit.Ii., I. \\10, .. V VOV-vVO\VS "VjVtUOVfc ,
..
W.1h,1\ with nut'11''''''' II'IT th) utn ST 4MI' 1 I:7t. : ,, "- I lit .utie, r
,, .
t' .I' i-itt I :s.t "1.1,. II.", '.'"t ... >
And linrh of h.\r till lniLa I liial, du>, I French nnd EnglmhIMCKI'l I ) I ., ,1.' ltrtsit,: .
11.
Nlnill runat't, ntit* thy h.I1"l"'Itt. : CUNNINGHAM & Co. I 1'011.\1< : ( ( 1) :.1-:1.\: | ;..xlitn I

l.alMft.in. 1', tu>, ilnin .'., 1'''WI' ( ;iT WI IIlId I 'j"1 I nn\' .
I tl''ol
; I r., ,IN;;. I I'lfulmMm : I ,
(t''O'ITor.( ) ) : \\ ( I''OI( ) Us; C>D1n'1i.sai.on.: I ;
I t' .MKIMI-S I : I : I : .
'
,
I SnV'n11.1.n1J.: accn.: tn.
: alnIincc\ 6'dur\'ti' \ tmcnt. ANn Bijorl"I
ni
Imjort!
\u lQ;
At: '.. ''.-' ,b01 r. ( ouU'c.lmIl1s( l-8 ;
I M I.\ \I I \1< II ,i.l; 1 I 1-;: '1/1

11YEKS \' (iO.HlAV I NO H WALL STREFT NEW YOI1KnXXINi UO.'l 1.4>> \ NY.
-- I
I

.I 1.1. ,, I ,;.. :, ,. I I ., I Ship Bread and 11-:' ,,...... "Lit, ,,iii-, ,I uutit' ,tlii.i I II I -11- .
"," It '"''''' .1.' I I" "i I
It'. '
nils X MIM-II' tll.lflti uttiItttI
1 1)\1" in j" i ,. I
Successor to I I !
I tItti' '*. Xrii.t*' \MiittTliil 'I 1'ntii'lillnr, .XiI I Ii''i I'i i I .n i .1
,,
I loncli, .mil, it ruth in 'I' iinliin ,.IU.-. iif ,il.inl.li. ,itU, *,,n, .1' t 11"1.,1.1, tI MtPIIM. M.X XN( Hs \l 11.1. UK. 'I I UI" l'1'I I
TtAVLlfl A MYKI18 1.1' tin, tin., . I 'O Ji \\'.1ii5'V'V> : )> v O VX ,",\ \ V.'I \' K. V & Wapples 1"1 t.tirFir l-rilm." r..rbiir"' "|"-"ii M, ..k. |.
,, 'I li ,
I rtrr ''r u M
XII llnXini'm .in l'.Iti lull, nn xl ml' i.-- I '' ''' 'n .f n lnnUii.r' Mn
I I :,, : .MI ,, ." i rln,in r, |,'.','''1.11> unit 'lulu. I" ." ,
(I'liri* W nn N anil, I liiiinr.. for tin' iln null' | AtS I II :IH in I'' 't' u ri'MHiil v | atl. lid 0\| ii
Dl.r. In I II, I lii: >rtui,t:iriiil; : : niv, i.mnl't.. r.'i'i: \ :: liilurn', 'imni'.. an.1 1 'H' |I'n "1 "utl l I.. iiiNkt. i n, i,,' .11" Ii iK\isiiAir! : : ; \: iiu.: ; !II< ""0"1(".'."". ,""'.l'f' ni"1' 'Ill. l'ulllr'1 'I. ,"".,
II iiiiiiiitiHlmiiiii, uf Hit' ititi ,in,, ftiulit'tu' .11'\'t riKttt0. """1.1" I t 'ol ( Oil 14'1\l'lorM; \ I'" i'1 lit Oil "tnj-! r. 10.
>
| | .1.I ,
I ti'I':, ll'... ",-:inritlU, :, I: 'i"l I hat: : :I tinLARGEST, \ I : : I IT.. I IM ; |I" ,, _,?", I'I-, ;" | ,,
TUCr .1 I'l : I.KINN: : A" i II. ,

Illlv 10 It I I Ixx. I : !'& & General COIHIIHSSIOD Merchants European Goods,
I'/al/ chel ati!
Flu ;; In/elry/ STOCK I I-, .' .

; :: :. :!:'. :IlC:: : >:c&.NE. J I DIRECT IMPORTATION % / ri: .i* li. Goor5lft. 'ti IIUIUIHU iD.I rrttiiltut iii Hint JailaoliulltP HIM.'.'Ilii IliuiUl ,

I IN Tilt: I I.I ll\\' l'fA'"III\' I i T. VXI.Nc. ," "I.II."I'UUI.'

SILVER AND PLATED WARE t cit -.- .... I LIt t-. .lIMly ...h.l t ., .10.". ... ,uiy' "",,"1.' I \. T tlNMXi.lHM.:: I .,.. 'J!, 'J"r..

:-1.\1'1-I i : ( i ilnJtil.\I i ; ( I ; ".itt: luLututttw.nd,:. };ur I lttp: Lu.t scllsuje.iut.u.ISScIiiy. ps-: I \\1'.: I.-, "I"1 1 1 t.tan .' T B> IINAR", *.' ""1. ..\\1.1 Iu1 ....
I ( ( i E-'I'EI:: : : ,\ n I. .\ .... ,, .. .
1..1.. ii 'in) tiit.ttti' etittu.tet to OIIr 1\0.1.. .
\\ I\I' itTlts
III'' \1,1'i "i. N i i -i M"i i. i ; i lIi I !. ,."1111110' ,til-s-r, ,.tt ci tiiudi.. .*.. I --
.
,Hill. I "I'II 1'\.1'' I | 'I tI.< .I to""1 I ti I Iii, *, I.' ISForeign 1\1 -I. ". h 'I, H. C. RUWE
(duos Pistols Table and Pocket Cutlery and I
Forwarding Commission
or
ami IKnwstic) t Hiuh\nv ti-ii. rHr.ni iu.lI. .1"11. !ol', tttil! Mmmil' .i'",I "'I""'.
Small Advance on European : \ Driiiis.) Medicines I and Faun ,, SVANNAH,
I Nti I I".' I XI 1 i I \X I 11.1 I : .! ; ( Uoods.i ( ( i St oIb I'flhilttti.C' titil h'IOIlrIo. I *HUI.C11l.li UCAI OEORQIA..
I I I.: ,,,LiiIl;. I DIS

li'.A.NCY-1-1I GOOD and h AmtTiraii:; Friers.: NEW'. YORK. I \i .1 I wln.li. It"I'I" I t u I I I \ i | : t ': \ \! |liiai: I "1\1 i-: J. J. DICKISON i Liquors, Ales, Wines and Sega 1

I NXXh J I ;T rimlnitll% *:Hli,'.>. I un"Til.Inn tarliuuiU I a Itm it'I.link:,: l-liiiii.,:ul l.nlil|I''t:| -:'mil I IIiilliniirv .:I'- 1 ... .in tit It n \. 'It'! l I- I I ,11'' -I. 'I'' ., .'-' '.i ""I .1. '\1( |J"l i. I'M It. I l'_ .., | |;, '''.|"|:ll '"|.| '| ,'. '| | | I ,,,,\1,.t,t.f"r r II,II-1.1.1 tustii., tel':J'cuil""I..'.rlttintImg.I I .cull I hu.. ..10..I J.".II.. .11,' I <.:( : : --- IllU..JON\,, .
,, 1 1'10'I''h i i i i tit u i iii l in \ :
unit, |1011.1,011, ) .,Ikiiuim I'liinni'. Pill', iii.i-r. ,fur IIIIL IIIII| .''. 1"110"ilitln',.ntiilnilli I Ii ,I I."M, ..X tturf i .t'!. P.j\ I hit,,', *i I IM'or*|I. "limn, MU4- >i'., A. F. HAY WARD ii I' I"I.I iki' ,llil- 111:0"1.1': 1 t t-. I ti.il! In 11111 ill I Ii"", i-:nil" i I ''I .\1... .\111 fur 1I1"11I t in", hr.'to,1 IIJt4-'l'' %%'in... 11111 \I.ltiet-r.\ .

I'..... l.nM Silk I'h"", .. h,'l.. t Itartii-, .",1.1. Sri \ ''' ":MltiH' .|; .1\11: xfu'lltll I 'ittIpli 11 -
lI..a I'rtt II Il_" ..,,1 1,111..11; ",I'r *'t"\ ml". ii" ttt ttt hit itistilt, ILS I ii4I,4 -.- .
Drng i: ami Ulu'Jtiicalsi i t.t.iiilIJii 'SJ Jt n..."" Ct .lla I

Silver \Vnro.'i'u.At.t. EL. SX1\-2racnv: d' CC \ i ni_ ..ml. ;'::1'1"1.1 i .i-., 'HUH'ni, niU I : I. hi l LKUlll. I'' H tLhhlI. ; I L

.It. IN ..10. i, i I"''',. I 10, ,i it I,,i ,i. "I' ". I'l Kl. .. .it,,.I t I I IIIsonihK IMI'HIIlHi- U IM'- \\|1'1 I :';1'i ,'Ii i1:1) I- I II

Xlu.iuril. anil. IU1t.P halt' t'poolt.Cup.. .LuU*util!,..rtin..' S."klll, it'" '. kIN i>litiil.,. .'It.XH'imrtirk. '.'''. HUM' \/1>\.In.t \\|. :.\.'\\\> V.'S "V,.V.'A: O. \\ \,,' \, A. DUTENHOFER & CO., I I A II. WF'.M>(LOX\ ...VGUEHAED

: .. ti'|'""I1.. t ill.,,. 4 la.niratnnl: iaki ':'. !i t. :.si for. llromjluii ami ILl: rIis; rd, : i siou Morchanl*
: i .
) IUWi )
IIII'I'I ;
I .
.
S VNNXll hi""' I II FERRILL & CO
Kino D. B. Quu;. 1 iII's ,
und .Hi.stolH. O "'. "'. I} N.. LI I I X -I 1IFr.,1": I \ I'I|; MN: :: Will i LI: \1'11.\1'1'11'1'1'i u 1 1 u i j'\TlIl I

I I. 'ht't '" .,,, ,I. .. I I ':IT_, '. I u uI. iSjuaiinali i II &
Commission
r : I A. .\. :M II.4 I Mo\s.v): : (t'I O.. |II>,hl:. ,.', ...1
I I.,",tntl.'iI, ",i-.4 tuith) Mull !',,1'1"1.! ...... ''' '! \'a.. 1515' It I '
,tIt, Hill> ,... tuililk. W.'t.ot.'i.. ''''11'* iiml. i mi'. ,'. IS. :SADDLK\ ( ) I :,. -- --- 1 1..1...> ; j"1; \l.M. u :-.1:1: '. I. :> x\ '\ V t Cotton( Factors
iJ.. kliul IVin InVowilir H!.-kI...ni., II.,,-,. Hi. .1'| ] } ( )
XX'. !riai", Wad' saul ,."" Vo... till itt all kniil' I \ Neu\ niul llcnilil -- MERCHANTS, :

'l'u.bloulldl 1 ?ocl ()t C u t U'ry.K.I HARNESS AND CARRIAGE I'MI t 1 ll.lM j;I I h'! > ,s .XI I I 1 Kl, EDWARD) BUADI'ORI) ). Ji. REAL ESTATE
Sm-H
I 1 Hay S.iMimuii. ( ,
.d. ,
..itt I'.it.S in I'L'
I!. N' and Wi<.ihiui Bi'. iii,' Pi,,k.l Ki.ur., I"/IK.Jtul ... ,.
.,. i I'; T.\ BLfI II I M I i 1-\1': : \ AuclioiKTr( i and (G:irocorM (
...\ wMh uf4, tarven hid without ami ttirk.rtMk. Talili br.t, kiirlu-n unit' lli *ami trlKulir. 111 1 Bay Struet, Saumuh; \ (O.i., \1,1 I \1'1| )1-11: .\' ( .": I \ .-, \I. i' .,,.. ..-. '" ..J. ", t ,"i .tituit Sal I Iu i4str lu (;fi-ral (
.
'mulIINlou
Irttitl. I- S. .
\e'.L 1f'rt'I..u
lluldll'. ItI. un.' t .ill "I I II M .\\l"l|' >..... iiiit l'Iut..h'Iitt.u., .,(

Fnnoy 0 OO(1S.l'rehiutfl 'I II XX I. II -I I HI. MX II" X I I. Xlil.L: .\---tHHMI NT 1. l < 'lu'illation Real Estate -- i
llClMUNl-."..1.,Ill,,,.1.1 II.t':: > L R. STAYNER'S -- .
\ I'IW.| Turkrl 11.,01. and I'orl !M.au.I.f..ll ,l..- i I V I ",, 'IS 'I 'I' < '-. I RANDELL & CO. HnStuit.: Niv.iiinal: ,. ( i j.a.,
: kiuds ('hlna Xa., .. I .. aiut ; I.i ntl III. I" Hill. I Mill..' tutu' rI I I\.;, \l:. ;ii-; ,,v: : :., : i ,:I: .> : rjt; I; : ;1; :i. i ?, Nrnt lionr to M. Lively' Drug Stnr.. TALLAHSSEE. ,
i I I.'I .tt.. Ijiiiip..Muib, \\\I\ I h k. J"l I :; I in"' llnulil, ,iiil I 'i.ttt., llJ'ii' ". Inn,, .iliiltll. \ .. -,,tuU'lliM,. 1 Ip I. 'ill" 1,11, -i.-I'I \I'.), ---,,-- I IlIL
llux.., XX rhtiu, l.. .k., luxur "'W".. Hlmtiut;. lUir amiI .mil.; -. lulliri.l" \\ Utti-', il- ..1....." I: b.,. alJ.rgii .-(- .? I \MIN 1'I\ ,, i..tit-tk- .".1 'I'llltll.MUuu.'unmUrxirn.o.l Ini.l.i.
'l I uulli Uru.hi l>n ..In" uuiW' ., II anil ... .. I At *. ,.. .. :: : ; : t : '
S MIR i : ; :;; : 'II
.: : au.I ., ; ; l>.:.tinf\ /: I. ., ttttwtlutt tj. I'HItmJ I -till Kiu.Nil| .lit.uf ItI 4. ttt ,!\ itit IlannsIIi! ', (,4t,,
itIre DUi la anil luilia ittt..rJ..t.'lry .t Timhrr. .
.
Xliu Ikinilui' | ....... Intiliii.' .ii.vrfU.I i .ptiiLMiltirii i. ,, un ".tnil I ,ii. |ILl,,' l.uii.ni.m I Uimlirt ....... \ GROCERS .;. )I'.ls.iniItn.: : ; l'v.ita
I'n.er'rnn..te
I'l. tf ill h .
of all di>Mrlptuin.Xllurolilih uSa ,111 .1| l > 1\ "II UNlIf.I 'oli-tt.t 't b"tt
all\ km' '10.T.III .. tiiiUll ..... 'k.Iut. a. ttI .
M' I'll.rul: : lli;. >ir> I..,,, -i, |1.,1. i. : = ..... h-1.UjtuiiTiuuV. t I. UIMC ..W .*..} II. 1 \f, .Wf-lAt.. <*f i I I I mm-. Him-' '...1 t I'iaI h. XlnL.nl I. K.IIIII l......, 4ti, i,...p.i.- ilirt t "It", id i. murk"L.at.V... '10.In t .no\ U'e'llU. '.sfliptuitna"' '''1n1" ki 10\\nut,....ITil-Dd........ Ia..:....". \trt.
"...t,1k41il. llm S.ruhL. II ani"| .JI. 1,1-Y; : .n','lu" >. .., ttil.I J,,i ,'.., ". "" ,,.11. 111:11'10. "' 1.1 (lrt'it'1"i'.i ,'"1II \,t' 11II' ",..,", I t.
Watchea and Jewelry Repaired in the belt .' I .tun 'm.i _'. .. Miiur ... iii, is. ", j \.u' : i ; M' .' I ,T-'i' i iwvrl X IM.. n I!:.,'. 1'rjt-itr.. \i OKI .mil' ,. \.1 'iii.. I III. II iilltt1. ",', -
Manner.MMIJ.N w... '" aiiil II .41 Uubxi ) Kiln" UMI 1'uWWni < i'' _' i..M t .>t .... 'I'Ilt EE% 201 and 203 May Street. KFFFKFMFs:
liiHL .......11'I""' .uulIIII'" I''it ... 4 4.i'-u-ii! Ikllo'\.111ol I 1' i
t I : :: .\; i ,oi j MAN: 1itooI<) \ .mi "im.CAKKIAOES ..-. ,nt.iur'h\Kt II, Tm.-'....... I Miw.>K '.Uri 10',1'VK\T( I-I ,i.untr..-...J,, Ik.I.. ....!.Iu.tru .. i UU.-.1 I'l-iii', Itl-iu-. u' r ml.i .. .1. :.. ; ,%,,. .( SlkIt.' I t ki.ke...-G. it".. 4".b.uq" .t $' 'II. ......114/I. ....
Atsd.i..0.
.. pul4l.1..tui-\\l .#;-.., \. "" I i 1 I.."it. Jk.il'-> ti.sij'J|, o .fltbnPort..,. d.
; IH- --lilly- ,- .-- AND BUGGIES '1 1: ii MMIftlU. i'wmilti3rt4tk.) .. ,Mu.! of Barnard St. ''"J"., .* '..mownttiiiumU \ -....
.. |M I '',1''i III M., en'p. I i.." ,,... ili. 1' I.k "-uliIVutlrr SASH DOORS AND Savannah, Georgia. J.f.ra'.II..... L 'II"L" tI1I
LAW NOTICE iJ.ixTdHi..ii| ""I.I..i'" '. W .. .. dot
,
V3 : liarlinu i; II. llu,. iMWW MIUI awl t .1.. in.iuw 41. ".
'' W ILL ,'IU'T"'E l la any .* tinrwinlli.. ul I'IotrW. 1 ".kptu4... I" Km? Mitt B< ,.lllll.). tM'Ii' lih4i,.. Wt'e-l' ;!'It't.: ...;.- .' .' i' '' -,'' ..'ssls.i enIeI ',"" "V 'I'"'""."', *',,""'.&4I i T..:'..., t, I ....wll:: I'.'"' ",\IY.T u'nl' ,",uTI f. .. -, .1 *i.i I. WII\I-r.\ TotI...._. na
-i ir I ., ... ..... \ it, hi it.. 11..1 r'." 'II. /',- t
$ .1.I. S.m.'Im. "
I lt.4WL.rft.Pr .qiii.4w ._ ..... J''v.:; ;, .\ ,. ....... : M.I t II.\ .... ... \I "U"IIIIIt. I I.'" if.At o\. .. .t .. I l:1-i.si.:
\1.101 ilo'.lh'.tftX.. ". S. 1t.ts\. ,,,-l n >i.' ; --i ts t \-11 ? ; 'i" I l'fl-.,. .. .. .....,....t", .I ti I' ."I.i: x k va..., ma. .. 'h
i "....... N. t lurlilit. \ : I t'I .' htie4tU1.I ... .'I
.
.
1,1''I I' 'II I. I.
"i4ilr., !Jo ; lkn .., M It I I I'S' 'htS.I \ J., t.i.. ,.. Pii.PiIl. .ti. '""',\ ..1)I Li
; \, I II 'htstrnmt .t.. ....1.. t.- I .

.
!
.


(
.4 j ..... .
....
A'. J .
-- '- ...
;
I- 't/-
4
'
- '.... ___ -- ._ --- _L"_' '!Ji.-' '' ,: I'I. ", ",,_ '" _- flf _' .