<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe tri-weekly union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048589/00110
 Material Information
Title: The tri-weekly union
Uniform Title: Tri-weekly union (Jacksonville, Fla.)
Alternate title: Tri weekly union
Alternate Title: Florida union
Tri-weekly Florida union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59-61 cm.
Language: English
Publisher: Carruth, Kellogg & Co.
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: September 10, 1874
Publication Date: -1874
Frequency: triweekly (during the summer)
three times a week
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 5, no. 154 (Dec. 22, 1874) = -new ser. no. 256.
General Note: The Florida Union was the "official paper for the Fourth Judicial Circuit." Cf. Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
General Note: Issued during the summer "in place of the Daily."
General Note: Published every Tuesday, Thursday, and Saturday.
General Note: Publishers: E. Cheney, <1869-1870, 1872>; Cheney & Jenkins, <1871>; Carruth, Kellogg & Co., <1873>; C.F. Mawbey & Co., <1874-1875>.
General Note: Editors: E. Cheney, <1870>; Cheney & Jenkins, <1871>; N.K. Sawyer, Jan. 22, 1874- .
General Note: Republican. Cf. Rowell, 1872.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038461
oclc - 02683874
notis - AKM6251
lccn - sn 83016243
System ID: UF00048589:00110
 Related Items
Related Items: Weekly Florida union
Preceded by: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Tri-weekly Florida union

Full Text
'

.
.+
':TIIItti-uiektD i ; mam --:.: -,


... --


JACKSONVILLE FLA. THURSDAY SEPTEMBER[ SO 1874. VOL. V., NO. 110.NEW SERIES, NO. 212
,
ITJta.nr'J! ,
0. F. MAWBEY &: CO. .

1


: trrnturv S.i IMotwlUwkldi b** e5.rSl..f tk* t.1f'o4 iEMEBlL DIBECTORT. I Hotel. .JOHN CLAHK, L. KEENE,

JOllY HMITU. M rrnoi tk*fatxl Its m aid it. .tal.. .. ". II... otmt. aril irt. J. B.Tnral .
TUB TROfDLKMOP _,. M Uwtr ._ te6" la at anvat .a4.y a> -- =- 4ri>,
frB Md Alrfta M 4 kt.. .* I art**tk fi*) I -M vom V r- ... .
Ihr o. .. t
pines .WI.III*.** ortip ,mart all M truu.p nrtnd k.tanai UMrr mad '.nl",iaa>*(tt A Aa4rwaHaftarra.M .
Why will the Smith. maD MM| rife, .i H IVT "M rrr** ara lost rr Sad Ike Aawrma fmauvr br UN U .- ..fni t.T arat.LSM.41.Ar. Joan' renal *t_ ". L irodaan. uAUJ t.

titraiog ttwe. tnijorilv of ibeir r>3. ...-. 1 L parka af tb*Raaitaarv par. (A* anocal adail ..--. I antf>w; Urud 1ml.Ml. ruraar Baf sad Wholesale and Retail I
5 ;o on asttaa wtnUB or rraawokallMr Intk.omtaJ .... nr lfUI.-.. ... Jaik: rurMnrte lff.t.,.
.prlllt "Jo'\"r" It t I. rsecfelAiffey 'tnj>MU The elaH i'y Sold :.art''.' or's wear MnUMaof thl.aUM ftxau*. ,. ad.nuoa to Uu I'' and Fancy Goods

Uki it I. .tJt t1.4 ntt Mop to ftprtctke. be : .'tlasrsr Ik or k.Hri'.4u t 10*C. poi a5a I ItIal& Aaa-rVaa. traielt.rSW ttntr axtvato U.inA rROFI IOSiL CARDS.

o>na5llaw MT 11.h'W'One .Ik*MB of M rasa ar kiteyraaioi oa Iet- N. A..k5. '
(h.and-W
For Mr. uJ Mr .Smith tn *w.r.tkt.tat IM,.. Wrrt A X1)tmr-c..c lI4W
pals Ik
O. eta mad IM ona of M vnun*arr klVwraaawoawai .1llW4t U.arta3-Ja55 am.
..m. their ran John .U li reml him Fml ...Miff' "..w" Insar..QP5ISIIi. Tbr .to laIra1I IU a4 anauol BUUT. ikwkmayk.romata {'___. II .. and ,.. 4 A. IIN1411T.J1. DEILESS tMf_-.t1 w Mad tae taw**
II l I. t Mlt, j .,_,..f P h tir..1rll I
5.155.10tap4
BtmelrM Into the IrU...' II
bid I N I .,.444'4 .pm ilpTai Bf. *_ lk*... HBUM 09BIIMfrnai f>a raJ--J. W.GUMrt. .tf'IR'IEI AT LA*. II I
|>lrr. We 1tttcrd" morning Ise IB or Bifclfioii I* rrw MBit k*t rrou po.- or a********tn tM I i>lul Mars .ball Uiraa fkmrruwvrwlrntVJi* Mfilkft rwt.-J. f I aid THIN".%.*.

U oar Twlic Court lo report the fallow. a.a.s-. >yon4 BHOM two Aawrvaa mmtlr aa4UM *. Barr .to... 5.1 I.__. ..
r ut of IB*tari.iMBtlmu 111.' a w."sat rrwk froMk-r be Ik* livorfc ._U R4'. r+C1 MrrM.,B. .15..M( I rorncrofllnj And 't."nun "...," .Orvw R-wMia. A tar IMrMMM 4 t
tag Item- 4 K e.r.aar'q 3 Tam,10lb.la. Pay ia. alii4 m.tr- [>*!&: laUawrattaa sal!: WIU.--"I.nf.. .. t

John Smith, rrrttctl l It j iifHcm 1.10).1' I kr trrlnl aMfc OBBH iKtm.la + i flllr<.tl'' MM "r Mf astir pail I a4witnMr (luB of raaro.I. ...,... Coart. MtrrtiiHM ..rm au_ t-- .. _- IJac..rlUI' "/D 1fi"rFJI.

.n.llby.l mi a rfnf |lICit, liroentdiombwnL ,. __r'o raea 10 th ake _I1"' ... 'MTe la ivMntna.matk in u..rtvaxft Ns pm.a.1. .11. Iranian....rar- rw M.SsnalI.B. t..T a" J. I \v. K\'''lr. !1. D.. I Aaw.11III to.I '
riua of t aaooat 4MAM -K.
1
oaM Imm. t1.p co btwrv.sad n *tt per kiMrraaiaM oa ouaMn .
MJ wvi la* '.,r.itat D. W-. J. fnrhta.10N f.OOD.
WIIITR
farttt teopw r.D Ito I IBo IMBIMI -* ; I Bad Brtatod alarm akw-k lop M mBtan 4la t'tly4t'l.lI AInH'IGPI5!
Then _rint of .
came rwuoe r.aLrmrrfCirtsIS
IM ham W. 4oM> ia Mad ftw 5 rtnL t
iww awila.TM
ft m dnireMtii all oairffi.1 i J.hnSautb* I 101'4.i.ma*'*.".f k<*Mro l.nsa5. as ,7. BianUBK frtr for bKk IV lvMaitakMmloM C..rl.'l olael and r/4etrr.. ISr.M's IaNiupa I> *a Td a ta*|M of

The fellows are oWlg l to i>.rtr.....- sy.rN.lI 1. of |raa<. aad .f Ik* r. rI Van .,. UaA> I
poor W tar t\'Wf. tar I ,I. Jawld f is ttW'Wa5a aWSSe 11 I ,E.VR. mu! .,.nlC.
tBrlr tales and l ltftiubtn cat*..tu.,*u nctovoranf stroll spas ... i
.
MAD
the public not only A 1'U tl'res.I'h fMnnkiBid im of all ''040{r a i.jl>d ta rlrnatM ." .1l... I --.- -- OOlMrTAirTtT OK ntKXfH JAFAXIBH: CHILLI*.

bat am their infirmities. In t' *. "I. .raatrwrf.r.05'.nr'.a ,kr aark not rniAakctiirm 5' tw. ,lam*rraaw Bad tk* I ii.d /4tn will kr tlaawMUKiwaBaOrBUr KkMfc 1.IbAart4N B. e'M M mvtiT .i. iiriBu'
-11II'1 .
>"dt't'thaC 'U e public auy 000 aI t I, ..rrrp'4rnna.( tL., ". TTOkXEY-4T-LA..
TliefoUowlBn srr anti 1 f. po ill**M Mr*r/YM.4 trusts a..T.JI aebtr. I .

5 few fnrtbtetei the note, w. have rtorirrd. and| i .:x"I1 uarr4$9.J4 v ku.t..t 4.. Mfaaimo.nr. fry. Mar' aM AI- LwnaMar.sa6t''i.naiili. wild BO TUM fruai or BtUao W.t .. 1eIo. W., rla.atl0.rP.a.trill .*f fl' \ Full Aa>ortinent of Goods 1'. Megl'Iii). A

arc Uk i at ,n.|i m from the mr.laorhetl _In. l.Naiss W 'IU U W sa.rr.kr'i taaVdrl Ikal*i| -I.wrir t .( lhoaaror. nMtM- ....,., OBI.*'. win arartl** M la* alert aM tw4-l \
.B..I. >MK>aatnUMi .ay4vmfcl ru. __ ... r..I... Yrrrktat
.
tally I of an klad.wklrft ta aad w4Nmra. w..AJ ,M tt.IwoU (
.1 l r. wtf glut M a* or4Mar*pass k< Ar *( Ik* BMMrJ 'Sirs.""f t <
Sal rartprv- .H sum that of la*Mirr-Mlto art otk'rdaw- .
list isN.e.MLwr4t 1'1LL .u. 11
'dw .. lt4 All OUDMLt
F., ,. EsnapariMN' ., fruoi Uur cirftaa ofla 1a1a4. (
rT .__ .1t.1. Para af. anala .." ('ad.-I. 1I\n1"- 1 C'lllllllT1"'i IS PACT or
IX Mrt USE
U1e luhD Smith 1'HtI"-'l ta tear .t'o1e. \-aIty."14. MSW N rrsrq iii AlgrtIS *. i 1-..Ao'r traaovnTtMl ta flm il lout kfnwrofiMiw I Pit MutrrMnM M. CV *r.of LAirJaa.wTLtlla.a. ln and I'r.,....*.

lb.tb.I.u'. w-1111 .,. _IL ai1.1r w a.. adaMatMrannw air UM aiwawMnt '1 Briar 1505r5411G.rm-J.A. KIrtf. I if1r
.
ANn | M .
don rolbasd .1M-- r.MI.I tkffMkrr.kail 5.4 OH larl.trd la Ik w (Mrf (0 ",1 ips.TMw, McM.rrat. I t> .Uo -.w.
.Icb' ; I
_.M ant J. tallith tM bHtmt _,_ .or krtatM a (ir. a*>*

ClbJ1cot Tars truly s. 9.. : It.4 prof 55_" .kira vknaM k*lTk<4 tfc* iminria sad Mart f. ..". ..rl. I r LKOVTITII, IMtOVIMIO.MSwkd

t. u. .LUll IJ T llr tessll-451e rrgalr54 I" tltt'M' "r I. rwy.P1fS> m -r. L Hoar (.n. II jt .. E.nnt ElTu""oa'Alil 1" \ 5.._ .t rr 51041. .. ur 1' i i, ..." rot atnr *. 4 Mankr1.. B.C.Pf... \ AnuRrF.\'T LAW ,
the John Smith rrr UilMiy -! .."Ut XLTkrr 10... Mra ISM.. MOM ,
r.Olio w"ate that rmpS..earn'iar.s iIIMgnpr4 MO fa Marisa. 5b.taaa c. J.e+_Tus.. ad brr ftaM s. :
J w 1.?. ... net J-A ; rrrtadk-Bte. ro4 *r Moa4 .*11oo MMfaMU, *.fc Jl M arMml rr n 1111- arAts.11 Vr I. L. aW< paNeft MatU and KaaM. Kkmildmid \
y..ktJAy f .will rart. I Iy" .f ..41e. cal.pgrp .tn tmlnB snrndan. t t.! postal atadaMrailoa ofrwa .,.. p.s1br I' oero'a' ..."_".. 52..5. owwaal Marl.Fear Id RcC. aa kialTaarlH.M' *trral. .... ..' MtHMioa*mi v ...
'tb'hn drive thr J.aad I I *.fMb*.A*, aona- aiad* a*
1'Ot r.-r.mrat..sad._ rrl* renS5l' ttalattnr Ik* amr 4lar>lit tft Oaval -.U. t. std WrIt,UiaV IHilMa'.(1.15. Ml, flour lurk.flltUCKIIIKH.
,. Jam 'anN : ...u..w.r..abaII ,ina.ltn/o..1 w nrTp 6>a*>- ktwa tft* n.I/J. w A.M tw.7ev.1 e..a.1I1fIL rt.PJos. _rs.w..t'It i Br.4T5 lresftMt ,
I '
R"u..It.-I-jr Uwtttantb j .east eMlrr rr- ,_ AllW'llto"..al..5s..rt J.Pwnae ._oStrr 1 I'nwt aka> .: Is r.p'wtlrll
It P.41at t.nS'YMa or Wes UM ; .for M4 aM
M MM'a stl Ma _...ltIra. kw
.wd ktr'trs1taa< aa. n 4r.4b'a.J.dlwLm rrt.a'.I.Ira.'. aa4 Aw rl*. //talMIt T. A. McbnwllWrlf I ". .:".Lt. T. %HkL.OfaV .
ihr J". li* r..eIntle.rM'wrdrares.4rwAp15r15.tt.lyd.naat.dorlp.al.t4 H. D.rtmmrP.a.rer I )
J.-.tI
$uaitb. ,."abt. W M p.s d.*a iotk BMCB.lot d naaiym.Tav lhNrtn ,1 Sr 15.4 -J.W..*.. *.,at B..|,5ar.. x aloe MIWK. kr.wro I : : -' 5ar.MrS* hoC t- .....

Rar1w'.lh ly. J. JI ua rair* .aprepa yea.o.a M. hid kr 5.4 *,..a( acralaim ai.4 wraM 10rot .__,.-J.r.irorlr-t. PIne and Uuua. a .. w Ie,A,.ass 1 P .. M Tilt
>a>r rt 4 Ik-t..51I1.4 ontf" I.4>aaini*rrralu of tftriraamawkHi of tft* .-N4.v*-
1Jkb .
M. I.. -\011..11I ..lie- m- by eat firmly f L .orn.psrsR.reti rG"- tar ,*. adAftrr hm4t >'..<._IBir-"BM'I Joan. T. H.H. I \4 P. w.OaVr over L f Wknr A r.-. dnar <*.... yY.Sr-.p .. tM.. \I.*. 'I"'
'mtthat ..I.Ii.J Juha Sudlh '0IM fro adaUaMrtuaai .k ;i hUla tkak.l.BWOBI > tu5141ntM... .. Gtr L L.wm. M Sort and Xlln r rln-. 'r. a.u.M r. .. t b. '_ 1w41aSr Prwlu. BJm.Caadlo*. .. Mvroftt Mnblra.
kantaf k**. rxlpnx.l|> riuaiii4 ..I,.. -<'.r. .....
+ ablt was in lhot 1..01. ; .Cis. oar a klrk U .all late onllvrlrdif qfp?I5Gskat ., traaV m. TkBlora. JI.. TraM
pevy-Larmy e11 .BlAwirUf nt AmrlM III. IT aa4 'tfc*rrorril awooat .." awwiloaintfcil Iwtin *f rite fWr.-.. W. ftcaam,W. UCOM. I \H.. ". ". TI 4 Kt.ftl .Ptr\S.SrM.UK ark. I'nda A./II. I I UCLK .1T, I'rs .rri..r.I .
&.'rtJ'"('aoI.t.ain'. 4..*_tk*two eonIrr-t- M MM..|tkc admlakMruioa ,.Staid rIMat A. RiMla w. A taBMBMTmn. C. ,. a- Tartar. roMrns .lIIIn l'oi.k. tr*. ,I -
R H i--U,tam .
JaO SMi.. I .k. Ihal sal*aru u ar*dr.lrats.laS. ".."tkr a In.ta t&*roarw *tft*aw. T..WIWMKI. H. r n '. iwo M. r U '.. Y..1..1. .asrr. 110 N.1da.sslos. w tt.a> B4Qfflcr. h1nw1t all klwh.. 11&1.1.c.muiu.'ttea.Llcl'ott '! 1 laft-na Ik* oaht** ikrt I bans .
,
Lo that MM astkft wkVa tftiO k.?.host 1'ftPI4.c. to .54 iiaartrr Mlnwtac tftal to wkl'k fV BronrelT1Mbalaa nuMHl. A. M.1'Slnp.. ..unKi J.,. 5.11la .of J.,_". nL Ha".au. UM ftuM* ..
I. h...:.-De 1 u..J.. ay I San Mr ,rent .tHai I ./ .. Miara.amiaHn No***. .. .T. Hated
'M Jolt Mmitb Bp y..rJ.J bar theft .*< .kaMvcr....W Mojntnt.ta Ik* .**U"J of dmaaa.AtlHU <**'4lfcarruuiir< .Uall !I. MM M C' -J. R. Bnm. n. H. 11." Witn. Pit ninvr... II.>l-i a4 idler tUxr**. !". rrr larv* *t.r*. af .*.*> aad r"

.H ,be fmith rnmlnnnlr know M the'' IsS.p&1fWes.. w 5u to iM ...0 u. ad Mlnv ru ; Aawrtaa ., .J._It..J.,. Pita JMKBI UI I war U44 rtd5. HaB ... = rMrtftr I*oaria.wIR 14 M
W..IaID".t la .
I. la draA.spas to rail aad IMMM> ta.
'Lying Sack ?Jnlth. frig Poker &tw Tit Nw?.aftra U*Mlaaxa ta la fatar if tft* I'Ur of .......wlll.. Ytr'. CftaaiMra*. wian Brandy Ijwrrftraadr. I "*lrt.B4aoa d M aII_
S" fi.n. DW..D .'1. f IIKM.I..VOTAHT '
rfM5/a/ etc I Ta too a.la lalHr%IWo* r, r s-.u' I! allrd M. la:-FBTH. sad l t.f r"ak -,. UMnr IVi r Jf... I,I .A Mfe brut "IUd aaW _. _It.r *MBB4 mat lor U-

Lncat Itt. -11._ rrrecltilt pnhr.report "Utr la.<". _It onftaan HIm aad knanatwr Sb..llab.IS.n1.l.ntorofiboPrrad oflkr*. 4t IWM *- W. M. B.".lr*. A. 1. *..t$. ft. 11.1 I ftTHJI- .ttn...* Kr* fctekrT.UM ..lor kf B ar.a .of arw fturcva. I-.taCT1 .

of marmot by Nyl.t IIMIth. I of ail ru-u raoaiac mx or a4.lr <1 4 to .. UM.MkUkaK t of tM arrrainu. sad la anaaurri Habar4. E. W-. oow.,. A. J. Rr Ur. B. fJoor..1 MIatL Mt fiaaiai n a r 4> of TTklMrjr.aarrrr, I via rvrabb at IG.balleal afc*.M
yrdwday _. RM' aa/
.1.0 i n*MrrUWN, Si W. OnjBOtPbRXr.. L. ..1 I rut..nl..r ad Ctorrt Wtom, .W .
ruoairM lo retain N lye*._,_ f UM raa>atM *- nvkwit.Jr W. .,. *
Jok Ith.r] before Sad" W.rrle yM.VrJ.y 1 I" f''n, I ,_ dnllar.kall. rouMrrnl Ik*rqwliJ .- .. 4 Marrh.Ma A'ISo... III. ; ..

>* .UI Isiaar pas D Jobn ?n !lhr ''n- or alrt.ii4 (n Mrfc *f umo rnoatrM* 1. ;fraar .'<*etlav. I M run. I I f H. U. n. HNITTAI

1LIs1 Yoi-M: ( KM .' ..4 coratioolvi I i ..AI. .,_t4 MTIWl 'Irf't.Ie.at. Aanou III.OMlaary OntI-w. H.ckrttr. I I 1'"I'-"U A D' SBL, ('A al'UtlTfli. Ac. ..> art ataaaf r sal am
..u I ,.s bh_ I r.-n--na 'r14M n.SirsTleau li
1".. .. Cbrkeyd t'aiUi."aad yoa drarorf Mail UAr ,4.10. arurdlaf>" rat r yti4 nid Irttrr*._.!. -r mrrMadt IA.tMI.biM.rTn I AT1I ittNKYM-AT-LA W fbaad M If *tk*>.*rwdf ,-.t .
I u.
i:.pcUuUy.UB. I..11' IT" aad artatod aiattrr.ruaftf ..,.. ( a. JIU
'Alt; .trn.d.r.s 1" *. pSwwtpia S..54 $57dt 1.
I Urr.l tHl'f'" Taoinr .poa n.a rik*** J ....Tnmtmt t aiiir a .id or wrajlf -. MJI 5. ,Lrl0 ) t. w.1,51515.. non iMrdl B/.t Jrem.MS..115.I. afw I 1 _514..A peak r. fn l'1u_llnw.i M. ,-
r.'n. J.a *m bo I A4! >na sad UM mwatrt W whet UM Calt l rua..avur,prrtararaUr ntara4 Ikraac UMatarawikvioflfto tap.".J.,. /takes..WW I a. Tyka,1.1..51l1ar..TorMkra i.r.rs\a,.. ,

I wUUjev to tUU U your (paper( ll"1 Ibi> I 414' sate a.1.11 an 4.in. akaJI M au4a arM I r.nmiiT* .irMer. affierabrUMweifkt \ (' I'S'f. I'n'J r. ... 1145154.I ,.J.Saaai P. ... raa atrHr Una.,Ur wary.sra.LMsa,
J. U Nuilh|.U.J>*rf c Uy ("*p lly Ur.-njr w Ittr|nWvla I 1trraa .. rata at wkfft UM *> diaAnr 1 tx j jI. r aalii_. Mttk. Bra. -.Pr11.11stn.1 I HOPKINS & CO.,
from M.ho. rommonljY I Ie. T. tft*Mrava >10,IM rn-atft .lal ira- I dull MT datlrarad la n.>* -.la ammatftAtar CA.rt\e.. tnaftkv ". I5p" its p MaMard. Oln.TAINTM .

.. *U. Juki itatitb ... i ua4aa1.IeU'IIIkIIt.- Ik* 5150 MY e'JIf', 1I.1'MI'.MctaodM EHn>t*.>l..)V.or .Lesser D..1 Y.A. ".T( 11ELt., i .Porte 1ga. :! A RETAIL GROCER,
r.Y.d $.a4.lasIt Ja I .wtac*AaQ M onrt4.. mar or Alk rte,of I ankh d u. roe aSkS lot 41110U Hunt 'M rwaaa irrU. Be*. J. B1trpatrkt. IJ.'

'M lakaMlaaw of tk* failed MBJM kmvxwr.opoo vaatrt af anna of lftaa knin. .kaU b* ro.wUTTlf ..r. AM) IMLM
M.Llunlti.aaIATMM.
d1Iar te tera by lie .MYf atmggke I ror* S akk-k4 5 _rkBare will ".amaMBtlra. ra4, arrd wua UM fit ..... rkonl S a. .. ITnu- .earns.5 ... JSMa aalt1.a Ste I -.. oa Mad a foB-k of .

vi lb. Jolla t\aahha. t" uake.hem 1 n. I'- .krrh woaM Sass Mra M>4 kf th*.ililro...... 141...raotrir... 5...tasty 0 r.S.I Ar5rruIUa ru. 'IWIi **at,,.._rak phew.hale...
w A.>rVaa adaUal aad antrkn.aador Mad.wkkkftaIlk.T I" \ all oi km..atMd va .t_
LdJr. M. Tata* M'.st kf Orilaarr blots .'. I 4Ma.t TMOpSL trY.I .". Uo .1 till 1.-
kaawaJobnEmhbLeauaameatalL I bualal ." V !> a-a1lla. mmi. uw < id.eIMahairtat4s5MsSiba.
raUoa lo tk* rrrar _..101I1M .< .orarBJTprii Uraf4lota brad of iuirLL H. ... Brrtor. Kaai)>T () K. JollioqI.El.mm.'sIearq. I(>UII... "'Tarn-aUft kit*Lra4 I' '
and Mrs.I Smith lIame their boy Ebertxler >.tale okan M '.|W.*4 la tk* nmairMi u rf'Lrtnh..r ._ -
Cl.Uri.l, LScuJai .tit UM raaw4.Ia*>.trrr M I..rtN.of aiauwmttoaiaf UM t alt4 /. kf dirt a4BlaMrauoa r... UroMlT MI*>Mrflr.... I .. iftadoy rail.WOOOEN.WAIII. -
llipiatoJonu, but I 5 rato of r .ax> rr rf t raw pr M I *, aad wktrft. la r.a.. rof. ntftaix 4pesi3P.r. I'arh8 ..frlN. at Sr... I I I'MYalflA.V( AEI) MJl EOJi.CJ raiau. I i !tset leak. .
mnolcuf. JrtleJikb, or EMihru.Uo| nisi ar frrOoa w M rraaiam tr oAlttarrTTK *of noldi ar* of 114.Wnwsm.'sa.t t* ..l la BrnnfclTB sad Jut Jrlkm, .- ..-- .- -
kt bare no more.WU rnitti*-.t teat I of t ass rr M fr.jM or fTBrUoa of MTutaw j naraod rrawt *a* of tft* twa _.'r1ow to Ik* MMtoa Vk..Crrrb la Lad JaeIaaatllr luny5uadat ,. Bonk *4> III Bm* fttivft.!* Br.ft Mautt1 I
tu there, *lar f'r>***"4 Htrm. aad o* I rM krTBBiaM .kr. .kail M io lpii aIlT Facer d, rftarrod tin 1 A. 5 .. I IM-W buiMlBf' Wit kork aM *fI 115O.S.Mt. :, Ar., I C.klctl n,. O/l.s,
when
at r. .
not for ft gt'agatiun or t.'. .( *or frarttoa of M fraaua lor rttlwiunvrof I ink UM BJMUCV .|.' U Iii plarr "f Dr
hatl lo be ft draianil fur Ibtto. all as.Ta. nM .,. ti. 1>_ ....
appear .aau..e.AaT10Jl A40a+ ". M. C. k'" ....,.. $ mrr... Outran M>a p
*
Ik rw.r
'' .irk** >d ktwn 1111. Tl L. 10'T
John Smith rwnr.lwss' II o'rlorli an4 I 1
comfort of the MS.i.r laomlac' at
s..win .
"
Fur the ,n..nary 104 ). airtjftivrd*.Al.U *.M ut.' sal
_. 54
who bon asked UI lo Kt them right w* i ,. ruoauv f wklrk UM Caw aiat*. 51s41w Or41aary,,or.f'W1.. aad trtt.n.*naiod auttrr.kaacd I5. la tk*0.MuBlc.. : pray; 11.IlbIct' Bwvanrt WMtitnda- JlSTICK UK Till PEACE UMMD. Sfc-trt*. ... Wdl HwkrU. fair \ ao'IruII.'IESI.: : .,. .
alX .
sNa Tn*>. Ouctmaal l5ppars. nt .ad Tea
.wt Mbe |
will lUte Ibat the John Smith annul ree NtKni Ur1ni.fcalla.. la ores NaZIs Mtwrra Ik* two ,WIB.M'lt .,... MraBrn Bad IrlrBiUrortoulv .IDd SO'URY 'rftui. atvtB nonxr -.. floa kfyiL I-.IBI Bra ftro. Irbliwisb masts, i

ua 4 cbarxe of |"tly Urccny it bvltrrkaowa *'ac MtM.I Ik*rrrarktoa. a4a11tWra- 4Maa nUnM ears lad -I tk* ralt4at tn,1t. to..-.t. Bay .art r>a...MMPf.aati .tett, war Uraaft i. l at Knubra, Ron* ,/..
UC To lbs wait aadairtvraklo. xamasadMosro..u. .
Mmrt
.
aUII M of ,
,1164 wkkrh ." r
I'Imhb.1" I adaMaanrru** ----- -- -- ---- -- fteftth*. Tark*. Blarktli', Briar Wand sadJlul'E 1
"Buck iryowivy AavtVaa Bair low M rvrtrrucalljnara4 Prnrtor.'i 1- Yes
at vgy ..t5.iw..r.Ma.M1n .w. II. 11.6_ .
pate A IiKHNIT. rla** rMrSCH a 1'0. .
UM iwn.p iry.rO r _.sad oftrnr if 1 .. .,.u4 H.gsa.trr.IS, IOIlIl'
t
,_,_ : M tM rod*f ark __lta_,.. I ,
--- --I.la*rvwnuv*tit w ktra rraar*read MuT. M-rrtrm PhDII' I
-; FB OT. story
w
WklMrn.
f 5 m or yni.*. oaal tola ,- ar. k>*. .' a.Catkir ,.i S .\ I I. jJ''K"fnU:
'rIOtftrl'L. I.ri' aura anlrw M haB bar**atafd lam UM> .'"*a i 'I 't"k: r n> at ,
p0.LLpaid kr UM taMMiaai of u* fait** aim .aii b*__ for ia* rau. at wktrnkt < ,w. w.terser .f galu4>ir...a.u., .... : AM COUDAdK.Mwlii. :. I
OF THE U.MTEO SlAI tS Maw \or IM..rvrapoMMM awl tkT rfraac ku ... ka ...1, raud -n tfcrn ,.., I41atI. .tJ "n. Ki: iunMi".A1Jitl I
LAW I lan4
alai tM n. fi4fIS
I
wttktb* n>aatn> r.IrUnk'i.rr.1r. -
ar f
wal kf tft*dagM1vSlo/o&Ma. Vmaj A4>r U" 'ID.
run AT mi Haw imf M IWtswlarM,. ftara M Aal Mr Mm waTrr. prakl t>' "_. w. Cumw.r.j. BMt t.ilrba i hrnM.a__t.. Raw ram ilall s.. CMMMI f
IO:: OF TilE FOUTY THIRHTMATT "L To tk*p*,r.t H la* Aa cVaa fcdolaabtfailoa l UDaitua ar lo UM fmatiJr of Ik* iiiiTi.iniad. 5rntT.rst SorIN/.1. H.9. rr..L J. .*.talon (JaktmioilUiiTvUTww .,tS,1.IpM.
SI I
'IR"T I M ta*rmca a4ajlaMtraUB. .if Ik*pM- ..4 on*. .Mil low rMurand wllfcoM r4 i.* ..ri.'MSI. .....-.can.TI1.lty. .I4 AT THf. .., liT THE.: 15.. ..UJII .. *. U-(buds *'t'' Is ea.w 1I'lrk.III. .
COSOIIES'k Ik currr+yomoi. < to cultrv ta IMiwnUVw --
If* oa Xnfcodlrt r lamftsl' Oarrft ..
lo*kw-k IM I all** atata rev's a. laIrw4larw AIs1J ItT Jam H...oa M.*iv* .?Bcv.S.5.laarlrll, COIX'OUI ) 1'rince I IltfaBIs.ir1Y11.i t. t t.a..ft
of lo that II. I V. (
at a rw roaiMa sisal:
.
*
lb 1111
.n..,.. eirrra: Pratt or "unftlPXMJC A MwlaMntk' of mot- sad Ift* .
aad AinwlafwIk Tfc pstat
5.iMiakMtaatf rn- ad Iwttlkr anA, I '
_MTMMTM1.rftVrtad paid .aailk MMitnaaTT I BUI i'kurrk. ) )Y.lt.
Mr ru aimiMonaaulraMwaK WllllaHtBl\oe' IB* TallM uir. J. H !
.a.tM.- 1ftoIP..f
... wow Ikr? Ira
imnmi lad Flo*. Hrf. MMZkHi 1rvra. 1IIfrn-
_
Yara
t\oethl..sJ) I Tsars orrm Miter '..kr tinaiaxia amnrd th* nfVra ikrwaikiki4A r'O.
"
VIII.an : I tk.rlrkuc o |iaahrara I .. __ _
due, r.--'ufn.. =
AanrL Mall rfuiaw IM .. [pSaapal.! a f..s h' W arIlLa1br ('urn Oat I.
i-t l..1"U'I.n.I I taco late Ham Ibrj I lily. ,
Ta* eI. J. :. Howwd, n
l
...hn-ry : .
wWnereld' \11. Maw awl Uliat.il Mrwta. [l.k.
U4a ira fraar aad lye L'.u.d fti4r. ..*- ,oat*,of Ik*r rr* ua4acB) rvrlarnraUT ,

la rtrta 448snI of IM.MUM -1'IIM.kgermrLL.,m la r..p.o>l.ar.lit akirk ariMT IM amMMi.of Ika I anted.aa4 tM tttrm of lilt arro.au aicaHnanda rrr4. N. w.rurwr tit Plw M4 Tain* 41., I II 4lossparrpWmiids.R sPan, I tl1ftl .
W .. dirt rm M$5.
borM "
aad rrr
II.
stirs .
pr.tsaWS.-.II k**>rrar.k,tkal of IM I v* I IM pawrdud Wn. A' rVTONai-WAHK:,
.bps Sira Ike ngr15Jr.slaUMNreaarslath. utaia4aXBtowaUMM *i rL.. jluuo j .IMB.ara af avil I.sow airi.arr to_no UMraU I I Brr.C. B..._- -

.! 11.n..u.a' ., auk.rf.M.ills -. ".UI4. > > aof.$ .taiviB atII 111 r-t n._.!'. DTICIA1at1ALAD5DAETLIt5.1 tI.OKT.U..ICY. I IJ

.i.M.o..rua lrea u.4.1..r i. ate tM11 SP..,. dP4t.air.lAsl.lop MU Pow ls am.1tII.1foI".W laIfAHliHARE !

..ftaaCW.f lk..u.aII&U uoiliatla AkTVU TULraadlM u.'ftI. M'tm. tftal Ilk kr IM attawirv two foa'wto-ra- /a'rm.M I..drr 5<>.a*. .". 5-.sr. W. M.; .1M.. MaIU4alJ1t ,J i:1t: :I -
Sass lid n .teU ky IM ran W adaUUrd la : Mal U. J IBM. T,Irr. hVfltlM B>n4iMtal ru*.
14.h5Iaae.1'd Bkall Y.S I jth armnl. Iftrf lir4. ;
Ma.wi wkMMMrr kf onaiaiBn I I CICl.KT
u 1 Ma. LAST GILT (
ti' a.4 II .III
lnrua M.>n_MM I aalr. ar. laIkrBJrtM 11 W SI --sa"of.la. iM ISIS.... a',.s.rerraadlaa '
abro wX "IT ..sal ii nat...). IM. *kro.44*at ol a aa r4rdM10 aml, ..> Lip aalow tk., I Ian 5v..Mf ar 'e'4cp. 06S0 lads%a. K two .urmt*. W. ".; K. H.TrWr. .na.r--W rbrid5 S. B.dally. :

Bftf ralnac W s. to ikall fir |wlMtha' ila.1.drq.*/.or la oarki a ai.aMT M lo Luau IT Sriwrt. it. Jamb itret15r sailat. I HrB a w !stye a Ins all or THK

.*-kaUm.KTK1JI. ,1 Ira.. a'duakt of lavir aalar aad aaloi tkrkmr na.eIIaIr Wes. ".f.. aa>4 .. 5. d >wrb aamoraJr..4tllr'Mpa.fa. feint A...*"** a4 fakMAJi.
I. ass OTUI.. kf IM kaad Ikaa Ik* kd.4na ,. rrnoi!**-.t wood arna kr IB* '... l M ". H_i.rek 11.-
.
rw n fc*t trraif,"aU.,".1. nfuf .. tram .*ar i. M. sea,5.c ;... Jolta aid. I: .AI,B> 4'Nd.rmU
wlik 'lie n' Muiil_( of tie Ian r airtM.t. ,a ak of Ikkn..r of la*_k.Bi I 1 aad wit nania otttmnrf_kali hair aia.i M. IL. U. 1' ; .... I, a wt.BTrttM.**Tf -* .' tu>Uw.riHBMB y h_ "
N> Mill > it tM |wv ." we 15.1 Ttrr5.
.5. *a .
day
aad ,
101 w Uftrmll .iM ..K Iw rliMnrM Ik* krn of ores frtenla lTaa !n'* twlr.u. .- 1s.MN/L.NMs:7&LJol5S.iaf .L f,1 I tn r. .. 1 .. U. Lash-n,. H.
Use I\fal. .. .* ord.r lo_kra ftJar. tat* UM pS.do. _.... lo'''a year. Hi a > rkara etas Tkarata? .. ..,. ._oan t DAY FIXED
N sadists
K WatklafUMk t la ArU4r.V ..- II.C. .v' -'t. 5-eshar M.WUM, aWIbis. fit
-'Iae Rata U*4aIe 41J.<*__If.Ma.U .j raa.aa4 krlatad atanr 'U If I' 5n'ItM Tr.uf.nrl --... tnI.tprlr. I 11 r15S5 B... trPPrI I 'bib } . aadkr St
aad VII iknaU Mar M pIM aadr Mad. (Tab* Omfiavnl.' ,14 aid am' Wwlaasly. JlJI/Ia. tU15aMMbTUIIA'CU r Np
I
ytl BM. .-1'.. u. r..I.-Uar'rI of r a* wntsad !eras. M Mra .Mirrr Mir 15415 lama.. ...' lardSt .-.. ..

ta.liai4ut c ...._aa.I.wW. nsta. ails.The JII'T.'u.I.IC nrnui.WOOD (.,,r. ,;mw "y Is' s
praise.of I dN...-O Iiwta. rfa1MS. AM flliAHH
IKHM ,.Ik*Ml t./ Ira laIk dupl" taelblW isr.1.rrtaldle'.pa.5gnpasat I I earl... ,i4Ma 1181..a4MaPan II I M
apaara NIm *lwUX" Ita?at 5rf 15 rind BMAII waark*.a>4 fviftit Ik* ,,I.dn4 } 5asC 1./ M'4nka C.lilBl .. J.wr4s. Ire55. 801kLAST \. .Itfo" .i"i1.
..,of.t 's.s4M ait HIT .rr.*"-k fcAtvaxKktva arrvatdlu .l 'I ,rt4ot !> ",, ,

ad.reatp. JUIS I IM... Uauu MM U M. rL DO 1..nod a. "tar ; t11aarQr.5d "..11w..... ,I.k.. 'I kayo's ii.1.'w1.prd 1tarS. f 5JSa.. ..
l au'-I.I iii YLA. .a4 rl.rwd Ir..t.sd1l II1'(7e.a4 .. .. t' P5'..nvt Tvtewu. U kvtu AMUM i
,1(' J. U IS.MOMM4laa ik* .rt..a. rm.ulSrd Ttss.4 D Ut (wary.MwtloTlka1wnlgrct4.Np I III. "'' .kk>Ai a r. Ilse I .1Dt1 .. TtoaaT-vt ri
Aa4 wkena*Ik*ahl Inalt lam W.. doty ml- la UManwal artklo.kad la LFU IP* aad TilIM a *.C. ..... Urt.wllk,) 0"'1 MuIr": ,TIM a.1 Ma nMr rte iBUou.. Ml. UaI .
I.di. rMI "W w rv'p.U.. PalaaUNUwar. ..des MI 1af.r Is M' waa.N 1M 11111W .. .,.".,.
M.JararMkO.. to*_.tneo'' Un54 r KishSn. Jana I- Tk<- |*wVV* .Ul. .pry oIaII Gs.ala u. 5114 lgsra rSt1m rt4 r.m
r ..a..M U $55wla.ay.igtttda' w paaJ ....Y1JIr.1 ;
lJal'kl JaSa I
5Ma.N: am 10 p'sN a*.a twar n.r nu..im>arv.IMlraaBu (.8W41W r rrpurf)fruo k t. r.i..r.w.

r.wt1ar.In lie In....'t.. %. a. I taUM aad dtaUtkoUu of H vamran, S.rUtT DIRT,scab.555115 TB o**wW k>-aaM MI BMMH**Sr.I*w vtt.Uo'rtivii ('NUIIIE$. I KASV: FOl.TrNK; :

MaalT. ... *f Ik* oalW "_., AB.PTk- I Utk..r*.k*. Mtffanaev aad artaird ... .";..ftMrtrt ft.a Ahtrmw.rv ..".. .
>>.,Wr r*l UMHo. .ad IrealM ... > I a kxk tiw a'4 la aotor i.a"a wiia uw kiwa.nu.k COFFINS, ... ,. ( Bona, 111Iau.a.. 1 ,. ..
.WUMa4 IBBI Ika*aM.artk.ltkrwt. .aid Noy..iM*Nat _or- a Sirs rgsls Ik*madllMa. J"IWoI'nd W. B-T>ttor.(UrT U.., I Tk.1.-.1 W Bk to4r .ki. slit fca. iail I -w. Ik*IMU ft. fonUlM Plik-
__..rIol\lUeol.1Li I aad tnmtaii kmk..fraaka4 > I ....'". I >>... klHii UM*. Ctow ... III..' Bah.PwasiLLLr.4Ua5t.ps4
k I laws raatkaalloa L 1IcW."
.OMT llllr 15.Si IWkdJas. u_Oartbf IM r>,4kM ta.aM.irplwaa. I Mad l"' i ul '._ar a**UM.w prars5lp 4'
< s. 1er
r.-M If w CLLW NMea x411.4 W. M la*I'aiwl k>at.. Of All Men lu VU isaanri r. H.LuI..I.51..iLtA i \ W M ia. lfrt!' ft<( UH IMMBM of
:.IIII .ala rridtad us Mot dltrNlal4 .(5 TV. S. Tar. Mirk. nn. t Tu.la1
I AII"e IL .rrt( T. H. M4VnataJtatrfa .,Oru..',_.J ; : Iku tt BMt 554.4 Ik* .. .1 l of

.1100. pl.ti.4 r t- I..atr .4 NT The auiat ailaiialBir.Uoi>. W flair sad ". 1"lrs' ftft4 Iealle.t11.1w... *- ... ...tTaiap) MOST 0..J:1IrxT. Also *day I* ww alwtMHf aid ad "

1..d.4 nuaixl MM ant U Ik* I'twnl nuun u> t.." Wry aDaI1 a-H a4iH dioUniitiia laaHk.r alp RSTonWnsw aula (nurtim-. .. .. Musty or4.i..10.54 UYr.afr p5f.5.Is5.P 1 >,1I\a&IIIID Iii pt'rsar m1 aa-

10.fhM. UM two tinikirtoB.M UM a 4iilft.. IJsetsm5U1. 1Lrpr SISrs W&1.444 5JSJr A.ad.5t 5aaa.5 qsw 114 tars
i ol 1p4.4-U. Brww, d 111 tIt1W
15MO U IM rU Tat WwtSMtoa Ikt IBBIJir -sat or to9rtmataiatad' lAfkl I ft4 Xftrblelir4 MAUir. Jlutl.- r.pIt p.A J kJiTUir Pan I U/IIoIIf afkJI...awruM b>.*oUoa. kil'of ...wM.d IN In ... ,..lei, LIa-
,dot vf "... IB Ik* |. .< wr uttM UMT tM lain.*auor*4iwf av aay.Iace. > ... or BTO. I II '..sadHhA,1141-J. ft. t>rKf ( *< koto la i
toll ass Iknamil *I,M.and aa4latvl to lltlaocrtDC ar*1St abaw*f n4MBliB*.: ft'will .fB* akl.u, pun'DI Ir.Yg. Lrt
,' ,ear etna -f lainaatf tala*, Bay iSMl awkwrt State IIrar", BJ. AUvnMk. lUs,4SS..4ww ( bit 1M' sold| hit fur ('nab.JOHN ,
(t.J r in* I.t'tSof1K I I .ot,., .. t l>r ilil Kmltiw*'ft. u. Ak r*>*a.I Mar1.a5A.1> i Tile mao'r onV-r... .tn kr yes "ft*S.r. .la Marf IBB*
Uaoaai aad arUHM) a kk-k aur tater* UM voriwruaiBiaro. i ,ut..h CALTIKUAt.Jark 4 T<*rresr U.L.U\rJ.iHgatlriUnj oiitr:
' I.w.Sf II.riA, I .Ur+* .W ?..31P. .. CU\HK.( : IIITII /ii-r
I L ... 't.a aad wklca 5e .f aJMU4 la IMouaalri .>anU'.)aa.iin UItI hand _. U. C. Lisa.UrkaaTilr 1 : i
of dwAlAa'1t,okJI But M.1114 aadr CArrkr. aNls aaa51.
irll one
f on
I"t'twI4eel aaf /rs M k*dbMUwod lknw k UM par rTALLIrBdRIAL 'road l.p4aMt4 t41. err ta4aar,.I I lay ad N<>..aa Su *lj. LAIR wniiH WILT it ui "r .115" .
Y tatt.Tulr fdn.wt.irads4
rlit. uaO THID < HlkltH Akl '> TMAMIUIkT
oS.". al,drt oakta. 04. .... "-r ,IB' ...au Rf Ifreer ,.. 124 TI
rvaUatvin t
So pork*** of avr tkaa a r f'loJa Ladd. Ko. t. W. H. ... !. (..: .. W. I MI>. a* .ta *4ft>4 I*' H I
rul'UL l"\bnl''' r55u.Ne... *ioncaala tt i kMl.tu AttmrmM.>(ik. MM la =.. CASES, Tti-*. H. a41 .1IIar .en Ts' 0. I II sad BM*4-

an.U. ,.. tntca mays or .ai.,i. ..D M S..11,.. _.4 IN 1. ..PN nVILR o..r .Maadsl.v spli A Drugs and Medicines. .-. a

.tut k.r MM vcrttkti.jtprti ".la W4 atM ftaAknru paM.tkw. WOOD (rorms tau CASKETS, (sat A04..IA..neat, k*.I.M.IN A.4ad J. I+.aes fatal. II.lint U.,;.U.ul r(ajLH>. TOn Osaeaa :3.tli ''.o.ebfr

(15x1 l.J K URi, X. JM.wV ,. ; i.c: wiin _.r. ,. I. l'wY15rM'ar5 uriim MM HB *ny r. r. flew Goods _will MM 14.41 IY rwakp.So".
.
rl.kratl.L"< A.I.t7u.U, I'smo.trt I'N BiMl .lk TkBmlaT I. nwk -
Tb Tao rroaxft lrw..M ar*.i' taw U M -''--. : '.11 Otis .011I ,. l
.,. la -
Mrarral el IM alixl Ja.1aM _aaSserel. P1w. ... ..55. Oftt p'lasds.Itr a. TwmOss4adu Ar
.ksipMW.$5t1r41aa. -
"".of'M.-$01W M tew,sag M. ork> awaa of IM'_ ..ewmr.. ..me.we. 11., aoooo t'.11 .if-r,
L..5.. 1.rtY'MI.N ft tk*B.II.M.I MN aadku *fltnu .1M over .'srs..w w br5110 pmt Mats.WLLia K..1..r p..a.. 11114 III mat ra ..' .t. ,:110IJIW' THE OLD STORE
tie l (t hr I'T1 1- .5 IM I Iliad .Salsa BM,ilMr.10 *iT < -. MttW4JiI 11I"_ .W tmNIrC.J.K11 ; it JI OII T.

10510.1. Aty r.1101aa"LpI4. of f7 ruNS a..il W 5/ .i WI. .45p..1".nark.> IB.lil ii r.t indf IiM .. er.OsY' ))1"I II- I.s .515. Nerrbs I. Sid ::10\ J+lSa.aa.Jr1a.1W.JLLxNx (OK. II4Y AMI urn NTH.Purr OpOQc !
aad IMvtaraaMan ,
UM rartiMraUr 1s.1 T..irro' Halt Uorf'a Wnrk. I
mUp M I 14
.m.lit w roo-on kl'ftk4fcMfc>r porn I of IM Laiud km*, raaM nary I --
af/wa
.I*IkJ. IaNatv0.d.lamINWbw. (M M 1t.&sN else la fk.4 auJK raaor arrow III.Of'A'; TM ..,..(* aH'.U... and Prrli Hrul; ;; ...1 )rJid..1. : .kf kit ka..af UM Oat*ftoaftu./
,
Iu ank' 'a'A".II t.Tfcw tM UM t kited'.IIB/Maw--lot kf w awN.f nniB.Mailaa ABMlraa wklrktM awr*.. Jrk.>aiUI bake. V.. I. IftawfcaAwi Qnfc-r oil TilE tie?; ur!>UL"II (' .LMUII.oo au).*,a .n 'tad LIar or .irTi
MathOMrm.It.Mk y Day lrt, bl.i.B Laura A Ilo anBt. W. A.A44M. W. a T.; M K.IwBjikw. .
*.k ll W.s IM> iai j' Votla4ia>aJoWaCva of frtaM BM|dortn uMUa w4Ta t4n. *! (aftbinI p.k

of nBo ao4 Ift* UMB|Mau.MraUwS.5$ .trlsad,CUT 015.5 imams bJ 1M aartadae5t w.iMU ft. Hn *"*rr BJWorsw ... w a:. ... a.. rb}UiA..' .-rlii .. II 'I ab lilA .
'Btu4 ralH.s ..*rk.a IB ctwnl-,ofr \1I1 NAIOTK.MDIT ..*4te 1111 14 Uurf't ; 11X5.r
I*)*I > d w 1'SWI.d -P.M rl.r -.I II all been .f i ,aft NM
.'mpM i4-..pbd.a'.pl..m.1 ,a.'soai.daSMrwtar of r-15..51 pq i.0 t. i'111' '.jll, .Jji I prepared iaft i.ifi ly w
.1..a tl ..all..II'N.e4waISg N'5. >*4l adauMurtttot Ift* I'tltod i M,1r .".D.. tMT.l I. Saw *f TM |raiif*, H. J.\j1 t5.. 1Jy Yy 111ht. I Cat MR ..u
....k. "' 114 H. (Arts W. P U A. rMlkw K. ft. fcv Urwtlk f.-tf.t. :: 'flJ. |ftu<*) _.

M. Bf tM,.aM.I" **!* .j M. Ta,*.tile frMr*p. klhMjramak.ft- Culture in Florida >X..., Tkur b1.1.1s.w .a./ BLfkl fcl Uaul f..- /Ua i i ihi i : i urdrra fr.. all parts ef the Mat 11.lw I.. MJ. s.rrHMK w,4u/
I. .f tN pa'Sw W w 1u1nry .. 1st.W I fraad 1 M UhC- _aaoiat** aM Orange .< H..11.'s I I11,11sJ.lr' ; U .'m rrS IM.aw.
a4. Sy u. asp 154 SaP15a1 Sal,.p.rti4s ,4a. anal*, ft*UM uuo>mua arruw IM UrrMrrvl ..S.1.at Otdar. Gad. .&ii uliovr Ml1$ I l.ieIS III' with l'f'C'lal| | r.rr . S tit IPaS.prVa4 w (..t1..... rrSI WK i.aliafajl aCMMtBaydlBftM*|..- rust IT ataJTalflM IT I. m. rtr.ua. tIP rkt' i M."L .I."hC'1 I.U. "'r.wC. w .rll.plll' )w' 4.co. ..
W. B- Mils t5 tgft '
(atWau ." f, H. H. lrrW7. ba5b .
nuts aad UM ** .ArkaMd *(_fraacw kad otftrrovaauta.tla : 'Z 'w'PF par al bas
...''artatatf M.IIPwp ruU O4 44 aa IT** *a. 1r.I.Tv.. fUMunbM M..? r
at a. IL ta.sr.INPaas.pr.1fwtr..a.Nhkn. 1 A45a5 LII._* Ursga"aJ\IIft.It Pb.r. I's I$10 5.Ttf olBBdi I.o of O.T. W. y1a 1 i 1 ,.* . l1.r. Italy .4 I.sirs M. tt.... .- ..
I MtI..Wts.wMy.dNMpskSt< -. aa4 t rise pn ktktdraawa: *uai iaiii>li. aadrta4ad fna tM an .1 ?M. m%>*. lay of r+r sags L dt. K m. I, tw I I, If) d H.it t WittS{ 11111 ta'ILIaaluat24IIl3is arlit UtI Y"'
.
H. k.kt
Ox. W. L
a Ht-- Itkow 0l pews .u Me.4ia1.41I BMUOT,BM IM triiafr n.ilra errs UMkwrawr ttraxo, ,..*xaa T,baro.>m4_BMK* at- I i U.11.NT. W.C.T Ukawa.. I W It J*I* I' .. S ly J.II..aIII", iii., i .= .. ..c.I .
h,4S ...S3 655.W I4 Iii 54.IM.J41tNMla **t UM raitrd Jaw of UM rkwMl aMiktklr i.>k.O. Lad UM drvwod tat Nat bM Mmroal. 1 SJrS M d4a N TWaPa Ute Maw > Mat W..cif. tol k)101 olds(rvat Ikaa .M ft.ladar*a.to to-ortM aad oaklMft tftoa telUia ue Hia Mr ai. Athlr" .. I

psrMW 1pmd Ute 5..1. ai4r.Nr UI.1 ibo Mars I that at ass rraarfcwu tart_leis ts4 M aaarftM luna. Tkwf roaotnaio.O war)& .. pair MATA J, *' .. un' '" A. iiooi n ,\, I Lea. 14.1. ....
.4W SrlP4iM W rvUibaroa 10 u Ha kan u( UK *,ur ail*ta* pin .bM. M.k.ll...par ...oatfcwtitBaarartxal tetnnuikMi aaoatftkMftwrt i ilttte s -. sInUIA
.d Ayaan.Tka ILL ___.t* ,. '. anft a-ftlrft U kf a araXArai sad aanmnoral htrI.M or It,. p..n.. ,. N N1s157sD )1Islop.D,I 11.4 Kit Ub AX It IIRQCKKK .r TliHKI.

I a.i4 kU4a auMAl W.urtrLLtM.l4w- Is I, p.'t-aS- .saiwwr.a ad aa>.*l_.*,la tar sap ar Rw' tu'_. J-HoeI1M /. .> .*.. ...,laa.r .. ll'o4m '
rat ... C' W Paul.I ailaklaltraUaa> *4 14"6W.. i IMaMA4 *fcBMfc *trta4dX"l% rf tlWrtmaw _...raa aftiird M M.Man H.to .' L..ruNJ. BlB... 'III' tor. i .. B TVCICI WTAH A nor JyY w
AV, i5arlgaaer 4 ...-W\ LttHi Mesa palMIbrp..W.YM1rit. tlu.u ai>o okaro kta ad.. l"A rwar r n, woad AIIO" M A. L'firt ,. I .
t po1p.ItWi IJf' Ik* r.5A $s k. T. J. Mw It' 1S51i5. / C. tow
I ly lrNi >uIM. n.hoofWot"W.n at iS.lIrpaN'.' MmSNr Mesa trt 711._loot
orkM*.tkva ra-rala M Ik*. SITS Ta*_.alllll. of ... oaai spas IVcU-- .. 5.2 I i r- HIWUMkMrift* M ftt M4 B>l KkL I.aus1.LL:1 UMM!* 1.rr..apdd p of M tai 'IU
MM fwUnd btakra fatiuH k4ariklur.u aittWMBvmi. mall tad Jv .r pec at % 'u..c"I,1'n.. aftala IfwsSr ips's Ate* >WJB flrv KMM Ma. I.i WiWal iLJSr.tw.Ss. ftilBVa aMMaat
'
.,. r w4n4 s 1_. Ir.". 1.1 WwSl..S0Ra.W114rs p.aal ma.r. w .., arrM 4141.tbaw sates lanr.ca I.. I \SI.I/It.r .av 55.V HHf.kl, ........

,-0. 1p M.M..e. .. l_.lorraWt ol UM ikn.4 BMIM okira oaaH Pike.- Bi Mr. Lad I' ., 55. t f' y..fI1A. III. .. '. ( iif ......... ,_.
t..i1' i'
'. U Uaa 1aabksal ISM tka ..uaaarM Mto-omi I la*CaM4 wile sad? a. i i"t I A 44m .A. ..Ltna. V'k,' t. '. : i! r f .i jt iMHUAaUt /'Ikh1. and i i1MaM'111a IsNa...rTM..
Bra11q a-q W b.Mip( tka a bri 11.p.i.1 UM. ytaaiM BiMfiaa atMoiMBof rr..alr0eIitt. lJM .a ifM9 KA. X. A. J. MaurM MM* % ..w -
./...-of friar..MH ... W MlI t'rz.. ( iiaj35krwi ftii Mr1A1M5, IotJj -. fIMal4"
Ff w_.,._by t5p)tmaaSap. prt.li rt t. MMt o t a>a>o oa .. I AaMftrwo Hawk aad.c-ww l..t T .. 1 lo'erl.ITIUTEIIb.. : _. --

N.1Nd I kf IftrM pear M UM 554 II .Sala swp.arr .wpl.r W FITS HI'ILHPSYl.u ..rwI f. :.
r:: LD I : i I .
., Ike Iii Om..pMtM.Iasi I..b 5s. JUl". 1' i1 It prI a"P'r/MiLrM.iJ111/, \ : TII r.. NNlILI.PTP5
.
fix.IWYtp low si W ww swm 'a/a 110 ...' .,i' ...ft. ,1 i. r ato I A44W 550 MdSAMi,

.5e all-' 5wr.d u.aII Wa/a.a4-II1&taatk.s6f R..aL. : Mar1. Boy 11J ra.TH.t .1.1r I I iJI/Mrf 555WhIdt111.. ..t.
rw1= .1. .. .. '+55 +.1'. L ... DlSl..r laasi't l J M dj5tWpyla ea 00 4
tL-iiM nA "
'
IpMS, $10 ."..5..54'1.f. '.. -.. a .: 1I1 t a jililpI 1 .. : SF-
I, 4 I I I II I ,


'
.
-
ar-
-
-
-- _
___ Ji

TH. CO T.!fnOJf 8TBHDATf Tk. $*.*>.! a.. \ U, I I f .
C
Tri-Weekly Florida Union.' r i| 4kL l. ) itita. rkttit t.urrit
r-. The Democrats I In coencfl.sterdsdl4 TV 1 JW*r ./At Vtiitm.9rat shall

n-ITllr..D.l.r. not lIft'IIIUtla differmt from My other A ftP he. Ua wrltte* seX I I j I I I .110 elect te: CHARLES L. MATHER & CO.,

nmrr. 10. 1S14. forty or fifty IwUvldaala of dlflcrait polltkal laid a 1 r'nafortntte fndto t I bt was*%\*I1 I I wnouavaii *"r) anait

;! predilection Th* prf Tiling dlpo.it of I.d, .1 the,. lisa fce, t "',I j to eec r

5. I. SAWYER EJIUr. Ion wan to talk and make motion j anti rhwBvnt tl 0.part of t e rUi.forty | ef I of i Stationers Booksellers and News Dealers.

to th X,. That It i ,
lay Chriatf
A. E. HAtTTEBt DuI.. .*iger.Iv..w. It seemed to looker on M If thli surplus blI D l ,;
IK* School Board, not Mr. Chrlaly that I contest ,tr, t trtLiMOttncxTor RCMOOLBOOKS!
tnd abounding unperflalty would never I( "
U b be i Elit*. i I
to
can
readily
-
Datlirocgb with. Tbcre man be totne h.J"plll. very bat one The Latest Novels and
I'M4 aOOll.ow lettr andimWtX i lV all 1 Papers Magazines
t atJfaa 1
o hOIr.1t I'
reason for to much and rob pmfoae talk p..t -
"
.
sutpgeL ? sa jmia ] Look ., (.i*, :
t .
seX aLways
lb o 1.1 t>* BUB.riCTfnEJflUMES
.
wrti f art In in MUM |tfl4Ip.ab44h am a r *ra* about what should have been settled In r.
and then who I ii .. .
say | are
iy eff.44I&II. ten roinates Oa topgtttlng to one wbo CIII. i ; MADE( TO OnDKK.AXDmxr .
that
W. II. Christ
W. Mo4$4d1ib. W "11'n.. wtt appointed SuperIntendeat -
.4tuaMl tttoM Ik** trf colBXPUDLICAX WM watching the proceeding with inter !> la I un. At that Urn .wr but fw I then fur nartlnf clothing, f rs Rock, tf. linT POOR TO Till N n.rrlrl

eat that there must be a cat under the meal I *r*, and our city refuse and, Jaeknvlll. PI." ...
I OLol frblol tw. *0-4 IMf
I '
('O1 aotnewbere, he said that every other mem I I credit for ."I I.1 con.t met Ion, furnishing ( ,
NOWI1'UT1N1' ;I not mar- j
YIiT1OL brr wanted the nomination for Congre i ete., nnle W,. Christy beeam Individually bund : FLORIDA SAVINGS BANK

or hit l t friend who wanted it. Hot this 1 reipossIbla ro which, In number II ( 1 It no
..,.. (..Sr'I...' DMnfI .r Plor- .h .I I I 'la I .\M III u. E'TATE: I\CIIIMH: :.
I4JTatLallAaM dtce not meet tbe difficulty In our mind of Inttanc be JiJ;, tnder his tuperlntend- I t divorce.

*. fla.. fleffaibrr 7, 174.WHiaiAJ for oar conclusion' wa that the** men do : eel the LI" Ih.r ..no I ( ) I and lec ,, [In.-"', ", Jaly "I 174.)
Prlr. ( r"CIIS W'IRIDGft'l; Brttroxn. OTUN
I warned l rrnrrr.
Tb. KepuMlnaRomlaauaf rnaveo.lion not meet often enough In convention to I i watt* of money, .. nl .,r.I JacSi"ICIUI, FVa.. July I. III'&
tor IW nr* OnacrnaMewl I DMrlrl of florlda i i' ju ''OTI1:11. hereby ".,'. "fill. lii ortxirailnn of TNI Ftnttnt Itflios Ose tiDlliu Fjrr.Tt It-
.kick co*****! at TaIUfta.. oa tM Ilib day ofAufWt mike convention duties come etay It li I h.r that I at follow l' tRains nniler tie "..1..,,* of the law of the (Halo of Florida, wilt kh* principal tecof
197 i. ky ")"IM.r.-11 "Wd by lb. MpuMlran practice anti I a more frcijuent opportunity I Ian year a aew ioov a at .,,. : trIo hiKtncM in taC city .f Jack.oo,lil..
The .,".. nature of the b".I". hall he that .uf a Bank fnr Aarlnjr* and I/wn. and Ihe |purekaisant
Ruu Central f na_ ltte of Florida dated to dlcuk and nuke motion that I. needei Through the Inln.nc of Mr. Moor a ili. ; I j Intro- I *al.. of Real r.Ute, MJrtftirm Sonata. hork. Hold and .liter, Treamry W arrant, AA
in. Wft day of July, W74. iraa IB one ii.- of I' (graceful aytn of favoritism wt loangura-- i t.t i | | i & lie The capital tock (which% may be increased any meeting of .harehnliten called for that purpose)
itliUluni and B>l*.adnnu8 ted The School Hoard "lia.1 petard rertaisregulatIons j| ) ) ,. 'flg In Inotalm..nu a* the hiutnm of the Incorporation ins, require.
to 1w f*. Coaremino and trbool Marled at and alt who I I
kodlMa$ *>ro rlatmlBf' ; once, give ..
I for Its action but Moor and I ( ,, n. ThIs eorpontlnn will en Into operation July" IIIb, 1tr..n4 cotillon twenty ".
rTArrrcw Eara or .OMvraUoaa aonlnalMl deolra to l become acquainted with "parlia n j our | I Tb. blthnit amount o? llabltily lo which Ibis corporation ean ")) twelf shall he tV3au
a caadldau M font r***. IbtM plating two ReputIkaa ,j I Knight hd each I at* to grind In the empiojmvnt ;I pin | ant oon- The officer*of iht corporation shall inCa wtthoul salary null) otherwise provided by v..or Ih*
.
melll.rll.", t* }Ir. Stark would say, I Ii '', locktK'Ider*.
eaadldarn la tafl Betd. lfc Te.y diTldinc IkeKrpnblleaaparl of terber the Itoard, under their j; the The iteim of,th. 'orII.I,' lUnk U |ta tff..nl tn lhn e who are desIrous of*avlnf their money
*: and I tbe ppportnnlty to twrome not only pro- : I ea thick Ihe mean of afi-ly. eniplitylmr .It at a food rat. of I latermt to tm ID'',. under Ike direction' ofwellmown
manipulation, went ia "" uf 1
ITVrM* lili ddw.uIad _.u.I fe., IM .-1 flcirot but In addition in celerity directly .L." The ,Inlt the dtlaen. AT IIUMK In bom iwrurlite of well-known value, iMtead of raattlni u. rlik
adept their own reolnlloni. Mr. Chrl.ty was Intll |i win lime* of lounir It by entrwunt U <0 foreign corp<..U..n. la sent to rar-offelllea for InveMnrnuorrii
of tM party taos ibm tflffervo and pnunnderat I .\ T..nilleen of Ihli eurporalkia .0U"'I' of a rrnidcnl., a fl.w and .
anti ? 8uch not mvldenl Teaaa.flier
n\'cti"g. are .
."'., aboaK lit rrmofM ami only on* Re.auMlraa promptnr nvat at thi* aeanilalont conduct, and j.nbllcly | .J\(, and t Board of three or more Dirrctor lo be chiwen annually, erimnenclnf Motetnher I 1,1>;%
eanrfldat* fr r roflfr1" P v-ed l la Ibo the }.lec to enact the play of "Much Ado | denounce!II' In the Hoard and ont of the j i ( he wt and to bold t im -runfular aievtlnr of the rorporatloa for lOP election of Offlern and other bunlor.shall
.. About Nothing ; aol nthcrwi than the > .Itoard. but b* mad a deadly enemy t 1'1 andoing. speak Ik ht-ld annually c<>mmeocln' November 1,11TXll
n. officer ..f Ibe I.oJ rlrajComaillle him . Kow. TNiumat wt upon t o' I..k t. tl. to I
tncitl part of it .the l"i.inc*. could have It. hal far better hate Moor ...... .,'. .' .
*. Brfed., kf I". aaanlawnj M.llna .lnw. at 5 in. itally .1.t .11" and 11.' & sot on """,1 UBIII t rlork P. m.
Wen done In li well tn have I IiKnwirtiepiailw, will on entered In the .... of Ihe corporation and ate In a b..k lo be
,.. an <"ir a. t< to hi* pats regsrdli.-is rivet
'ri|
l ef Mm H",ttrw le OUI Iba Uawlct. 1.1 fl.lil.o. i, to Ike dr|*.iu>". IbIs book a IU hretlilenre of his or her 1'.'.",. Wken money are withdrawn
t.,aaiw la req-'II UIa o>lca*u-a elorud np orlln.1 money IbrBMrlTM. i>,.In flam of>Uvnr 0'..._ II will be nlj IothrIrurdcr
.
Cnmailiioew fn'perlT wltnewnt
1M atDrruld$ rail of lr MaW C eUJ Tin; convention WM invle up of gm"|- j .'f what ..the r**,ftt A ales plot I I aol miniwulej bi) Ibe I"".. l>rn..llii will be repaId l (I .n. lime when rolled fur, when here in *
r -* tmtU al 'M CaplioU In lbs rlty or TaU lir. / o"m.-C."I.IIH.unll. the trrwnrv uiilu?rvlnl; utbrrwlMS kt lb" .rlr t In
hatched procurable persist the or
to of
|aka_. on Twr ter, Ib* Wk day of Vptemher, looking men tnd there wt, outride tlleant was pot Christy out the way. it Ier In whh'b they HI** t raIled for,

.- at II a'clora 0.00. far Ua purpo af reeoorlUMkUolnVrcacMBovajiliiUD nothing but harmon,. The rmult I Mr. Moor beIng In t. rhilr Jogt\ Knight l | > Ihe ln| .. taryaset.lnti"rrat at lbs rmtenf sites act! Ihrt >-Unlb. per rent (or l... rrntu per dnn 11"/" (
I..t unty Ckiurt will be IMM annually on nil pu ii. .bl..lI.h.III1.ve rrniklnnl Ihrre nicotbJ nr mor In lh. Sent,
% ; In Ua Brpun1k we give in snottier ptarev dictated and tulr through the Hill g.m'l j I *. I la be til'lod innuillT lo the principal of the irp .ll<>r.lrr .
a party of IbW IHatrlct. and of auatlaaiia( krandUat I| by and Moore, renlo. lUtlierl I). pl.a blm.1 1.1. : demued. unetlled for f.>r shall be., .
aaaJI ,lie I seven years rekiw to lniere t.ArmiRtii
who yrnrtra
fur Oonfreta LOOK ON THIH. AND THEN( ON j I lion p..1 Uie Hoard that Mr. Cliri-ty had rtTttii TO 11.,.. If iwnuiudlr who awn money to IbtaSavindI flout,the money will
k arty and aodlrtdW Mpport of tb* party.TwaOMTMiUoa I' I bo "lil ut theIr ler j nprrwnutlfm.H .
.
wlllte r wne l by IM aaaw THAT IMCTCHK.V nothlne lo d with the telertlon of teachers, *.K ltoo .. Alih iuii th ofllnrn will *k notice tl. sam fir the ..1. ptnenU In pennn priHlurlnt the lent book shall I. tilld) 11""'. lo 1 llrb
rain and refutation. %U IM atoreiald amonf n.lm inch acttoa ecally| nf : rfe the rof"".I"'D.
to the I moeralie Convention ,1".1 1''U'kn' EnnowiikTni. Pkretiu' ,.rill.o. of tlnorrnilitren mm tfepucit mone m Inst.',.
p can of(tilt lut Oalral. -..cep by Christy one out of the -- T ie me upon wbh-b may bo witbiUkwn kn>
thiiM of .\. W I a'ola ant Cha I I'. Cooper I
,
ta la caM _duly elected de-fml< from any rouniy busIly nr Sided to lbs |lrmrlpl.'i.Prucut
.. t..1ICItpr la p417100 Ibej Biay be rtprc* ii.l : Kargr. We bad k "K rccr' .e l tbe*. ftatlcmen way these hoaett follow "r,1 swing.| s.dCbristywsa i 11.1. i EiDowMkiT I'tK. 1"1'| ''IU In the rTorl.U tatlnn Bank kBiounllnc. to |TO during serb
I it among the iUunchet kind of Republican for the" I I year ftC term 01 ten jearn will secure tkv ilepn>llor a rash patiuenl of 'I.u'lt Ihe end t.,Ibe twm,
,
."**l'' .IIIJD.tl panicked .Iecl tI", or proportionately. on imaller nr 'lanrer annual' "...11.. In case of Inabllltf la r..imirte| Ibe ten an.
HIHK rorrt .*-, 0\01,_. *. bulelrenmvUnce are aaid lo alter of teacher : Dual |*Tiiii''. tbe di-pnniinr ran wlibilraw th. aiununu alrnutr pelt I", upon 51VI.. Ihree mouttu'Dotlitt
!<.. W. WrrHUaronx _* "'. caae*.-.\', UrnllKight 1.1.. I incriber with the a/rrueil inien-et' Ibemm. This plan unlike unllnarf' lire liuurtnce, pe
lit tin /ArfrVt Kntin UMHMU. ci lit .,. 'iI.a rKarJt the fund that In Mr.CheWy' mlnJ. .
| .r rue lbc .1..11' avalnut fnrfctturof|'reflou parn>pnu and offem a sale and easy method of pro
Oimnll**. below in the aaiue column and to had without om., flat Irting ban'tnoni rmltiwmenl for Ihe (tutor uf ."0. rbllilrun, Mrnila, or tie dcpiialtor 'IndliUu-
M WepiiaIli Wiisos. the tame number there 1 I. the following h./l.l., tl."I..e|> Harbrr. sIll .Cpqi-bil| dcpi.'.. not m be withdrawn for tm >.. will enlllle ikx depucllor lu 5 ."1..'.
U. H. WUYVII.Ho.-d1Dy. : hi. being abl. to shoe Y.ch.n fo them bune 1 I I fur ilituHt th. anuwnl uf iwh 'g.'tc parable in lea year In favor of any person d<.lfnaled.All .
(1 IA.I ZUtrt.4 LHL4S 0.41Cu cr., A Convrvallv County Convention lo nom- | __ !/>,."-- 'n".,* rerrlTol' on deposit iktll be intivlefi in am ..rv.. on "l and per .'nal
t.._ Christy might very properly b* region- property In tIlls plate of at l least Oouble the ..| In .
huts deleitate lo the Cuorrealool; "oml-' h,1 .. ....... IHS or.... .olber. ample_ _.II".ral.-uMII..._ ..._. ._.... .
l RUL bTnL Till. .III.. 1'.a.. .. ,'h, h" "_ n.' ,.. ,_. ....
when UM fact i* that Chrinty hat -- -- --- - ---- - -- -- -- r-" U -- -.w
-
eating Cootnlloo to be h.. 1 la UiU city SepUnbrr .11Uu' .rarBX renting and maoiiremeul of rataIw and property ...rIIl'tIE" .
TUX rillHT DI liT IUCT. I"h. aaaeoibleth la Polka Hall, at, voucher for every dollar, and Lnt| fix ..
.Iuae f.j I \ II. PAISK, IM'L "PIIA.II'.I. JOMATHAM ('.
Purroaa vt Meacliatn I I. tn Le DO looker the hoar of 10 *. m. this Uy. Tb* bsdwont j I alderabl ruor* thai .1,80 outvf hit own went. 1..loIP" Vtee'Prrat-jrnt. UIIKKLK1 ,
Treasurer
tic Uttle! cr; ia an!! till ".ton l rJ..rllil! {>Ur' a. It lia* vn*. tn in* C'pt'sl.!! i I pocket i teem to m* that l tn ( Da. ------ ----- ---- _. .
| -- --- --
With :e.. ur-.f'lloa. only, the genuine l>lu. 1.1..1 -- --
oa tb, ullln, tbl* State( M will bo cruby blwula will t.ske |art la the m,IUr* of farm I j that It I I. the &wrd sad .u'er It lo 1 '. I X V EXT (O ItS, PAT 1C X T K K S,

nfcrtooe to our' colamot aoj .lit. call and deliberation of the Contention and f b e..r Mr. (',llt, A. Ifritahn ,;
on .liul nil ttilirr, Inlt'rt'.INI.Or.
fur. cooTrotioo to Le fiMiotl tbcrrio. A llierefur the du.ky nan and brotbr" will | but to pay tb. money when required to do I I ,
lI lr*. ..em ber that BO colored reel j ubll. are Je troui Patent for Invention "
| II"( I obtaining IValgn, Tratlcuiark, or (
so. Very lrr>., I Iof I Ui.II."II 'I.r1Ilb..l.|
hai bran both money '
cumpromla KrcnJ oo,. canidatM I WIDO..D' j rl arne Amrrlra( Europe| or Ada\ bujlng telling the **m., should writ) at once lur.
*) rrtlrlog andtb wltoU matter plyIii that In rmUa| voneressaryroow., la Xci.sondsiog I I .. the
ISM
the | riripli$ two long known SlAi'PCLL
ubnilttr lu .the conTention anew, which staunch Itepublictn trcelrct. delegate, I oLb'I.I., '. houaet, end lo throwing I | refractory.. of ':7 **) its Mrrrl. '."n"ILI 04.. 2). I'%

''will meet aoliTfJ with the lad eiperlen- tnd In the SecDflh) It ll .***,rIM l that with attd ly. and buying new oncethat [ dr.lratln."". '
were not a wilt bUr, aoj lu gain ( First National Bank of Florida. FHAIHo I'ONl
era of thv month, aol in a betterUmH.r colt blue blood'* tnagy from ,
one esception genuine
past other but Mr. Chriaty long at b in : :: TOry an -
wayt ( ::. :; ::
| anj spirIt front the rrvcot trial will take part, .tc.I bad money belonging; to the acKoul 1 fund la and 1I.op.Pleat TitSAcrity Dfl'All'INLNT. a IIWS) Hit 1UUSS KOtl.VDKK! : AM

Tin appearance lodu-atej at one tin* I The crlliciiui that will be |**neJ on hI. puaaeaaloa f.1 oaly |>*y when they told turn i or WijiinuTu u',nna, iu.ta, Aug.or t tH 4.>1IC4.it Nutty MAdllMsT

that there would I. no cotoproniU, aojo I the driflnf the latter, paragraph It that It* I him to lie tb Treaurer the I.n. Whereas b, .1I.r.-.", Menm ;prei'nlil lIhe .
not *
pay. Ln.1.estiw.t, II his bean niailx U) .|i|iw that On lUllrwad, l H Bill weof Ib* tfrpol
ole ent
I ,bfRro,. the Driaoriaiie cantlidaic effect w III lie to create bed feeling between t.u confe** r of Hoard. For th.moaey'thet a "Tbo Hnt National Hank of fl.'CI.la," lu Ibe city
-* L of Jai knontlUis lu Ihe moot, '.f iNival and Stale I Jacknoorlllo, FlorIda
.: would puccrrd, lint m* hue aonthrr shin.leg the white aol colored. This should not I ha* been thrown away ,h.ll.r neat, by. -ID.rk of rinrhla bu lean duly oryanlniil "".10"? and .- |

\ rumple of Joeh lIIID .' apotbcgm, be countenanced. have no ym- coil Chritty toast be hld rpoBibl. dress I, Tork. coMIni lu tb" "|11I1""lIO'ota..lIlI. act.of t\ngrr.a '.' _'I "Jtt'Ul""RINII ASH RM AIUIS 1I! MArillV
l
1.1 : ent'tlml A n ad t"I'.lp.; National I iirrrnry *>w cry In general All order will remit"
Tlikt iloobtrul Iliinga era mighty uncertain. path with the principle of Uumticracyt Mr Moor, from nioUve of personal hostility rmployed. eurrd by a pledge of the t'nlted Stales bond, and attrntton, and sIll beeiecutnl In a workmanllk
to provliln ,for thx clrculitilon and rvdvaipilonIberouf manner, and M In
rbeap a* any Kuoibern ,
." The Democratic party (true lo Its llliitraled In the pail twenty years gave out Ih. Impr.lol that CbrUly'a 1 ," approved. June:H 14 and bill.b'I'II..1'| t I' CIty

loatlocta,' nominated' )lr. Itenderwm, who. but then we do not *e why the colored count w.r not mil riykt, but be knew better 5- a lib all the will prutuiuu brfore ci of>mini aal>iw.1.l IOK>t.Ibo re<|ulml bulni l" becompllnl uf :DMS HavI ln,(TTKAH-CNUINK heat appointed: CU Ifent. for lh for. Stale the I WATFR of Flur.

Ibough an stale l man, jet be ia .De who man. if be pletuc, may not apply for a.1- i I.. h. bad the papers all the .lime and I I I. ; banking Now.therrrore under call,|I.act.John 0. LanicW4>rlhy .. tInS 'Ida, I am prepared Ui furnIsh at abort notice,

b. Lxrnin the Miiilenlifletillhthe| only within a url f few dayt that CbrUty ruttpirollcr of the Curreucy do betvby rrrtlfy that '
pMt missIon to that party anti be admitted.' A. ,I .. in it 5'C Stationary and Portable Engines: and
II been able to them heck.A. the burst National Rank i'f .., .. In th* illS ofJa
Uln-al" inraaurva 01 .!flO |party anu who citizen, tilt Iieniorrtt of this city are M. I gel r.I u>al and HlairofFlorida Hollers
I form I l| I.. L. I I. .aulborlMl Tubular and l'l1nd.r.;
regards th' Treasurer.IbChairman coniiuenon lbs buillinv of
till' U aolofaluateJ' with oU oottnot that ; I to "* : .,.
Jilot1 In the employment, and In Ibe 1rnl.1 I -5'I. l" Ranklnc under Ik* Act aftireoald.

b* dor Di>t notice (hat Ida world mon"aod 'treatment of Ihe colored people t, Republican my Io ,.01 ."1 the ia. I '*.mar-and .*-,! In milmony henwf. wIll,*. In, band.and Mao, Portable """-)1111..
election' of the Oral of omen Ihl Treasurer The
therefore obmuloua objectIon All for 4 I rat .1..Jt.LA!..\\\llIrny I .ttrculari' mil
ao "Ik'puhU.ClDI.hot *. Ho 'Ur, ., any rate, honort'twrr lie it ) ., prli oa furnIshed for lbs !.>.
w I that a certain banker I.h | I iwu.| : Actinic iVmptlulIrr I'Mrrrnc) I on applli-ailon
they fur the time Mag furge ,aqw wOll of .II, No. 2i4 Is tllfI.m: _
e"aa. of Ui. money fur, nothing, 1.I I") tl C
their objection* 'lo 1'urman soil l In Mcach t In l rni'voor BRADrnntvii I-ATK.VTH.
r...i..-.. II. Nart**, It.*]. i would. and I h* woId! do with your money -. or w" A I'IUST-4'IASH I'A.IMlI I ILKIHK 1-ulirAHLE .M.INFJ n arllrl. thai
oed 1 I..d their tr.. ..,
am rush 'to renrrangc uUec ( C ,1'1.0" In Ih*country aemlai .
a ea lly ob
TV ARitlor l
f/awa
( /lA | or mine, but then be bate lltt on ;
of ; :
0.10 .... 2 tained' M new, toning Ma.'bine. Apply loF.
ThIs I I. natural t the I N V'E 8 T MEN !
t T
a aojuenc > Hit While U I I. la or.lcr to .": -" II., fAa Mumty, which the Trt''lr would tuif. ) ..- : R. I'tiNh, Airenl,
alas wblch rule Ihe IKmurraticjiarljr t .. ... .Ut' Jaks.ispIiiaa Fl 1..
kplrlt of different ,llmn who wouldIlk -
Wheat
name* f* w a Christy wit .1.1 by the tint 1.,1.l .OOO I

tu .J'11 aawo latltmlc. to have ..iit "lalclllKenOy I. ('os- I It ...A.'a h* wa to lia>,* fit* 'per -I : ibiwo ?: FOR SALK.BRin .

L It' fi la In pnaU| :; lo beat th. (dot\ Into ft**, allow nlll to'offrr the II.. or J. II. rent, but h* rtliannlthtd 1.0'|icr cent ./ Kit the { % nrM 3(
,
I, tbe bead of tkfl Jeadcr* of that party that Norton .:|. Tic* I I. no man in Ih'. dltrUl I ewe vcurj and without any tltJ.II.. what* tr.II \ % and S H I 10'Tl1nr.r.lo! the IIThlty mate of rvrek Ul'llPt\El.t.rIpi.Crldi-nlierr. di.

')1reie4.theIa.viithh4: II' a|1w, tMrttrr wsdt.r'ata.Is the want of the everthen: the ) voted, :: ceunl. JO by Ml r''I. .lot i 30b, |I''irt ,... Hrl k .
; nl J."I'tI the s : Att's Wara'bu.i 1I1I.111.1.n.( atlualcil In the test .>.t.
litton of the btoo.1 many jvart ago and people| ant BU on* !has dun more by |>eroaI I That the Treasurer be |P1 ld threw |I" cent 0 __" ir4l. M nine portion uf Hay .1r'I'&.

thai( the decre' e f I'e-pe 1.,1 V lo IfltC .1 I .furl lo advance the bc t iulerral of the all roootyt re lv.l and paid out." Yet at tftrr : S Unit be mild, In ",,\'r lo close |I' tliemtatr. .

..Ina' Ih* CupcrnlcB* Byatcm wtt revoked MuU durUf the p*& ilk year and that baa the ..4 nxetiag Moor Mid he nr, knew ( *<'1yer> M* .

M early! M 141 ,I H .t but ,_ rrfher been *u thoroughly) Idrotifled with our people. Tranrr ...1 b* paid anyUilnglHOtliamnt I to I CECIL: & THUASIIKIt

J., that tbe keen obtervtng, tad but" of A tb rowgbty prartlfal.energetl worker Lb. I trber I II thy Math f The conductuf inch ( 4'l|. _}B ALSO, two "',Inlt ltmldrur i lu Ibis CII,, had TlX' ,

laternlt of | of all daises woald b Mr. ( Tu*a LoLa In lat (lly aud MadIson, .0".. UA\ISUTIiriirjtT K STAbLES IN TMF.
ho
Ut'I"'I.I. *
| |
'I J rk. ,
;a branch Ira
the w.dCtkrJ.unsll.l view of tlv* )O.I".Up iT, kaf it hit hand lie bat tlway hers t IT** tool h* l ta blin elf.I New Termt ra',. Fur flirtbrr InfoniiaUon apl'lf I.If I. ate |1.in-par d lo Oil alt
cotliultirrakt la aimm Ibe t'1.C., .p
: KrpuUtran( who l.nAt with Borrow sad r*. I For enrolling tha the claim la "tHkk ) | '. |. Ma, I'. rilllirMIErul, Orders I either Mules JHorsea
p4u. .
.1 J < (Vrl upon III' corruption mlerul..uJ dega regulated by law, sad n"I"IIu a kei) no IIn.11 I .. Adam rinrutor,
w. it. U uffc llMpro .a. a rtaat that Naiional P. U. Ill 4I- Jaiknunilllr, lla.IIAHIU1 AND *UOtorik ul
tli tract of the |I""yi. this State>. and I I. ready mor* than the law allowed )hl-n, and the -- ) | I '.
seal IliM*> of KfpfvwnUtUea wmild Not fOUlMiN.Clecutor, KINK TEAMS hll imiVKH.: Kro:
., be radWaL That abaa** U 1".. Tb. out. la join with all good men for Ib* org sidea' Heard oa preilout jear voted 1.1. at the I cause H7lf

t.t..k.l. ..tuckl aaj thy .,_ la Tao Uua of a tot Ur aUU uf lliUf While there minute* will how, When the Hoard wilt I, -,. t It..., .u..tI Sew York ClIp -

arUt thai.". i. pMaj.t..a4tp4,. are nitajrenllcnicn( U thl dUtrtrt who mosey to It became Ai ,.0 and .II/r ltKin.AI:( ( { MNK
l'r'l. .money -
'1, could Uaii IkW$ urK a kvU aa tb. 1.It i*.o.I lnoJ
|.| ol Ih*IHoulb and lb. |>nuucraU. |party ufta would mk .* (*om| rcpr *eaUtive wer* h. had a ,I.h to do with t It It |> .., I leant { ( (CO.: ) "" '11'1:1.: II. n'iiatun.JAtKtONVIU.IC.ru. Full
,
North. lurenl t.a carry l'all" what tKvy tn Mrar* .. itrrtioM, w* moat limk to Th. auia du. for arulllng thy thl ,lren, at ..

,yq. .1U ta. rrull til rrcwAatrnotlua, Ib* the rlancc uf *ucce.', Mr. Norton could alto th* .Ulmi"I Mary II. Kubb, I hav* not ( Md. lurt/ktia AND DiiUk I.sIIunyssIlf li I I ST AUGUSTINE,

Itwlt. tit thy ftttf I. \/*rr, the IktrlubU ..J would. *.rur. lbs silted *ad!*.rty sup yt been amlluO but both have been fmij I nut t" IHUN ANII MTKKLFlKiFl
euafllct of rcr, J rrlfluuj tr i bad th/ I uue. .
ol nveraawai.. ... 1I..1IIou "ran. pun of the whit Rarubllcain., and alto the by Mr. CrotlO' of hit prlvat* fund, and : ) TOOLS
the ( TIlE RCIIOONEII
-u. ou eltwet of ll. whol aw** of vM.*oI batter dM uf eolorrd vole ; w bleb, together h* hold the receIpts 1, therefor. .
Table aol l I'uele,' Cutlery NaIls, (Situ.1 \
I It a foaliauaac and *-*.tbre.-III'"I U lbs with a aulid vut tf lh. Cunaervattve, would If *eho>4 matter Late fared b*.lly can. Into A "IDA SMITH "
4 14 J pretest by whkhj IJ.1' bat was PITTT, lua r eeur* his *lecllo It tnu.t be burn* ItmUid Bat one who know that to |> of
aarrloJ aluwf tb. **m* ., |>*rtiaa rut .u'pr.cay LKATIIKK: : IIKI.TISM: ItUllUKH' : l'A'KINtl. r.". It. T. Maeisiui
.m alao* ll. "ar. It U ..1110 that the class of K.. llt... apoken .*.a good School Hoard doe not 'tulr a .i .
Runnlut rerularly hidween Ihl Hi,
U |-.. A* 'ljr a* Ui. Wiitai beg!.. Uri of It the li.*'* af fa *r." It.* noml- cooilloatioa ofa"plly. "t.Uly. IDo It tty : ) \ I "1I11..ur'l Thunutay.For port. and AuftiMlne '

/ *a Its ll doll& madia ,roewd to kick tat t Be who, from hi. |.oa.' |iolltlral lieu rtnc*, : Moor( Ulaklag I
Tl.b'
tb. ( In tb. Art. Tb RadieaU winiprsti.to. ,
,* oaly
elation. U *ot aec|1..t.I" to '1.1. claim,b*..- head of Kalgbl laughing the their l.uo UP tkuji nrt 4 .. YAIUS'IlILI)
Th. tuft" Pippitas Iki-us. & & a I.I.111I..I11 lii!, Pirret. Jo. IsoInlils, .\..

Now. if it ay time tbe IlrpuUican *<4 by any |ioMlullily be iWu tl 0 it. Id th.moon calve aitrltl of -F. i | I ; Iluure, Sash, Illlnd, Mouldlrl" II.5)N'
r- T \v 1 v WIIITI.OCU:
gal tIred of the ktopldity or the Ignorance Ijrt ,t be wlt sad put a mss la the flU the body t1/ -. d.nr'OI-yoa a
I tht will aeeore every InuUlgeat vvt I. the conjunction I *e* that ba UIOOKltH
of lit n you a good < I ((), HOOriNU( JUItllINUAVII iknddnaUnla
or 'lbs duboocaty of any men (iea ofaVw eral of ( o
District U order te Itaur success. L at IM gMliemen, If to'hav I
Sea ) you tkpect
and would half! w.y.. mert the N I treated
go how to the MrfArnwr* AW n tnrr< /mmffrjwJit good Oho Min Cwaiitr, :' : Tin.Knilllilnir' Dun. to Order (111 IN5 YI.Ot'l' A NI) FKKIt ,

prufrrnalve ea U the other |11. the tad that lit do lot apt/ly, the word I ITo of the m _IVIIf mm riitikiuorCorn
hmdcr gtt the Uu In tbelr mouth and ''. Haunt
C lyyrr' U lultd tw10" who urruaTHI <>'
.rp04 M.*>.>...... .f V lnlA CB.ly. : : ..3$ Yauit.saw a **VI I.UM *_i> TRI ay co., Meal., llomlujr racket
4 will not itHM B| to up candidate* this with 1 ll hllb tat C'oro.
r.It rut gvud among u* u* put Your illegal ... been to lbs to 1 : Jtikauiviua Ft* July 5)M 1514.
( .i *.7&T5Dad can 'u|>|HTt without hit ZVurU. la aLe e.I.l k t* 0tI. t.Jiitt) *, sad all aoculttllug party rpnillori to lbs ..-.001'1.:: Stanch of lbs HflMUL
of tbU and anuv* t'om".re riKiiuixlvd' K. bring, aund.$
\ $gvi g back lu the prlmUlre drcua of fljjWve ualUaf U hit .uj'(wrl, |>vh OIl u victory and ChHU sliest .I..IIJ"rl. I York { : their r._.iuklU> IbIs Branch com,, nl or unri CIUIUM nOCH .tlUt-IED WHEAT, &0.
6alll oaly parlUaa or abject ttlbertU 1 that they mar b* Poised and proprrl,'talan.-'d.
and lite
nortou Vf I Scroll
better
primitive >*lriarvblal vvvramcaLAft. Hawing tad Wood
I. | ( I. ef t bat uttered ib.prot.t by that By order uf Ih* l'uoIUlI..I."c"l Turnlof t.uua. U
tint**. Tter* U no bow ef |>romt G.- Uuiauaay.JompWi Ftr VoliatU QI_ ..Jr. thi I tK, W-tf! i, W. HWAIM, r* lil r.J7H .
f all agalatt luprcro
t.. U* I. thv Itattumtk i>d* ef 'the btatea, R 1174.Mr icy of 0 race dl.eo.Itl0.&* anj lea LIVINGSTON & CO Wood Hawed, Pplll and ItoUyrrrd by Curd vr L>..

'I'ramall", *hx| *o, Ibtreforr, IkptdoIkctD'j B ..'., D.tItws.Tk&I.M&ilu..VM. I 1111It Florid more, 1r-1 tot ('. '. & I I 1'411f'C'1.1. alien.lion .
16 mutt, la I a. lo any J.f rt, .. '. pllk( Tb IHlKiCilKTS and ( ('0Th :
I ( I N.I ***, t flaJ.m.IL be I. to ..' r ('AKII.S.: ,. _
Ibelr omn 1UflI. either with or without 1s I *> Seat that r ieee of Aaerloaa politic U I r*. 1a
f by p*|1"r m* toy I upoa u >J Jyoa story : rltrn to
/i
&. odor uf rcgl4iil being atlacbevl toW hold the eaUcbiiia of : rtpik'Msa ''', .. aoruratvly roaipuuiiil'K .
1111 I bi( Jws'mit 1.. aa availabl c**> lo xjvallty. which lie *a at any hour ut the day or u\t\ .ufB /

f ( a* a notuloatiua U cttaccracj.BAVAMNAH ". |1 ur (-. ***. U hUe I ap1uetste| Uk* 1 I a .U. gospel of the mob to malt (net. i j although t I .\ | ) .'"ma.'.. d. ( 2S. t'lghtIg.

I l I.". of those of my rUaUl( who parity, IeI"IUr Icgllinttejruler I strong i iI two; ).*lr.*lVaofF T.ll.t Arllrle 4 .

ADYKBTtHKit.Tbe Io"'j I II* n UIi.
a duae U.I) I 11U"- lurbtd the uphold
: *, HMiillvely 0 Hr 11o brr byyour 'Hi Alwtytonhaad' Ac., Ac.
Havko.ah Dally AdtcrtWf has i ( .
"|
my eta**, a* I would sot t acrej4 if aomlaaUd. .o theory 0 "rl..lal I! ka* bees I lieu u Just rereDs.1.

aid* it* 'pwaic| ( agajn with 'a new t akall' iVrrfully ski I I. tlevurii; t. ,. .0 "rw 11e rooted I la ski IL I I tluo- I ,I -. tENTIK OF BlLbVTtV BfARI.Jtcktonttll A ('atrIU of Turk'* lalund IIIltll.||

proprietor, nd at o buelae mtnagrmrnl.V d bumaa 'I' I. ] __
aay itwud seas .h.*J>*, be _1a ..III. b* own ITorlJt.
are aaore' than pJ eai.| M'ihla, f-tr ii.AdyntIwrseaIr I K, r-T ., J |>e t antong seem foe tlut to' !I: I rot MJ.I ChaP,
JI.L.ll. t --- -
I
BUM' BUKt BAT TRrr, *. ,..
It* 'o|$'*. perlorlty oltllt.kaowlcOg. and k>v* The JOHN t'LAUlipQIWAftDPQ T. *. WILUON. W JvkfBVUI..)! fUiT14ir.

nrrraailT lad a ..' flaitnr to many i. br a.-.k.% w l. .1 la t blber ; i.tbo | AKD COMMrtAJOK ItlllOlAHt -i.- ___J. .
-" -
al "
)
"*aewbeswsmoreMes.eaoil n.n 4 IM- writer U Turf, ). kl.I and 1 U G*!..Ol..0..why la iuot TlHKSS
t'.. "n and w hulai and retaIl MIoor l II { : JU% A \INC(O.-

*; -.o&bM Jutirnal) WM nut ,koaw. itt4>tr* Watts t* follow.*.: I !* b.11p.. sad jcome 1 found I { ( ()S, 01u41fl114: I'nonsavur: 01141$,

W. wish tn. .A..hml-r aol It* **w j pit) tXwM$ I bet reach from puU Ut |'J* I .. ? Your committee pertuot Hock .. .. xRi. UAI.I.A'flIER'M:
f UQl'O/M, CKJjUlH. '* *
pridort ucwrM,:If I lit, fottntr Roo4Ie .ua. As.IvaspervatIuosmysp.iEd j Me lbs bioady load I 0 rivll, ..Ot.'r-Lf' -The : *., IA.

1 to ,lit kept up. attU b-, txr euwl; .Its ftcwtokB ef vletla*, .. d.J I The \ i AGENT. run liVANXAH A l lfTIAMCU > rlltJuJUu i 'UIlIOUIIJ UII UIUCI't

T f." ".1\ 0 ti V aa.r .* j alUy with Its fatal) array e vrgai .$. llltr.HH XAKIXU A.HI XIM.I.HEKT
,
... And, (IhC tint can well be rood \ 4I lot KB rot
.SoHctMo.u& fr .he a t j hll d a mtagov.rsiarot, .
t. *
la tbe II' are Van sinai I lilac hi c.(.JkMI* or BAT uciu .
filitj'hLMh I. a rortIof a .W,, 'rrlt1 ,". mao, for no I" e W* rseIs isis DM t "I T trrn.Illwl

J .,,.$ptkwt nt a $a.ftI pitA' .I.o.I ., w''e, .I k M. 1.1. I..trial ; yew %.lwtMii) U .S'.tJsit. m**party M U.t.f taiitBr rv a'-.u frem Maw 1.'Jr"'.., InUua 10 .U. ) yiy i

I I r I f


B r .

I I I ",
I .. .
e -1 ---- 1
I
.
.,. h .. .

Florida Union I irerfaer, C. W (jnnaolly. a mechanic. of lie; 011'..... City Treanrer, MrbJ.! Market I[ -Tli. jonnf colored llI\all ..Iw... ntratt I Ii ), F. .TOlWAaS &i T'O: i(I -

sly, the 'b now enpplyla the palpU. red (Clerk Bad. aU ether arcoaatiaf officer, a.oltea I upon tbe Ue\ of J.lt bead with a bane-Mi Ul DECIDED BARGAINS IN

;i his! lest and cocnmeoeed a Mnaoa Tb 11''. web M r.q otber lrd duties by Council a* lie and Council) shall perform MIX Urn go, .",1. aho, It w., supposed( <

tIiICRIDAre ..PT. I0. lit*. :' wa "Repent je therefore, and. be rotTerted. *. maypreecrib would) not recover from the Wow, |s *?. to [1 Wholesale Grocers

- --. -. that your alas may b. blotted out wbea Ib* Oa motion of Aw-... Rull. UM. ordln- w.Ut: nut. [ DRY GOODS

CT 1/.y.1.'iti ierlb.re/.it b noise I i 1 tme! f>f refreshing .b.U come from fist pree ones war passed.Aldrnau -T. ncdinawe. Introduced I by AlderaiaaIVnnj .

IMirwill IM-.. W h""1.aewy' b 1enoe, of tb* J..ord.-Mt. III-If. Ra-ll, moved to rej.el tbe la- it the W (WDf'.tloc\! p.reserib- AND DKAUK-I IXfltt U''

,,,/_ M of 1M J.d mJNAI$ III,. Tb. elsa *r* to be blotted out rhea the struatiosa p....s 1& Jut 1DH\ l1. to the. Tat I lBlt>. dntle. of the' City Clerk .flu lone Urn

tine* of refreablaa, shall com* or u.. pea CnUector, la tb* matte oIl't"C'.hllllf" one half I J, needed.! It will be found in the City Conneil FURCHGOTT '
--.- -_-- BENEDICT & CO'S
-'-- -..- M'CO of th* Lord that I 1.. at Cbrlaf second the Ute .la p* ed ciao rpopoo or city' war- I proceeding\ l I. U>U I-II.l IKH ... T(111A'l'// ,

TKHMIfOn OP .CB"CRIPTIOl.irzrctr 1 fooileg. The speaker I proceeded to nnfoU it! rests wblcb. ,on motion wajcarrlril.Dy -Tli"* young man whone ear use bitten off

TR-wxzzLr rnno.'fz j nofn length the *l I.w. of bU J people, and! Aldermaa n-n: the other day by his paternal acetor BOW NO. I HOLMW HUH:1C, -((0)I )-

1"_. In oJedna. ... ... .. . HJ0 I '11Ottdm(>ta,* to support tbna view" frJ""J, That the Collector recurs all mourn over tb* fact that the ..r. which was I ll'ST KF.CKIVEll.: : the Mowing l>l>.I., and otTcr*! by u. at such low figure an

Sir Ifonlht.. .. .. .... .. .. .. . 1M Tb. great mlirtak cf moiVra theolngi.nj panned th. cowpoa.. warraat lor city debt., I..t Irani after the accident with Borne ..Ih<-- 'I can only bo found At the Urgent :Northern houw. Those who wish lo care

,\ nnttfanO ... .. .. ... .. .. . .I.K he Mid U la taking It for graated that the la .parmeat for Ute, and that a diacoual of sire plaster, refur f t-J: stick BAY BTRKKT, money in purchiuing their want will .lo writ to call on us Ant

Jaredeery llw.1bWThw.toyendSi1wday, tool I 'U Immortal when *o such ductile I U Uie tea per la cent I' be., allowed all who (par their I: '11..pfrr. t_t WMhlnf. ,. prtnu i. al rW ML4 .b. 01.1 .N
S. on or befor Ih. loth i ?Utle lo rnnalllr.
nrreBcy :a ll do new style rll..11. rrlnUi kM .
I 111..6 Bkwbed' MeKlnf Vlik
found la the bible for In this bonk from beginning \
_i'Q ; of October. 'i ..> d* bnnlenM One Prints. .... .
I de. JACKSONVILLE. FLORIDA. *> 10-4"1' do .. .*
: : t.no.'t: to end It 1. life sad .J .tb. The* 'Uj On motloa tb lutkia do !, A gentleman re* a Hitting end. Ud l I..> do utoadld. 4-4 niri-b US'M: .In Paper| CambrK .. .*
0"rar.t+ cWMIIU, .... . .. .. .12.0 I IIU re-> was |>te Slate
j: no each thing B* going to heaven or hell Immediately By Aldermaa) RowellK'mlffJ. 1,11 .In enMt .b do. l"',r *| ,in f"C window'
: --
-
JlI/IrIlM: .. .. ... .. ... . 1.110 !. at death but all are to remain atdeth That tb Collector .be instructed lone connecting directly with the tenet of TTk II. WEISKOTK :!!I..1n *-4 brown *. tee1lag. Mf: hmhtagha.t'a""fta. .. ." ... :!!4fer
*
lime ViMIml ... ... .... .. .... ... ... ... .. Lilt Cod and leave them aatll Christ to at : .By Html-prefer between (Ray and. Ihjr.l ,
|I peonir owe, a pees and lUmp with A
Barr Tkumbtv ivmn.JACKS05TILLE ball com'to (iuii.thi world then the wicked this (ascription: .. cancelled by payment of -line sod Cedar .treet. .\1-0' rl.llIl.wn large supply of Hamburg Edging and Inserting very low.

and th. rlghleou shall eum forth from Taxe" sot to exceed. la aoet (mor than ten liful dinaer.dail*. '.1.... addrns ".m...,.'' 'IvrnBTK. aim PltUMI so nrrrs uoon' ) nunI.IIAr.: .' AT AMTOMSIIINOI.V ix)>v "IIH'RF.S.
dollar. with which b* shall. be rmuire" l to
Poet Jatkeoovlll Pin.
AND Tlrl! ITY. l their! grave and b.jadg.J., and tb. wicked .UIIII P each pW*< nf scrip ..o received.Carried. I office until Sept. 1ft.1S7I. NK\V: AIUUVAI (m'

i shall. b* utterly destroyed, and the rlghtxms; | stating peed..l location, and l terms .per Paints Colors Oils '

G..ds. !1 l month for one year or tanker. payable weekly Dress Linen Percales Fall Prints Towels Damask( Napkins lC'1 &c.
nil II. eal riser '' ...nlh. forever with ('hI'' Alderman Rawel prated' warrant la | ,, ,

A new thing ..n10.* *UB will eoo* W' Such I. brief, .r* tile rlew of tbe Second favor of J. M. Dall, ..*klng payment laca I In advance :JIISI4PLOfHI VaraUhf llru,hc<, (ilnr, AN ADDITIONAL SITI'IY OK SASH HIlll.ONS

wltne>*ed l In No. I Palmetto block, lUyetreet. Adventists ; bat th* Important fact In this .b-la torn moving. request be granted. FLOIM1 FLOtH! ,

I In thl city, IB th* opening of a New i '{'"h,'. belief\ I le that Christ I. to com IntMe f,n motion" \lnL I I Brand, "Palap. Family HalllmarePI Window Pictnre and Carrie Glass I.ADIKSHo: $K.: .KAXS.: :: !STYLHIl KITH.: .
'
York wHoli! l. and retail! Millinery and l.a- year of 1174. Tb day. and the hoar I. Un mnlina Council adjourned to Malay" ..,. 11'1:4'1: : ,.rrl'TIO'l.rNltrd .. our I..rat"1'1'1) .r

tj utor by Mr.. n. W. Clark Mr. Clark i i not known bat the year I I.. Tb speaker. two week.. W. It. (.......n. Herb, i fall and try Mr Warror: (ImirV ran ,"
DOOIt. HI.IMtH A teltlll:'
uy I.. will da all b* .promlar. and! he promlw I Ibinki that this great event will\ Uk place recommend It very highly\ BLEACHED AND UNBLEACHED DOMESTIC GOODS,

1 a full"'Jlk.: fair price, Bad 'rely tiroea tefor the eneuiag November. Perhaps 11I). jrir*Kammuulcat.L. A. J. ....U.1 ,. Take our word for I It the. fir-t\ lire. soil! l.rt. "..'. Hi IK .. J o nxiiimr, KiKKKOUKXK .. \lirrc. etiry jarj can U bought : .4 rent cheaper. th.1 elsewhere.uCI'.11'i.1 .

it "I. store. Without having (lavettlgaled the particular then n.e your own judgment JliiM
The many friend and acquaintance of 0- : : : \\t: ni-i i\ r.uv i.AiUJn qr.i.\TiTii: :
...... doctrine held by Ibis el... of religlonUu *oaa
)Ire A. J. Dentley. ,In this city win be Inter ,1'1..11/11\ (HI.fctrrW Anl..1 1M CALL OH
fr ON
manaccidentally I '
Harrington Kyle rolored) to form a decided opinion, .. rnnant" !Mew Fall Print .IHHtKN/

shut hlmaelf with a revolver {je terJ.,. sus why they do not bring to the support of sated to tars tits lew par Iculars .*f her laet 3>m I plus\ chutes latent style I tints ju.treceived. at a rrry JW ti.*". 1 1591901 1 i I Ft'KCHGOTT & CO.
days, all that bav been received.Woom .
bed .la yet /finer election has. never I tars gIICT
Lyler was making np a sleeping their n... a* moch acrlptar assay other l iMoitronATio> MITICF.
alter teaching: the North, she 'look a I t tNODCf
room la Parkhnnl'e Meek sad| ,U ihakVtff\ op I denomination. Their" theory of the reaorree- offered Oil city. e.lI.t Nbfix.f. irlvrntbal we hurt>rr.nliMl' ,
he .bOf,. lo the floor a "oIn I of Ik soul nut befog Immortal and of were oold, which after an Ulneai of ten days! SI'Mf, Ft a'1r, +tr. IVxri'iiT/ A ''o, ...... under IIM art tlf the !*iab> < pillow dui ,
I resulted in .her death nt Rochdale." M.".. on ".. .aUu..d) "An sit t.. |."",.... a ;*.. nil Law '| S. It I TX 1 KV I.I L I K
H'S
which Imme Uately.n.tbarged one ..."..1. the the alter' annihilation of both body and ..It I 'i r..r the tnmrporatlnn. of r.llr* Wednesday. the 1-1 I In.t.. lietwren 10 811.111 I I ,j llav yon tried Suds tram "Trie Ha. {proved -bmrT '". 1WM. Into a rorpor U .n fir i,
ball taking effect I. tJ.. calf ,.f .U* 1.<<. Th. of Ilioee wbo are not Christ's. It not a new,' one .k**.Inr.. *k .... I .1...," al La Parlla f tbe name of"TIw> ... Jobn'eTruwporutlunttian-
woood U not B eertoaa 0... ---- |.a,." *>r the. pwpaaof naenltnf and _,"- JKY
neellnc emir Coamell.Strr. SK retained cou ciou oM to the last and Pine Children ",..... taming tgilnwsinlie. !KaM.!"f Florida. GOODS Ei\IPOiilIll 1 l
.. .,....
Kareka r.rm.. ...'. 7th U74. .pasted. away inrmanded by tbne nearest and Ju.l received a full awnrlment ..I tin- Inn D. U. II." :V IIT. ,

W. ackno.le her, her hashed and' daughter bet 1'hiL..kl1Lla!| ('blld,..'. and I"f..... II li. LuVK.s e
JddJo.-tl .J..J1I :A' Ii-Tl' 1-e-SIl. ; The
gad* by this new bud OB Monday ''I'I'ol.C. j Aldermen Itougla., 1U_11, fanny Huff( and.1I having been uramonisl tome
Tie CvrneU I.... "been la training only about j Tbebaut. A quorum pre* aLI to her death. Her mother. who .paaoed tl>* Infant' and Clilldren'a) ItUck front, Coin CRECORY & HORN j ---- -

tit,.* monlb under their BCr mj.H.he.l leader (I. motion of Alilerman Russell AldrrmanI last Winter In Jacksonville: was l lying\ ter flow Pearl and (Mb* Kid pace' and) 1 Hutton feline.
laJTCSKKAT
'. but tb* proficiency they" eihibU doss tli. I I Danny wa callml to the chair.Tbmlnnte at the time, and b. neat day rejoined. her with and ..ltI.OtIt'I.' .. at*tram "9-V 'lo .1.7& TAILOUS I ( ) ( i KKDt'CTION! IN PHICES-!

fclghe.1 credit to Mr. W. 8. EIII..I1,, and of the last, meeting were read! daughter where J parting I. unknown.MM. !! {'biIJ,.,,'. 1'ebble. Goat, Lace and, Rntloa.SK IIAYMT.: J.M'KsoNVII.I.K: I :. I 1.1 i

Ihelr own kUL This band 1 S. oa the road to sod confirmed.. Ilentley wa on* of the few who are \| -lh. best nulcrl.l-light, anJ veil ,,,.,.-., Rhondda'. Iwy t.l.mPraam: Waal I M.In: \ ItlCan" _

..* and to B farorabk appreciation: by Alderman Tbebaut prevented and. read I beet appreciated( when. bat knows being filling -at horn |I.7J to |t&<>-CiJI for the imJnur ii>y ../ jinitrn.. .t....fI.." .Wirf. \

the public fad w* bespeak| for U B (godly petition front tb. vender of fi pivcr Piquet and M..I.at t:. worth "I.

ahar of patronage and attrition. kelwbtcb, oa motion of Alderman Halt.wa sincere, and full of kindly sentiment, wblcbmailfoted l'tbhl (ioat-lirlit and dre..y-at ft''". IratleiiienN and milh't" linriiirnt.m4 4,.iH X.D."k.at i: worth 6'1.>

V. A.-Doekray.Mr. referred to the Market Committee.Tbe I itself I. deed. rather than word. A. K. 1'rarivtt, <> in latest NVw York Mvl a $r "I. 'rOI loc upwards"

W. P. Itoekray, Ea.... received letUr following bill *.r* read by the I. Many benediction follow her to the unseen :Min tf St.1 IKH/B. TO J. II. Caen.u.1. Special attention paid to CI'TTI.M.1 I awl $ IA.I. fine, all linen. 1f..th.b Handkerchief*, at 23, 1). an.iMo, worth .Mubl.

yesterday ,frw.i; bl* too, which eiplaini llaelf.ItUai Clerk : Jo*. Manyck, |J; John Mullln.. |77.- land sad. IIIAD1'", .rt.a sympathize deeply Tla Hoof, Palata' Olla IUco. all Karmrat viarranlrd to lit if mad op 1 pieces Irish JDP. ".Int.I.uM'] frotu A i by competent aorkn.en.Resers1ing 3.k1 down IAI f. Milne, and Childrro'a hose ; Silk Parasols Corsets
Itibbune
'follow.: II); WIl..Taylor, 17.10 : David Coleman, with tb* Borrow IOK friend., particularly the We bar used palnU. from 1L .&:; II. Weltkoif Jubblnir. ar..1 l Dyeing ,I rtrA

(K 'lloun.Stanu AITOIU L<<>raz.Ihuu. fit; 11. Han.bury, 111.10 l ; David Petty daughter' bereaved of meet *JT ctlonat* and | hay itreet, (near the market) on our : don at kiwe ca-li |>rl<-e. ,..rJ laiTf' atnortmrnt of

Aojn.t SO, 1174. 110.10.( devoted. mother. and the baaband. ., from who* rooft and on oiir tnllJin *. tVAcondJrr the (Y\'TRI' TUII.\.til :,f.rro.i
Pun F, .n : Off lur Hpaln ; rwt-elaM On motion of Alderman Russell the aoeuuaU \ bane the chl.f rltabe'
pleaunt attraction has been material g.sl, and I the fair.
|I"kea ___ ._ __ PHILADELPHIA
.... Cadii. I... wet BOOTS AND
.r.; fifteen, data t to In fetor of 'eloa Taylor, DivklCulcm.n. taken SHOES
at tb. dUpoeitlon of the Governnent III Mad. % \V. M. LcawrTn BALI.:! & vinsTLKii ;
IL and David II MtMoaj
H.Waea
H.a.bury, Petty,
.. Thi meana relea**. Yours, .. 11. II, Horn. For Ladle. Mluee, and ChiMren,
F. A. were ordered pnkl.On aged nilcrUa weary ft the ,. ('An".: (TI s Doisu. C. sat I t.! ..
s "
CUt ol laelr" budeniand II* down V rret.W ..
.
motion Alderman Thebaut Ih. -
'
**
Hebrew New' Tear .... *gay larouck son, on ttetr repose and say 19213.: It. hairs.Jn.i ""I IM told ill ngnrc l.ourr than navy oilier llou.r.MEN'S
.
touel.Is I favor of Jtxcph il.rijcl and John Who would recall taeat Tram Slat slumber bleat.W I D.n.1 rlnr4 b.l a s.11 th'rau ant sachet.Jukeunillle
Friday
Tb. Hebrew New Year ooom..ea t>o i I Laodtd.io .
Mallln were refrrred loth Finance coraraltlee. Florida.
veotay and will\ be ubaerved by all l lanull. ..e* wary ere, tkat oeerCowed will lean bblt of Hour and Ji hble..f boiulny just AND BOY'S CLOTHING

\ ) the wwrU lad cloeed Meyer la a dreaataea sleep, received A. It IIg_ .NOTICE.NliTti't ,
throughout by ,. Hay Street.
: Th. bill In favor of Icy I A Co., fur 173.60, Wko taal ka drew. Uftj>btttemeM and fran.But .
.., 1..111..U bell U (Odd I I87ILl W.'RI"ITiI., U. r.,Jul, :. 'Is7f. .II. (JKNTS1:: Kl'UNISIIIMI( ItlM/1)t| nl prior In suit
Inf.kity '
wa, on motion of .\Idconu.. ltuasellorderedle joys, taattaef wtu nevlr" wake to wwp.But I _. I. h<*n-l>r .Iv..a to all.p.reuns. nibi-r
relluw Hall nn 'atard.oJ.aJ! San.Uy, and >el rear II..... .! La Pn*.tlla.n IRLLUM5A11.bs" h... rlalm. against!
be refrrred back for arrangement with Mr. when Ue rap wtu earth? UM tuna ant tile Till' T lliMI-ANT. Good Oust ( l ofTcrnl. t\trn:
all btaol..rw\U\ La aoapemled by our JewUb i W. IL Avrry.Alderman Ltd aauckt seem*wanting tbal LIla world can five : .re Hbepard Organs or KOT of iu .ItranrlH. **, that. they .are relied uponui lit-iip C..4 IU'uttl |. heels-r*.
prwnt the Mir and lo ui kil.r l prooftarnvf.
ctlUcBi oa the lint named! day. Tbla city Ienny, reported application of Oa t..... bow araeMlf our bearu Inpture' Ills at M h.'u.. la tbe t..mml.iaeir..isald. t'-manr| .
Icing, without B lyBegigue ,h.lI..b.au! not tanceto wboia a.sos.eetmay" live. ., their nnvw fio. ',\1". 1"II.h.nl. Airline' 8. RITZEWOLLER.
w. M. Le.laith. for redm-lloa of tat a.eM Wa.b/lgloa. D,1'.
leoured _lhe aer,Ice of conipetent nadir I I meet Tb .loved and. to. .*..- ialltkt of Ibe...al'1 1'1.11.., Uultara, Hanjva, P..,> b who will officiat. on .bulb day sad remain Home. I* anal borne, 1ft"bey.w waauac there, {nllt.., Arronlennl, fla"elte*. Af. just ..Mined. .uftMiil proof. ol th. IwUimni ..h<>.n lobe H V HrilKKT.KKTIIILIMIKD .
Alderman Itasarll) due tll..o. l 1..11011 wllllbrrrforw .tr
By |I'
I 10, tl!>U Uy for tilt purpoe, of' conductingervlcre : W. pray wits *r..av beyond -LIVI"h4 opened| at 119 ;loom." sai their lass .boots Ui t... nvpmive brmnrbr.
R-'"" That tb Council consider the ...... .. ,
who KtaU aaf God d>ie* ao. bear our prarer TTb r wtib-blbev won I d anon aIDal ps +1"100.
) OA tb* Day of A MIA..t wblrh no- I'' action" on the awsament of property final, Free LunchEvery they. mar be rennet and trlanrnl.JONV '. IN HOI.A. .
con a'3/a.bq/ the lltl "*... 'I sad that the; madder that Ih. cILl.... have j rwertM. 0 Ood,of de.ib. trod lifts- A. J. ('RL"IIWJLL.IW"'T. .
,
.. day from 1 II 1 to 1 at J. IL T"Vnl'. ITRtK
K.
Our are 41M. cuutot nndenuiul
ba>l ample opportunity( la present their er ; B. II. T. UJ''ULIJ. PKHCIVAL i
Ue.. ..U. I I grietanee nap terb ue.In tbcw" bour mortal rtrlff, Metropolitan] Ulllurd. Saloon Hay street IW-Wlttb-SM' lMnmfwl! 11011 ,

A telegram 'tram Tellahaeee rr|>orU the '>, Aldenoaa- Ra..
fallowing result! of Ib* Bf.l two (- played i the City SeiUm for Angu.l -. HOTELS AM IIOAItDIXJ HOOKS.: Successor la J. II, C IIIIXI' |,|(.
A ('..,..tI... Par !New NmjrrBB, A.. .
rU61LL11 r
to that tit, yesterday, by stitch It will\ 1"1: A .- LMMire. (1(1) P atoatba, !N* pbralolaa.i1u.d Te On JSJitur ./Me L'ltiam I
awn that both of the JsekwMvlll club are UDaI. ', ,..,. ....po.. .,N.ph/.lets.. HiThe. row Houtb 'a.I II .has alwayire wharf on Ttiuraday nurnlnj fur NewSmyrna. Metropolitan Hotel, INBOOTS
ilotorlouaspnvali\ I I bt r oalleaie' !) < atunlb. Hrdrorepbalua.
l*-Joe.nn UoWca (r>.. lUOwmwm.uNfrl..Zyeara..Nepays .. rnled. me a* a staunch, Krj>ubilcan. Tbl. I'urt Oren;:. and'1 Day&<.n' 1:1"AI. : :
41 I W. J..I.. .. . .121, .>- \ *.
(lrwltopp' 'r' . :S. I| Wlda .\..k... 19 ll-MUIM J.nfoa Ic). ( r- Um'a vrboopinc 01'" la a mUtake. I over w.. Identified with IlanBrpllbhes JnckaiMitlllr, s I'lorMil. .A* SHOES
'I LS-Aana Wiliian UJJO ,,,an ., OMwumniion. let AI.I 1 1 ?.
tats.. S -Mart C.(1art (,,)..*> pan I.a.... buwela.I ] parly-ever att...d..l.) Itepublice Jp-.rtcd:p : It.uca AIi' a sh: ..y.lt .i l J.KIa..1 s twa ,
Mpictel .WMIram. 1.1k. L'aba.lt.turn I la-.. Ham. '''I. ., U VMT.*.. Drowsed.AaalaMulltewl.Umamba.Ousaur nwwtin*;. even a* a apectalnr. la my life J. Will males ,....-n Uurliii tbo Kuiua r I, 1hr! .aNH .,
I t Il Mvtr
*
| | Tucnl'a, >> wtliUn Ihliar.lS.lu.m
cam between It. .:. lass ...| liar w".Cmrn* B..fr* ej.. I moalb. Oaurte.. ,nr.st -...., aaaouacetl. myself Republican.It | < .mi.Ullon of" the Trav..lln( I'ul.'i' mad, '- a LEATHER and FINDINGS
den City weu by U." a rIl1' salve 41 to 1 .iMa Jubawa S. tree that tor aeeral year* I It.... not 'IJ'r"' rswrallypoloyrraty. .
H. Oiy Mamhaf. and tb* Market (lurksKeports

Tber I. >"l on. own guess t41''be |1.a.N J JU I for the month of Angvjrt wen band- jxrllcipated th artivrlv. I I. potiliee, preferring & : l.MKI.LKJK.NCIrpi : :. ne. iwel. WML, KEEP: ( ti'.rAhTI.v nN, IIAM)
uit of
quiet pro/cwlon. It
i Jecld the IIh.t ..lotIeLlp of tb. 1'1010. and I Iw ad la, sail read by the lent, aad on niolloa' .pur ay .

feel coafldeol\ the l>e. will\ nak a better !j jroord acre ordered filed. nraally In that a. a (rood china I Iou."bel.oJ 1'1' $""rpi S .IIo'II' ('ar'" Walker. '...na. ..It..t, !It.. R ,'TWo$0.: ; A and Well-selected Stock
I th* law, aad) eaievored| lo l'' "iw>pt 7-rbr A J Brotlff. William., Ctiarl.ffft _... 1 Large ,
anal Limo a* U .ams alntott certain The TreAinreVa lUjwrl fur Augnat ... *-""fkr Ana C ulu..., Terry B...afnrWI(".
there must I.... been *oro* trouble U bn.1 presented) and. read, and, on motion, referredlo pear.[ tad. (good order even when I could not n.p19-S" '''11' Nellie Gnn4loy. N.w Tore awl ''U..I..r.. bf. she ae k or moiitb.'

.rinsed such: a di\l i parigr! In the wore the rlaaaea Committee. approve many of the _.u.... of the Government I din in sirs. Especially adapted to Oity and Country Retail Trade,
sad Ibal I ..... often rated. ) 'for' Mph Skr Jamee Hall Wlity, New lUtea.rbr .
tdvcraitt aUU*. The Report of (tb* Polio ''''IIOtoaOllt. wasp menratter Sept .-.. Maion" lI<> Harle. N T.feiirbr Table Board at ICrdiirnl K.|CH.f .
-.- -- I' "' .. mr nwaaarc, escort abea.kictparty & Lusts' L Mr torn. Msten. NY
'C.Me.r.llt. t'.au/ ....u.u... 'l.tlWlltoda.d p rd ..d.OII motion of Akler- I And b) kUkl attuiilion Ui Lu.i"'I and i Ilia uauUof ll* pulillii' mill
made aid
asses tbea
Ibis bale met at ,U o'clock a. m.. yeiler I I|I I .... |U.wll, refund back for correction.Akhrmaa bly voted Conaerr.Uve wars Tna, Ovll Right I Inv.rla.bill Versus.U"IU.' Port*. I 1..1".1 the >uM\f\ 't. rtltiltfilll1l7| s.oIfWottotI.J. endrVDr to merit a hare uf their patronage.

day and ... call. to Order by Colonel J. J. Thcbaot being called to the "" ''..brltt .. R. TtHJM
: draw m* rows n>y ""I""' ...... Kept Cook.lUlf. MMil. U W I. .
1 ItanUl Cbalnaaa Coesrrrath. (oa- chair Ajdrrma t iuiny, .. Cbalnuaa of lb.r.uea "VH afcbr EI... wart N' .'MU. B W I.iris m,prtrlvr.IUDDKLL ---
._ County I .
.
C. P.wsa... rhr Maxrp. Moor, .NawM. B WI. a&ro... t1ll.\3-&o. I
c.m.IUH..oort.ed a* approve.1\ ___ AprtI
.
inlltee who read the call for tb* CoaTealloa, .. .
,
bins I.l favor of Jottt..MJlln. fur 123.11 Why N' .| ....***.t.... t.a j 'LUUJlt o. -- GOODS SENT BY MAIL AND EXPRESS
sail. un.nl- ; Just .
aomlaaled .H-Ula
n... \Vllk Call war Tt At SMtor Me | Rotwru, llarbur DIao.r 1IOITSKA
sad S. D. llubbard ..W.Aldermaa / C'MM nahamaa, '-
luixuly alectwl preelJeel. sail. IL K. Holm, 8ia: A I the School Board and Ih lUv. T 51.141.rbr. Ours M II Frewb. rrrorb, I"uri .....
Deaay, ben prraenled and read ui.w. B W 1.NTATM. TO ALL Oh') T1IK:
I II. A. k'Kngi and J. L. Uurca McreUrlec : \ FI.A. 1'\Hl: TAT
according to previous notice, a* ordla.nc 't"oore ...pe illy, bate raeelved _11.1.,- I .
A Counltte '"' O.lallala, _11.11.,; of ibis aba** through euumualcalioa la lb.ewsp.p.r. WF Tlllt WKATHKH ..Irll'EL T. HIDOItLL, I'rup'r

uu' frvm sack pretlncl. *aj rut w*. ap-. lUflaUglbadullMoftb* City Clerk an follow ., and a* tb* pabll would lib to tea JAC.s.rt&LL- Fii| >.k-ndld Rurf luililnf I .\the Old Maud, Corner Hay und Orran Mrrrla, Jarkaonilllr, his.1)AVIS .

|M>lated.. ."Ifll eunuulttee, by Its ekairaaaa, *; e bow whether the -' {"'*rnineeald 1veul. t-trnlri-n milln. the
AN ORDINANCE, prescribing* dutie School Board, or any of r I Finest lanile' .Bra b.orw. .
a
8 Falrbanka reported. Tb* Bam** of dl*. of lh. Clerk.Rt Its meatxr ladlvldaally, really) aWrw or: M{., e"Wfnding ka Breezes. I
gala tailed. ., and vaecncUela tb* detegellonawirt Clly fJ
/it ...*... eeor east .iU mualA. &II. aiaxlemialloa of food men, why cannot a iii W IJJLdD! MKIXII TUCHO FOM.LR.

filled h/ illera.te ., CVy .( J.c4.s.iUa' Flnt", That the ooouulUee U cillMaa b* appulaled to i".tl.1" ..-. I & DKICW .

A rcM of tea minute wan Ukea ,e Neb Clerk of the Council, or City Clerk, shall rto the ...tter.Dd thereon..* report T : 1 p. .. 1 :al "I 14 I < delegate U makes Up kU UcLet, la b* cowpoeed j aa oflie la web. plea a* the Couacil Let Mr. )Cooro,1 l two friend. hi Ia.a. .II 1":1 II. oo/ar. .Per day I* HI\ i
,1 shall, which! offlc/ shall b | aaiu I ,. .. Asl.ll. M i'aiml' a irimS tau. Per w.rk fiiim t* .I- 1. iuAaUsferuirv
Ib IHatrtet>> CongreMloaal deeignau, kept ,
of sight delegate, to I 11'1101.1fiAlai; : .% % 11E'I'AII.: 1)I.tl.Elt/s: ; / i >
.., ,. 1 .
I two, taMe War lu cbuoe. tli* fifth, and) r. 1-\0.1 1 S I S to rain ar.c..Ill4lllIIIIa.s .iltt r.II.oI. .
frutu ala ork.. llatll10,. .
opea m., 1 .. .. Sad ...
Cw ruUoo. Tb fair baling th. ,' 17 AI.17 Nil, 6 nDe Uref/.awmmdatlnnap .
a cluck p. .... dally 8.....). eicepted.8ecoad. : .. .let. Ih* eoMwtUe tbn created silt the matter _Ip.aa__ :... I iT:11.11MIsglb, 1111"' I tiara after June let Ull...-' Ib. ..Lays liin.-. FURNITURE
la....' vote la b. d..l.g.tM. Bad the "oU ; H. shall. *.t..e
KtvUg the sail blghwt to be alternate*. ( ..,,, meeting of the ._.ell..n. keeps mad I lo fur lie put twenir-lbur hours C' JH PUTS M ATTK ASSKS &C .
charge falt bin b should .b
full sad. _", t. reourd of the pus n. ._'1'" ralnfal ftvea br ln<...* sod : ,
-t iltd blows W Call proceedings: I IIOUSK
Tb UUultng r* \ a* : la MibeUttUa! bound book, and adon Ib* Ukd by publlo.piaia| at least| ; If Innocent, kandredtba.", Milraroom In ,.('o.lh,'. hew l"u'k. UN) M., Turner of I.Murl.
Hi j C l>rew. (4 M. litell' W. IL Grey.1 j name, J>4 I IaJa'la.la.-s name his. .u.Ulaed should i I /'A'/X.t.\1".V.4, 'L0k1A.t. .
where Ibrv uf.r lolbpubll< tb* l.ritnt and host iiorl of fwid. ever Iblntariel
U1.; Ilowdea. 11.1.; M. Italr,1$ J. Had1 1 I Third U. shall attend Ib. M.,)'CIt"*. Court, berepatrsd Your, I tIT.. .. I AMBLER'S BANK J. S. Wi.rtav.BIUMBM. I'rrpletor., tfen lllnf .In pn "f .N .IreID

dark, it i J. U llun i. M. "lib sassy aral, *.record tb. proceeding* of earn. la a book IIpal I'lmuHre. ft. .n. ,tnt.li.K andMbm rtiiLou nriTi: rAiiruTB. PAIILOHtlUHHtltbL'ITft IIIIACKIC1a
tailog 0&400. fur that purpose sad shad. also kea B r..- B* .rtr.* "..... will Ind tbla bum cheerful, an>l .horn*. ('A Here LlIIJI. lol.IaHJ.
ord of tb.. Cu U ao4 e... U suitable : HaDlntT COII"K."OND" Of 'nk.. uraa, MiTTIMI.Hl \ 'IAlrJ.
a book A Co. bare .rcb.... .
-Dey CIVILITY UHATIH.CHolf
\Vba our reporter left Mj. RuMell bad p a ** *. T1TETKTUU <<* AM ITHTAIS l.I.. ,
mak out appoal buaii.. l ma. eieculioat fur -n. back of the broken |! Daaraa t hherm... Urrxrl Co. I t TABU at ,-... prima. >l /TA151uIl.1'r JH.T.NU',
Ib* fluor on O... Hopklnt. motion to abolUK j anpaid lass" also .l.p" su fur Inforaxr or rummer I IOIl. : .cues Tuium win and (he.. lbs mol. healthful city u. !tt ti1Lbrimtabs *,
|tbt Owonty CoaMrvttU Cou .lUee. Proba ..1&to Ulead th* "M.jor1, Court or Ibe ... I ITU lntbWOBU>. (MAIM. lunIU.'J. HAT THKKK.KirKK
i I
| And tact *f Ib* promlaeat bunts la the CuedHue. : < TajLU,
II'IU"t
*UUtt. &4 brig or-I<.., a4 reporter C-adL. Las that .ba fifty dollar went [ A bbell-n-ad. two mill ....'.. dlrert lethe OUII. .ttlK, CITKNKlUN T.I/.U./
..,.rtII. it* shall ash* ...t. add .... .record a_ IMH In tb. w.",,,1. tw.ntr-*.. nUloalun orriiK. TABLU, 'UTIEI' rill I H... Ar.
.ftagry *o4 talnty, U UUf: I i cloth p M, the UUe in ill cU waeae. .pLoT.lw.TUtoJa,. *. unjitrpuMd Sir Krb..itlu. ass lrlHu. "j5.1t MLASICTS. ,., I
1rIIU
,Ii",,'1 Uy k..bear tb* (InporUa' N-11. autliariwJ by Oowacll. IIro.t. -Tke report vf li. C"lljuloa, for them.rtb TOCUITl urdla r Invited.. U. tag and ,..!.k rllooma with runt t>nB. nrtitlauallv.. pawing vrr lb.. I
city, stairs It the ant Inviuof' nw>rt la the ftuu.wu ,
--- 1 Fifth II. "'all1,* monthly traaacrlpi of Angst. is Iwelv. dame. Un col I Jt..1D6. ,Attached. aLL. '1111&1. 1' IN HI til VARIETY OH L AMI I'HICK .AH TO Mt.Kl: II I et:

Tk. ...... A4.**.U4.. of U* record. of death. from the Oly" t b*.. mod and two while. *. KlwirArgbs from all aroniiienl ..IU.., North CarrU*.* and porters at every sail- and l I...,. VIKW8 .ALL CTHTOJHKHM.
d Right Mroa "ct uys creek sad not muss loa, sad. record Ih* MUM la a "book aaliabl Tba Talla LI,,? stable silk) I... atlnuu-a' nail. .
*- 1.0.1" ..tor laN and West, *a II* I
this a >U>a.'* threw troy IK* %,,d.. U at for ll I'. ball their t" Ill ty White Pine Walnut and Cedar Lumber Moss
%. tUklh. U.'. ,..,.1.., register Bad arw-- JackaunvlU ,Uitor, Ul tvealag with LnTtMreMlv4aJfurar Il4blipa.5Jls1.torjadabaUbiudlsg, eat to the Coaadl 1 all bill Bfktaat tk* city, a b.U.s GallW'a UalLSt. .- Rr "a,. M; per wel I.. k |UI. i IIMwauaable I UOl'dllT "AND HOLD.

,% wblU wllliodl and wblW wltiila\ red .. s' wars. property. W lAaJ. aad h........ la at Lak't HoefiUl! cat aaotbrr lilt\ Ibiaweek : W. IExxr, ivddeuun tae rues- ..ef-fM"CONJIUSS ,U.... I' .
**> by tk. 8eaa4 Atlwtiiu. low 'lye day' *befcjr la '- -----
MUaghoM regular nxvUag of
I tlo. 'QnriL U will BOW f<> on* tory "'ala.10... I HANKKR.rOHNKH : : HALL! A. o. lILitIST.: JKU. w.HUSbSBY luwru.l
"lakllH.) wended our ran,.It 1k.Wt1..j, .
.1. br tb ftM pew to tlatoa to B heveaik. IU ahatl beeps eat of bus ks by U, I>*rl nigh rVirtntTk I Sar4| .. Mprlac' SbrlwOB, Yrrmonl, I & 1IOWKLL[
preatber ","blu.tr) ,. r....alalBg at 'last of* day. book. ak .ba "--lei Bew.pepcr conlrovmy"oa I BAV Ofl1AM.T...

'vt Jt' AdT.at d drf..*
aol Mow Ibis a w... Iwnuea bad. ..u..s '! l. th. same w IIi ell the der. ..rtment| of Ih! bas also regalseps.r e, I JAfGAm1.Vr1LLC, rUJ llU. Table. 'I, \

tor .."I".*, ,bat Ib* .pr aUf. .** M bU .*..* rity ravcraniMi.. sad tack other" aer...... M li Writ lur CireuUn ef unw *ad ruwBM.AddreM I Boots Shoes Leather and Findings,
CUiaai KlUvUUr. l.1', ...t.,..d. few I tie ,
the
:\ may d sacs, sail h. ....u further Dr. ... .I. riTi'll. IH Bmwlwat1w..tt III..
II sliest 1'rs.r, ttooa 1: U vi abaowaoed &10., .' .b.* the ewModita of all th. book*. JIII'ft'I., sad :Xnrtb yeateeday ad very ono will Lave a Trsasunt ...-. d.t.a, or atHail. tJDIor- t _.
trw mouteaU would bo .|>e.t la feeyee,ud I ....., property appnUlatag i.* the- ofTv of of bee I Tb aoowuau. .f _...... and hrrseo men ,
qaaatily new good *
Iwo or tll.... uf tb* Hal. u>m>b.ra .b4. ..a.tbt.p Mr. .r, or to the CMiarit. aad U* aUadlaf UuJe ..u.- t k rUr BUlr 1OUrt"* Board tin K... lilini M*, uiiiil .Ie........... ,. A CII HIB>U aMurUDeat o Xew y.pnj PIIWh.phu.. .G..... always v.bane. ,
wa* paradin liy etmiu
M ..Mfait". a4 IMOM. I and. eferUl cwaiBiUbre. sad. Mall not peetaMlh I I4 haco breflag rtl.lreld nl I>.pM a..4 .IId$17.IIACUKI'O8ATIOt.. .
; nay I Ip to be raM>...a tm tha oOc withoat\ TuMiUy with a |4acanl planed\ to hi. .. apUni'a. - Isle la Jrt arlll. M !I'" IVI 4' J do's rlsegin AND' IHII.DNtSI 1111
They 4. *>i tar .. **. ear jwJ..w by ape th. special. fcawwat of Ih* Mayor of CaaaclL backo: wklfb w*. .lit.... Moiir. Ui b* 1 iif...... kwghi end ....... tO11'E.uTKT. SH4r4... '

|**ra.s to U" ..Urely "*I.s.., ikal Ibis : LVtntli.: II. shall record all th. *rdlaaa e* ... L_.. siuUel.d. '.IUM ''-' urraalmi U .brnby ,,rea Sods Ibat. Ib..nbtd.Sal. ,. !.*.**)
a <
rut Id I 1. *O>M lo ram to *. e4, or (bat j jOrUr I a* bdut-ud bv U* <'-uU,. !. a buUe4.' ieol"I. I ---_ -- A .-.l * I "bad took, kej.* (. ttau. ,.
ae_ | rtmtln. I III MW *t Ma4. .... .eJpe. ;- HU88EY Ac HOWELL. '
I....' ..... -. I S. .. II .. ekalr 01 at l* ItMnef an4f u us ,
After tU. UlkUf MMM4i4 .*. ate* a r.a: .4U4ULE. ruufuu1iipu t_.....1ootIoa Wber. I. /" ....I'l"i, .
ayataT II* kU re *4 tu tw aadil. by Ih* iNfaasjta.Obaafle I..uw..ft''the ...t".1 .. IIoL n... ,. .. IVlik I lu'II
*. pal, sa4. wag .*.. 1**?*"* ,,"*<* l. "... .prefer .....w. the Jl yort" .4 aha l\4W tot beatsr'a Ihali.U til* rily.* / ; n.. KALI at dices bop *k.>r. rrMt TW MhMu .I'll
"It.. i' '' IIh Y.TBI." "I, t-' Jsaaeaegh,1iywolr..ILL. tail Iff lUy fifrt l, ,I.a'ira.. Ja"II.

.... ... ,
t .. t tTriWeekly
.

I
,

r 1 II f ,
N t e abe
..

.. '\ b \ ,

'Ii ; ( .,..1' \ .. e M
/ .w ... -.-
-


.
,

-, I

.. . tI. I ,
.
: ) I -.tt:1AL I ,... the pow r aad diillm .1 Ikr pnV kaD RAILROADS AISD 5TRAXCRS.HKOCK'S .

i il J *. NORTOit. ft. R. (OOtU.NORTON rolra, upon tkr rrrtklml |au Urn .ot Ik* mt.. .. .- _. --
t AKDlull g'A 1. ti.rU'if I MiLt i f Ationr at taw aa4 Votary fukm-. rIOrO1T.nxr.n TO TilE I tn aw a.., inall orrur bMft IB tk* ooii-r

1 "lmF. p kt Tina' of .' l- CO.IhTITUTIOS. I nf..." and UrinrBJiat-UotrrBor.. Ukr lft ) LINK
ACRt oat *f IMnmtt Crart, rrxrrtk KOOKEU I ,blur kill it It.mats Mlon ortrr IB rlrrtlnato
& AmrrMmrnU *
past of Honda. I>wnl Onaalr.rtorMa..lk kmkdarofJalT.A. j A lain RBmunoaPrraminf I 111 sirS TaranriM. But tk* .rrroor akiA sot
.
,. 0II .7I11II1 ." of D. tt .ln rtnlaniai IkcrHBfttlln Ike OnBMItniMB of tkc Maw of norvla.Kr wttkiMt tk. oHurnl of ,,. Lrf1 >iarr, b* owt ofIkr
fVftno I Of River Steamers.
'rr"l OMIWV-Im Chanrtn.Louli ...II..P.tll.. .' DEALERS IN *ffnl oy CM .srwit* nn.1 4-rmNr amrndawBia'f Mat. In tlBt*of wirrrtton
-of JM of rinrMn. Thai ,.. followtnf nnrrn .if A".. lye ,>f lk' >'usott'mtIsn
I. rVntnff and ftra H.ff.iM .Tnvi I A.I.t" f..H. .
a to.11. OaoMttaUOn of ask) Mai. I,..aa.t tkr MBMlr
lklantof, lb. nonot. AHaatlr a4Oalf ('*nInl ., ) rtpoM tntbfor '"! I krrrfcT un nIn, .., ikill .BnmTvrrd rr*> I K krrrbT ihroailfl I.EI IU'I1ED"LM.

Malf Railroad Ontnl rJntn", RailntaaTMnpanT",. r*. tk florid,j in*AIMMITknd r>iftOarrnirtl Till. D tln"t"'IM"ofJ.. owiTIB Real Estate of all Kinds, pmlrrlT ud ,.... w Ik*propW rfwratr-lT. : AITHtl.

Railroad MarrallBiUIMaWB*, twIots.t ati. 4BNH. .

Hovwnmf of iMMat Oampaar of;PVffltal WllUant A. I b.i' ho fbu1 pflpiFtl..t.I, INSURANCE AGENTS.nEPRESEXTIXO Wti.-e two of Artlrh* four oflhr OntUaU tok In nrrvbT aatrmtnl us .tn road. *. f... "
Mklri fkarlMr 114 '. .1.. GENERAL : I II,"' I* Tkr o..n at aBT OBM rr. ;
(net* 4a..1 of MM ,rub iBwv4r4 o u W mil a* fnfbnr*: lbs fiChe Jarttrr .f taw fanrrBtrfourt 1l.i''J !
.. t.mrr\II.Ir'lwn.M tOt .f1\. ". Two ill! .V..q.OaoIuf.rearP l THE FOLIXWXO COMPANIES) tt-rmi ft. rrum aad aXi-r tk*tINt TIW..UJ aftrrta lOire' 10 opkMuB tBrmirrprrtaUnn ."f *BT forlMI nf ,.
1. .
rTranrrrofMMftii.iud Uraal* F. ( A. D. on* tkonan4
K> nr. )"\< 'In Janus (45wtlstiu.tl ant 4-tins ifirruat feki ._ '
Mir* M ill* Ibis apnai
IuOifIII'T.rSrn
"e.VootnilMliinrr. of Unrtu and Immtrmtnnof lilt' baiMlrrd And miToTi'n.IB*mruUr- ..., ABU
ihrjaptlr**
MM fttat. a* Tra*!*** af tfvr Intrrnil l u vpromnrnl I iuAO ,Ii lIar es.. ..1.. rrmnktln of ITillailetplilii ; .I..m of UaVialure kall br Irk hlranl.IH.iooiamnrc .._tlIt. .
Pandof lk Miu>ef rhtrlda; t4wirdUtfBMoa I rnint 4 nut acw York ; WITH COMIIVEI! ISSET OK OVER: on aM diT and on th.rormrnnillnfday flits.,*wn nptnkm ,la al'a.u..d rttt.* b twwIMnS
I Ilb" _MT Jaaiurj U. &. a ON A.ir ArrtR MoxnAT. APRIL h.
J. tkr A
ind TkoBuu H. MiirT, ,. Tr..r..eo.b. K. IIRIIL IMILLVK. ,_ft.,. but lan tin. I
4
"" I; nhaltnn.. ofXcw ork ; .HEVF.: MILLION of***rT iir year rixr nt kr B>rtBbi'' of Ih* A wpatklT.
)1" TIrtn* of Ik, imborllf" *.,tai| U kw iiI ". I. auCIECLIT ProoF atit rajirrnc Uir MW In. PairS ITMIOB bTrrttf I rwd tkr ftrnab Frknart V l7t. kf a twIklnu ,-

I p-riil Munrr In Ckiwrrr la MH rauM. I I -J.r"f. t" .J _. -- --- I, 1'"nD. l"IItlaclf'lplala ; 1tI. pr'iei.aftoo.51fl11.1 tote of lie *..awr'- Tkr Mraawn ..f ibm KB* will
win offrr al pwbU MM to th* hlfk. t ""... altk II.

rmrwaottw dnor IB Ih* ntT of Jar| HiTlllr. COURT, loaning Money on Real Estate and Conveyancing a Specialty. 'n twnrtT.lUDT' nf ArtlMr' I nf nf ltirMnniiutlon I. IU tU R. Xi Uv Br.-rrarr ol tkr 4a. *. MiirYmu)
riorld oii Mandar.tMiSlkllftktfiTor, lirtobrrnll 1a4.i.i (.r.wiS; of Iw..i'lM'mNv :: I* nrrrbj ._... to M In 'l a* follow 1. twrrbj .n ITII.. rorr(... to k rorrurt LEtE THE 1UURFar.ll1.

and from ole, to rtar tkrrraft .11111111"MXb I ',0' I ( 1J. ,. .iran Ttpt siftS orwinal Joint Tuw4BUa BnfM

*roaipMrd. tk* land* know M ik* A. We give Ilow ft few of the HIBJ IT" choice plAces we hive f f isle Mrrinx 9. nA r8il4T hllt him tnr olrpoarr ) In* ....t..n.. to lw Mif O>M4Mutt B. MOB4' ** OI)T f>rrp4rj. al t a. _.
Kr,'. UB .r the Florida. A AlltRtle I | uu .. >ntlnraail rinwa R.Huai r, of '.-"IIIft"" kul ...., iwoakirttiolail I it bT ,Ihr Lrl'liliirr of HorMi rrralir-
< I Tnartfo*. taab rd.A tlaatfc ,, K*. K Oa-tM7 Stick kalMIn*. WilA. mk- koinv Mm.... .|TI-W of lit* rIver awl '.n arid itw nvnbrni prwrnl ball *.. rmuIrmi. to Im.prarn I Hon of.. U ... ii>v> on ftlr la tkt,. iiftlrr.til .
Ufllf Ontrftl )Kftllr ft4 CompiBj, I, ; "M C,n.1 o. R. I I UlBtn. .....: n. Hat Hnvt: lulMi'Q: youd I. urrnunitwl with I.,.. .r1nf <>.. lmMn anT 0"r. ind ill 'taiprarbmrflU ikall brlrl I Ir >m uml'rmi h in-t and iV- <.mt Owl .'f lb.P101. rtlr TftUUft iRtrrwrdUtf UkwUf..

brlnf .hi Kit n&Sta irm. ITlnf an hmk iJ.). .fIk loraUon fur bovtniv*. For.), II a baryaia.so. .Tiln Ki l In ftulBNT ; fond .H1 ilnl a rtrtrn ,,r ftT lbs Uraat. Wbrn iltilni 5. tkit par. 'I "..f >','rH al ..-.lie 15.. ,
Ral ,iBd .xtra4laf fmn J*<*MI>HI.m UkrHIT. ( thai koldii .l..i>r*!lon in rinl : ... ,,. tunr bur i>Biu>r. ikill br upon c. ih or imraiiil II. k.! tal.) ih u-, .'*. f *iire| "i. "'t, it

'In tka mantlM nf TMITII.$ fort N* MtJ Bad Colairw' -tah1 Und b.irt ui'MBMronTrml 1- ". & larva ronnw and klv.kra. OW.OM-bay ausbn'm; rmp t 'lmirmw qmniuir nl wthl .& trw Blhl .-. mf"rr.'f t rtv-tkmt*of tnr rnatnn prm-nt. hwts, ... .., .r IMOPIUIV1 .
bT Ik. norld Atlanttr inildbtrrrntral t..r. oa tk* ,_. Urtvdnablr bar w1ad.w on the wnt, pIaNo : I hiwll 1. similar to thy tvf utarl Tk _.. BUT Qoar, to a Bird div for Ik*trial -
luilniad" roaipanT lo tlllim A. forward f Tipprrtnf h, .t".I'b.1 tdwinl Uixwtean I l.rr4o bl* 4 wM plusa, on ". natn, l"n>U of Oil*. In v fcirh II I H hilt squat MHHXIOWli 0. tnr IBiprarkmrnt an-t m.T ill tOt tho purpmi I : 'in ,
.nd Jimn A. .,,.. In trat. ta rrun thr pay.B I oVfVadint. l la mMn ualuf tbuUrruu raia .. >mnf tna Brmad Xurtr*** ,., rrr,uu d IVio'UnfMldCnmpanT and tuminfld (h-llminof Ihu BUlo bal sIlly: a feu. BMkin ';>'. b'tI rmi ..11 ; .Ula Ronrf ('..'lItlna.Dd wmiM. mt di-uMr the. ii..i. I'ut n,. tim* ntnl ror ,..11 mal' shall ant e-i = A.
,eoMlii tug prtnrtpalir of tkailtrrnitrnro wnklnlkUinlt thpl'BtUimitM,- ro ..b. tr r*mailed: half a milr' rmtn prataCRrr lor1N."Kkwl .., (h<- pkxv. wtlrk I* rrallr nr br Btor thuS HI n.1\110 from the Umr amolmofmp. ; : = ;; ; UadlBt 'm IH lrT, a* ikw*. .. Tvr tiTiiBd

l nrrttna* within fliits mtlrt na rarkId I low. HM.r' hr ."n .r that tn. dVffcndabt.IMwird For Mir at a t.rrila.X. of ,,. rboloxi, niarn In f ,I'Tl U. and wu known ..a."m..n'.hall. ,"f. Till) bT ,,. A vml>tyTkrCklrf ;' *al..,. lad MyTh Wc B* 4aT and jiolar.lit .
.. nf Mid Rnad : lofrtkrr win rrrtaln LoU ,laIkafltTof Hotintoao. bn I* kerr T miatmlto i. .wk orfr.rf thr .". f..?pr1r.ttiiwBn4. far JuaMr ikill prral..ir at ill .". br 'Iml I ; : ? i ; :

J rk...".lltr. ftaidlandi will b* .UIk anfirar ami .MWrr'wnpUJiint'i ktllon II.IBtki B. If toa .ml tn rM I n.A >'-n<>n 4.Sn. kikrr. _''...i>rtii la ibr tri"l"ihtTWrf dual).., -.a.- :J.la.' eealhuga.'
Uf.1 l MtlidlTlvlnnt' In ,,. lo inn pnrrn rmuw wttkln ho lim ,.r.by l. .oruw sisal! lanvtioMtu iuu, a M l la Kpnn ttrUl mud UkidTinu whrn tkr IJimtrtiinl.Oitrrmor nail prr ,M.. I ITII. foe I
for ibm krnHlt nf ik. ...., of Mt4nd MIWWUIM ,* .. **. tb" MMMwinl 'of tk. ram .. mJ MUM 119.. A tra-t ftl ; ..; ,10 ITX .1ar.'l) l lkimmnrk .' .....".,. U.ulti ni (iotrrnur.._..r* of < _'. J fooEihi1 *klp|*>nlr v-r1s.N.") In send frrtckl .walurtnc

for furtkrr ,rtirul.n ipplf tnJAft. Hnmaoaaiad a dn-ir* pro touuframi uniiwt 'Iin4 Bn. front un M. J..ia't rlT-r t iw. ibr ''1'.1. Ja.liT .1 ihr Huprrmr 'finun soil ". anmKn.nvAvolil
'. RAKKA Mutrr IB Lbarswl.p41mhV I Namumn will ba murad ap on tkRut !.. RS. rti" arm a.., tk* tb.tl r>*l ; D'Wfrmow mil. wmt of J.rkf e 1lk>. Ttll..I is n w nr .".' tntntrr : Jwtir > of Ikr llrrall(."rt. >l.ll br llablr t<' tnvprBrbmrni "

4.OfICT. UCI. tldtdlOLDERHor ,". "....,. IT I. BOOM, not ....IB,to>; abnai kalf. rlwr.ft fronlD In II. TlrlnllT, uf Ju ..hTlllr. for iar nUhVniran.if In .itfflor bin. _,.ar JAs'UP $RtbIE.Aeasi_

--. .- .- -- OAR: 4a1. tad tmrvt;'ma B>. fran J.nlhl.t. ''otntinrni la rarh nwn shall riirwl only tit rmoral .
TO< ii FKEE-: *braab.rio. -- So. n:. YII'fflor4)LITA IIOTM.. from offlr* lad uaIlflC4llon to kohl, aof4Vr II.g) 1t01'TG
: I om w. *n arm In O.u, roast,. ... all Built of tkr bash Frrwk StirS; rMltrailT fe-c ,. > of k.n.r. uam*. orprafttUB.li-r tkr *utr. bin MORPIII II ( HIT '!.,..tfl.or.': hiIH Slekiiq'.
L.15D n01D. 1.1. ifxiriMtcklt nirntokMl BB>. ,I. a n.irtPI ) *, -. ilr *.. 1II.... M'l Srn .
truss ..'11. ; prtn M cr.'r.. in Jrk nntiilc; I!). ; .rlT runt It tat..e.4iItlCdsilil < lISa I5 '
.
,. Wn JvtirW CfrrwU Omrf /..r f mr...> rvmnry, 1- IN ( RCUIT l ( COURT. nr-t. 'Ia.. Id ..1..In ..." r-.prit, F..' al<- atMrrtln > Ia ,k.Mr w> InArtlIuPat.lf1l. IM | ,,,,... V HKV DBlMt. Plattlalloni >iHiltnit for prtrvknd Irrm apt1'. ,* '" KoRTiiX A N '* Jmfiri.il f\ril, of >/or *'. 1.. ban;! .. mm aillm m.nk <>f M'*.)uiu> 'lnl<'iat "'M' tR. t .'n ip| >iiiu.l IM illi-r tn IBI O"Vrrn' IMa! I. rtMntflg *iKt r rn If. J. f ,.n..lpJaia. ; Port Onar Lion... lJs.r. rh.k himj *. B. Wp | .-.."_tf.11? .!'''mt"lt ,imNrofw.u and wtik Ihr ftrtiprnl nf Ik"ftrnaux mm Irrmot Dr. J. C. BECK Cincinnati, 0.

HunK-r,Triwuwh ElIT --.. awk, lTto. .. mil tn m rtr : M arrr hlnh.' In ''prlnrnrld" nirtKi Win will In.pr'-| th'in.r .. from olThv upon ikn imii"-..Uii.n .f ih ', 'lOb
... u.. )..nIL A1. I'j aril, w4 imav 4iairiT' fa tk* Brat MD' haTinifrnBt ,r fifiik.. > ""., .,an. will n-u .n'. xnttnii* li-'Trrnur sept VinarBl lit tb..."....'nit thrTiliiulnrtrrtavirM I l; l-
",.. AtIe"', .n-V inll .. of about onr-fonnk mile, with iarv.. twiMorr .- I I" p T trOt ant !i" A .t.! '. !1.> four :ian.1i,' ti.M' br ll... I., ,.,.t_.. trial. nM ,
(>.tnl B Uru l i>'t.f>*nr, 1.15* t. !S".a. >ur.Tliiec 1la1rurnl. fraaM knar. IA room. bran 1' Bnuhrd. uniknvni irrvntlnit to law f.r anT ml.ilrn'.>aii.ir $5 i $20 let I I.' .ii. lilo m4, T"". fhoo. A" k .- r. .
i ..
.
.1' !u.i. >) A i <' 1'I -
fit .1. 'Hit- j .11 br UI.M
partaor m "m '.XI } CALL os OP. wr.rrr. TO vi: ,i .\ STATK: VO)) I It: \VVTS.r .la offlra. All Mbcr rlrtl olPnrn a. -
)Y .ulhnrtljr, nfai" .".", qtft th, ftrrull CVmrt i In t tow* ...Ni. for in.li li am.I In oOJrr In aft, b n..nn"r i. IVtr .. .
) willAn4arrkrkT J ic K ) Ibo abova.mtM riuNntkv 'PIIC) uVfrndanl and all otkrr 'Intrrrntrd OVP1CECOKEhlOCEAX AWD nt Tiii-iri: : l"Mlarr usa. prnTtd :;: '
K herb (Itrn to III* bnlik>r o( IhfB A las. aukw of Sb. romm.D.mrol of lii. ash.' *'! .2<-> .nru 111. WIPS (lusiSuted t ". .. HA ItEM,
nrntltoh AlWAyS "tC'ftIltf' ct?7.. '. .5.51 lbNr l 1 CnIIt,. tm51
U
"f H""< AttonlM
>mita (04 Cnnpr-fi miairrd I t i ipprar inlplradtothr I
>
!
of artlrlr Isri.. ufili.n .- l\.nNiiu. ,,' tI u> try It. rnirlan. rm. 'u'masjuioJ.sl !- t'apt.tn r Li'm1sr Slit liaveuvonmu.
IMrmvtand .
naif l luilmwl (trtnMnT. tnowi u itevlftrvttnn BtMl. wllhm tknw. .. mnflith_.__ mm_ ?.llotl *r m :
ruin or Rxraail; Mono*" II..flsJathaI Ibcr .. ; ifcl a..llem.11'ILrY :... n u I;.. H krrrliT aawndml w> ma ,IM ., a. toli"m. I 'vi/l I r. o. tusiRr A n>.. ABCINIB, .. r .T,ry 1ba.ta i" 51 5?yIfl f a. t m .IorI
., .rrVMARVftTftR
for --f. *'mr.wi AN
rtro4 U J>rt-enl Ml. THE i uluUtr
.! mf n-* l. tAa tHf tif Jvkmntlllr. FI"r41" AI.li; nvttdvlwr .
I: for Ikoorrrtlonf Un.lln. irrlTIng, t!J..a..4 pwlat.k
fnr 1t..I..II.n.QI\ rvfflntrttl,.n <., ,.".fo rroTtn' lk. o>M of Ibr Wllr.
..
'IIUIr'n.' W.damulay.IIuI'mT'mIIut. .
lh. Brat dif f>(ortobrr .Biirlt il.JlMfl "pr.'I.I| .mlrr.a I IN THE l : CIRCUIT COURT, I >itltnitnn M4 kalUftrs bat tkr rmllt BWl fnrtfcr nflll..U support not br ..... IOu Uuir; ltakrrtl karp rataUirrrrT

&'. M. 11'".' Jpu4'10J Cirmif ./ Hondt. ; .WJW /_ lid or h.. la iat indlTldual .11"..rorpnraloo. I II TnurvdiT' .U* .. V..and Ji<-k nllh rrtdiTBtorBIn
ptinbPr II ,h. talk.. nor .IIaII'! malrurroairB I *at 5 o i kwk. *rrl>l.( la Ii)incaS NIIMI.lurk. .
.#, .- .0' I w- :. or _
% f _./ .
,<* ,ant n.to..'[>oMrr In soy .mpanT, *. .15w 51.iroIitVt., 5.5111,1 ,._ i..uanm-ja aIlS Iilr.trla.s -

M.ITEK'M 4\U Vss t5'mr II, '1,. Hnurt P. Br,.. _." nr .' |aUU.. The Lrwl iuiv shill Geo.P.Rowell&Co. shio.wbmal sl.aussIIpa .a Mts.t.randbanJarlai.t..m

I I. llmtlt Oxirt raun J"dlo-.I'I., l nil ..! 1orj4ano and .pills R. .,..& wk. 1It' auib..niP' anT roiinlr. 'II', IxnuiKh, Ion n-. Ai.ne, ,.., ,. ,.. .f .h. It,.. l.a .
i anI I dutrln-t bxmmr a MOI rondnrrorni so rmi.su To ,Iho tourlit "r Intalld .Sill. routr "(Ttr* wr--
O.anty. wrrr mwkintaait partner I klp or inrorpomiMl r..r Amrrv'.n N*"iriru II. am* roavnlitr rio indurnnrnu. too ,. his Dui
sloaousr and
'
.'for UKurn < 1 _..'..n. or corpora
.o-l Troll aii*
> unik-r Ik* nn nn
l
Tb Prdia'i P4 I I" n.. ,. ..,.u.".' .1 lh- ln'I"' thr w rM. MlIbouuml sal
latik
ef ThMHtora T. K-hrwvm.,v.J.nt.- W. K..l.u .Brioi. nn. A ,.vPat. fur Ion >>r to obtAIn or ipprnprliir monrr f.ir or lo < ran-fuIlT it.a.tuan.l.aI; thf I* Mipplinlwiik
of ..h A. tc-d. Tu t. ... ..,.". iirliiU...IS.lIluhIn. MwirtrtBMrr krpt mrnlarl, on Ur, t fat tb. mirkHmordn. ind tkcotkrram
li' .
riM
A.lmlBl '.lor ul IM of t A Cal ..n.ta. rrrdn I.' "u J .
dvrrwnl. J.ni.. W. lu-od. Ak-f A..I&rmln"I 1. \.1. ""rP" '. .., iiotii.Iual." I "'Iwn to .... '..n lv ..,_, prWof Parry '. B n. ar* lm< la rierr rr.p.etlnatr.d
CIN'II I Ifniitit ...1'11..a.I DI' knuur UM i4on iiiulfllIm.lllut and SofliNthaS> paatiTorins I
and J.-p" It..lnInhlmu., ".II..taW.., nn.ra umlrr AdoIpOua Ikr J.v n <.. and. II. wife' 1' f I Aktiiir it. PUTT, wlikoitt IHT ..tdiil.Aalrhart. .* rowan.* >r-- .r in "u>ll, l.u,oln( trip kT rat;-
.
4mm. and Ab..h.I'm.. loot l.fflrr In, I'banrv J. (WITH .ll'.U. j !tartK.u ftt" of Lii.. all l of tkr r..ll.lllml..u. l I. i.ii.. AH "'.,II..r.n\ ,''lIilr *tlh thr Arn< .. \ r .. ikr rtt...f tkf hula lUkrr lir*ibro>ik Ik.
iH>m
..\. and njtoof .ttmrui1Tipp krrrb amEVxInl m IM lo, ,l i* r..I",.' I ta dairrd troublr ant r rrr p>iti tr r*,WMllkf ode brumnil u.s I....ol iiMirfla' to Some of slUrS
,,-F."...."rt..t. 0 An-r<...f r.i rl...>tirlOTimd na( I>T .(Ti.U.lt ,that Ik. ahi.TO>... fttrrnn J. TBT Bprrmri>inrt kitl k.Tr ipp<,I- rvntnrt In....' of i .\."-n. a hundn-U ur a tftao .5 .,...,. lslnr.t....- ._.4 15. iN5
,
IT 1 DT K lad by of Mill. nturt In Ik. .....'.tltlrdranw. A *>f idn.JiMr U. <.ir and l>bini. ,al.J5tiId)5itHfl ,inallrumil ,law .n.' I inniuitTOBtmrncr.1 I .... .ft R.ok..1.'II"n..m'lI.. list I fn. ih. drrk >J.. -=....t, CMS and Ik.
rat nf AH_I l 111'.. I olll "ll upubllx n.p.l to furrmin' Mil of ronplalnl, rr.kV- la llrruU (,.rt.. ind of apiral from I 4 br.l Plr'. iatifn.l .1'...'''". .11.- it I MImr''ni>ul ,U a lk.,rmiklf ri\ktTaMi, >,
on thoSMk d ,. hlrhrrt ,MiM' l.\., tkU Fourth Judtrlal llrrnlt of tk* Plots of .ibr Circuit Court .IB ._ .rl ,nl tn llw rmmif.i hi ullunl. .1... l.IllI.ai.' ,"'10 ant .ounlrT pa. : A.rr ni rknr r ',51.0).* .... ".an. .

.iirtk.>n.to., lk in c.,.cor.uprlnn.In Midnxiair. rturida, MII within tk**w*of 'l.r.*!> IkrivFor *.rt a> a Court j( ITvbalr. ami In Ikr miamrrnral I .". ..., ill pui,lli-ath>.. wblrk ire .pt<-'.11') i .4ilb 0.. JOHN CLAHK. tlr .
..rl HOWMI inOrbibrr A. U. Ki.Mm ontrroil tkil ibm Mhl. .k.'.. .Jimra li.mnp of tkr rtatr nflnfknu. imltnilt. rrlmlnilrwj iliiiulr, .. t" ..h ntlvr ">oO wiik ._ lnk>rM. nor at J..I1..
DII'' nr.1 knnar) bH..n ''.I fit! r aid kl. wita Pkaraba J.p d'Pl tMBIBiBorwl In ,be Irruli ,..,t. Thrc-Hirl I lion limit 1'"'.-.. Ii ml EIIICEI.> .nt aifctmaun I
".611t ",nf..tll.. dncrltfdrwl >.l aiwwr UM nuaplalnu' Mid bill tl hall k*.r p..wr fl.'.1.... a'11...t,.."lallIlI""'r. applk"'". IVnwn al a dHtaiM wlk.Uut t. i OK OKAIIf.Mkrr: ,
boun of MM on lh t day ibm viaAll I.jlkiw1n .UPP. rl.tkr nuns shall bi* tikrn iim ennfr-.. ,:114115$. prnBlMtlmt >|iio .a,",, h..i. .p" ..._. <..",,..,. fur sIt. rlUInt ,In ... town rllrrou .

aol_pvr nn | prnprnt.b>U, .IrmrU: ,,... or plxrviol R t. AM 'I\\U. JuI'm.Ju1111 .11)) .,If. p..ramry ul pn>i>rriii ,,...mj j it,. Plate .r TrrrttoTT of tip Cnitnl i>utr ... L..kci harris [n.tI. mud I rImasII.riprI

."!.11I.H.n-rtaln.U .lilnc' >*4 b.'ln. In IM (Xiuuir ul hi. a.. Iro .l 4.1.- ..rr.nf II*)un"""'.". rWh of ,.. t .n, |mrtl..n of ihr U.mlnl.. "r l"... BUf seal 1 1nmi op.
.
..., writ of '1 ...hl of whit IkrT ".t. rMkri
,.. of florid on inn wm .,1rt> of tfccM. ,IKvibill h.rlb* lu IMIW I I aad !
41y.J..II"111..11'' H.Mi-1 known wl .tSU CUED- ..r.. tn anT |iarl .r lb. 1l\a1..11..tlu.. l>r or 1 .lilt acupT of U r ,td,.,.*..... IBTT dVilrr I Irc..l. AND OTIILH. UMIIXG ('N TIlt lit LUWA"A
IIEIITORS
TO .. lbatfomny krMln. ailiiil nnlmlT. .- and m-rit* tn'i'ru> ii'O bT Mart

*. "'Oiun WktM' H PpritMi u.4 K Tn MiMiMlomUw V or now .,.*trnrtknnwnM .*.r%iir.! .UTJCE IUKM Till I U; 1I I I P II ANT mil n BUT .. .nrb pmun'rn- r'-turnililr brfor nil) whlck win ."." turn '0 d..-. .."., KIwroaw RITTR.TIIK .

uw unwii Co**tlprlnr.nd whlrk I pen'tlb '. .SiLoioofJ.Xul. ,'Ir.ut ,". ftuprrmr (",". or lit )u>llrr '"1'11'-1' ..mlun-, .- tkr .,.k.. lur ... iBfurva-

known. li.aWit u IT ll*rk lr rt nlrlfhl ibouwiil' wm J\U "O. drrvanril ar* rrqumlrd kapavmPaL. lo.k* I ".r bi for. .n; tffwtt )n>l,. linn ,"., .. no rb.rrr. ,"'. irr Ukr fnr ,. r
>ailki. biMow Ibo Mid WklUrtnntor .l' 1wVlni. .'tlnlt rHkt at Artlrloill of th. UHwUtutloni. >ln>l<> paper| M well an fur a .lIst; ft* a Ibttt dollirwrrwlilf .1.I. 1
quaft.rflf
.ad about a "U.a. .d..111 Md. folo.. for ,laram l .OB. Ufflcv itlBmluMln .
a
.
. ind ..ymlnl .. fullowi: uld rut. ar* to i. kvrrby ._- *u M lu r a. '
prvarnl
oa tOO N.rtb aids t>' J. fl. rorbx tb Ei tf Ik* fly" M. \1" nf 'I THE WORLD'S .1 jwrwdlrilon) in HI .. ,la MIUIIT. HIM In ill Y.I
III... Mm I.' >> JobS.: on Ik.Houlb bT North Mrppt, ...1 on tbW nornNm I raM at laD la which Ike drwuul : TE.UIF.H OKAHUMKEEA .
.*l bT IUr.u** .trr4. M l.f plot OT plaa I ofibnW .d..I.t.'r, .lb. wm A....&. AUAIN UECKIVKU: : nv Ikr prt prrlT 1nvolrU ,>Kft.,tit nun kumlnid, of "ituil.Lar' uiu ) "=1
rW1iwl,*r nnw bisiwn M U v nfk .INII I i wt of nun laroltlni tnr bitilt in
Ml* f fTlnfl .t. 1' ol tti. U flit Eo )Mantrr
rana4 ronuiatntibnnt *lf leNa .r Uml iniprtlHir ..b1 ii atain-toll,. or municipal ..and ar '
> Hi* Valna III.,. ; lad IM \ II .'S I 1 T E !" loa[ ot pnrllilr rnlrj' anil) unUwful' ilrialni r. I..11'
wltk l'H( } .
k'Mwkold .Dd klk-fcm ruroiuir brhiacmrin. lb. i MITICF. TO DERTOR.H ,AM rUEI.TUIS. )!. T li E: W (( R i L I I S F I III. .f artimM .Imortliif, tn* ttilm allrrlinlnal or rlfbt ruwmriivpinirk of i"'m'sum. WIU li-sr. J..IIIII. c.to.rirry K.Thsm'st.PUFtIllAg.al.JarIsoo'I 51or'mIssllorlouk. .

.., rralMatndof.
Mid bllUMwTerm I I bT, law l.r infrrioraru. i i na.. JalT a._IO. I"
,., ,1110. am BUT I- .uiiuhF.l.iu r.i
".k. P rrbM palflF I KIIIIkKHo: fOfta <'.. to' uio. ,
.
J.li. luluti.Spurtal prrviiM .ladrbud ta iSo e.r Arthur Tuiy iball 1 bKciprVluilr j..rI.dlt'tI". of K v .. f. w .cuIIIYEI.I: ::
ALL CUr FOLI.O\ IMiSEWING rulta, JurbnlU tl.muil JHim (i i A o il I'i'k S. \ >r ibrlitlsjhfV.Jou. % I: !
TIlE ibr
I EE
M aM..I. AMrVii.Uta of nrrrn c. ; flatly prruimnf to | .' ., .r
'txl adr.flImu.
I'1"" .r.
*-
limn n. ar9 I IT*. |. ."'.j untT. Ktorltla. .1.1Palr.. ar* rro.uo.u-O lo talk I th"nutr anil ,inlrrrMn, minor (n t he..11..1 / 'I '' '

N. N.-Tb. iUi>* Ml'* wll| ,... Hi'-. "1.C\ ,ImmrdlauipaTBirnt and ill prnx.o having aonao4 I MACIIINK: \ i.Es Ol i IrvT.V.:; I'! roan .int ofviKh oinrr mmrn lilt HUB CARD KA ?.
'IbuI.4ZO or ikr*tad jr* .MO k r.x. < mtul UM uld *. ae reitMUd lal : I ,proTMnl bT ....nd Inal' ipprllii Jiirl ltrunn .
--I IKIIEIUt.t"K l>rMcnt law MIOA. dulT.. ". ..l. wiibla Ik* lit: all .1;II < a'marti.u. | In Ikr court of a Jil.llirt s. ..
... that iiiirulf. !mat Tmr wmininl l 2 32, I 1 I II.. amount ur ISIs of A.G. & w..1. T. nrsRAII
SA1J- flu,. prtwnbnl bf law. for paainlortkliiB Ur* table of Vwla' llacklatllrrurliCI tfc tb* prr .In w blrfc pn- .. ,
"lOur I
tA h.
I IJu" mill b* .In bar of tkrlr rwotrrr.firm larniara, .D. a lart imruM iitrr the Mix. of Hi.' l.rv.l.| [ ". )"ar ill-1 Tho Utilr .1. >bu > urfly hoyulrd I" iSeIlt.flVu tluU'h 'D4 u".roa..a. .. z
t. UmmU( n).'inllr. M. Jowiik M. 11I..1 S IWAI 1.0541. AdllLm&r.I..r. nf mlolrliiraniini lrlr
wl Mkrvwn Mirk*,bM win HMt l at.. ,' (\tft ffriim, Jvl',SI. VT.i.: 11:1n Other M" ort iarl. Tbi .,I1.rt. ml lugfikiil \ '- I 'i i1L1 c

|altrr toart Pouurtl Ju.lkioI inrruUofIT n..da. I' .---- u_ --I Sales Exceed those of Any Company : kiT |.w. lo IMUK wrIts nf ...wAU. In- ..J i.fr'im.i ;
luoI ''ounhi. III (bIbc'f7--' ..", :uifli 1I..n. qiiMWarriinlii.n-rtlorarlb.,..-..p.>, I rn -
TLKlt.n4bi1ttuilIuuI4aPPPbfVtIu4UP DEBTORS: AMI CItE!)!. m-arlr wriu nrrrwir) Uithr i uini'i.. u. : = .3
ill prvtx-nnd
TO for ISo prrtod naaxxl, .., ,h. numl. r of I I 3,2 J' lwhlnr. in' ind I -
imme out Pt MM u.un.a.. Pt.OV0 rallllrd TOJIS. 'lori of ik lr juiMkllon.rrttnn : ;
S.fl4tbaIl.Y,4Ab4th1E. I wlllwll I trnnf ArtWli1i of Ih,' (Nmittmt!. a I. i-fl .
... Mr*. oi' AM OTIII.II: t4>niAv.It fllOVIOt PEH4A'SDI4I TO rKDiN
it>fe MMtliHt la U>* lII.a blU-r ikobnirl 11)) prr..sIo4rbhAtIia.us.ti.u4 .. norni.i: TIIOOI: IrrrbT ibnwalod.ontloa 3
Hotw* dnor In lb" ritf of JitrkionTlIK) InM J VI.NOTICE l.i'. H. krrn. don.Iat4.f 1..I.tal' ,' nhttea uf ArU. I. >ll .flIiauuIiluutlna 3J .4 lib n.TO .

('iuuOty.no ''.nnt MowU? la ui-t<.l.r A, I'. n"1'.n' miaivtrd .. ,. MJwwf l<3. .. "r..! ulihrtbox* of 1W'2. .iio" ri-Uuivli, ..b' imrn.lnl no>i tu rrad. A'fullowtMmim 'IM,, 'ul'TII.OIM' buSt
..'11.h 4w *n, ) ud'mhal ald BUT be fanbrr_. tkal lbs -.mii .. \.X ,',.urt .h.ll ki'. |"..>-r k ]
brIng tb.klb d* olMK pvnoiui nihir t.,. Put ln.t*n In ar II. 1 Coun'f ;
.. _'. of nker m.krr,, thin of anjr r- .
,. .' .
lbP raIos gusraDII
,? .lartrato, '.1. I I'
Nnl hovra of Ml*i.n IkilUr.. .". fi.l.| "lni .! .Il'ir* rvMurMrd t* prwoat tka BUM .\111. I err olkrr Ur-ri-l.,. lu If'Xltl" vklili wrr 1..I.k. probit*of *111.! .(nut' Mtrn Irdaiiunliry. II1 'i. 'd"'o/ .
.itikMl r..l MI&U Ulualwl" J.ikK>Uf III) *. l,",Itoj .1 pl.t-tbat kl laus uI Ills 1', ouId 4XUU mum MarklBMlkan an, cuinpin ; I and of ailmtnlitrnlou' and vuaMiannklp, in ''I.vj' "
for tkrlr O. F. -if Ihr raiim nf uiuri.Iuflla '. p< uu.jll : : I Ia '.hlOP'..
iVaalr. rvwl-u lo -. |.I.'J la bar rroTrr. lllrnd I. kr Itli-mrnt i _
.t.nc M IIM rornvr oflot fl lhrr and .. ./. l'II4. ,- AdailBhiintor, 1 13:25 I MmiIiIilis lit 1\: '" of Our 1111-1 ( IlulpvIor.1tw.su' i .ind uf IIBOIV, ...I to .!..k..(i* Ihr nui|.. unuillTwrUlltlOC I l SW si rye Vrrnimllui .1&t.S

til''eI.. in oiuara. '') iwtulf tkr r. on Islam l u C'..". of I'lolNilx. .lubln-t In ,,.(ll' 1 ; = 1..' .' .pms. 0t
.
110 4.
I 1I.n..Rt. 'I4li
ptfl hid runalnt, l cnn alun, uklrT .lrv.J4OItIIdY'S )onCE .n'.11 lb rrwirkiblr for tbr.rrajion ikil Ihr .alr. of IUprlwl. .|.1 I .-mot.alraa "vrtKn mod *a|- Ttiitfnof lbs ipiirlUio, aol riii|. :0 Jtr. ,.II."aa .1111Io1| 131 "
aat.amiaIypiIftwoa0.l.umi tfitr** "usury Ihtin nil !>>urt> w BUT lir prol.Sal Ii' |
ukft ol
10 applY la lkftimailMlnawr sales In UtS .... !* bu br-. >bna n.our Mix Iaa 1.Y J lurlHllriloa I ..,. Hulloull IllS 4.n Hi
wrrki liter baa tlwtr ;
.11 u..a '. ,I' Irta are i ka Joitir* .h.ll bar
II .
.
nl.ki AndlnrlvmnlT
Haokln .
iknr it .b' I ot r wlnir I lit .
.. Iho
.
ianr!. i lbs imn '
of < ..
.' >klN nk rlfkt Wr* aitu.alju.u. .. B ra.nwm 1' .u>. Tb nrrouniof .h. U fromtwoin rriurn of tkv Ulnin-r' M..klDM l I. fully >l lm.n>trair Ibror "uik ion >tftrrf* Wfulor ...rlj *s i ', laM ..,nl. for Ml. .' .'. U will kardlT k* drnlMl. tkal in* MiprrtorltT. tutlmof 'II iwarr. Tbr, .'.T al.. ".. JII'I.J rat .. ,ar'itftci
.n',.w. ii>- .i .. IQ us.BiM4 ...*r* *ppl*'*4 .p' ill .",. ".t ibrtr popularity la ike bou. bnId Sm uitquasthnoabf.ITLTISTII' .llrtWHi of lark pmn 4lBr, > rrUUnt lo In*Ion'Iblroirr I"IS,Tr.1I 1I1d.. I I' Ill ."
BBft .11.I..rrt., .. Xli IJUIM
Ik. MUM, uf Tbuuw Ldwlik ft*. tKO, kM** iBDtWB .r nuUoful dnmilon uf limli suit l.tmBmt CO | ,
bf
rnr -n l ''IIU1.1" : "
ftf 4a Xuuntrd V1'malamn la Ikoi orCuartkic SlAt Tt nrtrVJ'TrwipUl let
a4 nf
.u.dadd Ib..000 klIk '11 0014 ,., l.pfltluuu.auuI .1.I. > I lUbjrrt to Ibr l|>prlUIO |tirlMllrtllB uf this tJ. .
J*
)kdSorv4.I II All" I It
la Vofldaabkb) mybaija. '
.11 Miamul .111' Iut _PrfllV JA'IEI yo5 It et3. nii> i" I lilt: I Irsuii:fuurt u mar ho piwidiid I bi lma.fo.II.un Miltlanii, Till C 'u.'. 'ilIl M Mlklu. ill' useI .
Wiinln..m)...Ial."o. UY"nm'l. tlft.f'" Inrrra* .t.III' tftrni of Artli-lr I tU of Ihr CiumlUutlonkrrtb !! .
.:1I.t... end otrnlr IT *siMr* hat of ....UI'_7'. .61. : T". i.a..wriUoo... .'lJ'ie.lai)44' is.us.ui ,".. ._ ? mroilr.l BO it la.1) u 'oIh...i Drawer I A. 'mu lIaI".II' Atl" 11111
rbrrlrr a Cash .Arrrdtwdo ... Issopu.
l land m w*or IVM Ik*, =Mo(aII P' of M W >OTICE.SU : I a ismmasw_.. .. ..iis .Y.6M ,*'C..tII U.KII i CUT ID1 IX 1 tw Ijofrrnor) .shall!| lp|">lllt u BllnrluMIrM I IJ. I Alarm I t 151pm.1 I I." "I"'. kviiI
lW.alv.1bt. u.1 .-.. of Ibr Ivan M WIT ilrnn n'.1 ,
In nforrMM squara i ::16.1'1 & I 'm
a .
u. A Rakrr.m 1 \ i rnvDRAWER am liI3Arib. u *
TTC.>...lw rurvka P*,la' kl'iauulr.,.III"", m.'uth. afbr rtl I will pmrnl M lbs I' I pod. CI.!1"i: I, lutllcr uf Ikr I1 rr iDall hiv' urlH.iUuii| T.VrtUV: : ftMt Idelttuia.u I 1M1' ,5i.s'm
J. II. ", .".. : HT lifltm of imTil CiMiniT. rturldi. BIT o.. : .lill rtl..n. .l law In i..t In' whlrk Ihr inoiinlr AI. 11 IM iKirrfrrrk'IM nl l a up .
.
..r'C' I'ul.II. rk'. aduilalMrairti' of IE.tisnale..i) )4&uIlu I .!.' InrolynJ' dinw aol aioroil outs Sun.lru.lluilaja > .
cod rkn No rnura 1 s..1Wl.&U' "> .1
laal 'm.ssuml Tn low = i ft It .palmttmkrT lot) Liislu
.. t'*. iw "ld.tbTER' .. In crimInal' n. Ibi ir powvn .ltell!! .
;
.
J.wA..rCUoo. IH.W ; -od
MI. of h>dd>n Turnrr, .014 Mntal I*.4.11 I NtaF Wisle .111.
> oo.1 I IA "mri .l& ( <
and
tl nxi INITIU aid ii la< / LVWIii.ua Kuin l"".. I III' .i"l vi ... Tkrir powrns dulU. ntMiMilWllllr .' .( n \H T ;

\: MALI: a"l.r i. karf trvm tM.fMrtarr gdustsiMfa.Mvllnotl iBtrrtraa B. H IH.KII 1-,.. 4.74 i iII. *..11" rt uliM bi law. TkrT mmi. l>. E. MAXWrU.
I .f "; 1.1. 'tiT5&mr.it..si.'m ,, ..1,1 ,..tr..ft1.... fir ih.'Iritn'f four ,r.,.. .iutuj..rI .
R.rrrr. ft Ho.. L... $ I i tr l>rral 1 rrrliihl slid Tlr.. .1.1.
(Ml)* All,).. imriapn,..".Hiidcr.* Ik"AlhHI.. ..Itl.lWlllUm* sad% nyUi lit l lAlkMi 1. o.k-e > A. TVRMR.aCntU4ni Kiaptr "'NIOCI Iftrrr lurrmr.*. .1I't.ltd', ,, ,n rrnimal l.r tn* (.OCFII.I n>r rmimiu Milrnjiri >. I ...' la.VU .

lo MUI.
Admlnlrtntrli.NOTICE. ; nor.1'.7'1 '
CHANGE OF
A F.rra : .., tijmt :-. 'I I. AUTtn f.hrltono I SOHEDULE.
of IBTl
la.t1da.Ifca llrrvil 11"lIIn'tVmU Pu.pib,. to .JuJl.'Ul... '-irrull'. l.a. I : vor. '. II..'' tb'lresas..wuf. ,",is't'ISas .. .... I ,*n of ArlklMI .., Iko C..U"U.'II. 'iL ._ ..uUJl:
.
LIII follow'
. I.. : Ie krrtbi amrnunl a' us lo rraU
MM.IT ','itI. N lu .h. aollni that mf alh. tLCXAR ... a.U\ mi larnax. this' ...,n. T. Tkrrr .1Ia1l..II..nfI"UIIJ" k DCM: mild bt (inn*U odor,,*of r>>nirln ur* I 1 BARBIR.kulrnaiTbrd ind board wtikoutraa .r.tn.J. Ltn_torf 4usI ... 1.1.1 wlatrd I>T lbs l
|MU*<| OKI ol Mid Court In Ik* .... naiulrdmiUM. _v sod that fr ..Ibis .lm* I turbId ill p.r "aM M.I... .li.li kuM thi)Ir mprrtlra oKrn fur I inintnwAV rw buSt r .' 1.

oa Ibm Wtk day ol AKiut A. D. ).. I will SIaM krr MI amU .l IHiNl .'k,. Id Ik. klk' .M H.IJ.r. brlkir J from krr. Our New Family TkrMai,* shall b* dlililml. Intoltnju* I IttU llolilMor AJ i ...upII.* a. ." u'I.! ....
.
.Ik* U UrI .U- duv*, la J -k >niUln, KurilUtaau kARICR.JiOTICE. .Ul. nreusu iiioonl .la iSle Umaittullun. Sod
Af'UI Id ,. wivk .liranwr I KT .11I.I
.It ITT 111)
rwwJ oa ik. (raj ,...." 10 Urtokrfi. JW4..0FaP "Ji" .a..ltl I fa.C.d a-.., tiiUuphIs1limpiI.lf$ 'f luDrtnirllon l RM of OM-rilhHi; I'nlf, riol;. ,h.. )udyr of rark rtrcall slit) rv id, .la in.clrtnilo rAlHHANKS A EWING. uh'lraaa Alt. for Inr luual rt >*lr and until luilkr .
l>. Vnt, OHM>.ink slap uf .III kiuaifc 1 of rrrrtwAMloailial Spa.. >r IUnir' aol l Varlnrof' Motk rlnr ori'iiane- I' S kirk kr shill br .....!. rark )Judgn kill IS10u'll> PILL rHILAIKLPIIIA.rAIRBANKS. ils51. lbs | ;
Imama ,III Ivitl boorS at oa Shot dar l UMI 1uI; .. tt..il"RIVAUt HI.HIM) II. told Ihr unui uf tkr court It ill k limn and pti-' (
)".1.. ulu'mrtlbrd rmal' paul prauaat ,.",. via. t wmiT, b* rarwnlxKl bT Uw, .".1) br niij, h"ld. DROWN at CO. TKAMKIt UKTATOII,
All Ikal ".'. of t..l 81''''. lu tiatsl 1 ruuniftliirM Cll BM.'h. Ifto, data awlll pnwml our I. ) urm altk' orwlikoutjiirtr*. Tb rhliflairttcvBUT.In I i xiLk .t.. i1L4'TilL

*. kauwaulkM.Jukn. MUIillautdMrlh > I k-, ruuuU .5.) ?Toarntr U .IOUBIJ Judf Other puns blsdhmn.tlolt.iuNu-ta, inmpvrirTib ,'ur .|. ,.. ,..1.! .fill! 'Ar. |k .1.i h ..1110 C4PT4II i. least*
Urt, tfMrrtlMl In a oWd of MHITVIM<, fVt>oiJotn 'LHitalOmalT.l1on.ta. ktr *M| _. as.) Pest THE SINGER Before Purchasing Any .D." ,.hirrttitm by Ito ni i>..

I*. Mwlvniiia M Alla 4 tmr Imiln tUUf I a Ill apply w k*di.rb.ri.d fruat Ik* admlaiMralloa 4"M,nal BUT"utiI' III koM a ri>nnlur ape nonnak- rtrrj ".,_,... fur forMs, imtlofl "

!>n. dDul.aa..t. Tfn": 1\-1'\" II\TS: I..an'. I W 1"III ". or part of a.,Ia. In anT othrr rlrrullb \ii.uo I () in I \MI sT El III) \T. J.kKMTllht nrry Tkamlar.
MM M. L'lMiLt
IMnk of riTrr
Kunk
auk unib I
\nt it in whIch kr rrMr
t >n tkit on* RCTURMM
KDuik of tw dmtttnf k. toot IIMMIUUion
nuflkn
ltf raanlt' "uikku uf J. I'. taudorwo'i txtlun tfcnw? anitl I" >Um> U-a.. lalaiki r.t'rt Tkur ly .....',. J rku U lk
Mkllrariof I* < n> folio
us .. bT ...... a.lf.lwe 054 00 ltai,... w. ,.,. .. J.wb.'.. ''. "**t U, 1f4.OTCE. I I. her* imral Judicial 41rr.mii tb. To Upper I ,, r.." rrMaf aiornlnf insult III.,.,...
Ihr
.. ftMTioal. itlna tIa,. arrlilof al nitianak and Ui.ik .
.uk. Ibrno* Nu .
M4 to
diM I | MANUFACTURING f llovk'
nwM Wam till It Nwk nlkli.r mark o'mIbm, iTHE SINGER "irrultrourutkallbru Tb* rim Jttdbtil nrrnlt bill liommpnuiHl .,flui TII. 0u in,'I .. .1 .1,. ji i. r 'tua r loath ild of Iii uW knf P**> t M> .nr. around Ik* lh WihuniMlur I wiik ktw York itmaMklpa.Tkruufk .
.aU
_
wrl( aftrr dal. I .lil app), UM Cnualf ouuallM uf ". l Rllla of l.dli.
Wmi ild. at tk* pned IM n,*. knawa a* ,'co !. ( SIX mil rtink- TVkn u through
Molarlitdlac kl.a wilur Burk lu a ptilat akrratM .,,of Hrvt ard maushy. lot Uttonof Idnla >o. It4 llruiiiliion Ulrcrl) Niitaiiiiuli (ia. 'Dttua..II..lbOtlIJ' I rlxtiMir
Ik. ,.,rall.. apoa iko mil and ...of Dr. J.H. U.I I.. Sr.).
"l-i InlrrtM'U
tvfv( |110 |-a or sand (\ A. VOSHl'ltOII )aUrtr. Tb.5.c.5.d jMillrMClrruUiliaU. (Mcuinpuanilofb t.. }
..M',.( t"U fenaik lkw*. HoBik *M>. |kkraix liartfclt UU uf Mb ovuaij Umwd.JiHM of UhrnT. HKtadrn. lon. wikullaB. b ..t *aU'
.k of Ik. M. Juka H .r ta tr* of uyln.Hly .;.; PilNf 1Ir.L I <- ruttnll. sod Uf,"*usIkrTklrd I H.VVKNfl.: A: ('0. <4haml.stoo.
Jacksonville Fla. Mtll Tailor
um
...hu11 CI n rz-A
( Frazier
usi'fv.
...". AUoiUlkbulMI. ... BilUiBrkln'.|..Mand a"L George W. Agent, c., JwllcUl, llrrult ...n bornnpiMKi] of UKAIXAItlt A KuiUNNI.X. hi*

llell.,luiuU W ..pr wbh-k iilM .alioi M Ik*iMwrlbod.*aiUl te"1as4u' aidIM OTICK: lbs MBBitc Hnutfi>of rd AUwkumind lUnUI'W, ..uuaSftnroIl.Iitiblihats I.,I. | .I LOLLIE I BOY J.inlKtI. ; A tttl)), r'crod4:

f.pU n ur. M I. kni> "I>: UM lt ( ht v t.ilz .. .It., .. IUI lapu. to IB* II... I TIuS'POOrII JiMMrtaldrrult' shill b* ron|.-] W A Putaa.'dsmas.l Jton"t'lito.: ) .. Ja. _.III. H

Nu<.mbrr A.Ll.1.Nolbilblb il.fbf Julj ; W. A. >vi -an. Ji.l. of .It. t itlf tlk I.ufl fur J Ik.04iaUM u(NaMaK. l>util,U", *U JdltnXPutnam : U J 11\\1'> r.l.iU,

U. W7a ku4kM..d in-tui ,\.(. sir "."I' ._,*f Oual, .r lii r of Admlnlotnilo* I Protect Your Buildings !F FWHIIYXAT rnluaa' oranio hrrnni ana .Ind, h( II' H 1 ii.. til !t. rn u. th> >i' n thr r .'" ...1.11' T A I'Al'imi. /.IigtiaIiiD)
tk.n>u'M COO BOW tw JVO4.Tra.v.41w&loaV apua tk* rctal of lliIs H 111." I Ul af Ml4WIUX I Tk llfik Ju-lirlil. ttrrtill ih.ll IM oor.pa, ., ol.fI li..' J.<1tM i ,i. I Ii i"i .'I.rt lMil. bytlutTIl
pln *>'r IMIw.J. tusisi, ".. I ii-, i-wuiiii 10. tor x atI..". KuiiuiT. iii'ruaioi". inn I.I. tjuiiA V MUllMVi' ., to'Oo-k., fulHnlt
H. .I'l Hk.it.kk l.Ot'l' >HUSIX Ir.' ''.fh. r I .I It. .....*. iinl M'HirAMKU .' J U KkU>t II.LK,
>n' aaU) f pwui M..ur.n J..J=.;. lid.. .1).). : lIL ..t. VUM iJtVf, LABI' llitiuM. Lake Jvnop.

Ii.phMASr, a,t ." : RR boh; HITU -ruraTIi THE) nct txrcMii" : or -i INGlines' I II. Kutori'rlHiMcllitiiTllle; ) \nliuU, Pensacola & Mobile RailroadS
'-. -- loill I iiflltl'li I ulluf the.lk,lllulloBi
MTICE. lk
0 I
f t tt Paint.AGEN'l'S i I. krrrl-T: BBM HIrKL: .... altrr 4w w. will prrwai t. tkr Patent Slate Roofing MiTiiia II. orauJ iud i"UJ.nn ik*U b* uk- Ut.." tilts !I'rtIf.Al S oti P4Mb .
ttDtfl 4 kt nI"1 MO J'n' of IHiralimaij' oar hoof arruutiU voter* nf ibm ri- l .
t 9 o ,at, .11 ft. ia Ibr ,.(., |1'$1' I I
itlrwlMl a4 ..|- > tb' I aid ,im.'b r. >, ttrraior of IB* lt will .....11.. Tk. naaibrr of Juror fur iko trial, tI' '; .u thv lnUTtu taBdlaf uu Ikr 4JuSs.
. lull tvurt f.* ta* J.. ., tlrru.it of rtor.fcla B4 tmtaawBt tit tlli U. J.... ir.dormrd tn in) fMirai ,. 4y of .u"A. I lat.of l>a;al II.BIT. sod ass for a laal 4loraa/r I WANTKDIN' KVEKYTOWX.-, nivi I I 'tI Frvlbl .. 1"-. ka" 1Ier Mip?,.., arrOwleaU. [ rs
I,. IHIt, ,IB B ruin raaM ikrrWa nva IBwkfck I from MiMI ad5.ItiuIr.Sho%. $ Til.M I Il ..., o* buar4 ar t.' ife3O ;
fkirlra H. ftt >4in B I pliHtuf a i4 Uua / t. fU5. r. -. wfk-kft. t tIMwJ f i S.rl.i Tra lad vIVId of rtlrtK.lv lr.n uf tiar I I II. T. VA1A. lcni.Tk. .
U .t, I IvTlvd "&.. .. hi Mf : j LIreWIOta.ILasoltIoi 5114511.LSIIIZ .
lI.l..l.ItUII. k
T. )u5l$10i4. |
.11" 'i'nAr. MAT n. )
"t AH Airrn Js
.. sad io* ft>ri b.uIp.wI. UUU4C W'V .aru M PWaUA ailS ikttaiiMtf
atp> .. iit uiily
.I .1 A lwl may b*SoIr.la wltk a rrr rwrap btntl", P'?,.. kintciw tileD and r a nrw Till. TriiM win; rua u fi>i 1..w.
,. b.4ui, ." iMBta U.... fru. tit
turbo or 'mIf.
.
d. .r ('oputasnhlp.I'l1 5.4 kT uf IbIs ilaM b* ina>W lu lulfrwai hut tkit a/iUla l fur !I
I .. ) tHiTil (Vmai, rV>rU apiiUoKUuM IMW and ktrpitiem r.CtIoU m au-f-mr of Aflhh.slilitt, I of IMailit 1'Blnt.lroa) cbarl M>.u. fttplf
r. NU> ID m. OM roolk raa b* patrkml sod .1I1"riI. n brlnva to lk. ir | l i I !: ritlabsOS 1555 P551' It'S ,.I'U U
M Al Ik M.. W .tkj* (ftk d r ilBr>kl .r.t<>ft>r* IIU41bA 1wl.5 .4 ,... ItftitaupaUkolnilaTniur IrHrwiftvanJH4 ('IMiaWhlioit; Ia betaity ._"' iii' rra aiM.
A mark ktir* hwiiatftkaa I..PI
raai4. Wx-iiB i .
of BMWtk. a itassil Muik ul .rr a. I '. U. JUBM aoJ ". H. "Mi. I'a'_ to k_ \ aw tkiafhn wukovl Ik* MaM. IUTORfT.IN .p* Ik. Ink, 0ue IK.: Pita SATIUIAM 55 JSoSUU.I.lti .
utB rartlrtvaufB> rrkiB>ll.Bow I* bf > .. bT Biulaal _.' Tk kiMBMiifcr paint. 1 PLTII.t TV uroprrir *ItAtUhurkr.LM .- I Mi t ..
M .IIIOU'mb' ht.u1tbe.aq'mis4 Unr ii Mt4 4M Maud >biwii lb.Lb. 4ul wbvtkw korvMavra V brMatMr la.u4por.tush.1 .
VU an at nt ,.r 1t.'I''cll. 1 k* nilur uf Ikr II.!. *br Im il.$tUrd 14 ,* sds4ur' 'lIa.
i Mrwia.Jarimk P11I..bh.i.4a.'mi4..oomi.S.) ,I'mpan .fIaiodtu's by fI'. U. It..4.0iJ14I.a. I th. C4 t pu,,.. rbiairm in ib *l i BHWlb w> k ll Vl BBInrtin kill MlklMi to tajtaUun.. uftr* Mid |, UriTk I t..w.Ttflabt.ama at. .

u t.. .. (iWa T rtaaumad ..a4 Willow war*. -- Tk aapMw* *f ftlauac BOW Kfctaflr* I I. unit .04 .Tp. fkAlca. BB4 4>teM .. >OTK'K. I .>>MMIlMmtW tK.rUrlM T1ut lIIaI..l. til intrk.1i uil! |inr)..., SUlr.AhkouKk I U" : lastal.iws .MS .
".ku4. RM*. Buxtr, rISE rRouT i aiaM aauU at ftMa ... *. ,
.. Buox..1.. .* 1't"-1'ulI k> IA flT balk IbM I will s.4 I* ,.. n BIB) lot raiiir lpi 4 ki aS* u.*\ aol aputar ,tow trrt-t r$k> .IU > "' .If.< it ..1 P1411... .,,.t.i> of A"'.' hr ,Ibr a>lt- r La.i.atty ll.i4'mln 4IsoiIlllpum 0 nu .. ft I 4a a 51

.". .- "..t ,_ 1 .HiB4a.| kiU vairan iikr mi .in\Aii. Dam lbs t r\ IbM IOMIHUKM,V. BUA.lbs ,,. fail otis bolt kftrr appl "uallllal raU am 5.BSaPz ball hats' fc sri: % n iit: v o i. r "I 1 i&'Seu Arm at Jl* o"iu* IU.IAIWUMJaikan A 4 &4sissamLsblsIAIl
pow. I
aad board I tkr itorrrnor )
.' ). ; M.H"k.. M piP k lull BIT b4 1.(0" sill 10 .ar l
st.wb p4 .. .. PsU '..l..|.wllllw fartbb.4UYVIMIS. < _:.ltttf.XM.T4.. .t-.( JAXILIIOIIA1II.:. SAM Tftflf II fir KUM llsof*. .4. I) .a1.". I'Uktm Ju.ontaml I. W 'rat wlri 0..ppr.a Ba, ul T _krtaorl, ibraciBi rnunTiBT OlMlurt killtuikloilippruMMUu I NOl' t.pi1u.t Uiu, SM, bAIL! pus ..... ,.

Tsr.. iseb. I. H. OTICF-- Ua i. ...It ku aa oimaJ. u U >HinJ< ,fct Ik tkaa. B t.Br.MI n or kroMBfaai ontrtM B4 part or paula nflbr VHI apumrwl ikall kxtkr ': .,. JA( kMO If t r, frati J.ba4Aarb. wkarlat UII nil tn..$.
Pr'1 t'UIR r I, BM4. ..tram kf uU. Ia4 mr.n rrarA orara fur. *nolr or mrki, 'I I k\ law. and Item or Hmxul *ppivprlallo fvu ul Ni wma Mrwil.If >Ul ldpusssidl51pn,
..n= =: r" UU cern.a ,u.f. fWr" JusArWl (.41 I >*. for l>*vHwi fc>at m M u panina.fc Ibi IVBwat larir ittMMMvrrd <4utll '' ruUI UHlaw r> U* M| wratd.litiatb 4b n4 .
.Mi_U'Pf ; q . 1.vWo. .Pontl ,..,. >pu4a< H will ant turrmta talk* mama n". I nil,. awl. l-an. Ii 1 W I I IiliiLibJI'. "(. *1LI M j' f aim sal liB.'.*. prr-rl.l ft.r '110 HI I4n." .". ki nil d..e.a l, ..,.Ilywii.... eM, tMpB.aa4>pai > IJIMp P4.pv.. .

L'EJ. MIPI4ID *4 BMMM tuuta Tr4 witS Tar kk Uktaraa Pull t. .1:1\\1\; \ W oik r Wu utar UM 'to 141" >'.. <. ftLAtKA al M B. BI.. ,, ,' Biaad *. .
.rrlt UT twk
l BBMatv at *
it i
.
I IfIa.'o. % ft W ,
(COURT W wawor.ial at I aaaU rapeama.Tb. "II..Ullt I f'rlorkUT1 Xo'm4s deuem.Ion. .
Clle'IT AU': .'."..a. M till alIhuil I. : Ulloi KWAiu"u at I I Ia'upqalI.Ui . 1)55 .
BARRIU
: .. ISttrpi4i
Z.is1 '.& : ..4 WiK. &.. I .. uf the 'eoMUl". LeatiWu0Miul.ravstsPakammu. I W attJf .
? .rI 0. l1r j r".. B4 .b*>a em.qtr.4a101us j -P.lma.a .4 ArWIS I I
nauk.BB HwC, ... UIBMM
I t -41- to rrwd MlMitinvi ... : r.ft1. rkM It T wVlurk.l a at
t' C'fllP mumi aa4 narrMii. !II.. tkB* kt i :
t W"t.MU >wan w,|.tt. tint 1t. ikurvukti i U. A u.&I.1 ur J Bl kJoVOrk sod Styli I II I Len* 4.1. lUll .
4Vt
.... 4.rwr arra Ul _rr .
.f 4. Urdrn mvmMly
hat *
!.. nl> will kan4r iar
ni aoTor a .. ArfII4)I4bSivrbma LIlly us
uIuis suid Ii -
.."Ut. (l rp IRdrw4aalala4lllkanh<* IB IBIvTMt ara abiamt. r,X.or..OF fuN, kaiir4 a| TU or Im.frvw I rt u. lifcroi, at oa, nwaBMy <*u.oa>*frontaxiruK. .SI lb.am ,. Suit .tfl.w I .1 Psi t $315 ..
I .p autIhusS of lip ..- .4 Ibismast. tru* 1 t.-., aa4 atkr Uil2 ,aia n-nn la* ... tk.4w *nwr. *. lit's 1 U1'tfIllI1q (flMI>.. Mil iHHIi as
Matsi b.'m BM4 M irfrM k, S..IUH titA I assay Ibr aw la M rr u prr rat>* a ... II. kM bo lhmxatnt lasts 10 *T .a. ,
I IT Ibo a '/,'4jiim Ibis B. kiMiloi, in ifc* kkunoBllibxl f Uw.inn aa4 N'wUai ta Bind la ur iH drmar* krr.tkrtvw.. tk. I1 as. .* kH'r* toxral .,,ar a mavnb ".. tasted rtMjMIBT*.f ftajlaloobr tkr. but kiii" >, .,. l"- |a.T.4 11*U 1 1 ai U. aoi,1M4B -. un..,1.,
raw* mbtra*ul of tkia4 u.vs.4 ,, M* ta* BMwrtat AXM p>* IM Mjwar* pw* la IUI*. idHv. tkcluttK-BtOBMBt t "
.
., tmAH ... t.q8. t IX ti4ii Ikfflll lalkroaMul MTIU-IW W4.r PJOfMBf iltu'efcakM H>ttai
POFS 554 (0. .i '.T.
toTWMl .. hMtu .tk* MAM ( '' .in, ,. B (itr*. IK.lItaI.I IIS1'mIIp.x. x. MUTt noornu I .,.OuvuitOF or SIP mayo's fnimuffro, mala.HtaUilAI .. ., kui a MWm ik* M U t 1. rr.'r W _." BM I>(IMI 4uU.4>T trr am.M elF. t Tar U Re4 nil! (.. ... (.... IC. l.llmri, k eow shall. i i.'frIs..Tbnus7. Ls'miSMil. pat
rF 4aflr* m I *
.". ... ,UM Iras M.. 1UX"I\TR.\TUU'S .10TICC. tkrM H *MM .* aftwt IB* araur I>.M 15.o.l. M.,CVInr M. tn* V._ TBlw| MIBW. pwtr. UMBiBV4MtrBnr av4 5* A"'tl'l Ul hru.USWI fl4.., ... A.--- ; IJUrHM

I'm A. I'. 144 II Bfc atk tftrt 4W I IklU IN-lf ft* BIT 41* h4 ISnuaL .1 Iur lb. ftm*a*. I w* ,,. 'U''I ..t4. 14as.or sos, Lbs d4NstutWl. _. I >RT WAU'R.llaMBM .
W' 1511.11 UAbT.I4.t (Thasti rsiji. 8 ekaraw a* Ju4IsttDr ap>. Ik* VMAI at tk* KIBI BM B **ry ki? b-Jf k.4 ta ra tlrttt _:, Theo HartridgCi. Is ,..11 1W 5Ft0rt lit.lMIhIIt. for furtkrt iSkiliMS t41 aM aH l BBTa1 5P BJJBJU BBV4kB>4n.t.

.. r. L&soritt.t'. liaw* ltawv tat # |I..DI l HMBIT .om.rv *ttk a 4 or S ikr* KIM*fcrwk .It0emI. ."ki irBxml' from oftVw, ralk. IBBM tMbf lOMN CLAM A4tl. fl. U MAOfr, AM. ip M Iff
r. I. R.iixAk. OxniUluillli.'tt.i,. i I I.i. MTIJt MtSRT. A.' I* l> "*, ..|ri It till BB Ik* .M" ftM aiM. J"h'Cfl1\ta it.I. .. *. S .-- 1,1.' t ."u.-

.kt.; t.hf


.r. .
0
i I ,

1I .

1 S

\ I ,

,I.,.

I .
'a ma
_
a -- -