<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe tri-weekly union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048589/00093
 Material Information
Title: The tri-weekly union
Uniform Title: Tri-weekly union (Jacksonville, Fla.)
Alternate title: Tri weekly union
Alternate Title: Florida union
Tri-weekly Florida union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59-61 cm.
Language: English
Publisher: Carruth, Kellogg & Co.
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: August 1, 1874
Publication Date: -1874
Frequency: triweekly (during the summer)
three times a week
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 5, no. 154 (Dec. 22, 1874) = -new ser. no. 256.
General Note: The Florida Union was the "official paper for the Fourth Judicial Circuit." Cf. Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
General Note: Issued during the summer "in place of the Daily."
General Note: Published every Tuesday, Thursday, and Saturday.
General Note: Publishers: E. Cheney, <1869-1870, 1872>; Cheney & Jenkins, <1871>; Carruth, Kellogg & Co., <1873>; C.F. Mawbey & Co., <1874-1875>.
General Note: Editors: E. Cheney, <1870>; Cheney & Jenkins, <1871>; N.K. Sawyer, Jan. 22, 1874- .
General Note: Republican. Cf. Rowell, 1872.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038461
oclc - 02683874
notis - AKM6251
lccn - sn 83016243
System ID: UF00048589:00093
 Related Items
Related Items: Weekly Florida union
Preceded by: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Tri-weekly Florida union

Full Text
.. .. : .. -. T .. to. : .
.
'Y' 1I. : ,
7It.
7""i..r. .
.
i.- '." .. p tllR"lo-' .. ., .. r' .... . ." ,. .. '.'. .. T J' ..' wsvJ'. .
*
:: : .
.
f.
"t"/ *% :. .

V
.
I p ,

..t, 4


'.,. .'<. .... .; r. J 1jt' ctt? ff11n14cJcIiu1: Uto'u' +, IiiT: :1. .'.,. }r- ,.. .


.. -. ._-_._--:.:. -: :-. .::: :: -- .- _. .- -=-- .
: ..- .- ..: .. :-


0. MAWBEY & CO. ITr.IUIII.ITr"Jr W''rJACKSOXVILLE, FLA, SATURDAY, AVGUST J 1874. VOL. V., NO. 93.-NEW SERIES, NO. 195.

---
-


I trash? of April tvrink. HfMa" bnadreil i a. : pit tf<,.'who Mian foraM mrttrlB.-. for I. Mimltmr nfliepapds, per fhartk artfc-J ,' I THE VMOX DIRECTOR I UCVEKAL DIKKCIUUT.Rial I ...... .

tUfflrULIr.lWMOFTIIEL'XITCD, tir-f'... tt B IhoimiBd d liar*. atrk. PT fVtaruvaik stUnk tnmly nf J...,, ,.tr fierraiber ,......*, Hititeea kaadn -7 ,_ _= ..:_-= ."",'".i, Nfwnia Hrm, Iwsp Play, J. R.
STATE: For tkl. ._..'. In thr IVmhln bamt of (tpvvaimlunnf I PBtieoad.. cIt m koB4r4 *a4 c.ty I... I and IIn.a,.. tbree tb*MBd dollar ''' Tiiil ITw 0 riMor; Pt. ...-*. .., las.
PA"'" A' rriitr ", tb. oftbr Fmtdvnt, I, four th-HHUMd tru madrid AMtara.FLATHEAM IIIILD 'UotIUulIP. IA.1NACK8.A3O RHCEIEAtCH '. rVuln M ovea rrno tntwt. In tk* lIsa. j I and tHit.1.l .., iiunphcll Aa
HRHSIO-I KKTIIK) t'Or.Tr.TIllItI) IbmManil plnuuni dnllar. A.ID WTTIIR bITIIKRAT< *. of trait aad iKMlnr may MtMy bar nmxir*tth fbwstiwW-SIaPv* L Wears Jo...' r,,.," pt., Mr. K. H.4aalU prorMrrw -
Mmrtiroir. t"> I U aader tb 41, loUowInt partbra. fc.e nor ponimlar I ad) u-4.r- --.. I ..n.4 taunni cnmrrJulU aid
of 10."''''.. tnt".p.' TRIBEFw *. Fnr this amount to xproowd I ; Pay
If\
(() flIUHi.OnnAl. For of"Mpplrlnf" lb Ik. H4L k. ba
[ 1141' kt_Xo 7 1 1 : .. wltk vllllnR-lirlnv. ruttoa maltrv, railllnwr. ". I port .,f on tt-rtrotftaral aa4 Ia4a *naooU UP" kwre to and kvaiv nt lbS ron Hall '... (>MB.m W-t\ A. 0... V

Al! ACT mkln ippraprlAUuM fnr ln runkiulruiitinfonttitMOMof I blankrus .Bf.tlnir. (..".. pmrlctnfarmtnf 'I' [at IB repair Mr mi idlsi'. sail prvrtdia "a. ; In Idaho Territory anita>aid them ID edurathM 4Rcrscr.t Trt*
lixtun.Iwpnwnt. tnnw and fur .urh oiiwr n-ful .,1Idro Ne rerNfl.. hn>*.. and*tatl'<*)erT. per tnb a",. at and arHcaUaral nonult* oa laId rrwnatloitwrety H. B.BEUC.B.tKKKX. 4lf rwev'nenU .. fork*. .
,1 twitnrd I Jaly knkdrrd i h" thounod dnllat.SAVAJOU.. 4diWait H.-.t..U Taraam I --. .. -
and fur rainillnic ".* upol.lM. I and for.urb 'ftlm u.rul purpnvm* nay eta treaty of Miu-path. rtgtttm -
v.Dnu.. 'lodl.n trthm, for the 7r vndlkt ..lh I for ibrlr t.*t la".". P.r third rtHMn Kplrnnnurr ..pI I IIn,..,., ". ha4r4 4>rflnFor t'flmsanwT IU*)rat .*l luw "'_ \ lal.-

Ihinixik righfva and prrfaiylad .'.. Irral; nf April '.."'h. .!.tiUft ldml >.. I fin.tb of l.-*tt l.ulatetii.. fiT,' Fur sixth of tea \_"'*.ot Such trtlele of BITAS A KUOFMAX.CDLCMAV. r_.; 1 IENow' rvTetttnaT at WARRiXkR.ATTORN .
lund" kuunmal la lieu ''_,. for : tH..a.-.J. W. llflbert.V .._ .
I and if I'. Hint thoanand .. I ln. ''. 115Us-Wfl tberetttr. per DIIII.rtldu rMhlBf or raw Rwrrrytir -- '
-
for other purpa KonilauiM.iCHKTEI.iiM I For filrtrnlk nf nnn1_' for M. trr.tr ,.fJaly (tllteeotk, elffctoen knodred a. BIB thoiM.nO one .... sad f"rluo >.. B.HlllKRtLttl'llI r'"'... IVN ,.._.. CO. 0. 'VHIQIIY .

AID ARAPAHOm. I I 0"for PmblBa band of fnlpprwam par-.. lift, n,.. ..sp tkoauaod i"rtt knodre4 itoiter*. Jo la<1l.n.. sot rxrvedlif lie dollar per ladlaia ". 4,151... i\ S

f"r rTratii of tbirif r ruTld1m tm iT. four tkonmad doiUrK.For I For flftevank of tWeNty '_110. for keep. per eighth, artl--l Inair nf Jan.ern, etftte.. .!%"".\ ? AND KACfU.VUK. lilufi f.--X. M. Alberier.epreon. t\-A LA\V,

aailrr Unlk In".I" of Oct, I flrr.nih of nfirrn Irunalnicnt. for par of In repair._1\1I. Ha and roa aaiiib.ler. ." tt.I'ed.Dd flxtylil,forty-Ira IbouMud SeT It. It. AKBIfR.F. : '
'iprnilMl
tpaty..Itbrn.pI1lu-en undrpIIn4.I1t4q. ,.. I nn. ....rlllI.. one pk;
boumad ilollir$ .I for the .'sink onr BtlUrr, and one fa,.,! ,kllBf B r 'gnary took therefor per elk antI ,fIfth of ten inniUmenta In be n e .
.$ r..D"., p.rrh_ of rlntklnr' k Ire buadred aviltnn.for U.-6 anirtM tt froni itne to tine tbe "'' promptly' attended M liBViHIW.
thnuwind B., bun-lml I """.,., dnUan.Fnr > p. WIWMVU.lirrkLyaBia.
doll" RLC. U MATHER (U. .
for In* Hfteefltb of ratalavr.t. for the.- and nrreMlllr oflh* liflanS may IB<||CBI I. I < V
ml pot IItwnth I .1.,..," of an vn ln".lnwnu, pa'.1 twe ty I ( B Fonwr.fir .J"
fur p.r ,MUPC b'ra.treat/, '..1" I rbam of Iron and .,.1 and otkrr ortlcla I I ploTBvnt nf two tkrawr*. IWO .. ..,.. on* blat l proper be .vm.' leo" lart to earb person wkra ROOTS. KHOKH ASP r.KATHKR.j. \ K1IUIIT, IriTiK,

drrd dullaru. ..1.lun. blark.aillblar parpuoxa. par mmr treat, u alto'. I II rmltb. on* 115.. '+...**\ nae earpwilkm .. ae* in frnila or BflrBatilrml' punun (Mil n. cmowru.. *olt ( ..rI. .

r.r i>r rmrpwnu-r, fknwr lihw. .1. ibnurand pr* (hundred dolnm. ) OBI woavn ao4 plow ..'. per Brlk artltr ,,,. aiaind to ha three tbouald and "'_'"',pel KCflT A HOWFJX.A.n M Jarftrlal fVfYfl tI''a" *_. rm'tI'IAN AXD Sl'RGVOX.Mr. .

W. "eattiwr Mfll- kfUrlr. Bin ono rlorralh of BftMHB ln.tal'lttl. I" >' 'n.1 >atr <>f J.., '_. eu ,tn bndrxl "..., thirty ibutMBd kaadml alit "" I Bf'JI.m.'l..ULL M P. w W'IIne.I I
.IHP1/"TR/l.fr
1 I I IIn.h..I ftr bundml.5tIarS. "vila. as.t nI4en Plwas1l .. tart a san
knii two kandrxd tl ndnl fnr rarnrtil'rlBI and ntbrr pvjrpnwv, |Pr *.. I
For traa.porIstI.( r.. th, Chy.ti .mom ".". oar IbiiUMnd "... '..r l't.w-ib .,f to'' I lfltS.NW2.. I. r -'ncIn For pay o[ iw"i u-arbtri ooelkouaand flv" kmF. A WHI4TLPR.iRiIS M It. B. ArrhrhnhtMk 'r- LAMe 554 ".... npnslts tasip rondos..

and Arpakix IVR .. 1..1$ ,.. for transportation of annuity f-"l. i.t.t |p1,.. i'elr. aw and TV-unoA" ml, 5. .nl'r-r. r.rnllaa .". .I""t do.IID. / J.U'IXO'IJ /.\ Aft r.'IIIR. 4th 4. II. no**. ...141.. n."d. lnwurl
.1,1. I t., l Ritar th* ,f,'. .. off no*!,three tbouuad dot- -
('fl1JAJ'A 'I..n.1 *nt lion and n-tl for bla k-mitb. 'be neeewMrv \ nA *ik< \ r tr.nnnortatlou, OALLAUHER. I Mk J. T. Mibr i.

For permanent annuity In Il.. *. j-'i, Urm arl ,". the '. pfw*..if IIrd Lake and IV aiUua Ifliad .. fiftharuel treats of J.lf.nieeaia. ricliteen' hi" I4ra.IZ u. a. fL"IL. nil Jabs 11'. rrtc. > H. ANIMIKWH, 4.
tweiity-nftb w.rUr .. dollarn. I II.t. .n..n,.. I?. hundred 4oiar!: rtiwE IVMAS I I ). V .
Ire.tf nf Februarr and IN Fur fifteenth oftwnrfr lawltltoinii. !., 1II"'aC I II. Fur last of Hf.lBtlm >la.Bf third arrl**. fokuneaVtal : i A171)RNKS-AToLAW/
limited and nlmr-oine, ".tl.'I< rn.I\'TAWIi I IJIlL'61USTJl.LIYUiOftQ. y.4.ral o.r .
I la torn. rflal. aBAro.nnaw UMkuiMcIa -" abt n.at IPll TctBM nf tan PnM .
repair *| CO.
of April Lw.R(7..tthlD, "1." D For .nrnt.allU",114 arllrkif tIM" aUilf .----a- .-& --0 --,-.O Pta1set. l"UIIn'\a. -..
Ibp.hn.i.M4o4p.i.ol ', hundred and.t **aotf furaltw ur*>.. per arik anIaIItt torn, per fourth artIest iftsMy tif m* ilL'.' A1rfOlr; rfure.es-.15rasu-
oUty-ntt. ( Nbtratbcr irixtrralb.IIIee"' bamlrnl htcen hundred and MX tkoapand dot (WircttirW.. Mrw.iHnirr will It tin ,.,. taItod
FuRTR HAND OF'inrnwu' of Jon twnniMoad. iroalr of Jaly eyhtrw IfXy-nr PR. It. UClLION. p.t .* nrtlfOlt .1&4 Plain .
and tblrtoralb artlcl" lr-tf 11ft .*,. 'II. i.s.red Ia. -r4f .'nd.S.. HmiB l"M\'W. 'W4t-4
Fur "'Dtl of twenty la.I..1 fur Inoi.*,"' I I rl.fitM>a hundred and flny-0., thitbouund '. *,or irteewth of taPS laiaalBii all. for pat 04 I For nruvaU of twenty ..'. ..&for tba sup nitr OOODArrlUTWOTT.. vied ",- .[.." ). CbeBvy. -- -- .

of on. 11.I.mll."...L..D fur\n I dollar of Ur1knnwmiin. ,"...par 1Mb -* treaty if Juir' _.. .rt..r tu '"..na* nf wbtk to b. an Sin BP.KF.rjKT A "u.II. OrIfwfo."tItn'ttnI tonrmn A. A. '.'.". tALL AI flR'SIcy1 .

. mnd .., .' third .artlrl. 1.1 II For .'.h.n' annuity for support iirMeea ba54a sad in,-fre.**>r,,--.u' ".I..II.du..1 ... leaping la repalirkoi4 .nmr.HOU.rR. /JfItIII'1"-TllOIIIaI Me 31 array. (
P
\.11 per I" I prr tblrtwnib article trratrofunoiUHl baortred dmkira. BuiMiBir. and for prvftllaif ...bIa far H. l>. nu1)trMJUO.! LAW.Jcutaviuj.
I
1 .IlbIft'fl l hundred' *ndon "1'1. "" > fltli. .I'.." hnadrMl and I.". SItblrtranth far 'flash" of tw alf 11.'.-ou.. for t-pi. titure, bwk*, and MaituMry per nn* ante. .. iisg |.V/ 'O.IlJlI.rJIO. I'. *. ItlatrIrl7vd1PitlIp (..ra. .
P0k .! ,
thouMBd Ira ".d"d.'t' arllrlv tmtf of ..". t.nlf'iuialilitron rartirnptoyi .. t ht handled aminrire. F'I.na.IP4. tI.p
for Iheiof I ,In repair th. \... matured' fnr the I ireatr of Jun clvreath. ( rrr.Ado. .
.
,
hundrrdililr
Fur Bimhof' .n' flfl .1i, ill WIN 41.ARE.wlujoy .
\lm. 'IP.r buudivd and > -
-
ferMi.Ib.ra..f. baadrad duBara. -
and fanrkfhirt*law eary, Ire
_ry I Iand I *, -.. B. {. Blew.tItvo1Lp.ier.iaa .
on* aehnul teacher, .n f artl'MApril Ir.sI'..I .. of Maimll per ,nnh ,rstf JuJr Ulera Fur nftxeath of twaty ,.... rOt eta. > 'lf1f1T1.t1 {.." (""OI."tC" LEIItSITIS .

natinwry, A. ,1 and .. Fur .'m..n' annnltr. for .''fl'ft PtihI.en h'tn4ri.J' :tnr-t". three kahdi t>lort ent of one ..uonrlnteaiUnn >f _IIIDC. r.MoWAin.CARfKT.1.. S. r- I J
.. rr-J.
,r.hth.rt1ht.. ..oll .11.1' I I .| T UIB artlrl ,.tf rlfth. 10llar.. ,.a nl-arhrr per OOh artlrla least of Juo *|errntk }'L'R.WTt'U .4. I S ATTHR .:\-\T.L.'W, .
4uIIru.nrnt.II ninth
,nM hamlrvd _" Khuwn hundrrd and iwrutr arrln "j loaulax-ata. tot the ., ". hundred and Ifly l'e. to Ihuatani '
oflwtntfl.'sIm.'ttL fnnhen| '. lrt ..r January urt-nilflb, H.hln' blr .. Fur ftfteeath .L' DAFU A DBIW.JOMIIcLALL. naval ( ...;,. Jiosvjj '
.
rhlef .r I' Flatbed Soot buoitrni dt u.,. ,
ol'II..f thei
lion or Inillan. In ".. and pun b. of trbiota + I. aad tblrteratb artlrl inIT heart errn Jwltfc-W. A. SIrl. C
.r' < .l and iar ntr-8v. II.'fP1u.'rt. 'ftb i Dr. tWeDty '..-*. for IM rat fllWCKIUEJt CVwnlV
i and tpp..r pvnd pr Fur nn.'III..J II la Lfdwlilft Block ted ..
IrtApiIl .a
trtlrle' ,
forth l l third .r huadnit BnnrDrr ".
hid o per andrlfht ofJunrtirvBlr-wmiBd. .1.III..a thIn! treotruf Jur! "zl."Mb.ebtm.* kn4i ptoymeBt of MM iuperlrnendeni of r.,.,.. an I .ilrrkitf ( tIII1 -war H.rvfrit I OJJfj 4)8)

Br-renth, .IEtltm'I a "a."n 11'... all kuBdred dollar 1 mat ertc.ay.n.- ih,a ar>d Inc kua4ml iViUa.. two (amen, two utlton. two hi* kioilth*. onllaarr. UWARROTa.WltUtNT MarttnT-T. A. MrltoneB.

".n".1 .. .. of la "'", I"'ras.1 annuity fur duration. |,, For Ar.i ..f e.. ln.ta!_u. MVartti .r>e*.) I Ioefl ", une cunnaltb. one ..". aod oaafriin A WHITUK K 'lllert.l- ***!* H. Imrkee.rWihHinfr I c. ,. ('easrla. .. i,. UDWTIII.
Fornlath of twenty iBitalnwuC" annuity.lob I '*.'.1.. r"h." V. I J. W.Bwalm. .
aniindanlrli. ) > tr-atj January ,, ----- -
dlrxrtlf article
.Ul ": i.. i., -tpeoded BB4er ; Bad ptuw outer per liFtS treaty BOIalHUACO.JtCK .
)
nurd arilImif :" i
*paid peroaplla. per and lNaht.Ove. and tblrti.(. atIn. _w.C.. urea iry.MreiurIVtrr ". KniLicr. II U' U..
Nufl7 kuBdrvd .n" ,Iran hundrml the lr- 'i.eBt. p-r to.r%$ .nieof treatylulf luoe ..11I. "lf kleru handrrd sad kfty-ht. ._ A UtRKRM*. .4 | )
of wvrBlk. "I.bn l I I IwrnIf.M"n.l. f,liftH' budred .... !
Apl IrMtT nf Junr sllt..ntb.I sal IftfR1For ... thousand dollar P. JORIIQN A (". ,[
litrll. Ibnuuail Rfv kuadrtd .II. ... ala ikouiwnddullan.For 1f,1I'bll4Ptl I intro SasSy Omi iMmli'KO'-Rlrhard Invm. T.I. OdIn boon at ItmMrar V..rue 1w.
and Bfly-B '11.'b..". .... ,. For Irternth tweaiT ,Inntalmeat fur pay of i A. B. HLIY.luval .trwt.
fur Blotkof' IwrBir Iu.t11fl4fl1IUt '1r"I''D' prnaanimt annallr for Hun and ita-l!. 1" I II ,
IB truxptwuu a > pi15s. per
I |
ammualikin *B ..I. .1' I I ninth article troaty nf Jaauary tfltk-th eli elSe '(tMIMrtJifcriktral > c. F. 10' '. ..
Sfta artlrle tnatll bundrn.laisd dtty4..utuitie5p51.4
., .'ef April Mivaib. .a .nd"I I !>.> bumlriNl. and trnir-BT. an
and thinwaBd doll.rt [lrlnlrr.1 I..nl'.Ih"n l kolti,1 : .. 'to POBIIII.1I.tRn..f ('uan, A. ** A. RUBOMOTBII. IVTowneod. Ir.O.tolOp.ii. 1135I
.10" ; c'III.. bitblml, doilori.r.ROK art ettth nf tweulf UulalnteBU. tor kreptoja t. :
h : For
'
f.nnnllT, I : I
ray JD'm.u. I.:, and IIn,.It*, thrm bubdml sad tarn II. I JOOM* M. vruan). M.
the rarl..usraploee d'r.
KASH. IlOflR4.
tomlikBdnlbcranlriM, M .r'rl.I'. VSs1; *& repair 111II hullillnt for j RIt. elt. A. II. map. WPI Gordon, J. T. *,1-
'Ir 110115.. furailirv tberpir. (bapt> H. l. 7t. Tl 4k ElI
,. ', la, .o<'k un <. .au fit prof Idlni' the aer *Mry *, Ii. HCRI two I )
April r Milti. .l."'' "nd" 011' For Interval on there hundred anti nlalj Ikeanil Fur *ia">at. tn rt peade ( or J.. ,...tII.eltb. 'lnf.jVw., M.->ard.nMimM I
'r'" tIIIIII4 .,. kuadrnd lao bundrrd aad ltflT.a.a.D ilnll.i. anlnHylwo 1' >fui .a*, and other an.. a* the PnokkBay. wf Sill arUel treats ibrm huBirwl dot' BEXROICT A XiTl>MIIE. *.-j. n. Rn>... n. H. Maya *. 11'slIp. ,. V ... III. l.tvr.1 _" Id II. propipDl

r. 'nn..UD d n'er.sary r.I 014'1'." traIl, at Pall .' naluoi pr .D- IY,>n tla. to 11_. _-rat,,. 1..ludl"l. heN hssdl-.tsnd afly-lre, R. A ii. .t'l lrll.ITHUI J. F"lrb.J. J. for.. J..* ... : J. .,.,m..

'hnD. f.. ,.,'.In.".. fur rdurailon. tuip| .rtof ,.. rorrrnmnind ,. I II '. ..'rtatt'-.a Ihereof, la lBMntlk lii IJlnI fir the*al. .1.1'!) lilA RIII.\'U.JlOCSA'll. \ I .
.III. _. Fur Bferalk of twrnly InculateaU, I i ". S.II. n.rwrof N.'lIIet... "...
.1..1&
ii awkaaleal nrvahxla prrtdte*
MfWUHt I illmrtlrthe 'ur.l.wt Jarkaontlllr.W .
,, April .n Iladl .1 I b..n.nsi. uo.,' '"' ii ('U, r '
other po- Kim to IIOTtL.ntbpru. '
BBC tbouMM 4.4lsr., .t'hnnlas. In ron>.,. l .... pmrunac attallel. I try of aeb u-r*>a M tk* irttm taaf MKTIIOPWUTAX must Ml .110. u.n.
.
alI, All'PKWAit or I.AkK: KL'PCIUOR. i .earrlcuuDaiiirth In. la. nla'" I P"'lt'dUt"IIU.1II era Cur aad raaporth of I 'heir bead chief per Ifib arlirlo treaty of JawiefentB. I pasaversa I I .iwir-IXr iattm. 1 UCla Im.I .

For 1 Iwt of t.Bir ." .. la raia.f p ally Ibl'I.'III.'I..I..ltatb. provt.lunsrolflalnt irnaly of '..ntlrlKbt u d.ut... sad Introv fnr the aelptao' urpbt:. r1""IIII u hundred and flflj-ffr. In. i HOOK. .liifrr.iw-W. M. "..11. A. J. RUMHI. 0, tI. ': .-.

ink *rthil. irrtlr of r tklrtMIchuwi I. ind "" la."orf lr.ai, ", J nr MM Io4taa. Lad la say other teapot lope I laodreil dollar :. :': nocsr. .t,". f. w. UMiif. A. J. IWdtlrt. II. A. ''F"I : ,.' II < IIK.XKt ,
.p'.m. and "
.., buadrvl kBil ,. tkuuM Tin handrrd buodmtl and tfll ,. .,IIrIrt. _'eSr aM ."-.' I Fur salary! ol two .or ".'chiefs .. per 4UUmirl I 1IftII..J. W. w. Unecbw. Jwvk ll.rr. L. I.flh.lI' I.
'UI' lunalernl.tuaIalIhtrafl( uf Jim ninth elfkimt .II." \.'R. \;. I '
iDJ hundred and l.rl"' LtI"I,-.,. thuaaaad dollar ',, treaty I NUTAKV l'l'nU'
d.I. .., nlnilnlhou n'" I .1".. IhouuBd .. '
bnaiknl4 I .Ircd sod ,", one : ALABAMA GOUt UFC.: .aIIII1.1O.a..1 Follitse.rdelbW. .
l* nf IwralT In..IU (".1. busts and rldbty-nlu. rrnu IOWA Fur Slob ,.f.lZhtMh .:. for ...nftll410. ; M. briM,. MOIT.and Oum'.IIsSda.n fur lb. PlaIn
furallura ant p.r tuuiartlrki la lien of,....:a>enl ua taw If) ,. : tnO.AX MtAfM FWXhRY.FRANK 1..1..1 ..
0"11..thininb. rlrhtubundmd ,UXrEM-RAtm TKIBr* ASh nH$ OF tIll : For mureat. pr tad ".'' ,114I iblldreo e b. .0.11 atka4 tax ; n.rer'barn.. rrMrut rt. AI .to" Pisalotifthtip, arI
nf ... tattoo
In-air 8nt kaj4r4 .
V4.tla. I uses tkoawad boardlM R. IVD.nXTlVKS .
dollar 14'" II I M1I'I I.K OIl Krbool .pruf Idlnc IhrarkooUatid .4 a.Tboes..* Lsnrsar.r.iSrf's .
and Rftr-Aiur, shill tbmiuBd fHBiAilal f' n.huadml.and Irt ama tkuowaad It.ht : I'UA Ul "i-
.lrol.
Fur th. lantof lit* lii.ulm.-nu I With BtK-evwry furallure.lhrparrba'eoriivreMar ll f TIIK I'KACK.: I'lilllj. w .Hrr.Vr iL"
for but of l.i-Blr for "ulnnlhnpl.m."t.n 10 Jjiir" .. i kiva haadreil .Dd Ui'.II ,
L I".h..n" st.on45rtll..'.lrofJurnlrBnh trust dollars .. ._.., Iniplrnrua, IIWM lUrtln I
nd 0th, objwi*. ft i _Af \t"of' J. w.
.
!
U t'OA
i iturttlon tor
..'".'.,. krtkl trv.of '. ,.1.".. kundrmt aril ony-Bt. fuboiuaad .' rT.b',..>ur.. at Its per raCisM DM aaaott nniter tnnrlHin lilt ,I: lad furtb. hull fur fenrlrur of auih laadi o> raA], W. "II -.1. J. rl..,,. ATTURNEYSAThAW.Rmrs" .

1 ,rl I other heoteavtal paranor : b.'t1 fur .gardenia aol farmlut (urpuM f.KUAL HUlfLVKSK.FATT1 Jr.ChMrrhr..
fr
l4elas'4' w.
till
il"IUr : '
hii antrt of .
thlrtkHk. alalh thow nimk
Ik'x.n .ml
KriH.-iniN'r "Do. 1 fur .0.1 >uUirBiw of law prevMrat. per thuinand dollan.For : nernrr |ur
of artivB ''n.I.lu..n' pal I! tot Ik.pth..OII Ibree ON A Xtr.K.CALL
Fur last i
.n''b..d .f Its .era.t..orI.dgbt.e. kuadie4 ainrfuar. ,. $hlpl 1s.J.k.onvltfu, )la.I. .
,
d.II. 'reaL, .r'
sad Obe \D hat fhirth -
blark.oiHb. .
ur
twiiai.iruu K"ITT.'WI'r.1I .
_1.1. A
fnr anirkl .n.11 i of on. I. '. on .
.
for iMt of twimir I II lb-4 aa4 rt/tkt kaaxtred aad fyflte j I
IWo
)
idswstlunsI par _1""I.al Uanblrb .r "*""D.nd lilow ni.krr, per fuurik artlrl trrafjunn ',. owllar. I II I"a. ,'h....IC" arstitant l.vstbe51. us.rgflnm.r. .. A u""ml.t1.l" II.I Paula 'II" rpla'npsh.sssisu.p.. :I ,. ruaiitii. .. j. DIIIU. r.p. rLU''..
I.D.I.. bundrrd and ini Iwo fiShers fuarthuuBd lii4IEt. .
or* Ul b* pld' 1 lb. I.D" biTmrlr I iwrniy-flftk cKbln-a' I KAA". ,une ln:1::: ..u A of l>ut.1 l and Xf.o& tUrrU. |.. 3.flt&pIiltk. 11. ', ')435I
' >ti. l at lhtlllaVM '1' inn Ibre* thouMiid Cia hnuilnKl dollar live bUo.lrr.IPut A. 0. tI .lfT .'
la ahht, Ih.m$ w >i> > i For lalrrwl la Den oflaTWa rat on l.u buireit fur \' '' lastor.It. V
pr ftMirtk ., of HrplmabIklrtlrtk. I Fnr nrvruili of twrnty IO.I.IBIUUU. fur pay, onlllvr aiulMlirt ". tkiuand 4i>ltar*. al Rf*per "eBioai per amm. '- arwn-utb uf lanai and Imrtalmcnij. the w i iat r.ra's.psa Ip. Mutllwwf r.Obarrk.ilMilk. UYllkkrwrn r. I II. II. llr.Kllr:,

.lKbu. B ....Im sad onj-frmr, tar" .ur* of One pbrnk-lan.(.rmlD ono .sawyer owrltiH. per jioml artJrte iteM, uf Jaovarf f>.,. In rrpalr Ike ipilal.and the furnliurw proaldop tbvrrtnrbrer n. AMMIEWf.JOHV fMliir. IMii..U, lit "...1 t 'A. .. .

IhnnMBd onr- ''I.n.1| uf ankle Imrjunn esCIb. alibi,.. bua4 4 sad (ortj-.:.. Ira thin C1st7 nniiriimi. 'Inv in.ll A. ... .n.Hr. .. AKTIIITttCT.Tlrtuni )I .
di uUm BU for .11" umlil". .nd unr- 'II.I.Io..rb. |I"r bunS I hundred dullart.Fur 1.IQI'ONIt. ,_., r wt 011.11 I
For III4t I .ad dollar.. /I,. John' 1' | MJWbn. .
sod Bnr rnlU ami tool./ and s.a.elStV N J \ onle .
rintiuwn" kundn-d ;t uf II.". : CLARK.F. BailMln1 Jrkaunvlll ',
ntr-nni repair
and M.UUOU, rr mad aad nrtk *rUl.trr*" tw I KICKAPUO*. .| of M.rkPi, K. II. Writer, ftmnur. Mixt, ,
kamlrwl I .. Br,thouoind one bundnxl duliar nuurlal, ihtHuand 4i>.llar I F.: nrrrru I.U" i. Horlda. I... ,.
ai kurert tall sIP-ba. .
..t MpMinbrr r-lirblM-a for **.ltftn I r. '.'.. oa aia BHT-fiiur 0'. IbnuMBd and fiirtf dolUn.Fnr I fur Bflrvnlh uf twi-oty IBIUIBHIUU.bad 1.1 .od lorty-Ke 4ulvan aa4 .,.,.teat ElvJCALLY. Pl'YALLlP. lDIAI.s.For "'8N J' 1J1.t IILl/ /rM., 0 5.. .. Bn-UTo MXMim .nliiki.u I' -
fur I hit ki.d rhlrf i.f.st.l .nl.\4o l pjarth AM I) BtMXtOF I,. .. I D. .'IITIltIIL,
.uponof for cdaraMufi & tarsal fiMUk l
.nf luimlf la.In" J"n"I."II".nn. .I'b..D I, at .,e prr reCtuM pie .. ,I laMalmeal. In part par ; Co 8. MataFKKr.CMIL it r. 'r ,
.
ill I nUIbup .Dd Pith anlrltklr .' .rt"""trrttf ul ,,11I"11. beoeBV-tal MraoaM pet treat; of M..., last of twenty land lu A THIUMIkM.vr.y ""...* M>hm duliar of title to ;
ar RplL1wr .I".n kun.ii.. uii.lrrtl Slid flnj-flr. Kit bnndrnl .,.Ho-BMn Wairreri a.4 .n,...', fubviunad I r rant for rcllBiul.koieBl lounb artirh "I" P a, V 151el'i.e la EMI )_.." ntaT I. 1'lIr1411HS11 I ) MflMiKOX.OfWr : .
I
I/ I II 1'itl.EkN. III oftjerta. per .VV.4U.lt.uro. 1.\tlTI".I/I1'\1.
.d Bn,-four, oti.Ihon Itirv kadr fourrtlrli 11 orT' aaa4r4 and kla, pi-r
,.. dollar i For Mrmaa.nl annuity la niuin-y.'.ol rB hurd .. .ad ,..." ..1_r, u. I II I r
Fur .aliikirvBtk Iwrolf lailalkwaU. for II. irmly of Auyuxlnth, Mi r..11.t....rI III&a..II..fl" I and llti-fAiir.uo 1'VKLH: Aisuis. .ir.u.. ). ,'. rmpkin, ll. li. rwimrrifr .,. I ._.
,.', of AuItetellib. I fur uf \ *
1 iBMalmeuu la'Irurl4ir .
'.f shop< and IIlu"''". and Bfth aniru- Fur UM uf tavutr pr m.rnii .i 1 II 1./dor* md
knit 1111..1:0 'It
.
.a" BMtManl, .ttppurt iBdlaa la India IVmtorT. latrtf remuti I I i
.n'l1 bunilntl sod DII,-*". ot' .1 ..nilili. .arpi nier, f.ruwr.ao.l '.- r.1''AROl.lIt.U'. 'lEEK: .
.
I'TTI"'f"I"I
1- .HIO .rtU4 Ifvatf ufkrptraiuitklrtlirtk. ilfhiMia root M"il".. and aeh a* o*>y bo ,_.. II.-,. ....h.' ,in the .u trail In Ills r>rnln( : mindiT-rbim4 and DiKbi eli

% 'buadrad .ua B )-uur, 01IbnuMBd tKMiMiitl flta buadinl dollar stroll..1.tllt'le : .flat 1.11.aut., ilan.For I II ,Will .".UI..ml.1I per f.l/ATA ull.... 4V. .I Wi u'rHwk purrr. nn"iinrptfalnn on III illin'sdi I ATTi>RX>:VS-\T 1.I UAW.imi'
.
.I.bl.D monrr per uf ltr.Tmhar taasy.alaIk.sfpbl.a
ihillan.Fnr Fur tx-rinaurut annuity In IbIs aaxuet ur KI awrk tbuisofaa .., I. I I nlrto stasis II. A. H. WFtrKOFII. .l Ph H nVw t. "..,.. sad t,1a. .

.D.lull' cad durIng tha ,. IreSty of June.UlrrBlh, .1.0141'S. honOrs Mi.ntItilt. I .arf. tn rvoiplMi. the rraauttl nf lie .UBdrvdaad Bfiy-lour, all IhoiMand efrn Bun.rM I rurdlallv ballad luII.T. ",."". \ <- IbMiai !.. 4, riirWit I...' 111111.11",..
"P..n.1 .
tiM of r.I.l l .lop ,. and l..rl I I*u...01 Bflb ortlfl I rrafy ..1 A
artlrlm trattf of.. nxiih. l.liU,a $.. '" b" aoil Bly-( .ll. I It. 1berwr .c*. lie bnravniif Tra**sad II. For ta* hwl uf Iwonly IniUloicnU for 15.*upiirt I A. W. KM\Ii tir. i.. tl W. II. Ikulm. ...r. I .
.. .
: luduMrlal
AlI and anbiiui and w. A. r nnK' A. Sill.I
i rti-ullural
,
a d.litr-U.l, dalUr tar.. i 'i reuimtlua ChIle lilt I... Trmtorr, o. of au j. I'. Mm.mu.KT. Mhrl ttaptI.t.rornrr..fthuflb...) li.gsa. .
.Fur Ik*uppart of '_ilurlnf tk.nlr*.' Fur rduralliinal, purpiov*. pr IIn".rtl..I..I..I' In ahead *latr-lf. IkuBMad 4ullar; sod thin .uppi>rt i.I.ulth and i-arpenler shop, and prurMV attU lIeS 11I,. "11"lun'

ur. of ik 1'ro.ldnat., .pr i.iflb *",( (,..', .f February Pmrtiwnlb, rl' biM-a hundred atilrtyibrr I' to b* and altaMc for aM p-rt>o. fru > the henvMry ". therefur. la evnforatii'lib *. M. TH urn.r. day mDrtHn m II ,i'ih.III. nrrnlnv, >l nIhaHr I '. .. (.II' .U'll.tI. It.I .

nf imptumbrr. tblrtlntk. *lKhi cB bai .lr* r"unll .nd altrr th. '*** of till art JYnri.1, : Uie tenth arlli'l treaty of Itrallmrli.n11. I t. JOIlO IIO,. 1'.' N. Mr.eorm-r uf P"II 11I4 %..Ma nr.llwr .
article at Apw Fur ,, maul aauuity la nionry, |H T mh. .Uibio huudrvd 1UI..llnJ.four. one tbuuuid liuf ""....rAI'YflW
nn, ant anvrptk i T".I no UaMlliy .hall I.e Iwarrr4 far said ,- KHTATK.UirtlAIlD u.rmod I
PX.IL'
,#nlh. Klyklrwi kwtdnid kad .lllll, Iwolibnodiwi .. rtlrlo, liMIt of Jaaaarf twraty-fourtb.OtIS artlfl tlihunundml treaif I,I I 'al lot shy MIBI la raises uf the aovwiBt b..qa4.pr'prtalm4 Are .".tllKVLNhlS. il..IIarolfIltLR.'s AND AfAIIUIJI ,I MiUtl'tiHUN.FHKO. Arttrat, Hmnklrn.I iM.*r t, r.irlMik'i mrtmrr I "' \'.-*IANxn H1'lt atts.;

AoTlr, aiul rmly-K. and rtVr.. Thai ,r. w. Vmoollr |nutnrlhrrw .
Ti'HaVil '
For trB>pnrtallna* sad kcnwarr n .l of drlltirrnfiDBulif .': Aiigml wwnth. rlghu-rn hundred and nil], I'I rMBoi Inar ald lodlaa shall out .5= nlnrnil. Fur .I\'h .., Ihlrtf ''.IIb''UI& for purehan ol i RH.'lI'.f "R.I'T.. Honrfi>lval lrl *J. hot Pr.ll-iii. J. !. \l1Ik.' north Uu of H.T Wrraia| l>r.tU.hlu..
lit I Je ireatt of "" ",II,. .. iilwk nf Psailon.itluint. .
dollar .' stIll l ) m" l.ulldlDf, nrii rut
) thuuMud luthinii a. l"T .
f II. twvBty .
and' oc1'htp.assIutlAP411.tifl4)r .111..1. lolko BFTTEU.M.AI.HAMUUA. harlan. lMrrrtary.'fully
pmiUloBt | and I ., for a rrtnutvd rraenaiMxad ... 1 .
bts.kainltb and '.ltl. I..h. InoO'uu .
.
I.r buudrvd .1
ihouwnil dollars Fur purniiuiiut annuliT lKbiu M"lboii rpl-i'twl murrh.Mpt.Mllf III'. :
lurvrr-d .
IVB no Mahtlttfcv kai b* "r pafoteo.i..le : '
niirrtWAt, ur Tilt:: Mivinuni.Fnr .i.taiit and fur.hop and ,...U. iw'r eIghth' Ik'I.. i Curs (mater -,. bat that prutMall .. dollar Jsmi'I )11..a ..,atuu .(.. lir,. .. *. II.PIHutor. ... V
rlf' hl'* a km .nth uf tea Indaluienli. lo be ipeodd by SI'II'CT.I 'L81i. I.. (0' III.Jt4Tln
nwnil_ of JIflUarf.tWltiIlY.V.111'tb. I lur .
of
mtBI nl Ira Ih. I. miy > out tw .cuartriMd a* to prrmi tie pa, I \V.
la..lln.,1 .r
$la mo*.). iwr IrI)4i.) trvaly offourtb (1I., 01. and t.ei.tyU. and nnb artlrl Irealy i I vat uf lIe **Jary uf,.eaavatMioa>rrappi4aurvomf I ,.*Herrwlary ul Ibe lub-rtur tea dollars. fur rathIdtaa I J. J, IIULLAND. .enn'l Ml.slonary Rs ali.t' ('"". "./ at.

_1"' kad tonytwrlAklk .I A.."., .,.II'b. rlfnlrea hiiwdriKl au4tttly..Illgil ;." 'I"Ii e tarai. and Ihe4r floi.li and prupiaTdlBf I ,..1... lu Ike imrrba. .** .uf atari Bad article r/.V .|A7 MA'NTIIm.11"(1.1'. bIlCuiC Laura sod 'IMI. hat brew.. : ('V Tilt: I-KACE:
11. .
II. s.a-aas.
.u
dollars.Pur lo ., "
aol forty frum llBie.
stills mnli r Iklrtink rl,btwo huadiwl aNd prrcmtal awl not t,lrrai1 I ..u,. I '
.tpos.e: .
and Heel C., I lirBRARP. mil soTAnr ri'RUr. omm m ".. HI .
be II. ,
<
I I fur Iroa uf Indian aiay Imlu-ata lo uruuer, o
lh*
iblrd.rtlrbtimiof iwrmaaeBt auunliy ra 'b..nel Ep'.1. N. V.Mfa".r 1bps.
nnr-four, b uxil fur lull
lita.lral and If thuiwaad dollars roaipei '
i a ,
.Ir.
.0 slId I llav '
lIst sliest1p..talr .
I <>rarr
twennlurih. "
Mar ,,talk, HKliiova bundixl and .1"'U'$ 'I wp. per elafhill .'II..I..r J.auary and liftrIlnI. 1111' of ,...r.ftooh. .' aaw> "lf. vIvhln-B IBowaBd 1."uilllrr.itaiei. ('.'MKKT.I"Kits. and kllI..b.1PY.. J. a. l|..irllut .I ..

F' IMIT Ikaiuaad oan buadrrilMd .11"\t.la..IQ ., .rlnhlwu hundred .D..u..II. hunilra other .tpra4ll.re* as sat b* -i arti for |*y uf pbyilrltB.learner.rrivnter R. 'If".UTI. .. raIEi'l; SuglIalLWsl.I
.dJnitIllt1& .
Auv nut ..."'". elgBieen blatif.UII.1 nlltAftf. Kf KftBll' ,15. iii ,. .M In.-
tUITiKTrn) WBMi I"I''p'IJ'.r ., 4* .-.p.4sshfuMl*Sees-es..,. .-. husJrv.1od CALVIt 01, I'ro"r" OJ msrr I'tftf'.ft\t 0niaa stIl. .1 I tuillillv'rla at
snittrt. ul M. vlikin-a uut" reran., Hutfroiiu
Pill seventy UTitb
-- UuuiinM II'c1o..1 umiy >
rrTufnr .11.1 an.Icl.oi .
rlfhtof" Un I. I Mid _. C !. t, RiI.nWIttsPaMor.ilma. '
ur ofhrlwrlht 111 AIIIIU /.
Ik. pT of !. lu.M.trT..1 artlrlIrraiy I Fur permamint annuIty, lor tIll p*, kLAMATII Af D MOWiC I\DISM.Fir I tlityHrigll, all ibiHuaml rtn hundred .,1. IdIII'
I
of UtnUir fnanh .Uhlva kuBdrmi .nd I prr nlKblh artirl .1'0' JanuaiirnlTfourth I fourth ur If. io.Uxe! $'.. to applied air I.in. 'o iYl t'ii.: It. II IDlES Ill), !*l..anlr.a. .

,.n.o"d Wbtb nlt3 mali ef trplmibt' '.0.11111" .'.rtl..I..r!.cl,h'-a hundred A.''*'.and,eBlblirhienmlre.1 IWDUIT-!". dlrertlna >.f the Prrl4eai.a> per reraed on. : tans F.r but with it flour tour and latialmeota MHWI) lr, U mitt fumUh article Mid. .In-..fI'.f JACTM NTILLE. FLA. tit. tulips 911, M. B'.,<, W. ". : rk.. I'lrHT-tlKI'ICK MlTICK.:
and an .
nfir-luur. I r'I.lleatf of Uort Wtla1l4" 1:1" I). J._ TIr rtIIular _
.
lua..1
dultan.Fur 511155 huadred and titty Utllrl'AIITtRr."r MAIL
II'I.ltI" hundred Utilh ARRIVAL
tn .*alb. ..,b_. but4id and 1111'-*". alt huailr, ."..1.1..4 dollar IKruITt aID ptlUt 11ItKHU 1_ Ul .".1301 ". .'.v. of MW.k _III. I
twit ., ibuuMBd dollar.
tour IU4JI4 i Of* per rvntuin 'ntont.1 na I "f .. lonalow at fur lectMa i ipair I. 1(01. ", aaal,,. .1'.".
aad ulilf'lour ... eJui.tlun.Ilk Fur -,htk t two thousand ituUn .. Val l Ijulpa \u. ID, En.. It uvmlr. W. ). H. IWebsil I It.
of "uiuMBd dollar. fur>.,.of p. Fur tr.Qnpurt.llon uf(< 1110.'IP !TKKLtlHiEU ribTii stud Wi-.uni daily, IUI4..M. t.'10?. a,
Faroifbtla ot i.'s 'lalt.Isa..d. .1. ofAua'U.t *.inlh alibI.. : une .._111..nUC.IDI'" IHIIMIBIr Crurvlnl 1 hut Mid hunheru I'hef rnae* SItE, >r, : Ii. Joie, T,Vr. Rrvntor n*> .
rowla. |wr fuunk .' lW. snIde treaty UM Mack.oUtI rur-aler aBd asia an l 1.1 lad 3d l MuniUM of mrk wan Ik.trkKinvlllvi'h.Hifr eritalidlila slId P loud Ii. II.
o JUlfV
1t" duliar I ,. I.n.UuD
to
.Inhma 111.le '. "un.tre! aol Dnr-.lt.leq .thuiuiand. .1 ant MienlT'li. lOW ..k.,. th* ranu ...., *r*>>4, Lad bespIIi. .j.| Arap.bn. .hall Ufi.ralhudvlUiri of Mid TOUL '". U n.A.W., 1. 1. l>ryrM. I Ullf. ID.K' A. H tO. P. V.atit .
I ludiaa Ti-rrliury
article' IhlrikIb.lgll l Fur 1111..' oa >lx fnurtk rt H* treaty rf Ort..ber I\.ur. i the AUKu.lllii' tud Pllalka, ,
.
Mgklk II. a. per K. II. IM N. Brt iw : tt J **a kuBilrwl and .firFour ..I'alr artli-lo Ir..i I muMnd on* hundivil end Itty-vUbt to.11.U....1mdnl I _.,.. el.awv. laM ""daY..r MKh moat I dallf .IHuBdart nrrpl.'il' k*<0 P. *. lift:' ) &. It,

? W5lfl1W, .lb.l I.n.. .a11174.ei, i i* rM uf f>ve IM-r rrntuiti our annuiu ermtar <; xHwaad 4uUara. .'. .... of Ills .m M-iiiOiaiuix1.r,N .. tiuuVr in* dlrwtlon of I be I .& lot Far ti-nlreaih of Wires rrTTT. (ILaIS r irr$. 0114..EATII1t HH3A.'
al _& Ik
tkiHiMad Fut Blnlh twenty put .
Ib.r.rdee -11I' I.
.1".1. I.t" arllclmy othcru I' (I. 1..kID. .Ia'
In.,.I5g of tN ,. UMn oad avrlntat i* Interior under prntuton of third hundred ..1 I .lame of hide and BMtrrtal lur law aad low..111.lrpcitl.e. ..... brliii third Mrtum la Money or itl.nlk.nkte 1IELTIXO nt'IlHER TACK I.' and 1-1 Tuesday .f_'k oatA. cUw. "*if Tbunday. .. lIst P. a.ntrpruw. .
uf Marrb
ii'
t
.l bUmi lUw'II."It.'tr .
? ,
.
Uppwrl of par fuun .""'1. I.f ul ; of J.n.fuurr-olb. btorkawltk. *i**>>a aad .. MaSs : per : Mrlonilll' toad
.
.
4okr ftiartk. kaadml sal 1"1,. 111'1. thlrtr-lkrr lhou .ml stroll hundrrid M>|I*. ao4 kuok. aDd Matlncwr fur Ih* oiaaoaJ. a huadred and iny-iuur. handy too. ING.SloraTliware Stats orrinu. I P.451. *m,n Wsdu.sdpysndltaUnd.

sad lfbik | | of ...'Ibl"'b.' atly-olflx ilultar and l .rty real. .bur ..& a* per mrtb anIle irMtr uf d. illals. I ( muss, ( ,"oU" ,-, littiWi.mr I haadmlaotf 1II11.lttur. Fur ninth of Va lont.lmrtu for knrnlui- la re- (hunt I..tIf' rt. li Hiboc. ,tTatlaiai r. 'illisday r and .,.
*Ubt..N ,, 1.IIIN .r..: mal. .I.,fnnruvath. -.- fruchrh 1..1'' IIr.'W
b..n blark.Blth.Bup
*f 7 vliibKna I .11'" of Ihlrtf inMBlmeaU, (41 iupi.t y I -IbiHMBd ... h.a4re4 -. I pal' a grIst' ant MW lalll and cuppurl uf I sonIrgtlot da, ..nl .. K.liraniiiirkdd .

1. ly.fiiar 1. all ..a', kad Miir-U dollar ai..IalTIeV5I ,,,. ill ..n.'. la nuuitwr. o>*r luuruw. I Fur klolh.f Iftxra lanaja* nta, (nr My sad tat prrrlKhlh, trttrlBlrraif of sub ilx- LiADAkDlauB, llru l (Jr..' H'urJ n !" r. jaiintaa .ir.,. 'U"u"n. ,

111d. ran of..". .llb a >ul' ut good .>io.ianll.l Wool I tie..* of nae Mpertatradmt ..f (brailtt inurr. .nlk. "("10.. lI..ad..IId Iftf-luur, arid third dlncttntxr) IlSylonl attiC's Tatalky A .

For vital oil** la.talnirBU oftNinadfur .a clothIng,(X.n ullo/(of a ooat, 5.1. paatahwaiiunl.hlrl. ,.. I I OB* bUo.... Mayer uoe ... I .tk-1 iriy uf M.rta iilb M _a Buuorvdid !<. rrutlnloa tad labaiKM. prfwirtk and woollen ..III.. ''i* per Blink' a and 554 uutrr. B. I fttlrlrtrratf .Itly ala, Ihrcv hunJrwl d>41r*. Ill.. I learr W4o 'i tk purrktMof "'C, utw WSION p4v per
I _.,'b. el..b'_ii bun.lr l ... For Bititb' of im -... lur pay for ..." I "GAR SIIUJ ET"I'OILI"' I.\, >
of May fit
artlDl tr.*l* of ik<, fnurtk. .lhIsrlbun.lr'sl urt. Irvatr 1 of tWtoI' (MTU4 ..*4 L natter. (NnnflndoJLund I A.B.
*.rla'.iwu. .l "," artkl .1I".II.bl. eliihl' IOU lAIo.1 fur hundred dollanFur sal still -". >lx UMNCMB4 4uUa/. I .ner. ioe thuueaud ,.buudrrd d.iars.ot )F1'O jonnixo ..","'h. C. l.5 klM (JwtsonviIis.tind /II. Mh-kolu "il) A. .. lihUfA, ..
a" 'f'l ROt
of F1TTI.
eat .
III supply IW.I_ fur r oo U.Al'
In-'ai-ieni ? Dlnih uf let '
of*pplBibvr thlrtltb, .,. bvBilrvd utk uf thirty I fur ntoih uf twrati -_. to pal eaJary I IttnilittH-Mr*. Jnka Is-Nip. I oriirr. iiuciutiTb
ir.fcmr and Iklrd ."11. "t.'' of M*> .r,.atkinkt r_. *. *er.n huadrvd In 11"... .tret. taut<. : id .BbM *r. uf vow pkf_a.*a* talllrt *o. .liter, per Mm mashes. ala bundreilitull.n. AaD ( ron, Tit'r' 1evl4 J_ (Ja'Sswtfle.ll.Iirtatrv
'
d.B .r i.fair' with aaaanl l.III"III.. p. Fur Blnlh of Uu lanalmrnt, Air par of uormrr. I '.'*..imiw Bill bn open dally fun'l.l.' el-
*
anlrl '
kuodrad tadfUljr-fuur. rkuu| ; hjrra a Iflh Iraaly .
ra ul.a" noulea 'an nu | t doHam. Ttn.IoImltbl IH to OrtleF. UirtTT eo.u" I i TtU.IrW .
allp.MVen and .ltir- .'. Mtry to Make IB. HIB, a pair of kirnrrlr -K.r "''.. dell_ haadml aad ..111air. I per .".u..u. ulov buudrvd o .p1oId) ,Fata &. i. 'It I P. ".
.
d.it itril ufrallru and t.elT. yard uf rutluiiBientk. Fur ulnthofl aln.Uinetiu for pay of bu.kullk 1-i'oII-1 AI FI ,," B. I). A..'..'. M.ritnu
vicktki ". .-"'.a: the tkrm lauaxaad .1* hua4M4 4uUar .. TI oCl\c'o.1/I be \Iu"" from l"JII. IK.lii'rlurk
I hundr4 Ofen OB
IU .
r 01 .. a* {Mr mm .rUrl."I'II"bo..n.lluur MAKAHTaUBE.For per nauir IndIes alo -toni Cwfrtrl < nw. iCbMuba )
rl fur lh mippurt| .0..11.1. .u.U.1 ... laMa-oveau fur IIrbIao W. n. T.,". (. ul '..antlIM ."n... ilollari.Fur liftS If Ira) taoalateBta *f IMrly tbuttan4Un. Fur .ub.of Ira "P. FOItLE: Third JbJrvl I: r. B, -- ,
lbs Ptf .Id 1..u..1 tr .. to tupply ". and lw la toe UwMOW. < J... *. ln\ fJ.... .
alIbutthld, ID.LaI. dtretk. .r,114I k allh lUpplMBa1 ,\xirfA liu rv'- .1) Rol DrllfrllcB sill) b alI
| rue and .la>d. par 1. (Mac the MB vrtrjj abet u : Tb* f.eorrtl *ud open
.nl aod thrwt hundrod .,01 : Ibnr .tr. dollar: '11II" W. II. U'.. fOIf'D'. ,
,-t. Is.tshh I iBdml tad Bttr IOU ulJaai&gIlfly.in& "" If A. i. loan.IN 11th
frl..llbl.I"fon. prraMrau B. tftk artMi*treaty I It'.. durlnf lbs "' .1., bout, nti-pl wbrn
>r Ihlrtlrtk *ibla an If olrU, lauder Ib.I..IK'IIIIaDa..nd etn--'t4 add ifty-Iv., ,-. I Fur uo* outrun til hundred dollars.uAtd. 811III ,,, T II. M.'O'.,. apelnvs., '
klindrod. and BnT-fuur Iklrd artlrli Urn t">'d* .. maf loa avded lu .... nark i iUM MMB4 *4U. ISIS ill?. nool.III"'btw.4 $rst.iita. nn aurtMi ..I\tll''rld, Kt.n. ..... I wnullvi. thuound on b. uf A...' street 14 irBB lisa and LauriHfcla
,real? vf May M.tith. sl l.kl h,4"aaiItlTfuur kfumtaliU fcwlhor WIth a peirof thouund I Fur cnath uf twenty laitilmnjii.I hr IIIptArI Fur iBteroi! on iiiti-nlu raulun ', BO* Mori of Ike K. Jim Hotel. and *., .i*tiorni- r>r .IA.D rntmi-. A.I. ,NOSEY oui.tit orru .
artlrl If Slit< deed dul I. at Inc per prBBBuaubvlBC
.1 I* kuailrtHt ...l4I7..Tnn cUt '* forMrk per Mm*kn* dollarl.per I *. ,1. .BI k sad rpeaur ia >p, aa4 lu.M* txiwry tWenty tluuf '.',' anlloiuuf land ', ( rt from on* of lie V*l hoardIng hoae la u.it. road lluhHrW M ".. Jtrkwi//<,kI I I Mosey .,.,. at* lanund at thUtofflM |.*>."* 'la
and
Mid' .I.a l tea* ,. Ik* amoadrti I.I indrvl ultlk of Iwiatr lap ._ _' hO k* uoed by IkervUry I laaiMry... 'iherafitf ihiny-lnl. par rirhI .tef..Hi .BitlriMiyaf I II" .y iiralyufjispnieiuud. t-lgllloen bun. 10 tro-lory '1r M1..t Ittlll II'fI.sI -J. $. r1., U.rti 1Ia' "n sit I. ...JaOI) Pl41r1.aid s1saI4.ri p.l.I .

.M par"'l.. lulal.r artM.Ii.! of ,.. I"""'? la U*purcha con.liuu**of itWlkJ. aai I.01'I 1 irtf...., a..baa4nd 4>Uan. !t 4rv4 and twvnit-lre(,of fur *duratlufia4 ulaik. purpu rtMlilnrikuadrad ,, 'ilS T3i PRANK HOfSKK.ln fl.1 K'lwi B. J. AUxruuM, (M.rt** *jnwcl .hIs I. ".I BMI.IO laltwrlana and ."". ,,
nmluiton Jaauary
uf May pvirvalk, *"lkiwi kuadnd sail ." .* a*, frvui ladJraW Hat* to llai In uk their proper tb* ... of rut IfWaik of lama, luimaniau. for tk* MB I per IwaaM sad !kirtf-l ht. Ikrw ikuucaaJ f.ssi5eudred sdad I& 'le..r di'ublr.teneovnil UM vllbuuraant Vnfiiwl B. (I. Aid... iMtrtun Inm.1 I TIlt Mtowlaf are lbs run uf KMDWl-otoa t

,btNSbbs.UYd tblrt74braa.t.4tarssal4IblfljIhIsS5aeII ], -1 INS, I pori uf a* rVwMara sad ladiMinal arknuL aII4 1 lock 5ar1p all rwim.be.la Itvwwvr. L. Oa..IIIIUnal..) .
,'I dollar lot lath ladlta / .. a* kr MBK I uf .... arth I' of'.p1rpIwo and If ... or e1P5515. Tb' wun.f our r iifflr* sIll Ur open\ Trwu foIl A.
'rhvr aLtatIe.l 10. .
lkuuaiid dollarS ,I, pet Ihrw .."01. Ibuaaaixl duUar., 1 l-rtr. IBx-ladlbtf ISO kltrara L 0..1"."" -1C' .11I1. Uarknar'IW I I
Fur IM of IVIBIT 1sM1mNll nf akkulljr, ,1..1. a mm aol Hnmllut pvrtaath We rtk-h ..on.1.114 I "L i ikuaB4 If. haadKil dollars. : at Fur Is.tBierv cvtiluin ua annual lo b* paid auoil Bwla hou. aa-if. ar abme; 01.! rlooeu beIoi 1,4.//("..,, ... Joka ,.",. ''A'...) I.V .' S11" r. ..

mousy. per third' .".trIp of ,... <.. ,." piVot aphmdaa buiidrvd dullat fur Iftorath of ieaAf uwulatcata 1 fur tbr .. I ., la pr ur MI k ank'M a. lie BKIi sad tour .".'. WII.IIa\ earl room I h. 0- ,,,.,,, ..an ONtsiS.Ott .
fuur aniMally wwy .
< .", lw ki]' wiy ua* ,..., uf Ma.. far_'. a*
t* i .d..I..I".d plu a 'aspsfrt. .. arurk mats hjOM. Earh house bailiff Iwo frunt aoi 044uhlt .n.. ..
. Kur liftS of i..0" .m.uliuenu fur pay of traHtlurnl I i lary of lie lulcrlur' May ilimrt. per ant IInl.,1 rin.ltstp |IO .,. Aflieit.
( the .
..,.. whb.i1 rwrateh awoy-hir He*. ...
.. b.. ant ..taiwaeryMVVUlh p., iwfiiy-pikib Hghieca. bun two .k vatraare sad dls.sa f u.n musS .N.. I. W Ift..oo.... N U t a W IIIU "
Ibirut ..mK \ ka t .ntlrsfront.. ritradimni '
'sj a.r .II..' ttll'I. MW Uvlt( 1*. 111..01 Cr IU"O\.. drvd aad lxt-lf. Ifttwu ibuimia'l dillar sill plaita fro tiP rui ... H < Hrirut KHTiitun, *>.r> TIM.NT .et MI' .ixl aol U'.'I.. III. .. .hUt "

, pta 1..tl ,.11. -11..1'1.., ..4lal. I liter f atnuitDBWU > Fur ,."r-c fill *eiiHtkuBdr4Bi>4 twenty tbou.tadc "wl thiruraen leanly Set loth front door 1' ni...I.II. I .r Ik i.oil uol..r.'t.iltj.g' Im .. ail .
'"' uf taaultKnu
r lh Rial ,
.'"i.1 a." fortjr. .....atklrd fur Mr uf Mroad blorkiaillk and DuN said nt.l lpr r knadnd and fortt tao hb.seaad ..11hlr4 ..k buadrrd au4 forty lour d.lIsts SI|., .. roUnd '' U auk ..111I11I1" Aadrv*'. uf Ik* Iir k4 t''IeIIIII'W" rrirrjm.n But.ir,<4ifia l-iu .. .14"rukuai
.1.1i I leg 11I.Mild .- r.Buualo to HMH| for -III pa u. ..,. lAin teH will u> IN doukli No. .IKH. A. J. I-.< fit
"I of Mtrrk ala.4. klk. tricklmikundrvd OIl elfblh arUct of the**BM trvrnty, .. Hrhiy-tf dioTarg In uf Ike lBtri ai.r direct" ... flail J,1. iuuawl' .. r. HicatoiowMkri
.l_ Ikmnaad Aalar dollar I. trtUU of lorlflk Xru *. ike erreury J lu tM, I.U. ; J
sal *lttyra. to b u.a.] b7 Ib .' tuttrtk IXMiy f uf BftaMilk. > ... kuoiino ud: GOOD .. Tim tk' Id and Ilk Tbur 4 elllumk. ...,. 1t4 ..-lIa J119 .Jfi
For '. MH* "I lee l ',." P.., tk* MpporlI j rut ink of Ua ,. aI..1& I '1If"II"' aa4 1fI,_,. .u<> avnahWOdUMOl a. pvr ant July ( .1 tt'RLL Of' '"> >l Ik .1I M
11* II) ,
sad Ova and v' vtredln
sort lluuMn'1
Urt af Ih. Interior In 111I.1"11Iof . kxktwUorai-luinhiapiiaHld KUuw .. llawtollowi, lli. rundllloa .a. I tkrr A *tl<***> thuuBOOd oar .B' dollars as.4 Ajty-li.. ,'eDU'' I"lurfcanl. That ItxorMtary and fwaip* CUbic ltd teal of a. lain' rarb, aol I .., laUaud sot niassdligd I II ..Ttff
*ultk Iblrd tntrl*trt k:*- .rtl. a*, fruM aNd *fteat'._. 4olku.sad .11 aool.MIAMIUUF .. ink ... ariib mawaiod drain IftyturnMkniJ. f.sl, '. ..1.|
: and .
rcwItlM, uFtk ladtak ala' In.llral lit W pro. uf ttailull ,lur Ix. be U krntht, |
_' .1.I M. kukvlrvd kad "" I aAMA j I ,.. ,of TBMW b.sn'raSrWtlbIn forty feat iiiIdol I Ols.r 10 ali,1 noo'' ,'lit. I 111II
buU.a4 dollars. ..r. Ib* tOM ul lentIl uulUu lur .Indiau B fur > him far kterkuattk k4 a> fruta p'b M)< '. k.rlaiU ,rilta UdM* lIu.I..W ..'..11... ,. 1 ;. t. E|. rt'nsllu4
i pfvt AMitr '11 .
prwiaaw .
..' La 114'\i la rHullBra per aliith.rtk..1 UH af )lad uf the 4i' al aod U, Ia is..g. ladlajuprondad "".I.CMBPIH sta-tiVi I., .b4I 51I I F.I'W'"iM. i t'IIE/oI\.
K P. Hxcular
FurM>,. uf IB I"a. U.I. aa4 lbs and *(*rf tar Hup. per kfth arlaircatt I and rapaUod. Ill. ttmivrioaeurrupt 'It..ti. k *
palatMl
.t But vdlB l.w tj liuuM.s.J4t5I. w be wU kr _'IlnD twei>. ut MM art -a r'eaily Hlurt.ik l"itwitr,
.ln .urn n < tUJU Hw4
1 la wwuuHnij' Ik* pr< ,. pvpl ly.a uf Urovarr ",' ttfkir kaa4r hundred sod *** half tot the *v4er* orrupylix tbi t I rids, >t tss'd Template .I

VllNMS O4 SMtstlSd l IkMA t bll>M MI .. .. $ thereof WMMart ..II .i"ht**. sal fc-arU arUrhi uM| ted Junk. of July aitwtulh. eliiklvra Ihouxnd ihMUn arf*kt.;.. west kalfof afall UK .".. wkkk ,It a .....". athMaTlllc. Jut, 1m. I L'IIIII
taIlIng..I' .FIuPt4Nt*wliktblnlriiir| I rur Ibis "., ar ... ...kb.a kaa4re4 and tftt-*>ar. a" bin. 'M .uw uf Iwo haadml per peach aadln>r*and ".*1_. alaa I T..p.ra. *..I."... t

kUr>-k uow*ulb_ .Ubu-Mi knadt 4 Mil till- .to furaUb Bour tml mast,oa* kandnNM **rf Ion, *V4hv I biaS IM two Iran, er III allieS* of hun thtmwf sad a*aailcul.taral buy UMcowary ofakf. IbrlBy rrvutb. Also ua DollS Meuf Fur h" *>aiiU. U.*.. H'. I.I luOrwiMlrui 0,4.ol 'in: 1 i.; ld.' "l""IH: (..U.tn.

..- ISOUMN4 .5415's. ,, >aad didiar. farmer ror penuawa-t peuia Inc tmr. IB 10'1 I Mil'*pUNISh t_ anti .. .. ._ Market and Ubrftr. a l.. ',u.. TrnpUr. 1J.. W... W T. A. II :
Miflneer, rtihttoa ulkuutoa.
ailllar opcaia
*
of .. _
Blh *4 lamalaMBla, lur tk**..rpu1a t.>r IT ranvntw uf Urtoln-r"l. 1&
aaatMk aft* artM .
Fur '' pr tnalf sad ball koue uf tblrtwa ,_ kutll It W. K '. Mmt WMlMvte,
.
tontk.MK-i. of Mar. IbwclflttJaUoBi, and .rl.f k. slurp IkuMng. .1 '' "
trvity > | S '
with third I ..d b!*<: >aiUb. a. i I'r \ and M pp .10; '
haa dr4 and Mb arOrt*trra.uf .
phf.lci. .s. .rl. foul, "fluMe > Irtbuoal <>imiu I4IL. by th* pnwiat owner sad unavutxl ky kma tBlng I* Itwlr" 1t.IIID H (. _. IlklfHkmr : "'
kuodrwt and atkty-rtcht, ( ui.oTor.l -
ff .alakliva ) .*nlb, ftuhtma ''I, thiabat ,.**)., tMr4. urb. be54.s4 s.d Itasted tad of IkMlr furl frualanoa : I
"
lr iy a"1.1. ...1 kuadrvd dullfl.rut' A\D MhUiuriUAB.Fur a prlt*M mMeoee. .ID. aliiy .1 I ,I -I ,
aAtll-**< .* tboawad ISo hUBOrrd' uaud laS .. 'A r Ih* parrbaMadd ''irtt-Bwr. aM bustS arurw l7a'atynJJu, Ifta. IMwa .&_ kelai Ikl Fonyik trvHa4 .ft,-,.... a kalf fort 01Adaau. 1 usal> I IHit l'a N". I. *CHU ..r Tc*.* IIIt. I mu.J 1.41103.:
> & l
( .11I.1. af
orIentS
fur aefealk 0 '.'*.I".1 lor.ike wdk PurrbaMaf 'tain) of _hut u avrh-allur*! IB>|I.BIBI* W ueithnM.aalko ..;hteaj ..trr4 sad .ftp-iusr. .. iaudA4 1kM.I thIrd rriM, II BVUBM ur other.1M p.r fount dM.ar .. ea *utUu buadnw ('.,). W f It. A. t.n, K i. MrcatalTkumktf : i i
w .
..* .BUurtMBth.tibk'sa I a..oIl., .1I.n .*aa4l.u II."'' I 1&rot.. iRtrmt aip tt-inac.1 daOtrt. al lr pit .riieM treat. "f Mud Bftcvalb, rUliu B kukdrvd tad tra fenl C Ilk larf rMrra. t-wn*lk-r tkr I-till.
I 11. sad w.uro* *
| !
ew. s
r Ha'
"r. I _, lift, 1141515.tot I r aid iny-funr, Bin tbaauDd d04la.PA 4V I 'I' j' \ alg7 111(111V
.". fw. ill tbltJ rkrlriMty liond "
BuniuMa. per abot BUproperty Isd.e.i.554 0rcI0 14
Ib
.1I.dn. lb.t.assd *.. U ft KJA ..elj lout of tarertore. A II BM < loOpy ha I. I
uf Mda1 ** I lSl4lI" II J ,it tit $III I I'I
I i moiipuruuua at tuau aft a. rthl. oatadnd .l.1I LI"
M n'
u..U. u.1. ea I ...JUllal4tll. blab (nwad ruiwldvrrd _Ul.n, (PaM 4Mk i'''Ur). ft II. ssp. III"
ua "*tlw(' ., .!.-*.,.two lh iuMB4 IaN ktMri tullan. Fur ptrarloal .Da" '. tt bt aaw-fctlf al t f. li. H. 0..,. w. R. P. H54sM'm4k -, l ,I" I I U IU. II
.Iu. I c. \ I
)
axwnlaam nttk *ltlk MLAWARM.n > .f UH.VajMiU .11I,.. U l lit b* ,la goods sad *%rk anlrle. .. may 4bl1e.i4t"\
MtMMMl Put IfVMoxft least BUMBdnKl
)" 'lIlll1.I
.t aaua J.1'
at IAIfItrt 11.
traati of .1. rtfii'$,",kt_l.u.t" w. .l I Ist.raud .. lklrty..*.a tlMNuaaiJ aNd Mao and Ifty tkuo. Bl 4 4lan. M IlIad arIn I ka it..iased nen.eonrp far .'. per _4 tittehiUrnty UKALTin' tit ..lAT4trU ('iTibavlm sy.lai. V I ;I 4...[ 1r.1al. I

p.IIP4VTN.INN IbuIlSald 4 iiUr*. ...,. dollars lad ,.."" -..... M It* tel I.at. treaty of JVM sits "kv Hi ka4 *4 Bad ..I eept aiiirlaiy-ii.'...biMi ..*. sad hae. flrraUUoa uf air al oJIUatn. 1irf'fBIWtl.IM ik Uvu. Na. L ,Wlm4) I. U. al li.T.. W. ,.' .\ I 1 ,,ub.4biiti: I iP4$ 61' :
!
UVtlRAuOliUmU WLI .Wln. 114I '.!*.la part,of Iitrty.mlI \ deed aid Bfly-ortva, Wit IhouMod (dollar >f rood >, I I "$.lIn" II : 111011,111.1141, $ I
AMI uui u:7 I
t ba
: IMliAi.IB. lea I an'-4 I *r**. -.4 > *>4n4 ol/. |U h*>MM fur (*M4 at seep tow ((itr*. i. Call w. r. T. ; ttwi. W. a. i. li
\ MAKU*. u.e. wf .laud set pn bT truSt of *t4bImN MIAkllaULRIVER... I Fw ."1''' vf 'II.-S.- pelIMMam.V rM4MinNiof l.a-I aPse
*aa up
115a1ia4ulla Bruu2fct lip
!
Uikaf Iklrtr laula St SNa&Ij,. .nooI anat ..."? Bin* fur Mlunuloa p15 I .'urp rman6t .,. la (ooda oP Uherwtak.r irwlf of lwalr-fuunk. iMe.s
PuP'. I hashed tod ..1uwu..! Bat dtip..f. .IU IMP M U fnu4 pnie s-hoof H'ldl"' .rc Nit.'e AtIIl ; i i1lrznI
of oIkinyala( Jus.lkLr4..Slb.itgbIsSU bundled
I. upi,. p.r Ibtid anIta treahp 'f kjurtk .. uvaiy of Miss tkU4 .. hId Usslat.
teatit.1i4. iki*.a I. aNi .lt.iaIsa I .. *. and ink aniei maty of Maytk. Indeed sad p.stf-Ie, km* Sdadr54 4ui- r.- fat sflhmatavsappl7 .tile aws.4JjcLaes15ila. ,.' I I IE I P Pap I $ v4llli;
ila kuttdr4 tad .inr-Mv, HW .. fBrmi-rt tWo bl fU ttt. awl J. B08I&o
alt beedrad dull .*l. Fw pf .t ta oVI6llllIiI4 lIjil.
5.tul .
tkuwaaad Deparfent.
5n4 ,tatsla ."I.. .114 ti'M ...." *a4 lAy '(W 4aUan sad P-TBUB**I aaaolif.la ra
Pus IweSUsIP 01 WIt 1.11I of Shell,.I .refilu renU.AMI. I .nkW.' *f Ana-ail 1aif-ar 11I411- lrhr *n* .l.aIp r, ao* party. fcr tal*or r al, ICe .1 3.1 Indian, imr Hucy. | l W *l M ,Mli'j'itor'

.Is .t IM ,,,iaI u$ FHmarfa4 &,UII1tIl 1MtB aWAIt TIUBCa IMAiiuvirox kaa4r sad If%!.. kaa4nl kM My .. IhvuMkd Ifv hundred dollar IUMUM .Kk foe raoaw aura rotavraf (sun* end n"L AIltan"III.. '

lT1ti.IofUNE. ctgltt.p* bssdrs4 Rfll..e"arit. I W TtmnviRT.k \ ..1. tit C..u..u Ckiurk atrwu aad ass r tk* Sk. Jaaw* UutoL --.a MlnUftt, H. A. I. t.Htmtm .. _I I ft.JJ/-2? l

." l5'.I's4 dol.V "'.k sfIesaty.lotalaMrak.> SN.HM.kaa.keina -. ., t.ur mnaakaii I5a*,. la rowta II'*tk rwta.rUr4 .i ... -- ._ .. All U. aip.adpd f\lJIrIU Ia ''IoW r:'". lIre C-.f MI do. t, !. TgS _4 n ,;: ;
tor,',4.b 4.1 Uoln'a..Pstv..M. a'- 'A. Par aM BiaHrkt B< HB** lrM4f t4 VpwmlIktrtMMk. LuftbaWIitIaI5 .1:7' !
at 51111Lpist.'d anH ti**!* NV .p.t |k* rrnkavat. tr"UB krtMl U.atjW : Xtf BUM ha4r4 sap Mow bless l.M.XUrUUlTIOM AOTlCt- .'0. IesS PIre : 54. I. ... 1571 **LIEai4N. [4la111i4t4.lIrIl

,... .... .W""a ..,.,. J.., l..aty.aal. 'IB-MM ka4t4 aMur "t4<* 554 an| isis,*. ,'om" Is b.y.I! .,.hiss .. Is..urgailsad & WIIISTLKH.' r_.. -*.,) .11
HALL .. 2 '
dt41irs4 ; c. Vorgi5T'i5
A" C\tIIafta. q.
RHT ,i .. ... .m...alt ttiMaS5.t IUA MiLl OUJUIU1U. I 1> .,. under Ute an of UM BUI of rwr14 u. k'' I I'
P.i at i I a.*.tk uf tovMy ,1ItoY4- tip M I rfl' i'a 1 Ii RuS. t I! 4 'Jl I t
t lafUlokrata puPp Ilmired Bj4kua4rW -
Fut kui t.l l ** | ,.IaIcI M* on !- aJMla4 *>AB at ta prmtdaa lnkMrat Law I f
4 01 s4 airbiNltirat .M *. ''U.K TIt.. AtU HIILUKHB, ts a.y X*. t, A, I.. : > '
kduntuoa. kwr Ikir4 ankle trvalf I F.bqwarytsNI.IMoN' hii554 ,pen illa. le-* $54 .i15 554 tar latorpuraHut of 11 s114'. *. ., ( till) $ ,ii l !'I if
tk
.. J arkuul. and {>11"' d.aM*rk*ul *UBMaM rwta..a. II UlJbtt IA la (V In il
l
clcktomt IIJrI.1 at4 .", wr astas..Lai ice n
psi Im tali tot* a aarpuraUu) by
.loawuraur w laMnhVWkn ypi htNfISsLh Mat*4 rllNwfJ .. .. Ib4dor t.T. *. s slax:: a
tkouaaod dutuN.R1U. .. IS .Hktat a- .4 Juha rraJMyaruikMi Uaotpaay lit .5 *? *- ,
lkrv lbs of Th M. a .
".. i-> -. iwii 1-1Ilr-e&-'Do aaaw DwnJ $JNCI.S5 I 0. sad hillel.V. w. rw. w ,
(1lftIW 41 '"P Ual AXU tJ""U 1 t> "f t f y baed 554*Sp. .
:
TLUUVUIrrWAPPsttItas4a 11.1'1IoI.. iftf-atu. tires ik.. 441.is. t. tO.t.r:4 ) *
fl' .'
V M "*.U,!La 04 oa pot tIlt tlUMUfc at lavaty ta utii iU. avr UM.. ::114 'H"dII.IflI watalac' ..... .!1.., III., !!.tJdo:!. .-.. 5.

K.'dI4hlab4uCIiueM.dutflIN. 51 S MMU *4 r W'4e 15u5. asJ turchA. JU.IUJ..l .. i.ast4bIpg Iasi5 ftqW. t.. iWLtV
fa"" t.ite T. tI. MaSh5 --
k.MaVir.4
lleaN 01 1M Praadoit. .r UoII''II sidib :lI.nll- a,. 4IUn. d.Siaa iaa IL is. laSs.l'esiwdk. tl (iA N n k I r A M it r lAftIb1.Jpe. .

heat,ef ..V415II .IN4Vs.4 .4it' I 'aUo'1M WI.MJIk rna.a4 na- t "aII psi do'y : 't'1tI leIp WH.1 .. V 'J .ed1edisCppril 1. W A UOttIP. ..,, NS.iisi $lSiSp t l .. .

tsr'.. .014 .M.q a1w. rsrsMr, \ 1)5.-Ct 'If a ,req'.auer


\I 4 I I

.


1/
..
.
I I I .

I .
'

1- .-_ ...
- '.: "
.
: . .I .. ,.: .. ,". ; .. a .. -. .fr'.a L "i 4t S. .. .. ,:.1 '" .: .. J t I 5'V.
'
: .. ..'. ... _._ ; "". ".-.. _....h. .. .A'' : aJ'- -. "" [ r a- '* -r. ,- :. -: ------- ,.: : ....- i .' -- ; 1,2'&nOIDLp. Y"

-
I .
a
I S


.'
4-
--

Tri- Barren UU." Tl b wt a rrmUrr of u-e.d.t. -eity \, TKMPMT AT rs1'T8I of All kinds Biagleii together In on confused i indulgent ..11.11\, Ab*)' the coo(5denoakbetowed ( .
burl bW A river i It mor* or !.** lAvolvedi : f.
mint it (
4' or. portry bu A I1o i I. oVrtriKtioB by that riv r'. eaddcn *rt !. to,discover making even impossible Of thepxtator upon it. BETHEL COLLEGE,
the
street liner.
.. ... u. of all .. vTOaffM thai wettl AlUAbaaiv (Sir .l....-*.. !!... -Th* FtwrldiAa will learn "how it i I. ,

; I wrtrtkr Vur MMB," .ear the bae of *. In{>roperleoBVwetd) j .r.* Llr. LoA- ..*..e D.*lrweI I i nonrs Ttnsm rr,it>K Down. Abowt Mtwbry" if It will read the Last R" ., KT.

tat r*.ervoirr ..' ..., ** the pest apjwatort j, ... .f rr*w.rt/. la tome intttace hon*. wer* literally LOCATION 1IKAI.TIIV.
I I. out*
not inn bent tbir barrlcrt; bat it* flood I i PrrrtBnw July J7-There were heavy turned upside down. On O'Htra street Trl.Wftklall1l.. tioiHD niKtr.A .

!. If. vpropbt or Infer. u.etf,. abore It* t..b. I* tI.. *e. thower All day yatterdfy. but at flight the dwelling of .\ ../ B lter wi r*. -We t *ra by telegraph thAt -the Indiaa .' .wwret.ts 11""

It-t A. C. 1 com*to PJM. TbU NIII.I... rala' Ibtt AA* UTUa ever a Urge tbe raiD fell ia A ,kla t. ItuM. loss docrd to itt original element and one of are At wnrk." This I I. good newt A. C' _. LKALIK:> r -a i faT4U ortt..1

( better anJ dwUfet. But BO neb *tplaaaUo* ** m* *pPttr.bU of Hf* I. it Alleghtny:: The too0 hi. children drowned Oo tame street WM I'MSJS trAUUMWEH
men tom- IB tb* of IVUbargb sad Allrnay I reported if it it literally lrn. : (1I&1" >l ik* ,..11'.
raw
1 of tbe fan Hed) railroad U flooded A family ronfiiting of Jacob FUC't..Irt..
$0 ) by Mter one. la ('il fat tbe* eitie to have -It will .
Mm be Wish
a the
; happy day
tart A*
with four fret of water, and It it i ipa.oeI.ble ''fft4I child. And Joseph. brother of 1t tri.Fuebe. $5$20.1"T"nnatn.
fV W. *. eot l !' ao] ate all wkitiej !>.*. .. la the torrrtU from a almpUrain : .
; Chronicle
ington when
suicide
political
ronmwalrwttoo*. tom. aad I..OIIdH U that tb* vol. I| for train the torrent from lbs bill and the adjoining house contained _

wrttr an't In .B .at* of .'Id' tbB fnddVBljr poured dow> i[ iwept hotue (rem their foundation, Jacob Metier wife And two children i I. punished M crime "

.af r-s bilk. of rtf_. of erery their *trrt* should hv bees taffirient to tearing them to piece The lot ot life all of whom except one ehild. wrr 1! -A man ha nrtcbed hi* diesdenee weADVEILTISEILI

w* 'aae< 1II" .. chArMter Ion ''e.p away WI mssy b.n..IIar end cause I i I. eitunated At fifty The new iron bridge lo t Their bodies were found this morn- when he acknowledge a Ud habit without .

.....nlr tl a.fIl lifs:' At Carson street ,' swept away, and l I
u tbi. bright antidptj: logO a hope of reforming It.Ietrber s 'tL to (>EO. r. 10"ELL A fl).. tl Park
Chestnut
I large amber of coal! barge A man street at the intersection Row. '. TT .. ft4tMqr ,.",wm4.it. 5iow.
Oo iwAllow does not OXK WORn TO TUX COLOItKI :': Muted HCM. in Alcgbtny, Attempted to of Spring Garden AVCBUC. tbc WAter tttaJned :'I reU.roe from Prekjkill on I. sact of""lIS... I fl-OR

? doe A series of crime lIE I'L'BLICAM. 'I i., encApe the flood bf swimming And was A depth. of fully twenty feet but Wednesday and chatted pIcaAMtly with : :: -- h..t :. -
-
that tBcre Areno, jfool The selection of the delegate* from DaVA drowned. A too of Alderman Dottter ,- the Imiidingf withstood the force better torn of hU rliurrh membm. .- ,
Oil for the > 1 i perished in Attcniiting the rescue of An And in only one inetalk"e..act..nOlM''
la the woriJ | rowdy to the poUlkaa il ie O.la. rip OfftB.ac .
-It it tinted thAt the
sad
.'.....* CongreeI, Inftot A young idy IA AO! Among the damage done. A large frame boiidiaf RotbfcbUd t t

.-4 .'.rt4.. will conw bye Aifl bye tinoal Convention in A Urge degree de- ;:I I.h 1 victim Thus (thirteen bodies bkte occupied At a beer ban WM moved from I their associates have been awarded the ;

Rmnwi. ri.ioo of what U true I pea upon yon Iv> you tpprrcitte the !! l teen recovered. ia Pitubun Aad throe 10At.n.t itt foundation tad floated directly acros* 11 9,000,000 five per cent. loan. ]1 L

aIfc I i I Not Ibis year. D"r- mpomriURty And the retail hereAfter of j' run. i.Jtm Uurgran hobo the street completely obstructing the way. : -The Herald call tb* Healing crtiU'.1 ,_t 1'4)iETiulIlI) !."'.
B, rtrtM i ."-. Mr I HrAmon and A child named It i i. .timated that in this district
.. ev-
Bimrbrltta BTC boo- action in this To do -
neil mtttef this : "
your ,
Charley Rm "the new crime. It U on* J
llo* will OormAn Are reported ,I 10.lied: The gas cut, dwelling were destroyed but no j I
trt't on ikottcrcxTii day com when And lo act in your own interest A* well A* | w" isbeil by the flood sad the estimation hM been made of their value. heretofore unknown In this country. '.
ante
.t ii o'dork: M.. M. &.Ifebrr ..1 l_! that of the party ta which you bek'ng-Juu':' cilj was envelo|>cd sTi7kDen-s.. A Urge number or people' are mUing. -The translation of Oalleaio't Treat.! i : CHVHCH A CO. .

M. All cUiax cAndidAte I For more than A mile out on Spring It i* thought that bodies are still i' f II
lok**'*. A 0 ? DOT F'nmtr&j rMing unset 154 A of many on the (Citron M published ia tbe FloridA i

ttml, iMrirvt .will. poHticl' success aDd And Act for city'And the whole di.. Garden Avencr, Alkghaiy City, man-Is cfi in the Jebri : .. 1 r .
fkwClirof Jrk ; i your i the detraction cn everywhere be trenlloairt At fast AI recovered, will be takes Agriculturist i* said to be very fin*. i i ftUOnt, I

Tbo sppulatBwM ,) the meaning of trkt. It it not A mere iiiMfetion of wheth the various -.\. exchange Banmm ia looking 'J
Ik*mmt mm)* I Inf Are thrown together ia heAp ito undertakea in 113. city. says, -.f
F' ,-, (l'rfed fJa wiH be the )tr.\Valta titan be r* efected for the sake J j Sometween Ore ortblrty slaughter' house ,! Thirty.eight Are now known to have i, for A wild aat that escaped from
Hfltaww I
IDeS kovai;I: LI twirl; ; : Comp rAtiely of tbc pay to blowlf and for the benefit of: on the avenue havr been washed Away. 1 from this district. comet!t animal bow recently. We'll be

kUi L'fl tt: : few MAny building nt totAlly destroyed Are 'i _____________ ;; thai that identical wild ass Is her bitj' (' ,I. Organs.l Iii
.I I II: I"l I; : world U pttfact A penonAl rried. bat it rt a qaettion Louisville DOw.-/-ov.nJ
r",
'
mint: MaBM'. lt { seriously dmage The water rising to "'1A5R1fl.t .:\\14.' -
*.oMMl/Mr4r : i to wbat U*. bets at of what i I. brat fof the public And for your I! the height of ltftoen feet f. flooded the that *!/. '

Si I; "mnr4linf..U- .; : : : : sot If we could df,. CAD yon aflord to telert Wallt be floors ol All the houtea. And In many Tilt FlurldlAB *A)* : -The M..li!.n ItrcorJ j"y* A striking -I II--, .- -''-'I

md otorie*. Severml honse hint \S....iv,, -W learn (nu,, Ailiudaatl.eorrtl compliment to RcprtarftAiive Par 1 < i.'I'lo'lt',) ,.

V'4a l- .. could exclaim ""God AAcriflcv tI." interval of Jackconvillc i '- were swept into the middle <.( the Varaum IbIS the nOAB 1
I. or-fc-rt/p
man by saying he it a"bag of deceit with tr wn jj
streets whitother* were carried of hunj caltl i __ '
of Ox limed Stmtbern
mlMl ?*
11114 Railway Otwp
11w f.>'llowlB' ) 1 1 1 hat hai the I I. Your home it here your Interest are j dred h of yul* and hitleml to |>ieee*. ., bve brn .bnM. ADd th* pealtcatl-i i cheek enough to take the belt from !torn. Jitrhtont Illr itlr Hint 1.IH'rf

,..Ill.tm_UrtrUY.. AIIoor... her ; it i I. here that you cipect to live And <: A hotte centtining two or three fAmilien ary convict will eonllau work on the road ." "III hi...

.. J..lI.Ij A ...Iame' Mutfey'* gals AA honest living, And the good book ,, At the "u of Centre ttnet, WM destroyed under the uria iasl eontractMJ The all the
-- 'Valary grabbrr over C. B.
llcCLEtNY
ti s..th irk .aI tr,..ltaa M. l ri. A "pare monnet, *ty* A man that will not take rare of his And It I. Ktppnted 1 thAt nil the Inmate I'unnaa his bern In/It tubbing with ate to The latest Proprietor
country coating grief
kMAI1 to were drowned the "trooly loyal" in JrAVrwn. and rumor IIJIW to Itt_ ik. public stat I kn Burme -
hotMrttoM i I.
struck with
-.4 fu14V | the own worse than heathen In Trnperanrvville anel Haw Mill run, MT' that a vprioklloo of the lel xtr* from ease U that of 3. )l. Tyner of lodlana.i *M Vu* M. L. lariridi-, tip Stable oppo.

$ 1.>,Tko iitM(UiHiMHV fM>eI$ who laid I lb. fwM- M*. 'then, let Mr I Walk Uti! hit few do!. ,, the elemrntt snide td havoc. 'The fierce that coantv m lilt .tlth of Aogu ('0 i j He WM glad t) withdraw front the convention UkrrHA tk*arerv Mrtmpollua lar-o Work HoWl of Honr alsO ..sn4.. ,pmuw4_. ?_

*...I' will rail ,.* a..1! enligbt Ur'* go. and) art for your city And the |i torrrnt incIted everv little tributary of lion will favor hi. aomlastion for a oreoad' of nominatiiw.The sir _lo. rvrur wuiluig U parrkuol| Inil Ii
1! SAW Mil into boiling tarsainto.greo.. May' be w, bat ..ot Ifebm Mt'CI- lo ikHr 1 latrmt to rail sat mmln uu unM.U -
11"C" ran A .. And
i 1 | | the man'wge day the trknb diftrict. It to better to have the j jrity knnwa.tnuetfA ;; 1 l'Hll4elphtA' North Amcruantoggntai ) aiuxllvc vtork,aiUplnl lo all' lur*.
the AnruotiUted
.. water rotlied with mail
pkwl-d. tk*
,.nv.I.t1i wtKcrwd pment to proCTOu| And All of its have boi ; And irmistabl for down the VAllev.twteMig .\ c.- o* lx, KM..- The\ U'MtIlMtIUlC'* that the umeieetc ia discussing I aat also rwrlrler a rwntilrto out.Hi r.r UT.trftrntrr .
vl _. .
._.tolM"ef'..| ". 'tiq'u I l ,. ring Af., Af., neA Ami have Scott. in CoagreA than it t: { everything in theirroune. The'- of a very tingnlar nt uf iliac***r* reported the can. fu' 1M much crime, had ,- Ac.. wiSeR I wtu Sew rarntak Hs vt'w.*l tk 1"1*.k.." .01"n.tlro"., at

./0,.SI.UU" l hore, a *word. A i 11I10 Iii,. Wall, ..1 l for aim to reward A .1 track .1 drvAotAtion i* marked by wreck to u, by the rnvther of the lRlctd boy. better \Lock "to the thoroughly th* morn IMBMV rmi-i.
4. ,4 praI_ .W I few of dwelling bridge- Irametwc of Hutu weok* Mace. a jmtax colored lad by |1 go provedmotive : TIM. G. -I. IIII ITT A It
he
that with heap
arailmfo utm oflfee : "
p D..t. **4 A 11 iwltry tbe name of TlrBxton Hit hi foot cuiwcdncnThe *.
on ghwaboMU. punt
i ; atones large piles of drift wood awl the ,, 1* air AMhorUMl rat aid .
xiniT tolL 1 1nn and bil.lao We suntv-r ant will
A tuff nf Uw : want roatom house court IKMIAC. torn nd) ragged sides of tbc hills.i and laklac euU I. IW wuund some People Fire I Intiiraorc* ('.t.P' ,' aroMVbe iud at tk. taUni readS to inn>orinjtSiker
(14r1n..44 Ito t> | honorsule At the And oflkr sod I days afterward he WM seen aff.el>d by a i Co *" MttWs tv.
{
buildiog. want tbe
poet w*
.. ? $l y 0' i Seven lifeless Indict have already been iagtUar liffn** of IB luabt aad lie '') ny, of Phlltdclphit ha suspended allfurther '" TUf
_
.,,.Si"p4 4Mm... to latneat a d) for br At the month of .\" river rleAne l oat |'' fooD) And) from I unity-five to thirty pertooi remained in this condition for nearly j)w 1 four :,, bualnem. Tli. Treasurer collided I -.

.IIIBMl. N BBDM And when Ilkib- And want tome oar in ('. thAt will ,; are 1111aI11I The iron bridge eno.eI wk. Jurior which time hi ttrtb were ''I with Ihr fund and the I-. =- mni:11 I!
;
of iwir tiM. ,v 1 teach ime of the. old do something for All these thing, ko that {j I hug: HAW Mill Hun At Main ttrttt ml| five ;I firmly act and his mouth could DOt b* oii* td :| tampan; got !I talmud: I II |
fr
|Tinlnu' Ik better of them in the contciL
....... 'f : other bridges were swept '''1. Ao th.t \\f took ao food wbaUver-IU*11..1 I IofUiaed I 11'I O3W
I | I
Catholic:
and the buinea will
be I, i1
..d.II
.T.t S t4 A 1_ good the |people At Mcl.AUKbIiaA( About tit\fa *mile by morpbln* and oilier tlmoU U :,: -- Mm. Tilton, who I Is to prominent a I'I 'I

ptu.ri, rrnltod j ; Alrely immere'l one have work and good pay !i j weE: on SILO Ian handle IlHroAd, eleven i hyi." uiminixWml The boy i. !i figure i ia the Ben.her scandal, U the .J ssi: :
.MI:.
of:11.rf4l'1r Ik*6>*altUn .. I I | Nptlimal font he I ___________ |f Illt'non..re reported drowned : "Wi bun. now rco.e'injf and able' to W up though I mother of fur children : Florence, aged : ;

S Ally : | where I hit dd I THE CIIITIC1HM OF "1E." i j diet, of rattle horses, theep rtc.ft rrdaced almost to a tkrttfB! Hi* anWtkin.w 1 ..I'frent: aged fourteen ; Carroll: 1- I I =
slit to Buuto t.T UM .Ii.., i. '
pruaooncej a CBM af
... tokitag 'when amwered by The criticism ,. saLt be
n. ; are to very handMMao and mull i
,. lb.tu If Ik. they wire in bell The truth CM be told ju t A* well At A '' Lit AM LutT.I )l' ory It wa errUialy a very renurk- Igcnt i!,! loa Writ forM I : .
..m4 tor tko *> 'I Accouoli ol the Lie one and the borecovery e'ill mUff I j ,
Ik*ttolrUBB BMl I Are," the tilf3y ..11 ten |1.afl, a* liefore the 'Court of;]1 I terrible flood which _.&.. Hev John l')kr. Jr preached i. the S :
Itrf lbs koor Iio4 ( b** deluged nearly .n!| the tuuurban tec- : I -
: ,, hit trg 1"'llIi'I. ii.1 if tbe item hail read 1/: I c
Y.tMm4,sad,.v.Sv '': '! | only i I' ti'n* of t'ittburg A* they come in bow : A KKS lUi -The colored folli wr, up to I Mclhoditt Church In TallahaAw oa ltSunday. i. / V TJ.ILMS.:
mtolou totto toll' I f with -whit Mr I Tillon AATA" it would have then thtr I. I >
I At mj men I tStt the disaster WA far grettcrttitn wtt 'u eyr polities' oa Saturday Two 1 Ill sermon, says the .Floridlaa j jWM I I .

I). Eaat. III. your little .tatrlIog Accwnleil with the f tL Hut this m.lLeaI fint .uPI'. It It now thought that i eoanty rnavaalloM wore b4! I. tbi city'- I fascinating In 1II)1e..1 manner occa- I IK!, I 4 4i.

I ," an TII ( select j pied one hour and ten minute in Its delivery. '
Ie I I sot S I .pltol-Io delegate lo the OUlrict'Contention .- : :--- -r=-=---:=- -----'i'
the
N icrtont i I. of '
i. when she and l Mir Anthony compared! ( < prorty| which meet horeoa she ] : I'ruf. E. I. Ripley.1
W* btv ) i iInlrttit be proportionately! lltbj|
0 Bgbtlng lucu- lOt" note both Mr. and Mr*. Tiltoo'ii stories | I ,.roa. The eo'ored band from Jacksonville i iWM .. 1-IIIIIJ __. :
Ibe KvtDin: Theodore Tilton
Chronicle in itA five arrested 00'
rf".1- I I WM
f who were .,lw. at '. S,thtrtfure tbequeBlion which o'clock on bend old Tom WM all over Iowa _u.iiiMimt ltIST.\: I'IU>T.
j edition ION at hundred !
r.eftlbe one
with civil actlon.t
r..liJt(. fcr C' | his drums. od those engaged in 1 the I I Wednesday on a the suit iI
a eo pll"'Dllorclvll. callt for criticism U not ooe of (act but And furty two And tbe otmet of ','. rrocndlnlPed to havs joll} tiiiif < of on- Oayncr. taken before JudgeVah! "" "
cmla in "
aerie of jeam, And on* of Judgment in Alluding to wli.t .eloctncl milling pArtie ..cualiDU.II,coming in. There wat certAinlj aoueeoougb mat!.. : : Ladies' and Gentlemen's
Iifir l In .. and released' on his own
rrcoagnlMnee
ju< jTbfekUnt of territory dAmAge l U act Further fifort to harmosjlM the two f.
In the SAVtnoth '
ncrl Ue chAftctrr ..Intl.lint
thi; k tliuu .>f tl let than from twenty l.> twenty- ,i Uunt.multotl la anotlivr' failarf.and each run I The suit U brought to compel all tile fact : irt:.( iu.n

city' tlit light In ; bat we tlnI" today, the".',. A )<*per tbAt we do not IIt'f At fit* tutk- In diaijctcr, and bow the main, t j vrallua elec-.d II,* own s*t of dlsat .Ui the : ta Ix brought out. : IILOO-

ar (,om il that many All, or not very ottcn., i i portion of tbe city of I'ltUbur;, lyIng AJ |i' IKitrict ('oanD ".. Tb nest question )I., : The i W*. lAw sa4umtgusd| mpMirullf InTlUl lbs

tli. MKt tInt In an-1 While not to take tidea In this i it dues in tb. centre of this circle c-a- bleb nil!. will be rmvnlxwl 1 and admitted !, witty iu-mizor of the Rochester : reuse U f1". Si a nil.P w. bare opened a T..
wishIng
T*rlou. jfi.l "' lay !! caped further l injury appears A'mot miraculou The follow are the dlaiaUM lctal : Pt macral gel' off the following : fMr* Ian* in )saj anti's, totwm-. I'..n.a

tht tal.U.I.i. "' I l .tLIIKUCr we. affair, iso) our hoiie it that Mr.( I Ikecher! |1 I The prevailipK Sleety !I. that by tli. ('.._ IVmttBtioa lit tb* Cai'Uul.. I Fur the or *c.t, \let him wU b 'without I' s*4 NineS fUtvta B.Ikrr will Bi.l ib. t>r.ltk

'C'I will emerge from it triumphant, were j th* diAter w.. caused by tome kimlofiwAtcnpnut. I' Ikulc-Wm. U. tiUBart John IiItitnea. I I Ma cart Iho diet 1Il.xvrTh *- .. .
101I,11I. All of l
.
| John E. I IVoeter P. II I
ItavU Joint ,
fashion of lodlooo enaUiprlncipallr lirtt-'lr.u,.
lo
seem
When .
\ HTIIKKT. 5 willing to wait until alt the fact the rala CllLm .
I toth auU Wallai, harry NUelifl. T. L 1 I. Co.,, ,
rraouu I ol tar sad bather I M. ItOIZAUZ APT" 0.j .
but little
TlKf will) U% gone to work a* are given by eli p rtl t Ufunj judg- tamed filling but those apprehension who live wk eater- .i lUpryjche.. Jtrab 1..Lhl.ita Fiarr. -I The blushing th.oc.eced Mr*. TUtoa i I. Ctn iiwrU. ....
ne..ll1e of
i A small portion ng. Our 'ympitbieii Are with Mr n ech- I bfijl 7k Morvbrail. Hmuel 1 Krurr. ljuoy tbe DOlt remarkable thing oa reeard. j L Clr.1MUTlfI
CungnwntAD I tb*.valley tttt that suddenly it vmod etu llnnrvl.
I gLen thIs er, but Dot to tbe client that will bet a doierUv at this ftscber1Thoibutilnese.
lgpote Are
w* a* If the .'-t. \V. I ; :
mitUr, AQtl of *-- II. Ford. S Ii F .rb., AI aad have it prrmMWitly hushed
.
lh, oiHial )|. i better ban to do lug to MW the trvMmuJWor evident j t btaA'L.I H ilK UrkXKIl r..t Cob Jack ttUke Him Tbompoon. VIrgil op. i \ BVMCM. ByiUtoJ ant to niyolUI' fur a

fvlbiw mrmlo we liH bar to ex- goored tint d'w not tend to bit ac. and the w alt'r LAmedownatifdiacbArged Iltrri. K A. Treat. J*% I). Tbompooo. p.m. Tiluin i I. ricenlalv! grieved that ,she ,: .J,.mtlBa Xj. ,.
( and *l.o make We have no sympathy for the peculiAr from immense pipe The volume was nl Jckoa. Sripio Oar.*.. JJi oa I '. rdner Utemonl be road pablie ham bees mad 4.5.4 JBlr II. .1. |>.f.blot BbMi prvmnU of
an ap|n>riflatl. W. II. Car l.ae Warm.A public. 4tUI. lo AkfiiMo, Oa. for fuilwlhm ruu toss
J atccrtain whit itj virus flf either to great that th* valley wt* filled! with I rrHr*. .
Mr*. Sunl( n or Mi** An- A aw Cwialy Kvomliv: Cw.uittt* wuchown To find lrtue' "hocr) u tale roo.kr.Sluii of palO' xwnUiiro.
for 1 \ a
Ctltluoi Mr'
log i man
very few falloil
j <.oe. Eveutn our old- hony, but At the tame time they uiay becjrnbr raging torrent.. Frame dwelling. stables, indnp a. follows; Joha K proctor. "you must jU where there aro bo women I. ustyli. &tI411' ku IllrXI hma, HAH/IUIMiR..so.pod| 61 W.
UnIitJ Puu* || aad iTaughtcr boutr* like pip I'I John U ill V Lucira
I gAve way *. rlahtr.jttk Uorh ad, I \V r start to morrow Jwk.flP.J01vT. I4. luIUULJTEIJt .
: have IAX.-U : of the truth. W..re 'I
the purebaMi <>f i | telling unity SteWS, soil thu deLi from the wreckt':: PhIlIp L. 1 I. .: i-c.y. W. Ii Car,. JnunuelTh 1 I Ju Hooker I I. a gAnd *|HI' and wbvi

-- --.- ,'.- iiatc IiilcJIn Uinfi uljei.JatLcicw4 __-_ __ -t ABtl'tdoAU Aloti UlO-.lie* i4 tb. |JKk .: ircr.&iSuLea.-Z.as-n---Lis.--- -. pi.wawi t.e.o.sr* lt..oliro4wrnw. -4- AD IWUWUfl'fWl't! '!
of Ibem I road the being Court bun** Contention elected ,
tb. Oovcrnutrat I by their weight augmented every the f where and light uut heir liitl dURealty i I .p -- -

and in turn bat* THE BIIOOKLYN IC":U.\L :I moment following' delegatse! : then* must be an rvelraUMlcsl aouaell ood

f-,. much .* hav* ,1 others brltcr T- /A* ?;4.f'A/ foteoHia la tLc 'i.tric1)IDIo I west of Chetaut /HI. :..-.. ('. (litib*. C. II Walton C II. ass I.'' .HDI mmmittc In tho eat ufllea. Metropolitan Hotel],

III Ak fuf"MOW.. no I' ktrret And north of the line parallel] with Edward.. A. lH-Co.reay.il AUrlch.W June. llatler versus fwhiieg JOe hOOkerth'eo.iunsily
la the I of JB! I
'/ S ThU <>f ., ritict North the Slut ) :'0.ir qri thhiJrfr.pb North Atenue, Ibe waters rue to the I A. \V .Smith. Samuel l Vlkrr H W ltob.'n-j,, the N'cw York lUralil his *

turn I i of(rust, and of COli.I i height of At least twenty r<1. Ia some Jao X SUiki-. W. T ThIJIII.IInr, (inffin. ''I aa H-llcnt J..Lf. For ifc laare, Tu *. ..,. '- jH i.onlllr, honda.

I pendwl, fur public l I>I e have to be Ukin Mr*. HliUtctb lady M*kluj Lat bean SPIt I II&CC'D the cpapnt of dwelling were', Wm lUrloy. .\ltr tlt-R. II. FIsher, two b*. ties heeding butler>r hlamlrrvdPbiladolpblo

;4-. AH ornament ", i ia f wbaltb. Lnowsolth. ISI'O ). cadl. uaAbl! to aaie 'their live. In w,ny' Philip Carroll. ('. Kollin. J.. W.llii. I I... aa.InfHital' machlM but

r Ih* Uuvnamenl, I g lb, _orth and It it a dark chapter U>al she ,(atm. being I pUrrt the force of th. waters root. Walker I RullIa.Clement Mnlr, f'., Hint oa snsiuui public .IU b<- delighted to know > Will r .. e*a 4011111' Ik. turnout fur the..

& no Iro I thaa Mr*. Ttltun't.. rono*ioa. a lint, K.: bbet'l'ard.! } JM W. Jefferson ti. that II will mil iiilcrfirp mill Ih. ctssana .u.of tk.TraiBtlBfubl| <-. sad
thU rfcy.) It will : I milCrtBEIITOkl-UitTKIM. IioufUw, Allen Twine. T JOB*, \. ('. i
law .irl I'muiuing that I Lass ,1| wbat for I nUI.A .. ,.
liUK r
". a you rusersily-prk' rwotl,
-; At thhkf u". AAer Uklnir away A Ito number offences well. I I. I ly baiW baa b.'H triin out uf l lID I .
and give\ ,"In Jcki. '1"loI..f I&.W. lAd lo. fmu the Stfiaaab N..,. jo* will allow ,I' tad outbomr, the flood struck A And th* fulluwiag new Kctiliva: Commit I ".1.| by tbo inarnod Ladies uf thai place ...

j .", or certain |.or- in* to as, }wi ar* JukrB. Mr*. !tauInaI I .dwrilingixxuiilrd by henry Mattem( wife > (Ue Jno N.htako, Chairman ('. II I'.,. The last,' lbo will b* worth 1 In >i 4.rn. nul iv Mr tW'y. II W. Kobert .. W JcnVtua loocaill.vr.v. .
1 : laid with wooden 1tI TUkiw' c* Ii.b.* Ami) two.chiIJrcs all of whom were HtT>:. .':. IIAt **.tV,
much *a what
r Mr. TUh. saW at a tatall Uaparly. drowned. The nest boo. that
was ol
r To bav Ihl I: time this baa girrn A. I M.' ur.>. t b... lt u. It would semis \ : ADVJUTISI.MI.NTSn : { : I :
I John Winkler bo found
.*.1 l what MM Saai. \ ikry old w Lbs flood endanzerinir from this that I't.. had .1'
klml. Hut tbe go. n\n l to tlwf tail liberal IMtM ky m.well or_'".
the thy U I. tbtt Mri TilUM Mid. Tb* w bol.nr- ) i I. bad i his barn sod l ttock. lit. .lilt Mtokss *ctiou.-A'tor.J.n/ -- ,

need lo uit il i 11I&1 be worth wilWut I bit I Iirolh l. started out to the lion-*, II n.I I ...... U OII\ II.I.K Yl'iILl
rtrry t outh. **}* ,. *addiaa Ib* irr* --TbeW..ld'"tAltitull"fllC tJt orTllieV its; I
tun ,
H Jtw.4iirrrB at1mlBml
nmained in
Winkle Sue. mow Malilaor.
coold I house and in
Day street not Table Hoard
i: trt-kiog Uilu B*. 1 .| Milbk) ".nal' ff''rrn.-.u.t.| gabbliB; lea thin flta miflotn All the lower ronm (ulkswlog : 1- BHn. il llkl" H A'HHIX A'11.C I, at UcJiirr.1 ItAtr.

E lUtt b*'g% [f'. It I pcimanenlly' (ttred old WOOMB., wluie chief tMiftil U la coveringtbe f I were Cllcil wills w.Ur. \ .v N"i *--A week w two .(.'u, tin

o"' *nd of 1t1c.U.M! 1 material.' Tbe *rlv.* with aimS I I. order that they may ,, Wloklcr cAlled for A>.i.taHcc, but U>. UuM) > Btinl isJ-s! till foUowmg T.I./t .. ,( II1CIIT ContT' PatrOllt 015k. fwbttc I III r,p tfuUJ Willlrtrd.J .
.
fauth / / .
thouM I laiior fwr.Ia | are that wood brush ag lBt, _body rto*. tad IIQ "ntal* i iU.oir fore it could rvh her the building Jf arc "Th party i is a4 annmrily ., / ril Co"1.,1 I .MI.. p7. .01.4 ,I 1 1moti B. TOfj l. '
.
.,.
0 ,ltw of ; U wear way fast mark** I. tk*.world sad *o'pr "* who* !'i Awtv aol she WA tngulM. Kurtlurtocthwtrd hv uo* whit man los Coa r-. If tb.l0Pk ""UUM* IU. I r"r.."1.0 1lau" -.f W.-rg. I'r. ..,.
our w l drUrniinc Iknv .,. .
I WA the dewltlng of John *o AT* good rulortlmm 'ai..t.h.l.I ', ",' 1 r.. I.LVMm
right w* are i i ) or uneven pUcr, eoupajiy SLay kp. Ira B-.wait UII tb. eadltwlor ,, la botUdUtricn." I --.---- .
$b A* soon the I ts'I. :
f .rlnlt. At water commenced Ui ipr iu b n>&iH Out
ff member of CX-ogte And mod .bkb w. rvador awr vrrdwt *(*iait I,. I I, rising, i Shearing. moved }*ii ftmlly Wbvrvupua the N.. Mrutb (alu rrpoblicoi I I ilt*'wUni. ,, ra..1I. 'M..I.'. IB Itt* .,.. HIDDELL 1I0PSE
,, .
._ ,
.a.Ib.allr Muh .11I1004 ln
) a "4lr, .vail., "tberan | > unt .I1.1'.11 ,
rulnout to |lccbr who* Mdy eectMrr. Iba. r.,. bat :j i of his wife ( ] .
Up U IKOW a* hat I I pcrtiiA- ronsiatiog And twin boyt Aged "|ue liua with all Its
crvtit *.d yielding$ i!r: them will' not be \\ff |'*upB> "* tB'Bmril bnil) ckartHtr. :'1 1,, foci year. to the billable| | what be tun-' *. will b* praaa apoa th* people of I ttMKdlkal Mil wtthlB Ik aM* I i nllnl|>ra II rar lUrrWurr MM aawrr",. Pa-issaMmira, rl.A

: MiseU be b* utud Uwre oil! b poncd lo be a place .,(atfvty The (bll. IM.Huu" .' Ik SI'S ':L T '
t ctruiot ) | this A .,iou. ob- -| aay Why Uoald the .4iI..1} n B4atani' Mil uo we kMiger j | j uno will Hot bold p.ailhy 4 .IIi" I. t1. $ssaseab N... i jdrra' were sleeping soundly, t tint one of publicBB rebel .K un4 th* t. tao tII, ,IB ..,. A. HAIrT.o.n 0 lEt !I PsM Sort il-stamas.
UIII'AIi
U tftta |"I iHircltr : I the little' fellows virrJ O.ra. f.
WM around the m.o'.1 sad l la .
by cueM Binr .11..trf
aad' WI.t houU he be .vlctdoMBMtoiw ,. Bf r. H k.*rr, D. .Ibles .1. "" ""
un *)n e foft i Jrratl i I And rolU l over the rmbtekin it <, *il* i I will r.joko-aad (or *.ut* into the flJ irou% f H bat due iWS. .mi. I ...
the caut4atc.h .' I our nrtUa tbtftt tbf angry Mow The body' cnoMqimM tbe j teSinis : .
*.. .HiU, ....
$ rsa. tl. ,i .recovered thls'moulAi' ; a I I. the MuiuUua of l.u .

r- 1 .tnnoBt\fltb our, or projil ii" | | lb Hut e
1.lre glue works were the twit lo 1" '.uissAaA MOAIIUI'cf -
L loHljfu( tj ] ut will auwtr the :XK\\H( : ANt ?4OTI$.
( Hgbt iu ) I t ton WATAMA CoMnrrw I'AM.* OnUAH succumb lo the Action of the".ttor. and 'un fur ot/llc' cry ( hs'ms1s. 41 If M
;! lb, nmfraijr ll ., I. hM |I"". -We are glad to cbrooict : ,' :.* friflifll Ills,
| soy new were totally dr troyrd. .\ short diatAaceUlow :; ; .
Mr*. Tilton drniri "( : : Tn llatlellllrklf' sIieagms* asd.'I ,
; .1) tantnus" \'or 'rMlllnUrr| | ullIt I; : UII .111..
thing
terminal wltl lo I utll. will last or any iinproteiuent upon an old these works was a erwl) building "Irrl PSas Unara4lsuRsioRsSofus..
: / UCBUM to OAC, heal hauls to iputAfiM music by sod .Uto>eat.A OBCB after- JMM M BBdrr tk* stove lemnis.NORW'OOI .
ttctloa 1 IbIs ." l i iMtU handy Its occupied by Augtut KykofT family Send for "The Pioneer ,.41,1,
::
Bol Let rendering study tether eider or ruor embracing hit wile And two children colored 011111 in Kentucky at ,

0 *x |.At. A very et- At tract!vv. lately our Atlmlion' bu l.ra : They wciu UBAWAI o( ib. ,1..11 lilt,loG .tall'O" i i. a grandmother. -i' A IwBltouBt IIItMli1. .,... I..".... Ik' )
.
HoKtvTUU Li HOUSE
It/ tbAt ) ( with. railed to B new AJdod i I Itb I A .rw Nl WDIK Jw pub'lIoJwl.
f | patented
it. .\ BUBO | Mop to which WA twecplog' down upon Ib.nd -The JioBtoa and Albbtk bu4t *. MHII.-.I' li'I.," -. I liifU'-dft' Bunt. AJ ,
f and wt iv.11(| U &1 ) I i t tiller one word Wtttn ]tdd OTJ U CAllcd Lbs Co.cntot&op. .-: with the IwiUliorf "ere earned d"." 'I UH .*r.'I. r. hut*, ,.AIt..f1'/." .'. n.OJllIM,
I It I.s.o voiced AA to btv* A club hv trrivo.1 in I.lvwpooli l.u, I I ""p'utiwk<,. r I I I' H B. J 'I( ,.."",
the
done the rr"i.w
but bruised
to fwb ", e).loA on .D. Mr* KjkoflT. and IM-34 ""..n., Nu, .
ton like a lull rich A'to? voice ; it iiri 110' bleeding, WM rescued from the tnrrmt 'J i Levis call ill great bridge "the mrna- N.'. PJr-r.) IWkoraWtll limisiSda sod
r Juty la lh rlt CAB IrgltiutAtrly ..
0.
: riAUy huioaa" in iu (M UtU fc.fc 'rfBIIVILITV ..
sod
tone It U '
: buckU of
] power several "jllan.{ JUtAnt but the rrmAindrrof the aMion iron bait.Tb WATERS' CONCERTO ORGANS lit..
U IbIs conU t d All cltf i 1m|>rote- (ul a* well$ A* .tweet and when wo heard j, tb f..iljf were draw Bol. ( I.IIATII.mom '- ---
Tribatw IMMktrangl' tu lives-h- iwr IA niotl ...u'"a. .. ..
< .1'1.| <
it *>or.
Mr. Wall CAAikui ) living '.1110w. w* wer In doubt wbetber we liked It ;; At the corner of East street Aad Madi .lies (mono SarI* ,..... f*. tows .H- TABLC. at rasesasbis i i.rw.
BATe B I; moot Of! or pppor> bvttiB $uln, or with Full OTVAB. Weri.gijrd toG avenUe lb. water rmmad to dvvitte. cr Iu the Tilioo ItMch** tcandalBoenttry f U Bl UI' 1.1*. Sisal ,5*, .I.| r1 ,. out Vl5b-s .01 5.4 .. ,lie k.&Uuttd "r*
IUA8 .
KBO C* ... ,
Ie aua.
this AA A VtlBAhlAddilioa to the !' -- IlrUtow U II.< ,"i .f i i'' *" o 01 fI
w ur w. In B triangular bout At the loter <*tloqof aiwjitediniiy | 1 Iu. reads .ol l, ;0..
f luaf pe.uiiarip > < A.frt a -.111I
.,.
I Icl I -"u.r..4. t.0 .
I I. i Organ. Jiwvl SnrE.ri.r.. 1 the** rni l.l Mr Con loo with CoaO.OOO of |lbs| bid ..f .iluS4AMfl4)tWilSU'lit.iwI4bI L I..i .. din-sri ,
) ? beat wt.f tu d/> ttreeti < lbs at* wn.Tli '. assil IlsaiR Ia 1M .... ,....,.h. "".
hrSI4ItSL..w'--u. | ii 5 .0. "
"
l b.siptoIal "I, B* four children also a y'*jag men namcil Tribune thinks Tilton di't, u< t llilkN I IUK '1 "".uu. fitmtIMT will 1.nnsasurpem.4 a MXW.M for 5r4.tat$4a1 .. ,n,in>.
I.
*
the ruBUBBll,
,5M4 AdvanciAf : -A French (.... Arnold And OAotod p.wms. o.rr tko
5 "w* living i. ,limit- A cnp4| ltiigrri.AtI. Appear well 1 la hit trii1' 1.114. .. crou.-csswsoato.u. '
sad .
iko keeping, tlirrait of ."I'n: l'huIhIirnuuuulr. ..
4 t'f' OIl IlL 5Srt t eikrN.wY.aklsIOTy'n-aseoLL' II. bat'd wentt LosT, Tlie Tribune .U AU. 'M' JU"
bead boiler tin- A Orflirtlrit! OIKitN
A on
I'. w4.w dIL .$ two wlvr. and iilfa (children the t! Nt.l l.ualue wuilll1041.1I1rooM., had Ml MQI K fHK.M III I5I.i.us-,,. ,, lJ I ".r<.... sac t..rlr, Bl .,."- lf. la tn4 twal. I
TbU U 1 currency wllvw cot to tl! ,the U/od. rr .101. BUM 11 iHloBU1 walk.MAT .
I .. .
.
t /...t U M. Its .U IA gooJieeakh BOW soul Into the bOWIe to io cuo AOOM of lbs .UK !> M o4o, ItOMlkloO Mil I 1tb '1
"1I iMoocrvUra 4 -Th. Portland .4 'U".I". w..I..I.....
Press /
.' I. ..i ). 'I">C1&ulI. And bt B titter two i 1 Inmates, but fell a victim to the d<*4my- *piA'on thy wallabi. ,.u rAiLt.UsS, mMt II4' *.* Of IIUAHU -
"<* IB tk than
t't *
yeas youogrr lag tk-ucat ltc-pllWku Ooegreialonsl.\1",.. calling nsl ...LL. p.-, Ia,. |l. p M ..'. M U |bX
** W** MO .. *' flood wkkh .. H* It B CAlhaiie And goes to eon .\ut A tbxk before Ih* islcrmciioBo it ,t.I'laC'r": !"(1&11'! ....\ \u. lo.sa..1i514. la U*tow of f-nliko '
D\I,,, U)... u. ... ) J city .. IHftA--rWJockl / UAdifio < MII'1'1ft Aon Croat ,..., ii.I i .i _.. ....,.. I .
$:_ Lu LL.1k every vfher n.liyt tfrfiVf Ad JU"L,\I ttaL J T1'ui --<*-.nMti4 b isle to..jtOAv oil .si.4.n-.s. i_"'.I'u'_ COSCiUJ.SS.HAI.h) : '
'\'. Ul.r.) iiioouM-1.i -- gtCATM ant bii hd torrent Agtm united and swept with re ."J. ora'lA* llt-.sl sqow ft ... .
{ J-N.n. bUwork.TriHltm
I IWhen
14". 1.Jt ) j jI Satur !, d.Hibl d tiolttic lo the low lands em I j i 10 My that .heR ,* Mi/atltiaUi* Cady I _r.. Oraaw ii. ( **.......* ........ t tl". rl.r', SkI4a, Tersiosut.,
KhABdy Istrt volume t .4/it's ioro. fit It t. KtTMKIK
th .
'
1b14) i.wt ,,.a "' U Ib* l**clflf Cbacord Quart, And portlea 'IltliitAl. atory. Lt LOX /.. ro.h, .pars e... _.lko.- II,. KM uf M. /..
Crt vrtdkt was that M WMBA of chArter */-, tIC("... I ouro --' It"MnI Burr 4
n/n..ll.t ) street I In. -Tbs'es4.tUuiiu. of elena uo* Jolla .: -.IIJ! qworlorlr p.s. ** Ntt ran sit J.telltifa'
i;I nC9pj j coal 0.. that tb* hal read ana MOT of the dowd WM 4*Uy loh. ..... .hssd 5Naaru.uS. f.. I
i. -r flra .IM far. ot th* I 'I pr i i biiit for dirty on**. _>* Ih* Triboae is M l .ILi1* M 'N' wru ft* OraiUrt W loraw sad .
ind U Ih two rm
.
rritlrU hundred t. .
( And
n ** "whktt = 4s tt wide frtn and 1 lacvorf t ooolr IN UK in>l ( oao4o.
\f tie "'Pit I ktdy1 Uick bulldiag. fell Ufor the il. a sufliry. Dee-. A lll>.,., ....... ,I''re. in M>**k AUltMM| tllB. ncr'i'wlIIWAII i iAA 1 <* smas .
.I[ i KB4 M tl wr at *KvAo jar5.4. I.abpa. *'. iLL a. Il' ,1. us ii tsgr. .
TUirin
",, fiiIsS ". .k 1. element though thai hAd been taad.j I -n.la w rid. says tt* llMiald M a verygoo. j> r*Aiir tr, 'Mini. MHtoI. J

S I I bsmiajt.tere. .t ,. n.eli.ratnr. .01\. and Qebriwl .) wort) In tu wAy- -ft-k,MiM Ad > Ml.nr.0.._tf...("K"-'Tr.H". t. .U, A Usa B0 3111", on sen tow. '....jn .-,.,.
.' ST t


I S .

,
. .. :. ___ _
-" -' w .' '
Jt ; ., ; :; -o--. T: ; ; \ ,
-
___ .I. ..- .0" .. -.,> .e-. -." : -- -. .
", ." v 'f1 : ., tiI l ;, f- ,. p .

.
'
I .
,

.
.

._
-- -- -- -- ---- -- -- -
-- ------ --- -- ------- ----- -
I IA ,

Tri Wr eek1y Florida Union. 1I.e'7* I|I -t.o aaitort rnfaged l II a roach aid JACKiO.VTILLCi 3IARKET. 0. L. KEENE "I -- '- .

Soi ttm. 'P a lot1.. boY-liaarWd m. 1.lIItll'IcM oo FoeUr wharf Thoreday," i M terra witnr IT L. v&aaocm,vaouuta. I I I

-- -- -- wttk aI! U* world before kim tad cbromo I,. They war both armted aid taken to the 1 U. bTjui .aocva.la Bay Street, Jtrkaoatlllf,' FU.DULUII .

BATCH DAT. "t'OI'IT i, 1/T4. to atH. war ton to ntrr the ttoro of oat of|,' Police Cost, where oa* was compelled to W'boleu1. PrtN U.& Ii .
i IMMENSE
-- -------- .or .p tow mrcKaaU. bat/: Clef ft'nw to i iOtoprtfltat S fork over" three dollan and eoet of eoart ordering p food Planter* and Wear tboald i REDUCTION GASH !
-- --
*W wrltleg bo L.. *rnrlrinm to The other. dimU( eit with a reprimand remember Oat tbw art jeVrfMourrlrt* man Millinery and Fancy Goods .
to
Cru its, / owr ntteritfrt Jail re '' order art cnaned al alder rates.
1olA"WI AiypUm* It JW ro4 N com oat Wo bad board n wbltptr oe II.. --Another baildtoo( ; hat goat up oa Bay Ami Kortbera.. ...bbl r j jI
that U bf'f' SW. r bbl tJ on a en ; J.VD DRESS UQOlof.tall.I.
ttrtrtt night lure street Tlitt(, time U Rotten Row, tad U M !
<_/rrna w ./ rte led IrnNwdi.MlTI.Rris /. futloa{ Martettptced.hlt bM U >M 11 00 -o- 1"
"OM nor efortoMi nearly at large at a good aired chicken coop 11.0". '1IoIIIdf'ra.. .... n 'U I4t .. Keep fIO.tta.UI! on kaad lit latest I a
--- -- W of.. My. or *
.
-- err fear Ribbed ..11 It I
---- -- IrY
-- -- ---- It would b well fur the of
*
l/NNf vspwfaAI.Mai appearance ear 1Han. .
Ibouldore, K> 1 1 ( II IIATS mum TRU1MISGs. !
or er "CRIPTIO'f.nuJrEEILT ( 10 IN d8UI I:: C. a.lida .
f those mltertblt little rJal"
Jl1
city "jf
thtattet .. isV I* M to IMuOM wtll tt ClMlo Mtd w".. 'flll .
Ret rta 1 U tba* doll limrt wbto Boary I I. ; tmrclr.r II. .n II, Aim Dm Oood A hoe abertnea ofj .
carror.Jkf.mtA : eotild give plar to a handsome brick build- .... .. .. ..,1, I- n
ONtrew,14 ............. ..{/AO aa scare wt eoulda't hart believed' that jut 'h'g. But in,n
Jar *.............. ., .. IJo brao* a fellow mortal wu tiktd to bay and Btwrall..., ..._..11 n r"8 IJ a
w..... very rll.,. ,too a rub a .ort.wnt nt
Trw JlIJOItM ..... ....... .. .. ... 1..50 bang IrJ' ''II bl*parlor as tipr eaire ebromo, (ilnrrr (nappeBx II 1J It I
By a whitt titaation either la the MIIITK ,000..
m'D. a noa CrarkrrtBntMM'MATiUAU. It u GOODS Etc.
M4 every r*****. n-w. emd *rt rt, a.dt the tamt time baTt throw. la the 1J1D'.tor 1. I ire DRY
lUntratcd with city or 'I'11o do general. work about the I II i LAtha..b .,..Mro irot Have last received a In* lot of ,
irzrrtr :"/ s: L.rc.l. aa pictorial paprr premise* Can attend to hortei, rut wood I (_a'. ... .,'.'.t. 15 'UO I
lickft I Bulldrr PlaMtf.Uad ,lea a It..; LlXEXS. GllE.'rAtol:*,
>*. a btadvuntly priatxi loltrry ratitlipg 00 a IG
On Iear,t*. I
etc ale AdJrrtt W LID .. ...
*. PUMrr .bbl 1 J 50) J SBnna.Ouebro..P. and FRtXClt J4PJLXKSK ClllUJt I:1
Ise JI'IftUI1I................. ... .lobTTvim LIla to a gold watch aad cbaia at a cHocherto I I l 193 _-- < a'I i W II I i* po.:M f,
JI..u.. ... ._ ... ... .. loss Ibo trade. ja"t becaaM of (bit.we tay wtV Hty; l'oIaIDaIIUH.. It 11 lei alCuwt.udDatrR ,. tkal wUl Iw told M ireatlr reduced ftrtre*. !

Ia.rd.erw Tfcwrwiii. MnN HI tiport to JUUo to tarh a horri-bat The Florida Acrtealtartel ....e 10 0 U 11 Its-.hI
I. ready today. It contain th. continua ;i Oinnnnn .. ., .. 0 -
..tfigrt from oar .. At wt prof rrt d I :;1 ParWTT. .. 11 ISCerru.sle. SeaSide Villa. Sites i I LESS JOBBERS' PRICES NORTH.
toward thU HOT wt BotieoJ a fiat pecnHar lion of Gflila't Treatise oa Cltru It hat .. ... D rJavs.ul4Gnvi THAN
AND TICI5ITT.Tfte I
JACKSOJITILLE "_nt.i .11 a18
Oatoea Grata the nlu of
eorrrvpnudenco on ,
odor la .. air that ', .". metal lIOOIe&blD' I j i Dar dorm mau. ISM T.It rd a 1 run tilt
the .\glrulLul.tebawh Gr.. I
; hopper Hrown bintnp J4 1b
delator, or DotSlot;, bat" ttrawi above. .\to Finally Rrowk$btrtlari..74 1"1 S o.\ FORT (iroitcr. I>LAM.
... the editorial I .ke.
command of tko efficient aad aWCaptala. arrKed w. broached the tahjctla I this .! *, *. Among are nlu.LI.// 4-1 do Go. ...yd IS j To for oor rail' irortortatlotw
Under articles on Sugar Making, the Ilermuda Willie OtnaMtp..... .,. 11 'j 1\
L tart mad akfaoeh w. referred to aaotber matter: | Mrlprd dO jd It,1 IS THE nSDTT (Ei IlATHISG : i
Vogel OB TharflaT Gra.. Peculiar Fruit-th* 11"loa. Tropical flora ", '.tepefSie..114 8 iIO 4) T.Q COOL its II la CS! I
i.rrst wUr rioe* Said w.. "it't fuaod out, tbert art eot1lmu1 Northern. [11"*. bbl 'M ettn ICALL
aj.pe.raac oo our 00 A X..OSlncm DRlTDI OVER nrrEE.vIX fILM
Producte-the Anonai Farming for August, I AND EXAMINE FOR YOV1lSEI.l'\
Fanrv.bblruHMMk
abort It la tbt S.'ork Herald. I Nortbrrn Family e m "II m r
.
bet withdrawal for repair, la Mel The I City Chat At. Ac. It also contains the .". >a.l .ball bbl Im lo is' I I EITK.VT!
IravtMai pwblte will b. pie***! to !lua you tfetak: It I..T' old be, tad thUerlBg do No.I. .k!<. 5(0 JI i OU PiTejfrXidXOUl PAL"r.TT.nDUt oAt.I I
; rot decision uf the Supreme Court on the do Nu.S I '
.bbl II 8 Id
that 0* .laUitf nod 1"> ., porter aid aturljr aanertrd bf th. *ap| cotory Of kit crime. b* poard forth tb. 1..1i lrf i pay oa ( Herrtnn, Nn. 1 boirin Q
the line. tt
U atill waia
MatLe.u. *: oe : : .
.
bonds Family Reading, T.lt'jt.blo, Newt Scal.t..hotCod.eboke. :i (.I. P-B ia Pbotoitripblr \ .. at the
>*la( broken difjototed Ue! : -Boy aged l .;..ft I (@ 10 '
fLOHIDA SAYINGS SANE AND REAL
Summary, At. A iplendid number CHA*. Gae,.. CVTB. wblt from wbtrt UTATt ;
Largo Crape orty-aigkt yon, enter .Itb ebromo ; fi?eDtbiaiUt I II. W ALtoJi A Co., rnblUhert, Jackaontllle, and""... i baTeltow Ito 0 UCTUXfit oa Or'.n Krmt. IMtf tcane 1i t FDRCH60TT BENEDICT & CO.'S'
When -- -------- --- -
flitch later Ale /oref boy, hammer river A Xlled ... J tI l) J. i
On 1aat.. were preewtJ by ,
Ha. M-00 a year. CViplei for tat. at C. Lit Oau.bu ,Q 'iii NOTICE, ,
bwaefcet of *. >... wbert arttbtpoMeer QU t. rrr.bVrn1m ft 3
ttvvral S. I
1r. C.IvI.O.k with Margin. Co.'. l 193 lfTloner i. PartrWer few la_'U.. ... U fill emus or nt. ini TO. rat mum *rJACk.

frapet, i>l* different Mays'. ('..rl.Mayor I'Lean.C. tJ 4) It Itt 1"... ur Jerk.'DYIlIe.uu", "
apol' wnUA U aae tare* or bar U.IT HI a. Hvmtori _ole .ft III I el.n.'tetr _
L. RoblniKMi A Co. bars of 4.4 : Santee prrmtse*a pyre by re- .
l.WIDiC. torn
Had jrrowlaf. Tnewr* of th. .SewpforBOBf | moneyto last VI ,, BWVIM the true and nwunf the .. In and I -
T.uIII n. Jaly 10. ,loan on city property. let 1 It (.lf.. .. Trench.eve I'.' U I 5'Y fawn their yant.; have tbetr slnl..mptlc. sad !
nn.tr..doIlh1I11..lar( *i fiT I Uan. Ill In bbl|" ftUgrnnA. II U It I .IIIt14o dry eaad. or cue dbdaftvunl put la I,
Balk Uatoa.ebaixeil .llh bi. drat aid H II... .. S. RI'1'KVOI.I.Elt'Ili
< .ul... IT'f .l lnourUn. 1 11 n I 311 .
tbo tin aseeeared tfcre .,d s (I Hepalrlnc.
poll q. 6ad I ..d vnod cal 'iIO 4 ii, The 9 ar Voordorly ( ao.te.
lecher U drtaiBlereaeo. Mr. Oak avert that wa* j jJeaaio I Carriage, buggies, and ..:ont paintedand Brandy, American .1 l J 5fI 3 a 11 early dale and panic a Ixw '
Ilod, and .lUttio Moott. ckargodM trimmed In fui workmanlike do Imprt.dgnnt. Iral S Sal 10) la a Mil ur dirty".aotllloa..11 r".Ir..Dot ,
on* UwMiMixl dollar weld Dot Uoft him to I a mannerof Lceura.M'dTImr.antonftMlaset It siIn. and Bn d. V GOODS) EMPOlMUAl) I I'I
bU tire above fiood (S ADd coat each etyl and durability. Terms to suit the do do *>tu ii ft.fhwrlnff N a n> u a mid :: As, Alden to need uf a r..'P" pan to per i j, ,
dntroj; John chief of the boot black board* s 11' u n (IIrAl" farm md work our near of a rooirrwal Rosa by
Ratley,
brie
tint ho. McMtan4T, bards N" "I H wit applrlnr to the tltr MarahaUAa I

l>.,.....1.I a.1*. charged with dioordrrly I eoadact upon Ocean street, near Hay.Uel What India ranmn V r. m fI ms i ; rU1o nuklnr ruoiplalnt oo the mj raav I The Largest House in the
DrFpo'il noun",. l.luei ." II \ ret' .., ike M om nntlert OB I State.IGKKAT .
,. C Benedict of Ib* firm of .. the ttreet, wa Seed (1 aid .. da do td sunk N It ru 1* meblurle.cypttaa. < lae pan oi the tIC' rIesn.r. .or any nateoare lar
lour >ear. at La Favorlla.Nolleo N t 0 "IIXL. 'IIet1l will .
U ,U IM altrwonl l al OM* --
jolt. IbneJitt 4Co., ,'.I frw hark F.llln. July SI. .. Onellonlny bbl btu' U i III I rETtRJONW,
CWV..fi and Oil UoJutl.teo bt4 a T IIu ard ntalmun. vf Hiwrdof .
oa tbe IMeUtor lad Tlar/. two 11t Maya Reak1.&a

Wf ar* pleated to ee.Urk from Sew York, eatlort, charjred with jljhUIIf| { apoa th. dock. i la brrcby given that there .U1 be a mcetin; XOLa..u ti.ddroiatra.tuba ...n1 I rim4yys. 1 yb nne. rlo,Jr JU. IS S. KKOrCTION I IN PRICKS .

Wetiao dloiU ed of the Stockholders of the J..Vmw.ille Cat. NAZI L *.4 and*d. Ire I LS SasS -- ---
.bllber U ha UOB for lb. pert math. the waa aid LeodoaUtea : .
d .. 11I1 a wNACCL _
a :
II. F. COLCOKI 1'1 1111 II U1.U'"
J'uMl ooaateaaaeeol ilr. VT. Jeffrjrt. &. bed |> and _t.. Light Company of Jacksonville, Ha., on Monday to in NIK IrR 4 9I1f1 S A I "
| Tt'1I r.,. .bbl S I
Fraak .Vol"n tb. hap who preferred the W day of August l 1674 at the oflic : II't'Cf'IIQ. TO I. n. vowux.)
C. A. F.lixbllJ.U) I Wk from the a pint Tnrprntlnetbmln .1 II' 0 116 6tlloi| IMOI and Mann Ile. M tAf. W4 of lube Clark in aald at 4 'mmon.. .bbl I III. t 50
tarry alght fur a ramble, aid a .moot oa city o'clock p m. Day ttrrri corner of (ircaa.1igkr .
jCortk"Cbttptrolto Oil*. 1"01 11"I1 : e r. I 44 pWe Xaaoonas. at *V. worth (lr.1O .

CowftU wt U ib. ally yeetcrdar ,b* *uflad of the atrMt was feelingly rep JOH ClAaa President, eewog..luhr.iee Unwed 11&1 1111 a5 I Ini 1bp.Uie (VxA rnrtt fnrIIIIDI.S. piece Svt *. from IMaamarcJa, '
.
,.*oppi>(at ta. Ortnd .tJo.al. lit ,im adl by hit Honor, and tearfully dta- Jacksonville Gat Light Company.' IVTATon Irub. .bbS 1150 T.Q I ttS IIQ i, : SKINS nus, MAX AC.i 10 oVteo UiHaw f... all liaem. llenMitcti ILmlkerckMa. ot ta,10.aadUe ...w.to .

mind after he had do better la O. .L Kit**, Secretary. ItJuek.osriltr .wrrtPoat. . bbl let all ***
lft fur. TallaUae Friday.. promised to Hump .bill IT 'at I la nI i I -- \>tmt. trl**> I.I new, warraatod |parr. from ttp pmaed.ion .

utorr.Cltaa.. July 12. litH.c. I MrM.oMandnewRira. bbl lw atlm FITS El'! LEI'S'aIpnalllvely .Mu.1.dir.s'. MI_*. a l CkiUrea'. HIMT .
s 411111'A
A rhall wc.. CIraallinHlnaALT. n 1 0 PY AND I II Cr>rl.. Ribbur etc
DlenJoo.aargd with "jotnj fur" a heeds ( ( .. .
brap.at Dry ore I. Town wk iTS U IraIn
tin arkMt.t.dIU ttartallll' I quantltle. I ... Tbe wont raw,
tLrni .. 'bibs a -wrgtUHw." la order to collect aa .It that of IL r. Fridenberj, who It now ( Ump small .. .._.. ., pack bag I I NI IIn n(1 1 I rNor. lID 1'11I4111'. It u.,ln. DR. lir.HHAKPO(: 0'1 A (cry large ..rliiirnl of

W., tbt aadnc4! member of th. old debt, wa ...: to jail fur two daya. wiling every arttclt of hi. fin. and I"". Burt ..bar 1110 a 'to I: Vents' tree lo all aiMrnwInf .. t
(oar. family No. 1. .. i IMugglat.Slietb At'N. Y.
"L CMw.* B*.. Nail Club, do L .by [ Franc! HUwart,charged with being drank atock at their actual met price" i All per Pal!. . n TVd$4. In II 1 1- -- / PHILADELPHIA BOOTS AND SHOES

.b.n..p ,t. .1hsI Yla." to"play, .a frw.Jly and di ord rly and re.l.ting officer. Fined aont wiihlng 'la purchase articlet of clothing *rOAa Common.cnubrd lo fair and..Pol.ranulalrd. ..'_. II a "it asp q U"S II. & II. \VKIS:I Kb IT, i

(>a>' oa lb. croaoJ* of Ib. U. E. !*. dub. .) ail| omt. rultf AMI'. could not do better than call .. II" 1\0 I iI For l 1..1 tin> M ..->, and l C'liiMrrn.,
. .
A WbIMB .. .
WtJiokUy Aur> Mb. flaying i Edward TV'arley. aleei| oa the ttreet di. end tiamln bit p"'.. Remember, that Wblt. .... ..n II.lI.a. II'II" 1.'lITtau. aD "UU..I" I

.t I o'clock la lb. afUrmoo: -. II. P. FaiDKtaiau teHiny of ml moor in the f.itr CTirrm. .. .... .n leis11 Mill lie sold M| flxurre Loser that" mi) oilier llou'r.MEN'S .
( .Commonflurlita
.1 All"I M
Mot Irebe.Wm Rebecca Bird charged .itb clog diorrfly Brut dry guide tlore la lUldwin't muck Bay and Uenrtlalioldrn ,.11&1 lIa U .I

A TbewDt.McLSaadnCapt"h.Ight. . .. I 6 1 fII aad oin( buitlrruae Unguai,God |) i etrett near l I'ID t.1871&
l'bUip lIodolt'... .. d J aid emta, ADd oonmitud to jatl (r. default sand 45 II CIMrdlum.

\VAt4..hd. ..:... a I SAYUubbla. Just Landed ,.. .. b D II 70 n 4a 1.Q MBrtaht. V.rnl.!ir, llriiohm,.CHurl'< | l1l NTa Ft IISIsIIIJtti1N11, i l :. at price to auiL4ioo

.. . .. 6 I KnUbl and .Hawker. 10 blU' of flour and S3 bblt of hominy just fin Cut .. .. n10W ullw' I

w IILIOJJ. .. .. I ITRWleee..ra. 1 received 1 by A, I II HU MT, hay Street TALLOWii, au. I
TV At Klitor of tin L Nioa rulnaa.WhueWlne dal .l and ('lirn (;uod. olTrrrd. I'.tlru:
.. I I : IM-lt :3U | IH.rotiut |. l>rnlrr.
__ (1.1.-' fla. .1 n t110 Window Picture and Carriage Glass
1111 11".Ie... .. . d 1 tI,. : Kai,ht huldt aa office worth tbre or llama andllutterJust B/ACuX.ua> Uiora .. ..n 0 .,

V \V W. .. .. d ItE furor lhoa and dollar a year, Thit i I. a Jet Arrleed.Kli I S. RITZEWOLLER.
110 .1. .I,. .. 1 1 tiercea uf choice 1I.11I..i 1 I' cent per Latf'IU.C'ho"lUe Retail Markrl. .
( eix fur aa ofHea bolder to Florida. On. IMMIIl*. 1I1.1\ 1t" A f -\"III-: .
Il.-arll"-I. 6Jae.bCiA I'DDI. o!lit.I] 'f' Gutter nlnoand cool front rn t'1T\I. I"It all 1t."tT.

. . I II3.ib would lappuf that Kalght tajoylog fUrL anoUy bilc! rbeiil at A. ll. IIiM r, OranfM per dot ALrOHinl.

w III be tn..1 fur I laJlH .bu d. dljj"' a* Ibis would be willing to have 18 If Bay Mrtt pr dot.. .. .. U Ml jsna IrH' Goa u, J u OIO".ru,. r.. .
Appka push AApplMprr
__ .r I
other offs hoi lrt .
airto.ltaaia u.. tameL well paid Uut what art Out A
th. fact la thla eat. T Franklin Life lueuranr* foaupanr. Apple, (nurtbrrn per barrel. .. Q

t....-.....--lo tko LUo .f Trod.. Mawbey It appointed S.rerl.tt.J..t of The" hundreds of III policy b holder lo thin popular "111'-, ,, bW. ..FLOra...n.|MH> 00 K}'/lOS/.n: :* L.I1W OIL mid I? Atbinflat DA\TIS & DIMvW

Aid It .tl U to a fTrtty air drfrro bo- School. Knight It oa the School Doe,. company w pirated to |peruse the Erin Hod per bbl. I H no n) a very W fiyvrt 139 109P. ,
follow log: per I 4I1 lit II, _
!.**. the I 1-. roUil Uo toawt oa MB. atrrH.Oa nn>*diatly he bat a reeelutioa paeeed rot tyro meal. per cwt. |! 00> tulloulny 1 '
LKIIMITOO, Kr., July 19, ln4, per I. I ..JORDAN{ CO. ;
of o. clllwna, few dayi ala .. tU>|>pd .trictinth. Suprlnlndnt't( talary to a J. II. Torsos, tyfio/ Agrol: OEALV. I 11'1119LIPILI: : ,1\is UITAIL: 19Cti.IIt: : I"

at ooo of tbm aaJ *o<].Iro
lie 1u lulJ. CoUiDf to tb* otter, bk-b I I. Perhaps to taro tbt ''' .'. money, Who / ml/..,of J'luJ J.II"tio., It., lote KOTIUXa Oau, pr w ft MraoTisioNs FURNITURE

Dot Bwf tUa |wtt>(/ jirtU off. b* .k. .ill teliere tbi. that remembtrt It w'a thl by the recent heavy firrt la Chlrtra.( 111., Wholesale Grocers, I ,
O.lku.h Wit. or Weehaokeen Y. J. She "I& per wti .... .. It l M) 0.:1
tWIr J'ri'e.0.. ml a puvmir .1& lhaojvrr. **a o Apoatl. who levied lat l.ar. tax ofAr. I. prudent In th.I location of her Agenclet and Butler per IbI'hrrMS :1Ii' t.\ C A H 1 PET S MA'IlIZASSES I{ & ( .

T''('..f I.. ."jx ta Uui ditto- mill fur >*l>ool purpoM (lo oat to careful lo the selection of her A enU. Cuaacrvatlveta IArd. prr Ib.. .' m \1 IS ,

1101 b -."/ p.a..J, aid {luoVin/ back, aklaad and te* where Knight peat '..\)110 her bu.lneat, and her rullclrtare rr. prr per dun. IS U z.\ AND EALCItS IN hulreronm In nri'uultir'a Aru Itlurk, HM, M., (' rnrr "f Laura,
1-uUluM, Irtab, btt b. ,t ,IM aoOTtJ to u. drat U>al |wrba(>. A* coaljpooa4 or |lUUOoaoao achool-houM. '. .,"ndIt i itL.r the best Indemnity, your,. patront._.L ran hold inuuulauok.elawliwe INfalnn,Pert per PIll lm.B..._14 i-fti abut0tbet stuIA.. paid.1... iarl..4 roe h'.t---"t (III'IiA101": -
-- 0..1011I par bu.b. J in I w atariet. CbeaMM* la ran W
1 w
"do "..ttn11l..tllltt; "1IIK1Im lvtfrt. hTehroaof \A.l1 Your, very respectfully, ('I \ n.d T/111.119

I.o ..r L. eoet1l1..t. "T..ln thr a Us payer ta the county who laDut I 191 J. W. Cocnati r IS O ri IHA BIK arirs.Tru'aTtTU (*51ST UM .. sues MIILVM.
.r wit tb. aa..*r. abarpTU udq.kk, glad that tier, Stearna oueted Kalght TOo ... per IIa u S\ ."'.I. MafN4I$ rep\LGa.tlaRto.
i II.... lo Lei Blarkbrrrtra per Ib. A ,0. I MUIJ4W IlLttCE:, KfOa AM1MATK ITKTAI1 rUlfRt
girl tl\n. r camo from U>a otbtr Ula for him ).1,. n".. him out. i In LednilU'a block (Iwo ruom ar* fur rent Currant per Ib. IJ u 9U l.on..r.a. 'It.IB Kill*. "'llAr.foUTa.

"Twtoly, ..tr IbUwajTwat trot .baard 8iiovrii.Note MtATC a. EAT CHAIRS 1.ILI1.oTII. Ml riwaRBy.
OUt fronting on Bay tlre Bulb are tultabl CAM fHttKA.orrir NATTa\AM: Hal rnira.KSTMtTAllUjt.
....rtl twat tlkai or b.t '' xxoJtJ from J..ho/k July II...C. R., prr Ib. It A 11 HtVJACKJiONVILLK SiHERT: (''Ilal" .''.1..* .
301174. fur office or tloeplng apartment. tf n rr. per ib u <> n "uU '. It:1 E3TINUNTaaUJ
.
Mutton, Ib. I UUIM n
iLeUld.brkkblpoa.a.d"t.mtjlv.pottnJjI. prr IJ Q SP orrn ae.

., tt. emtt f rue nut apoo tha tuumtsj ......,.. .. Tin Stoop, Paint.. Olla, Kir.Wt ,.rk.,peer Ib... I l It* ,i> ai aiHam. 5)5:11.; T"8 ITI.'I'.I". I 11A N / ,
h. used palnta from IL A II. Welakopf. > :. KLOKIDA.Ba4ki'a ) I I
air JbU waa artlier, sal lb. aw Wo- -MuVba hat vauooaed.Ic Wbu.Mcusp'PIb-. II U tTY

hotel MT1 Wo Uft J J., about that Uma.Caplalai -' I. retailing at oat half rent per Bay .', (near the market!) on our Ibuuldrra per Ib. .: 10 3 IIruwu It -1&\.311I- 1: IU'l'l "Aln\. HTVLK J I'mct jtH Tit MEET TIIKVIKW8
(uut.Trnlenn. OP ALL rntTOMKIIH.:
rouft and urns
on our building. W.consider the 1 nr
.oJ.G00I0 per lb ,oo. .. ) Till .arbNa5 a (ivuu* UD T.I.T m,
Chare, peachea. are about .playing oat la material good and the prlcet fair Cblrkvn. full rrawn per pair. Is> 4) I (.' Jikua i iux 'La..Iul, Su, I4.I White Pine Walnut and Cedar Lumber
Tta gmtlwa .. olJ UM yacht |- ur W. M. I.IDWITII last drown IW UN. VrptMUttn In the JartMiirtlle Branch at tbe Moss
oar market. tpnnc M M 0. 1S' above _".,. ar*rfHiirai' to bun_. ur wndlklr UOrilllT AM .
II.
Coolerto l>r. Hurt*, b. ..,Ill'. vs ala New II llotu.C. Turkeyttlanr. and fbl.earn. tiantaU "._tlt..". lolhu Buns offlnv at ran tOLU.1M
apple* from
brought
Georgia, are Pikkai e J
aar'l !
1.'Ia.alcat1 Lich b. Jclr crate ltd the nosy b* reseed end prvprrlf balanced.B .
offerrod fur aal* oa th. tlreekMr 17*Sit. K. n.... Wild Turkry verb 2 ? wits of lbs Ci mml..lonrr ---- -- - .
M MVtr aUl. that b* k.4 Ukao aay lira- Dark*. dtiBimlr per pair: ... 4 111.-it .. W. WIM. (.11,. --
U. L Keea I U having new shelving rmtrMa-ra, eai'b. 4 U
Free L.... FLORIDA I SAVIXfi.s I (
BANK
bar of the
.tral MW tlubrrt aloeytlJt tb. (!./*. .t .ap la kit millinery tablUhnteat oa IL.'lay. Every day from II to 1 at J. a Tognl't, ..,. per ttrtaf. nail .. 91 O n |; E. HOPKINS & co, .AM nr.: \ I:>TATI: I\a: :.

Mrtiv|>olitaa Billiard Saloon, Bay ttreet. UlB(. Q. M I
Uvo IMt Pr. filth baj eabasa.espbpet
dos
ogee. n rj I [ID.'p" Jutf" *, la".J
-Wo rail allealioB to tb. removal from A M I WHOLESALE RETAIL UKOCEItS( / .
.buc.0f s..snt.g: w boat belvrt bvylag. Ult U,..per(.I. U orritE. IN ( .
hit old office Jaitlco l.ouauo.r.11'lt'I"I. MIN ITun.Ju'uonuu
W. L. Cu.'. t rW. hi. '
led led ..t. lipid U tb. |p of U* for New HMrraia, A.. ICKDR1E. I IWwd. BAY rrurrr, JK ISO.NTILLZ, .Ji, ..
s aJvertUetucatA eoMUMlv band of '01III.bseebptilea01iCe IWstpat.1Iu1ofT.brwubaSrlbo.ball At* *. Kntrt tli -
I ur on full earl rbolr
it.,, I,. Moor, to MII.I Ur. wko rtporttdfa titUt tb The achoooer Ellu Bennett .lll leave Fore pine. per curd. .. M M A toO I I IV <>rurrrt e at,lie lowed rb pnrra. 1'1.14Lc.p".4 au.L.e,.prnnaain. u.I.. uf I.*11. e* tfcwMo, will U prtanpal **M. .
ll
ruity tteamer by Raw of llav sun"rn, per c.,. SO A Tliw. )
?orably, tad Ik* b r<*Ia wa clotvd. e.p'tal. Ur't wharf on Thnreilay morning, New t 11 j ail oUwra.ul'plle40 Ilbnt.lletma5tlastry 6..w.
which pi-r tun IM uu uo ] luc / rrorral aaiar of I t* that of. Mal for sic -
Itayllght- raaagH ladlaa river 1. pr> *taken Incirbanfe'or Urocrilw.I ,
nvrck altO tUakt tb* LJM of U. yacht 8my raa, "I'ort (! and l>aj tun*. lULl sunrtaaserah ,a I I e Scott and eat.at Mrs, Dray Buojde, Morka, IX.M in l ...r.. .. ...,.
lying' at CUrk't .barf.Mayiort rang ayrup, rl>t.iirralHtinrt l' 14 iii The raMUl'nura.aSks.1 at any Itfftlnt .barrb.iMrr. "a'f p.r!.
wa* dua to ..ar-t. and Ibai .h. A'.II' .Mr4a 4, per nl 100 41 I n NI.LAI/IILIN ball br "* *. to* p.. .br psld ,,up.B .am* c-tB( ba.. sad the baiIB .,,..
auw baruock aadtpa f. .
( ( a Tallow. per III III.l U unlUIlU I! a." : t*. "t la* iBflurpuraiMi nay rmuir' *.
-4( ...b. ''ed.1IaJ 1"1. ..'eek ImllOfW| BaM AI. oa draught at 10 cU. Oysters, per rat.. U a JulvPt.14/.ndr'nunurlarolyp .
uf kor***, whlclt addt to the pleasure of REAL KSTATK AOET.i ; I TTboeonuo..15).o IBU"prrtthrti .r.
by tko tquall. wad Matures '.. latJof a glaM at J. R. T,cul't, Metropolitan| Billiard I. Tb. bt,beM*BK> BI ."i IUM1 t; ,,abU-b .. .", run .ulder4 unit' shall b ..
,IbiM aojuuralag thero.AU None la mold.AMBLERIS. ,. _, .
i,! Iar'kaaflLlr. rw..DI. T. wBMrr of tW .rput.u.a nar..r ol.l until .tMrd b) 4'.Itl.rlh'IrFn.
Saloon ,
to M. .
"llacII. AtfiuUM.TV Bay Street tfVlolloia ,
the officert of lU Steamer IXeUtor All drerrlplluii of Real E ut>- bo''lrlll and acid, .
tb* CapUla'a il.. bat .. ibltk III.. I..... Tu. .,... The detga or to. n.n..<.Bmbb u 1..Ertd u. i In_ .b.nrp desirous uf Htviatblr ,
an pel' TIll. .1" .
frara capula. to engineer wr a D.iMID vf Unllare I BANK. Ib* mesa ..! _'-!" psy I 1 ,'. J nirr' iuiri t. I. Uimcrni.. *!, 1.I". .i '
rual*( lob ley karbur, oaly I tlt lilljr koooato RanJ..aFlute. 111/," leg p.a1NawO.N I.. welt .. .01.t. ar IIt.Me. IB Mow ovuruin' "( .ri-tn: t,..*,_
blue (Uaael with bian buttoaa. Accordeont Flagellea Ac., juet : of IoWrg it 4, br oral farT( HU*for '
ariLU**Aetna.rq..Mew York: W.I'klbulvli'hta .51011.Durp. 1 .".Ir".u... _
low oo bard U t leaky boat,fie ilark.. ; -Mr. Howri hat 4 good boa** of eight o >CBdt 139 Sunu i)1E1IDENT rOKItttaroIDK>T Of ; Ci..... A..11.Ct iris'Ioo"'D' I l>.rit laa.- Te tumid Of sjre.iJ.al,a Tire PTirburn Tr.a-
| .'
.un .Igtt U a lalaj muck aUr .. i : P... U.. II. Kibkla I'bllaUrlpbia, ; Mi..T ur'.6. Sand v liras m awr 0-i annually, rummrmrtitt Katiortaf .itK.i .
roiimt early completed"' about three milts I Dauraa A .Saeraan. "nul. Co. Tlcua.tIcoa1oa. Mw*. lfct-17*. i .uaVw utl trU ., .
Jlor ... .,. ... ,
Or. ...n.t LtWOs si the nponIlnu lu m -lrrlloa of lams and .b.r .
below Maypot t poa It* tea brack.W 169 l at Seivu'aSlav. And not of tk* proatlaenl. Hanks la the meltedC.lts. bs .. h.venti ** hR6. a.
A HKST4'HSS I'A1'1MiINVESTMENT I T.boar traull. or 1..1_ shell 1M ft.. ta'tiurt .. e> i<. .
.
..
Iroot r l .. have received a tommualcalloa asks I''h- .
..' ...
.. .
S.tld '*da from "The Ma.dl u'rlut' f. M4aj' tat .1 ta rdaj; balll 7 k p. .
W. wo.U tafffmt I* omr sty (albcra. a* lag tu to rail atteatioa to the ... of tb* : I t>Muarr d.llf..i.apt! Mbmd ib<- ..,> or tbr .uiiwcallua. slid la a lamb U. b. r. n i
*.,." al La r.w.,.. fTATM TOC Rim rantlaOl betted Ui can sad reglNAr to ii'.drpalioe Ibtob.k .in br..l. .( '11I ,. brr {I.r..,'. wb,B BwiOett ate .'..u.I" .
aga *ot flew i.ou.lael.4( tobavatb* wheals plank walk oa the euoti: ,id* of let .1._' hwl nIuS be iirw rkt .1. Mal Ui MIC ibr painrnt mixrd iMnaium BMI baa* MII ,".
Uat U 14 bo .r TUB-w. T..It"i heading Room. Attached!, FOR SALE. wort .... a. la 'wwurataraxvvr.Mntw.il "III 5.(,44 lot lb-h urvw aeo aflr wps w.l
of Pal Urt pavad, wo a fwojIJM ail d .. .
"ark.U. t.. 1.. kt 14. a-a-wl".IIi.-raId.1 .n; !! wba > tier u
t* dlatttM twro.cWy U>. wow ofwooJm tj gH cheap ieo-llac* youreelf MWM-APtRI hum all BrwBlaenl eUI. l.ortb i I 'UI TH.U ITOIIT BRtrt BCILMNO. .kOi- tlldIr"'ul..1 la ib* U-- .to.oatd l ".'!**, .11.r arltM fpf *fabtt ported las ike i,
Ji and WMI,*a II*. i I IBUM.. estate' vf terra rn It'.... o.. I Jar|*i a h1r114.1.ap it fviWaJ ...
partoMoU At proacal. wlU Uakw and a tea-real plea t tea U* two Ire- .oasrd; 3D by M tot M fi br |bot i iwi, brick t hT..r.r.w or_ ibnw-Uiith. p.ole'oa th*.

>rW s of luotbor. tba iMUriat O..1J U 11w- aad aell It. akla4a| .ter to Ik* kigkOM '] jrrriatrorlvedaad.lk.- 113k14 6 I WankoiM aad t'lelt',.. Mtualxi la Ib* but bo i- j//.11I I bV p.54 us.aev so "I np..tie m bVB shall her re.a sal .. mnilb* or cone ta ta* I pool,
| ,. .
rlij an poruua o( May Mr vt. to to.w.41 Ill I' prinAya1.4IM' .11.
vary kply obulo. oapMtaQy aa at .U bidder. i Hbt t jt ----.-- Mot t b* sell la' order l to tlow np tbo i iratal .I An4rat.lsranuarota.-Assa.mwotu.1kiw.4blugballbe.44.4 and .WB ataJI a*.e rr
j; BiaraWuaoJirdlut. anew vvan. shall J .ae u bear inlriMi
k : w PI:\\I' .
of Utla bat I.
u..re.Ie tordt of rfttaItiuW -A geatleuaa city Rallied kit .
tko .Ult mfom / *. "Ua._ MUMI ". ...--imonej lalblBa. .aliua of XUl .bat ii.sit I alb .......,,''.
ef
) an **
|
w "b." w tolUI slat b* ap p /iI r. n 1.us r a i 11* OII fair.cvody.. HANKKH: I ALSO I.. frlvat .. la tAle die, todi Ines-/uaaark tat.&.. will, ***.*. bjr all ._w. la prah .*al Dauta, ,' OJI
.iau la Laa fit; and Madtaaa, riurtd Pirau u. paw... .14.las4 ".,. slsll 1! to .aJI.j uarinrur ,. k. .. i,. SIr ,. ."._.
,. I Jt 11I.1. .
I I. III k .
: CORNER HAT OCBAN RTI.Tbt ., t"U'au'S uaow vura.M .at r... winur bildrvaInters awi drysmtl BMBT a lml .
b bo Mnwary to taw flew low aaclatgoMl waste to bo taplaia.IU I S p. c. la1; I. 1. NW" 4 IIIJ I j I Tons easy. fer Nnber lak>rnlk>a apply>t u ib. bra.leof. aot.- ..lIIl. beroot lIr age. ... a bkb map b* nltbdrawa u.uattr -

fund blod ik.n I do. *. ball >*art to be tb. Tb J a. N. a."! n .w g III dowdy, 'i H. r. riuDE.\BEBii, a add.d b tar pnu4pal
to holy a, a* |,| rag
.rl. .. oar ai *w r 41.algt.at J/CAaOXYULE: PLwtzs.4. 1 ar..L hooasm>v.. Iwp.vdelalh. ".,. b'tn,. Bonk BiMoailaf M /7t.f ..j.. <,
tka heat.k.a OTOM>V, to aortWr tatt*. "UtjrfeUow I J.. ... Oab" bar ba *-,| r lur.M>. Lnowl ._.hlU, !I r.o. Itol 117. Elncalor, ear iM a hem of wa tmn wit: ,.ran ,. .>ri. a rash |.IIM-M vt 1 1 sac al Ib*end of la* '. .
11'If tie pa.lwaly4uu, boor JariaoavtU, fu. ,n>puruuui'i a.manse i-r terra ..eeI. la rM of laaMIHt_pwa Ise t< a
W. wlU *o t.ra to tay skit -b a woujoaNt Lewd W ..i Ik* rttala. 1e oat U al. i Tb*aawvai of ..r.u la era br lacaat ;: MAULS tuUiMAN. cal palm a&C ti.drpiAkr .1I11d.. Uw amauals ."ad, p.44 I., grv.r ...I., .,

] *mt <*a taoaotfocUdto b. p4l d".. boa d)to Juts Uitkder ail ell fed U bright. kaadreaiba. aa41 M t taw of BMreaaau sad buctoe lucre \ Eiwaior.i __ e4Nbse .11. tw.mrs.d tr4eeo. Ibrrwa Ills piss. ..L". otstwp Shy laeerabre. srcar. ..
.. of
,..drpW Wr 1\1"I'- -. ,1'1"pe'I..a. a who aM n.j aNbd ii
.t a prlco pet block IM Ua tk* ttuot |.,- -Tk* ... ackeuaer Chrome. Cap late ura'lli I sUdted4 I i I U ttaad atrwl. hew York C1t,. .. a la..rww -I'oA 1M futarr of.r..ro1thlallo'. fIeda, .r $4.u 0.posl0r ish.W

silks Muck UtoM Oca. a.J |1'\aotlrvtU "... luadwi .Kh ;vestal naenkaadU* JOHN CLAM, I 11.' 1-inag Ccrtlaralea of,Drpo l .1 j joa .! -(1E ll_ j jij any. .J.re.I Mp'suy rse w M ...... 4.4 lea 1nn4x111 ea.t.t.IM 4epoalkf II a .nlIrssi ,.
taf -- j for dA uu owMua i4 Sara .-hose.. M,.. ,Is"U '.. IS arur of au r pram drtr.
wlU ot wk*. a i.pl td. TV*** Joha Clark/ wulg.e.. U diavkargfag at FUEWARDIMO AND ooxuawoM MnctiAinr r bMtkuk*. I Ik.aa I H LIVINGSTON & I ..-.U _,.rw.41d w ,,rydi.aall .1..1. ans mnne.r n a h1 bad ,.rw ea
led.n4m4led retail delator R w*>d
U much -A4lull. darkey the of OROCKRIKS, 'ROTt11OXd,114r Io0- J JIUIU11& jI j 1 aid _..etnAW a4 prup.np..rt.llr.. .
dii a wars tk* trartt, (t oir i name OiarleyIMaadoa -- -- IIRlGiilSTHaadll'UTIIICiUIES.I t tj .

.iMa..tn..uU1.I",. .I-.us.1 betjet>*y!l M Ik* Krwi fJ.lQt1)RC. c1ILIIL{,J.rAc.OILUlf'f '*.OTlfI:. r -I i. JAPIEs Nrra''.. .....L SFJtARtso, JOr.T1111 r. rnr.r.LEr_,,

fr. IT M Slab ant w11y .( W"aaa.i.aiWthe .. .Cat'j; AGENT FOB SATAXHAB! AMDi If yw .r .taba a rtMrrtiiUon aeevralcly _... I rrw..c..L S ia.Pes5d .,. f "
leek '
.auud u barb.fi eves P f*, j *4 al aa; IkI ot lie 4a/or ...& I Ira
wklU tk*ntbj ft* rvpoJriaf dooa ofrMr "Twat.. 'r..1aeUtIlte4. new way ITtMU1. I J** mU *a ax at ait_! t tAt '

oA*., wka tko travel U bat odraU.Too. LNiag m Ud debt lie capUved a UakM of .* 11M I' I euwh aura sat.*earl*'f tilt or .kale y wita a a.free >. rawer Collet; rileleo INVENTOItS, I'ATEN'1'EES,

-.r a dare 1 Is tko botstr af f MroBoo of fegvtable* beiM iaf w kjadbt r. Tk Van .,.., *..t** I T*toil ta*eoobMte. u* Aw*IA.4 I i .war**. aaod.OXTB.K A aid aU l thrrt Interfiled,

tko atrtot .ke wood* |.oJ. oo.. a kr ee{ Its police after Ckarley-i. Ikiwtttraadke Ua*W Ia t'wUIa ana held. Tork.r T* ptaM. ait IB IM?eavu bMto rot bad will tall Sad see Mlad. j Or daraat cot-.. r.lull' U
wUk OA S portid of N a s Lkk taa wily Ua-led I. tka rHy. Jai f.t to 1 At.. ..pppaCIe ttwilLbLEASnerve.JdcA.uINIQk see raw 0.cop. I *w** "LiLDWOCS' BIAEE. Anrrlra, t:.,B<,. *j If Atl.. kwrbif *f .fHUf the lot.., 0.4M l .rlu at .
C A..-Tb. Cid raied AUerwe* Nred.
Braa4 .
ll.. biok.i .p ottf tt i.rtacI 'alp, 'k >2 MUb bl Mk-lt .. ,. i I.d Jed 17,1.7. Jaclproselll., : WMB r, ."'.i';..'LNMnMt.1. t.ford I

I .

I II.
I .

I u .

._ 4.
-- -- -------- -- --- --- -
-. ..T ---'", nAt *.'- "' '__ ."V' .-. -" .
-
"
x .
.
't w -


.
.
.

.
1
.


(OUIMSIO1 ZR'S SAL!. I CIRCUIT I COURT \J ALABAMAGold I iCHAium.Banmu rent : rrrvi "I:' .U.LIC nritl.ti ('.ur.- j RAILlUUliS All STU.tRnUOCK'S ,

t>r of .t s./.e K l1. tMnlf J.,. of 1.1 J.4.-.d Cwr .d 0 Jdl.riJ.. p..iI I
J > font, n .nit, r w d..1 wui' *MI l>>tk* kttk- Life Insurance
Co. L. MATHER
/. (1Il.. I .CHARLES & CO.
-....'Iff IMl.ubds+dr.A.4asW.yid .sale Tp.I I ,

,. s. No"lIT, tW Iklr* 4*r of Anlrw4 I ,.. I. tMrmfky and Qr.*>. ..n,..***. .*I.niLK. ALAHAXA.DOJRZD LINK
3q71 .. 151115.? a..f1aN MI_" M1a.tq TT.M.a.4IA* fc.kdf rtorlda Alkamir wmouaaU AS. PTA a.
.,.... SASE a ._" .r... -r lad ..If Owomi L R. CM.i 1.411/L JACKSONVILLE, FLAt rr
Mf to Ik*'ItMS of fc'.fcVn T .,.Mr..rd.in Of River
Tk. wank ball tad wnvtkwMi vMrirrUMI -, i I r. Mo r.(Irak. Deals) ..,. Stationers Booksellers and News Dealers Steamers.
'f I
IJTi Iwxlf' P i. In ...., lit _. oft 1 Tk rVrkt*, Aitwt karl '.."C.u*' A. N. Park..urorrt vm.rrldr0t, 1
15..151// lw.t-.r.st. *iniM Lilt Rnari < ... )?. UTarl H-B J ,. ....tie... M+Mart.I l-M:ts ER tlC"ICPI'L
4r.A 5)N dltl 11.r..n s kn.1 rj->>.. ::r- I I..a..f.l.IT !" ... BaLDwro, Ndtrkl txaailnr.w. A TOLL AKmrncrr" or K-HOM. BOOKS: .

Iald Mp.t tFM., Trm.. rr.* TJ M p*.nh. 1., dB..,.. tkai tdwaidI 4.j. RVAaan, AUonfow.I
MRs. I hIIIIINI.U. I r r-arta I* ...T. wr riaWna am ft ikb D r. tuwilWiuccrnrE WOOD COFFINS
.. .,..-,. '. rural and toru**! Ilk MkM of U>M _. hat I C'CJI"nTarI The Latest Novels, Papers and Magazines ,

I 1 I I .".. Ikr Imtu at UH rnltad .... W n. f.HT., TTH Ifsd La.b.r -,.' ().. 1 S
V I*. S. MARSH/S <&|LR. '': ...tkrr****.N fe rdorr*IBM tr Wf Mkiat.r4 I A. R HMf. H.rurrrJ AlWATf 01 'alb. or All Slit. and qunliilr.
'I JA.. l* *.oun. w*akd k*fe krr>Vr r.gifn.t A... mm" Umber Il alrr J .

111'.tnar) ,..w(..T ctrnMIn Ikr aKrri I..wd.llt Htolra fc*or Ikr.flflkOrrwM a" 10.._r kkd kkwrkkk,lk/..'. Ml) nk. lik. ikIkta I r. Andrrw B Bruukln.ilir iu PICTVIIE-FIUMES MADE TO tRDER.RANDfIA1T ...I .. sad lirillfmrB Row*. ,.
: WtlAIS UwM
Ike krtwlllkial toy Clv L. J. Bnkdk lUMkbrr Tard kkd DralrrJ
.
e5M nad.15.5.Ncrtkra AMar Hain't Y pYMar of nnrMn.tad In IntN rBrwn rIs I f MTV auwr Haajatomi wink toak>.**.aaturl k* akJd Jar** i.'III, TardJ "or .,1tIC. ".. (574*. "'u, a r. NUT DOOR tv Till rvwr-wnrr, and j I 05 AND A XUXJJAT. "att T.
aad aw*** pr.n.yMw r (' L. aoULS', and RnU K.U1 AirnllAkf I
... .
kufckialiM. I fc-rkw ,
on nad win iMB --'tt "_ lIIArble ad )1.,101,1& dale Xaatle
Ifwaaup.w IM Jseka.tlllt. FUrld. i iI
>ki.* *>.! It .''' w, Ml NihAT.lSp twp .. ...... inKI. kwantof*f Ihr Board Ii iklbnrlavd to rwHr 1'Oa'Iws1n
of
sa1M hr eI.- 5)t:.. M Ikr _"._ .-1 KI.iAR HART. ." far Iwawnar Akron dmlrlrt M I iwxv!tlll\.t Mile Heart .it. twk Bw wui
,.81 -". t1owMo. Iar Idbshiw, doowrt_ .11Ib ktmaM. IwajltMnk I.,n.- ta rnrtJrt. I I

"..,,. ass lit t.. n.r 1trlr %vpNq b* W. J. i he .., ltlba. I pal ik SAIl lornJ rnjierkrw*. lilkV. :i ".b. (.. DA I. Lun TiltOlln'uu": wiiuo-
I.115.1'pad alkrwanb.rrrp./. wkl Irtld A. r. MOTT..JOIJX Ppatial AtrsL SELLING OU'l'i: jBTHMHtfet" Hk NCI I-B ,
.. .w Iff qId I.rjrtn.mall. ...,. ri.oRTiuH. -', -. -_. .
wrwberry f tat.tl .., ..INrt, (rpa,4I.p.t i M cinctiT MKKr OF I CLARK DUI,. kkoar, .torpkaaV al S a. K_
T.N. ".raa Tallra, Laa."._ J.Iia ..ruR.r I"adrp.JLS I 1 ,
11.14 no. "".h. _' '" _. _... !IRTILLI(" .
IR .
H. r ArTM 1
R... .. .. .. 5.151 ,.,. ..Irto1o. .r saw tr a. KA N rn Adrt.ldrstrl.lftl.V.I$1. .!. akra.rl tm At ; IicI g bout to dote ny bo iin-ss in tlii iit.T. I offer my rnlint .t.xk "( For I..talh.lalnNIAtl' U>.l.ra.I ,

Tf rra,5.i. 111151ST.p11a.LNrYIIS ,u uur A .. A4MMwu1 t ..r .
H. M... BURIAL CASES

....,.._ 1 114 Mir .TLnCH MAnWK. "..ACMKT.mi Wholesale and Retail | HOOTS A> 1) SHOES AT! COST FOR; CASH. RIiTl'IlXIWJ ran $.. : P.11'

lam t .. I14, .
*a.ts< <> f.3. '
1I.nlt't.: KUr. "OOti ( "n'n AMLanm II : -
Tbr dr.l sad all ...tr imwMoa t* uM -oi-
IIpT In.of( ._.,. r.wNw.1 ..... .uu..t ryrlM to appl.ttWp.M Thnrt MrkOMn Iwr tHHrtitm sad 'w--
IAv n-"o-M(.t* .,. r... 1 1I. ... tWWaIl-.N145 tbm UIMtkafnaa
filar aCI**Mwtaw4 Una nad Balkan AMnikllwa LIlt ''''
nraHMt ***(* W. Wa4/ rr rt tlL. I will aril r. r.PMlMWl. C1LL an, i iurdMk,aod rrtkra Wtwwnkik* sad Ihuwrlu
.t to Ik khI 4. kHkir. t. -
aakaV arUMa *kltkr-1 i AUar.r7.J..Aamrtf. t COUNTRY MERCHANTS ,
(ba11ww4.4. M ,. .is sf J.1wwtNb. ..1 .. f.. Uw 1C. m*. I | 14 f t. .r..olnaa.irNwrtte.

.-'t ftortdn.*?Ik*Tklrd MI Ik dar* riHT at old MulttAV awNM. all IrA .rrrn. : TO IIKBTOUH: AM1TOKS. fUEI'- ,I Will do _ril lo "..H the n+ch,4 nf tbi, rh m-c M *<>rt tit ir ,-,.I.- aa "f < Rrtnl prwd \!.atM 4. .1

1YN M St..f Mad pU4_ Ilar tad ta4st 1 i or nil) IInd \TUIINII M... ,I Itll' It. anrraaa*.
!. .k* towk rf I a villa. '.. nanuv *ad *4 a&,. CKOWKI.L !. II
1oPs1. at. $stMelfH d 11. _II LL |I... iiHlrMnl u> ll.i4W ..4DlMlUrt. lens L II I. II. I JACOB BROCX. AcrkbIM.IM

.Ilk*of A
wrgr 515.1 A_ ntr.41'R awl ..110111ft. In _.. ... putarla, sad ell June 19. leH. ITTif Doy Strtfl, comer nf .., p.n411 rsM U.e n. baallrcd.r1 prra a Ntl.1 .Mwtw5) pdrt lb..Id,1111ean JHktJODYUle, ilorldA noiTnA
'ft-__.t..Mlp enI"It Adsrr1 ,ix M Ik* rtTe n' ..RMHftrt I I t tI i ,*R-IA r.. W .%'4. I T I:, uhl Son Slrknr
.44.i4 '" ",I1' h. wllltm t.. ,. fhnt Ik* ... .r t5H I A. 0. HLIT. >'.\, W. HOWtU.I'SSKY t .

aeM s.rtAe.Nlp.M iv. l.41151 M tko _.A ...-. ,.' Ulltf imMrnkxH ,., ..,.r ltt _I. I \ K:** .n % III T 11II.iS lrkin. J". ('Io.e (CoBRrftlnii and rir. cIaaa, Ar*
1 natltr. 1.4f Iw Ik.I .ut* -.rt. in I ..1, br )..lb barrel tb.lr .,. & HOWKLLmrrui.[ nwrtmt ntrf rk kr ..I ad IM .s.nr ,..11' ..... ,.. OM I ..JJUk..1t A. Bin.vnjT: umoawTA.vn.T o* HAND --,-_.--- rommtvdAtloiK.
J. .. W. ..n.t.rplnt' I M PII 5115.7ltty. JMI" 1L I';I. tlCl->. .dtItI._. n UU: .1 Vila\t.
I WIMtt$u. AND IIRILEHI IN j jI .

r .. t nr. M. tin.-.. ,

f.'l"tr.k; i OTICK TO IIKIITOUS: H II fKF.U- I *RaIR1.1a.uaf* m8J1Jt'kIClfiB. [ 'Trt.r .
:1.41..4*p 4m -_. and
I Shoes Leather Findings.
J w.wr0.. hdp. 155..5..51.r1Euu.r'itLG. ITORV Boots '
\
A Full Assortment of Goods PROrJNfi.r !. 41.
: U. p.t.... ladrtrtrd to l. -.5.1 WSGitw i I \
A II. A.. kM -.d' lrrm (bur "5f54 QII-r _. Ij I .r IcMM tirrLl On tad k.-Wr )1&1'I ta* la*and h* u in rL1XXIK

M fR..1 tkl..rs+.rIa'' p,,,,,,. to I ..pf ue.rf.if toastrbapolr II
'. U av dlH w VH. HMril "atfrflkr tl"..('_ri "._, a. aU p.neat Aarttf dptw4.afalal j A tbapdue Mt-riwwat of !kw Tort s O d rU alt>hlA 1m- <;..-1. aT! *r ( Captain' r. URt- will IMT.
lad' r., I. .14. ftortdr tk* t.w. sl u.1.y..ale/ *' li MR IIKC. COmmiNG .IX PART Cf I 4u d 1a.b .J 1 I Mrahn.l .f." TimdaT
Lat eI.1a,.w tba 101 dap d .& JIL .1. -pnTIbI,..na N dart Mw anlhrnUoLlvri.f.. .,- wtafctk Ot tate Ik*.tlfcj..* : M A.,*b> .Ik IM''U far SAUL PCVBitt A rx. > Vls Re'a .AM rilU! >RLN'S rtMV ; I fnrDuBoT, H "t"S mnrnlnv al to* .'raurk

r v1aIuMenullitap..l4.t.sl.nltlaaFkvMM S ; ... '''' *. J..t1i a''nJlALATlS.: .Vlktmi
.
15.4 s.4 I... 11.5.1 M pIa1u14. sad w III ta an.ail ,Ik bur of,>rrrr. RNOt ; -- '- 1
C.B.N<*>.., A IX ,.A.h..bn..I> Mt.It.tMfwM 1 riXBK tALLCO.. ._ .. I : dlklr lifeline, arrltlnji u Jaf k i>..:.aad rIaM.

15. .4 pall kl r*Utr rii>. In fn.t of I ..... f'wa 4r a.t, .v... is4. PHOVI8IOH. | ..rapt 1, X.I1 Mr Eipriw* l* all part of Iblatr.HUSSEY. f i bar. Wnli vilT.Uir\,. "
u.fWrt--oar,.' a. auU.t,1. m.JS154.s.atp.rM IwMtvUMiiLAOTICE |, .. TS.iII.r'a ndrJarl Mnn r lal a
P ar... :f TtWJa?
.
n$ nn Mnmtaf!M Jilt." Ita-lM III* & HOWELL ,
Ink 4t.oM MHrtki, kmrx>w th.ktI.wry :, ( : TO OMITOUS .\M I' 'KI:M4 _.4.d .. tor tail turan. M_ Pn>. Near slay orklMallo rlurk. untlnalkaiannak. ...
Wkl. Ikal dst. til ikr '.M, I libkk.1 l>l.r- TOKs.In)' .J. vtbm M.". ilL lUmm, ItkMlrton, Tut'', r'. llfi' k Illo. k. SI ltX I'1N h1., IN4-M awrslnp+5) .M1.sAr.l, aaltM rl_"..."..11I 1!!
M J kk ..,. MM iif IlK*.lIHMtaitl*, k4 MlIk 11.5111.I1LMrotr4misty. ,MarkMwl,(1 ll.b. -awklr ak MIVd..r
W tI 4ay .< W.r U I4 tl.M uI t.1 I IX Km*. ,..Ir4 So U. silk .f wWa Harm,. Ur. Bailor,(,.., IUU, Tarr. Burk.w I B. Strwt. near I. ur Jmk.D ilr.! Kl*. and To!n Jsiok.hr \.. Tnrk.
tbo I1Rs.Mt \. teal ...*/R II'I4 0.: i 1 B. HM 6-n-.l. .r Ortal r.Nll.pbNMa.a .,.,.Mr ,l.Hint Rrv**,Cnkrr* Init ) ,lb.*imirtM nr IntaJid ikw .uu ..Dk-ra .,..
..r eI IM .. .f ".... IIIS Tu _Ip L ..wlaM ?. rrq.-tM t. Wlr 151511.515 papaa4 *.eraItpst' rkr _".. 11M 11arr, t. .. fw4
H.aw -. .ilk ,. '._-_ _s. alt' 5)r._ ." rUI* MHthr .j i r kndrkn-rnlltnuBkwiwtod.; ,. law I* aurllrd
1M1f .l k TkrpMlUwo IIIIICII". ra.-Jt' .d .lr WP .imnt t<> prw nl MW> .Hklkt. i I..RI-.. LE Mort-.e,9,4 _phTatIt11.I : WARD Witt IB* kvat Ik* kMtaM nSurda.aad la**l krr
..... .. a..oct .A a&OJ I K!?*"lton* "* .. Ik ,., .I
iklrif MH| a 1 $f fr ttl iUlr .I11*- i U HOC Kit IK.:!*. ,.
::Lu1 Aarwv=.ra *a4 :-.t.J. : pr..r154.1 .. law,.f lhl .4tnoitl pl.M \\'Ani> rMiNART" i-n V"i.. LADICR I.. of an ..._nt and..BrttBra raJafui
-'I > Iaa.bl btb :
1..i I.rgY.4.anw.t turprMls, sad Sf". IMr.wl. t Mr f1b.-.rrrr. .-..n.uu'.Irr.. A. IkOOI'h.1\i i S..nnf.Tnn. II .r.r. Iri lory.,nr anu, MEi l.f IHp N 5.15-
..1 I 5awtlh-ilu 5'.1551. .lt>--unl..i, ? tMmuotrq. I.4l .".,,,ofU Halt I1atII'Sa IlbI
LA.nSnt.Jul.
.
"
T.tLL41/3I L4'. El .tlUD.t'CPIRi
n.5)T.U I'... r.lM.p.T/..bar IIIML IV 1i -'. flU.V..IIMISISTIt.tTOIL'S Swu,Mruf. Trm. O>irs "M. ft ship.VMX IIAKKK ..i.VGKOCKRf.. > Ik Uw rrtTI "t the mmii'. ,''m I r > Eitarntlok.. MI t baannll, ,41.155.1 O olyt5. to mwa 54 wkk k
K ... wr rm TTt RMs toad In. MM I I MMla.< .. II -...1. unh, ntl! > 11r uprrt r .bk'rk111.INW. tuterk. /..a.at Ik* "..a
"f. TH.UI& TrnwJCwta. T.plnr., ... Trut I arknnla .In the rnll,--I at..I.!, .. ant Br-t >ia L. P JS I Ib..data of Ibat..tare
11i-s4*. Mr*]*, Br.ta rd (wry. I p1.. i ) I0Tlce.l r.... 1'It..ftMWM. 8..'. o
Tk ktonr. .. M MMaird to In* lnRoHNUTHXHAa> "..u .altor Flak I .* !! apply ft* .T 41rtartn flaw "',. Ib.prnv B'.I"' |". rixa li. L,% I of .". 11'.' .:. M ill It. as.,mm irldfyr.u.atb.wd.M.eu..urea..
., IaA. "'. M .lm >>trlar .*.. lk. SMak ..fJaw. Etlr.na nI HI alltds 1..('brrsRt*.tttmn.MMMi'i Irp rturtaktJT -o kkwl larj MiptIT IJIS..htlll.*. I',.... ,- JOHN ...k. Agar
J.a,1.L % .lUkr4" 4t.m.,. I ..aaa..1411 .I I.rd..gstT Ana al.r.wxS. : BREAD: IelIM 5J.rl..tf..
.
...Tuut..T.lHIUI'TlUTUK'S A4w' 1 UNIVERSITY. I
MIEKIKI > Sil.tU LIQt' )Ity. IKEa.u4So 1 KENTUCKY :

..4 >., .''. .t k MLRs n. Rlaiwb *Mpd "A'
IYJoIlr M" Iko OnMtr <... fkir |N|..I 11.1 ,"..... I.....'", Ibr .nr of tb.e. ..hllllnrl" "u.llu.4Iirfm.
.n .fI'." oIat..1 wrtlt4flpty \It l1. "rIr-rIoN1:111': : V L !MATVKB CO. II f1T.ANK i ,SllrSprlnp |
...M.IY.rMU..ptNLnH ,,,..., .t J... 1 CfcMMm. Wlns' nraodr. rtrrry I W4.r5p.lr; l TaU u.sltalanr
1. a 1Wa_ 1Lr. I.rq la.IP at 9abrr Iersllblt. ,
I. Arab hr ". .
red' HonaoO DnawDC end lnMrurtar'a.gla
A. P. lor. Ik a fVftam rox ikrrlw .,. tad *- h'uII.! It r. r.ff ,
...Marki A. lws.l>_kl!.PMMIf, sad JM. ._ ..",. flurii Ik*fcMlrf nC$dlRabual1. Ibr Mm Itaitr1 Bfe wbl. ',... trtturt, _, :I FAMILY ( m<"ERIE5. I fIG ..,. ..r m'n-than ... 115 ralat eI Aawaa, -
I hooJw'Y ...,..oo.rlU..IIbf'f' ,, l- U'W, '..41 AM I.THER .*I.I\I.I ON THEUA.A'U
."t fcifrrki l>r4HHlMim I tent mini ._..a III bURtWlt L TArUSLi 1- ", IK'1 ar Ti 'fl .
.. .. 1 'If.ran and (far,( Hlnto' Baa' Al l* ak* | I. tN.m n I. .'. ,l-." *,- .. I..1.4te. -ct. .
{ Y .pa s.tutI d'." Is IM p.blwairlkw.Mir.INnwrl,Mt rof Jarlwllk. "seal i!, ..... p14l.A$.J.. 7I f.. .*!.. i. !* i I .. tr*< (. k III, t< nett'u. .-.:i. i. ."_" 1or,,,,.,. r.. ..Ia1o t1.4nlb.r .. M IUU..

j t.ss.,. rl4Utln.IM rilUT "11C.t"t'T. \... IS At'- i .OTln: j j'AXNKI I I __ __ ,_ lss'raMlww.I'Ir.! .. ..t, ... _... j' : 1. I'OXl))
J. H. H"" 'a '
+" + U. IHtl flsl.e Ik* tklrrf 4.p of AMI f. -
M _laJlallM> nrkUIIU* aad InlrrrM Ikat Ik* t II r A.1ba.L.t datr .. ..11I.b.. ikrft4 (: > FItflTS, .1.(., Drugs and Medicines. IlKnl.. Kj. .. l.ealutlon. K1.l'4 t" '-1' .
,T **,idJaav.H arrka.lMilk'IJikdafaf4n. .. 4L.Mal7 IIIIIP ot I..nl ,.wasp a, IIIaI .n i;I -"! no\: .n It m\xs nir.M) >ru.M .n It'flll'I'T. "-. -. .-1

U tr.l M MM*I* mm* in Ik* ".....* -,1o .. > tiHKkrn n Itauwn uf Ik*but sill I t : .
\. ,_too Tltl 1 4 (1H.aolk. UkO1) lw,.if kkd l. uu>.l oT UlM t. .4a. I Vrkra,Pto AM/KM.l>an. Itt It***.ClVnw. : New Coods ,
; irI
-.ar..lee pal a pM..l IM rI'T .J JarlprWa. 1 I Uu Of IMncl rtHiBI. >odCTMH Pr = i brrlraa 4k>i.<1nnii.Toiiiaiora.irrriicril, : TIII: STEAM r.n ORAIU-MKKK' : :
TT.prflpM4st ..l..tbrla4ur.AlMeet. I saW .dw151. +t111/'a. rvaa. trlc<.".Una _".onten. Lotmrra I I AT on BkUnwit. L ,wnrt ofHori.t tap t9oCoJack.U1.

( Tw1""_ ..,." "W Hat I I. r. ". WUIi.o. nnkaward Milk, Braorty l>nrht.rirkn 0. A. IV ILK'I. Master,
J. 11. 14 as rr.l wLtI. r. II. J.U'u. It.rwla.. TwMkarr JllTapr.. Cauck, ._. OUt '''THE OLD STORE P. Rowell & Co. ., .
Geo.
.. ...l <_"'" '1000101. OIl is ppr Mart'. WI.; ',a.. J. turlllk pr.ry 1bur.Mp 5..n'at

J1tA.wwtk'. Il I.Jwqr UUCt. I.d.SIIEItIFI'Irll.1. '' >OTI('K: TO IIOI.UIKS: KEI:. eosduel as .., fur 151 lrapptb15 .r M I5tIIS RIM. ANU RCT IRIMI MACIIIN- a. .r d... ..,_.. L a.-1514
I.'Ml 150 M.. ( OK. HAY AMI (I.U'RV STS. amila fnr Aiwrl : I'AI\TJ3 AM UIIJ.. pM ...11."_. -r... itn.1 In ib* ..rM. 1111115511W *.<. an.i .ul br ... lb a waLwSnlltrasba.t.
I:, ilk JuJl. ul OrruU tto.rt tint tnix/ ) /l.rll.bl MwnraraM ar* kin n tu.'ul* a IK .snJ .3 s.qo n.ln ., ,.
Purr /1.1 l >t-lirinf!
'". VT .!,-"/ k .iteik .Ifj rI.M.1.ws. amt i Fr .h Dru-Tk .,4 1kMtL..v' Mi: I.MIIA until.T : .
I .nl lw U .wrkliamrnl a 1al"'rUua' 1.l rIral IN. Liar aen
JI' _l iW Ik* '-kU CMtil .* I. ._Snt a.lt.ra II. aiW .1 Aj1 oabudal'1DIlaaa' I ,.,..." kl llw hodi*prk nI lpa Hailnm app 41t. Aarat 5.r IbWATKR
I> Uk
_.., .u.ltlII", at,._". .. 11.1.I&I.wI. -/1. rd tut, Raw LJiu d OH. kr<_o. '
., Mllt'.Ml. bkrf. rvwntl- < .',w"i ?TH_ M-iOnisr, r..llI. .r n.
rat lk .r<- tkvfviw |*./,lktf wk rvlk. ll Hnnlrr T,ui s A> I >UU.Lar4 UU. Hula TurprBtln Whit lr+>\. '' per, wilkvul any rMk. -
|, An ad.fr1Lr.. In **lln. .1111 <*. A4Ty. I an .. In M' kl tkarl .UraMtl l'n
'n.
kHM.4 **an HklMIC UMlJ U IU.,. U V. *** Lnul..Miu In un.aU n>M>.Orrnlt nemtrml I'rT rl."ou cartaIIJprepand
a. ..s. I MtBfcTV* ._' .ll" .. .In-u-a.l .r. .l"r-n. k huiHln-l k .
f Ir sa14m ,lkr iiirl'kim' *> *.*lk IkrrMrL : 1 151 lalln..l tl.wpSaY.n U.. .nAr) sad I'tirtabtf rnclncn and l lIUIUr ,\ -
if par..nulnln
,' T 81. i the Gay or 11pht.Itrd.ra I Hook < It ll -
.fJafI .nwwlb YIMTNu\IMTl I'.n. ( .
', .. .. rtn nla, ..>"rrlla. >>mI atlIruttunl -
: l lHvtorr. Ulyd .4 asIJ .., : AMA. II ,01..Mdw.l lto In WOOIIKX-WAUK: .. .f Swat up' > TnKnlAr sad ClloJrr 1t
A.Y. & 4 Mat In* 1)1 J| > lao wn pawn .. Net aixl mwrnn ,- { .
.r ix.nillil.
-u: \ si
1'/)1.1'61.1
;
.
... l ,
Itspe.y n MI .k ruiwitffcrrlK IM*la.-atd.'d- ,rasa all part of the MAP, riklli i.> .
hl h
-
mro Mn a an'.l|
Alieu t. TH1It. .. I. U. I4 ...t !1 Natk-n H IIIt law awUw W UM flllM with cprtlAl are aid uabl", toldrrnw... .llb .,_'.'.. .".(..ianrra. also, fortkbl h.wMIU.. .plop T.
r iMnl ._.". :, B....110I,.,_ of .ibis MnrVav. aaji.ntr J 1)m1.4..T BrwMU, 1Ie_ ''' Hr. h>_., F II K:K:I" aov aiMrm.. .,.. II'Z'-
hq. I K4. .". imirnl ILalln*>d >_* m Ifs a atbta -1 pr..phu- I .
atonant m. nh.Ai a HxlTr, MaMbra," Unn. rvrai*. al aiK.latu1lilnt I" male.Mj.inri .SJrlt wy.t is 11" MTn'.."'1 *,.tltrabatft intr.JM IIINTiLI.LMwJayaCurt's5l.r
I rrrrlaad M KMOknd MHTtrw Bn U4,tfcal tkf nrr rmwrM. 7arAs rt a. krrk-ro. Well ... 11. A. 1/IIMiLi:, fur kdirrrtuinc' In any town. IIT. '..uai w .1"-1.; d fuw4 Iff kt'u pa 51115555
n 1'.U'Aiiu: (,u\> a: IHWU: .*,Not .. nr*>rM anld MMM*. aM ma>am toMnl r Ua, TTV P.WI. arnb.: lilrp a. n.* anj Tra tuitur Ti-miorr <>f in. I'nii..l ... r am lUkT S "..r. .'It.cM,. _.
., .nrlklfcl1if rof Jatkaaktwi. rlal.Ia. l.attni l lain st ..
H u.
kltrwuk If". t 'or. lUj "t .,..,. end a ''
Ibo Ikadnkw
map
o1 pT. Ju'U. u i11LR'r A. : p.rtlh..4 rm. :ro\r t4' II.U.rhR? VATLNTPI.I LMT** rtLAnLAkll4
)01\ \1.8 T"e InS rjamlkatlMinkdrrciMmllun .oa. l.sub Brwakr Idwl If... Hun Bnukra, .'..'iil of .., ik.j asnl. vtkrr p..kL.ftalw tHHln '
i .Ikr Sill day of Amrt if Mtlrr uf,. II-M JU# a,. .." .lib a mptof ikr .%d.*'11.* ibrt *ratra i morn
.1 .
.4 I UT OIrll' JAMI .. BAkfR *vrrM MaVtf .. fk.t Iqp,,. | --- r'*rr f"!"r'., :'_ 'h '. uiu t a to a. nultf tl*>- .. .
k. kkanM lt. M4Mal I will IMrtnt.. kiwi will rwl .1." nnMinai kr tw ..
,.
r .II& "_'_ ,. \,., .r ''. :.IN.. WTW 51 "II' 110'10 OLD11YEa. Ln7I Is,.dill wkW b will naWf Ik**lo.lWW, s kIbrf Salad rat .t.V.rM.." Apply" & r. L 1.
a ralaald* lnrl M' kaa aland.. 01'I 'Un Nsdrtf*, Pb-a' 55.4 t arrl uwAIRDCI to Iwrnm or rnlure UM order, F<)r awk 1.-! Afa6le'llt .,
-tad 11r.m *." dPd,1t h.kusn .( Nr.k I OTME.. UOI'G AM) C'UHDAdK. I II S. funuilun Ib.Fe U no rk.nr*. Ur..n are laim J..IlJoo. FUKAllUOiU Ult Jwr M WcVlori sal snit.
Bndl>*MI Ik*M. ruka1* Uirrr 1 1t .2 II, __nrW d*,lr wr WH .s w, rr..5) '- Air a aikflpkppr IM writ a< A r a list : Air k alD lr al Alt Ula TWvdmr .rLmlralAI' .

,.. .' r.4d (. Ikrrr M Ta* SM I nod . ..1110.n AMI I aTEtMILIT) %. r 1tTCLSING.

t 10481._.. ..__ rtM..l .111.rW, AM .) .. BM... hired lUlUnis rwuin hops Last kl U_ .'.

and _,srI, Mss rl..; s Iu.4usw1 UMn4lkawUMa44 will atmlt, to k>. p..tt.- -_ -Makiiu ,.t Wtm (...... i.llllnf' ,.,_ .lo* 4 1 Park Row N.T.IJKCH11TSTO HE(1'I.AH LINK rn.ar.1N.r.., kl s..1.1.: l

-, .btr'-T1lp51.15'I.d1bt ur bus Wlbtr sott11'n .lTiT. *'iwr-t.---- --P.1I'rfoff...- tali I l as A lI l lkLI'ID' W lrL. ._ ._ _4 -ItI--. ,

... Bad MM ".. .. .Hlka..klltri<*<'.,. l t. HARTRllMiC.wJ. win < r.u,u.kl t..dtv. ..Tkwndaf.
t All amaalMaa Ikr bad aU < .' I II .R"_'.
Ik* > sup M > b.ahdttNst
Lk pn. J4.A..u.itbr, ,....1 wat IV Ma. .115'.1 I Arrtvtnt 4 I Jx UDSIIUA n..' .r.a>.iiti ..

tWw kii.>'k_.*.lilirMwi,tit kkV -. J.. KKKD ST. AUGUSTINE. i lot rurtk, ,infenuuok apple k>

art to put tut*>4<..! wnMtfaa*"*. UTIt1- I ) ELL l-|0tr JOHN rLAKK, Ape'
*. ,. ..ot *:
/ tiltlb. ()....,. /. lA e 4 >..14 +wi, .151 151 J (..4 11AJ Corn, 0..1. CfUBHhrumalUnt ;
TO
.' ''. I.MlI l. M\V: H c: 111:111': 1..1:.
.. r5. III ,b. ..... a 'Wk.r4 pnywt7 Y I C'KCIL & TIIIL\ IIEH: M nn" : Nrarwlzlk. Stn > HIT(: X ll.H 1'.L.U
MMl KL R. lllBRARbrpIKdrlr ,
f >ifnai 4 to Ik*Ata da,ul Anew n.11 lax u4d I,
y t4TOh\U l...i.r. !.... f..*...4 A..", lift INn X" 7
: Ut u;< ,
\
.MuW WDI TARtt, IX Till
Ibra* p..p r1 t b1uF Attriws Bn-T'!T'< K .. "
.
I 11"0""'. .u. .pa wlwar fro IIAtiN4iTill rmia,1'..., B n-nl: llrli, -oi. :; "IDA SMITH
: N,*4 In low Ma l Ik* ktat .*,a rmuialni ..*raatfv k.tmck'r*i 'Crrnila I Vrtilu. 1 r, ,
1,551..1a II miwurd hft._ BiWIlrr'afnll.iir I. YubAL1.S.IwWSIwi jI I \% .rna*. -ou : llluawa riii, *V rvntal
iI .rt$rrpnd b III' all J\ (( & \r. I. T. CO'S<
kM .,. ...-II's irarl ... ..uia .&-H.md/Wsd rs JarsJV rou minus Bulir, IN>u,WIB. errs and llunlun. al.whY : 1'rlsla (Art. It. T. MafllM.atnl. .
I l>la,...av f". i.T an- all xmd HmlHVI
.
P'll .bow 4>lalk 4fcrrr(to*rv.Tk..Mkrr...Ua.1 Irarl,.kd to KualaHM was uf ahu kad tW 1 |knT..dBjl.KMllvni a114 sit ik*punk fnakammaaknkl tk IklrnM W Uki U* Orders either MulessHorsesAa "IIH-.11.w.Uhl.J. .j. l 'TflW'.r.11. tl.. IIA1..4 f*to-. R"nn'",t will...,lr..*,,....I tTT'",T'u..Ia'- 5, "'' 1' .fl *4, Au >ADmon

piatu
"tfn'k' A. J. .UtI IIarwlMkwtf. '
MX, and w H *l war dManr Uw 4a MI wr kwlkr .
t -r !> iit... 'I ,., Ipldy I.
l UM trx Monday 'Ik Ik-wXwr. .. Ik !.ftl.I IIAIIUWAUK .
f IX Till: l'IIUTIT r\t'li', ,.0.T.. .Wk.at riSK: : TKAMS I\R) -DRIVES. F.:.. '-I"T.II"\\| '. UU M>1'I. 'hMM"" I lit *. 1. r'UUIIiLII, f.t El 'M

'fA Ju'Irtld IWru4 .a Y 151/1. IItUtIl r. .. 1 urp. Ururiri tc.It4i VRUI r 1 mat U'luaii, at. I rain Ibr 1.4.115 n,.' Mn.t, Ja.lH>a>":'.ti:!.. :
hrr'U-'
t l.'ic. *" !.u..r n ( _
....ftJI..dIU'.I 5.n.._ "'_11.. / ..,(.,- Hw -.. I 1- -- ......". TII:. Mmpl|t"r. nL.; a.Ui" _mall .
t \ : TO IIKHTOUS: ..IXU'CRIIITOUS. : ). 1" VM.e.TS.1.bballu4R7La..Wbi I 1I.If"" '''' TO <'tnAitKK.k. :
lbar .
,
,1L\ k-
AISA. u' .*>lrr ani i LAST CHANCE in paw*. fn-r, bj mall fnu, CHANGE OF SCHEDULE
,.. .". IM'.af.MIW.4rbtk.M151 ".. Mar Trot a a, llut.ta, Uklnu, llullow.wkm .r .llh a arrtaim ."5.1. l.cu>tin iinrlr., .
Marl ... WIN t1 wed ._. Mlp /.rsplrM4 banb-k HIM. tHIImM urea. Illnu. l 0 Udlrn, A l.lrtT HtlJJAMAlila. UiilMl MilTM. OOlXfl! M>RTH.riuaamat .
..
U. too
ktka4 kM .. \ f4 15 .41.1 .M..l I. 1iI"- !".. pprr', Onrn N1lkyllltr. Lull .. l'CI : .' -:- i!I
iuu j III LO 1..LJIoIt. .
i j t\ tr l"aT d 1.551. art brMM.aa ) W wsl. Mdh. QM"- .,._ .* I I' tkk .era
w J'o.'W& 14aaM..al.lat .,_t. Akd ail rrrauaia k*.,... FoirrrxK __ Til ,* i i I a
AN I KASY: : .* . aa aaa.v .B '. ltii k',1aaltPltl.I:11smI'r1
I MM aiw rvauntad M .al lkM I f rljLliTt'! ? i .
TV wt'kkilant* and kll utlnra,. It 1 main pre : .! _r-! I
I Ink* 5.11. al U* rMn ranaw l W MrM.uH i ...... wltkik Ik* liar BmrntwNt b r Uw, 'I'O 1'O AND CKiAUS Save Fifty Dollars : -" 1.\.7.
H ur UM iM4ir sill. pu41. tor at rmnwr}. I Frntnadlka .
nunrkmrai and kud
nHr rtrad to Ik* i ..
wvrlaraUMi..lk rMa noiMdlki to taw.f. L Hunts*. I FIm A-> II USTmn'UCIUT.1C ) : TIII: \ ivTjrIMIKK. : ....11: :. : .iliff tbh ...l lk<-:SJ..m.r iJTT ... \a Ill br 4 1J&a. ." IIiH.n'.kw4., "I Ii }<. 1m
.
A... Nib Ik M IU A_II' i 131
.
,
I. .
WniATtiM. I'laJnilfi AIIOWT.Jnlf wttkdrawn tss- -.5)I l ii ir .l until fartkf { '
> -
.... .. .. milkbui. kkarwUlM AlP UP TIIR | HI ; tIUatt, .. U. .r "
lKi. tm J" IrfWt r>** July;. l t.i CMmVlrg1UTuK .I-'Mf I ,
Sf k 4trr Ir4: ",(Rrsr1IM1:1s .
4 .. TotMrra. Ik boitvakj fIll IIA "ar'_./ ,1 i .. t !I".,.,. tNt
'"Lll' tJ" ...,. (kuSrrlaq MaiIA1'ED '. WJ -.,. .
e.4b.wfa.11 lur T1drw.osr'kalrsd.lsa. :" : t ) I tt
U CIU1 LIT ciit'KT ot' i'I.ORID%, i .NOTICE. I ,pal Sans' ftid(T>.win. Tvharra. !. lull Hkkkk > ( PUBLIC LIBRARY of KY DICTITOII lU'' .Trail .. i" tl*

.rA JmltLl amHl.ALaltint Jar .J..r (S..wiy. I rptlUtatafltv mute* that mt .,. UJL\AR r, *loss lanooi Branaa, pukMMM Qrmn.HL'MIIUKH. ., : ,0 Ar ". tAr 1I1..n.: "'"01" L 1IL. ." *n.Hurrtk- '. ? .
I 11 .
I 1 RARkER. kaa Irft bad tad kuH vttJkoailraA .m' Will .toulrtt,. r<'nT A. t11141 and IbM Itvai trla date I bald all prsaa i JCI.1 Slat I. 1111.I : Altryl .d. : i ..." .-'1'fit'rlta' arrtTlr.fki i I"I n,'.. IU* .

: 1)tR1atgefT.. t to imrt k.r w .,rawakt. at I a II,..-.U Irruw Iu atatia o kl I ilMdtn.S Jkrkj t>Tlil<- rvrrt TkundarUat I Dua -.. I i 11-' .
.
LHNHA rw.a. t tIT ., .. pttreI I ITt'RI4k .! I .l for ...,, Iu IA* : 15
halt** kM-w auuW to a fr lit dwaIkal Jra.d ARfHIBAtriBtRMR.DIS : / : LwiiMl ." .trraw a4* .. p r

UM d/kilanl nMOi .M W. ktoto lit Ja.A.lscOg,114. JIIlw 15,1 s.I" I I ).s4.l. LM4. 0.. .. IMkk*, 1Id"- LIT OP LIPTSI I ,Buser S. 3$. (".. Fu! l.SGa15? j t ).. "atkUk rjrria ivn.-rBtk Tk*.uj.rtnilnf 1M iTdr.r JaraaonnU I U" MK'BMtok i .Mo'. .
Itondav, ad la tk* .. .f C. fia, w tkatIk I i I IVrkvl Kkl.Mai fkna,Mal rawr| La. | On Gnarl Cub bin | "I"I.u r nj> rnantSSSSaS,1 W" .= I f M "
..
; : ,w III ( "" At* *, \r V ) *. : ""'" 554 **" I I u .
OLl"TIOOTICE. i tarblsb. kuttD
vrwlkall >TM M W law raka t M Iwrt > fkMk.tl r r. RAW Tar, hlrk. Brlfbt :I I UM Und .k OUt ,01' t d.N'wyT'uWR IatIIt r
.4 kawk .t MI stw4ar nf U B. Rkadiw. 1.1. 'vMa Yasp assail j .| On Urakd rwa CNR 1VOnl >. ..ts. . .a. . .1 I /r.u*. I II. .. a..u "
** sws*.( r* warp.Ia IL 1% kv *r ,. 'tI1 CnMTMMVklp B1 rf>..t4Wtk kMWk I u51.551 pals Ut War 4',. 'sr'r.s kaiu ,
kavto kwk4 MI kMtotkarml Ik*"11 MI l>. Urnkd rn k .. .
DM tr 4katar'aiVtokaa Nu.dU loa.._wa4 SAM.w J.Mu4. : I Artaiw laU and Unri 1..ena,. I('Sal 51115g. .11III _II. My.u11ylbns. TKXAS: ; ,_ .
I
..rd HaiarTtolkM i,M Ik*,i iMIM I .rukr .Ik UM frarrft toMMM Ik tk*CM* WJa (I i Mkrt kltMn Uw kHkMTuw to kM BUi>k,aU alI 7I' 15.,115II lfa tl, TK4 r. wuwru.fivMral .
mat .toarai aa rn-t agatnM kM. ". *" _tltav (Ttorkia la Ik.da> dtonWfwd wf aM- I I t.b.1.1y J*.*a sa b .. .tI. REAL ESTATE DRAWING .AUt.\t. I-If rrrifkl and ".. A(...

tank M>tor d Ikat ati.1.15f.f |kk MHt awl nHwru. ik* kawtkwa" to k* ikllkiml kr IMklrh I will W told low for C..h.j .tlia kilfU, Lau --a "55.. k.t1'I\I.: .'n tl.arIrab.n.
-, "'
-
1.pubIt.id-.l wvk xiaaaitiiimU lk. : --T- Tltliririi I .ea.a "\ Lam *** )V. IIBAISARIt J RlititNSCIN. 1Mw.IPVEa1't',4. J II HkUM II...:,
tow tk* fr"M dav.,.MM ol Ik*.... pk>- I, .f rq uta.r.klp TV taW Ki kadjwWI awU .. a...> _k 8146,000
n.kid to ka> ,1h uU naiamrtofd to .kHak uf'kR. '; ad ,nrlt kM ili minda as a.u aru a* : JOHN: CLARK /ebulItutts. laMM. N5JA1Ulul Itttit A .'N. t''da.J

R, 45511111w. ".'" kf Itia. I j ...UlfU, l.wj tmrw J"WJ (; i> i.oi.n noi SK* '> u LD,. ):t'fU.t taut Java**.HI*. Pensacola & Mobile Railroad
yin "11. I. WMBTM wr aaatkl kM fg1i .. MKk way wf t 1 I: .*.a ul lUy .J X,.nak t>tr* u. "I.I4Hty 155.11. lJtUkNSa R. J. Al'4M I'aUUa. '

101 lf. A. M. .. ,. .. *.1 ..I..! '-.
lu.b.bA,1 atLAb1Utb 'I '.1'" 'a.A lily ill (.I'IT.H.Un. 5wo UOLP.JI T. A. PAC.tT1'l.u..1...
..90 I A"l'ft'.L"'U T.''1 I _?__ I.UI>,sal ,CltU 14 ftI ,1WIAV

rr N/Mwitwstr. I ttRVigaaiUaK.Twraf.ilMkal UM Urrait IteuH,U.adRar ,. L I. fC'kI'ItT. r.' jl A. N. DOltlilNS Oraad TttUl RX"G<<.lfU kll nah. rl.tu5p41 1.V *u IITI.AOEKT 1111.1. s O % A It'III'rl.ultli! ,
Mid, .V.45 b. ,4, rMtin UA U* MrMn w--I. U. A. ri .. YE--li"--I
ruler uf TICXKT*. WANTKU. kk>b FUR IltIt ".. I .
< la* fa tk mt aVw.WHaiM IiIt-1U1IITU.: whMa 1'1c'&eu. 17145) Tk"U" II'

., aak4 kaJ t Ml liirr UN Ik* ; *. UcQ4Al1i'orwAtdlatr /. tlaJt. j. i: rovrtut: Hon.nm. T,-\. sal bJIt Ov) An ArriR M, ,..1' Mir tr.i )111
1w .
,
L .
tk dl Ap U. A.II Ki.AXIAMU Tr5t..ra/1Spr Tnalaa aiL aau.. I";is a.rMuela .
K, ; II "kuMTwk.ulkr n IT*.Ut. flora AMI .r.IJ. '
.. ". TtYKU.Ctotk.. ..( tIasJ.RIlerPlul. LOCKSMITH Jl> U JlOIIEIJl1..tK.) II iJ TYb4a b. !... M Y..r 1-4JI IUwlnrr I" .'' .,,.11

.- T Ass 'WJ ai* ka.LU IkUrala < ry IVtvto or Iklvrmaitok.A Most .AR"PA.Trtla N 51.5 ...".U H", low. 10'.loa .
lit TIIErIRCtITltut'RT dmM Extraordinary.
'. KHt 1'rolta1Yps I TIIO. K. UKARLETTI:: Corn Ural Ituamtor. cMk. r otu, ( ,.(1AIMbw 1.. b }i. ,<
J1 L nUT Mscunrtuik or rri.vat rrrnNo.KKYPlTTIMi. .
Vri Jtylrwlt (\n 1.1'JJ. !
l .
a-
..... ... w.t.r. 1.'_ ." .....i..i:. I-.J+n.l r NIn s '1..rrs. UwTnfJBik.n. I ,a a a.
i. .($.a_p 4 I, Knn wtlultTAbTtr l(1UaD: 5 Mrl..rllaeoa r..J.Wk- *r> B Uwi><. 4..uw. k, j U.. Kale' ofFLORIDA Us Nw.,, Ira MMrtkaftuLMk i It Dr .*.
)
f-n.a 11- I GaUBAM I'LUI. I aULA U> R.,. ACL I ibasil MadkwMI .
._ ImKv.rM is p s4

MwMUi, IIT n..r, t'.rr, IIJI *k l Uala UfAJIO. : SAM| Rsn 4 Nand Tnrnlnr le'. Ie.ta L.5)I.YIlaa.'.&' 4 MaaiAkaOantMa a 111 Vfml

1 ., tar IMM to n>Mj kf .kw pawl M h.a1 n- .stnuu "UIIIHS CLEA1EII -- i la00ialla$ *.. .*a*k.
, '' aA Ik* 4.a.N.I'rwklr ).u la aalnaa*. ORUaL Antfw M Jnf a uk,tU* *$5aA1115rsa.la

i 47M' a at law .a..oru. I!'I IV rwrUraik* ktumaik .._ to ftarwkfdta GENl'INKPERUVIAN: : I wrwd tin U4 "l !t..,.'r..u i ., 'I. i. .1 ralA *...M..d. T'laint UpUmd y 000H.la./. .
ppMMN_ ..i L U K k* ,i Kant lna>a.tkatoav A*. ray aJranra BWM* M AXD tur3iRC11Thu 'aAJ" WM t.&IAT'pt. 1111"...
I i
L N to**wM<*d Ikat kwartaw k*kad*aik ....4t.artw, GUANO. u. "lL "1.t5
*larto .lMwvd to tae I1W*a In* nil Ma>Aato > < i S,lAl lira*
Annaa k.as Ibsa >k*nkl.- '.kM.ntaal. aP W tat" 1 llr 11111 In n 11 iltafl) WTU&ru..uo& UIH'lUJlu.u.. Ik Par iio.: i% no>\ 1:1.1.: A co.. j I IU. I---m. tap .. .Ipr
Aaa ,..
. ..* at aVianat to In* akawar Ik* mm wtU andarwA .. .n-.lt&Au. .4Ia15. .. L .14 ,.'.iprW
t _M1.4 atalu.l a.It 11.-. WOM IHJLM Wlwn Mrs kM. an ." **lj wd u4laaa/: Al1nrtlalDIf A6f1., l I' .
a Wtn (711 .
WM XMTM3WAXP tat.
Al.tXT tb .. ._ .LA Kai L/H5..t Ii/fR I II'rrl.lttlaw
far Tkon.MiKIMl ll
Uta *Atonal ht Xr.41a1IAK1NG + aware w aJi Aeht ..
kMa k **m .5115 A. p5. I r ?R'V' as p. (.I $.585a.
'. .. tttWATVlI. I Iapn5f' .. y .pph t Se IM *pw4a1 Ruth NKU 1URK.Rrll .
PARK
11
nab,. ain w.a4 mlT Nr Ma*kMaia .1._ 4.4.. No. ; .,. N ... "" I5)wUri.
.*M W Ik* _wrH<<'.*>*kn u4 M la5)lT.er151 j I A *af JM*| awtokQMVM M Ik* MrP.w.1 'N KMUW gf tau..ru. ;: M ... htaw
to
.a..i 1M.w. a'4ta (I .:S : \ Comer Of Rap sail liar** Klrw U, I IrawuTlLU rtkf kkf k*corl*Wli.l .nrmayaira/Ik Ik*n.'I, <&. : f 1I i fT ... .. J1aIr
Ufll1l4. hAn.4r : rMa/a.., i- I ii IT J* ,11Wl. _... ..
1JaM'.t .51.1LL '
htI..t '" 'Ii-
"" ".n I Ci T8wT'. ; .t :
., JI Ie % It A L Lf.a..J II & Iu llrwwulia.udue rui iiiA. s5 appkslrr 1.itutIAAZAIt. ? JSsto .o I I.r l, Ar.i. Af.Jwni :
I" I 1'r.I.T. ;..a 1. .aw >r atMtk, (..,.. t.r'..>t$ .< !>
title 1Wl 4l (I\MW..w I ( 'JJkaw lAwlata. I. rt:: ranardk,
....,.
: 5tu5 I )
C'OftIh'k M to Ira RI q .". lalsWta4Iaf asIa.I
i tau, da kM* r a. i iPltt r. P-.rt t

,.. AVRVlwal of-wad.Mf .' .f1'w _s9ur/,l ,. A >D 'I'0-TIIUV VMU Tit,.-J' ., : ,,. Va1NL UtUUkCO pystIM11wP'RI rtUIMIOX.wan -I i" f.Ir4.rN..1114515)15sM..rpYL :1 1\ 'Aarsu. re'f'uel'115 M14 4541. Itliinilr.A. ".".1 =rt- MM : :

.. ..bwt.t I Mal ... 5151,4 Fur .*.U..t au,,...*.. TV. *L Wik*Ptnntea__-Ila..Ioi. .. ii'tl .
'IoM.) a.J *If1.+ Ik* w.l .t w ILllu.n'ltoL''U -bats. "I |f sud1aq III) tw BUr..Ito*i t Mrn. ,rr.i..R 1'.T.a k au It"TU.II H" .. Ria4' UM. .y.. !rltIwb 4111 I I.e -._- .

.1Ma Nf .4wto, A, o 15. bf,RAT 4 MCI* I Vain-. kMMc*. .uc... MM | -.1. 'I I 11 Y..1'I ". & .. ,. (IW'f'11511111 ,
., tt <* in < 1iIItIJaIi- RM4LYawl
t.rP/MbHltnwl/ I ry AkfKk, ( : rwtr WM "1'1.'fllAn. 5.q. heave 11.wd,4JrA.1 1a11R05.uprr A.srM
+..w, 1sll.AI.1.silt, ..: f4XMWAKftt. V ... .. ,. twI ra f 1405 at L Nx 11. 5..Aau. 511.,


I'
I

I

1
,
'.110 oll '

. : .
. I a.s I

':. 'k' -
,_. .
-- --- -- -- -- -- ,