<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFraan lln' t H AW 111 i '
Major AU> > the >j> < ; .
| j Oak will bt for the rscurdoaUtt Drta ( I moot brt s n a Ib .IrgaJ hours ot sale oa 'f
I prrparfl Sew 10 i
I wrath((, M M: KB Utnvan. arias : UK that dayAll jnum. bTii[ run L UTTIL .
'_ firm well I non for lie ucceful ruanufeturtef I i .wlb' >a.M. Augiulloe fk-ldoa Ualun.' a.I .
Tur Mr. Slat.. : .
on * yellow pla lumber for our own and I lection 1 baa I V. S Bbliis T: Ji'ba Jubnu'o; Baloa' Island' ; r..."- .d.q.bad act V tbr the:th fulluntnir d., uf January oVwrtbrd I'TS real,urI CHARLES L. MATHER & CO., l

fur.lpi) C\ontrle.. 1 A Car.. oa* ol I'f' ...do i T. r Hrkioi-r, llculatu; r II(.uota, ,l onabN. I..wit: U* ill on* In Hhxk Ml( forty
i .lrr n; AfUBtunt, N V. I Bulx-ru. Mta-to. rUrbl and Lot il ," Murk Ito triT-ihr. ... ..
( Alaop calli. W JacVtonvlU ,bcu a .1. ai .I..U San '"U
Major I 1.1..1 irt to tipratf tuy tbtult talb Agent I 111 If ; VI'In16W..bmn.n.iiCPleterna.l's.. i laid down..the plat or plan uf the city i>f J....
toy I vf f t vriit'cn y tuB; WC . TvrBirajb, Stationers Booksellers and News
urrbarrpanOhbrntki. Dealers.A
charge of tilt Panama Mill*." Tl-ea will. II.. WI..tall'r'| V.ll.y laiartac Com "ay, 1 Ball; HTfarkwi: B r Hall.XT. Maltland.; .Joe C Orttkrr lias, tirorg, Grrra B i "n Juniru H. eat KEEL .

.
C aonilrtwted at large tkpea*, sec run al rtl..qteJ| by Mr. J. II. Xortoa fur 'b.1"J'mf..I.I lor' agouti ( 1 .. L H H..BMS John r 1'... BiMina: l>r J Apru t,1.:. Ib'rlll'.I"t. ICLL A"'RTtlL\T.IF K1UK+t IKK)II; ( i
.""..r,ubtu, MaU tlMtta,Albrnsda k I. .
ret lot and were after a .1.11. shut Jose the ;
of full
| maturity, tmoont 0'( Celebrated I' ) i HOupprr.do; u W IjK N n Mains Flat H :
Young Alt>p becoming .*ary with Balrb- their polWIet eel fur ..ra.1 obliging nr* .. .. i MiBdatlac Um BP busier. n A I- i SALE I'.XIIEU FOILECL01t'MF.13T The Latest Novels Papers and Magazines
VI: AU-i UiU.r rinrrl. N V :W J Mc<,&.
'i leg the mill ttbil rotting Jose, tndtb tna roaduct to in* la this matter la; Mr Baodmua. X Y I I B K.ll".. U.toQ ; TIRTrC OF A PIX-RTF. or rORttlXWE-,
1,000 lire la lb treult loon for Ih* 4ib Judicial' alma" OX o
wbllt out,tad furced by that imbr>rbaai. J.... M..III I J B barbmiry, :
eblerry ru lnjf 11} C. O. La'I...".. Joel '' MrK* W'I."J..INoII.! lira H KI nwq t., t"srtt l't'r.dtcd kart : f
received| 1
which bat him forward lT4la i aeenala' .. .1..lu }1.'l1t&-'ltUIJ-'i, MADE: TO uKDLIl.f ) .
go ahead tplrll poabed I Trrmonl t Nor r N oow| Nan, C B. M I W. Drew la and aprowr.harts .
I cbolc bam k..1 :.
.. rrnrtdatB Wolf. MoMM. Alabama J B 118111.
tueeetaAilly all bit talerpri, atari /eN. Salarr ror".,.,." .,* da bus Damon,TaUabajK ; ,! lM'ld .r r ar*Prbr d.irn.a5u Aloha. I will Haling espy and I U.hlffA"* 'f marling ","..... lard, hu.,.. *<>. hUT 11(101to Till i IXHI f-Of HCf,

.1111. Billl after saw mill until b* bad tUtynail TV M. Kittor/ ./ U. I.'NHM .- -- -- .-. -- f* isle lu..1, bidder, before the dun Jarkws.lll." ...1'1...

.* working their way through |lire k|, ** (jail* a number of placard bearing tht Intcrlj'lloo .T.'TK OF TIIK 'KAT1IKR.r ,. rwuaty UUUOT,CHI Poorta Int Mondav Ir.. cltv of of Mar..&s<>&nvillis.brine la the old 4iadavotald ta33r.hif .

.ff' (hat at heat could J,uraatd them to go. la large l I"utr., W* ask fur no Every Jy a>oathallf o'tturl,5.mh of aald<.. -

'j Ill ability ..soon ".! by his em.ploytrt I rt alary t a* Mayor .lung a* the Uilrtwd( tup- 3fetrkttohtah| > -'. Ju-Kaoxvn.il-.--,---- _'b -' my all the of JackaonvUI Mlowln M being ur parcel a .n..r h.r.d II water she sad lotIMe.Rkoocaalb.rpvosr .1. H. CHnrELL{ ,
IJ ,
.
and means wa* fnrnlh4 to carry u t." wt carried about Ib. ktreett t ) I > fu, pear
port vaelettloa '
i? F:taMiieJ)
is0'4'
I Bar < J11 I !wel.o lb.wlh .1 or Bar strict .dlal \ in I
1
oa a b". .*. that proved profitabl a41 all .1.11. I". Interests of Mr. Oreelcy, iia i I back tu IB* M..10111. Klier HK* urlD U feel and ,
: .il 'J 2 weber.. Naa and it ft ..' "Mllt.L.'Ut1) 111 f xll MM t.1II\
partir i IIIIII'JK-I I | ; titbit was "/-election may r.- I Lik! I.- lie K.Job.El>.r,aabjM k. rtgbtof. U
built will! i The stuck : =, I fret wtd*(Heading Iron Ib I* *our** uf Urn Major AUop a ,, KanUd a* a nitra eUctloaeerlaK dUll,*. propen.> lb. tail, arrow lb. Boots Shoes, Hides and Leather

.' hit Mmaeir, which befur tad alar the war Hut all tee |payers will belitv Mayor Jones. ablUhed! cab 1 a. M. .C .nil 7ralra;, 0 < in |alr. .. .tDllllal L. aan to t.. channel of tile aaldnver. ,
Au r. M. 4 ''ai.lt, M III 4 u> '*.ir.t Tmo ales one rah and CvluiaiiUj ua B4B baa proved a financial tucc**. who oa yesterday, fltr lectloB, notifird 11 _r. n. f L tJ3ad| 79' B t J I 4 eat -I i Iatwoequal l tnaiaUneai p..bl lI.l yes *- bl..ua rrusCIISII: .U11.Itlc.1S CALFSK1N4. O\K .AMUIKMUH-R: V 1 IKATIIKR: : "

}:d ..* man bat don more than b* lo d. Major Ra* ell. out of the AMermra alert, acreated.Addre '(..Wmprslurw *W.To.V. l Binpr.luni I i' of the January dr *F.S-> LKAlllKit. dO.l !;
fur tb put I wraiv-tiMir hour* .I&
ttlup our laoibr., lAd b* furalabet that bt would ask fur BO pay from has city *, *aawval of ralBfaU iva IT tacbe and anaun acurM. tf Ins Bwrtr t.tfon H. IHBklt said ",,
: S tale llluatrttloa of a all mad man, working t* long It tbt MuacrUf HprUig Uoad |wldbi llltf -... KbeniL fcr t make talk* ruuairr, A mil tin*of Itilia. ,MphU kaad-BMd guudana baud aUuUwnt" '


bit wty from a pour boy lo affluence, and by taUry Vie ; _Ipt111_, S1b4.___ _twjoMavt.PALMKTTO ._ I. ,. .t vartety.CodttBt .".

lategrlly.. p.raterean tad UleaU win- This I.I a ttt| la Iht right direction, aid Tb. t booa. )MAUI. JVTELLIUEKE.ABJUTAL- HATS.Mrs. by Mall and }:apnea tu all ,part of the Mate.Ch .

slug tuetett and tvufidrBC. du Mal 0' Jones great credit fur boldltf tern wharf OB *. '
l for 11Im} :. ..:tlC HKIS; ant other SKINS in
pI.1 qutnllty,
.
-- I ua to out end of Ib. btrgala, or to u.e road Smjrna,Port : ar*>--*.hr SaUlti Fr'ash. >.* \ IIUSTK1) any
Tk* Ctieerl. -aVbr I t' W BliuaiuB*, "UlUaia, >tw -
,,
,fur pay| Cn".. .. I DAT HTIIKKT ('Olt EIt OK O'It,'.
; Tb luU wlnn' U tb. prvgrtnunt of Ib. Con..1: ( |:I ., -Vhr Wrtwtrr Darnanl, Bmllb, Sew Iwtltf

earl tt,b* gives I our Lie UiwtU uf Frvfteaor ;: Tea l'". -.Vkr Atara, tluultvr. N.w." .. I Hat reopened In lUldnla't Illocbi I, _
.rd.Ietr./tl.Liw ae.. Store : I-4rbr M ruiutog lv Sac ma.
I' frr,,Turdy *v BUg, Ilk laattat : j j jU :. l-K-ar rwmtrc b UUlaa,: hew I 1 (Room 1C npbtalr) flay Mrrrl. A. O. UI PET. JNU. W. IIOWELL.TIllfSSEY

Sit: I rrtpcclfully 1 stir pao. la jour r.1 l I .' I '
ROGRAMYr r a .m br ivnt ItnMHt. PerIsh Sew T rk. ,I & 11 ( \ ELL
hULa mat to reply, or rather autlce, a ae.rclloua Two ( J t-B.brM.r1LlMitolbM.MagwiUoUu *. At tuuaj tht will bat .
>- >* Majnr,"nh>b. MOoll. D W I I-. '
". iiaUuient' 1..bll.b IB the 8*.tan.h JJnrlittr -
._ Ovrt *- "cad Para t. BaM lay attest, ar 'I WIIOLMAIB AMI IiI.T AIL PK.klrua IX .
nulll THE MWKT mil COSttTAVTlT OX ,HAND,
regarding ntyteUL The tUUoeat Ie I la- the Ftoawa U .,-Var flora Cdndoa, New 1'''. ,
,: ira from lb. New (, .... /VM,. a |*perwellkaowa .,_>- rbr Ella A..... .It&rI_. Boots Shoes Leather and Findings
111M P. .'"14u. Whtr or 11-'lIr i W MaHUod Uwnrao t>*waik, ,,I All order Oiled at abort aollrc. ,
far lit laUtM rbt procU,UUt
I
'
1 Mt BMT, j
tuU..S.a.I MB.kMU, *AU>.*B. I. tad 1111_. aim*of the RepuUttta party Furcb(tt. 11-""' V W Drew.a le*.Boxh*. -- - -- ------
9-IVfhr Sled Brad. Aihaav. N V.
T,BM I+ *->-Ab k. C. nut, bUh .-a rbr A.., L IItrl.. MrKeaafebr .. ,
U Iba effect bit I I had to ikrdaddl from .
W WlUUnu.( Sew
T Mmatuiia.
I, M* M Tlu aJlaW rrr ,. .I".a"i p I Ageau la jrXMVlU M .".t HfhBtK a (U:I Kl;', AND rKJLDCEN'l ruts
Loultlat Ul aroid the teaftanrt of Ibt law" New Coods
ror. L Peat
t 6-.Var W U fatr KdwArd AlUor, N Y.XKM IHOO. ;
'
r I. Alllul ->W. Heart Abut*," titlx Every pertoa 01.1D4111 aria ktox or .t I

s MB*. ... .. .tAT.f. ought to know thai If a mat commits a aims Tb most t ashU\A, THE OLD STORE 'rGooM. k; \"U' riBt i.all pasta ut she btair.HUSSEY. ,

Mil QttarteU-"Tke It....fy 1.-.11..ANr.mutrrs : la any S., b* eat Ire niaatt t rutty l t> roar. COR. DAT AM LAUU STS. fc HOWELL,

,. wetY, .DWNtei&ToWiUt I .I.l..11 b* tpprcheaded, arretUd, aad la- teat Latapt, 1 ....-r.'f"' ,..,. .... .",.>..U* '

,' un u. I, h. bark fur trial by a rfxjultltloa from tb* found at 1L .. | I ...,..froHa..-Sew'* ,new ur*.tranoaer ...,. Hiailr Pun and Fn.li I>rujt( tuul XitlUuu.* FuU-r! Roil JJUk,

t.ftto,1IaU.. .ad .}1.a I OnitrBor of the \UU UXflch Ib* trim I.I It Udaltlw | ,I Mauler WM .. lar ed ,o. alwiyon b.oil. l_ttCif lUy ttmt? lint Laura. Jacktunulle, Ft*. ;
.. she will na bHwera (11'.1'
'on
al (
1. >>dtlrarorokruo" Iit "". I I alleged) W See b *a committed Tb* ttataieal *- I ,... &''_, TbU ta tile test rhoowr ,
**, a. k most r.oe. rtakt **, a4Lteg $. I take fma the /VMjroae makt DO direct |I OB 11s L.-WWWW.WISMu"AkI( l .. I I Boveral .\ jiav j .and lw".. sal t half tare beta and .UI I; prepared at all boar of SAVINGS BANK. : i W. "i\\v,
i cbarf *f alatt me. bat lmJy| aay, UIt .amiss lea kuM.BALTIMORE Ihf Day or Mfht. ,

h Maa *.t.utruk TMtB trbnSaw by ,_. run, I allr .d k* was cbargvd vlvk eatra af a *just pt U.\SIEU

fc rtaa lo- I a.Meldl*la r." .I4wM.tertq !I INBBB ofJbUowB r.." Wan ,U cot fur( rat, ablck i I' i iEteinulip I r Order* frog all part of tbe Slat, The Frcedm V. !",IIIIU.d Trd.t ,
AND CHARLESTON
s tt I b t'uoolwt, ktsd". .Lr w W teat per | I i HIM with speck tare and 40UM 114V OCEAN 5Th.. 1
k a. MI_. the easy f reduliiy of the pabtic, HOT **pct- Coiap Mtla-"TM ,. ..ptatho
(1lsiw $5W15i w 1M5d I ora dra"f\l |1'
ally of political taemlet I oeld tab
B
my .. I Co.' II. A. L'EMJLF., JArltu.b I'lLLJ rLouZIL4
.. I. W, i of this nuttar. ,la JurtUt to nytelfaad Streamed n..lI.pUt ink uovkukui n tic nnu'UVILHIMI : 1
.p1OMtls.dtWab.. .. tt.. C.r. Day tad Laura t., '
r7 rt r> B r..i tod ..k. *4U... .... I will state that abort a year Ulur lajporUd : n4ra.NEW -- 7
JaflMilllIf*.
Dlorta I* tiflWrrwf"t Mta*la tat, 1 left Sew Orl ass,a neoiaa did prefer a a (bw* at J. B SAIL KVEHY: HATUUOAY 'Sii4 My IB* aa.du.u of awt-babi, and ttulteat tout

k N e-lPl.ta cud t1o.W lkavWYv t lptAdurwe cbuv acalaal*. vllk the Uw, at U ass Sal**, Bay i. u. KMUUT'A cu., BANK i rua.Iart, led Ji r1oac.MYaermg
b.OX BOTH IVIMa. rrtll> U wf Pet tt 10, IJn
trett Irvt aw.r.I.. of VlacktalUaf J.1ItlU.1I J > M
A dwl+. k. LM. taU,. try al|'j ( Iloul LS.en"f Pus ** A .".. P spi Icetbts.Sie.bute.

Mr*.Brtd*.bat Un l>rJ hie*le< al ww MaJ.1HA I.--a I la tatwtr to the eiarge ass tart GIG A US AND TOBACCO I I ".10& ad.ub6 r

'p. .bawd lit tats,. Woes L.Mw UratU*..Pavan aajvbacwrt. .rwwailr. 5r pwe.A MI. I bet 1M -_*a did cot tp|>Mr. Tb AUorley their jrocerU* .. ..Capt. llarrtA.''I,i (....a arluUakdJ' 1.dM. 1QrUShrB

ti| ba*kjadit evaeat.4 W rldX. t fur th* Mate, M tbs
a&I" trd *Wwv U tb* caw, sad Uw autlra4edL .'''PC" auil ""ltar, July of task >es r,M wwa ,>. But .ieww4a. LUjeEYet ; _

t YdlatfMa I bar teat W y.w OrUaa fur jrtaecrTprorWrtMt AIII _. !\ \ 't .l lt4.L.Wet "---,.. _--- --- --- iLXCLC3IVELY ,,, ttvta bet. cia eat(.lid..&IAWIIao" AM yrutle MI 6M l .
w.paaa I ulldrea .ltl lad a VVU andCUWrU-TI ..
.1L Crow '
""ln1 1L.t"I'Il tlu1't"t. o1Tlen, ( |urlk i.iltoli.Jpa) AT WWI.E ALE apwtaUty, atad fcf al1J wit*IAIMMI Row dale watts EhT ft kiSS *m.>4 and e4rrM4
oAa1 lw eats of arh 4epuU eo Sees A tt*ud .pw....| tb*
V. wW k4 b*** Wtrd with *.cb thktl .at This .** Ik* Mil ear -- -- -- rat*tt Bat ar real per batuak LItnuliu .
I bov cod UirilABD .L.11..IILIII, tile*ajiBuy MtU, ao rah pap 4rwUt o* ,
l U ..utJ' ,,prtfjrrrrd aia 4 la U W .
IftAh.tW.dl. >y MMty *** ttty, IT y MI j iso Sal EtUI Agra antatil. 14 M IbngM w. iUr *Ut| orbs MwrLMXOI U an) lade sad

b .a-Ia *w.lac at Trialty Chap alVU l potttka) MMl ar* e.koas to all tkty CM wppli.J i7211L1.I, homes Ithi".1 5'k4 Ps IIIMJ ...l5.t AXUtwtWa Ja *.*aia Bnc i ..' Utow vad tnm tj M IbdmduaJ wkkdtaw*.*V tlr**iiu.tS *. ./*.

pat amp .'rtack,tad Ik* revival ttrvlMt r pate of It, I UT lea ,It }Florida tbt** c. dssuliio.a* Rap fc4M S-moat lad eaW _. Mast, Packers.aa<4(atP'eWSOes.MAI $ AWKD. PIN.tuL.! .: ,

will toad*** dwVN tb* f**k, t years, ,. I Wat U to Ikon aW Ise a BMUadc TV*** rail k ... Tares, TMisrin.Ie4sz I> ta- Soma tMrbt BM laiMwl cLip ** <4 Mel -.. A'llrrbb'

TrUliy U. E (laps' Seer U4 a blots* ] mob.." BOlBij.s..t bas bees kiaJ ara I. _k"nAMr- so J.D. HiTtUEEL, a1s.p.raP..Wa.-Nteaxd.'. I LuWf intl.Qr11 b
..... .hesrstts WBteeuSalp, I ., Bk Mum horn s a. w. 4* 1 r. Y? a4
t 4atk4 Mat $eU iL TV liabWUi &k4tabUi *ouingi.a O M tUUl bIk* .rw- tJtyU. a A.M .tBf1.IMlL i. P.T1 LTD .ntGJ03f. 'Ww.1 at ., ***Bla< ITwak s to I .''' Nat d.
5.-li.G.ot. rla| *r b.bn Huat I .llI .. I I. ..,'4 I I. ( IiTSii,
<* war* KMT laalnaI Ut P fWJr 74 MlftvUf trff .l a kttet r iMkl I v s 1 tit s daSA.c hseel..htsrwVULl : .t1 JM I. .. *.AlII, (HAIet fR rr seg'


I / 1r1r


Y. I .


1 : ,. .
+
: i ,tT t, Ia 4 11id 1A'aiih't -+ .
"w.Fry : 1ii M.\ Srai," 1I41p''rR 't +li'sa* r*****

r+


.{

--- ---- -- --- -- ---- -- ----
'.r-. :..<" '. ... ., -- .""-' - '- ." -- -- -- .

t rQR)- : $1L'AED' RUT.5a ffiIlLCCIILLAII CS1D J k'$2 L91'l .J r I ffiISCILL1x1 ors ADTEBTISEXTS. I' XISCELLA5EOCS -AD UTIRLIL! ST9. --o. I I KAILBOADS JL59- 8TUJlt.L !I r KA1LBOADS AXD STEAMERS.XOTICE. '

I
:J.-l.::.. I
.. _-- -- .-__ -- - --
== = '--
-- :: :=: =: ': : '::= : : ":- == ':

REAL; ESTATEFOR I JOHN CLARK, 1I i| REMOVAL !! : rS[Warn-let Mu ,. I.

r Great Avant; Coast Line.ROtTE. TH"" 'IW.I( aad .. L. MABVT. '
BALE.A DAVIS & DREW ( Aftr tfc. Crat af rtanwry anil else... tKy rrata
., pus I...O Irci .a La...,...Craned of Ik* ..-. '
I r raw Ibot*a all af agu ..
.nlt'IG.R:' pet farwora a IVH sad ip.a
;
.t bOx" IUn.w.a.T 177[. !{ Wholesale and Retail t ; ..... ; aadar. IkM ,oaautr, aj prr aAinamau 1
> .......aaatatBtaaT etc 1H AMd .II.U'.1UtOCa, ;

;: Aha. alt s..s. af bad 4olala;} aalukla for I L.WA ROOK |! W HO L C tI .\ LeA % D ILI TAIL DCALCtti 1 > !, VIA ,,,,'_..me..I..I1. P.Ycvoup U14fT41W .

......... SlTAIJfAn! ACGl'STA. 11LJtiNf --- -- '" .--.-- "

PNud.a. I.1.Mm/1 a.'b.: _/td.B -&- ...... FURNITURE J TON AND Rirnaon.I LIRE. t
DBA LEU
af ta* llallrw. ..-nnuala ... fraaa J.oo.ttlltv," ,

M .n. .frnn ka".. CAR1'L'1'S MATTItASSES &C I I :M p. r.. tvuai araaaak, o.atI1.I To the Upper St. John's. -|

morr Tttw o* THE: tr. foirini( urn.rr WoaM rrvprttfai ct*s ...... teat lit ka rl"Lur.rAL.C'E SLEEPI.NQ CARS -- --- "f"
..
,
yartmian apply Corner or nay and eta'Pan Kit., Salrtrootn In .McConlhcc\.- niork, Hn>)> M., Corner or LA urn, I to,sfw....Turk-all... to Klrkawad rail. a tkmt ekaa % Ikear Tk mew aad tnmfortaMr atraawr .* ''}.j

toLL a BAaXCTT. I I til A. .. Dray *.,...... dO.>. PiiaVinu'i "
.....'. Work.on *ker. th.t offer tolk. r Mle tk* Urfrot mad k.'t nnkntad. plloet of food rrrr A-rvd' tB for! MerpiBc tar. Aorwta MI WtAUNW.. tteaxv 4
I BiarkfL Ooaxtatlnc part ofPAHLOIl ; Hay far v Wrfcfc.n, ik+sw* pa4Bnaa MwpKc
I'IrIOMl' tl.rTid. 4I/yml4O&.ma.. Jmtkmonrllle, KlorlAa, BEXUTED TO HIS OLD ran to BaltlBKWv or Bay LTM foaa>itkMi na
- STHU'I.fa 1 i rorwowota.
ron HALE RItT To A HOOD t'ITES. r Jail PET*. PtIILOII nI1.tCRCT.tuaxntn '
I
ir u cnA ts TUN.I .t
.. TsyAT.'s srrrt CARTtT LDtDra.MATTim BOOK RELTE8, I LO..II itov,
II I tl.n .. v. frv a !'a....... po.B 'rMa,| arttk Wck- --f
"rw: M0f e. mtalat Mir an olvklrk 1-CtPS COK9TATtT! 01 IUS& OFA., WINDOW IHAtCA.oftcura. I mood mmnvr at 1'W.atw.r. MB A. .. Dma 11'.1.. *.,... Maatrrtoaoir .
A ara raikrAvrd4 mil $.......... I TITtBTITESLOCXGES. helms i.D XAT, C1i1tf.u. FalrnI ..,....... Vrrbrl Pathaaa !iaraata! car rroai
b.0adm. larr* rooai ap auira, aad a ..,.. k.rk- sa I' raaaertlat 'al aionktaatralk* rtmm
pan'Vtbe1Rb.! tftmtt tt n .n.. BM abrirk I II nLxz... WHATXOTSStbtBOAKM WUMectoa. atArdaara ream tWaya. a* ..*... .I *** Jrt..vlIIr. rmm CoUrr-' wbsrtErtIT
....... kt BOW (M ..10\,or it ha a foot \rrtaai I nn.JlD"1 MOAMXa a.. I o rtnrk. kwomit ,
at calf A Full Assortment of Goods LAtTCUAILI, I CON)OTIONS &LN> XAPC HA ACUCJTA I ( t.t..h lUrnf T..t..h ..IVI'r.. ;

i T. Dollar )loalb.t. Cast OIA1R.1 1AT1M11.' BAT T&IESCEXTRS I ..ttfc. .... eta rkarlBtKs .
n per Tk. Tkiwoc rice Mwptaa->r ... Parlor I>H .. Mr1k>BTlll'". \ oIl&JI!.. W.Uka., '

Apply to .,.,. '. f'OlUIO"M x.u.Ir .. OITICt O11IR5, dlNtND Dtlbf, : TABL0 Car iBofroflfBt of tk* Aitaatk n>*M U. t, Bo.. I'al.Ua.T* ai.0...... Cut rriftC.A .
....,.. of Baf .... Jivwaaa ama.j E1T1RKLT EW .TOOK. I akaotatrtj pert t .
JNM..oet1U..nrorxY FOLDING OIAIBS, FLAT3tRt. UTL'f1I10JC T..SU- Dd all tk* lnl rmrJlat, # U""'t1n4< oa tk* IT.
ti -- --. -- -- tar aa LutOosMftTixe: I.' PART or THBVll.H attar: JOHN RJVtR.rr .
: F1T11iYINVESTMENT omct TABLE CTBLCD lUlL CHAHk tr. i .* rrrtcht Pa *. battm .
>.r *** aayrrtoraMom.Mdatloa
FIUST-CLAS.H! 1
seLl ai all ik* ",-,Woe u.i" UAM.I .
i i i DDES BLAXKCTK: UM'l..U- *, apply ". ....."durin
ij' r Prrtk* and Vrtloo. ..>.."'.l br irtotraai' H. T. .,l'A. *n..t.TV .
I j rnovisio, Cr.at.lAdikH, IBI. U will kaoftron k.tt....... I or kHtrr to Mn4a tar (raMhMtaw pBlotk > LOW PIT .-oanwu at Paiatka *ltk tk. '
1Y SCC1I VAIUETY OP STYLI ..L.%D I'llICE AS TO MET TIn .I Hoka*. tie.....It_ A. IVTK.Uvama Mraatrr Uul Bakrr, from aarBaaakBBd Oty i,

} IOU SALE. I I .. ...JIi iWvafrr and TVkM: a.ml MdnLfrL a(1Ya1Wt" ,....if
I VIEWS OF ALL Cn T01JEnl. lmTI/.U1 -- .
AltutktwlUM. -- -
' aad DrY Pin Baron, M m Pwk. M_ ---I i I -
4.... rpHI THUS "TOUT ECHTC: BCTLDt-VO. ktoar- I SBwktd I....... ...,.. B.*f. H.m.. .Pkaukb-n, --- --- llroC'.I.lnC'orUlu'YAtc..cn. ) .

1. ..* OMBU b. tvrra Ia4a.l4ka .Hawk** ...*,. ,,_k*.l Tenfw Mwkmd. QMS.1.Hennv .. >OTICE.VcnVi White Pine Walnut and Cedar Lumber Mossnot'UUT J.ICI.Or1ILLE, ra.
1,15"y .
aa fc-ft. ,. .b Lard. 11.0.-. Ban, ..-.. Back : 11)BUVYS.Ardulba.loa't.Ml1I..mJ '. t
WarnBoim aad tvwra" anaaiad. ,. taa brat UMKa i wkval Hear, If_'.,. Xtal.Pll"" Brrad.Owkr* laturvrd .... \M CVrtk ., Ik*CUtmnMn i AND OLD.. Pensacola & Mobile Road ., .-
rrr *pnrUoa of Rat atml.Jlait !,,11.11".**. "' ka. aw aattonty to aaaar ctrtMkrai... tot .1'41 .y
' I, be told U ordr U tl..* .p tar liner-.Jam,. w ____ mot to m.... nit i ro"r"I'
......, .phlll u..I.. cow" 4mta reek" ,'. mod. i
.Ute. ; (IKOCEIMKH.SBfar.fyrvp.Tna. : ...I. ..ftM fttenaI. kirctolm tot inu kind.OM.AB =
: HART. ON AND AFTER PEBRCART k.Tb' .
AL i. l.. ntvaAa. ....klm0-. Uta tUf. Val Celt: at the Ctrrxn burr sod o

To.a Lau .ta tat Clt, aad KadlaoB,norVia.TmM I cuffiw fedm.. volts Nuu, ABdMar of .IM tttaatf. GILBERT'S trtUBr PLOILK'Ir11Capd. Mnt. (I....
A>(t tS.fT matt I .. vi.1 I k.T<> tbl klpTanl Kist dally. IPuaoyt tt>
fa furtaw labraKUlo .
MM; apply to Nk CaBiltrs. Soap Mar* crtHrd.1' at A. ..1'0,Torol aad ,latrmwUai.Uodinr -
-- -- -- '-
n. r. nuDcxvcmu.tS raratit.. TrmlrrllU Taptora Xanlnra, Tra* ;- ] l'< ; I (b. AND AITtB: M I M'"T. XTV8ER M, !t+:1 I *.
\
Powdersnrik..Mao. BM'Brk.' 1ndoIaI! bd., '}\ Train vlll raa a* lulu.... .
__. t Oaaat Tartar. OBi>'twrA., Rlatnt. ......... L,*.. / ,' Rrtumlnf \tans Tend far Jackaoarlllf al f f...
'' r. 0. Vol ill JorUoarrVs na.IAKMS Kttrartanf ell kind*. Rt1Bcarranta.Uiroa.MamaVi l.o".1"11I..d rommlc.\JoD frthut 1 I W A ICIII:5 CLOCKS rtwl"att ".t!! TAUT h a ... "...n sap Tke MMBwr II ATTI K. rape r R. __.

IOWXI.". ltJE'rELHY'l [ H''UUl' .11I........-t,.lib UM riumii duly brt.tra roM *
' a'D VHOUMU rKAUm n sad .Palatka.Tk .
n--. !* ie Q doe y ;11r a
p
U KMda: rtrvrt. K.w York City.f LIQron I (rnlii and I'rmldon., I-. "dI .U.,.> bU.1ta_ IV p *.Meantrr 0 % I*LI"Ir.TO"l.: raputa. R.H.
: .. ,... *Tt Li T. will la.rrb.sblpy.N.NnlufFatrr.m' .
Lr -
"'" tll. : < ttorlk S 10 .. : :
,\ .UBTCI ,......... prta ail takrwwdrte Minxian salVol.h
;
ron GALL .Ckaaparn Whw*. Brandy Cbenj 11.T OV HUD r brie sup" AND PLATED WARE tan. Uft On / r a!,,. w Tk.r..UT,. ..11 a. u. a..r'.fn.:. l"'*..-..
t.'" 1. Brandy HoTlaad meat Dnawo- )h 1'irotru.'i1ITI. i 1 I Ain BI Mrstas0 . .. pt1x UnlnnHlan sad, ...,......,.. Btaklnc rlu**
AL. ItLW Way .... coa....mr w !... -wary IkOtRWaY Rr* vkt.,*,.(rid K..larky Buur- I ,I ....... .......... .. t.Jns LUp a I maa*>ti.. .nk teal sod boat fnr IB.* .K...,,,.
.1 Hoao.inu .. arro of klak. .ro*... ,. tkln tale WlUla",.o.m >atTad *nr KhkikrT.Nicrry, HATOI, rloar'ornltiy aad 0..1"I. ,, ......l..U 011. ,. AM.. 1-1M ""'Ulllllwn..
.'. .enlwr.trr.Mf.1I.ntofJvt.QanU.t. I1. Madnta, pm mil ll&rrt Kla**. DM' All sTVfl.r. / Am..t JmLanI9a H.tt -
t. n"-e ... _br f. rwro..It tn.s crow' Bi Per MrlloBilllr : And
I' .. Ha* ...... mil. Mi" )*atBM o1a_ Tk* bwat tnn. 4 r...,..... ,."." mutt rust sltr.m.xTmrT. ,. Vntrrjirlv MIR ;
%'. froeta n l........ A.kly aM Brvlf sI Ir.aia. I I. ,,.- nutm allI1Il..w Hew to Anwtrdtl4l "CW FLORIDA OURIQSITIES OF ALL KINDS t fonlt irrra( Cote Sprlair!' T..I.I'alana ,

I Ala Iklrty. raraal kalktla ..*. la tk* aonacrataftf CA> MU ritrrr:(, ic., Nual iim s. lime...,!'.. s.. a4runs. aid.tmi.tfuarou. coo Atp
Bad ......... .....,....turf M. kjt ontarv. tes..J.'ft1ko. .. .wp. Ptnnlmtlt odd
Apt, .. o.LH.T.' .
i.iip TK11MKHIATK; >
* LAM: 1:>(I8.
feLA ,..'- ... rta.MISCELLANEOUS 1 Vnark.*.? ..Apptr. .. IX n, Egg Plama. Irmwoertw. A .imrr.. of tk* puW1e ..._.. I.MpeatDlD1b lnn. U.. Oik 4 <" aArnn

I ,IW.>i>..,(Cacti _"_/in.r t ra. relkdled. I at "' ,an...' .._._ ... ... Slim wa
/ ..... Birtu lm'mRA.U.sBaRtiu* tretiLOMIr 1P Inn. ...-'! ... I/.p -
*
: : .AUTEUTlSt TS. "< ,1/'AGL T tor lh. Ui lie T r. .OM"
Ca Ktlk .. plklf ... .... r' .Inn YA.nuq .. .. AIT S 1;;LrA
y m.plmab.t t11f __ .I
.
.". .;: =; TraMM Jetty. pima Cauup Hiuuni. Ultra i:. v. .. .... .
B Mum.I. .
SAMUEL D. IICIlU.11t1) 011.. rtpp.t' tIe_ utLTinuui .
I O ...... TUB..MM. ,. JACKIUXTU1X. FLA. PEARL HOMINV.H a VS.minteka.edrrda.. t ..Pie... MtaCTaJ tnm X w Turk .".k Bk.r... tiork of trt Armc at : PAlNTn im i*AMM..*....aaM a* faTCMilt.....
AN1 UILio
Ap4 flU.. 'to i1..aimr (nmn-.... Ar.tnuaS p Tb. t.lraaot ",.....
,....,
AID plant 11MAttDWAUR (
| ATr\o TUB Puts: Ai t. CT or THE I I ) '" T .\ II I. 1 (i II T

IIIO ASD:' KTKKL i I Un*>*4 (Ml. Raw Uiwnl Oil. Krrwn Irkbrs4d + DIAMONDS ......T... ........_ O 'VI. a. '
f 041 1 Hcttwl) Lant 00. 'ptnuTtirpraUa.wkiil. ...."", BALTIXOU rtAU. UUM1.NT (CX'MPAM I..nl..1 Maru harm III j* Will MITT. GUI H. '...n.'. Wharf, .fad of 1'\..

too to TOOLS. I B>d Uad. I'll'."la Oil all cwfun.Of*rll;. CkraOral bed to rn tb.. .ll<.>lk>o uf Urarrn and the r..MKla I I IrmaPLY.rs. ... .. ....... .. 1! ; p
: Tabl.udl'oek.tCuUedY.U.ti1n.. 1"1I..11' anadca, hlr.I i........ to IN k4k""' of .,.....,. a.aoA 1.rrd. o Arm at TaDakaw* IJUpatBOUT Mrwl, crrrr Ti'tODAT and. FRIDAY Y.abtiSt '

.j a.._ i....I CMBMBT, from tin..*"'o.ik- nuns, BROOCHES:! rums, M. r. PAPT. Gmvral I rMtMd4 WAIItR. f OYterk, Cur la*awn ..."....
ra Wknc rum cwm Sod wurtatvd Id k rp tor
: Ptm.O&Alr.r.iwmtwo.LEATIIA I I" ..mar 1 naynnaka. I" .. ..
WOODEi.RAltl Jtc., ran la.r,riltMloBKKAtrATHUMIXT.: ""U".I1I.) > MCIXONTIUJE. LIfT!"

DKCmO KUlUtER PACKINC. : 18'.101.,1.-'' ,....PArr....-.. sod or t ramofrwh. XI ARMHi + :XI.M: AMI Cl.riiAM:( UF.'oW\S) !' (: : 1I I nultwn'TK.'L. 1t.\I1.1W.Ut.>. raun aa
I II s.....c.o. T".... Rrwaw, ..ITM. Cktura. Vnw.am >Ml\r.. ""LraL r.n.. rtrrutim.sot Honk* coG> 1'1111 ('I..0. "rNDAT Mun..B, coal. .IU anlfo Bt ......_
,11'........" ...Ai* U.. .... Matrk,WF.amm. oat fro "' III.... tatt ps/.4 .a4 ro_ CMTCIIL1.T MITCTIH: I'OK PICSFITS. ,,
;. BtoTeT1IWr.CrocleIJ,1'atopo. ... ,... Iwlrr WrU Burkt-. Moor ..f to pw..k? pm .p I Ir A pen W yriata.LS.\ .a ID .R.rt.xt; .. 1.1. 1.1&'4.Tausa i ilk. r.rry TkBrMmf ami. MtHMtar .ft..r.......
P11r. Tan Con>aaat IMppnv. are Bad T I I4wua >l S. **ry rkotm.aad "kn aa min.; raa k> !I
.... tv... t.w1. PUnl BnMkra. Wklfwwk hru b:k wed la cvaavrtloa attk wiwi rtour tor all klnda. 1".U&Utl..." baa., ..... rrtullt aa4rrtllrd
y UAe lacta Vnfc ""...Ia.*. |._, II", ....... Han "......... of. ruMry O.a ..... 111'''''.(OIm .....In ......, All the Above Challenge Competition ; d.r1ti, tko |w4 tv__'. sad la BOW lktant .
n,1'l'T t_... T...., Blarklnf." Briar Wmd am] .rU *>Uf4..<.l Or O-BBITT Tn-t*,. Mill pad er '
Deorl. Ii...., Illlnd*, )loflldlnC9, tart' n.... (bop. a M....-inkl..t Vial fo' ''un lint n.n.... G) .Jk .traai t on tk. .... J<*. RJr,r.

Ilur.a. (\._ h'.. t'CO'4' ......1'.waprv ILL' I r

IUGU 1Uua. LtAI: 'DRAT OaR A#. ., sat Mkwf. (- ...J lartvcMDC Ik* iuw M UU IB r.m:: \VIIETIIEIt POll qt'LII011 PII1C:. I !.. ..... iSAITi t/..T1' tw not K if ii ro. B. /U TEII.A....'.
1101'1: AM: fOUIUUK.MaaUtB rev* '
\ All of vklrk .1ll b* oM Bl Yirubc.UrmliprN. Jrl.utnt.. j Ltr Ihlta '.
A OAsrrrmo. ROOFINO, JOBBIXOA 'Mo rua 1114. riritnl sod rtp.wera .4.h4. I I 'd "' ...an-.", toIateQty. ron O 111l.I.. :I:,

I It J. A. a1KRCICS. POX'T FOKUET TilE I'L.'CE'I.n&. TO lll'V A noon .AHTICLK.T r ,$ J..b".t:....
Rotw", raTrrd BaUla. IVUua R.M"h ......_... ....,.. ,.. I
.1
:M Tit-Rmttbtnt DuD. to OrJr.I (Sxtua $Uakam. irtUInt Tirlniv ITvtao. ....i' 1'rTdw.IN BmT.1tw'L "hnRnmA I 0$ ( r: i----II : ;, (i In...J 11 Arm. r a. 5.0." ljtlr Harris >:'u,ll4 and. iirimn. Ml irrUM)1M.
"5,, ">.Mai n>k Uar... c.....* Wirk ArroatcaVUk.KKED : *. nwnU7u lrl.1LiJ.. T W 1.1t .....,_.\!.. .' II.'" Itfll
.. -. -- -- .u .,.... '! _. I II .%T Till Lal I II ?t ill M kltHow 4" |iV3> I Ill: !Spr1dC.AtID .
< AGUES t ta 9in ,hi: 1JaW,,'... ,II"UoI 11411 I
S."bmUtiS MILUO:> i OP
- JOHN I i! i ,., t.*'> 7I' Iwrkyrtll ,f a.u a M Ot'urll ., ON tUE tHKUWAKARITLtt.
La i ..... *>N ..*...*..*>Mi.. '9n> a tS I TAt
Rich I ..
Farming Lands .
1.14n. lrlp.k.I (Pntr IN
r I fi1G01' Till: <;oi.i \I.I.K\TOU 11.\ \ "STKIIT.' :
WO.7' RKXO'8 DLOCKDAYHTRIi 1iT I I4A 11.11 W. Lak lilt I! i 1.1 l, I Ma

HA/ Corny Oati. n:1 KLBBAKKt; I .r. u. '_ A. K: Arntii. ,!.",.. .r. ": :.A. a.futioiwt l- ; J.r..uJ

r Xoty "or Htklc" ''cry' ('heap.III I ela .! ruWwtB BI aM a. at.. will Dali:. ;
l ..uCU JflLLL rLA. I 3j tm 4-tf J.VI-K-HINVU.I.K:, KI.OUIDA' from rernaadiBa for tVtlar arr. *. .
ril 8TONE-WAHK, I faenrrt at BaMvia al 4 la .uk tralafrom 'L :
...... ,LtmT. i.Tkar..r ,.nt 6 rta rt1T.Itwhpk I r_' .. p.. at
.. War k ? tu rrnuadiu.I
wavik Ai< AI. asTAit "16". faCtilim I I JVnnprt .' 1.Air nij *,tit Irala of Jarkroatttta, Till: f STKAMKH: : OKAIIUMKKE:

rT Jan..B-ta PU,n,,",.,Bu l"f I'ot*,We| """' 'l.Jrh. *rttV.ti.Hktf )/(/.. I -_._--- I I rVBHWla and MnMI* tAUrar.4 |M TBOaka> ra ,'!
MU... aril I aadMfaaaak.. at II U p. w.fUBBrrt .\. L lb<'R, llA.ur,
Crockery and (;lu* -- 1tw Attacnmfnt to heatml TUtr E HOPKINS & CO at |JU*lit al ViS a. m.. wnk tram atJarkiuaiUl
THE PIONEER l' I *, IVMuU sal MtfMte UltruO frvatTallabaM Will .kwrr. Jarkntmttll. mver, Thrusts T morel,aaiB f
ware, :. v sod .Aataaaak.U'BDxrl ..k..-.. i.r.o M. rutrtcit Arn>>*
IIAUDWAUK, A .::...... ni""*rald "P<"'. ruouialcf tbaH \UIOI.tSU.I.L: RETAIL (iROCEUS: al Jark''''B>IIW .Ilk Mratawn cow" Uad- JarkaxBilib-. ,,. .. July a, I'd. 1 trW .
I" IE Aura on IM M Joka a,mod .... Mraaaak m _
mrni Jan auttrd fm M all ..n. .
.. VAT *ratrr.Knr ..unWlu.r.;
ItlFr
itarlnrtoa.Tkrwifk FOR 1IIIU: :
of lb. World.AJJnw w .
k' Lampo Chandeliers $''Ia, I I.... MwdlBt U... (;rub HUM, .Not' .S -1 IVkH* ,.M u> ait potnu artk .....l
J.' Kakn.Tta Wa>k UWUM, rrt I........ w......IMrn "" O. r DATA ... : roa, -ailr M .. >.... .......Trark' ... Hlrb_ Unlrrn, 11..11..... IoW (t.aal.krr t'. r. R. a. """",, U 1M owrM nwfe prlnv. 1'I.lItehl. ,
r. B
e I rare.
t .... ... ...... .. 1.1/0.133011-W w Vbttrtt mad all warn nippllnl no llbrral.....*. 1 :
kgy A1B *. klp .r-. IU4 Irunt. iianMi Hur INI niBA.' NIB.NKW I : c. 1'. fHllffITU1 U.., Mp'I. ... t-. -r
( ".uatn pnrfiKv sty 'Inrii-Baarr, tat" lirurdlr' *. ,. rw.
--
Barktta MPIMTB.. tin Mill"*, CipCM "'-:1 .... I Naatrr of TraMpurtaltoa. la., '
MUla. 4Audmrura. :
--- I --
-
$ lIou.e a'uraabhlnz : 1. W Ii.l.OY111'1'LOCIt'" : MMV: "S' (;IIIIMM: :.
k A 11..ncnuI.. .....1oIteh4 130. n Q r'
:: u.)IIN rtcattad 1 terra Murk ., U* a.o.. BMft.Uoait TOiurco ,:'1) C' (f An", : ....,..n" M .". >vimMr.. pnUUnat aad Htrtal. I B lht. I ; t.Tlrylit: IOMHI. ,
mi .
> lapnnrwot puu raa to c
UKOCKIIHawl tiMt nD d4J1. >
.A, wan-o, purrka.d dlnrrt fraai Ika _.- Turn* |3 paya... ,r. To rlata.. BIB* anfiira'. VII I*. ..... I m JI? Bttiuf theta pcrferUf >._...... lr.V. rapulaT. W Lr>i>,
*pmawa: *. fine.' Addraw DA "H>[. .tewloII .
...
( afkatonra. "k'.IU"e&fM.' / knmrinrtnlBTueanxt.la. Iota anJ radiUna inf... I/0-Ut.t:.&I. | No'-WspPN Bioo l MI..l a&url.l __t B. rorklBf. Pip IH*'v' 'r. Julie l la i O 1. & \.1. T. 1'0'Str. ( !........ JAI Ik! )\I1U r, flan ...*.Mat,', .karf.al .
v> !...' aa4 oull rtuc toba< LOWEST PRICES FOR CASH.Toiut raddlw. aaKiklBf. TU........ "artou brma Jv'V-o t... GlIA17t. PLOflt .It VKKU. ,: \: : '\t rvt* IATTIPAT, M II "'....... BOOO,

..4uaaf ....C..III' ToI I. tlnn.U.. I E EKTERMINJITORSFor S D'.V..rt'IIIOt'" '0... .......s.... roerBAT U-at..a ALAta A at 10 p. B, .Kalurdaya.Uati .
}?Mi f anna tlra, vartou BraaiU. ....... s I Bad I1XC: "lnwu." ...-Maln JarUnatU. rIA.RIlOOKItW. IJU"m-uu 01 XUAnLl at 0auek :Moodaf nor*.

t Dt.rcbtwml l11gI'UO' I....

t. Mrs w.o. ta pVa, tI w w IF.Iq ISCU1tl: : l4. 1l'orderFor .. Sm- -._. -De.--" .,.-.- : 'orn Veal, llumloy, Cracke ("uru. i :; Ira?na r: ti..ra... at t o'clork,

Rats, JIlMs KoHrhra, Aal, UH JULES B.UATUU.Fashionable : { I...mew Ui. JIMIP. at 10 .'...a awl arrtnat
? TOILEt atrt PECORATUX. B: p-ca, |i M II*. 'I foci Xotk. Ac. BrtiltAL.CRAUIX KiH\AMM: TO <'Ml II&UlNi. fill LAU. ,..,,...? awralni.I .
I Iowdrr. Bkat Uwt. f bus Pelt tHBMr Ikolt! I. r. niasRY. (1 RAX A cvN.. I" fcw. "po. j I Kutf
.:;A reocii ruini rr A rr* ........ i.an t'IN. hwd Papvr. Kawry l(1)oJ\1I.- Tailor I ru>cu. nuiiin WHEAT ,c.s.reU 1 '''TH. G.>IN!!'i NOBTHma. RRrarisQ I .
OoU iVal TV, IU* Tar, .'ltr.. Unckt *ar.l... I .
| -- ..
r S... s W """ ........., Saw Ins and. Wood Tnmlnjr {a ,i j"U'OIJlU1'i ; ,: ...-rI 1'I (teams tt.. am lAtT Lan a. U. aaua, Tuiwdar.
Alto : LAURA STREET, I..".. 1-1 C:.Ttu-..... a*4 ra4aj aorolat al 1 o'Uuri,

CIIAltOLItAt. HALL USrt a.4 LAXTCTTSIB BUY J & P. COATS' BLACK I ORDER cools =S rta A .iiiA.'rwwadtoa Yplumrlut.ttu'.Ia.l.

i OI k.f artli a loo aaaitruvt W Manta .11 l ufUhUh TbI'. Juan fruai Bar sUt*|. V.4 ......... PpIH. Bad Ill..c.. If. Cnni, 'UmJ. ;; -;; Ilia --- -aWpm I.- Fit-Alt, at 4 u.t'k..a.. r1. Taaradar.ArrtMnf .

fir I9Ma nrMf. i' ] nt Ltrt ItyrO. of rtaktoaalito. Goud ...a1'lI i, 6.15---\-\ """ '. Kaa* 'i'! ''' 10".. In Jit>*>\TILLS TkurxUf "r" ,rnlnjFor .
111 'b Ml4 low far C. h. THREAD fir !' .iCaIIaIIaI .. UM .
rAm Bl'ttCTatBAUVt; (tUYaeatr>, Ji JOur ram I 'utl. Spedol.tile. !|i 1 .IIUUM I JIM ill funkvr inltr0 lk.0 stilt toI

MACHINEI, A tm-rU. (utter. from rmns.aad tsprilvamdvorkiora .A "Bt' nl! ;, Balo..... I 'b" .We. i M. .. .Ha
tuTDCClvta. JOHN CI..VUK. ....,. Matk rd. em Ik* 'o 1 I I'' "
-- prcaiiv tint gtlla toA IU .trail RMf as I.M .. IM.M ICUI'TI:
1r.':\ir LU1 Oolba rut and MllM. atvoNIc to tk latattflM *K ... an..Hvrrliu t ,. .
? ourru; row. rAM T aUUTL runivt tJ n., aaold lien .SlrkncM.
( ItMB.ran Bad X"w r .
$-.I W __ Ooal.Iron and Timber Lands ': Tort.MX. *3.tv4aJOII1 J rrtlr1Ia: 10.1. .. .1T Tkaui.. !! to s
__ ; ? .
| ('I..e. ( lloBf
"C..tC'b111 '' MouloTrap.M '- --- -- BUM M WaiiV n JM4 nnr< dud rirRta! ". Ac
A. '1';. J Doumxs ratimMy .......... oa ..r ore 'IlIUM" or wumef.apm4U.0 II 4'J" i w imntu; 'If' in rnnimodatloan.
; CLARK
Ik* tat.o. aor.::1,. ( trauma AJ4twmarIcI1oo" A CLANK c,; .AG, AhJati trio ISM p"r .H M* Art Halloa a>*d .. ill 1T I lt-:: ....

I fQUW'I.R.NSQ TOMKIMJOX MtaCHA.VTaad U-k lUfARkar/ .t .. ..
.
Gt'P4a'11T11. III rtraadny, (too. U.) .N ot. Turk. rn1.J.
; f
I -
t
.EttADUt/TVtU3ATIDWATTR11LTIL 1.1.PU3: ,utlad s kolwalo aad Matt dealer. la L liu' laBivaaoa S It* a. : 1 ;
of I.. ., J4
--- Cargo Turk' laluntlROM tall, : IMIN"" CH rk tl II I*
4 i'1'rtp&n4 "HU" I\lr.t FoaL.&= Gltf/Crn/rs. PROVUlO.11. I t..u" awuu hx. It.1CWar ." -
l'UlltOfl>fltlSO ."" I NIl .aLa mla.. 2*
r LOCKSMITH ASP XODEL>:MAKEU.KEVFITTIMI : New and Novel !: : K.f. M.JM
rtrnxii MAHiK.. LlQt"ORB.O"R R b..de.AGLTFOElATAVAUAND Oa aid afu* Marrh 17, Ikt Baa sad faatLIZXIK
OIUIX'1
strla.p II
i rat15wW Mt....nat pelt w.ew.Jid. .. I I...." aad Wale H>.$... lur... <>a Ik. am lib. BLOCK. BAT rrntTT. JaiiamrUki.T. Its n t. Y A N [ .... ,
Hal tHInt. AtauArrau aaMmlioarH aarotbrr < : i1fTt1< Hf Uvacral rrvl...kt mil 1Vk.* ..... ; IIAKKII: _
A PlUG"- j tTaTD1aCtUCTfOYOriTL) CtLCt"CrlsG. I II II N.......... .......... ... D, BR11B A nv. AI'$ ,BIB, fTtAMtKI A. WUiSOX. W. A. WUITLQ&:(, ,1.wummikd bf (...... P. LARJ &. Bill Inns
1.o-- 1-Ut .Mts..il. .f..ry Tumday "aiwxalnc, ,, fro
I.. I Im I! o'clwk
.it-tMJ.'r ., ....... ......... ,I I oar ___ ---- I A.. POBVaai Now Route r."IHJBOT. BKI-M WH OT.YAT's.VEIuuS.
--- --- -- '
i'ALATIIA.11.4lolorm.

: .UYEUT AMI( KALE STAHLES.CKCIL !,, OPIUM w"OM."I.r....01' ......!. ms l II.A.BIT''''n.'. Braial .1....'.. !1 I'ru'ii atniiitali |., ilir Norlli.rOUTlkOYALKAlMtOAl .1 I'lkA...lr U JA.i11ii aHuNVIIXE.'..arrlirii"( lJarkavBtlUa. sod ratal..

I I : ....,... "TALLU'( L.rTtf wwlp.lsRrrurnlt. '.
4wir ad UM of aln. Far kew frwa K.w Twk.FHANK .
T1IRANHn. : at'HIt UII: .D1'. .. .1-1306 i ... : JAa(,. tar Uui.' luti-r .$'l t ...... palaikaM.aad4arkauaiUI

.........I ...u a_. ...,__ .... Sowing Machines 1 caned ___- _-__ ".". YlI11aV PP'err.Tburat.1 u a. .rrt4ay !
,, limrlq NO CHARGE - -- BURIAL CASKS : I 0'P.....w... '-'.011i1... ,......am..tur.
bkt.m.4- ..*.01 1>\a.aI.14...a. MnrU, ar awarfarakk &X'D REPA1RM1T { ...,.
Jut
lara. auklnf riuw ,
0., .. fur tr<-....IU ....tl' .t.d, .r-' us m.4Jn.s H. POND.I coBRnniuoa alia Ik*
w teat cloth tckkrk bad fall i WOOD forms< AMI ciMiirr.s SrM-el.a.Id.vVwl. --III. ... *
I"'r"'naiwr.ra I>.. J f 1111'1..0..01..11. Oi Ma.bt
at slat .Mw. .... .. ITar.sNrINrr. Bad aaa Jarlatn. ,fur Se.Tnrl.
1Mww .Mrut kfja r, g, O.TUBT, PAIUMLWOBC AD CJn.\E1I..t\. '.IJIU.n.w )
tkffW oa' pads most IRON AMI II U ASH ror> PEU AMI To UM ::'= or !Intalld waf rue.---C: :
tSaoa. tk*03bMP.taVMhe.a.mfma. I JI H>M WlfUWVATCU.SEATem0AD ; rv.c fad. .. TB. Hr
;, rrxrMr. H. Ixir. _.ma kaad .. ..... j; MURDER "Waal: TraUTTtaKp&aai: XIl'UUI\T, !\O\1 OVKt mil carvfullr, cvamsakdN; Ubl la aakplM l
||..... S.4 ..al.......air Mwu>kBM>oj< i'j j jOarvvr i I .......<*i aad rao..a>aji**ad I II WIll tkc bat IB. _f k 0It aOurd.. sad Uonarrar
: > .. k4*"**" wop***,a*aaf M kk*Bwna, ,, ........ auk* aw* ..-, ..*HtM Htr trrax k aad iBua..lark>a. an. Cnt la* la retry rMpcri. '
.: ma. ABMftraa Jmary, H>.... via. ....in tfcaa aayIhtnt I 0.E.Uruadt alb.. satrfsb.DrpM" I'ruut hatikiinali to Aiigu.ltk. laauvd of aa iinlairmtmr. and nOM\mtt paJaftilaraTot

.. I of Uay a.4 llo?an etrri, .... braaArot ladia at. k* Ami* aad at... ur aa .gaUy ,luiir. .ii>f trip ky i.lkroad. -
: uIfis: MAKING.: r I Istay I pwnrkaMit*. (at.Vf r.. Tow sad fait panm.tan i Jukmoatillo, 11orWs. roM! rlBtt Edit, Ik. fuulfirf. I lie thin H..i..f Uralkrwitk,lie
I 7 I mt m* bs aJI.AddnM. K &.. 1fl.rA UuUful 1 ana Utaadi ..f Uof(... I*IrM.f a kfck
: JAamdtttul, n.o.u. P o ThCIKT. A1irFICTC1tYVA1DE17AltlW IbC8t". UM and \ertb, sr itrtrallBl'n.>laila.k..a. .._..,I" tkos. v
: I .t.IW. t d CW. Aac.Ma,Yal.wbV .10 Try IB a>...*.... Ail entava *IH rn.tI '' flaw Ik*dirt of lav Mammy ara rrry In*, sal the
XU8. OALLAUUCU'SlXH : I I ... sod ..IU U.ur.i...l la a w warkauaBk nay Buret,, bet_",. Ultra J4 llogIr mn, .Vl ll&CR. AMJ Ai MlKT! Af RT AAT OTUIBnolTE. trin tkroutkotil. la a laonmvlUy rnivf aMa _. ;
or rax siaORGANS Lor 1)STL91O11IP rY. OR *05. (IIAIYISU. I ...-, aad aa ckeap a.. la aa, toirtkrra 017.i Ao ,. lra ttutfgf fur mtotiur ...01...,nim arrum.
... bmitutlPRb at oaf .......- .... tala A rW AND UiNDKOJIf..*. ....."._ JOAN n.aalt. Afwit
1..111. .. I ,Ik.a......of aay prr*.* IW> rbimn. ,..*..*.1'. i Hrtn Wa tp.4o1at. Ar B4 *rf lk. WATt.. 111I It. \.t.J.'T. _ta L W _NJrA.w,11k. ,
:U lXH ASD: XILUMEHT -.-- .. TkJa alBipk.. bratal H<..aMBMrM all na puma.I I >),m *TtAM.[>inM! (0. .kaWlllfW. Tk Pen lest IUItru4 .at mew apem .Mara .
I i frns ., -... *.r 1&, AMIU; ........ .... I ...., t am pfrj.r d vu Ar.W. u.inertIwAkw. BataaBak sad ........ Tae lbs- Mnaaaaa sadtbaIl.Ao0 Jaekonlllle. ....Ie mitt UtrrjytlMblra. -
m e. Uvtdv. r.->puaa l rark ...rlssfimo: U I HaUnwd I* Aadk1, '
2 CSIWIR or "BAT ursiA natm. j .1".a.. a.err k...... K.... mold A.wn.T. ,I JIL7.1f LIC Itt'r.tL C.1s1:1t.i :
'' } THkuT .UJ a II4JAM A OA,.P\aktt..kii... rttad........*.. StAtlo..ry aid 1'ortAbl Eay UfaAlao aadRoller. Ark for TlrkeU Iris the IVrt ItuyslItollp C'. 11. Jl/('LJ"NY.I..prt.ter.I ,
Muit.WMraiU. U1., t' 1..Uta: "....
TtboLor" .. flI.ifr I
J ..d. -
:"- - f /ru luMia. Ik; ;MI tai. t h ".
Kor. p Wt'
;, iellYA I a .A ,, TllECUE: .\rKSTIlkUK ; GHBt'l1iK'Poruvian 'Tk _...."' .....MBW .aa*.|ur pmd( ., I caaavd "frwn' M. L llanrtrff. Ik* BAaM. *....,
... rA4KNJ I' I>ortb). .NV.MUtl.altr IN arm .kr,nBTaaa' ... sal ......... MkTtJB* sodmeat' "rt* ta* Yew /t4a ........ Bad kar plead '
.I : 8 AXtt UKQCRK* .uuauc : Guano. will k* a*ltd .ky takfe* tar .-" aj aj. itMntn a **ry Iat,.. Mete f UOTM mad ..... .
t
i n....... .
tsdprba.tratVmSMllott. lor wl* hlUooI frrnnt so pmnbs.a.y< 'III 1 Sad naianlM __
r nn' AjfiTTTiii' r" iBii \&.u.a&.a IB j** .!+ .1...... ('onnc nt8n'l arc Made Clare, ".,0 ,-,1'1....... W"n.u"tad tki..* B.. _,
i 'r."iit.l I ( Ulatalttaki* aaaarta. aa>i,t..t..a..n ... TvatM*aad '-.aJWa..td....*tkaitk. a a** aadafraaaM ,
1.; nuwaTtaa Pajccm ky :! i. .nOlilor .UM'.n PAT1TEICLWIII I am alao. r..iMt1nr.
iwiiu II'f'kl1M eal a
507 'A. broad t ( I P *Mrv.AKC ftdlV* ,
b tl'M.tp
[ '
N :
tT A4+.t!LM aambasr.d It ... pOlpam et doll, rOkTABLI\ ,P.a arutolrf ...., cry amrtna, '"f faro B...-J PisokatiKq..M,
p, :$KSAhb ; TIltM. a/s1 _. Fairs. fevaam utiii > lIaru.1 I I -, ......, Ii 110. _. s.d.1 i 0e. lij'MarkMM. ..n.. WOOD COFFINS | Tk ET0VIATUkI' bITLIJ VAL A'. .kkk I will r nu.a at U* aJwffVMt iHtttm, at
? I p..". or luil.. mead to. ....... AIJ tot ta.swam. nauaaaM rau*.
I i SKK; THEM 0 ruMp nMU4Kfit. ? i irt'trrRLfNrttd >w I'' r. L "'* 0.C.., KAIUIOAIK,
t'AKKava.4 t BppttoUB* k* .,."' _... .....__.11... ne. or All *Ur* and q.alUle.. nu. o. n. BniTTAi.iI _
-- -
-- ---
-. \'O.C'O..Y. :; HtFD&E \"Ov PCV 1 U.UILCAZAn, Thor .'albi to *Mt fWt ..,... a>...ft'>*l aadkaiAMf ky autkortard a..a| ... taaaaav*, sal "ua ..:
'4 .. S* U ....%" sv, >., T..r*. BALL 4 WIUSTLEH: IMln' a1I (1tathmORd' LL.ia..Jan I'I Ik. w.Lwd.q. lad SCMray.s ...,,,........ '' aJa>< k* ewer M U* ......... r.Jf uf. tTttmaat .
-.uu&.r ialRtl f I
x JUr4 UUcwtol nuJ c.iarcTEn! AID AVILDLRI. 10rb1. kkl r.lHtH K..... .uUH I I MA HUED 00TI1 I II .i aanr4'TYIF
--
M -
f tk* parartaa .. aaamN.Ii< BiaaBtTV Tkt I L-- i Jli'E N uoriaTATAJIXAU.
>Ma.Tuf. it rwa taikMal i0pr Oaaasksltd./tot. .Smml 0.1 ..... .... Dd. ... .......". ...o.-a ... I&tot\.c. 1hArtbap I tvl<*S.f IDI /iA.i .
3t. Ir01 l.k+t A +ka al ttdu4lt Via. .w..tIt. ...... .-$trwaw, L .hu'I. }..... }tDat.. f .1( ...... I ,'wr .A.ap: rALrta' on. I ffcwa ua>atv<>a4 at tancuk. IV Aataa.tata r NN ..... .. .
... .
.
-,. ... Y. .n .I Jadllalitin. .,...Ih. ......1'\1IP. '.... MIll:!. 1.14 .ad AUaA.r. taMf I uu"lamt0d: Ie WI Aa.a., 1.l.N N

: .
1 1I


K'.t '

,
-- .... ._ \\0- .. . .1' 4' ,' ... .- ... --- _._. .. __.. ----- ---- --- '-'' -' -- --- .--. -.. -- ..,.

.1..v.r.op.r wrtw m ,--... '1/1' ..- ,t_ ". .. "'"F' r z.

t .
tifcfcS i % 4t aSJLaiFl3iita5-! >< > f A I >._ I ... .. .:_,. ;,... .. -It,. :.. ,
.
h ) ', 11' .:

-, .. < .. "' '' <> -. '. ..The tri-weekly union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048589/00043
 Material Information
Title: The tri-weekly union
Uniform Title: Tri-weekly union (Jacksonville, Fla.)
Alternate title: Tri weekly union
Alternate Title: Florida union
Tri-weekly Florida union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59-61 cm.
Language: English
Publisher: Carruth, Kellogg & Co.
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: April 7, 1874
Publication Date: -1874
Frequency: triweekly (during the summer)
three times a week
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 5, no. 154 (Dec. 22, 1874) = -new ser. no. 256.
General Note: The Florida Union was the "official paper for the Fourth Judicial Circuit." Cf. Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
General Note: Issued during the summer "in place of the Daily."
General Note: Published every Tuesday, Thursday, and Saturday.
General Note: Publishers: E. Cheney, <1869-1870, 1872>; Cheney & Jenkins, <1871>; Carruth, Kellogg & Co., <1873>; C.F. Mawbey & Co., <1874-1875>.
General Note: Editors: E. Cheney, <1870>; Cheney & Jenkins, <1871>; N.K. Sawyer, Jan. 22, 1874- .
General Note: Republican. Cf. Rowell, 1872.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038461
oclc - 02683874
notis - AKM6251
lccn - sn 83016243
System ID: UF00048589:00043
 Related Items
Related Items: Weekly Florida union
Preceded by: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Tri-weekly Florida union

Full Text
: '

.... : ; -' .


.. I:; *

.
"" iIZ* 4 .
<
.
m-M I.. 1-__ '- '

I'd n : }J it? uktD %' .trrn. .. "
i O.ft'MAWBEY&CO.TVt, WMUft,L.- ai JACKSONVILLE, FLA., TUESDAY, APRIL 7, 1874 VOL. V, NO. ,43-NEW SERIES NO. 145.I .


'r --- ,
---- -

t t .GENERAL: DIUECTOn I HOTELS 1X1) HOARII5a HOUSES.CAHO. I I PROFESSIONAL. CARDS.Colon ... I r urrntAi.LAWS 1 1I : deliver for inch grain or other freight Havana, and Captain Mercitr, of the frigat I Sttten Senator The New Aciubly Is

.. -" .------.-. ---..-,- -, -, ., -- --.--- ----- .- OF THE STATE OF FLOUIDAria I consigned to any consignee or conilgnee' Sarannah are walking the deck ; the I largely licpnbtican .HUM I. l"ut the %eua- .
r idle.nf ; C. COO.UOTO:. S I At VHS the usual bill of lading to the chipper boy occasionally from I tonal question% retnoln* In doubt and -
: meatcnger pa
OTM8UC or consignor/ thereof to transport and I i proltably cannot Io" definitely
1 l fWevr-ftpt7u4 t4mafrwIr-.rlt.I. QI ASD Arm THTriBjrr or KOrEXBcs, iwI7tf Ptoft. I SEVENTH: SESSION: OFT1IE LILA; : convey on freight orcr their road or the officer of the deck to the commander; mine.1 until trial Itllt strength deter"lC' '

jIfMffIM'w Wof.-.e. )(rLin._ I --
: _". e. ..A.'_.
4 A"--r-.w- A.Cork*. k bad la IK tad if CO .. A. L. J05U.ncnoocii >Ur",CIAl! ASD! CBOKO!!. Held and.r lb. Ittrlatd fvaxliulUnriho i patton or persona, as the tame may beT0f4sail4ri.w45. j In 1'iwidencp, where the 'Onttl' fbr
1
% lime tub which
1 A.Vtd.2n (ks.tr.g-Jok. 'aroum.enh. 0 sod ldD.,0"III,1. prBUorm Stall .r P1.rIda. _. I yarn a answers for a
-- -- between
N *. uf 1.412 and 1CrIJt"tfww. > 1I0r.v. JarunsvW* .Ut rIt.B. .. ,. _.._"_-_ CiurrER 19S7-Xo.[ n.J] \ ._ | spit l"lx ihows 11I11 ka or Ulll'. }$al\ ho ;" :,|AicinIil.Tincn friend Uenrnl WM llurr.nl mainly* anti friends the ''I
'
.r Ooxrol-. w ntnvrt. Priflh .lr.*t, k>.lwBif Lt..ra D.. --- ---- says the man at the look out- who of all the other candidate, the Il'Iul'l.
aut1ewjefg of ItiUtt Irwtrwrlfllft-l. C IDH7 $4. m : ..BHBBBVOTTERA IX ,ACT to Pro,"' a fln>*rat Law/up the .Inror. .1 nnn j
I "...I.CI. l. WHAT DECOIEK OP KDITOHSfTbat ; Ii l
I I close sue friend liurntido ro1Jl.
of Ilahiruadi In
kla' profrwrtooBt trtrUv to people .n".G inr three very ,
ifrt/i:Lngtnftr-..D. Albotcl'l'! ) r boIIr""n tbo .n.taMoI1Ir? 1I'I'OtI-. tie 1 S bly carrynig twist C-f tl>AuemWjmcn ,

>.prB-* C.nrl.r. for lafuraiatkm applf! tl IkU sOal or laA. Offl..".u.m.L t'r Mtrkettnd A4I"t I lawful lor each lOwaUnw.tp companiet la builJ con- ; WBrtt boounia.wbat we'd ot 111.like fdlwn'Id know ; I! 1tall. 1 ills wife tuade great cfli tt* to get I i |I., majorities offrom three upward while '

I cMI'J..fte-L I.11. M.J Jonr.uupr R..1d.n.. Br r.1", (true! aDd run M a part of their Tbrj do a heap of cond oa ntrtb his diMhargc. bill without tuce** Therebe f for a tH'iiator and four Keprewntatlrc

...Jiik.- rrat (.11. D.WeateoM : -- .. IUIm .. rate )property inch number of ateamboete corpo> 1 Bus And unvtbtna'to bmrrn MWU ou.bl to to leu ro.ut I'' i Is up in the forelop, dnt tt l and eb .! there U no tlaoIe.S .1,1'

arof J.&GI'ef'\e1. n-mlp 4 ttM.. .. a. A. a. $U*. Pbry srr a pr.cnlhsr..l.And ing the of I -
C..t' duty
'I".U r.TtI. or rctaci* a* they may deem to A common rllor lIu.lllc .
1. H.tiortoa. r-ecccmry .
K. u. PATTHON MEEK, la lbs trr* ,\ I
H SatHeldt M .. 'r..J..J wait. E.fly.*. ortII.1l"lIIbIe"Co RoMBMB. AT LAW.I Office ? o. .Florida facilitate tbo biuincw ojxH-atlnnt of suclicompany will ta "1..l\ooIiD the wet,' : Uiald to l I" worth fl iOtXi4b.! niT I/ ,k- S rixnun.v NKWH. ,

f fE lot. ** Wn. BrykcB.R. J VTTORXETB ,. I or compaolea out the -
Wr'* burn thinking tbvqimtlim otrr.AM I lending m.ila.ICI an.ll.rotl.I4\UtI l '
.t. .0 H. Arrblt l
f S4Nn T.J. II.T. (._.-. I J.pc.E,1MohI; I[ drawn l"y one or mon locomotives upon It ream in u In tile d.yuin.. I'on Uxird the steamer C'AwhfoIgt Vtobr We Were pleawd to mrvt on Thursday
TUF.KT, And silk drvftini dl.tor..nr; l
bB W. Piie.r *. ANt COlTjrHtLUm tAW, sad i any railway track hall come to a fall top Awl Ib* more we ran the qurttloa Tp. I 17, off Dew. Inlct.ihe Young tOHr ,i evening lait Mr. C. C barr of, New
ONE! DOOR EAST or AVBLZR'f BANE 4 TTORXir i before arm lag at or crowing the track of The dmprr It.term to WAnd
....;ioalur. JAulttlur la l."r'. HUM 'urk. ., n and the Jamestown are blockading the York the princi1.downtp- l>u ine : brtn- la thin ronrlonlonTb I
:
.f another rallronel '
amjtftbin ( LuoJrtJ IlIIaoagOl
f'r1Qul"f(.m-J<.bn L Bmtt. ...UoDUIe 1. )ur *J'U be -k-ft out la 1M ..1." bid The Young Itatcr mittook m for of the tleamrr' Dictator? and -
E, "WkFO-C. W. II"', 'I'HE BBdmttowl rMi|>M>lfullf taforaM kl li : ,- feet thereof. and the trId arrlTlnj at taeh !. I I i I City 1''ll n; )Ir. Lear; arrired on the
"oooIL ILIII1aI. 1 friend thkt b. I*openIng a nnuOxa EDWARD n.C lint shall Now, "prlutt''r.lhe men were railed ta i
\ 1.f4f crowing more on ami croon rwM>n to rounwtf a tanmt: I quarter Dictator and.I hook the
'" II4 __Mmfm-t.. Cbiy.fA21dflef Uanat and talnnai I abn Ik* S.ui OT Bo4Uqnnn PCBLIC for ,. uJ J C Would II do to If I them la rWouldn't '1 patwge on iteameiOrklitn "
rtwriHie A. A. ED /t.E7. tl>. rmtalrr Blfnrd* eaB b* kkd at all 1Bil VrOTART loBr UM BUI of M**. rbuMtu.
L 1.41.Q..q.r-Tbe.MeIIn.7. bewn la tb*day sod Btibt.Pr AT ru 553 tlW. down to a .r !Tel or nol more than four Ant d..11IJr everything. PWouldn't slash and run out ready fur a*lion. The trip up tho (C"'kl"l\ah river. We baron.i
'II', haP I
nll-rle mile two /111.
hour
a. DI.lrUt roorl.A. *. Lmmttt Dill .'ltk .".r, D.,. 5- an before running on or crot- I II. And a hobby ion lo prt I morning wu foggy, our signAls could not I i dutibt he will era much that will
/.-nut, YrT.r H. ANO, lug any drawbridge over it ream which That thing would nvrnr do up turrrTb rontrilMiU lo hi, enjoyment on the r uU. -
... *. i.bt.. I nED. BETTEUNL \TTORSET AT LAW U regularly navigated by mid .jr'H& Le "l loll out la the w/Pt." lie nudo mit.'t aJII'rhtolll\l't'r and :: I.cary La A man e>( urge tiuibrM experience .

tI Mw.A16-0Ifa** e outfit, a.IILt flupn.tor. Bee. 30. The or other officer nearer .until within halting di lance. and 1 i I. aufait
..t Towa Dd. --, .Jorn" ,Flay Mcretary ; ll'i Vfrr .1110. ,mn\\ ''r. In ttetm navigation.
: I fld' BII_. _...clYU.tr.! ,. or agent of any railroad or canal corporation An.l say, Your hrd.10.11..14. when Up went the old flag then cam 1 Ho I leave nothing undone that will In any
D..i.Dlr.'IIJ Dm did
TOO wer .ao..o rdltor
r, FLORIDA HOUSE / 5 CALL-- who by the charter or t.y.Iaa of: That didn't kwp a -dull V the hail W lUll ship 1 it. that f The minmrcontrilHitv to the comfort of th*
.
(* 1r. A. at" I DA"r.T. audi corporation, I I. made the custodian Tou ".nl IU|"IMM#toy a moment : traveling ;public r.r the rapid I and i\fo
(1.1 ioI flt-4qr.r H.r& "
I Rhode UUnd with lee
> Thai and
1I.ln tbrr could pmvUiom.
of the bucks records other cot
/nA4lrUi r>*W. W. VBB KM.M paper, or Ami DP*yllln*"(>pt T transport[ of freight.
t rtJurpk H. thirl**. 8T. AVOVSTIXE FLA.. property of such corporation, bAn keen Thrill Iw "Itrt vul in the ."" iHtpitcthe ditcij'lr.e! ofthenhlpa wild I We had a cold snap on Friday, thick
n--I.W..I. .. -
JaJ.YU & the MUI in lila notM aiofl, and at ail I hurth of welcoaie went the and fire
7.ftrWI. 1fcum cot in denund.
A.nW.flpU4c-Pvt4qJo.411. J. II. Ur..Miil: Proprietor.rROIRICTOR a _ _ time daring bu meM hour hare the TIle, ,one mnr point.,'11 aiotitlooVft I were

CVwirfy nmt t>_.Elrhard John T. DU. PJrllLK T. II All A L.Offlc Mine ready to be exhibited to officer hut II.IHIM''enrrrnilf you won't n-i-orted*vt olf..nd.- mouth of fin hundred men. T. our surprise (frcah blackberries were .4

Mward, HkrrMoB U. II. H.M. Mil' koun at Rl..nr. MOlr' -I.t director or committee alllOiol'any! by the, just the "nItntli .u,."".." I After Mipplrlug the hip", we got imdctway. I| brought III from the country Inn week.
t I'rt'I ( r THE ABOVE HI/TO. a. P. Now,did. you ever know >a nlit.r I
sod
pallet* of.It* r.__'..-W. w. aimpwo W. I.Ilrr.J. I 1,115 baa mat ranplrtMl>BU cttnutoa to kl ha H.u4ISksU 50 t.5 P. V.omrs rta. 1.a .1' I stockholders of any railroad or canal corporation Thai ba."pulled his wniM-l" yet 1 I lIT Frying Tan Shoals l poke 1 anKnglUh i i The large line tail ityhM already made
A. flrI.
W. I. II. Brawn.Cflf frvl.four tu>nr kick wltk rrrrj Bmo>ratm -'rr E. r. Webster A Po't drug a'or.. representing rme-tenth of all the I They're not (uiot to dolt ikinTb -- : hark that ban the :I hi* ap| earanc on the afreet We lotlc
D. evidently run
'
Om1l4bL-A. Hopna ,
._ aMuruh.P.M 1-IM lt ,
airy ( Out lu the wcu"MTES
(>"* o' Til* rantn* IBBTIOIU. Ir.u.WIOF.V. uy I for a cool l : .
"I rwatort sad -,."- -- subscribed tock nf audI company and to strntnvr.itizen S
t-. ft J.rh ..Vlll.. wltk$ rf blockade at Willmington. SL-JI t"-i rough
TIM .Delft nubtlBB I ha rsrp.4.4 wit rlrraalBnmrl U. II. A3DKKWN, furnish them or tither of them trauicript I (' are planting row t W" JI.r- .lotl.." c.n,". *"11 "'. tad furaulwd will ii ib*- OK THA* S to board her and we p4.M ii l onTiii" '
t : .,. 'T. f. .__n. M. K. r r rll.f>. U dar*uf k>ad*.Bw bUwk .suIt f,"ltor.. ft u 4 TTOR.NET AT LAW, I from the record of proceeding of the KL: 1 along the tide walk otHho ftrwt.
r ( PB*. I. I. rvmnr.CkirtM rn.l..b.rw. W.T In rvrrr r.p.rt A .RIIT-C.LAII.. IIOTKL. .t 5. TWAhDla.. n.I board or director or Inch corK>ration tin- ,: 5' ( l1.iitsi'uI.h. I ITHK S they make a beautiful! npp-nranco nnd a
11' ', rrl.. Klrku*',_Tbumu l+nnlar n.rba. >maf Ie,,._.aTBB4NH.T ,Will practice In tie Plate and Vbltnl :al, tier hi* official hand and .cal.! on the > Mu Tloulli* In tub and Hatiama: harming ihade.
) ..". Pufluris.Z.r.W. .rr.n,IIXM tbaw ofoekcr MUbUibamula t"",11 ; aynie&l hl.ud.Crul.l .. Alone the Florida GAUL OK 1IKH1IV.A '.
( H.(""tIC,. I Ibl rll,. IanI4. tl>IUn, tk* Mi; irs laritlo c.r --- _._-,---- to him tithe lame f.e. that required (....!. .T. AI'"t SigH 111HIS11.Ct'nslikrabhi .
7> w rrr (ViOmUM Prtw, rail and for tbrauclK*. t.ll"f UOWITK.rOOPKU law
iBuprrt w. M. by to tha clerk or the I
J'. ._. L ".. -- --- .. -- -- -- -- C. P.C.. court A < Episode III. t all lo *in.T- .rlh'hylllli born manlfe--
f bi4idnV-J.J. Holland.CUtk TIlEOLARENDON I LKDU'ITII, fur traonciipl from the rtcnrd of hi* of. lit T. *. t. .r. ta. IH 17. Lord 'Hlculrr and Mn ted during Slit wt of V.-W.<).(0.111,. fice ; ao tccntary on re-
I 4 TTVOSEVSATLAW, Morrow IOOOU i that the Ma nolU HoUl SI
('Ui AUnnut-1. i n." ( from lirvrrnorlleuderon. : property j
;', CUlt iw.d"ivrw.Jr., HOTEL ,1k .JcIJ)5TI14.I. Fia.In signing his office or otherwise vacating ,, I*. t S. SlKAVF.Il KlIUDn Itl.AMl, I ha* Ut-n tol.l t tn .'Ir. W. W. 1'Almer the fprcfcnt
Block tveood M> .ai< 1 the lame, make over all such book*. record NAVY YAIU Jf. Y
..;... OBf LcdvlUl't story UnovKLvx TIi0 late reconstruction of the British popular Lanellorel of I the Hotel. :

: ...10.'. rmtmuAl tt>lra>pal. buvl' .,invt ( ;il.KKN'{ : : COVE: SI'IU.NOS tad *. ?--- .-1" *, pujicri, and all other property o.If'( Ortvttr 13. 1873. Cabinet by the retirement of Mr. (llndttone Mr. i'almor contemplate aomo cstcniro

hr.4.( Mt/k 4. II. H. writer. 'HMtorMTK Kunday .. .:.*. 1.1. D.I r.r. rumxa.. the corporation which are in lii. potation flue hundred and thirty men from the : and the elevation of Diiracli the i' improvement before the opening thoneM M
II ..(b uid TV r. "I d llr*lrlitaT ... .. FLOKlfi.t DANIEL to his aucccMor In office or w hire noucccinr chieftanthiti of hat *"
., trnlr n. PLE"UI North Carolina have '! auguiit atormblagpoffamou w.tHon.
/ TH r. y ll/ii Miwlun n1 ha Iwen Frigate put cow on
f" n V"undar irboal .!4 r... TTOR.NETIATLAW.Omen. appointed or _1<11'01'1 i.nglisbiuen known at the Hrlt- i
; | ,M 4l% r. H. \ )Ir. ISi'taer, e>f the FioiiJj II.MIL- his1.harclia..tI
HMdM vanl I* BrouklfB and tut Jifknontill it NOW or EN FOil THE IIAJOX WITh ANA to the board of director*, if any, or to the board each with bit dunnage a c nvau lull Cabinet brIngs tr> ininj a tinguUr if .

'. t*. .. Mrlra. *!. EMI JtrkwatUki e,.rraafcday $locr'*Kd eapa tl7 for fTb Rrvd't Block corner Or*u and BBTVtrwu ', pcr 'ii or pcrun I bag and hauinuxk ; the la t man it onboard not romantic rpiiodu in Texa in J 1947. the IIOUM and lot now uccu t *
at p. M.ft. Mr. i
4if .\u.I. from
Jr. Hrtuitoo
pied by
on
,, Itnte'NMIUMtM tpl wi lKoathJN.B.eonirr( farm-f rrnm.tlon of THE rLAREXMlX iiI ,J&boDIe J of uch corporation ; and the sec Is hauled in hiuwr In that two bfardlert ,
nf ban .M .... lUwU Key I. M.AdMM Bnt rUx Ue/TU. will b*fall/BialBiaiaod, -i.l4_ -, --- -- ,- retaryou being duly lummoued to appear I Ia gang plank II' of fur: young "lI'o'j which Mr. Il.mi'r luten l* daring the 2
V rhtzI4H"k. 1 IMo. TrmB.inl raiir |4.no par da' II. H. IIKKII, I a witnrn in Irl..llo !, caitolT. 1'ilot take charge of tho khlp, evidently Knglikh plniioguomy, Sllllinter til ITlTt H jVloil' Mil.lit toil |to
PV.II.V11 111"11.f'fof fler.n .nol Ik 'k.B any care on any their In Marthall. .
g 1'1" pwlBl arratumMBi by appearance( & I" ., .
*tnvu. M. trict Court wa In 1.,1011.I > .I.rt'tll.olllr..llli.| ;

c... twnmw ta Ibii*mercci undBT momlac omJ ,_II nI II oYtark aad BIN and 1'1-!Ih( ltd euBtrvl U UMIrccn Briuiixo, Boomso.fMiBoiMj > I and produce imh book and record nf I Imirct wiftly down the bay ; rain come 'j Hon. UvlnM. Kobert, presiding. Janus I Mr KitiKtUnd ton of ex."r KIDtt.| : '
fP Bvvtlafi OB WrdIiI.S4IPVF : the c CurihtratlOfl. be demanded Itnd oft-w York ha purchnafd e*. '.
lH'rtwt I prBT | may down in torrtnU, wind blow'* fiercely j jpioepcctai'f 1'inkney llendenuin was then lovernor of
..1.I' 'If a.hwi. mrmBfnrt and IIen1II (U (oe Warm Holphar SprJcj( lJC.nl fta.J. I .ui.i luiiunona to bo uwd on inch trial. ,i the Mate nnd niu in ."ellI""rll\ln the talc of Ir. Jm Mi'te-rt, oil the thvil :.
11dhI.hI tuvlwd I..,.. S utorm. On wlnd.i i ,
,. _.I. &'. :31. All stock of rail. no go ; 1 rond.jilHt kUne, the city (Jate*. on which
I'Yof ..aio tn<1 Mo.roe ita.u ., ".. ..Sf eaJfonaimi S S I rolling any | court ai ait atuirne-y prcpngagementca ;
: ..-.. dUrhartla.iur.>erf ill?*.1"-drfrm per This. fprta a ku Mora CIIAItLKN. hI. ..n'lu. road rOlJlIl\01uII'd! nr employed in connection rain, or hl'lI.I'II.I, I I. nothing to u. W'i lie had been' Minister Irom the 'I he intend tci maUo) ImprovementVo ,
Drthel BkptM.rararr of rbarck tad ll(.a itrMU, Bum fur bathing and .wlm '.". ChIC Solar 1 with it milrotj khnll. and the Imve pmretful hate hwitrd of several nejiitliition* 1C,101f .
lv. ,i. WklkVHi.. pvear; kxrvliw* .,., MBT BP. .. .. fmrllnraa TTORMT A"I CUCX LLOR AT LAW.nmlda i I a .hlr.lllllont bybratei i Uepublio of Trvm to France, and wai
jm M owratBf M 11 I *'_'f .."1.. at',.). Urf p
wad 1IuI_MlwlvMTf Uw ..BaMtut lln' 'bu'Tb. lev,,l Ma>("tal Brown.Cfeiftntlf irrrt. .Blnr .ItboutdlaroBifurlof apkwNial rffkri.TM I and all etch |netty' | and 'additional!1 hundred mm. j The tnitjotmg lditi,heri sought and futiiuUtion fiir ('ci\ liar;'. bsutc, -1
.. U.Uu 4 la the Uwlcl. mkr but ktu-otlon paid 1 lo La*
lrr
iuj.pll \
u p at.r. )rID'II. right of way depot ground, and other obtitine'd an introduction to I UouTiu ou $t. lleorjje ktn-tt, lots been lulil Soil ,"
W. W.eorwrr .f DutkJ, and N.wa*a..., and Puld UUw ate funilib4HAttRJI >. _._-, --.-, --- -- -- I I.I. I real property acquired aubaequently to I Tort Hamilton' and Coney I Uml me ; llrndenon u lun t the r..III1\\11I1 dialogue : work on Slip l-uil.ling CIhImenCCtt.' *|
rtkr txini*. i ArTLEOATZ.l D. niTCIIULI, i ''S
aw *4 A4n l, 'OI4IT*.B.*r i.r lrt ati' r,wlOVrans > iif rroprMor AND RCRGEON. Offlieurnrr tif I any dotd of trout mortgage' which may pained: Sumly Hook and the highland j, endued: 'I\ Colonel, .\\lcult.ll'r dwelling, on 5t -*

I-r O. ..Coo ullT.. M.U.t.CUa .. ...- or H.saand 1 DUTSiaAK ronftktad JuUBtnKtJitkuivtutri.A. bo dcH-rlbtd at provided for therein, loom up kht-n.l. 3 i I't.. olT I the light .hip, yi rat joiing ni.iii : Diiterour I HeiiduiMin, leorgo tlreel U rWng rtplilly.ill .
& fuhihi?
; K 4kdiM .II"lo.l ,. IUnUII.L: 1101$4r l lto I, ball !1M lut'jef l to I he same lien a* I, crested I we hare amight an intrmluetiim in order I
KUnbetk ttrmt, ak C C. MkBlult, --5--- 5 -5--- our pilot leam un, the engine 111 ring, """II.i"l'oJ" .I.t't! II! mi. ., :

R P. ".!'.W.conn-r of Plat(1)4 V'Bloo: m. I A Mt EL T. RIDDCLL, Proprt.ur.rsuaavtIa. r. K. JOhNSON, M. D, by the tucli tiunt therein deed described or mortgage and, the great wheel more, and <.N.*" go ; | to raiao i Konii luoncy.. We IIAVC been link. ill'HIT, em the bny, U nearly completed. 5
_.. l Vu4t?. HomoBopatlilomihiciAN upon property ing the tour America., soil hate it .
w.' "EISa"% : to which had title! at the time before u* arc file Urge iteamer bound toFortrcw Mr. Ke-itir l.ou.r, on the wet aide of :
L MIs.4I.1, WablaVo Itrort Ron i.rutor W5ID&. AM> M'itur mean* We can Pint wait, ,
T- 11."' of Its execution. Ktcry: mortgage or trust Monroe. 14lb Hough an.l.tonn1 :, but limit lm\o* nioney, in order t tn reach Site Maria Sunrlircretk, wo Itdl""e, hat '*f.
M.M
t Onffk *
Ka1bO41S* r.- ftppft. l
i Tr1D1"JaMm Uh,4u1. <_ ..-, lie,. *. A. *"Uvnrll lt.l{ rt Hot* /romHIM U to Odd< W. / north kid*of Bar Wn'rt, In Li,. nutI.1 deed upon any railroad In tliU State or all night I. the tea IjirnVliig over the ship, : New York in due timr I( It"11IIII'll'tc,1 an.lorclIl.I.1. ,.;
vi) Mr. Mitchell hn
\J bttlldliinitltilorkrwl thereof connnenceid
and dU- weirk
a.bI. upon any part erery tJovernor Hemlenonho art mi*, on l
,=., pUr-l Oiawhfcalldlaf 'nl.. 1t,1-11 kl llotrl. :, but thli morning the un .ihlnt lotljlitI ) the (
I Mr.
charge atikfactlou and : 1WII. Mr. Mitchell
$ (.<.**. A 6lrj aad tturrb ktmu,i. OPEN ALL TilE YEAR 5-- 5 5 or thereof any I. ami what cildcnre. hare )lIlIlIllIt you are cottage fir f,1
E ubst* Luau, I J. ". UKTTKK, I i deed of any railroad executed talc or ': and clear .\ yellow bird 1111.1! a robin, what you profit. toj* I II Im shin ciimmriited, clearing hU loU *t 'i

1oJd"11 UnrWlotomoo -. rr.ld..1I11, AT EVERT TRAIN DHTSKIAN A.XH HfRr.rTIX. OOlr tad re>UL conreance of incli railroad or; any l'lIrt'' llcw on board the jtllow bird uaicaught I Firnt KtiL'lialaimn: (a licaidiops jouth :) llanetwiMMl I 1'<'I'\.r1 (to biilhling t-/I.

-- CABUIAGCS AND roRTElU a>..runuit tMvaa and Munrun Mm4-nntrlToppuclMHrallMbrwrUBiburrb I'i till rl'r. may bo recorded In the otfiee of I but the robin still rent the: yard. I am llic cider "'n of the Karl: oh l I IIcrL). ClUl, ,AriMINTUKNT. The following .
it.. ,...a.. AND BOAT. ..C."U. the Bocrclary of Stalf in a book! upon In I .
proper and by courtesy, l'ngli: h ine-lcty am' iltil apM| >intmenti hate ln-eu jtiadedur
U<, $.. *!. .. .,.."jj .jj .' WJtMI'Bl ,. la n a iy pao.if>ri aid bacttc to Ikl kuttM.Tka _._-,-- I kept for (hut '\!, and the certificate i I II I w'cliHk-olTllug Iiknd and Chitkattc ', called Lord Stanley.* My omig liieud I IllS Ihu putt week : 'i'

tug.U..01,. LIt.ad.P..I..urt.b,1. ."'.,.. U'CTT "bl.U wltkla tb/* .laiii' .01_. \V. L. ('0.'', i of auth recording tndoitcd thereon I I.y'' HAir A steamer in tight ; up goes our here with n.e K I In I like i "m.uim'f l.ird.1')1a"In .l.'tirAiM County W K\ ('t''II. to 1 1M *

: Uxl H*. la, Kno* WBNrkte W, ".1 H..fl. 1.11-11 i lmt or THE rut e AM.NuTittV! .I'IBUC.OlDr I the secretary of the Plate ihall to eudencc Cag ; no 'lIi"f0; fire a btnnk .liot It.I roimtr .Jaiilge, \lep I II.: Young, removed;
4 .. % 1eguIat a&.niInfi. t 1
W.b.Ip. MuM r4 lei ".I."da,.of 1yrF.MM-k _III. I ---' --- IB n rduiao'l. Bank Bulkllnr.\ I I thereof sod the said mortgage, or i' ot'CC her bout* ; .he Vet pi wll; no rign of i I JO\.t'IIIIr, J lluiili'i"iiii |II.\\| nun Ii moilry W I II. Hilton to Utlcik tif couit vIce .

J..u..I1.wr...U,.A..,A.". ltulI.M. Tho Santa Rosa Hotel. -twlTlt I truit iked, or lc-J to recorded tballj i do JOH wunt IIi | W I'. __ __ __ her allowing her color.'a Load the ,
L H. t4 M. "'-1 MaLt 1) I.CI..rd. .__ hare the same eflitl recorded lu the gun I
.rIda or .11 WIIIIIb.Da.1a a >1 "t Knghiliiniiii* Tm t Ilioiiwiul do) : I . jattaf 111.1 WAMKPIKLI !. D.OrnrE -
...UrT"u.t.Juts i,trtJi,L C.| A. Knout! counties through which uid road with graM| ) and .1tII.I'1I1I all hand tu lan.Vu have UTII to $t. I.nuU Santa' \\l'l' W. I.. (CeMiin. S

Um. B.Ju.... .Iat! awwtlBgm, rENsAcoLELOIZIDA.: and ."._.eornvr uf Lion and 11 may be built and! the fI'Cor.b. or such j quarter, hard aporl bite ha'* taken the Fc. .tlh.ui'ju..rque< l 1101111'1> .\IIIia, mid In I; Urly \\ II. Neel, to Iw sheriff;

"'" #PVtCZU. 14. rvfarahabc4 tapirS Hutrl kavlnf
Tklt la .
fl11111U.(J.k*' avlll) .
11,11414 flu,*Ji-.A",vuJ ".ir-.If.I. r. U.nif li IWSI.sPur l. t bruu.l><>ueli BOW e|m tit IM ,.. Tb BCeooinudatloni --- : OFFICIDurlora I Ii above provided audi lfU l vridvnre and m>- '' action. I'p goes her color; we >cak her : attended pttle i *p>'nt money, 'nnd our .'IIl""r"I. I I. Driilgi., In Iweif SaMVtI'E'
Unwd ...TMaM".Uiur,(UU Ira >EW IIC.NTAL lice of the lien then! created 1 uH>nB or i ; alloftfcnrc of flllOIlO; ) ninco we left Niw til\".: ,

Ji.qUnt4 FIRST I CL.V8S.Tkbla ; I conveyance of all uili *ulwei|'uutly.acquired the lroYC'llu 111I I the United State Slouuirr York ha been ehtuitetl.'e waitS .\,." .1. (', ('.Joins |1/1 1 bt jlMlh: of

dual.nv. WardenJor4ui. (frrnio. luppllnl wIth Ik. bral thkl LotiUrlll, i 'I'I.LIn; A. .nAltIiDENTISTS ;\, : | property to all i>crton* iutenmtcd I' Virginia ; theraptain win Mow and &id, 10.000) torvNth New Yoik, liming to the 11I'1It' "; ',

.. 7.aala1r..D. U 0..1..1.0). ....,.li>fr'. kl..MU and I. BU'tM* 45.Rtt. tn the same eitrnt and with the tame j II he did not wo u*. live minute more pant through New C )Irlo'llolt, Washington: .IIH"IS.\\ eilMKUVKH.t'apluin ; .'4
UrtNo4 -l>.C. iMokliu (JkcttoarlUeJ$ T..m per day..o .. effect at the am_ it now by law made no- [ and other cities, _
uvui4 .'M| .Jou I'""),'. LA TK OF XKVT )-t1JaI51.IJwWw lice cf the lien deed and our ihip would have nhellrd him.At t. Willardl'ouitM, iinw-tcr( hid '
Urwa4 JV.r-'n4 J.'D1l1ol.) clinch trait mortgage 1 llorcrnor lIullll'hllt 1.lcllI.'II
karucr ITT..aII Hitrtaj. ItWOOD'iI () USE Bloek, lUwra IT, llf Statkr: or deed upon any property to which ,I 8 r -authored at Kortn** Monroe( lm\cji 1111 I hat my* confidt'ite'K* will not teluKiurr (Uurral (Couuor, (rum (Ihi port .

,. pl.rhv4-a. u. AUWTHikf, Martians)) ?' :,'...\'/.\'. FLORIDA WITHOI'S OXID8 GAS AtlltDMxTMl > aid railroad had title el the time of it* i under the guns of the Minnetola ; ordtr U-trnje'd t that 3 tIll are what }mielnm! IK'I' which atriu-il at lUrbadew Feb. 87, with ,.,
$ewSd r.- U lay ,,,lTsflab&1ili..M fur Ik Htnvtlua execution.Kc. it cargo i.f |haul l pine lumber, met a iwd ;:
pBlalvM
Asrs.d-W..Ta,..IUN USJk J. I.. (00"". '**, > Rnr, of TtCTII. T *ek mi..d I came from on fclioro for u* lo wait until ; 111I1? death nil the 1Hh ull.t midnight Lbs
3i. U Itlllhll
rf Jm.w4-J.4ta L 1..11. iu.k"'IIII1oII.) .4 all afprovwl .Uk of ArUII.'I.1TII khall and may U lawful f.irany morplng. .IStli -A Iwautiful tuoruing I''int IjigliMuimii: ; (plat log hi( dJck it
r.l.tllr.I."C.. and at 9 o'lilmk
rAl'tall1l'IIIIICiln 4.t. q"l
rltffi !u.u1.4). N.0.11.lArvbahW iBMrtnl. (rum B slngl l" tooth lo a full .,. 1 railroad or canal! company ."ouaIl1.1| ovej his heart) Simply I lavinmr IkuI I ;
v ( *rxj'rWI-JkaM' lJIoIII"4ID-* U. fIIU'I.'j) J ltusts4a.s M..". Pla&.nr' $..4.ru. l.nn".114 All work aaraatwd Bnt-cUM and at BHH|<. or, a* the board of doctor: may deem 1 1cxpedUct Inking in Shot atiti shell. I have been on : dritein that I am a Mauley A Hlanleycan "hI1If1.. camo over llm* stint and fulloutliodifk
*
'"ari. silt Bod Ibl* fcotiM daNtlui cad kMMNUl and) IIOUMI. CeHjM -t .
+ Cuptatu 'n* :
stsflOcVKMaVOIAID rlunu- a. .. *. A Urn auoibrr of Jarktoatlll sad HeW Tori to nl ap-irt and! appropilate a shore; hare examined the furl,iniide and : not and I due not bo diahonorable I .

: Of'V.. 1IMr-u.lIIr" C'IYILITW' tittATI. dljr nlrroro rB IM teen kl our uflV.. suns of money not exct-eding fifty )percent II out; keen the big Union gun, nIItt'Will j hare no other pledge to giu : WMttaiidiug In 1110.companion war. :.
t Moa ....ou.Januty. .;. ;. I nnd taw the Mm coming and tried t.. get
LAp V1 UlA ti\r-9m\i\ r uco ( mOHt TABU$ rabli trttM.v of Itictt earning or rewurxT (or In a few uiomcnU after MH'itig that
'
L D. TrU.EL a ball wtcn mile More I linn flic 110'I I
x ifeifH* I carry below and had Jut to the dwit vf Ihflutrp
(3 JI4 .$$ .... .,0rI"tJak..ntlla.. Mion WU&LU.,ill Bad UU lfc. no* kMtiklBl any tall, 130 A, A. XifcUEX any one jtur, after pating the currentIIIKI Sue old 1 Houiau William T. r la lb. i hundred be liivd at Tacit whe-u it struck I the vttMl I. (iru.lilurf\ ;
.n-t.11rIw-IL II.Alhuflasu, IMarisanal.h. I of the road or canal and the intcrcvt I gun can once. the lIIonr11111111.1..lln the hand of the ii'
TThNIIW4$. l Qihp. tM.nt1'tlo) I Ifift..llnNforry.n. A Wautirul Jhi.1.rn.4.& two atlb taut dinrt to S I In till aflrr ul the hntut driving It '
,
(
pail
Its fintcl. and .
betide
C. 0.11II1.. tJUkn.: the Su.M Bntrfe !. Uw warM. tv..";.... silks 1'OBT-OFFICE 2'iOTICLABRLVALASDDEFAITVUEQF ou ouiiiandlog luJel.lellue..a M frigate ttcaiiur*, : unknonu young Knglithmrn.: In a few ,. and tlinlx-ri
list and
JUAS .. ... HBwrBaxnl for tt.-toiblm 04 'n"aI. In order to ank! redeem off ( into* cabin tlu I plankI .
h*iid u.-- Yvuc7.(Arrkrrh I MilU.jikaitK. I pay loll of small craft, anchored in the : day the two le-Y. every euu- prcdlrtlng I ,
sub mulbrwM eu Uaiiallr BawtBf the .ClnclIll truck him In tho( head and$ back inllkt- t.
,O ..,. _.,.aiab.LI lb._""UDI tfl ill u.. ; or discharge indcbtednea dream : that Ooveroorllendtnum and I 1 Buck Scott i ling urh frnrful injuries" that )lit, eleathmuhthalQ i

f'MWD u i(* "s. L w. u. ek ). G.. I.suft.t. w.ku or** aU TU ,." !(.ilkrtu sad ...11.ditty.11:11.. .V. Z-wr.V.ri.rssa4Ls 1, company incurred in the cutu!ruction At S r. M. our ktcaimr. itc-anu down :-. had liecn i/ri'xioiuly taken in. (IHorlout I heui luklaiitar.rou Captain "
a.) MvaT (Mwuitf*, emy TUMf 'nI.d'.*5.1 ,ftn at rirrj trala k*>l .t.Unrr sad Florida $.. $. .. and euIIiuien1' of Its road or canal and I Old 1'taksaid : No geiitli'iucn* a Mi-. :
Xftl .
at Fort FdrlU'ld
da? sl11. JIII"1e .lUM !u0 .*_' *>U.UWIIf 411.S. ..lo.&J..w p. the laid turn to it apart thall 1 I. annually lies road*,bound for lUttera Inlet. A. Stanley can not alfoid' to drcri e" I'ouM'iibetougcil i
t& Aflf.11 ,iS bA Ursid hIhII Ord r<4a1 ( 'I he schooner wa bully damaged the
INtI h. .. .. I. rV.i. N. U. ; U. -' __ Allf" .(*..,. tllVDilrd '.00". H. MW A. V. applied to the VII)&I'bt and di. shot from the brig $tw3rcrs' gun at the :1 In due time draft In "$.rloOl bilU of wheel ( / and Situ teeond ."
1uv.4j. 3. P "UUiki P. W. r. llrtuUr r., W-ern.every Moo- charge r>f such dett of uch a.1 I camiV thei whole : sing d'-klroyed 'If
a & ta cover
.. .. company hit 8e'wcll', distance exchange
-1.. ** tVWl sad 4 M Tlmndiy la wrkMuUbl New England House. *mf-... ,." IU Hip lUp ,point, mate Injured Tho tabln wa filled wllli -k
S ctoH *, rf Tkundaf, 1.00 r. H.I ball be due and to the nurcbaw and I j amount letters of thtiik* from tho F.itl: ofiK'rby 'S, :.
Mad four mile ; the roaring cannon U heard water, and ail the (tor* *-icrpt silt, pro \
ryh. Mekia'HIi
( "via rT. I L ri>rK> redemption of the ouutandini nldcucet | for kimlncM. to hit ion, (olliltIotI I
LAts )
ra .. .r .,akl.. ..' antvM W..au.dar t indebtedotM of Mid all around II': on we Cape Henry \iiloftn, dutrojedJu .
kBda lurdar. 4.1)r.V. t> company is the gn. by pf|1'et of wine, and many other* prvrnti *- I
Mrrtte l/ **.I. r. I. Wk.- U C.:J. g. rh > AIKKN, Ot'TII CAH01IMA.Ua. II > SLid"tetur. board of directors hll and : .t .* our wewl to tilt VrV
Tur.l.i' ..Hemirrr )'W.y rkga TundaT thereof deem light house U paiwrd, we are fait thowing that the grand ohll'rtlrlul. iiapir 'press .i
1I1C1I.u..u.IWq..IIJorIl.4t 1 H.A L W.a, NulLs ot B.WTWI .. rrnoa.n. day Gtoo"llliow. .. .BJy' sad 1-00 A.M. most for the lntrrr nf mid winpany teaming out Into the 017'0. bound to l'inknt'yll".h'FSOo. had nut U'cn deceiv- : day atoning i>t list Wick tJl'I\IIltlt Wtl I'I
; '
NO.Ik ":*4lBtkB hMreaarik* .. rrnw Tu' .j A Set 33. AH S "....r.," ....... (Bni l1.l>m,n talbti vtrlBtlfi Is.nr* OuMk; t't1o.tpon,.. .. .. .... (.W ,. .. Hattera 1111"1 0 r. Li. we met the nu.1 I Cultt'r tucou) had tuto CcwlMJt
canal rvatcd |) put ,
or ClIrllOrlllilll' the
, .t. I.( A. ..... B Oa*Hrtr fib* HieBkud far sad '. | < by extravagant. young men.
Pna NlPP11
('S lntlltwta Is'".W. r.*; Ua*.. W ,. IL ,. lauhsz* &Uwttkl.tkr***>lBBU* walk vf tbT.B Ua.II. ,Irav..,.W..... '. .cad' Si" ',00 .. If.i ,' Un* i'f (1M. &"1., or any coriKirationoprriting I II Unlltfd tatH kt amcr Illinois, bound t.) tlnir their stay lu M, rihall an old citUcu( I N, C., In ,ilUtrcu During the wts.lt 1 le'l- 1

& .Iacn.. '. .....'.a,1I1 llou4sai h_ TiMJt' OH THE "XORTBIl run i tklckoU*. S .. ..10\0.. .. LIMO.. H.omac I ",a14) | road <>i canal In thit State, Hampton'. ItQ .h, .\t half Ilut seven of liallai. then a young IIIIIn just t (iota I (era lUll i betu rosttrvd front thaw onboard ,

&, JtrI'l1. .$ .644 t4.I4 r'qt' N.. I" Ct. ..rot.".. u wLltu wts1 uot'BJiTB : under a"y (MM or oIher.llII.ablll i be we poke tho ship hilii'lla: from Hutler-, Tennewk, had n-ticated) contests with but .nothing difinlto a. to th' 'tkfr

a u.'t.t ,; ..WIIKa..t.1'.t M.......0.1 ttvm I KM* *).kCTvnUnj lot* wifl M.. '-a i will W open UUj ((iiBda;* *x. I brought lit *ooi* coonty throogh Which dam to Ilaltimoro. Our crew thoughtwe Lord Manley btlluriU, We refer to C'I( of Ihu >n cl putting hito Ihtt poH,

S S w... I4 ribl(4 aaay S.M.b4.az. W.k7 ROOMs ttSCU AND ES iCrTE.HM a.ps.dir.tsSa.s.S4SP.l. S such road or canal runt sad BU ruuyoiling S the I II on. :al. 31. lUrford. Was ttated. Coniiderable, anxkty h."J\

...._ )1un $ Hill... ....WP..4P5I 0nIut0 01 (iu.idfiis Croq rl aronail. Most TV. Oc*will 4 opra 0 0 Iwadari from I? W lI bll be bad i
\....aaUS.. w U,) 1L..N. u.K4"...t...W, I IHutlM dMlrlBf ,. -(...* .- JO.dock ,. .. tuih aclWm uuh pix-ce shall have and our tar we re ready to fire or board Icy the Karl; of ''Derby, trcond otlla-r In latin* un lMi rd lo know (Ibe full ;iiartlcular -

r ClioII..., ."ac Jtflll .J.AIcluu. ..tf kreivr $. .. ., TIle O0*nl sid Baa o.lhllf1eol WIU b*opco tltU been duty Irnrd, upcu lb. prrildrDt, I h4r; the crew counted their prize money, the Cabinet of Clrrnt Britain I I *. Captain H, W.King, who tailed

.. .aui -- '. n M* during lbs r fuUrORI bun, aturid abe arcretary. saperiatetHitet. gc&cril mina- but they mlwcd it. She wat a merchant Our opinion I I. that he i It the 11118 I on the Ittfucue, arrived from Nan bent thi ._Zj1

Y1r. D.p rt..ail. ASI14F4hOUSE! .ua IaCaIVqd Ill balng dIIIJIbuW.I.MAE Ill'r. or gcix-nt tolictor of inch corpora b3"! Where I smooth Uccd youth to whom l'inknoyHenderson I, morning, and fumUhet u* tho following' it,
i ewt-L At 8 A. M. Und
; L (bL.4 M. x. .u*, >IR orncE.Motwi : tion. t ,. furnuhcd the needful Mar accouct of the voyage: ..;

b.J1..h $4.,,r. rdnrt an hMMd at thii Or* ,aU*I lataf 1 Sec 31. All railroad WIll plot. in this away 'r "Two poiuU nit the weather .h.llln!! 1847.--Mlat (Ttu) JJErijlJ. i I Halltnl from 'Fennwilin wi W,dncetr, '<

.id..4 fire.ctM.I.\Mo u. H. "u Ia,. FurI.aIw. ,-i like', South Crsdaa.rarwM part ol U*CdM ,aa
U Grail Rrtulo .... lad 0kt.'DC .,. I blgbwiy thil!1 put wi 10' c uw to bo put "dittaace beading in for the Inlet to deliver IIHODK 1HI.ANI) KI-KCTION., latitude of CatM Hattera. The we thtr .
: w. a. 1' L )ncl.fr4j looked 1 Sluiinoot 'M U #:fI
1470 ZtIM I MwtA I' tk .57 Ala. Tk* an Ik*twin of eeagnlMloB ITM up large sign AIIINI at or near such -- .1. Ctplala ''Otl/ol .

A:_OP5Y .. I. fla Paa"II.nu pksa4 l haD* use"..* 0. "i BMBwy Order sOf Win b*optkl froBl..a.. I trowing "I'h the' following Inacrlptloa ,I thot and shell\ for the Monticello. Al |' The ftale tUtion look 1.1uo.Jlrll lit ,,I adtUablo to put Into port, and the v... '1

u._tbpas' $u. 0. .. I. a.II.A l$. Ilwlu. inn**. !.' ... 5-35 ,. .. : In large 'letter, en both il.lri of the i sunrise we were In th. tiulf it ream, DO There were no |IWIIIOI'rIU" nomination' was accordingly hetn'oe;) for WilmWlyi, I II

;;:: 1a4 L.aot4Iot ".Jm.p MuaJet. -'- -.,. 5-. S MMMIte HACITOAMta, I bo.rdi: Look oat for the car*." la all i land la tight ; all around was the deep for State ofllccrf, and the Tote wa* veiy N. C", wind blotting from N. K W. $wi. .

1. 4 d1a.a, ..IN V.Yvti..s. L. AVET 00..s1. $10 .. Mcmu, I tocurporated fillet the Mil. companies : blue tea, antI' When the look t>ut .hailed:' ilK lat. Henry Howard 1 U re-lotted UOTtrnor I 1, day at 4 r. u. the. wluj cbaDElo I" W. ::
= I Of_ ... .._IDC.. S .. shell cause the UU wt the toglne Ufor by n.'O!:} t > 107' for I-ymin I'lcrce I sad fair ve..t) w.. *gaiiibca "
b I U..4 -.(T.... CAnCU .IM) .I.U.'. CITTF.B,
..c 1.1.lit"'. I LkUtJ l., _l>ii7*f lUxn. Sill. Kr t Ok,t I t OfvrlMaMaolMCOTdIMM I I[ their train hII not CO fwttr through gticd with tniloui (aces ta get a view cfU t elected Lieutenant Oovcroor receiving; atlO A. >i., WOW S. of Hattera, la the ( i.j

,_ ,... t w3txrar.. t r..5II' .. bat&bae444&atsM.uretpi.triI..Irl .! .ivwi,uiYeu.. --. ..,.t ( ..(,.,eUH.u..J A4y u.a&.: *l. ,IntuiutUnj l. 'iIty.! J gLt iicllt, 7JJia.iutc GJU..c.ullor ,AYUlinu 1. : anU'DQ .: \ J"*t. .. )
N Mtsg Id a* tJt.It"1ta. I l If'I..rohIIJlUoo candidate. J,.hut In latitude( Wimble! theialr bore ,tI.) _
t .Z "at the rate of tow mile per boor.Fee. \ .n4 we are heading for Cpe Lookout.DA Hay up ; '
: U.auIU.saMafl---
D... 11,1t S .M U. U eliCit I*. a .l I I. htRb,. M. A>1 JU I U rsrleden Sorrttwy o(FtaU, run under llitltra sad| Isy l I.f .(''*, ;'

_ ,' ,.tssii. .'. "to __ .1 eM I iO4J5A.. .Mm WT ASUO. v-m"---"g .1* cud. lie ditty cf any (* or ctoal land or ull U sight MM wKl waste o( and Wlllar4 tjk. .\1l1Jt1fl'1.Jcuer.l.l, : wind blow Ing hard from NK.. -Wsdttti. :'

% .5 S mime Q. IIIIf'WMt J. W..OmkHi..IAb1it.iEM Mr.*.nt, ..i NJ C..1,8 .. '. ..411-. company opertlcjt: in this *ttt,, to icc I water Groups afoflhza an louDglugAbuol with but tittle opiMMiiit Samuel Clark S day Wth, (uuk a plUl f..r N.* Ufn -.04 ,u.

Wi : .,ia.M' Cl UEU 1BW-D M.MM. OIlIIIT.fWD.hIr"us. : ctlie -roJl eI1UlAC$ uJ lrD.DeftlPtl611ota tU* deck, Uilly! dosing. aw'y the 1 U elected Oineialmajority Treasurer "1' Urge I' utcl81\'urdaJ.' at 3 f. M., hfr.f' ( 1\' :};

.W.p.$40A10MSU ta, C.4S VtLUiS1..0.. 1\oC_., acy sad all grain, cottoc, lumnrt sad time occasionally Ug at the tua t nyc; Henry Job, prohiUitlin lowed n j-nihm of the dtfitioce djf lie '

.wt1hf Alt*. KuU I .,'. . I jotfcfT freljht that tbaJl U effertJ to IU i etndititle.The (Uveouo Cutter IIWtWsI& at N .bia. : i
tub out to
hr > .Mvwa4 at" r .,.bn &,j Orsajo ( I, Mack company, thclf.aaU> rUrJ agent, bed sod tnlog for to* I, chief Ia\Me.t i 'iu the tUcuo an i I Tb Ilrkcuu hat ltA urdcrwl. 44 1 pro f

).ii11I. ...Mmll .,.-- .\ Os Mod .... $10 to $20.- .;; erraat, Of' ewpl!yr Jar Ua**tUtIM hail th" oOWr ef tb. day t1.11.1$ CIt on tU choir. of meml."* of Ute i 1eettl by rstdh r"11 'f..Itr.t., .OtJIVIrtIa1s '\;

.1.sL$4.. 4nIb. A .. .Mi4afl.IJI'I. I JUt,. < 4 tnt $biwiMt. AINIit ICI..I W''.11..taltt' f', who will tb'M ft t'ntlNj M
fYN'- p44S41.u.'dub.. iA-i *I.M'kMtit..tr IW( ... .. -. due their r>* u r ta JD-ate soJ5 Capt& 10.,

'

I
I

(I
; I
5-
.

'' "" to ,.. . S I ?
:

: f. W. { 1 l _.1. .._' ,'I,.,
--- ,_ _._ ..
LL _. --. ., -.. ,-= .._._.'-._--cr--- <,-.-.-.. -,

, A : I f I

.._. _

4 _ _ ._ _. _ _ _
J. -. --. .: ___ .
--------- -
T- - --- ----- ---- -- ---- -- -- ;-z-- -p
: '
-
-- -
1.'n I''for, propagation !>. wit It Ift1nI that J I Vote of:b Conocil, and without) their lUll:;:b1. Utcrr po" th* ."Iet. tl.1 IttlUday t IXily, error to lh* Snprem* ,

i Yi'eok1i Florida Union. 1 Ike' act ia relation thereto vu chtng.d permiiBtoa that dot, extending to matter tet Th .petal Ntninl .Ioo of ftiman Day Coed o Co Territory. f this *.

j' .. I -.== ; from frntt. pants, Ac, to fraU-plant, beyond their proper (aterfcNcce? Company .** met tocewlaJ !la btatnl.( I Dn 1.U am! wife jolRed ,cnttofB AU Poiflis North
nlet U MUUmrat of qsestioal{ f odbifj power Rttoney to tell their real SuMS,
and after ..Ml* by a dccltlon of tb* 9ecretRry i The whole dicu tloa .1Id action teemed
TVKDA.r, A r It It. T. lit*. I I between* OOftr1lMtD'.nd Company, tad in R lectio of tb. TrIO. The Attor ey ,
t after duties Plewlcklao In character Rnd w foil
01 and
the *o
Trearory,
( lli. rotl.rfonRt, Government hi JrelrJ ,told making deed a the tame of ; THE
--- -- -- p- bad liecn collected to th. amount of near rf bland tmptlcitynnd! underlying humor, Pam.nt Cay Coovtntton Bull and 4old. alone, thereupon th. latter ;.la'11. I

C. F. JUTTBET a CO., Proprietor. ,, I ly a bat! million of dollar, frulu were : that If the looker.oo did. not get a streak CoB>mt*,loa r* ban prot t d against *1.1. tr.niaction arid taojhl to hold the property.Th First.Oas New York Built Steamers

-- ---. -- ---. _= admitted! duty free *n.l Ibe amount er>l- : of fat he hit appreciation of tbe gravity summary proceeding *4 Ribltrary RDI! HI*. I I court below. ,u'I"lae the tale, and tha' a Capt. Vogel

.. K. .HAW TEX, E4IUrA. kcud. fiQlti rtfKDiIed. This decision, and dignity of a City CounciL ..t! aid InrUeJ .. by British InUr.iU ..judgment U hr .lrm", the court holding I DICTATOR POINT ;

: E. WTER, BtilieurV X."r. 1 and the con.
money, canted conIderaU Ji cimon.Ry I I. that there.are organization besides the upon the} United Slates Government for protitetlon real property given by B butband and :

.- the leader taken from the the Her. II. W. Ikccher hit wife authorized !
following two named by !, agatntt any tlol.nt proceedings OB a conveyance by th* ,

.. *e Bot aooaravxu letter aadeoatarawleatlctta. i Jovrnal iff C__,. it would teem at If ; that J Mr.I. the part of Itotnlnlclaa anthorlllM. Pr, attorney of the Interest of the hnibRndby s( _
aad add,of tbs ,
Tk BAM
,
i I CoegreM was trying to aicertatn if It can 1I0D. remainsat! Sam.na ai Acting Governor R deed deetited la his Interest alone. If -
7 wrticr ar*In all e* M ladltpeaMkl. a*a fuano- 're S
J.sf..dftZth.. mike a law tbat can !l.e nndentood) : A into AD ciicncii. .hl! Samacl. and Fabenl and other roem-, I It, It said that tie wife la fact ..BO IntercutIn '

W* caaaot aadertak la mara or prwert* Too *Ihazr.\clp.-W protest In the 1! Vet a broad church,and) not only broad, ben of th* commission return to New York.tw the property inch Individual t.t ri' 1.s.j s

C eateMBU-BUoa*CIItt ar* act n.4. name of Common honelty againtt II bill I but deep and tlronff. and active and true. \ YORK, April 6. the entire entafe and Mr. ". '. F d.i "

which. In anlietanee hat parted both Janerio itaten that livened the
o -- 1 lib this needs. Wail l ad,Ices from Rio opinion.In ,
Uranche r.f ('on,",, IIn1 1 now only Such a church every town the Bishop of rernambaco Wit Rtleudrl ilur. the race of the City of a,, .ln.t
Till KMECTIOX.Th tod nced it thin the mod ef nt are ho'I.1
; CITY await the confirmstkrnly the lloiwe,oft more I I
.I Ing his trial by the liiiliop of Kane. Sis Brown *,nd othart from the Teititeecee Or.cnit .
thrctioo OB Saturday tlirrrO .p the 't In lew Important tlmn *m twenty Wo feel Ihit like writing a
avcrRg citlnn to Rn nna.ua1 degree an.1 l .\n act in relation to the Cuntont duties morning Bishop to four year Imprlafentnent\ hard i "I carried against It by the upon,I I ru.. Charleaion ev." ThurU. lUlurilav anti' Tu.|.v, Am..c Jartwnvlll% e erj HaturdafMdOdav
u..t about theology .r.tltr li.-lurnln will l I.ive Bvul.'... .Sundae ., pat tie Retire cBOVRiwr on bit mu.tie.'r nn imported frnltt." \Y> jrite It In full acrir.on On thcoiogbut labor; cnc .tool for lighter pnnbhment. and I lt'llud. for paving. The cull the dIn.MnieiUr and Thunday.. at navannah aniicharlntoneverv J..u l.nI."Wetlm-xiavaad .,.

There were thrto ticket in the field in Wednetday'a daily cdltinn.% and mmproored and the present method of tavinjj one for Requital. Hcpri were tll.r.*'*d that I decree eicept .: to the Item for nU having Tb. steamers "nIAI remain. at lalalta loot enough to I.Do tlll and pmeagm.Schedule .

.ml i two or threw candidate for the VRrlrUnif to date our objection to it. men by and throcgh the preaching of the Emperor will commute the sentence to : created a sinking fund for pM'men! of bonds for Jacksonville.UirTlTOII. .

&: office running Independent of Boy concerning Fint it invert fruit owe that its the present rilitinjj interpretation act. :. the Cwpcl. We with we could utter I banlthmenl. l issued la poriuaoco of contracts Ju. ., (ITt POIJIT.ARUIVI. .
.
'
ticket. tome word) that would more tbe men and KVKMNI Dit'ATCitL.IIUtlPflCD Hunt served the opinion. Th Chief Justice I UHI.I ARRIVI.Kaiurdar III VI.
to "the error in the punctuation .JJitiion.I I kUrrk H . *uu Ur, Mari M Motelae, Mairh ) .'Jq'(5,.
Thl lulling up, kiul thlt bat-! like of the clause relating to trull plant women of the town to lU.h.n I .- announced that the court will not hear argument Thursday April .frtdv< Apri SiiuiunUv, April umlar, X..I.

r coofutloa hurt tome of the canJUatM on bf Inserting a comron inttead' r>f a al 1 departure. Our churches are iieli.1iredoing IY IL'4 15'. after time !4th ioM.. sad I.I finally !I Mundir. II* .. ..... ,UBdT.TiiMbt,.v, II t J Thurvlav, C .rnJ.Tkunitaf.T. *"' 10
hyphen after ihe wi-rJ fruit." This i< wtll. and have intelll* W""II'IlItO"I'rli 6. "tlr. ,i !h'od", \ .!> tav, I
lb. JUpuUican KckrlR, Udly. A* to Mr. 'Ie an adjourn on the 24th of May. I II. .rrlday..Tvnnfav. IT !I .Iur. un< I
\ "
absolutely fal.. at we liarenhown before A Card to the public. A statement! from MooiUr., ri .', .rY.
'
Orcrlej and Mr.JOI1,1 thtlr friend worked and it it 11.1 proved. The :; gent. earnest and find fotrina cl".i c( I Tl bill to suspend the lic]>tacLiJ oBu-.r ', alunlav, ana "CldI. I I Monday, r ', I
:
absurdity I'
i' R source to m* unknown hating l I.nll> circaUtd : Tkuradar .. Friday, UiV | lUlurdnT, M., ..Huudmj Mar
:-.,. for them .ilh a right good will, but ,, bill quoted rum..t drawn and! printed mlniittrt. and ytt a step in advance might w I made l tprclRl% order for Tneaday :
tIatth.Frsetlsu.ns Saving anj Truit I I: r.. rnit<- rram 51. ant at Wav Undlnir on the *'. John will IoMlr-d'take Ike
did nut rr.-rl either "fjuit plant. or work well. We are led to make thee astt ".L. I AI"ln.
the molt .bow) ,,. II moat election rttuludo ) RuJ l II : 11..n up irlp u mlm MUH-tteuIng >o titta rhar( for"Throuih rOIr"STOlt
'' Com hat toad a new departure, : 'lt t.
fruit plaut. but "fruit plant, Ac.We from htrJ. IUr. Dr. pain I h lie St-nate--Mr. Hoterion introduced
1 thai one candidate eel beat I brcRUMlU niKKeitionj having .t T .1 ii. \Dl\OS r ..VToroi ,
!
b.o/Burt.1
hare Iwforv tu at this writing the t Strutton and be hereafter to exclaiirely by ( a bill to incorporate' the Anglo American TlL' Sr JOl.8 18R
I opponent get the mntt rote. In this identical 1 copy nwil, by one f>f the Committee pieath Sunday evening ored m..a. and to b* conducted excld.lvrlyla Mutual PAL.tTK.%,
It U the Jfftyor Orcelcy, ofVajt and Mean*while the tAfltl' ; cause of imi'it[ "loni there uwde" on our Company. I project' to llIlrlo.jrt. ',
tAM, prevent tb. interest of the colored people' Ie-atlnil \Vcin.lKxm. Ijiwton, J. L '.. : 3.UULI.
that comet out of the contest mloot on was under diwuxlon with hi* own marks mind.If th. Inference, that only colored people' .fI'' ,
4 it. It Ma)-bank. Cha.. I D. Gage, J. II. Moddot l I>. :
on i It cot a qurttion punctuntiru.We
we had a lull large enough to con- I UIU.IU.
for Jow IcBd hint In that makes
tote*, Mr. fAy know how the change came to benia.lc to b*employed Inditution A. .Adam, and other citizens uf. the I'nlted I.IIKKM ( OERprta(8.

four vote In B total of '12. This re from fruitt toieai?. It was through 1 taut every church goer iii the city, and ray duty to say to the public' that then* t.BO t. Slale Atl! Tboau Xtplcr", S. Scott. \V. ; JtItlI.LI:, .:n \ I) .\. .

toll" i Ii not unexpected, certainly not to a Teibal criticism if one of Ihe member : these could attend one service every rtal foundation for null atateiuent. Th I. I1. Marrlck. lloare. U. T. IW- I .

the* who had) no |*r."ntl interest in Ihe "assented that jroit (in the singular) Sunday and could listen totuchaprrachcrnt Treedmiu Saving and Trn.t Compauy in I ring ldl..rs.l..1.11'.1., \V. Htrlow, cltitcnn of, Great i I -.JDI I'.n!.." Witnort l'l\"a of lVnnc to

f. luau, and were tlserth're <|uaiincil( to letter than j'mtti expn((in. to to work in their own churchtt uch policy. Hattling at I hate fur
wonder it any
judge Imparllall/ TLe that fpccial npplication to the "frntti of go : five million .1II.u. aol with power I J cnnrtruct .

& '; nailer the clrcumnlancc b* rtn an well, the earth in a general & Hut no One for the balance of the day with B will more than thirty year for equal 'IRt... and : purchnic. charter or establish licet i Anil) ('Cvnnrrtiiig tlirr

Rod c ino tn near reaching for B accond claimed any connection U'tvmn the word a.aiBt. all disenirnlnstions R!aiflut men on of *team.htpt. or other >e..l., and construct With the >cn'ork_ Stranifri; and :orlhrru 1'raIM.
fnit after the Ifttvr mat dropped and (The 4aur l Pre. D/IpaltM' I'"WI.llt'd la account of color. and now to b. tommiued f .
tIne the goal nn tli* municipal aid. r f < i railroad and hot I property| of all kind., 'for Connixtion U ntkilv at with thvOKOlUilA
& the next word plant. : and the Met that Ibis par,are turnt.brd co lit fcf the m.nsg.-ns to R contradiction a. pre.idinfc o\cr an CTrlu the perfecting a toorou I all S.lunn.1
i.unio hty teaDomical
$ his
rolltlf..II.plrlllon. It stool 1 In both draft of thi- tariff then i of the Steamers Mrtator set City Pvlat who | '
44. Whether there wa. n dlrlnity that before Cnnlfm-4 M/iuilt; not./rrnV t. and Wa l III"IQ.C paC cipenM la vrd..r 10 eoodar* the chile tleadity leeking to advance I system of Internal commerce, to en- I IL\ILHOAl

shaped tlia mu.," or 00.1.1..1 I lie recentramp.IICD. in one r f them wa4 followed 1$, n* t-i read ,: lo lh"eomfort of tbe nUmerous p.iroatof then pa.t I "ur.1 emigration to I. ,,uhlr,', an' to : K.r 1'ulnU North (,I.u.I') and .
the colored
the Interest" of The
x ed." .(.'inert la norlda.-1 .t a.1, peopla. t .. and .
| or whether It wai I lie remit' of "fruilt (Lt1sbe13te. not ,11'10' prr er I Fretdman't lUuk _ill alaay acconnnod.l., np'' eo. common ctrrien i l.ruic MMHitniili Dm11) l: I.S A. Y1., 7:30 I*. M.MOIIMNO .
should' make the author' ,f tine bill I pnertlly referred commit on the : .
the careful nunlpuUtlon of the IUCCMV ihuned of I the |x>.itiTe fihtehood it con its (friend, and depositor; of all color. public land I ( TKAIS FROM .S.VVAXXAH

: fat candidate w* know nolbut erne tiling Ulna. "FruiK, (,I.nlA'.c.., and "(uit.. ; TKLHOHAl'II tlgned FatMtua lK>r .i. I (CoonrcU nlth all IUII Routes nod Its; l.lnp of StrtmrrH.

sag thro evident and U now history, in prrUhkUle" .tc., cannot either of them l I. : ',,ld.nt uf the r.ln.,'. Saving liank.Xrw MIDMOIIT DISIMTCIMCS"

"1. ihel'iHhtof facia Rnd that la. that mo t altered Into and loarrtinx"irnlt.pliota" by dropping! a i To The Florida' Union.I I, \.n. .\rrll. I Pullman Palace Sleeping Cars

of the preliminary incident r>f Ihe rainpalgn comma Wc c.lJect. *ccon.lly B. hypliru to the 'weeping I I Ja.l" .:...r..lh. will known Uwjcrj I| WAsllluru's i. .'Iri 6. Attach) to 1 i M) I' M, running' tiiruuim I to 1 Klolmioml I Pally.TIIROrOK .

favored Major J.
| Halt ticket that <>( Major Orrell'', .a.lubacqaaotlv 1 the whole ltCton.It it now itRod. all i II\kTrn p, April; p. m. !i a long" and important' opinion to.".. In this 'I"in'

,# tlrtngthrneil I by a rlian:,."fCRadldBte "plant tropical! and tend tropical for I h u |' '._..H..f! \.glee naytblnj! :; td!:':: case of rial n. 5', an ap|. I DICTATOR and CITY POINT.
the nurpoi>e. uf propagation or cultiva i 81'IU: : rAlCHlCII.It1.ox{ 8TICKIf about i time result of the election. Time weailur Wi".n 1"1 I .
*. This lii-lied| )Ir. t1!rr lry A>r j I (frol .na, rever.in(( lie judgment of ,. ._ >rw Turk Mramrn tot aownimbfIhrw
of IhK'hulft IM t
tion. are admitted free. Hut if the wordI la fine and and travelling Rtxtd but the voU A number ,Inl.' n.C.n Ib. .
.
1 the ticket .a* than lie WR but -. court and It Lack for a trial Jt I vre..i.! ; .n.lfcftlurn and lb. I'CU..al f*M ran IK seCured tlO llic.'I 1, 'r.'iw i$o
lninter
fruit
; I I. to I I. the word It"
r. I I plant qualified by not I* is heavy la thecity I It 1. uinl wC..I.u".r.
the oew ticket that were from day today joined 1 to it b, a hyphen aa the new bill I.I A ('OLOHli: t> KILL" %OTHii: prtihabl\ the Iifinocrallc' 11" majority will I t* I curs, with leave ,- and to amend libclt, ---( )---

pfttcaled 1. nod the l.t.t one that w*t uacd I direct, then only fruit'''tan1e' can |I" i no at to claim B maritime, lien.
I I from toil) to MV)> for Govenisor. but there U a Intm.llng. Till: HIIIT..n TS I'l.Ollllli.
admitted free; and) tobacco nut-bearing I j that elicit that < 'iieitlon comet fairly b, fore
tremcil
June There Inbe ]
4g helped Mayor I| S .\ I.\X.\ n.ox TilE TAi'J i-hanc of the election tit a Mayor.
inIcnJol
; trees, and) tropicnl plant grnirnlly, lrr"MI."n the court, will b laid to apply In tttl Wbrihrr I'lra.uri .Mfkcror Invalid% nn r*,"m'n.I..n.-' llkrl, to hesitate chick ""1.1"I.k.,
j; Method In ibis Inll.ldlr.IIIII.ln"aaiul fur nnipitration will Iw III 1'1 out I I'rohibllton. In Stale "III t I.* Urjjrr I the ad,anlait nfli-rrd by lb. Mrami-ni |iUTAl\U) and I ITt IVIM' ..111' familiar I* allnb* base .
directing baud at th. bottom. If the 11'III\n. i for tnppliet at hiMiie |1"11 John A. Grow for >.-ni any limit on tb. *r.Juissa Ills is.
to .
liow
or tubjccled B duty. than thatprvhibitioniat.
Dot GL isa I'L\I\.. last j -01.k. today I anl) J. 1'urant' for TIM al">'. fiwol ala .nlllra.r'.r' from lhi ','n door tC M. botrl mlihout anrnf the ruunuton
old )(.I1or 1 lid been BCtnBtcd .,lily by a I Moreover we uhjnt t Ur4tie .* the new am working hard In ceireral l l'I'I"lln.| | TI.O1 nppelIvct. and aniMrnf uilnd Ini'ldi-nt mmn .llnarr), d..C.|.riuri-. The. ls>rti>n letS,'II.rg o 0' his baciiafisgllllig
law l will IHJ Interpreted -- rhu k,fur In*sal,,', c hlUI an nlli'inKr Mr rar deaire to but )Ir. Jonrt IIQ ould have may. 1II\.II.ruh.t !, I looalilira. it renerally I I ire madfl rumfonablx. On hoard .. found tl,.,.,r,."i/. r(>.>>. Niilt-lhntnt, an urrUrMt taUi, I all error intde at the l'u.tonl.houlC i TIIK: i8iioj i 'I' OP I'JHX.l: m'o. I tlojJ che-f.1 Chief Justice Uoit. of the ui.relnv ('itunt, I ttjilt ao'ltitttiillrr rmiJtiurrt.1t .
the f.ir b of ( .. : j '
after for railroad election
ictlgned going no nor by ptople.Niw .
Jr-lt t t and SLIT( IHtIN f. lir\fr ami wit rmliliifaf.blrk
in dutle \ the UTTin
overcharging on Importation 1. iu lh.case of tl aft. H n't.alio I ''It r-almint anil Sl> >"mt ><
ItuJ.
lie bB time tloolo hU ilu- ltviN( ni. r U"atl. c aiwnicrr c lllappm-lal' <.a. lhr C aria .-..oappruvhr i wbU.C Iha rouuijr wrii.shad.Jdtssfl.r'I
5i n to to new i f fruit will lie luip, .*il>le i>f cnrrrclinn '\1'1'11.2.30 p. an appeal from I.oueiaia, annnuncrd,. I a ilriMtnt,-"*,. : ale Rud Lave .n y to ptro to be ilutU-a without further IruitUtion byauthorlilog (0"R"4 TIlE < 01KrTltCT: ILI"TIU; : Nutwillnttnilinj; the time wralhrr ll.. Vol.I .I.J unanimous drci! .ion of the Court that title I for Hunting p.".. and ixhrn nluniliiv. horn1 t-n. nmUriil slit slieSt numrfoin ir>|. and) IUKfrnlnuf -
.
I IhHr MoHda ''. A<-.. IbIs I.CII' I .II' .r.1.'IoI. I1..sse.
of )tanr, ant B rrtlgnatlon would have the aatiif. i t I lit thla illy It light. lUrriiuii Irl."IIC'Au. I i case I ic rearjpicj on the ti-iitml, ,., The I"'T'foR sill "ITV IxilNT. i.n Ihrir, wa, IK l>tt >'%>ii and nun.,'_. Mlti < 14 .V.t f*.
for Governor run well and will Hourly equalI Mondny ....,*IHaraui IbM trIp| brlntf a Uioti riu. ,>al>lK.."" Ibniuitbuut. Tliv m a al Ililt IIMUIIII nf she pear
trengthcccd him In public ttlimatiuoud I ISfPUKMi{ ; : 1'Ol'HT: m: his Ikktt .UU ,ote6. hut ooiliin MKETIMI OF Till CITY COl'XCIL. I i lojrreol htro. Hie (talU. .hcr I lh.miracyCa.ting i -I ,. .and I"do lui.ll'-. the ..I.... pruvldiil' !', lh. Cue ar.l.I ..
{ : Iknth. Tnnofthv Judges having ttvn al .
j ) I 41 h'assail anti ltl U.MTii, paiitfrr are landnl In rl. pruilndiT' to the Niw YORK T 1<
but the trial would con>iuc* tlinec "hoI I The City Council met last ereninj, j R vote uf 8iK for llarrlnon.t a walling la rartr IlIrn to the Sartous luilnwdiaiid MuirU.lo .
v thought differently Alderman Kcene In Die tlmlr, and Alder 1: I'UIINOON HH1'.n.'IU::. t i K. Monii, 1) 1..r.l. for Svuklor will I addition lo Cbrw a-lTntaK. in* pua.i.a..t-4 tip any umber route, by UklnglUnM IrEA II ERA.the
,
Jlowevcr we lute built' Uticr than 'I lOAn I'arccltt acting a* Cirrk. I probably b. 1ld. Th' ttriifglo titer r* TI.1IK: TA1ILKjr : i Tii.ivKLKit: : irricT.s: : .\ S.\ ,'ISC: or OMMIALF.

After the routine II.IIIU.! wat. Xiw Yvta, A 1'1'11' 6I preenUti\t'I. very dl and prolatly one
goiw ]
h'. We tivelUt of.MJerruru I ritAiuJi' : itin.Nti: MAUKKOIt
we I b I I >' o KXTIIA:
through .liii, the mutter of opinion the I Iu of the disclosure that from each tiLt will tlvcled. Til' prohiblllonUU -

beat that butlortt I.I m Je uj men of who our will bed do men all, that our !, the returns of the lao( city clictiou wot I T"trJ.ln.t.aJ.f iuftruiivuiv ov'U\iog| a "nl..t..1Ij I art polling a vnvy 'ol". ;pral'ably : :f" lurk via ,stud uaul Charleston A'I *r.n, '1874 SlfIIbll'l,' I MHALS I AND I STATIC I ROOMS.o { )( ) .

,
three time lhat of lot In thl,
4 honest ttralghtforvtRrd lulclll cnt men laketip.. Tho Clerk opened and real j Ulai-kvivH'* Uland JViiitcnllary I It In pot fear city :,' t'I.II.lun. . .Marrh 7..S i'I M. -(u'h'unh )-
i If U of character th
lime throughout .
them. The halt w., full ofbnilmM andespexlaut .,.IUD of a coinfortitl room In a county olnl .I .ulh .rlo. .. I II.. ..1 'I'ICktt'4 | |flue \orlhSoM .
i can do to give a* B good *ud evIl Ibo building of tl..I"tUulloo., w.H fitted up for I Slat*, I. likely ll>. state tli kt will )Ii. i )lllIh.ta" . 14 ... ,. .

::k lul City Cluvvrntnenl. Tbe good IlKTed'I' propk is*. B itairwayto bit coin foil. Ill. ,private Secretary najt ii.i II.rol.into the I.", ,'' I.Georgia .. ../ IS., .. .0 .j on board by the. *'urrsr ,

eel hearty tupport of Ihl.Journal the 1f.1I.11* *i, still while tin to i hat littLe! than other rl.on- liuatus, April 6.Clrculh l"llloo. . ."II.i .. .I .. 1\)' Ai.I. ll.o srCAMSIIII: LINES and KMI.KOAIl: Hon I im.fly : .
liberty >
turns were read. A motion 'lit thenmad. 'I a mure | beih,4-lheav. 67; Hoar, J7 .. *0. . ." hTKAMKKSwlrB: : ( | west from SAVANNAH to I'W'Ultl: .
lr dullr '
: with them la th. Mayor Jonc.bc ..
t to Niw n riNumlttea t. consolidatethu .ft from puri'ly hniuauttarl.a re.toul. and 7Vt hburn. l I' .Manhattan.... 3".... .' Ily SllAM: tlt'i cite a .k from CIIAUI.IIHIIlN: lo IW: YOHK.Uy ) .
energy, rapacity, and *o U-lleve, the I because a question, at to whether or not sonic t'tl.UJ.I'; ; > WhittUr '"rl'a.' .. .; ...I.ri I 1..6 UMLY TltAISS tn'IIIIH\\SS.\II..1 CIIAIU.KSTOX.Tti : .
%) ,drsiru toauorccd lit Kltln"; | Jaik 4>iivill<> < vote u if the two precincts, and' report l.nlenry hit, rate isis nut necessary a* anabtolut Ptilllit"and! Tierce itch one, Adjourned' ... 4. .. ..' .

4, ,, the beat City Government It hat had f.r I j th.IADle.IJ..rlll'n, Firming and flarvin I neretdty fur hit health. T.*?J I I. : ilccldoi the), New mtlo\'UI.1,11.sit boronI ,, South"nh.l.a Carolina.. ... ." 1..9. ... .. ." ," Puner. nil; In. Ml r AT.I.11'1 I IfV-Io-IliINT aruaulborlMnl luflMliroiich, TtckvUbvalUhn*
Iou year at le* t. j appointed. Council took a lccc t of fifteen .! itraorJtnarlly corpulent ani| unable) move 1.1) I...| to f Georgia .. I U..I llnni al tower i>u.innl II, ..>Tutbfrt. and will ui,,k. M'MIAL" IlCilS fur I'A In I U.

v. giro the vote Ulow 4 | minute to give the COlIlIlllIro1'. about with any comfort. II. _.. obliged to I IUt"lun.1 Champion... . 0 1 . . .8 ---- .
i portunity make upllicr r"llo,1.| I have hit body bound light la tlotht. Already 1. I In tbq I'ulU-J Male Court Ju. .a NKKoru South Carolina. SJ.I .. .I STATE RIMIM. ..m the .Sew York Wi qir.. ami f.r.I'TIII.1 l IIUIIII'on lbs I'ulliuan (sic fruuifnvaiiuali
t- run MAIOM: up devided pending' suit of Ih* Dobcack I I auu.
"k Peter '.aw Council called to order and .'.,It III health and hit s.nten. .. hail t i ..I.tl 'II.I'I.. . :1..1.U.rll. \. .t.
Fire : l the :
tsiii4
J. C. Oreelcy . . 041 'I read, giving the reniilt at printed In another I eru.hlng fllWl nj>on 1.1. nervous tytUm and I 1tIKul.he KillnguUher: Cotnpatiy, 'favor( of tl.t"fraJII. .. -. . I n'/t'll/Jill .?.)/:/. TIO.\' WILL UK H'KXlt-HKH HY TUK AIK\TH Of

run M4IUII&\I.: column. his rvntlition al |>re ent 1 I. reallyiliabl| *. G"lnr 11r. I lilt! STK.i.ftlis.\ .
I 1'OIIF4\\ \OII{ \ .
E. Kottune .'., .3J7Jwe : Alderman lluckwau Mkid fur thu) poll-I I \0 prUontr III the |roUfntUry felt hit |I'uli. la .trasss.IIp rroinSaxutnuli I K, J. ADAMS! IVIalka.T. .!
W..IJ.II.I.rli.
: .280 : lag list, and Inquired'if the coinnilltee had i: .Iuu.nllll"r. keenly li It wtt Insisted upon,I! Th llou" foruiultlrv on Arlulturtt| 1 anil CliatIccinu.. I I1.I I'ACkm: hi. AuKuil. .!
.
JKrHtKVS: : .t. IlKOTIIr.lt: Javkwutill
AIt.IJt-I.Jt'.I20 I : that I.. ihouhl L c6acd la ,
a cell
r compan-d it tutu Ilivi idurii of vr>tt-.. cue | uuauliuuinly instructed llTrlr chairman In report '
JkrKKKYS.: HIUIIIIr.il: 4 hd.V, Fvruaudlna.MtAINAKIi .
PORI.IMk : f Here was a In.,'* peel t Indeed and there I! would hate to I.1.* 't' eily! ron.trurtvj for th* free &IhriiUjjIi Ihe mail.. htrBiiier niy I'olnt and Dlctatur I 4. UOllUn) >II\ Havanuth.UAVKNKI. .

-. W. II. ('Iarl.l&u.1 wit a but; all over tho IhU. It was le- :: him, *> M. iU> would I'reeluilu the pmaltly teed. 11.4.lnl"' pl.nU from Ih* nyricul LEAVE uussnLLInar : : A ('0.. .... .. ... .
J, }. +t. : .:W ct hit thing la an ordinary i.nr. If .lrli-t' Tl.I'P" IUID" t.
,"tthat' Ibo I Hit in the li! torah
A. O. Wrlahl. . . . 13UTUouia t 'ril precinct dfpoll. (onnnrilnf wild iavannabanillb I'
I ilvelttu) wat rnforceJ In hi"* e.r $,. MB- It".I.b'J I ion IW'CUIU..
I |
.
'a So huuA ,
".. .al..11I1' III the ballot-bo It Senator f1.r'u" ( I ," hrr> rl. lon.Muiorouuii i
\. voaitaok : I Wit voted to thlt I'"O\10rlho" tract lo liu{>rUomnent Iu the |.Bll.atlarywrmM i hat been .lollu) 1..LruI'te-'IrOllg.' can Ix engijM Iu ...0... and I BLACK STAK LINK STHAMKHS.NTKAMHII { jI
Lanrattcr .. ,044 open I l be tqnival.nt t* tenteaee of Jeitb.WAiittvvroi. I TbrUII Tlcirl. oblalnH' oo tpi>llraUon, fcv I.If I.\ .
'4 4 C. IL 1Inith..o and It was rpnied) asllile I aald list loxjk 1'1. Agricultural (o.mlu. agreed and or 111..0| from I! : : iiir.vrsvihu':, CaocII >''Ii.er. 1
IX hluimont,. 107'k ed like other with n.lue.1 Aprils. rfi>ort. R bill that' cattle elicit nut b* kepton JUIt f. ru.r. .ro,:
any paper .M0n.O.MIiUV( : rnlrelotli
STK.tMKIt: : AlntlrrSA1USO .
I With reference Id the report IB e1N.1" cart luor than twenty-four hours e llhout Ticket Agent l\m. l' : ,
ruM 01.1 truuit:4 : written on it, but it was ubuiltted to a ()m.-* it E. r. r.iLBEiirs more.
flea th,t Seertlary fltebaril 1"141... to foot] and *.1. Secretary Ulchardton, "III.tUk Bit I-MI' alga Jtwrlr AHlK.ior (rum SAVANNAH every alternatu WEDNK8DAY; :: .
",It.. : elimination II
a' . . .314 serene and Inwctor| Incas I t I
n. I'. Moody.3(4 I IJ.J I re.lfn.| That KmtKinian t. Jaf said lhat I h* ran. Th South Carolina IMfjalloi J'h"UII.Ma.TIIK I 4'oininrncliiK, Mardi I *, 1171.OCTAVl1 .
$ to a rigid' rro. niiulnMlon. AUcriuaoUnckman : __ _. ________ .__ .
'
.u 1
s whatever m* be hit Intrntlooa la this, had this forenoon befor th .
; IMIaod . ., ITS I IChB ) r a 1..111 .
IXHIEX:
(
u..l II it WR a correct, true ..A"c" KAYANXAII. OA.MV .
.4fy run 1u.isIk 1& : gaidl.e hat roiiimnoltatej with no one. and Hou>. Sub-Judiciary Commit! .. Whitle- STKAMKItS: : I .
----- .
and li.t and
*. Frldenburg . .877 : Kcato;prrfitt worn to with a cert I- thai whim h. duet mat* up hi* lulad, to rellr. mores' letloB ..1.. [prearul including I "UU : % on 14.

t8. J, l), llucky . . .. . .830 *.ulC'l.1""'OIa, Fleming from the Treasury tVpartatent. he will ('. ", Luther and }'. ha_. Thi. MUntitk'e -; City Point t ) I
;'. post ALI>lt MKXt thought the Uw did tint rc.jvtlr lila foruiality. ; Uk car. that U U Immediately rua4 public. on (M'UDCN1 rVluoll1 the Sub. I alIIHctatolltsn I: :MiUHAY'S t LINK OF STEAMSHIPS.Steamship I .t.

and klatttl that there wat a di,. : ..1| that th. .'iil oat It, tb d !
11.\TbetJraa''. : .547 |Tt runwr. cruise Commitleu exprvt. R .if t discover WITfl' Leo, Capt. Dearborn :

I:: ,y. Denny . . .53J crrpaocy between the lullot. and the ; mil Lnllil fact, that ha ha. Lees |.re..| torn RtljudlcRtioa fur prevention, by C" n- : -
Steamship Virgo Capt.
;, 4 A.J. Ituattll . .50J : name on the list that were uamWred.\ Th* (04' tao or three )101' U go Into | .
W, W. tlwglaU) . .lt HW. : I' New York Steamships.Itrpurl. : tall from Savaniiah ".u)' alli-mate ,i'rdiscsilsy. .
., : nameS w ere there, but by some omWca alec**. 11 r. UlcharJao amid lit Iay. that Stat'. 'Pointed out that, Ih* prrirnt aiionia-:
}. llottwkk. . i Coinnirnring Jl'irth' I II I, 1874. '
+r ..m they were (iot all) uuailicrrd' ur iheckcd.i ilea l'raU.l 1 hiss a"y" WHiMMic.lJ .lihj lout goveminmt It Ih. irealloaof (Congress 'Ii
W. W, llnbUrd. . ..WlU i A IR'.NTEK A GAMMKI.L:
Ml'KKAV. rKKIUS: tu. ,
L J1tocahlll. S91 i lu'|H<-tor Locat than whom th -w ia DO iI j hlui III- lh.aubjcrl t>/ hU rmirwMlt, IronsIhsTretery. anti tiuce lie etabliihinrnt COB TC'had li'tfUlateJ AitruttRt" Nw Y'..L Agents al Mavanoah. ,|

J. Half. .570 |I fairer M"' titled how ', Ink happened, I to protect |1..0. *1'.1 U vat allejed .1I. l In flip ('onrry w

A.J UBtW>. .S04Tk 1 Ian rf whkh ppertt t .m honest that 'ILMI.S: X. \ .. April & I: that Slate authorttle) omitted Ui do Sm. For New York f

.T 41IIut.er1. . '.lGO no i-ne >|ucttlomti hiiu. \t.ltmn'o ; A v.ljr*J Matt naiuvd ('b.vl II1h.' "s.ti.4 BOW I I alleftd th.r* ia omittion lo pro- AUK

Ui,* Br*clecte'l. Th* following$ ,, 'l.waa Htbltd thvAlur list l lI 1")11(1.I 1. ld ,In (11.< city, this A. W., by .. .. tact .properly I tu dangvr of ,coi.rt. aUoa a.formerly I EMPIRE LINE FROM SAVANNAH.

.it th. name of (be defeated rtBjld.le. ; I Bad compared. II. was not reed to act I I i euiontj maD aaiuJ Cmrg ]:Uy*><, I. a I'I'I t (rotecl perMnt from alleged False and Malicious.IAD. Tile Splendid M Jew heel /Meaui.hlr.

;__ o.r..l UWDtOO.I3. I until all the fait were before ilia Council, ;I Jrua-lfu quarreL Aiuilh draw bit hit. o* K. Klux con>pir, .. Title I. conspiracy ;, ".%\ JACINTO . . <'ii| luhi llnxxitrd.MA.V j

DkvtJIVtteKUIocli.. .. .au j i AtJ.rinin" Fkfulag 'et junlj Temiukixl It')' r. .b*. U.. Letter shot Kim _lib .1.| .. *i. lett.projxrly. Tb. linprulon upon Ih. i I'. CII4BK, t* %Id'. tISOIl . (ispItiii| $ Mi-krron$ .
... . . 7 jr | tot )U) rk J. NI llcl. . . .t 3 : and it would ha\e cruttu In Jwit [it It had SW \'uta. .Afril. (01\111.It 'to.be UardVeJueaJay.. YIeld '..oL AILl43EVE5ISATIilUAWakIiti
etoL . . . .tVIUdaI been Jo** 1 U the beginning of the dl..... u. clu*. roBRMUon Rl aavaanati Bilk Ih. "., MCTA1OU. CiTY IXil.NT sal LIZXIIBAKCK.
TU from SM I.lf Insurance :
Th 1"101"11' I4xdto. IB Ih limp Mutual -
JOOf't. . | case u faMi-DV will tare BO dct& oC".IIIII'.nn.lI.*
.
.IU I
)
_ OexS .\"t/'llll:. ": . 1TO | aloe that' IhcAinmttet.| bad discharged : trlo(* the t..II.III.C I frutu tit* IlrilUh. CuotTh \: \ Company of X.* \"rl *i.li>.l lUmllUB if' Philadelphia i Charleston Bcrtk and Riaiv-ruoauin |Mutml tf Mu-r addreMrd to Ik. aumu la ..,IIt.II. .

_ luUtl* Urowa . . .. tM the duty aatl.BeU it, tud all the COUIK!! Uramt i-f IWi, III rrlftcv UJ !_. oo a/ f MB,th. Urcuil Cvuit t'r the 8outl.rn ': All tfcroujH Uriel.,..< -Vrll..llb. all'lIl. bXi>*In fnvanuah wkvr UOfc. will tie .

: : ..1)111. . . 18.1 i hid to d. Bit to JcvlaJc the uun elected : R tour uf olo..rutlol& to II Isnaus 4r aid h.4 : lltkt", X.w Vtrk and lit. against th. :' H. S(' ).'" STEAMERS* .leant.Tkrnufk.
.kahn I tickets ran be oUaluwl. on kuaril .... blvtoUir,Clkjr I'olul mud I4x WilIka &TB. .log* by tbe ret ami aad Ihe lrpoapjirar| isItrmsris ,1ltod tl.nw 11otnUtc" sith a ..\'ok Uf from the .
J.llr.I'101'11 Railroad TVkH tjOlt5 la J.rlauavllU.W.
tke
II
Judge Wrlybt IR. C ticket M which i! cU to bate ihe hIghest pumU cf vote*, fTf. oalllo* from lh, KajlUa Uoi .""l Teahouse I n.u .*r* ..I.y.rw' .' Carr. ltvsn.e, !
< ) &CLU. R O.\lml X'JLI tU: .l Co. W. CfM.Vll.VU8 & (Jo.
-r were Ihe MOM* of the toocWul I RklcrWBiwlth I! l Jf bt. tU l U .b The tl i
nrIr'jrctIbtm. a 111Wa uugllrf'; for R UMtjr *o two Rrp, >
;.., ,the MOM of rridmbrrx fur !I ed. <* thought, Ite ... at the te ull Uejcvuld \UMMX: the ooJUioM. |."|"...J |is |W trvaljr, J JU t.4.t.l")|11' 10 drterwlB the reaptwaibll- I f'J b t. .e-I,., Agent Nt.'ok.. AK<. rUn J.rint.i. Agents Han Maipattur.SCJtEVENIIt.'SE f" .

i TtHturef, Mr Urn f .r Bmor, Rud Jli, 'I appeal |U it tribuiul that h.v'l the i I Is **1J .'r, 'MRI U> IU>U uf .l';'pat4Urrilury lit of lataraiw .anl.. on IwiUte h..; ,

IlCltt1 t4 toIl,. : power logo UhinJ the ""rD'. Theses' on lh* fro U raj 4 the .aRulm.&t of stiLe Somlb whB> premium were a].. j i l: ln"., ('.. Ihfll.n'l J ( '

4' : wonlt wet t> feU uf 4Uimon .' that !I Samsirs Its; 11."t\.lo ... cIt clllwai 1 dime Ih* war, but spun bWb ,parties cr I Itiedrzjjme.t t b'.. }.4.\\/I, OA'OIWI.J. __ _

?,: ,. Till nwrr.PLAcTt. ..CUt'llo.1'1' ,! I t.fM"1 h MJ1Jk tUca tuarul.tint ; th* r U'l fetal' *. !\COW.__"It 1I.PI rt' '"th"! afty tl &1- ", -- --R. BRADLEY' & SON 'ProprTetorsIt ------ -

;-t --- & the ChMUKil ikcUiw the 1"; aJ-Lj 11.t! lumlilcU Ouvarsiceat.Hspor : th* *lu* .Ui.. .tIbeaN5ti5is1tib4. ,1 ,

.,pp 'One jr*B .go iWoer) UnrWJ, tf thltlkAi i''elected who were reported a* rmlvltt persons; j % r.l4Jd would loa* a tsmsUsti.'we |I ilecm' RtRH j aAiriued and the |*Mlea .. .COCBTMET Ar.nl, I l *MBily Iwatol oa Caofrn Mrw4 frv&Unf lIa JO UOB S.esre,aid loa Cut perpss.sd ii1'1flT.CIAb *
RUM la Sa.U iKHsIa n. .jabU at cv > ft* tuck U Ih* dark R* <. (Mr (\I Cal I"Vss4Icee.
f lL. I 1Iur1 [,
.,$-li. ).** Uvo ".! U DOW rntemtej the tallIttt! .l BumU-r nf 'votr*, ThUwiuw I --.--- --. t .
U -fr*l& futan\4 MAD baa UpAttea 'I iKle4 by AIJtru BU",la. |put ..mlrarritxL y ei.RCL 01. Ithott lmteye& TV .wtllrwtal : befurs thfir *|el & this, cowt I i is V1t'NTED.lua.tisuu. : la all.f tu uVptruwtiU II' a.; Buuila Ik* BotuaerB lut**.
$ I
,111. i4 this jiaeteu?* was cs,1s however that ihe coin' m\n\ K"ut '
hit O CoHtJ great fl. I u. Tn'.. |*.tralilnf$U sic I rJy*B ererttklif yo rlbl" Ma( does id l tmpne Ut-lr tomtuti.ItiUtular '
HR.U to v BH( f
,: IOMI* tite t wi o4,l fiecAtet > heIr lllairioc' '
.4 4 -
_ throa-hwrt iW IJa.i n. .1 I Ikiest I U .f tli* urtal RuwunU >I. IB ref H !. flAMl
6llb I tb cilrniM .Ulc 'I I' ( 1"1"0" aileBllM U gives I* Ik* Mter ltd Ulr"raoa RalM tkal room k* ,,14. aa4 .
ft *, IbM carl) houU t. July frc. (. .. W the "ltIlW' IB .kfl Ntfw.nl iHT. MA, I.
.ted. C-w. m..1 eel 1.t.lk4Ia twn' ifi.ies.J. If iLls tluxihj occur w WmHrrMa !a I"wurtlM M J use M MrvrlBf teelina la BMrelaf fart aa4 .. I.III' hrl.ulf$ M"ta *o k*. ,;
,i 'H ITM ttrt p.&ttlcisIy 3 .Ulrwu tJ ..\. $left !. wflWlog a ttcw-4atj la $lx |>ul eaUrm Nes isa aLt ('eittIom raPid M lb.t'r' d. .Cblefjustk'. N a.... IlL "."l tag..
I I .
:. f..., 1 fakf *.aks] Ml.4ttj frr*, NI. .IL. plant ',l.y ia tliH'


.
C &
I I

I. I"

"
.' .
.
.
; :. H. : ,1. l" -.. .

_ii '; -.n. -. l'r.'l'=: .. _. II'. LP't qi rvV''V3Mtt r r St
q fr

, -- ...11..a..a. +i a.y
r y, __ .s ;'" "

r.i1" .
&Jrra


-
. _._ '
pare 1Il -- --- -, -- ---- -- -- u' R -. _ _. II a

Tri-Weokly Florida Union. 't,' tad a deeper .Intern(I .gtanUMtott Tlfthlar tb* 0.. !1 New tad largest.rarlrty..*. U UM State, at BACON & BRUNSWIOK ISPRINQ!, GOODS 1874 SPRING'' GOODS !J' '

: from tat bet that an the l eats *e* ledj.Uherbefur'tx show bow I
=- tb* (CUan Sloe oppoajt lilt poM-ofEctx SHORT UXK TO -
41.,1.g the tea day pest ...: .i I .

It.' TB4r, April T. Ut*. Sough and found the @.. .,. Tbe labor Bun or mmCairlooJtle NOH.TB. HOBTTIBArr tOATIte -- -

; iof I Dr. sad Vr*.palmer ktv* not brae mar.Interestf.g *. REST AND .0roTnwlUT. -

: I &rq' : rbtMrfufrr that ''..1'a.otlt lDorol.& tad X,. J. 1 b. la./t' i orapleU and Urriltrt to
/ r+ fill and (I.
...10,. After the atrrnllv of thrilling r.- tied honest .. n>" ta-1 ornament la the State, tt the Jfae I i C..,iet' A 4 rtBirBt U every l>...urt.,d 1
:\ JhW to .
an/f guy JMM t* cue*?* ,
''i tits Incident UluatraUvt acripture! trwflit.lhrt ta aeq<. *. ftor oppooit the po t fBec I 13314 1 *
/._ M_11M Iwt Lea.J.W1r. I
.tj !I. the Braraiag i. tire* ,. U>. whatever 11),1) mile and nhcran time used between
.. --- -
---- -- --- -_ .- _. I evening prattd tkemlve before Ih* I kit .Id.. DellihlfMt s._*.., Drink.IMWouf JtcktonTille aDd.Atlanta by going .
.
r TERMS oar .CRCNIriIoV.i rbtneel rail aad were briefly bat feelinglyaddr Soda-water can be obtalaed .t Tin tbit root t..' Mafotv.

'T I.rrrIKI..T Gras ,ed by the ptttor, who, with otbert, Saw Mr. I tine tt the Ladiet' Soda Fount fA Fa Goods Offered Now Lower Than Ever Before I

OMFar,<* CldNII ......... ... .|UO <: ftv them Ui. right hoed of f ilo*.blp. I. to the i ,corner Bay and Pin tlretti CLOSE COS1ECT10SS AT JESCP. ,

git Months........ .... ... .. ... IJOlUO filled with km rat.1ie. 13..t4 I .
the evening 4n. attar was M old __
Three ........... ............. for my { HOrn -- '
/rued=Tiwaidlb hrrrlop. asd w wnMvrltwMwo i uIvttlon.iDd "'t|$l nor ro* pr/ Orleta. aaj 7tnutalB Dew '.. -

/ "n.b br by my All :Sotp la the laarVet coat" 1 lye or From JacltoBTlll to Jraup, LINEN LAWN, r

. ai l mcs.tr C.VTO.YI ,. anti Ur. r.lm..m hart the pftjrri purposes. I ,I r a *. TU woooVrfvl dbeorrry rooUtM !1, From Jeep to Mares, j jLeatf ni On r_,................ ... .IJJOUO' i'I
of' dr Irlnd l steam : '
may ** they 1loJ'l lnducror ". It i*the. most nHeetitie t.d valo JarkMaavtl. T."1 A. r. rEnc.\U y, CULORBDVICTOUIA )1t'UX )
.MafttM............ ..... .
.
..
t to their bom to wtfdlf baowa sod 1' 1 Arm tt Jo> t.v p.a.Leareje.S .
botuwhold hat j
| Becetalty ae etrr D.
: .
lIP Xarva .. .. i L.VWNS
JVe JI'lfttlw.... .... .. .. unj r I Ai) P ,
lotJ I I. of >. York. We
the city regret coartcted of costa less then three crat per y j-oaatl. aad cent s Jt.IIt. dav tiva. a. 1VPLLN8
lilt s
} WASH
tetMrl TWnlny mm. Leave .. w.1 OOODS ,
every Mama tor Atlanta same dal 1.11I.,
luch bu tx. the I Ij
17 It I that they go M woe, but a doct myself ( child can make it It will work a (ri.. Arm at Atlanta V ti r. uXikmg J.\r.\ r.an 004.1\\, BLACK .\. .\'.\. ..t
11II1.o"m.1I\| their' bttlth daring their mack right : 1' revolntioa IB the tuap trade 9vet Om venerlon win IM '

J1CKH05TILLE A.\D TK ISITT. 1 .1.11. Florida that l'ro.ldnN permitting;. Those who t of tlolUr* in famlliet. I tagrcdieali Piedmont Air Lli* and the l,nt'aD'.' t ti >. = :Iff

they .ill greet their frkida! br y"r. to Louitiina! everywhere To learn bow tu matt Boat for >orthw* t. I t s MER fC .

Larcenr com tad bl. the rily with their Ubort.Tin \ send twisty cent tad poet stamp to \II. leave* Macon for Augusta .4.. M. arming at a i > i ; I dD

Jobs Sliaiuon. a colored youth front T51 llabaMee fritadt of Trinity Chapel| are pr A Browa Fourth tad Walnut .t,. Annul f fFOIHTKKV ii f
lloril fOOICIItb :
oa l 1a.11I.urd., at the wharf of the rlly delighted] with their new organ, pur1 I |.ia. Pa. .49 .n by tav other route,making doe coaa.TftBIber : 1101I.\lU Oln .JEU

}loran, carried ntT/ a Irani brloeging to 1 cl...l torn O. !. Smith. A "ry eomj.Unjud o..u. with train for the Noribrul.Slreplnf .

r Alphn K.ynolJ.tad dry|>oitd th* amt In {t |,roooaar*! It oar U tbt Bant loan I Jut ...1 Arrival Can are attached to all MtktTr ; STItll'ES.I i,

the bouao of Jaarren tl for further citmlnation. trrr hrtrd. ama flats at Ia Hm I I >3 LINKXS ('.\oll.n: $.

rV .Uli C..nt.rou". 3j45.nsau .. D..." to a.k nor IK-kK lathe, UACUV A'DI LINFTABLE IUSU8IC '
.
On l ln lu'.I. able bata. ,
proof > ( by a per- ,
{ThatTth.r.fltrben ..< W hVb I BRVN&WKK BAILBUADtulrwtnlrens sad anNvrtkera : -
of the Grand S.lloll.IIf"M1 I. who {. sea weaves f .
tat iwgBliptd 10 ".60. point .
D W LntT.rd. and .._1. Eli
\ 1' Lor Mid Trust r serve ra.( ; t1t'...tea he ba-l to all putnb T U IbH roate tt Effrylhlnj the latest t and M.U Fahl.aablf' at IVpaUr Price
1't' the Lafga e. Jobo w*.arreaUd by de- t U rirn Jthip. t 144 ."" BrODUva.X V":Jaair*A M-rrtll. BuMoa. ,1 Gar. Bat aa' lanes atrerta and al Ticket oB>. 1ftl -JJ
Hotwuaad wf, "If". N J; MM M C
tad I beft.r la tbit world ., our.t I spends Matra( Bdlrn.dJAS. .
UItttl" UcComick brought Jatk *" M J; Toea.H._', N 1':1'0: iirrtnad.
What It Clarity bat a trust ; .. l' r T.lI...I.rI W. ROIiEItTSOS, Call! oa *r oIIl'I'IU'IHiurr
\K Coan for trial. Simmon having plead guilty I Wailer. Dusd
; ( .iqaifc w 1 N T Mra k.... ooo'l *dpnbt ndeaf. )-". llUM-.llltT .V CO. ,.t
'l will fcroaia (la jail until the nest term bf tbt Where the tempest lowers T Tile \..' tawvvr Mr sod Mr X.riMtnnrr, tare
II. ATRKillT
( A. A.MIARPE.Pavt. :
Mir
Ilte'(.Jack.orllk'rte.
ear
at ). j .PUsoer. Mr and Mr C H Lawrvare.Cttlra- .
Circuit Court. __ __ What Urttitodt bat t name ; WJ Walker tirtawarv; Joaa A iror- tav : *R. J'vll Tntcllca Aft. -
-- -- --- -- --
April 8th, fur I lirblButusJo501*rreater aotl *. Mllaau- r
-
( T.. toBCtrt Ibis E...,... Whee lU Prior (it low T I I Mr A Hanapve, TV l> Hanupre. llii ".. HALER COUNT TAX SALES S. U I T I Zh\\I OJ..1..hH ,
E. IJ. Dro as' A C Webber sad .,. ( .. Maw; r A / ,
W. bear with pleamr that tb. whole city \\ bat It lloopiulity't fame ore of UP* ,Ie,., Curs: trudge S V k P .... cad vwir i> lowing is onKTIbrri ntntBT rnd T.ITEV. an I TH.Bereaftrr,T THE>rt pw|. ,

f l 1 It twtkeatd fur lire cowing coacrrl Lie tvtalng. When the ptuptn bow t ,ufelo. Brd. will br sold at public aurll'a OB tile awn "
day of Mat Brit at **o<1.T ,io, In Ib* county ctf
DRY GOODS
KMPO1UUM
.
A. a matter of much( education, !l What It Truth whra Sltadrrt' bow ru.nun DuCE-. 1. 1. t. "rur.rairr Baker,or to Biucb tberrof an will be nexi-OTary Inpv

khoold See to U that their cbildren! attend .1.I' .. Of wine eel <->. tb. amouau of tale* duly aewsad' agans'
parent
forth bath 1.l'ohoDf41
E'r Quivering Mil !*.>!. and are Bow actually due.".brr with .
,for stub mail will noald tbt ., ..and j jtttttt l shaft that "I I Togor..nl1| >. James Vu>NW-r.>xl w?NIM i u4d.rJubl ,lit eon of Mho! aad adverulri-. the amount a.pedn.daet0000.515
. MJ now itmnt .-0."*m A M'.H"mt' Ur lvpp ,. -t.
la laying a foundation that will etentu-i T ; MM Morrin. ,.. 8 c M.>rv.a, J kn r ) Ibe erw rtHlonwntlnC.Ja :
Krll: there meant k .
land
wit ... ..ton ,.. U Klrv. itmm < nmtatnltif all of the THE LARGEST DRY GOODS HOUSE
.. ... : : OambrMn etn arrtton wnbla all Mlles of tbr llonda Bali
f-; ally bold fine mu !eal .tnet.r Amnng I H. M I>.Jona R Murray Phlla: Mw rraa* I .
wlthlathe '
: Slat. of reauBtv.eirvpio
;> tb* chute pieces will b* oa* of rare beauty ; W hat 1 I.Truth a bra inta betray Hat you" Mn Lanra. C Kr rnaGTlww.mtwL1. '. ,. .ba been dl>pn*.t > /.V IKE fTMKI
Bs1..llllsg.
> A Vclbooawhee
MrltonaM.
;
t. "Ah So True" tungby Mr. Little, with 1 ii i i iills Lour anti rout of youth; lUeiwbfd } r : u pthapaun aortwf, lit I; l> itmrt I:.. I t3J d for arrr the rear,are of O. A."MIDt.r tatty :
U here I I. Tratb that here .1.a1! f al Crlr, la. Mr iraWs,1rrcn tows; J C t.J.. W. HOTTCU.CV'tlntor .
.. { W* hear that Mr Iiri
been ably ttaitUd by ill eat Pre(..eor Cerry't'frltad '! hat l wins I. truth. sold at 1t.{ III tet>beo M lllcU, Y J. a 1&' <>r n caw ,r f. Owatt.April 14i .. .
I
UlepJruvrvta IbMmtag puMk lb.I' ha,. IM( trlattwd teem Ib* Nonb.14 bating .,!. it
and lab their klad hearted rfT it.
biaJt .
Where M'.I helping anti l lie art ; .
fe | GAUD -.n"\i4t-t... Yams Pw ( .\I I. 1 Said now the I.r... tarlely of a..4. ever pmeated tatklicUy.II 't
Late eonlder.1.11IiCblfD.J bar leers and When wt ttrlT to n**. Ban ale oa ,aIlT".. '. I dolre lo Bo irv our format pasms.I I y gvoiU ar* bought fur CA' .which ..tIre a>e tt sell at Bgure w Bh-k 4

." fed that tt a city wt will bv retun to Iliad( to ward off Entry Utru. I, cent Cl. r f rbr-tH-r. rernaDot ; W M (.titmt' 1la1d.1! and the puUk mrreilf. thai I t.1". .
: bt ptoll.IIO l In full and per btuiaew or BIJ uie decr.1 wir.-. the old i iataad Will Hull Ktrry: rurchaj.er.
night trctag a tpprttlttlvtbouMi $ Heart to irott word Iir tVS ; llraMuD..rHW.II..D4or.I'.U| ; uCi .
I (" oeilaystjrel. And JfIT .
.I.t. biting
.
thirsty I .. .nwatov Spring, J I.'W", t..r' J nu.t\ ;
".,. S V U ...Ihad-.. Bn..alra: A H IIDIC ri t..I.MI /I u5et c.fCTtWM-.*! iM trablel.>. U.tad*. prepared for tb* H8OLUAU. TRAIT rn tot
I. lirr* are all the youthful dr uu. .f. M*>ae. J B ..r..aa.lI. t>....'la. .'Iat ?ortturBt of .Mllllnrrj Irt'" u.kruthlnl, .la the'"'. Sly prto are II aO1IK I'
Ptraonal. Filled with light. rare, .Joe *IUI.m.. u B Han ktn' *. italic Jima i
Tbi fian>t l I If 'h.,, W tuid Fancy (bonds: 1IItbb-
;' ruptllrr, R Wl| JuLTit- i \ "lInl.l.U: 1.lt1l'ljo .
.( R", l>,. Straiten'e tendon va Suoday Floodlai oar young brtrtt bile .l'MID'1 1Ood rout i tvtplng at tbt KL I'auU MttbodUl L.I.iiil'"f | | 'I sloes kaowt wbrrr. f'aronl I IJa. ; H II OMquttt. J 10.0'." mom "'II.. ba > I Iv llell a coollauaofv of<...patronage aLwl Ooot'S la all *ljCA and .II&IU... j''
: MnJ Ui.ouM. MIM riwuM. Bmoilva : will be BIT rarest and desire: a Ill I
church, wti a manlerly effort and nure than StaakrBfW rp wlamSMwWoal5rkI: I awwaace f t.t Urvt-S blearbed and anb4ib IVTTiA 'J-
t>
<* I w... will Rlilit.not gull b. Mtgit I | >t received, I /. ,. .
Dmruwlrk. N Mrs *IV-n'' MIM' r PILE t'AILUOA alas .. ) bCamblerAKA.iUrOBJTra .
u1lbON.1ao ,lit.ad to !11Yi a'
< net the oipvcUtiont f Key WrtU aD,. NT. Ira J Lambert Mta A ..'. W 0\ "
. Iloaot r vu bIt, for TJ cotta one w..nllUA
l hits! neilitri iim*. *,d e". brf!=4 trry l u'IIt.io.| tf. ... K B Bruwn and _f. M H-ffln: M"'ann. II ear ether coBipetenl aoManl tu
When will dimmed *.bT* their slgiii. ... Mm N.4411. w..1 1a. Mix, t k aster t H MATTING AND '1n.'I.onl.cheaper than *UewkereI .
T"- much |>reioaead| In Lie! favor by what ; ty I' ..., N V : Mr* HIctna.csJoto'a' YBHawC a-bID the Mell-kftAn Utl.lhtOI
*, Aeblnr betrtt BO pale T La4le. *).. lillatn. Bent tuet- UrvnoMs wf. an..rh. of the lama lOO deco Lad,. Mi'. .<) '' ",,'* HOUK. few UrwBt t* It$ 'I
. otbervbad itld. I ; W ."'. Muum-rllot. L.' ,lltlne liver, s t I I v L. IttMLU.XDEO
f.' Tb Doctor It ODe of Ih* taeat pulpit ors i Who i.Jut to blS'ti tad low, Tb l latest dan*bl.r. rVif.*.M,. J W ""lrIlID_. A 1'.1: 1'klUdrlphla (loots and Shoe Udlr MU'( and Clilldrrnlu I '
tb sf N ril. swrtlaad Jan- m.. B b W
--- -- -
--- -
f", tort at ..n.* on. of the t. thlakett wt W h., I.jlll1eo given t ed at Forcb.- l J J 100(4.1..; A II .".a. 11IEItIuF'S l.LE. .. -

7 ,' Ulttvt, la tli. land. Ileaide* all Lis. bttm \V.ll poor Diortalt Sod will show, re*,onabl. '.'k.l'1'M.,;OilambU II B Bryan.; Urorf TarNirtiuch.Wtllncf C M ll.; ta W.f. AND BT '' or AS UtlltlUUII uJ ltv j." II.. -... iiooia aid >b", very camp. ;

t Ut labor for a and that 14 to It. aoa.-In heaves, II"".'. ____ t uW of |11'\1 "UI'l"W':>
.
pert II. I rourtb Jadk-UI nll" I" ('lnlbing *n tvnvlnc bit bearers of Ib. tr.tbfula* of M. A. n.ltItI. UDWtnl' METnOI-OUTAX.-O.: U Cuxi XAStait. .. she nll, tr J..r1."W. I fur>. IT*,nJt'O' ta for )

r. |ht pwrwl plan of u vttlun. 11. I. an earn- JMIHutll,. .V,""51173.Uep.rter'a artalUI.rre.-ft Cure; I. IVglntuD. .....1 a rends .. ., Iberela .lrp<-ndln<. In M bleb :
Importers I WIUU. X BxviwUk and A. Iw.twkt. bU ''IIn'-n .lll tlea.. .. 1., and ..., :
; i king.. :0. ... N J H M Stilts Cotlr.' LI. rouun." .illltg ei. i > uand vrtnt.. A Ml tunrl
-
... and worth
to ihs .lath. and Wllllaai H.
eel and tru a |*riahlngf are 0' Hart.
4 ri'utty lad: .I"Notaa.Illllllnnlll.(bat II J Uo.. ( "I.. milllan '. meat always ou hand
.. ( guardian. WlUtamr
?k and OJr tire.Mn. 1 0 f. Mir Mare N Sort r r 11,11.; 'li. i't
world of men women, a regiment Wuhlug. 'sulk. Lulu J. Miuiwafhvik.bDrguardlaa. ,
.1,11 oaent Lamp M.tiprar
|i i Hat O.Vn! W BWblie, tavannaa; ," MTenrwd ire In the tlaMI>hBir l B 4 on IIIIt.1.." )unrtf and 'V
Ice' and tbrlvclttd up u...". i>r ". .. Harriet IWher Stoat to acoom- generally! krpt i aailo. Altra, V...-, list r. .-bnat l. and .. l I, kin...W..5 II.1 rarrar.lnutir N'mtser T..._*._P..hens her hu.an.t,Laura T.Lela Torn 1x.IsvnrtantAtWi '' 1I1tloons KMPUltll'M ./
tht exrunloaliil ll.tlr11' to Ttl- ,.Dd..lllld.. Xiu; Mnlbao. Batgor Me .
on ;
bn.wnd.Jo.
*; trt, .- j 'any i UII'. B TVIf .I,. Ban! : KJ .... Bu i..a ; Jupn i.rt... her .
h' i (.haw w. may BOW ti| ct a flowing te- lUnf.ird.: l>r Vonlai ir, I.MD.... E B banns r tau and ttamwl w.r-i her bu bandau.lVarr S. RITZEWOL ER.11'I.
.... I bate )atom l n and will Mil alPubllr
ler >
K..I..O, Mro W T < arl! .< Mia. la. "I'
of MIJJ1 llorld. ( count of I..chtruu fruit of Coin Hour door wtl/te7al r
.
rn.K : -, kll. 't ; W L nouibard. B4ua :
I W* noticed ID toss fur la* List ,.. da)* I la Uvt 1 uII.U, do. 0 r Hruussl.t..1 la lh*ntrofJarawnvith'tssaidrountr un .. .
| Tb. lon dinner errr gotten up lithe* who : nun I Monday la Mv. A. '1. Kl (bring the 4tb -
--- --- -
Brut of Al A Clark n*. N V Juba IT1>>n