<%BANNER%>

NEH UFSPEC UFPKY LSTA SLAFThe ancient city
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048575/00169
 Material Information
Title: The ancient city
Uniform Title: Ancient city (Saint Augustine, Fla.)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 56-68 cm.
Language: English
Publisher: Sylvester Manucy
Place of Publication: St. Augustine Fla
Creation Date: December 9, 1854
Publication Date: 1850-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (Jan. 5, 1850)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1855.
General Note: Published by: Ramon Canova, 1852-<1855>.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960025
oclc - 08789967
notis - AKD6657
lccn - sn 82014302
System ID: UF00048575:00169

Full Text
Nt > ;:1': '" .
"" '- .
'- '
.
\ ". '.. .. 4-. A I.;- / ; .

111 a .a r. e '. 4 : .
_
.
'
.It f -. I.
"
1"- .. r. _. .

: lito : ; -_- : 4 'sk ft ..

I 4 : ; .I. ,Zr 44I/Z ? ; ._ -I -

". -.
/
.

-

_. ..

i :\

-- .
."
.
# / .
.. ,1-- /., .
.. / -
< .
.
J f'4. '. .
.- .
.,

< p. ", ... ..CCAT't',. 4-. ., .II' ,:s' : .


'ni : : ;- "-? '
,, I' Jr' R. ,1' .. ,
I .
1 WJJJ 9 1 # ;
't "J.I t _
. i r.'Y .u. ..

"A1 ".- ... .. .. .w i r .' .. -.. .. icn
. .
) : "
*: -
a .n..o".SC&'O. i T2M! 11..10.. t
Jj .. ..011! Mg.10* t is" lw _. &na 't'1 Iw..' cr a JkV;**' Sl t "* s'17 t r MMfcoyiif>.I j K 3"t1 Sir the -I'+r oth- e t.aulti. .
*
'
a J a lr.n.l.. 4M f'lrvii, a1e c. "Hj 1**!*! woo.. I Ii'i vtA. flwriye iMj fr-' I /1 rta ra it (..dbncyy. ot ef'-OI' ear' "

IP It. 'x trP .J. .-aG.*1m l1h|pl .rVib*; j-a cutitainl4trt I IOab lief" toll Iff, ilWrt5feiWtla7l: || Loi.SjSyJ" Ia. u..n'.a ItS .,""""10'7. :'frr3tttr't. tqnW. wrTpgttrnt ,: a +

I". ,1JrIa. .1. .1 .1. .1"' *'tw 1 I. &?**1*"},V *|:*0 > \ I w IIAn "12","n-qoai"r" t .-.

% 'I": I .fi SlU : W P ...4" .'*I'1CtMI lie I rul.ititbtF+LxiIZ.4UI O btrnt+tFenl. a 14latlf "
I ,.. : 'l .) or *- d."I '- ti. iicr: IIIIKL it h Alt ,,. 5t 1niilr
fZ tl r l + : l 1 1"11'\1.i'$dl ,lrtkj' ..10; ,1i.. T1 o .
'Iw". .. 4I.ei4l .. 'J'ictf ..ir.. .m ,,'?{, rciOeclfirap /
r. m. s. u..u1 11.< 1."i' Jl ,Ijrj iJ.t p. (dole .n' fajit otC .

1;, fatI r f4 .tjt4.:'Irtf'f ... .4S.i liy'h,.. ,nxlf. .u'.1.1.\' ..t.&tfCiU"s. tcl1(,II ( 11. pY,1ii rvj"feiSJ/.1" TlJ Slte u ?* '?A fa a otin.1 eurpon t1'NtWhit .
> 'rtyrirlellrlrd. > 'fn't4lIae "
f .r'a iia.i} TiuT Ipilrl :u d. 1r'nt..tII" "f Ills J *'fire* *-__ r ,
I.... _l.itl 1I '. irli. 'Iulti.ru11'I'i'r *..'I a\V
'. : I tilyc. np 'If,1j'.N. Y S'SSStfifr- .. ''f"ef oi.kloli au y nttttTMd .fJ
irtl'1 .1. /aIe J \ .,1lijPU"k' ." ")1'I -. + .iat "'fl.1 "jklo"" fir t! arliintitl .I11-wi1l that '
2Tee -
t 'ft ... ... 1Jv.1': I :tl'1"" .l 't'. t1 fit'jfll'er O." .1 I n ..,iC.9 d +t i.itaL'e' iu tIN (.nn }' tc' h ..ill\.ia t TrntmnInt4r-m rrsorlin-t to ,

T mi a -t" ,ft.. -.,;..t.q"." ills'..1ij jttrl'4 fstat4 ..t I. c'nt. 11.1'x''I.t.'. rk" Khlt IlI"'d' ,. ..( lit lilt t al Impro"f1DCtrtt. .MJ'
1 b"V4 '' 1iat/in( ( tri ; ibt ..., 1 4"\-" '".' I ..jtjfUV i. h'? !
VM1tijbMt : ..11' ,i1 4' 41Rt' -r .r 1: 'i la S ( a 'np wUrM.lrnto1 ..... NlittSat/hoft t ticaciPtitii acrt4i ir.Q1ktt
I. :vjta? viji *eiiFfcU ..p r. ,". IK"JJ Ari1eI 'liI.;14't "l.tI.'. t a4.J i.i.I.'.' tfi5t ivr-U"w1S wit" nCaet..rdk.1 tbe .(.
trttrtit
gT
t *V< 1Na r'ttH: ,rl 'la'ralr.sk. ti .QIi"ft".,tltic'4 /,\ Li-i\t latnuu-rtlriMitN.. Xu rJu 02SWBr r.f'iJl altit arr ore 1t'r
-
-
".. L. Iit: M j .. t-- tf'fatl'lA"Ufnnqs -. At8
'Iam\.rt.ti p'1'Yftlfol
tu.i
: Inirc
rr
.. r.- ._. t .
... .. :- r. .: ai\a'MM": ...I..whJeff Ire Alit af Xuttt ;ewes '
... ,
.tJaat.II.-.I
*"* *"H?f Tjl VXi teli'WfT1 1aIIJd 111.A
r ,, : U1 Jrc i-h II' *I-1 frn nr fp( jnj4 ', .
-.ew t. .u ". l' ,J ."U'. III ', r '. 4 "
a: :'..1f. ."Ghbtta rirtftVfctff iJt ayr ti.Iriytl It.t'b -
f 1w.NtU
a1t..tf "' ;> 4
r It. ,11.- ,t''.f Y. .' I I.'S I,._"U'' ,',' !'. ,' :.at. :,'tJ"1',It"' "'r.l)' :! ir1111uietit. f.T..< t11b i irtf. .nJ W lUt1Jlx : .Vlali..r.t' 1. .'.

.t lr.e"ty" : h.1'"t..rul' 'f'.p ip I fib 11.du' ..: .I{ ". Mitt se4..t 5c'N' 't tot a.'i'" ( JaC.bot Ii J.p.i' LJIit'1. --
\ ,
I 4 ,jl.I I .":'1. b ,1.:tr fA rt rlr.41114t1r 'J' ltOTt =1+tf' w ; at
: ; .. "n' sire .,1 t.k y e 1r. N. I :lt. ,t. 1. 1 rri.r..1 is llar 1'q I ... .,t i'11i1,1 Srtc .i tAya .r f strr'kt4 'f : .A.itt..b"l ta' <
rtiAGr .1. .Ierr ".". t fQ \:" 1i. :1., : I-o' 1 t ttJ! h' 1q "
1'htl : p r l\k .,... .. .. ".l-I'.r.:i !f.'I : t .. \
'C .1 .
: 'J'C 'l' ...r".S\'J..1 Inir I.rlxtt'II.RIrb1C11! ." : Ui.UI.5J. t rni.f" I.afre.dj .
t ar ,. !Altar "" T'tt1'1'wllrrr ,. 1n.Ilhl-I $. ,...iI y '*".* 9f. >* fc *l % r ., -
t ". lei. "
.' i7r.pi iua11.4tfiMt a1J! i sriJ x1:1: .1 .11 rtwu".!. foil i.. iu .t,. .ri-hJa. 1S j..l\... I ,: ..3T' 'bx *L1punt11$ y,e ,
a4ed ; jr
l1tb.r r. iI'J' -t.I"r L. .'u.. :1 n' 4t i ...a>rl't IJ'oft.t.f; :,JtSlt'' '. ty" i'NL 1 .t-UtU .jrI oil "HC'.up.. t1/a. intctAtv .
'r'a'il t
.. 1 il W/Xn3j2
lj
ttr. rn.
i, ji''Ipai+r .I t. .yl.+ .. ill ..rpMllciA In"I. 111'rt! Ttut. ... ll -
: .45 t'
litt'1rMtr' ra Ifl +t ., tot. /w f.t' Ir'1,' **'*rv tlj. If/ .
; w I ; rr fft.j' it i. .ttJ.I.t1 4MHimti
canU1a or It N.'r.irt t : r '
.c ,. hM' ..'' 1 tTOrtiini'
,r.ilf t. r .. ..... .r IUi.r t. < 1irnf'r! Jn"
'7,1. a a.R3i/r',1 lirl U4.fir veilti. JU"Jl'.f 3I (
. Yiri.ty.t .f\.NN./1'11l.It7i'IL .. ..,, .\.1. I. fr tntu'I.k.t. te-B> airn-r-i n4 .lu a J; II. \ii'-. .\
b I j.di'I "
> au rri..t. r/ .Ir.r.rl.tli.l'VSi
:
I
1 + I$1J:1 0QIt mai:
'.. t.j ftitf&.yuitauilm'iy'Miil 1.ait'J"h.. tIau.! 9-.1"
.t r' t.
M : ,. wA t 1olI1tr r l iAiy.tile s 4" '
tire ; .. I Late IWI..t.ail ( .
1"1. t't tlyr. ijj .m"t ".E's t Tai i iI' 1L. n.lhn .
t4 '11 sjf-Jpsv! .. nwii'' ,
il) '
.. to"' : t I t
(tl. li'rt.4li Ipe al11.A41 .
oS ----.tIl
"" Aft. !Wt h. I.N If I .t I" tt"-"C'-I( "'' :1 llq Jn.. n' 1' .
Q\IP't.I.s If ali .
'..t t"rtl.w t till!ir'\af' 1aLIvt .. .
It'< 'n. rt? Siia r GMifw1i
.". ,kb'M. tJ" iltk a H I II il1. rr1 b.Vl7i4 .h.'I\f3'..... I",. 1 11Ht1'tt + .
( t"'ht
.xi,
I' dn tlin.
t .
,r .U )rM. sctrln r rahiBPSuic
:: i<
r ,' >i < # jse ,
r i, *w9 i tijrmjp <*rtnfi 1 R *IT\.f ,.,. a a t'f fJ'-i" .a11d.t4 .., hOr. 'i1'N.Cn... .
!!seer tt ,s. I ttn a4ta1f tfnUt Srte a*v lftll5X 4...t ,t.ttH I h, lI..ti Ii \ .. La+l cu v.! ApuybH \xi4 t
.
w 'I N .1 r"'i'\"ilr .1 4altw } .h '. 'M' .1l:0 oIt,4--
t trhnl et. r.II
4
l.'
i '.'' 31"1.. ji'ir wi 1i ;41 41Mbn 'J. ..'.,. ? ( ; '.l art It 1lrqMIS l> ,* AininufliKk. '
.i.tf1..vJ- t. mk Pul .i.?,"'t. .. .ct i... .'C" 11 i1", .1 t 1t471r."r't" Vogt iii I II' ..1r ,lr+alt. IJa.r;1 r(1ftSJ. uiv.leHtTftrtvl 11.41 .| Cb* Biul
f ltfa.' M f :
%* .t "I.Sat' G.. .J .'it-.'a.t''t-it tlllttir 'aC1"iHarn _
.
f1 rr ; r4 i"J.t. a'l.l1Jl. -
ntti {hI' .,
a '1 + l t; Wfu' lll.I' f._ a iU l w & i11 t:kit asIbr :
st tuthe .% .
::1.*Prtt t tl I-. .r.r'JW J*J HirJb lrt4/Jr|. f. r ihv g t'r10'i'* a. 47441. rat1udth .nni !p 'y "'
: t ir 1'M rr, 1"(11. : jJ tfi1 IW" IYar clnuI1It .
IrittT tar
.. tI' _ll *t xJ. ? "C > ke 4 CX.ent 'iJQI'I1111ln'J -
<
a a ar4;; Jill Pre ,
+i ,..t Lf "l \'ir t 71dc .U1.1't./ii.i.ih'-hrh.of tl -t..t." I'$ .W'bU.ij '" .tp'cjil .
ra.1 is
.. (Jav l i'ii, +4 alti' lr: i. (1.1117 it ,( ) 1i tat 1lt .4
.: ..'I aiitdir IIt.'fH.. .J lh -;. &tit S11a'r. 1x 4: 'l'Lbo rmN1IIII /+t .
r ntaH I.If"'Of1h
-. ". ; ,
,. .. 'n cYii' '
.5JrtM. gllilt'nih x:4tiS4atf
III I' 401$4 r l ,tk 'f lr .oh..r rlltiidr.twua'rsD -The tuts
i IftUt''o Stat jiluo.of '
i' I 4t -r pet..'. Jr." !' :.V a 4.r'' L .' '1.ltf Tir iuj}.< ; **J*. 'isV ;- % ..I4 ,! r .'" T'h trtw:' ".611 1..bt'J.../ 'r",1a ''nil.I4'trt barn' .wari a .. t.tigla but &uure t '<.

a14alalir '. '. .l\iII y..1t' fI/t: .wtt.-r-.II\ ** iALA1M fie .- .zf d1r'1, JIt' -r..),. 4hf it ? .
to U' ( .
/sleet', r iIr.II I;' .:110 tlik 14" ttl'o'Ioq"Ath4t' ell' s tie-y H 1 '
wl a d r.tIr 1 t { ttcm It
rtw'''. isle tlhli J Ip 1, I .n.'t f Ti r It' hp .M Ik il1 Vr 't'n It'M 1 ,1fIt.'C :i..1tt yam "-+.as..tr itl.f i'Irt : aJ. aha to atB.cIt: <\trltr 10. i'I' ll iUi.? dJt .0.,
1t' St'r .
-or. lees f,+1l1 w4 ,)1, N .tg1.,1 ita ', 1. .1 tirtf ia. t Y'1., : ''!'' i ,+r .Uf ; Lira 'ITii..a I.L.I"Q tiN.1 1I.np ;.' JBQAt. .
1i fiu
T' .!' wiei tt t.rt Wl 1u'r'-t uf C +t .1); 1fa ui l ;tiJ: t krrtn4d reIi ( rtIrHiit *
\'. .,....,._ 1 1Wt; 1) tor. rJ' I.:31\,1.1 Iirr.U-4. k.'CIrU1 n .
: :
". ... ,, k .tt..1 \c'a whit rtlk for'lttitrns u,rritLjia v
.1te"
.k litL.t.e 'n.p.i't1r1 hi'"fOtlW' J'la' t1 d...k r a (11111 .. trap tiuw rif lee'UpO-'I 4. 11.

? \wf. !) t'FTI': ILUr rw r.tl. :.tr.U its, "wr ,to.if..tt1t. i. j j"I. I'i.. d.'in f t ih atr'+P'11sdl Jt4 %. 'r'/a 1 ,.". ._1 'lr'tIot":1 r.4 Jt1 lIetl!. 'IkchL, '.le Ui_V. will b:i. tro.zpyk 'fri|.. ,

1.1 414 ,t1. 4r d I". F.'t' lft.t 1- tlac b ttIc t+f.t In Ic4cti tntitpckrlr,14t WIt.roiti.c4l -
? : ... 11..rsa r'ri't: t l' .tt. s 1t'f'( Its vijr f a. .
.., .1r: I' 1 w ti trip sic K1NIa ": t.'lIr irirflsi.. w. an'. Iir'rrp'rirwl7f att1(.* vul IJutailu1.. bt 1uri4d1aLaj <.

., IGUJi r..ftr1.1 T c-- wr. 3 f IIv s.r i.fflkd ', ne.t n.L'a1 o.r.t'Ire t't.;ie, a I y IMMM'bi..ailltr :" '. J rCAt'Z4'AltrIIriu' ..111tq' .t .
i .
l t i9'* r1y .. .t.. = I .. 1 i f 4' a etMtl+V t'u .' h"h .z t Ji.efM'xIIntNf pier(1irat ; i1t .IliaI / .1.'J duJI":1 ,
': .
li/a" W frr MLI' ." .. I ." .' 5, 44fwt a tiI'14.I... tar tkulr4s .,1. I..n f.au..t... oral 1 .a'jllfljjif PJ\ 1'f.iUla "1':1 cat whichmxoo Xll. .. .
.I ll !.
.. It t4tmit> rtt.t/ .MicL> 'ft1& a. I uruiHU : U DU SLICe:
L'nDL 1l :xtilr .' \ I fJ 1! .:a f %iy I. Mp *J V*u-.ntff ( a
ti .c .1 tl ii' t..J .
.,.' A ur. I":,,1 irr.' a. ". .. ,1 r.'f.on a..1 Ir "n tiINrrt; tear i>t-iV Stl itly waa.h tills ball.! up OJr t iutu.vit
t1KFri.r.rl.1j catiUe + c.i.ie 4Ii4irFt. ItW' i.. i. putt .1..1' do .
+ .i-
-! .7 it 'fI Ic1J1r bcrwae aril f.k'pe'our
(( tlrl .L' .aaj.itltli ,;Z' UI1'P'l''col Ira 1110 (Mn ..
ri4 '1.R'/1 1ao'N '..il'I ;+ ( l I t, I t'tdJapf" ells st t +idl71ti itr.rure; fhr raiue ofJilt .

I .f .- 'pTw 1 +t 1. i iN h ._.t", Mitt .ruiNii.h t rrv rr..v.9 .A .. ,"1th...vitretail'xl.la .iu'IiIJi'Mtsiki ','
It' 1*' TI Mi i4 I t: .. ,... 1',. l'oJ.r .!litre .a,at li wrrrrwwr wI r a 1 f. \ .. !& caliph t( ilnl'
'rit" p tlPalt t ,I Er- .r in l Il1sa-'d/rr .f I .1 W1i .".1 .t t hoi tll v. ; .I..V .,ti.-1 ?'ia.fIU... Iis..I wt,
..: s ... f'.t taw '.' t s. n' : Ih ,. ir'et'et!"L ", : 3a ,; .1f./tJ. T\I s
:
I.it ,1 tS41 ri :" i 4113 1/list a 11t t : ., J: ";",).t'u4 oiIn-J'iwt a:1a, w win. ,
fatLeK ll.it it i *'A1 + t rw. l 11" .'e''t t In. 1..t"W r. Jera''tr 1M .,.- i.. .' t l4la, p'Illi, t. Y.ttat'"1 I.i.-s.r 1,.. ," q vr,. It"f"l r:. .r i ."
.. J .,r r <,tt :: r ) > I 'W ,
b'C rl ;hit ... Id14 tini f 1I"t1 .. .tyres 4..d7 ...ti.p. 't : ad.t .
: 4ahc .1 M4?pX,1f1rr C oiis.utl: 'i I' .t tai'_r +c li2ti t..TUI BtI
.
t 'rh'. ., : bc1..rt. n, 11 r. .< ... .. .
fi..r : .111 ...a t Tt\o. AI ...1. p: I : L.ICJ" cTs'vkt 1kR a/.tatcr sri\jtks "sk

Il J. 4 p',a 1 1''t 'tl ,. ., .I-.t.cV. .'= .I" 't". ..'} t. Mt Yarrrt .
.
't1tw1a :. tit, of .... .. ,1 II I..1
J
3ti 4
1-. r a .
"t.i r
JO --t- -
Lbrwbr1A: .FSaN1 .. ,.r rl ..rl"l\. ., IU\I. r ... 1, ,
,
)r''''"wa+jltlwf4 a If'. .f.lt .ra ..U '1 1. .. "'nh 14 t04 '1tii11 It,...J..f1t.ti(1 1.- c ee al.ttr: t a..ii1.h:. '.r tf1.u""ii .. rtt rl hr1ff ". uttly.zb.WaS .cW& .

.. It41 M r 3 i. Jr.r.. ail ..!'a NI/Mt'n,l J.4I Ithw 4. ." ...tlr.. .. lrti,...>\} .Iwrw-:. .T.. rifCJ. I 1i. ft". !:s or Ar'' cl..l flak! lhc-.cT tilt a. *ty,

Ie r Y' t Lt Il/tlr t :n'1 i s legit t tttra' .I' .1.r. r Iyr. .a f.;'. r.i trlru' .t ... 0 ... i .t' t. .. 1.. ,, 1I't'tt' ,, 1 i .htld tl..& r \'i4"atlJ thatl'tl1. l-

..... a t { ,te '....t..f'.n.t 1 1..1.k& U.' IJt it..u! .{.a f. @' t- .l....f tt'r.nl. I tl r'I' 1..Ibt- 11 aJ ii '' ". I". : i, .j-.a \14. rl1l1d'lrlh't"10'a.1 ... to bI u.

.I ,t+tee 1- r ar', '.", r a nlvtP r"" i this peril. 4 it, 1 !r.tpN Ea+ kI I PU"' ..l tillt: .V .x islit rfllt II4 l. ..a1. : ,I tl'ln ,< a/v'inl/. 'u'-1- yujj (a r eA'.tiicm: ate ,.

... Irwr Ir..rpIIF r. ......rt .IN's 'f' .t"\dtaal .a..JIJ\1 St.b'1 t -... X:Ml '1 C 44Vy 431 Catur lhvttt tl, U** :5'al .
.rf
.
.
f'
( .1'ar 1 M".s \.I. nsg T'.e ..lirr? X- i.1.'\ at it. "t ; I Ct n 1.t 1" /4'11ut ..tk'I Ta rltl.t
.. cot. ., ..a,i 1'I' C" JJ if l'i 4 M .M t Viy r. a 1.: 1d4i.d ; rprE 1tc.Krl tilt .
\ .. I.! f"I' as 4.. r.-t. i .tW Tpa.+ at.a .ett//. ant. .DJ"o.c I aN iii r 4' iII,i .i y..i..r.l'.f "U' I t !! *.. ilea lie />it..l i. t"13 ere .t h.l .I e 4 aM:' iwj, ,,J ,. 1& I.I.Kai4lfr. auJ nett .
Ii I. ....1..11.1.I t" i.. U.' .J.Ia'. Jr.4%. ..... I {ni.-'.- : '. ..c4t liar r ..'. It
CIF. ..t.A. ,J .- s.. t .Si.m.,114 r e iN I I' itt- 1 'i ... I ':- lJll 17 t :11 .., it I II .t .ih'l ; wr44te11t11Jd.: + .roC' -
,. ...",t ..ItC'nIIfI"", *Vt.I. ..Jjl..i' I'.sa J14. inl'11.41 ,I., .i .irtw.r t4 r1''. tad' i I...- u, .:i ft .1..iA a
rtlfili A ttrr sear lit,'. /tl iatk4. .t..rc-al lit h" k -..a" h.... oM,..1 oaw It-'."' I .'1 .4 1'.,., ILer'a'!.rs.ii ..,.....' f 1.t.i... \" .".. bxs4iJ ig.fp w t.I' (11".1 N- .

fit r M .ml. r1Ltn rtlil.. .M setts!.. II" leer alit.. ..1 t )1.<*.41 4V.i.I rr. ..t ?h. !... ** I ..11 i. 1, ..-.., 11... ae .Ialru..l I""t: ..I..J! .li.'u.. :yis. irul* Vriiii wii'c.i itb r-Qf..trucl"iS the a -

.,, ., .Mtn dew.t'.. f1a.J."M ter adp : r IIjIh.', .-l if1* ...'r ,s.,., .*- I''*!.*..1 tiw. .11-.4111. :: t4..i.1.d .s" .i:J :.".,../,(..11 'ra i4 *i- ? ...t;.. ha ,. h:. trl.fala pnnn,tt-thi ilititcot.w .

:. 1 "t "J r r.L.ra 1' k T'lg iy, f jJ. !*... Tr..-.'r. t ..'. iU..l.r4YM1,4."as..1 t. ..io. t. ,1ret I I' .4kvt th Ili.- rrl. t.'ari/vJ.s i s, irf1 si1ittelallalI 1rca, t' uf tta'Jtt.rlti.1 .h1Cl1 hmiUA t

.1 ftcu. I '7 tJft11e' [T .Xwrt i : :<*,d'*. I' A i Ii I.a Ire I J4.k 4trkh ..ni--oti.-f ;" artil J. hrt I 1 t II: 1 M* tfl.t.re.t1.. ,Ill. ,- J IU h" Ii 4 I.Mf:11...-rlla. Nor uu

.s r'r a ..t .'htI'M. ar+tepl r"ft ..tr.f I tt..t h. tf.f' ,iMi ...!. .1 i4r ta1At. tai t .,... ".all IIInu ti..f 1'.,t tiuir .. "I"- fro :ht i iti tc >.air .xiit/ti t.J ab fb4 aial auakljf s '.

I Jt tT/lilt IJIi .yt-.. 14/1 ytllfr faa xh'lSt'ltr.111: 1.Mna i-+." In It .Iw I .. 11.is.IP In tjwuty (.rctlc' Y..k t.t' ., .r .1'4 .Ji. tr$41V l&e l! i.L 'Y;$... It"IL,, fffe 1 JI heist i.I

.ft4a1 ire tile! I aUtwv tt*. bii .
t. ,tE tiwt Mar Ct i 1t" ... ... u..l iii -. ...'C'." t bau t
..oil tlr- iaidalfl'1 iw c.'M t tua.r ru..f. 'alIIn./3.Jc"1 jt t b. .n itvi. r i ; 1 ur |., .,4+',. hI f"uJoltS A -
8J. ; al Irk' A t.i-", Mrittljt .l ... I ra.-c .ltttit. xrrr.jrl.1 .t' i4 rr. r'.l r 'ut 1ttC"I" isle'a.1'' '' .r.riJI, wet to 111 \1 n f.!1'm...ill, .II da ktii Ita L-CO.dI" .

d1,,+ '; '7' Iris t' TIt'-.er.. ,r s1..i Ittrr'I..I'-'I I '(,4tsI wh.ilr. ur.'I.1 ..:4.M uf',\ ..If "."t'.. ..c INC-I&" Iar ..,,.11- ... "I.. 1 t4, ever' c.uld--OI'T.. IICf..t i
.
liftte .f "flal t I. 414. liitt.7a1"" ( 174/4 N ... .i 'i:'.qw JJ" ill ...a IWI. Urfa; .
,1 ** *| i : : i..M1 "...:.I.. 111i.t't 11f IUI l gtaVi tyettluul ; .t r..hkf -
e.ti...:iJja t.l'fl t'tlwr i tfwlili .. .b.. till l l"rt. C'rrl..l n.itt|JM: I&J( it*. "i; tort it r.i" 4yl UMT /31 .t i.".. rt4iiltnttl f.frar'a.tt.'h. :lat ItT,114 twl b.t U4cJ1 lllai till flied w "

Jt'I. ,,I.,. l; .l A M +*It\i"! *! |4wMt l.t .. .'I:-1 N lP44/r j liw; AiUuikr an.1 Y.IttI I d U'l'f LoW : .- .

f. e. ,,* I* M.....l .. .'. T..I. c... .i.dc a. 'lie' It tli,.1 li..I'1..Utca'. t .. ,"g4.y '.w .,: It 1* .! .+UI I f.&- ,..'r tt. 1:1\uu :rus tr.'i'1 J..I.m'-n tgtomIv the 'j

r ua1,,' IIt'tn' .iict'trlGtiIt h. M t f n... .'.. it2 1-lia.. ', x14 ,: .'r Ott b.I'. .J uu.d L 111 tail!!f.t0- ,- .
/ CNf1t ,ei (.. lit.t INpmiii IId IC--t n.. 1111111! ,1.arl,1 t- .... n'.ir k.a t."Uti.. utS. 8tttCttMI,4.1 .
s FK Yr ..Nrtrt..#+ha 1lir t Mr1 f 1 .s. \.k'.t.- rat i* u. ..,CtYwt, Ijur.tt.ItlJ cM+ .
1 rt#. !.'1f T+ I ith11"Iit r .tM t pt/.c i.,tr rri. ..:.A''I r Ill ''. ... f' ..1.. .." y"". Tn iii.root .Iu..U j"; to a' ...1 ,. &u atl +.... 5o"4 a't t' tutu t -

.1.. I f'i:'. av fl ..r : ;ry..hirit. nP 11 :a 1.1.t.kr "Ilf 1111 IM ( leis tw. .. tita&.IJCr iIItti pulPlt1catd .

1 1' l The tf'Mt/ntfi l 111. lirldi'r.tt a "f"ttnI". 1.'.;i ilit J i...!. ., "" i kri..".tt j..;w./... ..b. r.l I rr:.t .. 't.t, i.14'libl3i.I i 'uJc'IIa1. "-4'1'...,b.. r-t"m II'
.
idl -.; ")hr .utys.i' -. : ..1... .....:0- r r '- t'sl :.;.'If. 1. Nt.Il e t. .II..ltNaI..1Ir tl a'.i Ii.*.. 41 t...* &ll.r"1 wu 1t1J.r""u"iu j Gar/ttr. sold t1111t .Jc!ft..d at .
.
: 1 t 1 a4I (}.11114/ --" hit.J.ei.TYI: .- -- ; .WI' .'.':t t';._ I -.fC' .. 1nf 1'.i. I.HtC. ..1.\; '...U/ r -\1.\ 'r-'i1I1'i. tiir 11,1 C'"I. '1..1 Ir taM IaMtnt'4 ..e l lll."i-t"\JI.' pile

t 'i .tr 7til kMtto .'; a. I : :$44L.. n .:' ,. "'1'" .I '." ..... .. ..J f't .'. v.ii 'i.jH ill* r,'rYi.. c., ;i M it I w-|.' r- ....1. 1p..,)'pI4s./uIi cMuiwcibalLsw /-
.t Las \ __ _
AII Rr rS II ..1 i i b +
: .. k-a..i..l air ---1 traetJ" l Ira 1 f1l' err t .1/urt.ir.nl ii' U. $.a 14anl..III at 1t HI.lit 1- 'r 'I It.ans I "I LI: bj I14btCiti. hl W Wsi' t

!r' t1 E 1 1. .I t NkR.l.( nrd tt.tl r. .." .a 1. r '. t. /.1;a.' r L rr's rf.t.411.,. 1ft. r Ill', )i ml ii r.i ,.,'....: ii.,1tL .-.. h"l. tb .. all Iii I..ter,Ui IID"f sia'I .

r 1 tlr pr ,iNr ,tN, J&ai tlM' .t7t .r w'1 rIa'11w c. tlt .I ... r 'I ...1 J.. >r I:.".'r ..tr11- e C titIN. i't.l tir+ "l4.* r* k"t' 'a'lt a .... S..I< Ilia'Ibr : a .d$1,, !lilt! t..t1. b tdW1fa t t.aiQCk t" .

A r NI .M'-.I ..1 i.1i,4 ...".'.. t.. t t&Ie J '. ."1" .. I. .twt. 1 It .re 'I a G tn 1'1 j.. vi n''if.r. 4'. Lie \VjVM *C. C.... I.. a. .44111:4 r..c 1jJ. writ Qtttu.rni .

SSr.i' .1141 .4 ft t r e.r.i im t'i.t i .t ;.. It ti*. **. i"I... a+tt+rt4 ,'II' .er sic t.yeslra/; -. I'c. -iia.. a fi r-n I.tlpiir \ ,".,.0.Ia:....Vb..rcraritslaLbra 10 .

I..t It/ ,far ,.. .. ...". tali .. ,p.ursz,4..1 t ,-,w- 1.Ilh U 14* K il .*|-M ...".l 1 nC"iT ....:,rill". ....I. C '. aL.e ;. &1c.1ard4My .Imo."o ry..ar 4d.. aue lui ul 1M Stitt W ieit .
tl; }i t 4 era Yt ilNr W sd1st t .. : r. .. Is.f f'n t 1 Ju".. ii.rct.r. I II .! *:( If MIt. kir '
..., M. 1If IN tw" s} J iili. M1" i .J .',"1..1.. t 1 i *-a > tau. 4vNIact1dfstwti .1 lyifw .

m( Ibr' r_ l Tree ... t..t I ata I I '. .t.:1. .. .S\.jJ.\ol .7r. ;... '.. ;I 4:11 t.wt( .,:. Ii J: tU t t'rjM.i J-tMa."I "..I1..da..t/1a1lt, t"%)l. w.oia. I4

I.t 1: t'tr' r ... a' .W. S.lf' twr.t. .Nl1 i I.RSi'.- ; .. r .ilA' dice1st.1j .,. ..1 te 4'.t;. ..-i- 10i 111 .\.3" '.r s. .'a. Uc t i..ak& U. "Wt. b _t.I.tNood. Y. >
Nil I
teat.k /i. ,. 'r.'Nai a 11r I11leatr s* t trY4) 4 .It 'r 'r C'IIL14. ,I"a 1r J<* act J"
br 4 Ia ii.r / La acly11. i4 If'd'1. It r4.1 $Ar r.yVm+IIll's I ..'r nnt (I.1.t. 11 jIo'I' h r .iiA I (L., ,;.ul4 i..wJLI. *.l.et b: cxtc..J Ii I "ctJ' .irc11, ".'.lcrM'I.pcOI r. "t ._ .

1, lvl rbi.W. .c trli". ib'r flit!," .,1 a ..wan acre yf t, ,<. .1.i ttc.c1ok.to do 1. I aauoe ..1 tl, .t, amt ,he flott tactlnrtt'H. "
i
t1R.k -.swcW : # .. C.'t. > 1 I lf r 1.ri ere a..flnal.cf, ;'i l1ee'dttn\r .i a IIIJ". .tuda t1.at wW3st U. 'rl.tQtL. It :

.1 .r aTr (.$,'t seat .acFlt+l t .Nfip ilttt.4 ., 4I iaJ 'hU"-,... ,i.ilia IN'II. f111 U'' '. !. .

",:. -1.' ..aa.iRl!, J ., S 1wltr l t.jaY'rsL-! e'lf."r$ttfpU tt \ i1o". 't( I""f'aJd'tljrirlIw'I y -

Jr.t.c ".r .' 1' ",4. 'ir ..vsrilP 1''t.tJ yta+tlna rll'iiiiaac 14. "ftr'I"t"ItW'I.1'. 1D /ta.t tIt is .t 1 1171 V.Iwcali4t, tti..tt. +tlttaiF.u.Jyu .

t r.IJ I ftaa'r.re4.llli : k s (1A t t*' .vri tr r. p ..tuu 4"t.P1'.a.Ck. ," 1.o I";1111 ""1..' <' .1t.1n U'IY.ftk'. .ICtI" tZZ4 ialtlNtitt t Pt1l a=da+1A li.1t:1'ui .

dtcJic'ti+ I list t .. I.. .l.i+ol W. C..... c..t" 1h.u1 .z l! 1,1 ...a., .I r.1ala..It" I I.. I'u i.7 It ... prae. itwt.t, w, ., a'41ij1.uaUl vC ,wY .tI w An'--

t ... +.li .t J Hit U ..011 ... i .t HIL.. 1 litiG"WI" :..sr.- ;,\.. a l'. ., Lad I.irre .r h'' hf ti.v" .." 111 {tar .11..1 1..a r rat e. 1St. 6r.d (ixurili I a ..

r .,... .... q aI.- __ t 3. i7t ItV.t'tl1'.1t a ..tr .n:" .a..i feu ut+e 1 (its Xdpae-W. Ic.u
1 ear lltrli.I t44'/r. "_' tt.,. 4r tL 1'a ";1' *A' lStt'.:. T'f' ,,,t "1.1iIIltt" tie W cr-.t. I r"a .t I ..< ,1U.-*< .4 s-l' #te ,1 r !an''' '.- 1'1:- tt4J\l .t'. I.... .
.'Ja tI..1.1 ..'.,_.JI.- I'at' .\ .. ,_.1.1r .t' p ,. .. r. I." b fl'-J K .of'" '111. : .J..i.. .r f" 4 1'aC.1' tatt'' C, .ot. a I..c. I. p.d jy ua-uJ teat I"rllis, tljiCiUJKl. HfcT tiiii //,

r 14.ttlST1N'lIl J, "__;. hi..MNri4"a'11. t, 1' ', air. la,--M t1 # .;. .. ..: I ... ....'.- rif.I..t". .... '.-. ,.; 1'. .a'.. ". rtl.lit *l ..c .:. .i i at 104 o.".cb4.t.aunJL- xIlu cunflJeiictiu :6.-. ;

.L r. Idea n r r'r t IA \ f'" T.. "II .W"PtIo4. .' : .._:. .1 :. i i. .. .a./. Aa.:1 d 'rL IIICS ... ...._% .._ nl. : t tti..I11tC IPI..a.t tit 1Ny b/ !arfj 4 ncnUwiMi U tbeif atact,

.. .. t t. .: aMI ....- of u 14' Q ...... Irr.+, ... <.-? "v 3 u ... _i I.it t .- .JT lh.t-'fICP" '. .y. i?ai .. r 4! 'fJ. 4 ..I yr ii "wi \I.n&.A t IcLJ a4 t+rif utGui4tjlla.*. lare 1J. k'.1
ri.tr < V
1t tit a.. ilk 1.f-.f. a.r1 I'.IIIl.Me ( C . *.Iil'.I .avr. c1 ; ...;. f ,.'t ... Ii > 't.e 4 f4 '{r i It 1 4 i,1 ... .I.. t., ..41 _". iiic JW aaa..c. Iegj 1M 1'IUttiiirdtlti3. _- .-'

,' .b !. t. iPn.. 't1e.A .f t'e. .it'1tI1'1 In.. ,." !a.'S.- : 'ae.a- -a n.... a : .. : '' ;- .. ". i1c. ".. ''X'.; q t."j'. .N.4; J .... ... 3i ir ihi....or. \ Woo. T1ut Wawrat .c bti.t'ld W. IJtuCk at pal ,

W ._. 1\.r M.J .f l'tc Ii,.. J ias'a-y.I.r4. n' ,, ;a, j .Jr tIM .. -11I."ar..- ."..: .. :1 II". ', ...' .. u, 1.. a.. 411 "1 1' ..;..V..3c.irt.iii It I p wat i tl ati''f tailit W .1 .ILat41 u> (IKIHITu1u -, i

.l.4 ..rr'f .. (c. ,raj.. I: ., ills s l'4. -. .. .. ..lOa ". 1 f ,. rill.. ': .1.r liar .naL4 tkaite. u. *Jraftahst r Ibr4iw }

J.ttf'tc't cia ." iy it 1 1t. .. r' '..l" 1.liitlattinccr.I r "a ,f...I.: t'Ia' l J.a..t. ( a I ..1' .: Si.. ". : .1 u-t'It" a lu'It.t: noIlli.a. C ta.l.tlllt.i, u aull 1be &aLa h&4.1t i'
Cr j'j'I la -
.-.1" -. 'dis 'ks a .t'i1 S1 r I : i[ ::._, .......l..: .. ,\l. r .a t 'J9 i. ..'c4i 1i/ ulIs..e _t..." ".C'.."C'.. I .., tu.a1. r /

t .4' .4 'fit n..1 .. aMN'tatw. 4it. 1 .. I I .i. 1t'II'- a-.I ..e:s..v t.. t._ :%'4, .t.- P'i .s ,I. i.-.s.s. t t ..t Ihr f .itd ..."t.I/-ur tilt h'i 17(h. tttartdtt. .ith neb a auba -

.,. .irsa{ ttla Lt '11i.tralio,. a X .r t.J' I Js: ,j.16.1.1 k. .I..f. ti -. 1J.It! t tot...., at1'.. t. tiI\..tII.., .ti.a silt l .t..1 a,a J". 1t"'a..' It'uura M Wi l-ci.sUt tb.CArIHaps id g iJ6huJ 4

.r tiltltia +e ..1 rif Mr p.ni Ile T A f. rNY.I N II' .d.rla J A -,Wl, illjn ..t .. i'c .|-Ki .. _L,L It"U. riLU ."', 1 01 aN.MTt.l uat 1 ur. ail ;d

.. .. ... 1 fi !.-i i...f1 tie 1 w.ia .,1 sal ... .. i i I.w'*.. :.'. .4- a'lI. 1 ..'a .V4.aq I. t L.; >ur 41UMUUii>4lI ( aul C.4u... u.vft+.w1 hI u* ,.uCDeral4. t'&DUAr .tad -.
"B t f' i
F.'C\II ... .errs' .tad N..a at. .I *' ...J1".101. .& ..,. I-1 r'f.I c..ctsJ11.. ...,tLIllro ."' 14.w1A ."UMr .iftitajUt rcoctrc
4. to' C.iJ..raLwo. .
41 LM ..ttfli 14.44 $ _.rl .\..-( O. I t. I h tai jJUId I!It4. -
9.nn. b"II UIIIt' ,11' 0.. ..t, .I I" .W .. he A/1 Ni .tC'f't..r (uca .etacahili'jI X* .U,t wxloKcaSUl .Illar sac id4fa aTs cag, Ji
_,__ ., tot oC both I't.t.
awl UIII ttl4l.rcrUtnlt i. aw asftialu .r.t1'as..ii.lrnt1j .ta4re u*.e4ricwiutnicliui* ,
.i i4al ..4.r'r, s'.I b T' ifu..rC' Cft t& *a ti** 4 cab t e Joa.a.JC ,
: (
".k.a,f. ',1 Aft litre 111ria ,. .. aJ i,>Urtg a.uaicirtiidt i"tCRIU"pro,.!S aivi .rlttiwtt .J dw bt.ttn woud: tN etitlj rids :- '
hi Uw taM
of + with
1C. jr apg1I11R6e h 1't'? Wtak' tu i permanent cttlettftenl of Ut.*a |coj4 trialatiwl of UM Cdii4tuti Mt I T.K-JMJ are tit{- ew4uTtts, aeQI.bT .tbo..MOn.rd. !
b a t.I '
rsrI a l tl i a border, U.wifl bt fJh Oiicraltltt a MotJIJ .- .
v vi tliii tar hie( ciWa ear ona wUicfa ikswye. a4 will 1uiucA' itla++c.. ,.. : -
.lo triD I. '
Stale
bit 1 Ai:= l G d ;,: tttlitolilt.ttlNIlritid0, f -_ ,. .
"kJ 'st 'b ytlartjul'r.t ---4 S -
,
3aLttialifip Rut toa try or gbtl t tilri w 11.aria Ike tadtsta 1Y ,. ,- ,r I. .
n' ira .
I "
.6. df r.111mltatst> r .' J 4. .. :-. .L; r- -
"' /
1r L f :
a ni
.
I
itr at "- J
t -
.
.
I1o :. .
%
A -

:: ..' -s r .* .y --
Lk -. .. ., .
A Ii ..,. .
.
--- -' FeT .
.t, ., .- 'f r. L ',' '- _- --. --"' ': "J':f"j.llriJIo .'
.
. .4- "
,y .. _
.
., .. II .t. f .. .....'. t' '.. '-_. .. .:i ._ .. ) _

j .. .. -. .. .. -
-
.
; .
,
r __ Ii
e, y 'I/
e / I''
.
.. 1 I
_. _.. .- $ -- T' .. : .

__ .. .. fl 1
--- -- -
-A i"& 111I' Ar.l st'rxtril'tt1K' -If-+ '4ir/CiwntfCult- rttl U"1"T'a fltsel I 'r ti'I( "lltl, it .dt, *1T
t tr*.t''t+R ft"t tti 'r..1 M+fIIl.cf; V *

.. w. .. 4"4...q.1IteLt.T" _t. :-) ino f'.t' rd... (.(N 1 tall'n+ C"ltfnJ".M tlt l..W t\ti't it.'f1 Qt -

-.. -_MR.I ..-- -., i +frtj t.19"1 JI1 tit 1"" ,ifl>.r not p":t l'.t wr-\tlci. tt!. oI. rr.t With tlJfJoi h :ti a ttil b* \-k-. etap G 'cnt 1 t it' L
,
J .
.1.It ia,: tiillhi duSl''lri' I ( r.-a.k"fttWI t idrrti' tit oJ .fttt I !
.: &. 1: ;.106 oa IFl.t. s
,
c' .. -, ,. .. .'enihM.1 i itt.1C sLl< t:1.: q.I ri.tl tlr :iffnN'. S inlh Mctt..t :'Iti.J" tJlir 44"li n. .fi Irl hr2t K; g+ T11r/Wr L11tk1 et t aatap a tlitir* ,

l,4.;:yblr. C' '. ;n"r;ti 3lts ii'ie t.J w.lP A.rr..rr in caat'Ir tech jol..n'1 in J Jrnn inheat r. ansi 1.an tlfk I MJin' 41'r i 4I U o ti'I aiip r rh.rt"i >.

i. r r Y ..- ''. lI r .,mit... .-.t.t 11&1' tr..a J&.Pd11t -.'i '1 l.-\r itA. Ifr: i. cute{ 6r the q. t'l1tnt'tI" f.SIII ftt1'td lI 'tlir; f rataat r'dc Gt u rt l ,' t,

; J. ..1Ib.\-H' .. .tti..tia.. 1'. t I "r*t tliv pore own ce.t\: tut,., puffer. Ut .n tt.a" 'Q.ic. Stlrh '.aY" Iheul. Its stlsl'- -1

.' 1\r. .. ., t '.l ."p' i .Tlrs lartte J p: t tltCtt *t*i..r'-"f f *-.'m uur.wvftl > rxMttAwtbtio i h tl"l '.y. I"1i'x.'ui.' t .il [ It '4 ts ttr'q, l4 ,

--JI ; .. .... 1ilay nAwf p.mr' icl.-i-. ctrl tfoh1tl b- 1 h\t.. In.t -tl;rrfl nf'lufta isk k ,: s tlc ewti

i '.. JII"fir hoot.nLirt iVl,c.J">' -M tied B *r l I.r 9"lU1* .titelIVe bred tw !i11p (I..I; bIt1 l.f1I ieatsty ttfisY ay4 4 e 1 u.t P

.' t ISC.'i1 1i.J It'ttda w t i. Comt.t.7JIf.M rlf fmis It wi 1 *v t..tl..I.n..in "I ','."t4. ,_rtsii th. .Itf' ttL > ,

_
: JIIf j .. 1c.tlt p'. ,,I ny abt.l. Ii7tri elf 1..a.I.. ..r t'5 t. frtClil'." ..lM")fo 1 I. IIt : Iii

/ aw ...' f.I. ." ', : : ''' ...at.C'l t.tic tI'w'% .t.b..1t.'LIr..d!.1; Ire r* j I fnlttt ; to -ra.airat htin e'/4f sac 'e'L'-..! nl sat !
,
\ +
'. : 1 eret 3,5 P
i .. sri. t U
'. 'J .. .ft. .J.'ft IiIt'. __ t.l a rty.trhla. 1tn it "s rt n"l\.t l1: 1t.1 Ia'r. 4' .t i r* **fv %* ** :j( .

/ li : 5" M t" i" I'e tJ..tJ t"WI. 11"Ltb The n x!n i i t,, r '; : pt r Grh' : W K. wfr 4i, i>

.. l *fc -i'4 S'-r** r,. tO t\t"' irs* :1 r .. I'.pn+th4' e ,ftL ttl 1l i "JI, ;f'nc :rrt kt. ,earl J\ tt>ar'fitpir'Ii I,? .I" o.. *Cl1l : G4s ini+ G t 8Y'Ch r;

,. h' f4ti l j wi .r tt i'-p. ill net .n.'sf> Sill. IarIC Gt !u., rat r.'it1J. .d! Cr'Mf .sr.te..t a t .
." I..ti 't ,"t tt p t.61C, 1>a t"ipT1I.e :4.-
p i1 f J. .. ,f.t ; 1
< ; V !> \ 11 1 if *"* :. I 1 .f ,j. LoI 01' 1'fJJ.i't .r : M .:ittii t
.
.
a l Ri r. t t n I .
-h" \ 1 aml.1_
f'. .k .'I/tlril *r1.wa1+14"."ttt t t It'srtl ..tnn. ,= .trl .
4J ". tftJJf'
"
:. J r afI 'J..1' nehilNft tkf.rr.trfL! .1r"i' it. 1 lr Ctth, ttti' ttGkt ie 1;'QJ toy fi i; t t
,1 ? et Mt t ? +tllq
I Q.t -e I"'t11 at tItJ t
,1 t'i, &1 'hn .T1.e ..r .hP '.! ,ft.T' ..
1tit'.1ut"1'a.n't"i,
f r. a ,, .; ..Lr t'. .i ". f ,'>.h.tp.- .1

..J .to.. ._.'.S of' ,1"trl44- .1 ...1:'..., rb ] .1P\'I'f"- :. ,, ,.i tar.' b'1 : *. "*" e'1 ? > f\.tl.t "" *' .,.+t.'H P .it 1as t tltt +. flfr*

.. ,i1Inf'.nft 14.atty I.t'k.it'. l"uJt it ., I *'ii M M'l v. .. 1"r to slaw j9 .i.u-i. of ftl laT rdr
.. .. ... \i&.it' i 1'1 ; i .*U'll.-- tlifiD. 1..rel .
: y..1 ttti .' snt11'ttu tjtt: V jf., liIJI'I tratfV t.t ; MYCt
Ifti tMnO bfo"b" e.toe Pt rf 1t\.a ;I-11i ct
r
R' .. O tib..r"t..t t \\th.' I Iar'i fit i'" ...1:0 t"Wt..1Ji "'tP'flC" ("i I iIrtt"a +1w..I..Ift. i *f *5"5>ifi v'S. < -ig I J..1

[. f".r'tr' tat J.... h tr :*r.l. .1. .!r.frl !. .
mal u'i,1ft fo a ,$I .tia at "V":I R 4 .af.,1. (,. ... .t ,. .:.'11,11 t".. Go 6Yr r 1..u ...jh.'te*... r,... ir ..r.... ....;7i-...s. aIr . .
or atlttvf oJ Cf't'Y St\1r title,, ail J t'Itia 1 . '. .
; twp I .1 IaMli ;f re}itr; ksilla 3'e :". t '4. .... '.. .. ". -- ..

a JI +4I r peC.. s t;,iI. f.'S..44t .1.- ter'C :
q..hr
., C 4i+ '. ? :et.41, (be 1 .rtl jr'ff.1t'_ i.trgse'!' dpi, ,. r .;. II : ..' t[
,
1t. ts-tslar st r.. y- .&t rant : ; r"a
,, r- .
talr n st, +tttW.a f1r1 td1 isCj { 1t... _
J. I
U1eJIat1 Ia IRI-f...J. ,Ie. I \ I r ,' 4I
l" etl. ttr 9 I Ia : F4'vti grit $54 c' : : iss"wKw.. Y r.11r11 t
: L ,
It ... d. I..t. yJtl.) t't.I, a.. I Ii. \ sC .
c.-s..1 (... '. I dJYU .- \. .r.. :., w
t\.i... If.te-It. t 1\iI -"J. & : l.. I It" i. h t : 0 .
i of"r t
& ; 1'r' 'h''
-.. ". .. h I. ,tfl1.c ,"I. .' '.J I.; 4 "

1.1 ., & ;: u. uir.t.'a' b "h'. r; 1 a ri trR e@r" e" fr a '' t i$ t ra.a! 1t illrl t t ,te.et t t.r k ; J. ii.P..t '.0.. tf\i\ : l:1t.

ye &t Rtii.-1. Mice n d it t. '1 lite4'r. I I14t f p a ..1 .tA.\f'tft.1 'v..iI1ItC 4..if .
.rJr'Jfe.}! ti ..
...
!Fl Lb ,: .. 1a' \a. dtafi..aI1" S's : wcI w a -,--
_
'' .j ". .., Q t -
R .l4 y.AP '-li'! .
rr.aJ."tPTItOP .
.
f! i \ .P,. _-. '. -- __\ .' Ab. tor_}.. 1... .1 1 41H hy4 l. ; U. rrr'tt. tiI = .-, HK tea! uds i e=; 0 14.u1
1.
ttt"rrw
.
..fA1"S. t.If '"'. o .nrn. e 1 ;.t-th 1 w. I 11 :r. set titI ttae

I .L ,_ .... _) :.. __.LI .r_ ..,_..,..r, .!.:- ..t . !:O. .\ : .. .'f. rr 1- ., ,
w31 n 1rf.4. PJ"- .t -- e -- M -- a4rPI, ,
t. -i *, ** : .; t
-
liyt !: .:,.iJ'.pJJIic4tkr.a' W U'i r',. -rH, %. v : t f: ,- flit HJlrect & .
.ft r'" .. rfrl nil c is Istr i.' t +t
1a7 .t fIt..OW ackot 1111.tt' _
... JIk4..f .:., .c"f', ." .Ja l.c,..1.. ". ..t .h .f, v-1t.:1.. : J], ..... ,-t -.. ,- .t ti l : r te+rirt tiwihrt 1 -j.. atfefi'it _4.N- 4,
-
.w'Wt.r.w.H : 'r"L.o'f..ti ,. R ; '-.,,' }
.
-
I
(. .. '
ftac s41
; I. .. : .. .. J A".' ,. t-tP .
f
Mi
: fr tr.l'IrgtV Y
J.4 L" ," I"'l. 11. : 0" -I :, -- CS
.
: .
1 I
: : :-..L."I 7- zO .. .'. .}. ; :. art'. ia dr'a
'
ei JW''" .t ., 4't r', ., 4talu.l
Llih .
;an1'ta' t..It" 1 : IZr 'llr. fLx t ITalallrtIbilltita ; I tpr ,, rr
.. "rtl'li1blMrriifl'! ; ta _rtYlf UJ'J\.ia '. ..x t at. 'ti 9" .7 ," : I lit
,' ; wit" r ; n '-. 0."" J"-r.1': f;i K. I j" 1
4.. .
.
t4
: i ity .
: '
el iM
lM I.IMtf. : I t.. .'. ..i..r.
1 rh. .
W a.1'
n .
t '
!4 .. I.1 f- -1,, Dr Mr. if? t iia 3u1ef1tt. :!r
a a'nt'e. .
)Y'tr ,
.
., .f .
1 .' .
'
: ."tltl. "IF .1tt-I $ t
,. 411 :*1$ 'ut ( ,. ; the Stat -
-e .afW. V ;. .4; 4V. t. s'. t ..I .:r 1'Lth Na.' : ; -

t .' .. \. .'. 11..j! t in c.t.w. a..t. -Ir. t tk t' l .J'i'W l .r a./k I t1r_ '!n ec' piat d'M ,
r
.T\E1 ". .1'1 I4t '.'1 n 1c..t.t. ) 't.z Iii IUIf', uhiGo a.\J' Ii I ltQ4 tt .1fc1'- : T.trtt'

/ ; liolrr4Ir r+ ti4Pntrt i I I"i' ':' ;'p..II \ t.'tI:

I 4, 4\ te I I'\"ldH. .nU' ..T: I."-. .. ..: '. 1
'
: 1ii" 1"., a a rlra.,I 'i' L't twtu 11ir 1 ur...... ',
&
tIt f. t
.
:.t ar 1- I'It JAr\.La, t. .1\. ,I JfL-,1 r Il'iLtd" e ; ;fir. a : .
t.- i'I; '.. .,-1 iv' '''' rl St ar I ..r.
: f. .
l nr'Itnu
.
.. .5s + : .1 Mi J. r 1 "t 1I11Iit'lir of f ., .
,
"- It I lt bta .
,_ .. .- -. .' ;. : --- .,.'..\&. .,." . r ..11..I it + Yaarl t..net:, :.r3.. hr N.e.yl;ett. .'0, Ik! f .,... ... .1J
f '' a
.-- f" : ,! :" ". Jr.1 ...i.tft11. ... ,", av.IMI P .. ; 3 f a r f .I
t. 3 091 F Ate
fiN M Ult.a, .
.cn I ; .
.
.111 'rry1 ", "",tait 11.t I d1 N/n rn 1 U.i iw.1rt1
+ .
.
't 4ft r',4tr tfwMse1' +:
:
av: in' I e't. '
.' r h.s1l x'M w! U k''t'r ri" ,Ira, I iI 4i. fit 9 M1 +
nj +r+ n >k
all. AfW t1M
J at
: a trIr
"" en !: .:.t .h.' I I Ito I tttta >
-1' 'j' r."tmotttl .
,.N iit.VldCtfe *i-rr 'la f.:*!(< trI: "t. w to acei i.,+
,
.
.
i. i It It' reRtuCcaI- t .... r' ..1 jifir # .
t .. t.
t < morth'rSl'itk :
rr u iittb3tl
j "\ utU . .
t 1r'Jan.t r.raa.Et'it ta t1. q ta.Lc.'i Z44 .4 rat +It airs..t'Pittyf'nNlcl 1 ttlaanal't tlylar' h.t.t .ft" .

".. .iir11Qf. .n e ...ht A A C-I..it } 1 all l' 'D ilayitihflis. !in. the Cxtcui. \y j' ..e r f / ara r1. M Yriaul'i

.
tat a.'L'rerc.r.f' e a., .
.
_
J :- ...j t.-J P/t .f.1r .Dtrtatrtm1In. ; R f .
t \ i .t at ( i t. e. villi'" -, .

-'' trFti ,M4kt."Pr'I.. Slfsrtna'tLa to I "i'raRtrir! ; I crsscs .. arros'tlo3xtsr.. (r. k"

.. rr.t1 e1lur UM J.nll a ttt i. TIN -Int r cf I.trHt'i; for in rnjm-ri$ of r .t.
; b-
'I'"r.e' lk iris'
t4ailGtaa a ?g tr raK ; ""YM k*.
I j dJJr m.'IWQ.MtllbJit f' lire ,. it If ilti h'i'd 9ml G.ratt'utU/nua
sa
rticj p rJL" ; all 1 n., '
.liar P r..r a btr -lit
1 leir 't J Uh'. Tile G* ffifcr 'Wrepr rft ii'xtMn will JeVateup.Ni! Uie "ttVcnli I
Trmm nt
.
( r 1I. rl." f Y. k I ..if. ? .>>, If
t. 1. 1 1I'C h'.trqoot ar-m the prfi+taia ,t'h r .; ( 'n-nl'A< rfiiMir. 1". ..4i i ...;. 'I.'_'.! ".r -:0,

I *ri4e. 1.,1 t .1,14 Q;" t +c .ra-'H" "r TI'I C. ll.t hxw't 1 tr art 101 rn-lh'f.'J.t..lc- ; i4 .t -t'I"- .r /titrti.ga:4n4ie. .l..r...

or raw.*fi<$*rf4fi-1 it kditBcl'tt i ta..lcit' aft/anal'rslrwt'alvrtt trn'atrrtti.latJ IrlKt'/,., ; h. f. t' 4 i11A e.'' III f 1. .. r .t ... .,.

i I. .- Ibtada, f,, t' ktt. 1.ra1t r'A.i ,v n c: it rip ic.<-nllt't..f err Iht+ Gn .r.at .... .... r ICCot Vli ; ..... !r' :'

r ,1s J..1 1 t-wti.i .. J"Jt'.. u.' d Krr 1 '! c"" 4'A 111. las4u fh I......: .f.. t., .t ,.q.fanaril : !w. ,\_. /r-.l. n'ric. ... .. I.t1 ..

; y: R, tilt. J t rc tH pit the w.1r r'aaer ':' 1a .% nt .. ,I'hll. 41, a :I i ;s xurn I! ':. ." ; bbl otr1ItrSiste.lithe C-tt-tl; atJa t. ., &.. .

., o.'tif Ifi cr .( .ah.. A lal f'1'r Ia'rial.tri .tl,{ .rs-n..t. ..f.. ... .., r .l..cros t M.J .\ tiKt! ertut_ -.=-- u,.'. J

F1 JI"e t"Iu.. .. .. n r 1\\.1 i .
.Pt"tI Itr i thnttya Irr.f .ar. t ; ". f' t'.r_

I""e ILt1 tscttNt .t, 1i.1' sf1..A-Il'F ...rtf..tlI '. : a ,'" : (.,1'7',1. .. jrl y.t 1 : 1 d1t .li
"t i
e+wf 1ry.'ta tt atlln.i.' .i..r "e d 'i,' 1/rv- w. .1 .: .r.. ,t"a .:t."I1&:.J' j e tit JacLsoul'IIIcP.i .

t 3ttlprareiaaa lc ..tdi tfthte l'O'I'! I" J ..; ...JI.. :. (' .....4.< 1 1, 11.,I' air '.
r i.f ,
,
"fJ
I ". ."hk J a .t! ,' t sr ,"t.Ali l
at j"ti" .f'"hh 'd '
f ,- '" + kkbliatirlta4t li..' ., ref r' '. j.r ,
Rg7IIIr .
'U 0.. la.lit' + :, .4-
\ a .
.r .,
.
g t.tll/ttMDa, tisttIa8 fnt" 44)F -..'II .' .- t :. : .
'I tam rt "
fjJ.J .
'1 tc 1P QtF71
tes" ft .
t11R .
_
I J :tr t.t .
i I 1A&t. 4Va R1aW be rrc alidll ... t t'+.. p ." Mtfjlit, "w't. P-i-a.Vn."J 11rtrtrt? 'twi>fa'1 I .
Cld't"efZl/e ". lelwirT1..
it.iA'1l.
Gtftlaltttrlt .
1
.IIt4Jbr t.r t t : .r a r.f aM 11h..1.ri1,r..1J' $ ,'
'
t.rin c.5. ?'
A pk' aet'e on iai. Ja 1.HW tie s'nl.i!nr..t 1\- ,.' t + ,1'trl. J. 7 14 a.
unrlrw .41a1 i> -r Mtt fdR'Ie .,J4 tl.r : 1' ... 41S. .
IftIe..w& and Ctr crnt< A tn 1"i.fI, :;.g.....'I .. 1 -is lnrllr/m.., tslittrrtthclicnr tr .. '.u 1w1<"t'f a C'tt.rJ iltl 1R4 '* .. t 1

a.arJl.ctU1r. ,W \ TIlC
.01. nl' ,ta. Sh' ', w, I ra.+,lir .dial .. 1- r- t ; e;' t; 1 t .,
k.1a 1w tn**i or ci r, t iTe.t* fifty' lAU ,"4 ...... f"r ...... ;lin tier. L',. -. V ... >
'sicrseritlti4 r d 't u.h" l I The I Ianudnrr ;
'. 'iW3Tm lu ,tlrs'flea'n+I krfA C8 .1t..I. '-,...". ''t '-r, tr.c u.t t ..Q h... nf' t rrlrr ns.l..tba claw qne'foUs I .. i :

.k..u. OM iHi* Hire !. i .-, J :. t \f. .1.) i J .11 .
mh* -r x < r f 'tt.j/ '. glYalt.arc + : r .
il noa..1 .
"HIt I .. .1..tit ..p"" ;.. "I r' r r
1.
pTttiCl.lh .tI.e G.atmm earl I..t at i. ,t .
1/ IrraNtiapt ri % rr.i.i. .t I It C4.licr -' s: ; e f; .
twt '
M-, utl. :
11 r tr ol-! U 'i S *. .. t.
.t. **T'yi'ipt( t1 '.
4 ( 1
+erlt to It rrtlip th ci.ftnra. ;I .;;. ... J"I't'.Tf aa-rTT .ka'I'1r. : i .-
.C9 .. I' .. .. .. ... ,. .a.aiH+t A* 'SI,. ..t r w.f e f1.._ '+
a ta"" .
r .t J us j 1 air 8 li : r. .r .t,- f\ \1 tint L" : :
.. /?] .I..r i ...a J. w u- .tM XCJticriim pmri. t'nt T'r": .4. .tl.r ..r..t4ft; if, l.,...1* ... I.. ; .
JiM die .. "d awt r .H..r' !*+r S'lirrra lri. -HIt h" St Iril_ II H .._,j. I'P.f'.Iilli'P' ,:. ..:----.- -.. t.
tlp l''it 1.r. I .
the 1 ?aa v.!., .. J i.!, ..f I t j* -.
L.'s. fJtliMlia.:ie lot Melt Qf' J .r ili--lrt-rUc-! w } )!< SlafrgliLc. e.fcr ..rk ..'u"r i -.':f' p ti. tt J Air al.; :* .. S7. .<$u7 ti. a *". V. .-. '. .4 --. .JB*
: aiI 1 {'fvviilin\Mt, l. any nlbtI 1--1. to : 'Mst 'wtlrtra n"' ., h "l ,- a Ai *.
+1, ilp t tt' ewl.itdT'tin .E, il J rv ,
\j .r | *c*>f fcttii "t. ..(ffi .
-' --- tar v, or !* fL iNnnr. or i "i r:1f', tfr. r. c. .. I. ,
!-. ..71 fY'sk .l lii.y" aiu l 't t L !<...!..tmM n iiI..r thi S'j'f f1llh;, i Itt r fj -oj i .f r c' r. I IC
III oar to IM .tiu" .rna ur ,w'h kn tr ilt .i filh aI .... It _.J_. .
fay.c .Wtcll ;srt .rtk ti ."... .S '. .tr R < in *.. p. :p'1 : .. .Ij .
Hic (
nt4tirr
r r .,' _' 1 ..If. .., ..!.I ..i.1 1,j'j U ,it<.r states.?ntd'me rear afterc4 ff "If i.r lic ; x.l 't ....\. .It irN"tNtrr', ',i 1 1'.r tIII- .. ., sr" .llt- w Gi : .
he .
..' .' 1'. ,,t\1t' ,. 'tA "he ". 11;" ._ .t.' <- l It. In MxrU G. ,1..UI'1ff Jn1\ .i;: ] R.rlt'r.} 9r .f.l.;. c.. ';11 It t. .- ,

:c'.t .. .. ; zrnwr Ju tic, Cla kiMr J dft"'l 'tI; ul Gent ;. itl. ..: '. .'l" .t If ;'
; .. .t" .-Y-.1. : .t.ra K:.:. b paC< i. u J ,'.** tt.ft : qC4 t11r 'tS:: ..r ; .
A t' .". +. t-. ,,... .1t.1 Iir. w41st fI'h.U,, t "it.It Tlii t- r t w .I* 4 J.ij4. .. "
: *
rn. .l y t sty t K or : ts
.
-. .
I I1t'.4 G* .,rire rrMi.IM ilNtI t j ,, i t" .11 ,
.
Iim. I p y r. tM.f
: i Ns a
,
.: i'iat :.re'i "i .i..11 a ": \hiC'1".f.:. G..1 p t n 'It 1 .1 ittr. 11 r. .. l .;it.1 ? <
'.' t un bt, riih'e r f .ItMU
I. ', :!
JfJjfcS4
tlie '
.. trt TtItw t ':- .- ." ) h.' i-i-. .ft'tr i .S v f (JTifift S nti. or mtx of ; at |- i l \t..Y.I. --P""' .k- and .Y t iyjjBgt.HL> ,
tn
.,'" t.-V.J5.. A ... It ..Sl 't :' ilfc- t41n.- nT R "r qfK>tNNi j j th(1" ttreta. t. Its ;.. .. i : .f! ,ira''' J f xaaf .*.ti'C f
Iwr.ta t r.a n f Ililii S'ir. .. Iat K. *, iu
ey.ai* ".I .t. b / .l a i5i,1 ct aI&... jut I If ifnf tmr l ii le. r/l.i: .. wStir'4J,-i ;; : t 1 -*

.Z stti' d l.it, .W .b CI'ttt": _111''' 4 Kies ., Clitldtif'ttt stair rm-j,, .r.. a xlin!Iyte-l=I1f'.it-h,t! the jtl.tf't.4sljeKsriia *hr.n In I...- i ,. V r. "tt s. tft.i ,..i .r -' .. ,o- .' .... t. a* ?I'
Me- .
.iad.1 .4.;) .. .' .Q.I..1 t. 1 :" ,. tu t..L.-'o nc .vt. .
al .
? 4i4rii.. ,..arnt.sCa'Ir .et' 4 II I1. .. ..1 I ,
_II. ttf4tM I. 'O.. t..a .to .'. k .. W + 1-IiZen1 that .luc I i ..# 1. ,.
f t'' Llrt rrim. .hit Ji Tffwl-iel iii nanworthy- 12 f I .frt. 'f : .Kdtl lf .. 1 I "f '\'

11ptlia_ Ilttlr tatwMt b.+ 'rA I.J! a..I t _tff _*'."*". 'a"'Lo' ..,- ;_. tt-- i.r.- '__!-n:r..1., .- ..._.. .1"_.. _,ro.i ,.. ate. ,*tl t Later rr. rfnIiforaiS.- I _I. t: 1 \. \c. I
in u
b'W&4b-At', If II i_ lad, l.1 sa I 1 i ". T rti+t.,1al ttr !.", h".1..Jh (. 'retlirtn. -
lili
,. ['t>T, A IIIN .: .. ,., f'toCJ ._'", I ..t I... ..f ; ist ; .lie1'tlri I Tk'; / ,
-.tz. Ate' I It
It.tIC/'Y 111 Cri"
.r i're o-.c Uu tlw R .
t'a Ttk"g : ..
W1I4 S..1. 1I' fa
r Y
art 'JH"If'C C.at 'J '2 '"'t'\4'' .ttMi I, .. i-"P-Jtf lt..t t.ist yo JI I ntIt ,
I. .
.r +. wler+ _. ... rX ;i,t Isue,4 t fle 1f. lie.ec'ir'. .1 **
r. it'C'III ; L .
the .e t :th\ st.1.l' 1 !b t.'f'f .. r i ., i a r.,", F' .. t. ,f.jr. i1h
1'la.'I .
"AU in.l
tp .
cI 11irt.. f1MIft.r wt 11 t/ IM r' Lir+ra tn111.71 Fr.ut,.. :r
.+''a"'dI Irts 5t. ClOUt .. . "e I"
t II .e J
r ty r. t: .. .:.,1 r. ++c GIllr '; tr Mb ttlt" 'W"1Jt. .t He' 1"{
+l fat lire O.rClfll1lMn' .11: tiyn, ainlr 8a..otJt. e1t l . .
tlarfZc.lrtt rf hart o.t.- r. 4 itt" ;sr.-ir'. t. .r hlr'I stif: { .e.- 1 .5J .._ -eM. JIJI
,
41&. -o..t' is 1W'1".I. t .1tta -. '''' I.. CI'iI r-.h i'i; -n :Inrt,1 .
.
the (8'.t. tai w <4 I;. L.. I r. ... t..1 It... i PrsUa'ltlrif/- Ii a, A.
..- di.enltlir, td I t.'ttCtht,. ..... .... 1" .. L.i lr.. 1 ':e D -rand a I:' 'c w ___. L lito ,
1 PS* ( !
: ,1. sr 'H..t'it it, ln ; "
\
i 4 t clip .!fIk. 1"i i C'..'ijtl; t Ir 5.. a ..:.... (. ..at1 s' .\"t'f'rtJlirl ; Th." 1f + -. 1. J + .d..'r t n'r tsar A1Pf'.I" rt.ar" .;'

: il 4ft1 fit! .tr .c ai.-*' poflj a b t inf tAttmloeparIf ; tiNtWls'Nt 'r. lt-1..i'I! wt :0 ;...c..1 q.aNl/, ,+ a an f.f'.. 1norL rod ., '1 tortetil l. .. I>} a Ir, rti. I flt '.
tW .eiitattD.l.. i7 c.-- .
1..IrAjs J.a'MI'. e1
< J 17t1 .r .
I .
ie4 \ .
q'Y .n. rtia'sIi '
: :t fa'UC ih'a T. / II hfit-T"MMH, tx <*-..'tf -.. I I I i
G'n. II. : stir .wtA ,..
QI.IU1. rteit7"t1"LKIII +.x.r f Ii 'reryrygsl .
'. \ r ? Je-"are .
T' ail 'Co"jro. .\ '
.. t. v. S'
1 "3 .A $1.1 rYal tae a. ,I ..
.i 7
I
a : TM; el'J'K 1 e raarutie..rati ,..!... .'. see ftt r'i'IMr. .r1 tjf,lint ifcrpf. r' i'st, an no.x, .. .\ .. rt.IC.' ." \ I r MaD ."" ':"
Sg1it e r-d. taart1 tC'iJb", t.ah.. ed.J hce1.'rby; rV ..trticptrr.res. } t- r'N1' RItn ,
i k t ( tr.' 4<;< \ : .: : A..attt p.. vF ... i'. J.I. fs .- iF : '
.. .J.r.tlM.Jt+Ct1 t''At 18' tit" Jr w..l ut .rIJ'L" 9h jtltrreut, -.. fl f rl'i".LiJ
1' 2.i ..1.I t 4 .. ; .. .a\J"'r V.b. -'. .
I ".. 57.4 7.24 i ; for I Mfi, a i r. ai.,it.c -JII', 4114 ,Wsr. ,. tom:JtI tilattair tuie1/1.t 1. ,. D e t h4. '
., v t l" > 1. L f .
fit .t7'I "r. t1- 1' .T't.-\ ,.
$ '1 t
,suit c..cU..1''1. 3: the. intbtttlth .
t .
tic. 9*j.G..b.t &It k cr .r..t.irt .t.1 .:.. .- -.;'. ,.(.tt. tniYI / oitJn'Ii. .... f+ i 7 .':(.

ehrli.1.1 It/14 t ,- : 111 <\ .. } ? tm..trb trcyg4 ,, ; ,, ,.'!
4 Wt a1r i i.a ''' d1811 : : ." .- .il .F--.t&W' 1' ? 1 "'MI': '

a ib 1. w. .'IWr2 klr .,ft': "'. t ,;:,era. r.- .. a1"7. .' t .trs rite L rn tb a0., 1.f a la. '1 "
.
*.r..utwt, MIl c6..t ,; Mt.t.. ..tirc.tIpI..l : 1' ... I" t:" 1 .raI.1 *.?t,, j1 a1 t11rM' .U.i' f .. J u.a't-.". ait,1w'. w.. Il ."j'1

: tl.t .. .f' .11 wt t..: t '. -Itf. tilt U .i... Siafh\.1' .. .IkJea K ';;. ,.
fir r tat:a l '- :' f"I'O rtt4 1t""r MIs1t aAot b '
"' ; :_. .1 .... ._ l .ji
"a.O eeolltkAol iu 1t'4..11, ,1t r. .; J. 't"l".11 Tt"1 ', .. 1j1. "" tilt f'a rt"i. I .raLl- i .I *"V"V'''; a{ "'ia P lava ItM fWt' ," .tiai" at1ri4

\ ltw eft\ the A-k. e4 CLr .c a Kt; a. i.. .I -.J'I' 'j.. "jIff .,r: ..,trt's. '..I t..1 to 11t ir _: .It "rtr- lt t s.rrq'.r1 rb ''. latu.e.af w : "
t. :' .1.. .. .... s ., ,. & "en. it Y rtei
tII. .31l $ e. tdioatie bas ,<. t .. : 1 I ".n. it. '. ,J- 811.'f.e fa-I+Isfa. .'.r' +'i
.. .11'",'4 I" \ '. .. .. .I'.... ... ,i'. H. R : the IJ4-cicinra id ? h w Iat sate
alsa tiI' p:1" CcnL,'t1.c <.Li .. ..4 .. '-'. 'I' t 1:14t, ...7... "r tl'Ie rf' lair : tt1I oJi .
10 IIiI 1 elt u 'e _1. Tile t; I. ..". .. .ioft It'l..., ,. ';-il r.wu '.. tl al .Ifr.I- .. WI-.A"
( ." ; p..t I" .1.. i"t, ,.:.,; r-4 u.i N t ..f'tt ( e I tft t;a. Iltr S.ut. Uc ..eei, ui .a1 Iwf ) 1 ." Ii ;: .
1
i
tIT"'ff'h >rulftsysaiatajir l.? I;., : .;-1-rya 'Y 4 .7. (..1.t,+01 .a ksr.r t r if ry3 t4-'i4,, ,. '.ft.1 h rI oft isnt. lntr :. .., :4:1&h Urt j ,

1 r a -r ,s ti'tit- f of 11M Stttc II trtris4r', I- h1"I f ',.... !.Jtth.' ..,'.-; ,'eL"i" It : 4I :.-t tC '* ; the j.littll I (HaR kti.6 I ... h..1 t.et .1_ U.ua/ 'at ,, _.Irc,U b'c" .

to J..t d'awre t'.c's .1Ac Itu eli&art ... I ""nh stria.. int r. ..". :. r .. 8 I 1r1 .iz"11Iftt.kr iatr, t.Gf4w the P'I" l .a '.. e Of I, '
'
MI..t..iH.o tlQ SWoe G..rd. s.1'i ... 'tIt.t.'C..t, ._. .t.: ,' .'. f t,111" '; '-l$. "'". iu htatljiM ratir ;ani ..s,rni.)atkttie i.. ._ ORTu' : 911#Cot
: .
e .. te't.JltttliC,1't 'illilietiAitOi 4_1< trttttipnt I' :. r ," '. ._. ... ,' .. :.. '_ ". "U. .:.:, : xaa rxeraGd .rt..1 a.'. tr t a ctrl .
{ 1.t.
: ......_. .
. s..r ter'tantiu f v nis ttcr. 1. .1-; i'a., tr" 1t 1< .T' E. '... : '-.q. ,... -' ''' -' '.L' ''I.r.1' IIC'C""I" ,
;
the 1.Mtltglf 1.J..-rt hr $ ., -It.,-, 1.11. ._ .* .T. U reel' IIf. .. IT'
; : ttttlp q3.:..I.... f q.. drll' wa _tber f.a r;. oat tleflttlClN l"r T. (:lticfier'sttettci

1 .! per u.I''III.i f..L. _. .' iM5- ;:|.K.* d. ?* > 'f \ .. ..f 1 1 1ar ( ..- ,.) olHrriM ,if tf._ J rtl ft.t t. r.rrile .d-'s' tress l 1 tJIt"s.Is.i
'.. t .,;. t. t"r
i 4t ? -- } ( ,
: 'rJf'I-.s''t.lCEn.. j.: r-. #**r t* .. |. "- r tie ftf'Af4ef'tionrth s..W *i IttIe filwtrIlc sswlclw w..A ..

.t e. 'r-tf z :. s4'.' N3 i.yltfa- -.n', char .. 1.I.-,. d. .o..t .t .,J,.. ..: a.f0" } e1k+r'';t' } rftfefcmtM t-1 rzu tled inib we 1IftJ.tIt .. wr r"'IAa. 81 a sh! INee1rJM
; ; .
.
AltNJltl d
JMliit. tl .. Jh. '!... .t' : r r.'c ('r.'tl Mhenti+e "rd t reef et, $rjt tIw 1.+14s.g k.c. r'4 tom, .
) .j
''it'I.. .. > ..,.. .. II.c. .
(, ', .1... ?dswJMbta; .'{ r ', . a --.1 .a xilaIr l L-11'ishN10'oa- Star ..reaiw.kp!] w. .
; .. .
1-et -;.. : .. 'ut..t" q J.. 1 ; l \ '. .'. '.- hI' ...' .- ""'Ii. I. fx 11A.1 trejl+ .tllP.tria. Oil 'taOIi
.. t
;. Ii.:.' .. { .r. L .vtS )'.'. ... ... -.'J .-'.... -.II.'i'.. :. .- .I.. .... '. ltt .i- .11.t' R |Sf* The Democrat i a D'iral nlm1r J.I sflst r'te ;+' ''' >

+ M efa J -" .' .. . .. I'e .''e .:4.I'1 W 1..6.. 1\ .Ii4t tI.a.'Io'. f i t .f r. *>.e the II. : martin; oil ,1M 8... ula 4..1 IIr aaTfU id'rcnt.ra liar ..te/t'tt-4- .t
s c kt tic'.t i.. VS.
beii ta aIt naPl
t" '
1. J ;1 acills 1 tetif. It Ia1J.t 1Jtllti bof '. 1/IIr ; DID I1hatIt.Iurt ". ,. :3i .
/ i' .
1 k :. 1 a l4. ..t tiiwl' ..r 1 I I Yrtse jjl r r lI'. J. Rt .
I
a .L.I 1 "I .. !,, 1 tt. S apt I j ;Ja'M c tt: :ft:a 'i t..J t.l"'.3 .fii a 11 'Cdt ri l t+lrjt I I in: in stn Gc to the Senate ist'IT) U.,1 Sated Ulstl a iaIN.r; '.

.M I ra1i4T be dla ?ue rotte.T h .,ad -, BtlrlU. r ill At4C'f1\il.. .
-- .li >rrs fba1r:w hie ail twwl it St.taft 1rhKl ** ae ,7 1It: t.c. t 4 .
X \ .. I ,. J P 9 !Ind. Andrnt IIt r"silt. scat 11 beat C1a .
llt rOR <
.4- _
"-, ...'. .1t-. ., 'fa ,_-.. 1. itli.L. '1.a'-4. tt 4- / : _
ir '' : R
: ', .. cDee. 111M& 4. .
: ., ", 'i 9
\ -< '
i>k' "
i r"
.
? TTT; ; i '. .. --0 I v. '
.
'
; -- .
: t .. ..; -If- .
't- -
; j: "

-. .: Tr : ":' :. f .... "I'. 1c a -. .cr p c r

-
.
-' ,
1"w
lp \ 1".1
t I a fs ".
t-
4
.
O -
1
.
-
.
J ?I Lf


<. .'

I ._. -. _. -. .- .. ri'
- -'' --- ;-._


...., A. ... r .
.
"
.' _
c- \
r 'N ", '. :. .' -

e f..
'
'. ;
1 s -
*" w
"
.
,
-
t .. --
"
-co"
ok ." .

'. -. .. .. .- --;
.
,At -
1ft 't. I _-.. --'
tf -'.',.4._ .. .,- -
j
.
oM.. ." K_ ,to t" '. z -'.'.' a . .' .., ... .-'
-. -'
r1 L. I / -
r I. -
,
4L '. ; > ., JV.;' u ; .. .
.
1 r A. iM
-- 4f" ., r .' .
atL '' 'If4 -J -

) f We.+ ," IIIe : t m.:1 .,-.-iI'I a. d -. . z. if' \ -
i 1t& e
; tt rlr ,. '
rr
--I' .
", ..
1't, a ?'f ; 11y ,. ,.i \ .
a'tiIW. 't' I .. r. --z' .. '
.
Y J t. .
; art 'r = -
.. .
yet t"t': .
rYr t 7-. dthk ..a' w. .3 f .a' \" ... .. 't 4'd" tit I' _.S l rr.6t. -_-=. .
Irra ; .
1- .
.. .j I : r ; .-r ,. .
,... I k .. .' ... 'u f II, 11'1.-, ...: r ';'1:; X.t.JI.ir -
'tJ' I ,
f'V TJ aw. ,
'? i ": !' .. ... ,, .5. ". ; f # 4QClD1 .
< (f ,
: W ; t !fatuf .V"'f' .- .. \ .1 $11 .
r It. .J
t r y . S.t .. 11'1.. ,. 9 u r. ii t l Jl P.J. qE J. 9
I .? Ili. t 1r 1 f. .. ; .,a! '. .of .. ., L $0titlrfa .
.
Y pa'!"' t e. *. .. : W' rSl.IGdr : T"I t r. a. tr .. -
.. t \ Iir4 i .lrht' __
'. N.tr.pr h. rhtti
r.. it ,1 & ,-. '. (' f r r et y tb1 ?'T J"1C'

r-r,. ._ W : Vi" .., u Jk. ti..f .1"1I-fTt. .rft'I" '.. \Q6o.'i". J.--- -

f1". . t r s. '. .MII.q _" ,f \ ,.., w .. ..Jt h....., .. tIf'ltr. I_ 'Y _
.. .'. : 5 .I "!" 2.1" '1. .. k J,
R. M ka.
n.
.
1 II If W. t" .' .. .h
k '
i4 .
'
.
: : altJ i' .
I.Mr 'L .
1i' tloo&JJ& ,11I a.:10. ..
I. : "i5' f i if' r'h'\i. dat D !. ,
I.k '
.-. .. ..:. :" f.l' rMd
t 1 1& 'i'*' .
: I. 'i. i. it'i. ,
.
....: R .a : ,.. j 1 ..' .: '.... ... .r. ... .JI it __ j jr '-itai. .11-( :b lab, ..,I'. &.. f' a..' ... .. :. I... 01.4 Jj--s... ... "f9J'
1"If. ;- -.... .> "" ,,.) .trt.J I I .. $ 11Iw _
I 'f' IRM
'Y lyil.a .
h
J .,
i 944 : f ti.lq .
f QR J J. I .t". ,. 1, I r. 1 .
:
K *:** lI.tDlf' '."t f ,- \.l.u .;... ( .I 1. .., rr Ia4r .!; .of -hict .
&i tt.l
I i"tfW : *
**'< i eo' 1: : Wi .
.r k it & : h. Iii.I : J. L c.to t _
,Utt Is*!*iu ra m. ':E.t.u .' .. / _\i / o.",. :I' ..It". T f'1r. .
; .
a !1 ntfVHf i.uiii j.-1 : .. '' .... 'c' fJ/1"a '. .-.k.4 ... "., ....,. r .
I
tll'r _
A'.** tA... ..J' \ IWU' .\",, 60L t'ft.I' : ., fit. I. ". ... I r o.l .ii Rtltar.
; I ?
*Vf-- il. f rr
.If i. .J. lfrJ.w
Ltaa .
.
.1 .,. ..., .f p"' 1q -ftI.--.J
lMiA'llW. :'b. ,fit(.. i I 1 Il)l'" >K o J, f I. .ut k 1'..i "f'p. f IIi, 1i. na f.. ; 1 .1"'M', .1 Il.! 'F.....Nlr'iat v wtrt .. ...
F -ti-tjr < Y "I Tie
lirgiif 'J ... tt ,. -t l.t ".. ., a.c.. / ,, r
t* ,' 1li..ln..a, 1' tt" ji ..( .I'I J. ". fa h -1'' I.t \..J.. r.S "tJ ,t
.
DTF4j .: : .Ii LiY. i {
11Sflfr _
.,< .: .t' tfCaie.. i-I.' l1 1 -
'
"Alw '* '""" %i J.. vJ Ili i m., R t1 L'' ft1' 'B'1c A It f. P. 1' A .l" / t .i n 1 .{ ;.... r t'ttntiIe".L" .ir. 'H tr .'. h. ...1.Ift. n!lr' -: /.\\,\. 'ft.J ..JIl"L'd 'at'. // ,
c .W1 _
rr*. .d.rwt n. NV t 1. : 44 4jtt1 r 1t air 1IS't 'h"ilL''t'Ii'"t. t'Fbt II..tMw ..Ipr. : --- ..I l"I'. "
} p. .
-V.
ra 1C.ta : 'a ,A'It'Itf yf.. [ I.. .0. C' ,' '. &f'q.I -
+ frt .11.1 .
Ir .
VW ; ..f1'f, IQ r i I. r..I' J..i. .rr _. : rv.
J
r .. ." .Jr "f.Ir' "1IfII. :10 ....Ir f'. 11' fit.,.Jl' .. .Ita : 'to _
fq jr .jr1'... : )t. ., n. I.1r u ". III J \, n" ." i r
: .
r 4t.1bAttlr 1 ti. .
r 7a. .
Ie iF. .
.
*. .
< .
'Lt. &k ., '. t. ,' .. f1o. ._ : 4 iv'A' .p'tr
ft .Jfq.4"1I tJ 1.e X,fa #(1 t < s ;, it. :.. -1' .. j .
; 4. "T.1.t. I'TI-C
fo 4a "trJ.fC : .. ; > "" L. ,. ,. fI" ; 'z
1
4T r N = rate : .
1-t "" ) 3tott
i "
+ uio '
c.UIIk '
A'V115I ,:. .-- ".f ..;& :111 .J.4'3.. ; rJ ._. r .
T". 141" I .. : i'r .' ,. I .. .4r-OU.- -. .. > fc *:4-.X *..c-p /
.
.2 "; (0 tit II' r. A IDLE.: : ( % ", -
"
1 : ; t vw.. ..1 .. .. r .. ,.. .'t, : = .. c' ltI .. il. . ._" ._"" e.I s SP.ta-- L ._* >f_* I fcJ

-. -. fa .f4 .j L.' .. ." ooa.str.4'JI ..,. .: I' r fX Of' jf *,. .
_Y. "ql J.ig.r/l '
l' -
WI".z 'no j. ., .
.-" .. .. : ., '. "f'.f. ., II 'H'J' -nr _', .0 : .
E. wr
A .
:. tr-Clrr
----v----- -. nk r .fI .' s q.e.fiJ ...
,
/. R 1l' ) 1-f.tf '_ "A *. /
I4 o 1 ai
t4paa i : 1Q : : .1 l- r .
s.4* ya .x u1 ''
.
i as is..r a' 1.-. ql.! i1 'iil fqp ,' !** "' 1 a -
a *M tral.t \$ L--n.ri" : ; r I.
+ < I a.y.A t4 a .. I. ( ; i .- f

ai .A a l a .; 'to .... 'I" I .1 _,. : .f "n S -
1 U'J' ; .
# It. .
e } { "a I.rtl < 'J
.Y1.i11f{ '- Us ." :-C .t14 'rl u'llla
t '
Jl.. .. iD9u '> V tT1 i : ." -.,- .. ...

/ JT. tliI: W :. -, -w.-.I' .. ,

/
c"1.' 1 1't 11' f .
ltrt
rr r l.rt PIi.- ': :';: Il2tnli." .. :, .Q dl ttl'ia J < .
a1f,.IiI. IVJh Lwja rl! +r r' f" t.t is '4 .' "

I .I, rd tt ... .. a. a .. .
..r .If 6. tt' i.Ii l' : ;. .
n(1.I'ullT.I .
., Y It s 4 J s r 'MU si I 1i '." ; ak l+c vl rb .
;

.. .. ,'. ./. .1" 1'. C- r... I.rr1 4 wi sr fl; I. +tlt1 tl 1 .; I : '. r,.ita.." .., -r'..f . IJRt. 1 ".'' .1.' .".'r", ". ,.* .
/ b. : :::: txrl y .d. It_
it. I 4r1 -c rt : 1'- ... ". .N _
... '. p11tr d T.t1 M I ra lJ" .. ;
.r
r ; ) ,. 'A .t /" irlR.
'...
a "5 ,. .
-
Ir'PIar a 1 : < r tft. .c" ", 'Ir.. ._& .
"
t .
.
1' 4 "to. .1ir d-.o .
;
,e r ; r r t. 4.N''tt .! .. _/
Td ; t" ".J. ah,1 e \ lia \ r,.. a ." ".C tF.fto. .
.
I 14 k 'r i'.a.. .... .. .,. ,
Ytta1. t ." t 'w tp .r rt.i .,+tle j M i Q. 1ft ,_ ,' .. II .
"t'
J ( t T I. .:7' MF '
: .
J b. : .1" '1.
a .""M' .,.r to 1 : : p. f t r1/"r ibis. .. t t . '. ". : Odra. .rr..f a l-1/. IA ti ot'., i. It
1 I t.r .smi ,. I. :- .. ...It.ft., .. f "t. ,1. .
.
.. ,.... .. 4r .. W.. .x.'t. .. aI..t.t..ahr.J. a..W' iakeJt ate ,
.
'III' r
,, a' ., .. > "'-' J 't .r.r.--W..ik- .riled 11tR "
.1It J .. .. .. .. 1 { -'Ira. ,. N tJ ': "I. .
t; 1. "j'flt..+t.r ." '... t... la .lE.1J..a. .. v :
n1p .
tR ... i'.f .f'.r _.
rt'/ ..? I 4s4.- iiI' 'L. n. '
: .J viii.. 't a' ; 0, :" _"
-f I
11 ta"I.11
I.
j '
.. .-. ...1 '. a1w M MitlN tl 'lir' -.
.. .
-- .. 1 .J. i. C".Wt.ri I .t "o.r,ddb' .Drp.0
., c'r.1 -\
_
Itrrtatn'
'A'oJr. 'If .. .. 'S : ? ,
,
"
,
{ 1 .
I13 .d J i- .
J.t 'r .a',: .r Io ..s..11- ..t".r.. ... t f ...: tr .- .'. :' ;:' t t-t. :.. "}rIr. w.r: '0:9 J. .4hA'P ,. .
ti g..9 .wt ..:. 1't: ,- ... k Z' 511 it w III. y !, > I .. .j .'.. : .rt 'w l -
,1 "r 10' 1. 1q TV. LtClIPt
< ila11 11 .. ; II -I tip r . ri..h. ,. ,. f. USI:
J..w' .._ 4' 'tt11.F. a .f.U. IS" .
_
rrbt t t
: irr a '.... -. -. rl 1 "1'1-1. .t.S A>UE..iI\V:- I'1k .
teas .
'1 ., pIc ,. eira. ., ri -.t' .sy i t'.y. f.f rAs..i. '.
.J"r.'Jf .
'Lt' t ft.
it I i1.1 .M .. .I" .. .1 r y'% 5 I. A: ..r.
hlyd
i"7'T.
f..t"M..a. ; .
,. X 1..!.. ". 't 1- 'tt-t 1'lle.IIt11t 'p ,' .....1.l Ir'.a :. '
-.t.r
,leer : i1e. .
'JaJ .. ... I..r.JP t. .. 11. .. i ..' .. II 1ira. po.to..ec'C'rL_ .
..;. .. 1/010 .. : 0. I f tiui'c. 't 'ia .... /'. '
.
jF 1a1.s.s tt / \ :" .c 1 o A, r ar .
.
.
11ttIJ' .
.
.' 'I. .f..1 t .1 c .. a \. ." .. .., .. ,.U .. tI i t. t._
fit, Fi II-tbuL.'sf i4 1.' ..' M ,thr : r IyLte, .. J t ... .
# > x rat
r .ph1 '.1 &J' .". .., ... at yliZlfBtw.f11
: ;
%. O: .reel. ... C-L j .f. .. 15 y .. .F.-'i r ':1y!' .. Ul' ;
.Ic. : "' .. ".h'r : .
r.j c. .I. T4IMI..aJ.o. .n"7_ t.
I '
10' .a1. .
.. '' : .
rai. .
I" .
1.JIIII"IIE' -. .. a .Iu. ,. It 1". \ T.. .1 .tt... .
.
a'A. .- .'.. OJ I I'k' f. '. .' ; .. : 'J ., "; ...r-nm '.l
'f'ffI
.: r ,_.__ ." ** t''rtlM//. *. 4e..& .( j."r. f' ..'' ..'j;i. '.. .'L.r."" ;'. r. ,. I:' ,1., .f'. t t..S I.i"-'fIC'It"Glt. "" r i!':1K.1I5w" Itj".. :.. ...h.: ,. '. sLt. ,-.1'.uar. .I"1.111_ r.lblsll. .1e'fs

J I. .. .. I.. f. ..11t .. j: : dbi..Ittstii.t ..11. .If :rt t ; t t.+ b _
.. i t.If'e i1
'i-i': .J1 1li.tl
2& 11, 'w t v. e.. t.'fij' ..- \4f h t '., no,.lot'.'. rJ..z" '_ i -, lit rtr.
Nit t t'i "
.
.
.:. r. '
1 1P' :
_!_ f. D. r bl ." < f.. ,:0 f .
"--'r fPlf. = of' .a4M.t :,,. i. t..t.'S b t1 ,.... IN ,
tl'IrY .
I41 t t.s .. tie 1-t .. .i" ": ,tiM!f t,4rnri. NM ,..+i..Z'r.. .f --1 tlat, .
w W. 4--- .44 .. J fitlUh.ltn. VTr1aF II tttt''t. "f itltlle.,w I ._ .. k. '
.
Art"i w be evl4.r'. r't.c.pC.t.a.. .. . .,. ; f'iIi.. .r.t.._ n. ...- 1., .. '. I t '.n ..h.t '...r.. ,1 .

fuel; ..+ : JJ.+y 't 41cte ..,.; 's.-ma.: 14T i. r t.. ;i 11U. 4' f+wa )t I 1a1 ,t oCt J l'l'fJ ta". t1..e. I\.'i'I '4+ ;..1p, de b, _

tr I 4 al, -Jri a/nA+ ** ''*' r**'M ku t4a'IIy : .. .'h1' .1., .. : .IHfr. ,".i t'c"Ii f.. ",yn): ',.t.4 \.t 'la-f I I.t .r,11I+.1a a.ftt 1 cr's1Nrb swL _;
1 r. 4.j. fiqINilSwrt.lwk
.
."t1 p p ., '.' 11Irn-/.n S. ,.. .
,
at kr. U J.t4 Irp.t f wMi .111 hr.'Ii .1 .'fI "I -, RJ.J G.f4t. 41cN.. patYNlttb ..
6 w : rut ;. .
IIKwt .
kN r. It
L r .
., ; h'M.l1'l" : '{ f.;. l&1. I i o
.t .1. 1111 R IN I. 'lilt .... a ell w .
.a '{ ,.1. tau.a r =.. Ibt' 1.pl la .t .fIf'I 1: .(aJl tft.. 1.J. 1 y.fat.. try.ii .

itlt, t.N". _r Lt.. t 44. : 'AI..'I '6J'Jr 1_ z a..u Y ( to t.rule 4tar i .0., t+A. IlI .'ldt. J. J .;., r1'M r' li A"c.tAt It. .Jp. t'lra..ar...t? N x.rMM u.Ii e '

t 11+ ilrt +++ a+ it 1i 1i f d' .,;,/ .? :I i I tr'.t r .INr 1 f1't r4 aN'.
ftr-IJJir-f
.: I r ',1- R1Awtli !
\ .
i.iktt'tfL"ti"I".1R'tUt IT" o c.OU jtJ.OO iff 1 'ta1 j Ie I .. ". .
.erae .11t.aa..it, +a 4 .,..raar : / .1 .l1,1 : F"If' "tI..I't' h'f, i". I .J..rL. ...*
.' .. awliM.". rJ. .: L {..t--t:; (-4f" 1' trltatfp fa sH I.aah 'the (v.J. 1/ 1 ....J"1.r.bo at- :' .


...ft S3 .. > ". : .; ," J'\J. : f'.. .. lisp J G WL..cal..Itlrur.lie. "h:uM!. ...t'aia4a... .I.I... ......_. ,_ .....L.. ., ._ I II i.I.AI..uc... ..t.lara.-. ..._ ......, ....-_..tr.t' rsr.t_uSs. .' <..+frt .: _
.
'J 'c.1, lsslr L ,. a .. 1".S r '7 "-. '1 aI. ,. "ow .. ... .
"
.
: r\Ufh.t J
I w '
ULEECICKK
.
.
4' wil.K r. 11. .
I !
l'au.'IUEfUU" 1. .
T8"Cdl; ''r. .. -. 1.- : .' ..,._..., g'. iKOAWVAt'NDV : ( "I- ,"j' ) U a..1 .. rL t!- .' -
a .JL- VOISKJXO. t".l r. n ... .
It.n. ".. .I.J.01
1u Cr. r r su '). Taj C*.}J W..L ; t- a .., a
rLK\ 1.MI'9, U;Ir.. '1- n. .: *" l s.f<)t tfri!'*. 1.. vlr \ .I" U. IL \'.H'i 'e.! ", -. .

't .., ., .. I V'V..i.1" ..-.* l" .. U-JIIiilif A CW.NW .. S I ... ,
I I11. u .
4T lati' E r-r LibUUT JI c *c.i.UBOACf. htienrat'cta i 5 let I. 1 !).'... i .s.wc Wt lf tl
,
j. :... .. I < au\ tsrri'tit. U I .t.i..-.
., laai ... .4afE .* 4 jr.. ., .. atR.th.r ap pt!
t'tfHi jf +
.at .
wnrinx .
r- t :.u13 .Y. -'t ., r. '. t' {1' In t Ithouf t: n.i.--. r. : ,It.t.l.r. ,
I II .
.III 'Q.c4uc... _-I 1 Cr.'ta1 'l-rCl"I.'UCh'w..t : -4 .1. "_ .. .. _, .t. ... A"lit' P"'
P J. ; N.- .
n' -.-- C UJ .! -..'... .-i S J' I e II "I i *. .
,
rat. tut ti/ee.aa.) \ .. .., li..v 11. ail .i .ii.dJ.r./r.i.1 rt t

/1 4.j1.4lt; T. l-uJlui) .s4tla- Srr tai file.,. J. :atelih r. 1.1 ',

"I dt.4lat Juuruti, .Ir.N.lirtr'-M Ilia?",. ...d M..j ryd i .

," .,.01. "IJ4ttt ...lfhtfO, art luri. .b+n' i a''I t.! h.P. '.,T'. .- .,. .' .,


ry ._ _. J._=j t ttr/ "
"t"--
'' .. ., .. -' '. .',.'i4 dltit -itSl i111jk Iu'"i
,' .. 1w\U 'i rk rNi -
4 l": :. I t. 0- -. -- .: p.y.t. I 1' 'r ila't 1b.att
1: .r ". i _A.. ..d '} J < 004'11 -4a,. la"I'h IIrrfgtl rir dt aieI.witpl
'tIi36; ; apt "
t'C'WIoIlb.
: .4rt.: t : I ''1..1'I.: .. Niata+tpbiftunrn, lim Etr .
.
fl i 1 : ; r c'tr j! .- ; e -: "'I''d..t'i.tr .-.1 Mlt." ill. ...W : "C ... ,...tll.J'.. ; ..f 1. t wild. Iursl. W r. YI ftgYp'/6yr'.h'CN.s +.r!

-- -' -' 1 . .""OfI'i't .. S. ittt. ....., c.+ 'Jr. X. c. ,,.ta1'at I li... ti1. r I\\. t >; i,i',. '.. I.M./ tibi '.iNlyle tir IIwiNNSII1WaLralW i

-- !. "t .. '. .. ., I'e' It. (.. n I) "" I"I'7.1.:1" -,;:\/ .R .t' n IIN: t. n' nt' IJf

; I ." ..' ... ,-M.-i .. tb '- .r.' r. "lf 11 1 1i11'li1L'tl.. .1 1._ .1 :. ii 1. rJ ..i.
.' ptrrt, t -! I '" w M ;. "II ttro : ; tf. .,:. .. _._ a'b jl ... .. f5.-L ;.L .&.. t 1...,;.. _
'P "' -- ; .
J .0'-4 : > It It 11. p. t." .ItJ.. ..41
I' i 4 .1' ,. ..._ .. .' 3." .l 9 I't.! I:4; 'iI I. "
: 'f. 7
I' '. ... ., 0 to I % >>r-- I. v. w .ViV. J t,. .t'It trr J!" 1Dr '.
.
:. 1 ...;. -'.. ; 1.". i r'. .. f-. h"J (:..J t"'Slir ;: E.r. "i e.itl.J n4 r rU.-J t.*"* |. .O. V If5 .C' M\ sy. :y 1: 1. II.4KT1CO. -
.
.g'i", -i1 .1 '. ,"If ... '. .. I. M ..' _.:. '. .: :'t: ..flAq n.I',Iii. It.t: \ lyi.t,1 1> If'. .....p l? .>k |. ..|ir" ., ''.s5.f.) r. .(If K H ..Vi.H5KtCi., .

.. c..e t 4 ., ,.". ,{a .Y .r ... .ri .. tM1" 'S t... ,. J1 ... 1 .. 4>r iiiwj alt s t -U',. ..! .
I tt'tr ", '.It .... V"37 ;, ... -t: ..1o ..t. ; r i_caj! autU4u2H, :. -jr$1.000- JOHN WRIGHT A "
., ) \ : ; ir'o.lip .
.
HJ. ,
: .
', .11I& ','. aw.1 t '. "......tMt 1'1 .0.\fa":. .. a RI .. t ..&ii--.t: If. ,. .. -: I'i':HH., )i If.L.\H"; ." ,
'
r f \ 4' .. ... '. r' l' : : } 'iI, i- % 1irj I
) j r .U.'Ur J.ur&.t'UVJ'u.s.! _
e .i& '.1. i .. .. ... 1; v !!, \a Vfc2S h Jy t'/Tat. I.3.h. ra\r '
IC" i .
; .flU. ;
t .' I I': w.r ".1 .i. 1. ,
t.' _
&Jii ." .... ,. .f .. ... .tt. r. i .. tw' '...lr.1 'p'r-t111 ,... .. -l'ItC'. &. ; .
'fiy' llluF _
t I rs E. C .
N \
4r. .' 4' .. .. n .
.' ., .... .. ,, -rJ ties dq- tier ... :
if J '
.1. ft ,
'j'. "'t t. .. 'j' .L rw .z-l. ,1 l i !, sU ha .
t.t y
'Tea-I' Llc
., R :" 1 ; ., : '', ., iJ q..erfk.h .. .hut....: drams ti aiI _
j .e ,J .
O 'it
.. __ .. ..r' i f -1' ":#. ..i at''Fr.1{ U iitl OaK, _
: t. ).. : 1" "'' .'. /.j' .. 1 '-" '. ,:,..:. : : ,. .. r. rj p*'ni'* Mn iifw r 3.! ft i COOI.I'Un .

n. 'tttI ., \r o&; tr .. WDLFE. '
.. i. 'r- .
: l'
.
r.JI.t" .
--1 tit .
4" ? S'
.
a :MTt "1M h. r 1."C"u.urr
I
:. "t' .: .,. .. ; 't.11':'' .. : .4 It.. J.h..;.<:.."f'f r oF ,-.'. ::.-' .II TWtkf tt.t ":Y..a Ke .r: .It .rP ':.' It aw.'Hlt.let. -
/ .. Jr'i Jtn HI I 11f. ) .t : L
itl' .1"I- _'t. it .; '. t" ." 't;. ., .- "., ... "- ... f *..*-''!. f ..IJ'lMt.. !!*t' W, 'ft. MU !.. 0... earrrSuhtl N..VM k.S. .

.. 1 _. : .. .,' -.. .. T t-"t-1..j.J. ,, 'f'- .1. ... _. I. .r' -, L". ... ,. .. .-:, .. .._ .-
i' : ellII
,
fI" 'tf' I. S
'. : .. fo$1 f .
.
alt' .".t. ,. I..i.' ant' ;,. '..", -. 1 ,"IW '. '. .. 'i i.J. t' 'e'.i:. : .-.' ,' It t' .

.. .. . 1 .._.. ..... -;. DO.rOD.f
.
:. ilno.TMf
.t '
.
." l' < i .1' rf. \ ". : b
.
.j : .J "
r' .
_
.
. .. Ii. .. .. -.J. '. J
p ..1 '. ., ,, -.. **' :. i. il* -..! J't' .
.
.
_
s .. ._,. i' 'l't.. *; 1 j i' --- .-" .
r1 f' j
.J J" '. ; .
t- -.L".., .... ..." i I' .'. ,.. -, f" ..' .. .y i :1'r", "- ; i11'I, iii.it1 rl ",f .. ]Ittilue. L--I //t'XJ., PSftFGXERY J
.i .To.1
.'. .. J. I .. J J- '' ." ... 1 '.-:. ', .,'. .. a., t4';' t '. .l: : J.. ;di 1- ? t.41tit p'.,.. i..r.l : S1. NcIe'. flare. '

..t.. J .. ... : ,. \ ]: I 'dirtt'dJ' in the rnr f Ida ;. .
"W r.
ASTOIl
.
: ,
.1 J : f > p.Jf.'f
.' II 10 aft :.. IIOUSC
I.; r tip An .. 'lRe
u w .d. .11" MI,1 .. I ,i "f .. r ..;. ; .. "t 5 C"'r""j r. -d" frnm UtrdaJ 3tlrtet *
i lt igtl
'f ,. : j. V\' r. '
oxa
.J : : z.-"joa.t. .ti t : ..> U W rl -t+ ,. .
a'Iat1 .. TTtTT ,. t Livck fnita
.: tr ;1
,
flit" .
t rIS r .. '.,J- vf *<. *n. \ 't t'b' ; I f t* '* H* a 1' I*" raNot i? .[ Brvo<]ira/f ,> .I
.
+' I to ... .blf,1 I [ark' .. ", I ,.....aMy M4 lfct4mi '.'rMMNi, 4 *( *-A..'. :1 t" ; : :.;, !.j!_r tie. rt/ilt. a.ltl.a P ib awl Ia a.s.. J8S-Tuwi. ..
.
tw 4 :00.1 < DliJ631.
; .
r ,4,. fII/l M...N .. ..." r. r. ."to ... -$t '_ t. ,'. 'B I ..'J t.a > ) l ., "-

h..1. .._ _
'It
lIS. Iaurhr l I. Ii .IR .
jlat : "
t < -. : _, I II. .t. I l.. : t ,.!. t.1t1. .y-- "'Y''l-.i ..iII.'l"f

/a.t.t g- :3.4raq. wr ail t. &.ae Jtiw ljL ju. tatJri't aK. r1 _I twi ; ,: ''. > .-" :5r-'ou 41l .t t iv. i--- .,. if ..b.f".J far'I'ef "r;,T4.1.. I L .. SUMMER ARRANGEMENT.roiaaa[ .
It.;
& r.ll.4' J4i" n'.f' ,\ fJ. 'r a ,io"1 \I ,
: : : "- '. .. 1't- l'tr w.i.1t .
tlf.. z O.L
t.. : J\nw J
'atta134etrrarralge. I RLi1L .- ... C h.. ; .. ... .,.,. ,.Vl't. .h...* .. ':"<.1 ... I I .
raCe.1..1"
r .
J : R Q. 1. .. .. t. .6 ..... .. .. l "a .I. .". -. ''' : -.. ,. .. .tit.. I ... .1Vf.IHt.1t.u. F. .
otf i
ti. ?1otruZ' : Cut (;"" j t
u 1\1 3fit t .f' 'i..' 'af' &' .. .ft i *. A J _- .. ;
; 1 ... j I ,. r.. ,
.1 I..ri da ., I:.." ..
.
1&fC. I
I, p It..too.f' .M If IA tt. sM : J-1. \1' .' . !-U.k..rI> ,04 I!.
.
& y.ea J. r I t r. ak.t .
x11
'evl. ..1"1 1 t '.11 Y. m. fc- Itrei
14 'I'.1 "
b : .. M <
; "
lt. UOaI fI I / ...... .it '. p.- .
u.t .
aM Mft'1'nl.-cY Au..l'h. f. 4>! 'al.tter (H at f1Jr.
.W. ...
+
.1It. .1.Ia -
t .Itb- .'. .
t ;. ". 1 "_._ : t. '. p. ... .IN ; .- .: . Pr'.. .._. .. T __ _. I

{ a pI'rr .r '!11t ". !-y. 1 &lJ.z. i .. I. k' :.., ...- .. a. hI..i I'frt r .' : .. : __. r 5 .. r.. 1r.S.1' w A .,,}..rip efI -. .

I jJ1r w ..I+ 1. t p.1 W..,, .'' 1 .. I.- ,. .- .- .. -,.. I..rr T. a. a it'TZ. Ch', II )118.1.. 5 4'r ilryr .

Mre.I.4 t 'r" I&-- .. .
r .. r a. +r ,
.air 1 \J *TS r, -t'Lt .. Illarr i .
1-- 1' ..' l 1, r' .4 -
; .k'"" t1 Gird olfr t.d fp, t ,
O .t D. J+ .
RA -
l" .
:Jgt' ( ;:
1, t.i .pfr i.- _
.* .) ,' '-'r ..1" 1 f'J! t '-J. -.-.
-
-\.IIUI"-t"l -
Rl nh htlJ. M. ...a, ..t to .t T k '; jP.f? .1C ZCr ti' d e WJ. .1. : 1, .

er a rJ$ pa 1? Nit _'" J)s.d1.1t nfi :H U NI.. .. :1 I .. .. 11. 1IC' .4If'7' I.J ". .
: i
.
I ,
11r 1tf11'u 1 .f .W W.1a* tr.r.d-rltr. raS. :
dwltr* fat ,
.\II. r.. oil q" ; .... .
wlrt'1 !. ... .
wf'rtt1 E.-r" 11M #tltrMa 'If 111to .w. -'. .
a .r.l 1' 1..t11i'tAGlil't: .r JlICr. : ......J/I.-- # :
iltetaali rtlr'r.r* a1 r..i 6N .. ..) tr1A. .ft" 'a. t/(1r... arlwv1w lat' / i -r. ..
!
..11 t I.. ... .. t. ..r a N far ,. ', s .tPi11/t'al .lu'tt.l.r .J 1.arIL111.' ii i I 1.1. ,..a ah. f ..'; N i/'J P.aa.
Ci,333P/ILII brd ; (i .t
,- ;Oti. Tat ,, a .,1leptt {.Tib.rtrrp f '. jO Iiltttt 1.1. : I., IIw W'oJ : ar ; u.L '. MrMtr t 't

t t r- ', t... .. tie X 'T ct1 U&.iIN4 Nr 4XLICJa 4 eHU n\'ti. .. I'IflI11ML. \,. '. i-J".... t. .e j I t...--.e. r...,.taW' ,1' Tat{ .: _5-

t/fI' "..., '. / .. .. ..., a'rItr..1b .7 .." .. : 1r r.. w I. .. "f"

., ,Ilift.+.. .'Bl A t.'L, JOHN I). jrErr&) C..hUt.\St w. 11"1 1 ; : .,.:. i t : ., '. -Yir.> \.'h.* "' .

.: ( OI.KTV.L. ; .. .!I T -., ._ v
'
eTISE1 3e II.i'lIf'9" U S ..tIt'P.AliI.,1"a. .... ,, i ; J' ; \ ".. P f. f4fcJ._ 1 "-. *. -
1 .
'. ,
Y Ma WIUra..r 3ftI 1' c.' .. aI ". .". "
7
I -- I'r :j.. !' ,. t Ii.i ik ,: : ICB.M. A N 1 .
Y { .i.j t. nt.. .tril x:. T.. 4. \ '. C. 0l"
.
<3.% !/!'.. Ir- I' w- S i" f. .' ( ..
1 4iY't
t
1 r. A L _
pApIM .z'
-
.
'. ." \ ; ,; $:.t !.9. J -D .
Ne'1. tarir, .. Gr 'p.'u. ,I. ,. -----a 'i aJ_
lit -. 1 11. n o. 3f. ".PriO':1..0..U. "" i : .. z.

I \r J I&tmt tla Ir.1 I. I \': t $1.,.", I It' 'a ] '' i/ \ _: 'I .. ?. "--: .-.. .1 ,%n-a.iuc, Fla. -
.. '
.sl 1 .
r"1 fltew i.J I \ "
a'p 1Nbtu .. ,.. &. .t.a. .. ; See "
J' TIlt. }- 4. 1 :, 4' 1 in He CVirtr. '_
1 A 6are.. f.i'h. ..41Hd4 .. ..' /, .'I t 4IJ0 .. 'ce. -
:
"
.
.
.. k ,
: I. _
t-c 't.
I it '\ 1
.rr.'ilir ,. '
> -
of .
p _
k 111 .t .. frt Ir1 b. ..Il. .... .) fl Sfr w .III' ",; ." .. 'I I : 1):1-0" itatttR, dried .
.
Lae.a f .. &J 64ar prt Sa' I elr a .. wr.J'. .- : i U .'..IRarkttef !kDatd. _
.
t
-
n tfi..1.
fYf.ItlrtlAy v r. c. ',. . .. ItU aardIIE.)
.
t' .b a alt 6 1iMI 1. tlma ,...
.Ire w i. '
.M J .. tw Ifer kIBrt jt1 rrMrt -t- ,\ \l .-t, r1a. _
iw- t f- .' Oft. ,. 1f2o_. _
l .
.. : .
JO Ir .sY4 i.. a'M1t a.1 i P 1 It1.4 : P'Ia", .
,
,
11 111ft.
# ItC&r .I. rq.w if is16 .. : 4 > \ ( aY'.t. tltf. \ .. -. ..__, ..,_ L.'I'I"T .. z--.t .. 0t.
-. .
.
.c. ..
.
blr/a t1' j t\ ender .f .. .... .
\ '. / r.. ... JLc .. .
ar .1a Ar.M rri il ..it. tt .. .'Pr', .. T. i<*irij|.. > ...'** *"** .. I l"h7.,. Liac'k.. rs.atw .40'. -J. .. I-. T:. ...->.. n." 1I'. .. ,'. .
.
-l ,.,
t -+ .a111 w V...tllfrtfa'var 14$111'n.R'.kliti+ .c.w.. r.lrrlfe .', f **.-,.! (0. V: .> ,aIltrti.fl t f'mas. .i. t f.t.. -. c.44t r-.. a. ... .
f h" .. .. 'W S
itnilriit .
( ". t/ibtf
.
Y- IH ilMt'ftotI. jet > .
& 01.tri". lad J. '
udYL' art .
= off'..f- .. '
h" ..b .
.ru rrtd
la +
ss 911 o .t. .
ise .
". CAitR, -dEiI."nn"' 11 .i.L 4bi1 hi nt11131.4; I p -.wt I cf
'rf" : 1" <
.nct Nr1t1 1.. t T 14M' r t IIUIN' i.u .r..r ria1 : a I' sr pr 1 ...a ua .. Iliiiltwl
;
At': $: ,L ., Be .", .tr "..... .'et' I (Nlp.ia;
"r-niat', /1. cL.irati .
a .1-a
t ; U t. tie waa &II the tj.k. ..
\ raps,. B. L:. CARt. .

a'o r a.1 K C a..

w
r -11 p- .

1re .
.

# a .
t r
-- -
.
:. 1L A--*._ -aft1 ,-_. -
:_.: "
'f r
: -'
'
"fI'-- '
_
.
:
.

.e.
.
.
\ ,
J .
,
.* vX .. t 0 ,
-
t /
I". .. fl' -
!
i _. .- -
"
toJ. 11 .
.. ." \ -
j.-
_
.
. i -. .. -
: 116. Ir0. .
.
.
: _- 7'
.
_. .," ; .; ",. .'. '" -T r-" .- f& .r' / "t. .
.
"
." .
L It'
t.
:
_. : '. .

r 1 ._ .r.pj'(trln' fbFiJj:11:-Ft the r7 tests r..t''I i't '8r. cbto fir 1JI. .,. -1 Q Est_ DI Iciae3ti i iv..ioHlrc p T 't: -

b :.rrtri4tiwh t.a. br for yrar lill.'w .b illyri n.tli O. .GnreJ l t. 0rlb 4 1 .

.. l-r ; 11 : :It"J ).1 '. ? ,, Ottai'ic' : oS.,t.&r", :t..r Pt1I ; #1 c..tic 4Hr cons of t5e )IethuFI de' s O.R W.- 1'uat.n.

,.... .., ...... .J.. ... ) "' '.\,. .... ...... --I' : 1 .CJ i .r #!r .Ily of N a+ F7!.! ..':t .r.- .- h t !.VIC. '. Trig' trr.L2D. Ncnh rj AM.i ;
,
., .
;_, IT. fOra \ 'iFOR 1t.\
; : 1 & 4154."t .1 : '' r. yL+ .caJ.t. tt, .
.C 4J .t.t, ; f : ... :0 .Irt". t)1'SC\1I: -Y.J "tetiri i ,
; I. ,
.8 i i < prgli
.
-
U
." .f. rht l.aI'Si..aJ By ..v 0 \ I J a "
I' coil l'J .UtC: \: :
I
/', < rw f .)1'11,.I'r fIi..er X..* ". D ,

t.a :C8 t't ", '; ''lt-tu :: +t -c ,1'tt. .w. :tKw na" tYl.att Q"t 1L 2" .
,. .t.'I' lf1 ./ ri..rlt P ft'p } .t3 'w 1'-lJt:eJ"ti tt ''trv.aiJ5F 'Iro lr..JB{ "h" (Ij..cr. > 5S -

.. .. r/. ''' I-' 't.hiu toO r a ... IgieaV .
.. '- ,- r&td' 1 '17 r. tJ a".. eo&.ua. F .Ye r 1 M 1. -

; .- v''" ..- 'K J" : ...,1" ..Iq.l 'fr+'xr.t' I.a.rIr 3. ,11 .J."C' .' .! .F .. h.l..M" r .' \ _

e s. )i' ,'i jA cdisoa ; : t(tr.Jr.1 a ',(,. ; DO.'ItUl t UMkl'S. ,t s tom .. -
; .'. 10(1- '. J' : tt r .. a i J4. *: sa lt."t.tw:4' K V 13 a, +

Eli. .! x t t .J ..' ,= .i4 14 :,.:. I tt" '. 1'+'54 K cktttioe'r I 1..it/ .. .' 4. .1Ii. r.:.. eN w trurirv '"r.a.Sr. :: i ":J, .. a A.. .- -I t tI.) { # Y,,;

,. r .v ( .' .J''f tilt c.1111y fIIIU.. .to 14tJr. "I .t& 542 l il" t..(1 t 1vr.girs0't'ai -. aa" '-/. /. "''' 'i' ). I. '' '1. ,. ik

.r .T-. ., .' .krb. + tuff. 1.3."C'L' i".l C..1 fi () '6o&1 tiara. alto- 1 '3/ 'ti : Iqr, ).';'' '-\J".. ; e++*:tre 'rv# tar,

If ; :-.. "at"". Ai.It 1: h iieo. Laatl .' ntrcT- 0 -. I/A. /: -i. '. f'. ..11. .'-', .err .

Iyi lair ,-r 4i' 1 : :S. arw' 3!; .J" ,. .1" Jl ; ,1&i
:
r4''tIC+1 .llfw.' ..'rr t"-t Itts W. '' sit ( ..i2tt rt. .J _kau t)1L nt# F. r ,....t'r. 'Scc.I I.. D+rri61lure'-[ I: 'a.... J..,... LI. ull& 1fW,. t
"
.:. 4b i' ill 1. ': JIA.1L'; ,:-. .J :s. 3It lit, :" Ie ,8trn.k't ..

"-W04..1td..". I'tit #1f hJ.n....b.r1s .N.o a. a.F t'Q Ii I r-ir."J.t.+. Peek- t,tier qu ( \. .. .1 !, $; Jj.wLU'4. .1.': F arr sri1
.
ll.ll.H
c : uibr ClMln n.. : .
.a
,. pJ.. ..C i. i tluW.lUI" __
.
..
l
kl.u iwrff
-I'L .: aRrt J .-&. : Mi -
:
.. .ll/r hi JM'. bCL'ttl3Ta
bs"m
u. 5y CM .1'cu ; .._.
lill' 4111ft' ...: r
.. Lc .Gtai tr'.ralr'.. .. t" .
r. It : t dka ( aaJ h'rritr' i r4 .. iJopll .
: t : v,, P.; rtrirrrt 11 rt !t r' W".ult h 'ta t ,. .y ws a pr ,,i1
S
"na I. .;4" .! .r .'tt ..& :.-. .1..r"_ .. I' a 11 : .', .1 .. !
.fk eta. ttU 1" f s a ;
.. .,,. as r>I M e1l'.W Itq.L'. j -" tall";JI ._.. .. .
1 1 y t fr g* 5. tu:jf. u' '. a .I + :i.:.'A dr &.u'. / iIa.I
JI, ..... 1.'frila/. L war ., : X: S2fOGa& '. v. 1 ... *%** ', .1\W,1.1:3. .' ,t.0i'.111.O -. r. .....
.
tw-M.RL 4i.. .,; .1rI' I wt I ", ...,.. -; ". L1' F', .\ :. .-. ... .
.. .. r.* y C. ';"Ai C'wtitMur a. I.irc. +cr 0a. .1 Uaf. C Y.; a rr.i MC. t1.L IT.Itr t 7. 11 sipitwb T
.1.: ,
.
YI i..4.n ( ", .
w.4t w )
..litilitJf.V, r----y. s.- --/l '. ., "
i 11-1 ioU
.. .&tI.1'w (. 1t. I .c'YI'.a i k3; .a a f-5 is $
rNk.1 a. I e t- wr fu sa J' 4. *! ... ', >?c.*Ji. : a -
I r4rL4ii. f *ii: .a ,""yA I wt .'. w : tt
I tI.rit .., .i.y lit- h t : .art .rf. .{. is.Jia.: A"utilIuJ Cuunc&aU4"[ ,
arw .
j r. a.fa.4
.firwrer.dr ,. :- <:jr, .t :. .4 .I n..tr'l' 'i-t ...r.! 10-.1 : u.r-c.l+ira. ( 4fu, p :
..rc. .. .. ..b'i'rt ['.'1 .' vr< \ t .r r-oJlt .,. *. \ u t 1-1 -rit.19''1" r1I.+."",;;.. t..t.d.ulrt'.I.' .;. ell4f.t rt t '. t
.
t ,arlltt M 't\.., .. '1 ; .j f. iy 't i. ig-1'..\<'t.:.!.':. | t4ay-s .:.1.. air4.F3r 41t: .titul.ri auJ CMD""lIvrai.r. aril. ;1W 1'. f 't"4&:n f1ar1' .. .116". .. I
f _0a IL k,. SL t ,
.It *
r or
t I.at r/t 1 .
I .
.. i ." ,ii.rlw &II c. u.+tirt.
t1.sui arr i' J rEbe e -a wI'L'UlttUrTIC .h .' .f Ufi xiua I fr rfc; jI -"I xt. *t aL
.tb _'wI. y rf71W liU [ ._'J :$yr. ',.ja i R dslif: '.'',. 4 .a.4 ? r
y .t, 'r I ita ; .. ,- -
la ap.rtt'r.i .,, y .. a t' v" WJji ".'; 4. .
pi-lr tbi. rJ tr k" t.. I ". 1.'i.'J..., ; "". t a[ r. u i 1rllwll J Jli1 a wr 1 I
iy.x11.. .r L \.: t.. ... II ,.J t. :.J't' IIL + t1i1
:
... "bl { r slit (1 tLat0S s.-1a 1I4t0 a :Hlt J
.'. I

.. r. .it .. '. tJt Jl J: tY s -

ft'.rt 'lit.- t 1..iI'teM rt. : .. te.'f1suiiita 'ita( itfee,asr l' .i
IfI.ia .
T.rttpaIw h w .4bt.i"1? liatCe-{ ,arwQaily''Stailet. :4 .t.I s 'J' i ''.\ U. 1 Sure. .' oLI" J; U t.1 YLc( r.i..A '''tr 3. .A.J1J .
.s .. -It..p t..J' 'w u w." i. \'I.I"V..I. :-rr! +r. rr w :< 1 nr.rr :ww..IJ :. t
w 7'I.I"c.u.. a. i. .t4a I'rl b..1iLibrI .IN ,i'ttt aal /i.:: HJ' toy .
J JI
L..l
:
,.r$ .btWrat..; .iI' Ittl.lyJ ".... .r.I.L1t:4 "J ,t; \f., ., .. I" s5_ .,".Cnl..e..J. J. .. ra iP v .a t tr 4.4 .
. Is ibcCu r.I1tj.lKd : _
t !'J..f. ,
-
.A tsa ibt'..u1i.e. .... '. "k-- + 1.s.C +s0 i"r C.t coq ,

.c &I IYR" .liltt.eetr'i1Yf+' fl'I.a. < "Iir --- r. t'i.n ,;. Irails. ,. offie-r" Cvet'UwOac. a\1I .rK $1 i. td.tit ',r$(. s.dn r'xiaeSttwa. .r1.1C. '. 'i .

., ;ear ia3"c' .*.r. llaIa;j &AJIIr.ttl t-lt Itatljd (JTc1'lli; A csI'a1.1nth1T l1..;.J laI-a:' .K.tIf .

.- ; ". !. 0... t..". 1,.1.".. tan 1 !i k, ./rr.. (G. t11.ip1urr.JmJJr.' .uL'aiii 'rbe c 5'ltr.. .Uu; \' rtd : _- -.t lti.OViI i' .,\;a&pa
.5 slit
I
tirtii..it aiLs ae5. J I.. :.t > a M s
"t.' r i l'.li.c. .usn.F.ttrSia' the twli ll.+.r. .
.u-\ .:.I.k. wlytrwr 13.a r.brtlMlIa.y J11
au
.
u 5-
p1t..r Witt 'ju/1 J?..t ati r ,1 r'le.. F C. U.'r CC-IJ. Citca.t Cwtl.lilir4r L"1nRTuUS1iIC.
.. ..' ..oW '
III e ii
yr.lattltL ] --t. 'It". t-i Y.,.J. tS: t.. 1.,.,. .. .. M Y YI J". 5f.1 : f
u. ; U-.c'. : \ft: 11 .1al'' .
.l
: k'.n .._" .. f.
1'I' lt rtbyli.l' cpit3lar t'. rJ4.r'I.+rp I c.tc. rr : u' Mb. O3l r.a'
.. J..1 .:-'.,, tta'l"fitf d Tn Calirtlet. JC' .1. rJ \ .- .-- .. ,
f .rf..wt. ..
.. i.- .Ii Mlt Ri ft.'r 4.f
+t .ria eitrat li.d a..i a. 4.LIIt.a. if. t. :. t II'! r. r ,
tail C. s .,.44.1.i 'v ..oZ' :.: r_. 5I.. :. W.... t i oI I.. atEa. _. a .w w. J.wJr1t.0... ._.. : :.t. ctruilatF l I

r.. -. I.., .,. ,..i'1. { 0.. p/r.... ''I.; t1(4.i- tU .". .. ..I f : L--lH'4' .1' ,c..1 r..1t'1tu.' tt cv 4 twi .ir.1 1'It io ,q.it:lira L I .. y -:...,.4 P'r :7". .

% J. J. *. k 1111.liar' .' a..jqt'jtf. .*.!.r r. t.i k :Nw.. t. rt ..| ,'... tilaut..rlu.. rc.ihoct.ru.a.e.ruir.t. ..tIt "T1i .1tl: toi ial: UonItoit i_: J.: p.- ,..aur 'W'r /

t v 4:. J' J. 'h ... I' 1 t.,.,. ..1 a.a (11'. y' ....!.. fi atrtr. .... I .rV11I. ., 't -- tT.r ...... .a.---"t-J.. 'IJr'I f.r 'is+:,-;. .alp ? II Itt'

SCIt"'C -.. aril It" 1.1t r... s.r..rl a T.' ..'ser ws1 It w, f. t".4a TW / J'F:11ttif : l.fjWfhr .t C+.!. It' 1tit.. \. Uksikr ,. .. .0 'r..w..l J. _:.. y... .

r ; 2 i.ms -.IaC'. J. bat.tr. .t' tt'a_... ..... ltl.l.l.C .:1\ t U "I.alfoli nf OJ". I. 'lltllf';,..... 1.1 10- U. :, .?-.s; autiL.trwsir11tH ..1..., rl./.... ,b is.'V.; iW 'MO"csLa f'tI&. t:," *&- t. ,:.St ,

id'I 4Y.+l/tt.it i PLll ,' ,n. fupt yi n\t t.sU"U: 1un..u.".,. .. .,.. .. f.tilaa..d.-r r.t i w cI I).... x ...L I. .wi' Iia..;'_1. a .". ..s. ,t'k ... tt'. ... ..J.1 ..
.If "n.1.ta.U. tc ..I.to.it..c (.ff f4; -Al t'k.L'J. :. t: 'ttluJirr 1 14s. .. .- .,
.ki.11 a .>,w is rah w p wyJ.. If t tI dj E : i "' aaT11rL.:3t JI). ,. a yff .

.a1vA'.1a, '.ij l.'.. d7., ,,J." .i.."; 41 Ma.. allt" iY .. at :- ruy. liw..1 .1U .- 0 .. ... ... J. ""' 51.P .. "t : :.\-

L. r Jar krmr,,.... .' aih ..ttar. r4 Ittr ..,.0. a. 1"-" 'r.s.r ... .. teat lire/r._ll..di. G..rr (. ;ti tla.r-.iE. : it- .S .. .it3..1..1.' t Qrs. .I lb.T U .a' .. .ait*: -

-:411 ... ';. uu 1 UtT .r.t.\Ul.1Y .\ .0.. .\ 1711MiI 'y1rJMri/q+ ka.-e. ties.nrtlltr.X. t .b. rr'. T. ... \. 'f.U: ''. I., '.. .'1". ,f..r.rt s .. .

.. ,. I".. 1'1II. .1...'ttIIIIfr aui'tc.. '.'Sf.1.. ..\.. C"1I.1t1 t .rY"...tt lia .1-..rpiesd.a..i + i 1 JiMrnK3i. ); 'tlt'r. :' t!l:.* -. ... '. .ri 1 ,' & ....... ,.A",.. .. hw, '
.
": OI S1 f. t. .' f beia.QN% .u.-t It. ','. li .iht'a.- i.c. jii"**{'|' sSIt'r..uu I. '
I.'. .:9" ., Ill lLr1'.aa 549.L1 tt V.Z'.4 .[. .1I l 4 II"
; 'J -- --'- -- '---' -

t. .,. .a! AIL a ig.I. 1 1. __ 8 J.U03' <;,//...vcl J. N.ifry ."'.e :.r" i. iLc!.ilIliac. '! i-c l11T' ..
w-
1ft. :.ls'Id+ 11..1 i,1 .. (1i.trrty.It .
ili1. r.i ,
N i" j. 14.tit ttat
.
:itl
.
'II t. \Ltw"Q. Lit .1 : k}: .
w.w.
sm AFTWV c-JJPsa B\nr6f.f; D./' j It.ft 'F .a. J rw'a l1"I.'.M ".' CITY (.rtCt'I': ;. ..* .. tt ... t... ..:SS A54'5, 1'11 a.J.
:
Nlal.ilat"w
: . dl\ut'.t3tHE :1LCt'1.+
aa1 tbti a :r $5l4M,. a+ .. .
;*> n. i "t:4-4- ar t f. 'sityaill.lrt.ti.iw y .
.. ._ .atr
t.. .rs"l %_=r 1I _rL r4.C.iaxtbt, "AS tin .t'risit'+ii ir..it .t .r. : 111yw-C..! lltIVSI. : c; :1 =. .jI..f.C' 4-t.1. I q '.f, W II. ,tliir. ta "sr .3tti..iwiH+-, ... .of aV5 .

A..' !.4: Lw'':4r r-I TIE '.7A0 t1I1ilS":4. '11i. fine pfYlai.rear. 1.1.. .. .! r Jill 1 J.h lJ..'1.L_.-.#'ti4..s.- !..-' .' .I J Je .ne.i1i nac. iv ,rAodhoPo.. s..i'dN. -br Is.t tr.t..r :- ,...j'" ._, .1_ -

...- :. ttl. V.artt*' ot CuatuUJpl10llt. tbr+ '....t 1I.f's iaM.a.'.Lia..cMar. i..h siTbeUDIJ i.f fr(a. cdr.a, } .\Jrr"t\i": "' :,' 1 'to f. .ai.ati. +a .irir-la' $ jfglla+it. .raptti'.rrttt .'f 11t:arttr..rwlrh+r.t }Xlrrtp pija.4a5e

-wrY ., :. .. rSti7r\. It"' m,. t. a 1P .w t '.5S1'... : ..a Its .tA Ii" 1'"" : : : ;. tie .t.P .. i.. p. *s.* $9 f.p. t .t. l+!',. .. "f1"piI I.

I the ...,. |Mr.*... a % iI.i iTllC "t. r v.p Ie 1 c.radl. "c.r rllttit _. I" ." J"1'1. ",-. 1:5 r.. .
I U./.r1) Cull : PUL tN'AIIY C Irk -.f L'.1tr l:.J,Ik. JIe.I'crt.. r. 1it M .i .. ier rJwlrt.i tr'slat
piS. 'eachaltis..i. .. .t f6otf1. :. Cu.afM"1 : r ,.. .t 01 i,, .. 5
.I' UI .
.1 troOriU3 E (0?. MH tJicl I a' '1t\ I/rtl .rr. "." .i y. t w. cI : r JtI ..lH\brd. ; .
i ill w /, .IJ"I.I.1 ..J fI"1JJ1"! ,i!. I"iUrlt : t. tlYnt..1.. .-atr /5411 Jr.rl ; $ a'$4 0 ..,! .4J. _
.
I Sir JtT C lUrt,,Vrc ,!r a'i1 3ri.c4 tdt UM n&1. .r .. :S a.a.aka.tis 154. \. p : '. .".. -.. 15 i.. VW' ? I.-.f'i .. t .1 -. t t"! w t.... 1'.' "5"
.
Y L rcf,.ltw'-.i.. "-rti! .' .. ..
!. tot "'.e : i __ 'teUC .. ;. tugs to a .w ...'tY.t..t .l 1- t. It l.-. f r i r w:
.
.'XlWJC.\. 4t i1 CUCST t). ma rh ettl: tM.Z. I >. ., .11.41 c.. aN.itlJl/a.1. 1.,.. : r..f"t" ; .: t 55
J..u. .
.. 1TCC'i'OU : ** Tah. ... t .uh.r. t IJo.;54.1,1': .Ilaitl4tl., 4hr IItC'w.... -a.- ... ..= S -. 4 .
.
till ... 11. wr bra dtMr t, 'T .. -r.oJ I :a9f81t $..iI 1ttrltt
.t r.o auti 3! .it i* .1 er. 'p l<-_. it ftr.I -Itelr' .' .w1iSt _
T. aM'a'IIr"t1 g au a',. rr l c w'luioll. to 1tri.l. ,.I .II' jrfi.. :. .i j" If ... '.r t'nij- sl4..th... rpa. \ *MK :iitA% '!'<.. .' is ''rf* 10 .... ..: 't1_i.q. .N$blEraahr.315AN i!"ytr_ ;'r-t .".4\ ... 4..:.. q

A .. tat.Ic .,.:A 14,,,I" 'ra. f irf4I.Ij.r.ar,. I. .f.. .::.. "I ial ih tilt .V :. ...: u-as.r 'I ...p-o.t1.r1. }+t '1.1. ',h t __ ,. "J .. ;. u tIIC' ;'" .-. .
t.q... B.-.I r. \.4Ha1. (:..11'C!".. ... i. .. :. .. .oO .... .. .. .::.1 .
.r 0".Jte.I... t yr.r 1 pl.'nul I f'" E'oal i...u. ': ..c..rHr.t, Marl,.' ..J I'Irat+l.1 .""''. III II'r' '" .. : .,. .. . .f
:i= ,.54..1. 1.I.t4J:.. M'rtGll.fi/l rrtia; a itb llrrii,, grt.ia1: p a I .... 1ajs JJ&i", $q ai.t tH"s----, g 1 a r- .. i : -J-. .i tJu i1 .. '-" er1 S

A.. Ma ad.aacWtltti.(aUU'M..1. t O' II.rxrriin1.<1I-C./r.r .1 : 4:,.tt. I t t.n- I .J- p4I : t..p -..\-soar .... i I ..' .. '. '
J : ., ad f hAkle. .. .. fir !4.r... .
.ja 1.1.1. 'rfeaswry I.;r rr .t'i 1 Q'S. t.st : r- . .
srllttalw. .iiq 1 a u.lY J- ..r1eoJ I" 11. :. p'r.n'' trplsn( ilew4j4tI ,
.
C..ilf Ii.o.n. Wls SeiIII! ... : thot".MIfW ,
f
: 11liS Iv 1.:. ti..i 1
rf. .
,.n ;tl lurtli.s -ror I.clibtr pInai +al,UItt .uuI, a:1; rrr}'' t 1'.tt1 Iv--- -- .44s.
+ret kl "
.J.-tJt-t.
.
.jliteiik.L Mt : ape V'P (1I ta11f .
tc
!
) 'eI "".... J. .
.. 411t.J.- ,' arJIA i." 1Ma.t't; fi ict ts ,..alla Ira.t t.acat.f -
.r t .
AJ1' t1 6. ,. :.i.'ate, he s.a.r r".r Itri,
'r..tf.-- ..IotLMC1IHHiI1'... Ira it. ,. ... .""1 .. ... 'If' .
.inJasES .1 *.1. M .rr. a .tgEe d..a ... ; -, < ;
.
J. .. tc4Zftt: 1 A. I". '
:
t .M'trta II .u\i'ti .rapid prottr.ri"Aire .. ,.. .If 'fl..JoII.IJ IAYr. '. \ ...." .._. "r n. l'.: flrur > -1. .

U.a.-4 3IatawtLc. ca..3.,, .t;t "r .-u..1. riNAK 'tl1.t1. 114 f. .,.. \f-i VJr.V .6n'..Jtt. tta ". .1", JIt #. _- ..tt, .: it ::, ..47tH K 111t
Sr.
'y Twit.trI4 '
t'i 1hI. W. I.... It 'n. It/r a Lowe : ..IZt,, ( a..aa.l .;hllTl io..1.. aiw;- *1.4.-.. ,1 IJltt1'_ ., iN .rat i5. : I:rig } cata M. . 1 s 1"..

A4"Wra.a .I' .,... 1:1:144I I Lela ,. m (r.nl M' lbr>iuk I I j .. \ .. .. .-: -. '. _. -1 : ,r.S-t. : . .' .R.'tLriab .

J itgQip". n'.tdt i. iu .w.. ..1'iJ...,.i / t..utC w"e .f n.t I,,(s .a s.'Iri.lrl Fr.ei. : i4t.r. U..i.r.'I 1:1'Rtlfa: /..sw.lp+ I I y :. "' r. i ." 4 -p 5 .#. __ ,". <.*<* b. I tt' T... .. B--al .****. ,.

i .riM-r.b p.lilaeUsti. a .t.a, "'r .t i Et"ri lit, lit J.+ca (.Ii.q.l' ..t: J-.r .1 .h- .:i r af,rt I i _.-. .. .. : 1 7.-- 1 ..::'" t. ..r.ai. t J

i .. T. ig:. 1'\.0 .I' ''ii w'I'.1. r'aqutr .; .nJ :iatlPx'7 i .i'.b..IJ 4 1 .Ib.irt A, 4 .V I-'hil..: II a-t' ;. Para t 1 ":f' .:, ; t.I. .'j" .", J. : I by a '. ,' : 'WOJ '" r.wIe

O' .f" .' y.4 t ...ly wf '.:a ta.1Irt 4.t .-.'{. l.t .4.- \' .UI.bd. :..-t. .... .i..U.Ir 1.! 1'Iaor'r* 51..,.& et. t' .. i .. I.S t'1.t rah .,. .i .. ... .>. k a." '"' ... .. wit

,.._r3 .x ii.l tar fn "I : .4 { C4 '. if w -t a t c
'n'o .n. -1"j I. Mlei'L1.L, r r.1. rt..I.jO'o:1 t. t ..r 'C c" ; 4J inn it' sirs' "

si.x..ti t*.t1.* *- 4t. #''. tf rf J.., ,i. I ..t ; ./0 .t.It ..fer It...ptIt: .T J:., .' 5--f f t1eK i-..IS'-t-., .riarWYb.[ -Tvai ...1 .. r.
.
.. 'S 'III".,1 .. at'"t:1a '.. ... .1 Q4tai .ar wtlta J..h h"I1.. I.i..k Y. ..., ul I.'MHO I ,%.. L ate 4 1ft..., I i .al "' !. G lT..I' h t.t.:..R, I .-J tr sji' '. 411- .. t" I ."1i

t .eJI.t5.. .. ..' : .. 1t".I.. O' tta.'rttt"". i ., / Q, ..tt' tY4rch "P"& .r f .l'-x t Irtrur4 ..r Jay: e .,.,.1. ri. ... ;\. tM4 : ," W au 1 wa a.s "i w/ '. 'i"'

;. tJ Ot aiii T41i11 r. '.iTh' wiilw.l fIt wT..P I.-I.J..1U.. J : .: ..r rri Mraiyatta.Itr.. .tat. ] pJJ, ,11 rate et raa'ras7t ..: t ... k ....tV 1rosy 1 .. i r-.55S. ?* .;

a .. _. .1 1'".., :.. ... -ct .4 ...... !.
'
t1FIC1 4 I.afl" t at .h..J. A 11 .;:. Nlir/ .1'.tIo-u. .o i wfirt: 1 ., i M .,;. '.r" a .'I p- i. it' '.
,
%
.. La f .11....sa., .ltrv4\K&s: ll.0..s lhrCf'tl..r ..ttj tcurtptliatLri1Virdtl .. .IIQ'.. tb it.. .-. f'oh.o, u 11..1 H:" .; I.. r. att ::0-1 .....u t.j .,iM ad .... '.4s:. Ii t t..;.. 4ai Ytat ... (: ': \i-C. iv ctt. ....' "
.
ft,l&is t..1a 1,tt i Na.ri...x. ,.ac' 'Lilt 1'11 A.41.1l..Iii.k..Ii.d ::11 1 H .. ..1111 .
to wrib tfe st
teO .1 r-i.- ,
1..,. w. ...L I.., .:nurFd4" f.r .".....e. !.m't. "... ...1 r.t f I..H,.w; Cwu.ss.r t'l 1 i .' : i. .: It : a..it u.i 1.In.t .i 4 13 .
.- f.. 0. (tas.Mi.. ':rt. I, 1 If .'. i ir. 1.-. ..tiaq fuC I IIfI trig r r .t'.i.r,I / "
,; C'.ltf.IbI..r iitaI l.r.'rllO"j"II" .
r JJr t..p r1al "- 1 .f..1t j : 'I'' 'b., .f'-H rt0+ur ral h. .g .: r.'tk A.1 ta' d. .
"d" I* unt asuja.: i a braiaaI .
+.aria" rlmste.trwrta.,1 .. 11. Jraa !/*". U Cl)4lt .. "t' ,' ... ,11 .
\: ,4 it.i '.a i. ., ilit.rtj .t"ielf rt 1 r" .
.
1.1t. t ( .a151-1-.8 btorsi :
... .." N'C,,an a.d U..0 alil u I fiffH-itr' .'raln!. a.a.1 t14413i. '. .1
/ .11. 11\1:& .
I rt'1.nI t:-MI. tukc k..lr .l St.f Ii ..... .
.It &J !'r fl. .te ?.n. M1 t.. air. ,.,;-1. ... ..... dr t > o..t.r i.. U. c'i l. it, it'r....,..I Ibalw Mic'4 1'. ..fu ..r -..'*hi...i". M.W,.( tali.. I IV .hit*: .t J.. . Dr 5. st. C trail I" itiid.t.t[; Tilr .

5ref.a Mar. ... i'it.laip .dr t .t.Jn1! tlruta ,'L- sthX nut C ,r4l\l t. : ;:. -4,
t\L 6l j t.1.- f J. .'1"'U allJ pl... ._.. r at'lcy.r -\ I II 1. ,: t't&, "

tI. .at.ll.t 1iu"tJ .. ; la .a ti altai .. 1.4111.1.w .or LtI.r' Mlo Lrt.lr.m ink "r.." pJ b.f ati. J Jblit: WKI s.lt'd'Q.., ll.udr qea t .UU.Iia" ,YhtttV
tp it.4.bti1f; J. f .5-If i. >..,.<;. a'C,1.. r. R S.S :. ,r t..ui.i \
t tlrr.tr .11 .It .rrt..4 .._ .ot iae.ml ? I'-.i t J 1I.r.-\Jti'. .. 1 fi.d M pili _

.- .&T&lL. patch. tit .141 :". .. l.k..u I.JI' LiiJp.rarrJ rut w.. .. .,. -'11 ) : J.. .".. ;; .'t tiouUfIY -- ."r I ; t r. ,,' u &In..t- 1Kati .
.
r Cftt' ? .. 81.31 f'w\. w at e.*.". P' .. / ;.-It. '..Ie- .". lift.attrt. .. byI'Srlip.4.J.t. FQt.N c h :".\. .. :- : t Iy.r- .rr 1 MI"
; *
'
< J I u'JJtt.'r Jutl. att5454' .d..t\ rrrrlj..-.!. f 'JG re.idsdpu.. ". M ..r. "
lr f rf-d. JJt t II". 1..J.utia., i-.. ..'II r. E. CAR3.l V
,
tuJ.. ).. de.5 t is d. |>ar... .u ..bvtHJtn at vat ithi. ..c.M'I- M,ut 2 .&* d*'t{..".,.; v ov'_ ; Q ..M" a. ,...JfC4
lanhrr Cor.. .(Xses.iir ..r.'i-i. .. : i'Itrrr -\IoI t jil;p tit! nr: c .AW.r .1I+t t1 aadILI' ,
eA IIArOWtTRRD.lt'4tt .' ab tH.. .f ...*..i.:1 itIK Ib i' t t-rt.i k fl. 4'r air i *" 1S'lTPOUiii f.
W /
: -
t _
s., .ha artei..s, I.: 'weir 1.. 111111 C' 54.1 fv( .br..ni C.1. ..f .". J.)hf .. \Urr.. j e ., -Ia .
WOLFS -
... Ibr..me -- : -
'
Nt''Y .
a1 WItb.afe I02 \0,1 < i1t .U. jPtI It tijtrlktrW orJ"J. ibl t ..e"fJt.- Ff,1.1.t : r-'r Itt''I-:. x SCifK'tT prr y.1/ lnM *fer. .J 1t.1 ilecl'l l3(1:boils;

J.a..4.. Direct. .C".tp. I le.' ap*....| (%.e /t'C' &. t..ke tlsafg ,' t.'cI ""t..1.; i. r.4Lt.t.,1IliI.IVat. wll>k Cut I 1 .J.t. "craUc.t.Xjfcywco \.: 1ho11e-Molter! G'ieI .

haJ.&tefJ.C& )ls+k.t $tn eJ.Ilcb .t.r. E" t!. w u.i J ikv- Ui belt wtftor .f the.I c..... ..' 'Ihtt.. ; -W" 4CUt.RI.llf .-OctT. .- .sitlr I s.s rk....kiiy r s t+ir.lc."; b..rlar.p .

11. i j w.t*rt. I 1.c rl ibr jif ottli '11.M.1 'II ..a..Y.I p.tA

t (1. B..' C., err millibat: I1rpa'. 4rtt d..b |M...1 .., Mif IJf JntttM.a I i ir,aty. lily .. : iRw 11 i'l...\.I hi i..li'.1. l a .. Pp. $.4iM.l. ,

; /w I'ntl ..aur She .aft c .. tt L ... ;
.et. r JI" '. \ .1c1. r .v. 'f' .I..lt sop -air (Mo''c'.k ,.._ ." two p. lj"
.-1t' act. !L-tcw. D.:""+. 4. .t...."tl n: .:.'. ..:u.I.t..lJ! ( ifcp Uf wlf K u..l 1 101 "1'.At-. of '. Cj > LaSI1.bell.fdC : .r itw1 -II'.Ji .1 a iii a ap 4 d. :. .

h- trn Wt.t I tjltne aa.I I. &... a!,...1rft... .awt 11.- cuui.Jtwi it.rnJviK-4. lriwT.t r.'>Tue', JI.afi "1" 1 ,... -. leU C""I .a K i ( M't tfiL t" 'r.. ". ,. ,
a i,1cIaat. O. E...'p"f' ate rNZtlttrl rt'rl Iv. .."
_. k.sal fri '! r tntsa.i-. ....u. 544 h aS.wc w.Krbr .'.lIliHtrel I. ..0t4.h Ie II .-.... ,of-.ot1l.r"Wrttr'f, .,d. Us :.. 1:'''r1eattiu -ef. JtJ.t:1 L'.,Jt .vL'rr aiMsr.rtlHFcTEX ,. .Itt.fft'5"by s aiJ.r.1f0141. .
{ .
.. wr'tnd.ii.r. Ur .'Wtrst (of Pkrir ".'-r- p.-.J w .lae-uk. ill: rp'.cr tJ Ilwt'd. .1a& f'1'f". .. .: 1'31Mr i.ru JII... ,. .. u" .

4I .uJ' .fio..j.t aptaTt..1. ..!. ttrq hI rlwrdieJ.a app0aglr.l fjf MJ bc-.ru.,. f.p4 f: ...\. h. (--r l" r;..;. I d"-r ..p ,.. ba"t.

r .iI ,". ... .\.. .. .. .". r 3 lr>4.VH.L1M 'rli the ila. j11.d11 II..a .,..1". "i..'r:5.br ".KJ1.r. ....:.

S Fe. uras.*pIdy I.itlitiU. \ \. fOIn(10.. .. .. O 5.4J .. I .t.4 ;. ..

(T. R11D1.lT J.jc llb. Circa C.11 vI .k. rr.Riis o 1.1LI.t'. BW.U\RD I. ... ..
r.. ; COURT. r. \\ntt: 1 '54 p.e I 1Ia" J ..
1t. t i.trilk Chrkit tr ik sJIT.lilt.F. CJltyp. i JL lil.K H.Mn .1... eel 1' aASrala T'\-j f .
-. "S .: JJe..$.. I.r.R Y.i, t3. : cr'"".KIl".\. Ij4.) po.tsrli .. ; :
'i- ;.a.u ..- C. Hi-s/a T,, cleik c. c. IRtir.i .aLt4Iht llyt.u.ue .Ijo..ai, alt ,111 .I ,
I JIJ t Y ..i,. -, ... .'. -. \ .htHna_. ) F.it I. t tr l4 1
M 1 -oc., U'1f1. I -. # 7 A '. 'n rtit..w'L doL t Litt ,
J __. ". ., ti1 :
< .IJ. -.Tnid a j
l : .1 r''
; d Jl -" rr.-l. I nntk tbrRlfraJaj ti : -
co 1..I b if 'ou.u... _..1._ ._J 1itiL& .
; >;r" hi ti I III. Ir 't't" TQO irio-rJ-lRJ' tier? ?V ffi r -.' 1 -:.V .; : 'TUe rl.' >it1d J;l. I .4_ a

'. oj ftor..t.tr. alttart. .'. ..F.etsIJ1atc f' .1: _,:.''Cb JX For tb! : c...:, 0 .t r,..U %J,'an'& lt .r..4.ft .. tp.lrtafi. i

."of. ." I ... ." i\ .. It-. !154ti;.C p MIC. :to'Y",.')r_P Si trrIr $ t. ca"... .mJ, Jf La, iaa'ptil.l ..dlu' ru,' '.'lIr. +j" e i. w.r1..4rsr. a.c K'I' 11414 rly r

Ay4d +Lttiar.alrrsttlp. .k -. t .... l.'ticr'a I-hlr" t tiha.4'TalrJ.....111 r'blh.tb.J J. .f.a.riw......oal.rab. ..;t.',ll4 '_ p..
.3. \l.a J at "."I-.d4r .J't I".f.:; j.hl 't 54.4i ie 1rnl.tlrae.sat.tr r-. ,1 .kr IH N'.e-fwi1..1 11..: 1 Litt aMih'I r1r" ..af.
1 ft"ala
< .. t MS. wi Itt-- ri.!mt (G-,., t"r' ": r .a-t' ,..It.ri11e'iT"r.1IJtj3'w Qc .,1. .i..i.alw .!..a. 'J.f.

.. : fl.rt.t+... ...." ttt i..... _.. .. { Wi'f 1U1 ij..ci5 lattt. slid out .ra.-|:e.utyw. dul .1.. tJ.h.totft.fa: .IiiIk. UMtt : t-.t .r, .

e.r i Aa; 'ytu .d,w l a.'taint> r.r.a.l ". l.1.te& ',. a .1-4u. <3i'.YJ ftu t.e.t-.tII\oit: 1,1.tt. a iu. > 1 .' 4 ", _/ ttJA tar

I .. -.. ..'. . .. t'cr I\f' CI*"! .r \tl'U' M.111tlalaliiln I f. -
4j4 'I "i4'.&a i 1.1 .J I "':. LC : as ar AI -t. .
;. awttll .n < \., ..,..
-s.'St. ; .I : \ht. : ; j .
V 7 j r". i1 t"f'lrlia :
-o
't.1"; SSI irl'tl.I".'. 0. .l. .' t !'w'rCN/ j r.lJ.l 11-9.
J st1 Uaj' o. 'rr{ : .. ttt
( t" .. ,4ft
1t ltl, .. R. Z'44i'a .
; lit. B.CANo'Yg :
{ 'artl1x .. .
f'. .1"e.-1 .. r !U.oJ :l..J.t.t .t '. '. J \. trlMri'IEI
: a
: pt r. r 1 : \oUft. \ ,. __, '. 541st 0 L k r .
r'l\r
.1 : '1. I i... ISe l ir pfitiaig' -t N'
.- '. rr.4' .. '.4f ,u tt4 1t. 11S1 : Ir. +
:. nt "t'd.
ot
.I .L !: :
I" t. ., .
.
lire -11II&
H.4r..J.-
: .JZhtr.h. .. d '... t. I(. lr Itr 4-1" :, .." b v 1r 1,111 r 1t.\lI:. 5'/. ..i.a..ntll: .- I w. : ._.t
Litt,4
r : .'Yl'tl& T'lltth-I"t c..J.u. L. w i+rtt i\ .at t.11&1. .. e.-"It. .. A 1..I-...t".e.4ft r. ,''N lrt'ri 1)..I.uJ.ac.u..ui. .i t F .c-. .,:.-. .. ._. r" '

.IiiLr.rY .A' ...1.or .JIII1.; JIq.h.J ,1.,_ i a.8rs M -
M'ta .r.-h", c rA is .; .oj tt..c.JrtTt .n w .' .
'tL'" '. tI.": ... ir1" .,. 11.e'., ; I.... !' I,.'. ., .. :.. 1--tlf' '-'r7.f ... 1.'"..rtt t\'C' t

": 1t .- ... t ..... I 'I 1t...li4al4. I4 1. ..'. ... pr..a t ai iis L, Ul ,.'-. : pt.{ l'crlji.ucrr Jutit'9 dnr@ b t'4ia'

t t'/I Giabaa. r.. : 'i .',. 'it. ... ... .. It 1. IIJ"C" .L trtlwbi.bt.7+ss '+i,-rJ
.
1 rifctTS VI. \\
) r.-w.
jIk 't, .' t .,.. -I.. h., : ... t t).:Ita. #lE .Ik 'Ik.---, _. 4 brrjy 1. ..
.
.
L" .
c' ..... .. f.. .. 1..Ii. t ', .- K.r salr .. r ). ;:. all .II I. ... i .w wl .. bra.. nHrlrrli r .yJt...al r
,
of. .
.. .IIt.k { p rtlN_ L.
4 \.c t JXtrlajrio t.l ,
.
.
r; '.I .1 -IK' I'lair .1. y .
.. JItor 4s
1 .. .. r'ti'SJ. c< ...' .-. .., .. 5-i .11 ryr. .W'p.. 541.4" ..., .il.i .J-n. J.. .K' 3hI1irw
1m.c
t..t JP
MT i. 10. '--t lit .. 1 .f.. I, b. J.ri.j L aa "u .. J '..rarCl .,,. .... '...el LI: sti 'r" 1"G1. wIll w Lrr.uit1 I .fa /f: ..1.1.,.,s..p. .41 1rp, tk iewu.iry y t1a.Ii.Ic .f1 C.P"
.: L. .t-r Iii" .
tt.ap
r'-c.' J iWii a t cvr. Sf" .s
air I ow- I t.Ar' .\ .. 51 1 i.l. +ti5trr at .2-I.: .: r ci N, nf rrrA.rt II. .. .. h. T. '"tear t T ..w. L & 1 tdirt w.. .. .s ..+
I r J ilk-n. c.o..b
J
.5 A.rait Hif c.rp-5: w 1t..1 .intr. l" II. \iarlay k ., 4t "tW'ist'
lira 3 ". ....... ..a oW 'llurui U tearleJ'3 "f'r'iQ -r 1M .. pac M4.' pr/i. a. rL., Wille.c .s't thAt
uask U. IK J/kbar tJ .wU be la or"Y .tc,I4 Ph&
.
CUT_ : .
otetolrT. II. (AM c.r tit.p .
lor. r .. P
EMr .awl .rI
*i \\.W' ""J011: ; JI'For he CG4.StT Qf.lIIpt.oa the + p .rb' C'\N N"'I! .'f"-"f C1Ea1+'
.L V. >
c : CT.\\C"l.r. r. +at4t7n1th lath N
nnh .
: dqa Atrettb.T tai bt
br
I eta. Jas. .. (*luck is"rlb-rcu + >. iaLLaaJ1IaCR. r..
liUr1n11k caa.
1M m If
I '. I. ,.- ,..a. i 3n Lt,1 .s.iY"7.t.t : r a 1IK. 1.... tI
ct ;i"nce' 1 :.
va ., .q' .. & .UL --
,
r : as. ;
.
'-
-
'- t rr 'a -
to. -5., 1tr .
J to .. 4' .1 'Ae
0 1 4 -
rM .
R t .
.
: lilt s ," : .
S .

rs '
-
-'

i .1 ,, ::_,; i'

,. P .. :';: i.
. ... 1 ..I..jU -- .