<%BANNER%>

NEH UFSPEC UFPKY LSTA SLAFThe ancient city
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048575/00123
 Material Information
Title: The ancient city
Uniform Title: Ancient city (Saint Augustine, Fla.)
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 56-68 cm.
Language: English
Publisher: Sylvester Manucy
Place of Publication: St. Augustine Fla
Creation Date: February 26, 1853
Publication Date: 1850-
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Saint Augustine (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Saint Johns County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Saint Johns -- Saint Augustine
Coordinates: 29.894264 x -81.313208 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Vol. 1, no. 1 (Jan. 5, 1850)-
Dates or Sequential Designation: Ceased in 1855.
General Note: Published by: Ramon Canova, 1852-<1855>.
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 001960025
oclc - 08789967
notis - AKD6657
lccn - sn 82014302
System ID: UF00048575:00123

Full Text
< t
-
+ .
'
\ -
'I. '
"f .
I. '
1 I ,
". i J .t'l.: .11, "
"
,
,. '; ,J 4t f. 1';" '. .
-.i .1. ,t' ': I- .1 )
: .'
e oJ..T. '
$'to .
S .L : y. .. : Stn
.' eR t i.' ". #
A. J/tl' 1
\ ,. ,
.
.
_
.
.
0 1 .. .,I". .;'-'lo '' ''.--.A'. .. ,' .''' t
.. ., _.''>'PIJr.' ; 1 :: -,
.. dNo," ..'. .' ,, .. .II.' .' .t"'iII"'Jr'pY'' a
''G'.r

;,. ."41: t .7i hb'1'tt'"n .an 4\1 +..ref' "" J'11 I'rffrF'. t' d.. .'. 'j',1. rrt1'It
ij'
!
t S'C ,f'f .:JI:1: i If." t I., 1llt'.lt ftJ'1 i 1""tj'tr. A''elt' ," "rl ,. .f'It1't'l.i i t ftf1'tffl'l .I" : .tkrd y.rN"ri .;i.1't' A .( :IG'tt
,
ru
: 1..1 I\il, ;r. I B f r. jtt "q .
,
R f, tt di, u, 't3l Mht 't'+ ,"11" t\\ ..'.._t .hn "HIao. t. ., r .. ., 'uJ, )' .1), .- ttit I ." .1_. .T .Y M.1 .Hit.itt J q t. ? t_-t J\n..f"' ; ... e : .,.
** yf ., "I" .....!ii'lIt'ti ".. 61t. ''1 r .' > \ ',. .. I r ., ... "oc4t i :r rnli
,.iLb ,, ,. \ -' ;' fr.f,1' ; ';v" i "- 11' ( 'I Jt. .," ,i: -.t. .rit >, '.1 l.;.J
"
j.1
; 1'
i \jN J.
rr ., ,
tfai p da 1 t ttrk. 4
: ,
+ A't .
1' t :t't VY. 1 l J..1 ". .Jf" ', tt ; ,1 1 : "' I 1 I" .tt.f "i' I. .:. } ti" .
1 'Ii
t i Yevif i 'r:,rdt ., *.. 1)oo.\t"H{ 1.ln, 'JIL.n ..t. fa r =: '" ..:., .. ,, .1.. ., t. \ .JC""f 'f" ,
r 4 .. *. / J. L 4' II'I; I 1 t t t, .t" Ij ;S A4Vr 1'1. -.'';l'j 'I. Nt
t,. l'
"
r -
1 4 ; "' "" ', 'a\" ... .. .', .
.! .I' p .fY" "., t' ;.' \' ; ;: .- ..I., y.1.,: ; ,., .
.. r, JiM' ,Ir' L 't G ;" / 1:; '. I'
... ''.'. ,". '\. .\Lo.I1'lhJ", 1 1 .. ... ; .' .' ), -4IJ1r.pi t. 'I.I; .. -j. .j..
K," .' t .t t .' It, ....-.I .I..IP."t '11 I. ',/lit, t1 1:1.1. a' + t 'D .r'q, 'N "" !f. '
"" .
V'
.
r'"+' t-I 'ht t utli .! I'' r' to e '' I I' ...,t. t "" ., "'I 'k '.,.I I ', "' ",, '.
'
'
'If ... .. ., .. .o rt
of '. r. l' '" .' } .II'.. -
,. h >+' .t. t "i<. f'' -
: ,
,
atI tMttF't" s r safl t' a '1' -. !j'" 'in \, ft'L.'H. '...."
a' r 'd. r :\." (1"I' f ". 'fl "liH : 'd t J ,
'(
t .
.t IIIIII' '" '.
\1" '.h.. p
w
A .
.' ,.l'. '. .. ,. .r
fi ; H '- i' .'. ( ,:. .
t ,a, u 7.. f yw 1 1" ". '. .'., .d
t./ '.' :.. ; -
r a VJ r' + ., 'kI-Y-1 ,
'fr' '
{a y It ''''' :
tl' .r.
1 a t! t fir.l, : tJ. k
t 'I "; ,
I r I A : : k "+1 r-.1 .i"' t.1 tn''. .4t t '
ht la r 't / = jj rip '( :
I
r ) 1 '
,1 .
A r+
\
''t I t *1a. A" II '1'1'
t{ s ., Y ,: > fi.l. ..t1'. 1' y l:
f
.J.
j .
,111
% $ :' etli '. .. ), ... .
0 q It' b Lflaty $ :: 11',1 + t$ r J n.4.1r St.o I t ,1b( t.'

r'4# ;, at7 7r't "J l" f'" '., .. ---. -,. .
1' .of fI.fI' f'I ln .'f't .
4, t 1II .1",. PEBB1JA Y"EU.I '::18 r.ft'' ; +'i" q w'd. .. '
t 4.1". 1' "It' 1. ''J' .. .. ,
rt +1Y I '\1' : ta I '
k- .t "
:: ; ,,, ,, ., ,. .. ( I.r,, J 'l '; ," Ii tI
{ { t" 'J' S. { ,
-
,# 1 r f t : j t, 9l r4 Y.t J a fr /t 1 'r ,{ 4 + tdct. s + :, s r. ..-i y p .' -, ,_ 'r t'1si l/'i'. -/. .t U1Y.-fM' I." '' 1".0. ... __ .. .WfJ" t.. .._.., J//.' ''., ''_

1N, a / ,/ k atl t ask) U U M r YM ?
&24iaiL t.

biettt3hsrtrelt'ttt tiFk ehtiAtnt1pplAybn ;
'
O 'Jif"
t" lt; t t, t aaj, # '1 rSt'
,amttq'dtrlp'tus ,nIIJ" ?
n { t rtl' 0 lyre

s. Laa '

"::11I mf.t1ii ,. ,)"
.',. t I .' ". ? .114. } \11 I 't'J";i. 1 -t' 1 ftrJ. "'ft'..,.1., dt '

; : :. ) E, .' .1 bt3lCbr 9i elrcjrUn\e't"; t'J" : iJ4) Iilnfo'II11; a tbt 1 itl. f bA t. Tu 'its (ur \IIi/.l'li? 'P"'W.1t I I1ICJ ;

; I' ag rt 11 Ih.-f P. 1. "PP4-r, ; ) I bufete pfuyifer,:in.;onWt"the Tfepmems"ilr the : 'upgtt WJ 1 p hqu h .''JJIJincMe
; 'W' 1 ; l :qP1aid 4i Our 'American presented liiin (, *Qudaba' l ; 7A.tNgbdt
r 0 r a a X A trcepsere., 1t .rTh .qr.I4H.p J t .q Si
: ,_" ; j'r I' fefte Hc to ann"' t'lP. : riex'In: 'ntf/p. he'bnn4r1'fIntrnductHi ier>"".tbe'fud. '!tl'hC 1..Q wqt, C ot/lont :IQ +r' :
J
1 I > M t"i.t.t v'M ins4ilriind hlm I;'b sayu,that( S'}!p \i Icq O. b"tJ.O.l ," .
!. "-1. i ; d, .'C' ; I e' ". { WItixt q : :fIe' iM..fJi
1 )
Il ; ; .' ,a D0, rfef ,S u i ian "idvenistplayer n1t dry'"d' bu h' '
-f; | bp'had: vxc Wl\tl.IUt deLePmlqe.J -
tlq4 2,per, .
i >ct'l &.f l 1pa'd' .
41. 't The I iris 'e' Imd a, aere.ef. '
1Df.rn.,. b And.ts : et ,
+ 'I' ti q .J.191 ,
I i AA
.1,'"'IW nft M '' yiatataa 1 1I ; M 'D 0 n bo tI eta t '. = fTi I II. 'elnJid4tn' ,Iurlhrimituuttnn. e g ally Jed.t :( t .
r1 S ,p ,,1U ,
.,, .r..4'' "'i t ._ m. ,
j "
$1a kt ir j I" 1. I.I \, Ana ,,.Id' .i' d' aqts1er t1Gt, t1 inkJ i'; this j' he: a..ucto.J' C 11 I f

'' ,Wf r. ,1 I )0. "' MUll\tlf; t ,,and: -u'U.. Ii" Infli 'prdnened'ifiUetD,5t v rfP'rmriISiDr uljpear. x;vera bb+.l"'.1'b.il"> jJeal'at I nn.QtutUft 1 J ..:'! 4' 5

...I'd Q t\III". p d !l ; .I ,"' i.1t A I I ''W.P.-p 1.::1.canp..cslt 1.- ti I II led Ith'rathit'aialiert .hilftirtatlytotd drawl 4 aIOUC tip $I. pt1 cJ q. Imaul '

cai S ; t bUn1b here "it'tttiii'reheitrisuVthe. went_ to ,, t. The le '
Ul "iOJtI
'M" .s+it+. 4rb Al I t'j 't .';. : 111m. xrgs ,
eat '
....Jhrttl r.. '... .I.r.rr,. "Ai t : , :t r. j n aijltwniin.c, htid"he, t'ctitne arid "how I n" I 4 e y euc: ire,A(,.s,.l t e .tit I is teeto fOr".
'' tiinit
}
: : whet bd ld'U". ifttim"#"at\he'satttd with chalk 'ptaQ q ltteg p.&r'. t '' Boon s
.
.
IrdteW .. .lua 4RJtrs. ,I': ;i I ; TlThe1'nee wosld/prais* mJ', chatmRtg'toottiMyueatfrock that 1 1.'fj l h HtJ dll.mulJt.bd"'ury'hit. ; i h.lo ubdjiBcultv IJ II a ,cur&vgrl; JJ peq ...., ..
\ 'HJiefll...ut wtL gI' "jat of I jeI ,"I. J 1'1111Ibe Jlbl 'AU I 'nid I M'\tM"lbiUst

o++ tjc I4 lVonldfu'sid J ." ',la t.r titin' B l
; ". A14 : p
*
< ; ? I .. Although'PI-t au.t"i ..- .1 ntid ;'N i n''tb ,I jalinly Ou, utat t1a.e.p| : jo" n ,

4J: 4t ..n at Idence t i ", I ; Tho': ohtinencyd"with:. .a 1ie lid ut yti '
." ,, I' .b ) 1- .
.: ,; ; ; ( $ .relj' u'tur the l tone 4'uf"
.- wp ,. I ( ; .; .bf } '. with kao tby JIf R '' fJ'.b' Q
i t .JIII.I :I j the iustrllg t. !u d Knelt; b'): :;:1t a .p" :
lltP
: ruostiuaide
Sit 1'tI 1
I An4 Oum'Dtlr' '
tt'l94a .tt('OfI ,aiijh : in exec ng. Nrus ., .dow
"
: j alto m' \ "
4 bd. \0'ftMit 4gttentbo.! I : \ tlyy'r; { tnaideI' tae"' -'Met say rot '& d, Jfan'pef ( ( -R'I .,
t.toit Ilu"'i tjje e'"IttneJi )
a .
,. '. .;d. f '' ., Ibjuit '' pp't' .
; -S bd mTsaion ui"' b .1 ;tte iPrh ut Otto ',
I t piayrrrequtor r pit the 'KeaeAtan'a$

\: ,: f.:1, J., I : '".:. d, elgh''.," .' ',.' f'. lu }tluy"toosutq'upub'thd bugte' = .,j"'m, 4 caypireous aougt! roI e- .
I '
; 'AndcntalaacijpltaaateaaaheattAmass 1'Ub. bund irt i t r I u"'i&I tJ1.B_ .riJ1oi1 "
"r..l Y- xfnaatt .eta wry' reared.'J) led ,madt&' an J .pd, P.')' ', "u"; "
.Itf..l.1wlm l'am5 d aila I'r K
t U'p.I' ,
.
aP" it that iustrumci'iruf' Huw'efer, the Atntirj., : the' .wii l '
upu <
> ? lu recuvp.ippelimj. r' cn (lot it wI
,J4\..ydlr 'uo Wtt1.Abc {tul #l\I tluSIl".nuc D'' ( :: .t.Ta.th d't '.t- home elwayq,+t':":: ". : 4 nbfinjf Vary.saline, cuftseiul to tho''Jli ial'' rudely. 4Jt04t4 Qb.takipl"' 1It lG1ab- w..' oj.
:
I I .wu4 flmll'| u/afina and the 'behdJii I j t
test awaited, .lluIlei
.
...itur Out 1*+{*-*%;?\4 ,f P,9 iy't'x?. ur .tt+ A ad ''gazfe upon a> inge! fate,rI, .' perlonri the J thd ibl l t : wdineiiLoJi luwy" ( tl.Otb Ae
.. preraJe; C"ID-1 .tpurvt+ytRiG ursL f. 4.odJ.\1en
.v.,1M"t4'1J1_! iQt\aW5 on 'M ret :; ..r'lo! lr o'l.t.lQtWner\la) > s : ." but sciircely hud uur' brfrb '.ouiid rr,} : 'D 'I tal been hngsjard time defaced. ',' italt'a>duzen npteA wl'ien. 'tgr6rt body1ceiued ell V3tIp'b *
f.1III d gsar. t' :; I' by I ; r CIlUr idltn Iua r, .
J : fa 'tLUA fl m" i < would t atTQ'uui d 1n; playing. lind lisU-ncd', Wirti 'w iid8t ,
( 0; rpud| come. a 1 I'vet; cuoHy{ sHtidr mgctt d.Lb'f.lJ.vUQintment .
.. I '& tigahd"1' x t + f And' brinz- mt iji> |!ck.pjy> yantJhetisdtyam ii' r.-' ,,\\J .| and udnuna\\t; ttS'Uae'lDligl; tc ti'utEsl' ': 'j tg t ,,qt.4 wit9. W .81 tj 1 volenteputprArtks .

:,.a }I''Ix' t tr," t.t (dry''' : .: { ) ; ; i, ) Anl kindle oe.W my Ada'. eyf, :-( .:33 .:,'t,;,i; ? L' '1i:lu tie solo'wnVconclu'ddJjiu'vlhii A bone l l 'utonh been' of execu tap- I, : ,'laUte.ltIQ.lsilU.u.hllv! : ,thfty bpw eYtvf ..
1' perfection. j' w 4ia I ,
Quay, hat'tt.aauttJer.updar.it,t baj i isi
.. I'
r "JttI'-ct '.'! 'i; Wbele!lore bath 1bstt.arlydream.) << pluUieMhook 'I.I" ,
T. thu'ouitdiiig. y4'aLyoQFtli1paea utt kiM .
#
; I $<> b uw
| > '
*
; .
; ? '1Jl d.botI, 'N Tue Dena master rash 2. upfto the' pvrforn. VI..4* tu .bUtt" UUI cAl'Qlutur .
jf.'Jtr'.ytttJ' '
.
't' k i ( ) :jour freiarM.GETTWQ
.
r tYt P I : .
r to ejtpew'fur; ''e' r "'(\ ; : i jfast }fib';' nf Ii F'h, r auJ ra.piii' upland, x'Jnimt< (. ./ ..
B'II"to" t"Its"tet M bittlsy ot J sty. l I It Whu J"Y'ltalWSfb' KjJu'ddU.n i>>; .
aroyou
'fv+A.r uO ;( ndeatcL such pleayores aa can-. 1iiuIG is e iai Jnj CI"t
I '" d crfl+ed'itlbr''aettrlt : ,, .1, "a m arricdm JU a'!' j . 'T>|Wd! tbo niukebWhat :' ' : > ,"JU ., t 41ygeytdecti .
"tMi'J,4lll' adUtu y tattt'ain d aht = ; I .4' I Eawlifd K.'adall fdre .i.).tna t :\1 q ittt F FAtfenctttaut J+!" ,-e"' tAs tfa.e'lUqfpbe"gwu of
.
'
61. ht1\"W'.ae. .it, "I t 1 ,J JIfiiF' "t"r ,4r I t 119nIY'-tttt' titekteat 'iavgld" am "h0' :tiuarulnd< by.tk aoLsu: soul .
.. .oa'f'kt. 8 oo tddotg.to'vO.r." .';'' 't abtrit11r+'w '''.' :hd' toNed '
\ .
? JtI. = '; r j t ". ht ,
.M i

> a, 9W 4wrttir J : '.1 as.
I. ';1 4 ter til't the ravulutibu: li 'rJ'; rne* Keintjntl was the.std st'o: the bd' dtirtln ,. .iQiJ.. .Upn,1Q1, &tL t abimt.$;dsed. "' t'M arii
-;',..,ft. '' :1oo' 1 .. 'f ; \_ \ehtdtf uko--the rrVnorri' the tirt.it cody e>n.-I'abedt ';?t1flerleatt' .
.
; 1 uj ) :.f'r t fAtq r ( bur KcctMiipii3hu*>,tne oeork tofUjit emoret.eustuyp
'
.E apeltrit,.o..m.tAAUj'1. Ot sill< I burns'brightly ni' it burned f .
putrjoiisiri Apwnie, ;teJ|nss "give iati.tb<3 ipflkNovember. c
t { '* .m'uidvhhi., \ t hburkles vvilhlneiyicify P de Ratllmu&kes.' .
'S efea .
,4 : ) Ibdtoi' J''Ja.etll ., D cemtat drive Ujtelbtj
b I I t t ) : ut' he Ono' ut'tltt#' eurlfost> Kettlt-rs 'ui'euh.r Lake j jCViumplam "
JC1It'd j I '' ; rillnhvh n 'rernei.lheiivenls the more.; reluctuni *nd January, breaks
'
u'KIwr AR ,, 'iliusodiv'; t Inuil II men's souVs was Col. E.lwurd Rityinoiid..fio.uitderstood .
BY .r'lf' ic,brt"'rr" tb.G .I | thtC: ( ; : iluwn; oh uppQMtjuu_ herd are 4$1dw'appradLtn .
it. ,'Jul j' < \"UIII; llty.tUICi( tho-4 Which! 'be delighted' llio cfj.iructur uiid di p'osltifori" :ut t\1. cases! uiMumiifr nt I different .liuies. lu .the
+ ftk r' fMpr a_lit # { ( io 'UiMiOrh.!'*Jackson. UioMiitiftM of the loreit. u'jid lived' rtitli tbulII ,,
tmrriu ol'' ,
ct1 i honor, w.llr\ ) )..t'cpr hut not in .ul cictit number to.be, ta*
JSSSSSSftfcr'W lM a ,' Thai+ '.munJio'KrUntly'rijifererici'd1\ : he admired in owed harntuuy ; It qlJ 'eiiinoynu| H'Ci" kta luUMbti account* ., M t ,; .. ,

t { : T I ( | l ? thC mini. tor his hOrtu'stl! \ and' honored. himlordevouodlt'f'hh .to row! him Ui utid'doWii' tuu lake us,' ,be, .hud l'I TU.UH .tin jwrnng( rued U, A very 'ioteres-t "
I -
<
.t a t: tlIretu:III ttr f' j ; : ; : -, c( i1lry. About the time I.cCI1IUUn. thug ceremony, as well as.,* very iutereffact. -
'" J1Aft.g..ll: RK ge a' : : 1 when Jackoon was elected to 'Presidency' utu: stoUt' fellow by the name or Bigbeur."'I 'UIg. ., Wo, 1uve'tu, see the* .business go '

).1J*!'"u.t aud eX'., d (ire'pat', : a party of incn bulpriKU ti. to the town'in who.! bud his ''wi wttrlU at n.t reat' ilrstutcu iolC on It u lull of jts>{ejn*, and tells
# r. 'tLtJAI"" l winch resided' (tlr'ny were wliijjs'ol course) Irdii ilu CUIUIol'd dwelhuit, was 'otieg mare. ul prosperity virtue, enterprise, and f. hap pi.uet. -

.'"fit' 4... ."lsbttirrlild.Tu .' 'jmiduaneffijjy i o\ GerieruT Jacksori' and. to The ColOnel Imvinu > ccauion io 'visit''SJIIl"dl *.> :l herC1 is out ,tti Irmler .prwof of v the

to ,Otictt'ge'Oundiy'lrtd3 t ,1'a-'at : d itratilf the malic6they felt in Ibeir! 'hearts .towufd4 tuul shore of ibe lak,, etnftloyctf libear.} .benedcence.. ot Atnrrican I insiitulionn, and of

.' ." .'r.'l' II-----j uJ-nj I I- ,'.'$ J him,, uti! ,the party by whom ho hud tu row- him in hw Uht>r. Ou. tlieir return Nnium.t morality .thanthe/ ur persaliiy of

I' _. ,as.., .'lIect.r ''been ele ted, they Irun" 'ihn effigy'on. U pub* they paused uear.a high sloping led<6 ur rocks murrJI&"e.:. It a Shut .only. ,aal nicatioii of

P ; 'B..fithe ,pow f rie lU< Jic place ,culled uThe' r en.tI .A 'puiirdofeicut on winch luy uil iiniii nbe-iiliinr i :rbt :'tat ilu* thrift and prudenc'( but a.powerlul caiMQ.f ,
,.1ch.h the t: 'I men with'loaded' gUni were stationed sunket UlAlc .' ,'-basking: 'inihe'xUn. '' The)Jndtaii .- abe exercise of ;those admire le domestic

." tg... *lie er.sa t"tJ Ptnph),\a }I II !! ; rieat'lu,'rutetcthe: image; and the inen.Whowefe I K"Vo' U penetrating'.. .. !bXriC'a'iid'" '" ihcu i tuquired ". I vii etrr4: 'Etti we Are Ud:to aer s the II14rt110, .
dishonor the riumeui v
thus eVideaVoring to : s+easai come round > Wt/1tJtia seer the
:
.. i I tl ;ta, 1l4 1' ] | | < Guii Jrckjion. ++lKayiriiindlove'Ifunt'1 h'' '> f .
r two' dung' 'folks! enteiinj aaariinunUliark';ark. ::
'I' '._ fir l t tints more'ihnn seVAe'ars'ot ,'Ye wasithe'reilyi : '-'" '" ,
au Tees old wildjeiyat that: *, ( male .n, ,.'male, of all flenh.ias'J God/had

4 .. : t p a t I i r tj .u,apac u p u| ( 't$ : ,dgwas'; nronQ'd dt What wus 'Well then, Kaymuudhaveffan, .., ;. 'mirtd. Indian, CUfUutladt l,and arc wads:bnppyvwhen the
ft .M :arl toss cdutiiafa 3 l ulIaJ up'unit! 'I','the tlireiils that wore made to .itnd:holeyu'dUn*" 1- \ "': : L-ard" tbroori; hi* minUteis fshuislbera in.'
t' "' em main that tu" tio he'rowed ulon silenUy>lahd and
s e i*d kli, l4i are paid1 ; l bhoutuiiy should'attempt putdown : slowly Fur there use floods .a!'r'Umxstm every a
c t. .... t. 'E! tlAU' \V ; d I the image. Fifed with indention atthejinsutt cut ,crotch .tick'.IronfU brunch ui bazles Upon liteand ha ,old ark alt .,Un a' ,
', ".: : V' t.. '8. >adTti' l st' I ,otteredo'Jackson he' shouldered. the bank. : '' -" nearer; Heave than anyr other earthly *

t I'" ";lirt'tngetlbrb.rtket'lb. ; 1 : uisdxcundinunfttrance' \veUru' ''itcitiviln>"+tub'diclk'the'ra.. ';Steady ;bow; hole. .a elurtlta) mtt'ndtus'. ratu tiaitmr.under. her'Culi,"i, ve, have .

7. Hf' 1'0'1. ? of his. family 'whit! trembled'his tor he1 plutpKd the crotch untridtf a kcrpent that q..'ecuoo.. tor-ifie old, bachelor+ ',wbodoalllimit
,, '''4 .. .Collects' ,: 111 l ;uccompanleddnly by 'hw youngest wa J asleep close totho 'ed'ebt'the* 'water'tj i I there.J* coing.tu'.b, "Ducll of,* slow

.": ''dt 'dit>Iw p."t'\oHt,'In : sou who would'not l let lits lather 'go alone on '''uke '.m'lioW". llllyrnoit'4 kuru tillit'. ,t sr.*-Springfittd Rep. *> .
h. .trip sloi++.. .. .,\. tuch H dangeroiii( tixp 'dttiun-'rhea liVmnessotjU 'The'cornel: 'look bald ot ihu Mtick', keepir.R '

,."MttLl.tatlllr WUfpUay of ? 'I teo=tbtJ 'deierinina'.ion; which his whole 'the uri>ent down; whilo, Bigbvar. tii-d up'a. little; RE.Asi&itx.BiaAciTr' u lit Ait* X.-A few .

//1' 4 1ft .e.Ib1i at mi lutofe. : J rtneu JClr) fexpreawed lih well known attach-, .ickol po\rdciV )uthug$ .cue* end of u s1 IQW I days aji'i a rule mind ij born'"'' *hic& were era

'. "tberSft5te aai flWirtf iafe* Mil aec inept, :o Iris coumry' and to1 its noble deien.: match,therein* 't'J,j 'ployed .elite bt'.Jd iQ ni'-h? r** vy- *r *buds*
I& ,t in < Aut'brt ffjorJpr irra!! uw'u, ..b"
= ritndrlfo h'Wr deri, cbtiinir'ed t ibspeuk out his purse, hndIheuxobu lie then rn.1de'lt fast tol'the shakeV fait "-
Y ,, bid aHiiuiJer needed' ito coninvmiJutircUcd 'and thi:" toUcuiiig1 fire'.to'thtf ,nwichVjjaVe of- iohtd to ii n.'igemetit 'q: re board TIae F' ,

d I.Ae q 1I.w0 { ', boldly 1. : UP to 'taut mock "ai- iieraloMel "'utn no,1 uf tho Miny' tyro pushedbfTAfrtf'tho'ebisre' tide nwSptitni'\ dow'n ,uqdfer'ihd '.bowj .cf=ft ".
RtJ .!. T* "
.>* .. ,tl.neel'itia Id T" W .v ; ibetnakl'tiberated r'wl. cff oti lying ,near where, Cae 'boria:lodged \'R

tf't t, ,tr; f.IJutCY # ; ; : 1 a" yilu ltt" .sfidufed ''the 'unrb- .dvilHce? aco eel It w 'j to '''bis'Utn., ,ld41n'imnietJr"' ,ely, apd, was ,buolod"U'btJOIn8 robesi i but UMbour '

55 4'" r"T4r"s1 Ir lladTa 4c \ !{ > ther sty and !are a dead 'nia6'atj4!'' ; 'Uieyleveled '.t iud.up' nd' 'cliI tlbilc'hkndr mtikfnltlooe FU! mule a, f Iitr. 4 and valuable} amlwil-6e-
., kb : i J ( t rbcir'weap'oh's.potr.ilnjt 'utiy noise"ka'"ptrlatbt;''td teus'rbiist;< u.t; Ink lI ttuaalrSnd was betpa swept/i IfMud abootQsfhk. ,
,,'. at'tfiVuld"' VeYeriiS:I.. "- If* '. ;; 'vtr ye rpentfwho'nlltiiA, ian1Jr ijjdjlt'P ttarstt t. ( .,' Xythji.inorn' rii,; wit&t )' 'iiisttnci of
vLi
i' iFihlil''Mlr" a lr e '.I'U t ti\\""dowa'.1.1't1 '...'Nvrf'laoaY lUYmoflU;npw looX/kce fun':naUJb&fftrtd'tn eel 1r.! prt erYaUoo.'be.fiid&B om sHiuat thoh ,. f
i4- (fsutlJttn-- -t4t .boa t ... .t".j vi/.f. ..t..1' aboullu: ihumcnttbe1 ponder etf.ode r ta 'j'fii bneof biai't "'ii1wlw: hm teeth, eddheft' .

ttpwtttl ,tr j + > : a, 1, Ait1'; '' H,t I( td'ssot to !dal"' :tl qi{ tl) but
\.UII ca..r.el Jiy 1 ,, h i htitv.dtS: t a''td irN:r.1'bii{ ',t11e' tidird bt the The soak****! 'lh'audctJvered'' ine'rock?, .both" [ wvre'saved i* t* :J "* t j j i urisriiUred.fc H :a.aLi: :B. ., .;

;' =:r= tit 4 tic ;1 1'f > -' aid soldier.1 ;;fhe jjuardfrere ""ptrflectlV'i h,ton- DWsfofe.'rtf'UiDgltwi' linjri end Ij mpnt inj eyJiry A Smrl.o'.t II oft' lyrea-M +aIDtIJi"fMe 4l

c I ze;_ 1b or 1hea=tb f h"Bite )w"oir"'by'; :"ttie'bblt,,ne tfrJ J i itdlfecliutt'"iniihtjin'abHil{ H3bl: 'RibUrsf 4 Dd .ierunt3tsbipteslhdrthe; iul1+ CbitullLf

,, ",IiII1JtJO Wh., i ,t| flMl BKtt".iq"niitti 'bis"white' 'hail' .+.fctrearni Iritd a1 'Io d' t uli h**tbat '-clt eft ..7vthrflake ; I ill 'boeIt..u..dd: friar utMmptoa. oEuJ, j;

Ty6'"HJ tl.tltllJt'e'.;w'_Ith tr.,; 'lug ine .6rnd ;u\'bti' benC'I1m' td'J 'thf; i atUC'f'id' pleased1: 'nHktff''fUbiJ'flcciJM-I or I''I\. i for AuMraliaj wiib nne.troodrediJwho yuungwo V' "
.\.j eIA J cJ Y3 n'dlv 'lI him but' and'the of the'aF eV nJvUori. '
= then :rur' they trick, ingeuuiiy 'ifeustof+,tuod'\.1Cb' ctetttut+.(rkartar ; r. '1. ,"
"A5 e. .' eq esi era Ptld : tiu Jel btu of'his '' boW-1 "' '. :
L 1_..T sil"befcV >> > .h'O v"1 \ .. l .;: ".:}tateaagr ;. .
"
'
: i
'i" ; tf.J 'it marched offId'triUmpH b'efore ihe'rn-thiyiiadaU'epecfud"
i : I the emlltnt un'mnycmeq &Ii t ,
fYN.1hJl' attack" *, The .followinjc-anecdote:illustraiiveof !!irait- ...a,' ...#.. ti'p'lIa1
P. : an trumisucb'd'gaar'let {
1i rI J ; : the 14.1 j i erpc? 4it:' aL aU these
: ..h. \ 'would road facility.i.1 very' pointed\ "A'' traveler inquired j
itlook They ,
t 1 ; kud, Tent by surprise. 'icon .q.c jury'' tri J irt>q rsaet) ., the< forIli
looked lo> .i tJlllt them '4j( aiwfcrrt she' dt tao 'II.+ '
; Ita obp hbyq f > ghost j certl&1J1' ma. tT".e.r.J.1W K' a a r 'WI-
hI di 'for'Cbat( 'Y4n'orable''nian wbtise'fiead' has 'poi t., /'Duty tads on ircum2ltJinee..rephedtbe 11 "ill..Ad l P'k' "
r
3 ,
uerp ? .
pcrtr
) .
I IM 'it'lli i .t8. :
n r t' r+ If Ebfe "0'4 i 'b u't.li "wtiito li'airs thut'sdvea' him' from par kboot ra day if it'you jewirw 101'de 'It tce j>r dehbmn14u 1r8iacxh ,l\Jj1'lC'f I 1m os.+J&irniveti i

a t8 ++ t 4t, ttr3 trio, ? t jsu{atyiUeq c< -he tai Ma old soldier, ansuch'men you ,make han': half .day';>but. 'Satmfel, bewtil'8' 6f lthfPl"I Hb.n It.t\freada "

; ; tb'eY. &iI l ()ot'fajLh'a'ds'pn Maf.'tfb w if ,you''get< one,'ob: dese> 'smoke.wagon, 'ncJu wapapersl,'> Youffatbef married atnromanttrar
'" f ) laosl.tfatoWo.: -I.' j .rends 'none,'and .hJt>ad '
,
$ I1r w it its s uA b tt 4'i ; + 'under God are we"-hid?bted' tau & .tJt consequences
it" if 4 Nlrtrq/ua, { Nt or- (br llbenv'T{ Long may' 'ineir ribbie 'deed* ,be '. \An 'Jrilbn1l1n,''00'. I rtlvfnlt''tn"'tbis = keliio'tr' Yotf/a-as:hbcnoraaJX'.as "/etIItJIi .

: 'itiliUteJ i oy tbeir.;ns, dhd' tUehijeI\fes'hono" ,' tqbk'ii': limey '' 'c t.& l nortt n t pec pe-irtyV.| it'. rowi&g?money .

rtRtt+itl ,"i i r It. red'ty* 'titthon'lliat'retip*;Jhe. beuclit: .'!.ul' heir 'WrUB IO t1ii. wiic="4"N0Ib4'rAe.e .ii: awaf'to+.Ice' ur'aat>.ftilluhaayrtiutotot >
;' .tat d, ; { >l., Y .-,njfdd'Post. : t '.. .. i I,' k'ncnolV fines''a>u'tO*i ,'tnJ': ijtl.ulgJ.< din' road'tint t'I. ak ,r... :. ..,-'. 1

e alp : "I.I/t. 'I< '. I. I.. i ; t i M *" ".' ., ,, .: 'yesterday arid hb'peybo are cbj'ff inlet ,silts Itt't : ; 'a .il t 1 \ ., iS r ir 't .
t "1 w"po'Vbtb'iM I'ea blessing/1 tI Jfetftimy ;. Aa 9 'i. JI I
rncn rjee l''moliejfj .et.; most I'r5 'nWrry I guy r i,.
r \ll
'. n.rtll\elite "
d L +! tu itr&1'ti ti1ad )fttltfirhu. fih' iord. 0" Rd r
e i t 1&bDeer. 652. f I least ic,urd it. .. From your affectionate hiubaad till death.' { plisbmcnt of a woman of realmerjt*
I -
J > ,

i b 4 0. ., 4 e/ I t ,, I r r'' 10-v S I II I .: tb .It *


5 i, M '
ow >
9 a

f. ).t'' .. 1t." 1 .. .t." ., .. -' ,. '. ,. .- _. .-.. wR ii.1 .,p; .,'- -,.< ..-. r. ,.< t'rflN 3r

3
----- -- -- -"i '

t ,
n

: I {. vi"r ,aM a ,J. 1 4t r Ii b 'S xp : ; 'x1t


:
; 1
0 1 : + e

,
,
a P : F f : ; k

t 1, .
j'a r I< "*
1 'r *t Aj j
3 p 1 t < >I
5t iT
paw"l;'mtt Hirrihrntefh > ald Invn lately irad at 4h. .Bounce, and placarded ttT ranzo a farp number Tnwll lake* or

Itt c ltl i d elplitntio fL .unw. th&lfto Iho wall* nl iho! ?City."*' /-nnne Buoaparte t? nds'.lire Jtiun ; wiiimut any apparent con* 'rwakinjs terroNB* thtfe. WFlorkfe

ilia) at U l e A'iYn atlnnrit t l drop ubicfTh<"fovn I bore son priMuilnd 'htrnighiwnr to ibtr rti
," t ,Mist C t xtl l (J1 t '1I41,h t Iirrn'f it bo ni',ro. fl; }icrjne, m of ;d!!'. 3iu; iijoi to rougrnuintttr', tt L'r wltlQULany tuiblrutlct.roilllul. Tin. ,r .,lydchtyj e,. Jtsil1lerttaa ..

i'ttglt rtrnt ejiAbfistP ',. !>"mnnde,+ by tir Ina j&ut, lo liu j hU own | furturIi' ll wemiy uxcvpHhii WM.byihe dlil ot Ibis ritlae Utor'thatniMt' part a cus,r r r la ruute r Irtt'uvot *, ;

r s' iwU aP, aII. diuingnrhtul hharir II uwu nnecurhng tar prr-uy lip' .. UIk'rid i Prnw ns'nn it dirntiuh ,.otte *and"con |iuiinjc ,wind hilU i.fw bust t rrr+a w<*ysasaatr is to ,t3G
.. Leif r itttnnrr rlt the'h+ hl k {arhjirh nt tIt'1, i 'rahlrtlua ur2wl>prtt you ,gbfia= i pin 7 irti, =+thnlf.'raing.ordi r ++QlI1.i. bnrrcn und unprodntrUn* descriptiujt* Ferlh,, bus I.unth ,icrrlhas rj ''
T
ftl'F wt 3ltsuIH.k4tell n111vnn ha s41 tiun U supra In : ( with'whf! !hrtl rlltn'rl ii' Isle innr' rrioJhe jC
the B rVula,1 Cn !hn lvalfrtl' tilltx tr nr.' pant II' c'w 1 s&* ks tren tn'G+IYI'i} *ui -dying iwny, aait'e 1r ino e klnJ*!' illiJflinLroc& In ihs.

tit tlylt., fl' as Wm I rn tIu mlldsnw 1 hnte Jr' tlu'iiir! >t'-B. n.ipnnit
+Y fry ah very ticnn ut e aliokoilicr n* tfnetalttence/.
plLtlte ft ,
I rniii
tills In ,tt abmind ; numernu+' I dripsr
*'4SjC .?H the atn&;N"tof ihe>ork5rfew gal) tn'I +t ternMk'nm1 bruit*b 'n tit th ** sink*. anil!>f ihfre !4 idAitji| ; n Ul*. i 2 fy e dbpla stn Illlrat

w<(|a rtl4i(1 oa bihf 1 ynhntir. tbla.tvdha rrabhnrrrt! preen'or Iniuttlil ItlhterrnnPA M>fcffiniition s *

s; .. ,list twfia* Ji i 'tjfti? ntsM.tJ .t
t" btTSkint tllu 1tnNririi Diann'nk it rhtnii.l hi" it pnivin a n vonr a" :it ion nnd l poj raphJcH| .nrv<*y' lit' Qil'&vrnr ficUoaopewji bcia(rteoiv d .,

k ttl 'U 'tltlent 'lhnt ':m a ;h" by'tpt rm'ttjgv rTta jho v a t- -- ''f*rntiurerJ t"u1 shalt ;' Rit"nni182C tbte

Icrrl ur t a f h 15nJ h.i amp d ss Itrrri;br seirnrng'K'dt .. otters for his (4' I ;"oiiJffHhV direction of G.*n, Bernard.Th I: It is oti8'q fttwa
kn 'tysnit+ att wi'II, ;1'Aii
tit e 4) the 'e rrx'ireoU= ti nli+uhtl Ian .countty was cxpfrir and liniVol fifvcl

,rii'I to a j"tTAia.. rq Of U eure & tits Itii that >bbe =
r
+vhtrlt q iw ifp pfi1 r'a fn sflVQial direction St. Mail
ring j.cmbracinjr! *
B'r1 I'mn I. uf'ftr iuato .
; % rsisDi
iI' M ,I a+l the most north l .wi |rIrl T,ainusba tt:, t ,>at natal', e'
fir !*ti! c 1i, t LL1 JttE& iI$ ,
titnr riiitsitrt aae"'+ '+ Bar aa't'"ue abroad Ir
; s 1 Tampa must ac therIv. Tmi pbi a esl ai. y
A hni'i'iEsitl +n ,tvst t! ftrnl $
;' nhA 'gpenl'snMiyit:' nit pntHlr'f 4r iiuh .1i, M aefru all ihet4nkM and airepp t which.m.fkbt taAe) putt iat ii itgtaarstohs
.thi+r stria Inc +t l'. %nfriniS !f Sff ll&QQ '" r EOEHAL SLGif.AZb41DfyEalnIET' bemused fo supply a 'cattaf waits r Um.iU' hnliot
4 tIt'n Juno tt ,+ f oIknfi tomiriI+sl'In tofist of tie ,plrna n, seed ihufilQr (hi feEjJlilTASCt TO Jl'Jt WHO ot't6st; i nttu. I. en!! (ull| repjirf, aeeompnnioiL- with n Aatrrlc
fit I t 6N' Iltitnt i .It'vaerd fi| t&v rfJiool
IUI+ to ,7! +t $ {K>wf r lbs
'f sin wtmo"dq"p0anrec tntjMfnt that Iwwiipl- JargonimiMraffiifndu bytbenV Ajutj iLW whrd
,tttt' 'Bv.ii4
ttu'r, s1Jld' th xp.yg.M
i E.4/II ..jvl44rx14h I1UI i'l31 f lFillttfAftYY i fly 1ir 1 29 fifslau ffnf *
t t ikh jib; ai"'u '.t iiit 34 .it rtyr+ r to s1x,
pjri t tR lirr tl al thc>- rOiurrtpituilJsiYn| iFt 1rr'tltblrtsftaip and
uelJc bss+e n Itsi span lrn titrr; ir11 !alto u t i'h' wr'tli+ss r urhla! 'ot w4 anaI bi41 id ei Tstie
? iltia0: rrti d. K9t ttih wl lfif 1 !fe fDRIAt '4=1'hCft>ci nn !lerrd
till (!* III. R,IbGUilfnkh ilt15 i s ply a"c a'ir1heti i wilts isle
,, cC.rinctitiattJ' 'hurl-
Y r hnNv t ttf It ixchil .11'a uc ,i.t vI4 awe I1er u, gntredcil t9tt c yd r1

: t,: ttln p : !h tte fe" hr, I tulla tfi)8

ely'' rttit 1s +; 1 t / "V1 H4 i Oat 1 uli"
'" IpINna rt ''et ; Sri him> flgrlG'ilt! ;iRinilj |111 iJMTtmis| j

TtnrAer e : editor* nro,'<>m viin*'<+tre*(| crc.fi! f for tan*
's rf''lltlrrlrhtt41s
afibt4tl psi etarslnrs Jur! i's ;.1 +tltu OtsJt t4 3trxkn tte! '!r tiiltrtv $
tb1elin t14 h iiwtiri te'ne'at:1,!d'.. 'tiigr1 'it Bt( p llJ theuk iutlis. a'r, ry true rvto( : wlifebpnh'Iic ihyd i + tiJls tilhtif" Suit (4' Ih' t cerr ,, 1 tit t la t ""tatbe $ teij

L 4A, rr* t,) !St-'hii" pnt f t'1'II11 lit'M ctl p.ie 1411 art tts !u, r y Irish' *ii"upttltnlttsa1yl11 hat(['+Il+tir r' Gs tcuding Ile'd ci/nrtilsiopsr ntrivt4' tit by tlJ llur'rr"the ,, ut iifuttt' '13i E *a e1tMe
tI iiiJ rActk o Hi n t 'eI"'CIF' r1A illtt'u.hn! 1u .f t lthsnl4hllt; u. L Hall yousaral ctt Ytutd
!
shred i iho M blip
1 ttr r'r ,+d D SiirR rnr'uf"k 'Irt !i'r r set At st h 1 r, u tc, and ,nP.IAt. 1b1" ,,r n .r ii ,- lirnlN 1ct r it ., ps r ut
b b t'fj:' y r ac-JIr. ihiiraniure of k thoiptu iw u f ; t. rtr coast a t"ur I "ilmt ihr l'Jhu} t MAt' it'll o sutreilho 'svbjt t ,
ih'f
r 4sf S
>
.. rr roN In rho ;Jk it mu w l tj, J11I crrn tbq ,111ugta! Ebnidst% ula P oidstter* tlalie
Iha et ti "s ,'n i i.v nnr1A nl,I ;Qik'M.1 r'nrllvirl. ,, ;hn,+, e: .ta li b Mk/I c kltrfrir, N Ii msg11 .,' l1' vin i.t ghs4q hr sri'.2bew1i+'ht'r1+ u s sr'sus 1. ,

1i 1a b 1 "hTt1i' W6'nrjng tbuuhi1 ,, ui'r n +ti'' (nzino,'*' ajvl, ''PufntuiiV nvi izine, Hits- I' auf 31J i>t l. ttl fi mrsWttfr kd t'tfYtt' Bata

i Ae r )felt /ul/ tWt 'r ,rlu+l nI.itHt-ltj;; |b.', light ut Uhr j f,'nsaIflrW:6Iofn icafc t, en'iJ, iapius wIIitt,1'.ua'lurti a gait tt& aa'' #hyffer'tay
t' Iu1i1 'ktf titali'ttht ill l. WhilrlttUo' > ,-' -Si** ?1-- i ttftl A'Sfii -
f 'lur>dtr. / i iw uJr u)(% Jji ci A ,. ; Sir ,ulspttsprrntinasr S3ItU0tltttll
elii
1't 'tJtltt i'si'gn' heBrIi1 w'h alailpnt'K'Piir x' r ,$:euv 4 t* n stud ant i 1ti i h fi Uatei across Florida.WtfiaJu r (h'n'up..u uti+l t; tlp f iv.' ph iiism ititrtst ?* iawrrtthnrivnt
s tVmphthy ofhKrrtiAl heart( weltttwNkiti irluritli'rru antl'IiN'rtt' : er Y I!!.? cuiniiit winter ii we*' urvov will'W '' le 'trbea flo tslssl6i.cTsa .

s 'b 'ih S rj i4 otaf lf! 4. Jonei wli.wc itshfrtdai jinp'rtnl1puiw hutKr ; tb'e, 'Ffbriur? Nu-nWr of DiUiJT. f.1eIi
,' Whtt, hntl IPk IJ Ihpet dishY bcn a rglL 'llr utiil h1'n ,juit recfircQ, th.e"fullugrin! anicUr apua- this which Juiru bwnftlrcadv eXimiiWd but lt'ai ,s" ,

iri ts idti n + I ,r' tr % | i'JB' J R. kAi8jtrs Ciq., of -ntcrtrtin mi cjn>ccUiron tb. t unv ruuto'wall' G orrrt of &* .!1reJtitrkp*%
rlff u1' lutce"ia F Sult ba"fonri.l whu-h'' will aT,fJ' r;, '
S rt )s6* Ciiierci l Review of the duylbtn more DUMB ids
t .' .ifaWt&atltiWictt If.-f wellfn II > d j r> '' *" **, f
Rf't ril" "t II d t ii191 11 slid !llf.llt an I We**. AT Uferuirj 1-53. Art. II--vSIiJpO 'Twa rbUi. aveHrecehilr) berii'broujb |)eaAo' : l'latr1s+Srk'lJliru+atk a

I IM bijtJr$ ttti i terttrr+l wllii 1r u1 J irhcb wu n t&c'abf usUs.of Flo ids. pith 'the <)ie coiifJ'nipjatjn 'curfjuuirquji WbcarerlT $4'. tu Iii or

I r, t ?1iwitin tlyui ,ahitpifn ta s ne'o r' -l lie .ru K urn. Ill i..aii.sl acn,+s 1he C | 'lrOii"rahpA Biy to JnJJan Kvnr.|
,t +r, it { ti=ll's i+x 'silt:' rrr nilih J. 'fins! M I axttton.4 ssvrnt 'y I IiQ tyl Jd;t..,' .lilt tdl,i. t4 !,'U1Ib JlJialng. 1'+1 e, ( thou 4L J.iftnVt'aJft i .JfarV*"lor' Up In 4't'(

4 JJxcr i} 'i"srfj r 'ktitt nits;slit, ,u! it1$; nt lou, i t.e annrii Ike bbm 4 oj whicKjrputfM i| Miffy-Muit rtlpyty lwati'ir ha4itptdl4rd, rti'at
t 1ikFrur4flli): i? 1$' RuUIICU IIIV iMll'lldt'J! IHJJllMM.lliv4 .- + sit'l iii)" 'en nh' t' ;v''iciuacirtau ihtf i* claini!|i jfij trhnuC.'iti.-( .J rnt si, r r'a auithei
{
.,Its ,ac pilrcq hi tjitoj tfitfr hl cnmnn.rT nllJ4 e I CfulrICil+ y il, !s Iht ;,t'iltsl4tl.1r! uii wilt n$' nIatVJSt m. bt>reiii t' li ti lkt, > ,' ; ? iJ it ffei'h i >. Fi '''N a+ '! 1tniJttiatil iXh i1ilY.rjl'tnir t.i 'n'ti,+li Ihe't iiI! putt', ,#i. John ii i t' ll viltfjnunifr'child from lq'rilyltik'otfif | Ilan i dada 1 Ktrii6lu fail inter Ih dIu.s
/1 It's 1Ir 1aalgjhrlJ u c iniMrif iiucn I'tstI! of wiitor which dirtlcwUi' I? w tt'atton
+ lttz till "fills liWbtfMM tblt ptaclic.elillt brunet f.. ,b'v, At strr Fi r. worlrr to tin tinllll r Itliillt ibvl11tt1 Irat. K uruta'et tl.Iu obvutit+by, Slid Ct.+Int ritlw,4 a n 1nriiflrtlaln' !irsiC'sit .r'ti tt ttY aO'Irt
4 it3 "firrsltirtisgi Fs t1+r Its! nJid liitu. i t Ui u j>i|v, w f JauJtl.xr trial rtdliltns, A.liijl can i'II l baring a! Indent Hivtr.Vi irih 'r u"l "i Jr ii'ttrt'ilt !rttiiai at te'i

rl'l + i>wb'Inttylw'ttt> t ele eta aurlrNi n, ,cur urs f'4rsgpQM kv4'ryr *;iiJssh 1 l ; lhr Sirit, l6efJrlei'bG.ii nidue'llly bug; ubarb srluyiug jutMoJi*i'ui rain IM*cfnr iraiity }- Isi ifd.tif tst, 1 iil yt ,

s qktr; tlriti:1: dtcirihiifl d hiwh, eh f..r' .hi ,ct'k,|ii |h"mt.Jiur back wit { I iJ aii th lt r OMwr ,U'tYhllinghtllttrtll'kli'a I T l ed whsch w.rl Lual-bt'+ I :rixl by'lli+ rlriu4iI !I, 'ttt'rs> ru4a ,

t;yid pfx 'kfli 1ultyi nn-l tu'k N( !,t.l ufnnar hi1a; Iiui; i. acticabto ol oVircuiiu'iijrjMii; >*o attIitCI( $. j.BF j. tlm Atiauttr s4iJs tit t tI'fl$ not H, Wii b ulwltvrd. tilt i i 1 l l *ruWiittfitltt.1lli

( T iiP i1ubj nr UIU'4 Iii1I '*uvi' rtilIriiit. h'irta/ulC d ud .ua.by u.J.Hlmfd, a ul.uico; rue imp it wilui! vmthiv rxinrtc tta hruti'y:MJUitiir'Iit-nUtv. >ij utnwrixtit bid iatrt,

toi'dli,"" Ill f 5tfi t31r'a tnhlf it u wurJ |ioliv,itiid'by !ti alntrtty, lit : ** lirninsufa ut Flo'id i 'I-XUMI U Koo'e d -. l'uu Kco ul mull I'rJnl'3t J' Ili)'* tuts: Jlu 'tiiiIit tIN f 1'4'1'rl' Il t ttr, sws C

isrta jatlY aM S T .fl t (!n4A'cilfpi1, bv; .r iil iiJltHia:, ri'14uretw; l, l xr ottaiund'i wiu'.hwanj!) aloJug |lni Atth tittnl( Ihd ctanJ''ciu' ehp' ,it#' ilFtlltit "( tIc.til. ,1 tt I 1iiegn' ll' It'slit

t dltfii.lr IJhlttiihit ;wdtutitltrihl U dirt tlld'Idli I U I ,11114.!? ulicu vdloniuitf' fainilv, tlnerl|' 1.1t.. tu Irn list? > linlfVnnd u.t J+. qu4.ltllr ;tat senulnrtlrvrisR1ubtr alb erihir jlist tnetteeat9 thiis

Igttji'i 'tta>;'. 1Yttfhtt''Io' +a itutcirlnmt Rrrrnn $it Km naNia uP ,ante. italidt ,., .cuiuinorctinltfiu Villry ut IHO li ritk1I ilu'N "rnvm A iyirabhi* hiitt. ui'It slid ttnlty Clf '{o'n, #

''t' r 'w Jit1'thLkt Ynt lronT1II u.int4Nidite PIh4r 111 'tx un iun #J'thu Irt, tilt! tt 's't'rii' 4f!flit 4t44At'r ileltJfcirUanHlcra {,IUplfllorli to IK'! iMMitliwurd.unl, lb/u.-id! an tt
.upio slll ra 1111(1* Ilrrd.rgslir lit, atpnw JJurekrr alltX Iigt unit ;'ittiuIHrl ;; ti
i : + ,tin stci iudettrtxtil;krhern oftwitrJlft' ii 414 'nd, 1 srLt4 eutkak 1Ud ,. ciMiiiH'l, ,, nnd ri! r< ;ind xhii.icii IUiVJrrlii Jia ruJjss I ulh ntt44flflurIn., ,. .Tills fit ill !en uttMi art #,iRtsr

uh lheltlxerltrest +ritftk/lt iil ilt. llthttl'trdtilatiltu turutgo priuce.i tx h.ivu nscUjhfjA) iliis Ail.inu sr en'IUnrt'IAI p'Irt1i1JM '1t, 'Ai 14 / tbe'a, tit rytlt: ,avn'fl+ iuIna prgl'suilt4tw uvt>,Y tsaI )e i.

.lrt iit'ra r. tstt odln slid IUSzrrt eull ttugs !g phi ir, sUvr 4l bilhtlna 11'i4 atiri+t:ritit '*'I thtr phi.eluUi %4Iis'ueL'sthiirllirrt' ntat 'tiiCr :lt' lit ltsrrard! pfhrl4 'taln+. $*

t a ae'o' Ifwr'ltn'uuuvTrtttdd; a! 1 w 'urn to t4asf t Wtt$ Ctt'.i t hws ut f 1.k: ,u11i1 tX- trsip.w: Jl(4bu w4t tin t14 ni'esrtltIG'tlluwnt4M IIICt hrnI3c.1 upon a.1faIC

t 'Jtt4 1, 'vat 'llbnllt Ililklt' rir sJili'Y t,igiY' I.rJ"; ,JftUii lullr 'Jt "' 1411 !IK'li31 r.<" !ta ate' E ) $' ;h n vsg. tie 1 aG Ittu fig r.$ x a 11fiQt,4it
nlbiail'ihlSt Eit+fttsijti it
taatl '
t t 1/ jla tr. t ba 1 l: 1, t1't Ut I '
a
Ie Yi5tt
.I
1 : uf< ; ni lalp/ t 'tit mlthiaa *CrN1inN' to a adis'it '
' 4 j1rtA, letti. ; : t.11t1+ t us a u 6 tn' r!
h" ,1 luJ his tin thetehbtsra rh>tnt ihei Ity 'I / l acrnvF or. rh""p'rr pat1
r std1tII ,
** Y I-* iIhflit I-evr, is lud ugnitthi +>lt wt'xutr tt pw>"nail 5 ">!
b111dt '(Ufr+tVfO* in "u't roles*' uiiS her, t iist t btr admit led v, huwt j t Ih'' Ilutlin'i91LJatt l ,1 u: st j.; aiulirv h ,* ,n4J'.rrwr thuuxf Yth" trimerut fcrvtl4aor Cllr thhfaltlfht1lilpiib to t$

a u t1Atu nt1'tsli ingr'la+iirr and N iwtuns14Ja iit : u yt digestIVn Jtt 1uu11 lj tirtth tlae.uucnts" entchtihrutnr rill t.atbs.4'bu' ul tnsued; Tite.work:: w ullIHI ut I Izirr.w--4, $ ( it s tMr.trt

'til ti' rnUiket'(+ n l di uUll.iihc *sa tag; wile pars1$ yyt'n ij ii was a4git.iri mlll'm ,ra 5In+. 1llite'' p .$inuiii.G'iJt are Irtr.ttsit a suttihurn OIMJ, and alUxi'i h .itr- 411pixn -' r- )hir wt u is adt r (4 &eIiilir

i ti! I* 1'IU iueuetlbu ht itll thi' srnl{irit.tb'! ||Hure,and a re.il uniiaiacuon f> .! a HI t1 I erlrtr i. $r. t1iFk' *' n -.Ihtn object, vt** tiu! yuit !csla.l, ( 1 iftirdtli. t Ilt+llitirt41% ur 4sTt

i tlrtl"Iy'ilt'i" + in pndr: IM, *?0! llMiaiicio >t.aud d r ;X iH. ur { tulpt'Ikar, mill on UK AF* Iron, ot GiHH rt'lIs bn Mdutvu; thai the $tt'/IJ. !a1I Irtu: aHk sir! rNHII'

urrt idi'r; Ttuiro1,$ w6'nr l.lkrni111, id of Austria wlncli Ii.td'ur long. sticc4Fl t, by shit ui.MjtJiid (In: 'Si. J. li')Vfii m-v.?rtin4" nitVf.< b ibly li vef wf tof bt.ttfr.1w tnaiilNf, Yb a rt i1 s..

i4jsfthf'lttytn thehunJIHrtftriit; umluud. tJ1vit ; wi i Ii| u.ssulectl >[brlfuer] thin, Su MiriH Ujyc ,Oniu-Hj iiartiofs.' in ;11'1 ill :tic Ktii'ridn1.pl 111ili1v ex! tlstv' %% )1r ,ii h 4j ftIet ii' toaiiru

1' ; Inl.surrei"11J tilts whululatt ? lirnvilJitjul :leclo-J chief nl;! a liuwsEnlI|>ir>'. pr."iut sittis iq+,'xt puldut; JwiiroveutenM'biirdeii' /I'ti'' ''' ?;r.r'J+i rerI" ,;; this ft .,)hear;
hiii !
v''sbutgU i (itXG rhlurllt ; .joined. .Ulute. uht T baud, uiidyr.llji' l i81 i.IItin, +a i,, tine n'.'s$ sutit.i. '>K a national and irpdJ! -u..r.Iciihiiti.tt st !lh trim K s IIX7 iT at 'tutr

t .( risstn Ctlmp iiMuncvl s" 'record- : vIi. .unir projiru\ot nw country to ,| .i.i the (iiVnnui| : v u'iJ' i.f rnfil4i i1! tI 'ptb tiivtt IKVII, left .ti'ut'ee.ullli. liua'dl tir yirr.Iii I b.' Ui! but uf.I fw*rt+avt
sji'.ISrttitMx : tipwin ruIht11J1rNltt'tlNn 14&o nuiijr.iiiir ol Ills fir1; n'.liKu'H'm. i M irvk 'i '.ii
i.'ycu''ttr I.eltt innvjurpwn tv.itr,11o't fictjoi, the Urgt'gt K lireiJutluatiutlh"rcuii u $ 3tttd1 r !;env 554ttlttl
:, plveervtltiou.t t +r revctall yu.irr tuNlir; ; JU'.+t $!Iitnb1.HIIiu.UCuii''islts 71a@i: iflJ and X91'1 plt Ntii Insuuudr
ut' Ue.uli wuuldinasori'.lo. mere al w< '!' arivs In, 'Jn Stq'd! ;
rdlnwurlaui'; rtwJN.ct rlill huU.V', l% ([.nbtilla'plI"' ,.. .Mi' ;!U.ir oi'Mj pr..'.xiursu'i puiut* but lycwiljv *Urvi'yed. *Qf ibe linoual i i1iru ', het fia.r jiruisI8 nboizu tlfvrat ''
thluh mi act. wi tih riwrGtu dha 1
; + d. Tnu
fui but Iwron
lgUalilt'ti d'iMiiiiifriiiii.e.tcn ,
ncviiiviiiiiiMi.iiM! (, lit I'Uiff prs.lti.Jns'tarrlvl'ra HIM! lurbiin., but a; ptItsu4 tu 'crtnl +1t a Hatt flit a.14dtxHtM
Uuw"thuclitmf' l Ubla ;
>
>lutbhil u 'wa ,rank mid i,1 iifditf.rfin' ruli ./ each H'h'rr; asi '
<|uu.Vui'ii nidoj nuii.tM iji 'uett, con.ca to thoti.i>jtli. Tite.pdlitiO'il 'L.lit rul tIs +# 4au' 1I r
I 11ti wi tttW'sprtaitiu wt'ttiUaut.u tuutuln'wtktiawu'tu aciiuu wn* r m*cd \ iu ,iliu tut u iii',old il C' d'tr KiiVHiui, IhO.(;utillil! !.Jithal'. the Hoinh js i 'it *t ii'wi and. :trill nut srr.i!> whrh'bCA$1ii4Mlttt $

pprathu horadtwdwcrr. 1.1 : a : .o txJtlRt !by ,|urcu ut"'a :nt}v the ,Ailnitu\liirt.u 'iiher ij I t.th,7M3 tVllliaw clap soon J tsfi'eiet'U, obtain from Ui jfiimml -' 't '!'es" 'liett n ii lN'er 1.1 Nftof

sre8db + t() 'the'g1d Hnntdefence at1'sisa'l liuiiht ol Jtnu ut dynasty.! 11 H Yes t tn ilrnttit,!! nmro.tn/uJ Iwclvu fwi.; jjorurnnieni iho Inndl' r Ihfr coMutrin/- uu r n'e', u +t/tlt; ,IllatJ',

ut IiIIUJ'CrtufCL uty Mtn Utriu'ii r : iincinjifc i.-; "fJfc.u'Itstr. u r -f--i------T, fc--T -} ; is, h'nvev.rrvu1 :sired lLutl ti bar or iho IMIJ of sNu.a. wnrk. I"liiivii Iit4N noowitd r i te tiuuJ thtstrt u ill.y .u tt;
t jw/ij and jjtX'kni lo induce J.ilin' 'KiViT 'h, canuti rtllsiV IJr
Vnajr ,
l j tit IN U' but: iir iho'N'tvnn tnfz.iUtuulsl"i ttsr>,+s;unu'. < h
r mt 4tw4t|tt u kuui4otc?lurs'Ii Air*. cxpn; :
1
( :
It.n a u'hsdi richlf emt>ruiJic.l price ni'o tau Iuutlyotknify, al a iiKxIoruti! ; uutliy. It is IMI! pr'.ttia fNn. ol { ut )tWiiV unrtit f i,. dftfc( tti'diMti ;
nun+uIf lit VlsIi'd. Iti, much ) that nirn-a cd ilupib nt ciuild ft -
any water
l uf inltthi in Iriunt with bttVti IKOt IWl aa'acs's
, ilwllti' her. owti Jutiltf, .and u* m ruur.iuf jKutt ursilad c't+ wvoii ariifji'ijfburbor
Nqs keeping V"1 ormirt ni Hnv.pnuTiicald iin-an*. lie uiiaii il Al.ir (.u
; ) r ,
r'sl tS>rular tfiuurtttliuverdur edge : i fbanioutu of the il tixsippi ti3i 5 Uj o 'eo@ ; :
in percfivinc imu'i'Iwn cnursic Kuy Iji tat: untranqi Uin Si.. Jobu's '
? *
ibo l( ,
a Ns,+ iiiud;hallwtw.aterh.tlisS!**unu*w rd.- ) l.'s iniioprri anif'fop fwi wid % MJ: ifown atover10000,000. iu '> IRM
Hitt atruvorwl
Ir s i tyLs..tru Karo/Kj : coidd JitilnprtvJ| ,then 'Kno'tsll.iy'
nits : ; tkn
,ctlp 't11ro 'hsault ngurust ,lJ,lr tlhus, i iuttg "!wa .. ( WhaMb- d,wilt! butlioi ti. was ii ;zssi4 bylor"
n sI ul..fioqi.lilc/vyhui uul l, in in slid dt'jith itt
ritlthis.,11t.tllr killuJ, and into Wiiund.vd, jjarvcuti Ir. ; roller tl'tcs'rwtry smile ,ol ul1u, troin aisle or twit bundii'i$ nulex! ..yClrr nPtrtytjU slnk'Ug tffutotsthtiiIlugtlkph
Ipe u u$1r.sgi$ a.4 aireat bu uiiiai ivail.yil'it nrci.ntt.I3 '
thy (
; ; pupil in !rngtu ?. Thero will .arevrr' takeqarh
Ia'uitLaturingitu.VtuftttttrnstY: rt1.>Pst'ulieiltlhe bet, m : i 'IMv|
and ai Jhu fuiinNi
Tuu'f .t4i ;t'd M Jypart t jphuMicablo paints' ltritrtuu.de
iicounlered, th t rrrupll'x.tniur..nutlet uipwttut'ituttuiarJrt
yll .r'li.till'snl6up'hlthuprji' isi11'rt dnuut: ( ronslitutional -
tullywud bisit,1itus.c
Jetli* ( fVun lo the .pri. J ul180Ituh.r.ut a '
-ihe 3uuih iisclt in, reterfjjco Nt uhtstuug rra
S 4v4J.luntlitasrblrwit udurhvi fiJr luttint; ul to tfitr
esGiIli Ihsve,111M1'I
rrl.inr Uonuu liu} .w: $ d'ri nwdb ofmakinjjnl
saeso1 +dt'ullquin:+liwlttbu wurttttul; ttpt ; b power of the. general Kyvup net tu enlm e o:cupuag. 1ieuiti cuti41i$
tbure reiiMiuvd nl
) .
only lo shoat siripr niUe'I St
lf | U A**
Sits frticli Work. &_ curdlag Iulhe 1Jtbo rap i
*iitu hu ofu* IM tbltAt ri3uivtsJ'is.snirtrittiltFtlirtrttludncn a v k
.Roe bo I* become tau object ; Bid, rt lernig to 5 rr.iiuijiuw ,io uxrr A hip nil road has also been ilh1. and hlaekt ick'ttplae.Ylil4 rt'"
lVilris.a.rutrnal' su
; U ot bifth ;!. KfvMdi uirC bo lint tau. 'Ii i
? irlui'
nun .birt ittwjjl wcii only N
{ # \V Qiia a
t; It 9Lkwte;, thu h mursthlu Im iho <* fears roi d ftutllcicnl tolntnxiighinjr. ant nsliilfw. nt+vYCr'r rurl.tXt 1w'.I4
t4UCttlluu, by renu'intiruuce i 1i'h ot water. .
puftscvHig
rrqninie
i + } tl.udan 3,000.tori* would r'trUc i I-iIn: titld'Ibul1l.thx'i4
u. lici t+ iy toquite ytww
1 by'nor lor thu 1'iiupa' .
luitier it1R'.l1trp
t rltu4 fuPU | Ray t? VJ'JO'UJ|>1 a iri hansgcr
i tf It.l Islet race ot 'lin t>dina 4 "!U' cuiulruct Mid" h.itt h r
a 1. ++ 111 'f t Jr1C'ts} d 16ulgsti? t tcini krr,,,*>beH* a* y. a1HIii, fili.lb ''l'a'ss' Itettdt|,, ,,tt'.tsuri wjiirh jirWnU LtM ult w, ins irti rr the inattiir.viuw ttJ wii( ple das >
Futiice tit, Ilia 'p'fttirut'ill
iu wlietnur
uln vtutftxutttts ; s iho countryuittt ,
of '
all Jiuldiit'iM
tali ihwf ami nbstn 'ajMiUier.
Wnaw&8w i to 'p tun t.u.l
/ wh.ath it lard ill t +lilb' Him'JptBpFy-to All* ricek IO, at tlkt" ryh
Li 4 d uCfiird'i' ihrf '
dif wU
MCfho construct
lie* ] iie, ijpplvater yr +
% repu i! and praciic( ,of slur )rCaN b lr ibIs4 tttt IN! Ifth'r rt'tiE
; 3f1 irfiWnjiMiiiiauikf | | ; b wanl ootity. 404 ,
i uul, bo xwil N& "" \ uisd ,U in usher romp pradicablo t 1t.utf f
N tJ l liftx&rt w ..iiiM.rl t'Utt I. hsr ord i4* d Ihu fu4 ibl.;andacn-ubleinoda ofsunplrintbcint : y 4 N LMgrn
-n ii'.j '. .-_ A>, iu iwo } !4)laauur{ she quelc wikrJ .
; 'i tlj, tr sv. I ullluil' t ( ui' 'Ir s vnw Jo that Irua rin tntiw t ut reyr
.. IY u At :, tfir v> true utlet 'rrs
Ii
u rdtvzr
!
ur l r' 1 DI' Jilt !*;o Hi. Its,; albliwul! Kiri s' .tn'tai tr, ; tio| Peninsula' of of Italy wat
li a t u i !1 t coinmHrca require the it sndiriu rtrt,* Ifut' ,
,ccuaclic., ltg #lrt o i eilmd* soutliw rdlr' iibout lour, ''
t.J1l'tl t 1 Slat' ; ; ti?ti Its It nh rlttWa .fha
1- tl tit;, hula.lttuulser .
I,.. j,( Itlatlts11 J 1 prat"csa pry 1Irs l eSy hargll u4it4 ii ewits, +Iy' rjace w/dtlii linit
1 1i
wis y ttJirJ 1i gttic!, th built ft as ,L OnYyf iy r, 1rr *ZBt .
I oq 1 s a >< h i zi"f4 lies fi to Itle r 'I tltI >t 1 f 4Ju'4t ': 't'rr'
}: q jirm I1I'H uL pinb! p it.I4Jri fhca +ritbin t its is .u ru, o, rl1, 2 hp
tit ) itetl i h, tor (t i"u thVUIWIlttlprelttelt6 bhir4 'il 1 l'+ 11 1 rr jloU ttc' uni'r,;+ndii ilibutaryI e'O''k atwaf : i to iho.cu aiutfiea ofllte eounltt;,< 4ltils 'tlirtih Iii* i .
'tistsit r gtttciil.. iiei tw.tlsuuSl river larly ttoUuU between,the'u\ibnfw and, Ne stag th'r,' 1'offset wilCAla''rtcga .
I 1urr : singular, Ihq JSi. Jpbii *, feeada ibbe ,
J ;h aiand lbfi Orleans w.d sls iL pat
a'y11f+I I s wfj'tl) tl'i n, -(3ulCp.rttfu ly dtimoiuirulvd Pdtetx
tIIlsi $ Mrtyokr ti jm-4 ij WIHIUJ > tft tithe'rlr'tsitliwr! ruiN diw,jiortb rplleL$
i s
( bciidw '
skint Iutshill; r P4tdhat 1 trt'i1)tefaiQext'tlr'thal Its 1
.I BUUU, 4NI1r ;uukuuwst I th iho stunt And sat forming lick' lot6attatfsititriiile 'bmittfr t4oethtb i
ttirsi.tifaut + extern cln lets Ibe '
; tstpo held 1 the'Pxetfe t utld "
l3e'4lughtttfr '
+ : Y n It Elena 14) lutril,
1l wuyl4 h4yc bnuitbi antic, ubiJUt lal. 40It
the
tiIt; tributary
r w pt.trietacrr; ,y bj. lasan.ivbc II t thrKsf ttxlbwttbe4crili a. \Vabuyi( Vkla i Hu from ft /s ,&fnftbd that a Crtt-cla railrnn.lma funs si traYt; t t'>lttitaiti'Jrt,
; runs Urn, wju!h,
+ bvl> t teijr its isxitMitt jtirevef urlp fyiciti Iff my tevluig.| but ei for a fusg diitnivaj with mo 8r. 'Jiiitnlikemxe / .be Cdjwfroctttdlw- coj fl t tlfe A Untie the wftuo ol1 tuptt. T*

+et i1'ytI itb JrtL alter 'CI J 7u ..thla'trGwla ruuxuiiuittuy ts n'u.la nail utr f emjilie iiU' that rivei5 about JiO nibs 'a.*"d. Golf'nt a cpit r i of leis Iliin ihrtti rntli .u hltftlg In ei ttrare'Sb"tt'
r.
,. t d1!ass, .'f I14n1ltpd bru slsu rrn'iutt. 'r wii 4ut
siuirlulp! Irltid ',; iyi-t mouth, iho *Hirccs of each. aiii'r t' ': 'e9ulppetl. '
t.t tit! W6 bwrij iud fiiiiiy iMini> t ut Iho poiiiiMul ir AiraniiM+, urn to'Its,Jutnn3 s., NaYi.k hid lu 4d' aIiI*
iitiket u r, hmband prvjtKJiadiun4 ii4Uca ; f)s prow $liwamju and wut '$IY'tnnar. Tm? | Nv>4d J.Vmi wiiliiu taj/ slit Y a oTvocIt Miner. ittlul ce.is*i'Ye'reiitled, la

!u 'rriz r kta : t'pa : ,: t ., 4ntlisu,1, Hall t)0i be Ic4< Kiruri i but Jfttlir curruat.. and flw Hi, XthuV is *fid a* u p rt.ot tltc chain (,irayel iu Calilornia ,1 + ?, 1"1r rtJ

,, ,, IIr .s,r'h ihlr Il,,1 Nuu1f'.I_tG .!k i,' 'tIluR hna aiurin-iru tit lc. 1 InIhd lidu 1ru r 100 u.iliu frmnJUJ= ii would ,le en, tb.4 lum vorV natciwlly. ins at y14iY lrlllseflItX lit r

b rhdts i.tt:. mI. Mhg tiN iii. icurluntlpltik lire lung, pniceoditue lo N tro aibi r u+,'tltblcs.ulnronn arm.! 4 IIUH:" Iteonldr "wrcovei, b J'Celpitlieted'rltNhlllU ius tt3i* )rulttinltalttrt1ft5 ,

t J+tsWtlttl Ythft, wt cuu b ; {ntftt" + i'iti heI&i Ina+Y lit tp.t +gprtI.h. tau ( ttiV.urdiiiary river. Upu the tdt'suj> twelvt-riwr.jh. desired. All ihu.m,cooiidcrwf IItt.Itl lit, Ilt tt ll.llte {, r+tW'

Gtia "t1ts,:tsWUUs tHf hteuduidiplr&taluau tuifdo urnij; int. cuuUthiin) lUty. (fuw iiMll r rsaut+? tiaviii tbuirsiKirce, ttl wu belwirtt.uo pH cH-d.rouWi pea f ,> a<6et titklnd ,,advaltatttt!ig tls t4
+ c'irxlir Itd tt s.he; sits 4gUy CUM set hh ,cur lit' their uipttthy .*rent ofuviftioiisab ivu tulo-wmer' run ilwin tlw' cwnI ii rcint adffMnia
.'pwa !urxWetaar trcugi e' ZarKS'h ra' it cuibcn tittt you, jii'HilcinuTif, ; oiuriw* sluujjurdy.! irltd.etnpty ),ui the icr?r'e tea Pettinauh''ut'Fleri4a Feve'huisrof +t&.uit taC 1laUj$2itai:'$* wtpr

,. iyrlAs piuachjits-M BO..' but kitbW bur better* aril for en. .Theur Isighuti pntit it IernNV! H! Situ titer would tr.uf'j ibo trailer trMki tilts! Aiam tit the wuul lit Kum'h
'' ,l riiwpij: lv&un hu .icalrajdpta:.tuijtbi reurTiw Ibtt pl.trb I hnyti btvii dirociu,i by eJnldiu.irjF U, liplihi' fltw rnl4ai'w.,1. st oft !unlit:ti. ttu GUlt; st,4'srthl C'teitt'CUIt et'1 nt'url Ciiu I ,nrtliJ J.. pee {' '

'1 Uie* i x-pHjyed iq tfe aod adtutnl ,'* 'l# Atlt iufu, elrut fCUS'd INasj. Juhlt'4 nlltl ,'< "I J A It a ur 1 :Isututl snit tnilex. ;Tw rival ewiipniii ,iMrd I et&nLtpt. 1 u1 fi

'i p1aUlrailt'k* -gt i&d- MryiJobb'* .fair Jai! ..ryr ridnttufmttiUilb cxu-iitoabiiifi tnnlM 1 tfti iiour ,cndi-avurin y tu irfcich; tb t Gulf t l !;.it ,

,G S&r ul!VujVpi t ,sate ber'' Bfflffl'fim roar! osii y lira uup, apparently RttJuhu l, rulUt!>a4 f Vfyr "gnu M rthrouao Jhe", Blabs alt ,irgi i nito liuo tf n ioxliu4 t4 ct' '

%' >Wl ;2 doal you tup.'1Jtaoouacpt., Copies -Ot tam ST IPS .I9* 1louiawttrd : 'Q 1 i"}* liruiwyic anti t1t& Ctiior*'To &u** 1& t3tat '' '
MiwS ** 1'f w
i* iK Jri VW-i ; "* liayabqah, and the citr of 8avnn bjiiatL--J xalY
w h '' l !u K.iitn i j JJ. -J: fit ji tart? 'fa l! '.- rl Y ,( i
1 #aMt
jwi'j /nrii'Jr'V. !i -j

: I *.. > .4 %


.


1 + # 4S a Yh 1


d1 1 :* 4a5

,
4jjjj r !4
i
S ,'

.
---
-.w -
-- Is
:-r--I- s a t'r-
-------- ---- --- --
'I '. II I! ; ., ,.'' : l i L'

W t. -k--
1" .
,-,,, .'- ,.'. '' '.K' -. ",
I I "ff' t ) ,'"0' _': '
4/ ; .,, .

', -'5Uwf ;. .

l ." "} i- tE
t .:
;
".
-
q if JOy. ,

'',\. ",'' i "'-. L. .t r .

S: I, )i- } AI ... e .. '
4'd .
; tR ..Fi
4
.. It .
*
*
I ;
.1 """
t WI. 1.-4 it ,

-. I )'
fi .
..'.' ...h1; IIIr .' C 's .
.. .! r liJi t.J1r."J. j ff' .I." 1 ".I 1'1,
_. ... 1LIIMI4$ thntftL *et Y v j Pf toiit jw r \?*?*d iff Me. 'by law t"J 1,. 'YG'titladaof} U 'ta.IMJ1It. t f. '-t

g ni the I I l > ,ttba expose for sale before the Court (loose in halt expose lor sale before the CoortFakikaoajaefirst UHliia a By'trtad. ;firt.sdilri4epre"f, o : hs. '
r ,.!,. ike first Monday of Jo< ti<,the f all,. the So & : 3 J-
_ 1c1 per t t} ynex Monday of July IM'.Iit ..rI I for city or& As p tine- '' __.At (
a fI'w fJ1M'c:pn>perty or no:ino h theteafksE will pay low'nlr described property or ro roach thereof as will 1i i May 1M3 the fbiknviuglancb described. P s

tt1g -aa4.to't'&o'.1.' .;l',aad arcesaurfxpfoeq doe' ply'Ihe .qtr aUdjcoantj fazes and oecrasary expenHes ibjreoUsjuay u sufficieat; t pal.fa tr' o.

a ( ll \ i brit due thereon,. to wit. 4 aaJco4lolycursandtbestrcctearytepra
is Jjtt,41ta! lei, i o j \ DC CJ I
r4sirt Ipl, : 1 aerra3d telaodJoable.q2e; ; raated.toJoha i 03 acre*4l rate lan'J granted tit E. Hadnat'double ,\hrrrit ;ito wjr; .n st"

e mldu laa'! ii.tlat 1 l t -, bring section 40private.surveys Jn town. toed and advertised for DODpsmrin.'oNuff for A a tat l4 8i'Ana1Ydatea/ '
r theI9tlr
nc Urn (MM) Duff.-lpthliChyontlstarda: flOp ,27,.aad'bouaJeJ;oa ail side* by public"'.,the'year 1853:'lyfrtg partly' in township 13 range 36 latte strtreU.b6anded NoqU: by lot 1 o

i Ira osS CA.TflElNE,LBO1 bR1 Y,4 xlatiTC} ., .. -f 1 and partly in town lup 13 range 2/.aad bocndedVbrtb Orignida ...Ovuwi 09 she Soiua .by let trJiM' d.
air j' uew.jiaperd rL
ii4 r vshw.walth: 'arc J Nel. .tt '. is ",tta andexpetues uepaid.beforv dy,*> by public,lands,oatb by tbe ttiver"8t, Jchn I by toe kfirtcf Antonio Mirr-.ou Uw: ",,

.t3 Y '' ; _, r .1' 1 4.tad. gnat of )Vn. GarJar>' .:j&itl. >y paiik Un-JT lour atrrvL Af&4 M the Libby loowaed b1'} U ,
,:, ,t .W4 the 1rp' f'ct vu D"tilliiat, oFrI .!" rnlnat' R. TC Juw'Ds1.fa( .J..?i offV: ',t west bjj.te. fei v er Su Jobas., '. : Gibbs'hdug'tbe.sm, pmptiny cuavtt .; b1. J .

te&tw, td' halt WT.n .. r \: aged .../ 'ItxAae.rlandxColieewttt'et! _CnlM'tixe*, an-l; eipenJeVare"paid before day of SaDCb..s,.. Marsiislti5Tiloa.f ;-oe.-L q. ,I Lailand
fe 1ktti 'tu" cpoC- :January 1st, .&. / :. ; : r .by..qkd'd.\
) ;, ,.It, i'" '. \ ' Qct t l46Qi, J i M1 .
tt
r l .tlic vi & iptltai 1t 14.r. If q- .. \ '.. (. .t' : 'f .:' .1t.Tno.YD 1 SbrdWIDclu.ofr. iald house suit lot fanoopayment a.iHd sod If
; t" 11 i TstxCollecfoi't3ale; t\ .; L I 1J..r i
tai
D I to tqWaul : Tex' :tiieswi' tc.'oI1et"lOr fSatc acdtbe ht Ja sii 41
r. C.
nit, ll ndw l I.1f r:9taXct ie.t" ( vinti of the power; Te iediainsDytfw law l .ratatklyli., };.,ttt; :. ,'oJ '' will avU 'M tight tine ntr 1f\ ''prgaeny m

i ?It uIt From PicoUta-ifl taUe disuse to St. ."nlle>
Est t the I zaillr enrV Llall'WeIII'.aD tA.1tttltl, liaarlaytend'ftwtsdiri ataatbq. ; t Isloti' ,LrQ'fJpfyaext.thefollowi! ...4,.., /. .. :' .' Cell6Ciait< "_'r_. 3'uwin",laW ef Jhote ciitp bndrg U w pnt of .p

iii 'Ut .aad .tVedaetday.l4 !f .:'''', 7. feO.II1QCtL IU ItCH' pec ocs tyhaecnsaaea. at aalttoii;
psCl td t } ? f k T -* ir Tpj '*' lI y virtue of the |towrr ,Yf'lMl'l" me bylaw I F qJFWUJa o .
iwan $ .1Ud1NJII: $I 'tVh at Gloats'Ptra4 ttvssad !Wednesday U I and county taxrt and uecwiiry .. JhJJ shill rpoie/orjaal b.ford the Court lloa.e in re' intlatr ." ii .said ..a *

fit ii' et Est tlt t4t.tt f 1 = .' pn.&o wit. WiU.P.I'1' PfW iLi,' Mie.: fir Mfamlay ot Joly 'D.dae fog: 'wires:; uiilRSafytttt4 :1 ", : ., .. ,bd. a'a ,
lulki1kt I CH ASLEJ5TOJ ATI PI. .I"ema o:e>atf! 2J a nd Jb .1.w; lowkg dess..''>"d ilraj.4yxor'ao: a'ellh Sa will day or safe ;, '

b : IT.2irw. '.AIL double taxed granted to ther.Hdraof' 'Williajn JWIJS h .,fJC lJf1. n. B. CANOVA.8tacrfca. ;ca
fvt t VI 4 VsM;& e. a' t1"1 .JMP Ia r.1 '
a '. r : 'I 1' 'I'OIIHA A'M ': 1 and advertised for Aon payment bi taxes for t .. 'fH1 ":.. So l"tJ. ,n '.' el ,. T.,,wglt .or.ud t.lICtitf.,:. ,, !C, ,-' "
"
tkL 1832. :
18S2 b-ir 37,39 40 I3 .
2Cik>B oj4 private surre 1, .1l1 ,'a j ,
t e iJ\t telapJ, gt t.W.ail'ltJ.rda..r1It
;
*
N1 I
tfd rep.h 4 fafakti fa 24 10 8& 9 range 25and ,."Itol CII ir 'd.a4Wt'fI
) iCSd
t8t 1 bl Au trs4i '" t' .' laodia.d. grant'of' Forbes* nel foaa lpnynteatoitaxat ; f..t'J"S tl.te '.1 ttf 1
,
r I'1. TW ) .I t Jrjnfe l .iSF % I* dwidr ,
? ; t},rM,' Uf14 aIIM U>i1I I LM r .rt lnt,OH Sooth ? QbUc'taedeoallbertastt'pablie S. adf t 1Stl JHlR*.%?.nintfa raag *.2p .D'rilt. of ife power. wd' Lt'yge. .Uw Iby o

(tarnrdf. .. p. at,1,.?. cud araci.of e ff of Ter;;'" Swititlaa4 e.uvef 8t,1ubnd.jfw }ypoatp far as"oeti, l'9an "DUM

,t w1l1 ft! 'b-l. 14' .. :',,.t. .. 'j ,f xc s are before.Aty, _fbftha lit di. uguuuersc .4pEtytoi mo-
'J .. .
11 .
I .p ," .r.: r "-" .' ..1.II..W. ," failowhl""tt Itr,.

,. r .
.
t .' .M. r 'ft .II "f y t r I .A t'ib .'
'
.
,I, I L lit ,.'11l cedar;tai' A:. t1i'1' [ I 0".. ." "['1 t j H I /,,J 4. .4.. "CO"' IotG'.. .t'8.

'. OWf-qt, ,,' 'dl4t ;. '14' r JA aNVILL8 r .. ..,.:-. I r' : ,. i".: t ...,.i.It. ..', .r ._. !''ill"tAtI.O'.. I (Janis. x ,_"P''4n ,9-.I a1*. tilt

cfclb4k.A.1I': .r E -r fl"r s ; JTnXCoU Y.flU" city u New York, btialMK t' a, C n4 de
r'
W 'k' HY tt .' tf,7 cttlild i : .ft.Jt.S ,e. wwer: vested in rat: by l.w.1 ,
t'B'
4 IIIUI C. fVI" .. .", y ; fir t3 tea to rn:''oaneettattlz; .eU Y'yirta} ofAe roar t Tea esf ft pie by law t !' *hail xp0se.for aale;before' th<8 Crwrt llotwi 'in tbf tfaWi tlcfrrBawm }U, Macoufirtued rJ aad .

I. ." ., ,' .' T' t.j c.FJo..i4.'AQ4 \ 1 hall rxpose ftaale before the'Court UoaU la I'i>altkaon UHJ firat ooday of)i Jay! ..f t ,:tb follow ,. mj List cwpfTHim yean af the n.lirJ 5tatrs .

17 A 141eS& de' the .iv ".; $4eataWptCsrulhte f t,,Jtm'*feaday of July.o xii e'follow. lag Uco>2 etl'property; .r!WmacVliereoC aa wUi pay w said Job*,Uufistsitjate.lfiagunea ,Lf i+tggn,ihe
j, ,, .t tho'WMM 'i 'i '. describe 'thetsNtsaa t urnt. Johns River,above a plscc dry r.
] iaa JJftlt. ? fapnqtunaalltt ,
n maeh'tbvreUat
; ct (i. s 't. prny'es"to "Ul'pe/ fllrt/.spe.sl't s "
,aboat iwei ? .,
,, argoa.y. i' r d"rl'tatits Pcfsof /raa r.1.rllt.t.rr 1. 1 stateJad eouaty,Uxes and necesaarv expensed due. ;"IIe. J 4', iWJ ..'t >prtiherefro a 4bw wytnts ; 1'
( 1 iiustb
boon
1 l'.f APstof ka. 8''0.4' do; li by lands.t
to wit ,
g
t' .4d31' acres 3d ale lard,granted to a W!JIarke. irodttbenc
&a.fV, Pattltal "4tern a. .r..r..J' .1ut. I ,)tut .latad 1
ea sa P1l .pp1.io ; ya of
doable taxed and advertised .
I'J 2dsn4theother b ltfJ fog !
acres one half 'ratedouble : ftouttayraent oftxxes In the u il'a
::. t. i tWQI f.'I o dAce'M.M Y 'ai"E '4 tr ,1.a. 'EtJH;: &\>ftSF\VELU&'Fl.NKG r''Mton.AN, I. ', taxed grainedJd ,tb" Heir of Thou*' H;t gent itra2 1,being .Ii) "wD.. jl\'a3,rtnge 37., cd on &J.t odh'.Jf':s ,.J arot:lacsl'ptld,9a 1; ,"bQ., ha tr

.J ".1.'X. Pioftlo JuygartlUJ.: ro k, liJlt4U41 alstlt,. .: .. .adveni t. tor aoapytarMoc laxef< for the wooded NortW fcl I""nab West bj; publio lands and I West b" the rYfr15'.I4t ? : '.,'
: ; being cecilon 33 private in .South,by, die j leer ., : ;iJ. .
.M. "It t'll'' : ..-. I-- < survey town- U..k taxia rind cxpensc$ art 4rortt day .t
.. range 25 and.26bounded North by pu&liQ ian.it. Uiless I taxes/aud ,>d. before tall ,
It. ," ". r t1ltK S.1ta1St AND > are pa Jay o f !" I. :.
'j Ma' k tritn Beurio_ ; by lands of the Heir of VVil'jam: "'.n toa.,. Eb.a .1*Hi... : : .tt.D.CANOiA Sb.edI1D "i.Qilt .
< j'r, tt tlrr, ,PR""rSl. t&d "R.-T. nOYD..orift.ad'xoit I ,
I land We*,! by pyb c.lanJl. ; i 1.."
'ies tljtl'thr'J3tt' itch .jar ...Il.Iyu' .
.ar'il
." ,taw'_ ; / hp _,t74'ct1>bt rtrrsxe iron rectl'I 1 i watts tad; f't'tfi I lirfo.; WC AIatU d 'ollr t1tI ',. .. o .
flu trrek riwinn : 30t.J ,
t-ff.1' plate r": front New York, a ', full and .. 4""i" ,ra.tb1 1 .1" ,
ijiif.
.
;'eI.t.,e .' Y'. '' uil "Mfojrik.llio ktnock of M Fushiooable FALUaad WINTER *RTBaYDlteriffand e1rot 'X OIlkti r' : \
:
: Ctau1i" lIulhlun, m';> UrflfluW I Tax Co Bate. "l ; : :
: .Idptldn in part'Wfe 'tJ '1' 1seeo fie a4' ,
and Ci llecoi A '
r
c
> '
.
'. . .r peuujCOt, tNb" WI,1 ii.' Dr, Quods Grocer t. 1. ', Jaanaty'1i'' 833. ,' .'... J iBg W,ire of the .vested io ICe LjrJlf Cr'I f BYA.I inaet t. a_sated by 1a I.' tr

"'art tit" k .. "811 tra.t cay.,y t tbtifh '/' 'focUerf.Rcndv.j aalidACtitil ._. -_..' ,*U> r nillVxpo>ietorsale efore ibe'Court llouwin l Ittezse or 'org the : 1f..

-W .tI ff Tax
t CoIlecKi .._ .
.) ,.l. t x, This cur- y Yattttre .( out. 41'.,' 1..t8 .le. I drbcfiba'J.' perlr' op'so'J.laach he.tiff"witJ. 163'tdoe WOowiag Jrtleribr ,profir, tar ,!"sac\
_
.*1' .. ,.iSsltrtle ir.1 I"ef 8,1 ',nil of which will bo he sold fur Co b shall expo for sal btforr the Court House it I.I prnea due thereon, io wir. '. i dr tor IhV/rar 48 2ajjJ. jboJiecrMar/rXMa. '
.InUin (eel ileat iu, on the first Monday of'),> next, .the follow res ncMcBiibwto.fi i& : v '-. '
Iow.prillN"'Ai
.. :w.hilt .d t :t4 .11+UI I.n t -y w* oo I'OOO icres 3d K tU na.grantd to FraacfiUfch i,1J .
from lOtS 15 prf cent, ebetpfrxliaa *at l described proper ,or,so much thereof a* wilifBy ard.d .ibU 1 *cwC _J ""eweJ'ia J.eLir'fB''C-
OU .tUfa. lor
; ) WShiNit UI1.4frc.joooooo+ f.IId.'e far t mStof
jfwrtittr
; '
.i..,,,, iM tnrkrt. 10m. a wU:'wd wiWy ataie aad county utte; and necessurr:expense*due i bl'l : ,..8.W being In nun 'iVnaae afil land 1"tnalrf Jei,1St.tla ?al fN: .ria5 Utrf" t9C,iYfah..itTjr nil ** ; t*
,': "r W' fjwU1tld*! ioviwibf tileflUoa of fJw ,,"to.,wit s ( D .J 2b t uaJid VJiit Ndk4b'. 'Sbailrand Weat Wip beiagia T wtebfp! Sooi. Uange' 23 EJH.*'fJ'Ia"ItiN.
p
'.'' ; .t "t'JiIt"'JP.'f1.'' puqllij\ oar Stock of > ;zrT acivs 3J rat*,aDd double taxed.prantedko Bast bjjl JUvMSL J'O by pubbclaad., iaad ate ka .wn a* lue ".. +bvlra;Haeh", .
'. 'f ,.,. )fIt;. t ,tt ". > '1 %M1.t .y, > DL..t' of which istfd'rate'aodSWI'ilLcrf 3d'laud. .
I''I' GOODS M. Ufn .and acres
's i : savenise'Ltitnonpayweu) Unle alfd "
': \ : "tJunE" | I ** taxes rxpeniesare .. f
1J'fi paid
'
114. Tilt I IM,9 Jjclo/ oflaw v } J
i ;:+.4 9 bit el\&wins I ) fn' A"printed 1 : for the yearJtl52..brng eji;n,37 private sit, dar ; Wf
>l' : I ikv.'ybt ukoMr ; r: +f.,O.e: J&CIII, iialPbap.1l .epI'-bad, *. '', township II ran a 26, and boundedi orthly "' ',1' elate tDxH due ott ;

............,. II A4 JIIi..u.'M n".<' lit 1uM1TI t. E .1 ,(!, 1.1113.k111$ : ,landa,South by Michael Crosby grant. .a t;by 'RTOYICllerCtiida'eicrbA; Tar A, County Ju I' .1U gr..8Q'.U;., eUnlru
'Qjt, 'i' :it:eta...4. P' ml..1 'tI1' J&iver,I t..Johns and Wet aeNoragd Collector. ,. ci aaxem. aDd dt a
\ ; 'Frbtlt r . by public lan *. PalatkfJinuary lst1833. t. '. ,. .
.. ,rusc.tlsltutt rlttt'.tetIt.'d,, ,1 i flq"j.( I ; : 1' .1' .:
".. ixI stat ,. : I Alto ; .4s.l_._ t I ;" lal.c' 'I
1.t": "* E+klttwalrla tr '.I-uu, Q U V.A VrtJ. D M: 00' t \ .. 'f.1. 7r:t.r GIIeClori'SQ7t'; .r+ 1tIQ.. CtNQYASIierifatofe1a: ,
; & acres WJre beina section 39 in s Mt"I1-6a" .

". .L'It'jl',.. "_ .'.rid",\\F..orJilUU"i'utt'1' _"3..lf.IIu"+"CU""i"l VA1i t't ,r and rUif'joo'lhf' lat aide\f Si John* Hirer a.nd ''I JUt"f !trt ,i 6fi ,ptrented' jn tae br 1 30.185&. Tax.AsjeasoiaadCoWeoor,. //aVi.*' 'tf.Oct. .f 4n
1idfil.'North, Scmfh and 'Eat bf .public land* and rlwIeltiwite) fur aaIRbef thcC6ur Jwaw : r v L
4E
itI" lfavwttlrk'. nti41'iprh'ui+.I"b. 'V""IC!, f RtSPEC'70LL Informs the dilu ".bl the Hirer &t John f! I lit I' .Ale i. o ai'rtr tint 'f naa, oduty,' bextr the : 76 x CalietSers'\ttele.'(\ -. '
.+ \ ou..ti 4.; l-aua 'rJ"3U.j .lie is I fulloxrtag.irtrrtrIl nttro'W + } .
:t 'rrpfYfid'te .4110. I ,) "f d .h' tn4regf >i "
'
1 .d.i. .." ,11":1) ; ,. rt kin 14 of'Waters;' Clock; Ma.ic 1joxA. ,iacrea'ljl t iUpnt'ttcstatJanJ, uui 'taietldtiJ"nest rfrt9e az titfW'-WWer +.rrstetl l lIS SD me by Ltwt
io. : r asy Bt
., v
.. I ra' rai" land S lyn 'ia towhshipJ3} FY f icnrt dire ; .&. .JlUUS
"I 11' thereon .
'I'... r : .. 'detpitch, Jlo 1asrl'WrMt to wii. '
t
20 bonnJed .
IfoOItt 1 I .!*, read' oif V gtf" A'o/tbTiy -\ chu4.diatb. Id' .( I do. $lI cilto dt" fIII.'O on l., 6f
'In. 1000
,. 5 s 1 acres 3d rfte land gun.cd toJoha .
J 1 tlsit t'NLYJililitr" a, ,Urfw '
\ E '3It'btsl'tndaleerbe'tOce' 11Waf bji'thr"liferd'a : f., IIr4airel.' )4., 1853 rho ni or II
t. 1'.j A 'hnlJ P dluiiann ry r/ P adrehiirfofeop4yi *t cii' '
.. .. 'It'. hf.I.pti 11.1'
ask & '
t
f 3lfofltoj&&WM'f1H$
",i Air -. .. .. ffr*. 'tfat, tit' i '
'.. ., r rtr _. .i p..i ttJ.U.trAtf.' f Lri.-.iV7\'Jl .m. '** .4.and.- Receslgr IIo'x ,H"."r.". .00. if"&r. J
-
.
,(\I "F, t 'l 'td' o,4...' uJ' 1 1ItN t '..n.' i \ 'i "ir..1 J i)\,* "dtU'T1JOYD.'SfwiiiFi fiiii h..Gi\Q 'brt11idetliGilruteu M't'. '
+ .
) '
: 'f' "
'
'.1J".giiati I.cl'r..lh". : i ; : .Llt I"_ f ". :aXj! ,,. Ot rr.t l .' ': '- ''s
> tlw ", d".tSa.WC"1., Cc.I,.. Tax ..bllfl8 JI'-"UR Jim 'f! .v .,' .
\_ I add fO'J.
[ Coltrctorrc 1 tdie
1 4Ic.lwU'.JPt' thg 11on., f o n" ,
., .-,... Ml 1t'lre.AK'urs. III:1 IHO past I'"IitfIt for "twnty n'I\ ',. for iettrrj '. Jinusry'lai; 1: 4 ., i'.tI'.f. taxes: and,. U/f bns'ttrp paid. before. ,.da l;:of site tivsakn '. .djw t 4 i i1 iiJ'ad. .

4xvMttM.u.rnwtLMt,3I "gin:lr, a..h' uf..dte' atreSion + Ibl" t tate oT Uoraaii 'li.iu|>" 'j'as I 1'. R.fT"B07DslieTiffande.toff.t ; :. rertb'eJura4Ie' furaoapJIiIC f 185:1.H .

t> Fpi *I. ; *4rr'thr r 41' 4t I ct mc.tuatltt.1 late ul mil Cotmr iccca.J.V.. F. VuUeClor'\ltalc\ < fJJcu ikitaa: (Ip "# bt'tote I':4 "
.J; 43 N<.n0.I the' .flit, Indian Rirt.J d 8 AY Yirruo of tilt' 1>o wrwelea intaV by law.1. n ; TaxAitruor+ and Collector y. c'- law. .. ; .'
thaUexpowfoi wk before the'Uiurtlluase Palatka.'Janpsry U, .... i. -. .
"" 'k'
'of 4y e$1* 1i l.gjcrtwfaJiunia'l; ) + '. 1' In, : 't 11 ;R.R.I-4U\4' tJh'r16nnJ'bk111ttr..

'j..;jr i 'It"PtcM..rt, It'r'httld ;ii uklltt* ?ROTJVE:; Utka.onthe deeeribed fist Afonday uf July next.the follow- ,I., i,,11.-,:'_I.y" ',.1&J'" -.' ; ."_. I :.:&'! "rrua t at d.:Cuff I{I&.iW c: s

.A... 'L..J..tWe.Ii.,., "W.,1hU.. cu"fI'ul'un.' t III IIE ndrlaigneifrillflaltave and property or so J \ueh the truns will pay virtue of r Ycir l6 .IW .a. ',' / .
"
: 15"'l1' >u1Mtltltgrw 'fU'.Chttlt, ....'.t11" Iwtrhl 4>le iNn eity, (bn 1. Cuuoiy of-It. Mate Wit.county tale,. and w rsary .'xprlsea. ,.Jue BY ) thi-power:for restel ill we by law't I : '. ,
1 to : x ki yak before the! Court il'Nue .. 1 A
<.Ml'tiva4li..i''J.'U tlftti'(4's tit !III", .U! tin Frt data tprU next' property I' in '.OT, ,(, 1'
> acres 3d.rate land granted to'th: Heir of lIb, on the firit Monday of July next, the 'for- "
1a\"e t to i before that day will be
... L ttA"e t Wf.it.'nfU'. thin ul atiUjeit la a here
rrIU I34
;
r Fitch and aJrrnted'Gr nonpayment of lax- IurriugJercribrJ property i>r*u mnch thereof aa will y gwa to all persons joteresfed lathe Es
tbc
\ -.' :" y" *
'' It'QIt't4i1 \Ui.Jr.l.IJ- t .t.sll'IIC1"o, .rnre1r aC A qVA" SheriffanJ!, for the,year Iri5.,being section 4* of private van |>ay the. ; stale flai cooaty.taxes and, ,ueccsary 'ex- tale 01 Peter fttchelas cft'di.onh..in.Legatees .

1..4taa\1l.J i"Iit'r.C(r.1fi\tuns va. tidlilk Il. '1'axjwssor.aJ ill town.-hp,11 range 2t auJ boundt rd North by+ prunes due |||r on.fi... ", or oiberwiar that tbe. htigrred. Bxecuior, of
". II' ..;, "h''.,. ': < .I' tor l .. .uutb I said ricer 'Mitchet,J.ttih&.au r she'expiration of six '
.. 'UI, .: :. .,. \II.tinl'.t'b.Jaq9tJl', K53.T : CruRby's graQI. by the Ocklawaba jit.' A piece of isad in.die Town of Palaika, known or *
rE :. the month frbnf the..I Pmb;.10 his ccoun.
"j" : by Inter tit. John and Wevtby;,grant of designated on die imp of Aid Town a* Block \No. prrsrnt

;. j'I.tltft' }1iJiio;A'' KC! .--11y 11..' at. .1. J J\uUte.' 1 Crosby. "I f i.;-. .23, baudded.l.ast by,:Jatrret, Welt' by 3d streets and vouchrra to'the Jadgeot. Probate, forth. *'county of

w t't t'ral JtoI. 1 I. 'uw'le.A;opt,: H14.e.1j QUIt wVekl 'fmin this dale I'alialj Ir 1 Unless 'taxes, and f.lpeQIf'I are paid ,before''day of ,Sooth by ioaiu'reei,al1fl l North oy mndion'street irp*. St.'J"&.Jr said. ti final of statement thereof aad also front to
F ., Judg ProbaMybr'discharge '
to
.' I"3! r f" posed to be owned by Vaudenliur/ apply ..
F..iI Judge uf di. John ttkl6c'IIoQ'alan.)
ulrh I'jvJwjtc
; r"ft.II""V # "t"tt"N', Ela '
I R'T.BOYDr and'evoff .. Unless the 'aifujioisiraUon of:said ';.nd aa Executor
.11"1YtJ, .,uu,'.. TJm urd"r.aulbnrUi ad' gyre ta" .11'10 much of .tI Tax tasruoraaJtiullectoirrfc alierfff sale.. taxsnd.. ". 'expenses. are paid',before day of, therrof. ,\ .". UI..A
: '
icat ; ,
An'n1. t
u'q, r ,KItX'a sIt ,litq'si'i 'It- li rt.r aaJ pl M.w trot' IhrnanJek Palatka.,I353.Tax ) J- U. ArNor. UT'AhIDi.
a R.
T
{ r..ftt.4 a iii I'VOi"1t ;Ilidtttf'.. r.t.1 rh may be atCtiA'1'1*pay the Misof pld' -t' :* ,. TarA COVDkheriffand 'ex-off. .' l3,:IlSS2 w" ; c" ,, .
:JU3.tU.1IPRNANDt.Zr sesor and Collector.,. c, .
tbu'Jisab "IU"U.4"+Mr ilarrc -
: .MW "
'S I Collector : .t'alltlut,1..nlllr1'1"18: ; .
.q-
IKKt.
'W I, ... t'Irlag Ift di+at of l.ho 1!t"eraw Uti tt rr AUI 1, .an'It-9Ih, ', : Sale. t. .I8NIJPP lID ,TOBACCO.PETBS .

r. frt. 1cO,1rcr..tl" shut dirk ,rif." r' i 'v11! ,k4tut4tf.41"r-4 .,, T ball virtue,of.the fur power sale before veiled the in an ,' brl:1\v.i 'I 'fan i.,tkclaa '.._, l OIULL4RD-DJ4Ntll.:ffBBll.
expose i
Court lou
.'I&ttit._ "K1tttttre# t'' mr f.aln this lul'pllla i,...A, LL pr nup sIadrbtrd.to the -'tIt' of on the (11.| J ioo/ay of July next.Uie.follow-ja BY Tina* of the power vented in tae by-law- I N..43FFF1S Clod** *t,.Nsta k7' .,4' .

.:. tt+ioil" n- tv.Isir I iiiiio. _euv t il\ eau,.rcrsardJnte f'Potnta Cu, described. property ur wI much thrreof n will fpxpt*e for hale b"l iorw the Court HcW in fir siV lUewlIowing ankles warranted
.111 .' 1r J. ..purt.iii: HUTUilU la, Ira H\J! '!'o iuak>, 'Jm KJiai' ptytafni to : matte and county taxes and piy dae.t l'ii kltOQ the'first Monday of July' next,the follow O. ofsnperi.rqualiyMnecObuyltle.ick.Cwran .

f .t ;)..rttlJ.S .1Nk jPu'AU! 'hilI't"'l ti ned Ad.ud.trltur and .u persune 'u wit.5 'npeejsary' |expeiue T.lSi.crlt3J in{'desenbedprppeny; or 6oj iijueh'thereof aa will pay freurh Kapee and other lD..Ii4i.r.cCII Tobacco

tl'; 'j.'! dill, .Ii'k,. r l'fuv'f f,1 h4'),eh in ,or JcHtanUa ajp nt :;ealJ Eflilc J roust rate land granted to D, Acocta\ don*;1[itw state and comity uxesand oeeemry expenses in tiaM ampap ramorepaakuaf{ di rlPtioqof

1. t}butiwl, and IIKU bJ. turnilmwio to4lLrtubersirrduljarthri'tlca d taxrd advcrtie<), i'urwu.! iyuifnt..,f taicalbr the, !! due thereon to wit. I '? she varktM anick*can be Jimiwa>jr finding for a. .

IIf'. .." r.1 "j,.t f1"f", "I ;" I,.., rrcribvdby+ \la-.uf ihU i.oikr'wiU. be 1852,being in town. +hip. 11 rae: 26 tad bourn, 'A piece of land in jlie Town o'rp.ra'tu' known dr full price emteriu a*aiwve. *-?* .

it'' ". 1.N t.;,:A4r" ', r, .. f. Wofsamr. r: N. 11 It.\CK'T; North. South and ant by public' lauds.and Weat designated on a map or plat of said town aa the,Nonh 8t. Alp H.Jamiary IStb" 18i3. 3a' .

,, *"AI",1' ta... A latter fmmTuni.dts- t PaUiktJati33ihl853.T Ttj. '. i ; .( ;; ',the "jlliver St. Jot ,IAlso. ,., half of Block No. ::23. bounded South, by the Sort 'r 1".1 .'
bajfofsajd Block Lot by (.tree", Wet; T4tblf.R CAIUJLUi ,. jasTarrived -G day
)d" It ttri 8etf'ar"ru.'i 1I luttwa '" -l & ; ; ': __ \ b3d :
) street, North by main itree1 owned by the tACt wf from New York wlul. Cramberric.Apptr. Pa*
J114 ( ..Jr.U, I" Its' ',Ii"I'4Ift.fM riti l ; 17D acrea31 1 rate.land,being in r f *
iiafMfo.&E i ; ; townAip 13 range JThiHipiu Utoesr Uaaoo, 4iuckwbeat llkkoty huts; 'Dalr.
,.:.. ..r; 1I\HnX Ihh'nl .hit ru. : IlI Bill i9ltitY'fM ; ,bounded,If arth.st.Jobns South 'D! !,act by. poblic. land, ."Unless taxes and expenaes'are' .paid:before day et CarkttiOUry'.'.C +'pen Cauttp Preserve*.Shot,
Uirnrce.
Vest the .
,., .Ill s l p"'i.h'Jilf gunrnsueul jtitafewksJ' l-l by 1Ure( > '' tale "' '.
I "Hit. : '1 : t'-" 3 Lead, Powiirfr Cp (SwJ VwjC .r.z it
1.,1'\ @ItIi tedlld'/I'l4t fan Of.'ttC tna tbeJuhIV.Nii ..-- I 'ppc.rinc by dnr proof cude,,to the Also" ,. :,,- : '' 'L T.; BOYD' 'frlt. .i olC a5cpn.Vw.tCordaLdteTilbssco. "% ,

.("l" nNl. .b.. rtfeeiVqUm' ft' ? ilefendat If,the; above tnae rt tf acres 3d rate land being in tawnthJp'13 range 'T. Aasestof and .Collector c. 1'ork, Lard Itasca. racket,CJaru8yrapCo&e '. i, iliw55iVer ,,

I I t., .tit. ,4 the lute at Fide aDeI !tlrtStfttAf-f tad.bosoded North by pablic Sand 8" iila It4J Palakka. Jaaaar 1alrtlb53. : ( : \ Spiorcheeg l4i c *rquI t. "
., _. :
_.. :,.._ ''. < 'l'Lo/F'Ir '''. '' .' .J motiM .TbMBasF. KkiK iolkitcr lot bf die Hirer dt.. John- and'Sut Mhtft Lodi. I :I I I L .1 I a irr1,. "!. Ufkd Aaoleso F. A. LtetlGbltl'uh. .
l:,+itat '.yrtwl 'J.'tii tiliTllaid defendui : Unleta. tatrateud. ,, expensea- m pie-paid f 'tt&rt f"""'"-'day"*""***of* r.I ; tVATi1tr. f ,. IbcktnJ.r'v! ; .

II stair .1tJ1baU ... .; 'HEI 8 'at',the trgdest of miny of hit J 1 a.8 th 1853 ,. J".J, r. I ''.j b
l : ,
T'-BO
9gdttyla orA. 'R: rthdEx"} ci' 4) fdesdat'
beedluduee4iaan&nske'Ihe tslf
I t.ioa Tub.aadVoUector. .t i. ,' fedaambrrbf PupS*.,-41. 'faerribra, ri mfiiasa ,s1_: Jt.K .... t 1"411T.

I :, f\h\. 1. r&Ia # 1ai. JaiJ.18i1"f.t.-.Li" 1 k.: ;J' tsiaplitms .S&ootea Wcdacs&f Uwfimdijf TO taW rlt .L\r.i ArD OTIJ&J.f U 4&FPL'I .
,durtl 'tJr
u I, fWie i w tltk; attifara J' :hi". tfJ.. .' .'4it" f of Iec iber,'l'ext ai;jhe"> boon rccenUy occswed WOJtHFOII.I't' 18&' .#:( ", .
'
tt .i7'J' Hlj .
sl ,
o t iblr ltgid &Motsdtl '-A" uallaw .> A tr.
'j' + $ T2A&
r,,, tx M; air cottithuolu lDecrlabet $.28w. Y Ww tbe 'B.i ,l. 'JJX DOLLARS!
ft ubtglaed 'oit power *md! !a -me ,by iw, 4.tiull 't>_ ..tma.axat 403. B-iA CASTGR_ .expoffoTeil b otalbt.ioort: llo r, in. I .hq.<+r*li'V tf cl TJ/'r. El "* fffvf WBHri VI cat .WANT6i>. ia tierfoonty rf too .
c oat trltl'rpaltlijl'rseat. n.
8ontberWCucnl4; $tie ae firstHondvyof Jolrnex3.th i CJocaUH vu.peUui UeadJog,
i : Writing
,ltowtf '
,. tC'dfatk A it yfioai'UUrconJ ';l ia 4bc safe oT aoae of tW brat S&ofc* i."he
t 4t"i'IE Aso.A traf : .l pronely**>o nwcb:therjaUVwiir pjiy the iihnietfc! \w. sup .
t .' ..'tic s.Ac uC l I i sg l Jar[labs ai i the Attest .. .M- Bt& wiiL,Clerk pt, C deoaaty.laze* and the, secesaaryppeu.tes due 11%wol into 1 jrvv. .itt'1f! aali be theury' Jof 8ur- C8tIIIrfT.. Earn ,f.Pol sd,frar''portrnsin3 a ,
aaU! plJW olnca !{,act 'll$ s e1s'Ut4racielrtrlrts .
,
\ d Yt by l fa is rovsvvd Jn j.ns --,10 !!tt.1. Yftijtitt\tdrwaand? IZIataIWD. ,
{ RUG" .ta"l tlut
&. I \ I t *i 'JIlt will be oflered as to eoable Uvea (0' vuJr adi "
f ." ..r,1 4n.., r ttcll to pftlte illlsQ J. to .&lclll d with' pttpantioa 169 sere* .third rtte land graoi.a to U.3. Dtx- "UJlSH& -Jc KT-x.- Forth Elementary brajwhess,' tqpatl '" .

('?- + I ,$ tats, by way otihu I. Botcher Wui+lli- a.um let twdy ,doeble axed and advertised Jug.pCNar rm lI& 0' 36pergOitrbagnanerIw advance. 1.7 Tk lJ,11 J 11 wt'r.t! 111

,- Fa 'tad YcriU lalinjsp=lo 1eer .neJ Catterr, c5eib" A ccotdpona. for the year 1853. befog tn "J1Ihjpli'nb ', .I &I"l t: 3.fZf"4t ; .. .' l ,t and cumanan.lSala

:4,elri d to Gteeutitatd, ;soul. t ht> brtUbH,.1...'straps eOt b .Uirb
4. 1Pjiw iaa .If rbdut clod Q,tvbll*. Fitt! riap,twt $..c rk,aetewa,patrol f!*
,, I l tlr rt'ltie intor11 IULb00 nsaIur ; Mi>r.e
$ '2 q arine.pardnnl' ttf f fiat 1d iua ;: ; B. .. '.. ,\':-i 29,1853. .. i ', 18 Wifua S/wt,:Nsw York.
'"' F Il.ttt.ht toi t'c1i..1B3. : ,. JL.7. BOYD Sherifand eX ofEd > 1S53. '
teti1 t i rlt. i i, tFcIna f'I fit, I. ..IJ
Ta.Ajoe and o.J.Y "te.
l6i ttV&r hi Norval : ? Collector i. c.Palatta. 'f' i ; ,
,
l,l 0tJtt A lfnd KA Rn 1' F 'krisiatry ,. :, '' :A"I .oreli' ed.i January. .lst.. 1853.? ". .., ,.. .t .. .g IX oaths from daieihe naderaffBei tua.I.rfoC fffll ltldAB1HD8,Fig;P.BluetsWwico
tInlw tae Water JL Tuba ,'F"CjdjaK 'Alino d.
die biiE D8J "tip .: rla Estate *.ANDRESOAP, tgt zs
c 'lend til4truhagaa ; CMCUC 1Pi'an ., ':' LLA.s dt! Iliekorx has Porter Ckkr \\brs.1 candy Ac
AIr
,A JAUAruMb.! Lemon & CII..l1iit Flrt t u : 1 &d..will.present his final ,
14tckbi4rp aeeooataaad .
,, u Iitte tun Kaa'thP co VDochcra, '
: ) t'aaillr ''. ':*a v" onng perl cinnamon, FREI1IRppt.of ] for I' _' oj. 1I..t &:\AUK.I ,
,,, IIu 1St.ZttlkftlufX. T whIlc \bgrenrtI,1e together.nitbvir'wtp to the Uen'I'I ahloorFCrobeth, Joha>. County I .' -
..' Jaa 15th lCr "
iiiytae Imo yea*(powder w ; or. Prnenra" Nuts, 'Caadln' tor arulemeat and aUowaarev aadee'will at the r ,
't. w mrar "
'_ gtctaat. I' ruIIIIw ul k i irErbr A radpicUt1 CJPITh&C.i'. !bottled Wiac, Picke14.. &j time ask to bo d'arId it soda adaiaterater.,. tt.: .- '
'
r > Ste .Agutsd ,"i' I v1. j it' 1 .. t= L.f' :J ;' ,. ; C 0'
_ .f = : B..E CAJtL.. .. ; :i i .PBT.,ACELLA.A. f. 114 '
6 {1\1 fib..,iaGL lpt': Ji.J .! i llIi. '. : J, .sIA. ,,,.,,.,., ..Qcc.IGtbit8a'lM .w "" Uai QLPf'I'i
I 'i1tMau6 at1., } t .t t i. sT >" ,1R. .. .. I.. 'p ,-"' .'. tu.I >. !, L 1.1..' J j. t.1'takr 1..'#'''a' ,.._", ..'. 1..; fI ...I.t..WIof't.. ,. ... .p. .. "" '.". W .. .I '. ,." .;.. .
( "' .I '
.4 .Jf.'J. -
.I 1r. _
." .
t4 \ "
.
i' ,
4.z 'j .p I" .1 :,; ..1-1. "--'L'. .. ""-. .- ;.... V." ""I.

1 !i i I i. 1 i : I ::1 i I, : r' II '. '. .,. .

f ;: I I .I. i \ A. ,. '-
i : Y
I ;
rft '
;, ; ; S .At.c
'' I l I" :. .
'tO 1 ; -
;., I I \ I\. ,"-

.>F : O d 1- t
III :, I' .
.
\ I II I II a

,>I I ; ..
I. .
} t. : .
', J-t r ,I I I' ,I! 1 iIt /--7' [
\
'
.
# .. \ ,' .

r-1 ''rI'' '. .. ; ;' e,'.1,'" .. ..t. '" ,. __ _,_. II ... .__ ""''''''/! 'o. .,,_ ,, .r .
;
'. ---
.. .. 1itJ : ;i' .
.
,
a ii1
.j'. i .I .
Ii :1.
____ __ -- :"nth, c .

.r - ,
-

f
f aj? >S -*.
/ > *, r 'a
f '
i&
1 I .
I Ix
It Cf
a a
t 1

1 FyA : 4 tit

ht

.
.r1k'
r
+4


B 1nt rtBrt aotry l r''ri '.Forthecount/Hfrf'Doval; on1 thfuhirdrWonda*of w+ ',t Collettor s Walre.i f -- FORi'A I1iTOWL : 1'
x del.i0ri' t.'Geat oz'Btt ,i { bliM 'tYli t't "i R 't t % ti I -tlittn' '
+r taort oi OYf = t Y I } -41 4t V ; ; lt : i
r ? T virtue of thebovyer, vested 1 In me by Jaw, } ATTOBNEVVM. XS A BgL1CITOR
dtior A'dr'te bf Maiiont'ott'tbe'Gret* ,
bb&2 aid udt+ aolrih ni'gbe Media- eoanty oddarTia i i
ua
,,, 1 .1 35uhhe "ihall e zpuse fof aaieBcforp, the Gv4rt.H pose t i iA T fl L tI L
.
'
Is# 'S ti ?d{ YJ a + t ? t! December'" *( "! >.n' : > Kfl V.JVHii. ; % GRAN Y pL
oflat'. Augasiine oa'the'tat M onday olMaf
tity'
t NplQm, Treary'LsneiNOith'nai I' tForrtbeccantieeof. Atechaaanti Lery,N ats-dreiec .
Ig
and Monday ia December. '' .i"m H ,r ,, : tfie'foyowiug described'property1 pr 9* tYrsslR .C1{ W ,
i >atte sna Street few d much thereof aa may Sufficient 'to, pay's r8tetr E"r Acc+ei kd Lt
'Jtt A char Bty i aVot1bStuwy pt 1ttnbia.AUI icadnrr Y
; '
r afidcounty laxeannd the becevsary fuciojent ie. ..
.
rjrpenael
t diaais>t k Pub 4tdrtbiJ" laJ> nutar>'?."? I Mil >'* >-4 ',.'', '! linb'w tf ; ., .I tbfrtetb :to wfi ,at;, c A. FOR\VAm "WIIUMJ TOWl4 ar14rn1 tti90asdatte y" ._ ,.,..,
yjstFY, wbagta"rlutte Ntte tand This Dret4etPaurt.4t .SG,AagtiA ,ot n? P 'Late"of St 'AteRustine/Eaifc Florida: .t.thtcar nsata is tkly z l
A horse
#
lot Iff St Angnstinettthaled in Cba'rIfllte
and fthe
: Soto
}tlrloE bilequlre,ailaetedsa'Ike' : b4lFMogJsYi'lAM dltt i't ,1 ,t ,: ,r ; atreet bounded North by lot lately owned by AKT HNIOlffli9"lfl +Ristn Gaatuwert*n& Citlr, t at R ate; 1i .

I crud ; A> DIPtG'HOUSES.rOeorjS 1 .,. Brigulda GVtnrx; 'on tfie So<i ly lot lately wnedby + ,

I I Op'Bt; ( Street, a few doom the heirs of AntonioMjer, thCJ onjbfVeat by Ctiluurtstrret'ib'd >' to ., ]' hts. r P ro of
iiua *Jn Easilbyiot owned by K. ft. p t11Ut Tit Cop
;a{ e tidst Pdblid' sate. .r' vanlri.x r .
.
'' ttelEt cornet' a.Baraliae Gibbs.being the same property conveyed bjr.Joa 0aai' i R 3 OT1oh4 op'1'HE

It ry l 31', ,,.t. er drd' JI3E DABLISI1MEN'1 bay Banchex,aa Marshal.'toTho< *; Ci'Rockbiil and" Kpbt.Towland .IM-TS 0, llESlGr'i' 1.9 R '

OCTOR3i' =v "" nder ,c oeThoroU; h'Itepuirs thispresent ; ,detd dated' l0ct, J8467 *! i/nnF ij'Ltt. A1J: { fkir''tre d r ,
r t ,1 r t maid! house and lot is a L defid Uived for ... .. .
is upon l.-
DOM.' F'Wer a: IIft trit hts D I"s4 ioase season j | now ready for; gf. t-rrj ? f {; a.d11'
s a'' i ; -receptionot .Company.' FAMILIES,,.AND, ftoipaymeni of Sate; and eonntf taxes, for 1852 tr 1 ie rt3UHi#eVe> bt eskt.

I I ,1 $ tJ 6 'bii''$.'Pe hY O0Stt George,strset, TRANSlENTDOAliiKRS can have spacious( I will sell all ihe rjgh't title-lntere and p'ropenjr HutaY i (1 tattrP'edidtttt 'altrtjaByvfpi' qaarteily; itet be ,,- .
i said lot ; tiYtlaux-P.' Rihttzs
., and premises; of The**. & RbckKfrand Root defet ilp > ,
Af etll tlioor ,N'ilt o ,ttb k G'Oart 3i Oa,1C. t parjtapp f. at Aowiondand of tlidse* cfaiming,under them and of Yoe J'retidri d, EifriE, P. Mclenacl., 2'i aa The 'pri pen"!

}' arlotteI I ROOBIIM 'Airy, Clean* aud pleat* all other persons whoa) name* are anknpwo'and' wrho ? arer GEOMsVV'. E. HBuTti8.2rw Aoeo ttftclf' furijJilifcd liaudiuauclf;- have on said lot and -- ,
may any Interest or claim preM + aeeffeattd, the *hole 'of 311a
I i 12adNlug i1'ztwttuff. i >i ea._t.Uulees taxea' and 'expense*are pafcL before ,i Y tt'.ll 11l 3 ,tt' trr #d=t'r ,

rel cat ;i 3f4wYiateIt& x Tedtild 1s"iviblt khbwrr'as bcine Ve; anti Y abe da' bf-ale. :; /j ? '.- VU .*U if it 3. rAN AUE.R'Sr toted premium not tlctbatbeatr*, ,, ,' dtttrit ll' ;

1or "Ltsr- ce a + A Built, Expressly,wjt5"a' vlfiw to, the n6coin- f L Bv CANOVA. Sheriff and ei-officio,, obnl a chi b ,APPdP,'J'c, e(9 STri the Perso tpay erect on tl tan
i n. st tnlatida'p 'Idoa ut and o/Acr*, betou 3bottrely 4. 'TaxsAksessor and Colluctor >. o; .t'h rk 111 a st ;E, N, nttdr;liear'I'a t: the.2iTaa 'gtluta, A t

Jilt: ufnaa t t uttcell '6iillCtif''SV.ittu*', wftN'tt, '.v4Ua-_-;__.._ _i :.!J r ,0dt. 23, tgnllf.DVbldesfi Lk ndt'S tV t Le e ctit of lter iatrbf',' 'atna,b ?

i .1h "l171ckij''c. ivtlp{ rn JS,Jgsep' t3seltartN. D.Rdrv Cope i fb> larr'fattitd nrr itas -
;
.tr :
J ax
t t.ti ;I tliey"1'au1d1Alreet t tilt' loda .' : Collectors Sale' !; ,, Jr wgril; ?bi'tsgltell; Jok,8: fitttp.' .
!. I'ar ittie' lidd Cabo itia D iiitib 'I ndk ;
+' tlitil lit if.flrWf. df th'f iJpwVr1 'vjtttfif lit the;b W*: 1: v l3ir a au h ,
> e :e altex krtrai'f.btfOre'tha;'' i'ddrr ad '
tt ed ,ec 'futCct o, a it aA' .,r 1TI +t I o r pat rtt :' eir 8 a C t eiII A:#'Putaaa, ttioni attdr'retrud( fr ot er: ,wuUurg:< 'tbco. aiktnn; ondfTlded'Vntereat orS00"tcfea of
ArideWT (
t f'ner trF '
p ,'; r rt 1'hti tinustt trt/itditid 4 swetbaddltlan land mow-oriately belonging to threatatr'of Johnr .Bag1'dtr'cd11P 90SEPH; D LrSiJrO'efe
!'Jren +Cjjoopi tlfrer t!' ,e1 Fnrluuro Dining tttA on liuertaa ,
I.istpiuttBitd jaitdtiuortgagVd fiJ'WilliaaiLamed of the AND THE COMPANION '
:P: A; T. Hoda, Register ipf Pablkr '
"' lifitdas.l .Dburs Nnooe venitktccati fteaerutFutAmgtru, lattanguu city of jertAYrkbriogegmueb, of ei j JGraBrajad* A printer' Kunliiiitoit a'211811'CI 3" ?g ''A. fns costi 1 C '
-btu i4 tba s
llttbu ar tatal: ,, >: y the, Spopialx Ucvrrntnent, John .Uuerig Bad' S'I' .
c 'iiUB-"RedeiveC, Office !< ih -Court n a pat k a tw wBna'taedby'.l A. r'e* ''FvrjC. I IIyop,
n.:2 .i
tu ..' + The 'tpellteti rta l Repntattoa.this thou' couffrtued. > Jj/'tbejS pn'me.Cmirt,the.Uniied Stitea '_' t ORtl l hoice oie tyvd'of'tl lowing 5eJ

,2'rnb41e.G., t, eJud o c haaProprielrb fribtf.-etli' t6'Ienr c uiredrit will.be'tb r .10 said John Hufria+, citnateilyin and being oo thei Four ipleiididstf. /1Eta trut'rid' ;. FE cu.

j 3 i t n 1 tYf, rtfMrs. lAVI t uitl1to suitttttnn Ieait of cit.Johua Rifer, abpTea.pl cccallrd the FeT ,->4r
Cler rCCaurt A Ct! q IbMheliberal Putrdattgw heretoforxj;.'>she returns ry, about,twelve ini'ra tbe'refrom and be upr John B. l.Jorw Kaoxf IXTEJUISW' knreF biittttt f9 ylnt elYtsvoslt rM N Mr'S .

r' rl t .A.f rd herltintiks; Ito= <, .' 'jvu- Hyanu, bounded booth by laoda ,of Jcha llurj.and SaorePaitattdby.Letttst 'igt'a7dg"S rta tTbe ;KS r3eft. Wa4 ,
to yrrtttt"Ours l >
: di' Sheriff awl Tat. Collector '. Tate }1"a| 1e will be supplied wilh'"choicotGnme frost, th,'nce Eaot ro he'head' of Deep Creek,taking ]4 2. Roatt'uta8o.z, Pdiirtcd' 1wllet'asd"Esgtaxe4fitacT'a d Ste R 'Pa# Y
ill;tbe Last and Weat bank of fob $ / !
said Creek, and brand > ?
= TuHlevFish Dirck ,; Veriisbn : ; tcwrftr oa i
>
ficeioth '
+ CffeQeetf */ Carlfelw 'Joba; M Hanwo-office,- Turkey$ and Shell 'isn,'which tit'llri7nnuockur 'e 'ori the North,by'S i Wf line pf Tocoy,and $* ,*M + Daxitt',Paiabed'Ii K f imd Ea Pt'a si fobtx=tiVadtitrrtl}' *Dav d o -

i'ia&ieni UoteL "' Rivers and Forests ntuunil: Tw6 orinoru 'VVWtbV.ttie'r.v Ui ft St.jJohha. ;'t \ A aed by liteAra. 8 H Cornell $ottrrt .

la ictei y btbau4;' O Ifo Office Inf I Huniers .BportiuK riclustYcly tart'fluS ; feai'taicaaqgiprasri' ; ite' paid'euTeata'' oUsalei'1' iU AITD Bti CbttoxHr;Pdini.2 bylr GOUT bI kire+ -
d t ; 4 ; '* '' 'iinstan grated Jots Y L Pn a, 4
I M galMatitat a ; < by Adrtvt. ; .
l Dail '
1 toP rj otteei ll,,B. CANOVA Stttinf an1c r offir/9 ndacopr.of heltll t. i F d W *SGbarlett '
+a'a Ct"weadl, Cats G u t., Fitt t t *+ & ltesbaau .
g'esf # 'irt
i t ctE'Ioraro ee in the Court 1 oure. = o $ u hullcctur, x:j c. : udtlpltla 'Art: Uiiioa Reporter' "',l l r : W ot J }
ir'baktrttira LjrtESU:. 't.t "tu't, office i ihe n Tuc 's,Buutsluy 'zcurstun, act, 301 Idb L, a ;.A'mQnlbJrpampbtetppq tnrag arrpotrpfdbetnni Ra oin III 'C de#,

Goo doer, x Very KesnecYtully, i*: actions'of the Institution, and!mo' tart }gn t>ie l ilte'f Job,, :, P ,.'

1 tfi banr aid .:. Ji v ;tr voutiqfppS, 9.tllep ,'jBY 'tr: rra. etr' If Oubl tAftt YF7o Attart; cd t t

9 w 'a virtue__u] thn rested i.j rtilwvblipj1'i'rui: WIJQhF3WRLD..
a'S power in mr"by.law
If
titJUd If. B.-It U lie wlsb ot ,the,Proprlotrcsji
i: 1 jt-xjweJpr Male Ur;'orenr Court HOUM |I
ea (ie etf"'v a his r ace, op Ha r" tliutthoScrvautifvatluclivi., Jour at SC."AMgustneitHtlie lirst b ouJay. of.,41a185a't r The Art.Uruon : f'JhoIadetfiJua. svtiardeptixea hiI
t tia IXoi> c jilionld be, civil, ullcu* J"i f '
the fulluwi7, JracribrJ ; : Carti.. which
+ 8wwtt eatea wiib
ud p roP or qa tttncZsatoj' h > origfoafcAftfeflcaawork ( tIL
,
.--tlUea at' ltle tees out ttq' oblisiUK c. ff -
eacr wily # t
I to pty'thr'saat and calory tsiis"dutlirirtid e d ; uiiay be purchased in any part of the Uj '

i t, race arracka. c- S' w1y Itr '" sAfaltitt ril lt, ;,frJ fur diF yea Its: 2, aJ lire uicrs.arr ripen Elates,, at ihebpiion and'selectida of the prison wtw !. ga A sSf .aP ktlllE-- -4 S -
t .P tt! t,, 'w l 9ice: a Ifri iuefJeot therrto, Girt : .r, 'nuy obtsau ii'prixe.et the i; .; < a ...-1 ;
!! UltbJiwr&pnhe.Market.f 'OpKBlUOTR 1 M'dNtJtf, da Tf from j> r ett GUU'ncres -Annual '
,, TT" ifij-rtfcnUypi,. ? f. rlf -. ofliiuJ a> to John B.'CarnpKellaaid ''r Dfifrlbnliotif .
.,. ', ". Ittrt: y. 'HT we are now openlng tliejollovfjpg new.and freliV'f t '
ij.i '
-* .i land ia situated neoMhe hejid of North Kiver1belay IVhitii take place>on tie ceni g. of the laytueejc.i
J a rAxsgt, tidp Provisfuns, wliich weAwaVran ,aj.iieiug oj| '
r< Qr.1ri ; In rTdr nip.:5 South; Rnogr'29l1 Tlie i I i dryinecery Year. '

,. is arse 4adrer, ttt :Rocheaia he chaiceat r lour description, from new'wleat.: T *T'. -rr'.. .. J taad'artknown 09 he "CompbelPa Place?" 300 THE EXECUrtVK *e'OJl4inTEE OP THE

.' irr ra Soda and scrri of which u 2J rate ajid 3UU acres in"3d ref e 'f -S ART1 UNION, cbaii ue'ivl t be 'la s sat,: '
uttci'eugas milks watertwine, Boston "
> ?' '
riillbe't
X'rackmpilot'BreafFullotf' / ; > \i Wjien so re u sty J.aelecj works of Art,witnoot d} .y1htlstot rta ;
J i.o i. ; ,. '! ,4LBtAte taXe 'dnr on fal l lands for,1852 3.72','' I| / f.orcoiiipeniiitloh, cnarget 4n+ttinptt'alati taabliarAt .' : .
/
( iharkel'Hatna froip, their
AtCit aster Cbaitr ioiiger ptfid ; jreatep, qj,1ul | j .
e ,
,
r. County sex stab pfer'teflt.! onltatel.axe9 { 88. .c it
CocpiU Fultpnjnarket and Bologna Sausages,'. $ ( FREE GAL EitV.SJiaCHEijNdT Hf riEBtt C o>a Ir tltt'l-Ritt3 t .
111' .;;e arhet't' J 'h'a Fulton cured berfsiuoked dtf: mesa do*. Uulrwt. taxea nod expends are paidbefore the datf.alt. f'**;tnthose per onniiutbe eonntry,,. wh .iua/live r r ''lTbid li tsnw tbe otdy bit

It du. am $1. Mesi Pork, plck'i d'm4* umnked Tongnes, > I 1 mote t'roia Galierie*, or public exliluitioiiir the ,' irrtteertacla t a Mackerel'do.li' and hrrnn f ;\ Il,:Q. CA; OVV.SherifTnn'rf '>ti pffirTo. : ti : Otte Attu ltarn3lnlltlnt '
PDf T AUPF B. CoJ5sltbr*; 2; ; r:'j V/ iroo, Ipueg raontti
4 'ruz {)
lr 1 omarr 86ad, Terrtfibic ; packied liahnon, lfsrdinetla ,! L ?: A4aeyaudCoceior i, ,rc.Oct ntati. ,
Z k
C ere
t
30,1851. / .
.
$ '' "or'Ctirtien Butte i rGee, ; .. > .;. ; Tu #.r ,Subscript ion of ,tnmberdtlQl'> J ahld'-ad e el hava'a pearled Ja Jhi ,p ri 4ieat.>* ; .

5' )1 4s AUCTI hR 4 ByrdCils'315alartltadCberae.' AtrciaiG Tax Cot&ctors Sate as earty,aUpnctitatde, <'*u .& i(*.t eudtlmentbete' of'V jyeajhaatiuf; #f OtktrbPN |M
eA aAJ. Ad, a. egtlytturbbgla; ut0e Kepf>rter.'f.wh"JciyfiU bettor ia that of the highest moral parity,so '

r >,' Hgf. f'f i4''ht6 J Note 20,1PSL ,, B'V.YJ ttae,01r, ? *W, UtC 5R>ve tdedt.apua'Itc receipt of, fire tuohvy, to auy-jpart tlr'whste tbrts'Fart dnagltttr. fareepsa ?
r I It I'ip't' i$ nt |all xp< xf lu* sails br utGf too/ -A If uveelof ot' lh H&ffiUwiSlriMgajSte IP*Lfe<$dti ffotlc forSellloracut I1fQcltti r"c' in Doe ri'tp' of. X t 9.1he lane ptlae, htl4jlrlduy IePU+worartfiteerrt rk1i lvAtoepto f'eat
tTIClAt ereb 9tiletttti#
*JiS3H&frliwf4 ,3L +l> $ + yttdst'tlmttriat tatibetltcPid4toteia grotiduwtutruritlapy4im0ss

; .a7+rY Q
S. "wPHKipMwfl' olewJ* a c4'Retail, S t lntori dreet ,tot nitd tlC !t cr ir e .'c ,' ti drat'tirrrun. P 'v.,1> Gattspmtdrtt flats
dti .
d ha'.h"it1 r !4 a '
; Judge of Probate of Si Johns Cosing fur''/enklur S t IS 'Irr,pa rt y tail Pt t e: "lio.terihtah .
'Lu :
t; 2t'th| Pjbie.USlrt.vf-VlW EaitaidV'*OftaiiettVwtreeti-'WoftJi' .- i -x atndrvattatt nd=atskt+mr dixtaielru sat A fa iwn-l lot L wuli tf.iin1 itsrilet3t fa,uw tm' a at sf tegDOar.' addil iathb1MI d :-

4- tsLatffiZjr-; the Excccionhip of said E ate--aad 1 shallot( tsotpdittnbrp'bty' F place- lliedJJoriLCay' dusctlr'ZYr ot a a i'uL af .he' Ic,1. { a '1 '' to+qt.'id ki10'arilalr td'dtllNIleg llltyct ;":
; : iref-MJtapte'ana Pry ,r &
'' ftncf' 'for ibtbodtyltotnrnovrthat portion late Susan .Follbjakiew 10 JFilliganXanJ 'adTerti t 1 t raabitn nsry lodti eP Gr let
i uoae, weal( a oYCbt'streCt'i fear doom of iheJiatta of aaiJ Estdte,(the only portWrrmaitJnj -. ed fqrt rale fojioipnyment of Uxe fcr .I IH52. r'S
) puatb +i ''reapuy' q. in hand*}'a a wb bequeathed'byihe Vjll' and ar 'lKJoe _
k beta-t Ij'aPe61i. S1Ih /k nub Retell deafer. ofaufci-deceaaed my 'td hirruephew Oharlrs Down plrrrtuxre Mijeiists paid ; dot of s' '+ +etiser 'Eugsds1i ,

I t ,lirrGvo t4tad r G' ee t.lei;!Gfocer r store on f the SegttL MATIJSW aULAl1A, ing; S rylc. 1I.; Bl 1ANOV.qrj'ff'iini' ijffuiojTJIX .,{' rN1'he nfednla and attel ettgrnial>jt,!

/Jrouud dour .of tiiB City liatel 'tlry> U6oa$ situ re, .. \ '. 1. irx ; i i a treer;0 ilraatr is every.tar, le't ltrt' "" '
Extcataf.
at.t1 Coii '
} ,irauaur Gaaue 7Or 'q ujifr.a;
C. Ld
.Ahu u is atrstt, I 'ud'i 3aildto tr / ; traatyVr d A1PWnttaa "
utt28th,1852. ; rawea at6
St. lac wr
page s t a 8 !
5' '
!. 10. 1853. w .
a7lfiiaplt i. W/ lt Draiers in Fad ? i iPiJe.ltt6.1bla&aziatisieitknrt(
i CT, h. L qtr,, tt U lt'ck ,
I .r t.+oodi' etc: opposite the !asien uIe E eyt ; ;, ; EYER'S'I.ONIV'ERSUM CEDITED ,thrtterrlr.alyaNYiYre :Ueaart t'tlt t" ,
XOTICEi .,, ro44cA.t S
JepCC'bsrlottetreet1 : ; +as itlqgdij1, WQWed MT.
c I i' 4 '*W -Bwtft Dealer In QroceriM*-FrorWoni, '' BY CHAULE8 ANA- Thlspe' $ ereb'r' a+n to flit uuu interested in'the 11E1 ,Olt rli ,l 'ytar?vrbic!}PtPvx t h31e'' r $ ii, ,>_;

%* !lrf Corner AfCuaa and rili.U orge>street ,' published front the firfrt of July tvwijiionihly '- t it or Peter illitrhrl, as crrilituro, brim, Lrp :, r .' tt, 4 abtlw C 4't1f lr w _. c ,
d ra'F. JtQriacy. atc tmake; and J<;welert on will contain;; viewa of..the mu t"remarkable; sees or sthenvbe; that tb uuJrr.itued. Eieeuior + One copyfar one year. 9 jjoiUra 'far i idola
t'I. /,,Ceorgasrnetugndyopposlt e office.of Ur, t'r. cc.' cJtieaj pubtio editicet.and natural acvnea in every xauetandpa. eaid-Veter'Mii'cheU; intends aft r the expiration of six PFFICES' :' ( + w tivi4copk.7 | i

.i x Tt ot lNel+itr.f r&eailer..of13001*. Spofapda PS', .every-continrntr accompanied.by'lttftpre8 iiiontlu from the dam herebpr, present hid account* 1f,18&19 V I et,' Naw.Inrk. tur eig4teuP tr d dl'9 fMr dGU3 'i
t tra Iwtadp eiitdda of 4brlatte ,street, ': dejcriptiooi,which hile conveying the in ost accurate' 'and tout-here to-the Judge'oi Probate for the county DI( ,.3 t 'daniu a1., 1lartforil, Lt rb, + A t
+
i '' ran orncaO1 C attcaiend'l'rcaaurj L anet T. and tratt worthy facU,InfonnaUoo, will ,seek,to clothe the dt Johns, for a final settlement thereof, and nlsa,to 3t?' IPi1g .. .NtawJ; I 94Y ttrCj. : '' PRMIUM3 OH'CLUDTo

jLatartMt 'Atdrtu. Tailor, Cl arloite, itreef,'; dry.detail*of and figurre with aoroethlatrof the Apply to tnIdi1; Judgebf l"robate for fna discharge from ,It; iWltirlturgst 5aa iimttry ; f + tinjfap fhiK.'the f lldw' d*
y juisy of nature, and to enible the reader whie ? ,, .
he a
,,YBpeatt3be' F6n.!> : the adiuiiiidiruiiuu of said Bata> and Executor t .1
e aa ,ki, ittt'a gitrn Fs! ttalab
| ivu i a orp
Ay. ti Vatic'IA .Rnr
n
pbaenea the hiatorical and political phenomena,to gain -; ,' y a ,, ,II '
I r Utiaa. Boot maker, Charlotte atr eI near then of. 1C 2f
7 Jlturteenth / by Jdchevclab
aonie iaaight;into the'Caaat a frvm which t,; ? ltjchmatd Vti. ,
'ro e 'ty ELOtel. + j they'0prin Ii_ B. A.1 UTi A3I ; .
I f
a I 1'rxtenatn'tad co.tlJ) preparations hare been made 5 WjtP2Cai qti ng ,>uL, Bosun. 'eighty a cof of t r i ", a
.tfb'ItcAqelt +dt xC4 et 4 'fit.. f111S r Cpddo rte to Aovr31852,. 6 ft elc
-1 o sizadeataaextrtitbiwu -
.
.r rp eBtir Hih filllest eolletioo ofTiewj.notonly frym at., Yew Orleans -. copy *

uera Stack dlthtdd' aa 8n; ale,;rvery aection of the United State, but from alt par| 4lfleF .1' 1 D T13 4.i1. t! plats d in uiditiOet I ;' air ;
?f (the continent. For.fbor/ t tr TO-Itti1WL? 1 LAS EkS. i j
j hats >
}tear' Nq Qaie of the Cii' ? poor put, artista ; .
> ,,j been,engaged, in exploring the moat, romantic rtglonaof PETER; LONILLAIlU.lNUFACTL'ItE n, Taluahlc Tract*'brLamlH"ft Itirllale hCUARtKSJ.PBt; !
; = \ ihjrf gnuntryCagadanadCegtni] #+. 41 Chatham Nato Turk i ? *><". CJnt.
Battllsr !1iqi'4iquori and Ecfrl.Aatc 137 America fur the 11E'tul>giitbar'a+ A' nt ottbr drver3 : .
I #r-' 'f'tlJ3trit iil C10k1. ii tcI prqaJJktnefitofihU'workond, jta trader; and the 1 FFRS for aalr the ibitowirig! niclf a warranted JL ofl*.* for safe *-of' i the, vt valuable y.wuera, I -l : ? i3gik .
apuie mos land
I ZPi'r'q l1btt r.Giiagesl' Eela1Lev Qf Llgnora, ijeireshn es to ;' Iugrayersare.nox pccuiedoaabovcabudred view ofoupeurqualtyMaccubrrVacosrCoa'ud In East Florida, to wit i ji, tidCH.bI''EK 8 Rzrrat *

M roI' bar1o a stree oppwite'B4dir.'s 1 Qw uuL of Worth Amrican scenery alone, which t'n'due iii French Kapee and otbr; a nufTa,also Fine Cut Tobacco SUO ocrei.valuable hammock, tend. tYra i ofFlera-' nstilesoJa AUna'cd Vth i

t li.y, wI| be laid before riot aabacrben# in addition to other ia tin-foil aiid papers; a more'particular di riptlbnof ingots, known as' the'Gibba.Land Ip Marlon'Cp. .t l .=i. ,:, I #,, 1 55 1 a
yfr* 3 ,: ,l1e' J engraViqga pi Eutopeau, Aatatic, African and Anslravlian > the varioun articles can,be. known by endiiig.lor r a 't W creik aeae"t1rr. AJachiia 8avajoriu'kaava, LLyliICE. M 8p1coiace o I
STAGE Ojj'ICF; V ciliea aqd Janoacap f,Uluatrated by ..aniwdtde'.and fulhprice Current as above. lha Garey tfrant. aa A .Nutmeg, t'tot :

1 $Mcfftk* fifthfoXfrilSt firths. C t trr iniereating article Iromjhe mo t popular writeraTwelve Su Augustine, January'15th. 1853..=$mos."rTE,1MER ," 1400 acres in ??an Fehsco !famrflpck f !t 1 it Leaner. Pepper:'CuM Hader,
/ cambers near w-
1 will cdihiHiae volume. .
'ttbbty t l i x A. ( 4 li # i'"rt4 a .Each roUum'e "
nansvilleiknowff; : as.the Lawton, Lenda. ..
'
11' P.'I' aI wH contain four ateeren'graving*. ezeeaied ins ,ptoL iE'ieiFP6 it tT Ply"
CAROLINA t'arrfve Several thunrand
j J $ J
< dra gogd JB
piggy, urge pf. art, withabpttt twen Of lufcom' saes land the. prec r4ifltl&t,0 nIadjP'MI' '
I .5' ,$, ? nJr page tttet New York'withVjDraniberHc*, Apptea, Po< dundo Grant. I etlC&a* 9=r
Yt (t a+lidat nmeatQ&T4eeacbttdda p tatoes, Onion*, Buckwheat; 'Hlckiitf'if6ta 7000>.c 4on River A i' tl'rt JCN'rrrPeK
6 i Dates, Kalijix ,, $outb oiBt, u- '
jmjh rqrk I tit'83
S T\5riB | t.tip| Igw price the Contcetiouary,OUie ,,Capera Catsup Preserves,Shot.ffnM'55uFi gtrtltiae.known ar the Bulow Plantation haViflrf SOtf ts.Gteest U ia11s4 -
ndnmeatepnac% ate t- tttl |a|, \ ,.. cotton
{I t ,. Oa; 'dt # tieorgensueet, number. All > atcflbetqptlj'1glGifattyol! ; no 3egira,,Wkea;,CordWa, Lrq..Toba;co, Hart ,'B eli And xvtnt other bibdie'ii of hammock :Iaijd'pni d'. t eb*UPBtTiSB n a*E ij* 1iv;' "

:: t3wtttce, -wire be entitled to receive ar a pretmiuiri -, MorktLard.; Uut r/rrackeur BM iT: w8 : tuv4geblbwitef& .. 4, it" i*, *'" r s nta Citron Puncepe iraa ltwf** f \i-s;,
tt ccepii Cgrih. ))3t, (ieozt C sn eel, the dpferb'jliteehizravt-d on steel B ( Wi 'ftoUdet nndb
MilHkft e Meese. arff htetf.iad'
''y fe i
!tz4 i l VeK'j tirfalcwAppiy
er kMa Hoaia _, "a.cRL iI ir$ ,ri l a'ae i P e alle.rtbo jcelei r Deed Applet F. &!. BeeC Ctflsti ty.4* '+*!.< *I>,-> ,,,.a, ><* o>< fe'rArRBAHB3
4
abc, ltgtlpl+ctu 1'L ridiier60grn?, .by G, } i5ltertlRlO ;. 'JYU'I .;! I3. E. *.**->.LA i *F .w: ?iJ.*_ J Saf.'i8S9... f ?" '.' lrlt 'm. A ttta "ff ridai.nt
i Kiit/ ..
I la r .,nib ,1tlgdrulb. ,.. ; # ,, t t kEB -IT ; ; :
ije-jVubJJ-hcr will trttPli l
,r +tj ; #tetn gratuitously ,to' Arfcnsatwitl' Postn1aaetr IttPttitbm r,' L. ; AY be b eti;; s re .i3tir 4 i t ;.::4
'
d vend yttill.h tkv liberal hm'r mennt with ilfem TU.'BB4 j 1'IV oRLAL D OTHER.. UBE IJ,!,trr.1 aed t o 'I t eras at, E1tt e b '!0

[ H t tub a itej klje' r p ad 6n the trot circuIaur THE UNiVERSUif; ',Hewitt I0F4& pra& YB R J 58: t8ANCIIEZar'B t at 'de t t '1'iac '

1 b r, v f c e! edey bytptb' alsib'itPlr' Clubs of twcf persona :at $D half,a $\IB00DOLLARB,'AYE* i oa ..eiC Ii9t' ales W"'"""i i% ate t 1leattte agora sill barkers hNer
'jektfm $re-pefsbJfifit i $10; and of a : J%*&to 11th Chart Pnobatk CoillGt Wr
,rnt i'Pdttai' a tkatrecbad'1'nnt ? laeger A ftiti.; W"every onflty pf tnent 1 il aiele'Idf .
Dumber tit., the, same rate*. Statet. a'ctive and enterprising men fijial -A *f ouraccgnn i5)u;; 1
/to; enga > Eiiltd'od J28 .7
"; : i with *4TJ ? r
i s flu it "t 'fItt'btt41, .' OciU." fourth' roDdt r. .I V' IIFRk1ANY; ;, MEVER. eln be safe of'some bf' the beat BooWin the Inrm lhcr enf: '* *- a-- .- ;.}?." i .
l.u V. t < fj j >JW 'bo184'Wiliiant iffcet. New Yi'rk. cone try. To,, men of good address;'""pdiiebaidg i

1 '' Small capital of from $25 to $100;aUch ihlecementa- ELETil4F''Cit' Me Aw >koot, r ;r
y., d ciioicp FJouort 'AC. will o* ofi red aa w enable thcnyo make.frwm"g3. < ar '' Ddait daalYe ssiS,+Coriris
.St. Angnetitit i
j r cart! 1 i ba e' Id' fraud ,, | onans Gjo, Munon heir 0 $5 a day profit : u -- ; .. r Q4h j ,f >fwr f+ td UeitetttG OiakiM CIGumTdi

i oY 1 +te *tt'' F.td .. .l that r 1i WJtier. W ', and Scotch :do t. 'Ale and pore: J1 O" The Booka Meshed by its are ill taefiit fa ,>n'REdilBnekWheat Legoerlee, Rook i- d 'r

{ i Pal tt s 'NatiiiaiJGt''oa a to.luuoNBU > >Vme, iaxIeiradS i Sherry do. their character- extremely1 popular, 'and eommaiid'fcifge det4 fdOtte do 6>sdd.;;' Btraib., '
a t
e y =(ootct'lt tSndaria,>olsr. '' ,Fort do. Dlgrres Water, Cordials, Claret tlIQR*> aaleiiwhenrre* they are oS rredr- .' i '' ". Flo nrlla.vrhola; aa ;hall spritlds} Itir trust acct t '' fi

Path fal' t s tk n ue on the &e. .a B itARR. 4 For further particular*, address (poataze paid), '.betrdaNrYR YorJtlatmsja i. .t O :f: b r< S .' I : $ LI
DriedZdef
-flQfl47JJ3 I KOBERn D'k PUBLIBHY$, Mackerpl, ,, ra AeceIbcL 1th $ i
z. dJ. FgtbtttRtrt ,tr k'ilo' t4P k pgaiune, : 1 hbtice. 5-; #V -.181' William Street, New Yo Lard Butter, (:heene. Corn, l ieht H aar

,I.H'loaitbkgeo40d'# S ye : tlS+Y p'; a'I.5si -ALL PERRONS aa!'CreditoVav Helra; Legatees February 5thl8S8.* '/ -' ';.'_ ? Soft ae.Bench shell Raiiinadrntni Flat'rTtttrme t I: ,'
t+n: 1 t,4lst rl .*. JA*rc'tt Silly, ,1 t,; U .4 add othera baring claima agaUmt the"Eeate of Attifoddbat, ilia Gnaei Jefie
doh'LF ur de onoidpf Orange ind- St' Iwte. TiieadaT NICOLAS 8 ANCHE2f deed.,laje of St Jobna CoahV r {AMAI INDPjgPeste taaaI3'"riG6o, e"' blirmlideittaiPinelApg!o IT Ta e.I ,. kKoirt
Segara.Vobaccp French Cordials
the'fint adavoxertleeaiatratPasnsatat Almondi
deceased exhibit ,
the
ty are reqoired to amt ailhea-
be ada hated by th i oath of the party within two roan fronftb Hicko'rKnw' '/, le";Porter;Cider." "Winea- ,Urandr di; ,, ; 2fl

to on bloY :date ieiwof.oih 'nriie they will bd barred by jawj Jaa. tb'IB3:' I Y r + .
y in4 aILpeHoosIndebted to the said Estate : ilStf litCott itids "
ordsy are tt fit F.' EIVjD -
gnired to mak43mniedlatc by Brig. Tremont an. excel Iit>u stY !?+#
Wraunt otthr"tiohteriberr ,j t Ss'M .L aartaredt w wrnetJtteodtthaBiakJE >
ptyne
i Fwt.the afloat'of Naacao, T6o. iay,before MA 1 1CID tlANGj E ,, % f r AX tALLECR ,S a sra r a a d of Btt@ t d.ofer q rietr & kegs'abOt
+iaryt wipkf; iw' *sr !apt. 25,1t5h? ?" 4Ip 4 thja Qtllce, a deacttptioa>or tale A{ #fp ; k, Qua atrea; Gua'lo al '!,

4b Mrs. YLSTRA S Jaa 4th 1853 'eI
4,' ,* r ; ,

.- t< I ra

i
i


M1t ,
t t

i
+t

t 4S r

i
: T

r
w
4

If ftp ____ I 4'i.
--" ---- __ .
-- ---- 5S

1 Lj __