Citation
Gainesville daily sun

Material Information

Title:
Gainesville daily sun
Uniform Title:
Gainesville Daily Sun
Gainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)
Running title:
Daily sun
Alternate Title:
Sun
Creator:
Gainesville daily sun
Place of Publication:
Gainesville, Fla.
Gainesville Fla
Publisher:
H.H. McCreary
Publication Date:
Frequency:
Daily (except Saturday)[-1938]
Daily (except Monday)[ FORMER <1903>-]
daily
normalized irregular
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Gainesville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates:
29.665245 x -82.336097

Notes

Abstract:
The Daily Sun was based in Gainesville, the seat of Alachua County and shipping center for Florida’s citrus region. The newspaper was formed through the merger in 1890 of the Gainesville Advocate and the Daily Morning Record. The Daily Sun described itself as a “democratic” paper. It was published daily, except Mondays, by Henry Hamilton McCreary, the scion of a prominent southern family. After completing a degree at the University of Kentucky, McCreary established himself as a newspaper editor at the age of twenty. McCreary also rose to prominence as a politician in the Democratic Party, first as a city councilman and later as a member of the state assembly, to which he was re-elected several times. McCreary considered himself a staunch patriot and fervently supported industrialization as a means of strengthening Florida and the nation. McCreary’s wife, born Irene Richardson, was well connected in the civic networks of Gainesville and northeast Florida and served both as vice-president of the Florida Federation of Women’s Clubs and president of the United Daughters of the Confederacy. The Daily Sun was continued, in 1903, by the Gainesville Daily Sun which briefly carried the title of the Gainesville Sun.
Additional Physical Form:
Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.
Dates or Sequential Designation:
-58th year (July 24, 1938).
General Note:
Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
32994415 ( OCLC )
002027051 ( ALEPHBIBNUM )
sn 95026977 ( LCCN )
sn 95026977 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Gainesville sun (Gainesville, Fla. : 1903)
Preceded by:
Daily sun (Gainesville, Fla.)
Succeeded by:
Alachua County news (Gainesville, Fla. : 1934)
Succeeded by:
Gainesville daily sun and the Alachua County news

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

THEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAFEBRUARY919065NEWSFROMALLPARTSOFFLORIDABriefHappeningsFromVariousSectionsofStateTHEMOSTIMPORTANTEVENTSTranspiringInTheLandofThingsBoiledDowntoSuitBusyReaderItemsofIftersttoAllClassesStleterbiriiiijtii-HrtMlHMtireOrlandobenviintfnjiholdacharitymilFebruary15thTnckionviilehetfvrnjetithenforpaymentofiirytoteintilMirM17h-1imtaOTlshaanarteianthatbelcheforthwtrwithcirtrpropertiesFlortdiihumanyihwellMrKleanorAdimifStnrkewasfounddeadinnnoithiidiiiMonday-FhewJyearMenrtfailinthteiueTheIeinaciapoljetlwavthinkalikeandocMiiinHllyirenilerrruninuriohiTwhenhthinkdisorderlyiKdMKrnetatonetimeainntuiinr4roanofIintlionlshalftforpartunknownM4lefthiifamilybehindOneoftheCovtLineilinesranoffthetrackat1rindotbutdamageIttooktwoginetopJtitontrackagainITheIOBrofJaekonvileor-WhoKilledFidowillbetitleanewdramatobeprrenttiiinthntjcitywhatlTarinewererdinthemouthofJanuaryThewrestlinggamebfcomingquitetheraceinitieofthejStateandTampanowinitTalkabouthippodromeendparefoodshowThyarenotintwithraseleMATampatntirantmanhadalargenumberofratabouthipremiseoheputbeMonanumberhecapturedaliveturnedthemoeantieveryratgotdigtntedwiththerutandlefttheplacejHarryaforntrEatCoatjrailwaybaggagemanwasfoundguiltyofrubbingtrtinkonthatroadinthecircuitcourtatugutinipWedndayThereareseveralotherindictmentiagainstiFLUrandonwhoclaimhelotjbaggageamountingt75anduedtheSeaboardAirLinetlainpaforthatsimMildntconvincethejurytothatetleitinhecircuitcourtandIFrightfullyBurnedIChaWIooreamachinistofjCityPahadhifricltfuilyburnedinanelectricalfurnaceappliedrucklenArnicaSalvevththereultdilickandjtrfretcurtitrentehnleronarhforwoundorjeczemaandpilesWeatnildrugstoreT3OreirirVLTIITritkt-JAAIH5F5MITH-MHM-tKIMihlNIndinTFTHOMASUNDERTAKINGCOFULLLINEOFNEWOOOD5-MOXIMKMSIOMSTOMSandIKONFEMTS-trouitrttCileUtoOainesvilleFloridajijIijiFlowersthiiLhtttiI11tootprIitjIDnjthofIillItitIaimflllIwillfott1111FordhandIIInualIItut1rihrItC-IITIItIIftBPerevrtr1IIljrlrptitunt1yAh-is1AtantirulittltheCatdigatJtvenalrterUkithr1burnIiltJttrrtrtrtutrt11rdtrurFatrt1t-At-ilitdiu1111t1XrIIt1jerrAttttrrat-tattrrrarti<<<+++++++±±++++++++++±±+++MOZLEYSLEMONELIXIR-FortofaCenturyhismrjjtmifthitttrsI1i-tStrtr-iILADYFIGHTSNEGROBraveryofMissNancyDawsonCantonGaSivcsHerCAnniilaFtI7Anunknivn-vniniiiherMuidiThemnsAoinitnKiianeIsMlNanvDavvxiitinwithtilttmiiilyotMranlllroinleMondnyisuiuilwonttosprlnslorswmiiwaterThisprintwasminxilliancofromsfilla1IJMSloprofWiHIilstiltuiitttnInrVHTandwjisnnirn-Vitoholl11VhillabllUkDMrj-ltnpi1tautUhlndutniandthltrdownIKiawsotiprovciitohavelnwryrnmielitotightthentiiroantiatthesanntiiiihecriedlustilyforlilpThen2rorimredatnltannHeUdscrllddlyMlssMattalilnyoiniKlUKPiveryhlaekwasarlutaMachhatamiblursuiticlothesatthetimeHiwasufmilltinilulLhtAfniitrffortIninwintiiletip-prchitidtinmijroSeveral1moilflairIHMiotirlnKtinwoolalldaybutsofillhohasoutbrenapprhitnlcd-OiirsiipothitshornarrestedcarriedInformMlsDawsmiImtnuttherlslitoneFOSTERATTACKSTHEBIBLEDeniesInspiratiionofScripturesandImmaculateConceptionofChristCstatiIM7lllbhrulttachliiKandtluraniofoithoiloxhristiandoctrineanaHiirKflthewnpotisofMiahfrtritlrlsmbyUuipIKitrpruftSMirofthepmlosopliyofrllilunatthuuniversityofChlra-pInatookontinFinalityoftheChrtxMunHixlonrecentlyulillsliciAcciptfiitriteInclueIHbloasanlnsiinddociiiiiftitandInChristianityiuanhtstoriraleducationisdidaridfalseDrFosterOtherChristianHtiitHheldtoSowithoutproofartthemiraclestiltImmaciilat-odiniptioniChristthebodilyrasarctlonofChristantitinmassofmitltiinMitacrllnitoUKSrrliurvs-TKvoliitnewhichwasIssuedbytheunivirnyofChicagopressrtinlatestcontributiontoUKtUCin-nlalpuiiilcniliinsantiIsdfsitudasan-aiiaUniuinlulAutliorlivIlelinionwhichaceonlinetotheauthorIsinlullturnInallofourdHumiliationsinallpjtrtsuftiltcontrryKnowsNothingofPlansNVtrliMWlaMISIJTsaidthathknWniimuofMr-sMumrsuunsardineiluVtUs-iltlovitDaSorwliicbwasma-inthwillufthImvfhsirlosTVrMhdsnottotaliaboutirhdclaredIfthTfananyliftVrirsbetweenliramit-niMtncithetatnvirlithis-prlinhUkjinuittihirIitniftnaHiMtluiin-nfiturutiwmhtintIriIIKIVttfinmiyJndtiMitrrrhallriIdiniltiiwiitrl-iPirntingHoneyandTarFleytCoChiinioorixitmttdmidTariHthrumantiluiiKiandonHccountoftiGadpopularityofUoiifyTarmanyiioiiatiotiarenileredtherenumeIlieewurthlejiunhawiiiilarniindininamewareofthMiiTherennineFobynttdTnrinayellopackAfirIttntrefanyiulntiItitheletremedyfurcouqmcoldJUMcColluinCoiCityDirectoryForSaleWehveanumberofcopiesofCityPirfCforatortiseItiarandyreferenceforbuuirandprofeionalgivingtheuarntofresilientStreetandnauibefPricef2JiIItI>>>>><>>>++>++++++WARDGRASNewOrleansLaMobileAlaPensacolaFlaFortheabofoccMioimtheAtlanticCoastLinewillticketfromallpullintheStateofFloridatoNewOrleaimLaMobileAltandJVruacolaFlaatonetarefntyflrecrateforthenundtripTiikeijiontitleKVIiruarjllltoLrtthitnliuiceLimitofticketwilltiMarch3rdbutifalongertimeideiriiandtheor-iginalpirharfiMwilldrpoitthetickerwiththeniithorizeilitcvntnotInferthanMiinhttrdtheycunhavethe-tcketetecdejtomnlnihtofMarchITihonityiiientofcentnLblioverillnwtdIirfullinformitionoAtlantatoitLirunt4urwriteFrankCFojNtalJtrictIaftprAgentJikuvillfFIIExcellentTrainServicetotheEastandWestViaAtlanticCoastLineNewYorkandFloridaSpecialThintrainicotnpoiedfxiiirelyPullmanTiiliiledroomeepinKiotnirttuntpirior-dinimitiraryandoixerralinnearelrctrtirlightedandtemlnntidS-ohediiUrIeAVliclironvilledollyexceptSundayat1J5privevimialiIMpinarriveliehmondt0amarriveWashingtonlunmarriveIliltimore1140amarrivelhilndeldiiaI55pmar-riveNewl30pmChicagoandFloridaLimitedThitrainIcomponeilofameiUofequipmentMANeirYorkandFloridaSpecialScheduleLeaveJacksonville03iamarriveWaycro1115amar-riveTlfton1JOpmarriveMacon411pmarriveAtlanta651pmarriveIlmttanong1057pinarriveNanhville313amarriveStLoui10pmarriveChicago510pmThehoctrainsartinadditiontotheFloridarodIndianLim-itedNewYorkandFloridaExpresTheDiliFlyerandothertrainForfullinformationconsultTheiarplfFoJdtrorseeanyticUitagentoftheManticCoatLmThroughTrainandSleepingCarServiceBetweenJacksonvilleFlaandAugustaQaEffectiveJanuarytheAtlan-ticCOMLinewillinauguratePull-mansleepingcarservicebetweenJacksonvilleFlaantiAngutaiaTrainwillleaveJackunnvilleatmandarriveatAugtittaat045pmaffordingdaylightnervicebetweenthetwoDintDiningearterrierwillheoperatedliftweenJacksonvilleandYamatseandlunchKveilingtrainfromnilSouthFlori-dapointmakedirectconnectionatJacksonvilleaffordingthequickestandbenttervicebetweenFloridaandAugustForfurtherinformationticketagentorwriteFrankCItoyUtonDistrictIannengerAgentJack-sonvilleFinSeaboardParlorCarsTheSeaboardfirLineoperatesbutftWaldoTampaontrainleavingWaldothatennniKUwithmorningtrainfromGainesvillePerCentPurlpftekafofDimItemPreparedPaintrontaiiimiHdnltiralioninanyformtvLilWrtetrantmlycdthewhitetiniwillshowOldProcessLinseedOiltOOperclPureOldProcessWhiteLeadBasicCarbooats100PureSelectedWhiteZincOxide100per-centParaIncludingthetnietrypuretintingCfilortmidIiIjrpiiitiiiidrjerTothisvviKiiitnintMHtitiiHixouroignaTHKIIIIwjAuldliytheliairdHardwarnCumMissNovoNortonLADIESNOVELTIES-andFANCYGOODSWATillMYWIMMWItmayfayJimandpitHItittdr2wingImUirk1016forhrlRktaliltIletHendthePURfSTPAinTMADE100turlantlItpertealItIIillISIpangtIcellIIflyratfinest1CtrlallyearroundAS-acanan1andaill¬<>>¬¬¬¬¬¬<>¬¬>+++±++++++++++=iIIfYouAreInsuredjlaaCompanythatisResponsibleHaveaPolicyCorrectlyIitirrtlityofPulleyContractthe1ayalursYouAreAssured-iThatnoerioi4tauovercomeyouwithoutyouhavesomeFireLifeAccidentandHealthNinehitRliabtCompaniesRepresentedAMCUSH3MLJ3LNInfor-nmtioucheerfullyfurnishedGAINESVILLEFLORIDAJAMMGRAHAMPresidentOaoWHVDHETAYLOKCasblarL-KBGRAHAMAsatCashierTHEFIRSTNATIONALBANKTHEONLYNATIONALBANKINALACHUACOCapital00SurplusandUndividedProfits3000000DocenlutlfelyaDarklewithfacilitiesequaltosayfeaakIBUaBUMSibeMOOUDUofrarizenbrspecialsrrGeBntAUbulBesuinaaeiedvnmyitrFloridaEastCoastRailwayLocalTimeCardNoMInJanuary919MSOU-THBOUNDREAODOWNBORTHCOUKORMBlIPNoIttln11fin70XnS-llMllyllwlljriMIlyIMlly-I1IVlJiiW-VJIIlIMiit-fiIII-tLUluiniTriIIliMiiuiSTATIONVIJltAttfumNO7XrmjrotItallYnlljnattyJUalljr-Ar73J7Vp74S40iv7j7u-JMj8100fti7WIIjIiSHiiIIIIVsltiM11U11VlIKiIAiJUiifItriniiTiuiTirriiiViiiiitrurMiliftrI111fJigiilif-ArT1lr-iiw4urryiIIiJnitsw-Ittiljii1iI1-HI5liji1va1ti1ITJ117VtIIi7MbVArisIriitijiMtcit-toitifll-rtrnuir-vMnrfltfftIif1ieutTlvAdiifittuetri-ArI7iii7lftJlil7its1UItOiIWI43l4iJ4W-W411IiM1Jj4IXl171IIiiIi1Mi-ji4CIV13IrtSftiIIiJii-iHii41-UJIIit-tunrivjlVi117IiiiUMii11atAVIlKuifiIlrj-ftftIJiitf-Jtlit-IIIITl75ftfVtvij-iarlirinontrmtltJ11it18tnpti7Jt105713Il-Iiv11inap-JlawfiKNiisciiiinttMI11AMINo3SDallf901io1roIX0jM80tWiiIwitoop-tiiitturj7i-ntfiUriytI-ojrfifl11tfnrtNriiirxMntfririMlllkvttbftrzel-ntiMltrrIHIlntuiV-M7tyiliyiortiranch-vrtr1i7iurAUritlfllmchlkIIttIiSMijrwrtLrltliljp-IENIXSLURANDOCCIDENTALSTEAMSHIPCONNECTIONSATMLIMLCloseCooneetlonMadestMiamiwithSlciaualpuePtoSSCeaeayfarHavanaWestandNassauThreeSailingsEachWeekTralRidlfcharxepassenzcraatskipsaideNotruuferf-TtcaTtmaTablesbowtbtimesatIraloimarbipt4toairlTataaddtprlfromtdTtralIttQtbuttheirarrivalor41slatedUnotgaarQtc4afflsUUsOompanybbeMMpotulboforanydeUysornycoaneacwUlaftberotromForCopyoftheLOCALTIMECARDorOtherlaforautloaSEETHETICKETAGENTJDRAHNERAsstPassAgttSTAUOUSTINEFLAinTHESUNIrittl1IptI4iIouInsuranceCCCIIicPrdenOFGAINEBVILLE50000bUDNercuritCorperaHZItrrtoIIaLJetIjIIaitotnIIlMjt1111al11tIiItIIIlIILYIuIIIii1IUtWudIH0111SONe3o3S239892e-IIITll1InIDanLlnDiIallEaItIIprII>Jalliui1IIJ4JtoIJItxKSuu11011IIIjIjiflIrIllJIa1IIaItIthaIIII1tblebOeD05-i1ettertfrj1eit4VilATAYLORO9utnLtaap1tiltasFaaiIraIA11AU14Ieet11riS11asanaitttpaa1I1ciua1rvMuat5tlfiIyatIr7tp7uSculapp1Pts7IpratlutLitll-iartrttlto1pp1arIpILeia-tppIatWaailittilprtItti117SItatrIIrJnaInpicaptbNrup1paayft>>>><>>>>>>>>>>>>=>=====+++++++++>++°+PAGE 1

NOIGAINESVILLEFLORIDAFRIDAYFEBRUARYtl0iTENCENTSAWIIKnnp-oVULXXIIIj1a4rj4b-kity==FINNSPREPARINGFOROPENWARJureImportingArmsIntoFinlandPAPERCONTINUESREVELATIONSSocialDemocratsOrganizationDis-claimAnyConnectionwithViolentMeasureSupportedbyWitteforSecretaryshipRejected-StIVUTHiiK7TinVninaiiituiinsltnlaiimiturepaidthetuiHiitutloiihotanuitnyinland-tiiiiarthclandItidinthatUKimllculuiunlutioiiInKinlaudwaspnjuttjifuronuittillnextouMuvulvnftinKIINMUIIro-lutlonlftsNutonlyWIltwellaiiiiil-lutatiliytircisbvitiKdrllUilbutwirluinstraltitilburraalryandartilleryMMUVSantshellsrHeldartflhrvwonbeingItniHirtfdThuhtutctinntsoftillie-VritiiyaanundoubtedlynrriritatastinKlnniliMriutthitcunccin-dbuttunutionuliMsurnlHie-mxlaldtiiHKnitsoriinlxiitliiniliflainianyoreveniiiuihywithMolentmcasiirisTheappointnunlofinralliriKhufffnrnitimiiMunliToltheKctn-iojTtittuiisrirofInlaiultheriiinrctlnilintiKfvoontluinjMrorniidIhiduchybutisatlsfactorvtutinTuilandersliiwrstlluihoffthnttlinnativeFinnhaslxnallfitlnitIntinHitsslattirvicnndlinenoiidmtniMra-tivequalltlisTheFinnlHlireadedalthotitilurasuit1byCountVtttoJUDSONLYONSOUTOFOFFICEVernonofKanaaaGiventhePlaceHeldbytheGeorgiaNegroValiliiiuiiFtappoint-mentotWTofas-roplsirrofthetrauryMnlisiinaliylthetateofJudsitiWLynncoininittiUiaiitruthCcorciawhohuheldthepiiittotifurellitThisappointiiitMilishilltiewithtinIreiiilentspulleyofIvinuMichIdri-oIIULsaheliasfurthendoredbrothertothowllvltminnorthernandwe-cmhtatehwheretheitiiootrutadcIdedliunte-AsunimunredbeforeVernonhattheotHiMjkerTItiKtttlinslietjijrficardeditlieautiVufhiiiitonwiun-oltillruseWillAskAidofCongressSanKratiiiculibTlriiillrtitnctalriiuieoiiiiiiniitotthelofnitoriiliiimsiintJeknownlililtriitionufwrliitiKtotl-iwanietosKKtthatconprwiKiJtoabillHitpnt-prlutlAtfJliHMjPatchinlaiitiitf-otApiaitilhrlKDiktnloriwauThornalluitMybothofulnftromiiyNuIwhonvttoulrUVMtuthtlirtonixmnlthearmytniMprtlalInthemorningolFeb1TheapnlionwiltIHnklonthexroundtbibothhitthlrllvtIntiifetloitttiivrnmentproporifromturnVeteranCancralDietsefHutFailureUtuiKvKFTapainIJHIHKriiiniiiiliroftliSmit-KetiMjriUritirVClo-atIMmKofhatttiur-inuKrantVfortuculidTOACwncrtltyaroll-lplUrriUiinthisciwaninerVninl2utl3eldIIhadhOIlSconllIlUllIIitarfInullIItlirJ-IirImollcarahtlpassThet1nutLnatlnriNtndurlitlitttilloldtitarthunt1SaIIiatatiithetandirIn-Itsarid-IllStttpttn1311etai1rlairarnvtk-autat1qarrw4iUrare1lIRlir114tttitlIij><>><>>>>>>>>>><>>>><+++EDJOHNSONISONTRIAL-jNegroAaaaiUntofChattanoogaWo-manFacesCourtJuryChattatiooKfiIetinFeb7Kt-JohnxjutootietuchargedwithirltuhUlliissatilttoKetwttitntmatucludthojaillahavingsplrlt-rdawaymutiwIiJIiwaslinnmhtbadetrotnNashvtiiInenayrurnltirplaceduutrialItcforehiotiiliionthetrallnfrotiNashvilleaeonlotiofvitthrownaroundthehurtIIOUMjnilnoonebeingallowedtopatitlinelotHMDwnsbroughtupInawiotiatapillopmountedoHiier-AtinftHjlienufeeionnatin-otjlrymeitanditiintenileilnailtomakethetrialapeeityonetniiihluofisothananyintiltcountyshistoryTroubleImikidfurItiilieotldillareptireifurItfwdwillIIIbcltdtoattttbthvpoweroltheItismote1anprobablethatbeforetheJaIsoverthefateoftiltWrenwilllItsvtiNduiiewayortheotTierSlilppsaetionInbrlnaintinniohometnlaywasaoinplett-MirprlMtoivryparnotinIhantinoniteiiiptwasinan10lathehimIrointhesinIfTMEMORIALTOBEHELDMARCHVeteranscfTvsoArmiesWillTakePartinExercisesAtlantalVliTTininorlale-xirliswhUlttllliehMIncouiiuem-oratUiuulthelairuiiinilJosephUheelitwilljiTiirTuendttMarchL7nmonthlaterthanoriginallyplannedAlthoughtheineliiorliilttcelvedIlthenotionofcampA-iHekri5infederatecavalryihex-enletwlUlietnKeiipartInbypronil-mntleadersandveteransoftheIult-IdlonlderHVeteransnlArtioftheandmanyprom-inentpihonortothehruledeedsofthedlstliiKitisludchief-tainrtheonlcirarvThedateoftlieIIItlirjnailnpor-tionoftheprogramoftlienieinorlaa-leerclesVredectileduponlitameettatofthenloniinliteeofthelureConftdernaieWantMoreInformationAutlnTexFi7lnsurincro-intntslotierFlackwhohasJustre-turmd1ionitheChlrapomeetinglias-srnledthattinNewYorkLilaliisiirantiompiMiyhadbeennskedbyhimtorceitainInformatinticoncerningItsaffairsandthatuntilsuchinformationthecharacterofwhichliere-iedtodisclosewasforthcomingtintcompanywouldnotbeuranieilapnulltodbiistmsIntlnstateTincoinpantinanothermonthInitspresentpeiiiilt-MiFnnnrfDf3rtiltitliiIIIlhUevueoryiSiiiinioiotpaNtoroftheFlrtItnplistchurchpntdentuftheInterxtHieSavinunbunkowltheIeoplcD-MvttmItwnkMidreietnlyapfMiinted-utiHuiceroltheVnlexwiiiiiormlruleIMittiInIttMiBcountywasfoundBradInIMliehashardtheol-jciIIItirailmiatthehandotthepiutHNMMoineythutwobankunodhltniirKaiionnthtcravetchargeanditlirMimltoboa-cmvofMititIDeniesAllegedAttemptVahmunFh7TheOenrnn-tinlafcretviareporturninc-anHiljtljnptatiititTKliuvyRJernintraininghlpwhlhtcntl-vUlldiJalthele-at27fwtr-lnMHIofiutn-trtnartkmTexTheuponifiiliwiatonbutthatthecrrtor-aJulytioiittfHttitthtuthfnutunthrrev7lambMIlantronwinAnibi-iititiaffectionofthctlrwlil1iwrtcsu-tlieirnuytLilaIrfirit-rinonthii-IiiIIbranIandIflirtandpairIdlnforhOIIInrCLrIcarat27GrantptIllant1rIIuIIIIflotrilit-tIilrtIUj11bitIIItloipkesirlrillFhfrifttiehalthitte1publicrilettrUrilllrinasthevrwstrldlrpaww>rloseraulintRaslQsplaidtw-JneebRnecartedsinrearrn-xrtr<<>>>>><>>>>><>>>>>>>>+++ANTRACiTEMINERSMAYGOONSTRIKEPrtsidoatRooseveltDesiredAsMITCHELLWILLOEPRESENTOpinionsofLeadersofMinersandIndicatethatWithoutInterpositionofOutsideInfluenceGreatStrikeWillBeInevitableNetYriKVj7ltcijntKOOV-ViitItlanllKKitiicdllilhefullld-onillauudaystotinhisInSliieine111aiTlntaeralsirlkeoflincisOplnlinoftheItadersofbothtillminersnutUrioperatorsInthlcityindicatethatwithouttilliuieiiosltiuuofsoinepottntIntliitiirooutsidtofthecciiilllrMnInterestsajcroatstrikeofrelittrproportionsthanhUtInforebeenknowinthiscountryis-linvltablvVKTiuesdalopresidentoftheOelawurelckiarnaantiHudsonsaidIdonotKnowthatwearemuchaCentralHtrllethanwewerusixmonthsatJuhnMitchellcomeshenonFeb15YwilltiedoutIndetailwhattheuniondemandsalonetimewehavebeenminingaerectdealofanthracitecoalandliavuhasbeenwithheldfromourlitersThoiiilldnoKSofthewlnturhueinnbliustogetoutaKKVdealoferalandhasdiminishedthedeniatvlsolconsuinertt-AnoftlcerofuricfthelargestanthracltecoalcurylnconijianeasaidTnestiKiwillInallllkillluKxltubaonAptliITheantbracitehavehailtliteeveaisofpledprosperitysincethestrikesettledTlnythinkthiswasImniKlitjaboutbythemethodstierIMCIInthetnkeofiirThesamemcllndstheythinkerretptallxpKiiltodiiyIV-inamlswillliemadewhichwerampandthestrikewilttakeplaceItIIInotlustuswearebetfletirManiltohamlieItthanwewnwhentinluststrikestartidiAnotherilalersaidthatifa-inlewasoiilereitheoperatorswouldlurethelilitlfromthestartIntithewaitedfurtillmontonw-lMusoleiinNearingCompletionNewYorkCroker-maiisoh11111siaiiiluiKonanelevatedraiIntheoldillvaryretnttcryInnsIhlunlCitywiltbecompletodInaleksnodwillthenreceiveHiebodiesotFrankIIandHerbertVtkeithetwosonsoftheformerTniiiinaiiychiefiuinwhudiedwithinxrtvofiarliotherwithintinlnMrItUaldKichardCrokerwillretunitothiscountryhialienI-tinintoiiiunentThetomliIssiiiK-ularlyitiiplGeorgiaBoyUnderArrestFell7TwothoiiKatu-lilolurwodhofstolenixxlspackedawayInainmhwenHTuvereilbyd-frilreaInaroomonVvtrtUroadwnvandWalterISnwon21yentaoldandthesonofFormerMayorofIeldalInjfitlcharsedwithbeinraUCtedleiotiIllllfugitivelieetinlemeiltoIITIIKstolenIlieKonlwhiniiipliidasbaneaiieiim-eronthiSelMiarAirlltnronlb-twuenAilantuliatutuManiocNSonsWrongDoingKiltsMothertUaUauMHrtTemiFeb7ThruottnrofKeithanrilo-lyrntlotiiutKlnryherMiitlf4bytiTirotheronironblrfilMHhumltockthaidiedinnlatrliteotieq-iMtMf1hestarlothtatereformtflilB-ritisnBurnedThItmivhlnrkMobtlilcl-iuriuMln1fromticsYrkJutIliftentotailfbyltrrwlanffHlThtokhat7cao4iIIArbitlatorOp-eratorwlhmciternranrbttttntittitanlistUnlXI1U1WitHIrantlulllaIrIThetiltIhayIashIYParkiIhoIIto1MulCantartsrghatI1realistire5rIc>>><><>><>>+++++IIMOTHERSSUITNOTSUCCESSFULMooreChidrenWillRemainatOrphanagejflacondaFl7SlimtodlsapKin-ttoaiitotjiriitendiltherenderinnfadecisionbyOrdinaryCM-WileywhtrhtdNellieaged9yearsllurrjarilFrankaged3yearsIt11aceiinpuiInjAntilMoorelucktoliitrkecountytothefamilyhomeThesettatenwattheMethodistirlitmiierethroughunorderIntutleoiIijiuryofIturkecountynailMueritntIKtrlerhashentlmatdiisalthecourtIIrindmaththemotherwastinInlthltilhercltldrenweretcIJnrnnShetamewithclaimsthaitheMirniundinHInherhomeUfowtresuchaswouldgoodfurherandahardfightfor-iKiMestttnnTheyaretoremainInOverlookMoneyrilurtoniaFeb7TheofIHeardSwiftntMlddletonGmilesntiveKlbertonwasblownoenbutIasidefromdemolishingthesafeiinjuryasdneTiieouttldLrblownrleuroffbuttheInsidewasujitoiichcTherobbersRotjnotlilngihoiiglitherewas10ftInthpNoviewloperpetratorheatbeenfoundItIIIthoughtthattheeilolonwhichdoinoltshclItheoutsliledoorthepartieswere-ifrightenedtiffbeforetheycouldblowoMutintnsldedooriHochMakesanAppealiClilcajiFeb7JohanuHochcoxfeseli4tiiitmTiliiliTrVlCtCiCUTeiohoIsKcntcnccdtobansonFebruarymadealungstatementSaturdaytothepeopleofIllinoisde-clannuhintedanInnocentmanInhisAtiieiiuutHochassertsthathla-wUcKmilleIlHcherHochnowad-mitstintseveralImportantportionsoftletitlmonygivenbyherdurIInilietrialwenfalseandbecausj-nlitiiHochtothepeopletoirtvntlilfxccutlonDeputySheriffShotDeadTciinFet7JasperpeeadeputynlierltfofClalbornecountyuisiotandInstantlykilledbyInnFrostamanwhobadbeeniivhameilbyfacefromemploymentInthehitersawmillThetrapiyoceuinlnearWliieJuVnatownclosetosulfalineTwoofthreeniMetstiredbyFroatpiercedthedeputysheart1rontescapedExcitementishlphInClalbornecountywherefaceIshighlyrespectedThreeAreDrownedUJallc111Feb7FatherGil-bertSimonifHiDeducollegeandIhiiestudntsweredrownedwhitskatingontheIllinoisriverSeveralbuyswerestandingtogethertohaveapliiitfgriiptitakenwhenicebiokuandaIsnukFatherGilbertpliuipM-inthewatertutusavedIUvIlluutheicyriverfurasixthstudenthebecameexhaustedandhewiththreeRtudentswereIrovvnedMidshipmenAreDismissedVafhitigtonFeb7TwomorenullhlilpiMnofthethirdclasshavelltileifromthenavalacademytinresultofortmaniallinillngsoncharisofhazingSecrtnryItona-pnrthavingsignedtheorderdlt-tinlrlugMINhlpinanRichardTuc-SiiunMtireoltartSouthCarolinadistrictandMidshipmanieorgeHMelvmoftinfifteenthdlntrlcWomanChokestoDeathAlbanyFeb75eorgeAnneHtliMinstintdeathla-pefiirnriTSundayvvhllHuhlocoliarrooiniiitttiwHerIntudvii-uUitUHiitrtutsfffhmidhelit-PiefteIxprcacWreckedndFbTThsIVtrr-rschinfrtBhrfila-awrirlhrmrtiwur1iI111ItatsentIlitIinliudiuuBurlapIItheaf-tttrapptillInitrflltnnrutheIIrrIlitIJ1aillllrfllhItHwirMoW1fItttawIrtrtnrnntllUrlItItiifttlIclll1-Itmmtn04IMeth-odistnihnaandiiIncaluauIncirateIailillwnsRafttilthnnxtheLlieslieflitanailhtthisr-wtranYttlutlunLrtlyerailcu-trdgoww>>>>><><<<++++>FOURAREKILLED-INTRAINWRECKITwoPaaaengersAreStillUBaccountedForWRECKAGECAUGHTONFIRE-ARunawayNorthernPacificFreightTrainCratfhcdIntoaPassengerTrainontheLineWrackingItCompletelyHilenaMontFeb7Thedisastrouswreckthathastakenplac-erthevicinityofHelenamaayyearsoccurredMondayeight2fcreliesrlofHtlenaArunawayNorthernPacifictealscrashedIntoapassengertrainoathetamoHuewreckedItcompletelysettiretoItandupto3oclockTuesdayuicniinKpersonwhoseIdentityinassuredwereUBOWBtobdeadwithaprobabilitythattwomorewhosenannsItIalaipoaslbletoteammayhavebeenburaedlathewrackThoknowndeadJNRobinsonMissoulaCharlesBrickiecoaductorofpcssengerirateJAJosaupexpressaeMeaferPosterSenegalamercaaatotMUston-llrakeraanEdwardDrowatauaerlonlyInjuredbutaaealaatteashowsthatheInnotfatallylajorcAloneotthepasmmfjenwhumeatiJwiththeirlivenerasaerioualylajaratThepassengertrainpUlledtaroBffcabout8milewestofKMenaontimeFollowingttwaaalongfreighttralaMadeupelteaasdtintcartloadedwithaktaSicAtAuetlatkoeAstaewascoupledfromfreighttoandtnotialawasleftstaadlafea-IhotrackThereisasteersjradofAustinsadbysoilseiasthefreighttraitstarteddownthehullThepassengertralawaeaitpraisedattheMontanaCentralCTOMtagsloppedwhentheeaglaeerfeaardasoundbehindhimthatwarmedkillofdangerHestartedkjtratastartIthadlODebutateatUMfreightcrashedIntotherearcarTherewerebuttwocarslatheandtheyweresmashedsadtkrewaIntotheditchTheenginebecameuncoupledbutdidnutleavethetracksadBgiaeeffattymanagedtokeepaheadofUteflyingfreightThefreightwestprebably00whenIttoowealoRthetrackInafewminutesIrestartedandforhoursthecanridtholumberburnedfiercelyThecrashofthecolllskmwasheardaypersonslivingInthevicinitywhoImmediatelystartedforthewreckWhentheyarrivedatthescenetliwreckanawfulscenemettheirgazeThecombinationcarwasonfireamipinnedunderamassofwreckagewaxJcpriitpHewasunconscioussnitheroiceffortsweremadetore-leasehimtruthhissituationFinallythelirebecamexohotthattherescuershadtogiveupthetalkJeHsupstillconsciouscriedItIshardloliehereandburntodeathHestruggledtoreleasehimselfaatheliretookholdofhitlimbsbuttheeffortwinfruitlessandafteratowHITntagonyunconsclousaeoacameInliltn-KxponedtufullviewwithblazingshinglesnilaroundhimandhlabediimarsofrcdimtcoalswasthobodyufaniinkmrvnIwasslowlylonHtimeduntilallunitwasleftwasthehliiillandoutstretchedwereHumpsthataIcehoursbeforehartbnnrns-ThcieartHipo8cdtohaveelghiItiMtufinunthetrainofutimlniartstillunaccountedforWantspallforClientJnwYoJYY7AttorneyRoiouthathatxthewouldappealtoKiiorreluaButithisiim1iliaidfttatartNillJaitiltsilcftiKlIVVivoIsIKIheremnllncajrfurrLJ-throuphItMlerulautluriiibytup-ollfvofritiftfrslnrgrINamepleatforAustintakewa-terfastfeetof-fIwoheroIu0titnItPtJirfourttherlambantillthe1westfebeke1ftsauntsryrwhIt1rdt4YitgeMt><<°PAGE 1

THEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAFEBR1ARY1069iNEWSOFCITYANDCOUNTYCONDENSEDMattonrfGtatralIntertttOathn4fcyOurKeprteny-CftSONALANDSOCIALWlWtHMftayywtandWhatIt0ThatMHRunsMayItbiTheSwnMFeraaaofHighSprioftisthetitycardlnlatettstyleat8aoneGetthhabitadBOtoBarkhimtMlOEMelteaofMicanopywaSinGoodblacktea40centsapoundSanaderaAWaatnJBookkeeperAddressBox112GaiaetTillpyourclothingbirjainatBurkhlmiHhaForRealresidenceApplytoBodifordClaudeDavishasgonetopointsBeotaFloridaoabaineClarenceCampofOcalawasinforafewhoursyesterday-WGRichardsonhasgonetoMicacopycadotherpointsoabuiintMSeaIadatrialEditioasentsaypostagefreefor10centsMrsMBSaaaderareturnedfraaiavisittoMissSalliePerryatGreatbarttaiasiaolivesthefinestliaeiathecityjustreceivedatSaua4enAOPCtaaeethetruckerofRockyPointwasBBBOBCthevisitorstocityyesterdaybucketcottoleae1aewprancethreepoundsforaquarterSauaderaAEarleWBPaiferleftyesterdayforGroveParkwherebeisinterestediathesaasMifactareofnavalstoresMiMCeawayhasreturnedfromavisitofweekstoPerryAltonandotherpotatoinWestFloridaRobinonofOcalaiainthecityagaestofherauntMrARVanDeveaterSouthPleasantstreetTarpeatiaeleavefortaleatofleeMeperOozes3perhundredCashmustaccompanyorderdawtfTheStateconventionoftheW-oaiaasChristianTemperanceUnionwillbeheldinGainesvilleApril10thto13th1008AsaleofnewgarmentsformenandboysisnowonatJBurkhimsandifyougetthehabitandcallyouwillalsogetthebargainsCHRivenofJacksonvilleandCCWatsonanddaughterofChattanoogaTeenwereregisteredattheBrownyesterdayTKofNewberrymemberofthefirmofPirkettASonmanu-factureroflumberwaavUitortoGaiaetvllleyesterdayBlueRibbonVanillaireallythecheapestextractinaitgoretwiceasfarAkyourgrocerforBlueRibbonVanillaluand5IiieCraiKchieftraveiincraodt-nrnffKrfLiftIllheadquarterinWilmingtonNCinthecityonorticialbumey-tfrdayAttorneyW11PalmerHoratioJviendWVHanioulnere-turnedfromOalawheretheyhovebeeninattendanceattheUnitedStatuecourtJTCollinsnfwsavinortothisciyjrterdayMrCol-linsiufferioRfrominjurytohitoowhichwasbruitedlyafallinglogafewdaysagoTheMondayafternoonprayercieetlogatthensroomwillbeo-penledduringtheBibVtanerence-TrieroomwillbeopenrashdayAllvUitortarewelcomeColAUtonofAtlantamenibrrofthewellknownlawfirmifAUtuaA-HuBignonhareturnedtjhiboatsafteravimhereoniroJeinaltui-nejwithCarterAItytonGeoWHyde1TChaferTrVPerryandWIHIhaveretarnedfromOcalawhertheyhaveburnferviniajurorsontheImtvStateourtforthepstfewdayTheneatestreadytowearhatforladieandmitttcanbefooodatMrMcCormickmillinerytoreTheADBurgetserfcComakeofYorkdoesnothaveacheaplookalthoughatloWpriceInShertWheiLadleNlIltileeilEarlFla-GJf4lteellThehaslIpEarlsevenMINIPieIIbusinessWrtiNHepnTIParagraphReaclothingyterdsya-fasaleroomit-taddressthisTeapouadex-tratthisHouseusetleoswassaxcheMreadjuHawr4dd¬¬>>¬<°++II8JTHOMASCOMPANYAnotherCarloadCottonandCornPlantersStalkandWeedCuttersRidingDiscCultiva-torsandManureSpreadersJustReceivedGreatlaborsavingCultiva-torsavestwomenandonehorseOurspecialtymanwouldliketoallabouttheseimplementsandshowIyoutosavelaborandmoneyWRITEUSTheSJTHOMAStUUESVILLEFLORIDAMissTValuraTaylorofllaraetulleGaitinthecityonavisitto3IrsWLLtGrande-IIIPowellofthefirmofPowellBrobrokerponetoSouthFloridaonbusinessconnectedwithhifirmJEBatesofHaynetworthonerftheleadingfarmersofthatwatransactingbutineinthicityyesterdayTheIndustrialEditionofTheSunjionsaltatandVidalnewGetaCoryandtendittoycurfriendAAiberofWatertownoneofthevaluedattachesofthePaulLum-berCompanywaregisteredattheBrownHouseyesterday-SleinowonatBurkhimVfrehandifyouRetthehabityourahwillhaventiderabeelatcityinhlyiniclothingClJNStailetnnanextenive-tuvaltoremanufacturerofJefferoncoaatywaamongthebuinetortocityyesterdayIWantedManagerforbranchofficewetolocatehereinrainevilejAddresswithlefermceTheMornsVhplaleHouseCitcJanatiOhioCJohnBihurrtursedirrn-hifarmnearHaguewhereheteenlookingafterhiinterestCilI1yetCouchthejhortandwillicTDntitti-eiplacerskintheIIat1READTHISilMvvAiJjiy31WilrKUHallainMjjPearMrUehaveenrlliaciTeisjWndtrHallUreaeryfurtworearatdrecoicmcdanyoneruSrngwithanykdseyt-ruoSleabringthebeetremedywe-errodYurrrulrJKY-IATEXASWONDERjOnesailbuttnftheTeisWooJerHallGreaDfrrryallkidneyalMiJJertruMermovggravelcurJheteexindlemitsteakaudlametlinjandallirriruLntfc-JnygadMadderisrchartIfDotroityrrdrjzwillbetjWAIoaiinialltMtitwomsentandMdonilAtlroDerecasoreDrKrnetWHsi0iesanefswtorerPOboxtJ2fStLouis5IoSendforttMtironialrSoldbyJWMColunjAC1TheICOhIIIIfSiI1IIhitorsItfI1IIft>IIIrajIIitIma-chinesvOtlIhatsectionVerahandssellthiswishItgashasnettapsererstapleatocurtliontapthenAtattwomenrgurA4uertztfeatveert-oneal¬¬¬>>>>>><>>++±++ISPRINGMILLINERYITheVeryLatestinHatFlowersHatPinsEtcatMrsMcCormicksITheladieofGainesvillewulnotbeobligedtoworryoverJyrmKandjtheiaetinheadgearasMrKTMcCcrnnckreturnedfromthecenterswithaUrgetoiiofiheverofferrdforhereThmoiltattefulgoudawillbeonexhibitionandhatsofManilabraidstrawandallthefabricsaretobeshownInfloatersfruitsandberriesfortrimminghethedelicateimportdandAmer-icanBeautyrusesoloomtoadornthebridalwreathribbonofthepopalarbadevelvetsandtheverylatestinhatpinttheneondelicatelecollarsTheADdcCoriidytnwearhatsarthandiorarannthaneverandtheyIra1allothersinlineEveryladyimeltedtocallandexaminegoodthenewHillBlockAndrewFeacleofMonteojhaWMinthecityyesterdayoncon-nectediththecountytuxcoiiectirortie-fEttrayrdfrommyplaceonFeltaryJtidonebaymarecultauttieJumponrighteyelidhairhillaroutdhoofswillpayliberalrewardforirfrmationleadingtorecoveryWTMeLendonAiachuaFinMrCEGoddingofEatonRap-idMichwhomakincatouroftheSouthincompanywithhertonFredGoddingoftheBeggarPrinceOperaCompanywillbofherfriendMrsElizabethsmith303NorthOakavenueduringthestaycfthecom-panyincityClarence1StrootepresidenttheFloridaWinterBibleCticVrercerequestsallthosewhoarewillingtointheConferencechoirtomeethimattheMethodistchurchat715oclockPrStrodeiveryanxioustoorganizeastrongchoirandinviteevrrytodywhocanalittlebittoJoinTheladiesoftheBiytotchurchatMlcanopywillRiveaValentineandBoxPartyatDrJohtson1onStVal-entinenightFebruarylathTheproceedswillbetosecureforthechurchlochladythatattriiJitobringalunchinaboxwithhernameEveryitirvitedandIwillbeaurdsroodtimeTherewillbefinemuti1programOTHFRNEWSIIEMsONPAGEiSTOREONEARTHICandies-JufmmourtTVinYetiYrkKandcOandiewe11atperTilebestft5andJrClnHlauatiepoiim-lPnystoThePHIFERBROSPcferCjrerOahasjustjticIfashionabletalsothisburnaDrassistusedaskedYORKRACKETCHE-APESTIFreshIIliltnutIIIrItpatNrWtnhatEatrntolintryRoots1thatpanlesBurssersthistaiguestthisthiseveningsingseatsonerwwmwtrll1YORAKftlrFit¬¬¬¬<<+=ANOTHERaitDRYGOODSSUEWILSONSSTOREIkaulftVitBtyuaniBirrftheKenulaiIlarjralnlatorvforonefBattriIkrSaleSaleBeginsSaturdayFeb3raiiaaefr10OnlyHeareUlamanyrfeparlaieBtandmntreducethrlBiakenmforourthertrkFanIullarInjurfBflKVrtladMNeandBlWrBJrLrlSIUUIeNhoriJiirLrNlIadireSkirlULudiiKliwaN4UlievnaierInwhiteblackandndalltheahirleatOneThirdOfT1Unitst11ieOffTheanuntoafeftheiicinllaririiawehatenrSielalMiSnltFebihKEAlMMIMIHAIHAlAWAITtMRSRWILSONBARGAINSA-TTHEWRITEUSFORPRICESAMCATALOOlEidm5uppiiniCornerUniversityandEUnionStsGainesvilleFl-axr-VVOVJsrtSMiJtlfeCONTINENTALCAFErcashofpirelnexcvllf1uponEarlyandPPItidUladitOe1001aH35cfdMtorbukeCJIUUtIfSaprierrhlUltillnrluethlliltlOllflIGAINfSYILLfSUPPLYCO-tI10IaIIII-1ftCOIN1fitiaI-I0IaellIell-IiI-aIcli-THEvoce1rHOUlarIlrpuICUtITtierendliaruterlasS4aMerlhSr3thrrrArhuirr1116ThirdtruptheurrIUlbitIelenienther>reaHwsItjti1-Ytjtywykzstitg-Y14ertISiCustiuetttilIrhernteroRrrtletiqnMeal>><<>><==°PAGE 1

TIlEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAFEBRUARY190629WAS6UMMHOMEClueUEvtaiigTHEDECORATIONSWEREFINEManyColorSchemesEvidenceWhIchInDarkenedRoomsMadeMoatBoautifulEffectMiaaGrahamCnttrtainctJinEveningOaoftheaotbrilliantfunctionMaesthesocietypeopletranspiringGineTWefortometimethemeetiestenderedbyMrand31rJaaeMGrahamaitheirWtBlaiaNcomplimentarytoMrstdMrsDFGrahamofPiedWVawhoareTiiiliagthemoaTaartdayafternoonfrom3to5doeTheaaadeeraehomeWMmotttastetallysJeeeratedfortheoccasionInthehallwayneatlyarrangedwereaaMroiMTtrgreeaincludingpinetadkellylatatdiaiatrootsthecolraeacBMajpineaadgreenthedeeoratleaaeoasiatiagofpinkaandimilaxattachedteribbonmeanerwhichwerefatpeadcdthechandeilierthetablewhilepinkroteandthemantelaadwallThepattereffectwatpurpleandgreenthesieeorfttieaabeingvioletshollyaasifenIathelibrarytadgreenpredoaaiaatedHeretaerewaaaprofusionofivyjeaa-vJooaJeaiaatwithaliberaldiatefeffragrantreeeandotherflowonTheiaeaadeMeatlightwerekeptlighteddaringtheafternoonthekowobolBffdarkeardsadtheeffectIthewfiraywasbeaotifulbeyondktcriatieasadweretheadmirationfallpmeataftcraooadeliciousrefrMkaiOBtteoaiiitisgofchickenpicklesaltSaaffftbU3tffvrsJalatUjasdIBasontemptingmanMrThegewaawornLytheladleswereveryelaboratemanyofthemhavingbeeaiaaaortedespeciallyforthisaf-fairNothinghandsomerbateverboaMOBI0reMrsGrahamandherchanniagdaughterMiMaodwerassistedinreeeiriaxbyMrFGrahamandMiateeMarytadZellofBitiBfhaaaAlawhoarevisitingMm-GnhaailatheeveningHisMaudGrahamoatortaiaodtheyoangersocietyin-hoaoroftheMlateeZellTherewereftlargeBBtaberProgressivewhitwaranditplayedwithaaearavttncMandkillwhichdMcredittothoseparticipatingThereweretwelvetableandmanyerepreaeatwhodidnotparticipateIatheTherefreshmentuponthtaeeeajfoncomprisedoystercosk-taUchickeasaladandwichepickleaalivevaltiaeiandcoffeeThedecorationsattheeveningtieswerethetameaintheafterAlteraelovelycontestedgameprisewereawardedafollowLadyprimavolumeofLavenderaadOldLacewonbyMiiJessieBedifordprizecitftreutterJohnOhetaatconsolationprizedeckoffinecardwonbyThoFELLFROMWAGONFaySholesPrecipitatedSeveralFeetButNotInjuredFaySholewhileoccupyingaelevatedpositiontnawagonThurs-dayhadthemisfortunetobehibalanceandviolentlytothehardpavementonSoothUniversitymeetHeimmediatelyassistedbythedriverwhopickedhimupandplacedhiminthewaonHewatakentothestoreofPjwellBroGainesvilleSupplyCompanywhereitfoandthatwiththeexceptionofacloeatedjointwhichsoonreplacedhoninjnredsodreomeilhuaaletterwriteratoncehardtodownFayhotPadgettBuyLand-JBPadgettthetmalorthaspurchasedvaijabletractoflandnearcityThesandiheavilytimberedledMrPadgettexpecttoextendhinaraorinterettAGuaranteedCureForPilesItchingblindbleedingprotrudinjrpileDrojistareore-loadconeyifPAZOOINTMENTtalltocarem6to14days0LutuptilainArneInraterataIDrlqservesDLOGItpresentygaaeCOllietunehDtImanfwasduoRauthorizedJiENEIsftENNI-ktrR1wasbhomedarrestoutAfromaboveiyel-lowfsekesa-ltseaadwkseelirewIrisetthewasraeaGentlewanrSteveshigh-lyiwwaswaswarLiestiItsop-eratorthis9w¬¬¬¬¬+ADIFFERENCE-INLUNGSIntheEdinburghUni-versitythreehumanliesidebysideOneisofanEskimoandissnowwhiteInlifethiswouldberuddywithrichbloodAnotherthatofacoalminerandisbackTheotherisofatowndwellerandisadirtyslategrayasarethelungsnustresidentswhythrivesincureasonScitisdoesomuchketdownconumptionisbecauseithelpstokeepte-jcleansuppliesIthemwithrichredbloodItmakesthelungssistingIftheisrun-downandhealthisatalowebbScottsEmulsionwillbuilditupquicklyandper-manentlySCOTTSiBOWSgPutStrtttNewYorkNEWSOFCITYANDiCOUNTYCONDENSEDiIJ0sykrofwaitradtcslathecityJKMcDonaldformerlyofthicitybutwhoinowrxtettirelyinthelumberbutict4inCarrabrtle-FranklncountyihereforafewsaysonbusinessThetwohouofHILangleyEatUnionarebeingrrintod-Iandpaperedthroughoutandwhenjcompletedwillbeamongthemotat-tractiveinthecityITrtForeignMissionarySocietyoftheMethodistchurchwillmeetinthelectureroomat3pmtodayonewickaheadofuaaaltimeonoftheBibleConference-HyrofJacksonvillereprerentingtheVirginiaCarolinaChemiIelCompanyofwhichtheFloridaFertilizerManufacturingCompanyiapartisinthecityonbusinesJamesHaileofAlachaaJLWinterandEVMillicanofWaidowereinthecitySatnightfortherrjrpofreceivingtheirdegreeintheIenevolentandProtectiveOrderofEiksAlexanderWalkerofJacksonvillerepresentingtheJacksonvilleDeve-lopmentCompanyleftyesterdayforOcalaafteravisitoftwonrthreedayshereintheinterestofthatconMesdamesB1FlowerofandWalterWWilsonofSathCarolinawhoharebenhereonaandMrsWillisWCol-ondepartedyesterdayfortarkewheretheywillspendafewdaywithrelativeHCSchraderofJackenn2ol-icitingfreightagentoftheMobleAOhiorailroadtheBrownHoneMrSchraiJeriworkinginthofadulyadageearservebetweenfiaineviiandotherFloridaponttoStLoutsandChicagoTheannJunczentinThesunofnssncaAliceesdtrdzpsrtJherfartaninformaldanceattheniesoftheEatFirJawincor-rectMisNtiinhpofthepartyhihhit-edwiththenirrrhrbringsintoeveryatrrhAttentionisdirectiothechangeofadvertinntjfTrieJTomsClmanywhichparelewfrinTrntrpriirwhhiamjnithemtrxeriirenthestatendvrtienriotnerarloaduMlinIfnientaidhaveamanreMajfurtinslepartnjdjtyofvthaiitonpjimthr-mahtnstoropcti7epureaarTheliiaiailrertirtiiaThesurbyIhifertMorrisrobznaoclockTnjrtlafrrjornirsoeaelunariariwdwanrviztheofeaicsofthedxrtjrwasorowdrddaringtedaywhicherijincethattfytAlTeriifjoaaiivrtffprrrHattnercbtTeThw-tmotfarvvsayatfc-haefotcsumptinewhjEniontItIIlunrItyesterdayIIjIilltoWteliIiiihailnllonIrODfunisoot-athetintTdaitiartm114aUJrrcityThatUimreiiINewtrryragedstreettheac-countttvisitMrsatinter-estschubSeayiiri9visafuwinch-apthiscconcernxttisi¬>>¬>>¬¬><<=¬<<>><°++=+++++++ADELIGHTFULAFFAIRMrsVanDeventerEntertainedFriendsatCardsWednesday-ThehomeofMrARVinltenfersouthPleasantstreettiesceneofamostpleasantoccasionWednesdayeveningbringaardpar-tytenderedhryoaaesocietypop-ofthecityPrurMitewhistwasthegameandthecontestantswhooceupledthefourteentableswereer44ayeagertocapturethecoretedprJeS-iTnthumdecorationswetrosandpinkcarnationsveryprettilydis-playedITheladiesfirtprizeavolumeofEvangelinewaswontyMisRoinonofOeaianieceofthehostessTheconsolationprizeasiitiifelltoMrrDWarnrTreter-itlemandrsprizewonryHarryjTenchItwasacardcifiratrrrcontainingtwoJrckofcardsjcounterTreconflatenrforgentlemenTaarclefromwhihwaUfObeiUponthesewreen-gravedthewirdsImgPngDuringtieerenitjgdvicjjrfreshtneMsconsifinKoficycranchckensaidandcaSewererri-jAHeatingGospelRvJCWarrerpisyrfSharonrUptiiOiorciHiIrGaofEectriLitterisendtoItcuredmefllirebakt3DintledjoniprtephysicalcoilapseIwasowaittookmehalfanhmrtowlkaTwobottlufEetrultterhavemademesotroncIhaveastwtjked-IthreemilesinJcminutesandfeellitewalkingthreemoreItsmadeacmanofmeireaestremedyforweaknessandallstomachliverandkidneycomplaintsSoldendertuteebyalldruguUtJusticeColmansCourtJuliaThompsonandWillHallcoloredwerearrafinedinJistneColmanscourtThursdaymorningforliv-inginadulteryhavingbeenarrested-onthepreviounightatFairbanksbyOSerGrangeruponofthewomanshusbtnjTheyweretinedfMandcotorthreemonthsinrrisoneachteatthewomansentencewassuspendedwiththecotswhiethefineofHallwasreducedtoatdcostspendinggoodbehaviorMrThompsontachoolatecobreddamselcfriften-sammerandittssaidlivedwithhtrhustandjratoneafterthrmarriageWhenshebrusheshercom-plexionisodarkthattheatmophereaboutherasutneaojdyconditnparenthaveerdavoreonae-hrwhattheythinkatoutgrishoiibthyseemaftaveitherrjirtsForBiliousnessardScHeadacheTakeOrinoLaxativeFruitSyrapItwetenthettomachaiisli4tjnandataagettjlaaoa-lvrandtowelijttheseiirnLaxativerotnauseaorgrijeandisrniJaJtotakethenametiriroendtoacceptanyGbstiieJWMeCoIumJtImprovedTrainSerbceviaCoatLireJTnAtlacscirnecti3tareaoritroUthroughtramifJeVosvlo-AtantsTIWajcrcfJtonandMjconiththrougheachetaNdinle-rilPLantsrtiLiiatdChicagoTrainsJacsnvvr-tuCatIaedayaarrTTftoa1arnNavariie25asnsadChcaro3afmKrrsarenmlea-trintprvceJroaitr3-WrfrthrtfjrrrAtn-arctorcoaijiTheYouRestlesharrrtj3t-raiarilKfrctlatNjhtrVI1Ianda11dtTheIamaeimdmeJarr-IIIeompltblr1fIlivebutfadranFrtbiIIJIUIHd1slconDotmtmtrrCAlic-ittlsm1esuuttmuntlrf-fnviLeIaFJattm1tFrFCJittjtyzJeds-rrrrsj1Jwas1wasitaisaysirIwPreintwrenrebritasyrupcuresirtpatiocrailtf9eCatLiaritsuLeaveeitsantaa-I15parhvlSLcatwdfrnmp9atAordithqeD5taidtertrlrr-AreendireraraCaSs¬¬><<¬¬<<<>>==°+++++++++++±++Itsstecu-sriAfsCrteinrircfuslSSORrssorttsPCtlfllLRoz1IwBtItsrrtheCouhSr-jAskJuxar110JItw1crfAnhti1tuiearCbtieHFDUTTONCODEALERSINSeaIslandCottonSeaIslandCottonandTWIneWalrusLeatherinStripsorSidesManufacturersoftheJameDoigImjrovedEnglisbSeaIslandCottonGinandSuppliesforSameGAINESVILLEFLORIDAUSAREALTYCOMPANYEEVOYLEMGRAbstractscfTitandfailinormatJottarnishedregardinglandsID-jnyOurmanagerhatiredinthtcoantjthirtyyearnJ-UthoroughlysonversantwithandFREACCIDENTBURttLARYINDEMNITYINSURANCEenticeunamlrofprominentAmericasandEnglishcompaniesREALANDCITYLOANSC3ao3esvilleyTHEALACHUACOUNTYABSTRACTCOIncOfTitleve-3rstconsiierafortheinvestorreatserveofvryalonglreofIir1mtherotateofFurdaparticularlyaohoacountySItIALTIEAlMractofTitleTaxSaleSarcht-euNrriiltriJeiitOwnTFlatofwuEtcreferencesNitiocaEarDuttonCoHaulerlB7-tiHIIE1DTJTTO3STOODoaeccrTitkccoioattrVtauotteroeeotiocNewTrainServiceBetweenJacksonvilleandAtlantav4OLeaveJacksonville74Arrivea111PullmanSlopingCarcanlieocctimedillAtlantauntilrainSulTIIBoLXBLeaveAtlanta10InArriveJak5onviilPullmanSleepingCarcanbeoccupiedinATlamapinSOUTHERNRAILWAYCarerve1leavinandbreakatJacksonvilleJCLTJSJKPaivvrAeiuJacksonvilleFlridliwIMIThreetotheEastandTwototheWestViaELIIEDBaggingABSTRACTInoorporated1triost-atEEvaYLEDptrJfii1ThGPotDIrtLandtUUlititFrtoftaintilliiFtBAEBBer0ImentrtaSoofoUtGAINESVlTLFFZOPTTrSouthernRailwaypIlljlI0tDlningtJtIllFIVESUPERBTRAINSATLANTICCOASTLINEortiarjttbJihFjrnl11irtfhIIIOJca3IQrndJ4LnatTrIIrrtIoO0mjlOPrwrtIltt041SJ73k1foratr14a1f0ranwrtlIJttT180iySeedEFloridaTAIJLNHLititsorttheEatablieaeatourcettyuserotesstdaotrnLaetatcetaaeaeouourarreedotaTOratetesieteoaual-laceIEeTeeAtlantapillIarrivingD44r1ator3ntdayThroughstcNv1IarierviceaCaaaSTL4trsfa-TPmwrlErtaare1eairrIa>±><<<=>>+++PAGE 1

iflfTHEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAFEBRUARY9190flayAMUSEMENTSBEGGARPRINCEWASFINEByFarBestAttractionofSeasonisNowinGinesvileByfarlielttiiitronoftheseaoninowinliainerilleandpresentedthecomiiioperaTheBeggar1riiceattheoperahouselitnikhtThecompanyiknownatheKeggarPrinceOperaCompunyandUownedandmanagedbyMiEttaMerriayuungladywholimwon-derfullyhertalentasanactreanniingtheroleofBettmatheMacotinMiMerrithpic-tureofwhomappearinthisarticleisattractivelittleladywithaniHcentvoiceandtherolesheassumesintheplayaffordanopportunitytouseitDespitetiltdiscouragingconditionofthinginthenatureofsocialen-tertainmentsInduearidinclementweatherthehouowasfairlywelltilledulurhacomplimenttothehowbuttheatractioncametoninvillerecom-mendedasourofthebestoperatroupetravelingSouthandwiththisticketwrprshatdbythosewhoappreciatedthefactthatgoodoperaiararethingoutonlyinGainesvillebutinalmostevery-placeItwouldbftogiveindivid-ualcredittothecastewhichlargebutitinwelltothatallaregoodnotonlygoodtintsuperiorSpecialmention111111bemadeto4MiMerriaIttinaandMrHarryLeaVlleaGeorgiaboyhailingfromAlbanywhoithelead-ingmanandwhoacrumedtitroleofPippotheShepherdMrLeuVelleU-poeedofamagnificenttenorvoicewhichappreciatedbythesewhoxnowvocalmuicMrItibtrtStsnIcytheBeggarTrineandMrFredGoddingasIlocuGrandChamberlinaretwoofthecleverestcomedianwhoeverhadthemisfor-tunetodriftintotietheatricalprofelionTheBeggarPrincewasaproduc-tionwhichwonfavorfromadiversi-fiedaudienceJutenoughofaretinedcharacterwellrenderedtomaleitinterestingtoloverofthatclayandtingedwithytifficienthumorofalloflifetoetheotherfellowtolaughnoddeclareitthebtteverTonightthecmpinywilltreeiittheconvcoperawillaandifitproveagoodhiTheBegunrTonesthywillleaveiiiiicvilleHwinnerBodiesBringRecoveredVKiIC7ThlrtyiK-bo1tiilttnlavliMtiiKhavryhintrBeginTakingOzomnlsionTodayandYourCureToday1rpcr-IflOrInNciInKiritffnval-tijtthiThinIeakJHeartUjulItanAntidoterCneifdbyExposuretoColdundWetToproveItsMMliclnaJFoodMr1UTrialBottloFroobyMailwillrentonrKjuoauWritbyletter-arMtacardto0ornulslonPineStMiLruffilitTwotlitxaUcwadLtrial11anmaK1J1IIItri111tyIalthisinswasIIIIt1fur1IIcIhtulidReginaIfiIiIrtotheIirWeakIJrIII111inllDIrrtInnhlpItU-IhltltFItInIIrattyCnlrtt7nUlLIONDIeIatotCO98Yorkroarattlrractthisplaynwridgecarni-valswiseTaesrassurancewashow-everwasietagcanIn1i1Tilgthree110-rttflsT-rcItstF1IlinFP-IrSngththet-otevery11Fur5ofrnfVrrtttsmteendIlirhwththeetrnkeSttterllentilNew¬¬¬¬¬¬¬¬¬><µ+++++VINOLSRELIABILITYCountlessPhysiciansJoinWithMrJohnsoninRecomimntiinfVmoltitleIyaiUltjuR-nrvifiliinIitorniiidetintviiaeouiiverpreii-aratiMiktiiwntiandiMiperrediiiinilutterfumifliveronAprominentinwritol-amatiriedthatYirmldenteuwon-derfullifecmneaidmencthereatitiRpowerfromthetnediinalcurativeelementfoundIPthecellliverIt-istrengthcreatirandvitalpeopleweakwomendilltheconvalescentthatIver-avAnotherphysicianwritesIcouldciternnnjeasewherehealthhasrestoredinasurprisinglyshorttimelijVinulIshouldbeverysorrytohavetodowithoutVinolinmyprattireItnoequalforhuntcoldsIhruatandbronchialtroubleNowwhenwetellyouthatwehaveneverinnurstorearemedyofsuchremarkablecurativeandKtreiigtlicreatingpowerBVinolfortheweaktheandtitthatifittoncpnmjihihWhetweitwillwewillrefundyourmoneywithoutiuetionnoailingpersonshouldhestatetntryVmolwithsuchanInwherecodliveroilemtili-oiiHandothertonicfailVinolwilllienlstrengthenandcureWMJohnsonDruggistTHEDISTRICTMEETING-DDGCWEDowisAnticipating-aBigTimeThisMonthDistrictDeputyGrandChancellorWEHowFifthDistrictofFloridaKnightsofPythianihardatworkmakingarrangementsfortheholding-ofthedistrictconventionofthatorderwhichwillconveneinthiscityontheafternoonundeveningofthe0hlustTheFifthdistrictcompriseselevenlodgesrepresentingthreecountiesandinorofthemastprosperousditriosintheStateAlargenumberofvUitoranddelegateofthevariouslodgesareexpectedandaltogetherthemeetingwillbemostandbetiefleialoneAnExcitingAnRunawa-yAnoccurredaboutthehorseattachfdtothebakerywagonofCMhillACotookanotiontomakearunningprintanilthemannerinwhichhescatteredbreadcakeandeverythingelegoodtoeatinthebakerslineforacoupleorthreegavetheurchinsofthestreets-alongingwhichfellnotshortofhungerTheanimaltookamiddenstartfromthefrontofthebakerycirclingintotallMainstreetwherehemadetimeblockthatwouldhavemade-anautomobileracvrfeellikeadimesworthofdogmeatTurningsuddenly-intoKantTnionstreetthevehiclecol-lidedwithatreewhenoneofthereardemolishedWiththeexceptionofdamagethelurewasslightandthewagonwillbeonthestreetagaininndayortwoFatalShootingAffrayMaronlarVli7JomiKBrownanitMiitniiutliMncuntiredonlionIinanotherwitharevolverlilltltiKhimInstantlylrovnIslurkiif5lrthiiUonchargedwithmurderrlmrKoswithInhisulltiiiultarryingIIITtolarkMimilKandlaterrttiirnliiKwhenhtytiiMrnwnHrlthiandtnonryfIrIUllrKIanohtmadenortiriMillionsforFortilflcitions-Wiiitiuiiril7AnHptifuprl-atitforforMliririinsInHI7iniuponlythIicnnupproprlMtlontiThproprlatlutilitlilnpurposeijJ747kaiilMintniurfiliewardcpurttiKinmirati1irlv7amountedIvy112PhiladelphiaHasBigFire-IIphiitrVrThiM-iiMiitfiianIIkYellowFeVorGerm-ireiionllybeenItnrnrlrpinblHitclotitilia-InrKfinIIffJtiutramtiffintirmotelltctivereinI1fKittNwliJuItii-iiunrniteitcutcduetpjiubetiatipntiODSc-ataltdrugstoreIandJIIIIitfutrodiztrfurolddrenandIJiagedaidtIasuccessfuldforaWasInrnIIIttlallo-tIIt1tuteetttotiIC>lililsnrhatt1jlhnrjtltl7I1heIItitIllIIn1IIIraftendltvrlmeetiinthebeetbeenhassoldsickfallssayunder-standingearsiThursdaywhenpilebtuksvheelsthis1tLonerla1tilIcurItstditiiUalIgrIrnd1larkstarttagrbartyIasittlrtaIr-Edtcnvtridttieatcity<<>>¬<¬<<><>>>>>++++>CLEANUPPREMISES-AllCitizensShouldGettoWorktoMakePremisesWhilethepremieofiiirritienrilearetetinaintniIoriy-iitlitioitnitltbewritiucttITtllttileWnffIIhieHtOilttoOpenattiIHKtitermclwinchbringabtrofviritnMextrprecHUtionsshouldbetakentocletnupanothwillprovemoreitnprirthanacleantownItioneofthefirstprinciplestowardadveriUiiigacom-munityandwebelievethtpropertyownerwillbeginatonceandprosroutetheworkLuckestManinArkansasImthislukietmeninArkansaswritesIIStanleyofKrunotheofmywifehealthaf-terticsyearsofcontinuoussoughingandbleedingfromtheIcingsandIowemyKurtfortunetutheworldgreatestmedicineDrKingNewDicowryforConsumptionwhiohIknowfrontexperiencewillcurecotmumptioniftakenintowMywifeimprovedwithfirstbattleandtwelvebottlecompletedthecureCurethewortcoughsandcidUormoneyrefundedAtalldrugstorevandfIiOTrialbottlefretHealthMeanstheabilitytodoagooddaysworkwithoutundueandtofledlifeworthlivingYoucannothaveindigestionorconstipationwith-outitsupettingtheliverandpol-lutingthebloodSuchaconditionmaybebestandquickestrelievedbyHerbinethebestliverregulatorthattheworldhaseverknownMrsDWSmithwritesApril3OiIuseHerbineandfinditthebestmedicinefurconstipationandregulatingtheliverIeverued60centsSoldbyWMJohnsonNoticetoVotersThecityregistrationbookswillbeopenonMondayFebruary12anddesiringtoregistermayfindthebooksatmyofficeintheUnitedStateslandofficedailyexceptSundayafrom-amto12noonandfrom1to4pmThisincludestheextendedterri-toryJMDmiCityClerkHEALTHYPLANTSRelreMoatAllemttonmWellmaJailIlilyouevernrohiihwhichJihplttheiiiitietlientenvironmentMMitudnevertnalilvenhealthyKriwthAInnnfmmirpwillnothelpnplantthithncnnkiriiiemiItheartVftiInertltrothebeforeyoucatremoveeffectYourinnoeuroDirilrnffUnldn5tvrtitiirrnInlrlotionandTUlihlncInvilnvetcYoulrktoratioftroublelietjrormttherootsofyourMirwildsrouserIttofilloutVewhrnITrplclilotetrnv1inilhrallhyhnlrlthsurerntPodti1lnrflrncetofRendIntampsforsampletoHerplcldirntMHedlfordACSpecialAtrntnEDWARDSOPERAHOUSETUO-JUVOlSMKIITS-TlintSDAYandFillAADAYFEIIKIAKY0iTheCuHiii0MrSucrtMHTheItfgarIIAVIPriMt-ISaidntinYIPashaIniliidlnirMissEllaMerrisHarryLaVelleTenorIHandsomelyGownedChorusofPrettyGirlsrVhriutr7cPresentnnmillIIifalilItthoserolltitrntmnJlhfrthemintthetheTermbtlcTheI9Tunes1IliIIir11i1nIIIIIheas-a1trriIkrisneerestorationtaeCarefulGoalireofunshtnIndcruseandPICo-nitsiullltdlrlllllihtrIonenltillItteIIatlieuofrttl>¬¬¬¬><<>>>>++>ABusinessChangeIhavesoldaninterestinmybusinesstootherpartiesantIwillturnthemanagement-overtothemwithinthenextthirtydaysButCOSTPRICESWILLPREVAILUntilthenewmanagementtakescontrolIamsellingDryGoodsatlessthantheycanbeboughtatthefactoryrottodayGSMERCHANTACORetailerssadJobbersImStapleandFancyIralMIsrdtasaidsadFsrIMnnSOUTHSInESQUAREtiiOAI9ESTILLKPLOKIDAHighestmarketpricepaidforObtekcMEMBftWUMfPrulwcACompletetookCoraOatsFlourBtuMealGMMIKttlandWhandletheVERYBEST0aatLOWEHTPRICESgoaraauatttotatttoatlnt-TwTralasliallytoWwalavtMHewTwkScheduleEffectiveNovemberteasNu3lNoNoNot1No17NollNorthaa4WestNellvela7MLvJaekkvlllewuoaSup7H7tip8MIImaliMtipIvJPMJPAriS40ptoUpto90pLvJMUDUaHoRyArIJP1214LvSavannahAr4toalui3UArLvIUPuuArColumbiaLvIlaISlopxjuaArAtlantaLvIIlipHMD103PuVwArriiarloitexxulOSVn7aArKomeUaSoKyLv9fltpItanIJAlpArJrcpinbrlvslapKUllaXVaArUaltoeUaHoKrLv7p4H32U5IUPArItenvlllclvSIp4MaicrotSaArCbauaaoeSKLvslipSOftyBlArKichnomlLvSiliIWPArlvnohbuVLv3tp3pArTiCiiucmArrharrtivrlvHsoausnArVuilntnlvIHMatooArChicagoUtgrourLvap-ICtullMiLvliLvCloclaBatl1LaArA4teI4pJtArWihlinIvapAMp7mChicagopUncaLvnupII5PiArNewYorkLvISlOaappLTUBcrinaclunAr77gaArnicaaoMooonKLvNvUuuittlNrforkunitKlnrlduMjiiIIMUIIlIMOINIIllruulnirUIMIIUUipIVCincinnatiAr709ft-nirJauftArTrrfwJoOOHAHIvIIJp-toNrwVorur75UArHetrrttMIctuIMLrNovitiliUaoliUjitimHorlil-alrultfillntilillriiunKriiwlntfKIHII-IISeepinirirJaikMiuvllIetoNewYorkUIVlv-fnArIArlipAipArrIVArIilullildtS-AiihevlUeNIllltHIMtNt-StM-iuwtntitUtArtula-ArvIIYj-vIIM-vI5p-vHrk-v7p-vloutMiLnnolnnaUWrfKrAr45aArlllFrlvB3J5lvIxixIniflonKvKoirAr104Vt-MitlvLouNvlllcSoItsLv74-07TttArSlKrlvllUH9KaArSiKvLrJSoIISAAruirmlmrhamLr5ISpiApArMinubNKrlcoLvxlia-KUArKanCltvKrVoLvC3O-itllMiTDifTanArMOlU-ArHolSprtntfiArULv74Sp-IrtISovClaixlIISolidVestibuleTrainkthroughltvIlMihfoanilIullmanSlrrplncCarsjJtknvlMfiruwinuNtMlurnIIunmanDrnwinirItooroSleeplaritwrnJiukMjnulcIlirttilDbjaiMemphiii-iiilKiinuiCltv-NriiiiullAtlantaSlctilalluUmanlruwmKIHIIIISleepingOarimJaokionvt-UemAlltAtlantatrnlthittDiMalaenrferscantiiuliiineeprInAtlantauntil755ain-asKfiitfcrAtreMVftllStJackMinvlileHJVIITAYIJiIAIIKUOK4MOKUANAUILIFEANDACCIDENTINTHEOLDESTANDBESTCOM-PANIESBFJORDANINSURANCEGAINESVILLEIGWHYDEutHaSOUTHERNRYJTwuTralnetleaJbeOllUSoJCJttooaiIIIArfc1I1CtoQCHUlaIIIiLyUlaclaul11Ar1KIltliltrUatUnwrtoArIgClIpIosr1IIfLlaIuufjjodItISTauSIIJutI1SoItaIHIUItl1IIIIIIII111r16UllfllhfOrCIDrtafWlUTillhiIIMBLOCKr4rroarawlaidIllandartr15FastpNellLvJaxvlUetflaSoarArtlElsaleasawbUaSesyr211ptipStLvismI1SsMIhittt221alpnwMat11W-and5lwryut5LrndofThrMkttoutSoAnnlton1pJrka1luIkIrkaIInaLtirlowIeIlitattomiJ1rLtiptoLIeinnulL14IrtlardI6tpueplafCurbetweenwtillbiHtfIrrrrleeto-ttrrt1A-FIREtOrtTEPt>>>><<>>>>>>>>>><++µ+>


xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0002829801390datestamp 2009-04-08setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title Gainesville daily sunGainesville Daily SunDaily sunSunGainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)dc:creator Gainesville daily sundc:subject Newspapers -- Gainesville (Fla.) ( lcsh )Newspapers -- Alachua County (Fla.) ( lcsh )dc:description b Additional Physical Form Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.Dates or Sequential Designation -58th year (July 24, 1938).Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).dc:publisher H.H. McCrearydc:date February 9, 1906dc:type Newspaperdc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00028298&v=0139032994415 (OCLC)002027051 (ALEPHBIBNUM)sn 95026977 (LCCN)sn 95026977 (LCCN)dc:source University of Floridadc:language Englishdc:coverage United States of America -- Florida -- Alachua -- GainesvillePAGE 1

THEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAFEBRUARY19067TJJT1W1TtIT4IntroducesCleanMoneyBillWashingtonFVliintaiIvFowlerofNVwJerseyhihIntrodletacleanuillwhichprovldthatayifiuiiorcorporationhavlnimutilatedorwornrumnrymayfn-itrplsterimailtothetranrofthePuttedStaticandnettlenexchangewrunnrwithoutjoageorriuistrTionsmutwaThebillapiirnpitattjiithetranKjrtiiHnnulwornMtirfromxiiMrtaniiriisanlllnatuiagentsnttheuivtrniuntrsuryofthIliliOlandfortmreturnuftiniiiwruririuyResignsfromtheLegislatureAtlanta7TheriiiiafnnoHonJohnMMnetimniliriofth-hotiioolrnvutthHumVir-voiintyhalieaiihillittco-tinorMrSinceulvsashisrva-64iitornMlmilniliiliiIntoMSiiFloridawhichtaluupHIniiiehltimethathrannikciintonewithhisroiistitntentsluJeorulaTinpovtnmrwilllotheorilliiarofWarecountyrlulitawayanunitsforhimtocawaifelalcivetluatillthevacancyEngineerWallaceTestifiesVnMltttonrVli7DuringillsteatinionyliorUKMnatvioiiimltUionInternoantecanalsJohnKTeallairloinnrchitrengineeroftinisthmuscanaljaiilthatheliedyearolworkatxlthathishadnolintliofhisanalystsorreeoni-inctiilatlonsIneniiehesaidtheBfcviarofwartoldhimhdidnutwantItandhailnofurnne-cvptontheiMhuimisasadlnvtitiengineerhewassoawryintreatmentthatheallbutcursedmeSchoonersCrewRescuedIensarolaKlaKl7Thetlshln-BcliooiKTItFSuiterhasarrlveiherbhavinionboardthrnnvofbarkentlneretntahoundfromKunnMexicoforFairoiithwithrcargooftnahiuMiiyTSSOedonAlnceanreefandwasabandotioibythecrewtitbrinyoutfortwodaysInanopenboatwhenjilrk-cdupbyKIPcutterThovrelcargoareatotallossACardiacardtocertifythata-driiRRiotfareautliorizdtorfitidjourmoneyifFoleHotiMjantfulltncureyoircouchcoldlthecoughhtUtlIIUKsuitprevvinersourepiiltnIdCureslagrippecopreventipneumoniaaunteuniumitioniontalusioipiatfCiMiiireiMIn-iniseHfutcutistitjtHi-VMoCullumAPrrlnnKnaiiiTliiuiulilofMatr-nTMnrioftliilMffromliiinLinilineItnii11IllluilutufUtioii-InthiirimjiiNallnitthiirprelannnet-liotiulitTledeafunitehimlfhfiiInstetralesthathe-Isotherthanthethinelieesdwell-ingluaworldofjtantimimcbruinUnormalandfiiviu-oontMvoinesMinsityTlififftreInventsnliinciiiiuioflusliihwithmuteoresiioraiofiUnunIllsIsmepetieinl-IviitImpixsonInfamilyiircleItiapirtnoiililuiuiiuedealingalmostwhollywitheoiientiolJerthutItlienilmilkliSMMVvatitnknownIiki1thertinditilldratmnynuntellwlitiicoldorhungrythirstyItilikethewilrlitatListsifarvknixvthemtiltdeafchildtrieoftentonsktorreiiistotInIsnuteally-UIldertMNlietlieuliWcriilInLlsselfInventiiltvirelatiuMiafIuhvdhimbuthewouldntI-nciuieritnlaiHiulittledafywhoibisbeentanshtsjiiielatriae-snlilliTtntofInunnin-VroiniroailInIhwritesaiitirtIaiiimaIoiirratnrloiiiLfJrvenietvestlnxiofthiuhtItxeofallnlloakormnpteifweremovinsinrtularmarvtilntorderilonuttieucontluuiliteatarastitsttueltItproretltobysinuruiyuf-iiutihoneenrryinaleafonIIbackwhicheiinpletlyhidltlittN-bolyunrrviewIUTaparallelNabofuntoreturniiiunlNidiloremptyIxiiktotinpiofstifply-opnratherInttpLullInn-JnitherouduiiythedriverfourcarrhuretupidlyrbuiltHnvsAfewnutsfelloutniMrtopobarkhutbrokenrunkInstuntlytllllunonmiroojiatfljfasbforItririuirthlyseninoldiTmrinnhdayantilayingintliirsupplynffoodIftheBaoyisCuttingTeethBesursadinethatoldandwelltriedremedyMriVmrnh-ingsyrupforchildrenteethingIi-joothesthechildcoftentherumsallayallpainonnwinovncandMtheremedyfordiirrnoeaTwe-ntyflvecentsabottleInunstJbnalttslrent111t1IIJr1110IthisjfJjtiITholrI1andThlTinrslopeharalIIJCu-tHalIIIidblitrhllItlitIrtIiIjIIrkthinnutrnorthetheIlJUocttlonTItoartheSatFh1fortstlIttLurtorssiturandlatt-t1etrimrThetthetubtLInptrillul>uhfeburnVasIertheysttudtetwildlilyprniontheet11tbrate>>>>>>><>>>>>>>>><<¬>><<>>>><><<>>+++++<+WithIrritatingSkinHumorWholeBodyAffectedScalpItchedAlltheTimeandHairBegantoFallOutWonderfulResultFromAPPLICATIONOFCUTICURAREMEDIESInmneverwhoitfitFrtiraandIiiiriittntiiv1trielthemtMiiierAithlitrirtif1ilvmyulnlitcinto-ifh1dilTIMoniliofitattintInnitUirmtoetimeandthenIlegaiitoutMyandtriedallkinUofKhanltlurr-emiiliesthatwererrriuiidfdforskinhumorihutIUVHMallMvhairUJTIUeijtmyscalpitenealltitsUatjutnsin1ImMinUdamigetMxrmmyholeUlvwouldURintoiihtadnyIITnaiw-weildkrepitirritatimdiAnutIniiglforeIroijldntnMIordayAikeilmetotheIutinni-KemeilisandIidtillapilifationhiislmevinIerfillyior-almutfoirweksIvoiildalintluthnilitandthenthorutifiiritomywhleUxlvand1keptgittitiRIntterMidhytimeIfourUesof1WHentirelyeuredandmyhairoutbit1tolletinutieiinionItillJunmiltoutandisalwaysileati1alwaysueutiiiirafarehavinganditalicfourI-nothitutoenlitIwlneverbo-ithoutitDE31UXtOct271905IndianapcluIndmmmTOmiiinIhaveuotlTutictiraOintmentforchafingofinfantsandasgrewolderallskinweregiventreat-mentwiththatandtheCuticuraSupIneverfounditnecetoeallatnrnstlieeRemediesareasirecunifUMtlusdirectIamgladtorecom-mendthemtoallmotherSineenJyV-OUMMr1FAKcnnanlIlviltIaulParkMinn-OlMnuttIIif-rientlnicIolltlrnlItlvnNIIItirrluiiofrhtriesIIthenntiu-ifAVIitfmdfurywereueilfvipartiesWeliWcalIilwnlanroiMrvatlve-SWiisthehutilityIntweepartiesthatwhentheknituin-noiiiilhithirdillicitlu-vaafraidfrittoimitInLondonvhihwasveryVliiihandheruem1ItatOxfordMhetvTorylmwatroiiuTheVhitfmemberalarimt-itticstwitintoOxfordarmedwilliltolIlltitnileftoiiwliliifollowedthlllpliyofforceproiiiiiHntUhiuswr-riitiuislontIllevidenceofperjlirei-ntiruiersandmanyofthrummTerei-ileatliTinKarlifShaftelmrythVhlabsiderwasmeiiidofIIILIItreaionlimitwasacquittedInfartIH-TorjnriiswouldconvictaToryaiu-tvlntheWlnpniloiniiiaiilnoJuryToiildioiiviitIIVhiaAtlistthineaelliillrhIIelluithatIcadlllvhitIndepiirformedapintimpeltinkiiitosummonafrepariallientbuttinywerearttiMdofhlKl-rMinandoftliirleadersweniutnlLondonitunlayHeview-TiiiirlurrofIhrHumanlloilj11iieiuuiiMevlmtlilitvariaionthereisinthetemperatureofnalthylinnnIMIVThenormalnitiiliiinthioutortwoticnidiiilitttlnltinmaximumbm-priniriurfnimotatotwohourutrtinIIHIHImiirTiniiivsiSiifMNllatimtfivinilarfactorIIIIiititlviirlnutintcniitraturc-TliirriatMMtillarityuUiiittintctn-craiurimanItciuifuudillotidiiloiflentircoldfiisIfi-ditflitMIriitmilnailinmanthatniiuothvranimalInxiriiintliawoolyfatallomanytiniinaNnanrunfiidiirtiiiMliMiiftuwlciniunlaiticVco-urctiiniiindtiritiutniMra-iurruiiintftruiuvidtirnttodo-krrsandIOlrUlvtyrowliilfnotLrliaiidinliirlnjthetrriatcroftinyiartiniiiiMTnlirfromdcrfllidftfrtalxiMHIMytnnti-lnalthInstjti4ryatuKTa-iuriCroupnKiuwiththymptotnufeuunoncoldThen1HhilliiifitPurethroathittinquirkttulvl-oHrieneffItfrc-iofMallardMoreyrtijithchidwillcryfoHiidHtrirtinofacroupouchlyfrMmiyKallardriiiot-iHimciittotrurntMrMiftlitJlesMarchiv-trriliirdiHorKtUii-nwflTfilremedyandjleaauttaetyVMCOULDNOTRESTNIGHTORDAYIriaillittrtfIhlhldfriendtillfirOlPalpcall1ltrlllItIIIVIlrth1c1II10IatottitwidIllIIlla111111rXslitperilturIanIitjIIrIlIttItIrillIllpartIriotIantrtpiratinnImallItlollwI1IsrIIoldtslytsitefins1ytrvsiloapplytiltsILsMitiPurluhipdartIdunerlitetiu1pe1O-UTSIud11rfUwtlfttAtutruthtits11silltiuHpsIllieuItIih-iderstone4tyenthethetropIN-toJnwninertitshnrul1titie1ututu>>>>>>>>>>¬¬>><>>>>>>>>><<<>>>>>>+++<++++++++CSPENCERMHPHYSICIANANDSfKGEoNHourInaintoTJm-into4pin-omeinPorterBlockPhone171PKVKilGHMOKKDENTISTATToIJXKYATLAWAndSolicitorinKijiiityRealKtateCoDTejanouiKandtiei-ernlirmticeAlltjiiMiiepromptllonextdourtoSu-OtCeliAlNKsVlMKFlOKM-MphKDINANIItAYKK-ATTOUXKYATLAWiCsvitieFLORIDCanyourcitypropertyiprovedandphosphateiruokiiiKandfanninglandSendhialitofvrlmtyouofferforaleJ142tE1IAKK-KATTUKNKYATLAWS-OLICITORIXCHANCERYGAINESVILLEAiachuaCoFL3OfficeinEudelmockJHALDERMANDENTISTDuttonACoGORDONUTISOSDENTIST-03oeInMicrLavBecausetheyaretheillthelandthemoneyAskyourdenierfortheShoeandinsitonirettinitTheFloridaFruitandTruckGrowerLJEditorandProprOlALAFLAOneYearflOOSingleAhandsomelyilluatrateimain-levutwltotheinterestsothefruitandvegetablegrowersc-KlorMnttrialutcripttonofiimonthwillbntonreceiptof2CHntStimptakenLouisvilleNashvilleRtoItlniiiiiKhumNahUlleMcmphU-KnnlouiilleInriniiatiStUiliairtiamiallMiiuts-VorlliandUctUoulcoftheFu-iiiiiiiTnurUtTrainMhlcaomillFloridaOnlyolid1iilimantraintotheWewithOtHrvationLibraryandIinitiCarLaveStAutMtineS2unindailyLavJaokionville080amArriveiAIOpmnextinyArrivesrtLouiu10pmnexdayThrouchproperatedA-IfimtrainJacksonvilleLoinandAkforticketsvia1ANFurinformationtoratetoaliKinfNorthandVuthfdKirutinformiiticallonanyorGEOEHERRINGFlaPatatIAXHH-JiickMiuvillvFloridaBUSrNEseICARDtl-IHlitpliI1-oDnliterJ1irtlaHcellnomJtllJsitlllhdOIlwDROverhankualcesrhfDREscIC4CUALSYLLLEF-u1J9Jem-LuanmfCIbesttinny10IH-IntLoinIhllIllalsoon-eIiiIItI-tChicnallnodtiCIIagentto1Ctr1cibI11FtecellcopiesIsineIIllnlhddaily>>>+++AirLineRailwayFORSavannahColumbiaCamdenSouthernPinesRaleighRichmondWashingtonBaltimorePhila-delphiaNewYorkTwoElegantTrainsDailySeaboardExpressSeaboardMailMODERNPULLMANEQUIPMENTOnlyLineOperatingDailyThroughPullmanSleepersfromJackmvilleteNewOrientForfullinformationandreservationsealloaanyagentSeaboardoffwriteA0MAcDOXELL9OJaGeneralPassengerAgentPassengerJACKSONVILLEFLORIDATakeTheAtlanticCoastLineF-ORALLEARTHLYPOINTSViaDupootDarooiViaJacktftoaaADepartForDailyDailyl50pm-DailTRapidTransitandUnsurpassedServiceTimeTableineffectAprilIf108GAINESVILLEHighSpringwadlitermediatePolata-OclaLeetburgsadTaipftaadIntermediatePolaUDaily325pmDaily860ainDailyexMondayPalatkaJackaoaTilleNonhEatandHighSpringsWajcrowBftTaaasaBnuMwitkAlbanyAtlaataallPoiauNorthFastWettDailyDailyIMfDallyRochelleMieanopyadOarsDallyHighSpringsInterchangeableMileageTicketsgoodoverllflQQmttnofaeaIkatiaLineviaAtlanticCoastLineandSouthernRailwayForcompleteInformationcalloaJAGOODWINTicketAlbQalaMvUto-AddreiiFRANKCBOYLSTONDiPanAgtWDSTARKTrayPMBAgt188WBayitAstorJaekaonYillcFlaHMTrafMgrWJORAIOMgrGainesvilleGulfRailwayCompanjTHEFRUITVEGETABLEROUTSOFFLORIDAT-imeTablineffectSeptemberNo4No2DRyDallySTATIOSHNo1No8DallyILvPMLvAM3103IK3W3303354JO4104114A430405J8WLv30I-t30853-flW7OJS703712715Ar72H9M1060-blkfi310p1100a73Sa758pArAMArFalrfleldIrvineDutiRarrao-rioutliaideHickmanMieanopyTacomaKirkwoodWacahootaRockyPointBellamytrahamHamptonCityIltka8ftPM-W220-J210205200140802620101265-It9201026Ar855855810I9882922-820910650600aLakeCityFSALValdostaBAfAtlantaCofOa704p742148450p520-MM450a900LvAMLvPMTrin3and4donotranbetweenJalneiTilleandFairfieldoaSaadayLEBARKERGeneralSuperintendentJFHILLAgertSEAEOARDIsleeper1rNthEtVIaSthVtPO0orasJscYroovllleespmI110pmIIpmI111IrallwainareoaUaeThroughPullmanPortNewYorkviaOeeMalsoEMERSOPaMTnWllmltODownlqtea1fo241106-iIIiIIDillIPIAr38Imoaton10111ill12JIUMfSfPoo-j08p-Itr566pjPMjiTHEDAILYSUN10aW3YfleetvaflyIaNororaantrafvJacfuarlLeLiuItoatplttserdulyfiles310ys1151MptoWestI1205IDallybaaaldtheSoothersStatessalestoAtlaatiaNrMaoArfy2i0Lake66180Lvd4iseex13a420MaconGIIAFllaIeeLYf¬¬>>+==+>PAGE 1

TillDULYSUBGlflfESTIliEPLOBIBAFEBRUARY91906JtAMA4hAIIV-MSSAOaMOsJSMTiUeFlA-asseeetaalaaaawnoaucr-MBMcCBBABYWlterandPuWUberASHLEYAtvxiicEditorOWBBBURTZCJtrEditorrsnuwrrrioKroirirHomeOPPICKPORTERmXJC-VMalaSrtTitrrT-MKDAILYHexpubllahctltvrrjrworningex-SjBBtMesdaydeliveredbycarrieriathecityoraiffillrltomaypartoftheInltcUutciNtlorISJjomonthfijsthrte-UucrsouUfurfivemrcktrictlyia-KtrxUngnoticeIntoolcolumncentalinefcrirtiMcrttoa5centforadditionaliMcrtlen-lUtrtfordUpUyadrcrtUiHimadeknownonitteaTkTwlccaWctkSunInfortyifafMpaperptibllhcJcrryMondaynmtdfcjrcontainallthenewofthewefttealStateandgeneralandwillbeBftBeJpottagefreetoanyputofthelnited-orCanadayearlnadvanceAMdrertUicbillbecomedueafterfirstPfetnaceofadrtrtUontntunitotherwiseUfaUtediacontractPartiesnotknowntoutorequiredtopayforadvertUiniaad-AddKMTilEUAUYBUSCAixtavuxxILLTheNewYorkClipperistheodet-tatatriealpaperlathecountrybeinglaluyearHMFlatterwillaccomplishthefmettfeatererknownbybuildinganllroUeabunchofkeysgeveateeaspeechesinfavoroftherailroadfatebilldMfithardlyshatterMMeaterwallslatheHouseaJaekfonvlllekaviagtreableofitowawiththeTypegraBBlealUaioatadforseveralclayaabetcomingoatunderdlffl-fttiffGermanygoingtotryma-BtrtptlawaershlpBaditquitecerMtatfctywillsakeitasuccessMwasearthatoilywillaltojoininIfJalftBeerdeatharehishandtailbeforeGreeaeaadOaynorareacMvtetadwillbeabigsurpriseCarterwillbetheonotobeguiltyaffraudTheBaptistmiaiiterinValdostaQtapeslatoaaopeawellaridwasslrewaecBHehadaISOpoundweighttMtahisaeeksheeooldaotveryMilopnetofthewaterisgeUiagquitemetroaUtaIafrontofthePhiferMortkstunTkuradajmoralnRtherewaatttylargecrairdawaitingtheopenlaflftabigaanoaacedinThe-MItpaysadvertiseTafDepartaaaatofAgriculturewillthequestionIItowhetherNorlaafoodprodactornotIthatfaratekedfoodforreflectiontomanyapaerchaptheaestmorningwhoimaiamlfhealthyandwealthytasightbeforeWehaveescapedseveralpredictedfreezestofarthiswinterandthegenepieefFloridashouldIwthankfulWeathermadetoordercouldnothavebetterforcropandtomeofthevegetablethathatebeenraisedinsectionaresimplyTherearemanyworkmencomingtothecitytobeemployedonthenewbuildingsinoferectionhavemanyresidentworkmenwhoeaghttogetemploymentonnewbuildingsandtherenowhyworkshouldnotbeplentyinGainesvillethecomingyearThepassingofthegivesSouthCarolinafalocaloptionlawjSomeofthecitieswillhavehuheeniebuttheStateretiresfromthetradeAlocaloptionlawlikestheyhaveinMichiganwouldmakeitwarmfertomeofthefreediipeniarieiInthatPlateitaviolationofthelawtogiveamanadrinkofliquorAndrewCarnegiehajustauthorizedagiftof201X0totheRandolphtacosWomanCollegeatLynch-burgVaconditionedthatthecollegeraisesalikeamountwillbedoneItaaeaabuildingofanadditionalandalargesciencehallandwillaaakethecollegeoneofthefirelargestfemalecollegesofgradeAinItheUnitedState11WWyearIcIIIeachandandIforIwaifourthIf-enIshowIOIIiIIsaletolitItheseireasondor-a10piMMsae>ftpotate-r11advanceoafIelahtparerrhMtfatsarfirNIeTimesUnioniszlIsoiliThe-etheaeveaeatrrtreatsadIsakeep1Wasthisperfection-SprocesshidispensarylieiiurThiswrr1Jtdya>>>><°+GRAFTORINDIFFERENCEThereareinawellaaethercitiesthatshowanindiffertaeeinregardtoallmatterofapubliccharactermatterthatareabearflttoallandwillhelpthegrowthofourhometown8oemenseemtothinkthatthetownwillgrownomatterwhatcomeThftrinameasurehutifallwonMdntheirntmntandhtogohutsuretoacom-petencetheywouldinreachtheobjectatwhichtheyaimAdvaneementgraduallyandonacashbaiitbetterthanarushoncredituntilcircumtancecausearchfinaretoofaci-natlngfortheaverageAmericancititeauntilhemkhismallcapitalintomeschemewhenhdejectedlymovesalongdicnuraRdwiththeworldbecausehehanotcomeoutafullriedgeRockefellerThemanwilth4moneybymoderatemeansandtarealittleeveryyearknowhowhgotitsaillearnshowtosaveitlieknowthateverydollarhiworthahundredcentsIfhetpeoulatcandwinshedoiibNupguessonsomeoptionandloeallinnheapThereinoneedofrepeatingthistoryThouhavebrokeinasimilarmannerHuttheIndiffereLtmanitheoneweareafterHedrntcarewhatbe-comeofhicitydonsnotmIKeanattempttoimproveconditionortheconditionofthecityinwhichheresideandcallshomeandrhouldlakeaninterestIfthereiameet-ingofcitizenstotakestepstowardadvancementhestaysawaybecausehethinksfomeoneiitryingtogetinhigraftHegotacinchonalivinganddontcaretodoanymoreThetermgrafterhatbecomeocommonthatifamanwantstoofferaonwhichtoerectapublicbuild-ingfreeofchargeandthebetloca-tionthatcouldbefoundsomefellowswoulddeclarehehadagraftuphitnomatterhowmuchitbenefit-edthemAmanowningtenthousanddollarofteatrileincitywhoomuchforpublicimprovementwillbenefithimselftentimesamuchIBsuchagiftdoethemanwhoathousandButhesomethingatstakeandventuresalittletomakeaboomwhilethemanwiththethous-andhasnotthesamechancetoin-createwealthandisindifferenttoanyimprovement-ThekindofgraftersthatmakeacitylivelyarethekindeveryinFloridaneedsIftryingtoadvanceatownigraftingwewantplentyofgraftersTheremaybeotherpartsoftheUnitedStatesagoodaFloridabuttherearenonebetterWithanaclearandpureaadiamondwhatmorecouldwewantIfrnnnwilldohissharenaturewilldotherestandthereinomoredangerofanycontagiousorInfectiousdieMeinFloridathananyspotonmmsphereAplacewhereoldchron-iccanbemidIwellandabletoatIecdtobusinessevenoreightmonthintheyearwithoutaletupisgoodenoughforanyoneFloridatheplaceTheyaretalkingofgivinstheJacksttreetcitrconductorsafewlessonsindeportmentandhavingthornstudyupaplotofthecityothjwillknowwheretheyareatwheniakftlbyMIKiOcalagettingwarmdriponthIntierjueftionandtherexviilbeomethinconstmanydaysTampai4tilindoubtaboutthepurchaseofacrematortodipueftheirgarbageThereimorecatarrhinthietitiofthecountrythanallothertogetheranduntiltheatfoxyearsitsupposedtobeincurabVForagreattinnyyeardoctorsproooncceditnlocalliaeprecnbetjkcalremediesandtytftntlyfailingtoirewihlotstreat-mentpronouncedItmirate-SciencprovencatarrhtoIautitutionalnffithreorereconttitutiornltreatetiiHaitCatarrhCuremanufacturedbyFJCheneyACoToieloOhioitheonlycontituttoitliremthemark-etItitnkeiinfromtonUdirectlyonthebloodandmucouirfactofthesystemThoyutterliforanyitfailtocuresendfortestimonialAdilreFJCHKXKYrtCTItdoOhioSoldbydruggists75TakeHallFamilyPilkjforconstratiosoplthissatisfied1hissleeveownshisIisIIIrutanthatdiseasedropsteaspoonfulactscaseandIISLLfannyislowtimead-versecollapseietrichmakeshasshissandswenshassiteWidthagiveshassownatmos-pherethispaleIslotiondtseaaeewastautdoses10s¬¬¬¬¬¬<¬>++++KEYWESTEXTENSIONIBacommanicationtoTheMiamiMetropolisfromKeyWestofare-centdateititstatedthattheworkontheFloridaEastCoastrailroaddonwhichbeganontheeastendofislandhacompletedoveratowardsthecityThetillinginontheKeyWesttideifeetanlinnoplacethanthreeThmaterialforthetillinghbeensecuredfromeitheroftherightofwaybyblastingouttherockEveryhintofthegritionaollfiuntionThereareexvralgatuatOIHofhemjtnrtelfiItweetKeyVetandstokislandnnthriblnstfncoitthematerialtheothertwoanpihinonthebihwherethereadwillleavelandtocrotheharborThegradSrvkNUndlmbencompletedandlikethatofKeyWItibuiltorsolidrocItrportedthatpreparatiarenowbeingmadetotarttheconcreteworkintheatKeyiandntotherplacewherebridgearetohebuiltThereitmuchnterettmanifestedinroadallovertheUnitedandthenoveltyofatripbyrailtoen-joytheeabretrewilltoagreatattractionforlinewhencom-pletedThefirstmanweaaronourthimorningCountyerChappeliofSanfordiintowntoattendtheregilnrmeetingofthecountycommissionerMrChappellireelingroiiiforinrilxoverpricesheireceivingcropoflettucenowgoingtomarketandtheceleryoutlookespeciallybrightHeexhibitedMletterfromoneofhicomhoutwhichstatedthatacaroflettucejustreceivedsoldfurfrom15to50percrateThatenoughtomakeanylettucegrowerfeelgoodOrlandoReporterTheordinanceofseparatingthewhitesandblacksintreetcarhasbeendeclaredeontitJlionalbytheSupremeCourtTinrOefMUmlriftedvilHumanheartsattheoperainthatcityafewnightsagof8TlftkhrarnrwinlifijTMtrttotnanltncntrrttmachTJJlrtrnforthrwDJrfuicintiUlfB-irnnamriiiIrtoili-inInayrUSUcrccrStJemrCltrNJBestforTheDowelPlMntPtUttblPnunlTl-nryBUIr-SterllscRemedyCoCbicacoorNY391DRINDLaxativeFruitSyruptoThenewlaxativeDoesnotgripeornauseateCuresstomachandlivertroublesandchroniccon-stipationbyrestoringthenaturalactionstomachliverandbowelsForSaleJIVMetiliumArMENANDWOMENnfratLiiftifva-XMtlJtfDrucKUU-fJvritrftrrIlaIM11v-tetarctwafROCURCOINALLCOwNRCSItnItheacrossillhashIstreetsCommissionwhohisImissioniIiDYSPEPSIAneedAojaNPrathattaUstallnlthataIbMuUether1kIlIlOM1JMt-IfUIIndripsItotkJVarucJtooorttAWWALULETENPleasantoftheby1I>ANDDttNtrPafrI1ItLlAtCthebeenmilesixlesssideworkhasthetantr11thisStatethiswasathefarbecausehousedpitstarchltuaceetIsottern6IWtLettaearrteitre-GresdaysbaliheaiAalerCrNlrrtC-slw5wero-idbaaThecenaantantatCcbWONlOXESfoeeRIULlyetatElttStwtt2CatuCrestCglHrlefr-7JxtsarwrtttCa-WASMINGONDL¬¬¬>>>¬¬+++++++°HADTHIS1EMA1KAILECUREIwasaaacBafflictedwithrheamatlsaiwritesXdCNadlowavillefiedgwickColawsaboutoncrotchesandagreatdealofIwasindocrdtowhichearedmeaftersuingthree50cbottlesITISTU8GREATESTLINIMENTIEVERUSEDhaverecemendedittoaamberofpersonsallexpresssowwithoutcrutchesandamabletoperformagreetdealoflightlaboroatheTHRILLSIZESSCcAND100BALLARDSNOWLINIMENTCO-STLOUISU1ASOLDANDRCCORMMKNOKDWIrTJOHNSONC3ao3esvlleJLTXTNQGWEEKBETWEENJacksonvilleandNeWYorkCallingatCHARLESTONSCbothwaysTbsFiiMtStetBiUfiUthiCoiatwiiiStrficiTheClydeNewEnglandandSouthernLiuetDirectServiceBetweenJACKSONVILLEandPROVIDENCEandMlEastern1ointsCallingatCharlestonbothwaysSouthboundNorthboundFromLewhartllMtorFromFootofCatherinettClvdeStJohnsRiverLineStotpiniiatFalatkaAstorMFranciBeresfordDeLandandIntermediateLandingsouStJohnsmmencingeilnedajNejTember151K6-SFLAMCKSCITYJACKSONVlLLfarirHLKJdLVbfoilowLeaveJackvonnlledailyexceptSaturat3toOpmieHVHniiforddailyexceptrjiindnyntftSunmSCUEDULKSortfcutdLeave380tmJacksonville300amtor-t30amStFrancisanrtHerefordDLatidrm-ljtiitU-ESERAIPASsAMJTICKITitilvVhTJACKSOXVIUBGeneraltanagerfiMYIlKVOGeneralAgentsAKNOWLKIHKitTillHKSTMACHIMTillMAIKU-IIasTabulatorox-EvtryMachineLightesttuftIRjnmtgfTheChampionjeidWrerftheWordteheMoreinieinJBinevilethananyothermachineForSalebyTHESONGainesvilleFlatfii1lINGorALLLCUllSIHIIIIATISIIAMAUAIuLlRlf-ILe1011ttkeateelveebelbenefitedif2ScS1Y11LINEFOUREACHlltJrUNSAICINGJacksonvilleJACKUONVILLKandSAStOHDtoKltcutU8t6pnaIalatJatJfmrlilamIIIlISmlCl111mOFFCr1lrrItTC01Jrfl1orIIrUtFltStlYlfflFGtFnhrtrERICf1lallrIYouFaySholesTypewriterJOunlVfRcAlKFTOARDIIIthuhIIwaserarltaaarwarcusstresveerntalatwerttuaasanssratrstIY-IiNDdlardsSaowereartsCLYDESElLIWEESLY1tBetweenRiverireeptointedsaildaysReturnuutbouiwArrive2iIamrSanfordPZataEnterpriseI1RtMONGIItJKlitPteAce11tetJackacrtrFawuDCrsteCrct-Ayear1riiosreerosttL1iFayFaySholeswt±><=<<+±PAGE 1

THEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAFEBRUARYfjwwYTrwTvi1-a919flfiHEADHAWEDFROMBODYWellDfMtetfRemainInRoanokeRoaaokeVaFob7ThebodywetWnetlunkaowBmanwaa-feaadlathewoodnearRoanokeTheleadbadgnawedfromtraakbycaralfcrouaanimalsThetrailwasfoundnearbywithapUtollatheforebtadThenolvetBTthesideofthebodycontainedMMemptyshellaadfourloadedcartidiesAgraywiglaysearlaUtepocketwerefound165la-yarailroadtickettrueCharlestollVVatoBristolTensdatedJam4arazoragoldwatchaidanataMtaviRtagstampedPreferredAccMaatCoMBaayNewYork243431IffraadreturntoPDCliftonmanagerINParkbuildingPlttsburgPawadersarelurkedPltubursPaAcoroaersjuryreturnedaerrofsuicideFromthecoadltlonofthebodythedeedwascommittedprobablytendaysagoFarmerPertCollectorDeadNewYorkFeb7FIIAllenhasreceivedacableMessagefromMonoIsleaaaovBclagthedeathofhishalfbrotherColoaclWilliamFAllenaged54yearsColonelAllenwasboralaBrattlcboroVtandwenttoHawaiihisfatherElijahMAIleawasseatthereasUnitedStatesHeservedascollectoroftheportoflioaolaliiformanyyearstitlewasgrantedbytangKalakaaaoawhosestartheservedGeldWaveSweepNewYorkROBNYFeb7NortheraNewYorkwasTuesdaysweptbyacoldwhichiarolvedgreaterhardshipofthettaasaalwarmthofthewinterthantarItwasbyfartheeadeetefthewiaterOaeoftheeolatswaaatCalderwheredegreesserowasrecordedItwasdegreebelowlathiscityUat26atJohastowa19atAmsterdaasadlathevicialty-aCScheaectadyWarVetoranWillMeetWashtagtoaF7ThelairijthirdrraatofioftheNationalAo-ciatteaofMexicanWarVeteranswillfeeheldtathiscityFeb22andItWinItheftrstreaaloaheldattheaatteaalcapitalsince1SS3MrsMooreMnrdockofthiscitysecretaryeftieassociattoaIsiachargeofthearrageneau-IsKare4rtetWaehingtenNewYorkFeb7MIjalgneyforaaerchargedaffairesatCaracasYeneaselsoftheFrenchgovernmentwillarrivehereonthesteamerSoliaHeIoahiswaytoWashingtontore-porttotheFrenchembassyhissideoftheVcaeruelaacoatroversy-BfeBrmtohahadmuobinSueaoe-lashapingtbvoivthzattoaandexiahattheoUrttradenntrwvrcryatOforthewittrasnraandteceMformeditctuefnano-eftheancientThvnain-IfthecasewithforcaravanrufiaLibyaandtheSaharawhilemineefIndiaweretheenterofaUrgetradeboforrtoneofAkxaaderAnxtwriatervtncfartithatDesplavtMaperttb-datnlulnafranUlijlMmeatanearlytaecfSbefrxwworldtoMaraanrttrrrftfceHIthebeentheaeThedietkeaHimwareMealint3Nonmet3IChUbnwotdirtUworkiItmtdayslotthtltoraNtinSlitdJtoIttJTitocbutRfObbitttkiaIt-tfCIfe1Asnitbaat-IIrLaliuItfroaa-t1Mtb-tIIr1k1J-1sJ1o1fttawoMtU0rnaro-alt6-aaDk1CtrCtet-odtSoHI-oWIIJI1-t1t-bkoifatIhIttiIw1114tllflart0twffVt-ttheft-f41fu-krrFaunaWeedsof-tatreedCtttztartlerrrtNbelow4i2ttlgalsa5uresaltatataaurysaploraUosofwispntahlesaltswasinorthsaltcanattntiIyivltsdrreltisnrrailtusirbetRitLtaultitkitartts-galntilaPhdiuattaarttilLSw-rhtt1Tthe1renstreetrtat-rat4bIssuetT-aptrDeraatarawaytitfetatdfreeI1IAtttrd-MaoffItititadiJiftirLsadXSriairLaiw4tiffythtu-waedldttteyI1ttwfrrrrarYk-yttrrt5atidwettierttttrtt-iieeaahsfnLetaIsltyrlrawIGIi3em1aK-IOa1IwtlN6tata-RMdltcwJCltt1crkitrAawtaarfvr¬>>>><<<=<>>=>>°+++<++±++++++°++++°AscientistixliluiofthestraapbetoflysayIntthattheyartduotowhathenMltaryinexaortakrtthefallingLnuctpartlrumantpointsoutthatafterufffrititmen-talffallutthevrT-caiuluKkoftheututiu5plngThexlauatonIthatthefallincxn-MtimhaftIKHMlfnai-rtUioteanvtrwhowrifortunateenoughtoMVthemselvtafterfalltugfromhefchtintnvtjbyclutchingtheniuchenmoltxularcliaiiinflayrtvbraltellstdue-tthesthiKkofitoiioulltottrannmlttolUvauviuiiitfallingtollartuauuorbyttlioofanitnaUwliilioxtttlonturtsaritvtortljSar-natlitufirtituTtaltitesj-eilbyIcdlvLluNNInvaunIr-Tojtiioru-tiltLlintQncrUMrtltlnroftlRonrHijmNearlyiirtLtat-autJririyulmVartIniil-IvLtnliwrflinvlnnIllif-lfrSUtitumtltefTtTtl-iuifuTaal1wtrEt-faslfTIklia-JuiivltNrritilAsTMfrtliitliitvxflroiloMMiliitlosriatjyrntailatJ7hSkiisuv4utlarrkrrtti-rvyrsTUUMfvrrithatheldtUuHrtirtilv-luinllelruAItlJJbnthiiU-fnrathemantimixiMvithKiltantispitesantiUXothertvmiliwastn-ployixlunderthenameofthfriacaacureforratsconceivablediapThreetlroiofthebKxlofanangrycatgavervlUftothisileptlcItchRingwormETLoessWinjjoKywriteApril25lidsFor10to12yearIhadbeenafflictedwithamaladyknowsattheitchTheitchingmuttunbearable1hadtriedfurjemtotendreliefhavingtrimrrracdiIcouldhearofbetideanumberofdoctorsItostatethatonetingleapplicationofBallardSnowLinimentcuredmecompletelyandpermanentlyStnethenIhartthelinimentontwoIpiratePC-caionforringwormanditcuredcomplrtelyVcandIIldIj-VMJohnsonlnluLONMm7orofIr5aiaveryrvInLownrrvtvvofaiforKtLvtitofavvtilatrvatloitjr-vxitthejnikcofntmotheanjtwiJaivHotuthel-caltinK-lairrytaeTowrbvtivar-Tluimtrfiiaafw-rJrCASTORPerInfirtsardCiildrcz-HisKindYouHavEAlwaysBssghtieAOflrr1theantithetthetttonttlltInJnltherlItU1tXuthtUlj1TernliIrn1-Inall1jttintIltInItI1Inth1hkrt11i1ilitwishtiledTheLery7lbItoIhtwtttonLtInn1aloArYthettJ-roQal11ltextjjthetoAortb-dl1kT-1ItrblitthtyrttnhI-dtnttittfoUtJt1b-tIrl7-tlottojZ-ttbr1-A1J1t-JnrttjQotAaJr4CXI-1NtrP-rDrstllasometrinsfatalIittstrueratThetutultlrrevtint>hatrplavparrIottirtinttnITt1tindaIt-Icb1tutnftaurafrI-LLrtthfpratttlitrdartfsllt1I1totLastL-atrwanalla3cLadeaImittitrMtritetatifansyLtgvttilttomatcarttant4altinrtrofteltbawn3ieatte-rNtofkn-neeTtawp11byotnnweutcaiofloty-catetiTtoewartiathettaatrn1tlOftbtPratYttto-Ocftdtntritniehasattratsgft1rcfateotteatr4sfl1arltrieiibaarw1ttdthatee>>>>>>>>>>>>>>>>><>><>>>>><<>>>>>>>><>>>>==>=><+++±>++++++++++=+tttnvcnaineosrvtrvtea35ccoDqlDof4raysRtlstheflintiIh1-1xrnThisperfectlynaturalchange-IntwomanslifeIstoooftenac-companiedbypainfuldistressingsymptomsduetofemaletroublesslightirregularitiesinherdeli-cateorganismThewomanwhopassesthischangewithoutthedevelopmentoftumorscancersorchronicInvalid-IsmentersanewfieldofhappinessandusefulnessinthedomesticcirinsocialactivityHerphy-sicalsystemshouldreceivethenecessaryassistanceatthiscriticalperiodNeedNotBringSufferingisexactlysuitedtowomansneedsatthistimeItstrengthensandcuresallderangementsofthefemaleorganismitovercomesthehotflashesanddizzyfaintingspellsandallotherdistressingsymptomsIWsvsInliedforThraoMsPotxH1sufferedaeirvtrIheirirrhaftsarirrofLifeForinbedforthreeseeksaeditbrsfhtrvsallrifktaperfectlyrrsswellwerranAnyonecantellhowaeahfcyIarfcykJdsfatcypictureaajaboutcrvcjertulctreKuFMMviKRvrfEastChicagofndThevhclssecretcfsafetythstrrefIfeisthrrrjghpreparatrnbefrethecfcrgebcgisFcnythesystemvthaccursecfLydaEPirjthamsVegetableCompcrndThisvcaierfulmedjcinehasearnedcfvcrrenthroughthisdiaferpericdNosuchhelpfuladvicevcrresvhcaresickcarbehadanywhereaswillreceivedfreebyaddressingMrsrkharnLysaMassMrsPickhamisdaughterln-kwdLydaEJtharnfrtvestyfveirderherandsinceherdeceaseshehasbeesadvisisjskvsrreafreecfchargeaPiiktsamsVcjctaWcCbrnpoimdCuresWhereOthersfallJ1andIfIcleandjIfIWeekgreatdealChceBitsataeIwarItWolLyEPtLnsVealthoghItwasIdxsItoatoIiIhadfivecneunwroormywehlllt11thtbeytersrectinEtChangeUer-AyavdIfd7TEpinichamsWgetaMeCompoundDatedsrtngreSaki-ibeCi1afetaSeClpourdagsiast-ifaytiJariheittRrejaluybailtakenbattyaaytomeisue¬¬¬¬=<<+>llranrttrTfcltUkln-eaAtf-ear-jt3itatclitfcrititwVjlt-ttitiMtacrdT-tM-ttrt-tQnttD-ttatltrtIItrtIQofnoIL6-flTrtfIIt1UILIi-rl1ftr-J1MoTf-ot-tleto-i1IJIhafIf11tI0r-wt-SoITtskitot-fYoal4TH-lo4-it14ttarry-tottN-ar1ofriItaftIlalrThatrirar1firrtereat1-uattr-Ltfass-CttttL1-fFtarsarra-LrawlLy-frrrr-fS10Ixx-w2qsLtltitarT-rIt1-Ir1Dsctr-tVa1aSi-trwiIairha-ttr6rr11-AIyetsrateausiCtiL<<=+++±+++