Citation
Gainesville daily sun

Material Information

Title:
Gainesville daily sun
Uniform Title:
Gainesville Daily Sun
Gainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)
Running title:
Daily sun
Alternate Title:
Sun
Creator:
Gainesville daily sun
Place of Publication:
Gainesville, Fla.
Gainesville Fla
Publisher:
H.H. McCreary
Publication Date:
Frequency:
Daily (except Saturday)[-1938]
Daily (except Monday)[ FORMER <1903>-]
daily
normalized irregular
Language:
English

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Gainesville (Fla.) ( lcsh )
Newspapers -- Alachua County (Fla.) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Alachua -- Gainesville
Coordinates:
29.665245 x -82.336097

Notes

Abstract:
The Daily Sun was based in Gainesville, the seat of Alachua County and shipping center for Florida’s citrus region. The newspaper was formed through the merger in 1890 of the Gainesville Advocate and the Daily Morning Record. The Daily Sun described itself as a “democratic” paper. It was published daily, except Mondays, by Henry Hamilton McCreary, the scion of a prominent southern family. After completing a degree at the University of Kentucky, McCreary established himself as a newspaper editor at the age of twenty. McCreary also rose to prominence as a politician in the Democratic Party, first as a city councilman and later as a member of the state assembly, to which he was re-elected several times. McCreary considered himself a staunch patriot and fervently supported industrialization as a means of strengthening Florida and the nation. McCreary’s wife, born Irene Richardson, was well connected in the civic networks of Gainesville and northeast Florida and served both as vice-president of the Florida Federation of Women’s Clubs and president of the United Daughters of the Confederacy. The Daily Sun was continued, in 1903, by the Gainesville Daily Sun which briefly carried the title of the Gainesville Sun.
Additional Physical Form:
Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.
Dates or Sequential Designation:
-58th year (July 24, 1938).
General Note:
Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
32994415 ( OCLC )
002027051 ( ALEPHBIBNUM )
sn 95026977 ( LCCN )
sn 95026977 ( LCCN )

Related Items

Related Item:
Gainesville sun (Gainesville, Fla. : 1903)
Preceded by:
Daily sun (Gainesville, Fla.)
Succeeded by:
Alachua County news (Gainesville, Fla. : 1934)
Succeeded by:
Gainesville daily sun and the Alachua County news

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

4JijjTHEDULYSUNGAINESVILLEFLORIDAlAXfARY20190BiAGREATSUCCESSWASTHISFUNCTION-JJFinleyChapterCommemorateGenLeesBirthdayLARGECROWDWASPRESENT-AFineMusicalandLiteraryProgramWasRenderedandRefreshmentsofMrsBroomeWasAttractivelyDecoratedOneofthemostelaborateenjfunctioneverRivenbyJJKmIcyChapterUDCwatherceptiontenderedattheeleganthornof3InleoKBroomWjNIleaatstreetFridayeveningincommemora-tionofthebirthdayoflionRobertELeeWhiletheaffaironeofStrictinformalityitwaiifvirthvlvM-SmprtiveforitturroundiiiThethreelargeroomnnthnorthwhichareconnectedbydoiledoorwerethrownintoourTheroomweretastefullydecoratedwithcolortchenteredandwhiteantiheretoldtherewerearrangedUnitedStateandCon-federateIliBhappilyblendedThetableswerealsoattracti-velydecoratedwithevrrgreenjaponiesandimilaxmakingaprettyeffectThehallandstairwaywereprofuse-lydecoratedwithevergreensandflowerlongstreamerofredandwhiteextendingalongthestairrailingDuringtheeveningthefollowingprogramwasrenderedinaclevermannerPianosoloDixiewithvariationsaliasClaraPoundSoloselectedMrJAGoodwinPianosoloOldKentuckyHomewithvariationMifsIVidalPianoduetEchoesFromtheSouthMrMrsBeckerSoloselectedVMDaleRecitationofChapterfromLeop-ardsSpoilMIMEdithBairdPianodustBattleofMunamtMrsGoodwinMrBeckerRecitationTheSwordofLeeMissIdaLittleSoloselected1AliooJwin-SketcheofLifeofItwrittenlyaveteranandreadbyMrWBTaylorpresidentMfdbygroupSouthernou-Mr1Alioinlwin-OuritiKtirefrerhmentandtenwerepercdMrJlmMfaylotprrMleilnvrtleinsleurnwhiteMrsFredholepouredtinteaInallthifuiifimwaanutHIMHtiiwilllunglieremember-edbytltOMwhowtreofortunateatobeparentPennsylvaniansAreHereThequartetteofhtnrialviitortrom-JiionlowuPatoliainesvillecomprUitigCommodorelWIttulllieuMAandNnaeBattonhavearrivedandlrHHerirJr-aTOIHImanyotherfrKindtowelcomethornagainThputarrivedThursdaynightandetriyFridayiiiorniiiuwennutforahuotinuTheyijpntnuunltopiintocamponlnktKr-napahninHdayandwilljoythisnovelliftfurwvirtlweekFrondsiifLVmmndoreItallwilln-RrclearnthatlilatlittvjjlofMiryetirnnlureull-hfrIIPconulerililyridiKelinweirhtHoweverheiinhidualomplftimivryiLopedlorItmintinhauntatmo-phernfliFridayNlRhfsfcital-riiitiuiitilrrtnUhBiveouiw-liviinot11MrUAIicUrorun-niatHolyTrinitypalthimUlatrightwhichawiuJ1ijvttlThrprogramwaipiofomfiimficetits-hiiiaMiiubrthevnrtiitHiwiftinthrnliveeiTTheFoodThatDoesGoonTherodLiTerOilEKnfMrInfluenzallroushltulOrsThreataadLungCurrhCoaiuaptloaandall1ryttAilnifjuutwoilMMe1tTRIALBOTTLEFREEBVMAILtoallModtcnaaeol1WOMULSIONCO94PlatStrttNewfortServedHomef-ableaueonilnlhlIhccourtIaoly1111artdayt0nhasflnOntIlaOlnilIIItitan-trIJI11rIrIIIt-CouhColdPneumoniaatvtoandreasto-getherCTUocwin4eveningitingIfcoketceesfuIurnrfewCOelOriinlthhr1111thllrdrllhhttlIttliattendedyletLaRuepttdlidIbredIllotII¬>¬¬¬>¬><><<+++++++++TheCauseofManySuddenDeaths-ilukfttuiurir-IJMJryitiMui-Itinifi1llMMMIfVhuitJrvttI4flMool1tticktheitalorganriiituctirrhif-thiMiljrrthekniiithiiiiisITIilitiiulatiiwrillyittMiuliliHaltiiiitaluirviifromfthekihns1-1atortisu1iiiiiirLotljrtr-trtvuitifIfxiiiivvucniliiikiKCIv-KiiinrKittIleXrtluralilMtMrItCrruNtJ1tltitIiJMMHimiMr-vsriivthititsuittitItXthiiiiJiv-ttiptttiiiiiiriiiLtle-inlitFlyitnMailItiltitwinipUNntjItitthelitvhcsllritcutiftuiiiitihtiIM-SVITUJKHttJU4NIttlSH-ialirllltsIIIliiflirViitMtlicttuiiiiittulci-lctrvutilalMkthatttllfilitlltiIrKiliiivrCiiVVuti-xirititivtiuntiutirtulniitAixiiKrntf-oiTirinthistinakfanyKJrKi-iMrirnKNitthefjiNVoncvxryPARKTHEATERStillthePopularAmusementResortFinePerformancesIHumtnHeartstheperennial-wasthebilllastnightinthetentthe-aterAvigorousandperjformanceitwaItwouldseemthatMrParkhasexcellentjudgmentintheselectionofplaysawellasplayrThidiscernmentsimpleinitithequalitywhichChasFrohmanconsiderthekeynoteofhissuejIVrlupsMrParkmayyetbeaNewYorkmanagerwhocantell-iIhiafternoonat3oclocktherewillbeamatinefFanchonTheCricketpriceljand25centstheengagementincloetonightwithaIerloriiiancrofBeyondTheLawapiecewtichiafavoritewithtuckrompattitiiinvideuftheNorthnodnetinwhiihsunandturoiianpadfurMipremacy-llcnlthandhappuifFMrParknnillwenititacHtiMANYVISITORSHERETheyComeFromEverywhereandAreDelightedWithGainesvilleWiththeuprninsiftretouristseaMIIiinieiViileicettincherchareanditulleanumberofiefrimotherectiunwhotomtolcikinIloridaSbalmysunshineAiiiuntllufptnlinKtheeaonhereartMrsC1ThurlvrofChicagoIAPhelpfPhiiadiIphiaMrandMrIIIiluteofltiiiiviUeleachifhynchhurgVaHCeinpleofitirmanMillrMIBarnettnfIhillipburgNJ1IFolkofKitonPaHunterBtilyVCKngerVKuilrBurtonofAtlaniaThewiatherliiibeendelightfulforweekwormandclearandenjoyiiigtluiinilveiinloiteringunderthemagnitifenthadtreourdrivingtothebtnutifnl-grnvepnidwoodlandpiirroundinjthePleasantandMotEffective-iI1OmmlrEditorVuidnRtu-rIilwrtyIVjswriteIvcW10-VithjiiniirndunliiitilbyyouIhearttimoiytothecirattvi-HwirfBnlinruHrhounimi-IIMrtitumyfnnilyandcheerfillyarhrmIIithfftTctbyVMulThroughTrainandSkwriincCarSer-viceBetwewJacsoovillFi-avIaourthAllaniIiiwilluiIrillIaandAuflulia-ttrritatiwfulamp-rrdayliirhlTvitjiMttiearerrvitiriiHeBJacksonvilleamitrbreaklMMljrh-vKtrasiifnialloulrHmaWfdironntiiinnt-jKnffiwlinrthequiekt-htUtrviMrnFloridaVJkrortkfariMlliMi-irniofc0BTItiJI1lo1rnII1111jIRJIIJIt0-0tIIIIr1Lrmtl1litItheIIlImpIm11litlittIiJfItftltlktallillaIactill1litIlaUlplttlcItouuJItIIlntrlhiIllIIlJ111IJrIItOa-fciIUtorrutjIhaveandOnIitIrIrIt4tIrItlUll1IortlItantiIfJAeftlJwlIslita1lLiIlulsanelnerrttrnt1tknklnrtatltlttt-itltattrirethiltillltitsrentarchartt1titfreebyalaiAiIiitlkr1utnHiriltrtilt1111rtttwelltunedIselfCrtGa-Iti11r-and311andIhrhtthetleitnrherI2hatenantirratlhettrnir1ndrrrtnillIPnianAugustah1isIorateufrttr1ltrbrltcrrrl1tvttfarr4nclllratS11ren-tt1vtVfirastepstItit1IrirtnZtlrva<>>>>>>>>>>>>¬<>>>>>><>>++>>=++±+MARRIAGEMARKETDULLJudgeMasonDeclarestheWarmWeatherisParalyzingBuSnessYoimayavwhatymaygi-iitunlyrinrrkeJliiilkIIiMaIeikelhisftHituitMI-jwhufhtiiiiKfihinterdiiniercigarthisrieofthetemperaturehaplayedthedickcnwithkematrimoIIendufthiotherItiainnerbuttrufprnpoitunvtpejjtwontcetmarritdnwarmweatherand1provebyreferencetomymarriagelicensetubeverCiderIhavebeeninofficeVeryfewli-cenceareisuedinthesummermonthFromgeneralobservationieemthattheJudgeicorrectLetacoldnapcomeandthematrimonialmar-ketisonaboomwhichdecrtavwiththeintemperatureThursdayJudgeMhotiiiuedmar-riagelicenptothefollowingJohnnyCannonandluiulookStevenAHamandLizzieFowlerIFarewellSermonTntheVhilandCulundFriendoftheCityIwillpreachmyfare-wellsermonatBethelAMKChurchcoloredSundayandSunlaynightEverybodyicordiallyinvitedtoat-tendCumpreparedtohelpufinanciallymoodmusicwillberenRevMPPearsonwillpreachat11amRevIIKHU1andUKCousinwillpreachat3ptnKevNWardBagleyABwillpreachhifarewellsermonat73pmattestedbyKevsIMPontonIDAVWallaceJMDeasPSaptiotiandothersComeeailyandgetseatsSpoiledHerBeautyHarrietHowardofW34thStSewYorkatonetimehadherbeautyspoiledwithskintroubleShewrites-IhadsaltrheumorrcxemaforyearsbutnothingwouldcureituntiljIusedBucklensArnicaSalveAquickandsurehealertorburnsores25catalldrugMoreImprovedTrainServiceviaAtlanticCoastLineTheAtlanticCoavtLineandcon-nectionsarenowoperatingsolidthroughtrainsfromJackorvilletoAtlantaviaWaycrnTiftonandMa-conwiththroughconclustoNahvilleardPullmanbuffetsleepingcarstoStliuiandChicagoTrainbaveJacksonvilleviaAtlan-ticCoatLintdailyatfUpmandarriveTiftonIamMacon10amAtlantaT5amChattanooga1pm5ahvilletf55pmKrautyuleIStloiii7SHmandChcitgoSmlioodeiiiiiifUtioiiarttradeatJackliivillefromnilFloridapointthusnffonlingtheqiektmntconvciiiintrervicerumthisterritorytotheWilForfurtherinformationticketjagentorconultTheIurpleFolderTHEPOWEROFSTEAMManyMBerrtintIITnkrinliufu-llrnllrITjWallMWihfionn-rjtkilltlfiIilThiriiKAriIIiiiithatIttanliftaMIiirlnrtohimbadtlrtrimciiiitaMlroaitrUlitnn-ntirrirri1t1Id-ytofImnlrurrrMS-jfiIUriVBTtnWhir-hIffifrrirorfVitr-NrjllililitrtiiintlvrIh1r1rrii-rSiMltllrirv-iintnriforto1ttrlUrjic-DrtroltMichSllMllfinlACoSixHalAccntiTherurtinifitdajtl-fiuxiLVHprntrnike-ThriV-nihrf3lUimnTinntof-lletIUTIPSlarcliII-ITlri1llcartirTJorISmlbfCitnpJilltrlperHflsrmlrsifHamnndUrhKtal-IMUHvTyttaicCheapfo-rGIVErsCALLeauiaiifythinqnalitfai4IIItrIdtIIhiIriIderrodIIIIcutIItIainaInodIIIilllIIntIdInIttrotIdronrrqIrt1tCo1IIitIIIIjJCasnCoIjathIwIltllIttM1hr11HI2j11-1TIlhttorIftItCuiIyoutierIHITIIIlIIOlitilIIShraptlyilairISuetht1raneIitslI1icnullrrIIcast1bFernInIInsrY-tttrtawar1tIItheLonIt5IrPtLtdcIaaploGroceryettn-IhrrrlrailbilelhennFItrtnPetuhe-worihlPubhBultir1f1frrnrtrrperstealA-We<¬¬¬¬¬>¬¬><>>><><<><>>>+++++++=JUST30DAYSMORETHIRTYDAYSmoreofGoodsatCostthenyouhavetopaythefullpriceagainSavetheProfitbyBuyingfromGEORGEWHYDEPARTIALPRICELISTOFWhiskiesWinesherendMalttrittssK-IIQtMtiiUrrHuntinglathUeOCAl1017M-o4a7vi-MiiiiiriItrlUiitiiHItrrMaltIilokrvIVaolllrinlv-Ailicllriim-ljlliatHuiXrtiiaroinuMountainPuntJuiimlouHumMrlfrlIM-iiirifIIriMtvkinittBulkKMljHirFrreNrttlWlcrGallonKreCiaCurDGoodgradetuIVrOaUoB-ItyetJInCornRumFinequality3NPerUalluaCornRumforthemoseyfrawlApplelirandrMeDoWWbyniceIIWIVrOatlonVictoriaHjrrhttclalUroimHftMedlelaal-TSAiiualltr-9WLKMPSTLOUISIIKCILiKaNiattllccrWjstandarddarkAOBAllioixlifSaneiulnncwtStoutpintlrlcpbthebbltiniilcatlonIM1I8WAHAMSST1B7U-UiietcraKCisiareMKoretitcandDoKctcEiofcacee-TMMojrtMiAreririrtloafrtnerttcrctaouac3ottertwrfatalesivfcillllefootitCtfeoctociOCaiPainterDecoratorandPaperHangerHlatMoantniiAllkindfornlnrrAPBHASLSGgull5IONWRITMnlorFCCNCTUMMCOIt3riitl-TIDSQIOTaOtliaKt-lONiCOJTBICMTranOppotUBPatentOfTlcWASHINGTONOCOFLOWPIIall80DAYSlIUIlIISQt6QtIQtSI1rJIrottIMlireGIncial1fIJl1oJItIIIlUlIonIsleSWi001trltrileIttroa1SQtllrlIale100Irow1001IlnurhnnulIIlntIS1161HANNEBROSJUKMOnLLEILHFDUTTON00-EArsrKurasI1frticnttdTlfEJSTlrtLETTA5iiAnTOnPATENTS1IIeLOIUHjtJH-ItIItUCINTVK-rPCI10Jwrk-plOatt1rnt1ZUIrSmFy-Isnwsz30Prea1In1nJntVUlraofr3iflheat641h1n11ella5iiioflya55s1aaPertfurnOS1a101I1t1SI48bJlultextralea5SitIburltrrItlipohirdhPMIIta-Artnrrntowedlg-IrlrEatablitJSOd5drSittrttttea1-FLQr1ytawsI1PtwiLI1CI1cRCaaae1-NCIr1I1t1uidismsaty1xREi1aaarelaltI1kqWatrWa>><<>><>>><>++PAGE 1

DAILYSUNUINESVILLKFLORIDAJANUARY20o7Al-iTHE19x4ChargedWithiJjrj-BJanrberofhiTMsuidaywith1rtarfrhairVh-cbnrpoistitir0ypvflPtheRrrirfofjoffensesytcharirIaSiUananMnwtofMIjencatnthatliffoinphysicalxrrlMtainthocharsMrjrshoneahuMvluinMattowanunderGermanPhysicianMurdered-StLouisJan13AnacetheorlrEmliHhutrformerlyauromlntntUdialiclanofStLwuliibyIniiiinarVisbornatTtiX4bamroMrximico-rUlnlinattrwrlienbyprKli-aberisonInjaworienlinsIxrjJsIttanathatunHoc23trKluijwacalledfotheIvdslcofnKIndianandthenxtSayluartiioiyhorriblytnnKatedviafoiimiIntigIndianvlHaHONtoAvoidPneumoniaWeneverhnrdofaininUiUvofafoldmp-muniaorotherhinttroitlwhnITnrliltnknItnotonlyMoiitlciojciNutIKMMandtnrenRthenteIJIIKAforJeyHoneyandTaramirefianyiiMtitutofTriMllrC1KjnopofAgnewMichtrritfFolpyHoutyandTarmtfcrewryerereiaeofiiiioumoniiwithunnlremitIneverycaci1WMjColI1lUllItr11f011tItro1tlontornlrcnnrrr1hiltorandtulanart01rItSandFIparrnerdlamHaringpnanrnunntalewereonefiorrrullpro1clasmurderaadhuerrMallitllIlonryro>><>><>><++++ToPAnonnntHtmiilinTOitLvoijofrulonhoofthraabeatItiJitopooloty-erectincaiovimnioooaimJCOOotiOrcJrPiarhisridomStepstowardInrorimntionhavebeentakenItUhocthattitsrtonfofthemonumentwillhetopositionliyU7the10hannlwrnary-ofthefirstsaltupthebyFultooImperfectDigestionMeantlessnutritionandinse-quencelenvitalityWhentheliverrantoiccnteLiltthehlotdtieootnloadedwithbiliousprnpfrtiethediReitonbecomeandthebowelscunotipatedHerbinewillrec-tifjthiItRiveitothertuniaehliverandkidneyttrintltfnjtheappetiteclearsandimprorfthfminiplexionitiftinewliftandncirtothewholepjnteni5eentabjttleSoldbyVMJohnoiiOneNegroKidWrrir-RilviralnIDArlotullplviUVlrfilayInwhichonewamjtrlrntandfvc-OfhfityInjundMackHvcsneosectionforemanafataiiyinluredMothersWillMeetInWashingtonWashingIanlCAtmananftnsnfcouncilofnaulUirojiiimothersItfvascjJrJorcinnthatthetittxJuernaionaniressofotbervbehviJnVajhlonCASTORForInfantsandChildrenTillKindYouHaveAlwaysBoughtHearstheSignatureofdOculistDeadJan1DrformerMrFrun-dlcfisuddenlytodayoffnureKiledCouplingCarsAhcvllfJanHCCIrmldamdutrthosouthernrivnwaskiilitiwhlcouplingcarsatontiioMurphybrandHlabodywasbwishttoAhvilIftheBaoyisCuttingTeethiHthatHtidweiltriedremedyMrVmiowiotliSyrupforcfiMrteethmiItoothechildftfiittecumrHayallpaiuMIrew1cotandiibetremedyforiiarrrneaFwei-itFflvecentsabottletotitjJIi-iIurIIorHuboninwrttalcntWilowroI1rWwblcgtollanItI1tdtyandtheI1JodcwlIIlll1rnttItijantsyCaamHInsItart>rOctdimtairedInnsesh-Htfhta-tnrltrItarhrtGf1ll-IICLaastoatttalWessayeatirrurrandanItthetShe>><¬<>><>>±+++SeaboardParlorCanTheseaboardAtrLUllopfratfbufearsetwrfnWaldoandTampaontrainleavnnWaduthatconnectiwiththemorningtramfromfetIinesvIIieLEGALADVERTISEMENTSIrdvradifatifmdoutolCiriMiiiirinmidforAlnlrnInuntyFloridawttrinlh1IIMolairnastirorpNiiiZfdardiXinntfitidrtlIHUoftHnfnintitTJISHhenitifcndmilsinHidtiInbrimiiriMiitonIeditihhrriTftlinteofHnnUiriiiiiIIVIViiilihrlTifAlatlinCltjntyKlordnharelviupinIudillilIcourthiidrillllofinivillMaitmaauntyKlonda-onAlundnvtin1thfAll5hIHIIKtripdahmtltoforfifIIHfiilloxitiiltrihidfoiriyimniMlinAluciunpininiyllrtowitAsiinr-nmiltlSwtofthejandSofiIIHiotrtunStJiiSMITf15mITLMKaiotinNifNHIINof4ofthNInndSVfNwnutofNV4ofSHaiiofSjffionITownofItalic1KiilotieN4ofNjlullwjnlN1ofMoiiLovnnisofIIiifcfIKtlothfNofNA4ndS4ofVnrilNofw4ofuTwihKoftitK4KCipherwihindtintne-nifiiNhTHilifHtnfntsiandHppii-rtftiitiu1totininIlrniKinioranynndindilnorintertlvitduponandtoboldathpropertyofIStfplifiitointifytifaantconJanuaryrJifriVSherifffAlMcJiuaCountyFloridavticiAIAtirniforIlaintff-MIKItltFsjIHflnIJbyfirt11111111illtrylUllthtrhrrrhlrIillIIIIIliIiIIfhilIIIIIiill1I11fprrtajajfYaIIlHhifIIIvIIIItrtperRatIi0idaIarttarTheFlrTreNtmitarItelllisttaththrandbetdrw1ftwr1t1IrrtllriTIdItrhrslidBaldI1slht>>>><><<>>>><<<>+++++++Irxlcruafiifijiitojt-ifIoirId4QilforAIMiInintiKortatiTOiI1LIpnfTtJJKNifitUXorriiftJLiilcrtJrLilinnrrlollu-naniiiTihiurnrtoiipariltvrliilniiitnitulnttdadIJIlirililrtitiiUntn0tinillfitiilin1lrvrvIhotrfiniiirKurilkreiilncIIV-iriiAiHihuiteuuMtlirililiiivitildHirntffethein1tniriirinIllifIitiiVAliuuiictjKonliionMoMluvtininIMV-ilKrlTiiirvIIIHHt1itiilkaltiiutittwfnthflrilhourotoit-MioindiMTlNOiriiertritiitiiJ-AilluIiciitvKnnlitnvli1iitiiiititaIMfckilnXVofViiMirrrroftn-JIiinnofIitvciKruntliHno-ihnnnittiitnibithorniVVInicni1NitliirthToev9ifvhjiiithenceViniliXonuiiistnrrcrKIchainT-OtUihtofivnurixiitlrvViiIliaiiikKarilXXuMpvcriithtniotttitMrainiMatrlintheNrcornerofjfOMijfrlilatlviMiTtaliuitf210tii5hrwithillandnkiilarthetcne-urleritlltarrrtituttlamIxjirikirikiranrliertnirin-TtilINIirniertvlcoilticIriiiyntKJllattilatifyiiilnautd-rifnfX-lncinitIXYTNTWIKXNKIIt-iiiiiIointKonl-lftitvrirtrnri1forA-CuititiIorttKfniMiItitMili1furlTatntiiiriilamicif-rnnlirtiniwftiinlXrrat-lntltiMlTnilliffiKlintiltinviltmMnltonilarilrryhr-ifhlfurullTItlrrfIUVfVhrufVuilimintKiirnlveilumrnrilloritlhrtinIitvufiiiQtAJIIicimnttKlofltlionMohdivtinMnilnvIViiK1itinaimliinitVMiaiJIhrtirtinlvahoarnftntinl-flttiililtrtliiriforfurtihtfcrfi-iwitiiiliMrilnilrlMrHituttiJinAiiilJi-iPubIorditunInlIuMlofIIluIiutnlofIIINKjmilKiitihctlurnJlitlittntliofHUhAXX11urutStarinfthennfn11of-IliixHuftinlowhnfl1tliriHiMlituirIItihiiiintlriiiiiiitillfariiittarttiiiruliVTjrinTheSMInrxoi-irttotieoi4thepruiertifTnilifUIIfaanaen-Jmnrjlr1IXXKKNXKIIIllIIFOItUIVOKCKitfrtIiMhJuliuuiriItVrrtvheaUrUrdtUiloriotItiiifatt4lfl-niriiiBOIf-itrtheitiitiltintKirX-XhitinilfiiiMBimeti-iiehlnfflnfltUirttal-tilMIthatiofuiontiSeuiitnsirstKiiunitrnenJHemttnttoilheIiirn1inJinnrtoKiftakenjofr1IIifirtfwritnle-itinlotifaWfilvfetMtunl-thlmder-SUMNtMerir-MSiXsofurtInIfirratKyMbJIMntA1ituinjtilvIriiffilerIthelofntKtWNlaUiatie-indiltriiiltfrtinrrtitrttIfrftlirVlnOHIlnIileninfjIriifotauvvo1riMitleBMleJHDrjfiCfiTMveurttriirc1ilrrtiffal4rf-clHffroillitMartoItofiTi1ijrorefoff-iliirjrvIttJIalitIriQr1andrnIIItlIt11IIZIJr1nolanduIIhu1tALt111rJIIAIthlIttIlotIIrijII11ItIfitIIuAI1II-ItIunttIIIreflaInIiInittrIttrunIIr1nisintIntIItawIiIltlaYttihrvarIILrcaIIoKIlotIIherr1011TiIHIja111ILSlitLtIC-IttJUtl4iortILI141LII01IIjI1Iol0fIaLII111114aorOIItIrtlrterrIfftthrelimnrntIArala1rfor1Iuthehlnv1IrtiddertherrlurNnhr4rLLgrrILPrrYIndYSracreartrherrtJanlartd1IllntlnKurnr-rIIEdlFrliftuIrePInrwteaultartartrNnatrctrlrrdnneha-YMwughIn-ntICrtowtieaIsiitiUrrNrall7hrqt1rr1orfIotar1YTCtaLAluNltturrttrItsr-lINrerrttrrltr-IAinnrasitsIlittrlnr-ethNntliefftnNatrNtt-anlrrIwpotP44inlrherdialar11atRiitatd>+>>>>><>><>>+><<>>>>>>>><<>>>>><<>>>><+<+°+++HNfI1iitlltAdvertiseinTliaqua1OlIIfqIIfrr-rI>JJSIKNCKRM1IIYnIClAXAMMKG-tlLeHourInMmtormJp-into4pin-OrtiifinPorter171DIDKVEKEBMOIMMSDENTISTACAUlIslKATTORNEYATLAWAndSolicitorinEquityHealKutattandien-ralrrHCticfAllLminattendedtuOilierlinttoSunOlticItUNtVtfIKFlOKID-XPERLUNANDATTORNEYATLAWfAiMjvitiiFLORIDACantellyourcityim-provedandunimprovedphcfphawtruckingandfarminglandStudhim-aofwhatyouofferfortale2H2-nTtfERAKERATTORXKYATLAWS-OLICITORIXCHANCERYEnrSJNESSCARDtJ-cHtrI1111-IIIluJtcilbortlIIIJIBYIRIlistIllkAnusIIItovrtt9sitspromptly>>¬GAINESVILLEAiachuaCoOfficeinEndelBlockJJRJHALDERMANDENTI3iDRCORDON11TliOVDENTISTOfBcenMirLawEictauceWESTENDFINEWINESLIQUORSACIGARJOHNMKX1KSlroiretor-tiusjixrJackitonticrFaustbeerbottleanddrautzhttailtocallonmewheninmmCOUHTL-AiachuacountyiR6400acreinareahasLlSmilerailroadfrOmileswagonroad56pototfiepublicfchoolf17photphateplantmillt500courtHvenevripapeniandcorncottonriceryepotatoeipineapplesorangipeaihvppearplumsragsandallkindsofvegetablesGainesvilletheCountySeatfourteenchurchestwopublicichoolttheUniversityofFloridaprivatenewspapersUnitedStatenlandthebentwaterfirealarmsystemelectricandlighttwoIHclonesshophrtevooilfactoriffcottongiutwoficronesthreerailroadsifHitnrintcompaniesontfibermanufactoryonerectifyingtur-pentineplanttwohulkwellitnckcdsturefmbratinpevrythinginthenmmercialSirrBecausetheyarethebestjthelandtheAskyourhealerfortheSunnyTintShoeandinistonettinitFloridaandTruckGrowerIMItiirandIniprU-CAIAKLAOneYetir-Slnclero1101111DullGuuFuTHEnilDon13Ohousepro-ductairstilIIlCtaillmussman5d5uJjoest-5DlJ1noneIFLdOrerDatwoaCosGItes1tJacksonvillesaclasgastWOflIJHItNlt1iIe1>>>+AhandtouifiyliijtrateJmaKaonfdevotedep0iallytotheintereofthefruitandvegetablegrowerofFloridaAtrialuUcriptinnofusmonthwiltbesentonreceiptcfn-centitmrtakerIII>+AirLineRailwayFORSavannahColumbiaCamdenSouthernPinesRaleighRichmondWashingtonBaltimorePhila-delphiaNewYorkTwoElegantTrainsDailySeaboardExpressSeaboardMailMODERNPUUiANEQUIPMENTOnlyLineOperatingDailyThroughPullmanSleepersfromJacksenvilletoNewOrmsSEABOARDirr¬¬ForfullinformationandsleepercallOBanyageat8eber4twriteOd0JAsaGeneralPassengerAgentPaMeagerAfattJACKSONVILLEFLORIDATwTraintallytHaiitiBtaaidleiskScheduleRlotlvrNovember98IWft-AMharltrlvIArVuhIttnlv3VArIMiuiv3XAftSp1JIMffcirNYvrYitlhIVIl4CSp-NouriltVorUandFloridallrrvItilvuliDrawingKIHJH-IeeiinCurfortandvetuNwYOMNoitiitValiiriktonamiKnridaIfiiitfillimitIniMHfilrnirurKIJO-SrinTJiniiiiiillttoNrwYorkliLvClnclonsUVlAr1r7IOArCMeacoHUVorLvillLvriBtflontiUCHADArTaCincinnatiAr7eeWantArToledoOCHAiiLvIIX7AT10qgp1IvCincinnati0WNThnmttutlifThSUrNo-SIVJUkifMiriiArliistIvaiririihVr1551LvLcilniftonlTSoUArlotHitIvSoIv7KM-oKrIV10uuArAnnUtonNItrlr7piHiaIIUArMrrolrwhamSoItlip14iiArMenuMMrloLvCHIiriliklVVtImvvMBlblTBArM-KnoaUlvtaIViuivwindsllltallySolidVctlbuleTrainfintirinutlnliiithroughOarfoiibriamiSteepingCartJmUMnllletoflnelnnai-llitrIpArAlcliirNiArMmrinrfNU-itiArTnntArKi-IiArMo-Iftit4rrmillvHOIBllurorviirCiritiri-tlujna17nn1AtlantaSieclalIuURoomSlreilnfanJokwnvlUaimAfoAtluntiianiltfilatrnjrrrncanrTTiiinineeerInAtJuntauntilUBJllKlrttriirArMInllyStJckMmvllleKtoHIIMtHAKKITWHTAVUKlilAIIHlXKSMOItUANAOPAGainesvilleGulfRailwayCompanyT-HEFRUITVEGETABLEROUTEOFFLORIDAT-imeTableinScttenbr2418054NoDalyDallyLvPM17AU3On3lo3JiJ833430440f3UjLv30d3J563-W76-712715Ar7PJ100-V16451IlJ1111aaAMatati73Sa755ArAMArPMHTATIONHFairfieldIrvineDuiufarvaii-rotithMldeHirkmanLakeHlmontonTacomaKirkwoodWacahootaRockyPointinlcenvilleCyrilHamjHonCity8APNo1No8DallyArPlArIM220210206200J6640f26201012561230Lt0201026ArR650Mfi40P3fR32P22fi20910fi800Imkefj84Fp742SALMRpVIdotaHF40p5MaconGdAK11SOa1210Atlantaorfia7Ma900LvAMLvPMTrain3and4donotranbetweenGainesvilleandFairfleldoa8oadaTEBARKEROeneralSuprtntendentJFHILLAgentrt1natoBlAdoRailwaylersitsIITTrlInItso1fthludWestIoiIoI5MArIIIIrJttUIraIUaSoRrAr81oteaIttd21aIIVItdouuhhlLvIIbaIArAUataCIaMoHrItUp1JrltiltlteIIArlilnb111StioaNoI7leplnntJjfArCkattanotaSRLvtIIArtJltnurI1131AC111ArGlnclaaatl0QULArItnclhuIv111231alOaRaspIIIIArIItttuureILvClnclnallPaIArWlugILIeLtip1ArCblelfoNollOtlRLlI1UjlchILIntngFAr1IIAr1t3lPIlulIIIf7ILrAatI11131JLvIItitrlnArklvIot°IIDrillIUmllfIUlIlIlIIlInUrnwlflllleoumHleeplandJacltnlIjam1It-SInnwanliraInltraWetIoIi2303at11h130lj1rfjHellaDI6j016607OiTallahasseeIHOIeAleeeeSiotlNo17Nnla9dn9ti741Ni451lrJatrUlr1lAIORrAtbigBaialtlrkILtt11IatSk1t4Ievue111IS1ltIliaHallArIti1lh1ArklacpaliaitrRrLtWiatAr5Aivlxptop91aaArItomeUaIokyLyRapasapI1uISIhrIt7StnLaiArIMttoaUaRr4aahitArlv511111ItlpvsapIAip2raIr5iKtLtIlia-r1r1wtUaa1110lgPpuJaaapISinJ51qa4lipKMtspSW1ArChicagoMJewI2aiosptsitu14JocknlarClevelandJugrr1vrlats2aArStLulSatDYsnlalb1AAraArIwaarlytrlrnLri11h-pI1IaltflipIA111wetnaaJNthland1nrlurruItrhetxcrnandMrdIuerttIvrrrrNrItpSrittDillI1ra1GI4111414rhlart11IdGrahamraaftapaaaI-Ir>>>>>>>>>>>>>>>>>++PAGE 1

THEDAILYSUBGAINESVILLEFLORIDAJANUARY20lOOt1t4=aamrsatlfePartOSeeatGalceiTcF-MMeedUtBillnatterAIHUcCRKARYJMSEEBURTZEditoririlIulCtrKltor-LOCIftJ1IBUMHY1nruurrtI-VMFREWITTSuitConiTHtrOFFICErciKTKXII1OCK-VStolaftTILIHIUNKa-THKDAILYHrvpublithttlmcrnincs-iptUomUjrdeliveredbycurrierintheorBalledtopartofthetmtnlStateIfffor3jretrJjoxmonthjithrte-teathorycentfurtierttictyIndnace-RdlafB4lkrlntriitnitnihasforfritinKitionladScentsfortiifiaiautonalf-tMcnloabinordisplaydvettiinmaJeknowncnSfllcatioa-TkcTwiccAVrclcSunuclghtvrfortyjoininnfpreveryMondayandTkaiwUyamiallthenewsoftheticklocalUtandgeneralandwillbeailedtoanyoftheUnitedCanadafurytarinAnadrcrtfoingbecomedueafterfirtayyiaranctofadverliKtuentunltMothcrwixS-tipttUtctlincontrailllrtienotknowntouttberequiredtoforadvertUinvinadJUidftMTHEDAILYSUNThecottonmarketisstillfluctuatisffbutthepriceitstillbelowthe15eatmarkTileOrlandoReporterisoneofihbestlocaldallypapersinFloridaandTheMeatofbouncingthemiddiesfromAaaapoliaAcademyashantyatmostofthenseemtoenjoyitItiaatlastsettledthatFranceiiatVenezuelaaadthepeasoupskavMtakestheirdishesandsoarhomeTheDailyGlobewhichhatitaidspokenofveryalghlysotyetrolledinonarMaeturatablewillkillitisMMyettheyarefondofitThereIekegsaboataratafterallJtckaravilleTinesUnloaThepeopleofMaconGawerefrifhteaelbymadnaaafewdaysffsjWhatwilltheydouptheresjejapalfBgetswellenderwayThedemandforfaacyworkedbutBholeswillbegreatersowthatliraCastleChadwickhatopenedabranchfactoryintheOhioTherehasbeensometalkoforganslagaBurnsclubinGainesvilleThereareenoughpeoplehereofBcotehdescenttomakeaclubSecretoryBonapartehadbetterbealittlecautiouswithhiscourtmartialssodnotpissthemaroundsofreelyaFightingBobEvansmayclearthedeckforactionANewYorkmanwhoadvertisedforatypewritertheuglierthekidfourthousandrepliesby9oclocktheneatdayThisshowshowbadlylaneedfourthousandNewYorkwoniceare-AletterfromFemonaCaltoagcnticmanInUrlaudulaterthattheCaliforniaorangecropdamagedatleast25percentbythecoldlasameplacesthemercurywentdowntosodegreesaboveandfruitslimebeenfrequentallwinterInthenearyeartoconicNewYorkwillbeoneofthemightychainofgreatcitiesFiftyyearsagothetheKansasCitytheSeattletheLosAngelesoftodaywereonlymistydrumofthefewwhodaredtolooktothefuturewithfaithInacknowledgingthereceiptofsomeoriginalpoetryfromalocalcontributoraVitfrncontemporaryan-nouncefirmlybutkindlyOurchargeforpubluhingpoetryandnoticesitincentandthefullamountmustaccompanythecopytoinsurepublicationAgoodofficerinthearmywillhissuperiorsoresetherewouldbeIKdisciplineIpolitiesitithewayTheremustbealeaderwhosedutyitistoplantheattackthenildefeatcomesthesubordinatescanatJesthavethesatisfactionofknowingtheydonetheirdutythegttltWWASUIEiLredanTIpubhedNatalpalateranoraauccilLimprovingCeraratha-MbetterIOma-haHobeyIsamefDAILYpillsAwrtarrttor-kbentrycitystageTweekIncfreeNste3twadsbillspaygleeGalnurutaIisLeadTampsGladeappearancehas4whiskeylethingapeniten-tiarygoodsiedexiobit-uaryjc4<>>>>¬¬>¬++=THATCOTTONWILLAfewtaracoTheinmadmttonofthefattinfnrilhotidhaveucottonmitiADiiiicethattinttherehahtiriinronittonputtothwriterilfirmctoknowxnih4nullniniifactnreWMhnvnnverrunnottvihtlire-hnthrtthinefotjrnetliitm-ihmillwiililcottonyirncrt-iinlfnotxinjnnitmc4wayonkonthecheerfulideoflifewantedtoknowwhatwouldlieilorwithyarnafteritwamuleHe-proliaolythoughtitwouldhetorilawaytomoilIifwearntrrtakenmiltthttontyturnoatyumcottonirWDOjtenerdliyittiotherftitnrTwhreititniintitarioisfbriinreiyonthegradeofyaryIftheyarnwanftherightqlalityantthinnitytowarrantittlitremiuhthaknittingrectorypiniiiilHoierjriinilrwenrnmlmayotherarticlesmighthhereifwecouldonlythema-tergalherthermanufature-HiitfellowwhoaliiywenstoknowthewhyssodwlierefDrehi4iihiveattentionandifthethingdoontlookallrihttohimhesimplygethilittlehummerandcommencestoknoikandthoniyregretithathedontknockhimselfinthehelandrdhitownofoneofthemostcom-monthatinfestmanycitthataretokiipupwiththe1000FINEFORPEONAGETheIVnincolaNewsofWrdnerdayJanlththfollow-ingregardingthepeonagecteintheFederalcourtinthatcityTwotineaof100eachwereimupontwogentlemenintheUnitedstatescourtlateveningThesewereRVLewisandTJThomaCudbothofthemwerecon-victedofpeonageafterfightingfurfouryearsthroughFederalcourtcastwerefirstbroughtupincourtbeforeJudgeChastiwaynein1901andsincethattimehuebeeneitherinthecourtsorundersecurity-fortheirappearanceThematterscametoasofarasthetrialwasconcernedSaturdayoflastweekwhentheywerebothconvictedSentencewaspasseduponthenyesterdayThecourthadintendedgivingoutpenitentiarysentencebutintercedenceonthepartofgentle-meninterestedandsupportedbythedistrictattorneycausedJudgeSwaynereluctantlytoplacethefinewhichwillbepaidJudgeSwaynetookintoconsiderationthefastofthelargeofmoneywhichhadbeenmadeinthefightingofthethroughthedifferentofcourtanddidnotfailtoremindtheofsucharecollection-ThevaluationofGninetvilletaletobemuchlethanitreallyiathetotaldoesnotincludethatportionofthecitytakeninunderthenewcharterFromwhateaubelearneditithoughtthatadditionalpropertywillbringonvaluationoptosomethinglikeamillionandahalfortwomillionenditshouldaloobeunderstoodthatthepresentaMiedvaluationionlyabout33percentoftherealvalueIthouldalsotubnrneinmindthatthevaluationrapidlyincreasingonacountofiew-litnldinpiTherecordofMarshallFieldthegreatCivauiinreliantwillnotbebrokenfurmanyyeartocomelitwairJtlyhoiiiandngreatsilverlirHeboughtfirandodthesamewyDeafnessCannotbeCuredIIylnalapplicationsatheyciinnitreachthetjijiadjortiinoftheeirThereuonlyonetiiMiredeafneandthatitycorHtitutumlremediesIafneficauedtiyan-intiamedconditionofthenriiiliningoftheEustahianTubeWhenItulwiintlanifdyouhaverum-blingorimperffhearingandiwhenitientirelylorddeafntheunlesstheirrtinttincanbetakersoutandtieIrestoredtonormalconditionhtringwillhedestroyelformerNin-iCItoutoftenarecawedbycatarrhIwhichinothingtentnninlUnutljdttiouofthemuiousurfacesiWewillgiveOutHundrediforanyofeafneicauilbycatarrhthatcannothecuredlyHallCtarrhCuresendforrculaMfree-FJCIIBNEYACoToledooTakeHallFamilyforcontiPattonwollItillIJnittlltitntnnUIIfurllihthInuisancesJposedcloseeaselullrealthisIIIhIIsoundrloiuhandItrillitsInItyiwnititst1lthPrnrfthrssflowswhnlthecellendingestahiliedhersthentsrrmulestryUlgtmeelilyhasTheseaex-penditurede-fendantsesseemsstatnaythistlliarcaseolddtitgistill>>+><¬>¬¬¬¬><<<¬<>+++++++++±+++NewYorkAmeniiauJaliiedbythedijooverythattheUnitedcanaleommiionishippingtoPanamaontheeirr-Mederkinbywayoftheezcavatoritwentydawnialie-mtchtrobentwentyri2iidrerIXliO2nUltvherHaflireliicteatmidthirtywortaieforUllieiifofTfiIwereiinriNeiIhtiiyerftleniiH-lcimtijinniiidohirendnutddionhJntmmiiHintIiidaithatipithiiiitoicoimMithattvilHnihtheiirKiilntimnvwithintwentyrrty-jfuriutnhntditheiltrgruunt-wihthloketlrs-uitortlftivjhtrolinitIfyounotw1dontsilkaMUtTidonexsEgernteOir-tiiMOiie4ifnomfuritcitastiailnwufgHumuserothrThytrliitant-ntiitaskinghnvfeelItgivethemtoldchillstohrcontinuallytoiltlntyouarnutverywellornotiiarilorthsameIoyouknowthatatroddealoftinsiimaginatiiiiIfyoibraetjupandtoldpeopleclirrilythatyoifrttip-topninechanceintnyouwouldfeeltiptopprettyuunloudforgettheailinghutiitntletyourselfcomeaslavetoitchamnerabielittledisorderfdlthandhHtpinenHthepcrpetUitlhlitofnutfelititwelljIftrnrdhiinenatllVntno-jAaJemyareutedimiedfromthatinstitutionforliiininchargeshouldsetoitthathazingitoppedTheidioticpracticeofal-lowingsuchworktogoontheSecretarycftheNavyorfontsotheroneInauthoritydeirtomakeagrandstandplayandthenexpelsomeyoungmanwhohanearlyreactsthegraduatingpointfhouldhestop-pedThereitoomuchfoilnestedwiththenavalandudderaadofthebetandfinestcottongoodmadeinthiscountryandtoldIxithNorthandsoutharemadintheSomeofthewhoareto-ofpnfdtolunupuiiarenoantetotellthisfromthegoodsandathelahelmisleadthemtheyarobiigfdtogrinandhearitnotkniwingwhere-tokickMEYOUFAKIRSSENDFREESAMPLKCOPYOFTheFinancialWorldntltIttti-iiirirntinlttM4vtiitrmrrvltUMlirfIllTUuthrruruf-lrrtrh41uirvrfilhnlfirlLilinliTheEsUtarsFREEAdvicerrntnlOicrfrirttartkltTiioflntfntiriIfrtU-iAMrrTHrrlAXIALtU-HIilORINDLaxativeFruitSyrupanttoThenewlaxativeDoeanotgripeornauseateCuresstomachandlivertroublesandchroniccon-stipationbyrestoringthenaturalactionstomachliverandbowelPeerSalebyJWiliumA-MENANDWOMENi1fturtl-lMi4ftitai-irtl-tifulct-URCOINALLCCUNTRCSIftftiI1ojcetPJtkEiiic1WASHINGTONOCTheforjIhpertofttlitfurhIi11IIflyIyouyouIIItlitIIrIOI1lIptoanlthSENDINGMONEYTOFORII1IrIntiiuuDotlaIIIIoftheIII>liett111-IbItruraltlorIIr-Irn-IANDDtrtNDEO-I4iauPotIMatssartheIrtenltIIrvthetttiresetpinlnheritshydaleppievabuittle-I><<>>>>>>>¬¬<><>>¬>=++++++++++DoNotNeglectaColdthVitalityandmakeaCANYOUAFFORDTOTAKESUCHCHANCESaajHBFERMANENTLTGUMSConsumptionffCroupwU-ronchltlCURECROUPANDWHOOPINOCOUGHALLSXTwttkaatItlaboafatltedyforChilinmEveryItttltGwaatMiTHUStzfiBALLARDSNOWLINIMENTCOSTLOPISMOSOLDANDRECOMMENDEDBYFOURSAILINGSEOICUETWKENJacksonvilleandNewYorkCallingatCHARLESTONSCbothwaysTile8ttiMOiiUtheCMitwiltTheClydeJfewEnglandandSouthernLineDirecterriceBetweenJACKSONVILLE0ToNandPROVIDENCEandAllEasternIuiutsCallingatCharlestonbrothwaysNorthboundFrontHsstcFromrootofCatherineJackounriitrClvdeStJohnsRiverLineenJACKUONVIUUKnodSANKOMOStoppingatAltertFrancisPerrsfordIntermediaLandingsonStJohnsKivercunimerongWednesdayNovember151K-STEAMEHsCITYJACKSONVILLEhudfLKLKItBALVAreappointedtotailnfollowLaveJiekoitvilledailyexceptaturUayat33upmHeturningleareSimfnrdiiaiiyexjfptiindHyntit3imSCHEDULENrtrB-lav33uinJaekonvilleAmlcaaIaJatka3vamAtr2tt-3amFrancis1idOpa-HtreiifonlilelandArmiiamsRlsfordpisiaicuamKnterpnViimn-irNKRAlPAAMTICKK1HFFICK122XVHAYJUKSONVII1ieerSlMaaerMUIIIMON1111MAKKIT-HasTabulatorEveryMachineFumingForSalelTHESONGainesvilleFlaEveweakenthethelesstoWuehueceeainlrcCdthusPvntheformoreouadlseUaeCHoarsLtrEVERYMOTHERKNOWALLARDSHORE-HOUNDSYRUPCONTAINSDOESNOTCONSTPATECHILDRENANDWILLPOSITIVELYLOCKepIlIobGIla4I17PforMuralatwatheehndteaGadruap911IIallielbatGIIaaelIIUtileKIlTSKDIUUIJOHNSONGainesvilleCLYDELINEIWEEKServiceEoSEMIWEEXLSouthLonudluItplatklidIandIReidduceKJI15111tIellstftIJUJtJrcrtusontIUcL3-LIIAIItLtItTITilltrlftr1ilHIItFrtStYO-tIYIYIECttrJFaySholosTypewriterUTillUnlYfRSAlKfTDOARDIdltlthII11tltThefoiltRYISOhoinrynGalaLungeIoWensystemwayI41111TWWTYI-IeThroatCoughIYLSldN1iSlsTORTNiaaWeMayoaseditanrrdatoasisyearseaKhmullsadtheallchewotVuMassaegartwMFitatSAILINGSCreelsVauiilttuJldoIeavrfaF01IRONMoNtlt1tuertta1CctliarJaeV1UIFItFeettIfireFtitrtrrFla-GltieSFSittttAgentrt4dcutestrrtrwVori-trIrrt-Iih1UttLlaltlllIIiIUNIampnllRreriiLVetdillnrr1srairsmynttrrrnahires<=><<>+


xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0002829801370datestamp 2009-04-08setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title Gainesville daily sunGainesville Daily SunDaily sunSunGainesville daily sun (Gainesville, Fla. 1903)dc:creator Gainesville daily sundc:subject Newspapers -- Gainesville (Fla.) ( lcsh )Newspapers -- Alachua County (Fla.) ( lcsh )dc:description b Additional Physical Form Archived issues are available in digital format as part of the Library of Congress Chronicling America online collection.Dates or Sequential Designation -58th year (July 24, 1938).Description based on: Vol. 20, no. 48 (Apr. 5, 1903).dc:publisher H.H. McCrearydc:date January 20, 1906dc:type Newspaperdc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00028298&v=0137032994415 (OCLC)002027051 (ALEPHBIBNUM)sn 95026977 (LCCN)sn 95026977 (LCCN)dc:source University of Floridadc:language Englishdc:coverage United States of America -- Florida -- Alachua -- GainesvillePAGE 1

THEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAJANUARY2KI9fGMrzIl-tirMY-yJ>><><<>¬+>++6080IREIOIllSDIIESTIIN-AnUeeionerelletrdoftbattireJt-reAtMhohbravyMVTbreadUbardtocreateITSYMR111filLIfyouoGotlMlioieMKUcHiemJ-onuitiforUtiuJfrrheverydayUtivemlyourdourbyKEYSTONEBAKERYPaM15ItTMHAFERPrepNOTICEOFINCORPORATIONNoticeitherebygiventhatwethenndertignedtoapplytotheGovernoroftheStateofFloridaforLrtterPatenttotwIssuedtotheiainesvilleChemicalCompanyKpro-pedcorporationundertheLawoftheStateofFloridaofwhichcompanythefollowingthatletheArticleofIncorporationThinoticeitgivenpursuanttotherequirementsfofFloridaandtheArticlesofIncorporationharelnfiledwiththeSecretaryofStateandaregivenbelowCWClIAiKEDWINLtIEArticleIThenameofthecorpora-tionshallbeUAINOVIIIKCoMiAXVanditsplaceofbusinessshallbeinGainesvilleAlachoacountyFloridabutitmayestallishofficesandatotherplaceswithintheStateofFloridaorelsewhereArticleIIThegeneralnatureofthebusinesstobetransactedbythecorporationistobethemanufactureotherofrailroadssteamboatsandothermeatsoftrans-portationbuyleaseaadestatesadpersonalpropertyheysellleaseereettadoperatebuildingsandstruetareseeaduetastoresbaslaeMcarry-onageneralmerchandisebutlaeMpurchasereceiveownholdsellsaddisposeofstockssharesbondsseeuritiesorobligationsofothercor-porationswhereverlocatedbuysellowntadusemachineryandsuppliessadprop-erlyofwhatsoevernaturenecessaryforcarryingenofthebusinessandthiscorporationshallhavepowerKfarraHytodoperformhaysholdacquireandenjoyotherpowersandshallbeexpedientforconsduelisttheoperationsofthebusineandtoandhaveallthepowersgrantedorwhichmaytmhereaftergrantlundertheLawofFloridaArticleIIITheamountofthecap-italstockofthesaidcompanyshallheOneHundredThousandDollarsdividrdintoonethouandsharesenrhoftheparvalueofOneHundredDol-larsandshallbrpaidasfollowFiftyThousandDollarincahthebalancetoremaininthetreasurytodiiitofedofinsuchmannerscthedirectorsmaydesignateArticleIVThetermforwhichthiscorporationitoexistininetynineyearArticleVThebusinessofthiscor-porationshallbeconductedbyaPres-identVicePresidentSecretaryfreiuurHrHoardofDirectorsandsuchulTlceroraienttasnmyfronttimetotimebeelectedorappointed-thattheotherofandTreas-urermaybeheldbytheameperson-AIkmrdofDirectortothenumberofthreeshallelectedbythestock-holderntthemeetingtobeheldonthefirstMunilHyinJuie1IH6andan-nuallyIliereufterortheymaybeelectedatanyadjournedannualTheHoardofDirectorshallsleettheotlictrofthecompanyTinPresidentMildVicePresidentshalltielectedfromunionstheIloanIofDithefIrtelectionandcrhrrnsi-lldthefollowingottleersandlcnshallthebusinessoftheMManVCWChaseIreiidcntEdwinlmiaitVietPresidentK-KVnyVSvcretarrandTreasurerCVCrinseKdwmSIudaiKMudKKYoyleshellcnnetitnicthtirlHoardofDirectorArticleVITheInchindblvdneiorItubilltytowhichthiscorporationatanytimeulijfctitselfiTwoHuidridIlKMirniiilHollar-ArtickVIITtienameamrideucesofinorporitloriofmdoor-jnrHtiininiltlifubcriberforstockHurpofwiththenumberoflit1rlNilforItyeachlirenfiTtutietiluifvillKiniKUwuSltxluiktiailieVllieInilHrrs-KKVoyleMiliMa-iliurtlithikAaihiinounty-IVrsoiinllyontitstinybeforemHnotarypublicinundforiiinljtntenppfrfdCVChiewin1mlwitandKKViyieititwellknownandknowntometutheantivernllynekturnleIptltufireme-tlrtttlityfiibxcnbfdthenameInVitijVVhereulIhovehiruntosetmyhandratedntllndtoyifsealthix11thdiyiJutiuaryIlMjinsaidAlnjhnncountysealIKWKMthrotaryPublicuftheStateofHondaatLargeCommijsiouKipinjFebruaryII10teeandto-EontturpentineacidtarprdelIsellattdotherrugrutituUshallthelIiIIraidillEolwlilsutetrlbJtillrlenstheStateSagenciesasdandmort-gagesaysap-plianceprop-ertyinsnecessaryhrSecretaryherecursthitactdiesennuiitemedztconharts11dareElft>trIrruhfureguaurmlsal>>>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬<><<<<++++NOTICEOFINCORPORATIONNoticeisherebygiventhatwethejndrriiiiuedintendtototheGovernoroftheStateofforLettersPatenttobeissuedlothLandCompanyaproposedoftheStateofofwhichcompanythefal-lowingshallbetheArticleofThisnoticeigiventotherequirementsoftheofFloridaandtheArticlesofIncorporationhavebeentiledwiththeSecretaryandaregivenOWCIIAHKCnIhCNMxEEVOVIBArticleIThenameofthecorpora-tionshallbLKNNOVLANDCOtSanditsprincipalplaceofbusinesshallbeGainesvilleAlachuacountyFloridabutitmayestablishofficesandjagenciesatotherplaceswithintheStateofFloridaorelsewhereArticleIIThegeneralnatureofthebusinesstobetransactedbythecorporationtobuyellandleaselandbuyandsellallkindsofpropertyandmachineryconductjanavalstoresbninesownlateandioperatesawmillslogandcrosstiecampicarryonageneralmerchandisebutinepurchasereceiveownholdsellanddisposeofstockssharesbondsecuritiesandobligationsofothercorporationswhereverlocatedoperaterailroadssteamboatsandothermeansoftransportationandtnicorporationshallhutpowergenerallytodoandperformhaveandenjoyallotherpowerandthingsasshallbein-cidentnecessaryorexpedientfortheconductingtheoperationsofthebusinessandgenerallytobevest-edwithandhavethegrant-edorwhichmaybehereaftergranted-tocorporationsforprofitundertheLawsofFloridaArticleIIITheamountofthecapi-talstockofsaidcompanyshallbeThousandDollarsintofivehundredshareseachoftheparvalueofOneHundredDollarsandshallbeasfollowsThirtyThou-sandDollarsincashthebalancetore-maininthetreasurytobedisposedofinsuahasanntrastheDirectorsmaydesignateArticleIVThetermforwhichthiscorporationittoexistisninetynine-businessofthecor-porationshallbeconductedbyaPresiurerBoardofDirectorsandsuchotherofficersoragentsasmayfromtimetotimebeelectedorappointedthattheonceofSecretaryandTreas-urermaybeheldbtliauiepenunThehoardofDirectorstoUsenum-berofthreeshillbeelectedbythestockholdersatthemeetingtobeheldonthetintMondayinJune1908andanuallythereafterortheymaybeelectedatanyadjournedannualmeet-ingTheBoardofDirectorsshallelecttheofficernofthecompanyThePresi-dentandshallbeelect-edfromamongtheHoardofDirectorsInlilthetlrstelectionanduntiltheirsuccessorsshalltatqualifiedthefolowingofficersandDirectorsshallCUDductthebusinessofthecompanyCWChasePresidentVDDennisVicePresidentandEKSec-retaryandTreasurerandCUChaseCDDeunitandKKshallconstitutethefirstHoardofDirectorsArticleVIThehighsindebted-nessorliabilitytowhichthecanatanytimesubjectitselfisOneHundredThousandDollarsArticleVIIThenamesandresidences-oftheittCirporatorsofsaidcorpora-tionandthesubscribersfurstockthereofwiththenumberofsharessubscribedforbyeacharefollowCVChiveGamernlleFla173sharesCDDnniGainesvilleFliIjijshareKKViyleHiL5altarTVTK01KMHI-IAlnchuaCounty-PeroiiAllybeforemeHnotarypub-licinandforAlailiintcoinlyStateofFloridaappearedCVChaseCDDennisandKEVuvletomewellIIKAIInutknowntometobethefirsonuswhoHiitiscribidtheiinandverallyucknoxvlcdCfdbtforemethattheyMibcirildtinInVitneWhereofIhavehereuntostmlateandmyidlliHlseattIliltclayofIninmryWinatXiihtiiicunttv-ahIIViiNottiryPbiiofuteifrlrulMCotnmtiitiexpirefrt111SMll-KOIUIICANHELPYOUTHESUNGainesvilleFafluridlucatbloIIhotaeefSlarFUtArticleVTheSretaTraVIItitft1IilalIlitIWIII4WEjPIJIIJIILen-noncor-porationeper-sonalsprop-ertyPreeident1ieePrreidrntlecorpora-tionsintillfurryoItullepullreittind-tII1IIt-ILli1HtIJ1-ial-uiICLIIliUiIllillltilI-tnUItIualiFV1¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬>>¬>+++CHARLESBLUMCOUEALEKSI-SWhiikiiWiltsmiLiiNos511519BAYSTREETFLORIDAAgMtsfrPalslltoNInrExportperMilBluebblIDdot12lW-JungsGtohiiafiMhartIffI-erbbl10dUI9perdosf1WepayfreightorexpresschargesLEWIS1866AwayAboveEverythingintheWhiskyLine4fullquartsoo12tallquarts1275SLUMSMONOGRAM10YearsOld4fullquarts4JO12fullquarts12OoEARLYTIMESPureSourMashWhiskyIBBeadCoderHereraaieiitSeprrvMea4fullquartsdel4uofullquarts5no12fullquarts1075-ijfiAfHISLUMSSYLVANGLEN7vJOld4fullquarts8liO6fullquarts45012fullquartsf00SHERIDANCLUB4fullquarts2756fullquarts40012fullquarts800-WejaresalesineverythinginthelineWhiskiesGinsRumandWinesfrom150tol0o2pergalJOBPRINTINGTHESUNJOBOFFICE1fillWHTHENATIONALFINANCIALDAILYJNEWSPAPERRevealthemildFactsgoverningValuesStudiesunderlyingcausesofMarketReviewsandcriticisesandIndustrialreportsHascompletetablesofEarningsofPropirtQuotesactiveandinactiveStockandtli3laxsaleofBondsandtheyieldInvestmentsatthepriceAiisuvrsvitliiutimiuiruscon-cerningInvestmentsOneMhoOHMIUAIISTiiiTlontNAIbflliTUilltoInvitmitiyaMandjirtlllnliljnodaihNciimM-incuttitantDOWJOXKSCOIIsjnHNVor-kmioimsrMACLNHorWAI-IliaVraraMonthINVESTORSREADTHEWALLSTREETJOURNALYl1tmNDf1ADeJtJltl7BJACKSONVillEIGO10dUI11perdOlJILboaperperdOlthefollowingliquors5taWYearsluorOrdertoJOURNALronItItH1ChartnilInviiIfLIIWHISKEYCSON113r-onkQiSendYourMrsIfldzElldailyItahnilohocluesIIR1iitiDltllIVlireulen<>><¬+>=PAGE 1

VOLXXIINO2HtiUNKSYlLLfiFLORIDASATURDAYJAMARY2190KTENCENTSAWEEKnnInurrA>>=SEAMANTELLSOFSINKINGOFSCHOONERHadBeenAdriftonPlankForThreeDaysBYGERMANSTEAMER-OftheTwelveOtherPeopleWhoWereAboardtheStevensonSumnerbe-lievesNotOneofThemEscapedaWateryGraveSavanuatlixJaa19UtrhawILKietaadanlui-ortickftnurutniinltiuut-iocijihatrriiEarlSumseamanojtltrItrIISviUMitiuaplclnlHiITstabytiliiviiiantianrCitatsKellvrwileiarrivJWiiuisiiiyaftrnoonPhiadetUOfthetwelvewhower-iaVnrlrSuvetwsonSinnrInlitveaputoilsaHilawarryvastnnnirnsthesehsiildforIlnanaiollaJnfromPiiiapiiioninSIaSafurdiymorn-ingat3oclocknsnMduringanortheastertheschoonerwentonIlamotlshoalsrnrkhardandwhentelaterweiirfromtuckonwilrishevrirxtodeepTwaterbeyonlItserathaishemufsinkCpralnHcbTtadaIifontJfrv-eicrtFIrMitfIvandtomnhadeririiitcItwassmaheasaintrthevfiemustipwniucbetontiiiylawnIanlfourtiinnnv-jfrfiitbrvlfifCavilu-bieandofIIIrcnttsand1-cervVoirdItotTarfjptlyleHntotwrnfwifeatnirrflfdidirrordmiteFourorintnnrtherrvwrphentUpurlrofrMiilninsmtlieXofCaaln-HiKneaIsimeinxnrhanrfTheyferltoremainau1thetxjtpuofThenwasrunnlni-tlsliandTOhornthovfrladrnheatitusTOnvenophatiretolviAfterImatlfthefouriintiivmnlnltiKaxiirlhPVISnwasraplillypointtopurrsTni-yconfrrc1andtntdrrmlnwdtoleaveabttheyoneiKcMIrgtorenalnbytii1hlpEachfchosesomentitisforSavthusVfHrdtwopachlniuaonofratandlInnrfedthetuneplankftwlbyIkrcThttattirewoverboardandgunonThenbijrauhisiirmidllsslllhungerantthisaaiedhimShipaftershipVinvti-uinuiifvitltnitisMSiietoiliiiivrhimtintitKunnniainaphfnr-coslyan5thebwavlHeplcLcdupandatvwialitbelctfortaiijIJV-Sruncrinlaltiefhrsalnrii-Pltidindanmrroibe-longingsrtmotethatWtiwrappedaMMiofthewoReturnsShowLiberalsLendranITyurpfi-rithltHnIM-lrihNiniMHIM-IfhXaftit-islvtfKtutrrti1niftrpntVrTmfnilirf-nnin-ffiVMlIltOpenSvielCaue-TrirESCUEDII>litabrarStvenKnInrtt4felArtwit111tItha-ItththreeIftierruncItIrrjfhalunminrIIMIInrltlfPdIronhorothIihFit1I1rttpaaltaurbnLtttrLtUtIrlht14IIf11et1n0JIITIVSbit1IIIrrryHrIIffIIoIjJiltIHtrt-arFJuIs-r4J1urayariLshoorEarpIhurlheaunublitchiseacan1hosttartIrsnrnatPstnpnirrnwt1IbustranluretitviiItsawthe1coqIntountoteasawashPtatwaswaurdaiKuN-tEoInlIiidttaLtardtNatJf7-ttIaaarrutrburtvrca-Nwe-vi<><>>>>>>>><>>>>>>>>>>>+>++++<+++++DOCKERERVTOBEMARSHALRepubscanFactionalFightinOldNorthStateNovtAdjustedatuTXrispintajriwciaiWvaeVIsi-iiattfI5iurnaa1KpiijliauKhtstatepraricayhavefnaatttharnnnTaItnMnsi-toeprandlwasfaickeryhUllnamartialoftheeas1ifaliNrloofMVlupanIIjCliirywwUJittotheofTrItGarasrceltatItprrTvfISluhJiyrnshalinartheiivjwmrfsinhilitstriirwhichritJStalestuirsialofthewerniilrle-Cinurtirforthatoffic-iMXnCHARGEMADEAGAINSTPED2NIThatHeViolatedanInjunctionoftheKtovicTennJanJILIVIijutirechatofhainu-oatdanInjunctionofthecluneery-eoitrrestraininghimfromentlcltijrortrjlHttiitlrtxuinpliiysfrotuoMlrototiminaThusorlrlrnlillofInjunctionbytheHnoksldecottonmillsoftklrttyienelairnsthathhasnotvlnlit-edlieInjinrtlotiThatipfsbatcotrcMhunvoluntarilyinrej-TsJvsrrrrrrJitnffrr1jrttrwasrscianer-hoTverhuiareoffrdInreandevenofarMStomaketJnstatemntlanromillbanlsJivebemrInSrhCanllnathantlieulilresdoInKnvllfWreossRecordBrokenIrortlanJan1OfliHalatfiatitrtKlniethhataniiotnredtheyAireIncommunicationwoneoftheMjjiiallitnpanyltihedryJockPevvcvlaitMuriaynklidrykvasiieriJliilroreCapeHntiraniovlnafourandahVlknotanlhourItwimorethen3itrfromtholorilsiiitonThoRliithatihibreirsallrc-orlfidarflele-rnjiiVInMrmitwrythebeprestunwinliavlncbretithusreceiptrfntitaColonPanamafromarlluiecofmilesSailedforTangiersnJtirIanTAmerlcnn-rriirnlitiifinofh-1ninvdlnoklyntljlnstinliasoftrAlalrnitsbcoandproecedcrurr5nlvoioDTarimaandChiiiinnildfromhrrefrVaiierdayTheapiMiiraneioflirewirllWlhlionklyntraitjIntnlnsrfornTloatxrrrijsunrTfwurmwillre-mainthrdaysntTnasirnnlhn-wlcotoAVsierandnsherMdl-ChaaiKHfnpvprrbeorijetetc-UjeflansiMotaerIMurderedandRobbedXJtfvfirJaniIIaryInramasrifrnrnnnrbordficfnjurdrSwirfarrMirwfminyThemiMhmrsadasoterjtaiiiuwhosrurUhintifraclurwlfliskuH-niitorunCorttituton-i1jItAI1jjSjdel11tallfroCrmrIIil-rtIfryt1tIfillthIrMt1tu0ITIIrIsasstrutauGhttKnftiHhimnro1YIifromfIttroue411tourJ-orhIitWI1rI11jarlItonProrITrtCIJ1M1JI1HurldIlauaN-Itar-tLt1rttittarP-aslttItliltburnuicu1JitirknruwiItllt411attgcwa-dpill5tcttthattairAsaysIratarwItGunLrrudthustirIreIisttTtrsunandIIntIurntxtrtsrnalwarwwwatrbyhisSato-weowasaWnrulattthertlaterterI-tcHInrjttrwthfl-tiuyglIraf>><>>>><>>>>>>>>>>°>>>>>>+++=SEVENMURDEREDiBODIESINCINERATEDiiRelativuofMurderedPeopleThenCommittedSuicideiPOLICEINVESTIGATINGAFFAIRITheHouseWasBurnedandWhenaSearchWasMadeFiveBodiesAllHorriblyBurnedWereTaknfromtheSmokingRuinsIirimikvNIIIanKTieautllortMeiilimlilOnetiUyresumedthusitieitonothetriilyInwhichnivictimandanIigluhlt-oikhiownaltAfirilijuaimanyofthetovnv-HojevliritivruinsofthusfarmlueIINrhPerubnKewhichfurthreeyeahadlienoeeuple1byKAtrhisImiiuUnitfamilyandhisInlawMrslcaac-IakmanKiiiwlrithemurlrofMrsIakemanMrsAyrandtheliveehlldtnoftheiaTtnfarmbuildirswenbiiriieiloldtheodicsIncineratedHiforethusliredisiovendbythetielchliorAyerlifthomefortieresMnreofbissisterMrsJtoreehallooIntilltownofHiicliestersixtullesdistantwherehenlmirInlrinfoimoflaedeMruclionofthusAyirdiifilastnljrlnwtltitastatemenvhhwwtMasltthusauthortetoarralntheixctmannerInhirainnlatlviimottheirForthreerrnrhsMrAyerhadbeenbrivniisivfrfanciedfinancialititfInronmctionthesetto-iierifthiratpofMwifesfither-NaurlikrmnnwloliithreeyearjTewilowwasnamdexecutrixNthinHitieiifofthesuenas-iioenliineHer-InXoviihrtMnlvkrmanpuuptinfrmaaiiflonandtwasbyoneofIITinKayetrrliianliemaulsanarrinuefrandwifetoremainntepahuinitlnirfreeIIIreiirnfrUirdnMrsInknn-npiniusesanlmnklncropalr-AinHdicveorthathiswifetfioiildreceivethetarPifthepur-chaseiiitiythatwouldbhrrasnheirbeforeshelunfilerstotlipplanToherrefued-oVyerwasnnirryhuthisTnrrJiofireruinsrcMiltvlintltitiilniofalflviofthenmalnltiK-KIliirlnrhofournon-AwireborniirrilyandItwasprMfTlyintolunrfromatiotinfarlffirneeInsltInOfthnorReceivedAnnouncementcfExpulsionIiriJanIStMntnMManIMVIIUIttrldaffairesofIhi-VttiXnelaiiovrrrmiifthlaf-frrnrtilvMthusnfficiMiannoiinre-tnwtofLxtmlslonfromFrenchtprritorvTheriUtlcflonwtiscin-vefituhmtyMOoiivttinrvlifrrnryofIrmkrlUnivlerand3-sifolalrtinMrftolrMMti-coMiiikHralvVmotionrailncttJPFWttirJiJonUPWfllPartftihrKrnrnlrnar1fktnirtjarIJrfvitiniKotiiyfJifnfHria-aJtifUrpifbtlirtofrorManyStnVMIRepresented5atIVPityJHrrm-VreciijIIsurdsIrwashotagoInalitrruntIIrthusitbrotherwithmtiJIiiHItalonIIshnwwxItIiIonIN1IilJpfJtfirIIIlaDf1111rrffortiw-AmlrI1IrInldJoinftnoftwlifrIOrorhunIAaur19i-IIp-fliHantrI9IItIrtartInuitttywrhwwIthlourII1lsIIIeonsninapttheaueilsVIrarratzvuttIrharerdafflrtlrareiwallsnare1Itatshavtnrt-oatrtrttierilly-lftttlA4wsrrrtiwptvrwatettnofrma1-rhrjntistirsarcfrInuiitwPassarnaiktnx11ltedill1ePrytfittAra>>>><<>>>><>>>><>>><>>>>=++><>°+CADETSGOONSTRIKEBaysChargeCommandantWithCruetandSevereCiapJinAiHiatchTinitrumIUsay1-TUsofRKkllvTMiliMryAMitftiiyvriitastrikehortTinuyscharmMajorKcmuhitwjtiver-rnii1trThebe-gnfiiwhenFovtrIavoinucTle1Alliheivrecneilthtllso-llnonfhpastifirrommamlunartfutilnatlunlessatlt4ofttnittwjicalledsotnfarMuilanAtaaiofrhotnitopithehr-torujjMijirFJinparkitrunksanIfthusaenl-MIIrlampsKEltoniuuilsaidtolowlrithecadetsniifsandhnvetakenHOMEINCHARGeOFTHOMPSON-NewSuperintendentIsChosenfortheSoldiersHomeJn19CiMaJnJohnaTioininiiwasvlectnlsujterintnbliToftheConfaleratvSoldiersuneliyiMitiriloftniMvusdti-IMTlnfenVnHivlshavingex-piritjthitrtorthusvarCaptainTliompMinsixofthetenvoteonthefirstballotUrFoxtnistirrrandparrhaslnavnfthushaieItUcattrietlsliCaptainBowienKnxiiiltintIhesupHntendcntaaowilairunumbertrHIIIlittFMliClNtiuitouarajwillt-lfilnrjijatwrmiiiitietidthatMirewasariitwhinarhalrmanoftirnixiTittlvecomiuUttewaTIESROLLEDDOWNONTHEMPeculiarAccidenttoThreeYoungMenWhoWereStealingRideMiiaIVnnJanJ9VI-1liiinIi1KuilMarlInMrlusyItJirinlHiiipilnfnJ-yhurtnreutofaixrulliracrlJnlrhhlthethreesnugniiiwriryltitoMalaridifromHrli2ortAlatoCiiuttaniHK-ailitanrtofirllsTniinvnlyingInararwhliiiwas1atendswithirireHisudiltnMoppingofheInnnsineilthepllHoftitsandtnycronedawnupontheminInMiennterofthecarIxiivwasUIMHalmorInstantlyMarInonleeliroknandwasdaboutthbodyandhpad-IllnridwithnoViroInjtirlsIIIIIKlividInAthensTtnnDepositorsWillGetMoneyVadiiyaIan19RWJamiiiiilrlicrkltttrtinillInni-lnriArprrenttitlveifIetiffImiikifSavannahbraechainheIaukofWailNybornwelJJOronthfeashliTrccL0billofrufotiTlnIsionhn-ThwIashortWof1onSaturtsImlniSoentryontilllkishowthmoneylushrfhoraofarJlPresidentlfrrsaxutnpfnewntthatIverypoiurinrtafn-rrtnanlfetMovrtherniifitineofSpotTinMnonKnightantKflowHfharterwlaralralnwhUhfUyofCuajictJewishAnnrchlstiExecutedJWItilanIVilaadJan19-liWIIKitiIcoairlwninillniiidtr-irtfJdjrInVijwrlalThyrrevTgiirirvjtiii8rinunrctnrWtxwibstrinuyVruTreatmentHItOCliltItlesnutora1tallIantIlIarIIIrmnIItofsitejINIiiniIIlrltfl1dP1iillIYourrudaboxIforIliSliNeItwIpallfillI011cSljllIrojri-bItI7fI-rnOIfIPTf-rfr-IIJtheIittaican1drtIisirIAla-ItlIiiIPtheyManhttriotsituIPItitInaexohmsf-IturdcaralareaddthusunitallwillsmallIttLoprthusItu114sLrtucirId-erwatItthusrnitJitLnnarnsadrfvtgwtaienatrt44r1uwti-I<>>>>>>><>>>>>><>>><<<>><<>>>°<<><><+++++++WOULDNOTDISCLOSEINFORMATIONSOURCEjPoaltnerBigelowRefusedToAnswerCommitteeCRITICISEDCANALMANAGEMENT-SaidCommitteeCouldPutHimenBreadandWaterorCondemnHimtoColonButCouldNotCompelHimToDivugeConfidencesWashliiicoaJan19IoultnejrI-Miiowaimagazinewriterwhowasdeioiiniiys5retaryTaftforhU-crlticimofnianiisementofthcanalaffairsdeclinedtodisclosetothestnuucanalroaiaillUethesourceofinformationOnInstructedtoanswclitiearsItaecommitteecanputm-onbreadandwaterorwencondemnmetoColonhutItcannotcompelmetodivulgethatwhichwasgivenmeInconfidenceThocommitteewentIntoexecutivesessiontodeterminewhatcoarseshouldbetakenTheactioncontinuedtotanhourwhenanadjournmentwuTheexecutivesessioncontinuedforanwhenanadjournmentWHtakenNodecisionwasreachedwhatactionshallbotakenconcern-ingMrIllgelowdcoatumaucyTHREEINJUREDINACCIDENTWarrenCameronHurtInRunawayatOaIonbn5aJan19InaseriesofuriiinliirewlllrunandtworitmswereInjuretheformerMrWarrenCameronofSylvesterwasthrownfromhlabuggyInamaawayandsverelybruliKdaboutfaceandhandsMoeHarveyanegrolaboreratJIICiarhsCosyawmllltrailhislegbadlycnohedwhileattemptingtocouplecarsonalogtrainKingHarveybrotlwrofthenegroinjuredwhileworkingatthesamemillunloadinglogwaspinnedtothegroundbyalogwhichfullacrossJackTillmanWantsInvestigationVn8hln2ronJan19At1235MrTlllmanofferedhitresolutionfortheInvestigationiftheMrsMorrisInci-dentAfterabriefstatementInfIlchhesaltlthatMrHalftadchal-lengedhimtoIntroducetheresolutionMrDanielofVirginiarrovedtolayheresolutiononthetableandthemotionprivallttlIto8TheIstheresolutionSenatorTIllmanIntrodiKHInInssenateResolvedThatthepresidentofthesenatebeauthorizedtoappointacommitteeoflivenmrstoInvestigatetherecentunfortunateincidentattheWhiteHousfreultpiintheexpulsionfromvxeeutlveothersofMrsMinorMorrisandnixnttthusenateMineWorkersGetBusyInlianatjlHImLJun19InitedMineWorktraconventiongottowntoconitnlnefrcrnrthtodaylCKntheroutedworkTatemornlntwesgiventoaconlr1iratlonofrmoanIwjnaUutionalquestionsWIrilrolynfAlabamachairmanofruurlonAciiiinltistoodthestandlnnltatelymitliopeningandbeguntonadirivilutlonHKubuiltUdtothuscommitteelhtrommltoet-gii5iionThIlinrabituminousminorsidlrletIIrrtinlsiiltheInillniijitnifMinelnieetrfHIarlugthanithasfulledtokhlidutyundastitnrthatnmineinspectorHJ4ebytheIdMlnWorfceM-PretHcfPrntRoughRiderGMetiJan13AfiteiwJChTrKtoeatthisKiviHiiriVFruntxroemt-lyitrwleovfuorttiOklnloxA-telvltunaPriHit-tttfKfTTMltd-IIIthebelt4XtalljourI-toIIulantwseriouslyItheliarandlonlIIto-fuIIrItMiatniiHavejtetItyrIr14tiNthitak-enonesigitttylatterivfollow-IngsthusThelatthe3AsaleaIKnrlk-Wynr3yttMt1Iet<><¬>>><><<+++°PAGE 1

THEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAJANTXRY0iti5IiIvwyrrrrwlNEWSFROMALLPARTSOFFLORIDABriifHapperingsFromVariousSectionsofStateTHEMOSTIMPORTANTfeVEM5-Tranpirn5inTheLashofmowersThingBoifwdDownoSuittheBusyReaderofrittoMatyftheftrirruiltihavetitiihi1IvngtatfnotwildratTherangeniciamiHIiexptovntiibmttheofThetadTrut1vi-tilA1HeHrinpreijeiitusdVLiveOaktaftertnitonwirhueandwhenLivetnritmifuranythingthygenerallygetitTamparowhstourdailyerand11OfthemeemtotjeiTjiyuit1endajTeurathJgitheywerediiigafarbtiineatMiliniWednetrynightclpripertytienncinghnAllenvalledntnidifaMitbleandtivehireJkonviiathnr4areafterwitNiliinronindayandafellowjRidfornyngthatplaureoniidnyHM4riAhiiititohnveabuildingandthepeopleofteatplaceareLazepracticingoeetheywi1havetlooktoseethesupTheTPPartonCompanyofliviianewfirmlatelyurgatiidtoavholealeatdrtaifrnttoreliuineCapitaltot1MPPatrickofJnckfunruntyawellknownturpentineoperntoracquittedoftheofatrecenttermoftheKcimbiacijn-tycoinTheStAugustineIlcordCompanyiitohaveanewofficebuildingeret-edItwillbeMbyWfretandtwobuiltofbrickadtrinmtdwithtoncTherrangetreesintheyouthpartoftheStateareinblnomanditifearedthattheweathernaycomeipbehindthemanddoomeerioiharmbfongentletrngTheConfederatevtraroft17wetoftheSuanneewillholdareunionatIieFtiniak-HprirgMarch21fhandacrsndvcaitanticipatedbyoldanWCarrolleditorfTheMonticelloNewhrtHganlenelectedmayorofthatcityMrCarrollicitizenanditheletmniipositiontoliefoundinthecityworkforthebetinterestofalthetuneAcoloredgirliivjgatInerrointnearLireOarwsaccidenrmiynrpurpoeshotatherminenTieBIDSINVITEDvttFtv-SeaUdwillleiytheHoardnfPutiiicoftheoftTaiiseviiFloridauntiiuiliwkpmJruiinrythIlJforningaSverceyirnintheCityofiainevilieHoriaAIIjtotfurriifhingtiiHtermlforWorkwillfinliraceapprixniiittflvleerjieafjjjeivrrJiftecninhfinAirttldjcheckfurOnelhivjidltilu-cJMrHntifHtoryrattanlddirlondmutacenipatiybidiPlanrtidrwilliontieandbeMuttheurtioftreEngineerandcpieifthepeiitionandformetctraytenhtnini-ffnithefntiiryofeIuntd-PjbicWorkThenchtireectanyandtillWWecretnryioanlfPiblnfWorktheCityofliruntvirirdi-vWAConlitingEngineerMissNoraNortonLADIESNOVELTIESGladFANCYGOODSWATCHMYWIMKMVItjuuoItAlltrotbrIary11Jd>aFirJtIllfItathoIhowtarutiOakcarryon11IIJhererirrIttrIIawilltaHIontlotptjII41IIurltttyIallItnnfnhutIiilitjIpayrnitClassesYtLrdodohtintsfecrtaryittit1nttory>scanetartunitNthestoriesgetscountiesstunNvNtawakN4the1i111rCiiNPIfewSCtt11greHivediSttittryeualtdlalaIreRtealrahepretlatIIlofto14artyxi<<>>>>>>>>=++++±+++++±++++tDollarPackageMedicineFreeJf11IIIiftoIibiiofherparentiraoherntfthiinknownvitnodnduiituatdsydiriiiiIifiSvtiniinbidiyburnedfroma-giohtetivnonTneiiylieIhSfrimtheITCtitherIttiiiuriitterHeiMnMiMgwinnrlya1rndandsheingrut-jJiiit1irireirnflireSpriiLldnthomeinthatityonVdtilaynftraIniiloMteilinItreeiiprnin7havingininfnim-iraiifurIndealtHewa7oyetirofnutandewilfaithfillyintheConfederaternieduringtheCivilVarbumtwiiewoundedThisfruitfroththeFWIttiunprojirtiatFlorenceVillaibeingripidlymovedGailfarmorethanInOiboxesoforangeandurrtjifriit-hvepadthrouahhiiieaionShipmentarttlliroinnonattherateofleveralcarperdnyitwillbewellintoMaybeforethewcrisentirelycrmprtrj-AdioputeliKeyWtdatedJanuary17ththatthecriMcametothciKarmakerftrikethatdaywhenMsecondcommitteeoftheToredoersInionrefutedtocontideranypropositiontorttethestrikeThehallMirntindidandthestrikertakentothentamerMacotteandatoclockniledforHavanaTheontirimthimennndeconcerningAmericanworkmenandtheworkdourbythecommitteewatheMUfortheirdeportationThevagrantiatrwillbemictlyenfrrctdunlethemenkotoworkFourazintnrwhoarrivedfromTampaarrtedsadruttoHavanaTheOriginalFoleyivCompunyChicagooriginat-edhoneyandtarasathroatandiiingremedyandonHicountofthecrtatmeritandpopularityofHoneyimitationnarttfredfurthegenuineTheewnrthlenationhavesimilarfoundingnameJiWireifuteriThegenuineHoleyVHoneyandTariinayellowpackagefeforitaidrfueanyutNtifiteItithetieitremedyforcoughandcoldJVMcCnlliitnACoHeWantsNoOfeofrtrfMtsslalppiardrivrUssvUfcylaudforffiWWIwouidn-p1sunItfrtltonfviiitotefortloIttiuitStEtnatoeitherI1hnvrntlfromtunuoUofr-HUcwtitBiltroughyrefrm1anci1UilpoliticianVteonStrikernrallrodUitlrfpayatrrnecleanJnbyextraunChronicConstijwltonCuredinewriftitTerfromrlruntiedpatmindangerofmanyriiij-niliiientiirinnlaxfttiveFruityrupjconstipationaitaiddiceturnrdlimnlatetheuverandtowelretiririthenaturalactionoftheeirgftJCMiimencetakingitto-dayandioiwiltfelbetteratonceurinoLaxativeFruitsyrupdoenoturripwiverytotakeJJefnesubstitutesJMcCollomCoIt1111ttlIllraItIIrtt11irr1latine10tlo1I06n111I1IottWt0tIIIIwr101IitrparItmirhntIltil1ttItIIII1sII1Itheparkingan1Ifrom11FutIIlidTarItJ1gr11IIIt11IrrthatoUlalmAtlftollJetheamgloatIantIkoAPar1areHlrJIutltetJutlonlittrllolcrtoitmarlforhrsiCIthrotutipleasantIFREEM-anyvstAi4IHrr16rlrrrsRd1UiphINrIr-ttrttritIt-rtrLrwlrctct-lrrtHP-rrarIN4rIuugwNurirltgw-trrr11iddMrur-rl1r1sNldgttreinq4PrrIrurII-itiltIllli1n1N1IhapptIl1111hurlin1nytlIoiucxlrttiruintntidied4TFthi4vi1iiiireisthissays>witswerentRnyruse4t4t1IFKLrrCore-tnlrIna-jtIIranrrntitITactsthetbat5cranrJaalrFlretnna-kHpieitttlrJIPIawartLar-wann4bbyECtaerafurcntttJnartucraaednauseateand4slc>><><<¬>>>¬<+++++++++±+++++++±+CHARGESHIMWITHCRUELTYWarrantSwornOuthyaPreacherAgainstSchooliPrncipa-li5ilaiitrrf-iiiiiSAMerillnifcrntlip-caIMifijiUwaiosrinphro-AtrnurtsornitiUrfSinVyHvIM-lnfaiiirtrrcinUtiiM-iCrowessmuJg1primInV-srivijtTtSrflJmai-uffrhistivranrraijtmfriorOUtSohnroatiuiKjriiiHertiuf1attuhwhnfijmnutiuluhcnriivimfsJiiiuatiftinilit-a1iiaiwaveryin11antrIwhcrtJRevCarlislePBMartinLLDfUiverlyTexHwriteifa-niornircwhenariingIntiiiiatroulieuiiieooiicrtidtiofphlfLiiiwbuhprojiiceacouthandiveryhardbitatrailliiHtittyofJiHlltrHorehiund-vrupwa1utterinldgiandtIttrmibieoverknowofnonfliISMiipaltoitaidittotikeiratsamtcordiallyrimmeidittoalltierniedingH-niidiforthroitoriniutruulieSoldbyVMJihn0iTownThsatrncdtoDcscructionAriJOTheiiwnotFuniiainIIvllhileiiuct-lonthiKivohoujfBandonViseViivlifnstroveA1motybnreinovrdfromtheoilyliitnvnirtKuyalaiciuUiutsitinhablliinrsGreatlyinDemandNothingintnuriemandthanamedicinewhichmeetmodernrequire-mentforabloodandiytemcleatnvrinchaKungNewLifeTillTheyarejutwhatyounerdtocurestomachandlivertroubleTrythemAtalldrugMoreguaranteedELDORADOCAFEiniKiLlnguFeatureEverythingInSenonCookedtoOrderoYriTEHSANDSFKAKSIStciiPICOFFEEBestjPRICKSKKsONAPLE-WESTSIDEStantonFoundryMachineryCOIncPALATKAFLORIDAIronandBrassCastingsandMachineryGrateBarsPhosphateCastingsRailroadandMillCastingsandRepairsLouisvilleNashvilleRRlTretoKimillr-MliinikinclnnatiandallpointVnllimilVelImileII-MHIIniirNlrainriuriilalimitidOnlynlidPuilnmntrnintoheWtwithowrvHtiinlliniryanditningLeaveHuguijniimIHveIikonvilleftinArrireCMHtfo51pinnexttoyArriveinl10mnextThroughernlnperatdnAI5tmtrainto-tIninandChicagoAkfortirketviaLNForinfoniiitxinnstoratetoallpuinfNorthandcheduleandfullinformationnullonanyticketorHERRINGFllPflltL45RRIrIIoilItJI0IfrtittrthalstprtchrrtrnlIlIHnnrInfflifitIdUIjuserfthUTlimitIItIrfttoliItillIIJIcrtIIillJPrTheIIeaulineIItItrtttOIjorIII00iIUlrtntnbunJbupltiIlIittiIofchlallIttuiltinItIIIlacklIlIriIntGEOEftaalttlrrrlNDa-ebuttri1tlaltlpar5siltInllCrthatp1xatnraddIVAthetSQUARE-ristarauserS1IIriIt-tt-rlttall1tiiIIlsIhiraoIllyFaJtyIvIiratlackuarilleIFFJr1ds-sa><<>>>>><>>><<>>><¬>>>>=++++++++++++VWVVVsVSSVSTheRindYonIfnvoAlwaysBoughtandwhichlibemusefurover30yearsliasbornetheAistudhutsboonnmdounderhisperjJlovnoonotoyouinCoiiiitrrreltsIniitnUonKandarobutKHritnvntithatritlowithandciulniiRorthehctiKliffInfantsandChildrenExperienceugnlutExperimentWhatisCASTORIACastoriaisaliarnilosHKiibfltitntoforCastorOUgoneDropnandSiNttbhiKBympiiItltIMcaaantItc-ontuliiNneitlitrOpiumMnrphiuoaorotherNarcoilf-niliHtanceItsageIUsguaranteeItdcntroyiiWonMIandallaysIVvrrishnoIteurosDlarrhouaandVu4ColicItrelievesTHtlitnTroublescuresCotiMtlimtleAandFlatulencyItniinilatestftotnaehandBowelsgivinghealthyandnaturalilegpTheChilUrcuMlanaccaTboMothersFriendCENUINECASTORIAALWAYSrfBearsthlignaturaofTheKindYouHareAlwaysBoughtInUseForOver30YearsIIfYouAreInsureduaCompanythatiiterponttblihaveaPolicyCorrectlyWrittenWithLiberalityofPolicyContractandtheCorapaaYouAreAssuredpThatnoilosscanovercomeyouwithoutyouhavetonetrefuseFireLifeAccidentaoiiHealthInsiiwuee-jNonebitReliableCompaniesHeprvrentedInformationcheerfullyfurnishedGAINESVILLEFLORIDAThreetotheEastandTwototheWestViarkndFiridilVipmdailyoxIndiiLimitedletveJnckinnrilleWmdallyNwwTurkhtprelivelickonvillesMimdulygoindIlornIinntedeveakonvillemdailyIixieFlyereveuInckiivillefpmdailyThroughleepingcrtoNevChicdgoandSIiuisfalsoMrervenAlgiMtsIenvinglaiksHivilleatVtamForIiiiHiirierviilijriHandfullinformationwriteFIIANKCIIOYLPafengergentJaikionvilleFliirtiiiTHEALACHUACOUNTYABSTRACTCOIncTAIIUSHKOIUtrlerrliableMrvieofeveryortalongthelineLandTtlemstateofFloridaparticularlyAlauhuacountyMlMIILTIKSfTllleTaxSaleSearcheneraonfnrsfnfurlteiilentLandInouePUNofConatietheinrettorsEliReferenceFiatNationalBankofGainesvilleDottonCoHankerb-InsignatureetIsinesItslufancyt-AlltheregulatestilentrwllaCCAMCUSHMANCISUPERBTRAINSDAILYCOASTLINEWIIIlIlIlutPIhitftnewInitof-frtltttoIIttrHInnTonsHFv15outtlsupervisiondeceiveJustasgoo1ParrFartstW7IcclrruseraVywsvaVteV6aNr15laalurePrruptlyp0rYiavoasaabJ4IIsFIVEFRIi1iJCkinnrsllrptVaUforkslpIRFAruItntFtheirthtractSon<>>>+++++++++PAGE 1

StiffTHEDAILYSUNGAINESVILLEFLORIDAJANUARY201906trvr-MIMn+PUBLICLIBRARY-ISVERYPOPULARriteResortForThoseWhoLoveGoodReadingSEVERALHUNDREDVOLUMESAreNewHandEmbracingWorks-fAuthorsAsso-ciationitGreatlyEncouragedOverSatoafMembershipCardsOneofthegenerousandltepiritedactionofthepeopleo-GalaesrilleforsometimetheirgaaisatioaofthePublicLibraryAobolosandtheinstitutionofalibrary-lathiseltywhichnowhasamongiu-alketfeaseveralhundredbooksfromtiltfamousauthorTkelibrarylocatedonWetLib-ertystreetbetweenGardenandaidimostandconTealeatlyequippedThisresortalreadybeeonafavoriteonewithofreflaedsadinstrnetireliteratareaadIQviiitcddailybymanyInordertosustainthelibraryateeef13peryearischargedforthepriv-ilegeswhichentitlestheholderofaaeiafeershipcardstotakebooksswayforaHashedperiodTheMsociatloafeelverymucheneeangedoverthetannerinwhichthecititeafareaberiblngformembraiacardsadhopefromtimetutinetotaereasethenumberofcolsaamwithlatestworksTIleMoirehavebeenproperlynum-beredpodcatalogedIUdthelibrarytoeeadoettdOBasystematicprincipleDEATHOFMRLEORANDEPattedAwayatHitHomeThursdayNightFuneralThisAfternoonBarnsWalshLeGraudefiftythreeyearsefagediedathishome40TstreetNat12oclockfaradaynightofcontusionsbreBghtenbyparalyticDeeeaacdwatboreinWadesboroN0Aagoet29thINSHespenthisfceyheraiinthvicinityofhisnativekoaaeandla1876inRoekinghamheBMrriedHIMWillaLeakSevenchildregwereborntothemIn1681MrLeGratdwesttoGorgintettliagatBellvilleTataalleountjaadin1697hisdevotedwifepawedFromBellvilleiaISiSevedtoAdelGaaidIB1699hewasMrriedtoGreenTheyaasatoOaiaeevillethreeyearslateradhaveslaeeresidedhereDeceasedhadbeesconnectedallwiththeMethodistEpiscopalChurehSouthbutowiagtoillhealthfeehadafiliatedverylittlewiththeStarchhereMrLeUrandehadnotenjoyedgoodhealthforseveralyearsbutitnotuatilOctoberofthepanyearthathewasafflictedwithparalysisHere-enteredfromthefirststrokebutitlefthiminapartiallyhelplecondltieRasitwaswithdifficultysttimeshecouldmovearoundOnSaturdaysighthesufferedfromconvulsionsandforatimehitconditionwasconsideredcriticalbutherallieduntilThurdayaboutSoclockwhenhewasagainattackedandafterfourhoursofmis-eryhewestpeacefullytohitrueDeceasedissurvivedbyalovingthreetoutWIILedrandeofCollinsWLPaulLeUrandeofthiscityonedaughterMnIELovettofValdoitaGathreebrothersSpencerLHirandeandGeorgeSLeGrandeauditorsofthepassengerandfreightdepartmentsoftheAtlanticCoatLineatWilming-tonNCrespectivelyandJohnIeGrandeofSumterSCalsooneiterMiisFlorenceLeOrnndeofVi-lralnptonThefuneralwilllieheldfrontthehomeat8oclockthiafternoonlerT1NixoncftheMethodittchurchof-ficiatingFriendsofthisfamilyartsin-vitedTheintermentwillbeinKrergreencemeterySinceresympathyiextendedtothefamilyinthugtheirtadhourofbe-reavementAttentionOddFellowsMembersCenterLodgeNo11IFYouareherebynotifiedtnattendthefuneralofourBrotherSVIeGrandeYouwillthereforearrangetomeetathisresidenceNo47MainstreetNafternoonat230sharpLCLYNCHNobleGrandJToiiKfcvSeerutaryAttentionRebekahsMembersofColfaxHebekhLodeNo2arerequestedtomeetattheresidenceofMrsLJBurkhimthisKrayenstoatPhallListMalaMissAleahi-mwifeCiaLtGrandeandnlatEthisi1iWerldFamouswtwasMostPleas-antmodernlyevenarTawayhe-Y4wasntjt¬¬¬¬¬¬¬WIMENSNE6LECTH-efthbThusLostlaRestoredbySPlnicbftmeVegetableCompoundloyouknowwho-rePerfectlyweilandMronjWethesamestoryoveragainIdonotfeelIBEB-MtiredallthetimeMorethanyouspeakthesamewordyourselfandnoYOUfeelfarfromtracedtosomederangementofthefe-malecircuitswhichmanifestsitslfindepressionofspiritreluctancetoROanywhereordoanythingflatulencynerv-ousnessorothermaleweaknessThesesymptomsarebutwarningsthataheadandunlessheededalifeofitufferiniroraseriousoperationistheinevitableresultneverfailingremedythesesymptomsisLydiaEPinkhamsCompoundMissKateMcDonaldofVoodbridgrNJwritesDearMrsIlnkham-RettomIbrtilthMBnMntomuchtothatIcannotfromtellingaboutitforthelakeofotheruffrngwoninForlongtimeIniAVrnluntoldwithafenuiltruthandwhichmademahiraLwrrckandnothoughtIwouldreciivfButLydiaEPinkyableCompoundentirelypttrwlmenvstungIitmvtoMlotbrrworsenwhataInUilnwlidneitFortwentyfiveyearsMmPinkhaaofEFinkhamhasunderherdirectionandsinceherdeceasebeenadvisingsickwomenfreeofcharjreHeradviceinfreeandalwayshelpfulAddressLynnMafternoonat230oclocktoattendthefuneralofMrSVLelinndei-FRTiuDcCtoiiMANGrandHATTICHotrSecretaryDEATHOFMRLONGAfterSufferingforSeveralWeeksPassedAwayFridayAftertufferiiiRseveralwithdropsyandfeelingtheofprivarationswhichareunknowntothemanofmeanWalterLongdiedathihomeanuideotlittlecottageonStilthFactorytrIatnoonFridayTherewasnooneathibedsidebutthede-votedwifewhoheldinherarmyauntilinfanthitweeksoldandithavebeenasceneathehusbandandfatherlaygaspingforbreathwhilethetearsdroppedfromthecheeksofthelittlewomanontothesweetinnocentfaceofthebibwiththeluntreofdia-monddescendfromheavenslidfindrestingplacesinthebosomofthe1lyTheoircumtaniesurroundingthiscasearwroughtwithSevernweeksagothemanandwifearrivedinthcityfromMer-edithpeimUeMIthabeensaidthattheywalkedallthewayaditnnceofaboutthirtymilSincetheirrivalheretheylisvbeenunjet4otcliarilyaMrLonwnrutonlynf-feriniilropiuooniilioatimtintwninlegantnotRuleInperfnrillJlinnlitiiitturllrlinnItrnC-oiitineiltwoweekspatAndbathevidentlycameaarelieftohisMilYering4TheIhantyAooiationthematterinhandandthedecaffdwilltieburntthismorningat0oclock-ItevThoI1MayoftheFirst1re-liyteriantherviceCuredLumbagoA1CatimanChicsgnMarshH3HavingbeentroubledwithInmtmctntdiderenttimesariltriedoneiliiciAnafteranotherthendifferentointmentandlinimentgaveitupaltogetherSoItriedoncemoreandgutabottlef1allnrdr-jnowLinimentwhoiravmereliefIcancheerfullyrecommenditilldimynametoyourlittatutTertroldbyV31SUFFERINQTHEIUIEPENALTVLydiaIIetuytoT11The3UMbackachelmebtolqonirregularitiestintandarldutySobpangsaftmutttadadewdropssympatheticlIadIlltareIfromwillteedforconductImotJohnsonnomand-overtIeeewr-inKateA1bnaroffeytorahVeg-etableafretIsinlawweekssmmss4ttaskhnrttwiltwritsslylittxntail>¬¬¬>><¬¬¬>+++++++++++CLOSEDONLEESBIRTHDAY-AGentlemanThoughttheBakOffi-cialsWereMagnanimousThelawofFloridamaknHub-ertEbirthdayanniTrnryalegalholidayandoftenmenwhobuineswiththebanksrnthatdayforgetitthesameatheydoonohrrholidaythatareotservedatheyshouldberutbankcannotmuchbtinesonsuchinaccountoftheIclityofrnaiy-tranoactionotheytakeaholidayAmongthemanyveryagreeableandpopularattacheofthNnticinlhankiLeeirhitamassistantcahierandeverybodyknowsJollygoodfellowawellabetrewailedonfinancialmatterHeeujoyajikeandyesterdaythisonewhchconsideredverygoodthoughithippciedonGenerallesbirthdayv1eralyearsagothereturnofthanm-verarybringingittoisdeaiedworthyaplaceinprintAgentlemanfromonrfthetownwhodidhisankingattheNationalcameinonthetrainandmadaruthforthebanktotransactineliterhehadtoopenthedoorwithoutavailoneoftheclerkshappenedalongandtoldhimhankwaclosedonaccountofLeesbirthdayHetadhieffortsandexclaimedOhtisisitotheycineeonthebirth-dayofallthebiysinthebankWhentortitWRLbirthdayhejoinedinthelaughter-AGrimTragedyIdallyenactedinthousandofhomeasdeathclaimineachoneanothervictimofconsumptionorpneumoniaButwhencoughandcoldsareproperlytreatedthetrag-edyisavertedFfHuntleyofOaklaticlotiIndwritesMywifehadtheconsumptionacdthreedoc-torgaveherupFinallythetookDrKingNewDiscoveryfurCon-sumptionCoughsandColdswhichcurtdherandtodayshewellandstrongItkillthegermsofalldieaeOnedoserelieveGuaranteed-atf100byalldruggistsTrialbottlesfreeAJollyPartyAjollypartycomprisingRevandMrJLPattonMrandJIattonHvandMrsFrancisHCraiKhillMrandEECannonMrLeakeofHchmomlVaNIPhillipsandMrWihiamJordanofieorgiaenjoyedadelightfuldriveandvisittoSpringParkstockfarmThepartyleftthecityshortlyafter1retchingthedestinationngoodtimeandafteranhourdaringwhichtheywerehospitablyenleriainedbyManagernthepartyreturnedwiiwithwlat-tlieyhadseenAThousandDollarsWorthofGoodAHThurneIIwellknowncoaloperatorofBuffalo0writeIhavebfenatilictedwithkidneyaudbladdertruiDleforyearsjainggravelandwithexcrociatingpainIgotnohummdicinuntilItakingKidneyCurethentherenltwaAfewdosesstartedthebrickdustliktinestonesnndnowIhavenopainmynejandIfeelanewmanItdonemeI0worthofgoodJWHjdStormyMeetingWThtnonJn19TlrrewasfftKifnilomnitutcrrloriiayChair-manUamlnnantiUprfyfntaMve-INrilitiitiiyfvclnufofwunla-ovrHnmionlortmrpoloonnetaiiwlturmtrGovernorSlurphynfArizonafclsrtitisuselesstoannarbforehepomnunceAStreerdtrtwassnlamiroedagainstthinienoiiacUasfaathechanteofrritfnatalnttheArizonanunhpprJointstatehcolToCure1ColdinOneDayTikeLXTIVKIWOMOtininePabiitIrucgirefundmmieyifitfniltocureKWtroveignatureitoneachhot2BodyToBeShippedtoU8CairoKryjvtJanIShebodyfThomasJRnryofOLaclanall0vhueJoipatumooiaonMoodtiUbtbubneiubatuwdUMwbewetewes4IIInrtthejIfirstIasImindInFirstIridIthisIIlenstIIIill5OlandWIiFridsyIlkvisittCallireliefFullfIsurprisingacrosstIICtrllnntCohIUlforfItfitIrImartborotoLeeshatstrasectdadsapostRineigh-boringhugasomehiltsMrsMrsMrspleasedstoriesbegankidslikehasIIlittrtetheLatter¬¬>¬¬¬¬¬>>>>><<><<+++++±+±+++++LniluveafamnutwihyourhairItniRhtIcacyouTJanwhatBetterpleaseithiixinitaRoodharfiJAycrsHarVigorThehairstopsctrnsoutKcomcssoftandsmoothantallthedeeprichcolorofyouthcomesbackhairSoldiJLcDOairtofortOeare4POleaseYourgeart>>


PAGE 1

TIEDAILYSUNGAINESVILLE0IFLORIDAItotJA111R1>USOFCITYANDCOUNTYCONDENSEDKaftantOtmmlIattretGattf4byOwReportersPftltaOMMANDITEMSHKafpaTjMhihartFaragyaattaThatMrtoWhMUMMaylteaTKeyttoaeBakeryLHetellgerdlilaUatstyleGetyeargroceriesforSaadaydinnerAfaNsTftfltttfMValOrderyearehlekeatrainGSMetHutACFheae89BakeibangartbrownbreadthisevealagHesaeBakeryeelWWHamptoamadeaprofes-tieaalvisittaSiarkeyesterdayMastBroinciteyoutocellattheirstorewhenyouwantgroeeriehaveonefatchickensforhad08MerchantCoMrsEarMolnarifspendingaslayawithherBotheratSanfordTheBeIrtestrialEdltioasenttouypelagefreefor10ceats-asayheleadattheBarracksMerateApplyatwetMbaDavieElitehasreturnedtrotsaTleittherlinerMrsMarkattoteMssJeaaleVletchofJacksonvilleiaavisittaheraaatMrsTrussPea-kyIBdaleeit-yCelJeaBDellfromRagawherehalookingaf-terhieftrmlagialereate-OhiekeMChiekeaaChickeas-Wahaveallhirtsheasroostersallsine08MerchantACoW0HafaeofHagueeaeofthearafreetiraplasteriathatseettofjtradingiatheeityyesterdayWakBth4bt25twatogeetheantliaaofeaaaedandboutgoodgadallgreeerieefreshMasonBrosMaresErtelretainedlastnightfreeJachseavillewherehehatbeenlaattertaaeeoatheGrandLodgeofMateTheECFSankenhasbeenmovedfromtheErniethenewHillblockEastLib-ertystreetMrartMrsJ8WeeksofSunafterapleasantvisitavghterMrsDrJHColsoninthiseityhavereturnedtotheirhome-JBPadgettleftThursdayforSuth-erlandwasaccesapaniedbyhitenJakeandnephewGrahaaiBlackwilleatertheFloridaConferenceCollegeThetradoftheAtlanticaserefaaiiliarlyknowasthehartwaceaaateedthroughthecityyesterdaydittHbatiagsalariesandiijBtheesnployeshappy0Jwhobeenconfinedtahithoasstarthepasttwoweekis-eaahledtositapandwillprobablybeeattheinsefthecoatingweekThiswillhegeedaewtohitfriendsJehaPLynchofFairbanksmanufaeturerafeyprtelumberinthecityyesterdayMrLynchhaJutrtarredfrontGeorgiawherehewacalledseveraldaysagoonbuaine-MtoJennieOranofsouthDakotawhoispendingthewinterwithsisteratGrovePerkreturnedtothatplaceyesterdayafterapleasantvisittoMrs8ABlanding400XOakavenueMrsVPSmithofCentralwatingfriendsincityyesterdayOnherreturnhomehwasacrompaniidbyhernieceMiNannieSmithwhoisattendingtheUniversityHighSchoolhereFortenroomlioace4d8MainUrINfourblockfromsquareingoodrepairANoone905XlniveritystreetexcellentrepairandgoodouthoaesApplytoUIILivingttonTJFauoneofthevaluedcompotitorsintheemployofTheSunreturnedfromSebastianwherehehasbeenonavisittobrotherItevHereportsapleaantvisitandtheialivewithtouristsProf31IIDelindofAlachuaoneofthevaluedemployeofthebankthatplacewainthecityyetterdayTheBankofAlachuaevidentlyprovedapayingpropositionaitunderstoodthestockholderrecentlyhareJadividendof23perceuttsioWhatIsleafatWneeJlawColoaktotheirHIlKtinRentOnEllhousehitCoastIV44fatSOCIALiM14uHapBrtedandOingIt1sThalastNkedgeedrIDseMto-daytfewIBeaatseaBar-tFfihareturnedIsbeenfhestwaniolketMeektotPwhopayCoast-Linethasiwasviithistwelveroomh-atOliverFanssagaEastahatAWtss>¬¬¬¬<><+iMrsVIWilliamsofHighSpringsmiiifabrieftofriendiathiseasyyetterJavstrvicrtryKThomasServicetoallofthecityPhone9IfyouwanttheltndcondatItpandmakeoacallMasonHroLSScrubletravelligfreightagentoftheClydeLinewarrgiterrdattheBrowslionyesterdayBHChaseoftheCableCompanyreturnedfromahijinuniptoOealaandpointsiaSouthFloridaTurpentineleasesfortaleatthioffle2erdozenf3perhundredCahmustaccompanyorderdawtfTheIndustrialEditionofTheSunontaleatAuratadnewnandGetacopyandsendittoyourfriettdTWClyburnvofDmagicMichvperdingthewinteratMinneolaLukecountyinthecityyes-terdayonbusinessFriendofJudgeyiCsrtrwillgladtolearnthathioutagainasteranIllnesswhichconfinedturntohiroomfurtendaysWhatibetterthananicefatchickenforSundaydinnerWehavearjpjlyoffloechickensandcanfillynurorderonamomentnoticeG3MerchantCoBestEcrMadeNoexpenilparedinthemanufactureofBlueRibbonLemonandVanillaExtractTheyarepositivelythefinestthatmoneyandexperiencecanproduce-LSRussellformerlyofcitybutnowofBirminghamAlaihereonbusinessandyesterdaymadeTheSunanagreeablecallHisoldGainesvillefriendsaregladtoirehimagainChasParkJrwhoiherewithWParkDramaticCompanyhassignedwiththegreatBarnumABaileycircusforthecomingseasonasspecialagentandwillJointheaggregationinSewYorksometimeduringFebruaryThesewhotookadvantageoftheAGexcursiontoyesterdayflernnnnwerriligMdwiththetripandthecoorteieextendedbyMrEmersonandothersThecountryroundaboutgavemanyaverygoodimpressionofthatportionofthecountyTherewereinthepartyFtSampsonofHoardmanownerofoneofthelargestandfinestorangegrcveintheStateabusinesstothiscityyesterdayMrSamp-sonitwillberememberedrecentlyhadthemisfortunetolosehifinehomebyfiretheloaggreatiugnearly2000HeexpectstorebuildInatorttime8HBenjaminofMicanopyandJMEndelformanyyearsareidirntandbusiermanincityhaveasuwiatedthemselvesinbusinessinPattenonNJandarenowconductinganamusementhallunderthetitleoftheNoveltyAmusementCompanyTheattractioncomprisesnumerousmachineeachproducingpicturesandotherformsofstrictlymoralandrefinedamusementThescheduleoftheandGulfrailroadfromGainesvillesouthagainbeenarrangedtotheconvenienceofthosewhodesiretocometoGainesvilleforthedayhomeIntheeveningForacmetimewhiletherollingstockwabeingoverhauledandplacedintintclassconditionItbecamenecessarytoannulonetrainbetweentainetvilleandFairfieldwhichplacedatconsiderableinconveniencebuttheoldschedulebeenreturnedREADTHISTKNSJune11DrEWHallStLouiMoIearSirOutbottleofyourTexasWontierHallGreatDiscoverycuredmeofkidneytroubleandlaterbackandIcancheerfullyrecommenditYourtrulyJUKMoonATEXASWONDEROneimallbottleoftheTexasWon-derHallGreatDiscoverycurryallkidneyandbladdertroubledremovesgravelcurediabeteiinnnnalerailionweakandlaterbacksrheumturnandallirregularitienofthekidorsandbladderinbothmenandwomenregulatebladdertroubleiinchildrenIfnottrainbyyourdruggistwilltsentbymallonreceiptofIIOutmallbottleiitwomonthtreatmintandseldomnibtoperfectacureDrErnestWmanufacttirerP0box8WStLotiiiMoSendforfoldbyJWMcCollumCosuitForqUiCtTransferfartshasIVidalIbthe-oKirkwoodtIslotGainesvillehashat1tHalltestimonialsWcarsweatpricesureiswhowasurgethisthirtytlvewasvis-itorthissuitre-turningpassengerhas111ilimoiv111rrthansolearas>¬>¬¬>¬>>++KIB8VSMITHCHAPTERHeidiaVeryPleasingEntertainmentinMemoryofGenREtee-Theexercisesattheoperahnueerenmetocommemoratetiebirth-dayanniversaryofinernlHobrtundertheaupicesofSmithChapterLDCdrewaUreaudienceinpueofthecounterat-tractionoftheeveningsTheprogramofandrecitalswasplealogsallbeingbyhometalentandeachnumberrendered10atobringforthmeritedapplauseTneoperahousewasneatlydecoratedwithflagaridbuntingandamodestofplantandfernsAttheeoncluthehighlyfactoryprogramallpresentpartookofrefreshmentscanitiuKofchickensaladcrispsodacrackercoffeeandpicklethesaladbeingpreparedinamostpalatableandcarefulkillbytheladiesoftheChapterTheocsafionwasthoroughlyenjoyableIudallap-pearedtobeattheireaeEachonepatentwaspresentedwith-aboutonnieremadeoftheConfeder-atecolorsandtheladiesaretobcongratulatedontheucreoftheireffortYesterdaytinnythebirthdayofthelamentedKobtELeethebanksofthecityriotedincommemora-tionoftheoocationManypatronswhohadnotthoughtoftheoccasionweresurprisedtofindtheirbankcloseduntilthereatonexplainedtothemEdwinLStevensofKowaytonConniinthecitytheguestofMBSaundersMrStevenichiefofthefiredepartmentinhihometownandhastwomonthvacationwhichheex-pecttospendincityBringapleasantgentlemantomeetandfancyfreeitihemayformtomestrongattachmenthereAmongtheConfederateveteransvisitingthecityyesterdaywasTho-MVenableofArredoadowhoworetheConfederateuniformduringthet0andwhowacladinabrightnewoneupontheoccasionofhivisityes-terdayMrVenablecametoattendthefettivUirftoftlirLDCupontheoccasionofLeAbirthdaybutroundtimetomakeTheSunanappreciatedcallNEWYORKfurmiPhiferCornerUaiLcinlliFitIIt-IltmusicdisplayofpossibleRACKETVTntAnDIOzfnT-SPfIAlsiltISnowonIODtnDAROAINS-IPHIFERBROSlatKirbywrysatwerewasthislosSATURDAYsaest¬¬¬¬>¬¬¬+++OurcurRMMiayIS-CWPARKDRAMATICCOPJMTheirHMDPAVILtlOSTHEATERlrtflaytheAmericanEverythingNEWButTheNam-eITheateriLightedbyElectricitySaturdayNightWillbiPresentedmregularmatineeFanchonTheFallcatAdmission15and15centsPEOPLESIUPULAKPUICES523aud5DOKTMISSPOPULARCOMPANYLocationofTintOnvacantlotonEastMainStoppositeCityHallandFireStationTHECONTINENTALCAFEScornerSouthofPO-FamuaCiintineHtnlCedarKeyDripCeffVeWexternNeapslierrncxrellfdOpenEarlyandLateMOWINUINESYILLESl-turnufMoatThatONEJillinBeforeBeyondtheLawSaturdayIIticketTHISthePnptila-rtlrgntaationdiverViutrdWEEKthePeoples4thiIItFirstOystersriceAFScottwhoconductaginnery-atHagueinthecityyesterdayNotwithstandingthattheseasonMrScntiheturnedoutconsiderablymorethatahundredbalesThursdaywhilapartyofhunterswerenearBrookArmPrairieCreek-avaluabledogbelongingtooneofthepirtrnenbittenbyawatermoc-casinDiscoverywasmadeimmedi-atelyandpromptattentiongiventheanimalwhichsavedlifeTheilojriimprovingandthechancesarethathewillrecoverinafewdaysTFUNDERTAKINGCOFULLLINEOFNEWOOODSAINIEMSTMSTOMS-amiIKONFEMK-SiuinesvilleFloridaDOTTTeM4riVyjoAteintertJAMESFSMITHMKINKUHKSsiAtfinLrfeJVrtrrirurITPilrtiCIMultlMirdInjustclosedwasfirst81lOllSPuttr1IPeetjHIQt1IIinitMlf-I411CtIrI-IItfIitrtliifIIrIttotTuIfIHIStudioJwaswaswasits1MOXreulM-trtenireARtbitfistrzIqleailsrtnIctryFiSirtatuttupt1RUr11Ni¬¬>><2000OpeningsWhitePineSASHDOORSBLINDSJutReceiveMeranunitUhilrPiiiiutfrontatKtckllollmuIriie-KiTlhliiuImililaIIIIIIMinIwklaniiniliirShinglesLathLimeCementandBrickTHESJTHOMASCOFLOK1IUTheCOarid1tittarriedrltefurlrllSIJTHOMASellsoulasIlentu1i1l1E1LIE