Citation
Le Nouvelliste

Material Information

Title:
Le Nouvelliste
Creator:
Nouvelliste (Port au Prince, Haiti)
Place of Publication:
Port-au-Prince
Publisher:
[s.n.]
Publication Date:
Copyright Date:
1960
Frequency:
Daily (except Sunday)
daily
normalized irregular
Language:
French
Physical Description:
v. : ill. ;

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Haiti ( lcsh )
Newspapers -- Port-au-Prince (Haiti) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( marcgt )
newspaper ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Haiti -- Ouest Department -- Port-au-Prince -- Port-au-Prince

Notes

Dates or Sequential Designation:
Began publication in May 1896.
General Note:
"Journal quotidien, commercial, agricole, litteraire et d'annonces."

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
ACN6482 ( NOTIS )
0012544054 ( OCLC )
000471641 ( AlephBibNum )
12544054 ( OCLC )

Full TextS;, Dn ASSOCuTON rNTIRAmER1 AIN o rSSI


tesus usas -r1eckuas etn' DON M ALsnE, CORP


a-'A o'tmTIDISN Us PLUS AN


Championnat Cenire -Amrique de Football .


OSTA RICAA BATTU HA TI


s8vant S,,
atalaut'ftt't. a'eat a. wa


CPqUP' UN-i Cat tat s ext ap it' P Sat S atptor un tia at
i. os a. tat to
C 'd l&ui h tta tat' aaa a 'Iat'rata daaiaaat',
fma ,taa naft ' ttaaat .


t I t ' ttahat atat.ra
da a tar . t'p aafaaa.' a C A tPe ft'
>usanad
tatttatattlat'r Paaeala aeu pofatattfaaa'f p a 'If pataeIaat,
Apat It' jaare Pttatt', a Ant ada. Holnat'tpaat'Sa a ai Cat'a Aatraturaa NI I

IaI a. s faa patata pm gran a'ar daa pat m: i


'aadaaaaaat


t'dt dat5 ' ot' ino~ph, ttlaa pa ,t't' debut. ttapatie'tta Lt atat ,e
ta spit dts Ia pr'aa ,fr~~.Vertu. Io jardien- de lYot'taaal a aat'a d'.te te h-ai at'aancttatardu tsatt


aet aaabrSan ' t apar.ta algie 'att 'a a-titta a It'aath'aa

Ifje rep'tpa a'ataaiw Snet at'aaaatde lit'atttaaata "talt'c: aatata 'apr. Cat


la . ara.eaattt'~at ~
-.ivi e'ta'a Pa'l ft.y a'l t't, a aata re 1"a Pe ttt'e a tv Pa'r
'aft Jn aptiata
It pt'e aaia aft


bitre dut arrtr ,-ta . Notat aat' "as intervnt T 110$ lapi a ta


ra; *tala If'


I - FONDE FN 1S6 6Ma4 ANNEIE Diretetu - Adminttrateur : NIAX CHAUVEIT


a Reunton de Tananarive


Le Congo devient


une Conf&dration

asabuvu est Prisident de la Confddrat

ANANARIVE AFT' ' tt'tt fi
t'aa tr afm t ad f tt' Fx - ah " elle


LA REUNION N'A PAS EU LIEU


ion


LUNDI MARS 1961


Le Hros de la Sierra Maestra


to Prt' tdaadoPaC
C i" t'.at' t. Morgan 6. Fusilli
S. v pt'bt ae Pr a t apt tt'at
ael ItamLis'aita Nattiota SI,,
bea. d' C NESC a . Avoid Hotution peeoao dapa etcution avet ce at
tn d"U Ee A a Pt, d atat tad t .a .o.tre dutei l astir, an I.,,.1 de 1"- tAVANE - AlP - ient lea troi jours d stn proNESCO a a Ct' dt t'Naa Le faaeu omnaitdn Wi t at'. liwn. ha I i. Morgan sera to pr 11 I avait demand k piarter
ie' 6-to ttet'ataa'aaaaa Ittat'daaad tpaatathw
Ce'tt'' ba a a~a a nha it' "an d af ait ap'm , flut'aati C trw eat ad mourt , Mai$ n? te antnonc6, nla''e ftaid6 pur haab te trath- ,at' ai b 'at ce moment Ih te dt
-n' par Ie ragire de pIal Ca I'Ambaa ettr de ia Chia C t-qa potteia aitodi mtaaa' ataistt qui iffritt t'ne ra tept'a. Piurt. wi do r e aver't't alet'et't' d'aa lt
A BOED DU BREMEN '-t't tZte t instee " ue t Part a tb at' Toeo
aA .atptaran ts ta t Paaatl awl, on 6pose enbiinesa I


1tt d Sprtltaa . toaatataa it l aatantia afr lt. Loretta S, Mora,
Paraaaapaattia Pa fr. Baut tat Ctare ta lea ni aaaatae t Tedo relaype par l'Ambasada
P'm ar a tai Pn't' a.t, n ie pro fe Suisse n" p ot t at' gap t a It at i It tt'ta t~h ro t aIutai- moraaa ait paoet
t~g des monea te findi it eord Inureec curt


SAN O; {AP'


RETOUR 131ACRILE
ARISTIDE-,),1 11a Sb COSTA S
S /atIa nI(tet P ,taat C

; u a~qG~r=,ei~e , oi- l'e u'o digait avant
b~~t'a Atatttd
Saadea'a * apte t~iie 'am. ( l ItH PoAidtA~leraatta ,Aj d:'A N A1, 1 dat ta'aP~'t'~ (P a'aa calsait havant
at' an aat.ptu ft . .'etra-Atr ab a es


St t't'H
rIt I 'at tublic aaarpt'aattio d ' a faa:nti n Posit

Le 'I it 1 T iAllit-i?


QUESTION:
Oa at'a: ' 'alrrga u t .: taa' a'- Pa t'taaa.t Sa a''V ataatatatCarpt'n tta.,at'aaet Pat C:~re a'x'.'p at'at. P'aa Pal:,a. a' qt aphin d' ala .aiC-t,

tI 1 a ada AeN' t'-I a'at'"Lpa'I ' a
ta 'a' f, : a'ffaaaetidq't ps etatdeaatax ?}yn a'rm

ttnta'a 'tt t' ~*S at tut !


Id Pa ia ataaaae Pa Paat'taP, tat'
auiat"uiie "afpot't', daaaataatrteaabt'atltGtatdp

It'atr ,a t'ia ahvt pa. a t' aa'f) Pat' paapritt tata t'daata P teaatt preirodeafa t'abetat 'e itat'aP Paoeaet's ddiera, e' aeaiata't halltr au att'r ta'aatta' Ie t. ab''a ileaaan ita de aa, I'. aitqa. I aax prz 'S'ara nt Patta fat a in rntqe�at' Itt aenan t d ltan{I Pat'


t'aaaa'alaaa pratao a pat

a' a d aw ' I aa. I. ala P a' se 8


fMt ItLIEINS BUtTT


ti.lla at tt.at ii fta't't't a t' fludpa'a' Tatada Ia t'aat Ptnata' ala.

I I tN If5d LOEU DIte'A Pl''tuiltttappaaaai


A ,ai ertt emt't'tat e a t

aie i atoraa aean a" -at o _f~abliL k s rnte aaat iatttat'aletetpat t 'ittte , t'itaqet'oea rtatadtattaa'at

. Tt I I f ,r,
lap i eanait a.


.II . . .a o
Sde t It Pat d a.lb 5at t ' ,t'a at, pbtns a t ubtiiaaaraa tat'r tba'' It' apta Pa t. d'tne phase iapt' 'l' souent lat Ortent alI t 'ttt'aptplt'', Pifticitap adue a aittat' Pta pata axpf tta'r, aat'toa et pt'ettant att'eaaa, I' Pa pS'aak taOPEP.) Aba~bat tt}o a; S~eta Pa tatpba at' Pa t'~atdir, It'aIaaKhitadt Katat pt' paaaatata'; le6 v� n t'aaaleapttel; baapapJ'a ,tatt' arietaPia espaat' antdsan
pittata l'ef appi'bC~ aaaaa 'ptidt'at~m'at'twafaalaa f t
t'a Itdaga 6taa! taae tateI fat's
,.rt Ka t "-quelo oerust i p,


paa Iangabaoa ar t r't uetaa
Ct dans a It'et, potta at'm,'taaaat't' tatt A turn
pen,, hore de q aees tuids
devml Dome e ilb., Ie at' Plata pat' tat' ttonnttaa aaaanattatat''e at tea at'tdt'ttna aft'


ant d. ';ml an mot
1:-tire dRodo de~uo rdorb. P.n'n. ai, on lu6ermt 1. un aehlat it ro da aietrat


atti, a dpaattTO'a P ee aae otteptique de Dartu M OtWatd,taeat Pta sitpte at' ttlm
xetunt'beradrit'atr a o aStpa tahee at' ttaaad 1f. bIt' ea' ant to paatato at'hanm t s asetteaa aou Panpenpat la bmaa aeate asoirsPa ea'oaa e ta


,tldme depre luiw; lInsi notre Ig,t de Rut-eherher !niP'auaaattee etatt'at ett
-P 'eiataaatnbt'tttt' tPa elat
a'e ant rpetalo , It et gartma' pe aI.dap t'.apurt''att'eat'r hat eaiot"ea' tafett pvire bit'ra'u l a }aaaldlaaaa lte; faetr-l
Io a pt'tt paar'i It itraad a:r P' eat ate'


iaa'pYTapaa aurea. Ca faa i I ataam a do Dr!, IRol ITRat'aettaa P t Ca , d i a NMir . de 1-I.ynold. TV.6t t itat Ieng i W er. alataat ' s t' atia taa d i,,ile , -it p
rgartia a ajo Prd'h i a,
miaa. Is ttployd PBtque', f t o aa Pomu d'Aff i ta
L'an dernier, p~eu pr it p reillo datt MX as l F I p" a aaqite, . att I ta aaptaiae aaua tr Sat fairs e tap ite aa A Vf !a M ta aa.a. t lati p tt, aelr d u l a Pa ,ba griaat 't."
An fra qui e t l1 fl

t al tt, p,-a aw .
iVoit .mite page 4)}


U FRAICHES EN HAITI C ESTERFIE D
Solution du problem


FAIBLESSE


G L,


I i--n v It ~ : '~:,a .Q.


OtIEDU zBLUE ft

IFl Fr. r FaifFIl tiilYo tkiwmd yzt i , . ,


F 1 FF I.Ft'P1 , svnu --, b,.,'t


pr t., nt- I F '

. SO .F
F x F Ad IF' y I ' t'.1" 'a '.}


DI$TRIBUTEUR


i F 'l1EZ LES PROD)I'TS F )OT'I'UR ROJA


d'.-o1+ '1111T FF11 3O . F~h : F:;+- n [F F F 1~t -' 1rt


LA Cure


la Plus


Simple du Monde


Yao, . "
1F4. FFI


ILL HOOVELLts.


Ous OH 'Aviez- 'on Oubi?


PAR AMOUR

LIII 11FFLAO F 11FF FFIFF.FF'11FFIFFF F F tg . I . . .
;:. o, e d: .,r i l ZO/,':!.(',,t'' v oan ;r,,4ai- [}:"3 TR IS "A- EE


ER DE U.E'T'.T F t .-lg 'IF

Fl LFFAI 0
A VIS

.o , e l F 'FIlFFaI, 1ION' ra 1101F 1FF:bl LFFt :u111n doel FF1 IF' 1 RUde he~l t atie TIItF FF0 'IFF
. . F l. 'FF1 e io' n ta F.l1 Fncr


I , F FI FF FFI F F Is. F, FF I


I . . .F


N FXT


M. E O1 i


tRIVE IN CNIF} > . FF\. ; F 1. Mt :F, l {i


(


RBXCINE , PALACE

CINE PALACE


CAPITOL


< r) mnia fveauet cho
1, f- Madi
li--oa as~drK i u deit omain1 le
nda e nas onnurs t
S .vquaiet On immlait
F' and BERTALLE C.ENYE ATOlISTIQUP
DE TAMARIN


FO Ft i' ie FAin
de eAtO d Ch ei,
-1I 1 nwtre a F
I'rn.stu ) a a de, St MAl ]


or dr , ,Ot1F "1 A D -,\ tou la fiqtis hlrF u t , ej ab1 F dlwr g uldFs da II" 5 1 zone It.I


tlit h- G i s. ,t l.+s +n+ - e 'F 1 Fe ! FAh- . FF11 FF F'F-Fo ",III FI l /


F FFPFFFF FFF' ;Ill IF.,r,,,l.a +


e~fF1 1~Lo~ 'in motoring!
-F---


0 oF NADAL U C '


1FF Fl 111FF I Ft PANY 'ad . I
FlI, Fr~-++F,1 1 :

//, L,::,, c


" 61 1.e 1

1,.e0 F 1. . . IF


et 2772.


A VENDRE


and ern ve u, dE fae dpur Palais
.,11' F. FF,- 11. rd II. e
i, 11 1 '. I~ FF1-11 a1

111111 F .+,1,, ' F' IF F10,


her. you'll choose a

1000 TRAVELLER


SA. 3" BLVD easalaeo TeL 313

I- 1S rI r -


F F Un aL l was

de 1,11 ml- F1 1 Un an 1RerC d

S " .vre de la pIu.s grande ime Idstrielle F. A F 11FF. (Ele ricit4) de I'Allemage.


---~


"rrrrtS~1


; i:.>/


J-,ph Ch'tWam ;J


et 0F ,9


411

COURT REPUTE DEPUIS I


merciale


AVIS


VIENNENT D'A
TbIes d'Ao
Pour travaux ciooeoo~iooe SO' cx 4' c', 1~16', 1-It
0000 oooooiiio'ooo' p 10' oooooo~ to ii,
i'n 000100. ohs


IA 10AN,0E0 0.OMMtO0R1t 0 t 00 OOdATO1,PAOJ TI, 5020 COMPLOOE TS A 0, oA02ABL1 0.L1,NTE, LE 012 S2'0001'R00500 0D' LOO AONCER.0t 00UE 0.0 0020 AVIL PR200.A1 1 U.2(0 AG010A0. '0 SURPRISEo0 EST 02022020VEE AUX CLI00ENTS lo2o , '40PT00 D'01PAR, GN QUO 1101NEFc0'EN10'\ 01N 000100 "coo'S 0DES 101T010021 00E
2 0 '" 0'ONFo0ORMtO MENTO 0U 00E01,070MENS,

LA 5BA0100E co'oM Rc,,A. 000A000, 0.00.5T ('0 4' TATE AV0'C 00U,0 SENocoiOU IL LE PUB01L1C LUI 100.1 ON010AN0'0E 0,N 1,0, APP'0'000AN', 0023 0.01'

TEES APPRECIABLES200' 0', C00P00E D'01PA010N1, ,0, DECIDE 0D1 FA00000 0'N1o, '011'00o0S A 5A 0201002I00.ANT0 0.LOON'0'ELE Do, , 0.0 0T 02ATE0G1010

t'ONTOL'00T 000 0000 A0' ,0 0001 0200,19 . g02 0ALAN-~ 00 000 00, 00000T 0'O0'OES[ NtAN0'T tL'X 0AL02U01 01
0000 00ONAN 0000 00VI Nu 00,000 1'P00 SOISASTS

00U 0000 At0 40 MA0.5 Oo'~ 0N 0.O .0000 D'EPARONhO 0D.0, CLIENT0. o'AooToC20o; AL' "i01RAG0 00'.5,01 0.00 0110 0002 00. 0'AGNAN\0 t00C10VA u'S 0002600 0D0
2 00.00.00.U10 L00TE0001000 0'N 000.0. 0ANN 0102.0VRA0 0.
000E0UE0 000 0 2g0.

.000 001T 0000M0 000 0 0;,: AU~ ,0000,NS'0A10100010, 00U 01 0.0 AU '000 MR 0 E 0 00000.0~ D0.00.10GN0 0 CL0.0ENT. t011.0 0A0T00,P0.A 1 00AG D.0102 -.OT20210 0000E' AGAN 0.01 10V00A0U0.0.0200001 E 0.D0.02$0 00000

4 001 0001A0,0 00,00 00010 001 1010 .'020 0001


X THOMAS , de routes ItS , .3-16", -4" eLt 1-2" place


0.i~ ,otnootoottoo 0j 10 ovr:


boo, otootooto 0000
tLIAM NAilS to '4 ot,,,,, ~'0tl0. So
iso Fooooto Foorio.ooo~,, 0.0.
*,,,,,,000t000000 00000000 ort,-ao-Po'ioce 0 '0000 0100
000000000000000000,' oooo coot,, So pSopOot tOo O ,,,,~., dotootol poot

to', ,ottttto tottI 1,0 , Ototo , too ooodootoo
F
t0,tttOtOttSoOto otOt 'too 0000 to,, p0000.0. 0000 loot, t0tt 000 0o.tot

B"- doo,,tooOOSoo


boo 0 SoOt 000


,'otoootot1. 0,0005 010-0', 00 oct,, too .0000,,


2 dc
0000' ~'~oto'od~ Solo, Et 0 ftooot pot 00.t
0,, 00, 0 tOo,,',.00000' 0'00.000
,oOo',,,oftoo Oott. 0, tOOOto0. 0,000 00 0000 00'


me, ~ell It IOO!h


mml~librrdl


THE NEW


10050020020T020020 0 500201050 '0ATI0NAL511
Ot'4010T00100211,502 11 A

01010,011010 07 OErrasaa


S. A. F. I. C. 0.

Un Non d ns lEoaemie du Pays


S. A. F. I. C. 0.
Plus de $ 35000 essentlellement hlatlens aidant a la valesation 4 Xa pite paysane.


S. A. F. I C. 0.

Des railiers de bras haltless gagnent chtaque Jour Us million de sacs de Sisal as service de la NationS. A. F. I. C. O.
Hattienne la batalile doe la project


S. A. F. I. C. 0.

Use Industp e Nat e le as service de la Natlon,


Hisal - Pttie vit
Cole's Market v eale
(Oooodoo'oe.o'. t OdOobtt.5r 110D01001001t 100u 0 00r, 0010000 0' . ', oO're00,, 10.boootl plus d tO111.0,ri0, ,'rtotl 0. .1.ld 101001200100 0001 P0, o.u i PRtoroc 1101 020 00O0201 SANYP+


0oloooo0rAll Ratden.,clud. eHG 00010 0 N., F'0II 0t0l,'
000, oU'A010F 0000000k

0,0 OGe aly 0at . Aars
0gy gat 2 4.t+,'FIs
, , oo 000l 00,l 000
0a,000-0, ptogond p00, ,,'a
. oodoo,, oo l All Rates inclu e Gas


00000 pASE FOROrlOTATNS O


s 0am o, do at vedMi.ieFer
, ,,,. . .+ Daily Rate-I H ur~s
tool. i 00, oqo,,~ t,, ooo,+ Weekly R t
s10 'v , , . ASK FOR OUGTA'TIONS 0
010200, 00 0210000001: 0. 0,0 - - -


ento- A - C r ServiceGENERAL AGENR NEXT TO ALL AMEI2CA "BL0E0 gTA CAR RENTALS OF RAITI
t Gran--u- ---n1 - 20'1


Oil, lnsrauce - No extra, Cres , Aport.", Pier Pick ups and Deliverles. PROM RECEMRER 15 to APRIL ,, $ 1.00 Plus 10 c per Dile $9.00 Plus SO c Per Moile S 45.00 Plus 10 Per tile N LONG TERM RENTALS - MORE THAN MONTH


Le Ciment dviellit-il?


vo~il ~i


It A.3ULVLLIS -,


LE CUAMPIOREIAT DE FRANCE DE
FOOTBALL
PARIS AFP Va I - Tv'y


X s,4 - ue
:m em, 3 Nice ge 2
, raneta: I Angers II I- Toiloue 0
5,2d . Lyon I

t11
. Mona~ t~e iiso

--- aglng 42 P'nt
Rv~m- 36 points
4 . Iedm, Angters, R-111 If
Nir-, S4 pain tA
Sa"it Etienn e ' T poine,
9 ,Le H-at e To-1o-s 2

15 -- reoe ,2 pit
11 -- . ,, Nial a en 2 po :
27 poinit


!9 tilte FrA ngaeis. 21 It 20 Tr,,'e, 12- point,

SECOND DIVISION Ai� ! - iStrasb-ug 0
IRe . 0 ' ntyellier I
L~,] soeh.u 0
M,i' 3 Cornea 2


19 CONGO 001I


eI , a.,A . f 11 -l,


dear a do la ,
,olut- 'I {l Conril d, L'

ltrenidant K opim do~rI es unvrtli le, u . , t rt 1 dn Le 0il Il e lae. I AIIAA.aAAAr

qat NlisAALAA lutln a Moll, TAom AIAAAA, itAAntiAlle t IIA ,-1 entreauei ca. L do-, que 1. pro.Lie
folio d, g.uve., 'Wn e-1gol-I ell l, so.u d ei . raise d a


-IDIAI d, IAA a'e d , los vis -A - ,i des

IA ton 'le Alile la t teango - dan a - , ,ale d-rt-v eongolleiseKENNEL y ET

OUR EESENHOT

DIT CASTRO


I

AA A I
-iwr i.


Voc ta plua btell mttroa
tl/ ancheI a utomtique


LA I E1'l FUNDS>, 1S LE PUBLIC TOUT TICK PAGNE. D'L

MTROLE DE


UBLI( Al 1I VOL LT, f N iL LA I


I.t~A i I At&d I'etAo


IT-AU-PCE

IA A

-tl LL"l L. Al"I I l p
A aAA I. I. LL AA AIA-teLA 'Alrun .A1AIniA n n . . .AelrAAneA'AI. eIaA
Payt -e i' a ru- S passe.u ille ars iten
it t AlA aAA , A Lt wi aILATION
enho Eim ,Bldu~

ro


Tt x
A IAN A AlP I I , .JOSE DE)> }, PIUER TO RI{L -,lIA ,III AI a Pad i e , do 0t "t u
cTUNIS -AP
, o ,igne -n q I'm a ' lr: ,- - emr ,i , Tu.e . T-iL de~ conclers lez , a. e it,, !I,

_t LI rfinio a u Il oerl,, 'A cn- l


BLACK-OUT A LA NATVAE


AiA. .tIll I,. LL ,A

M ii M Aai t-)o All," Po+ri"t ) I, .;'us dl "Lie+', t-:," .A-, , .AAa , A I --A -I�


"IA . .fl
('L.troIIiat - peed


lora i. IA Aolandr
,,I Melo c 1-1 Iw Ni, _LLv�e

L:ivr+, . trou, I, Londrea, ast re praeutA An Haiti par NA. AnA. 4ati- MA WA.mlgl a p-I
A l R.1 he.
MA. P. Sl.


. H-rA re P! "e.n e n eor ,: -


Mh. Toff. Handal et par

EMMANUEL
CHARLES ALETE


USA A HAVANA (APP) RE~AUR BE
P>ar 1. domaeme foal lolt-cli
113,N TE ,1.a II Alrgol AAAIII dsl q-11 IAESPACE
aAro rIoleAvs de La LIsIIae
ANA-ION -- AI' - -t reAs darIatsi l l'P apARAA I A-IA'
ti d- sbomtges 'arts la. Loll Los o it" -LLt
Al AI~ Il,I . ,xlA L 61eLtrtI .I 1ir l l le, su I It PILL - "n

,e c lia pou cen utull conna d' lclat ts succ .
Iv.I A nama .s A , H . A l I
ll iI Ul,.l . oAAAtA aA A 1. A3

SA "tillaelII LE CONGO DEVIENT . I ll uI 0iA2 e 1111.A ILAA, III . .lIa. . 1 ' At, n/ 1
COFDRTO ao tn- Le -g . LiI
el l a a. A l sulr I At ntqI te Pa 6-4.m (W P4111t
L, .[~ urns -in e Tott .nivo- AFP' - aem, corlev, 1, V a a ii i'l L."Liapie Caoont g"rtlo �o als u ars, IaeL L50vits UVLLI"t enloloye
a tpwi xla~ a p, u/ede j~p , '-e Ie Congo j;e1' om - el ul* e n , r re ,po-unl, a 1.11n1 AepI i ( l'ALI IrA Ait A c iA ' 1LIIAI ,iL p ALrtA o ord, a u IL a I dil, aA a Llll lI.- d lt Aellfdll.rIl Al I A AhlAll 111111 leA'IAe1AIAien


oil
A Ate gel r111111 AASI 1A1AAne t(NIA4AD1IIAAIAAA ; e ii t fe:ueson v
onIOea a$Ico


iat paro!q l2eels so ell
AlA .A A ' .1'~ l. .' . . . . l,. .AAl l'AA A Al AAAA I Ac',$ l ,. ~tLI Anrt AlAexAI I
X774 AD.LIAAIAII ItILlASAAAAI11 IAAI URET 1,SAnl

r'u 1',quihibre de i
1 A 1 fdOUE DECEMO A. I . E . , 11. Al

t I A . otre 1 AAeAAA iI lSllotlt le We A'ercury poaI t IAl , e
-i de. * 'un ioi deSOs 'ganir.ec{dug~~nkZ~ll
: ou l''. llAA CgA t/ A ISIA IY J'I IAv iI. Avlesl AIIII ret. At lAl. I l l ~ii [S U+lt.[e u ApAAIIAA 123 III' IAIAo.IAaI rsAIA1 oAAIAAr I AAAAti. Ilvl A All l,' eAn 1 aes1 AAIIl.l. I tl AAA1L l.,ll ltt" fAA1 S. Al"tla Il; ll A- AAo A4AIAtlN lvu~ f ftal tIIAI

Al Il vu an il 51 u. I an AAAAAA LAA: 1111. le AbrtAlIIIAI edeleteri r nlr ,

A" A Al, 1.11 III A~l, l +lA 1111 A lA tAAAA.A AIAAIL IA ; AL 1111
11111.I A IAA IIArIle NA. .A*lr ,AIArAIAIAIl H c llAe ll 1111 flAAAllIt/lAIlA'h~lAul l f vetu 1'a m vru lt.A romeAA Alr rI AI AAII IIe I ellA u:v otlmv. ou ,u

III ,Ill, 1,y1g IIs Nt II t l AiblIII�- Av Ill'lierI., Arl IIA , IIAAAIII dcA m
e/el J~lelll llll 1 AA~ lam AAIt la trA tl all, AledAAAIA s cilah e d1
x~Aa A 2Ilml,%5u< B~ Vern. p.1 AA PontItIraAA AAxplt-i~lll AA l, Itsa~ tics All . . . . . . 1. 11 . v o ' .I I" ' AAAI;lI1'AA:" I'll,I. 'lAA:,.1

+PttII tu ' l*1 l ,A " I lAAll~ t A" ALl IAA.l A AIAD a IIrX Ahq tll. e AAAIla ll,~t i lel ro1 vt A1IIIAA % 41 eal4A11paA"AA'IIAA B~wn A.lllI2 dAIIlArlAANNLesAAA A lI l '11A' l IAAAAAI: AlA .IA. l" II 1 , . . 1 .A.l. AlA. + p:l .
NA. eio T11111 2. 1 c J l l e e,11-" I tt A I 'IA IA IA ID IAD'O III 'LIt NI. Atl'nI tly llliD .2 I il It A - 111' I' I A
yel,,ll ll. Al 11. hll Atille' I!,tg-IIIAAAAAAAIAAAI
111111 Allt nie 1s Aui III l lt p1.i111 (;. l,'I AA'AAAIAIA . laue

1111 rallz I+y lh la MlAA KA Il plssna~inlAA I A . , JAAIA
ERR Ry eET t s n AAAAIII Alleu e A l, le Iuel~e oi iAl.z A5 Iat LII eis eae IArsel'ns elAIIeIADI AhuitA.AI 1

IA vIArelnif. e bien- tar 1111111. 1 . . IAIAAAA


fa Ekdand otem-loOMOWQaJs


S ,,n, 5 Forbach ca pa v
AAAAIAAde a Ac� IIAAIAgm, a - AIIAo a teAD

RECTRIC1AVAE DP M A I +, "'i. - It. AuIIAA p111 .REPULI OF LL
D TEI 1 E11 111 1
A{ . A- .{+ a 11.1 AA.- IAAAA 'Aln pIivllA AlAu AAI Ifel Ie l iaA~n
ni :+, + 5 -, ;. Motp,,oiar 3fL points i n e no- '~ Prev", e ,a.1' . A ' th'AA . a nx 5 PointA A s it, 8D.: ean e ?4 points o'y u ie C ouu n
4 Strata rg f13 pointS 4111 FiAe, I u II
N Bordeaux 82 Pointsl tIa ItA !A1 A aA . I II
A 1.-F 6 - oAt 31 Point AD ps t 111 Il, " IA ivArA T-A -ill NC 7 --Marseille, Bozier, 90 pto. : e tmc .s rre a
N1ra M sA. .' 9 l ile t loA ,,oN a 29 p t A AIl. a a A A IA 1
Am "ader d l~i e P --fs~e Iiel,~ all qul-t e
IAntA 11 A AtANlAIi V pointsJAlA dent te
A5 AlA 12 11 N NTlt t I6 poinA r"
Chrbourg 2A points IA I I i A IIAI lA VL F ba h t T o. n 22 olo ' l tla all - - Is ae
., ID;A s points LIII aA g AerLe I a A A bi IArIA. AAAA e llnlt C. A. PA t
1 L A7 14 poiA ts , A l
I -i la livelle pa uA A
A - 1 .IA AI e A A, 11
AL ; I ' IA a ,10 ,, ne c IL-i,; Lp I
1 a's"' iln 41.1 Ie, + hay Flp I"

. . ,,. A . ot 11 .1 IA A, IIAIl, A'
AttA AIIA 'l,,And AA prIIIIII " AAAA AmAl ~ ~ I-ln tANAIALI111 1


Al. A e tI Al
AlardIAaI , I I A ' ,l- A.l, A l,
Al ,'I A ll
.,, -- A, Kay 0tSA ,i o'-ed. iP6I Ajl i . II A t A l

" " D e, s du Jour ., ,.~.,o

"JI sutI Oau 1h
DIRFXTRI;E WE


m: ~~6 --. Lieh, ltltm u, lee I-~l

:,-, :, 1;,,u.;- + . . A. t. . . 5,2 . . . di . -wtc� il,uf+ e .

86 3 n all dif AlLeA
: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'l �dlt 41+ --1t~meI az A1b ~,ar . .5 .a~obao ; c: ~ ~ ~ 6 an, prU". hl y�ipt% d ' -o L ~n -u
1m{t" ' 1. -t'+:: 'L.++' "r of Iv.n I}a arts , Iy j, A
t.,rv"icis" La i +:.e : ~ b d le. . . . hal
+ Pr~~~~ver , -,t 65 arts pIII e Lf- y - * p1. e 1

.t J :vn D(tit 107 in .,, "-'--a , s. st31
AU-Pt;I~r E - g A .,iek L ioure hlr . 1 on, a~eire ie
ma:% ) Ilrtm:m Ph: G DsaleLetb mr 6 I~aia 'It a llrlIe um el
%,'': {. o nrv , Aa N~,,~b }'ear:, m i l e'ntee e ilrgsea
a. �;-:-;.- ,::,, ,:- p, :r, ;stal,p l, . mur sel s,
_um} -f, ot . 1%l~ h
�i = "+�: N,*! In B i ,b e t0tanREPUBLIC+, W"0 .
Mar~~~~~ireS' DPzn os ~~ r~ orto Tn e DAeTE DEulmm Io I - I~


SA CONNAISSANCE DU PUBLIC QUE LA iR D LA VENTE LOCALE DES TICKETS DE O HAITI HOSPITAL AND EDUCATIVE XE AL 17 ARS 1961 INCLUSIVEMENT. DRA BIEN RETEN'IR EGALEMENT QUE POL E1TRE VALABLE, DOT ETRE ACCOiICU 01 LAEL REVETU DU SCEAU DE CONOTERIE DE L'ETAT HAITIEN IT-AU-ILPRINCE LE ler MARS 1961 R.LH.H.E.F.


Il slls t iet .1is IliA0


CA, la IlaIA 52i111' renti Ois


Rarea A. leo e,,.menLtA
al i bIaIAA'11pAese q1 a lA IE VITALO"SE AontInan du crte suarrefnal, des substances cerebra Lea e lAetrait orAhit nae et des ,vutaea.B
Le �EVI ALOSE wt Pi nett 'ndicu6 4ans tu l It' Da
daA A ue arma1 e phys.
lqua At 2nelleLtiael, d'&IiAI 1een ntAeux etI grana1ires, d'adyn1
tole.
Son act.t est rapide et dura bIAAe, s IA AIpVienDIA If is. grand. hilpitialia d. raonlq
at on partieutier par les litl, [ tattx de ParIi Sait coneluentse to aia to VTLO at vousad


Dnoi 22 vo ite m em ,u a lpl 1211c st , + AL.


AAA.IlLL, IZLL 11A
Lit '-i.
etie hi, 1 :",.1 ) A .
IN Al o Ah N 111 A1'. I


- tlIe InAiAAAA iAUX fA le eA

xNgAAI d AIAiol. ' a.
.5,.� a ahan ne


Ae:* AA(,+ de Ayag

1. .'N+tI '� .


A -I A Il 6gN
A. Al A oiellA
AI I., L I AII - , .
-. + , u son atI, al. o- ,te, Mi

"I p ,, +>ereettr


-ec., !a e.,fsTuie.ML Victor e, r

mepro-i~, I rrl, t~rMe d'infor

xx
Gi.e-rge Iurhd Gyl,h repr" "nultat d, 1. West indies Year 1oo do. je.aibi aw .iM digahe itatil, Ge-rge miila Pl e!aY, Lhaqu ao pour ie elns le West India. Y'+,,-


I ,,, ull, u portne, a pal e, ., 91C - -Lrn .ilr 11 .orq
jufah, , danl ILL gion.
VILLA MANRE SE


AAAIIAAPEPSIDIA~


0 e 00 0, 4 r iisnaec DENOUEM if
- U t ERAHMAANe r 8 .
.rp rese nI dAn Io. N A a klno Iowa
lA dP rE rT DE T x x LA MEILLEAURE Lagd, EN0 P O E Ti l{'e., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ X Y-b eI-~/ td vu r~od ee, oal, foul s t .iaer . la :trntoIe~v me ranes D, Sidney Hu, eorneneea ~e~d vr. &5 h ; ,z>,a~elguc ,,e Milwaukee,


AAANI AAt: Mt A i'AA A JA~n~a i c i lv s Al:fA
hmdL5 7 ,>- 2{/Mar ,,, :'drilv l M anek itx,e s, . . L it. . [ elnd N Li

y t fattens El AIA
d Il a- AAA SA I ' l -I

IAIIsland

Ae rile peret. 01 ,Ill ,q IAA 'A/aIAAI a'A iP
AlAzus~ vehstAIsAAAAAAAAII AAAAA PSAI h A {laut ,IA IA II.AAA 1A ADA*. 41114 iduAAAAAIh A I{Atl

a l FA, d 1111At~DL A'iaa-I4 Is. a.

UROORLAXa eam AALA.Ddil u ae 1ll oo p A I Is a t PAAAIAAANAIl ,. U , 11A teA1 l t LiADA t dA A. eA dA'A /A ptD~:mb~e h AN,,of: A AtADit VALLAIAA~D AAIfAICA ll Atflft IZ NOAAVELLIAITM.-LUCIANI _BERHMANI? 8 CO.

prisente


TAUNUS
.ttntttmtk l iI I/,fLU


LA PLUS ADMAIAT 511 VOITI AllS DE PRIX1 IDYALN LA MEAALA LE IEN PERFOIRMAN CE FT ENl ECONONIZ


LES MEILLEURS Chez (


[ERIAUX DE CONSTRUCTION AUX PLUS BAS PRIX RD THEARD, Rue du Quai aes: 2306 - 2194 T6g=mames: Thecomerce


Aa. NAIANiA, A.hN Il-IAAAA v al .r a
ILAIdAI AIAAIIArIAA A P A~v AllP:


TOUR ET POURT0

Par AUBL .


ulletins
AU-PRINCR Nil A 0 11 I N' I A All Atr ;+: AlAmCn .11r 111r411an P,


A IA 'lh lAlma Ill, DipAIIIIA IA AD.e
VILIWE

DUIRET

lilt AAl~ll 1.41.Al~t 1131 I~a-;IIAAIII i 111
P-t-aDAD IIAne
AN ~ ~ ~ I 1DD Atl ' AIIlAl

)SPITAL AND EDUCATIFE FUNDS IttA
D, e rriqu"s p. (IHHEF) LiI, fiii,
trluvl rez LL l ShIl trique Ia mi eatIl

PIa~aA Al A. TAPO. fllt p11 Paul At
.ts