<%BANNER%>
UFIR IFAS
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/IR00002302/00001
 Material Information
Title: La Sante Nan Lavi Granmoun: Gran Sandwich
Physical Description: Fact Sheet
Creator: Hillan, Jennifer
Publisher: University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS
Place of Publication: Gainesville, Fla.
Publication Date: 2005
 Notes
Acquisition: Collected for University of Florida's Institutional Repository by the UFIR Self-Submittal tool. Submitted by Melanie Mercer.
Publication Status: Published
General Note: "Publication date: February 2005."
General Note: "FCS8699-Hai"
 Record Information
Source Institution: University of Florida Institutional Repository
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the submitter.
System ID: IR00002302:00001


This item is only available as the following downloads:

FY71300 ( PDF )


Full Text

PAGE 1

1. This is document FCS8699-HAI, one in a series of th e Department of Family, Youth and Community Sciences, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611. Publication date: February 2005. The English version of this Haitian Cr eole language leaflet is Healthy Eating for Elders: Super Sandwiches This leaflet was developed with funding from the Florida Department of Elder Affairs in partnership with state, county, and l ocal a agencies. Please visit the EDIS Web site at http://edis.ifas.ufl.edu 2. Jennifer Hillan, MSH, RD, LD/N, former ENAFS nutr ition educator/trainer, Department of Family, Youth and Community S ciences, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, Gainesville, FL 32611. English version reviewed by Linda B. Bobroff, PhD, RD, LD/N professor, and Leigh Ann Martin, MESS, former ENAFS project coordinator, University of Florida. Translation by Rodrique Colas, University of Florida. Translation reviewed by Jean-Elie Gilles, PhD, French and Haitian Literature, University of Florida. The Institute of Food and Agricultural Sciences is an equal opportunity/affirmative acti on employer authorized to provide resea rch, educational information and other services only to individuals and institutions that func tion without regard to race, color, sex, ag e, handicap, or national origin. For inform ation on obtaining other extension publications, contact your county Cooperative Extension Service office. Florida Cooperative Ex tension Service / Institute of Food and Agricultural Science s / University of Florida / /Larry R. Arrington, Dean. Sandwich kapab yon vit e fasil goute, l ou mete fwi ladann, epi ou gen yon glas lt. Anba-a gen pwen pou-w ka kreye pou-w f sandwich ou pi remenn! PEN Pen vini nan anpil kantite. Eksperyans avk sandwich ki sou pita bagel, ou tortilla. Chwazi grenn manje souvan. Yo ba-w vitamin, mineral, enjr avk fiber. Esey grenn ble, pumpernickel rye ou lt yo ki f avk grenn farin. FILLINGS Pou yon pla ki pa gen anpil grs, mete tuna kodenn, poul ki pa genyen anpil grs, yogout angiz mayonz. Angiz pen ak manba, eseye manba avk fig? Mete yon ti siwo myl poul bay sandwich-la yon pi bon gou. Eseye pwa kraze ki nan bwat, ou tofu avk zonyon koupe, pesi, lay, piman, ou lt epis. Pwa pol, pwa nwa, avk pwa ren travay byen. Pa manje anpil bagay tankou mayonze, margarin, b, avk fwomaj cotaj. Yo mete kalori avk grs sou-w epi yo pa gen anpil vitamin e mineral. L w-ap achte vyann nan magazen, chwazi vyann ki panche ta nkou bf, kodenn, ou janbon. Mande pou vyann yo pa mete sl sou li. TOPPINGS Bay sandwich ou yon bon nivo nitrisyon, mete legim, o fwi. Eseya pm, anana, radi, zepina, kart, ou zukini, tomat, chou, konkonb. Jennifer Hillan2FCS8699-HAILa Sante Nan Lavi Granmoun: Gran Sandwich1