<%BANNER%>
UFIR IFAS
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/IR00002240/00001
 Material Information
Title: Gade Tèt Piramid la
Physical Description: Fact Sheet
Creator: Hillan, Jennifer
Publisher: University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS
Place of Publication: Gainesville, Fla.
Publication Date: 2003
 Notes
Acquisition: Collected for University of Florida's Institutional Repository by the UFIR Self-Submittal tool. Submitted by Melanie Mercer.
Publication Status: Published
General Note: "Publication date: January 2003"
General Note: "FCS8720-Hai"
 Record Information
Source Institution: University of Florida Institutional Repository
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the submitter.
System ID: IR00002240:00001


This item is only available as the following downloads:

FY58300 ( PDF )


Full Text

PAGE 1

1.This publication is FCS8720-Hai, one of a series of the Depart ment of Family, Youth and Community Sciences, Florida Cooperati ve Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Publication date: January 2003. Reviewed by Isabel Valentin -Oquendo, MS, RD, LD/N, curriculum coordinator, Department of Fam ily, Youth and Community Sciences. Translated by: Ducrepin Fleurinord. Translation rev iewed by: Jeanelie Gilles, MA, ABD, Dept. of Romance Languages and L iteratures. Please visit the EDIS Web site at http://edis.ifas.ufl.eduThe Institute of Food and Agricultural Sciences is an equal oppor tunity/affirmative action employer authorized to provide resea rch, educational information and other services only to individuals and in stitutions that function without regard to race, color, se x, age, handicap, or national origin. For information on obtaining other extens ion publications, contact your c ounty Cooperative Extension Servi ce office. Florida Cooperative Extension Service / Institute of Food and Agricultural Sciences / University of Florida / Christine Taylor Waddill, Dean 2.Jennifer Hillan, MSH, RD, LD/N, coordinato r, Educational/Training Program s, Department of Family, Youth and Community Science s, Cooperative Extension Service, Institute of F ood and Agricultural Sciences, Univer sity of Florida, Gainesville, 32611. FCS8720-HaiGade Tt Piramid la1Jennifer Hillan2Nan tt piramid la genyen anpil grs, lwil ak bagay dous. Manje sa yo ajoute plezi ak gou nan manje nou. Yo ajoute kalori tou, men yo pa gen anpil vitamin. Fk nou pa itilize twp sik, grs, lwil nan manje nou.Kisa ki nan Tt Piramid laGrs ki nan tt piramid la genyen bekonn, b, krm frch, krm fwomaj, ss la kochon, magarin, mayonz, lwil, mayonz salad, ledven ak krm fmante. Bagay dous ki nan tt piramid la genyen sirt, glas ki sou gato, jidfwi, siromyl jele, siwokann, sb, soda, sik, ak lt siwo.Ki sa "Itilize avk Kontrol" Vle di?Li vle di itilize slman an ti kantite. Li vle di tou remplace enpe nan manje ou avk manje ki gen mwens kalori ladann. Men kk ide. mete yon mak b kote ekzamp anba sa-a yo ou vle itilize-yo.GSispann manje manje pike ki fmante, tankou mayonz, b magarin, tout lt b. Pito ou mete moutad olyede mayonz sou sandwich ou.GEseye manje yogout, ki pa sikre olyede mayonz oubyen krm fmante.GBw dlo, lt ki pa gen twp grs ladann, oubyen ji natirl olyede soda.GSizonen manje ou ak epis olyede grs.GPa mete twp sik ak grs l-wap f kwizin.GF itilize sizonen manje ou ak ving olyede mayonz.GMete fwi koupe oubyen anpure sou gato ou f, olyede glas ki ft ak sik titato.

PAGE 2

Gade Tt Piramid la Paj 2 Enfmasyon sa-yo te kapab part gras a konkou Expanded F ood Nutrition Education Program, USDA's food Stamp Program, and University of Florida Cooperative Extensi on Service. Program Food Stamp -la ede moun ki pa genyen anpil lajan jwen asistans nan lavi chak jou. Li kapab edew achte manje ki gen anpil kalite nitritif pou yon bon dayt. Si ou vle gen plis enfmasyon sou sa, ou kapab rele nimewo sa-a! 800-342-9274 ( ou pap peye pou apl-sa-a).Janvye 2003 Kisa pou-ou F ak Pwodwi ki-pa-gen Twp Grs?L ou achte pwodwi ki pa gen twp grs ladann oubyen ki pa gen grs ditou ou bay tt ou chans pou ou vin plis ansante. F atansyon! San grs pa vle di ke pwodwi-a manke kalori ladann. L ou ap itilize pwodwi ki pa gen twp grs, lwil oubyen sik ladan-yo, fk ou toujou svi avk moderasyon.