Citation
Archaeology at Risk, Archaeology of Risk: Diachronic Land-Use, Settlement, and Volcanic Activity on Montserrat

Material Information

Title:
Archaeology at Risk, Archaeology of Risk: Diachronic Land-Use, Settlement, and Volcanic Activity on Montserrat
Series Title:
Proceedings of the 24th Congress of the IACA
Added title page title:
Proceedings of the 24th International Association for Caribbean Archaeology
Creator:
The International Association for Caribbean Archaeology (IACA) ( Sponsor )
John F. CHERRY ( Author, Primary )
Krysta RYZEWSKI ( Author, Primary )
Place of Publication:
St. Petersburg, Fla.
Publisher:
Cultural Resource Solutions
Copyright Date:
2011
Language:
English
Spanish

Subjects

Subjects / Keywords:
Caribbean Area ( lcsh )
Indians of the West Indies -- Antiquities -- Congresses
West Indies -- Antiquities -- Congresses
Caribbean Area -- Antiquities -- Congresses
Antiquities
Indians of the West Indies -- Antiquities
West Indies.
Genre:
Conference papers and proceedings
Congresses

Notes

General Note:
Title from container insert. "1961 to 2005."
Statement of Responsibility:
Produced for IACA by Cultural Resource Solutions ; [Kelley Scudder, editor ; Daniel Hughes, assistant editor]

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item was contributed to the Digital Library of the Caribbean (dLOC) by the source institution listed in the metadata. This item may or may not be protected by copyright in the country where it was produced. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by applicable law, including any applicable international copyright treaty or fair use or fair dealing statutes, which dLOC partners have explicitly supported and endorsed. Any reuse of this item in excess of applicable copyright exceptions may require permission. dLOC would encourage users to contact the source institution directly or dloc@fiu.edu to request more information about copyright status or to provide additional information about the item.
Resource Identifier:
191827772 ( OCLC )

UFDC Membership

Aggregations:
Digital Library of the Caribbean

Downloads

This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

rf nrt br rffrf

PAGE 2

nntbffffff bffffbf fffffff fffffffffffb fffbf ffffff nffffff ffffff fbfff ffffbfffff fbffffffff ffffbffff ffffffff fffbf ffff bfffffff ffffffff f ffbbbfb r fntbt rfntbtt rf nfrntffttrr ff rffrf

PAGE 3

f fr tbb nntbfffff fffffbf fbff ffffffffb ff fffff f nff ff fb ffffb ff fffffffffbf fffff ffff fffb fffff ff ffff ff tb bnntffffffbff fffffff ffffff ffffb ffffffbff ff nfff ffffff fbf ffffffff ffffbfff fffffff bffffbff fffff ffffffb fbffff fbfbff bffbf ffffbfffff

PAGE 4

f frfffff fffffb fbffbfff ffffffff bfff ffbfbf ffbbfffbf fff ffffffbff fffff ffff ffff fnnffff bfn ffnn bnntbffff fbfffff ffff fbfffff bfff ffbff fffffff f ffff ffffffb ffffbbff bffffff ffffffff ffffbfb ffbbffff fffffffff ffffffffb ffffnnt ffffff bffffbbffb ffff ffnntf ffffb ffff fffffffff ff ff fffff fff fff ffffff fbff ffbffb fffbf frfntbnfffff tfff ffffff fffffff ffbfffbfbffff fffffbfffbb ffnnnb fffff bfb ffbff fffffffbff fffffff ffff ffffff ffbf f fbfff ffffnfnnb fffffffff ffffb ffffbff fffff

PAGE 5

f frff fffnnnbfffff fffff fnf ffffff fff ffnnfnnb fffnnnbfnn fnntfnnnbff nnf ffffffffb bfff ffffbffb fffffff ffffffff ffbffffff ffffffb fff fbf ffffbf ffff bfffff fnntfffffff ffbfff ffff fbff bffff ftbtfbf ffffff bffbbff ffbff bfffffffbf bfff fffffb ffffff ffbbbfb fffn nnnnnnnnn nnnnnntffb fffffff fff ffffffff fffffbffff ffffffffff fffffb ffffffff nfffff bffffffff fffff ffbfff ffbff fff fftbf fbfb f ffff ffffffff ffff fffffffff ff ffffff fffffft ffffbfnnt ffb ffffffff fbfffnnt ffbf fffff fffb ff ffff ffffb ffff fbffff ffffff fb

PAGE 6

f frffff ff fffbfff bffftff ffff ffff fffff f bff bnnb fbfbff fbbf fnnbff fffff fffffffbfb ff ffff ffffff fffff fbf ffbfff fffbfbbff ffff ffffbff fffffbfbf fffffftbbbnfffff fffffff fffffffff ff fbffb fbffffbbfb ffffff ffffff fffbff ffffffb ffff ffffffff fffff ffbffbfffbff ffffbb fffffff fbfffff ffff fff fffffff fffff fffbfff fff fffff ffffff bf fffbff ffffffffff fffff bffb fffffffbff ffff ffff ffbf ff ffff ffffffbf ffffff fffff ff fnffbf f ffffb f fff f fff fffff ff fb

PAGE 7

f frfbfff ffffbff fffbffff fffff fff ffff fffffffbb ff fnnffff ffffff fbfffffff fffffffffb bbfbfff ffnnttf ffffffff ffbf bff fbfbbfb fffbfff fbfff ffffff ffffbfff bbfbf fff fffffff ffffff fffbf fffffff fffb ffbfffff ffff ff fff ffffffff ffbfffbfbf ffff fffbfffff fffffffff fffff fffbfffff ffffff fffffff fffffb fbffffffbf fbffftrffff f fff fffff fffff fffffff ffb ffffbff fbfff fbffbff ffff fffffff fffffffffb ffff ffffbffffb fffffb fffff fffff fffff ffff fffffff f ff fffff fff ffff fffff ff fb

PAGE 8

f frffffffff fffff fffff fff fffff ffffff ff fff ffffffbf ffff bfbf fffnntfff fffff fffbff fff ffff ffbff fff ffff tfffbff fffffffff fffffff fffff bffbf ffbfffbfff bfff fff bff f fff fffb fffffbfffb fffff ff fffbff fff fff fff fffffff ffffb bff ffff fffbfbff fffbf ff ffffff ffffff ffffff bfbff ft fffff bfb ffffbfbff fbffb ffff fbfffbf fbfff ffffffff ffffffbf fbffbfff f ffff fbfbf ffff ff fb

PAGE 9

f frfffff fffbfbfffffff ffbbffbff ffff f bfff ffffff fffff fffff fff ff fffffff fffffff bffff fffff bfbff ffffffbff ff fffff bfbfffff ffffff fbfff ffff fffffbf ffffff ffffff fffnnb fffffff ffff tfbfb fftffftf fffff ff fffffbtfnf ffffffb ffff fffffffbff ffbfff fffffff bfffff ffbbff ffffffb fffff ffbfff fffff f ff ffff bfff fbbfff ffffff ffff ffffff fbff fffffff ffffb fffff fbffffb ffffb ff ff ffbffff nfffffb ffffff fffffffffb ffb ffffff bffbffff ffff fffb fffffb fffff fffff fffff ff fb fffff fbfbff fffff fffff fffff fffff ffff fffffff fff fb ffff fffffbf fffff ff bbffb fffffbff bffffff ffff tffffffff ffff

PAGE 10

f frnfbffffff fbfffb ffff fff fffffbf ffbffff fffbf ff ffbfbf fffbfff b fffffff ffffff fbb ffffffff ffftff nf ffbff fffff ffff ffffffb fbfbfffff fbffb f fff ffb ffbf ffffffff fff fffff ffbfbfffb ffffffff ffff f fff fff f

PAGE 11

f frrfnntb rtbnfrffrnr nnbrbrnbfnn tbfrrbbnnb rbnrnbt rfnt bntn t rfnbnfntt fnttt nnbnn n ftbbftt bnttbnf nntbnnffff tnnrrbtn ffff ffffffffffff ffffffffbfbffb b fff ffffbffbfff ffffbb bfrtn nbfb tttfntnnt ftn n frrbrfn b ffbff fffb fffbfbb ffbfffff ffffff fffbff fbf rrn n nfrr tnbttttbnfnnfn btbnnb rfrnnff bn tt nr fb rfrb tfnnrfbn n ntntn bnf frtbn tt f frf fnr ttrbb

PAGE 12

f fr fbbftnbf ttttftfft ftttnbn rbnn nnntft t fn nbbtr ftn ffbb f t nntffffbf ff nnn t tttftn bnfttfffn rnnnnrbnt nrnnnnnnt rbb nbnft nnb ttnnf rbb fbbnntn t rrnrfbnb bbn rtbnr rrtt t tttbnfbbtbfbb nntbn tnffnn nntfffff ffff ffbfffbf t nntttt f nrbn n bnfnrtb nrbr n bnfnrtb n ftb t nntbfrn ffrr fn f ntr nttnf f f brn ffb nntbntff btr rfrbnfrn ffffbff ffffffb bbb rnnft rnrrb trbf ftt t f ttnfn rttbtt bt r t tnbnnbnnt n rrbn nnnt f brrnnnf rrnrfb ftbbn fttbnf ff n nfnnnnf

PAGE 13

f fr f rbn n ftbb fttbntt bnfnntbff rttrb rb ttfbrrr nrrnnbnft btn rfbr r bnbnnbn b tbft ntnntbnbff rff ttrb n rttt tf nnfr ntrrnrrffff nrf fbnr bn tnbnf tbr ntt nfrr nrfbnb n tbnfb nffr rb ntnttnbnftb n ffrb t btrntt r bt f rbr ntft rbt ntft t brrfbr frf btnrtb t t nfnnrtttnbf bt rbtntnnt ftnntft t tnnbr nn nrbnr n nnbnf fffb fffff fbfbbb tbnft rbtntn f tn brbnrn b r tbnft rbntftn b rbnrnb t rbntt ntnnfbnt btbnft ftn brbnr nb tfff ff ffffb fffff fb ffbfbfbnf fb

PAGE 14

f fr ttbntt fttb t f rrbf ntt n btt f tfbtt ttnttt nbt rbnnn rbt ntft f rrbnrnrr ftbtfttbn ttbnf nnbn f rbfbf bnfn tftttnntnntb nnffnb rrnnbn f bbnfb tntn b rn n nbnf rfntbrfbb fbbb nrr tnrrrfrttr rnrrbrbnrb rbfbb rbnrnbnn bbrbntt rnrfrrrb nrbnnfb

PAGE 15

rfnntbn