Quqanakax Uywanakasjam Munatanapawa el arbol es nuestro amigo

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Quqanakax Uywanakasjam Munatanapawa el arbol es nuestro amigo
Physical Description:
Mixed Material
Donor:
Hardman, Martha.J., Dr. ( donor )

Record Information

Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
System ID:
AA00020260:00001

Full TextN
ak spa'
UiJialijs, ur.a-nakra
Idit iij t ayw aki s t asp ava,
-A, b 'I t ra -
Nos, d friend: M, a -
del r ay q
'OK

ta a
S, t tm s aspa .
''a P
S. OS p -oveq.- 6 m
-sxa.

mi & i helad& y,
granizo
"asp- a: csa uqinakcaav.. I
iwa s-pAw anaI I'
la q,:i ciiqa a
1 Qu ak= kamk.. ans
C-h rinc is asp av a
bi Sn
I'll? T4m, r oj,A-a sqmb ra.7:V:Q AN AKAX U:-,Y, V N'
AK-A A A
:V1 u

E L7 A R, 7-SIT-11-ROI: M A
',I- ...... -342

UF4 -UA

PAAQE IVf.LSPRE E-AW


SAIX -ktai Vtmxk-c -mn


Lk LZSsirkaj* I't
uk iAa
L;S OO Sn0Oi b il'hsce

. .. 3 0
-MIAMA7 JT ATSNAX WAIJA QUQANAK AYWANATMCM-
T APX
'5
0 OR 60ITS1
_Q st iAs 0 ALMACIMS DR ARBOLES
-":ji iANAK- APY APISA, W urasanaka
-11am q1lanjAt I'a
wk ki swdtarm
-q(jI. payaxjc ukat. dpt'la 'qa,
ARBOL _piru ja.
ura.sa I MaajaWa
+ aij p mpnosen t temp o de la cosecha a I gun. os
a bolas, ya t i enen,-1 a semilla mqdi ra.,.
Ekit ob6 as hV, clue rac gergaecar al sol. y &uardax
an Siti 0 fresoo y secov B
c,,aj latas, eto'.

............
-4; Wiwiru 6ataw k atill -xu=a, (Iuqana uyw
ANAK k V a An k agiik
ikaxag ,Aatarkirx a!
jan jattlanikstan ukaxa,7' asi: akq-


tjY ikk AlAa. + Tan ilkax j an p avan pu#ksn ukaxa quqanak alta
xa iltatpach ayruhak alasirakenawao,
t
4ANMIRMLITOP, -
ax 1 2: unanakax s8traF"ataki.
ac on Forestal -'de Tiqui
_Estac i 'on Foresta"I de Bele'yr (Abhaoao4i)
cinad. del Set- ibio de DcteAci6n Agriool'a.
-Ministeric de Agriq ult ura-(A4.Camacho, ciar-
Qa; dal mercad6).-
noa C Oh8trUj'
sep e Un Vi Var
Si Ao 0 onces Be
ue de c omprar arbolitos p equonos de las diraccio
axr i ba meno i nada .
dp
KUNJAMATIS.
COMO HACER'EL VIVMP Y LAA4MCIGUERA'
A pa kastaw utjix, ma wiTla-i 1' laxinakatakix lurarxatak x.,
Ev &6 formas de hwerlun vivero. o una d1babiguer'a.,
i;. AtkiCIGUERA Tiqllataffaw ma t-antiy kajunaka (56, x,
Wali s =.aspaw ma" jiinfluchiqana.
En aajones .(50,, x O';xl 10)9 al air'e*-' libcre., Pero es'rnej:qr-
que este't, 6xi 'Sitios pr6tegj-( os del,'fri 6. y., A4'niix .0, 0
2. VIVEROS Akasti', mayjarak# -luraffa.; it&, j iskI, utsruw', luraEar st
ak a anaparakii4a
kp jamiria lur
axa, uk"amarus' utj;x naylun mp
ukatx4 ma: m6;bcj! axi aEajdjwa. tlio arut -llaz)fix' qawqc
kischisp ukI1;amArjam'#Fapawaq, uka.uta mang: ut, a
k IT sarnaqaffataki,
.0 sea una veciueffaconstrucci. on eon t epho, 0 'j i6 bl and,6
cl
o e plastico y..aun metro.de prof.iipdidid,-en,'el, Sue 0*'
Entonces las almacigi2eraspued6n'- s er 4e 1 m d y
30 om de profundidad. El largo 4ue se clui era
'AXIIAMARJU LURAFATAXIs J ttnir laq uc ka s ax pawantaffatakixa- L761
uk "ch a' Hus J a'y''aff a'p-ata ia'
...(kasiaj, ) um jan qarrinak
+ I& 'ukUaltunkoh:ii .3, ajunwt' ukaxa, uka kaju'ria-x 'plyahaka" n'i J ap'aw-
uma jalsuffapataki-.
Janipin luwa. amaax i3uma laqlqx utjk 'h ii axa,
rus u sk Zakiraldwa..
+ Jich"ay, mA 6iimaimpa-bakixa, nayraq# 116-ti a. wa,
kischispukaxai
CONSETOS er unq c ap om6.) de.casodjo en la: 6a;s o,,. ae
+ Convierie pon (d:e
almacigueraq para el dx en aj p .
pi las, almacigueras'6stgnen a;ltur a, qi e tengan' 6mf1jCj'(r. 6 1-ga
-,e agua,,-,,,,
Si la tierra esmala',, preparaq, po7 partes igu;E les'
lama con tierra vegetal.,,.
+ Instalar almacigueras. c erca de dond6, ha, ra, -agua r-z-5,
1911NAKAX.,
LOS ALMACIGOS'
-,Jayt,','aimkax mtt dwalakiw pawantaffaraki,_p"awdntasti suma iTut u:
aq b irakdw patat pllawakipawayxaff p..
j ,d ,fane& A' h ukaxa, md jisklsukanakaw lur-taffa..
-: Iamarak, 11axix chlaxanapininapawa, janirak ancha.
qurariak -utjoh., ukax,, apigV.aFarakiw i..'
11 citi; anc ankch ukait
T 11; 1 w imakipt iffa alsuffapkama. ,

ax1aka, ;t
k f it s xch *E %a, md naylu wul-.,
-,j p iAk rqM kimas p'ax ilani n ps 0 L s /A
ruw mayab m avwmuqxana
,tNayj in -vialsahakax luri:Eakiwa-. naylunaxa alaZakiwa ukatxa md
Xuchillu-paxita'm i lipt'14iyanakiwa. tSx 9 s-)
Ji6k'a k i-,
byrimal I an WaRbuff atak sti, vacharakkw luraKa ji
ch la wan6k m' L Jan ujc6 sti avxunakax nakeutaw unjasisp 1upina.
PA', c s b i V,,' txaffaw kak ant ix. j ao h I a quqax, jilkani -ukarup
+
-1i T 7: -P 5 2 0.- 1

;)n vez, di 16
+
-i) rlic 0112, lot" ):L 1 7: or 0 br. C)
G :0 1 rs t,.."2
+
0"I On 11- Os 10 C ,.'s C10 o 2' r t. 1 C., f v
C.0 I i c C-1 0
ey-
-2 F 0 lj-:j tio nro'c"'Mc -LT:0 0..
T.'
v a-.- t 0 v
n CIO',
.I vo (10

faqlr *1amra, anchrust 60. 44 *i
WAK4I4A444 fla awPapaaknsi 4ui ui war

y Abrl.
+ Enlspma 4 oo, udns- n1~u,

Ird aiolyej s erse izs,


4ils" Vr ,
DA.00 y _3 1 irasr'l. Orl x
%)
P"ROT-B'CCIO! i,- t i JA sur 7A-oat x-,! 7 T!,,'V:
V unt f tit r't:Ap"-'T1 rl
'1 7 m ix -
7) 0 '-n
i1b it


r.vm 8,ai (Ir x I os blo I t os, vir,-,o t 0
lo: urc!o

P x'ot )11--- ,,rjCLO c ox.i t--uro de Mobe
lv 'Intvo O.a -o'
b) ('10o vocccl 1 r"
'01 4 v Art qa'l o r 0 ur a VOZ
Oil ?al .1 r F"
an a Y, la f
01 XIa no so 00

a!.10 -"bl 0 ulbr i r CLur 7,17 t 6 1 7'0
'0 ? 0 1-loll ; '! ou r o
01 L ll cl 0 :'J. ?'Vb; 11-to. y f-L"
-IQ c -,Jlt(. al. f!
(1) T a;,l oa-n c -,A (1-,xTo coCrue 10,-, pnxl 7w 0% i::7
.A 0 C tto'zno. A's j. -it S-
:!o o-to 10fl. ':LD'0'13' 1 0
or) 0.01. tx bo. 7. C
:NIP
t c -1,10 o to "3 j)'1_1 1" o 01 C.- 7 C' c.
;Jionto.


KUNA'QtJQrAXAKAPl WALTST AYA.,.PATA'I wANAKO--
AKAj qZL%,Tl ANANI'.


ARBOLES RECOMMDABLES PAIZA' M ALT Kkk6

+ E= Kipto
+ Pino
Cipre's
Fra6 o inu- s'
ZONA NORM Acacia,
CANORT
Sauce
(Lago)
Lago
,,(Lago ra
+ Kiswara
Kmn-ua
bimo
Pino. J"
CZONAQFffZONA OMTRAI Y'StJR: 4.7 Cipres
Ki war
Sauc


aa -a j:zlatAnakan'a


(Akax qilciqtaTT k'
+ ADOLFO
771r
r ANO'l-TArANKA.... .... ..
Al