Mullet Rapper

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Mullet Rapper
Physical Description:
Newspaper
Language:
English
Creator:
Snook Publications
Publisher:
Huff, Patricia
Place of Publication:
Everglades City, Florida
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00019229:00083


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

n nrnnrnn nnrn nr !" #$#%&'(& ()$ r nnrnnnnrrnnn r n r !"rnn# $%nnn nnrnr !&rnr nrn'!&nrn(rr%!!%!!)r*+,-!"rnnn rnrrnr !&nnr nr!! nrn.n-,/0 rrrnnrrnnn!"rrn nrn!1234 r (31n5n1'n678nnrr6652/rr793'rnnrn0: nrn.nnnrr;9 rn; "/rrnnrnnnrnnn!"r nnnn'( :( n7/n'r1nr n rr6rrrn!nrrn rrrnnn n rrr nrnr *+*,-.+(//, 0(/1" 2'' -1n .nnn0rnnr!rnnn/rn:nnnr6n5r/n ?rr 7n!rnn @n
PAGE 2

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %! 7775'335' n&$'n(&&)n&*&r+&, (&-*.&n'n)r+&&r*!nnn(&r /'0/%*+#$*""&-*""1&#$$*"" &*"" 2!'2*0r3&#*""&$"*"" 4 4*n+0r1*""&*""1&1*"" &-*""4556,'*,r#$$*""&* "" 0,%'7**"&$"*"# /0r&r((5/5* 6n9#*""#( /4'2:2*n+#$"*""&*""5 5!'5*(+n9+n /'007/55*0r#8;"<$"=4#8; <$"$$=6n9#8;<$"=n+#8;$<$"$$ = &!%+&,"!! !'$ #!',! ** '$ /'00*""7/55*8$% :55: ''7*$$/4:'044'*-$ '%'*84 4*"""85%' 2*$$:!7%'%''.*""" ':,'/%2 %<0',!#6/!4/# .=*8"55' 7*8 8/ 9/ :8 +:18, !,( *: ; 2: 1 1< r n rr6 ? ,& = "<< "( *r % !9*93 5 -C n .. ,> & # 1< 5) rrr ? n 2 $ ; "<< "( 9' ,3 *' = 2 < % # 1< 7n rr ? # *?3 : "<< "( n # $ 2 9n.*r ; 2 9n.*r "+ &"1< ;n rr? 2 9n.*r & > 1 n> = "<< "( !9' + % & & # 1< r n rr6 ? !$ ! ; "<< "( 1 ,& +n23 *?3 n *?3 = *?3 *8@8:A:9,

PAGE 3

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %! 7775'335' !9*9* "r nrr)7/.n5 :2 *% %!! ,(9*,B ":(/ "r07n : *$ r ?%!!?%!!7nnrr -%!! *%!!5!"r-?*+nnrr+--'n,*3n,-*+r!.nnn rrrr rn!Dnnnrn!n! "n n.n/! "0) n0r+&:r9:&'n)&&9%r(r(>r?nn90r9#)+&" #&$$*"r )9n%@#n+#>nn&n?&+>r?n(n9r5@n&r(r&+#&nrrrn+#9+++nrr&n90r#n<="-$ (:,*:/!(: "r Er n *= r 0-%!!0nF?nrr'n))!"rnnnnnn nGnn! (:B8/(" "r%!!: 3'r 5 n r)n;5nn(r9'n !"r(;5 + 3'r;5 Arnrr8nnr # !/%0''5,' nrrrr !r"#$%nr&'nr(nr(( !%)"r !r"#$% !%)"r$n*r#* #r" +$"rr,-"+ !%)"r. /n #r"# + r" !r"#$%nr' !%)"r !r"#$% !%)"r.r"" #r" !%)"r. /n #r"# r" /n#r"# 4:5 %. 3; n 3'r +!!-!! /0 7,!!!(rnrn 3'r n!Drr???07"(=??>!) n!n! :(-!,*,,/,(&, 012)31021)n3404$&2203501561 nrnrn rnr nrnrn rnr nrnrn rnr rnrnrn rnr nrnrn rnr nrnrn rnr !nrnrn rnr nrnrn r nrnrn rnr nrnrn rnr rnrnrn rnr nrnrn rnr nrnrn rnr !nrnrn rnr nrnrn r .'!5,7 5&r&9n8A5)r&9n8$A6 )"!&)0 / &"!& ",)$) "")0 / &! &% #+('$ #$%!"& $"+("(12)

PAGE 4

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %!7775'335'

PAGE 5

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %! 7775'335' n)9n+r&(n*8"" $>n?+r&n*>>>(rn@$+;n) !"##$&HCnrn8nBB&Hn8!&HrrBB&Hnrn ).n r nrB&HnrB&rn&nrr!HBB& BB5nnBB5nn01nnrrrnn HnnnrnnB5n !7& rr nrnrnnr nrn nnB.rnrrn BA&nr rn!.&r&n rrn&r !"rnnrn rrrrnrn!Anrrnrn n r!"r&nrn rBArnrrn& rrrrn!Arrrnr nnB.rnnrB(rnrnnn nnnr nn %nn ; nnnnrr (r3n!&rnnrrnn r nrnr -5:'* nnr rnnnrnn!"rnrnrrnnrnr!53rrn-nrrr n !"Hnrnrrrn rn8rr/nr7n! nn ,29 nnn; Arrnn!5rnrrn rnrn&rrrr;(nn!"rnr' rr @n!5nnnrn/!:nI nr7n(rn!'rr.4&3nnn()nrr+rrr--rnn!'rnrnnr r&n!5
PAGE 6

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %! 7775'335' nr "( &/'$ "'!"$ *""*/B:(9 #%.;#.$= "*=;=;

PAGE 7

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %! 7775'335' nr nr nr nr 9n 4 @ -nK3r&( B((+&n&

PAGE 8

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %!8 7775'335' !"*9(/@"*/ 7n@0 rnnnn )!&,nn8 n! )r=>,??,n!n!G n#)/n0$! !+/7 "rnnnn rnrn8 3'r !)Arn (-0n;rrn nr8r!rnn n rrnnn! &rIr Pr!"rrn rn! ;nn r60(n n nrr6n r5 )rnrnn !! "r)AA.5n,,)A=+>! */@",?8 7nrn nrrr n 3'r.=5 'n nHrr(3*% !! "rnrn?%!!)(!"rnP n?%!!(nHn!"rnF-2nrr r nrn!"r nn Frnnrn!"rnn : *#5 ) n=(36 n 5>n!rn! 05 "rn7n(rn)!/rnnn n)r nn!7.3rnnrr nrn! ,& "rnnrr3Jrnnr"rn.n* rn n + 3'r;5 & r 1nn4n%?%!! r!)r*+--?n!n!G 98D.*8: 0nrn n r ;rnH3A #/ .$15n!) nn*+,n n !r!

PAGE 9

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %! 7775'335' n rDE2:7 492rnn nnr rr7n(5n0n!"rn-+?r r nrrnrr&=>nrn!;92n-+0rr!5nnnrn!&-++r9rnnrrn@:rrrr4nnnnnn!&-+,r)/n-++rn(&n!"rr#(6(n$nrnrnrnnn!"r(nn-+*rnnr92-+*+7n#(6(n$rnnnr!;92nn-+?rn9r-,-4rn#(6(n$!) nnnn !rrn! F(?**r+'G .8rnr5nJn*@ r 3@n= nn&?78--->(,r) 6!)r =+>,*! r,,&,-% ."(/ F:21( 6:2< '<*'?:2G 3/r@n3 7n! 05 Ar&nrrrn@ 0'&rrrn rn!5 r &2rrn nn. n nrnnn!" rn rr rnnr r rnnn! "rrnrnnnn r 8nnrnrr nnrnr n!.nnnrnnn rrr Prnr nnn!r"nrnrn rnn nrnnr!&Hn#(nn '$nr 8nnrnrr nrn nnrrnn rn%rr nnrn n!;nrnH rrn rn rn%n
PAGE 10

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %!$" 7775'335' n @@r1.nrrn r nnGr r(1 1.n-nn, r n nnnnP! &rn r nnn*+?!&n+--! n&r%@nr(n+r&n9&n+n+ n9nn&r(nn)nn9++9n+ n)9n+0r+&:&r+&(#+r&n&n+(#r+>r&n9r+&r)&n+?> nn+>nn&n&n9&9&)+& & 69r&r>)++4r+?&nnrC+ r(n9 &n%r(n(&rr&rn+5n)nn>nn)rn&n&r&&+n(nn(r(n+#+(+?nr) (n rn+&&nr)r+r&n&r) &n&n "3! r!'!",#!&-* & )

PAGE 11

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %!$$ 7775'335' '6 :(@(&n<=*( ( ,* &#%%&nr&nn&!r<""=* $( ,* & #%%&r&n9<-""=*$"*""*""19r0r+4@n&+nn)9n+n9,n&<""=*$"*"*""19rn)9n+(<"=*( ( ,* &#%%&!&Dn++<=* *"E8*""14+*"E*""10r#&#!9n+/n,nr<"$=* *""*""1+*""*""10r#&09+nr(n+&+$?nn(+n!rC+&n?<=*+14&/n<$-=* $( ,* &#%%&n/+n<=**"E*"19r&rn&?n@+&#?D(n+FrnC+:n?n<8=*$$*""*""14#+#0r#nn?C+'(@:&&:**""19rGr@nr)&H6n9rn+r(nn0r&&8*""+&n/+n'n+&&<"=**""E$$*""1&#$$*""E*""1+$$*""E$"*""10r#&%&&n+9+<-$"$=**""$$*""19r<&?n&=*""E*""1+#0r#&'r)&r(n%rIInr<=**""*""1+<&@n&='93!<$"$=**""$":n@+&19r$$*"*""19r+rnC+&&r<8"=*$$*""*""19rr9n9<"=**"E*""16n9& 'r)&r(nn@n&r+n*""&*""9rnD(n&9>nr&(+n+&*" ,n')n#&nr+&&nn+%n+?3#&nnn9r+nDn&r+n)r&r++n&r9n&nr+(r4(5n9%@(@r9+@+&rr9r)r+&rn3nJrn&#&&n'93!59)nnr)&nr#9(?+rn++n+r9r)(99r@+nnn&>+)rIn9&)'n(&#nr)?9(r& nn+r9n&+n&r(n9&&>@+?nn9n&r&n&n+9&>#&@+&&n49&n(n>>@nnr&+&nn&+nrn9 n&rC+?n99n9?r)&?n>r)&@nn)n+&+(nnn+rnn&+r+r9n &9'n+&+r@+@nnr+)n&&r)n9G+n+H?r)n>+& r01r 6nn nn& .3n0rnr61 rnn--7n/(=('+n (>! nnrn/)%!!*%!!(+%!!%!!(+%!!%!!.nn% $% %rrr"rr&r%r'n%nnrr%rn(r)n%n %nr )r=+>**-n!.3n0r!@7" @"*-1*&/-*" 6n52nnnnrnnr(!"rnnnnnnr1n5n!)n!nr! r*+?,*! !:(&*""*/ "rnn r8()n : 3'r$ *%!!r !)3'!

PAGE 12

n nrnnrnn "#"$" '6'334'5' %!$ 7775'335' 5 :'% !nnnnrn"!#n *.7r"#.1,!r"#$%8 '( HHH n2) 34567888n 2!(&34974KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 45KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KK';%:L* nnn KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKK7KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 7KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKM%KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKM%KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK K4nnn KKFKK0:KK4'KK%'KK47KKF KKF 5KK KK%KKKK.KK, $%&$'& n nrnnrnn 8"(1, 0.!5( 0n 01;8*-?7n),-+ =+>*++?S! -(:, 05E/' /:,(8:, 5;;3n;n n/(r1n / 9"/r;rAr ,-8:(/ %/' %( 0n 8"(1,?:*:9/: Annr8 7nr n 0&n nn :1r! 0(" )#,'''& /( ) &(('&2( ) #& )(#( #: "rn8nnnn nn rnrnnr! 8,(:(/,*: TnnFJ(0n .*)*/ rr$01rn nnnr nnnnr >>>nn)9n+n&n( n n n n !,,/:6 'G1( 6n;?A!;!+*+,++! !,,/:6 -8-(n -(!(F*r!0=??>,,*! !,*"B+/,6 n r n n3/,F-/=>F-F?+!0r=,-+>,,-*=?,>*,-?+ !,*"6 5-9n ,rnn!*+,-! !,*"6 +-*3U )nrVGnP5rR+8-+VG7nU!;n!F-1G; ; n!+,,??! !,,/:6 -G-r 7nIn"4FGnn!&nnrrnrG8E2!)!-nP!.(-!AnF-,G nn!3*-,,! 250, (-5&'#))) 32%;.#% ''334'5' nrr % 7 'F:,/ n # 32%;.#% ''334'5' @+&n69&r+& G:(@rnH#5n9C+)n(&#>&(r)r%n&. ,# #&!'$+-%"'( & !) nr 6nnnnn !nn&.r+r&+r&n4+n (*& %"& #,! $ && &"& #,! &(,7 %n4&&"""8